piccolo 4 - Medisch Centrum Haaglanden

mchaaglanden.nl

piccolo 4 - Medisch Centrum Haaglanden

4 I 2012

Nieuws en

informatie

voor

patiënten

PICCOLO

MEENEMEN

MAG!

BETER:

ONDERZOEKS-

EXPOSITIE IN BEELD

Lees op pagina 10

INFORMATIE

OVER DE OPNAME

IN HET MCH

Vanaf pagina 12 vindt u informatie

over uw verblijf in ons ziekenhuis


Wij zijn gespecialiseerd in:

Pruiken, zowel confectie als maatwerk

Haarstukken, groot en klein

Echt haar en synthetisch

Openingstijden:

dinsdag t/m vrijdag

8.30 tot 17.30 uur

zaterdag van

8.30 tot 17.00 uur

Bereikbaarheid:

Tram 10, 17, 11

Bus 24, 21

Wij leveren voor alle

verzekeringsmaatschappijen

hulpmiddelen voor op

het hoofd bij medische

problemen zoals:

Alopecia

Chemotherapie

Bestraling

Kaalheid door medicijngebruik etc.

Er zijn meer dan 250 modellen

op voorraad.

Wij hebben ook een

uitgebreide collectie:

Mutsjes, shawls en bandana’s

Haarstukjes zoals losse pony’s,

staartjes, staarten, etc.

Verder hebben wij een grote

sortering bijouterieën

en haarversieringen

Gespecialiseerd in haarwerken

Wij werken

op afspraak

Frederik Hendriklaan 244 Tel.: 070 - 355 19 32

2582 BM Den Haag www.huismanhaartotaal.nl

Erkend leverancier Therapeutische Elastische Kousen

COMPRESSIEKOUSEN - BANDAGES - BRACES -

ORTHOPEDISCHE ARTIKELEN

Carla Roth-Ravenstein

Medisch Centrum Haaglanden

Locatie Antoniushove

Afspraak via Dermatologie

of 0174-24 73 86

Locatie Westeinde

Spreekuur maandagmiddag - Heelkunde

Spreekuur donderdagmiddag - Dermatologie

0174 - 24 73 86

Apotheek Servicepunt Kerkplein

Kerkplein 8

2681 BB Monster

Tel: (0174) 24 73 86

Mob: 06 - 54701757

www.vingeraandepols.com

info@apotheekmonster.nl


IN DIT

NUMMER

KORT NIEUWS PAG. 3

STAREN NAAR DE

STOFZUIGER PAG. 9

Greet Trommelen kreeg in het Neurovasculair

Centrum MCH een stent.

NIEUW:

DE ZIEKENHUISARTS PAG. 25

BOUWNIEUWS PAG. 29

LEVENS- EN HERSEN-

WEEFSELWINST PAG. 6

Neuroloog Jelis Boiten over de goede

resultaten van trombolyse en

endovasculaire interventies door het

Neurovasculair Centrum MCH, dat zijn

eerste lustrum viert.

BETER:

ONDERZOEKSEXPOSITIE

IN BEELD PAG. 10

SPECIALE POLI VOOR

MENSEN MET

BOTONTKALKING PAG. 31

VRAGEN AAN

HET MCH PAG. 21

PUZZEL PAG. 23

COLOFON

Piccolo is het magazine voor patienten,

bezoekers, verwijzers en relaties van het MCH

en verschijnt viermaal per jaar.

EINDREDACTIE: MCH, afdeling In- en

Externe Communicatie

FOTOGRAFIE: Liesbeth Dinnissen

Michel Groen, afdeling In- en Externe

Communicatie

ONTWERP: BC Uitgevers BV, Sneek

UITGEVER: BC Uitgevers BV, Sneek

telefoon (0515) 429 429

BLADMANAGER/ ADVERTENTIEVERKOOP:

Digna Schoonen, telefoon (0515) 429 424

DRUK: Telenga Media Groep, Franeker

OPLAGE: 6.000 exemplaren

REDACTIEADRES: MCH, afdeling

In- en Externe Communicatie

Postbus 432, 2501 CK Den Haag

telefoon (070) 330 28 27

communicatie@mchaaglanden.nl

Ingezonden brieven en artikelen zijn

welkom, maar de redactie behoudt zich het

recht voor om deze in overleg in te korten

of niet te plaatsen.

Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen

rechten worden ontleend.

OVERIGE INFO

Het MCH heeft twee locaties:

MCH Antoniushove in Leidschendam en

MCH Westeinde in Den Haag.

Adresgegevens vindt u achter in dit magazine.

PATIËNTEN ADVIESRAAD

De Patiënten Adviesraad (PAR) van het MCH

behartigt de belangen van MCH-patiënten.

De PAR is bereikbaar via e-mail:

par@mchaaglanden.nl

POSTADRES:

Patiënten Adviesraad MCH,

p/a MCH Westeinde, kamer C14-56,

Postbus 432, 2501 CK Den Haag

MEDISCH SPECIALISTEN

De medisch specialisten die in het MCH

werken vindt u op de website van het MCH:

www.mchaaglanden.nl/specialisten

INFORMATIE

OVER UW OPNAME

IN HET MCH PAG. 12

PATIËNTVEILIG-

HEIDSKAART PAG. 27

Scan deze code met een

geschikt apparaat en

ga direct naar de internetpagina

met medisch

specialisten van het MCH.

1

4I2012 PICCOLO


MCH

Kort nieuws

RUIMTE VOOR RITUELEN

Woensdag 12 december is in MCH

Westeinde een bewassingruimte

geopend. Deze ruimte is bedoeld om

de naasten van overleden moslimen

hindoepatiënten de gelegenheid

te geven na het overlijden van hun

naaste aan hun rituele verplichting

te kunnen voldoen. Het MCH wil

optimale zorg bieden, ook wanneer

het einde van het leven nadert en

na overlijden. Het is belangrijk dat

dit op de juiste wijze in een geschikte

omgeving kan gebeuren.

In deze ruimte naast de bewassingruimte kan de familie met elkaar zijn.

KWALITEIT IN HET MCH: WAT VINDEN ANDEREN ERVAN?

CZ: HOOGSTE

CATEGORIE

BORSTKANKERZORG

Zorgverzekeraar CZ stelt dat de

borstkankerzorg in het MCH tot de

hoogste categorie, die van ‘beste

ziekenhuizen’ behoort. Deze score is

behaald door grote ervarenheid van

chirurgen, diagnostiek op één dag,

aanwezige voorzieningen en

gestructureerd behandeloverleg met

andere specialisten voor en na de

operatie. In 2011 behandelden

specialisten in het MCH 301 nieuwe

borstkankerpatiënten, twee keer

zoveel als de norm die CZ stelt. Het

minimum aantal operaties per chirurg

was 108, ruim drie keer zoveel als de

CZ-norm van 35. Het percentage

patiënten bij wie tumorrestweefsel

achterblijft, is ook laag. Ook de

bespreking van de behandeling voor

en na de operatie in een behandeloverleg

met andere specialisten en

een verpleegkundige, draagt bij aan

het positieve oordeel. Verder leverde

de diagnostiek op een dag en de

beschikbaarheid van diverse

voorzieningen, zoals MRI, punten op.

MENZIS: TOPZORG-

PREDIKAAT VOOR DE

BEHANDELING VAN

DARMKANKER

Net als een aantal andere ziekenhuizen

heeft het MCH van Menzis

het predikaat TopZorg voor de

behandeling van patiënten met darmkanker

gekregen. Patiënten worden

hier goed en snel geholpen en krijgen

begeleiding van een stomaverpleegkundige.

De zorg voor patiënten met

kanker is een van de speerpunten van

het MCH. Een verdenking op kanker,

of het krijgen van deze diagnose,

heeft een grote impact op patiënten.

Het MCH vindt het belangrijk dat zij

snel een diagnose krijgen en een

goede behandeling en begeleiding.

NEDERLANDSE

STOMAVERENIGING:

GOEDE STOMAZORG

De Nederlandse Stomavereniging

heeft het MCH het groene vinkje voor

goede stomazorg gegeven. Dat

betekent dat het MCH voldoet aan de

kwaliteitseisen van de vereniging, die

gebaseerd zijn op tien basisnormen

voor goede stomazorg. Deze normen

zijn ontwikkeld in samenwerking

met patiënten die een stoma hebben,

chirurgen, urologen en stomaverpleegkundigen.

Bij het toekennen

van het vinkje heeft de vereniging

onder meer gekeken naar de

expertise van het behandelteam,

professionele begeleiding en

informatievoorziening.

Op www.stomawijzer.nl kunt u op

eenvoudige wijze informatie over

stomazorg in Nederlandse ziekenhuizen

bekijken.

3

4I2012 PICCOLO


APP VOOR BETERE ZORG

ACTIVITEITENKALENDER

JANUARI

10

JAN

19.30 - 21.00 uur

Bevallen in het MCH

MCH Westeinde

KORT NIEUWS

FEBRUARI

Goede ideeën voor verbetering van kwaliteit en

veiligheid komen vaak van de werkvloer. Het kan

alleen tijdrovend zijn om die ideeën op de juiste plek

in de organisatie te krijgen. Het MCH werkt daarom

– als eerste ziekenhuis in Nederland – met de

GoodPoint! app. Hiermee kunnen medewerkers hun

ideeën snel en simpel via smartphone of computer

het ziekenhuis in sturen. De meldingen worden in de

app openbaar gezet door leidinggevenden, die ook

feedback geven over het vervolgtraject. Of over

redenen waarom ideeën (nog) niet kunnen worden

uitgevoerd. Zo weten mensen dat ze gehoord zijn.

En is er één bundeling van alle good practices en

ideeën. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw

uitgevonden te worden.

7

FEB

MAART

7

MRT

09.30 - 12.00 uur

Open Dag voor scholieren vmbo,

mbo, havo, vwo

Meer informatie op de site

www.werkenbijhetmch.nl

19.30 - 21.00 uur

Bevallen in het MCH

MCH Westeinde

‘HIV? JE KUNT HET MAAR BETER WETEN...’

In aanloop naar de Wereld Aidsdag op 1 december,

bood het Soa-centrum van de GGD Den Haag

woensdag 28 november gratis anonieme HIV-testen

aan, een initiatief van het Regionaal SOA-Centrum,

het MCH en het HagaZiekenhuis. Mensen konden

van 11.30 tot 18.30 uur terecht in de gezondheidsbus

op het Spuiplein. 98 mensen maakten gebruik

van deze mogelijkheid. Wethouder Rabin

Baldewsingh was aanwezig bij het vertrek van de

gezondheidsbus vanaf het Westeinde: “Voorkomen

is beter dan genezen! In Den Haag zetten we ons

daarom in voor een goede seksuele gezondheid.

Uitgangspunten hierbij zijn verantwoordelijk gedrag,

respect voor jezelf en respect voor de ander. Omdat

wij weten dat niet altijd alles gaat zoals de bedoeling

is, bieden wij ook testen aan. Testen is heel

belangrijk, je kunt het namelijk maar beter weten als

je een besmetting hebt opgelopen.” Gratis testen

is mogelijk in de soa-poli van de GGD aan het

Westeinde of via de huisarts.

www.mchaaglanden.nl/hiv-behandelcentrum

5

4I2012 PICCOLO


NEUROVASCULAIR CENTRUM

MCH BESTAAT VIJF JAAR

LEVENS- EN HERSEN-

WEEFSELWINST

DOOR MANOU VAN DE ZANDE

“IN 2007 BEHANDELDE HET

NEUROVASCULAIR CENTRUM MCH

350 PATIËNTEN, IN 2011 BIJNA 700”

Hoe langer het brein zonder zuurstof zit, hoe meer denkraam verloren gaat. Bij een

beroerte (een herseninfarct óf een -bloeding) kan snel ingrijpen veel verschil maken.

Het Neurovasculair Centrum in MCH Westeinde is 24 uur per dag op snelheid ingesteld.

Medeoprichter neuroloog Jelis Boiten: “We zijn acute dokters geworden.”

Op 4 oktober vierde het Neurovasculair Centrum het

vijfjarig bestaan met een symposium getiteld ‘Time is

brain’. De twee paradepaardjes van het centrum,

trombolyse en het verwijderen van een bloedstolsel

via een endovasculaire interventie, boeken goede

resultaten. Boiten: “We kunnen nu in bijna vijfentwintig

procent van de gevallen trombolyse

toepassen: met een stofje (rtPA) dat via de aderen

wordt toegediend, lossen we het bloedstolsel op

wat een herseninfarct veroorzaakt. Of we doen het

endovasculair, met een katheter. In 2007 deden we

dat bij vierentwintig patiënten, vorig jaar waren dat

6

PICCOLO 4I2012


er meer dan honderd. Die stijging is te danken aan

onze toegenomen ervaring en aan de snelheid

waarmee patiënten binnen worden gebracht. Hoe

sneller, hoe meer kans van slagen intraveneuze

trombolyse heeft.”

Boiten kwam in 2006 in het MCH werken, en zette

samen met collega’s in 2007 het Neurovasculair

Centrum op. In 2008 kreeg het centrum financiële

ondersteuning van de zorgverzekeraars, en in

datzelfde jaar een goede beoordeling van het

NIAZ-accreditatieteam. Ondertussen bestaat het

neurovasculaire team uit een bonte verzameling

professionals: vasculair neurologen, neurointerventionalisten,

neurochirurgen, vaatchirurgen,

revalidatieartsen en op afroep nog cardioloog,

longarts, intensivist en internist. Plus strokeverpleegkundigen,

SEH-verpleegkundigen en

-artsen, röntgenlaboranten, fysiotherapeuten,

ergonomen en een psycholoog.

STENTS

“Onze zogenoemde neuro-interventionalisten voeren

de endovasculaire behandelingen uit op de afdeling

Radiologie. Ze brengen een katheter in via de lies

en gebruiken vervolgens een stent, een klein

metalen buisje. Dit verstevigt en verwijdt het bloedvat,

zodat we het bloedstolsel of bloedpropje

makkelijk weg kunnen halen.” Sinds een paar jaar

worden, wereldwijd, stents op deze manier (dus

zonder hersenoperatie) gebruikt. Vanwege het risico

op hersenschade, is er bij deze ingreep altijd een

neurochirurg in de buurt. Deze behandeling wordt

door ongeveer vijftien ziekenhuizen in Nederland

gedaan, vertelt Boiten. “Qua behandelingenaantal

staan wij in de top drie, samen met het St Antonius

Ziekenhuis in Nieuwegein en het AMC in

Amsterdam.”

Een ander belangrijk onderdeel van het centrum

waarin levens- en hersenweefselwinst wordt

geboekt, is de TIA-spoedservice. Een TIA is een

mini-herseninfarct dat dezelfde symptomen heeft

als een ‘echt’ infarct, maar snel voorbij gaat. In

tien procent van de gevallen is een TIA een

waarschuwing: binnen een week volgt een echt

infarct. De spoedservice voert binnen 24 uur na

de TIA een serie onderzoeken uit op de dagbehandeling:

onder meer een ECG (hartfilmpje) en

een Duplex-onderzoek; een echo-onderzoek van

de halsslagaders waar stolsels of propjes mee

opgespoord kunnen worden. Boiten: “Hiermee kun

je die tien procent die kort na een TIA een echte

beroerte krijgt, terugbrengen tot twee. Dat is echt

heel belangrijke winst, én kosteneffectief.”

PREVENTIE

De meeste winst boek je met preventie: veel

bewegen, bloeddruk laag houden, stoppen met

roken... Het jarenlang herhalen van deze boodschap

helpt – zo zijn hartinfarcten bijvoorbeeld afgenomen.

Toch is het verschil in levensverwachting tussen

gezond en ongezond levende mensen nog steeds

groot, merkt Boiten op. “Hoogopgeleide, bewust

levende mensen leven gemiddeld vijftien jaar

langer.”

BEROERTE:

SNEL ONDERSCHEID MAKEN

Een beroerte – of stroke, of CVA (Cerebro

Vasculair Accident, ongeluk in de hersenen) –

betekent dat de bloedtoevoer naar de hersenen

plotseling stopt. Als iemand met een beroerte

wordt binnengebracht bij de Acute Hersenhulp

op de Spoedeisende Hulp van MCH Westeinde,

wordt daar snel vastgesteld wat de oorzaak van

die beroerte is: een herseninfarct of een hersenbloeding.

Een infarct (ongeveer tachtig procent van de

beroertes) betekent dat een stolsel een bloedvat

in het hoofd afsluit, waardoor een deel van de

hersencellen geen zuurstof krijgt. Een hersenbloeding

(ongeveer twintig procent van de

beroertes) komt door een gescheurd of opengebarsten

bloedvat in de hersenen. Hierbij komt

bloed tussen de hersencellen terecht, wat

hersenweefsel beschadigt.

Onder de CT-scanner, gestationeerd op de

Spoedeisende Hulp, is te zien of de beroerte

door een bloeding of een infarct wordt

veroorzaakt. Om de juiste interventie te kiezen,

is dat onderscheid van levensbelang – een

‘verstopping’ vraagt immers om een andere

oplossing dan een ‘overstroming’.

Een kwart van de mensen met een beroerte is

snel genoeg gebracht of geschikt genoeg om

interventies op toe te passen. Iedereen gaat,

na wel of geen interventie, naar de Stroke Care

Unit, een soort Medium Care. Tien procent van

hen gaat naar de IC.

7

4I2012 PICCOLO


Inloopspreekuur in

MCH Antoniushove

(poli orthopedie)

dinsdag 09.00 - 12.00 uur.

vrijdag 13.00 - 16.00 uur.

Leverancier van o.a.:

• elastische kousen

• loophulpmiddelen

• orthesen

• orth. corsetten

• prothesen

• sportbandages

Locatie:

de Elandstraat ligt in het

centrum van Den Haag,

vlakbij MCH Westeinde.

Wij werken volgens afspraak.

Elandstraat 437

2513 HV Den Haag

tel. 070 345 35 84

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag

van 08.30 - 17.00 uur

www.vandinterdenhaag.nl

• steunzolen vlg.

gipsmodel


STAREN NAAR DE

STOFZUIGER

“IK LEEF BEST GEZOND.

GEEN AUTO,

DOOR MANOU VAN DE ZANDE

ALLES OP DE FIETS”

Ze heeft het koud. Komt het door de beginnende herfst of de bloedverdunners? “Deze,

Ascal, moet ik de rest van mijn leven slikken, en die, Clopidogrel, mag ik afbouwen.”

In het hoofd van Greet Trommelen (55) zijn eind augustus twee stents geplaatst, om een

dreigend aneurysma voor te zijn. “Hier ergens, achter mijn linkeroor.”

“Ik heb expres niet naar zo’n filmpje gekeken. Kop

in het zand misschien, maar ik wilde niet te veel

nadenken over wat er met me ging gebeuren. Ik ben

blij dat ik het heb gedaan, maar heb er enorm

tegenop gezien. Ik was bang dat er wat uit zou

vallen in mijn hoofd. In het MCH doen ze het pas

een paar jaar geloof ik, stents plaatsen. Tijdens het

gesprek met de radioloog wilde ik maar één ding

weten: waren er al doden gevallen? ‘Nee’, zei hij.”

Vanaf de tafel in haar huis in Zoetermeer wijst ze

naar de tuin. Acht jaar geleden knapte daar iets in

haar hoofd. “Het was Hemelvaartsdag, en een paar

maanden eerder was mijn vader overleden – aan

een aneurysma in zijn buik. Ik wist, totdat ik in MCH

Westeinde werd opgenomen na een paar dagen

hondsberoerd in bed te hebben gelegen, niet eens

dat je dat ook in je hersenen kon hebben. Na de

operatie lag ik een week op de Intensive Care, toen

een week op zaal en daarna mocht ik naar huis.”

MAANDAG WERKEN?

Nu was het een ander verhaal: tijdens controleonderzoeken

(eens per jaar een MRI-scan en een

angiografie) zag neuroloog Jelis Boiten dat er, in

hetzelfde bloedvat als acht jaar geleden, een nieuwe

uitstulping dreigde. Een geplande operatie was zijn

advies: stents plaatsen. Een stent is een metalen

buisje dat in een bloedvat wordt geplaatst, zodat

het bloed voortaan daar doorheen loopt en niet

meer tegen de wand drukt waar de uitstulping

(het aneurysma) zit – of, in Greet Trommelens geval,

dreigde te ontstaan.

“Ik kwam donderdag binnen, ging onder narcose en

toen zijn ze drie uur bezig geweest. Vrijdag, voordat

ik naar huis terugging, vroeg ik de zaalarts: ‘Kan ik

maandag weer werken?’ ‘Als je je goed voelt, ja

hoor.’ Nou, dat is nu vier weken geleden, en als ik de

stofzuiger van boven heb gehaald moet ik daar eerst

een uur vanaf de bank naar liggen kijken voordat ik

’m aan kan zetten. Normaal doe ik met twee vingers

in mijn neus het hele huis.”

IN DE FAMILIE

Dat preventie belangrijk is, weet ze wel. En dat ze

extra risico loopt, weet Greet Trommelen ook. Haar

moeder was hartpatiënt met een paar bypasses,

haar vader is er ook niet meer, haar broers zijn

allebei gedotterd. “Ik leef best gezond. Geen auto,

alles op de fiets. Ik sport twee keer per week – nu

even niet, dus – en als ik twee flessen wijn per jaar

opmaak, is het veel.” Sinds een tijdje roken zij en

haar man niet meer in huis, alleen in de tuin. Ze

bereidt zich schoorvoetend voor op een tweede

stoppoging. “Een patiënt voel ik me niet – als je de

hele dag alleen maar voorzichtig loopt te wezen,

heb je toch geen leven meer? Ik hoop dat alles

gauw weer normaal is.”

9

4I2012 PICCOLO


EXPOSITIE ‘BETER,

DE KUNST VAN GEZONDHEID’

Wie in deze periode MCH Westeinde binnenloopt, kan er niet omheen: op veel plaatsen

is kunst te zien. Aan de muur, op de grond en zelfs in een lift. En op de vide zit een

onderzoekslaboratorium. Met de tentoonstelling die tot 8 februari 2013 duurt, wordt

geprobeerd antwoord te geven op de vraag wat de invloed is van kunst op gezondheid.

En of er wat dat betreft verschil is met placebokunst.

Het MCH werkt met kunstenaar en

initiatiefnemer Martijn Engelbregt, en

andere partijen uit de kunst en wetenschap

samen in het Beter Consortium.

Op www.gezondekunst.nl staat met wie

allemaal. Op diverse plaatsen in de centrale

hal staan kartonnen brievenbussen met

het Beterlogo en daarop een stapel

plattegronden met de kunstroute. Met deze

in de hand kunt u beginnen!

De kunstroute leidt langs kunstwerken en placebo’s in gangen, wachtkamers en

een lift. Wat het met u doet, vult u in op het formulier dat aan de plattegrond vast

zit. Formulieren kunnen gepost worden in een van de kartonnen brievenbussen.

10

PICCOLO 4I2012


Op de vide in de centrale hal van het ziekenhuis is het onderzoekslaboratorium.

In twaalf hokjes hangen evenveel kunstwerken (of placebo’s).

Belangstellenden kunnen van woensdag tot en met vrijdag van 11.00 tot

16.00 uur lichamelijke reacties op de kunstwerken laten registreren. Dat

gebeurt door een rondje te maken langs alle kunstwerken, met apparatuur

die uw reacties vastlegt. Deelname aan de onderzoeken is anoniem, de

analyses vinden plaats per groep. De onderzoeken zijn voor het project

Beter, en worden niet op hun medische waarde beoordeeld.

Extra openstelling: zaterdag 11 januari, 11.00 tot 16.00 uur.

Als u een afspraak heeft in het Slaapcentrum, RC WEST,

of de poli Oogheelkunde komt u nog veel meer kunst tegen.

Deze werken zijn alleen te bezichtigen voor patiënten en

medewerkers van deze afdelingen.

Het laatste deel van de kunstroute bevindt zich buiten het

ziekenhuisterrein, namelijk bij mensen thuis. Voor € 250,-

kan een kunstwerk van een bekende jonge kunstenaar

worden aangeschaft. Thuis kunt u drie maanden bijhouden

hoe u erop reageert. Na afloop van die periode wordt

bekendgemaakt of u al die tijd naar van een ‘echt’ werk

hebt genoten of van een placebo. De resultaten van het

hele onderzoek zijn waarschijnlijk in april 2013 bekend.

www.beterconsortium.nl. • www.thuisonderzoek.nl

11

4I2012 PICCOLO


OPNAME-INFORMATIE

HARTELIJK WELKOM

IN HET MCH

Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best

om uw verblijf in het MCH zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen u de zorg geven

die u nodig hebt. Zorg van topkwaliteit. Op deze pagina’s vindt u heel veel informatie over

uw verblijf in ons ziekenhuis. Maar mocht iets niet duidelijk zijn of hebt u wensen, zegt u

dit dan tegen een van onze medewerkers. Zij helpen u graag verder.

12

PICCOLO 4I2012

INHOUDSOPGAVE

INFORMATIE VOOR IEDEREEN 12

MET SPOED NAAR HET MCH 14

BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK 15

U WORDT OPGENOMEN 17

U MAG HET ZIEKENHUIS VERLATEN 18

RECHTEN EN PLICHTEN 18

ADRESSEN 32

1. INFORMATIE VOOR IEDEREEN

BUITENLANDS ZIEKENHUIS

Als u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het

buitenland hebt gelegen, horen wij dat graag van u.

Mogelijk bent u besmet met de MRSA-bacterie.

Deze ziekenhuisbacterie is resistent tegen antibiotica.

Dit kan gevaar opleveren voor uw en

andermans gezondheid. Meld het ons, zodat we

tijdig maatregelen kunnen nemen.

HUISREGELS

Het MCH is een rookvrij ziekenhuis. Het gebruik van

een mobiele telefoon is in het ziekenhuis toegestaan,

behalve op plaatsen waar staat aangegeven dat dit

verboden is.


FACILITEITEN

• In de centrale hal van MCH Westeinde en

van MCH Antoniushove bevindt zich een Chipknipoplaadpunt.

In de centrale hal van MCH Westeinde

is een kaarttelefoon.

• Het MCH heeft in beide vestigingen een kapsalon

die voor iedereen toegankelijk is. De verpleegkundigen

op de afdeling kunnen een afspraak voor

u maken.

In MCH Antoniushove kan een gastvrouw u naar

de kapsalon begeleiden.

• Het MCH beschikt in beide vestigingen ook over

een pedicure (zie ook hoofdstuk 4).

• Een aardigheidje, iets te snoepen, fruit, bloemen,

lectuur, toiletartikelen, postzegels, kranten en

telefoonkaarten zijn te verkrijgen bij de winkel van

Express-so in de hal.

DIENST GEESTELIJKE VERZORGING

Elke zondag is er een kerkdienst verzorgd door één

van de medewerkers van de Dienst Geestelijke

Verzorging (DGV): pastor, predikant, moslim

geestelijk verzorger of pandit. In MCH Antoniushove

begint de kerkdienst om 10.30 uur en in MCH

Westeinde om 10.00 uur. De medewerkers van de

DGV kunt u bereiken via de verpleegkundige van

de afdeling of via telefoonnummer (070) 330 25 56.

Vrijwilligers van de DGV kunnen u naar de kerkdiensten

brengen of naar het Stiltecentrum op de

tweede etage begeleiden. Zij komen regelmatig op

de afdelingen.

ONDERZOEK EN BEHANDELING

De specialist die verantwoordelijk is voor uw

medische behandeling, overlegt met u welke

onderzoeken worden verricht en welke behandeling

nodig is. Mocht het gesprek met de specialist

onduidelijk zijn, of gebruikt hij of zij vaktermen, vraag

dan nadere uitleg. De specialist rekent erop dat u

aan de behandeling meewerkt, dat u uw afspraken

nakomt en geen dingen doet die de behandeling

kunnen schaden. Voor operaties of onderzoeken

heeft de arts uw toestemming nodig. In acute

medische noodsituaties mag er echter gehandeld

worden zonder uw toestemming. Artsen, verpleegkundigen

en andere hulpverleners zijn tot geheimhouding

verplicht over alle zaken die zij in hun

beroep tegenkomen. Gegevens die worden vastgelegd

in de dossiers en in de computer, worden

met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebruikt

door degenen die bij uw behandeling betrokken zijn.

Het MCH verwerkt gegevens van patiënten voor

behandeling, verpleging, verzorging en onderzoek.

Dit gebeurt volgens de regels die de wet hieraan

stelt (de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

en de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Zie ook hoofdstuk 6, rechten en plichten.

(ON)TEVREDEN

Als u ontevreden bent over uw behandeling of

verblijf in MCH, dan stellen wij het op prijs als u dit

meldt bij de direct betrokkene en/of de leidinggevende

van de afdeling. Mocht dit niet lukken dan

kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris.

MCH Antoniushove: (070) 357 40 44

MCH Westeinde: (070) 330 18 18

U kunt ook een klachtenformulier invullen.

Dit formulier is verkrijgbaar in de centrale hal. Als uw

verblijf echter prettig is verlopen, dan horen wij dat

ook graag. U kunt een bericht achterlaten in ons

gastenboek op de website www.mchaaglanden.nl.

U kunt ook gebruik maken van het formulier ‘U

maakt ons beter’.

U MAAKT ONS BETER

Het MCH levert goede zorg, maar met uw hulp

kunnen we nog beter worden. Als u mee wilt doen

aan de ‘U maakt ons beter’-onderzoeken in het

MCH, kunt u de vragenlijsten invullen. De vragenlijsten

vindt u op de afdelingen en poliklinieken, net

zoals de speciale brievenbussen waarin u de lijst

na het invullen kunt achterlaten. Sommige punten

die u aandraagt zullen snel te verbeteren zijn,

anderen vragen meer tijd of grote aanpassingen en

investeringen

TOLKENTELEFOON

Hebt u moeite met de Nederlandse taal en bent u

gewend om thuis een andere taal te spreken? MCH

biedt de mogelijkheid om in uw eigen taal met artsen

en verpleegkundigen te spreken via de Tolkentelefoon.

MCH IS EEN TOPKLINISCH

OPLEIDINGSZIEKENHUIS

In het MCH worden op diverse afdelingen en in

diverse specialismen mensen opgeleid tot verpleegkundige,

gespecialiseerd verpleegkundige, arts of

specialist. Het is dus goed mogelijk dat u tijdens uw

behandeling of onderzoek te maken krijgt met

leerlingen, studenten, co-assistenten of artsen in

opleiding tot specialist. Er is altijd een gediplomeerd

verpleegkundige of een specialist eindverantwoordelijk

en achter de schermen bereikbaar.

13

4I2012 PICCOLO


14

Co-assistent: student Geneeskunde in de laatste

jaren van zijn studie. Hij loopt stage in ons ziekenhuis

en werkt onder supervisie van de arts-assistent

en de specialist. Vlak voor het afstuderen noemen

we deze arts ook wel semi-arts. Hierna wordt hij

arts-assistent.

Arts-assistent: afgestudeerd arts die werkt onder

supervisie van de specialist. De meeste artsassistenten

in het MCH zijn ‘aios’, arts in opleiding

tot specialist. De opleidingsduur van aios is 5 tot

6 jaar.

Sommige arts-assistenten zijn ‘anios’, arts niet in

opleiding tot specialist, hun opleidingsperiode is nog

niet begonnen.

Uw afspraak of behandeling kan iets langer duren

dan gewoonlijk doordat u eerst te woord kan worden

gestaan door een co-assistent en daarna door een

van de artsen. De co-assistent krijgt de gelegenheid

met u te praten en inzicht te krijgen in uw klacht of

probleem, de arts-assistent of specialist geeft extra

uitleg.

We gaan er van uit dat u bereid bent om ons te

helpen de volgende generatie zorgverleners goed

voor te bereiden op de toekomst! Als u bezwaren

hebt tegen de aanwezigheid van een toekomstig

arts of verpleegkundige, meldt u dit dan aan uw

behandelend arts.

STICHTING VRIENDEN VAN ANTONIUSHOVE

Het is mogelijk om giften te storten ten name van de

Stichting Vrienden van Antoniushove te Leidschendam

(Postbank 73.60.662 of bankrekeningnummer

23.07.63.545). De giften zijn bedoeld om sociale,

culturele, recreatieve en andere activiteiten te

bevorderen voor patiënten en medewerkers van het

ziekenhuis. Van deze giften hebben wij bijvoorbeeld

al boeken en watercoolers voor de patiënten

gekocht. Donateurs krijgen automatisch het

patiëntenmagazine Piccolo thuis gestuurd.

RECREATIEFONDS MCH

Giften kunt u ook storten ten name van het

Recreatiefonds (Postbank 481832). Uit dit fonds

worden extra’s voor de medewerkers betaald,

bijvoorbeeld een etentje voor de afdeling of een

dagje uit.

PATIËNTEN ADVIESRAAD

De Patiënten Adviesraad (PAR) van het MCH

behartigt de belangen van MCH-patiënten. Hebt u

ideeën of opmerkingen, neemt u dan contact op met

de PAR. De PAR is bereikbaar via e-mail:

par@mchaaglanden.nl

Het postadres is:

Patiënten Adviesraad MCH,

p/a MCH Antoniushove, kamer A03-075,

Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

2. MET SPOED NAAR HET MCH

Als u met de ambulance naar het MCH wordt

gebracht, proberen wij een familielid of ander

PICCOLO 4I2012


contactpersoon voor u te waarschuwen. Als u zelf

naar de Spoedeisende Hulp (SEH) komt, houdt u

dan rekening met het volgende:

TRIAGE

Op de SEH vindt triage plaats door een SEHverpleegkundige.

Deze gespecialiseerde verpleegkundige

bepaalt hoe ernstig uw lichamelijke klacht is

en binnen welke tijd u daarvoor gezien moet worden

door een arts. wwww.mchaaglanden.nl/triage

BEGELEIDERS OP DE SPOEDEISENDE

HULP

Bij elke patiënt zijn maximaal twee begeleiders in

een behandelkamer toegestaan. De behandelingen

zijn vaak intensief en meestal zijn er meerdere

artsen en verpleegkundigen bij betrokken. Overige

begeleiders kunnen wachten in de wachtkamer of in

ernstige gevallen in de familiekamer. Zo nodig kunt u

elkaar aflossen. In sommige gevallen beslist de arts

of verpleegkundige dat er maar één of helemaal

geen begeleider mee kan. Wij vragen hiervoor uw

begrip. Op de SEH in het MCH lopen ook gastvrouwen

rond; zij brengen patiënten en begeleiders

zo mogelijk thee en koffie als ze moeten wachten,

maken een praatje en stellen u op uw gemak. Soms

helpen zij een bed opmaken of doen andere klusjes.

VERVOLGAFSPRAAK

Afhankelijk van de gekozen behandeling wordt u bij

een specialist terugverwacht op de polikliniek: als

het mogelijk is, wordt er direct een vervolgafspraak

gepland.

In andere gevallen kunt u de volgende dag zelf een

afspraak maken. Ook kan het zijn dat u aansluitend

aan uw SEH-bezoek moet worden opgenomen.

U en/of uw begeleiders vernemen dan de reden van

opname en de afdeling waar u komt te liggen.

3. BEZOEK AAN DE POLIKLINIEK

Als u een afspraak wilt maken voor een bezoek aan

een arts, voor een onderzoek of behandeling, moet

u een verwijsbrief vanuit de SEH of via uw huisarts

of tandarts hebben. Heeft u een verwijsbrief, dan

kunt u rechtstreeks bellen met het afsprakenbureau

voor een afspraak. Dit kan op maandag tot en met

vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

Bij de afdelingen Sportgeneeskunde en Orthopedie

kunt u ook per mail een afspraak maken:

- sportafspraak@mchaaglanden.nl

- orthopedie@mchaaglanden.nl

Hebt u nog geen verwijzing? Neemt u dan eerst

contact op met uw huisarts of tandarts.

EERSTE AFSPRAAK

Neem bij uw eerste bezoek aan de polikliniek in

MCH het volgende mee:

• de verwijsbrief of verwijskaart

• uw identiteitsbewijs (zoals paspoort of rijbewijs)

• uw verzekeringspapieren of verzekeringspasje

• een lijstje met medicijnen die u regelmatig slikt

(indien van toepassing)

Voor u naar uw afspraak gaat, moet er eerst een

patiëntenpas voor u worden gemaakt. Hiervoor kunt

u terecht bij het Inschrijf- en afsprakenbureau in de

centrale hal van het ziekenhuis. Hier wordt gevraagd

naar uw identiteitsbewijs, uw verzekeringspas en uw

Burger-service-nummer (voorheen Sofi-nummer).

Als uw gegevens verwerkt zijn, krijgt u uw patiëntenpas.

Op deze pas staan uw naam, uw pasfoto en

een streepjescode. De pasfoto wordt in het ziekenhuis

gemaakt, u hoeft geen foto mee te nemen. Bij

ieder bezoek aan het MCH is het noodzakelijk dat u

deze pas bij u hebt. Het duurt een paar minuten om

de pas te maken; komt u dus bij het eerste bezoek

wat eerder naar het MCH.

Na het verkrijgen van de patiëntenpas kunt u naar

de polikliniek. Meldt u eerst bij de balie van de

specialist of afdeling. Hier geeft u uw verwijsbrief

of -kaart en uw patiëntenpas af. Nadat enkele

administratieve handelingen verricht zijn, kunt u

plaatsnemen in de wachtruimte. Uw pas krijgt u na

het bezoek van de arts of verpleegkundige terug.

AFSPRAAK AFZEGGEN?

Bent u voor een gemaakte afspraak verhinderd?

Belt u dan zo spoedig mogelijk de polikliniek om uw

afspraak af te zeggen. U kunt meteen een nieuwe

afspraak maken. Afzeggen of verzetten van uw

afspraak? Doe dit dan uiterlijk 24 uur voor uw

afspraak. Dit kan op werkdagen, binnen kantoortijden

van 9.00 - 17.00 uur (via telefoonnummer

(070) 330 2445). Wij behouden ons het recht voor u

de kosten in rekening te brengen, als u uw afspraak

niet tijdig afzegt.

Telefoonnummer Inschrijf- en afsprakenbureau:

(070) 330 24 45

15

4I2012 PICCOLO


Het Jacobshospice; een ‘bijna-thuishuis’ huis, waar in de laatste

fase van het leven alle aandacht is voor de gastbewoners.

Zo kan ieder mens in alle rust en met behoud van eigen

waardigheid naar zijn levenseinde toegroeien. Een vast

team verpleegkundigen geeft dag en nacht professionele

zorg en werkt daarin nauw samen met vrijwilligers, artsen,

coördinatoren en geestelijk verzorger.

De inzet van vrijwilligers is erg belangrijk: zij geven persoonlijke

aandacht en bieden gastvrijheid. Bent u geïnteresseerd in dit

soort vrijwilligerswerk, neem telefonisch contact met ons op of

stuur ons een e-mail via info@jacobshospice.nl.

Om dit werk te kunnen doen, zijn wij voor een groot deel

afhankelijk van giften. U kunt ons steunen door vriend te

worden, zie www.steunhetjacobshospice.nl of door een gift

over te maken op Rabobanknummer : 129948284 o.v.v

“Vriend Jacobshospice”.

Jacobshospice

Koningin Emmakade 160

2518 JL DEN HAAG

Tel. 070 308 10 81

www.jacobshospice.nl

Linneweever

Orthopedisch schoenatelier

Spreekuurlocaties

(consult volgens afspraak)

MCH Antoniushove Leidschendam

Sint Franciscus gasthuis Rotterdam

Wij werken volgens afspraak

Den Haag

Westeinde 32a

2512 HD

Tel: (070) 363 95 51

Maat- & Orthopedisch

schoenatelier

Nu ook in MCH Antoniushove

Leidschendam

Zoetermeer

Plesmanstraat 14

2722 NV

Tel: (079) 331 77 00

Leverancier van o.a.

orthopedische schoenen

semi-orthopedische schoenen

therapeutische elastische kousen

steunzolen

aanpassingen confectieschoenen

verbandschoenen

ortheses en protheses

geselecteerd confectieschoeisel

Tevens hebben wij een ruim assortiment confectie comfortschoenen.

Rotterdam

Kleiweg 85b

3051 GK

Tel: (010) 418 32 58

De

hofleverancier

voor

uw

voeten

sinds 1827

www.linneweever.com / email: zoetermeer@linneweever.com


4. U WORDT OPGENOMEN

Meestal verwijst de huisarts u naar een specialist.

Wanneer tijdens het spreekuur op de polikliniek

blijkt dat opname noodzakelijk is en u dit advies van

de specialist opvolgt, meldt u zich bij het Opnamebureau.

Het Opnamebureau noteert:

• De gegevens van de patiëntenpas, waaronder de

gegevens van uw huisarts en verzekering

• Eventuele opname in een buitenlands ziekenhuis

(zie punt 1, Buitenlands ziekenhuis).

Vervolgens kijken wij wanneer we u kunnen

opnemen. Het Opnamebureau kan u een schatting

geven van de wachttijd voor opname. Voor een

operatie hebt u nog een gesprek met de anesthesist

en met een verpleegkundige op het verpleegkundig

spreekuur.

WAARDEVOLLE ZAKEN

Wij raden u aan om waardevolle zaken zoveel

mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is in

principe niet aansprakelijk voor vermissing en/of

beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Indien u toch bepaalde waardevolle zaken wilt

meenemen, kunt u die in MCH Westeinde via een

verpleegkundige in bewaring geven bij de afdeling

Beveiliging. In MCH Antoniushove kunt u een klein

kluisje huren bij Express-so op de begane grond.

UW VERBLIJF

MCH probeert uw verblijf zo verzorgd en prettig

mogelijk te laten verlopen en hopelijk kunt u na een

kort verblijf weer gezond naar huis. Een paar zaken

zijn belangrijk om te weten:

Medicijnen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis levert de

ziekenhuisapotheek uw medicijnen. Dit kunnen

dezelfde zijn als die u thuis gebruikt, maar het kan

ook zijn dat de specialist hier één of meer medicijnen

aan toevoegt of juist weglaat. Neem de medicijnen

die u thuis gebruikt, mee naar het ziekenhuis en

toon deze aan de verpleegkundige. De medicijnen

worden aan u of uw contactpersoon teruggegeven.

En verder:

• Brand: In geval van brand bent u geruime tijd veilig

op uw kamer. Volg de instructies van de verpleegkundigen

of Bedrijfhulpverleners (BHV-ers).

• Contactpersoon: Geef aan de betrokken verpleegafdeling

door wie thuis uw contactpersoon is en

hoe wij hem of haar kunnen bereiken.

• Lezen: Het lenen van boeken is gratis.

MCH Antoniushove: Vrijwilligers komen één keer

in de week langs met een boekenwagen.

• Maaltijdkeuze: De broodbuffetwagen biedt een

ruime keus uit etenswaar. ’s Middags krijgt u een

warme maaltijd. Op het formulier kunt u uw keuze

aangeven. Een gastvrouw komt dagelijks bij u

langs om u te helpen met het invullen van dit

formulier.

• Pedicure:

Afspraken voor de pedicure kunt u maken via:

- De afdelingssecretaresse in MCH Antoniushove.

- Voor afspraken in MCH Westeinde kunt u bellen

met D. Willkom, (070) 888 71 45.

• Sieraden: Alle piercings, sieraden en andere

(edel)metalen voorwerpen moet u vóór de operatie

uit of af doen. Dit in verband met geleiding van

warmte en mogelijke brandplekken hierdoor.

• Telefoon: U kunt via de telefoniste naar buiten bellen

(toestel 9). De kosten betaalt u met een eenmalige

machtiging aan het verhuurbedrijf Patiëntline.

• TV: Op alle patiëntenkamers is een kabelaansluiting.

Het is mogelijk een televisie te huren. U kunt dit

aanvragen via een aanvraagformulier dat u kunt

verkrijgen bij de afdelingssecretaresse. In het dagverblijf

van uw afdeling is ook een televisie

aanwezig.

• Vrijwilligers: Het MCH beschikt over verschillende

enthousiaste vrijwilligers. Zij maken het voor de

patiënt aangenamer door onder andere de kamer

netjes en fris te houden, een praatje te maken aan

het bed, de krant voor te lezen en samen de

wachttijd voor onderzoek door te brengen. U kunt

bij de verpleegkundige terecht als u iets nodig

heeft. Mocht u zelf geïnteresseerd zijn om als

vrijwilliger aan de slag te gaan, dan verwijzen we u

graag naar het inschrijfformulier op de website

onder ‘vacatures’.

• ’s Avonds na 20.00 uur moet het rustig zijn op de

afdeling.

• In het MCH wordt gemengd verpleegd.

UW BEZOEK

Bezoek van familie en vrienden kan een welkome

afwisseling zijn, maar het kan ook erg vermoeiend

zijn. Daarom gelden er bezoekuren en bezoekregels:

Bezoekuren:

Voor beide locaties gelden de volgende bezoektijden:

Dagelijks: van 15.30 - 19.30 uur

ICU / CCU: van 13.00 - 13.30 uur en

van 19.00 - 19.30 uur

17

4I2012 PICCOLO


verwijzen wij u naar de folder ‘Het Transferpunt’.

Indien nodig zorgen het Apotheek Transfer Punt

(ATP) in MCH Antoniushove en het Apotheek

Service Punt (ASP) in MCH Westeinde ervoor dat

bij ontslag een medicatieoverzicht naar uw eigen

apotheek wordt gestuurd.

De specialist informeert uw huisarts. De huisarts

krijgt een brief met de gegevens over de behandeling

en de eventueel noodzakelijke nazorg.

Iedere inwoner van Nederland behoort verzekerd te

zijn voor ziekenkosten. Op al onze facturen zijn de

Algemene Voorwaarden van de Stichting Medisch

Centrum Haaglanden van toepassing.

18

PICCOLO 4I2012

MCH Westeinde:

C8 Stroke Care Unit kamer 40 en 50 van

14.00 - 14.45 uur en van 18.45 - 19.30 uur. Op de

Kraam- en Kinderafdeling zijn ouders en verzorgers

altijd welkom, behalve tijdens het rustuur van

12.30 - 14.00 uur. Voor een van de ouders/

verzorgers is er de mogelijkheid om te overnachten

op de Kinderafdeling.

De vermelde bezoektijden gelden voor alle dagen van

de week, inclusief zon- en feestdagen. Tijdens Kerst

en Oud en Nieuw staan de veranderde bezoektijden

op borden in de hal en op de verpleegafdelingen.

Bezoekregels:

In het belang van de patiënten zijn in MCH

Antoniushove maximaal twee bezoekers per patiënt

toegestaan en in MCH Westeinde maximaal drie

bezoekers per patiënt (Intensive Care maximaal

twee bezoekers per patiënt).

Voor ernstig zieke patiënten is, na overleg met de

verantwoordelijke verpleegkundige, een andere

bezoekregeling mogelijk.

5. U MAG HET ZIEKENHUIS

VERLATEN

De specialist bespreekt met u welke verblijfsduur hij

verwacht en welke factoren daarbij een rol spelen.

Staat de ontslagdatum vast, dan stellen wij u hiervan

op de hoogte. Soms hebt u na uw ontslag uit het

ziekenhuis nog zorg nodig. In dat geval zullen er

instanties ingeschakeld (moeten) worden die de

benodigde zorg kunnen bieden. De medewerker van

het Transferpunt regelt dan samen met u en/of uw

naasten en de verpleegkundige van uw afdeling de

noodzakelijke nazorg. Voor uitgebreide informatie

over de afdeling Transferpunt en over nazorg

6. RECHTEN EN PLICHTEN

In de Wet op de Geneeskundige Behandelings

Overeenkomst (WGBO) zijn de patiëntenrechten

én -plichten vastgelegd. U hebt als patiënt recht op

informatie over uw ziekte en de behandeling

hiervan. De hulpverlener moet u informeren over:

• uw ziekte of aandoening;

• de aard van de voorgestelde behandeling of het

onderzoek;

• andere behandelingsmogelijkheden;

• de gevolgen of eventuele risico’s van de

behandeling of het onderzoek;

• de medicijnen en eventuele bijwerkingen.

U hebt recht op inzage in uw medisch en

verpleegkundig dossier, recht op aanvulling,

correctie en vernietiging van uw medisch dossier als

hiertoe aanleiding bestaat. Voor vragen hierover

verwijzen wij u naar de Patiëntenvoorlichting.

Als patiënt hebt u ook enkele plichten die een

optimale behandeling mogelijk maken:

• u dient bij behandeling in het MCH in het bezit te

zijn van een patiëntenpas van het ziekenhuis met

daarop uw foto. Om die te laten maken hebt u een

officiële legitimatie nodig (het bij u dragen van een

geldig legitimatiebewijs, paspoort of rijbewijs is in

Nederland verplicht).

• u dient de hulpverlener duidelijk en volledig te

informeren, zodat die een goede diagnose kan

stellen en u een deskundige behandeling kan

geven;

• u dient binnen redelijke grenzen de adviezen van

de hulpverlener op te volgen, bijvoorbeeld over

medicijngebruik en dieetvoorschriften;

• u dient respect en begrip te tonen voor uw

behandelaar(s) en uw medepatiënten;


• u dient het ziekenhuis correcte gegevens over uw

zorgverzekering te geven en de hulpverlener of de

instelling waar die werkzaam is, te betalen.

ORGAAN- EN WEEFSELDONATIE

Na het overlijden van een patiënt raadpleegt de arts

het donorregister als de overledene voldoet aan de

criteria voor mogelijke donatie van organen en/of

weefsel. Wanneer de overledene niet geregistreerd

staat in het donorregister, vraagt de arts aan de

nabestaanden of de overledene in het bezit was van

een donorcodicil. Heeft de overledene geen

wilsbeschikking nagelaten, dan vraagt de arts de

nabestaanden om toestemming voor orgaan- en/of

weefseldonatie. Zowel in MCH Antoniushove als in

MCH Westeinde is een speciale donatiefunctionaris

aanwezig. Wilt u meer informatie over orgaan- en/of

weefseldonatie, dan kunt u terecht bij een van de

donatiefunctionarissen, telefoonnummer

MCH Antoniushove: (070) 357 47 79

(dinsdag 09.30 - 16.30 uur)

MCH Westeinde: (070) 330 27 80

(maandag en donderdag, 09.00 uur tot 14.00 uur).

GEGEVENSBESCHERMING

Het MCH verwerkt gegevens van patiënten voor

behandeling, verpleging, verzorging, onderzoek en

het verbeteren van kwaliteit. Het gaat hier om

personalia- en identificatiegegevens, financiële,

administratieve en medische gegevens. Dit gebeurt

volgens de regels die de wet hieraan stelt (de Wet

Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de

Wet Bescherming Persoonsgegevens). Het MCH

beschikt hiertoe over een (geautomatiseerd)

patiëntengegevensbestand.

HET VERSTREKKEN VAN GEGEVENS

AAN DERDEN

Alleen medewerkers van het MCH die beroepshalve

daartoe bevoegd zijn, hebben inzage in uw gegevens.

Wanneer personen of instanties buiten het ziekenhuis

over uw gegevens willen beschikken, kan dat

alleen wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming

hebt gegeven. Ook wanneer een behandelaar in

het MCH gegevens uit een ander ziekenhuis wil

opvragen, heeft hij uw toestemming nodig.

Zonder uw toestemming mag het MCH gegevens

leveren aan een aantal registrerende instanties op

het gebied van de volksgezondheid. Heeft u vragen

hierover of overweegt u bezwaar hiertegen te

maken, dan kunt u zich wenden tot uw behandelend

arts.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

In de gezondheidszorg worden regelmatig nieuwe

behandelingsmethoden en medicijnen ontdekt. Dit is

mogelijk door wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek

kan plaats vinden met medische gegevens,

lichaamsmateriaal of een combinatie van beiden.

In het MCH wordt ook wetenschappelijk onderzoek

gedaan.

Gebruik van medische gegevens

Als uw gegevens voor wetenschappelijk onderzoek

worden gebruikt, worden de gegevens onder een

code (dus niet op naam) verwerkt. Wanneer u

bedenkingen heeft tegen het gebruik van uw

gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kunt

u dit bespreken met uw behandelend arts, en

eventueel schriftelijk bezwaar maken. Dit heeft geen

gevolgen voor uw behandeling.

Wanneer het voor de gegevensverzameling van het

wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is dat

de onderzoeker wél weet van wie de gegevens zijn,

vraagt uw behandelend arts u altijd vooraf om

toestemming.

Gebruik van lichaamsmateriaal

Het kan voorkomen dat in het kader van diagnostisch

onderzoek bij u lichaamsmateriaal wordt afgenomen

(bloed, urine en lichaamsweefsel). Dit materiaal

wordt gearchiveerd door de afdeling Pathologie.

Het is van groot belang dit materiaal, nadat het

voor diagnostiek is gebruikt, voor wetenschappelijk

onderzoek te kunnen gebruiken.

Om te garanderen dat op een verantwoorde wijze

met lichaamsmateriaal wordt omgegaan, worden

twee voorzorgsmaatregelen in acht genomen:

· Het lichaamsmateriaal dat voor wetenschappelijk

onderzoek wordt gebruikt, mag niet herleidbaar

zijn tot een individueel persoon. Dat wil zeggen dat

voor de onderzoeker(s) op geen enkele wijze is

te achterhalen van welke patiënt het materiaal

oorspronkelijk afkomstig is.

· Het moet zeker zijn dat een patiënt geen bezwaar

heeft gemaakt tegen het gebruik van anoniem

lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk

onderzoek

Als u niet wilt dat uw lichaamsmateriaal wordt

gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dan

kunt u dit aan uw behandelend arts doorgeven.

Die zal daarvan een aantekening maken in uw

medisch dossier. Dit heeft geen gevolgen voor uw

behandeling.

19

4I2012 PICCOLO


VRAGEN AAN HET MCH

UW VRAGEN

BEANTWOORD

Het MCH krijgt op allerlei manieren vragen binnen. Via info@mchaaglanden.nl, aan de balie, via twitter

@mchaaglanden. Vragen die voor iedereen interessant zijn, beantwoorden we ook in de Piccolo.

Geboortekliniek @Geboortekliniek

In samenwerking met @mchaaglanden

hebben we uiterlijk 1 nov #couveusesuites.

Moeder en baby zo min mogelijk

gescheiden!

Op 5 december zorgden Sinterklaas en drie Pieten voor de officiële opening van de couveusesuites

van de Geboortekliniek Den Haag in MCH Westeinde. Dankzij intensieve samenwerking tussen

Geboortekliniek en het MCH kunnen moeder en kind in de kraamtijd bij elkaar zijn. Ook als de

pasgeboren baby couveusezorg nodig heeft. Binnen de samenwerking is het MCH verantwoordelijk

voor de zorg voor de baby en ontfermt de Geboortekliniek zich over de kraamvrouw. Dankzij de

suite kan de natuurlijke hechting tussen moeder en baby onverstoord doorgaan. Opname in de

couveusesuites is afhankelijk van de individuele omstandigheden van moeder en baby. Zo mag

de moeder geen extra medische zorg nodig hebben. De kinderarts beoordeelt of de toestand van

e baby het toelaat om in de couveusesuite te verblijven of dat de baby in de couveusekamer moet

worden opgenomen.

Waarom heb ik een verwijsbrief nodig voor een afspraak bij

een arts in het MCH?

U heeft een verwijsbrief nodig omdat anders

de kans bestaat dat uw zorgverzekeraar de

ziekenhuiskosten niet vergoedt. Als u geen verwijsbrief heeft, krijgt u de factuur thuisgestuurd en

moet u deze zelf betalen. Vergeet dus uw verwijsbrief niet mee te nemen bij uw eerste bezoek aan

het ziekenhuis. Bij een aantal poliklinieken kan pas na ontvangst van uw verwijsbrief een afspraak

gemaakt worden, zodat u aan de juiste specialist gekoppeld kan worden. U krijgt een verwijsbrief

van uw huisarts, tandarts, verloskundige of een andere medisch specialist. Kunt u geen verwijzing

van uw huisarts of specialist krijgen? Dan kunt u ervoor kiezen om de afspraak tijdig te annuleren.

Voor afspraken bij Sportgeneeskunde en Plastische Chirurgie zijn verwijsbrieven niet altijd nodig,

vraag hiernaar als u een afspraak maakt bij deze poliklinieken.

www.mchaaglanden.nl/patienten/afspraakmaken

WWW.MCHAAGLANDEN.NL/MPU

ANTWOORD PUZZEL PAGINA 23

OPLOSSING

SUDOKU 1

OPLOSSING

SUDOKU 2

21

4I2012 PICCOLO


2281 CC Rijswijk,

Geestbrugweg 19 c-d,

Tel.

070-3994216,

Fax:

070-4156058

E-mail:

coja@compaqnet.nl

Bad en Nachtkleding

Lingerie

Orthopaedische artikelen

Openingstijden:

Dinsdag t/m Vrijdag 9:00 tot 17:00 uur

Zaterdag 9:00 tot 16:00 uur

Erkend leverancier

mama-protheses en

bij behorende lingerie

en badkleding.


PUZZELPLEZIER!

PUZZEL

GEZELLIG MEE!

In deze sudoku’s ziet u al een aantal cijfers ingevuld. Het is de taak van de puzzelaar om

de puzzel verder in te vullen met de cijfers 1 tot en met 9. Daarbij moet u aan de volgende

eisen voldoen:

• in elke horizontale rij mag elk cijfer van 1-9 slechts één keer voorkomen

• in elke verticale kolom mag elk cijfer van 1-9 slechts één keer voorkomen

• in elk vet omrande vak van 3 x 3 vierkantjes mag elk cijfer van 1 - 9 slechts één keer

voorkomen

SUDOKU 1

3 9 2 1

1 2 5 6

4 3 2

7 9 6

5 1 6 8

1 8 4

7 2 4

1 9 3 4

De oplossingen vindt u op pagina 29

1 2 4 6

2 1 7 5

SUDOKU 2

6 9 8 7

5 9

4 1

3 1 4 6 5 9 7

5 1

8 4

8 4 7 3

2 1 4 9

23

4I2012 PICCOLO


NIEUW: DE ZIEKENHUISARTS

In 2013 zullen er in het MCH vier artsen starten met de nieuwe opleiding tot ziekenhuisarts. Mensen

die graag in een multidisciplinair team werken. Alleskunners die het belangrijker vinden om de patiënt

beter te maken dan de ziekte te genezen. En pioniers: de nieuwe functie moet nog definitief vorm

krijgen. Internist Caro Brumsen is als beoogd opleider de motor achter het plan, samen met Hedwig

Slot, directeur van het Landsteiner Instituut. Ze beantwoorden vragen over deze nieuwe medische

functie.

WAAROM IS HET NODIG, EEN

ZIEKENHUISARTS?

Het is een logisch gevolg van de

ontwikkeling dat er meer superspecialisten

komen. Er ontstaat

daardoor een grotere behoefte aan

mensen die de basis van het

afdelingswerk beheersen. Artsen die

een scherp oog hebben voor kwaliteit

en veiligheid en die extra aandacht

hebben voor patiënten met meerdere

aandoeningen, wat vaak voorkomt bij

ouderen. Ook moeten zij veel kennis

hebben van polyfarmacie, het gebruik

van meerdere geneesmiddelen. Met

zo’n constante factor op de afdeling,

kunnen de superspecialisten zich

optimaal concentreren op hun

specialisme.

Een ziekenhuisarts kan daarom meer

kwaliteit bieden.

MEER KWALITEIT?

De ziekenhuisarts biedt meer

continuïteit op de afdeling dan de aios

met wisselende diensten en veel

onderwijsmomenten. Zo’n spin in het

web, een vast aanspreekpunt voor

de medisch specialist en andere

disciplines, creëert rust. Aan de

andere kant moet de ziekenhuisarts

ook in kunnen spelen op onverwachte

zaken. Snel kunnen beoordelen of het

gaat om een infectie, een beroerte of

een hartinfarct, bijvoorbeeld. En ook

bij pijnbestrijding kan de ziekenhuisarts

een rol spelen, zodat het probleem

snel verholpen kan worden zonder

tussenkomst van de anesthesioloog.

VIER ANDERE ZIEKENHUIZEN

ZIJN IN SEPTEMBER GESTART

MET EEN LANDELIJKE PILOT.

WAAROM WACHT HET MCH

NIET AF HOE DAT VERLOOPT?

De meerwaarde van de ziekenhuisarts

als constante factor op de

afdelingen staat voor het MCH al

wel vast.

INTERESSE IN DE OPLEIDING?

Mail Caro Brumsen:

c.brumsen@mchaaglanden.nl

of Hedwig Slot:

hedwig.slot@landsteiner.nl.

WIE ZORGEN ER NU VOOR DAT

AFDELINGSWERK?

Veelal artsen in opleiding tot specialist

(aios) en artsen niet in opleiding tot

specialist (anios). Maar vanwege de

invoering van de arbeidstijdenwet is

het lastig om met deze twee groepen

continue bezetting van een afdeling

te hebben; de vaste afdelingsarts

bestaat niet meer in dit model. Voor

de aios is de opleidingsinhoud tegenwoordig

veel concreter omschreven

dan voorheen: dat sluit niet aan op

wat er op de afdeling nodig is.

Aniossen zijn gemiddeld maar negen

maanden in dienst. Na eerst drie

maanden interne opleiding, zijn zij zes

maanden inzetbaar, meestal om de

gaten in het aios- rooster op te vullen.

25

4I2012 PICCOLO


Wij bieden thuiszorg in regio Haaglanden. Bij AAZorg

kunt u naast uitstekende zorg in uw eigen vertrouwde

omgeving het volgende van ons verwachten:

Uw zorg is onze zorg

- Professionaliteit

- 1 maximaal 2 vaste medewerkers

- Vertrouwd gezicht bij u thuis

- 24-uur per dag bereikbaar

- Wij houden rekening met uw culturele achtergrond

- Snelle inzet na ontslag uit het ziekenhuis

Voor meer informatie kunt u bellen met: 070 201 20 27

www.aazorg.nl


PATIËNTVEILIGHEIDSKAART

HELP MEE AAN UW VEILIGE BEHANDELING

27

4I2012 PICCOLO


voor deskundig advies en behandeling

op gebied van:

huidverbetering

Eerste consult geheel vrijblijvend

Met ons gaat u stap voor stap naar een betere huid

Van Duivenvoordelaan 22

2241 ST Wassenaar

070-5112832

www.huidmedzorg.nl

info@huidmedzorg.nl


BOUWNIEUWS

WWW.MCHAAGLANDEN.NL/

NIEUWBOUW-ANTONIUSHOVE

VEEL EENPERSOONSKAMERS IN NIEUW

GEBOUW MCH ANTONIUSHOVE

In het eerste kwartaal van 2013 starten de voorbereidingen

voor de uitbreiding van MCH Antoniushove

in Leidschendam. Naast het huidige gebouw

verrijst een nieuw gebouw, met op de begane grond

een nieuwe hoofdentree, centrale hal, bloedafname,

apotheek, huisartsenpraktijk en restaurant. Op de

1e en 2e verdieping komen de verpleegafdelingen.

Op de 1e verdieping komt ook een binnentuin. In

de kelder en deels op de begane grond wordt een

parkeergarage gebouwd.

Tijdens de verbouwing blijven de verpleegafdelingen

in het huidige gebouw en kunt u het ziekenhuis

op de normale manier te bereiken. Ook na de

verbouwing (in 2015) kunnen mensen er terecht

voor algemene ziekenhuiszorg. Tijdens de bouwwerkzaamheden

is actuele informatie te vinden op

www.mchaaglanden.nl/nieuwbouw-Antoniushove.

Driekwart van de kamers op de nieuwe verpleegafdelingen

wordt eenpersoonskamers, voorzien van

eigen badkamer, tv, koelkast en wifi. Die privacy

voor patiënten biedt verschillende voordelen:

sneller herstel door betere nachtrust, meer patiëntgerichtheid

bij visite van artsen, minder kans op

kruisinfecties. De nieuwe afdelingen komen gunstig

te liggen ten opzichte van operatiekamers, intensive

care, spoedeisende hulp en radiologie, wat

efficiency oplevert. Dankzij de nieuwe indeling kan

bovendien ’s nachts personeel efficiënter worden

ingezet.

De kwaliteit van uw zien is bij

ons in goede handen.

Onze opticiens, contactlensspecialisten en

optometristen willen u graag optimaal adviseren.

www.oogmerktunderman.nl

Berberis 4

Winkelcentrum Leidsenhage

Tel: 070-3272226

Damlaan 23C

Leidschendam

Tel: 070-3274635

Van Hoytemastraat 74

Den Haag

Tel: 070-3242056

29

4I2012 PICCOLO


Bent u op zoek naar

professionele verloskundige begeleiding?

Voor, tijdens of na uw zwangerschap?

Wij, verloskundigen van praktijk

FEMME, werken samen met de

gynaecologen uit het

Medisch Centrum Haaglanden

en bieden u:

• Voorlichting bij

zwangerschapswens

• Begeleiding van uw

zwangerschap

• Zorg rondom de geboorte

• Kraamtijd

Anoeska van Vliet - Irene Verhoeven - Judith Paalvast - Karen Bost - Marlies Heeres

Spreekuur op verschillende locaties;

Stille Veerkade 7,

MCH-westeinde,

MCH-Antoniushove,

Gezondheidscentrum de Rubenshoek.

Stille Veerkade 7, 2512 BE ’s Gravenhage.

Telefoon: 070-4277666 of 06-52000806

Internet: www.femme-verloskundigen.nl

De kinderdagverblijven van MCH bieden voor zowel medewerkers

als niet medewerkers van het MCH kinderopvang voor kinderen

tot 4 jaar. De twee kinderdagverblijven van MCH bevinden zich bij

MCH Westeinde en MCH Antoniushove.

Openingstijden van de kinderdagverblijven

Maandag t/m vrijdag van 07.15 uur - 17.30 uur

Verlengde openingstijd loopt van 17.30 uur - 18.30 uur

Tarieven kinderopvang

Meer informatie over de kinderdagverblijven van

MCH en de tarieven dagopvang zijn te vinden op

onze website www.kinderdagverblijvenMCH.nl


SPECIALE POLI VOOR MENSEN

MET BOTONTKALKING

Minder gebroken polsen, benen en heupen door osteoporose – botontkalking – en dus minder mensen

die jaarlijks met een botbreuk de SEH bezoeken. Dat is de doelstelling van gespecialiseerd physician

assistent Jiska van Ommeren en internist Caro Brumsen. Dankzij en met hun enthousiaste inzet is de

Fractuur- en osteoporosepoli in MCH Antoniushove flink geprofessionaliseerd.

Een belangrijke slag heeft de poli

gemaakt door Jiska van Ommeren als

gespecialiseerd physician assistent

toe te voegen aan het team. Van

Ommeren: “Sinds 1 maart werk ik als

physician assistent op de poli Interne

Ouderengeneeskunde en de

Fractuur- en osteoporosepoli. Een

physician assistant is een verpleegkundige

die is opgeleid om een deel

van de taken van de arts over te

nemen en werkt altijd onder eindverantwoordelijkheid

van de arts.

Zo ben ik door Caro Brumsen

opgeleid om zelfstandig, maar onder

haar super-visie, spreekuur te

houden. Zo kunnen er veel meer

patiënten terecht op de poli.”

SCREENING

Iedereen van 50 jaar en ouder die in

het ziekenhuis komt met een fractuur,

krijgt een screening voor osteoporose.

Van Ommeren: “De Spoedeisende

Hulp geeft deze gevallen aan mij

door. Deze mensen krijgen van mij

een schriftelijke uitnodiging om met

hun vragen of voor een afspraak te

bellen naar het telefonische spreekuur.”

WERVELS

“De botdichtheid meten we met de

dexameter. We hebben sinds vorig

jaar het nieuwste type, waarmee we

behalve een botdichtheidsmeting van

de heup en de onderste vier ruggenwervels

met röntgenstralen, nu ook

een afbeelding van de hele wervelkolom

kunnen maken. Zo kunnen we

beoordelen of er bij de patiënt ook

sprake is van ingezakte wervels.

Bij patiënten met matig verlaagde

botdichtheid duidt dit namelijk ook op

botontkalking. Om de dexameter goed

te kunnen bedienen zijn twee

radiologisch laboranten opgeleid en is

een derde in dienst gekomen.”

CONTROLE

Als uit de meting blijkt dat iemand

osteoporose heeft (een T-score van

minder dan -2,5) krijgt de patiënt

medicatie voorgeschreven. “Vroeger

droegen we de controle daarna over

aan de huisarts en zagen we de

patiënten pas na vijf jaar weer”, vertelt

Van Ommeren. “Maar de medicatietrouw

bij osteoporosepatiënten is niet

zo groot. Ze hoeven vaak maar één

keer per week medicijnen in te nemen

en vergeten het dus snel. Bovendien

kan de medicatie voor vervelende

bijwerkingen zorgen en dan gebruiken

ze het maar niet meer. Nu maken

we na drie maanden nog een

afspraak om alles nog een keer door

te nemen en te kijken hoe het met

het medicijngebruik gaat. Dan kunnen

we de behandeling eventueel

aanpassen. Vervolgens komt de

patiënt onder controle bij de huisarts,

maar met het dringend advies om

bij ons terug te komen bij een nieuwe

fractuur”.

Behalve ouderen met een fractuur

komen op het spreekuur van Van

Ommeren ook andere patiënten die

door huisarts of specialist zijn

doorverwezen. “Dat zijn bijvoorbeeld

vrouwen die vervroegd in de

overgang zijn gekomen, mensen bij

wie osteoporose in de familie zit of die

langdurig prednison gebruiken. Ook

bij hen is de kans op een fractuur

eenvoudig terug te brengen door de

osteoporose te behandelen. En dat

scheelt veel ellende!”

31

4I2012 PICCOLO


ADRESSEN

MCH ANTONIUSHOVE

Burgemeester Banninglaan 1

2262 BA Leidschendam

Tel. (070) 357 44 44

Fax (070) 357 41 14

Postadres

Postbus 411

2260 AK Leidschendam

MCH Antoniushove is bereikbaar met de tramlijnen

2 en 6 en met de buslijnen 39, 40, 46 en 47.

Er is ruime parkeergelegenheid.

MEDISCH CENTRUM

HAAGLANDEN

www.mchaaglanden.nl

info@mchaaglanden.nl

MCH WESTEINDE

Lijnbaan 32

2512 VA Den Haag

Tel. (070) 330 20 00

Fax (070) 380 94 59

PARKEERKOSTEN

MCH Antoniushove:

Eerste half uur: € 0,50

Tweede half uur: € 0,50

Ieder volgend uur of deel daarvan: € 1,00

Dagtarief (24 uur): € 10,00

(geldt ook voor verloren kaart)

MCH Westeinde:

Eerste 2 1 /2 uur per 1 /2 uur € 0,80

Elke volgende uur € 1,80

8 uur parkeren kost € 14,80

Geen maximum dagtarief

Verloren kaart € 25,00

32

PICCOLO 4I2012

Postadres

Postbus 432

2501 CK Den Haag

MCH Westeinde is bereikbaar met de tramlijnen 2

en 6 en de RandstadRail (RR3 / RR4) en met de

buslijnen 25 en 130. Er zijn parkeerfaciliteiten achter

het ziekenhuis.

De algemene voorwaarden van het MCH vindt u

in het Nederlands, Turks, Frans en Engels op

www.mchaaglanden.nl/algemene-voorwaarden

of kunt u opvragen bij de afdeling Debiteurenadministratie

of Patiëntenvoorlichting.

More magazines by this user
Similar magazines