22.03.2015 Views

05 magazine Leef!

WSN Leef! magazine editie vijf, voorjaar 2015

WSN Leef! magazine editie vijf, voorjaar 2015

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR<strong>05</strong> VOORJAAR 2015<br />

Gratis informatie<strong>magazine</strong> speciaal voor Noordwijkse senioren<br />

en voor alle Noordwijkers die gezond en vrolijk oud willen worden.<br />

<strong>magazine</strong><br />

Het is voorjaar!<br />

Vlinders in je buik.<br />

De Liefde bloeit op.<br />

In dit <strong>magazine</strong><br />

lees je er alles over.<br />

Stichting WSN<br />

Welzijn op recept<br />

Dementie<br />

Alles op zijn kop<br />

Mountainbiken<br />

Voor alle leeftijden<br />

70-jaar bevrijding<br />

Vieren<br />

die vrijheid!<br />

Cees van der Niet<br />

Vissen, koken<br />

en fietsen<br />

Vluchten<br />

Het mes<br />

of de kogel?<br />

Ga mee!<br />

VIP bustour<br />

door de<br />

bollenstreek<br />

kijk op<br />

pagina 33.<br />

Onvoorwaardelijke<br />

Liefde<br />

voor je ouders


Weten wat<br />

uw tuin nodig<br />

heeft!<br />

Wij zijn een compleet tuincentrum en<br />

bieden een breed assortiment aan.<br />

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,<br />

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor<br />

uw huis en dier.<br />

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.<br />

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en<br />

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.<br />

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!<br />

Alles voor dieren!<br />

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw<br />

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.<br />

Heeft u advies nodig over welke producten<br />

geschikt zijn voor uw huisdier?<br />

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd<br />

iemand rond die u er alles over kan vertellen.<br />

Van Berckelweg 51, Noordwijk<br />

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77<br />

Heeft u al onze klantenpas?<br />

Geniet van voordelen en speciale acties!<br />

Informeer bij onze kassa!


Voorwoord<br />

Aandacht<br />

PIET SAMEN MET<br />

KLEINZOON RICK<br />

Voor u ligt alweer de vijfde editie van WSN<strong>Leef</strong>! waarin de liefde centraal<br />

staat. Liefde in al zijn vormen. Soms verdrietig, soms vrolijk, maar altijd<br />

met passie en aandacht. Dat heb ik zelf ook ervaren in de afgelopen<br />

zeven maanden. Een herseninfarct zorgde ervoor dat ik van de een op<br />

andere dag niet meer kon communiceren en lopen. Was half blind en<br />

mijn linker hand en been weigerden dienst. Zonder hulp van anderen<br />

kon ik niets meer. Eind november moest ik met spoed een open hart<br />

operatie ondergaan en kreeg een nieuwe hartklep. En daaroverheen in<br />

januari met gillende sirenes naar het ziekenhuis door een langdurige<br />

epileptische aanval.<br />

Wat een ellende zult u denken en dat is het ook. Toch heeft dit dit mij<br />

ook verrijkt met een nieuw bewustzijn. Deze ellende was blijkbaar<br />

nodig om te ontdekken wat aandacht en liefde werkelijk inhouden. De steun van mijn<br />

vrouw is voor mij onmisbaar, ik ben van veel dingen volledig van haar afhankelijk.<br />

Zonder haar zat ik als een kasplantje ergens op een kamertje opgesloten te wachten<br />

op verpleging. Nu kan ik zelfstandig thuis revalideren. De een noemt dat mantelzorg ik<br />

noem het onvoorwaardelijke liefde.<br />

In mijn kwetsbaarheid heeft vooral de aandacht van mensen van wie ik die aandacht<br />

helemaal niet verwacht had veel voor mij betekend. De gepassioneerde- en liefdevolle<br />

aandacht van verpleging, artsen en therapeuten. Elke dag weer. Wat was het mooi om<br />

te ervaren met hoeveel liefde deze mensen inhoud geven aan hun beroep. Daar moeten<br />

we zuinig en trots op zijn.<br />

Graag zou ik veel meer bijzondere ervaringen met u willen delen, maar daar is in dit<br />

voorwoord geen ruimte voor. Een idee voor een artikel in een volgende editie wellicht,<br />

omdat we daar allemaal veel lessen uit kunnen trekken. Toch wil ik een uitzondering<br />

maken voor een kaart die ik ontving van de woongroep gesloten afdeling Groot<br />

Hoogwaak. Acht mensen die in de moeilijkste fase van hun leven verkeren en toch<br />

aandacht voor mij hadden en mij met een bibberig handschrift heel veel sterkte wensen.<br />

De tranen rolden mij over de wangen. Deze aandacht betekende heel veel voor mij.<br />

Zeven maanden leef ik nu als kwetsbaar en afhankelijk mens. De slogan omzien naar<br />

elkaar, een van de missies van WSN, heeft voor mij een nieuwe betekenis gekregen.<br />

Pas nu zie ik in hoe weinig er voor nodig is om veel te betekenen voor iemand die dat<br />

nodig heeft. Een kaartje of simpel wat aandacht kan een hemelsbreed verschil maken in<br />

iemands leven. Die aandacht gaf mij de kracht en energie om door te vechten tijdens mijn<br />

revalidatie. Ik roep u op om ook iemand die aandacht te geven die hij of zij nodig heeft.<br />

Ik ben een dankbaar mens. Het gaat weer een stuk beter met mij. Ik heb veel geleerd en<br />

veel aandacht mogen ontvangen. Ik wens u veel leesplezier.<br />

Piet Barnhoorn<br />

eindredacteur WSN<strong>Leef</strong>!


8Liefde<br />

COVERFOTO: BURO BINNEN<br />

Colofon<br />

WSN<strong>Leef</strong>! is een uitgave van Buro Binnen<br />

in opdracht van stichting Welzijn Senioren<br />

Noordwijk (WSN).<br />

WSN<strong>Leef</strong>! verschijnt vier keer per jaar.<br />

Editie 6 verschijnt juni 2015.<br />

EINDREDACTIE: Piet Barnhoorn, WSN<br />

REDACTIE: Dorine Holman, Sybylle Kroon,<br />

Wim Siemerink, Caroline Spaans, Thomas<br />

Steenvoorden en Linda Versteege<br />

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:<br />

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden<br />

Buro Binnen, Noordwijk<br />

PUZZEL: Henk Jongebloed<br />

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:<br />

Redactie WSN <strong>Leef</strong>!<br />

per adres:<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

redactie@wsnleef.nl<br />

Tel. (071) 887 82 30<br />

www.wsnleef.nl<br />

VERSPREIDING: WSN<strong>Leef</strong>! wordt gratis huis aan<br />

huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.<br />

Herinneringen<br />

12<br />

Kunst en cultuur<br />

26<br />

© WSN<strong>Leef</strong>! 2015. Niets uit deze uitgave mag op welke<br />

manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke<br />

schriftelijke toestemming<br />

van de uitgever.<br />

Steun WSN<br />

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk zet<br />

zich in voor het behouden en versterken<br />

van het welzijn van senioren in Noordwijk<br />

en exploiteert de senior-ontmoetingscentra<br />

Het Trefpunt en De Wieken.<br />

Om deze werkzaamheden goed te kunnen<br />

uitvoeren, is WSN afhankelijk van giften<br />

en donaties. Wilt u WSN steunen? Dat kan!<br />

Voor €40 per jaar bent u al<br />

donateur en draagt u een steentje bij aan<br />

het welzijn van senioren in Noordwijk.<br />

Visserij<br />

48<br />

Voor meer informatie:<br />

Telefoon (071) 711 43 34<br />

E-mail: info@stichtingwsn.nl<br />

www.stichtingwsn.nl


14<br />

Inhoud<br />

36<br />

Tweelingen<br />

Noordbikers<br />

1 Voorwoord<br />

8 Beide ouders dement<br />

14 De NoordBikers<br />

16 70-jaar bevrijding<br />

18 Herinneringen<br />

22 Een droom komt uit<br />

26 Kunst en cultuur<br />

3 Mijn passie<br />

32 Agenda<br />

34 Twintig jaar<br />

Mooiste file<br />

36 Tweelingen<br />

42 Ons kluppie - X65<br />

45 Liefde voor...<br />

48 Echte Noortukker<br />

54 Vluchtelingenwerk<br />

58 Puzzel<br />

62 Atlanticwall<br />

Participanten<br />

4 WSN<br />

6 Marente<br />

12 ‘s Heerlen Loo<br />

20Gemeente Noordwijk<br />

25 De Ouderenbonden<br />

47 Rijncoepel<br />

52 Groot Hoogwaak<br />

56 Mijn bibliotheek...<br />

Advertorials<br />

39 Fit & Gezond<br />

41 Sportarts Alex Mulder<br />

44 Barbara Noordwijk<br />

57 Café Rosser<br />

60Kees Fietsshop<br />

61 WIKVitaal<br />

PARTICIPANTEN IN WSN LEEF!<br />

• Gemeente Noordwijk<br />

• De ouderenbonden ANBO,<br />

KBO en PCOB<br />

• Woonzorgcentrum Jeroen<br />

(Marente)<br />

• Woonzorgcentrum<br />

Groot Hoogwaak<br />

• ‘s Heeren Loo Zorg voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking<br />

• Rijncoepel, eerstelijnszorg voor chronische<br />

aandoeningen<br />

• De Noordwijkse Woningstichting<br />

• De Raad voor Wonen Zorg en Welzijn<br />

• Stichting WSN<br />

• Bibliotheek bollenstreek<br />

Heeft u interessante items<br />

voor ons <strong>magazine</strong> of wilt u uw<br />

organisatie meer onder de aandacht<br />

brengen van de Noordwijkers in de<br />

vorm van redactie, advertorial of<br />

advertentie? Stuur dan<br />

een mail aan:<br />

redactie@wsnleef.nl<br />

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderenbonden<br />

ANBO, KBO en PCOB en de Gemeente Noordwijk. Noordwijk<br />

telt tal van organisaties en groeperingen die aandacht hebben<br />

voor het welzijn van (kwetsbare) senioren in Noordwijk. Een<br />

groot aantal van deze organisaties (ook wel de stake-holder van<br />

WSN genoemd) is vertegenwoordigd in de Adviesraad van WSN.<br />

Zij adviseren en inspireren het bestuur van WSN en werken mee<br />

aan het samenstellen van het informatie-<strong>magazine</strong> WSN <strong>Leef</strong>!.<br />

3


Marente<br />

Elke dag gaat Gijs Geerlings naar zijn geliefde in Jeroen<br />

Ik heb nog steeds vlinders in mijn buik<br />

6<br />

Ze leerden elkaar 7 jaar geleden kennen.<br />

Een knipoog, een zoentje en de vonk<br />

sloeg over. Tiny de Haas (80) woont in<br />

woonzorgcentrum Jeroen vanwege<br />

lichamelijke klachten. Gijs Geerlings (92)<br />

woont zelfstandig en komt elke dag in<br />

Jeroen. Samen eten ze daar in het restaurant<br />

en brengen ze de dag door.<br />

En verliefd dat ze zijn!<br />

TEKST ALEX PASSCHIER<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

Een roos met Valentijn<br />

Beiden hebben een lang huwelijk gehad, maar het lot<br />

schonk hen net geen gouden huwelijk. Nu, jaren later,<br />

hebben ze in elkaar een nieuwe liefde gevonden. Het<br />

begon zeven jaar geleden. Gijs werd overtuigd door<br />

zijn kinderen om een keertje eten in het restaurant van<br />

Jeroen. Zo gezegd, zo gedaan. Het beviel hem meteen,<br />

en niet alleen omdat het eten zo lekker was.<br />

Gijs vertelt vrolijk: ‘Al snel zag ik Tiny in het restaurant.<br />

Ik kon het niet laten om een knipoogje te geven. En mijn<br />

knipoog werd beantwoord! Zelfs nu krijg ik nog vlinders<br />

in mijn buik als ik daaraan terugdenk.’ Een tijdje later, op<br />

Valentijnsdag, zag Tiny een roos op haar bord liggen.<br />

‘Ik wist meteen dat ik die van Gijs had gekregen. Het<br />

duurde niet lang voordat we onze eerste date hadden.’


Druk ventje van 92<br />

De rustige Tiny en de drukke Gijs passen uitstekend bij<br />

elkaar. ‘Ik noem Gijs soms gekscherend een druk ventje,<br />

omdat hij altijd wel iets in zijn schild voert. Hij is nog zo<br />

fit als een hoentje, doet thuis zijn eigen huishouden en<br />

kan niet stilzitten. Daarnaast zorgt hij ook gewoon heel<br />

goed voor mij. Gewoon de kleine dingetjes die me zelf<br />

niet helemaal meer lukken. Ik ben daar heel gelukkig<br />

mee en zou niet meer zonder hem kunnen!’<br />

Zo blijf je fit<br />

Gijs vertelt dat ze vaak de hort op gaan. ‘Dan pakken<br />

we de auto en rijden we even naar Noordwijk aan Zee.<br />

Of doen we samen een boodschap. Zo blijf je fit, zeg ik<br />

altijd. Eigenlijk is Tiny een echte huismus. Maar als we<br />

dan even buiten zijn geweest, vindt ze het toch weer<br />

heerlijk.’ Andersom zorgt Tiny voor wat rust. Heel vaak<br />

zitten ze lekker in haar appartement naar een muziekje<br />

te luisteren. ‘Ik heb altijd radio Norvicus aanstaan, oude<br />

klassiekers waar we samen van genieten.’<br />

Op de vraag of ze nog verliefd zijn, antwoorden ze<br />

volmondig en zonder nadenken: ‘Ja, absoluut!’ Een weer<br />

fladderen de vlinders in het rond. Ze zijn niet voor niets<br />

één van de leukste stellen in het huis. ‘Sommigen denken<br />

dat we een echtpaar zijn, zo vaak zijn we samen.’<br />

Maar trouwen hoeft van Tiny niet meer. ‘Al gaat Gijs<br />

- ondeugend als hij is – vaak genoeg voor me op de<br />

knieën. Wie had dat nog gedacht, haha.’<br />

JEROEN ALS<br />

ONTMOETINGSPLEK<br />

Willeke van Delft, manager Zorg bij Jeroen: ‘De meeste<br />

mensen weten het nog niet, maar iedereen kan tegen een<br />

kleine vergoeding een warme maaltijd gebruiken in het<br />

restaurant De Ontmoeting in Jeroen. Net als meneer<br />

Geerlings dat elke dag doet. Daarvoor hoeft u niet in<br />

Jeroen te wonen of bekend te zijn met een bewoner.<br />

Ook bent u van harte welkom om even binnen te lopen<br />

en een kopje koffie te bestellen. Een potje biljarten, een<br />

praatje maken met dorpsgenoten of de krant lezen.<br />

Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd waar u<br />

aan kunt deelnemen, ook als u nog in uw eigen huis<br />

woont. Alles is mogelijk.<br />

Jeroen is naast een woonlocatie van Marente ook een<br />

openbare ontmoetingsplek voor de oudere Noordwijker.<br />

Ik vind het daarom ook zo mooi dat meneer Geerlings<br />

zeer regelmatig te vinden is binnen onze locatie. Hij is<br />

ontzettend zorgzaam en vormt een prachtig koppel met<br />

mevrouw de Haas. Ook al woont zij in Jeroen en hij<br />

zelfstandig in Noordwijk Binnen. Hij staat altijd voor<br />

haar klaar en tegelijkertijd zorgt hij voor een hoop<br />

grappige reuring binnen Jeroen.’<br />

TINY DE HAAS (80)<br />

GEBOREN IN SASSEN-<br />

HEIM, WOONT SINDS<br />

1962 IN NOORDWIJK,<br />

WERKTE VROEGER IN DE<br />

THUISZORG, WOONT IN<br />

JEROEN.<br />

GIJS GEERLINGS (92)<br />

GEBOREN IN NOORD-<br />

WIJKERHOUT, WOONT<br />

SINDS 1948 IN NOORD-<br />

WIJK, WERKTE VROEGER<br />

‘IN DE BOLLEN’, WOONT<br />

IN EIGEN HUIS IN NOORD-<br />

WIJK BINNEN.<br />

TINY DE HAAS EN GIJS GEERLINGS GAAN EEN<br />

BAKKIE DOEN IN HET RESTAURANT VAN JEROEN.


Beide ouders dement<br />

‘Je hebt ze nog,<br />

maar je bent ze kwijt’<br />

Eerst viel het nog niet zo op. Of<br />

beter gezegd: hij kon het goed<br />

verbergen. Zijn vergeetachtigheid,<br />

zijn trillende hand. Maar zijn<br />

kinderen werden ongerust. Hun<br />

moeder had jaren geleden de<br />

diagnose dementie gekregen en<br />

ze herkenden bepaalde signalen.<br />

Toen het tijd was voor een<br />

keuring voor rijbewijsverlening,<br />

moest de, tot dan toe<br />

kerngezonde Arie van Schie (80),<br />

de medische molen in..<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD BURO BINNEN


Dochter Jolanda (52) slikt even voor ze haar verhaal<br />

kan doen: ‘Pa kreeg geen rijbewijsverlenging omdat<br />

er iets mis bleek te zijn met zijn ogen. We hebben<br />

toen gelijk alles na laten kijken bij de huisarts, omdat<br />

hij ook vaak trilde met een hand en zijn vergeetachtigheid<br />

steeds meer opviel.<br />

Kijk, vergeten doe je allemaal wel eens wat, maar pa<br />

was altijd heel secuur. Zijn administratie was tot in<br />

de puntjes verzorgd, maar hij bleek, ondanks dat hij<br />

dat heel goed probeerde te verbergen voor ons, lang<br />

niet meer zo nauwgezet als vroeger. We zijn na dat<br />

bezoek aan de huisarts de molen in gegaan en binnen<br />

drie weken kregen we die vreselijke diagnose:<br />

beginnende dementie, staar, een beschadigde oogzenuw<br />

en Parkinson.’<br />

Kwaliteit van leven<br />

Arie is ook aanwezig tijdens het gesprek. Met vlagen is<br />

hij heel scherp en kan de draad van het verhaal goed<br />

volgen. Als we praten over zijn ziekte, zie je zijn gezicht<br />

donkerder worden, een soort zon die ondergaat.<br />

Maar tussendoor wordt gelukkig ook veel gelachen.<br />

‘Ik weet nog wel dat we bij de oogarts waren en ik<br />

hoorde dat ik nooit meer mocht autorijden’, vertelt hij.<br />

‘Onze jongste zoon Arjen die toen bij me was, werd<br />

heel kwaad op de manier waarop dat werd verteld:<br />

heel koud en kil.’ Jolanda: ‘We zijn nu in het LUMC en<br />

hebben met een specialist alles op alles gezet om pa<br />

zijn ogen de juiste behandeling te geven. En dat gaat<br />

best goed nu. Want: én Parkinson, én dementie, én<br />

niets meer kunnen zien straks. Wat is dan je kwaliteit<br />

van leven nog?’<br />

Je mag niets meer<br />

Net voor de kerst 2014 verhuisde Arie naar woonzorgcentrum<br />

Jeroen. Het huis op de Weteringkade waar<br />

hij bijna 52 jaar met zijn gezin woonde, moest hij<br />

noodgedwongen verlaten. Zijn vrouw Henny Van<br />

Schie-Zandvliet (78) woont op de eerste etage: een<br />

gesloten afdeling. Jolanda: ‘Ik kom net terug van m’n<br />

moeder. Ik kwam binnen en zei: “Nou mam, hoe gaat<br />

het?”, en tot mijn verbazing keek ze me aan en antwoordde:<br />

“Best!”. Terwijl je er eigenlijk geen cent meer<br />

voor geeft, want ze reageert nog maar nauwelijks. Een<br />

prima dag dus, vandaag,’ constateert ze somber.<br />

Jolanda is, samen met haar twee broers, het ouderlijk<br />

huis aan de Weteringkade aan het opruimen. ‘Weggooien<br />

doe je nauwelijks in deze fase. Normaal ben je<br />

met dit soort zaken bezig als je ouders zijn overleden,<br />

maar die van ons zijn er gewoon nog. Maar ook weer<br />

niet, snap je? Mijn vader heeft ook nog een boot, een<br />

groetentuin en natuurlijk zijn auto. We zijn nu nog in<br />

de fase wie de zakelijke kant gaat regelen. Want dat<br />

vind ik een van de grootste nadelen van de stempel<br />

dementie: je mag niets meer.’ Arie: ‘Daar heb ik me<br />

vrij snel bij neergelegd hoor. Om de doodeenvoudige<br />

reden dat ik mijn dochter niet voor de voeten wil lopen.’<br />

Jolanda: ‘Bij sommige dingen heb ik echt de<br />

hulp van mijn vader nodig. Waar iets ligt en hoe hij<br />

(administratieve) zaken deed. Juist omdat hij daar<br />

altijd zo precies in was, wil ik dat goed doen natuurlijk.’<br />

Uit liefde voor je ouders<br />

Wat Jolanda nog een groot nadeel vindt van dementie,<br />

is dat veel mensen het moeilijk vinden om er over<br />

te praten en de confrontatie met haar ouders uit de<br />

weg gaan. Ze had bijvoorbeeld met haar broers een<br />

verhuiskaartje opgesteld en naar familie, vrienden en<br />

kennissen gestuurd. “Vanwege de liefde en het ge-<br />

9


Beide ouders dement<br />

mak, leven wij vanaf 24 december weer onder 1 dak”,<br />

stond erop. Maar echt veel reacties zijn hier niet op<br />

gekomen. ‘Mijn moeder heeft enkele familieleden al<br />

acht jaar niet gezien. Heel moeilijk vind ik dat.’ Jolanda<br />

woont zelf in Koudekerke aan den Rijn en heeft<br />

een gezin met drie kinderen. Een hele klus dus om die<br />

zorg voor je ouders erbij te hebben. Maar ze zegt stellig:<br />

‘Je doet het uit liefde voor je ouders, ja toch? Meer<br />

kan je niet doen!’<br />

Heen en weer naar Warmond<br />

‘Mijn moeder is al vijftien jaar ziek. Haar dementie<br />

verliep heel geleidelijk. In het begin denk je: ze is gewoon<br />

vergeetachtig, maar het werd steeds erger. Pa<br />

heeft haar verzorgd, totdat het echt niet meer ging. In<br />

2008 verhuisde ze naar woonzorgcentrum Mariëngaarde.<br />

Mijn vader was toen al in de VUT en reed iedere<br />

dag op en neer naar Warmond om samen met<br />

haar te eten en haar op bed te leggen. Maar in maart<br />

2014 kwam daar een eind aan, toen het hele gedoe<br />

begon met zijn rijbewijskeuring.’<br />

Arie luistert aandachtig naar zijn dochter en geeft<br />

haar zijn zakdoek als ze tranen krijgt tijdens het gesprek.<br />

‘Het is een schone hoor’, lacht hij. Jolanda slikt<br />

nog even en vertelt verder: ‘Toen pa’s diagnose eenmaal<br />

bekend was, kwam er acht keer per dag iemand<br />

van de thuiszorg langs om er onder andere voor te<br />

zorgen dat hij op de juiste tijdstippen zijn medicijnen<br />

innam. Maar daar ging het mis, want hij was er niet<br />

altijd. Die rit naar m’n moeder wilde hij er dagelijks<br />

inhouden. Dus reden mijn jongste broer Arjen en ik<br />

hem naar Warmond. Arjan in het weekend, ik door de<br />

week. Maar wij hebben ook onze gezinnen en stelden<br />

voor om die frequentie te minderen. Daar werd hij zó<br />

onrustig van, dat we naar een andere oplossing<br />

moesten zoeken. De regiotaxi bracht geen soulaas.<br />

Uiteindelijk schreven we mijn moeder in bij Jeroen.<br />

Omdat Jeroen en Mariëngaarde beide onder Marente<br />

vallen, ging dat vrij vlot en verhuisde ze begin juni<br />

2014 hiernaartoe: op loopafstand van de Weteringkade.<br />

Dat probleem hadden we dus getackeld, want m’n<br />

vader kon dat afstandje lopend af. Het ging fout toen<br />

hij een keer om half drie ‘s nachts onder de douche<br />

stond en er meer dingen gebeurde, waardoor we<br />

dachten: het wordt tijd dat hij niet meer alleen woont.’<br />

Verhuizen<br />

Arie heeft best moeten wennen, maar zegt het heel<br />

fijn te vinden om vlakbij zijn vrouw te wonen. Jolanda:<br />

‘16 december vorig jaar kregen we een telefoontje<br />

dat er hier een plekkie was. Ik had een brok in m’n<br />

keel hoor. Ik dacht: dat doet-ie nooit! Want als hij nee<br />

had gezegd, dan hadden we iets anders moeten verzinnen.<br />

Maar hij zei gelijk ja. Arjan belde me en zei: “Ik<br />

heb vakantie, dus we gaan het verven en opknappen<br />

en de spulletjes verhuizen!” Hij kon er voor de kerst<br />

Meer weten?<br />

Het blijkt in de praktijk voor veel<br />

mensen moeilijk om dementie te<br />

herkennen en vooral te erkennen.<br />

Vaak is de huisarts de eerste stap als<br />

dementie wordt vermoed. In Noordwijk<br />

is Ingrid Peschier werkzaam als<br />

zelfstandig dementie consulente.<br />

U kunt haar per mail raadplegen via:<br />

info@ondersteuningbijdementie.nl.<br />

Op de website van wsnleef<br />

vindt u een artikel van<br />

haar hand.


nog in. De kerstboom stond al op de Weteringkade,<br />

maar die hebben we zonder ‘m af te tuigen in de auto<br />

geladen en er hier weer uitgehaald. Gelukkig was pa<br />

blij om hierheen te gaan!’ Arie beaamt volmondig:<br />

‘Heel gek. Ik heb me omgedraaid en ben weggelopen<br />

en zonder problemen ben ik hier ingetrokken. En om<br />

nou te zeggen: ik mis mijn oude huis, nee.’<br />

Het verschil tussen de dementie van hun beide ouders<br />

is groot. Arie onderneemt van alles, maar zijn<br />

vrouw zit stil in een hoekje. Daarnaast verloopt het<br />

proces veel langzamer bij Henny dan bij Arie. Jolanda:<br />

‘Mijn moeder werd weliswaar verzorgd door mijn<br />

vader, maar werd pas na zeven jaar ziek-zijn, opgenomen.<br />

Mijn vader al na negen maanden! Hoe dat bij<br />

mijn moeder in het begin ging, weet ik geeneens<br />

meer. Ik was zwanger van de jongste en ik merkte wel<br />

eens wat raars, maar er waren geen echte grote dingen<br />

die opvielen. Ik denk wel dat we het bij mijn vader<br />

herkenden. Dat we er bovenop zaten, omdat we het<br />

met mijn moeder al hadden meegemaakt natuurlijk.’<br />

Foto’s<br />

Arie probeert nog het maximale uit het contact met<br />

zijn vrouw te halen. ‘Ik mag niet mopperen hoor,’ zegt<br />

hij. ‘Als het mooi weer is bijvoorbeeld, dan neem ik<br />

haar in haar rolstoel mee naar buiten. Maar er zijn<br />

dagen bij, dan heb ik er niks meer aan.’ Een schaduw<br />

trekt over zijn gezicht. Ondertussen komt een van de<br />

verzorgers binnen met een schaaltje vers fruit. ‘Het is<br />

net een hotel hier!’, zegt Arie terwijl de zon op zijn gezicht<br />

weer doorbreekt en hij dankbaar een stuk banaan<br />

aanneemt. Jolanda ziet veel verandering in haar<br />

vaders’ uitdrukking: een grauwe, soms wilde blik. Ondanks<br />

dat hij er de laatste tijd weer beter uitziet, is het<br />

toch heel anders dan toen hij nog geen dementie had.<br />

Ze maakt veel foto’s van ‘m om de herinnering levendig<br />

te houden.<br />

Arie leerde zijn vrouw kennen op dansles, tijdens een<br />

vrij weekend gedurende zijn diensttijd eind jaren ‘50.<br />

Volgens Arie was het ‘pats boem gelijk raak en is het<br />

nooit meer uitgegaan’. Ze zijn gaan wonen achter het<br />

groene poortje schuin tegenover de notaris op het<br />

Lindenplein in Noordwijk Binnen. ‘Daar ben ik gemaakt’,<br />

lacht Jolanda. Arie lacht hardop mee: ‘Je leert<br />

nog wat van zo’n interview, he!’<br />

Bijnaam<br />

In zijn arbeidzame leven, werkte Arie ondermeer bij<br />

het Energiebedrijf. Als ik hem vraag naar zijn bijnaam<br />

begint hij te lachen: Arie de Godver. Zo kennen vele<br />

(oud) Noordwijkers hem. ‘Nee, pa neemt geen blad<br />

voor z’n mond’, lacht Jolanda. Volgens Arie ‘ging het<br />

maar een heel enkele keer fout’. Hij herinnert zich nog<br />

DRIE GENERATIES VAN SCHIE. ARJEN, ARIE EN BAS<br />

Je doet het uit liefde<br />

voor je ouders, ja toch?<br />

goed een klusje dat hij had in de Zilk, waarbij hij voor<br />

een lastige klant de waterleiding moest repareren. Het<br />

verhaal dat hij vertelt is goed te volgen en het lijkt alsof<br />

zo’n herinnering aan vroegere gebeurtenissen<br />

minder moeite kost om te vertellen, dan dingen die<br />

korter zijn geleden. Hij lacht: ‘Ach ja. Als het fout ging<br />

liet je nog wel eens een knoop vallen.’<br />

Kleinkinderen<br />

Jolanda wordt verdrietig als ze over haar 10 jaar jongere<br />

broer Arjen begint: ‘Hij was pas 25 toen mijn<br />

moeder ziek werd. Voor hem is het nog moeilijker.<br />

Arjen zijn kinderen hebben nooit wat gehad aan oma.<br />

Ze is er nog wel, maar ze hebben geen contact met<br />

haar. Mijn twee oudsten ‘kennen’ oma tenminste nog<br />

van voor haar ziek zijn. Ik vroeg laatst aan mijn oudste<br />

of ze nog iets wilde hebben uit het huis van opa en<br />

oma. Ze zei: “Dat kleine schaaltje vind ik mooi, daar<br />

kreeg ik vroeger van oma altijd chocolaatjes uit”.<br />

Fietsen en lopen, Arie doet het beide nog met veel<br />

plezier. Maar hoelang nog? Volgens Jolanda kan er<br />

wel een soort stabiliteit optreden nu. ‘Sommige mensen<br />

zeggen wel eens: “Dat je je vader nog laat fietsen!”<br />

Tja. Moet ik hem dat verbieden dan? Zolang hij nog<br />

kan fietsen, gaat hij maar lekker z’n gang. Hij heeft<br />

een speciale telefoon bij zich en papieren wie hij is en<br />

waar hij woont.’ Bij het afscheid geeft hij een stevige<br />

hand: ‘Maak er maar een mooi verhaal van!’, zegt hij.<br />

En dat beloof ik.<br />

11


‘Mijn maatje‘<br />

BENNO EN MARTIJN<br />

zo voelt het ook!’<br />

12<br />

Het is een bijzondere vriendschap, de band<br />

tussen Benno en Martijn en Elly en Ronnie. Martijn<br />

Kraaijeveld (36) en Ronnie Burger (70) krijgen beiden<br />

ondersteuning van ’s Heeren Loo. Hun<br />

‘bezoekouders’ vertellen waarom de band met<br />

hun maatje zo bijzonder en belangrijk is.<br />

TEKST EN BEELD ‘S HEEREN LOO<br />

Benno & Martijn<br />

De 74-jarige Benno Heethuis is al twintig jaar vrijwilliger<br />

en sinds anderhalf jaar bezoekouder van Martijn: ‘Ik noem<br />

Martijn mijn maatje. Zo voelt het ook. We hebben een<br />

hechte wederzijdse vriendschap.’ In zijn studententijd<br />

werkte Benno op zaterdag en gedurende de vakanties<br />

met mensen met een verstandelijke beperking. ‘Toen<br />

voelde ik een enorme dankbaarheid voor vrijwilligers.<br />

Jaren later zag ik een oproep voor vrijwilligers in de krant.<br />

Daar heb ik toen op gereageerd.’<br />

Op papier is Benno aangenomen om te fietsen met<br />

Martijn, maar in de praktijk is het veel meer. ‘Reizen met<br />

de trein of in de bus vindt Martijn geweldig. Ik geniet<br />

enorm dat ik hem met zoiets kleins heel blij kan maken.<br />

Het hoogtepunt van afgelopen jaar was het tripje tijdens<br />

Prinsjesdag naar Den Haag. We hebben gezwaaid naar de<br />

koets. Volgens Martijn zwaaiden de Koning en Koningin<br />

terug. Hij was zo trots als een pauw.’<br />

‘Ik vind het belangrijk werk om te doen. In sommige<br />

gevallen is iemand zijn ouders verloren. Dan is het<br />

natuurlijk fijn als er iemand is die iets extra’s kan<br />

betekenen. Ik zou het geweldig vinden als iedereen in<br />

de wereld een klein beetje van zijn eigen tijd aan een<br />

ander geeft. Martijn zien genieten, maakt me ontzettend<br />

gelukkig.’


‘s Heeren Loo<br />

Vrijwilliger<br />

worden<br />

Wilt u maatje worden en samen<br />

koffie drinken, muziek maken of<br />

klussen op locatie? Wat u ook<br />

bedenkt, u kunt als vrijwilliger aan<br />

de slag. Wij zijn altijd op zoek naar<br />

nieuwe enthousiaste vrijwilligers.<br />

Voor vragen, informatie of<br />

aanmeldingen mail dan Bert<br />

Bergmans, vrijwilligerscoördinator<br />

van ‘s Heeren Loo,<br />

bert.bergmans@sheerenloo.nl<br />

of bel 071-364211.<br />

Elly & Ronnie<br />

Elly van der Bent (61) zorgt al 25 aaneengesloten jaren<br />

voor Ronnie. Regelmatig neemt ze hem mee naar huis.<br />

Vroeger gingen ze regelmatig op stap en ergens koffie<br />

drinken. ‘Toen onze eerste geboren was en ik daarna een<br />

drieling verwachtte, wilde ik nog wel voor Ronnie zorgen,<br />

maar werd het lastig om de deur uit te gaan. Dus besloot<br />

ik om hem thuis te ontvangen. Ronnie hoort er helemaal<br />

bij. Iedereen reageert heel normaal op zijn aanwezigheid.<br />

Laatst was hij ziek en bleek het ziekenhuis hem geen zorg<br />

op maat te kunnen bieden. We hebben toen samen met<br />

een aantal van zijn familieleden en begeleiders vanuit<br />

‘s Heeren Loo gezorgd dat hij kreeg wat hij nodig had.<br />

Dit deden we door zeven dagen lang, vierentwintig uur<br />

per dag bij hem aanwezig te zijn.’<br />

‘Het is heel dankbaar werk. Ik ben van mening dat je<br />

altijd iets voor een ander kan doen. Ben je jong en wil je<br />

activiteiten doen? Dan kan je bijvoorbeeld met iemand<br />

gaan zwemmen. Maar je kunt ook iemand eens per<br />

maand op bezoek laten komen. Als ik zie hoe Ronnie<br />

geniet van het huiselijke, de aandacht en een andere<br />

omgeving, maakt me dat heel blij.”<br />

ELLY EN RONNIE<br />

Ik vind het<br />

belangrijk<br />

werk om<br />

te doen<br />

13


Mountainbiken<br />

Mountainbike club de NoordBikers<br />

Crossen door de duinen<br />

14<br />

Geek van den Berg (64) is naast fanatiek fietser<br />

ook bestuurslid en trainer van een bijzondere club.<br />

Zijn zoon Peter (41) ook aangestoken door het fiets<br />

virus en zelfs kleinzoon Joshua (5) zitten met regelmaat<br />

op de mountainbike of MTB zoals deze wordt afgekort.<br />

Er ligt in de Noordwijkse duinen een speciaal parcours<br />

wat inmiddels is uitgebreid tot aan de Zilk, al wordt het<br />

daar oogluikend toegestaan volgens Geek. De club telt<br />

bijna 300 leden variërend in leeftijd van 8 tot 70 jaar.<br />

Het parcours wordt druk bezocht vooral in het<br />

weekend en voorziet in een duidelijke behoefte.<br />

TEKST EN BEELD<br />

THOMAS STEENVOORDEN<br />

‘We voorzien in Noordwijk duidelijk aan een behoefte’<br />

volgens Geek. Eind jaren negentig zijn we letterlijk<br />

met de snoeischaar en bijl door de duinen gelopen<br />

om een pad te maken voor fietsers. Uiteraard<br />

gesteund door de boswachter van Staatsbosbeheer.<br />

Al had dat heel wat voeten in de aarde. We hadden<br />

het geluk dat men besefte dat het mountainbiken in<br />

opkomst was en om wild fietsen te voorkomen was<br />

een officieel parcours een goede oplossing.’ Peter:<br />

‘We maakten een eigen shirt in duidelijke herkenbare<br />

kleuren die we nu nog dragen. Kees Fietsshop was<br />

onze eerste sponsor en zo kreeg de NoordBikers een<br />

eigen gezicht.’<br />

Geek: ‘Al snel hadden we 150 leden echter nog geen<br />

officiële vereniging. Dat wilden we toen ook niet.<br />

Het was vrijheid blijheid. De harde kern zorgde voor<br />

het onderhoud en reed met kruiwagens hele bergen<br />

houtsnippers het parcours op om de paden begaanbaar<br />

te houden. We maakten zelf paaltjes met pijlen<br />

op de route en ik maakte voor de leden een nieuwsbrief<br />

die weer door vrijwiligers werd rondgebracht.<br />

Het was een vaste groep die de kar trok. Uiteindelijk<br />

was dat niet meer haalbaar. Er haakten mensen af en<br />

de hechte club was verbrokkeld.’ Peter: ‘Het duurde<br />

tot 2011 toen een aantal mensen van het eerste uur<br />

een echte vereniging wilden opstarten. Wij zijn daar<br />

ook direct bij betrokken en na het samenstellen van<br />

een bestuur zijn we naar de notaris gegaan. MBC de<br />

NoordBikers was een feit en met succes.’<br />

‘Veel mensen zien de MTB sport als gevaarlijk. Natuurlijk<br />

gebeurt er wel eens wat maar meestal loopt<br />

het met een schaafwond of blauwe plek af.’ Vertelt<br />

Geek. Peter: ‘Als je valt is dat meestal op een redelijk<br />

zachte achtergrond en we dragen uiteraard altijd een<br />

goede helm. Zeker bij de kinderen zie je dat ze<br />

enorm behendig zijn. Mijn neefje viel laatst en voordat<br />

ik iets kon doen zat hij al weer op de fiets. Hij zit<br />

ook op judo daar leer je vallen zegt hij.’<br />

Geek besluit:’ Het is uniek om zo door de Noordijkse<br />

duinen te kunnen crossen. Het gevoel van vrijheid<br />

en een met de natuur is heerlijk. En het mooie is dat<br />

je zelf bepaalt waar je grenzen liggen. Lekker toeren<br />

door de bossen of crossen tot het gaatje. Maar wel lid<br />

worden van onze club’ besluit Geek.<br />

Kennismaken met mountainbiken<br />

Vrijdag 10 april houdt De NoordBikers en Kees<br />

Fietsshop een kennismakingsmiddag voor iedereen<br />

die meer wil weten over mountainbiken of de club.<br />

Na het aanmeten en uitleg over de fiets gaan we<br />

onder begeleiding van ervaren trainers naar het<br />

parcours in de duinen. Na tips hoe over het parcours<br />

te rijden, gaan we zelf ervaren wat het is om door<br />

de duinen te crossen. Ook mensen zonder ervaring<br />

zijn welkom. Deelname kost e 2,50 en dient contant<br />

te worden voldaan. Kees Fietsshop heeft 18 MTB’s<br />

ter beschikking gesteld, maar wees er snel bij want<br />

op=op. Vooraf aanmelden is verreist. Dat kan per<br />

mail: redactie@wsnleef.nl, of via de website<br />

www.wsnleef.nl.


is voor alle leeftijden<br />

In de zomermaanden zijn er elke woensdag<br />

centrale trainingen voor leden. Er wordt<br />

gestart in vier jeugdgroepen en zes groepen<br />

voor volwassenen elk met zijn eigen niveau.<br />

<strong>Leef</strong>tijd vanaf 8 jaar. Elke groep wordt<br />

begeleid door twee trainers die uw rijtechniek<br />

verbeteren zodat u veilig kunt sporten.<br />

Kijk voor meer informatie op de website:<br />

www.noordbikers.nl of stuur een mail aan:<br />

noordbikers@gmail.com


70 jaar bevrijding<br />

BURGEMEESTER JAN RIJPSTRA MET EEN<br />

AFVAARDIGING VAN HET 3-4-5 MEI COMITÉ 2015<br />

John Asselbergs (61) en Cock Jue (58) hebben naar eigen<br />

zeggen een min of meer leidende rol aangenomen binnen<br />

het 3-4-5 mei comité, zonder dat er sprake is van een echte<br />

rolverdeling. Beiden hebben hun handen al vol aan hun<br />

werkzaamheden als bestuurslid van de Oranjevereniging; John<br />

als voorzitter en Cock als commissielid. Tijdens een evaluatie,<br />

afgelopen september, vroegen ze zich hardop af waarom 5 mei<br />

niet uitgebreid gevierd wordt in Noordwijk. Spontaan meldden<br />

zich een aantal vrijwilligers om dit mede te organiseren en zo<br />

ontstond dit aparte comité, bestaande uit (naast John, Cock en<br />

de Oranjevereniging) de gemeente, John Brandenburg, Pastoor<br />

Theo Blokland, Dominee Janneke Nijboer, Arend Dubbelaar,<br />

Herma van Piekeren en Nick Duindam.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN<br />

Achter de muziek aan<br />

op Bevrijdingsdag<br />

Jeugd op 3 mei<br />

John geeft een toelichting op het programma:<br />

‘Herma kwam met het idee om<br />

op zondag 3 mei iets met een optreden<br />

met kinderen en zang en authentieke<br />

oorlogsbeelden van kinderen in kamp<br />

Vugt te doen, in de Muze. John (Brandenburg)<br />

had de film Oorlogsgeheimen<br />

gezien, en kwam met het idee om deze<br />

jeugdfilm aansluitend na het muzikale<br />

optreden in de Muze te vertonen. Op het<br />

programma staan nu een matinee- en<br />

een avondvoorstelling van het Kleijnkoor,<br />

begeleid door het Nationaal Symfonisch<br />

Kamerorkest, met daarna de film<br />

uit 2014, naar de jeugdroman van Jacques<br />

Vriens. Het is de bedoeling dat de<br />

bovenbouw, de groepen 6, 7 en 8, van


alle basisscholen een werkboekje krijgen<br />

in het kader van deze film. Dit is bedoeld<br />

om de jeugd bewust te maken van het<br />

feit dat vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend<br />

is’. Cock: ‘Als comité vinden<br />

we het heel belangrijk om de jeugd<br />

bij onze activiteiten te betrekken. We<br />

zijn onlangs bij een directeurenoverleg<br />

geweest van alle basisscholen in Noordwijk<br />

en zij willen dit boekje ook gebruiken<br />

als lesmateriaal.’<br />

Meer initiatieven<br />

De activiteiten rondom dodenherdenking<br />

blijven onveranderd. John: ‘Het<br />

‘oude’ 4 mei comité is veel uitgebreider:<br />

daar zijn zoveel meer instanties en personen<br />

bij betrokken. Bovendien hebben<br />

zij en de Gemeente hun eigen draaiboek<br />

en dat is en blijft gewoon het traditionele,<br />

bestaande programma. Maar in<br />

Noordwijk is ook nog een grote club<br />

veteranen die de laatste 20-30 jaar op<br />

vredesmissie is geweest. Denk aan Irak,<br />

Afghanistan, de Balkan. Zij verdienen<br />

ook een podium en willen bovendien<br />

zelf iets doen. Het programma dat we nu<br />

hebben wordt dus zeer waarschijnlijk<br />

nog uitgebreid met initiatieven van anderen.<br />

Zo is er ook een Zweedse die hier<br />

woont. Zij vertelde mij dat de Zweden<br />

ons net na de oorlog hebben voorzien<br />

van meel en wittebrood. Deze dame wilde<br />

dus iets doen met Zweeds wittebrood.<br />

Hoe dat wordt ingepast in het programma,<br />

weet ik nog niet, maar zo’n initiatief<br />

is natuurlijk zeer welkom. Ook is er nog<br />

een plan met een oude Dakota, die misschien<br />

laag langs de kust komt vliegen<br />

op Bevrijdingsdag.’<br />

Wilhelmus met kippenvel<br />

‘Om op dinsdag 5 mei een taptoe te organiseren,<br />

was een van de eerste ideeën<br />

van het nieuwe comité. John: ‘Vijf jaar<br />

geleden hebben we dat ook voor het<br />

100-jarig bestaan van de Oranjevereniging<br />

gedaan bij SJC. Stel je eens voor:<br />

zes muziekkorpsen die tijdens een spectaculaire<br />

grand finale met elkaar het<br />

Wilhelmus spelen. 300 man en vrouw,<br />

allemaal topmuzikanten. Ik krijg er nog<br />

kippenvel van. Jan (‘Bank’) van Leeuwen<br />

organiseerde dat destijds en die hebben<br />

we ook bereid gevonden om dat voor<br />

ons te doen. Dit wordt het hoofdoptreden<br />

bij VV Noordwijk, op de nieuwe<br />

accommodatie aan de Duinwetering.’<br />

‘Verder is er op deze dag van alles te<br />

doen’, vervolgt hij. ‘We beginnen met<br />

een gezamenlijke overdenking in de<br />

kerk met alle geloofgemeenschappen bij<br />

elkaar, georganiseerd door onze comitéleden<br />

Janneke en Theo. Daarmee hebben<br />

we in ieder geval vast de hervormde<br />

en katholieke gemeente bij elkaar.<br />

Iedereen die wat wil voordragen mag<br />

dat doen.’<br />

Guinness Book of Records<br />

Naast de taptoe kwam ook het idee naar<br />

voren om vanuit alle wijken een grote<br />

optocht te houden en daarmee een recordpoging<br />

Guinness Book of Records<br />

te doen. Dus van wijk naar wijk met de<br />

muziek voorop, achter de muziek aan.<br />

De bedoeling is dat voor in de optocht<br />

een paar oude legervoertuigen rijden.<br />

Het Vuurtorenplein wordt omgedoopt<br />

HET BEVRIJDINGSMONUMENT HERINNERT<br />

DE INWONERS VAN NOORDWIJK AAN DE<br />

TWEEDE WERELDOORLOG EN HET HERWIN-<br />

NEN VAN DE VRIJHEID. TEVENS HERINNERT<br />

HET MONUMENT AAN DE VERZETSSTRIJDER<br />

RUDOLF TAPPENBECK, DIE IN DE STRIJD OM<br />

HET LEVEN IS GEKOMEN.<br />

tot Het Bevrijdingsplein, met een groot<br />

podium. Cock: ‘We betrekken jeugd- en<br />

jongerenwerk hierin, omdat zij binnen<br />

hun netwerk genoeg jongeren hebben<br />

of kennen die muziek kunnen maken.<br />

Zo hopen we de jeugd tussen 15 en 25<br />

jaar enthousiast te kunnen maken om<br />

mee te doen, waardoor het Vuurtorenplein<br />

straks gevuld is met jong en oud.’<br />

Bevrijdingsvuur<br />

John: ‘Met een speciale collecte willen<br />

we geld ophalen dat we beschikbaar willen<br />

stellen aan het onderhoud van de<br />

oorlogsmonumenten die we in Noordwijk<br />

hebben. Neem nou het Indië monument,<br />

dat kan wel een opknapbeurt<br />

gebruiken. De Hoofdstraat en de Kerkstraat<br />

worden mooi versierd met vlaggetjes.<br />

We hadden een groots vuurwerk<br />

gepland op de boulevard, maar de avond<br />

wordt afgesloten met een demonstratie<br />

van de KNRM met lichtfakkels boven<br />

zee. Dat scheelt in iedere geval een hoop<br />

geld, want ‘gewoon’ vuurwerk is erg<br />

duur. Bovendien is het veel origineler en<br />

kwam de bevrijding tenslotte ook vanuit<br />

zee. Op deze manier krijgen de strandexploitanten<br />

‘s avonds wellicht ook<br />

nog wat extra bezoekers.’<br />

Ondanks dat het meivakantie is, rekent<br />

de organisatie op veel bezoekers. Noordwijk<br />

kent in deze periode tenslotte ook<br />

veel toeristen, die op hun beurt kunnen<br />

genieten van het mooie programma.<br />

Onder het mom ‘Onze vrijheid is<br />

onbetaalbaar’ en in het licht van het<br />

70-jarig jubileum is door het comité<br />

3, 4 en 5 mei in samenwerking met<br />

de Gemeente en de Oranjevereniging<br />

een uitgebreid programma opgezet<br />

waar alle Noordwijkers aan kunnen<br />

deelnemen. Op alle drie de dagen<br />

wordt stilgestaan bij datgene wat heel<br />

gewoon lijkt, maar wat ozo bijzonder<br />

is en waar bovendien hard voor is<br />

gevochten: onze vrijheid.<br />

17


Herinneringen<br />

Wir können nicht immer Feinden bleiben<br />

‘Niet alle Duitsers waren slecht’<br />

18<br />

‘Dat de oorlog was afgelopen<br />

konden we nauwelijks geloven.<br />

Maar op het moment dat<br />

het via de radio bekend werd<br />

gemaakt, ging iedereen<br />

massaal de straat op om<br />

feest te vieren.’<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

Aaltje Wijnnobel-van der Luijt (92) was<br />

17 jaar toen de oorlog uitbrak. Ik spreek<br />

haar in Zorgcentrum Groot Hoogwaak,<br />

in de woning van haar buurman Daan<br />

Lindhout (85), ook een ‘oorlogskind’.<br />

Ze heeft geen foto’s uit die tijd, maar ik<br />

kan me voorstellen dat ze een mooie,<br />

jonge vrouw moet zijn geweest. Haar<br />

92 lentes zijn haar bij lange na niet aan<br />

te zien. Bovendien is ze zeer scherp<br />

van geest. De oorlogsjaren heeft ze heel<br />

bewust meegemaakt en kan daar levendig<br />

over vertellen. Ook de bevrijding<br />

staat haar nog op het netvlies gebrand:<br />

‘Het was best gevaarlijk om<br />

gelijk de straat op te gaan, die vrijheid<br />

ging de andere dag pas in! Ik herinner<br />

me dat in de grote steden zelfs nog<br />

mensen zijn doodgeschoten. Maar hier<br />

in Noordwijk zag je nauwelijks Duitsers<br />

meer. Je ging hossend de straat op. De<br />

Duitsers die er nog waren, zaten in de<br />

bunkers op de Golfbaan of in de Duitse<br />

Stelling.’<br />

NSB-ers op de vlucht<br />

Daan Lindhout (85) is weliswaar jonger<br />

dan zijn buurvrouw Aaltje, maar over<br />

de oorlogsjaren en de bevrijding weet<br />

hij nog heel veel: ‘De vader van m’n<br />

zwager Siem zat gedurende de oorlogsjaren<br />

in Engeland. En mijn zwager was<br />

iedere avond bij m’n zus, bij ons thuis.<br />

Ik zie groenteboer Jaap Vink, uit de<br />

Toekomstraat, nog binnenkomen:<br />

“Is Siem hier?”, vroeg-ie buiten adem.<br />

“Want z’n vader is terug!” Toen wisten<br />

we zeker dat de oorlog voorbij was. Ik<br />

heb mijn zwager nog nooit zo snel naar<br />

huis zien fietsen!’ Jaap herinnert zich<br />

van de bevrijding dat in mum van tijd<br />

iedereen met een rood-wit-blauwe vlag<br />

over straat liep. ‘Ik heb geen Duitser<br />

meer gezien. En de NSB-ers kropen<br />

allemaal in hun schulp.’<br />

Onechte kinderen<br />

Aaltje herinnert zich ook die vlaggen<br />

waarmee iedereen tevoorschijn kwam.<br />

En ook een feest, dat een paar weken<br />

na de bevrijding gegeven werd bij het<br />

Casino. ‘Ik woonde destijds op de Katenblankweg,<br />

vlakbij Hotel Waikiki,<br />

maar daar moesten we weg omdat dat<br />

Sperrgebiet (een door de vijand afgebakend,<br />

verboden terrein, red.) was. Toen<br />

kwamen we op de Nieuwe Zeeweg terecht,<br />

vlakbij de Katholieke kerk. Na de<br />

bevrijding hebben we op de Emmaweg<br />

en de Katenblankweg een groot buurtfeest<br />

gehouden. En Huis ter Duin was<br />

net na de oorlog een luxe vakantieverblijf<br />

waar veel Canadezen en Engelsen<br />

kwamen. Ik heb daar ook wel dansavonden<br />

meegemaakt, fantastisch was<br />

dat. Dan kreeg je sandwiches. Heerlijk,<br />

dat hadden we zo lang niet gegeten! Ik<br />

weet dat daar verschillende liefdes zijn<br />

ontstaan. Sommigen zijn zelfs getrouwd,<br />

later. Maar,’ gniffelt ze, ‘door<br />

die Canadese soldaten zijn ook heel<br />

wat ‘onechte’ kinderen verwekt!’<br />

De hamsterbus<br />

Daan kan zich ook het euforische gevoel<br />

herinneren van de vrijheid; dat de<br />

oorlog écht voorbij was. ‘Het eten bleef<br />

nog lang op de bon’, vertelt hij. ‘Maar<br />

die eerste verse boterham met boter.<br />

Nou! Dat leek wel versgebakken cake.<br />

Heerlijk!’ Beiden kunnen zich de voedseldroppings<br />

herinnering. Vliegtuigen<br />

die laag boven Noordwijk vlogen en<br />

voedsel dropten op vliegbasis valkenburg.<br />

Blikken waren het, met kaakjes<br />

erin. ‘Grote vierkante bussen’, weet Aaltje<br />

nog. ‘Die bewaarde je. Later stopte<br />

wij daar allemaal ander lekkers in en<br />

noemden we het onze hamsterbus.<br />

Tjongejonge. Als je vandaag de dag<br />

toch in de supermarktschappen kijkt.<br />

Wat een overdaad! Als je de oorlog hebt<br />

meegemaakt gooi je niets weg. Zelfs<br />

geen oud brood!’<br />

Kale koppen<br />

Zowel Aaltje als Daan hebben gezien<br />

hoe Hollandse vrouwen die ‘heulden’<br />

met de vijand midden op straat werden<br />

kaalgeschoren. Hun hoofden werden<br />

vervolgens met menie (een loodhoudende<br />

rode grondverf, red.) ingesmeerd.<br />

‘Ze scharrelden met de Duitsers,<br />

dat wist je gewoon. Vreselijk<br />

eigenlijk, want tussen die Duitse soldaten<br />

zaten ook gewoon aardige jonge<br />

jongens natuurlijk.’ Aaltje vertelt dat zij<br />

tijdens de oorlog, toen ze onderweg<br />

naar huis liep, werd aangesproken door<br />

een knappe Duitse soldaat: ‘Ik was een<br />

jaar of 20 denk ik. En hij wilde een afspraakje<br />

met me maken. Toen ik zei dat<br />

ik dat niet wilde, zei hij: “Wir können<br />

nicht immer Feinden bleiben!?” En hij<br />

bleef maar aandringen. Dus om van<br />

hem af te komen, zei ik maar dat ik de<br />

volgende dag weer om die tijd daar zou<br />

zijn. Maar ik ben niet op komen dagen.<br />

Achteraf best zielig voor die jongen.<br />

Maar ik vond dat het gewoonweg niet<br />

hoorde om met de vijand om te gaan!’<br />

Plassen in de berm<br />

Daan woonde in de Piet Heinstraat. ‘Wij<br />

hadden geeneens elektriciteit. Tijdens<br />

de oorlog kregen we soms stroom van


de buurman via een draadje door het<br />

raamkozijn. Mijn vader werkte bij de<br />

visrokerij van Admiraal. Hij hoefde gelukkig<br />

niet naar Duitsland. Mijn broers<br />

moesten naar Duitsland om te werken,<br />

maar zijn allemaal ondergedoken. Ik<br />

was 10 toen de oorlog uitbrak, dus te<br />

jong om daar te moeten werken.’<br />

Aaltje haar zus woonde in De Lier en<br />

omdat haar man was ondergedoken,<br />

kwam zij - zwanger van haar tweede<br />

kindje - met haar 1-jarige baby bij haar<br />

in huis. ‘Die kleine is toen bij ons geboren<br />

tijdens de Hongerwinter. Wij hadden<br />

ook geen elektriciteit, maar tijdens<br />

een bevalling kreeg je stroom.<br />

Ik ben in die tijd drie keer op de fiets<br />

naar Drenthe geweest,’ herinnert ze<br />

zich. ‘Daar ging je heen om voedsel te<br />

halen. De banden waren gemaakt van<br />

een tuinslang. Een keer was het weer zo<br />

slecht en het waaide zo hard, vreselijk!<br />

En mijn broer maar fluiten om de moed<br />

erin te houden, ik weet het nog goed.<br />

Onderweg scharrelde je wat eten bij elkaar<br />

en sliep je bij bekenden van bekenden.<br />

Als je naar de wc moest, was het<br />

broek uit en in de berm zitten. In Drenthe<br />

kregen we dan rogge mee, wat je in<br />

een grote zak over je stuur mee terug<br />

naar huis nam. Je moest onderweg uitkijken<br />

dat je geen controlepost tegenkwam,<br />

want dan werden je voorraad en<br />

je fiets in beslag genomen.’<br />

Leven in vrijheid<br />

Daan: ‘Direct na de oorlog was het niet<br />

gelijk rozengeur en maneschijn hoor.<br />

Maar in Noordwijk had<br />

je toch het voordeel van<br />

de toeristen. Ook Duitse<br />

toeristen. In de zomer verhuurde je extra<br />

kamers of je zomerhuis aan badgasten.’<br />

Aaltje: ‘Alle Duitsers waren niet<br />

slecht natuurlijk. En geld maakt een<br />

hoop goed, zeker net na de oorlog.’<br />

Dat het 70 jaar geleden is dat Nederland<br />

werd bevrijd, lijkt voor beide hoogbejaarden<br />

of het gisteren was; zo goed en<br />

gedetailleerd weten ze erover te vertellen.<br />

Natuurlijk was er angst en honger<br />

en was je bang voor wat komen ging.<br />

Misschien is het juist daarom, dat de<br />

euforie zo groot was, na de bevrijding.<br />

Tenslotte: als je niet weet wat zwart is,<br />

kan je geen wit zien. Als je niet weet wat<br />

eenzaamheid is, kan je de liefde niet<br />

waarderen. En leven in vrijheid waardeer<br />

je pas echt, wanneer je dat ooit niet<br />

hebt kunnen doen.<br />

Leven in vrijheid waardeer je pas echt,<br />

wanneer je dat ooit niet hebt kunnen doen<br />

IN DE OUDE JEEP VAN JOHAN VAN RIJN HADDEN AALTJE EN DAAN VEEL LOL<br />

BEVRIJDINGSOPTOCHT VLAK NA DE OORLOG<br />

FOTO: ALBERTUS BOOT


Gemeente Noordwijk<br />

Fairtrade Liefde<br />

Ook<br />

is een kwestie van<br />

Fairtrade is een onderwerp dat past in een<br />

themanummer over liefde. Want hoe spannend het<br />

ook is als de vonk tussen twee mensen overspringt,<br />

liefde behelst meer dan de relatie tussen twee<br />

geliefden. Zo kunnen we ook een algemener gevoel<br />

van liefde ervaren, voor de medemens bijvoorbeeld.<br />

Zelfs de liefde tussen mens en product is ons niet<br />

vreemd. Om die laatste twee, de medemens en het<br />

product, draait het bij Fairtrade.<br />

TEKST EN BEELD GEMEENTE NOORDWIJK<br />

20<br />

Eerlijke handel<br />

De Fairtrade Gemeente campagne<br />

streeft naar een wereld waarin<br />

iedereen een kans op ontwikkeling<br />

krijgt. Nog steeds leven er op de<br />

wereld ruim een miljard mensen in<br />

extreme armoede. Fairtrade is een<br />

sympathieke manier om deze<br />

ongelijkheden en misstanden op te<br />

heffen. Door te zorgen voor meer<br />

eerlijke handel, worden kleine boeren<br />

en producenten in ontwikkelingslanden<br />

in staat gesteld om zelf hun<br />

levensomstandigheden te verbeteren<br />

en te bouwen aan een toekomst voor<br />

hun bedrijf, hun familie en hun<br />

omgeving.<br />

saties, inwoners en de lokale<br />

overheid samenwerken aan meer<br />

eerlijke handel. De werkgroep<br />

Fairtrade Gemeente Noordwijk zet<br />

zich in om het onderwerp in<br />

Noordwijk onder de aandacht te<br />

brengen. Inwoners, bedrijven,<br />

scholen en maatschappelijke instellingen<br />

in Noordwijk laten zich<br />

inspireren om Fairtrade een warm<br />

hart toe te dragen. En om ernaar te<br />

handelen natuurlijk.<br />

Meer dan koffie alleen<br />

Veel mensen koppelen de term<br />

‘Fairtrade’ aan producten als Max<br />

Havelaarkoffie en organisaties als<br />

de Wereldwinkel. Inmiddels omvat<br />

Fairtrade meer dan dat en neemt<br />

het gebruik van Fairtrade producten<br />

toe. Zowel bij consumenten als bij<br />

ondernemers. In Noordwijk bieden<br />

al zo’n veertig ondernemers Fairtradeproducten<br />

aan. Naast talloze<br />

voedingsmiddelen zijn dat ook<br />

Noordwijk Fairtrade Gemeente<br />

Overheden steunen de Fairtradedoelstellingen.<br />

Sinds november 2014<br />

is ook Noordwijk een ‘Fairtrade<br />

Gemeente’. Dit is een eervolle titel<br />

die aangeeft dat in een gemeente<br />

winkels, horeca, bedrijven, organisteeds<br />

meer luxe producten zoals<br />

kleding, tassen en sieraden. En<br />

voor Noordwijk: de titel Fairtrade<br />

Gemeente is ook een trekpleister<br />

voor toeristen die houden van een<br />

schone en natuurlijke omgeving.<br />

Doe mee<br />

Als inwoner kunt u een bijdrage<br />

leveren door Fairtradeproducten te<br />

kopen en hiernaar te vragen bij de<br />

ondernemer. Voor ondernemers<br />

geldt: maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen heeft de toekomst.<br />

Want wie kiest voor Fairtrade levert<br />

een bijdrage aan een duurzamere en<br />

liefdevollere wereld.<br />

Meer informatie<br />

Op www.Fairtradegemeente.nl<br />

vindt u meer informatie over<br />

Fairtrade. Vragen over Fairtrade<br />

Noordwijk en de werkgroep via<br />

m.vanderplas@noordwijk.nl.


Print Boulevard<br />

Magdy Astanafous verzorgde voor de gemeente<br />

wat drukwerk betreffende de Fairtrade Gemeente.<br />

Het inspireerde hem om zelf ook iets met Fairtrade<br />

te gaan doen. ‘Ik kom zelf uit Egypte en mijn broer<br />

helpt daar mensen om zelf producten te maken en<br />

zo geld te verdienen. Uiteraard vind ik dat een<br />

geweldig initiatief en daarom heb ik in mijn zaak<br />

een deel ingericht om Faitrade producten te<br />

verkopen. Eerst uit Egypte, want daar heb ik nu<br />

eenmaal contacten, maar ik wil ook graag<br />

producten uit andere landen gaan verkopen. Voor<br />

een eerlijke prijs, zonder tussenhandel, zodat ik<br />

zeker weet dat het geld ook terecht komt bij de<br />

mensen die de producten maken. Alle producten<br />

zijn 100 procent handgemaakt en daarom ook<br />

allemaal uniek. Veel houtproducten en producten<br />

gemaakt van steen. Het is mijn manier om bij te<br />

dragen aan de eerlijke handel.’<br />

Take 2 Beach a Bungalows<br />

Duurzaam ondernemen is voor Harry van Duivenboden,<br />

eigenaar van Take 2 als vanzelfsprekend. ‘De ene mens is<br />

nu eenmaal meer ideologisch ingesteld dan de ander.<br />

Bij mij zit dat er gewoon in. De zorg voor het milieu is<br />

een structureel onderdeel van onze bedrijfsdoelstellingen.<br />

Ons beleid is erop gericht diensten te leveren die<br />

voldoen aan en inspelen op de verwachtingen van de<br />

gasten, waarbij waar mogelijk rekening wordt gehouden<br />

met de invloeden van de bedrijfsvoering op het milieu.<br />

Het is cliché, maar toch heel waar: het begint bij jezelf!<br />

Veel van onze gasten<br />

weten dat ons kopje<br />

koffie Fairtrade is. Maar<br />

bijvoorbeeld ook de<br />

rijst en de chocoladehagelslag<br />

zijn Fairtrade<br />

producten. Het zijn<br />

kleine dingen die<br />

bijdragen aan een<br />

eerlijke handel.<br />

Tegenwoordig is<br />

de inkoop ook echt<br />

niet zo veel duurder<br />

meer. En zo wel, dan<br />

hebben wij dat er<br />

graag voor over.’<br />

KOFFIEBAR de dames<br />

Vorig jaar april opende Koffiebar De Dames de<br />

deuren in het begin van de Hoofdstraat. Denise<br />

Warmerdam en Kitty Vrolijk kozen bewust voor het<br />

gebruik van Fairtrade en biologische producten.<br />

‘We wilden ons onderscheiden van de rest.<br />

Fairtrade producten worden wel steeds vaker<br />

gebruikt, maar wij kiezen er bewust voor en<br />

dragen dat ook uit. Daarnaast proberen we ook het<br />

milieu zo min mogelijk te belasten. Wat bij ons dan<br />

allemaal Fairtrade of biologisch is? Bijna alles: de<br />

koffie, de thee, het brood, de smoothies, onze<br />

taarten. Eerlijke producten waar wij volledig achter<br />

staan en die ook nog eens heel goed van smaak<br />

zijn. Veel mensen weten niet dat wij echt een<br />

Faitrade bedrijf zijn. Pas als ze bij ons binnen<br />

komen en onze folder lezen, krijgen we veel<br />

positieve reacties. Dus wees welkom!’<br />

KEURMERKORGANISATIES EN ERKENNINGSYSTEMEN DIE DE FAIRTRADE PRINCIPES OMARMEN:<br />

21


Een droom komt uit<br />

Overgrootvader Ton Landzaat (rechts) poseert trots met<br />

achterkleinkinderen Noor en Mees. Kleinzoon Joost (links boven) en Hans (midden) genieten zichtbaar op de reddingboot.<br />

Honderd jaar<br />

dankzij een halve steek<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN<br />

BEELD BURO BINNEN


Ton Landzaat (100) (met petje)<br />

schonk de KNRM zijn verjaardagscadeau.<br />

Een mooi bedrag voor de vrijwiligers. Daar werd<br />

op geproost met de tradiotinele schippersbitter.<br />

Ton Landzaat vierde 21 februari 2015 samen<br />

met familie en vrienden zijn 100ste<br />

verjaardag. Zoon Hans Landzaat herinnert<br />

zich de verhalen van vroeger over pa’s<br />

diensttijd bij de Koninklijke Marine en zijn<br />

ontmoeting met de KNRM in Den Helder<br />

en Callantsoog. Deze stonden hem nog<br />

scherp op het netvlies en zelfs schipper<br />

Koen Bot van reddingboot Dorus Rijkers<br />

herinnert hij zich nog als de dag van gisteren,<br />

nu tachtig jaar geleden. Blijkbaar ligt<br />

de KNRM bij vader nauw aan het hart, wat<br />

later ook zal blijken, want lang geleden<br />

sprak hij al de wens uit nog eens met een<br />

echte reddingboot mee te mogen varen.<br />

Dat die wens vlak na zijn 100ste verjaardag<br />

werkelijkheid werd, had hij nooit durven<br />

dromen.<br />

Het varen werd Ton met de paplepel<br />

ingegoten. Al op zeer jeugdige leeftijd<br />

ging hij met zijn vader zeilen op<br />

de Zuiderzee. Vader was chef bij de<br />

Koninklijke Nederlandse Stoom<br />

Maatschappij en het gezin woonde<br />

op het IJ in Amsterdam. Naar school<br />

ging hij met de boot, elke dag op en<br />

neer. Na de lagere school volgde Ron<br />

een opleiding tot stuurman en seiner.<br />

Zijn dienstplicht vervulde hij<br />

dan ook bij de Marine kleine vaartuigen<br />

in Den Helder, zijn eerste kennismaking<br />

met de KNRM. Later deed<br />

hij ook Callantsoog aan waar geroeid<br />

werd met de roeireddingboot van de<br />

KNRM. Zelfs de namen van de mensen<br />

daar herinnert Ton zich nog.<br />

Vitaal<br />

Het is dan ook verbazingwekkend<br />

hoe bij de tijd en vitaal hij is op deze<br />

leeftijd. Getuige ook de anekdote die<br />

hij vertelt over zijn bijna-verdrinking<br />

vanaf een mijnenveger waar hij op<br />

diende tijdens de mobilisatie in 1939.<br />

Uitgevaren bij IJmuiden voor een<br />

oefening samen met de Kustwacht,<br />

sloeg hij door een ondeugdelijke stalen<br />

reling overboord. In zijn hand<br />

had hij een lijn van een stootwil die<br />

binnen was gehaald. Zijn vader leerde<br />

hem met één hand een halve<br />

steek te maken met zijn ogen dicht.<br />

Dat dit zijn redding werd, had hij<br />

toen niet kunnen bedenken.<br />

‘Mijn liefde<br />

voor de knrm is ruim tachtig jaar<br />

geleden ontstaan’<br />

Ron vertelt: ‘In een reflex sloeg ik de<br />

lijn onder mijn oksel en maakte inderdaad<br />

een halve steek, waardoor ik<br />

aan het schip bleef hangen. Achteraf<br />

bleek mijn maat aan boord te zijn<br />

gevallen en na vijf minuten kwam<br />

hij bij. Verbaasd waar ik was, hoorde<br />

hij mijn geschreeuw; “Help, help!<br />

Hier!” En als snel werd het schip stil<br />

gelegd en ik aan boord gehesen.’ Ton<br />

was gered. ‘ Zoon Hans lacht: ‘Haha!<br />

Bijna bestond de familie niet. Een<br />

geluk dat je zo goed kon knopen pa.’<br />

De oorlog liep voor Ton gelukkig<br />

goed af. Hij diende bij de Marine op<br />

een pantsertankboot gelegerd bij de<br />

afsluitdijk. Daar waren ze reserve<br />

voor de Friso die door de Duitsers<br />

werd gebombardeerd. Toen wij in<br />

actie moesten komen capituleerde<br />

Nederland en werd ik krijgsgevangen<br />

genomen. Na twee weken<br />

mochten we naar huis en ben ik<br />

gaan wonen en werken in Zeist’,<br />

vertelt Ton. ‘Daar heb ik mijn hele<br />

leven gewoond. Ik werkte in de<br />

textielgroothandel. Heel wat anders<br />

dan bij de Koninklijke Marine.<br />

De KNRM<br />

Toen mijn vader overleed, zei hij<br />

tegen me “Gedenk de KNRM” nadat<br />

Hans mij vertelde dat we een bezoek<br />

aan de KNRM van Noordwijk gingen<br />

brengen, was voor mij de cirkel rond.<br />

Ik vroeg geld voor mijn verjaardag<br />

wat ik wilde doneren aan de vrijwilligers<br />

van de KNRM, zoals mijn vader<br />

heeft gewenst. Het was een onvergetelijke<br />

dag. Het regende pijpenstelen<br />

maar voor mij scheen de zon! Zo veel<br />

enthousiasme en gastvrijheid. Voor<br />

mij is een droom uitgekomen. Heel<br />

veel dank!’<br />

23 13


Woon-zorgcentrum Groot Hoogwaak<br />

Groot Hoogwaak 1 | 2202 TG Noordwijk<br />

T 071 - 368 88 88 | info@groothoogwaak.nl | www.groothoogwaak.nl<br />

ZATERDAG 21 MAART VAN 10.00 TOT 15.00 UUR<br />

Een kijkje in het hart van de zorg!<br />

Kom ook op 21 maart! Wij zetten de deuren wagenwijd open!<br />

U kunt kennismaken met alle facetten van onze dienstverlening:<br />

wonen, welzijn, zorg en thuiszorg.<br />

W ONEN • ZORG • WE L ZIJ N<br />

Ik heb een vaste<br />

huishoudelijke<br />

hulp via Meerzorg<br />

- U bepaalt zelf op welke dag de hulp komt<br />

- Vervanging bij ziekte/vakantie van de hulp<br />

- € 16,75 per uur<br />

Meerzorg gelooft in een langdurige relatie<br />

met cliënten en huis houdelijke hulpen.<br />

Veilig, comfortabel en vertrouwd.<br />

Neemt u gerust contact op voor een persoonlijk gesprek.<br />

T. 071 409 32 78 of kijk op www.meerzorg.nu


De Ouderenbonden<br />

Zorg EN<br />

Naastenliefde<br />

Het<br />

voorjaar betekent naast de ontluikende lente met al z’n pracht en praal,<br />

voor velen ook een administratieve verplichting in verband met de jaarlijkse<br />

belastingaangifte. Iets waar veel mensen jaarlijks tegen aan hikken.<br />

Het voorjaar betekent naast de ontluikende lente met al<br />

z’n pracht en praal, voor velen ook een administratieve<br />

verplichting in verband met de jaarlijkse belastingaangifte.<br />

Iets waar veel mensen jaarlijks tegen aan hikken. Afgezien<br />

van het feit dat dit niet altijd een last maar regelmatig<br />

gelukkig ook een lust kan zijn (als u per saldo geld<br />

ontvangt in plaats van betaalt), wordt het qua verplichting<br />

vooral ervaren als een last. Voor de ouderenbonden is een<br />

behoorlijk aantal vrijwilligers actief. Zij verzorgt de<br />

belastingaangiften voor senioren in onze gemeenschap<br />

die dit niet zelf kunnen of willen doen. Daarnaast zijn er<br />

invullers en ouderenadviseurs die zich inzetten om u van<br />

advies te zijn bij eventuele aanspraken op vergoedingen of<br />

mogelijke voorzieningen die door de overheden kunnen<br />

worden verstrekt. Ook bij huisvestingsproblemen kan deze<br />

adviseur u soms van dienst zijn. De realiteit leert ook dat<br />

‘het onmogelijke’ niet voor niets dit predicaat krijgt<br />

opgedrukt, maar soms zijn er toch goede alternatieve<br />

oplossingen mogelijk en kan de inzet van een ouderenadviseur<br />

hierbij helpen.<br />

Wat zijn nu de drijfveren die de belastinginvullers en<br />

ouderenadviseurs doen besluiten om zich als vrijwilliger in<br />

te zetten voor hun medemens? Eigenlijk kan je het niet<br />

anders zien als naastenliefde. Los van hun achtergrond<br />

zijn er bij deze groep vrijwilligers vaak verschillende<br />

invalshoeken waardoor ze met dit werk in aanraking zijn<br />

gekomen. Feit is dat men op zeker moment kenbaar heeft<br />

gemaakt iets te willen doen voor mensen uit hun<br />

omgeving en de daarvoor noodzakelijke administratieve<br />

opleidingen te willen volgen. Daarmee zijn deze mensen<br />

in staat om ieder met zijn of haar eigen invalshoek en<br />

persoonlijkheid, invulling te geven aan deze<br />

dienstverlening.<br />

Het helpen van mensen op dit gebied en het vaak<br />

persoonlijke contact met hen is een belangrijke drijfveer.<br />

Maar ook het goede gevoel voor de vrijwilligers zelf en de<br />

waardering en dankbaarheid die men vaak ervaart geven<br />

veel voldoening en zijn daarmee van grote (emotionele)<br />

waarde. Het mes snijdt daarmee in positieve zin aan twee<br />

kanten. Dat maakt de vele uren inzet niet alleen tot last.<br />

De groeiende groep mensen die dankbaar gebruik maken<br />

van deze vrijwilligers onderstrepen het belang en een<br />

juiste waardering van hun inzet.<br />

• Actief<br />

• Veelzijdig<br />

• Gratis tijdschrift Nestor<br />

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas<br />

Lidmaatschap € 22,50 per jaar<br />

Secretariaat:<br />

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards<br />

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk<br />

Tel: (071) 36 157 78<br />

E-mail:<br />

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl<br />

Website:<br />

www.kbonoordwijk.nl<br />

Gemeenschappelijk actief<br />

• Plaatselijke ouderenbond op<br />

protestants christelijke grondslag<br />

• Belangenbehartiging op tal van<br />

terreinen<br />

• 3 x per maand een programma<br />

in de Vinkenhof<br />

• Gratis tijdschrift Perspectief<br />

Voor nadere informatie:<br />

Leon Guijt<br />

Tel. 071 3620751 of 06 20370408<br />

E-mail: irlguijt@gmail.com<br />

afdeling Noordwijk<br />

• Voor alle gezindten<br />

• Belangenbehartiging zoals<br />

belastinghulp, adviezen van<br />

ouderenadviseurs en hulp bij<br />

thuisadministratie<br />

• Bewegen zoals fietsen,<br />

biljarten en bowlen.<br />

• Cursussen en recreatie<br />

Voor meer informatie bel onze<br />

secretaris<br />

Henriette van der Gugten<br />

Tel. 071 8884884<br />

Website:<br />

www.anbo.nl/afdelingen/noordwijk<br />

25


Kunst en Cultuur<br />

In dit nummer het thema ‘Muziekverenigingen in Noordwijk’.<br />

Al sinds eind 19de eeuw heeft Noordwijk een bloeiend en<br />

gezellig muziekverenigingsleven waar heel wat feesten<br />

mee zijn opgeluisterd. Opvallend is dat binnen één familie<br />

soms meerdere generaties tot op de dag van vandaag lid<br />

zijn van eenzelfde vereniging. Deze families weten goed<br />

duidelijk te maken waarom gezamenlijk muziek maken voor<br />

iedereen, van jong tot oud, een prachtige hobby is. Lees<br />

hoe enthousiaste leden van R.K. Fanfarekorps Excelsior,<br />

muziekvereniging Echo der Duinen en Harmoniekapel<br />

Crescendo vertellen over hun grote liefde.<br />

TEKSTDORINE HOLMAN BEELD<br />

Muziek<br />

FAMILIE PASSCHIER<br />

beleef<br />

je samen!<br />

De rubriek Cultuur beleef je samen! besteedt ook aandacht aan verenigingen en stichtingen in en om<br />

Noordwijk die op het culturele en kunstzinnig vlak actief zijn en activiteiten organiseren waar je samen<br />

met familie of vrienden naar toe gaat. Want het bezoeken van culturele activiteiten, dat doe je samen!<br />

Excelsior<br />

R.K. Fanfarekorps<br />

Excelsior Noordwijk<br />

In 1894 werd de fanfare Sint Jeroen opgericht<br />

en maakte eind 19de eeuw, begin<br />

20ste eeuw een bloeiende periode<br />

mee. Tijdens de Eerste Wereldoorlog<br />

moesten vele leden in militaire dienst<br />

en is de fanfare ter ziele gegaan. De instrumenten<br />

van de fanfare waren echter<br />

bewaard gebleven in de bollenschuur<br />

van de Koninklijke Bloembollen<br />

Kwekerij van de Fa. Cornelis v.d Meer<br />

aan de Offemweg en hadden een belangrijk<br />

aandeel bij de oprichting van<br />

R.K. Fanfarekorps Excelsior in 1921.<br />

Inmiddels bestaat Excelsior uit verschillende<br />

onderdelen: de brugmuzikanten,<br />

ook wel leerlingenorkest genoemd,<br />

voor de jongsten leden. De drumband<br />

die samen met het orkest en de majorettes<br />

op staat optreedt. Het orkest met<br />

koperen blaasinstrumenten, saxofoons<br />

en percussie-instrumenten en natuurlijk<br />

de majorettes die zijn onderverdeeld<br />

in verschillende leeftijdsgroepen. Alle<br />

onderdelen repeteren op regelmatige<br />

basis en doen mee aan uitvoeringen en<br />

optredens.<br />

Janine Passchier speelde jarenlang klarinet<br />

bij muziekvereniging Echo der<br />

Duinen, maar na de geboorte van haar<br />

oudste dochter lukte dat niet meer.<br />

Toen haar oudste dochter Kirsten belangstelling<br />

kreeg om een instrument te<br />

gaan spelen werd ze lid van Excelsior.


Janine ging natuurlijk mee naar de repetities<br />

van het leerlingenorkest en<br />

merkte dat het bij haar weer begon te<br />

kriebelen, zeker toen haar jongste dochter<br />

Nienke minitrompet ging spelen. Wil<br />

Steenvoorden, verantwoordelijk voor de<br />

opleidingen binnen het fanfarekorps,<br />

meldde dat hij nog een tenorsax had<br />

liggen. ‘Ik zei tegen hem, als ik er nog<br />

een toonladder van C uit kan doen dan<br />

heb je me. En zo was ik direct verkocht.<br />

Dat is nu zeven jaar geleden. Ondertussen<br />

ben ik voorzitter van de club en oefen<br />

ik iedere donderdagavond met het<br />

orkest. Ook probeer ik thuis nog drie tot<br />

vier keer per week te spelen. Want om<br />

goede kwaliteit te leveren heb je veel<br />

oefening nodig. Bovendien is Kirsten nu<br />

ook actief als Color Guard, een nieuw<br />

onderdeel van de majorettes en is mijn<br />

zoon Nils actief bij de drumband.’<br />

Volgens Janine heeft de vergrijzing ook<br />

binnen ‘de muziek’ toegeslagen en is het<br />

niet zo gemakkelijk om jongeren te bewegen<br />

om lid te worden van een korps.<br />

‘Zeker voor het straatwerk moet je veel<br />

doen, en dat schrikt soms af. Maar inmiddels<br />

zijn we begonnen met een leerlingenproject<br />

op de Christelijke Basisschool<br />

Wakersduin. We geven daar<br />

workshops met trommels, blaasinstrumenten<br />

en majorettes. Het is echt bijzonder<br />

om te zien hoe jonge kinderen<br />

na een paar lessen al mee kunnen doen<br />

aan een afsluitend concert. Dat heeft tot<br />

nu toe een verdubbeling van het leerlingenorkest<br />

opgeleverd.’ Maar ook voor<br />

55+ers is het leuk en gezellig om lid te<br />

worden van Excelsior. ‘We zijn de leukste<br />

fanfare van Noordwijk, niet zo moeilijk<br />

want we zijn het enige korps dat nog<br />

op straat loopt ’, grapt Janine. ‘Maar zonder<br />

gekheid. Het is echt heel fijn om onderdeel<br />

te zijn van een fanfarekorps. Samen<br />

muziek maken verbindt en is een<br />

sociale bezigheid. En heel veel mensen<br />

hebben er plezier in om een fanfare op<br />

straat te zien en te horen. Dus als je dat<br />

waardevol vindt en het lijkt je leuk om<br />

nieuwe mensen te ontmoeten én bezig<br />

te zijn met eenzelfde doel, kom dan eens<br />

langs. Of je nu zes of 66 jaar bent, het<br />

blijft mooi.’ Wil je meer weten? Kijk dan<br />

eens op www.excelsior-noordwijk.nl<br />

Crescendo<br />

Harmoniekapel<br />

Crescendo Noordwijk<br />

De vereniging Harmoniekapel Crescendo<br />

is in 1897 opgericht als Harmoniecorps<br />

van 26 ongetrouwde jongelieden<br />

en sindsdien uitgegroeid tot een bloeiende<br />

vereniging van ruim 130 leden. Ze<br />

is daarmee de langst bestaande muziekvereniging<br />

van Noordwijk. Ze bestaat uit<br />

een A-orkest, een B-orkest en een opleidingsorkest,<br />

het C-orkest, en heeft een<br />

eigen leerlingenopleiding. Er wordt naar<br />

gestreefd om elke muzikant zoveel mogelijk<br />

gelegenheid te geven op een optimale<br />

manier bezig te zijn met het maken<br />

van muziek. Veel Noordwijkers<br />

zullen Crescendo kennen van de nieuwjaarsconcerten<br />

die zij geeft voorafgaand<br />

aan de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente<br />

Noordwijk. Maar ook van de<br />

optredens in De Muze. Ook Crescendo<br />

kent een rijke traditie binnen families.<br />

Zo is Teus Cramer, geboren en getogen<br />

in Noordwijk, al 60 jaar lid. Zijn ouders<br />

waren donateur en zijn oudere broer<br />

speelde op jonge leeftijd al bij Crescendo.<br />

Van huis uit was er dus interesse in<br />

het maken van muziek. Toen hij als<br />

11-jarig jongetje een keer meeging naar<br />

de repetitie viel hij voor de klarinet. ‘Het<br />

is een ingewikkeld instrument om te<br />

leren spelen, maar ik heb het jaren gedaan.<br />

Vanzelfsprekend was er ook toen<br />

ook verloop onder jonge mensen, door<br />

bijvoorbeeld studie. Het was de tijd van<br />

o.a. Berdien Stenberg, de beroemde Nederlandse<br />

dwarsfluitspeelster, en iedereen<br />

wilde graag fluit spelen. Pas later<br />

kwam de saxofoon in de mode. Dus na<br />

zo’n 15-20 jaar klarinet besloot ik altsax<br />

te gaan spelen omdat er op dat moment<br />

niemand was die dat kon. Inmiddels<br />

speel ik al jaren de bariton-sax.’<br />

Teus’ oudste zoon Arjan wilde op een<br />

gegeven moment ook muziek gaan spelen<br />

en begon op de drum. De tweede<br />

zoon Jacco volgde niet lang daarna, als<br />

opvolger van Arjan. ‘Bijna zoals bij het<br />

Koninklijk Huis, van de ene zoon op de<br />

ander’, grinnikt Teus. En nu spelen Jacco’s<br />

dochters ook muziek. Op woensdag<br />

komen ze naar opa en oma en spelen<br />

met elkaar. ‘Als je al zo lang muziek<br />

maakt heeft dat een belangrijke rol in je<br />

TEUS EN JACCO CRAMER<br />

leven. Je leert anders luisteren. Maar de<br />

weerwaarde van het maken van muziek<br />

is vooral de gezelligheid en het samen<br />

repeteren. Als je pas op latere leeftijd<br />

start met een blaasinstrument is dat wel<br />

lastig. Je moet niet alleen voldoende<br />

longvolume hebben en een goed gebit,<br />

het is ook gewoon een moeilijk instrument.<br />

Voor viool of gitaar ligt dat anders.<br />

Ik raad ouderen aan om veel naar muziek<br />

te luisteren en te proberen er iets<br />

van op te pikken. Het verrijkt je leven. En<br />

dat wij dit muziekvirus in de familie<br />

hebben vind ik erg leuk.’<br />

Zoon Jacco (44 jaar) woont in Voorhout<br />

maar gezien de familietraditie is hij al<br />

jaren lid van Crescendo. Als jongetje van<br />

negen begon hij met een trommeltje,<br />

een tamboerijntje. Sinds 15 jaar is hij de<br />

drummer van de vereniging. Zijn oudste<br />

dochter heeft klarinet gespeeld maar<br />

vanwege school is ze daarmee gestopt.<br />

De jongste, Roxanne, doet inmiddels de<br />

blokfluitopleiding, gaat in september<br />

naar het C-orkest en hoopt op termijn<br />

naar het A-orkest te gaan. ‘We zijn een<br />

echte Crescendo-familie. Ik heb mijn<br />

vrouw leren kennen bij de vereniging<br />

toen ik zo’n 10 jaar was. Zij was toen majorette.<br />

Na een paar jaar kregen we verkering<br />

en inmiddels zijn we 18 jaar getrouwd.’<br />

Wil je ook goed een instrument leren<br />

spelen binnen een vereniging vol<br />

gezelligheid? Lees de website<br />

www.crescendo-noordwijk.nl er<br />

eens op na en neem contact op.<br />

27


Carpo 4 Limited Edition<br />

• digitaal display<br />

• lichtmetalen velgen<br />

• incl. twee accu’s van 50 Ah<br />

• totale actieradius: 40 km<br />

van: € 3.750,-<br />

nu voor:<br />

€ 3.299,-<br />

“Dé seniorenwinkel in de Bollenstreek!”<br />

Afikim Breeze scootmobiel<br />

metallic<br />

silver<br />

• keuze uit drie of vier wielen<br />

• incl. twee accu’s van 50 Ah<br />

• totale actieradius: 40 km<br />

Het eerste<br />

jaar GRATIS<br />

verzekerd!<br />

van: € 3.299,-<br />

nu voor:<br />

€ 2.999,-<br />

metallic<br />

blauw<br />

Bovenstaande aanbiedingen gelden tot en met 31 april 2015.<br />

VOOR UW<br />

GEZONDHEID<br />

& GEMAK<br />

OOK VOOR<br />

VERHUUR<br />

& UITLEEN<br />

Verhuur- en uitleenservice<br />

Ouderenwinkel Noordwijk beschikt over het volledige assortiment van artikelen<br />

ten behoeve van verhuur en uitleen. Hieronder ziet u een selectie uit ons assortiment.<br />

Informeer altijd vooraf of het door u gewenste artikel op voorraad is.<br />

Let op: u kunt alleen huren en/of lenen met<br />

een geldig legitimatiebewijs en verzekeringspas.<br />

Parallel<br />

Boulevard<br />

Scholsteeg<br />

Maarten Kruytstraat<br />

Nicolaas Barnhoornweg<br />

Bomstraat<br />

Binnenweg<br />

Van Speijkstraat<br />

Hoofdstraat Hoofdstraat<br />

Gasthuissteeg<br />

Extersslop<br />

HEMA<br />

Binnenweg<br />

Schoolstraat<br />

Van Speijkstraat 2 • 2202 GK Noordwijk<br />

T (071) 361 91 02 • E noordwijk@ouderenwinkel.nl<br />

Lombok<br />

Cleypad<br />

Verhuur<br />

Uitleen<br />

• krukken • bedverhogers<br />

• rolstoelen (met beensteun) • rugsteunen<br />

• rollators (ook lichtgewicht) • bedtafels<br />

• looprekken • douchestoelen of -krukken<br />

• sta-op-stoelen • toiletstoelen<br />

. . . en nog vele andere artikelen!<br />

www.ouderenwinkelnoordwijk.nl<br />

TIP:<br />

bezoek de<br />

vernieuwde<br />

website!


Ouderen en muziek<br />

Senioren blijken heel goed in staat te zijn om op<br />

latere leeftijd voor het eerst een instrument te leren<br />

bespelen. Bovendien heeft het spelen van muziek<br />

een gunstig effect op het welzijn en het vermogen<br />

om te leren. Uit de praktijk blijkt dat muziek een<br />

positieve uitwerking heeft op mensen met<br />

dementie. Vooral het zingen van liedjes en het<br />

draaien van muziek uit de jeugd haalt herinneringen<br />

op en maakt dat mensen weer opleven en hun<br />

stemming positief wordt beïnvloed. Fijn voor zowel<br />

mantelzorgers als voor familie.<br />

VLNR FRITS DE WITT, ANOEK ADMIRAAL-V.D.VOORT, SANDER ADMIRAAL EN<br />

JOHAN ADMIRAAL.<br />

De Echo<br />

De Echo der Duinen<br />

Muziekvereniging de Echo der Duinen werd opgericht in 1928<br />

door een kleine groep muzikanten. Ome Henk (H.C.) Admiraal<br />

was voorzitter en vormde samen met Chris de Witt, Gerard de<br />

Vries, Arie Plug jz, Cobus Hazebroek, Jan Marijt en Bert Plug jz<br />

het eerste bestuur. Pas in de jaren 50 van de vorige eeuw werden<br />

de eerste vrouwen aangenomen als muzikant. Toen kwamen<br />

ook pas de majorettes. Ook deze vereniging is inmiddels<br />

uitgegroeid tot een bloeiende club en heeft nog steeds het doel<br />

om samen gezellig en goede muziek te maken. Er zijn vier onderdelen:<br />

het opleidingsorkest, het harmonieorkest, de slagwerkgroep<br />

en de evenementenband ’t Is Keun. De Echo der<br />

Duinen heeft veel optredens, wel zo’n 30 stuks per jaar.<br />

Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, waarbij de<br />

Pietenband de Sint op het strand opwacht en begeleidt naar<br />

de Hoofdstraat. Of bij de aubade op Koningsdag. Kijk maar<br />

eens op www.tiskeun.nl voor mooie foto’s van de evenementenband.<br />

Jos Admiraal is al jaren lid van de Echo der Duinen en blikt<br />

terug: ‘Vroeger hadden we dik 100 man op straat. Met de<br />

komst van de televisie is de animo ingezakt. Het straatwerk is<br />

veranderd en bijna geheel overgenomen door de evenementenband<br />

die gelukkig nog veel optredens heeft tijdens festivals.’<br />

Zijn zoon Sander is inmiddels muzikaal leider van de<br />

band, zijn schoondochter is secretaris van het harmonieorkest.<br />

De kleinkinderen zijn nog iets te jong, maar Jos hoopt<br />

van harte dat zij de familielijn volgen. Zelf is hij nog actief als<br />

penningmeester. ‘Als je geen ervaring hebt maar toch graag<br />

‘ns muziek wilt maken, kom dan gewoon langs. Op maandag<br />

repeteren we in De Muze, in de oude pastorie in de Hoofdstraat<br />

worden de lessen gegeven. We hebben instrumenten<br />

van de vereniging waar je gebruik van kan maken en in overleg<br />

kan je les nemen. En wie weet kan je dan spoedig mee-<br />

Maar ook voor senioren die niet aan dementie<br />

lijden is het maken van muziek in een vereniging<br />

een fijne hobby. Niet alleen worden er (nieuwe)<br />

contacten gelegd, ook is het gezellig, geeft<br />

structuur aan de week én een doel. Want met<br />

elkaar repeteren is een belangrijk onderdeel van<br />

het maken van muziek in een vereniging. Een<br />

vaste avond of middag waar naar uitgekeken kan<br />

worden. En bovendien is het fijn om thuis ook<br />

nog te oefenen. Dus laat je niet afschrikken en<br />

trek de stoute schoenen aan. Optreden in het<br />

concertgebouw hoeft niet meer het doel te zijn,<br />

samen gezellig bezigzijn wel.<br />

doen aan een van de optredens. In april geven we ons voorjaarsconcert.<br />

En in november organiseren we ‘de Keune<br />

avond’ waar ook andere verenigingen aan meedoen. Een<br />

platform waar op een ludieke manier muziek wordt gemaakt.<br />

Met een mooi aangekleed toneel, filmbeelden, enzovoorts. En<br />

met Kerst geven we een kerstconcert waar we ieder jaar een<br />

andere vereniging voor uitnodigen om mee te doen. De laatste<br />

keer hadden we bijvoorbeeld een zeemanskoor.’<br />

Jos vraagt of hij nog een oproep mag doen aan de Noordwijkers.<br />

En natuurlijk doen we daar graag aan mee: ‘Kom achter<br />

de tv en de krant vandaag en sluit je aan. Ga een hobby uitvoeren!<br />

Het is echt leuk om samen muziek te maken. Dat blijkt<br />

ook wel uit het enthousiasme waarop oud-leden foto’s plaatsen<br />

op de Facebookpagina Je bent een Noortukker als… Waarom<br />

komen jullie niet terug bij de vereniging? Het is zo leuk!’<br />

Enthousiast geworden? Raadpleeg de<br />

website www.echoderduinen.nl<br />

of tiskeun.nl en wie<br />

weet speel je binnenkort<br />

ook wel mee tijdens<br />

een van de optredens.<br />

Doet u ook mee?<br />

Als liefhebber van cultuur en<br />

kunst weet u vast ook wanneer en<br />

waar er interessante activiteiten<br />

plaatsvinden.<br />

Heeft u een tip, of organiseert u<br />

zelf een leuke culturele activitett?<br />

Tip dan de redactie en stuur een<br />

mail aan: redactie@wsnleef.nl<br />

29


Ach, de liefde. Ze komt in vele vormen. De in Lisse geboren<br />

Johan van Rijn (71) kan honderduit vertellen over zijn liefde. Nee,<br />

getrouwd is hij nooit. ‘Dat is er simpelweg niet van gekomen.’ Zijn<br />

liefde is geboren tussen ‘39 en ‘45. Hij heeft er vier. Als hij er nog<br />

eentje tegen het lijf loopt, mag ze er knap uitzien, maar dat is geen<br />

noodzaak. Want in zijn garage maakt hij ze zelf wel mooi.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN


Liefde<br />

voor groene dingen<br />

Mijn passie<br />

Jeeps en vrachtwagens<br />

Sinds jaar en dag woont Johan op de Golfweg, waar<br />

hij vroeger ook zijn garagebedrijf had. Nu is de grote<br />

ruimte gevuld met zijn passie: legervoertuigen.<br />

Liefde voor auto’s heeft hij altijd gehad. ‘Het begon<br />

met fietsen en brommers en later werden het auto’s<br />

en begon ik hier in Noordwijk mijn eigen garage.<br />

Ik vind alle auto’s interessant.’ Veel Noordwijkers<br />

kennen Johan nog van het carnaval, Duna Deli, het<br />

Casino, de Jutter en de Herberg, maar zeker ook van<br />

zijn garage. ‘Een boulevardje pikken op zondag,<br />

dat heb ik jaren geleden afgeschaft. Dan liep ik<br />

daar en dan was het: “He Johan! Die auto van me<br />

doet het niet meer, kan je d’r effe naar kijken?” Dan<br />

antwoordde ik: ‘Het is zondag joh, ik heb vrij! Kom<br />

morgen maar langs!” Maar naar de garage komen,<br />

ho maar. Dat deden ze niet.’ De laatste twintig jaar<br />

ligt zijn voorkeur bij legervoertuigen uit de Tweede<br />

Wereldoorlog. Jeeps en vrachtwagens. ‘Ik heb nu<br />

nog vier van die groene dingen’, lacht hij quasi<br />

nonchalant. Want als we later door zijn oude garage<br />

lopen, toont hij vol trots zijn “groene dingen”.<br />

Engelbewaarder<br />

‘Ik heb er een paar opgeruimd. Eentje is er teruggegaan<br />

naar de KNRM. Bij de oude reddingsboot, de<br />

Kurt Carlsen, hoorde een zogenaamde ‘Whippertruck’.<br />

Naast de legervoertuigen heeft hij ook nog<br />

een aantal Amerikaanse oldtimers. Juweeltjes, stuk<br />

voor stuk. ‘Ik rijd zelf in een Chevrolet pick-up en<br />

een Cadillac. Deze laatste heb ik een aantal jaar<br />

geleden uit Amerika laten overkomen, omdat dit<br />

model niet meer geïmporteerd werd door de dealer.’<br />

In zijn jonge jaren heeft Johan een jaar of tien rally’s<br />

gereden in binnen- en buitenland. ‘Met een Opel<br />

Kadett met een 1900 Rekord motor erin. Dat ging me<br />

een partij hard, niet te geloven. Dan kon je sturen<br />

met je gaspedaal! Maar tegenwoordig vind ik een<br />

kilometer of 70 per uur hard zat. Je moet niet harder<br />

rijden dan je engelbewaarder kan vliegen!’ Hij voegt<br />

er lachend aan toe: ‘En die engelbewaarder van mij<br />

heeft het al zo druk gehad, dat-ie het een beetje<br />

rustig aan doet tegenwoordig.’<br />

Dure hobby<br />

Met zijn legervoertuigen maakt hij jaarlijks<br />

herdenkingsritten, sowieso tijdens veteranendag<br />

in Den Haag, maar hij rijdt ook met de (landelijke)<br />

vereniging ‘Keep them Rolling’ waar hij lid van is.<br />

‘We komen regelmatig bij elkaar met 200-300<br />

verschillende legerauto’s op een speciaal terrein<br />

waarop je je lekker kan uitleven. Heel gezellig. Lid<br />

worden kan je alleen als in bezit bent van een door<br />

de vereniging goedgekeurd militair voertuig uit<br />

1939-1945. Tegenwoordig zie je opvallend veel jonge<br />

liefhebbers, die meer auto’s bezitten dan ik. Grappig<br />

om te zien. Ik weet dat ze schathemeltje rijk zijn,<br />

maar ze lopen daar gewoon rond in hun ouwe<br />

kloffie. Geen blabla. Maar het is een dure hobby,<br />

want zo’n voertuig kost al gauw rond de 20.000 euro’.<br />

Bevrijdingsfeest<br />

Dit jaar vieren we 70 bevrijding. Gaat hij met zijn<br />

legervoertuigen nog iets speciaals doen? ‘Normaal<br />

rijden we altijd door de hele bollenstreek. Daarvoor<br />

is langs de weg en in ieder dorp altijd enorm veel<br />

belangstelling. Dit jaar is het de bedoeling dat we op<br />

Bevrijdingsdag eerst naar Katwijk en daarvandaan<br />

naar Hillegom, Voorhout en Sassenheim rijden.’<br />

‘Je moet niet harderrijden dan<br />

je engelbewaarder kan vliegen!’<br />

Viervoeters<br />

Tijdens het interview lopen er vier kleine hondjes<br />

in huis, waarvan drie logees. Zijn eigen Jack Russell,<br />

Chevy (vernoemd naar het merk chevrolet) van bijna<br />

17, neemt Johan overal mee naar toe, ook als hij met<br />

zijn legervoertuigen op pad gaat. Johan: ‘Een keer<br />

schoot hij net de weg op, toen er tijdens een samenkomst<br />

van Keep them Rolling een paar gasten met<br />

een oude tank in de weer waren. In een tank zie je<br />

zo’n klein hondje natuurlijk niet.<br />

Ik schrok me rot! Maar gelukkig liep het goed af.’<br />

Het is duidelijk dat Johan’s liefde niet alleen ligt<br />

bij vierwielers, maar ook viervoeters...<br />

31


Agenda<br />

Eropuit!<br />

De rubriek Eropuit! biedt een selectie aan evenementen<br />

en informatieve uitstapjes in Noordwijk en de Bollenstreek<br />

voor maart tot en met juni 2015.<br />

32<br />

Avond-wandel-drie-daagse Groot Hoogwaak<br />

Groot Hoogwaak organiseert ook dit jaar een avond-wandeldrie-daagse<br />

voor zowel cliënten van Groot Hoogwaak als senioren<br />

uit Noordwijk. U kunt één, twee of drie avonden meewandelen.<br />

Elke avond wordt er een andere route gelopen die ongeveer<br />

1 uur duurt, inclusief een pauze. Bij terugkomst wordt er<br />

koffie gedronken in het panoramarestaurant ‘De Duinpan’.<br />

Datum: di 16, woe 17 en do 18 juni 2015<br />

Vertrektijd: tussen 18.30 en 18.45 uur<br />

Startlocatie: centrale hal Groot Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1<br />

Kosten deelname: voor cliënten Groot Hoogwaak gratis,<br />

niet-cliënten: €2 per avond of €5 voor drie avonden<br />

Let op: inschrijven vóór 12 juni 2015, bij de receptie van<br />

Groot Hoogwaak. www.groothoogwaak.nl<br />

Za 21 maart NOORDWIJK<br />

Woon- en zorgcentrum Groot<br />

Hoogwaak opent voor de 13de<br />

keer haar deuren. Van 10.00 tot<br />

15.00 uur is iedereen welkom op<br />

de open dag. Maak kennis met het<br />

uitgebreide zorg- en serviceprogramma.<br />

Met rondleidingen en<br />

informatiestand.<br />

Tijd: van 10.00 tot 15.00 uur<br />

Locatie: Groot Hoogwaak, Groot<br />

Hoogwaak 1<br />

Info: www.groothoogwaak.nl<br />

Di 24 maart NOORDWIJK<br />

De firma Kloosterman showt in<br />

het restaurant van Groot Hoogwaak<br />

hun nieuwe voorjaarsmode-collectie.<br />

Tijd: modeshow 10.15 uur,<br />

kledingverkoop vanaf 13.30 uur<br />

Locatie: Groot Hoogwaak,<br />

Groot Hoogwaak 1<br />

Entree: gratis<br />

Zo 22 maart NOORDWIJK<br />

Passio 2015, Cappella Tenebrae<br />

onder leiding van Rens Tienstra.<br />

Gregoriaanse Johannes Passie,<br />

concert in het kader van Muziek in<br />

Jeroen.<br />

Tijd: 15.00 uur<br />

Locatie: Oude Jeroenskerk,<br />

Voorstraat 44<br />

Entree: € 15<br />

Info: www.muziekinjeroen.nl<br />

Di 24 maart NOORDWIJK<br />

Modeshow voor senioren in<br />

Groot Hoogwaak. Van de Klooster<br />

Modepresentaties showt de voorjaars-<br />

en zomercollectie 2015 voor<br />

senioren.<br />

Tijd: 10.30 uur<br />

Locatie: De Duinpan, restaurant<br />

Groot Hoogwaak,<br />

Groot Hoogwaak 1<br />

Vanaf 14.00 uur start de<br />

verkoop van kleding<br />

Extra begeleiders gezocht!<br />

Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk<br />

deelnemers in rolstoel mee kunnen doen<br />

aan de avond-wandel-3-daagse, zijn we<br />

op zoek naar extra vrijwilligers om mee te<br />

lopen en cliënten waar nodig te begeleiden.<br />

Interesse? U kunt zich als begeleider tot 5<br />

juni 2015 inschrijven bij de receptie van Groot<br />

Hoogwaak. In overleg wordt u een instructie<br />

‘rijden met een rolstoel’ gratis aangeboden.<br />

Ma 30 en di 31 maart<br />

NOORDWIJK<br />

Johannes Passion, uitgevoerd door<br />

KunstKlank, in samenwerking met<br />

Muziek in Jeroen. Een concert<br />

waarin koor, solisten, orkest, lichtenscenering<br />

en beeldende kunst<br />

het passieverhaal muzikaal en<br />

theatraal vormgeven.<br />

Tijd: 20.00 uur<br />

Locatie: Oude Jeroenskerk,<br />

Voorstraat 44<br />

Entree: € 29,50, Scholieren en<br />

studenten € 20 incl. pauzedrankje<br />

Info: www.kunstklank.nl<br />

Vr 27 maart NOORDWIJK<br />

Fotogroep X65 viert in 2015 haar<br />

50-jarig bestaan. Het jubileumjaar<br />

wordt gevierd met onder andere<br />

een overzichtstentoonstelling.<br />

Locatie: Museum Noordwijk<br />

Jan Kroonsplein 4<br />

Expo: van 27 maart tot 26 april 2015<br />

www.fotogroepx65noordwijk.nl<br />

Di 7 april NOORDWIJK<br />

Voorlichtingsmiddag over het thema<br />

gezonde voeding voor senioren.<br />

Hoeveel voeding heb je nodig wanneer<br />

je senior bent? En wat kun je<br />

doen als het je niet meer lukt om<br />

alles te eten? Deze en nog meer vragen<br />

worden behandeld. De voorlichting<br />

wordt verzorgd door Ellen van<br />

der Niet en Noortje Slof, diëtisten<br />

van gezondheidscentrum Wantveld.<br />

Tijd: 14.30 (zaal open om 14.00 uur)<br />

Locatie: Restaurant Groot<br />

Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1<br />

Entree: gratis<br />

www.groothoogwaak.nl<br />

Woe 15 april NOORDWIJK<br />

Adriaan van Dis vertelt over ‘Ik<br />

kom terug’. Met dit boek is Van Dis<br />

weer terug bij zijn literaire geboortegrond,<br />

zijn jeugd in een Indisch-Nederlandse<br />

familie en zijn<br />

ouders. Georganiseerd in het kader<br />

van het project ‘Mensen en gezichten’<br />

door de Protestante Gemeente<br />

Noordwijk, Boekhandel van der<br />

Meer en Bibliotheek Bollenstreek<br />

Noordwijk.<br />

Tijd: 20.00 tot 22.00 uur<br />

Locatie: Buurtkerk<br />

Hoofdstraat 10<br />

Entree: € 12,50 incl. koffie/thee<br />

www.bibliotheekbollenstreek.nl<br />

Za 18 april NOORDWIJK<br />

Traditiegetrouw wordt de jaarlijkse<br />

Boerenmarkt gehouden. Op de Boerenmarkt<br />

zijn allerlei streekproducten<br />

te koop, zijn er demonstraties en er is<br />

muziek. Het is ook de start van de nationale<br />

Museumweek en de eerste dag<br />

dat het vernieuwde Streekmuseum<br />

Veldzicht haar deuren opent voor het<br />

publiek.<br />

Tijd: 10.00 tot 17.00 uur<br />

Locatie: Streekmuseum Veldzicht,<br />

Herenweg 114<br />

Entree: gratis<br />

www.streekmuseumveldzicht.nl<br />

Vr 24 – za 25 april<br />

BOLLENSTREEK<br />

Vrijdagavond 24 april rijdt het verlichte<br />

Bloemencorso door Noordwijkerhout.<br />

Zaterdag 25 april vertrekt het Bloemencorso<br />

om 9.30 uur vanaf de<br />

Wilhelminaboulevard in Noordwijk<br />

naar Haarlem. Evenals vorig jaar rijdt<br />

het corso ook langs Keukenhof.<br />

Het corsothema is dit jaar:<br />

200 jaar koninkrijk.<br />

www.bloemencorso-bollenstreek.nl<br />

Zo 26 en ma 27 april<br />

NOORDWIJK<br />

Opvoering van de allereerste Noordwijkse<br />

revue: ‘Zeeërs en Binders’.<br />

De verschillen en overeenkomsten<br />

van bewoners van Noordwijk Binnen<br />

en Aan Zee komen in ludieke verhalen<br />

en liedjes samen op toneel.<br />

Locatie: Theater De Muze, Wantveld 2<br />

Tijden: zondag 26 april: 14.30 uur en<br />

19.30 uur, maandag 27 april<br />

(Koningsdag): 14.30 uur<br />

Entree: €15 (met Vuurtorenpas 25%<br />

korting) www.demuzenoordwijk.nl<br />

Di 28 april<br />

NOORDWIJKERHOUT<br />

Toertocht met scootmobielen door de<br />

bloeiende bollenstreek. Iedereen in<br />

bezit van scootmobiel mag aan de<br />

bloementoertocht deelnemen.<br />

Start: 10.30 uur, verzamelen vanaf<br />

9.00 uur<br />

Locatie: Atrium De Munnekeweij,<br />

Via Antiqua 25.<br />

Deelname: gratis. www.spgn.info


Za 2 mei NOORDWIJK<br />

Nationale Reddingbootdag 2015.<br />

De KNRM Reddingdag wordt gehouden<br />

en is in het leven geroepen<br />

als bedankdag voor donateurs en<br />

sponsors. Maak kennis met het<br />

werk van de KNRM.<br />

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur<br />

Locatie: KNRM, strand ten hoogte<br />

van de vuurtoren en Bosweg 2a.<br />

Entree: gratis. www.knrm.nl<br />

Za 30 mei NOORDWIJK<br />

Shantikoor ‘Voor de Mast’ brengt<br />

een repertoire van aloude zeemansliederen.<br />

Het gezelschap bestaat uit<br />

veertig zangers en muzikanten.<br />

De muzikale leiding is in handen<br />

van dirigent Svetlana Terpougova.<br />

Tijd: 14.30 uur (zaal open: 14.00 uur)<br />

Locatie: restaurant Groot<br />

Hoogwaak, Groot Hoogwaak 1<br />

Entree: gratis<br />

Za 13 juni NOORDWIJK<br />

Tijdens het jaarlijkse Korenfestival<br />

zijn er weer diverse koren te horen:<br />

Mannen- en vrouwenkoren, kerken<br />

popkoren, gemengde koren en<br />

een zeemanskoor.<br />

Tijd: vanaf 10.00 uur.<br />

Locatie: RK St Jeroenskerk,<br />

v. Limburg Stirumstraat 24<br />

Entree: gratis<br />

www.korenfestivalnoordwijk.nl<br />

Za 13 en zo 14 juni<br />

NOORDWIJK<br />

Het Lindenplein en de Voorstraat<br />

vormen het decor voor de jaarlijkse<br />

Markt onder de Linden. In de Kerkstraat<br />

is er gelijktijdig een braderie.<br />

Tijd: zaterdag van 10.00 tot 17.00<br />

uur, zondag van 11.00 tot 17.00 uur.<br />

Locatie: dorpskern<br />

Binnen Entree: gratis<br />

www.deoudedorpskern.nl<br />

Streekmuseum Veldzicht Noordwijk<br />

een plaats met een rijk verleden<br />

Op 9 april opent de wethouder van Cultuur Marie-José Fles het<br />

heringerichte museum Veldzicht. Vanaf 10 april is hier de rijke<br />

historie van Noordwijk Binnen -van prehistorie tot heden- te<br />

bekijken in een beeldende tijdlijn. U kunt er zien archeologische<br />

vondsten uit Noordwijk, Noordwijk in de Middeleeuwen,<br />

foto’s en informatie over de touwslagerijen, maar ook zoals<br />

vanouds over de kruidenteelt en de kruidenwinkel van Alkemade,<br />

de boerderijen op de Klei en de bollenteelt etc etc. Er zijn<br />

films, foto’s, kaarten, en voorwerpen uit vervlogen tijden.<br />

We stellen deze agenda zo zorgvuldig mogelijk samen, maar er kunnen altijd<br />

wijzigingen optreden. Controleert u daarom vooraf of de informatie nog klopt,<br />

om teleurstellingen te voorkomen. Uw evenement, concert, fair, open dag of<br />

tentoonstelling in onze Eropuit-agenda of heeft u tips? Geef de informatie dan vóór<br />

1 mei 2015 aan ons door: <strong>magazine</strong>wsn@burobinnen.nl, of per post: redactie WSN<br />

<strong>Leef</strong>!, Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.<br />

Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114, 2201 AL Noordwijk<br />

Openingstijden: zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur<br />

Toegangsprijs: volwassenen 2,50 euro, kinderen tot 5 jaar<br />

gratis, kinderen van 5 t/m 12 jaar 1,00 euro<br />

Museumjaarkaarthouder en GON leden gratis<br />

www.streekmuseumveldzicht.nl<br />

Bollenstreek bustour<br />

Datum: Dinsdag 14 april<br />

Tijd:<br />

10.00 Start tour bij Beuk, van Berckelweg<br />

10.10 Opstap bij Jeroen, Raadhuisstraat<br />

10.20 Opstap bij Hoogwaak, Groot Hoogwaak<br />

Kosten: € 10 per persoon inclusief koffie met gebak<br />

Inschrijven: Via de website:<br />

www.wsnleef.nl/bustour.html<br />

Via email: redactie@wsnleef.nl<br />

Per post: redactie WSN<strong>Leef</strong><br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

GA MEE OP DINSDAG 14 APRIL<br />

met de bus van Beuk langs de mooie bollenvelden<br />

en een bezoek aan kasteel Keukenhof.<br />

Het voorjaar is begonnen. De lentezon schijnt over de kleurige bollenvelden.<br />

Een uitgelezen moment om de streek te bezoeken samen met vrienden of familie<br />

in een luxe touringcar van Beuk Touringcars uit Noordwijk. De WSN organiseert een<br />

mooie rondrit voor alle leeftijden, tegen een kleine vergoeding. U komt op unieke<br />

plekjes en ziet kleurrijke vergezichten. Tijdens een pauze bezoeken we Kasteel<br />

Keukenhof waar we een kopje koffie met gebak geserveerd krijgen. Pak deze kans<br />

om als VIP door door de bollenstreek te rijden en te genieten van al het moois wat<br />

deze streek te beiden heeft. Schrijf u snel in want vol is vol!<br />

13


Twingtig jaar<br />

in de mooiste file van Nederland<br />

Alternatieve corso niet meer weg te denken<br />

Vele jaren was Noordwijk een weekend lang<br />

de finishplaats van het Bloemencorso van de<br />

Bollenstreek. Maar sinds 1995 is dat veranderd. Door<br />

onderlinge onenigheid, politieke perikelen en gedoe<br />

over subsidie besloot het corsobestuur de finishplaats<br />

te verschuiven naar Haarlem.<br />

TEKST WIM SIEMERINK BEELD<br />

Veel Noordwijkers waren echter niet blij<br />

dat dit belangrijke evenement uit hun<br />

dorp verdween. Als goedmakertje beloofde<br />

de organisatie dat Noordwijk wel<br />

altijd de startplaats van het corso zou<br />

blijven, mits er een behoorlijke financiele<br />

vergoeding tegenover zou staan.<br />

Maar enkel de start van het corso, betekende<br />

dat na twee uur de bezoekers het<br />

dorp alweer zouden verlaten. Onder<br />

leiding van de toenmalig VVV-directeur<br />

Hans Broekmeulen werd spoedoverleg<br />

gevoerd. Om ook de vele trouwe corsobezoekers<br />

uit binnen- en buitenland<br />

tegemoet te komen, werd een alternatief<br />

bloemencorso op de Koningin Wilhemina<br />

Boulevard bedacht. Maar op welke<br />

wijze dit vorm moest worden gegeven,<br />

bleek niet eenvoudig.<br />

Familie-evenement<br />

Bloemenarrangeur Wim Siemerink<br />

kwam met het idee om bloemen te<br />

combineren met mooie auto’s. En om er<br />

een familie-evenement van te maken,<br />

moest er ook iets voor de jeugd bedacht<br />

worden. Wim stelde voor dat de opgemaakte<br />

voertuigen zaterdag en zondag<br />

op de boulevard te zetten en bedacht de<br />

naam: De mooiste file van Nederland.<br />

Hij ging persoonlijk op pad om autodealers<br />

enthousiast te maken om hun<br />

nieuwe modellen te laten versieren met<br />

bloemen. Zeven dealers uit de Bollenstreek<br />

leverden twintig fonkelnieuwe<br />

luxe personenauto’s af bij het arrangeurteam<br />

in de Grashoekhal: de plek<br />

waar met zorg de bloemenarrangementen<br />

op de auto’s werden gemaakt.<br />

Tulpenralley<br />

Ook enkele particulieren werden enthousiast,<br />

waardoor tijdens die eerste editie in<br />

1995 bijna dertig auto’s op de boulevard<br />

stonden. Vanuit het bedrijfsleven en in<br />

samenwerking met de Gemeente Noordwijk,<br />

de NOV en de Hotels van Oranje<br />

werden bovendien vier praalwagens op<br />

onderstellen van het Rijnsburgs Bloemencorso<br />

toegevoegd. Precies tijdens dat<br />

eerste weekeinde arriveerde de Tulpenralley<br />

in Noordwijk. Met in dat jaar zes<br />

Noordwijkse equipes onder de deelnemers.<br />

Deze auto’s werden - nog vuil van<br />

hun lange reis vanuit de Cote d’Azur,<br />

maar voorzien van tulpenversiering op<br />

de motorkap - in de file geplaatst. Door<br />

de gezamenlijke inspanning van veel<br />

‘echte Noortukkers’ was een nieuw en<br />

succesvol evenement geboren.<br />

Ferrari rode klassiekers<br />

In de jaren erna groeide De mooiste file<br />

van Nederland uit tot een niet meer weg<br />

te denken happening. De samenstelling<br />

van deelnemers veranderde langzaam en<br />

het fenomeen ‘mooie auto’s’ werd verder<br />

uitgebouwd. Daarbij was een belangrijke<br />

rol weggelegd voor Peter Beuk, die jaren-<br />

34


lang een tiental Ferrari rode klassieke auto’s beschikbaar<br />

stelde. Deze vormden een echte eyecatcher tussen<br />

alle andere auto’s. Nadat hij door omstandigheden<br />

van zijn medewerking af moest zien, was het neef<br />

Dolf Beuk die de organisatie zijn volledige medewerking<br />

toezegde en historische auto’s beschikbaar stelde.<br />

Van deze toezegging wordt tot op de dag van vandaag<br />

gebruik gemaakt.<br />

Vreemde voertuigen<br />

De hal van Jacky en Arie van der Deyl aan de Duinweg<br />

is al die jaren de thuisbasis van het arrangeurteam,<br />

waar inmiddels Jessica Keet de scepter zwaait.<br />

Naast de vertrouwde personenauto’s zijn er in de loop<br />

der tijd talloze andere, soms vreemde voertuigen, toegevoegd<br />

aan De mooiste file van Nederland. De redboot,<br />

de strandrups, de touringcars van Beuk en Brouwer,<br />

de boten van De Noordwijkse reddingsbrigade;<br />

ze hebben allemaal deel uitgemaakt van dit bijzondere<br />

en typisch Noordwijks evenement.<br />

Vrienden van de file<br />

Het bestuur van de stichting Bloem en Zee blijft enthousiast<br />

doorgaan met de organisatie. Marjolijn van<br />

der Jagt, lid van deze stichting, zet zich al jarenlang<br />

met veel enthousiasme in voor dit evenement. Het<br />

bestuur kent inmiddels een regionale samenstelling<br />

en wordt gesteund door de toeristische organisaties<br />

en het belangrijkste deel van de Noordwijkse politiek.<br />

De overheid is eveneens vol lof over het evenement.<br />

Maar door de groeiende regeldruk kost het echter<br />

meer en meer moeite om alle eindjes aan elkaar te<br />

knopen. Gelukkig weet de stichting zich gesteund<br />

door Noordwijkers en niet Noordwijkers die zich hebben<br />

aangesloten bij De Vrienden van de Mooiste File.<br />

Zij ontvangt hiervan een jaarlijkse financiële bijdrage,<br />

vrijwillige medewerking en overige ondersteuning,<br />

waardoor het evenement breed gedragen wordt.<br />

De 20ste editie van De mooiste file van Nederland is<br />

mede dankzij hen op 24, 25 en 26 april weer te bewonderen<br />

op de Koningin Wilhelmina Boulevard.<br />

Vrijwilligersorganisaties versterken elkaar<br />

Zaterdag voor Koningsdag<br />

voortaan the Night of the Queen<br />

Het stond al jaren op het verlanglijstje van de organisatoren<br />

van de Mooiste file van Nederland: een groot en bijzonder feest<br />

tijdens het internationale bloemenweekend. Na het verdwijnen<br />

van het druk bezochte Corsofeest uit de voormalige HOBAHO<br />

hallen in Lisse werden er direct al vertwijfelde pogingen gedaan<br />

om iets dergelijks in Noordwijk te organiseren.<br />

Het begon met topartiesten op het open podium op de Koning Wilhelmina<br />

Boulevard. Later met optredens van lokale artiesten. Maar tot<br />

een groot feest kwam het nooit omdat de publieke belangstelling<br />

beperkt bleef. Maar nu lijkt het er toch van te komen. De Stichting<br />

Bloem en Zee gaat namelijk samen met de Oranjevereniging Noordwijk<br />

tijdens het corsoweekend een heel groot festijn organiseren. Vol<br />

muziek zang en dans en natuurlijk bloemen, in de Wintertuin van de<br />

hotels van Oranje.<br />

Unieke samenwerking<br />

De reden van de unieke samenwerking kwam van de grond omdat<br />

2015 voor beide organisaties een jubileumjaar is. Zo viert de Oranjevereniging<br />

niet alleen 200 jaar koninkrijk maar ook 70 jaar bevrijding.<br />

‘Een bijzonder goede reden’, volgens voorzitter John Asselbergs, ‘om<br />

iets heel bijzonders te organiseren.’<br />

In een eerste verkenning kwam John in contact met Bram Mol en<br />

Charles de Boer van Hotels van Oranje. Zij reageerden enthousiast,<br />

want ook zij hebben feest. Bram: ‘Wij vieren dit jaar alweer ons 30<br />

jarig jubileum.’<br />

De Oranjevereniging nam contact op met Alfons Morssink, voorzitter<br />

van de Stichting Bloem en Zee. Zij presenteren hun Mooiste file van<br />

Nederland voor de 20ste keer dit jaar. Reden genoeg voor nóg een<br />

feestje. En reden voor extra aandacht voor het traditionele evenement<br />

op hun thuishaven aan de Koningin Wilhelmina Boulevard.<br />

Night of the Queen<br />

De drie organisaties willen er gezamenlijk een indrukwekkende gebeurtenis<br />

van maken onder het motto Night of the Queen. Met niet<br />

alleen een knipoog naar Koningsdag en Koningin Maxima, maar ook<br />

naar de Bloemenkoningin die deze avond een hoofdrol vervult. In de<br />

rol van gastvrouw zal zij uitbundig worden geëerd als the Queen of the<br />

Night. Samen met de presentator verwelkomt zij op het grote podium<br />

in de Wintertuin een groot aantal artiesten. Het wordt een aaneenschakeling<br />

van muziek en zang, in de sfeer van the Night of the<br />

Proms.<br />

Beide organisaties weten zich dus gesteund door Bram Mol en<br />

Charles de Boer en hun directeur Jaap Liethof. De Hotels van Oranje<br />

wil garant staan voor het optreden van enkele aansprekende artiesten.<br />

Naar verwachting wordt dit feest op de zaterdag voor Koningsdag de<br />

komende jaren een terugkerende happening. De organisatie legt de<br />

nadruk op een feest voor iedereen en laat weten dat de deuren<br />

openstaan voor alle Noordwijkers die het feestje mee willen vieren.<br />

35


Tweelingen<br />

Samen<br />

één<br />

Tweeling zijn is op zich al bijzonder. Maar<br />

als ook je oma een tweelingzus heeft en je<br />

ook nog eens zelf een tweeling krijgt, maakt<br />

het wel heel bijzonder. Lisette Middelkoop<br />

(33) uit Noordwijk komt uit een echte<br />

tweelingenfamilie: ‘Mijn zus en ik zijn één, je<br />

bent een deel van elkaar. Onvoorwaardelijk’.<br />

TEKST SYBYLLE KROON<br />

BEELD BURO BINNEN


DE NOORDWIJKSE TWEELINGEN-<br />

FAMILIE: LIEN VAN DER WILK EN HAAR<br />

ZUS RIET WIERDA (87, TWEE-EIIG), DE<br />

KLEINKINDEREN VAN LIEN: LISETTE<br />

MIDDELKOOP EN HAAR ZUS BONNIE<br />

VAN DEN AKKER (33, EENEIIG), DE<br />

ACHTERKLEINKINDEREN VAN LIEN,<br />

DE KINDEREN VAN LISETTE: YOUP EN<br />

SOPHIE MIDDELKOOP (4, TWEE-EIIG).<br />

Het is prachtig om te zien als de twee-eiige tweeling<br />

Lien en Riet (86) elkaar na lange tijd weer ontmoet.<br />

Lien woont in Noordwijk, Riet niet. En aangezien<br />

Lien zo goed als doof en blind is, komt het er niet<br />

zo vaak meer van bij elkaar op bezoek te gaan. Wel<br />

bellen ze elkaar regelmatig. ‘Maar als oma Lien en<br />

tante Riet elkaar weer ontmoeten, zitten ze ook<br />

meteen bij elkaar, het is prachtig om ze samen te<br />

zien’, lacht Lisette. ‘Ik begrijp hun manier van praten,<br />

hun humor. Ze hoeven niet zoveel te zeggen om<br />

elkaar te begrijpen, ze weten wat de ander denkt. Dat<br />

hebben mijn zus en ik ook. Soms voel je ook dingen.<br />

Zoals die keer dat ik met buikpijn naar de huisarts<br />

ging. Later bleek mijn zus zwanger te zijn.’<br />

Sterke band<br />

Als kind realiseerden Lisette en Bonnie niet dat hun<br />

oma een tweeling was. En ook voor Youp en Sophie<br />

is het nog een abstract begrip: ‘Voor mijn kinderen<br />

is een tweeling degene van wie je het meest houdt.<br />

Ze leven voor elkaar, zijn altijd samen, en kunnen<br />

zich niet voorstellen dat je ooit uit elkaar gaat. Dat<br />

herken ik heel goed, ik snap precies wat ze daarmee<br />

bedoelen. Dat is ook het grote voordeel van zelf<br />

tweeling zijn. Ik weet dus ook dat het later, als je<br />

ouder wordt, verandert. Je gaat dan meer je eigen<br />

weg, en ontwikkelt je eigen persoonlijkheid, smaak<br />

en voorkeuren’. Toch is er altijd die sterke band,<br />

zelfs als ze elkaar niet zien. Dat Lisette zelf ook een<br />

tweeling kreeg, vindt ze geweldig: ‘Ik heb altijd een<br />

tweeling gewenst, ik vond één kind zo zielig. Ik was<br />

echt superblij, en mijn zus ook, toen ik haar vertelde<br />

dat ik zwanger was van een tweeling. Heb nog nooit<br />

iemand zo hard horen schreeuwen’, lacht Lisette.<br />

Erfenis<br />

Het is bijzonder om deel uit te maken van een familie<br />

met zoveel tweelingen: ‘Ik ben mijn oma dankbaar<br />

dat ze haar tweeling-genen via mijn moeder aan mij<br />

heeft gegeven. En ik hoop dat ik het ook aan mijn<br />

kinderen en kleinkinderen kan doorgeven. Een mooie<br />

erfenis’. Ook stoute acties kunnen worden overgeërfd:<br />

haalden Lien en Riet vroeger kattenkwaad uit, Lisette<br />

en Bonnie konden er als jonge meiden ook wat van.<br />

‘Als eeneiige tweeling lijken we heel veel op elkaar,<br />

en zo konden we dan wel eens elkaars proefwerk<br />

maken, een juf voor de gek houden of elkaars OVkaart<br />

gebruiken’, vertelt Lisette.<br />

Liefde<br />

De liefde die tweelingen voor elkaar voelen, zit heel<br />

diep. Lisette: ‘Al vanaf dat je samen in de buik zat,<br />

ben je bij elkaar, je doet alles samen, je zit in dezelfde<br />

fase, maakt dezelfde dingen mee, je hebt hetzelfde<br />

denkniveau en dezelfde herinneringen. Daardoor<br />

begrijp je elkaar heel goed en is de band erg sterk.<br />

Het enige waarmee je deze liefde kunt vergelijken,<br />

is de liefde die je als ouder voor je kind voelt. Het is<br />

een deel van jezelf en je bent een deel van elkaar.<br />

Je bent samen één.’<br />

Ze leven voor elkaar, zijn altijdsamen, en kunnen<br />

zich niet voorstellen dat je ooit uit elkaar gaat<br />

37


Doe mee met de<br />

cursus ‘Vitaal in Balans’<br />

• 2x per week sport<br />

onder begeleiding<br />

• e180 (Zorg en Zekerheid<br />

vergoedt tot 75%, u betaalt<br />

slechts e45)<br />

• Cursus start in maart,<br />

dus kom nu langs of<br />

bel ons.<br />

Oude Zeeweg 57 Noordwijk 071-3612221 www.azzurrowellness.nl


Bewust Leven<br />

Fit & Gezond<br />

Wie wil dat nu niet: fit en gezond oud worden?<br />

Iedereen toch? Dat kan op verschillende manieren:<br />

verstandig eten, meer bewegen, minder stress.<br />

Door bewust te gaan leven, blijf je lichamelijk en<br />

geestelijk langer gezond(er). Tips van WSN <strong>Leef</strong>!<br />

Onder professionele<br />

begeleiding verantwoorden<br />

veilig<br />

afvallen met het<br />

Prodimed eiwitdieet.<br />

Loopt u al langer rond met het idee nu écht iets aan uw<br />

overgewicht te doen? Stel het niet steeds weer uit maar<br />

dóe het. NewDiet Care biedt u de mogelijkheid op een<br />

veilige en doeltreffende manier af te vallen zonder hongergevoel<br />

en vooral: met blijvend resultaat.<br />

Bernadette den Haan runt o.a. in Noordwijk NewDietCare<br />

en gelooft heilig in het unieke product. Uit dit onderzoek<br />

door het LUMC (2012) is gebleken dat de Prodimedmethode<br />

zorgt voor een gezond gewicht, je fitter voelen en<br />

voor meerdere patiëntengroepen zelfs medicatievermindering!<br />

Kortom de kwaliteit van leven wordt verbeterd.<br />

De consulenten zorgen altijd voor: tijd, aandacht en<br />

professionele begeleiding. Door het duidelijke, strakke<br />

programma met Prodimed wordt afvallen eenvoudig en<br />

inspireert om gezond te eten.<br />

Bel voor een afspraak 071 30 148 03<br />

www.newdietcare.nl<br />

Eet je krachtig<br />

Helemaal hip: powerfood<br />

of superfood. Tegenwoordig<br />

zijn zaken als chiazaad,<br />

gojibessen en hennepzaad<br />

overal verkrijgbaar en heel gemakkelijk<br />

in je etenspatroon te verwerken.<br />

Werd chiazaad vroeger verkocht als vogelvoer, vandaag de dag<br />

mengen we het door onze verantwoorde smoothies. Superfoods<br />

zijn voedingsmiddelen met een breed scala aan positieve eigenschappen<br />

– hoewel niet alle wetenschappers het daarover eens<br />

zijn. Wie niks ziet in powerfood nieuwe stijl: er is ook nog de oude<br />

vertrouwde powerfood, zoals knoflook, tomaten, broccoli, vette<br />

vis, olijfolie, donkere chocolade en groene thee. Powerfood is<br />

verkrijgbaar in Noordwijk bij onder meer De Tuinen, Albert Heijn<br />

en Hema. En natuurlijk bij de groente- en visboer.<br />

Ouderen bewegen<br />

steeds meer<br />

Ouder worden oké, maar minder fit?<br />

Nee! Gelukkig wijst onderzoek uit dat<br />

ouderen steeds meer gaan bewegen.<br />

Waar vroeger de oudere na zijn<br />

werkzame leven in een stoel ging zitten en daar nauwelijks nog uitkwam<br />

is dat tegenwoordig wel anders. In de leeftijd van 65-74 jaar haalt<br />

58% de Norm Gezond Bewegen en boven de 75 jaar haalt bijna 50% dit.<br />

En deze percentages groeien. Regelmatig bewegen zorgt voor vitaliteit<br />

en dit zorgt indirect vaak voor onafhankelijkheid.<br />

De Norm Gezond Bewegen schrijft voor dagelijks een half uur matig<br />

intensief bewegen en voor ouderen geldt ook nog een krachtnorm van<br />

minimaal twee keer per week krachtoefeningen. In Noordwijk worden<br />

cursussen hiervoor aangeboden, onder andere door Azzurro Wellness.<br />

Op de pagina hiernaast leest u meer over de aangeboden cursus of kijk<br />

op de website: www.azzurro.nl<br />

Infrarood wamte cabines in combinatie<br />

met bewegen versnellen calorieverbranding.<br />

De Slank&Fit cabines met infrarood zijn speciaal<br />

voor vrouwen die over het gehele lichaam<br />

willen afslanken of de plaatselijke aandachtsgebieden<br />

willen aanpakken. De combinatie van<br />

warmte en een intense spieractiviteit zorgen<br />

voor een snelle vetafbraak.<br />

LadySlim stelt een individueel oefenprogramma<br />

samen afgestemd op basis van gewicht, leeftijd,<br />

conditie en gezondheid. U voert de oefeningen<br />

liggend uit, waardoor uw rug en gewrichten<br />

worden ontlast. Dit maakt het afslanken met de<br />

Slank&Fit cabines geschikt voor alle leeftijden.<br />

De trainingsduur is gemiddels dertig minuten<br />

en zelfs na de training gaat de calorieverbranding<br />

nog door. Zo wordt sporten en afvallen<br />

wel heel leuk! Voor meer informatie of een<br />

gratis proefles bel met 071 362 49 63 of bezoek<br />

de website: www.ladyslim.nl<br />

39


P: 376M<br />

● Sporten en afvallen in een infrarood warmtecabine mogelijk met voedingsadvies<br />

● Lypossage: een uiterst intensieve manier van masseren die ervoor zorgt dat je centimeters verliest<br />

● Professionele begeleiding<br />

● Gezellig maar vooral leuk!<br />

15% korting in april!<br />

Maak nu een afspraak voor een GRATIS figuuranalyse met proefles.<br />

Iedere zaterdag<br />

wijn proeven<br />

in TuinXtra<br />

bij<br />

AAD&WIJN<br />

www.aadenwijn.nl | 071 361 54 16 | 06 10 09 88 35<br />

facebook.com/aad.enwijn | twitter: @aadEnWijn


Alles kunnen<br />

blijven doen<br />

ondanks<br />

beperkingen<br />

Sportarts Mulder<br />

Dr. A. Mulder<br />

Praktijk voor orthomanueleen<br />

sportgeneeskunde<br />

Van de Mortelstraat 204<br />

2203 JL Noordwijk<br />

Tel. (071) 362 <strong>05</strong>82<br />

www.sportmed.nl<br />

FYSIOTHERAPEUT TJEERD STAR BEGELEID<br />

LIA VERHART TIJDENS HAAR OEFENINGEN.<br />

Jong en oud, sporters en niet-sporters: velen weten de weg te vinden naar<br />

Alex Mulder, sportarts en orthomanueel arts in Noordwijk. Patiënten die<br />

met pijnklachten aan rug, nek, bekken en schouders bij hem komen, zijn<br />

vaak na drie behandelingen van de pijn af en klachtenvrij. Ook Lia Verhart<br />

werd door Alex van haar pijnklachten klachten afgeholpen. Door artrose<br />

in heup- en kniegewricht heeft Lia vaak pijn. Alex stuurde haar door naar<br />

fysiotherapeut Tjeerd Star (39) van De Boog fysiotherapie in Azzurro.<br />

Samen maakten ze een passend oefenschema gericht op het versterken van<br />

spieren rond de gewrichten.<br />

De Noordwijkse Lia (67) kijkt terug op<br />

een lange periode van onzekerheid.<br />

Tot zij door een kennis werd geattendeerd<br />

op sportarts Alex. ‘De huisarts<br />

schreef pijnstillers voor en stuurde me<br />

door naar het ziekenhuis waar slijtage<br />

werd geconstateerd. Zij vonden het tijd<br />

voor een nieuwe heup en knie. Daar<br />

schrok ik van want daar was ik helemaal<br />

niet aan toe. Toen ik bij Alex<br />

kwam, heeft hij mij met drie behandelingen<br />

weer op de been gebracht. Ik<br />

voelde een enorme verbetering en kon<br />

weer pijnloos fietsen. Hij adviseerde<br />

mij om gericht oefeningen te gaan<br />

doen bij een gespecialiseerde fysiotherapeut<br />

en stuurde mij door naar<br />

De Boog in Azzurro. Onder begeleiding<br />

van Tjeerd doe ik nu twee keer in<br />

de week oefeningen om mijn spieren<br />

te versterken. Wat ik daar zo fijn vind is<br />

de 1-op-1 aandacht. Als je een oefening<br />

immers fout doet, kan er juist<br />

schade optreden en dat wil je niet.<br />

Voor mij is het helemaal geen moeite<br />

om daar te oefenen, integendeel. Het<br />

is juist heel gezellig en ik ontmoet allemaal<br />

nieuwe mensen. En…. de koffie is<br />

gratis. Dankzij de samenwerking tussen<br />

Alex en Tjeerd hoef ik nog niet<br />

geopereerd te worden en kan ik mijn<br />

dingen blijven doen.’<br />

Tjeerd: ‘De samenwerking met Alex is<br />

best bijzonder. Als een patiënt een<br />

wervel correctie heeft gehad bij hem,<br />

adviseert hij vaak om ook een bezoek<br />

te brengen aan een fysiotherapeut om<br />

de spieren rondom het correctiegebied<br />

te versterken. Hierdoor wordt<br />

voorkomen dat de klacht (minder snel)<br />

terugkomt. Andersom kan het zijn dat<br />

wij een klant onder behandeling hebben<br />

die we moeten doorverwijzen.<br />

Omdat Alex orthomanueel arts is kan<br />

hij snel een diagnose stellen en vaak<br />

met een klein aantal behandelingen de<br />

klachten oplossen. In het noodzakelijke<br />

geval stuurt hij mensen door naar<br />

het ziekenhuis. Deze samenwerking<br />

heeft grote voordelen voor de patiënt:<br />

korte lijnen en geen onnodige medicijnen.<br />

Snel hulp van een specialist waardoor<br />

klachten eerder worden opgelost<br />

en voorkomen. Een win-winsituatie<br />

voor alle betrokkenen.’<br />

Patiënten met pijnklachten, zoals Lia,<br />

hebben veel baat bij de orthomanuele<br />

behandelingen vna Alex. Toch is deze<br />

vorm van geneeskunde relatief onbekend.<br />

Dat wordt wellicht mede veroorzaakt<br />

doordat reguliere artsen soms<br />

sceptisch over de behandeling zijn.<br />

De orthomanuele behandelingen zijn<br />

erkend en worden gedeeltelijk vergoed,<br />

afhankelijk van de zorgverzekering.<br />

Patiënten kunnen met en zonder<br />

verwijzing bij Alex Mulder terecht.<br />

41


Ons Kluppie<br />

Vijftig<br />

jaar<br />

X65<br />

42<br />

De fotogroep X65 uit Noordwijk heeft heel wat<br />

ups&downs gekend in haar vijftigjarig bestaan, maar<br />

alle tegenslagen werden overleefd. ‘We blijven<br />

gewoon doorgaan’, vertelt voorzitter Edgar de Vries<br />

optimistisch. ‘Met de activiteiten in dit jubileumjaar<br />

hopen we iedereen die het leuk vindt om te<br />

fotograferen, te inspireren’.<br />

TEKST SYBYLLE KROON BEELD<br />

Fotowedstrijd<br />

Momenteel zijn er zo’n dertig leden, maar het ledental<br />

schommelt nog wel eens. ‘Er is een harde kern, maar<br />

we zouden graag wat meer leden willen verwelkomen’,<br />

stelt Edgar de Vries. Zelf is hij ook al 25 jaar lid<br />

van de fotogroep. ‘We komen maandelijks bij elkaar<br />

om elkaars foto’s te beoordelen, van elkaar te leren en<br />

zo de kwaliteit van je foto’s te verbeteren. We willen de<br />

fotografie naar een hoger plan brengen. Dat doen we<br />

ook door af en toe gastfotografen uit te nodigen voor<br />

een presentatie. Naast leerzaam zijn de X65-bijeenkomsten<br />

ook altijd erg gezellig’. De fotogroep viert het<br />

vijftigjarig bestaan onder meer met een overzichtstententoonstelling<br />

in Museum Noordwijk. Ook wordt<br />

er een fotowedstrijd georganiseerd voor alle Noordwijkers.<br />

‘Door de fotowedstrijd bij alle verenigingen<br />

onder de aandacht te brengen, willen we ook jongeren<br />

uitdagen ‘hun Noordwijk’ te fotograferen en aan<br />

deze fotowedstrijd deel te nemen. Uiteraard hopen we<br />

dat een aantal van hen besluit lid van onze fotogroep<br />

te worden. We kunnen wel wat verjonging gebruiken’,<br />

lacht Edgar.<br />

Mede-oprichter<br />

Jan Bedijn (82) was vijftig jaar geleden een van de<br />

acht oprichters van fotogroep X65. Het achttal was lid<br />

van een andere fotoclub in Noordwijk, maar vond dat<br />

er te weinig voortgang in zat. ‘Toen hebben we zelf<br />

maar een clubje opgericht’, vertelt Jan. Over de betekenis<br />

van de naam is hij duidelijk: ‘We konden geen<br />

andere naam vinden, iemand stelde X65 voor, en dat<br />

is het toen geworden. Behalve dat het verwijst naar<br />

het oprichtingsjaar, betekent het verder niks’. Inmiddels<br />

is Jan het oudste lid van de club, hij fotografeert<br />

nog steeds: ‘Nu even wat minder, maar ik ben nog


X65 in Museum Noordwijk<br />

Fotogroep X65 uit Noordwijk viert in 2015 het vijftigjarig bestaan. Het jubileumjaar wordt gevierd met onder<br />

andere een overzichtstentoonstelling in Museum Noordwijk. Op vrijdag 27 maart 2015 wordt deze expo geopend<br />

door wethouder Gerben van Duin. Deze tentoonstelling is tot 26 april 2015 te bezoeken. Meer weten over deze<br />

enthousiaste club fotografen en zelf belangstelling in fotografie? Alle informatie is te vindenop de website.<br />

Iedereen van 16 jaar en ouder kan lid worden: het lidmaatschap bedraagt 50 euro per jaar.<br />

www.fotogroepx65noordwijk.nl<br />

steeds actief in de club’. Als een van de laatsten – zo<br />

rond 2008 - ging hij over van analoge naar digitale<br />

fotografie: ‘Ik ben nog steeds van mening dat digitaal<br />

niet op kan tegen een mooie dia. Ik heb mijn oude<br />

Minolta nog steeds. Het mooie is: de lenzen passen<br />

op mijn digitale Sonycamera.’ Zijn passie voor fotografie<br />

dateert uit de jaren ’50, toen hij nog in de visserij<br />

werkzaam was. Later kwam Jan in de beveiliging<br />

terecht, eerst bij Estec en de laatste twintig jaar van<br />

zijn werkzame leven bij Heineken. Zijn hobby fotografie<br />

kon hij goed combineren met zijn andere grote<br />

passie: vissen. Het liefst fotografeert hij mensen: ‘Portretfotografie<br />

vind ik prachtig, vooral mijn kinderen<br />

en kleinkinderen. Maar verder fotografeer ik ook wel<br />

hoor, beetje natuur, beetje vogels’, lacht Jan. Met een<br />

foto van de ogen van zijn toen eenjarige dochter won<br />

hij een prijs: ‘Maar verder heb ik niet veel meegedaan<br />

aan prijsvragen. Ik vind exposeren veel interessanter’.<br />

Jongste van de club<br />

Elsa van der Zwan (22) fotografeert sinds haar zestiende<br />

en is zo’n vier jaar lid van de club. Ze is het jongste<br />

lid. Door haar studie in Utrecht is het een ‘aan-uitrelatie’<br />

met de fotoclub, ze kan er niet altijd op de<br />

eerste dinsdag van de maand bij zijn, gelukkig daar<br />

lijdt haar passie voor fotografie niet onder. Reis- en<br />

straatfotografie hebben haar voorkeur, maar ook portretten<br />

en bruiloften fotografeert Elsa graag. Toen ze<br />

op haar zestiende verjaardag een spiegelreflexcamera<br />

kreeg, werd haar liefde die ze al voor fotografie had,<br />

professioneler. ‘Ik kreeg altijd positieve reacties op<br />

mijn foto’s. Moet je iets mee doen, kreeg ik vaak te<br />

horen’. Ze sloot zich aan bij de fotogroep: ‘Het is leuk<br />

om te zien hoe anderen het doen, je krijgt een bredere<br />

blik op fotografie, dat vind ik interessant. Ook de feedback<br />

die je krijgt, is heel bruikbaar.’ Dat ze als jonge<br />

vrouw tussen vooral oudere mannen zit, deert haar<br />

niet: ‘Veel leden komen nog uit het analoge tijdperk,<br />

dat heb ik niet meer meegemaakt, maar het is heel<br />

leerzaam.’ Elsa werkt als communicatieadviseur en<br />

timmert daarnaast als freelance fotograaf aan de weg:<br />

‘Maar het blijft voor mij hobby hoor, het is leuk voor<br />

erbij, ik hoef geen fulltime fotograaf te zijn. Voor mij<br />

is vooral het creatieve belangrijk. Het vastleggen van<br />

een moment, een herinnering, dat boeit me.<br />

Foto’s geven mijn visie op gebeurtenissen weer’.<br />

43


Uitvaartverzorging<br />

Barbara Noordwijk<br />

Annemarie Hazenoot en Areen van der Plas<br />

zijn uitvaartleiders bij Uitvaartverzorging<br />

Barbara. Decennialang verzorgt Barbara<br />

Noordwijk uitvaarten in de Duin- en<br />

Bollenstreek. Enkele jaren geleden opende<br />

de stichting het Afscheidshuis Barbara.<br />

TEKST BARBARA NOORDWIJK<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

44<br />

Omdat een uitvaart<br />

meer is dan<br />

afscheid alleen<br />

In Afscheidshuis Barbara kunnen nabestaanden in een<br />

huiselijke omgeving afscheid nemen van hun dierbare als<br />

thuisopbaring niet mogelijk of gewenst is. De woning is<br />

sfeervol ingericht. Het Afscheidshuis biedt in alle opzichten<br />

warmte, rust en privacy. Tijdens de opbaardagen is het<br />

Afscheidshuis Barbara geheel beschikbaar voor de nabestaanden.<br />

Zij kunnen de dagen na het overlijden tot de<br />

uitvaart met elkaar doorbrengen of alleen zijn in alle<br />

verdriet. In Afscheidshuis Barbara is het mogelijk een afscheidsplechtigheid<br />

te houden voor een beperkt gezelschap.<br />

Uiteraard kan er ook een condoleance worden<br />

gehouden. Naast Afscheidshuis Barbara is er ook de mogelijkheid<br />

tot opbaren in Memento Mare, de 24-uursfamiliekamer<br />

in woonzorgcentrum Jeroen Noordwijk.<br />

Op zaterdag 9 mei 2015<br />

organiseert Barbara Noordwijk een<br />

Open Huis. Bij de diverse deelnemende<br />

bedrijven kan men terecht met vragen,<br />

over testament, verzekering, etc.<br />

Daarnaast is er een gevarieerd aanbod aan<br />

tentoongestelde voorwerpen zoals:<br />

rouwboeketten, kindermandjes, unieke kisten,<br />

assieraden, gedichten, rouwcaravan, fietsvervoer,<br />

fotografie. Ook zal er een demonstratie<br />

ballonverstrooiing zijn. Van 10.00 – 14.00 uur is<br />

iedereen van harte welkom om vrij binnen te<br />

lopen in Afscheidshuis Barbara en in de<br />

aangrenzende kerkhofkapel aan de<br />

Gooweg 37 in Noordwijk.<br />

De koffie staat klaar!<br />

AREEN VAN DER PLAS EN ANNEMARIE HAZENOOT<br />

Ieder leven is uniek<br />

‘Wij verzorgen begrafenissen, crematies en herdenkingsdiensten’,<br />

vertelt Areen. Ook behoort tot onze dienstverlening<br />

de overledenenzorg en thanathopraxie (lichte<br />

balseming). ‘Belangrijk is eveneens het begeleiden van<br />

kinderuitvaarten. Dat zijn bijzondere uitvaarten met een<br />

speciaal karakter. Ook het betrekken van kinderen bij de<br />

uitvaart van ouders of grootouders is iets waar wij veel<br />

waarde aan hechten. Uitgangspunt bij de uitvaart is dat<br />

ieder mens, ieder leven uniek is. We hebben daarom allen<br />

recht op een respectvolle en persoonlijke uitvaart.<br />

Wij zorgen ervoor dat er rust is zodat de nabestaanden<br />

de tijd en de ruimte hebben voor hun verdriet.’<br />

Goed geregeld<br />

Het komt tegenwoordig vaker voor dat mensen vooraf<br />

zelf hun uitvaart in grote lijnen regelen. ‘Als mensen<br />

weten dat het einde nadert, willen ze hun uitvaart zelf al<br />

voorbereiden’, vertelt Annemarie. ‘Men kan er voor kiezen<br />

om een aantal zaken vast te leggen in een wensenformulier;<br />

de wilsbeschikking.’ Barbara Noordwijk is een<br />

stichting zonder winstoogmerk. Areen: ‘Professionaliteit<br />

met oog voor detail, voor een zo laag mogelijke prijs.<br />

Ook met een uitvaartverzekering is men vrij om zelf een<br />

uitvaartonderneming te kiezen. Uitvaartverzorging Barbara<br />

Noordwijk is er voor iedereen; voor alle gezindten,<br />

voor elke geloofsovertuiging.’<br />

Meer informatie<br />

24 uur per dag bereikbaar via (071) 3646006<br />

Kijk voor alle informatie op onze website<br />

www.barbaranoordwijk.nl


Liefde voor...<br />

TEKST & BEELD<br />

JARIEKE HEEMSKERK<br />

BJORN BULK<br />

Houder van de Europacup Footgolf<br />

2014-2015. Bjorn: Ik hou van de bal.<br />

En nu ik door een blessure niet meer<br />

kan voetballen gaat mijn liefde naar<br />

footgolf.<br />

GERARD VAN ROON<br />

Strandpaviljoenhouder en<br />

echte Noordwijker: Ik hou<br />

van het strand en de zee.<br />

Maar mijn liefde gaat op de<br />

eerste plaats naar mijn<br />

zoontje Pelle.<br />

Coördinator Vrijwilligers<br />

Steunpunt Noordwijk: Mijn<br />

liefde gaat naar het<br />

vrijwilligerswerk in Noordwijk<br />

maar ik hou ook van hele<br />

mooie schoenen met een hak.<br />

JAN DE RIDDER<br />

Gemeenteraadslid (CDA):<br />

Mijn liefde gaat natuurlijk naar<br />

mijn gezin maar zeker ook<br />

naar Noordwijk (binnen).<br />

GERARD DE GROOT<br />

Gespecialiseerd<br />

hyacintenkweker: ‘Ik hou van<br />

veel dingen maar vooral van<br />

de onbebouwde Bronsgeest<br />

als entree van onze<br />

bloemenbadplaats.<br />

JOHN ASSELBERGS<br />

Eigenaar van Art Noordwijk<br />

en grafisch ontwerper.<br />

Voorzitter van de<br />

Oranjevereniging: Ik hou<br />

van organiseren en mijn<br />

Liefde gaat natuurlijk naar<br />

de Oranjevereniging.<br />

PAUL VAN GORCUM<br />

Mijn liefde gaat naar mijn<br />

vrouw met mijn wens:<br />

‘O, konden wij het mooiste<br />

uur maar eeuwen laten duren.<br />

45


Het adres voor de aankoop van<br />

uw mountainbike<br />

Profile Mooijekind | Schoolstraat 45 | Noordwijk aan Zee | 071 361 28 26 | info@mooijkind-fietsen.nl<br />

Ook voor al uw glasreparaties<br />

Profiteer van onze jarenlange ervaring en advies op maat!<br />

www.verfspecialistlassooy.nl


Bewegen<br />

Rijncoepel<br />

is gezond<br />

Of je nu een twintiger bent of<br />

al een paar jaar met pensioen:<br />

bewegen is voor iedereen<br />

gezond. Sterker nog: ‘Wie<br />

jong begint met bewegen,<br />

investeert in een vitale oude<br />

dag’, stelt Erica Zonneveld,<br />

geriatrie-fysiotherapeut bij<br />

Gezondheidscentrum<br />

Wantveld in Noordwijk.<br />

TEKST SYBYLLE KROON<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

ERICA ZONNEVELD<br />

WERKT ALS GE-<br />

RIATIEFYSIOTHE-<br />

RAPEUTE BIJ HET<br />

GEZONDHEIDSCEN-<br />

TRUM WANTVELD<br />

EN BEHANDELT VAN<br />

DAARUIT MENSEN<br />

AAN HUIS OF IN HET<br />

VERZORGINGSTE-<br />

HUIS. ZIJ BEGELEIDT<br />

O.A. IN GROOT<br />

HOOGWAAK MET<br />

BEHULP VAN OEFEN-<br />

THERAPIE DE BEWO-<br />

NERS TOT EEN ZO’N<br />

GROOT MOGELIJKE<br />

ZELFREDZAAMHEID.<br />

Fysiotherapie voor ouderen<br />

We ontkomen er niet aan: we worden allemaal<br />

ouder. De gemiddelde leeftijd neemt<br />

toe en we worden steeds vaker vitaal oud.<br />

Toch neemt ook het aantal mensen met<br />

typische ouderdomsziekten, zoals dementie,<br />

hart- en vaatziekten en botbreuken toe.<br />

De geriatrie-fysiotherapeut is dé specialist<br />

in bewegen op oudere leeftijd. Maar ook<br />

jongere mensen met een typische ouderdomsziekte<br />

zoals Parkinson, behoren tot<br />

de doelgroep.<br />

Met voorlichting, adviezen en oefentherapie<br />

helpt de geriatrie-fysiotherapeut om<br />

het dagelijks functioneren van senioren op<br />

een zo hoog mogelijk plan te brengen en<br />

te houden. Meestal aan huis en vergoed<br />

vanuit de aanvullende verzekering van de<br />

zorgverzekering. Erica: ‘En het mooie is:<br />

verbetering van het bewegen is op zeer<br />

hoge leeftijd mogelijk’.<br />

Samenwerking<br />

‘We werken met verschillende soorten<br />

zorgverleners samen om ouderen met<br />

complexe problematiek voor te lichten en<br />

te helpen’, vertelt Erica. Er werken onder<br />

meer huisartsen, apotheken, diëtisten,<br />

thuiszorg en een geriatrie-fysiotherapeut<br />

aan het zorgprogramma Ouderenzorg<br />

mee. ‘Een zorgprogramma is een pakket<br />

van afspraken over onze zorg. Zodat duidelijk<br />

is wat men van ons kan verwachten’,<br />

legt Erica uit. ‘Steeds meer senioren zullen<br />

aanspraak gaan maken op eerstelijnszorg,<br />

waaronder de geriatrie-fysiotherapeut. De<br />

doelgroep wordt groter, ouderen blijven<br />

steeds langer thuis wonen. Dat zijn allemaal<br />

ontwikkelingen die op ons af komen,<br />

het is belangrijk dat we hierop inspelen.<br />

Daarom werk ik niet alleen lokaal, maar<br />

ook regionaal samen met andere zorgverleners.<br />

Ik ben lid van het Parkinsonnetwerk<br />

en het Ouderennetwerk, dat verbonden is<br />

aan het Diaconessenhuis in Leiden.’<br />

Valpreventie<br />

Naast individuele begeleiding wordt er dit<br />

jaar ook een valpreventiegroep opgestart.<br />

Valpreventie is een van de speerpunten in<br />

het zorgprogramma voor ouderen. Erica:<br />

‘In een groep kun je van elkaar leren, elkaar<br />

helpen en ervaringen uitwisselen. Het zijn<br />

allemaal ervaringsdeskundigen. Ook de<br />

bewustwording van het gegeven dat je<br />

kwetsbaarder bent en dat je er iets aan<br />

kunt doen, is belangrijk’.<br />

Erica sluit af met een goed advies: ‘Zolang<br />

je nog goed kunt bewegen, doe dat dan,<br />

en begin er zo vroeg mogelijk mee. Het is<br />

aangetoond dat beweging de verstandelijke<br />

achteruitgang kan vertragen. Bovendien<br />

sta je letterlijk steviger in je schoenen.<br />

Verstandig bewegen is dus gezond voor<br />

lichaam en geest - en daarmee investeer<br />

je in je vitale oude dag’.<br />

47


Cees van<br />

der Niet<br />

over<br />

vissen,<br />

koken en<br />

fietsen<br />

Hij is geboren op de plek waar<br />

hij nu nog steeds met zijn<br />

vrouw Cocky woont. Op de<br />

Parallelboulevard anno 1954<br />

stonden destijds twee kleine<br />

huisjes, wat boerderijen en<br />

enkele hotels. Hij is de oudste<br />

uit een gezin met vijf kinderen:<br />

Cees - de Spar - van der<br />

Niet. Noordwijker pure-sang.<br />

Vergroeid met de zee, de visserij<br />

en... de kombuis.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD ARCHIEF CEES VAN DER NIET<br />

BURO BINNEN<br />

48


Levensgenieter<br />

met spraakwater<br />

steekt van wal<br />

Echte Noortukker<br />

Hij ziet er gezond uit. Zongebruind,<br />

fit. Geen gram teveel. De<br />

60 lentes zijn hem niet aan te zien.<br />

Het zal de zeelucht zijn en de vele<br />

uren op de fiets. Want ook dat is<br />

een grote hobby: fietsen. ‘Ik ben<br />

bloedfanatiek en fiets nu tien jaar.<br />

Ook aan boord. Daar hebben we<br />

een ‘spinner’ waarop ik m’n conditie<br />

kan bijhouden. We fietsen<br />

grote tochten met een groep waar<br />

mijn neef Erik van Asten zit, die<br />

ook bij ons op het schip vaart.’<br />

Als hij even niet op zee zit, draait<br />

Cees zijn hand niet om voor ‘even’<br />

een middagritje naar ‘t Noordzeekanaal<br />

en via de Ringvaart weer<br />

terug naar Noordwijk.<br />

Zeven Van der Nieten<br />

Vertellen over zijn vele jaren op<br />

zee is niet lastig. Spraakwater zat.<br />

Eenmaal op zijn praatstoel, steekt<br />

Cees van wal: ‘”De Spar”, zo noemden<br />

ze m’n vader ook al. Ik weet<br />

niet waarom. In onze straat woonden<br />

zeven Van der Nieten, geen<br />

familie overigens, dus kreeg iedereen<br />

een bijnaam om ze uit elkaar<br />

te houden.’ Het gezin verkaste nog<br />

even naar Noordwijk Binnen, begin<br />

jaren ‘60, maar daar kon Cees’<br />

vader niet aarden dus verhuisden<br />

ze terug naar zee, naar de Piet<br />

Heinstraat. Het vissersbloed zit<br />

van twee kanten in de familie:<br />

Cees’ opa, ‘opa Spar’, had nog twee<br />

teelten (periode van een half jaar<br />

tussen juni en december) op een<br />

bomschuit die van het strand<br />

werd getrokken. Zijn opa van<br />

moeder’s kant (opa Abel) voer<br />

nog op een zeillogger, begin vorige<br />

eeuw.<br />

‘Mijn vader is net na de bevrijding<br />

voor het eerst gaan varen vanuit<br />

Vlaardingen, op de Maassluis 5<br />

(Catharina) en daarna voer hij op<br />

kotters en trawlers (vissersschepen<br />

met een trechtervormig net,<br />

red.)’, vertelt Cees. Hoe toevallig<br />

was het dat Cees’ toekomstige<br />

schoonvader, Maarten Lindhout,<br />

na de oorlog samen op de Vlaardingen<br />

60 (Elize), gingen varen.<br />

Onderaan beginnen<br />

‘Toen ik zes jaar was voer ik voor<br />

het eerst een week met m’n vader<br />

mee vanuit IJmuiden. Toen wist<br />

ik het al zeker: dit wil ik later ook.<br />

Ik ben natuurlijk zowat op het<br />

strand geboren. Als m’n moeder<br />

me kwijt was, wist ze waar ze me<br />

zoeken moest: heel dicht bij zee.’<br />

Gepassioneerd vervolgt hij: ‘Op<br />

een dag ging ik in plaats van naar<br />

school, naar een reder in Katwijk.<br />

Ik kwam thuis en zei: “Maandag<br />

moet ik naar zee, ik ben aangenomen!”<br />

Nou, vader kwaad, moeder<br />

kwaad... ze vonden me te jong;<br />

het was een maand voor m’n veertiende<br />

verjaardag. Toen bleek dat<br />

ik aan boord stapte bij een schipper<br />

waar mijn vader vroeger ook<br />

voer, ontdooide hij gelukkig en<br />

was het goed.’<br />

‘Aan boord begin je onderaan: afwassen,<br />

dek schrobben, al die rotklusjes<br />

krijg je toebedeeld. Wie er<br />

wilde koken, ging de kombuis in.<br />

En kennelijk vonden ze mijn kost<br />

wel lekker, want ik mocht regelmatig<br />

het brood en de aardappels<br />

bakken. Als kok had je een dubbelleven:<br />

als de andere bemanningsleden<br />

even gingen slapen, stond<br />

je in de kombuis het eten voor te<br />

bereiden en stak je ook bovendeks<br />

de handen uit de mouwen: kokmatroos<br />

noemen ze dat.’<br />

Een bakkie op de brug<br />

‘Op een gegeven moment kwamen<br />

er steeds meer bemanningsleden<br />

en werd ik vaste kok. Ik heb mezelf<br />

alles aangeleerd: brood bakken,<br />

vlees uitbenen, groenten snijden<br />

en bereiden. Vroeger kookte ik<br />

voor twaalf man, maar tegenwoordig<br />

zijn dat er zo’n zeventig. Ik heb<br />

een Russische hulpkok en een hulp<br />

bij de afwas. We spreken onderling<br />

een mengelmoes van Russisch,<br />

Spaans, Arabisch en Engels. Inmiddels<br />

hebben we een hecht een<br />

team bemanningsleden. Er is geen<br />

ruzie. Dat komt misschien ook omdat<br />

er geen alcohol aan boord is.<br />

‘s Ochtends zien we elkaar bij het<br />

ontbijt, om 10.00 uur doen we effe<br />

een bakkie bij de kapitein op de<br />

brug en dan gaat iedereen weer<br />

aan de slag. Van 5.00 tot een uur<br />

of 19.00. En tussendoor doe je een<br />

tukkie.’<br />

‘s Zomers een badman<br />

Vroeger visten ze alleen op de<br />

Noordzee en kwamen niet verder<br />

dan de Shetland eilanden. In de<br />

winter zaten veel schippers ‘in de<br />

steun’ of gingen ze diepdelven<br />

(grond omspitten met de schep,<br />

red.). Sommige vissers voeren ‘s<br />

winters mee op een kotter en waren<br />

‘s zomers badman. Die steun,<br />

een soort WW-uitkering, was niet<br />

veel. Vandaar dat velen een bijbaantje<br />

hadden.<br />

49


1 2 3<br />

4 5 6<br />

Cees vervolgt: ‘Mijn vader heeft zo’n 28<br />

jaar in totaal gevaren maar ‘vaarde’ ook<br />

vaak aan wal. Ik niet. Ik ben heel het<br />

jaar, met de hedendaagse tussenpozen,<br />

op zee. Ik heb er al 46 jaar opzitten en<br />

het bevalt me nog best. Dertig jaar<br />

lang voer ik bij dezelfde schipper: Piet<br />

Haasenoot. In totaal heb ik maar vier<br />

schippers gehad en dat is weinig. Ik ben<br />

honkvast.’<br />

Brand en orkaankracht<br />

In al die jaren is het in 1985 bijna een<br />

keertje misgegaan. ‘Toen ben ik echt<br />

bang geweest. We zaten in een storm,<br />

windkracht 12, 13, en kregen een klapgolf<br />

over ons heen. Deze maakte van<br />

vijf hutten één grote ruimte waarin we<br />

in no-time tot onze knieën in het water<br />

stonden. Ene grote witte watermassa<br />

was het. De schipper heeft het schip<br />

toen omgedraaid, zodat we voor de<br />

wind voeren. Een uur later was de zee<br />

weer zo glad als een spiegel. Dat gebeurde<br />

vlakbij de Hebriden (westkust<br />

van Schotland, red.).’<br />

Ook maakte Cees een keer een brand<br />

mee aan boord, zeven jaar geleden bij<br />

Beverwijk. Volgens hem ‘het ergste dat<br />

kan gebeuren op een schip’.<br />

50<br />

Het thuisfront<br />

Cees leerde zijn vrouw kennen toen hij<br />

17 was. Ze woonden notabene een straat<br />

bij elkaar vandaan, maar zaten op verschillende<br />

scholen. ‘Ik was hervormd<br />

en zij gereformeerd’, legt hij uit. ‘En dan<br />

zag je elkaar gewoonweg niet. Je had<br />

vrienden van twee takken zeg maar.’<br />

In de Biershop, van Jan Viveen op de<br />

Grent, kregen ze verkering. Volgens<br />

Cees was het niet gelijk aan. ‘Een beetje<br />

gescharrel’, noemt hij het. Maar zijn<br />

vrouw denkt daar heel anders over:<br />

‘Nee hoor, het was liefde op het eerste<br />

gezicht!’ Toen ze vier jaar later trouwden,<br />

kochten ze een huis in de Piet<br />

Heinstraat waar ze 32 jaar woonden en<br />

hun drie kinderen zijn geboren. Inmiddels<br />

hebben ze vier kleinkinderen en<br />

zijn bijna 40 jaar getrouwd.<br />

Cees: ‘Ik ben veel van huis, maar niet<br />

zo vaak als vroeger. Toen kreeg je voor<br />

elke week dat je vaarde een dag aan wal.<br />

Sinds 2000 is dat allemaal anders: zes<br />

weken weg/drie weken thuis. En sinds<br />

2006 is het weer veranderd. Als ik nu<br />

zes weken achter elkaar op zee zit, ben<br />

ik daarna zes weken thuis. Dat geldt<br />

overigens niet voor alle schepen, maar<br />

omdat wij vaak ver weg zitten, werken<br />

we met een aflossingssysteem. Na vier<br />

weken thuis gaat het overigens wel<br />

weer kriebelen hoor,’ lacht hij. ‘Dan ga<br />

ik me bemoeien met de gang van zaken<br />

thuis en wil ik weer naar zee. Maar,’ zegt<br />

hij beslist: ‘Ik ga graag weg, maar kom<br />

graag thuis, snap je?’<br />

Cees benadrukt hoe belangrijk de rol<br />

van een echtgenoot is, die achterblijft<br />

aan wal: ‘Ze staat er grotendeels alleen<br />

voor met de kinderen. Naast het huishouden,<br />

moet ze ook beslissingen<br />

nemen en klusjes in huis opknappen’.<br />

Cock, die net weer binnenkomt van een<br />

wandeling met een van de kleinkinderen<br />

waarop ze heeft gepast, knikt instemmend:<br />

‘Als ik de loodgieter nodig<br />

heb om iets te maken, zit ik er met m’n<br />

neus bovenop om te kijken hoe hij dat<br />

doet. Zo kan ik het de volgende keer<br />

zelf!’<br />

Toen en nu<br />

Cees heeft gedurende de afgelopen<br />

jaren enorme veranderingen meegemaakt<br />

aan boord. En dat geldt niet<br />

alleen voor de manier van vissen en<br />

koken. De wijze van communiceren met<br />

de wal is tegenwoordig optimaal. Cees:


1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

Rond 1954, Leen van Duijn, midden Jan<br />

van der Niet (de Spar) en Henk Vink later<br />

terreinknecht bij VVNoordwijk.<br />

Een dek vol koolvis was vroeger hard<br />

werken met schipper Simon Klinkenberg.<br />

Met petje zien we Ab Koeman en oa. Maart<br />

Lindhout, Piet Koemans, Leen van der Niet<br />

en Piet Wijnands.<br />

Onder het voordek rond 1960 met Jaap<br />

van der Niet (halfje), Jan Plug (Aal) en Jan<br />

van der Niet (de Spar).<br />

Bas en Cees van der Niet die een enorme<br />

heilbot vasthoudt.<br />

Cees van der Niet, geheel links, broer<br />

Arie van der Niet en Jan van Beelen.<br />

Aan dek van het grootste vissersschip,<br />

de KW174, is het een enorm verschil met<br />

vroeger zoals je ziet op foto 2.<br />

Foto rechts: Bas van de Niet in het ruim<br />

waar de vis nog in de frosters zit en worden<br />

diepgevroren voor verpakking.<br />

‘Vorig jaar maart is onze jongste kleinzoon<br />

geboren en dan kan je gewoon<br />

even facetimen, geweldig! We hebben<br />

een satelliet, tv, internet, alles. Vroeger<br />

belde je alleen in hoognodige gevallen<br />

naar huis. Daar kreeg je drie minuten<br />

de tijd voor en dat kostte ruim drie gulden<br />

per minuut, dus reken maar uit.<br />

Je had ook alleen maar een radiootje<br />

om je een beetje te vermaken tussen<br />

de bedrijven door. Daarbij had ook veel<br />

minder tijd. Je draaide niet in ploegen<br />

en het dek, dat vol lag met vis, moest<br />

leeg. Dat ging wel eens zestig uur aan<br />

een stuk door.<br />

De locaties waar vroeger gevist werd<br />

zijn nog steeds hetzelfde, maar de wijze<br />

van vissen is anders. Voor de oorlog<br />

moesten de vissers aan de kleur van het<br />

water bepalen waar ze vis tegen konden<br />

komen, nu wordt gewerkt met sonars ,<br />

kleuren dieptemeters en sensors op de<br />

netten en visboorden. De sensors die op<br />

het net zitten geven de tonnage aan van<br />

de hoeveelheid vis water die in het water<br />

zit, zodat je het net op tijd kan binnenhalen.’<br />

‘Bovendien heb je nu te maken<br />

met visquotum: je mag niet méér<br />

vissen dan je quotum. Elke dag moet je<br />

In zijn vader’s voetsporen<br />

Zoon Bas was ook zes toen hij een keer mee mocht met z’n vader. Op de Katwijk 74,<br />

de Hendrika Johanna, vanuit IJmuiden. Bas herinnert het zich als de dag van gisteren:<br />

‘Een hele ervaring hoor, negentien dagen aan een stuk. Vanaf dat moment mocht ik<br />

iedere zomer mee, tot ik een jaar of 11 was en een vakantiebaantje kreeg in de zomer.’<br />

Het zit duidelijk in de familie, de zucht naar de zee.<br />

Cees: ‘Mijn vader en m’n schoonvader zijn in dezelfde periode gaan varen. Daarna ik,<br />

daarna m’n broer nog een slordige zestien jaar als hoofdmachinist en ik nu als kok. Bas<br />

heb ik op een gegeven moment van school gehaald. Die jongen werd doodongelukkig<br />

daar. Hij was nog geen 17 jaar toen ik een baan voor ‘m had. Hij is gaan leren voor derde<br />

stuurman, machinist en is steeds hogerop gegaan. Nu is hij zelf schipper,’ zegt hij trots.<br />

de aantallen doorgeven naar de wal.<br />

Sinds 1993-1994 vissen we ook in Namibië<br />

en Mauritanië, maar deze plaatsen<br />

zijn inmiddels ook gequoteerd.<br />

Nu vissen we veel rond Ierland en de<br />

Shetland Eilanden. Aanstaande april<br />

ben ik tot september (met tussenpozen<br />

dus: ‘zes-op-zes-af’) weer zoet in de<br />

Stille Oceaan . Daar vissen we op (hors)<br />

makreel, bij Chili. Dan vliegen we naar<br />

Santiago, rijden van daaruit naar Valpareso,<br />

de grootste havenstad van Chili,<br />

en gaan daar aan boord.’<br />

Hoe ziet Cees van der Niet zijn dagelijks<br />

leven eruit over tien jaar? ‘Ik vaar niet<br />

meer, maar fiets nog wel, hoop ik. Ik<br />

ben een bezige bij. Ik help graag ‘s zomers<br />

mee bij de strandtent van Van<br />

Roon. Koken doe ik ook graag thuis en<br />

ik help m’n kinderen. Nee, als ik stop<br />

met varen straks, heb ik nog steeds een<br />

volle agenda!’<br />

Bas: ‘Op die Katwijk 32 heb ik twaalf jaar<br />

gevaren. Mijn eerste schippersreis maakte ik<br />

op m’n 28ste.’ Hij is nu 36, vader van twee<br />

jongens en een meisje en vaart vijf jaar op<br />

de Alida, de Schevingen 6, voornamelijk op<br />

horsmakreel, sprot en haring. De eerste<br />

keer dat hij bange momenten doormaakte<br />

op zee was een reis waar windkracht 8 was<br />

voorspeld, maar waar hij windkracht 12<br />

voor zijn kiezen kreeg. ‘Heel beangstigend,’<br />

herinnert hij zich. ‘We voeren nog met een<br />

lege bak, dus het schip ging alle kanten op.’<br />

De mooiste ervaringen zijn ieder jaar<br />

opnieuw in de buurt van de Shetland<br />

Eilanden. ‘In januari en februari zwemmen<br />

dan hele groepen orka’s met het schip mee.<br />

Deze fantastische zoogdieren jagen op<br />

haring of makreel in die periode, prachtig<br />

om in het echt te zien!’ De visserij vindt hij<br />

geweldig. Net als zijn vader kan hij<br />

honderduit vertellen. ‘Elke reis is anders:<br />

weersomstandigheden, gedrag van de<br />

vissen. Dat maakt dit vak zo boeiend. Als je<br />

mij tien jaar geleden had gezegd dat ik nu<br />

stuurman/schipper op de Alida zou zijn,<br />

had ik je voor gek verklaard.’ Ook hij is trots<br />

op wat hij heeft bereikt. Of, zoals hij het<br />

zelf omschrijft: ‘Er is iets uit me gehaald dat<br />

ik zelf nooit dacht in me te hebben.’<br />

51


Groot Hoogwaak<br />

Liefde is de brandstof die het schip<br />

Groot Hoogwaak op koers houdt<br />

52<br />

Aan het einde van het gesprekje dat ik heb met<br />

Piet van den Haak, voorzitter van de Vrienden van<br />

Hoogwaak, overhandigt hij mij een briefje met<br />

daarop een tekst van Floor Wibaut, de bekende<br />

oud-wethouder van Amsterdam:<br />

Er is maar één land: de aarde<br />

Er is maar één volk: de mensheid<br />

Er is maar één geloof: de liefde<br />

‘Dat’ zegt hij,’ is de essentie van ons bestaan op<br />

aarde en ik denk en geloof dat het wonen en<br />

werken in en bij Groot Hoogwaak diezelfde sfeer<br />

ademt.’ Piet van den Haak is één van de mensen die<br />

we vragen naar zijn ‘liefdesgevoel’ met betrekking<br />

tot Groot Hoogwaak. Die vraag is ook voorgelegd<br />

aan personeel en vrijwilligers van Groot Hoogwaak<br />

en ThuisSupport en daarin blijkt liefde<br />

in verschillende vormen een rode draad te zijn.<br />

TEKST HELMUS WILDEMAN ILLUSTRATIE AREND VAN DAM<br />

Drive om dit werk te doen<br />

‘Als je geen passie hebt met het omgaan en verzorgen van<br />

(oudere) mensen, zit je bij Groot Hoogwaak en ThuisSupport<br />

verkeerd.’ teken ik tijdens meer dan één gesprek op. Een andere<br />

stelligheid is dat er best wel eens wat misgaat, ook bij zaken waar<br />

dat heel vervelend is, maar die voorvallen moeten worden opgevat<br />

als verbeterpunten en niet als twistpunten. ‘ Dat geeft de drive om<br />

dit werk te doen en steeds beter te doen.’<br />

Jeanne Bal<br />

Jeanne Bal beschouwt zichzelf als een beroepsvrijwilligster.<br />

Vroeger vooral bij het volleyballen en nu als<br />

chauffeur en coördinator m.b.t. het bezorgen<br />

van maaltijden van Groot Hoogwaak. Ze<br />

werft ook nieuwe chauffeurs en ze was<br />

12 jaar de mantelzorger van haar vorig jaar<br />

overleden moeder. Haar man is supervrijwilliger<br />

bij de Noordwijkse Reddingsbrigade<br />

en Jeanne zijn trouwste supporter.<br />

Piet<br />

Jeanne prijst vooral de leefomgeving van Groot Hoogwaak.<br />

De verzorging daar is echt liefdevol. Daarom vond ze het extra<br />

naar om pas na een paar dagen te horen dat een cliënt die ze<br />

jaren zijn maaltijd had bezorgd, in Groot Hoogwaak was overleden.<br />

En ook bij de samenstelling van de maaltijd gaat het nog wel eens<br />

mis. ‘Daarom controleer ik de lijsten altijd.’<br />

‘Ik geniet ervan dat ik me ergens voor kan inzetten en ik heb een<br />

goede band met ouderen. Ja ik denk wel dat dat een soort liefde is.’<br />

Gerda Caspers en mevrouw Meeuwenoord<br />

Gerda Caspers, teamleidster ThuisSupport, neemt me mee naar<br />

mevrouw Meeuwenoord die een appartement in ‘de Eendracht’<br />

bewoont. Het kost mevrouw Meeuwenoord heel veel moeite om<br />

iets slechts over ThuisSupport te zeggen, maar gelukkig vindt ze<br />

toch iets: ‘Ik zou wel wat vroeger gewassen willen worden, maar<br />

omdat iedereen dat wil, wordt het soms wat later. ’Gerda erkent<br />

dat dit een pijnpunt is, maar hoopt dat dit door het werken met<br />

drie teams spoedig kan worden opgelost. Van mevrouw<br />

Meeuwenoord hoor ik verder alleen maar hoe lief en vriendelijk<br />

iedereen voor haar is en Gerda vertelt waarom: ‘Zorgen doe je met<br />

je hart, vanuit de behoefte van de cliënt, zodat deze de regie over<br />

haar of zijn leven zelf behoudt.’ Dat is liefde voor het vak én voor<br />

de mens.<br />

Nel Pauëlsen<br />

Nel is bij Groot Hoogwaak teamleider hulp bij het huishouden<br />

extramuraal en werkt nauw samen met ThuisSupport. Als sterke<br />

punten van Groot Hoogwaak noemt zij de kleinschaligheid<br />

(toch gaat het wel om 450 cliënten, 325 medewerkers en 165<br />

vrijwilligers) en korte lijnen waardoor snel overleg mogelijk is.<br />

Er is een goede interactie tussen hulp en zorg. Maar de kans op<br />

onderbezetting is een kwetsbaar punt. En de ontwikkelingen t.a.v.<br />

het ECD (Elektronisch Cliënten Dossier) geven wel eens aanleiding<br />

tot wrijvingen. ‘Maar niet alleen bij ons’ voegt ze er snel aan toe.<br />

Ze houdt van haar werk omdat ze ziet dat het waarde toevoegt aan<br />

jeanne<br />

Gerda + corrie<br />

nel


het leven van mensen. Daardoor wordt huishoudelijke hulp meer<br />

dan een kamer stofzuigen. ‘Samen met je collega’s vorm je een<br />

team dat bijdraagt aan het welzijn van ouderen.<br />

Fija Mills en Nikie Veld<br />

Fija is afgestudeerd aan de modevakschool en Nikie studeerde<br />

literatuur en antropologie. En nu zijn ze actief in de zorg. Beiden<br />

zijn bij Groot Hoogwaak begonnen als hulp in de huishouding,<br />

maar ze benadrukken dat dat meer is dan alleen maar schoonmaken.<br />

Het luisterend oor is minstens zo belangrijk. Op dit<br />

moment zijn ze vooral de steunpilaren bij het opzetten van het<br />

Elektronisch Cliënten Dossier.<br />

Het is de dankbaarheid van de mensen die hen drijft om dit<br />

werk met liefde te doen. Zo vertelt Fija dat ze bij een mevrouw<br />

die schildert een voorkeur mocht aangeven welk schilderij als<br />

kerstkaart gedrukt zou worden. ‘Ik vond het heel leuk dat ze mijn<br />

keuze overnam’ zegt ze. En bij een overleden dame werd ze door<br />

de familie gevraagd de muziek bij de begrafenis uit te kiezen<br />

omdat ze altijd met hun moeder samen tijd had genomen om<br />

naar muziek te luisteren.<br />

Nikie vertelt van een geslaagde ‘resetting’ bij het koffiedrinken<br />

door niet-Noordwijkers aan één tafel bijeen te brengen, waardoor<br />

‘het er niet bij horen’ werd doorbroken. Verbaasd is ze dat<br />

sommige ouderen niet kunnen geloven dat ‘zo’n jong ding’<br />

behoorlijk kan schoonmaken.<br />

Als verbeterpunt noemen ze het zich mengen van het management<br />

tussen de cliënten bij daarvoor geschikte gelegenheden.<br />

Een opmerking die aansluit bij een constatering van Piet van den<br />

Haak die tijdens een diner met leden van de Lionsclub Noordwijk<br />

in Groot Hoogwaak merkte hoe prettig mensen het vonden om te<br />

spreken met ‘mensen van buiten’.<br />

Het schip wordt met liefde bestuurd<br />

Hoewel Groot Hoogwaak als zorgorganisatie een kleine speler is,<br />

moet er wel beleid worden gemaakt, moeten ook buiten de zorg<br />

taken worden vervuld en moet innovatief worden geopereerd.<br />

Groot Hoogwaak maakt geen onderdeel uit van een vloot, maar<br />

is een zelfstandig schip dat de zorgzeeën bevaart. Dat is eerder<br />

een voordeel dan een nadeel. Belangrijkste voordeel is de<br />

betrokken-heid van de bestuurders en de directie en alles<br />

daaromheen bij ‘hun’ Groot Hoogwaak.<br />

Nelie van den Oever<br />

Nelie is sinds een jaar lid van de Raad van Toezicht van Groot<br />

Hoogwaak. Ze vervult daar de functie van secretaris en heeft<br />

als verdere aandachtsgebieden identiteit en personeelsbeleid.<br />

Hoewel ze een rasechte Noordwijkse is, had ze tot voor kort<br />

eigenlijk geen idee hoe belangrijk de plaats is die Groot Hoogwaak<br />

in Noordwijk heeftt. ‘Maar vanaf het moment dat ik gevraagd werd<br />

om lid te worden van de RvT ben ik een echte fan geworden.’ Nelie<br />

constateert een echt ‘clubgevoel’ bij zowel cliënten, personeel als<br />

vrijwilligers. Dat de cliënt in hoge mate bepaalt wat gewenst is, is<br />

voor de RvT een belangrijk uitgangspunt. Op zichzelf staat Groot<br />

Hoogwaak er goed voor. Het verzorgings-niveau is hoog en de<br />

organisatie is ‘mean and lean’. Het is wel spannend of door alle<br />

nieuwe wetgeving alles op hetzelfde niveau kan blijven. ‘Mensen<br />

die je tegenkomt praten heel positief over Groot Hoogwaak. Daar<br />

word je heel warm van. Ik denk wel dat dat een gevoel van liefde is.<br />

Mania Hoogendoorn<br />

Mania Hoogendoorn is directeur-bestuurder van Groot Hoogwaak.<br />

Haar liefde voor Groot Hoogwaak zou je ‘bevlogenheid’ kunnen<br />

noemen. Zonder deze bevlogenheid van de directeur en de<br />

mensen die haar ondersteunen zou het schip Groot Hoogwaak<br />

misschien wel op de klippen zijn gelopen.<br />

Mania: “Met de persoonlijke en liefdevolle inzet van onze<br />

medewerkers zit het wel goed. Professioneel valt er<br />

soms nog wel wat te verbeteren, maar alleen al<br />

het feit dat je je daarvan bewust bent, betekent<br />

datje werkt aan een steeds betere zorg.’<br />

Dagelijks zijn we bezig met de invulling<br />

van de missie van Groot Hoogwaak:<br />

‘Noordwijkers moeten op ons kunnen<br />

rekenen als zij ondersteuning nodig<br />

hebben bij Wonen, Zorg en Welzijn.<br />

Wij doen dit met betrokken en<br />

zelfstandige medewerkers én<br />

vrijwilligers, die met liefde werken.<br />

Dat houdt ons schip op koers.’<br />

Nikie + fija nelie<br />

mania


Vluchtelingenwerk<br />

Vluchten<br />

voor vrijheid<br />

Het mes of de kogel?<br />

EEN ZEER GASTVRIJ ONTVANGST BIJ DE FAMILIE KHANJAR MET IN HET MIDDEN MILY LAKEMAN<br />

54<br />

Mily Lakeman (58) is sinds 1997 coördinator<br />

VluchtelingenWerk Zuid-Holland Noord,<br />

locatie Noordwijk. Ze brengt me in contact<br />

met Bahaa Khanjar (40) en zijn vrouw Eiman<br />

Ghadban (35). Het is krokusvakantie en<br />

hun kinderen zijn vrij van school. Tala (11),<br />

Majed (7), Wared, (6) en Roud (3) stellen zich<br />

netjes aan me voor. Ze begroeten me in het<br />

Nederlands. Vier paar donkere ogen kijken<br />

me een beetje verbaasd aan als ik hallo<br />

tegen ze zeg in het Arabisch: Salaam! Sabah<br />

al-khair! Dat had ik nog onthouden van m’n<br />

laatste vakantie in Egypte. Zo’n begroeting<br />

klinkt op een zonovergoten palmenstrand<br />

toch anders dan hier, in de kleine huiskamer<br />

van dit gevluchte Syrische gezin.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN<br />

Ik voel me bijna bezwaard als ik plaatsneem aan de grote ovale<br />

tafel en zie hoe we verwelkomd worden: op het hagelwitte<br />

tafellaken staan allerhande lekkernijen uitgestald. Een grote<br />

schaal vers fruit, etagères vol verse cake, koekjes, chocolade<br />

en andere, mij onbekende maar ozo verleidelijk uitziende,<br />

zoetigheden. Eiman loopt af en aan met koffie en thee, uitgeperste<br />

sinasappels, en snijdt voor ons vers fruit dat ze aanbiedt<br />

op glazen schaaltjes. Aan werkelijk alles is gedacht, inclusief<br />

bijpassende kandelaars. Haar man legt uit dat het normaal is<br />

in de Syrische cultuur, dat je op deze wijze je gasten ontvangt.<br />

Nou. Daar kunnen wij karige Hollanders nog wat van leren.<br />

Wat een gastvrijheid!<br />

Gewonden op straat<br />

Bahaa is euroloog en spreekt uitstekend Engels. Zijn kleine, in<br />

hoofddoek getooide, echtgenote is onderwijzeres. Don’t judge<br />

the book by it’s cover, vermaan ik mijzelf.<br />

Bahaa vertelt hoe het leven eruit zag voor hem en zijn gezin<br />

voordat in 2011 de burgeroorlog in Syrië uitbrak. ‘We woonden<br />

in een dorp vlakbij Damascus. Hier leidden we een goed en<br />

gelukkig bestaan. We hebben allebei gestudeerd en hadden<br />

een goede baan. One big happy family. In het begin waren er<br />

nog vreedzame demonstraties tegen het onderdrukkende regime<br />

van onze regering.’


De demonstraties liepen echter uit op<br />

een burgeroorlog toen president Assad<br />

het leger inzette en de opstandelingen<br />

de wapens oppakte. Bahaa: ‘Er werd<br />

vaak geschoten en we zagen gewonde<br />

mensen op straat, bloedend, roepen om<br />

hulp. Ik ben een dokter, begrijp je? Dus<br />

ik vind het mijn plicht om ze te helpen.<br />

Echter, van onze regering mocht ik dat<br />

niet. Want dat zou betekenen dat ik tegen<br />

hen zou zijn. Ik heb toch mensen<br />

geholpen en ze een schuilplaats geboden.<br />

In de laatste week dat we daar nog<br />

woonden weet ik dat er zeker 500 doden<br />

zijn gevallen.<br />

Toen het leger hun opmars begon naar<br />

onze regio, moest ik vluchten omdat ze<br />

mij, als helper van de gewonden, zagen<br />

als de vijand. En het leger doodt zonder<br />

mededogen ook vrouwen en kinderen.<br />

Een bevriend arts van mij is gedood, en<br />

mijn broer is drie jaar geleden opgepakt.<br />

Tot op de dag van vandaag heb ik nog<br />

niets van hem gehoord. Het feit de we<br />

Moslim zijn, maakt niets uit. In deze revolutie<br />

sta je als onschuldig burger letterlijk<br />

tussen twee vuren, met de opstandelingen<br />

aan de ene, en het leger van<br />

president Assad aan de andere kant.’<br />

Wat is een zachte dood<br />

Met tranen in zijn ogen vertelt hij dat<br />

hun oudste zoon Majed een keer huilend<br />

aan hem vroeg: ‘Papa, als het leger<br />

ons pakt, doet het dan meer pijn om gedood<br />

te worden door een geweer of<br />

door een mes?’ Een vraag van een<br />

doodsbang vijfjarig jochie. Dieptragisch.<br />

Hun huis en de kliniek waar hij werkte<br />

zijn vernietigd. Ze vluchtten via Libanon<br />

en Egypte naar Libië en uiteindelijk, op<br />

zoek naar vrede en gerechtigheid kwam<br />

Eiman met de kinderen in juni 2014<br />

naar Holland, met alleen kleding en wat<br />

persoonlijke bezittingen. Bahaa maakte<br />

de tocht naar Europa per boot en werd<br />

twee weken later met zijn gezin herenigd.<br />

‘Godzijdank hebben we elkaar<br />

nog, dat is het belangrijkste dat telt.’ Ze<br />

gingen naar een asielzoekerscentrum<br />

(AZC) in Doetinchem, kregen asiel en<br />

daarmee de status ‘vluchteling’ en verhuisden<br />

naar AZC Luttelgeest, vlakbij<br />

Emmeloord en kregen een verblijfsvergunning<br />

voor vijf jaar.<br />

Wonen in Noordwijk<br />

Omdat vluchtelingen met een verblijfsvergunning<br />

het AZC moeten verlaten,<br />

komen ze (omdat ze dan in principe<br />

dakloos zijn) versneld in aanmerking<br />

voor een huurwoning. Afgesproken is<br />

dat elke gemeente jaarlijks een aantal<br />

vluchtelingen huisvest. Dat aantal wordt<br />

berekend op basis van het aantal inwoners.<br />

In december 2014 kregen Bahaa en<br />

zijn gezin een huurwoning toegewezen<br />

in Noordwijk Binnen. Eenmaal hier gesetteld,<br />

zijn ze in de straat met hun kinderen<br />

de deuren langsgegaan en hebben<br />

ze zich voorgesteld. Met een<br />

bloemetje. ‘De mensen zijn hier zo<br />

vriendelijk!’ vindt Bahaa. ‘We zijn zo fantastisch<br />

geholpen toen we aankwamen<br />

en nog steeds! We zijn Mily en de mensen<br />

bij Vluchtelingenwerk echt heel<br />

dankbaar.’ Zijn vrouw knikt instemmend.<br />

Over Syriërs in het algemeen zegt<br />

Bahaa: ‘De meesten van ons hebben een<br />

opleiding en een baan en zijn ‘gewoon’<br />

fatsoenlijke, vriendelijke mensen.’ In<br />

haar werk komt Mily met vluchtelingen<br />

uit veel verschillende landen in aanraking.<br />

Zij beaamt wat Bahaa zegt: ‘De Syriërs<br />

met wie ik tot nu toe contact heb<br />

gehad, zijn hoog opgeleid, hadden een<br />

goed leven en een goede job in hun<br />

thuisland en zijn bovendien zeer vriendelijk.<br />

Dat maakt het zo extra verdrietig<br />

voor ze dat ze alles achter hebben moeten<br />

laten wat ze hebben opgebouwd.<br />

Voor Bahaa, een intelligente, zelfstandige<br />

man, moet het heel frustrerend zijn<br />

om zo afhankelijk te zijn, lijkt me.’<br />

Terugkeren<br />

Bahaa: ‘Natuurlijk hoop ik<br />

dat we ooit terug kunnen<br />

naar Syrië. Maar belangrijker<br />

is dat mijn gezin veilig is.<br />

Om snel aan het werk te<br />

kunnen, is het leren van<br />

de Nederlandse taal nu<br />

prioriteit.’<br />

Mily: ‘Na vijf jaar kunnen ze in aanmerking<br />

komen voor een permanente verblijfsvergunning,<br />

maar dan moeten ze<br />

wel het inburgeringexamen met goed<br />

gevolg hebben voltooid. Bahaa wil ook<br />

nog het staatsexamen Nederlands halen.<br />

Dat heeft hij nodig om zich daarna bij te<br />

kunnen scholen in zijn vak om uiteindelijk<br />

zijn beroep uit te kunnen oefenen.<br />

De meeste diploma’s worden hier namelijk<br />

lager gewaardeerd. Ik verwacht niet<br />

dat de situatie in Syrië binnen afzienbare<br />

tijd veilig genoeg is om naar toe terug<br />

te keren.’<br />

Werken met vluchtelingen<br />

Over haar eigen werk zegt Mily: ‘Ik vind<br />

het zo belangrijk dat deze mensen niet<br />

aan hun lot overgelaten worden. Dat zou<br />

ik verschrikkelijk vinden. Het is haast<br />

onmogelijk om alles zelf uit te zoeken,<br />

wanneer ze in Nederland voet aan de<br />

grond zetten. Zelfs voor ons is er soms<br />

geen doorkomen aan de regels die constant<br />

maar veranderen. En het wordt<br />

steeds gecompliceerder!’ Mily werkt<br />

samen met dertien zeer gemotiveerde<br />

vrijwilligers.<br />

Ik weet niet goed hoe ik deze lieve mensen<br />

op een goede manier gedag moet<br />

zeggen. Een simpel: ‘tot ziens’ vind ik te<br />

koud na zo’n bijzondere ontmoeting. In<br />

hun eigen taal dan maar. Met een heel<br />

hartelijk dankuwel en een welgemeende<br />

ferme handdruk: shukran jaziilan.<br />

Vluchtelingenwerk behartigt de belangen<br />

van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland,<br />

vanaf het moment van binnenkomst tot en met<br />

de integratie in de onze samenleving. De huidige<br />

situatie in Syrië is extreem gevaarlijk en instabiel.<br />

Volgens schattingen van de VN zijn bij de<br />

burgeroorlog al meer dan 100.000 mensen<br />

omgekomen. Bijna één op de drie Syriërs is op de<br />

vlucht voor het geweld. 6,5 miljoen Syriërs zijn<br />

ontheemd (op de vlucht in eigen land), 3,8 miljoen<br />

Syriërs zijn hun land ontvlucht (Bron: UNHCR). In<br />

Nederland krijgen alle Syrische asielzoekers die<br />

geen actieve aanhangers zijn van het regime in<br />

principe bescherming. In 2013 vragen<br />

2.673 Syriërs hier asiel aan, afgelopen jaar<br />

waren dat er 9.475.<br />

55


Mijn Bibliotheek…<br />

Verhalen over Noordwijk<br />

Elly Heemskerk (58), werkt sinds<br />

januari 2012 in de Noordwijkse<br />

vestiging als medewerker klanten<br />

leenservice.<br />

1 gratis<br />

koffie of thee<br />

(Alleen geldig in<br />

vestiging<br />

Noordwijk,<br />

tot 1 mei 2015)<br />

Wanneer je, zoals ik al zo’n 25 jaar in Noordwijk woont, weet je<br />

best veel over je woonplaats. In de loop der jaren heb ik steeds<br />

meer belangstelling gekregen voor het hoe en waarom Noordwijk<br />

is zoals het is. De verschillen en overeenkomsten tussen Noordwijk<br />

aan Zee en Noordwijk Binnen. De diversiteit van het gebied.<br />

De oude dorpskern van Noordwijk Binnen, het 13 kilometer lange<br />

strand, de vuurtoren en het duin- en bollengebied. Om daar als<br />

import-Noordwijker meer over te weten te komen zijn er diverse<br />

mooie, interessante boeken uitgegeven. Ik vind het leuk om in dit<br />

soort boeken te grasduinen en op die manier mijn kijk op mijn<br />

woonplaats te verbreden. Het geeft voor mij een toegevoegde<br />

waarde aan het wonen in Noordwijk.<br />

Mijn favoriete boek van de laatste tijd is “De oude Jeroenstoren,<br />

147 treden naar de top”, met mooie foto’s en interessante teksten.<br />

Maar natuurlijk ook het boek “Noordwijk aan Zee en op de Geest”.<br />

In dit boek is de geschiedenis van Noordwijk op een uitgebreide<br />

manier beschreven. Ook de roman “Vloed” van Susan Smit heb ik<br />

met veel plezier gelezen.<br />

Ik heb ondertussen zelf een heel aardige verzameling boeken over<br />

Noordwijk. Soms nieuwe boeken, zoals “De oude Jeroenstoren” en<br />

de serie over de Duin- en Bollenstreek. Maar zoveel boeken over<br />

het Noordwijk van toen en nu die wij hier in de bibliotheek hebben,<br />

heb ik thuis nog lang niet!<br />

Uitgelicht<br />

Op 15 april wordt er een avond georganiseerd met<br />

Adriaan van Dis over zijn boek “Ik kom terug”.<br />

Kaarten verkrijgbaar bij de bibliotheek<br />

Buurtkerk, Hoofdstraat 10, Noordwijk.<br />

Meer activiteiten vindt u in de agenda<br />

56<br />

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10<br />

www.bibliotheekbollenstreek.nl


‘Van kopje koffie tot borrel,<br />

Rosser<br />

in Cafe Rosser is het altijd gezellig<br />

Of het nou gaat om een kopje koffie<br />

in de vroege morgen, een lekkere<br />

lunch, de daghap of een borrel, Café<br />

Rosser is zeven dagen per week<br />

geopend vanaf 8 uur ’s morgens<br />

tot in de late uurtjes.<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD<br />

Rond half negen is het al gezellig druk in de Rosser.<br />

Er wordt gepraat over het nieuws van de dag, de<br />

ochtendkranten worden doorgenomen en de koffie<br />

smaakt prima. Viola van Klaveren, uitbaatster: ‘Voor veel<br />

mensen horen we inmiddels tot hun ochtendritueel. Na<br />

het rondje met de hond drinken ze hier een kopje koffie<br />

of ze lezen hier de krant. Omdat we lekker vroeg open<br />

zijn, is het ook lekker om voor het werk nog even langs<br />

te komen. Of om de eerste afspraak hier te plannen.’<br />

Daghap<br />

De Rosser begon zes jaar geleden als café. Vrij snel werd<br />

de daghap geïntroduceerd. Viola: ‘Op vrijdag serveerden<br />

we saté met friet. Dat viel zo goed in de smaak, dat we<br />

besloten om elke avond een daghap te serveren. Elke<br />

dag is er weer een andere, lekkere Hollandse pot verkrijgbaar<br />

van aardappels, groente en vlees. En in het weekend<br />

natuurlijk friet. Op de website www.caferosser.nl is altijd<br />

te vinden wat de pot die week schaft.’<br />

Borrelen<br />

Op vrijdag en zaterdag begint de borrel al rond een uur<br />

of vier. ‘Dat is vanzelf zo gegroeid. Op vrijdag na het werk<br />

en op zaterdag gezellig afspreken met vrienden. Als je tijd<br />

en zin hebt, loop je binnen en drink je gezellig wat mee.<br />

Het is elk weekend feest in Café Rosser en zo af en toe<br />

worden er thema avonden georganiseerd. En het mooie<br />

is: leeftijd speelt geen rol! Iedereen tussen 18 en 88 jaar<br />

komt bij ons over de vloer. Dat maakt het juist zo leuk!’<br />

Iedereen tussen 18 en 88 jaar<br />

komt bij ons over de vloer<br />

VIOLA VAN KLAVEREN<br />

57


Puzzel mee met <strong>Leef</strong>!<br />

De dagen worden weer langer en de bollenvelden krijgen weer kleur. Daar wordt iedereen vrolijk van,<br />

toch? En het leven wordt nog mooier met deze enige echte Bollenstreekpuzzel.<br />

Vul hem in, stuur de oplossing op en maak kans op een van prijzen. Succes!


Horizontaal<br />

natuurgebied in de Bollenstreek, zie 1 hor.,<br />

afgewerkte tegenkant, automerk, bijbels figuur, prikkellectuur,<br />

plaats in Noord-Holland, uitzien, verlaagde<br />

noot, spoelmolen, onbeduidend iemand, visrijke<br />

plek, klimaat, grote groep, ongeciviliseerd,<br />

voorzetsel, Tunesië, insect, tobbe, godin van de<br />

twist, overtrek, Nederduits, waan, zie 1 hor.,<br />

trekdier, voortdurend, harde val, ferment, fabrikaat,<br />

plaats in Flevoland, filmtheater, lingerie, in<br />

de leeftijd van, bijwoord, zenden, kleding, vurig,<br />

koffiemerk, bijbels figuur, uit de mode, route richting<br />

zee, hoofddeksel, weer, VN-commissie voor de<br />

vluchtelingen, sleuf in een vestinggracht, Afrikaanse<br />

titel, gezond, hoofddeksel, haargroei, dandy,<br />

vogel, sportevenement, zoogdiertje, kapsel,<br />

inhoudsmaat, soort muziek, tulpensoort, aanwijzend<br />

voornaamwoord, sportman, plek, bijbels<br />

figuur, Katwijk of Noordwijk ....., klier, deel van<br />

Afrika, aanwending, religie, sufferd, loopwijze,<br />

innig, erfelijk materiaal, kledingstuk, magertjes,<br />

toespraak, pakken, voorteken, voor, bijbels<br />

figuur, ambtskleding, potsenmaker, luchtvaartmaatschappij,<br />

sportief, bijeenkomst na een vergadering<br />

met Het Nut, edelgas, dienstbode, zoon van<br />

Boreas, straat in Oegstgeest, landgoed bij Lisse.<br />

Verticaal<br />

ontdekkingsreiziger en straat in Noordwijk, oud volk, soort,<br />

tot en met, landbouwwerktuig, Venetiaanse titel, duidelijk,<br />

onbepaald voornaamwoord, sine loco, spil, voorzetsel,<br />

gasten, godin, muziekdrager, deeltje, snoepgoed,<br />

incasseren, Bollenstreekbewoner, mannelijk dier,<br />

historisch dier, fortuin, rondhout, kleine gronddeeltjes,<br />

strandtent uit de seventies, onbevoegd kunstrechter,<br />

eens, plaats in de Bollenstreek, lusje, Nederlandse kustplaats,<br />

aard, ijdel, Schotse rivier, stelletje, Duits<br />

persoonlijk voornaamwoord, term uit het internationale<br />

vrachtverkeer, Belgische zender, bestanddeel van wijn,<br />

digitaal documenttype, oude Franse munt, tijdstip,<br />

pausennaam, kletskous, telwoord, zuurdeeg, griffel,<br />

op één snaar, Frans voegwoord, knooppunt in het luchtverkeer,<br />

het wassen van tekeningen, dubbele trom,<br />

tulpensoort, broeiruimte, Britse toneelschrijver,<br />

Romeinse kalenderfeesten, speelgoed(Eng.), landgoed<br />

in de Bollenstreek, rekening, actie voeren, paraplustaafje,<br />

eten, pluspunt, doopvader, plaats bij<br />

de Bollenstreek, liever, zwammen, te zijner tijd,<br />

vrucht, steekorgaan, Turks gerecht, vloersteen,<br />

stad, windje, plaats in Gelderland, gedaan(Eng.),<br />

Nederlands schrijver, larve, vleesgerecht, touwoog,<br />

ouderdomsvoorziening, plaats in Drenthe,<br />

sprookjesfiguur, ter plaatse, edelgas, familielid,<br />

zeer goed.<br />

Zo doet u mee<br />

Los het kruiswoordraadsel op en breng letters<br />

uit het raadsel over naar de gelijkgenummerde<br />

vakjes in het kleine diagram. Daar ontstaat bij<br />

juiste oplossing een evenement plus de plaats<br />

waar dit evenement plaatsvindt. De naam van<br />

dit evenement plus de plaats kunt u inzenden<br />

als oplossing. Om mee te dingen naar<br />

één van de prijzen, moet uw oplossing voor<br />

15 mei 2015 binnen zijn.<br />

De oplossing kunt u als volgt insturen:<br />

Per mail: redactie@wsnleef.nl<br />

Per (brief)kaart: WSN <strong>Leef</strong>!, Voorstraat 29,<br />

2201 HL Noordwijk<br />

Vergeet niet uw naam en contactgegevens te<br />

vermelden.<br />

Oplossing vorige keer<br />

VOSSE- EN WEERLANERPOLDER<br />

Puzzel<br />

Winnaars puzzel WSN <strong>Leef</strong>! 4-2014<br />

De volgende personen hebben een tegoedbon voor een massage<br />

(30 minuten) t.w.v. €25 van ESKA sportmassage uw huis uit en dier. Noordwijk<br />

gewonnen:<br />

Jan Groenewoud, B.J. Smeltink, Mieke Timmermans,<br />

Y. de Haas en M.M.C. Westerbeek. Gefeliciteerd!<br />

Winnaars kunnen hun tegoedbon afhalen bij<br />

ESKA, Tolhoren 83 Noordwijk, telefoon 06 27 381 206.<br />

Alles voor dieren!<br />

Prijzen<br />

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw<br />

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.<br />

Heeft u advies nodig over welke producten<br />

geschikt zijn voor uw huisdier?<br />

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd<br />

iemand rond die u er alles over kan vertellen.<br />

Als deelnemer aan onze<br />

Bollenstreekpuzzel maakt u<br />

kans op een prachtige plant<br />

aangeboden door TuinExtra.<br />

Van Berckelweg 51, Noordwijk<br />

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77<br />

Van Berckelweg 51,<br />

Noordwijk<br />

www.tctuinextra.nl<br />

Weten wat<br />

uw tuin nodig<br />

heeft!<br />

Wij zijn een compleet tuincentrum en<br />

bieden een breed assortiment aan.<br />

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,<br />

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor<br />

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.<br />

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en<br />

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.<br />

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!<br />

Heeft u al onze klantenpas?<br />

Geniet van voordelen en speciale acties!<br />

Informeer bij onze kassa!<br />

W<br />

u<br />

h<br />

W<br />

b<br />

U<br />

v<br />

u<br />

D<br />

W<br />

l<br />

K<br />

Alles voor dieren!<br />

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw<br />

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.<br />

59


Kees Fietsshop<br />

Kees fietsshop<br />

klaar voor de toekomst<br />

Kees Zuidhoek begon ruim veertig jaar<br />

geleden in het fietsenvak. Dit jaar viert hij<br />

het 25-jarig jubileum met zijn eigen zaak<br />

‘Kees Fietsshop’. Enkele jaren geleden<br />

specialiseerde Kees zich op de sportieve<br />

fiets en deze ontwikkeling zal zich verder<br />

uitbreiden. Racefiets, mountainbike,<br />

vakantiefiets, toerfiets of elektrische fiets dat is<br />

waar Kees zich op richt.<br />

TEKST EN BEELD THOMAS STEENVOORDEN<br />

DIDIER CASPER (LINKS) EN PIM HEEMSKERK.<br />

‘We zien een verandering bij de wensen van de klant’<br />

zegt Kees. ‘De werkplaats wordt steeds belangrijker en is<br />

het hart van onze winkel. Een klant verwacht snel en<br />

deskundig geholpen te worden en wil wachten op een<br />

kleine reparatie. Zo heeft onze winkel ook een sociale<br />

functie waar fietsliefhebbers onder het genot van een<br />

kopje koffie even kunnen wachten en de nieuwe trends<br />

kunnen bekijken die wij te bieden hebben.’<br />

Kees Fietsshop brengt U in beweging!<br />

Niet alleen voor uw fiets, maar ook voor kleding en<br />

accessoires kunt u terecht bij het professionele team van<br />

Kees Fietsshop. Zij helpen u met plezier en vakkundigheid<br />

zodat u kunt blijven genieten en in beweging blijft.<br />

KEES ZUIDHOEK EN MARCO WIJLING<br />

60<br />

Een fiets moet passen<br />

‘Vaak kopen mensen een verkeerde fiets omdat die<br />

toevallig op voorraad is bij een winkel. Wij meten een<br />

fiets speciaal aan met professionele apparatuur. Niet<br />

schatten, maar meten is weten’ vertelt Kees. ‘Hierdoor<br />

kunnen we problemen als beenlengteverschil compenseren<br />

of nekklachten voorkomen. Iedereen wil toch<br />

pijnloos fietsen?!’<br />

Tevreden klant<br />

Marco Wijling is al jaren vaste klant bij Kees. ‘Ik heb de<br />

ontwikkeling van de winkel van dichtbij meegemaakt. Ik<br />

denk dat Kees een goeie keuze heeft gemaakt om zich<br />

te specialiseren in sportieve fietsen voor alle leeftijden.<br />

Noordwijk heeft meerdere fietsenzaken, die zich richten<br />

op stadsfietsen. Door zich te onderscheiden, bedient hij<br />

een specifieke doelgroep en trekt hij ook klanten van<br />

buiten Noordwijk aan. Ik wil zelf een nieuwe racefiets<br />

aanschaffen. Door de jarenlange ervaring van Kees, hij is<br />

zelf ook fanatiek fietser, weet hij wat de klant wil en geeft<br />

een persoonlijk en deskundig advies. Dat is één van zijn<br />

krachten.’<br />

Voor meer<br />

informatie:<br />

www.keesfietsshop.nl<br />

van Speijkstraat 4,<br />

Noordwijk


De Kim<br />

De vereniging WIKVITAAL organiseert sinds<br />

1909 herstelzorg. Iedereen kan lid worden.<br />

Verenigingsleden krijgen een forse financiële<br />

tegemoetkoming voor een herstel- of<br />

vakantieverblijf in zorghotel De Kim in Noordwijk<br />

aan Zee. Inmiddels zijn ook andere zorghotels in<br />

Nederland aangesloten bij de vereniging.<br />

TEKST EN BEELD WIKVITAAL<br />

WIKVTAAL maakt herstellen<br />

in een zorghotel betaalbaar<br />

WIKVITAAL regelt herstelzorg, revalidatie en begeleiding en<br />

informeert haar leden over interessante ontwikkelingen rondom<br />

vitaal oud worden. Ze bevordert het onderlinge contact tussen<br />

de leden. Ook worden er met enige regelmaat lezingen, borrels<br />

en bijeenkomsten georganiseerd. De verenging zoekt naar<br />

interessante publicaties en aanbiedingen van producten<br />

en diensten op het gebeid van gezondheid en vitaliteit.<br />

Zorghotel De Kim biedt verzekerde zorg in een comfortabele<br />

hotelomgeving vlakbij het strand. U kunt hier ook heerlijk dineren<br />

voor een schappelijke prijs. Tijdig reserveren is wel nodig:<br />

T 071 364 0730 of info@zorghoteldekim.nl<br />

Het tweede zorghotel waar de leden inmiddels terecht kunnen is<br />

het viersterrenhotel Merlinde in Breda. WIKVITAAL werkt aan een<br />

landelijke dekking van zorghotels.<br />

Hoe langer u lid bent, hoe hoger de tegemoetkoming die<br />

kan oplopen tot 70% van de verblijfskosten. Het HERSTELlidmaatschap<br />

is overdraagbaar op partner, kind of kleinkind.<br />

Er zijn twee vormen van lidmaatschap.<br />

Ga naar de website www.wikvitaal.nl<br />

en schrijf u in. Kiest u voor het<br />

HERSTEL-lidmaatschap, dan<br />

krijgt u direct 10% korting<br />

op de eerste zeven dagen<br />

van een verblijf in De Kim.<br />

Deze aanbieding loopt<br />

tot 1 juni 2015.<br />

Vereniging WIKVITAAL<br />

Rembrandtweg 2<br />

2202 AX<br />

Noordwijk aan Zee<br />

T 071 364 0730<br />

info@wikvitaal.nl<br />

www.wikvitaal.nl<br />

61


Bunkers<br />

blijven boeien<br />

Jan Heus (71) is zo’n beetje in één adem te<br />

noemen met het bunkercomplex Atlantikwall<br />

aan (het verlengde van) de Bosweg. Hij kan er<br />

eindeloos over vertellen en heeft antwoord op<br />

elke wie, wat, waar en hoe. Als jongentje van<br />

een jaar of 8 heeft hij heel wat uren gespeeld in<br />

en om de bunkers.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN<br />

Atlantikwallcomplex in de Noordwijkse duinen<br />

Tot eind jaren ‘60 waren de bunkers open. In computerloze<br />

tijden zonder tv, mobile telefoon of social media<br />

was het terrein een ultieme speellocatie voor de<br />

avontuurlijke Noordwijkse jeugd. ‘Dat het open was,<br />

wilde overigens niet zeggen dat het mocht,’ vertelt<br />

Jan. ‘Open wilde zeggen: achter prikkeldraad met een<br />

bordje “verboden toegang”. Maar wat is spannender<br />

dan iets doen dat eigenlijk niet mag?’ Best gevaarlijk,<br />

bleek achteraf.<br />

Springstof<br />

‘Ik zat bij de scouting - toen nog de padvinderij - en<br />

zij hadden hun clubhuis na de oorlog in de duinen bij<br />

de Golfbaan. Als welp had ik wel eens corvee in de<br />

duinen. Ik zag iets in het duinzand liggen dat ik niet<br />

kende. Een vreemd, glimmend goedje. Ik ging ermee<br />

naar een van de oudere zeeverkenners die het bracht<br />

naar iemand die net aan het houthakken was. Met een<br />

bijl sloeg hij ongezien op het glimmend spul, dat meteen<br />

ontplofte! Het bleek trotyl (TNT) te zijn. Vandaag<br />

de dag loopt er nog steeds een Noordwijker rond (die<br />

nu in Zweden woont) met een paar zwarte plekken<br />

JAN HEUS DIT JAAR GEKOZEN TOT NOORDWIJKER VAN HET JAAR<br />

Vrijwilligers<br />

Iedere zaterdag komt een hechte club<br />

vrijwilligers bij elkaar om in het complex<br />

allerhande werkzaamheden te verrichten.<br />

De vrijwilligers worden ook ingezet bij<br />

rondleidingen. De leeftijden variëren van<br />

18 tot 76. Velen zitten erbij vanaf het begin.<br />

Alles gaat heel gemoedelijk: heb je geen zin,<br />

of kan je niet? Dan kom je een andere keer.<br />

En met z’n allen stipt om 11.00 uur een<br />

bakkie met wat lekkers erbij. Een keer per<br />

jaar krijgen ze een gezamenlijk uitje<br />

aangeboden. In 2014 was dat naar het eiland<br />

Pampus met als afsluiting een etentje.<br />

Cor van Duin (51) heeft op zaterdag de<br />

leiding over de vrijwilligers en verdeelt<br />

de werkzaamheden. ‘Maar veel<br />

begeleiding hebben de jongens niet<br />

nodig hoor. Ze weten precies wat er<br />

gedaan moet worden. Toen Ruud en ik<br />

in het café destijds het idee kregen om<br />

hier een museum van te maken,’ vertelt<br />

hij, ‘leek het in eerst instantie nog<br />

onuitvoerbaar. Maar toen ze in Hoek van<br />

Holland met hetzelfde plan aan de gang<br />

gingen, kreeg ons idee weer nieuw<br />

leven. Toen we groen licht kregen van<br />

de wethouder, hij zelfs deelnam in ons<br />

stichtingbestuur en Jan erbij kwam<br />

vanuit het Genootschap Oud Noordwijk,<br />

kreeg alles steeds meer vorm. Ik doe het<br />

nog steeds met heel veel plezier, maar<br />

er gaat wel veel tijd in zitten.’


Atlantikwall Museum<br />

aan de zijkant van zijn gezicht: dankzij de bijl vloog de<br />

boel de ander kant op, anders was het vast erger afgelopen<br />

met ‘m. Er ontstond toen wel een lichte paniek:<br />

wij waren in al onze onschuld met dat spul door de<br />

duinen gelopen. Eenmaal thuis, stond de politie al op<br />

ons te wachten. We moesten precies aanwijzen waar<br />

we alles gevonden hadden.’ Voor Jan liep het met een<br />

sisser af, maar het bord ‘verboden toegang’ en het<br />

prikkeldraad waren niet voldoende om de jeugd bij de<br />

bunkers vandaan te houden.<br />

De stichting<br />

Vele Noordwijkers kennen Jan van het Genootschap<br />

Oud Noordwijk, waar hij tot begin ‘00 bestuurslid was.<br />

‘Vijftien jaar gelden klopten Cor van Duin en Ruud<br />

Boot aan bij de Gemeente, met het idee een Atlantikwall<br />

museum te stichten. De toenmalig wethouder<br />

Victor Salman steunde die plannen volledig. Het heeft<br />

jaren geduurd voordat alle vergunningen binnen waren,<br />

maar het is gelukt. De gemeente wilde een zo<br />

breed mogelijke samenwerking met natuurverenigingen,<br />

de Vleermuizengroep en het Genootschap Oud<br />

Noordwijk: zodoende kwamen de initiatiefnemers bij<br />

mij.’<br />

Bij de Stichting Atlantikwall museum is Jan vicevoorzitter<br />

en penningmeester. Victor Salman is sinds de<br />

oprichting voorzitter. De stichting telt ruim 100 donateurs,<br />

die elk een minimumbedrag van 15 euro per<br />

jaar betalen. Jaarlijks ontvangen ze zo’n 2300 euro.<br />

De donateurs komen niet allemaal uit Noordwijk en er<br />

is zelfs een Duitser bij. Jan: ‘Deze dame schonk ons<br />

een jaar of zes geleden een heel oud lepeltje, dat ze in<br />

de duinen vond. Ze was zo onder de indruk van het<br />

museum dat ze donateur werd.’ Sinds drie jaar is de<br />

Atlantikwall door de provincie Zuid-Holland benoemd<br />

tot erfgoedlijn, waardoor de Stichting subsidie krijg:<br />

gemiddeld 50.000 euro per jaar. Dat wordt besteed<br />

aan vergunningen, verbouwingen en materialen. Aan<br />

materiaal alleen is de Stichting per jaar al zo’n 15.000<br />

euro kwijt.<br />

Verdedigingslinie en gangenstelsel<br />

Volgens Jan horen sommige bezoekers het verhaal<br />

over de geschiedenis van de Atlantikwall met grote<br />

ogen aan. Niet iedereen weet van het bestaan van<br />

de verdedigingslinie die Hitler tijdens de Tweede<br />

Wereldoorlog aan de westkust van Europa liet bouwen.<br />

Een uitgestrekt bouwwerk van Noorwegen tot<br />

de Franse/Spaanse grens. Een onderdeel daarvan<br />

was Batterie Noordwijk: een complex met zo’n tachtig<br />

installaties. Een groot deel daarvan is in de vorm van<br />

bunkers nog aanwezig onder het duinzand.<br />

Jan: ‘De laatste jaren wordt meer en meer aandacht<br />

besteed aan het bestaan van de bunkers. Scholen in<br />

Noordwijk kennen het zogenaamde Erfgoedspoor in<br />

samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en<br />

Erfgoedhuis Zuid-Holland. Alle groepen acht krijgen<br />

binnen dit project een rondleiding door het gangenstelsel.’<br />

Het gedeelte dat nu te bezichtigen is, is slechts een<br />

deel van wat nog uitgegraven wordt. Een van de<br />

vrijwilligers heeft het met de zoogdierengroep voor<br />

elkaar gekregen dat ze noordwaarts het hele jaar door<br />

in het gangenstelsel mogen. Jan: ‘De rest van het<br />

gangenstelsel is dicht tussen 1 september en 30 april<br />

in verband met de overwintering van de vleermuizen.<br />

In 2007 zaten er negen en nu 52! En ook nog eens drie<br />

verschillende soorten, dus ze vinden het waarschijn-<br />

Rinus Noort (53) heeft alle<br />

kasten, tafels en bedden<br />

nagemaakt vanaf originele foto’s.<br />

Het is een werkstuk op zich. En<br />

zeer realistisch. Een kast, een bed<br />

of een tafel zet hij in een week in<br />

elkaar. Rinus is als vrijwilliger<br />

sinds 20<strong>05</strong> elke zaterdag in het<br />

complex te vinden. ‘Er stond nog<br />

een originele kast en daarvan<br />

heb ik de maten opgenomen. We<br />

hebben hout gekocht en de kast<br />

in elkaar gezet. Dit werk geeft me<br />

veel voldoening. Zeker als je het<br />

eindresultaat ziet. Ik heb hier als<br />

kleine jongen nog gespeeld op<br />

het terrein. Dat mocht niet, maar<br />

deed je toch!’<br />

Toon van den Hoek (56) is<br />

druk bezig met lassen. ‘Ik<br />

heb veel ijzeren deuren in de<br />

bunkers gemaakt die feitelijk<br />

dienden om de mensen<br />

buiten te houden, zodat de<br />

boel niet gesloopt werd.<br />

Toen het hier net open ging,<br />

in 2004, benaderde Jan<br />

Heus mij met de vraag of ik<br />

als vrijwilliger aan de slag<br />

wilde. Ik zei: “Ik kom wel effe<br />

kijken”, en ik ben eigenlijk<br />

nooit meer weggegaan. Het<br />

gaat om het resultaat, ik ben<br />

er trots op hoor, anders kom<br />

ik er niet iedere zaterdag<br />

voor uit Alkmaar!’<br />

63


lijk een fijne plek. Inmiddels is pakweg 200 meter<br />

noordwaarts gegraven, waar de twee geschutsbunkers<br />

en nog een munitiebunker staan, waar we in kunnen.<br />

Er zijn geen stukken waar niemand is geweest, overval<br />

vind je graffiti en jaartallen oplopend vanaf de jaren ‘60<br />

tot 2004. Na de oorlog is het Nederlandse leger hier in<br />

geweest en heeft alles opgetekend en de maten opgenomen.<br />

Die gegevens liggen in het nationaal archief in<br />

Den Haag. Er is ook geen munitie meer’.<br />

Haat tegen de vijand<br />

Noordwijkers die net na de oorlog in de bunkers kwamen,<br />

troffen deze volledig ingericht aan: inclusief<br />

kanonnen, proviand en munitie. Omdat de haat tegen<br />

de bezetter groot was, werd van alles gesloopt en<br />

meegenomen. Jan: ‘De meesten hadden een bloedhekel<br />

aan de Duitsers en bovendien was er schaarste.<br />

Dus je pakte wat je pakken kon. Alles wat Duits was<br />

en wat je niet kon gebruiken werd kapot gemaakt, en<br />

alles wat je kon gebruiken nam je mee. Het ijzer bijvoorbeeld<br />

is overal uitgehaald en ging naar de Hoogovens.<br />

Een paar jaar geleden kwam er nog iemand<br />

naar me toe met een verrekijker die zijn vader destijds<br />

had meegenomen uit een van de bunkers. Dat is dan<br />

een mooie toevoeging aan de ruim 100 authentieke<br />

spullen die we in het museum hebben staan.’<br />

Jan, zelf geboren in ‘44 weet zich van de bevrijding<br />

alleen te herinneren dat hij omhoogkijkend naar de<br />

lucht, geroepen heeft: “Kijk, grote vogels!” Dat waren<br />

de voedseldroppings die richting Valkenburg gingen.<br />

In de Wilhelminastraat, waar hij overigens nog steeds<br />

woont, woonde tijdens de oorlog de Ortzcommandant.<br />

Dat betekende dat de hele straat stroom had.<br />

‘Weliswaar illegaal (‘achter de meter om’) maar we<br />

hadden licht. Mijn vader had een rol kabel naar de<br />

huizen achter ons. Als het dan tijd was om naar bed<br />

te gaan, haalde hij de stekker er een paar keer uit.<br />

Zo wisten de achterburen dat ze een half uur stroom<br />

hadden en dan werd de kabel weer ingerold.’<br />

Engelandvaarders<br />

In 2004 is tot de opening aan het verlengde van de<br />

Bosweg, een museum geweest in de Bosweg bunker.<br />

Deze is nu helemaal leeg. Er wordt hard gewerkt om<br />

hier eind juni/begin juli het Engelandvaardermuseum<br />

te openen. Hiervoor is een aparte stichting opgericht<br />

waarin twee bestuurders van het Atlantikwallmuseum<br />

zitten. De 94-jarige Eddy Jonker, de laatst nog levende<br />

Engelandvaarder, is voorzitter van deze stichting. Jan:<br />

‘In dit museum komt heel veel audiovisueel materiaal<br />

te staan, maar ook veel tastbare dingen die verbonden<br />

zijn met dit deel van de geschiedenis. De Engelandvaarders<br />

maakten de oversteek niet per definitie over<br />

zee, maar ook via de lucht. De eerste overstekers gingen<br />

vanuit Noordwijk, maar er waren er ook legio<br />

vanuit Zweden.’<br />

64<br />

Jeroen van der Zalm, Michiel Wesseling en Gijs van der Niet<br />

zijn buiten bezig. Gijs(21): ‘Ik ben hier zowat elke zaterdag.<br />

Jaren geleden ben ik erbij gekomen en vind het echt een<br />

stukje ontspanning, heerlijk!’ Jeroen (25): ‘Ik vind het mooi<br />

om te zien hoe het complex mettertijd is veranderd. Toen<br />

we hier voor het eerst binnen kwamen was het een donker<br />

hol en moet je nu zien!’ Michiel (43) heeft voor een graver<br />

gezorgd die vandaag het nodige zand verplaatst.<br />

Siem van de Ploeg (72) zorgt dat alles goed in de verf zit.<br />

‘Als klein ventje heb ik hier veel gespeeld. Reuze spannend!<br />

Toen ik een paar jaar geleden een keer meeging met een<br />

rondleiding kwam ik op een van de muren mijn naam tegen<br />

die ik er zelf opgeschreven had, destijds. De gids zei: “Oh,<br />

ben jij dat? Dan moet je komen helpen met zand kruien!”. Ik<br />

ben toen maar eens langsgekomen op een zaterdag en net<br />

zoals vele andere vrijwilligers ben ik blijven hangen. En<br />

schilderen kan ik ook best, dus: die klus is voor mij.’


Europa’s grootste mobiliteitsspecialist, sinds 1990<br />

SCOOTMOBIELEN<br />

4 grootste keuze,<br />

onafhankelijk advies<br />

4 eigen servicedienst dichtbij huis<br />

4 voor ieder budget een<br />

geschikte oplossing<br />

Ab Steenvoorden<br />

(75 jaar), Noordwijk:<br />

‘ Ik kan weer heerlijk<br />

naar de zee kijken<br />

en een toertje<br />

maken over de<br />

Boulevard. ’<br />

NU MET GRATIS *<br />

OPVOUWBARE SCOOTMOBIEL<br />

Blijf langer onafhankelijk en zelfstandig in uw eigen vertrouwde omgeving wonen<br />

SCOOTMOBIELEN • TRAPLIFTEN • RELAXFAUTEUILS • STA-OP FAUTEUILS • INSTAPBADEN • BADLIFTEN<br />

Bezoek de showroom in Katwijk:<br />

l het grootste aanbod in mobiliteitsproducten<br />

onder één dak<br />

l persoonlijk & onafhankelijk advies<br />

l producten vrijblijvend uitproberen<br />

l geen vervoer? wij halen u op en brengen u weer<br />

thuis, of komen vrijblijvend aan huis voor advies<br />

De koffie staat<br />

voor u klaar.<br />

Openingstijden: ma. t/m vr. 10.00 -17.00 u, za. 10.00-16.00 u.<br />

*<br />

geldig t/m 30 april 2015 bij aankoop van een nieuwe vaste scoot mobiel,<br />

traplift of in stapbad. Niet geldig i.c.m. andere acties.<br />

Industrieterrein ‘t Heen (naast Ouwehand/Beckers) Lageweg 51-53, 2222 AG Katwijk


In naam van Oranje...<br />

feesten in Noordwijk!<br />

Oranje is de kleur van saamhorigheid, trots<br />

én bovenal feest!<br />

Koning Willem Alezander en Koningin Maxima,<br />

sporters die topprestaties leveren,<br />

alle Nederlanders stralen in en met Oranje.<br />

De Oranjevereniging Noordwijk zal 2015 weer<br />

volop oranje kleuren met talloze activiteiten.<br />

Vrijheid geef je door.<br />

3 mei | bezinnen, 4 mei | herdenken,<br />

5 mei | vieren... in Noordwijk<br />

Vrijheid is onbetaalbaar.<br />

25 april<br />

Kindervrijmarkt in de Hoofdstraat<br />

Night of the Queen - muziek- en dansfestival<br />

Kermis aan Zee<br />

27 april<br />

Aubade en Oranjeoptocht<br />

Diverse spelcircuits en Oranjeuitdagingen<br />

Grentpop - muziekfestival<br />

Concert van Cresendo in Hoogwaak<br />

3-4-5 mei<br />

Bezinnen, herdenken en vieren... in Noordwijk<br />

voor én door alle Noordwijkers!<br />

Leven in vrijheid is zeker niet vanzelfsprekend. Elke dag opnieuw tonen alle soorten media<br />

ons weer de keiharde realiteit dat vrede op aarde er niet voor alle mensen is.<br />

Onze vrijheid moeten we koesteren en doorgeven aan nieuwe generaties mede door<br />

de jaarlijkse herdenking en viering in mei in leven te houden.<br />

In het licht van het 70-jarige jubileum in 2015 is er een uitvoerig programma opgezet<br />

waar alle Noordwijkers aan kunnen deelnemen en bijdragen.<br />

PROGRAMMA *<br />

Zondag 3 mei<br />

Matinee- en avondvoorstelling in theater De Muze<br />

Kinderen in Oorlogstijd | Koor en solisten van het Kinder- en Kleijnkoor Noordwijk<br />

o.l.v. Herma van Piekeren begeleid door het Nationaal Symfonisch Kamerorkest.<br />

Oorlogsgeheimen | film uit 2014 naar de jeugdroman van Jacques Vriens<br />

Maandag 4 mei<br />

Burgemeester legt bloemstukken bij de graven van de Nederlandse en Geallieerde oorlogsslachtoffers<br />

Bezinning- en herdenkingsbijeenkomst Maria ter Zee met daarna stille tocht naar Algemene begraafplaats<br />

voorgegaan door Schotse doedelzakspelers<br />

Defilé en bloemenlegging bij de oorlogsgraven en zang door het Kunstklank 4 mei Ensemble<br />

Herdenking bij oorlogsmonumenten aan de Oude Zeeweg<br />

20.00 uur: Twee minuten stilte<br />

Dinsdag 5 mei<br />

Viering van dank en bede om vrede van alle kerkgemeenschappen in St. Jeroenskerk<br />

Bevrijdingsconcert in Oude Jeroenskerk<br />

Recordpoging Guinnes Book of Records door alle Noordwijkers:<br />

“The longest Liberation Parade of World War II”<br />

Het vuurtorenplein wordt een feestelijk ‘Bevrijdingsplein’ met kindervrijmarkt, muziekoptredens e.d.<br />

Grote Taptoeshow verzorgd door 6 muziekkorpsen op het terrein van VV Noordwijk<br />

met afsluiting met het spelen van het Wilhelmus door alle korpsen.<br />

Groots bevrijdingsvuur op zee voor de Koningin Wilhelmina Boulevard<br />

1-2-3-4-5 september<br />

Traditionele Wilhelminafeesten in Noordwijk Binnen<br />

Kindervrijmarkt - Kermis in Binnen - Buikschuiven<br />

Tobbetje steken - Vrachtwagen trekken<br />

Klaverjas - Bridge - Schaken - Bingo in Jeroen<br />

SPOC hardloopwedstrijd - Wielerronde<br />

Feest in het Oranjepaviljoen<br />

4 April 1940:<br />

Inspectie van Nederlandse militairen in Noordwijk<br />

op de boulevard door Koningin Wilhelmina.<br />

* Onder voorbehoud van wijzigingen | aanvullingen<br />

Voor actuele programma informatie en nieuws<br />

www.oranjeverenigingnoordwijk.nl<br />

Actuele informatie over het programma op:<br />

www.noordwijk.info

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!