12.07.2015 Views

Universum XR - Warmteservice

Universum XR - Warmteservice

Universum XR - Warmteservice

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Universum</strong> <strong>XR</strong>-serieWinterwarm presenteert de <strong>Universum</strong> <strong>XR</strong>-serie: een direct gasgestookte luchtverwarmer met compacte afmetingenen een modern design welke in iedere omgeving past. Uiteraard voorzien van innoverende technologie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Kenmerken<strong>Universum</strong> <strong>XR</strong>-serie:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Zeer compact• Laag gewicht• Uitblazen in iedere gewenste positie• Optimale warmte- en luchtverdeling• Modulerende premix branderen ventilator• Standaard rvs-warmtewisselaar• Energiebesparend• Eénvoudig te installeren• Modern design


De <strong>Universum</strong> <strong>XR</strong>: compact,efficiënt, energiezuinig en mooivormgegeven! Een direct gasgestookteluchtverwarmer meteen innovatieve brander/wisselaarcombinatie en uiteraard denieuwste besturingstechnologie.De compacte afmetingen en hethoge comfort maken de <strong>XR</strong>geschikt voor toepassing invelerlei omgevingen zoals showrooms,winkels, sportscholen enzelfs horeca-gelegenheden, maarook in industriële omgevingen.Warmte op de juiste plekDe <strong>XR</strong> bezit de praktische eigenschapdat het toestel in iedere gewensterichting kan uitblazen omdat hettoestel in iedere positie gekanteldmag worden. Verticaal uitblazendfungeert de <strong>XR</strong> tevens als plafond -ventilator. Plaatsing in moeilijke hoekenis geen probleem meer; u draaithet toestel simpelweg op z’n kop.Modulerende branderen ventilatorDe brander en ventilator zijn beidemodulerend (tot ± 60%): de ruimtewordt op vollast opgewarmd en vervolgensop deellast op temperatuurgehouden zodat het energieverbruiken het geluidsniveau tot een minimumworden beperkt. Het comfort daarentegenstijgt, daar zich minder temperatuurschommelingenvoordoen.Verticale gradiëntregelingDeze unieke regeling, ook wel delta T-regeling genoemd, verhoogt het comfortnog verder. Als de brander buitenbedrijf is, kan de luchtverwarmer alscirculatie unit functioneren. Een voelerin de luchtverwarmer en een voelerin de ruimtethermostaat meten voortdurendde temperatuurgradiënt; wordtdeze hoger dan de ingestelde waarde,dan ontvangt de systeemventilator eensignaal, komt in bedrijf en transporteertde opgehoopte warme luchtonder het plafond weer naar beneden.De gradiëntregeling in combinatie metde modulerende brander en ventilatorzorgen voor een aanzienlijke energiebesparingdie op kan lopen tot 15%ten opzichte van conventionele luchtverwarmers!Uiteraard is de <strong>XR</strong> ook voorzien vaneen zomerventilatiestand voor continuelucht-recirculatie.OphangingBeide <strong>XR</strong>-groottes (10-30 en 40-60)kennen 2 ophangmogelijkheden:• Konsoleset t.b.v. horizontale ofverticale uitblazing bestaande uit 3U-profielen waarvan er 2 aan hettoestel en 1 aan de muur of hetplafond worden bevestigd.<strong>XR</strong> 10-30 <strong>XR</strong> 40-60490min 250. . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68090ø 80 (x2)105 11085Gas 1/2" inw.6510065M10M12490M12245325150670795Gas 3/4" uitw.10 - 30 min 500 mm40 - 60 min 660 mmø 100 (x2)150 140Kikkerplaatset445650290625 85395


AansturingHiervoor zijn verlengsets (1m.) enkikkerplaatsets voor bevestiging aaneen U-profielbalk verkrijgbaar(Types <strong>XR</strong> 10-30).• Designbeugel, zowel horizontaal alsverticaal draaibaar zodat het toestelin iedere gewenste positie kan uitblazen.Voor zowel muur- alsplafond bevestiging.(Types <strong>XR</strong> 10-30)• Draadstangen, voor bevestiging aanplafond. Types <strong>XR</strong> 40-60 zijn bovenop het toestel voorzien van 4x M10ophangpunten.Speciaal voor de <strong>XR</strong>-serie is een thermostaatontwikkeld: de MultiTherm.Deze thermostaat optimaliseert dewerking van de gradientregeling en demodulerende brander- en ventilatorregeling. Hierdoor wordt een zo efficiëntMultiTherm Smogelijk energieverbruik gereali-seerd. Voor de gebruiker is de thermostaatsimpel te bedienen. De installateurkan allerlei informatie aflezenover instellingen en mogelijke recentestoringen opsporen. De MultiTherm isverkrijgbaar in 2 modellen: Standaarden Comfort (met uitgebreide programmeringsmogelijkheden)en kan 1 tot 8MultiTherm Ctoestellen aansturen.Functies: MultiTherm S MultiTherm CKlokfunctiex10 programmeerbare tijdsblokken xOverwerktimerxZomer/WintertijdxLaat luchtverwarmer op ruimtetemperatuur moduleren x xZomerventilatie x xCompensatie wandinvloed x xToetsenblokkeringxVorstbeveiliging x xStoringsdiagnose en ontstoring per luchtverwarmer x x2-draads zwakstroom aansluiting x xAansturing 1-8 toestellen x x. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500type d D A B C10 80 135 1200 400 11020 80 135 1200 400 11030 80 135 1200 400 11040 100 150 1300 500 14050 100 150 1300 500 14060 100 150 1300 500 140ADDVMDVøDmin BødCDDV DDV Easy-Fix


Technische gegevensType Eenheid <strong>XR</strong>10 <strong>XR</strong>20 <strong>XR</strong>30 <strong>XR</strong>40 <strong>XR</strong>50 <strong>XR</strong>60Nominale belasting max. o.w. kW 14,0 22,8 32,0 44,0 55,0 66,0Nominale belasting min. o.w. kW 9,0 14,8 20,5 26,4 33,0 39,6Nominale belasting max. op b.w. kW 15,6 25,3 35,5 48,9 61,1 73,3Nominale belasting min. op b.w. kW 10,0 16,4 22,8 29,3 36,7 44,0Nominale vermogen max. kW 12,8 20,8 29,2 40,2 49,9 60,5Nominale vermogen min. kW 8,3 13,8 19,1 24,4 30,8 37,0Luchtopbrengst (incl. temp. verhoging) m 3 /h 1150 2070 2600 4370 5150 6300Worp horizontaal max. m 12 16 23 26 28 30Worp verticaal max. (verwarmde lucht) m 5 5 6 7 7 8Gasaansluiting G" 1⁄2 inw.1 1 3 3 3⁄2 inw. ⁄2 inw. ⁄4 uitw. ⁄4 uitw. ⁄4 uitw.Minimale gasdruk mbar 25 25 25 25 25 25Gasverbruik max. m 3 /h 1,7 2,7 3,8 5,3 6,6 7,9Gascategorie I2L I2L I2L I2L I2L I2LElektrische aansluiting Vac 230 230 230 230 230 230Opgenomen elektrisch vermogen W 250 250 250 450 450 600Geluidsniveau (gemiddeld)* dB(A) 42 45 45 46 47 49Minimum ophanghoogte m 1,7 1,7 1,7 2,7 2,7 2,7(horizontaal uitblazend)Minimum ophanghoogte m 4 4 4 5 6 6(verticaal uitblazend)Gewicht kg 36 37 38 78 80 82Aansluitmaten rookgasafvoer (diam.) mm 80 80 80 100 100 100*) 4 m. voor toestel gemetenWinterwarm: toonaangevendWinterwarm heeft een naam opgebouwd als het gaat om kennis en productie van diverse industriële verwarmingssystemen. Hetproductenprogramma omvat een uitgebreide range direct gestookte luchtverwarmers in verschillende uitvoeringen, zowel axiaal alscentrifugaal met diverse accessoires, indirect gestookte luchtverwarmers, donkerstralers, rooftops, ductunits en circulatieunits.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VertrouwdeWinterwarm-kwaliteit• 70 jaar ervaring• ISO 9001-2000 gecertificeerd• telefonische helpdesk• snelle levering via groothandel• advisering door eigenverkoopbinnendienst<strong>Universum</strong> <strong>XR</strong> is een product van Winterwarm BVIndustrieweg 8 Winterswijk The NetherlandsP.O.Box 36 NL-7100 AA Winterswijk The NetherlandsTel. +31 (0)543 546 300 Fax +31 (0)543 546 310info@winterwarm.nl www.winterwarm.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!