13.07.2015 Views

kleurrijke veelzijdigheid - Spanhak Dakwerken

kleurrijke veelzijdigheid - Spanhak Dakwerken

kleurrijke veelzijdigheid - Spanhak Dakwerken

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Royal: Ons topmerk voor uw vakwerk.<strong>kleurrijke</strong> <strong>veelzijdigheid</strong>SHINGLES


IN DE VERENIGDE STATEN EN CANADA ZIJN SHINGLES NIET VAN DE WONINGEN WEG TE DENKEN. OOK INNEDERLAND KOMEN SHINGLES STEEDS VAKER VOOR. WOONHUIZEN IN ZOGENAAMDE RESIDENTIËLE WIJKENWORDEN VERFRAAID MET DE KLEURRIJKE MOGELIJKHEDEN VAN BITUMINEUZE SHINGLES. DE VEELZIJDIGHEIDIN VORMEN BIEDT OPDRACHTGEVERS DE MOGELIJKHEID EEN PERSOONLIJKE TEINT TE GEVEN AAN DE WONINGZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DUURZAAMHEID. EEN SELECTIE VAN DE MOGELIJKHEDEN TREFT U AAN INDEZE FOLDER. DE BEELDEN SPREKEN VOOR ZICH: SHINGLES LEVEREN U KLEURRIJKE VEELZIJDIGHEID.langdurige zekerheidTEGOLE APPBitumen heeft voor de toepassing op daken veel goede eigenschappen. Door bitumente verrijken met kunststoffen worden bepaalde karakteristieken, waaronderde bestendigheid tegen weersinvloeden, aanzienlijk verbeterd. De mix bevat degoede eigenschappen van kunststof en de goede eigenschappen van bitumen.Tegole APP shingles bestaan in grote lijnen uit een glasvlies wapening met eendekking van met kunststof verrijkte bitumen. De fijne afstrooiïng met gekleurdemineralen bepaalt in sterke mate het uiterlijk van de shingle en het uiteindelijkedak en de uitstraling van het pand. De Tegole APP shingle geeft u gegarandeerdlangdurig zekerheid.


BIJ DE AANSLUITING TUSSEN HET VLAKEN DE ZIJKANT VAN DE DAKKAPEL KUNNENDE SHINGLES WORDEN DOORGEDEKT.DIT LEVERT EEN MOOIE OVERGANG TUSSENDE TWEE VLAKKEN OP.charisma voor uw woningHALLMARK &LANDMARKDeze shingles laten zich nauwelijks in tekst beschrijven. Door aan de bovenzijdeeen profiel aan te brengen of door de shingle uit meerdere lagen op te bouwenwordt een erg bijzondere structuur gecreëerd. Over smaak valt te twisten maarveel opdrachtgevers voegen met Hallmark en Landmark iets extra’s toe aan hunbezit. Het dak bepaalt in sterke mate de uitstraling van een gebouw. Met Hallmarkof Landmark shingles wordt dit des te meer onderstreept; u kiest voor een residentieelcharisma van uw woning.fraai en kleurrijkCT20CT20 is een drietabs shingle die bestaat uit een stabiele glasvlies wapening meteen dekking van geoxideerde bitumen. CT20 shingles worden afgestrooid metgranulaat dat in diverse kleuren leverbaar is. De leislag wordt aangebracht om hetuiterlijk te verfraaien, maar heeft ook een beschermende werking. SchadelijkeUV-straling kan niet tot de bitumen doordringen en de levensduur wordt hierdooraanzienlijk verlengd.EEN VERHOLEN GOOT KANWORDEN INGEWERKT MET SHINGLES.VOOR DE NOKKEN WORDEN NOK-SHINGLES TOEGEPAST.


HOOFDKANTOORKelders Dakmaterialen B.V.Postbus 69916503 GL NijmegenLagelandseweg 706545 CG NijmegenTEL 024 377 32 73FAX 024 378 29 83INTERNET www.kelders.comE-MAIL info@kelders.comKELDERS AMSTERDAMRigakade 39-411013 BB AmsterdamTEL 020 682 79 99FAX 020 684 88 26KELDERS BREDAWeidehek 67-694824 AT BredaTEL 076 541 29 36FAX 076 541 78 53ALGEMENE RICHTLIJNENGebruik op een dak geen shingles door elkaar die opverschillende data zijn geproduceerd. Vermeng shinglesvan verschillende pakken tijdens de verwerking zodatwordt voorkomen dat vakken met verschillende kleurenontstaan. De shingles moeten trapsgewijs vanaf de gootnaar de nok worden aangebracht.De kleefstrips zullen onder invloed van de buitenconditiesverkleving veroorzaken tussen de shingles. Bij lagebuitentemperaturen verdient het aanbeveling om deshingles aanvullend met een bitumineuze kit te verkleven.Bij warm weer is het aan te raden de bundels voor hetopenen te buigen zodat de shingles goed van elkaargehaald kunnen worden. Vermijd tijdens zonnige dagenhet belopen van de zonzijde van het dak.Zonder aanvullende maatregelen kunnen shingles conformde algemene verwerkingsrichtlijnen worden toegepastop daken met hellingen van 20° tot 60°.Als grote belasting ten gevolge van wind te verwachten is,verdient het aanbeveling om de tabs met kit of middelseen brander of föhn te fixeren.BENODIGDE MATERIALENDe onderlaag kan bestaan uit Royalpes.Bevestigingsmiddelen: warmverzinkte nagels met eenopgeruwd oppervlak of nagels van gegalvaniseerd staal,aluminium of koper. De diameter van de kop moet tenminste 10 mm zijn en de lengte ten minste 25 mm. Voorde bevestiging van nok- en hoekkepers moeten langerenagels worden toegepast.VERWERKINGSRICHTLIJNHet dakvlak moet schoon, droog en egaal zijn. De spijkervasteondergrond moet goed aan de onderconstructiebevestigd zijn. De nagels recht aanbrengen, zodanig datde kop vlak op het shingleoppervlak drukt, maar er nietindringt.VENTILATIEDe shingles bij voorkeur en shingles van geoxideerdebitumen in alle gevallen aanbrengen op een aan de onderzijdegeventileerde ondergrond. Ontluchtingen gelijkmatigverspreiden over de onderzijde en de nok van het dak.GARANTIEDe shingles worden geleverd met een 10-jarige verzekerdeproductgarantie. De verzekering is ondergebracht viade Stichting GIP, de Stichting Garantie-Instituut IndustriëleProducten, onderdeel van de Meeùs Groep.Hallmark en Landmark shingles kunnen worden geleverdmet een 10-jarige verzekerde All-in garantie. Deze garantiewordt per project afgegeven nadat is vastgesteld dat deshingles door een erkende verwerker en op de juiste wijzezijn verwerkt. Met de All-in garantie wordt, onder voorwaarden,ook eventuele schade ten gevolge van applicatiefoutenvergoed.Tegole APP shingles kunnen worden geleverd met eenverzekerde All-in garantie met een looptijd van 10 of 10+5jaar. De voorwaarden van deze verzekerde garantie zijnin grote lijnen gelijk aan die van de 10-jarige All-in verzekerdegarantie.De voorwaarden van de verschillende garanties kunnenop verzoek worden toegestuurd.KELDERS HENGELOAquamarijnstraat 1257554 NP HengeloTEL 074 256 68 65FAX 074 256 64 33KELDERS LEEUWARDENUranusweg 268938 AJ LeeuwardenTEL 058 288 72 65FAX 058 288 07 42KELDERS RIJSWIJKCobbenhagenstraat 162288 ET RijswijkTEL 070 390 69 51FAX 070 319 10 28KELDERS RILLANDDe Poort 14411 PB RillandTEL 0113 50 27 20FAX 0113 50 18 27KELDERS ROTTERDAMStolwijkstraat 863079 DN RotterdamTEL 010 497 29 66FAX 010 497 29 69KELDERS UTRECHTTennesseedreef 283565 CJ UtrechtTEL 030 296 10 32FAX 030 296 28 30KELDERS ZWOLLEConradstraat 88013 RN ZwolleTEL 038 465 66 54FAX 038 465 45 8105-08 06-03

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!