28.01.2016 Views

08 magazine Leef!

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR<strong>08</strong> WINTER 2015<br />

Gratis informatie<strong>magazine</strong><br />

voor alle Noordwijkers<br />

die gezond en leuk<br />

oud willen worden.<br />

<strong>magazine</strong><br />

WSN<br />

welzijn<br />

op recept<br />

Mantelzorger<br />

tegen wil<br />

en dank<br />

Reuring<br />

uitgaan van<br />

eigen kracht<br />

Seks<br />

kent geen<br />

pensioen<br />

Winterpret<br />

genieten met elkaar


Weten wat<br />

uw tuin nodig<br />

heeft!<br />

Wij zijn een compleet tuincentrum en<br />

bieden een breed assortiment aan.<br />

U kunt bij ons terecht voor uw gehele tuin,<br />

van tuingereedschap tot tuinmeubelen, voor<br />

uw huis en dier.<br />

Daarnaast verkopen wij barbecues van o.a.<br />

Weber én bent u ook voor sfeerartikelen en<br />

leuke kado’s bij ons aan het goede adres.<br />

Kom langs en laat u inspireren en adviseren!<br />

Alles voor dieren!<br />

In ons tuincentrum vindt u alles voor uw<br />

honden, katten, knaagdieren, vogels en vissen.<br />

Heeft u advies nodig over welke producten<br />

geschikt zijn voor uw huisdier?<br />

Op de dieren afdeling van Tuinextra loopt altijd<br />

iemand rond die u er alles over kan vertellen.<br />

Van Berckelweg 51, Noordwijk<br />

www.tctuinextra.nl | Tel. 071 - 361 21 77<br />

Heeft u al onze klantenpas?<br />

Geniet van voordelen en speciale acties!<br />

Informeer bij onze kassa!


voorwoord<br />

Welzijn<br />

in Noordwijk<br />

Noordwijk is een fijne plaats om te wonen. Dat is ook mijn ervaring nu ik er met<br />

mijn vrouw Corrie een jaar of tien woon. Omdat ik niet meer zakelijk met werken<br />

bezig ben heb ik voor het eerst in mijn leven tijd voor andere dingen. De sociale<br />

agenda werd altijd door Corrie bijgehouden, zoals dat zo vaak gaat, u herkent dat<br />

wel. Ik was voor mijn werk veel op reis en kwam aan maatschappelijke dingen niet<br />

toe. Dat is nu heel anders, en ik moet zeggen dat me dat heel veel plezier oplevert.<br />

Vrijwilligerswerk loont ook, maar dan op een andere manier! Eerlijk gezegd was dat<br />

voor mij ook een ontdekking. Laatst sprak ik er met een vrijwilliger over die van zichzelf<br />

zei dat hij een egoïst is. Daar moest ik even over nadenken, dat klonk nogal hard<br />

in mijn oren. Maar wat hij bedoelt is dat hij voor anderen wel iets wil doen omdat het<br />

vooral hemzelf een goed gevoel geeft! Nou ja, misschien heeft hij wel gelijk…<br />

Hoe dan ook: in deze editie van WSN<strong>Leef</strong>!, de 8ste al weer, leest u over de behoefte<br />

aan vrijwilligers bij Groot Hoogwaak en het Mantelzorg Steunpunt Noordwijk (MSN).<br />

Misschien dat u al het een en ander ‘doet’ in de Noordwijkse samenleving, misschien<br />

ook niet. Denk er dan eens over na, want het biedt kansen om een ander en jezelf<br />

een goed gevoel te geven, of het nu op sportief-, cultureel- of welzijnsgebied is.<br />

Welzijn in Noordwijk gaat eigenlijk simpelweg over omzien naar elkaar en is uiteraard<br />

niet beperkt tot senioren, al is dat vaak wel de groep waaraan het eerste wordt gedacht.<br />

De nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondesteuning) legt op het gebied<br />

van welzijn veel meer verantwoordelijkheden neer bij de gemeenten dan voorheen.<br />

Reden om ook in Noordwijk na te denken over hoe het werk van de vele spelers in dit<br />

veld allemaal op elkaar is af te stemmen. In dit blad treft u een interview aan over een<br />

nieuw initiatief ‘Welzijn op Recept’ genaamd. Daarin wordt ook verteld over de voorgenomen<br />

intensieve samenwerking tussen VSN, MSN en WSN. Zo gaan we geleidelijk<br />

in de richting van een bredere welzijnsstichting.<br />

We kunnen natuurlijk ook niet om de realiteit van het wereldgebeuren heen: de aanslagen<br />

in Parijs drukken ons met de neus op de harde feiten. Dan is het bemoedigend<br />

te zien dat de samenwerkende kerken inclusief de Noordwijkse moskee het initiatief<br />

nemen tot een gezamenlijke bijeenkomst, met een oproep tot vrede op aarde, die<br />

onder grote belangstelling op 22 november jl. heeft plaats gevonden in de Oude<br />

Jeroen; ook hier gaat het om omzien naar en omgaan met elkaar.<br />

December is ook altijd een beetje ‘terugkijktijd’. Dat doet burgemeester Jan Rijpstra<br />

ook, nu hij een jaar in functie is: hoe ervaart hij Noordwijk en de Noordwijkers?<br />

Is hij al een beetje gesetteld?<br />

Verder vindt u weer een veelheid aan andere onderwerpen die het decembernummer<br />

tot een lekker leesblad maken: voor en over mensen die mede maken dat Noordwijk<br />

een fijne plaats is om te wonen!<br />

Ik wens u mede namens de hele redactie fijne feestdagen toe!<br />

Frans Bruinzeel<br />

redactievoorzitter


50 jaar vrijwilliger<br />

Colofon<br />

COVERFOTO: BURO BINNEN<br />

WSN<strong>Leef</strong>! is een uitgave van Buro Binnen<br />

in opdracht van stichting Welzijn Senioren<br />

Noordwijk (WSN).<br />

WSN<strong>Leef</strong>! verschijnt vier keer per jaar.<br />

Editie 9 verschijnt half maart 2016.<br />

REDACTIE: Dorine Holman, Caroline Spaans,<br />

Thomas Steenvoorden, Linda Versteege en<br />

Yvonne Andrée Wiltens<br />

CONCEPT, VORMGEVING EN FOTOGRAFIE:<br />

Pauline de Ruiter en Thomas Steenvoorden<br />

Buro Binnen, Noordwijk<br />

PUZZEL: Henk Jongebloed<br />

REDACTIEADRES EN ADVERTEREN:<br />

Redactie WSN <strong>Leef</strong>!<br />

per adres:<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk<br />

redactie@wsnleef.nl<br />

Tel. 06 54 96 17 16<br />

www.wsnleef.nl<br />

VERSPREIDING: WSN<strong>Leef</strong>! wordt gratis huis aan<br />

huis verspreid in heel Noordwijk, 12.000 expl.<br />

Winterpret<br />

aan zee<br />

10<br />

34<br />

28<br />

Onder aandacht groeit alles<br />

Een glimlach, een woord, een groet,<br />

doet een eenzaam mens zo goed.<br />

Waarom zou je het dan niet geven<br />

het kost je immers maar even.<br />

Het verrijkt jezelf en een ander leven.<br />

Als je door je drukke bestaan,<br />

hier niet bij stil kan staan,<br />

komt het in de herfst van je eigen leven<br />

alleen op jezelf aan.<br />

(Gedicht van een vrijwilliger, Mike)<br />

© WSN<strong>Leef</strong>! 2015. Niets uit deze uitgave mag op welke<br />

manier dan ook worden gereproduceerd zonder uitdrukkelijke<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

Onmisbare hulp<br />

Els van Meurs<br />

Steun WSN<br />

Stichting Welzijn Senioren Noordwijk zet<br />

zich in voor het behouden en versterken<br />

van het welzijn van senioren in Noordwijk<br />

en exploiteert de senior-ontmoetingscentra<br />

Het Trefpunt en De Wieken.<br />

Om deze werkzaamheden goed te kunnen<br />

uitvoeren, is WSN afhankelijk van giften<br />

en donaties. Wilt u WSN steunen? Dat kan!<br />

Voor € 40 per jaar bent u al donateur en<br />

draagt u een steentje bij aan het welzijn van<br />

senioren in Noordwijk.<br />

Vissersvrouwen<br />

59<br />

Voor meer informatie:<br />

Telefoon (071) 711 43 34<br />

E-mail: info@stichtingwsn.nl<br />

www.stichtingwsn.nl<br />

14


Inhoud<br />

8 6<br />

Een jaar<br />

burgemeester<br />

Piet zijn passie<br />

12<br />

1 Voorwoord<br />

6 Burgemeester Jan Rijpstra<br />

Terugblik<br />

10 Coverstory<br />

Winterpret aan zee<br />

12 De passie van<br />

Piet van der Ploeg<br />

14 Frans Koeman<br />

schaatsen en meer<br />

18 Geen mantelzorg genoeg<br />

26 Seks met pensioen<br />

28 Henk Admiraal<br />

Vrijwillig maar niet<br />

vrijblijvend<br />

34 Kunst en Cultuur<br />

Els van Meurs<br />

40 Beachbiken<br />

43 Werken na je 65 ste<br />

Theo en Hanneke<br />

Koelewijn<br />

46 Aat Wortman<br />

SJC is mijn club<br />

51 Geloof, bezinning<br />

en spiritualiteit<br />

55 Wereldansen<br />

57 Carnaval seniorenmiddag<br />

59 Ons Kluppie<br />

Noortukse Vissersvrouwen<br />

60 Nieuwjaarsduik 2016<br />

62 Puzzel<br />

Participanten<br />

4 Stichting WSN<br />

8 Groot Hoogwaak<br />

20 Rijncoepel<br />

22 De Ouderenbonden<br />

24 Bibliotheek<br />

30 Marente<br />

32 ‘s Heeren Loo<br />

48 Gemeente Noordwijk<br />

Advertorials<br />

17 Sportarts Lex Mulder<br />

25 Algemene Noordwijkse<br />

Senioren Vereniging<br />

36 Aad Wijn<br />

37 Keurslager Krijn van der Bent<br />

38 bouAd adviesgroep bv<br />

39 De Stand van Zaken<br />

administratie kantoor<br />

52 Uitvaartverzorging<br />

Barbara Noordwijk<br />

Oproep<br />

participanten in WSN <strong>Leef</strong>!<br />

• Gemeente Noordwijk<br />

• Stichting WSN<br />

• De ouderenbonden ANSV, KBO en PCOB<br />

• Marente<br />

• Woonzorgcentrum Groot Hoogwaak<br />

• ‘s Heeren Loo Zorg voor mensen met een<br />

verstandelijke beperking<br />

• Rijncoepel, eerstelijnszorg voor chronische<br />

aandoeningen<br />

• Bibliotheek bollenstreek<br />

Heeft u interessante items<br />

voor ons <strong>magazine</strong> of wilt u uw<br />

organisatie meer onder de aandacht<br />

brengen van de Noordwijkers in de<br />

vorm van redactie, advertorial of<br />

advertentie? Stuur dan<br />

een mail aan:<br />

redactie@wsnleef.nl<br />

De Stichting WSN is opgericht op initiatief van de ouderenbonden<br />

ANSV, KBO en PCOB en de Gemeente Noordwijk. Noordwijk telt<br />

tal van organisaties en groeperingen die aandacht hebben voor<br />

het welzijn van (kwetsbare) senioren in Noordwijk. Een groot<br />

aantal van deze organisaties (ook wel de participant van WSN<br />

genoemd) is vertegenwoordigd in de Adviesraad van WSN.<br />

Zij adviseren en inspireren het bestuur van WSN en werken mee<br />

aan het samenstellen van het informatie-<strong>magazine</strong> WSN <strong>Leef</strong>!.<br />

3


WSN<br />

‘Gezondheid is een latente waarde’<br />

Welzijn op recept<br />

Neline van Toor (25) is per 1 november 2015 als projectleider bij de stichting WSN aangesteld<br />

om een nieuw project op te zetten in Noordwijk: Welzijn op Recept. Ze heeft sociale en<br />

organisatie- psychologie gestudeerd en is enorm gemotiveerd en enthousiast aan de slag gegaan:<br />

‘Bij zorgcentrum De Roerdomp in Nieuwegein is dit project ontwikkeld en daar is ook de naam<br />

verzonnen. Het project wordt plaatselijk uitgerold en waar nodig aangepast op de vraag die er per<br />

locatie is. Het is de bedoeling dat dit project over drie maanden ‘draait’ en dat een pilot gestart kan<br />

worden. Dat doen we samen met welzijnswerk Noordwijk.’<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN<br />

<<br />


Stichtingsvoorzitter Ewout Cassee coördineert het project in<br />

Noordwijk en legt in het kort uit waar het project precies om<br />

draait: ‘Huisartsen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten<br />

en andere hulpverleners krijgen soms te maken met patiënten<br />

die heel veel gebruik maken van hun diensten, zonder dat er<br />

veel perspectief zit in hun herstel. De betreffende hulpverlener<br />

zou bijvoorbeeld naast medicatie ook kunnen adviseren dat zijn<br />

patiënt meer onder de mensen moet komen. De welzijnssector<br />

komt in dat geval om de hoek kijken. Deze sector heeft twee<br />

doelen: het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken<br />

van de participatie in de maatschappij. Maar die welzijnssector<br />

is momenteel niet goed georganiseerd. Het advies: ‘Ga<br />

daar en daar heen of bel die en die’, blijkt voor velen (jong en<br />

oud!) vaak een te hoge drempel om alleen overheen te stappen.<br />

En hier komt de Welzijnscoach in beeld: De hulpverlener<br />

zegt: ‘Zal ík de welzijnscoach voor u benaderen en vragen of ze<br />

ú bellen met een voorstel?’ Kijk. Dan draai je het om. De meesten<br />

zullen dit voorstel met beide handen aannemen.’ Neline<br />

vult aan: ‘De bedoeling is om echt vraaggericht te werken en<br />

niet aanbodgestuurd, zoals dat vroeger het geval was. Het doel<br />

is dat de persoon zich beter gaat voelen. De bedoeling is om<br />

straks welzijnsarrangement aan te bieden. Deze hebben allemaal<br />

een ander thema. Natuur, bijvoorbeeld, of: Smakelijke<br />

Ontmoeting, of Samen Koken. Dit is slechts gedaan om het<br />

aanbod enigszins te kaderen: uiteraard is het mogelijk om andere<br />

of aangepaste activiteiten te doen. Zolang het maar binnen<br />

een bepaald budget past, is heel veel bespreekbaar.’<br />

In Nieuwegein loopt het project nu vier jaar. En met succes.<br />

Neline: ‘Het unieke is nu juist dat die welzijnscoach de tijd heeft<br />

om met de mensen mee te gaan die drempel over. En ook<br />

om mensen te helpen ontdekken wat ze nu echt leuk vinden.<br />

Kijk, een huisarts of andere hulpverlener kan natuurlijk heel goed<br />

een diagnose stellen of een advies geven, maar heeft geen tijd<br />

om sámen met zijn patiënt een welzijns-vervolgtraject te bewandelen.<br />

En daar heeft de welzijnscoach nu net wél tijd voor.’<br />

Ewout is heel blij met het geld dat de gemeente Noordwijk<br />

voor het project heeft vrijgemaakt: ‘Zeker drie jaar terug hadden<br />

we het idee al om dit project naar Noordwijk te halen. Uiteindelijk<br />

is het wethouder Marie-José Fles geweest die ervoor heeft<br />

gezorgd dat er geld vrijkwam om het op te starten. Het project<br />

is onderdeel van het Eigen Kracht Project, waarvoor de<br />

NELINE VAN TOOR<br />

EWOUT CASSEE<br />

D<br />

gemeente in totaal 100.000 euro beschikbaar heeft gesteld.<br />

Het project wordt gedragen door drie organisaties: de WSN,<br />

de Rijncoepel (ondersteuner groot aantal eerstelijns zorgverleners<br />

in de regio Rijnlanden) en het Kwadraad (maatschappelijk<br />

werk). Deze organisaties zitten ook in de stuurgroep, maar<br />

Neline moet het op poten zetten.’<br />

Neline is positief over de slagingskansen van het project: ‘Ik<br />

verwacht zeker dat we begin volgend jaar kunnen starten met<br />

de pilot. De behoefte bij de huisartsen en de praktijkondersteuners<br />

is er, dus ik verwacht een goede samenwerking.’<br />

Ewout: ‘Welzijn Op Recept is niet alleen voor senioren: het is<br />

voor iedereen. De WSN is dan wel een seniorenstichting, maar<br />

het blijkt dat gemeente en huisartsen graag één organisatie<br />

zien die de welzijnssector ‘doet’. We zijn nu in gesprek met het<br />

mantelzorgsteunpunt en het steunpunt vrijwilligers om te<br />

kijken of dat mogelijk is. Dat zal het komende jaar wellicht<br />

meer vorm krijgen, maar wat belangrijk is, is dat we goed<br />

kijken naar wie wat doet. Zeer waarschijnlijk zal de welzijnscoach,<br />

vanuit de Wieken actief zijn. En of Neline deze functie<br />

krijgt, zal de tijd leren. We zitten nu echt nog in de sfeer van<br />

het hardop denken. Het is allemaal nog niet gerealiseerd.<br />

Zo’n project heeft echt een aanlooptijd nodig.’<br />

‘Ook in Nieuwegein hebben ze er destijds vrij lang over gedaan.<br />

Daar is het project bijvoorbeeld gebaseerd op de zes<br />

principes van geluk: positief en optimistisch denken, zingeving,<br />

bewust leven en genieten, interactie met anderen,<br />

gezonde leefstijl en geluk delen.’<br />

Samen de<br />

drempel over<br />

Opvallend is dat ‘gezondheid’ niet in dit rijtje staat. Dat is toch<br />

waar alles om draait? Ewout: ‘Gezondheid is een latente waarde;<br />

dat wordt pas een waarde, wanneer je ‘m niet meer hebt.<br />

Ik heb eens in een onderzoek van een professor gelezen, dat<br />

wanneer je aan de gemiddelde senior vraagt wat zijn of haar<br />

verlangen is, je als antwoord krijgt: contact. Mensen om je<br />

heen, een gesprek, een aai over je bol. Die gezondheid, ach.<br />

Die gaat nu eenmaal achteruit. En is bovendien vaak lastig<br />

beïnvloedbaar.’<br />

Of Welzijn op Recept er echt komt is afhankelijk van het besluit<br />

van de subsidieverlener. Ewout: ‘De gemeente neemt<br />

de go/no-go-beslissing. En het zou mooi zijn als we subsidie<br />

krijgen voor drie jaar. Dat is een uitstekende periode voor<br />

een goede evaluatie en dan kun je kijken of het het geld waard<br />

is geweest.’<br />

5


INTERVIEW<br />

Eén jaar<br />

Burgemeester<br />

Al weer een jaar geleden,<br />

op 16 december 2014, trad Jan Rijpstra<br />

aan als burgemeester van Noordwijk.<br />

Inmiddels heeft hij de Noordwijkers leren<br />

kennen tijdens zijn openbare optredens<br />

in het dorp, en hebben de Noordwijkers<br />

hem leren kennen als een open en<br />

toegankelijk burgervader.<br />

Wij stelden hem een aantal vragen.<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

6<br />

Zijn uw verwachtingen ten aanzien<br />

van Noordwijk uitgekomen?<br />

‘Ik had eigenlijk geen verwachtingen.<br />

Ik was blij met mijn voordracht door<br />

de gemeenteraad en keek terug op<br />

een plezierige kennismaking met<br />

Noordwijk tijdens de procedure.<br />

Terugkijkend was het ook goed dat ik<br />

direct in Noordwijk ben komen<br />

wonen, vlakbij het gemeentehuis. Je<br />

krijgt zo snel een band met het dorp<br />

en door alle officiële werkzaamheden<br />

raak je snel bekend met de mensen<br />

en hun gebruiken. Daarnaast lag er<br />

voor mij direct een enorme uitdaging<br />

op bestuurlijk gebied en in mijn<br />

samenwerking met de raad en het<br />

college. Ik was snel ingewerkt en had<br />

al spoedig door dat ondanks dat<br />

Noordwijk een dorp is, het niet onder<br />

doet voor een gemiddelde stad als het<br />

gaat om projecten en belangen. Ik<br />

denk dat daar ook onze kansen voor<br />

de toekomst liggen. Als je ziet hoe<br />

veel bouwprojecten er nu op stapel<br />

staan en ook daadwerkelijk tot uitvoering<br />

komen. Die geven Noordwijk<br />

een nieuw gezicht. Zeker op de plaatsen<br />

die al jaren braak liggen. Ik heb<br />

inmiddels ook contact met Bever<br />

Holding (eigenaar van o.a. het Palaceplein,<br />

het Zingerterrein en een deel<br />

van het Vuurtorenplein) en heb het<br />

gevoel dat zij ook verder willen. Maar<br />

ook de huidige plannen aan de boulevard<br />

hebben mijn aandacht.


Het kan toch niet zo zijn dat partijen<br />

de hakken in het zand zetten en er<br />

niets van de grond komt. Uiteindelijk<br />

is het de raad die beslist. Zo is het in<br />

een moderne democratie geregeld.’<br />

Denk mee. Doe meer!<br />

‘Deze slogan vind ik belangrijk.<br />

Er wordt nogal eens kritiek gegeven<br />

op de gemeente dat er niets gebeurt.<br />

Men ziet geen resultaat, terwijl we<br />

juist het afgelopen jaar heel veel<br />

resultaten hebben geboekt. Met name<br />

het inrichten van het nieuwe Sociale<br />

Domein, met onze maatschappelijke<br />

organisaties. Door mensen mee te<br />

laten denken in de ontwikkeling van<br />

Noordwijk en daarvoor ook speciale<br />

ontmoetingen te organiseren, weten<br />

we als gemeente wat er speelt onder<br />

burgers. Al zijn die soms heel praktisch<br />

en kan niet iedereen het totaalbeeld<br />

overzien. Dat geeft wel eens<br />

discussies die lastig zijn. Men wil vaak<br />

alles; alleen niet in eigen achtertuin.<br />

Soms vragen mensen mij ook “wat is<br />

er gedaan met mijn opmerkingen?”,<br />

begrijpelijk. Maar men moet niet vergeten<br />

dat besluitvorming zorgvuldig<br />

moet en het soms lang kan duren<br />

door de naleving van allerlei regels.<br />

Pas als de raad ergens een besluit<br />

over genomen heeft wordt iets zichtbaar.<br />

Kijk bijvoorbeeld naar de plannen<br />

voor de reconstructie van de<br />

Parallel Boulevard. Ik vind dit een<br />

mooi voorbeeld van samenwerking<br />

tussen de verschillende disciplines<br />

binnen het gemeentehuis en burgers.<br />

Er ligt een mooi plan waar rekening is<br />

gehouden met het totaalbeeld en de<br />

individuele wensen van burgers. We<br />

gaan hiermee snel aan de slag. De<br />

inwoners dachten mee, en hebben<br />

meer bereikt.’<br />

‘Ik realiseer me wel dat we vaak tekort<br />

schieten in onze communicatie. Met<br />

alleen de gemeentelijke pagina’s red<br />

je het niet. Je kan daarop niets uitleggen.<br />

Ook vind ik de berichtgeving in<br />

de lokale kranten vaak kort door de<br />

bocht. Niet alle feiten worden<br />

genoemd, waardoor de lezer een verkeerd<br />

beeld kan krijgen en wordt er<br />

onnodig stemming gemaakt. Ik heb<br />

daar nu nog geen concrete oplossing<br />

voor. Bezoeken brengen in de wijken<br />

zou er eentje kunnen zijn. Dat doe ik<br />

al, maar zou ik graag meer willen doen.’<br />

Mijn eerste jaar<br />

is omgevlogen<br />

h<br />

Hoe kijkt u terug naar de ontwikkelingen<br />

in de zorg afgelopen jaar?<br />

‘Noordwijk heeft zijn zaken goed op<br />

orde. Er is hard gewerkt om de transitie<br />

te laten slagen. Natuurlijk zijn er<br />

individuele gevallen waar het mis is<br />

gegaan, maar er zijn voldoende<br />

mogelijkheden om met die mensen<br />

in gesprek te gaan en oplossingen te<br />

vinden. Dat doen we ook. Noordwijk<br />

heeft sterk ingezet op initiatieven<br />

vanuit de burger zelf. Met het project<br />

‘Eigen Kracht’, dat door wethouder<br />

Marie José Fles voortvarend wordt<br />

opgepakt, laten we zien eigen initiatieven<br />

te ondersteunen. Het aanbod<br />

en de verschillende regelingen moeten<br />

nog verfijnd worden dat heeft<br />

onze aandacht voor komend jaar. Het<br />

credo moet zijn ‘Ja mits’ en niet ‘Nee<br />

tenzij’. Voor volgend jaar hebben we<br />

ons als doel gesteld meer mensen<br />

deel te laten nemen aan de maatschappij.<br />

Ik weet zeker dat iemand die<br />

nu werkeloos thuis zit met een uitkering,<br />

veel liever nuttig bezig is als vrijwilliger<br />

of in een baan. Er worden<br />

nog te veel mogelijkheden onbenut<br />

gelaten. We moeten kijken naar de<br />

kansen. Laat mensen in de zomer<br />

bijvoorbeeld assisteren op de boulevard<br />

als gastvrouw/heer bezoekers op<br />

weg helpen, of assisteren bij de fietsenstalling.<br />

Dat zijn maar een paar<br />

simpele voorbeelden, maar zo zijn er<br />

legio mogelijkheden te bedenken.<br />

Laten we creatief zijn.’<br />

Tot slot, valt het burgemeesterschap<br />

u zwaar?<br />

‘Niet zwaar maar wel heel druk. Zoals<br />

ik eerder zei, Noordwijk is een kleine<br />

stad. Op dit moment ben ik zeven<br />

dagen in de week aan het werk. Dat<br />

kan nu ook omdat mijn vrouw nog in<br />

Zwitserland woont. Zij heeft haar<br />

werk daar, en ik hier. Dat is soms wel<br />

een beetje zwaar. Aan de andere kant<br />

heeft het mij ook de mogelijkheid<br />

geboden om me snel in te leven in<br />

Noordwijk. Ik ben nog nooit met<br />

tegenzin naar mijn werk gegaan, het<br />

is altijd leuk! Voor hobby’s heb ik echter<br />

geen tijd. Dat wil ik komend jaar<br />

wel weer oppakken. Schrijven, fotograferen<br />

en meer sporten. Mijn vrijwilligerswerk<br />

blijf ik wel doen. Ik vind<br />

ook dat iedereen als vrijwilliger<br />

ergens wat kan doen. “Ik heb het te<br />

druk’ is geen reden. Vrijwilliger zijn is<br />

een keuze en het versterkt je plezier<br />

in het leven.’<br />

ZELF ACTIEF VRIJWILLIGER<br />

Burgemeester Rijpstra is zelf vrijwilliger bij diverse organisaties en<br />

heeft een sterke voorkeur voor watergerelateerde instanties. Zo is<br />

hij landelijk voorzitter van de Reddingbrigades Nederland, voorzitter<br />

van de KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding),<br />

vicevoorzitter van de KIMO (platform voor bestuurders van gemeenten<br />

met een belang bij de zee) en voorzitter van de Plaatselijke Commissie<br />

van de KNRM in Noordwijk. Deze laatste functie is traditioneel gereserveerd<br />

voor de burgemeester. Rijpstra is dan ook regelmatig in het<br />

boothuis aan de Bosweg te vinden. Trots is hij, als medeinitiatiefnemer,<br />

op de stichting Dutch Don’t Drown Foundation. Deze stichting zet zich<br />

met beperkte middelen in over de gehele wereld met als doel zo veel<br />

mogelijk mensen te leren zwemmen. Vooral in arme landen verdrinken<br />

jaarlijks veel mensen omdat ze niet kunnen zwemmen. Vrijwilligers van<br />

de stichting geven ter plaatse een zwemopleiding. Met KIMO gaat de<br />

stichting, samen met de KNRM en reddingbrigade, in Noordwijk een<br />

clinic op scholen aanbieden ter voorkoming van verdrinking op zee als<br />

gevolg van muien en stromingen.<br />

7


Groot Hoogwaak<br />

Sinds 2010 werkt Marlies<br />

van der Vring als coördinator<br />

welzijn en vrijwilligers<br />

bij Groot Hoogwaak. Ze<br />

schetst een team van zo’n<br />

160 goed gemotiveerde<br />

mensen, met een groot<br />

verantwoordelijkheidsgevoel.<br />

‘Op mijn verlanglijstje staan<br />

altijd nog meer vrijwilligers.<br />

Ze hebben zo’n meerwaarde<br />

voor cliënten.’<br />

VRIJWILLIGER<br />

WORDEN?<br />

We hebben altijd<br />

vacatures voor<br />

enthousiaste vrijwilligers.<br />

Wilt u meer weten? Neem<br />

contact op en stuur een<br />

mail naar Marlies van der<br />

Vring: mvandervring@<br />

groothoogwaak.nl.<br />

Of kijk op www.<br />

groothoogwaak.nl.<br />

U bent van harte welkom!<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

<<br />

MARLIES VAN DER VRING<br />

Als je de vrijwilliger weghaalt,<br />

houd je hele, héle arme zorg over<br />

8<br />

Levenswijsheid en appelmoes<br />

We spreken elkaar in het halfronde restaurant De Duinpan.<br />

Het is koffietijd, en heel wat tafeltjes zijn bezet. Marlies kijkt<br />

rond. ‘Ik heb altijd veel affiniteit gehad met de ouderenzorg.<br />

Waarom? Ouderen hebben zó veel te vertellen, daar word je<br />

zelf ook rijker van.’ Ze lacht: ‘Het heeft me naast veel levenswijsheid<br />

ook praktische tips opgeleverd. Bijvoorbeeld hoe je<br />

lekkere appelmoes kunt maken. Dat wist ik 30 jaar geleden<br />

nog niet.’<br />

Rolstoelwandelen of klaverjassen<br />

‘Coördineren, dat doe ik nu al 25 jaar. Lekker zelfstandig werk,<br />

en geen dag is hetzelfde. Voor het selecteren van vrijwilligers<br />

heb ik voelhorens ontwikkeld. Voor iedereen is wel iets te doen,<br />

maar niet op alle plekken. Waar beleeft iemand plezier aan?<br />

Wat geeft voldoening? Rolstoelwandelen, maaltijden rondbrengen,<br />

mensen thuis bezoeken, klaverjassen of iets anders? Dat<br />

moeten we samen goed afstemmen.’<br />

Vrijwilligers hard nodig<br />

‘Eerst waren het vooral vrouwen die na de zorg voor de kinderen<br />

vrijwilligerswerk gingen doen. Een hele stabiele, loyale<br />

groep. Nu is er meer diversiteit. In leeftijd, achtergrond, en aanleiding.<br />

Uit betrokkenheid, tijdens werkeloosheid, een studie,<br />

maatschappelijke stage, etc. Soms voor korte tijd, soms voor<br />

langere tijd. In principe zijn alle helpende handen welkom. En<br />

die diversiteit is mooi en heel goed. Typerend voor Noordwijk?<br />

Dat ‘ons kent ons’ en het omzien naar elkaar.’<br />

Werk verdringen?<br />

‘Nee, er is een duidelijke scheiding tussen de zorgtaken van<br />

betaalde krachten en de taken van vrijwilligers. Onze vrijwilligers<br />

zorgen voor een toevoeging op de kerntaken, voor een<br />

plus voor onze cliënten. Wel is de druk op de gehele zorg groter<br />

geworden. En de zorgvraag is verzwaard. Als je vrijwilligers<br />

weg zou halen, dan heb je niet méér banen voor betaalde<br />

krachten. Maar houd je wel héle arme zorg over.’


Buschauffeur<br />

Mike (56) rijdt op de bus mensen naar<br />

hun bestemming. ‘Vanmiddag naar het concert<br />

in Huis ter Duin, komende dagen door heel het<br />

dorp. Mijn programma zit aardig vol’, zegt Mike. ‘Ik<br />

vond hier mijn plek als vrijwilliger toen ik zelf in een<br />

dip zat. Nu ben ik weer onder de mensen en ervaar<br />

de wisselwerking; als je iets geeft, krijg je er ook<br />

wat voor terug. Het gaat met mij nu veel beter<br />

en ik hoop dat als ik in een verzorgingstehuis<br />

terecht mocht komen, er dan nog steeds<br />

mensen zijn die dit willen doen.’<br />

Als duo bezorger door Noordwijk met een warme maaltijd<br />

Wim van Schie (78) en Frans de Lincel (75) zijn vrijwillig<br />

maaltijdbezorgers. Ze vormen een uniek team. Nadat Wim twee nieuwe<br />

heupen had gekregen binnen twee jaar, wilde hij ermee stoppen. Het<br />

lopen viel hem zwaar. De oplossing werd gevonden in een bijrijder.<br />

Helaas kreeg deze bijrijder een ongeluk op zijn fiets en zocht Wim naar<br />

een vervanger. In het kerkkoor sprak hij Frans aan en die wilde de taak<br />

wel overnemen. Zo gezegd, zo gedaan. Nu vormen ze een duo. Wim: ‘Ik<br />

doe dit al ruim vijftien jaar. Ik heb het baantje overgenomen van Jo de<br />

Haas. Maar zei hij, “ik heb nog een klussie” en vroeg mij ook de kerkradio<br />

en persoons alarmering te doen. Dat heb ik er nog een heel tijdje bij<br />

gedaan. Uiteindelijk nu alleen het bezorgen nog op maandag en vrijdag.<br />

Dan ben je een uurtje bezig en dat is te overzien. Ik ben ook de jongste<br />

niet meer’, lacht Wim. Frans: ‘Ik doe de lange afstanden. We hebben<br />

geen tijd voor praatjes<br />

met de mensen maar<br />

onderling des te meer.<br />

Het is eigenlijk heel leuk<br />

zo samen door het dorp<br />

crossen. En we helpen<br />

er nog anderen mee<br />

ook!’<br />

TEVREDENHEIDSONDERZOEK<br />

VRIJWILLIGERS<br />

Dit jaar heeft Groot Hoogwaak een extern bureau<br />

ingeschakeld voor een tevredenheidsonderzoek<br />

onder de vrijwilligers. Marlies: ‘Heel zinvol en<br />

leerzaam. Een groot aantal vrijwilligers deed mee en<br />

de organisatie heeft mooie cijfers gekregen. Een punt<br />

van aandacht: vrijwilligers willen betere informatie<br />

krijgen. Zowel beleidsmatig als op ondersteunend<br />

vlak. Ze willen weten wat er speelt. En hoe ze daar als<br />

vrijwilligers mee om kunnen gaan. Tevredenheid van<br />

vrijwilligers is héél belangrijk. Want plezier straal je<br />

uit. Binnen én buiten de organisatie.’<br />

Gezellig middagje<br />

kletsen of wandelen<br />

Truus Dekker (61) kreeg wat meer tijd nadat haar kinderen de<br />

deur uit waren. Ze had altijd al interesse in vrijwilligerswerk en na<br />

een Open Dag besloot ze de knoop door te hakken. Na het invullen van<br />

wat formaliteiten was ze vrijwilliger bij Hoogwaak. Twee keer in de<br />

week bezoekt ze mevrouw Peeters (83) die hier zichtbaar blij mee is.<br />

Truus: ‘Als het mooi weer is gaan we wandelen. Soms naar strand of op de<br />

trimbaan. Tussendoor even rusten op de rollator, we hebben geen haast. Nu<br />

het weer wat slechter is neem ik vaak een fotoboek of atlas mee. Dan<br />

kijken we waar we allemaal al geweest zijn. Ik hou van kletsen, dat doe<br />

ik liever dan tafeldekken of zo. De middag is zo om en mevrouw<br />

Peeters verheugt zich er altijd op, dat kan ik zien aan haar<br />

stralende lach. Ik ben blij dat ik dit gedaan heb,<br />

het is voor beiden leuk.<br />

9


Noordwijk Winter Wonderland<br />

Hollandse gezelligheid<br />

voor jong & oud<br />

Gezellig met het hele gezin genieten<br />

van winterse taferelen. Een ouderwetse<br />

Noordwijkse traditie, dat is wat Noordwijk<br />

Winter Wonderland moet worden. Een<br />

echte ijsbaan van 150 m 2 , een heuse<br />

Alpenstube. En natuurlijk ontbreekt het<br />

niet aan winterse lekkernijen.<br />

10<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE<br />

BEELD BURO BINNEN


winterpret aan zee<br />

De broers Martijn en Michiel van den Berg hebben er zin<br />

in. ‘Het is een droom die we al jaren hebben, maar die we<br />

steeds voor ons uitschoven. We waren druk met Bries,<br />

met Vesper. Er waren andere initiatieven voor een<br />

schaatsbaan. Dit jaar was de weg vrij en zijn we er vol<br />

enthousiasme voor gegaan.’<br />

Vertier<br />

De Hollandse gezelligheid staat centraal. Er komt een<br />

150 m 2 grote ijsbaan met écht ijs. In het duin herrijst een<br />

Alpenstube. ‘We nodigen alle scholen uit om te komen<br />

schaatsen. We organiseren volop activiteiten, draaien<br />

kerstfilms en er worden workshops gegeven. Het is echt<br />

vertier voor jong & oud. In de weekenden en kerstvakantie<br />

worden er allerlei gezellige activiteiten en festiviteiten<br />

georganiseerd zoals: ‘Noordwijks Open Kampioenschap<br />

Eisstockschiessen’ voor ouder & kind en een competitie<br />

Nagel Schlag.<br />

Genieten<br />

Carla Versteege-Wowijs is samen met haar moeder,<br />

dochter en kleindochter naar de schaatsbaan gekomen.<br />

‘Zelf sta ik niet meer op de schaats, maar ik vind het<br />

heerlijk om naar mijn kleindochter Roos te kijken. Je ziet<br />

haar genieten! Natuurijs is niet meer vanzelfsprekend<br />

tegenwoordig. Dus om haar zo dicht bij huis toch die<br />

winterse ervaring te bieden, is fantastisch. En het blijft<br />

ook bijzonder dat wij dat nog met vier generaties kunnen<br />

doen!’<br />

Innerlijke mens<br />

Natuurlijk zijn Michiel en Martijn ook goed in het bedienen<br />

van de innerlijke mens. ‘Dat is iets waarmee wij het<br />

bezoekers nog aangenamer willen maken. Gedurende<br />

de hele middag en avond kan men aanschuiven voor<br />

heerlijke stamppotten met bijpassende garnituren voor<br />

sléchts 10 euro, maar warme Luikse wafels, Glühwein,<br />

verse erwtensoep, warme chocomel en traditionele crêpes<br />

ontbreken ook niet. Al het lekkers waar je aan denkt als de<br />

openhaard lekker knettert, wordt geserveerd.’<br />

Agenda<br />

De agenda is te zien op www.noordwijkwinterwonderland.<br />

nl. Je kunt ook via social media de activiteiten volgen door<br />

de pagina “leuk te vinden” van www.facebook.com/<br />

noordwijkwinterwonderland. Inschrijvingen voor de<br />

activiteiten verlopen via de Facebookpagina en via email:<br />

info@noordwijkwinterwonderland.nl.<br />

In Noordwijk is veel te doen voor grootouders en<br />

hun kleinkinderen. We geven nog een paar tips<br />

voor in de kerstvakantie:<br />

Een paar favorieten van Carla:<br />

Bioscoop in de Muze<br />

Bibliotheek Noordwijk<br />

Een paar favorieten van Roos:<br />

Ontbijtje bij de Hema<br />

Zwembad BinnenZee<br />

Nog wat tips van WSN <strong>Leef</strong>!<br />

Museum Noordwijk<br />

Museum Veldzicht<br />

Het Jan Verwey Natuurcentrum<br />

Space Expo<br />

Wandelen door de duinen, over strand, in het bos<br />

Shoppen in de Hoofdstraat & de Kerkstraat –<br />

natuurlijk ergens iets eten & drinken<br />

ALLE LOF VOOR DE INITIATIEFNEMERS<br />

MARTIJN EN MICHIEL VAN DEN BERG<br />

VIER GENERATIES WINTERPRET<br />

11


Mijn passie<br />

Ikonen en bouwen<br />

zijn de passies van<br />

Piet van der Ploeg<br />

Docent bij Marie ter Zee en nog veel meer<br />

Veel oudere Noordwijkers zullen Piet van der Ploeg<br />

(1942) kennen als timmerman en bouwkundige,<br />

werkzaam voor verschillende aannemers uit o.a.<br />

Noordwijk en Katwijk. Jongere dorpsgenoten<br />

kennen hem waarschijnlijk vooral als ‘de man<br />

van de ikonen’ en de drijvende kracht achter de<br />

expositie Bouwen aan vrede in Maria ter Zee,<br />

centrum voor geloof en cultuur. Waarin zijn beide<br />

passies samenkomen: kunst, en dan met name<br />

ikonen, en het bouwen. Letterlijk, zoals hij vroeger<br />

deed, maar ook bouwen aan contact tussen<br />

mensen, bouwen aan begrip, verdraagzaamheid<br />

en vrede. En bouwen aan je eigen leven.<br />

D<br />

TEKST DORINE HOLMAN BEELD BURO BINNEN<br />

D<br />

Laten we met je laatste project beginnen. Waarom heb je<br />

de expositie ‘Bouwen aan vrede’ opgezet?<br />

‘Als kind van drie jaar, geboren en opgroeiende in Noordwijk,<br />

heb ik heel bewust de hongerwinter van 1944-1945<br />

meegemaakt. Ik heb daar nog heldere herinneringen aan.<br />

Met mijn drie zusjes en ouders in de slaapkamer, bang<br />

voor de bom die ons zou kunnen ombrengen. Soldaten in<br />

de straat, wachtposten bij de tankval op de Gooweg. Van<br />

de bevrijding weet ik gek genoeg niets meer. Dus dat we<br />

dit jaar de unieke situatie van ‘70 jaar in vrijheid leven’<br />

mochten vieren was voor mij een reden om dit, samen<br />

met een fantastische groep vrijwilligers, groots aan te<br />

pakken. We hebben alle scholen in Noordwijk en alle katholieke<br />

scholen van de Parochie Sint Maarten Bollenstreek<br />

gevraagd om mee te doen. En twee gevangenissen:<br />

Teylingereind uit Sassenheim en de Penitentiaire Inrichting<br />

Zoetermeer. Bij die organisaties kwam ik door een<br />

van mijn cursisten, die in de PI Zoetermeer pastoraal<br />

werkster is. Iedereen werd gevraagd hun eigen expressie<br />

te geven aan het thema bevrijding en vrijheid. Dat leverde<br />

hele persoonlijke, ontroerende en vooral mooie A3-panelen<br />

op. Die werden tot begin december jl. tentoongesteld<br />

op de lange, kale buitenmuur rond de kerk. In een piramidevorm,<br />

als symbool van het leven, waarin het voor iedereen<br />

ook op- en af gaat. Ook deden er 50 kunstenaars mee,


die hun schilderijen in de kerk exposeerden. Het project<br />

was een groot succes, ruim 2000 bezoekers. Ja, wij zorgen<br />

wel dat de kerk vol komt!’, lacht Piet.<br />

Hoe ben je als bouwkundige er nou toe gekomen om<br />

ikonen te gaan schilderen?<br />

Toen ik voor mijn werk, in 1993, een klooster in Amstelveen<br />

verbouwde, vertelde de verantwoordelijke pater na<br />

een bouwvergadering dat hij begon met een cursus ikonen<br />

schilderen. In die tijd deed ik al veel aan Hindeloopen<br />

schilderen maar raakte daar op uitgekeken. Dus dit leek<br />

me een leuk alternatief. Nou, het stond nog in de kinderschoenen<br />

hoor. In het land der blinden is eenoog koning,<br />

kan ik nu zeggen.’<br />

En toen?<br />

‘Toen gebeurde er iets dat mijn leven totaal op z’n kop zette.<br />

Ik kreeg in 1998 een hartinfarct en had een ‘bijna dood<br />

ervaring’. In de ziekenauto steeg ik op uit mijn lichaam.<br />

Ik kwam in een soort gouden tunnel met mooie warme<br />

kleuren en een goddelijk licht. Het gekke was dat ik niet<br />

hoefde te ademen. Maar ik dacht, “als ik niet meer adem<br />

ga ik dood. En dat kan nog niet. Ik heb een vrouw en drie<br />

kinderen. Ik heb nog 30 iconen die afgemaakt moeten<br />

worden en ik wil er nog zoveel schilderen.” En hup, ik zat<br />

weer in mijn lijf. Aangekomen in het ziekenhuis werd ik<br />

gedotterd. En toen ging ik weer bijna dood. Het ballonnetje<br />

bleef namelijk hangen en brak af. Ik moest geopereerd<br />

worden. Na de operatie kwam ik via via in België. En daar<br />

kwam ik in aanraking met een Belgische/Russische orthodoxe<br />

priester die gespecialiseerd was in ikonen. In 1999<br />

ben ik lessen bij hem gaan volgen en heb toen de techniek<br />

pas echt goed geleerd. En sindsdien geef ik ook les. Vijf<br />

keer per week. Cursisten komen uit heel Nederland!’<br />

Dat is een buitengewoon indrukwekkend verhaal. Wat<br />

heeft dat met je geloof gedaan? Sta je sindsdien anders<br />

in het leven?<br />

‘Nou ja, ik ben ánders gelovig geworden. Op de katholieke<br />

manier geloof ik niet. Ik denk ook niet dat het ‘ware geloof’<br />

bestaat. Overal is wat uit te halen, geloof is altijd iets persoonlijks.<br />

Iemand die beweert de waarheid in pacht te<br />

hebben is een leugenaar. Geloven is een groot mysterie.<br />

Ik ben meer een soefi, heb ook meegebouwd aan de Soefitempel<br />

in Katwijk. Ik geloof wel dat het leven doorgaat als<br />

je dood gaat. Dat heb ik tenslotte zelf ondervonden, indertijd<br />

met mijn bijna dood ervaring. En of ik anders in het<br />

leven sta? Ja, bij het mislukken van het dotteren heb ik een<br />

trauma opgelopen. Daar heb ik nog last van. Na de operatie<br />

ben ik veranderd. Ik ben heel moeilijk, kan het anderen<br />

best lastig maken.’<br />

Wilt u ook ikonen leren schilderen bij Piet<br />

van der Ploeg in Maria ter Zee, centrum voor<br />

geloof en cultuur? Kijk voor meer informatie<br />

op www.mariaterzee.nl of bel met Piet op<br />

0612 10 12 02. Mailen kan ook:<br />

pjmvanderploeg@tiscali.nl. De door de<br />

cursisten gemaakte ikonen zullen gewijd<br />

worden tijdens een feestelijke<br />

ZaterdagAvondAnderZ viering op<br />

5 maart 2016.<br />

En verder, wat doe je nog meer nu je 73 bent?<br />

‘Ik doe veel voor de samenleving. Ik vind gewoon dat we<br />

niet hier op aarde zijn gekomen om met onze armen over<br />

elkaar te zitten. Zolang je nog wat kan moet je wat doen.<br />

Zowel lichamelijk als geestelijk. Ik ben dan ook zo actief<br />

mogelijk. Toevallig doe ik veel in de Marie ter Zee, met<br />

mijn cursussen ikonen schilderen. En daar doen veel<br />

mensen aan mee. Sommige zijn er aan verslaafd. Eigenlijk<br />

doe ik dus een soort verslavingszorg. Ik houd mensen uit<br />

de kroeg, van de straat en help ze uit de bajes. Maar verder<br />

doe ik ook dingen voor mezelf hoor. Ik zit in drie koren<br />

(het koor van Maria ter Zee, Schola Gregoriana en het<br />

vriendenkoor van het Dobbelmannduin: ‘Te hooghe<br />

noot’). En ik maak ook andere schilderijen. Zoals Cecilia en<br />

Catharina. Of Petrus met de engel. Klassieke afbeeldingen<br />

vind ik het mooist om te schilderen. Abstracte kunst zegt<br />

me niets. In de Marie ter Zee zijn we nu bezig met de voorbereiding<br />

van de expositie voor 2016. Die gaat over de verschillende<br />

gezichten van barmhartigheid. We proberen er<br />

met elkaar weer iets moois van je maken. Ik adviseer leeftijdsgenoten<br />

om ook actief te blijven en zich in te zetten<br />

voor de maatschappij.’<br />

Klassieke afbeeldingen vind<br />

ik het mooist om te schilderen<br />

13


Sport en meer<br />

‘Het clubhuis<br />

is mijn leven’


Simone Koeman en haar vriend<br />

Floris Donker runnen sinds<br />

september 2013 het NIJC Gevers<br />

Clubhuis. Vader Frans Koeman is<br />

hun rots in de branding in drukke<br />

tijden, hij springt bij als het nodig is.<br />

‘Elke dag is anders en dat maakt dat<br />

het eigenlijk niet als werken voelt!’<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE RBEELD BURO BINNEN<br />

FLORIS DONKER, SIMONE KOEMAN EN FRANS KOEMAN<br />

In de winter volgen ze het weerbericht op de voet, want<br />

wat zou het leuk zijn als er dit jaar een ijsbaan komt bij de<br />

Gevers. Simone: ‘In februari 2013 lag er voor het laatst ijs<br />

op de baan. Wij zijn in september 2013 gestart in het clubhuis<br />

en sindsdien heeft het niet meer zo hard gevroren<br />

dat het ijs opgespoten kon worden. Maar voor dit jaar heb<br />

ik er een goed gevoel over. Jan de Ridder (zoon van Jop<br />

de Ridder, overleden in 2013, jarenlang voorzitter van de<br />

NIJC, red.) zegt dat het dit jaar wel koud móet worden,<br />

omdat de gemiddelde temperatuur in maart rond de 5.5<br />

graden moet liggen. Tot nu toe is het gemiddeld te warm,<br />

dus er moet wel een koufront komen om dat weer in balans<br />

te krijgen! En ik heb echt gezien dat er dit jaar meer<br />

eikels van de bomen zijn gevallen – dat is ook een voorteken<br />

dat er een koude winter in het verschiet ligt!’<br />

Ondernemersplan<br />

In 2013 deed zich de mogelijkheid voor om je in te schrijven<br />

om het clubhuis van de NIJC te pachten. Simone zag<br />

dat wel zitten. ‘Als kind liep ik hier al rond, omdat mijn<br />

ouders tennisten en mijn vader schaatste. Zelf heb ik ook<br />

nog een aantal jaren geschaatst, toen ik een jaar of tien<br />

was. Ik ben niet echt een schaatser. Ik vond het vooral leuk<br />

in de bus, dan kreeg ik snoepjes mee voor onderweg. En<br />

toen ik een keer een wedstrijd schaatste was ik meer bezig<br />

met waar mijn ouders op de tribune zaten dan met de<br />

wedstrijd zelf. Toen ik twintig was ben ik gaan tennissen,<br />

dat ging super en dat doe ik nu nog steeds. Hoewel ik er<br />

nu wel minder tijd voor heb, omdat ik natuurlijk niet kan<br />

tennissen en werken tegelijk! Al die jaren dat ik hier rondliep,<br />

had ik het er wel eens met mijn vader over dat het zo<br />

leuk zou zijn als wij het clubhuis zouden runnen. Ik zag<br />

het helemaal voor me. Toen de kans zich voordeed in<br />

2013, heb ik een ondernemersplan geschreven en dat ingediend.<br />

Het was heel spannend – want er waren meer<br />

mensen die het zagen zitten. Maar uiteindelijk bleek ons<br />

plan het beste! Dat was toen best nog even omschakelen.<br />

Ik werkte als verzekeringsadviseur en opeens moest ik een<br />

clubhuis draaien! Toch is het allemaal goed gegaan. Als je<br />

iets echt wilt, dan lukt het ook.’ Samen met Floris draait ze<br />

nu al ruim twee jaar het clubhuis. ‘En mijn vader helpt als<br />

het nodig is. Daar zijn we zo blij mee, hij is echt onze rots<br />

in de branding!’<br />

Elfstedentocht<br />

Met zijn 68 jaar is Frans een superfitte senior. Nog elke<br />

week staat hij drie keer op de schaatsbaan en tennist<br />

hij ook nog regelmatig. ‘Ik heb eigenlijk altijd graag<br />

geschaatst’, vertelt Frans. ‘Als kind al bond ik de schaatsen<br />

onder. In die tijd lag er nog elk jaar natuurijs. Toen ik<br />

g<br />

Ik heb eigenlijk altijd<br />

graag geschaatst<br />

15


ouder was ging ik samen met Hans Westgeest tochten<br />

schaatsen. Ik heb zelfs drie keer de elfstedentocht gereden,<br />

in 1985 en 1986 recreatief en in 1997 was ik één van de 300<br />

wedstrijdschaatsers die werden uitgeloot om mee te<br />

schaatsen. Helaas heb ik toen geen kruisje gehaald. Ik<br />

werd 130ste en ik was nét te laat binnen! Dat is wel jammer,<br />

maar de ervaring nemen ze me niet af. Ik ben nog<br />

steeds lid van de Elfstedenvereniging, dus als de tocht der<br />

tochten er dit jaar komt, dan schrijf ik me zeker weer in!’<br />

Frans schaatst nu nog wekelijks een marathonwedstrijd bij<br />

de ‘veteranen’. ‘De Masters 2, of M2, noemen ze dat. Ik kom<br />

nog steeds mee met veel jongere gasten en zolang dat<br />

goed gaat blijf ik dat doen. Ik kan ook nog een niveau zakken,<br />

naar M3 of M4. En als dat ook niet meer gaat kan ik<br />

nog recreatief schaatsen. Stoppen, daar denk ik niet aan.<br />

Schaatsen doe ik echt tot ik er bij neer val!’<br />

Elke dag open<br />

In de zomer zit het clubhuis vol met tennissers, in de winter<br />

met schaatsers. ‘Tenminste, als er ijs ligt’, zegt Simone.<br />

‘Hoewel de NIJC hier het thuishonk heeft, kan er natuurlijk<br />

alleen maar geschaatst worden als er ook daadwerkelijk ijs<br />

ligt, anders gaan ze naar de ijsbaan in Haarlem en komen<br />

ze niet hier. In de winter is het voor ons dus rustig. Er kan<br />

wel gewoon worden getennist op de pro bounce banen,<br />

maar er is geen competitie. Maar daar verzinnen we dan<br />

ook steeds wel weer wat op. Zo doen we ’s winters ook catering<br />

en hebben we regelmatig thema avonden, zoals een<br />

stampottenavond of een galadiner of een Hollands feestje.<br />

En steeds meer mensen weten ons ook te vinden als ze iets<br />

te vieren hebben. Want niet alleen leden zijn hier welkom,<br />

we zijn een volwaardige horeca onderneming en we bieden<br />

kwaliteit. Er komt niets uit een pakje, alles is vers. Op<br />

vrijdag en zaterdag hebben we diner en iedere eerste vrijdag<br />

van de maand is het Chateau Briand avond. We zijn<br />

zeven dagen per week open en ook dan is het superfijn<br />

dat pa af en toe inspringt. Wat we sinds twee jaar ook weer<br />

doen is een Noortuks Tennis Toernooi organiseren. We<br />

verkopen dan lootjes en de opbrengst daarvan is voor een<br />

goed doel, dit jaar was dat De Edwin van der Sar Foundation.<br />

We zijn altijd bezig om er iets van te maken. Het voelt<br />

voor mij ook niet als werken, het clubhuis is mijn leven. De<br />

hele dag mensen om me heen, ik hou ervan. En als je dan<br />

ook nog eens overladen wordt met complimenten dat je het<br />

zo goed doet, dan is dat geweldig en motiveert dat om er<br />

elke dag weer een mooie dag van te maken.’<br />

LINKS SIMONE IN DE OUDE NIJC KLEDING, RECHTS HAAR ZUSJE<br />

16<br />

FRANS OP DE IJSBAAN HAARLEM<br />

WAAR HIJ NOG MINIMAAL DRIE<br />

KEER IN DE WEEK TE VINDEN IS


Sportarts Mulder<br />

Lex Mulder is sport- en orthomanueel arts in Noordwijk. Steeds meer<br />

mensen weten eerder de weg naar zijn praktijk te vinden. ‘Mond tot mond<br />

reclame is nog altijd de beste reclame’, zegt Mulder. Maar ook het aantal<br />

verwijzende huisartsen en specialisten vertoont al jaren een stijgende lijn.<br />

Dr. A. Mulder<br />

Praktijk voor orthomanueleen<br />

sportgeneeskunde<br />

Van de Mortelstraat 204<br />

2203 JL Noordwijk<br />

Tel. (071) 362 0582<br />

www.sportmed.nl<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD PR<br />

‘Als ik het probleem niet kan oplossen,<br />

is de juiste doorverwijzing zo belangrijk’<br />

Klachten aan het zogenaamde ‘bewegingsapparaat’ kunnen<br />

hardnekkig zijn en rug- en nekklachten geven vaak veel pijn.<br />

Lex Mulder heeft al veel mensen behandeld en van hun klachten<br />

afgeholpen. ‘Maar ik ben geen wonderdokter’, lacht Mulder. ‘Het<br />

voordeel van behandeling in mijn praktijk is wel dat ik al na twee<br />

of drie behandelingen weet of ik voor verlichting of verbetering<br />

van de klachten kan zorgen. De kosten voor therapie blijven zo<br />

beperkt. Als ik mensen niet kan helpen, dan weet ik naar welke<br />

arts of voor welke behandelmethode het beste gekozen kan<br />

worden, zodat de klachten alsnog aangepakt kunnen worden.’<br />

OP DE MRI IS DUIDELIJK EEN BOTUITSTEEKSEL<br />

TE ZIEN DIE EEN ZENUW RAAKT<br />

Doorverwijzen<br />

Grada van Exter had pijn in haar nek, met uitstraling naar haar<br />

arm. De fysiotherapeut wist zich er geen raad meer mee en Grada<br />

kwam terecht bij Lex. Grada: ‘Ik was al eerder bij Lex geweest<br />

en ook toen had hij me goed behandeld. Zowel de neuroloog als<br />

de radioloog konden na een MRI geen diagnose stellen. Ik ben bij<br />

Lex terecht gekomen en hij heeft de MRI opgevraagd en het bekeken.<br />

Hij zag vrijwel direct dat ik een nekhernia had. Of nou ja,<br />

officieel had ik ‘een botuitsteeksel die een zenuw raakte’. Uiteindelijk<br />

ben ik bij professor Peul terechtgekomen, hoogleraar Algemene<br />

Neurochirurgie, en hij bevestigde de conclusie van Lex.<br />

Met behandelingen van Lex hebben we nog geprobeerd om een<br />

operatie te voorkomen – want de plek is lastig en een operatie<br />

brengt veel risico’s met zich mee. Maar uiteindelijk bleek na een<br />

aantal behandelingen dat de enige oplossing toch een operatie<br />

was. Gelukkig is het goed gegaan en ben ik nu van mijn pijn af!’<br />

17


Jo van Rijn-Steenvoorden (93)<br />

woont ondanks haar hoge leeftijd<br />

nog altijd zelfstandig. Samen met haar<br />

dochter Cock (72) en zoon Arnold (69)<br />

runden ze, tot enkele jaren geleden,<br />

familiepension Zonnedak aan de<br />

Quarles van Uffortstraat. Met fraai<br />

uitzicht op Noordwijk-Binnen zou Jo<br />

geen andere plek kunnen bedenken<br />

waar zij zich thuis zou voelen. ‘Ik ben<br />

een echte zeeër. Waar moet ik heen?<br />

Naar Hoogwaak? An me nooit niet.<br />

Zo lang het kan blijf ik hier wonen,’<br />

laat ze met klem weten.<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN<br />

BEELD BURO BINNEN/PR


ZELFSTANDIG WONEN<br />

Geen mantelzorg genoeg<br />

‘Mijn moeder helpen is voor mij vanzelfsprekend’<br />

De familie van Rijn woonde met tien<br />

kinderen in de Schäfferstraat tot ze in<br />

1963 verhuisden naar de Quarles. Dit,<br />

oorspronkelijk in 1936 voor schilder<br />

P. van Duin gebouwde, vrijstaande<br />

huis droeg de naam: Het Kraaiennest.<br />

Naast woonruimte werden hier ook<br />

een werkplaats en vergaderzaal voor<br />

de Gereformeerden in Hersteld<br />

Verband gerealiseerd,waar tot eind ‘45<br />

diensten werden gehouden. In 1963<br />

bestierde een Duitse mevrouw (voorheen<br />

de partner van een garagehouder<br />

aan de Huis ter Duinstraat) het<br />

pand als pension. Dit werd overgenomen<br />

en voortgezet onder de naam<br />

Zonnedak. Oudste dochter Cock had<br />

lange tijd gewerkt in pension JoWe<br />

van de familie Kampman en hielp<br />

moeder Jo met de dagelijkse werkzaamheden<br />

in het pension. ‘De hele<br />

familie werkte eigenlijk mee. Mijn<br />

vader, Theo van Rijn, werkte bij slager<br />

Van de Berg en wij moesten moeder<br />

helpen. Zo ging dat vroeger,’ vertelt<br />

Cock. ‘En zo gaat het eigenlijk nu<br />

nog, al hebben we al een aantal jaren<br />

geen pension meer. In de zomer ontvangen<br />

we nog een paar vaste gasten<br />

die al jaren in Noordwijk komen.<br />

Maar dat is privé.’<br />

Samenwonen<br />

Tot op de dag van vandaag woont<br />

Jo met haar dochter en zoon Arnold<br />

aan de Quarles en runnen ze nog altijd<br />

samen het huishouden. Arnold zorgt<br />

voor de boodschappen en klusjes in<br />

en rond het huis. Jo helpt met voorbereiden<br />

van het eten en Cock kookt.<br />

‘Soms is het hier net de zoete inval,’<br />

zegt Cock. ‘Er is altijd reuring en iedereen<br />

is welkom. Dat zijn we gewend.<br />

En mijn moeder vindt dat ook heel<br />

gezellig; mensen om haar heen.’ Maar<br />

Cock doet meer dan koken. Dat begint<br />

’s ochtends al. Moeder mag dan wel<br />

beneden slapen, maar de douche is<br />

boven. ‘Ik help haar de trap op, want<br />

dat kan ze niet meer alleen,’ zegt Cock.<br />

‘Ongemerkt ben je de hele dag door<br />

behulpzaam. Dat is er ingeslopen naar<br />

mate moeder ouder is geworden. Al is<br />

ze nog heel vitaal voor haar leeftijd.<br />

Altijd bezig met van alles en nog wat.<br />

Dat heeft ze van haar vader, die bij ons<br />

altijd een emmer aardappels kwam<br />

schillen voor de pensiongasten.’ Jo:<br />

‘Zonder Cock en Arnold zou ik niet<br />

meer zelfstandig kunnen wonen.<br />

Ik ben ook heel blij dat het zo gelopen<br />

is. Stel je voor dat ik alleen zou zijn.<br />

Ik weet me geen raad.’<br />

Mantelzorger<br />

Volgens de huidige definitie is Cock<br />

het prototype van een mantelzorger.<br />

Al wil ze daar zelf niets van weten.<br />

In de praktijk blijkt ook dat veel mensen<br />

hulp bieden zonder dat ze zich<br />

‘officieel’ aanmelden als mantelzorger.<br />

De bijbehorende procedures<br />

worden als omslachtig beschouwd.<br />

Voor velen is het vanzelfsprekend dat<br />

je elkaar helpt. Al heeft het aanmelden<br />

als mantelzorger ook voordelen.<br />

Het delen van ervaring of een helpende<br />

hand die je de weg wijst, kan<br />

een verlichting zijn. Of een tijdelijke<br />

hulp zodat jij zelf eens op vakantie<br />

kan. ‘Met vakantie’, zegt Cock, ‘gaan<br />

we ook met moeder. Pas nog naar<br />

Oostenrijk. Heerlijk een weekje de<br />

bergen in. Arnold of ik pakken afwisselend<br />

het stuur en gaan met moeder<br />

op de achterbank op pad. Nee, ik vind<br />

mijzelf geen mantelzorger. Daar is het<br />

nog geen ‘mantelzorg’ genoeg voor...’<br />

FOTO LINKS: HIER IS NU FLYING PIG.<br />

FOTO MIDDEN: PENSIOEN VAN FAM. KAMPMAN<br />

FOTO RECHTS: HUIS MET WASGOED FAM. VAN RIJN<br />

DE SCHÄFFERSTRAAT BESTAAT NIET MEER<br />

EN LIGT NU AAN DE PARALLEL BOULEVARD<br />

19


Rijncoepel<br />

Mevrouw Jansen is 84 jaar en<br />

woont alleen. Ze heeft verschillende<br />

aandoeningen, hierdoor loopt ze<br />

slecht en gaat ze niet zo vaak meer<br />

naar buiten. Ze voelt zich eenzaam en<br />

alle ‘gewone’ dingen, zoals aankleden<br />

en boodschappen doen, zijn een<br />

grote opgave voor haar.<br />

TEKST EN BEELD RIJNCOEPEL<br />

<<br />

Een goede<br />

oude dag<br />

Er zijn veel mensen zoals mevrouw Jansen in Noordwijk. Huisarts Esther de<br />

Jager vertelt: “Wij noemen hen ook wel kwetsbare ouderen. Gelukkig zijn de<br />

meesten van hen bekend bij de huisartsen, maar niet allemaal. Het is belangrijk<br />

om de oudere die we niet in het vizier hebben te vinden. De signalen van de<br />

mantelzorgers en wijkverpleegkundige en maatschappelijk werkenden zijn<br />

heel belangrijk.”<br />

WIST U DAT ?<br />

• er sprake is van dubbele vergrijzing? Er komen<br />

steeds meer ouderen en zij worden steeds ouder.<br />

• in 2030 de Nederlandse bevolking voor 25% uit<br />

65+ers bestaat ? Op het moment is dat 16%.<br />

• rust écht roest? Dagelijks 30 minuten matig intensief<br />

bewegen -het liefst meer - werkt beschermend<br />

tegen allerlei aandoeningen, zoals dementie!<br />

• er veel informatie voor mantelzorgers staat<br />

op: www.mantelzorgerleiden.nl<br />

Wat zijn kwetsbare ouderen ?<br />

Ouderen met een complexe problematiek. Denk daarbij aan ernstige aandoeningen<br />

zoals artrose, kanker, etc. Ook eenzaamheid speelt vaak een grote rol.<br />

Bij de zorg zijn vaak veel verschillende hulpverleners betrokken. Alle zorgverleners<br />

willen graag het beste voor de ouderen in Noordwijk. Zij moeten daarom<br />

goed met elkaar kunnen samenwerken. In het zorgprogramma ‘Kwetsbare<br />

ouderen’ hebben we hier afspraken over gemaakt.<br />

Wat kan de huisartsenpraktijk betekenen voor kwetsbare ouderen?<br />

De praktijkondersteuners en huisartsen bezoeken deze ouderen regelmatig.<br />

Zij zoeken samen met de oudere en het liefst ook hun mantelzorger(s) naar<br />

manieren om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden.<br />

Huisarts Esther de Jager: “We zoeken naar oplossingen en proberen problemen<br />

zo vroeg mogelijk te onderkennen en aan te pakken. Brandjes blussen<br />

als ze nog klein zijn. Proactief.”


TEAM WANTVELD VAN LINKS NAAR RECHTS:<br />

ERICA ZONNEVELD (FYSIOTHERAPEUT), SIGRID<br />

VAN DAAL (APOTHEKER), BETTINA VAN RIEK<br />

(BUURTZORG), ESTHER DE JAGER (HUISARTS),<br />

JACQUELINE VAN ZWEEDEN (PRAKTIJKONDER-<br />

STEUNER OUDEREN EN WIJKVERPLEEGKUNDI-<br />

GE MARENTE), ELLEN VAN DER NIET (DIËTIST)<br />

EN NELLEKE VAN DER ZWAN (WIJKVERPLEEG-<br />

KUNDIGE GROOT HOOGWAAK)<br />

Praktijkondersteuner (POH)<br />

Praktijkondersteuner Jacqueline van Zweeden : “Als ik als praktijkondersteuner<br />

voor het eerst bij een oudere kom, zetten we<br />

samen alle problemen op een rijtje en bespreken we welke<br />

problemen we als eerste aanpakken. Dit overleg ik daarna met<br />

de huisarts en zo ontstaat een persoonlijk zorgplan. De thuiszorg<br />

speelt hier ook vaak een belangrijke rol in. Daarom werken<br />

we nauw met elkaar samen.”<br />

De praktijkondersteuner is het eerste aanspreekpunt voor deze<br />

ouderen en hun mantelzorgers, maar ook voor alle hulpverleners<br />

die betrokken zijn bij de zorg. Een echte spilfunctie.<br />

De praktijkondersteuners bespreken alles met de huisarts, zodat<br />

deze altijd op de hoogte is van wat er speelt.<br />

Diëtist<br />

Ouderen lopen een hoger risico op ondervoeding. Diëtiste<br />

Ellen van der Niet: “Ik kan mensen helpen een oplossing te<br />

bedenken voor een aantal praktische vragen: Hoe kan ik nog<br />

aansterken bij ernstige ziekte? Wat kan ik eten bij gebits-,<br />

slik- of stoelgangproblemen? Door hier snel op in te spelen<br />

verbetert de kwaliteit van leven en wordt mogelijk een ziekenhuisopname<br />

voorkomen.”<br />

Apotheek<br />

De apotheker kan op thuisbezoek komen bij ouderen om over<br />

de medicijnen te praten.<br />

Apotheker Sigrid van Daal : “Ik ga na of er problemen zijn bij het<br />

gebruik en beheer van medicijnen. Ik praat met de oudere over<br />

verwachtingen, wensen en zorgen over de medicijnen. Bijvoorbeeld<br />

over bijwerkingen.” Als het nodig is wordt de medicatie<br />

aangepast. Altijd in overleg met de oudere, de praktijkondersteuner<br />

en de huisarts.<br />

Fysiotherapie<br />

Als de dagelijkse handelingen meer moeite kosten en de balans<br />

verslechtert, is er meer kans op vallen. Zo wordt het risico op<br />

botbreuken groter en wordt het zelfstandig wonen een stuk<br />

moeilijker. Gelukkig is hier wat aan te doen!’<br />

Fysiotherapeut Erica Zonneveld: “Wij helpen met de training van<br />

die activiteiten die moeilijk en risicovol zijn. Op die manier<br />

neemt de balans en het zelfvertrouwen toe, waardoor het risico<br />

op vallen veel kleiner wordt. Deze training heet valpreventie.”<br />

Samenwerkingsverband Noordwijk Binnen is<br />

• Huisartsenpraktijken: Irisplein, Vinkeveld<br />

• Duinrand Apotheek, Apotheek aan Zee en<br />

Apotheek Noordwijk Binnen<br />

• Fysiotherapiepraktijken: Paramedisch Centrum<br />

Noordwijk en Vinkeveld<br />

• Diëtistenpraktijk: Barbara van Eeden<br />

• Psychologen: L. Debicki en Merel Hovestad<br />

• Wijkverpleging<br />

www.svn-b.nl<br />

Samenwerkingsverband Wantveld is<br />

• Huisartsenpraktijk Wantveld<br />

• Fysiotherapie Wantveld<br />

• Diëtisten praktijk Wantveld<br />

• Psychologen PEP Junior en PEP Wantveld<br />

• Duinrand Apotheek, Apotheek aan Zee en<br />

Apotheek Noordwijk Binnen<br />

• Wijkverpleging<br />

www.wantveld.nl<br />

DE BESTE ZORG DOOR SAMENWERKING.<br />

Chronische zorg vraagt om goede samenwerking.<br />

En samenwerking vraagt om een goede organisatie.<br />

De zorgverleners van de samenwerkingsverbanden<br />

Wantveld en Noordwijk-Binnen werken<br />

beide met het zorgprogramma Kwetsbare ouderen.<br />

De samenwerkingsverbanden zijn aangesloten bij<br />

Stichting Rijncoepel die op de achtergrond de organisatie<br />

van de chronische zorg op zich neemt. U<br />

ziet hier niets van, maar merkt het wel: uw zorgverleners<br />

hebben de handen vrij om u te helpen, zodat<br />

u uw chronische ziekte zo goed mogelijk de<br />

baas blijft.<br />

21


De Ouderenbonden<br />

Kerstfeest:<br />

een feest om samen te vieren<br />

Met Kerstmis wordt over de hele wereld door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Van oudsher<br />

ook een feest van bezinning. Maar ook een feest van verbroedering, van naastenliefde en omkijken naar elkaar.<br />

In de wereld waarin we nu leven, met alle ellende ver weg maar<br />

tegenwoordig ook zo dichtbij, moeten we niet vergeten elkaar<br />

vast te houden. Niet krampachtig, maar door een ieder in zijn<br />

eigen waarde latend, elkaar de ruimte gevend hieraan vorm te<br />

geven. We zijn er tenslotte niet alleen voor ons zelf, maar ook<br />

voor de ander.<br />

De twee woorden “vieren” en “bezinning” krijgen in de huidige<br />

tijd ook een diepere betekenis. Wat zou het mooi zijn als we in<br />

deze donkere tijd Kerstmis, of zoals de Protestanten het ook<br />

vaak noemen Kerstfeest, samen te vieren. Samen met ons gezin,<br />

samen met onze familie , maar misschien ook samen met<br />

onze naasten, onze gasten, ver weg of heel dichtbij.<br />

Wie kent u, in uw naaste omgeving, die door ouderdom of<br />

ziekte met Kerstmis alleen thuis zit? Die geen familie dichtbij<br />

meer heeft, die moeilijk nog de deur uit kan gaan of die ondanks<br />

alles toch eenzaam is. Wat zou het mooi zijn als we tijdens<br />

komende kerstmis ook naar hen omzien.<br />

Nu zult u zich wel afvragen: Wat kan ik doen? Hoe pak ik dat nu<br />

aan?<br />

Ik zou me kunnen voorstellen dat u aanbelt, een woordje wisselt,<br />

een kleine attentie brengt. Een klein gebaar voor u, maar<br />

met een grote waarde voor hen. En misschien heeft u nog een<br />

stoel aan uw eigen kerstviering leeg staan. Stel u eens voor dat<br />

die wordt gevuld door iemand waar naar wordt omgezien?<br />

Dan zou het Kerstfeest voor u én voor uw naaste toch echt een<br />

feest van samen vieren kunnen zijn?<br />

Laten we in de donkere tijden de Ster volgen die ons de weg<br />

heeft gewezen naar het nieuwe leven. En dat die Ster vandaag en<br />

alle komende dagen ons levenspad nog steeds mag verlichten.<br />

De besturen van het DBO en van de drie ouderen bonden<br />

wensen u allen samen een mooi Kerstfeest.<br />

22<br />

• Actief voor u en met u<br />

• Veelzijdig en hulpvaardig<br />

• Gratis tijdschrift ‘ Nestor ‘<br />

• Gratis Noordwijkse Vuurtorenpas<br />

• Lidmaatschap 2016 € 24,00 p.j.<br />

Informatie via Ledenadministratie :<br />

Dhr. Herman (H.C.) Bogaards<br />

Goohorstlaan 31, 2203 BC Noordwijk<br />

Tel. 071 36 157 78<br />

ledenadministratie@kbonoordwijk.nl<br />

www.kbonoordwijk.nl<br />

Gemeenschappelijk actief<br />

• Plaatselijke ouderenbond op<br />

protestants christelijke grondslag<br />

• Belangenbehartiging op tal van<br />

terreinen<br />

• 3 x per maand een programma<br />

in de Vinkenhof<br />

• Gratis tijdschrift Perspectief<br />

Voor nadere informatie:<br />

Leon Guijt<br />

Tel. 071 3620751 of 06 203704<strong>08</strong><br />

E-mail: irlguijt@gmail.com<br />

Nieuwe senioren vereniging<br />

in Noordwijk:<br />

• Voor alle gezindten<br />

• Belangenbehartiging zoals<br />

belastinghulp, adviezen van<br />

ouderenadviseurs en hulp bij<br />

thuisadministratie<br />

• Bewegen zoals fietsen,<br />

biljarten en bowlen.<br />

• Cursussen en recreatie<br />

Voor meer informatie bel onze<br />

secretaris:<br />

Henriette van der Gugten<br />

Tel. 071 8884884<br />

Website: www.ansv.nl


Je hebt niet altijd een ander nodig<br />

om iets te ondernemenn.<br />

Kent u ze ook, die mensen<br />

die midden in de zomer<br />

met schitterende ogen<br />

vertellen dat zij naar de winter<br />

verlangen? Ze geven in de<br />

(soms) brandende zon een<br />

inzicht in hoe hun ideale<br />

winter eruit ziet: knus de<br />

gordijnen dicht, kaarsjes aan<br />

en met elkaar gezellig praten<br />

en zo nu een dan een spelletje<br />

doen. Die winters lijken alleen<br />

uit avonden te bestaan….<br />

TEKST BAUKJE MULDER<br />

BEELD PR<br />

Helemaal ongelijk hebben zij natuurlijk<br />

niet, want er zijn dagen bij waarbij de<br />

ochtendschemering tegen de avondschemering<br />

aan lijkt te leunen. Kent u ze<br />

ook, die mensen die midden in de winter<br />

met schitterende ogen vertellen dat zij<br />

naar de zomer verlangen? Zij geven in de<br />

(soms) snijdende wind een inzicht in hoe<br />

hun ideale zomer eruit ziet: van ’s morgens<br />

vroeg tot laat in de avond een zonnetje,<br />

lekker naar het strand, lui liggen<br />

lezen en zo nu en dan een wandelingetje.<br />

Helemaal ongelijk hebben zij niet,<br />

want er zijn dagen die aan dat ideaalbeeld<br />

voldoen.<br />

Beide groepen mensen hebben, naar<br />

mijn mening, een deel van het jaar waarin<br />

zij niet echt meedoen. In hun hoofd<br />

willen zij in een andere tijd van het jaar<br />

zijn. Zou dat de oorzaak zijn van de soms<br />

sombere gezichten die je op straat ziet,<br />

terwijl mensen aan het winkelen zijn?<br />

Als wij met elkaar proberen te genieten<br />

van het mooie dat ieder jaargetijde heeft,<br />

ontnemen wij onszelf niets. Wij genieten<br />

dan zowel van de zomer als de winter.<br />

Genieten, doe je dat met elkaar? Heb je<br />

anderen nodig om echt te genieten? Het<br />

is vaak wel fijn om tegen iemand te zeggen:<br />

zie je dat, is dat niet mooi, lief, grappig,…<br />

U kunt het rijtje vast moeiteloos<br />

aanvullen met andere elementen. Samen<br />

naar een museum gaan, dan zie je meer<br />

dan wanneer je het alleen doet. Samen<br />

een eindje wandelen, je merkt meer op<br />

dan wanneer je alleen een ommetje<br />

maakt. Toch kun je het alleen doen. In<br />

een museum kom je gemakkelijk in gesprek<br />

met iemand die daar ook is en het<br />

is verhelderend om van een wildvreemde<br />

te horen wat hij/zij van een schilderij<br />

of een ander (kunst)werk vindt. Als je<br />

samen bent, gebeurt dat veel minder<br />

vaak. Als je in je eentje loopt te wandelen,<br />

maak je sneller een praatje met iemand<br />

die je tegen komt, dan wanneer je<br />

samen bent. U ziet het, je hebt niet altijd<br />

een ander nodig om iets te ondernemen.<br />

Je kunt eigenlijk wel zeggen dat het fijn<br />

is om soms alleen te zijn of alleen iets te<br />

ondernemen, maar dat het even fijn is<br />

om op andere momenten samen met<br />

anderen iets te doen. Of dat nu een kopje<br />

koffie drinken is, een concert bezoeken,<br />

een eindje wandelen of fietsen, een<br />

hapje eten, of wat dan ook. Wat dat betreft<br />

is het goed om ons dat te realiseren<br />

als de dagen kort en de avonden lang<br />

zijn. Na de drukte van de decembermaand<br />

(u nodigt toch iemand uit om<br />

een kopje koffie te komen drinken of<br />

een hapje mee te eten?) zijn er nog twee<br />

maanden waarin de dagen kort en de<br />

temperaturen laag zijn. Dan is het fijn om<br />

zo nu en dan de warmte van een goed<br />

gezelschap te kunnen ervaren.<br />

Geven wij onszelf de opdracht om een<br />

goede, fijne winter te beleven? Hoewel<br />

het nog lang geen Nieuwjaar is, ben ik<br />

die uitdaging al aangegaan. Kijken of het<br />

lukt en wij anderen op die manier ook<br />

mee kunnen nemen in een blije winter.<br />

23


Mijn Bibliotheek…<br />

Helpt u op weg<br />

Met de cursus DigiSterker<br />

Werken<br />

met de<br />

e-overheid<br />

De cursus die u helpt<br />

uw weg te vinden<br />

op overheidssites<br />

Digisterker_Flyer_A5_[variant1].indd 1 04-11-15 09:10<br />

De blauwe envelop van de Belastingdienst<br />

gaat verdwijnen. Vanaf 1 november is de<br />

belastingdienst volledig over op digitale<br />

post. U ontvangt voortaan uw berichten in<br />

een digitale postbus op internet. Daarnaast<br />

worden de komende 2 jaar alle fysieke<br />

overheidsloketten gesloten om plaats te<br />

maken voor digitale loketten. U moet dan<br />

online een afspraak maken als u geholpen wilt<br />

worden. Het aanvragen van toeslagen en/of het<br />

doorgeven van wijzigingen zult u ook via de<br />

computer moeten doen. Omdat niet iedereen handig<br />

is in het gebruik van internet, maken veel mensen zich<br />

hier zorgen over. Speciaal voor deze mensen biedt de Bibliotheek<br />

Bollenstreek in Noordwijk de cursus DigiSterker aan, waarin u<br />

leert werken met de e-overheid. Het is een cursus van vier dagdelen<br />

waarin u geholpen wordt om beter uw weg te vinden bij de (elektronische)<br />

overheid. In kleine groepjes en onder begeleiding van<br />

docenten wordt er in eigen tempo stapsgewijs ervaring opgedaan<br />

met overheidssites.<br />

Iets voor u?<br />

Kunt u niet uit de voeten met de digitale overheid? Of durft u zich er<br />

nog niet aan te wagen? Misschien is de cursus dan iets voor u. Hij is<br />

speciaal ontwikkeld voor inwoners van Noordwijk. Om de cursus te<br />

kunnen volgen wordt er wel van u verwacht dat u al enige ervaring<br />

heeft met computers en internet. Mocht u twijfelen dan kunt u het<br />

altijd even bespreken in de bibliotheek.<br />

Nieuwe openingstijden!<br />

Per 1 januari 2016 worden de openingstijden verruimd:<br />

Maandag 14:00-18:00 uur<br />

Dinsdag 14:00-18:00 uur<br />

Woensdag 14:00-18:00 uur<br />

Donderdag 11:00-20:00 uur<br />

Vrijdag<br />

11:00-20:00 uur<br />

Zaterdag 11:00-16:00 uur<br />

De woensdagavondopenstelling komt te vervallen.<br />

In de cursus DigiSterker leert hoe u informatie kunt aanvragen<br />

bij de gemeente Noordwijk, de Intergemeentelijke Sociale Dienst<br />

Bollenstreek (ISD), en de Belastingdienst. Vaak heeft u voor uw<br />

aanvragen een DigiD nodig. Als u deze nog niet heeft, vragen we<br />

die aan in de eerste les. U krijgt te zien wat de overheid al over u<br />

weet, zoals bijvoorbeeld de opbouw van uw AOW. Er wordt uiteraard<br />

zorgvuldig omgegaan met privacy en veiligheid. U kunt zich<br />

opgeven via de website of aan de balie in de bibliotheek. Tijdens<br />

de cursus maakt u gebruik van een laptop van de bibliotheek.<br />

De cursus bestaat uit vier lessen en kost € 35,- De lessen zullen<br />

plaatsvinden op 13 januari, 27 januari, 3 februari en 10 februari.<br />

Naast de cursus DigiSterker kunt u in de bibliotheek nog meer<br />

leren over mediawijsheid. Op 17 februari begint er een iPadcursus<br />

voor beginners. Dit zijn 5 lessen voor €50,-, of €60,- als u<br />

geen lid bent van de bibliotheek.<br />

En als u een vraag heeft over de computer/tablet/e-reader/<br />

telefoon, of het lezen van e-books dan bent u van harte welkom<br />

op dinsdag tussen 14:00 en 16:00 uur. Tijdens DigiDinsdag zit er<br />

een team in de bibliotheek dat antwoord heeft op al uw vragen.<br />

24<br />

Akkerwinde 1 A 2201 MC Noordwijk Tel. (071) 361 17 10<br />

www.bibliotheekbollenstreek.nl


ANSV<br />

Bovengenoemde organisatie<br />

gaat per 1 januari van start.<br />

De jarenlange onvrede over<br />

handel en wandel van de<br />

ouderenvereniging ANBO<br />

heeft men doen besluiten deze<br />

organisatie te verlaten en tot<br />

oprichting van een nieuwe<br />

vereniging, de Algemene<br />

Noordwijkse Seniorenvereniging,<br />

kortweg ANSV, te komen.<br />

<<br />

TEKST PR<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

<<br />

STAANDE VAN LINKS NAAR RECHTS: TON OUWEHAND, CEES HAMBURGER,<br />

TON BRAKHOVEN, HENRIËTTE VAN DER GUGTEN EN TON DONDERS. ZITTEND VAN<br />

LINKS NAAR RECHTS: CO HOGENHUIS, HENNIE MEEUWENBERG EN AAD PASSCHIER.<br />

Start<br />

Algemene Noordwijkse Senioren<br />

Vereniging (ANSV)<br />

Het centralisatiebeleid dat de inspraak en inbreng van leden<br />

tot een o punt brengt. Dat bestuursleden niet nodig acht en<br />

penningmeesters degradeert tot verzamelaars van bonnetjes.<br />

Het kleineren van bestuursleden.<br />

Er zijn diverse pogingen geweest om een beter klimaat te<br />

scheppen tussen de directeur/bestuurder en de diverse afdelingen.<br />

Want men wilde wel doorgaan in een goed functionerende<br />

organisatie, de oudste Ouderenvereniging in Nederland.<br />

Maar ondanks alle pogingen is er geen overeenstemming bereikt<br />

omdat dit bestuur geen stap terug wilde doen. Het uittreden<br />

van afdelingen is drie jaar geleden al begonnen en vindt dit<br />

jaar nu doorgang in diverse gewesten.<br />

Het ledental van ANBO Noordwijk bedroeg 1100 leden maar<br />

het ziet ernaar uit dat dit aan het eind van het jaar , als leden op<br />

gaan zeggen, beduidend minder zal zijn. Veel leden hebben<br />

aangegeven het lidmaatschap per 1 december op te zeggen.<br />

Wat de nieuwe vereniging centraal wil stellen zijn de leden die<br />

met een gereduceerde contributie deel kunnen nemen aan de<br />

diverse activiteiten, kunnen rekenen op voordelige rijbewijskeuring,<br />

korting bij de ziektekostenverzekering kunnen krijgen<br />

en hulp bij belastingzaken.<br />

Het bestuur bestaat uit Hennie Meeuwenberg (voorzitter),<br />

Henriëtte van der Gugten (secretaris), Ton Brakhoven (penningmeester),<br />

Cees Hamburger (bestuurslid wonen en afgevaardigde<br />

Raad WZW), Ton Donders (bestuurslid WMO-Platform),<br />

Aad Passchier (activiteiten en cie Lief en Leed), Ton Ouwehand<br />

(ledenadministratie) en Co Hogenhuis (algemeen bestuurslid).<br />

Deze mensen staan in de startblokken en hopen velen te<br />

kunnen inspireren tot toetreding tot het vrijwilligerskorps.<br />

Nieuwsgierig geworden?<br />

Aanmelden kan per email bij de ledenadministratie Ton<br />

Ouwehand, floriston@hetnet.nl of via het inschrijfformulier.<br />

Het formulier kan ingeleverd worden bij de receptie in de<br />

Wieken, Wassenaarsestraat 5 Noordwijk Binnen of het Trefpunt,<br />

Schoolstraat 2 in Noordwijk aan Zee.<br />

25


Seks<br />

kent geen pensioen<br />

26<br />

‘Verleg je accenten en<br />

probeer iets nieuws’<br />

“Ik zit in een clubje van huisartsen die op landelijk<br />

niveau bezig zijn met seksuele gezondheid: SeksHAG<br />

(Huisartsen Advies Groep). Onze presentatie had vooral<br />

als doel om een heel praktische boodschap over te brengen<br />

op huisartsen. Want het blijkt dat veel van hen het<br />

erg lastig vindt om over seks te praten met hun patiënten.<br />

Maar je mag er toch van uit gaan als patiënt dat je over<br />

alles kan praten met je huisarts. Hoe komt dat? “Seks blijft<br />

helaas een beladen onderwerp. Bovendien vinden patiënten<br />

het ook vaak gênant om erover te beginnen en huisartsen<br />

hebben vaak zoiets van: ‘Oh jee, als het deze kant<br />

op gaat zijn we over een uur nog niet uitgepraat.’ Een (<br />

oudere) patiënt omschrijft het vaak als: ‘Het zit daar van<br />

onderen niet goed’. Dat is natuurlijk heel vaag. Dan moet<br />

je echt doorvragen.”<br />

Vrijen kan pijnlijk zijn<br />

Corrie stelt dat, zeker wanneer je ouder wordt, je bij heel<br />

veel aandoeningen kan bedenken dat dat invloed heeft op<br />

je seksleven. “Stel: je hebt als vrouw artrose in je heupen.<br />

Door pijn en stijfheid kan dan het vrijen lastiger zijn om-<br />

Het jaarlijkse huisartsencongres<br />

in het congrescentrum in Den Haag<br />

kreeg in november 2015 het thema<br />

Onderbelicht. 2600 Huisartsen uit heel Nederland<br />

waren aanwezig om lezingen en workshops bij te<br />

wonen waarin uro- en gynaecologie maar ook de<br />

seksuele gezondheid onder de aandacht werden<br />

gebracht. In samenwerking met 2 collega’s gaf<br />

Corrie Vliet Vlieland een presentatie met de titel<br />

Seks kent geen pensioen.<br />

TEKST CAROLINE SPAANS<br />

BEELD PR & BURO BINNEN<br />

dat het spreiden van de benen onaangenaam is. Dat hoeft<br />

niet, maar het kán wel. De boodschap aan de huisarts bij<br />

zo’n voorbeeld is: vráág dat dan ook aan je patiënt. Bijvoorbeeld<br />

zo: ‘We weten dat deze klacht gevolgen kan<br />

hebben voor de seksualiteit. Hoe is dat bij u?’ In dit geval<br />

zou een simpele pijnstiller, een warm bad of douche of<br />

een andere houding soelaas kunnen bieden. Eenvoudige<br />

oplossingen, waarvan je je als huisarts zou kunnen afvragen<br />

waarom patiënten daar zelf niet op kunnen komen.<br />

Maar mensen bedenken dat nu eenmaal niet zelf. Daarom<br />

zitten ze bij jou in de spreekkamer.”


gezondheid<br />

De vraag is natuurlijk ook: wat versta je onder seks? Is dat<br />

alleen geslachtsgemeenschap? Corrie: “Seks is natuurlijk<br />

veel meer. Intimiteit, geborgenheid, lichamelijk contact.<br />

Mensen zijn soms zo ‘verblind’ door de seks zoals die zou<br />

‘moeten’ zijn. Als je dan ouder wordt en je seksbeleving is<br />

niet meer hetzelfde als wanneer je jong was, komt het<br />

ook regelmatig voor dat mensen ‘er dan maar mee stoppen’.<br />

Terwijl je ook kan kijken naar wat er nog wél kan.<br />

Lichamelijke invloeden zijn overigens minder van invloed,<br />

zien wij, dan een depressie. Dat is echt een killer<br />

voor je seksleven. Maar seks is natuurlijk wel heel belangrijk<br />

voor de algemene kwaliteit van leven.’<br />

Als huisarts en seksuoloog behandelt ze patiënten met<br />

seksuele gezondheidsklachten liefst zelf. “Iemand met<br />

erectieproblemen bijvoorbeeld, een klacht die veel voorkomt<br />

bij mannen op leeftijd, kan ik wel een Viagra of andere<br />

erectiepil voorschrijven, maar liefst zie ik ze samen<br />

met hun partner in mijn praktijk. Want soms is er ook<br />

een ‘verschil in zin of verwachting’. Zeker als je al járen<br />

samen bent is het voor sommige stellen niet makkelijker<br />

om erover te praten. Ze zitten dan al zolang in een bepaald<br />

patroon en durf dan maar eens hardop te zeggen:<br />

‘Ik vind het eigenlijk helemaal niet lekker wat je doet, kan<br />

dat niet anders?’ Ik vind het heel fijn om te zien dat ik<br />

hier aan tafel mensen weer met elkaar in gesprek kan<br />

krijgen.<br />

Seks is gezond<br />

Tijdens de presentatie is Corrie ook ingegaan op de effecten<br />

van de daad an sich. Tijdens het vrijen gaat je<br />

bloeddruk omhoog, je spieren trekken samen, gaat je hart<br />

sneller kloppen, adem je sneller en verwijden de bloedvaten<br />

zich. Dat is precies hetzelfde wat in je lichaam gebeurt<br />

tijdens het sporten. “Seks is dus gezond en bovendien<br />

moet je ermee aan de slag blijven, anders verlies je<br />

je vaardigheden. Dat is met sporten ook zo. Als mannen<br />

heel lang geen seks meer gehad hebben, daalt de testosteronspiegel<br />

waardoor ze minder zin hebben en lastig<br />

een erectie kunnen krijgen. Dat komt terug als ze weer<br />

seksueel actief worden. En voor vrouwen geldt dat na de<br />

overgang de kwaliteit van bekleding van de vagina dunner<br />

en droger wordt. Maar zolang er maar vaak genoeg<br />

gevreeën wordt, blijft ook de vagina vochtig genoeg.<br />

Mensen moeten niet vergeten dat je nu eenmaal geen<br />

topprestaties meer mag verwachten in bed wanneer je<br />

ouder bent. Vergeet niet dat die normale veroudering al<br />

zorgt dat je minder snel opgewonden raakt en niet zo<br />

snel een orgasme krijgt. Dat is niet gek of vreemd, dat is<br />

een simpel feit. Dus is het dubbel zo belangrijk om tijd<br />

voor elkaar te nemen en variatie aan te brengen. Je hebt<br />

simpelweg meer prikkels nodig. Een extra prikkel kan<br />

bijvoorbeeld een goed glijmiddel zijn. Dat advies geef ik<br />

regelmatig en leg daarbij uit dat je dat gewoon bij een<br />

Kruidvat of Etos kan kopen. En als je dat gênant vindt om<br />

in je eigen dorp te kopen, ga je naar een dorp verderop,<br />

of je bestelt het op internet. Het gebruik van glijmiddel is<br />

niet gek of raar en niet alleen een remedie wanneer je als<br />

vrouw niet vochtig genoeg bent, maar het maakt het<br />

gevoel bij het strelen of stimuleren van de geslachtsdelen<br />

– ook bij mannen- intenser. Je zou ook babyolie kunnen<br />

gebruiken. Ik vind dat je als huisarts de taak hebt om dat<br />

goed uit te leggen aan je patiënt.”<br />

Hoe ouder hoe gekker<br />

Je kunt van alles bedenken waardoor mensen seksueel gefrustreerd<br />

kunnen zijn of raken. Géén partner hebben –<br />

door overlijden of scheiding - is daar een van. En wanneer<br />

je bijvoorbeeld in een verpleeghuis woont heb je vaak nauwelijks<br />

privacy. Corrie: “Hier ontstaan ook nog wel eens<br />

relaties, waar soms heel lacherig naar gekeken wordt. Ik<br />

vind het heel belangrijk om hierover openlijk met het personeel<br />

te praten en te benadrukken dat het hier om een volslagen<br />

menselijke behoefte gaat, die niet leeftijdsgebonden is.<br />

Het gevoel van verliefdheid is op je 75ste hetzelfde als op je<br />

17de. Zelfs heftiger, volgens sommigen.”<br />

Dat seks spontaan moet zijn is volgens de huisarts een groot<br />

misverstand. Seks is nooit spontaan. Er gaat altijd een soort<br />

scenario aan vooraf, maar dat heb je niet in de gaten wanneer<br />

je net verliefd ben. Dan ben je ook bezig met plannetjes<br />

verzinnen, sms-jes sturen met als doel: als we elkaar zien<br />

gaan we lekker vrijen. Maar als je elkaar al heel lang kent,<br />

doe je dat vaak niet meer. Het advies om juist wel iets gezelligs<br />

te doen, hapje eten, naar de bios. Als een van de twee in<br />

een ziekenhuisbed terechtkomt, wordt het echtelijk bed<br />

vaak ontmanteld en is seks verleden tijd. Maar ook dat hoeft<br />

niet natuurlijk: samen in een ziekenhuisbed kan je ook de<br />

warmte en de intimiteit opzoeken. Belangrijk is om te kijken<br />

naar wat nog wel kan: een andere houding, een ander tijdstip.<br />

Met andere woorden: verleg je accenten en probeer iets<br />

nieuws.<br />

De brochure Seks als je ouder wordt, is te verkrijgen via<br />

www.rutgers.nl, via ‘aanbod’ en ‘bibliotheek<br />

CORRIE VLIET VLIELAND (58)<br />

IS HUISARTS IN NOORDWIJK. VAN 2000 TOT 2014 WERKTE ZE OP WOENSDAGEN IN<br />

HET LUMC OP DE POLI SEKSUOLOGIEVAN 1998 TOT 2000 VOLGDE ZE DE OPLEIDING<br />

TOT SEKSUOLOOG “IN MIJN PRAKTIJK KRIJG IK SOMS PATIËNTEN OVER DE VLOER<br />

DIE AL HUN MOED BIJ ELKAAR HEBBEN VERZAMELD OM SEKS GERELATEERDE VRA-<br />

GEN TE STELLEN. DAAROM VIND IK HET HEEL BELANGRIJK DAT WE ALS HUISARTSEN<br />

MENSEN HIERIN OPENLIJK TE WOORD STAAN EN DESKUNDIG BEGELEIDEN.”<br />

27


Vrijwillig<br />

maar niet<br />

vrijblijvend<br />

Als redder wordt er<br />

altijd op je gerekend<br />

TIJDENS HET REDDERSGALA ONTVING HENK DE GOUDEN LEGMEDAILLE<br />

Henk Admiraal (72) is een<br />

bijzondere man. Zijn naam doet vermoeden<br />

dat hij iets met de zee van doen heeft. Niets is<br />

minder waar, hij heeft ook nooit bij de Marine gediend.<br />

Wel was hij op jeugdige leeftijd matroos op de grote<br />

vaart, het varen lag hem wel. Toch heeft dat maar<br />

enkele jaren geduurd. Zijn vader had een schildersbedrijf<br />

en Henk werd geacht ook schilder te worden. Zo<br />

geschiedde. Wel werd Henk op zijn 22e officieel<br />

ingeschreven als ‘opstapper’ bij de KNRM Noordwijk.<br />

Dit jaar op 1 december nam hij afscheid met exact<br />

vijftig ‘dienstjaren’. Een unicum binnen de KNRM.<br />

28<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

DE NOORDWIJKSE REDDERS OP HET PODIUM<br />

TIJDENS EEN SPECIALE DONATEURSACTIE


5o jaar vrijwilliger<br />

Een mooi artikel in het Leidsch Dagblad<br />

van twee pagina’s beschrijft de<br />

loopbaan van Henk. Zelf vindt hij het<br />

wel wat overdreven. Typisch Henk.<br />

Bescheiden over zijn jubileum en zijn<br />

vrijwilligerswerk de afgelopen vijftig<br />

jaar. Sommige mensen denken wellicht<br />

dat het een mooie hobby is, voor<br />

Henk niet. ‘Het redden van mensen<br />

is een serieuze aangelegenheid’, vertelt<br />

Henk. ‘Zeker, het samenzijn met<br />

de mannen, elke maandag in het<br />

boothuis voor onderhoud of oefening<br />

en naderhand een biertje, dat is ook<br />

gezellig. Maar als er gevaren moet<br />

worden met slecht weer, of een stoffelijk<br />

overschot moet worden geborgen,<br />

dan moet je wel je mannetje<br />

staan. Dat is niet voor iedereen weggelegd<br />

en als je bij de KNRM komt<br />

voor alleen de sensatie, dan val je snel<br />

door de mand. Je moet je bescheiden<br />

opstellen en in de groep passen. Anders<br />

werkt het niet. Je moet blindelings<br />

op elkaar kunnen vertrouwen.’<br />

Als je met Henk in gesprek raakt over<br />

de KNRM komen als eerste de verhalen<br />

van vroeger naar boven. Als kind<br />

las hij al ‘De Reddingboot’ (donateursblad)<br />

bij opa Admiraal. Zijn eerste<br />

ervaring met de toen nog KNZHRM.<br />

Later, als lid van de zeilvereniging,<br />

werd hij door Arie Vink en Jo van<br />

Niet alleen Henk<br />

maar ook zijn vrouw<br />

Gerrie was besmet<br />

met het KNRM-virus<br />

p<br />

der Lippe gevraagd om Kobus Vink<br />

op te volgen op de Kurt Carlsen. Hij<br />

laat een foto zien van die tijd en leest<br />

moeiteloos de namen op. Alsof hij<br />

gister nog met hen op zee was. Of<br />

over de tijd dat de gehele bemanning<br />

regelmatig in de Seinpost bij Nic van<br />

Beelen ging eten, vaak zonder te betalen.<br />

Elke maandag na de bootavond<br />

waren ze rond 22.30 te vinden bij<br />

Kees van Rooijen. Waar na sluitingstijd<br />

alle klepjes van de automatic<br />

geopend werden om vervolgens alle<br />

snacks te verorberen. ‘Cees van den<br />

Berg at zelfs tien eieren op’, lacht<br />

Henk. ‘Onze toenmalige secretaris<br />

Joop Huiberst zat bij de strandpolitie,<br />

samen met Arie de Vries en Chris<br />

Venetiën. Die laatste ging samen met<br />

p<br />

een dame in bikini kijken bij een kotter<br />

(vissersboot). Daar aangekomen<br />

sloeg de kano om. De dame kon nog<br />

net aan boord van de kotter gehesen<br />

worden, maar een dure politie kijker<br />

verdween in zee. De visserslui dachten<br />

dat ze een zeemeermin binnenboord<br />

hadden gehaald.’ Henk zou er<br />

een boek over kunnen schrijven en<br />

geniet zichtbaar als hij de oude verhalen<br />

oprakelt.<br />

Niet alleen Henk maar ook zijn vrouw<br />

Gerrie was besmet met het KNRMvirus.<br />

Vanaf 1985 ging Ger mee naar<br />

beurzen zoals de HISWA. Al gauw<br />

werd zij de drijvende kracht achter de<br />

vrijwilligers bij promotionele activiteiten.<br />

Ik ben er in 2010 mee gestopt.<br />

Het meest mis ik nog de sociale contacten<br />

met de andere vrijwilligers.<br />

‘Of wij nu in een gat vallen?’ herhaalt<br />

Ger. ‘Nee hoor. We hebben inmiddels<br />

vijf kleinkinderen en de zesde is op<br />

komst. Daar hebben we onze handen<br />

aan vol.’ Henk: ‘Als afscheidscadeau<br />

hebben we een mooie reischeque<br />

gekregen van de mannen van de<br />

KNRM. Daarmee gaan we lekker op<br />

vakantie. Niets moet meer. Sommige<br />

mensen denken dat dat bij vrijwilligerswerk<br />

ook zo is, maar ik zeg altijd:<br />

het is dan wel vrijwillig, maar zeker<br />

niet vrijblijvend!’<br />

NEPTUNES SLAAT HENK TOT ‘OUD ZOUT’ (OUD REDDER) ONDER<br />

TOEZIEND OOG VAN DE ANDERE EERDER TOEGETREDEN REDDERS<br />

STAAND: HENK ADMIRAAL, CEES VAN DEN BERG, CEES DEN HOLLANDER,<br />

JAAP VAN DER WIEL (DE DUNNE), CEES KLINKENBERG (CEES KLINK), PIET<br />

BEDIJN (DE VIJZEL) EN COBUS VINK (TUI).<br />

ZITTEND: ARIE VINK, JO VAN DER LIPPE EN JAN VAN HAL.<br />

29


Marente<br />

Mevrouw van Vliet-Zeeman (95) krijgt beeldzorg van Marente via de iPad<br />

‘Bellen met beeld,<br />

wie had dat ooit gedacht?’<br />

Alles al meegemaakt en toch nog een nieuw avontuur. Mevrouw van Vliet-Zeeman (95)<br />

gaat met Marente thuiszorg aan de slag met de iPad. Ze is een van de eersten in Noordwijk.<br />

Of ze het niet eng vindt? ‘Welnee, zo’n apparaat doet je toch niks!’.<br />

Sinds 1986 woont ze in Noordwijk. Dat jaar trouwde ze met bakker Van Vliet, haar tweede<br />

huwelijk. Een echte Noortukker kent bakkerij Van Vliet nog wel, de winkel met die mooie<br />

etalage in de Douzastraat. Haar man is al enkele jaren overleden en nu woont ze alleen.<br />

Ze is slecht ter been, maar haar geest is zo scherp als een mes.<br />

TEKST ALEX PASSCHIER BEELD BURO BINNEN<br />

<<br />


THUISZORG VIA IPAD?<br />

De wijkteams van Marente thuiszorg in<br />

Noordwijk zijn kortgeleden begonnen met<br />

beeldzorg via de iPad. Door een videogesprek te<br />

voeren met hun cliënten kunnen ze zien of alles<br />

goed is en of er nog iets nodig is. De reguliere<br />

zorg waarbij de thuiszorg op bezoek komt, blijft<br />

natuurlijk ook gewoon bestaan. Cliënten kunnen<br />

zelf kiezen of zij beeldzorg willen. Niemand<br />

wordt ertoe verplicht. Men krijgt het apparaat in<br />

bruikleen, dus er zijn geen extra kosten aan<br />

verbonden.<br />

Elke dag een telefoontje uit Kreta<br />

“Wat ik doe met mijn tijd?” Mevrouw van Vliet-Zeeman grijpt<br />

meteen naar de tekenboeken die naast haar op de bank liggen.<br />

“Ik teken Monet. Of eigenlijk, ik kleur ze in.” Het zijn prachtige,<br />

kleurrijke platen. Verrassend strak getekend voor iemand van<br />

95. “Pasgeleden heb ik er één naar mijn dochter op Kreta gestuurd.<br />

Zij belt me elke middag, soms wel een uur lang. Dan<br />

babbelen we over van alles.”<br />

Straks gaan deze gesprekken misschien wel via de iPad. Dan<br />

kan ze haar dochter op Kreta ook zien terwijl ze haar spreekt.<br />

“Wie had ooit gedacht dat dit mogelijk zou zijn. Wat is het volgende?<br />

Een lijntje met het hiernamaals?” Mevrouw moet er zelf<br />

om lachen. “Dan kan ik eens zien hoe die twee knullen (red.<br />

haar echtgenoten) het maken.”<br />

Zorg via de iPad<br />

Mevrouw van Vliet-Zeeman is één van de eersten die via Marente<br />

in Noordwijk beeldzorg krijgt. Ze krijgt een iPad in bruikleen.<br />

Daarmee voert ze een aantal keer in de week een videogesprekje<br />

met een verzorgende van de thuiszorg. Dan kan ze<br />

vertellen hoe het gaat en of ze nog iets nodig heeft. En het<br />

mooie is, ze kan de iPad ook gebruiken om te bellen met<br />

familie of er een spelletje mee spelen.<br />

h<br />

Als er iets is dan komen<br />

we gewoon langs<br />

BASISCURSUS IPAD VOOR SENIOREN<br />

Niemand is te oud om te leren. Veel ouderen vinden<br />

de iPad makkelijk in gebruik. Om mensen op weg te<br />

helpen, biedt Marente een basiscursus iPad voor<br />

senioren. U leert stap-voor-stap de mogelijkheden<br />

op het gebied van internet, e-mail, foto’s en apps. De<br />

cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur.<br />

Voor leden van Marente kost de cursus 65 euro.<br />

Bea Jansen, wijkziekenverzorgende bij Marente, komt al jaren<br />

bij mevrouw over de vloer. Eerst voor haar man. Nu voor mevrouw<br />

zelf. Bea: “De beeldzorg brengt daar geen verandering<br />

in, deze bezoeken gaan gewoon door. Mijn collega’s en ik<br />

helpen mevrouw bijvoorbeeld met haar steunkousen. Dat kan<br />

niet via de iPad, daarvoor moet ik toch echt fysiek aanwezig<br />

zijn. De beeldzorg gaat vooral om veiligheid en de zekerheid<br />

dat er iemand is. Even checken of alles goed gaat of helpen<br />

herinneren aan de medicijnen. En als er iets is, dan komen we<br />

natuurlijk gewoon langs.”<br />

Een bruidsboeket van spek<br />

Dat mevrouw van Vliet-Zeeman op deze leeftijd nog open<br />

staat voor iets nieuws is niet zo gek. Al haar hele leven zoekt<br />

ze het avontuur op. Stilzitten was er niet bij. Een bruidsboeket<br />

van spek maken, reuzenpannen erwtensoep voor verwaarloosde<br />

kinderen koken en werken bij Sancta Maria. Niets was<br />

haar te gek.<br />

“Het leven gaat zo snel. Nadat mijn kinderen<br />

het huis uitgingen, is het leven voorbij<br />

gevlogen. Nu is de oudste zelf alweer<br />

71. Maar ik kan nogsteeds niet stilzitten.<br />

Stiekem hoop ik dat ik ooit eens<br />

Kniertje kan spelen. Ik weet zeker<br />

dat ik dat heel goed zou kunnen!”.<br />

contact<br />

Neemt u voor meer<br />

informatie contact op<br />

met de klantenservice<br />

van Marente via<br />

071 409 33 33.<br />

31


REURING:<br />

Geen opschudding<br />

maar beweging<br />

32<br />

We willen graag mensen<br />

met elkaar verbinden<br />

’<br />

Ik had er nog nooit van gehoord: Project Reuring.<br />

En dat is niet zo vreemd, want ‘ze’ draaien pas<br />

sinds 2 november 2015: in het sportcomplex aan<br />

de Duinwetering houdt Reuring twee keer in de<br />

week een, tja…. Wat is het eigenlijk? Een inloop?<br />

Een etentje? Een gezellig samenzijn? Eigenlijk is<br />

het alle drie. En nog veel meer dan dat. Eerst maar<br />

eens te weten komen wie ‘ze’ zijn. Daarna wil ik<br />

weten wat Reuring zo bijzonder maakt.<br />

K<br />

TEKST CAROLINE SPAANS BEELD BURO BINNEN<br />

K


Eigen Kracht<br />

Els Troch en Corine Star zijn beiden in dienst van ‘s HeerenLoo<br />

en hebben vanuit die organisatie een projectverzoek ingediend<br />

bij de gemeente dat valt onder het gemeentelijke pilot project<br />

Eigen Kracht. Voor hun project hebben ze ook subsidie ontvangen<br />

en zijn op dinsdag en donderdag aanwezig op het<br />

sportpark als ontmoetingsplaats voor mensen die het even niet<br />

meer zien zitten, of gewoon een luisterend oor nodig hebben.<br />

Corine is opgeleid voor jobcoach en werkt onder meer graag<br />

met jongeren die op zoek zijn naar een baan. Els Troch heeft<br />

als werkbegeleidster met een werkgroep op verschillende projecten<br />

een rugzak aan ervaring opgedaan.<br />

Corine: “Dit project is tussendoor gekomen en ik heb het met<br />

beide handen aangepakt. Eigenlijk ben ik z-verpleegkundige<br />

(zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, CS) en<br />

werkzaam dus als jobcoach. Els heeft een opleiding als ziekenverzorger<br />

gedaan en heeft onder meer lange tijd in de psychiatrie<br />

gewerkt. Het project is een vernieuwende voorziening<br />

waarvan mensen gebruik kunnen maken. Het doel van Reuring<br />

is te luisteren naar mensen, wat zijn hun wensen, wat is er nodig<br />

om hen in hun kracht te zetten, op een laagdrempelig manier,<br />

zodat zij weer mee kunnen doen in onze samenleving.<br />

Degenen die bij ons komen kunnen bijvoorbeeld hulp nodig<br />

hebben op allerlei vlakken. Ze mogen ons alles vragen en wij<br />

helpen ze of we trekken aan de bel bij de juiste hulpverlener.<br />

Maar primair zijn we er simpelweg voor ze. Ook onderling kunnen<br />

ze een grote steun zijn voor elkaar.” Els: “Mensen die bijvoorbeeld<br />

langdurig werkloos zijn, zijn hier ook van harte welkom.<br />

Ze kunnen ons helpen met hand- en spandiensten en wij<br />

kunnen hen wellicht helpen met het zoeken naar een nieuwe<br />

baan.”<br />

Luisterend oor<br />

In het algemeen komt het erop neer dat Reuring een voorziening<br />

is voor de kwetsbare burgers, jong en oud. Mensen zitten<br />

soms (alleen) thuis door bijvoorbeeld baanverlies, een burnout,<br />

een overlijden van een partner of door andere persoonlijk<br />

redenen. Thuis (blijven) zitten en steeds meer verwijderd raken<br />

van sociale contacten en het dagelijks leven biedt weinig perspectief.<br />

Reuring biedt voor deze inwoners een plek waar zij op<br />

eigen initiatief heen kunnen voor een kopje koffie, warme<br />

maaltijd, luisterend oor en gezelligheid. Zo probeert Reuring<br />

deze mensen vanuit hun eigen kracht weer in de samenleving<br />

te laten deelnemen.<br />

reuring<br />

in de samenleving<br />

Graag aanmelden voor de maaltijd.<br />

Dit kan op 06 50 61 01 35 bij Els.<br />

Openingstijden: dinsdag 9.00 - 14.30, donderdag 13.30 - 15.30<br />

Sportcomplex, Duinwetering 105, 2203 HM Noordwijk<br />

22 December Beauty buffet<br />

10.30 tot 14.30 €3,-<br />

Er is een kapster aanwezig om<br />

te knippen voor mannen en<br />

vrouwen<br />

Je kan een nek/ rug massage<br />

krijgen<br />

En een manicure krijgen en<br />

nagels laten lakken<br />

Inclusief maaltijd soep<br />

Er is een lift in het gebouw aanwezig<br />

reuring<br />

in de samenleving<br />

Graag aanmelden voor de maaltijd.<br />

Dit kan op 06 50 61 01 35 bij Els.<br />

Openingstijden: dinsdag 9.00 - 14.30, donderdag 13.30 - 15.30<br />

Sportcomplex, Duinwetering 105, 2203 HM Noordwijk<br />

Elke dinsdag Ontbijt bar<br />

9.00 tot 10.30 € 1,-<br />

Vanaf 1 december 2015 kunt u<br />

bij Reuring Noordwijk genieten<br />

van een heerlijk ontbijtje voor<br />

maar € 1,00<br />

Er is een lift in het gebouw aanwezig<br />

Welkom<br />

In het moderne café in het nieuwe sportcomplex, waar<br />

Reuring op dinsdag en donderdag te vinden is, is elke dinsdag<br />

een kookworkshop en wordt gezamenlijk gegeten. Op de<br />

donderdagen worden verschillende activiteiten gehouden.<br />

Ik interview Corine en Els op dinsdagmiddag en de maaltijd<br />

is net achter de kiezen. Negen dames zitten aan tafel na te<br />

genieten met een toetje in de hand: gele vla met een grote<br />

dot slagroom. Op het menu stond hutspot met klapstuk.<br />

Niet verkeerd op zo’n koude, gure herfstdag. “Waar is die<br />

mevrouw met die rode trui, van vorige week?” merkt een van<br />

de dames op. Het is opvallend hoe mensen in zo’n korte tijd<br />

elkaar al missen. Mooi ook. Zeker in deze onzekere tijden,<br />

waarin het ego meer en meer centraal lijkt te staan. Ik merk<br />

op dat er geen mannen zijn. “Vandeweek kwam er een man<br />

binnen,” zegt Corine, “maar hij liet zich afschrikken door zoveel<br />

damesgeweld, ha! Toch hopen we dat ook mannen zich<br />

hier bij zullen voegen. Want ook voor hen hebben wij een<br />

luisterend oor en staan we klaar met raad en daad. Alle<br />

Noordwijkers zijn welkom!”<br />

Corine en Els staan zeker open voor nieuwe ideeën van hun<br />

bezoekers en dan gaan zij op zoek naar mogelijkheden om<br />

dit te realiseren. Om dit project stevig neer te zetten, hebben<br />

we ook vrijwilligers nodig. Met hun kennis en expertise vullen<br />

we elkaar aan.”<br />

Meer informatie via Els Troch, 06-50610135. Reuring is open<br />

op dinsdag van 10.30 tot 14.30 uur en op donderdag van<br />

13.30 tot 15.30 uur (Duinwetering, achter het Northgocollege,<br />

in het (rode) sportcomplex links achteraan het parkeerterrein).<br />

’s Heeren Loo<br />

F<br />

SAMEN GEZELLIG HUTSPOT ETEN


Kunst en cultuur<br />

Tot oktober dit jaar had Els van Meurs (1950) haar atelier bij Galerie van Haeften. De sloopvergunning<br />

voor dit voormalig postkantoor is inmiddels door de eigenaar aangevraagd, maar het is<br />

nog onduidelijk wanneer deze wordt geëffectueerd. Els wilde daar niet op wachten en ging op zoek naar<br />

een nieuw onderkomen. En dat is gelukt; een mooie grote en lichte ruimte in Klei-Oost. Els<br />

begeleidt wekelijks, in samenwerking met de ouderenbonden, schilderbijeenkomsten in de Wieken<br />

en het Trefpunt. Een gesprek over kunst, ouder worden en actief blijven.<br />

TEKST DORINE HOLMAN BEELD BURO BINNEN<br />

34<br />

Els woont inmiddels zo’n dertig jaar<br />

in Noordwijk, maar is sinds haar vervroegd<br />

pensioen actiever in het sociale<br />

leven van het dorp dan ooit. Daarvoor<br />

was ze domweg te druk met haar<br />

werk en forenzen. Ze is geboren en<br />

getogen in Brabant, als oudste van<br />

een gezin van tien kinderen. Begonnen<br />

als verpleegkundige in de GGZ,<br />

maakte ze al snel carrière. Eerst als<br />

groepstherapeut en uiteindelijk als<br />

manager. Tekenen en schilderen<br />

deed ze als kind al graag. Wat niet<br />

altijd gemakkelijk was, in dat grote<br />

gezin, in de jaren ’50. ‘Ik heb altijd<br />

allerlei soorten creatieve lessen gevolgd,<br />

van grafiek tot beeldhouwen.<br />

Toen ik ging werken en nog wisseldiensten<br />

had was dat bijna onmogelijk.<br />

Maar nadat ik de vrijdagen vrij<br />

kreeg ben ik direct weer les gaan nemen.<br />

Want les hebben is een goede<br />

stok achter de deur, je móet wel gaan,<br />

ook als je moe bent.’ Els ging in de<br />

leer bij Noordwijkse kunstenaars zoals<br />

Marlies Korbee, Kees Putman, Daniël<br />

Tavenier en Joke C. Bos. Dat deed<br />

ze ook om ‘Noordwijk beter te leren<br />

kennen’. ‘Ik heb gaandeweg veel contacten<br />

opgedaan in het dorp. En ik<br />

volg nog steeds regelmatig lessen,<br />

bijvoorbeeld bij Kees. Ik zeg wel eens<br />

tegen hem “Je zit tot aan je dood aan<br />

me vast”. Die man is zo’n goede vakdocent!<br />

Hij leert je de technieken tot<br />

in je vingertoppen en kan het goed<br />

overbrengen. Daniël stimuleert mij<br />

meer om vrij te werken. Als ik vastloop<br />

weet hij met een paar zetjes mij<br />

weer verder te helpen.’<br />

Na haar pensionering vond Els dat ze<br />

serieuzer met kunst aan de gang<br />

moest. ‘Ik wilde niet meer vrijblijvend<br />

bezig zijn, dat mocht niet meer van<br />

mezelf.’ Ze ging volop aan de gang.<br />

Niet alleen met het maken van kunst,<br />

maar ook met het organiseren van<br />

allerlei evenementen om kunst heen.<br />

Zo ondersteunde ze Angelique van<br />

Haeften met de gelijknamige galerie<br />

aan de Boekerslootlaan. Maar is ze<br />

ook intensief betrokken bij de Ku(n)<br />

stRoute Noordwijk, opgezet door<br />

Henriette Kors, die in augustus van<br />

dit jaar voor het eerst is geweest. En is<br />

deelnemer aan bijeenkomsten voor<br />

kunstenaars uit Noordwijk. Ook is ze<br />

meer les gaan geven. In samenwerking<br />

met de ouderenbonden KBO en<br />

ANSV (onlangs afgescheiden van de<br />

ANBO en doorgegaan als Algemene<br />

Noordwijkse Senioren Vereniging, dh)<br />

begeleidt ze schilderbijeenkomsten in<br />

het Trefpunt en de Wieken. ‘Het is<br />

echt ontzettend leuk. Zowel voor mij<br />

als voor de cursisten. Ik zeg altijd tegen<br />

mensen: “Het is een kwestie van<br />

durven. Je moet er zin in hebben en<br />

het leuk vinden, maar het is geen<br />

examen. Doe eens gek”. En dat werkt.<br />

Als je ziet wat een mooie dingen er<br />

worden gemaakt, zowel door beginners<br />

als gevorderden. Daar neem ik<br />

mijn petje voor af. Het enige wat ik<br />

doe is de begeleiding, het is geen cursus<br />

in de letterlijke zin van het woord.<br />

Ik probeer het onderwerp en de technieken<br />

te variëren en de rest is aan de<br />

deelnemers. Kijk maar eens op de<br />

Facebookpagina Schilderles de Wieken<br />

en Trefpunt, dan snap je wat ik<br />

bedoel.’<br />

Voor Els geldt inmiddels dat ze formeel<br />

gezien wordt als ‘oudere’, nu ze<br />

in oktober 65 jaar is geworden. Vervelen<br />

doet ze echter zich niet. ‘Als 60 tot<br />

70-jarige is het leven tegenwoordig<br />

nog dikke pret. Ook voor mijn man<br />

van 76 jaar en mij. We zijn gelukkig<br />

nog mobiel, dat scheelt alles. Maar we<br />

hebben hobby’s, voldoende materiele<br />

welstand én we wonen in Noordwijk.<br />

Ik kom tijd tekort! Ik ben altijd vreselijk<br />

leergierig geweest en heb dat nog<br />

steeds. Ik zou ook nog van alles willen<br />

doen. Nou, misschien diepzeeduiken<br />

niet, maar zelfs parachutespringen<br />

trekt me aan. Ik volg colleges aan de<br />

Studium Generale van de Universiteit<br />

Leiden en ben gestart met pianolessen.<br />

In Noordwijk kan je je lol op,<br />

want er is hier zóveel te doen. Van<br />

cursussen volgen tot het bezoeken<br />

van voorstellingen in De Muze, Muziek<br />

in Jeroen, KunstKlank en wat al<br />

niet meer. Ik zeg wel eens, en dat bedoel<br />

ik niet zo hard als het misschien<br />

klinkt; als je nog mobiel bent en de<br />

deur uit kunt is eenzaamheid een<br />

keuze. Zeker in Noordwijk, waar ook<br />

nog eens zoveel voorzieningen zijn.’<br />

Op de vraag of ze nog een boodschap<br />

heeft voor de (oudere) Noordwijkers<br />

zegt ze: ‘Stel je open voor de vluchtelingen<br />

die hier wonen, want onbekend<br />

maakt onbemind. Verruim je<br />

horizon, maak kennis met nieuwe<br />

culturele invloeden en nieuwe sociale<br />

impulsen. Juist in de huidige situatie<br />

moeten we elkaar vasthouden, en<br />

niet loslaten. Dingen die onverwoestbaar<br />

lijken zijn soms heel kwetsbaar.<br />

Denk aan aardlagen die over elkaar<br />

heen schuiven en een aardbeving<br />

veroorzaken. Of de opwarming van<br />

de aarde die maakt dat de gletsjers in<br />

de Himalaya smelten. Kwetsbaarheid<br />

is een thema waar ik in mijn kunstwerken<br />

erg mee bezig ben. Dat geldt<br />

dus ook voor de sociale cohesie. Ik<br />

schrik er van hoe er soms over vluchtelingen<br />

en asielzoekers wordt gesproken.<br />

Ik wil voorkomen dat die<br />

mensen hier eigen enclaves gaan<br />

vormen, dan gebeuren er dingen die<br />

je dan niet meer in het vizier hebt.<br />

Stel je daarom als gemeenschap<br />

open!’


‘Het is een kwestie van durven!’<br />

Schilderbijeenkomsten van kunstenaar Els van Meurs bij WSN<br />

Els van Meurs begeleidt wekelijks de<br />

schilderbijeenkomsten in de Wieken<br />

(maandag van 13.30 tot 16.30 uur) en het<br />

Trefpunt (dinsdag van 13.30-16.30 uur). Er zijn<br />

nog plaatsen beschikbaar. Kosten zijn € 3,50<br />

per les. Geschikt voor zowel beginners als<br />

gevorderden. In december is er een<br />

vakantiestop, op 11 januari starten de<br />

bijeenkomsten weer. Interesse? Word lid van<br />

een van de ouderenbonden (KBO of ANSV)<br />

en geef je op via www.stichtingwsn.nl of<br />

071 711 43 34. Heb je interesse in het<br />

bezoeken van haar nieuwe atelier?<br />

Dat kan, maar alleen op afspraak:<br />

www.elsvanmeurs.nl<br />

35


Aad&Wijn<br />

Wijnadvies<br />

van Aad<br />

Aad Steenvoorden van Aad&Wijn heeft<br />

speciaal voor de lezers van WSN <strong>Leef</strong>!<br />

een bijzonder wijnpakket voor de<br />

feestdagen samengesteld:<br />

6 flessen<br />

voor slechts<br />

€47,50<br />

Welkomstwijn:<br />

1 fles Groot Geluk Brut Methode Cap Classique g.j.<br />

Met deze heerlijke bubbel uit Zuid-Afrika heeft u direct een geweldig<br />

lekkere binnenkomer! In de mond een prachtige fijne mousse, heerlijk<br />

sappig en fruit. Prachtige Methode Cap Classique van zeer hoge kwaliteit.<br />

Aperitief wijn:<br />

2 flessen Dumanet Viognier igp 2014<br />

Deze wijn heeft een volle smaak. Is mild en open, rijp en mollig, zacht en<br />

weelderig. Met een klein vetje, lekker soepel en zacht wit. Een geweldige<br />

aperitief wijn.<br />

Voor bij de maaltijd:<br />

2 flessen Cantine Menhir Negroamaro ‘No Zero’ igt 2012<br />

Een echte topper in ons assortiment. De wijn is warm en zwoel met lekker<br />

vanille. Breed en intens. Een kruidige en stevige, dikke, zwoele smaak.<br />

Past bij verschillende soorten gerechten.<br />

Bij de feestdagen horen speciale<br />

hapjes, drankjes én diners of<br />

lunches. Onze Noordwijkse<br />

ondernemers helpen u graag bij het<br />

samenstellen van aparte gerechten<br />

met bijbehorende wijn. Want u heeft<br />

het tenslotte al druk genoeg!<br />

Dessert:<br />

1 fles Niepoort Ruby Port<br />

De smaak van deze port is rijk en zwoel dankzij zijn herkenbare zwarte<br />

fruit met een hint van pure chocolade. De afdronk is soepel. De normale<br />

prijs van dit pakket is € 58,40. Aad&Wijn bezorgt dit pakket GRATIS in heel<br />

Noordwijk bij u thuis voor slechts €47,50<br />

Bestellen kunt u via telefoonnummer<br />

071-361 54 16 of op aad@aadenwijn.nl<br />

Wilt u advies over welke<br />

wijnen u bij uw kerstmaaltijd<br />

kan schenken?<br />

Vraag het ons gerust.<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

Bij de gerechten van Krijn van der Bent, Keurslager in de Kerkstraat<br />

adviseert Aad Steenvoorden de volgende wijnen:<br />

36<br />

Carpaccio van rollade:<br />

Mocavero Verdeca igp 2014<br />

Deze wijn heeft een rijpe en krachtige<br />

geur van kamperfoelie, rijpe meloen,<br />

kiwi, exotische tonen met rijp, munt en<br />

venkel. De smaak is vol en fruitig, zacht<br />

en verfrissend, met goede zuren en bitters,<br />

lekker mollig en een hint van zoet.<br />

Droge witte wijn. Een perfecte combinatie<br />

bij de carpaccio van Krijn!<br />

Kersthammetje:<br />

Carmen Gran Reserva<br />

Carmenère 2012<br />

De geur is mooi getypeerd door deze<br />

druif. Met een mix van kruidigheid, chocola,<br />

tabak en fruit. Aangename geur van<br />

vanille, zoete pruimen en kersen. In de<br />

mond ervaar je de krachtige expressie van<br />

het warme terroir van Apalta. Vol, intens,<br />

rijk met een fluwelen afdronk, peperig en<br />

romig tegelijk. Dé combinatie voor de<br />

beenham met honing-mosterd saus.<br />

Huisgemaakte hazenpeper:<br />

Azienda Agricola Falesco Tellus<br />

igt 2013<br />

De geur van vers fruit, met vooral kersen,<br />

en wat rozemarijn. Koffie en een hint van<br />

drop. De wijn is zonder meer elegant,<br />

mond vullend met een tikkeltje vanille<br />

en hout. Krachtig, maar toch zijdezacht<br />

zonder harde tannine. De wijn heeft<br />

een rijke en lange afdronk. Dat gaat heel<br />

goed smaken bij de hazenpeper!


Kerstadvies van Krijn<br />

Krijn van der Bent<br />

Veel mensen vinden het moeilijk<br />

kiezen tijdens de feestdagen. Wij<br />

vroegen keurslager Krijn om advies.<br />

Drie totaal verschillende gerechten,<br />

makkelijk te bereiden, of zelfs kant<br />

en klaar te bestellen. Zo gaat u<br />

zonder zorgen de Kerst tegemoed.<br />

DE BROERS MATTHIJS, HUIBERT EN KRIJN<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

Carpaccio rollade<br />

Als eerste gerecht raden wij graag de Carpaccio rollade aan.<br />

Het rundvlees afkomstig van onze eigen dikbilrunderen is perfect voor<br />

rollades; met een heerlijke vulling maakt dit uw kerst gerecht af.<br />

Carpaccio rollade; een runderrollade ingerold met verse bladspinazie,<br />

zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes en Parmezaanse kaas.<br />

Bereiding; in pan of oven, duur afhankelijk van gewicht. Op de verpakking<br />

van de rollade staat de braadtijd aangegeven.<br />

Kersthammetje<br />

Wilt u een mooi stuk vlees wat zijn tijd nodig heeft maar weinig moeite kost?<br />

Neem dan onze beenham, aan de beenham hoeft u niets toe te voegen.<br />

De ham gaat voor twee uur in zijn geheel in de oven, en komt er mooi gegaard<br />

uit. Aansnijden, wat honing mosterd saus erbij en genieten maar.<br />

Kersthammetje; Beenham van het Duroc varken op smaak gebracht en<br />

voorgegaard, daarna ingesmeerd met een marinade op basis van grove mosterd<br />

en basterdsuiker. Hierbij adviseren wij onze zachte honing mosterd saus.<br />

Bereiding; 120 minuten in de oven op 120 graden.<br />

Huisgemaakte hazenpeper<br />

Dit gerecht garandeert een lekker diner zonder inspanning, wij koken voor u,<br />

en na even opwarmen kunt u direct aan tafel.<br />

Huisgemaakte hazenpeper met rodekool stamppot en een stoofpeertje;<br />

Hazenbout, winterpeen, ui, paddenstoelen, rode wijn en kruidkoek met een<br />

stamppot van rode kool. Als bijgerecht een heerlijk huisgemaakt stoofpeertje.<br />

Bereiding; opwarmen in oven of magnetron.<br />

Bestellingen kunnen uiterlijk ingeleverd worden tot<br />

maandag 21 december 19:00 uur; maar hoe eerder hoe beter!<br />

37


ouAd adviesgroep bv<br />

Het juiste<br />

advies<br />

voorkomt<br />

misverstanden<br />

Het adviseren en begeleiden<br />

van grootschalige maar ook<br />

kleine bouwprojecten is het<br />

werkgebied van deze jonge en<br />

dynamische onderneming.<br />

Partners Kees Caspers en Cees Guijt<br />

startte in 2004 met Nebest Bouwadvies<br />

bv en zijn inmiddels al weer 4 jaar zelfstandig<br />

met bouAd adviesgroep bv. Er<br />

wordt nog steeds nauw samen met de<br />

vroegere partners. In 2007 verhuisde het<br />

bedrijf naar een statige notariswoning in<br />

Katwijk en als een restauratie project<br />

aangepakt. Het resultaat mag er wezen.<br />

Een bijzonder gebouw voor een bijzondere<br />

onderneming.<br />

Kees: ‘Wij zijn eigenlijk de Haarlemmerolie<br />

tussen de architect, aannemer en<br />

opdrachtgever. Als mediator voor de<br />

bouw adviseren en begeleiden wij alle<br />

werkzaamheden, vooraf, tijdens en ook<br />

na de bouw. Een meerjarig onderhoud<br />

en energie plan kan veel geld besparen<br />

in de toekomst. Zo blijven wij ook na de<br />

oplevering betrokken bij een project.<br />

Tijdens de bouw kan er veel mis gaan,<br />

vaak met grote gevolgen. Wij moeten<br />

dat voorkomen, door op tijd knelpunten<br />

te signaleren. Communicatie speelt<br />

daarbij een belangrijke rol. Onze projectmanagers<br />

weten dat als geen ander en<br />

zijn hierin gespecialiseerd. Ons team van<br />

15 mensen met elk een eigen specialisme<br />

werken dagelijks aan de meest uiteenlopende<br />

klussen. Grote overheids<br />

projecten of een particulieren villa, elke<br />

klant is immers koning bij ons.<br />

bouAd adviesgroep bv<br />

Zeeweg 144<br />

2224 CH Katwijk<br />

071 361 17 22<br />

www.bouAd.nl<br />

38


Samen<br />

sterk<br />

De Stand van Zaken<br />

Administratiekantoor<br />

met ambities<br />

Vijf jaar geleden maakte het<br />

toenmalige administratie<br />

kantoor Vacature BV een<br />

aantal belangrijke stappen om<br />

tot vernieuwing te komen.<br />

Mede eigenaar Leo Sluijs, werkzaam<br />

sinds 1981 in het kantoor, bleef niet<br />

stilstaan tijdens de crisis maar zocht<br />

versterking en vond die in een nieuwe<br />

mede vennoot; Ronald Padding. Als<br />

fiscalist een aanwinst voor de dienstverlening<br />

van het bedrijf. Ook de naam<br />

werd aangepast in De Stand van Zaken<br />

en een verhuizing van Rijnsburg naar<br />

Noordwijk in 2013 maakte de metamorfose<br />

compleet.<br />

Leo: ‘Ons administratie kantoor onderscheidt<br />

zich duidelijk van de anderen in<br />

de Regio. Doordat binnen ons team van<br />

zeven professionals alle disciplines aanwezig<br />

zijn, van IT specialist tot fiscalist,<br />

bieden wij onze klanten dezelfde kwaliteit<br />

en service als de grote accountantskantoren.<br />

Met dien verstande, wij rekenen<br />

realistische tarieven. Wij werken zelf<br />

ook mee op de werkvloer en daardoor is<br />

er nauwelijks overhead. Dat betaalt zich<br />

terug in onze concurrerende tarieven.<br />

De verhuizing naar Noordwijk voelt wel<br />

als een thuiskomen. Ook onze klanten<br />

zien het als een verbetering, zowel qua<br />

bereikbaarheid maar ook de moderne<br />

uitstraling. Zelf zeg ik altijd, doe maar<br />

gewoon dan doe je al gek genoeg. De<br />

klant staat voor ons op nummer één.<br />

De Stand van Zaken<br />

Herenweg 100 A<br />

2201 AL Noordwijk<br />

071-4022188<br />

www.destandvanzaken.nl<br />

39


Beachbiken<br />

Ondernemers<br />

gebruiken sport<br />

als inspiratiebron<br />

en uitlaatklep<br />

Tegenwoordig is het strandfietsen,<br />

of beter Beach Biken, een specialisme<br />

geworden. Niets wordt aan het<br />

toeval overgelaten. Licht frame, speciaal<br />

stuur, brede velgen en speciale<br />

strandbanden in diverse soorten.<br />

Leo: ‘In de beginjaren reed ik met<br />

een mountainbike op het strand zelfs<br />

nog met noppenbanden. Nu is dat<br />

wel anders. Een goede bandenkeuze<br />

is het belangrijkste wat er is op<br />

strand. Ik rij al heel wat jaartjes op<br />

strand maar pas de laatste drie jaar<br />

pak ik het echt serieus aan. Niet dat<br />

ik kampioen wordt’, lacht Leo, ‘maar<br />

ik wil wel alles eruit halen. De start is<br />

altijd heftig. Het eerste half uur rijden<br />

ze als gekken, dan moet je bijblijven.<br />

Tegen wind gaat dan nog wel, dan<br />

kan je je verschuilen, maar voor de<br />

wind is het ieder voor zich. Snelheden<br />

van over de 50 km/u zijn geen<br />

uitzondering. Dan moet je weten<br />

wat je doet. Rij je in een gat of mui,<br />

dan kan je over de kop slaan met alle<br />

gevolgen van dien.’<br />

Het fietsen op strand is een ware hype aan het<br />

worden. Wie in het weekend een strandwandeling<br />

gaat maken komt ze vaak tegen. Onherkenbaar<br />

ingepakte mannen, en vrouwen, die op een fiets met<br />

dikke banden over het strand racen. In 1995 werd de<br />

eerste Brinta Beach Classic gereden en stonden ruim<br />

1.500 toerrijders aan de start en 150 wedstrijdrijders,<br />

waaronder Erik Breukink, Adri van der Poel en de<br />

winnaar Wim de Vos. Bij de toerrijders stonden ook<br />

Leo Sluijs en Kees Caspers aan de start. Strandfietsers<br />

van het eerste uur.<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN BEELD BURO BINNEN<br />

K<br />

40<br />

Kees: ‘Ik was eigenlijk meer surfgek.<br />

Altijd op zee te vinden. Fietsen deed<br />

ik erbij voor de lol en een beetje<br />

conditie. De eerste strandrace voor<br />

mij was eigenlijk gewoon leuk. Met<br />

wat vrienden aan de start en lachen.<br />

Toen de Noordbikers werden opgericht<br />

ontstond er een moutainbike


SPORT &ontspanning<br />

KEES CASPERS (L) EN LEO SLUIJS<br />

41


42<br />

wedstrijd team met oa. Peter van den<br />

Berg, Piet den Hollander, Thomas<br />

Steenvoorden, Leo Sluijs, Dirk-Jan<br />

van Reek en ikzelf. Elke week ergens<br />

op een mooi parcours crossen. Heel<br />

gaaf. Dat fietsen op strand deden we<br />

er een beetje bij. En in de zomer met<br />

hetzelfde clubje wat toertochten rijden<br />

zoals Parijs Roubaix en Milaan<br />

San Remo. Altijd wel wat extremere<br />

dingen. We zochten de grenzen op,<br />

maar wel altijd de gezelligheid voorop.<br />

Dat was een mooie tijd’.<br />

Leo: ‘Drie jaar geleden heb ik met<br />

een paar andere vrienden de Beach<br />

Boys opgericht. Een serieuze groep<br />

gasten die in gesponsorde kledij<br />

samen trainen en wedstrijden bezoeken.<br />

Het is opvallend dat er veel<br />

veertigers en vijftigers in ons team<br />

zitten. Allemaal mannen die vroeger<br />

fanatiek hebben gefietst en nu in de<br />

zomer racefietsen. In de winter pakken<br />

ze het beachbiken op. Ja er is<br />

zeker een gezonde onderlinge rivaliteit.<br />

Ik vind het wel keun om tegen<br />

die jonge gassies te rijden en kijken<br />

fietsen op strand<br />

is constant<br />

bergop rijden.<br />

h<br />

h<br />

waar ik sta. Daar zal ik het nooit meer<br />

van kunnen winnen, maar in mijn<br />

klasse 50-plus, zit ik goed vooraan.<br />

Laatst werd ik derde tijdens de WK in<br />

Zeeland. Dan denk ik toch, dat heb ik<br />

maar effe geflikt. Voor mij is het fietsen<br />

een uitlaatklep naast mijn kantoorbaan.<br />

Dan zit je toch de hele dag<br />

binnen. Lekker uitwaaien op het<br />

strand. Het kan mij niet extreem genoeg<br />

zijn.’<br />

Kees: ‘Ik ben sinds dit jaar ook sponsor<br />

geworden van het team. Ik ben<br />

niet zo fanatiek als Leo want ik ga ook<br />

regelmatig kitesurfen en schaatsen.<br />

Ik vind alles nog te leuk om me op<br />

één sport te richten. Maar het beachbiken<br />

ga ik wel steeds leuker vinden.<br />

Je moet ook over een bepaalde hardheid<br />

beschikken om deze sport goed<br />

te kunnen doen. Het lijkt namelijk of<br />

je constant bergop aan het fietsen<br />

bent op strand. Je moet altijd spanning<br />

op de ketting houden anders<br />

moet je gelijk lossen. Ik zou niet zonder<br />

sport kunnen. Na een drukke dag<br />

op het werk is na een kwartier op de<br />

fiets je hoofd leeg. Het maakt mij als<br />

ondernemer beter en tijdens het fietsen<br />

ontstaan de mooiste ideeën.’<br />

‘Je merkt wel dat het steeds drukker<br />

wordt op het strand. Iedereen claimt<br />

zijn eigen manier van recreëren.<br />

Wandelaars, mensen met paarden<br />

en veel vaak loslopende honden.<br />

Het is oppassen geblazen’, zegt Leo.<br />

‘Als we elkaar respecteren en de ruimte<br />

geven dan moet het in goede harmonie<br />

kunnen en kan iedereen van<br />

het mooie strand genieten.’


werken na je 65 ste<br />

Theo Koelewijn (65)<br />

en Hanneke Koelewijn-<br />

Zantvoort (61) runnen samen<br />

Theo’s Tweewielershop<br />

(mijnfietsenwinkel.nl).<br />

Natuurlijk met ‘hun’ jongens.<br />

Direct na binnenkomst in<br />

het kantoortje in de winkel<br />

aan de Losplaatsweg krijg ik<br />

koffie aangeboden. En een<br />

lekker dik vest. ‘Je hebt het<br />

toch niet koud?’ Die vraag is<br />

typerend voor dit vriendelijke,<br />

hardwerkende stel. Ze<br />

hebben oog en oor voor de<br />

mensen om hen heen.<br />

TEKST YVONNE ANDRÉE WILTENS<br />

BEELD BURO BINNEN<br />

OUD BEELD PRIVÉ FAM. KOELEWIJN<br />

We zijn niet<br />

weg te slaan<br />

Altijd al fietsenmaker willen worden?<br />

Theo: ‘Nee, dat kwam door mijn oudste broer Bert. Die<br />

kreeg verkering met de dochter van fietsenmaker Van<br />

Marwijk in Leiden. Ik was een jaar of 12, 13. Mocht ik daar<br />

helpen op woensdagmiddag, zaterdag en in vakanties.<br />

Zo ben ik erin gerold. Sleutelen, techniek, dat vond ik wel<br />

mooi. Ik ben in Noordwijk begonnen als leerling monteur<br />

bij De Lange aan de Molenstraat.’<br />

Losplaatsweg<br />

‘November ’76 zei ik tegen mijn vader ‘ik ga voor mezelf<br />

beginnen. ‘Waaro dan,’ vroeg hij. ‘Bij jou in de schuur’.’<br />

Hanneke en Theo moeten er allebei hard om lachen.<br />

Achter Theo’s ouderlijk huis aan de Losplaatsweg 3a stond<br />

een kleine schuur van 6x4 meter. Theo gebruikte de helft.<br />

‘Je kon er een fiets ophangen, en eromheen lopen voor<br />

reparaties. Dat was het.’ In diezelfde tijd kregen Theo en<br />

Hanneke verkering, ze hadden elkaar ontmoet in ‘t Stippie.<br />

Vanuit de schuur is het in 1977 allemaal begonnen. Van<br />

werkplaatsje naar grote fietsenwinkel. De zaak heeft in al<br />

die jaren op verschillende plekken aan de Losplaatsweg<br />

gezeten, en kortdurend ook – aan de overkant op nummer<br />

7- scooters verkocht. Hanneke en Theo woonden bij of<br />

boven de zaak (zie kader). In 1985, toen de winkel op de<br />

huidige locatie opende is Hanneke volledig in de zaak komen<br />

werken. Hanneke: ‘De boekhouder zei tegen Theo:<br />

43


‘Je vrouw is de goedkoopste kracht.’ En dat is waar natuurlijk.<br />

Het was een grote winkel en we hadden het niet<br />

breed.’<br />

Het is toch niet de bedoeling dat ik bij jou kom<br />

werken?<br />

Hanneke: ‘Ik kom uit Zandvoort en werkte daar bij een<br />

bakker. Iedere vrijdagmiddag kwam daar de vrouw van de<br />

fietsenmaker met een paar zwarte handen koekjes halen.<br />

Ik dacht ja, maar daar ga ik écht niet aan beginnen. Ik heb<br />

het ook nog aan Thé gevraagd: het is toch niet de bedoeling<br />

dat ik bij jou kom werken?’ Theo: ‘ Ik zei welnee joh.<br />

Maar ja, hoe gaat dat? ‘Han, kun jij die mevrouw even een<br />

regenpak geven, ik heb zwarte handen.’ En dan eens een<br />

tas inpakken of een factuurtje maken. Tsja, zo is het begonnen.’<br />

We hebben de jongens hard nodig<br />

Nu werken er naast Theo en Hanneke drie vaste krachten<br />

in de zaak. Tom, Paul en Johan. Johan al bijna 25 jaar!<br />

‘We doen het met z’n allen. Wij kunnen het toch ook niet<br />

samen? En we hebben het zó getroffen met onze jongens.’<br />

Uit alle verhalen die volgen komt de liefde voor ‘hun’<br />

jongens naar voren. Van de huidige medewerkers tot<br />

Wajongers en vluchtelingen die in het verleden via Vluchtelingenwerk<br />

een plek vonden in de werkplaats of winkel.<br />

Ze kennen van iedereen de namen, weten waar ze vandaan<br />

komen, wat hun verhalen zijn en hoe ze nu terecht<br />

zijn gekomen. ‘De meeste jongens komen hier nog steeds.’<br />

Haal die spaken er maar uit<br />

Mooie verhalen hebben ze ook. Over de avonturen van<br />

zoon Jos in zijn jongere jaren (ondeugend, maar wel leuk),<br />

over dochter Sandra die meer met paarden heeft dan met<br />

fietsen, over de medewerker die zichzelf letterlijk voor zijn<br />

kop sloeg (‘zo’n ei op zijn kop’) en de ervaringen met klanten.<br />

Theo: ‘Kwam een keer een vrouw hier met een losse<br />

spaak. Zegt ze: ‘voor mijn part knip je ze d’r allemaal uit.<br />

Die dingen zitten alleen maar in de weg’.’ Hij grijnst. De<br />

klant staat centraal, dat is wel duidelijk. En dat blijkt ook<br />

uit hun service. Met welke vraag je ook komt, wat je verhaal<br />

ook is, waar je fiets ook vandaan komt. Hanneke: ‘En<br />

ach, als je met pech staat, dan komt Theo je even ophalen.<br />

Het busje rijdt toch.’ Het zal juist die service zijn waardoor<br />

niet alleen Noordwijkers, maar ook mensen uit Rijnsburg<br />

en Katwijk de zaak weten te vinden.<br />

Stoppen met de zaak?<br />

Een aantal jaren geleden stonden ze op het punt de zaak<br />

te verkopen. Maar op het laatste moment heeft zoon Jos<br />

g<br />

We zijn bezig met de voorbereidingen voor<br />

overname En ondertussen werken we lekker door<br />

VAN DE START TOT NU<br />

1977 Gestart in schuurtje achter<br />

ouderlijk huis op Losplaatsweg 3a<br />

1978 Ouderlijk huis afgebroken en<br />

nieuwbouw. Zaak in ruime schuur<br />

erachter<br />

1984 Nieuwe winkel gebouwd op<br />

Losplaatsweg 6<br />

1985 Opening nieuwe winkel. Hanneke<br />

gaat volledig meewerken<br />

1989 Pand 3a verkocht. Scooterwinkel<br />

op nummer 7 gestart. Zelf boven<br />

de winkel (nummer 5) gaan wonen<br />

2002 Scooterwinkel verkocht. Privé<br />

verhuisd naar Noordwijkerhout<br />

2015 Winkel ingrijpend verbouwd<br />

44<br />

HET OUDERLIJK HUIS MET LINKS ACHTER HET SCHUURTJE WAAR HET BEGON


samen met zijn vrouw Rianne gezegd dat zíj de zaak over<br />

willen nemen. ‘Jos is van de scooters. Dat is altijd al zo<br />

geweest. Hij heeft MyScooterschop.nl. Met een grote zaak<br />

in Noordwijkerhout en Zandvoort en nog twee franchisevestigingen.<br />

Hij doet het samen met zijn vrouw zó goed.<br />

Jos zei: ‘Het is zonde als het uit de familie gaat. Jullie hebben<br />

er zo hard voor gewerkt.’ Ze stralen. Hanneke: ‘Tsja,<br />

dat is natuurlijk wel mooi. Bij verkoop aan de andere partij<br />

hadden wij ook moeten stoppen, dan houdt ’t op. Daar<br />

zagen we allebei wel tegenop. Weet je, het is ons levenswerk<br />

geworden. Het is je kindje, het groeit met je mee. Ik<br />

moet er niet aan denken de hele dag thuis te zitten.’ Theo:<br />

‘Ja, zij is nog een jonge blom van 61.’ Hanneke: ‘Ja hoor,<br />

dáááág Thé.’<br />

Hoe verder?<br />

Theo: ‘We zijn bezig met de voorbereidingen voor overname.<br />

En ondertussen werken we lekker door.’ Hanneke:<br />

‘Maandag zijn we dicht, dondermiddag is Theo aan het<br />

sleutelen. Hij heeft drie oldtimers, dat is zijn hobby.’ Theo:<br />

‘En op dinsdagmiddag is zij bij de kleinkinderen. We zullen<br />

wel zien hoe het gaat straks. We zullen vast wel wat minder<br />

gaan werken, maar stoppen? Echt niet! Zeker niet als<br />

het druk is. We zijn hier niet weg te slaan.’<br />

FAMILIE KOELEWIJN<br />

Vader Piet Koelewijn. Bijnaam: Piet de Antje (Piet van Antje<br />

van Nobelen-opoe van Theo)<br />

Moeder Theodora Petronella van Tongeren.<br />

Ze kregen 12 kinderen, 9 zonen en 3 dochters.<br />

Jo †, Bert, Pieter en Leo (tweelingbroers), Wim, Kees en Henk<br />

(tweelingbroers), Wil, Theo, Anneke, Peter en Jan.<br />

Theo: ‘We hadden ’t niet rijk. Met 12 monden te voeden was<br />

’t hard werken voor mijn vader. Hij deed van alles. Zat in de<br />

bollen, wortelen, aardappelen. Verkocht ijs aan de boulevard.<br />

Dat ondernemende en aanpakken, dat zit wel in de familie.<br />

En hij klaagde niet. Altijd vrolijk en optimistisch.’<br />

Hanneke: ‘Het was niet makkelijk voor mijn schoonouders.<br />

12 Kinderen, daar heb je natuurlijk best een hoop zorgen van.<br />

Maar mijn schoonmoeder heeft nooit geklaagd. Het was een<br />

ontzettend lief mens.’<br />

THEO MET ZIJN DOCHTER TUSSEN DE FIETSEN IN 1982<br />

45


‘Bij SJC mogen we echt niet mopperen als het<br />

op vrijwilligers aankomt ’<br />

Niemand is onmisbaar, maar één ding is zeker:<br />

als Aat Wortman stopt met zijn werkzaamheden<br />

bij SJC, dan zitten ze echt wel even met de handen<br />

in het haar. Aat is al jarenlang vrijwilliger en voelt<br />

zich bij de club als een vis in het water.<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN<br />

z<br />

Elke ochtend tussen acht en half negen stapt hij in<br />

zijn auto en rijdt hij richting de Lageweg. Natuurlijk<br />

wordt er begonnen met een bakkie en een prossie.<br />

‘Met de – meestal alleen – mannen die er zijn nemen<br />

we het nieuws door. Het wereldnieuws, maar vooral<br />

natuurlijk het dorpsnieuws’, vertelt Aat. ‘Na de koffie<br />

loop ik mijn rondje over het complex en doe ik het<br />

werk van die dag. Ik ben wedstrijdsecretaris voor één,<br />

twee en drie. Ik keur de velden, maak de verdeling<br />

van de kleedkamers en doe de scheidsrechterscoördinatie.’<br />

Daarnaast is Aat één van de mensen die zo ongeveer<br />

alles weet van het reilen en zeilen op de club,<br />

dus als iemand een vraag heeft die niet beantwoord<br />

kan worden, weten ze Aat altijd te vinden.<br />

46<br />

Scheidsrechter<br />

De eerste kennismaking met SJC had Aat toen hij<br />

twaalf jaar was. ‘In 1958 moest je twaalf jaar zijn als je<br />

lid wilde worden van de voetbalclub. Als Katholiek<br />

werd je lid van SJC, als Protestant ging je naar VV<br />

Noordwijk. Ik heb gevoetbald tot mijn twintigste,<br />

daarna ben ik scheidsrechter geworden. Ik weet nog<br />

dat ik een keer moest invallen in het 3e en er een<br />

scheidsrechter het veld op kwam lopen in zo’n mooi<br />

zwart pakkie met witte biezen. Dat maakte indruk op<br />

me en ik dacht: dat is ook wel wat voor mij. Ik ben de<br />

scheidsrechtersopleiding gaan doen en heb 12,5 jaar<br />

wedstrijden gefloten. Daarna ben ik voor de KNVB<br />

gaan rapporteren en ben ik een tijdje weggeweest bij<br />

SJC. In de jaren negentig kwam ik weer terug, ik<br />

moest toen stoppen met fluiten vanwege de blessure


voetbalvereniging SJC<br />

Geen club kan<br />

zonder vrijwilligers<br />

het eerst ging vliegen, dat ik in de cockpit mocht meekijken.<br />

Dat was een ervaring! Sinds een paar jaar gaan we alleen<br />

nog naar de thuiswedstrijden, de jongens worden ouder, ik<br />

word ouder. Het werd gewoon te veel. Maar ik volg Feyenoord<br />

natuurlijk nog wel op de voet. En als ze verliezen, heb<br />

ik nog altijd de balen.’<br />

aan mijn knie. Ik ben jeugdleider geworden, eerst de<br />

B, later van de A. Met beide teams werd ik kampioen.<br />

Dat waren mooie tijden. We gingen toen met het hele<br />

B-elftal een weekend naar Parijs. Dat werd geregeld<br />

door de sponsor – Jan van de Berg. Die kwam naar<br />

me toe en zei: ga wat leuks doen met die gasten. Wij<br />

opperden een pretpark in Nederland, maar Jan vond<br />

dat we vooral naar het buitenland moesten. Dus werd<br />

het Parijs. Dat is zo’n ervaring geweest voor die jongens,<br />

dat vergeten ze nooit van hun leven, dat weet ik<br />

zeker!’<br />

Lintje<br />

Geen enkele club of vereniging kan zonder vrijwilligers.<br />

Bij SJC zijn er al gauw zo’n 250 actief. ‘Bij SJC<br />

mogen we echt niet mopperen als het op vrijwilligers<br />

aankomt. Ik hoor bij andere clubs wel eens dat het<br />

moeilijk is, bij ons gaat het tot nu toe nog prima’, vertelt<br />

Aat. ‘Maar ook bij ons zie je dat er een aantal oudgedienden<br />

rondlopen die veel voor de club doen. Als<br />

die onverhoopt wegvallen, zal het wel even zoeken<br />

zijn naar de juiste opvolger. Maar zoals dat gaat, komt<br />

ook dat wel weer goed. De club bruist en dus staan er<br />

altijd weer nieuwe vrijwilligers op om de taken op<br />

zich te nemen.’ Vrijwilligers die zoveel doen als Aat<br />

zijn wel zeldzaam en het fundament van een club.<br />

Niet voor niets werd hij in 2010 onderscheiden met<br />

een lintje. ‘Ik wist nergens van. Ik had mijn jas al aan<br />

en wilde naar huis gaan, toen burgemeester Groen<br />

me het podium opvroeg en zei dat het de koningin<br />

behaagt had. Toen stond ik toch wel even te trillen op<br />

mijn benen hoor.’<br />

Feyenoord<br />

Naast SJC’er, is Aat ook een rasechte Feyenoorder.<br />

Met een vaste club, onder wie zijn zoon Edwin, heeft<br />

hij de afgelopen jaren honderden wedstrijden bezocht.<br />

Uit en thuis en ook door heel Europa. ‘Toen ik<br />

56 jaar was, stapte ik voor het eerst in een vliegtuig.<br />

Feyenoord speelde toen in de Europa League en we<br />

moesten een wedstrijd spelen in Glasgow. Die jongens<br />

gingen erheen en ik zei: ik ga mee! Daar zat ik,<br />

in dat vliegtuig, toen mijn naam werd omgeroepen.<br />

De piloot vond het zo gaaf dat ik op mijn leeftijd voor<br />

Genieten<br />

Sinds 2,5 jaar is Aat ook opa geworden van Jayden. ‘Kleinkinderen,<br />

dat is echt het mooiste wat er is. Daarnaast is het<br />

wel een besef dat je zelf ouder wordt. Ik ben nu 69, maar zo<br />

voel ik me helemaal niet. Door die kleine jongen moet je<br />

soms wel bij jezelf denken: ik word oud. Het is een raar idee<br />

dat ik er misschien niet meer ben als hij gaat trouwen, kinderen<br />

krijgt. Maar daar moet je ook weer niet te veel bij stil<br />

staan. Je moet genieten van nu. Volgend jaar – op 1 oktober<br />

om precies te zijn – ben ik vijftig jaar lid van de KNVB. Dat<br />

hoop ik nog mee te maken. Maar allereerst kijk ik uit naar de<br />

geboorte van mijn tweede kleinkind, in mei. We gaan gewoon<br />

lekker door en misschien word ik wel 100!’<br />

SJC TOEN &NU<br />

In 1920 werd de St. Jeroens Club opgericht door kapelaan<br />

S. Braakman. 95 jaar geleden werd de Katholieke voetbalvereniging<br />

geboren en sindsdien rolt de bal er dagelijks over<br />

de velden. Vele jongens en later ook meisjes speelden het spel<br />

en werden lid van de gezellige club. Een club die altijd is geleid<br />

door vele enthousiaste vrijwilligers. Anno 2015 telt<br />

de club 1100 leden en zijn er meer dan 250<br />

vrijwilligers actief.<br />

Herman Meijvogel is voorzitter van SJC en trots op ‘zijn’ club.<br />

‘Jong en oud weten de weg naar het sportcomplex aan de<br />

Lageweg te vinden. De plannen voor vernieuwing worden<br />

momenteel voorbereid en daar kijken we natuurlijk naar uit.<br />

Ambities voor de toekomst hebben we dus zeker. We willen<br />

een gezellige club blijven en steeds weer sportieve uitdaging<br />

bieden. We zouden graag nog een vierde dameselftal<br />

realiseren en in 2016 introduceren we ‘walking soccer’. Een<br />

vorm van het spel speciaal bedoeld voor de senioren, waarbij<br />

er op het veld alleen gelopen mag worden en dus niet gerend.<br />

Dat zorgt ervoor dat je tot hoge leeftijd mee kunt blijven<br />

voetballen – waarbij de risico’s op blessures tot het minimum<br />

wordt beperkt.’<br />

47


Steunpunt Mantelzorg<br />

48<br />

Mantelzorger<br />

tegen<br />

wil en dank<br />

Wendy Clason (37) is consulent<br />

mantelzorg van Steunpunt Mantelzorg<br />

Noordwijk. Begin van dit jaar klopte een<br />

radeloze mantelzorger bij haar aan voor<br />

hulp. Sara, een vrouw van middelbare<br />

leeftijd, heeft samen met broers en zus<br />

de zorg voor hun ouders en worstelt met<br />

haar emoties. Een onverwerkt verleden<br />

en een mogelijk naderend levenseinde<br />

van een van de ouders maakt haar<br />

taak als mantelzorger en kind, tot een<br />

onmogelijke opgave.<br />

Ze loopt compleet vast...<br />

TEKST THOMAS STEENVOORDEN<br />

BEELD BURO BINNEN


‘Ik was eigenlijk naar het gemeentehuis gegaan om via de ISD<br />

(Intergemeentelijke Sociale Dienst) te regelen dat ik niet meer<br />

hoef te solliciteren’ vertelt Sara. ‘Na drie jaar keihard werken aan<br />

mijn eigen bedrijf en de constante zorg voor mijn ouders, kon<br />

ik het niet meer opbrengen aan al dat papierwerk te voldoen.<br />

Ik ben mijn bedrijf mede gestopt om meer tijd aan mijn ouders<br />

te kunnen besteden en hen te begeleiden van de ene naar de<br />

andere hulpverlener. Ook nog solliciteren, ik trok het niet.<br />

De ISD adviseerde mij naar Wendy te gaan.’<br />

Wendy: ‘Sara meldde zich begin februari van dit jaar bij mij.<br />

Ze wilde een gesprek. Meer wist ik niet. Maar bij mij aan tafel<br />

kwamen de emoties los. Ik heb het eerste uur alleen maar<br />

geluisterd’.<br />

Sara: ‘Ja dat was voor mij ook een openbaring. Ik wist niet dat<br />

mijn emoties zo diep zaten en dat ik mijzelf zo wegcijferde.<br />

Ruim drie jaar was ik dag en nacht bezig met de zorg voor mijn<br />

ouders, samen met mijn broers en zus. Ze woonden toen nog<br />

zelfstandig. Mijn moeder heeft een psychische ziekte en mijn<br />

vader Parkinson met dementie. De relatie tussen mijn ouders<br />

verslechterde alleen maar en ook de dementie van mijn vader<br />

werd steeds erger. Vorig jaar werd mijn moeder meerdere keren<br />

opgenomen in het ziekenhuis. Maar wie zorgt er dan voor<br />

pa, dacht ik. Als hem wat gebeurt ben ik er niet. Dat voelde niet<br />

goed en ik baarde me zorgen. In december mocht mijn moeder<br />

weer naar huis. Met een rollator net als mijn vader. Zie je<br />

het voor je? Twee hulpbehoevende mensen met een rollator<br />

waarvan één dement is. Kort daarop is mijn vader met een hete<br />

wokpan op zijn kunststof rollator vanuit de keuken naar de<br />

woonkamer gevallen. Gelukkig niets ernstig verwond maar stel<br />

je voor. Het had veel erger kunnen aflopen. Dat was voor mij de<br />

druppel die de emmer deed overlopen.’<br />

IK kon dit niet meer aan<br />

en had zelf hulp nodig<br />

h<br />

Wendy: ‘Het was duidelijk crisis. Sara kon dit niet meer aan en<br />

had zelf hulp nodig. Ze zat psychisch in de put en zag het niet<br />

meer zitten. Ze kreeg ook lichamelijke klachten. Ik heb toen<br />

contact opgenomen met alle betrokken hulpverleners van<br />

haar ouders. Het liep over te veel schijven en moest gebundeld<br />

en scherp gesteld worden. Maar als eerste heb ik Sara zelf de<br />

juiste weg gewezen.’<br />

Sara: ‘Ik liep tegen een muur aan en had om de haverklap een<br />

hulpverlener aan de telefoon. Dan weer voor mijn vader, dan<br />

weer voor mijn moeder. Bovendien bracht ik mijn vader ook<br />

nog naar zijn eigen sociale activiteiten. Met de taxi. Ik had<br />

24-uur per dag verplichtingen voor mijn ouders. Ik belandde in<br />

de ziektewet, de rek was eruit. Opgebrand. Door de hulp van<br />

Wendy zag ik weer licht aaan het einde van de tunnel. Zij zorgde<br />

voor de juiste hulp voor mij én mijn ouders. Ik realiseerde<br />

me eigenlijk toen pas dat ik een mantelzorger was en daar hulp<br />

bij kon krijgen. Erg laat, maar niet te laat.’<br />

STEUNPUNT MANTELZORG NOORDWIJK<br />

Steunpunt Mantelzorg Noordwijk biedt een zo breed<br />

mogelijke ondersteuning aan mantelzorgers. Een<br />

mantelzorger is iemand die vanuit een persoonlijke relatie<br />

langdurig en intensief zorgt voor een partner, ouder, kind<br />

of vriend, die hulpbehoevend, (chronisch) ziek of<br />

gehandicapt is. Het geven van mantelzorg is geen<br />

vrijblijvende aangelegenheid en is meestal van grote<br />

invloed op het dagelijkse leven van de mantelzorger.<br />

Het steunpunt houdt mantelzorgers via de website en een<br />

nieuwsbrief op de hoogte van ondersteunende activiteiten<br />

en hoe deze te benutten zijn. Zo organiseert het steunpunt<br />

speciaal voor mantelzorgers diverse bijeenkomsten en<br />

cursussen met als doel voorlichting, preventie, uitwisseling<br />

van ervaringen of het leren van vaardigheden.<br />

Voor meer informatie over zaken rond mantelzorg,<br />

adressen die voor u van belang kunnen zijn en hoe u<br />

in contact kunt komen met het steunpunt gaat u naar:<br />

www.mantelzorgnoordwijk.nl.<br />

Wendy: ‘De GGZ had al een casemanager als begeleider ingezet,<br />

maar omdat de moeder van Sara geen hulp wilde aanvaarden<br />

liep dat in eerste instantie erg stroef. Uiteindelijk werd de<br />

hulp toch door haar geaccepteerd en ging de casemanager de<br />

praktische zaken regelen. Sara kreeg steun van maatschappelijk<br />

werk en heeft ontheffing gekregen van sollicitatie plicht. Vader<br />

zit inmiddels in een verzorgingshuis dichtbij zijn vrouw.<br />

De situatie lijkt redelijk stabiel nu.’<br />

Sara: ‘Helaas heb ik zelf van de zomer ook in het ziekenhuis<br />

gelegen. Vanaf die tijd ben ik veel gaan nadenken. Over onverwerkte<br />

dingen uit het verleden die ik nog niet goed heb kunnen<br />

afsluiten. Over mijn moeder die door haar ziekte niet kan<br />

accepteren dat mijn vader is verhuisd. Mijn vader bedankt me<br />

vaak voor mijn hulp, mijn moeder niet. Ik weet dat het komt<br />

door haar ziekte maar kan het niet altijd een plekje geven.<br />

De angs die ik voelde voor hun mogelijk nadered levenseinde<br />

probeer ik los te laten. Er is in mijn proces meer ruimte gekomen<br />

om te genieten van elkaar. Het krijgt bij mij langzaam een<br />

plek. Ik heb mijn ouders nog, ook al zijn er nog geregeld emoties<br />

en verdriet, koester ik nu de mooie momenten samen.<br />

‘Toch hebben mijn broers en zus ook positieve dingen gevoeld.<br />

Onze onderlinge band is sterker dan ooit en ik ben heel close<br />

met mijn vader. Ik heb een persoonlijke groei doorgemaakt en<br />

probeer het leven een positieve draai te geven. Doordat de<br />

hulpverlening nu wel goed geregeld is, kan ik tijdens mijn eigen<br />

vrijwilligerswerk mijn telefoon uit zetten. En even alleen creatief<br />

bezig zijn met mezelf. Dat geeft heel veel rust. Ga niet meer<br />

alleen ’verplicht’ naar mijn ouders maar kan ook spontaan even<br />

langsgaan zonder verplichting. Ik had de stap naar Wendy veel<br />

eerder moeten zetten, gelukkig dat ik het wel gedaan heb.’<br />

Sara wil uit respect voor haar ouders anoniem mee doen aan dit artikel.<br />

De naam Sara is dan ook verzonnen en niet de echte naam van deze<br />

mantelzorger. Zij vindt het van groot maatschappelijk belang dat haar<br />

verhaal gelezen wordt door andere mantelzorgers die in een vergelijkbare<br />

situatie zitten en hier hun voordeel mee kunnen doen.<br />

49


Dank<br />

u wel!<br />

Wij waarderen mantelzorgers. Wij - dat zijn Noordwijkse<br />

winkeliers, ondernemers en de gemeente Noordwijk.<br />

Want het is ongelooflijk wat mantelzorgers allemaal doen.<br />

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een<br />

chronisch zieke, gehandicapte, of hulpbehoevende buur/<br />

kennis, ouder, kind of ander familielid. Het is vaak intensief.<br />

En vraagt veel van hen. Maar ze doen het.<br />

Passend en gericht<br />

Hoe breng je je waardering voor hun inspanningen goed en gepast over?<br />

Wij hebben de handen ineengeslagen om dat te regelen. Samen introduceren<br />

we de Mantelzorgpas.<br />

De Mantelzorgpas<br />

Deze pas is voor alle mantelzorgers die in Noordwijk hulp en ondersteuning<br />

bieden. Het is een betaalpas. Die gratis wordt verstrekt. De gemeente zet<br />

€ 100,- op de pas. De mantelzorger krijgt daarnaast kortingen op zijn of haar<br />

bestedingen in Noordwijk bij ondernemers, organisaties en winkeliers die zich<br />

hebben aangesloten bij het initiatief.<br />

Wanneer komt u in aanmerking?<br />

U komt in aanmerking voor de gratis Mantelzorgpas als:<br />

1. U langdurig en onbetaald zorgt voor een zorgontvanger.<br />

2. Degene voor wie u zorgt in Noordwijk woont.<br />

3. De zorg tenminste een periode beslaat van drie maanden en gemiddeld<br />

tenminste acht uur per week.<br />

4. Zowel mantelzorger als zorgvrager toestemming geven voor de registratie<br />

van hun contactgegevens.<br />

Samen aanvragen<br />

De zorgvrager en de mantelzorger vragen de pas samen aan. Ze geven samen<br />

toestemming voor de registratie van hun contactgegevens. Uiteraard gaan wij<br />

netjes met uw gegevens om.<br />

Aanvragen<br />

De zorgvrager en de mantelzorger kunnen samen de Mantelzorgpas digitaal<br />

aanvragen via www.mantelzorgpas-noordwijk.nl.<br />

Een papieren aanvraagformulier is beschikbaar bij de recepties van de gemeente,<br />

Groot Hoogwaak en de buurtcentra De Wieken en ‘t Trefpunt.<br />

Meer weten?<br />

• Over mantelzorg<br />

www.mantelzorgnoordwijk.nl<br />

• Over de Mantelzorgpas<br />

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl<br />

www.mantelzorgpas-noordwijk.nl


Geloof, bezinning en spiritualiteit<br />

beleef je samen in de decembermaand<br />

De donkere laatste weken van het<br />

jaar zijn vaak vrolijk en gezellig. Met<br />

familie, vrienden en vieringen in<br />

kerk of geloofsgemeenschap. Maar<br />

niet voor iedereen. De kerken en<br />

geloofsgemeenschappen in Noordwijk<br />

organiseren daarom allerlei activiteiten en<br />

hebben hun deuren openstaan. Om met<br />

elkaar het geloof te belijden, te bezinnen,<br />

spiritualiteit te beleven, of gewoon om<br />

gezellig samen te zijn met anderen.<br />

TEKST DORINE HOLMAN BEELD BURO BINNEN<br />

Maria ter Zee, centrum voor geloof en cultuur<br />

en Parochie Sint Jeroen<br />

• Naast de gebruikelijke kerstvieringen wordt er een kerstpakketten<br />

actie opgezet, voor mensen die wel wat extra’s<br />

kunnen gebruiken<br />

• Iedere maandag rond 12.30 uur is er een ‘open tafel’.<br />

Deelnemers nemen hun eigen lunch mee (brood, beleg)<br />

en wordt er samen gegeten<br />

• Iedere woensdagmorgen is er een ‘breek van de week’.<br />

Met een kopje koffie en een blaadje in de hand, is er gelegenheid<br />

om anderen te ontmoeten<br />

• Op donderdag 17 december is er een Gregoriaans kerstconcert<br />

• Op tweede kerstdag wordt er een kerstviering in Groot<br />

Hoogwaak georganiseerd<br />

• Op tweede kerstdag is er een Kerst Inn bij Marente<br />

Jeroen in Noordwijk-Binnen<br />

• Op maandag 28 december is er een viering voor overleden<br />

kinderen.<br />

Meer weten? Kijk op www.mariaterzee.nl<br />

Protestante Gemeente Noordwijk<br />

• Op woensdag 16 december wordt er om 10.30 en om<br />

20.00 uur gemediteerd in de Buurtkerk. Via concentratieoefeningen<br />

en geleid door woorden en beelden uit de<br />

Bijbel wordt de aandacht gericht op het wezenlijke<br />

• Op vrijdag 18 december geeft het Vesperkoor Noordwijk<br />

en Nomen Nescio met de muzikale leiding van Jaco van<br />

Leeuwen en Michel de Haas een adventsconcert<br />

• En natuurlijk zijn er de gebruikelijke kerkdiensten in de<br />

Buurtkerk, de Oude Jeroenskerk, in het zalencentrum<br />

de Vinkenhof en diensten in het Ichthus<br />

• Speciale vieringen in Groot Hoogwaak worden daar<br />

aangekondigd.<br />

Meer weten? Kijk op www.pkn-noordwijk.nl<br />

Arrahman Moskee<br />

In de Arrahman Moskee aan de Bronckhorststraat 27 is<br />

iedereen welkom. Moslim of niet. Neem gewoon eens<br />

contact op met Stichting Marhaba Welkom Noordwijk<br />

en breng een bezoekje aan het gebedshuis. Telefoon:<br />

06 18948133.<br />

Soefitempel in Katwijk<br />

In de maand december worden er verschillende Universele<br />

Erediensten gehouden en zijn er Mevlana Rumi<br />

Vieringen. Kijk op www.soefitempel.nl voor mee informatie.<br />

Verder worden de volgende activiteiten georganiseerd.<br />

• Vrijdag 11 december een Musical Tuning: een meditatie<br />

waarbij er gezamenlijk wordt gezongen bij het Indiaas<br />

harmonium waar het gaat om afstemmen van lichaam,<br />

hart en ziel op de Ene.<br />

• Vrijdag 18 december is er een Stilte-uur om de balans<br />

tussen activiteit en rust te zoeken.<br />

Carols bij Kaarslicht<br />

Hoewel strikt gezien de traditionele Carols bij Kaarslicht<br />

geen kerkelijk activiteit is, is dit jaarlijks terugkerende<br />

evenement van het Kleijnkoor wel een moment van<br />

bezinning. Door de prachtige muziek, de betoverende<br />

stemmen en de sfeer in de Oude Jeroenskerk op<br />

woensdag 23 december. Kaarten zijn te verkrijgen<br />

bij Boekhandel van der Meer of Kapper Padero.<br />

Meer informatie via www.kleijnkoor.nl<br />

51


Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk<br />

Afscheidshuis Barbara<br />

is voor iedereen!<br />

52<br />

“Bedankt voor een mooi en intiem<br />

afscheid. We hebben het als zeer prettig<br />

ervaren. We kunnen terugkijken op een<br />

fijn verblijf in het Afscheidshuis Barbara.<br />

Rust, warmte en professionaliteit zijn de<br />

woorden die bij ons opkomen als wij aan<br />

de uitvaartleiders van Barbara denken.”<br />

<<br />

TEKST EN BEELD BARBARA<br />

<<br />

Dit zijn mooie en fijne woorden die de uitvaartleiders van<br />

Barbara Noordwijk regelmatig mogen ontvangen. Familie en<br />

vrienden kunnen gedurende de dagen tot de uitvaart gebruik<br />

maken van alle faciliteiten van het zogenaamde ‘witte huisje in<br />

Noordwijk’. Een compleet ingerichte woning, met een woonkamer,<br />

keuken, badkamer, slaapkamer en van alle gemakken<br />

voorzien. Een volledig huis waar de familie vrienden en kennissen<br />

kan ontvangen, kinderen tekeningen kunnen maken, er<br />

gegeten en gedronken kan worden. Waar men samen verdriet<br />

mag hebben en waar men samen of alleen afscheid kan nemen<br />

van een dierbare overledene. Alles in een huiselijke omgeving;<br />

warm en sfeervol, zonder gehinderd te worden door de<br />

kilte van de ruimte en de tijd of speciale bezoektijden. Nee,<br />

tijdens de opbaardagen krijgt de familie de sleutel en kan men<br />

komen en gaan wanneer men daar behoefte aan heeft. En<br />

natuurlijk is het ook mogelijk om de condoleance zelf te organiseren<br />

of het te laten regelen. Kortom, het witte huisje is uniek<br />

voor Noordwijk en omgeving.


z<br />

Een respectvolle en<br />

persoonlijke uitvaart<br />

voor iedereen!<br />

z<br />

AREEN VAN DER PLAS EN ANNEMARIE HAZENOOT<br />

Er wordt wel eens gevraagd of ook niet-katholieken gebruik<br />

kunnen maken van dit Afscheidshuis? Natuurlijk is dat mogelijk.<br />

Afscheidshuis Barbara is dan wel gevestigd naast de R.K. begraafplaats<br />

aan de Gooweg in Noordwijk, maar is niet geloof<br />

gebonden en de overledene hoeft hier ook niet begraven te<br />

worden. Destijds heeft de beheerder van de begraafplaats hier<br />

gewoond. Toen het huisje vrijkwam was het voor het bestuur<br />

van Barbara een unieke kans om deze woning te verbouwen<br />

en vervolgens te betrekken. Maar nogmaals; zowel Uitvaartverzorging<br />

Barbara als het Afscheidshuis maken geen onderscheid<br />

in geloof. Het witte huisje aan de Gooweg is er voor opbaring<br />

van de overledene en om de nabestaanden de gelegenheid te<br />

geven op een mooie en waardige manier afscheid te nemen<br />

van hun dierbaren.<br />

Bijzondere kaartencollectie<br />

Dit jaar hebben we een nieuwe rouwkaartencollectie samengesteld.<br />

Op ons verzoek heeft fotograaf Dirk van Egmond een<br />

prachtige serie foto’s gemaakt. Van strand, duin, landschap,<br />

mooie details. De afbeeldingen van de fraaie natuur stralen rust<br />

uit. Een bijzonder mooie en unieke fotocollectie van sfeervolle<br />

beelden van Noordwijk en omgeving. Een groot deel van deze<br />

fotocollectie is exclusief voor Barbara gemaakt.<br />

De rouwkaart is naast een kennisgeving vaak ook een uitnodiging<br />

om naar het afscheid te komen. Afscheid nemen is een<br />

proces waarin familie en vrienden samen deelnemen. Kracht<br />

en steun vinden bij elkaar door samen op zoek te gaan naar<br />

sfeervolle muziek, de gepaste kaart en rouwteksten die horen<br />

bij de overledene. Bij een overlijden voel je je machteloos en<br />

verdrietig. Afscheid nemen; definitief gedag zeggen…dat doe je<br />

niet zomaar, dat wil je doen op een persoonlijke manier.<br />

Uw mening is bepalend!<br />

In 2015 heeft Barbara het Keurmerk Persoonlijke Uitvaart ontvangen.<br />

Het unieke van dit keurmerk is dat de nabestaanden<br />

voor wie de uitvaartleiders van Barbara de uitvaart heeft mogen<br />

verzorgen bepalen of Barbara Noordwijk het keurmerk mag<br />

blijven voeren. Dus het keurmerk wordt niet beoordeeld door<br />

een extern bureau. Dit maakt een goede beoordeling veel directer<br />

en eerlijker.<br />

‘Gemis’ een kijk- en leesboekje<br />

Het boekje Gemis is een handzaam boekje vol met prachtige<br />

gedichten en sfeervolle foto’s. De gedichten zijn van de hand<br />

van Hedwig Stuivenberg-Bleiswijk. De prachtige foto’s zijn ook<br />

weer gemaakt door Dirk van Egmond. Op alle foto’s speelt het<br />

(hemels) licht een grote rol. Licht dat hoopvol in de teksten<br />

doorklinkt, ook in moeilijke tijden schijnt en blijft schijnen voor<br />

altijd! Het boekje Gemis is een kleine troost in een periode van<br />

intens verdriet. Nabestaanden krijgen dit boekje van de uitvaartleiders<br />

van Barbara bij het nazorg gesprek.<br />

Uitvaartverzorging naar keuze<br />

Wist u dat u zelf uw uitvaartonderneming kunt kiezen? Ook al<br />

heeft u een uitvaartverzekering, dan nog mag u zelf bepalen wie<br />

uw uitvaartonderneming en uitvaartleider wordt. Veel mensen<br />

weten dit niet. Men denkt dat als er een uitvaartverzekering is<br />

afgesloten, na overlijden die betreffende organisatie moet worden<br />

gebeld. Maar nee, dat is niet perse nodig. U mag zelf bepalen<br />

wie de uitvaart van uw geliefde overledene organiseert. De kosten<br />

van de uitvaart kunnen nadien gedeclareerd worden bij de betreffende<br />

uitvaartverzekering. Deze zorg nemen de uitvaartleiders<br />

van Barbara voor u uit handen.<br />

Ieder leven is uniek<br />

Annemarie Hazenoot en Areen van der Plas zijn al jarenlang de<br />

uitvaartleiders van Uitvaartverzorging Barbara Noordwijk. Door<br />

hun kennis, ervaring, hun warme, en persoonlijke uitstraling weten<br />

zij als geen ander hoe met de dood om te gaan. Tijdens de<br />

moeilijke dagen rondom een uitvaart zijn zij degenen die de nabestaanden<br />

volledig tot steun zijn. Al datgene dat nodig is, nemen<br />

zij uithanden, op een integere wijze en in alle rust. Zodat de nabestaande<br />

de tijd en ruimte hebben voor hun verdriet.<br />

Maar, ook voor een overlijden kunnen Annemarie en Areen u van<br />

dienst zijn. Namelijk bij het opstellen van een zogenaamde ‘wilsbeschikking’.<br />

Dat is een document dat u zelf of in samenspraak<br />

met uw familie opstelt en waarin u uw wensen rondom de uitvaart<br />

kenbaar maakt. Dit wensenformulier is een soort draaiboek<br />

met stappenplan, belangrijke telefoonnummers en eventueel met<br />

een kostenoverzicht. Dit kunt u net zo uitgebreid maken als u dat<br />

wenst. De uitvaartleiders helpen u graag bij de invulling van dit<br />

document. Het zijn toch vaak moeilijke momenten om nu al stil<br />

te staan hoe je eigen uitvaart eruit gaat zien.<br />

Omdat een uitvaart meer<br />

is dan afscheid alleen...<br />

MEER INFORMATIE<br />

24 uur per dag bereikbaar<br />

via (071) 3646006<br />

www.barbaranoordwijk.nl<br />

53


Nu verkrijgbaar:<br />

“Dé seniorenwinkel in de Bollenstreek!”<br />

Adviseert ...<br />

Ergotherapie Noordwijk<br />

A5-dagkalender<br />

Duidelijke kalender, per dag<br />

handig af te scheuren pagina.<br />

€ 25,99<br />

A4-weekkalender<br />

Grootletter-weekkalender, met op<br />

iedere pagina een nieuwe week.<br />

€ 14,99<br />

A5-agenda<br />

Noteer uw afspraken overzichtelijk<br />

in deze grootletter-agenda.<br />

Met extra ruimte voor notities.<br />

€ 25, 99<br />

... de Topro 2G, een rollator van een hoog<br />

kwaliteitsgehalte. De rollator is tot in de puntjes<br />

geperfectioneerd wat terugkomt in de comfortschuimbanden<br />

die als een vering fungeren.<br />

Dit in combinatie met de ergonomische<br />

handgrepen geeft het ultieme comfort.<br />

Nu met<br />

7 jaar<br />

garantie!<br />

Parallel<br />

Boulevard<br />

Scholsteeg<br />

Warmtekruik<br />

Een handige, oplaadbare handwarmer.<br />

Na 10 minuten opwarmen<br />

blijft deze een aantal uren warm.<br />

Bevat een een binnenzak voor de<br />

handen en heeft vier beschermlagen.<br />

€ 26,99<br />

Maarten Kruytstraat<br />

Nicolaas Barnhoornweg<br />

Bomstraat<br />

Binnenweg<br />

Van Speijkstraat<br />

Hoofdstraat Hoofdstraat<br />

Gasthuissteeg<br />

Extersslop<br />

HEMA<br />

Binnenweg<br />

Schoolstraat<br />

Van Speijkstraat 2 • 2202 GK Noordwijk<br />

T (071) 361 91 02 • E noordwijk@ouderenwinkel.nl<br />

Lombok<br />

Cleypad<br />

Voetenwarmer<br />

De voetenwarmer heeft drie<br />

standen en een automatisch<br />

veiligheidssysteem, waardoor<br />

de voetenwarmer na 90 minuten<br />

stopt.<br />

€ 39,99<br />

VOOR UW<br />

GEZONDHEID<br />

& GEMAK<br />

Onderdeken<br />

Deze onderdeken van Medisana<br />

heeft vier verschillende standen en<br />

een ingebouwd veiligheidssysteem,<br />

datna 120 minuten automatisch<br />

uitschakelt. Met afneembare kabels<br />

om gemakkelijk te wassen.<br />

Afmeting: 150x80 cm.<br />

€ 59, 99<br />

OOK VOOR<br />

VERHUUR<br />

& UITLEEN<br />

www.ouderenwinkelnoordwijk.nl<br />

Rollator ‘Topro 2G’<br />

in diverse kleuren<br />

(wijnrood, wit en turquoise)<br />

De rollator wordt standaard met zeven jaar<br />

garantie geleverd, waarmee de fabrikant ook<br />

laat zien hoe degelijk dit model is.<br />

De rollator beschikt over een groot assortiment<br />

accessoires, wat hem ideaal maakt om ook in de<br />

toekomst te kunnen aanpassen aan de wensen<br />

of eisen van de gebruiker.<br />

Franka Fels<br />

Ergotherapie Noordwijk


Wil Nekkers danst al haar hele leven en<br />

heeft ook veel lesgegeven. Aan kinderen,<br />

volwassenen en aan senioren. ‘Samen<br />

bewegen en samen plezier maken, dat zijn<br />

de twee belangrijkste uitgangspunten.<br />

En dan maakt leeftijd niet uit!’<br />

Werelddansen in ‘t Trefpunt<br />

dansen<br />

TEKST LINDA VERSTEEGE BEELD BURO BINNEN<br />

‘Iedereen verlaat de les met<br />

Een lach op z’n gezicht’<br />

Drie dagen per week staat Wil voor de klas op een basisschool.<br />

‘En dat is hartstikke leuk, tussen dat jonge grut. Ik<br />

geef momenteel les aan groep 5. Als tegenwicht is het dan<br />

heel leuk om dansles te geven aan senioren. Dat is weer<br />

een heel andere manier van lesgeven, maar het geeft net<br />

zo veel voldoening.’<br />

Lachspieren<br />

Elke woensdagmiddag komen haar ‘studenten’ naar<br />

’t Trefpunt om met elkaar te dansen. ‘Dan worden niet<br />

alleen de spieren van de armen en benen getraind, het zijn<br />

vooral ook de lachspieren die soepel worden gemaakt’,<br />

grapt Wil. ‘Als iemand een pasje mist, wordt daar hartelijk<br />

om gelachen. Fouten maken mag bij ons. Het gaat vooral<br />

om de gezelligheid. Niet zelden ontstaan er vriendschappen<br />

en spreken mensen ook op andere momenten met<br />

elkaar af om leuke dingen te gaan doen. En ja, het gaat<br />

natuurlijk ook om het bewegen. Want zeker als je wat<br />

ouder wordt, is het belangrijk om in beweging te blijven.<br />

Toch verbaas ik me regelmatig over de fitheid van mijn<br />

cursisten! Niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk<br />

hebben een aantal cursisten nog behoorlijk wat pit.’<br />

Dans mee<br />

Elke week wordt er gedanst op muziek uit een andere<br />

windstreek. ‘De ene keer is het Mexicaans, dan weer<br />

Spaans, Bulgaars of Grieks. Het leuke is dat de muziek je<br />

ook blij maakt. Muziek uit warme streken brengt je even<br />

naar zo’n heerlijk strand met palmbomen. Je wordt er<br />

vrolijk van. Iedereen verlaat de les met een lach op z’n<br />

gezicht. Op dit moment dansen we met een groep van<br />

twaalf. Maar dat mogen er best wat meer worden. Vooral<br />

de mannen zijn welkom! Want zoals dat vaak gaat in de<br />

danswereld, blijven de mannen een beetje achter. Natuurlijk<br />

danst iedereen op zijn eigen niveau. De één draait nog<br />

net even soepeler dan de ander. Ik zorg altijd voor een<br />

goede mix aan muziek. Tempo en slow wisselen af.’<br />

Kennismaken?<br />

Iedereen is welkom om een keertje mee te komen dansen<br />

op woensdagmiddag om 15.30 uur in ’t Trefpunt. Er wordt<br />

gedanst van september tot juni en de kosten zijn 60 euro<br />

voor een heel seizoen.<br />

55


Langer zelfstandig thuis<br />

ACTIE<br />

25% korting<br />

op alle vaste<br />

scootmobielen *<br />

*geldig t/m 31 januari 2016<br />

bij aankoop van een nieuwe<br />

vaste scoot mobiel. Niet<br />

geldig i.c.m. andere acties.<br />

Wij bieden onafhankelijkheid<br />

Bezoek de showroom<br />

De koffie staat voor u klaar!<br />

www.pc-wsn.nl<br />

Openingstijden:<br />

maandag-vrijdag 10.00 -17.00 u za. 10.00-16.00 u<br />

WL5115<br />

Industrieterrein ‘t Heen (naast Ouwehand/Beckers) Lageweg 51-53, 2222 AG Katwijk


ZATERDAG 30 JANUARI 2016<br />

Seniorenmiddag<br />

met bekendmaking van de Groot Noortukker 2016<br />

Op zaterdag 30 januari 2016 organiseert<br />

Carnavalvereniging De Noortukkers weer<br />

de jaarlijkse carnavalsmiddag voor senioren<br />

in het Northgo College aan de Duinwetering<br />

107 te Noordwijk. Het feest<br />

begint om 13.30 uur en duurt ongeveer<br />

tot 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom<br />

en de toegang is gratis. Uiteraard<br />

treden de dansmariekes weer op en<br />

wordt de middag muzikaal omlijst door<br />

Hofkapel de Torentrekkers.<br />

Voorafgaand aan de seniorenmiddag<br />

wordt traditiegetrouw om 12.00 uur een<br />

boerenkoolmaaltijd geserveerd (zaal<br />

geopend vanaf 11.45 uur). Wilt u mee<br />

eten van deze overheerlijke boerenkool<br />

met worst? Geef u dan snel op bij de<br />

heer S. Bulk via telefoonnummer: 06-<br />

30017732 of 071-3622716. De kosten<br />

voor de maaltijd inclusief twee consumpties<br />

bedragen €6,00 per persoon<br />

(betalen bij binnenkomst).<br />

Bij genoeg animo zal er een bus rijden<br />

van de beide bejaardenhuizen naar het<br />

Northgo College.<br />

Wanneer Wat Waar Tijd<br />

03/01/16 Nieuwjaarsreceptie Ossewa<br />

30/01/16 Seniorenmiddag Northgo 12:00<br />

31/01/16 Carnavalsmis Jeroenskerk 10:00<br />

31/01/16 Boerenbal De Wels 15:00<br />

05/02/16 Carnavalsoptocht Noordwijk 19:00<br />

05/02/16 Blaaskapellenfestival Northgo 21:00<br />

06/02/16 Sleuteloverdracht De Keuvel 11:30<br />

06/02/16 Optocht 13:00<br />

06/02/16 SJC Jeugdfeest SJC 14:00<br />

06/02/16 Foute Feest met Q-music Northgo 21:00<br />

07/02/16 Gezinsmiddag Northgo 14:00<br />

07/02/16 dinner show-buffet Northgo 18:00<br />

<strong>08</strong>/02/16 Bezoek woonzorgcentrum Groot Hoogwaak 10:00<br />

<strong>08</strong>/02/16 Kroegentocht Noordwijk 15:00<br />

<strong>08</strong>/02/16 Carnavalsfeest De Wels 21:00<br />

09/02/16 Scholenbezoek 9:00<br />

09/02/16 Bezoek woonzorgcentrum St Jeroen 15:30<br />

09/02/16 Slotavond De Wels 20:30<br />

14/02/16 Fotokijkmiddag Hotel Astoria 15:00<br />

27/02/16 Feest Van Noortuk<br />

thema Bolle Jan Northgo 21:00<br />

57


Laat je gevoel<br />

spreken bij het<br />

Sociaal wijkteam<br />

Soms voel je dat er iets aan de hand is. Gewoon, omdat je de mensen<br />

kent. Heeft u dit gevoel? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam<br />

en leg het aan ons voor. Bel, mail of kom langs op het spreekuur.<br />

Misschien zijn er nog meer signalen bij ons binnengekomen of is ons<br />

ook iets opgevallen. Help ons er vroeg bij te zijn. Dan kunnen we er<br />

voor zorgen dat de juiste hulp in een vroeg stadium aangeboden wordt,<br />

bijvoorbeeld door een beroep te doen op mensen uit de omgeving,<br />

buren of de wijkvereniging.<br />

Meer weten?<br />

www.noordwijk.nl/sociaalwijkteam<br />

Sociaal wijkteam Noordwijk aan Zee<br />

Inloopspreekuren<br />

Maandag: 15:30 - 17:00 uur<br />

Woensdag: 10:30 - 12:00 uur<br />

Adres inloopspreekuur<br />

Hoogwakersbosstraat 12<br />

(Voormalig DPO-gebouw)<br />

T (071) 36 60 000<br />

E sociaalwijkteam@noordwijk.nl<br />

Signaleren - Verbinden - Versterken<br />

Zodat iedereen mee kan doen


Inhaken en meezingen<br />

met de Noortukse Vissersvrouwen<br />

ons Kluppie<br />

Al heel lang bestond bij Jannie<br />

Hazenoot de wens om een shanty-/volkskoor<br />

voor vrouwen op te richten. Ze is een enorme fan<br />

van dit genre en is op zoek gegaan of er in Noordwijk<br />

meer vrouwen zijn die in koorverband willen<br />

zingen. En die waren er!<br />

TEKST PR BEELD BURO BINNEN<br />

De oprichting van een echt koor, bleek<br />

een stuk lastiger. Maar ze besloot door<br />

te zetten. Na een succesvolle oprichtingsvergadering<br />

in juni dit jaar werd<br />

samen met de enthousiaste initiatiefnemer<br />

een bestuur gevormd. Een<br />

maand later, op 14 juli tekende het dagelijks<br />

bestuur de akte van oprichting.<br />

Het Noordwijkse vrouwelijk shantykoor<br />

was een feit. Inmiddels heeft een aantal<br />

bestuursverschuivingen plaatsgehad en<br />

bestaat het huidige bestuur uit vier personen.<br />

Er is een vacature voor een vijfde<br />

bestuurslid.<br />

Het bestuur bestaat nu uit: Jannie<br />

Hazenoot (voorzitter), Anneke Brederode<br />

(secretaris), Tineke van der<br />

Kwartel (penningmeester) en Nel<br />

Turk (ledenadministratie).<br />

Woensdag 2 september begon het koor<br />

aan de eerste repetities onder leiding<br />

van Corien van der Niet. Zij vormt van<br />

het koor een groep enthousiaste zangeressen<br />

die elke week een beetje beter<br />

worden. Het koor wordt begeleid door<br />

vier muzikanten: Bertie Blok op de piano,<br />

Trudie de Jong op gitaar en bongo<br />

en Annie Kapel en Tineke van der<br />

Kwartel op accordeon.<br />

Het repertoire bestaat uit shanty-/<br />

volksliedjes maar ook mooie liedjes uit<br />

de jaren ‘50 en ‘60. Een greep uit de<br />

selectie van de muziekcommissie: De<br />

klok van Arnemuiden, Zeemanshart,<br />

Op de Woelige baren, My Bonny is over<br />

the ocean, Droomland en Tulpen uit<br />

Amsterdam.<br />

Jannie: “Wij zijn een koor dat volgens de<br />

leden in een behoefte voorziet in Noordwijk.<br />

Het sociale aspect staat bij ons koor<br />

hoog in aanzien. Door de gezelligheid<br />

en de lol tijdens het repeteren geniet<br />

iedereen! Er wordt enorm veel gelachten.<br />

En ook al bestaat het overgrote deel van<br />

het koor uit dames van 45-plus, ook<br />

jongere dames zijn welkom!”<br />

Op dit moment telt het koor 37 leden.<br />

Nieuwe koorleden of muzikanten kunnen<br />

altijd eens komen kijken en luisteren<br />

in De Wieken, waar het koor op de<br />

woensdagavonden van 20.00 tot<br />

22.00 uur repeteert.<br />

My Bonny is over the ocean<br />

59


nieuwjaarsduik<br />

Goede voornemen in 2016<br />

Nieuwjaarsduik in koude Noordzee gezond?<br />

60<br />

HET LANGEVELD BRUIST DEZE WINTER<br />

Strandplaats Nederzandt blijft ook in de winter creatief en<br />

organiseert activiteiten voor alle leeftijden. Gezellig met de<br />

familie naar de Kerstbrunche, de Christmas Ride, strandrace of<br />

nieuwjaarsduik, iedereen is welkom.<br />

Het totaalprogramma is als volgt:<br />

Zondag 20 december Nederzandt Christmas Ride 12.30 uur<br />

Vrijdag 25 en zaterdag 26 december Kerstbrunch & Kerstdiner<br />

Zondag 27 december Christmas Beach Ride 10.00 uur<br />

Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsduik 15.00 uur<br />

Kijk voor meer informatie op www.nederzandt.nl<br />

Het is een hele stap om midden in de winter de koude zee<br />

in te duiken. Duizenden mensen, jong en oud, kiezen jaarlijks<br />

het ruime sop bij een van de vele Nieuwjaarsduiken.<br />

Wellicht ook geïnspireerd door de ijsman, Wim Hof, die op<br />

blote voeten over het ijs loopt, of in een ijsbad gaat zitten.<br />

Hij is een goeroe als het gaat om koude therapie en zegt<br />

bewezen te hebben dat het gezond voor je is. Het schijnt<br />

het immuun systeem te versterken en is goed voor lichaam<br />

en geest.<br />

In Noordwijk waren er jaren geleden nog maar een handjevol<br />

die bij wijze van grap als eerste in zee sprongen.<br />

Vorig jaar kon je op drie plaatsen georganiseerd meedoen.<br />

Met ruim duizend deelnemers bij twee daarvan; een groot<br />

succes. Maar het succes lijkt ook een keerzijde te hebben.<br />

De veiligheidseisen worden strenger naarmate er meer<br />

mensen meedoen. Zo ging de New Years Splash ter hoogte<br />

van de vuurtoren bijna niet door, vanwege een niet actueel<br />

veiligheidsplan. Gelukkig kwam de vergunning op tijd<br />

rond en wordt er om 13.00 uur gedoken. Bij Nederzandt<br />

aan de Langevelderslag gaan de duikers om 15.00 uur het<br />

water in. Daar staat het zowieso bol van de evenementen<br />

rond de jaarwisseling.


Goed voornemen:<br />

hoe ouder ik word, hoe vaker ik sport<br />

Column<br />

“Sporten, daar ben ik te oud voor”, hoor je nog wel eens uit de mond van een 65-plusser. En dat is jammer, want<br />

juist van iemand op leeftijd verwacht je meer wijsheid. Waarom mensen zo denken? Misschien omdat hun lijf niet<br />

meer zo sterk en soepel voelt en dat er her en der pijntjes zijn. Of omdat men angst heeft iets niet te kunnen. Maar<br />

juist als senior is het belangrijk om veel in beweging te zijn. En dit om meerdere redenen.<br />

Meer senioren doen aan sport<br />

Gelukkig zie je tegenwoordig steeds meer gepensioneerden aan beweging doen. Er wordt veel gefietst, gewandeld<br />

en getennist, maar ook in de sportschool is de senior beter vertegenwoordigd. En niet alleen omdat het gezond<br />

is, maar vooral omdat het leuk is. Bij Azzurro Wellness zie je overdag veel senioren die sport en ontspanning<br />

combineren. Sporten in de fitnessruimte en in wandelgroepen en ontspanning in de lounge, de massage-bedden<br />

en de baden. Sommigen zie je wel 5x per week, maar wordt het dan geen topsport? Nee hoor, sporten doet men<br />

met een lage intensiteit en de lounge dient als een soort 2e huiskamer. Juist het zien en ontmoeten van anderen<br />

maakt het bezoek waardevol.<br />

Beter geheugen<br />

De gezondheidseffecten van bewegen bij senioren zijn groot. Ook wanneer je eerder in je leven niet of nauwelijks<br />

hebt gesport. Regelmatig sporten werkt tegen botontkalking en is goed voor de motoriek. Hierdoor verklein je de<br />

kans op valpartijen en botbreuken. Maar sport heeft ook effect op de hersenen. Onderzoeken hebben aangetoond<br />

dat lichamelijke activiteit het geheugen verbetert bij senioren. Zowel bij mensen zonder als mensen met dementie.<br />

Ook is er veel onderzoeksresultaat dat laat zien dat je door beweging alerter wordt, er een positievere levenshouding<br />

ontstaat, er minder stress is en heel belangrijk, je voelt jezelf minder sociaal geïsoleerd. Kortom je wordt gelukkiger<br />

wanneer je regelmatig sport.<br />

Kom er uit<br />

Een mooi verhaal, maar wat kun je er mee? Maak van de periode na je werkzame leven er een om van te genieten.<br />

Met een beetje geluk moet dat ook kunnen, je hebt tenslotte geen zorgen meer over een baan of carrière, kinderen<br />

zijn het huis uit en je hebt waarschijnlijk meer tijd. Verdoe deze tijd niet door langer in bed te liggen of nog<br />

meer tv te kijken. Maar kom in beweging en bezoek bijvoorbeeld een sportclub.<br />

Azzurro Wellness heeft een programma ‘Vitaal in Balans’ waar je aan kunt deelnemen.<br />

Hiermee kun je alle faciliteiten van de club 2 maanden gebruiken en volg je onder professionele<br />

begeleiding een sportprogramma. Een mooie opstap naar een sportievere invulling<br />

van je leven. En een goed voornemen moet je nooit uitstellen: bezoek de club en<br />

laat je vrijblijvend informeren.<br />

Marcel Zijlstra<br />

directeur Azzurro<br />

Speciale WSN-<strong>Leef</strong>! aanbieding:<br />

• Gratis 30 minuten training onder begeleiding<br />

van een professionele coach<br />

• Verder mogelijkheid om van andere faciliteiten<br />

gebruik te maken (zwembad o.a.)<br />

• Inclusief koffie en thee<br />

• Aanmelden van tevoren (071-3512221)<br />

• <strong>Leef</strong>tijd 50+<br />

• Geldig tot 15 januari 2016<br />

AZZURRO WELLNESS • OUDE ZEEWEG 57 NOORDWIJK<br />

071-3612221 • WWW.AZZURROWELLNESS.NL


Los het kruiswoordraadsel op en<br />

breng letters uit het raadsel over naar<br />

gelijkgenummerde vakjes in het kleine<br />

diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing<br />

de naam van een bijzondere instelling<br />

plus de plaats waar hij gevestigd is in de<br />

Bollenstreek. De naam en de plaats kunt<br />

u inzenden als oplossing om mee te<br />

dingen naar één van de prijzen.<br />

Puzzel mee<br />

met <strong>Leef</strong>!


Horizontaal<br />

1 beroep aan de kust, 10 museum in de Bollenstreek,<br />

20 voetbalstadion, 21 overal, 23 plaats in Egypte, 24 passie,<br />

25 gerecht, 26 Nederlandse strijdmacht in Indonesië,<br />

27 gehaktsoort, 29 rap, 31 oudste stadje van Scandinavië,<br />

32 stel, 33 kostbaar gesteente, 34 mevrouw, 36 bijwoord,<br />

38 juridische term, 39 bijbelboek, 40 Europeaan, 41 bekendheid,<br />

43 slimmigheid, 45 dwaas, 47 Frans voegwoord,<br />

48 overvolle stadswijk, 49 automerk, 50 bladzijde, 52 dimensie,<br />

53 spoel, 54 salaris, 56 onderdeel van een optreden,<br />

57 automerk, 58 kroot, 60 steunbalk, 62 zaak(L.), 63 ter<br />

nagedachtenis, 65 begeleiding, 67 vogel, 69 vluchtige stof,<br />

71 tin, 72 vleessoort, 74 vreemde munt, 75 geografische lijn,<br />

78 klein vertrek, 79 segment, 80 deel van een fuik, 82 radicaal,<br />

84 meubelstuk, 85 visgerei, 86 kledingstuk, 88 deel<br />

van een woning, 89 explosief, 91 inhoudsmaat, 93 titel,<br />

95 boom, 97 grondslag, 99 Europees land, 100 serviesgoed,<br />

102 echt iets voor Duindigt, 105 jockeypet, 107 snoepgoed,<br />

109 drietal, 110 tijdperk, 111 vrucht, 112 dakspar, 113 dorpje<br />

in de Bollenstreek, 114 beroep, 115 eminentie, 117 republiek,<br />

118 gedeelte, 119 plaats in Duitsland, 121 telwoord,<br />

122 sportevenement, 123 paardje, 125 verstand, 127 plaats<br />

in Groningen, 129 Duitse rivier, 131 golfterm, 132 verfijnd,<br />

134 kleur, 136 nieuw, 137 hond, 138 kunstvorm, 139 werkelijk,<br />

141 wezen, 143 Zuid-Amerikaans land, 144 kijk,<br />

145 vroegere bewoners van Holland, 146 schilder die in<br />

Leiden woonde en werkte.<br />

Zo doet u mee<br />

Los het kruiswoordraadsel op en breng<br />

letters uit het raadsel over naar de<br />

gelijkgenummerde vakjes in het kleine<br />

diagram. Daar ontstaat bij juiste oplossing<br />

een evenement plus de plaats waar dit<br />

evenement plaatsvindt. De naam van dit<br />

evenement plus de plaats kunt u inzenden<br />

als oplossing. Om mee te dingen naar<br />

één van de prijzen, moet uw oplossing<br />

voor 1 maart 2016 binnen zijn.<br />

De oplossing kunt u als volgt insturen:<br />

Per mail: redactie@wsnleef.nl<br />

Per (brief)kaart: WSN <strong>Leef</strong>!,<br />

Voorstraat 29, 2201 HL Noordwijk.<br />

Vergeet niet uw naam en<br />

contactgegevens<br />

te vermelden.<br />

Oplossing vorige keer<br />

LANDGOED KASTEEL KEUKENHOF<br />

Puzzel<br />

Verticaal<br />

1 plaats in de Bollenstreek, 2 speelkaart, 3 spleet, 4 persbureau,<br />

5 voorzetsel, 6 afscheiding, 7 buitenaards wezen,<br />

8 bergovergang, 9 lengtemaat, 11 United States, 12 derhalve,<br />

13 vrucht, 14 Belgische rivier, 15 samarium, 16 horeca,<br />

17 eenheid, 18 kubuslijn, 19 tussen de duinen en de polder,<br />

22 inzet, 26 volksgroep, 27 Palestijnse beweging, 28 rein(-<br />

volgens de Islam), 30 mondingsbaai, 33 om afval van het<br />

strand in mee te nemen, 34 zotskolf, 35 zoon van Zeus,<br />

37 Leids museum over het leven, 40 spelleiding, 42 sportvrouw,<br />

44 oud-Hollandse munt, 46 lichteenheid, 48 wedje,<br />

51 mobiel begrip, 53 drank, 55 voordeel, 58 bekeuring,<br />

59 het in elkaar zetten, 61 Engels lidwoord, 64 historisch<br />

beroep, 66 gevangenis, 67 hoofdpersoon, 68 plantsoen,<br />

70 hartstimulator, 71 lichaamsholte, 73 springstof,<br />

76 Amsterdamse universiteit, 77 water in Drenthe, 79 jong<br />

dier, 81 voegwoord, 83 opera van Puccini, 85 historisch<br />

gebouw in Katwijk, 86 drank, 87 wolkam, 89 Belgisch Nederlands<br />

dorp, 90 gerecht, 92 De ……., actief voor huurders,<br />

94 matig, 96 tuinhuisje, 97 veel kapot makend, 98 Europees<br />

land, 100 modieus, 101 specerij, 103 zinspelen(op),<br />

104 plaats in Japan, 105 boom, 106 graskluit, 1<strong>08</strong> eetgerei,<br />

111 bijbels figuur, 116 mythologische vrouw, 118 Griekse<br />

letter, 120 windstreek, 122 Indiase taal, 124 deel van een<br />

voet, 126 crimineel, 128 telwoord, 130 toegang, 131 plaats<br />

in Italië, 133 dakbedekking, 135 deel van de wet, 137 boom,<br />

138 met ingang van, 140 natuurlijke logaritme, 142 water in<br />

Friesland, 143 bijvoorbeeld, 144 dagblad.<br />

Winnaars puzzel WSN <strong>Leef</strong>! 3-2015 Gefeliciteerd!<br />

De volgende personen hebben een halve verse rookworst<br />

gewonnen, aangeboden door keurslager Krijn van der Bent:<br />

Kees Akerboom, A. A. Bal-van Oudgaarden, Fenny Broeksema,<br />

M. Boot, A. de Graaf, M. J. de Kluiver-Haasnoot, Yvette Steenvoorden,<br />

L.V. Houten, Anna J. Noppe en P. v.d. Berg.<br />

Winnaars kunnen hun cadeau afhalen bij:<br />

Krijn van der Bent, Kerkstraat 50, Noordwijk<br />

Prijzen<br />

Als deelnemer aan onze<br />

Bollenstreekpuzzel maakt<br />

u kans op een heerlijke fles<br />

wijn rood, wit of rosé.<br />

Aangeboden door:<br />

Aad Steenvoorden Wijnen<br />

Van Berckelweg 51 (TuineXtra)<br />

2203 LA Noordwijk<br />

www.aadenwijn.nl<br />

63


BUROBINNEN<br />

Bedankt!<br />

Participanten en adverteerders<br />

Het achtste nummer van <strong>Leef</strong>! <strong>magazine</strong> ligt voor u.<br />

In twee jaar tijd is dit <strong>magazine</strong> uitgegroeid tot een onmisbaar medium<br />

voor elke Noordwijker die gezond en vrolijk ouder wil worden.<br />

Zonder de steun van onze participanten en adverteerders was dit<br />

niet mogelijk geweest. Het maken van een <strong>magazine</strong> met een<br />

sterk sociale inslag is niet eenvoudig en de bereidheid om te<br />

adverteren gering. Om ook in 2016 elke kwartaal een gratis<br />

huis-aan-huis <strong>magazine</strong> te kunnen blijven maken hebben we<br />

uw financiële steun nodig. Hoe? Door mee te doen met een<br />

advertorial, advertentie of als participant. Wij vertellen u graag meer.<br />

Dank voor uw steun en veel leesplezier.<br />

Thomas Steenvoorden en Pauline de Ruiter<br />

BUROBINNEN<br />

VOORSTRAAT 29 2201 HL • NOORDWIJK-BINNEN • 06 54 96 17 16 INFO@BUROBINNEN.NL • WWW.BUROBINNEN.NL


het 48 e wiener ball<br />

zaterdag 6 februari 2016<br />

grand hotel huis ter duin, noordwijk<br />

Het Wiener Ball is een uniek en historisch gala, dat op traditionele wijze wordt<br />

geopend met het debuut van het Jungdamen- und Jungherrenkomitee.<br />

Daarna zijn de dansvloeren geopend en is er ruime keuze uit vele muziek stijlen<br />

in de verschillende balzalen. En vanzelfsprekend kan ontspannen genoten<br />

worden van de ontmoeting met gasten van alle generaties.<br />

Voor meer informatie over het Wiener Ball en voor<br />

entreekaarten en arrangementen: www.wienerball.nl<br />

Het Wiener Ball steunt SOS Kinderdorpen.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!