21.11.2016 Views

Toussaint + van Wijk Woonmagazine, najaar 2016

BETROKKEN EN BEVLOGEN: Toussaint + van Wijk Makelaardij. Bel 0181-619 888 voor een vrijblijvende afspraak!

BETROKKEN EN BEVLOGEN: Toussaint + van Wijk Makelaardij. Bel 0181-619 888 voor een vrijblijvende afspraak!

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Toussaint + van Wijk

woning en bedrijfsmakelaardij

#12 - Najaarseditie 2016

TOUSSAINTVANWIJK.NL

WOONMAGAZINE

Al tien jaar uw specialist

in de woningmarkt


DE NIEUWSTE

ACTIES &

WONINGEN

NU EERST OP FACEBOOK

0181 619 888


Colofon

Woonmagazine Toussaint Van Wijk

Woning en Bedrijfsmakelaardij is

een initiatief van Toussaint Van Wijk

Woning en Bedrijfsmakelaardij en

verschijnt elk half jaar digitaal en

op afhaal- niveau bij de makelaarskantoren.

Aan de inhoud van Woon magazine

Toussaint Van Wijk Woning en

Bedrijfsmakelaardij kunnen geen

rechten worden ontleend. De

onroerend goed advertenties zijn

uitsluitend bedoeld als uit nodiging

voor een bezichtiging van het

betreffende object.

10 jaar Toussaint + van Wijk

Op 1 januari 2017 is het 10 jaar geleden dat mijn vrouw en

ik samen Toussaint + van Wijk oprichtte. Ambitieus en met

een keiharde drive om te slagen betrokken we ons kantoor

op Noordeinde 1a, bij de Mannetjes op de Krom. Ons

doel? Simpel. Uitgroeien tot de beste woning- en bedrijfsmakelaardij,

met de laagste prijs en het beste product van

Spijkenisse en omstreken.

Productie

WonenDoeJeZo

Bouwmeesterweg 48

3123 AA Schiedam

T. 010 - 2476663

W. www.wonendoejezo.com

Toussaint + Van Wijk

Woning en Bedrijfsmakelaardij

Jan Campertlaan 8

SPIJKENISSE

Tel. 0181 - 619 888

E. info@toussaintvanwijk.nl

facebook.com/ToussaintvanWijk

Dat we daar in geslaagd zijn kunnen we

inmiddels zeker zeggen. In die 10 jaar

groeiden we immers van de nummer

zes uit tot de grootste makelaardij in

de regio. Iets dat we bereikten door ons

dagelijks maximaal in te zetten voor onze

klanten, dag en nacht klaar te staan en

iedere woning in de kortste tijd te verkopen

tegen het hoogst mogelijke bod.

Een prestatie waar we onverminderd

trots op zijn.

Omdat resultaten uit het verleden geen

garantie voor de toekomst zijn, kijken

we als bedrijf echter ook na 10 jaar nog

iedere dag naar de toekomst. Naar wat

beter kan, naar hoe we u ook in een

markt die flink in beweging is kunnen

ontzorgen en naar hoe we u blijvend

voorzien van de beste kwaliteit tegen

de laagste prijs. Hoe we dat exact doen

en ervoor zorgen dat we als woning- en

bedrijfsmakelaardij ook in 2025 voor de

rest uit blijven lopen, dat leest u in dit

magazine.

Wat echter hoe dan ook hetzelfde blijft

is dat we ook in de komende 10 jaar

24/7 bereikbaar zijn en u dag en nacht

op ons kunt rekenen. Want jubileum of

niet, wat dat betreft is er in de afgelopen

10 jaar bij Toussaint + van Wijk eigenlijk

weinig veranderd.

Met vriendelijke groet,

Sander Toussaint

www.toussaintvanwijk.nl


Op huizenjacht in Spijkenisse?

Sla drie vliegen

in één klapp!

ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND!

Elke laatste zaterdag van de maand staan dé makelaar, hypotheekadviseur en notaris van

Spijkenisse van 11.00 tot 15.00 uur vrijblijvend voor je klaar voor deskundig advies over

jouw/jullie koopplannen. Zo sla je drie vliegen in één klapp en dat bespaart je veel tijd.

En... ga je echt op huizenjacht, dan zijn je eigen woonexperts met een handige

groepsapp 24/7 beschikbaar voor al je vragen.

Jan Campertlaan, Spijkenisse I 3 woonexperts bij elkaar!

www.facebook.com/3in1klapp


Sander Toussaint:

“Ook in 2025 blijven wij de

grootste én beste makelaardij”

In tien jaar tijd uitgroeien van jonge nieuwkomer op de

markt tot de grootste woning- en bedrijfsmakelaardij van

Spijkenisse. Een indrukwekkende opmars, zeker als je bedenkt

dat de crisis twee jaar na oprichting van Toussaint +

van Wijk in al z’n hevigheid losbarstte. Gedreven en optimistisch

als hij is, ziet oprichter Sander Toussaint (33) dat

echter net iets anders.

De crisis als vroege winst

“Het klinkt misschien raar, maar achteraf is

de crisis in 2009 onze winst geweest,” vertelt

Sander. “De tijd dat makelaars rustig achterover

leunden, wachtend op klanten die toch wel

vanzelf binnenliepen, kwam daarmee namelijk

definitief ten einde. En als jonge, hongerige makelaardij

kwamen wij daarmee in het voordeel.

Vanaf het eerste moment lopen wij immers harder

dan een ander, zijn het gewend om zélf actief

naar klanten toe te gaan en door de laagste prijs

in combinatie met het beste product onze meerwaarde

te laten zien.”

“Toen we net begonnen en ik met mijn partner

Suzette ons eerste kantoor op het Noordeinde 1a

betrok, was ik met mijn 23 jaar veruit de jongste

makelaar van Nederland. Vanwege die jeugdigheid

werden we door bestaande makelaardijen

in Spijkenisse gezien als underdog. Dat veranderde

echter snel toen ze inzagen dat wij voor

onze klanten werkelijk een stap verder gaan en

daardoor betere resultaten halen dan een ander.”

Actiever dan een ander

Die extra stap waar Sander over spreekt, blijkt

hem vooral te zitten in bedrijvigheid.

“Al vanaf dag één dat we onze deuren openden

zijn we letterlijk en figuurlijk actiever dan een

ander,” legt hij uit. “Niet alleen kan men zes

dagen per week ons kantoor binnenlopen, ook

zijn we 24/7 voor onze klanten bereikbaar. Dat

maakt dat een bezichtiging net zo goed op dinsdagavond

21.30 uur plaats kan vinden als dat

‘Wij werden gezien

als underdog.’

nodig is, maar we ook zaterdagochtend half acht

op de koffie kunnen komen voor advies over bedrijfspanden.

Dat is een eigenschap die je niet bij

iedere makelaar vindt.”

Op weg naar 2025

Met inmiddels 14 medewerkers, een jaarlijkse

groei van 15% en het betrekken van een nieuw

kantoor op een zichtlocatie aan de Jan Campertlaan

8 maakt Toussaint + van Wijk zich nu

klaar voor de volgende stap. “Onze groei en resultaten

uit het verleden zijn natuurlijk mooi,”

zegt Sander, “maar op dit moment bereiden we

ons voor om ook in 2025 onze klanten te helpen

hun woning zo snel mogelijk te verkopen tegen

de hoogst mogelijke prijs. Een nog effectievere

website met perfecte video’s, 3D-plattegronden

en 360-graden foto’s van ons woningaanbod, in

combinatie met de actieve, persoonlijke en adviserende

makelaar. Want ondanks alle ontwikkelingen

blijft dit natuurlijk ook gewoon een vak

waarin kennis, verstand van de woningmarkt en

het ontzorgen van klanten in het gehele proces

de belangrijkste rol speelt.”

Een groot compliment

Dat het bedrijf de afgelopen 10 jaar uitgegroeid

is tot de belangrijkste speler in de regio, blijkt

overigens wel uit het feit dat steeds meer grote

partijen de weg hebben gevonden naar Toussaint

+ van Wijk. “Wat we nu merken,” vertelt

Sander tot slot, “ is dat we ook door grote organisaties

als BPD, voorheen bekend als Bouwfonds,

Progam en De Zes Kernen gezien worden

als de juiste partij om zaken mee te doen. Onze

zichtbaarheid, bedrijfsresultaten en het feit dat

we werkelijk actiever zijn dan een ander zorgt

daarvoor. Succes trekt succes aan en dat voelt na

10 jaar ondernemen als een groot compliment.”

Woonmagazine 5


Veranderingen in de

Het einde van het jaar 2016 nadert, Toussaint + van Wijk Woning- en Bedrijfsmakelaardij

maakt zich nu al op voor 2017. Vandaar we ook graag voor u overzichtelijk

de fi nanciële veranderingen uiteen zetten waar (aspirant) woningeigenaren mee te

maken krijgen.

Schenkingsvrijstelling weer naar € 100.000

Per 1 januari 2017 gaat de eenmalige schenkingsvrijstelling

omhoog van € 53.016 naar

€ 100.000. De ontvanger moet het bedrag besteden

aan de eigen woning of aan de aflossing

van hypotheek- of restschuld.

De leeftijdsgrens voor ontvangers blijft liggen

tussen de 18 en 40 jaar. Nieuw is dat geen

sprake hoeft te zijn van een ouder-kindrelatie.

En dat de schenking gespreid over 3 jaar mag

worden gedaan (2017, 2018 en 2019), in plaats

van voorheen in een jaar. De ontvanger moet

in het laatste jaar wel jonger zijn dan 40. Als in

2015 of 2016 al een schenking is gedaan, geldt

het overgangsrecht. Het is dan mogelijk in 2017

of later de gebruikte vrijstelling te verhogen met

maximaal € 46.984, tot aan een totaalbedrag

van € 100.000. Voor schenkingen die gespreid

worden gedaan, heeft de Belastingdienst langer

de tijd om de aanslag te sturen. De termijn daarvoor

gaat van 3 naar 5 jaar.

Maximumtarief hypotheekrenteaftrek

omlaag naar 50 %

De hypotheekrenteaftrek gaat per 1 januari 2017

weer iets verder omlaag. In 2017 is het maximale

tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. Dat

was 50,5 %.

Dit raakt alleen huiseigenaren die in de hoogste

belastingschijf zitten. In 2017 zijn dat huiseigenaren

met een bruto jaarinkomen boven de

€ 67.072.

Maximale hypotheek omlaag naar 101 %

De maximale lening die een koper mag afsluiten

voor een woning (Loan to value/LTV) daalt van

102 % naar 101 % van de waarde van de woning.

Dat betekent dat de hypotheeknemer een groter

deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen

moet financieren. Denk aan overdrachtsbelasting

en financieringskosten. Het percentage

daalt elk jaar een procent, tot 100 % in 2018.

Aanpassing NHG-grens

De NHG-grens wordt vanaf januari 2017 weer

jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde

huizenprijs, vermeerderd met de wettelijk

toegestane LTV: 101% zonder energiebesparende

voorzieningen (EBV) en 106% mét EBV.

6 Woonmagazine


woningmarkt in 2017

Dit betekent dat er twee kostengrenzen van toepassing

zijn:

• Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens

€ 247.450.

• Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens

€ 259.700.

Aanpassing starterslening

De starterslening blijft in aangepaste vorm bestaan.

Sinds 1 januari 2013 moeten nieuwe hypotheken

verplicht worden afgelost om recht op

hypotheekrenteaftrek te behouden. Voor de starterslening

gold voor drie jaar een uitzondering.

Die uitzondering stopt dus op 31 december 2016.

Om onder de nieuwe regels door te kunnen gaan

is de ‘combinatielening’ bedacht, die de starter

aangaat naast de starterslening. Uit die lening

wordt de verplichte aflossing van de starterslening

betaald.

Andere berekening

vermogensrendementsheffing

De vrijstelling op de vermogensrendementsheffing

gaat in 2017 omhoog van € 24.437 naar

€ 25.000 per persoon. Over het vermogen boven

deze grens moet belasting worden betaald. Vanaf

1 januari 2017 wordt het rendementspercentage

afhankelijk van de hoogte van het vermogen

(was altijd 4%). Bij een hoger vermogen komt de

vermogensbezitter in een andere schijf terecht

en gaat de Belastingdienst uit van een hoger

rendement. Het belastingtarief blijft met 30%

hetzelfde.

Stijging opslag duurzame energie

In 2017 betaalt een gemiddeld gezin via de energierekening

ruim € 60 aan opslag voor duurzame

energie. Naar verwachting zal dit bedrag

verder stijgen tot € 227 in 2023. Ter vergelijk, in

2016 bedroeg de opslag ongeveer € 40.

WOZ-waarden openbaar

De WOZ-waarden voor woningen moeten per

1 oktober 2016 openbaar zijn. Vele gemeenten

hebben deze datum niet gered, op de website

van de Waarderingskamer is te zien in welke gemeenten

de WOZ-waarden al wel openbaar zijn.

Via het online WOZ-waardenloket is het mogelijk

om kosteloos te toetsen of de WOZ-waarde

die begin 2017 ontvangen wordt, juist is.

Verplichte vulling reservefonds VvE

Per 1 januari 2017 gaat de Wet verbetering Vereniging

van Eigenaars in. VvE’s zijn al sinds

2008 verplicht om een reservefonds te hebben,

maar de wet schreef niet voor hoeveel een VvE in

kas moet hebben. Dat verandert nu. VvE’s moeten

minimaal een bedrag reserveren gebaseerd

op een actueel meerjarenplan voor onderhoud,

of ter grootte van 0,5 procent van de herbouwwaarde

van het appartementengebouw.

Vervallen aftrek onderhoudskosten rijksmonumenten

In 2016 kunnen rijksmonumenteigenaren

nog 80% van de onderhoudskosten als aftrekpost

opvoeren bij de belastingaangifte. Deze

aftrekpost komt in 2017 te vervallen. Voor eigenaren

van rijksmonumenten die al in 2016 afspraken

over onderhoud hebben gemaakt, komt

er in 2017 en 2018 een overgangsregeling in de

vorm van een subsidie.

Woonmagazine 7


Kerkweg 9 - Zuidland - 0181-451203

www.vannoortzuidland.nl

nu ook met

onlineshop

Al meer dan 50 jaar zijn wij hét

vertrouwde adres op gebied van

keukens - badkamers - bouwmaterialen

In de loop der tijd hebben we een showroom

opgebouwd van meer dan 1000 m².

Hierin ziet u een groot assortiment aan

keukens, badkamers, wand- en vloertegels.

Ook onze bouwmaterialenafdeling is in de

loop der jaren flink uitgebreid met alles op

het gebied van doe-het-zelf artikelen, hout,

tuinartikelen, verf en behang, radiatoren,

inloop- en schuifdeurkasten.

Daarnaast hebben we sinds kort een aparte

‘Outlet’ met daarin vele koopjes.

Komt u gerust eens bij ons kijken en laat u

verrassen door het grote assortiment.


Wat is een energielabel

en hoe werkt het?

Alle 5 miljoen woningeigenaren hebben begin 2015 een

voorlopig energielabel van de Rijksoverheid gekregen.

Dit voorlopige label is gebaseerd op onder andere het

bouwjaar en is bedoeld als aanmoediging om na te denken

over verbeteringen voor een comfortabelere en energiezuinigere

woning.

Bij verkoop of nieuwe verhuur moet de verkopende

partij het voorlopige energielabel definitief

gemaakt hebben. Dat kan eenvoudig online

en kost enkele euro’s tot een paar tientjes. Als

een definitief label bij verkoop of verhuur ontbreekt,

riskeert de verkoper een boete van maximaal

405 euro. Het voorlopige energielabel is

een schatting. De schatting is gebaseerd op gegevens

van het Kadaster (type huis, grootte, bouwjaar)

en op gegevens van vergelijkbare huizen.

De praktijk kan anders zijn: een woning kan een

beter of slechter energielabel hebben.

Met een energielabel kunnen kopers en huurders

eenvoudig zien of een woning zuinig of

onzuinig is. Handig, want een keuze voor een

energiezuinige woning betekent een lagere energierekening,

meer wooncomfort en minder CO2-

uitstoot, dus beter voor het milieu.

Klassen

Het energielabel voor woningen geeft met de

klassen A (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood,

zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een huis is

vergeleken met soortgelijke huizen. Een energiezuinig

huis is goed geïsoleerd en heeft dubbel

glas, energiezuinige verwarming en zonnepanelen.

Aanvragen energielabel

Woningeigenaren kunnen met behulp van hun

DigiD gemakkelijk een energielabel aanvragen

via de website www.energielabel.nl. De geschatte

gegevens uit het systeem dient u te controleren

en zo nodig aan te passen. Indien u gegevens

aanpast dient u ook bewijzen en/of foto’s mee

te sturen, bijvoorbeeld van dubbele beglazing. U

selecteert vervolgens een erkend deskundige die

de door u ingevulde gegevens gaat bekijken en

controleren. Na het versturen van de gegevens

ontvangt u meestal binnen enkele dagen het definitieve

energielabel.

Kopers hebben recht op een energielabel. Heeft

het te koop staande huis geen energielabel? Of

heeft u hier vragen over? Vraag er naar bij de

verkoper of de NVM-verkoopmakelaar.

Woonmagazine 7


Medewerkers van Toussaint + van Wijk

Sander Toussaint

Directeur

Na drie jaar bij diverse makelaars gewerkt te

hebben, tegelijkertijd een studie HBO Small

Business af te ronden en in de avonduren mijn

makelaarspapieren te halen, startte ik in 2007

op mijn 23e als Nederlands jongste makelaar

Toussaint + van Wijk. In die tien jaar heb ik me

als allround makelaar iedere dag beziggehouden

met het verzorgen van aankoop, verkoop,

(NWWI) taxaties en compleet vastgoedbeheer.

Iets dat ik tot op de dag van vandaag met het

grootste plezier doe. Mijn gedrevenheid en overtuiging

maakt dat ik nog altijd intens baal van

iedere afwijzing. Het geloof dat wij klanten de

meeste kwaliteit tegen de beste prijs bieden is én

blijft namelijk onverminderd groot.

Justin Ozephius

Register Makelaar en Taxateur

In maart 2011 begon ik als Assistent Makelaar.

Ik werd door Sander opgeleid. Inmiddels ben ik

doorgegroeid tot Register Makelaar en Taxateur

en verantwoordelijk voor de woningmakelaardij.

Dat doe ik met een team van drie binnen- en twee

buitendienstmedewerkers, waarmee we een portefeuille

van 130 woningen beheren. Een groot

aantal woningen waarmee we op het eiland een

steeds grotere rol spelen in de nieuwbouwprojecten.

Daarmee behoren we na 10 jaar hard werken

tot de top drie grootste makelaars uit de regio.

Dat maakt me trots en zorgt dat ik nog meer

plezier beleef aan het gehele proces; van de opdracht

gegund krijgen tot de definitieve verkoop.

Ivo van Kesteren

Kandidaat Makelaar

Als geboren en getogen Fries geniet ik sinds

2014 van de Rotterdamse mentaliteit en eilandse

gezelligheid. Na een opleiding Vastgoed en Makelaardij

verhuisde ik namelijk in het laatste

jaar van mijn studie vanuit Groningen naar Hellevoetsluis.

Daar liep ik ruim een halfjaar stage

bij een projectontwikkelaar, waar ik werkte aan

diverse nieuwbouwprojecten. Eenmaal geslaagd

begon ik als verhuurmakelaar om vervolgens

sinds november 2016 als kandidaat makelaar

aangesteld te worden bij Toussaint + van Wijk.

Een mooie uitdaging die ik na eerst vele aspecten

van de vastgoedmarkt verkend te hebben met

het grootste plezier aanga.

Annelies Toussaint

Makelaar in opleiding

In 2016 startte ik met de opleiding NVM Assistent

Makelaar. Om mij zo goed mogelijk te

ontwikkelen vul ik mijn opleiding aan met twee

werkdagen bij Toussaint + van Wijk, zodat ik ook

praktijkervaring opdoe. Ik doe dat op donderdag

en zaterdag binnen de woningmakelaardij. Wat

mij in de functie van assistent enorm aanspreekt

is het contact met onze klanten en het werken in

teamverband. Wat ik namelijk heb gemerkt is dat

het helpen van mensen om hun (t)huis te vinden

binnen Toussaint + van Wijk echt een team effort

is. Samen met mijn collega’s sta ik te allen tijde

klaar om klanten te helpen en uitleg te geven.

Oók wanneer dat niet binnen kantoortijden valt.

10 Woonmagazine


Woningmakelaardij

Marloes Monster

Secretaresse / Back Office Medewerker

Sinds mei 2016 werk ik bij Toussaint + van Wijk

ter ondersteuning van de woningmakelaar. Een

afwisselende functie met een grote diversiteit

aan werkzaamheden. Belt u bijvoorbeeld naar

ons kantoor? Dan is de kans groot dat u mij aan

de lijn krijgt. Daarnaast ben ik onder andere

druk met het aanmelden van nieuwe woningen

en opstellen van koopovereenkomsten. Zeker nu

woningen aan de lopende band verkocht worden

is het in deze functie allesbehalve saai. Omdat dit

werk op mijn lijf geschreven is ben ik in september

bovendien gestart met een opleiding NVM

Assistent Makelaar. Zo kan ik u namelijk nog

beter van dienst zijn.

Manon Weij

Secretaresse / Back Office Medewerker

Na de opleiding Vastgoed & Makelaardij ben ik

in 2014 begonnen met werken bij Toussaint +

van Wijk. Van maandag tot en met woensdag

werk ik op de afdeling woningmakelaardij. Ik

houd me hier onder andere bezig met taxaties

en allerlei verschillende werkzaamheden. Dat

varieert van woningen aanmelden, koopovereenkomsten

opstellen en klanten ontvangen tot

mailverkeer en telefoonaanname. Het leuke in

dit werk is dan ook dat werkelijk geen dag hetzelfde

is en ik actief betrokken ben bij het helpen

van mensen in één van de belangrijkste stappen

in hun leven. Dat geeft enorm veel voldoening.

Merel Kraaijenbrink

Secretaresse / Back Office Medewerker

Recentelijk, in augustus 2016, ben ik gestart

met de opleiding Vastgoed en Makelaardij aan

de Hogeschool Rotterdam. Meteen vanaf dat

moment ben ik tevens aan de slag gegaan bij

Toussaint + van Wijk. Ik werk op donderdag en

zaterdag als part timer op kantoor, hou me bezig

met de taxaties en ben het aanspreekpunt voor

klanten. Een leerzame ervaring die ik graag met

beide handen aanpak.

Woonmagazine 11


Woekerboete verboden!

Volgens de EU-regels mogen

banken namelijk geen

boete meer opleggen bij

het extra aflossen op een

hypotheek. Uitsluitend de

werkelijke kosten mogen

worden doorberekend. Dit

lijkt extra aflossen gunstiger

te maken, maar is dat ook

zo? Toussaint + van Wijk

Woning- en Bedrijfsmakelaardij

legt het hieronder

helder uit..

Wat houden de nieuwe regels

rondom vervroegd of extra aflossen nu in?

De nieuwe regels houden in dat bij vervroegd of

extra aflossen - buiten de afspraken die in het

hypotheekcontract zijn vastgelegd - banken geen

extra kosten in rekening mogen brengen. Dit

vloeit voort uit een aanpassing van Nederlandse

regels aan Brusselse EU-voorschriften, de zogenaamde

‘Mortgage Credit Directive’.

Op grond van deze richtlijnen mag de geldverstrekker

(de bank) nooit meer boeterente vragen

dan het financiële nadeel dat hij zou lijden door

het vervroegd aflossen.

De banken (en andere financiële instellingen)

hebben steeds meer een zorgplicht ten opzichte

van hun klanten. Dit betekent dat banken actief

moeten meedenken over de vraag of in een

concrete situatie vervroegd of extra aflossen wel

voordelig(er) is. Mogen de kosten hiervoor wel

worden doorberekend en wordt daar dan een

maximum aan gesteld?

Is dit allemaal wel gunstig?

Het mag dan wat betreft de boete gunstiger zijn

om vervroegd af te lossen, maar de eerste vraag

die moet worden gesteld is of vervroegd aflossen

wel gunstig is en of het niet beter is om binnen

de grenzen te blijven voor een ‘normale’ boetevrije

extra aflossing.

Met de nieuwe boeteregels die gelden voor het

vervroegd aflossen van een hypotheekschuld,

zijn woningbezitters niet per se voordeliger uit

dan wanneer zij niet extra aflossen. Hoewel de

nieuwe regels voordeliger zijn (of lijken te zijn)

dan de oude, kan het er in feite op neerkomen

dat bij vervroegd aflossen toch gewoon de rente

over de gehele hypotheekschuld en looptijd moet

worden betaald, slechts de boetes verdwijnen.

Afhankelijk van de omstandigheden kan er zelfs

een financieel nadeel ontstaan doordat na extra

aflossen het belastingvoordeel lager wordt. Niet

alles is te voorzien, maar er moet in elk geval

stevig worden gerekend. Onze makelaars voorzien

u graag van informatie over uw specifieke

situatie.

Wat mag er dan nog wel?

Puntsgewijs toegelicht…

• Omvang financiële nadeel.

Als gevolg van het vervroegd aflossen door

een klant lijdt de bank een rentenadeel. Klanten

zullen immers vooral vervroegd of extra

aflossen als de hypotheekrente die zij moeten

betalen (relatief) hoog is.

• Rendement gaat in rook op.

De bank krijgt het geld (de vervroegde aflossing)

op een onvoorzien moment terug en

heeft mogelijk veel moeite dit vrijgekomen

geld tegen een behoorlijk rendement te ‘herplaatsen’.

• Rentenadeel vergoeden is oké.

Het komt erop neer dat de EU-regels het toestaan

dat de klant het rentenadeel over de

nog uitstaande periodes moet vergoeden. Op

die manier heeft de bank geen nadeel van de

vervroegde aflossing.

• Alleen de werkelijke kosten!

De EU-regels stellen dat ‘de boete nooit

hoger mag zijn dan de werkelijke kosten van

de geldverstrekker.’ Voor wat betreft dit rentenadeel

lijkt het allemaal betrekkelijk eenvoudig

uit te rekenen. Maar de gemiddelde

woonconsument is waarschijnlijk niet in staat

om de berekening van de bank te controleren.

12 Woonmagazine


Voorkom verhuisstress

met de ✓erhuis-checklist!

2 Maanden voor de verhuizing:

■ Huur opzeggen

■ Vrij nemen voor de verhuizing

■ Scholen van de kinderen inlichten

■ Orienteren op nieuwe scholen

■ Plattegrond maken van nieuwe huis

■ Gordijnen en vloerbedekking bestellen

■ Contact leggen met schildersbedrijf

■ Beslissen welke meubels u

opnieuw aanschaft

■ Oude meubels te koop aanbieden

1 Maand voor de verhuizing:

■ Verhuisbedrijf/verhuiswagen vastleggen

■ Verhuisdozen aanschaffen

■ Labels voor verhuisdozen aanschaffen

■ Gaslevering verhuizen

■ Electriciteitslevering verhuizen

■ Waterlevering verhuizen

■ Kabelaansluiting verhuizen

■ Huispersoneel inlichten

2/3 Weken voor de verhuizing:

■ Adreswijzigingen versturen

■ Postbus stopzetten

■ Postbus nieuwe huis aanvragen

■ Verzekering afsluiten voor verhuizing

■ Ziektekostenverzekering inlichten

■ Bank inlichten

■ Arts en tandarts inlichten

■ Gemeente inlichten

■ Schoorsteen laten vegen

■ Kinderen aanmelden op nieuwe school

■ Naamplaatje voordeur laten maken

■ Schoonmaak nieuwe huis plannen

■ Kranten en dozen bewaren voor verhuizing

■ Grofvuil wegbrengen

Inpaktips:

■ Overleg goed met het verhuisbedrijf

■ Begin zo snel mogelijk met inpakken

■ Nummer elke kamer in het nieuwe huis

■ Noteer op elke doos wat erin zit

■ Noteer op elke doos op welke kamer

hij thuis hoort

■ Hang uw kleren in de speciale

garderobe dozen

■ Doe kastjes e.d. op slot

■ Zware spullen zoals boeken verdelen

over dozen

■ Zet flessen rechtop in de dozen

■ Houd brandbare en gevaarlijke spullen

apart

■ Rol tafelzilver en servies op

in krantenpapier

■ Stop geen scherpe dingen

bij kwetsbare spullen

■ Zet de trommel van het wasmachine vast

■ Pak schilderijen en spiegels niet in

■ Zet kleine planten bij elkaar in een doos

■ Voorzie alles wat niet in dozen kan

ook van labels

■ Hang de nummers van de kamers

op de deuren

1 Week voor de verhuizing:

■ Afspraak maken voor sleuteloverdracht

■ Sleutels bij laten maken van oude huis

indien nodig

■ Waardevolle spullen tijdelijk opslaan

in kluis

■ Opvang regelen voor kinderen

gedurende verhuizing

■ Opvang regelen voor huisdieren

gedurende verhuizing

■ Standplaats voor verhuiswagen vrijmaken

■ Voldoende vuilniszakken aanschaffen

■ Bibliotheekboeken/huurfilms tijdig terugbrengen

Enkele dagen voor de verhuizing:

■ Reinigen oude / nieuwe woning

■ Koelkast ontdooien

■ Vrieskist op koude stand zetten

■ Wasmachinetrommel vastzetten

■ Vaste lampen losmaken

■ Huisvuilcontainer legen en schoonmaken

■ Chemobox legen

■ Huishoudelijke attributen apart houden

■ Drank / eten inslaan voor verhuizing

■ Kamers in nieuwe huis nummeren

■ Plaatselijke spaaracties inleveren

■ Nieuwe huis op temperatuur brengen

■ Thermostaat oude huis laag instellen

De verhuisdag:

■ Zorg voor voldoende contant geld

■ Meterstanden opnemen

■ Bij vorst waterleiding afnemen

■ Oude huis controleren op spullen

■ Sleuteloverdracht

Na de verhuizing:

■ Verhuisschade opnemen

■ Retourneren van verhuisdozen

■ Inschrijven bij uw nieuwe gemeente

■ Regelmatig informeren naar post

op oude adres

Wat u moet weten van uw nieuwe huis:

- Wat de hoogte, breedte en lengtematen

van alle vertrekken zijn

- Wat de breedtes van de deuren zijn

- Wat de afstand tot de deuren

vanuit een hoek is

- Wat de hoogte en breedte

van de ramen zijn

- Wat de mogelijkheden zijn

om zonwering te bevestigen

- Wat de hoogte is van de muren

onder de ramen

- Waar en hoeveel stopcontacten

er in het huis zijn

- Of er aansluiting op het gasnet is

- Of er aansluiting op de

stadsverwarming is

- Of er een aansluiting

voor electrisch koken is

- Of huisdieren zijn toegestaan

Woonmagazine 13


Huis gezien?

Kies Huis verstandig!

gezien?

Kies verstandig!

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

TE KOOP

Laat u professioneel begeleiden

door een NVM-aankoopmakelaar

TE KOOP

TE KOOP

Bent u enthousiast over één of meerdere leuke huizen? Maak dan de juiste

keuze Laat

met u

een professioneel

NVM-aankoopmakelaar. begeleiden

Allereerst kan hij u helpen uit het

enorme aanbod de best passende woning voor u te vinden. Vervolgens

begeleidt door een hij voor NVM-aankoopmakelaar

u de gehele aankoop. Van het checken van bestemmingsplannen,

beoordelen of de vraagprijs wel reëel is en vervolgens scherp

Bent onderhandelen, u enthousiast tot over aan de één uiteindelijke of meerdere overdracht leuke huizen? bij de Maak notaris. dan Een de juiste NVM-

keuze aankoopmakelaar met een NVM-aankoopmakelaar. kan u daarmee veel tijd, Allereerst geld en kan zorgen hij u besparen. helpen uit Maak

het

enorme vandaag aanbod nog een de afspraak. best passende Kijk op woning nvm.nl voor adressen. u te vinden. Goed Vervolgens gevoel. NVM.

begeleidt hij voor u de gehele aankoop. Van het checken van bestemmingsplannen,

beoordelen of de vraagprijs wel reëel is en vervolgens scherp

onderhandelen, tot aan de uiteindelijke overdracht bij de notaris. Een NVMaankoopmakelaar

kan u daarmee veel tijd, geld en zorgen besparen. Maak

vandaag nog een afspraak. Kijk op nvm.nl voor adressen. Goed gevoel. NVM.

TE KOOP


Een NVM-makelaar behartigt alleen úw belang:

De 10 meest gestelde vragen

over de aankoopmakelaar

De meeste mensen weten niet dat een makelaar alleen

voor de koper óf verkoper van hetzelfde huis mag optreden.

De NVM ziet daar gelukkig streng op toe. Toch raden

wij u aan ook zelf goed op te letten als u een huis gaat

kopen of verkopen.

Aankoopmakelaar of verkoopmakelaar?

Een NVM-makelaar werkt bij de transactie van

een huis nooit voor twee partijen tegelijk. Dat

zou namelijk niet correct zijn. Natuurlijk kan een

NVM-makelaar de ene keer aankoop makelaar

zijn en de andere keer verkoopmakelaar. Want

zowel van aankoop als verkoop heeft hij veel verstand.

Maar hij zal dit dus nooit doen bij één en

hetzelfde huis.

1

Wat bespaar ik als ik een huis koop

met behulp van een eigen aankoopmakelaar?

Door deskundigheid, ervaring en marktkennis

bespaart een aankoopmakelaar voor u duizenden

euro’s, tijd en problemen. De kosten van een

eigen makelaar verdient u terug in:

- een lagere kooprijs dan uzelf zou kunnen

realiseren

- inzicht in de waarde van de woning

- essentiële informatie over de woning, zoals:

erfdienstbaarheden, vereniging van eigenaars,

bouwkundige staat (moet er wel of niet

bouwkundig worden gekeurd, onder welke

voorwaarden en met welke omschrijving), bestemmingsplan

e.d.

- het op het juiste moment in de onderhandelingen

naar voren brengen van de voorwaarden

van de koop, overname roerende

zaken, transportdatum etc.

- tijdwinst door deskundige afwikkeling van alle

zaken.

2

Bezichtigen kan ik zelf, maar kan ik

een makelaar inschakelen die voor mij

onderhandelt?

In overleg met uw aankoopmakelaar zal dit

zeker tot de mogelijkheden behoren. Op het

moment dat u uw droomhuis heeft gevonden,

zal uw makelaar de woning gaan opnemen en

u infor meren en adviseren over de belangrijke

aspecten. Vanaf dat moment kan uw makelaar

het aankoop traject oppakken en begeleiden.

3

Wanneer moet ik mijn aankoopmakelaar

betalen?

Het inschakelen van een aankoopmakelaar

is meestal op basis van no cure no pay. Als er

uiteindelijk geen koopovereenkomst wordt gesloten,

rekent u er in principe niets af. Overleg

als u een aankoopmakelaar inschakelt over het

tijdstip van betaling. De meeste makelaars zullen

met u afrekenen op de datum dat u eigenaar

van de woning wordt. Werkelijk gemaakte kosten

(bijvoorbeeld van een bouwkundige keuring)

worden uiteraard wel in rekening gebracht.

4

Kan ik de kosten van mijn aankoopmakelaar

meefinancieren?

Ja, dat is mogelijk. (Deze kosten zijn echter niet

aftrekbaar). De hoogte van het te verstrekken

hypotheekbedrag dient uiteraard wel toereikend

te zijn.

5

Kan mijn aankoopmakelaar taxeren

voor de financiering van mijn woning?

Nee, de taxatie voor de financiering dient te geschieden

door een makelaar/taxateur die onafhankelijk

is, dus een makelaar die niet betrokken

is geweest bij de aan- of verkoop van de woning.

U kunt natuurlijk wel uw aankoopmakelaar vragen

om een taxatie te regelen.

6

Kan ik mijn aankoopmakelaar inschakelen

voor de aankoop van een

huis dat niet te koop staat bij een

NVM-makelaar?

Ja, dat kan. Bij iedere woning die te koop wordt

aangeboden, kan een aankoopmakelaar voor u

bemiddelen.

7

Kan ik een eerste bezichtiging

alleen doen?

Natuurlijk kan dat. De eerste indruk is belangrijk.

Als het huis u bevalt, belt u met een NVMaankoopmakelaar

om een afspraak te maken

voor een tweede bezichtiging. Uw aankoopmakelaar

bezichtigt het pand dan met u en met

de verkopend makelaar. Vervolgens bespreekt

uw aankoopmakelaar alles met betrekking tot

het pand met u en bepaalt u gezamenlijk het te

volgen traject.

8

Als er een verkoopmakelaar is, heb ik

dan toch een aankoopmakelaar nodig?

De makelaar die de woning in de verkoop heeft,

behartigt de belangen van de verkoper. Hij of zij

mag u dus niet helpen bij het te volgen onderhandelingstraject.

U doet er goed aan om zelf

een aankoopmakelaar in te schakelen. Uw aankoopmakelaar

is een deskundige, heeft kennis

van de plaatselijke markt en het belangrijkste:

hij behartigt úw belangen. Ondanks de informatieplicht

van de verkopende partij, heeft de

koper ook een onderzoeksplicht. Uw aankoopmakelaar

kan u daar nader over informeren.

9

Kan de aankoopmakelaar ook de

hypotheek regelen?

Uw aankoopmakelaar is (meestal) geen hypotheekadviseur,

maar kan – indien u dat wenst

– wel een afspraak voor u maken bij een hypotheekadviseur.

10

Wat doet de aankoopmakelaar

nog meer?

Op de dag van de overdracht (transport bij de

notaris) zal uw aankoopmakelaar regelen dat u

samen met hem of haar uw nieuwe huis kunt inspecteren.

Is deze inspectie niet in orde dan zal

uw aankoopmakelaar actie ondernemen voordat

de akte wordt getekend bij de notaris. Meestal

worden tijdens deze inspectie ook de meterstanden

voor gas, licht en water opgenomen.

Zijn er problemen nadat u de sleutel van uw

nieuwe huis heeft ontvangen, dan kunt u altijd

terecht bij uw aankoopmakelaar. Indien nodig

zal hij of zij contact opnemen met de verkoper

(via de verkopend makelaar) en de problemen

voor u trachten op te lossen.

Meer weten?

Neem contact op met ons kantoor op

0181 – 619 888 of stuur ons een e-mail via

woningen@toussaintvanwijk.nl.

Wij helpen u graag verder.

Woonmagazine 11


Hypotheek

binnen

een week.

Huis van je

dromen gezien

in Spijkenisse?

Keep Calm.

Wij gaan

je helpen!

Dit is hét moment om jouw woonwens te realiseren

Kopen in Spijkenisse was nog nooit zo aantrekkelijk. Met de historisch lage rente en de service

van de Rabobank helpen we graag met het realiseren van jouw woonwens. Onze Rabobank

hypotheekadviseurs staan klaar voor al je woonvragen en een gratis vrijblijvend oriëntatiegesprek.

Bel (0181) 33 32 00 of kijk op rabobank.nl/wonen

Een aandeel in elkaar


Abbenbroek - Brielle - Geervliet - Heenvliet - Hekelingen

Abbenbroek

Gemeenlandsedijk Zuid 16G

Abbenbroek

Haasdijk

Abbenbroek

Haasdijk

Abbenbroek

Oudelandsedijk 79

Nieuw

Maisonnette

Woonoppervlakte: 80 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 192 m 3

Kamers: 2

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 2010

Vraagprijs € 174.500,- k.k.

Bouwkavel

Kaveloppervlakte: 2730 m 2

Vraagprijs € 285.000,- k.k.

Bouwkavel

Kaveloppervlakte: 3050 m 2

Vraagprijs € 315.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 700 m 2

Inhoud: 350 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1962

Vraagprijs € 299.500,- k.k.

Abbenbroek

Wassenaarsestraat 3

Abbenbroek

Moerseweg 1

Brielle

Nobelstraat 36

Geervliet

Cornelis de Wittlaan 18

Herenhuis

Woonoppervlakte: 190 m 2

Perceeloppervlakte: 366 m 2

Inhoud: 625 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 2000

Vraagprijs € 375.000,- k.k.

Landhuis

Woonoppervlakte: 145 m 2

Perceeloppervlakte: 1740 m 2

Inhoud: 335 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1910

Vraagprijs € 479.500,- k.k.

Herenhuis

Woonoppervlakte: 170 m2

Perceeloppervlakte: 131 m2

Inhoud: 450 m2

Kamer: 3

Slaapkamers:2

Bouwperiode: -1906

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 70 m 2

Perceeloppervlakte: 335 m 2

Inhoud: 229 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1958

Vraagprijs € 141.500,- k.k.

Geervliet

Cornelis de Wittlaan 8

Geervliet

Polderlaan 45

Geervliet

Bernisseweg 31

Geervliet

Schoolstraat 11

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 66 m 2

Perceeloppervlakte: 142 m 2

Inhoud: 229 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1958

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 111 m 2

Perceeloppervlakte: 128 m 2

Inhoud: 266 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1968

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 140 m 2

Perceeloppervlakte: 215 m 2

Inhoud: 400 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1966

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Herenhuis

Woonoppervlakte: 175 m 2

Perceeloppervlakte: 245 m 2

Inhoud: 640 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 2006

Vraagprijs € 389.000,- k.k.

Heenvliet

Gouwershoeck 8

Heenvliet

Verdouwenhoeck 12

Heenvliet

Markt 18, 19

Hekelingen

Dorpsstraat 8

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 120 m 2

Perceeloppervlakte: 151 m 2

Inhoud: 320 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1973

Vraagprijs € 159.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 126 m 2

Perceeloppervlakte: 146 m 2

Inhoud: 340 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1970

Vraagprijs € 189.500,- k.k.

Herenhuis

Woonoppervlakte 490 m 2

Perceeloppervlakte: 333 m 2

Inhoud: 1300 m 2

Kamers: 7

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1919

Vraagprijs € 425.000,- k.k.

Villa

Woonoppervlakte: 170 m 2

Perceeloppervlakte: 605 m 2

Inhoud: 425 m 3

Kamers: 7

Slaapkamers: 4

Bouwper.: 1906-1930

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Woonmagazine 17


Hekelingen - Hellevoetsluis - Hoogvliet - Maassluis -

Nieuw-Beijerland - Oudenhoorn - Rotterdam - Rozenburg

Hekelingen

Dorpsstraat 47

Hellevoetsluis

Zeegat 19

Hoogvliet

Wijnruitstraat 31

Hoogvliet

Wijnruitstraat 29

Nieuw

Villa

Woonoppervlakte: 500 m 2

Perceeloppervlakte: 1575 m 2

Inhoud: 1.150 m 3

Kamers: 7

Slaapkamers: 5

Bouwper.: 1906-1930

Vraagprijs € 829.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 105 m 2

Perceeloppervlakte: 187 m 2

Inhoud: 280 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1978

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 60 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 144 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 94.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 175 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 99.900,- k.k.

Hoogvliet

Wijnruitstraat 115

Hoogvliet

Oosterbakenpad 146

Maassluis

Jan Steenstraat 128

Nieuw-Beijerland

Stuifakker 6

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 175 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 90 m 2

Woonlaag: 16

Inhoud: 245 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 2007

Vraagprijs € 198.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 85 m 2

Woonlaag: 8

Inhoud: 225 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1972

Koopsom € 180.000,- k.k.

Villa

Woonoppervlakte: 420 m 2

Perceeloppervlakte: 1140 m 2

Inhoud: 1.260 m 3

Kamers: 7

Slaapkamers: 6

Bouwper.: 2001-2010

Vraagprijs € 899.000,- k.k.

Oudenhoorn

Heullaan 2A

Oudenhoorn

Molenweg 7

Oudenhoorn

Molenweg 10

Rotterdam

Schalkeroord 22

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 114 m 2

Perceeloppervlakte: 781 m 2

Inhoud: 273 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1901

Vraagprijs € 350.000,- k.k.

Villa

Woonoppervlakte: 150 m 2

Perceeloppervlakte: 765 m 2

Inhoud: 375 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwper.: 1971-1980

Vraagprijs € 395.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 180 m 2

Perceeloppervlakte: 950 m 2

Inhoud: 697 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1916

Vraagprijs € 499.000,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 65 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 160 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1965

Vraagprijs € 100.000,- k.k.

Rotterdam

Wilbertoord 67

Rotterdam

Lepelaarsingel 56A

Rozenburg

Beukenlaan 123

Rozenburg

Zanddijk 7

Nieuw

Portiekflat

Woonoppervlakte: 72 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 170 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 104.500,- k.k.

Portiekwoning

Woonoppervlakte: 60 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwper.: 1931-1944

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

Maisonnette

Woonoppervlakte: 115 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 250 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 163.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 110 m 2

Perceeloppervlakte: 200 m 2

Inhoud: 290 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1989

Vraagprijs € 250.000,- k.k.

18 Woonmagazine


Rozenburg - Schiedam - Spijkenisse

Rozenburg

Dwarspad 3

Schiedam

Spinhuispad 29

Spijkenisse

Vlinderveen 21

Spijkenisse

Frans Halsstraat 71

Nieuw

Bungalow

Woonoppervlakte: 180 m 2

Perceeloppervlakte: 715 m 2

Inhoud: 432 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1979

Vraagprijs € 359.000,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 65 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 160 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 2001

Vraagprijs € 139.000,- k.k.

Garage

Lengte: 5,72 m.

Breedte: 2,84 m.

Hoogte: 2,45 m.

Vraagprijs € 30.000,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 50 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 190 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1960

Vraagprijs € 85.000,- k.k.

Spijkenisse

Paulus Potterstraat 15A

Spijkenisse

Heyermansstraat 9B

Spijkenisse

Sportlaan 1B

Spijkenisse

Lenteakker 156

Portiekflat

Woonoppervlakte: 65 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 175 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1962

Vraagprijs € 89.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 65 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1962

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 56 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 134 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1962

Vraagprijs € 99.500,- k.k.

Galerijflat

Woonoppervlakte: 68 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 190 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1983

Vraagprijs € 99.900,- k.k.

Spijkenisse

Sportlaan 5

Spijkenisse

Lobeliaplein 13B

Spijkenisse

Vlinderveen 612

Spijkenisse

Eikenlaan 7

Portiekflat

Woonoppervlakte: 60 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 210 m 3

Kamers: 2

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 99.900,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 100.000,- k.k.

Maisonnette

Woonoppervlakte: 92 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 225 m 3

Kamers: 2

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 1978

Vraagprijs € 100.000,- k.k.

Benedenwoning

Woonoppervlakte: 50 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 145 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 104.500,- k.k.

Spijkenisse

Geraniumstraat 3A

Spijkenisse

Heyermansstraat 13C

Spijkenisse

Magnoliastraat 17C

Spijkenisse

Vlinderveen 640

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwper.: 1960-1970

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 51 m 2

Woonlaag: 4

Inhoud: 128 m 3

Kamers: 2

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 1962

Vraagprijs € 107.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 4

Inhoud: 175 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 109.500,- k.k.

Maisonnette

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 2

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 1977

Vraagprijs € 112.500,- k.k.

Woonmagazine 19


Spijkenisse van € 114.500,- t/m € 150.000,-

Spijkenisse

Heyermansstraat 11C

Spijkenisse

Rembrandtstraat 133B

Spijkenisse

Sportlaan 7B

Spijkenisse

Kalmoesdreef 15

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 4

Inhoud: 190 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1962

Vraagprijs € 114.500,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 60 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 155 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 114.500,- k.k.

Bovenwoning

Woonoppervlakte: 65 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 155 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 117.500,- k.k.

Benedenwoning

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1980

Vraagprijs € 119.500,- k.k.

Spijkenisse

H. de Lintweg 45

Spijkenisse

Lenteakker 190

Spijkenisse

Rembrandtstraat 76B

Spijkenisse

Menno ter Braakstraat 2C

Galerijflat

Woonoppervlakte: 75 m 2

Woonlaag: 4

Inhoud: 180 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1982

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Galerijflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 2

Inhoud: 190 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1983

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 70 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 125.000,- k.k.

Portiekflat

Woonoppervlakte: 80 m 2

Woonlaag: 4

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1964

Vraagprijs € 134.500,- k.k.

Spijkenisse

Sportlaan 3B

Spijkenisse

Akkerdonk 50

Spijkenisse

Rembrandtstraat 7

Spijkenisse

Akeleistraat 28H

Portiekflat

Woonoppervlakte: 65 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 155 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1963

Vraagprijs € 134.900,- k.k.

Galerijflat

Woonoppervlakte: 76 m 2

Woonlaag: 4

Inhoud: 200 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1998

Vraagprijs € 139.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 119 m 2

Inhoud: 270 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1959

Vraagprijs € 144.500,- k.k.

Galerijflat

Woonoppervlakte: 90 m 2

Woonlaag: 9

Inhoud: 215 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1966

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

Spijkenisse

Nachtegaalstraat 15

Spijkenisse

Voorstraat 23

Spijkenisse

A.M. de Jongstraat 55

Spijkenisse

Jacob van Ruijsdaelpad 8

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 70 m 2

Perceeloppervlakte: 163 m 2

Inhoud: 240 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1960

Vraagprijs € 147.500,- k.k.

Bedrijfspand

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 355 m 2

Inhoud: 270 m 3

Kamers: 2

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 1890

Vraagprijs € 149.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 90 m 2

Perceeloppervlakte: 133 m 2

Inhoud: 290 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1958

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 86 m 2

Perceeloppervlakte: 155 m 2

Inhoud: 206 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1960

Vraagprijs € 150.000,- k.k.

20 Woonmagazine


Spijkenisse van € 157.500,- t/m € 179.900,-

Spijkenisse

Nieuwstraat 168

Spijkenisse

Vlinderveen 464

Spijkenisse

Van Houtenstraat 9

Spijkenisse

Venkeldonk 30

Galerijflat

Woonoppervlakte: 90 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 220 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1983

Vraagprijs € 157.500,- k.k.

Maisonnette

Woonoppervlakte: 110 m 2

Woonlaag: 1

Inhoud: 250 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1978

Vraagprijs € 159.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 85 m 2

Perceeloppervlakte: 100 m 2

Inhoud: 294 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1986

Vraagprijs € 159.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 118 m 2

Perceeloppervlakte: 122 m 2

Inhoud: 285 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1981

Vraagprijs € 159.900,- k.k.

Spijkenisse

Peperdonk 5

Spijkenisse

Visserskreek 67

Spijkenisse

Kiekendiefhoek 18

Spijkenisse

Rietsnijder 9

Nieuw

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 92 m 2

Perceeloppervlakte: 111 m 2

Inhoud: 220 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1983

Vraagprijs € 164.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 117 m 2

Perceeloppervlakte: 124 m 2

Inhoud: 270 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1982

Vraagprijs € 164.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 110 m 2

Perceeloppervlakte: 149 m 2

Inhoud: 270 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1980

Vraagprijs € 167.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 105 m 2

Perceeloppervlakte: 121 m 2

Inhoud: 280 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1980

Koopsom € 169.000,- k.k.

Spijkenisse

Flamingohoek 14

Spijkenisse

Karwijdreef 8

Spijkenisse

Thorbeckelaan 62

Spijkenisse

Ouverturelaan 40

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 120 m 2

Perceeloppervlakte: 142 m 2

Inhoud: 310 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1979

Vraagprijs € 169.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 95 m 2

Perceeloppervlakte: 159 m 2

Inhoud: 220 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1980

Vraagprijs € 169.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 145 m 2

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1986

Vraagprijs € 169.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 133 m 2

Inhoud: 250 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1985

Koopsom € 175.000,- k.k.

Spijkenisse

Rieslinggaard 12

Spijkenisse

Smetanastraat 5

Spijkenisse

Karperveen 419

Spijkenisse

Blauwgras 9

Nieuw

Verkocht onder voorbehoud

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 143 m 2

Inhoud: 280 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1981

Koopsom € 175.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 108 m 2

Perceeloppervlakte: 126 m 2

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1985

Vraagprijs € 175.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 115 m 2

Perceeloppervlakte: 154 m 2

Inhoud: 320 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1979

Vraagprijs € 179.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 114 m 2

Inhoud: 216 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1984

Vraagprijs € 179.900,- k.k.

Woonmagazine 21


Spijkenisse van € 179.900,- t/m € 289.500,-

Spijkenisse

Saturnusstraat 22

Spijkenisse

Flamingohoek 1

Spijkenisse

Bizetstraat 12

Spijkenisse

Zonnebloemstraat 15

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 115 m 2

Perceeloppervlakte: 131 m 2

Inhoud: 315 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1969

Vraagprijs € 179.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 120 m 2

Perceeloppervlakte: 140 m 2

Inhoud: 285 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1980

Vraagprijs € 184.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 115 m 2

Perceeloppervlakte: 132 m 2

Inhoud: 276 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1984

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 105 m 2

Perceeloppervlakte: 179 m 2

Inhoud: 252 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwper.: 1960-1970

Vraagprijs € 189.000,- k.k.

Spijkenisse

Dallelaan 52

Spijkenisse

Ganzenhoek 23

Spijkenisse

Planetenlaan 19

Spijkenisse

Ottersveen 445

Nieuw

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 105 m 2

Perceeloppervlakte: 135 m 2

Inhoud: 252 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1985

Vraagprijs € 189.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 115 m 2

Perceeloppervlakte: 191 m 2

Inhoud: 350 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1980

Vraagprijs € 189.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 105 m 2

Perceeloppervlakte: 248 m 2

Inhoud: 252 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1968

Vraagprijs € 189.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 130 m 2

Perceeloppervlakte: 157 m 2

Inhoud: 350 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1972

Vraagprijs € 194.500,- k.k.

Spijkenisse

Ottersveen 250

Spijkenisse

Kikkerveen 352

Spijkenisse

Flamingohoek 3

Spijkenisse

Donaulaan 88

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 130 m 2

Perceeloppervlakte: 200 m 2

Inhoud: 350 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1974

Vraagprijs € 199.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 120 m 2

Perceeloppervlakte: 264 m 2

Inhoud: 315 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1974

Vraagprijs € 199.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 115 m 2

Perceeloppervlakte: 134 m 2

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1979

Vraagprijs € 209.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 110 m 2

Perceeloppervlakte: 127 m 2

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1987

Vraagprijs € 219.500,- k.k.

Spijkenisse

Akkersvoorde 6

Spijkenisse

Libelleveen 241

Spijkenisse

Nijlstraat 27

Spijkenisse

Accordeonpad 11

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Verkocht onder voorbehoud

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 102 m 2

Perceeloppervlakte: 196 m 2

Inhoud: 245 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1984

Vraagprijs € 219.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 119 m 2

Perceeloppervlakte: 198 m 2

Inhoud: 286 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1977

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 110 m 2

Perceeloppervlakte: 177 m 2

Inhoud: 250 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1988

Vraagprijs € 284.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 150 m 2

Perceeloppervlakte: 190 m 2

Inhoud: 475 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1986

Vraagprijs € 289.500,- k.k.

22 Woonmagazine


Spijkenisse - Zuidland

Spijkenisse

Beb Vuykstraat 48

Spijkenisse

Malledijk 2

Spijkenisse

Landfortlaan 35

Spijkenisse

Westkade 9

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 165 m 2

Perceeloppervlakte: 183 m 2

Inhoud: 500 m 3

Kamers: 8

Slaapkamers: 5

Bouwjaar: 1995

Vraagprijs € 299.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 180 m 2

Perceeloppervlakte: 1002 m 2

Inhoud: 640 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1906

Vraagprijs € 379.000,- k.k.

Twee onder-één-kapwoning

Woonoppervlakte: 182 m 2

Perceeloppervlakte: 266 m 2

Inhoud: 525 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 5

Bouwjaar: 2002

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Herenhuis

Woonoppervlakte: 170 m 2

Perceeloppervlakte: 355 m 2

Inhoud: 475 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 2005

Vraagprijs € 399.000,- k.k.

Spijkenisse

Snoekenveen 1001

Spijkenisse

Staverdenlaan 6

Zuidland

Stationsweg 27

Zuidland

Drenkwaard 23

Nieuw

Nieuw

Bungalow

Woonoppervlakte: 211 m 2

Perceeloppervlakte: 650 m 2

Inhoud: 460 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1977

Vraagprijs € 450.000,- k.k.

Villa

Woonoppervlakte: 200 m 2

Perceeloppervlakte: 493 m 2

Inhoud: 440 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 2001

Vraagprijs € 639.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 140 m 2

Inhoud: 260 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 2

Bouwjaar: 1942

Vraagprijs € 189.900,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 116 m 2

Perceeloppervlakte: 213 m 2

Inhoud: 278 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 5

Bouwjaar: 1976

Vraagprijs € 214.500,- k.k.

Zuidland

Raadhuisstraat 13

Zuidland

Dorpsstraat 20

Zuidland

Mr G Groen van Prinstererlaan 1a

Zuidland

Mr P J Oudweg 54

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 100 m 2

Perceeloppervlakte: 140 m 2

Inhoud: 240 m 3

Kamers: 3

Slaapkamers: 1

Bouwjaar: 2007

Vraagprijs € 225.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 110 m 2

Perceeloppervlakte: 191 m 2

Inhoud: 264 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 234.500,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 137 m 2

Perceeloppervlakte: 100 m 2

Inhoud: 320 m 3

Kamers: 6

Slaapkamers: 5

Bouwjaar: 2007

Vraagprijs € 234.500,- k.k.

Maisonnette

Woonoppervlakte: 152 m 2

Woonlaag: 3

Inhoud: 365 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1998

Vraagprijs € 259.000,- k.k.

Zuidland

Schardelaan 10

Zuidland

Raadhuisstraat 1B

Zuidland

Raadhuisstraat 1A

Zuidland

Schoutsweg 1

Nieuw

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 150 m 2

Perceeloppervlakte: 138 m 2

Inhoud: 370 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1998

Vraagprijs € 269.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 145 m 2

Perceeloppervlakte: 930 m 2

Inhoud: 475 m 3

Kamers: 4

Slaapkamers: 3

Bouwjaar: 1850

Vraagprijs € 349.000,- k.k.

Eengezinswoning

Woonoppervlakte: 175 m 2

Perceeloppervlakte: 930 m 2

Inhoud: 525 m 3

Kamers: 5

Slaapkamers: 4

Bouwjaar: 1850

Vraagprijs € 365.000,- k.k.

Woonboerderij

Woonoppervlakte: 280 m 2

Perceeloppervlakte: 12560 m 2

Inhoud: 770 m 3

Kamers: 7

Slaapkamers: 6

Bouwper.: -1906

Vraagprijs € 795.000,- k.k.

Woonmagazine 23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!