Views
1 year ago

TIJD VOOR VERANDERING

170116-verkiezingsprogramma-digitaal

HOOFDSTUK 1 GROEN

HOOFDSTUK 1 GROEN INVESTEREN

1. GROEN INVESTEREN Ons land is verslaafd aan fossiele brandstoffen: aan gas, kolen en olie. Erger nog, de overheid subsidieert deze verslaving. Investeringen in groene innovatie, schone energie en kennis zijn veel lager dan in andere Europese landen. De Nederlandse economie is niet klaar voor de toekomst. Milieuvervuiling en plastic soep in de oceanen tekenen onze verspillende economie. De koers wordt gedicteerd door de lobbyisten van de gevestigde orde. Internationale concurrentie wordt misbruikt als argument om vernieuwing tegen te houden. GroenLinks wil af van deze status quo. Het kan anders. We weten dat de oude economie niet gaat zorgen voor werk en welvaart in de toekomst. Na jarenlang bezuinigen is het tijd om te investeren in de modernisering van de economie. Het bruto binnenlands product is niet heilig. GroenLinks staat voor een breed begrip van welvaart: groene groei, binnen duurzame grenzen; slimme groei, gebaseerd op kennis en innovatie; inclusieve groei, die zorgt voor goede banen en eerlijke inkomens. Dat is wat telt. We willen een ambitieus klimaatbeleid Met het klimaatakkoord van Parijs gaan we wereldwijd afscheid nemen van fossiele energie. GroenLinks wil dat Europa daarbij het voortouw neemt. In Nederland gaan we wissels omzetten. In ons land lopen we al jarenlang achter met ons klimaatbeleid. Daarom voeren we een ambitieuze Klimaatwet in. We leggen de klimaatdoelen voor de lange termijn vast en regelen dat jaarlijks maatregelen genomen worden die garanderen dat we deze doelen halen. De Klimaatwet geeft voor de lange termijn zekerheid aan vooruitstrevende organisaties en bedrijven om te investeren in innovatie, duurzame energie en nieuwe werkgelegenheid. 7

Verkiezingsprogramma 2010 - GroenLinks
Verkiezingsprogramma - Policy Network
PvdA verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort
verkiezingsprogramma-2012-d66
verkiezingsprogramma-2012-d66
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
PPNL-Verkiezingsprogramma-2017-verkort-2
Verkiezingsprogramma-D66-2014-20181
Verkiezingsprogramma
Inhoudsopgave
INLEIDING
concept-verkiezingsprogramma - RTL.nl
Download het verkiezingsprogramma - CDA
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Verkiezingsprogramma 2013-2017 - ChristenUnie
SGP-verkiezingsprogramma 2010 - Parlement & Politiek
Oproep om de tijd te veranderen - Open Geesten
Digitale versie - De Linker Wang
VerAnder [MOV-2242430-1.0]
VERKIEZINGSPROGRAMMA PARTIJ VOOR DE DIEREN TWEEDE ...
Durven veranderen in Alveringem ! - Godderis-T'Jonck, Danielle
Veranderen in tijden van crisis ….met het oog op de toekomst ... - Bzw
SAMENLEVING
Wijkondernemingen. Tijdschrift over de - tijd voor samen