Views
1 year ago

60- en 80'ers van hier. Ontmoetingen rond ouder worden

In het najaar 2016 organiseerde Huis Driane en Vormingplus Kempen een reeks babbelnamiddagen voor Herenthoutse 60- en 80-plussers over hun dromen, wensen en bekommernissen.

“De

“De ontmoetingen met de zestigers en de tachtigers samen vond ik verbazingwekkend omdat ik een totaal ander beeld had van de 80’ers. Mijn beeld was meer in de negatieve zin. Mensen die stilletjes aan op het einde van hun leven waren en berusten in hun lot, maar als je ziet wat zo allemaal nog naar voren kwam. De manier hoe ze tegenover het leven staan. “Ocharme ik,” dat is helemaal niet”

“Ik was verrast dat de 80-jarigen meer optimist zijn dan de 60-jarigen. Als we iets ernstigs zeiden, zegden we dat met een slag en we konden dan goed lachen.”