25.08.2017 Views

Van Spronsen Makelaars, Verkocht flyer maand augustus: postcode 3331

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Van Spronsen Makelaars, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 078 - 381 25 66.

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Van Spronsen Makelaars, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 078 - 381 25 66.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MET SUCCES VERKOCHT<br />

IN UW BUURT<br />

Dr. Plesmanstraat 3<br />

Woonopp.: 92 m 2<br />

Perceelopp.: 260 m 2<br />

Bouwjaar: 1962<br />

Inhoud: 326 m 3<br />

VERKOCHT<br />

Vraagprijs € 199.000,- k.k.<br />

Julianastraat 27<br />

Woonopp.: 100 m 2<br />

Perceelopp.: 153 m 2<br />

Bouwjaar: 1920<br />

Inhoud: 413 m 3<br />

VERKOCHT<br />

Vraagprijs € 248.000,- k.k.<br />

Saturnusstraat 521<br />

Woonopp.: 100 m 2<br />

Woonlaag: 2<br />

Bouwjaar: 2006<br />

Inhoud: 330 m 3<br />

VERKOCHT<br />

Vraagprijs € 259.000,- k.k.<br />

UW WONING VERKOPEN?<br />

KIES VAN SPRONSEN MAKELAARS!<br />

27024-A5K-N08-SPRO1A_<strong>flyer</strong>.indd 1 25-08-17 16:23


Een zorgeloos verkoopproces met een actieve makelaar die tegen de<br />

beste voorwaarden uw woning verkoopt!<br />

<strong>Van</strong> <strong>Spronsen</strong> maakt het verschil!<br />

Wilt u vrijblijvend kennismaken met ons en/of een gratis waardebepaling<br />

van uw woning? Bel voor een afspraak 078 – 681 25 66.<br />

<strong>Van</strong> <strong>Spronsen</strong> <strong>Makelaars</strong> B.V.<br />

De Schoof 8<br />

3341 EB Hendrik-Ido-Ambacht<br />

078 - 681 25 66<br />

info@vanspronsenmakelaars.nl<br />

www.vanspronsenmakelaars.nl<br />

27024-A5K-N08-SPRO1A_<strong>flyer</strong>.indd 2 25-08-17 16:23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!