19.10.2017 Views

Platform Vrouwenkracht Kempen

Op donderdag 26 september 2017 komt het Platform voor de laatste maal samen. Daarmee wordt er een periode van vergader- en actiewerk, manifestaties, feesten, ... afgesloten. Dit fotoboek geeft daarvan een impressie.

Op donderdag 26 september 2017 komt het Platform voor de laatste maal samen. Daarmee wordt er een periode van vergader- en actiewerk, manifestaties, feesten, ... afgesloten. Dit fotoboek geeft daarvan een impressie.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PLATFORM<br />

VROUWENKRACHT<br />

KEMPEN


HET DRAAIDE OM<br />

16 september 2004: de<br />

opstart van het <strong>Platform</strong><br />

Wereldvrouwenmars<br />

<strong>Kempen</strong> in CC de Werft<br />

in Geel<br />

29 januari 2005: de persconferentie<br />

en het lanceermoment<br />

van de campagne<br />

rond de Wereldvrouwenmars<br />

<strong>Kempen</strong><br />

Het <strong>Platform</strong> <strong>Vrouwenkracht</strong><br />

<strong>Kempen</strong> dankt haar bestaan aan de<br />

Wereldvrouwenmars: een netwerk van<br />

acties van vrouwen over heel de wereld gericht<br />

tegen armoede en voor de herverdeling van de<br />

rijkdom, tegen geweld en voor de integriteit van<br />

vrouwen. De Wereldvrouwenmars ontstond in<br />

1996, maar werd snel een wereldbeweging: in<br />

2000 waren er bijna 6.000 vrouwengroepen uit<br />

163 landen en wereldstreken bij betrokken.<br />

In de aanloop van de Wereldvrouwenmars van<br />

2005 werd overal in de wereld aan het Vrouwen<br />

Charter voor een andere Wereld gewerkt.<br />

Die Wereldvrouwenmars wou ook meer dan<br />

80 deelnemende Belgische vrouwengroepen<br />

zichtbaar maken, versterken en verenigen rond<br />

de gemeenschappelijke eisen tegen geweld en<br />

armoede waarvan de vrouwen het slachtoffer<br />

zijn.<br />

In 2005 sensibiliseerde het <strong>Platform</strong> de <strong>Kempen</strong><br />

voor de eisen van de Wereldvrouwenmars.<br />

Een vijftiental organisaties zetten samen<br />

initiatieven op en namen deel aan provinciale,<br />

nationale en zelfs Europese activiteiten: een<br />

patchworkdag, een modeshow met eerlijke<br />

kleding, de actie Awa en Mia in bedrijven,<br />

de provinciale vrouwenmars, een Kempisch<br />

slotevenement, de uitgave van twee edities van<br />

een wereldvrouwenkrant,...<br />

Na afronding van het Wereldvrouwenmarsjaar<br />

besliste het platform om de werking niet te<br />

stoppen maar de krachten verder te bundelen.


DE MARS<br />

In 2005 verschenen twee Wereldvrouwenkranten<br />

met alle <strong>Kempen</strong>se activiteiten in het kader van de<br />

wereldvrouwenmars<br />

8 maart 2005: het Charter voor een andere<br />

Wereld wordt net voor de Wereldvrouwenmars in<br />

Brussel ondertekend.<br />

7 maart 2005: Vrouwendag in het<br />

provinciehuis en Vrouwenmars door<br />

Antwerpen


8 maart 2005: Wereldvrouwenmars in<br />

Brussel<br />

Op 7 maart 2005 stond men in de Kempische<br />

bedrijven stil bij de omstandigheden waarin<br />

vrouwen dagelijks verkeren.<br />

Symbolisch brachten we de getuigenis van 2<br />

vrouwen: Awa, een vrouw uit Zuid-Afrika en<br />

Mia, een vrouw van bij ons.<br />

Bij Mora en Cartamundi ondertekenden de<br />

werkgevers die dag een charter voor meer gelijkheid.<br />

20 oktober 2007: met<br />

honderd <strong>Kempen</strong>aars op<br />

de Women’s Peace Parade<br />

in Ieper


VROUWENKRACHT


OP EEN DAG<br />

EN IN EEN BOEK<br />

In 2007 nam het <strong>Platform</strong> de nodige tijd om de bakens voor de<br />

toekomst uit te zetten en dat resulteerde in het groots project <strong>Kempen</strong>se<br />

<strong>Vrouwenkracht</strong>.<br />

De <strong>Kempen</strong> kent heel wat sterke vrouwen, vrouwen die op één of andere<br />

manier engagement opnemen. En dat project zou dat in de kijker zetten.<br />

In 2009 organiseerde het <strong>Platform</strong> <strong>Vrouwenkracht</strong> <strong>Kempen</strong> de provinciale<br />

versie van de Internationale Vrouwendag in het Turnhoutse Paterspand.<br />

Daar werd ook het verhalenboek gepresenteerd waarin 21 <strong>Kempen</strong>se<br />

vrouwen getuigen over hun inzet en engagement.<br />

Op het podium kondigt Annemarie Picard<br />

kordaat het optreden aan van De Valse<br />

Teefjes, vrouwen met veel noten op hun zang<br />

zeggen ze zelf. Ze staan met hun sacoche<br />

op het podium en laten zich begeleiden door<br />

een viool, een accordeon en een kleine tuba.<br />

Marc en zijn echtgenote zitten samen met<br />

hun kleinzoon aan een tafeltje. Ze drinken<br />

koffie en eten een broodje. “Het is een goed<br />

plan om de positie van de vrouw onder de<br />

aandacht te brengen”, zegt Marc. “Tenslotte<br />

is de achterstelling van loon naar werken er<br />

nog altijd.”<br />

“Weet je wat zo goed is aan deze dag?”,<br />

zegt de aanschuivende Tilly Thimm, “de<br />

verhalen die je hier hoort, komen uit eerste<br />

hand, rechtstreeks van de vrouwen in de<br />

Dominicaanse Republiek, Roemenië of<br />

Afghanistan. Ik krijg er een raar gevoel<br />

van. Ik kan maar niet begrijpen hoe er<br />

op sommige vrouwen wordt getrapt.<br />

Kindermachines, meer zijn ze op sommige<br />

plaatsen niet. Maar het is vandaag niet<br />

allemaal ellende hoor! Er gebeuren hier ook<br />

leuke dingen. Je kunt je hier goed amuseren.<br />

Ik kan het weten want ik heb vandaag om<br />

kwart over negen de bus al genomen in Mol.<br />

Mijn man kon niet meekomen, want hij<br />

wilde het podium van de harmonie helpen<br />

afbreken. Gisteren heb ik voor hem een<br />

grote kom maaltijdsoep gemaakt om mee te<br />

nemen. Ook als ik er niet bij ben, zal hij niets<br />

tekortkomen.”<br />

(fragment uit de reportage die An Olaerts<br />

maakte van de Vrouwendag)


”<br />

Het is druk in het Paterspand. Er huppelen<br />

kleine kinderen met ballonnen over het<br />

kiezelpad en bij de ingang staan heel veel<br />

damesfietsen met boodschappenmandjes<br />

en zakken aan weerskanten. Aan de<br />

ontvangsttafel zit een damestrio van Viva-<br />

SVV. “De rode tegenhanger van de KAV”,<br />

lachen ze. “Maar het verschil telt hier<br />

vandaag niet. Vandaag is een vrolijke dag.<br />

Internationale vrouwendag is één verjaardag<br />

voor alle vrouwen tegelijk, over de hele wereld.<br />

Dat doet me wat”, zegt Jefke Malfait. Ze<br />

heeft een roze pluimpje achter de badge van<br />

<strong>Vrouwenkracht</strong> gestoken. En ze snoept van<br />

de koekjes die iemand van Vormingplus heeft<br />

gebakken. “Behalve lekker, weet ik niet hoe<br />

ik de koekjes moet noemen. Bleke brownies?<br />

Of iets wat op peperkoek lijkt? Zolang het<br />

smaakt, maakt het niet uit.”<br />

Het had gerust het adagium kunnen zijn voor<br />

het publiek in het Paterspand, mensen in alle<br />

maten en soorten: slanke meisjes, volslanke<br />

vrouwen, mannen met baarden, mannen<br />

met staartjes. Ze nemen allemaal een kijkje


in de patio waar vijftien organiserende<br />

organisaties zichzelf voorstellen. Het gaat<br />

zusterlijk van christelijk over socialistisch<br />

naar liberaal en los van de politiek met<br />

11.11.11 of Wereldsolidariteit.<br />

(fragment uit de reportage die An Olaerts<br />

maakte van de Vrouwendag)


KEMPENSE<br />

VROUWENKRACHT<br />

IN 21 VERHALEN<br />

Iris Baetens tekende de verhalen op van 21 vrouwen die zich op vrijwillige basis<br />

sociaal engageren in de <strong>Kempen</strong>. Ann Nelissen maakte hun portretten. Een boek dat<br />

bakens zette.<br />

Hun actieterrein reikt van de vierdewereldbeweging tot de Wereldwinkel, van<br />

kookmoeder bij de Chiro tot vrijwilliger in het naaiatelier van het asielcentrum in<br />

Arendonk. Onder hen ook Barbara Dex die vertelt over haar inzet voor de vzw Help<br />

Brandwonden Kids.


Voor enkele vrouwen is vrijwilligerswerk<br />

een deel van hun leven, ze leven voor hun<br />

engagement. Voor andere, vaak jongere<br />

vrouwen is het engagement afgelijnd, het past<br />

in hun leven, werk, gezin. In een tijd waarin de<br />

combinatie van werk en gezin al een uitdaging<br />

op zich vormt, is elk bijkomend engagement<br />

een pluim waard. Sommige vrouwen beleven<br />

hun engagement dan weer vanuit een<br />

diepgewortelde ideologie, het streven naar een<br />

ideaalbeeld, vaak een betere wereld. Het is een<br />

drijfveer op zich. Anderen verrichten wonderen<br />

op kleinere schaal, zonder morren, zonder grote<br />

levensvragen. Beiden zijn nodig en zinvol, de<br />

ene beleving is niet meer waard dan de andere.<br />

Er is één ding wat hen allen bindt: de passie<br />

voor wat ze doen. Vaak in de vereniging gerold,<br />

van een klein beetje tot heel intensief, omdat<br />

het zinvol is, omdat ze resultaat boeken maar<br />

vooral, omdat ze het graag doen. Elke vrouw<br />

vertelde dat ze het niet zou kunnen volhouden<br />

als ze het niet zo graag deed.<br />

Alle gezichten en alle verhalen zijn inwisselbaar.<br />

Voor elke geselecteerde vrouw zijn er honderden<br />

andere geëngageerde vrouwen die we niet<br />

opnamen in het boekje.<br />

Met het boek wilden we ‘dank je wel’ zeggen aan<br />

àlle vrouwen die vrijwilligerswerk doen.<br />

DE HORT OP<br />

Eind 2009 was het verhalenboek zo goed als uitgeput. Maar de<br />

getuigenissen mochten we niet verloren laten gaan. In 2010<br />

en 2011 toerde een tentoonstelling die we daarrond maakten<br />

door de <strong>Kempen</strong>.<br />

Expo in de Geelse bib<br />

<strong>Kempen</strong>se <strong>Vrouwenkracht</strong><br />

vijf jaar later nog eens lezen?<br />

Kijk even of het in je bib beschikbaar is op<br />

goo.gl/BQiy58 of lees het digitaal op<br />

goo.gl/wSXLWm<br />

In Home Laarsveld, Geel


MET EEN EXPO<br />

Die tentoonstelling zorgde voor heel wat<br />

warme en deugddoende momenten. Op de<br />

plekken waar ze stond, gaven onze partners<br />

extra aandacht aan hún eigen vrijwilligers.<br />

Het werden vaak heuse feestjes, waar speeches,<br />

bloemetjes en muziek de sfeer maakten.<br />

DOOR DE KEMPEN<br />

Zo stond de tentoonstelling o.a. in de Balense<br />

Kruierie, het Herentalse Woon- en Zorgcentrum<br />

Vogelzang, het Geelse Laarsveld of het<br />

Herseltse Sint-Barbara, in het Vosselaarse en<br />

het Laakdalse gemeentehuis, in de bib van<br />

Geel, Tielen, Grobbendonk en Meerhout, de<br />

Turnhoutse Kringwinkel, CM Turnhout, de<br />

Lakenhal in Herentals, ‘t Getouw in Mol, ...


ER WAS OOK EEN<br />

WEDSTRIJD<br />

Op elke expo konden vrouwelijke<br />

bezoekers ook nog een wedstrijdformulier<br />

invullen.<br />

Daarmee konden ze een prijs winnen voor<br />

hun vereniging. Zo won VIVA-SVV Mol<br />

bijvoorbeeld een verwenpakket voor haar<br />

vereniging. Bij de familie Maenendonckx<br />

stond voor hen een Geelse koffietafel klaar en<br />

nadien bezochten ze de koffiebranderij.<br />

In de Kringwinkel, Turnhout<br />

In de Lakenhal, Herentals<br />

waar de Herentalse Vrouwenraad<br />

in de bloemetjes werd<br />

gezet


KVG Vorst bezocht het Klompenmuseum<br />

VIVA-SVV Mol bij de Geelse koffiebranderij<br />

Vrijwilligers van de bib van Kasterlee bij de geitenboerderij<br />

film en ellamira<br />

Op het filmfestival van 2009 (toen MOOOV nog Open Doek heette) organiseerden<br />

we samen een filmreeks van 10 vrouwelijke cineasten. In het seizoen 2010-2011<br />

hadden we Ellamira: een gecombineerd aanbod van film en een vormingsactiviteit<br />

die we goedkoop aanboden aan <strong>Kempen</strong>se verenigingen.


Meer vrouwen aan het stuur van je vereniging? Doe het<br />

OP VROUWENMAAT!<br />

Staan er genoeg vrouwen aan het stuur van jouw<br />

vereniging? Hoe trek je meer vrouwen over de<br />

streep? En hoe houd je hen aan dat stuur?<br />

Eén van de problemen die het <strong>Platform</strong><br />

<strong>Vrouwenkracht</strong> zag opduiken bij het vrijwillig<br />

engagement van vrouwen, bestaat er<br />

in dat ze veel te weinig doorstromen naar<br />

bestuursfuncties. De resultaten van de<br />

HIVA-enquête daarrond verwerkten we<br />

in tien tips en trucs, die we in 2011 massaal<br />

in de <strong>Kempen</strong> verspreidden op een<br />

1.200 affiches en 9.000 postkaarten.<br />

Die vragen stelde Vormingplus<br />

<strong>Kempen</strong> zich ook. Dus<br />

organiseerde het samen met<br />

het Onderzoeksinstituut<br />

voor Arbeid en Samenleving<br />

(HIVA) een enquête over<br />

vrouwen in het <strong>Kempen</strong>se<br />

verenigingsleven.<br />

UNANIEM<br />

Een van de eerste vragen van de<br />

enquête was: “Is het volgens u<br />

belangrijk voor een vereniging<br />

om vrouwen in het bestuur<br />

te hebben?” De reactie van de<br />

ondervraagde vrouwen was<br />

bijna unaniem: ja. Waarom zijn<br />

ze dan lid van een vereniging,<br />

maar niet van het bestuur?<br />

TIJD ALS HINDER-<br />

PAAL<br />

Haast iedere vrouw heeft zo<br />

haar eigen redenen om geen<br />

bestuurslid te zijn. Maar de<br />

belangrijkste reden verbaast<br />

geen enkele vrouw: tijd. De<br />

combinatie van een drukke<br />

job, een gezinsleven en een<br />

taak als bestuurslid blijkt niet<br />

vanzelfsprekend.<br />

WAT MOET DAT<br />

KOSTEN?<br />

Toch is tijd niet de enige<br />

drempel. Een kwart van<br />

de ondervraagde vrouwen<br />

vindt dat bestuurslid zijn<br />

veel geld kost - vooral door<br />

vervoerskosten. Maar<br />

ook eigen consumpties<br />

moeten betalen zien ze als<br />

een hinderpaal. Bovendien<br />

wordt van een bestuurslid<br />

vaak verwacht dat ze de<br />

portemonnee bovenhaalt om te<br />

trakteren.<br />

DREMPELVREES<br />

Wat houdt vrouwen nog<br />

tegen om in het bestuur van<br />

hun vereniging te stappen?<br />

Er blijken enkele persoonlijke<br />

drempels te zijn. Sommige<br />

vrouwen denken gewoonweg<br />

dat ze het niet kunnen.<br />

Anderen hebben er geen<br />

interesse voor. Of niemand<br />

heeft het hen ooit gevraagd …<br />

TIJD VOOR VERAN-<br />

DERING?<br />

Wil je als vereniging je<br />

vrouwelijke bestuursleden<br />

langer aan het stuur houden?<br />

Neem de hinderpalen dan zo<br />

veel mogelijk weg.<br />

ACTIE!<br />

Vrouwen gaan bewust om met<br />

hun tijd. Net omdat ze er zo<br />

weinig hebben. Het moment<br />

van bestuursvergaderingen<br />

is dus het best afgestemd op<br />

hun vrije tijd. Een vergadering<br />

van vier uur waarin niet meer<br />

dan een beetje gekeuvel op<br />

het programma staat? Liever<br />

niet! Meer dan de helft van de<br />

ondervraagde vrouwen was het<br />

eens met de stelling ‘minder<br />

vergaderen, meer actie’. Als<br />

een vergadering geen nut<br />

heeft, haken ze af. En dat geldt<br />

ook voor de activiteiten van<br />

de vereniging zelf. Nuttige<br />

activiteiten blijken een<br />

basisvoorwaarde om vrouwen<br />

aan te trekken.<br />

KOSTENPLAATJE<br />

Moet bestuurslid zijn echt<br />

geld kosten? Misschien kan je<br />

vereniging de vervoerskosten<br />

wel terugbetalen. Een dichtbije<br />

locatie of carpooling biedt<br />

ook een oplossing. En als een<br />

bestuurslid zich niet verplicht<br />

voelt om te trakteren, is ook<br />

dat weer een drempel minder.<br />

OVER DE STREEP<br />

Ik kan het niet, ik wil het niet,<br />

ik werd niet gevraagd. Laat<br />

dat geen redenen zijn voor<br />

vrouwen om geen bestuurslid<br />

te worden. Wil je als bestuur<br />

meer vrouwelijke leden<br />

aantrekken? Spreek vrouwen<br />

dan persoonlijk aan. Zo kun<br />

je hun twijfels wegnemen,<br />

hen ervan overtuigen dat ze<br />

het kunnen of hen simpelweg<br />

vertellen dat hun inbreng<br />

belangrijk is.<br />

WAARDERING<br />

Alle vrijwilligers zijn het<br />

erover eens: waardering is<br />

een sleutelwoord. Ook voor<br />

vrouwen die zich maar beperkt<br />

engageren. De administratie<br />

bijhouden? Leden werven?<br />

Een tombola organiseren?<br />

Drankbonnetjes verkopen?<br />

Elke vorm van betrokkenheid<br />

verdient waardering.<br />

Tien tips!<br />

1. Vergader efficiënt! Tijd is kostbaar.<br />

2. Vergader alleen als je een concreet doel hebt.<br />

3. Houd rekening met de agenda<br />

van je bestuursleden.<br />

4. Organiseer alleen nuttige activiteiten voor de<br />

deelneemsters.<br />

5. Beperk de vervoerskosten.<br />

Kies een dichtbije locatie of carpool.<br />

6. Beperk de kosten voor drankjes. Trakteren hoeft niet.<br />

7. Spreek vrouwen persoonlijk aan<br />

voor taken in het bestuur.<br />

8. Neem twijfels weg. Haal vrouwen<br />

over de drempel.<br />

9. Laat iedere vrouw aan bod komen.<br />

Kies voor rotatie.<br />

10. Waardeer elke vorm van engagement.


WERELDVROUWENMARS 2010<br />

Op zondag 6 maart stapte het <strong>Platform</strong> <strong>Vrouwenkracht</strong> met alle sympathisanten mee<br />

in Brussel tegen armoede en voor waardig werk en economische onafhankelijkheid van<br />

vrouwen, voor vrede en demilitarisering, om het geweld tegen vrouwen halt toe te roepen<br />

én voor de verdediging van voedselsoevereiniteit en openbare basisvoorzieningen .


nieuwe meisje<br />

Genderongelijkheid, of de<br />

maatschappelijke verschillen die er<br />

bestaan tussen mannen en vrouwen,<br />

was ook in 2012 een item dat aandacht<br />

bleef verdienen.<br />

Daarom organiseerden we naar<br />

aanleiding van 11 november - de<br />

nationale vrouwendag – ‘Nieuwe<br />

meisjes’.<br />

Woensdagavond 7 november 2012<br />

werd een avond voor geëngageerde<br />

<strong>Kempen</strong>se vrouwen. Het <strong>Platform</strong><br />

<strong>Vrouwenkracht</strong> <strong>Kempen</strong> stuurde<br />

uitnodigingen rond naar vrouwen<br />

die zich de voorbije tijd inzetten in<br />

de politiek, het verenigingsleven of<br />

de bedrijfswereld. Zo’n 160 vrouwen<br />

veroverden een plaatsje. Het platform<br />

moest meer dan honderd extra<br />

potentiële bezoekers teleurstellen<br />

door plaatsgebrek.<br />

Ze kregen getuigenissen van Leona<br />

Detiège, Denise De Vlieger, Viv<br />

Van Dingenen en Kristel Daems<br />

die, vanuit hun ervaringen, de<br />

aanwezige vrouwen tips gaven om hun<br />

engagement verder te zetten.


s<br />

Nele Goossens<br />

Viv Van Dingenen Leona Detiège Denise De Vlieger Amaryllis Temmerman<br />

”<br />

Viv Van Dingenen: ‘Om gelukkig te zijn, moet je onafhankelijk kunnen zijn’<br />

Kristel Daems<br />

Mijn moeder is de oorzaak van alles: ze was vrijwilligster bij van alles en nog wat: KAV, Kom<br />

op tegen Kanker, … Ze las ook voor in de kerk, en dat wou ze zo goed mogelijk doen. Daarom<br />

vroeg ze me of ik niet met haar dictie wou gaan volgen. Daar is de bal aan het rollen gegaan. Zij<br />

was ook van de generatie waarin vrouwen thuishoorden aan de haard. Ze heeft zich daar altijd<br />

tegen verzet, en ik vond dat zó mooi. Ik herinner me dat ik op mijn dertiende snapte dat je om<br />

gelukkig te zijn, ook onafhankelijk moet kunnen zijn.<br />

In mijn toneelopleiding had ik het niet zo makkelijk: je moet je vaak helemaal blootgeven en<br />

je kunnen wapenen tegen bikkelharde kritiek. Ik had het geluk op mijn 27ste dat ik al wat<br />

gehard was in het leven. Soms heb ik toch hard op mijn tanden moeten bijten. Ja, ik ben wel een<br />

doorbijtertje.


31 oktober 2015 - deelname aan de Vredesconferentie<br />

en de Wereldvrouwenmars<br />

in Ieper<br />

25 november 2012 - Eén van de weinige<br />

foto’s van het <strong>Platform</strong> <strong>Vrouwenkracht</strong><br />

<strong>Kempen</strong>, en dan nóg in een onvolledige<br />

samenstelling.


TIJGERS AAN DE HAARD<br />

Actrice Inge Paulussen was in 2014 en 2015 regelmatig te vinden in enkele <strong>Kempen</strong>se huiskamers<br />

met haar monoloog ‘Tijgers aan de haard’. Daarmee wou ze jonge vrouwen bewust maken van de<br />

verschillen tussen mannen en vrouwen. Wat blijkt? Er zijn meer verschillen dan we aanvankelijk<br />

dachten.<br />

Het <strong>Platform</strong> <strong>Vrouwenkracht</strong> <strong>Kempen</strong> ging op zoek naar groepjes jonge vrouwen om zo te<br />

onderzoeken hoe het zit met de (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen.<br />

‘Ik stond dit weekend te strijken toen mijn<br />

zoon ineens zei dat hij zo blij was een jongen<br />

te zijn. Ik vroeg hem verbaasd waarom en zijn<br />

antwoord was duidelijk: omdat ik nooit ga<br />

moeten strijken!’ Inge zette met haar ‘Tijgers<br />

aan de haard’ meteen de toon. De start van<br />

haar monoloog legt meteen een belangrijk<br />

knelpunt bloot: er wordt in ons land nogal in<br />

stereotypen gedacht. De aanwezige dames, stuk<br />

voor stuk geëmancipeerd, zetten zich schrap<br />

voor het vervolg. ‘In België mogen vrouwen<br />

gaan stemmen sinds 1948. Dat is nog maar 67<br />

jaar, de leeftijd van mijn mama. Uit cijfers blijkt<br />

dat er nog grote verschillen zijn tussen mannen<br />

en vrouwen. Kijk bijvoorbeeld maar naar<br />

poetsproducten, die altijd op vrouwen gericht<br />

zijn. Vrouwen hebben last van kalkaanslag,<br />

vrouwen willen hun was terug wit krijgen,…<br />

De enige man die we in de reclame tegenkomen,<br />

is Mr. Proper, maar die heb ik in het echt nog<br />

nooit gezien hoor’, vertelt Inge verder.<br />

‘De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn<br />

vooral opvallend op de werkvloer. Vrouwen<br />

verdienen tien procent minder dan mannen en<br />

de meeste parttimers zijn vrouwen. Nadat er<br />

kinderen geboren zijn, kiezen de meeste koppels<br />

ervoor dat de vrouw maar minder moet gaan<br />

werken aangezien zij toch minder verdient.’<br />

Inge Paulussen vraagt zich in haar monoloog af<br />

wat we daaraan kunnen doen.


‘Tijgers aan de haard’ legde heel wat pijnpunten bloot. Hoe beïnvloedt<br />

reclame en beeldvorming onze manier van denken? Betekent<br />

luxe meteen ook meer geluk? En hoe zit het met onze tijdsindeling en<br />

onze financiën? Om nog maar te zwijgen over de duidelijke loonkloof<br />

die er nog steeds is tussen mannen en vrouwen.<br />

Van elke nababbel werd nauwgezet verslag gemaakt, elke wrevel geïnventariseerd.<br />

We filterden er zes tips uit. Voor meer evenwicht - én<br />

vrede - in de Vlaamse huiskamers.<br />

Ben jij<br />

een vrije vrouw<br />

of een tijger<br />

aan de haard?<br />

6 tips voor meer gelijkheid<br />

bij je thuis<br />

1<br />

“MANNEN ZIEN DE<br />

HUISHOUDELIJKE<br />

TAKEN NIET.”<br />

Verdeel de huishoudklussen<br />

en praat erover<br />

Heel wat vrouwen zijn ontevreden over<br />

de taakverdeling in huis. Want breidt<br />

het gezin uit met kindjes, dan komt<br />

vaak het hardnekkige rollenpatroon<br />

weer boven. Klinkt bekend? Doe er<br />

dan wat aan! Zit samen met je partner.<br />

Maak een lijst op om de klussen te<br />

verdelen. En durf je huishouden ook<br />

écht uit handen te geven. Cruciaal voor<br />

het succes? Praten, praten en … praten.<br />

Omdat jouw partner liever tekst en<br />

uitleg krijgt dan een ge zicht als een<br />

don der wolk.<br />

2<br />

“GELUK IS ME-TIME.”<br />

NEEM TIJD VOOR JEZELF,<br />

ZÓNDER SCHULDGEVOEL<br />

2<br />

Avondje in de zetel, beurt bij de<br />

schoonheidsspecialist, dagje met<br />

vriendinnen. Ook jíj verdient metime.<br />

Toch voelen de meeste vrouwen<br />

zich schuldig voor die ‘gestolen’ tijd<br />

– tegenover de kinderen en de partner.<br />

Absoluut onterecht! Meer nog: jouw<br />

opdracht vanaf vandaag? Maak élke<br />

week in je agenda een gaatje voor een<br />

verwenmoment. Laat de afwas voor<br />

een keer op het aanrecht staan. En doe<br />

dan vooral waarin je zin hebt.


3<br />

“BETEKENT LUXE OOK<br />

MEER GELUK?”<br />

LEG JE LAT WAT LAGER<br />

Geluk is … carrière maken, de wereld<br />

rondreizen, een tiptop onderhouden<br />

eigen huis. Een voltijdse job, vijf<br />

hobby’s en veel vrienden. Kortom: we<br />

hebben het druk druk druk, en willen<br />

perfect zijn in álles. Mag het ook ietsje<br />

minder zijn? Stop die ratrace. Neem<br />

wat gas terug. En hou eens géén rekening<br />

met wat je vrienden en familieleden<br />

zullen zeggen – of denken.<br />

5<br />

“OP TELEVISIE WILLEN<br />

ALLEEN VROUWEN<br />

HUN WAS WEER<br />

WIT KRIJGEN”<br />

MAAK ZELF KOMAF MET<br />

STEREOTYPEN<br />

Klassieke rollenpatronen houden stevig<br />

stand. En dat ligt grotendeels aan onszelf.<br />

Want we vinden het vanzelfsprekend dat<br />

meisjes of jongens sommige taken beter<br />

kunnen. Zo krijgen onze kinderen de<br />

verschillen met de paplepel ingegoten. Hoe<br />

doorbreken we die stereotypen? Bijvoorbeeld<br />

door ook jouw zoon aan het werk<br />

te zetten in het huishouden. En dochters<br />

enthousiast te maken voor technische<br />

beroepen.<br />

4<br />

“VROUWEN VERDIENEN<br />

10% MINDER DAN<br />

MANNEN”<br />

GA VOOR EEN GELIJKE VERDE-<br />

LING VAN VERLOF EN WERK<br />

Vanaf de geboorte van een kind ruilen heel<br />

wat vrouwen hun carrière in voor meer<br />

tijd thuis. Moederschapsrust, ouderschapsverlof,<br />

deeltijds werk: de mogelijkheden<br />

zijn fantastisch. Maar ze staan wel gelijke<br />

groeikansen tussen mannen en vrouwen<br />

in de weg. Een oplossing? Verdeel het<br />

ouderschapsverlof tussen jou en je partner.<br />

En stimuleer je partner om voor deeltijds<br />

werk te gaan. Zo doorbreken we samen het<br />

glazen plafond.<br />

6<br />

“MEER FLEXIBILITEIT<br />

ZONDER LAST VOOR<br />

DE SAMENLEVING OF<br />

WERKGEVER”<br />

LAAT OVERHEDEN<br />

JE STEM HOREN<br />

Een aantal zaken vragen politieke actie.<br />

Zoals de invoering van een 30-urenweek<br />

voor meer evenwicht tussen werk en privé.<br />

Of de promotie van het ouderschapsverlof<br />

voor papa’s. Ook moet de kinderopvang<br />

betaalbaarder én flexibeler worden. Zeker<br />

voor alleenstaande ouders. Want met één<br />

inkomen vechten zij elke maand weer om<br />

rond te komen. En om meer meisjes warm<br />

te maken voor technische jobs, hebben<br />

we de hulp van het onderwijs nodig. Meer<br />

gelijkheid? Laat je stem klinken, en bouw zo<br />

mee aan het beleid.


MIJN PAPA DOET HET!


ver. uitg. Martine Coppieters, p/a Prins Boudewijnlaan 9 bus 2, 2300 Turnhout<br />

PLATFORM VROUWENKRACHT KEMPEN<br />

170516 affiche.indd 1 17-5-2017 14:53:53<br />

Tijdens de vele gesprekken van ‘Tijgers aan de haard’ werd al<br />

snel duidelijk dat jonge vrouwen nog altijd heel veel zorgende en<br />

huishoudelijke taken op zich nemen. Zeker vanaf het moment dat er<br />

kinderen zijn, komt het stereotiepe rollenpatroon op de voorgrond.<br />

Het <strong>Platform</strong> <strong>Vrouwenkracht</strong> <strong>Kempen</strong>, Vormingplus <strong>Kempen</strong> en<br />

Kind&Gezin maakten in 2017 campagne rond geboorteverlof voor<br />

papa’s.<br />

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% van de<br />

vaders die recht hebben op geboorteverlof het<br />

niet opnemen. Zij die hun recht wel gebruiken,<br />

nemen gemiddeld maar 6,85 van de 10 dagen op.<br />

De combinatie arbeid-gezin-vrije tijd is voor<br />

de meeste gezinnen een grote uitdaging. Met<br />

deze campagne wilden we papa’s informeren en<br />

stimuleren om hun geboorteverlof te nemen om<br />

zo te wennen aan hun nieuwe gezinsleven. We<br />

zijn ervan overtuigd dat die tien dagen daarvoor<br />

niet volstaan. Maar het kan een opstap zijn naar<br />

o.a. ouderschapsverlof.<br />

We wilden ook het signaal geven dat<br />

zowel mannen als vrouwen zorgtaken en<br />

huishoudelijke taken op zich kunnen nemen.<br />

Papa’s bij de zorgtaken voor hun baby<br />

betrekken, is een goede start om hier werk van te<br />

maken.<br />

Onderzoek wijst immers uit dat een vader die<br />

van bij de geboorte mee zorg opneemt, meer<br />

betrokken is bij de zorg voor zijn kind, zowel<br />

op prille als op latere leeftijd. Dat leidt tot een<br />

hechtere band met het kind en heeft ook een<br />

positief effect op de gezondheid van de moeder<br />

en het kind.<br />

Gedurende enkele weken verdeelde Kind en<br />

Gezin honderden slabbetjes aan kersverse vaders<br />

met opschrift “Mijn papa doet het”. We voegden<br />

er ook een folder bij met basisinformatie.<br />

Daarnaast werden op verschillende locaties<br />

folders gelegd en affiches gehangen.<br />

Mijn papa<br />

doet het!<br />

Hij neemt geboorteverlof.<br />

www.mijnpapadoethet.be


DANK JE WEL !<br />

aan al onze partners die gedurende een lange tijd het <strong>Platform</strong><br />

<strong>Vrouwenkracht</strong> <strong>Kempen</strong> mee vorm gaven:<br />

11.11.11-comité Geel<br />

ABVV Mechelen+<strong>Kempen</strong><br />

ACV <strong>Kempen</strong><br />

vzw AIF+ (Actieve Interculturele Federatie+)<br />

Beweging.net <strong>Kempen</strong><br />

EVA Turnhout<br />

Femma Provincie Antwerpen<br />

Linx+<br />

Mondiale Raad Turnhout<br />

OKRA Trefpunt 55+ Regio <strong>Kempen</strong><br />

Strategische Projectenorganisatie <strong>Kempen</strong> vzw<br />

VIVA-SVV Provincie Antwerpen<br />

Vormingplus <strong>Kempen</strong><br />

Vrouwenraad Herentals<br />

Welzijnsschakels Provincie Antwerpen<br />

Wereldraad Westerlo<br />

en aan de meer dan honderd organisaties waarmee we mochten<br />

samenwerken.<br />

met steun van

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!