28.11.2017 Views

Barneveld Magazine 4e jaargang nummer 4

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

Het Barneveld Magazine is een glossy magazine wat gratis huis aan huis verspreid wordt in de gehele gemeente Barneveld.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BARNEVELD MAGAZINE<br />

Editie 4 – 2017<br />

> FIPRONIL<br />

Nog steeds funest voor de pluimveesector<br />

> HET DIJKJE IN BARNEVELD<br />

Oud en nieuw gaan hier hand in hand<br />

> VAN OPIJNEN & VOSKUIL<br />

De belastingplannen voor 2018 en 2019<br />

> Reuring op de<br />

<strong>Barneveld</strong>se woningmarkt<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 1


Elk dorp is bijzonder in<br />

onze mooie gemeente!<br />

Ontdek de samenhang in onderstaand labyrint.<br />

1. Een spurt van de lijfwacht daarheen?<br />

2. Drasland voor de botjesvluchter.<br />

3. Deze panden komen er verder.<br />

4. Gaat men hier naar het berghok?<br />

5. Daar hebben ze git om de benen.<br />

6. Klopt het dat men in dit jeugddorp<br />

om het ND gilde?<br />

7. Hier zijn ze behoorlijk stoer!<br />

8. Deze akker ligt niet vooraan.<br />

9. Wat erg! D. komt hier na de mist!<br />

10. Is deze plaats ook kwijt?<br />

Colofon<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> is een uitgave<br />

van Stefan de Vogel en Twenty Four<br />

Webvertising B.V.<br />

Contact<br />

Tel. 058 - 30 30 112<br />

magazine@24webvertising.nl<br />

Eindredactie<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Froukje Meerman (Mermaid Media)<br />

Rick Praamstra (Praamtekst.nl)<br />

Verkoop<br />

Twenty Four Webvertising BV<br />

Vormgeving<br />

Jort van der Heide<br />

Fotografie<br />

Johan van Omme<br />

Oplage<br />

23.500 exemplaren huis aan huis in de<br />

gemeente <strong>Barneveld</strong><br />

Geniet in deze feestmaand van elkaar…<br />

van geven en ontvangen…<br />

van Liefde, Licht en Leven!<br />

Joop en Margreeth van Sijll<br />

De Appelboom Voorthuizen<br />

Christelijke boekshop en speelgoedwinkel<br />

Druk<br />

Grafistar<br />

Verspreiding<br />

Joh. Van de Kamp B.V<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 3


Inhoudsopgave<br />

Columns<br />

15 17<br />

Geen kerst compleet<br />

Zonder Candlelight Shopping<br />

9<br />

Fipronil<br />

Nog steeds funest voor de pluimveesector<br />

Curves <strong>Barneveld</strong><br />

Instituut HIP<br />

17 19<br />

31-33<br />

Make Over<br />

In het teken van de feestdagen<br />

35-37<br />

ApneuCentrum<br />

Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

23 75<br />

Leven met Scherven<br />

Anje Slootweg en Marian Leenman presenteren boek<br />

42-43<br />

Binnenkort laatste verkoopfase<br />

Van nieuwbouwwoningen in Plan Dwarsakker<br />

87<br />

Medifit<br />

Post Advocaten<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 5


Pensioen Blik biedt concrete<br />

handvatten voor je pensioen<br />

Pensioen is voor veel mensen een ver van je bed show. Iets wat je later wel een keer gaat regelen.<br />

Daarbij is het vaak zo complex, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Bianca Wateler van<br />

Pensioen Blik geeft een helder inzicht in je pensioen. Ze laat zien wat er concreet overblijft in je<br />

portemonnee en wanneer het haalbaar is om te stoppen met werken.<br />

“Wat heb je straks in je portemonnee? Dat is een hele<br />

concrete en logische vraag. Je hoeft niet te weten hoe een<br />

pensioenregeling in elkaar steekt, maar wel hoeveel euro’s je<br />

overhoudt en of je daarmee kunt rondkomen. Heb jij op je 65ste<br />

al voldoende gespaard, waarom zou je dan nog doorwerken<br />

tot je 68ste? Het is echt gaaf om mensen dat inzicht te kunnen<br />

geven.” Na bijna twintig jaar ervaring bij pensioenverzekeraars<br />

en actuariële adviesbureaus heeft Wateler ruim twee jaar<br />

geleden Pensioen Blik opgericht, waarmee ze financiële<br />

inzichten biedt aan werknemers, werkgevers en aan zelfstandig<br />

ondernemers.<br />

Dankzij haar jarenlange ervaring ‘aan de andere kant’ weet<br />

Wateler hoe het reilt en zeilt bij de grote financiële partijen en<br />

slaat ze een brug tussen de consument en de uitvoerder. “Als<br />

‘pensioenleek’ is het soms moeilijk zaken voor elkaar te krijgen<br />

6 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


ij een pensioenfonds of verzekeraar. Ik kan dan echt een pitbull<br />

zijn en ga door waar klanten vaak afhaken. Laat mij maar weten<br />

waarom het niet kan. Is het onzin, dan prik ik daar doorheen.<br />

Je moet soms echt volhardend zijn en goed beslagen ten ijs<br />

komen.”<br />

nu alleen binnen als je in een bepaalde branche werkt of bij een<br />

bepaald bedrijf, daarvoor kun je niet zelf kiezen. Daar is echt<br />

nog een slag te maken.”<br />

Misverstanden<br />

“Er heersen helaas veel misverstanden over pensioen, wat het<br />

belang van goede voorlichting vergroot. Er zijn vijftigers die<br />

niet durven te bewegen in hun loopbaan, omdat ze denken dat<br />

het zoveel pensioen kost. De grootste fabel die heerst over<br />

pensioen, is dat je in de laatste jaren het meeste opbouwt”,<br />

stelt Wateler. “Door laagdrempelig advies te bieden, maak<br />

ik met cijfers inzichtelijk hoe iemand ervoor staat. Ik maak<br />

vergelijkingen en laat zien wat een verzekering bijvoorbeeld<br />

zou kosten. Voor het afsluiten verwijs ik je naar een<br />

verzekeringsadviseur. Dat doe ik bewust, omdat ik onafhankelijk<br />

en objectief wil blijven. Ik verkoop geen producten, maar geef<br />

alleen de risico’s aan en wil bewustzijn creëren.”<br />

Over de leeftijd waarop je met pensioen gaat, heerst veel<br />

verwarring, vertelt Wateler. “De AOW is het basisinkomen wat<br />

je van de overheid krijgt. Jarenlang ging de AOW in op je 65ste.<br />

Sinds 2013 gaat die leeftijd in stapjes omhoog. Als je in 2023 67<br />

jaar en drie maanden wordt, dan gaat op dat moment je AOW<br />

in. Als je geboren bent op of na 1 oktober 1956, dan krijg je<br />

waarschijnlijk te maken met een hogere AOW-leeftijd.”<br />

“De AOW staat in principe los van de pensioenregeling die je<br />

hebt bij je werkgever. De ‘richtleeftijd’ voor de pensioenregeling<br />

wordt per 1 januari 2018 verhoogd naar 68 jaar. Dat wil echter<br />

niet zeggen dat je ook pas op die leeftijd met pensioen kunt<br />

gaan. De uitkering van de pensioenregelingen kun je allemaal<br />

naar één leeftijd schuiven, door te vervroegen en/of uit te<br />

stellen. Alleen de AOW-uitkering kun je niet eerder laten ingaan.<br />

Als je met pensioen gaat, voordat je AOW-uitkering ingaat, heb<br />

je dus een zogenoemd AOW-gat. Door te variëren in de hoogte<br />

van de pensioenuitkering kun je je het AOW-gat opvangen. Er is<br />

best veel mogelijk, maar dat maakt het ook complex.”<br />

Ideale situatie<br />

“Pensioen is ingewikkeld gemaakt. Al jaren zijn we in afwachting<br />

van een nieuw pensioenstelsel”, vertelt Wateler. “In mijn ideale<br />

situatie krijgen we allemaal een eigen pensioenrekening,<br />

waarvan je altijd het saldo kunt checken en waarop je<br />

bijvoorbeeld ook een schenking of meevaller kunt storten. Nu is<br />

dat aan zoveel fiscale beperkingen gebonden. Het is wat waard<br />

dat het eenvoudiger wordt. Ook zou het wat mij betreft beter<br />

zijn als je zelf kunt kiezen waar je het pensioen onderbrengt,<br />

net als bij je zorgverzekering. Bij de pensioenfondsen kom je<br />

Financiële foto<br />

“Voor particulieren maak ik een financiële foto van de huidige<br />

situatie en projecteer deze naar de toekomst. Wat gebeurt er<br />

als je eerder stopt met werken? Wat gebeurt er als je minder<br />

gaat werken en kiest voor deeltijdpensioen? Ik laat zien wat de<br />

invloed is op je portemonnee en geef concrete handvatten mee.<br />

Bijvoorbeeld als je dit bedrag maandelijks spaart, kun je op je<br />

65ste stoppen met werken. Vervolgens maak ik een kort verslag<br />

en een overzicht met alle bedragen. Aan uitgebreide rapporten<br />

heeft niemand behoefte. Wat zijn je inkomsten en uitgaven, wat<br />

hou je onderaan de streep over en hoe ontwikkelt zich dat in<br />

de toekomst? Afhankelijk van de scenario’s geef ik daarbij de<br />

alternatieven. Ik vertel het op een laagdrempelige manier en<br />

laat zien wat de effecten zijn op je netto besteedbare inkomen.”<br />

“Bij het maken van een financiële foto draait het niet alleen<br />

om pensioen, maar om een compleet inzicht en de mogelijke<br />

risico’s en kansen. Als je bijvoorbeeld een aardig bedrag op je<br />

spaarrekening hebt staan, waarmee je voorlopig niets doet,<br />

is het niet verstandig om het zo te laten staan. Beleggen kan<br />

dan een goede optie zijn. Als je het voor de lange termijn doet<br />

en je belegt gespreid, dan haal je daaruit waarschijnlijk meer<br />

rendement, dan wanneer het geld op je spaarrekening staat.”<br />

Drijfveer van Wateler is dat mensen regie hebben over hun<br />

eigen financiële toekomst. “Ik vind het belangrijk dat je niet<br />

alleen afhankelijk bent van wat de overheid en je werkgever<br />

voor je regelt, maar dat je zelf aan het stuur zit. Soms is er meer<br />

mogelijk dan je denkt.”<br />

> Pensioen Blik<br />

Kapweg 23, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 06 – 3815 4482<br />

info@pensioenblik.nl<br />

www.pensioenblik.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 7


uit favoriete elementen. Ook deze editie<br />

keren klassiekers als de Handmade<br />

Market terug. Maar er is in 2017 genoeg<br />

nieuws, verzekert Sander ons. “Never<br />

change a winning team. Dat geldt ook<br />

voor Candlelight Shopping. Dus dit jaar<br />

kan iedereen gewoon weer struinen over<br />

de Handmade Market, genieten van alle<br />

koren en winteracts en (lokale) lekkernijen<br />

proeven bij de kramen.<br />

Foto’s: Bram van den Heuvel - Hill Media<br />

Geen kerst compleet<br />

zonder Candlelight<br />

Shopping<br />

Traditiegetrouw staat in de feestmaanden het <strong>Barneveld</strong>se<br />

centrum in het teken van gezelligheid. Met ook dit jaar als<br />

hoogtepunt Candlelight Shopping. Op zaterdag 16 december keert<br />

het favoriete evenement terug en verandert <strong>Barneveld</strong> in één<br />

groot kerstdorp.<br />

“Volgens mij heeft iedere <strong>Barneveld</strong>er wel<br />

een warme herinnering aan Candlelight.<br />

Net iets teveel oliebollen snacken, met de<br />

kerstman op de foto en de avond afsluiten<br />

onder het genot van een glühweintje.<br />

De meesten zijn ermee opgegroeid en<br />

komen elk jaar weer kijken. Het is een<br />

echte must visit”, vertelt Sander van den<br />

Brink, centrummarketeer namens de<br />

<strong>Barneveld</strong>se Middenstandsvereniging<br />

(BMV).<br />

kortingen. Het leuke is ook dat<br />

ondernemers voor Candlelight Shopping<br />

onderling samenwerkingen aangaan.<br />

Een kledingwinkel serveert bijvoorbeeld<br />

een lokaal ‘neutje’ van de slijter. En bij<br />

de brillenzaak staan er <strong>Barneveld</strong>se<br />

eierhapjes klaar. Dit maakt het evenement<br />

voor nog meer bezoekers aantrekkelijk.”<br />

Programma<br />

Al jarenlang bestaat Candlelight Shopping<br />

De basis blijft dus overeind, maar<br />

aangevuld met meer. Nieuw is dit jaar<br />

dat we een aantal bekende plekken<br />

in de spotlight zetten.” Sander vertelt<br />

enthousiast: “Hoe tof is het als de<br />

Grote Kerk sfeervol uitgelicht is? Echte<br />

eyecatchers door het hele dorp die je al<br />

van grote afstand ziet. Een van mijn eigen<br />

favorieten voor dit jaar is Sneeuwkoningin<br />

Kabora. Met een repertoire vol kersthits<br />

trekt deze opvallende verschijning door de<br />

winkelstraten. Heerlijk over the top - en<br />

stiekem wel een beetje fout - maar dat<br />

mag met kerst.<br />

Voor de rest wil ik natuurlijk nog<br />

niet alles verklappen. De <strong>Barneveld</strong>se<br />

Middenstandsvereniging pakt flink uit.<br />

Dat moet je op zaterdag 16 december met<br />

eigen ogen zien”, sluit Sander af.<br />

Candlelight Shopping<br />

Zaterdag 16 december<br />

15.00 - 21.00 uur<br />

> Kijk voor meer informatie op<br />

www.barneveldcentrum.nl of volg<br />

op Facebook en Instagram via<br />

@<strong>Barneveld</strong>Centrum.<br />

Binnen en buiten<br />

Ook dit jaar zorgt de BMV in<br />

samenwerking met alle ondernemers<br />

voor een divers programma. “Een aantal<br />

edities geleden is ‘Shopping’ toegevoegd<br />

aan de titel. Hierdoor is er tegenwoordig<br />

niet alleen in de winkelstraat, maar<br />

ook in de winkels zelf veel te beleven.<br />

Van muzikale optredens tot speciale<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 9


Label M Men Fashion: in één<br />

winkel compleet slagen<br />

<strong>Barneveld</strong> centrum is een modewinkel rijker. Eind september<br />

heeft Miranda van Koesveld Label M Men Fashion geopend in de<br />

Caterijnesteeg. Een winkel die helemaal gericht is op mannen<br />

én op hoe mannen winkelen. Dat betekent een overzichtelijk en<br />

compleet assortiment, dichtbij parkeren en geen ingewikkelde<br />

ruilregels.<br />

“Mannen winkelen toch anders dan vrouwen”,<br />

vertelt Miranda. “Veel mannen kopen het liefst<br />

alles in één keer in één winkel, in tegenstelling<br />

tot veel vrouwen die liever lekker<br />

rondstruinen. Bij Label M maak ik winkelen<br />

zo gemakkelijk mogelijk. Dat betekent onder<br />

meer dat ruilen geen probleem is. Je krijgt<br />

gewoon je geld terug. Dat maakt het een stuk<br />

makkelijker om als vrouw wat voor je man<br />

mee te nemen.”<br />

“Label M biedt een compleet<br />

kledingassortiment in de stijl casual chique. Je<br />

vindt hier alles tot aan sokken en boxershorts.<br />

Er is genoeg keuze, maar ik hou het wel<br />

overzichtelijk.” Bij de inkoop gaat Miranda<br />

steevast voor een goede pasvorm, kwaliteit en<br />

een nette prijs. “Doordat ik regelmatig inkoop,<br />

kan ik ook goed inspelen op de behoefte van<br />

de klant.”<br />

Label M is geopend op woensdag en<br />

donderdag tot 19.00 uur, op vrijdag tot<br />

21.00 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Wil<br />

je shoppen op een ander moment? Of wil<br />

je er zeker van zijn dat Miranda alle tijd<br />

voor je heeft? Maak dan een afspraak voor<br />

een persoonlijke shoppingsessie buiten de<br />

openingstijden.<br />

> Label M Men Fashion<br />

Catherijnesteeg 16, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 490 772 51<br />

www.labelmmenfashion.nl<br />

Alles voor uw<br />

naaimachine bij<br />

Huissteden<br />

Of het nu gaat om naaien, quilten of borduren:<br />

creatievelingen vanuit het hele land weten het<br />

<strong>Barneveld</strong>se familiebedrijf Huissteden te vinden<br />

voor naaimachines, lockmachines, onderdelen,<br />

fournituren en garen. “Huissteden heeft echt een<br />

naam opgebouwd.”<br />

35 jaar bestaat het bedrijf volgend jaar en in<br />

die tijd is er veel veranderd. “Vroeger maakten<br />

veelal de vrouwen kleding zelf om goedkoper<br />

uit te zijn. Nu willen mensen creatief bezig<br />

zijn en kopen machines die je gemakkelijk<br />

kunt bedienen. Je klikt op een touchscreen de<br />

gewenste steek en de machine voert het uit”,<br />

vertelt eigenaar Stefan Huissteden.<br />

Waar de oudere garde achterbleef, koos<br />

Huissteden zeven jaar geleden al ervoor om<br />

te investeren in een webshop. “40 procent<br />

van onze verkoop vindt nu online plaats en we<br />

leveren door het hele land. Begin 2018 gaat<br />

onze nieuwe webshop live.” Onlangs is het<br />

magazijn fors uitgebreid vanwege de online<br />

activiteiten en dat heeft ook voordelen voor<br />

de klant die liever naar de winkel komt. “Als de<br />

klant iets nodig heeft, hoeven we dat niet te<br />

bestellen. We hebben zoveel op voorraad.”<br />

“We hebben service hoog in het vaandel staan.<br />

Moet er iets gerepareerd worden aan de<br />

machine, dan doen we dat zo snel mogelijk,<br />

omdat we begrijpen dat mensen verder willen.<br />

Klanten krijgen bij aanschaf van een nieuwe<br />

machine gratis lessen om hem goed onder de<br />

knie te krijgen.”<br />

> Huissteden Naaimachines<br />

Langstraat 96, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 49 15 91<br />

info@huissteden.nl<br />

www.huissteden.nl<br />

10 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Ervaar de knusse sfeer<br />

bij Bij ‘t Raadhuys<br />

Gelegen in het hart van het centrum van <strong>Barneveld</strong><br />

vindt u Bij ’t Raadhuys, waar u geniet van huisgemaakte,<br />

verse producten en oprechte gastvrijheid. In het<br />

charmante pandje huist een knusse sfeer door de vele<br />

karakteristieke elementen, zoals de houten balken,<br />

het glas-in-lood en de open haard. In de verborgen<br />

binnentuin kunt u zelfs tijdens het koude weer goed<br />

vertoeven onder de overkapping, doordat er heaters en<br />

dekens aanwezig zijn.<br />

Bij ’t Raadhuys is veel meer dan een lunchroom.<br />

U geniet er van verse koffie en thee met<br />

huisgemaakt gebak tot een heerlijke lunch of<br />

uitgebreide high tea en van een gezellige borrel<br />

met lekkere hapjes tot uitgebreid dineren.<br />

“Begin december introduceren we onze<br />

nieuwe menukaart met nieuwe gerechten’’<br />

vertellen eigenaren Daniël en Wiecke<br />

Rabbelier. “We bieden voor elk wat wils, of u<br />

nou graag vlees, vis, vegetarisch of glutenvrij<br />

eet. U kunt vanaf dat we open gaan tot aan<br />

sluitingstijd van de keuken alles van onze<br />

menukaart bestellen.”<br />

“Ook kunt u bij ons gezellig een spelletje doen<br />

onder het genot van een lekker (speciaal)<br />

biertje, een goede wijn of één van de overige<br />

dranken. Wilt u de tijd nemen om lekker te<br />

borrelen met vrienden of familie? Dan is een<br />

high wine of high beer een heel goed idee!”<br />

> Bij ’t Raadhuys<br />

Raadhuisplein 46, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 434 475<br />

www.bijtraadhuys.nl<br />

www.facebook.com/bijtraadhuys<br />

Een smaakvolle kerst met<br />

Smaakidee<br />

Vier uw kerst onder het genot van de gerechten, specials, sfeer<br />

en service van Smaakidee. Wij kunnen u tijdens de kersdagen<br />

volledig ontzorgen. Zo kunt u tijdens kerstavond, eerste–<br />

en tweede kerstdag uitgebreid dineren bij De Gasterij in<br />

Renswoude.<br />

Maar ook bieden wij tijdens deze dagen<br />

uitgebreide cateringmogelijkheden bij<br />

u op locatie. Van hapje tot buffet. Van<br />

saladeschotel tot een compleet diner.<br />

Hoe fijn zou het zijn als u dit jaar de<br />

overvolle winkels net voor de kerst kunt<br />

vermijden? Niet hoeft te staren naar lege<br />

schappen, al denkende wat u dit jaar gaat<br />

opdienen op uw prachtig gedekte tafel.<br />

Viert u de kerstdagen met u gezelschap<br />

bij u thuis? En ziet u op tegen het<br />

bedenken van hapjes en lekkernijen om uw<br />

gezelschap mee te verrassen?<br />

Wij helpen u graag om kerst 2017 tot een<br />

smaakvol succes te brengen. Bekijk onze<br />

brochure op onze website en zie en beleef<br />

wat Smaakidee u te bieden heeft tijdens de<br />

kerstdagen.<br />

Wij kunnen niet wachten tot het zover is!<br />

En u?<br />

> Smaakidee<br />

<strong>Barneveld</strong>sestraat 49-2, Renswoude<br />

Tel. 033 - 234 0342<br />

info@smaakidee.nl<br />

www.smaakidee.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 11


Hoor & Zie Voorthuizen:<br />

onderscheidend in prijs en<br />

technologie<br />

Opticien en audicien komen samen in de nieuwe zaak Hoor & Zie in Voorthuizen. Met het oog op de<br />

toekomst kiest de specialist voor een eigen concept: bijzondere monturen, scherpe prijzen en de<br />

nieuwste technologie, gecombineerd met het hoogwaardige advies van een zelfstandig ondernemer.<br />

Begin vorig jaar startte Hans van Wikselaar met Hoor & Zie in<br />

Leersum. Begin 2017 werd de winkel in Woudenberg samen<br />

met Onno Meerveld geopend. Ze benaderden goede vriend<br />

Erik Heiwegen voor een vestiging in Voorthuizen. Heiwegen zit<br />

al elf jaar in het vak en had de laatste jaren ook een bedrijf als<br />

groothandel in mooie monturenmerken. “In mei begonnen we<br />

met de plannen en op 1 september openden we de winkel op het<br />

Smidsplein”, vertelt Heiwegen, die denkt dat de winkel voorziet<br />

in een behoefte. “We onderscheiden ons met bijzondere merken.<br />

Hoor & Zie is een zelfstandige opticien, maar we hanteren wél<br />

scherpe prijzen. We hebben de kwaliteit van een zelfstandige<br />

opticien met alleen gediplomeerde mensen gecombineerd met<br />

eerlijke prijsvoering. Dat slaat goed aan.”<br />

Het contact met mensen maakt het vak leuk, vindt Heiwegen. “Je<br />

helpt een meisje van drie met een bril en vervolgens een man van<br />

92 jaar die een nieuw hoorapparaat nodig heeft. Je bent met mode<br />

bezig, maar ook commercieel en paramedisch. Je laat mensen weer<br />

goed zien of horen en kunt echt iets betekenen voor iemand.”<br />

Buffelhoorn<br />

Hoor & Zie biedt een zeer gevarieerd assortiment brillen voor<br />

ieder budget. “We willen dat iedereen hier binnen durft te stappen.<br />

De prijzen lopen uiteen van een complete bril voor 79 euro tot<br />

een unieke designbril van buffelhoorn met bladgoud. We vinden<br />

het echt leuk om bijzondere merken te promoten. Die bril van<br />

buffelhoorn is van het merk Hoffman en is helemaal opgebouwd uit<br />

12 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


laagjes hoorn. Puur een natuurproduct dat er over tien jaar nog net<br />

zo uit ziet. Of Mykita, een merk van gepassioneerde ondernemers<br />

uit Berlijn, die complete brillen maken zonder één schroefje te<br />

gebruiken. Een mooi onderscheidend product dat niet in iedere<br />

winkel ligt. Maar we bieden ook bekende merken, zoals RayBan,<br />

Polaroid en Vingino, omdat we de drempel laag willen houden.”<br />

“Iedereen die een bril nodig heeft, kan bij ons terecht. Nu zijn<br />

we bezig met een nieuw product voor Low Vision. Dat zijn<br />

mensen die oogziektes hebben en heel slecht zien. Er is recent<br />

een cameraatje ontwikkeld dat je op je bril zet en fungeert als<br />

een soort voorleesapparaat. Je wijst met je vinger naar een boek<br />

en het apparaat leest de tekst voor. Er is ook een variant met<br />

gezichtsherkenning. Die ontwikkelingen zijn heel gaaf en een<br />

uitkomst voor mensen met Low Vision.”<br />

Smartphone<br />

“Mensen zijn blij dat Corrie van Ginkel eindelijk weer als audicien<br />

in Voorthuizen zit. Nu kunnen ze makkelijk even binnen lopen<br />

met een vraag en dat is prettig”, zegt Heiwegen. Hoor & Zie<br />

heeft een aparte ruimte ingericht om in alle rust en privacy de<br />

hoortest af te nemen. In een stiltecabine neem je plaats en krijg<br />

je een koptelefoon op, waarna de hoortest plaatsvindt. “Voor<br />

een hoormeting kun je het beste even een afspraak maken.<br />

Voor service mag iedereen altijd binnenlopen. Elke dag is er een<br />

audicien aanwezig.”<br />

Hoortoestellen hadden een wat stoffig imago, maar dat is helemaal<br />

verleden tijd. De nieuwe generatie apparaten bedien je met een<br />

app op je smartphone. Zeker jongere mensen vinden dit ideaal. “Er<br />

zitten allerlei mogelijkheden op. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven<br />

dat je die avond naar een concert gaat en de hoge tonen goed<br />

wilt horen. Of je hebt een vergadering en wilt de mensen om je<br />

heen goed verstaan. Je staat zelf aan het roer. Dat is mooi”, aldus<br />

van Ginkel. Hoortoestellen kunnen nu ook onzichtbaar gedragen<br />

worden dankzij microtechnologie. Dit is echter niet voor iedereen<br />

een issue. Van Ginkel: “Laatst hielp ik een dame die slechtziend<br />

was. Ze moest voor het eerst een hoortoestel en koos een<br />

rood model. Ik schaam me er niet voor, zei ze, en dan kan ik ze<br />

tenminste vinden als ik ze kwijt ben. Mensen mogen het best zien,<br />

dan kunnen ze rekening ermee houden’. Slim toch?”<br />

We hebben hoortoestellen die gedeeltelijk door de zorgverzekering<br />

vergoed worden, maar ook meer geavanceerde toestellen in de<br />

private markt, legt Heiwegen uit. “Afhankelijk van het comfort dat<br />

je wenst en het budget dat je ervoor over hebt, bepaal je welke<br />

geschikt is voor jou. Je moet zelf de voor- en nadelen tegen elkaar<br />

afwegen, maar wij adviseren wel allebei te ervaren, zodat je een<br />

goede afweging kunt maken. Hoortoestellen gaan altijd op proef.<br />

Pas als je helemaal tevreden bent, wordt er afgerekend.”<br />

Service aan huis<br />

Als je de winkel op het Smidsplein binnenstapt, valt de huiselijke<br />

sfeer op. “We willen laagdrempelig service bieden en dat ook<br />

uitstralen”, aldus Heiwegen. “We hebben geprobeerd om een<br />

gezellige winkel te creëren, waarin iedereen zich thuis voelt. We<br />

presenteren bewust niet heel veel brillen, omdat dit overweldigend<br />

kan werken. Als mensen binnenkomen, gaan we vaak eerst even<br />

aan de grote tafel zitten, met een kopje koffie erbij, om de wensen<br />

in kaart te brengen. Vervolgens pakken we diverse modellen.”<br />

“Als mensen slecht ter been zijn, komen we bij hen thuis en nemen<br />

we een assortiment mee. We gaan bijvoorbeeld ook langs bedrijven<br />

die beeldschermbrillen of gehoorbescherming op maat nodig<br />

hebben. Mensen kunnen hiervoor vrijblijvend een afspraak maken.”<br />

> Hoor & Zie<br />

Smidsplein 5, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 – 21 90 61<br />

Tel. 06 - 2249 0983 (Service aan huis)<br />

voorthuizen@hoorenzie.nl<br />

www.hoorenzie.nl<br />

ZORG<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 13


‘Bij chiropractie<br />

werkt een goede<br />

onderhoudsbeurt<br />

zeer preventief’<br />

“Wij zeggen hier altijd: de wervelkolom en het<br />

zenuwstelsel staan centraal, dus we zorgen<br />

ervoor dat deze goed functioneren”, legt Ryan<br />

Collins van Collins Chiropractie uit.<br />

Hij verhelpt klachten door het corrigeren van blokkades in de<br />

wervelkolom waardoor de druk van de zenuw afgehaald wordt.<br />

“Mensen komen hier vaak als ze alles al geprobeerd hebben.”<br />

Al sinds 1984 helpt Collins Chiropractie hun cliënten van hun<br />

rugklachten, nekpijn, hoofdpijn of andere klachten aan het<br />

bewegingsstelsel af. “Mijn vader Jeff Collins is destijds de praktijk<br />

begonnen. Na mijn opleiding in Amerika ben ik zelf ook in de<br />

praktijk als chiropractor gaan werken. En mijn vrouw Manon<br />

regelt alles achter de schermen. Een echt familiebedrijf dus”,<br />

vertelt Ryan trots. “We hopen in januari 2018 de praktijk over te<br />

nemen.”<br />

“We hechten veel waarde aan goede zorg. Zo kunnen we dankzij<br />

samenwerkingen met ziekenhuizen écht grondig onderzoek<br />

verrichten. De gemaakte röntgenfoto’s bespreken we altijd samen<br />

met de cliënt tijdens een intakegesprek. Hierdoor is hij of zij<br />

ook veel beter geïnformeerd. En als de klachten eenmaal zijn<br />

verholpen, dan raden we cliënten aan om periodiek bij ons langs<br />

te blijven komen. Deze zogenaamde ‘onderhoudsbeurt’ werkt zeer<br />

preventief.”<br />

“Iedere maand organiseren<br />

wij een gratis en vrijblijvende<br />

screeningsdag. Deze zijn<br />

drukbezocht.” De volgende<br />

screeningsdag is op zaterdag 9<br />

december.<br />

> Collins Chiropractie<br />

Churchillstraat 48, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 492 029<br />

info@collins-chiropractie.nl<br />

www.collins-chiropractie.nl<br />

COLUMN<br />

Voeding<br />

& diabetes<br />

door Karin<br />

‘Jullie voedingsprogramma heeft echt mijn leven veranderd!<br />

Mooi dat ik 17 kilo ben afgevallen, maar ik ben vooral blij dat ik<br />

nu bijna geen insuline meer hoef te spuiten voor mijn diabetes.<br />

Ik voel me zo energiek!’<br />

Deze reactie kreeg ik onlangs van een van onze leden.<br />

Zij was begin dit jaar naar ons verwezen door haar<br />

diabetesverpleegkundige. Ons voedingsprogramma leerde haar<br />

een nieuwe manier van gezond eten en door er ook nog bij te<br />

bewegen, zijn haar gezondheid én haar energieniveau enorm<br />

verbeterd.<br />

Is het voedingsprogramma dan een wondermiddel? Nee, zeker<br />

niet. Maar het bewijst wel dat een goed eet- en leefpatroon, wat<br />

bestaat uit gezonde voeding en genoeg beweging (krachttraining,<br />

zoals ik in de column van de vorige editie heb uitgelegd) heel veel<br />

kan veranderen. Een wondermiddel bestaat niet, uiteindelijk moet<br />

je het zelf doen. Maar met de juiste handvatten en de motivatie<br />

en ondersteuning van onze coaches, kom je een heel eind! Ik heb<br />

de afgelopen jaren gemerkt dat veel vrouwen qua afvallen in een<br />

vicieuze cirkel zitten. Ze gaan minder eten, vallen niet af of komen<br />

juist aan en gaan vervolgens nóg minder eten. Met als gevolg dat<br />

de stofwisseling gaat stilstaan, het lichaam alles gaat opslaan in de<br />

vetreserves en het energieniveau enorm keldert.<br />

Tijd dus om je eet- en leefpatroon eens goed onder de loep te<br />

nemen en veranderingen door te voeren. En ervaring heeft geleerd<br />

dat je samen sterker staat!<br />

Misschien zie ik je binnenkort bij Curves?<br />

Vriendelijke groet,<br />

Karin<br />

> Curves <strong>Barneveld</strong><br />

Burgemeester Kuntzelaan 30A, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 408 868<br />

www.curvesbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 15


COLUMN<br />

Huiswerk<br />

maken; nodig<br />

of niet?<br />

door Emma van Ee<br />

Veel ouders met pubers zullen het herkennen. De eeuwige strijd<br />

met je kind over zijn of haar huiswerk. Pubers hebben ruimte<br />

nodig om hun eigen beslissingen te maken, maar hoe ga je<br />

daar als ouder mee om als het gaat om hun schoolwerk? Geef<br />

je ze de ruimte om het zelf op te lossen? Of is het één van de<br />

vele discussiepunten geworden, waardoor er thuis nog weinig<br />

gezelligheid is. Ouders stellen dan ook vaak de vraag: ‘Is zoveel<br />

huiswerk eigenlijk wel nodig?’<br />

Kunnen kinderen niet gewoon alles op school doen? Het antwoord<br />

hierop is nee. Huiswerk zorgt ervoor dat kinderen in het voortgezet<br />

onderwijs hogere cijfers halen. In meerdere studies is aangetoond<br />

dat hoe meer tijd kinderen aan hun huiswerk besteden, des te<br />

hoger de leerprestaties zijn. Hoe komt het nou dat huiswerk maken<br />

effect heeft? Huiswerk zorgt ervoor dat kinderen de leerstof beter<br />

onthouden en begrijpen, doordat ze hun kennis en vaardigheden<br />

verfijnen en uitbreiden. Het is belangrijk dat kinderen zelf aan de<br />

slag gaan met de stof en zich de stof zo ‘eigen’ maken.<br />

Kortom, huiswerk is gekoppeld aan leerprestaties en dus belangrijk<br />

voor schoolgaande kinderen. Maar huiswerk zorgt ook voor veel<br />

strijd. Bij HIP denken we graag met je mee om ervoor te zorgen<br />

dat het huiswerk geen dagelijks discussiepunt meer is. HIP biedt<br />

structuur en rust, geeft vakinhoudelijke hulp en leert kinderen<br />

plannen en leren. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem contact op<br />

via de mail emma@instituuthip.nl of kijk eens op onze website www.<br />

instituuthip.nl voor meer informatie.<br />

COLUMN<br />

Mag ik de prescreening<br />

ook<br />

aanvragen voor<br />

mijn partner?<br />

door Floris Bomz<br />

Mijn partner snurkt elke nacht, is vaak vermoeid of slaapt vaak<br />

op een andere kamer. Slechts een handvol van de opmerkingen<br />

die vaak vermeld worden bij de aanvraag van de pre-screening.<br />

Slaapproblemen, waaronder slaapapneu, komen in Nederland<br />

veel voor. Toch worden er nog relatief weinig mensen<br />

behandeld. Uit een recent onderzoek blijkt dat bij bijvoorbeeld<br />

diabetespatiënten ongeveer 80% van de mensen een diagnose<br />

heeft. Bij slaapapneu is dit nog geen 20%. Dit houdt dus in dat<br />

van alle patiënten met slaapapneu er nog meer dan 80% wel<br />

klachten en problemen hebben maar geen diagnose.<br />

Bij ApneuCentrum Nederland bieden we sinds een half jaar een<br />

gratis pre-screening aan. Deze wordt niet in rekening gebracht<br />

bij wie dan ook. De aanvraag hiervoor is in het afgelopen half<br />

jaar enorm toegenomen. Maandelijks zien we meer dan 30<br />

mensen voor. Bij meer dan 75% van deze mensen constateren<br />

we symptomen van slaapapneu. Met deze informatie kan men<br />

naar de huisarts voor een verwijzing voor een uitgebreid<br />

slaaponderzoek. Velen van hen lopen al jaren met klachten<br />

omdat er nog niet eerder aan slaapapneu is gedacht.<br />

Wanneer er eenmaal slaapapneu is vastgesteld kunnen wij snel<br />

met de behandeling starten. En kunnen de oordopjes van de<br />

partner weer terug op het kastje. Kortom, herkent u de klachten<br />

bij u of uw partner? Laat u screenen! Vraag de pre-screening<br />

gratis aan via onze website.<br />

> Instituut HIP <strong>Barneveld</strong><br />

Churchillstraat 35, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 745 202<br />

emma@instituuthip.nl<br />

www.instituuthip.nl<br />

> ApneuCentrum Nederland<br />

Veemweg 9, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel 0342 - 224 066<br />

info@apneucentrum.nl<br />

www.apneucentrum.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 17


Pijnklachten aan de<br />

groeischijf van de Hiel<br />

“Apofysitis Calcanei”, / Ziekte van Sever bij kinderen<br />

Deze klacht zien wij vaak in onze praktijk en het meest bij jongens<br />

in de leeftijd van 7 - 15 jaar en bij meisjes van 8-13 jaar.<br />

Hoe onstaat de pijn?<br />

Het jeugdige skelet bestaat uit kraakbeen en<br />

bot (dit is leeftijd gebonden).Achter op het<br />

hielbeen zit een groeischijf en vanuit die schijf<br />

verbeent het hielbeen tot volwaardig bot.Daar<br />

zit ook de aanhechting van de achillespees.<br />

Tijdens een groeispurt is de groeischijf bij<br />

deze kinderen zeer actief en kunnen er<br />

makkelijk blessures ontstaan.<br />

Oorzaken kunnen zijn; door intensief<br />

sporten,rennen en springen wordt er aan de<br />

kuitspieren getrokken, overbelasting. Ook bij<br />

een afwijkende voetstand waarbij het hielbeen<br />

niet recht onder het onderbeen staat, trekt de<br />

achillespees scheef aan de groeischijf.<br />

Overgewicht kan een oorzaak zijn, teveel druk<br />

op de hiel. Verkorte kuitspieren kunnen ook<br />

problemen geven, vooral bij voetballertjes/<br />

sters<br />

Waar zit de pijn?<br />

De pijn zit meestal aan de achterkant van het<br />

hielbeen en soms aan de voetzool.De podoloog<br />

kijkt of er een zwelling rondom de hiel zit en<br />

beoordeelt de achillespees en de kuitspieren.<br />

Welke behandeling voor pijn<br />

in de hiel?<br />

1 Vermindering van belasting; dus rustig aan<br />

doen met sporten,rennen en springen, niet<br />

over de pijngrens gaan.<br />

2 Therapiezolen; met demping in de hak en<br />

evt. hielheffing.<br />

3 Schoenadvies; de juiste schoen met<br />

demping in de hiel.<br />

4 (Rek)oefeningen in overleg met de<br />

fysiotherapeut<br />

5 Medicijnen; in overleg met de huisarts als<br />

de pijn te heftig is en met rust niet minder<br />

wordt.<br />

Afspraak maken?<br />

> Podocentrum <strong>Barneveld</strong><br />

aangesloten bij Podozorg<br />

Catharijnesteeg 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342-415007<br />

Maak kennis met CrossFit<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

Van sporthater tot sportfanaat: iedereen is welkom bij CrossFit<br />

<strong>Barneveld</strong>. Onder begeleiding van gecertificeerde coaches die je<br />

motiveren om tot het uiterste te gaan, werk je in kleine groepen<br />

aan je techniek, kracht, uithoudingsvermogen, balans, snelheid,<br />

flexibiliteit en coördinatie.<br />

Gerben van Meerveld en Rens Kok openden<br />

begin oktober een eigen crossfitbox.<br />

Deze sportfreaks kwamen in aanraking<br />

met CrossFit en waren direct verkocht.<br />

“Tegenwoordig zitten veel mensen de hele<br />

dag achter hun bureau. Tel hierbij slechte<br />

voeding bij op en je ziet dat veel mensen<br />

een inactieve/ongezonde levensstijl hebben.<br />

CrossFit stimuleert een gezondere leefstijl.<br />

Het unieke concept bestaat uit functionele<br />

oefeningen zonder fitnessapparatuur, die<br />

terug te beredeneren zijn naar het dagelijks<br />

leven. Geen dag is hetzelfde en daarom is<br />

iedere training anders.”<br />

“In deze oefeningen combineren we<br />

gewichtheffen, turnen en cardio. Denk aan<br />

squats, pull-ups, touwspringen, de handstand<br />

of ergens opklimmen. Dat klinkt heftig, maar<br />

CrossFit is voor iedereen die fit wil worden.<br />

Eerst zorgen we ervoor dat je de techniek<br />

onder controle krijgt en daarna maken we het<br />

zwaarder. We organiseren de work-outs in<br />

kleine groepen van maximaal acht personen<br />

en zorgen ervoor dat iedereen het op zijn of<br />

haar niveau kan uitvoeren. Iedereen wil zo fit<br />

mogelijk worden en moedigt elkaar aan om<br />

sterker te worden.*<br />

“Je weet pas wat het is, als je het ervaart! We<br />

nodigen je daarom van harte uit voor een<br />

proefles.”<br />

> CrossFit <strong>Barneveld</strong><br />

Plantagelaan 6, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 83 22 63 90<br />

info@cfbarneveld.nl<br />

www.cfbarneveld.nl<br />

18 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


natuurlijk geen enkel probleem! Wilt<br />

u wel gebruik maken van deze service<br />

dan horen wij dat graag van u. Wij<br />

moeten immers wel weten dat we uw<br />

geneesmiddelen in het automaat voor<br />

u klaar moeten leggen.<br />

COLUMN<br />

Hoe werkt het medicijnautomaat?<br />

Eigenlijk heel makkelijk! Als uw<br />

geneesmiddelen klaarliggen krijgt<br />

u een berichtje met daarin een<br />

afhaalcode. In dit berichtje staat ook<br />

op welke locatie het voor u klaar ligt.<br />

Deze locatie kiest u zelf, bijvoorbeeld<br />

het automaat in de apotheek. U toetst<br />

de afhaalcode en uw geboortedatum in<br />

op het automaat en daarna gaat vanzelf<br />

het juiste luikje open en kunt u uw<br />

geneesmiddelen pakken.<br />

Wij zijn verhuisd!<br />

Maar dat had u ongetwijfeld al gemerkt. Graag wil ik de<br />

gelegenheid aangrijpen om iedereen te bedanken voor alle<br />

felicitaties, taart, bloemen, etc. Dit maakt voor ons extra duidelijk<br />

voor wie wij het allemaal doen en dat u de vernieuwing waardeert.<br />

Dank u!<br />

Niet alleen het uiterlijk van onze apotheek<br />

is echter vernieuwd. Zoals ik in mijn<br />

vorige stukje al aan gaf hebben we ook een<br />

echte primeur voor <strong>Barneveld</strong>. Apotheek<br />

<strong>Barneveld</strong> heeft 2 medicijnautomaten<br />

in <strong>Barneveld</strong> geplaatst. De ene staat in<br />

onze eigen apotheek en is 24 uur per dag<br />

bereikbaar. De andere staat in de nieuwe<br />

Jumbo in <strong>Barneveld</strong> Zuid. Daar kunt u<br />

terecht tijdens de openingstijden van de<br />

Jumbo.<br />

Met deze automaten willen wij u nog<br />

meer service proberen te bieden. U bent<br />

nu namelijk niet meer gebonden aan de<br />

openingstijden van de apotheek voor<br />

het ophalen van uw medicatie maar kunt<br />

dit doen op het moment dat u dit zelf<br />

het beste uitkomt. Dit kan zijn tijdens<br />

het doen van de boodschappen of ’s<br />

avonds tijdens het rondje met de hond.<br />

Bijvoorbeeld ideaal voor 2 verdieners,<br />

of mensen met een drukke agenda die<br />

daardoor geen tijd hebben om naar de<br />

apotheek te komen.<br />

U bent echter vrij om zelf te kiezen of<br />

u gebruik wilt maken van deze service.<br />

Wilt u gewoon vertrouwd in de apotheek<br />

aan de balie geholpen worden, dan is dat<br />

Er is echter één beperking aan deze<br />

service: het is enkel geschikt voor<br />

chronische medicatie (dus middelen<br />

die u al langer gebruikt). Bij nieuwe<br />

middelen willen wij u namelijk extra<br />

mondelinge informatie aan de balie<br />

geven.<br />

Denkt u dat dit iets voor u is? Dan kunt<br />

u zich aanmelden met de foldertjes<br />

die bij de automaten hangen, of in de<br />

apotheek liggen.<br />

En mocht u nog vragen hebben? Dan<br />

kunt u altijd langskomen bij onze<br />

apotheek en dan leggen we het u graag<br />

uit!<br />

Jouk Snoek,<br />

apotheker Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

> Apotheek <strong>Barneveld</strong><br />

Churchillstraat 77, 3772 KV <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 412 182<br />

info@apotheekbarneveld.nl<br />

www.apotheekbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 19


Samen zorgen voor een persoonlijk afscheid:<br />

ik loop graag een stukje met u mee<br />

ZORG<br />

Wanneer uw naaste is overleden, komt er veel op u af. Na overlijden moet er veel geregeld worden in<br />

korte tijd, maar het is een misverstand dat de hele uitvaart binnen twee uur vastgelegd moet worden.<br />

Ik neem u stap voor stap mee in het proces.<br />

De dagen tussen overlijden en de uitvaart<br />

zijn vaak intensieve, waardevolle en<br />

liefdevolle dagen, waarin herinneringen aan<br />

het leven van de overledene centraal staan.<br />

Ik vind het belangrijk om tijd te nemen<br />

en ruimte te creëren zodat u persoonlijke<br />

keuzes kunt maken in het vormgeven van<br />

de uitvaart. Wat past bij de overledene en<br />

hoe kunt u daar uiting aan geven tijdens<br />

de uitvaart? Dit kan groots en kleurrijk, of<br />

sober en traditioneel zijn. Door te praten<br />

over de overledene en alle mogelijkheden<br />

die er zijn, groeit u toe naar de dag van het<br />

afscheid, waar alles wat besproken is met<br />

zorg en aandacht wordt uitgevoerd zoals<br />

u dat wilt. Dát is een persoonlijk afscheid.<br />

Hiervan kan een troostende werking uitgaan<br />

in de periode die dan nog komen gaat.<br />

Oriënterend gesprek<br />

Praten over de dood en nadenken over<br />

je eigen uitvaart is niet voor iedereen<br />

vanzelfsprekend. Maar wanneer u<br />

geconfronteerd wordt met ziekte, of<br />

wanneer u vaker te maken hebt met verlies,<br />

kan het ineens anders voelen en erg dichtbij<br />

komen. Het is heel logisch dat u op zo’n<br />

moment juist wel wilt stilstaan bij uw eigen<br />

afscheid. Voor uw naasten kan het heel<br />

helpend zijn als u zelf of samen al zaken<br />

hebt geregeld en vastgelegd.<br />

Ook als uw dood nog niet dichtbij of<br />

aanstaande is, maar u wel al na wil denken<br />

over uw eigen uitvaart, kunt u contact met<br />

mij opnemen. Tijdens een vrijblijvend en<br />

kosteloos gesprek informeer ik u over de<br />

mogelijkheden en kan ik aan de hand van<br />

uw wensen een globale kostenbegroting<br />

maken.<br />

Elske Ploeg Uitvaartzorg is een kleinschalige uitvaartonderneming met<br />

een betrokken en flexibele werkwijze. Met oprechte aandacht en rust<br />

wordt er geluisterd naar uw wensen, meegedacht en geadviseerd waar<br />

nodig of gewenst. Alles wordt in het werk gesteld om de uitvaart te laten<br />

verlopen zoals u dat wilt.<br />

Zelf vormgeven aan uw eigen afscheid of aan de uitvaart van een<br />

dierbaar persoon? U kunt keuzes maken die passen bij uzelf of uw<br />

dierbare. Er kan en er mag veel.<br />

Neem contact met mij op voor een oriënterend gesprek of om een<br />

uitvaart te begeleiden. Samen kunnen we het afscheid vormgeven<br />

en organiseren, ongeacht uw geloof of cultuur en met of zonder<br />

uitvaartverzekering.<br />

Elske Ploeg Uitvaartzorg<br />

Tel: 06 426 444 99<br />

www.elskeploeg.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 21


Vraag het de specialist Regionale specialisten aan het woord<br />

Mantelzorg<br />

NeboPlus<br />

VRAAG<br />

Kan ik als mantelzorger ook iets betekenen voor<br />

mijn ouder(s) als hij/zij in Neboplus woont/wonen?<br />

Of kan ik als vrijwilliger iets voor een bewoner<br />

betekenen?<br />

ANTWOORD<br />

Afhankelijk worden van thuiszorg of komen wonen in een<br />

woonzorgcentrum heeft een grote impact op het leven van een<br />

oudere. Het is daarom het streven van Neboplus dat dit met zo weinig<br />

mogelijk veranderingen gepaard gaat. Dit betekent dat het sociale<br />

netwerk en de relaties zo goed mogelijk in stand moeten blijven. De rol<br />

van mantelzorgers (en/of vrijwilligers) is in de thuissituatie over het<br />

algemeen groter dan in een woonzorgcentrum.<br />

De ondersteunende taken van de mantelzorger veranderen van het<br />

echt zorgen, naar het geven van sociale steun en activiteiten. De<br />

ondersteuning die Neboplus aan haar mantelzorgers biedt, is gericht<br />

op het helpen van de mantelzorgers om zijn/haar rol goed te kunnen<br />

blijven invullen, zowel relationeel als functioneel. Het doel daarvan<br />

is om de draagkracht van de mantelzorger in stand te houden of te<br />

vergroten en de draaglast te verminderen.<br />

Kleine dingen maken het verschil<br />

Met name op de afdeling Kleinschalig wonen<br />

waar mensen met geheugenproblematiek<br />

wonen is de inzet van mantelzorgers en<br />

vrijwilligers erg belangrijk. Zij hebben<br />

extra aandacht nodig, zoals gezamenlijk<br />

koffie drinken en even een praatje maken,<br />

deze momenten kunnen de dag net wat<br />

aangenamer en specialer maken. Daarnaast is er de mogelijkheid om<br />

bijv. de maaltijd te bereiden. De ondersteuning van mantelzorgers en<br />

vrijwilligers is echt van toegevoegde waarde op de afdelingen.<br />

Nieuwe talenten ontdekken?<br />

Bij Neboplus krijg je de kans je vaardigheden (verder) te ontplooien<br />

en nieuwe talenten te ontdekken. Wat is er nu leuker dan samen te<br />

werken om een sfeer van gezelligheid te creëren en geborgenheid<br />

te scheppen voor de bewoners? Samen dingen doen die je echt leuk<br />

vindt, waar je goed in bent en je actief meewerkt op de afdeling. Als<br />

vrijwilliger kun je zelf aangeven hoeveel uur je inzetbaar bent en wat<br />

je zou willen doen. Heb je vragen of wil je graag als vrijwilliger aan<br />

de slag neem dan contact op met Roos van Es, coördinator Welzijn<br />

en vrijwilligers via e-mail: vrijwilligerswerk@neboplus.nl of via<br />

telefoon<strong>nummer</strong> (0342) 411811. Kijk ook eens op onze website<br />

www.neboplus.nl voor meer informatie.<br />

Acticomm nieuwe aanwinst<br />

voor De Rozelaar<br />

Al jarenlang was het een grote wens van de dagbestedingsgroepen<br />

op de Rozenstraat van Stichting De Rozelaar: de Acticomm. Een<br />

uniek communicatiemiddel, waarmee mensen met een ernstige<br />

beperking op een plezierige en uitdagende manier nieuwe dingen<br />

kunnen leren. Dankzij giften van onder andere het Rabofonds en<br />

SamenUniek is die droom uitgekomen.<br />

Trosroos, Duinroos en Rozenbottel<br />

maken gebruik van de Acticomm. “Dit<br />

zijn dagbestedingsgroepen voor ernstig<br />

meervoudig beperkte cliënten”, vertelt Jolanda<br />

Blotenburg van Stichting De Rozelaar. “Het<br />

besturingsprogramma is toegepast op het<br />

lage niveau van de cliënten. De computer<br />

heeft een sterke behuizing, is verrijdbaar en in<br />

hoogte in te stellen. Dankzij het touchscreen<br />

beeldscherm dat gevoelig is voor signalen,<br />

hebben cliënten de regie in eigen hand. Ze<br />

bepalen zelf of ze bijvoorbeeld filmpjes willen<br />

zien of een klein memoryspel willen doen. Het<br />

prikkelt ze om het beeldscherm aan te raken,<br />

doordat er iets gebeurt als ze dat doen. We<br />

hebben de Acticomm nu anderhalve maand<br />

intensief gebruikt en het is verbazingwekkend<br />

om te zien hoeveel impact het heeft op de<br />

cliënten.”<br />

Vrijwilligers gezocht!<br />

De Rozelaar is hard op zoek naar vrijwilligers.<br />

“Alleen kunnen we het niet. Vrijwilligers<br />

kunnen met cliënten werken met de<br />

Acticomm, maar ook samen knutselen, lezen<br />

of zwemmen. Voor iedere vrijwilliger is iets<br />

te verzinnen wat bij hem of haar past. We<br />

nodigen je van harte uit om eens kennis<br />

te maken. Op onze website vindt u alle<br />

vrijwilligersvacatures.”<br />

> Stichting De Rozelaar<br />

Rozenstraat 9, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 413 334<br />

barneveld@rozelaar.nl<br />

www.rozelaar.nl<br />

22 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


‘Ons doel: brilbeleving<br />

belangrijk maken’<br />

‘Onze klanten waarderen kwaliteit en vergaande<br />

persoonlijke service’, zegt bedrijfsleider Jeroen<br />

Noorman van Eye Wish Opticiens <strong>Barneveld</strong>. In<br />

zijn winkel staat de beste oogzorg voorop. ‘We<br />

hebben ons moeten bewijzen, maar de kwaliteit<br />

van Eye Wish is nu zeker in <strong>Barneveld</strong> bekend.’<br />

COLUMN<br />

Nieuwe<br />

locatie<br />

Medifit<br />

Ronald Uyterwaal<br />

Jeroen legt uit dat hij en zijn collega’s elke klant de best mogelijke<br />

service willen verlenen. Dat is ook een van de redenen dat<br />

Eyewish een jaar geleden Blitz optiek en het ervaren team<br />

overnam. ‘Ook bij ons staat persoonlijke oogzorg voorop. Met<br />

onze totaalscan meten we bijvoorbeeld niet alleen zicht, maar ook<br />

de gezondheid van ogen. Een bril is natuurlijk geen geneesmiddel,<br />

maar een hulpmiddel. Bij twijfel verwijzen we door naar de<br />

oogarts. We hebben ook korte lijnen richting bijvoorbeeld de<br />

Bergman Kliniek en Oogziekenhuis Zonnestraal.’<br />

Wij horen vaak van onze patienten in Voorthuizen en<br />

Kootwijkerbroek dat het zo prettig is om alle typen zorg onder<br />

één dak te ontvangen. Naast het gemak speelt ook de snelheid<br />

hierbij een belangrijke rol. Zo kunnen onze therapeuten door<br />

de korte lijnen snel schakelen met de huisarts. Deze vorm<br />

van geïntegreerde zorg past volledig binnen onze visie. Het is<br />

daarom een van grootste de redenen geweest om een nieuwe<br />

vestiging van Medifit te openen, in het nieuwe zorgcentrum<br />

aan de Churchillstraat in <strong>Barneveld</strong>.<br />

Bij Eye Wish is een bril meer dan een correctiemiddel. Jeroen<br />

spreekt zelfs van een ‘brilbeleving’. Regelmatig is er een stylist<br />

in de winkel te vinden die de klanten voorziet van stijladvies op<br />

maat. ‘Een bril is heel persoonlijk en niet alleen door de sterkte.<br />

Er zijn verschillende soorten brildragers. Expressionisten willen<br />

dat een bril als accessoire gezien wordt, bijvoorbeeld met meer<br />

kleur en expressie. Terwijl functionalisten gewoon een praktische<br />

bril zoeken. We hebben een uitgebreid assortiment aan monturen<br />

voor iedereen. Ons devies: hebben we het niet, dan zorgen we dat<br />

het er komt.’<br />

‘Een bril is pas klaar als hij op je neus staat en je er goed door<br />

kunt zien. Een mooie verpakking eromheen maakt het af.’ Maar<br />

de service van Eye Wish gaat verder. ‘Klanten profiteren van<br />

meerdere soorten garanties, bijvoorbeeld onze Goed Zicht<br />

Garantie. Als ze niet kunnen wennen aan hun nieuwe glazen<br />

of het montuur niet mooi vinden, mogen ze deze binnen twee<br />

maanden gratis omruilen.’ Ook voor lenzendragers is er extra<br />

service. ‘We sturen lenzen en vloeistof in ons @home systeem<br />

kosteloos op naar de klant. Juist dat stapje extra vinden wij<br />

belangrijk.’<br />

> Eye Wish Opticiens<br />

Langstraat 68, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 413 421<br />

www.eyewish.nl<br />

Wij werken daar nauw samen met huisartsenpraktijk Pauwels,<br />

logopedie- en dyslexiepraktijk Meering & Veerman en Apotheek<br />

<strong>Barneveld</strong>. De locatie, tegen het centrum aan én met gratis<br />

parkeerplaatsen voor de deur, is ideaal. Onze patiënten kunnen<br />

ons nu op twee plekken in <strong>Barneveld</strong> bereiken. De nieuwe locatie<br />

is ruim opgezet, heeft heel veel lichtinval en is van alle moderne<br />

gemakken voorzien. Het is geheel volgens de nieuwe inzichten<br />

en de wensen van zorgverleners en gebruikers gebouwd en<br />

ingericht. We zijn erg tevreden over het eindresultaat.<br />

Collega’s Robert Boereboom en Madelon Kamp zijn al twee<br />

weken werkzaam op de Churchillstraat. We beschikken over<br />

twee ruime behandelkamers en een eigen ontvangstbalie. In de<br />

oefenruimte staat de nieuwste apparatuur waarmee we onze<br />

patiënten zo goed mogelijk kunnen helpen.<br />

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zelf een kijkje komen<br />

nemen? U bent van harte welkom op de Churchillstraat 77B in<br />

<strong>Barneveld</strong>. Een afspraak maken kan via 0342-219068 of loop even<br />

binnen.<br />

> Medifit <strong>Barneveld</strong><br />

Churchillstraat 77B, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 219 068<br />

info@medifit.nl<br />

www.medifit.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 23


Koehoorn opent een toonkamer<br />

voor grafmonumenten<br />

Van een klassieke gepolijste granieten grafsteen tot een modern ornament.<br />

Koehoorn Begrafenisverzorging heeft op bedrijventerrein De Briellaerd een toonkamer ingericht,<br />

waar mensen een indruk krijgen van de uitgebreide mogelijkheden voor grafmonumenten.<br />

Het verzorgen van het grafmonument rekent<br />

Koehoorn Begrafenisverzorging vanaf het begin als onderdeel van<br />

de zorg die zij bieden. Waar René Koehoorn voorheen langs de<br />

nabestaanden ging met een koffer vol materialen, heeft hij nu een<br />

toonkamer ingericht om mensen een goed beeld te geven van de<br />

verschillende soorten grafmonumenten. “Soms gingen we samen<br />

naar de begraafplaats om een beter beeld te krijgen. Dat is niet<br />

meer nodig dankzij de toonkamer, waar we in alle rust en privacy<br />

kunnen praten.”<br />

In Gods hand<br />

Van oudsher is René hovenier en grafdelver en werkte hij op<br />

begraafplaatsen in de Gemeente <strong>Barneveld</strong>. Zeventien jaar<br />

geleden koos hij ervoor om samen met zijn vrouw Jolinda de<br />

begrafenisverzorging in te gaan. “Ik stond op een tweesprong,<br />

ga je linksaf of ga je rechtsaf. Als je in Gods hand wilt wandelen,<br />

dan komen er dingen op je pad, waar je misschien zelf niet voor<br />

gekozen had.” Het vak blijkt hem op het lijf geschreven. “Ik voel me<br />

als een vis in het water. Ik heb een vakopleiding hovenier gedaan,<br />

dat is niet voor niets geweest. De vormgeving komt terug bij het<br />

ontwerp voor de grafmonumenten, ik kan mensen goed informeren<br />

over bloemen en ook de ruimtelijke inzichten komen goed van pas.”<br />

“We doen dit vanuit onze christelijke achtergrond. Voor mij is het<br />

christen zijn een lijn naar boven. Het is aan ieder voor zich hoe hij<br />

dat invult. Dat zie ik ook bij mensen die iemand moeten loslaten<br />

door de dood. Het maakt niet uit hoe je gelooft: tijdens de dienst<br />

komen allerlei gezindtes bij elkaar.”<br />

“We zijn direct heel betrokken bij een familie. Ik denk dat God mij<br />

kwaliteiten heeft gegeven om daarmee om te gaan. Dat is de rode<br />

24 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


draad in mijn leven. ‘Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt<br />

des Heeren hand’. Soms is het zwaar, want je kunt het verdriet niet<br />

wegnemen. Vanuit onze professionaliteit willen wij ervoor zorgen<br />

dat wensen die de familie in gedachten heeft, zo mooi en netjes<br />

mogelijk verlopen. Het zijn de eerste stappen die ze zonder hun<br />

geliefde doen, laat het dan in ieder geval een mooie herinnering<br />

zijn.”<br />

“In het begin deed ik het grotendeels zelf. Nu hebben we een fijn<br />

en waardevol team van mensen die ons helpen. De dragers, de<br />

bediening, alsook de verzorgsters die, zelfs middenin de nacht,<br />

klaar staan om overledenen te verzorgen. We zijn heel dankbaar<br />

voor deze mensen, die steeds weer klaar staan om zo goed mogelijk<br />

te helpen.”<br />

Toonkamer<br />

“Met de toonkamer hebben we een goede bestemming gevonden<br />

voor de bovenverdieping van ons nieuw aangekochte pand op De<br />

Briellaerd”, stelt René. Omdat het op de bovenverdieping is, is er<br />

ook een traplift aanwezig en ook hebben we een invalidentoilet.<br />

Op de begane grond is ruimte voor opslag van materialen en<br />

onze rouwauto staat er. Onze oudste dochter Mariëlle werkt<br />

bij ons op de administratie en helpt bij het ontwerpen van de<br />

grafmonumenten. Zij opperde tijdens een brainstorm het idee<br />

om hier een toonkamer te maken. Zo gezegd zo gedaan. In de<br />

toonkamer kunnen wij om de tafel met de familie om samen tot een<br />

mooi en persoonlijk ontwerp te komen van het grafmonument.”<br />

Waar de een liever kiest voor onderhoudsarm, gaat de ander meer<br />

voor natuurlijke steensoorten, die opgaan in de natuur. “De keuze<br />

in het materiaal voor grafmonumenten is heel divers. Je hebt<br />

gepolijste materialen, zoals graniet, RVS en glas, maar ook ruwere<br />

materialen, waaronder steen, hout en cortenstaal. In de toonkamer<br />

kunnen we in alle rust praten en zijn we niet langer afhankelijk van<br />

licht of weersomstandigheden. We krijgen ook meer mogelijkheden<br />

om het visueel te maken”, vertelt René. “Begin volgend jaar<br />

tonen we op het scherm in de toonkamer een 3D-plaatje van het<br />

monument en maken we de teksten op waar de familie bij zit. Zo<br />

krijgen ze een goede indruk van het eindresultaat. Daarmee gaat<br />

Mariëlle aan de slag.”<br />

Aandacht<br />

“Wij lopen met de nabestaanden op en helpen ze bij het realiseren<br />

van een passend persoonlijk grafmonument. Die aandacht, zorg en<br />

toewijding vinden we heel belangrijk. Ik hoop dat we ook hier aan<br />

deze tafel mooie en waardevolle gesprekken mogen hebben. We<br />

blijven wonen en werken vanuit de Hugo de Grootlaan 2. Daar is<br />

ook onze praktijkruimte, met twee opbaarkamers, een familiekamer<br />

en is ons kantoor. Het nieuwe pand is gevestigd aan de<br />

Anthonie Fokkerstraat 49b in <strong>Barneveld</strong>. Het bezichtigen van de<br />

toonkamer kan op afspraak door ons te bellen of te mailen.”<br />

> Koehoorn Begrafenisverzorging<br />

Hugo de Grootlaan 2<br />

Tel. 0342 – 49 28 28<br />

info@koehoorn-begrafenis.nl<br />

www.koehoorn-begrafenis.nl<br />

ZORG<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 25


Kerstactie <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong><br />

De december-feestdagen vormen een tijd van vrolijkheid en gezelligheid, maar ook een tijd van<br />

bezinning en aandacht voor onze naasten. Iedereen kent wel iemand die zich onbaatzuchtig inzet<br />

voor familie of derden. Om onze en uw waardering voor deze mensen te tonen is er de gelegenheid<br />

deel te nemen aan een aantal ‘dank je wel’ acties, waarmee zij een blijk van waardering krijgen.<br />

U kent ze vast wel. De mensen die wekelijks de tuin van de buren<br />

verzorgen omdat zij dat zelf niet meer kunnen. De mensen die<br />

een familielid verzorgen. Iemand die regelmatig zijn of haar auto<br />

beschikbaar stelt om voor een ander de boodschappen te halen.<br />

En zo zijn er tientallen voorbeelden te bedenken. Een ‘dank je<br />

wel’ wordt zelfs niet gevraagd. Toch zou dat op een bijzondere<br />

manier een blijk van waardering zijn.<br />

Aanmelding:<br />

Indien u iemand wilt bedanken en een blijk van waardering wilt<br />

tonen, kunt u ons een email te sturen met de gegevens van die<br />

perso(o)n(en) voorzien van een motivatie waarom u vindt dat<br />

hij of zij dit verdient. Geef een voorkeur aan voor een actie. Wij<br />

kunnen echter niet garanderen dat dat ook altijd lukt.<br />

Uit alle aanmeldingen kiezen wij de prijswinnaars waarvan<br />

wij denken dat zij, op basis van de omschrijving, het meest in<br />

aanmerking komen.<br />

Wat kunnen zij winnen?<br />

Het Visnet (zie ook pagina 39) en Smaakidee (pagina 11) stellen<br />

samen met ons een aantal overheerlijke schotels voor de<br />

feestdagen ter beschikking. Het Schaffelaartheater (pagina 53)<br />

biedt vier paren de gelegenheid om een voorstelling naar keuze<br />

gratis te bezoeken.<br />

> Aanmelden kan tot 15 december via emailadres<br />

magazine@24webvertising.nl.


Orthodontie <strong>Barneveld</strong>:<br />

‘Samenwerken maakt ons sterk’<br />

ZORG<br />

“We zijn kritisch op elkaars handelen en dat houdt ons scherp.” Bij Orthodontie <strong>Barneveld</strong> werkt<br />

een vast team van drie orthodontisten en elf assistenten. De orthodontisten werken niet alleen<br />

in <strong>Barneveld</strong>, maar ook op een andere locatie. Dat is een bewuste keuze. “Dat geeft ons een<br />

referentiekader en zorgt dat we ons blijven ontwikkelen.”<br />

In 2008 is Orthodontie <strong>Barneveld</strong> als<br />

eerste orthodontistenpraktijk in <strong>Barneveld</strong><br />

gestart. “We combineren in onze praktijk<br />

ervaring met vers bloed”, vertelt eigenaar<br />

en orthodontist Lex Noverraz. “Clarike<br />

Waszink en ik zitten al een aantal jaar langer<br />

in het vak en Evelyn Rohof heeft recent<br />

haar specialisatie orthodontie afgerond.<br />

We hebben hier een oergezellige praktijk.<br />

Er hangt een goede sfeer, waarbij we heel<br />

serieus en netjes werken, met een groot<br />

verantwoordingsgevoel. De betrokkenheid<br />

en het onderlinge respect in ons team is<br />

groot.”<br />

“Als orthodontist werken we ook in<br />

andere praktijken, waar we andere<br />

patiëntengroepen zien en in een ander team<br />

werken. De kennis en ervaring die je daar<br />

op doet, nemen we mee naar <strong>Barneveld</strong>.<br />

Elke maand vindt een overleg plaats, waarin<br />

we patiënten waarvoor speciale aandacht<br />

nodig is, bespreken. Ook met de assistentes<br />

werken we nauw samen en zij kijken met<br />

een kritische blik over onze schouder mee.<br />

De patiënt kan bij één vaste orthodontist<br />

afspreken. Geen probleem, maar we<br />

adviseren om ook eens bij de ander langs te<br />

komen, omdat die weer andere dingen ziet.<br />

Wij stemmen af, gebruiken elkaar, kijken<br />

kritisch naar elkaar en versterken elkaar.<br />

Dat is absoluut een voordeel.”<br />

Focus op de patiënt<br />

“Waar vroeger de orthodontist bepaalde<br />

hoe en wat er ging gebeuren, wordt er nu<br />

veel meer naar de wensen van de patiënt<br />

geluisterd.” Dat is een interessante en<br />

welkome ontwikkeling, volgens Noverraz.<br />

“Met name volwassenen ervaren soms een<br />

heel ander probleem dan de orthodontist<br />

denkt. Dan zie je een gebit waarbij de<br />

kiezen niet goed op elkaar aansluiten, er<br />

een overbeet is en een aantal voortanden<br />

niet rechtstaan. De patiënt heeft misschien<br />

alleen last van de voortanden en maak je al<br />

blij met een simpele behandeling. Twintig<br />

jaar geleden was dat not done, nu is het niet<br />

meer dan normaal.”<br />

“De focus ligt tegenwoordig veel<br />

meer op het comfort voor de patiënt.<br />

De orthodontist probeert een goed<br />

behandelresultaat op een meer plezierige<br />

manier te bereiken. Zo kan je in plaats van<br />

een buitenbeugel, die je telkens zelf in moet<br />

doen, een vergelijkbaar resultaat krijgen<br />

met een niet zichtbare vaste beugel in de<br />

mond. En wat zichtbaarheid van beugels<br />

betreft: hierin is steeds meer mogelijk. Denk<br />

aan de doorzichtige hoesjes van Invisalign<br />

of een witte slotjesbeugel. Je kunt zelfs<br />

slotjes zetten aan de achterkant van de<br />

tanden, zodat de beugel echt onzichtbaar<br />

is. Een beugel kunnen we steeds prettiger<br />

maken.”<br />

Jubileum<br />

Orthodontie <strong>Barneveld</strong> bestaat<br />

volgend jaar tien jaar en dat gaan we<br />

vieren! 2018 wordt een jaar vol leuke<br />

acties. Hou onze Facebook-pagina in<br />

de gaten voor het laatste nieuws.<br />

Orthodontie <strong>Barneveld</strong><br />

Langstraat 14, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 408 406<br />

info@orthobarneveld.nl<br />

www.orthobarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 27


‘Het streven is om de beste<br />

kijkoplossing te bieden’<br />

28 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


De <strong>Barneveld</strong>se Brillenwinkel blijft<br />

zoeken naar verbetering<br />

ZORG<br />

De <strong>Barneveld</strong>se Brillenwinkel bestaat nu iets meer dan één jaar en het eerste jaar ontwikkelde<br />

zich stormachtig. Waarin het begin de focus vooral werd gelegd op het aanmeten van brillen en<br />

contactlenzen, kwamen er snel mensen binnen met complexere klachten dan puur een bril of lenzen<br />

voor een verte of nabij afstand.<br />

Op dat moment ontstond bij Jurgen het idee om te gaan kijken<br />

of de <strong>Barneveld</strong>se Brillenwinkel niet kon gaan voorzien in de<br />

oplossing van de complexere problemen.<br />

Na een inventarisatie van veel voorkomende klachten vanuit de<br />

praktijk en mensen die vanuit fysiotherapeuten de weg naar de<br />

winkel wisten te vinden, werd het steeds duidelijker dat er wat<br />

moest gaan gebeuren. ‘Het streven is om de beste kijkoplossing<br />

te bieden, maar als je merkt dat het nog beter kan, dan is dat<br />

een stap die eigenlijk weinig overpeinzing nodig heeft. In<br />

het afgelopen half jaar zijn er grote stappen gemaakt bij de<br />

<strong>Barneveld</strong>se Brillenwinkel om daar snel meters in te gaan maken.<br />

Half december komt er een tweede meetruimte speciaal gericht<br />

op een oogmeting met prismatische afwijkingen, daarnaast<br />

is in juli van dit jaar Ferdinand erbij gekomen, die opticien -<br />

contactlensspecialist en daarnaast ook gespecialiseerd in fixatie<br />

disperatie is. Dat in combinatie met de nieuwe meetruimte is een<br />

stevige fundatie voor de toekomst voor brildragend <strong>Barneveld</strong>,<br />

aldus Jurgen”.<br />

Fixatie disperatie, een verstoring in de samenwerking<br />

tussen beide ogen, die ervoor zorgt dat kijken niet meer zo<br />

vanzelfsprekend rustig is. “Het is vervelend om dag in-dag uit<br />

klachten te hebben die je niet goed kan plaatsen. Het traplopen<br />

dat net niet helemaal stabiel lijkt te gaan, het last hebben van<br />

drogere en vermoeiende ogen na een dag inspannend kijken.<br />

Maar ook belangrijke dingen zoals het inschatten van diepte<br />

in verkeerssituaties, het rustig kunnen kijken in het verkeer ‘s<br />

avonds. Om goed te kunnen kijken moeten beide ogen exact<br />

naar hetzelfde beeld kijken, indien dit niet gebeurd dan praten<br />

wij over een verstoring in de samenwerking. Om dit enigzins zelf<br />

te corrigeren moeten onze hersenen continue signalen sturen<br />

naar de oogspieren om er wat mee te doen. Hoe fijn is het, dat<br />

dit verschijnsel tegenwoordig getest kan worden op een snelle en<br />

eenvoudige methode lacht Ferdinand”.<br />

Het Eyegenius® meetsysteem is voor de cliënt een fijne methode<br />

vanwege twee belangrijke voordelen. Het grootste voordeel is de<br />

tijd die in het in beslag neemt, de fixatie disperatie test is een test<br />

die naast de normale meting bestaat en zal in de meeste gevallen<br />

niet meer dan een kwartier in beslag nemen. Het tweede voordeel<br />

is het feit dat de test heel interactief is, de cliënt zit niet meer stil<br />

en geconcentreerd te kijken en te luisteren terwijl de opticien<br />

door middel van kleine veranderingen het beeld steeds rustiger<br />

maakt. Nu werkt de cliënt pro-actief mee aan het beeld zo rustig<br />

mogelijk te maken. “het is fijn om onze cliënten betrokken te<br />

houden bij het hele proces van zijn of haar zicht zo optimaal<br />

mogelijk te krijgen, in plaats van dat wij puur bepalen wat nodig<br />

is op basis van het feit dat iedereen zo scherp mogelijk wil kijken.<br />

Het verschil tussen scherp of comfortabel kijken is klein, maar van<br />

wezenlijk belang, benadrukt Jurgen”.<br />

“Wij zijn de 49ste locatie in Nederland met een Hoya Eyegenius®<br />

meetsysteem!”<br />

“Voor ons staat het Hoya Eyegenius® meetsysteem in combinatie<br />

met de glazen van Hoya® voor kijkoplossingen die horen bij een<br />

tijd waarin mensen steeds veeleisender zijn geworden betreffende<br />

hun ogen. Scherp zicht op beeldschermen is verplicht, rustig<br />

kijken zonder inspanningsklachten is een vereiste, het is vreemd<br />

dat er dan nog regelmatig kijkoplossingen worden aangeboden<br />

die meer thuis horen in de jaren 1990 in plaats van 2017, besluiten<br />

Jurgen en Ferdinand”.<br />

“Als Hoya® brillenglazen al uitgaan van een optimale<br />

samenwerking tussen de ogen, waarom zouden wij daar niet<br />

vanuit gaan bij het meten?”<br />

> De <strong>Barneveld</strong>se Brillenwinkel<br />

Dijkje 17A, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342-820 393<br />

info@barneveldsebrillenwinkel.nl<br />

www.barneveldsebrillenwinkel.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 29


Fipronil, nog steeds funest voor de<br />

pluimveesector<br />

Hoewel fipronil nog steeds door de pluimveesector spookt en bedrijven kapotmaakt, is het nieuwtje<br />

in de landelijke media er wel vanaf. De eieren die wel op de markt komen, zijn veilig en de aandacht<br />

ebt weg. Dennis van Deuveren van Van Deuveren Plaagdierbeheersing & Advies strijdt nog elke dag<br />

met de kippenboeren tegen het hardnekkige fipronil.<br />

“Een verboden middel is in de<br />

voedselketen beland omdat een bedrijf de<br />

boeren voor de gek gehouden heeft. Als<br />

ongediertebestrijder hebben wij verstand<br />

van zaken, met kennis en vaardigheden. De<br />

boeren gaan er vanuit dat wij weten wat de<br />

regels zijn bij de bestrijding van luizen en<br />

dat wij ervoor geleerd hebben.”<br />

Het betrokken bedrijf stond goed bekend,<br />

ging netjes met klanten om, maar had<br />

niet de juiste licenties en certificaten. “Ze<br />

kwamen professioneel over, met goed<br />

materiaal en apparatuur. De boeren zijn<br />

voor de gek gehouden. De goede resultaten<br />

gingen als een lopend vuurtje door de<br />

regio. Ze gaven aan dat het een natuurlijk<br />

middel op oliebasis was, met bestanddelen<br />

als eucalyptus en munt. Op de verpakking<br />

van de jerrycans stond ook niet dat er een<br />

bestrijdingsmiddel in zat. Er is gewoon<br />

gelogen.”<br />

Dat bezorgt de pluimveebranche en de<br />

ongediertebestrijders een slechte naam en<br />

kost heel veel geld. “Boerenbedrijven die<br />

toendertijd op slot zijn gegaan, daar is een<br />

groot deel nog steeds van op slot. Bij een<br />

paar zijn de waardes inmiddels zo laag dat<br />

ze weer mogen leveren.” Een lange periode<br />

zonder inkomsten en vol uitgaven, daar<br />

ondervinden de bedrijven nu de gevolgen<br />

van. “Je ziet boeren wel de afweging<br />

maken of ze verder kunnen of preventief<br />

moeten ruimen om helemaal overnieuw<br />

te beginnen. Het is een middel wat in het<br />

buikvet van de kippen opgeslagen wordt en<br />

steeds opnieuw via de mest uitgescheiden<br />

wordt. Daarom is het extreem lastig om<br />

het 100% uit de stal te krijgen. Het wordt<br />

steeds weer opgenomen door de dieren.”<br />

De fipronil vereist een zeer<br />

arbeidsintensieve en kostbare aanpak.<br />

“Eerst gebruiken we soda om de<br />

stal te reinigen en de fipronil uit de<br />

beschermende vetlaag los te weken. Met<br />

waterstofperoxide gaat het vervolgens<br />

oxideren en breekt het langzaam en in<br />

meerdere etappes af. We moeten dit<br />

proces dus steeds herhalen. Dat werkt<br />

dan nog beter als het in een warmere<br />

stal wordt toegepast, ongeveer 25 tot 30<br />

graden.”<br />

Inmiddels vijf maanden later lijkt het einde<br />

nog niet in zicht. “Niemand weet wanneer<br />

het afgelopen zal zijn. Zelfs in lege stallen<br />

zijn ze nog aan het bestrijden. Heel lastig.<br />

Het kan weken, maanden of zelfs nog wel<br />

een jaar duren. Dat heeft ook te maken<br />

met de waardes die volgens Nederlandse<br />

normen zo enorm laag moeten zijn. In<br />

bijvoorbeeld Duitsland en België ligt die<br />

norm veel hoger. Het is bijna niet haalbaar.<br />

Dat is ook een reden dat deze crisis zo lang<br />

blijft aanhouden.”<br />

> Van Deuveren<br />

Plaagdierbeheersing & Advies<br />

Schimmelpennincklaan 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342-224013<br />

info@vandeuveren-plaagdieren.nl<br />

www.vandeuveren-plaagdieren.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 31


Reacties van boeren over Fipronil<br />

(ingekorte citaten van verhalen op social media)<br />

De strijdt tegen Fipronil gaat door, zoals te lezen viel op de vorige pagina. Maar hoe raakt het de<br />

boeren persoonlijk? Hieronder zijn een paar verhalen van boeren te lezen die in aanraking zijn<br />

gekomen met Fipronil.<br />

“<br />

Na 11 weken zwoegen en<br />

strijden een dramatisch<br />

einde voor onze kippen!!<br />

We werden gedwongen<br />

om de beslissing te nemen<br />

onze dieren te ruimen.<br />

Gisteren, 6 oktober zijn<br />

onze ca 13. 000 gezonde<br />

dieren van 37 weken oud<br />

vergast. Het is niet uit te<br />

leggen hoeveel impact<br />

zo’n ruiming heeft, je<br />

doet de deur open en<br />

het is muisstil. Alles ligt<br />

bezaaid met dode dieren.<br />

ONGELOOFLIJK! Een<br />

zwarte dag…<br />

”<br />

“<br />

Fipronil in de eieren, in de<br />

kip en in de stal. Slachtoffer<br />

door illegale praktijken van<br />

een toeleverend bedrijf.<br />

Slachtoffer door het<br />

verplicht vernietigen van<br />

alle eieren. Slachtoffer door<br />

strenger gestelde normen<br />

dan elders in de E.U.<br />

Schuldig gesteld door de<br />

overheid en dieractivisten,<br />

omdat wij een middel<br />

hebben gebruikt, dat te<br />

goed werkt. Daarom had<br />

bij ons een lampje moeten<br />

gaan branden. Hoe kan je<br />

het verzinnen?”<br />

”<br />

“<br />

Wat doet dit met ons? Een<br />

ontzettende onzekerheid<br />

in iedere stap die wij<br />

momenteel nemen.<br />

Ontzettend veel werk<br />

te verzetten om stallen<br />

schoon te maken. Heel<br />

veel papieren en financieel<br />

rompslomp. Een enorme<br />

psychische aanslag op ons<br />

lichaam en gezondheid.<br />

Niet wetend hoe onze<br />

oude dag er straks uit zal<br />

gaan zien. Niet wetend of<br />

wij deze ellende kunnen<br />

overleven. Niet wetend<br />

wanneer hier een einde<br />

aan komt. Niet begrijpend<br />

waarom de overheid<br />

niet de helpende hand<br />

toesteekt. Overheid, NEEM<br />

JE VERANTWOORDING! en<br />

laat deze pluimveehouders<br />

niet aan hun lot over!<br />

”<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 33


Voor de make-over<br />

Na de make-over<br />

Make-over<br />

In het teken van de<br />

feestdagen<br />

De feestdagen staan voor de deur en juist<br />

daarom is dat het thema voor de laatste makeover<br />

in 2017 voor het <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>. Ook<br />

dit keer stroomde de mailbox vol met diverse<br />

enthousiaste aanmeldingen van vrouwen uit de<br />

regio. De gelukkige winnares werd de 31-jarige<br />

Dunya Roozendaal uit <strong>Barneveld</strong>. Dunya is<br />

getrouwd, moeder van drie jongens (welke alle<br />

drie geboren zijn op dezelfde datum, uniek!) en<br />

werkzaam als verpleegkundige in de zorg.<br />

Ze had al vaker de oproepen voorbij zien komen en deze<br />

keer trok ze de stoute schoenen aan. Achteraf goed getimed,<br />

want Dunya werd de gelukkige en kon zich verheugen op een<br />

heerlijke verwendag! Waarom had ze zich opgegeven? ,,Lekker<br />

een dag voor mezelf. Verder ben ik erg benieuwd naar de<br />

adviezen en kijk ik uit naar het eindresultaat!”<br />

Prachtige krullen en make-up<br />

De dag start zoals altijd bij Salon Uniek aan de Plantagelaan. Na<br />

34 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


de kennismaking begint kapster Rachel Lether met het wassen<br />

van het haar. Een heerlijk moment om even te relaxen. Tijdens<br />

het wassen wordt tevens een masker aangebracht in het haar.<br />

Dit is goed voor de verzorging en zorgt ervoor dat je de klitten<br />

er gemakkelijk uit kunt kammen. Daarna gaat de kapster met<br />

de föhn aan de slag om het haar goed te drogen. Vervolgens<br />

gebruikt Rachel de krultang en worden er krullen gemaakt.<br />

Bovenop wordt het haar tegendraads gekamd, zodat er meer<br />

volume ontstaat. Als laatste wordt het haar opgestoken, dit<br />

zorgt voor een feestelijke uitstraling.<br />

MAKE-OVER<br />

Na de behandeling van Rachel is het de beurt aan<br />

schoonheidsspecialiste Cindy. Ze begint bij de wenkbrauwen,<br />

deze worden geverfd en geharst. Tussendoor wordt Dunya<br />

geadviseerd over het aangroeien van haar wenkbrauwen.<br />

Na deze behandeling is het tijd voor het aanbrengen van de<br />

feestmake-up. Cindy begint met het toepassen van foundation<br />

aangevuld met een blush en poeder. Voor de ogen wordt<br />

gekozen voor de kleuren paars en zilver, wat alles tot een<br />

feestelijk geheel maakt. Daarna wordt de mascara aangebracht<br />

en worden de wenkbrauwen van Dunya met een poeder<br />

aangezet. De lippen worden deze keer voorzien van een goede<br />

laag lipgloss, die een paar uur blijft zitten. Ideaal voor als je<br />

naar een feestje gaat.<br />

Mooie nagels, een feestelijke out-fit!<br />

Na het aanbrengen van de feestmake up worden de nagels<br />

van Dunya gedaan. Cindy gebruikt hiervoor CND Shellac voor<br />

de nagels. Een nagellak die onder de lamp hard word, maar<br />

de eigen nagel niet beschadigt. We hebben gekozen voor een<br />

mooie herfstkleur. De nagels worden altijd eerst netjes gevijld<br />

en de nagelriemen worden verzorgt. Daarna word de base<br />

coat, lak en top coat aangebracht. In totaal kan de klant kiezen<br />

tussen 30 kleuren. Ook is french manicure mogelijk. De keus is<br />

enorm we hebben rustige pastel tinten tot donker. De Shellac<br />

van CND blijft twee tot drie weken mooi en is goed bestand<br />

tegen dagelijks gebruik. De Shellac verstevigt je nagels. Na 2-3<br />

weken kun je bij Salon Uniek terugkomen om de Shellac te<br />

laten verwijderen. We adviseren het altijd om door ons te laten<br />

verwijderen, want wij hebben daar speciale remover voor.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 35


Vervolgens nemen we onze verpleegkundige mee naar Basic<br />

Life. Ditmaal werden we welkom geheten door Annerieke van ’t<br />

Hul - Paanstra, filiaalhoudster van de vestiging in <strong>Barneveld</strong>. Vrij<br />

snel na binnenkomst neemt Annerieke onze winnares mee door<br />

de winkel. Dunya is een herfsttype en daarom gaat men op zoek<br />

naar een kledingset in de herfstkleuren.<br />

Er wordt een outfit gevonden in de kleuren bruin/zwart. Het<br />

is een mooie tuniek van het merk Zoso, gecombineerd met een<br />

zwarte legging met een bruine streep en afgewerkt met een<br />

stoere schoen. Om het geheel iets feestelijker te maken kiest de<br />

verkoopster voor een mooie sjaal. Dunya is duidelijk in haar sas<br />

en is klaar voor de volgende set.<br />

Veel tijd kost het echter niet om weer een prachtig geheel te<br />

vinden. Annerieke komt met een mooie zwarte leren rok van<br />

het merk Donna Due aanzetten. Daarbij een bordeaux rood<br />

t-shirt van Geisha. Gezien de winterperiode met de feestdagen<br />

pakt Annerieke een vest van B.Young. Uiteraard om het geheel<br />

af te kleden draagt Dunya een zwarte panty en hoge hakken,<br />

zeer feestelijk! De kleuren staan Dunya geweldig en helemaal in<br />

combinatie met de make-up. Als snel wordt duidelijk dat dit setje<br />

het beste past bij het thema feestdagen.<br />

Brillen voor iedereen bij Baas Opticiens<br />

Als laatste stap van deze make-over vervolgen we onze weg<br />

naar Baas Opticiens. Daar aangekomen worden we enthousiast<br />

ontvangen door Gideon en Dunja. Een echt ondernemersstel<br />

die de fijne kneepjes van het vak beheersen. Vol enthousiasme<br />

vertelt Gideon over het familiebedrijf wat Baas Opticiens is. Als<br />

9-jarig jongetje liep hij al rond in de winkel om diverse hand en<br />

spandiensten te verrichten. Het familiebedrijf, met vestigingen<br />

in Lienden, Leusden en <strong>Barneveld</strong>, is al meer dan 30 jaar actief in<br />

de branche. Gideon, die samen met Dunja de dagelijkse leiding<br />

heeft in <strong>Barneveld</strong>, heeft in de loop der tijd veel veranderingen<br />

meegemaakt.<br />

De technieken van tegenwoordig om brillen te fabriceren zijn<br />

uniek. Zo heb je nu 3D-geprinte brillen welke ontworpen worden<br />

van het merk Monoqool. Hiervoor is een speciale machine<br />

gemaakt welke in Denemarken staat. De bril bestaat uit 400<br />

lagen en is daardoor ijzersterk. Het geeft geen huidirritaties, is<br />

licht van gewicht en heeft een fantastisch draagcomfort. Naast<br />

de 3D-geprinte brillen vind je tegenwoordig ook veel monturen<br />

welke gemaakt zijn van aluminium en acetaat en titanium. Ook<br />

deze soorten zijn licht van gewicht, wendbaar en hebben een<br />

uitstekend draagcomfort. Je voelt in het dagelijks leven bijna niet<br />

meer dat je een bril draagt.<br />

Als je het hebt over de modetrends op brillengebied antwoordt<br />

36 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Gideon dat dit zeer breed is. ,,Ik heb het idee dat het alleen<br />

maar gekker gaat worden, de markt sluit aan op de wens van de<br />

consument. Er is zoveel diversiteit te vinden in de aangeboden<br />

brillen. Opvallende trends is dat de kleine en ronde monturen<br />

weer terug te zien zijn in het modebeeld.”<br />

Terug naar Dunya. Aan brillen geen gebrek bij Baas Opticiens. De<br />

zaak heeft een grote, afwisselende voorraad dus voor een ieder<br />

wat wils. Zelfs voor Dunya die geen bril draagt. Allerlei modellen<br />

en merken passeren de revue zoals Salt, Monoqool, Silhouette<br />

en Tom Ford. Advies geven staat hoog in het vaandel bij Baas<br />

Opticiens. Bij alle brillen welke gepast worden deze middag is<br />

er continue het advies waarom wel en niet. De uiteindelijke bril<br />

die gekozen wordt voor de make-over is passend voor zowel het<br />

gezicht, de wenkbrauwen en de kleuren van de ogen. Het geheel<br />

ziet er mooi uit.<br />

MAKE-OVER<br />

,,Een heerlijke verwendag!”<br />

Al met al kunnen we spreken van een geslaagde editie van deze<br />

make-over. Veel expertise en advies kwam er voorbij, dankzij de<br />

deelnemende bedrijven. Ook Dunya is tevreden: ,,Het was een<br />

lange dag, maar de make-over is zeker een aanrader voor andere<br />

dames die eens een heerlijke dagje verwend willen worden. Het<br />

is echt een dag voor jezelf. En natuurlijk niet te vergeten al het<br />

advies wat je krijgt. Ik heb hier zeker wat aan gehad en ben blij<br />

met het eindresultaat!”<br />

De Make-over van Dunya Roozendaal is<br />

mede mogelijk gemaakt door Salon Uniek, Basic<br />

Life & Baas Opticiens.<br />

> Salon Uniek<br />

Plantagelaan 61, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 435 454<br />

info@salonuniek.nl<br />

www.salonuniek.nl<br />

Salon Uniek<br />

Hair & More<br />

> Basic Life<br />

Raadhuisplein 50, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 419 886<br />

info@basiclifefashion.nl<br />

www.basiclifefashion.nl<br />

> Baas Opticiens<br />

Jan van Schaffelaarstraat 26, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 414.560<br />

info@baasopticiens.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 37


Smaakvolle vis van ’t Visnet<br />

<strong>Barneveld</strong><br />

Visspeciaalzaak en restaurant ’t Visnet is al sinds 2009 een begrip in <strong>Barneveld</strong> en daaromheen.<br />

Steeds meer mensen ontdekken dat vis niet alleen heel lekker is, maar ook ontzettend gezond.<br />

Vanuit onze speciaalzaak bereiden we iedere dag de lekkerste vis; van gebakken vis tot de met smaak<br />

opgemaakte visschotels.<br />

Het team van ’t Visnet gaat iedere dag<br />

voor absolute kwaliteit. Eigenaar Lambert<br />

benadrukt: “Onze vis is echt heel mooi<br />

en vers en het assortiment is heel breed”.<br />

De vitrine van veertien meter is gevuld<br />

met bekende en minder bekende, soms<br />

zeldzame, vissoorten en wordt regelmatig<br />

aangevuld met nieuwe soorten.<br />

Visschotels<br />

Ze kunnen het hele jaar door besteld<br />

worden maar nemen gretig hun aftrek<br />

tijdens de feestdagen; onze smaakvolle<br />

en gevarieerde schotels. Of het nu gaat<br />

om een borrelschotel, een hapjesschotel<br />

of een heerlijke schotel met salade.<br />

Daarnaast heeft ‘t ‘Visnet ook verse<br />

zalm, haring, paling, tonijnsalade,<br />

sprotfilet en zalmpaté. De schotels zijn<br />

in verschillende groottes te bestellen via<br />

de website of in de winkel. Lambert: “In<br />

<strong>Barneveld</strong> en omgeving worden ze vanaf<br />

€ 25,- gratis bij u thuis bezorgd.”<br />

Viswagen<br />

Naast de visspeciaalzaak heeft ’t Visnet<br />

ook een viswagen. Sinds een aantal jaren<br />

staat deze op zaterdag al in <strong>Barneveld</strong><br />

naast de HEMA. Op woensdag doet deze<br />

daarnaast Wekerom en Uddel aan. Op<br />

donderdag staat deze in Kootwijkerbroek<br />

en op vrijdag op de Harselaar en in<br />

Overberg.<br />

Nieuwe website<br />

Het grootste deel van ons assortiment is<br />

te bekijken op de nieuwe website van ’t<br />

Visnet. Lambert vervolgt: “Op de nieuwe<br />

website is het ook mogelijk om direct een<br />

bestelling te plaatsen. De producten die<br />

het meest besteld worden staan in het<br />

‘Snel bestellen’ menu”.<br />

Maandacties<br />

Wilt u op de hoogte gehouden worden<br />

van de maandelijkse aanbiedingen? Meld<br />

u via de website aan voor de nieuwsbrief!<br />

De maandaanbiedingen worden ook op<br />

Facebook en op de website geplaatst.<br />

> Vispeciaalzaak & Restaurant ’t Visnet<br />

Nieuwstraat 38, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 490 110<br />

info@visnetbarneveld.nl<br />

www.visnetbarneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 39


Koken met Albert Heijn Voorthuizen:<br />

Een mooi wintergerecht met<br />

warme diepe smaken<br />

Het is weer de tijd van het jaar waarbij we het gezellig maken in huis en natuurlijk hoort daar een<br />

mooi wintergerecht bij. Bij de winter en de kerst denk je aan warme diepe smaken en rijk gevulde<br />

stoofpotten.<br />

Daarom deze keer een hoofdgerecht met<br />

daarbij twee bijgerechten die passen in de<br />

winter. Maar ze zullen het ook goed doen<br />

als kerstmaaltijd. Job en Lucette hebben<br />

het volgende bedacht, een rijk gevulde<br />

stampot van Ierse runderlappen, bockbier,<br />

en eekhoorntjesbrood. Daarbij een tarte<br />

tatin van regenboog wortels. Een tarte tatin<br />

is vaak met fruit maar ook met groente kun<br />

je deze omgekeerde taart goed maken. Het<br />

geheel wordt afgemaakt met en puree van<br />

pastinaak met pecannotenpasta.<br />

> Albert Heijn Voorthuizen<br />

Smidsplein 21, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 - 471 662<br />

40 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Bereiden Tarte tatin van<br />

regenboog wortels<br />

1. Verwarm de oven voor op 180 °C.<br />

2. Vet een taartvorm van 24 cm goed in. Je kunt het beste een taartvorm van aardewerk<br />

of silicone gebruiken. Je kunt geen springvorm gebruiken omdat hier het vocht uit gaat<br />

lopen.<br />

3. Schil de wortels en snij ze in dunnen repen. Maak je kleine tarte tatin snij de wortels<br />

dan in plakjes. Smelt de boter in een grote koekenpan op laag vuur. Voeg zodra de boter<br />

begint te bruisen de wortels en rozemarijn toe.<br />

4. Bak ze ongeveer 15 minuten; keer de wortels regelmatig, zodat ze aan alle kanten<br />

bruinen. Blus de wortels af met de balsamico en de maple syrup en laat alles even<br />

karamelliseren. Leg de wortels op de bodem van de taartvorm.<br />

5. Rol het deeg tussen twee vellen bakpapier uit tot een dikte van 5 mm. Snijd hier een<br />

schijf uit die net iets groter is dan de taartvorm. Leg deze op de wortels en stop de<br />

randen in. Snijd een klein kruis in het midden (om de stoom tijdens het bakproces te laten<br />

ontsnappen). Bak de taart 30-35 minuten in de voorverwarmde oven, of tot het bladerdeeg<br />

gerezen en goudbruin is.<br />

6. Leg een groot bord op de vorm en draai de tarte tatin voorzichtig om op het bord.<br />

Serveer hem warm.<br />

7. Wil je kleine tarte tatin maken? Gebruik dan een bakblik voor cup cakes, je maakt dan 12<br />

kleine tarte tatin.<br />

Bereiden Pastinaakpuree<br />

met pecannoten<br />

Schil de aardappels en pastinaak en snij in even grote stukken. Doe in een pan met water<br />

en kook de aardappels en pastinaak gaar. Rooster ondertussen de pecannoten in een<br />

droge koekenpan goudbruin. Hou ongeveer 1 eetlepel achter van de pecannoten en maal<br />

de rest fijn tot een pasta. Blijft de pasta wat te droog doe er dan iets olijfolie bij.<br />

Giet de aardappels en pastinaak af en stoom ze droog. Stamp de aardappels en de<br />

pastinaak fijn of gebruik voor een luchtige puree een pureeknijper. Verwarm de<br />

amandelmelk en roer door de puree.<br />

Voeg niet alles in 1x toe kijk even hoe droog of vochtig de puree wordt. Meng het klontje<br />

boter erdoor en voeg de pecanpasta toe. Breng op smaak met peper en zout. Hak de<br />

achtergehouden pecannoten grof en strooi over de puree.<br />

Stoofpot met Ierse runderlappen<br />

Fruit de uien, knoflook, winterwortel en tomaat op middelhoog vuur aan. Snij de<br />

runderlappen in blokjes van ongeveer 3x3 cm en gril deze ook op middelhoog vuur tot ze<br />

rond om mooi bruin zijn. Blus vervolgens af met het bockbier en de wildfondue. Voeg de<br />

laurier, kruidnagel, aardappelen, en eekhoorntjesbrood toe en laat dit ongeveer 2 tot 3 uur<br />

inkoken op zacht vuur. Breng vervolgens op smaak met paprikapoeder, peper en zout.<br />

Ingrediënten<br />

Tarte tatin<br />

- Regenboog wortel mix ( 600 gr)<br />

- 20 g roomboter<br />

- 3 takjes rozemarijn of<br />

2 tl gedroogde rozemarijn<br />

- 1 el balsamico<br />

- 3 el ahornsiroop<br />

- 1½ mespunt zout<br />

- 250 g bladerdeeg<br />

(kamertemperatuur)<br />

Ingrediënten<br />

Pastinaakpuree<br />

- 600 gr pastinaak<br />

- 300 gr kruimige aardappels<br />

- 75 ml amandelmelk<br />

- 75 gr pecannoten<br />

- Peper en zout<br />

- Klontje roomboter<br />

Ingrediënten<br />

Stoofpot<br />

- 1,5 kg Ierse runderlappen<br />

- 2 uien 3 aardappels<br />

- 500 gram aardappelen<br />

- 1 winterwortel<br />

- 2 tomaten<br />

- 1 teentje knoflook<br />

- 150 ml bockbier<br />

- 300 ml wildfond<br />

- 2 blaadjes laurier<br />

- 3 kruidnageltjes<br />

- Peper en zout<br />

- 2 theelepels paprika poeder<br />

- Olijfolie<br />

- 15 gram eekhoorntjesbrood<br />

KOKEN MET ALBERT HEIJN<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 41


Leven met Scherven<br />

Wanneer je gaat scheiden, overheerst de pijn en het verdriet. Maar ook is er veel onzekerheid. Je<br />

verzandt in een moeras van dingen die je moet regelen. Hoe kom je hierdoor heen? Hoe moet je<br />

nu verder? En wat betekent dit voor je geloof? Voor Anje Slootweg was dit de aanleiding om een<br />

hulpboek op te zetten dat vrouwen helpt in de verwerking van een echtscheiding.<br />

42 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Wat moet je allemaal regelen? Hoe moet je verder met je<br />

leven? Hoe kun je de kinderen het beste helpen in deze<br />

moeilijke periode? Maar ook: wat betekent dit in je relatie<br />

tot God? Slootweg is echtscheidingsadvocaat en mediator<br />

bij BVD advocaten in <strong>Barneveld</strong> en komt in haar praktijk veel<br />

vrouwen tegen die worstelen met deze vragen. Daarom heeft<br />

ze het initiatief genomen voor het handzame informatie- en<br />

verwerkingsboek ‘Leven met scherven’, dat op 7 november jl.<br />

is verschenen. “Ik zie vaak vrouwen, waarvan ik denk dat ze<br />

hulp kunnen gebruiken bij de verwerking van hun scheiding.<br />

De drempel om het gesprek aan te gaan met een psycholoog<br />

of maatschappelijk werker is vaak heel hoog. In dit boek staan<br />

bezinningsvragen, zodat vrouwen hun ervaringen van zich af<br />

kunnen schrijven. Zo willen we ze door dit zware proces heen<br />

loodsen en hen helpen om de scheiding te verwerken.”<br />

Dagboek<br />

‘Leven met scherven’ is een hulpboek, gericht op christelijke<br />

vrouwen. Het boek bestaat uit twee delen: informatie en<br />

verwerking. “De praktische informatie is van mijn hand, vanuit<br />

mijn rol als jurist. Veel vrouwen zien door de bomen het bos niet<br />

meer. Er moet zoveel geregeld worden en ze raken het overzicht<br />

kwijt van wat er allemaal nog moet gebeuren. Het is daarbij een<br />

heel moeilijke en onzekere tijd. Je wereld staat op zijn kop en<br />

je weet niet hoe je toekomst eruit gaat zien. Vaak zijn vrouwen<br />

ook nog de financieel afhankelijke partij. Soms is een man al<br />

opgestapt en heeft hij zijn salaris overgemaakt naar een andere<br />

rekening. Wat nu? Vanuit de praktijk weet ik als advocaat waar<br />

de vragen zitten. In mijn bijdrage zet ik overzichtelijk op een rij,<br />

wat je allemaal moet regelen en wijs ik vrouwen op hun rechten.<br />

Zo krijgen ze praktische informatie over juridische thema’s, zoals<br />

mediation, een ouderschapsplan en de financiën.”<br />

Marian Leenman heeft het deel over verwerking geschreven.<br />

“Leenman is een maatschappelijk werker bij Stichting<br />

Schuilplaats, een christelijke hulpverleningsorganisatie. In haar<br />

verhaal gaat ze niet alleen in op wat de scheiding nu betekent<br />

voor jou en je kinderen, maar ook voor het geloof. Hoe ga je<br />

verder in je verhouding tot God? Het is een soort dagboek<br />

met vragen, waarin je zelf gaat schrijven om je te helpen in het<br />

verwerkingsproces.”<br />

de klassieke uitleg van de Bijbel. Maar het gebeurt wel en alle<br />

kerken worden ermee geconfronteerd. Ik zie in mijn praktijk dat<br />

vrouwen te maken krijgen met onbegrip vanuit hun omgeving.<br />

Vaak hebben ze zelf ook meegekregen dat je niet hoort te<br />

scheiden. Dit levert nog meer schuldgevoel op. Het is een extra<br />

rugzak die ze moeten dragen naast al het leed dat een scheiding<br />

al oplevert. Voor deze vrouwen wil ik heel graag wat betekenen.”<br />

Verwerken<br />

“We hopen dat ons boek helpt bij het verwerken van het<br />

verlies, waarmee je geconfronteerd wordt als gevolg van een<br />

echtscheiding. Het boek helpt vrouwen bij het verwerken op<br />

een hele laagdrempelige en anonieme manier, zonder dat ze bij<br />

bijvoorbeeld een hulpverlener aan tafel moeten zitten”, vertelt<br />

Slootweg. “Het helpt ze om in het oerwoud van alles wat er<br />

geregeld moet worden op een heel eenvoudige en overzichtelijke<br />

manier te lezen wat er moet gebeuren.”<br />

“Hoe eerder je het boek leest in het proces, hoe langer je er wat<br />

aan hebt”, stelt Slootweg. “Het verwerken begint namelijk al op<br />

het moment dat je hoort dat je gaat scheiden of dit zelf besluit<br />

en aan de ander meldt. Dat noemen we de scheidingsmelding,<br />

die, als je man je daarmee confronteert, als een onafwendbaar<br />

iets op je afkomt. Dat verwerken begint al heel vroeg. Het grijpt<br />

ontzettend diep in bij mensen. Daarom vind ik het belangrijk<br />

dat mensen de tijd nemen om hierbij stil te staan. Veel mensen<br />

zijn geneigd om er omheen te gaan, bijvoorbeeld door heel<br />

snel een nieuwe partner te zoeken, zodat de pijn minder wordt<br />

gevoeld Maar je moet eerst door dat dal heen gaan en de situatie<br />

onder ogen zien. Je bent gewoon alleen en scheiden is heel erg<br />

beroerd. Veel vrouwen kom ik tegen die niet kiezen voor hulp,<br />

maar ondertussen ook niet op een normale manier door het<br />

verwerkingsproces gaan. Vroeg of laat kom je jezelf daarin tegen.<br />

Het is belangrijk dat je de tijd neemt om te verwerken en om de<br />

dingen een plek te geven.”<br />

Leven met scherven<br />

Anje Slootweg en Marian Leenman<br />

Uitgeverij Sestra – Royal Jongbloed<br />

Geloof<br />

Waarom is dit boek specifiek voor christelijke vrouwen? “Dat<br />

heeft onder meer te maken met de doelgroep, waarvoor ik werk<br />

, die voor een belangrijk deel bestaat uit christelijke cliënten”,<br />

legt Slootweg uit. “Ik heb daarmee affiniteit en vanuit mijn eigen<br />

christelijke achtergrond begrijp ik de gevoeligheden die leven bij<br />

deze doelgroep over scheiden. Scheiden ligt toch extra gevoelig<br />

bij christenen en eigenlijk is het iets wat niet past op grond van<br />

Het boek is te koop in alle<br />

boekhandels en ook online<br />

verkrijgbaar.<br />

www.bvd-advocaten.nl/slootweg<br />

€ 13,50<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 43


Geniet in het proeflokaal<br />

van Choco & Zo<br />

In het proeflokaal van Choco & Zo maak je te midden van de<br />

chocoladekunstwerken kennis met het assortiment van de beste<br />

foodspecialiteitenwinkel van Nederland 2017, terwijl je geniet van een<br />

goed kopje koffie of verse thee. “We willen mensen laten proeven van<br />

het lekkers dat we hebben.”<br />

Nu de feestdagen in het verschiet liggen,<br />

breken de hoogtijdagen aan voor Choco<br />

& Zo. Alle chocolade maken ze zelf. “We<br />

maken veel chocola op maat,” vertelt<br />

Marc Lagerwerf, “en zijn er goed in om<br />

de vertaalslag te maken van een bedrijf<br />

naar chocolade. Omdat we alles in eigen<br />

keuken maken, hoef je niet meteen grote<br />

hoeveelheden te bestellen. Één is ook al een<br />

bestelling.” Choco & Zo onderscheidt zich<br />

door anders te zijn dan de gevestigde orde.<br />

“Wij bepalen alles zelf en doen waarin we<br />

goed zijn. Dit jaar is dat bekroond en zijn<br />

we de beste van Nederland geworden. Dat is<br />

echt heel bijzonder.”<br />

In het proeflokaal kun je heerlijk zitten met<br />

een goede kop koffie of verse thee. “Elke<br />

klant krijgt een plankje met lekkers uit de<br />

winkel om te proeven. Mensen genieten<br />

meer van koffie en thee”, vertelt Christa<br />

Lagerwerf, die is opgeleid tot barista. “We<br />

hebben een koffiekar en als Barista Christa<br />

kun je ons inhuren voor bijvoorbeeld<br />

personeelsfeesten, bruiloften en winterfairs.<br />

Met Candlelight gaan we ook naar buiten<br />

met de kar om lekkere koffie te maken.”<br />

> Choco & Zo<br />

Langstraat 19, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 40 00 26<br />

info@choco-en-zo.nl<br />

www.choco-en-zo.nl<br />

44 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


‘Persoonlijker kunnen we het niet<br />

printen’<br />

“Ze verklaarden ons allemaal voor gek dat we met onze printservice begonnen. Copyshops vielen ten<br />

slotte met bosjes om.” DSB Printservice is nog maar anderhalf jaar jong, maar de printers draaien al<br />

vol gas in het gloednieuwe pand op de Bellstraat.<br />

Na een lange en heftige ziekteperiode kreeg<br />

Lewis Sedam het idee om voor zichzelf te<br />

beginnen. Zijn vader Mark had ooit een<br />

printbedrijf en de appel viel niet ver van<br />

de boom. Met veel doorzettingsvermogen<br />

en een flinke dosis wilskracht startte hij<br />

middenin zijn revalidatieproces met zijn<br />

vriendin Chantal Pieper DSB Printservice.<br />

“Hij bediende de computer met een<br />

schroevendraaier in zijn mond en met zijn<br />

linkerhand, terwijl hij rechts is”, vertelt<br />

Chantal. “Hij had een enorme motivatie om<br />

niet in die rolstoel te blijven zitten.”<br />

In rap tempo groeide het bedrijf uit zijn<br />

voegen en trok het stel bij de ouders van<br />

Lewis in met de printers. Zijn ouders<br />

Mark en Riet besloten zich bij het bedrijf<br />

te voegen. Mark verzorgt de opmaak en<br />

onderhoudt het klantcontact, Lewis beheert<br />

de printers, Riet is de vliegende keep en<br />

Chantal doet de administratie en houdt de<br />

database bij. “Ieder heeft zijn eigen kracht.<br />

Een jaar lang werkten we in de schuur, in<br />

de aanbouw en in de woonkamer van mijn<br />

schoonouders. Dat ging echt niet meer. We<br />

moesten een keuze maken en zo zijn we<br />

terecht gekomen in dit gloednieuwe pand op<br />

de Bellstraat. Het is echt heel hard gegaan.”<br />

“De leveranciers verklaarden ons voor gek<br />

toen we een copyshop begonnen”, vertelt<br />

Mark. “Maar we hadden duidelijk voor ogen<br />

waar we naar toe wilden. Iedere copyshop<br />

kan printen, vouwen en het in een envelopje<br />

doen. Wij maken bijzondere en persoonlijke<br />

dingen. Onze kracht is onze database. We<br />

hebben duizenden adressen van bedrijven in<br />

diverse gemeentes waaronder <strong>Barneveld</strong> en<br />

Nijkerk en het klopt voor 90 procent.”<br />

Chantal is er bijna fulltime mee bezig om<br />

alle data kloppend te houden. “Naast namen<br />

en adressen, hebben we geboortedata en<br />

foto’s van de ondernemer en foto’s van de<br />

bedrijfspanden. Bedrijven mogen gebruik<br />

ervan maken voor een mailing, maar we<br />

geven hem nooit uit handen. Als je een brief<br />

krijgt met geachte heer/mevrouw erop,<br />

dan heeft het geen attentiewaarde. Staan je<br />

voornaam en achternaam erop, dan maak<br />

je het sneller open. Hoe persoonlijker, hoe<br />

beter.” Bij DSB Printservice hoef je niet in<br />

grote oplages te bestellen. “Één is ook goed.<br />

Wij maken een persoonlijk relatiegeschenk,<br />

waarbij iedere klant zijn eigen naam erop<br />

krijgt.”<br />

Ook voor particulieren is DSB Printservice<br />

geen onbekende meer voor bijvoorbeeld<br />

geboortekaartjes en trouwkaarten. We<br />

hebben sinds kort een lasersnijder, waarmee<br />

we de meest bijzondere dingen kunnen<br />

maken. Hoe gekker, hoe beter, als het aan<br />

Mark ligt. “Ik kan niet wachten tot een klant<br />

ons uitdaagt voor iets heel bijzonders. Daar<br />

zijn we echt naar op zoek, dat houdt ons<br />

scherp.”<br />

Heb je een bijzonder idee voor een<br />

geboortekaartje, een trouwkaartje of iets<br />

heel anders? Iets wat compleet out-ofthe-box<br />

is? Neem contact op met DSB<br />

Printservice. Ze steken graag de handen<br />

voor je uit de mouwen.<br />

> DSB Printservice<br />

Bellstraat 39, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 769 003<br />

info@dsbprintservice.nl<br />

www.dsbprintservice.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 45


Metamorfose voor Dijkje <strong>Barneveld</strong><br />

Het Dijkje is een belangrijke schakel in het dorp, maar krijgt nog niet de aandacht die het<br />

verdient. Dat is de reden geweest voor de gemeente, de <strong>Barneveld</strong>se middenstandsvereniging<br />

en de vastgoedeigenaar om actie te ondernemen en de winkelstraat te voorzien van een heuse<br />

metamorfose.<br />

Juweliers, restaurants,<br />

kinderkledingwinkels, een kledingwinkel,<br />

een brillenwinkel, een bijouzaak, een<br />

kapper, een kunstzaak: het Dijkje heeft<br />

zoveel te bieden, maar wordt nogal eens<br />

over het hoofd gezien. Daarom is ervoor<br />

gekozen om de winkelstraat een impuls te<br />

geven, zodat hij de uitstraling krijgt die hij<br />

verdient.<br />

Winkelachtje<br />

Mede-eigenaresse van Shoeby <strong>Barneveld</strong><br />

en bestuurslid van de <strong>Barneveld</strong>se<br />

Middenstands Vereniging Addy Kamphorst<br />

is blij dat het Dijkje aantrekkelijker gemaakt<br />

wordt. “De gemeente wil creëren dat<br />

het winkelend publiek in <strong>Barneveld</strong> een<br />

zogenoemd winkelachtje loopt. Het Dijkje is<br />

daarin een belangrijke schakel”, vertelt ze.<br />

“Het is de verbinding tussen de Nieuwstraat<br />

en de Jan van Schaffelaarstraat en het<br />

moet duidelijker worden dat het ook een<br />

volwaardige winkelstraat is.”<br />

“Stap één om dat te realiseren is dat het<br />

Dijkje vanaf nu loopgebied is”, vertelt Addy.<br />

“Er komen fietsrekken, zitbankjes en meer<br />

groen in het straatbeeld. Een hoofdrol in de<br />

metamorfose is weggelegd voor de Jan van<br />

Schaffelaar. Dat is toch een soort boegbeeld<br />

van <strong>Barneveld</strong>. Beeldhouwer Jan-Carel<br />

Koster heeft een sculptuur gemaakt van de<br />

historische held. Het beeld wordt geplaatst<br />

op een bankje bij de ingang vanaf de<br />

Nieuwstraat en moet het winkelend publiek<br />

naar het Dijkje gaan trekken. Al zittend<br />

op het bankje kun je dan bijvoorbeeld een<br />

selfie maken met Jan. Bij het beeld komt<br />

ook een waterpunt, waar mensen water<br />

kunnen tappen.”<br />

We horen erbij<br />

“De bouw is heel netjes verlopen. Het is<br />

mooi om te zien hoe zo’n proces in zijn<br />

werk gaat. Er komt zoveel bij kijken, het is<br />

onvoorstelbaar”, vindt Addy. “Het Dijkje is<br />

een aantrekkelijke en gezellige winkelstraat,<br />

waarvan ik hoop dat mensen hem graag<br />

meenemen in hun winkelroute en dat het<br />

niet langer slechts een doorsteek is. Ik hoop<br />

dat we nu voor vol worden aangezien. We<br />

horen echt bij het centrum van <strong>Barneveld</strong><br />

Centrum.”<br />

46 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


zijn kansen door naar de toren van de kerk<br />

te vluchtten?) en biedt voorbijgangers de<br />

gelegenheid om even met Jan op de foto te<br />

gaan.<br />

Centrum<br />

Het vernieuwde Dijkje is een aanwinst voor<br />

het centrum van <strong>Barneveld</strong> en draagt ertoe<br />

bij dat het nóg leuker is om in <strong>Barneveld</strong> te<br />

shoppen. Zeker in de komende feestmaand<br />

als het centrum dé shoplocatie van<br />

<strong>Barneveld</strong> en omgeving is.<br />

Het Dijkje in <strong>Barneveld</strong><br />

Oud en nieuw gaan hier hand in hand<br />

Op vrijdag 24 november 2017 is het zover. Dan wordt het Dijkje, de<br />

verbinding tussen de Nieuwstraat en de Jan van Schaffelaarstraat,<br />

officieel geopend. De afgelopen maanden is met man en macht<br />

gewerkt om het Dijkje een nieuwe uitstraling te geven.<br />

De gemeente <strong>Barneveld</strong>, de <strong>Barneveld</strong>se<br />

Middenstands Vereniging en Centrum<br />

Ontwikkeling <strong>Barneveld</strong> zijn overigens<br />

alweer aan het nadenken over nieuwe<br />

ontwikkelingen die de komende maanden<br />

worden voorbereid en uitgevoerd om<br />

het centrum van <strong>Barneveld</strong> aantrekkelijk<br />

te houden. Hangende eieren boven de<br />

winkelstraten en informatiebordjes op<br />

historische panden zijn twee van de in<br />

het oog springende ontwikkelingen die<br />

de komende periode verder worden<br />

voorbereid.<br />

<strong>Barneveld</strong>. Verrassend. Vertrouwd. Veluws.<br />

Jan van Schaffelaar speelt een belangrijke<br />

rol in het nieuwe Dijkje: een nieuw beeld<br />

markeert straks de entree vanaf de<br />

Nieuwstraat en in een natuurstenen band is<br />

het verhaal van de volksheld gegraveerd.<br />

Het Dijkje – zo concludeerden de gemeente<br />

en de winkeliers die aan het Dijkje zijn<br />

gevestigd - functionereerde niet zoals<br />

bedoeld. Oorspronkelijk was het idee<br />

om het Dijkje de spilverbinding te laten<br />

zijn tussen de Jan van Schaffelaarstraat<br />

en de Nieuwstraat als onderdeel van het<br />

winkelachtje. Door verschillende oorzaken<br />

kreeg het Dijkje niet díe functie die het<br />

zou moeten hebben. Daarom besloten<br />

de gemeente, de vastgoedeigenaren, de<br />

winkeliers, de bewoners, de <strong>Barneveld</strong>se<br />

Middenstands Vereniging en Centrum<br />

Ontwikkeling <strong>Barneveld</strong> om de handen<br />

inéén te slaan en voor het Dijkje een nieuw<br />

ontwerp te maken dat ervoor zou moeten<br />

zorgen dat er méér bezoekers door het<br />

Dijkje zouden lopen.<br />

Jan van Schaffelaar<br />

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe<br />

ontwerp is beleving. Zo is een watertappunt<br />

aangebracht in het Dijkje, sieren twee grote<br />

banken met groen de openbare ruimte<br />

en vormt een nieuw beeld van de lokale<br />

volksheld Jan van Schaffelaar de entree van<br />

het Dijkje. Het verhaal van Jan is ook terug<br />

te vinden in een natuurstenen band in het<br />

deel van het Dijkje vanaf, hoe kan het ook<br />

anders, de Jan van Schaffelaarstraat.<br />

Het nieuwe beeld van Jan van Schaffelaar<br />

is gemaakt door Jan Carel Coster. Het<br />

beeld toont een zittende Jan (moest hij<br />

even uitrusten vanwege de Hoeken die<br />

jacht op hem maakten? Of overdacht hij<br />

> Kijk op www.barneveldcentrum.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 47


‘Klanten volledig op hun gemak<br />

stellen’<br />

Livera wil vrouwen gelukkiger maken door te laten zien dat mooie, verleidelijke en functionele<br />

bodyfashion voor iedere vrouw bereikbaar is. ‘Voor ieder figuur en elk moment.’<br />

‘De meeste klanten komen hier doelgericht<br />

binnen. Ze zijn specifiek op zoek naar<br />

bijvoorbeeld een BH’, legt Retailmanager<br />

Christa Bekooij uit. Het merendeel<br />

verlaat de winkel dan ook met nieuwe<br />

lingerie. Dat kan zomaar iets anders<br />

zijn dan ze verwachtten. ‘Het is aan ons<br />

te achterhalen wat klanten mooi en<br />

comfortabel vinden. Wat de één mooi en<br />

comfortabel vindt, kan voor de ander juist<br />

weer helemaal anders zijn.’<br />

Persoonlijk advies<br />

Zeker voor ondermode geldt: over smaak<br />

valt niet te twisten. Doordat Livera een<br />

breed assortiment aan merken heeft, zit er<br />

volgens Shopmanager Mariska Lagerweij<br />

voor elke vrouw mooie en passende<br />

lingerie bij. ‘We passen alle modellen zelf<br />

door, zodat we precies weten wat we<br />

verkopen. En we aan elke vrouw goed<br />

advies kunnen geven.’ Christa vult aan:<br />

‘Daarom is het zo belangrijk dat we een<br />

goede mix aan medewerkers hebben. Onze<br />

vijf medewerkers verschillen in leeftijd én<br />

in pasvorm. Zo is er altijd iemand aan wie<br />

de klant zich kan identificeren. ‘<br />

Klantcontact<br />

De verkopers maken voor elke klant tijd<br />

zodat zij een persoonlijk advies ontvangt.<br />

Mariska: ‘Als de man mee is, bieden we<br />

hem een kopje koffie aan. Zodat zijn<br />

vrouw de tijd heeft om rustig te passen.<br />

Door het product is het klantcontact<br />

heel persoonlijk. Daardoor krijgen we<br />

regelmatig ook hele persoonlijke verhalen<br />

te horen. We vinden het belangrijk dat<br />

onze klanten zich bij ons in de winkel<br />

volledig op hun gemak voelen.’<br />

Nieuw merk<br />

Livera heeft een diversiteit aan merken.<br />

Sinds vorig jaar biedt de winkel ook<br />

het scandinavische merk Femilet aan.<br />

Bekend om de zachte, comfortabele<br />

materialen zoals bamboe in de nachtmode.<br />

‘Binnenkort krijgen we ook Femilet<br />

lingerie. Deze lingerie heeft de perfecte<br />

pasvorm en gaat hand in hand met een<br />

goed ontwerp. Functionaliteit wordt<br />

gecombineerd met verleidelijk kant en<br />

vrouwelijke details. In 2018 verwachten we<br />

ook de eerste Femilet badmode collectie.<br />

Daarnaast hebben we in onze winkels<br />

ook de merken Chantelle en Passionata.<br />

Deze Franse merken zijn weer een stuk<br />

verfijnder. In Frankrijk is de uitstraling van<br />

lingerie erg belangrijk. Dat zie je duidelijk<br />

terug in deze collectie.’<br />

Het merk Livera wordt daarentegen door<br />

eigen stylistes van Livera ontworpen.<br />

‘Deze collectie wordt gedurende het<br />

modeseizoen uitgeleverd. De collectie<br />

speelt in op de modetrends en is meer<br />

toegespitst op de Nederlandse vrouw.’<br />

Christa en Mariska vertellen dat er in het<br />

algemeen qua materialen en pasvormen<br />

steeds meer keuze is voor vrouwen. ‘Een<br />

voorbeeld van zo’n nieuwe ontwikkeling is<br />

de spacer cup. ‘Dat is een voorgevormde<br />

BH, die door het materiaal beter ademt. En<br />

daardoor extra comfortabel zit.’<br />

Gelukkig maken<br />

In deze feestmaanden maakt Livera haar<br />

lingerie nog wat verleidelijker. ‘We pakken<br />

extra mooi in of we doen er een cadeautje<br />

bij.’ Niet zonder reden. ‘Als klanten<br />

thuiskomen, moeten ze nog steeds een<br />

glimlach op hun gezicht hebben. Ons doel<br />

is elke vrouw gelukkig maken. Daar gaan<br />

we elke dag voor.’<br />

> Livera <strong>Barneveld</strong><br />

Jan van Schaffelaarstraat 32, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 401 811<br />

www.livera.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 49


Reuring op de <strong>Barneveld</strong>se<br />

woningmarkt<br />

Duizenden euro’s boven de vraagprijs bieden om zeker ervan te zijn dat niemand je droomhuis voor<br />

je neus wegkaapt. Overbieden, het is geen unicum op de <strong>Barneveld</strong>se woningmarkt. Er is weinig<br />

aanbod en de vraag loopt op, waardoor er schaarste is en de huizen die te koop staan als warme<br />

broodjes over de toonbank gaan.<br />

50 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Waar kopers nog maar een paar jaar geleden afwachtend waren, gaat<br />

het nu rap op de woningmarkt in <strong>Barneveld</strong>. “Voorheen wilden mensen<br />

eerst hun huis verkopen, voordat ze iets nieuws kochten. Anders liep<br />

je het risico twee huizen te bezitten, inclusief de dubbele lasten. Nu<br />

willen mensen eerst kopen voor ze hun huidige woning verkopen en<br />

bieden ze niet zelden boven de vraagprijs, omdat ze niet het risico<br />

willen lopen met lege handen te staan.” Arno Koudijs van Koudijs<br />

Makelaars & Taxateurs en Erik Roelofs, financieel adviseur bij Rabobank<br />

Gelderse Vallei melden dat er volop reuring is op de <strong>Barneveld</strong>se<br />

huizenmarkt.<br />

Sentiment<br />

De verkoper domineert de markt, waar even geleden de koper het<br />

nog voor het zeggen had. Situaties waarin boven de vraagprijs wordt<br />

geboden of waarin mensen bieden terwijl ze het huis nog niet eens<br />

hebben gezien, zijn geen unicum, volgens Koudijs. “Door de schaarste<br />

op de <strong>Barneveld</strong>se woningmarkt denken mensen bij wijze van spreken<br />

nog korter na over de beslissing van de aankoop van een woning, dan<br />

over de aankoop van een nieuw pak. Dat is ongezond. We krijgen zelfs<br />

telefonisch biedingen, maar een bod zonder bezichtiging accepteren<br />

we niet. Je kunt niet iets kopen zonder het gezien te hebben. Woningen<br />

gaan soms weg ruim boven de vraagprijs, iets wat een jaar geleden nog<br />

ondenkbaar was. Doordat er zo weinig aanbod is, zijn er mensen die al<br />

een paar keer hun neus gestoten hebben. Ze bieden dan meer dan de<br />

vraagprijs, zodat een huis niet nog een keer aan hun neus voorbij gaat.<br />

Wat kost nou die tienduizend euro meer? Die 35 euro extra per maand<br />

betaal ik wel per maand, denken ze dan.”<br />

Hoe komt het dat de markt gespannen is? “Het is een samenloop<br />

van omstandigheden. Naast de duidelijke factor van de lage<br />

hypotheekrente speelt sentiment wellicht een rol. Vorig jaar was de<br />

rente immers bijna net zo laag als nu en was de woningmarkt heel<br />

anders. De verwachting is dat de hypotheekrente zal stijgen en dat kan<br />

het gevoel geven dat je nu actie moet ondernemen. Als het over een<br />

jaar viertiende hoger is, dan scheelt je dat zo tachtig euro per maand.<br />

Nu tienduizend euro meer bieden, kan dan voordeliger zijn.” Door de<br />

lage rentes is het ook een slim moment om de stap te maken, stelt<br />

Roelofs. Regelmatig komt hij situaties tegen, waarbij mensen zelfs een<br />

grotere woning krijgen tegen lagere maandlasten. “Laatst adviseerde<br />

ik een stel dat van een rijwoning naar een hoekwoning verhuisde en<br />

bijna vijfhonderd euro per maand voordeliger uit was. Als je zo’n plaatje<br />

uitrekent, gaan mensen euforisch de deur uit. Met als gevolg dat ze<br />

sneller meer bieden, omdat die laatste tienduizend euro niet meer zo<br />

spannend is.”<br />

Starters de dupe<br />

“Starters zijn de dupe van de huidige situatie. Door strikte regelgeving<br />

krijgen zij het bij de bank financieel bijna niet rond of je moet een dijk<br />

van een inkomen hebben voor een huis in dit gebied”, vertelt Roelofs.<br />

“In 2018 mag je nog maar 100 procent lenen, dus je moet ook nog een<br />

zak eigen geld inbrengen. Stel je voor dat een woning is getaxeerd op<br />

260.000 euro en jij hebt hem gekocht voor 270.000 euro, dan gaat<br />

de bank uit voor 100 procent van 260.000 euro. Dat houdt in dat je<br />

de laatste tienduizend zelf moet betalen plus de kosten koper. Dat<br />

is veel geld voor een starter en dan heb je het nog niet eens over<br />

verbouwingskosten.”<br />

“Daarom zie je dat courante woningen in trek zijn”, vult Koudijs aan.<br />

“Een verbouwing volledig meefinancieren is geen optie meer, daarvoor<br />

heb je eigen geld nodig. Woningen die netjes zijn afgewerkt en waaraan<br />

je niet veel hoeft te verbouwen, brengen doorgaans dan ook meer op<br />

dan woningen waaraan veel moet gebeuren.”<br />

Roelofs raadt starters een kosteloos oriëntatiegesprek aan om te<br />

kijken wat mogelijk is. “Het is een lastige markt voor starters. Het<br />

aanbod Koopgarantwoningen is schaars en het aantal inschrijvingen<br />

hoog. Dan heb je nog de starterslening, maar in die klasse is hier<br />

weinig te koop. Vroeger konden ouders borg staan, maar ook daaraan<br />

zitten nu veel haken en ogen. Schenken is wel een goede oplossing.<br />

Ouders doen bijvoorbeeld een hypotheekophoging van vijftigduizend<br />

euro. Vaak hebben ouders overwaarde en die mogen ze wegzetten<br />

tegen de huidige lage hypotheekrente. De maandlasten veranderen<br />

nagenoeg niet vanwege de lage rente en ze helpen hun kinderen door<br />

vijftigduizend euro te schenken voor een woning. Verder biedt de<br />

gemeente voordelige nieuwbouwwoningen. Daarop is echt een run.<br />

In de financiering voor nieuwbouw zijn er ook nog mogelijkheden<br />

om extra te lenen. Als de nieuwbouwwoning voldoet aan het A++<br />

energielabel, mag je negenduizend euro meer lenen ten opzichte van<br />

de norm als je gezamenlijk brutojaarinkomen hoger is dan 33.500 euro.<br />

Nog meer mag je lenen als je start met nul op de meter, maar dat kom<br />

je in de praktijk nog niet veel tegen.”<br />

Senioren<br />

Voor senioren is het eveneens een lastige markt, vertelt Koudijs.<br />

“Er zijn bar weinig seniorenwoningen. Je ziet mensen die echt wat<br />

willen, maar niet kunnen slagen. Als er wat is, is het snel weg en door<br />

schaarste lopen de prijzen behoorlijk op. In de toekomst komen er<br />

meer mogelijkheden. Zo is er in de nieuwe wijk Bloemendal ruimte<br />

voor seniorenwoningen.” Voor senioren zijn sinds kort wel financiële<br />

oplossingen, stelt Roelofs. “Sommige AOW’ers hebben weinig<br />

spaargeld, maar wel een lage en aflossingsvrije hypotheek. Rabobank<br />

heeft onlangs een seniorenhypotheek geïntroduceerd, waarmee ze de<br />

hypotheek aflossingsvrij mogen meenemen, zodat een nieuwe, kleinere<br />

woning realiseerbaar is. Je stopt een groot gedeelte van de overwaarde<br />

erin en je mag er een deel uithalen om van te leven.”<br />

Toekomst<br />

“De markt heeft de afgelopen tijd een enorme vlucht genomen.<br />

Voorspellen hoe de markt de komende maanden zal reageren, is niet te<br />

zeggen”, besluit Koudijs. “Als makelaars volgen wij de markt en bepalen<br />

we niet wat er gebeurt. Voorlopig blijft het in elk geval snel schakelen.”<br />

COVER-STORY<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 51


Binnenkort in het Schaffelaar theater<br />

Rhythm of the Dance<br />

Christmas Special<br />

Geniet van een ‘fantastisch spektakel’, van<br />

een avond vol opzwepende dans en muziek.<br />

‘Rhythm of the Dance’ trok in de afgelopen<br />

16 jaar al meer dan 12 miljoen toeschouwers<br />

uit 51 verschillende landen, verdeeld over<br />

vier continenten. Beleef deze dynamische<br />

Ierse dansshow met getalenteerde musici,<br />

virtuoze vocalisten en onvermoeibare<br />

danser(es)s(en). Een meeslepend<br />

dansspektakel, geheel in kerstsfeer. Deze<br />

succesvolle voorstelling staat voor een<br />

weergaloos avondje uit, om u te warmen in<br />

de donkere dagen van het jaar.<br />

Vrijdag 15 december 2017 / 20.00 uur /<br />

Koninklijke BDU zaal / € 32,50<br />

Kiev Koor Credo<br />

Loepzuivere, betoverende, gewijde<br />

koorzang uit de Oekraine, geworteld in<br />

de Oosters orthodoxe en Byzantijnse<br />

geschiedenis. Het Kiev Koor Credo bestaat<br />

uitsluitend uit professionele muzikanten.<br />

Het repertoire van het koor bestaat uit<br />

a capella muziek van de 16e-21e eeuw,<br />

volksmuziek en stukken van het genre<br />

cantate-oratorium, die worden uitgevoerd<br />

in samenwerking met de beste orkesten van<br />

het land. Tijdens het uitvoeren van gewijde<br />

muziek streven deze koor-kunstenaars naar<br />

de hoogste artistieke eenheid waarin de<br />

warmte en spiritualiteit centraal staat.<br />

Zaterdag 16 december 2017 / 20.00 uur /<br />

Koninklijke BDU zaal / € 27,50<br />

Rocking Around The Christmas<br />

Tree. René Shuman & Angel-Eye<br />

Gaan Kerstmis en rock-‘n-roll samen?<br />

Jazeker, zo bewijzen René Shuman en<br />

Angel-Eye met ‘Rocking Around The<br />

Christmas Tree’, een hartverwarmend<br />

concert in koude dagen. Kerst en rock-<br />

‘n-roll hebben gemeen dat ze een feelgood-gevoel<br />

oproepen en dus bent u in<br />

goede handen bij Mr. & Mrs. Rock-‘n-Roll.<br />

Met muziek van helden als Roy Orbison,<br />

Elvis Presley en The Everly Brothers,<br />

geserveerd door een uitgebreid showorkest<br />

van blazers, dansers en violen, de<br />

vliegensvlugge pianovingers van Angel-Eye<br />

en virtuoos gitaarwerk van René, ontstaat<br />

een gezellig feestje met de nodige pepers.<br />

Da’s weer eens wat anders dan ‘Jingle Bells’.<br />

Vrijdag 22 december 2017 / 20.00 uur /<br />

Koninklijke BDU zaal / € 44,50<br />

Nieuwjaarsconcert<br />

Een nieuw jaar begint met een mooi<br />

klassiek concert. Dirigent Jan Gerrit<br />

Adema zorgt er samen met het <strong>Barneveld</strong>s<br />

Philharmonisch Orkest voor dat u 2018 met<br />

prachtige klassieke klanken begint. Het<br />

Schaffelaartheater en De Harmonie werken<br />

voor dit concert samen met Ladies’ Circle<br />

<strong>Barneveld</strong>. De Ladies’ Circle zet zich in 2018<br />

onder andere in voor Make-A-Wish.<br />

Make-A-Wish<br />

De Make-A-Wish Foundation zet zich in<br />

voor kinderen met een levensbedreigende<br />

ziekte. Jaarlijks vervult Make-A-Wish<br />

Nederland ruim 500 liefste wensen van<br />

kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar<br />

met een levensbedreigende ziekte. En dit<br />

prachtige goede doel is gekozen voor het<br />

Nieuwjaarsconcert 2018. Van elk verkocht<br />

kaartje gaat een bijdrage naar het goede<br />

doel en u draagt € 10,- bij als u het High<br />

Wine arrangement reserveert.<br />

<strong>Barneveld</strong> Philharmonisch Orkest<br />

Het <strong>Barneveld</strong>s Philharmonisch Orkest<br />

brengt u een gevarieerd klassiek<br />

programma vanaf 20.00 uur. Verdi’s<br />

ouverture ‘Giovanna d’Arco’ vormt het<br />

openingswerk, gevolgd door onder andere<br />

Fantasy Variations en Pavane van Fauré. Als<br />

kers op de taart zingt Esther Croezen een<br />

aantal <strong>nummer</strong>s met het orkest.<br />

Zaterdag 20 januari 2018 / 20.00 uur /<br />

Koninklijke BDU zaal / Concert: € 17,50 /<br />

High Wine: € 22,-<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 53


Qashqai 2018: De slimme en<br />

stijlvolle SUV<br />

Nissan heeft haar populaire crossover vernieuwd en verbeterd.<br />

Niet alleen gaat de styling erop vooruit, de Qashqai 2018 kent ook<br />

tal van innovatieve technologische features. “Aan alles is gedacht<br />

bij de vernieuwing van de geliefde Qashqai”, vertelt Jan Kleijer van<br />

Nissan Van Laar.<br />

AUTOMOTIVE<br />

“Het design van de crossover is aangescherpt<br />

en het interieur kent een verhoogde<br />

kwaliteitsbeleving. Denk aan luxe details in<br />

de afwerking en aan lederen bekleding voor<br />

een mooie uitstraling en een comfortabele<br />

zit. Als knipoog naar de racewereld is het<br />

stuurwiel aan de onderzijde afgeplat. Dat<br />

maakt het prettiger sturen en de instap te<br />

vergemakkelijken.<br />

De nieuwe voorzieningen en moderne<br />

technologische snufjes beloven meer<br />

veiligheid en comfort, aldus Kleijer. “Zo is<br />

de Qashqai voorzien van het hoogwaardige<br />

Bose-audiosysteem. De elektrische stoelen<br />

en spiegels worden automatisch op jou<br />

afgestemd, zodra je plaatsneemt achter het<br />

stuur; ideaal als je samen de auto gebruikt. De<br />

koplampen draaien mee in de bochten, zodat<br />

je constant geniet van optimale verlichting.<br />

De auto beschikt over veiligheidssystemen<br />

rondom en een dodehoekdetectie, ook voor<br />

bewegende objecten. Vanaf volgend jaar voegt<br />

Nissan zelfs het propilot-systeem toe, wat<br />

de Qashqai in staat stelt om op de snelweg<br />

autonoom te rijden.”<br />

De nieuwe Qashqai is te bewonderen in de<br />

showroom bij Van Laar, die de populaire<br />

crossover in verschillende combinaties uit<br />

voorraad levert. Bij Van Laar vind je ook<br />

een mooi assortiment van jong gebruikte<br />

Qashqai’s. Kijk op de website voor een<br />

totaaloverzicht.<br />

> Nissan Van Laar<br />

Kerkstraat 32, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 – 471 508<br />

info@vanlaarautos.nl<br />

www.vanlaarautos.nl<br />

Profile Car & Tyreservice<br />

<strong>Barneveld</strong> zit niet stil<br />

Met ruim 35 jaar ervaring weet Tom Boonman als<br />

geen ander wat er speelt binnen de autobranche. Maar<br />

dat betekent niet dat de Profile Car & Tyreservice<br />

<strong>Barneveld</strong>-eigenaar stilzit. ‘Onze nieuwste toepassing<br />

is een bandenscan. Profile heeft deze techniek een paar<br />

maanden terug uit Amerika naar Nederland gehaald. We<br />

zijn dus de eerste en enige in de regio.’<br />

Vol trots vervolgt Boonman. “Een<br />

bandenscan is de volgende stap voor<br />

onze carservice. Hoe het werkt? Met een<br />

handlezer scannen onze monteurs de<br />

banden. Vervolgens rolt er een uitgebreide<br />

analyse uit de printer. Daarop zie je hoe<br />

de profielen ervoor staan en of de band<br />

scheef is afgeslepen. Aan de hand van de<br />

bandenscan kunnen we bij Profile Car &<br />

Tyreservice een passend advies geven. Veel<br />

nauwkeuriger dan de concurrentie.”<br />

Van APK tot verhuur<br />

Niet alleen met hun bandenscan, maar op<br />

alle vlakken probeert Carservice <strong>Barneveld</strong><br />

zich te onderscheiden van de rest. Met<br />

resultaat, want van particulieren tot de<br />

zakelijke markt tot zelfs de rallysport.<br />

Iedereen weet Tom inmiddels te vinden.<br />

“We proberen in te spelen op de vragen<br />

die ons team hoort. Zo verhuren we sinds<br />

een jaar ook bedrijfswagens. Bijvoorbeeld<br />

voor een verhuizing. Of bedrijven die<br />

een bestelwagen nodig hebben voor<br />

bijvoorbeeld een beurs of evenement, maar<br />

zelf geen bus hebben. Er staat zelfs een<br />

bakwagen met laadlift in ons wagenpark.<br />

Uniek voor <strong>Barneveld</strong>se begrippen!”<br />

> Profile Car & Tyreservice<br />

Carservice <strong>Barneveld</strong><br />

Energieweg 12-18, <strong>Barneveld</strong><br />

www.carservice-barneveld.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 55


<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> en Garage Top<br />

verloten een set winterbanden<br />

Wilt u kans maken op een set winterbanden? Het enige<br />

wat u hoeft te doen is WIN (spatie) <strong>Barneveld</strong> te sms’en<br />

naar 7733.<br />

Hoe werkt het precies?<br />

Wilt u mee doen om deze set winterbanden te winnen<br />

dan zult u eenmalig een sms moeten sturen naar 7733,<br />

met als bericht WINNEN (spatie) BARNEVELD, uw<br />

mobiele telefoon<strong>nummer</strong> wordt dan uw virtueel lot.<br />

Sms’en kan slechts eenmalig! Op de door u gestuurde<br />

sms krijgt u van ons een sms terug dat u zich heeft<br />

aangemeld. U meldt hiermee uw <strong>nummer</strong> aan. Uit alle<br />

<strong>nummer</strong>s kiezen wij op 15 december één <strong>nummer</strong> uit.<br />

Na de verloting op 15-12-2017 worden alle <strong>nummer</strong>s<br />

welke hebben deelgenomen gewist.<br />

De winnaar<br />

De winnaar wordt gebeld en bekend gemaakt via www.barneveld360.nl.<br />

De uitreiking van de prijs wordt middels een interview + foto vast gelegd bij<br />

Garage Top.<br />

WINNEN<br />

(SPATIE)<br />

BARNEVELD<br />

NAAR<br />

7733<br />

De voorwaarden<br />

SMS eenmalig WINNEN (spatie) BARNEVELD naar 7733. Het betreft een eenmalige SMSdienst:<br />

kosten € 1.50 per ontvangen bericht. Een retour bericht per SMS. Exclusief de<br />

kosten van het gebruik van uw mobiele telefoon. De actie sluit op 15-12-2017.


» Audi e-tron quattro - 2018 » Audi e-tron Sportback - 2019 » Volkswa<br />

Tekst: Thijs Tomassen<br />

Pon Dealer <strong>Barneveld</strong> in ‘stroomversnelling’<br />

Volkswagen zet komende jaren vol in op elektrisch rijden<br />

De opmars van de elektrische auto is niet meer te stoppen. Bij Volkswagen zetten ze er flink op in;<br />

de planning is dat in 2025 er liefst 30 verschillende elektrische modellen van het merk rond rijden.<br />

En dus loopt ook Pon Dealer <strong>Barneveld</strong> voorop. Mooi moment voor een blik op de toekomst, die<br />

overigens dichterbij is dan je denkt...<br />

Het enthousiasme van Roderick Bouma groeit met de seconde,<br />

als hij op zijn tablet een filmpje van de I.D. Buzz laat zien. Het<br />

is een futuristisch beeld: de iconische T1-bus van Volkswagen<br />

omgetoverd tot elektrische ‘microbus’ die geruisloos voorbij zoeft,<br />

met daarboven de tekst ‘The future is groovy’. ‘Heel veel gaver ga<br />

je het niet krijgen hoor’, zegt de verkoopadviseur van Pon Dealer<br />

<strong>Barneveld</strong>. ‘Is over vijf jaar al te verkrijgen, ook als bestelbus. Zeer<br />

geschikt als schoon distributieverkeer. Geweldig toch?’<br />

Volkswagen had al aangekondigd een nieuw hoofdstuk toe te<br />

voegen aan haar 70-jarige microbus-geschiedenis. ‘Deze nieuwe<br />

auto wordt een belangrijk onderdeel van Volkswagen’s elektrooffensief<br />

en zal het klassieke microbus-gevoel naar de toekomst<br />

brengen,’ zei Herbert Diess, algemeen directeur van Volkswagen<br />

Duitsland, onlangs tijdens de jaarlijkse merk-presentatie.<br />

Elektrische revolutie<br />

Een elektro-offensief wordt het zeker. De I.D. Buzz is één van de<br />

vele exponenten van de ‘elektrische revolutie’ die flink op<br />

st(r)oom komt in autoland. Volkswagen wil de troepen vooruit zijn<br />

en heeft de komst van tientallen elektrische modellen al gepland<br />

staan. Als Volkswagen-dealer is Pon Dealer <strong>Barneveld</strong> er helemaal<br />

klaar voor. Sterker nog, ze zit er al middenin. Medewerkers worden<br />

omgeschoold en in 2013 was Pon Dealer de eerste Volkswagendealer<br />

in Nederland die elektrische modellen verkocht en laadpalen<br />

rond de showroom had staan.<br />

Vier jaar later heeft de techniek zich enorm ontwikkeld en is het<br />

aanbod van Pon Dealer <strong>Barneveld</strong> daarin meegegaan. Zo zijn de<br />

e-Golf met een actieradius tot 300 kilometer en de e-up! (ook als<br />

e-cargo verkrijgbaar) met een actieradius tot ruim 100 kilometer<br />

58 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


gen I.D. - 2020<br />

» Volkswagen I.D. Crozz - 2020 » Volkswagen e-Crafter<br />

» ŠKODA VISION E<br />

» Volkswagen I.D. Buzz<br />

AUTOMOTIVE<br />

verkrijgbaar. Het zijn auto’s die steeds vaker rond rijden in de regio<br />

<strong>Barneveld</strong>.<br />

Comfortabel rijden<br />

Bij Pon Dealer <strong>Barneveld</strong> juichen ze het van harte toe. Het<br />

autobedrijf doet er alles aan om bedrijven, organisaties en<br />

particulieren te informeren over e-mobiliteit. Met e-events<br />

bijvoorbeeld, waar spraakmakende sprekers optreden en waar<br />

bedrijven die al elektrisch rijden vertellen over hun ervaringen. Of<br />

met een activiteit als de e-rally, een mooie en interactieve racetocht<br />

door de Utrechtse Heuvelrug met honderd procent elektrische<br />

voertuigen. Een leuke en toegankelijke manier om te beleven hoe<br />

comfortabel elektrisch rijden is: relaxt en rustig, licht en soepel.<br />

I.D. op de markt komt. Daar is het enthousiasme van Bouma weer.<br />

‘Die heeft een actieradius van 500 kilometer! En hij is daarnaast<br />

volledig ontworpen als elektrische auto. Je hebt natuurlijk geen<br />

ruimte meer nodig voor een motor. De wielen zitten zover<br />

mogelijk aan de uiteindes en daartussenin heb je een grote zee van<br />

accupakketten. Terwijl de I.D. de afmetingen van een Golf heeft, is<br />

het interieur ruimer dan dat van een Passat.’<br />

‘We nemen bedrijven graag mee in de elektrische revolutie’, vertelt<br />

Bouma. ‘Waar je een paar jaar geleden nog twijfels kon hebben of<br />

het zou doorzetten, is het nu onvermijdelijk. De hele industrie moet<br />

en gaat mee. Waarom juist nu? In het klimaatakkoord van Parijs<br />

zijn afspraken gemaakt over het terugdringen van CO2-uitstoot.<br />

We moeten verduurzamen en dus ook elektrisch gaan rijden.<br />

Overheden, ook lokale, worden verplicht om schone ontwikkelingen<br />

te subsidiëren. Binnensteden moeten schoner. En als gevolg daarvan<br />

gaan alle grote autofabrikanten de concurrentie met elkaar aan.’<br />

Bouma: ‘We merken dat ondernemers veel vragen hebben. Vaak<br />

begint het met een berijder die enthousiast is over elektrisch<br />

rijden. Stil, altijd een automaat, superveel vermogen en een lage<br />

bijtelling. Die legt het bij de directie neer, waar ze in eerste instantie<br />

misschien terughoudend reageren: ‘Het is duur, niet handig, niet<br />

efficiënt’. Die vooroordelen nemen wij weg. Door voor te rekenen<br />

wat elektrisch rijden kost. Een elektrische auto is niet meer duurder<br />

dan een auto met een traditionele benzinemotor. Voor nog geen<br />

anderhalve euro laad je ‘m al op. Maar ook door proefritten aan<br />

te bieden - rij ermee en laat je overtuigen - en door ondernemers<br />

aan het woord te laten op onze e-events. Het is ook goed voor de<br />

uitstraling van je bedrijf, je toont oog voor duurzaamheid.”<br />

Grote actieradius<br />

De elektrische auto’s worden beter en beter. Het team van Pon<br />

Dealer <strong>Barneveld</strong> kijkt al met smart uit naar 2020, als de Volkswagen<br />

Nu we toch futuristisch bezig zijn: de Volkswagen I.D. krijgt ook<br />

zelfrijdende eigenschappen. Het model is een gamechanger binnen<br />

de nu al iconische Volkswagenfamilie. ‘Volkswagen kwam in 1947<br />

met de robuuste Kever, in 1974 met de multi-inzetbare Golf en komt<br />

in 2020 met de e-mobiele, connected en zelfrijdende I.D. Zo gaan<br />

we van luchtgekoeld, naar watergekoeld, naar volledig elektrisch!”<br />

Wist je dat? Elektrische auto’s eigenlijk helemaal niet zo nieuw<br />

zijn? De eerste werd al in 1835 ontwikkeld door de Groningse<br />

hoogleraar Stratingh, ruim voor de eerste brandstofauto!<br />

Elektrisch vervoer breekt vijftig jaar later na de ontwikkeling van<br />

bruikbare elektrische batterijen in Frankrijk pas echt door. Mooi<br />

om te vermelden is ook het Amsterdamse taxibedrijf ATAX, dat<br />

al in 1914 zestig elektrische taxi’s in gebruik heeft. (Bron: ANWB)<br />

> Pon Dealer <strong>Barneveld</strong><br />

Ambachtsweg 15c, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 425400<br />

info@pondealerbarneveld.nl<br />

www.pondealer.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 59


‘Als je weet hoe het werkt,<br />

kun je het ook repareren’<br />

De <strong>Barneveld</strong>se garagehouders Jan-Willem Hoiting en Marco van<br />

Doorn hebben al hun hele leven een voorliefde voor Italiaanse<br />

auto’s. “Ruim 15 jaar geleden hebben we de zaak overgenomen van<br />

onze oude werkgever. We werken nog altijd met zijn tweeën. Het<br />

kleinschalige, het flexibele, dat is wat onze klanten waarderen. Ze<br />

vinden het hier zo gezellig dat ze spontaan langskomen voor een<br />

bakkie koffie”, lacht Jan-Willem Hoiting.<br />

AUTOMOTIVE<br />

Hoiting & van Doorn, gevestigd op de<br />

Bellstraat 31, is aangesloten bij Checkstar.<br />

“Een wereldwijd bekende garageformule.<br />

Daardoor kunnen we samen met andere<br />

aangesloten garages goedkoper inkopen,<br />

samen cursussen volgen van experts en<br />

onderling kennis uitwisselen. Zo blijven<br />

we voortdurend op de hoogte van de<br />

laatste technologie. De autoindustrie<br />

staat namelijk niet stil. En als je maar<br />

weet hoe iets werkt, kun je het ook<br />

repareren”, legt Jan-Willem uit.<br />

Het is een van de redenen waarom klanten<br />

jarenlang trouw blijven aan Hoiting &<br />

van Doorn. “En we verkopen nooit nee.<br />

Zo komen klanten bij ons binnenlopen<br />

zonder afspraak en ze worden dan toch<br />

snel geholpen. We zijn heel gewoon<br />

gebleven. We staan in <strong>Barneveld</strong> en<br />

omgeving bekend als de specialist voor<br />

Fiat, Alfa Romeo en Lancia, maar andere<br />

automerken zijn hier natuurlijk ook van<br />

harte welkom.”<br />

> Hoiting & Van Doorn<br />

Bellstraat 31, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 493 800<br />

info@hoiting-doorn.nl<br />

www.hoiting-doorn.nl<br />

Het gaat er anders aan<br />

toe bij Evert Zeggelaar<br />

Automotive<br />

Van een Lancia Thema 8.32 en een Fiat Abarth<br />

tot de moderne Tesla. Evert Zeggelaar mag<br />

aan de meest uiteenlopende soorten auto’s<br />

sleutelen. Zijn ambachtelijke vakmanschap en de<br />

gemoedelijke sfeer en welkome ontvangst maken<br />

de <strong>Barneveld</strong>se autogarage geliefd.<br />

“Drie jaar geleden loop je nog thuis en nu heb<br />

je een goedlopende zaak, waarop we echt<br />

trots zijn. Het kan raar lopen.” In de afgelopen<br />

jaren bouwden Evert en Ina Zeggelaar in<br />

rap tempo naam op dankzij mond-totmondreclame<br />

en dat zonder gelikte website of<br />

social media campagne.<br />

Zeker eigenaren van oldtimers waarderen<br />

de vaardigheden van Zeggelaar: vanuit heel<br />

Nederland komen ze naar <strong>Barneveld</strong> voor het<br />

onderhoud van hun geliefde oldtimer.<br />

“We gaan verder dan de gemiddelde<br />

garage. Onderdelen maak ik op maat en het<br />

revisiewerk doe ik zelf. Dat zie je niet veel<br />

meer. Klanten zeggen ook dat het hier anders<br />

eraan toe gaat. Zo leggen we altijd precies uit<br />

wat er aan de hand is en welke onderdelen<br />

we gebruiken. Ik heb er pas een goed gevoel<br />

over als de klant met een goed gevoel weg<br />

gaat. Het contact met de klant vinden wij heel<br />

belangrijk. Vaak komen ze gewoon even een<br />

bakkie doen, zo leuk. We hebben best veel<br />

aanloop overdag, maar dan gaan we ’s avonds<br />

gewoon door. We doen het samen. Dat maakt<br />

het verschil.”<br />

Evert en Ina Zeggelaar wensen iedereen fijne<br />

feestdagen en een goed 2018!<br />

> Evert Zeggelaar Automotive<br />

Bellstraat 19G, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 430 839<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 61


Sterservice bij sterretjes<br />

De afgelopen 33 jaar hebben tienduizenden auto’s een bezoek gebracht aan Autobedrijf Gert<br />

Pater. Voor reparatie, onderhoud en aankoop van een auto, import uit het buitenland tot en met<br />

de financiering. Sinds de oprichting in 1985 is het autobedrijf doorgegroeid naar een full service<br />

partner. Met als nieuwste dienst het vervangen en repareren van kapotte ruiten.<br />

AUTOMOTIVE<br />

‘We kunnen wel rustig met een kop<br />

koffie in de hand wachten totdat mensen<br />

toevallig langsrijden, maar zo zit ons team<br />

niet in elkaar’, begint Bertha Pater. Als<br />

mede-eigenaresse is ze vanaf de eerste<br />

dag betrokken bij het autobedrijf en zijn<br />

ontwikkelingen. En die ontwikkelingen<br />

stoppen nooit. Het bedrijf draaide ooit<br />

alleen om reparatie, maar dat is al lang<br />

verleden tijd. Inmiddels komen klanten<br />

langs voor eigenlijk alles op het gebied van<br />

auto’s. Van de jaarlijkse APK tot aan import.<br />

Service met een ster<br />

Als echte ‘techniekman’ en ondernemer<br />

denkt eigenaar Gert met zijn team<br />

altijd na over nieuwe toepassingen.<br />

‘De autobranche is vol op in beweging.<br />

Voor ons is het een uitdaging om mee te<br />

bewegen en aan te sluiten bij de wensen<br />

van onze klanten. Helemaal mooi is het<br />

als je de wensen voor kunt zijn!’ Deze<br />

vernieuwingen blijven ook buiten de<br />

regio niet onopgemerkt. Zo werd het<br />

<strong>Barneveld</strong>se autobedrijf in het verleden<br />

uitgeroepen tot ‘Mijn Autobedrijf van het<br />

Jaar’. Een gerenommeerde titel vanuit<br />

BOVAG. ‘Daar zijn en blijven we trots<br />

op, want het is een echte bekroning op<br />

je werk. Maar het biedt natuurlijk geen<br />

garantie voor het heden. Daarom blijft ons<br />

team altijd nadenken over betere service.<br />

Hoe ontzorgen we de klanten nóg meer?’<br />

zich gaan specialiseren in autoruitschade.<br />

Inmiddels zijn we aangesloten bij<br />

Autoglaz. Als relatief nieuwe keten<br />

zoeken ze partners die graag werken<br />

met de beste technieken en waarbij<br />

service centraal staat. Voor ons handig,<br />

want doordat wij aangesloten zijn bij<br />

Autoglaz mogen we repareren voor de<br />

verzekeringsmaatschappij. Maar voor<br />

de klanten helemaal een uitkomst. Het<br />

repareren van een ster of het vervangen<br />

van een ruit kan tegelijkertijd met het<br />

onderhoud worden uitgevoerd en wij<br />

zorgen voor een efficiënte afhandeling met<br />

de verzekeraar. Scheelt weer een extra<br />

keer op en neer rijden.<br />

Het team van Autobedrijf Gert Pater<br />

nodigt u van harte uit om eens langs te<br />

komen. Maak een afspraak via de website,<br />

app, e-mail of telefoon. Of rijd langs de<br />

Valkseweg 180 in <strong>Barneveld</strong>.<br />

> Autobedrijf Gert Pater<br />

Valkseweg 180, <strong>Barneveld</strong><br />

info@gertpater.nl<br />

www.gertpater.nl<br />

Service bij een ster<br />

‘Met die gedachte in het achterhoofd zijn<br />

we ook zelf ruiten gaan vervangen. We<br />

bieden service met een ster, maar klanten<br />

met een sterretje in hun ruit werden<br />

doorverwezen. Dat klopte natuurlijk niet.<br />

Toen zijn een paar van onze medewerkers<br />

Mochten lezers ergens mee zitten, rijd<br />

gerust vrijblijvend eens langs. Onze<br />

expert Theo ziet in een oogopslag wat er<br />

nodig is en adviseert de beste oplossing.<br />

Ondertussen zorgen we voor een kop<br />

koffie of thee en wifi . Maakt het korte<br />

wachten nog aangenamer’, sluit Bertha af.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 63


De belastingplannen voor 2018 en 2019<br />

Het nieuwe kabinet heeft zich na maanden van formatiepogingen eindelijk genesteld in de blauwe<br />

stoelen. De overeenkomsten zijn gemaakt en openbaar gemaakt in het regeerakkoord. Wat staat<br />

ons belastingtechnisch te wachten de komende jaren? Van Opijnen & Voskuil deelt de belangrijkste<br />

veranderingen.<br />

“De grootste verandering met ingang van<br />

1 januari 2018 is dat de landbouwregeling<br />

voor de omzetbelasting vervalt”, vertelt<br />

Johan van Opijnen, samen met Hendrie<br />

Voskuil eigenaar van Van Opijnen & Voskuil.<br />

“Nu mogen boeren vrijwillig meedoen<br />

met de omzetbelasting, maar zijn dat niet<br />

verplicht. Per 1 januari 2018 moeten alle<br />

agrariërs de btw in. Voor hen bestaan wel<br />

mogelijkheden om de omzetbelasting op<br />

investeringen over de afgelopen jaren,<br />

onder bepaalde omstandigheden, in één<br />

keer terug te claimen. Over agrarische<br />

producten gaan agrariërs 6 procent btw<br />

betalen. Op zijn vroegst in 2019 wordt dat<br />

tarief verhoogd naar 9 procent. De diensten<br />

aan landbouwers vallen straks onder het<br />

verhoogde tarief van 21 procent, waar ze tot<br />

nu toe onder het verlaagde tarief vielen.”<br />

“Per 1 januari 2018 gaat het btw-tarief<br />

van niet-officiële geneesmiddelen bij de<br />

drogisterij omhoog naar 21 procent”, vertelt<br />

Voskuil. “Tot nu toe vallen deze producten<br />

onder het verlaagde btw-tarief, maar<br />

volgend jaar gaan consumenten 15 procent<br />

meer betalen voor middelen zoals tandpasta,<br />

zonnebrandcrème en hoestdrank.”<br />

“Met ingang van 2019 heb je in de<br />

inkomstenbelasting twee belastingschrijven:<br />

van 36,93 procent en van 49,5 procent.<br />

Het kabinet wil toekomstgericht ernaar<br />

toewerken dat alle aftrekbare premies en<br />

dergelijke in de aangifte inkomstenbelasting<br />

aftrekbaar zijn tegen hetzelfde lage tarief.<br />

Dat geldt voor alle posten, ook voor de<br />

zelfstandigenaftrek”, aldus Voskuil.<br />

Van Opijnen: “Alle posten worden<br />

uiteindelijk voor iedereen tegen hetzelfde<br />

tarief afgetrokken”. Dat is al begonnen<br />

met de hypotheekrenteaftrek. Het tarief<br />

waartegen de hypotheekrente nu nog wordt<br />

afgetrokken wordt sinds enkele jaren al elk<br />

jaar met een 0,5 procent per jaar verlaagd.<br />

Per 2019 wordt die 0,5 procent al 3 procent<br />

per jaar, totdat je op 36,93 procent zit.<br />

Dit jaar mag je de hypotheekrente nog<br />

maximaal tegen 49,5 procent aftrekken. Wat<br />

ook voorgesteld wordt met betrekking tot<br />

de eigen woning is dat een positief saldo<br />

van de eigen woning in het vervolg gewoon<br />

belast gaat worden.”<br />

De wet DBA (opvolger van de zgn. VAR)<br />

is nu nog opgeschort tot 1 juli 2018 maar<br />

zal worden afgeschaft. “Er komt een<br />

webmodule, die de zelfstandige voor het<br />

aannemen van de klus samen met de<br />

opdrachtgever invult”, vertelt Van Opijnen<br />

die blij is met de afschaffing van de DBA. “De<br />

web module moet meer helderheid bieden,<br />

maar laten we nog niet te vroeg juichen.”<br />

“Kleine bedrijven met minder dan 25<br />

werknemers hoeven bij ziekte per 2018 nog<br />

maar één jaar loon door te betalen in plaats<br />

nu nog twee jaar”, aldus Voskuil. “Daarna<br />

betaalt het UWV.”<br />

De vennootschapsbelasting wordt per 1<br />

januari 2019 verlaagd over de eerste 200.000<br />

euro van 20 naar 16 procent en daarboven<br />

van 25 naar 21 procent. Deze verlaging<br />

heeft tot doel het vestigingsklimaat voor<br />

buitenlandse bedrijven aantrekkelijker te<br />

maken”.<br />

“Daar staat tegenover dat de heffing in<br />

box 2 uiteindelijk van 25 procent naar 28,5<br />

procent gaat. Op dit moment wordt nog<br />

druk gediscussieerd over de afschaffing van<br />

de dividendbelasting.”<br />

Er staat nog meer op stapel, maar volgens<br />

Van Opijnen & Voskuil blijkt veel een sigaar<br />

uit eigen doos.<br />

Hebt u vragen over de gevolgen voor uw<br />

situatie? Neem contact op met Van Opijnen<br />

& Voskuil.<br />

> Van Opijnen & Voskuil<br />

Fiscaal & Financieel Advies<br />

De Standerd 10a, Kootwijkerbroek<br />

Tel. 0342 – 44 31 03<br />

info@opijnenvoskuil.nl<br />

www.opijnenvoskuil.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 65


Verrassende<br />

groepsactiviteiten in<br />

Voorthuizen<br />

Of het moeilijk is om voor een groep een<br />

passende activiteit te vinden? Nee hoor! Bij<br />

Groepsrestaurant Proef! in Voorthuizen kunnen<br />

diverse activiteiten met elkaar gecombineerd<br />

worden waarbij er ook nog eens verrassende<br />

culinaire mogelijkheden zijn!<br />

Zoekt u een dag invulling voor uw verjaardag,<br />

familiefeest of vrijgezellenfeest? Bestaat uw<br />

gezelschap uit verschillende soorten mensen?<br />

Uiteraard wilt u dat iedereen aan het einde<br />

van de dag met een tevreden gevoel weer naar<br />

huis gaat.<br />

Op professionele manier en vol passie helpt<br />

Proef! u bij het vinden en samenstellen van uw<br />

dag. Natuurlijk staan uw wensen centraal.<br />

Van rustige activiteiten als Bowlen en<br />

Paintbar tot actieve arrangementen<br />

zoals Buggyrijden, Kookworkshops en<br />

Escaperoom. Vanaf 8 personen kunt u<br />

diverse activiteiten combineren met diverse<br />

culinaire mogelijkheden. Ook daar zijn<br />

uiteraard verrassende gradaties in te vinden.<br />

Luxe 3-gangen menu, simpele BBQ of een<br />

verrassing van de chef.<br />

Kortom, we gaan graag met u in gesprek om<br />

te kijken hoe wij uw dag kunnen samenstellen,<br />

zodat de zorgen niet in uw handen liggen en u<br />

optimaal kunt genieten!<br />

Neem vrijblijvend contact op via 0342-786989 of<br />

neem een kijkje op www.proefvoorthuizen.nl.<br />

> Groepsrestaurant Proef!<br />

Brugveenseweg 25, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 - 786 989<br />

info@proefvoorthuizen.nl<br />

www.proefvoorthuizen.nl<br />

Voor elk wat wils bij<br />

De Appelboom!<br />

“Wij willen met onze winkel uitgaan van<br />

de uniekheid van mensen. Ieder mens is<br />

verschillend. Verschillend in wie hij is en<br />

dus ook in hoe hij zijn geloof beleeft.” Joop<br />

en Margreeth van Sijll zijn eigenaar van De<br />

Appelboom, een christelijke boekwinkel en<br />

speelgoedwinkel in een.<br />

“De een vindt het fijn om te lezen, maar<br />

een ander krijgt veel inspiratie door ergens<br />

naar te kijken, zoals een wandbord of<br />

een beeld. Weer een ander luistert graag<br />

muziek, studeert of vindt het heerlijk<br />

om creatief met zijn geloof bezig te zijn,<br />

bijvoorbeeld door te handletteren, te<br />

schrijven of te kleuren. Zo hebben we een<br />

mooie bijbel met witruimte in de zijlijn om<br />

te handletteren. Veel mensen vinden dat<br />

heel leuk.”<br />

“We hebben veel keuze in<br />

geschenkartikelen met een christelijke<br />

boodschap. Naast boeken hebben we<br />

muziek, films en een ruim aanbod aan<br />

gifts zoals wandborden, sieraden en<br />

overige decoratie en gebruiksvoorwerpen.<br />

Rond de decembermaand zijn de sieraden<br />

en spellen heel geliefd als cadeau. Ook zijn<br />

er weer allerlei gave christelijke agenda’s<br />

en dagboeken voor het nieuwe jaar. We<br />

hebben voor elk wat wils, passend bij<br />

zijn unieke persoon.”<br />

Eigenlijk moet je hier echt even<br />

binnenlopen om eens lekker rond te<br />

snuffelen!<br />

> De Appelboom<br />

Hoofdstraat 177B, Voorthuizen<br />

Tel. 0342 – 701 146<br />

info@deappelboomvoorthuizen.nl<br />

www.deappelboomvoorthuizen.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 67


50+ in Gelderland. Mis het niet!<br />

De 69-jarige Dirk Damen vertelt over zijn rol als mantelzorger en uit zijn zorgen over het<br />

landelijk ouderenbeleid, Paul Brender laat je meegenieten van de tochtjes in zijn oldtimer, en<br />

onze redacteur Boukje gaat op bezoek bij een zorgboerderij gerund door een bijzonder echtpaar.<br />

Vrouwen vertellen over de confrontatie met borstkanker en een coach over de zin van het<br />

ontdekken van je talent na je vijftigste.<br />

Neem je trouwens na je vijftigste nog een<br />

beugel? En hoe zit het nou met je vitaliteit<br />

als je ouder wordt? Zomaar een greep uit<br />

de dagelijks te verschijnen artikelen op<br />

50+ in Nederland, waar Gelderland deel<br />

van uitmaakt. Op het gebied van werk,<br />

zorg, gezondheid, wonen, reizen, relatie,<br />

financieel advies, sport, kunst en cultuur<br />

en nog veel meer.<br />

Vraag het de specialist<br />

50plus in Gelderland is het online magazine<br />

dat middels artikelen, interviews, blogs<br />

en vlogs, afgestemd op de lezer boven de<br />

vijftig jaar, inspireert en informeert. Dat<br />

laatste gaat zelfs zover dat je als lezer<br />

vragen kunt stellen aan specialisten, aan<br />

vakmensen met kennis van zaken zoals<br />

een hypotheekadviseur, een notaris,<br />

mediator of gezondheidscoach. Vraag<br />

het de Specialist, heet de rubriek. Je stelt<br />

ons een vraag, wij leggen deze voor aan<br />

de specialist en er volgt een helder en<br />

duidelijk antwoord.<br />

Storytelling<br />

Bedrijven stellen middels het platform<br />

regelmatig hun kennis ter beschikking<br />

aan de lezer. Dat doen we niet door<br />

herhaaldelijk de naam van een bedrijf<br />

te noemen, maar we gaan met de<br />

ondernemer in gesprek en over zijn<br />

ambacht, het bedrijf, de werkzaamheden,<br />

bijzonderheden en kwaliteiten.<br />

Storytelling; Daar heb je iets aan.<br />

Ondernemersportret<br />

Naast al deze gevarieerde onderwerpen<br />

verschijnen er in het online magazine<br />

regelmatig persoonlijke interviews met<br />

bijzondere ondernemers en ieder weekend<br />

lees je een groot interview met een<br />

inspirerende persoonlijkheid. Van een<br />

visserman van Vlieland tot de directeur<br />

van een ziekenhuis, van een architect en<br />

bergbeklimmer tot aan een dichter, een exsportjournalist<br />

of hardloper van 73 jaar.<br />

Er op uit<br />

De actualiteit wordt op de voet gevolgd,<br />

en het is aan de lezer om op alle mogelijke<br />

onderwerpen te reageren. En wil je er op<br />

uit dan biedt het magazine gevarieerde<br />

fiets- en wandelroutes en kun je je ook nog<br />

eens laten inspireren door een blog over<br />

een tocht met een camper. Zelfs een 50+<br />

hardloopgroep en een vlogcursus staan op<br />

het programma. Mis het niet!<br />

> www.50plusingelderland.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 69


De Gribus gaat voor het<br />

wow-effect<br />

Beleving: daar draait het om bij de Gribus. Je geniet er van de kwaliteit van dranken en verse<br />

gerechten, die mooi gepresenteerd zijn met oog voor detail. Van de vlotte service van een enthousiast<br />

en vriendelijk team. Én van de gezellige authentieke sfeer van een bruin café.<br />

Het blijkt een gouden formule en eetcafé<br />

de Gribus is sinds jaar en dag een begrip<br />

in <strong>Barneveld</strong>. Wat is het geheim van het<br />

succes? We vroegen het aan eigenaren<br />

Gerrit en Mariska van der Garde. “Onze<br />

kracht is ons personeel, stelt Gerrit.<br />

“We werken met 27 enthousiaste<br />

medewerkers, die stuk voor stuk<br />

gemotiveerd zijn. Ze spelen op elkaar<br />

in en werken echt als een hecht team<br />

samen. Dat is zo super mooi om te zien.<br />

Je merkt dat ze met plezier naar hun<br />

werk gaan. Ze zijn trots op het bedrijf en<br />

willen dat alles perfect loopt.”<br />

“Ze zijn allemaal verschillend, maar delen<br />

één interesse en dat is de Gribus”, zegt<br />

Mariska. “Om mensen bij ons een leuke<br />

avond of een leuke dag te bezorgen, dat<br />

geeft ze gewoon een goed gevoel en daar<br />

gaan ze echt voor.”<br />

Bij de Gribus komt de authentieke<br />

gezellige sfeer van een café samen met<br />

de kwaliteit van de goede gerechten van<br />

een restaurant. “De Gribus is veel meer<br />

dan een eetcafé”, vertelt Gerrit. “We gaan<br />

echt voor kwaliteit.” Dat uit zich onder<br />

meer in producten van de bovenste<br />

plank die elke dag vers worden geleverd<br />

aan de Gribus. “Zo zijn we ambassadeur<br />

van Torres, al drie jaar op rij een van<br />

de meest gewaardeerde wijnhuizen ter<br />

wereld en daar mogen we als eetcafé<br />

best trots op zijn.”<br />

De beleving speelt een grote rol bij<br />

de Gribus. “Dat moet ook wel; gasten<br />

schrijven elke dag recensies op het<br />

internet om hun ervaringen te delen<br />

over waar zij zijn geweest. Dit zorgt<br />

ervoor dat het een uitdaging blijft om<br />

het iedereen naar de zin te maken”, stelt<br />

Gerrit. “Op 1 december introduceren<br />

we onze nieuwe kaart. Onze klassiekers<br />

verdwijnen zeker niet van de kaart,<br />

maar we merken ook dat mensen<br />

steeds nieuwsgieriger zijn naar nieuwe<br />

gerechten. Een gerecht gaat bij ons om<br />

kwaliteit, smaak en beleving. We gaan<br />

voor het wow-effect.”<br />

> De Gribus<br />

Jan van Schaffelaarstraat 21D, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 41 44 66<br />

info@gribus.nl<br />

www.gribus.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 71


Bestellen moet een feestje zijn<br />

Geen sompige pizza in een kartonnen doos, maar kwaliteitsproducten in een luxe verpakking. Met<br />

die gedachte loopt Albert Hoekendijk alweer even rond. Begin 2018 lanceert De Hebberd-eigenaar<br />

het nieuwe concept Kip ‘n Rib. ‘Na ruim een jaar testen garanderen we dat de kippetjes, spareribs en<br />

maaltijdsalades net zo lekker smaken als bij ons in het restaurant. Tijd om aan de slag te gaan!’<br />

In de steden bestel je praktisch elk gerecht<br />

via bekende apps als Foodora en UberEATS.<br />

Van een patatje tot aan maaltijden van de<br />

bekendste chefs. In de ogen van Albert<br />

en zijn bedrijfsleider Richard is <strong>Barneveld</strong><br />

hier ook aan toe. ‘Er is niets mis met een<br />

broodje shoarma, maar halverwege voel<br />

je jezelf al 5 kilo zwaarder. Zo kwamen<br />

we op het idee van Kip ’n Rib. Favorieten<br />

gerechten van De Hebberd bij de mensen<br />

thuis bezorgd. Een gezonder alternatief<br />

tegen een betaalbare prijs.’<br />

Testen, testen en nog eens testen<br />

‘Een nieuw concept lanceer je natuurlijk<br />

niet zomaar’, vervolgt Albert. ‘<strong>Barneveld</strong>ers<br />

zijn terecht kritisch. Alles moet in een<br />

keer kloppen, want een tweede kans krijg<br />

je niet snel. We wisten dat de gerechten<br />

uit ons restaurant in de smaak vallen. De<br />

uitdaging zat hem vooral in het vervoeren.<br />

Het duurde meer dan een jaar, maar na vele<br />

testsessies met ons personeel, vaste gasten,<br />

leveranciers en zakenrelaties hebben we<br />

dé manier gevonden. En dat in een stijlvolle<br />

verpakking. Het oog wil tenslotte ook wat.’<br />

Nog heel even geduld<br />

‘Momenteel zitten we in de afrondende<br />

fase. Het is mooi om te zien hoe alles<br />

langzaamaan op zijn plek valt. Zo bereiden<br />

onze chefs voor Kip ’n Rib alle gerechten<br />

in de keuken van De Hebberd. Maar is het<br />

afgiftepunt bij Happy Food. Het was even<br />

puzzelen, maar op deze manier hebben<br />

gasten van het restaurant geen last van<br />

heen-en-weer lopende bezorgers. Én biedt<br />

het kansen voor afhalen. Bijvoorbeeld<br />

‘Woensdag Kipdag’ waarop iedereen tegen<br />

gereduceerd tarief een half kippetje afhaalt.’<br />

Vanaf 1 februari kan iedereen in <strong>Barneveld</strong><br />

zijn bestelling via Thuisbezorgd.nl plaatsen.<br />

‘Op zaterdag een bucket met kip of 10<br />

kilo spareribs bestellen voor het hele<br />

voetbalteam. Of een gezonde salade laten<br />

thuisbezorgen wanneer je echt geen zin<br />

hebt om te koken. Het kan dan allemaal!’,<br />

sluit Albert af.<br />

Volg Kip ‘n Rib alvast op Facebook en<br />

Instagram via @KipnRib. En houd de<br />

website in de gaten: www.kipnrib.nl<br />

> Kip ‘n Rib <strong>Barneveld</strong><br />

Jan van Schaffelaarstraat 61, <strong>Barneveld</strong><br />

www.kipnrib.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 73


Privéberichten<br />

onder werktijd<br />

COLUMN<br />

Mogen privéberichten van een werknemer<br />

die verstuurd zijn tijdens werktijd door een<br />

werkgever worden gelezen?<br />

Wat werknemers precies achter hun computer doen tijdens<br />

werktijd is voor werkgevers niet altijd duidelijk. Als het vermoeden<br />

bestaat dat een werknemer zijn privéleven voortzet achter de<br />

werkcomputer, is het wellicht begrijpelijk dat een werkgever dit<br />

zeker wil weten en besluit dit te controleren. De vraag is echter of<br />

dit zomaar mag. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens<br />

(EHRM) heeft op 5 september 2017 in dit kader een belangrijke<br />

uitspraak gedaan over de privacy van werknemers en het gebruik<br />

van internet tijdens werktijd.<br />

In deze zaak werd een werknemer ontslagen omdat hij zijn<br />

zakelijke werkaccount gebruikte voor privédoeleinden. Na controle<br />

door de werkgever bleek namelijk dat de werknemer veelvuldig<br />

privécontact met zijn broer en verloofde had via de computer en<br />

het account van zijn werk. De werknemer betoogde dat zijn privacy<br />

was geschonden, doordat de werkgever zijn privécorrespondentie<br />

had gelezen. De man beriep zich op artikel 8 lid 1 van het Europees<br />

Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar staat dat een ieder<br />

recht heeft op respect voor zijn privéleven, zijn familie- en<br />

gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.<br />

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest in deze zaak<br />

beoordelen of de privacy van de werknemer belangrijker was dan<br />

het belang van de werkgever om te controleren wat een werknemer<br />

precies doet tijdens werktijd. De werkgever had volgens het hof de<br />

werknemer duidelijk moeten maken dat, en op welke wijze, hij het<br />

privégebruik zou controleren. Een werkgever die zich het recht<br />

wil voorbehouden om dit te doen, moet de werknemer daar van<br />

tevoren expliciet van op de hoogte brengen. De werkgever in deze<br />

zaak had dit nagelaten en op grond daarvan kwam het hof tot het<br />

oordeel dat de privacy van de werknemer geschonden was.<br />

Als een werkgever inbreuk maakt op de privacy van de werknemer<br />

door een werkaccount te controleren, moet hij daar dringende<br />

redenen voor hebben en is hij dus aan voorwaarden gebonden.<br />

Werkgevers kunnen deze beslissing van het hof wellicht<br />

gebruiken als een aanwijzing om hun internetbeleid en hun<br />

controlemogelijkheden op dit vlak opnieuw te bekijken. Hierbij valt<br />

te denken aan:<br />

- Het monitoren van de stroom van communicatie, in plaats van<br />

de feitelijke inhoud van berichten van werknemers te controleren.<br />

Daarbij is het van belang dat het aantal mensen dat toegang heeft<br />

tot de gegevens die worden verzameld beperkt is, zodat de<br />

inbreuk op de privacy van de werknemers minder indringend is.<br />

- Realisatie vooraf wat de reden van de controle is. Het is van<br />

belang dat de werkgever vooraf inzichtelijk maakt wat hij hoopt te<br />

bereiken en wat het doel van de controle is. Hij moet zich<br />

afvragen of er geen minder ingrijpende middelen zijn om de<br />

betreffende werknemer te controleren.<br />

- Het op de hoogte brengen van medewerkers van de mogelijkheid<br />

dat monitoring of controle kan plaatsvinden. Het is raadzaam<br />

bestaand beleid te actualiseren en te zorgen dat werknemers<br />

hiervan op de hoogte zijn.<br />

Een werkgever heeft dus mogelijkheden om te monitoren en<br />

te controleren waar werknemers zich op het werk mee bezig<br />

houden, maar deze mogelijkheid is wel gekoppeld aan strenge<br />

voorwaarden.<br />

mr. C.H. (Corine) Post is werkzaam bij Post Advocaten in <strong>Barneveld</strong><br />

> Post Advocaten<br />

Stationsweg 123, <strong>Barneveld</strong><br />

postch@postadvocaten.nl<br />

www.postadvocaten.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 75


Wij zijn op zoek<br />

naar allround<br />

stoffeerders<br />

Vloerenspecialist van de regio<br />

brengt aangename sfeer in huis<br />

Veel interieur inspiratie<br />

76 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


De laatste vloertrends<br />

Bent u op zoek naar de ideale vloer voor uw huis of<br />

bedrijf? Vleugel Vloeren in Renswoude heeft maar liefst<br />

350 m2 aan potentiële nieuwe vloeren. ‘Welke vloer<br />

je kiest, is heel persoonlijk’, vertelt eigenaar Jurriaan<br />

Vleugels Schutter. Van vinyl en linoleum tot laminaat,<br />

pvc en houten vloeren: Vleugel Vloeren heeft een groot<br />

assortiment aan kwaliteitsproducten.<br />

WONEN<br />

Is uw vloer aan vervanging toe? Bij Vleugel Vloeren weten ze u precies van<br />

het juiste advies te voorzien. Want elke vloer heeft weer zijn eigen, unieke<br />

eigenschappen. Is de massief houten vloer met visgraat misschien wat voor u? Of<br />

toch de pvc-vloer, die gemakkelijk in onderhoud is en ook slijtvast?<br />

Eigenschappen<br />

van de kwaliteitsvloeren<br />

VINYL<br />

- Lage prijs<br />

- Geluiddempend effect<br />

- Voelt warm aan<br />

- Onderhoudsvriendelijk<br />

- Kan overal geplaatst worden<br />

LINOLEUM<br />

- Antistatisch<br />

- Milieuvriendelijk<br />

- Kleurvast<br />

- Duurzaam<br />

- Vuilafstotend en makkelijk in onderhoud<br />

- Geluiddempend<br />

- Geschikt voor vloerverwarming<br />

LAMINAAT<br />

- Lage prijs<br />

- Onderhoudsvriendelijk<br />

- Hoeft na plaatsing niet meer behandeld te worden<br />

PVC-VLOER<br />

- Geluiddempend<br />

- Voelt warm en comfortabel aan<br />

- Sterk en duurzaam<br />

- Gemakkelijk in onderhoud<br />

- Geschikt voor vloerverwarming<br />

- Ook te verkrijgen in een visgraatuitstraling<br />

In de showroom liggen bijna alle verkrijgbare vloeren als voorbeeld uitgestald op<br />

de grond. ‘Zo is het makkelijk om een beeld te krijgen hoe het er in huis uitziet’,<br />

legt Jurriaan uit. ‘Het kiezen van een vloer is naast de praktische overwegingen,<br />

vaak ook een gevoelskwestie waarbij je het gewoon even moet zien.’<br />

Bij Vleugel Vloeren geven we u graag passend advies! Kom gerust eens langs in<br />

de showroom om inspiratie op te doen of bekijk het<br />

aanbod op de website.<br />

TIP: De massief houten visgraatvloer zorgt voor een ruime, chique uitstraling.<br />

Ook goed te combineren met modern!<br />

Nieuw: raamdecoratie<br />

Vleugel Vloeren heeft het assortiment uitgebreid met raamdecoratie! Zoek je<br />

gordijnen, jaloezieën of toch een rolgordijn? Bij Vleugel Vloeren hebben ze het<br />

allemaal én zie je ook nog eens hoe de raamdecoratie bij de (nieuwe) vloer staat!<br />

> Vleugel Vloeren<br />

Utrechtseweg 4, Renswoude<br />

Tel. 0318 - 47 70 80<br />

info@vleugelvloeren.nl<br />

www.vleugelvloeren.nl<br />

HOUTEN VLOER<br />

- Natuurproduct<br />

- Brengt een warme, gezellige sfeer in huis<br />

- Herstelbaar bij beschadiging<br />

- Duurzaam<br />

- Tijdloos<br />

- Ook te verkrijgen in een visgraatuitstraling<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 77


Marco Parket voorziet trappen en<br />

vloeren van een unieke uitstraling<br />

WONEN<br />

De trap wordt veel belopen en is dan ook extra gevoelig voor slijtage. Kan uw trap wel een nieuw jasje<br />

gebruiken? Marco Parket is gespecialiseerd in traprenovatie en geeft oude trappen door middel van<br />

hout een nieuwe en unieke uitstraling.<br />

Marco van Diermen is zelfstandig<br />

parketteur. Al 27 jaar zit hij in het vak.<br />

Na 25 jaar bij een werkgever te hebben<br />

gewerkt, maakte hij twee jaar geleden<br />

de stap om voor zichzelf te beginnen.<br />

Met een heldere visie over hoe hij wilde<br />

werken, startte hij Marco Parket. “Ik<br />

denk graag mee met de klant en wil niet<br />

voor de klant denken. Het gaat erom wat<br />

voor de klant de beste oplossing is. Om<br />

klanten van een goed advies te voorzien,<br />

is het belangrijk om goed op de hoogte<br />

te blijven van de laatste ontwikkelingen”,<br />

vindt hij. “Mijn motto is dat ik de mensen<br />

altijd wil achterlaten met een lach op hun<br />

gezicht. Ik wil dat ze tevreden zijn met<br />

het product dat ik lever, eerder ga ik niet<br />

weg.”<br />

Marco komt graag bij u thuis om zo het<br />

beste advies te kunnen geven. “Dan kan<br />

ik me goed inleven in de woning. Je ziet<br />

welke sfeer er heerst en wat voor smaak<br />

mensen hebben. Zo kan ik de klant<br />

voorlichten en ter plekke laten zien wat<br />

het beste in zijn situatie past. Voor het<br />

eerste gesprek neem ik een greep uit de<br />

mogelijkheden mee, alle kleuren en de<br />

mogelijke randafwerking. De stalen leg ik<br />

op de vloer uit, zodat mensen een goed<br />

beeld krijgen van hoe ze het willen.”<br />

Steeds vaker wordt de trap betrokken<br />

bij de houten parketvloer, vertelt Marco.<br />

“Dan laten we de vloer overgaan in de<br />

trap, waardoor je meer eenheid creëert<br />

en de vloer als het ware verlengt. Optisch<br />

gezien is het heel fraai als je het product<br />

naar boven ziet verdwijnen. Je krijgt<br />

een super strak resultaat. Die trend zie<br />

je de laatste tijd veel. Sowieso is er nu<br />

meer aandacht voor de trap. De tapijten<br />

bekleding verdwijnt en mensen kiezen<br />

vaker voor eikenhout op de trap vanwege<br />

de mooie en unieke uitstraling. Ook met<br />

laminaat kun je een trap weer als nieuw<br />

maken.”<br />

“Van klassiek tot heel modern: met hout<br />

kun je alle kanten op. Je kunt uit allerlei<br />

kleuren kiezen en ook in de bewerkingen<br />

is volop keuze. Denk aan wel of geen<br />

antislipstrips, verouderde planken en<br />

verschillende soorten stootborden. Zo<br />

kun je een trap massief laten lijken door<br />

de stootborden van hetzelfde materiaal te<br />

maken als de traptreden. Wil je liever een<br />

ruimtelijke en frisse uitstraling, dan maak<br />

ik de stootborden mooi wit en de treden<br />

massief”, stelt Marco. “De voordelen van<br />

een houten trap is dat het eenvoudig te<br />

reinigen is. Wel heeft hout onderhoud<br />

nodig, maar met een doekje met wat<br />

onderhoudsolie eens in de twee jaar is dat<br />

zo gedaan.”<br />

> Marco Parket<br />

Tollensstraat 2, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 – 5195 2827<br />

info@marcoparket.nl<br />

www.marcoparket.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 79


‘Met glas maak je een huis<br />

comfortabel en duurzaam’<br />

Comfortabel wonen begint met een prettig leefklimaat en daarmee met een goede isolatie. Door voor<br />

een nieuwbouwwoning of bestaande woning te investeren in dubbel of zelfs driedubbel glas geniet je<br />

niet alleen van meer comfort, maar ook van een directe besparing op je energierekening.<br />

“Glas verdient zichzelf goed terug. Enkel glas vervangen door HR++<br />

glas geeft een rendement dat vergelijkbaar is met een rente van 5<br />

procent op je spaarrekening. Door enkel glas komt veel kou naar<br />

binnen. Dubbel glas en hoog rendement glas (HR-glas) isoleren<br />

beter dan enkel glas, waardoor je bespaart op je stookkosten en het<br />

is beter voor het milieu. Bijkomend voordeel is dat je minder last<br />

hebt van tocht en lawaai en dus geniet van comfortabeler wonen”,<br />

vertelt Arwin van de Beek, van Beek Glas.<br />

“In <strong>Barneveld</strong> kun je gebruik maken van de duurzaamheidslening,<br />

waarbij je tegen gunstige tarieven duurzame maatregelen voor je<br />

woning kunt financieren, waaronder glas. Door te investeren in<br />

glas bespaar je al snel een paar honderd euro in de stookkosten.<br />

De gasprijs gaat stijgen, dus die investering wordt steeds<br />

aantrekkelijker. Voor het plaatsen van glas geldt ook nog een<br />

gunstig btw-tarief van 6 procent op de arbeidskosten.”<br />

Van de Beek is samen met zijn vrouw Gonda eigenaar van Beek<br />

Glas. “We bieden glas aan voor nieuwbouw en renovatie voor<br />

consumenten, aannemers, de woningstichting en verenigingen van<br />

eigenaren. Je komt op zoveel verschillende plekken en dat maakt<br />

het leuk.” Naast het plaatsen van ruiten levert Beek Glas glazen<br />

binnendeuren – bijvoorbeeld de geliefde stalen deuren met glas –,<br />

douchedeuren, keukenachterwanden en wanddeurcombinaties.<br />

Onlangs heeft hij een nieuw pand geopend op De Briellaerd in<br />

<strong>Barneveld</strong> om meer eigen voorraad te hebben en klanten nog sneller<br />

te kunnen bedienen.<br />

Winst behalen<br />

“Bij de klant maak ik een plan op maat. Je overlegt ter plekke,<br />

brengt de wensen in kaart en kijkt hoe de klant het meest winst<br />

kan behalen. Er zijn verschillende soorten isolerend glas met<br />

verschillende isolatiewaarden”, legt Van de Beek uit. “Je hebt<br />

isolatieglas, HR++ glas en triple glas. Als je de kozijnen vervangt of<br />

80 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


WONEN<br />

een huis nieuw bouwt, dan is triple de beste oplossing vanwege<br />

de uitstekende isolatiewaardes. Voor bestaande woningen is dit<br />

vaak geen goede optie, omdat de kozijnen niet gemaakt zijn op de<br />

dikte van dit drielaagse glas. Isolatieglas is dubbel glas met droge<br />

lucht ertussen. Als je van enkel naar isolatieglas gaat, bespaar je<br />

gemiddeld 8,5 euro per meter per jaar. HR++ glas is dubbel glas met<br />

gas ertussen. Hiermee bespaar je gemiddeld dertien euro per meter<br />

per jaar. Met triple glas bespaar je zestien euro per meter per jaar.”<br />

“De traditionele bouw gaat voornamelijk voor HR++ glas, al dan<br />

niet met een bepaalde coating”, vertelt Van de Beek. “Hierin is veel<br />

mogelijk, denk aan vierseizoenenglas of een zonwerende coating.<br />

Zo kun je bijvoorbeeld aan de noord- en oostkant van het huis<br />

een neutrale coating plaatsen, zodat er veel zonlicht en warmte<br />

binnenkomt en je minder hoeft te stoken. Aan de zuidkant kun<br />

je juist een meer zonwerende coating plaatsen, zodat je overal<br />

hetzelfde leefklimaat creëert in huis. Dat is echt maatwerk. Per<br />

gevel kijk je welk glas erin moet en zo ga je spelen hoe je met<br />

minimale kosten maximaal rendement haalt. Het kan van puntgaaf<br />

tot gewoon goed, afhankelijk van hoe de klant het wenst. Het<br />

contact met de klant staat voorop. Ik vind het heel belangrijk dat de<br />

klant weet wat er gaat gebeuren, hoe lang ik bezig ben en wat hij<br />

kan verwachten.”<br />

het buitenblad gaat beslaan. Eigenlijk betekent het dus dat je ruit<br />

het goed doet.”<br />

Isoleren<br />

“Bij isoleren hoort ventileren. Door circulatie blijft de lucht droog<br />

en droge lucht warmt veel sneller op. Vooral nieuwere huizen zitten<br />

echt potdicht en dan heb je ventilatieroosters nodig om de lucht<br />

te laten circuleren”, adviseert Van de Beek. “Per ruimte kijk ik wat<br />

er nodig is qua ventilatierooster. Vaak zet je roosters in die iets<br />

overcapaciteit hebben, zodat je zelf met de hendel kunt bepalen<br />

hoeveel frisse lucht je binnen laat. Is het een drukke weg, dan kun<br />

je bijvoorbeeld een licht geluidsdempend rooster inzetten. Officieel<br />

moet je de roosters continu open houden. Vind je dit niet prettig,<br />

zorg dan in elk geval ervoor dat het huis niet vacuüm trekt en dat<br />

het niet helemaal zonder frisse lucht zit. Zet ‘s nachts de roosters<br />

open en als je er last van hebt, kun je ze overdag dicht houden.”<br />

De roosters schoonmaken blijkt in de praktijk nogal eens een<br />

ondergeschoven kindje. “Veel mensen denken daar niet aan. Vaak<br />

zit het potdicht met stof, spinnetjes en troep. Je maakt de roosters<br />

schoon door de klep aan de buitenkant weg te halen. Hoe vaak ligt<br />

een beetje aan waar je woont, maar sowieso raad ik aan twee keer<br />

per jaar. Even met een stoffer erlangs of met een stofzuiger en het is<br />

weer schoon.”<br />

Een producteigenschap van HR++ glas is dat het kan beslaan aan<br />

de buitenkant en daarover krijgt Van de Beek nog wel eens vragen.<br />

“De oorzaak zit in de veranderende weersomstandigheden en de<br />

schommelende temperatuur. Het buitenblad blijft koud, omdat de<br />

kou niet naar binnen kan. Condens slaat op het koudste deel, dus<br />

Meer weten? Neem contact op met Beek Glas voor een<br />

advies op maat voor uw woning via tel. 06 – 17 23 83 61<br />

of info@beekglas.nl. Meer informatie vindt u op<br />

www.beekglas.nl.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 81


‘Stalen deuren zijn<br />

geen hype meer, maar een<br />

ambachtelijke revolutie’<br />

82 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Stalen deuren: heb jij ze al in huis?<br />

Van een gezellig rijtjeshuis tot een moderne<br />

villa. Geen huis is tegenwoordig compleet zonder<br />

stalen deuren. Aartjan Tomassen van Tomassen<br />

Toegangstechniek is gespecialiseerd in deze<br />

sfeermakers. ‘De combinatie van staal en glas is<br />

ongekend populair.’<br />

Stalen deuren waren in de afgelopen jaren vooral populair in<br />

wat luxere en grotere woningen, maar ze hebben inmiddels ook<br />

de rijtjeswoningen bereikt. Van enkele deur, complete muur tot<br />

dubbele schuifdeuren; ze zijn er in allerlei smaken. ‘Wij zijn de<br />

enige in Nederland die ze met tweezijdig aanzicht bouwen. Dat is<br />

met afstand de allermooiste oplossing, want beide kanten van de<br />

deur zijn dan identiek’, legt Tomassen uit.<br />

Geen hype meer<br />

‘De vraag naar stalen deuren groeit alleen maar harder. Inmiddels<br />

zeggen we dat stalen deuren geen hype meer zijn, maar een<br />

ambachtelijke revolutie. De combinatie van het staal en glas blijkt<br />

voor veel mensen de perfecte samenstelling voor in huis.<br />

Hele Benelux<br />

‘We installeren ze tegenwoordig in elk type huis en krijgen<br />

inmiddels aanvragen vanuit de hele Benelux’, legt Tomassen uit.<br />

‘We komen vrijblijvend bij mensen thuis inmeten. Daarna maken<br />

we de deuren op maat en spuiten we ze in de gewenste kleur.<br />

Daardoor kunnen we stalen deuren voor elke ruimte produceren.<br />

En doordat we het hele proces in eigen hand houden, kunnen we<br />

ook de prijzen drukken. Dat merkt de klant natuurlijk ook.’<br />

3D-impressie<br />

Wie benieuwd is naar hoe zo’n stalen deur er precies uitziet, kan<br />

ze bekijken in de showroom van Tomassen, aan de Hanzeweg in<br />

<strong>Barneveld</strong>. Tomassen legt uit: ‘Een stalen deur is echt maatwerk.<br />

In onze showroom laten we zien wat de mogelijkheden zijn, maar<br />

aan de hand van het gesprek met de klant krijgt de stalen deur<br />

daadwerkelijk vorm. Door een 3D-impressie kunnen we een goed<br />

beeld schetsen van hoe de combinatie er thuis uit komt te zien.<br />

En door onze ervaring kunnen we mensen ook verder helpen met<br />

advies. Een inrichting is heel persoonlijk. Hoe je stalen deuren met<br />

een interieur laat matchen dus ook. Juist door de veelzijdigheid<br />

zijn ze zo populair.’<br />

WONEN<br />

En ik zie dat niet gauw meer veranderen de komende jaren.’<br />

Tomassen kan het succes verklaren. ‘Ten eerste lijkt een<br />

woonkamer, keuken of serre door het extra licht groter. En<br />

afhankelijk van de ruimte en het weer, kun je zelfs<br />

elektriciteitskosten besparen. De lampen kunnen net wat langer<br />

uitblijven’, zegt hij met een knipoog. Ook zijn de deuren volgens<br />

hem een stuk ‘socialer’. ‘Je leeft niet langer in afgesloten ruimtes,<br />

maar blijft zelfs op grotere afstand met elkaar in contact. Een<br />

stuk gezelliger dus in huis. Tenslotte hebben de deuren natuurlijk<br />

een hoog designgehalte. Dat spreekt steeds meer mensen aan.’<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden bij u thuis? Neem vrijblijvend<br />

contact op met Tomassen Toegangstechniek voor een offerte via<br />

0342 - 49 11 00? Of kijk voor meer informatie op onze website:<br />

www.toegangs-techniek.nl.<br />

> Tomassen Toegangstechniek<br />

Hanzeweg 29, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 491 100<br />

info@toegangs-techniek.nl<br />

www.toegangs-techniek.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 83


“Service is de fundering<br />

van ons bedrijf”<br />

zijn geliefd bij alle soorten woningen. Ze<br />

functioneren als een verlengde van de<br />

woonruimte en mensen kunnen langer<br />

buiten blijven zitten. Helemaal met een<br />

kacheltje erbij is het er ’s avonds goed<br />

toeven en zijn gezellige, lange avonden<br />

gegarandeerd.” Alle terrasoverkappingen<br />

van Ruiter zijn voorzien van een CEmarkering,<br />

wat betekent dat ze voldoen<br />

aan strenge Europese veiligheids- en<br />

kwaliteitseisen. “Er worden veel kappen<br />

verkocht zonder dit keurmerk. De CEmarkering<br />

houdt onder meer in dat het<br />

een veilig dak is en dat het een behoorlijke<br />

sneeuwlast aan kan. Wij staan achter onze<br />

producten en gaan alleen voor kwaliteit. Zo<br />

kiezen we puur voor sterke en duurzame<br />

materialen. We leggen de lat hoog.”<br />

WONEN<br />

De solide garagedeuren en sfeervolle terrasoverkappingen van<br />

Ruiter Garagedeuren zijn geliefd. Van heinde en ver kiezen zowel<br />

bedrijven als particulieren voor de kwaliteit en service van het<br />

familiebedrijf. “De <strong>Barneveld</strong>se mentaliteit is geliefd. We zijn er<br />

dag en nacht voor de klant en daarvoor kiezen ze.”<br />

“Buitenleven wordt steeds belangrijker. Een<br />

terrasoverkapping biedt alle comfort om<br />

optimaal te genieten van het buitenleven”,<br />

vertelt Jan Ruiter van Ruiter Garagedeuren<br />

en Zonwering. Het familiebedrijf is<br />

opgericht door Jan en Marja, zonen Gerwin<br />

en Richard zetten in de toekomst de zaak<br />

voort. “25 jaar geleden begonnen we aan<br />

huis met de verkoop van garagedeuren en<br />

door de jaren heen bouwden we dat uit<br />

met zonwering en terrasoverkappingen.<br />

Inmiddels telt ons bedrijf twintig<br />

werknemers, waarvan twaalf monteurs, die<br />

we continu blijven scholen. Door de groei<br />

die we doormaken zijn we altijd op zoek<br />

naar nieuw talent.”<br />

is het al verplicht voor bedrijven die werken<br />

met personeel, maar in de praktijk blijkt<br />

het onderhoud vaak een ondergeschoven<br />

kindje. Bij jaarlijks onderhoud is de kans op<br />

storingen veel kleiner. Bovendien verleng je<br />

zo de levensduur van de deur.”<br />

Terrasoverkappingen<br />

“Een luxe terrasoverkapping voor een<br />

vrijstaande woning is natuurlijk prachtig,<br />

maar ook voor een middenwoning zijn<br />

terrasoverkappingen geschikt”, vertelt Jan.<br />

“We bieden daken van glas of polycarbonaat<br />

die goed passen bij een middenwoning.<br />

De veranda’s en de terrasoverkappingen<br />

Ruiter levert ook aan horecagelegenheden.<br />

Zo hebben ze onder andere projecten<br />

uitgevoerd bij Juffrouw Tok, BAS, De<br />

Hebberd en De Bunckman. De service blijkt<br />

een belangrijke toegevoegde waarde voor<br />

de horeca. “Parasols halen we op in het<br />

winterseizoen en slaan ze hier op. Als het<br />

voorjaar aanbreekt, vouwen we de parasols<br />

uit om te kijken of reparatie nodig is, zodat<br />

ze het hele seizoen er weer tegenaan<br />

kunnen. Die service is onze kracht”, vertelt<br />

Marja Ruiter. “Het is de fundering van ons<br />

bedrijf. Dag en nacht zijn we bereikbaar met<br />

onze 24-uurs storingsdienst en we lopen<br />

niet weg voor een probleem. Dat waarderen<br />

de klanten.”<br />

> Ruiter Garagedeuren en Zonwering<br />

Harselaarseweg 20, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 – 49 02 53<br />

info@ruitergaragedeuren.nl<br />

www.ruitergaragedeuren.nl<br />

Garagedeuren<br />

Ruiter levert garage- en industriedeuren<br />

door heel Nederland. “Hoewel de focus<br />

voornamelijk regionaal is, leveren en<br />

monteren we ook regelmatig garagedeuren<br />

buiten onze regio. Onderhoud is daarbij een<br />

belangrijk onderdeel”, stelt Jan. “Sinds 1996<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 85


Binnenkort start de<br />

laatste verkoopfase van<br />

nieuwbouwwoningen<br />

in Plan Dwarsakker te<br />

Zwartebroek<br />

In de nieuwbouwwijk Dwarsakker in Zwartebroek realiseert<br />

Stichting Dwarsakker Zorg & Wonen woningen, appartementen<br />

voor senioren, een gezondheidscentrum en een kinderdagverblijf.<br />

Nieuwbouwwijk Dwarsakker kenmerkt<br />

zich door het landelijke karakter en<br />

is gesitueerd binnen het historische<br />

slagenlandschap. Vanwege de<br />

cultuurhistorie is het plan erg ruimtelijk<br />

opgezet en worden grote groene zones<br />

aangelegd in combinatie met wadi’s voor<br />

berging van het regenwater. Midden door<br />

het plangebied wordt het verouderde<br />

kerkpad opnieuw aangelegd welke tezamen<br />

met de wandelpaden door het hele gebied<br />

een bijzondere recreatieve kwaliteit<br />

krijgen.<br />

Het appartementencomplex en<br />

gezondheidscentrum zijn gepositioneerd<br />

langs de Eendrachtstraat naast supermarkt<br />

en dorpshuis en met de bushalte voor de<br />

deur is het geheel goed ontsloten. Voor alle<br />

appartementen zijn kopers en huurders<br />

gevonden en wordt er hard gewerkt aan<br />

de voorbereidingen voor de start van de<br />

bouw die begin 2018 gepland staat. In het<br />

appartementencomplex komen naast de<br />

seniorenappartementen ook nog eens 10<br />

zorgwoningen voor intensieve zorg welke<br />

geschikt zijn voor psychisch/geriatrisch<br />

en somatische bewoners. Voor de invulling<br />

van de 24-uurs zorg worden momenteel<br />

gesprekken gevoerd met zorgverleners en<br />

wordt binnenkort bekend hoe men zich<br />

voor deze woningen kan inschrijven.<br />

Van de 16 rijwoningen in het plan zijn<br />

er inmiddels 12 bewoond en zijn de<br />

resterende vier woningen in voorbereiding.<br />

De 16 starterswoningen in de vorm van<br />

rug-aan-rugwoningen zijn recentelijk<br />

opgeleverd en de eersten worden nu<br />

bewoond.<br />

Binnenkort start de laatste verkoopfase<br />

van de resterende 4 rijwoningen, 16<br />

twee-onder-een kapwoningen en 2<br />

bouwkavels voor vrijstaande woningen.<br />

Geïnteresseerden kunnen hun interesse<br />

kenbaar maken door middel van het<br />

invullen van een interesseformulier op de<br />

website van Stichting Dwarsakker Zorg &<br />

Wonen, www.dwarsakker.nl.<br />

WONEN<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 87


‘Je ziet dat de verschuiving<br />

van de stad naar het<br />

platteland nog altijd doorzet’<br />

88 <strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong>


Specialist dorpen en buitengebied<br />

Een wei met grazende geiten, de Veluwse bebossing in de verte en een oase aan groen voor de deur.<br />

Wie een bezoek brengt aan het kantoor van Malestein Makelaardij ziet direct dat de liefde voor het<br />

buitengebied verder gaat dan alleen werk.<br />

WONEN<br />

Gelukkig voor alle potentiële verkopers en kopers zet Malestein<br />

zijn passie voor de omgeving <strong>Barneveld</strong> dagelijks in voor<br />

anderen. Van pittoreske woonboerderijen tot aan dorpse<br />

woningen, na 20 jaar kent hij het buitengebied op zijn duim.<br />

Samen met zijn team gebruikt Eric Jan deze ervaring in de<br />

zoektocht naar of verkoop van de ideale woning. Hij vervolgt: ’In<br />

al die jaren zijn we expres klein gebleven. Het team bestaat uit<br />

kandidaat makelaar Corine, mijn vrouw Elly en ikzelf. Het aanen<br />

verkopen gaat vaak gepaard met de nodige emoties. Daarom<br />

staat een persoonlijke werkwijze bij ons op <strong>nummer</strong> één. Het<br />

gebeurt bijvoorbeeld regelmatig dat ik ’s avonds laat een appje<br />

ontvang. Iedereen krijgt dan snel een antwoord. Ook laten wij –<br />

na een bezichtiging - altijd een kort verslagje voor de verkoper<br />

achter in de woning. Zulke kleine dingen maken het verschil.<br />

Ik ben dan ook trots dat klanten het opvalt en ons gemiddeld<br />

waarderen met een dikke 9.’<br />

Eén van de populairste buitengebieden<br />

Vanuit de hele regio, maar ook daarbuiten kloppen<br />

huizenzoekers bij Eric Jan aan. De gemeente <strong>Barneveld</strong> is en<br />

blijft populair. Maar waarom is onze omgeving zo in trek? De<br />

makelaar legt uit: ‘Je ziet dat de verschuiving van de stad naar<br />

het platteland nog altijd doorzet. Mensen zijn de drukte van de<br />

Randstad zat, maar ze werken daar veelal wel . Door de goede<br />

verbindingen zit je binnen korte tijd in onze hoofdstad. Een<br />

perfecte combinatie.’<br />

Niet alleen bij forenzen, maar ook bij 65+-ers groeit de vraag<br />

naar woningen in het buitengebied. ‘Ik hoor vaak dat ouderen<br />

hierheen willen verhuizen vanwege de reistijd. De oudste zoon<br />

woont in Noord-Brabant, terwijl hun dochter naar Overijssel is<br />

verhuisd. Vanuit de regio <strong>Barneveld</strong> sta je bij allebei relatief snel<br />

op de stoep.<br />

Verder speelt de natuur een belangrijke rol. Ouderen blijven<br />

steeds langer op zichzelf wonen en zijn tot op late leeftijd<br />

actief. Hier in de buurt is genoeg te beleven. Binnen no time sta<br />

je met je fiets op de Veluwe. En met de auto is het IJsselmeer<br />

relatief kort rijden.’<br />

De invulling verandert<br />

Met de vraag zit het dus wel goed, maar groeit ook het aanbod<br />

mee? Malestein stelt gerust. ‘Het mooie aan de markt is dat<br />

deze zich altijd aanpast aan de vraag. De laatste jaren zie je<br />

bijvoorbeeld dat steeds meer agrarische grond van bestemming<br />

wisselt. Kinderen kiezen voor een andere carrière en nemen de<br />

boerderij niet over. Er is hier in de regio Food Valley een goed<br />

functionerend functieveranderingsbeleid. Bij beëindiging van<br />

een agrarisch bedrijf is de vrijkomende agrarische bebouwing<br />

(VAB) inzetbaar voor nieuwe functies. Als specialist in het<br />

buitengebied zijn wij daar natuurlijk ook van op de hoogte.’<br />

En het verkoopproces<br />

Ook in de makelaardij speelt het internet uiteraard een<br />

steeds grotere rol. ‘Online opvallen zorgt simpelweg voor<br />

meer aanvragen. Voor de verkoop werken we bij Malestein<br />

Makelaardij daarom samen met een vastgoedstyliste. Angela<br />

geeft elk huis een passende uitstraling. Een professionele<br />

fotograaf schiet de beelden. Deze plaatsen we vervolgens<br />

door op Funda, onze eigen website, maar ook op Facebook en<br />

Instagram.<br />

Waar we met Malestein Makelaardij vroeger alleen bezoekers via<br />

de website kregen, bereiken we via social media tegenwoordig<br />

soms wel tienduizenden mensen. Een duidelijke verschuiving.<br />

Maar we proberen er ook juist te zijn voor wie online niet<br />

zo actief is. Het online aanvragen van een energielabel, het<br />

overzetten van gegevens en soms zelfs het versturen van een<br />

e-mail. Het klinkt vanzelfsprekend, maar voor sommige mensen<br />

is dat het niet. Dan helpt ons team natuurlijk graag. Kleine<br />

moeite.’<br />

De komende jaren staat er genoeg te gebeuren in het<br />

buitengebied van de gemeente <strong>Barneveld</strong>. Eric Jan Malestein<br />

en zijn team helpen graag bij de aan- en verkoop van uw<br />

droomwoning. Ook voor taxaties kunt u bij deze NVMmakelaar/taxateur<br />

terecht. Neem gerust contact op via<br />

onderstaande gegevens:<br />

> Malestein Makelaardij B.V.<br />

Stroeërschoolweg 10, Stroe<br />

Tel. 0342 - 424 771<br />

info@malestein.nl<br />

www.malestein.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 89


‘We kunnen inmiddels elke woning<br />

gasloos verwarmen’<br />

WONEN<br />

Van expert in CV-ketels naar specialist in duurzame warmtetechniek en energieneutraal wonen.<br />

Hartkamp Installatietechniek zet sinds enkele jaren vol in op innovatieve gasloze verwarmingsoplossingen:<br />

advies en de installatie zelf. ‘Over twee of drie jaar is de CV-ketel verleden tijd.’<br />

Met directeur Wim Hartkamp staat de<br />

vierde generatie aan het roer van Hartkamp<br />

Installatietechniek. Ook hij werkt alweer<br />

dertig jaar binnen het familiebedrijf<br />

dat bijna 125 jaar bestaat. Maar hij kijkt<br />

liever vooruit: ‘Dat we al zo lang bestaan<br />

is natuurlijk hartstikke mooi. Maar dat<br />

is omdat we niet in het verleden blijven<br />

leven, maar altijd bezig zijn geweest met<br />

vernieuwing. Je houdt het alleen zo lang<br />

vol als je blijft innoveren. Techniek is een<br />

continu proces.’<br />

Duurzame toekomst<br />

Om die reden besloot het bedrijf enkele<br />

jaren geleden iets af te wijken van de<br />

vertrouwde koers. Hartkamp: ‘We zijn nog<br />

steeds gespecialiseerd in CV-installaties,<br />

maar richten ons meer en meer op<br />

duurzamere technieken, met name op<br />

warmtepompen. Onze monteurs volgen<br />

voortdurend bijscholing om kennis op te<br />

doen van de nieuwste systemen. Dat is<br />

onze toekomst. Ik verwacht dat de CVinstallatie<br />

al binnen enkele jaren verleden<br />

tijd is. ’<br />

Meer rendement<br />

‘Inmiddels installeren we minimaal één<br />

warmtepomp per week’, legt Hartkamp<br />

uit. Maar hij verwacht dat dat aantal fors<br />

gaat toenemen. ‘In het klimaatakkoord is<br />

afgesproken dat we met z’n allen minder<br />

CO2 gaan uitstoten en de overheid wil<br />

naar gasloos wonen toe. CV-ketels zijn<br />

in de afgelopen jaren steeds zuiniger<br />

geworden, maar de rek is er nu wel uit. Een<br />

warmtepomp werkt elektrisch en heeft ook<br />

nog eens een hoger rendement. Bij deze<br />

systemen is de rek er nog lang niet uit. Ze<br />

worden alleen maar efficiënter.’<br />

Twee soorten warmtepompen<br />

Als we het over warmtepompen hebben,<br />

zijn er twee opties mogelijk. ‘De<br />

warmtepompen die we al jaren kennen,<br />

halen hun warmte uit de aarde. Deze zijn<br />

constanter, maar wat prijziger. En het is<br />

niet helemaal bekend wat deze systemen<br />

op langere termijn voor effect hebben op<br />

de bodem.’ Er komen daarnaast steeds meer<br />

warmtepompen op de markt die warmte<br />

uit de buitenlucht halen. ‘Deze modellen<br />

hebben weinig invloed op de omgeving<br />

en bieden steeds meer mogelijkheden. De<br />

nieuwste modellen werken al vanaf een<br />

buitentemperatuur van -20 graden Celsius.’<br />

Geschikt voor elke woning<br />

Nieuwbouw wordt tegenwoordig al gasloos<br />

verwarmd. De techniek is inmiddels zover<br />

dat zelfs bestaande woningen redelijk<br />

eenvoudig gasloos kunnen worden<br />

gemaakt, zegt Hartkamp. ‘Zelfs in een<br />

jaren ‘30 woning; daar zijn we nu aan de<br />

slag.’ De kosten van een warmtepomp<br />

verschillen volgens hem echt per situatie.<br />

‘Ligt er al vloerverwarming of moet deze<br />

nog worden aangelegd? Om wat voor<br />

oppervlakte gaat het? En wil een klant<br />

dat we ook zonnepanelen op het dak<br />

aanleggen? Het speelt allemaal een rol.’<br />

Klanten die nadenken over de aanschaf van<br />

een warmtepomp, krijgen van Hartkamp<br />

eerst het advies hun huidige verbruik terug<br />

te dringen. ‘Met bijvoorbeeld ledverlichting<br />

of door de woning beter te isoleren. Hier<br />

kunnen we klanten ook in adviseren.’<br />

Meer bewustzijn<br />

Het gaat volgens hem niet alleen om<br />

terugverdientijd, maar vooral om<br />

bewustwording. ‘Al is het zo dat een<br />

duurzame investering in je huis financieel<br />

aantrekkelijk kan zijn, gezien de huidige<br />

lage spaarrentes. Gelukkig zien we dat het<br />

besef meer begint te landen, ook omdat het<br />

hoog op de agenda van de overheid staat.<br />

Mensen hebben veel geld over voor een<br />

keuken, maar willen soms nog besparen<br />

op een gasloos verwarmingssysteem.<br />

Uiteindelijk moeten we er toch samen voor<br />

zorgen dat we minder CO2 uitstoten.’<br />

Meer weten over duurzame<br />

verwarmingstechniek? Of advies nodig?<br />

> Hartkamp Installatietechniek<br />

Edisonstraat 3, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342-493040<br />

info@hartkamp.nl<br />

www.hartkamp.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 91


Uw houten vloer weer<br />

als nieuw dankzij van<br />

Asselt Parket<br />

WONEN<br />

Een houten vloer is schitterend, maar vraagt na<br />

tien tot vijftien jaar vaak wel om renovatie. Van<br />

Asselt Parket knapt uw houten vloer vakkundig op<br />

en geeft de vloer met de gewenste afwerking weer<br />

een hele nieuwe uitstraling.<br />

‘Misschien vertoont uw houten vloer<br />

slijtage, wilt u gewoon eens heel iets<br />

anders of heeft u een nieuw huis met een<br />

houten vloer die niet bij u past. Goede<br />

parketrenovatie met schuren, oliën dan wel<br />

lakken geeft een houten vloer weer een hele<br />

nieuwe look’, vertelt Henry van Asselt. ‘Er<br />

zijn allerlei kleurtoepassingen mogelijk, zoals<br />

de nu populaire grijstinten Er zijn lakken<br />

waarmee de vloer onbehandeld lijkt en met<br />

een reactiebeits kan ik een vloer juist een<br />

verweerd en doorleefd effect geven.’<br />

Intensieve reiniging<br />

Bij een uitbouw of verbouwing is het<br />

goed mogelijk om parket aan te helen en<br />

de hele vloer daarna dezelfde uitstraling<br />

te geven. Van Asselt heeft inmiddels<br />

jarenlange ervaring met vloerrenovatie: ‘Ik<br />

maakt het graag mooi, regel alles en werk<br />

vrijwel stofvrij. Mocht een vloer nog te<br />

goed zijn voor een schuurbeurt, dan is een<br />

onderhoudsbeurt met intensieve reiniging<br />

en een nieuwe lak- of olielaag een optie.<br />

Het is voordeliger en de vloer is ook weer<br />

mooi opgefrist. Zo heb je, net als met<br />

vloerrenovatie, weer lange tijd plezier van je<br />

houten vloer!’<br />

> Van Asselt Parket<br />

Weth. Romeijnlaan 18, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 06 - 2534 5050<br />

www.vanasseltparket.nl<br />

Gouttière staat voor<br />

ambachtelijk vakmanschap<br />

Authentiek en puur, dat zijn de keukens en meubels van<br />

Gouttière. Met eerlijke en massieve materialen maakt Gijsbert<br />

van de Goot iedere keuken en elk meubel met de hand. Dat<br />

resulteert in een uniek ambachtelijk gemaakt stuk, wat je<br />

nergens anders treft.<br />

Gijsbert van de Goot heeft in 2008<br />

Gouttière opgericht en sindsdien ontwerpt<br />

en maakt hij keukens en meubels op<br />

maat. Door het hele land staan inmiddels<br />

keukens en meubels van Van de Goot.<br />

Het ambachtelijke vakmanschap maakt<br />

Gouttière onderscheidend en geliefd bij<br />

onder meer binnenhuisarchitecten.<br />

“Het begint met een adviesgesprek, waarna<br />

ik een beeld heb van de stijl en de wensen<br />

van de klant. Dan schets ik een ontwerp. De<br />

klant krijgt een 3D-tekening op fotopapier<br />

mee naar huis. Daarna ga ik aan de slag in<br />

de werkplaats.” Van de Goot doet alles met<br />

de hand en gebruikt alleen hoogwaardige<br />

materialen. “Ik moet er niet aan denken<br />

om achter de machine te staan. Voor mij<br />

is het de uitdaging om zelf van het hout<br />

het interieurstuk naar wens van de klant<br />

te maken. We gaan voor de bijzondere<br />

keukens en meubels. De kwaliteit en de<br />

landelijke, stoere, maar ook subtiele stijl<br />

zijn herkenbaar in mijn werk. Ik hou niet<br />

van standaard. Alles is puur handwerk, wat<br />

een warme sfeer in uw interieur schept.”<br />

> Gouttière<br />

Doornsteeg 4A, Lunteren<br />

Tel. 06 – 46 79 08 47<br />

info@gouttiere.nl<br />

www.gouttiere.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 93


‘Mooie kasten voor een<br />

mooie prijs’<br />

WONEN<br />

Kasten op maat gaan efficiënter met de<br />

ruimte om én zijn optimaler af te stemmen<br />

op de persoonlijke wensen van de klant dan<br />

standaardkasten. Daarbij komt dat maatwerk niet<br />

per se veel duurder hoeft te zijn.<br />

“Wij ontwerpen, maken en plaatsen de<br />

kasten geheel in eigen beheer”, vertelt<br />

Evert van Wolfswinkel van elkekastopmaat.<br />

nl. “Daardoor zijn de mogelijkheden<br />

eindeloos en is maatwerk voor iedereen<br />

interessant.”<br />

“Wij zijn heel toegankelijk voor de klant.<br />

In onze showroom aan de Bellstraat, met<br />

veel inspirerende voorbeelden, kunnen<br />

geïnteresseerden leuke ideeën opdoen en<br />

geheel vrijblijvend geadviseerd worden<br />

door één van onze interieurontwerpers”,<br />

vertelt Evert.<br />

“We houden rekening met de behoefte van<br />

onze klant en proberen waar nodig in te<br />

spelen op die behoeften. Zo is de vraag naar<br />

maatwerk op het gebied van wandmeubels<br />

of kasten voor in de woonkamer enorm<br />

gegroeid. Waar mensen binnen het<br />

standaardaanbod van de woonwinkels niet<br />

kunnen slagen, zijn ze bij ons van harte<br />

welkom om geheel naar wens hun eigen<br />

meubel samen te stellen. Uiteraard kunnen<br />

klanten hierbij rekenen op ons deskundig<br />

advies. In onze showroom zijn we hard<br />

bezig om het aantal inspiratiemeubels uit te<br />

breiden.”<br />

Ook het ‘zelfbouwpakket’ van<br />

elkekastopmaat.nl, waarmee handige mensen<br />

zelf een kast kunnen opbouwen, wordt<br />

steeds populairder. “Het inmeten kunnen wij<br />

dan nog verzorgen, maar de montage doet<br />

de klant zelf. Met een goede handleiding is<br />

dat goed te doen. Als mensen er echt niet<br />

meer uitkomen, mogen ze altijd bellen.”<br />

> Elke kast op maat .nl<br />

Wim van Wolfswinkel<br />

Bellstraat 20, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 423 404<br />

www.elkekastopmaat.nl<br />

Buiten-Goed hoofddealer<br />

van zonwering Warema<br />

“Op het gebied van design en kwaliteit behoort de<br />

zonwering van Warema tot de absolute top. Het is de<br />

grootste zonweringfabrikant van Europa. Wij zijn dan<br />

ook heel trots dat Warema ons heeft geselecteerd als<br />

hoofddealer van Midden-Nederland”, vertelt Richard den<br />

Boer van Buiten-Goed.<br />

Van zonweringen voor woningen, serres en<br />

pergola’s tot rolluiken met geïntegreerde<br />

horsystemen, buitenliggende jaloezieën<br />

en screens. Warema is een autoriteit op<br />

het gebied van zonlichtmanagement en wil<br />

bijdragen aan een aangenaam en gezond<br />

klimaat in de woning.<br />

Het van oorsprong Duitse familiebedrijf<br />

focust zich op innovatie, design en<br />

kwaliteit. Warema verkoopt zonwering over<br />

de hele wereld, maar ze zaten nog niet<br />

in Nederland. Tot dit jaar. Warema werkt<br />

nauw samen met Solarlux, waarvan Buiten-<br />

Goed de serres en vouwwanden aanbiedt.<br />

“Zo is Warema bij ons gekomen. De<br />

zonwering en serres vullen elkaar namelijk<br />

perfect aan.”<br />

“Warema biedt een breed assortiment<br />

zonwering aan met een goede prijskwaliteitverhouding.<br />

Het behoort qua<br />

design en kwaliteit tot de absolute top”,<br />

stelt Den Boer. “De techniek die ze<br />

gebruiken voor de aandrijvingssystemen<br />

van pergola- en serrezonwering gaat<br />

verder dan de standaard. Daardoor staan<br />

de doeken altijd strak gespannen. Er rust<br />

zelfs patent op die techniek. Bijzonder is<br />

dat Warema alles in eigen beheer houdt.<br />

Zo wordt elk onderdeel van de zonwering<br />

door eigen ingenieurs ontwikkeld en in de<br />

Warema-fabriek gemaakt.”<br />

> Buiten-Goed<br />

Marchandweg 4, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 - 491 202<br />

info@buiten-goed.com<br />

www.buiten-goed.com<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 95


‘De samenwerking in<br />

ons familiebedrijf is echt<br />

fantastisch’<br />

WONEN<br />

Ab van den Berg haarden en kachels is al tientallen jaren<br />

gespecialiseerd in hoogwaardige haarden en kachels. Terwijl vader<br />

Ab nog dagelijks op de vrachtwagen zit voor het vervoeren van<br />

brandstoffen, levert zoon Mellis gasflessen door het hele land en<br />

verzorgt dochter Aline de verkoop van de haarden en kachels. “De<br />

onderlinge samenwerking is fantastisch”, vertelt Aline Goudriaanvan<br />

den Berg.<br />

“Klanten komen naar onze showroom aan<br />

de Van Zuijlen van Nieveltlaan in <strong>Barneveld</strong>.<br />

Niet iedereen weet dat we daar zitten, maar<br />

door het organiseren van open dagen en<br />

door regelmatig te adverteren in de lokale<br />

dagbladen, werken we aan onze bekendheid”,<br />

legt Aline uit.<br />

“Eenmaal in onze ruime showroom voorzien<br />

we onze klanten van deskundig advies.<br />

We verkopen overigens niet alleen nieuwe<br />

kachels, maar we bieden ook opgeknapte<br />

tweedehands kachels aan. Die zijn behoorlijk<br />

populair.”<br />

“We krijgen de laatste tijd veel vragen over<br />

kachels en haarden met een wandmeubel<br />

eromheen gebouwd. Ideaal om daar boeken<br />

of kunst in te zetten. Zo’n ombouw is echt<br />

maatwerk. Wij leveren vervolgens de kachel<br />

of de haard. Mocht deze in de toekomst kapot<br />

gaan, dan mogen klanten ons altijd bellen voor<br />

reparatie. Iedereen die maar iets met haarden<br />

en kachels heeft, kan dus bij ons terecht.”<br />

> Ab van den Berg Brandstoffen & Kachels<br />

Van Zuijlen van Nieveltlaan 33, <strong>Barneveld</strong><br />

Tel. 0342 413 062<br />

info@abvandenberg.nl<br />

www.abvandenberg.nl<br />

Elk bedrijfsongeval is<br />

er een te veel<br />

Na het dagelijkse koffiemomentje op het werk,<br />

klimt Rob op een ladder. Maar deze begeeft<br />

het. Rob breekt zijn been en is een mooi poosje<br />

uit de running. Vervelend voor Rob, die nu zijn<br />

belangrijke voetbalwedstrijd in het weekend wel<br />

op zijn buik kan schrijven.<br />

Het bedrijf waar Rob werkt is ook niet blij.<br />

Hoe regelen zij nu op korte termijn een<br />

vervanger, terwijl de arbeidsmarkt toch al<br />

zo krap is. De grote vraag is: had dit incident<br />

voorkomen kunnen worden?<br />

Zowel werknemers als werkgevers hebben<br />

er belang bij om ongevallen te voorkomen.<br />

Bedrijven zijn zelfs verplicht om een risicoinventarisatie<br />

en evaluatie (RI&E) te hebben<br />

om risico’s zo veel mogelijk te beperken.<br />

Toch zijn er nog veel bedrijven die hier niet<br />

aan voldoen. Iedereen heeft recht op een<br />

veilige werkomgeving. Toch vielen er vorig<br />

jaar 70 dodelijke slachtoffers op de werkvloer,<br />

19 meer dan het jaar ervoor. Het aantal<br />

arbeidsongevallen zonder dodelijke afloop<br />

steeg met 13 procent.<br />

FIRE PREVENT uit Kootwijkerbroek is de<br />

expert op het gebied van brandbeveiliging en<br />

veiligheidsopleidingen. De veiligheidskundige<br />

heeft veel ervaring in het maken van<br />

risicoanalyses. Wilt u weten waar de risico’s<br />

liggen binnen uw bedrijf, bent u benieuwd<br />

wat de veiligheidskundige van FIRE PREVENT<br />

voor uw onderneming kan betekenen of<br />

heeft u andere specifieke vragen, neem dan<br />

vrijblijvend contact op met FIRE PREVENT.<br />

De veiligheidskundige staat klaar om samen<br />

met u tot de meest optimale werkomgeving<br />

te komen. Tenslotte; elk ongeval is er één<br />

teveel.<br />

> Fire Prevent<br />

Tel. 0342 - 418 249<br />

info@fireprevent.nl<br />

www.fireprevent.nl<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 97


<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> en Van Beek’s<br />

Rijwielhandel Voorthuizen verloten een fiets!<br />

Wilt u kans maken op onderstaande SPARTA Pick Up fiets?<br />

Het enige wat u hoeft te doen is PRIJS (spatie) <strong>Barneveld</strong> te<br />

sms’en naar 7733.<br />

Hoe werkt het precies?<br />

Wilt u mee doen om deze fiets te winnen dan zult<br />

u eenmalig een sms moeten sturen naar 7733, met<br />

als bericht PRIJS (spatie) BARNEVELD, uw mobiele<br />

telefoon<strong>nummer</strong> wordt dan uw virtueel lot. Sms’en kan<br />

slechts eenmalig! Op de door u gestuurde sms krijgt<br />

u van ons een sms terug dat u zich heeft aangemeld.<br />

U meldt hiermee uw <strong>nummer</strong> aan. Uit alle <strong>nummer</strong>s<br />

kiezen wij op 15 december één <strong>nummer</strong> uit. Na de<br />

verloting op 15-12-2017 worden alle <strong>nummer</strong>s welke<br />

hebben deelgenomen gewist.<br />

De winnaar<br />

De winnaar wordt gebeld en bekend gemaakt via www.barneveld360.nl.<br />

De uitreiking van de prijs wordt middels een interview + foto vast gelegd bij<br />

Van Beek’s Rijwielhandel Voorthuizen.<br />

PRIJS<br />

(SPATIE)<br />

BARNEVELD<br />

NAAR<br />

7733<br />

De voorwaarden<br />

SMS eenmalig PRIJS (spatie) BARNEVELD naar 7733. Het betreft een eenmalige SMSdienst:<br />

kosten € 1.50 per ontvangen bericht. Een retour bericht per SMS. Exclusief de<br />

kosten van het gebruik van uw mobiele telefoon. De actie sluit op 15-12-2017.<br />

<strong>Barneveld</strong> <strong>Magazine</strong> 98

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!