21.12.2017 Views

VERNMagazine_DECEMBER

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COLLECTIEF <strong>DECEMBER</strong> JUISTE 2017 WEG<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

magazine<br />

NATIONALE<br />

POLITIE<br />

ECONOMISCHE<br />

ontwikkelingen<br />

EU-mobility<br />

package<br />

City<br />

highlights<br />

ROTTERDAM


VERN zet zich in voor u<br />

Word ook lid<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Voorwoord<br />

De VERN treedt als één<br />

gezicht naar buiten voor<br />

Deze laatste dagen van<br />

alle eigen rijders en kleine<br />

transportondernemers in<br />

Nederland. Wij behartigen<br />

uw belangen op sociaal,<br />

vaktechnisch en juridisch<br />

december zijn het moment om<br />

terug te kijken op het jaar<br />

dat achter ons ligt en vooruit te<br />

blikken op het komende jaar.<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

Tesla kwam in het nieuws met een elektrische vrachtwagen<br />

die 800 kilometer kan rijden. Dit lijkt mij een utopie. Was<br />

de vrachtwagen zwaar beladen? Hoe waren de weersomstandigheden?<br />

Was er veel wind? Moest er veel bergop<br />

gereden worden? Ik geloof dat platooning en elektrische<br />

vracht wagens uiteindelijk de toekomst zijn, maar het zal<br />

nog vele jaren duren voordat dit economisch haalbaar en<br />

gerealiseerd is.<br />

gebied.<br />

De VERN:<br />

K treedt op als uw belangenbehartiger richting<br />

overheid en overheidsinstanties;<br />

K zorgt voor kostenreductie door middel van<br />

collectieve inkoop;<br />

K maakt zich sterk voor nieuwe vervoersconcepten,<br />

efficiënt gebruik van voertuigen en infrastructuur;<br />

K helpt bij bedrijfsvoering en dreigende<br />

faillissementen;<br />

K geeft voorlichting over innovatieve ontwikkelingen,<br />

zoals modernisering van het wagenpark,<br />

brandstofbesparing en technologische ontwikkelingen<br />

op het gebied van communicatie;<br />

K is uw vraagbaak als het gaat om wet- en<br />

regelgeving;<br />

K geeft advies aan startende ondernemers en helpt<br />

bij het opstellen van een ondernemingsplan;<br />

K bemiddelt bij geschillen tussen opdrachtgevers en<br />

opdrachtnemers.<br />

VERN zet zich daarnaast in voor verkeersveiligheid,<br />

een betere infrastructuur en goede scholing voor<br />

managers en chauffeurs. We komen hiervoor met<br />

initiatieven, waarmee we regelmatig het nieuws<br />

halen. Voor overheidsinstanties is de VERN een<br />

serieuze gesprekspartner.<br />

Word ook lid en profiteer van alle voordelen die de<br />

VERN u te bieden heeft.<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

Meld u nu aan via<br />

vern.nu/inschrijven<br />

Door het huidige chauffeurstekort – 50% van de transportbedrijven<br />

zoekt chauffeurs – en beleid dat gericht was op<br />

de korte termijn, bepalen verladers en opdrachtgevers<br />

niet langer de vrachtprijs. De gedachtegang ‘voor jou tien<br />

anderen’ verliest steeds meer terrein. De vrachtprijzen zijn<br />

het afgelopen jaar met gemiddeld 10% gestegen over 15<br />

deelsectoren. De nieuwe werkelijkheid is dat opdrachtgevers<br />

en verladers steeds betere prijzen moeten bieden om<br />

transportbedrijven met voldoende chauffeurs aan zich te<br />

kunnen binden. Dat zal de komende jaren niet veranderen.<br />

Ladingstromen koppelen en snelle informatie kunnen ontvangen<br />

en verstrekken, worden een must de komende jaren.<br />

Het wordt steeds belangrijker om met behulp van een<br />

smartphone of computer op elk moment en op elke plek<br />

informatie te kunnen verkrijgen over de beschikbare lading.<br />

Er zijn in Nederland 130.000 bedrijven die lading van betekenis<br />

hebben en 8500 transportbedrijven met tussen de 1<br />

en 5 vrachtwagens. Door informatie goed te stroomlijnen,<br />

kan leegrijden worden beperkt.<br />

Platooning en elektrisch rijden moeten de toekomst worden.<br />

Hiervoor moet echter de complete infrastructuur worden<br />

aangepast. Vier vrachtwagens die aan elkaar worden<br />

gekoppeld via een radiosignaal beslaan zo’n honderd meter.<br />

Als de vrachtwagen van rijstrook moet wisselen of moet<br />

parkeren, heb je een probleem. Het schijnt bovendien voor<br />

een terrorist niet zo moeilijk te zijn om het signaal te verstoren.<br />

Een van de grootste problemen de komende jaren is dat er<br />

te weinig instroom is van jonge mensen in de transportsector.<br />

VERN is gestart met De Oplossing, een initiatief om<br />

het chauffeurstekort op te vangen met behulp van oudere<br />

chauffeurs. Twee senioren op een vrachtwagen en de<br />

vrachtwagen rijdt weer continu. De eerste veertig chauffeurs<br />

hebben zich al aangemeld bij De Oplossing. Meer<br />

hierover leest u verderop in dit magazine.<br />

Ik ben positief voor 2018. Stijgende vrachtprijzen, andere<br />

inzichten, nieuwe technologieën, herinzetten van senioren<br />

en een doorgroeiende economie zijn goede ontwikkelingen.<br />

De Rotterdamse haven slaat 215 miljoen ton over, de<br />

vrachtwagens reden 650 miljoen weg. Hier ben ik trots op.<br />

Ook in 2018 zal VERN uw belangen weer verdedigen, zowel<br />

in Den Haag als in Europa. Voor nu wensen wij u en uw<br />

naasten prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.<br />

Klaas de Waardt<br />

Voorzitter VERN<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


Pfinztalstraat 22<br />

4143 JB Leerdam<br />

M : 06-53967295<br />

I : www.cgsp.nl<br />

E : rs@cgsp.nl<br />

De Efteling is ’s winters een magische plek met duizenden<br />

twinkelende lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en<br />

besneeuwde dennenbomen. Tijdens de Winter Efteling voelen<br />

de koudste dagen van het jaar het warmst aan.<br />

Geopend t/m 31 januari 2018.<br />

Efteling.com<br />

Vooral bouw- en servicebedrijven maken gebruik van bestelauto’s,<br />

zo blijkt uit cijfers van het CBS in opdracht van<br />

het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.<br />

In 2016 waren er ongeveer 800.000 bestelauto’s en -busjes<br />

die zakelijk werden gebruikt. Servicebedrijven vervoerden<br />

34 miljoen ton goederen met bestelauto’s (exclusief gereedschap),<br />

bouwbedrijven 22 miljoen ton en goederen,<br />

post- en pakketbedrijven 8 miljoen ton.<br />

Nederlandse bestelauto’s reden vorig jaar 15,8 miljard<br />

kilometers om al deze goederen op de plaats van bestemming<br />

te krijgen. Dat is gemiddeld 43 miljoen kilometer per<br />

dag. Bestelauto’s reden hiermee bijna zeven keer zo weinig<br />

kilometers als personenauto’s, maar bijna driemaal zoveel<br />

als vrachtauto’s. De meeste kilometers werden gereden<br />

door bestelauto’s van bouw- en servicebedrijven.<br />

Er komen te weinig jonge chauffeurs bij om de uitstroom<br />

van pensioengerechtigde chauffeurs op te vangen.<br />

Door de groei van de economie zijn er meer chauffeurs<br />

nodig; 1 procent economische groei staat gelijk aan<br />

2000 extra ritten per dag. Volgens het CBS is de economische<br />

groei nu 3,6%. Op dit moment is er al 7,6% minder<br />

transport capaciteit dan een jaar geleden, dat is heel veel.<br />

Op 100.000 vrachtwagens zijn dat er 7.600 minder.<br />

Miss High heels on wheels wordt ze ook wel genoemd. Een<br />

verwijzing naar de tekst op haar cabine. In 2014 begon ze<br />

voor zichzelf, nadat ze daarvoor jarenlang haar geld verdiende<br />

met het zetten van nagels.<br />

Van nagelstyliste naar vrachtwagenchauffeur en transportondernemer,<br />

een opmerkelijke switch. “Ik was 30 en dacht:<br />

is dit het nu? Mijn man Mark is vrachtwagenchauffeur. Hij<br />

heeft me besmet met het virus.<br />

De leden van het VERN Forum zijn:<br />

Klaas de Waardt voorzitter<br />

René Sloof transportondernemer<br />

René Lindeman transportondernemer<br />

Jaap Nooteboom transportondernemer<br />

Van 21 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is de<br />

RAI omgetoverd tot winterparadijs. U kunt er schaatsen onder een<br />

deken van lichtjes, struinen over de kerstmarkt op het Winterplein,<br />

Amsterdam bekijken vanuit het 50 meter hoge reuzenrad en elke<br />

avond opent The Beer Village haar deuren voor een groot winterfeest<br />

met de beste dj’s en muzikanten. winterparade.amsterdam<br />

Tot en met 29 december zijn op tien verschillende<br />

plaatsen in de stad lichtkunstwerken<br />

te bewonderen. De kunstwerken zijn<br />

gebaseerd op het extreem gewelddadige wereldnieuws van dit jaar.<br />

Firmavandrie.nl<br />

Zij waren goed voor driekwart van alle afgelegde kilometers.<br />

Bestelauto’s in het goederen- en postvervoer legden<br />

de overige 25% van alle gereden kilometers af. Hun aandeel<br />

in het vervoerde gewicht bedroeg slechts 13%. In het goederen-<br />

en postvervoer worden veelal lichte artikelen, zoals<br />

levensmiddelen, bloemen, postpakketjes en post vervoerd.<br />

Vooral buiten de spits<br />

Van alle uren die bestelauto’s onderweg waren, reden ze<br />

gemiddeld bijna 60% van de tijd buiten de ochtend- en<br />

avondspits. Vooral bestelauto’s ingezet voor goederenen<br />

postvervoer reden relatief veel buiten de spits (tussen<br />

9 en 16 uur). Driekwart van alle gereden uren betroffen<br />

uren buiten de spits. In de bouw was dit 40%. Hier wordt<br />

vaak ’s ochtends naar de bouwplaats gereden en ’s avonds<br />

weer terug naar huis. Tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur<br />

’s ochtends werd bijna 10% van alle uren gereden. Internetwinkels<br />

bieden klanten steeds meer mogelijkheden om<br />

laat in de avond bestelde goederen de volgende dag nog<br />

te laten bezorgen. Dit zorgt voor meer bedrijvigheid van<br />

bestelauto’s in het goederen- en pakketvervoer gedurende<br />

de nachtelijke uren.<br />

Veel eigen vervoer<br />

Ruim 95% van alle bedrijven met één of meer bestelauto’s<br />

zijn bedrijven die voor eigen rekening rijden (eigen<br />

vervoer). De meesten zijn klein in omvang: ruim driekwart<br />

heeft slechts één bestelauto in bezit, terwijl 1% er meer<br />

dan tien heeft. De eigen vervoerders vervoerden 97% van<br />

het gewicht aan goederen in bestelauto’s. Ter vergelijking:<br />

bij vrachtauto’s is het aandeel van het eigen vervoer 22%.<br />

Bouw en service-auto’s worden vrijwel alleen ingezet voor<br />

eigen vervoer. Het aandeel beroepsvervoer is met bijna<br />

60% van het vervoerd gewicht het hoogst bij de post- en<br />

pakketdiensten.<br />

Het gevolg hiervan is dat de prijzen over 15 deel sectoren<br />

gemiddeld met 10,6% zijn gestegen.<br />

Aanvulling op AOW<br />

Voor gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs is hun<br />

pensioen geen vetpot. Het pensioen is volgens de cao<br />

opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Na 40 jaar<br />

premieafdracht heeft men een pensioen opgebouwd<br />

van € 430 per maand. Dat is zeer karig. De gepensioneerde<br />

krijgt samen met zijn partner in de AOW € 1445 per maand.<br />

Pensioen en AOW geven een gezamenlijk inkomen van<br />

€ 1875 per maand.<br />

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerde<br />

chauffeurs hun inkomen uit AOW en pensioen graag<br />

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal<br />

uren arbeid te blijven verrichten. We spreken hier over<br />

‘actieve ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,<br />

maar niet meer dan 2 á 3 dagen in de week.<br />

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat<br />

50 tot 70 uur werken in de week, niet meer vol te houden<br />

is. De opzet die De Oplossing hanteert is: 2 dagen<br />

werken in de eerste week, daarna 5 dagen vrij, in de<br />

tweede week 3 dagen werken en 4 dagen vrij. Chauffeurs<br />

die gaan werken bij De Oplossing verdienen € 1000<br />

tot € 1200 per maand. Met pensioen en AOW komen zij<br />

dan vaak boven de € 3000 (netto) uit. Dit gezamenlijk inkomen<br />

is hoger dan het inkomen van een jongere chauffeur<br />

die volledig in dienst is. Het salaris wordt betaald<br />

volgens de huidige cao. Tevens blijft voldoende tijd over<br />

om van andere dingen te genieten.<br />

Daarnaast houd ik van het ondernemerschap. Áls ik ging<br />

rijden, wilde ik dat voor mezelf doen. Veel mensen verklaarden<br />

me voor gek. Middenin de crisis voor jezelf beginnen?<br />

Dat was totaal onverantwoord, vonden ze. Maar hoe harder<br />

iemand tegen me zegt dat ik iets níet moet doen, hoe<br />

gedrevener ik ben om te bewijzen dat ik het wél kan. Ik<br />

ben gaan werken als schoonmaker. Ik heb heel wat uurtjes<br />

gepoetst om geld te sparen. Allemaal met één doel: mijn<br />

eigen truck kopen.<br />

Eng<br />

Eerst vond ik het doodeng om zo’n slagschip te besturen.<br />

Bij de voormalig werkgever van mijn man heb ik leren rijden.<br />

Daarvoor ben ik hem enorm dankbaar. Mijn eerste<br />

ritten waren met groenten en fruit. Ik ben geen chauffeur<br />

in hart en nieren, de passie voor het rijden is gegroeid. Nog<br />

steeds vind ik het soms lastig en ben ik blij als ik weer heelhuids<br />

thuis ben. Maar die uitdaging is tegelijkertijd ook het<br />

leuke eraan. Geen dag is hetzelfde. En wanneer ik in een situatie<br />

kom waarin ik het echt even niet meer weet, dan bel<br />

ik mijn hulplijn, Mark.<br />

U kunt met de rangers mee op ontdekkingstocht in het donker.<br />

Daarna is het tijd om bij te komen in een van de 5 verschillende<br />

droomwerelden die worden verlicht door duizenden lichtjes, waar<br />

warme hapjes en drankjes voor u klaar staan, verhalen verteld<br />

worden en muzikanten van zich laten horen. Kinderen kunnen<br />

zich laten versieren met blacklight-schmink, leuk voor op het<br />

blacklight-pad! Van 15 december 2017 t/m 14 januari 2018.<br />

Beeksebergen.nl<br />

Geen verplichting voor opdrachtgever<br />

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende<br />

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico<br />

ten opzichte van de chauffeur. Transportbedrijven zijn huiverig<br />

om chauffeurs aan te nemen, onder meer vanwege het risico dat<br />

men de chauffeur bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet<br />

doorbetalen. Met de senior chauffeur van De Oplossing kent men<br />

deze belemmeringen niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen<br />

40 tot 50 jaar ervaring. De Oplossing zorgt ervoor dat de<br />

benodigde papieren – o.a. Code 95 en gevaarlijke stoffen - op<br />

orde zijn; de kosten van de opleidingen worden betaald door<br />

De Oplossing. Tevens worden de senior chauffeurs iedere twee<br />

jaar medisch gekeurd. Uit schadestatistieken blijkt dat oudere<br />

vrachtwagenchauffeurs heel weinig schade rijden.<br />

Trots<br />

Mark is supertrots. Het is fijn dat we dezelfde passie hebben, het<br />

gaat bij ons aan de keukentafel altijd over auto’s. Een jaar na de<br />

oprichting van Aukje Bangma Transport is Mark aangehaakt. Op dit<br />

moment rijd ik veel op de haven van Rotterdam. Inmiddels kennen<br />

ze me daar, maar in het begin leek ik wel een rijdende kermisattractie.<br />

Mijn auto ziet er niet zo uit omdat ik wil opvallen, ik wil gewoon<br />

iets wat een ander niet heeft. De reacties die ik krijg zijn soms bizar.<br />

Ik ben natuurlijk makkelijk te vinden, je hoeft mijn naam maar te<br />

Op dit moment mogen chauffeurs 3 cabotageritten rijden in een<br />

betreffend land. Daarna moet men het betreffende land verlaten.<br />

Het voorstel is nu om cabotage 5 dagen lang toe te staan, met een<br />

onbeperkte hoeveelheid ritten. Dit is niet te controleren. Een voorbeeld:<br />

van maandag tot en met vrijdag rijdt iemand in Nederland<br />

en gaat vervolgens vrijdags in Antwerpen een container opzetten.<br />

Dan mag de chauffeur de week erna gewoon weer van maandag<br />

tot en met vrijdag rijden. Dit brengt een enorme marktverstoring<br />

teweeg, zeker in de West-Europese landen. Verladers, opdrachtgevers<br />

en veel grote transportbedrijven juichen dit toe, net als de<br />

Oost-Europese landen; eerst hebben zij het internationale vervoer<br />

overgenomen en nu wil men op deze wijze ook de West-Europese<br />

markt bezetten. Positief punt aan het mobility package is dat<br />

de ritten voor lege containers en pallets meegeteld gaan worden.<br />

Controle hierop wordt echter lastig, aangezien je 5 dagen lang een<br />

onbeperkt aantal ritten mag rijden.<br />

Het Wereldkerstcircus presenteerde vele klassieke clowns, in deze<br />

editie kunt u genieten van een moderne komiek, die het klassieke<br />

clownsvak vertaalt naar deze tijd. Multitalent Housch-ma-Housch<br />

was zeven jaar lang de ster van het Parijse Lido en is in Carré is<br />

weer terug in de piste. Vanaf donderdag 21 december 2017 t/m<br />

zondag 7 januari 2018.<br />

Carre.nl<br />

Tot en met 1 januari 2018 zijn het plein en de straten<br />

daaromheen versierd met duizenden lichtjes, en kleurrijke<br />

guirlandes. Bezoek het huis van de kerstman, klim in het<br />

reuzenrad, wandel door Dickens’ Village of struin over de<br />

kerstmarkt; tijdens Magisch Maastricht is er van alles te<br />

beleven voor jong en oud.<br />

Magischmaastrichtophetvrijthof.nl<br />

Afgelegde kilometers<br />

Nederlandse bestelauto’s legden in 2016 bijna 17,3 miljard kilometer<br />

af. Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor.<br />

Het is voor het tweede jaar op rij dat de bestelauto’s meer zijn gaan<br />

rijden. Dit heeft vooral te maken met een toename van het aantal<br />

bestelauto’s. Ten opzichte van een jaar eerder is dit aantal met<br />

3,6% gestegen. Ook worden met bestelauto’s gemiddeld iets meer<br />

kilometers afgelegd. In 2016 werd met bestelauto’s gemiddeld<br />

18,3 duizend kilometer gereden, bijna 1% meer dan een jaar eerder.<br />

De toename van het aantal bestelautokilometers hangt samen<br />

met de aantrekkende economie. De laatste jaren is onder andere in<br />

de bouwnijverheid en de groot- en detailhandel, de sectoren waar<br />

de meeste bestelauto’s geregistreerd staan, een omzetstijging te<br />

zien. Het aantal afgelegde kilometers door bestelauto’s ligt echter<br />

nog niet op het niveau van voor de crisis. In 2008 werd in totaal<br />

17,9 miljard kilometer met bestelauto’s gereden.<br />

Zware bestelauto populairder<br />

Wat betreft het maximaal beladen gewicht behoren de meeste<br />

bestelauto’s (55%) tot de categorie 2001 tot en met 3000 kilogram.<br />

Met deze bestelauto’s zijn in 2016 ook de meeste kilometers<br />

afgelegd, namelijk 9,7 miljard. In vergelijking met 2015 is<br />

dit een groei van 5,7%. Daarmee is deze groep verantwoordelijk<br />

voor maar liefst 70% van de totale groei in afgelegde bestelautokilometers.<br />

De zwaarste bestelauto’s, met een maximaal<br />

beladen gewicht hoger dan 3000 kilogram, hebben vorig jaar<br />

4,6 miljard kilometer gereden, bijna 6,9% meer dan in 2015.<br />

Niet alleen zijn er zware bestelauto’s bijgekomen, ook zijn ze<br />

gemiddeld meer gaan rijden. De populariteit van deze bestel auto’s<br />

neemt al jaren toe. In de afgelopen tien jaar is hun aantal met<br />

35,7% toegenomen. De gemiddelde afstand die ze jaarlijks afleggen<br />

nam tegelijkertijd met 5,2% toe. Het totaal aantal afgelegde<br />

kilometers van deze zware bestelauto’s is daarmee in de afgelopen<br />

tien jaar gestegen met 43%. De lichtere bestelauto’s, met een<br />

maximaal beladen gewicht van 2000 kilogram of minder worden<br />

minder gebruikt: het aantal én het gemiddelde jaarkilometrage<br />

dalen sterk. Ook dit is een trend die al geruime tijd zichtbaar is.<br />

Hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers neemt<br />

door de jaren heen dan ook steeds verder af, van ruim 27% in<br />

2006 naar ruim 17% in 2016. <br />

Ook voor eigen rijders<br />

Ook voor eigen rijders biedt De Oplossing uitkomst. Wanneer de<br />

eigen rijder stopt en zijn bedrijf verkoopt, moet hij veel belasting<br />

betalen. Via De Oplossing kan hij gewoon ondernemer blijven.<br />

Het inkomen uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW maakt dat de<br />

eigen rijder, die over het algemeen weinig pensioen heeft opgebouwd,<br />

nog een leuk inkomen kan hebben.<br />

Gezien het chauffeurstekort kunnen senior chauffeurs een prachtige<br />

taak vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 31.000 oudere chauffeurs<br />

nog gedeeltelijk willen blijven werken. VERN wil uitbuiting van<br />

de oudere chauffeur via De Oplossing voorkomen. De Oplossing<br />

biedt daarnaast voordelige leasemogelijkheden en een betaalbaar<br />

verzekeringspakket, inclusief reis- en annuleringsverzekering.<br />

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als<br />

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN<br />

via 0180-646464.<br />

<br />

Googelen en je krijgt mijn telefoonnummer. Mensen die vragen of<br />

ze mijn schoenen mogen kopen of, nog erger, een foto willen van<br />

mijn voeten. Ik trek me er niets van aan, maar idioot is het wel.<br />

Mark heeft hetzelfde. Op zijn wagen prijkt een afbeelding van een<br />

zakhorloge met daarbij de slogan ‘The time bandit’. Hij rijdt ook internationaal,<br />

ik moet daar niet aan denken. Bevriende chauffeurs<br />

zeggen dat mijn steunpoten bij Venlo automatisch naar beneden<br />

vallen, haha. Maar serieus: ik beheers de taal niet en vind dat je jezelf<br />

fatsoenlijk verstaanbaar moet kunnen maken in het land waar<br />

je werkt.”<br />

Paplepel<br />

Onze dochter - inmiddels 16 - ging al jong met pappa mee op de<br />

vrachtwagen. Rijden is er bij haar wél met de paplepel ingegoten.<br />

Zij maakte in mijn beginperiode briefjes met uitleg. Dan schreef ze<br />

op waar ieder knopje op het dashboard voor diende. Voor als ik het<br />

even niet meer wist als ik alleen op pad zou zijn. Zij wil ook graag<br />

haar vrachtwagenrijbewijs halen. Of ze er iets mee gaat doen, weet<br />

ze nog niet. Ze moet doen waar zij gelukkig van wordt, maar ik zou<br />

het geweldig vinden als zij ons familiebedrijf kan voortzetten.<br />

Comfortzone<br />

De transportbranche is een aparte sector. Veel chauffeurs roemen<br />

hun vak vanwege de vrijheid die ze hebben. Dat was vroeger misschien<br />

zo, maar door alle regels en wetgeving is dat nu wel anders<br />

geworden. Ik heb weliswaar geen kantoorbaan, maar werk in een<br />

rijdend kantoor, dus zoveel anders is het niet. Mijn laptop heb ik altijd<br />

bij me, zodra ik stilsta, doe ik mijn boekhouding. Ik doe dit werk<br />

omdat ik graag buiten mijn comfortzone treed. Ik ben echt niet zo<br />

stoer als de meeste mensen denken.”<br />

<br />

COLOFON<br />

N OD<br />

<strong>DECEMBER</strong>2017<br />

CG-Connect<br />

VERN magazine wordt uitgegeven door<br />

branche organisatie VERN<br />

Deventerseweg 2, 2994 LD Barendrecht<br />

Telefoon: 0180 - 64 64 64<br />

E-mail: info@vern.nu<br />

Oplage: 13.500 ex.<br />

Als u:<br />

» met minder mensen meer data wil verwerken,<br />

» met de huidige bezetting wil kunnen groeien,<br />

» fouten in de dataverwerking wil reduceren,<br />

» de digitale data van eigen vloot beschikbaar wil maken voor opdrachtgevers,<br />

» charters aan het eigen TMS wil koppelen,<br />

» data automatisch wil doorsluizen naar meerdere systemen,<br />

» een andere digitale uitdaging hebt,<br />

dan is CG-Connect dé oplossing!*<br />

Neem contact op met Ron of Gabriela voor een vrijblijvend gesprek en<br />

maak kennis met al onze mogelijkheden!<br />

Ron Stravers<br />

Frequentie: 4x per jaar<br />

Gabriela Pereira<br />

Pfinztalstraat 22<br />

4143 JB Leerdam<br />

M : 06-55330527<br />

I : www.cgsp.nl<br />

E : gp@cgsp.nl<br />

*Een uitgebreide uitleg kunt u lezen in deze uitgave.<br />

Verspreiding: gratis op naam naar<br />

ruim 13.000 transportbedrijven<br />

Ontwerp en realisatie:<br />

WAT-communicatie<br />

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk<br />

Telefoon: 0226 - 765000<br />

E-mail: media@wat-communicatie.nl<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

<strong>DECEMBER</strong> 2017<br />

magazine<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

NATIONALE<br />

POLITIE<br />

ECONOMISCHE<br />

ontwikkelingen<br />

City<br />

EU-mobility<br />

highlights<br />

package ROTTERDAM<br />

INHOUD<br />

VERN MAGAZINE<br />

Column Klaas de Waardt 12<br />

NieuwsFLITS 16<br />

Inspectie Leefomgeving en<br />

Transport 28<br />

De Nationale Politie 30<br />

Vrachtwagenclaim 34<br />

Rijder in beeld 36<br />

De Oplossing 40<br />

Wat je van VERhaalt 44<br />

VERNopinie 48, 52<br />

Wet- en regelgeving 56<br />

Economische ontwikkelingen 58<br />

Voldoet u (nog) aan de wettelijke<br />

vergunningseisen (NIWO) 60<br />

City highlights Rotterdam 62<br />

Work hard, play hard 66<br />

Als de man van huis is 70<br />

Overslag containers 72<br />

VERN kids 78<br />

Advertentieverkoop:<br />

WAT-communicatie (Jan de Vries)<br />

Drukwerkbegeleiding: WAT-communicatie<br />

Redactie: VERN (Klaas de Waardt)<br />

WAT-communicatie (Myrke van der Does)<br />

© 2017 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze<br />

worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever. Brancheorganisatie VERN en<br />

bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden<br />

geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen<br />

die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in<br />

deze uitgave opgenomen informatie. De redactie is niet<br />

verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan in advertenties,<br />

artikelen en advertorials.<br />

6<br />

VERNforum<br />

Actuele zaken<br />

in de transportsector<br />

24<br />

<br />

38<br />

VERNmagazine<br />

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele<br />

zaken in de transportsector. Het brengt deze<br />

onder de aandacht van transportbedrijven in<br />

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden<br />

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer<br />

en grote verladers, daarbij om hun visie.<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

<br />

hoeft u niet naar het buitenland voor winterse taferelen<br />

Eindelijk vrij<br />

Met deze uitstapjes<br />

Bestelauto’s<br />

vervoerden 64 miljoen ton<br />

Nederlandse bestelauto’s<br />

vervoerden vorig jaar ruim<br />

64 miljoen ton goederen. Dit was<br />

ongeveer 10% van het<br />

totaal vervoerde gewicht over<br />

de weg door Nederlandse<br />

voertuigen.<br />

<br />

Beleef het ultieme wintergevoel tijdens<br />

De Amsterdamse Winterparade<br />

Winter Efteling<br />

40<br />

Doordat een grote groep<br />

pensioen gerechtigde chauffeurs<br />

stopt met rijden, is een sterk<br />

tekort aan vrachtwagenchauffeurs<br />

ontstaan. De overheid doet<br />

niets voor oudere chauffeurs die<br />

nog actief zijn. VERN heeft een<br />

oplossing gevonden voor dit<br />

probleem: De Oplossing.<br />

Dit biedt kansen voor zowel<br />

werknemer als werkgever.<br />

de Amsterdamse Winterparade.<br />

LichtKunstGouda<br />

Kunststichting<br />

<br />

Firma Van Drie bestaat<br />

tien jaar en viert dat met<br />

LichtKunstGouda X-treem.<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

De Oplossing<br />

voor gepensioneerde chauffeurs<br />

Zie de PERSONEELSadvertentie<br />

op pagina 49<br />

76 VROUW<br />

&vrachtwagen<br />

Hooggehakt en<br />

strak in de lak<br />

Platte schoenen komen er niet<br />

in bij Aukje Bangma (36),<br />

rijden doet ze op haar sokken.<br />

“Ik werk dan misschien in<br />

een mannenwereld, ik ben<br />

wél een vrouw.”<br />

Het EU-mobility package is een<br />

pakket aan maatregelen van de EU<br />

om de transportsector eerlijker en<br />

socialer te maken. Het is de bedoeling<br />

dat de transportsector in elk land<br />

dezelfde EU-regels gaat invoeren. VERN<br />

analyseerde het mobility package en<br />

concludeert dat er weliswaar enkele<br />

positieve punten zijn, maar dat de<br />

maatregelen overwegend onrealistisch<br />

zijn. Onder de leden van VERN is er<br />

weinig draagvlak voor. De nieuwe<br />

cabotageregels zijn absoluut niet<br />

gewenst. De EU wil een gelijk speelveld<br />

creëren, maar men bereikt op deze<br />

wijze het tegenovergestelde.<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Het VERN Forum over<br />

EU-mobility<br />

package<br />

Tekst: Myrke van der Does<br />

Wereldkerstcircus<br />

De 33ste editie van het Wereldkerstcircus<br />

in Carré is een voorstelling vol<br />

spanning, schoonheid en sensatie.<br />

Winterdroom<br />

Winterdromen komen uit in Safaripark<br />

<br />

Beekse Bergen.<br />

www.brunen.nl<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

7<br />

<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Ma gisch Maastricht<br />

Het bekendste plein van Maastricht,<br />

het Vrijthof, straalt als nooit tevoren<br />

tijdens Magisch Maastricht.<br />

25<br />

39<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Dé opleider van Zuid-Nederland<br />

T 046 - 449 48 44 - www.keijbeck.nl<br />

41<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

77<br />

VERN Forum<br />

Het VERN Forum analyseert<br />

het EU-mobility package.<br />

Eindelijk vrij<br />

Warm op tijdens deze<br />

sfeervolle winterevenementen.<br />

Bestelauto’s<br />

De opmars van de bestelauto.<br />

De Oplossing<br />

40 senior-chauffeurs<br />

gaan weer rijden.<br />

Vrouw & vrachtwagen<br />

Een persoonlijk gesprek<br />

met mrs. High heels on wheels.<br />

6<br />

24<br />

38<br />

66<br />

76


VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Actuele zaken<br />

in de transportsector<br />

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele<br />

zaken in de transportsector. Het brengt deze<br />

onder de aandacht van transportbedrijven in<br />

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden<br />

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer<br />

en grote verladers, daarbij om hun visie.<br />

De leden van het VERN Forum zijn:<br />

Klaas de Waardt voorzitter<br />

René Sloof transportondernemer<br />

René Lindeman transportondernemer<br />

Jaap Nooteboom transportondernemer<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Het VERN Forum over<br />

EU-mobility<br />

package<br />

Het EU-mobility package is een<br />

pakket aan maatregelen van de EU<br />

om de transportsector eerlijker en<br />

socialer te maken. Het is de bedoeling<br />

dat de transportsector in elk land<br />

dezelfde EU-regels gaat invoeren. VERN<br />

analyseerde het mobility package en<br />

concludeert dat er weliswaar enkele<br />

positieve punten zijn, maar dat de<br />

maatregelen overwegend onrealistisch<br />

zijn. Onder de leden van VERN is er<br />

weinig draagvlak voor. De nieuwe<br />

cabotageregels zijn absoluut niet<br />

gewenst. De EU wil een gelijk speelveld<br />

creëren, maar men bereikt op deze<br />

wijze het tegenovergestelde.<br />

Op dit moment mogen chauffeurs 3 cabotageritten rijden in een<br />

betreffend land. Daarna moet men het betreffende land verlaten.<br />

Het voorstel is nu om cabotage 5 dagen lang toe te staan, met een<br />

onbeperkte hoeveelheid ritten. Dit is niet te controleren. Een voorbeeld:<br />

van maandag tot en met vrijdag rijdt iemand in Nederland<br />

en gaat vervolgens vrijdags in Antwerpen een container opzetten.<br />

Dan mag de chauffeur de week erna gewoon weer van maandag<br />

tot en met vrijdag rijden. Dit brengt een enorme marktverstoring<br />

teweeg, zeker in de West-Europese landen. Verladers, opdrachtgevers<br />

en veel grote transportbedrijven juichen dit toe, net als de<br />

Oost-Europese landen; eerst hebben zij het internationale vervoer<br />

overgenomen en nu wil men op deze wijze ook de West-Europese<br />

markt bezetten. Positief punt aan het mobility package is dat<br />

de ritten voor lege containers en pallets meegeteld gaan worden.<br />

Controle hierop wordt echter lastig, aangezien je 5 dagen lang een<br />

onbeperkt aantal ritten mag rijden.


0<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Kostprijzen<br />

Het zal nog jaren duren voordat de kostprijzen per vrachtwagen in<br />

heel Europa gelijk zijn. Hierover wordt niet gesproken. De Europese<br />

markt moet verder worden opengezet, nationale beperkingen<br />

moeten zoveel mogelijk worden opgeheven. Een groot deel van<br />

de West-Europese vervoerders heeft hier niets aan. Alleen de grote<br />

vervoerders, met vestigingen in Oost-Europa, juichen dit voorstel<br />

toe. Van de ruim 13.000 Nederlandse transportbedrijven zijn er<br />

circa 11.000 met hooguit 10 vrachtwagens. Deze kleinere transportondernemers<br />

hebben geen mogelijkheid om een vestiging te<br />

openen in Oost-Europa. Zij kunnen dus geen wagens van zichzelf<br />

inzetten met een Oost-Europese kentekenplaat, om vervolgens<br />

ongebreideld cabotage te kunnen rijden in Nederland. Normaal gesproken<br />

is het niet mogelijk om vanuit Oost-Europa dermate veel<br />

opdrachtgevers te hebben om de Nederlandse markt te kunnen<br />

overnemen. Dit kan alleen als het bedrijf vestigingen of het hoofdkantoor<br />

in Nederland heeft, waardoor het de Nederlandse markt<br />

goed kent.<br />

veel vrachtwagens uit Oost-Europa zijn wit, er staat geen naam of<br />

telefoonnummer op. Zo wordt het wel erg lastig om te controleren<br />

wie de eigenaar is. Het argument is dat men de vrachtwagens niet<br />

belettert om kosten te besparen. Maar iedere transportondernemer<br />

is toch trots op zijn wagens en wil toch graag zijn bedrijfsnaam<br />

erop? De EU doet met deze cabotagemaatregelen slechts een kleine<br />

groep transportbedrijven een plezier. Daarnaast bevordert uitbreiding<br />

van de cabotage social dumping.<br />

Postbusfirma’s<br />

Soms zijn er in Oost-Europa wel 20 transportbedrijven gevestigd op<br />

één postbusadres, waarbij een beheerder op zijn tijd de brievenbus<br />

leeghaalt. De telefoon staat doorgeschakeld naar het bedrijf, dat<br />

veelal in West-Europa is gevestigd. Dit is al vaak aangetoond, maar<br />

de Oost-Europese overheden treden niet op, ondanks alle bewijzen<br />

en verzoeken. Het levert ze veel geld op. Volgens het EU-mobility<br />

package moet er nu een verplichte aanwezigheid zijn van arbeidscontracten<br />

op de vestiging. Daarnaast moeten er op de betreffende<br />

vestiging een voor de bedrijfsactiviteiten evenredig aantal middelen<br />

en mensen aanwezig zijn. Een voorbeeld: er zijn 50 vrachtwagens<br />

en chauffeurs op de loonlijst.<br />

Dan moeten er arbeidscontracten zijn, tachograafgegevens enz. De<br />

volledige administratie moet aangetoond kunnen worden. Verder<br />

moet men laten zien waar vrachtwagens parkeren en waar het onderhoud<br />

wordt gedaan. Het is namelijk niet aannemelijk dat men<br />

in het dure West-Europa het onderhoud laat verrichten. Er zal een<br />

leidinggevende aanwezig moeten zijn die verantwoording moet<br />

kunnen afleggen over rij- en rusttijden, lading enzovoort. Als de<br />

chauffeurs ingeleend worden door West-Europese transportbedrijven,<br />

waar zijn de contracten en de facturen hiervan? VERN gelooft<br />

niet dat deze postbusfirma’s aangepakt gaan worden. Het is een<br />

prachtig streven om de regels aan te scherpen, maar ze verzuimen<br />

aan te geven hoe ze dit zullen controleren. Voorlopig zijn het alleen<br />

maar mooie woorden.<br />

ERRU-overtredingen<br />

ERRU is een Europees gegevensuitwisselingssysteem dat in het<br />

leven is geroepen om de aanpak van misstanden in de transportsector<br />

effectiever te maken. Echter, nog lang niet alle Europese<br />

landen beschikken over de technische mogelijkheden om dit te<br />

kunnen uitvoeren. Het moet niet zo zijn dat landen die achterlopen<br />

wel een klacht kunnen indienen bij ons, maar dat wij dit om -<br />

gekeerd niet kunnen. De EU wil bovendien dat de maatregelen<br />

uit het mobility package opgenomen worden in de ERRU, net als<br />

zaken op het gebied van nationale belastingwetgeving, tewerk -<br />

stelling van arbeiders en contractuele verplichtingen, mensensmokkel<br />

of het smokkelen van drugs, ontduiking regelgeving<br />

dierenvervoer, het manipuleren van snelheidsbegrenzers en kleinere<br />

overtredingen.<br />

We zijn al jaren bezig om de ERRU van de grond te krijgen, zonder<br />

deze toevoegingen.<br />

En als het straks eindelijk operationeel is, wat doen we dan met<br />

de dubbele bestraffing voor eenzelfde overtreding? Stel, iemand<br />

overschrijdt de rij- en rusttijdenwet en dat wordt geconstateerd<br />

in Frankrijk. Men ontvangt dan een forse boete in Frankrijk en in<br />

het land van herkomst wordt ook nog eens gekeken of de vakbekwaamheid<br />

ingetrokken moet worden. Men wordt op die manier<br />

dubbel bestraft. Het intrekken van de vakbekwaamheid betekent<br />

voor een kleine vervoerder vaak het faillissement.<br />

Kentekenregistratie<br />

De EU is nog niet zover dat zij kentekenregistratie effectief kan<br />

uitvoeren. Het is nog altijd niet bekend welk bedrijf bij welk kenteken<br />

hoort. Zodoende is het niet mogelijk om een bekeuring te<br />

sturen naar de eigenaar van een vrachtwagen die geflitst wordt.<br />

Er wordt wel geflitst, maar daarna gebeurt er niets. En als de overtreder<br />

wel een bekeuring ontvangt, wordt de boete nooit betaalt.<br />

VERN mist een oplossing hiervoor in het mobility package.<br />

Vermoeidheid en verkeersveiligheid<br />

Maanden achtereen bivakkeren in een cabine brengt de verkeersveiligheid<br />

in het gevaar. De EU wil nu dat de chauffeur meer thuis<br />

is. Een uitstekende maatregel, maar wie controleert of dit gebeurt?<br />

De ILT heeft te weinig controleurs over na alle bezuinigingen.<br />

Voor heel Europa zou moeten gelden dat chauffeurs in het weekend<br />

kunnen verblijven in een hotel of andere faciliteit met goede<br />

sanitaire voorzieningen. De werkgever betaalt dit, net als het eten<br />

van de chauffeur. Degenen die hiertegen zijn, moeten zich realiseren<br />

dat veel chauffeurs momenteel als slaven worden behandeld.<br />

Maar bedenk dat het ook uw familielid kan zijn die kan worden aangereden<br />

door een doodmoeie chauffeur. Vermoeidheid voorkom<br />

je niet alleen met een rij- en rusttijdenregeling. De oplossing:<br />

vrachtprijzen omhoog en meer geld en betere sociale regelingen<br />

voor de chauffeur.<br />

Sociale dumping<br />

Buitenlandse werknemers moeten een minimumsalaris ontvangen<br />

als zij in Nederland gaan werken. De transportsector is hierop<br />

een uitzondering, daar hoeft dit niet. Voor een Roemeense vrachtwagenchauffeur<br />

gaat gelijk werk gelijk loon niet op. Zijn buurman,<br />

die in de glastuinbouw werkt, krijgt daarentegen wel het minimumloon<br />

of wordt betaald volgens de geldende cao. Zijn buurman<br />

verdient daardoor ongeveer tweemaal zo veel. Beide werknemers<br />

zijn langdurig van huis. De werknemer in de glastuinbouw kan elke<br />

dag douchen en heeft een wc tot zijn beschikking, zijn landgenoot<br />

niet. Omdat de tuinbouwmedewerker tweemaal zoveel verdient<br />

als de vrachtwagenchauffeur, kan hij ook voldoende eten kopen.<br />

Waarom stapt de chauffeur niet van de vrachtwagen om ook in de<br />

tuinbouw te gaan werken? De kans is groot dat dit straks gebeurt.<br />

Er is nu al een enorm tekort aan goede chauffeurs, ook in Oost-<br />

Europa. De tijd dat men ongelimiteerd kon kiezen voor de<br />

Oost-Europese chauffeur is voorbij. De EU blijft in het mobility package<br />

vasthouden aan de uitgangspunten van dertig jaar geleden.<br />

Alleen luisteren naar mensen die geld als belangrijkste drijfveer<br />

hebben, zonder te kijken naar de factor mens, is een doodlopende<br />

weg.<br />

L


Advertorial<br />

2<br />

Real-time track and trace<br />

essentieel voor succes<br />

vrachtbeurs<br />

De druk op het wegennet, een tekort<br />

aan goed personeel en marges die<br />

onder druk staan vragen om innovatieve<br />

oplossingen om efficiënter te<br />

werken. Waar linehaulers en grote<br />

transportbedrijven de weg naar<br />

Ondanks dat het platform op papier interessant klinkt, ging het opzetten<br />

van het bedrijf niet zonder slag of stoot: “We merkten al snel<br />

dat er toch ook best nog wel wat terughoudendheid was onder de<br />

koeriers, met name wat betreft samenwerking.”<br />

Dit zien we ook in de praktijk terug: de beurzen voor het grote<br />

vrachttransport hebben zich al geruime tijd gevestigd en zijn bijna<br />

vanzelfsprekend. Voor koeriers is dit echter nog niet het geval.<br />

Roelof verklaart: “Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden<br />

dat er wel meer pogingen zijn gedaan om platformen op te zetten<br />

met wisselende resultaten, de grote gevestigde namen daarbuiten<br />

gelaten.”<br />

transportbeurzen al hebben weten te<br />

vinden, is die route voor koeriers nog<br />

lang niet vanzelfsprekend. CX Euro en<br />

GPS-Buddy slaan de handen ineen<br />

om daar verandering in te brengen.<br />

Roelof Joon kent het klappen van<br />

de zweep als geen ander. Hij zat<br />

al jarenlang achter het stuur toen<br />

hij in januari 2016 werd benaderd<br />

door Lyall Cresswell, eigenaar van<br />

het Britse Courier Exchange. Cresswell<br />

wil na 15 succesvolle jaren in<br />

Groot-Brittannië de rest van Europa<br />

veroveren. Roelof, al meer dan 30<br />

jaar actief als koerier en eigenaar<br />

van koeriersbedrijf LSC-Schiphol, had daar wel oren naar. Inmiddels<br />

werkt Roelof al bijna 2 jaar bij CX Euro, de Nederlandse dochteronderneming<br />

van de Courier Exchange. “Ik heb veel contacten<br />

door heel Nederland en Duitsland. CX Euro heeft een heel mooi<br />

platform dat in mijn optiek hier in Nederland ook zeker kans van<br />

slagen heeft,” vertelt Roelof.<br />

Wat dat platform inhoudt legt Roelof graag uit: “Wij bieden een<br />

platform aan voor koeriers en logistieke diensten. Ten eerste kunnen<br />

bedrijven hun teveel aan ladingen aanbieden op het platform,<br />

terwijl koeriers die te weinig zendingen hebben, kunnen kijken of<br />

er opdrachten zijn die matchen met hun voertuig en bestemming.<br />

Onze service is erop gericht om het rendement voor koeriers- en<br />

transportbedrijven te vergroten en lege kilometers terug te dringen.<br />

Ten tweede is het platform bij uitstek geschikt voor het uitwisselen<br />

van contacten, je beschikt over een veel grotere contactenbak om<br />

in geval van nood op terug te vallen.”<br />

Om van CX Euro een succes te maken,<br />

werden GPS-integraties een<br />

hoofddoel: “We wilden zo snel mogelijk<br />

koppelingen maken met een<br />

aantal GPS- en TMS-providers,” zegt<br />

Roelof. “Voor ons platform is het<br />

essentieel dat de auto’s live op de<br />

site zichtbaar zijn. We zochten naar<br />

GPS-providers die interesse hadden<br />

om samen aan een koppeling<br />

te werken. We hadden immers nog niks in het begin, alleen de reputatie<br />

van het Engelse bedrijf. GPS-Buddy was één van de eerste<br />

partners die vertrouwen in ons had.” Desmond van Kooten, sales<br />

director bij GPS-Buddy vult aan: “Wij zien uiteraard ook dat de druk<br />

op de logistieke dienstverleners steeds verder toeneemt. Met een<br />

tekort aan goede chauffeurs, meer files en marges die soms flinterdun<br />

zijn is het zaak om opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te<br />

voeren.” In de praktijk betekent dit dat samenwerking tussen verschillende<br />

vervoerders eigenlijk niet meer te vermijden is.<br />

Desmond legt uit wat het belang is van goede, real-time ritinformatie:<br />

”Ritinformatie is sowieso belangrijk voor de eigenaar van een<br />

voertuig. Wanneer je medewerkers rond hebt rijden, is ritinformatie<br />

om diverse redenen belangrijk. Zo zal de belastingdienst willen weten<br />

welke kilometers zakelijk en welke privé zijn gereden. Daarnaast<br />

wil je, zeker wanneer het om tijdgevoelige opdrachten gaat, je klant<br />

adequaat kunnen informeren over de actuele locatie”.<br />

“Maar lokalisatie is eigenlijk maar een klein deel van de reden waarom<br />

wij GPS-tracking zo belangrijk vinden,” zegt Roelof. “Bij koeriers<br />

is het 9 van de 10 gevallen een spoedzending en dus een directe<br />

rit. Op het moment dat een spoedzending afgeleverd is gaat met<br />

eigenlijk altijd leeg retour. Dat moet efficiënter, we moeten met<br />

z’n allen meer gebruik maken van die auto’s. Daar komt de samenwerking<br />

tussen GPS-Providers en CX Euro om de hoek kijken.<br />

De locatiegegevens van die lege auto wordt automatisch zichtbaar<br />

bij ons op het platform, zodat andere leden gebruik kunnen maken<br />

van die lege ruimte.”<br />

Desmond ziet dat ook in de ontwikkelingen van de afgelopen tijd:<br />

“Er is de afgelopen jaren natuurlijk enorm veel gebeurd. Op dit moment<br />

merken we dat de voorraden van bedrijven toch krapper en<br />

lager gehouden worden dan voor de crisis, wat een grotere druk<br />

legt op de logistiek. Er is een enorme vraag naar kortere en snellere<br />

lijnen. Onderlinge communicatie wordt op allerlei vlakken aangescherpt<br />

via online tools en het is des te belangrijker om te weten<br />

waar jouw auto’s zich bevinden.”<br />

“GPS-Buddy en CX Euro kunnen daar een belangrijke rol in spelen,”<br />

vindt Roelof. “We bieden op het platform extra capaciteit aan. Dus<br />

wanneer een bedrijf het enorm druk heeft en de opdrachten bijna<br />

niet meer aan kan, kunnen ze erover denken om nieuw personeel<br />

aan te nemen, óf ze kunnen werk uitbesteden via ons platform door<br />

gebruik te maken van de lege ruimte van collega’s.”<br />

CX-Euro<br />

www.cxeuro.com<br />

Door: Marjon Melissen en Carola Rijnbeek<br />

GPS-Buddy<br />

www.gps-buddy.com


4<br />

VERNmagazine<br />

Duurzaamheid<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Politici en beleidsmakers<br />

gebruiken prachtige woorden.<br />

Verduurzaming is zo’n woord.<br />

Ze gebruiken het te pas en te<br />

onpas. Maar wat houdt verduurzaming<br />

nu daadwerkelijk in?<br />

Vroeger noemden we het<br />

verduurzaming als we de<br />

blankhouten kozijnen vervingen<br />

door hardhout.<br />

De vraag is of dit wel zo duurzaam was, als je kijkt naar de<br />

enorme houtkap in de tropische regenwouden die ervoor<br />

nodig was en het daardoor verdwijnen van vele planten- en<br />

dierensoorten. Vandaag de dag wil men elektrische auto’s<br />

en vrachtwagens inzetten voor een duurzaam vervoer van<br />

goederen en mensen. Elektriciteit moet worden opgewekt,<br />

met steenkool, gas of atoomenergie. Zonnepanelen en<br />

windmolens zullen de komende jaren nog niet voldoende<br />

energie leveren om de grote vraag naar stroom aan te kunnen.<br />

Steenkool<br />

Wereldwijd wordt steenkool veruit het meest gebruikt om<br />

elektriciteit op te wekken. De Rotterdamse gemeenteraad<br />

heeft besloten om geen vergunning meer te verstrekken<br />

aan de EMO voor de overslag van 28.4 miljoen ton van deze<br />

brandstof. 85% van de steenkool gaat naar Duitsland, grofweg<br />

50% daarvan gaat naar kolencentrales, de rest gaat<br />

naar de staalindustrie. Als Rotterdam geen vergunning verstrekt,<br />

verdwijnt de overslag per direct naar Antwerpen en<br />

Hamburg. De aanvoer naar Duisberg wordt langer. Het milieu<br />

schiet hier niets mee op, het gaat er zelfs op achteruit.<br />

Steenkool wordt vervoerd via de binnenvaart met duweenheden.<br />

Voor deze massagrondstof is dit veruit de beste manier.<br />

Als de overslag van steenkool in Rotterdam stopt, verdwijnen<br />

er 2600 banen, bij de EMO, toeleveringsbedrijven<br />

en in de transportsector. Volgens GroenLinks moeten deze<br />

mensen zich dan maar laten omscholen. Het Havenbedrijf<br />

Rotterdam lijdt dan ook een groot verlies, want de overslag<br />

van steenkool bedraagt ongeveer 6% van de totale overslag<br />

in Rotterdam. GroenLinks zit daar niet mee, zij vindt<br />

dat Rotterdam het goede voorbeeld moet geven. Nu denk<br />

ik niet dat men in Duitsland de kolencentrales en de staalbedrijven<br />

sluit omdat GroenLinks in Rotterdam dit zo graag<br />

wil. Maar dat terzijde. Voor de energieopwekking voor elektrische<br />

auto’s en vrachtwagens zijn kolencentrales nog onmisbaar.<br />

En de staalindustrie kan evenmin overschakelen<br />

op zonnepanelen.<br />

Windmolens<br />

Er zijn in Europa al veel windmolens neergezet. Los van de horizonvervuiling<br />

en de geluidsoverlast, kost het enorm veel energie om<br />

zo’n gigantische windmolen te maken. Energie die wordt gewonnen<br />

uit steenkool. Het kost ongeveer 15 jaar voordat een windmolen<br />

rendabel is. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de<br />

trillingen van windmolenparken in zee en het geluid dat zij maken<br />

schadelijk zijn voor het ecologische systeem op de zeebodem.<br />

Voorlopige rapporten zijn niet bepaald positief. Ook voor vogels zijn<br />

deze windmolenparken schadelijk; ze begrijpen de werking niet en<br />

vliegen ertegenaan. Windmolens draaien momenteel nog voor een<br />

deel op subsidie. Elk huishouden leverde dit jaar een bijdrage van<br />

€ 62,-. Is windenergie beter voor het milieu? Op de zeer lange duur<br />

wel, maar voorlopig is door de bouw en het onderhoud de milieuwinst<br />

gering.<br />

Zonnepanelen<br />

Ook bij het plaatsen van zonnepanelen zet ik mijn vraagtekens.<br />

De beste zonnepanelen zijn van polykristallijn en monokristallijn.<br />

Dit wordt gewonnen in mijnen in China. Het maken van zonnepanelen<br />

van deze grondstoffen is zeer ingewikkeld en kostbaar. Het<br />

is bovendien een zeer vervuilend proces. Het merendeel van de<br />

zonnepanelen in Nederland komt uit China. Het transport hiervan<br />

betekent ook extra milieuschade. De echte winst begint pas als de<br />

zonnepanelen eenmaal op het dak liggen.<br />

De overheid wil dat wij investeren in duurzaamheid. Wanneer we<br />

echter onze huizen isoleren, gaan we minder energie verbruiken.<br />

Hierdoor loopt het rijk inkomsten mis. De belasting op energie is<br />

namelijk hoger dan de belasting op gas. Dus dan maar het gebruik<br />

van zonnepanelen stimuleren. Verduurzaming, het is een mooi<br />

woord, maar uiteindelijk gaat het altijd om geld.<br />

Gas<br />

Over gas gesproken: wat er in Groningen gebeurt, is niet goed, maar<br />

wat zijn de gevolgen als wij de gaswinning in Groningen stoppen?<br />

We kunnen voorlopig het gas voor cv-ketel en gasfornuis niet vervangen<br />

door elektriciteit. Dat betekent dat we het gas uit het buitenland<br />

moeten gaan halen. Gas uit Nederland heeft een veel lager<br />

octaangehalte dan gas uit het buitenland. Dit houdt in dat alle ketels<br />

en fornuizen vervangen moeten worden. Dit kost miljarden, wie<br />

gaat dat betalen? Ik weet het antwoord wel.<br />

Door de boycot met Rusland zal gasimport uit Duitsland moeilijk<br />

worden. Poetin zal hiervoor een hoge prijs vragen. Gas uit andere<br />

delen van de wereld moet worden aangevoerd per schip. Dat is<br />

ook niet goedkoop en ook nog eens milieuvervuilend. Straks opent<br />

GroenLinks de aanval op de olie die Rotterdam binnenkomt. Alles<br />

onder het mom van duurzaamheid. Het beeld voor de toekomst:<br />

geen werk, alles groen en koud.<br />

Klaas de Waardt<br />

COLUMN


6<br />

E NIEUWE<br />

Advertorial<br />

UWE STRALIS MET 11% BRANDSTOFBESPARING,<br />

EEN MAXIMALE UPTIME<br />

EN EEN MINIMALE CO 2 -UITSTOOT<br />

DE NIEUWE<br />

EEN NIEUWE STRALIS MET 11% BRANDSTOFBESPARING,<br />

EEN MAXIMALE UPTIME<br />

EN EEN MINIMALE CO 2 -UITSTOOT<br />

Iveco Cursor 13<br />

De basis voor succes<br />

Petronas Team De Rooy IVECO splitst<br />

zich begin 2018 op voor deelname<br />

aan twee rally’s: drie trucks gaan naar<br />

de Dakar Rally in Zuid-Amerika, twee<br />

trucks naar de Africa Eco Race.<br />

De vijf rallytrucks van het team zijn<br />

allen uitgerust met uiterst krachtige<br />

13-liter dieselmotoren, in de basis<br />

UITZONDERLIJKE<br />

BETROUWBAARHEID<br />

De beproefde HI-SCR-technologie en<br />

nieuwe aandrijfl ijn zijn ontworpen voor<br />

maximale betrouwbaarheid en prestaties<br />

dezelfde Cursor 13 Euro-VI die de<br />

Italiaanse truckfabrikant ook<br />

gebruikt in haar wegvoertuigen.<br />

RALIS XP: THE TCO 2 CHAMPION<br />

GEGARANDEERDE<br />

UPTIME<br />

Het engagement voor een maximale<br />

inzetbaarheid, gewaarborgd door het<br />

IVECO TRUCK STATION-netwerk<br />

De Rooy rijdt sinds 2009 met IVECO’s in verschillende rally’s, waarvan<br />

een de volledig Dakar Rally vernieuwde meest bekende aandrijfl is. De ijn, IVECO elektrische Cursor 13 en is sinds elektronische systemen, alsmede nieuwe<br />

TRALIS met<br />

ncties. De NIEUWE het begin STRALIS de betrouwbare met krachtbron zijn Euro voor 6 HI-SCR-motortechnologie de voertuigen van het biedt voor alle missies tot 11%<br />

inderde CO 2 rallyteam -emissies uit en Son een en lagere Breugel. TCO. Met Bovendien een indrukwekkend werkt IVECO vermogen HI-SCR veilig in risicovolle omgevingen: het<br />

neratie of tussenkomst van van de 900 de en chauffeur. 1000 pk en Dankzij een geschat nieuwe koppel diensten van 5000 in de Nm IVECO TRUCK STATIONS is de uptime<br />

aarborgd. STRALIS worden XP, prestaties the TCO van 2 Champion.<br />

wereldformaat bereikt. Twee keer won<br />

De Rooy met de IVECO Powerstar de Dakar.<br />

De rally’s die Team De Rooy rijdt zijn voor truckfabrikant IVECO<br />

een belangrijke proeftuin om de betrouwbaarheid en prestaties<br />

van haar productgamma te vergroten. De Cursor 13 Euro-VI dieselmotor<br />

wordt gebruikt als krachtbron van de Stralis en de Trakker.<br />

Met een vermogen van 510 of 570 pk is dit de krachtigste motor<br />

in het af-fabriek leveringsprogramma. De robuustheid, betrouwbaarheid<br />

en onderhoudsvriendelijkheid van deze krachtbron is jarenlang<br />

bewezen in onder andere de Dakar Rally: nog nooit heeft<br />

Team De Rooy ook maar enig probleem gehad met het motorblok<br />

en dat zegt wat.<br />

Focus op alternatieve brandstof<br />

Naast de conventionele, zuinige dieselmotoren zet IVECO volledig<br />

in op de schone en stille brandstof LNG (vloeibaar aardgas).<br />

Het gebruik van aardgas als brandstof voor transportwerkzaamheden<br />

op zich is niet nieuw: IVECO levert al ruim 25 jaar bestelwagens<br />

en vrachtwagens die rijden op CNG (gecomprimeerd aardgas).<br />

Zeer recent introduceerde het merk een 460pk aangedreven<br />

IVECO Stralis, de meest duurzame vrachtwagen ooit, leverbaar in<br />

trekker- en bakwagenuitvoeringen en uitgerust met een Cursor<br />

13 Euro-VI aardgasmotor. TCO 2 LIVE Daarmee staat IVECO garant voor duurzaamheid<br />

in Een het nieuw wegtransport, dienstenpakket zonder voor in te leveren op uithoudingsvermogen<br />

en<br />

wagenparkbeheerders<br />

prestaties.<br />

Kijk voor meer informatie op www.iveco.com<br />

TOT 11%<br />

BRANDSTOFBESPARING<br />

De meest complete selectie aan<br />

maximale brandstofefficiëntie,<br />

betrouwbaarheid en prestaties<br />

UITZONDERLIJKE<br />

BETROUWBAARHEID<br />

De beproefde HI-SCR-technologie en<br />

nieuwe aandrijflijn zijn ontworpen voor<br />

maximale betrouwbaarheid en prestaties<br />

DE NIEUWE STRALIS XP: THE TCO 2 CHAMPION<br />

GEGARANDEERDE<br />

UPTIME<br />

Het engagement voor een maximale<br />

inzetbaarheid, gewaarborgd door het<br />

IVECO TRUCK STATION-netwerk<br />

TCO 2 LIVE<br />

Een nieuw dienstenpakket voor<br />

wagenparkbeheerders<br />

Ontdek de NIEUWE STRALIS met een volledig vernieuwde aandrijfl ijn, elektrische en elektronische systemen, alsmede nieuwe<br />

brandstofbesparende functies. De NIEUWE STRALIS met zijn Euro 6 HI-SCR-motortechnologie biedt voor alle missies tot 11%<br />

brandstofbesparing, verminderde CO 2 -emissies en een lagere TCO. Bovendien werkt IVECO HI-SCR veilig in risicovolle omgevingen: het<br />

vereist geen actieve regeneratie of tussenkomst van de chauffeur. Dankzij nieuwe diensten in de IVECO TRUCK STATIONS is de uptime<br />

van uw STRALIS XP gewaarborgd. STRALIS XP, the TCO 2 Champion.<br />

16/08/16 10:17


8<br />

VERNmagazine<br />

FLITS<br />

NIEUWS<br />

!<br />

Pas op voor diefstal domeinnaam<br />

Trouwe websitebezoekers<br />

is het ongetwijfeld<br />

opgevallen: de website<br />

www.vern.nu is enige tijd<br />

offline geweest.<br />

Bij het overzetten van de oude naar de<br />

nieuwe VERN-site in 2016, heeft de webbouwer<br />

met behulp van de verhuiscodes<br />

onze domeinnaam geclaimd. We zijn hier pas<br />

recent achtergekomen. Als we www.vern.nu<br />

wilden blijven gebruiken, moesten we gaan<br />

betalen voor het voeren van onze naam. Wij zijn<br />

hiermee niet akkoord gegaan. Daarop zijn<br />

www.vern.nu en de hieraan gekoppelde<br />

e-mailadressen uit de lucht gehaald. We<br />

hebben vervolgens een advocaat ingeschakeld<br />

en na tien dagen waren we gelukkig<br />

weer in de lucht. Inmiddels hadden we wel<br />

al een andere site laten bouwen: www.vernnl.nl.<br />

De kosten hiervoor en voor het feit dat<br />

we tien dagen niet bereikbaar waren, verhalen<br />

we nu op de webbouwer. Om verwarring<br />

te voorkomen, kunt u ons online voortaan via<br />

zowel www.vern.nu als www.vern-nl.nl bezoeken.<br />

Wees gewaarschuwd en zoek uit of uw<br />

domeinnaam ook daadwerkelijk van u is. Het<br />

kan u anders veel problemen opleveren. L<br />

<br />

Reacties op bovenstaande?<br />

Mail ons: info@vern.nu<br />

Meer dan twaalf uur parkeren in de bebouwde kom is niet meer toegestaan<br />

Frankrijk hanteert strengere regels<br />

voor parkeren met gevaarlijke stoffen<br />

Frankrijk heeft op 13 oktober een besluit gepubliceerd met<br />

betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren<br />

van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wil de<br />

Franse overheid zowel het voorkomen van ongevallen met<br />

deze voertuigen als het beperken van de gevolgen<br />

hiervan voor derden verbeteren.<br />

Steeds meer trekkers en<br />

minder bakwagens<br />

Het aantal Nederlandse trekkers voor<br />

oplegger was op 1 januari 2017 bijna<br />

3% hoger dan een jaar eerder.<br />

Het aantal opleggers nam met ruim<br />

4% toe. In het internationale<br />

transport door Nederlandse weg-<br />

vervoerders wordt 88% van het<br />

gewicht vervoerd door deze trekkers.<br />

Dit blijkt uit cijfers van het CBS.<br />

Nederland telde op 1 januari 2017 ruim 136.000 zware vrachtvoertuigen:<br />

62.000 vrachtauto’s en 74.000 trekkers voor oplegger. Het<br />

aantal zware voertuigen nam met 1,3% toe in vergelijking met begin<br />

2016. Deze stijging is toe te schrijven aan de toename van het<br />

aantal trekkers voor oplegger met bijna 2000 voertuigen. Het aantal<br />

bakwagens daalde met bijna 300. Sinds 2011 zijn er meer trekkers<br />

voor oplegger dan bakwagens.<br />

De nieuwe maatregelen gaan onder meer over het parkeren op de openbare weg van<br />

meer dan twaalf uur. Binnen de bebouwde kom is dit niet toegestaan en buiten de<br />

bebouwde kom moet een minimale afstand van vijftig meter worden gerespecteerd<br />

ten opzichte van woningen, publiek toegankelijke instellingen of andere<br />

voertuigen die ontvlambare stoffen vervoeren.<br />

De maatregelen hebben ook betrekking op de omheining van parkeerplaatsen,<br />

de afstand tot de openbare weg en woningen, de organisatie van het<br />

parkeren, de kennis over de aard van de aanwezige lading, de<br />

preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen brand en vervuiling,<br />

het optreden van bewakers en de informatie aan hulpverleners.<br />

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor nationaal als<br />

internationaal vervoer binnen Frankrijk en is een aanvulling<br />

op het reeds bestaande Europese Akkoord met<br />

betrekking tot het internationale vervoer van<br />

gevaarlijke stoffen. Een aantal bepalingen binnen<br />

dit besluit van 21 september 2017 zal op 2 januari<br />

2018 van kracht worden. L<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Opleggers<br />

Het aantal opleggers nam in 2016 met 6000 toe naar 149.000, een<br />

stijging van 4% vergeleken met een jaar eerder. Begin dit jaar waren<br />

er tweemaal zoveel opleggers als trekkers. In 2016 werd in totaal<br />

657 miljoen ton goederen door Nederlandse vrachtvoertuigen vervoerd.<br />

Dit is een stijging van 2,5% ten opzichte van een jaar eerder.<br />

Van de 529 miljoen ton goederen die in 2016 binnen Nederland<br />

over de weg ging, gebeurde dit voor 69% door trekkers met oplegger.<br />

In het internationale vervoer werd vorig jaar 88% van de goederen<br />

door trekkers voor oplegger vervoerd. Trekkers voor oplegger<br />

vervoerden het meest stukgoederen, voertuigen en machines.<br />

Verder bestond bijna een kwart van dit vervoer uit het bezorgen van<br />

voedingsproducten, bijvoorbeeld levensmiddelen van distributiecentra<br />

naar winkelketens. Bouwgerelateerde goederen vormden<br />

nog eens 15% van het vervoerde gewicht. Bakwagens vervoerden<br />

vooral ruwe mineralen (zand, grind, klei en cement) en bouwmaterialen,<br />

en in mindere mate stukgoederen (meubels en televisies) en<br />

chemische producten (verf of farmaceutische producten). L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


0<br />

VERNmagazine<br />

NIEUWS<br />

FLITS<br />

Bij een derde van de vrachtwagens die<br />

zijn gecontroleerd tijdens een driedaagse<br />

actie in Zeeland dit najaar, is een<br />

overtreding geconstateerd.<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Veel overtredingen in Zeeland<br />

40% van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding<br />

Grote Benelux-controle op vrachtvervoer<br />

Inspectiediensten van de 3<br />

Benelux-landen voerden in september,<br />

op verschillende locaties, op hetzelfde<br />

moment, controles uit op het transport<br />

met vrachtwagens.<br />

De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en<br />

Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)<br />

in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben gezamenlijk<br />

controles uitgevoerd in Nederland (Venlo A67, Bodegraven A12,<br />

Gorinchem A15 en Apeldoorn A1), in België (Texaco-parking E-17 te<br />

Kruibeke en parking E19 – E42 Masières) en in Luxemburg (Aire de<br />

contrôle DZA et Centre Douanier).<br />

Fraude en manipulatie<br />

Tijdens de inspecties zijn vrachtwagens gericht gecontroleerd op<br />

fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en<br />

rusttijden en de boorddocumenten. Inspecteurs uit de Benelux landen<br />

controleerden in totaal 115 vrachtwagens. Er zijn 47 overtredingen<br />

vastgesteld. Doel van de samenwerking is het delen van kennis<br />

en ervaring tussen de betrokken inspectiediensten om zo te komen<br />

tot meer uniformiteit bij de controles.<br />

Resultaten<br />

De inspecteurs uit de 3 betrokken landen controleerden in<br />

totaal 50 vrachtwagens in Nederland, waarvan 11 van Nederlandse<br />

bedrijven en 39 van Europese vrachtvervoerders. In totaal stelden<br />

de inspecteurs bij 19 vrachtwagens overtredingen vast, variërend<br />

van fraude met de tachograaf tot overtredingen van de rij- en rusttijden.<br />

In België zijn 34 voertuigen gecontroleerd, waarbij 7 overtredingen<br />

zijn geconstateerd. De overtredingen betroffen onder meer<br />

rij- en rusttijden, geen gebruik van de veiligheidsgordel en fraude<br />

met de tachograaf. In Luxemburg zijn bij 31 vrachtwagens 19 overtredingen<br />

ontdekt.<br />

Samenwerking<br />

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het<br />

Verdrag van Luik dat door de 3 landen in oktober 2014 werd ondertekend.<br />

Dit verdrag is gericht op samenwerking tussen de Benelux-landen<br />

op het gebied van toezicht op en handhaving van<br />

EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie<br />

van de regelgeving. Dankzij dit verdrag kunnen de Belgische,<br />

Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier<br />

gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de<br />

Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht<br />

op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor<br />

eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden<br />

voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid.<br />

Hiermee vervullen de 3 landen een voortrekkersrol binnen de<br />

Europese Unie. Het was de negende keer dat de 3 landen samen<br />

een grote controle uitvoeren binnen dit kader. <br />

L<br />

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde<br />

222 voertuigen en constateerde ruim 70 overtredingen. De meeste<br />

overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren<br />

in overtreding. De inspecteurs stelden 11 maal vast dat met<br />

de tachograaf was gemanipuleerd en 8 vrachtwagens waren<br />

overbeladen. De intensieve driedaagse controle in Zeeland<br />

(Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) is uitgevoerd vanwege het<br />

grote belang van het Sloegebied Vlissingen en de vervoersstroom<br />

van en naar Walcheren via de Westerscheldetunnel en van en naar<br />

Antwerpen, Zeebrugge, Terneuzen, Sluiskil en Vlissingen. Opvallend<br />

bij deze controle was het grote aantal overtredingen van<br />

de rij- en rusttijden. Landelijk ligt dat tussen de 10 en 12%, bij<br />

de recente controle in Zeeland was dit percentage bijna 15.<br />

Het percentage overtredingen voor overbelading was daarentegen<br />

in lijn met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de driedaagse<br />

actie zijn voor de ILT aanleiding om deze controle binnen<br />

afzienbare tijd te herhalen. <br />

L<br />

Duitsland verhoogt boetes voor slapen in cabine<br />

De Duitse autoriteiten hebben de boetes voor<br />

slapen in de cabine verhoogd. Slapen in de<br />

cabine tijdens de verplichte wekelijkse rust<br />

is sinds mei in Duitsland verboden.<br />

Doet men dit wel, dan volgt een forse boete: € 500 voor de chauffeur<br />

en € 1500 voor de werkgever. Daarnaast kan de chauffeur een<br />

rijverbod krijgen. Deze bedragen lopen in de pas met wat Frankrijk<br />

en België opleggen voor hetzelfde vergrijp. Er zijn meer Europese<br />

landen die het slapen in de cabine gaan verbieden. L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


2<br />

De<br />

CG-Connect<br />

Software koppelingen<br />

op maandag gespecificeerd op vrijdag live!<br />

samenwerking tussen Creative Gears en Melis begon met<br />

simpele tekstberichtjes die de planning via de email naar de<br />

boordcomputer van de chauffeur stuurde, maar groeide uit tot een<br />

samenwerking waarbij Melis de software op zeer diverse wijze<br />

heeft weten in te zetten tot voordeel van alle partijen:<br />

Klanten profiteren ervan. Zij kunnen hun orders bij Melis digitaal<br />

aanleveren, waarna CG-Connect de verschillende formaten en<br />

klant-specifieke inhoud doorzet naar de juiste plekken in het eigen<br />

planpakket.<br />

Maar nog beter: door zodra het ene foutpercentage nihil geworden<br />

is, een nieuw speerpunt te definiëren, terwijl de oude punten waar<br />

gewenst gewoon bewaakt blijven.<br />

Advertorial<br />

Toen de grondleggers van CG-Connect jarenlang tegen dezelfde frustratie aangelopen<br />

waren, dat koppelingen tussen diverse softwaresystemen zowel intern als<br />

met externe partijen moeizaam, traag en star tot stand kwamen, vonden ze de tijd<br />

rijp om deze frustratie voor eens en voor altijd aan te pakken: wat op maandag goed<br />

gespecificeerd en doordacht wordt aangeleverd, moet op vrijdag kunnen draaien.<br />

Met dit als doelstelling werd in 2009 gestart met het ontwikkelen<br />

van CG-Connect, een volledig in eigen beheer ontwikkeld ESB<br />

(Enterprise Service Bus) die tot op heden in alle gevraagde<br />

functionaliteiten heeft kunnen voorzien. De doelstelling wordt<br />

in ca. de helft van de gevallen gehaald: van specificatie naar een<br />

werkende koppeling in een week!<br />

De praktijk leerde, dat er ook situaties zijn waarbij deze snelheid<br />

helemaal niet gewenst is. Door de complexiteit van betrokken<br />

processen blijkt er vaak een behoefte aan fasegewijze opschaling,<br />

waarbij een organisatie op de gewenste snelheid kan<br />

meegroeien met de veranderingen. Koppelingen moeten dan<br />

mee kunnen groeien en gemakkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar<br />

zijn.<br />

Een goed voorbeeld hiervan is het overstappen van boordcomputermerk<br />

waarbij een wagenpark gedurende een langere<br />

periode – soms zelfs tot een jaar – langzaamaan voorzien wordt van<br />

nieuwe boordcomputers. Dit kan dan gecombineerd worden met<br />

het reguliere onderhoud, of zodra de ‘oude’ boordcomputer kapot<br />

of afgeschreven is. Zo blijven de kosten beheersbaar en de impact<br />

beperkt, doordat niet in 1 keer alles vervangen hoeft te worden.<br />

Vanaf 2011 is het product langzaamaan op de markt gebracht<br />

waarbij de initiële doelstelling werd aangevuld met een nieuwe,<br />

maar zeker zo essentiële doelstelling: het benaderen van 100% uptime.<br />

Vaak begint een implementatie van CG-Connect bij klanten<br />

met een zeer specifieke wens waar tot op dat moment nog<br />

niemand een passende oplossing voor had geboden.<br />

Dat groeit door het groeien van het vertrouwen in het product en<br />

de organisatie.<br />

Zo ook bij Melis Logistics in Duiven<br />

Betrouwbaar en flexibel. Het zijn twee kernwaarden van Melis Logistics.<br />

Met een geschiedenis van bijna honderd jaar is dit niet ‘zomaar<br />

een transportbedrijf’, maar een volwaardige logistieke dienstverlener<br />

– zowel in Nederland als in het buitenland. Groot genoeg om<br />

een hoge leverbetrouwbaarheid en een efficiënte dienstverlening<br />

te garanderen en klein genoeg om flexibel te werk te gaan, met oog<br />

voor de specifieke wensen van onze klanten. Het team beschikt over<br />

een enorme passie, jarenlange ervaring en een grote dosis expertise<br />

waardoor er uitsluitend hoogstaande kwaliteit geleverd wordt.<br />

Melis Logistics is voorzien van een uitgebreide hoeveelheid moderne<br />

transportmiddelen en -materialen waardoor, mede dankzij<br />

onze centrale uitvalsbasis aan de A12 én de Duitse grens, vrijwel<br />

iedere bestemming binnen een mum van tijd bereikt wordt.<br />

Het is al jaar en dag een hecht familiebedrijf en dat voel je aan<br />

alles. Klanten en medewerkers worden beschouwd als vrienden en<br />

het nakomen van afspraken en het zetten van ‘net dat ene stapje<br />

extra’ staan hoog in het vaandel. Melis Logistics is een echte<br />

logistieke partner die zijn vrienden van A tot Z ontzorgt. Die er voor<br />

hen staat en direct instapt wanneer er haast is.<br />

De mensen op kantoor profiteren ervan. Geen handmatige invoer,<br />

geen tikfouten, enkel controleren of alles netjes binnen is, en<br />

vervolgens aan de slag met waar zij goed in zijn: plannen en zorgdragen<br />

voor het transport.<br />

De medewerkers op de weg profiteren ervan. CG-Connect voorziet<br />

een personeelsportal van informatie variërend van verlofdagen<br />

tot uniformmaat en meer. Ook loonstroken en andere bijlages<br />

worden op veilige wijze gedistribueerd, zodat de medewerkers allerhande<br />

HR-gerelateerde informatie – die in de diverse systemen<br />

over hen wordt bijgehouden – zelf via de portal kunnen nakijken,<br />

of bijv. verlof kunnen aanvragen en de status ervan kunnen volgen.<br />

Zodra dezelfde informatie in meerdere systemen terecht moet komen,<br />

vraagt Melis zich af op welke wijze de verschillende processen<br />

zo efficiënt mogelijk door automatisering kunnen worden ondersteund.<br />

Op deze manier wordt ruimte gecreëerd in de dagelijkse<br />

werkzaamheden en kunnen ze groeien, zonder extra mensen aan<br />

te nemen.<br />

Een totaal andere implementatie is gerealiseerd bij Suez Transport:<br />

verbetering van de data-kwaliteit door automatische bewaking en<br />

terugkoppeling.<br />

Waar voor het ene bedrijf de overdracht van data de drijfveer is voor<br />

de inzet van CG-Connect, is bij Suez Transport de bewaking van de<br />

data zeker zo cruciaal. Bij een vloot van meer dan 150 trekkende<br />

eenheden concludeerde Suez dat door het ‘slecht’ of ‘niet tijdig’<br />

gebruik van de boordcomputer een flink deel van de beoogde besparingen<br />

teniet werd gedaan.<br />

CG-Connect werd hier ingericht om te zorgen voor inhoudelijke<br />

bewaking van de datastromen waarbij op diverse verbeterpunten,<br />

die gedurende een periode de hoogste prioriteit krijgen, de nadruk<br />

wordt gelegd. Tijdens de uitvoering worden de ‘fouten’ in de<br />

data gesignaleerd, met waar mogelijk gelegenheid tot ingrijpen of<br />

directe correctie.<br />

Suez wilde – naast controles op kwaliteit van de invoer – ook controle<br />

op locatie van invoer, bijvoorbeeld het ingeven van starttijd<br />

voor lossen op de correcte locatie, of verantwoording van<br />

wachtreden als men op locatie is, maar er niet gestart kan worden<br />

met laden of lossen.<br />

Door voortgang in verbeteringen eenvoudig te rapporteren, kunnen<br />

de benodigde stappen worden gezet om naar een hoger<br />

peil te komen. Dat kan in de vorm van een stukje extra opleiding.<br />

Wijsheid uit het oosten:<br />

de dynamische vloot van Steghuis Transport Twente<br />

Steghuis Transport Twente timmert al meer dan 50 jaar aan de<br />

weg. Met een wagenpark van o.a. huifopleggers, kastenopleggers,<br />

koel opleggers en uitschuifbare opleggers verzorgen zij voor hun<br />

opdrachtgevers zowel nationale transporten als internationale<br />

transporten van Spanje tot Scandinavië.<br />

Ook bij Steghuis is CG-Connect in eerste instantie ingezet voor uitwisseling<br />

van tekstberichten via de mail naar de wagens. Inmiddels<br />

is de oplossing gegroeid tot een dynamische koppeling tussen<br />

de TMS-sen van vaste opdrachtgevers, zoals o.a. Jan Krediet, met<br />

de vloot van Steghuis. Hierdoor kunnen opdrachtgevers beschikken<br />

over alle vooraf afgesproken data, die verzameld wordt in de<br />

boordcomputer. De wagens van Steghuis zijn, op het moment van<br />

rijden, ook een echt onderdeel geworden van de digitale omgeving<br />

van de opdrachtgever, waardoor deze de wagens net zo kan aansturen,<br />

alsof het eigen wagens zijn.<br />

Natuurlijk ontvangt Steghuis zelf nog steeds alle data voor verloning<br />

en facturatie. Dit wordt tot op opdrachtniveau automatisch<br />

geregeld. Geen geknoei dus met meerdere boordcomputersystemen<br />

in 1 voertuig, of omzetten van accounts e.d. Het type boordcomputer<br />

of TMS is niet van invloed op een dergelijke oplossing.<br />

Tot slot:<br />

Met inmiddels ruim 100 klanten, is het onmogelijk om alle situaties<br />

te beschrijven, waarbij CG-Connect zou kunnen worden<br />

ingezet, maar of het nu gaat om koppelen van een Excel plansheet<br />

aan boordcomputers met terugkoppeling van de informatie richting<br />

facturatie en verloning, het verwerken van een verscheidenheid<br />

aan digitaal aangeleverde opdrachten in een planpakket, of<br />

om 10 plansystemen gekoppeld aan 20 boordcomputersystemen:<br />

het kan.<br />

Zo is een frustratie uitgegroeid tot een pakket met ongekende<br />

mogelijkheden.<br />

Pfinztalstraat 22,<br />

4143 JB Leerdam<br />

www.cgsp.nl


DÉ EUROPA<br />

TANKKAART<br />

VOOR TRANSPORT<br />

BEDRIJVEN<br />

PechhulpSpaarplan<br />

Wij hebben voor de VERN Magazine lezers twee speciale<br />

abonnementen gemaakt voor een vast bedrag per jaar toch een<br />

volwaardig pechhulpabonnement en bij geen pech geld terug!<br />

PechhulpSpaarplan NL Versie<br />

aa-team.nl/aanmelden/kenteken/?aav=29941<br />

U rijdt wisselend op werkdagen of in de weekenden en<br />

wil bij pech verder met huurauto.<br />

(U spaart daarvoor € 35,- per jaar)<br />

PechhulpSpaarplan EU Versie<br />

aa-team.nl/aanmelden/kenteken/?aav=29942<br />

U rijdt wisselend op werkdagen of in de weekenden en<br />

wil bij pech in NL verder met huurauto.<br />

(U spaart daarvoor € 35,- per jaar) De Europservice gaat<br />

in 25 km. over de landgrens, vervangend vervoer is ter<br />

grote van Opel Corsa voor 4 werkdagen. Het verblijf in<br />

buitenland is niet langer dan 6 weken.<br />

€<br />

49, 95 €<br />

99, 95<br />

AutoAssistentie-team<br />

Carrouselweg 9<br />

3225 LN Hellevoetsluis<br />

Telefoon: 0181-312288<br />

Telefoon: 0181-324433<br />

NU TANKEN BIJ RUIM 20.000<br />

TANKSTATIONS IN EUROPA!<br />

BEL NU VOOR UW TFC CARD!<br />

OF KIJK OP: WWW.THEFUELCOMPANY.EU<br />

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: PURDEY COSCI AFD VERKOOP:<br />

TEL. +31 (0)74 711 3497 MOB. +31 (0)6 21 147 789 SALES@THEFUELCOMPANY.EU<br />

NU OOK BIJ THE FUEL COMPANY:<br />

ESSO CARD EUROPA DEKKING + TOLOPLOSSINGEN<br />

IN DE MEESTE EUROPESE LANDEN<br />

hét één-tweetje<br />

voor uw bedrijfswagen<br />

Van separatiewand, dubbele cabine tot spoiler<br />

Multi-Cab.eu is dé specialist in dubbele<br />

cabines. Met een ombouw snelheid van<br />

14 dagen voorziet Multi-Cab.eu bijna elk<br />

merk en type bedrijfswagen van een RDW<br />

gecertificeerde dubbele cabine.<br />

Zo kunt u veilig en efficiënt de weg op!<br />

multi-cab.eu<br />

Bij VEAP profiteert u van meer dan 35<br />

jaar ervaring in de vrachtwagenbranche.<br />

Dakspoilers, zijfenders en bodystyling<br />

zorgen naast een mooie look ook voor<br />

brandstofbesparing en een ideale<br />

windgeleiding. Wij zeggen niet voor niets:<br />

‘VEAP boven alles’<br />

veap.nl<br />

ABK Kunststoffen is specialist in grijs<br />

kentekentoepassingen. Bestelbusjes,<br />

taxibusjes en 4x4 auto’s kunnen met de<br />

kunststofproducten van ABK zo worden<br />

omgebouwd dat de zakelijke rijder<br />

diverse (belasting) voordelen geniet.<br />

De B-stijl en C-stijl tussenwanden zijn uit<br />

voorraad leverbaar.<br />

abk-kunststoffen.nl<br />

Advertentie_2017.indd 1 20-11-17 12:56


6 d<br />

e<br />

f<br />

Eindelijk vrij<br />

Met deze uitstapjes<br />

hoeft u niet naar het buitenland voor winterse taferelen<br />

Wereldkerstcircus<br />

De 33ste editie van het Wereldkerstcircus<br />

in Carré is een voorstelling vol<br />

spanning, schoonheid en sensatie.<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Het Wereldkerstcircus presenteerde vele klassieke clowns, in deze<br />

editie kunt u genieten van een moderne komiek, die het klassieke<br />

clownsvak vertaalt naar deze tijd. Multitalent Housch-ma-Housch<br />

was zeven jaar lang de ster van het Parijse Lido en is in Carré is<br />

weer terug in de piste. Vanaf donderdag 21 december 2017 t/m<br />

zondag 7 januari 2018. <br />

Carre.nl<br />

De Amsterdamse Winterparade<br />

Beleef het ultieme wintergevoel tijdens<br />

de Amsterdamse Winterparade.<br />

Winter Efteling<br />

De Efteling is ’s winters een magische plek met duizenden<br />

twinkelende lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en<br />

besneeuwde dennenbomen. Tijdens de Winter Efteling voelen<br />

de koudste dagen van het jaar het warmst aan.<br />

Geopend t/m 31 januari 2018.<br />

Van 21 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is de<br />

RAI omgetoverd tot winterparadijs. U kunt er schaatsen onder een<br />

deken van lichtjes, struinen over de kerstmarkt op het Winterplein,<br />

Amsterdam bekijken vanuit het 50 meter hoge reuzenrad en elke<br />

avond opent The Beer Village haar deuren voor een groot winterfeest<br />

met de beste dj’s en muzikanten. winterparade.amsterdam<br />

LichtKunstGouda<br />

Kunststichting<br />

Firma Van Drie bestaat<br />

Efteling.com<br />

f<br />

tien jaar en viert dat met<br />

LichtKunstGouda X-treem.<br />

Tot en met 29 december zijn op tien verschillende<br />

plaatsen in de stad lichtkunstwerken<br />

te bewonderen. De kunstwerken zijn<br />

gebaseerd op het extreem gewelddadige wereldnieuws van dit jaar.<br />

<br />

Firmavandrie.nl<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Winterdroom<br />

Winterdromen komen uit in Safaripark<br />

Beekse Bergen.<br />

U kunt met de rangers mee op ontdekkingstocht in het donker.<br />

Daarna is het tijd om bij te komen in een van de 5 verschillende<br />

droomwerelden die worden verlicht door duizenden lichtjes, waar<br />

warme hapjes en drankjes voor u klaar staan, verhalen verteld<br />

worden en muzikanten van zich laten horen. Kinderen kunnen<br />

zich laten versieren met blacklight-schmink, leuk voor op het<br />

blacklight-pad! Van 15 december 2017 t/m 14 januari 2018.<br />

<br />

Beeksebergen.nl<br />

Ma gisch Maastricht<br />

Het bekendste plein van Maastricht,<br />

het Vrijthof, straalt als nooit tevoren<br />

tijdens Magisch Maastricht.<br />

Tot en met 1 januari 2018 zijn het plein en de straten<br />

daaromheen versierd met duizenden lichtjes, en kleurrijke<br />

guirlandes. Bezoek het huis van de kerstman, klim in het<br />

reuzenrad, wandel door Dickens’ Village of struin over de<br />

kerstmarkt; tijdens Magisch Maastricht is er van alles te<br />

beleven voor jong en oud. <br />

<br />

Magischmaastrichtophetvrijthof.nl


0<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport<br />

Doelgroepen<br />

die frequent de fout ingaan, worden vaker<br />

gecontroleerd<br />

waar opnieuw wordt gewogen. Afhankelijk van een overschrijding<br />

maken we proces-verbaal op en bij ernstige overtredingen moet ter<br />

plaatse worden afgeladen.”<br />

Gevaarlijke stoffen<br />

Een ander belangrijk werkterrein van team Goederenvervoer weg is<br />

het toezicht op vergunningen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.<br />

Voor dit laatste beschikt ILT over inspecteurs die gespecialiseerd<br />

zijn op dit vakgebied. Om hun werk goed te kunnen doen, hebben<br />

de inspecteurs een aantal bevoegdheden. Zij mogen stoptekens<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

dagen en kortere rusttijden hebben daarnaast op den duur ook een<br />

negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeur. Onze inspecteurs<br />

worden doorlopend getraind en uitgerust met de nodige middelen<br />

om te kunnen optreden tegen dit zeer onwenselijke gedrag.”<br />

Internationale component<br />

Vanwege het sterke internationale karakter van het wegtransport,<br />

werkt de ILT binnen Europa samen met andere inspectiediensten<br />

in het samenwerkingsverband ECR (Euro Controle Route).<br />

Schouwaert: “Daar bespreken we wetgeving en de wijze waarop wij<br />

Buitenlandse vervoerders manipuleren niet meer<br />

dan Nederlandse transporteurs<br />

De Inspectie Leefomgeving en<br />

Transport (ILT) is de toezichthouder<br />

van het ministerie van<br />

Infrastructuur en Waterstaat.<br />

Ruim 1100 medewerkers werken<br />

dagelijks aan veiligheid,<br />

zekerheid en vertrouwen in<br />

transport, infrastructuur,<br />

milieu en wonen.<br />

land. Zij voeren hun inspecties voornamelijk uit in hun<br />

eigen regio. Vaak werken ze in kleine groepen met collega’s,<br />

meestal zonder medewerking van andere diensten.<br />

Zo’n honderd keer per jaar houden we echter ook inspecties<br />

in samenwerking met politie en RDW.”<br />

Verplichte inspecties<br />

Een deel van de inspecties die de ILT uitvoert, komt voort<br />

uit een Europese verplichting. Vanuit die wetgeving moet<br />

de instantie jaarlijks een bepaald aantal controles uitvoeren:<br />

6500 tot 9000 met de huidige bezetting. De insteek<br />

van deze inspecties is de naleving van rij- en rusttijden.<br />

Schouwaert: “Ieder jaar bepalen we op basis van risicoanalyses<br />

wat we gaan doen. Hierdoor worden doelgroepen<br />

die vaker de fout ingaan – lees: die vaker overtredingen<br />

plegen – vaker gecontroleerd. Bedrijven of soorten van<br />

transport waarvan wij weten dat zij zich normaliter aan de<br />

regels houden, inspecteren we minder frequent. Afgelopen<br />

jaar hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de<br />

zogenaamde BE-trekkers. We hielden acties op koeriers en<br />

bezorgdiensten. Geconditioneerd vervoer is een doelgroep<br />

die vrijwel constant onze aandacht heeft.”<br />

geven, vorderingen aan chauffeurs doen en als het nodig is voertuigen<br />

voor nader onderzoek overbrengen, bijvoorbeeld naar een<br />

werkplaats. Bij overtredingen kunnen zij een boeterapport of proces-verbaal<br />

opmaken. Van gevaarlijke stoffen mogen zij monsters<br />

nemen als daartoe aanleiding is.<br />

Manipulatie tachograaf<br />

Manipulatie van de tachograaf is voor het team Goederenvervoer<br />

weg een ‘hot item’ geworden. Bij zo’n 15 tot 20 procent van de voertuigen<br />

die de ILT inspecteert is sprake van manipulatie. Schouwaert:<br />

“Er wordt vaak gezegd dat buitenlandse vervoerders meer manipuleren<br />

dan Nederlandse vervoerders. Uit onze cijfers blijkt dat<br />

echter niet. Manipulatie van de tachograaf kan een negatieve invloed<br />

hebben op de verkeersveiligheid van iedere weggebruiker.<br />

Daarom vinden we handhaving hierop belangrijk. Langere werk-<br />

daar als inspecties mee omgaan. We organiseren uitwisselingsprogramma’s<br />

en workshops. Ook wisselen we inspectie-informatie uit<br />

en houden we elkaar op de hoogte van bijvoorbeeld nieuwe vormen<br />

van manipulatie. ECR is nu nog onder gebracht bij de Benelux<br />

in Brussel, maar zal in 2018 worden gevestigd in Rijswijk.<br />

Schouwaert: “Nog meer dan in het verleden zullen wij ons richten<br />

op maatschappelijke risico’s. We zullen ons werk uitvoeren op basis<br />

van informatie. Werken vanuit informatie wordt de kern van onze<br />

organisatie. Vandaaruit zullen we keuzes maken hoe we gedetecteerde<br />

maatschappelijke risico’s zullen aanpakken, waarbij wij ons<br />

werk zo effectief mogelijk uitvoeren. De resultaten van onze acties<br />

publiceren we."<br />

L<br />

Voor meer informatie: www.ilent.nl, 088-4890000.<br />

De ILT is ook te volgen via Twitter: @ILT_Wegvervoer.<br />

Frank Schouwaert is hoofd Handhaving Wegvervoer. In dit<br />

artikel gaat hij in op de werkzaamheden van hem en zijn<br />

team.<br />

Wegtransport is een van de vele terreinen waarop de ILT<br />

toeziet en handhaaft. Twee teams zijn daarmee belast;<br />

één voert bedrijfsonderzoeken uit, het andere, Goederenvervoer<br />

weg, is verantwoordelijk voor de weginspecties.<br />

Schouwaert: “Inspecteurs in dit team wonen door het hele<br />

Overbelading<br />

Naast deze inspecties handhaaft de ILT ook op overbelading.<br />

Dit doet zij met behulp van de zogenaamde<br />

WIM (Weigh-In-Motion)-systemen, bekend van de weegpuntborden<br />

langs de weg. Schouwaert: “Met deze systemen<br />

selecteren we de voertuigen. Onze inspecteurs staan in direct<br />

contact met deze WIM-poorten en zien op de computer<br />

in hun auto of sprake is van overbelading. De voertuigen<br />

worden vervolgens meegenomen naar een vast weegpunt<br />

Fotografie: ILT-Hans Drijer


2<br />

Politie<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

pakt manipulatie<br />

Ad Blue-systemen aan<br />

Het Team Transport en<br />

Milieucontrole (TMC) van de<br />

Landelijke Eenheid kan nu met<br />

eenvoudige middelen<br />

aantonen indien het Ad Blue<br />

systeem, of het SCR-systeem, is<br />

uitge schakeld of gemanipuleerd.<br />

De Nederlandse politie is bij gestaan door Deense collega’s,<br />

die al veel ervaring hebben met Ad Blue-fraude. Bij<br />

controles in Denemarken bleek dat bij meer dan een op de<br />

vijf gefraudeerd werd. Tijdens de Deense controles bleek<br />

dat sommige bedrijven of chauffeurs al op voorhand manipuleren<br />

door in het systeem een aan-en-uitschakelaar<br />

te monteren. De meesten manipuleren echter pas als zich<br />

storingen voordoen. Dit doen ze dan om geld van dure<br />

reparaties te besparen. Op grond van Europese regelgeving<br />

is het verboden dat fabrikanten, reparateurs en gebruikers<br />

van de voertuigen systemen manipuleren die met een<br />

middel als Ad Blue werken. Chauffeurs mogen ook niet met<br />

gemanipuleerde voertuigen rijden. In Nederland hebben<br />

controles tot nu geresulteerd in een vijftal zaken waarvoor<br />

proces-verbaal is opgemaakt. Naast het proces-verbaal<br />

moet uiteraard ook de manipulatieapparatuur uitgebouwd<br />

worden en het SCR-systeem worden hersteld.<br />

DE<br />

NATIONALE<br />

Terugdringen van giftige gassen<br />

Al tientallen jaren probeert men de uitstoot van giftige<br />

gassen via het uitlaatsysteem te reduceren. Afhankelijk<br />

van het soort motorbrandstof zijn hiervoor rendementverbeterende<br />

ontwikkelingen op de motor toegepast,<br />

een soort naverbrander in de uitlaat gemonteerd of filters<br />

aangebracht. Bekende voorbeelden hiervan zijn een katalysator<br />

en een roetfilter. Voor dieselmotoren wordt vanuit<br />

de overheid een zogenaamde EURO-norm opgelegd.<br />

<br />

Vervolg op pagina 34


4<br />

Vervolg van pagina 33<br />

Vanaf 2014 geldt de meest recente: de Euro VI-norm. Milieuvriendelijker<br />

rijden wordt gestimuleerd door belastingvoordeel (subsidie).<br />

Daarnaast stellen gemeenten steeds vaker dat voertuigen tot een<br />

bepaalde EURO-norm niet meer in binnensteden of andere gebieden<br />

mogen komen. Zo geldt voor de Maasvlakte een geslotenverklaring<br />

indien niet wordt voldaan aan de Euro VI-norm. Ontheffing<br />

is mogelijk. In het kentekenregister is de norm van een vrachtwagen<br />

zichtbaar. Via cameraregistratie of fysieke handhaving wordt gecontroleerd<br />

of chauffeurs zich houden aan dit verbod, dat via bord<br />

C7 kenbaar wordt gemaakt.<br />

Wat is Ad Blue nu precies en wat doet het?<br />

Ad Blue is een handelsnaam voor een 32,5% ureumoplossing in<br />

water en staat niet gerubriceerd als een gevaarlijke stof. Toch moet<br />

contact met de huid wel worden vermeden, omdat irritaties kunnen<br />

ontstaan. Bij -11 graden gaat Ad Blue over in vaste toestand,<br />

het bevriest. Ad Blue kan gewoon aan de pomp getankt worden of<br />

uit jerrycans geschonken worden in een apart tankje in de buurt<br />

van de gewone brandstoftank, herkenbaar aan een blauwe dop.<br />

Het verbruik van Ad Blue ligt rond de 5% van het dieselverbruik van<br />

een vrachtauto. De brandstof kost in Nederland per liter ongeveer<br />

1,20 euro.<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Uitschakelen betekent milieudelict<br />

De Ad Blue-installatie uitschakelen door de pomp uit te zetten, bijvoorbeeld<br />

door de stekker of zekering te verwijderen, is een milieudelict.<br />

Men voldoet dan namelijk meteen niet meer aan de Euro<br />

V- of VI-norm. Er zijn apparaten op de markt die op het CAN-bussysteem<br />

kunnen worden aangesloten om storingen en foutmeldingen<br />

te voorkomen. Dit manipuleren is nodig om te voorkomen dat<br />

het motormanagement de motor in een noodloop zet en garagebezoek<br />

afdwingt.<br />

Wat is nu precies de reden om Ad Blue uit te schakelen?<br />

De belangrijkste reden om het Ad Blue-systeem uit te schakelen<br />

is waarschijnlijk kostenbesparing. Het niet gebruiken van Ad Blue<br />

levert voor internationaal ingezette vrachtauto’s een besparing op<br />

van ongeveer 1500 euro per jaar. Daarnaast bespaart men op hoge<br />

onkosten als gevolg van bijvoorbeeld een defecte instrument of<br />

het regelapparaat NOx-sensor. Deze storingen schijnen bij voertuigen<br />

uit Oost-Europese landen vaker voor te komen. De brandstof is<br />

daar kennelijk van een mindere kwaliteit, waardoor het reinigingssyteem<br />

harder moeten werken om de emissiewaarden te halen en<br />

het daarom storingsgevoeliger is. Reparatiekosten van sensoren<br />

en/of het regelapparaat lopen snel in de duizenden euro’s.<br />

Verbetering van rendement en verlaging van schadelijke uitstoot<br />

door aanpassingen aan de dieselmotor waren op een gegeven<br />

moment niet meer mogelijk. Omdat Euro V en VI voornamelijk het<br />

bereiken van een verlaging van stikstof (NOx) als oogmerk hadden,<br />

kozen fabrikanten voor het zogenaamde SCR-systeem (Selective<br />

Catalytic Reduction). Hierbij wordt vlak voor de katalysator Ad<br />

Blue-ingespoten/verneveld in de uitlaat. Dat vormt vervolgens een<br />

ammoniakachtig gas. Dit wordt vermengd met het uitlaatgas en<br />

door de reductiekatalysator geleid. Als gevolg van een chemische<br />

reactie wordt het NOx omgezet in het onschadelijke water(H2O) en<br />

stikstof(N2).<br />

Samenwerking<br />

Het TMC zorgt dat hun werkwijze binnen de politie bekend wordt,<br />

zodat ook andere handhavers op dezelfde wijze de manipulatie<br />

kunnen tegengaan. Daarnaast is er nu onder de vlag van Tispol,<br />

een Europese samenwerkingsverband van verkeerspolitiediensten,<br />

een groep Ad Blue-manipulatie opgericht die gecoördineerd wordt<br />

vanuit Nederland. Er doen nu zeven landen aan mee. L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl<br />

Tekening van de basisonderdelen van het SCR-systeem. Dashboard met Ad Blue-niveaumeter Device ‘ergens’ tussen de bedrading geïnstalleerd


6<br />

VRACHTWAGENCLAIM<br />

aanmelden nog altijd mogelijk<br />

In de vorige editie van<br />

VERN Magazine heeft u kunnen<br />

lezen dat VERN naar de rechter<br />

gaat om de te veel betaalde<br />

gelden terug te eisen.<br />

Inmiddels is de dagvaarding in<br />

vijf talen vertaald en uitgereikt<br />

aan de door de Europese Unie<br />

beboete vrachtwagenfabrikanten.<br />

In de eerste helft van 2018 zal de procedure daadwerkelijk<br />

van start gaan. Tot die tijd kunnen vrachtwageneigenaren<br />

zich nog aansluiten bij de Vrachtwagenclaim. Heeft u tussen<br />

1997 en 2011 een vrachtwagen aangeschaft en vermoedt<br />

u dat u te veel heeft betaald? Meld u dan aan! Hoe<br />

meer aanmeldingen, hoe sterker de zaak tegen de vrachtwagenproducenten.<br />

Meld u nu aan via<br />

vern.nu/<br />

vrachtwagenclaim<br />

• U heeft recht op een schadevergoeding van ongeveer<br />

10% per vrachtwagen, wat neer kan komen op € 10.000,-<br />

per vrachtwagen;<br />

• U wordt bijgestaan door het gerenommeerde advocatenkantoor<br />

De Haan Advocaten & Notarissen;<br />

• Aanmelden is eenvoudig via www.vrachtwagenclaim.nl;<br />

• De Vrachtwagenclaim is voor iedereen toegankelijk;<br />

• VERN-leden betalen geen vaste bijdrage per vrachtwagen;<br />

• Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? De Haan Advocaten<br />

& Notarissen zoekt voor u uit of de schade onder<br />

de dekking van uw verzekering valt.<br />

Heeft u zich al aangemeld?<br />

Bij de bevestiging van uw aanmelding wordt u gevraagd om<br />

gegevens aan te leveren over de aanschaf van de vrachtwagen.<br />

Het is van belang dat u de gegevens aanlevert, omdat<br />

de rechter moet kunnen vaststellen dat de vrachtwagen<br />

van u is (geweest). De aanschafwaarde is van belang voor<br />

het vaststellen van de schade. Uw gegevens kunt u mailen<br />

naar vrachtwagenclaim@dehaanlaw.nl.<br />

In de periode tussen 1997 en 2011 maakte een<br />

twaalftal vrachtwagenproducenten onderlinge<br />

prijsafspraken, waardoor de prijzen van vrachtwagens<br />

in die periode kunstmatig hooggehouden<br />

werden. In april maakte de Europese Commissie<br />

het vonnis tegen dit ‘vrachtwagenkartel’<br />

openbaar: de vrachtwagenproducenten zijn fors<br />

beboet.<br />

45<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

45<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com<br />

Wij<br />

Wij<br />

wensen<br />

wensen u<br />

een<br />

een fijne<br />

fijne<br />

feestdagen<br />

feestdagen<br />

en<br />

en<br />

veilig<br />

veilig 2018<br />

2018<br />

toe!<br />

toe!<br />

Brigade Electronics is wereldwijd leverancier van voertuig veiligheidssystemen.<br />

Electronics Ter eliminatie is wereldwijd van de leverancier dode hoek, van ondersteuning voertuig veiligheids-<br />

bij het<br />

Brigade<br />

manoeuvreren, systemen. Ter voorkomen eliminatie van de kostbare dode hoek, schades, ondersteuning waarschuwing bij het van<br />

manoeuvreren, personeel/kwetsbare voorkomen weggebruikers van kostbare rondom schades, het waarschuwing voertuig of als van<br />

personeel/kwetsbare aanvulling op weggebruikers bestaande camerasystemen.<br />

rondom het voertuig of als<br />

aanvulling op bestaande camerasystemen.<br />

Camera-/monitorsystemen<br />

Backeye® Camera-/monitorsystemen<br />

360 camerasysteem<br />

Backeye® Achteruitrij-alarmen<br />

360 camerasysteem<br />

Ultrasone Achteruitrij-alarmen<br />

obstakeldetectie<br />

Ultrasone Radar obstakeldetectie<br />

Mobiele Radar digitale obstakeldetectie<br />

opname-apparatuur<br />

Mobiele digitale opname-apparatuur<br />

43<br />

43<br />

In samenwerking met:<br />

COLLECTIEF DE JUISTE WEG<br />

Brigade Electronics BV, Hinmanweg 9A, 7575 BE Oldenzaal, Nederland<br />

Tel. Brigade +31 541 Electronics 53 18 01, info@brigade-electronics.nl, BV, Hinmanweg 9A, 7575 BE www.brigade-electronics.nl<br />

Oldenzaal, Nederland<br />

Tel. +31 541 53 18 01, info@brigade-electronics.nl, www.brigade-electronics.nl


8<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

RIJDER<br />

in beeld<br />

Deze keer geen rijder in beeld,<br />

maar een berger in beeld.<br />

Te weten Broekhuizen truckberging<br />

en transport. Het bedrijf<br />

is al veertig jaar gespecialiseerd<br />

in het bergen en transporteren<br />

van vrachtwagens en al het<br />

andere rollende materiaal.<br />

In het noorden van het land, op de grens van Friesland,<br />

Groningen en Drenthe, ligt het plaatsje Donkerbroek. Hier is<br />

Broekhuizen truckberging en transport gevestigd. Door de<br />

unieke ligging kan het bedrijf een snelle aanrijtijd in de drie<br />

noordelijke provincies waarborgen. Naast het bergen en<br />

transporteren van trucks, personenauto’s en andere voertuigen<br />

- zelfs kleine sportvliegtuigen - zijn pechhulp en (internationale)<br />

repatriëring belangrijke bedrijfsactiviteiten.<br />

’Broekhuizen heeft<br />

voor elke opleidingsvraag<br />

een passend<br />

aanbod’<br />

Opleidingsinstituut<br />

Goed opgeleide medewerkers zijn onontbeerlijk om een<br />

antwoord te hebben op de voortdurende veranderingen in<br />

de sector. Broekhuizen beschikt sinds 2005 over een eigen<br />

opleidingscentrum, Opcedo (Opleiding Centrum Donkerbroek).<br />

Men kan hier terecht voor verschillende specialistische<br />

scholingen, waaronder TCVT-vakbekwaamheid en<br />

diverse bergingsopleidingen. Ook biedt Opcedo diverse<br />

Code 95-trainingen. Daarmee heeft Broekhuizen voor elke<br />

opleidingsvraag een passend aanbod. Opcedo is als opleidingscentrum<br />

erkend door meerdere subsidieverstrekkers,<br />

waaronder SOOB. Het bedrijf is door de jarenlange ervaring<br />

zowel theoretisch als praktisch vertrouwd met de strenge<br />

wet- en regelgeving die van toepassing is voor horizontaal,<br />

verticaal en intern transport en het vervoer van grote objecten<br />

in Nederland en het buitenland.<br />

L


0<br />

VERNmagazine<br />

Bestelauto’s<br />

vervoerden 64 miljoen ton<br />

Nederlandse bestelauto’s<br />

vervoerden vorig jaar ruim<br />

64 miljoen ton goederen. Dit was<br />

ongeveer 10% van het<br />

totaal vervoerde gewicht over<br />

de weg door Nederlandse<br />

voertuigen.<br />

Vooral bouw- en servicebedrijven maken gebruik van bestelauto’s,<br />

zo blijkt uit cijfers van het CBS in opdracht van<br />

het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.<br />

In 2016 waren er ongeveer 800.000 bestelauto’s en -busjes<br />

die zakelijk werden gebruikt. Servicebedrijven vervoerden<br />

34 miljoen ton goederen met bestelauto’s (exclusief gereedschap),<br />

bouwbedrijven 22 miljoen ton en goederen,<br />

post- en pakketbedrijven 8 miljoen ton.<br />

Nederlandse bestelauto’s reden vorig jaar 15,8 miljard<br />

kilometers om al deze goederen op de plaats van bestemming<br />

te krijgen. Dat is gemiddeld 43 miljoen kilometer per<br />

dag. Bestelauto’s reden hiermee bijna zeven keer zo weinig<br />

kilometers als personenauto’s, maar bijna driemaal zoveel<br />

als vrachtauto’s. De meeste kilometers werden gereden<br />

door bestelauto’s van bouw- en servicebedrijven.<br />

Zij waren goed voor driekwart van alle afgelegde kilometers.<br />

Bestelauto’s in het goederen- en postvervoer legden<br />

de overige 25% van alle gereden kilometers af. Hun aandeel<br />

in het vervoerde gewicht bedroeg slechts 13%. In het goederen-<br />

en postvervoer worden veelal lichte artikelen, zoals<br />

levensmiddelen, bloemen, postpakketjes en post vervoerd.<br />

Vooral buiten de spits<br />

Van alle uren die bestelauto’s onderweg waren, reden ze<br />

gemiddeld bijna 60% van de tijd buiten de ochtend- en<br />

avondspits. Vooral bestelauto’s ingezet voor goederenen<br />

postvervoer reden relatief veel buiten de spits (tussen<br />

9 en 16 uur). Driekwart van alle gereden uren betroffen<br />

uren buiten de spits. In de bouw was dit 40%. Hier wordt<br />

vaak ’s ochtends naar de bouwplaats gereden en ’s avonds<br />

weer terug naar huis. Tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur<br />

’s ochtends werd bijna 10% van alle uren gereden. Internetwinkels<br />

bieden klanten steeds meer mogelijkheden om<br />

laat in de avond bestelde goederen de volgende dag nog<br />

te laten bezorgen. Dit zorgt voor meer bedrijvigheid van<br />

bestelauto’s in het goederen- en pakketvervoer gedurende<br />

de nachtelijke uren.<br />

Veel eigen vervoer<br />

Ruim 95% van alle bedrijven met één of meer bestelauto’s<br />

zijn bedrijven die voor eigen rekening rijden (eigen<br />

vervoer). De meesten zijn klein in omvang: ruim driekwart<br />

heeft slechts één bestelauto in bezit, terwijl 1% er meer<br />

dan tien heeft. De eigen vervoerders vervoerden 97% van<br />

het gewicht aan goederen in bestelauto’s. Ter vergelijking:<br />

bij vrachtauto’s is het aandeel van het eigen vervoer 22%.<br />

Bouw en service-auto’s worden vrijwel alleen ingezet voor<br />

eigen vervoer. Het aandeel beroepsvervoer is met bijna<br />

60% van het vervoerd gewicht het hoogst bij de post- en<br />

pakketdiensten.<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Afgelegde kilometers<br />

Nederlandse bestelauto’s legden in 2016 bijna 17,3 miljard kilometer<br />

af. Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor.<br />

Het is voor het tweede jaar op rij dat de bestelauto’s meer zijn gaan<br />

rijden. Dit heeft vooral te maken met een toename van het aantal<br />

bestelauto’s. Ten opzichte van een jaar eerder is dit aantal met<br />

3,6% gestegen. Ook worden met bestelauto’s gemiddeld iets meer<br />

kilometers afgelegd. In 2016 werd met bestelauto’s gemiddeld<br />

18,3 duizend kilometer gereden, bijna 1% meer dan een jaar eerder.<br />

De toename van het aantal bestelautokilometers hangt samen<br />

met de aantrekkende economie. De laatste jaren is onder andere in<br />

de bouwnijverheid en de groot- en detailhandel, de sectoren waar<br />

de meeste bestelauto’s geregistreerd staan, een omzetstijging te<br />

zien. Het aantal afgelegde kilometers door bestelauto’s ligt echter<br />

nog niet op het niveau van voor de crisis. In 2008 werd in totaal<br />

17,9 miljard kilometer met bestelauto’s gereden.<br />

Zware bestelauto populairder<br />

Wat betreft het maximaal beladen gewicht behoren de meeste<br />

bestelauto’s (55%) tot de categorie 2001 tot en met 3000 kilogram.<br />

Met deze bestelauto’s zijn in 2016 ook de meeste kilometers<br />

afgelegd, namelijk 9,7 miljard. In vergelijking met 2015 is<br />

dit een groei van 5,7%. Daarmee is deze groep verantwoordelijk<br />

voor maar liefst 70% van de totale groei in afgelegde bestelautokilometers.<br />

De zwaarste bestelauto’s, met een maximaal<br />

beladen gewicht hoger dan 3000 kilogram, hebben vorig jaar<br />

4,6 miljard kilometer gereden, bijna 6,9% meer dan in 2015.<br />

Niet alleen zijn er zware bestelauto’s bijgekomen, ook zijn ze<br />

gemiddeld meer gaan rijden. De populariteit van deze bestel auto’s<br />

neemt al jaren toe. In de afgelopen tien jaar is hun aantal met<br />

35,7% toegenomen. De gemiddelde afstand die ze jaarlijks afleggen<br />

nam tegelijkertijd met 5,2% toe. Het totaal aantal afgelegde<br />

kilometers van deze zware bestelauto’s is daarmee in de afgelopen<br />

tien jaar gestegen met 43%. De lichtere bestelauto’s, met een<br />

maximaal beladen gewicht van 2000 kilogram of minder worden<br />

minder gebruikt: het aantal én het gemiddelde jaarkilometrage<br />

dalen sterk. Ook dit is een trend die al geruime tijd zichtbaar is.<br />

Hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers neemt<br />

door de jaren heen dan ook steeds verder af, van ruim 27% in<br />

2006 naar ruim 17% in 2016. L


2<br />

De Oplossing<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

voor gepensioneerde chauffeurs<br />

Dé opleider van Zuid-Nederland<br />

Doordat een grote groep<br />

pensioen gerechtigde chauffeurs<br />

stopt met rijden, is een sterk<br />

tekort aan vrachtwagenchauffeurs<br />

ontstaan. De overheid doet<br />

niets voor oudere chauffeurs die<br />

nog actief zijn. VERN heeft een<br />

oplossing gevonden voor dit<br />

probleem: De Oplossing.<br />

Dit biedt kansen voor zowel<br />

werknemer als werkgever.<br />

Er komen te weinig jonge chauffeurs bij om de uitstroom<br />

van pensioengerechtigde chauffeurs op te vangen.<br />

Door de groei van de economie zijn er meer chauffeurs<br />

nodig; 1 procent economische groei staat gelijk aan<br />

2000 extra ritten per dag. Volgens het CBS is de economische<br />

groei nu 3,6%. Op dit moment is er al 7,6% minder<br />

transport capaciteit dan een jaar geleden, dat is heel veel.<br />

Op 100.000 vrachtwagens zijn dat er 7.600 minder.<br />

Zie de PERSONEELSadvertentie<br />

op pagina 49<br />

Het gevolg hiervan is dat de prijzen over 15 deel sectoren<br />

gemiddeld met 10,6% zijn gestegen.<br />

Aanvulling op AOW<br />

Voor gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs is hun<br />

pensioen geen vetpot. Het pensioen is volgens de cao<br />

opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Na 40 jaar<br />

premieafdracht heeft men een pensioen opgebouwd<br />

van € 430 per maand. Dat is zeer karig. De gepensioneerde<br />

krijgt samen met zijn partner in de AOW € 1445 per maand.<br />

Pensioen en AOW geven een gezamenlijk inkomen van<br />

€ 1875 per maand.<br />

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerde<br />

chauffeurs hun inkomen uit AOW en pensioen graag<br />

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal<br />

uren arbeid te blijven verrichten. We spreken hier over<br />

‘actieve ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,<br />

maar niet meer dan 2 á 3 dagen in de week.<br />

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat<br />

50 tot 70 uur werken in de week, niet meer vol te houden<br />

is. De opzet die De Oplossing hanteert is: 2 dagen<br />

werken in de eerste week, daarna 5 dagen vrij, in de<br />

tweede week 3 dagen werken en 4 dagen vrij. Chauffeurs<br />

die gaan werken bij De Oplossing verdienen € 1000<br />

tot € 1200 per maand. Met pensioen en AOW komen zij<br />

dan vaak boven de € 3000 (netto) uit. Dit gezamenlijk inkomen<br />

is hoger dan het inkomen van een jongere chauffeur<br />

die volledig in dienst is. Het salaris wordt betaald<br />

volgens de huidige cao. Tevens blijft voldoende tijd over<br />

om van andere dingen te genieten.<br />

Geen verplichting voor opdrachtgever<br />

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende<br />

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico<br />

ten opzichte van de chauffeur. Transportbedrijven zijn huiverig<br />

om chauffeurs aan te nemen, onder meer vanwege het risico dat<br />

men de chauffeur bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet<br />

doorbetalen. Met de senior chauffeur van De Oplossing kent men<br />

deze belemmeringen niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen<br />

40 tot 50 jaar ervaring. De Oplossing zorgt ervoor dat de<br />

benodigde papieren – o.a. Code 95 en gevaarlijke stoffen - op<br />

orde zijn; de kosten van de opleidingen worden betaald door<br />

De Oplossing. Tevens worden de senior chauffeurs iedere twee<br />

jaar medisch gekeurd. Uit schadestatistieken blijkt dat oudere<br />

vrachtwagenchauffeurs heel weinig schade rijden.<br />

www.brunen.nl<br />

T 046 - 449 48 44 - www.keijbeck.nl<br />

Ook voor eigen rijders<br />

Ook voor eigen rijders biedt De Oplossing uitkomst. Wanneer de<br />

eigen rijder stopt en zijn bedrijf verkoopt, moet hij veel belasting<br />

betalen. Via De Oplossing kan hij gewoon ondernemer blijven.<br />

Het inkomen uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW maakt dat de<br />

eigen rijder, die over het algemeen weinig pensioen heeft opgebouwd,<br />

nog een leuk inkomen kan hebben.<br />

Gezien het chauffeurstekort kunnen senior chauffeurs een prachtige<br />

taak vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 31.000 oudere chauffeurs<br />

nog gedeeltelijk willen blijven werken. VERN wil uitbuiting van<br />

de oudere chauffeur via De Oplossing voorkomen. De Oplossing<br />

biedt daarnaast voordelige leasemogelijkheden en een betaalbaar<br />

verzekeringspakket, inclusief reis- en annuleringsverzekering.<br />

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als<br />

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN<br />

via 0180-646464. <br />

L<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


4<br />

VERNmagazine<br />

Al 40 senior-chauffeurs kiezen voor De Oplossing<br />

Doordat een grote groep<br />

pensioengerechtigde chauffeurs<br />

stopt met rijden, is een sterk<br />

tekort aan vrachtwagenchauffeurs<br />

ontstaan.<br />

bij de verzekeringsmaatschappijen leert dat deze chauffeurs een<br />

zeer laag schadepercentage hebben. Ook hun brandstofverbruik is<br />

laag, zo blijkt uit de reacties van transportbedrijven waar al gewerkt<br />

wordt met ouderen.”<br />

Salariëring<br />

Christel van der Nagel gaf tijdens de bijeenkomst uitleg over de<br />

salariëring en de wijze van betaling. Chauffeurs bij De Oplossing<br />

worden betaald volgens de cao Beroepsgoederenvervoer. Chauffeurs<br />

kunnen te allen tijde bij De Oplossing terecht met hun vragen<br />

over bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingen.<br />

Klaas Rozema, voormalig directeur van een groot transportbedrijf,<br />

is contactpersoon voor chauffeurs uit Noord-Nederland. Zoals gezegd<br />

verzorgt Melle Jolmers de cursus Code 95 en eventueel ADR<br />

(gevaarlijke stoffen). Jolmers is al sinds 1972 een gerenommeerd<br />

opleider, vrijwel elke chauffeur in Noord-Nederland is door hem<br />

opgeleid. Het bedienen van de digitale tachograaf vormt een belangrijk<br />

onderdeel van de cursus.<br />

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als<br />

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN<br />

via 0180-646464. <br />

L<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

De overheid doet niets voor oudere chauffeurs die nog actief<br />

zijn. VERN heeft een oplossing gevonden voor dit probleem:<br />

De Oplossing. Dit biedt kansen voor zowel werknemer<br />

als werkgever.<br />

Er is inmiddels massaal gereageerd op een advertentie in<br />

de Leeuwarder Courant, waarin De Oplossing senior-chauffeurs<br />

oproept zich aan te melden. De Oplossing richt zich<br />

op actieve gepensioneerde chauffeurs die nog een paar dagen<br />

in de week willen rijden.<br />

Informatiedag<br />

Onlangs was er bij Jolmers Opleidingen in Surhuisterveen<br />

een informatiedag voor de chauffeurs die zich hadden aangemeld.<br />

Er was dertig man naar Surhuisterveen gekomen.<br />

Volgens directeur Klaas de Waardt van De Oplossing een<br />

goede opkomst. Jolmers Opleidingen verzorgt de Code<br />

95-cursus voor deze chauffeurs. Indien zij voor De Oplossing<br />

gaan rijden, wordt de cursus voor hen betaald.<br />

Aangesloten rijscholen<br />

Jolmers Opleidingen is een van de rijscholen waarmee<br />

De Oplossing samenwerkt. In andere regio’s zijn dit onder<br />

meer Verkeerscollege Brünen (Oost-Nederland) en Keijbeck<br />

Opleidingen (Zuid-Nederland).<br />

Chauffeurstekort<br />

De Waardt gaf een toelichting over de transportsector in<br />

het algemeen en het groeiende tekort aan chauffeurs. “Uit<br />

onderzoek onder 90.000 senioren is gebleken dat er ongeveer<br />

30.000 ouderen zijn die nog willen rijden tot 2023,”,<br />

lichtte hij toe. “Er zijn op dit moment 4000 chauffeurs te<br />

weinig. Volgend jaar gaan er nog 8000 met pensioen. Senior-chauffeurs<br />

die gaan rijden voor De Oplossing, werken<br />

de ene week 2 dagen, de week erna 3 dagen, dan weer 2<br />

dagen enzovoort. Het komt erop neer dat we 24.000 ouderen<br />

nodig hebben die de transportsector draaiende willen<br />

houden.” Senior-chauffeurs zijn van levensbelang voor de<br />

Nederlandse economie, stelt De Waardt. “50% van de transportbedrijven<br />

geeft aan dat zij chauffeurs zoeken. Oost-Europese<br />

chauffeurs zijn niet meer te krijgen, in Oost-Europa<br />

zijn op dit moment 450.000 vacatures. 8% van de Polen is<br />

al terug gegaan.”<br />

Voordelen<br />

“Het werken met oudere chauffeurs heeft veel voordelen”,<br />

aldus De Waardt. “Gemiddeld hebben zij 40 tot 50 jaar of<br />

meer ervaring in het beroepsgoederenvervoer. Navraag<br />

www.toptruck.nl<br />

Onderhoud - 24h Service - APK - banden - Airco<br />

Ook in 2018 staat TopTruck weer voor u klaar!<br />

Voor een topfit wagenpark!


6<br />

VERNmagazine<br />

Wat je<br />

van VER haalt<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Balvergrot<br />

Vanwege de bijzondere akoestiek zijn er regelmatig concerten in<br />

deze grot. Daarmee is de grot de grootste ondergrondse concertzaal<br />

van Europa.<br />

Winter(sport)in het Sauerland<br />

Warstein-Belecke<br />

Het Sauerland staat bekend om zijn vakwerkhuizen. Het dorpje<br />

Warstein-Belecke wordt vanwege het grote aantal van deze huizen<br />

ook wel de juweel van het Sauerland genoemd.<br />

Uit heel Europa worden<br />

WARSTEINER<br />

goederen geïmporteerd.<br />

VERN Magazine rijdt deze keer<br />

naar het Sauerland voor een<br />

FELSENMEER<br />

Warsteiner Brouwerij<br />

Het populaire biermerk Warsteiner heeft zijn brouwerij in het Sauerland.<br />

De Warsteiner brouwerij is een van de grootste zelfstandige<br />

brouwerijen van Duitsland. Per uur gaan er maar liefst 100.000 flessen<br />

over de band.<br />

welverdiende winter(sport)-<br />

vakantie.<br />

Sauerland, op nog geen vier uur rijden van Nederland.<br />

Daarmee leent dit gebied zich uitstekend voor een weekendje<br />

skiën, langlaufen of wandelen in de sneeuw. Dé wintersportplaats<br />

hier is natuurlijk Winterberg, maar er zijn<br />

genoeg andere idyllische dorpjes en bijzondere bezienswaardigheden,<br />

zoals:<br />

Felsenmeer<br />

Dit sprookjesachtige rotsgebied is 700 meter lang en 100 tot<br />

200 meter breed. Het ziet eruit als een grillig gevormde zee<br />

van rotsen. Betoverend om te zien.<br />

Glühwein<br />

Glühwein is onlosmakelijk verbonden met Duitsland<br />

en de winter. Lekker opwarmen aan een beker<br />

warme, rode wijn. Mmm… Glühwein is het lekkerst<br />

als u hem zelf maakt. Hoe? Heel simpel, u neemt<br />

(voor vier personen):<br />

BURCHT ALTENA<br />

Burcht Altena<br />

Dit bezienswaardige kasteel is een rechtbank geweest, een<br />

riddervesting, een gevangenis, een ziekenhuis en fungeert<br />

nu als jeugdherberg.<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

1 sinaasappel, schoongeboend en in plakken<br />

gesneden, 1 fles rode wijn, kaneelstokje, kruidnagel,<br />

suiker.<br />

Eventueel: citroen, appel en steranijs<br />

(schoongeboend en in plakken gesneden)<br />

Doe de wijn in een pannetje en voeg alle<br />

ingrediënten toe.<br />

Proost!<br />

Warm het mengsel vervolgens<br />

zo’n dertig minuten op. De wijn mag niet koken,<br />

want dat gaat ten koste van de smaak.


8<br />

VERNmagazine<br />

herzlich<br />

WINTERBERG<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Apfelstrudel<br />

Ook Duitse apfelstrudel mag natuurlijk<br />

niet ontbreken tijdens een winters<br />

weekendje weg. Lekker bij de warme<br />

chocolademelk na een middag skiën of<br />

Industrieel erfgoed<br />

Het Sauerland is lange tijd industriegebied<br />

geweest, met name voor de<br />

verwerking en productie van<br />

ijzer(erts).<br />

Hierdoor heeft het gebied ook naast de prachtige natuur<br />

veel te bieden. Het industriële verleden is nog goed terug<br />

te vinden in de vele historische gebouwen die er zijn. Ook<br />

zijn verschillende voormalige mijnschachten geopend voor<br />

publiek. De ertswinning heeft in het Sauerland zijn sporen<br />

achtergelaten. In de mijn van Ramsbeck kunt u met een originele<br />

mijntrolley anderhalve kilometer de mijn inrijden.<br />

De plék voor kids<br />

Het Sauerland is een ideale<br />

bestemming om met de (klein)<br />

kinderen naartoe te gaan.<br />

Door de korte reistijd blijft het<br />

‘zijn we er al?’ beperkt en er is<br />

van alles te zien en te beleven<br />

voor het jonge grut. Een ritje<br />

van de rodelbaan vinden ze<br />

ongetwijfeld geweldig. Of breng<br />

een bezoek aan pretpark<br />

Fort Fun Abenteuerland.<br />

Gegarandeerd plezier voor het<br />

hele gezin.<br />

Veiligheid voorop<br />

In Duitsland is het onder winterse<br />

omstandigheden verplicht om te<br />

rijden met winterbanden.<br />

Daarnaast moet uw auto beschikken over goedwerkende<br />

ruitensproeiervloeistof en ruitenwissers. Heeft u geen winterbanden<br />

dan riskeert u een boete tot 40 euro. Tevens kunt<br />

u bij een ongeval aansprakelijk gesteld worden. Bij het gebruik<br />

van winterbanden moet u zich aan de voorgeschreven<br />

snelheid van de band houden. Onder extreme weersomstandigheden<br />

kunnen sneeuwkettingen verplicht worden gesteld.<br />

Indien dit het geval is, wordt dit aangegeven met verkeersborden.<br />

Ook auto’s met vierwielaandrijving moeten sneeuwkettingen<br />

gebruiken. Met sneeuwkettingen geldt een maximumsnelheid van<br />

50 kilometer per uur.<br />

(Bronnen: saurlandgids.nl, happysauerland.nl, wintersporters.nl)<br />

Skiën in het<br />

Sauerland<br />

Winterberg is het grootste en<br />

bekendste wintersportgebied<br />

van het Sauerland. Het kan er<br />

daardoor met name in de<br />

weekenden behoorlijk druk<br />

zijn, met lange wachtrijen bij<br />

de skiliften tot gevolg.<br />

Het Sauerland is minder sneeuw zeker dan de Alpen,<br />

maar geavanceerde sneeuwinstallaties vangen dit probleem<br />

op; een groot deel van de pistes in het gebied<br />

wordt kunstmatig besneeuwd.<br />

De bergen in het Sauerland strekken zich uit over zeven<br />

deelgebieden: Astenstrasse, Bremberg, Herrloh, Kappe,<br />

Kahler Asten, Sürenberg en Poppenberg. De afdalingen<br />

zijn niet al te lang, maar skiën kan hier prima, of u nu een<br />

beginnende of gevorderde wintersporter bent.<br />

Liever wat minder druk? Bezoek dan een van de andere<br />

skigebieden die het Sauerland rijk is. Bijvoorbeeld Willingen,<br />

Postwiese of Altastenberg. Omdat de sneeuwinstallaties<br />

pas rond het vriespunt hun werk goed kunnen<br />

doen, is het wel slim om de weersvoorspellingen in de<br />

gaten te houden. Het beste is om last-minute te boeken;<br />

tenslotte bent u er zo.<br />

een flinke wandeling. En thuis maakt u<br />

‘m gewoon zelf. Hoe? Simpel!<br />

Wat u hiervoor nodig heeft is:<br />

Bakpapier, Bladerdeeg, Boter, 500 gram appels,<br />

30 gram suiker, 1 theelepel kaneel, Rasp van een citroen,<br />

75 gram zure room, 30 gram rozijnen,<br />

Eventueel hazelnoten, walnoten of amandelen<br />

En dan aan de slag:<br />

K Laat het bladerdeeg ontdooien en verwarm<br />

de oven voor op 180 graden.<br />

K Schil de appels en snijd deze in blokjes.<br />

K Doe de blokjes in een kom samen met de suiker,<br />

kaneel, citroenrasp, zure room, rozijnen en<br />

eventueel de gehakte noten.<br />

K Bekleed een bakblik met bakpapier en maak een<br />

langwerpige bodem van bladerdeeg.<br />

K Giet hierop de vulling en bestrijk het deeg eromheen<br />

met boter.<br />

K Vouw dan de korte kanten van het deeg over de<br />

vulling en rol de apfelstrudel voorzichtig op.<br />

K Bestrijk de rest van het deeg met boter en laat de<br />

apfelstrudel gaar worden in de oven, ongeveer<br />

20 minuten, totdat hij goudbruin is.<br />

Apfelstrudel is het lekkerste als u hem warm eet met<br />

poedersuiker en vanillesaus!<br />

Gutte Appetit


VERNOPINIE<br />

0<br />

VERNmagazine<br />

Slapen en bellen<br />

achter het stuur<br />

Het is slecht gesteld met de concen tratie van vrachtwagenchauffeurs.<br />

Dat stelt de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).<br />

Volgens onderzoekster Nicole van Es zijn de chauffeurs op de Nederlandse<br />

wegen 20% van de tijd afgeleid. Overigens kunnen ook bestuurders van personenauto’s<br />

hun ogen niet altijd op de weg houden. 10% blijkt tijdens het<br />

rijden te bellen, appen, eten of zelfs zich te scheren. VERN deed al eerder<br />

onderzoek naar het rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs. Hieruit<br />

bleek dat 20% van de vrachtwagenbestuurders weleens in slaap<br />

valt tijdens het rijden, variërend van enkele tot wel acht<br />

seconden. Het verklaart waarom vrachtwagens en<br />

personenauto’s met volle snelheid inrijden op een file<br />

of voertuigen op de vluchtstrook aanrijden. Chauffeurs<br />

zouden zich meer verantwoordelijk moeten voelen.<br />

Na jaren van daling is er een stijging van het aantal<br />

verkeersdoden en -gewonden. Daarbij zijn ook de<br />

economische gevolgen groot: elk ernstig ongeval<br />

veroorzaakt kilometers file. <br />

L<br />

Geld weggooien<br />

Ministerie van Verkeer en Waterstaat,<br />

ministerie van Infra structuur<br />

en Milieu en nu ministerie van<br />

Infrastructuur en Waterstaat;<br />

alle visitekaartjes, briefpapier,<br />

domeinnamen enzovoort moeten<br />

vernieuwd worden.<br />

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt het ministerie<br />

van Justitie en Veiligheid of andersom. Ook op andere<br />

ministeries komen naamswijzigingen. Wat doen ze met<br />

die honderden tonnen oud-papier? Het is begrijpelijk dat<br />

men Milieu heeft vervangen door Waterstaat.<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

De afgelopen maanden waren geweldig, want er werd geen<br />

geld uitgegeven aan onzinnige projecten en het begrotingstekort<br />

liep behoorlijk terug. Het schelden in de Tweede<br />

Kamer is begonnen; elkaar vliegen afvangen is belangrijker<br />

dan het landsbelang. Het lijkt wel of het in de wet staat:<br />

u zit in de oppositie en moet verplicht het kabinet afbreken,<br />

u zit in de regering en u bent verplicht al uw verkiezingsbeloften<br />

te breken.<br />

Wij gaan de komende tijd nog veel verrassingen meemaken.<br />

L<br />

VERNOPINIE<br />

17<br />

-Jarige<br />

vrachtwagenchauffeurs<br />

Ook in Duitsland is een groot tekort<br />

aan vrachtwagenchauffeurs aan het<br />

ontstaan. Economische groei en zeer<br />

weinig instroom zijn hier debet aan.<br />

De Duitse Raad voor de Verkeersveiligheid<br />

(DVR) wil nu dat ook 17-jarigen een<br />

vrachtwagen kunnen besturen. Volgens<br />

de DVR zal het toestaan van deze jongeren<br />

achter het stuur nieuwe kansen<br />

scheppen voor de transportsector.<br />

De minderjarige chauffeurs zouden met een begeleider de weg op<br />

mogen, net zoals 17-jarigen dit ook mogen in een personenauto. In<br />

de DVR zitten vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen<br />

en autofabrikanten. Bij personenauto’s is het succes van het begeleid<br />

rijden bewezen. Naar aanleiding hiervan adviseert de DVR om<br />

dit ook bij vrachtwagens in te voeren.<br />

Onverantwoord<br />

VERN vindt het onverantwoord om een 17-jarige achter het stuur te<br />

zetten van een vrachtwagen zonder dubbele bediening. Het is niet<br />

alleen rechtuit rijden en zo nu en dan een bocht nemen. Smalle wegen,<br />

achteruit rijden tegen dokken aan, verkeersinzicht; dit is lastig<br />

als je pas zeventien bent. Het is niet voor niets dat in Nederland de<br />

rijbewijzen in fasen worden opgebouwd. Eerst je rijbewijs voor de<br />

personenauto, daarna voor de motorwagen, dan je trailerrijbewijs<br />

enzovoort.<br />

Het is te betwijfelen of dit een oplossing is voor het tekort aan<br />

chauffeurs. Verbetering van het salaris en het imago van chauffeur<br />

zouden beter zijn.<br />

L<br />

zoekt<br />

actieve gepensioneerde<br />

vrachtwagenchauffeurs<br />

Doordat een aanzienlijke groep pensioengerechtigde<br />

vrachtwagenchauffeurs is<br />

gestopt met rijden, is een groot chauffeurstekort<br />

ontstaan. De Oplossing biedt een<br />

antwoord op dit probleem.<br />

Bent u gepensioneerd en graag nog actief en<br />

wilt u iets bijverdienen? Meld u dan aan!<br />

Wij bieden:<br />

L Salaris volgens de cao beroepsgoederenvervoer;<br />

L Parttime dienstverband: de ene week<br />

gaat u 2 dagen werken en bent u<br />

5 dagen vrij, de andere week<br />

werkt u 3 dagen en bent u 4 dagen vrij;<br />

L Vergoeding Code 95;<br />

L Vergoeding verlenging ADR;<br />

L Speciaal seniorenverzekeringspakket;<br />

L AA-team in geval van pech<br />

onderweg (75.000 leden).<br />

De Oplossing werkt samen met<br />

diverse rijscholen en<br />

VERN Barendrecht.<br />

Voor meer informatie of aanmelding:<br />

De Oplossing<br />

E info@deoplossingbv.nl<br />

VERN<br />

T 0180-646464, E info@vern-nl.nl<br />

Lees over<br />

De Oplossing<br />

op pag. 40-43


Advertorial<br />

2<br />

Zonder charters geen NABEK<br />

NABEK Wegtransporten is al sinds 1937 actief als<br />

regisseur van goederenstromen. Of het nu gaat om<br />

volle vrachten, deelpartijen of volledige distributieritten;<br />

NABEK zorgt er samen met haar charters voor<br />

dat alles correct wordt afgeleverd, stipt en zonder problemen.<br />

NABEK is gespecialiseerd in kooiaap transport<br />

en richt zich voornamelijk op het vervoer van bouwmaterialen.<br />

NABEK Wegtransporten is onderdeel van PAX Groep.<br />

PAX Groep richt zich op de coördinatie en uitvoering<br />

van logistieke projecten en bestaat uit de disciplines:<br />

wegtransport, speciaal transport, project forwarding,<br />

CASTLE, industriële dienstverlening en logistieke<br />

engineering.<br />

Het veilige kanaal<br />

voor het verkopen<br />

van uw Truck en<br />

Bestelwagen<br />

Zonder charters geen NABEK,<br />

zo stelt Kees Twilt, Operational Manager<br />

NABEK Alphen aan den Rijn.<br />

Hiermee is direct duidelijk hoe belangrijk<br />

de charters zijn voor het bedrijf<br />

met vestigingen in Hoogezand,<br />

Alphen aan den Rijn en Rotterdam.<br />

“Wij zijn een nuchtere en gezonde organisatie, logisch dat wij<br />

altijd zoeken naar charters die passen bij onze cultuur. Geen<br />

‘goudzoekers’, maar mensen waarmee we een langdurige samenwerking<br />

op kunnen bouwen. Korte lijnen, persoonlijk contact en<br />

betrouwbare betalingen. Maar geld is niet altijd bepalend, wij beseffen<br />

namelijk goed dat we elkáár nodig hebben”, aldus Twilt.<br />

Het veilige kanaal voor het verkopen van uw Truck<br />

Snel en zonder risico<br />

Vaste fee alleen bij verkoop<br />

Autorola ontzorgt van A tot Z<br />

Autorola.nl het grootste Internationale<br />

autoveiling platform in Europa<br />

ruim 70.000 geregistreerde bieders uit 34 landen binnen Europa<br />

Volgens Peter van der Laan, directeur NABEK Wegtransporten,<br />

gaat het om een plezierig werkklimaat en rekening houden met de<br />

wensen van de charters. “Sommige chauffeurs vinden het fijn<br />

om veel variatie te hebben. Bijvoorbeeld door elke dag andere,<br />

soms lastige, locaties te beleveren met een kooiaap. Anderen<br />

vinden regelmatiger werk prettiger.” NABEK Wegtransporten geeft<br />

daarbij het hele jaar door zekerheid van werk en de garantie dat<br />

er in het weekend niet gereden hoeft te worden. Iedere charter<br />

heeft andere behoeftes en krijgt daarom de ruimte en vrijheid om<br />

zichzelf te ontwikkelen. Van der Laan: “Een charter kan bij ons echt<br />

nog ondernemer zijn.”<br />

NABEK Wegtransporten is doorlopend op zoek naar ervaren charters en<br />

jonge talenten. Er zijn altijd verschillende mogelijkheden qua regio en<br />

soorten transport. Kijk voor meer informatie op www.pax.nl/vacature<br />

Nijverheidsweg 1b - NL-3433 NP Nieuwegein - T 030 - 29 000 92 - I www.autorola.nl - E je@autorola.nl


VERNOPINIE<br />

De stroom arbeidsmigranten droogt op<br />

vanwege de krapte op de arbeidsmarkt<br />

in Oost-Europa. Ook in de transportsector.<br />

Met als gevolg een groot tekort aan<br />

chauffeurs.<br />

4<br />

VERNmagazine<br />

Toestroom arbeidsmigranten stagneert,<br />

chauffeurstekort loopt verder op<br />

Het besluit van de Europese Commissie dat een buitenlandse<br />

werknemer vanaf 2021 hetzelfde moet verdienen als een nationale<br />

werknemer, zal minder arbeidsmigranten aantrekken, zo blijkt uit<br />

onderzoek van Next Markets Advisory, dat in november is gepresenteerd<br />

tijdens de lancering van de Netherlands Polish Chamber of<br />

Commerce.<br />

Met het gelijktrekken van de lonen is het voordeel voor de werkgever<br />

weg. Daarnaast stijgen de lonen in het land van herkomst.<br />

Dat moet wel, als men niet wil dat de arbeidskrachten die er zijn<br />

naar West-Europa vertrekken. Volgens econoom en onderzoeker<br />

Rob Ruhl neemt de werkgelegenheid in Polen, Tsjechië, Hongarije,<br />

Roemenië en Slowakije fors toe vanwege de economische groei.<br />

Oost-Europa kent bovendien een hoge mate van vergrijzing. In bovengenoemde<br />

landen zijn momenteel zo’n 450.000 openstaande<br />

vacatures.<br />

Uitzondering<br />

VERN vindt het een goede zaak dat de lonen gelijkgetrokken worden.<br />

Helaas geldt het besluit van de Europese Commissie echter<br />

niet voor de transportsector. Een onbegrijpelijke beslissing; op<br />

deze manier blijft sociale dumping bestaan, met alle gevolgen van<br />

dien. Uiteindelijk zal ook binnen de transport het tij wel keren. Als<br />

de Oost-Europese vrachtwagenchauffeur weet dat zijn landgenoten<br />

in de bouw of tuinbouw betaald krijgen volgens de Nederlandse<br />

cao, neemt hij geen genoegen meer met € 600 in de maand.<br />

Chauffeurstekort<br />

Een gevolg hiervan is dat een nog groter tekort aan chauffeurs ontstaat.<br />

VERN heeft samen met EVO en TLN 3 jaar lang de campagne<br />

‘De Belangrijkste Baan’ gevoerd op scholen. Alles is uit de kast gehaald<br />

om jongeren te motiveren te gaan werken in de transportsector.<br />

Het effect was zeer gering: minder dan 1% had interesse. Alleen<br />

met baangarantie en een hoger salaris kun je jongeren weer stimuleren.<br />

Werkgevers moeten hierop inspelen, samen met de verladers<br />

en opdrachtgevers. De verwachting voor 2018: een verdere stijging<br />

van de economie, een stijging van de vrachtprijzen, maar veel te<br />

weinig chauffeurs.<br />

L<br />

<br />

Uit cijfers van het Central Bureau voor de Statistiek 2015<br />

werken er in Nederland ongeveer 156.000 Polen, 13.000<br />

Roemenen en 8.000 Bulgaren. Dit zijn de geregistreerde<br />

werknemers, ZZP’ers zijn hierbij nog niet meegeteld.<br />

VERN dringt er al jaren bij ministerie<br />

en politie op aan om het<br />

parkeren bij benzinepompen en<br />

op vluchtstroken te verbieden.<br />

De kwestie is nu eindelijk opgepakt<br />

door de Tweede Kamer, PvdA-<br />

kamerlid Gijs van Dijk diende<br />

hiertoe een motie in.<br />

Parkeer- en verzorgingsplaatsen staan overvol. Hierdoor<br />

parkeren vrachtwagens op de vluchtstroken. Levensgevaarlijk.<br />

Om dit probleem op te lossen, moeten er grote parkeerplaatsen<br />

komen langs de snelwegen. Het liefst betaald,<br />

anders krijg je het probleem dat truckers hier in de weekenden<br />

gaan overnachten, zoals dit nu in veel omliggende<br />

landen gebeurt.<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Eindelijk aanpak parkeren<br />

vrachtwagens op vluchtstroken<br />

Het initiatief van Gijs van Dijk is een prachtig begin, maar<br />

er moet grond aangekocht worden, bestemmingsplannen<br />

moeten worden aangepast, er moet een milieueffectrapportage<br />

(MER) komen en het project moet aanbesteed worden.<br />

Dan krijgen we nog de bezwaarprocedures van omwonenden<br />

en milieuclubs en dergelijken. Het kan dus nog wel<br />

jaren duren voordat het probleem opgelost is. Maar het begin<br />

is er. Tegelijkertijd moet het boete- en wegsleepbeleid<br />

ook aangepast worden, anders is het helemaal niet zinvol.<br />

<br />

L<br />

VERNOPINIE<br />

Vrachttaks<br />

Volgens deskundigen levert<br />

de extra kilometerheffing voor<br />

vrachtwagens een milieuwinst<br />

op van 6%. Onze nieuwe minister<br />

van Infrastructuur en<br />

Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen,<br />

laat weten dat de<br />

invoering van de kilometerheffing<br />

nog zeker 5 jaar<br />

op zich laat wachten.<br />

Gemiddeld rijden er 100.000 vrachtwagens per dag over de wegen.<br />

Een percentage van 6% zou betekenen dat er 6000 vrachtwagens<br />

minder rijden. Een vrachtwagen heeft gemiddeld 1,5 ritten per dag,<br />

wat neerkomt op 9000 ritten per dag minder. Welke supermarkt of<br />

winkel wordt dan niet beleverd die dag? Politici weten niet waarover<br />

zij het hebben.<br />

Spitsheffing<br />

Bij D66 en CDA stond in de verkiezingsprogramma’s dat er een<br />

spitsheffing komt voor vrachtwagens bovenop de kilometerheffing:<br />

van 6.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. Men gaat voorbij<br />

aan het rij- en rusttijdenbesluit. Die 6 uur verlies per dag worden<br />

volgens dit besluit gezien als werkuren, ondanks dat je stilstaat.<br />

De transportsector verliest dan de helft van zijn rijuren. We hebben<br />

dus tweemaal zoveel vrachtwagens en chauffeurs nodig om dezelfde<br />

hoeveelheid goederen te kunnen vervoeren. Die zijn er niet en de<br />

extra kosten moeten wij doorberekenen aan de consument. Ook<br />

de kosten van een dubbel wagenpark zijn bijzonder hoog, minimaal<br />

dubbele vrachtprijzen, want de vrachtwagen is maar voor de helft<br />

inzetbaar.<br />

Stijging kosten levensmiddelen<br />

Volgens Premier Rutte gaat iedereen erop vooruit, echter op deze<br />

wijze worden de goederen en de levensmiddelen duurder. De supermarkten<br />

zullen forse verhogingen gaan doorvoeren met als argument<br />

dat het transport zo duur is geworden. Hier bovenop komt<br />

nog de verhoogde BTW. Kassa dus voor de overheid. Met het milieu<br />

of files heeft het helemaal niets te maken, de transportsector veroorzaakt<br />

maar 1,6% van de files, inclusief ongevallen.<br />

De aan- en afvoer naar onze havens wordt duurder, we krijgen een<br />

slechtere concurrentiepositie ten opzichte van andere havens. Als<br />

we niet in de spits rijden, staan de terminals 6 uur per dag stil. Daarna<br />

komen er weer gigantische pieken door de enorme toestroom<br />

van vrachtwagens, het vrachtwagenpark moet dan verdubbeld zijn.<br />

Er zijn nu al 4.000 vrachtwagenchauffeurs te weinig. Als we moeten<br />

gaan verdubbelen, dan loopt het tekort op tot 100.000, de uitstroom<br />

van oudere chauffeurs niet meegerekend.<br />

We zijn trots op Rotterdam, de grootste haven van Europa. We vertellen<br />

iedereen dat Rotterdam 415 miljoen ton per jaar overslaat.<br />

Waar ze trots op zouden moeten zijn, is dat het wegtransport 650<br />

miljoen ton per jaar vervoert. Met de voorgestelde vrachttaks worden<br />

deze prachtige cijfers niet meer gehaald.<br />

L


TMS software voor professionals.<br />

AUTOMATISEREN IS<br />

EN BLIJFT MENSENWERK<br />

Voor het zwaarste werk<br />

kies je de No.1 onder<br />

de laksystemen!<br />

Sinds 1932<br />

Cargo Manager is dé TMS oplossing die met uw bedrijft meegroeit. Onze aanpak is helder. In vier stappen helpen<br />

wij uw organisatie verder op weg! De dagelijkse werkzaamheden, van planning tot facturatie én verder, worden<br />

geautomatiseerd, vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Geheel afgestemd op uw workflow en wensen. Daarnaast<br />

bieden wij u blijvende persoonlijke ondersteuning. Snel, betaalbaar en betrouwbaar!<br />

Zinc 786<br />

Bezoek onze website en ontdek de vele mogelijkheden en onze aanpak. U kunt<br />

ook vrijblijvend een demo aanvragen... geheel gratis!<br />

cargomanager.nl/aanpak<br />

070-2117575<br />

Ook voor starters / ZZP’ers<br />

My­Trucks Nederland<br />

• Ceresstraat 13, 4811 CA Breda<br />

• +31 7 62 01 00 03<br />

• www.my­trucks.com<br />

Leon Biemans<br />

Ook Ook voor voor starters starters / ZZP’ers / ZZP’ers<br />

My­Trucks Nederland<br />

• • Ceresstraat 13, 13, 4811 4811 CA CA Breda Breda<br />

• • +31 +31 7 627 01 6200 0103<br />

00 03<br />

• • www.my­trucks.com<br />

• Lease advisor<br />

• +31 6 15 40 38 12<br />

• lb@my­trucks.com<br />

Leon Leon Biemans Biemans<br />

Eenvoudige financiering binnen de 24u<br />

Zonder tussenkomst bank<br />

Maandelijkse vaste aflossing<br />

Vanaf €699/maand<br />

Ook voor starters / ZZP’ers<br />

• • Lease Lease advisor advisor<br />

• • +31 +31 6 156 40 1538 4012<br />

38 12<br />

• • lb@my­trucks.com<br />

GRATIS TANKKAART<br />

Leasing 2 de hands voertuigen<br />

Bij afsluiting<br />

ACTIE: GRATIS contract, TANKKAART gebruik<br />

promocode<br />

Bij afsluiting ”VERN” contract via<br />

VERN magazine (jullie logo of<br />

lettertype))<br />

ACTIE: GRATIS TANKKAART<br />

Bij Bij afsluiting contract via via<br />

VERN magazine (jullie (jullie logo logo of of<br />

lettertype))<br />

België Nederland Frankrijk Duitsland<br />

www.my-trucks.com<br />

My-Trucks Nederland<br />

Ceresstraat 13<br />

4811 CA Breda<br />

+31 7 62 01 00 03<br />

Leon Biemans<br />

Lease adviseur<br />

lb@my-trucks.com<br />

+31 6 15 40 38 12<br />

- ZWAAR TRANSPORT<br />

- BOUWMACHINES<br />

- TRAILERBOUW<br />

Tel. +31(0)318-472020<br />

info@mol-coatings.com<br />

www.mol-coatings.com


8<br />

VERNmagazine<br />

Regels voor zelfstandige ondernemers in het wegvervoer<br />

Wet- en regelgeving<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Rijbewijs ingevorderd: wat nu?<br />

Voor een chauffeur is het<br />

rijbewijs onmisbaar. Men staat<br />

hierbij vaak niet stil, totdat er iets<br />

gebeurt en het rijbewijs wordt<br />

ingenomen.<br />

Het rijbewijs kan worden ingevorderd bij een overtreding<br />

met de vrachtwagen, maar ook als men privé een voertuig<br />

bestuurt. Op het moment dat dit gebeurt, dringt vaak pas<br />

goed door hoe belangrijk het rijbewijs is. In het ergste geval<br />

staat het voortbestaan van een onderneming op het<br />

spel. Wat moet u doen als uw rijbewijs of dat van uw medewerkers<br />

ingenomen is?<br />

Redenen van invordering<br />

De meestvoorkomende redenen voor invordering van een<br />

rijbewijs zijn rijden onder invloed van alcohol en snelheidsovertredingen.<br />

Bij een snelheidsovertreding van 50 kilometer<br />

of meer wordt in het geval van een staandehouding<br />

het rijbewijs ingenomen. Bij alcoholgebruik is het onder<br />

meer afhankelijk van het aantal jaren dat men het rijbewijs<br />

heeft en het voertuig waarmee men staande is gehouden.<br />

Het rijbewijs kan ook ingevorderd worden bij gevaarlijk<br />

rijgedrag. In de Wegenverkeerswet staan de redenen voor<br />

invordering van een rijbewijs opgesomd.<br />

Inhouding<br />

Het Openbaar Ministerie moet binnen 10 dagen na<br />

invordering beslissen wat men met het rijbewijs gaat doen:<br />

inhouden dan wel teruggeven. De officier van justitie zal<br />

het dossier bekijken. Bij een snelheidsovertreding van 50<br />

tot en met 69 kilometer per uur is het uitgangspunt dat het<br />

rijbewijs wordt ingehouden voor de duur van twee maanden.<br />

In geval van een verdenking voor het rijden onder<br />

invloed van alcohol wordt gekeken naar de schaal waarbinnen<br />

het ademalcoholgehalte of bloedalcoholgehalte<br />

ligt. Voor beginnende bestuurders gelden andere richtlijnen.<br />

Bij zowel snelheidsovertredingen als rijden onder invloed<br />

van alcohol zal rekening worden gehouden met iemands<br />

voorgeschiedenis. Indien men recent eerder is bestraft voor<br />

een vergelijkbaar feit (recidive) zal dat gevolgen hebben<br />

voor de termijn van inhouding.<br />

Reageer op tijd<br />

De officier van justitie kijkt naar richtlijnen en eventuele<br />

recidive, maar houdt in beginsel geen rekening met persoonlijke<br />

omstandigheden. Mocht uw rijbewijs worden<br />

ingevorderd, wacht dan niet de termijn van 10 dagen af,<br />

maar maak zo snel mogelijk uw persoonlijke omstandigheden<br />

en uw visie op het invorderen kenbaar. Als dit goed<br />

onderbouwd gebeurt en het is de eerste keer dat u voor<br />

een dergelijk feit in aanraking komt met justitie, maakt u<br />

kans op een positief besluit van het openbaar ministerie.<br />

Uw rijbewijs is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw<br />

werkzaamheden. Mocht u ooit in de vervelende situatie<br />

terechtkomen dat uw rijbewijs wordt ingevorderd, dan is<br />

het belangrijk om duidelijk aan te geven wat voor werk u<br />

doet en waarom u absoluut niet zonder uw rijbewijs kunt.<br />

Klaagschrift<br />

Wanneer het Openbaar Ministerie binnen de termijn van<br />

10 dagen beslist om uw rijbewijs langer in te houden, dan<br />

kunt u de rechter vragen om uw rijbewijs terug te geven.<br />

In dat geval dient u een klaagschrift in bij de rechtbank in<br />

de regio waar de overtreding is begaan. Niet de officier van<br />

justitie, maar de raadkamer van de rechtbank beslist dan<br />

of u uw rijbewijs in afwachting van een zitting terugkrijgt.<br />

De rechter zal rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden.<br />

Denk hierbij aan: werk, medische situatie,<br />

sociale verplichtingen en eventuele eerdere veroordelingen.<br />

Dit persoonlijke belang wordt afgewogen tegen het algemene belang<br />

van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt beoordeeld hoe<br />

groot de kans is dat aan u een onvoorwaardelijke rijontzegging<br />

wordt opgelegd, mocht het uiteindelijk tot een veroordeling komen.<br />

Het Openbaar Ministerie hanteert andere uitgangspunten<br />

dan de rechtbank bij deze toetsing. De oriëntatiepunten die door<br />

de rechtbank worden gehanteerd, pakken in veel gevallen gunstiger<br />

uit dan de richtlijnen die worden gehanteerd door het OM. Vaak<br />

loont het een klaagschrift in te dienen en uw specifieke geval voor<br />

te leggen aan de raadkamer van de rechtbank.<br />

Conclusie<br />

wees allereerst zuinig op uw rijbewijs, u verdient er uw brood mee.<br />

Mocht het op de een of andere manier toch misgaan, ga dan niet<br />

bij de pakken neerzitten en maak uw belang bij uw rijbewijs kenbaar.<br />

Mocht men ook dan niet willen overgaan tot teruggave, neem<br />

contact op met een professional en overweeg het indienen van een<br />

klaagschrift. <br />

L<br />

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met<br />

mr. Erik Stroeten van De Haan Advocaten & Notarissen.


0<br />

ECONOMISCHE<br />

ontwikkelingen<br />

Nederland profiteert van de<br />

economische voorspoed in de<br />

wereld. De wereldeconomie<br />

groeide in 2017 met 3,5%.<br />

Uitschieter is China, met een<br />

aanwas van 6,9%. Voor 2018<br />

verwacht men dat India de<br />

grootste groei-economie<br />

zal hebben.<br />

De eurozone deed het beter dan verwacht. De Griekse<br />

economie is gestabiliseerd sinds 2011. De algemene voorspelling<br />

is een economische groei van 2,1% voor 2017 en<br />

1,8% voor 2018, 0,2% hoger dan de vorige verwachtingen.<br />

Het blijven desalniettemin broze percentages; wanneer de<br />

kwestie met Noord-Korea escaleert, blijft er weinig over van<br />

welk economisch rekenmodel dan ook.<br />

De economische berichten uit de Rotterdamse haven zijn<br />

eveneens gunstig. In het eerste half jaar is in Rotterdam<br />

3,9% meer overgeslagen. Het sterkst groeide de containersector,<br />

met 10,4%. Antwerpen en Amsterdam groeiden ook<br />

in overslagvolume.<br />

Voor het wegvervoer was het eerste halfjaar van 2017 uitstekend,<br />

met name internationaal. De rentabiliteit verbeterde<br />

licht, het binnenlands vervoer steeg tot 0,5%, na jaren onder<br />

de nullijn te zijn geweest. Het internationale vervoer<br />

steeg ook, maar blijft nog wel beneden de nul: -2,6%. L<br />

MOBILITEIT<br />

DE TOTAL CARD BIEDT MEER<br />

GROOTSTE NETWERK IN DE BENELUX<br />

PARKEREN BIJ Q-PARK<br />

HOGE KORTING OP BRANDSTOFFEN & CARWASH<br />

EENVOUDIG BTW TERUGVORDEREN<br />

VEILIG EN MAKKELIJK AFREKENEN<br />

24/7 ONLINE BEHEER EN OVERZICHT<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


2<br />

VERNmagazine<br />

Voldoet u (nog) aan de<br />

De NIWO controleert of<br />

transportondernemingen aan<br />

de eisen van een vergunning<br />

(blijven) voldoen en controleert,<br />

ook in samenspraak met andere<br />

instanties, of een onderneming<br />

over een vergunning moet<br />

beschikken.<br />

Wanneer een ondernemer een vergunningsaanvraag indient,<br />

checkt de NIWO of de onderneming voldoet aan de<br />

wettelijke eisen van reële vestiging, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid<br />

en vakbekwaamheid. Tevens mag er geen<br />

gevaar bestaan dat de vergunning voor criminele doeleinden<br />

wordt gebruikt of zal worden gebruikt (Wet Bibob).<br />

Reële vestiging<br />

In beginsel gaat de NIWO ervan uit dat er een reële vestiging<br />

is, wat moet blijken uit de registratie bij de Kamer van<br />

Koophandel. Indien men vermoedt dat sprake is van een<br />

postbusconstructie, stelt de NIWO een nader onderzoek in.<br />

Onderdeel hiervan kan een bedrijfsbezoek zijn. Indien men<br />

concludeert dat een schijnconstructie bestaat, zal de NIWO<br />

de vergunning intrekken of afwijzen.<br />

Betrouwbaarheid<br />

De COVOG, Dienst Justis, onderzoekt de betrouwbaarheid<br />

van de onderneming en haar bestuurders. De NIWO vraagt<br />

om overlegging van een afschrift van de VOG (verklaring<br />

omtrent gedrag) natuurlijke persoon of rechtspersoon.<br />

Deze VOG mag niet ouder dan 2 maanden zijn.<br />

Kredietwaardigheid<br />

De NIWO controleert of de onderneming over voldoende<br />

risicodragend vermogen beschikt (€ 9000,- voor het eerste<br />

voertuig, € 5000,- voor ieder volgend voertuig). Hiertoe<br />

dient de onderneming de financiële stukken, opgemaakt<br />

door een bevoegd accountant, te overleggen. Sinds begin<br />

2015 is de NIWO actief bezig met de screening van zogeheten<br />

risicobedrijven. Een risicobedrijf is een onderneming<br />

waarbij sprake is van een solvabiliteitsratio lager dan 20%<br />

of een achtergestelde lening die gebruikt wordt om aan de<br />

eis van kredietwaardigheid te voldoen. Bedrijven die zijn<br />

aangemerkt als risicobedrijf worden door de NIWO jaarlijks<br />

gecontroleerd om te zien of zij nog aan de eis van kredietwaardigheid<br />

voldoen. Hiertoe moeten zij jaarlijks financiële<br />

stukken overleggen. De lage solvabiliteitsratio is overigens<br />

geen reden voor een intrekking of afwijzing van de vergunning,<br />

terwijl dit wel voor de kredietwaardigheid geldt.<br />

Indien de solvabiliteitsratio is opgehoogd naar minimaal<br />

20% en/of de achtergestelde lening is voldaan, vervalt deze<br />

verplichting en overlegt de onderneming pas weer tijdens<br />

de reguliere verlengingsaanvraag de financiële stukken.<br />

Vakbekwaamheid<br />

Bij het onderzoek naar de inbreng van vakbekwaamheid<br />

toetst men of de opgegeven vervoersmanager daadwerkelijk<br />

en permanent leiding geeft. Indien hierover twijfel<br />

bestaat, vraagt de NIWO aan een onderneming bewijsstukken,<br />

zoals een arbeidsovereenkomst, e-mailverkeer en/of<br />

een logboek om de aansturende activiteiten aan te tonen.<br />

wettelijke<br />

Toepassing wet Bibob<br />

De NIWO wil voorkomen dat door vergunningverlening criminele<br />

activiteiten worden ontplooid dan wel zijn ontplooid. De NIWO<br />

kan bij de aanvraag, gedurende het vergunninghouderschap of<br />

indien een tip van het OM hiertoe aanleiding geeft, een eigen onderzoek<br />

initiëren. Indien de resultaten van dit eigen onderzoek<br />

doen vermoeden dat de vergunning mogelijk misbruikt wordt voor<br />

criminele activiteiten, kan de NIWO een advies aanvragen bij het<br />

Landelijk Bureau Bibob (LBB). Het LBB zal verder en diepgaander<br />

onderzoek naar de betreffende onderneming en de bestuurders en<br />

het mogelijke gevaar op misbruik van de vergunning verrichten en<br />

haar bevindingen in de vorm van een advies aan de NIWO aanleveren.<br />

Op grond van het Bibob-advies kan de NIWO vervolgens een<br />

vergunning weigeren, intrekken of voorschriften verbinden aan de<br />

vergunning.<br />

Elke aanvraag wordt<br />

verdeeld om arbitraire<br />

toetsing te voorkomen<br />

Controle bij doorstart<br />

De NIWO krijgt weleens de vraag hoe het kan dat een onderneming<br />

opnieuw een vergunning kan krijgen na faillietverklaring en<br />

dus gewoon kan doorstarten. Ook in geval van een doorstart toetst<br />

de NIWO aan de daartoe gestelde wettelijke eisen. Als een onderneming<br />

aan de eisen voldoet, waaronder de eis van kredietwaardigheid,<br />

moet de NIWO een vergunning verlenen. Bij vermoedens<br />

van (faillissements)fraude e.d. kan eventueel toepassing worden<br />

gegeven aan de Wet Bibob of kan een nader onderzoek binnen de<br />

onderneming worden ingesteld.<br />

Nader onderzoek<br />

De NIWO kan een aanvraag inwilligen met onderzoek om na verloop<br />

van tijd – meestal binnen een jaar – te bekijken of het bij de<br />

?– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

vergunningseisen<br />

aanvraag geschetste beeld in overeenstemming is met de praktijk.<br />

Hiertoe zullen in beginsel stukken worden opgevraagd bij de onderneming<br />

maar ook locatiebezoeken kunnen worden uitgevoerd<br />

waarbij de nodige stukken worden opgevraagd. De NIWO kan naar<br />

aanleiding van de resultaten van het onderzoek toepassing geven<br />

aan de Wet Bibob. Tot slot kan een onderzoek ook voortkomen uit<br />

tips van de handhaving (Landelijke Eenheid, Openbaar Ministerie,<br />

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) of meldingen en klachten<br />

uit het veld via het Meldpunt Misstanden NIWO (www.meldpunt.nl/meldpunt).<br />

Internationale controle<br />

De NIWO zal haar zusterorganisaties en buitenlandse partners<br />

consulteren indien daartoe aanleiding bestaat. Dit is bijvoorbeeld<br />

het geval bij vergunningaanvragen van zogenaamde invlaggers of<br />

buitenlandse bestuurders. Maar ook gedurende het vergunninghouderschap<br />

kunnen er redenen zijn om de buitenlandse partners<br />

te verzoeken om informatie. Omdat het een grensoverschrijdende<br />

sector betreft is samenwerking met andere partners en zusterorganisaties<br />

cruciaal. De NIWO werkt in dit verband steeds meer samen<br />

met haar zusterorganisaties. Zo vindt er geregeld overleg plaats op<br />

Europees niveau.<br />

Interne controle<br />

Ook binnen de NIWO is er sprake van controle. De NIWO ziet<br />

erop toe dat elke aanvraag door twee of drie paar ogen worden<br />

gezien. Tevens worden de aanvragen at random verdeeld<br />

onder de behandelaars om arbitraire toetsing te voorkomen.<br />

De geldende beleidsregels worden geregeld (intern) besproken en<br />

uniform toegepast.<br />

L<br />

Meer informatie: niwo.nl, ondernemersloket.niwo.nl,<br />

info@niwo.nl of 070-399 20 11.


ity highlights<br />

ROTTERDAM<br />

Als logistiek knooppunt van Europa kent u<br />

Rotterdam als uw broekzak. Naast havenstad is<br />

de stad ook een fantastische plek voor een<br />

dagje of weekendje weg. VERN Magazine<br />

spotte voor u de leukste adresjes.<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does<br />

Chillen<br />

Rotterdam<br />

Hutspot maar dan anders<br />

Bij hutspot denkt u ongetwijfeld aan<br />

stamppot van peen en ui.<br />

Maar Hutspot Rotterdam is een conceptstore waar nieuwe<br />

ontwerpers en merken hun producten verkopen. Van kleding en<br />

sieraden tot woonaccessoires, boeken en kunst. Hutspot.com<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

met<br />

artiesten<br />

Als u een liefhebber bent van (alternatieve)<br />

muziek, dan is een bezoek aan<br />

Rotown een aanrader. Al 25 jaar treden<br />

hier bijzondere bands op. Het restaurant<br />

van Rotown is sinds dit najaar omgetoverd<br />

tot Backstage Café, waar u gezellig een<br />

biertje kunt drinken met de optredende<br />

artiesten. Samen ontbijten, lunchen of<br />

dineren kan er trouwens ook. En dan<br />

niet vergeten om ook uw handtekening te<br />

zetten op de daarvoor bestemde artiestenmuur.<br />

<br />

Rotown.nl<br />

Beste hamburger van 010<br />

Rotterdam is hamburgerhoofdstad van<br />

Nederland. De beste hamburger van<br />

010 hapt u bij de Burger Club.<br />

Niet zomaar een burgertent, maar de haute cuisine op het gebied<br />

van het bekende broodje hamburger. Denk aan supermals<br />

Wagyu-vlees en Pata Negra Iberico. Natuurlijk ontbreekt ook<br />

ons eigen Maas-, Rijn- en IJsselvlees niet op de menukaart.<br />

Een feest van herkenning voor de echte vleesliefhebber.<br />

De Burger Club is dit jaar niet voor niets drager van de titel<br />

‘Best Burger R’dam’ en ze zijn zeker van plan om ook in 2018 die<br />

eer hoog te houden. Want zo’n vermelding, dat smaakt naar meer.<br />

En die burgers trouwens ook. <br />

burgerclub.nl<br />

Vervolg op pagina 28


6Europa’s kleinste haven<br />

✄<br />

De nieuwe Linde MT15.<br />

2x zo efficiënt als de bekende handpallettruck<br />

ACTIE<br />

30 %<br />

geldig t/m eind<br />

januari 2018<br />

Bus over het water<br />

De oude molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk houden al<br />

eeuwen de wacht tegen het water. Als u ze nog nooit gezien heeft,<br />

dan biedt uw bezoek aan Rotterdam hiervoor een mooie gelegenheid.<br />

Met de Waterbus bent u binnen 30 minuten ter plaatse en<br />

stapt u voor de deur uit. U krijgt ook nog eens korting<br />

op de toegangsprijs van het Werelderfgoed.<br />

Makkelijker kan niet.<br />

Waterbus.nl<br />

Bekijk Europa’s grootste zeehaven, maar nu van bovenaf<br />

in plaats van vanuit de cabine. In Miniworld Rotterdam ziet<br />

u o.a. de zeecontainerterminal, railcontainerterminal, dry<br />

bulk terminal, graanhaven, chemische industrie, tankterminal<br />

en de historische stadshavens in miniatuurversie. Een<br />

dag in Miniworld duurt 24 minuten; voor u het weet wordt<br />

het nacht en fonkelen duizenden lampjes in het donker. En<br />

als de dag weer aanbreekt, ontwaken de ruim 27000 bewoners<br />

en komt de wereld weer tot leven. Overal snellen treinen<br />

naar hun bestemming en brengen vrachtwagens hun<br />

lading naar de kleinste haven van Europa.<br />

VERN Magazine heeft in samenwerking met Miniworld<br />

Rotterdam een spetterend eindejaarsaanbieding voor u:<br />

op vertoon van onderstaande bon ontvangt u tot en met<br />

eind januari 2018 30% korting op de entreeprijs (van €15<br />

voor €10,50) én krijgt u een unieke rondleiding achter de<br />

schermen van Miniworld!<br />

KORTING<br />

Stadsgroen<br />

L Zeer geschikt voor transport over<br />

korte afstanden<br />

L Hefcapaciteit van 1500 kg.<br />

L Makkelijk manoeu vreren in kleine ruimtes<br />

Simpele bediening<br />

Nauwkeurige bediening<br />

via de vlinderknop; deze is<br />

toegankelijk voor beide<br />

handen. Voorzien van noodknop<br />

en betrouwbare<br />

ontladingsindicator.<br />

Als de rijvlinders worden<br />

losgelaten, stopt de<br />

Linde MT15 automatisch.<br />

Ingebouwde lader<br />

De ingebouwde lader kan<br />

de accu altijd en overal<br />

opladen. Zo heeft u meer<br />

gebruiks gemak.<br />

De onderhoudsvrije accu<br />

met een capaciteit van 2x12v.<br />

en 85Ah bespaart onderhouds ­<br />

kosten.<br />

L Ideaal als toepassing in vrachtwagens en<br />

andere kleine ruimtes<br />

L Kan worden gebruikt op tussenvloeren<br />

L Elektrisch aange dreven; nooit meer het<br />

eigen gewicht in de strijd gooien<br />

Ideaal voor<br />

’The last<br />

mile’<br />

Korte afstand transport<br />

Gemakkelijk goederen bij<br />

het eindpunt brengen in de<br />

stedelijke gebieden.<br />

Elektrisch aangedreven,<br />

waardoor het eigen gewicht<br />

niet in de strijd gegooid<br />

hoeft te worden bij zware<br />

lasten.<br />

Kijk snel op www.motraclinde.nl/MT15 en bestel de MT15 vandaag nog. OP=OP!<br />

Rotterdam is groener dan u denkt. In de stad staan<br />

160.000 (!) bomen, 700 verschillende soorten,<br />

waaronder een aantal monumentale exemplaren.<br />

De bomen in de stad geven Rotterdam sfeer, karakter<br />

en kleur en zijn gunstig voor het klimaat. Tijdens de<br />

anderhalf uur durende Bomenroute passeert u 22<br />

bomen met elk een bijzonder verhaal. Dat is nog eens<br />

iets anders dan een wandeling langs architectonische<br />

hoogstandjes. U kunt de route en de achterliggende<br />

verhalen gratis downloaden. www.rotterdam.nl


8<br />

Work hard,<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

play hard<br />

3<br />

Reizen is goed voor uw<br />

gezondheid. Wat wij al lang<br />

wisten, is nu eindelijk ook<br />

wetenschappelijk bewezen.<br />

Hier zes redenen waarom<br />

reizen gezond is<br />

4<br />

1 5<br />

Reizen geeft een boost aan uw immuunsysteem<br />

Het menselijk lichaam zit vol met antistoffen die uw immuunsysteem<br />

beschermen tegen schadelijke bacteriën<br />

van buitenaf. Uit onderzoek is gebleken dat het goed is<br />

om uzelf af en toe bloot te stellen aan vuil en bacteriën. Zo<br />

bouwt u meer antistoffen op, waardoor uw lichaam beter<br />

bestand is tegen lichaamsvreemde dingen. Als u reist, komt<br />

6<br />

u in aanraking met nieuwe culturen en omgevingen, waardoor<br />

uw lichaam honderden nieuwe bacteriën leert kennen<br />

en zich hieraan leert aanpassen.<br />

2<br />

Reizen vermindert stress<br />

Een inkoppertje, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen.<br />

Op vakantie gaat alles rustig, heeft u geen verplichtingen<br />

en geen gezeur aan uw hoofd. Logisch dus dat uw<br />

stresslevel dan flink afneemt. Uit een studie blijkt dat u van<br />

reizen gelukkiger wordt, depressies afnemen en u maximaal<br />

ontspant. Dit gevoel kan tot weken na uw thuiskomst<br />

aanhouden, waardoor u veel productiever bent.<br />

Van reizen wordt u slimmer<br />

Er wordt regelmatig gezegd dat reizen de geest verruimt.<br />

U ontmoet nieuwe mensen, leert nieuwe culturen kennen<br />

en moet u aanpassen aan onbekende situaties. Hierdoor<br />

ontwikkelt u een bredere blik op de wereld. Nieuwe ervaringen<br />

zorgen niet alleen voor een open mind, ze zijn ook<br />

heel goed voor uw gezondheid. Ze verbeteren namelijk<br />

de cognitieve flexibiliteit, concentratie, het geheugen en<br />

verhogen de creativiteit.<br />

Reizen vermindert de kans op een hartaanval<br />

Een van de grootste oorzaken van een hartaanval is stress.<br />

Eerder zeiden we al dat reizen zorgt voor een grote vermindering<br />

van stress, dus dan zou dit een logisch gevolg zijn.<br />

Mensen die regelmatig een break nemen van hun drukke<br />

leven en er even tussenuit gaan, hebben veel minder kans<br />

op een hartaanval en andere hart- en vaatziekten.<br />

Reizen houdt u fit<br />

Over het algemeen beweeg je op vakantie meer dan in het<br />

dagelijks leven. Op vakantie wilt u nieuwe dingen zien en<br />

doen. U hebt (veel) geld betaald om er te komen, dan wilt u<br />

er ook alles uithalen wat er in zit. U bent eerder geneigd om<br />

een stuk te lopen door een onbekende stad of een wandeling<br />

te maken om het uitzicht te kunnen bewonderen.<br />

U leeft langer<br />

Mensen die reizen, leven over het algemeen langer. Dit<br />

heeft te maken met een combinatie van bovenstaande<br />

punten. Nog één keer op een rij: reizen vermindert stress,<br />

houdt uw lichaam gezond (fysiek en mentaal), verhoogt de<br />

gezondheid van uw hersenen en niet te vergeten: het maakt<br />

u gelukkiger. Dus waar wacht u nog op en boek snel die<br />

droomreis!<br />

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Manify.nl, hét online<br />

lifestyleplatform voor mannen. Met o.a. info over reizen, evenementen,<br />

auto’s en gadgets.<br />

Met de Razer BlackWidow Ultimate hoeft u niet<br />

bang te zijn dat u uw cola over het toetsenbord<br />

morst tijdens een potje gamen.<br />

€ 119.99 razerzone.com<br />

Uw favoriete<br />

muziek en films<br />

beleeft u nog<br />

intenser met de nieuwe<br />

subwoofers uit de<br />

Home Theater-serie van Polk Audio.<br />

Speciaal ontworpen om een krachtige, diepe bas<br />

toe te voegen aan elke thuisbioscoop.<br />

Vanaf € 399<br />

polkaudio.com<br />

Ook in uw vrije tijd wilt<br />

u comfort achter het<br />

tuur. De nieuwe Citroën<br />

presenteert dit voorjaar<br />

de nieuwe C4 Cactus. Dit<br />

model heeft een veersysteem<br />

met Progressive<br />

Hydraulic Cushions.<br />

Alsof u op een zwevend<br />

tapijt zit.<br />

Vanaf € 15.990citroen.nl<br />

De Trekz Air koptelefoon draagt niet op<br />

de oren maar tegen de jukbeenderen.<br />

Het geluid gaat via trillingen naar de<br />

trommelvliezen. Dat betekent meer<br />

bewegingsvrijheid en een grotere<br />

veiligheid.<br />

€ 169,95 technolyt.nl<br />

De ACTION-X3 kunt u rustig laten<br />

vallen in de sneeuw of meenemen<br />

naar het strand, want deze<br />

smartphone is bestand tegen alle<br />

mogelijke invloeden van buitenaf,<br />

zelfs water. En hij gaat bijzonder<br />

lang mee.<br />

€ 349,99 crosscall.com<br />

Volg ons ook op<br />

www.vernmagazine.nl


Advertorial<br />

0<br />

Als transporteur bent u verantwoordelijk<br />

voor uw lading, zodra deze in de<br />

Voorkom claims bij<br />

geconditioneerd transport<br />

wagen ligt. Vooral bij geconditioneerd<br />

vervoer kan er snel iets misgaan.<br />

Met de juiste kennis voorkomt u<br />

vervoersproblemen en eventuele<br />

schadeclaims die hieruit voortkomen.<br />

Thermo King Transportkoeling helpt<br />

hierbij met haar praktijkgerichte<br />

Code 95-cursus.<br />

Thermo King Transportkoeling heeft alle kennis en expertise in huis<br />

om uw logistieke proces en koudeketen te optimaliseren. Binnen<br />

Code 95 biedt Thermo King Transportkoeling de training geconditioneerd<br />

vervoer, geaccrediteerd bij het CCV. Daarmee slaat Thermo<br />

King Transportkoeling een brug in de keten van de voedselveiligheid.<br />

Anderhalf miljoen<br />

“Kwaliteitswaarborging begint met weten hoe een koelinstallatie<br />

precies werkt. Negen van de tien ladingschades bij geconditioneerd<br />

vervoer worden veroorzaakt door bedienings- en beladingsfouten”,<br />

vertelt André van Asselt, special account & business development<br />

manager bij Thermo King Transportkoeling. “Wij merkten<br />

dat daarover nog veel misverstanden bestaan. Je kunt geconditioneerd<br />

vervoer vergelijken met geld- en waardentransport als het<br />

gaat om de manier waarop je de lading behandelt en maatregelen<br />

treft. Chauffeurs staan er vaak niet bij stil, maar als de producten<br />

niet goed aankomen, kun je een flinke schadeclaim aan je broek<br />

hebben. Die kan oplopen tot wel anderhalf miljoen euro.”<br />

Vrije luchtcirculatie<br />

Kennis van zaken is dus van cruciaal belang. Want het gaat soms al<br />

mis bij het laden van de goederen. Van Asselt: “Om verse producten<br />

zo goed mogelijk op de juiste temperatuur te kunnen vervoeren,<br />

is het belangrijk dat de lucht om de lading kan circuleren. Dus vrij<br />

van de grond, het dak, de wanden en de voor- en achterkant. De<br />

opdrachtgever speelt hierbij ook een belangrijke rol, die moet zorgen<br />

dat hij zijn goederen onder de juiste condities aanbiedt. Wist<br />

je dat dagelijks 2000 mensen een voedselvergiftiging oplopen?<br />

In de keten van producent naar consument valt er nog zoveel te<br />

winnen. Meenemen van retouremballage is hiervan een mooi voorbeeld.<br />

Dat voorkomt onnodig koelverlies. Wij voeren hierover ook<br />

gesprekken met grote verladers, vooral om hen bewust te maken.<br />

Wij kunnen dit niet alleen. Als we allemaal ons steentje bijdragen,<br />

kunnen we samen bouwen aan een efficiënte manier om de kwaliteit<br />

van versproducten te kunnen blijven garanderen.”<br />

‘Negen van de tien ladingschades<br />

worden veroorzaakt door<br />

bedienings- en beladingsfouten’<br />

Alles-in-één<br />

Thermo King Transportkoeling heeft voor chauffeurs en ondernemers<br />

een aparte training gemaakt die ingaat op het gebruik van<br />

de koelwagens. “Dit hebben we gedaan omdat hier een enorme<br />

behoefte aan is. De training hebben we geïntegreerd in onze Code<br />

95, zodat chauffeurs in één keer klaar zijn. Daarnaast komt ook<br />

het gebruik van digitale tachograaf aan bod. Zo is de chauffeur in<br />

één klap op de hoogte van alle benodigde vakkennis.” Trainingen<br />

worden gegeven bij Thermo King Transportkoeling op locatie of<br />

desgewenst bij de opdrachtgever. Er is plek voor maximaal twaalf<br />

cursisten tegelijk. Van Asselt: “Op die manier houden we het overzichtelijk<br />

voor ons en voor de cursist en kunnen we iedereen voldoende<br />

aandacht geven. Als we de training met onze cursisten<br />

evalueren, wat we altijd doen, krijgen we vaak als reactie dat het de<br />

beste en compleetste Code 95-cursus is die ze hebben gevolgd. Een<br />

mooier compliment is er niet.”<br />

www.thermoking.nl<br />

% stress % service<br />

Freaikin werkt<br />

multimerk:<br />

gegarandeerd<br />

een objectief advies<br />

Ecologisch en<br />

economisch denken<br />

gaat bij Fraikin<br />

hand in hand<br />

Fraikin verlaagt uw<br />

algemene bedrijfskosten<br />

naar gelang<br />

uw reëel gebruik<br />

DRIVING FRAIKIN EVERY DAY,<br />

KEEPS THE STRESS AWAY<br />

• Fraikin werkt ‘multimerk’ met de beste truck- en bestelwagenmerken.<br />

Fraikin kan dus steeds een objectief advies garanderen.<br />

• Uw vloot meer ecologisch laten presteren staat bij Fraikin gelijk aan<br />

meer economisch laten renderen. Fraikin volgt op de voet de allerlaatste<br />

trends en wetgeving in onze sector. Stap voor stap begeleidt<br />

Fraikin u in het meer ecologisch maken van uw bestaande vloot.<br />

Maar ook bij nieuwe aankopen gaat bij Fraikin steeds ecologie en<br />

economie hand in hand.<br />

• Met Fraikin’s slimme formule waarbij we de vaste prijs van uw vloot<br />

variabel maken (afhankelijk van het reëel aantal gereden km)<br />

garandeert Fraikin de laagste prijs per gereden km.<br />

• Fraikin zorgt dat u over de juiste vrachtwagen met de meest<br />

gepaste uitvoering voor uw activiteiten beschikt.<br />

• Fraikin 360° service betekent voor u 0% stress en 100% focus<br />

op uw eigen core-business.<br />

Fraikin houdt zich bezig met uw wagenpark, met het onderhoud, alle keuringen,<br />

de bandencontroles, de administratie van bekeuringen, garanties,<br />

schades, verzekeringen, houderschapsbelasting, uitgifte, onderhandelingen<br />

met de leveranciers enz. En u? U verdient ondertussen geld!<br />

Fraikin Nederland • Proostwetering 91 3543AC Utrecht<br />

Tel.: +31 (0)30 711 3977 • Mobile: +31 (0)6 58 06 2091<br />

Fraikin levert voertuigen<br />

in de juiste uitvoering<br />

die perfect bij<br />

uw activiteit aansluiten<br />

De Fraikin 360° service<br />

laat toe dat u met<br />

0% stress 100% bezig<br />

kan zijn met uw vak<br />

Your truck rental company<br />

www.fraikin.nl


2<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Als de man van huis is...<br />

Een nieuw jaar betekent nieuwe<br />

trends op interieurgebied.<br />

Waren dit jaar zwart en koper de<br />

kleuren waar u niet omheen kon,<br />

volgend jaar maken ze<br />

plaats voor bruin en goud.<br />

Met de invulboeken van<br />

Studio Ins & Outs maakt u een<br />

tastbaar aandenken voor later.<br />

U bepaalt zelf hoe uitgebreid u<br />

de boeken invult.<br />

Vanaf € 19,95.<br />

Studioinsenouts.nl<br />

Flexa’s Kleur van het Jaar 2018 Heart Wood is<br />

gebaseerd op de behoefte aan huiselijkheid.<br />

Een moderne verftint die in verschillende kleurcombinaties<br />

een geruststellende, levendige of<br />

juist rustgevende werking heeft.<br />

Flexa.nl<br />

Natuurlijk mag iedereen zijn huis inrichten zoals hij zelf wil,<br />

maar áls u besluit om het roer om te gooien, dan bieden<br />

we u graag wat inspiratie. De blauw- en groentinten die we<br />

deze winter zagen, blijven voorlopig nog even. Daarnaast<br />

zijn oranjerood, geel en roze kleuren die in 2018 het woonbeeld<br />

gaan bepalen. Dit in combinatie met de natuurtinten<br />

en -materialen (kurk, hout, touw) maakt de kamer warm en<br />

behaaglijk. Hm, toch maar doen, die make-over?<br />

Romantiek ten top<br />

Blauw en groen zijn ook de trendkleuren op fashiongebied<br />

komende zomer. En dan niet in een stoere variant, maar<br />

juist superromantisch. Lange jurken en rokken met veel<br />

bloemen, ruches en strikken. Pasteltinten doen het trouwens<br />

ook goed. In lichtoranje of lichtroze mag u gezien<br />

worden. Wordt het u allemaal iets te zoet? Ga dan voor fel<br />

geel of fel rood. Met good old denim zit u trouwens altijd<br />

goed, of u nu kiest voor een broek, blouse of jurk. Wel in<br />

een donkerdere versie dan we dit jaar zagen. Gaat u voor<br />

fashion dan mag uw haarcoupe niet achterblijven. Ook hier<br />

is de trend natuurlijk. Kapsels die ogen alsof er niets aan gedaan<br />

is, in natureltinten. Bent u een keer te laat opgestaan<br />

waardoor u geen tijd had om uw haar te föhnen, dan kunt u<br />

altijd nog zeggen dat ú tenminste stijl heeft.<br />

Onder redactie van: Myrke van der Does - Bronnen: Rubriek.nl, xlwonen.nl<br />

Vandaag blij, morgen<br />

romantisch en in het weekend<br />

feestelijk. Met de nieuwe<br />

geuren uit de Douglas<br />

Collection laat u precies zien<br />

in wat voor<br />

stemming u bent. <br />

Douglas.nl<br />

Deze chique<br />

servethouder is ook<br />

leuk na de feestdagen.<br />

€ 4.99 Ikea.com<br />

De Instax Mini 9 van Fujifilm laat<br />

oude tijden herleven. Richten,<br />

afdrukken en klaar is uw foto. Niets<br />

geen digitaal gedoe. Een selfiespiegel<br />

en close-up-lens heeft deze<br />

camera trouwens wel.<br />

Vanaf € 75. Instax.com


4<br />

VERNmagazine<br />

Overslag containers<br />

haven Rotterdam blijft sterk groeien<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

De overslag van containers in de<br />

Rotterdamse haven blijft groeien.<br />

In de eerste negen maanden van<br />

2017 steeg het aantal containers<br />

in vergelijking met dezelfde<br />

periode in 2016 met 10,1% tot<br />

10,2 miljoen eenheden (TEU).<br />

De totale overslag steeg in dezelfde periode met 2%. Naast<br />

containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan<br />

deze groei. Bij nat massagoed zoals minerale olieproducten<br />

was sprake van een afname. In totaal werd 351,5 miljoen<br />

ton overgeslagen tot en met september.<br />

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Mede<br />

dankzij de 10% groei van de containeroverslag was het een<br />

mooi kwartaal voor onze havencijfers. Daar staat minder<br />

overslag in diverse andere sectoren tegenover.<br />

Zo daalde de kolenoverslag ten opzichte van vorig jaar<br />

door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en<br />

toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de<br />

overslag van stookolie achter bij vorig jaar.”<br />

De verwachting blijft dat de overslag over heel 2017 1 tot<br />

2% groeit ten opzichte van 2016. Castelein: “De uitdagingen<br />

voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken<br />

gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet<br />

meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende<br />

gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van<br />

het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste<br />

regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen<br />

te ondersteunen bij de transitie.”<br />

Massagoed<br />

De overslag van nat massagoed is gedaald met 4,2% tot<br />

161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de<br />

raffinage 3,5% meer ruwe olie werd overgeslagen, was er<br />

een verdere afname van minerale olieproducten. Dat is<br />

vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer<br />

van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland<br />

van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland<br />

leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De<br />

overslag van LNG bleef min of meer op niveau met 1,3 miljoen<br />

ton (3% minder dan een jaar eerder).<br />

Tekst: Havenbedrijf Rotterdam<br />

De overslag van droog massagoed steeg met 1,4% tot 61,1 miljoen<br />

ton. Er was een sterke toename van 14,7% (tot 8,8 miljoen ton) in<br />

de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een<br />

jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen<br />

door de herstart van een productiefaciliteit voor deze<br />

brandstoffen. De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7<br />

procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van<br />

schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6% onder meer door<br />

de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.<br />

Containers<br />

De overslag van containers is de eerste negen maanden van 2017<br />

toegenomen met 10,1% in TEU (eenheidsmaat) en met 11,7% in<br />

ton. In totaal werd 10,2 miljoen TEU overgeslagen, met in totaal<br />

105,9 miljoen ton. Dit komt met name doordat de overslag van volle<br />

containers sterker toeneemt dan de overslag van lege containers.<br />

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 was er sprake van<br />

3,1% groei. Daarmee nam de groei nog verder toe ten opzichte van<br />

het recordniveau in het tweede kwartaal. Het marktaandeel van<br />

Rotterdam in de Hamburg – Le Havre range zal daardoor naar verwachting<br />

op z’n minst stabiel blijven op het hoogste niveau sinds<br />

2001 (30,9% in TEU).<br />

De toename van de overslag van containers heeft meerdere oorzaken.<br />

Goede autonome groei van volumes in Europa gecombineerd<br />

met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam<br />

in de nieuwe vaarschema’s van de grote allianties, toename van de<br />

productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2 en de<br />

toegenomen aantrekkelijkheid van Rotterdam voor transhipment<br />

door schaalvergroting van schepen en relay/feeder mogelijkheden<br />

naar/vanuit andere Europese havens.<br />

Breakbulk<br />

Het Roll on Roll off-volume (RoRo) nam verder toe en groeide ten<br />

opzichte van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6% t tot<br />

17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze<br />

goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk,<br />

maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal,<br />

IJsland en de Scandinavische landen. Overig stukgoed groeide<br />

in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9% als gevolg van<br />

extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met<br />

name in de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is deze<br />

extra doorvoer weer afgenomen in verband met het weer volledig<br />

in productie komen van staalfabrieken in Duitsland, na een periode<br />

van onderhoud en renovatie.<br />

L


wij wensen u<br />

is op zoek naar charters!<br />

Wil jij ook dagelijks op reis?<br />

En neem jij de klanten mee<br />

“on a customer journey”?<br />

Dan zijn we op zoek naar jou!<br />

111716-Kerstadvertentie 205x142mm_B.indd 1 07-11-17 10:00<br />

Advertorial<br />

Het blauwgele ATL Renting-logo is<br />

Trucks & Trailers<br />

verhuur - verkoop - netto lease<br />

We zoeken charters voor:<br />

Benelux distributie<br />

inmiddels voor velen een bekend<br />

Groupage ritten Duitsland / Zwitserland / Italië<br />

beeldmerk op de Europese wegen.<br />

Met standplaats Uden of Zwolle.<br />

Bij ATL Renting kunt u terecht voor zowel korte als lange termijn<br />

verhuur, verkoop en Netto-Lease van zowel jong gebruikt als nieuw<br />

materieel. Mocht u materiaal in te ruilen hebben bent u tevens<br />

aan het juiste adres bij ATL Renting, kortom ATL Renting biedt u de<br />

financiële armslag voor uw groei!<br />

Bij ATL kunt u terecht voor:<br />

K De nieuwste modellen op gebied van Trucks.<br />

K De bekende Nederlandse multifunctionele chassis in diverse<br />

uitvoeringen, zelfs met genset.<br />

K Eenvoudige bedienbare containerchassis van de bekende Duitse merken.<br />

K Nieuwe deelbare 5 assige containerchassis van de bekende leveranciers.<br />

K 20ft/30ft ADR tankchassis standaard op Alu velgen voor het laagste<br />

eigen gewicht.<br />

K koelopleggers met en zonder laadklep, voorzien van zware<br />

koelmotoren en een inwendige hoogte van 2700mm;<br />

K boxopleggers 3 as en in 2as-variant met gestuurde<br />

achteras en laadklep;<br />

K Walkingfloor opleggers 92m 3 met 10mm dikke vloerpanelen,<br />

meeloopschot, extra dik dakzeil, temperatuurbeveiliging,<br />

offroad-assen etc.<br />

K nieuwe en zeer jong gebruikte schuifzeilopleggers met en<br />

zonder laadklep;<br />

K Inruil van uw bestaande materieel!<br />

ATL Renting groeit en bloeit! Niet alleen qua de vloot, maar ook in alle<br />

huur-, lease en verkoopoplossingen die ATL Renting biedt .<br />

Meer weten?<br />

Neem contact met ATL Renting op:<br />

T +31(0)165 526363<br />

E: info@atlrenting.nl<br />

Interesse?<br />

Neem contact op met: Kevin van Lieshout 0413-224433<br />

Kevin.van.lieshout@sandersfritom.nl


8<br />

VROUW<br />

&vrachtwagen<br />

Hooggehakt en<br />

strak in de lak<br />

VERNmagazine – <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Googelen en je krijgt mijn telefoonnummer. Mensen die vragen of<br />

ze mijn schoenen mogen kopen of, nog erger, een foto willen van<br />

mijn voeten. Ik trek me er niets van aan, maar idioot is het wel.<br />

Mark heeft hetzelfde. Op zijn wagen prijkt een afbeelding van een<br />

zakhorloge met daarbij de slogan ‘The time bandit’. Hij rijdt ook internationaal,<br />

ik moet daar niet aan denken. Bevriende chauffeurs<br />

zeggen dat mijn steunpoten bij Venlo automatisch naar beneden<br />

vallen, haha. Maar serieus: ik beheers de taal niet en vind dat je jezelf<br />

fatsoenlijk verstaanbaar moet kunnen maken in het land waar<br />

je werkt.”<br />

Paplepel<br />

Onze dochter - inmiddels 16 - ging al jong met pappa mee op de<br />

vrachtwagen. Rijden is er bij haar wél met de paplepel ingegoten.<br />

Zij maakte in mijn beginperiode briefjes met uitleg. Dan schreef ze<br />

op waar ieder knopje op het dashboard voor diende. Voor als ik het<br />

even niet meer wist als ik alleen op pad zou zijn. Zij wil ook graag<br />

haar vrachtwagenrijbewijs halen. Of ze er iets mee gaat doen, weet<br />

ze nog niet. Ze moet doen waar zij gelukkig van wordt, maar ik zou<br />

het geweldig vinden als zij ons familiebedrijf kan voortzetten.<br />

Platte schoenen komen er niet<br />

in bij Aukje Bangma (36),<br />

rijden doet ze op haar sokken.<br />

“Ik werk dan misschien in<br />

een mannenwereld, ik ben<br />

wél een vrouw.”<br />

Miss High heels on wheels wordt ze ook wel genoemd. Een<br />

verwijzing naar de tekst op haar cabine. In 2014 begon ze<br />

voor zichzelf, nadat ze daarvoor jarenlang haar geld verdiende<br />

met het zetten van nagels.<br />

Van nagelstyliste naar vrachtwagenchauffeur en transportondernemer,<br />

een opmerkelijke switch. “Ik was 30 en dacht:<br />

is dit het nu? Mijn man Mark is vrachtwagenchauffeur. Hij<br />

heeft me besmet met het virus.<br />

Daarnaast houd ik van het ondernemerschap. Áls ik ging<br />

rijden, wilde ik dat voor mezelf doen. Veel mensen verklaarden<br />

me voor gek. Middenin de crisis voor jezelf beginnen?<br />

Dat was totaal onverantwoord, vonden ze. Maar hoe harder<br />

iemand tegen me zegt dat ik iets níet moet doen, hoe<br />

gedrevener ik ben om te bewijzen dat ik het wél kan. Ik<br />

ben gaan werken als schoonmaker. Ik heb heel wat uurtjes<br />

gepoetst om geld te sparen. Allemaal met één doel: mijn<br />

eigen truck kopen.<br />

Eng<br />

Eerst vond ik het doodeng om zo’n slagschip te besturen.<br />

Bij de voormalig werkgever van mijn man heb ik leren rijden.<br />

Daarvoor ben ik hem enorm dankbaar. Mijn eerste<br />

ritten waren met groenten en fruit. Ik ben geen chauffeur<br />

in hart en nieren, de passie voor het rijden is gegroeid. Nog<br />

steeds vind ik het soms lastig en ben ik blij als ik weer heelhuids<br />

thuis ben. Maar die uitdaging is tegelijkertijd ook het<br />

leuke eraan. Geen dag is hetzelfde. En wanneer ik in een situatie<br />

kom waarin ik het echt even niet meer weet, dan bel<br />

ik mijn hulplijn, Mark.<br />

Tekst: Myrke van der Does<br />

Trots<br />

Mark is supertrots. Het is fijn dat we dezelfde passie hebben, het<br />

gaat bij ons aan de keukentafel altijd over auto’s. Een jaar na de<br />

oprichting van Aukje Bangma Transport is Mark aangehaakt. Op dit<br />

moment rijd ik veel op de haven van Rotterdam. Inmiddels kennen<br />

ze me daar, maar in het begin leek ik wel een rijdende kermisattractie.<br />

Mijn auto ziet er niet zo uit omdat ik wil opvallen, ik wil gewoon<br />

iets wat een ander niet heeft. De reacties die ik krijg zijn soms bizar.<br />

Ik ben natuurlijk makkelijk te vinden, je hoeft mijn naam maar te<br />

Comfortzone<br />

De transportbranche is een aparte sector. Veel chauffeurs roemen<br />

hun vak vanwege de vrijheid die ze hebben. Dat was vroeger misschien<br />

zo, maar door alle regels en wetgeving is dat nu wel anders<br />

geworden. Ik heb weliswaar geen kantoorbaan, maar werk in een<br />

rijdend kantoor, dus zoveel anders is het niet. Mijn laptop heb ik altijd<br />

bij me, zodra ik stilsta, doe ik mijn boekhouding. Ik doe dit werk<br />

omdat ik graag buiten mijn comfortzone treed. Ik ben echt niet zo<br />

stoer als de meeste mensen denken.”<br />

L


0<br />

VERNmagazine<br />

VERN<br />

Kids<br />

Voor de jongste vrachtwagenliefhebbers<br />

Plat of torpedo?<br />

Je kent ze vast wel, van die mooie vrachtwagens met zo’n lange voorkant. Zo’n voorkant<br />

noem je een torpedoneus. Tot de jaren zestig hadden alle vrachtwagens die. Tegenwoordig<br />

hebben ze meestal een platte voorkant, een zogeheten frontstuur. Bij een frontstuur zit de<br />

bestuurder boven, naast of voor de motor. Dit in tegenstelling tot de torpedoneus, waarbij<br />

de cabine zich achter de motor bevindt. Een platte voorkant heeft verschillende voordelen:<br />

er kan meer lading op en de chauffeur heeft een beter overzicht. De frontstuurcabine brak<br />

vooral door na het ontwikkelen van een kantelbare cabine. De motor was opeens een stuk<br />

beter bereikbaar voor onderhoud.<br />

Trochos<br />

Een vrachtauto wordt ook wel truck genoemd. Waar komt deze<br />

naam vandaan?<br />

Het woord truck komt van het Griekse woord trochos. Trochos betekent<br />

wiel. In Amerika noemde men de grote wielen van huifkarren<br />

trucks. Een vrachtauto noemden ze motortruck (motor met wielen)<br />

genoemd. Langzamerhand werd het woord motortruck ingekort<br />

tot truck. <br />

Hou je van films en alles daaromheen,<br />

dan mag je het Taartrovers Film Festival<br />

niet missen! Dit fantastische kinderfilmfestival<br />

is van januari t/m april 2018<br />

te zien en te beleven in de Nederlandse<br />

bioscopen.<br />

Dinsdag 2 januari 2018 is de aftrap van het Taartrovers Film<br />

Festival in de Verkadefabriek in Den Bosch. Met het thema Lettersoep<br />

& Prentenkoek brengt het festival een ode aan het kinderboek.<br />

Aan de verhalen en tekeningen, aan de vorm en de geur<br />

van het boek, aan het papier, de stof, de lijm en de inkt. Er zijn<br />

heuse film-studiootjes waar je je eigen film kunt maken. Er is een<br />

speurtocht voor je neus om de geuren uit beroemde kinderboeken<br />

– <strong>DECEMBER</strong>2017<br />

Lettersoep & Prentenkoek:<br />

win vrijkaarten voor het Taartrovers Film Festival!<br />

op te snuiven en in het huisje van Lotta uit de Kabaalstraat kun je<br />

letterlijk in haar verhaal kruipen. Ook is er een drukkerij waarbij je<br />

met verschillende druktechnieken zelf een boek kunnen maken.<br />

Op elke locatie wordt het Taartrovers Film Festival feestelijk<br />

geopend met een kinderboekenbal. Het festival vol fantasierijke<br />

films en creatief spel voor kinderen van 2 tot 9 jaar toert tot begin<br />

april langs tien steden in het land.<br />

Taartrovers.nl<br />

Geschiedenis van de vrachtauto<br />

Weet je dat de vrachtwagen<br />

al meer dan 150<br />

jaar bestaat? De eerste<br />

vracht wagen komt<br />

uit 1856. Toen reden<br />

vrachtwagens<br />

nog op stoom.<br />

Er ging dan speciaal iemand mee om de stoominstallatie te bedienen.<br />

Vrachtwagens hadden vroeger massief rubberen banden en<br />

stugge vering. Dat reed niet zo lekker, vooral niet op slechte wegen.<br />

Als een vrachtauto al lampen had, dan waren het olielampen die je<br />

met lucifers moest aansteken.<br />

Een van de eerste vrachtwagenfabrikanten was de firma Foden uit<br />

Engeland. Tot 1917 maakte dit bedrijf vrachtwagens. In 1885<br />

kwam de Duitse uitvinder Carl Benz met een gewone auto die<br />

reed op benzine. In 1893 ging de eerste vrachtauto op benzine<br />

rijden. Deze was van de Tsjechische Nesseldorfer Wagenbau<br />

Fabriek (later Tatra). De wagen zag er niet uit als een vrachtauto,<br />

het was een huifkar die aangedreven werd door twee<br />

benzinemotoren. In 1898 werd de eerste dieselmotor ontwikkeld.<br />

De firma MAN bouwde in 1915 als eerste een dieselmotor<br />

in een vrachtauto. De dieselmotor was duurder om aan te<br />

schaffen, maar goedkoper in het gebruik. De vrachtwagens<br />

van toen hadden niet meer dan 40 pk en reden slechts 15 kilometer<br />

per uur.<br />

Bron: Wikipedia.org<br />

Maak kans op<br />

GRATIS<br />

3x 2 toeganskaarten<br />

voor het<br />

Taartrovers<br />

Film Festival<br />

VERN Magazine mag<br />

3x 2 toegangskaarten<br />

beschikbaar stellen voor<br />

het Taartrovers Film<br />

Festival in een theater<br />

naar keuze!<br />

Stuur voor 1 januari 2018 een mail<br />

naar redactie@vernmagazine.nl<br />

en stuur een foto van jezelf en jouw<br />

favoriete boek. Als je hebt gewonnen,<br />

nemen wij contact met je op.


Bespaar tot honderden euro’s per maand op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

Een AOV is een noodzakelijk kwaad<br />

Advertorial<br />

SECURITY SOLUTIONS FOR LOGISTIC PROFESSIONALS<br />

‘Te duur’, ‘ze keren toch niet uit’ of<br />

‘ik spaar zelf wel’ zijn veelgehoorde<br />

argumenten van (transport)ondernemers<br />

om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

af te sluiten.<br />

“Onverstandig”, zegt financieel adviseur Cor Kok. “De meest gemaakte<br />

denkfout van ondernemers is dat zij zich niet realiseren dat<br />

je snel een miljoen euro nodig hebt om het calamiteitenrisico af<br />

te dekken. Zoveel kost het al gauw als je onverhoopt je vak niet<br />

meer kunt uitoefenen.”<br />

Met zijn bedrijf Allsurance helpt Cor Kok ondernemers bij het afdekken<br />

van de risico’s van arbeidsongeschiktheid. “Ik help ze met<br />

afsluiten van de meeste geschikte AOV of beoordeel hun huidige<br />

verzekering; het komt zo vaak voor dat men veel te veel betaalt.<br />

Ik heb voorbeelden van ondernemers die 300 euro per maand<br />

bleken te kunnen besparen. Dat is snel verdiend.”<br />

Anderhalf miljoen op de spaarrekening?<br />

Volgens Cor raakt 1 op de 8 mensen in meer of mindere mate arbeidsongeschikt<br />

voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.<br />

“Stel je voor dat jou iets ernstigs overkomt als je 35 jaar bent.<br />

Red je het dan om financieel zelfvoorzienend te zijn tot aan de leeftijd<br />

waarop je met pensioen kunt? Het bedrag dat nodig is, wordt<br />

gemakkelijk onderschat. Bij een gemiddeld inkomen kom je op een<br />

totaal van zo’n anderhalf miljoen euro. Kun je dat zelf ophoesten<br />

door ervoor te sparen?”<br />

Ondernemers die wél een arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

hebben afgesloten, zijn overwegend veel duurder uit dan nodig,<br />

aldus Cor. Via de website Scanmijnaov.nu biedt hij zelfstandigen<br />

de mogelijkheid om kosteloos de huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering<br />

onder de loep te laten nemen. Er wordt dan gekeken of<br />

de bestaande AOV goedkoper kan én of de voorwaarden realistisch<br />

zijn.<br />

Over het niet-uitkeren zegt Cor:<br />

“Ik bestrijd dat verzekeringsmaatschappijen<br />

nooit<br />

uit betalen. Kijk, als iemand<br />

zegt dat-ie met een burn-out<br />

of rugklachten thuiszit, maar<br />

op sociale media alleen maar<br />

geweldige feest- en vakantiefoto’s<br />

post, dan mag zo’n<br />

maatschappij daar natuurlijk<br />

kritisch op zijn. Er moet wel écht<br />

iets aan de hand zijn.”<br />

Bent u benieuwd wat u<br />

kunt besparen op<br />

uw AOV of wilt u een<br />

AOV afsluiten?<br />

Kijk op scanmijnaov.nu<br />

Bel of app:<br />

06 24986581<br />

A company of the Imbema Group.<br />

Remote Access Control<br />

Sophisticated Load<br />

Area Security<br />

Multi-Point Locking<br />

De redactie van<br />

Secure<br />

Emergency<br />

Access<br />

VERN Magazine<br />

wenst u prettige<br />

Vehicle & Trailer<br />

immobilisation<br />

Load Integrity<br />

Goods in Transit Alarm<br />

Electronic Seal<br />

Automatic<br />

Locking<br />

kerstdagen<br />

en een<br />

verrassend 2018<br />

SBS • Hoogeveenenweg 25 • 2913 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel • T: +31 (0)88 130 60 66 • E: info@sbsnl.com • www.sbsnl.com


Websites zijn niet meer weg<br />

te denken uit ons leven.<br />

Immers in deze 24-uurseconomie<br />

willen mensen te<br />

allen tijde informatie kunnen<br />

opvragen of vinden.<br />

Ontwerp en<br />

bouw website<br />

€250,- *<br />

Een compleet<br />

professionele<br />

Wij denken graag met u mee om een<br />

optimaal rendement uit uw website te<br />

halen. Dit doen we via de vormgeving,<br />

gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en<br />

natuurlijk de boodschap waarmee u uw<br />

doelgroep wilt bereiken.<br />

Wij maken een goed en doordacht<br />

ontwerp dat aansluit bij uw huisstijl.<br />

Met uw logo en foto’s en in de kleurstellingen<br />

van uw bedrijf. Daarbij<br />

verliezen we uiteraard het gebruiksgemak<br />

niet uit het oog: u moet uw<br />

website eenvoudig zelf kunnen<br />

bijhouden. Tenslotte heeft u het al druk<br />

genoeg met andere zaken.<br />

* De service- en hostingkosten zijn 17,95 per maand. Dit is inclusief domeinnaam registratie<br />

en e-mailhosting. Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.<br />

website<br />

voor een scherpe prijs<br />

Bijlestaal 20a<br />

1721 PV Broek op Langedijk<br />

Tel. 0226 - 765 000<br />

Internet: www.wat-communicatie.nl


CG-Connect<br />

Als u:<br />

» met minder mensen meer data wil verwerken,<br />

» met de huidige bezetting wil kunnen groeien,<br />

» fouten in de dataverwerking wil reduceren,<br />

» de digitale data van eigen vloot beschikbaar wil maken voor opdrachtgevers,<br />

» charters aan het eigen TMS wil koppelen,<br />

» data automatisch wil doorsluizen naar meerdere systemen,<br />

» een andere digitale uitdaging hebt,<br />

dan is CG-Connect dé oplossing!*<br />

Neem contact op met Ron of Gabriela voor een vrijblijvend gesprek en<br />

maak kennis met al onze mogelijkheden!<br />

Ron Stravers<br />

Gabriela Pereira<br />

Pfinztalstraat 22<br />

4143 JB Leerdam<br />

M : 06-53967295<br />

I : www.cgsp.nl<br />

E : rs@cgsp.nl<br />

Pfinztalstraat 22<br />

4143 JB Leerdam<br />

M : 06-55330527<br />

I : www.cgsp.nl<br />

E : gp@cgsp.nl<br />

*Een uitgebreide uitleg kunt u lezen in deze uitgave.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!