21.12.2017 Views

VERNMagazine_DECEMBER

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

COLLECTIEF DECEMBER JUISTE 2017 WEG

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

magazine

NATIONALE

POLITIE

ECONOMISCHE

ontwikkelingen

EU-mobility

package

City

highlights

ROTTERDAM


VERN zet zich in voor u

Word ook lid

VERNmagazine – DECEMBER2017

Voorwoord

De VERN treedt als één

gezicht naar buiten voor

Deze laatste dagen van

alle eigen rijders en kleine

transportondernemers in

Nederland. Wij behartigen

uw belangen op sociaal,

vaktechnisch en juridisch

december zijn het moment om

terug te kijken op het jaar

dat achter ons ligt en vooruit te

blikken op het komende jaar.

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

Tesla kwam in het nieuws met een elektrische vrachtwagen

die 800 kilometer kan rijden. Dit lijkt mij een utopie. Was

de vrachtwagen zwaar beladen? Hoe waren de weersomstandigheden?

Was er veel wind? Moest er veel bergop

gereden worden? Ik geloof dat platooning en elektrische

vracht wagens uiteindelijk de toekomst zijn, maar het zal

nog vele jaren duren voordat dit economisch haalbaar en

gerealiseerd is.

gebied.

De VERN:

K treedt op als uw belangenbehartiger richting

overheid en overheidsinstanties;

K zorgt voor kostenreductie door middel van

collectieve inkoop;

K maakt zich sterk voor nieuwe vervoersconcepten,

efficiënt gebruik van voertuigen en infrastructuur;

K helpt bij bedrijfsvoering en dreigende

faillissementen;

K geeft voorlichting over innovatieve ontwikkelingen,

zoals modernisering van het wagenpark,

brandstofbesparing en technologische ontwikkelingen

op het gebied van communicatie;

K is uw vraagbaak als het gaat om wet- en

regelgeving;

K geeft advies aan startende ondernemers en helpt

bij het opstellen van een ondernemingsplan;

K bemiddelt bij geschillen tussen opdrachtgevers en

opdrachtnemers.

VERN zet zich daarnaast in voor verkeersveiligheid,

een betere infrastructuur en goede scholing voor

managers en chauffeurs. We komen hiervoor met

initiatieven, waarmee we regelmatig het nieuws

halen. Voor overheidsinstanties is de VERN een

serieuze gesprekspartner.

Word ook lid en profiteer van alle voordelen die de

VERN u te bieden heeft.

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

Meld u nu aan via

vern.nu/inschrijven

Door het huidige chauffeurstekort – 50% van de transportbedrijven

zoekt chauffeurs – en beleid dat gericht was op

de korte termijn, bepalen verladers en opdrachtgevers

niet langer de vrachtprijs. De gedachtegang ‘voor jou tien

anderen’ verliest steeds meer terrein. De vrachtprijzen zijn

het afgelopen jaar met gemiddeld 10% gestegen over 15

deelsectoren. De nieuwe werkelijkheid is dat opdrachtgevers

en verladers steeds betere prijzen moeten bieden om

transportbedrijven met voldoende chauffeurs aan zich te

kunnen binden. Dat zal de komende jaren niet veranderen.

Ladingstromen koppelen en snelle informatie kunnen ontvangen

en verstrekken, worden een must de komende jaren.

Het wordt steeds belangrijker om met behulp van een

smartphone of computer op elk moment en op elke plek

informatie te kunnen verkrijgen over de beschikbare lading.

Er zijn in Nederland 130.000 bedrijven die lading van betekenis

hebben en 8500 transportbedrijven met tussen de 1

en 5 vrachtwagens. Door informatie goed te stroomlijnen,

kan leegrijden worden beperkt.

Platooning en elektrisch rijden moeten de toekomst worden.

Hiervoor moet echter de complete infrastructuur worden

aangepast. Vier vrachtwagens die aan elkaar worden

gekoppeld via een radiosignaal beslaan zo’n honderd meter.

Als de vrachtwagen van rijstrook moet wisselen of moet

parkeren, heb je een probleem. Het schijnt bovendien voor

een terrorist niet zo moeilijk te zijn om het signaal te verstoren.

Een van de grootste problemen de komende jaren is dat er

te weinig instroom is van jonge mensen in de transportsector.

VERN is gestart met De Oplossing, een initiatief om

het chauffeurstekort op te vangen met behulp van oudere

chauffeurs. Twee senioren op een vrachtwagen en de

vrachtwagen rijdt weer continu. De eerste veertig chauffeurs

hebben zich al aangemeld bij De Oplossing. Meer

hierover leest u verderop in dit magazine.

Ik ben positief voor 2018. Stijgende vrachtprijzen, andere

inzichten, nieuwe technologieën, herinzetten van senioren

en een doorgroeiende economie zijn goede ontwikkelingen.

De Rotterdamse haven slaat 215 miljoen ton over, de

vrachtwagens reden 650 miljoen weg. Hier ben ik trots op.

Ook in 2018 zal VERN uw belangen weer verdedigen, zowel

in Den Haag als in Europa. Voor nu wensen wij u en uw

naasten prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

Klaas de Waardt

Voorzitter VERN

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


Pfinztalstraat 22

4143 JB Leerdam

M : 06-53967295

I : www.cgsp.nl

E : rs@cgsp.nl

De Efteling is ’s winters een magische plek met duizenden

twinkelende lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en

besneeuwde dennenbomen. Tijdens de Winter Efteling voelen

de koudste dagen van het jaar het warmst aan.

Geopend t/m 31 januari 2018.

Efteling.com

Vooral bouw- en servicebedrijven maken gebruik van bestelauto’s,

zo blijkt uit cijfers van het CBS in opdracht van

het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

In 2016 waren er ongeveer 800.000 bestelauto’s en -busjes

die zakelijk werden gebruikt. Servicebedrijven vervoerden

34 miljoen ton goederen met bestelauto’s (exclusief gereedschap),

bouwbedrijven 22 miljoen ton en goederen,

post- en pakketbedrijven 8 miljoen ton.

Nederlandse bestelauto’s reden vorig jaar 15,8 miljard

kilometers om al deze goederen op de plaats van bestemming

te krijgen. Dat is gemiddeld 43 miljoen kilometer per

dag. Bestelauto’s reden hiermee bijna zeven keer zo weinig

kilometers als personenauto’s, maar bijna driemaal zoveel

als vrachtauto’s. De meeste kilometers werden gereden

door bestelauto’s van bouw- en servicebedrijven.

Er komen te weinig jonge chauffeurs bij om de uitstroom

van pensioengerechtigde chauffeurs op te vangen.

Door de groei van de economie zijn er meer chauffeurs

nodig; 1 procent economische groei staat gelijk aan

2000 extra ritten per dag. Volgens het CBS is de economische

groei nu 3,6%. Op dit moment is er al 7,6% minder

transport capaciteit dan een jaar geleden, dat is heel veel.

Op 100.000 vrachtwagens zijn dat er 7.600 minder.

Miss High heels on wheels wordt ze ook wel genoemd. Een

verwijzing naar de tekst op haar cabine. In 2014 begon ze

voor zichzelf, nadat ze daarvoor jarenlang haar geld verdiende

met het zetten van nagels.

Van nagelstyliste naar vrachtwagenchauffeur en transportondernemer,

een opmerkelijke switch. “Ik was 30 en dacht:

is dit het nu? Mijn man Mark is vrachtwagenchauffeur. Hij

heeft me besmet met het virus.

De leden van het VERN Forum zijn:

Klaas de Waardt voorzitter

René Sloof transportondernemer

René Lindeman transportondernemer

Jaap Nooteboom transportondernemer

Van 21 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is de

RAI omgetoverd tot winterparadijs. U kunt er schaatsen onder een

deken van lichtjes, struinen over de kerstmarkt op het Winterplein,

Amsterdam bekijken vanuit het 50 meter hoge reuzenrad en elke

avond opent The Beer Village haar deuren voor een groot winterfeest

met de beste dj’s en muzikanten. winterparade.amsterdam

Tot en met 29 december zijn op tien verschillende

plaatsen in de stad lichtkunstwerken

te bewonderen. De kunstwerken zijn

gebaseerd op het extreem gewelddadige wereldnieuws van dit jaar.

Firmavandrie.nl

Zij waren goed voor driekwart van alle afgelegde kilometers.

Bestelauto’s in het goederen- en postvervoer legden

de overige 25% van alle gereden kilometers af. Hun aandeel

in het vervoerde gewicht bedroeg slechts 13%. In het goederen-

en postvervoer worden veelal lichte artikelen, zoals

levensmiddelen, bloemen, postpakketjes en post vervoerd.

Vooral buiten de spits

Van alle uren die bestelauto’s onderweg waren, reden ze

gemiddeld bijna 60% van de tijd buiten de ochtend- en

avondspits. Vooral bestelauto’s ingezet voor goederenen

postvervoer reden relatief veel buiten de spits (tussen

9 en 16 uur). Driekwart van alle gereden uren betroffen

uren buiten de spits. In de bouw was dit 40%. Hier wordt

vaak ’s ochtends naar de bouwplaats gereden en ’s avonds

weer terug naar huis. Tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur

’s ochtends werd bijna 10% van alle uren gereden. Internetwinkels

bieden klanten steeds meer mogelijkheden om

laat in de avond bestelde goederen de volgende dag nog

te laten bezorgen. Dit zorgt voor meer bedrijvigheid van

bestelauto’s in het goederen- en pakketvervoer gedurende

de nachtelijke uren.

Veel eigen vervoer

Ruim 95% van alle bedrijven met één of meer bestelauto’s

zijn bedrijven die voor eigen rekening rijden (eigen

vervoer). De meesten zijn klein in omvang: ruim driekwart

heeft slechts één bestelauto in bezit, terwijl 1% er meer

dan tien heeft. De eigen vervoerders vervoerden 97% van

het gewicht aan goederen in bestelauto’s. Ter vergelijking:

bij vrachtauto’s is het aandeel van het eigen vervoer 22%.

Bouw en service-auto’s worden vrijwel alleen ingezet voor

eigen vervoer. Het aandeel beroepsvervoer is met bijna

60% van het vervoerd gewicht het hoogst bij de post- en

pakketdiensten.

Het gevolg hiervan is dat de prijzen over 15 deel sectoren

gemiddeld met 10,6% zijn gestegen.

Aanvulling op AOW

Voor gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs is hun

pensioen geen vetpot. Het pensioen is volgens de cao

opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Na 40 jaar

premieafdracht heeft men een pensioen opgebouwd

van € 430 per maand. Dat is zeer karig. De gepensioneerde

krijgt samen met zijn partner in de AOW € 1445 per maand.

Pensioen en AOW geven een gezamenlijk inkomen van

€ 1875 per maand.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerde

chauffeurs hun inkomen uit AOW en pensioen graag

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal

uren arbeid te blijven verrichten. We spreken hier over

‘actieve ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,

maar niet meer dan 2 á 3 dagen in de week.

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat

50 tot 70 uur werken in de week, niet meer vol te houden

is. De opzet die De Oplossing hanteert is: 2 dagen

werken in de eerste week, daarna 5 dagen vrij, in de

tweede week 3 dagen werken en 4 dagen vrij. Chauffeurs

die gaan werken bij De Oplossing verdienen € 1000

tot € 1200 per maand. Met pensioen en AOW komen zij

dan vaak boven de € 3000 (netto) uit. Dit gezamenlijk inkomen

is hoger dan het inkomen van een jongere chauffeur

die volledig in dienst is. Het salaris wordt betaald

volgens de huidige cao. Tevens blijft voldoende tijd over

om van andere dingen te genieten.

Daarnaast houd ik van het ondernemerschap. Áls ik ging

rijden, wilde ik dat voor mezelf doen. Veel mensen verklaarden

me voor gek. Middenin de crisis voor jezelf beginnen?

Dat was totaal onverantwoord, vonden ze. Maar hoe harder

iemand tegen me zegt dat ik iets níet moet doen, hoe

gedrevener ik ben om te bewijzen dat ik het wél kan. Ik

ben gaan werken als schoonmaker. Ik heb heel wat uurtjes

gepoetst om geld te sparen. Allemaal met één doel: mijn

eigen truck kopen.

Eng

Eerst vond ik het doodeng om zo’n slagschip te besturen.

Bij de voormalig werkgever van mijn man heb ik leren rijden.

Daarvoor ben ik hem enorm dankbaar. Mijn eerste

ritten waren met groenten en fruit. Ik ben geen chauffeur

in hart en nieren, de passie voor het rijden is gegroeid. Nog

steeds vind ik het soms lastig en ben ik blij als ik weer heelhuids

thuis ben. Maar die uitdaging is tegelijkertijd ook het

leuke eraan. Geen dag is hetzelfde. En wanneer ik in een situatie

kom waarin ik het echt even niet meer weet, dan bel

ik mijn hulplijn, Mark.

U kunt met de rangers mee op ontdekkingstocht in het donker.

Daarna is het tijd om bij te komen in een van de 5 verschillende

droomwerelden die worden verlicht door duizenden lichtjes, waar

warme hapjes en drankjes voor u klaar staan, verhalen verteld

worden en muzikanten van zich laten horen. Kinderen kunnen

zich laten versieren met blacklight-schmink, leuk voor op het

blacklight-pad! Van 15 december 2017 t/m 14 januari 2018.

Beeksebergen.nl

Geen verplichting voor opdrachtgever

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico

ten opzichte van de chauffeur. Transportbedrijven zijn huiverig

om chauffeurs aan te nemen, onder meer vanwege het risico dat

men de chauffeur bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet

doorbetalen. Met de senior chauffeur van De Oplossing kent men

deze belemmeringen niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen

40 tot 50 jaar ervaring. De Oplossing zorgt ervoor dat de

benodigde papieren – o.a. Code 95 en gevaarlijke stoffen - op

orde zijn; de kosten van de opleidingen worden betaald door

De Oplossing. Tevens worden de senior chauffeurs iedere twee

jaar medisch gekeurd. Uit schadestatistieken blijkt dat oudere

vrachtwagenchauffeurs heel weinig schade rijden.

Trots

Mark is supertrots. Het is fijn dat we dezelfde passie hebben, het

gaat bij ons aan de keukentafel altijd over auto’s. Een jaar na de

oprichting van Aukje Bangma Transport is Mark aangehaakt. Op dit

moment rijd ik veel op de haven van Rotterdam. Inmiddels kennen

ze me daar, maar in het begin leek ik wel een rijdende kermisattractie.

Mijn auto ziet er niet zo uit omdat ik wil opvallen, ik wil gewoon

iets wat een ander niet heeft. De reacties die ik krijg zijn soms bizar.

Ik ben natuurlijk makkelijk te vinden, je hoeft mijn naam maar te

Op dit moment mogen chauffeurs 3 cabotageritten rijden in een

betreffend land. Daarna moet men het betreffende land verlaten.

Het voorstel is nu om cabotage 5 dagen lang toe te staan, met een

onbeperkte hoeveelheid ritten. Dit is niet te controleren. Een voorbeeld:

van maandag tot en met vrijdag rijdt iemand in Nederland

en gaat vervolgens vrijdags in Antwerpen een container opzetten.

Dan mag de chauffeur de week erna gewoon weer van maandag

tot en met vrijdag rijden. Dit brengt een enorme marktverstoring

teweeg, zeker in de West-Europese landen. Verladers, opdrachtgevers

en veel grote transportbedrijven juichen dit toe, net als de

Oost-Europese landen; eerst hebben zij het internationale vervoer

overgenomen en nu wil men op deze wijze ook de West-Europese

markt bezetten. Positief punt aan het mobility package is dat

de ritten voor lege containers en pallets meegeteld gaan worden.

Controle hierop wordt echter lastig, aangezien je 5 dagen lang een

onbeperkt aantal ritten mag rijden.

Het Wereldkerstcircus presenteerde vele klassieke clowns, in deze

editie kunt u genieten van een moderne komiek, die het klassieke

clownsvak vertaalt naar deze tijd. Multitalent Housch-ma-Housch

was zeven jaar lang de ster van het Parijse Lido en is in Carré is

weer terug in de piste. Vanaf donderdag 21 december 2017 t/m

zondag 7 januari 2018.

Carre.nl

Tot en met 1 januari 2018 zijn het plein en de straten

daaromheen versierd met duizenden lichtjes, en kleurrijke

guirlandes. Bezoek het huis van de kerstman, klim in het

reuzenrad, wandel door Dickens’ Village of struin over de

kerstmarkt; tijdens Magisch Maastricht is er van alles te

beleven voor jong en oud.

Magischmaastrichtophetvrijthof.nl

Afgelegde kilometers

Nederlandse bestelauto’s legden in 2016 bijna 17,3 miljard kilometer

af. Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de bestelauto’s meer zijn gaan

rijden. Dit heeft vooral te maken met een toename van het aantal

bestelauto’s. Ten opzichte van een jaar eerder is dit aantal met

3,6% gestegen. Ook worden met bestelauto’s gemiddeld iets meer

kilometers afgelegd. In 2016 werd met bestelauto’s gemiddeld

18,3 duizend kilometer gereden, bijna 1% meer dan een jaar eerder.

De toename van het aantal bestelautokilometers hangt samen

met de aantrekkende economie. De laatste jaren is onder andere in

de bouwnijverheid en de groot- en detailhandel, de sectoren waar

de meeste bestelauto’s geregistreerd staan, een omzetstijging te

zien. Het aantal afgelegde kilometers door bestelauto’s ligt echter

nog niet op het niveau van voor de crisis. In 2008 werd in totaal

17,9 miljard kilometer met bestelauto’s gereden.

Zware bestelauto populairder

Wat betreft het maximaal beladen gewicht behoren de meeste

bestelauto’s (55%) tot de categorie 2001 tot en met 3000 kilogram.

Met deze bestelauto’s zijn in 2016 ook de meeste kilometers

afgelegd, namelijk 9,7 miljard. In vergelijking met 2015 is

dit een groei van 5,7%. Daarmee is deze groep verantwoordelijk

voor maar liefst 70% van de totale groei in afgelegde bestelautokilometers.

De zwaarste bestelauto’s, met een maximaal

beladen gewicht hoger dan 3000 kilogram, hebben vorig jaar

4,6 miljard kilometer gereden, bijna 6,9% meer dan in 2015.

Niet alleen zijn er zware bestelauto’s bijgekomen, ook zijn ze

gemiddeld meer gaan rijden. De populariteit van deze bestel auto’s

neemt al jaren toe. In de afgelopen tien jaar is hun aantal met

35,7% toegenomen. De gemiddelde afstand die ze jaarlijks afleggen

nam tegelijkertijd met 5,2% toe. Het totaal aantal afgelegde

kilometers van deze zware bestelauto’s is daarmee in de afgelopen

tien jaar gestegen met 43%. De lichtere bestelauto’s, met een

maximaal beladen gewicht van 2000 kilogram of minder worden

minder gebruikt: het aantal én het gemiddelde jaarkilometrage

dalen sterk. Ook dit is een trend die al geruime tijd zichtbaar is.

Hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers neemt

door de jaren heen dan ook steeds verder af, van ruim 27% in

2006 naar ruim 17% in 2016.

Ook voor eigen rijders

Ook voor eigen rijders biedt De Oplossing uitkomst. Wanneer de

eigen rijder stopt en zijn bedrijf verkoopt, moet hij veel belasting

betalen. Via De Oplossing kan hij gewoon ondernemer blijven.

Het inkomen uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW maakt dat de

eigen rijder, die over het algemeen weinig pensioen heeft opgebouwd,

nog een leuk inkomen kan hebben.

Gezien het chauffeurstekort kunnen senior chauffeurs een prachtige

taak vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 31.000 oudere chauffeurs

nog gedeeltelijk willen blijven werken. VERN wil uitbuiting van

de oudere chauffeur via De Oplossing voorkomen. De Oplossing

biedt daarnaast voordelige leasemogelijkheden en een betaalbaar

verzekeringspakket, inclusief reis- en annuleringsverzekering.

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN

via 0180-646464.


Googelen en je krijgt mijn telefoonnummer. Mensen die vragen of

ze mijn schoenen mogen kopen of, nog erger, een foto willen van

mijn voeten. Ik trek me er niets van aan, maar idioot is het wel.

Mark heeft hetzelfde. Op zijn wagen prijkt een afbeelding van een

zakhorloge met daarbij de slogan ‘The time bandit’. Hij rijdt ook internationaal,

ik moet daar niet aan denken. Bevriende chauffeurs

zeggen dat mijn steunpoten bij Venlo automatisch naar beneden

vallen, haha. Maar serieus: ik beheers de taal niet en vind dat je jezelf

fatsoenlijk verstaanbaar moet kunnen maken in het land waar

je werkt.”

Paplepel

Onze dochter - inmiddels 16 - ging al jong met pappa mee op de

vrachtwagen. Rijden is er bij haar wél met de paplepel ingegoten.

Zij maakte in mijn beginperiode briefjes met uitleg. Dan schreef ze

op waar ieder knopje op het dashboard voor diende. Voor als ik het

even niet meer wist als ik alleen op pad zou zijn. Zij wil ook graag

haar vrachtwagenrijbewijs halen. Of ze er iets mee gaat doen, weet

ze nog niet. Ze moet doen waar zij gelukkig van wordt, maar ik zou

het geweldig vinden als zij ons familiebedrijf kan voortzetten.

Comfortzone

De transportbranche is een aparte sector. Veel chauffeurs roemen

hun vak vanwege de vrijheid die ze hebben. Dat was vroeger misschien

zo, maar door alle regels en wetgeving is dat nu wel anders

geworden. Ik heb weliswaar geen kantoorbaan, maar werk in een

rijdend kantoor, dus zoveel anders is het niet. Mijn laptop heb ik altijd

bij me, zodra ik stilsta, doe ik mijn boekhouding. Ik doe dit werk

omdat ik graag buiten mijn comfortzone treed. Ik ben echt niet zo

stoer als de meeste mensen denken.”


COLOFON

N OD

DECEMBER2017

CG-Connect

VERN magazine wordt uitgegeven door

branche organisatie VERN

Deventerseweg 2, 2994 LD Barendrecht

Telefoon: 0180 - 64 64 64

E-mail: info@vern.nu

Oplage: 13.500 ex.

Als u:

» met minder mensen meer data wil verwerken,

» met de huidige bezetting wil kunnen groeien,

» fouten in de dataverwerking wil reduceren,

» de digitale data van eigen vloot beschikbaar wil maken voor opdrachtgevers,

» charters aan het eigen TMS wil koppelen,

» data automatisch wil doorsluizen naar meerdere systemen,

» een andere digitale uitdaging hebt,

dan is CG-Connect dé oplossing!*

Neem contact op met Ron of Gabriela voor een vrijblijvend gesprek en

maak kennis met al onze mogelijkheden!

Ron Stravers

Frequentie: 4x per jaar

Gabriela Pereira

Pfinztalstraat 22

4143 JB Leerdam

M : 06-55330527

I : www.cgsp.nl

E : gp@cgsp.nl

*Een uitgebreide uitleg kunt u lezen in deze uitgave.

Verspreiding: gratis op naam naar

ruim 13.000 transportbedrijven

Ontwerp en realisatie:

WAT-communicatie

Bijlestaal 20a, 1721 PV Broek op Langedijk

Telefoon: 0226 - 765000

E-mail: media@wat-communicatie.nl

VERNmagazine – DECEMBER2017

DECEMBER 2017

magazine

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

NATIONALE

POLITIE

ECONOMISCHE

ontwikkelingen

City

EU-mobility

highlights

package ROTTERDAM

INHOUD

VERN MAGAZINE

Column Klaas de Waardt 12

NieuwsFLITS 16

Inspectie Leefomgeving en

Transport 28

De Nationale Politie 30

Vrachtwagenclaim 34

Rijder in beeld 36

De Oplossing 40

Wat je van VERhaalt 44

VERNopinie 48, 52

Wet- en regelgeving 56

Economische ontwikkelingen 58

Voldoet u (nog) aan de wettelijke

vergunningseisen (NIWO) 60

City highlights Rotterdam 62

Work hard, play hard 66

Als de man van huis is 70

Overslag containers 72

VERN kids 78

Advertentieverkoop:

WAT-communicatie (Jan de Vries)

Drukwerkbegeleiding: WAT-communicatie

Redactie: VERN (Klaas de Waardt)

WAT-communicatie (Myrke van der Does)

© 2017 Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze

worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke

toestemming van de uitgever. Brancheorganisatie VERN en

bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden

geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen

die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in

deze uitgave opgenomen informatie. De redactie is niet

verantwoordelijk voor uitlatingen gedaan in advertenties,

artikelen en advertorials.

6

VERNforum

Actuele zaken

in de transportsector

24


38

VERNmagazine

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele

zaken in de transportsector. Het brengt deze

onder de aandacht van transportbedrijven in

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer

en grote verladers, daarbij om hun visie.

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


hoeft u niet naar het buitenland voor winterse taferelen

Eindelijk vrij

Met deze uitstapjes

Bestelauto’s

vervoerden 64 miljoen ton

Nederlandse bestelauto’s

vervoerden vorig jaar ruim

64 miljoen ton goederen. Dit was

ongeveer 10% van het

totaal vervoerde gewicht over

de weg door Nederlandse

voertuigen.


Beleef het ultieme wintergevoel tijdens

De Amsterdamse Winterparade

Winter Efteling

40

Doordat een grote groep

pensioen gerechtigde chauffeurs

stopt met rijden, is een sterk

tekort aan vrachtwagenchauffeurs

ontstaan. De overheid doet

niets voor oudere chauffeurs die

nog actief zijn. VERN heeft een

oplossing gevonden voor dit

probleem: De Oplossing.

Dit biedt kansen voor zowel

werknemer als werkgever.

de Amsterdamse Winterparade.

LichtKunstGouda

Kunststichting


Firma Van Drie bestaat

tien jaar en viert dat met

LichtKunstGouda X-treem.

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl

De Oplossing

voor gepensioneerde chauffeurs

Zie de PERSONEELSadvertentie

op pagina 49

76 VROUW

&vrachtwagen

Hooggehakt en

strak in de lak

Platte schoenen komen er niet

in bij Aukje Bangma (36),

rijden doet ze op haar sokken.

“Ik werk dan misschien in

een mannenwereld, ik ben

wél een vrouw.”

Het EU-mobility package is een

pakket aan maatregelen van de EU

om de transportsector eerlijker en

socialer te maken. Het is de bedoeling

dat de transportsector in elk land

dezelfde EU-regels gaat invoeren. VERN

analyseerde het mobility package en

concludeert dat er weliswaar enkele

positieve punten zijn, maar dat de

maatregelen overwegend onrealistisch

zijn. Onder de leden van VERN is er

weinig draagvlak voor. De nieuwe

cabotageregels zijn absoluut niet

gewenst. De EU wil een gelijk speelveld

creëren, maar men bereikt op deze

wijze het tegenovergestelde.

DECEMBER2017

Het VERN Forum over

EU-mobility

package

Tekst: Myrke van der Does

Wereldkerstcircus

De 33ste editie van het Wereldkerstcircus

in Carré is een voorstelling vol

spanning, schoonheid en sensatie.

Winterdroom

Winterdromen komen uit in Safaripark


Beekse Bergen.

www.brunen.nl

DECEMBER2017

7


VERNmagazine – DECEMBER2017

Ma gisch Maastricht

Het bekendste plein van Maastricht,

het Vrijthof, straalt als nooit tevoren

tijdens Magisch Maastricht.

25

39

VERNmagazine – DECEMBER2017

Dé opleider van Zuid-Nederland

T 046 - 449 48 44 - www.keijbeck.nl

41

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl

VERNmagazine – DECEMBER2017

77

VERN Forum

Het VERN Forum analyseert

het EU-mobility package.

Eindelijk vrij

Warm op tijdens deze

sfeervolle winterevenementen.

Bestelauto’s

De opmars van de bestelauto.

De Oplossing

40 senior-chauffeurs

gaan weer rijden.

Vrouw & vrachtwagen

Een persoonlijk gesprek

met mrs. High heels on wheels.

6

24

38

66

76


VERNmagazine – DECEMBER2017

Actuele zaken

in de transportsector

Het VERN Forum geeft zijn mening over actuele

zaken in de transportsector. Het brengt deze

onder de aandacht van transportbedrijven in

Nederland. Het vraagt gasten, waaronder leden

van het Europees Parlement, de Tweede Kamer

en grote verladers, daarbij om hun visie.

De leden van het VERN Forum zijn:

Klaas de Waardt voorzitter

René Sloof transportondernemer

René Lindeman transportondernemer

Jaap Nooteboom transportondernemer

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl

Het VERN Forum over

EU-mobility

package

Het EU-mobility package is een

pakket aan maatregelen van de EU

om de transportsector eerlijker en

socialer te maken. Het is de bedoeling

dat de transportsector in elk land

dezelfde EU-regels gaat invoeren. VERN

analyseerde het mobility package en

concludeert dat er weliswaar enkele

positieve punten zijn, maar dat de

maatregelen overwegend onrealistisch

zijn. Onder de leden van VERN is er

weinig draagvlak voor. De nieuwe

cabotageregels zijn absoluut niet

gewenst. De EU wil een gelijk speelveld

creëren, maar men bereikt op deze

wijze het tegenovergestelde.

Op dit moment mogen chauffeurs 3 cabotageritten rijden in een

betreffend land. Daarna moet men het betreffende land verlaten.

Het voorstel is nu om cabotage 5 dagen lang toe te staan, met een

onbeperkte hoeveelheid ritten. Dit is niet te controleren. Een voorbeeld:

van maandag tot en met vrijdag rijdt iemand in Nederland

en gaat vervolgens vrijdags in Antwerpen een container opzetten.

Dan mag de chauffeur de week erna gewoon weer van maandag

tot en met vrijdag rijden. Dit brengt een enorme marktverstoring

teweeg, zeker in de West-Europese landen. Verladers, opdrachtgevers

en veel grote transportbedrijven juichen dit toe, net als de

Oost-Europese landen; eerst hebben zij het internationale vervoer

overgenomen en nu wil men op deze wijze ook de West-Europese

markt bezetten. Positief punt aan het mobility package is dat

de ritten voor lege containers en pallets meegeteld gaan worden.

Controle hierop wordt echter lastig, aangezien je 5 dagen lang een

onbeperkt aantal ritten mag rijden.


0

VERNmagazine – DECEMBER2017

Kostprijzen

Het zal nog jaren duren voordat de kostprijzen per vrachtwagen in

heel Europa gelijk zijn. Hierover wordt niet gesproken. De Europese

markt moet verder worden opengezet, nationale beperkingen

moeten zoveel mogelijk worden opgeheven. Een groot deel van

de West-Europese vervoerders heeft hier niets aan. Alleen de grote

vervoerders, met vestigingen in Oost-Europa, juichen dit voorstel

toe. Van de ruim 13.000 Nederlandse transportbedrijven zijn er

circa 11.000 met hooguit 10 vrachtwagens. Deze kleinere transportondernemers

hebben geen mogelijkheid om een vestiging te

openen in Oost-Europa. Zij kunnen dus geen wagens van zichzelf

inzetten met een Oost-Europese kentekenplaat, om vervolgens

ongebreideld cabotage te kunnen rijden in Nederland. Normaal gesproken

is het niet mogelijk om vanuit Oost-Europa dermate veel

opdrachtgevers te hebben om de Nederlandse markt te kunnen

overnemen. Dit kan alleen als het bedrijf vestigingen of het hoofdkantoor

in Nederland heeft, waardoor het de Nederlandse markt

goed kent.

veel vrachtwagens uit Oost-Europa zijn wit, er staat geen naam of

telefoonnummer op. Zo wordt het wel erg lastig om te controleren

wie de eigenaar is. Het argument is dat men de vrachtwagens niet

belettert om kosten te besparen. Maar iedere transportondernemer

is toch trots op zijn wagens en wil toch graag zijn bedrijfsnaam

erop? De EU doet met deze cabotagemaatregelen slechts een kleine

groep transportbedrijven een plezier. Daarnaast bevordert uitbreiding

van de cabotage social dumping.

Postbusfirma’s

Soms zijn er in Oost-Europa wel 20 transportbedrijven gevestigd op

één postbusadres, waarbij een beheerder op zijn tijd de brievenbus

leeghaalt. De telefoon staat doorgeschakeld naar het bedrijf, dat

veelal in West-Europa is gevestigd. Dit is al vaak aangetoond, maar

de Oost-Europese overheden treden niet op, ondanks alle bewijzen

en verzoeken. Het levert ze veel geld op. Volgens het EU-mobility

package moet er nu een verplichte aanwezigheid zijn van arbeidscontracten

op de vestiging. Daarnaast moeten er op de betreffende

vestiging een voor de bedrijfsactiviteiten evenredig aantal middelen

en mensen aanwezig zijn. Een voorbeeld: er zijn 50 vrachtwagens

en chauffeurs op de loonlijst.

Dan moeten er arbeidscontracten zijn, tachograafgegevens enz. De

volledige administratie moet aangetoond kunnen worden. Verder

moet men laten zien waar vrachtwagens parkeren en waar het onderhoud

wordt gedaan. Het is namelijk niet aannemelijk dat men

in het dure West-Europa het onderhoud laat verrichten. Er zal een

leidinggevende aanwezig moeten zijn die verantwoording moet

kunnen afleggen over rij- en rusttijden, lading enzovoort. Als de

chauffeurs ingeleend worden door West-Europese transportbedrijven,

waar zijn de contracten en de facturen hiervan? VERN gelooft

niet dat deze postbusfirma’s aangepakt gaan worden. Het is een

prachtig streven om de regels aan te scherpen, maar ze verzuimen

aan te geven hoe ze dit zullen controleren. Voorlopig zijn het alleen

maar mooie woorden.

ERRU-overtredingen

ERRU is een Europees gegevensuitwisselingssysteem dat in het

leven is geroepen om de aanpak van misstanden in de transportsector

effectiever te maken. Echter, nog lang niet alle Europese

landen beschikken over de technische mogelijkheden om dit te

kunnen uitvoeren. Het moet niet zo zijn dat landen die achterlopen

wel een klacht kunnen indienen bij ons, maar dat wij dit om -

gekeerd niet kunnen. De EU wil bovendien dat de maatregelen

uit het mobility package opgenomen worden in de ERRU, net als

zaken op het gebied van nationale belastingwetgeving, tewerk -

stelling van arbeiders en contractuele verplichtingen, mensensmokkel

of het smokkelen van drugs, ontduiking regelgeving

dierenvervoer, het manipuleren van snelheidsbegrenzers en kleinere

overtredingen.

We zijn al jaren bezig om de ERRU van de grond te krijgen, zonder

deze toevoegingen.

En als het straks eindelijk operationeel is, wat doen we dan met

de dubbele bestraffing voor eenzelfde overtreding? Stel, iemand

overschrijdt de rij- en rusttijdenwet en dat wordt geconstateerd

in Frankrijk. Men ontvangt dan een forse boete in Frankrijk en in

het land van herkomst wordt ook nog eens gekeken of de vakbekwaamheid

ingetrokken moet worden. Men wordt op die manier

dubbel bestraft. Het intrekken van de vakbekwaamheid betekent

voor een kleine vervoerder vaak het faillissement.

Kentekenregistratie

De EU is nog niet zover dat zij kentekenregistratie effectief kan

uitvoeren. Het is nog altijd niet bekend welk bedrijf bij welk kenteken

hoort. Zodoende is het niet mogelijk om een bekeuring te

sturen naar de eigenaar van een vrachtwagen die geflitst wordt.

Er wordt wel geflitst, maar daarna gebeurt er niets. En als de overtreder

wel een bekeuring ontvangt, wordt de boete nooit betaalt.

VERN mist een oplossing hiervoor in het mobility package.

Vermoeidheid en verkeersveiligheid

Maanden achtereen bivakkeren in een cabine brengt de verkeersveiligheid

in het gevaar. De EU wil nu dat de chauffeur meer thuis

is. Een uitstekende maatregel, maar wie controleert of dit gebeurt?

De ILT heeft te weinig controleurs over na alle bezuinigingen.

Voor heel Europa zou moeten gelden dat chauffeurs in het weekend

kunnen verblijven in een hotel of andere faciliteit met goede

sanitaire voorzieningen. De werkgever betaalt dit, net als het eten

van de chauffeur. Degenen die hiertegen zijn, moeten zich realiseren

dat veel chauffeurs momenteel als slaven worden behandeld.

Maar bedenk dat het ook uw familielid kan zijn die kan worden aangereden

door een doodmoeie chauffeur. Vermoeidheid voorkom

je niet alleen met een rij- en rusttijdenregeling. De oplossing:

vrachtprijzen omhoog en meer geld en betere sociale regelingen

voor de chauffeur.

Sociale dumping

Buitenlandse werknemers moeten een minimumsalaris ontvangen

als zij in Nederland gaan werken. De transportsector is hierop

een uitzondering, daar hoeft dit niet. Voor een Roemeense vrachtwagenchauffeur

gaat gelijk werk gelijk loon niet op. Zijn buurman,

die in de glastuinbouw werkt, krijgt daarentegen wel het minimumloon

of wordt betaald volgens de geldende cao. Zijn buurman

verdient daardoor ongeveer tweemaal zo veel. Beide werknemers

zijn langdurig van huis. De werknemer in de glastuinbouw kan elke

dag douchen en heeft een wc tot zijn beschikking, zijn landgenoot

niet. Omdat de tuinbouwmedewerker tweemaal zoveel verdient

als de vrachtwagenchauffeur, kan hij ook voldoende eten kopen.

Waarom stapt de chauffeur niet van de vrachtwagen om ook in de

tuinbouw te gaan werken? De kans is groot dat dit straks gebeurt.

Er is nu al een enorm tekort aan goede chauffeurs, ook in Oost-

Europa. De tijd dat men ongelimiteerd kon kiezen voor de

Oost-Europese chauffeur is voorbij. De EU blijft in het mobility package

vasthouden aan de uitgangspunten van dertig jaar geleden.

Alleen luisteren naar mensen die geld als belangrijkste drijfveer

hebben, zonder te kijken naar de factor mens, is een doodlopende

weg.

L


Advertorial

2

Real-time track and trace

essentieel voor succes

vrachtbeurs

De druk op het wegennet, een tekort

aan goed personeel en marges die

onder druk staan vragen om innovatieve

oplossingen om efficiënter te

werken. Waar linehaulers en grote

transportbedrijven de weg naar

Ondanks dat het platform op papier interessant klinkt, ging het opzetten

van het bedrijf niet zonder slag of stoot: “We merkten al snel

dat er toch ook best nog wel wat terughoudendheid was onder de

koeriers, met name wat betreft samenwerking.”

Dit zien we ook in de praktijk terug: de beurzen voor het grote

vrachttransport hebben zich al geruime tijd gevestigd en zijn bijna

vanzelfsprekend. Voor koeriers is dit echter nog niet het geval.

Roelof verklaart: “Het is belangrijk om in je achterhoofd te houden

dat er wel meer pogingen zijn gedaan om platformen op te zetten

met wisselende resultaten, de grote gevestigde namen daarbuiten

gelaten.”

transportbeurzen al hebben weten te

vinden, is die route voor koeriers nog

lang niet vanzelfsprekend. CX Euro en

GPS-Buddy slaan de handen ineen

om daar verandering in te brengen.

Roelof Joon kent het klappen van

de zweep als geen ander. Hij zat

al jarenlang achter het stuur toen

hij in januari 2016 werd benaderd

door Lyall Cresswell, eigenaar van

het Britse Courier Exchange. Cresswell

wil na 15 succesvolle jaren in

Groot-Brittannië de rest van Europa

veroveren. Roelof, al meer dan 30

jaar actief als koerier en eigenaar

van koeriersbedrijf LSC-Schiphol, had daar wel oren naar. Inmiddels

werkt Roelof al bijna 2 jaar bij CX Euro, de Nederlandse dochteronderneming

van de Courier Exchange. “Ik heb veel contacten

door heel Nederland en Duitsland. CX Euro heeft een heel mooi

platform dat in mijn optiek hier in Nederland ook zeker kans van

slagen heeft,” vertelt Roelof.

Wat dat platform inhoudt legt Roelof graag uit: “Wij bieden een

platform aan voor koeriers en logistieke diensten. Ten eerste kunnen

bedrijven hun teveel aan ladingen aanbieden op het platform,

terwijl koeriers die te weinig zendingen hebben, kunnen kijken of

er opdrachten zijn die matchen met hun voertuig en bestemming.

Onze service is erop gericht om het rendement voor koeriers- en

transportbedrijven te vergroten en lege kilometers terug te dringen.

Ten tweede is het platform bij uitstek geschikt voor het uitwisselen

van contacten, je beschikt over een veel grotere contactenbak om

in geval van nood op terug te vallen.”

Om van CX Euro een succes te maken,

werden GPS-integraties een

hoofddoel: “We wilden zo snel mogelijk

koppelingen maken met een

aantal GPS- en TMS-providers,” zegt

Roelof. “Voor ons platform is het

essentieel dat de auto’s live op de

site zichtbaar zijn. We zochten naar

GPS-providers die interesse hadden

om samen aan een koppeling

te werken. We hadden immers nog niks in het begin, alleen de reputatie

van het Engelse bedrijf. GPS-Buddy was één van de eerste

partners die vertrouwen in ons had.” Desmond van Kooten, sales

director bij GPS-Buddy vult aan: “Wij zien uiteraard ook dat de druk

op de logistieke dienstverleners steeds verder toeneemt. Met een

tekort aan goede chauffeurs, meer files en marges die soms flinterdun

zijn is het zaak om opdrachten zo efficiënt mogelijk uit te

voeren.” In de praktijk betekent dit dat samenwerking tussen verschillende

vervoerders eigenlijk niet meer te vermijden is.

Desmond legt uit wat het belang is van goede, real-time ritinformatie:

”Ritinformatie is sowieso belangrijk voor de eigenaar van een

voertuig. Wanneer je medewerkers rond hebt rijden, is ritinformatie

om diverse redenen belangrijk. Zo zal de belastingdienst willen weten

welke kilometers zakelijk en welke privé zijn gereden. Daarnaast

wil je, zeker wanneer het om tijdgevoelige opdrachten gaat, je klant

adequaat kunnen informeren over de actuele locatie”.

“Maar lokalisatie is eigenlijk maar een klein deel van de reden waarom

wij GPS-tracking zo belangrijk vinden,” zegt Roelof. “Bij koeriers

is het 9 van de 10 gevallen een spoedzending en dus een directe

rit. Op het moment dat een spoedzending afgeleverd is gaat met

eigenlijk altijd leeg retour. Dat moet efficiënter, we moeten met

z’n allen meer gebruik maken van die auto’s. Daar komt de samenwerking

tussen GPS-Providers en CX Euro om de hoek kijken.

De locatiegegevens van die lege auto wordt automatisch zichtbaar

bij ons op het platform, zodat andere leden gebruik kunnen maken

van die lege ruimte.”

Desmond ziet dat ook in de ontwikkelingen van de afgelopen tijd:

“Er is de afgelopen jaren natuurlijk enorm veel gebeurd. Op dit moment

merken we dat de voorraden van bedrijven toch krapper en

lager gehouden worden dan voor de crisis, wat een grotere druk

legt op de logistiek. Er is een enorme vraag naar kortere en snellere

lijnen. Onderlinge communicatie wordt op allerlei vlakken aangescherpt

via online tools en het is des te belangrijker om te weten

waar jouw auto’s zich bevinden.”

“GPS-Buddy en CX Euro kunnen daar een belangrijke rol in spelen,”

vindt Roelof. “We bieden op het platform extra capaciteit aan. Dus

wanneer een bedrijf het enorm druk heeft en de opdrachten bijna

niet meer aan kan, kunnen ze erover denken om nieuw personeel

aan te nemen, óf ze kunnen werk uitbesteden via ons platform door

gebruik te maken van de lege ruimte van collega’s.”

CX-Euro

www.cxeuro.com

Door: Marjon Melissen en Carola Rijnbeek

GPS-Buddy

www.gps-buddy.com


4

VERNmagazine

Duurzaamheid

DECEMBER2017

Politici en beleidsmakers

gebruiken prachtige woorden.

Verduurzaming is zo’n woord.

Ze gebruiken het te pas en te

onpas. Maar wat houdt verduurzaming

nu daadwerkelijk in?

Vroeger noemden we het

verduurzaming als we de

blankhouten kozijnen vervingen

door hardhout.

De vraag is of dit wel zo duurzaam was, als je kijkt naar de

enorme houtkap in de tropische regenwouden die ervoor

nodig was en het daardoor verdwijnen van vele planten- en

dierensoorten. Vandaag de dag wil men elektrische auto’s

en vrachtwagens inzetten voor een duurzaam vervoer van

goederen en mensen. Elektriciteit moet worden opgewekt,

met steenkool, gas of atoomenergie. Zonnepanelen en

windmolens zullen de komende jaren nog niet voldoende

energie leveren om de grote vraag naar stroom aan te kunnen.

Steenkool

Wereldwijd wordt steenkool veruit het meest gebruikt om

elektriciteit op te wekken. De Rotterdamse gemeenteraad

heeft besloten om geen vergunning meer te verstrekken

aan de EMO voor de overslag van 28.4 miljoen ton van deze

brandstof. 85% van de steenkool gaat naar Duitsland, grofweg

50% daarvan gaat naar kolencentrales, de rest gaat

naar de staalindustrie. Als Rotterdam geen vergunning verstrekt,

verdwijnt de overslag per direct naar Antwerpen en

Hamburg. De aanvoer naar Duisberg wordt langer. Het milieu

schiet hier niets mee op, het gaat er zelfs op achteruit.

Steenkool wordt vervoerd via de binnenvaart met duweenheden.

Voor deze massagrondstof is dit veruit de beste manier.

Als de overslag van steenkool in Rotterdam stopt, verdwijnen

er 2600 banen, bij de EMO, toeleveringsbedrijven

en in de transportsector. Volgens GroenLinks moeten deze

mensen zich dan maar laten omscholen. Het Havenbedrijf

Rotterdam lijdt dan ook een groot verlies, want de overslag

van steenkool bedraagt ongeveer 6% van de totale overslag

in Rotterdam. GroenLinks zit daar niet mee, zij vindt

dat Rotterdam het goede voorbeeld moet geven. Nu denk

ik niet dat men in Duitsland de kolencentrales en de staalbedrijven

sluit omdat GroenLinks in Rotterdam dit zo graag

wil. Maar dat terzijde. Voor de energieopwekking voor elektrische

auto’s en vrachtwagens zijn kolencentrales nog onmisbaar.

En de staalindustrie kan evenmin overschakelen

op zonnepanelen.

Windmolens

Er zijn in Europa al veel windmolens neergezet. Los van de horizonvervuiling

en de geluidsoverlast, kost het enorm veel energie om

zo’n gigantische windmolen te maken. Energie die wordt gewonnen

uit steenkool. Het kost ongeveer 15 jaar voordat een windmolen

rendabel is. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de

trillingen van windmolenparken in zee en het geluid dat zij maken

schadelijk zijn voor het ecologische systeem op de zeebodem.

Voorlopige rapporten zijn niet bepaald positief. Ook voor vogels zijn

deze windmolenparken schadelijk; ze begrijpen de werking niet en

vliegen ertegenaan. Windmolens draaien momenteel nog voor een

deel op subsidie. Elk huishouden leverde dit jaar een bijdrage van

€ 62,-. Is windenergie beter voor het milieu? Op de zeer lange duur

wel, maar voorlopig is door de bouw en het onderhoud de milieuwinst

gering.

Zonnepanelen

Ook bij het plaatsen van zonnepanelen zet ik mijn vraagtekens.

De beste zonnepanelen zijn van polykristallijn en monokristallijn.

Dit wordt gewonnen in mijnen in China. Het maken van zonnepanelen

van deze grondstoffen is zeer ingewikkeld en kostbaar. Het

is bovendien een zeer vervuilend proces. Het merendeel van de

zonnepanelen in Nederland komt uit China. Het transport hiervan

betekent ook extra milieuschade. De echte winst begint pas als de

zonnepanelen eenmaal op het dak liggen.

De overheid wil dat wij investeren in duurzaamheid. Wanneer we

echter onze huizen isoleren, gaan we minder energie verbruiken.

Hierdoor loopt het rijk inkomsten mis. De belasting op energie is

namelijk hoger dan de belasting op gas. Dus dan maar het gebruik

van zonnepanelen stimuleren. Verduurzaming, het is een mooi

woord, maar uiteindelijk gaat het altijd om geld.

Gas

Over gas gesproken: wat er in Groningen gebeurt, is niet goed, maar

wat zijn de gevolgen als wij de gaswinning in Groningen stoppen?

We kunnen voorlopig het gas voor cv-ketel en gasfornuis niet vervangen

door elektriciteit. Dat betekent dat we het gas uit het buitenland

moeten gaan halen. Gas uit Nederland heeft een veel lager

octaangehalte dan gas uit het buitenland. Dit houdt in dat alle ketels

en fornuizen vervangen moeten worden. Dit kost miljarden, wie

gaat dat betalen? Ik weet het antwoord wel.

Door de boycot met Rusland zal gasimport uit Duitsland moeilijk

worden. Poetin zal hiervoor een hoge prijs vragen. Gas uit andere

delen van de wereld moet worden aangevoerd per schip. Dat is

ook niet goedkoop en ook nog eens milieuvervuilend. Straks opent

GroenLinks de aanval op de olie die Rotterdam binnenkomt. Alles

onder het mom van duurzaamheid. Het beeld voor de toekomst:

geen werk, alles groen en koud.

Klaas de Waardt

COLUMN


6

E NIEUWE

Advertorial

UWE STRALIS MET 11% BRANDSTOFBESPARING,

EEN MAXIMALE UPTIME

EN EEN MINIMALE CO 2 -UITSTOOT

DE NIEUWE

EEN NIEUWE STRALIS MET 11% BRANDSTOFBESPARING,

EEN MAXIMALE UPTIME

EN EEN MINIMALE CO 2 -UITSTOOT

Iveco Cursor 13

De basis voor succes

Petronas Team De Rooy IVECO splitst

zich begin 2018 op voor deelname

aan twee rally’s: drie trucks gaan naar

de Dakar Rally in Zuid-Amerika, twee

trucks naar de Africa Eco Race.

De vijf rallytrucks van het team zijn

allen uitgerust met uiterst krachtige

13-liter dieselmotoren, in de basis

UITZONDERLIJKE

BETROUWBAARHEID

De beproefde HI-SCR-technologie en

nieuwe aandrijfl ijn zijn ontworpen voor

maximale betrouwbaarheid en prestaties

dezelfde Cursor 13 Euro-VI die de

Italiaanse truckfabrikant ook

gebruikt in haar wegvoertuigen.

RALIS XP: THE TCO 2 CHAMPION

GEGARANDEERDE

UPTIME

Het engagement voor een maximale

inzetbaarheid, gewaarborgd door het

IVECO TRUCK STATION-netwerk

De Rooy rijdt sinds 2009 met IVECO’s in verschillende rally’s, waarvan

een de volledig Dakar Rally vernieuwde meest bekende aandrijfl is. De ijn, IVECO elektrische Cursor 13 en is sinds elektronische systemen, alsmede nieuwe

TRALIS met

ncties. De NIEUWE het begin STRALIS de betrouwbare met krachtbron zijn Euro voor 6 HI-SCR-motortechnologie de voertuigen van het biedt voor alle missies tot 11%

inderde CO 2 rallyteam -emissies uit en Son een en lagere Breugel. TCO. Met Bovendien een indrukwekkend werkt IVECO vermogen HI-SCR veilig in risicovolle omgevingen: het

neratie of tussenkomst van van de 900 de en chauffeur. 1000 pk en Dankzij een geschat nieuwe koppel diensten van 5000 in de Nm IVECO TRUCK STATIONS is de uptime

aarborgd. STRALIS worden XP, prestaties the TCO van 2 Champion.

wereldformaat bereikt. Twee keer won

De Rooy met de IVECO Powerstar de Dakar.

De rally’s die Team De Rooy rijdt zijn voor truckfabrikant IVECO

een belangrijke proeftuin om de betrouwbaarheid en prestaties

van haar productgamma te vergroten. De Cursor 13 Euro-VI dieselmotor

wordt gebruikt als krachtbron van de Stralis en de Trakker.

Met een vermogen van 510 of 570 pk is dit de krachtigste motor

in het af-fabriek leveringsprogramma. De robuustheid, betrouwbaarheid

en onderhoudsvriendelijkheid van deze krachtbron is jarenlang

bewezen in onder andere de Dakar Rally: nog nooit heeft

Team De Rooy ook maar enig probleem gehad met het motorblok

en dat zegt wat.

Focus op alternatieve brandstof

Naast de conventionele, zuinige dieselmotoren zet IVECO volledig

in op de schone en stille brandstof LNG (vloeibaar aardgas).

Het gebruik van aardgas als brandstof voor transportwerkzaamheden

op zich is niet nieuw: IVECO levert al ruim 25 jaar bestelwagens

en vrachtwagens die rijden op CNG (gecomprimeerd aardgas).

Zeer recent introduceerde het merk een 460pk aangedreven

IVECO Stralis, de meest duurzame vrachtwagen ooit, leverbaar in

trekker- en bakwagenuitvoeringen en uitgerust met een Cursor

13 Euro-VI aardgasmotor. TCO 2 LIVE Daarmee staat IVECO garant voor duurzaamheid

in Een het nieuw wegtransport, dienstenpakket zonder voor in te leveren op uithoudingsvermogen

en

wagenparkbeheerders

prestaties.

Kijk voor meer informatie op www.iveco.com

TOT 11%

BRANDSTOFBESPARING

De meest complete selectie aan

maximale brandstofefficiëntie,

betrouwbaarheid en prestaties

UITZONDERLIJKE

BETROUWBAARHEID

De beproefde HI-SCR-technologie en

nieuwe aandrijflijn zijn ontworpen voor

maximale betrouwbaarheid en prestaties

DE NIEUWE STRALIS XP: THE TCO 2 CHAMPION

GEGARANDEERDE

UPTIME

Het engagement voor een maximale

inzetbaarheid, gewaarborgd door het

IVECO TRUCK STATION-netwerk

TCO 2 LIVE

Een nieuw dienstenpakket voor

wagenparkbeheerders

Ontdek de NIEUWE STRALIS met een volledig vernieuwde aandrijfl ijn, elektrische en elektronische systemen, alsmede nieuwe

brandstofbesparende functies. De NIEUWE STRALIS met zijn Euro 6 HI-SCR-motortechnologie biedt voor alle missies tot 11%

brandstofbesparing, verminderde CO 2 -emissies en een lagere TCO. Bovendien werkt IVECO HI-SCR veilig in risicovolle omgevingen: het

vereist geen actieve regeneratie of tussenkomst van de chauffeur. Dankzij nieuwe diensten in de IVECO TRUCK STATIONS is de uptime

van uw STRALIS XP gewaarborgd. STRALIS XP, the TCO 2 Champion.

16/08/16 10:17


8

VERNmagazine

FLITS

NIEUWS

!

Pas op voor diefstal domeinnaam

Trouwe websitebezoekers

is het ongetwijfeld

opgevallen: de website

www.vern.nu is enige tijd

offline geweest.

Bij het overzetten van de oude naar de

nieuwe VERN-site in 2016, heeft de webbouwer

met behulp van de verhuiscodes

onze domeinnaam geclaimd. We zijn hier pas

recent achtergekomen. Als we www.vern.nu

wilden blijven gebruiken, moesten we gaan

betalen voor het voeren van onze naam. Wij zijn

hiermee niet akkoord gegaan. Daarop zijn

www.vern.nu en de hieraan gekoppelde

e-mailadressen uit de lucht gehaald. We

hebben vervolgens een advocaat ingeschakeld

en na tien dagen waren we gelukkig

weer in de lucht. Inmiddels hadden we wel

al een andere site laten bouwen: www.vernnl.nl.

De kosten hiervoor en voor het feit dat

we tien dagen niet bereikbaar waren, verhalen

we nu op de webbouwer. Om verwarring

te voorkomen, kunt u ons online voortaan via

zowel www.vern.nu als www.vern-nl.nl bezoeken.

Wees gewaarschuwd en zoek uit of uw

domeinnaam ook daadwerkelijk van u is. Het

kan u anders veel problemen opleveren. L


Reacties op bovenstaande?

Mail ons: info@vern.nu

Meer dan twaalf uur parkeren in de bebouwde kom is niet meer toegestaan

Frankrijk hanteert strengere regels

voor parkeren met gevaarlijke stoffen

Frankrijk heeft op 13 oktober een besluit gepubliceerd met

betrekking op strengere regelgeving voor het parkeren

van voertuigen met gevaarlijke stoffen. Hiermee wil de

Franse overheid zowel het voorkomen van ongevallen met

deze voertuigen als het beperken van de gevolgen

hiervan voor derden verbeteren.

Steeds meer trekkers en

minder bakwagens

Het aantal Nederlandse trekkers voor

oplegger was op 1 januari 2017 bijna

3% hoger dan een jaar eerder.

Het aantal opleggers nam met ruim

4% toe. In het internationale

transport door Nederlandse weg-

vervoerders wordt 88% van het

gewicht vervoerd door deze trekkers.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Nederland telde op 1 januari 2017 ruim 136.000 zware vrachtvoertuigen:

62.000 vrachtauto’s en 74.000 trekkers voor oplegger. Het

aantal zware voertuigen nam met 1,3% toe in vergelijking met begin

2016. Deze stijging is toe te schrijven aan de toename van het

aantal trekkers voor oplegger met bijna 2000 voertuigen. Het aantal

bakwagens daalde met bijna 300. Sinds 2011 zijn er meer trekkers

voor oplegger dan bakwagens.

De nieuwe maatregelen gaan onder meer over het parkeren op de openbare weg van

meer dan twaalf uur. Binnen de bebouwde kom is dit niet toegestaan en buiten de

bebouwde kom moet een minimale afstand van vijftig meter worden gerespecteerd

ten opzichte van woningen, publiek toegankelijke instellingen of andere

voertuigen die ontvlambare stoffen vervoeren.

De maatregelen hebben ook betrekking op de omheining van parkeerplaatsen,

de afstand tot de openbare weg en woningen, de organisatie van het

parkeren, de kennis over de aard van de aanwezige lading, de

preventie- en bestrijdingsmaatregelen tegen brand en vervuiling,

het optreden van bewakers en de informatie aan hulpverleners.

Deze nieuwe regelgeving geldt zowel voor nationaal als

internationaal vervoer binnen Frankrijk en is een aanvulling

op het reeds bestaande Europese Akkoord met

betrekking tot het internationale vervoer van

gevaarlijke stoffen. Een aantal bepalingen binnen

dit besluit van 21 september 2017 zal op 2 januari

2018 van kracht worden. L

DECEMBER2017

Opleggers

Het aantal opleggers nam in 2016 met 6000 toe naar 149.000, een

stijging van 4% vergeleken met een jaar eerder. Begin dit jaar waren

er tweemaal zoveel opleggers als trekkers. In 2016 werd in totaal

657 miljoen ton goederen door Nederlandse vrachtvoertuigen vervoerd.

Dit is een stijging van 2,5% ten opzichte van een jaar eerder.

Van de 529 miljoen ton goederen die in 2016 binnen Nederland

over de weg ging, gebeurde dit voor 69% door trekkers met oplegger.

In het internationale vervoer werd vorig jaar 88% van de goederen

door trekkers voor oplegger vervoerd. Trekkers voor oplegger

vervoerden het meest stukgoederen, voertuigen en machines.

Verder bestond bijna een kwart van dit vervoer uit het bezorgen van

voedingsproducten, bijvoorbeeld levensmiddelen van distributiecentra

naar winkelketens. Bouwgerelateerde goederen vormden

nog eens 15% van het vervoerde gewicht. Bakwagens vervoerden

vooral ruwe mineralen (zand, grind, klei en cement) en bouwmaterialen,

en in mindere mate stukgoederen (meubels en televisies) en

chemische producten (verf of farmaceutische producten). L

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


0

VERNmagazine

NIEUWS

FLITS

Bij een derde van de vrachtwagens die

zijn gecontroleerd tijdens een driedaagse

actie in Zeeland dit najaar, is een

overtreding geconstateerd.

DECEMBER2017

Veel overtredingen in Zeeland

40% van gecontroleerde vrachtwagens in overtreding

Grote Benelux-controle op vrachtvervoer

Inspectiediensten van de 3

Benelux-landen voerden in september,

op verschillende locaties, op hetzelfde

moment, controles uit op het transport

met vrachtwagens.

De controleurs van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en

Vervoer in België, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)

in Nederland en de Douane in Luxemburg hebben gezamenlijk

controles uitgevoerd in Nederland (Venlo A67, Bodegraven A12,

Gorinchem A15 en Apeldoorn A1), in België (Texaco-parking E-17 te

Kruibeke en parking E19 – E42 Masières) en in Luxemburg (Aire de

contrôle DZA et Centre Douanier).

Fraude en manipulatie

Tijdens de inspecties zijn vrachtwagens gericht gecontroleerd op

fraude en manipulatie met de tachograaf, de naleving van de rij- en

rusttijden en de boorddocumenten. Inspecteurs uit de Benelux landen

controleerden in totaal 115 vrachtwagens. Er zijn 47 overtredingen

vastgesteld. Doel van de samenwerking is het delen van kennis

en ervaring tussen de betrokken inspectiediensten om zo te komen

tot meer uniformiteit bij de controles.

Resultaten

De inspecteurs uit de 3 betrokken landen controleerden in

totaal 50 vrachtwagens in Nederland, waarvan 11 van Nederlandse

bedrijven en 39 van Europese vrachtvervoerders. In totaal stelden

de inspecteurs bij 19 vrachtwagens overtredingen vast, variërend

van fraude met de tachograaf tot overtredingen van de rij- en rusttijden.

In België zijn 34 voertuigen gecontroleerd, waarbij 7 overtredingen

zijn geconstateerd. De overtredingen betroffen onder meer

rij- en rusttijden, geen gebruik van de veiligheidsgordel en fraude

met de tachograaf. In Luxemburg zijn bij 31 vrachtwagens 19 overtredingen

ontdekt.

Samenwerking

Deze gezamenlijke controle werd gehouden in het kader van het

Verdrag van Luik dat door de 3 landen in oktober 2014 werd ondertekend.

Dit verdrag is gericht op samenwerking tussen de Benelux-landen

op het gebied van toezicht op en handhaving van

EU-regelgeving met betrekking tot wegvervoer en op een harmonisatie

van de regelgeving. Dankzij dit verdrag kunnen de Belgische,

Nederlandse en Luxemburgse inspecteurs op een efficiënte manier

gezamenlijke controles uitvoeren op vrachtwagens en bussen in de

Benelux. Deze samenwerking leidt tot een meer uniform toezicht

op het wegvervoer, zorgt voor kostenbesparingen, alsook voor

eerlijke concurrentie tussen transporteurs en correcte arbeidsomstandigheden

voor chauffeurs en een betere verkeersveiligheid.

Hiermee vervullen de 3 landen een voortrekkersrol binnen de

Europese Unie. Het was de negende keer dat de 3 landen samen

een grote controle uitvoeren binnen dit kader.

L

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) inspecteerde

222 voertuigen en constateerde ruim 70 overtredingen. De meeste

overtredingen betroffen de rij- en rusttijden: 33 chauffeurs waren

in overtreding. De inspecteurs stelden 11 maal vast dat met

de tachograaf was gemanipuleerd en 8 vrachtwagens waren

overbeladen. De intensieve driedaagse controle in Zeeland

(Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen) is uitgevoerd vanwege het

grote belang van het Sloegebied Vlissingen en de vervoersstroom

van en naar Walcheren via de Westerscheldetunnel en van en naar

Antwerpen, Zeebrugge, Terneuzen, Sluiskil en Vlissingen. Opvallend

bij deze controle was het grote aantal overtredingen van

de rij- en rusttijden. Landelijk ligt dat tussen de 10 en 12%, bij

de recente controle in Zeeland was dit percentage bijna 15.

Het percentage overtredingen voor overbelading was daarentegen

in lijn met het landelijk gemiddelde. De resultaten van de driedaagse

actie zijn voor de ILT aanleiding om deze controle binnen

afzienbare tijd te herhalen.

L

Duitsland verhoogt boetes voor slapen in cabine

De Duitse autoriteiten hebben de boetes voor

slapen in de cabine verhoogd. Slapen in de

cabine tijdens de verplichte wekelijkse rust

is sinds mei in Duitsland verboden.

Doet men dit wel, dan volgt een forse boete: € 500 voor de chauffeur

en € 1500 voor de werkgever. Daarnaast kan de chauffeur een

rijverbod krijgen. Deze bedragen lopen in de pas met wat Frankrijk

en België opleggen voor hetzelfde vergrijp. Er zijn meer Europese

landen die het slapen in de cabine gaan verbieden. L

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


2

De

CG-Connect

Software koppelingen

op maandag gespecificeerd op vrijdag live!

samenwerking tussen Creative Gears en Melis begon met

simpele tekstberichtjes die de planning via de email naar de

boordcomputer van de chauffeur stuurde, maar groeide uit tot een

samenwerking waarbij Melis de software op zeer diverse wijze

heeft weten in te zetten tot voordeel van alle partijen:

Klanten profiteren ervan. Zij kunnen hun orders bij Melis digitaal

aanleveren, waarna CG-Connect de verschillende formaten en

klant-specifieke inhoud doorzet naar de juiste plekken in het eigen

planpakket.

Maar nog beter: door zodra het ene foutpercentage nihil geworden

is, een nieuw speerpunt te definiëren, terwijl de oude punten waar

gewenst gewoon bewaakt blijven.

Advertorial

Toen de grondleggers van CG-Connect jarenlang tegen dezelfde frustratie aangelopen

waren, dat koppelingen tussen diverse softwaresystemen zowel intern als

met externe partijen moeizaam, traag en star tot stand kwamen, vonden ze de tijd

rijp om deze frustratie voor eens en voor altijd aan te pakken: wat op maandag goed

gespecificeerd en doordacht wordt aangeleverd, moet op vrijdag kunnen draaien.

Met dit als doelstelling werd in 2009 gestart met het ontwikkelen

van CG-Connect, een volledig in eigen beheer ontwikkeld ESB

(Enterprise Service Bus) die tot op heden in alle gevraagde

functionaliteiten heeft kunnen voorzien. De doelstelling wordt

in ca. de helft van de gevallen gehaald: van specificatie naar een

werkende koppeling in een week!

De praktijk leerde, dat er ook situaties zijn waarbij deze snelheid

helemaal niet gewenst is. Door de complexiteit van betrokken

processen blijkt er vaak een behoefte aan fasegewijze opschaling,

waarbij een organisatie op de gewenste snelheid kan

meegroeien met de veranderingen. Koppelingen moeten dan

mee kunnen groeien en gemakkelijk aanpasbaar en uitbreidbaar

zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is het overstappen van boordcomputermerk

waarbij een wagenpark gedurende een langere

periode – soms zelfs tot een jaar – langzaamaan voorzien wordt van

nieuwe boordcomputers. Dit kan dan gecombineerd worden met

het reguliere onderhoud, of zodra de ‘oude’ boordcomputer kapot

of afgeschreven is. Zo blijven de kosten beheersbaar en de impact

beperkt, doordat niet in 1 keer alles vervangen hoeft te worden.

Vanaf 2011 is het product langzaamaan op de markt gebracht

waarbij de initiële doelstelling werd aangevuld met een nieuwe,

maar zeker zo essentiële doelstelling: het benaderen van 100% uptime.

Vaak begint een implementatie van CG-Connect bij klanten

met een zeer specifieke wens waar tot op dat moment nog

niemand een passende oplossing voor had geboden.

Dat groeit door het groeien van het vertrouwen in het product en

de organisatie.

Zo ook bij Melis Logistics in Duiven

Betrouwbaar en flexibel. Het zijn twee kernwaarden van Melis Logistics.

Met een geschiedenis van bijna honderd jaar is dit niet ‘zomaar

een transportbedrijf’, maar een volwaardige logistieke dienstverlener

– zowel in Nederland als in het buitenland. Groot genoeg om

een hoge leverbetrouwbaarheid en een efficiënte dienstverlening

te garanderen en klein genoeg om flexibel te werk te gaan, met oog

voor de specifieke wensen van onze klanten. Het team beschikt over

een enorme passie, jarenlange ervaring en een grote dosis expertise

waardoor er uitsluitend hoogstaande kwaliteit geleverd wordt.

Melis Logistics is voorzien van een uitgebreide hoeveelheid moderne

transportmiddelen en -materialen waardoor, mede dankzij

onze centrale uitvalsbasis aan de A12 én de Duitse grens, vrijwel

iedere bestemming binnen een mum van tijd bereikt wordt.

Het is al jaar en dag een hecht familiebedrijf en dat voel je aan

alles. Klanten en medewerkers worden beschouwd als vrienden en

het nakomen van afspraken en het zetten van ‘net dat ene stapje

extra’ staan hoog in het vaandel. Melis Logistics is een echte

logistieke partner die zijn vrienden van A tot Z ontzorgt. Die er voor

hen staat en direct instapt wanneer er haast is.

De mensen op kantoor profiteren ervan. Geen handmatige invoer,

geen tikfouten, enkel controleren of alles netjes binnen is, en

vervolgens aan de slag met waar zij goed in zijn: plannen en zorgdragen

voor het transport.

De medewerkers op de weg profiteren ervan. CG-Connect voorziet

een personeelsportal van informatie variërend van verlofdagen

tot uniformmaat en meer. Ook loonstroken en andere bijlages

worden op veilige wijze gedistribueerd, zodat de medewerkers allerhande

HR-gerelateerde informatie – die in de diverse systemen

over hen wordt bijgehouden – zelf via de portal kunnen nakijken,

of bijv. verlof kunnen aanvragen en de status ervan kunnen volgen.

Zodra dezelfde informatie in meerdere systemen terecht moet komen,

vraagt Melis zich af op welke wijze de verschillende processen

zo efficiënt mogelijk door automatisering kunnen worden ondersteund.

Op deze manier wordt ruimte gecreëerd in de dagelijkse

werkzaamheden en kunnen ze groeien, zonder extra mensen aan

te nemen.

Een totaal andere implementatie is gerealiseerd bij Suez Transport:

verbetering van de data-kwaliteit door automatische bewaking en

terugkoppeling.

Waar voor het ene bedrijf de overdracht van data de drijfveer is voor

de inzet van CG-Connect, is bij Suez Transport de bewaking van de

data zeker zo cruciaal. Bij een vloot van meer dan 150 trekkende

eenheden concludeerde Suez dat door het ‘slecht’ of ‘niet tijdig’

gebruik van de boordcomputer een flink deel van de beoogde besparingen

teniet werd gedaan.

CG-Connect werd hier ingericht om te zorgen voor inhoudelijke

bewaking van de datastromen waarbij op diverse verbeterpunten,

die gedurende een periode de hoogste prioriteit krijgen, de nadruk

wordt gelegd. Tijdens de uitvoering worden de ‘fouten’ in de

data gesignaleerd, met waar mogelijk gelegenheid tot ingrijpen of

directe correctie.

Suez wilde – naast controles op kwaliteit van de invoer – ook controle

op locatie van invoer, bijvoorbeeld het ingeven van starttijd

voor lossen op de correcte locatie, of verantwoording van

wachtreden als men op locatie is, maar er niet gestart kan worden

met laden of lossen.

Door voortgang in verbeteringen eenvoudig te rapporteren, kunnen

de benodigde stappen worden gezet om naar een hoger

peil te komen. Dat kan in de vorm van een stukje extra opleiding.

Wijsheid uit het oosten:

de dynamische vloot van Steghuis Transport Twente

Steghuis Transport Twente timmert al meer dan 50 jaar aan de

weg. Met een wagenpark van o.a. huifopleggers, kastenopleggers,

koel opleggers en uitschuifbare opleggers verzorgen zij voor hun

opdrachtgevers zowel nationale transporten als internationale

transporten van Spanje tot Scandinavië.

Ook bij Steghuis is CG-Connect in eerste instantie ingezet voor uitwisseling

van tekstberichten via de mail naar de wagens. Inmiddels

is de oplossing gegroeid tot een dynamische koppeling tussen

de TMS-sen van vaste opdrachtgevers, zoals o.a. Jan Krediet, met

de vloot van Steghuis. Hierdoor kunnen opdrachtgevers beschikken

over alle vooraf afgesproken data, die verzameld wordt in de

boordcomputer. De wagens van Steghuis zijn, op het moment van

rijden, ook een echt onderdeel geworden van de digitale omgeving

van de opdrachtgever, waardoor deze de wagens net zo kan aansturen,

alsof het eigen wagens zijn.

Natuurlijk ontvangt Steghuis zelf nog steeds alle data voor verloning

en facturatie. Dit wordt tot op opdrachtniveau automatisch

geregeld. Geen geknoei dus met meerdere boordcomputersystemen

in 1 voertuig, of omzetten van accounts e.d. Het type boordcomputer

of TMS is niet van invloed op een dergelijke oplossing.

Tot slot:

Met inmiddels ruim 100 klanten, is het onmogelijk om alle situaties

te beschrijven, waarbij CG-Connect zou kunnen worden

ingezet, maar of het nu gaat om koppelen van een Excel plansheet

aan boordcomputers met terugkoppeling van de informatie richting

facturatie en verloning, het verwerken van een verscheidenheid

aan digitaal aangeleverde opdrachten in een planpakket, of

om 10 plansystemen gekoppeld aan 20 boordcomputersystemen:

het kan.

Zo is een frustratie uitgegroeid tot een pakket met ongekende

mogelijkheden.

Pfinztalstraat 22,

4143 JB Leerdam

www.cgsp.nl


DÉ EUROPA

TANKKAART

VOOR TRANSPORT

BEDRIJVEN

PechhulpSpaarplan

Wij hebben voor de VERN Magazine lezers twee speciale

abonnementen gemaakt voor een vast bedrag per jaar toch een

volwaardig pechhulpabonnement en bij geen pech geld terug!

PechhulpSpaarplan NL Versie

aa-team.nl/aanmelden/kenteken/?aav=29941

U rijdt wisselend op werkdagen of in de weekenden en

wil bij pech verder met huurauto.

(U spaart daarvoor € 35,- per jaar)

PechhulpSpaarplan EU Versie

aa-team.nl/aanmelden/kenteken/?aav=29942

U rijdt wisselend op werkdagen of in de weekenden en

wil bij pech in NL verder met huurauto.

(U spaart daarvoor € 35,- per jaar) De Europservice gaat

in 25 km. over de landgrens, vervangend vervoer is ter

grote van Opel Corsa voor 4 werkdagen. Het verblijf in

buitenland is niet langer dan 6 weken.


49, 95 €

99, 95

AutoAssistentie-team

Carrouselweg 9

3225 LN Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-312288

Telefoon: 0181-324433

NU TANKEN BIJ RUIM 20.000

TANKSTATIONS IN EUROPA!

BEL NU VOOR UW TFC CARD!

OF KIJK OP: WWW.THEFUELCOMPANY.EU

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: PURDEY COSCI AFD VERKOOP:

TEL. +31 (0)74 711 3497 MOB. +31 (0)6 21 147 789 SALES@THEFUELCOMPANY.EU

NU OOK BIJ THE FUEL COMPANY:

ESSO CARD EUROPA DEKKING + TOLOPLOSSINGEN

IN DE MEESTE EUROPESE LANDEN

hét één-tweetje

voor uw bedrijfswagen

Van separatiewand, dubbele cabine tot spoiler

Multi-Cab.eu is dé specialist in dubbele

cabines. Met een ombouw snelheid van

14 dagen voorziet Multi-Cab.eu bijna elk

merk en type bedrijfswagen van een RDW

gecertificeerde dubbele cabine.

Zo kunt u veilig en efficiënt de weg op!

multi-cab.eu

Bij VEAP profiteert u van meer dan 35

jaar ervaring in de vrachtwagenbranche.

Dakspoilers, zijfenders en bodystyling

zorgen naast een mooie look ook voor

brandstofbesparing en een ideale

windgeleiding. Wij zeggen niet voor niets:

‘VEAP boven alles’

veap.nl

ABK Kunststoffen is specialist in grijs

kentekentoepassingen. Bestelbusjes,

taxibusjes en 4x4 auto’s kunnen met de

kunststofproducten van ABK zo worden

omgebouwd dat de zakelijke rijder

diverse (belasting) voordelen geniet.

De B-stijl en C-stijl tussenwanden zijn uit

voorraad leverbaar.

abk-kunststoffen.nl

Advertentie_2017.indd 1 20-11-17 12:56


6 d

e

f

Eindelijk vrij

Met deze uitstapjes

hoeft u niet naar het buitenland voor winterse taferelen

Wereldkerstcircus

De 33ste editie van het Wereldkerstcircus

in Carré is een voorstelling vol

spanning, schoonheid en sensatie.

VERNmagazine – DECEMBER2017

Het Wereldkerstcircus presenteerde vele klassieke clowns, in deze

editie kunt u genieten van een moderne komiek, die het klassieke

clownsvak vertaalt naar deze tijd. Multitalent Housch-ma-Housch

was zeven jaar lang de ster van het Parijse Lido en is in Carré is

weer terug in de piste. Vanaf donderdag 21 december 2017 t/m

zondag 7 januari 2018.

Carre.nl

De Amsterdamse Winterparade

Beleef het ultieme wintergevoel tijdens

de Amsterdamse Winterparade.

Winter Efteling

De Efteling is ’s winters een magische plek met duizenden

twinkelende lichtjes, winterse lekkernijen, vreugdevuren en

besneeuwde dennenbomen. Tijdens de Winter Efteling voelen

de koudste dagen van het jaar het warmst aan.

Geopend t/m 31 januari 2018.

Van 21 december 2017 tot en met 1 januari 2018 is de

RAI omgetoverd tot winterparadijs. U kunt er schaatsen onder een

deken van lichtjes, struinen over de kerstmarkt op het Winterplein,

Amsterdam bekijken vanuit het 50 meter hoge reuzenrad en elke

avond opent The Beer Village haar deuren voor een groot winterfeest

met de beste dj’s en muzikanten. winterparade.amsterdam

LichtKunstGouda

Kunststichting

Firma Van Drie bestaat

Efteling.com

f

tien jaar en viert dat met

LichtKunstGouda X-treem.

Tot en met 29 december zijn op tien verschillende

plaatsen in de stad lichtkunstwerken

te bewonderen. De kunstwerken zijn

gebaseerd op het extreem gewelddadige wereldnieuws van dit jaar.


Firmavandrie.nl

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl

Winterdroom

Winterdromen komen uit in Safaripark

Beekse Bergen.

U kunt met de rangers mee op ontdekkingstocht in het donker.

Daarna is het tijd om bij te komen in een van de 5 verschillende

droomwerelden die worden verlicht door duizenden lichtjes, waar

warme hapjes en drankjes voor u klaar staan, verhalen verteld

worden en muzikanten van zich laten horen. Kinderen kunnen

zich laten versieren met blacklight-schmink, leuk voor op het

blacklight-pad! Van 15 december 2017 t/m 14 januari 2018.


Beeksebergen.nl

Ma gisch Maastricht

Het bekendste plein van Maastricht,

het Vrijthof, straalt als nooit tevoren

tijdens Magisch Maastricht.

Tot en met 1 januari 2018 zijn het plein en de straten

daaromheen versierd met duizenden lichtjes, en kleurrijke

guirlandes. Bezoek het huis van de kerstman, klim in het

reuzenrad, wandel door Dickens’ Village of struin over de

kerstmarkt; tijdens Magisch Maastricht is er van alles te

beleven voor jong en oud.


Magischmaastrichtophetvrijthof.nl


0

Inspectie Leefomgeving en Transport

Doelgroepen

die frequent de fout ingaan, worden vaker

gecontroleerd

waar opnieuw wordt gewogen. Afhankelijk van een overschrijding

maken we proces-verbaal op en bij ernstige overtredingen moet ter

plaatse worden afgeladen.”

Gevaarlijke stoffen

Een ander belangrijk werkterrein van team Goederenvervoer weg is

het toezicht op vergunningen en het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor dit laatste beschikt ILT over inspecteurs die gespecialiseerd

zijn op dit vakgebied. Om hun werk goed te kunnen doen, hebben

de inspecteurs een aantal bevoegdheden. Zij mogen stoptekens

VERNmagazine – DECEMBER2017

dagen en kortere rusttijden hebben daarnaast op den duur ook een

negatieve invloed op de gezondheid van de chauffeur. Onze inspecteurs

worden doorlopend getraind en uitgerust met de nodige middelen

om te kunnen optreden tegen dit zeer onwenselijke gedrag.”

Internationale component

Vanwege het sterke internationale karakter van het wegtransport,

werkt de ILT binnen Europa samen met andere inspectiediensten

in het samenwerkingsverband ECR (Euro Controle Route).

Schouwaert: “Daar bespreken we wetgeving en de wijze waarop wij

Buitenlandse vervoerders manipuleren niet meer

dan Nederlandse transporteurs

De Inspectie Leefomgeving en

Transport (ILT) is de toezichthouder

van het ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat.

Ruim 1100 medewerkers werken

dagelijks aan veiligheid,

zekerheid en vertrouwen in

transport, infrastructuur,

milieu en wonen.

land. Zij voeren hun inspecties voornamelijk uit in hun

eigen regio. Vaak werken ze in kleine groepen met collega’s,

meestal zonder medewerking van andere diensten.

Zo’n honderd keer per jaar houden we echter ook inspecties

in samenwerking met politie en RDW.”

Verplichte inspecties

Een deel van de inspecties die de ILT uitvoert, komt voort

uit een Europese verplichting. Vanuit die wetgeving moet

de instantie jaarlijks een bepaald aantal controles uitvoeren:

6500 tot 9000 met de huidige bezetting. De insteek

van deze inspecties is de naleving van rij- en rusttijden.

Schouwaert: “Ieder jaar bepalen we op basis van risicoanalyses

wat we gaan doen. Hierdoor worden doelgroepen

die vaker de fout ingaan – lees: die vaker overtredingen

plegen – vaker gecontroleerd. Bedrijven of soorten van

transport waarvan wij weten dat zij zich normaliter aan de

regels houden, inspecteren we minder frequent. Afgelopen

jaar hebben we bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de

zogenaamde BE-trekkers. We hielden acties op koeriers en

bezorgdiensten. Geconditioneerd vervoer is een doelgroep

die vrijwel constant onze aandacht heeft.”

geven, vorderingen aan chauffeurs doen en als het nodig is voertuigen

voor nader onderzoek overbrengen, bijvoorbeeld naar een

werkplaats. Bij overtredingen kunnen zij een boeterapport of proces-verbaal

opmaken. Van gevaarlijke stoffen mogen zij monsters

nemen als daartoe aanleiding is.

Manipulatie tachograaf

Manipulatie van de tachograaf is voor het team Goederenvervoer

weg een ‘hot item’ geworden. Bij zo’n 15 tot 20 procent van de voertuigen

die de ILT inspecteert is sprake van manipulatie. Schouwaert:

“Er wordt vaak gezegd dat buitenlandse vervoerders meer manipuleren

dan Nederlandse vervoerders. Uit onze cijfers blijkt dat

echter niet. Manipulatie van de tachograaf kan een negatieve invloed

hebben op de verkeersveiligheid van iedere weggebruiker.

Daarom vinden we handhaving hierop belangrijk. Langere werk-

daar als inspecties mee omgaan. We organiseren uitwisselingsprogramma’s

en workshops. Ook wisselen we inspectie-informatie uit

en houden we elkaar op de hoogte van bijvoorbeeld nieuwe vormen

van manipulatie. ECR is nu nog onder gebracht bij de Benelux

in Brussel, maar zal in 2018 worden gevestigd in Rijswijk.

Schouwaert: “Nog meer dan in het verleden zullen wij ons richten

op maatschappelijke risico’s. We zullen ons werk uitvoeren op basis

van informatie. Werken vanuit informatie wordt de kern van onze

organisatie. Vandaaruit zullen we keuzes maken hoe we gedetecteerde

maatschappelijke risico’s zullen aanpakken, waarbij wij ons

werk zo effectief mogelijk uitvoeren. De resultaten van onze acties

publiceren we."

L

Voor meer informatie: www.ilent.nl, 088-4890000.

De ILT is ook te volgen via Twitter: @ILT_Wegvervoer.

Frank Schouwaert is hoofd Handhaving Wegvervoer. In dit

artikel gaat hij in op de werkzaamheden van hem en zijn

team.

Wegtransport is een van de vele terreinen waarop de ILT

toeziet en handhaaft. Twee teams zijn daarmee belast;

één voert bedrijfsonderzoeken uit, het andere, Goederenvervoer

weg, is verantwoordelijk voor de weginspecties.

Schouwaert: “Inspecteurs in dit team wonen door het hele

Overbelading

Naast deze inspecties handhaaft de ILT ook op overbelading.

Dit doet zij met behulp van de zogenaamde

WIM (Weigh-In-Motion)-systemen, bekend van de weegpuntborden

langs de weg. Schouwaert: “Met deze systemen

selecteren we de voertuigen. Onze inspecteurs staan in direct

contact met deze WIM-poorten en zien op de computer

in hun auto of sprake is van overbelading. De voertuigen

worden vervolgens meegenomen naar een vast weegpunt

Fotografie: ILT-Hans Drijer


2

Politie

VERNmagazine – DECEMBER2017

pakt manipulatie

Ad Blue-systemen aan

Het Team Transport en

Milieucontrole (TMC) van de

Landelijke Eenheid kan nu met

eenvoudige middelen

aantonen indien het Ad Blue

systeem, of het SCR-systeem, is

uitge schakeld of gemanipuleerd.

De Nederlandse politie is bij gestaan door Deense collega’s,

die al veel ervaring hebben met Ad Blue-fraude. Bij

controles in Denemarken bleek dat bij meer dan een op de

vijf gefraudeerd werd. Tijdens de Deense controles bleek

dat sommige bedrijven of chauffeurs al op voorhand manipuleren

door in het systeem een aan-en-uitschakelaar

te monteren. De meesten manipuleren echter pas als zich

storingen voordoen. Dit doen ze dan om geld van dure

reparaties te besparen. Op grond van Europese regelgeving

is het verboden dat fabrikanten, reparateurs en gebruikers

van de voertuigen systemen manipuleren die met een

middel als Ad Blue werken. Chauffeurs mogen ook niet met

gemanipuleerde voertuigen rijden. In Nederland hebben

controles tot nu geresulteerd in een vijftal zaken waarvoor

proces-verbaal is opgemaakt. Naast het proces-verbaal

moet uiteraard ook de manipulatieapparatuur uitgebouwd

worden en het SCR-systeem worden hersteld.

DE

NATIONALE

Terugdringen van giftige gassen

Al tientallen jaren probeert men de uitstoot van giftige

gassen via het uitlaatsysteem te reduceren. Afhankelijk

van het soort motorbrandstof zijn hiervoor rendementverbeterende

ontwikkelingen op de motor toegepast,

een soort naverbrander in de uitlaat gemonteerd of filters

aangebracht. Bekende voorbeelden hiervan zijn een katalysator

en een roetfilter. Voor dieselmotoren wordt vanuit

de overheid een zogenaamde EURO-norm opgelegd.


Vervolg op pagina 34


4

Vervolg van pagina 33

Vanaf 2014 geldt de meest recente: de Euro VI-norm. Milieuvriendelijker

rijden wordt gestimuleerd door belastingvoordeel (subsidie).

Daarnaast stellen gemeenten steeds vaker dat voertuigen tot een

bepaalde EURO-norm niet meer in binnensteden of andere gebieden

mogen komen. Zo geldt voor de Maasvlakte een geslotenverklaring

indien niet wordt voldaan aan de Euro VI-norm. Ontheffing

is mogelijk. In het kentekenregister is de norm van een vrachtwagen

zichtbaar. Via cameraregistratie of fysieke handhaving wordt gecontroleerd

of chauffeurs zich houden aan dit verbod, dat via bord

C7 kenbaar wordt gemaakt.

Wat is Ad Blue nu precies en wat doet het?

Ad Blue is een handelsnaam voor een 32,5% ureumoplossing in

water en staat niet gerubriceerd als een gevaarlijke stof. Toch moet

contact met de huid wel worden vermeden, omdat irritaties kunnen

ontstaan. Bij -11 graden gaat Ad Blue over in vaste toestand,

het bevriest. Ad Blue kan gewoon aan de pomp getankt worden of

uit jerrycans geschonken worden in een apart tankje in de buurt

van de gewone brandstoftank, herkenbaar aan een blauwe dop.

Het verbruik van Ad Blue ligt rond de 5% van het dieselverbruik van

een vrachtauto. De brandstof kost in Nederland per liter ongeveer

1,20 euro.

VERNmagazine – DECEMBER2017

Uitschakelen betekent milieudelict

De Ad Blue-installatie uitschakelen door de pomp uit te zetten, bijvoorbeeld

door de stekker of zekering te verwijderen, is een milieudelict.

Men voldoet dan namelijk meteen niet meer aan de Euro

V- of VI-norm. Er zijn apparaten op de markt die op het CAN-bussysteem

kunnen worden aangesloten om storingen en foutmeldingen

te voorkomen. Dit manipuleren is nodig om te voorkomen dat

het motormanagement de motor in een noodloop zet en garagebezoek

afdwingt.

Wat is nu precies de reden om Ad Blue uit te schakelen?

De belangrijkste reden om het Ad Blue-systeem uit te schakelen

is waarschijnlijk kostenbesparing. Het niet gebruiken van Ad Blue

levert voor internationaal ingezette vrachtauto’s een besparing op

van ongeveer 1500 euro per jaar. Daarnaast bespaart men op hoge

onkosten als gevolg van bijvoorbeeld een defecte instrument of

het regelapparaat NOx-sensor. Deze storingen schijnen bij voertuigen

uit Oost-Europese landen vaker voor te komen. De brandstof is

daar kennelijk van een mindere kwaliteit, waardoor het reinigingssyteem

harder moeten werken om de emissiewaarden te halen en

het daarom storingsgevoeliger is. Reparatiekosten van sensoren

en/of het regelapparaat lopen snel in de duizenden euro’s.

Verbetering van rendement en verlaging van schadelijke uitstoot

door aanpassingen aan de dieselmotor waren op een gegeven

moment niet meer mogelijk. Omdat Euro V en VI voornamelijk het

bereiken van een verlaging van stikstof (NOx) als oogmerk hadden,

kozen fabrikanten voor het zogenaamde SCR-systeem (Selective

Catalytic Reduction). Hierbij wordt vlak voor de katalysator Ad

Blue-ingespoten/verneveld in de uitlaat. Dat vormt vervolgens een

ammoniakachtig gas. Dit wordt vermengd met het uitlaatgas en

door de reductiekatalysator geleid. Als gevolg van een chemische

reactie wordt het NOx omgezet in het onschadelijke water(H2O) en

stikstof(N2).

Samenwerking

Het TMC zorgt dat hun werkwijze binnen de politie bekend wordt,

zodat ook andere handhavers op dezelfde wijze de manipulatie

kunnen tegengaan. Daarnaast is er nu onder de vlag van Tispol,

een Europese samenwerkingsverband van verkeerspolitiediensten,

een groep Ad Blue-manipulatie opgericht die gecoördineerd wordt

vanuit Nederland. Er doen nu zeven landen aan mee. L

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl

Tekening van de basisonderdelen van het SCR-systeem. Dashboard met Ad Blue-niveaumeter Device ‘ergens’ tussen de bedrading geïnstalleerd


6

VRACHTWAGENCLAIM

aanmelden nog altijd mogelijk

In de vorige editie van

VERN Magazine heeft u kunnen

lezen dat VERN naar de rechter

gaat om de te veel betaalde

gelden terug te eisen.

Inmiddels is de dagvaarding in

vijf talen vertaald en uitgereikt

aan de door de Europese Unie

beboete vrachtwagenfabrikanten.

In de eerste helft van 2018 zal de procedure daadwerkelijk

van start gaan. Tot die tijd kunnen vrachtwageneigenaren

zich nog aansluiten bij de Vrachtwagenclaim. Heeft u tussen

1997 en 2011 een vrachtwagen aangeschaft en vermoedt

u dat u te veel heeft betaald? Meld u dan aan! Hoe

meer aanmeldingen, hoe sterker de zaak tegen de vrachtwagenproducenten.

Meld u nu aan via

vern.nu/

vrachtwagenclaim

• U heeft recht op een schadevergoeding van ongeveer

10% per vrachtwagen, wat neer kan komen op € 10.000,-

per vrachtwagen;

• U wordt bijgestaan door het gerenommeerde advocatenkantoor

De Haan Advocaten & Notarissen;

• Aanmelden is eenvoudig via www.vrachtwagenclaim.nl;

• De Vrachtwagenclaim is voor iedereen toegankelijk;

• VERN-leden betalen geen vaste bijdrage per vrachtwagen;

• Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? De Haan Advocaten

& Notarissen zoekt voor u uit of de schade onder

de dekking van uw verzekering valt.

Heeft u zich al aangemeld?

Bij de bevestiging van uw aanmelding wordt u gevraagd om

gegevens aan te leveren over de aanschaf van de vrachtwagen.

Het is van belang dat u de gegevens aanlevert, omdat

de rechter moet kunnen vaststellen dat de vrachtwagen

van u is (geweest). De aanschafwaarde is van belang voor

het vaststellen van de schade. Uw gegevens kunt u mailen

naar vrachtwagenclaim@dehaanlaw.nl.

In de periode tussen 1997 en 2011 maakte een

twaalftal vrachtwagenproducenten onderlinge

prijsafspraken, waardoor de prijzen van vrachtwagens

in die periode kunstmatig hooggehouden

werden. In april maakte de Europese Commissie

het vonnis tegen dit ‘vrachtwagenkartel’

openbaar: de vrachtwagenproducenten zijn fors

beboet.

45

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com

45

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com

Rest van de wereld: Tel +44(0) 1322 420408 exportsales@brigade-electronics.com

Wij

Wij

wensen

wensen u

een

een fijne

fijne

feestdagen

feestdagen

en

en

veilig

veilig 2018

2018

toe!

toe!

Brigade Electronics is wereldwijd leverancier van voertuig veiligheidssystemen.

Electronics Ter eliminatie is wereldwijd van de leverancier dode hoek, van ondersteuning voertuig veiligheids-

bij het

Brigade

manoeuvreren, systemen. Ter voorkomen eliminatie van de kostbare dode hoek, schades, ondersteuning waarschuwing bij het van

manoeuvreren, personeel/kwetsbare voorkomen weggebruikers van kostbare rondom schades, het waarschuwing voertuig of als van

personeel/kwetsbare aanvulling op weggebruikers bestaande camerasystemen.

rondom het voertuig of als

aanvulling op bestaande camerasystemen.

Camera-/monitorsystemen

Backeye® Camera-/monitorsystemen

360 camerasysteem

Backeye® Achteruitrij-alarmen

360 camerasysteem

Ultrasone Achteruitrij-alarmen

obstakeldetectie

Ultrasone Radar obstakeldetectie

Mobiele Radar digitale obstakeldetectie

opname-apparatuur

Mobiele digitale opname-apparatuur

43

43

In samenwerking met:

COLLECTIEF DE JUISTE WEG

Brigade Electronics BV, Hinmanweg 9A, 7575 BE Oldenzaal, Nederland

Tel. Brigade +31 541 Electronics 53 18 01, info@brigade-electronics.nl, BV, Hinmanweg 9A, 7575 BE www.brigade-electronics.nl

Oldenzaal, Nederland

Tel. +31 541 53 18 01, info@brigade-electronics.nl, www.brigade-electronics.nl


8

VERNmagazine – DECEMBER2017

RIJDER

in beeld

Deze keer geen rijder in beeld,

maar een berger in beeld.

Te weten Broekhuizen truckberging

en transport. Het bedrijf

is al veertig jaar gespecialiseerd

in het bergen en transporteren

van vrachtwagens en al het

andere rollende materiaal.

In het noorden van het land, op de grens van Friesland,

Groningen en Drenthe, ligt het plaatsje Donkerbroek. Hier is

Broekhuizen truckberging en transport gevestigd. Door de

unieke ligging kan het bedrijf een snelle aanrijtijd in de drie

noordelijke provincies waarborgen. Naast het bergen en

transporteren van trucks, personenauto’s en andere voertuigen

- zelfs kleine sportvliegtuigen - zijn pechhulp en (internationale)

repatriëring belangrijke bedrijfsactiviteiten.

’Broekhuizen heeft

voor elke opleidingsvraag

een passend

aanbod’

Opleidingsinstituut

Goed opgeleide medewerkers zijn onontbeerlijk om een

antwoord te hebben op de voortdurende veranderingen in

de sector. Broekhuizen beschikt sinds 2005 over een eigen

opleidingscentrum, Opcedo (Opleiding Centrum Donkerbroek).

Men kan hier terecht voor verschillende specialistische

scholingen, waaronder TCVT-vakbekwaamheid en

diverse bergingsopleidingen. Ook biedt Opcedo diverse

Code 95-trainingen. Daarmee heeft Broekhuizen voor elke

opleidingsvraag een passend aanbod. Opcedo is als opleidingscentrum

erkend door meerdere subsidieverstrekkers,

waaronder SOOB. Het bedrijf is door de jarenlange ervaring

zowel theoretisch als praktisch vertrouwd met de strenge

wet- en regelgeving die van toepassing is voor horizontaal,

verticaal en intern transport en het vervoer van grote objecten

in Nederland en het buitenland.

L


0

VERNmagazine

Bestelauto’s

vervoerden 64 miljoen ton

Nederlandse bestelauto’s

vervoerden vorig jaar ruim

64 miljoen ton goederen. Dit was

ongeveer 10% van het

totaal vervoerde gewicht over

de weg door Nederlandse

voertuigen.

Vooral bouw- en servicebedrijven maken gebruik van bestelauto’s,

zo blijkt uit cijfers van het CBS in opdracht van

het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

In 2016 waren er ongeveer 800.000 bestelauto’s en -busjes

die zakelijk werden gebruikt. Servicebedrijven vervoerden

34 miljoen ton goederen met bestelauto’s (exclusief gereedschap),

bouwbedrijven 22 miljoen ton en goederen,

post- en pakketbedrijven 8 miljoen ton.

Nederlandse bestelauto’s reden vorig jaar 15,8 miljard

kilometers om al deze goederen op de plaats van bestemming

te krijgen. Dat is gemiddeld 43 miljoen kilometer per

dag. Bestelauto’s reden hiermee bijna zeven keer zo weinig

kilometers als personenauto’s, maar bijna driemaal zoveel

als vrachtauto’s. De meeste kilometers werden gereden

door bestelauto’s van bouw- en servicebedrijven.

Zij waren goed voor driekwart van alle afgelegde kilometers.

Bestelauto’s in het goederen- en postvervoer legden

de overige 25% van alle gereden kilometers af. Hun aandeel

in het vervoerde gewicht bedroeg slechts 13%. In het goederen-

en postvervoer worden veelal lichte artikelen, zoals

levensmiddelen, bloemen, postpakketjes en post vervoerd.

Vooral buiten de spits

Van alle uren die bestelauto’s onderweg waren, reden ze

gemiddeld bijna 60% van de tijd buiten de ochtend- en

avondspits. Vooral bestelauto’s ingezet voor goederenen

postvervoer reden relatief veel buiten de spits (tussen

9 en 16 uur). Driekwart van alle gereden uren betroffen

uren buiten de spits. In de bouw was dit 40%. Hier wordt

vaak ’s ochtends naar de bouwplaats gereden en ’s avonds

weer terug naar huis. Tussen 18 uur ’s avonds en 7 uur

’s ochtends werd bijna 10% van alle uren gereden. Internetwinkels

bieden klanten steeds meer mogelijkheden om

laat in de avond bestelde goederen de volgende dag nog

te laten bezorgen. Dit zorgt voor meer bedrijvigheid van

bestelauto’s in het goederen- en pakketvervoer gedurende

de nachtelijke uren.

Veel eigen vervoer

Ruim 95% van alle bedrijven met één of meer bestelauto’s

zijn bedrijven die voor eigen rekening rijden (eigen

vervoer). De meesten zijn klein in omvang: ruim driekwart

heeft slechts één bestelauto in bezit, terwijl 1% er meer

dan tien heeft. De eigen vervoerders vervoerden 97% van

het gewicht aan goederen in bestelauto’s. Ter vergelijking:

bij vrachtauto’s is het aandeel van het eigen vervoer 22%.

Bouw en service-auto’s worden vrijwel alleen ingezet voor

eigen vervoer. Het aandeel beroepsvervoer is met bijna

60% van het vervoerd gewicht het hoogst bij de post- en

pakketdiensten.

DECEMBER2017

Afgelegde kilometers

Nederlandse bestelauto’s legden in 2016 bijna 17,3 miljard kilometer

af. Dit is een stijging van 4,5% ten opzichte van het jaar ervoor.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de bestelauto’s meer zijn gaan

rijden. Dit heeft vooral te maken met een toename van het aantal

bestelauto’s. Ten opzichte van een jaar eerder is dit aantal met

3,6% gestegen. Ook worden met bestelauto’s gemiddeld iets meer

kilometers afgelegd. In 2016 werd met bestelauto’s gemiddeld

18,3 duizend kilometer gereden, bijna 1% meer dan een jaar eerder.

De toename van het aantal bestelautokilometers hangt samen

met de aantrekkende economie. De laatste jaren is onder andere in

de bouwnijverheid en de groot- en detailhandel, de sectoren waar

de meeste bestelauto’s geregistreerd staan, een omzetstijging te

zien. Het aantal afgelegde kilometers door bestelauto’s ligt echter

nog niet op het niveau van voor de crisis. In 2008 werd in totaal

17,9 miljard kilometer met bestelauto’s gereden.

Zware bestelauto populairder

Wat betreft het maximaal beladen gewicht behoren de meeste

bestelauto’s (55%) tot de categorie 2001 tot en met 3000 kilogram.

Met deze bestelauto’s zijn in 2016 ook de meeste kilometers

afgelegd, namelijk 9,7 miljard. In vergelijking met 2015 is

dit een groei van 5,7%. Daarmee is deze groep verantwoordelijk

voor maar liefst 70% van de totale groei in afgelegde bestelautokilometers.

De zwaarste bestelauto’s, met een maximaal

beladen gewicht hoger dan 3000 kilogram, hebben vorig jaar

4,6 miljard kilometer gereden, bijna 6,9% meer dan in 2015.

Niet alleen zijn er zware bestelauto’s bijgekomen, ook zijn ze

gemiddeld meer gaan rijden. De populariteit van deze bestel auto’s

neemt al jaren toe. In de afgelopen tien jaar is hun aantal met

35,7% toegenomen. De gemiddelde afstand die ze jaarlijks afleggen

nam tegelijkertijd met 5,2% toe. Het totaal aantal afgelegde

kilometers van deze zware bestelauto’s is daarmee in de afgelopen

tien jaar gestegen met 43%. De lichtere bestelauto’s, met een

maximaal beladen gewicht van 2000 kilogram of minder worden

minder gebruikt: het aantal én het gemiddelde jaarkilometrage

dalen sterk. Ook dit is een trend die al geruime tijd zichtbaar is.

Hun aandeel in het totaal aantal afgelegde kilometers neemt

door de jaren heen dan ook steeds verder af, van ruim 27% in

2006 naar ruim 17% in 2016. L


2

De Oplossing

VERNmagazine – DECEMBER2017

voor gepensioneerde chauffeurs

Dé opleider van Zuid-Nederland

Doordat een grote groep

pensioen gerechtigde chauffeurs

stopt met rijden, is een sterk

tekort aan vrachtwagenchauffeurs

ontstaan. De overheid doet

niets voor oudere chauffeurs die

nog actief zijn. VERN heeft een

oplossing gevonden voor dit

probleem: De Oplossing.

Dit biedt kansen voor zowel

werknemer als werkgever.

Er komen te weinig jonge chauffeurs bij om de uitstroom

van pensioengerechtigde chauffeurs op te vangen.

Door de groei van de economie zijn er meer chauffeurs

nodig; 1 procent economische groei staat gelijk aan

2000 extra ritten per dag. Volgens het CBS is de economische

groei nu 3,6%. Op dit moment is er al 7,6% minder

transport capaciteit dan een jaar geleden, dat is heel veel.

Op 100.000 vrachtwagens zijn dat er 7.600 minder.

Zie de PERSONEELSadvertentie

op pagina 49

Het gevolg hiervan is dat de prijzen over 15 deel sectoren

gemiddeld met 10,6% zijn gestegen.

Aanvulling op AOW

Voor gepensioneerde vrachtwagenchauffeurs is hun

pensioen geen vetpot. Het pensioen is volgens de cao

opgebouwd bij het Pensioenfonds Vervoer. Na 40 jaar

premieafdracht heeft men een pensioen opgebouwd

van € 430 per maand. Dat is zeer karig. De gepensioneerde

krijgt samen met zijn partner in de AOW € 1445 per maand.

Pensioen en AOW geven een gezamenlijk inkomen van

€ 1875 per maand.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat gepensioneerde

chauffeurs hun inkomen uit AOW en pensioen graag

willen aanvullen en dat zij veelal bereid zijn om een aantal

uren arbeid te blijven verrichten. We spreken hier over

‘actieve ouderen’ die nog graag actief blijven in de transportsector,

maar niet meer dan 2 á 3 dagen in de week.

Het vak van beroepschauffeur is dermate intensief dat

50 tot 70 uur werken in de week, niet meer vol te houden

is. De opzet die De Oplossing hanteert is: 2 dagen

werken in de eerste week, daarna 5 dagen vrij, in de

tweede week 3 dagen werken en 4 dagen vrij. Chauffeurs

die gaan werken bij De Oplossing verdienen € 1000

tot € 1200 per maand. Met pensioen en AOW komen zij

dan vaak boven de € 3000 (netto) uit. Dit gezamenlijk inkomen

is hoger dan het inkomen van een jongere chauffeur

die volledig in dienst is. Het salaris wordt betaald

volgens de huidige cao. Tevens blijft voldoende tijd over

om van andere dingen te genieten.

Geen verplichting voor opdrachtgever

De senior chauffeurs komen in dienst bij De Oplossing BV. Zodoende

heeft de opdrachtgever geen enkele verplichting of risico

ten opzichte van de chauffeur. Transportbedrijven zijn huiverig

om chauffeurs aan te nemen, onder meer vanwege het risico dat

men de chauffeur bij ziekte of arbeidsongeschiktheid jaren moet

doorbetalen. Met de senior chauffeur van De Oplossing kent men

deze belemmeringen niet. De senior chauffeur heeft over het algemeen

40 tot 50 jaar ervaring. De Oplossing zorgt ervoor dat de

benodigde papieren – o.a. Code 95 en gevaarlijke stoffen - op

orde zijn; de kosten van de opleidingen worden betaald door

De Oplossing. Tevens worden de senior chauffeurs iedere twee

jaar medisch gekeurd. Uit schadestatistieken blijkt dat oudere

vrachtwagenchauffeurs heel weinig schade rijden.

www.brunen.nl

T 046 - 449 48 44 - www.keijbeck.nl

Ook voor eigen rijders

Ook voor eigen rijders biedt De Oplossing uitkomst. Wanneer de

eigen rijder stopt en zijn bedrijf verkoopt, moet hij veel belasting

betalen. Via De Oplossing kan hij gewoon ondernemer blijven.

Het inkomen uit zijn bedrijf aangevuld met de AOW maakt dat de

eigen rijder, die over het algemeen weinig pensioen heeft opgebouwd,

nog een leuk inkomen kan hebben.

Gezien het chauffeurstekort kunnen senior chauffeurs een prachtige

taak vervullen. Uit onderzoek blijkt dat 31.000 oudere chauffeurs

nog gedeeltelijk willen blijven werken. VERN wil uitbuiting van

de oudere chauffeur via De Oplossing voorkomen. De Oplossing

biedt daarnaast voordelige leasemogelijkheden en een betaalbaar

verzekeringspakket, inclusief reis- en annuleringsverzekering.

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN

via 0180-646464.

L

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


4

VERNmagazine

Al 40 senior-chauffeurs kiezen voor De Oplossing

Doordat een grote groep

pensioengerechtigde chauffeurs

stopt met rijden, is een sterk

tekort aan vrachtwagenchauffeurs

ontstaan.

bij de verzekeringsmaatschappijen leert dat deze chauffeurs een

zeer laag schadepercentage hebben. Ook hun brandstofverbruik is

laag, zo blijkt uit de reacties van transportbedrijven waar al gewerkt

wordt met ouderen.”

Salariëring

Christel van der Nagel gaf tijdens de bijeenkomst uitleg over de

salariëring en de wijze van betaling. Chauffeurs bij De Oplossing

worden betaald volgens de cao Beroepsgoederenvervoer. Chauffeurs

kunnen te allen tijde bij De Oplossing terecht met hun vragen

over bijvoorbeeld huurtoeslag, zorgtoeslag en belastingen.

Klaas Rozema, voormalig directeur van een groot transportbedrijf,

is contactpersoon voor chauffeurs uit Noord-Nederland. Zoals gezegd

verzorgt Melle Jolmers de cursus Code 95 en eventueel ADR

(gevaarlijke stoffen). Jolmers is al sinds 1972 een gerenommeerd

opleider, vrijwel elke chauffeur in Noord-Nederland is door hem

opgeleid. Het bedienen van de digitale tachograaf vormt een belangrijk

onderdeel van de cursus.

Wilt u meer weten over De Oplossing of wilt u zich aanmelden als

chauffeur of transportbedrijf? Neem dan contact op met VERN

via 0180-646464.

L

DECEMBER2017

De overheid doet niets voor oudere chauffeurs die nog actief

zijn. VERN heeft een oplossing gevonden voor dit probleem:

De Oplossing. Dit biedt kansen voor zowel werknemer

als werkgever.

Er is inmiddels massaal gereageerd op een advertentie in

de Leeuwarder Courant, waarin De Oplossing senior-chauffeurs

oproept zich aan te melden. De Oplossing richt zich

op actieve gepensioneerde chauffeurs die nog een paar dagen

in de week willen rijden.

Informatiedag

Onlangs was er bij Jolmers Opleidingen in Surhuisterveen

een informatiedag voor de chauffeurs die zich hadden aangemeld.

Er was dertig man naar Surhuisterveen gekomen.

Volgens directeur Klaas de Waardt van De Oplossing een

goede opkomst. Jolmers Opleidingen verzorgt de Code

95-cursus voor deze chauffeurs. Indien zij voor De Oplossing

gaan rijden, wordt de cursus voor hen betaald.

Aangesloten rijscholen

Jolmers Opleidingen is een van de rijscholen waarmee

De Oplossing samenwerkt. In andere regio’s zijn dit onder

meer Verkeerscollege Brünen (Oost-Nederland) en Keijbeck

Opleidingen (Zuid-Nederland).

Chauffeurstekort

De Waardt gaf een toelichting over de transportsector in

het algemeen en het groeiende tekort aan chauffeurs. “Uit

onderzoek onder 90.000 senioren is gebleken dat er ongeveer

30.000 ouderen zijn die nog willen rijden tot 2023,”,

lichtte hij toe. “Er zijn op dit moment 4000 chauffeurs te

weinig. Volgend jaar gaan er nog 8000 met pensioen. Senior-chauffeurs

die gaan rijden voor De Oplossing, werken

de ene week 2 dagen, de week erna 3 dagen, dan weer 2

dagen enzovoort. Het komt erop neer dat we 24.000 ouderen

nodig hebben die de transportsector draaiende willen

houden.” Senior-chauffeurs zijn van levensbelang voor de

Nederlandse economie, stelt De Waardt. “50% van de transportbedrijven

geeft aan dat zij chauffeurs zoeken. Oost-Europese

chauffeurs zijn niet meer te krijgen, in Oost-Europa

zijn op dit moment 450.000 vacatures. 8% van de Polen is

al terug gegaan.”

Voordelen

“Het werken met oudere chauffeurs heeft veel voordelen”,

aldus De Waardt. “Gemiddeld hebben zij 40 tot 50 jaar of

meer ervaring in het beroepsgoederenvervoer. Navraag

www.toptruck.nl

Onderhoud - 24h Service - APK - banden - Airco

Ook in 2018 staat TopTruck weer voor u klaar!

Voor een topfit wagenpark!


6

VERNmagazine

Wat je

van VER haalt

DECEMBER2017

Balvergrot

Vanwege de bijzondere akoestiek zijn er regelmatig concerten in

deze grot. Daarmee is de grot de grootste ondergrondse concertzaal

van Europa.

Winter(sport)in het Sauerland

Warstein-Belecke

Het Sauerland staat bekend om zijn vakwerkhuizen. Het dorpje

Warstein-Belecke wordt vanwege het grote aantal van deze huizen

ook wel de juweel van het Sauerland genoemd.

Uit heel Europa worden

WARSTEINER

goederen geïmporteerd.

VERN Magazine rijdt deze keer

naar het Sauerland voor een

FELSENMEER

Warsteiner Brouwerij

Het populaire biermerk Warsteiner heeft zijn brouwerij in het Sauerland.

De Warsteiner brouwerij is een van de grootste zelfstandige

brouwerijen van Duitsland. Per uur gaan er maar liefst 100.000 flessen

over de band.

welverdiende winter(sport)-

vakantie.

Sauerland, op nog geen vier uur rijden van Nederland.

Daarmee leent dit gebied zich uitstekend voor een weekendje

skiën, langlaufen of wandelen in de sneeuw. Dé wintersportplaats

hier is natuurlijk Winterberg, maar er zijn

genoeg andere idyllische dorpjes en bijzondere bezienswaardigheden,

zoals:

Felsenmeer

Dit sprookjesachtige rotsgebied is 700 meter lang en 100 tot

200 meter breed. Het ziet eruit als een grillig gevormde zee

van rotsen. Betoverend om te zien.

Glühwein

Glühwein is onlosmakelijk verbonden met Duitsland

en de winter. Lekker opwarmen aan een beker

warme, rode wijn. Mmm… Glühwein is het lekkerst

als u hem zelf maakt. Hoe? Heel simpel, u neemt

(voor vier personen):

BURCHT ALTENA

Burcht Altena

Dit bezienswaardige kasteel is een rechtbank geweest, een

riddervesting, een gevangenis, een ziekenhuis en fungeert

nu als jeugdherberg.

Onder redactie van: Myrke van der Does

1 sinaasappel, schoongeboend en in plakken

gesneden, 1 fles rode wijn, kaneelstokje, kruidnagel,

suiker.

Eventueel: citroen, appel en steranijs

(schoongeboend en in plakken gesneden)

Doe de wijn in een pannetje en voeg alle

ingrediënten toe.

Proost!

Warm het mengsel vervolgens

zo’n dertig minuten op. De wijn mag niet koken,

want dat gaat ten koste van de smaak.


8

VERNmagazine

herzlich

WINTERBERG

DECEMBER2017

Apfelstrudel

Ook Duitse apfelstrudel mag natuurlijk

niet ontbreken tijdens een winters

weekendje weg. Lekker bij de warme

chocolademelk na een middag skiën of

Industrieel erfgoed

Het Sauerland is lange tijd industriegebied

geweest, met name voor de

verwerking en productie van

ijzer(erts).

Hierdoor heeft het gebied ook naast de prachtige natuur

veel te bieden. Het industriële verleden is nog goed terug

te vinden in de vele historische gebouwen die er zijn. Ook

zijn verschillende voormalige mijnschachten geopend voor

publiek. De ertswinning heeft in het Sauerland zijn sporen

achtergelaten. In de mijn van Ramsbeck kunt u met een originele

mijntrolley anderhalve kilometer de mijn inrijden.

De plék voor kids

Het Sauerland is een ideale

bestemming om met de (klein)

kinderen naartoe te gaan.

Door de korte reistijd blijft het

‘zijn we er al?’ beperkt en er is

van alles te zien en te beleven

voor het jonge grut. Een ritje

van de rodelbaan vinden ze

ongetwijfeld geweldig. Of breng

een bezoek aan pretpark

Fort Fun Abenteuerland.

Gegarandeerd plezier voor het

hele gezin.

Veiligheid voorop

In Duitsland is het onder winterse

omstandigheden verplicht om te

rijden met winterbanden.

Daarnaast moet uw auto beschikken over goedwerkende

ruitensproeiervloeistof en ruitenwissers. Heeft u geen winterbanden

dan riskeert u een boete tot 40 euro. Tevens kunt

u bij een ongeval aansprakelijk gesteld worden. Bij het gebruik

van winterbanden moet u zich aan de voorgeschreven

snelheid van de band houden. Onder extreme weersomstandigheden

kunnen sneeuwkettingen verplicht worden gesteld.

Indien dit het geval is, wordt dit aangegeven met verkeersborden.

Ook auto’s met vierwielaandrijving moeten sneeuwkettingen

gebruiken. Met sneeuwkettingen geldt een maximumsnelheid van

50 kilometer per uur.

(Bronnen: saurlandgids.nl, happysauerland.nl, wintersporters.nl)

Skiën in het

Sauerland

Winterberg is het grootste en

bekendste wintersportgebied

van het Sauerland. Het kan er

daardoor met name in de

weekenden behoorlijk druk

zijn, met lange wachtrijen bij

de skiliften tot gevolg.

Het Sauerland is minder sneeuw zeker dan de Alpen,

maar geavanceerde sneeuwinstallaties vangen dit probleem

op; een groot deel van de pistes in het gebied

wordt kunstmatig besneeuwd.

De bergen in het Sauerland strekken zich uit over zeven

deelgebieden: Astenstrasse, Bremberg, Herrloh, Kappe,

Kahler Asten, Sürenberg en Poppenberg. De afdalingen

zijn niet al te lang, maar skiën kan hier prima, of u nu een

beginnende of gevorderde wintersporter bent.

Liever wat minder druk? Bezoek dan een van de andere

skigebieden die het Sauerland rijk is. Bijvoorbeeld Willingen,

Postwiese of Altastenberg. Omdat de sneeuwinstallaties

pas rond het vriespunt hun werk goed kunnen

doen, is het wel slim om de weersvoorspellingen in de

gaten te houden. Het beste is om last-minute te boeken;

tenslotte bent u er zo.

een flinke wandeling. En thuis maakt u

‘m gewoon zelf. Hoe? Simpel!

Wat u hiervoor nodig heeft is:

Bakpapier, Bladerdeeg, Boter, 500 gram appels,

30 gram suiker, 1 theelepel kaneel, Rasp van een citroen,

75 gram zure room, 30 gram rozijnen,

Eventueel hazelnoten, walnoten of amandelen

En dan aan de slag:

K Laat het bladerdeeg ontdooien en verwarm

de oven voor op 180 graden.

K Schil de appels en snijd deze in blokjes.

K Doe de blokjes in een kom samen met de suiker,

kaneel, citroenrasp, zure room, rozijnen en

eventueel de gehakte noten.

K Bekleed een bakblik met bakpapier en maak een

langwerpige bodem van bladerdeeg.

K Giet hierop de vulling en bestrijk het deeg eromheen

met boter.

K Vouw dan de korte kanten van het deeg over de

vulling en rol de apfelstrudel voorzichtig op.

K Bestrijk de rest van het deeg met boter en laat de

apfelstrudel gaar worden in de oven, ongeveer

20 minuten, totdat hij goudbruin is.

Apfelstrudel is het lekkerste als u hem warm eet met

poedersuiker en vanillesaus!

Gutte Appetit


VERNOPINIE

0

VERNmagazine

Slapen en bellen

achter het stuur

Het is slecht gesteld met de concen tratie van vrachtwagenchauffeurs.

Dat stelt de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid).

Volgens onderzoekster Nicole van Es zijn de chauffeurs op de Nederlandse

wegen 20% van de tijd afgeleid. Overigens kunnen ook bestuurders van personenauto’s

hun ogen niet altijd op de weg houden. 10% blijkt tijdens het

rijden te bellen, appen, eten of zelfs zich te scheren. VERN deed al eerder

onderzoek naar het rijgedrag van vrachtwagenchauffeurs. Hieruit

bleek dat 20% van de vrachtwagenbestuurders weleens in slaap

valt tijdens het rijden, variërend van enkele tot wel acht

seconden. Het verklaart waarom vrachtwagens en

personenauto’s met volle snelheid inrijden op een file

of voertuigen op de vluchtstrook aanrijden. Chauffeurs

zouden zich meer verantwoordelijk moeten voelen.

Na jaren van daling is er een stijging van het aantal

verkeersdoden en -gewonden. Daarbij zijn ook de

economische gevolgen groot: elk ernstig ongeval

veroorzaakt kilometers file.

L

Geld weggooien

Ministerie van Verkeer en Waterstaat,

ministerie van Infra structuur

en Milieu en nu ministerie van

Infrastructuur en Waterstaat;

alle visitekaartjes, briefpapier,

domeinnamen enzovoort moeten

vernieuwd worden.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt het ministerie

van Justitie en Veiligheid of andersom. Ook op andere

ministeries komen naamswijzigingen. Wat doen ze met

die honderden tonnen oud-papier? Het is begrijpelijk dat

men Milieu heeft vervangen door Waterstaat.

DECEMBER2017

De afgelopen maanden waren geweldig, want er werd geen

geld uitgegeven aan onzinnige projecten en het begrotingstekort

liep behoorlijk terug. Het schelden in de Tweede

Kamer is begonnen; elkaar vliegen afvangen is belangrijker

dan het landsbelang. Het lijkt wel of het in de wet staat:

u zit in de oppositie en moet verplicht het kabinet afbreken,

u zit in de regering en u bent verplicht al uw verkiezingsbeloften

te breken.

Wij gaan de komende tijd nog veel verrassingen meemaken.

L

VERNOPINIE

17

-Jarige

vrachtwagenchauffeurs

Ook in Duitsland is een groot tekort

aan vrachtwagenchauffeurs aan het

ontstaan. Economische groei en zeer

weinig instroom zijn hier debet aan.

De Duitse Raad voor de Verkeersveiligheid

(DVR) wil nu dat ook 17-jarigen een

vrachtwagen kunnen besturen. Volgens

de DVR zal het toestaan van deze jongeren

achter het stuur nieuwe kansen

scheppen voor de transportsector.

De minderjarige chauffeurs zouden met een begeleider de weg op

mogen, net zoals 17-jarigen dit ook mogen in een personenauto. In

de DVR zitten vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen

en autofabrikanten. Bij personenauto’s is het succes van het begeleid

rijden bewezen. Naar aanleiding hiervan adviseert de DVR om

dit ook bij vrachtwagens in te voeren.

Onverantwoord

VERN vindt het onverantwoord om een 17-jarige achter het stuur te

zetten van een vrachtwagen zonder dubbele bediening. Het is niet

alleen rechtuit rijden en zo nu en dan een bocht nemen. Smalle wegen,

achteruit rijden tegen dokken aan, verkeersinzicht; dit is lastig

als je pas zeventien bent. Het is niet voor niets dat in Nederland de

rijbewijzen in fasen worden opgebouwd. Eerst je rijbewijs voor de

personenauto, daarna voor de motorwagen, dan je trailerrijbewijs

enzovoort.

Het is te betwijfelen of dit een oplossing is voor het tekort aan

chauffeurs. Verbetering van het salaris en het imago van chauffeur

zouden beter zijn.

L

zoekt

actieve gepensioneerde

vrachtwagenchauffeurs

Doordat een aanzienlijke groep pensioengerechtigde

vrachtwagenchauffeurs is

gestopt met rijden, is een groot chauffeurstekort

ontstaan. De Oplossing biedt een

antwoord op dit probleem.

Bent u gepensioneerd en graag nog actief en

wilt u iets bijverdienen? Meld u dan aan!

Wij bieden:

L Salaris volgens de cao beroepsgoederenvervoer;

L Parttime dienstverband: de ene week

gaat u 2 dagen werken en bent u

5 dagen vrij, de andere week

werkt u 3 dagen en bent u 4 dagen vrij;

L Vergoeding Code 95;

L Vergoeding verlenging ADR;

L Speciaal seniorenverzekeringspakket;

L AA-team in geval van pech

onderweg (75.000 leden).

De Oplossing werkt samen met

diverse rijscholen en

VERN Barendrecht.

Voor meer informatie of aanmelding:

De Oplossing

E info@deoplossingbv.nl

VERN

T 0180-646464, E info@vern-nl.nl

Lees over

De Oplossing

op pag. 40-43


Advertorial

2

Zonder charters geen NABEK

NABEK Wegtransporten is al sinds 1937 actief als

regisseur van goederenstromen. Of het nu gaat om

volle vrachten, deelpartijen of volledige distributieritten;

NABEK zorgt er samen met haar charters voor

dat alles correct wordt afgeleverd, stipt en zonder problemen.

NABEK is gespecialiseerd in kooiaap transport

en richt zich voornamelijk op het vervoer van bouwmaterialen.

NABEK Wegtransporten is onderdeel van PAX Groep.

PAX Groep richt zich op de coördinatie en uitvoering

van logistieke projecten en bestaat uit de disciplines:

wegtransport, speciaal transport, project forwarding,

CASTLE, industriële dienstverlening en logistieke

engineering.

Het veilige kanaal

voor het verkopen

van uw Truck en

Bestelwagen

Zonder charters geen NABEK,

zo stelt Kees Twilt, Operational Manager

NABEK Alphen aan den Rijn.

Hiermee is direct duidelijk hoe belangrijk

de charters zijn voor het bedrijf

met vestigingen in Hoogezand,

Alphen aan den Rijn en Rotterdam.

“Wij zijn een nuchtere en gezonde organisatie, logisch dat wij

altijd zoeken naar charters die passen bij onze cultuur. Geen

‘goudzoekers’, maar mensen waarmee we een langdurige samenwerking

op kunnen bouwen. Korte lijnen, persoonlijk contact en

betrouwbare betalingen. Maar geld is niet altijd bepalend, wij beseffen

namelijk goed dat we elkáár nodig hebben”, aldus Twilt.

Het veilige kanaal voor het verkopen van uw Truck

Snel en zonder risico

Vaste fee alleen bij verkoop

Autorola ontzorgt van A tot Z

Autorola.nl het grootste Internationale

autoveiling platform in Europa

ruim 70.000 geregistreerde bieders uit 34 landen binnen Europa

Volgens Peter van der Laan, directeur NABEK Wegtransporten,

gaat het om een plezierig werkklimaat en rekening houden met de

wensen van de charters. “Sommige chauffeurs vinden het fijn

om veel variatie te hebben. Bijvoorbeeld door elke dag andere,

soms lastige, locaties te beleveren met een kooiaap. Anderen

vinden regelmatiger werk prettiger.” NABEK Wegtransporten geeft

daarbij het hele jaar door zekerheid van werk en de garantie dat

er in het weekend niet gereden hoeft te worden. Iedere charter

heeft andere behoeftes en krijgt daarom de ruimte en vrijheid om

zichzelf te ontwikkelen. Van der Laan: “Een charter kan bij ons echt

nog ondernemer zijn.”

NABEK Wegtransporten is doorlopend op zoek naar ervaren charters en

jonge talenten. Er zijn altijd verschillende mogelijkheden qua regio en

soorten transport. Kijk voor meer informatie op www.pax.nl/vacature

Nijverheidsweg 1b - NL-3433 NP Nieuwegein - T 030 - 29 000 92 - I www.autorola.nl - E je@autorola.nl


VERNOPINIE

De stroom arbeidsmigranten droogt op

vanwege de krapte op de arbeidsmarkt

in Oost-Europa. Ook in de transportsector.

Met als gevolg een groot tekort aan

chauffeurs.

4

VERNmagazine

Toestroom arbeidsmigranten stagneert,

chauffeurstekort loopt verder op

Het besluit van de Europese Commissie dat een buitenlandse

werknemer vanaf 2021 hetzelfde moet verdienen als een nationale

werknemer, zal minder arbeidsmigranten aantrekken, zo blijkt uit

onderzoek van Next Markets Advisory, dat in november is gepresenteerd

tijdens de lancering van de Netherlands Polish Chamber of

Commerce.

Met het gelijktrekken van de lonen is het voordeel voor de werkgever

weg. Daarnaast stijgen de lonen in het land van herkomst.

Dat moet wel, als men niet wil dat de arbeidskrachten die er zijn

naar West-Europa vertrekken. Volgens econoom en onderzoeker

Rob Ruhl neemt de werkgelegenheid in Polen, Tsjechië, Hongarije,

Roemenië en Slowakije fors toe vanwege de economische groei.

Oost-Europa kent bovendien een hoge mate van vergrijzing. In bovengenoemde

landen zijn momenteel zo’n 450.000 openstaande

vacatures.

Uitzondering

VERN vindt het een goede zaak dat de lonen gelijkgetrokken worden.

Helaas geldt het besluit van de Europese Commissie echter

niet voor de transportsector. Een onbegrijpelijke beslissing; op

deze manier blijft sociale dumping bestaan, met alle gevolgen van

dien. Uiteindelijk zal ook binnen de transport het tij wel keren. Als

de Oost-Europese vrachtwagenchauffeur weet dat zijn landgenoten

in de bouw of tuinbouw betaald krijgen volgens de Nederlandse

cao, neemt hij geen genoegen meer met € 600 in de maand.

Chauffeurstekort

Een gevolg hiervan is dat een nog groter tekort aan chauffeurs ontstaat.

VERN heeft samen met EVO en TLN 3 jaar lang de campagne

‘De Belangrijkste Baan’ gevoerd op scholen. Alles is uit de kast gehaald

om jongeren te motiveren te gaan werken in de transportsector.

Het effect was zeer gering: minder dan 1% had interesse. Alleen

met baangarantie en een hoger salaris kun je jongeren weer stimuleren.

Werkgevers moeten hierop inspelen, samen met de verladers

en opdrachtgevers. De verwachting voor 2018: een verdere stijging

van de economie, een stijging van de vrachtprijzen, maar veel te

weinig chauffeurs.

L


Uit cijfers van het Central Bureau voor de Statistiek 2015

werken er in Nederland ongeveer 156.000 Polen, 13.000

Roemenen en 8.000 Bulgaren. Dit zijn de geregistreerde

werknemers, ZZP’ers zijn hierbij nog niet meegeteld.

VERN dringt er al jaren bij ministerie

en politie op aan om het

parkeren bij benzinepompen en

op vluchtstroken te verbieden.

De kwestie is nu eindelijk opgepakt

door de Tweede Kamer, PvdA-

kamerlid Gijs van Dijk diende

hiertoe een motie in.

Parkeer- en verzorgingsplaatsen staan overvol. Hierdoor

parkeren vrachtwagens op de vluchtstroken. Levensgevaarlijk.

Om dit probleem op te lossen, moeten er grote parkeerplaatsen

komen langs de snelwegen. Het liefst betaald,

anders krijg je het probleem dat truckers hier in de weekenden

gaan overnachten, zoals dit nu in veel omliggende

landen gebeurt.

DECEMBER2017

Eindelijk aanpak parkeren

vrachtwagens op vluchtstroken

Het initiatief van Gijs van Dijk is een prachtig begin, maar

er moet grond aangekocht worden, bestemmingsplannen

moeten worden aangepast, er moet een milieueffectrapportage

(MER) komen en het project moet aanbesteed worden.

Dan krijgen we nog de bezwaarprocedures van omwonenden

en milieuclubs en dergelijken. Het kan dus nog wel

jaren duren voordat het probleem opgelost is. Maar het begin

is er. Tegelijkertijd moet het boete- en wegsleepbeleid

ook aangepast worden, anders is het helemaal niet zinvol.


L

VERNOPINIE

Vrachttaks

Volgens deskundigen levert

de extra kilometerheffing voor

vrachtwagens een milieuwinst

op van 6%. Onze nieuwe minister

van Infrastructuur en

Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen,

laat weten dat de

invoering van de kilometerheffing

nog zeker 5 jaar

op zich laat wachten.

Gemiddeld rijden er 100.000 vrachtwagens per dag over de wegen.

Een percentage van 6% zou betekenen dat er 6000 vrachtwagens

minder rijden. Een vrachtwagen heeft gemiddeld 1,5 ritten per dag,

wat neerkomt op 9000 ritten per dag minder. Welke supermarkt of

winkel wordt dan niet beleverd die dag? Politici weten niet waarover

zij het hebben.

Spitsheffing

Bij D66 en CDA stond in de verkiezingsprogramma’s dat er een

spitsheffing komt voor vrachtwagens bovenop de kilometerheffing:

van 6.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur. Men gaat voorbij

aan het rij- en rusttijdenbesluit. Die 6 uur verlies per dag worden

volgens dit besluit gezien als werkuren, ondanks dat je stilstaat.

De transportsector verliest dan de helft van zijn rijuren. We hebben

dus tweemaal zoveel vrachtwagens en chauffeurs nodig om dezelfde

hoeveelheid goederen te kunnen vervoeren. Die zijn er niet en de

extra kosten moeten wij doorberekenen aan de consument. Ook

de kosten van een dubbel wagenpark zijn bijzonder hoog, minimaal

dubbele vrachtprijzen, want de vrachtwagen is maar voor de helft

inzetbaar.

Stijging kosten levensmiddelen

Volgens Premier Rutte gaat iedereen erop vooruit, echter op deze

wijze worden de goederen en de levensmiddelen duurder. De supermarkten

zullen forse verhogingen gaan doorvoeren met als argument

dat het transport zo duur is geworden. Hier bovenop komt

nog de verhoogde BTW. Kassa dus voor de overheid. Met het milieu

of files heeft het helemaal niets te maken, de transportsector veroorzaakt

maar 1,6% van de files, inclusief ongevallen.

De aan- en afvoer naar onze havens wordt duurder, we krijgen een

slechtere concurrentiepositie ten opzichte van andere havens. Als

we niet in de spits rijden, staan de terminals 6 uur per dag stil. Daarna

komen er weer gigantische pieken door de enorme toestroom

van vrachtwagens, het vrachtwagenpark moet dan verdubbeld zijn.

Er zijn nu al 4.000 vrachtwagenchauffeurs te weinig. Als we moeten

gaan verdubbelen, dan loopt het tekort op tot 100.000, de uitstroom

van oudere chauffeurs niet meegerekend.

We zijn trots op Rotterdam, de grootste haven van Europa. We vertellen

iedereen dat Rotterdam 415 miljoen ton per jaar overslaat.

Waar ze trots op zouden moeten zijn, is dat het wegtransport 650

miljoen ton per jaar vervoert. Met de voorgestelde vrachttaks worden

deze prachtige cijfers niet meer gehaald.

L


TMS software voor professionals.

AUTOMATISEREN IS

EN BLIJFT MENSENWERK

Voor het zwaarste werk

kies je de No.1 onder

de laksystemen!

Sinds 1932

Cargo Manager is dé TMS oplossing die met uw bedrijft meegroeit. Onze aanpak is helder. In vier stappen helpen

wij uw organisatie verder op weg! De dagelijkse werkzaamheden, van planning tot facturatie én verder, worden

geautomatiseerd, vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Geheel afgestemd op uw workflow en wensen. Daarnaast

bieden wij u blijvende persoonlijke ondersteuning. Snel, betaalbaar en betrouwbaar!

Zinc 786

Bezoek onze website en ontdek de vele mogelijkheden en onze aanpak. U kunt

ook vrijblijvend een demo aanvragen... geheel gratis!

cargomanager.nl/aanpak

070-2117575

Ook voor starters / ZZP’ers

My­Trucks Nederland

• Ceresstraat 13, 4811 CA Breda

• +31 7 62 01 00 03

• www.my­trucks.com

Leon Biemans

Ook Ook voor voor starters starters / ZZP’ers / ZZP’ers

My­Trucks Nederland

• • Ceresstraat 13, 13, 4811 4811 CA CA Breda Breda

• • +31 +31 7 627 01 6200 0103

00 03

• • www.my­trucks.com

• Lease advisor

• +31 6 15 40 38 12

• lb@my­trucks.com

Leon Leon Biemans Biemans

Eenvoudige financiering binnen de 24u

Zonder tussenkomst bank

Maandelijkse vaste aflossing

Vanaf €699/maand

Ook voor starters / ZZP’ers

• • Lease Lease advisor advisor

• • +31 +31 6 156 40 1538 4012

38 12

• • lb@my­trucks.com

GRATIS TANKKAART

Leasing 2 de hands voertuigen

Bij afsluiting

ACTIE: GRATIS contract, TANKKAART gebruik

promocode

Bij afsluiting ”VERN” contract via

VERN magazine (jullie logo of

lettertype))

ACTIE: GRATIS TANKKAART

Bij Bij afsluiting contract via via

VERN magazine (jullie (jullie logo logo of of

lettertype))

België Nederland Frankrijk Duitsland

www.my-trucks.com

My-Trucks Nederland

Ceresstraat 13

4811 CA Breda

+31 7 62 01 00 03

Leon Biemans

Lease adviseur

lb@my-trucks.com

+31 6 15 40 38 12

- ZWAAR TRANSPORT

- BOUWMACHINES

- TRAILERBOUW

Tel. +31(0)318-472020

info@mol-coatings.com

www.mol-coatings.com


8

VERNmagazine

Regels voor zelfstandige ondernemers in het wegvervoer

Wet- en regelgeving

DECEMBER2017

Rijbewijs ingevorderd: wat nu?

Voor een chauffeur is het

rijbewijs onmisbaar. Men staat

hierbij vaak niet stil, totdat er iets

gebeurt en het rijbewijs wordt

ingenomen.

Het rijbewijs kan worden ingevorderd bij een overtreding

met de vrachtwagen, maar ook als men privé een voertuig

bestuurt. Op het moment dat dit gebeurt, dringt vaak pas

goed door hoe belangrijk het rijbewijs is. In het ergste geval

staat het voortbestaan van een onderneming op het

spel. Wat moet u doen als uw rijbewijs of dat van uw medewerkers

ingenomen is?

Redenen van invordering

De meestvoorkomende redenen voor invordering van een

rijbewijs zijn rijden onder invloed van alcohol en snelheidsovertredingen.

Bij een snelheidsovertreding van 50 kilometer

of meer wordt in het geval van een staandehouding

het rijbewijs ingenomen. Bij alcoholgebruik is het onder

meer afhankelijk van het aantal jaren dat men het rijbewijs

heeft en het voertuig waarmee men staande is gehouden.

Het rijbewijs kan ook ingevorderd worden bij gevaarlijk

rijgedrag. In de Wegenverkeerswet staan de redenen voor

invordering van een rijbewijs opgesomd.

Inhouding

Het Openbaar Ministerie moet binnen 10 dagen na

invordering beslissen wat men met het rijbewijs gaat doen:

inhouden dan wel teruggeven. De officier van justitie zal

het dossier bekijken. Bij een snelheidsovertreding van 50

tot en met 69 kilometer per uur is het uitgangspunt dat het

rijbewijs wordt ingehouden voor de duur van twee maanden.

In geval van een verdenking voor het rijden onder

invloed van alcohol wordt gekeken naar de schaal waarbinnen

het ademalcoholgehalte of bloedalcoholgehalte

ligt. Voor beginnende bestuurders gelden andere richtlijnen.

Bij zowel snelheidsovertredingen als rijden onder invloed

van alcohol zal rekening worden gehouden met iemands

voorgeschiedenis. Indien men recent eerder is bestraft voor

een vergelijkbaar feit (recidive) zal dat gevolgen hebben

voor de termijn van inhouding.

Reageer op tijd

De officier van justitie kijkt naar richtlijnen en eventuele

recidive, maar houdt in beginsel geen rekening met persoonlijke

omstandigheden. Mocht uw rijbewijs worden

ingevorderd, wacht dan niet de termijn van 10 dagen af,

maar maak zo snel mogelijk uw persoonlijke omstandigheden

en uw visie op het invorderen kenbaar. Als dit goed

onderbouwd gebeurt en het is de eerste keer dat u voor

een dergelijk feit in aanraking komt met justitie, maakt u

kans op een positief besluit van het openbaar ministerie.

Uw rijbewijs is noodzakelijk voor het uitvoeren van uw

werkzaamheden. Mocht u ooit in de vervelende situatie

terechtkomen dat uw rijbewijs wordt ingevorderd, dan is

het belangrijk om duidelijk aan te geven wat voor werk u

doet en waarom u absoluut niet zonder uw rijbewijs kunt.

Klaagschrift

Wanneer het Openbaar Ministerie binnen de termijn van

10 dagen beslist om uw rijbewijs langer in te houden, dan

kunt u de rechter vragen om uw rijbewijs terug te geven.

In dat geval dient u een klaagschrift in bij de rechtbank in

de regio waar de overtreding is begaan. Niet de officier van

justitie, maar de raadkamer van de rechtbank beslist dan

of u uw rijbewijs in afwachting van een zitting terugkrijgt.

De rechter zal rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden.

Denk hierbij aan: werk, medische situatie,

sociale verplichtingen en eventuele eerdere veroordelingen.

Dit persoonlijke belang wordt afgewogen tegen het algemene belang

van de verkeersveiligheid. Daarnaast wordt beoordeeld hoe

groot de kans is dat aan u een onvoorwaardelijke rijontzegging

wordt opgelegd, mocht het uiteindelijk tot een veroordeling komen.

Het Openbaar Ministerie hanteert andere uitgangspunten

dan de rechtbank bij deze toetsing. De oriëntatiepunten die door

de rechtbank worden gehanteerd, pakken in veel gevallen gunstiger

uit dan de richtlijnen die worden gehanteerd door het OM. Vaak

loont het een klaagschrift in te dienen en uw specifieke geval voor

te leggen aan de raadkamer van de rechtbank.

Conclusie

wees allereerst zuinig op uw rijbewijs, u verdient er uw brood mee.

Mocht het op de een of andere manier toch misgaan, ga dan niet

bij de pakken neerzitten en maak uw belang bij uw rijbewijs kenbaar.

Mocht men ook dan niet willen overgaan tot teruggave, neem

contact op met een professional en overweeg het indienen van een

klaagschrift.

L

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met

mr. Erik Stroeten van De Haan Advocaten & Notarissen.


0

ECONOMISCHE

ontwikkelingen

Nederland profiteert van de

economische voorspoed in de

wereld. De wereldeconomie

groeide in 2017 met 3,5%.

Uitschieter is China, met een

aanwas van 6,9%. Voor 2018

verwacht men dat India de

grootste groei-economie

zal hebben.

De eurozone deed het beter dan verwacht. De Griekse

economie is gestabiliseerd sinds 2011. De algemene voorspelling

is een economische groei van 2,1% voor 2017 en

1,8% voor 2018, 0,2% hoger dan de vorige verwachtingen.

Het blijven desalniettemin broze percentages; wanneer de

kwestie met Noord-Korea escaleert, blijft er weinig over van

welk economisch rekenmodel dan ook.

De economische berichten uit de Rotterdamse haven zijn

eveneens gunstig. In het eerste half jaar is in Rotterdam

3,9% meer overgeslagen. Het sterkst groeide de containersector,

met 10,4%. Antwerpen en Amsterdam groeiden ook

in overslagvolume.

Voor het wegvervoer was het eerste halfjaar van 2017 uitstekend,

met name internationaal. De rentabiliteit verbeterde

licht, het binnenlands vervoer steeg tot 0,5%, na jaren onder

de nullijn te zijn geweest. Het internationale vervoer

steeg ook, maar blijft nog wel beneden de nul: -2,6%. L

MOBILITEIT

DE TOTAL CARD BIEDT MEER

GROOTSTE NETWERK IN DE BENELUX

PARKEREN BIJ Q-PARK

HOGE KORTING OP BRANDSTOFFEN & CARWASH

EENVOUDIG BTW TERUGVORDEREN

VEILIG EN MAKKELIJK AFREKENEN

24/7 ONLINE BEHEER EN OVERZICHT

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


2

VERNmagazine

Voldoet u (nog) aan de

De NIWO controleert of

transportondernemingen aan

de eisen van een vergunning

(blijven) voldoen en controleert,

ook in samenspraak met andere

instanties, of een onderneming

over een vergunning moet

beschikken.

Wanneer een ondernemer een vergunningsaanvraag indient,

checkt de NIWO of de onderneming voldoet aan de

wettelijke eisen van reële vestiging, betrouwbaarheid, kredietwaardigheid

en vakbekwaamheid. Tevens mag er geen

gevaar bestaan dat de vergunning voor criminele doeleinden

wordt gebruikt of zal worden gebruikt (Wet Bibob).

Reële vestiging

In beginsel gaat de NIWO ervan uit dat er een reële vestiging

is, wat moet blijken uit de registratie bij de Kamer van

Koophandel. Indien men vermoedt dat sprake is van een

postbusconstructie, stelt de NIWO een nader onderzoek in.

Onderdeel hiervan kan een bedrijfsbezoek zijn. Indien men

concludeert dat een schijnconstructie bestaat, zal de NIWO

de vergunning intrekken of afwijzen.

Betrouwbaarheid

De COVOG, Dienst Justis, onderzoekt de betrouwbaarheid

van de onderneming en haar bestuurders. De NIWO vraagt

om overlegging van een afschrift van de VOG (verklaring

omtrent gedrag) natuurlijke persoon of rechtspersoon.

Deze VOG mag niet ouder dan 2 maanden zijn.

Kredietwaardigheid

De NIWO controleert of de onderneming over voldoende

risicodragend vermogen beschikt (€ 9000,- voor het eerste

voertuig, € 5000,- voor ieder volgend voertuig). Hiertoe

dient de onderneming de financiële stukken, opgemaakt

door een bevoegd accountant, te overleggen. Sinds begin

2015 is de NIWO actief bezig met de screening van zogeheten

risicobedrijven. Een risicobedrijf is een onderneming

waarbij sprake is van een solvabiliteitsratio lager dan 20%

of een achtergestelde lening die gebruikt wordt om aan de

eis van kredietwaardigheid te voldoen. Bedrijven die zijn

aangemerkt als risicobedrijf worden door de NIWO jaarlijks

gecontroleerd om te zien of zij nog aan de eis van kredietwaardigheid

voldoen. Hiertoe moeten zij jaarlijks financiële

stukken overleggen. De lage solvabiliteitsratio is overigens

geen reden voor een intrekking of afwijzing van de vergunning,

terwijl dit wel voor de kredietwaardigheid geldt.

Indien de solvabiliteitsratio is opgehoogd naar minimaal

20% en/of de achtergestelde lening is voldaan, vervalt deze

verplichting en overlegt de onderneming pas weer tijdens

de reguliere verlengingsaanvraag de financiële stukken.

Vakbekwaamheid

Bij het onderzoek naar de inbreng van vakbekwaamheid

toetst men of de opgegeven vervoersmanager daadwerkelijk

en permanent leiding geeft. Indien hierover twijfel

bestaat, vraagt de NIWO aan een onderneming bewijsstukken,

zoals een arbeidsovereenkomst, e-mailverkeer en/of

een logboek om de aansturende activiteiten aan te tonen.

wettelijke

Toepassing wet Bibob

De NIWO wil voorkomen dat door vergunningverlening criminele

activiteiten worden ontplooid dan wel zijn ontplooid. De NIWO

kan bij de aanvraag, gedurende het vergunninghouderschap of

indien een tip van het OM hiertoe aanleiding geeft, een eigen onderzoek

initiëren. Indien de resultaten van dit eigen onderzoek

doen vermoeden dat de vergunning mogelijk misbruikt wordt voor

criminele activiteiten, kan de NIWO een advies aanvragen bij het

Landelijk Bureau Bibob (LBB). Het LBB zal verder en diepgaander

onderzoek naar de betreffende onderneming en de bestuurders en

het mogelijke gevaar op misbruik van de vergunning verrichten en

haar bevindingen in de vorm van een advies aan de NIWO aanleveren.

Op grond van het Bibob-advies kan de NIWO vervolgens een

vergunning weigeren, intrekken of voorschriften verbinden aan de

vergunning.

Elke aanvraag wordt

verdeeld om arbitraire

toetsing te voorkomen

Controle bij doorstart

De NIWO krijgt weleens de vraag hoe het kan dat een onderneming

opnieuw een vergunning kan krijgen na faillietverklaring en

dus gewoon kan doorstarten. Ook in geval van een doorstart toetst

de NIWO aan de daartoe gestelde wettelijke eisen. Als een onderneming

aan de eisen voldoet, waaronder de eis van kredietwaardigheid,

moet de NIWO een vergunning verlenen. Bij vermoedens

van (faillissements)fraude e.d. kan eventueel toepassing worden

gegeven aan de Wet Bibob of kan een nader onderzoek binnen de

onderneming worden ingesteld.

Nader onderzoek

De NIWO kan een aanvraag inwilligen met onderzoek om na verloop

van tijd – meestal binnen een jaar – te bekijken of het bij de

?– DECEMBER2017

vergunningseisen

aanvraag geschetste beeld in overeenstemming is met de praktijk.

Hiertoe zullen in beginsel stukken worden opgevraagd bij de onderneming

maar ook locatiebezoeken kunnen worden uitgevoerd

waarbij de nodige stukken worden opgevraagd. De NIWO kan naar

aanleiding van de resultaten van het onderzoek toepassing geven

aan de Wet Bibob. Tot slot kan een onderzoek ook voortkomen uit

tips van de handhaving (Landelijke Eenheid, Openbaar Ministerie,

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)) of meldingen en klachten

uit het veld via het Meldpunt Misstanden NIWO (www.meldpunt.nl/meldpunt).

Internationale controle

De NIWO zal haar zusterorganisaties en buitenlandse partners

consulteren indien daartoe aanleiding bestaat. Dit is bijvoorbeeld

het geval bij vergunningaanvragen van zogenaamde invlaggers of

buitenlandse bestuurders. Maar ook gedurende het vergunninghouderschap

kunnen er redenen zijn om de buitenlandse partners

te verzoeken om informatie. Omdat het een grensoverschrijdende

sector betreft is samenwerking met andere partners en zusterorganisaties

cruciaal. De NIWO werkt in dit verband steeds meer samen

met haar zusterorganisaties. Zo vindt er geregeld overleg plaats op

Europees niveau.

Interne controle

Ook binnen de NIWO is er sprake van controle. De NIWO ziet

erop toe dat elke aanvraag door twee of drie paar ogen worden

gezien. Tevens worden de aanvragen at random verdeeld

onder de behandelaars om arbitraire toetsing te voorkomen.

De geldende beleidsregels worden geregeld (intern) besproken en

uniform toegepast.

L

Meer informatie: niwo.nl, ondernemersloket.niwo.nl,

info@niwo.nl of 070-399 20 11.


ity highlights

ROTTERDAM

Als logistiek knooppunt van Europa kent u

Rotterdam als uw broekzak. Naast havenstad is

de stad ook een fantastische plek voor een

dagje of weekendje weg. VERN Magazine

spotte voor u de leukste adresjes.

Onder redactie van: Myrke van der Does

Chillen

Rotterdam

Hutspot maar dan anders

Bij hutspot denkt u ongetwijfeld aan

stamppot van peen en ui.

Maar Hutspot Rotterdam is een conceptstore waar nieuwe

ontwerpers en merken hun producten verkopen. Van kleding en

sieraden tot woonaccessoires, boeken en kunst. Hutspot.com

VERNmagazine – DECEMBER2017

met

artiesten

Als u een liefhebber bent van (alternatieve)

muziek, dan is een bezoek aan

Rotown een aanrader. Al 25 jaar treden

hier bijzondere bands op. Het restaurant

van Rotown is sinds dit najaar omgetoverd

tot Backstage Café, waar u gezellig een

biertje kunt drinken met de optredende

artiesten. Samen ontbijten, lunchen of

dineren kan er trouwens ook. En dan

niet vergeten om ook uw handtekening te

zetten op de daarvoor bestemde artiestenmuur.


Rotown.nl

Beste hamburger van 010

Rotterdam is hamburgerhoofdstad van

Nederland. De beste hamburger van

010 hapt u bij de Burger Club.

Niet zomaar een burgertent, maar de haute cuisine op het gebied

van het bekende broodje hamburger. Denk aan supermals

Wagyu-vlees en Pata Negra Iberico. Natuurlijk ontbreekt ook

ons eigen Maas-, Rijn- en IJsselvlees niet op de menukaart.

Een feest van herkenning voor de echte vleesliefhebber.

De Burger Club is dit jaar niet voor niets drager van de titel

‘Best Burger R’dam’ en ze zijn zeker van plan om ook in 2018 die

eer hoog te houden. Want zo’n vermelding, dat smaakt naar meer.

En die burgers trouwens ook.

burgerclub.nl

Vervolg op pagina 28


6Europa’s kleinste haven


De nieuwe Linde MT15.

2x zo efficiënt als de bekende handpallettruck

ACTIE

30 %

geldig t/m eind

januari 2018

Bus over het water

De oude molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk houden al

eeuwen de wacht tegen het water. Als u ze nog nooit gezien heeft,

dan biedt uw bezoek aan Rotterdam hiervoor een mooie gelegenheid.

Met de Waterbus bent u binnen 30 minuten ter plaatse en

stapt u voor de deur uit. U krijgt ook nog eens korting

op de toegangsprijs van het Werelderfgoed.

Makkelijker kan niet.

Waterbus.nl

Bekijk Europa’s grootste zeehaven, maar nu van bovenaf

in plaats van vanuit de cabine. In Miniworld Rotterdam ziet

u o.a. de zeecontainerterminal, railcontainerterminal, dry

bulk terminal, graanhaven, chemische industrie, tankterminal

en de historische stadshavens in miniatuurversie. Een

dag in Miniworld duurt 24 minuten; voor u het weet wordt

het nacht en fonkelen duizenden lampjes in het donker. En

als de dag weer aanbreekt, ontwaken de ruim 27000 bewoners

en komt de wereld weer tot leven. Overal snellen treinen

naar hun bestemming en brengen vrachtwagens hun

lading naar de kleinste haven van Europa.

VERN Magazine heeft in samenwerking met Miniworld

Rotterdam een spetterend eindejaarsaanbieding voor u:

op vertoon van onderstaande bon ontvangt u tot en met

eind januari 2018 30% korting op de entreeprijs (van €15

voor €10,50) én krijgt u een unieke rondleiding achter de

schermen van Miniworld!

KORTING

Stadsgroen

L Zeer geschikt voor transport over

korte afstanden

L Hefcapaciteit van 1500 kg.

L Makkelijk manoeu vreren in kleine ruimtes

Simpele bediening

Nauwkeurige bediening

via de vlinderknop; deze is

toegankelijk voor beide

handen. Voorzien van noodknop

en betrouwbare

ontladingsindicator.

Als de rijvlinders worden

losgelaten, stopt de

Linde MT15 automatisch.

Ingebouwde lader

De ingebouwde lader kan

de accu altijd en overal

opladen. Zo heeft u meer

gebruiks gemak.

De onderhoudsvrije accu

met een capaciteit van 2x12v.

en 85Ah bespaart onderhouds ­

kosten.

L Ideaal als toepassing in vrachtwagens en

andere kleine ruimtes

L Kan worden gebruikt op tussenvloeren

L Elektrisch aange dreven; nooit meer het

eigen gewicht in de strijd gooien

Ideaal voor

’The last

mile’

Korte afstand transport

Gemakkelijk goederen bij

het eindpunt brengen in de

stedelijke gebieden.

Elektrisch aangedreven,

waardoor het eigen gewicht

niet in de strijd gegooid

hoeft te worden bij zware

lasten.

Kijk snel op www.motraclinde.nl/MT15 en bestel de MT15 vandaag nog. OP=OP!

Rotterdam is groener dan u denkt. In de stad staan

160.000 (!) bomen, 700 verschillende soorten,

waaronder een aantal monumentale exemplaren.

De bomen in de stad geven Rotterdam sfeer, karakter

en kleur en zijn gunstig voor het klimaat. Tijdens de

anderhalf uur durende Bomenroute passeert u 22

bomen met elk een bijzonder verhaal. Dat is nog eens

iets anders dan een wandeling langs architectonische

hoogstandjes. U kunt de route en de achterliggende

verhalen gratis downloaden. www.rotterdam.nl


8

Work hard,

VERNmagazine – DECEMBER2017

play hard

3

Reizen is goed voor uw

gezondheid. Wat wij al lang

wisten, is nu eindelijk ook

wetenschappelijk bewezen.

Hier zes redenen waarom

reizen gezond is

4

1 5

Reizen geeft een boost aan uw immuunsysteem

Het menselijk lichaam zit vol met antistoffen die uw immuunsysteem

beschermen tegen schadelijke bacteriën

van buitenaf. Uit onderzoek is gebleken dat het goed is

om uzelf af en toe bloot te stellen aan vuil en bacteriën. Zo

bouwt u meer antistoffen op, waardoor uw lichaam beter

bestand is tegen lichaamsvreemde dingen. Als u reist, komt

6

u in aanraking met nieuwe culturen en omgevingen, waardoor

uw lichaam honderden nieuwe bacteriën leert kennen

en zich hieraan leert aanpassen.

2

Reizen vermindert stress

Een inkoppertje, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen.

Op vakantie gaat alles rustig, heeft u geen verplichtingen

en geen gezeur aan uw hoofd. Logisch dus dat uw

stresslevel dan flink afneemt. Uit een studie blijkt dat u van

reizen gelukkiger wordt, depressies afnemen en u maximaal

ontspant. Dit gevoel kan tot weken na uw thuiskomst

aanhouden, waardoor u veel productiever bent.

Van reizen wordt u slimmer

Er wordt regelmatig gezegd dat reizen de geest verruimt.

U ontmoet nieuwe mensen, leert nieuwe culturen kennen

en moet u aanpassen aan onbekende situaties. Hierdoor

ontwikkelt u een bredere blik op de wereld. Nieuwe ervaringen

zorgen niet alleen voor een open mind, ze zijn ook

heel goed voor uw gezondheid. Ze verbeteren namelijk

de cognitieve flexibiliteit, concentratie, het geheugen en

verhogen de creativiteit.

Reizen vermindert de kans op een hartaanval

Een van de grootste oorzaken van een hartaanval is stress.

Eerder zeiden we al dat reizen zorgt voor een grote vermindering

van stress, dus dan zou dit een logisch gevolg zijn.

Mensen die regelmatig een break nemen van hun drukke

leven en er even tussenuit gaan, hebben veel minder kans

op een hartaanval en andere hart- en vaatziekten.

Reizen houdt u fit

Over het algemeen beweeg je op vakantie meer dan in het

dagelijks leven. Op vakantie wilt u nieuwe dingen zien en

doen. U hebt (veel) geld betaald om er te komen, dan wilt u

er ook alles uithalen wat er in zit. U bent eerder geneigd om

een stuk te lopen door een onbekende stad of een wandeling

te maken om het uitzicht te kunnen bewonderen.

U leeft langer

Mensen die reizen, leven over het algemeen langer. Dit

heeft te maken met een combinatie van bovenstaande

punten. Nog één keer op een rij: reizen vermindert stress,

houdt uw lichaam gezond (fysiek en mentaal), verhoogt de

gezondheid van uw hersenen en niet te vergeten: het maakt

u gelukkiger. Dus waar wacht u nog op en boek snel die

droomreis!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Manify.nl, hét online

lifestyleplatform voor mannen. Met o.a. info over reizen, evenementen,

auto’s en gadgets.

Met de Razer BlackWidow Ultimate hoeft u niet

bang te zijn dat u uw cola over het toetsenbord

morst tijdens een potje gamen.

€ 119.99 razerzone.com

Uw favoriete

muziek en films

beleeft u nog

intenser met de nieuwe

subwoofers uit de

Home Theater-serie van Polk Audio.

Speciaal ontworpen om een krachtige, diepe bas

toe te voegen aan elke thuisbioscoop.

Vanaf € 399

polkaudio.com

Ook in uw vrije tijd wilt

u comfort achter het

tuur. De nieuwe Citroën

presenteert dit voorjaar

de nieuwe C4 Cactus. Dit

model heeft een veersysteem

met Progressive

Hydraulic Cushions.

Alsof u op een zwevend

tapijt zit.

Vanaf € 15.990citroen.nl

De Trekz Air koptelefoon draagt niet op

de oren maar tegen de jukbeenderen.

Het geluid gaat via trillingen naar de

trommelvliezen. Dat betekent meer

bewegingsvrijheid en een grotere

veiligheid.

€ 169,95 technolyt.nl

De ACTION-X3 kunt u rustig laten

vallen in de sneeuw of meenemen

naar het strand, want deze

smartphone is bestand tegen alle

mogelijke invloeden van buitenaf,

zelfs water. En hij gaat bijzonder

lang mee.

€ 349,99 crosscall.com

Volg ons ook op

www.vernmagazine.nl


Advertorial

0

Als transporteur bent u verantwoordelijk

voor uw lading, zodra deze in de

Voorkom claims bij

geconditioneerd transport

wagen ligt. Vooral bij geconditioneerd

vervoer kan er snel iets misgaan.

Met de juiste kennis voorkomt u

vervoersproblemen en eventuele

schadeclaims die hieruit voortkomen.

Thermo King Transportkoeling helpt

hierbij met haar praktijkgerichte

Code 95-cursus.

Thermo King Transportkoeling heeft alle kennis en expertise in huis

om uw logistieke proces en koudeketen te optimaliseren. Binnen

Code 95 biedt Thermo King Transportkoeling de training geconditioneerd

vervoer, geaccrediteerd bij het CCV. Daarmee slaat Thermo

King Transportkoeling een brug in de keten van de voedselveiligheid.

Anderhalf miljoen

“Kwaliteitswaarborging begint met weten hoe een koelinstallatie

precies werkt. Negen van de tien ladingschades bij geconditioneerd

vervoer worden veroorzaakt door bedienings- en beladingsfouten”,

vertelt André van Asselt, special account & business development

manager bij Thermo King Transportkoeling. “Wij merkten

dat daarover nog veel misverstanden bestaan. Je kunt geconditioneerd

vervoer vergelijken met geld- en waardentransport als het

gaat om de manier waarop je de lading behandelt en maatregelen

treft. Chauffeurs staan er vaak niet bij stil, maar als de producten

niet goed aankomen, kun je een flinke schadeclaim aan je broek

hebben. Die kan oplopen tot wel anderhalf miljoen euro.”

Vrije luchtcirculatie

Kennis van zaken is dus van cruciaal belang. Want het gaat soms al

mis bij het laden van de goederen. Van Asselt: “Om verse producten

zo goed mogelijk op de juiste temperatuur te kunnen vervoeren,

is het belangrijk dat de lucht om de lading kan circuleren. Dus vrij

van de grond, het dak, de wanden en de voor- en achterkant. De

opdrachtgever speelt hierbij ook een belangrijke rol, die moet zorgen

dat hij zijn goederen onder de juiste condities aanbiedt. Wist

je dat dagelijks 2000 mensen een voedselvergiftiging oplopen?

In de keten van producent naar consument valt er nog zoveel te

winnen. Meenemen van retouremballage is hiervan een mooi voorbeeld.

Dat voorkomt onnodig koelverlies. Wij voeren hierover ook

gesprekken met grote verladers, vooral om hen bewust te maken.

Wij kunnen dit niet alleen. Als we allemaal ons steentje bijdragen,

kunnen we samen bouwen aan een efficiënte manier om de kwaliteit

van versproducten te kunnen blijven garanderen.”

‘Negen van de tien ladingschades

worden veroorzaakt door

bedienings- en beladingsfouten’

Alles-in-één

Thermo King Transportkoeling heeft voor chauffeurs en ondernemers

een aparte training gemaakt die ingaat op het gebruik van

de koelwagens. “Dit hebben we gedaan omdat hier een enorme

behoefte aan is. De training hebben we geïntegreerd in onze Code

95, zodat chauffeurs in één keer klaar zijn. Daarnaast komt ook

het gebruik van digitale tachograaf aan bod. Zo is de chauffeur in

één klap op de hoogte van alle benodigde vakkennis.” Trainingen

worden gegeven bij Thermo King Transportkoeling op locatie of

desgewenst bij de opdrachtgever. Er is plek voor maximaal twaalf

cursisten tegelijk. Van Asselt: “Op die manier houden we het overzichtelijk

voor ons en voor de cursist en kunnen we iedereen voldoende

aandacht geven. Als we de training met onze cursisten

evalueren, wat we altijd doen, krijgen we vaak als reactie dat het de

beste en compleetste Code 95-cursus is die ze hebben gevolgd. Een

mooier compliment is er niet.”

www.thermoking.nl

% stress % service

Freaikin werkt

multimerk:

gegarandeerd

een objectief advies

Ecologisch en

economisch denken

gaat bij Fraikin

hand in hand

Fraikin verlaagt uw

algemene bedrijfskosten

naar gelang

uw reëel gebruik

DRIVING FRAIKIN EVERY DAY,

KEEPS THE STRESS AWAY

• Fraikin werkt ‘multimerk’ met de beste truck- en bestelwagenmerken.

Fraikin kan dus steeds een objectief advies garanderen.

• Uw vloot meer ecologisch laten presteren staat bij Fraikin gelijk aan

meer economisch laten renderen. Fraikin volgt op de voet de allerlaatste

trends en wetgeving in onze sector. Stap voor stap begeleidt

Fraikin u in het meer ecologisch maken van uw bestaande vloot.

Maar ook bij nieuwe aankopen gaat bij Fraikin steeds ecologie en

economie hand in hand.

• Met Fraikin’s slimme formule waarbij we de vaste prijs van uw vloot

variabel maken (afhankelijk van het reëel aantal gereden km)

garandeert Fraikin de laagste prijs per gereden km.

• Fraikin zorgt dat u over de juiste vrachtwagen met de meest

gepaste uitvoering voor uw activiteiten beschikt.

• Fraikin 360° service betekent voor u 0% stress en 100% focus

op uw eigen core-business.

Fraikin houdt zich bezig met uw wagenpark, met het onderhoud, alle keuringen,

de bandencontroles, de administratie van bekeuringen, garanties,

schades, verzekeringen, houderschapsbelasting, uitgifte, onderhandelingen

met de leveranciers enz. En u? U verdient ondertussen geld!

Fraikin Nederland • Proostwetering 91 3543AC Utrecht

Tel.: +31 (0)30 711 3977 • Mobile: +31 (0)6 58 06 2091

Fraikin levert voertuigen

in de juiste uitvoering

die perfect bij

uw activiteit aansluiten

De Fraikin 360° service

laat toe dat u met

0% stress 100% bezig

kan zijn met uw vak

Your truck rental company

www.fraikin.nl


2

VERNmagazine – DECEMBER2017

Als de man van huis is...

Een nieuw jaar betekent nieuwe

trends op interieurgebied.

Waren dit jaar zwart en koper de

kleuren waar u niet omheen kon,

volgend jaar maken ze

plaats voor bruin en goud.

Met de invulboeken van

Studio Ins & Outs maakt u een

tastbaar aandenken voor later.

U bepaalt zelf hoe uitgebreid u

de boeken invult.

Vanaf € 19,95.

Studioinsenouts.nl

Flexa’s Kleur van het Jaar 2018 Heart Wood is

gebaseerd op de behoefte aan huiselijkheid.

Een moderne verftint die in verschillende kleurcombinaties

een geruststellende, levendige of

juist rustgevende werking heeft.

Flexa.nl

Natuurlijk mag iedereen zijn huis inrichten zoals hij zelf wil,

maar áls u besluit om het roer om te gooien, dan bieden

we u graag wat inspiratie. De blauw- en groentinten die we

deze winter zagen, blijven voorlopig nog even. Daarnaast

zijn oranjerood, geel en roze kleuren die in 2018 het woonbeeld

gaan bepalen. Dit in combinatie met de natuurtinten

en -materialen (kurk, hout, touw) maakt de kamer warm en

behaaglijk. Hm, toch maar doen, die make-over?

Romantiek ten top

Blauw en groen zijn ook de trendkleuren op fashiongebied

komende zomer. En dan niet in een stoere variant, maar

juist superromantisch. Lange jurken en rokken met veel

bloemen, ruches en strikken. Pasteltinten doen het trouwens

ook goed. In lichtoranje of lichtroze mag u gezien

worden. Wordt het u allemaal iets te zoet? Ga dan voor fel

geel of fel rood. Met good old denim zit u trouwens altijd

goed, of u nu kiest voor een broek, blouse of jurk. Wel in

een donkerdere versie dan we dit jaar zagen. Gaat u voor

fashion dan mag uw haarcoupe niet achterblijven. Ook hier

is de trend natuurlijk. Kapsels die ogen alsof er niets aan gedaan

is, in natureltinten. Bent u een keer te laat opgestaan

waardoor u geen tijd had om uw haar te föhnen, dan kunt u

altijd nog zeggen dat ú tenminste stijl heeft.

Onder redactie van: Myrke van der Does - Bronnen: Rubriek.nl, xlwonen.nl

Vandaag blij, morgen

romantisch en in het weekend

feestelijk. Met de nieuwe

geuren uit de Douglas

Collection laat u precies zien

in wat voor

stemming u bent.

Douglas.nl

Deze chique

servethouder is ook

leuk na de feestdagen.

€ 4.99 Ikea.com

De Instax Mini 9 van Fujifilm laat

oude tijden herleven. Richten,

afdrukken en klaar is uw foto. Niets

geen digitaal gedoe. Een selfiespiegel

en close-up-lens heeft deze

camera trouwens wel.

Vanaf € 75. Instax.com


4

VERNmagazine

Overslag containers

haven Rotterdam blijft sterk groeien

DECEMBER2017

De overslag van containers in de

Rotterdamse haven blijft groeien.

In de eerste negen maanden van

2017 steeg het aantal containers

in vergelijking met dezelfde

periode in 2016 met 10,1% tot

10,2 miljoen eenheden (TEU).

De totale overslag steeg in dezelfde periode met 2%. Naast

containers droegen vooral agribulk en breakbulk bij aan

deze groei. Bij nat massagoed zoals minerale olieproducten

was sprake van een afname. In totaal werd 351,5 miljoen

ton overgeslagen tot en met september.

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Mede

dankzij de 10% groei van de containeroverslag was het een

mooi kwartaal voor onze havencijfers. Daar staat minder

overslag in diverse andere sectoren tegenover.

Zo daalde de kolenoverslag ten opzichte van vorig jaar

door de sluiting van twee kolencentrales in Rotterdam en

toename van duurzame energieproductie. Ook blijft de

overslag van stookolie achter bij vorig jaar.”

De verwachting blijft dat de overslag over heel 2017 1 tot

2% groeit ten opzichte van 2016. Castelein: “De uitdagingen

voor de lange termijn, zoals de energietransitie, lijken

gezien het recente regeerakkoord van het nieuwe kabinet

meer aandacht te krijgen en kunnen op deelmarkten ingrijpende

gevolgen hebben. Wij zijn blij met die ambitie van

het nieuwe kabinet, die naar wij hopen zal leiden tot juiste

regelgeving en financieringsmogelijkheden om ondernemingen

te ondersteunen bij de transitie.”

Massagoed

De overslag van nat massagoed is gedaald met 4,2% tot

161,5 miljoen ton. Hoewel er door hogere productie in de

raffinage 3,5% meer ruwe olie werd overgeslagen, was er

een verdere afname van minerale olieproducten. Dat is

vooral veroorzaakt door een afname van de aan- en afvoer

van stookolie. Rusland is het belangrijkste herkomstland

van stookolie. Verhoging van de exportbelasting in Rusland

leidde tot lagere productie en hiermee minder export. De

overslag van LNG bleef min of meer op niveau met 1,3 miljoen

ton (3% minder dan een jaar eerder).

Tekst: Havenbedrijf Rotterdam

De overslag van droog massagoed steeg met 1,4% tot 61,1 miljoen

ton. Er was een sterke toename van 14,7% (tot 8,8 miljoen ton) in

de overslag van agribulk (granen/veevoeders) ten opzichte van een

jaar eerder, voornamelijk voor de toename van productie van biobrandstoffen

door de herstart van een productiefaciliteit voor deze

brandstoffen. De overslag van ijzererts en schroot nam licht toe (0,7

procent tot 23,4 miljoen ton) door een toename van de export van

schroot. De overslag van kolen daalde met 2,6% onder meer door

de sluiting van twee kolencentrales op de Maasvlakte.

Containers

De overslag van containers is de eerste negen maanden van 2017

toegenomen met 10,1% in TEU (eenheidsmaat) en met 11,7% in

ton. In totaal werd 10,2 miljoen TEU overgeslagen, met in totaal

105,9 miljoen ton. Dit komt met name doordat de overslag van volle

containers sterker toeneemt dan de overslag van lege containers.

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017 was er sprake van

3,1% groei. Daarmee nam de groei nog verder toe ten opzichte van

het recordniveau in het tweede kwartaal. Het marktaandeel van

Rotterdam in de Hamburg – Le Havre range zal daardoor naar verwachting

op z’n minst stabiel blijven op het hoogste niveau sinds

2001 (30,9% in TEU).

De toename van de overslag van containers heeft meerdere oorzaken.

Goede autonome groei van volumes in Europa gecombineerd

met marktaandeelwinst door een gunstige positie van Rotterdam

in de nieuwe vaarschema’s van de grote allianties, toename van de

productiviteit en overslag van de terminals op Maasvlakte 2 en de

toegenomen aantrekkelijkheid van Rotterdam voor transhipment

door schaalvergroting van schepen en relay/feeder mogelijkheden

naar/vanuit andere Europese havens.

Breakbulk

Het Roll on Roll off-volume (RoRo) nam verder toe en groeide ten

opzichte van de eerste negen maanden van 2016 met 6,6% t tot

17,9 miljoen ton. De toename is veroorzaakt door groei van deze

goederenstroom op de meest dominante markt, het Verenigd Koninkrijk,

maar ook door meer verkeer op nieuwe markten als Portugal,

IJsland en de Scandinavische landen. Overig stukgoed groeide

in de eerste negen maanden van 2017 met 18,9% als gevolg van

extra doorvoer van brammen voor de Duitse staalindustrie, met

name in de eerste helft van het jaar. In het derde kwartaal is deze

extra doorvoer weer afgenomen in verband met het weer volledig

in productie komen van staalfabrieken in Duitsland, na een periode

van onderhoud en renovatie.

L


wij wensen u

is op zoek naar charters!

Wil jij ook dagelijks op reis?

En neem jij de klanten mee

“on a customer journey”?

Dan zijn we op zoek naar jou!

111716-Kerstadvertentie 205x142mm_B.indd 1 07-11-17 10:00

Advertorial

Het blauwgele ATL Renting-logo is

Trucks & Trailers

verhuur - verkoop - netto lease

We zoeken charters voor:

Benelux distributie

inmiddels voor velen een bekend

Groupage ritten Duitsland / Zwitserland / Italië

beeldmerk op de Europese wegen.

Met standplaats Uden of Zwolle.

Bij ATL Renting kunt u terecht voor zowel korte als lange termijn

verhuur, verkoop en Netto-Lease van zowel jong gebruikt als nieuw

materieel. Mocht u materiaal in te ruilen hebben bent u tevens

aan het juiste adres bij ATL Renting, kortom ATL Renting biedt u de

financiële armslag voor uw groei!

Bij ATL kunt u terecht voor:

K De nieuwste modellen op gebied van Trucks.

K De bekende Nederlandse multifunctionele chassis in diverse

uitvoeringen, zelfs met genset.

K Eenvoudige bedienbare containerchassis van de bekende Duitse merken.

K Nieuwe deelbare 5 assige containerchassis van de bekende leveranciers.

K 20ft/30ft ADR tankchassis standaard op Alu velgen voor het laagste

eigen gewicht.

K koelopleggers met en zonder laadklep, voorzien van zware

koelmotoren en een inwendige hoogte van 2700mm;

K boxopleggers 3 as en in 2as-variant met gestuurde

achteras en laadklep;

K Walkingfloor opleggers 92m 3 met 10mm dikke vloerpanelen,

meeloopschot, extra dik dakzeil, temperatuurbeveiliging,

offroad-assen etc.

K nieuwe en zeer jong gebruikte schuifzeilopleggers met en

zonder laadklep;

K Inruil van uw bestaande materieel!

ATL Renting groeit en bloeit! Niet alleen qua de vloot, maar ook in alle

huur-, lease en verkoopoplossingen die ATL Renting biedt .

Meer weten?

Neem contact met ATL Renting op:

T +31(0)165 526363

E: info@atlrenting.nl

Interesse?

Neem contact op met: Kevin van Lieshout 0413-224433

Kevin.van.lieshout@sandersfritom.nl


8

VROUW

&vrachtwagen

Hooggehakt en

strak in de lak

VERNmagazine – DECEMBER2017

Googelen en je krijgt mijn telefoonnummer. Mensen die vragen of

ze mijn schoenen mogen kopen of, nog erger, een foto willen van

mijn voeten. Ik trek me er niets van aan, maar idioot is het wel.

Mark heeft hetzelfde. Op zijn wagen prijkt een afbeelding van een

zakhorloge met daarbij de slogan ‘The time bandit’. Hij rijdt ook internationaal,

ik moet daar niet aan denken. Bevriende chauffeurs

zeggen dat mijn steunpoten bij Venlo automatisch naar beneden

vallen, haha. Maar serieus: ik beheers de taal niet en vind dat je jezelf

fatsoenlijk verstaanbaar moet kunnen maken in het land waar

je werkt.”

Paplepel

Onze dochter - inmiddels 16 - ging al jong met pappa mee op de

vrachtwagen. Rijden is er bij haar wél met de paplepel ingegoten.

Zij maakte in mijn beginperiode briefjes met uitleg. Dan schreef ze

op waar ieder knopje op het dashboard voor diende. Voor als ik het

even niet meer wist als ik alleen op pad zou zijn. Zij wil ook graag

haar vrachtwagenrijbewijs halen. Of ze er iets mee gaat doen, weet

ze nog niet. Ze moet doen waar zij gelukkig van wordt, maar ik zou

het geweldig vinden als zij ons familiebedrijf kan voortzetten.

Platte schoenen komen er niet

in bij Aukje Bangma (36),

rijden doet ze op haar sokken.

“Ik werk dan misschien in

een mannenwereld, ik ben

wél een vrouw.”

Miss High heels on wheels wordt ze ook wel genoemd. Een

verwijzing naar de tekst op haar cabine. In 2014 begon ze

voor zichzelf, nadat ze daarvoor jarenlang haar geld verdiende

met het zetten van nagels.

Van nagelstyliste naar vrachtwagenchauffeur en transportondernemer,

een opmerkelijke switch. “Ik was 30 en dacht:

is dit het nu? Mijn man Mark is vrachtwagenchauffeur. Hij

heeft me besmet met het virus.

Daarnaast houd ik van het ondernemerschap. Áls ik ging

rijden, wilde ik dat voor mezelf doen. Veel mensen verklaarden

me voor gek. Middenin de crisis voor jezelf beginnen?

Dat was totaal onverantwoord, vonden ze. Maar hoe harder

iemand tegen me zegt dat ik iets níet moet doen, hoe

gedrevener ik ben om te bewijzen dat ik het wél kan. Ik

ben gaan werken als schoonmaker. Ik heb heel wat uurtjes

gepoetst om geld te sparen. Allemaal met één doel: mijn

eigen truck kopen.

Eng

Eerst vond ik het doodeng om zo’n slagschip te besturen.

Bij de voormalig werkgever van mijn man heb ik leren rijden.

Daarvoor ben ik hem enorm dankbaar. Mijn eerste

ritten waren met groenten en fruit. Ik ben geen chauffeur

in hart en nieren, de passie voor het rijden is gegroeid. Nog

steeds vind ik het soms lastig en ben ik blij als ik weer heelhuids

thuis ben. Maar die uitdaging is tegelijkertijd ook het

leuke eraan. Geen dag is hetzelfde. En wanneer ik in een situatie

kom waarin ik het echt even niet meer weet, dan bel

ik mijn hulplijn, Mark.

Tekst: Myrke van der Does

Trots

Mark is supertrots. Het is fijn dat we dezelfde passie hebben, het

gaat bij ons aan de keukentafel altijd over auto’s. Een jaar na de

oprichting van Aukje Bangma Transport is Mark aangehaakt. Op dit

moment rijd ik veel op de haven van Rotterdam. Inmiddels kennen

ze me daar, maar in het begin leek ik wel een rijdende kermisattractie.

Mijn auto ziet er niet zo uit omdat ik wil opvallen, ik wil gewoon

iets wat een ander niet heeft. De reacties die ik krijg zijn soms bizar.

Ik ben natuurlijk makkelijk te vinden, je hoeft mijn naam maar te

Comfortzone

De transportbranche is een aparte sector. Veel chauffeurs roemen

hun vak vanwege de vrijheid die ze hebben. Dat was vroeger misschien

zo, maar door alle regels en wetgeving is dat nu wel anders

geworden. Ik heb weliswaar geen kantoorbaan, maar werk in een

rijdend kantoor, dus zoveel anders is het niet. Mijn laptop heb ik altijd

bij me, zodra ik stilsta, doe ik mijn boekhouding. Ik doe dit werk

omdat ik graag buiten mijn comfortzone treed. Ik ben echt niet zo

stoer als de meeste mensen denken.”

L


0

VERNmagazine

VERN

Kids

Voor de jongste vrachtwagenliefhebbers

Plat of torpedo?

Je kent ze vast wel, van die mooie vrachtwagens met zo’n lange voorkant. Zo’n voorkant

noem je een torpedoneus. Tot de jaren zestig hadden alle vrachtwagens die. Tegenwoordig

hebben ze meestal een platte voorkant, een zogeheten frontstuur. Bij een frontstuur zit de

bestuurder boven, naast of voor de motor. Dit in tegenstelling tot de torpedoneus, waarbij

de cabine zich achter de motor bevindt. Een platte voorkant heeft verschillende voordelen:

er kan meer lading op en de chauffeur heeft een beter overzicht. De frontstuurcabine brak

vooral door na het ontwikkelen van een kantelbare cabine. De motor was opeens een stuk

beter bereikbaar voor onderhoud.

Trochos

Een vrachtauto wordt ook wel truck genoemd. Waar komt deze

naam vandaan?

Het woord truck komt van het Griekse woord trochos. Trochos betekent

wiel. In Amerika noemde men de grote wielen van huifkarren

trucks. Een vrachtauto noemden ze motortruck (motor met wielen)

genoemd. Langzamerhand werd het woord motortruck ingekort

tot truck.

Hou je van films en alles daaromheen,

dan mag je het Taartrovers Film Festival

niet missen! Dit fantastische kinderfilmfestival

is van januari t/m april 2018

te zien en te beleven in de Nederlandse

bioscopen.

Dinsdag 2 januari 2018 is de aftrap van het Taartrovers Film

Festival in de Verkadefabriek in Den Bosch. Met het thema Lettersoep

& Prentenkoek brengt het festival een ode aan het kinderboek.

Aan de verhalen en tekeningen, aan de vorm en de geur

van het boek, aan het papier, de stof, de lijm en de inkt. Er zijn

heuse film-studiootjes waar je je eigen film kunt maken. Er is een

speurtocht voor je neus om de geuren uit beroemde kinderboeken

DECEMBER2017

Lettersoep & Prentenkoek:

win vrijkaarten voor het Taartrovers Film Festival!

op te snuiven en in het huisje van Lotta uit de Kabaalstraat kun je

letterlijk in haar verhaal kruipen. Ook is er een drukkerij waarbij je

met verschillende druktechnieken zelf een boek kunnen maken.

Op elke locatie wordt het Taartrovers Film Festival feestelijk

geopend met een kinderboekenbal. Het festival vol fantasierijke

films en creatief spel voor kinderen van 2 tot 9 jaar toert tot begin

april langs tien steden in het land.

Taartrovers.nl

Geschiedenis van de vrachtauto

Weet je dat de vrachtwagen

al meer dan 150

jaar bestaat? De eerste

vracht wagen komt

uit 1856. Toen reden

vrachtwagens

nog op stoom.

Er ging dan speciaal iemand mee om de stoominstallatie te bedienen.

Vrachtwagens hadden vroeger massief rubberen banden en

stugge vering. Dat reed niet zo lekker, vooral niet op slechte wegen.

Als een vrachtauto al lampen had, dan waren het olielampen die je

met lucifers moest aansteken.

Een van de eerste vrachtwagenfabrikanten was de firma Foden uit

Engeland. Tot 1917 maakte dit bedrijf vrachtwagens. In 1885

kwam de Duitse uitvinder Carl Benz met een gewone auto die

reed op benzine. In 1893 ging de eerste vrachtauto op benzine

rijden. Deze was van de Tsjechische Nesseldorfer Wagenbau

Fabriek (later Tatra). De wagen zag er niet uit als een vrachtauto,

het was een huifkar die aangedreven werd door twee

benzinemotoren. In 1898 werd de eerste dieselmotor ontwikkeld.

De firma MAN bouwde in 1915 als eerste een dieselmotor

in een vrachtauto. De dieselmotor was duurder om aan te

schaffen, maar goedkoper in het gebruik. De vrachtwagens

van toen hadden niet meer dan 40 pk en reden slechts 15 kilometer

per uur.

Bron: Wikipedia.org

Maak kans op

GRATIS

3x 2 toeganskaarten

voor het

Taartrovers

Film Festival

VERN Magazine mag

3x 2 toegangskaarten

beschikbaar stellen voor

het Taartrovers Film

Festival in een theater

naar keuze!

Stuur voor 1 januari 2018 een mail

naar redactie@vernmagazine.nl

en stuur een foto van jezelf en jouw

favoriete boek. Als je hebt gewonnen,

nemen wij contact met je op.


Bespaar tot honderden euro’s per maand op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een AOV is een noodzakelijk kwaad

Advertorial

SECURITY SOLUTIONS FOR LOGISTIC PROFESSIONALS

‘Te duur’, ‘ze keren toch niet uit’ of

‘ik spaar zelf wel’ zijn veelgehoorde

argumenten van (transport)ondernemers

om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering

af te sluiten.

“Onverstandig”, zegt financieel adviseur Cor Kok. “De meest gemaakte

denkfout van ondernemers is dat zij zich niet realiseren dat

je snel een miljoen euro nodig hebt om het calamiteitenrisico af

te dekken. Zoveel kost het al gauw als je onverhoopt je vak niet

meer kunt uitoefenen.”

Met zijn bedrijf Allsurance helpt Cor Kok ondernemers bij het afdekken

van de risico’s van arbeidsongeschiktheid. “Ik help ze met

afsluiten van de meeste geschikte AOV of beoordeel hun huidige

verzekering; het komt zo vaak voor dat men veel te veel betaalt.

Ik heb voorbeelden van ondernemers die 300 euro per maand

bleken te kunnen besparen. Dat is snel verdiend.”

Anderhalf miljoen op de spaarrekening?

Volgens Cor raakt 1 op de 8 mensen in meer of mindere mate arbeidsongeschikt

voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

“Stel je voor dat jou iets ernstigs overkomt als je 35 jaar bent.

Red je het dan om financieel zelfvoorzienend te zijn tot aan de leeftijd

waarop je met pensioen kunt? Het bedrag dat nodig is, wordt

gemakkelijk onderschat. Bij een gemiddeld inkomen kom je op een

totaal van zo’n anderhalf miljoen euro. Kun je dat zelf ophoesten

door ervoor te sparen?”

Ondernemers die wél een arbeidsongeschiktheidsverzekering

hebben afgesloten, zijn overwegend veel duurder uit dan nodig,

aldus Cor. Via de website Scanmijnaov.nu biedt hij zelfstandigen

de mogelijkheid om kosteloos de huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering

onder de loep te laten nemen. Er wordt dan gekeken of

de bestaande AOV goedkoper kan én of de voorwaarden realistisch

zijn.

Over het niet-uitkeren zegt Cor:

“Ik bestrijd dat verzekeringsmaatschappijen

nooit

uit betalen. Kijk, als iemand

zegt dat-ie met een burn-out

of rugklachten thuiszit, maar

op sociale media alleen maar

geweldige feest- en vakantiefoto’s

post, dan mag zo’n

maatschappij daar natuurlijk

kritisch op zijn. Er moet wel écht

iets aan de hand zijn.”

Bent u benieuwd wat u

kunt besparen op

uw AOV of wilt u een

AOV afsluiten?

Kijk op scanmijnaov.nu

Bel of app:

06 24986581

A company of the Imbema Group.

Remote Access Control

Sophisticated Load

Area Security

Multi-Point Locking

De redactie van

Secure

Emergency

Access

VERN Magazine

wenst u prettige

Vehicle & Trailer

immobilisation

Load Integrity

Goods in Transit Alarm

Electronic Seal

Automatic

Locking

kerstdagen

en een

verrassend 2018

SBS • Hoogeveenenweg 25 • 2913 LV Nieuwerkerk a.d. IJssel • T: +31 (0)88 130 60 66 • E: info@sbsnl.com • www.sbsnl.com


Websites zijn niet meer weg

te denken uit ons leven.

Immers in deze 24-uurseconomie

willen mensen te

allen tijde informatie kunnen

opvragen of vinden.

Ontwerp en

bouw website

€250,- *

Een compleet

professionele

Wij denken graag met u mee om een

optimaal rendement uit uw website te

halen. Dit doen we via de vormgeving,

gebruiksvriendelijkheid, vindbaarheid en

natuurlijk de boodschap waarmee u uw

doelgroep wilt bereiken.

Wij maken een goed en doordacht

ontwerp dat aansluit bij uw huisstijl.

Met uw logo en foto’s en in de kleurstellingen

van uw bedrijf. Daarbij

verliezen we uiteraard het gebruiksgemak

niet uit het oog: u moet uw

website eenvoudig zelf kunnen

bijhouden. Tenslotte heeft u het al druk

genoeg met andere zaken.

* De service- en hostingkosten zijn 17,95 per maand. Dit is inclusief domeinnaam registratie

en e-mailhosting. Genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

website

voor een scherpe prijs

Bijlestaal 20a

1721 PV Broek op Langedijk

Tel. 0226 - 765 000

Internet: www.wat-communicatie.nl


CG-Connect

Als u:

» met minder mensen meer data wil verwerken,

» met de huidige bezetting wil kunnen groeien,

» fouten in de dataverwerking wil reduceren,

» de digitale data van eigen vloot beschikbaar wil maken voor opdrachtgevers,

» charters aan het eigen TMS wil koppelen,

» data automatisch wil doorsluizen naar meerdere systemen,

» een andere digitale uitdaging hebt,

dan is CG-Connect dé oplossing!*

Neem contact op met Ron of Gabriela voor een vrijblijvend gesprek en

maak kennis met al onze mogelijkheden!

Ron Stravers

Gabriela Pereira

Pfinztalstraat 22

4143 JB Leerdam

M : 06-53967295

I : www.cgsp.nl

E : rs@cgsp.nl

Pfinztalstraat 22

4143 JB Leerdam

M : 06-55330527

I : www.cgsp.nl

E : gp@cgsp.nl

*Een uitgebreide uitleg kunt u lezen in deze uitgave.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!