Views
10 months ago

Dutch Courier Feb18._Full

PAGE 6 February 2018

PAGE 6 February 2018 Dutch Courier IN DE MARGE Andries Snoek andries@dutchcourier.com Traditionele feesten Wat hebben Australia Day en Zwarte Piet met elkaar de maken? Ogenschijnlijk niets, het ene evenement is in Australië en het andere in Nederland. Niettemin ( “je kunt er vergif op innemen”, zeggen ze in Nederland), hebben beide gemeen, dat ze elk jaar weer sommige beroeringen teweeg brengen onder bepaalde delen van de bevolking. Australia Day geeft elk jaar weer in Januari enig rumoer over de betekenis ervan, die voor de oorspronkelijke immigranten uit Groot-Brittannië het begin is van de ontwikkeling naar een sterk land met een welvarende economie, en voor een ander, het begin van de onrechtmatige bezetting van Aboriginal grondgebied. Zwarte piet is In Nederland sinds de binnenkomst van gekleurde bewoners een onderwerp van voortdurende discussie (die in november oplaait), omdat die aan het slavernijtijdperk zou herinneren. Een Surinaamse die zich een Nederlandse voelt. De donkergekleurde Surinamers zijn oorspronkelijk afstammelingen van de slaven, die door de Nederlandse kooplieden vanuit Afrika gewelddadig naar Amerika werden verscheept. Nu heeft Zwarte Piet niets met die slavenhandel te maken, maar alles met de Moren ( Noord- Afrikaanse Berbers) die half Spanje hadden veroverd. Het kostuum van Zwarte Piet herinnert aan deze Moren, maar hij is veel zwarter dan de Moren. Zwarte Piet is namelijk zwart geschminkt om hem onherkenbaar te maken, althans dat hoopt men. Toen ik als 17-jarige jongeman voor Zwarte Piet speelde bij de officiële intocht van Sinterklaas in ons stadje, hoorde ik toch nu en dan vanuit het toekijkende volk klinken “Hé, da’s Snoek!” Ik zie dus geen toekomst voor blanke of met roet bevuilde Pieten en helemaal niet voor Pieten die alle kleuren van de regenboog hebben. Het gaat juist om het onherkenbaar maken van Sint en Piet. Botany Bay Ook zie ik geen andere datum voor de viering van Australia Day dan de 26e Januari, want wat nu Australië is, is op die datum begonnen. Als Engeland het werelddeel niet in bezit genomen zou hebben, dan zouden kort daarna de Fransen het heb ben gedaan, of de Spanjaarden of misschien toch de Hollanders, wellicht ook de Chinezen. Zo ging dat in die tijd. Heel Europa is overwegend bevolkt door de nakomelingen van stammen die uit het oosten van de wereld zijn gekomen. Wat voor voordeel zou het de Aborigines hebben gebracht als ze niet, of door een ander land dan Engeland bezet zouden zijn geworden? Zouden de Aborigines zich zonder buitenlandse hulp ontwikkeld hebben als andere oosterse volken, zoals China of het huidige Indonesië, om een paar voorbeelden te noemen? Het is allemaal speculatie om aan te duiden dat we de tijd niet kunnen terugdraaien. Dat er grote fouten zijn gemaakt in het verleden, en zelfs in het recente verleden, in het scheppen van een juiste verhouding tussen de oorspronkelijke en nieuwe bewoners van Australië, dat staat wel vast. Vanuit die situatie van fouten moet een nieuw beleid worden opgezet, maar dan wel uitgaande van deze tijd en gericht op de toekomst. Australia Day moet dan ook een symbool zijn voor verbetering van de onderlinge verhoudingen. Op de dag dat de ‘nieuwe tijd’ begon... Standbeelden In het verlengde van het voorgaande ligt ook de discussie over de waardering en veelal ook de verering van lieden die in het verleden roem verworven hebben door ontdekking van landen en streken die zij tevoren niet kenden, en die meegewerkt hebben aan de kolonisering daarvan. Om kort te gaan: Zijn figuren uit het verleden als o.a. Captain Phillip, Captain Cook, Jan Pieterszn. Coen en Abel Tasman het waard om er standbeelden voor op te richten. En als ze al opgericht zijn, moeten ze dan blijven staan nu we tegenwoordig heel wat anders tegen hun daden van weleer aankijken? Captain Arthur Phillips De discussie hierover laaide in Australië op in verband met de viering van Australia Day, en in Nederland naar aanleiding van de heropening van het Mauritshuis in Den Haag. De meeste mensen denken dat dit statige huis zijn naam ontleent aan de Stadhouder Prins Maurits, die niet bepaald een ‘lieverdje’ was, maar zijn gouden sporen heeft verdiend door zijn belangrijke bijdrage aan de bevrijding van het land van de Spaanse overheersing. Het Mauritshuis echter - gebouwd door de beroemde architect Jacob van Campen - verdient zijn naam vanwege de eigenaar Johan Maurits van Nassau, een neef van de Oranjes, die Gouverneur was van het toenmalige Brazilië en daarom de bijnaam Braziliaan kreeg. Het huis staat vlak bij het Binnenhof, toendertijd de residentie van de Oranjes. Het is nu een schilderijenmuseum met een prachtige en waardevolle collectie. Mauritshuis Bij de heropening deed zich de vraag voor, of er niet wat meer over de historische achtergrond van dit museum vertoond zou kunnen worden. Dit resulteerde in de inrichting van een aparte zaal met schilderijen van Johan Maurits en van zijn tijd. Daarbij kon natuurlijk niet achterwege worden gelaten, dat deze Maurits ook aan slavenhandel heeft gedaan. Voorheen was er ergens in een zaal een ‘buste’ van Johan Maurits tentoongesteld die een tijdelijke kopie was, van ondeugdelijk materiaal vervaardigd. Het weghalen daarvan bracht rumoer teweeg waarin de ‘anti politiek-correcten’ zich danig roerden. Zelfs de Minister- President kwam er nog aan te pas. Zij hadden echter over het hoofd gezien dat er nu een speciale zaal voor Johan Maurits was ingericht! Al met al kwam daardoor weer het gesprek op gang over standbeelden en zo, en vooral het Standbeeld van J Pzn Coen in Hoorn moest het opnieuw ontgelden. Coen zowel als Johan Maurits vormen echter een onderdeel van de geschiedenis en verdienen een plaats in de ‘gallerij van bijzondere mensen’ En zo verdienen ook James Cook en Arthur Phillip hun standbeelden in Australië, omdat ze tot een belangrijk hoofdstuk behoren van de Australische geschiedenis. In plaats van standbeelden weghalen zou men het geschiedenisonderwijs kunnen verbeteren, want met de kennis daarvan is het treurig gesteld, zowel in Australië als in Nederland. De beroemde regel van de dichter Willem Bilderdijk gaat nog altijd op: “In het verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal.” ‘Heet hangijzer’ Volgens Van Dale betekent deze uitdrukking: een ‘netelige zaak’, en met netelig wordt dan bedoeld: ‘lichtgeraakt, bedenkelijk’. Een goede reden dus om het onderwerp dat ik nu eens wil aansnijden, te vermijden. Maar het is ook zo, dat als een onderwerp zo dikwijls in het nieuws komt, het ook in een commentaarrubriek genoemd moet kunnen worden. Waar het hierom gaat is het begrip ‘harassment’, oftewel ‘lastig vallen’. Over het algemeen maken de mensen en dus ook de media zich daarover niet zo druk; dat zoeken de mensen zelf maar uit en als het te erg wordt dient men naar de politie te gaan om het aan te geven. Maar kijk, als het ‘sexual harassment’ wordt, dan liggen de zaken anders, dan wordt het interessant voor de media want er zit smeuige kopij in, die graag gelezen wordt. Het is me hierbij opgevallen dat het vooral mannen zijn die beschuldigd worden en dat deze in de regel financieel goed-af zijn of een vermogende instelling achter zich hebben staan, zoals een kerk of een sport. Onder de rijke mannen zijn er ook diverse acteurs, zoals Craig McLachlan, die onlangs in het nieuws kwam toen hij door drie actrices beschuldigd werd van onder meer ‘sexual harassment’ en ‘indecent assault’. Eerder was het de nog altijd beroemde acteur Geoffrey Rush die door een paar actrices aangeklaagd werd vanwege ‘inappropriate behaviour’ . Toen Rush ferme tegenmaatregelen nam om zijn naam te zuiveren, was het rumoer spoedig verstomd en verdween hij uit het nieuws. Waar McLachnan algemeen bekend door werd Nu is het verre van mij om hierover een oordeel te verkondigen of om een voorof-tegen standpunt in te nemen... wie ben ik als niet-jurist om me daaraan te wagen. Een paar waarnemingen lijken me evenwel niet misplaatst in deze rubriek. Met name bij McLachlan kwam er plotseling een ware vloedgolf van publiciteit, de ABC wijdde er zelfs een volledig 7.30 Report aan en vrijwel alle nieuwsuitzendingen begonnen die dag met dit ‘nieuws’. Het was opvallend dat er gelijktijdig drie dames met aantijgingen kwamen en hun optreden voor de camera leek mij goed ingestudeerd, wat men van actrices kan verwachten. Natuurlijk sprak Craig de beschuldigingen onmiddellijk tegen, maar dat schijnt weinig indruk te maken en werd in het nieuws terloops genoemd. Pas enkele weken later ging hij een juridisch tegenoffensief openen. Wat mij in al dit soort aangelegenheden het meest opvalt is, dat het lijkt alsof een beschuldigde door velen direct als schuldig wordt gezien, tenzij hij zijn onschuld kan bewijzen. In de ‘normale’ rechtspraak is het zo, dat een beschuldigde als onschuldig wordt beschouwd, tenzij zijn schuld bewezen is. Op grond van de beschuldiging komt de man in de regel op non-actief te staan, en wordt zijn hele gezin onder bijna ondraaglijke druk gezet. En dat, als er alleen nog maar een aanklacht ligt en geen bewijs. Het is niet onmogelijk dat de beschuldigde later onschuldig blijkt te zijn, maar dan is er inmiddels al veel kwaad gesticht. Het komt me voor dat de procedure in dit soort gevallen eens door de experts tegen het licht moet worden gehouden om tot een zorgvuldige afhandeling te komen. In deze tijd van ‘sociale media’ wordt bescherming van de ‘privacy’ moeilijker, maar ook wenselijker. www.dutchcourier.com

Dutch Courier February 2018 PAGE 7 Carnavalsvakantie Carnaval is vooral in de provincies Noord- Brabant en Limburg de tijd van feestvieren. Het zij hen van harte gegund maar het is de vraag of de bewoners van die provincies daarvoor, zoals voorgesteld, twee extra vakantiedagen moeten hebben. Optocht in Noord-Brabant Is dat niet een bevoorrechting boven de bewoners van de andere provincies? Het carnaval is toch wel een paar snipperdagen waard, zou men zo zeggen. bracht; toen werden we overgeplaatst naar de Legerplaats Nunspeet. Maastricht is een juweel van een stad, ook al stammende uit de Romeinse tijd. Heerlen en Sittard kunnen me niet bekoren, maar Roermond heeft toch wel weer aantrekkelijke kanten. In Maastricht logeerde ik altijd in Hotel Limburgia. Mijn Volkswagen kon ik recht tegenover het hotel op het Vrijthof parkeren. Tegenwoordig niet meer in te denken. Als André Rieu er jaarlijks zijn concert geeft, probeer ik wel eens dat hotelletje te ontdekken, maar ik vrees dat het in andere handen is overgegaan en een nieuwe naam heeft gekregen. En zo, terugdenkend aan Nederland, kun je hele reizen maken, door het heden en het verleden. Andries Snoek programmas met een “thema” en wordt daarbij vaak bijgestaan door Harry. Ron speelt ook graag een mix voor jong en oud. En allemaal besteden wij tijd aan nieuwtjes, mededelingen van de overheid, alsmede wat er gaande is in de Nederlandse gemeenschap in Melbourne, van Koningsbal tot Karnavalsfeest. En wilt u een verzoekje aanvragen? ... Dat kan. Als uw tante jarig is of uw broer gaat trouwen. Misschien zijn uw ouders 50 jaar getrouwd of is er een baby geboren. Misschien wilt u gewoon dat nummer nog eens horen, waar u 40 jaar geleden op gedanst heeft maar het nu al die jaren niet meer gehoord hebt. U kunt ons bellen in de studio op maandag 4-5 en vrijdag 8-9 op 9415 1923. Of u kunt kontakt met ons opnemen via email of Facebook. Email : 3zzzdutchiesinmelbourneradio@gmail.com Facebook : Dutchies in Melbourne - Radio 3ZZZ. Ik wens u allemaal veel luisterplezier. Tot horens Gerda Vellinga Convenor Dutch Radio 3ZZZ werkwijze van de Gemeente Den Haag treft u onder: https://www.denhaag.nl/ nl/bestuur-en-organisatie/verkiezingen/ kiezers-buiten-nederland/stemmen-bijhet-raadgevend-referendum-als-u-inhet-buitenland-woont.htm Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de Gemeente Den Haag via +31 (0) 70 353 4400 of met Buitenlandse Zaken via +31 247 247 247 COLOUR AND B/W COPIES From 6 cents a copy (A4) Also general printing, letterbox distribution of leaflets and newsletters. MAROONDAH PRINTING 16-42 New Street, Ringwood, Vic. 3134 phone: (03) 9879 1555 fax: (03) 9879 1799 A Dutch Vocabulary lekker uitspraak lezen leren zinnen Nederlands woordenschat groetjes les luisteren boek gezellig Nederland fijn spelling proberen taal graag alsjeblieft vertaling student leukwoorden thema opzoeken mooi super oefenen dankjewel .. schrijven Belgie spreken grappig fantastisch William Matthews FUNERALS Offer: Fair and competitive prices Service 24 hours each day Fixed priced pre-paid funeral plan Information booklets Dignity, compassion and understanding at a difficult time After funeral followup calls Owned and operated by an Australian family CALL BILL, NARELLE, BEAU or MELANIE MATTHEWS 97396868 V.I.F.D. MEMBER Vakantie in Holland Lelystad Komfortabele appartementen en kamer te huur met TV, telefoon, internet; 45 min. van Schiphol en Amsterdam. 1 pers: vanaf € 30 per nacht 2 pers: vanaf € 46 per nacht incl. lakens en handdoeken. Korting bij een langer verblijf. Houdt u van Nederlandse muziek en wilt u graag op de hoogte gehouden worden van wat er al zo te doen is in Melbourne? Dan heb ik goed nieuws voor u. Radio 3ZZZ heeft 2 maal per week een Nederlandse radio programma. Op maandag van 4 tot 5 s’middags en op vrijdag van 8 tot 9 s’ochtends, op 92.3 FM. Onze groep heeft 6 presentatoren, Gerda, Tim, Caren, Sjaan, Ron en Harry. Caren is een jonge moeder en heeft vaak een gezellig stukje muziek in haar programma dat meegezonden kan worden door de kleintjes maar ook Oma en Opa. Ook heeft zij moderne en oude Hollandse “hits”. Sjaan, als ex-verpleegster, is onze presentator met medische kennis en besteedt in haar programma vaak aandacht aan de laatste nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg. En ze speelt hele leuke muziek. Tim speelt elke week de nieuwste happy muziek en smartlappen, direkt uit Nederland, maar heeft ook een stukje in zijn programma waar hij terug in de tijd gaat. Gerda speelt graag een mengelmoes van oud en nieuw en doet graag Informatie over het Referendum van 21 maart 2018 Beste Nederlanders! Op 21 maart 2018 kunt u als kiezer buiten Nederland weer stemmen. U brengt uw stem uit tijdens het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). U stemt met een briefstembewijs of een kiezerspas. U kunt ook iemand machtigen om voor u te stemmen. Om te kunnen stemmen, moet u zich registeren als kiezer buiten Nederland. Wilt u stemmen voor het raadgevend referendum op 21 maart 2018? Registreer u dan uiterlijk op 7 februari 2018. U hoeft dit maar 1 keer te doen. Bij iedere verkiezing krijgt u de documenten die u nodig heeft om te stemmen per post toegestuurd. U kunt uw briefstem aan het op de retourenvelop aangegeven adres sturen. Zorg ervoor dat u uw briefstembiljet tijdig verstuurt om te garanderen dat uw stem op tijd aankomt! Informatie over het registreren en de Bruce Donaldson Revised and Expanded by Renee Feikema An Sneyers Copies of “A Dutch Vocabulary” are available and can be ordered via: renee@dutchcourier.com Information and bookings: Ria Luikink-van Uum Moezelstraat 12 8226 LA Lelystad Nederland Tel: +31 320 254316 Email: frans-ria-luikink@planet.nl Web: www.luikink.nl FOSTER PARENTS INDONESIA INC. Supports Indonesian orphanages, Sponsorships, Self-help projects. PLEASE GIVE IT YOUR SUPPORT • by becoming a sponsor $20 p.m. • by becoming a member $15 p.a. • by giving a donation $................ FOSTER PARENTS INDONESIA INC. P.O. Box 502, Drouin VIC 3818 Phone: 0402 983 708 or 0433 293 051 or contact: the Dutch Courier www.dutchcourier.com

viragostarclub com clubblad 200811.pub - Belgian Dutch Virago ...
Australian Pension News - Dutch - Department of Human Services
DuurzaamheiD in De pocket - Dutch Green Building Council
3351 S1 - P1-15 WV 2010 Dutch 3_S1 - Wales View ... - Visit Wales
Lincoln Electric Code of Corporate Conduct and Ethics - Dutch
terugwinning calcium bromide brine official opening and dutch ... - IRO
kOPjE - De Nederlandse Club aan de Côte d'Azur
Januari - Toyota MR2 Club Nederland
Notulen Ledenvergadering 14 april 2013 - Bulldog club Nederland
Ford121 - February - Belgium
Raad der Wijzen maakt Europese stand van zaken - CxO
Rondom de Toren - Editie 917
HanzeMag, nr. 11 - Hanzehogeschool
Tuinkabouter 2010-03-definitief.pub - Ovv Volkstuin
van taakgericht naar resultaatgericht - ISS
Rotary Club Rotterdam-Zuid 45 jaar - Rotary Nederland