09.03.2018 Views

Erik Bessems Makelaardij, met succes verkocht in Baarlo en Buggenum!

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Erik Bessems Makelaardij, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 077 - 476 92 92.

Verhuisplannen? Maak gebruik van de diensten van Erik Bessems Makelaardij, bel direct voor een vrijblijvende afspraak met 077 - 476 92 92.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MET SUCCES VERKOCHT IN UW BUURT<br />

Deze won<strong>in</strong>g<strong>en</strong> zijn rec<strong>en</strong>telijk <strong>verkocht</strong> (onder voorbehoud) <strong>in</strong> uw buurt. Dit kan ook de waarde van uw won<strong>in</strong>g<br />

beïnvloed<strong>en</strong>. Heeft u verkoopplann<strong>en</strong>? Weet dan dat onze makelaars specialist<strong>en</strong> zijn <strong>en</strong> exact wet<strong>en</strong> hoeveel vraag<br />

er naar uw won<strong>in</strong>g is. Wij beschikk<strong>en</strong> over de meest rec<strong>en</strong>te cijfers, volg<strong>en</strong> de ontwikkel<strong>in</strong>g<strong>en</strong> <strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> u precies<br />

hoeveel zoekers er nu actief zijn. En dat bepaalt de waarde: hoe groter de vraag...hoe hoger de opbr<strong>en</strong>gst!<br />

Interesse? Bel dan <strong>met</strong> <strong>Erik</strong> <strong>Bessems</strong> <strong>Makelaardij</strong> op 077 - 476 92 92<br />

BAARLO<br />

Hollasstraat 20<br />

BUGGENUM<br />

Heerweg 27<br />

BUGGENUM<br />

Boonstraat 20<br />

Woonopp.: 135 m 2<br />

Inhoud: 500 m 3<br />

Kamers: 6<br />

VERKOCHT<br />

Vraagprijs € 289.000,- k.k.<br />

onder voorbehoud<br />

Woonopp.: 1 m 2<br />

Inhoud: 3 m 3<br />

Kamers: 1<br />

VERKOCHT<br />

Prijs n.o.t.k. € 1,- k.k.<br />

onder voorbehoud<br />

Woonopp.: 225 m 2<br />

Inhoud: 1250 m 3<br />

Kamers: 8<br />

VERKOCHT<br />

Koopsom € 400.000,- k.k.<br />

onder voorbehoud<br />

www.ebml.nl<br />

<strong>in</strong>fo@erikbessems.nl<br />

01035-A5-ERIK1b_flyer.<strong>in</strong>dd 1 09-03-18 14:53


Voor hoeveel zou uw won<strong>in</strong>g<br />

<strong>verkocht</strong> word<strong>en</strong> <strong>in</strong> de huidige markt?<br />

Ontdek het bij <strong>Erik</strong> <strong>Bessems</strong><br />

<strong>Makelaardij</strong> Midd<strong>en</strong>-Limburg!<br />

Rijksweg 37<br />

5953 AA Reuver<br />

077 - 476 92 92<br />

Als u van plan b<strong>en</strong>t uw won<strong>in</strong>g te gaan verkop<strong>en</strong><br />

<strong>in</strong> de nabije toekomst, kan het nu wel e<strong>en</strong>s de beste tijd zijn!<br />

Verkopers ontvang<strong>en</strong> vaak de vraagprijs voor hun won<strong>in</strong>g,<br />

sommige zelfs erbov<strong>en</strong>!<br />

‘Bel vandaag nog zodat ik u kan help<strong>en</strong><br />

uw won<strong>in</strong>g teg<strong>en</strong> de beste prijs te verkop<strong>en</strong>!’<br />

- Geert Held<strong>en</strong>s<br />

Maak snel e<strong>en</strong> afspraak om uw won<strong>in</strong>g<br />

teg<strong>en</strong> de beste prijs te verkop<strong>en</strong>!<br />

www.ebml.nl<br />

<strong>in</strong>fo@erikbessems.nl<br />

01035-A5-ERIK1b_flyer.<strong>in</strong>dd 2 09-03-18 14:53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!