29.05.2018 Views

180434 Sarcoscoop 2 - 2018_DEF_WEB

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Artikel<br />

Sarco Scoop<br />

Nummer 2 | Jaargang 37 | Juni <strong>2018</strong><br />

Netwerk<br />

individueel en collectief belang<br />

• Kleiner wordende wereld<br />

• Zorg voor je netwerk<br />

• 40 jaar Sarcoidose.nl<br />

jaar<br />

Juni <strong>2018</strong> 1


Van de voorzitter<br />

Sarcoidose.nl<br />

Alweer een jaar geleden ben ik opgenomen in<br />

onze warme verenigingsomgeving. Na meerdere<br />

gesprekken met het toenmalige bestuur, heeft mijn<br />

bezoek aan de ALV 2017 en de kennismaking daarbij met<br />

de vrijwilligers en leden voor mij de uiteindelijke doorslag<br />

gegeven om in het bestuur plaats te nemen. Na mijn inwerkperiode<br />

van een jaar mag ik nu het “Voorwoord van de<br />

voorzitter” schrijven. Trots ben ik dat ik mij, samen met een<br />

groot aantal betrokken vrijwilligers, voor onze vereniging<br />

kan inzetten. Met onze gezamenlijke inzet proberen wij het<br />

alledaagse leven, in privé- en werkomgeving, van personen<br />

met sarcoïdose en hun omgeving dragelijker te maken.<br />

Adrie Bevers, voorzitter Sarcoidose.nl<br />

Uiteindelijk bepalen de<br />

bezoekers het succes<br />

van de jubileumdag<br />

Helaas heeft het onaangename van het dagelijkse leven<br />

in <strong>2018</strong> onze vereniging ook getroffen. Het overlijden<br />

van Marijn van Manen, ons zeer gewaardeerd bestuurslid.<br />

In deze uitgave heeft Chris een pakkend In<br />

Memoriam geschreven.<br />

Zoals ook in het dagelijks leven liggen een lach en een<br />

traan erg dicht bij elkaar. Ons 40-jarig bestaan wordt op<br />

17 november <strong>2018</strong> uitgebreid gevierd in De Eenhoorn in<br />

Amersfoort. De jubileumcommissie is goed op weg om een<br />

fantastische jubileumdag te organiseren, maar uiteindelijk<br />

bepalen natuurlijk de bezoekers het succes van deze dag.<br />

‘Netwerk’ is het thema van deze editie. De diverse artikelen<br />

belichten op hun eigen wijze dit thema. Direct afgeleid<br />

van netwerk is het werkwoord netwerken. In deze maatschappij<br />

is netwerken belangrijk. Met netwerken kunnen<br />

onze vrijwilligers hun fantastische bijeenkomsten in het<br />

land organiseren. Netwerken is erg belangrijk voor onze<br />

vereniging om onze doelstellingen te realiseren en ons<br />

voortbestaan te garanderen. Naamsbekendheid maakt het<br />

netwerk opbouwen een stuk eenvoudiger. Mede daarom<br />

organiseren wij in 2019 twee grote bijeenkomsten. Een<br />

tweedaagse bijeenkomst voor deelnemers die professioneel<br />

met sarcoïdose te maken hebben en een andere<br />

bijeenkomst voor patiënten en publiek.<br />

Langs deze weg bedank ik de auteurs van de diverse<br />

artikelen voor hun bijdrage aan deze editie en uiteraard<br />

alle vrijwilligers die het elke keer weer mogelijk maken<br />

dat er een SarcoScoop op de deurmat ligt, of op het<br />

scherm verschijnt.<br />

2 SarcoScoop


Inhoud<br />

Van de voorzitter 2<br />

Netwerk<br />

Nederlandse Sarcoïdosezorg in kaart 7<br />

Inzichtelijke en toegankelijke sarcoïdosezorg<br />

Kleiner wordende<br />

wereld<br />

4<br />

Marijn van Manen 8<br />

In Memoriam<br />

Nieuw expertisecentrum in Amsterdam 14<br />

Betere zorg en lagere kosten bij neurosarcoïdose<br />

Een warme vereniging 16<br />

Interview met nieuwe en vertrekkende bestuursleden<br />

Blazen voor de diagnose 18<br />

In gesprek met de doktersassistente<br />

De kunst om nee te zeggen 20<br />

Witte band definitief achter me gelaten<br />

Zorg voor je<br />

netwerk<br />

De dunne lijn tussen waar en niet waar 22<br />

Klopt alles wat je leest op internet?<br />

Column Lenneke 24<br />

Werk aan je netwerk<br />

10<br />

Vacature Patiënteninbreng 27<br />

Netwerker gezocht<br />

Financiële verantwoording 2017 28<br />

Veel activiteiten en een positief resultaat<br />

Sarco&zo 30<br />

Award voor sarcoïdoseonderzoek en agenda<br />

PER<br />

Servicepagina 31<br />

Colofon en contact<br />

Sarcoidose.nl lidmaatschap 32<br />

Informatie en reviews<br />

PER<br />

Opzeggen van uw lidmaatschap kan elk jaar voor 1 december<br />

via het kantoor van de SBN.<br />

De zeef 25<br />

Wat erin komt gaat er ook direct weer uit<br />

PER<br />

CEP &<br />

SPECTIEF<br />

CEP 40 jaar &<br />

Sarcoidose.nl<br />

SPECTIEF<br />

PER<br />

CEP &<br />

26<br />

SPECTIEF<br />

CEP &<br />

SPECTIEFCEP<br />

&<br />

CE<br />

PERSPE<br />

CE<br />

PERSPE<br />

Juni <strong>2018</strong> 3<br />

CE


Kleinere wereld<br />

Kleiner wordende wereld<br />

Sterk door je netwerk<br />

Sociale netwerken geven niet alleen plezier en betekenis aan het<br />

leven maar hebben ook een praktische functie. Je kunt elkaar<br />

steunen en samen oplossingen voor problemen bedenken.<br />

Maar wat als je ziek wordt? Dan zie je in je sociale netwerk vaak<br />

pas echt wie er voor je is.<br />

Auteur: Lenneke Vente, lenneke@sarcoidose.nl<br />

A<br />

ls je ziek wordt, verlies je niet per se mensen uit<br />

je netwerk. Het betekent wel dat je netwerk op de<br />

proef gesteld wordt in een tijd waarin je zelf ook<br />

al behoorlijk op de proef wordt gesteld. En als je chronisch<br />

ziek bent, dan blijkt en blijft dit ook nog eens een continue<br />

uitdaging. De uitdrukkingen ‘in nood leert men zijn<br />

vrienden kennen’ of ‘als het schip lek is gaan de ratten<br />

van boord’ zijn clichés, maar ze bestaan niet voor niets.<br />

Je bent geen sarcoïdose,<br />

je hebt sarcoïdose<br />

Sociaal netwerk<br />

Maar wat is nou precies een sociaal netwerk? Een<br />

sociaal netwerk bestaat uit nabije familieleden<br />

zoals bloedverwanten en de ruimere familie,<br />

vriendschappelijke betrekkingen en maatschappelijke<br />

diensten. Met betrekkingen worden kennissen, vrienden,<br />

collega’s, buren, maar ook virtuele contacten bedoeld.<br />

En op ruimere schaal en dus minder rechtstreeks horen<br />

maatschappelijke diensten ook bij ons sociaal netwerk.<br />

Denk hierbij aan een vaste contactpersoon bij de<br />

huisarts, in het ziekenhuis of bij het UWV.<br />

Wat is het belang?<br />

Een sociaal netwerk is een groep mensen waarmee één<br />

persoon duurzame banden onderhoudt en waarin sprake<br />

is van verbondenheid. De kracht van een sociaal netwerk<br />

hangt samen met de grootte van het netwerk, de variatie<br />

binnen het netwerk, de bereikbaarheid, de contactfrequentie,<br />

en de inhoud van het contact. Allemaal factoren die kunnen<br />

veranderen als je (chronisch) ziek wordt.<br />

Een sterk sociaal netwerk zorgt ervoor dat je voldoende<br />

ondersteuning ervaart. Je bent dan minder vatbaar bent<br />

voor stress en depressies, je kunt beter traumatische<br />

gebeurtenissen en tegenslagen verwerken en je zult<br />

stabieler in het leven staan. Kortom: een sociaal netwerk<br />

is dat deel van je identiteit waarop je kunt terugvallen als<br />

er problemen zijn of waarmee je kansen kunt krijgen in de<br />

maatschappij. Belangrijk dus, zo’n netwerk.<br />

Voor een sterk sociaal netwerk hoef je niet heel veel<br />

mensen te kennen. De kans wordt groter, maar het<br />

staat of valt met de persoonlijke betrokkenheid van de<br />

mensen om je heen. Iemand met een sociaal netwerk<br />

van tien personen, kan toch duurzamer verbonden<br />

zijn met anderen dan iemand met bijvoorbeeld vijftig<br />

oppervlakkige contacten. Iemand met 1.000 ‘vrienden’<br />

op Facebook kan in de realiteit minder echte vrienden<br />

hebben dan iemand met 250 vrienden.<br />

Transparantie<br />

Hoe onderhoud je dat netwerk als je ziek wordt? Waar<br />

richt je je dan op? Hoe blijf je bij jezelf en hoe bouw je<br />

Houd je netwerk<br />

op de hoogte.<br />

4 SarcoScoop


Kleinere wereld<br />

eventueel weer een ander, meer passend netwerk op? En<br />

hoe voed je je netwerk op? Want ook dat is soms nodig.<br />

Wat je vaak hoort van patiënten is dat ze zichzelf hebben<br />

aangeleerd om te zwijgen of niet alles te vertellen. Op de<br />

vraag hoe het gaat, antwoord men standaard ‘goed hoor’<br />

omdat men veel onbegrip tegenkomt. Toch ligt hier wel<br />

een gevaar. Want als alles altijd ‘goed hoor’ gaat, waarom<br />

zeg je dan afspraken af, draai je geen bardiensten en<br />

verschijn je niet op een verjaardag? Als je je netwerk<br />

van familie en vrienden wilt behouden zul je moeten<br />

communiceren (zie tips). Maar dat niet alleen. Je moet je<br />

netwerk ook een beetje helpen.<br />

Veel mensen in jouw netwerk vinden het moeilijk om hulp<br />

aan te bieden of over je situatie te praten. Probeer het hen<br />

gemakkelijk te maken door te laten zien dat jij sarcoïdose<br />

of het chronisch ziek zijn in je leven geaccepteerd<br />

hebt. Als je transparant bent, kan je omgeving met je<br />

meedenken. Open en eerlijk zijn is vaak de beste manier<br />

om je grenzen te bewaken. Benoem wat je wel kunt en<br />

wat niet. En maak daar verder geen probleem van. Als jij<br />

daar geen probleem van maakt, waarom zouden anderen<br />

dat dan wel doen?<br />

Transparant zijn over je chronische ziekte kan tegelijkertijd<br />

ook een valkuil zijn. Je kunt ook te veel vertellen of tegen<br />

de verkeerde mensen. Let dan ook goed op of openheid<br />

wel in jouw belang is. Chronisch ziek zijn is samenwerken,<br />

overleggen, durven en vertrouwen. Daarin moet je als<br />

patiënt ook groeien. Ben je hier slecht in? Vraag dan hulp,<br />

bijvoorbeeld via Sarcoidose.nl of oefen met iemand die<br />

dicht bij je staat.<br />

Een sterk<br />

sociaal netwerk biedt<br />

bescherming en kansen<br />

Denk buiten de gebruikelijke kaders<br />

Zorg voor variatie in je netwerk. Variatie betekent dat<br />

je sociale netwerk gekleurd kan zijn door verschillende<br />

culturen, leeftijden, opleidingsniveau en geslacht.<br />

Wanneer je altijd in hetzelfde netwerk zit, houd je wellicht<br />

ook waardevolle contacten buiten de deur. Kijk eens of je<br />

binnen je huidige netwerk nieuwe contacten op kunt doen.<br />

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de school of sportclub van<br />

Sociale contacten zijn<br />

er vaak minder maar<br />

wel intensiever.<br />

je kinderen. Vergeet ook je familie niet. Misschien heb je<br />

wel een super leuke neef of nicht, die je eigenlijk maar<br />

weinig spreekt. Je hoeft niet altijd extra dingen te gaan<br />

ondernemen om je netwerk wat uit te breiden. Houd je<br />

ogen goed open voor de mensen om je heen.<br />

Neem initiatief<br />

Heb je het opbouwen van vriendschappen en<br />

kennisnetwerken altijd aan het toeval overgelaten?<br />

Bijvoorbeeld via de voetbalvereniging, je werk of het<br />

café? Dat zijn nou net de plekken waar je minder komt<br />

als je ziek bent. Kijk of je je sociale kring kunt vergroten<br />

binnen je huidige netwerk of dat het handiger is meer<br />

contacten op te doen buiten je huidige netwerk. Of je nu<br />

voor het eerste of het tweede kiest, je zult altijd zelf de<br />

eerste stap moeten zetten.<br />

Probeer ook eens online met mensen in contact te komen.<br />

Bijvoorbeeld via Facebook of via de patiëntenvereniging.<br />

Focus niet alleen op lotgenoten maar kijk ook naar nieuwe<br />

online groepen, bijvoorbeeld van jonge ouders, mensen<br />

die graag vissen, de plaats waar je bent opgegroeid, een<br />

boekenclub, iets wat jou interesseert.<br />

Afstand<br />

Als (chronisch) patiënt ben je vaak minder mobiel. De<br />

ervaring leert dat door de vermoeidheid veel patiënten<br />

minder sociale contacten hebben dan vroeger, maar dat<br />

de contacten die er zijn, zijn vaak wel intensiever zijn.<br />

Breng in kaart hoe contact mogelijk is als de afstand te<br />

groot is. Bijvoorbeeld via telefoon of internet. Hoe directer<br />

en hoe dichter je bij elkaar kunt zijn, hoe meer je met<br />

elkaar verbonden bent.<br />

Juni <strong>2018</strong> 5


Kleinere wereld<br />

Chronisch ziek zijn is<br />

samenwerken, overleggen,<br />

durven en vertrouwen<br />

Ziek zijn stelt jou en je<br />

netwerk op de proef.<br />

Soms is dat gewoonweg niet mogelijk. Maar in plaats<br />

van bij iemand te gaan koffie drinken kun je dat dan<br />

ook telefonisch of via Skype doen. Maak een afspraak<br />

om bijvoorbeeld om tien uur samen een kopje koffie te<br />

drinken en via de telefoon bij te praten.<br />

Help je netwerk<br />

Je hebt zelf niet veel invloed op wat de mensen<br />

zeggen of denken over je gezondheid. Maar<br />

communicatie met de mensen in je netwerk is<br />

belangrijk. Dat zijn de mensen door wie je wilt<br />

worden begrepen, die naar je willen luisteren en die<br />

er voor je willen zijn. Help ze daarbij!<br />

• Geef aan wat je zelf prettig vindt, mensen kunnen<br />

dat niet ruiken. Communiceer wat voor jou belangrijk<br />

is.<br />

• Geef het aan wanneer iemand iets tegen je<br />

gezegd heeft wat je gekwetst heeft. Ook als het<br />

goed bedoeld is. Dan kan diegene daar de volgende<br />

keer rekening mee houden. Vaak zijn mensen<br />

zich daar niet van bewust.<br />

• Hetzelfde geldt wanneer mensen voor jou gaan<br />

invullen of je iets wel of niet kunt. Geef het aan!<br />

• Neem het niet persoonlijk op. Probeer je niets aan<br />

te trekken van opmerkingen van mensen die jouw<br />

situatie niet (goed) kennen. Hun mening is niets<br />

waard want ze kennen niet het hele verhaal. Bedenk:<br />

jij doet niks fout. Er zijn heel veel redenen<br />

waarom mensen niet of slechts met mate over<br />

ziekten willen praten en de meeste hebben niks<br />

met jou te maken.<br />

• Voor sommige mensen is het een te naar idee dat<br />

er ziekten zijn die niet te genezen zijn. Laat die<br />

mensen in hun waarde en verzand niet in ellenlange<br />

discussies over de medische wetenschap of<br />

juist het alternatieve circuit. Richt je energie op<br />

positieve mensen in je netwerk.<br />

• Je bent veel meer dan alleen maar ziek of je<br />

ziekte. Vergeet jezelf niet en vergeet niet wat jou<br />

uniek maakt. Blijf het gewoon over de alledaagse<br />

leuke dingen hebben met je omgeving.<br />

• Als iemand vraagt hoe het gaat, geef dan niet<br />

een hele medische uitleg. Mensen willen vaak<br />

alleen weten, naar omstandigheden, hoe het nu<br />

gaat. Dat betekent niet dat ze geen belangstelling<br />

hebben, ze zijn benieuwd hoe het met de zieke<br />

gaat, niet met de ziekte op zich. Zeker niet bij<br />

elk bezoek. De ziekte is er en blijft er, en mensen<br />

kennen de nadelen uit eerdere verhalen. Het is<br />

prettig als het tijdens het gesprek of bezoek ook<br />

eens ergens anders over gaat.<br />

• Wanneer je omgeving zegt je te willen steunen,<br />

betrek ze dan bij jouw ‘ziek-zijn’. Vraag bijvoorbeeld<br />

om hulp wanneer je dit nodig hebt, en houd<br />

ze op de hoogte van hoe het met je gaat. Of vertel<br />

wat de arts heeft gezegd bij je laatste ziekenhuisbezoek.<br />

Zo sta je dichter bij elkaar en heb je<br />

meer het gevoel dat je het ‘samen’ doet.<br />

• Maak op je werk onderscheid in communicatie.<br />

Met wie communiceer je? Over wat? Met welk<br />

doel? Het is een heel ander gesprek met je collega,<br />

je leidinggevende, of iemand die iets gaat<br />

zeggen over je re-integratie. Geef aan waar je beperkingen<br />

zitten maar ook hoe je er goed mee om<br />

kunt gaan en welke hulpmiddelen je nodig hebt.<br />

Op het moment dat je sociale kring wat klein is,<br />

is het goed om te bedenken welke behoefte je<br />

hebt. Je kunt namelijk tevreden zijn met een kleine<br />

sociale kring, maar het kan ook dat je je regelmatig<br />

alleen voelt. Heb je echt geen sociaal netwerk en<br />

lukt het niet om er een op te bouwen? Vraag dan<br />

hulp aan je huisarts.<br />

6 SarcoScoop


SZiN<br />

Nederlandse Sarcoïdosezorg<br />

in kaart<br />

Route naar inzichtelijke sarcoïdosezorg<br />

Sarcoidose.nl streeft naar optimale zorg voor mensen met sarcoïdose. We vinden dat<br />

effectieve diagnostiek en een passende behandeling voor iedereen toegankelijk en vindbaar<br />

moeten zijn. Kortweg: Goede sarcoïdosezorg, zo dichtbij mogelijk. Maar hoe ziet dat<br />

zorglandschap er eigenlijk uit en waar vind je als individuele patiënt die passende zorg?<br />

Er gaat geen bijeenkomst<br />

Sarcoidosezorg voorbij of onze vrijwilligers<br />

In Nederland<br />

krijgen dé vraag van<br />

onze leden: “Waar vind<br />

ik de juiste behandeling<br />

voor mijn sarcoïdose?”<br />

Vaak wordt het<br />

antwoord dan gegeven<br />

uit eigen ervaring, want<br />

een totaalbeeld is er<br />

simpelweg niet. Eigenlijk kan dat anno <strong>2018</strong> niet meer. Met<br />

het project SarcoïdoseZorg in Nederland (SziN) brengen we<br />

dat zorglandschap in kaart.<br />

Passende zorg<br />

Passende zorg is per definitie voor iedereen anders.<br />

Dit hangt onder meer af van de lokalisatie en de<br />

ernst van de sarcoïdose. Zeldzamere vormen van<br />

sarcoïdose, of vormen met een minder goede prognose<br />

worden vaak gediagnosticeerd en/of behandeld in een<br />

expertisecentrum, maar dat is niet voor elke vorm<br />

van sarcoïdose nodig. Sommige mensen kunnen hun<br />

behandeling dichtbij huis vervolgen waarbij zo nodig de<br />

behandelaar periodiek overlegt met een expertisecentrum.<br />

Op die manier vermindert de belasting van de behandeling<br />

voor de patiënt en wordt de juiste zorg dus toegankelijker.<br />

Ook voor de zorgprofessionals is het belangrijk dat het<br />

zorglandschap in beeld wordt gebracht. Zorgverleners<br />

in de eerste lijn zoals de huisarts, zien immers zelden<br />

iemand met sarcoïdose. Maar ook in de tweedelijnszorg<br />

(medisch specialisten) is het kennisniveau over sarcoïdose<br />

niet overal even hoog. Zij kunnen met het beeld van<br />

het zorglandschap in de hand de patiënt straks naar de<br />

passende zorgverlener of zorginstelling doorverwijzen.<br />

Vragenlijsten<br />

Sarcoïdose is een ziekte die op meerdere plaatsen in<br />

het lichaam kan voorkomen, het is een zogenaamde<br />

systeemziekte. Voor zowel diagnostiek als behandeling<br />

is een multidisciplinaire aanpak daarom essentieel.<br />

Natuurlijk is goede samenwerking tussen de<br />

verschillende disciplines dan ook van belang om<br />

goede zorg te kunnen leveren (zo nodig ook tussen<br />

verschillende zorginstellingen). Om het landschap<br />

goed in kaart te kunnen brengen kijken we daarom<br />

waar patiënten in behandeling zijn én hoe de<br />

samenwerkingsverbanden binnen de zorginstellingen<br />

(tussen de verschillende disciplines) en met<br />

zorginstellingen onderling zijn georganiseerd.<br />

Ruim 700 patiënten en<br />

40 artsen hebben de<br />

vragenlijst ingevuld<br />

Hiervoor zijn er in april twee vragenlijsten uitgezet, een<br />

voor de patiënten met betrekking tot hun behandellocatie<br />

en met wie zij contact hebben. De andere lijst is voor de<br />

zorgverleners, waarbij niet alleen de zorgverlening door<br />

de betreffende arts zelf maar ook die in zijn of haar zorg<br />

instelling en de samenwerkingsverbanden met andere<br />

zorginstellingen worden onderzocht. Omdat de longarts<br />

meestal de hoofdbehandelaar is bij sarcoïdose zijn zij<br />

persoonlijk benaderd om de vragenlijst in te vullen.<br />

Samen met de VSOP, die u wellicht nog kent van het project<br />

van de Huisartsenbrochure, werken we de resultaten van de<br />

vragenlijsten uit. In november, rond ons jubileum, hopen we<br />

het sarcoïdose zorgnetwerk klaar te hebben.<br />

Juni <strong>2018</strong> 7


In Memoriam<br />

Marijn van Manen<br />

In Memoriam<br />

Marijn was een beminnelijk mens met een positieve levenshouding.<br />

Een familieman, die in het persoonlijk gesprek met veel warmte<br />

vertelde over het wel en wee van zijn directe omgeving, waarbij de<br />

kleinkinderen een bijzondere plaats innamen.<br />

Auteur: Chris Knoet, chris@sarcoidose.nl<br />

Daarnaast was hij bewust bezig met zijn gezondheid.<br />

In afwachting van een nieuw hart wandelde, fietste<br />

en golfte hij om zo zijn conditie zo goed mogelijk te<br />

houden.<br />

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN)<br />

leerde Marijn begin 2013 kennen. Hij was van mening<br />

dat, nu hij niet langer kon werken, zijn kennis en ervaring<br />

gebruikt moesten worden voor de patiëntenorganisatie<br />

die zich inzet voor zijn medepatiënten en hun partners.<br />

Uit zijn manier van omgaan met mensen merkte je,<br />

dat hij lang in een adviserende en stimulerende rol<br />

werkzaam is geweest. Dit maakte hem uitermate<br />

geschikt om als vrijwilligerscoördinator binnen het<br />

bestuur van de SBN aan de slag te gaan. Menig<br />

vrijwilliger herinnert zich zijn telefoontjes, waarin<br />

hij naast een luisterend oor ook op vriendelijke en<br />

ontspannen wijze de noodzaak van het invullen van een<br />

bepaalde functie duidelijk kon maken. Zijn overtuigende<br />

aanpak was vaak precies genoeg om de vereniging of<br />

een werkgroep aan een nieuwe vrijwilliger te helpen.<br />

Maar daar bleef het niet bij. Eenmaal toegevoegd aan<br />

de groep van ruim 50 vrijwilligers stond je op Marijn’s<br />

radar en liet hij geen gelegenheid voorbij gaan om te<br />

informeren hoe het ging. Altijd bereid om te helpen<br />

om eventuele plooitjes glad te strijken. Daarbij hield hij<br />

steeds in gedachte dat het soms het domweg niet gaat<br />

en dat nee zeggen niet voor iedereen eenvoudig is. Zijn<br />

milde oordeel en bemoedigende woorden gaven dan<br />

weer nieuwe energie.<br />

Ook de betrokkenheid bij ‘de mens achter de vrijwilliger’<br />

was een zeer waardevolle eigenschap van Marijn. Steeds<br />

als hij gebeld had, had je het gevoel dat je een wijze raad<br />

had meegekregen. Rustig en puttend uit zijn eigen ervaring<br />

gaf hij iedereen iets waardevols mee. Zijn oprechte<br />

interesse in iedereen was een belangrijk element in de<br />

bindkracht tussen de vrijwilligers.<br />

Alhoewel Marijn, als zijn ziekte het toeliet, altijd trouw<br />

de bestuursvergaderingen bezocht, was hij geen fan van<br />

bestuurlijke drukte; stukken schrijven had niet zijn voorkeur.<br />

Een uitzondering vormde de vrijwilligersnieuwsbrief die hij<br />

trouw aanleverde en waarmee hij zorgde dat de vrijwilligers<br />

geïnformeerd werden. Toch is Marijn’s invloed op de koers<br />

van de SBN goed zichtbaar. Tijdens de vrijwilligerstraining<br />

in het najaar van 2014 introduceerde hij het idee, dat, naast<br />

het warme familiegevoel binnen de vereniging ook de, met<br />

name technische, vooruitgang in de maatschappij omarmd<br />

Marijn’s invloed op de<br />

koers van de vereniging is<br />

nog zichtbaar<br />

moet worden om ons doel te bereiken. “High Touch / High<br />

Tech” werd een gevleugeld begrip. Met de trainingen van<br />

de vrijwilligers onder begeleiding van Arturo Massaro werd,<br />

naast verdere uitbouw van kennis en vaardigheden, ook het<br />

gevoel samen een klus te klaren versterkt.<br />

Inhoudelijk gaf Marijn, in de manier waarop hij zelf met zijn<br />

ziekte omging, het voorbeeld en de inspiratie voor het beleid<br />

van de SBN. Jezelf goed informeren, zelf verantwoordelijkheid<br />

nemen en positief en open communiceren met je<br />

omgeving. Zowel met de professionele ondersteuners als<br />

met je sociale omgeving.<br />

Op 23 september 2017 scheen de zon in Garderen uitbundig.<br />

Marijn verheugde zich op de Ledendag waar hij iedereen<br />

weer zou zien. In het programma was zijn hand duidelijk<br />

8 SarcoScoop


In Memoriam<br />

Marijn van Manen,<br />

vrijwilligerscoördinator<br />

2013 - <strong>2018</strong>.<br />

zichtbaar: dansen met de dokter, werken aan de grenzen<br />

van de wetenschap en workshops waar iedereen zelf aan de<br />

slag kon. Het was prachtig om te zien hoe hij genoot.<br />

‘s Avonds was hij uitgeput, maar zeer voldaan. Het blijkt<br />

achteraf zijn laatste “openbare” optreden in SBN-verband.<br />

In het najaar ging zijn conditie hard achteruit. Toch bleef zijn<br />

interesse voor de vereniging. Zo sprak hij met Greet alle<br />

zaken rond de vrijwilligers door en ik mocht met regelmaat<br />

even bij hem aanwippen. Bij een kop koffie of thee ging het<br />

dan over van alles en nog wat, maar ook altijd over het wel<br />

en wee van de SBN. Het bestuur was bezig met het beleidsplan.<br />

Kritisch en betrokken volgde hij het proces op de voet.<br />

Zo is zijn kennis over de vereniging en haar vrijwilligers<br />

stukje bij beetje in de plannen voor de toekomst zichtbaar<br />

geworden.<br />

Naast de warme vriendschap zullen wij zijn kennis en inzicht<br />

missen.<br />

Marijn bedankt !<br />

Juni <strong>2018</strong> 9


Zorgnetwerk, of netwerkzorg?<br />

Zorg voor je netwerk<br />

Controle over je contacten, kennis en zorg<br />

Auteur: Rob van Jaarsveld, rob@sarcoidose.nl<br />

Als je door ziekte of een aandoening zorg nodig hebt om verder<br />

te kunnen, kom je onvermijdelijk in contact met heel veel mensen,<br />

meestal verspreid over verschillende (zorg)instellingen. Maar hoe<br />

houd je dit netwerk van contacten, kennis en ervaringen in stand?<br />

Ziek zijn is iets heel natuurlijks. Het overkomt je<br />

gewoon, al dan niet veroorzaakt door invloeden<br />

van buitenaf, erfelijke en/of psychische factoren.<br />

Op het moment dat je ziek wordt, ook al is het ‘maar’<br />

een verkoudheid of griepje, heb je hulp nodig. Hulp van<br />

de alom bekende middeltjes (pijnstillers zoals aspirine,<br />

paracetamol, ibuprofen of nog zwaarder), warme<br />

kruiken, dekens, verwarming etc. Maar heel vaak<br />

voldoen deze huis-tuin-en-keukenmiddeltjes niet, en<br />

stap je naar de huisarts. Zonder dat je het zelf beseft<br />

zet je daarmee een heel proces in werking: Je belt de<br />

huisartspraktijk en krijgt een praktijkassistent(e) aan<br />

de lijn. Met deze persoon heb je het eerste contact, hij/<br />

zij verzorgt de uiteindelijke afspraak met je huisarts.<br />

Intussen worden jouw gegevens op het computerscherm<br />

van deze persoon afgebeeld, evenals de agenda van<br />

de arts. De eerste raadpleging van jouw netwerk is<br />

daarmee een feit.<br />

Netwerken is net werken<br />

Op de afgesproken tijd kom je dan bij je huisarts<br />

om jouw probleem voor te leggen. Deze heeft ter<br />

Het onderhouden<br />

van je zorgnetwerk<br />

is een<br />

inspannende<br />

bezigheid.<br />

voorbereiding van jouw afspraak je gegevens weer<br />

geraadpleegd, evenals je volledige medische historie<br />

en relevante gegevens over je actuele gezondheid. Als<br />

het goed is weet de huisarts hierdoor al globaal waar<br />

het over gaat. Er volgt dan ongetwijfeld een gesprek<br />

Je zorgnetwerk strekt zich<br />

al snel uit over meerdere<br />

zorginstellingen<br />

waarin je jouw verhaal kunt doen, soms gevolgd door<br />

een onderzoek. De arts legt de resultaten weer vast<br />

in het systeem, en schrijft dan misschien een recept<br />

uit voor een kuurtje of ander medicijn. Ook dit wordt<br />

allemaal elektronisch geregeld: op het moment dat<br />

jij de deur uitloopt ligt het recept al ondertekend en<br />

wel bij de apotheek, de volgende schakel in jouw<br />

zorgnetwerk. Omdat je je echt niet goed voelt keer je<br />

huiswaarts, vraag je aan je partner of iemand anders<br />

om het medicijn voor je op te halen en kruip je je bed<br />

in. De apotheker zal de bestelde medicijnen vervolgens<br />

declareren bij jouw zorgverzekeraar, de volgende<br />

schakel in jouw zorgnetwerk. Zonder dat je er bewust<br />

over hebt nagedacht zijn er dus enorm veel mensen<br />

betrokken bij jouw zorg die begon met een simpel<br />

telefoontje naar je huisarts.<br />

Het verhaal wordt natuurlijk complexer naarmate<br />

je ziektebeeld andere vormen aanneemt of heeft.<br />

Ernstige aandoeningen behoeven vaak bemoeienis van<br />

meerdere specialisten, die vaak ook nog zijn verdeeld<br />

over meerdere zorginstellingen. In deze situaties wordt<br />

10 SarcoScoop


Zorgnetwerk, of netwerkzorg?<br />

het steeds belangrijker om zelf in de gaten te houden<br />

hoe jouw zorglandschap eruit ziet: Wie is er allemaal<br />

betrokken bij mijn zorg, welke afspraken zijn er gemaakt<br />

en hoe wordt dit nu allemaal aan elkaar geknoopt om<br />

mijn zorg zo goed mogelijk te organiseren? Met andere<br />

woorden: hoe kun je nu het best jouw eigen zorgnetwerk<br />

in kaart brengen en bijhouden? Ik zal je een geheimpje<br />

vertellen: als je, net zoals ik, chronisch ziek bent, is het<br />

bijhouden van al deze zaken net werken, nee topsport<br />

zelfs!<br />

Je ziet dat er in Nederland veel wordt gedaan om waar<br />

nodig zorg te verlenen. Alleen: de manier waarop dit<br />

gebeurt is vaak niet goed doordacht. Want in veel<br />

gevallen mist er iets wat van wezenlijk belang is voor<br />

een goede zorgverlening op maat: communicatie. Vaak<br />

begint miscommunicatie al bij de huisarts: met een<br />

onvolledige en/of onjuiste registratie van de eerste<br />

klachten en symptomen door de praktijkassistent. In de<br />

praktijk leest een huisarts wel wat er door de assistent is<br />

ingevoerd, maar hij/zij ziet meestal niet wat er ontbreekt,<br />

wat er dus niet staat. Als je vervolgens zelf tijdens het<br />

eerste consult ook niet alles kunt overbrengen aan<br />

de arts is de verstoring van de informatiestroom in je<br />

zorgnetwerk al een feit.<br />

Zorg voor je netwerk<br />

Als je een ongeval krijgt waarbij eerste hulp en zelfs<br />

afvoer naar de spoedeisende hulp (SEH) van het<br />

dichtstbijzijnde ziekenhuis nodig is, moet alles kloppen.<br />

Zeker als je zelf niet in staat bent om aan te geven waar<br />

de problemen zitten, moeten de hulpverleners zoveel<br />

mogelijk juiste van onjuiste informatie zien te scheiden.<br />

Dat begint al bij het telefoontje naar 112. De beller zit<br />

meestal in een acute stresssituatie, waardoor zijn verhaal<br />

onsamenhangend en/of incompleet kan zijn.<br />

Jij bent de enige die kan<br />

aangeven hoe je je voelt<br />

Vervolgens komt het ambulancepersoneel als eerste<br />

in contact met de patiënt, waarbij zij alles opnemen:<br />

de plaats van het ongeval, de situatie daaromheen<br />

en de mensen die erbij betrokken zijn. Zij zullen op<br />

iedere denkbare manier hun informatie verzamelen en<br />

Jij bent degene<br />

die lijntjes aan<br />

elkaar moet<br />

knopen.<br />

meenemen in hun beoordeling voor de volgende stappen.<br />

Is transport naar een SEH-eenheid nodig, dan worden<br />

alle gegevens alvast doorgegeven aan het traumateam,<br />

en wordt het slachtoffer per ambulance afgevoerd.<br />

Aangekomen bij de SEH zal het ambulancepersoneel het<br />

slachtoffer overdragen aan het traumateam, samen met<br />

alle op dat moment bekende gegevens. Als je dit stukje<br />

nog eens terugleest, en goed kijkt hoeveel fouten er in<br />

dit korte traject gemaakt kunnen worden, zul je begrijpen<br />

dat dit punt niet voor niets het grootste probleem is bij de<br />

start van iedere behandeling: het ontbreken van goede,<br />

actuele informatie.<br />

Ik kan uit eigen (slechte) ervaring hier wel een voorbeeld<br />

van geven. Na een val van de trap waarbij ik vol op mijn<br />

hoofd en schouder terechtkwam en mijn sleutelbeen<br />

als een luciferhoutje brak, kwam ik in het hierboven<br />

beschreven traject terecht. Door een paar foutjes voor<br />

en tijdens mijn behandeling bij de SEH heb ik na een<br />

eerste onderzoek, foto en CT-scan bijna zes uur op een<br />

brancard ergens in een verloren hoekje gewacht op wat<br />

er ging komen…<br />

Uiteraard kon het mij niet worden aangerekend. Ik<br />

was buiten westen geweest, behoorlijk aangeslagen<br />

en niet in staat om ook maar iets zinnigs bij te dragen<br />

aan mijn behandeling. Maar mijn directe omgeving, het<br />

ambulancepersoneel en het traumateam waren allemaal<br />

stationnetjes in mijn behandelingstraject die de seinen op<br />

rood hadden kunnen zetten en zo het uiteindelijk gevolgde<br />

proces hadden kunnen beïnvloeden.<br />

Juni <strong>2018</strong> 11


Zorgnetwerk, of netwerkzorg?<br />

Uiteindelijk, na die vervelende zes uur kon ik mijn eigen<br />

verhaal doen duidelijk maken hoe ik me voelde, en<br />

meedelen dat ik sarcoïdose en neurosarcoïdose had<br />

en dus met de nodige omzichtigheid moest worden<br />

aangepakt. Na deze verhelderende anamnese werden<br />

direct alle netwerklijnen opengegooid; de huisartspraktijk,<br />

het ILD-behandelteam en zelfs mijn apotheek werd<br />

ingeschakeld om alle gaten in de informatie te kunnen<br />

vullen. Met resultaat: de geplande operatie aan mijn<br />

sleutelbeen werd geannuleerd. Door mijn neuro- en<br />

botsarcoïdose bestaat de kans op een vervelende reactie<br />

op de narcose, waardoor er ten tijde van de operatie een<br />

Intensive Care unit beschikbaar moet zijn…<br />

Moraal van dit voorbeeldverhaal: zorg voor je netwerk!<br />

Wees er zeker van dat je directe omgeving kennis heeft<br />

van je eigen situatie, of op zijn minst weet waar deze<br />

informatie kan worden verkregen in noodsituaties. En<br />

daar moet je moeite en tijd in investeren!<br />

De complexiteit van<br />

sarcoïdose maakt<br />

regie in je eigen<br />

ziekteproces<br />

noodzakelijk.<br />

Houd de regie in eigen hand<br />

Misschien handig om nu even wat tips op een rijtje te<br />

zetten:<br />

1. Betrek je partner bij al je afspraken, behandelingen en<br />

andere zaken die van belang kunnen zijn mocht je zelf<br />

niet aanspreekbaar zijn (mijn vrouw gaat altijd mee,<br />

ongeacht de soort afspraak).<br />

2. Zorg voor een actueel medicatieoverzicht, waar niet<br />

alleen jij, maar vooral je partner direct bij kan (ik heb het<br />

in mijn GSM én op papier in de kast).<br />

3. Praat regelmatig je huisarts bij over je situatie,<br />

medicatie en behandeltraject. Deze is en blijft de spin<br />

in het web, want alle behandelaars sturen kopieën van<br />

hun bevindingen naar je huisarts. Bijpraten helpt het<br />

dossier up-2-date te houden (ik doe dat zelf iedere drie<br />

maanden).<br />

4. Houd een dagboek bij in je agenda of in een apart<br />

schrift of document. Op die manier kun je te allen tijde<br />

de controle houden en terugkijken. Vooral handig als je<br />

verschillende behandelaars hebt en/of bij verschillende<br />

zorginstellingen onder behandeling bent (mijn agenda is<br />

heilig).<br />

5. Wees egoïstisch wanneer het gaat om jouw eigen<br />

behandeling. Geef bij je huisarts, behandelaars, apotheek<br />

etc. vooral aan wat jij ervan vindt, en dring erop aan<br />

dat zij ook communiceren met de overige behandelaars.<br />

En vergeet niet om de juiste personen te informeren<br />

zodra er een verandering plaatsvindt. Dit alles wordt<br />

wel steeds makkelijker sinds de invoering van het EPD<br />

(Elektronisch Patiënten Dossier), maar dit systeem is<br />

nog lang niet volwassen.<br />

6. Last but not least: blijf zelf op de hoogte van de<br />

ontwikkelingen die voor jouw situatie van belang kunnen<br />

zijn. Via de patiëntenvereniging leer je heel veel, en ook<br />

de social media, medische portals en overige digitale<br />

kanalen bieden veel informatie. Overtuig jezelf er wel<br />

van dat de geboden informatie klopt, want er worden<br />

heel veel meningen gegeven die niet per se op feiten<br />

berusten. Ook hiermee kan de patiëntenvereniging of je<br />

behandelaar je helpen en uitsluitsel geven.<br />

Zomaar even wat zaken om je eigen netwerk soepel en<br />

zuiver te laten functioneren. Alles valt of staat met de<br />

uitwisseling van goede, heldere en relevante informatie,<br />

beginnend bij jezelf. De moderne medische wereld<br />

verlangt namelijk participatie van jou als patiënt in het<br />

behandeltraject. Jij bent de enige die kan aangeven hoe<br />

Zorg dat je directe<br />

omgeving kennis heeft<br />

van je situatie<br />

je je voelt; dit is met geen enkel onderzoek zichtbaar<br />

te maken. Je moet je dus wel assertief (let wel: niet<br />

agressief!) opstellen in het hele proces, dat wordt gewoon<br />

van je verlangd. Het is niet meer zo dat de arts bepaalt<br />

wat je mankeert en hoe jij je voelt. Het hele team is<br />

verantwoordelijk voor jouw gezondheid en zorgverlening<br />

en jij speelt in dat team een bijzonder belangrijke rol.<br />

12 SarcoScoop


Zorgnetwerk, of netwerkzorg?<br />

Netwerken en privacy<br />

We zijn inmiddels prima op de hoogte van allerlei zaken<br />

die belangrijk voor ons zijn; we hebben ons zorgnetwerk<br />

in kaart en houden dit goed bij. Tenminste, als je bereid<br />

bent veel, heel veel van je eigen privacy op te offeren.<br />

Want je deelt gevoelige informatie over jouw eigen<br />

situatie met anderen, en dat is (gelukkig) aan regels<br />

gebonden. Geen enkele zorgverlener, verzekeraar of<br />

anderszins betrokkene bij jouw behandeling mag zomaar<br />

gegevens van jou opvragen, verwerken of delen. Dat<br />

mag alleen onder bepaalde omstandigheden, op basis<br />

van “need to know”, en na uitdrukkelijke, schriftelijke<br />

toestemming van jouzelf.<br />

Iedere behandelaar heeft dus een schriftelijke,<br />

ondertekende verklaring van je nodig voordat hij kan<br />

overgaan tot het opvragen en inzien van jouw medische<br />

gegevens. Het blijft een afweging; wil je dat iedereen<br />

op de hoogte is van alle details, dan zul je tekenen. Heb<br />

je daar twijfels over: teken dan niet, maar realiseer je<br />

wel dat dit in het ergste geval kan leiden tot verkeerde<br />

beoordelingen en/of diagnoses. En of je dat wilt…?<br />

Netwerk onderhoud<br />

Resumerend kun je zeggen dat het opbouwen, uitbreiden<br />

en onderhouden van je zorgnetwerk een inspannende<br />

bezigheid is. Teruglezend besef ik wel dat alles wat<br />

hiervoor geschreven staat slechts een blik werpt op mijn<br />

persoonlijke ervaringen hiermee. Als ik de contacten<br />

meetel die ik in het kader van mijn vrijwilligerswerk<br />

voor de SBN onderhoud, is mijn netwerk zeker dubbel<br />

zo groot. Daarin zitten lotgenoten, artsen, juristen,<br />

verpleegkundigen, arbeidsdeskundigen en noem maar<br />

op. Allemaal waardevolle contacten die ergens op mijn<br />

pad zijn gekomen, en op een of andere manier deel<br />

Geen enkele zorgverlener<br />

mag zomaar gegevens<br />

van jou opvragen.<br />

uitmaken (of hebben gemaakt) van mijn eigen route door<br />

het woud van patiëntervaringen.<br />

Zo’n uitgebreid netwerk heeft ook veel onderhoud<br />

nodig. Ik probeer dan ook met zoveel mogelijk van deze<br />

mensen in contact te blijven: via social media, e-mail,<br />

telefoon en persoonlijk contact. Met lotgenoten door<br />

regelmatig een bijeenkomst van de SBN te bezoeken,<br />

te babbelen via Facebook of gewoon eens te bellen<br />

met diegenen die dat wensen of nodig hebben. Met<br />

zorgprofessionals door de zeer regelmatige bezoekjes<br />

aan de diverse ziekenhuizen, deelname aan workshops<br />

Om goed voor jezelf te<br />

kunnen zorgen heb je<br />

anderen nodig<br />

en symposia en natuurlijk de persoonlijke en functionele<br />

e-mail correspondentie. Met de mensen in mijn directe<br />

omgeving heb ik natuurlijk constant contact, maar ook<br />

daarvoor geldt: besteed bewust aandacht aan deze<br />

bijzondere groep. Je bent namelijk nogal snel geneigd<br />

om aan te nemen dat die mensen alles wel meekrijgen.<br />

Ik kan je vertellen dat dat nu net niet waar is.<br />

Zorg goed voor jezelf. Om dat te kunnen doen heb<br />

je anderen nodig, die wellicht op hun beurt jouw<br />

betrokkenheid nodig hebben. Daarmee is het direct<br />

ook een gegeven dat jij zelf deel uitmaakt van vele<br />

netwerken, bewust en onbewust. Maar allemaal even<br />

belangrijk, even noodzakelijk. Aan jou de schone taak<br />

om het overzicht te houden en ervoor te zorgen dat alle<br />

lijntjes op de juiste manier aan elkaar worden geknoopt.<br />

Uiteindelijk is het hele leven een klus die we samen<br />

moeten klaren!<br />

Juni <strong>2018</strong> 13


AMC/VUmc<br />

Nieuw expertisecentrum in Amsterdam<br />

Betere zorg en lagere kosten bij neurosarcoïdose<br />

De AMC-VUmc combinatie voert tegenwoordig de titel Expertisecentrum<br />

Sarcoïdose. Een nieuw initiatief van de afdeling neurologie op het<br />

gebied van neurosarcoïdose resulteerde in verbeterde patiëntenzorg,<br />

meer kennis over neurosarcoïdose, wetenschappelijke artikelen, meer<br />

patiënten èn goedkopere zorg. Hoogste tijd voor een gesprek met<br />

initiator Prof. Dr. Diederik van de Beek.<br />

Auteur: Lenneke Vente, lenneke@sarcoidose.nl<br />

Als relatieve nieuwkomer in de sarcoïdosewereld<br />

leidt Neuroloog Prof. Dr. Diederik van de Beek de<br />

groep neuroinfectie en -inflammatie van het AMC.<br />

Hier houdt men zich bezig met epidemiologie, pathogenese,<br />

diagnostiek en behandeling van neurologische<br />

infecties, infecties bij neurologische aandoeningen en<br />

neuroinflammatoire aandoeningen. Bevlogen vertelt Van<br />

de Beek hoe hij ontdekte dat veel van zijn patiënten met<br />

symptomen of vermoeden van ontsteking in de hersenen,<br />

of andere aandoeningen in de hersenen, uiteindelijk de<br />

diagnose neurosarcoïdose krijgen.<br />

Prof. Dr. Diederik<br />

van de Beek<br />

Je moet samenwerken,<br />

alleen red je het<br />

gewoon niet<br />

De zorg voor deze neurosarcoïdosepatiënten verliep<br />

volgens Van de Beek soms suboptimaal. De patiënt werd<br />

vaak behandeld met eerste lijnsmedicatie (prednison) en<br />

kwam dan onder behandeling van een longarts terwijl de<br />

neurologische klachten op de voorgrond staan. De groep<br />

van neurosarcoïdose patiënten is volgens Van de Beek<br />

soms lastig te behandelen want ‘ongeveer een derde van<br />

de neurosarcoïdosepatiënten reageert niet of onvoldoende<br />

op de therapie, ondanks uitgebreide combinatietherapie’.<br />

‘De behandeling moet dus beter’, aldus Van de Beek.<br />

Hij deed een succesvolle aanvraag voor een<br />

innovatietraject met betrekking tot neurosarcoïdose.<br />

Het doel? De zorg van de neurosarcoïdosepatiënt beter<br />

stroomlijnen, betere zorg leveren en meer patiënten<br />

aantrekken. De titel van de aanvraag: expertisecentrum<br />

neurosarcoïdose. Van de Beek: ‘Als eerste stap hebben<br />

dr. Matthijs Brouwer en ik een arts-onderzoeker<br />

neurosarcoïdose, drs. Daan Fritz, aangenomen en binnen<br />

no-time hadden we een database opgebouwd, een eigen<br />

sarcoïdosepoli opgezet en werden alle patiënten naar<br />

deze poli doorverwezen.’<br />

Genenonderzoek en biomarkers<br />

Het programma dat Van de Beek heeft opgezet bestaat<br />

uit een groot patiënten cohort. ‘Vaak wordt er onderzoek<br />

gedaan óf in het laboratorium óf onderzoek bij de patiënt<br />

óf ligt de focus op het behandelen van de patiënt.<br />

Hier doen we alle drie. ‘Zo kijken we bijvoorbeeld<br />

naar biomarkers in hersenvocht welke voorspelt of je<br />

neurosarcoïdose hebt.’<br />

14 SarcoScoop


AMC/VUmc<br />

Een van zijn patiënten had zeer moeilijk behandelbare<br />

neurosarcoïdose. Volgens haar ‘ritselde het in haar<br />

familie van de sarcoïdose’. Na haar overlijden besluiten<br />

Van de Beek, Brouwer en Fritz uit te zoeken waar de<br />

sarcoïdose in die familie vandaan komt. De familie werkt<br />

graag mee en al snel was de stamboom uitgezocht<br />

en werd DNA afgenomen. In deze familie werden<br />

twintig genen gevonden die iets te maken hebben met<br />

sarcoïdose. Van de Beek: De huidige theorie nu is dat<br />

sarcoïdose ontstaat doordat de patiënt een heftige<br />

ontstekingsreactie geeft op een prikkel van buiten. Je<br />

hebt aanleg en er komt iets bij van buitenaf. Dus wellicht<br />

is de vraag, heb je verschillende genen met aanleg en<br />

komt er dan iets bij van buitenaf. En welke genen zijn<br />

van belang en welke zijn bij toeval gevonden?<br />

Is dat dan een ‘gewone’ sarcoïdosepatiënt met een<br />

gehoorprobleem of is er wellicht toch sprake van<br />

neurosarcoïdose?’<br />

Al met al kunnen we dus concluderen dat het een<br />

succesvol project is. Voor een jaar heeft de combinatie<br />

AMC/VUmc nu de titel Expertisecentrum Sarcoïdose.<br />

Deels te danken aan dit initiatief van de afdeling<br />

neurologie, uiteraard in een samenwerking met de<br />

longartsen, neurologen, reumatologen en dermatologen.<br />

Van de Beek richt zich specifiek op de positie van<br />

neurosarcoïdose omdat dat nog ontbreekt in Nederland.<br />

‘En nu moeten we het bestendigen’, aldus Van de Beek.<br />

We hebben daar alle vertrouwen in!<br />

De patiëntenzorg is<br />

verbeterd en de kosten<br />

zijn omlaag<br />

Ik spreek hier met een jonge ambitieuze arts die de<br />

boel mobiliseert en wil samenwerken. Van de Beek:<br />

‘Bedenk je toch eens wat we kunnen doen als we<br />

gegevens verzamelen van alle patiënten in Nederland<br />

met neurosarcoïdose … .’ Maar zover is het nog niet<br />

volgens Van de Beek: ‘We willen nu één biobank maken<br />

voor neurosarcoïdose samen met de Erasmus Medisch<br />

Centrum in Rotterdam. Ondanks de groei van het aantal<br />

neurosarcoïdosepatiënten van 50 naar meer dan 200<br />

binnen twee jaar, kunnen we dit niet alleen.<br />

Betere patiëntenzorg<br />

Ook hier was de vraag: Wat kost dit project het<br />

AMC en wat levert het op? Men denkt altijd dat<br />

neurosarcoïdosepatiënten dure patiënten zijn. Wat<br />

blijkt; door de grotere concentratie van deze patiënten<br />

bij het AMC is de zorg per patiënt duidelijk goedkoper<br />

geworden. Ook zijn meer patiënten behandeld en is de<br />

patiëntenzorg verbeterd.<br />

Naast de bundeling van deze krachten wordt alle<br />

kennis van neurosarcoïdose gecombineerd met de<br />

kennis van neuropathie neurologen en specialisatie in<br />

infectieneurologie. Hierdoor komen er hele interessante<br />

kruisbestuivingen naar boven. Van de Beek: ‘Denk<br />

maar aan een patiënt met sarcoïdose en doofheid?<br />

De AMC/VUmc-combinatie is tegenwoordig een<br />

tertiair verwijzingscentrum voor patiënten met<br />

neurosarcoïdose. Hierbij werken zij samen met het<br />

Erasmus MC in Rotterdam en het St. Antonius in<br />

Nieuwegein. Supervisie wordt verleend door de<br />

neurologen Prof. Dr. Diederik van de Beek, Dr. Matthijs<br />

Brouwer, Dr. Filip Eftimov en Dr. Anneke van der Kooi.<br />

Nieuwe patiënten worden in het AMC binnen uiterlijk<br />

twee weken gezien op het vaste spreekuur van de<br />

neurosarcoïdosepoli. De dag daarna worden patiënten<br />

multidisciplinair besproken binnen het behandelteam.<br />

Maandelijks is er multidisciplinair overleg met het<br />

behandelteam van het Erasmus MC.<br />

Juni <strong>2018</strong> 15


Warme vereniging<br />

Een ‘warme’ vereniging, bestaat dat?<br />

We vragen het nieuwe en vertrekkende bestuursleden<br />

Ook dit jaar zijn er de nodige wisselingen in de samenstelling van het<br />

bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ik wil graag weten<br />

wat de nieuwe en vertrekkende mensen motiveert en trots maakt.<br />

Tot mijn verrassing ontdek ik een bijzondere rode draad.<br />

Auteur: Ingrid van Dam, gastauteur, ingrid@sarcoidose.nl<br />

Ik heb contact met de vertrekkende bestuursleden Chris Knoet en Niek<br />

Toussaint en de nieuwe bestuursleden Greet Severs, Rob van Jaarsveld<br />

en Adrie Bevers. Ten eerste ben ik benieuwd wat iemand motiveert om<br />

een bestuursfunctie te aanvaarden.<br />

Motivatie verschillend én gelijk<br />

Voor Chris was het de uitdaging om met<br />

minder financiën maar met goede, enthousiaste<br />

vrijwilligers en moderne communicatiemiddelen<br />

meer te bereiken.<br />

De rode draad is<br />

het warme bad<br />

Niek had, na drie jaar zonder bestuursfuncties, zin<br />

om zijn bestuurscapaciteiten weer in te zetten.<br />

Chris Knoet<br />

Greet Severs<br />

Greet zegt: “Mijn zoon heeft sarcoïdose. Omdat<br />

hij niet veel tijd heeft, en de vereniging me zeer<br />

na aan het hart ligt, heb ik besloten me op deze<br />

wijze in te zetten. In het verleden heb ik veel<br />

vrijwilligerswerk gedaan, en ik hoop de kennis die<br />

ik daar heb opgedaan hier nog een aantal jaren in<br />

te kunnen zetten.”<br />

Rob is gevraagd door Marijn. Hij geeft daarover<br />

zelf aan: “Na aanvankelijke aarzeling heb ik toch gesolliciteerd. Ik wil<br />

graag samen met anderen nadenken over het beleid van de vereniging.<br />

Ik heb een brede belangstelling, en juist daar ligt ook wel mijn valkuil.<br />

Ondanks mijn angst over mijn grenzen heen te gaan heb ik als aspirant<br />

bestuurslid al aardig mijn draai gevonden. De anderen kennen me<br />

inmiddels zo goed dat we samen die grenzen goed kunnen bewaken.”<br />

Adrie tot slot ziet zijn uitdagingen in de bekendheid van sarcoïdose<br />

liggen. “Het gaat zowel om bekendheid onder patiënten, als onder<br />

professionals. Dat zal leiden tot een positieverbetering en betere<br />

diagnostisering van (toekomstige) patiënten.”<br />

Iedereen is het erover eens dat de drive om zich in te zetten voor de<br />

vereniging groot is, ook al komt die uit verschillende richtingen.<br />

De rode draad<br />

Ik vraag de vertrekkende bestuursleden op<br />

welke resultaten uit hun bestuursperiode<br />

ze het meest trots zijn. De nieuwe mensen<br />

vraag ik wat ze hopen te bereiken. Ook hier<br />

is weer een rode draad in te herkennen.<br />

Chris heeft dat heel mooi verwoord:<br />

“Ik denk dat ik het meest trots<br />

ben op het feit dat wij samen het<br />

gemeenschapsgevoel, de warmte, wisten te<br />

behouden, terwijl we met weinig financiële<br />

middelen resultaten hebben neergezet<br />

waar professionals zich niet voor hoeven<br />

te schamen. Om een paar highlights te<br />

noemen: de vernieuwde website, de<br />

SarcoScoop, de huisartsenbrochure.”<br />

16 SarcoScoop


Warme vereniging<br />

Nieuw is niet per se anders<br />

Dat de nieuwe bestuursleden ook zo hun ideeën hebben<br />

over wat zij graag willen bereiken, blijkt uit onderstaande<br />

citaten. Deze wijken niet wezenlijk af van die van de<br />

vertrekkende bestuursleden.<br />

Adrie Bevers Adrie geeft aan: “Een groot<br />

deel van de patiënten hebben<br />

wij nog niet in ons bestand.<br />

Op dit moment hebben we<br />

van de geschatte 8.000<br />

sarcoïdosepatiënten in<br />

Nederland ongeveer 6.000<br />

nog niet in ons bestand. Ik<br />

hoop dat wij een substantieel<br />

aantal kunnen gaan bereiken.<br />

Daarnaast willen we proberen via de media sarcoïdose<br />

onder de aandacht te brengen om zo de doelgroep te<br />

bereiken. Waar mogelijk willen we bovendien op grote<br />

schaal wetenschappelijk onderzoek steunen en deelnemen<br />

aan (internationale) congressen.”<br />

Greet voegt daaraan toe: “De SBN is een goed geoliede<br />

machine. Bestuur en vrijwilligers zijn<br />

gemotiveerde mensen met hart voor ‘hun’ SBN.<br />

Je kunt je eigen leven zin geven door actief te worden<br />

voor een vereniging. Ook al heb ik zelf geen<br />

sarcoïdose, ik denk iets te kunnen betekenen voor<br />

iemand die in datzelfde schuitje zit. Ik hoop dat ik de<br />

ingeslagen weg van mijn voorganger, Marijn, kan<br />

vervolgen. Hij heeft veel gedaan voor de SBN en de<br />

vrijwilligers oprecht laten voelen hoe belangrijk ze zijn<br />

voor de SBN.”<br />

Rob laat weten: “Ik denk dat mijn levenservaring<br />

(rugzak) bij zal dragen aan het gezamenlijk op een<br />

hoger plan brengen van de vereniging. Mijn netwerk<br />

in de medische wereld, en de persoonlijke contacten<br />

met leden en lotgenoten zal ik daarbij aanspreken .<br />

Ik wil mezelf uitdagen al mijn beschikbare energie<br />

in te zetten voor de club. Omdat er nog veel werk te<br />

doen is, verwacht ik zo maar dat mijn beschikbaarheid<br />

zich niet gaat beperken tot één bestuursperiode.<br />

Vermoeiend? Ja! Maar ik<br />

heb in de afgelopen drie jaar<br />

gemerkt dat ik er heel veel<br />

voor terug krijg aan energie,<br />

positieve reacties/feedback en<br />

vooral de uitbreiding van mijn<br />

persoonlijke kennissen-, nee<br />

zelfs vriendenkring door onze<br />

gemeenschappelijke deler.” Rob van Jaarsveld<br />

Ook Niek geeft aan<br />

waarop hij trots is.<br />

“We hebben zeker<br />

in deze periode<br />

bereikt wat we voor<br />

ogen hadden. Dit<br />

doen we samen<br />

Niek Toussaint<br />

met alle vrijwilligers<br />

van de SBN. De training ‘Omgaan met<br />

sarcoïdose’ is nog steeds zeer gewaardeerd en<br />

succesvol. Het beleidsplan is aangepast. Als<br />

bestuur hebben we samen met de vrijwilligers<br />

een goede, collegiale sfeer. Hierin is veel<br />

waardering voor ieders inbreng en samen<br />

hebben we de vereniging verder kunnen<br />

ontwikkelen en sterker kunnen maken.<br />

Vrijwilligers hebben hart<br />

voor hun SBN<br />

Conclusie<br />

De rode draad die te herkennen is in alle verhalen van de vrijwilligers<br />

is het warme bad waar je als sarcoïdosepatiënt instapt bij het<br />

lidmaatschap van onze vereniging. Niet alleen ziekteinhoudelijke<br />

informatie, maar ook ondersteuning bij vraagstukken wordt geboden.<br />

De gedrevenheid en kennis van de vrijwilligers is fenomenaal. Ieder<br />

zet zich, binnen de grenzen van hun eventuele beperkingen, meer dan<br />

100 procent in. De bindende factor sarcoïdose zorgt voor herkenning<br />

en erkenning, en er ontstaan zelfs vriendschappen. De vraag uit de<br />

titel: Een ‘warme’ vereniging, bestaat dat? zou ik dus graag met een<br />

volmondig ‘ja’ willen beantwoorden.<br />

Juni <strong>2018</strong> 17


Doktersassistente<br />

Blazen voor een diagnose<br />

In gesprek met de doktersassistente<br />

In de kerstvakantie van 2016 verkende ik Lissabon met mijn mannengezin.<br />

Die stad is prachtig, maar vereist enige conditie om lopend van A naar<br />

B te komen. Ik had wat vermoeidheidsklachten. Al jaren had ik daar een<br />

excuus voor, dacht ik…<br />

Auteur: Ellèn, ellen@sarcoidose.nl<br />

D<br />

at heb je nu eenmaal als je in het onderwijs<br />

werkt en je een jaartje ouder wordt. Over mijn<br />

kortademigheid had ik minder smoesjes. Dat<br />

begon, ondanks mijn sporturen, toch vreemd te worden.<br />

In Lissabon was ik zo aan het hijgen dat mijn man mij<br />

aanspoorde om naar de huisarts te gaan. Dat zou ik<br />

overwegen, want ik baalde ervan dat ik steeds achter mijn<br />

mannen aanliep. Na de vakantie belde ik mijn huisarts.<br />

Blaastest<br />

De huisarts verzocht mij om een blaastest te gaan<br />

doen bij de doktersassistente. Het was fijn dat ik door<br />

deze doktersassistent goed ingelicht en begeleid werd.<br />

Uiteraard had ik geen idee dat er na die blaastest nog<br />

vele onderzoeken zouden plaatsvinden voordat ik de<br />

diagnose sarcoïdose zou krijgen.<br />

Kort geleden interviewde ik doksterassistente Laura.<br />

Ik heb goede herinneringen aan haar begeleiding<br />

overgehouden en vroeg me af hoe zij zou zijn omgegaan<br />

met mijn blaastest. De uitslag vond zij toentertijd<br />

interessant en ik heb haar toestemming gegeven om mij<br />

medisch te volgen. Hoe zou ze dat gedaan hebben?<br />

Ik had al jaren een excuus<br />

voor mijn vermoeidheid<br />

‘Ik wilde zo graag chirurg worden, maar mijn resultaten<br />

op het vwo voor wiskunde, biologie en scheikunde waren<br />

niet goed genoeg om hiervoor door te studeren. Die<br />

droom heb ik opgegeven en nu ben ik doktersassistent.’<br />

Het was fijn dat<br />

ik goed begeleid<br />

werd.<br />

Doktersassistent<br />

Het woord ‘doktersassistent’ spreekt ze terecht<br />

heel trots uit. Eens was ze afdelingsmanager in de<br />

supermarkt, maar haar ambities paste hier niet bij.<br />

Aangespoord door een eenvoudige beroepentest op<br />

de computer besloot ze doktersassistente te worden.<br />

Dit diploma had ze al snel behaald en ze kon direct<br />

aan de slag. Al gauw bleek dat ze iets meer uitdaging<br />

wilde en volgde ze een cursus waarin je leert om<br />

longfunctietesten af te nemen. De cursus is een<br />

combinatie van theorie en praktijk. Twee longartsen,<br />

twee longfunctieanalisten en een huisarts zorgen voor<br />

deze praktische uitweiding. Cursisten leveren elk tien<br />

recente casussen aan met de bedoeling om van elkaar<br />

te leren.<br />

Een van de taken van Laura is dus om de longfunctietest af<br />

te nemen. Er worden bij de patiënt blaastesten afgenomen,<br />

waarvan drie testen technisch goed moeten zijn. Die drie<br />

goede testen horen binnen een bepaalde norm bij elkaar te<br />

passen. Als er te veel onderling verschil is tussen de testen<br />

heb je geen betrouwbare uitslag. Het is de bedoeling dat<br />

18 SarcoScoop


Doktersassistente<br />

Dit keer liep<br />

mijn gezin<br />

achter mij aan.<br />

er een overzicht uit de printer rolt met een uitslag van de<br />

blaastest met en zonder inhalatiemedicatie.<br />

Bij de uitslag wordt rekening gehouden met iemands<br />

leeftijd, geslacht, lengte en gewicht. Het gaat daarbij om<br />

de verhouding tussen de hoeveelheid lucht in de eerste<br />

seconde ten opzichte van de totale lucht die de patiënt<br />

uitblaast. Hieruit volgt een getal dat mogelijk restrictief<br />

is en aangeeft dat een deel van de long niet meewerkt.<br />

Indien na de medicatie de afwijking blijvend is, wordt dit<br />

aangegeven door het restrictieve getal dat niet verandert.<br />

In dit geval is er reden voor doorverwijzing. Echter, in de<br />

meeste gevallen heeft de patiënt moeite met uitademen<br />

en is er sprake van een ontsteking op de luchtwegen<br />

(astma) of een obstructie van de longen (COPD).<br />

Ik baalde ervan dat ik<br />

steeds achter mijn<br />

gezin aanliep<br />

Hoe ben je omgegaan met mijn klachten en de uitslag<br />

van de blaastest? Ga je te rade in je professionele<br />

netwerk of google je weleens?<br />

Laura geeft aan dat er te veel ziekten zijn en dat je niet<br />

alles kan en hoeft te weten. ‘Eigenlijk wil je dat ook niet.<br />

Ik houd het graag bij korte lijntjes: de huisartsen en de<br />

praktijkondersteuner. Een doktersassistent moet kunnen<br />

loslaten, want je moet door. Jouw ‘geval’ breekt de<br />

routine even. Ik stond voor een raadsel, maar ik laat het<br />

raadsel wel op mijn werk en neem dat niet mee naar huis.’<br />

‘Overigens was ik wel strikt in jouw geval. Aan het eind<br />

van de ochtend vindt er overleg met de huisarts plaats<br />

en ik zag al vrij snel dat we te maken hadden met een<br />

probleem dat de zorg in de eerste lijn niet kon oplossen. Je<br />

hebt dus een doorverwijzing gekregen naar de longarts.<br />

De longarts bepaalt vervolgens de urgentie op basis van<br />

de verwijzing die hij van de huisarts heeft ontvangen.’<br />

Hoe ervaar je dit loslaten? Mag je patiënten medisch<br />

blijven volgen?<br />

‘Op mijn werk blijf ik volgen wat er gebeurt. Dit hoort<br />

bij mijn vak, mits de materie niet te ingewikkeld wordt.<br />

In principe kan ik elk dossier in, maar je mag hier<br />

alleen in kijken als dat noodzakelijk is. Ik mag uiteraard<br />

geen dossier naar buiten brengen. De privacy moet<br />

gegarandeerd blijven. Heftige gebeurtenissen laat ik<br />

minder snel los, maar meestal blijf ik vrij nuchter.’<br />

Is er aandacht op je opleiding voor het omgaan met<br />

heftige gebeurtenissen?<br />

‘Nee, hier is vrijwel geen aandacht voor tijdens de<br />

opleiding tot doktersassistent. Ik start binnenkort een<br />

tweejarige post-hbo-opleiding praktijkondersteuner en ik<br />

verwacht dat ik daar meer leer over hoe je je werk kunt<br />

loslaten. Praktijkondersteuners begeleiden zelf patiënten,<br />

bijvoorbeeld mensen met chronische ziektes als astma,<br />

COPD of diabetes. Je gaat zelfstandiger aan het werk,<br />

want je draait eigen consulten binnen de praktijk.<br />

Natuurlijk gaat dit altijd in overleg met de arts.’<br />

En de blaastesten horen daar ook nog bij?<br />

‘Ja, dat kan. De gidsende rol tijdens het blazen is<br />

belangrijk. In de opleiding is hier veel aandacht voor. We<br />

praktiseren bij elkaar. Als ik een medecursist dan te hard<br />

‘blazen’ hoor roepen, ervaar ik zelf hoe irritant dat is.<br />

Uiteindelijk vind je je eigen werkwijze.’<br />

Deel je ervaringen in de dokterspraktijk met anderen?<br />

‘Ik spreek weleens een avond af met een collegavriendin<br />

van een andere praktijk in een ander dorp. Het<br />

is heerlijk om met elkaar te sparren. We kennen elkaars<br />

patiënten niet en noemen dus geen namen, maar we<br />

herkennen de praktijksituaties. Het levert in ieder geval<br />

een leuke avond op!’<br />

Afgelopen voorjaarsvakantie ben ik met mijn mannengezin<br />

naar mijn favoriete vakantieland Marokko geweest. Dit<br />

keer liepen de mannen in het Atlasgebergte achter mij aan.<br />

Niet omdat ik ineens een voortreffelijke conditie heb, maar<br />

omdat ik uiterst trots op een muilezel zat.<br />

Juni <strong>2018</strong> 19


Mogelijkheden zoeken<br />

De kunst om ‘nee’ te zeggen<br />

Witte band definitief achter me gelaten<br />

Ik heb me vaak afgevraagd waarom er bij sarcoïdose geen ‘banden’<br />

bestaan zoals bij gevechtssporten want hoe langer de ziekte in je<br />

lichaam zit, hoe meer je een échte pro wordt in het zoeken naar<br />

mogelijkheden om werk en gezondheid te blijven combineren of<br />

ontspanning en inspanning op elkaar af te stemmen.<br />

Auteur: Helga, helga@sarcoidose.nl<br />

N<br />

a enkele jaren sarcoïdose in lijf en leden heb<br />

ik de witte band voorgoed achter mij gelaten.<br />

Toen de ziekte in 2015 in volle hevigheid uitbrak,<br />

ben ik figuurlijk meermaals met mijn gezicht hard op de<br />

grond terechtgekomen. Ik had geen besef van grenzen,<br />

leefde voluit en combineerde privé en werk met alle<br />

gemak. Een dag werken, nadien thuis gas geven in het<br />

huishouden en ’s avonds en tijdens het weekend een<br />

druk sociaal leven. Mijn levenspad was er eentje van<br />

maximaal eruit halen wat erin zat.<br />

Verdwaasd overeind krabbelen<br />

Sarcoïdose heeft daar voorgoed een stop op gezet<br />

en me keihard op de tatami gesmakt. Wanneer ik dan<br />

ietwat beduusd en gedesoriënteerd overeind krabbelde,<br />

snapte ik aanvankelijk niet waarom het niet meer ging.<br />

Waarom ik de energie niet meer had om – net als<br />

vroeger – voor 200% te leven zonder er enige hinder<br />

van te ondervinden. Mijn kracht werd alsmaar minder,<br />

mijn periode van herstel langer. Ik was terechtgekomen<br />

in een wereld die de mijne niet was.<br />

Je leert door<br />

hulpmiddelen een<br />

uitweg te zoeken.<br />

Aanvankelijk bleef ik me verzetten tegen die nieuwe<br />

‘dynamiek’ die zich over mijn lichaam meester had<br />

gemaakt en zette ik geen stap vooruit in mijn persoonlijke<br />

groei. Ik bleef vasthouden aan die witte band en dezelfde<br />

fouten maken. Gas blijven geven en pas wanneer het echt<br />

niet meer kon op de (nood)rem trappen.<br />

Mijn lichaam legt grenzen<br />

op die ik niet heb gewild<br />

Door te praten met andere ‘leermeesters’ - oftewel<br />

mensen die in hetzelfde schuitje zitten - en veel te lezen<br />

over mijn systeemaandoening, ging er na verloop van<br />

tijd een lichtje branden. Ik zou nooit meer dezelfde zijn<br />

als vroeger en hoe sneller ik dat kon aanvaarden, hoe<br />

vlugger ik een nieuwe weg zou vinden.<br />

Delicate evenwichtsoefening<br />

Heb ik de ziekte aanvaard? Nee, dat niet. Maar ik heb<br />

wel geleerd er rekening mee te houden in mijn dagelijks<br />

leven en heb zo de witte band van me afgeschud. Waar<br />

mijn leven voor de sarcoïdose een aaneenschakeling<br />

van toevalligheden en spontane ingevingen was, is het<br />

nu een uitgekiende evenwichtsoefening geworden. Ik<br />

werk nog altijd fulltime omdat ik die drive nodig heb<br />

om mijn geest te blijven prikkelen, maar het vraagt<br />

opofferingen. En puzzelwerk. Alvorens ik me ook maar<br />

één extraatje kan veroorloven, moet ik alle puzzelstukjes<br />

heel bewust naast elkaar leggen en kijken of er nog een<br />

stukje ontbreekt dat ik vrij kan invullen. Het grootste<br />

deel van mijn puzzel wordt immers ingevuld door mijn<br />

professioneel leven, wat een enorme impact heeft op<br />

mijn privéleven.<br />

20 SarcoScoop


Mogelijkheden zoeken<br />

Na een drukke werkweek slaag ik er vaak niet meer in<br />

even de jas aan te trekken voor een filmpje of etentje,<br />

maar word ik door mijn ziekte gedwongen om rust te<br />

nemen. Lees in de stoel te liggen tot mijn energieniveau<br />

een aanvaardbaar peil heeft bereikt. En meer dan<br />

eens voel ik me op zo’n moment terug keihard tegen<br />

die tatami smakken omdat ik niet wil toegeven dat het<br />

gewoon niet meer lukt. Dat mijn lichaam grenzen oplegt<br />

die ik zelf niet heb gewild. Het is een proces van vallen<br />

en opstaan. Zelfs na drie jaar. Het ene moment slaag ik<br />

erin mijn begrensde mogelijkheden een plaats te geven<br />

en kan ik genieten van elk extraatje op mijn weg. Het<br />

Om een nieuwe<br />

weg te kiezen<br />

moest ik eerst<br />

aanvaarden<br />

dat mijn leven<br />

veranderd was.<br />

andere moment heb ik zin om mijn keel open te trekken<br />

en te schreeuwen: “Waarom ik?”. Ik, die bruiste van<br />

energie, van wilde plannen, van ambitie en boordevol<br />

toekomstdromen. Ik, die zoveel meer uit het leven wilde<br />

halen dan wat ik fysiek nog kan.<br />

Luisteren naar je lichaam<br />

En toch leer je door allerlei hulpmiddeltjes een uitweg<br />

zoeken. De vrije momenten zijn in ons gezin écht vrij.<br />

We hebben wekelijks iemand die ons helpt met de was<br />

en de strijk waardoor de drukte van het huishouden<br />

voor een deel wordt opgevangen. Mijn rolkoffertje is<br />

een onmisbare reisgenoot geworden op weg naar mijn<br />

werk. Mijn laptop en paperassen worden als het ware<br />

gedragen door de wieltjes van mijn tas. Ik hoef niet meer<br />

te sleuren zodat ik niet uitgeput op mijn bestemming<br />

kom. Mijn familie springt in de bres om me van het<br />

treinstation naar mijn wagen te voeren zodat ik vlot<br />

huiswaarts kan rijden zonder eerst een vermoeiende<br />

wandeling te moeten ondernemen die te veel van mijn<br />

krachten vergt.<br />

Ik heb geleerd te<br />

relativeren én een oogje<br />

dicht te knijpen<br />

Maar bovenal ben ik innerlijk gegroeid. Ik heb geleerd<br />

te relativeren én een oogje dicht te knijpen. Waar ik<br />

vroeger een controlefreak was en alles tot in de puntjes<br />

in orde wilde, kan ik nu een stapeltje post, wat afwas<br />

of haarplukken van onze honden zien liggen. Als ik de<br />

energie heb om het op te ruimen, zal ik het zeker doen.<br />

Heb ik die niet? Dan vlij ik me ’s avonds zonder enige<br />

schroom in de stoel met een goed boek of kijk ik al<br />

zappend wat televisieland te bieden heeft.<br />

Dreig ik opnieuw in overdrive te gaan of te weinig<br />

aandacht te schenken aan de fysieke mogelijkheden van<br />

mijn lichaam, dan heb ik gelukkig een netwerk om me<br />

heen dat me tijdig op de vingers tikt. Als ik in al mijn<br />

enthousiasme na een drukke werkweek weer eens gekke<br />

plannen zit te maken, wetende dat ik doodmoe ben, dan<br />

hoor ik bezorgd ‘zou je dat wel doen?’. En dan moet ik<br />

toegeven dat die stem gelijk heeft. Ik moet leren leven<br />

met dit vermoeide lijf en het de rust geven die het nodig<br />

heeft. Want door écht te luisteren naar wat mijn lichaam<br />

me probeert te vertellen, geeft het me soms een bonus<br />

waar ik niet op had gehoopt en kan ik het maximale<br />

halen uit de fijne momenten die er wel nog zijn.<br />

Af en toe voel ik die ‘oude ik’ weer uitbreken en wil ik<br />

voluit presteren professioneel en privé. Maar de kunst<br />

om vaker ‘nee’ te leren zeggen tegen anderen én tegen<br />

mezelf gaat me steeds beter af. Ik voel dat ik mijn witte<br />

band stilaan in de kast mag hangen en klaar ben voor<br />

een nieuwe kleur.<br />

Meer weten:<br />

Helga blogt op onze site en op: https://sarcoidosesite.com<br />

Juni <strong>2018</strong> 21


Waar of niet waar?<br />

De dunne lijn tussen waar en niet<br />

Klopt alles wat je leest op internet?<br />

Auteur: Rob van Jaarsveld, rob@sarcoidose.nl<br />

Het internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving.<br />

Er zijn, naar het lijkt, oneindig veel mogelijkheden en toepassingen<br />

voor; om nog maar te zwijgen over de enorme, vaak ondoorzichtige<br />

hoeveelheid data in de vorm van websites, berichten, blogs, social<br />

media en noem het maar op.<br />

Maar klopt al deze informatie wel? Hoe weet je nu<br />

wat waar is en wat niet? Met andere woorden:<br />

“Hoe scheid je het kaf van het koren”?<br />

Helaas is het antwoord op deze terechte vraag<br />

niet zo eenvoudig. Laten we ons beperken tot onze<br />

eigen wereld: de gezondheidszorg, en met name de<br />

berichtgeving over behandelmethodieken, medicatie,<br />

onderzoeken en alles wat zich daaromheen afspeelt. Dat<br />

op zich is al een ongelooflijke berg informatie, waarbij de<br />

bron vaak niet al te duidelijk vermeld wordt.<br />

Stel: een medisch wetenschappelijk stuk wordt in<br />

het jaar 2004 gepubliceerd door een vooraanstaand<br />

en erkend lid van de medische orde op het eigen<br />

vakgebied; een autoriteit dus. Dit stuk omschrijft een<br />

nieuwe ontwikkeling op het gebied van bepaalde<br />

onderzoeksmethodieken, waardoor een stukje van de<br />

puzzel (bijvoorbeeld over “hoe ontstaat sarcoïdose?”)<br />

wordt opgelost, uiteraard met bewezen resultaat.<br />

Iedereen neemt dan volledig terecht aan dat de<br />

gepubliceerde informatie klopt; tenslotte komt het uit<br />

eerste hand van een zeer betrouwbare bron.<br />

Herpublicatie<br />

Nu wordt vandaag (het is <strong>2018</strong>, dus 14 jaar later) ineens<br />

geroepen dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het<br />

onderzoek naar de oorsprong van sarcoïdose, en jawel,<br />

precies de resultaten die 14 jaar geleden ook al werden<br />

beschreven. Nu neemt iedereen weer aan dat dit echt<br />

waardevol nieuws is; het staat immers op internet, dus<br />

zal het wel nieuws zijn dat klopt? Nee dus! Iemand schrijft<br />

een artikel met betrekking tot onderzoeken die al eerder<br />

beschreven zijn, maar doet het voorkomen alsof het wat<br />

nieuws is. Klopt die informatie dan niet? Jawel, over het<br />

algemeen zal die informatie wel juist zijn, want het werd<br />

tenslotte gebaseerd op eerdere, gevalideerde publicaties.<br />

Opleidingen van medisch<br />

specialisten verschillen<br />

nogal per land<br />

Het kan echter niet kloppen dat er in de tussentijd niets<br />

veranderd is aan de stand van zaken. Onderzoeken van<br />

deze orde hebben een voortschrijdend karakter; nieuwe<br />

resultaten komen naar voren en worden toegevoegd<br />

aan de reeds bestaande resultaten. Als er dan al nieuws<br />

te melden is, zal dat altijd uit de oorspronkelijke bron<br />

komen (of een door deze bron aangewezen persoon<br />

of instantie met bronvermelding), en niet van iemand<br />

die pretendeert iets nieuws gevonden te hebben, en<br />

daar ook nog eens een extra kleurtje aan geeft door te<br />

stellen dat er een doorbraak aanstaande is. Dan is het<br />

eigenlijk ‘fake news’, want het geven van valse hoop<br />

aan personen die daar baat bij zouden kunnen hebben, is<br />

bijna misdadig.<br />

Het scheiden van het kaf van het koren<br />

Hoe kom je er dan achter of iets wel of niet waar is?<br />

Want stel dat deze informatie van een buitenlandse, in<br />

22 SarcoScoop


Waar of niet waar?<br />

waar<br />

eigen land gevierde autoriteit afkomstig is? Dan moet<br />

dat toch haast goed zijn?<br />

Niet als deze persoon op het terrein van precies die<br />

aandoening eigenlijk niet zo’n autoriteit is volgens<br />

de normen die elders, dus ook hier gelden. Het is<br />

een gegeven dat de opleidingen en certificeringen<br />

van medisch specialisten per land nogal verschillen.<br />

Waar bijvoorbeeld in ons land bijzonder strenge eisen<br />

worden gesteld aan opleidingen, ervaring en bewezen<br />

kennis wil dat elders nog wel eens anders zijn. Niet dat<br />

die personen ongeschikt zouden zijn, maar er wordt<br />

nu eenmaal met andere maten gemeten. Wat hier<br />

bijvoorbeeld als norm wordt gehanteerd om iemand<br />

te laten promoveren tot doctor kan elders al een<br />

hoogleraarschap opleveren. En dat maakt nu net het<br />

verschil tussen waar of niet waar.<br />

informatie (bron: https://www.hon.ch). Zij hebben een<br />

gedragscode uitgewerkt om de betrouwbaarheid van<br />

medische en gezondheidsinformatie op het World Wide<br />

Web te standaardiseren. Websites die willen voldoen<br />

aan deze code moeten een diepgaande analyse van<br />

de gepubliceerde informatie ondergaan. De resultaten<br />

van deze analyse kunnen tot wel een jaar op zich laten<br />

wachten, maar zodra de website blijkt aan alle criteria te<br />

voldoen, wordt een HON-certificaat toegekend. Dit mag<br />

dan op de website middels een logo worden gevoerd,<br />

waardoor iedereen kan zien dat de geboden informatie<br />

als betrouwbaar is aangemerkt.<br />

Is er dan helemaal geen betrouwbare informatie<br />

voorhanden via internet? Natuurlijk wel! De echt<br />

betrouwbare informatie is te allen tijde herleidbaar tot<br />

een gevalideerde bron in de vorm van ter zake doende<br />

literatuur, tot zelfs de originele auteur aan toe. Dit soort<br />

informatie wordt gewoonlijk niet zomaar als bericht<br />

via de social media verspreid; deze zaken zijn goed<br />

te vinden via de websites van de diverse specialisten<br />

in onderzoekscentra, ziekenhuizen, laboratoria,<br />

universiteiten etc. Maar ook via de websites van de<br />

betere patiëntenverenigingen en –organisaties, die altijd<br />

de bron van de informatie zullen vermelden. Mocht de<br />

bron niet duidelijk zijn, zal dit zeker worden aangegeven.<br />

In de vele berichten kan<br />

gevalideerde informatie<br />

ondergesneeuwd raken<br />

HON-certificering<br />

De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland<br />

(Sarcoidose.nl) is bezig om haar website te laten<br />

voorzien van een zgn. HON-certificering. HON staat<br />

voor “Health On the Net”; een stichting die zich inzet<br />

voor het publiceren van betrouwbare en geloofwaardige<br />

Uiteraard wordt nieuwe informatie steeds weer<br />

aangevuld en toegevoegd; herevaluatie vindt dan<br />

ook met zeer grote regelmaat plaats. Op deze manier<br />

wordt het als niet-gecertificeerde informatieaanbieder<br />

lastiger om jezelf zomaar te kunnen presenteren; de<br />

informatie wordt dan als niet-gevalideerd, en dus als<br />

onbetrouwbaar geclassificeerd. Helaas is het niet<br />

verplicht om een dergelijke certificering te halen; het is<br />

dan ook aan de informatiezoekende om te bepalen of<br />

de geboden zaken al dan niet betrouwbaar genoeg zijn.<br />

En juist daar speelt men op in: de macht van de social<br />

media, waardoor iedereen zijn of haar mening kan<br />

geven over een bepaald bericht of artikel, en zodoende<br />

een behoorlijk subjectief beeld kan schetsen. Door<br />

de veelheid van dit soort berichten bestaat de kans<br />

dat gevalideerde informatie wordt ondergesneeuwd,<br />

dus ligt er een behoorlijke uitdaging voor de wel<br />

betrouwbare informatievoorzieners om ervoor te<br />

zorgen dat dit niet gebeurt.<br />

Juni <strong>2018</strong> 23


Column<br />

Werk aan je netwerk<br />

Je kunt pas onafhankelijk zijn als je afhankelijk<br />

durft te zijn. Een die zin blijft bij mij hangen. Is<br />

dit werkelijk waar?<br />

Als ik terugdenk aan de begintijd dat ik ziek was, was<br />

hulp vragen geen optie. Als ik ging wandelen, bleef<br />

ik rustig een uur op een bankje zitten als ik niet meer<br />

terug kon lopen. Of in een cafeetje als ik geluk had.<br />

Waarom geen vriendin bellen om me op te halen? Of<br />

desnoods een taxi om me thuis te brengen? Het kwam<br />

gewoon niet in me op. Ik heb dat echt moeten leren.<br />

Lenneke Vente (1973) woont met haar man, zoon Noud<br />

(9) en dochter Cato (5) in Amsterdam. Zij schrijft over<br />

haar leven met sarcoïdose op www.pillenenprosecco.nl<br />

Durf afhankelijk te<br />

zijn, het maakt je<br />

wereld groter<br />

Net zoals dat ik geleerd heb dat je dingen moet delen.<br />

Dat het antwoord ‘goed hoor’, op de vraag hoe het met<br />

me gaat, niet werkt. Ook al heb ik geen zin om uit te<br />

weiden. Ik kan beter in een zin vertellen hoe het nu naar<br />

omstandigheden met me gaat en dan naar een gesprek<br />

buiten de sarcoïdose gaan. En dat het ook prima is om<br />

het soms wel een keer uitgebreid over mijn ziekte te<br />

hebben. Dat de belangstelling van echte vrienden in mij<br />

zit als persoon en karakter en niet in de ziekte. Dat het<br />

niet erg is als ik een afspraak afzeg, maar dat het wel<br />

fijn is als ik dan met een alternatief kom.<br />

Dat ik goed voor mezelf moet zorgen, duidelijk<br />

grenzen aan moet geven en eerlijk moet zijn. Als ik<br />

iemand vraag om een boodschap te doen, ik geen<br />

kopje thee hoef aan te bieden. En als diegene dan gaat<br />

zitten om even bij te praten, ik rustig mag zeggen dat<br />

ik even rust nodig heb. Daarom deed diegene immers<br />

de boodschap.<br />

Nu na een aantal jaren kan ik volledig onderschrijven<br />

dat je inderdaad pas onafhankelijk kunt zijn als je<br />

afhankelijk durft te zijn. Het duurt echt even voor je<br />

leert om je netwerk in te zetten om je te helpen. Om<br />

de hulp te bedenken die je nodig hebt. Om concreet te<br />

vragen waar je behoefte aan hebt. Het is een proces<br />

van vallen en opstaan. Neem er de tijd voor. Maar doe<br />

het, want pas dan ben je echt onafhankelijk!<br />

24 SarcoScoop


Van sociale media<br />

De zeef<br />

Wat erin komt gaat er ook direct weer uit<br />

Op Facebook kregen we heel veel reacties op deze blog van Thea over<br />

haar geheugen.<br />

Auteur: Thea, thea@sarcoidose.nl<br />

Wat de twee ergste symptomen van sarcoïdose<br />

zijn? Voor mij de dodelijke vermoeidheid en<br />

een geheugen als een gatenkaas. Hoewel, bij<br />

een gatenkaas zit nog genoeg kaas naast de gaten. Je kunt<br />

beter zeggen van een geheugen als een zeef: wat erin komt<br />

verdwijnt direct weer.<br />

Dochterlief had een mondeling Duits. Ik vroeg haar hoe het<br />

ging en ze maakte me blij toen ze zei dat ze er een 9 voor<br />

had. Geweldig, goed gedaan meiske. Supertrots gaf ik haar<br />

een knuffel. Na ongeveer 10 minuten vraag ik haar, hoe<br />

haar Duits ging. Ze is erg verbaasd dat ik dat vraag. Ze had<br />

toch net verteld dat ze een 9 had? Oh ja, weet ik niks van.<br />

Dus zegt ze nog een keer dat ze een 9 heeft. Weer knuffel<br />

ik haar en ben ik blij. Toen ik het haar de 6e keer vroeg<br />

vond ze het toch écht niet leuk meer. En ik? Ik kon er niks<br />

op zeggen, want ik wist het écht niet meer.<br />

Soms vraag ik maar niets,<br />

ik onthoud het toch niet<br />

Vroeger, ja dat weet ik nog wel. Klasgenoten “spreek” ik nog<br />

op Facebook en dan halen we leuke herinneringen op. Kengetallen<br />

van telefoonnummers weet ik ook aardig te plaatsen<br />

als ex-telefoniste van een bibliotheekcentrale. Vraagt manlief<br />

waar 035 vandaan komt, weet ik dat dat in de buurt van<br />

Hilversum is. 0114 is ergens in Zeeland, en 050 is Groningen<br />

en omstreken. Dat weet ik allemaal nog wel.<br />

Dat is allemaal van voordat ik ziek werd. Sindsdien gaat<br />

mijn geheugen steeds verder achteruit. Als ik nu iets<br />

opzoek lees ik het drie keer en hoop dat het blijft hangen.<br />

Een maand later kan ik hetzelfde opzoeken, want ik ben het<br />

antwoord dan helaas toch weer kwijtgeraakt.<br />

Ik kon er niks op<br />

zeggen, want ik wist<br />

het écht niet meer.<br />

Soms durf ik al niks meer te vragen, de kans is groot dat<br />

ik het niet onthoud. Of dat er gezegd wordt dat ik dat de<br />

afgelopen weken al diverse keren heb gevraagd. Maar ik<br />

wéét het echt niet meer!!! En dat doet pijn! Ik wil niet steeds<br />

hetzelfde blijven vragen en steeds dezelfde antwoorden<br />

krijgen. Ik wil het 1x vragen en kunnen onthouden.<br />

Voor mij is het geheugen dus echt het grootste probleem,<br />

want wat er in gaat, gaat er direct weer uit.<br />

Dus lieve mensen, als ik weer eens wat vergeet: ik kan er<br />

niks aan doen, het lúkt gewoon echt niet!<br />

Meer weten:<br />

Lees de reacties op: https://www.facebook.com/<br />

SarcoidoseBelangenverenigingNederland/<br />

posts/1859304504109420<br />

Meer blogs lezen: https://sarcoidose.nl/blogs<br />

Juni <strong>2018</strong> 25


Jubileum<br />

40 jarig bestaan<br />

Grootse jubileumbijeenkomst op 17 november <strong>2018</strong><br />

Het begon met een oproep in de Libelle van mevrouw Bouwhuis uit Stegeren, die zo<br />

graag eens met lotgenoten over haar onbekende ziekte ‘Besnier- Boeck’ wilde praten.<br />

Deze oproep kreeg zoveel reacties dat werd besloten een vereniging op te richten voor<br />

‘medepatiënten, die lijden aan de ziekte van Besnier-Boeck’.<br />

Op 16 november 1978 werd in Den Bosch de<br />

Nederlandse Sarcoïdose Vereniging opgericht,<br />

er waren 40 leden en de contributie bedroeg<br />

10 gulden per jaar. Inmiddels is de naam aangepast en<br />

is de doelgroep uitgebreid met de sociale omgeving van<br />

mensen met sarcoïdose.<br />

In <strong>2018</strong> bestaan we dus veertig jaar. In veertig jaar is er<br />

veel bereikt maar er is ook nog genoeg te doen. Zo is er<br />

nog steeds geen oorzaak of specifieke behandeling voor<br />

sarcoïdose gevonden. Het ultieme doel, het overbodig<br />

worden van de vereniging omdat sarcoïdose niet meer<br />

voorkomt, is daarmee nog ver buiten bereik.<br />

Op 17 november vieren we ons 40-jarig bestaan graag<br />

met u. Het wordt een gevarieerde dag met voor elk<br />

wat wils: kennis, ontspanning en veel herkenning en<br />

erkenning. Het thema van deze dag is Perceptie &<br />

Perspectief. Hierover spreken artsen uit het AMC, het<br />

Erasmus MC en het St. Antonius Ziekenhuis.<br />

Steun voor het jubileumonderzoek<br />

In het kader van het jubileum stelt Sarcoidose.nl €<br />

40.000,00 ter beschikking voor sarcoïdoseonderzoek.<br />

Hierbij hebben we gekozen voor het zogenaamde<br />

TIRED onderzoek. (Trial of a web-based psychological<br />

Intervention to REDuce stress and fatigue in patients<br />

with sarcoidosis). In dit onderzoek wordt het effect<br />

onderzocht van een online ondersteuningsprogramma,<br />

gericht op het verminderen van stress en<br />

vermoeidheid bij mensen met sarcoïdose. Het doel<br />

van de studie is het verminderen van vermoeidheid<br />

bij sarcoïdose en het krijgen van meer inzicht in de<br />

oorzaken van de moeheid.<br />

De entreekosten voor onze jubileumdag bedragen<br />

€ 10 per persoon (inclusief koffie, thee en lunch),<br />

maar uw bijdrage komt geheel ten goede aan het<br />

jubileumonderzoek.<br />

Locatie<br />

Eenhoorn Amersfoort<br />

Barchman Wuytierslaan 2<br />

3818 LH Amersfoort<br />

www.eenhoornamersfoort.nl<br />

Aanmelden<br />

De inschrijving is vanaf vandaag geopend. U kunt zich<br />

aanmelden voor deze feestelijke dag via onze website:<br />

https://sarcoidose.nl/aanmeldenjubileum of per telefoon<br />

via 072 - 792 0767.<br />

In de SarcoScoop van september leest u meer over het<br />

dagprogramma en de sprekers. Ook zal de mogelijkheid<br />

dan worden geboden een overnachting te boeken.<br />

Noteer 17 november vast in uw agenda. Het wordt een<br />

dag die u niet wilt missen!<br />

PER<br />

SPECTIE<br />

CEP<br />

&<br />

F<br />

26 SarcoScoop


Vacature<br />

Vacature bestuurslid Patiënteninbreng<br />

Netwerker gezocht<br />

Steeds breder leeft de gedachte dat de zorg voor een patiënt niet goed functioneert<br />

zonder de inbreng van diezelfde patiënt. Wie weet er immers beter wat zijn aandoening<br />

betekent dan die patiënt. De positie van de patiënt is daardoor veranderd en de rol van<br />

de patiëntenorganisatie verschuift verder richting belangenbehartiging.<br />

Als organisatie die ‘de sarcoïdosepatiënt’<br />

vertegenwoordigt wordt Sarcoidose.nl steeds<br />

vaker gevraagd om een bijdrage te leveren in<br />

de collectieve belangenbehartiging voor mensen met<br />

sarcoïdose. We ontvangen onder andere verzoeken om<br />

betrokken te zijn bij richtlijnontwikkeling, kennisagenda’s<br />

op te stellen of onderzoeksvoorstellen te beoordelen.<br />

Sarcoidose.nl wordt in het zorgveld steeds meer<br />

gezien en gevonden als ‘kruispunt’ van kennis en<br />

ervaring rondom sarcoïdosepatiënten en hun sociale en<br />

maatschappelijke omgeving.<br />

Netwerk patiënteninbreng (NPI)<br />

Om aan deze uitdaging tegemoet te komen heeft<br />

Sarcoidose.nl onlangs een Netwerk Patiënteninbreng<br />

(NPI) opgericht. Hierin komen alle (nieuwe) activiteiten<br />

samen waarbij de ervaringskennis over sarcoïdose<br />

een rol speelt. Al deze gebundelde kennis vormt een<br />

belangrijk deel van het ‘kapitaal’ van de vereniging.<br />

Het verzamelen, vastleggen en toegankelijk maken<br />

van die ervaringskennis is de hoofdtaak van het NPI.<br />

Naast deze ‘bibliotheekfunctie’ verzamelt het NPI ook<br />

nieuwe gegevens door zelf onderzoek te doen binnen<br />

de patiëntengroep. In de bibliotheek worden ook<br />

de gegevens vastgelegd van leden die op bepaalde<br />

terreinen over kennis en/of kunde beschikken.<br />

Andere functies die voortvloeien uit de bibliotheekfunctie<br />

van het NPI zijn:<br />

• Content voor de website, sociale media en de<br />

SarcoScoop generen.<br />

• Ondersteuning van vertegenwoordiging in cliëntenen<br />

patiëntenraden.<br />

• Leveren van input voor trainings- en<br />

opleidingsactiviteiten van vrijwilligers.<br />

• Vraagbaak voor andere organisatieonderdelen binnen<br />

Sarcoidose.nl.<br />

Het netwerk heeft verder de ambitie om partners<br />

te vinden waarmee de belangenbehartiging van<br />

sarcoïdosepatiënten vorm kan krijgen. Te denken valt<br />

aan relaties met het Longfonds, het NIVEL, ERS/ELF,<br />

EURORDIS, Ieder(in), de Patiënten Federatie Zorgkaart,<br />

de VSOP, de Patient Academy (Novartis) en de door<br />

Roche georganiseerde dag voor patiëntenorganisaties.<br />

Ervaringskennis is hét<br />

kapitaal van de vereniging<br />

Voor de coördinatie van dit netwerk en het verder<br />

opzetten ervan zijn wij op zoek naar een bestuurslid<br />

Patiënteninbreng. Het bestuurslid is verantwoordelijk<br />

voor functioneren van het NPI en het beheer van de<br />

bibliotheek. Het netwerk kent nu drie leden en vergt<br />

nog uitbreiding. Op termijn zal een van de netwerkleden<br />

de functie van coördinator NPI gaan bekleden. Hij of zij<br />

zal als coördinator dan de schakel vormen tussen het<br />

bestuur en de uitvoering van de werkzaamheden.<br />

Profiel<br />

Het bestuurslid Patiënteninbreng is vooral een<br />

netwerker, bij voorkeur met ervaring op het gebied van<br />

kennismanagement. Verder zoeken we (vanzelfsprekend)<br />

een ervaringsdeskundige met betrekking tot sarcoïdose<br />

(als patiënt, partner, ouder of kind). Het kunnen lezen<br />

en schrijven van Engels is gewenst, maar is geen<br />

voorwaarde.<br />

Het betreft een onbezoldigde functie waarbij onkosten<br />

worden vergoed. De geschatte tijdsbesteding bedraagt<br />

4-8 uur per week. Heeft u belangstelling of wilt u meer<br />

informatie? Neem dan contact op met Chris Knoet via:<br />

info@sarcoidose.nl t.a.v. Chris Knoet.<br />

Juni <strong>2018</strong> 27


Financiën 2017<br />

Financieel overzicht 2017<br />

Veel activiteiten en een positief resultaat<br />

Auteur: Guus Janssen - Penningmeester, penningmeester@sarcoidose.nl<br />

De vereniging heeft veel activiteiten ondernomen in 2017, zoals<br />

bijvoorbeeld de huisartsenbrochure. Ook financieel gezien had 2017<br />

een positief resultaat van € 27.494. De inkomsten zijn vooral hoger<br />

door meer contributie en een paar omvangrijke donaties c.q. giften.<br />

De lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting.<br />

Baten 2017<br />

Het totaal aan baten is voor 2017 € 159.593. Dit<br />

is ruim € 25% hoger dan begroot. De belangrijkste<br />

verschillen komen van de volgende posten:<br />

• De contributie was € 4.734 hoger dan begroot.<br />

• Er is ruim € 20.000 meer ontvangen aan donaties<br />

c.q. giften.<br />

Lasten 2017<br />

De uitgaven van de vereniging bedragen in<br />

totaal € 132.099 (7% hoger dan begroot) en zijn<br />

onderverdeeld in: Lotgenotencontact, Voorlichting,<br />

Belangenbehartiging en de kosten voor Instandhouding<br />

van de organisatie.<br />

Aanwending resultaat<br />

Ten opzichte van de begroting zijn zowel de inkomsten<br />

als de uitgaven hoger. Het positieve resultaat<br />

(€ 27.494) wordt, voor zover niet geoormerkt<br />

toegevoegd aan de overige reserve. Hier is voor<br />

gekozen in verband met de continuïteit van de<br />

vereniging en de onzekerheid van het overheidsbeleid<br />

met betrekking tot de subsidie na <strong>2018</strong>.<br />

Resultaatbestemming 2017<br />

Bestemmingsfonds Medisch Onderzoek €10.100<br />

Bestemmingsfonds Richtlijn Ontwikkeling -/- € 826<br />

Overige reserve € 18.220<br />

Resultaat € 27.494<br />

De baten lagen 25% hoger dan de begroting<br />

Balans per 31 december 2017<br />

Door het positieve resultaat is de balanspositie<br />

versterkt ten opzichte van vorig jaar.<br />

De uitstaande lening bij FBPN ad € 3.000 wordt na<br />

vaststelling van hun jaarrekening 2017 terugbetaald<br />

aan de SBN. Dit bedrag diende als werkkapitaal.<br />

Activa (€) Passiva (€)<br />

31-12-17 31-12-16 31-12-17 31-12-16<br />

Vaste activa<br />

Lening FBPN 3.000 3.000<br />

Vlottende activa<br />

Eigen vermogen<br />

Vorderingen en<br />

overlopende activa<br />

459 2.935 Bestemmingsreserves 30.000 30.000<br />

Liquide middelen 202.577 174.634 Bestemmingsfondsen 79.072 74.298<br />

Overige reserve 85.491 67.271<br />

Totaal Eigen vermogen 194.563 171.569<br />

Kortlopende schulden<br />

Nog te betalen posten<br />

en overlopende passiva<br />

11.473 9.000<br />

Totaal 206.036 180.569 206.036 180.569<br />

28 SarcoScoop


Financiën 2017<br />

Toelichting baten<br />

De directe inkomsten (contributies en giften) voor 2017<br />

komen totaal op € 97.326. Door giften aan het begin en<br />

het eind van het jaar is dit beduidend hoger dan 2016.<br />

De ontvangen subsidie is hoger in verband met<br />

de subsidie voor het voucherproject Op Eigen Kracht<br />

aan het Werk (€ 7.613). Dit bedrag is, na aftrek van het<br />

al in 2016 betaalde deel (€ 1.500) aan de uitvoerende<br />

organisatie, opgenomen bij de projectkosten.<br />

Staat van baten<br />

Realisatie<br />

2017<br />

Begroting<br />

2017<br />

Realisatie<br />

2016<br />

Begroting<br />

<strong>2018</strong><br />

Contributies 67.434 62.700 66.271 65.000<br />

Giften, legaten en donaties 27.992 6.500 5.748 6.500<br />

Periodieke giften 1.900 2.550 850 1.500<br />

Opbrengsten SBN-materiaal 1.385 1.000 1.283 1.000<br />

Overige (sponsor) inkomsten 0 2.500 5.000 3.000<br />

Ledenbijdragen 3.596 2.900 2.430 3.900<br />

Subsidie CIBG | Fonds PGO + OEK (2017) 52.613 45.000 35.000 45.000<br />

Mutatie Medisch bestemmingsfonds 1.500 3.000 8.000 3.000<br />

Vrijval Bestemmingsfonds (Film) 3.000 0 - -<br />

Rentebaten 173 1.000 571 400<br />

Totaal baten 159.593 127.150 125.153 129.300<br />

Toelichting lasten<br />

In de onderstaande tabel vindt u het overzicht van de<br />

totale lasten.<br />

Enkele opmerkingen<br />

• Het totaal aan voorlichtings- en<br />

lotgenotenbijeenkomsten is hoger dan<br />

begroot als gevolg van de uitgaven voor de<br />

voorlichtingsfilmpjes - waar een vrijval uit het<br />

daarvoor bedoelde bestemmingsfonds tegenover<br />

staat -. Daarnaast waren er hogere kosten voor de<br />

accommodaties voor de trainingen “Omgaan Met”<br />

en de uitgaven voor het drukwerk (herdruk folders<br />

en drukken huisartsenbrochure).<br />

• De belangenbehartiging is onder andere lager door<br />

de lagere uitgaven aan ondersteuning voor medisch<br />

onderzoek.<br />

• De Instandhoudingkosten van de organisatie<br />

(kosten van bestuur, secretariaat en de algemene<br />

kosten) zijn ondanks de kosten voor de verhuizing<br />

ca. € 2.000 lager dan begroot.<br />

• Bij de projectkosten is de afgedragen subsidie voor<br />

het project OEK opgenomen.<br />

Staat van lasten<br />

Totaal lotgenotencontract<br />

Totaal<br />

voorlichting<br />

Totaal belangenbehartiging<br />

Totaal<br />

instandhouding<br />

Realisatie<br />

2017<br />

Begroting<br />

2017<br />

Realisatie<br />

2016<br />

Begroting<br />

<strong>2018</strong><br />

23.287 25.770 11.002 19.550<br />

58.405 46.078 53.284 48.810<br />

5.029 10.360 18.732 18.100<br />

36.784 38.892 32.691 45.050<br />

Projectkosten 8.594 2.500 732 1.500<br />

Totaal lasten 132.099 123.600 116.441 133.100<br />

Aanpassing begroting <strong>2018</strong><br />

De lasten in de begroting voor <strong>2018</strong> zijn hoger dan<br />

eerder gepresenteerd in de SarcoScoop van december.<br />

Dit komt doordat na initiële vaststelling in het<br />

bestuur er nog extra activiteiten op het gebied van<br />

trainingen zijn opgenomen in de plannen. Hiervoor is<br />

€ 4.000 extra in de begroting opgenomen.<br />

Resultaat<br />

Realisatie<br />

2017<br />

Begroting<br />

2017<br />

Begroting<br />

<strong>2018</strong><br />

Totaal baten 159.593 127.150 129.300<br />

Totaal lasten 132.099 123.600 133.010<br />

Totaal lasten 27.494 3.550 -3.710<br />

Positief resultaat<br />

toegevoegd aan de overige<br />

reserve<br />

Meer weten:<br />

Het gehele financiële overzicht vindt u op:<br />

https://sarcoidose.nl/financien-2017/<br />

Juni <strong>2018</strong> 29


Sarco&Zo<br />

Agenda<br />

12/6<br />

Hoe voed je kinderen op met<br />

minder energie en hoe kun je<br />

op kleinkinderen passen als je<br />

chronisch vermoeid bent?<br />

EMOS kantine, Enschede<br />

Vermoeidheid is de meest gehoorde klacht bij<br />

sarcoïdose. Toch staat je gezin, of het gezinsleven van<br />

je kinderen ondertussen niet stil. Sommige mensen<br />

voelen zich er schuldig over dat hun rol in het gezin<br />

noodgedwongen anders is geworden. We praten met<br />

elkaar over wat deze vermoeidheid voor je gezin<br />

betekent en hoe je daarmee om kunt gaan.<br />

We ontvangen iedereen graag vanaf 19:00 uur. De<br />

bijeenkomst duurt van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur.<br />

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun<br />

je contact opnemen met Roy Borghuis, per mail<br />

overijsselgelderland@sarcoidose.nl of per telefoon<br />

072 - 792 0767.<br />

15/6 27/6<br />

Sarcoïdose in<br />

beweging<br />

Behandeling van<br />

sarcoïdose; 1e, 2e<br />

en 3e lijns medicatie<br />

HMC Bronovo, Den Haag<br />

HMC Bronovo organiseert een Sarcoïdosemiddag op 15<br />

juni. Ook Sarcoidose.nl zal daar bij aanwezig zijn.<br />

Tijdens deze bijeenkomst zullen er drie lezingen gegeven<br />

worden, te weten:<br />

• Sarcoïdose, een kameleontische ziekte” door mw. dr.<br />

M. Overbeek (longarts)<br />

• Sarcoïdose, weer in beweging” door mw. dr. R. v.d.<br />

Heijde (longarts)<br />

• Wat is de impact van een chronische ziekte zoals<br />

sarcoïdose op het dagelijks leven voor patiënt en<br />

omgeving?” door mw. R. Dias-de Kok (GZ-psycholoog)<br />

Nadien zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen<br />

aan een panel van specialisten.<br />

We ontvangen iedereen graag vanaf 13:30 uur. De<br />

bijeenkomst start om 14:00 uur en eindigt rond 16:15 uur.<br />

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je contact<br />

opnemen met Anton Berendse, per mail<br />

zuidholland@sarcoidose.nl of per telefoon 0174 - 295 474.<br />

Ziekenhuis ZorgSaam, Terneuzen<br />

Er bestaat nog geen specifiek geneesmiddel voor<br />

sarcoïdose. Er zijn wel verschillende medicijnen die gebruikt<br />

worden om te ontstekingen te remmen. Longarts dr. Fanyar<br />

informeert u over de verschillende soorten medicatie die bij<br />

de behandeling van sarcoïdose gebruikt kunnen worden.<br />

We ontvangen iedereen graag vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst<br />

start om 19.00 uur en eindigt rond 21.00 uur.<br />

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kun je<br />

contact opnemen met M.J. Hammer-Scholte, per mail<br />

brabant-zeeland@sarcoidose.nl of per telefoon<br />

0165 - 330 781.<br />

In juli en augustus zijn er vanwege de<br />

zomervakantie geen bijeenkomsten gepland.<br />

Na de zomer ontvangen wij u<br />

graag weer. Op onze website vindt<br />

u de meest actuele agenda:<br />

https://sarcoidose.nl/agenda<br />

30 SarcoScoop


Servicepagina<br />

Bereikbaarheid contactpersonen<br />

Gelderland en Overijssel<br />

overijsselgelderland@sarcoidose.nl<br />

Vacant<br />

Limburg<br />

limburg@sarcoidose.nl<br />

Wendy Knubben tel: 043 - 852 6442<br />

Noord-Brabant en Zeeland<br />

brabant-zeeland@sarcoidose.nl<br />

Miek Hammer tel: 0165 - 330 781<br />

Noord-Holland<br />

noordholland@sarcoidose.nl<br />

Roy Olsman tel: 06 - 8355 5133<br />

Noord Nederland<br />

noordnederland@sarcoidose.nl<br />

Krijn & Janneke Visser tel: 0598 - 398<br />

502<br />

Utrecht en Flevopolder<br />

utrechtflevopolder@sarcoidose.nl<br />

Loek Hendriks tel: 0341 - 562 705<br />

Zuid-Holland<br />

zuidholland@sarcoidose.nl<br />

Anton Berendse tel: 0174 - 295 474<br />

Algemene informatie over<br />

vrijwilligerswerk:<br />

Greet Severs<br />

greet@sarcoidose.nl<br />

tel: 072 - 792 0767<br />

Bestuur<br />

Voorzitter<br />

Adrie Bevers<br />

voorzitter@sarcoidose.nl<br />

Secretaris<br />

Mayka Overgaauw<br />

secretaris@sarcoidose.nl<br />

Penningmeester<br />

Guus Janssen<br />

penningmeester@sarcoidose.nl<br />

Vrijwilligerscoördinator<br />

Greet Severs<br />

coordinator@sarcoidose.nl<br />

ICT & Communicatie<br />

Rob van Jaarsveld<br />

webmaster@sarcoidose.nl<br />

Patiënteninbreng<br />

Vacant<br />

Redactie<br />

Kwartaalblad SarcoScoop (ISSN:<br />

2211-6036): Papieren oplage 2.000<br />

stuks, digitale verspreiding 2.200 stuks.<br />

Redactieleden:<br />

Hoofdredacteur: Mayka Overgaauw.<br />

Redacteuren: Helga, Erica Bontekoe,<br />

Rob van Jaarsveld, Lenneke Vente<br />

en Ellèn.<br />

De redactie is bereikbaar via<br />

redactie@sarcoidose.nl<br />

Sluitingsdatum kopij<br />

volgend nummer: 13 juli <strong>2018</strong><br />

Sarcoïdose en Werk<br />

Gratis service voor leden<br />

Voor al uw vragen over sarcoïdose<br />

en werk: werk@sarcoidose.nl<br />

AdviesRaad (AR)<br />

Onze AdviesRaad bestaat zowel uit<br />

medisch specialisten als uit niet-medici.<br />

Enkele leden van onze Advies-<br />

Raad zijn:<br />

Prof. dr. D. (Diederik) van der Beek<br />

(neuroloog - AMC)<br />

Prof. dr. J.C. (Jan) Grutters (longarts<br />

St. Antonius Ziekenhuis - Nieuwegein)<br />

Prof. dr. P.M. (Martin) van Hagen<br />

(internist-immunoloog Erasmus MC -<br />

Rotterdam)<br />

De volledige bezetting van de Advies-<br />

Raad vindt u op onze<br />

website (via de<br />

QR code).<br />

Onze leden kunnen hun vragen aan<br />

de AdviesRaad stellen via<br />

info@sarcoidose.nl of 072 - 792 0767.<br />

Lidmaatschap en donatie<br />

Lidmaatschap<br />

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar<br />

en kost voor <strong>2018</strong> € 33. Bij<br />

betaling via machtiging krijgt u € 2<br />

korting. Informeer bij uw zorgverzekeraar<br />

naar mogelijke vergoeding<br />

van uw contributie. Opzeggen kan<br />

per post of per e-mail tot uiterlijk<br />

1 december via het secretariaat.<br />

Rekeningnummer contributie:<br />

NL69 INGB 0000 662 452<br />

Donaties en giften<br />

U kunt het werk van Sarcoidose.nl<br />

ook financieel steunen. Sarcoidose.nl<br />

heeft de ANBI-status waardoor uw<br />

gift fiscaal aftrekbaar is. De verschillende<br />

manieren van schenken vindt u<br />

op: https://sarcoidose.nl/draagbij<br />

Rekeningnummer giften:<br />

NL53 INGB 0650 664 493<br />

Copyright en disclaimer<br />

Sarcoidose.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van brieven of artikelen en behoudt zich het recht voor deze aan te<br />

passen, in te korten, te bewerken of plaatsing te weigeren. Niets uit de SarcoScoop mag worden verveelvoudigd, opgeslagen<br />

of openbaar gemaakt worden in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sarcoidose.nl.<br />

Juni <strong>2018</strong> 31


Artikel<br />

SarcoScoop<br />

Voordelen van uw lidmaatschap<br />

Omdat we voorlichting heel belangrijk vinden, vindt u<br />

op onze website veel informatie over sarcoïdose. Maar<br />

exclusief voor onze leden bieden we daarnaast nog:<br />

• De SarcoScoop, hét blad over sarcoïdose dat u vier<br />

keer per jaar ontvangt.<br />

• Informatie over (ontwikkelingen op het gebied van)<br />

behandeling en medicatie.<br />

• De training ‘Omgaan met sarcoïdose’ waar u (en uw<br />

partner) aan deel kunt nemen.<br />

• Sarcoïdose en werk: voor al uw vragen over uw<br />

werksituatie. Gratis.<br />

• Oproepen voor wetenschappelijke onderzoeken; u<br />

ontvangt ze als eerste!<br />

• U steunt de vereniging waardoor zij ook uw belangen<br />

kan behartigen.<br />

• Onze contactpersonen en adviesraadleden kunnen u<br />

persoonlijk adviseren.<br />

• De contributie bedraagt voor <strong>2018</strong> € 33 per jaar.<br />

Bij automatische incasso wordt een korting van € 2<br />

verleend.<br />

Wat leden vinden<br />

• ‘Voor een onbekende ziekte als sarcoïdose is naamsbekendheid<br />

heel belangrijk, door mijn lidmaatschap zorg<br />

ik dat de vereniging daaraan kan werken.’<br />

• ‘Ik dacht altijd dat een patiëntenorganisatie er was om<br />

ongegeneerd te kunnen klagen maar daar heb ik me dus<br />

enorm in vergist, ik heb er echt veel aan.’<br />

• ‘De vereniging heeft mij goede adviezen gegeven toen<br />

mijn bedrijfsarts mijn klachten niet serieus nam.’<br />

• ‘SBN is dé plek waar ik niet uit hoef te leggen wat de<br />

sarcoïdose voor mij betekent.’<br />

• ‘Ik had niet verwacht dat er ook partners van patiënten<br />

vrijwilliger zijn bij de SBN. Daardoor vindt ook mijn<br />

partner veel begrip binnen de vereniging.’<br />

• ‘Samen Sterk in deze complexe, vermoeiende en<br />

onbegrepen ziekte.’<br />

Postbus 3071, 1801 GB Alkmaar | Tel: 072 - 792 0767 | E-mail info@sarcoidose.nl | KvK: 40215493<br />

Sarcoidose.nl<br />

Doneer voor onderzoek of voor de vereniging:<br />

NL53 INGB 0650 664 493<br />

32 SarcoScoop

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!