29.04.2019 Views

Gevelbouw 02 2019

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 16 I nummer 2<br />

april - mei<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

HOFJESBUURT BLOEIT OP<br />

HOOGWAARDIGE ISOLATIEOPLOSSINGEN VOOR<br />

DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG BOUWEN<br />

FASSADA H60, HYBRIDE VLIESGEVEL<br />

LUIDT EEN ANDER TIJDPERK IN<br />

In samenwerking met:


Model Type A<br />

BEZOEK ONZE WEBSITE: WWW.ALINEL.BE<br />

T.: +32 (0)9.250 03 06 | info@alinel.be<br />

Industriezone 14/106, B9031 Drongen


Deuropeningbegrenzers, voor zowel<br />

het afremmen als begrenzen van uw deuren<br />

Uniek in deursluittechniek, sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag<br />

of baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen<br />

dat de deur afgeremd en begrensd wordt.<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht<br />

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen, ook in RVS type 304 of type 316<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar<br />

DICTATOR Productie B.V. Energieweg 11 Emmeloord T +31 (0)527 613456<br />

E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl


DucoSun Cubic<br />

Architecturale zonwering<br />

DUCO AT HOME<br />

Het DucoSun Cubic zonweringsysteem staat in voor een optimaal<br />

evenwicht tussen maximaal daglicht en minimale zonnehitte.<br />

Het is verkrijgbaar met vaste of met elektrisch verstelbare<br />

lamellen. De rechthoekige vorm van de ‘Cubic’ lamellen zorgt<br />

voor een bijzonder strak design.<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

Lentekriebels<br />

Bij het ter perse gaan van deze editie van <strong>Gevelbouw</strong> hebben we alweer een flink aantal zomerse dagen<br />

achter de rug. En dan is het pas lente. Dat belooft wat voor de zomer! Wat dat betreft is deze editie – met<br />

als thema zonwering – dan ook perfect getimed. Goed om te zien dat ook de zonweringsbranche niet op<br />

zijn lauweren rust en voortdurend aan het innoveren is. Daarnaast hebben we een bezoek gebracht aan<br />

een aantal interessante projecten, waarin zonwering niet zelden een cruciale rol speelt.<br />

De Pontsteiger is met recht een iconisch project in Amsterdam. De eigentijdse stadspoort is inmiddels<br />

bewoond. Bewoners kunnen genieten van het mooiste uitzicht, de beste zonligging en een optimale<br />

woonindeling. Waar zij waarschijnlijk geen weet van hebben, is dat het op technisch gebied een prestigeproject<br />

van de hoogste orde is. Er werden zeer hoge eisen werden gesteld aan het gevelprofielsysteem<br />

en de zonwering ten aanzien van potentiële windbelastingen op de kop van het IJ. Op de VMRG-pagina’s<br />

alle ins en outs van dit unieke project. In datzelfde katern besteden we ook uitgebreid aandacht aan het<br />

Voorzetgebouw, dat de nieuwe hoofdentree van het vernieuwde en uitgebreide winkelcentrum Hoog<br />

Catharijne in Utrecht markeert.<br />

Vanaf deze editie van <strong>Gevelbouw</strong> zal ook FAC Belgium – de Federatie Aluminium Constructeurs – zich<br />

tweemaandelijks presenteren. FAC is een onmisbare gesprekspartner binnen de aluminiumsector en de<br />

bouw door de gezamenlijke kracht van leden en partners. In deze editie blikken we terug op de eerste<br />

thema-avond van de FAC van dit jaar. Ir. Otto Kettlitz van ‘Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies’ gaf onder<br />

het motto ‘Leren van anderen bespaart een hoop geld’ een toelichting bij de verschillende oorzaken van<br />

fouten bij gevelbekleding. Op de FAC-pagina’s komen tevens een aantal referentieprojecten aan bod.<br />

Kortom, wederom een interessante toevoeging aan ons mooie vaktijdschrift.<br />

In een opiniestuk ventileert Eric Claeys van Lesos tot slot zijn ongebreidelde mening over de gevelbouwsector.<br />

Voor nu wensen wij u alvast veel leesplezier!<br />

Roel van Gils


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 16 | nummer 2<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

60<strong>02</strong> ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

T +31 495 45 00 95<br />

E info@louwersmediagroep.nl<br />

W louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

Postbus 85<br />

B-3900 Pelt<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E info@louwersmediagroep.be<br />

W louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Carline Klijn-van Best,<br />

Susan Peek<br />

Bladmanager<br />

Dirk Mulder<br />

E d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

12<br />

42<br />

36<br />

48<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

E traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA049<strong>02</strong>82067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

E studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Hofjesbuurt bloeit op 8<br />

Hoogwaardige isolatieoplossingen voor duurzaam<br />

en toekomstbestendig bouwen 12<br />

VMRG 15<br />

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 15<br />

Eigentijdse stadspoort 16<br />

BENG vraagt om hoogwaardige en duurzame luchtdichting 20<br />

VMRG Keurmerk steunt BNA Beste Gebouw van het Jaar 22<br />

Certificeer brandwerende buitenramen en -deuren vóór 1 november 24<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 25<br />

Eerste pilots met gebouwinspecties door drones veelbelovend 26<br />

Visitekaartjes 28<br />

Wimpelgevel met voorgevormde schelpen 31<br />

Circular Inspirations 34<br />

Hybride vliesgevel luidt een ander tijdperk in 36<br />

Tropisch hardhout voor gevel Kulturhus De Spil 42<br />

Gevelbekleding boeit een ruim publiek 48<br />

Thema zonwering<br />

Opklapbare schuifsystemen: van winter- naar zomertuin 54<br />

Zonwering die is afgestemd op klimaat en specifieke<br />

voorkeur van landen in Noord-West Europa 57<br />

Zonwering met ritssysteem voor particuliere en zakelijke<br />

gebruiker kan tegen een stootje 60


Inhoud<br />

nummer 2<br />

57<br />

92<br />

81<br />

84<br />

103<br />

Markt in Benelux toont steeds meer interesse in zonwering in isolatieglas 64<br />

Composiet profielen spelen in op vraag naar luchtdicht bouwen 66<br />

Vereniging MDG: van branche- naar netwerkvereniging 68<br />

Oververhitting voorkomen met zonweringslamellen 71<br />

Technische installaties voorzien van een ademende huid 72<br />

Luchtdichte én brandwerende gevelpanelen 74<br />

Nieuwe woontoren in Leiden springt in het oog vanwege<br />

repeterend karakter en grote glasvlakken 76<br />

Wereldprimeur: onbrandbare hightech folie voor de gevelbouw 78<br />

Herstellen of restylen van metalen gevelbeplating 81<br />

Niet alleen duurzaam denken, ook duurzaam doen 82<br />

Inbraakwerendheid en letselveiligheid van groot belang 84<br />

Luchtdichtheid erg belangrijk voor duurzaam bouwen 86<br />

Dé renovatie-screen op zonne-energie 90<br />

Luxe metalen buitenschil 92<br />

Luchtdicht bouwen: in één keer goed 94<br />

Nieuwe structuren gevelbekleding zorgen voor uniform gevelbeeld 96<br />

Dubbelzijdige tape maakt montageproces eenvoudiger 99<br />

Luchtdicht Bouwen en Brandveiligheid gaan hand in hand 100<br />

Unieke poedercoattechnieken 1<strong>02</strong><br />

Optimale warmtewering met glasfolie 103<br />

Knap staaltje vakmanschap 104<br />

Unieke shutters toegepast in gevel van Villa Carnegie 106<br />

Continu investeren in innovatie loont, ook voor softwarehuizen 108<br />

Gevelpartners 109<br />

Coverfoto:<br />

Beeld: Smits Rolluiken<br />

en Zonwering<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info


Nijmegen | Grootschalig onderhoud Hofjesbuurt<br />

Het thermisch onderbroken kader compenseert de dunnere spouw van de triple beglazing in de totale U-waarde van de gevel.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Harry Nobac<br />

HOFJESBUURT BLOEIT OP<br />

De woningen in de Hofjesbuurt in Nijmegen zijn ruim zestig jaar oud. Om bewoners ook de komende 25 jaar<br />

een prettige woonomgeving te bieden, investeert Talen Vastgoedonderhoud in grootschalig onderhoud voor<br />

de in totaal 279 woningen. Om zo min mogelijk afbreuk te doen aan de oorspronkelijke architectuur, werd onder<br />

meer een beroep gedaan op AGC Glass Europe voor de levering van triple glas met een 'beperkte' spouw.<br />

De woningen in de Hofjesbuurt voldeden<br />

niet meer aan de eisen van deze tijd. "Bij<br />

het grootschalig onderhoud wordt fors<br />

geïnvesteerd in duurzaamheid," zegt Bart<br />

Reintjes van AGC Glass Europe. "De wijk<br />

uit de jaren zestig telt 192 etagewoningen<br />

en 87 eengezinswoningen die na de ingreep<br />

een labelsprong maken van D naar<br />

A+. Mede mogelijk gemaakt door toepassing<br />

van triple glas, nieuwe kozijnen, zonnepanelen,<br />

vloer-, dak- en gevelisolatie."<br />

Kleinere spouw<br />

Eind 2017 werd AGC Glass Europe door<br />

Talen Vastgoedonderhoud benaderd om op<br />

basis van het eisenpakket een specifieke<br />

glasopbouw te offreren. Reintjes: "We hebben<br />

destijds een aanbieding gemaakt voor<br />

4.000 m 2 aan triple beglazing met een spouw<br />

van 15 millimeter. Enige tijd later kwam de<br />

terugkoppeling vanuit Talen Vastgoedonderhoud<br />

met de vraag of de triple beglazing ook<br />

in een dunnere variant uitgevoerd kon worden<br />

vanwege de beoogde esthetische uitstraling<br />

van de kozijnen. Daarop hebben wij de<br />

spouw verkleind naar 10 millimeter en tegelijk<br />

een warm e-kader toegepast omwille van de<br />

gevraagde U-waarde van het totale gevelpakket.<br />

Vervolgens hebben we de beoogde glassamenstelling<br />

begin 2018 in een proefwoning<br />

geleverd en werd de opdracht toegekend."<br />

Warm e-kader<br />

Op de gevraagde U-waarde van het glas<br />

heeft het warm e-kader geen invloed,<br />

benadrukt Reintjes.<br />

8 GEVELBOUW.INFO


Nijmegen | Grootschalig onderhoud Hofjesbuurt<br />

"Het thermisch onderbroken kader compenseert<br />

daarentegen wel de dunnere<br />

spouw van de triple beglazing in de totale<br />

U-waarde van de gevel. Er gaat minder<br />

warmte verloren via de randen van het<br />

glas. De totale glassamenstelling Thermobel<br />

TG Top bestaat uit 3 glasplaten van 4<br />

millimeter dikte met een spouwbreedte van<br />

10 millimeter. Het binnen- en buitenblad is<br />

voorzien van een superisolerende-coating<br />

en zoals gezegd is het geheel gevat in een<br />

warm e-kader. Een aantal ruiten (1.000<br />

m 2 ) is bovendien uitgevoerd als letselveilig<br />

glas conform NEN 3569. Tot slot hebben<br />

'Om zo min mogelijk<br />

afbreuk te doen aan<br />

de oorspronkelijke<br />

architectuur, werd<br />

gekozen voor<br />

triple glas met een<br />

'beperkte' spouw'<br />

we ook de beglazing in de trappenhuizen<br />

vervangen door superisolerende-beglazing,<br />

goed voor 500 m 2 ."<br />

AGC Glass Europe levert de beglazing aan<br />

Talen Vastgoedonderhoud. "De woningen<br />

worden per blok gerenoveerd en dat gebeurt<br />

in bewoonde toestand. We leveren<br />

daarom per blok het totale glaspakket, zodat<br />

Talen Vastgoedonderhoud in één keer<br />

het glas kan vervangen," zegt Reintjes tot<br />

besluit. Rond de zomer van dit jaar wordt<br />

het project afgerond en bloeit de Hofjesbuurt<br />

weer als nooit tevoren. ❚<br />

De wijk uit de jaren zestig telt 192 etagewoningen en 87 eengezinswoningen die na de ingreep een labelsprong maken van D naar A+.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


AGC, DE ÉNIGE GLASFABRIKANT<br />

MET HET “CRADLE TO CRADLE<br />

CERTIFIED TM BRONZE” CERTIFICAAT<br />

VOOR ISOLERENDE BEGLAZINGEN<br />

THERMOBEL, VOOR DUURZAMERE GEBOUWEN<br />

De Thermobel isolerende beglazingen zijn de eerste en de enige beglazingen die het “Cradle to Cradle Certified TM<br />

Bronze” milieulabel mogen dragen. Dit draagt bij aan betere prestaties in milieucertificeringsprogramma’s zoals<br />

LEED en BREEAM.<br />

AGC Nederland Holding B.V. – 0344-67 97 11 – sales.nederland@eu.agc.com – www.agcnederland.nl


v.d. Meer Oppe rvlaktetechniek b.v.


De ideale<br />

isolatie voor<br />

vliesgevels.<br />

De juiste weg<br />

richting een<br />

energieneutrale<br />

toekomst<br />

Kooltherm K15 Vliesgevelplaat<br />

Dé duurzame en slanke isolatie<br />

oplossing voor vliesgevels<br />

Deze hoogwaardige resol hardschuimplaat heeft een<br />

λ-waarde vanaf 0,<strong>02</strong>0 W/m·K en beschikt over een<br />

DUBOkeur; het keurmerk in Nederland dat aantoont<br />

dat het product behoort tot de meest milieuvriendelijke<br />

keuze. Hierdoor bouwt u duurzame en slanke gevels.<br />

Dit geeft u meer ontwerpvrijheid, meer natuurlijk<br />

daglicht, meer binnenruimte en dus meer<br />

return-on-investment.<br />

­ Hoogwaardige resol hardschuim isolatieplaat<br />

­ Unieke λ-waarde vanaf 0,<strong>02</strong>0 W/m·K<br />

­ Uitermate geschikt voor duurzaam bouwen<br />

­ Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken<br />

­ Lange levensduur en blijvend thermisch rendement<br />

­ Brandklasse B-s1, d0 op product<br />

Ga naar www.kingspaninsulation.nl<br />

of bel gratis met 0800 - 54 64 777<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Kingspan en Bart van Hoek<br />

Hoogwaardige<br />

isolatieoplossingen<br />

voor duurzaam en<br />

toekomstbestendig<br />

bouwen<br />

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol. Zeker<br />

in de bouw. Kijken we naar haalbare duurzaamheid,<br />

dan gaat het altijd om de juiste balans tussen de impact<br />

op mens, milieu én financiële middelen.<br />

12 GEVELBOUW.INFO


Slimme installaties zijn een perfecte aanvulling op een goed geïsoleerde gebouwschil en zorgen voor toekomstbestendige en duurzame gebouwen. Zo is er bij de<br />

Boston en Seattle woontorens naast de isolatie van Kingspan gekozen om het water van de Maas te gebruiken om de woontorens indien nodig duurzaam te koelen.<br />

(Beeld: Bart van Hoek)<br />

Veel bedrijven realiseren zich dat ook zij een belangrijke rol<br />

kunnen spelen als gaat om duurzaamheid in de bouw. Eén van<br />

die bedrijven is Kingspan, een wereldwijde speler op het gebied<br />

van bouwmaterialen. Duurzaamheid is dan ook één van de speerpunten<br />

van de organisatie. Zij zetten zich hiervoor in door op een<br />

ethisch verantwoorde manier, energiebesparende en betaalbare<br />

oplossingen voor de bouw te bieden.<br />

Initiatieven en maatregelen<br />

Ook uit vele duurzame initiatieven, zowel op groepsniveau als<br />

binnen Kingspan Insulation BV, blijkt dat duurzaamheid een grote<br />

rol speelt. Neem het Net-Zero Energy initiatief die de groep al<br />

in 2011 zelf initieerde en waarbij Kingspan zichzelf de opdracht<br />

heeft gegeven om in 2<strong>02</strong>0 volledig energieneutraal te produceren.<br />

Kingspan kan met trots zeggen dat in 2018 wereldwijd al 75%<br />

van haar totale productie energieneutraal is. Ook in Nederland<br />

zijn sinds de oprichting van Kingspan Insulation al vele duurzaamheidsmaatregelingen<br />

genomen. Zo zijn de daken op de productielocaties<br />

in Tiel en Winterswijk voorzien van zonnepanelen, is de<br />

'Voor elke uitdaging de juiste<br />

isolatieoplossing'<br />

verlichting in de fabriekshallen voorzien van LED-verlichting en is<br />

het wagenpark verduurzaamd. Er wordt gebruik gemaakt van de<br />

nieuwste Euro VI-motoren om de uitstoot van stikstof en fijnstof<br />

tot een minimum te beperken. Bovendien zijn de productielocaties<br />

ISO 14001 gecertificeerd, waaruit blijkt dat milieurisico's<br />

worden beheerst en gereduceerd.<br />

Meer dan duurzaam produceren<br />

Maar Kingspan wil méér dan duurzaam produceren. Ze is ook zeer<br />

betrokken met de lokale gemeenschap. Zo sponsort Kingspan<br />

Insulation lokale sportverenigingen en stelt ze haar wagenpark<br />

en materialen beschikbaar om andere lokale en maatschappelijke<br />

initiatieven te ondersteunen. Ook zetten de medewerkers van<br />

Kingspan Insulation zich in als vrijwilligers om lokale goede doelen<br />

te ondersteunen. Op deze manieren draagt Kingspan Insulation<br />

haar steentje bij als het gaat om mens en milieu.<br />

Duurzame materialen<br />

De isolatiematerialen van Kingspan Insulation zelf zijn ook zeer<br />

duurzaam. Niet alleen besparen ze enorme hoeveelheden CO 2<br />

in de toepassing, ze leveren ook financiële voordelen op. Door<br />

de hoge isolatiewaarden kan slanker gebouwd worden en is<br />

er minder materiaal nodig voor afwerkingen, wat uiteindelijk in<br />

bouwkosten scheelt. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


Dé sprong<br />

vooruit in<br />

spouwisolatie<br />

Behaal een<br />

R C<br />

-waarde van<br />

6,0 m 2·K/W met<br />

slechts 103 mm<br />

isolatie.<br />

Duurzaamheid was één van de speerpunten voor de bouw van de Geelong<br />

Bibliotheek, waarbij de keuze is gevallen op de Kooltherm K12 Frameplaat en de<br />

Kooltherm K10 Plafondplaat. (Beeld: Emma Cross Photographer)<br />

De isolatiematerialen nemen minder ruimte in bij transport, wat<br />

weer financiële en milieukundige voordelen oplevert.<br />

Door te kiezen voor de Kooltherm producten van Kingspan<br />

Insulation, kies je voor een duurzame isolatieoplossing. Voor elke<br />

gevel en elke toepassing is er een oplossing met de juiste specificaties.<br />

Zo is de Kooltherm K108 Spouwplaat voorzien van een<br />

aluminium cachering. Door de extra reflectiewaarde die hiermee<br />

bereikt wordt, kunnen hoge isolatiewaarden gehaald worden<br />

in spouwmuren. De Kooltherm K15 Vliesgevelplaat is speciaal<br />

ontwikkeld voor vliesgevels. Deze beschikt over een zwarte<br />

cachering. Het zorgt niet alleen voor een mooie afwerking achter<br />

de vliesgevel, maar beschikt ook over een Euro brandklasse B op<br />

het product zelf. Voor toepassingen die damp-open moeten zijn,<br />

is de Kooltherm K12 Frameplaat te gebruiken. Uitermate geschikt<br />

voor houtskeletbouw. Al deze producten beschikken over het<br />

DUBOkeur. Deze certificering toont op basis van een Life Cycle<br />

Analysis (LCA) aan dat Kooltherm een zeer duurzame keuze is. ❚<br />

'Duurzaamheid: één van onze<br />

speerpunten'<br />

Kooltherm K108 Spouwplaat<br />

Dé hoogwaardige oplossing<br />

voor nieuwbouw en renovatie<br />

De Kooltherm K108 Spouwplaat heeft een unieke<br />

lambda-waarde van 0,018 W/m∙K en dat is de<br />

beste isolatiewaarde van alle hardschuimplaten!<br />

Bovendien is deze spouwplaat ook verkrijgbaar<br />

in een Plus variant; voorzien van 20 mm minerale<br />

wol, wat zorgt voor een optimale aansluiting,<br />

ook waar het minder vlak is, zoals bij ruwe<br />

betonoppervlakken of bestaande binnenbladen.<br />

­ Hoogwaardige resol hardschuim isolatieplaat<br />

­ Unieke λ-waarde van 0,018 W/m·K<br />

­ Uitermate geschikt voor duurzaam bouwen<br />

­ Licht van gewicht en eenvoudig te verwerken<br />

­ Lange levensduur en blijvend thermisch<br />

rendement<br />

­ Dampdoorlatend en reflecterende cachering<br />

Ga naar www.kingspaninsulation.nl<br />

of bel gratis met 0800 - 54 64 777<br />

Niet alleen is Kooltherm isolatie een hele duurzame keuze qua materiaal, maar<br />

het biedt ook financiële voordelen. Zo konden bij dit project in Utrecht ruim 800<br />

portiekwoningen overgaan van energielabel E of F naar energielabel A op de<br />

bestaande fundering.<br />

14 GEVELBOUW.INFO


De impact van technologie op arbeid is een veel<br />

besproken onderwerp. De revolutie op het gebied<br />

van internet en communicatietechnologie zou<br />

moeten leiden tot algemene productiviteitsgroei.<br />

Desalniettemin blijft deze groei in Nederland, net<br />

als in andere ontwikkelde economieën, achter ten<br />

opzichte van eerdere decennia. Een belangrijke<br />

oorzaak daarvoor is de vergrijzing die de komende<br />

jaren doorzet en de daarmee gepaard gaande<br />

krimp van onze beroepsbevolking, waarbij de instroom<br />

afneemt en de uitstroom toeneemt.<br />

De banen in nieuwe beroepen zullen dan ook een relatief<br />

grotere aanspraak doen op de instroom. Veel werkenden<br />

die met pensioen gaan, zullen moeten worden<br />

vervangen door werknemers die elders al een baan of<br />

carrière hebben. Om deze mensen te laten doorstromen<br />

naar ander werk zullen we daar waar het kan<br />

actief moeten aansturen op automatisering. Automatisering<br />

is daarin dan geen bedreiging, maar een noodzakelijk<br />

hulpmiddel om capaciteit vrij te maken voor<br />

nieuwe beroepen.<br />

Computers en robots zullen ons steeds meer werk uit<br />

handen gaan nemen en we worden volgens velen geconfronteerd<br />

met de vierde industriële revolutie. We<br />

zullen daarin sneller, slimmer, maar vooral ook meer<br />

moeten samenwerken. Sneller om de exponentiële<br />

groei bij te kunnen benen, maar ook omdat nieuwe<br />

verdienmodellen de oude gaan verdringen. Slimmer<br />

door processen meer en meer te integreren. Een voorbeeld<br />

daarvan is het bankwezen dat steeds meer zal<br />

verworden tot een softwarebedrijf en een productiebedrijf<br />

dat meer en meer zal veranderen in een digitale<br />

fabriek. Samenwerking wordt steeds belangrijker door<br />

de diversiteit in expertise meer en meer te bundelen<br />

en/of te combineren.<br />

De wereld wordt daarmee steeds digitaler en dat<br />

vraagt om andere taken en bekwaamheden van mensen.<br />

Zo laat een onderzoek Future of Skills (2017) over<br />

de werkgelegenheid in 2030 een enorme impact zien<br />

Hans Zwaanenburg,<br />

directeur VMRG.<br />

van de technologie op arbeid. Dit onderzoek dat onder<br />

andere door werkgeversvereniging AWVN wordt<br />

gebruikt, geeft aan dat van 70% van de huidige banen<br />

onduidelijk is in welke mate deze in 2030 nog zullen<br />

bestaan. Van 20% van de banen, (vooral in de maakindustrie,<br />

administratie, secretariaat en sales) is redelijk<br />

zeker dat deze zullen verdwijnen. De huidige 10% creatieve,<br />

digitale, ontwerp en engineersberoepen bieden<br />

volop mogelijkheden, zo is de verwachting.<br />

Volgens de AWVN zal sprake zal zijn van een zogenaamde<br />

dubbele transitie fabriek in de 21ste eeuw<br />

door enerzijds verdere toename van automatisering en<br />

robotisering en anderzijds de organisatie van het werk.<br />

Als transitiebeeld voor de organisatie voorziet AWVN<br />

een organisatie in ontwikkeling middels herstructurering<br />

met onder andere aandacht voor de verschuiving<br />

van controle naar vertrouwen, het multidisciplinair<br />

werken aan integratieprocessen en omschakeling naar<br />

circulair, cybersecurity, minder aandacht voor functies<br />

en meer voor rollen en taken.<br />

Voor werkgevers zaak om ervoor te zorgen dat je een<br />

toekomstperspectief hebt. Investeer in ontwikkeling<br />

waarin werken, leren en innoveren nauw samengaan<br />

middels een leven lang leren. Zorg dat je dynamisch<br />

bent en kan meebewegen op onvoorziene omstandigheden<br />

en aandacht hebt voor maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen (MVO), zowel extern als intern. Een<br />

hele opgave voor de 1.031.480 MKB-bedrijven die er<br />

volgens MKB-Nederland in Nederland zijn en waar 4,38<br />

miljoen mensen werken, ofwel 72% van alle werknemers<br />

in ondernemend Nederland. Als grootste kansen<br />

voor het MKB worden door MKB-Nederland digitalisering,<br />

productiviteitsgroei en duurzaamheid genoemd.<br />

De VMRG zet hier al volop op in, onder andere in het<br />

FaSA innovatieproject waarbij gebruik gemaakt wordt<br />

van digitale middelen zoals sensoren, drones en<br />

kunstmatige intelligentie. Ideaal voor bijvoorbeeld het<br />

inspecteren van een groot woningcomplex. In dit nummer<br />

<strong>Gevelbouw</strong> leest u daar meer over. ❚<br />

column<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kawneer Benelux, Rollecate; Dirk Verwoerd, Schellekens & Schellekens<br />

Eigentijdse stadspoort<br />

Op de kop van de Pontsteiger in Amsterdam, waarvandaan de pont naar Amsterdam Noord vertrekt, staat sinds<br />

eind 2017 wellicht het meest prestigieuze project van onze hoofdstad. Pontsteiger vormt letterlijk een eigentijdse<br />

stadspoort voor aanvarende schepen op het IJ. Gezien de vorm en ligging van het gebouw, met een zee aan ruimte,<br />

water en licht, een prestigeproject van de hoogste orde. Ook op technisch gebied waarbij zeer hoge eisen werden<br />

gesteld aan het gevelprofielsysteem en de zonwering ten aanzien van potentiële windbelastingen.<br />

16 GEVELBOUW.INFO


Pontsteiger is een ontwerp van architectenbureau<br />

Arons en Gelauff en gerealiseerd<br />

door bouwcombinatie Dura<br />

Vermeer en De Nijs. Bewoners ervaren<br />

dankzij de specifieke (stoel)vorm het<br />

mooiste uitzicht, de beste zonligging en<br />

een optimale woonindeling. Deze vorm<br />

maakt het gebouw niet alleen tot een<br />

opvallende verschijning, maar tegelijk<br />

ook open en luchtig. Op de begane<br />

grond bevinden zich de commerciële<br />

ruimtes in de vorm van paviljoens en<br />

vanaf de tweede verdieping begint het<br />

woongebouw. Kers op de taart vormt het<br />

exclusieve penthouse helemaal bovenin<br />

op een kleine 60 meter hoogte met een<br />

oppervlakte van maar liefst 1.440 m 2 .<br />

'De ritsen aan<br />

de zijkant van de<br />

screens zorgen<br />

voor een optimale<br />

afsluiting tegen<br />

zonlicht én natuurlijk<br />

voor een extreme<br />

windbestendigheid<br />

tot windkracht 8'<br />

Hoge isolatiewaarde<br />

Pontsteiger bestaat uit een laagbouw<br />

en twee torens met een brugdeel. De<br />

laagbouw is traditioneel gebouwd, de<br />

hoogbouw bestaat uit geprefabriceerde<br />

gevelelementen, uitgevoerd in wit beton<br />

met Noors wit marmer en is voorzien<br />

van ingestorte geglazuurde steenstrips.<br />

“Al vanaf 2008 zijn we via onze contacten<br />

bij Arons en Gelauff betrokken<br />

bij het project voor de invulling van de<br />

kozijnen in de gevelelementen,” zegt Richard<br />

Meyer van Kawneer. “Vanwege de<br />

crisis werd het project echter uitgesteld.<br />

Vervolgens zijn de aantekeningen in<br />

2014 weer ter tafel gekomen nadat onze<br />

klant Rollecate de opdracht werd gegund<br />

voor de gevelvulling. Daarna zijn<br />

we samen opgetrokken voor de bepaling<br />

van de detaillering.” Wim van den Dool,<br />

commercieel technisch adviseur bij Rollecate,<br />

kan dat beamen en zegt: “We<br />

hebben een aantal voorstellen gedaan<br />

voor wat betreft de invulling van de aluminium<br />

kozijnen en de vliesgevel in het<br />

brugdeel met in het achterhoofd een zo<br />

hoog mogelijke, maar economisch verantwoorde<br />

isolatiewaarde.”<br />

Gepatenteerde<br />

isolatietechnologie<br />

De riante gevelopeningen zijn voorzien<br />

van het Kawneer RT 72-systeem<br />

voor ramen en deuren. Volgens Van<br />

den Dool een perfect systeem om aan<br />

de gevraagde isolatie-eisen te voldoen,<br />

met dank aan de Reflex-isolatietechnologie.<br />

“Dankzij deze gepatenteerde<br />

isolatietechnologie hebben wij de mogelijkheid<br />

om de thermische onderbreking<br />

van aluminium profielen sterk te<br />

verbeteren,” legt Meyer uit. “Een speciale<br />

coating op de binnenkamers zorgt<br />

ervoor dat warmte gereflecteerd wordt,<br />

voor een verbeterde isolatie. Daarnaast<br />

hoeft er minder isolatiemateriaal toegevoegd<br />

te worden om een bepaalde<br />

Uf-waarde te behouden.” ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


Van den Dool: “Op deze specifieke profielserie<br />

hebben wij een aantal modificaties<br />

uitgevoerd om de serie geschikt<br />

te maken voor toepassing in Pontsteiger.<br />

Ook de wind- en waterdichtheid<br />

was een uitdaging, gezien de hoogte<br />

en locatie van het gebouw. We hebben<br />

een mock-up gebouwd en de wind- en<br />

waterdichtheid beproefd. Het proefelement<br />

werd bovendien gebruikt om bewoners<br />

alvast een indruk te geven van<br />

het eindresultaat.”<br />

Zonwering<br />

Kawneer maakt standaard gebruik van<br />

een verborgen waterafvoer, maar door<br />

de hoogte van het gebouw en dus ook<br />

de stand van de ramen kan aan de onderzijde<br />

van de ramen de waterafvoer<br />

worden gezien. Meyer: “Door een kleine<br />

aanpassing van het profiel hebben we<br />

de mogelijkheid van inkijk naar de waterafvoergaten<br />

weggenomen. Dankzij<br />

de modulaire opzet van onze systemen,<br />

kunnen we projectmatig kleine aanpassingen<br />

op de standaard profilering<br />

voorzien, zowel op technisch als op esthetisch<br />

vlak.” Ook Schellekens & Schellekens<br />

kon bij Pontsteiger niet uit de<br />

'Op de specifieke Kawneer-profielserie<br />

is een aantal modificaties uitgevoerd om<br />

de serie geschikt te maken voor toepassing<br />

voeten met een standaard zonweringsoplossing.<br />

“Aan de hand van de details<br />

van de opdrachtgever hebben we een<br />

specifieke koppelgeleider ontwikkeld<br />

om twee schermen te kunnen geleiden,”<br />

vertelt Jan van Eldik, productiemanager<br />

bij Schellekens & Schellekens. “De ruimte<br />

was te beperkt om twee zijgeleiders<br />

naast elkaar te monteren. Tevens werden<br />

verschillende eisen gesteld aan de<br />

afstand van de schermen tot de gevel.<br />

Hiervoor hebben we speciale uitvulblokken<br />

ontwikkeld die gestapeld konden<br />

worden om zo te kunnen voldoen aan<br />

de uitkraging.”<br />

in Pontsteiger'<br />

826 screens<br />

Vanwege de locatie aan het water in<br />

combinatie met de hoogte van het gebouw<br />

heeft Schellekens & Schellekens<br />

de Proscreen Zip toegepast. Van Eldik:<br />

“De ritsen aan de zijkant zorgen voor<br />

een optimale afsluiting tegen zonlicht<br />

én natuurlijk voor een extreme windbestendigheid<br />

tot windkracht 8. Dat is<br />

echt wel nodig op die hoogte. Het kan<br />

er aardig tekeer gaan. Groot voordeel<br />

van een zipscreen is dat ze niet direct<br />

omhoog gestuurd worden als het<br />

waait. De in totaal 826 screens zijn allemaal<br />

automatisch gestuurd (op zon<br />

en wind), maar kunnen daarnaast individueel<br />

bediend worden. De windbeveiliging<br />

is vanzelfsprekend leidend.”<br />

De zonweringsspecialist heeft alle<br />

screens volledig 3D in BIM geëngineerd.<br />

“Omdat het hele project compleet<br />

in open BIM is getekend, konden<br />

18 GEVELBOUW.INFO


aanzien van wind- en waterdichtheid.<br />

De omvang, de logistiek en techniek<br />

maken dit project voor Rollecate tot<br />

een project waarin we onze expertise<br />

optimaal hebben kunnen laten gelden.”<br />

Pontsteiger is misschien wel het meest<br />

omstreden en tegelijk het meest iconische<br />

ontwerp van architectenbureau<br />

Arons & Gelauff. Met 80 a 85 meter hoogte<br />

aan de zijde van het IJ is het in ieder<br />

geval een gegarandeerd blijvend icoon. ❚<br />

Bouwinfo<br />

PONTSTEIGER, AMSTERDAM<br />

we de maatvoering voor onze screens<br />

rechtstreeks uit BIM halen en was er<br />

vooraf veel overleg en afstemming met<br />

de betrokken partijen. Dat heeft geleid<br />

tot nul faalkosten én het pand is zelfs<br />

bekroond met de open BIM Award, een<br />

internationale onderscheiding.”<br />

De prefab gevelelementen voor de torens<br />

zijn volledig kant-en-klaar, inclusief<br />

kozijnen, beglazing en zonwering,<br />

aangeleverd en in één beweging gemonteerd.<br />

De laagbouw is ter plaatse gerealiseerd.<br />

De vliesgevel voor het brugdeel<br />

verdient ook een eervolle vermelding.<br />

“Het idee van de architect was om zoveel<br />

mogelijk de structuur van de constructie<br />

in de vliesgevel op te nemen,”<br />

zegt Van den Dool. “Dat hebben we bereikt<br />

met behulp van panelen die in een<br />

kruisverband zijn aangebracht. Ook hier<br />

zijn weer de nodige tests uitgevoerd ten<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Amsterdam ARCHE VOF<br />

ARCHITECT<br />

Arons en Gelauff<br />

GEVELBOUWER<br />

Rollecate<br />

SYSTEEMLEVERANCIER<br />

Kawneer Benelux<br />

LEVERANCIER ZONWERING<br />

Schellekens & Schellekens<br />

LEVERANCIER PANELEN<br />

Panelen Holland B.V.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


Beeld: Griffon/Bolton Adhesives<br />

BENG vraagt om hoogwaardige<br />

en duurzame luchtdichting<br />

De doelstellingen voor het terugdringen van het energiegebruik worden steeds ambitieuzer. Zo zal de EPC in 2<strong>02</strong>0<br />

worden vervangen door de normen van Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Met het invoeren van deze eisen<br />

wordt de luchtdichtheid van een gebouw steeds belangrijker. De keuze voor geschikte en duurzame materialen is<br />

van het grootste belang. Daarnaast moet niet onderschat worden dat de kwaliteit van het aanbrengen van deze materialen<br />

cruciaal is om ook op de langere termijn de luchtdichtheid van het gebouw te kunnen garanderen.<br />

20 GEVELBOUW.INFO


Duurzame dichting conform BRL 2804-1<br />

Genoemde ontwikkelingen leiden ertoe dat er inmiddels<br />

zeer veel verschillende afdichtingsproducten en -materialen<br />

op de markt komen. Hierin schuilt het risico dat er producten<br />

worden toegepast waarvan in de toekomst zal blijken<br />

dat de geclaimde prestaties niet gehaald worden. Het<br />

voorschrijven van beoordelingsrichtlijn 2804-1 voor de certificering<br />

van afdichtingsproducten voor luchtdicht bouwen<br />

kan ontwerpers, aannemers en opdrachtgevers helpen om<br />

de juiste keuze te maken voor de toe te passen producten.<br />

Producten die geleverd worden met een KOMO productcertificaat<br />

op BRL 2804-1 voldoen namelijk aantoonbaar aan<br />

de eisen uit deze BRL. Uiteraard wordt er veel aandacht besteedt<br />

aan de luchtdichtheid van het afdichtingsmiddel. In<br />

het laboratorium van SKG-IKOB in Geldermalsen worden<br />

de producten onderworpen aan luchtdichtheidsmetingen.<br />

Deze metingen alleen zijn echter niet voldoende om ook<br />

een uitspraak te kunnen doen over de prestaties op de lange<br />

termijn. Een gebouw moet immers ook na 5, 10 of 25 jaar<br />

voldoen aan de luchtdichtheidseis.<br />

Bron: Griffon / Bolton Adhesives<br />

Bepaling van de maximale voegbeweging.<br />

Daarom borgt de certificering meer dan dat en toont het<br />

aan dat de producten aantoonbaar bestand zijn tegen de<br />

bewegingen in een gebouw door uitzetting en krimp van de<br />

constructie(delen). Ook wordt de invloed van vocht en temperatuurswisselingen,<br />

de waterdampdoorlatendheid en eventuele<br />

aantasting van het materiaal door andere materialen<br />

op het afdichtingsproduct onderzocht. Een slechte prestatie<br />

op deze eigenschappen zou de luchtdichtheid van de naden,<br />

voegen en kieren op termijn negatief kunnen beïnvloeden.<br />

Materiaal onafhankelijk<br />

BRL 2804-1 is in tegenstelling tot vele andere beoordelingsrichtlijnen<br />

niet gebonden aan een materiaalsoort. Bij het<br />

realiseren van luchtdichte afdichtingen kan er gekozen<br />

worden voor verschillende materialen. Zo zijn er tapes, banden,<br />

smeerbare of spuitbare producten of combinaties daarvan<br />

op de markt. De eisen zijn afgestemd op de toepassing<br />

waarvoor het product op de markt wordt gebracht. Daarbij<br />

wordt onderscheid gemaakt tussen voeg overlappende, voeg<br />

vullende afdichtingen en afdichtingen voor doorvoeren of<br />

wanddozen. Nieuwe toepassingen kunnen ook op basis van<br />

deze beoordelingsrichtlijn beoordeeld worden. Onafhankelijk<br />

van de materiaalkeuze en de oplossing die een producent<br />

biedt, worden de producten op vergelijkbare eigenschappen<br />

worden beoordeeld.<br />

Praktijktesten en procescertificatie<br />

Naast eerst de keuze voor geschikte afdichtingsmateralen<br />

is het van belang dat deze in de praktijk ook op de juiste<br />

wijze worden aangebracht. Er bestaat natuurlijk de mogelijkheid<br />

om na het aanbrengen van afdichtingsproducten de<br />

luchtdichtheid van de aansluiting te bepalen met een praktijktest.<br />

De testapparatuur van SKG-IKOB is geschikt om zowel<br />

in nieuwbouw, bestaande bouw als in de bouwfase een<br />

Bepaling van luchtdichtheid van voegafdichting.<br />

praktijkmeting uit te kunnen voeren. De realisatie van een<br />

luchtdichte aansluiting begint met een goede detaillering en<br />

een goed ontwerp. Op basis daarvan dient bepaald te worden<br />

welk afdichtingsmiddel in deze situatie het meest geschikt is<br />

om toe te passen. Daarna verschuift de focus naar een correcte<br />

uitvoering. Om deze fases correct te doorlopen, dient<br />

het bedrijf bij voortduring te beschikken over de juiste deskundigheid<br />

en vaardigheden.<br />

Alle reden voor SKG-IKOB om ook voor het realisatieproces<br />

in de praktijk te werken aan Beoordelingsrichtlijn 2804-2, op<br />

basis waarvan applicatiebedrijven in aanmerking kunnen<br />

komen voor het KOMO procescertificaat voor het realiseren<br />

van een luchtdichte afdichting. Deze BRL staat op het punt<br />

om gepresenteerd te worden aan de markt. Daarmee wordt<br />

een nog grotere zekerheid gewaarborgd dat de uiteindelijke<br />

prestatie van het gebouw op het gebied van luchtdichtheid<br />

voldoet aan de eisen die daaraan gesteld zijn, zodat we met<br />

elkaar nog beter kunnen werken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen<br />

die overeengekomen zijn. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


Alle genomineerde projecten<br />

VMRG Keurmerk steunt<br />

BNA Beste Gebouw<br />

van het Jaar<br />

De VMRG steunt dit jaar wederom het BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) Beste Gebouw<br />

van het Jaar. Na een jureringsronde door Nederland bleven negen genomineerde gebouwen over. De jurywinnaar,<br />

publiekswinnaar en categoriewinnaars worden op 17 mei a.s. in de Tilburgse LocHal bekend gemaakt.<br />

De genomineerde gebouwen<br />

De negen genomineerde gebouwen zijn verdeeld over vier categorieën.<br />

In de categorie Identiteit & Icoonwaarde is dat woongebouw<br />

Pontsteiger. Leefbaarheid & Sociale Cohesie wordt<br />

vertegenwoordigd door de LocHal in Tilburg, de Noord/Zuidlijn<br />

en Hotel Jakarta in Amsterdam. Bedrijfsverzamelgebouw Imagewharf<br />

en het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam vallen<br />

onder Stimulerende Omgevingen. In de categorie Particuliere<br />

Woonbeleving zijn er het Amsterdamse Schetsblok, de Scheperschuur<br />

in Hollandsche Rading en de schuurwoning in Schijf.<br />

Meerwaarde voor mens en maatschappij<br />

Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de BNA de meerwaarde<br />

zichtbaar maken van architectuur voor mens en maatschappij.<br />

De prijs is dan ook vooral bedoeld voor opdrachtgevers<br />

en gebruikers. De zeskoppige vakjury onder leiding van journalist<br />

Jort Kelder selecteerde uit 114 inzendingen (vier meer<br />

dan vorig jaar) 14 projecten. Uiteindelijk bleven hiervan negen<br />

genomineerde projecten over.<br />

Identiteit & Icoonwaarde<br />

Pontsteiger, Amsterdam<br />

Architectenbureau: Arons en Gelauff Architecten<br />

Opdrachtgevers: M.J. De Nijs en Dura Vermeer<br />

Leefbaarheid & Sociale Cohesie<br />

LocHal, Tilburg<br />

Architectenbureaus: Civic Architects,<br />

Braaksma & Roos Architectenbureau,<br />

Inside Outside / Petra Blaisse<br />

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg<br />

(Beeld: Stijn Bollaert)<br />

Noord/Zuidlijn, Amsterdam<br />

Architectenbureau: Benthem Crouwel Architects<br />

Opdrachtgevers: Gemeente Amsterdam, Metro en Tram<br />

(Beeld: Ossip van Duivenbode)<br />

(Beeld: Jannes Linders)<br />

22 GEVELBOUW.INFO


Hotel Jakarta, Amsterdam<br />

Architectenbureau: SeArch Architects<br />

Opdrachtgevers: WestCord Hotels<br />

Particuliere Woonbeleving<br />

Scheperschuur, Hollandsche Rading<br />

Architectenbureau: MONK architecten<br />

Opdrachtgever: particulier<br />

(Beeld: Peter Cuypers Fotografeert)<br />

Stimulerende Omgevingen<br />

Imagewharf werk- en studiogebouw, Amsterdam<br />

Architect:<br />

Affaire d’Architecture<br />

Opdrachtgever: Imagewharf BV<br />

Woonhuis, Schijf<br />

Architectenbureau: Grosfeld Bekkers Van der Velde<br />

Architecten<br />

Opdrachtgever: particulier<br />

(Beeld: Michel Kievits)<br />

Erasmus Medisch Centrum Rotterdam<br />

Architectenbureau: EGM Architecten<br />

Opdrachtgever: Erasmus MC<br />

Schetsblok, Amsterdam<br />

Architectenbureau: ANA<br />

Opdrachtgevers: Stichting 4 Winden & Kondor Wessels<br />

Vastgoed<br />

Het VMRG Keurmerk is official partner van de BNA en cosponsor<br />

van BNA Gebouw van het Jaar <strong>2019</strong>. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


Certificeer brandwerende<br />

buitenramen en -deuren<br />

vóór 1 november<br />

Vanaf 1 november <strong>2019</strong> moeten brand- en/of rookwerende ramen en buitendeuren<br />

CE-gemarkeerd gaan worden. Fabrikanten van deze ramen en<br />

deuren hebben dus nog zo’n half jaar de tijd om gecertificeerd te worden<br />

op EN 16034.<br />

combinatie met NEN-EN 14351-2 is nog<br />

niet gepubliceerd in het Official Journal<br />

van de Europese Unie, waardoor CEmarkering<br />

nog niet is toegestaan.<br />

Met ramen en (buiten)deuren wordt<br />

bedoeld een raam- of deurconstructie<br />

bestaande uit ten minste een bewegend<br />

deel inclusief kozijn, voorzien van glas,<br />

hang- en sluitwerk, dichtingen en eventuele<br />

zij- en/of bovenlichten.<br />

Brand- en/of rookwerende<br />

ramen en buitendeuren<br />

Brand- en/of rookwerende ramen en<br />

buitendeuren zijn opgenomen in de<br />

NEN-EN 16034 Voetgangersdeuren, industrie-,<br />

bedrijfs- en garagedeuren, en<br />

ramen die open kunnen - Productnorm,<br />

prestatiekenmerken - Brandwerende<br />

en/of rookbeperkende kenmerken. Deze<br />

ramen en buitendeuren vallen onder<br />

systeem 1 voor de beoordeling en verificatie<br />

van prestatiebestendigheid. In<br />

tegenstelling tot het CE-markeren van<br />

“normale” ramen en buitendeuren, is<br />

er hierbij ook een taak weggelegd voor<br />

een certificatie organisatie, een Notified<br />

Body. De Europese Commissie heeft besloten<br />

dat voor brand- en/of rookwerende<br />

ramen en buitendeuren de NEN-EN<br />

16034 alleen in combinatie met de NEN-<br />

EN 14351-1 Ramen en deuren - Productnorm<br />

- Prestatie-eisen - Deel 1: Ramen<br />

en buitendeuren gebruikt mag worden.<br />

geldt dat de NEN-EN 16034 alleen in<br />

combinatie met de NEN-EN 14351-2 Ramen<br />

en deuren - Productnorm, prestatie-eigenschappen<br />

- Deel 2: Binnendeuren<br />

zonder brand- en/of rookwerende<br />

eigenschappen gebruikt mag worden.<br />

De NEN-EN 14351-2 is op 1 november<br />

2018 gepubliceerd. De NEN-EN 16034 in<br />

Vluchtdeuren<br />

In de NEN-EN 14351-1 zijn vluchtdeuren<br />

opgenomen en deze behoren al wel CE-gemarkeerd<br />

te worden. Ook hier is een taak<br />

voor een Notified Body weggelegd. Het<br />

ligt voor de hand om het traject met de<br />

Notified Body voor de Brand- en/of rookwerende<br />

ramen en buitendeuren en voor<br />

vluchtdeuren gelijktijdig op te pakken. ❚<br />

Brand- en/of rookwerende<br />

binnendeuren<br />

Het CE-markeren van binnendeuren op<br />

basis van de NEN-EN 16034 is nog niet<br />

toegestaan. Ook voor binnendeuren<br />

Liander station VU-Amsterdam. (Beeld: JAZO Zevenaar bv, fotograaf: Lion Schreven)<br />

24 GEVELBOUW.INFO


MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Order<br />

Aan gene zijde van de Noordzee speelt zich een bijna Shakespeareaans drama<br />

af. Verraad, ontrouw en intrige voeren de boventoon. De ‘speaker of the<br />

house’ is inmiddels wereldwijd befaamd om zijn ‘order, order’ waarmee hij<br />

de ‘honourable members’ tot kalmte en redelijkheid maant. Zo’n ordebewaker<br />

zou op menige bouwplaats ook niet misstaan. Bij gebrek daaraan werd<br />

arbiter in kort geding verzocht de honneurs waar te nemen en de gemoederen<br />

tot bedaren te brengen.<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

Wat was er aan de hand? Opdrachtgevers<br />

beweren dat naast overschrijding<br />

van de bouwtijd en diverse nog uit te<br />

voeren werkzaamheden, de aannemer<br />

ten onrechte weigert nevenaannemers<br />

toe te laten op de bouwplaats. Consequentie<br />

daarvan is dat de bouw en<br />

de afbouwwerkzaamheden al enkele<br />

maanden nagenoeg stilliggen. Partijen<br />

hebben met elkaar een aannemingsovereenkomst<br />

gesloten ter realisatie<br />

van de ruwbouw van een woning. De<br />

UAV 2012 zijn van toepassing, ontwerp<br />

en bestek zijn van het bureau dat namens<br />

de opdrachtgevers directie voert.<br />

Verder hebben opdrachtgevers, weliswaar<br />

onder voorbehoud, in de aannemingsovereenkomst<br />

opgenomen dat zij<br />

mogelijk met de aannemer nog een aanvullende<br />

overeenkomst willen sluiten<br />

voor de afbouwwerkzaamheden. Later<br />

hebben ze besloten om voor de afbouw<br />

nevenaannemers in te schakelen.<br />

Op uitnodiging van de aannemer heeft<br />

tweemaal een opneming van het (ruwbouw)werk<br />

plaatsgevonden in aanwezigheid<br />

van de directie. Aannemer heeft<br />

daarop een meerwerkfactuur en de 6de<br />

en 7de termijnfacturen gestuurd waaronder<br />

de opleveringstermijn. Opdrachtgevers<br />

stellen dat nog geen oplevering<br />

heeft plaatsgevonden omdat 20 van de<br />

33 restpunten nog niet zijn verholpen.<br />

Ook stellen zij dat door de aannemer<br />

bouwtijdvertraging is opgelopen en vorderen<br />

zij een voorschot op de korting. Ze<br />

hebben genoemde facturen onbetaald<br />

gelaten. Vanaf dat moment heeft de<br />

aannemer het retentierecht uitgeoefend<br />

op de bouwplaats en de ten behoeve<br />

van de afbouw door de opdrachtgevers<br />

gecontracteerde nevenaannemers van<br />

het werk gestuurd. Na betaling van de<br />

6de termijnfactuur heeft de aannemer<br />

het retentierecht prijsgegeven maar nog<br />

geen afbouwaannemers tot het werk<br />

toegelaten. Aannemer betwist dat er<br />

geen oplevering heeft plaatsgevonden<br />

en dat door zijn toedoen een vertraging<br />

is opgetreden. Noch sommaties van de<br />

opdrachtgevers aan de aannemer om de<br />

afbouwpartijen tot het werk toe te laten<br />

noch minnelijk overleg tussen partijen<br />

hebben tot een oplossing geleid.<br />

Arbiter is, mede op basis van de bezichtiging<br />

van het (ruwbouw)werk, van<br />

oordeel dat de 20 restpunten (of zelfs<br />

het geheel van 33 punten bij de eerste<br />

opneming) van een dusdanige aard zijn<br />

dat zij aan een oplevering niet in de weg<br />

staan. Daarbij komt dat opdrachtgevers<br />

niet binnen acht dagen schriftelijk hebben<br />

meegedeeld dat het werk niet is<br />

goedgekeurd, zodat het werk wordt geacht<br />

te zijn goedgekeurd en opgeleverd.<br />

De aan de aannemer toe te rekenen<br />

bouwtijdoverschrijding is, mede door<br />

de vaststelling van de oplevering op een<br />

eerdere datum, beperkt. Het bedrag aan<br />

korting is te gering om aan opdrachtgevers<br />

toe te wijzen als voorschot in het<br />

kader van een voorlopige voorziening en<br />

wordt dan ook afgewezen.<br />

Daargelaten of aannemer het recht had<br />

om te weigeren de afbouwpartijen tot<br />

het werk toe te laten, rust op de aannemer<br />

de contractuele verplichting nevenaannemers<br />

toe te laten tot het werk, iets<br />

wat hij eerder ook steeds had gedaan.<br />

Niet in de laatste plaats was dat voor<br />

de aannemer zelf van belang omdat hij<br />

voor de voortgang van sommige van zijn<br />

eigen werkzaamheden afhankelijk was<br />

van de afronding van het werk van de<br />

afbouwnevenaannemers.<br />

Arbiter gebiedt aannemer binnen twee<br />

werkdagen na betekening van het vonnis<br />

alle door opdrachtgevers aan te dragen<br />

afbouwpartijen de volledige en vrije toegang<br />

te verlenen tot de bouwplaats, op<br />

straffe van verbeurte van een dwangsom.<br />

Voor de goede orde: de VMRG is grensverleggend<br />

zonder ‘backstop’. En: een keuze<br />

voor ‘deal or no deal’ is niet nodig! ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


Eerste pilots met<br />

gebouwinspecties door<br />

drones veelbelovend<br />

Dit voorjaar hebben er voor het eerst legale dronevluchten plaatsgevonden in stedelijk gebied. Dit gebeurde<br />

binnen het innovatieproject FaSA. Dit project loopt over een periode van drie jaar waarin een ‘Façade Service<br />

Applicatie’ ontwikkeld wordt. Initiatiefnemers zijn VMRG, OCTO en Aeroscan die samenwerken met 39 publieke<br />

en private partijen.<br />

Stingo Huurdeman van de VMRG: “FaSA<br />

is een platform dat de fysieke vastgoedmarkt<br />

innoveert door inzet van digitale<br />

middelen als sensoren, drones en<br />

kunstmatige intelligentie. Hiermee kan<br />

op een objectieve manier continu inzicht<br />

worden geboden in de technische<br />

en esthetische prestaties van gevels<br />

van woningen en bedrijfsgebouwen. Innovatie<br />

in de gevelbouw staat hoog op<br />

de agenda bij de VMRG. Vandaar dat de<br />

VMRG in dit project graag haar kennis<br />

over techniek en onderhoud in de gevelbouw<br />

in dit project inbrengt.”<br />

Gedegen voorbereiding<br />

In het kader van het FaSA project zijn<br />

onlangs de eerste pilots uitgevoerd die<br />

bestonden uit diverse dronevluchten in<br />

woonwijken. “En dat is best bijzonder”,<br />

licht Mark Nicolai van Aeroscan toe,<br />

“want dit waren de allereerste proefvluchten<br />

in stedelijk gebied. Wij hebben<br />

hier namelijk als eerste in Nederland<br />

toestemming voor gekregen van de Inspectie<br />

Leefomgeving en Transport en<br />

het Ministerie van Defensie. Zo’n vlucht<br />

begint met een gedegen voorbereiding,<br />

niet alleen wat procedures en techniek<br />

betreft, maar vooral ook als het om privacy<br />

en communicatie gaat. Het ging<br />

hier om vluchten in een woonwijk, dus<br />

vooraf worden de bewoners, in overleg<br />

met de woningcorporaties met wie wij<br />

in het FaSA project samenwerken, zeer<br />

uitvoerig geïnformeerd.”<br />

Privacy gewaarborgd<br />

Bij de dronevluchten is privacy een issue<br />

dat erg serieus wordt genomen.<br />

Nicolai geeft aan: “Voorafgaand aan de<br />

pilotvluchten ontvangen de huurders<br />

een brief van de woningcorporatie met<br />

uitleg over de inspecties. Hierin wordt<br />

benadrukt dat we ons focussen op de<br />

technische aspecten van de buitenkant<br />

van een huis en nadrukkelijk niet op<br />

personen of persoonlijke eigendommen.<br />

Mochten er toch personen of bijvoorbeeld<br />

kentekens op de beelden staan,<br />

worden deze ‘geblurd’ en uitsluitend<br />

de aangepaste beelden worden met<br />

de opdrachtgever gedeeld. De ruwe<br />

bestanden worden verwijderd.” Daarnaast<br />

worden er voorafgaand aan de<br />

pilotvluchten tekeningen gemaakt om<br />

de route die de drone vliegt tijdens de<br />

pilot te schetsen. Bovendien worden er<br />

informatiebijeenkomsten georganiseerd<br />

voor buurtbewoners om de opgenomen<br />

beelden te kunnen bekijken. De eerste<br />

reacties hierop waren zeer positief. Het<br />

blijkt erg leuk en interessant om de eigen<br />

buurt via dronebeelden te zien.<br />

Onderhoud voorspellen<br />

Een groot woningcomplex is kostbaar<br />

om te inspecteren. Een drone doet het<br />

werk sneller, nauwkeuriger en goedkoper.<br />

“Wij werken hierbij met drones die<br />

op het gebied van veiligheid en technologie<br />

op dit moment het beste scoren.”,<br />

vertelt Nicolai. De drones vliegen<br />

op gepaste afstand en vanuit de lucht<br />

maakt de camera op het apparaat foto's<br />

van het dak, de gevel en de kozijnen.<br />

De camera maakt foto’s in een hele<br />

hoge resolutie en brengt afwijkingen op<br />

millimeter niveau haarscherp in kaart.<br />

Om een totaalbeeld van een gebouw<br />

26 GEVELBOUW.INFO


te krijgen, zullen de verkregen beelden<br />

op termijn ook gekoppeld moeten worden<br />

aan grondfotografie. “In mijn ideaalbeeld<br />

signaleren we over een paar<br />

jaar een lekkage nog voordat het een<br />

lekkage is”, zegt Dirk Huibers van Octo.<br />

“Dan hoeft een huurder geen melding<br />

te maken, gaat er direct een belletje<br />

rinkelen bij een aannemer of gevelbouwer<br />

en kan hij een bijna-lekkage repareren<br />

voordat de schade groter wordt.”<br />

Huurdeman vult aan: “Dit betekent<br />

ook voor het gevelonderhoud dat er in<br />

de toekomst op een heel andere wijze<br />

gewerkt gaat worden. Een gebouw<br />

wordt continu gemonitord. Hiervoor<br />

zullen we in dit project ook nieuwe<br />

sensoren ontwikkelen. Hierdoor kun<br />

je onderhoud zeer nauwkeurig voorspellen.<br />

Geen onderhoud als het al te<br />

laat is, maar preventief onderhoud.”<br />

“Maar”, vervolgt Huibers, “zo ver zijn<br />

we nog niet, we zullen eerst de beelden<br />

moeten vertalen in informatie en daar<br />

analyses op los laten.”<br />

Opschalen<br />

Ook zal onderzocht moeten worden<br />

wat er nodig is om deze drone inspecties<br />

op te schalen naar wijkniveau en<br />

hoe dit zo goed en efficiënt mogelijk<br />

kan. “We overleggen met wetgevende<br />

instanties over wat er allemaal nodig is<br />

om dit breed toe te passen”, zegt Huibers.<br />

“Van alle pilotvluchten hebben<br />

we goed vastgelegd wat er gebeurd is<br />

en dat evalueren we. Om vervolgens<br />

verbeteringen te kunnen aangeven die<br />

we in een volgende fase weer kunnen<br />

meenemen. Na de eerste pilots zijn we<br />

vooral heel positief over de resultaten.<br />

De vluchten zijn veilig verlopen, de<br />

drones maken uitstekende foto's en ze<br />

bleven goed hangen met windkracht<br />

vijf. We maken technisch gezien hele<br />

grote stappen, groter dan we hadden<br />

durven denken.”<br />

Dit project komt mede tot stand door<br />

steun vanuit Kansen voor West II, EFRO<br />

subsidie. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


Kantoor BMW – MINI<br />

Amsterdam<br />

Het door Mies Architectuur ontworpen kantoor<br />

van BMW MINI is gerealiseerd in Amsterdam.<br />

Het gebouw omvat 24.000 m² en<br />

ligt op een zichtlocatie langs de A10. In dit<br />

kantoor hangen een drietal solitair ontworpen<br />

volumes, één voor BMW, één voor MINI<br />

en een voor het nieuwe elektrische automotive<br />

concept van BMW. Om de koellast van<br />

het kantoor te verlagen en een prettig binnenklimaat<br />

te creëren koos Mies Architectuur<br />

ervoor om Icarus zonwering van Storax<br />

toe te passen. De aluminium zonwering type<br />

Icarus kan zowel horizontaal als verticaal<br />

toegepast worden met vaste cassettes of beweegbare<br />

lamellen. Voor ieder project wordt<br />

Icarus zonwering op maat gefabriceerd naar<br />

de wensen van de klant.<br />

(Beeld: Sourbron Fotografie)<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

Leverancier zonwering<br />

Borghese Real Estate<br />

Mies Architectuur<br />

Storax BV<br />

Nieuwbouw SWAN products<br />

Nieuwkuijk<br />

Eind september 2018 is het nieuwe kantoorpand van<br />

SWAN products geopend in Nieuwkuijk. De voormalige<br />

drie locaties zijn samengevoegd tot één locatie,<br />

die meer dan de moeite van het bezoeken waard is.<br />

Nu alle disciplines op één locatie zijn samengevoegd<br />

zie je pas goed wat Swan in huis heeft. Een ruime entree<br />

met als eyecatcher de groene wand voorzien van<br />

Swan-logo. Direct daarna de trap naar boven waar<br />

de grote showroom een mooi overzicht geeft van<br />

het hele portfolio van het bedrijf. Lenco Zonwering<br />

heeft het pand voorzien van 420 rechthoekige<br />

lamellen met de afmeting 200x50. De rondingen<br />

zijn gerealiseerd met behulp van gewalste kokerprofielen.<br />

De bevestiging is onzichtbaar geplaatst. De<br />

gebruikte kleuren zijn goud geanodiseerd en mat geborsteld<br />

met een zwarte achter constructie.<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

Leverancier zonwering<br />

SWAN Import B.V.<br />

Interfame Architects te Gemonde<br />

Lenco Zonwering<br />

28 GEVELBOUW.INFO


DijleDelta<br />

Leuven<br />

(Beeld: Jean Godecharle)<br />

Daar waar zich ooit een brouwerij van AB Inbev bevond,<br />

verrees enkele jaren geleden langs de zuidelijke stadsoever<br />

van de Vaartkom het DijleDelta-project. Deze oude<br />

industriële site maakte plaats voor een nieuwe stadswijk,<br />

geïntegreerd in een groene en blauwe omgeving.<br />

Dat zonwering niet altijd een functioneel aspect hoeft te<br />

hebben, wordt meer dan ooit duidelijk bij deze gebouwen.<br />

De aluminium schuifpanelen ‘DucoSlide’ maken de overgang<br />

tussen het appartement en de omliggende ruimte<br />

vormelijk interessant. Ze geven een begrenzing van het<br />

terras aan en zorgen tevens voor meer privacy aan de volledig<br />

beglaasde leefruimtes. Daarbij wordt het zicht naar<br />

buiten toe maximaal behouden. De verticale plaatsing<br />

moet de horizontale belijning van het geheel doorbreken.<br />

De keuze voor de uitvoering in ceder straalt gezelligheid,<br />

warmte en klasse uit.<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

Leverancier zonwering<br />

ViRiX<br />

SVR-ARCHITECTS<br />

Duco Ventilation & Sun Control<br />

Marianum College<br />

Groenlo<br />

De renovatie van het Marianum College in Groenlo heeft het gebouw<br />

op een duurzame manier aangepast voor hedendaags onderwijs,<br />

met ruime lokalen en een gezond binnenklimaat. Daarvoor werd het<br />

Renson Healthy School Concept toegepast, gebaseerd op een combinatie<br />

van gecontroleerde basisventilatie én buitenzonwering. De basisventilatie<br />

wordt verzorgd door natuurlijke toevoer van verse lucht<br />

via zelfregelende raamroosters, gecombineerd met de CO 2<br />

- en temperatuurgestuurde<br />

mechanische afvoer van vervuilde binnenlucht.<br />

Daarmee wordt geventileerd op maat voor de best mogelijke binnenluchtkwaliteit.<br />

Bijkomend voordeel is dat de Fixvent ventilatieroosters,<br />

met daarin ook de doekzonwering, één naadloos geheel vormen<br />

met de RT72 Reflex raamprofielen van Kawneer. Het resultaat is een<br />

optimale lucht- en waterdichtheid. Samen met het raam wordt die<br />

Fixvent namelijk als één systeem tegen het stelkozijn gemonteerd.<br />

(Beeld: Sourbron Fotografie)<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er<br />

Systeemleverancier<br />

Leverancier zonwering<br />

Marianum Scholengroep Groenlo<br />

Te Kiefte Architecten<br />

Gevel Design Beek BV<br />

Kawneer Nederland BV<br />

Renson<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


Prinses Máxima Oncologisch Centrum<br />

Utrecht<br />

Het Prinses Máxima Centrum is een nieuw<br />

nationaal kinderoncologisch centrum in<br />

Utrecht en is gebouwd door bouwconsortium<br />

‘Pro Liberis’. Voor de gevels en zonwering is<br />

De Groot & Visser toegevoegd aan het team.<br />

De vele kozijnen van Kawneer en de Schüco<br />

FW50 vliesgevels zorgen voor veel daglicht in<br />

het centrum. Om de warmte van de zon buiten<br />

te houden, zijn zonwerende screens aan<br />

de buitenzijde en lichtwering aan de binnenzijde<br />

geplaatst. De automatisch aangestuurde<br />

screens zijn geïntegreerd in de gevel. De<br />

hoge afdekkappen en bekastingen hebben 24<br />

verschillende Sikkens kleuren wat het geheel<br />

bijzonder kleurrijk maakt.<br />

(Beeld: Floor de Groot)<br />

Opdrachtgever<br />

Architect<br />

<strong>Gevelbouw</strong>er<br />

Leverancier screens<br />

Leverancier lichtwering<br />

Prinses Máxima Centrum<br />

Architectenbureau LIAG<br />

De Groot & Visser B.V.<br />

Smits Rolluiken Zonwering<br />

Verosol<br />

Hoofdkantoor Dekker Hout<br />

Den Haag<br />

Aan De Werf 15 in Den Haag heeft het hoofdkantoor<br />

van Dekker Hout een facelift gehad. Het kantoor is volledig<br />

geïsoleerd en van nieuwe kozijnen voorzien. Tegen<br />

het direct invallende zonlicht heeft De Groot & Visser<br />

enorme ellipsvormige aluminium zonweringslamellen<br />

in houtlook geplaatst wat het pand een eigentijdse<br />

uitstraling geeft. Het product dat hier is gebruikt is de<br />

schoepenzonwering.<br />

Opdrachtgever:<br />

Dekker Vastgoed & Energie B.V.<br />

Architect:<br />

Van Manen<br />

Montage zonwering:<br />

De Groot & Visser B.V.<br />

Leverancier zonwering:<br />

Renson<br />

30 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Vorsselmans, John Verbruggen<br />

Wimpergevel met<br />

voorgevormde schelpen<br />

Het Voorzetgebouw markeert de nieuwe hoofdentree van het vernieuwde en uitgebreide winkelcentrum Hoog Catharijne<br />

in Utrecht, direct achter station Utrecht Centraal. De nieuwe entree heeft een in het oog springend ontwerp<br />

in de vorm van een wimper, bestaande uit uniek gevormde aluminium panelen (schelpen). Volgens Joël Van den<br />

Broeck, projectleider bij gevelbouwer Vorsselmans, verlangde de esthetisch hoogwaardige wimpergevel een uitzonderlijk<br />

hoge nauwkeurigheid in maatvoering. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Jaren voordat het nieuwe Voorzetgebouw<br />

op de markt kwam, werd Vorsselmans<br />

al door Aldowa ingeschakeld om<br />

samen met de architect Altoon Partners<br />

mee te denken over het maakbaar<br />

maken van de gevel. “De architect had<br />

een bepaald beeld voor ogen met de<br />

vliesgevel en wimpergevel. Dat hebben<br />

we in het voortraject getest op trillingsen<br />

windhinder aan de hand van een<br />

mock-up. Op moment dat het project<br />

daadwerkelijk op de markt kwam, werd<br />

het gegund aan Boele & van Eesteren,<br />

een van onze vaste relaties waarmee<br />

we al meer dan vijftien jaar samenwerken.<br />

Al vrij snel kwamen we tot een<br />

onderlinge opdracht. Het werk dat we<br />

er in het voortraject hadden ingestoken,<br />

was dus niet voor niets geweest.<br />

Vorsselmans nam de leiding over de<br />

volledige uitvoering van de gevel; Aldowa<br />

heeft de schelpen in onderaanneming<br />

van Vorsselmans uitgevoerd.”<br />

Wimpers<br />

Voor zulke beeldbepalende projecten<br />

en gevels is er vaak geen standaard<br />

oplossing in een leverancierscatalogus<br />

beschikbaar, weet Van den Broeck. “De<br />

architect heeft vaak net iets anders in<br />

'De afstemming in maatvoering tussen de<br />

aluminium panelen en de voorzieningen was<br />

een hele klus en is volledig in 3D uitgezet<br />

gedachten dan wat er reeds beschikbaar<br />

is en daar speelt Vorsselmans graag op<br />

in. We kiezen producten die zich eenvoudig<br />

laten verwerken. Aluminium is<br />

zo’n product en tevens duurzaam als je<br />

denkt aan levensduur, recyclebaarheid<br />

en onderhoud. Verder zijn alle mogelijke<br />

vormen in een profiel te bedenken<br />

door het maken van een uniek extrusieprofiel.<br />

Voor de entreegevel zijn bijvoorbeeld<br />

enkele nieuwe matrijzen<br />

gemaakt en profielen geëxtrudeerd om<br />

het ontwerp uitvoerbaar te maken.” De<br />

gevel van het Voorzetgebouw is opgebouwd<br />

uit een vliesgevel, bestaande uit<br />

Schüco FWS 50-profielen. “In de stijlen<br />

is een vin geïntegreerd die naar buiten<br />

steekt, waaraan de wimpers (voorgevormde<br />

aluminium panelen) hangen,”<br />

legt Van den Broeck uit. “De schelpen<br />

in een model'<br />

op zich zijn opgebouwd uit 2 millimeter<br />

dik aluminium, waarvan er in totaal<br />

760 zijn opgenomen in de gevel.”<br />

3D model<br />

Bij zulke gevels komt het aan op millimeters,<br />

weet Van den Broeck. “De<br />

afstemming in maatvoering tussen<br />

de aluminium panelen en de voorzieningen<br />

was een hele klus en is volledig<br />

in 3D uitgezet in een model. Komt nog<br />

bij dat de componenten door verschillende<br />

partijen worden aangeleverd.<br />

Elke partij heeft zo zijn eigen normeringen,<br />

ideeën en werkmethoden. Het<br />

is belangrijk om elkaar op de hoogte<br />

te houden van de gemeenschappelijke<br />

belangen. Waarbij staalleveranciers<br />

vaak gewend zijn om te werken met<br />

toleranties +/- 20 mm, moest er nu<br />

32 GEVELBOUW.INFO


met een veel grotere nauwkeurigheid<br />

gewerkt worden om een strak gevelbeeld<br />

te krijgen. Het resultaat mag er<br />

zijn; alle inspanningen hebben zeker<br />

het gewenste resultaat opgeleverd.”<br />

Postzegel<br />

Een andere uitdaging van het project<br />

was de locatie. Van den Broeck:<br />

“We wisten vooraf dat we gingen bouwen<br />

op een postzegel midden in de<br />

stad, omsloten door een druk winkelcentrum<br />

aan de ene kant en andere<br />

bouwplaatsen (stationsplein met een<br />

enorme luifel) aan de andere kant.<br />

Om de logistiek en montage mogelijk<br />

te maken, dienden we gebruik te<br />

maken van torenkranen van de andere<br />

bouwplaatsen. Zo werden planningen<br />

van verschillende bouwplaatsen en<br />

aannemers in elkaar verweven. Als er<br />

één planning uitloopt, dan weet je dat<br />

je ergens klem komt te zitten in de uitvoering.<br />

Zo geschiedde, maar gelukkig<br />

had Vorsselmans flexibele uitvoerders<br />

en montageploegen ter plaatse die<br />

soms op een ouderwetse manier en<br />

met stevig doorwerken het werk toch<br />

voor elkaar hebben gekregen. Zo zie je<br />

dat het vaak op de mensen op de bouw<br />

en montage aankomt om alsnog dingen<br />

gedaan te krijgen.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

VOORZETGEBOUW HOOG<br />

CATHARIJNE, UTRECHT<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Klepièrre vastgoed<br />

ARCHITECT<br />

STIR (Altoon Partners)<br />

GEVELBOUWER<br />

Vorsselmans<br />

LEVERANCIERS GEVELPANELEN<br />

Aldowa<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

33


Circular Inspirations<br />

column<br />

Gevel-lease<br />

De circulaire economie krijgt de afgelopen<br />

jaren terecht steeds meer aandacht.<br />

Onze lineaire economie is eindig omdat<br />

we daarmee de aarde uitputten. De circulaire<br />

economie probeert dat te voorkomen<br />

door grondstoffen zo min mogelijk<br />

te verspillen.<br />

In een circulaire economie staat niet<br />

langer bezit centraal, maar gebruik.<br />

Toch is vaak de eerste vraag van cliënten<br />

die naar een circulair business model<br />

willen: “Hoe zorgen we ervoor dat we<br />

eigenaar blijven van onze materialen?”<br />

Alhoewel ik begrijp dat wordt bedoeld<br />

dat bij consumenten een verschuiving<br />

plaatsvindt van bezit naar gebruik, kan<br />

je je afvragen of eigendom voor de andere<br />

partijen in de keten, zoals leveranciers,<br />

noodzakelijk is. Het gaat er om<br />

dat je als leverancier grip houdt op de<br />

materialen; daar is niet per se voor vereist<br />

dat je als leverancier gedurende de<br />

volledige levensduur eigenaar bent van<br />

die materialen.<br />

Circulaire businessmodellen zorgen<br />

juridisch wel voor de nodige uitdagingen.<br />

Hoe houd je als gevel-leverancier<br />

bijvoorbeeld grip op de gevel? Daarbij<br />

moet onderscheid worden gemaakt tussen<br />

contractenrecht (welke afspraken<br />

maken we?) en goederenrecht (wie is<br />

eigenaar van wat?). Contractueel is die<br />

grip in economische zin snel geregeld:<br />

op grond van de contractsvrijheid staat<br />

het partijen vrij om af te spreken dat<br />

de gevel-leverancier economisch gerechtigd<br />

blijft tot de gevel. Het goederenrecht<br />

geeft echter een beperkte set<br />

instrumenten om de juridische gerechtigdheid<br />

tot de gevel te regelen, denk<br />

hierbij aan eigendom, appartementsrechten<br />

en opstalrechten.<br />

Wij zijn bij Houthoff samen met marktpartijen<br />

bezig met de ontwikkeling van<br />

een gevel-lease, waarbij de leverancier<br />

juridisch gerechtigd blijft tot de gevel<br />

op grond van een erfpachtrecht. Op die<br />

manier zorgen we er toch voor dat leveranciers<br />

juridisch gerechtigd blijven<br />

tot hun materialen. Hopelijk draagt dit<br />

eraan bij dat de gevel-leveranciers een<br />

commercieel succes kunnen maken van<br />

gevel-lease. ❚<br />

Dolf de Jong, kandidaat-notaris | counsel<br />

bij Houthoff<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.


Stelt u zich een nieuw soort vliesgevel voor.<br />

Niet “stick” of “unitized”, maar een hybride systeem.<br />

Geen schroeven of silicone. Minder risico.<br />

Geen stellingen. Complete plaatsing en beglazing van binnenuit.<br />

Ongeëvenaarde efficiëntie en superieure prestaties.<br />

Nooit geziene ontwerpvrijheid voor de architect.<br />

Onzichtbare, geïntegreerde ramen.<br />

Een mooie droom?<br />

Niet langer.<br />

Dankzij het revolutionaire<br />

Fassada H60 hybrid vliesgevelsysteem.<br />

is een nieuw tijdperk begonnen.<br />

Fassada – we think different.<br />

Passion<br />

the distinction between<br />

doing and excelling<br />

www.lesos.com – tel +32 3 385 88 64


Tekst en beeld: Lesos<br />

Makkelijker, beter, superieure prestaties en veel, veel minder risico’s<br />

FASSADA H60, HYBRIDE VLIESGEVEL<br />

LUIDT EEN ANDER TIJDPERK IN<br />

Het is inmiddels een alom gekend fenomeen in de gevelbouwsector:<br />

het gros van de gevelbouwers voert elke dag een ware overlevingsstrijd.<br />

Er is een grote prijsdruk, hoofdaannemers spelen gevelbouwers<br />

tegen elkaar uit, de markt wordt overspoeld door spelers uit<br />

lage loonlanden, soms zelfs aangebracht door de systeemhuizen zelf,<br />

en de marges zijn zo klein dat bij de minste tegenslag de solvabiliteit<br />

in het gedrang brengt. Dit is niet alleen het geval in de Benelux, maar<br />

een internationaal gegeven. Anderzijds zijn de meeste systeemhuizen,<br />

de bedrijven die de profielsystemen leveren aan de gevelbouwers,<br />

echte cashmachines met jaarlijks groeiende winstcijfers.<br />

Eric Claeys, ir. MSc MBA en founding partner van Lesos Fassada<br />

hierover: “Deze situatie is zorgwekkend en is al een hele poos aan<br />

de gang. Eigenlijk heb ik het nooit anders gekend en ik ben inmiddels<br />

toch al meer dan 30 jaar in het vak. Om tal van redenen hoeft<br />

men ook geen beterschap te verwachten op korte termijn. Welnee<br />

integendeel want de invasie van de grotere spelers vanuit Azië, de<br />

echte prijsbrekers, moet eigenlijk zelfs nog beginnen. Bovendien<br />

draagt de gevelbouwer bij de uitvoering van een project nagenoeg<br />

alle risico’s (technisch, planning, financieel, garanties, ….) en wordt<br />

er dus niet redelijk voor vergoed. Daarentegen draagt het systeemhuis<br />

nagenoeg geen risico en toch kan het heel aantrekkelijke bedrijfsresultaten<br />

realiseren. Het is een behoorlijk cynische vaststelling.<br />

Dit gegeven kent natuurlijk verschillende oorzaken, doch één van de<br />

kernproblemen is de wetenschap dat de bestaande conventionele<br />

gevelsystemen van de systeemhuizen niet beantwoorden aan de<br />

reële behoeften van de gevelbouwer.<br />

Eén van de oorzaken hiervan is het immens belangenconflict tussen het<br />

businessmodel van de gevelbouwer en het model van het systeemhuis.<br />

Het businessmodel van een systeemhuis is gebaseerd op het realiseren<br />

van een verkoopsmarge op elke meter verkocht profiel (hetzij<br />

uit alu, rubber of kunststof) enerzijds en de marge op elk verkocht<br />

onderdeel anderzijds. Het systeemhuis maximaliseert dus haar winst<br />

door ‘het aantal lopende meter’ of ‘het aantal stuks onderdelen’ op te<br />

voeren. Simplistisch gezegd hoe meer meters en hoe meer onderdelen,<br />

hoe meer winst. Dit staat haaks op de financiële belangen van de<br />

gevelbouwer. Het businessmodel van een gevelbouwer is gebaseerd<br />

op het realiseren van een marge – we durven zelfs nog niet eens spreken<br />

van winst – door een product, een gevel dus, te verkopen per<br />

vierkante meter. De transformatie van meter en stuk naar m² vereist<br />

drie essentiële stappen: de engineering van het project, de productie<br />

en de plaatsing of montage. Hier wringt dus, zeg maar, het eerste<br />

schoentje. Immers niet alleen vertegenwoordigt elke meter of elk stuk<br />

een aankoopkost, maar dient het ook getransporteerd, verwerkt en<br />

gemonteerd te worden. Tegenover elke tussenstap in deze transformatie<br />

van meter of stuk naar m² staat een kost voor de gevelbouwer<br />

en die heeft er bijgevolg alle belang bij dat dit aantal stappen tot een<br />

minimum wordt herleid.<br />

Er is echter meer, met name de vele risico’s inherent aan de traditionele<br />

vliesgevelsystemen…. Deze zijn niet alleen technisch veel te<br />

complex, maar bevatten een veel te groot aantal onderdelen welke<br />

allen een kost én een inherent risico vertegenwoordigen.”<br />

'Elk onderdeel van een gevel<br />

staat niet alleen per definitie voor<br />

een kost, maar tevens voor een<br />

technisch risico, en dat risico<br />

staat voor een potentiële<br />

niet-gebudgetteerde kost'<br />

Risico’s beperken<br />

Mogelijk is de factor risico, inherent aan het systeem, een nog een<br />

veel groter probleem.<br />

Eric Claeys : “Laat het me toelichten met twee concrete voorbeelden.<br />

Ten eerste een voorbeeld van een reële kost: bij de bestelling<br />

van elk conventioneel systeem actueel beschikbaar op de<br />

markt, wordt, bij wijze van spreken, een vrachtwagen profielen<br />

geleverd, een tweede vrachtwagen met onderdelen en dan nog<br />

een aanhanger met handleidingen….Zelf heb ik ooit de oplevering<br />

van een project bijgewoond waarbij in de hoek van een lokaal<br />

een ganse berg, niet geplaatste wel te verstaan, onderdelen<br />

lag, maar de gevel was wel in oplevering. Begrijpe wie kan.<br />

Dit wil je als bedrijfsleider echt niet meemaken. Elk onderdeel<br />

moet worden verwerkt en die verwerking impliceert de facto een<br />

technisch en dus een economisch/financieel risico waarvan de<br />

graad van risico dan nog in grote mate wordt bepaald door de<br />

expertise van de uitvoerende vakman net omwille van die complexiteit.<br />

Indien goed geplaatst dan is het ok, indien niet goed of<br />

onvolledig geplaatst is de gevel zo lek als een zeef. Zo eenvoudig<br />

is het. Ten tweede een voorbeeld van een potentiële kost. Elk<br />

conventioneel stijl-regel systeem vereist een plaatsing van buiten<br />

uit vanop een stelling, heksteiger of wat dan ook. Los van het gegeven<br />

dat de huur van een dergelijke stelling niet gratis is (tot 20<br />

€/m² en meer of dus meerdere procenten van de globale verkoopprijs<br />

van een compleet geplaatste gevel), is het zo dat bij slecht<br />

weer (regen of felle zon, wind, …) de werkzaamheden dienen<br />

36 GEVELBOUW.INFO


Het product getuigt van een nooit geziene eenvoud wat voor de ontwikkelaars<br />

een absolute prioriteit was. Eric Claeys: “Bij de bestaande<br />

gevelsystemen is de complexiteit dermate dat ze enkel door specialisten<br />

kunnen worden geplaatst. En die zijn er niet of steeds minder.<br />

Gevolg is dat 50% van alle gevels kampt met lekkages. Een probleem<br />

waar met name de gevelbouwer voor opdraait en dat absoluut om<br />

een oplossing vroeg.”<br />

'Innovatie is meer dan<br />

engineering, het is een<br />

economische visie'<br />

Eric Claeys.<br />

te worden opgeschort. Dit vertegenwoordigt niet alleen een aanzienlijke<br />

kost alsook een vervelende impact op de uitvoeringsplanning.<br />

Die kost kun je niet aan je bouwheer doorrekenen. Trouwens,<br />

wat betreft die plaatsing van buiten uit: de gevelbouw heeft meer<br />

en meer te doen met gesofistikeerde state-of-the-art technologieën<br />

zoals pv-panelen, smart glazing en andere producten.<br />

En die gaan we dan, anno <strong>2019</strong>, plaatsen vanop een stelling zoals<br />

ten tijde van de Egyptenaren? Te gek voor woorden toch?”<br />

'Anno <strong>2019</strong>, plaatsen we<br />

gesofistikeerde producten vanop<br />

een stelling zoals ten tijde van<br />

de Egyptenaren? Te gek voor<br />

woorden toch?'<br />

“We hebben een methode ontwikkeld waarbij geen complexe<br />

handleidingen meer moeten worden bestudeerd en de gevel sneller<br />

en eenvoudiger van binnenuit geplaatst kan worden,” licht Eric<br />

Claeys toe. “Niet alleen de aluminium structuur, maar ook de beglazing<br />

en de borstweringspanelen. Hiermee wordt de plaatsing<br />

van grote, zware beglazing, toch een trend in de architectuur, een<br />

koud kunstje door gebruik te maken van een glasliftje rijdend binnen<br />

in het gebouw. Eventueel breukglas kan even makkelijk, ook<br />

van binnenuit, worden vervangen. Geen enkel ander systeem op<br />

de markt laat dit toe.”<br />

Eric Claeys: “Het kan vreemd klinken, maar toch is het zo en de reden<br />

hiertoe is even simpel als duidelijk. Silicone en schroeven in een gevel<br />

zijn als water en vuur. Voor silicone zal dit voor de meesten wel duidelijk<br />

zijn, voor schroeven wellicht minder. Welnu een gordijngevel is een<br />

draagstructuur bestaande uit stijlen en regels waarbij de onderlinge<br />

verbindingen ervan zodanig moeten zijn dat differentiële bewegingen<br />

in het gevelvlak moeten kunnen worden opgenomen. Geschroefde<br />

verbindingen van regel/stijl zijn star dus de facto in tegenspraak hiermee.<br />

Fassada H60 hybrid heeft een unieke regel/stijl verbinding, die<br />

toelaat deze differentiële bewegingen op te nemen zonder risico op<br />

wind- of waterdichtheidsproblemen.” ›<br />

Uit een rondvraag bij gevelbouwers naar wat ze als ideaal vliesgevelsysteem<br />

zouden bestempelen antwoorden ze allen op dezelfde<br />

wijze: “We hebben systemen nodig die een betere en efficiëntere<br />

kostencontrole toelaten om zo een redelijke marge te kunnen realiseren.<br />

Dit betekent dat we producten nodig hebben met veel minder<br />

technische risico’s gezien elk risico staat voor een potentiële nietgebudgetteerde<br />

kost.”<br />

Plaatsing van binnenuit, geen schroeven, noch silicone<br />

Het systeem Fassada H60 hybrid is het resultaat van meer dan tien jaar<br />

ontwikkeling. Het hybride systeem introduceert hiermee een nieuwe,<br />

3de familie gevelsystemen, benevens de reeds bestaande stijl-regel (ook<br />

stick) systemen en de kader- of elementgevel (ook unitized genaamd).<br />

Fassada H60 hybrid – regel/stijl verbinding.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Fassada H60 hybrid Onyx fins – ’s nachts.<br />

Nauwe samenwerking met de academische wereld<br />

Eric Claeys: “Innovatie is meer dan engineering, het is een economische<br />

visie. Om een succesvol innoverend product te ontwikkelen lijkt het ons<br />

een absolute vereiste om drie complementaire types expertise samen<br />

te brengen. Ten eerste zijn vele jaren praktische ervaring in de gevelbouw<br />

het begin van elk R&D-verhaal, ten tweede is een diepgaand<br />

economisch en financieel inzicht in de werking van de industrie vereist<br />

waarbij de financiële impact van elke lijn op het computerscherm juist<br />

kan worden ingeschat en last but not least moet dit gekoppeld worden<br />

aan de noodzakelijke wetenschappelijke kennis. Een nauwe samenwerking<br />

met de academische wereld lijkt ons dan ook een noodzaak.”<br />

'Een nauwe samenwerking met<br />

de academische wereld lijkt ons<br />

dan ook een noodzaak'<br />

Fassada is precies daarom een nauw samenwerkingsverband aangegaan<br />

met de R&D-cel ‘building physics, construction and services’ van<br />

het departement architectuur van de Faculteit ‘Ingenieurswetenschappen<br />

en Architectuur’ van de RUgent, welke onder de leiding staat van<br />

Prof.dr.ir. arch. Nathan Van den Bossche: “In 2006 ben ik gestart met<br />

wetenschappelijk onderzoek op buitenschrijnwerk in het Testcentrum<br />

voor Gevelelementen aan Universiteit Gent, en ben daar inmiddels al 9<br />

jaar directeur. Elk jaar komen er wel een aantal ‘uitvinders’ aankloppen<br />

met nieuwe ideeën of concepten. Helaas zijn die echter niet zo vernieuwend,<br />

realistisch, of nemen ze een loopje met elementaire fysica.<br />

Toen de heer Claeys kwam aankloppen met een bijzonder verhaal over<br />

economie, beglazing van binnenuit, en speciale verbindingstechnieken,<br />

was ik aanvankelijk dan ook behoorlijk sceptisch.<br />

Het Fassada-systeem kan best omschreven worden als een kruising<br />

tussen een raam- en een gordijngevel. Aan de binnenzijde zit<br />

een structurele koker, net zoals bij een gordijngevel. De klemlijst<br />

wordt echter niet van buitenaf geschroefd, maar zit met een steeg<br />

vast aan de structurele koker, net zoals bij een thermisch onderbroken<br />

aluminium raamprofiel. Uit oogpunt van stabiliteit heeft dit<br />

uiteraard het grote voordeel dat de buitenschaal structureel meewerkt,<br />

en er dus een veel groter traagheidsmoment gehaald worden<br />

in vergelijking met een traditioneel systeem. Daarnaast wordt ook<br />

een aanzienlijk betere thermische prestatie gehaald omdat er geen<br />

schroeven meer zijn, en dus geen koudebruggen in het systeem.<br />

Ook al is de doorsnede van een schroef beperkt, met een warmtegeleidingscoëfficiënt<br />

die meer dan 500 maal hoger is dan de lucht<br />

eromheen, geeft dit een grote impact.<br />

In wezen kan men het systeem herleiden naar 4 innovaties:<br />

- de stijl is geen opbouw van een aantal aan elkaar geschroefde<br />

deelprofielen en klemlijst, maar een enkel monoliet profiel bestaande<br />

uit een buiten- en binnenschaal en aan elkaar verbonden<br />

door – in de basisversie althans – de actueel grootst mogelijk<br />

thermische onderbreking<br />

- niet alleen de aluminium structuur maar ook het glas en de borstweringspanelen<br />

worden van binnenuit geplaatst, met glaslatten<br />

aan de binnenzijde<br />

- de regel wordt in de stijl geklikt zonder te schroeven<br />

- afvoer van eventueel infiltratiewater gebeurt door veldwerking mogelijk<br />

gemaakt door een innovatieve koppeling tussen regels en stijlen<br />

De plaatsing van het glas en de panelen gebeurt aan de binnenzijde.<br />

Door de thermische onderbreking asymmetrisch te plaatsen in het<br />

profiel, ontstaat de mogelijkheid om het glas dieper in te schuiven<br />

aan één zijde, en dan te herpositioneren, ook wel eens de shuffletechniek<br />

genoemd. Ook de regels zijn aangepast om dit mogelijk te<br />

maken. Die regels klikken vast in de stijl, in een opening die vooraf<br />

werd uitgefreesd of geponst in de stijl. Om de aansluiting tussen stijl<br />

en regel te dichten wordt een TPE-eindstuk op de regel geschoven<br />

en dichtgeklemd. Bij de ontwikkeling zijn natuurlijk alle mogelijke<br />

aspecten de revue gepasseerd, die in ons gevelcentrum aan bod<br />

38 GEVELBOUW.INFO


komen, zoals drukegalisatie, drainagecapaciteit, aandrukking van<br />

rubbers, ontluchting, toleranties,….<br />

Mijn suggesties werden ter harte genomen, en dit heeft geleid tot een<br />

werkelijk uniek innoverend gevelsysteem dat vervolgens is getest op<br />

luchtdichtheid, waterdichtheid, en weerstand tegen wind (stabiliteit). De<br />

resultaten waren echt verbazend. Luchtdichtheid en stabiliteit waren<br />

bijzonder goed, maar vooral de waterdichtheid is markant. Er is getest<br />

tot 2100Pa en ook dan kwam er nog geen water door het systeem.<br />

'Fassada H60 hybrid is<br />

vermoedelijk de grootste en<br />

belangrijkste vernieuwing in<br />

gordijngevels in de laatste 30 jaar'<br />

De uitzonderlijke prestaties zijn te wijten aan het gebruik van een<br />

aantal bestaande basis ingrediënten – zoals de toepassing van een<br />

thermische onderbreking, het gebruik van glaslatten, … – in combinatie<br />

met een ‘denk alles totaal anders’ en een technisch creatieve<br />

insteek. Door de steeg te integreren in een gordijngevel wordt niet<br />

alleen de statische sterkte significant verbeterd, maar ook de thermische<br />

en zelfs de akoestische prestaties. De waterdichtheid en<br />

drainage is gebaseerd op een eenvoudig raamsysteem, maar door<br />

de geometrie van de regel is er een natuurlijke opstand die eventuele<br />

infiltratie naar binnen tegenhoudt. In essentie zijn een aantal<br />

betrouwbare elementen op een andere manier gecombineerd, wat<br />

heeft geleid tot het hybride systeem. Maar in zijn eenvoud is het<br />

ook uitermate verfrissend. Hoewel een aantal basisingrediënten<br />

van het systeem gekend zijn, introduceert Fassada H60 hybrid vermoedelijk<br />

de grootste en belangrijkste vernieuwing in gordijngevels<br />

in de laatste 30 jaar.”<br />

At the end of the day it is all about money<br />

De technologie van het systeem H60 is veel meer dan zo maar een<br />

gevelsysteem als vele andere. Het is een concept dat het resultaat is<br />

van out-of-the-box thinking vertrekkende vanuit een holistische visie.<br />

Eric Claeys hierover: “Onze filosofie bij de ontwikkeling van nieuwe<br />

producten, en er ligt nogal wat op de plank, zal steeds dezelfde zijn:<br />

slimmer, beter, eenvoudiger, betere performantie en substantieel lagere<br />

kost, anders heeft het geen zin. Ik kan het niet beter omschrijven<br />

dan met een quote van het schaakfenomeen Garry Kasparov: at the<br />

end of the day, it is all about money.”<br />

'Garry Kasparov: at the end of<br />

the day, it is all about money'<br />

H60 is een basistechnologie met een heel verregaande flexibiliteit. In<br />

het najaar mag zelfs een hybride stalen versie op de markt verwacht<br />

worden. Eric Claeys: “Iedereen met kennis van hoe stalen gevels momenteel<br />

worden vervaardigd, zeg maar op archaïsche wijze, wat de<br />

prestaties zijn en wat een dergelijke gevel kost, weet wat dit betekent.<br />

H60 hybrid steel zal prestaties vertonen van ‘een andere planeet’ en<br />

aan een prijsniveau waar de markt zal van op kijken. De kosten voor<br />

verwerking en montage zullen immers slechts een fractie bedragen<br />

van alle bestaande stalen vliesgevels.”<br />

Om die reden is de ambitie van de H60-technologie even eenvoudig<br />

simpel als duidelijk: de wereldstandaard worden.<br />

Eric Claeys: “Het hoofddoel van onze onderneming reikt immers veel<br />

verder dan de ontwikkeling van innovatieve producten, onze producten<br />

zijn immers de vertaling van een economische visie. Het is het<br />

vermogen om iets nieuws uit te vinden en het aan de wereld voor<br />

te stellen, waarvoor vakkennis, creativiteit en visie vereist zijn. Dat is<br />

hetgeen waarvoor de merknaam Fassada staat.” ›<br />

Fassada H60 hybrid Onyx fins – overdag.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

39


Oog voor de wensen van de architect<br />

De gevel is het visitekaartje van de architect voor zijn project. Het<br />

spreekt voor zich dat bij de ontwikkeling van Fassada H60 heel wat<br />

aandacht werd besteed aan de architecturale vrijheid voor ontwerp<br />

door de architect.<br />

'Geen enkel ander gevelsysteem<br />

biedt aan de architect zoveel<br />

mogelijkheden. Het – betaalbaar<br />

– gebruik van producten zoals<br />

Onyx opent een nieuwe wereld'<br />

Eric Claeys: “Natuurlijk is de architectuur van het allergrootste belang.<br />

Ook hier biedt Fassada echter nooit eerder geziene mogelijkheden.<br />

Immers de techniek van H60 heeft op zich enkel betrekking op het<br />

– zeg maar ‘inwendige’, niet-zichtbare deel van de gordijngevel. Qua<br />

vormgeving kan de architect de profielen zelf vrij ontwerpen, en dit<br />

zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde. Wat dacht je van een<br />

draaikip-vleugel, volledig geïntegreerd in de 60 mm breedte van de basisoplossing,<br />

waardoor er een vaste ruit en een opengaand raam niet<br />

meer te onderscheiden zijn en waardoor de dure en weinig efficiënte<br />

uitzetzakramen tot het verleden behoren? Aan de buitenzijde is echter<br />

nog veel meer mogelijk. Gezien H60 geen geschroefd verhaal is met<br />

klemlijsten en afdekkappen, maar de stijl een monoliet profiel, biedt dit<br />

nooit eerder geziene ontwerpmogelijkheden, die bovendien nagenoeg<br />

niets meer hoeven te kosten. De buitenschaal kan niet alleen verscheidene<br />

vormen aannemen, maar er kan ook van alles op worden bevestigd<br />

– zonder het dichtingsscherm te perforeren – zoals verticale of<br />

horizontale lamellen, geïntegreerde architecturale zonnewering, enz.”<br />

Duurzame en energiezuinige gebouwen<br />

Het is ons alom genoegzaam gekend: de drang naar duurzame en<br />

energiezuinige gebouwen. Het is niet alleen een wens doch tevens<br />

een noodzaak gezien de steeds strenger worden prestatie-eisen van<br />

gebouwen enerzijds en de ermee samenhangende internationale regelgeving<br />

in verband met de klimaatdoelstellingen anderzijds. Voor<br />

een gebouw begint dit bij de gevel, de fysieke barrière tussen binnenen<br />

buitenklimaat. Het energieverhaal van een gebouw is bijgevolg onlosmakelijk<br />

verbonden aan de performantie van de buitenschil van het<br />

gebouw. Fassada verwacht twee belangrijke tendensen in de nabije<br />

toekomst, met name smart glazing en architecturale zonnewering.<br />

Smart glazing<br />

Smart glazing is een beglazing met een geïntegreerde, computergestuurde<br />

zonwering waardoor de hoeveelheid licht- en warmtetoevoer<br />

kan worden geregeld in functie van de weersomstandigheden.<br />

Er mag geen twijfel over bestaan dat smart glazing één van de producten<br />

van de toekomst wordt. Er stelt zich wel een specifiek technisch<br />

probleem: immers aan elk glasvolume hangt een kabel met een<br />

koppelfiche die naar binnen in het gebouw moet worden gebracht<br />

voor aansluiting op het BMS-systeem. Bij plaatsing in elk traditioneel<br />

gevelsysteem, hetgeen betekent van buiten uit, is dit enkel mogelijk<br />

Fassada H60 hybrid – Onyx & venetian blinds – overdag en ‘s nachts.<br />

door voor elke ruit een gat te boren in de stijl van de gevel, dat enkel<br />

kan worden gedicht door middel van silicone en dan nog. Dit foutloos<br />

realiseren is een utopie.<br />

'Gaten geboord in het<br />

afvoerkanaal van een gevel<br />

dichtmaken met en/of een<br />

rubber en silicone. Laat ons even<br />

ernstig wezen. Dit kan enkel<br />

beweerd worden door iemand<br />

die een gevel alleen op een<br />

computerscherm heeft gezien'<br />

Eric Claeys: “Een eenvoudige berekening toont dit al gauw aan. Stel<br />

een gebouw met een duizendtal glasvolumes, wat niet eens een groot<br />

project is. In de veronderstelling dat een ‘buitenaards’ montageteam<br />

de plaatsing doet en in slechts 3% van de gevallen het gat van de kabeldoorsteek<br />

niet wordt gedicht zoals het hoort. Dit betekent een gordijngevel<br />

met 30 zones van lekkages, waardoor de primaire functie<br />

40 GEVELBOUW.INFO


van een gevel, zijnde de creatie van een wind- en waterdichte schil<br />

tussen binnen buiten niet meer werkt. Als zaakvoerder van een gevelbouwbedrijf<br />

wil je dit toch niet meemaken en als investeerder c.q.<br />

bouwheer nog veel minder.”<br />

Eric Claeys gaat verder: “Bij Fassada H60 is dit alles compleet van de<br />

baan. Plaatsing gebeurt immers van binnenuit, geen gaten te boren<br />

in de stijlen, geen silicone voor kabeldoorvoeren, geen weersafhankelijkheid<br />

bij plaatsing, altijd directe toegang tot alle kabelschakelingen.”<br />

Architecturale zonwering<br />

Zelfs de meest performante beglazing volstaat doorgaans niet. Een<br />

eerste nadeel is dat de zonnewinsten in de winter worden beperkt,<br />

een ander nadeel is dat zonwerende beglazing steeds een verkleuring<br />

van het licht met zich meebrengt.<br />

Eric Claeys hierover: “Zoals eerder reeds toegelicht. De mogelijkheden<br />

ten gevolge van het gegeven van een monoliet stijlprofiel en complete<br />

beglazing van binnenuit, zijn nooit eerder gezien en bij alle traditionele<br />

systemen gewoon ondenkbaar zijn. Op de stijl kan reeds in het<br />

atelier de basis van diverse types zonwering worden bevestigd, hierbij<br />

gebruikmakend van vele soorten materialen, dus niet alleen aluminium<br />

of staal, maar ook hout, natuursteen, keramiek, etc. waardoor<br />

elk project niet alleen een unieke architecturale uitstraling krijgt, maar<br />

tevens duurzaam en energetisch optimaal wordt ontworpen. En last<br />

but not least kostenefficiënt. We hebben zelfs een unieke oplossing<br />

om Onyx-natuursteen in onze gevel te verwerken. Vele architecten<br />

dromen ervan om met een translucente materiaal als Onyx te kunnen<br />

werken omdat de steen enig mooi in de massa kan worden verlicht,<br />

bijvoorbeeld met eenvoudige LED-strips. Technische en financiële<br />

redenen hebben dit tot nu onmogelijk gemaakt. Bij ons H60 hybridgevelsysteem<br />

stellen die problemen zich niet. Dan wordt gevelbouw<br />

eerder kunst dan techniek en dat is een pad dat ons erg aanspreekt.”<br />

Project Feronstree te Luik<br />

Momenteel is een eerste pilootproject in uitvoering, het project Feronstree<br />

te Luik van het gerenommeerde architectenbureau Assar. <strong>Gevelbouw</strong>er<br />

is Groven+, die onder meer het prestigieuze Havenhuys<br />

van Zaha Hadid in Antwerpen heeft gerealiseerd.<br />

Ir. Etienne Clinquart, CEO van Groven+: “We wisten dat Fassada al<br />

geruime tijd bezig was met de ontwikkeling van een nieuw gevelsysteem<br />

dat volledig van binnenuit kan worden geplaatst én beglaasd.<br />

Bij het renovatieproject Feronstree was er geen andere optie dan een<br />

volledige uitvoering van binnenuit gezien de aanwezigheid van een<br />

bestaande kolommenstructuur aan de buitenkant van het gebouw<br />

die bewaard moest blijven. Fassada S60 is het enige gevelsysteem<br />

waarbij dit technisch mogelijk is. De opdrachtgever was onmiddellijk<br />

overtuigd van de innoverende technologie. Inmiddels weten we echter<br />

veel meer en blijkt Fassada niet zo maar een innovatie te zijn, maar<br />

zal het een echte ommekeer in de wereld van gordijngevels veroorzaken.<br />

Het gevelsysteem is immers makkelijker te verwerken, onze<br />

risico’s als gevelbouwer zijn gedecimeerd, de performantie (wind- en<br />

waterdichtheid, schokweerstand, stabiliteit) is nooit eerder vertoond.”<br />

De internationale aanpak en IP-licensing<br />

Voor de commercialisatie van haar producten zal Fassada zal een<br />

2-sporen model van volgen. Enerzijds zal een directe distributie (enkel<br />

lokaal) van de systemen gekoppeld worden aan een IP-licensing<br />

model, waarop de focus zal worden gelegd.<br />

Eric Claeys: “De wereld is totaal veranderd en een wereldwijde distributie<br />

pogen na te streven, lijkt ons niet meer van deze tijd. Daarentegen<br />

kan een technologie zeer snel internationaal worden uitgerold…..<br />

Unilin Technologies en internationale uitrol<br />

Fassada heeft alle innovaties verpakt in een hele reeks patenten die<br />

in meer dan 100 landen werden ingediend. Het IP-management werd<br />

exclusief toevertrouwd aan Unilin Technologies, onderdeel van het<br />

Amerikaanse concern Mohawk.<br />

Eric Claeys: “Het is alom geweten dat in de wereld van de aluminium<br />

raam- en gevelsystemen kopiëren een internationale sport is.<br />

Men hoeft de catalogi van de systeemhuizen hiervoor maar naast<br />

elkaar te leggen…(zucht). Unilin Technologies heeft zich op het vlak<br />

van IP-management al meer dan bewezen, als beheerder van o.a. de<br />

patenten van de ‘click’-parket Quickstep is er nog geen enkele partij<br />

in de wereld erin geslaagd deze te kopiëren – zelfs niet in China. We<br />

maken ons evenwel geen illusies dat er pogingen tot inbreuk op onze<br />

patenten zal gebeuren.”<br />

'Kopiëren van gevelsystemen<br />

is een internationale sport.<br />

Men hoeft de catalogi van de<br />

systeemhuizen maar eens naast<br />

De Belgische markt en de internationale strategie<br />

Eric Claeys: “Natuurlijk wensen we eerst onze plaats in te nemen op<br />

onze eigen lokale, Belgische bouwmarkt. Het is evenwel een eerder<br />

gesloten markt van “ons kent ons” en het in Nederland alom gekende<br />

bouwteam model voor belangrijke bouwprojecten, wat de professionaliteit<br />

en de kwaliteit van de gebouwen enkel ten goede komt, is misschien<br />

wel gekend, maar niet in gebruik. Het is een jammerlijke vaststelling.”<br />

1 maart was het officiële startschot om Fassada H60 te launchen. De<br />

voorbije weken werd een roadshow gedaan in de ganse GCC-regio,<br />

het Verre Oosten en in Australië.<br />

Eric Claeys: “Onze target is de wereldmarkt en de respons is mega.<br />

Eén en ander verwondert me eigenlijk niet. Immers de problemen<br />

van de gevelbouwers zijn dan ook universeel en doen zich niet alleen<br />

bij ons voor. Techniek en bouwfysica zijn immers niet aan een regio<br />

of land gebonden. Via de kanalen van de sociale media hebben we<br />

inmiddels uit alle uithoeken van de wereld aanvragen ontvangen. We<br />

zijn zelfs wat overweldigd. Wel kan ik je al meegeven dat we onze<br />

initiële ambitie om tegen eind 2<strong>02</strong>2 wereldwijd aanwezig te zijn, met<br />

enige tijd hebben ingekort….”<br />

www.lesos.com ❚<br />

elkaar te leggen'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

41


Nieuwleusen | Kulturhus De Spil<br />

42 GEVELBOUW.INFO


Nieuwleusen | Kulturhus De Spil<br />

Tekst: Carline Klijn-van Best Beeld: Alexander Fianke<br />

Hardhout alternatief voor<br />

gevel Kulturhus De Spil<br />

Bij de realisatie van Kulturhus De<br />

Spil in Nieuwleusen besloot LKS-<br />

VDD Architecten de gevel te bekleden<br />

met NobelWood van Foreco<br />

Houtproducten uit Dalfsen.<br />

Gevelbekleder Keppelink Projecten<br />

uit Vriezenveen monteerde<br />

het naaldhout op het nieuwe ontmoetingscentrum.<br />

“Een geweldig alternatief voor tropisch hardhout.”<br />

Zo omschrijft Gert Swager van Foreco<br />

Houtproducten NobelWood. Met behulp van<br />

biobased chemie wordt het snelst groeiende<br />

naaldhout ter wereld gemodificeerd. “Het<br />

naaldhout krijgt dezelfde uitstraling en geniet<br />

dezelfde levensduur als tropisch hardhout.”<br />

Lokale samenwerking<br />

Vanuit Nieuwleusen, niet ver van de vestiging<br />

van Foreco Houtproducten in Dalfsen, deed<br />

de gemeente het verzoek aan hoofdaannemer<br />

Jansman Bouw samen te werken met<br />

lokale leveranciers. Die besloot voor het monteren<br />

van de gevelbekleding met Keppelink<br />

Projecten in zee te gaan, die al eerder het hout<br />

van Foreco Houtproducten had gemonteerd.<br />

Gert Swager: “We hebben inderdaad al in<br />

meerdere projecten samengewerkt. Dit project<br />

was uitdagend en ook in omvang groter dan<br />

gemiddeld.” Over de gehele lengte van de gevel<br />

werd 20 kilometer hout gebruikt, in verschillende<br />

breedtes van 140, 90 en 65 millimeter.<br />

'Het gebouw kent<br />

over de gehele lengte<br />

20 kilometer aan<br />

naaldhout'<br />

Door de modificatie voldoet NobelWood<br />

aan duurzaamheidsklasse 1. Na impregnatie<br />

wordt het hout verwarmd, waarna een<br />

polymerisatieproces in gang treedt dat tien<br />

weken in beslag neemt. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


Kulturhus De SPil Nieuwleusen Architect LKSVDD architecten Fotograaf Jansman Bouw<br />

Onderhoudsvrij en<br />

brandveilig tropisch<br />

hardhout alternatief<br />

voor gevels


Nieuwleusen | Kulturhus De Spil<br />

Kulturhus De Spil in Nieuwleusen.<br />

'Nobelwood is een<br />

geniaal tropisch<br />

hardhout'<br />

Foreco Houtproducten was verantwoordelijk<br />

voor het complete productieproces: het<br />

materiaal werd in Dalfsen gemaakt, bewerkt<br />

en geschaafd zodat het als een totaalproduct<br />

op de bouw kon worden geleverd.<br />

Daarna was de beurt aan Keppelink Projecten<br />

het werk te monteren zodat een mooi<br />

patroon ontstond. Swager: “In goed overleg<br />

is met Keppelink Projecten een product<br />

geleverd, een traject dat voor ons goed is<br />

verlopen. De vraag naar duurzame producten<br />

die lang meegaan neemt toe, net als<br />

de vraag naar duurzame productie door<br />

middel van biopolymeren. Met NobelWood<br />

vullen we de groeiende vraag naar tropisch<br />

hardhout op een duurzame manier in.”<br />

ben opgesteld, is ruimschoots behaald.<br />

Na het monteren van de eindbekleding<br />

van Foreco Houtproducten op de gevel<br />

hebben we ook de volledig geïsoleerde<br />

draagconstructie gemaakt. Per project<br />

bekijken we wat de warmteweerstand<br />

van een constructie moet zijn, dat betrof in<br />

dit geval een Rc-waarde van 4,5.”<br />

Op het piekmoment stonden medewerkers<br />

van Keppelink Projecten met gemiddeld<br />

tien man op de werkplaats. Na vijftien weken<br />

zat het werk er voor hen op.<br />

Het hout, met een FSC keurmerk, is onderhoudsvrij<br />

en gaat naar verwachting meer dan<br />

vijftig jaar dienst doen aan de gevel. In juli 2018,<br />

net voor de zomervakantie, werd het Kulturhus<br />

opgeleverd. Keppelink kijkt terug op een ‘fantastisch<br />

project’. “Onlangs reed ik terug naar<br />

onze vestiging in Vriezenveen vanuit Staphorst.<br />

Met plezier ben ik een stukje omgereden, om<br />

nog eens naar het pand in Nieuwleusen te<br />

kunnen kijken.” Inmiddels zijn Foreco Houtproducten<br />

en Keppelink Projecten alweer aan een<br />

nieuw project begonnen: het voorfront van een<br />

bedrijfspand wordt onder handen genomen. ❚<br />

Geïsoleerde draagconstructie<br />

Voor Keppelink Projecten, dat zich volledig<br />

richt op het leveren en monteren<br />

van gevelbekleding, was het niet de eerste<br />

keer dat op deze manier met Foreco<br />

Houtproducten werd samengewerkt. Keppelink:<br />

“De planning die we samen heb-<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

45


Keppelink is een bedrijf, opgericht in 2003, dat zich heeft gespecialiseerd<br />

in de levering en montage van luxe gevelbekleding. Op onze materialenpagina<br />

kunt u zien welke materialen wij allemaal verwerken.<br />

Keppelink Projecten<br />

Almeloseweg 51A, 7671 RC Vriezenveen, +31 (0)546 62 75 04<br />

+31 (0)6 22 900 425, info@keppelinkprojecten.nl www.keppelinkprojecten.nl


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Tekst en beeld: FAC, Fons van Bulck<br />

GEVELBEKLEDING<br />

BOEIT EEN RUIM PUBLIEK<br />

Op 5 februari organiseerde de Federatie Aluminium Constructeurs (FAC) haar eerste thema-avond van het<br />

nieuwe jaar. Meer dan 130 deelnemers zorgden voor een goed gevulde zaal in het Elewijt Center. De grote<br />

belangstelling voor het onderwerp ‘Gevelbekleding’ is niet zo verwonderlijk. Facadegevels kennen de afgelopen<br />

vijftien jaar een groeiend succes. Niet alleen in industriële, commerciële en kantoorgebouwen, maar<br />

hun toepassing zit ook in de residentiële woningbouw in de lift. Bovendien vergt de plaatsing van facadegevels<br />

grondige kennis en deskundigheid. Want soms loopt het fout.<br />

Ir. Otto Kettlitz van ‘Nieman-Kettlitz Gevel- en<br />

Dakadvies’ gaf onder het motto ‘Leren van anderen<br />

bespaart een hoop geld’ toelichting bij<br />

de verschillende oorzaken van fouten bij gevelbekleding.<br />

Het Nederlandse ingenieursbureau<br />

heeft heel wat ervaring terzake. Zo wordt het<br />

jaarlijks meer dan 200 keer ingeschakeld voor<br />

onderzoek naar klachten en schades.<br />

De kiem van een geslaagd gevelbekledingsproject<br />

wordt in de ontwerpfase gelegd.<br />

Architecten, opdrachtgevers en plaatsers<br />

moeten van bij het begin de juiste vragen<br />

stellen en hun beslissingen en keuzes afstemmen<br />

op de antwoorden. Technische<br />

eisen en duurzaamheidsaspecten moeten<br />

in ieder geval steeds boven de esthetische<br />

wensen worden geplaatst, zo benadrukte<br />

Ir. Kettlitz. Schuine, ongelijke lijnen in het<br />

gevelvlak; gebrekkig uitgevoerde hoekaanslutingen;<br />

kleurverschillen en onaangepaste<br />

materiaalkeuzes verklaren dikwijls waarom<br />

een facadegevel na plaatsing niet aan de (esthetische)<br />

verwachtingen beantwoordt. Hoe<br />

voorkomt men deze problemen? ›<br />

De eerste FAC thema-avond van het nieuwe jaar over ‘Gevelbekleding’ in het Elewijt Center.<br />

48 GEVELBOUW.INFO


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

'De kiem van<br />

een geslaagd<br />

gevelbekledingsproject<br />

wordt in de<br />

ontwerpfase gelegd'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Goede communicatie over de materiaalkeuze voorkomt ontgoocheling inzake esthetiek.<br />

In eerste instantie door de technische haalbaarheid<br />

van het ontwerp vooraf grondig af<br />

te toetsen. Indrukwekkende ontwerpen op<br />

het plan blijken op de werf soms onrealistisch<br />

en heel moeilijk uitvoerbaar.<br />

De voortijdige aantasting van materialen<br />

vormt de tweede groep van mogelijke schade<br />

bij gevelbekleding. Water en vocht zijn hier de<br />

grote boosdoeners. Water dat op horizontale<br />

vlakken blijft liggen, verstoort de patinavorming<br />

en veroorzaakt corrosie. Staand en<br />

ingedroogd vocht waarbij achterblijvend vuil<br />

niet wordt weggespoeld, creëert de meest<br />

ongunstige omstandigheden. Om dergelijke<br />

problemen te vermijden is niet alleen de<br />

kwaliteit, maar ook de nabewerking van het<br />

materiaal van belang. Hoe vlakker en gladder<br />

een oppervlak, hoe minder vuilaanhechting<br />

en kans op corrosie. Bij een gevelbekledingsproject<br />

is het cruciaal om de impact van de<br />

plaatsingsomgeving grondig te onderzoeken.<br />

Een derde groep van problemen houdt verband<br />

met constructieve aspecten en loskomende<br />

elementen. Zo wordt algemeen<br />

aangenomen dat het gebruik van hout niet<br />

geschikt is als onderstructuur voor een facadegevel.<br />

Schroeven kunnen roesten, beschadigen<br />

de duurzaamheidslaag van het hout<br />

en doen het rotten, waardoor gevelpanelen<br />

uiteindelijk kunnen loskomen. De spreker<br />

rondde zijn uiteenzetting af met een aantal<br />

adviezen om lekkages (de vierde groep van<br />

Gevelbekleding in verschillende materialen en stijlen.<br />

50 GEVELBOUW.INFO


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

De Federatie Aluminium Constructeurs<br />

(FAC) is een onafhankelijke organisatie, die<br />

in 2007 boven de doopvont werd gehouden<br />

met als doel de aluminium gevel- en<br />

raamconstructiesector te ondersteunen. De<br />

federatie telt op dit ogenblik 33 leden - dit<br />

zijn constructeurs met productie in België –<br />

en ook 58 toeleveranciers die als 'partners'<br />

aangesloten zijn. FAC spitst haar activiteiten<br />

toe op kennisdeling, kwaliteitsondersteuning<br />

en -garantie, opleiding, innovatie,<br />

netwerking en promotie.<br />

www.fac-belgium.eu<br />

Een houten achterstructuur is niet geschikt voor een facadegevel.<br />

problemen) te vermijden: geen enkelvoudige<br />

dichtingen; gepotdekselde en overlappende<br />

aansluitingen en afplakken van aansluitingen.<br />

Na de presentatie van Ir. Kettlitz maakte<br />

het publiek kennis met de activiteiten van<br />

Limeparts-Drooghmans en Lomax, met uiteenzettingen<br />

van Koen Vandersmissen, Sven<br />

Drooghmans en Marc Simons. Tijdens de<br />

daaropvolgende praktijkmarkt konden de<br />

deelnemers terecht bij drie FAC partners (Hilti,<br />

Tesa en Limeparts-Drooghmans) voor meer<br />

tekst en uitleg over hun producten en expertise.<br />

De talrijke opkomst op de thema-avond<br />

illustreert duidelijk de nood aan gedeelde<br />

kennis en ervaring over gevelbekleding. Daar<br />

wil FAC zich, onder meer via opleidingen en<br />

cursussen, verder voor inzetten. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


MG City<br />

Gent<br />

BOUWHEER MG Real Estate<br />

ARCHITECT Jaspers-Eyers architects<br />

HOOFDAANNEMER Cit Blaton<br />

CONSTRUCTEUR Kurt Van Tomme<br />

Aan het Sint-Pietersstation te Gent is een heuse metamorfose<br />

aan de gang. MG Real Estate plande vlak naast het<br />

Virginie Lovelinggebouw de realisatie van een multifunctioneel<br />

business center. De tweede fase van dit project telt<br />

vijf verdiepingen met kantoorruimten en mogelijkheid voor<br />

horeca. Het gebouw wordt aan de zuidkant gekenmerkt<br />

door lange bandramen over de gehele breedte. Aan deze<br />

zijde loopt tevens een helling naar de ondergrondse fietsenberging<br />

van het station die toegang geeft tot de kelderverdieping<br />

voor horecatoepassing. Tussen de kelderverdieping<br />

en het gelijkvloers bevindt zich een brandoverslagluifel die<br />

bekleed werd met aluminium plaatwerk. Het hoekraam,<br />

geplaatst over de dilatatie van de ondergronds parking, in<br />

combinatie met de luifel boven een glashoek, zorgde voor<br />

een extra uitdaging. Aluminiumconstructeur Kurt Van Tomme<br />

uit Eeklo koos voor een CW50 van Reynaers voor een<br />

slanke afwerking.<br />

(Beeld: Kurt Van Tomme)<br />

Showroom – kantoor Nelissen Steenfabrieken<br />

Lanaken<br />

BOUWHEER Nelissen Steenfabrieken<br />

ARCHITECT UAU Collectiv &<br />

Architectengroep PSK<br />

GEVELBOUWER Hegge nv<br />

GLASLEVERANCIER Polypane<br />

(Beeld: Johan Van Dormael)<br />

Toen de vierde generatie van Nelissen Steenfabrieken besloot<br />

om een nieuwe showroom annex kantoren te bouwen,<br />

stond het vast dat dit een heel bijzonder gebouw<br />

zou worden. Het moest en zou het visitekaartje worden<br />

van een onderneming die zich profileert als creatief, innovatief<br />

en duurzaam. Voor het buitenschrijnwerk koos<br />

Nelissen voor Hegge, een partner die dezelfde filosofie<br />

deelt. De gevels van het gebouw bestaan, naast de eigen<br />

Nelissen bakstenen, enkel uit glas en aluminium. De rode<br />

bakstenen en de zwarte aluminium gevels en buitenbekleding<br />

van Hegge vormen een perfecte harmonie en<br />

lopen letterlijk in elkaar over. Met de verlijming van bakstenen<br />

op hiervoor speciaal aangepaste en berekende<br />

dubbele beglazing realiseerden we samen, bouwheer<br />

en gevelbouwer, een echte primeur. Het resultaat is een<br />

unieke gevel met zwevende bakstenen.<br />

52 GEVELBOUW.INFO


School Sint-Lievenspoort<br />

Gent<br />

BOUWHEER Scholen van Morgen<br />

ARCHITECT Callebaut Architecten<br />

i.s.m. evr- Architecten<br />

ALUMINIUM SCHRIJNWERK<br />

Durv nv: Sapa schrijnwerk -<br />

Ligna en Elegance 52<br />

Het meer dan 140 jaar oude neogotische Sint-Lievenspoortklooster<br />

te Gent werd in 2015 – 2016 omgebouwd<br />

tot een licht, modern schoolgebouw. Durv stond in voor het<br />

aluminium schrijnwerk en droeg zo bij tot de aanpassing<br />

van het gebouw aan de hedendaagse normen en eisen.<br />

Op de binnenplaats werd de voormalige refter gesloopt om<br />

plaats te ruimen voor een open buitenruimte en een polyvalente<br />

zaal, waar dankzij de dubbelhoge ramen en de dakkoepel<br />

veel licht naar binnen valt. Aan de bestaande buitengevel<br />

werd een nieuwe passerelle bevestigd, die zorgt voor<br />

een vlotte circulatie in het vierkante gebouw.<br />

(Beeld: Durv)<br />

Hoofdkantoor Cordeel<br />

Temse<br />

OPDRACHTGEVER/AANNEMER Cordeel<br />

ARCHITECT<br />

Binst Architecture<br />

GEVELBOUWER<br />

Vorsselmans nv<br />

(Beeld: Vorsselmans)<br />

Het nieuwe hoofdkantoor van het bouwbedrijf Cordeel is gelegen op de<br />

site De Zaat te Temse. Het gebouw overspant op een hoogte van 15 m het<br />

60 m brede droogdok ter hoogte van de dokpoort van de oude Boelwerf<br />

met de Schelde. De gevel op de verdiepingen bestaat uit aluminium vliesgevels<br />

met triple beglazing. Met een overspanning van 72 m moest men<br />

voor de verankering van de gevel extra rekening houden met de toleranties<br />

en de doorbuiging van het stalen vakwerk. Voor het beglazen van de gevel<br />

werden van bij het ontwerp rails voorzien in het plafond van de bordessen.<br />

Met een glaszuiger in deze rails kon het glas langs de gevels gemanoeuvreerd<br />

worden. De verdiepingen worden gedragen door twee betonnen<br />

pijlers aan weerszijden van het droogdok. De gevels van deze pijlers bestaan<br />

uit zeer grote glasvakken. Achter de gevel is eerst een staalconstructie<br />

voorzien waar vervolgens een aluminium opzetconstructie tegenaan<br />

werd geplaatst. Op vraag van de opdrachtgever werd voor dit prestigieuze<br />

gebouw een BIM-model opgemaakt. Vorsselmans modelleerde de vliesgevels<br />

en hun invullingen in 3D. Dit project is een mooi voorbeeld van hoe BIM<br />

een meerwaarde betekent in het proces van ‘samen’ bouwen. Van het ontwerp<br />

tot en met de realisatie sloten alle disciplines vlekkeloos op elkaar aan.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

53


Thema zonwering<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Sunflex Aluminiumsysteme GmbH<br />

Opklapbare schuifsystemen:<br />

van winter- naar zomertuin<br />

De vogels tjilpen, er hangt een<br />

geur van gegrild vlees in de lucht<br />

en de tuin nodigt uit tot recreëren:<br />

de zomer is aangebroken. Niet alleen<br />

huiseigenaren met een grote<br />

tuin kunnen van de zon genieten,<br />

ook eigenaren van een serre hebben<br />

die mogelijkheid. Met behulp<br />

van opklapbare schuifsystemen<br />

van Sunflex kan een ‘wintertuin’<br />

snel worden omgevormd tot een<br />

'zomertuin'.<br />

'Op koude dagen<br />

beschermen<br />

warmtegeïsoleerde<br />

systemen niet alleen<br />

tegen regen en wind,<br />

maar ook tegen kou'<br />

Op koude dagen beschermen warmtegeïsoleerde<br />

systemen zoals de SF 55 of de sterk<br />

geïsoleerde SF 75 niet alleen tegen regen<br />

en wind, maar ook tegen kou. “Vooral voor<br />

serres, die zijn ontworpen om open te zijn<br />

voor de rest van de leefruimte, is dergelijke<br />

thermische isolatie noodzakelijk,” zegt Ernst<br />

Schneider, Managing Director van Sunflex<br />

Aluminiumsysteme GmbH. De eenvoudige<br />

bediening van een gesloten, thermisch geïsoleerde<br />

leefruimte in de zomer zorgt voor<br />

een overdekt terras dat schaduw schept en<br />

tegelijkertijd het buitengevoel geeft. Zowel de<br />

SF 55 als de SF 75 kunnen worden besteld<br />

met verschillende houtsoorten in een individueel<br />

ontwerp, zodat ze perfect aansluiten<br />

bij de rest van de woning. Daarnaast is het<br />

mogelijk om de vleugels zowel naar binnen<br />

als naar buiten uit te klappen, waarbij klanten<br />

zelf de indeling en vouwrichting kunnen bepalen.<br />

Wintertuinbezitters kunnen zodoende<br />

genieten van de warme dagen en genieten<br />

van de zomer.”<br />

Met behulp van opklapbare schuifsystemen van Sunflex kan een ‘wintertuin’<br />

snel worden omgevormd tot een 'zomertuin'.<br />

54 GEVELBOUW.INFO


Thema zonwering<br />

Sunflex biedt daarnaast een brede range<br />

aan vaste patiobeglazing variërend in glasdiktes<br />

van 8, 10, 12, 16 en zelfs 24 millimeter<br />

en sneeuwbelastingzones tot wel 350<br />

kilogram per vierkante meter. "Dakvorm en<br />

-afmeting worden altijd geproduceerd volgens<br />

de voorkeuren en vereisten van onze<br />

klanten. Er is geen off-the-peg-systeem,”<br />

legt Schneider uit. “Afhankelijk van de<br />

vorm van het terras, kunnen de elementen<br />

worden afgeschuind bij de hoeken, over<br />

hoeken lopen of op een verspringende<br />

huismuur. Zo bieden de systemen regenbescherming<br />

en kunnen huiseigenaren het<br />

terras gebruiken, zelfs in de regen of in de<br />

lente om gevoelige ‘prooi’ te beschermen<br />

tegen regendruppels. Dankzij de transparante<br />

glaselementen - voor een maximale<br />

hoeveelheid zonlicht op het terras - en de<br />

verborgen montage, kenmerken de SUN-<br />

FLEX-daken zich door een bijzonder esthetisch<br />

en homogene vormgeving.” ❚<br />

nouveau<br />

nuevo<br />

nieuw<br />

NEU<br />

Zonnige vooruitzichten voor thuis...<br />

Het nieuwe SUNFLEX-terrasoverkappingen systeem SF 112, SF 112 Plus, SF 152 en SF 152 Plus<br />

bieden optimale bescherming voor weer en wind. Door de verschillende dakvormen en uitrusting<br />

details kunt u optimaal genieten van uw terras en overkapping. Deze past zich makkelijk aan in<br />

iedere situatie. Of het nu lente, zomer, herfst of winter is - met een SUNFLEX terrasdak kunt u altijd<br />

optimaal genieten van het buitenleven.<br />

sunflex.nl<br />

Dach_gevelbouw-<strong>2019</strong>_nl.indd 1 15.01.<strong>2019</strong> 09:32:31<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


GEVELBEKLEDING<br />

GEKLEEFDE ALUMINIUM<br />

GEPROFILEERDE ALUMINIUM<br />

ALUMINIUM GEVELBEKLEDING<br />

EN CORTENSTAAL OP MAAT<br />

Damvalleistraat 30<br />

9070 Destelbergen<br />

info@rtek.be<br />

+32 (0) 9 233 97 59<br />

www.rtek.be<br />

Always get the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op Profimax.<br />

Wij hebben precies de professionals die u zoekt. Eén telefoontje<br />

volstaat voor vakmensen in dak & gevel, bouw & techniek en solar.<br />

Profimax matchgarantie<br />

Klikt het niet dan hebben we meteen een andere professional beschikbaar.<br />

Vakmensen op alle niveaus<br />

Van monteurs tot projectleiders.<br />

Per direct beschikbaar<br />

Altijd een flinke poule vakmensen.<br />

Gekwalificeerd en gemotiveerd<br />

Persoonlijke screening en opleiding.<br />

Zo bouwen we aan onverwoestbaar partnership.<br />

Wij staan klaar voor uw volgende klus en we hebben er zin in!<br />

profimax.nl<br />

0<strong>02</strong>_PR_Adv_Corp_Basis_A5_WT2.indd 2 20-<strong>02</strong>-19 10:51


Thema zonwering<br />

Tekst: Carline Klijn-van Best Beeld: Weinor<br />

ZONWERING DIE IS AFGESTEMD OP<br />

KLIMAAT EN SPECIFIEKE VOORKEUR<br />

VAN LANDEN IN NOORD-WEST EUROPA<br />

In de woningbouw worden steeds meer kubistische woningen gerealiseerd. Ook Weinor ziet de vraag naar<br />

kubistische producten in zonwering en overkappingen steeds verder toenemen. Toch blijft de vraag naar<br />

de gewenste vorm én kleur per land verschillen.<br />

Het in Keulen gevestigde bedrijf met onder<br />

andere een verkoopkantoor in Zwolle, levert<br />

met name zonwering aan particulieren<br />

via een landelijk dealernetwerk. Maar regelmatig<br />

passeren ook grootschalige projecten<br />

de revue. Zoals die keer dat Weinor<br />

tweehonderd zonneschermen mocht leveren<br />

voor een project in de haven van Sydney.<br />

Martijn Westenbrink: “Daar hangen nu<br />

onze knikarmschermen, van het type Cassita<br />

II dat een IF Design Award en een Red<br />

Dot Award in de wacht sleepte.”<br />

Verlichting met eigen<br />

besturingssysteem<br />

Het zijn ook terrassen, zoals die in Sydney,<br />

waar de verlichting voor de consumenten<br />

in de buitenlucht traploos gedimd<br />

kan worden. ›<br />

Terrazza Pure.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


Zonneschermen Terrasoverkappingen Glasoases®<br />

NIEUW!<br />

Bekroond met:<br />

Kleiner * kan niemand!<br />

Ontwikkel een sterke aanwezigheid<br />

op de markt met weinor!<br />

Wordt nu vakhandelaar!<br />

NL 0800 093 46 67<br />

BE <strong>02</strong>4 00 18 58<br />

order@weinor.de<br />

weinor.nl | weinor.be<br />

VertiTex II<br />

De universele verticale zonwering<br />

• Kleinste cassette – grote breedtes<br />

• Modern design in rond en hoekig<br />

• Zip technologie – hoge windstabiliteit<br />

• Geschikt voor elke inbouwsituatie<br />

*75 mm!<br />

bij een breedte van max. 6m


Thema zonwering<br />

'Met name in<br />

Nederland en<br />

België is vraag naar<br />

kubistische vormen<br />

in zonwering'<br />

Daarvoor ontwikkelde Weinor een eigen<br />

besturingssysteem. “Het warme, witte licht<br />

is geschikt voor iedere buitentoepassing.”<br />

Weinor plaatst een lens voor de LED-lamp,<br />

waarop een klassieke straling ontstaat met<br />

het lichtschijnsel van halogeen maar met de<br />

techniek van een LED-lamp.<br />

De ingebouwde verlichting is goed voor zo’n<br />

dertigduizend branduren. Behalve van particulieren<br />

wekt de toepassing ook steeds<br />

meer de interesse van de horeca. “Met de<br />

gekleurde LED-verlichting kunnen alle kleuren<br />

van de regenboog worden geselecteerd.”<br />

Klimaat<br />

De zonwering die Weinor levert, is van Duitse<br />

kwaliteit en sluit ook op het gebied van design<br />

goed aan op zoekcriteria van architecten. “We<br />

zetten in op een schroefloze uitstraling.” De<br />

productgroepen bestaan naast zonneschermen<br />

uit terrasoverkappingen en glazen wandsystemen.<br />

Het assortiment is breed wat afmetingen<br />

betreft en is bestendig tegen intensief<br />

gebruik, zelfs in geval van wind en regen.<br />

Producten worden op een innovatieafdeling<br />

ontwikkeld. Op het moment van bestellen,<br />

German Design Award <strong>2019</strong>.<br />

komt een product in eigen beheer op maat<br />

tot stand. Vanaf dat moment begint op één<br />

van de twee productielocaties in Duitsland<br />

het proces van zagen, boren, stansen en<br />

daarna poedercoaten. “Iedere zijde wordt<br />

voorzien van poedercoating, wat vooral in<br />

kuststreken belangrijk is.”<br />

Voorkeur<br />

Westenbrink merkt dat de vraag naar hoekige<br />

modellen in zonwering bij kubistische woningbouw<br />

per land verschilt. “In Nederland<br />

en België is de vraag naar hoekige vormen<br />

sterk aanwezig, terwijl die juist minder vaak<br />

terugkomt in Engeland en Duitsland.” Die<br />

tendens ziet hij ook terug in de doekencollectie<br />

die is afgestemd op het weer in Noord-<br />

West Europa en de voorkeur die in die landen<br />

bestaat voor een specifieke kleur.<br />

“Standaard kennen we 47 RAL-kleuren en<br />

9 structuurkleuren. Daarnaast kan optioneel<br />

iedere RAL-kleur worden gemaakt. Tevens is<br />

keuze uit meer dan 140 doekdessins.” Waar<br />

de Nederlandse markt vooral een voorkeur<br />

lijkt te hebben voor grijstinten, zijn de mensen<br />

in Engeland meer op groen georiënteerd. “In<br />

Duitsland gaat de voorkeur juist weer uit naar<br />

de kleur geel. Met een gebalanceerde collectie<br />

die aansluit op de verschillende oriëntaties<br />

willen we het verschil maken.”<br />

Showroom<br />

Architecten en dealers, maar ook consumenten<br />

kunnen alle producten, verlichtingsmogelijkheden<br />

en schermkleuren op groot formaat<br />

komen bekijken. De duizend vierkante meter<br />

tellende showroom in Keulen is zes dagen<br />

per week geopend. ❚<br />

Knikarmscherm Kubata.<br />

Weinor VertiTex II.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

59


Thema zonwering<br />

Tekst: Carline Klijn-van Best Beeld: Smits Rolluiken en Zonwering<br />

ZONWERING MET RITSSYSTEEM<br />

VOOR PARTICULIERE EN ZAKELIJKE<br />

GEBRUIKER KAN TEGEN EEN STOOTJE<br />

Screens met een ritssysteem worden in Nederland steeds meer toegepast.<br />

De ontwikkeling laat zich eenvoudig verklaren door de lange<br />

levensduur van het systeem. De kans op beschadigingen door wind<br />

is bij een systeem met ritsgeleiding veel minder groot dan bij reguliere<br />

systemen.<br />

Commercieel manager bij Smits Rolluiken<br />

en Zonwering Tom van Boxtel: “De initiële investering<br />

ligt hoger, maar over de gehele levensduur<br />

is de toepassing goedkoper.” Een<br />

speciale zijgeleider houdt de rits vast die aan<br />

het doek gesealed zit.<br />

Pluspunt<br />

Van Boxtel legt uit dat de consument een<br />

langdurig en intensief gebruik van het ritssysteem<br />

als een groot pluspunt beschouwt.<br />

“De screens zie je nu vaker een veranda of<br />

serre sieren. Mensen hebben nog meer plezier<br />

van een product wanneer de kans op<br />

beschadiging laag is.” In iedere stand zijn de<br />

schermen windvast en in gesloten toestand<br />

ook nog eens insectwerend.<br />

Ook in de utiliteitsbouw krijgt het type zonwering<br />

de nodige aandacht. Zoals in Capelle<br />

aan den IJssel, waar Smits Rolluiken en Zonwering<br />

screens met een ritssysteem leverde<br />

aan een groot gevelspecialist uit Gorinchem<br />

en vervolgens onder een hoek van zeventien<br />

60 GEVELBOUW.INFO


Thema zonwering<br />

'De zonwering met<br />

ritssysteem kent een<br />

langere levensduur<br />

dan een regulier<br />

systeem'<br />

graden plaatste. Voor de gevel van een<br />

showroom werden de schermen uit het lood<br />

gezet, na het maken van een testopstelling.<br />

Door de schermen niet verticaal naar beneden,<br />

maar onder een bepaalde hoek te plaatsen,<br />

kon het systeem toch aan de bestaande<br />

gevel worden gehangen.<br />

Eén geheel<br />

De zonweringspecialist Smits uit het Brabantse<br />

Cuijk werkt behalve met een dealernetwerk<br />

dat particulieren bedient, samen met gevelspecialisten<br />

voor de utiliteitsbouw. “Bij het<br />

plaatsen van zonwering voor de utiliteitsbouw,<br />

is het altijd zoeken naar een toepassing waarbij<br />

de zonwering één geheel is met het pand, zoals<br />

de architect voor ogen had. Daarbij zoek je<br />

naar de best technisch passende oplossing.”<br />

Smits Rolluiken en Zonwering valt ook terug<br />

op de technische kennis van het zusterbedrijf<br />

en tevens systeemontwikkelaar AVZ uit Best<br />

waar men over een eigen R&D-afdeling beschikt.<br />

“Gezamenlijk kijken we naar de best<br />

passende oplossing voor een opdrachtgever.”<br />

De componenten voor systemen die<br />

in Best worden ontwikkeld, gaan bij Smits<br />

naar de assemblageafdeling. Van Boxtel:<br />

“De doeken komen geconfectioneerd binnen,<br />

waarna wij er een gereed product van<br />

maken. Daarna vindt het zijn weg naar de<br />

projectafnemer of dealer.”<br />

Over de grens<br />

Die afnemers bevinden zich niet alleen in Nederland,<br />

maar ook in landen als Duitsland, België<br />

en Scandinavië. “Als specialist op de markt<br />

merken we dat deze landen onze screens als<br />

een typisch Nederlands product beschouwen.<br />

De doorontwikkeling van screens wordt<br />

nauwlettend in de gaten gehouden, al is de<br />

vraag naar ritssystemen nog niet zo groot als<br />

die in Nederland.” Van opdrachtgevers over<br />

de grens krijgt Smits vaak terug dat het streven<br />

naar een gezamenlijke oplossing voor iedere<br />

vraag waardering oogst. “Met een aantal<br />

geselecteerde partijen doen we in deze landen<br />

zaken, waardoor we meerdere schermen<br />

tegelijkertijd kunnen leveren.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61


HIGH PERFORMANCE<br />

BINNENZONWERING.<br />

VOOR PROJECTEN &<br />

CONSUMENTEN.<br />

Kijk voor uw<br />

dichtsbijzijnde verkooppunt op<br />

www.verosol.com/oplossing<br />

Laat u inspireren door onze ultieme renovatie oplossing!<br />

verosol.nl<br />

Expand your comfort zone


Standaard XS XL Niche (XS) Xtra Jan des Bouvrie<br />

Voorzien van beproefde ritstechniek<br />

Warmte- en lichtwerend<br />

Blijvend zicht naar buiten<br />

Bespaart tot ± 30% aan energie<br />

Windvast tot 145 km/h<br />

Uitgebreid getest en gecertificeerd<br />

Standaard: vele kastvarianten mogelijk<br />

XS: smalle zijgeleiders uit één deel<br />

XL: tot 6 meter breed of hoog uit te voeren<br />

Niche (XS): in te bouwen in nis of spouw<br />

Xtra: blinde kapsteunmontage<br />

Jan des Bouvrie: uniek design<br />

Onderdelen I www.avz.nl T +31 499 328 600<br />

Complete producten I www.smitsrolluiken.nl T +31 485 744 200


Thema zonwering<br />

Tekst: Carline Klijn-van Best Beeld: Polysun<br />

Markt in Benelux toont steeds<br />

meer interesse in<br />

zonwering in isolatieglas<br />

Glas-op-glas toepassing.<br />

Polysun ® combineert kennis over<br />

glas en zon- en lichtregulering met<br />

elkaar en plaatst de jaloezie, plissé,<br />

Plissé Black Out of rolgordijn<br />

in het isolatieglas.<br />

Albert Contant deed jarenlang ervaring op in<br />

de vlakglaswereld, voor Odette Contant-van<br />

Lieshout kennen toepassingen op het gebied<br />

van zonwering geen geheimen. Albert<br />

Contant: “Met systemen van Polysun ® kunnen<br />

mensen spelen met natuurlijk licht. Door<br />

het systeem te laten kantelen, weert het naar<br />

behoefte zon en warmte of laat het juist zon<br />

en warmte binnen. Het creëren van een dynamische<br />

gevel zit ‘m in het aansturen van<br />

de hoeveelheid zonwering, lichttoetreding en<br />

de mate van privacy.”<br />

Combinatie<br />

Polysun ® is het enige bedrijf in de Benelux<br />

dat volledig gespecialiseerd is in deze vorm<br />

van zonwering. Albert Contant: “Basiskennis<br />

is belangrijk in je advisering zodat de eindgebruiker<br />

krijgt wat hij verlangt. Het is een<br />

combinatie van factoren en heeft niet alleen<br />

betrekking op glas en zonwering maar ook<br />

op de aansturing van het systeem.” Wat de<br />

manuele systemen betreft, is de bediening<br />

van een aantal systemen antibacterieel, wat<br />

behalve voor de consument ook voor locaties<br />

zoals ziekenhuizen gunstig is.<br />

Coating<br />

Naast het reguleren van de lichthoeveelheid<br />

zijn de systemen van Polysun ® in staat<br />

warmte toe te laten en tegen te houden.<br />

Hoog reflectieve lamellen laten licht een gebouw<br />

binnen, coating op de lamellen duwt<br />

warmte naar buiten, zodat het binnen koel<br />

blijft. “Zonwering in isolatieglas bereikt waardes<br />

die gelijk zijn aan buitenzonwering. Door<br />

een specifieke glassamenstelling te kiezen in<br />

combinatie met de juiste lamel kunnen we<br />

teruggaan naar G-waardes van vijf procent.”<br />

Zonwering in isolerend dubbel of drievoudig<br />

glas wordt in één systeem gebruikt, waarmee<br />

kosten voor andere zonwering of verduistering<br />

achterwege blijven.<br />

64 GEVELBOUW.INFO


Thema zonwering<br />

Aansturing van gevels of geveldelen kan door<br />

connecteren met BMS-systemen zoals KNX.<br />

“Hierdoor creëren wij een systeem dat voldoet<br />

Richard ter Beek, nieuwe adviseur Nederland.<br />

(Beeld: Maurice Jager)<br />

Albert Contant, zaakvoerder Polysun bvba.<br />

(Beeld: Maurice Jager)<br />

Maatwerk in gevels<br />

“In elke situatie realiseren wij maatwerk. Voor<br />

projecten maken we bijvoorbeeld glas-glashoeken<br />

tot een hoogte van ruim 4,5 meter. Onze<br />

systemen kunnen we tot ruim 11 vierkante<br />

meter produceren waarbij we ook werken met<br />

uitgehaalde voegen en kommetjes systemen.<br />

De toepassing van Polysun ® systemen zorgt<br />

tevens voor een onaangetast gevelbeeld.”<br />

Aansturing<br />

Naast het systeem is aansturing zeker zo<br />

belangrijk om te voldoen aan de klantwens.<br />

FAAR Gent in aanbouw, de huidige fase in het<br />

bouwproces.<br />

aan elke gebruikerswens en zaken als EPB en<br />

Breeam,” legt Albert Contant uit. “Of het nu<br />

een woning of een bedrijfsgebouw betreft, ongeacht<br />

de grootte en ongeacht het gekozen<br />

systeem, kan de zonwering altijd lokaal worden<br />

bijgestuurd door de gebruiker.” Nu ook de<br />

vraag vanuit de Nederlandse markt toeneemt,<br />

stijgt tegelijkertijd het aantal elektriciens en<br />

montageteams dat in het Vlaamse Temse training<br />

krijgt en specifieke kennis opdoet die nodig<br />

is om het eindresultaat te kunnen borgen.<br />

“Samen met onze relaties willen we echt iets<br />

toevoegen aan de zonweringmarkt.” ❚<br />

Voor elk glastype<br />

Polysun ® , een klare kijk op comfort en privacy<br />

Polysun werpt een nieuw licht op zonwering in isolatieglas. Jaloezie, plissé of<br />

rolgordijn. Welke uitvoering u ook kiest, onze systemen passen in elk project en<br />

verhogen het comfort en de privacy van de gebruiker, professioneel en privé,<br />

maximaal. Polysun ScreenLine is dan ook zonder meer een technisch uniek en<br />

innovatief totaalconcept gebaseerd op 25 jaar ervaring.<br />

Onderhoudsvrij<br />

Lange levensduur<br />

Ontdek de glasheldere voordelen van Polysun systemen op www.polysun.be<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


Thema zonwering<br />

Tekst: Carline Klijn-van Best Beeld: Wilms<br />

Composiet profielen spelen in<br />

op vraag naar luchtdicht bouwen<br />

Bij het plaatsen van een zonnescherm neemt het inbouwen van een kast in de spouw normaliter isolatie weg.<br />

Een beschermde techniek van Wilms maakt het mogelijk een composiet profiel te plaatsen die de functie<br />

van de ontbrekende isolatie in de binnenmuur overneemt. De composiet profielen, die helpen vanaf de basis<br />

minder energie te verbruiken, zijn standaard voorzien van een luchtdichte folie boven en onder het raam.<br />

66 GEVELBOUW.INFO


Thema zonwering<br />

Het zonnescherm ZipX ® Zero kan als eerste<br />

in zijn soort volledig luchtdicht in de spouwmuur<br />

worden ingebouwd. De kasten zijn<br />

volledig weggewerkt achter de gevel. Van<br />

binnen en van buiten is het zonnescherm in<br />

opgerolde toestand onzichtbaar.<br />

Verbeteren van de isolatiewaarde<br />

Marketing Manager Rony Tiri: “Duurzaamheid<br />

zit in ons DNA gebakken. Dat zie je standaard<br />

bij beslissingen die in het productieproces<br />

worden genomen en op de afdeling Research<br />

& Development.” Ook de laatste innovatie<br />

komt bij deze afdeling vandaan, nu composiet<br />

profielen voortaan kunnen worden toegepast<br />

op het zonnescherm ZipX ® Zero. Het scherm<br />

werd al weggewerkt in de spouwmuur, zonder<br />

dat de binnenmuur werd geraakt. De isolatie<br />

die wordt weggenomen door het inbouwen<br />

van het scherm vervangt Wilms nu door een<br />

composiet profiel achter de kast. Dit profiel<br />

neemt de isolatiewaarde van de ontbrekende<br />

isolatie over en verbetert deze zelfs.<br />

'Een composiet<br />

profiel neemt<br />

de functie van<br />

de ontbrekende<br />

isolatie in de<br />

binnenmuur over'<br />

“Dankzij deze innovatie kan vanaf nu eveneens<br />

het raam vanuit de bovenzijde aan de<br />

binnenmuur worden bevestigd. Ook onder<br />

een raam kan een composiet profiel worden<br />

geplaatst, als oplossing voor koude vensterbanken.<br />

Het voorkomt dat kou van buiten<br />

naar binnen trekt en het is tevens een extra<br />

ondersteuning van het raamprofiel.”<br />

Waarde van een woning<br />

Met het steken van een kast in de spouwmuur,<br />

creëer je een nieuw punt van kou.<br />

De composiet profielen weten dat te voor-<br />

komen. Al in 2012 werd de ZipX ® Zero in<br />

spouwmuren van woningen en utiliteitsgebouwen<br />

gestoken, destijds nog zonder een<br />

upgrade van de isolatiewaarde. Iedereen<br />

met een voorkeur voor zonwering volgens<br />

de laatste normen, kan sinds een jaar voor<br />

de composiet profielen kiezen. De vraag<br />

naar luchtdicht bouwen stijgt, merkt Tiri.<br />

“Energie kost geld, maar ook de opwarming<br />

van woningen vormt een probleem. Mensen<br />

investeren meer in woningen met een lange<br />

termijn gedachte waarbij ze kijken naar de<br />

waarde van hun woning.”<br />

Zowel zonnescherm als rolluik<br />

De ZipX ® Zero is van binnen en van buiten onzichtbaar<br />

en weggewerkt tussen twee muren<br />

in. Dat maakt het volgens Tiri de best mogelijke<br />

esthetische oplossing. “De bediening<br />

van het zonnescherm gebeurt elektrisch, met<br />

een knopje op de muur, via een afstandsbediening<br />

of gestuurd via een domotica systeem.”<br />

De profielen worden ook toegepast<br />

op het rolluik ShutterX ® .<br />

Energiebesparing<br />

Bij iedere innovatie streeft Wilms naar een<br />

energiebesparende maatregel. Daarmee wil<br />

het bedrijf uit Meerhout mensen nog meer<br />

woongenot bieden en tegelijkertijd inspelen<br />

op de behoefte aan het tegengaan van<br />

energieverlies. “De kosten voor energieverbruik<br />

nemen de komende jaren alleen maar<br />

toe. Dit product werkt energiebesparing nog<br />

meer in de hand. De goedkoopste energie is<br />

de energie die je niet gebruikt.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


Tekst: Roel van Gils Beeld: Vereniging MDG, Pim van Wulfen<br />

VERENIGING MDG:<br />

VAN BRANCHE- NAAR<br />

NETWERKVERENIGING<br />

De Vereniging Toeleveranciers Metalen Dak- en Gevelmaterialen (MDG)<br />

is vijftien jaar geleden opgericht als branchevereniging voor de metalen<br />

dak- en gevelindustrie. Tijdens de crisis heeft de vereniging een<br />

tijdje een slapend bestaan geleid, maar anno <strong>2019</strong> is MDG weer op<br />

volle sterkte en getransformeerd naar een netwerkvereniging. Het doel<br />

blijft onveranderd: de promotie van metalen dak- en gevelmaterialen<br />

en het bevorderen van de kwaliteit.<br />

Robert-Jan Steegman, bestuurslid MDG en<br />

financieel directeur bij Nestinox.(Beeld: Marit<br />

Goossens)<br />

Staal is volgens Robert-Jan Steegman,<br />

bestuurslid MDG en financieel directeur bij<br />

Nestinox, een van de meest duurzame producten<br />

voor toepassing in de gevel en het<br />

dak. “Met staal kun je bovendien heel licht<br />

en vormvrij bouwen. Samen met zusterorganisatie<br />

DumeboDWS, de brancheorganisatie<br />

van de verwerkingsbedrijven, blijven we<br />

de metalen dak- en gevelproducten voortdurend<br />

onder de aandacht brengen. Onze<br />

vereniging is tijdens de crisis weliswaar gekrompen<br />

en heeft een tijdje een slapend bestaan<br />

geleid – mede vanwege een voorgenomen<br />

fusie met DumeboDWS en de VMRG<br />

die niet van de grond kwam – maar is sinds<br />

<strong>2019</strong> weer volledig up and running.”<br />

Drie bloedgroepen<br />

Binnen de MDG is de markt vertegenwoordigd<br />

in drie zogenaamde ‘bloedgroepen’:leveranciers/producenten<br />

van dak- en<br />

68 GEVELBOUW.INFO


gevelproducten; leveranciers/producenten<br />

van isolatiematerialen; leveranciers/producenten<br />

van bevestigingsmaterialen. “Alleen al<br />

ter bevordering van de kwaliteit is het belangrijk<br />

dat er een overkoepelende vereniging bestaat<br />

voor de metalen dak- en gevelspecialisten,”<br />

meent Steegman. “We zijn in <strong>2019</strong> van<br />

een branchevereniging naar een netwerkvereniging<br />

getransformeerd en organiseren<br />

naast de ledenvergaderingen ook een aantal<br />

netwerkbijeenkomsten en kennissessies, zoals<br />

recent bij Van Delft Profielen in Waalwijk.<br />

Ook de volgende bijeenkomst staat alweer<br />

op de agenda waarbij we inzoomen op het<br />

thema brandveiligheid. Onze leden kunnen<br />

deelnemen aan bijeenkomsten, maar ook<br />

actief zitting nemen in technische commissies<br />

en meedenken over richtlijnen en eisen,<br />

zodat we gezamenlijk de kwaliteit verder<br />

kunnen verbeteren voor wat betreft het gebruik<br />

van metalen dak- en gevelmaterialen,<br />

zowel technisch als esthetisch.”<br />

Kwaliteitsrichtlijn Metalen<br />

Daken en Gevels<br />

MDG heeft zich dus onder andere ten doel<br />

gesteld om de kwaliteit van de dak- en gevelbranche<br />

te verbeteren. “Een belangrijk<br />

onderdeel hiervan is het verder optimaliseren<br />

en vertalen van Europese richtlijnen voor de<br />

Nederlandse markt,” zegt Willem Vermeulen,<br />

bestuurslid MDG en managing director bij<br />

SAB Profiel. “Samen met DumeboDWS hebben<br />

we Kwaliteitsrichtlijn Metalen Daken en<br />

Gevels opgesteld, waarbij we vanuit de MDG<br />

'Alleen al ter bevordering van de kwaliteit<br />

is het belangrijk dat er een overkoepelende<br />

vereniging bestaat voor de metalen<br />

dak- en gevelspecialisten'<br />

Willem Vermeulen, bestuurslid MDG en managing<br />

director bij SAB Profiel.<br />

de belangen van de leveranciers/producenten<br />

behartigen en DumeboDWS op zijn beurt<br />

die van de verwerkers. In deze richtlijn staat<br />

beschreven (volgens objectieve criteria) wat<br />

de kwaliteit van een metalen dak of gevel<br />

zou moeten zijn, evenals de kwaliteit van de<br />

producten zelf. We hebben immers als MDG<br />

en DumeboDWS een gemeenschappelijk<br />

belang: een kwalitatief hoogstaande gevel<br />

en/of dak realiseren voor een tevreden klant.<br />

Zo kan een dak of gevel, zowel technisch als<br />

esthetisch, getoetst worden aan deze richtlijn<br />

om discussies achteraf te voorkomen.”<br />

In de Kwaliteitsrichtlijn wordt volgens Vermeulen<br />

niet alleen uit wet- en regelgeving van het<br />

Bouwbesluit geput, maar ook naar Europeseen<br />

NEN-normen verwezen. “We zoeken ook<br />

nauwe aansluiting met Europese verenigingen,<br />

zoals PPA Europe, die de op Europees niveau<br />

de wet- en regelgeving beïnvloedt. Doel is om<br />

uiteindelijk in Nederland kwalitatief hoogwaardige<br />

producten op de markt te zetten.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

69


design for a<br />

colourful life.<br />

vEZELCEMENT GEvELpLATEN<br />

Al gedacht om uw gevel opnieuw te isoleren en in een nieuw jasje te steken? Of hebt u een nieuwbouwproject waarbij u graag eens wat anders wil?<br />

De SVK gevelplaten bieden tal van mogelijkheden om uw project de look te geven waarvan u al jaren droomt.<br />

Check onze website en laat u inspireren over de mogelijkheden van onze vezelcement gevelplaten.<br />

www.svk.be/nl<br />

halvepagina advertentie_gevelbouw_<strong>2019</strong>.indd 1 1/04/<strong>2019</strong> 12:04:15<br />

op zoek naar<br />

de ideale<br />

gevelmonteur.<br />

Ergon Nederland is altijd op zoek naar de ideale match.<br />

De ideale vakman voor de ideale opdrachtgever. Of het nu<br />

gaat om het monteren van aluminium kozijnen, vliesgevels,<br />

of het samenstellen van puien; bij ons vindt u ongetwijfeld de<br />

juiste persoon. Iemand waarop u kunt bouwen, en dat tegen<br />

een scherpe prijs. Wij zijn dé uitzendspecialist voor de<br />

gevelbranche.<br />

Ergon Nederland Castellastraat 26 6512 EX Nijmegen +31(0)316 58 11 44 info@ergonnederland.nl www.ergonnederland.nl


Tekst en beeld: Duco<br />

Oververhitting voorkomen met<br />

zonweringslamellen<br />

We kunnen het niet langer onder stoelen of banken steken: de oververhitting van nieuwbouwwoningen is een<br />

feit! Door steeds strenger wordende isolatienormen evolueren deze woningen meer en meer naar BENG- of<br />

passiefhuizen. Verwarming is in dergelijke projecten niet langer het probleem. Koeling daarentegen wordt<br />

wel des te vaker een pijnpunt, zeker omdat BENG eist om zoveel mogelijk actieve koeling te vermijden.<br />

De bewoners van deze woning in Hoeilaart kozen heel bewust voor het efficiënt zonweringsysteem DucoSun Cubic.<br />

Oorzaak oververhitting<br />

Het Bouwbesluit beschouwt een binnentemperatuur van 25° C als<br />

oververhitting. Wanneer die drempel overschreden wordt, zijn ingrepen<br />

nodig die de temperatuur doen dalen. Simpelweg de ramen<br />

openen is een mogelijkheid. Het Bouwbesluit stelt dat in iedere verblijfsruimte<br />

een te openen raam verplicht is. Veel bewoners zetten hun<br />

ramen in de praktijk echter niet open. Redenen hiervoor zijn talrijk:<br />

lawaaihinder, geurhinder, vrees voor inbraak, tocht, enz. Dit leidt onvermijdelijk<br />

tot hoog oplopende temperaturen.<br />

Oververhitting voorkomen<br />

Het zonweringsysteem DucoSun Cubic kan de oplossing bieden<br />

om deze vorm van oververhitting tegen te gaan. Efficiënte zonwering<br />

zorgt namelijk voor een daling van de koellast tot 63%. De aluminium<br />

lamellen, die voor of boven de ramen bevestigd worden, pakken het<br />

probleem bij de wortels aan en voorkomen dat de warmte het glas<br />

bereikt. Door zijn strakke vormen komen deze lamellen uitermate tot<br />

hun recht bij moderne gebouwen. Ze vangen de warmte van de zonnestralen<br />

niet alleen efficiënt op, maar creëren dus tevens een architecturale<br />

meerwaarde.<br />

Architecturale zonwering<br />

De architecturale zonwering van het type DucoSun Cubic zorgt er<br />

op een natuurlijke en energiezuinige manier voor dat zonnestralen de<br />

kans niet krijgen om het gebouw op te warmen, en dit zonder verlies<br />

van daglicht. De rechthoekige vorm van de lamellen, in horizontale of<br />

verticale oriëntatie, geeft het gebouw immers een strak, rechtlijnig effect.<br />

Bovendien garandeert de zonwering maximale privacy zonder het<br />

uitzicht naar buiten te belemmeren. Zo zie je maar: een comfortabel<br />

en tegelijkertijd licht- en luchtrijk binnenklimaat is zeker geen utopie. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


Tekst: Susan Peek Beeld: JAZO<br />

TECHNISCHE INSTALLATIES<br />

VOORZIEN VAN EEN ADEMENDE HUID<br />

In deze moderne tijd van bouwen, worden er bij veel producten CE-keurmerken<br />

gevraagd. Ook toegangsdeuren en ventilatieroosters van techniekruimten moeten<br />

aan specifieke eisen voldoen.<br />

JAZO ontwikkelt in eigen huis haar hoogstaande rooster- en gevelsystemen<br />

die enerzijds voldoen aan de esthetische eisen van de architect, anderzijds<br />

voldoen aan de huidige normen van inbraak- en brandwerendheid.<br />

Zoals bij het project University College Amsterdam waar er<br />

met cortenstaal is gewerkt.<br />

72 GEVELBOUW.INFO


Er is een bedrijf dat zich -naast alle functionele eisen- óók bezighoudt<br />

met de esthetiek van haar producten. JAZO, al meer dan vijftig jaar<br />

dé specialist die op het gebied van toegang en ventilatie van techniekruimten,<br />

alles kan maken wat er bedacht wordt. Salesmanager Peter<br />

Schaars: “Een technische installatie op het dak, paniekdeuren en<br />

roosters in een tunnelschacht, of functioneel maar vooral fraai wegwerken<br />

van een technische installatie binnen het gevelbeeld… voor<br />

iedere uitdaging heeft JAZO een passende roosteroplossing. Door<br />

te blijven innoveren hebben wij het antwoord op de vraag van morgen.<br />

Onze methodes zijn uitgebreid getest en onlangs herkeurd om te<br />

voldoen aan de nieuwste CE-keurmerken. Volgens de EW-codering<br />

realiseren we een brandwerendheid van 120 minuten.”<br />

puien gaat JAZO tot een maximale hoogte van 380 cm uit één stuk<br />

en zijn de stalen kozijnen in de breedte haast oneindig koppelbaar. Zo<br />

ontstaat er ogenschijnlijk één wand en kun je het bijna oneindig breed<br />

maken. Onze speciaal ontworpen schijnroosters zijn toe te voegen<br />

aan de ventilerende roosters en zo kun je vorm en functie combineren.”<br />

Schaars besluit: “Het is natuurlijk erg bijzonder dat de modulaire<br />

opbouw van ons systeem het mogelijk maakt om alle aspecten als<br />

brandwerendheid, inbraakwerendheid, stofwering en geluidsdemping<br />

in één gevelelement te combineren. Dit naast de uitstekende regen/<br />

zandwering en doorsteekveiligheid van de roosters.” ❚<br />

Vroeg om tafel<br />

“We zitten graag zo vroeg mogelijk om tafel met architect en ontwikkelaar.<br />

Zij weten waar alles moet komen en waar de uitdagingen<br />

liggen. We bespreken de haalbaarheid en adviseren. Vaak is er veel<br />

meer mogelijk dan aanvankelijk gedacht werd.” Schaars: “Als we de<br />

verticale bouwkolom horizontaal plaatsen, kunnen we eerder en nog<br />

beter adviseren en komen we tot een nóg beter eindresultaat.”<br />

Eenduidig gevelbeeld door modulair systeem<br />

“Ons doel is om technische installaties te beschermen, zónder dat het<br />

afdoet aan het ontwerp van de architect. We voeren drie belijningstype:<br />

de lines 36,- 48 en de -60. Elke lines-familie bestaat uit verschillende<br />

type schoepen, zodat een veelzijdigheid aan functionaliteiten<br />

gewaarborgd kan worden in een uniform ontwerp. Met brandwerende<br />

Overleg met de architect in een vroeg stadium heeft er bij station Amsterdam<br />

Centraal voor gezorgd dat we esthetisch tot een prima belijning zijn gekomen,<br />

zónder functioneel concessies te doen.<br />

Specialists<br />

in protected access and ventilation of plant rooms<br />

▪ Fire proof up to EW 120 ▪ Burglar proof up to RC 4 ▪ Panic NEN-EN 179 & 1125<br />

+31 316 59 29 11<br />

www.jazo.com<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


Tekst: Susan Peek Beeld: Cladding Point<br />

Luchtdichte én<br />

brandwerende<br />

gevelpanelen<br />

De tijd dat de productie en leverantie van sandwichpanelen simpelweg door de prijs gestuurd<br />

werd, is voorbij. De vraag naar grotere statische overspanningen, betere thermische prestaties<br />

én brandveiligheid neemt toe. Gelukkig raken steeds meer opdrachtgevers overtuigd van het feit<br />

dat je beter kunt bouwen voor de levensduur, en liefst circulair, dan voor de laagste prijs.<br />

Cladding Point, al ruim 10 jaar een toonaangevende,<br />

onafhankelijke partner voor de<br />

Benelux, voorziet de bouwsector van duurzame,<br />

brandwerende en Premium façade<br />

sandwichpanelen ten behoeve van gevels en<br />

daken. Aan het woord is Harry van der Veen,<br />

mede-eigenaar en verkoopmanager bij Cladding<br />

Point. “De term luchtdichtheid levert<br />

nog wel eens wat discussie op; geen enkel<br />

pand is luchtdicht. Wat vast staat is dat er in<br />

het Bouwbesluit afspraken worden gemaakt<br />

over de constructieve eisen van een pand. Ik<br />

kan wel stellen dat het met onze kwalitatief<br />

hoogwaardige geïsoleerde panelen altijd uitstekend<br />

mogelijk is om binnen de eisen van<br />

74 GEVELBOUW.INFO


'Het gaat ons niet alleen om<br />

duurzaamheidslabelling, maar om<br />

aantoonbare prestaties'<br />

het Bouwbesluit te blijven. Het is veelal de<br />

detaillering of de wijze van montage die bepaalt<br />

of het goed gaat. Om te zorgen dat het<br />

montageproces perfect verloopt, kunnen wij<br />

mensen van montagebedrijven volledig opleiden<br />

en instrueren. Ook adviseren wij met<br />

betrekking tot de achterliggende constructie.<br />

Wij gaan veel verder dan alleen het leveren<br />

van de panelen!”<br />

Brandveiligheid: een ‘hot item’<br />

Naast luchtdichtheid is brandveiligheid van<br />

groot belang. Afgelopen zomer zijn de regels<br />

van brandwerendheid weer aangescherpt.<br />

Ook Cladding Point doet er alles aan om<br />

aan deze nieuwe normen te voldoen en is<br />

druk doende met het interpreteren ervan met<br />

Efectis (TNO) voor de brandrapportages.<br />

“Dankzij onze expertise en jarenlange ervaring<br />

zijn wij leading op het gebied van brandwerendheid<br />

binnen de branche. Als bedrijf<br />

hebben we echt álles gecertificeerd. Hiermee<br />

wordt voldaan aan de laatst geldende<br />

Europese normeringen en specifiek aan de<br />

Nederlandse in het Bouwbesluit opgenomen<br />

regelgeving. Wij bieden een compleet gamma<br />

aan revolutionaire brandwerende oplossingen<br />

met sandwichpanelen voorzien van<br />

FX-hardschuim of FX-minerale wol, waarmee<br />

we de verkooppartij zijn die beide opties<br />

aanbiedt.” FX hardschuim heeft een aantal<br />

essentiële eigenschappen. Denk aan zeer<br />

gunstige isolatiewaarden, vochtongevoeligheid,<br />

duurzaamheid en drukvastheid. Het is<br />

Luchtdicht, brandwerend gevelpaneel.<br />

een lichtgewicht materiaal dat in de praktijk<br />

de nodige voordelen biedt. De FX-minerale<br />

wol sandwichpanelen zijn voorzien van een<br />

‘onbrandbaar’ kernmateriaal, dat gedurende<br />

een lange tijd weerstand kan bieden tegen<br />

brand. “Met name bij grote compartimenten,<br />

scheidingswanden en gebouwen in combinatie<br />

met een sprinklerinstallatie, zijn dit zeer<br />

geschikte producten.”<br />

Eenvoud en Zekerheid<br />

“We investeren in testen, in producten én in<br />

kennis. We zijn internationaal betrokken bij<br />

innovaties op het gebied van brandwerendheid.<br />

Onze technische afdeling voert overleg<br />

met alle instanties die met brandveiligheid te<br />

maken hebben: onder andere Efectis, overheidsinstellingen<br />

en de brandweer. Zo vervullen<br />

we een grote rol op het gebied van advisering<br />

met betrekking tot brandveiligheid en wil<br />

elke serieuze bouwer met ons samenwerken.<br />

Better safe than sorry, zeg ik altijd!” Het motto<br />

van Cladding Point is eenvoud en zekerheid.<br />

“Wij leveren gecertificeerde producten zonder<br />

vraagtekens, inclusief de complete detaillering<br />

en dat is uniek.” Cladding Point biedt<br />

haar doelgroep waaronder architecten, bouwers,<br />

staalconstructie- en montagebedrijven<br />

en overheidsinstellingen diverse brandwerende<br />

oplossingen waarbij de Eenvoud en<br />

Zekerheid gewaarborgd blijft. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

75


Leiden | Alpha Toren<br />

Tekst: Carline Klijn–van Best Beeld: Intal, Michael van Oosten Fotografie<br />

NIEUWE WOONTOREN IN LEIDEN<br />

SPRINGT IN HET OOG VANWEGE<br />

REPETEREND KARAKTER EN<br />

GROTE GLASVLAKKEN<br />

Zorgen dat kozijnen en vliesgevels<br />

een sluitend geheel vormen ten<br />

opzichte van de gevelelementen<br />

van een woontoren met zeventien<br />

verdiepingen. Die opdracht kreeg<br />

Intal uit Opmeer van bouwbedrijf<br />

Waal. Intal, gespecialiseerd in de<br />

productie van aluminium profielsystemen,<br />

werd al in een vroeg<br />

stadium betrokken bij de realisatie<br />

van de woontoren aan het Bétaplein<br />

in Leiden.<br />

Het gebouw, dat de naam Alpha Toren kreeg,<br />

kent een hoog repeterend karakter. Johan<br />

Andringa van Intal vertelt: “Bouwbedrijf Waal<br />

kent onze profielen, waardoor ze goed gebruik<br />

weten te maken van specifieke kenmerken.<br />

Doordat we op tijd mochten meedenken,<br />

kon de maatvoering perfect op elkaar worden<br />

afgestemd. Het is mooi om te zien dat zo’n<br />

voortraject uiteindelijk eindigt in een succesvolle<br />

opdracht die je samen hebt volbracht."<br />

Overspanning<br />

Andringa noemt de Alpha Toren een toonaangevend<br />

project, dat past binnen een<br />

samenwerking zoals Intal die al jaren onderhoudt<br />

met Waal. Op de begane grond van<br />

het studentencomplex is sprake van grote<br />

overspanningen, wat op het gebied van engineering<br />

voor een uitdaging zorgde. “Gelukkig<br />

richten we ons als productiebedrijf juist op het<br />

kunnen toepassen van grote glasvakken.”<br />

Bij het aannemen van een nieuw project, zijn<br />

Andringa en zijn collega’s vooral nieuwsgierig<br />

naar de manier waarop de kozijnen en<br />

de gevel zijn opgebouwd. “Bij een gunstige<br />

breedte-hoogteverhouding is onze toegevoegde<br />

waarde het grootst. Het product van<br />

Intal komt het meest tot zijn recht bij kozijnen<br />

van dezelfde afmetingen.”<br />

De Alpha Toren aan het Bétaplein in Leiden.<br />

76 GEVELBOUW.INFO


Leiden | Alpha Toren<br />

'De grote overspanningen op de begane<br />

grond vormden wat engineering<br />

betreft een uitdaging'<br />

Weersinvloeden<br />

Naast de grote glasoverspanning onder het<br />

gebouw ging speciale aandacht uit naar de<br />

kozijnen die achter het metselwerk verborgen<br />

lagen. Vanwege weersinvloeden zoals<br />

wind en regen is op een dergelijk punt een<br />

zekere dichtheid nodig. In combinatie met de<br />

zorg voor een hoge isolatiewaarde vormde<br />

dat een aspect waar gedurende het hele traject<br />

rekening mee werd gehouden.<br />

produceren en monteren. “In een half jaar<br />

tijd hebben we dat gehele proces zo efficiënt<br />

mogelijk doorlopen.” Op de productielocatie<br />

van het bedrijf worden producten geassembleerd,<br />

waarna het een kwestie is van<br />

de systemen erin schroeven en beglazen.<br />

Het nauwkeurige proces maakt dat Intal onderdeel<br />

uitmaakt van het kritieke pad in de<br />

planning van de aannemer, waarna met de<br />

afbouw kan worden gestart.<br />

“Door vanuit ons eigen profielsysteem te<br />

redeneren, spelen we eenvoudig in op de<br />

vraag van ontwikkelaars en aannemers. Het<br />

zorgt ervoor dat we in een vroeg stadium<br />

onze professionaliteit af kunnen stemmen<br />

op de vraag met kennis en kunde over het<br />

gekozen product.” Dat gekozen product betrof<br />

het profielsysteem Intaltherm in de series<br />

IT77 en IT55.<br />

Planning<br />

Al in 2017 werd Intal betrokken bij het voortraject,<br />

waarna het bedrijf in 2018 begon met<br />

“Aannemers die te maken krijgen met stagnatie<br />

in de ruwbouw moeten nog wel eens<br />

schakelen in het bouwproces. Op zo’n moment<br />

zoek je met zijn allen naar de juiste<br />

modus.” Andringa merkt dat de bouwwereld<br />

sowieso te maken heeft met een uitdaging<br />

op dat gebied. “Daar anticiperen we ook op,<br />

het vergt een stukje procesbeheersing.”<br />

Inmiddels werkt Intal met Waal weer aan een<br />

divers aantal nieuwe projecten, waaronder<br />

de realisatie van drie luxe woontorens De<br />

Stadhouders in Den Haag. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


Tekst: Susan Peek Beeld: Gerbri Plastics B.V., Serge Ferrari<br />

Wereldprimeur:<br />

onbrandbare hightech folie<br />

voor de gevelbouw<br />

Na de tragische torenbrand in Londen in 2017 is het onderwerp brandveiligheid van dit soort gebouwen<br />

aanzienlijk gestegen op de maatschappelijke agenda. Met onder meer deze gebeurtenis als achtergrond,<br />

kon een ontwikkeling op dit gebied niet uitblijven.<br />

Safe One<br />

Serge Ferrari, uitvinder van de eerste dampdoorlatende<br />

zwarte gevelmembraan Stamisol<br />

FA heeft zijn specialisme gecombineerd<br />

met de nodige innovativiteit. Dit heeft<br />

geleid tot de ontwikkeling van de eerste onbrandbare<br />

damp-open, Uv-bestendige technische<br />

gevelfolie in Nederland: Safe One.<br />

Een hightech gevelfolie met een brandklasse<br />

welke voldoet aan A2-S1,d0. Leroy van de<br />

Straat, accountmanager bij Gerbri Plastics<br />

B.V., vertelt: “Waar doorgaans een brandwerendheidsklasse<br />

B gevraagd wordt, is de<br />

Safe One met classificering ‘onbrandbaar’<br />

Een sample card van Safe One is bij Gerbri<br />

op te vragen.<br />

de ideale folie als toepassing voor bij onder<br />

andere scholen, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen<br />

en overige openbare gebouwen.”<br />

Er zijn meer voordelen: de hoge damp-openheid<br />

van de Safe One reduceert het risico<br />

op condensatie, waardoor de thermische<br />

isolatie op lange termijn gehandhaafd blijft en<br />

een aangenaam ruimteklimaat gegarandeerd<br />

wordt. De Uv-bestendigheid is ook meegenomen<br />

in de ontwikkeling zodat de Safe One<br />

tevens te verwerken is in open- en geventileerde<br />

gevels met voegen tot 50 mm en een<br />

openingspercentage tot 50%. Dit zorgt voor<br />

veel meer ontwerpvrijheid voor de architect.<br />

Safe One met classificering ‘onbrandbaar’ uitermate geschikt als toepassing voor openbare gebouwen.<br />

Stamisol-range<br />

Al ruim 40 jaar is Gerbri Plastics specialist<br />

en betrouwbare voorraadhoudend partner<br />

78 GEVELBOUW.INFO


'Uv-bestendige<br />

gevelfolie biedt de<br />

architect veel meer<br />

ontwerpvrijheid'<br />

tevens accountmanager, besluit: “Gerbri<br />

Plastics heeft voor elke geveltoepassing een<br />

oplossing. Omdat we naast de Stamisol-ranin<br />

hoogwaardige technische folies voor de<br />

bouwwereld, industriële verpakkingsindustrie<br />

en land- en tuinbouw. “We beschikken<br />

over een zeer ruim assortiment. Zo is onder<br />

andere de gehele Stamisol-range via ons te<br />

verkrijgen. Naast de verschillende zwarte Uvbestendige<br />

folies is tevens de Stamisol Color<br />

een prachtig en goed in te zetten product.<br />

Naast een hoge mate van Uv-bestendigheid<br />

is deze gevelfolie in verschillende kleuren verkrijgbaar<br />

en toepasbaar in combinatie met<br />

glasgevels. Wanneer er uitsluitend gewerkt<br />

wordt met de producten van Stamisol, dan<br />

bieden we een uitgebreide garantie van tien<br />

jaar. Deze omvat niet alleen de vervanging<br />

van het materiaal, maar ook alle renovaties<br />

voor de functionele restauratie van de gevel.<br />

Dit betekent een hoge investeringszekerheid<br />

voor de opdrachtgever.” Maurice ten Hartog,<br />

Accountmanagers Gerbri; Maurice ten Hartog en Leroy van de Straat.<br />

ge ook verdeler zijn van meerdere hoogwaardige<br />

producenten, zijn we altijd in staat een<br />

totaalconcept aan te bieden.” ❚<br />

flexibele<br />

bouwoplossingen<br />

landbouw<br />

innovatie<br />

industrieel<br />

gemak<br />

uw partner voor hoogwaardige gevelfolies<br />

Gerbri Plastics BV | Vonderweg 21 | 7468 DC Enter | t. 0548 514 822 | info@gerbri.nl | www.gerbri.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


Geïsoleerde sandwichpanelen<br />

Brandwerende FX geveltoepassingen<br />

2.0<br />

De alleskunner.<br />

De Alpha-C logo 2009FX hardschuim PU/PIR is niet logo zomaar <strong>2019</strong> een brandwerend sandwichpaneel.<br />

Een product dat voor architecten, ontwikkelaars, bouwers en opdrachtgevers zorgt voor Eenvoud en Zekerheid.<br />

Voel de vooruitgang.<br />

Unieke<br />

max. brandwerendheid<br />

EI30-EI60<br />

Uitmuntende statische<br />

eigenschappen<br />

BREEAM<br />

Cradle to Cradle<br />

21 (!)<br />

Premiumprofileringen<br />

BES6001 -ISO14001<br />

Efficiënte<br />

isolatiekern<br />

Alpha-C FX<br />

6 standaardprofileringen<br />

CLADDING<br />

POINT<br />

DUURZAME SANDWICHPANELEN<br />

claddingpoint.nl


Tekst: Susan Peek Beeld: Panel Fix en Systabo<br />

Herstellen of restylen<br />

van metalen gevelbeplating<br />

Niet alleen vanwege de architectonische uitstraling maar ook omdat het duurzaam recyclebaar is, wordt<br />

metalen gevelbeplating meer en meer toegepast. Het gaat zeer lang mee en is sterk, maar ook licht en<br />

plooibaar. Door montage, storm of andere vormen van impact kunnen er beschadigingen ontstaan. Schade<br />

aan het oppervlak van de buitenbeplating, krassen in de toplaag van de coating of schade door de zincprimerlaag<br />

heen. In het laatste geval moet het snel worden afgesloten met een tweelaags verfsysteem om<br />

de kwaliteit van het paneel te behouden.<br />

Of het nu gaat om schadeherstel aan dak- of<br />

wandpanelen, overheaddeuren, loopdeuren,<br />

koelcelpanelen, sectionaal deuren en kozijnen:<br />

het moet snel, vakkundig én mooi opgelost<br />

worden. Aan het woord is Yusuf Erdener,<br />

projectleider bij Panel Fix, een partij met<br />

ruim dertien jaar ervaring op dit gebied. “Met<br />

persoonlijke aandacht en zorg herkennen we<br />

altijd direct wat de beste oplossing is bij elke<br />

individuele schade. Een standaardoplossing<br />

bestaat niet. Onze mobiele gevelspecialisten<br />

'Niet van origineel te<br />

onderscheiden, dát is<br />

vakmanschap'<br />

Brainport Industries Campus, de campus ligt vlakbij Eindhoven Airport bij de A2/N2. De totale oppervlakte is<br />

200 hectare: herstelwerkzaamheden aan de binnen-en buitenzijde van de panelen uitgevoerd.<br />

hebben de specifieke kennis én zijn standaard<br />

bevoorraad om alle type schades in<br />

ieder materiaal perfect te herstellen.” Zoals<br />

bij de Brainport Industries Campus in Eindhoven.<br />

“Wij hebben ons hard ingezet om de<br />

herstelwerkzaamheden aan de panelen aan<br />

de binnen- en buitenzijde voor de oplevering<br />

af te ronden. Ook de overheaddeuren zijn in<br />

een andere RAL-kleur overgespoten. Vooral<br />

aan de buitenzijde was het best complex om<br />

alles goed te spuiten, omdat hier sprake was<br />

van verschillende RAL-kleuren naast elkaar.”<br />

Bij het project Koninklijke Euroma in Zwolle<br />

kwam een ander soort specialisme aan bod.<br />

“In deze sector wordt gewerkt met speciale<br />

foodsafe gecoate panelen. Onze specialisten<br />

herstellen de schade niet alleen mooi,<br />

maar ook functioneel, waardoor de garantie<br />

van de leverancier behouden blijft.”<br />

Restylen<br />

“Kleurverschillen door verbouwing, renovatie,<br />

veroudering of verkrijting door UV-stralen of<br />

Stellendam: een project waar Panel Fix meerdere<br />

werkzaamheden heeft aangepakt: het restylen van<br />

overheaddeuren, entreepuien én de kozijnen in RAL<br />

9007 metallic.<br />

zure/vervuilde regen, spuiten wij vakkundig<br />

weg. Maar ook verandering van smaak of<br />

eigenaar kan een reden zijn voor het restylen<br />

van een gebouw. Onze gevelcoating specialisten<br />

beoordelen eerst de status van de<br />

panelen en de bestaande coating. Vanuit die<br />

basis wordt de juiste coating gefabriceerd.”<br />

Koninklijke Euroma in Zwolle: speciaal foodsafe<br />

gecoate panelen. De schade is niet alleen mooi,<br />

maar ook functioneel hersteld, waardoor de garantie<br />

van de leverancier behouden blijft.<br />

Vastgoedonderhoud<br />

Naast schadeherstel en restylen, wil het team<br />

van Panel Fix ook ontzorgen bij beheer van<br />

verschillende werkzaamheden aan gebouwen.<br />

“We zijn dé partij voor vastgoedontwikkelaars<br />

waar we de zorg van herstel uit handen nemen<br />

en alles met de hoogste kwaliteit uitvoeren.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

81


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Hydro Building Systems Netherlands BV<br />

Niet alleen duurzaam denken,<br />

ook duurzaam doen<br />

Men zegt dat alleen duurzame bedrijven een toekomst hebben. Die boodschap hebben ze bij Hydro alvast<br />

goed begrepen. De wereldwijde markleider in aluminium oplossingen wil graag een meer leefbare samenleving<br />

creëren dankzij de ontwikkeling van innovatieve, duurzame producten en oplossingen.<br />

Cradle-to-Cradle (C2C) of het hergebruiken van bestaande producten<br />

uit de maatschappij als grondstof voor een nieuw product<br />

is een hot item bij Hydro. Zo lanceerde het merk WICONA een<br />

uniek raamsysteem, geproduceerd met ‘post-consumed’ materiaal:<br />

WICLINE 75 MAX.<br />

Hydro is één van de grootste producenten van primair aluminium en<br />

een belangrijke Europese leverancier van geëxtrudeerde producten,<br />

onder meer aan klanten in de bouwsector.<br />

“We zijn nog steeds dezelfde doelgerichte onderneming die ruim een<br />

eeuw geleden in Noorwegen opgericht werd. De klemtoon ligt op<br />

innovatie en duurzaamheid met als ultiem doel een leefbare en veilige<br />

samenleving te creëren met een gezond klimaat en een schoon<br />

milieu”, zegt sales director Nederland Joris Verhiest.<br />

'Aluminium heeft het eeuwige<br />

leven. Het kan eindeloos<br />

gerecycleerd worden zonder<br />

kwaliteitsverlies'<br />

“We kiezen er bewust voor om geen materialen te gebruiken die<br />

schadelijk zijn voor het milieu en ook de CO 2<br />

-uitstoot tijdens het<br />

productieproces wordt extreem laag gehouden. Bovendien kan<br />

onze basisgrondstof aluminium eindeloos gerecycleerd worden<br />

zonder kwaliteitsverlies.”<br />

Hydro blijft ook investeren om zijn productiefaciliteiten te optimaliseren<br />

voor de productie en verwerking van het ‘post-consumed’<br />

materiaal voor de nieuwe producten van de verschillende merken.<br />

Post-consumed betekent dat het gebruikte aluminium al eens als<br />

product zijn levenseinde bereikt heeft om daarna opnieuw in de ketting<br />

opgenomen te worden.<br />

Bij WICONA ligt de klemtoon op innovatie en duurzaamheid met als doel een<br />

leefbare en veilige samenleving te creëren. Het merk denkt duurzaam én doet<br />

duurzaam.(Beeld: Marco Kessler)<br />

Echte duurzaamheid<br />

Eén van die nieuwe producten is het unieke raamsysteem WICLINE<br />

75 MAX met een bouwdiepte van 75 mm en een uitstekende Uwwaarde<br />

tot 0,81 W/(m²K), technisch gebaseerd op de succesvolle<br />

WICLINE 75-serie. De toevoeging ‘MAX’ staat voor het hoge innovatiepotentieel,<br />

het harmonieuze design, de grote transparantie en het<br />

hoge recyclagegehalte.<br />

82 GEVELBOUW.INFO


Voor de productie van de nieuwste producten maakt Hydro gebruik van<br />

‘post-consumed’ materiaal. Het schroot wordt gesorteerd, gesmolten en<br />

verwerkt in de eigen productiefaciliteiten. (Beeld: Käre Foss)<br />

Het revolutionaire WICLINE 75 MAX raamsysteem bestaat uit ‘post-consumed’<br />

materiaal. Het wordt binnen en buiten gekenmerkt door een minimalistisch<br />

design, waarbij vaste en opengaande delen niet te onderscheiden zijn.<br />

“Voor het productieproces van de raamprofielen wordt alleen gerecycled<br />

(post-consumed) aluminium (gecertificeerd door de ‘DNV GL<br />

Business Assurance Noorwegen AS’) gebruikt”, licht Verhiest toe.<br />

“Naast het aluminium in dit raamsysteem worden ook de thermische<br />

stegen uit gerecycleerde polyamide geleverd. Dat is uniek in de<br />

sector en op die manier heeft dit systeem een aanzienlijk verbeterde<br />

ecologische balans. Deze nieuwe oplossing kreeg dan ook het Cradle-to-Cradle<br />

(C2C) Zilver-certificaat, meteen een aanvulling en een alternatief<br />

voor de bekende bouwcertificaten (DGNB, LEED, BREEAM,<br />

enz.), waarbij de criteria aan het product gerelateerd zijn.”<br />

Echte innovatie<br />

Naast de duurzaamheid maakt ook het innovatief karakter op vlak<br />

van prestaties en design dit product uniek. Zo kan het raamsysteem<br />

uitgerust worden met vleugels tot maximaal 1,40 m breed en 2,25 m<br />

hoog, waardoor de gebruikers profiteren van de grote transparante<br />

oppervlakte, wat vooral opvalt bij smalle en hoge ramen. Ten opzichte<br />

van een conventionele raamserie met zeer goede Uf-waarde biedt<br />

deze WICLINE 75 MAX voor bijvoorbeeld een raam van 0,55 m x 1,8<br />

m met hetzelfde type glas 56 % meer transparant oppervlak.<br />

“Verborgen vleugels zorgen voor een uniform geheel aan de buitenkant,<br />

zodat de vaste en opengaande delen niet te onderscheiden<br />

zijn. Ook aan de binnenzijde kozen we voor een minimalistisch design<br />

met verborgen hang- en sluitwerk, zelfs met een nieuwe, innovatieve<br />

raamgreep, die volledig in de vleugel verwerkt zit en ook exact in de<br />

kleur van het profiel gecoat kan worden”, gaat Joris Verhiest verder.<br />

“Het innovatieve designconcept van deze verborgen raamgreep werd<br />

in 2018 bekroond met een iF Design Award (Product – categorie<br />

‘Building Technology) en een Red Dot Design Award in de categorie<br />

Product Design.”<br />

Klaar voor een groene, duurzame toekomst<br />

Hydro heeft al heel wat acties ondernomen om groen en duurzaam<br />

te zijn en wil haar klanten het ‘groenste’ aluminium uit de sector bieden.<br />

De afdeling Extruded Solutions gebruikt nu al ‘post-consumed’<br />

materiaal voor de productie van aluminium bouwelementen, terwijl de<br />

klanten van de divisie Primary Metal het materiaal ook gebruiken voor<br />

hun producten en oplossingen. Hydro denkt dus niet alleen duurzaam,<br />

maar doet het ook. ❚<br />

ZILVER<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Tekst: Susan Peek Beeld: Panelen Holland<br />

Inbraakwerendheid en<br />

letselveiligheid van groot belang<br />

Bij inbraakwerendheid ligt in de<br />

praktijk vaak de focus op de inbraakwerendheid<br />

van het deursysteem<br />

in combinatie met het hangen<br />

sluitwerk. Toch wordt er meer<br />

en meer vanuit het Bouwbesluit<br />

voorgeschreven dat ook de toegepaste<br />

panelen moeten voldoen aan<br />

de gestelde eisen op het gebied<br />

van inbraakwerendheid en letselveiligheid.<br />

Helaas komt het wel eens voor dat er zogenaamde<br />

inbraakwerende of letselveilige<br />

panelen geleverd worden, maar deze niet<br />

aan de eisen voldoen. Panelen Holland B.V.,<br />

marktleider op het gebied van custom-made<br />

sandwichpanelen, heeft diverse PanHo inbraakwerende<br />

panelen door SKG-IKOB laten<br />

testen.<br />

SKG-IKOB certificering<br />

Vincent Wijnja, hoofd verkoop bij Panelen<br />

Holland, vertelt: “Om te voldoen aan het<br />

SKG-merkteken, dient het paneel weerstand<br />

te bieden tegen een inbraakpoging volgens<br />

NEN 5096 en NEN-EN 1627 (weerstandsklasse<br />

van drie minuten volgens de Europese<br />

norm). Binnen onze producten kunnen<br />

wij sandwichpanelen, deurpanelen en<br />

vleugeloverdekkende deurpanelen met een<br />

SKG**-certificaat leveren. De kwaliteit van de<br />

vakvulling is cruciaal en zorgt er bij ons voor<br />

dat het vereiste niveau gehaald wordt in de<br />

diverse toepassingen. De PanHo inbraakwerende<br />

panelen zijn geschikt voor toepassing<br />

in kunststof of aluminium kozijnen die<br />

voldoen aan inbraakwerendheidsklasse 2<br />

volgens NEN 5096 en NEN-EN 1627, en<br />

voor toepassing in houten kozijnen conform<br />

de SKH-publicatie Inbraakwerend Geveltimmerwerk.”<br />

Het bedrijf is er trots op dat ze<br />

een koploperspositie heeft op het gebied van<br />

certificering. ”Als er certificaten behaald kunnen<br />

worden, staan wij vooraan!”<br />

Houd inbrekers buiten de deur met PanHo<br />

inbraakwerende sandwichpanelen en deuren.<br />

84 GEVELBOUW.INFO


MVO<br />

Als één van de eerste vier bedrijven in Nederland<br />

behaalde Panelen Holland het certificaat<br />

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen<br />

Prestatieladder. Binnen het MKB<br />

is Panelen Holland het eerste bedrijf dat gecertificeerd<br />

is voor dit systeem. Wijnja: “Wij<br />

leveren panelen van hoogwaardige kwaliteit<br />

maar willen ook zekerheid geven aan onze<br />

klanten. Daarom vinden wij certificeringen<br />

belangrijk en geven wij ook montagevoorschriften.<br />

Al onze leveringen met inbraakwerende<br />

panelen worden geleverd met een<br />

QR-code. Door deze te scannen komt de<br />

Grandoors, vleugeloverdekkende deuren. (Beeld: New Digit Photography)<br />

WK2/ SKG**-testen bij SKG IKOB.<br />

monteur direct bij de montagevoorschriften<br />

voor dat specifieke product.”<br />

Projecten<br />

Wijnja noemt een paar mooie projecten: “In<br />

Krimpen aan den IJssel bij het project ‘58 woningen<br />

Acacia’ door Kumy, hebben we 58 zogeheten<br />

Grandoors geleverd: inbraakwerende<br />

vleugeloverdekkende kunststofdeuren met<br />

SKG**-certificering. En bij nieuwbouwproject<br />

‘28 appartementen aan de Rappardstraat in<br />

Arnhem’, hebben wij in opdracht van Weneko<br />

Kunststoffen maar liefst 66 geëmailleerde<br />

SKG**-glaspanelen mogen leveren die op<br />

het balkon worden geplaatst.” Wijnja besluit:<br />

“Door ons uitgebreide machinepark én de<br />

kennis en expertise van onze mensen, zijn we<br />

in staat sandwichpanelen in alle soorten, maten<br />

en kleuren te produceren. Zo komen we altijd<br />

tot de beste oplossing voor elk project.” ❚<br />

SLIMMER ISOLEREN?<br />

Voldoe vanaf nu gemakkelijk aan de strengste eisen ten aanzien<br />

van energieprestaties binnen het bouwbesluit<br />

25mm<br />

0,007<br />

W/m.K<br />

www.iqviprevolution.nl<br />

Dunner, beter en daardoor slimmer isoleren!<br />

Rc 3,5<br />

m 2 K/W<br />

Hoogwaardige iQ vip [R]evolution®<br />

Traditioneel isolatiemateriaal<br />

iQ vip [R]evolution® 25mm<br />

PUR 88mm<br />

de revolutie in de bouw<br />

®<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


Tekst: Michelle Morsink Beeld: Innotec<br />

LUCHTDICHTHEID ERG BELANGRIJK<br />

VOOR DUURZAAM BOUWEN<br />

Duurzaam bouwen staat hoog op de agenda in bouwend Nederland. De eisen op het gebied van energieprestaties<br />

voor nieuwbouw en ook bestaande gebouwen worden steeds hoger. Een efficiënte en voordelige<br />

manier om te kunnen voldoen aan de toekomstige eisen, is het luchtdicht maken van nieuwen bestaande<br />

bouw. Het Luchtdicht Bouwen Systeem van Innotec helpt om op een eenvoudige manier aan de normen van<br />

luchtdichtheid te voldoen.<br />

Rogier van de Weerd, productmanager:<br />

“We bieden een systeem om alle in de bouw<br />

voorkomende detailleringen duurzaam af te<br />

dichten. Denk daarbij aan aansluitingen van<br />

kozijnen, daken, vloeren, doorvoeren en<br />

muurplaten. Vaak is het bij dergelijke aansluitingen<br />

erg lastig om een goede luchtdichtheid<br />

te behalen.”<br />

Aan de hand van bouwtekeningen maken de<br />

adviseurs van Innotec een maatwerkadvies.<br />

“We kijken altijd naar de best passende<br />

oplossing, want dat kan voor ieder nieuwbouw-<br />

en/of renovatieproject anders zijn. We<br />

hebben diverse producten die de gewenste<br />

luchtdichtheid van de verschillende bouwdetails<br />

garanderen.” Voor het eindresultaat is<br />

het heel belangrijk dat het systeem correct<br />

Het Ordina gebouw in Groningen, waar gebruik is gemaakt van het Innotec Gevelplaat Verlijmingssysteem.<br />

86 GEVELBOUW.INFO


wordt uitgevoerd, daarom geeft Innotec opleidingen<br />

op locatie. Zo kan iedereen leren<br />

werken met het systeem en de producten,<br />

om zo het beoogde resultaat te behalen.<br />

Eenvoudige en snelle applicatie<br />

Het Luchtdicht Bouwen systeem van Innotec<br />

is geen gecompliceerde en tijdrovende applicatie.<br />

Van de Weerd: “Het systeem bestaat<br />

uit drie simpele stappen die ervoor zorgen<br />

dat alle aansluitingen lucht- en ook waterdicht<br />

zijn. Om die stappen zo goed mogelijk<br />

uit te kunnen voeren, ondersteunen wij<br />

vanaf werkvoorbereiding tot realisatie. Voor<br />

een optimaal advies en ter voorkoming van<br />

mogelijke luchtlekken is een tijdige betrokkenheid<br />

van groot belang.”<br />

'We bieden een systeem om alle in<br />

de bouw voorkomende detailleringen<br />

duurzaam af te dichten'<br />

Systemen voor de bouw<br />

Naast Luchtdicht Bouwen heeft Innotec diverse<br />

andere systemen voor de bouw, zoals<br />

Voeg & Afdichting, Gevelplaat Verlijming,<br />

Steenstrips Verlijming en het Waterproof systeem.<br />

“Wij werken voor ieder systeem met<br />

specialisten die ondersteunen van ontwerp<br />

tot uitvoering,” aldus Rogier van de Weerd. ❚<br />

ONLY QUALITY HAS A FUTURE<br />

DIVERSE BOUWSYSTEMEN ZOALS O.A.<br />

STEENSTRIPS VERLIJMING<br />

WWW.INNOTEC.NL<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

87


Productnieuws<br />

HECO-SCHROEFANKER<br />

MMS-PLUS GOEDGEKEURD VOOR<br />

BEVESTIGING IN METSELWERK<br />

Het schroefanker MULTI-MONTI-plus (MMS-plus) van HECO heeft een algemene<br />

typegoedkeuring (aBG) gekregen van het Duitse instituut voor bouwtechniek<br />

voor bevestiging in metselwerk. De Duitse schroevenfabrikant is de eerste<br />

leverancier die een dergelijke goedkeuring voor schroefankers in Europa heeft.<br />

De voordelen van schroefankers zijn nu dus ook van toepassing op bevestigingen<br />

in metselwerk. De schroefankers kunnen worden gebruikt in verschillende<br />

soorten kalksteen, licht beton en baksteen. De goedkeuring is van toepassing<br />

op de MMS-plus schroefankers met een diameter van 6, 7,5, 10 en 12 mm en<br />

voor alle beschikbare kopvormen. De toelating is belangrijk omdat daarin ook<br />

individuele bevestiging geregeld wordt. Bovendien hoeft het boorgat volgens<br />

de goedkeuring niet uitgeblazen te worden. Het schroefanker kan direct na het<br />

boren in het boorgat geplaatst worden. Er kan met minder materieel volstaan<br />

worden en dat bespaart tijd. In vergelijking met chemische ankers is er ook het<br />

voordeel van een snellere en temperatuuronafhankelijke bevestiging en een<br />

direct betrouwbare verbinding. De goedkeuring bevat ook een brandtest die<br />

in overeenstemming is met de technische voorschriften TR <strong>02</strong>0. Zo worden de<br />

toepassingsmogelijkheden van de schroefankers aanzienlijk uitgebreid.<br />

MAAK WERK VAN DIGITALISERING<br />

Hoewel 37 procent van de bouwbedrijven zichzelf tot de voorhoede rekent<br />

als het gaat om de adoptie van nieuwe technologie, vinden ruim acht op de<br />

tien ondernemers dat de digitalisering in de bouw zich in een veel te laag<br />

tempo voltrekt. Toch zijn veel bedrijven doordrongen van de voordelen die digitalisering<br />

biedt. Zo zegt 65 procent dat er vooral veel kansen zijn tijdens de<br />

operationele fase van bouwprojecten. Dat blijkt uit het rapport 'De nationale<br />

benchmark: Digitalisering in de Bouw', waarin Canon in kaart brengt wat de<br />

status van digitalisering in de bouwsector is en welke kansen en knelpunten<br />

bouwbedrijven hierbij ervaren. Bouwbedrijven die willen weten waar ze staan<br />

ten opzichte van branchegenoten op het gebied van digitalisering, kunnen<br />

meedoen aan de benchmark Digitalisering in de Bouw. Voor meer informatie,<br />

zie www.canon.nl/beterbouwen. Via deze link kunnen geïnteresseerden ook<br />

het onderzoeksrapport aanvragen.<br />

Foto: De schroefankers kunnen worden gebruikt in<br />

verschillende soorten kalksteen, licht beton en baksteen.<br />

FAALKOSTEN LOPEN IN<br />

DE MILJARDEN EURO'S<br />

Bijna vier op de tien bedrijven in de bouw- en vastgoedsector schatten dat<br />

hun faalkosten 5% of meer bedragen, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO.<br />

Deze kosten lopen hierdoor jaarlijks op tot miljarden euro's. De bouwsector<br />

presteert de laatste jaren goed: het bouwvolume is hoger dan voor de crisis en<br />

orderportefeuilles bereiken recordhoogtes. De winstmarges van bouwbedrijven<br />

blijven echter laag en faalkosten spelen hierbij een belangrijke rol. Faalkosten<br />

in de bouw zijn ook hoger dan in andere sectoren. Dit wordt volgens de<br />

bank vooral veroorzaakt door de vele verschillende partijen die betrokken zijn<br />

bij de bouw, de scheiding tussen ontwerp, uitvoering en beheer en het feit dat<br />

elk project anders is. Faalkosten in de bouw zijn hardnekkig en komen zowel<br />

in een hoog- als laagconjunctuur voor. Tijdens een laagconjunctuur schrijven<br />

bouwbedrijven vaak te laag in op aanbestedingen en accepteren ze teveel<br />

risico's. Hierdoor is het vervolgens moeilijk om binnen budget en planning te<br />

werken. In de huidige hoogconjunctuur zijn faalkosten vaak het gevolg van<br />

de hoge tijdsdruk, de schaarste aan materieel en vooral het tekort aan gekwalificeerd<br />

personeel. Bovendien geeft de laagste prijs bij veel aanbestedingen<br />

nog steeds de doorslag.<br />

Wilco Verheij, Channel Director Industrial & Production Solutions van Canon<br />

Nederland N.V. (links) overhandigt Canon’s benchmark rapport ‘Digitalisering in<br />

de Bouw’ aan Fries Heinis, Algemeen Directeur van Bouwend Nederland.<br />

GROTE BELANGSTELLING VOOR<br />

DE ISOLATIE UITDAGING<br />

Veertig partijen doen mee aan De Isolatie Uitdaging, de wedstrijd waarmee<br />

de Utrechtse woningcorporaties Portaal, Bo-Ex en Mitros de markt uitdagen<br />

om de beste oplossing voor gevelisolatie te ontwikkelen. Veel deelnemers werken<br />

samen met andere partijen om tot een integrale oplossing te komen. Ook<br />

meerdere buitenlandse bedrijven doen mee aan de uitdaging. Initiatiefnemers<br />

Portaal, Bo-Ex en Mitros zijn blij met het aantal inzendingen en selecteren de<br />

komende weken tien genomineerden. Daarna kiest een jury onder leiding van<br />

Diederik Samsom vijf finalisten, die het tijdens de finale op dinsdag 25 juni tegen<br />

elkaar opnemen. De drie Utrechtse woningcorporaties hebben hoge duurzaamheidsambities.<br />

De verduurzaming van duizenden sociale huurwoningen<br />

begint bij ‘een nieuwe jas’: een innovatie in gevelisolatie die de woningen<br />

geschikt maakt voor lage temperatuurverwarming. De huidige materialen en<br />

technieken voor gevelisolatie geven overlast voor bewoners, zijn niet milieuvriendelijk<br />

en hebben te hoge kosten.<br />

88 GEVELBOUW.INFO


Productnieuws<br />

NAUWKEURIGER ZAGEN BIJ<br />

MAXIMAAL VERMOGEN<br />

Festool breidt zijn accu-assortiment uit met de nieuwe accu-oscillerende machine<br />

VECTURO OSC 18. De innovatieve StarlockMax-gereedschapsopname<br />

garandeert een comfortabele, gereedschapsloze en snelle wisseling van het<br />

gereedschap. Bovendien zorgt de krachtige, koolborstelloze EC-TEC-motor en<br />

de grote oscillatiehoek van 2°/2° (links/rechts) voor een snelle voortgang<br />

van het werk. Festool heeft intelligente systeemaccessoires ontwikkeld voor de<br />

VECTURO waarmee exact geleide invalzaagsneden en stofvrij zagen mogelijk<br />

is. Met het slimme snelspansysteem kan gereedschap in slechts enkele seconden<br />

worden vervangen. Het gepatenteerde gereedschapsopnamesysteem past<br />

op alle Starlock-accessoires van Starlock, StarlockPlus en StarlockMax. Door het<br />

anti-vibratiesysteem zijn de behuizing en motor volledig ontkoppeld. Op die manier<br />

zorgen trillings- en geluiddemping voor comfortabel werken. Uiteraard is de<br />

nieuwe VECTURO OSC 18 voorzien van Garantie all-inclusive na registratie. Hiermee<br />

is de gebruiker 36 maanden lang beschermd tegen alle reparatiekosten.<br />

ULTRASLANKE OPLOSSINGEN<br />

VOOR RAMEN EN DEUREN<br />

Voortaan ben je aan het juiste adres bij Aliplast Aluminium Systems voor het<br />

creëren van een minimalistische stijl van ramen en deuren, zowel voor binnenafwerking<br />

als buitentoepassing. De elegante en slanke Max Light-profielen<br />

voor ramen, deuren en schuifpuien zijn de beste keuze voor aluminium buitenkozijnen.<br />

Voor de kozijnen heb je een minimale aanzichtbreedte van 35 mm.<br />

Bovendien is er de keuze tussen verschillende kaderprofielen en esthetische<br />

vleugels waardoor voor iedere woning, zowel renovatie als nieuwbouw, een<br />

passend profiel kan worden ontworpen. De Max Light-serie voldoet aan zeer<br />

strenge normen voor zowel thermische als akoestische isolatie. Met het IDAconcept<br />

daarentegen profileert Aliplast zich, als enige systeemhuis van aluminium<br />

profielen voor buitentoepassing, nu ook op de markt voor binnendeuren<br />

en –wanden in aluminium met de uitstraling van staal. Het voordeel is dat<br />

binnendeuren in aluminium lichter zijn dan staal, slanker dan houten binnendeuren,<br />

duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn. De aluminium binnendeuren<br />

zijn verkrijgbaar in alle kleuren, waardoor ze steeds aan het kleurenpallet van<br />

het interieur aangepast kunnen worden.<br />

Met het slimme snelspansysteem kan gereedschap<br />

in slechts enkele seconden worden vervangen.<br />

EERSTE AKKOORD INZET<br />

DRONES IN STAD<br />

Aeroscan, één van de drie partners in het FaSA-project, mag als eerste bedrijf<br />

in Nederland inspecties van bouw en vastgoed met drones uitvoeren in stedelijk<br />

gebied. In samenwerking met de Inspectie Leefomgeving en Transport<br />

is een werkwijze overeengekomen om deze toepassing te gaan testen in de<br />

praktijk. Inspecties uitvoeren met drones in stedelijk gebied was tot voor kort<br />

onmogelijk vanwege strikte regelgeving omtrent inzet van drones. FaSa staat<br />

voor ‘Façade Service Applicatie’. De VMRG is samen met Aeroscan en OCTO<br />

initiatiefnemer voor de ontwikkeling van deze applicatie. Samen met 39 partners<br />

ontwikkelen zij in een door de EU gesubsidieerd traject een platform dat<br />

de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren,<br />

drones en kunstmatige intelligentie. Met de Façade Service Applicatie<br />

kan op een objectieve manier continu inzicht worden geboden in de technische<br />

en esthetische prestaties van gevels van woningen en bedrijfsgebouwen.<br />

Aeroscan, één van de drie partners in het FaSA-project, mag als eerste bedrijf in<br />

Nederland inspecties van bouw en vastgoed met drones uitvoeren in stedelijk gebied.<br />

Voortaan ben je aan het juiste adres bij Aliplast Aluminium Systems voor<br />

het creëren van een minimalistische stijl van ramen en deuren, zowel voor<br />

binnenafwerking als buitentoepassing.<br />

DOORDACHTE NA-ISOLATIE<br />

VOOR DAKEN<br />

Meer kwaliteit, zekerheid en kostenreducties met een esthetisch mooier eindresultaat;<br />

de SlimFix RenoTwin isolatieplaten van IsoBouw maken het mogelijk.<br />

Het zijn vrijdragende renovatie-elementen voor toepassing op een (oneffen)<br />

dakbeschot of bestaande dakelementen. De elementen zijn waterdicht, maar<br />

damp-open en zijn voorzien van een messing/groefverbinding waardoor een<br />

aaneengesloten isolatieschil ontstaat. Met SlimFix RenoTwin wordt elk ‘krom’<br />

dak weer mooi strak. Als enige leverancier beschikt IsoBouw over een ISSOcertificatie<br />

waarbij de bestaande geïsoleerde onderlaag meegeteld mag worden<br />

in de totale Rc-waarde van het dak. Dit betekent dat de isolatieplaten van<br />

IsoBouw dunner kunnen zijn. Voordeel: een verdere reductie in gewicht van de<br />

toch al lichtste renovatie-elementen en een forse besparing in de kosten. Dankzij<br />

de constructief sterke latten zijn overstekken tot 50 cm zonder veel inspanning<br />

en zonder extra hoge kosten eenvoudig realiseerbaar. Voor het opvangen<br />

van de afschuifkrachten en de constructieve sterkte zijn hierbij geen dure en<br />

omslachtige metalen beugels nodig die tot ernstige warmtelekken leiden.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


Tekst en beeld: Renson<br />

DÉ RENOVATIE-SCREEN<br />

OP ZONNE-ENERGIE<br />

Grote ramen zorgen voor flink wat daglicht binnenshuis.<br />

En dat is mooi meegenomen, maar afgelopen<br />

zomer bewees nog maar eens dat er ook een keerzijde<br />

aan de medaille is. Oververhitting loert namelijk<br />

om de hoek, als je geen maatregelen neemt om de<br />

zon tegen te houden nog voor die het glas bereikt.<br />

Dankzij de Fixscreen Solar kan dat heel eenvoudig<br />

ook bij bestaande ramen, zonder kap-, breek- of<br />

elektriciteitswerkzaamheden.<br />

De Fixscreen Solar is een windvaste screen om voor het raam te<br />

plaatsen. Dit type doekzonwering werkt – dankzij een zonnecel op de<br />

voorkant van de kast – op zonne-energie, zonder elektrische bedrading.<br />

Dat betekent dat die eenvoudig en zonder kap- of breekwerk<br />

op elk raam gemonteerd kan worden, tot een maximale afmeting van<br />

10,8 m². Daarmee is de Fixscreen Solar de perfecte oplossing voor<br />

renovatie of installatie op bestaande woningen om oververhitting binnenshuis<br />

in de toekomst voor te zijn.<br />

De compacte zonnecel kan naar keuze links of rechts op de kast<br />

geplaatst worden. De screen wordt standaard geleverd met een radiogestuurde<br />

motor en de batterij bevindt zich in een kokerprofiel<br />

onder de kast. Zowel motor als batterij zijn eenvoudig bereikbaar.<br />

Dynamische doekzonwering als deze zorgt trouwens niet alleen voor<br />

aangename binnentemperaturen in de zomer, maar laat tegelijk ook<br />

toe om in de winter toch optimaal te blijven besparen op stookkosten<br />

dankzij de binnenvallende zon.<br />

Robuust, nuttig, veelzijdig<br />

De verticale screens van Renson zijn gemaakt van massieve geëxtrudeerde<br />

aluminiumprofielen en aluminiumgietstukken en uitgerust<br />

met Fixscreen-technologie. Ze zijn leverbaar in alle RAL-kleuren tot<br />

een maximale breedte van 4 meter en een maximale hoogte van 3,5<br />

meter met glasvezel- en polyesterdoeken, PVC-vrije doeken of verduisterende<br />

doeken in talrijke structuren en kleuren. Met buitendoekzonwering<br />

worden zonnestralen tegen gehouden nog voor die het<br />

glas bereiken, maar bovendien bieden verticale screens in gesloten<br />

toestand ook bescherming tegen insecten. ❚<br />

90 GEVELBOUW.INFO


ANZ_BF_Stedenbouw_197x130_ISOv2.indd 1 20.03.19 11:07


Amstelveen | Best Western Plus<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Kingspan Geïsoleerde Panelen, Jan Buteijn<br />

Luxe metalen<br />

buitenschil<br />

Het Best Western Plus hotel in Amstelveen is gelegen op het bedrijventerrein<br />

Legmeer dat de komende jaren herontwikkeld wordt naar een gemengd stedelijk<br />

woon-werk gebied. Aanvankelijk had het hotel een kantoorbestemming. Als<br />

gevolg van de crisis kampte de omgeving echter met veel leegstand. Reden voor<br />

de projectontwikkelaar om het bestaande gebouw en de geplande nieuwbouw te<br />

transformeren naar een hotel. Saillant detail: de bouw van het kantoor was reeds<br />

gestart. Aan Just Architects de taak om tijdens de uitvoering een andere draai te<br />

geven aan het initiële concept, maar wel passend in zijn omgeving met overwegend<br />

gebouwen met een metalen buitenschil.<br />

92 GEVELBOUW.INFO


Amstelveen | Best Western Plus<br />

Het Best Western Plus hotel in Amstelveen vormt een ware eyecatcher in zijn omgeving met een luxueus ogende metalen buitenschil<br />

van KS 600 Evolution QuadCore-panelen.<br />

'De nieuwe situatie met een extra<br />

verdieping vroeg om een zo licht mogelijke<br />

gevelconstructie'<br />

Het ontwerp werd gedicteerd door het bestaande<br />

kantoorgebouw met een beperkte<br />

verdiepingshoogte, begint Walter Hendriks<br />

van Just Architects. “Het oorspronkelijke ontwerp<br />

van de nieuwbouw was geënt op een<br />

kantoorfunctie. Nadat de fundering, kelder<br />

en begane grondvloer waren gestort, werden<br />

de plannen gewijzigd. In plaats van een kantoorfunctie<br />

zou het complex een hotelfunctie<br />

moeten gaan vervullen. Bovendien was een<br />

extra verdieping wenselijk om meer kamers te<br />

realiseren voor een rendabele exploitatie van<br />

het hotel. En dat terwijl de gehele onderbouw<br />

was gerealiseerd. Dit gegeven dicteerde de<br />

uitgangspunten qua vormgeving en gewicht.”<br />

Lichte gevelconstructie<br />

Hendriks had in een eerder stadium zijn oog<br />

al laten vallen op een mogelijke gevelconstructie<br />

met Kingspan Geïsoleerde Panelen<br />

om het gebouw aan te laten sluiten op de<br />

omgeving. “De nieuwe situatie met een extra<br />

verdieping vroeg om een zo licht mogelijke<br />

gevelconstructie. Een goed uitgangspunt<br />

om samen met Kingspan een passende invulling<br />

te bedenken. Uiteindelijk is gekozen<br />

voor de KS 600 Evolution QuadCore-panelen<br />

in een spectrum van drie verschillende<br />

kleuren: Silver – Obsidian – Beigestone.<br />

Het betreft een hoogwaardig esthetisch<br />

vlak paneel, zonder de kenmerkende ribbelstructuur.<br />

Qua materiaalgebruik sluiten<br />

we daarmee keurig aan op de gebouwen in<br />

de omgeving, maar qua uitstraling stijgt het<br />

nieuwe hotel er echt wel bovenuit met zijn<br />

luxueus ogende metalen buitenschil.”<br />

Detaillering<br />

Kingspan, opdrachtgever De Heemraad<br />

Ontwikkeling en Just Architects hebben gezamenlijk<br />

veel tijd gestoken in de detaillering.<br />

“De maatvoering was een behoorlijke uitdaging,”<br />

weet Hendriks. “De gevel is ontworpen<br />

op een verticaal grid van 0,6 meter met per<br />

verdieping verspringende ramen. De mogelijkheid<br />

om maattoleranties op te vangen was<br />

zeer beperkt.” Alle detaillering is gezamenlijk<br />

opgezet en technisch gecontroleerd om de<br />

Alle detaillering is gezamenlijk opgezet en technisch<br />

gecontroleerd om de beoogde esthetisch<br />

hoogwaardige uitstraling te bereiken.<br />

beoogde esthetisch hoogwaardige uitstraling<br />

te bereiken, vult Patrick Theelen van<br />

Kingspan aan. “Speciale aandacht ging uit<br />

naar het exact stroken van de verschillende<br />

paneelnaden boven elkaar en de inpassing<br />

van de kozijnen. Daarnaast is het zetwerk<br />

allemaal uitgevoerd in dikker aluminium: 2<br />

millimeter in plaats van de gebruikelijke 0,75<br />

millimeter. Een deel van de KS 600 Evolution<br />

QuadCore-panelen is bovendien FIREsafe<br />

brandwerend uitgevoerd en heeft een<br />

FM Approval 4880 en 4881.”<br />

Het resultaat van de gezamenlijke inspanningen<br />

mag er zijn. Het Best Western Plus hotel<br />

in Amstelveen vormt een ware eyecatcher in<br />

zijn omgeving. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

93


Het Vilton V5-systeem biedt een oplossing voor de 5 belangrijkste luchtlekken.<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Vilton<br />

Luchtdicht bouwen:<br />

IN ÉÉN KEER GOED<br />

Luchtdicht bouwen doe je in één keer goed in plaats van noodverbandjes aanbrengen. Dat zegt Alexander de<br />

Vries, Commercieel directeur van Vilton, specialist op het gebied van waterdicht, luchtdicht en waterkerend<br />

bouwen. Met de komst van BENG is luchtdicht bouwen niet meer een keuze maar een noodzakelijk onderdeel<br />

van de bouw. Dat vraagt vooruitdenken, vakkundig inspelen op de detaillering en een kwalitatieve montage.<br />

Weloverwogen keuzes maken in het voortraject<br />

wordt met BENG nóg belangrijker,<br />

stelt De Vries. “De tijd van ‘spelen’ met<br />

EPC-uitkomsten is voorgoed voorbij.” De<br />

Vries doelt op bijvoorbeeld het plaatsen<br />

van (extra) zonnepanelen zodat minder<br />

aandacht hoeft te worden besteed aan een<br />

optimale luchtdichting. “Vooraf goed nadenken<br />

over de kierdichting is essentieel,<br />

'Een gemiddelde<br />

woning behoeft een<br />

kleine 200 strekkende<br />

meter naad- en<br />

kierafdichting'<br />

want juist daar vallen de besparingen te<br />

behalen, niet meer tijdens de bouwfase.”<br />

Vilton staat borg voor afdichtingen in de<br />

gebouwschil waar je later niet meer bij kunt<br />

en gaat uit van de filosofie om het in één<br />

keer goed te doen. “Door op een goede<br />

manier over de kierdichting na te denken,<br />

voorkom je latere zware investeringen, wat<br />

ten koste gaat van de kwaliteit.”<br />

94 GEVELBOUW.INFO


V5-systeem<br />

Vilton staat borg voor afdichtingen in de gebouwschil<br />

waar je later niet meer bij kunt.<br />

“We hanteren het V5-systeem en selecteren<br />

voor ieder gebouw en type afdichting de juiste<br />

afdichtingsproducten,” zegt De Vries. V5<br />

staat voor de kozijnafdichting, dakkapafdichting,<br />

kanaalplaatafdichting, een luchtdichte<br />

oplegging van de vloeren en tot slot een<br />

luchtdichte afdichting van de kruipruimte,<br />

één van de grootste luchtlekken in een woning.<br />

“Een traditioneel kruipluik met metalen<br />

matrand is op geen enkele manier luchtdicht<br />

te maken. Ons nieuwe kruipluik daarentegen<br />

lukt dat wel en garandeert een 100% luchten<br />

gasafdichting van de kruipruimte.”<br />

Een gemiddelde woning behoeft volgens<br />

De Vries een kleine 200 strekkende meter<br />

naad- en kierafdichting. “Wij kunnen voor<br />

een opdrachtgever de volledige luchtdichting<br />

verzorgen, denken mee in het voortraject<br />

en leveren op met een gedocumenteerd<br />

rapport, zodat een gebouweigenaar kan<br />

aantonen dat de luchtdichting aan de eisen<br />

voldoet. Met het V5-systeem bieden we dus<br />

ook voor BENG een pasklare oplossing en is<br />

de luchtdichting in één keer goed geregeld.”<br />

Ervaren monteurs van Vilton maken een gebouw snel en deskundig luchtdicht. Met garantie.<br />

Voor aannemers die mensen tekort komen of<br />

gewoon het luchtdicht bouwendeel willen uitbesteden,<br />

biedt Vilton ook een pasklare oplossing<br />

in de vorm van Vilton Services. “Ervaren<br />

vakmensen van Vilton verzorgen dan het<br />

complete proces van luchtdicht bouwen. Met<br />

als bonus voor de opdrachtgever garantie op<br />

materiaal, aanbrengen én functioneren,” legt<br />

De Vries uit. “Dat maakt luchtdicht bouwen<br />

wel heel makkelijk voor aannemers.” ❚<br />

Heel makkelijk luchtdicht bouwen<br />

afdichting | bekisting | dilatatie | opleggen | akoestiek<br />

Vilton maakt luchtdicht bouwen vanaf nu ook voor BENG-projecten heel makkelijk met het<br />

nieuwe V5-systeem. Dit is een complete oplossing voor de vijf meest problematische punten<br />

in de thermische schil: dakkappen, kozijnen, opleggingen, kanaalplaatvloeren en kruipluiken.<br />

Afdichting volgens het V5-systeem kan met drie pakketten: Standaard Dicht, Super Dicht of<br />

Hermetisch Dicht. De pakketten bevatten een slimme combinatie van tapes, schuimbanden,<br />

folie, Inno-elast en liquid rubber. Een Prescanbouw ® of een blowerdoortest geeft zekerheid.<br />

Eigenlijk rest er voor aannemers alleen nog de vraag: zelf monteren of het<br />

- met garantie - laten uitvoeren door de ervaren monteurs van Vilton?<br />

uw bouw onze technologie<br />

Download onze<br />

whitepaper<br />

luchtdicht bouwen<br />

https://blog.vilton.nl/blog<br />

Kennismaken?<br />

088-8877122<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


Tekst: Susan Peek Beeld: Milin<br />

Nieuwe structuren<br />

gevelbekleding zorgen voor<br />

uniform gevelbeeld<br />

Het karakter van een gebouw wordt in grote mate bepaald door de buitenkant. Daarin spelen kozijnen en<br />

gevelbekleding een grote rol. Blijvende productontwikkeling is nodig om deze twee gevelelementen perfect<br />

op elkaar aan te laten sluiten. Een bedrijf dat zijn producten mee ontwikkelt met de actuele designtrends is<br />

Milin BV, internationaal totaalleverancier van duurzame afbouwmaterialen, gespecialiseerd in gevelbekleding<br />

en kozijnafwerkingen.<br />

Bart Oors, Marketing Specialist bij Milin<br />

Panelen en Profielen, vertelt er meer over.<br />

“We hebben drie nieuwe houtstructuren aan<br />

het bestaande VinyPlus gevelbekleding assortiment<br />

toegevoegd: Sheffield Eiken Wit,<br />

'Look & feel<br />

van echt<br />

eikenhout'<br />

Sheffield Eiken Grijs en Turners Eiken. Alle<br />

drie zorgen voor een zeer unieke en natuurlijke<br />

uitstraling omdat ze nauwelijks te onderscheiden<br />

zijn van echt hout. Je voelt het<br />

reliëf en de nerfstructuur, wat de look & feel<br />

96 GEVELBOUW.INFO


van eikenhout nóg meer vergroot. Bovendien<br />

sluiten ze perfect aan bij de trends voor<br />

kozijnen en raamwerken, omdat ook die<br />

steeds vaker worden afgewerkt met deze<br />

nieuwe houtstructuren.”<br />

Als voorbeeld noemt Oors de KALEIDO<br />

WOODEC structuren van REHAU. “Door<br />

onze producten aan te laten sluiten bij de<br />

kozijnuitstralingen van de bekendste kozijnmerken,<br />

kan er een uniform gevelbeeld gecreëerd<br />

worden.”<br />

Exclusief in de markt: Shadow-look<br />

De drie nieuwe houtstructuren zijn verkrijgbaar<br />

zowel als rondkant als rabat. Als extra<br />

toevoeging aan het uiterlijk is het rondkant<br />

paneel verkrijgbaar in de zogeheten<br />

‘Shadow-look’. Oors legt uit: “Door middel<br />

van een zwart sponning gedeelte geeft het<br />

een extra dimensie aan het uiterlijk en creëer<br />

je hiermee een open-gevel-look zonder een<br />

open gevel te hebben. Dat geeft de architect<br />

nóg meer ontwerpvrijheid. De VinyPlus<br />

Shadow is uniek in de markt en uitsluitend<br />

verkrijgbaar bij Milin BV.”<br />

Naast deze shadowpanelen heeft Milin een<br />

uitgebreid assortiment standaardmodellen<br />

(ook verkrijgbaar in lange lengtes). De<br />

'Uniek maar toch<br />

vertrouwd'<br />

producten zijn geschikt voor de nieuwbouw-,<br />

onderhouds- en renovatiesector. Alle producten<br />

hebben dezelfde kenmerken en eigenschappen:<br />

een zeer natuurlijke uitstraling,<br />

onderhoudsarm, kwalitatief hoogwaardig,<br />

Uv-bestendig én eenvoudig te monteren.<br />

Duurzaam, innovatief<br />

en servicegericht<br />

“Met onze duurzame producten en bedrijfsvoering<br />

en onze vakkundige medewerkers,<br />

kunnen wij onze klanten voorzien van de<br />

juiste informatie en adviezen. Door te luisteren<br />

naar de vraag vanuit de markt en mee te<br />

gaan met de technologische ontwikkelingen<br />

van nu, kunnen wij ons VinyPlus assortiment<br />

telkens uitbreiden. Milin is hiermee klaar voor<br />

de toekomst!” ❚<br />

NIEUW:<br />

GEVELBEKLEDING EN DAKRANDEN<br />

3 houtstructuren en<br />

een open-gevel-look<br />

Het bestaande VinyPlus kunststof gevelbekleding assortiment<br />

is uitgebreid met 3 nieuwe houtstructuren. Daarbij een geheel<br />

nieuwe open-gevel-look “VinyPlus Shadow”. Deze nieuwe<br />

structuren hebben een zeer unieke en natuurlijke uitstraling.<br />

Standaard<br />

• Onderhoudsarm<br />

• 100% recyclebaar<br />

• UV - bestendig<br />

• Milieuvriendelijk<br />

LOOK EN<br />

FEEL VAN<br />

ECHT EIKEN<br />

HOUT<br />

Sheffield Eiken wit Turners Eiken Sheffield Eiken Grijs<br />

www.vinyplus.nl<br />

10<br />

Een product van:<br />

Shadow<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

97


P R O D UC T<br />

Rekentool:<br />

slimfort-tool.isobouw.nl<br />

Stap 1: Isoleren<br />

Stap 2: Raamwerk<br />

Stap 3: Esthetisch afwerken<br />

SlimFort ®<br />

De beste isolatie-oplossing<br />

voor droge gevelsystemen<br />

GEPATENTEERD<br />

De beste isolatie<br />

• Doorlopende isolatielaag = geen koudebruggen.<br />

• Een dunnere gevelopbouw.<br />

• Automatisch optimaal geventileerd = langere levensduur.<br />

• Unieke messing/groef-verbinding.<br />

• Geen uitzakkende isolatie.<br />

• DUBOkeur ® gecertificeerd.<br />

Het snelst verwerkbaar<br />

• Met geïntegreerde metalen beugels.<br />

• Snel en eenvoudig verwerkbaar in slechts 3 stappen.<br />

• Zeer eenvoudig stelwerk.<br />

• Door één persoon verwerkbaar.<br />

Veel voordeliger<br />

• Aanzienlijke materiaalbesparing t.o.v. de traditionele bouwwijze*.<br />

Nu ook geschikt voor open houten gevelsystemen<br />

Besparing aantal m 3 isolatiemateriaal<br />

Besparing aantal m 3 hout<br />

Besparing folie (overbodig bij SlimFort ® )<br />

Besparing verwerkingstijd<br />

15%<br />

50%-75%<br />

100%<br />

tot<br />

40%<br />

* Gebaseerd op berekeningen conform NEN 1068:2001<br />

Montagevideo zien?<br />

www.isobouw.nl/SlimFort


Tekst: Carline Klijn-van Best Beeld: Studio PSG, Kris Dimitriadis en tesa<br />

DUBBELZIJDIGE TAPE MAAKT MONTAGEPROCES<br />

VAN VERSTEVIGINGSPROFIELEN EENVOUDIGER<br />

De afgelopen jaren zag tesa de vraag naar dubbelzijdige zelfklevende tape toenemen. Deze tapes worden<br />

onder andere toegepast voor de bevestiging van verstevigingsprofielen aan panelen bij decoratieve wandbekleding<br />

of attractieve gevels. Ontwikkeling van het materiaal in het onderzoekscentrum in Hamburg leidde tot<br />

de tesa ACXplus, die geschikt is voor het bevestigen van profielen op panelen van dun metaal of composiet.<br />

Het nieuwe hoofdkantoor van bouwbedrijf Cordeel valt meteen op door indrukwekkende gevel met glaspartijen en spiegelende panelen, die in functie van tijd en<br />

weersomstandigheden steeds weer voor een variërende look zorgen.<br />

Jens Emmerich, Technical Sales & Application Support: “Met het<br />

plaatsen van de dubbelzijdige tape tussen een paneel en een verstevigingsprofiel<br />

voorkomen onze klanten dat het paneel gaat bewegen<br />

bij harde wind of dat het losraakt bij vibratie.” In plaats van tape<br />

kan ook worden gewerkt met vloeibare lijm. “Lijm heeft echter een<br />

bepaalde droogtijd, wat voor capaciteitsdruk op de werkplaats kan<br />

zorgen. Daarom kent tesa ACXplus een hoge aanvangshechting.”<br />

Op later tijdstip bevestigen<br />

Als tweede bezwaar benoemt Emmerich dat ieder paneel dat met<br />

lijm wordt bevestigd aan een verstevigingsprofiel, direct muurvast<br />

zit. “Van flexibiliteit is geen sprake. Met ACXplus kunnen verstevigingsprofielen<br />

vooraf worden voorzien van de tape en op een later<br />

tijdstip worden bevestigd op de panelen. Na bevestiging is de tape<br />

in staat spanning op te vangen bij wisseling van temperatuur.” Limeparts<br />

Drooghmans koos voor ACXplus bij het realiseren van het<br />

hoofdkantoor van Cordeel in Temse. Koen Vandersmissen: “In totaal<br />

werden 5.500 m² Alucobond-panelen geplaatst, die zijn opgebouwd<br />

uit twee aluminium platen van telkens 0,5 millimeter en een Polymeer<br />

tussenlaag van 3 millimeter. Een revolutionair gevelsysteem, dat een<br />

onzichtbare en trillingvrije plaatsing van de panelen toelaat en het tevens<br />

mogelijk maakt elk paneel individueel uit te nemen in geval van<br />

schade of bij werk achter de gevel.”<br />

Minimalistisch design<br />

Zeker ten opzichte van de mechanische montage van een verstevigingsprofiel,<br />

kiezen architecten met de tape voor een minimalistisch<br />

design. Emmerich: “Het laatste wat je wilt, is dat het materiaal beschadigt.<br />

Een tape blijft mooi verborgen achter het paneel in de gebouwschil.<br />

Je hebt geen extra apparatuur, gereedschap of energie<br />

nodig en dat vermindert de complexiteit.” De uiteindelijke productie is<br />

afhankelijk van verschillende designparameters van de klant. “In het<br />

onderzoekscentrum testen we met materialen van de klant aan welke<br />

mate van spanning de tape dient te voldoen.” ❚<br />

'Zeker ten opzichte van de mechanische montage<br />

van een verstevigingsprofiel, kiezen architecten met de tape<br />

voor een minimalistisch design'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

99


Tekst: Roel van Gils Beeld: tremco illbruck<br />

Luchtdicht Bouwen en<br />

Brandveiligheid gaan hand in hand<br />

Met de gevelbrand in Londen nog in het achterhoofd en de toenemende vraag naar geijkte luchtdichtingsproducten,<br />

brengt tremco illbruck een innovatief product op de markt dat beide thema’s verenigt. Gert-Jan<br />

Beukers, Sales Manager bij tremco illbruck, geeft tekst en uitleg en bespreekt nog een aantal mooie<br />

productinnovaties, specifiek bestemd voor toepassing in de gevelbouwsector.<br />

illbruck LD925 Watergedragen Afdichtingscoating.<br />

De veranderingen in de bouwsector maken<br />

dat de verantwoordelijkheid voor de gebouwschil<br />

anno <strong>2019</strong> steeds meer verschuift naar<br />

de gevelbouwer, stelt Beukers terecht. “Voor<br />

de gevelbouwer is er dus alles aan gelegen<br />

dat de eisen ten aanzien van luchtdichting,<br />

waterkering en brandveiligheid worden gegarandeerd<br />

naar de hoofdaannemer. Wij als<br />

tremco illbruck kunnen daarin een cruciale<br />

rol vervullen. Niet alleen met onze producten,<br />

maar ook met een gedegen advies aan de<br />

gevelbouwer. Wij worden al steeds meer ingeschakeld<br />

tijdens de ontwerpfase voor het<br />

delen van kennis en het bedenken van oplossingen<br />

voor eventuele knelpunten. Wij kunnen<br />

het totale pakket van advies, begeleiding<br />

en eindcontrole voor onze rekening nemen,<br />

waarbij alles wordt samengevat in een digitaal<br />

dossier dat uiteindelijk wordt overgedragen<br />

aan de hoofdaannemer.”<br />

illbruck LD925 Watergedragen Afdichtingscoating.<br />

100 GEVELBOUW.INFO


'Omdat luchtdichting en brandveiligheid in<br />

hoogbouwprojecten niet meer afzonderlijk<br />

kunnen worden beschouwd, zijn beide<br />

thema’s verenigd in een palet<br />

aan producten'<br />

Unieke combinatie<br />

Omdat luchtdichting en brandveiligheid in<br />

hoogbouwprojecten niet meer afzonderlijk<br />

kunnen worden beschouwd, heeft tremco<br />

illbruck beide thema’s verenigd in een palet<br />

aan producten. Beukers: “Op de BouwBeurs<br />

hebben wij illbruck ME480 Butylband BB<br />

gepresenteerd waarbij brandklasse B wordt<br />

gegarandeerd in combinatie met een optimale<br />

luchtdichting. Een unieke combinatie<br />

waarmee wij ons duidelijk onderscheiden.”<br />

Het regent primeurs bij tremco illbruck. Op<br />

het gebied van luchtdichting worden er ook<br />

twee nieuwe producten aan het assortiment<br />

toegevoegd. “We zien een duidelijke trend<br />

waarbij de luchtdichting steeds meer naar<br />

de binnenzijde evolueert,” zegt Beukers.<br />

“De nieuwe illbruck LD925 Watergedragen<br />

Afdichtingscoating kan vanaf de binnenzijde<br />

worden aangebracht en garandeert eveneens<br />

een optimale luchtdichting. We staan tevens<br />

aan de vooravond van de introductie van de<br />

nieuwe illbruck TP653 illmod Trio X, oftewel<br />

een luchtdicht geïmpregneerde schuimband.<br />

Een mooi product voor de gevelbouwsector<br />

om met één product de luchtdichting te kunnen<br />

voorzien. In Duitsland is het product al<br />

succesvol ontvangen, niet in de laatste plaats<br />

omdat het een goede stap zet in de richting<br />

van circulair bouwen,” besluit Beukers. ❚<br />

illbruck TP653 illmod Trio X.<br />

Luchtdicht Bouwen<br />

Ben je klaar voor BENG?<br />

Wij ondersteunen bij het realiseren van<br />

luchtdichte gebouwen.<br />

www.illbruck.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

101


Tekst: Roel van Gils Beeld: Ulamo Coating<br />

UNIEKE<br />

POEDERCOAT-<br />

TECHNIEKEN<br />

Ulamo Coating heeft een jarenlange ervaring met<br />

projecten in Europa, maar ook in Azië en de Verenigde<br />

Staten is het inmiddels een vertrouwde partner<br />

voor vele opdrachtgevers.<br />

“Met meer dan een halve eeuw ervaring mogen wij unieke en innovatieve<br />

poedercoattechnieken toepassen op prestigieuze projecten,”<br />

zegt Jan Willem Hendriksen van Ulamo Coating. “Op dit moment zijn<br />

onze decoratieve coatings met de uitstraling van cortenstaal of koper<br />

zeer gewild. Ze combineren de voordelen van een poedercoating met<br />

de luxe uitstraling van de meer exclusieve metalen. Onze toegevoegde<br />

waarde gaat overigens veel verder dan alleen het poedercoaten.<br />

Zo worden we in het voortraject vaak ingeschakeld voor passend advies.<br />

We delen graag onze kennis met de markt. Een goede samenwerking<br />

is immers de basis voor succes. Voor een optimale kwaliteit<br />

is het belangrijk dat poedercoatsystemen worden afgestemd op de<br />

specifieke situatie. Als het gaat om kwaliteit nemen wij geen risico’s<br />

en ondergaat het aluminium altijd een Sea-side voorbehandeling. Samen<br />

met een uitgekiend poedercoatingsysteem garanderen wij een<br />

optimale kwaliteit, lange levensduur en exclusieve uitstraling.” ❚<br />

Projectbegeleiding van A tot Z<br />

coating<br />

advisering • chroomvrije voorbehandeling • mechanische<br />

voorbehandeling • poedercoaten • natlakken • stralen<br />

gecertificeerde processen<br />

gegarandeerde levertijden<br />

innovatief<br />

2 laags coaten in 1 procesgang<br />

ruim 58 jaar toonaangevend<br />

EN 1090<br />

Ulamo Coating BV • Riezenweg 1, 7071PR Ulft, Nederland<br />

0315 - 688 688 • verkoopcoating@ulamo.nl • www.ulamo.nl<br />

1<strong>02</strong> GEVELBOUW.INFO


Artikelnaam<br />

Tekst en beeld: Man Protection<br />

OPTIMALE<br />

WARMTEWERING<br />

MET GLASFOLIE<br />

Glasfolies zijn uitstekend toepasbaar om de veiligheid, inbraakwerendheid, isolatie en privacy van een gebouw<br />

te verhogen én om de gevel een esthetische upgrade te geven. Daarnaast zijn de folies zeer geschikt<br />

voor het weren van warmte, licht, schittering en schadelijke UV-straling (99,9%).<br />

Onbehandeld glas laat warmte, licht en schadelijke UV-straling van<br />

de zon ongehinderd door. Hierdoor kan het binnen erg warm worden,<br />

zullen materialen sneller verkleuren en kan men last ondervinden van<br />

schitterend zonlicht. Man Protection biedt hiervoor dé oplossing: Een<br />

hoogwaardige, warmtewerende raamfolie.<br />

Door de toepassing van warmtewerende folie op de ramen, kan men de<br />

opwarming door de zon op het glas reduceren tot wel 90%. Hiermee creëert<br />

men een aangename werk- en leefomgeving. Het klimaat binnen blijft<br />

optimaal en men bespaart tevens op het energieverbruik van de airco.<br />

De warmtewerende glasfolies zijn zowel met als zonder spiegelend<br />

effect verkrijgbaar in verschillende kleuren en gradaties van warmtewering.<br />

Deze folies zijn tevens verkrijgbaar in combinatie met privacy,<br />

lichtwering, inbraakvertraging en veiligheid.<br />

Veiligheidsfolie<br />

EN 12600 klasse 2B2 - 1B1 / HACCP<br />

Zonwering met uitstraling<br />

Naast warmtewering biedt glasfolie nog vele andere voordelen. Zonwerende<br />

glasfolies zijn uitermate geschikt voor onder andere woningen,<br />

kantoren, winkels, ziekenhuizen en scholen. Ze verfraaien gebouwen;<br />

een mooie glasgevel draagt bij aan een moderne uitstraling van een pand.<br />

Glasfolies filteren tot wel 99,9% van de schadelijke UV-straling uit het<br />

zonlicht. Hiermee vertraagt de folie verkleuring van kostbaar interieur.<br />

Tevens zorgt de zonwerende glasfolie voor privacy doordat de folie<br />

overdag de inkijk belemmert in kantoren en gebouwen.<br />

Het glad en strak monteren van raamfolies is een uitgesproken specialisme.<br />

Met ruim veertig jaar ervaring is Man Protection dé specialist<br />

op dit gebied. Man Protection is officieel distributeur van het A-merk<br />

raamfolie LLumar ® , dat staat voor kwaliteit en duurzaamheid. ❚<br />

Isolerende folie<br />

' s Zomers koel, ' s winters warm<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

103


Amsterdam | Nautique Living<br />

Tekst: Roel van Gils Beeld: Aldowa<br />

Knap staaltje vakmanschap<br />

Het voormalige NDSM-terrein in Amsterdam-Noord transformeert langzaam naar een plek waar wonen,<br />

werken en recreëren centraal staan met als middelpunt project Nautique Living. Het is een bijzonder project.<br />

Op één kavel worden maar liefst acht verschillende ‘blokken’ gerealiseerd, goed voor in totaal 950 appartementen.<br />

Voor blok G heeft Aldowa de metalen buitenschil verzorgd. Een knap staaltje vakmanschap.<br />

De authentieke sfeer op het NDSM-terrein met oude scheepshallen en zware staalconstructies komt mooi terug in het gevelbeeld van blok G.<br />

104 GEVELBOUW.INFO


Amsterdam | Nautique Living<br />

'Als je de uitslag van zo’n kruis<br />

bekijkt op de tekeningen, dan<br />

heb je direct het gevoel dat het<br />

absoluut geen kinderspel is met<br />

complexe lasnaden en zettingen'<br />

De architect had een bepaald gevelbeeld voor ogen, opgebouwd uit drie<br />

onderdelen: horizontale stijlen en verticale stijlen verbonden met een kruis.<br />

Nautique Living kenmerkt zich door een industriële uitstraling met een<br />

veelheid aan functies in de verschillende gebouwblokken, met elk een<br />

unieke uitstraling die door architectenbureau OZ tot op het kleinste<br />

detail is doorgevoerd. “In het voortraject zijn we door hoofdaannemer<br />

Pleijsier Bouw benaderd om mee te denken over de metalen<br />

buitenschil,” begint Edwin Nipius van Aldowa. “Het was niet alleen<br />

een werk van een flinke omvang, maar bovenal een werk met grote<br />

uitdagingen. De architect had een bepaald gevelbeeld voor ogen, opgebouwd<br />

uit in feite drie onderdelen: horizontale stijlen en verticale<br />

stijlen verbonden met een kruis. Het vroeg met recht een stuk vakmanschap<br />

in metaalbewerking.”<br />

Mock-up<br />

Vooral de kruizen waren volgens Nipius een uitdaging om te produceren.<br />

“Als je de uitslag van zo’n kruis bekijkt op de tekeningen, dan<br />

heb je direct het gevoel dat het absoluut geen kinderspel is met complexe<br />

lasnaden en zettingen. Een heuse puzzel. We hebben in het<br />

voortraject daarom ook een mock-up gemaakt. Mede daarmee hebben<br />

we de opdrachtgever weten te overtuigen voor ons te kiezen.<br />

Het is overigens bij Aldowa steeds gebruikelijker om een mock-up<br />

te maken. Dat praat wat makkelijker dan vanaf tekening. Bovendien<br />

hebben we er zelf ook baat bij; we krijgen een beter beeld van de uitvoerbaarheid<br />

en kunnen eventuele knelpunten vroegtijdig uitfilteren.”<br />

De horizontale en verticale stijlen daarentegen waren volgens Nipius<br />

relatief eenvoudig te realiseren middels zetwerk.<br />

Toleranties<br />

Blok G is gebouwd met een vaste steiger rondom het gebouw. “De<br />

HSB-elementen met ophangconstructie ten behoeve van de buitenschil<br />

zijn van beneden naar boven geplaatst. Vervolgens werden de<br />

kozijnen gemonteerd en konden wij de buitenschil aanbrengen. De<br />

kruizen en stijlen zijn van boven naar beneden aangebracht, gelijktijdig<br />

met het demonteren van de steiger. Iedere week werd één verdieping<br />

(19 in totaal) opgeleverd. Behalve de productie van de kruizen<br />

en stijlen, vroeg ook de montage uiterste precisie en een optimale<br />

afstemming met zowel de aannemer (in verband met de HSB-elementen)<br />

en de kozijnleverancier ten aanzien van toleranties in maatvoering.<br />

De kruizen zijn eerst exact op maat uitgezet en gemonteerd,<br />

waarna de stijlen er later zijn tussengeschoven.”<br />

De authentieke sfeer op het NDSM-terrein met oude scheepshallen<br />

en zware staalconstructies komt volgens Nipius mooi terug in het gevelbeeld<br />

van blok G. “Ondanks het puzzelen en de hogere wiskunde<br />

op het gebied van metaalbewerking, mag het resultaat er absoluut<br />

zijn. We zijn trots dat we een bijdrage hebben mogen leveren aan zo’n<br />

landmark, een mooie referentie,” besluit Nipius. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

105


Den Haag | Villa Carnegie<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Colt International<br />

UNIEKE SHUTTERS TOEGEPAST<br />

IN GEVEL VAN VILLA CARNEGIE<br />

In de Haagse binnenstad is een karakteristiek begin 20e-eeuws kantoorpand herontwikkeld: er zijn negen<br />

luxe appartementen gerealiseerd in Villa Carnegie. Het krachtige, transparante ontwerp is van Braaksma<br />

& Roos Architectenbureau. De opdracht mocht Colt ontvangen via Bouwbedrijf De Vries en Verburg. De<br />

nieuwe uitbreiding krijgt een lichte en transparante uitstraling met uitkragende balkons en aluminium shutters<br />

voor grote glazen puien.<br />

Villa Carnegie Den Haag met unieke shutters van Colt Solar Shading Systems. Naast het architecturale gevelontwerp voorziet het systeem in zonwering en daglichtregeling.<br />

De specifieke wensen van de architect op<br />

het gebied van beweegbare zonwering waren:<br />

reguleren van de daglichttoetreding, privacy<br />

én esthetiek. Het geheel moest aansluiten<br />

op de bestaande kolommenstructuur van<br />

het gebouw. Marc de Winter, Sales Manager<br />

Colt Solar Shading Systems, vertelt waarom<br />

juist zij de aangewezen partij waren voor<br />

deze unieke opdracht.<br />

Ontwerp als uitgangspunt<br />

“Wat er bedacht was, bestond nog niet. Wij<br />

nemen het ontwerp als uitgangspunt en laten<br />

'Niet het<br />

productieproces<br />

maar de architect<br />

bepaalt de vorm'<br />

ons nooit belemmeren door standaarden. Ons<br />

engineerteam uit Kleve (D) is aan de slag gegaan<br />

om een passende oplossing te bieden<br />

voor de uitdagingen in dit project. Voor de<br />

eerste tot en met de derde verdieping zijn er<br />

de Colt Ellisse vouw/schuifluiken toegepast<br />

(handbediend in dit geval, maar ook motorisch<br />

verkrijgbaar). Deze moesten vlaksluitend zijn én<br />

haaks te openen, om toegang tot het balkon te<br />

verkrijgen. De scharnieren zijn geïntegreerd dus<br />

uit het zicht. Op de bovenste verdieping hebben<br />

we de Colt Ellisse optrekschermen met<br />

geïntegreerde elektronische aandrijving toegepast.<br />

Voor beide systemen hebben we frames<br />

samengesteld die stijf genoeg zijn om met hoge-smalle<br />

afmetingen tóch te kunnen draaien<br />

en vouwen. Het zetwerk is ook door ons gele-<br />

106 GEVELBOUW.INFO


Den Haag | Villa Carnegie<br />

Colt’s Ellisse systeemlijn: niet alleen functioneel maar<br />

ook een designelement. Het geeft het gebouw een<br />

dynamisch effect.<br />

Van verduistering tot diffuse lichtdoorlaat tot de totale verlichting van een kamer, bijna alles is mogelijk door de<br />

luiken in de juiste positie te zetten.<br />

verd om er verzekerd van te zijn dat het eindresultaat<br />

was zoals de architect het bedacht<br />

had. Voor de coating van de shutters hebben<br />

we veel bemonsterd tot de architect besloot<br />

voor de matte uitstraling van deze structuurlak<br />

te gaan.” De Winter: “Niet het productieproces<br />

maar de architect bepaalt de vorm!”<br />

Trots<br />

“Waar we naar streven - en met veel succes<br />

implementeren - zijn probleemoplossingen<br />

met een uitstekend synergetisch<br />

effect. Ook in dit project maakten wij niet<br />

ongeveer, maar precies wat de architect<br />

voor ogen had! Het systeem heeft niet al-<br />

leen het gewenste esthetische effect bereikt,<br />

maar is ook extreem weerbestendig,<br />

corrosiebestendig en zeer duurzaam. Zeg<br />

maar gerust gebouwlevensduur bestendig.<br />

Ik ben trots op ons team dat we op alle<br />

fronten hebben voldaan aan het beeld dat<br />

de architect voor ogen had.” ❚<br />

Colt Ellisse –<br />

Buitenzonwering met<br />

schuif- of vouwpanelen<br />

We leveren de systemen voor uw ideeën<br />

Gevelsystemen van Colt<br />

- met Glas, Metaal, Textiel of Hout<br />

- vast of beweegbaar<br />

- met innovatieve Besturing<br />

geven gebouwen een individuele uitstraling<br />

www.coltinfo.nl | “People feel better in Colt conditions”<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

107


Tekst: Johan Debaere Beeld: Orgadata/Andreas Meinders<br />

CONTINU INVESTEREN IN INNOVATIE<br />

LOONT, OOK VOOR SOFTWAREHUIZEN<br />

Bedrijven die blijven investeren in<br />

de ontwikkeling en productie van<br />

innovatieve oplossingen, hebben<br />

een gezonde basis om verder te<br />

groeien. De naam Orgadata staat<br />

al jaren synoniem voor innovatie.<br />

De firma achter softwarepakket<br />

Logikal blijft de raam- en deurfabrikanten<br />

en gevelbouwers met<br />

nieuwe vooruitstrevende oplossingen<br />

bestoken. We gingen samen<br />

met de mensen van Orgadata<br />

op zoek naar de redenen voor<br />

het succes.<br />

Wie bij softwarehuis Orgadata komt, voelt de<br />

jeugdigheid. De ontwerper van Logikal, dé<br />

software voor de raam- en deurfabrikant en<br />

de gevelbouwer, is jong, modern, dynamisch<br />

en innovatief. Het feit dat de firma met heel<br />

wat jonge mensen werkt, zorgt voor dynamiek<br />

en creativiteit. Die jongeren maken bij<br />

Orgadata kennis met het beroep.<br />

Zo zijn er zesenveertig leerlingen en studenten<br />

actief. Je mag er bovendien jaarlijks<br />

ook nog eens zowat driehonderd stagiairs<br />

bijtellen, die er hun eerste stappen in de<br />

beroepswereld zetten. Veel talenten komen<br />

rechtstreeks van de schoolbanken bij het<br />

softwarehuis terecht. Dat is mogelijk, omdat<br />

de firma intensief samenwerkt met verschillende<br />

scholen, hogescholen en universiteiten,<br />

waaronder ook de Campus Winschoten,<br />

de Stenden University in Emmen en een<br />

school en universiteit in Groningen.<br />

Jonge mensen aantrekken<br />

Orgadata gebruikt innovatieve manieren om<br />

jonge mensen als toekomstige medewerkers<br />

voor hen te laten kiezen. Daarvoor ontvingen<br />

ze op het Ministerie van Economische<br />

Zaken in Berlijn een ‘AusbildungsAss’, een<br />

populaire prijs, die nog maar enkele andere<br />

firma’s kregen. Orgadata nodigt bijvoorbeeld<br />

kinderen, die op jonge leeftijd al door de ITvirus<br />

geïnfecteerd zijn, uit om de digitalisatie<br />

van dichtbij te beleven. Ze onderzoeken en<br />

ontdekken dingen en ervaren ook welke mogelijkheden<br />

de nieuwste technieken, zoals<br />

Virtual Reality-brillen, bieden. Op die manier<br />

Recent toonde een filmploeg interesse in de innovatieve manier van werken bij Orgadata. Ze volgden de<br />

medewerkers van de firma tijdens hun dagelijkse activiteiten.<br />

kunnen objecten en andere elementen in<br />

een reële situatie geprojecteerd worden. Met<br />

deze jonge IT-specialisten en een duidelijke<br />

focus op de toekomst is Orgadata alvast<br />

klaar om zich met het oog op toekomstige<br />

uitdagingen succesvol verder te ontwikkelen.<br />

Ruimte voor creativiteit<br />

Net zoals de specialisten op het vlak van<br />

metaalverwerking en de ervaren informatici<br />

krijgen ook deze talenten ruimte om hun creatieve<br />

ideeën uit te werken. Orgadata biedt zijn<br />

medewerkers ook ruimte in de letterlijke zin<br />

van het woord. Het softwarehuis investeerde<br />

in een ruime nieuwbouw in de buurt van de<br />

haven van het idyllische stadje Leer. Het uitzicht<br />

op het water heeft immers een positieve<br />

invloed op de creativiteit van de medewerkers.<br />

Bij de indeling van de werkruimtes werkte Orgadata<br />

volgens het Open Space-concept met<br />

landschapskantoren. Het feit dat er nauwelijks<br />

muren en scheidingswanden zijn, bevordert<br />

de communicatie en de uitwisseling van informatie<br />

tussen de verschillende medewerkers<br />

aanzienlijk. Wie voor de uitwerking van<br />

zijn ideeën of ontwikkelingen toch behoefte<br />

heeft aan rust, vindt overal in het gebouw<br />

afgescheiden boxen: kleurrijke werkplaatsen,<br />

waar in alle rust gewerkt kan worden.<br />

De hypermoderne werkomgeving en de<br />

prima sfeer zijn de voedingsbodem voor de<br />

ontwikkeling van waardevolle IT-oplossingen.<br />

Orgadata komt steeds met nieuwe, innovatieve<br />

oplossingen en ondersteunt op die<br />

manier de klanten met het oog op een verdere<br />

digitalisatie in de toekomst. Dat is al<br />

langer bekend in de sector en steeds meer<br />

gebruikers wereldwijd vertrouwen op de ondersteuning<br />

van Logikal. Ze plannen en produceren<br />

hun projecten met deze software,<br />

omdat ze weten, dat met Logikal de beste<br />

ramen, deuren en gevelsystemen ontstaan.<br />

Logikal ‘MES’<br />

Een recent voorbeeld van de innovatieve<br />

kracht van Orgadata is de Logikal ‘MES’<br />

(Manufacturing Execution System), de ideale<br />

uitbreiding voor Logikal, die de verschillende<br />

stappen in het productieproces van ramen,<br />

deuren en gevels digitaliseert, optimaliseert<br />

en stuurt en zo de werkposten volledig moderniseert.<br />

Met deze software zal de efficiëntie<br />

van een massaproductie ook mogelijk zijn<br />

bij de productie van enkelstuks. ❚<br />

108 GEVELBOUW.INFO


Gevel Partners<br />

GEVELPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Gevelpartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het vaktijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Gevelbouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofi elen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van Gevelpartners door Google gegarandeerd. Vanuit het vaktijdschrift is alle<br />

informatie over de Gevelpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

109


Gevel Partners<br />

Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

4001 WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 04<br />

F +31 344 67 96 99<br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

CAD-PLAN GMBH<br />

Hanauer Landstraße 174<br />

D-60314 FRANKFURT<br />

T +49 69 800 818 0<br />

E koopmann@cad-plan.com<br />

W www.cad-plan.com<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUSTA<br />

NATUURLIJKE VENTILATIETECHNIEK BV<br />

Penningweg 7<br />

4879 AE ETTEN-LEUR<br />

Postbus 93<br />

4870 AB ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 503 41 52<br />

F +31 76 501 44 96<br />

E alusta@alusta.com<br />

W www.alusta.com<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4<br />

1135 GG EDAM<br />

Postbus 26<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 08 08<br />

F +31 299 37 28 59<br />

Logo_Bostik_druk.pdf 1 11-12-2014 16:23:50<br />

E info@boonedam.nl<br />

W www.boonedam.nl<br />

BOSTIK BV<br />

De Voerman 8<br />

5215 MH 's HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 43 74<br />

F +31 73 624 43 44<br />

E infoNL@bostik.com<br />

W www.bostik.nl<br />

BWB-ALUCOL BV<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 59 11 55<br />

E sales.neer@bwb-group.nl<br />

W www.bwb-group.com<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

MATERIALS<br />

Industrieweg 16<br />

8263 AD KAMPEN<br />

T +31 38 339 33 33<br />

E info@ccm-europe.com<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

COMHAM HOLLAND BV<br />

Joh. Enschedeweg 11<br />

1422 DR UITHOORN<br />

T +31 297 51 36 36<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

VAN DELFT PROFIELEN BV<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

F +31 180 31 58 58<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

110 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Gevel Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

ERGON NEDERLAND<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

T +31 316 58 11 44<br />

E info@ergonnederland.nl<br />

W www.ergonnederland.nl<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Windmolen 8<br />

4751 VM OUD GASTEL<br />

Postbus 101<br />

4750 AC OUD GASTEL<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

E info@hueck.nl<br />

W www.hueck.nl<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

JORIS IDE NV<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

W www.intal.nl www.onlineschucoshop.nl<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

aluminium & kunststof<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

reserveonderdelen<br />

ITH KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E info@ith-heerlen.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

Lingewei 8<br />

4004 LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

111


Gevel Partners<br />

Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

PROZON<br />

P R O J E C T E N<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

PROZON NEDERLAND BV<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

MDG<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E cynthia@cm-communication-support.nl<br />

W www.cm-communication-support.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

Lange Zijde 5<br />

5626 DL EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 34 00<br />

F +31 40 262 43 10<br />

E info@prozon.nl<br />

W www.prozon.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25E<br />

info@ods-geveltechniek.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

l<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

METAALLAND BV<br />

Ruysdaelbaan 3<br />

5642 JJ EINDHOVEN<br />

T +31 40 209 25 00<br />

E info@metaalland.nl<br />

W www.metaalland.nl<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

Postbus 61<br />

8430 AB OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

MAN PROTECTION BV<br />

Postbus 48<br />

1483 ZG DE RIJP<br />

T +31 299 45 11 30<br />

E info@manprotection.nl<br />

W www.manprotection.nl<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

PILKINGTON NEDERLAND BV<br />

De Hoeveler 25<br />

7547 SB ENSCHEDE<br />

Postbus 143<br />

7500 AC ENSCHEDE<br />

T +31 53 483 58 35<br />

E pilkington.nederland@nsg.com<br />

W www.pilkington.nl<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Rendementsweg 3-A<br />

3641 SK MIJDRECHT<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 297 23 36 70<br />

F +31 297 25 01 62<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

NOVICON TOELEVERING BV<br />

Sacharaovstraat 4<br />

7575 EA OLDENZAAL<br />

Postbus 245<br />

7570 AE OLDENZAAL<br />

T +31 541 57 30 30<br />

F +31 541 57 30 31<br />

E info@novicon.nl<br />

W www.novicon.nl<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

112 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Gevel Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 2<strong>02</strong><br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 2762 9253-0<br />

F +49 2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

T +31 88 244 01 01<br />

E info@vmrg.nl<br />

E info.skgikob.nl<br />

W www.skgikob.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 22<br />

E info@solarlux.nl<br />

W www.solarlux.nl<br />

SUNSHIELD BV<br />

Lissenveld 65F<br />

4941 VL RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 43 81 17<br />

T +31 162 43 56 52<br />

F +31 162 45 58 54<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshieldglobal.nl<br />

VAN DER MEER<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1045 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 <strong>02</strong> 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

WEINOR BV<br />

Proostwetering 16<br />

3543 AE UTRECHT<br />

T +31 30 633 25 50<br />

W www.weinor.nl<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

Diamantlaan 6<br />

2132 WV HOOFDDORP<br />

Postbus 163<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

SVK NV<br />

Aerschotstraat 114<br />

WILMS NV<br />

Molsebaan 20<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

E info@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

W www.vbh-nl.com<br />

ZETSUPPORT BV<br />

TRESPA INTERNATIONAL BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

Wetering 20<br />

60<strong>02</strong> SM WEERT<br />

Postbus 110<br />

6000 AC WEERT<br />

T +31 495 45 83 58<br />

F + 31 495 45 88 83<br />

E info@trespa.com<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

W www.trespa.com<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

113


WIE DROMEN<br />

REALISEERT,<br />

WORDT GEZIEN.<br />

SPECIALIST IN METALEN GEVELBEKLEDING<br />

010 - 208 37 88 | WWW.ALDOWA.NL


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 2<strong>02</strong><br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


VMRG-lid voor uw gevel.<br />

KEURMERK<br />

Gegarandeerde<br />

kwaliteit in gevels<br />

Over smaak kunt u als architect<br />

of opdrachtgever misschien nog<br />

met elkaar twisten. Maar niet over<br />

kwaliteit. Want die is gegarandeerd<br />

met het VMRG-Keurmerk. Wilt u<br />

profiteren van alle zekerheden die<br />

het keurmerk u biedt? Kies dan een<br />

Meer weten?<br />

Ga naar www.vmrgkeurmerk.nl of<br />

neem contact op via (030)60 53 644.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!