12.12.2023 Views

Bouwen aan de zorg_2023-06

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BOUWEN<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN<br />

ZORG<br />

VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

Platform OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN<br />

6<br />

ZORG.EUbouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

jaargang 23<br />

<strong>de</strong>cember <strong>2023</strong>-januari 2024<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

6<br />

Levensloopbestendig<br />

Klepperwei<br />

Zorggebouw van het Jaar:<br />

Tergooi MC<br />

Gebouwbeheer<br />

en on<strong>de</strong>rhoud<br />

<strong>Bouwen</strong> met<br />

vertrouwen


Wilt u een mooie, efficiënte en uitnodigen<strong>de</strong><br />

leefruimte creëren? CARELINE B.V. in De Lier<br />

biedt gloednieuwe woonwerel<strong>de</strong>n en met<br />

ein<strong>de</strong>loze mogelijk- he<strong>de</strong>n. Bezoek onze showroom<br />

en laat u overtuigen van <strong>de</strong> kwaliteit van onze producten. Ons<br />

team van experts helpt u<br />

<strong>de</strong> perfecte leefruimte<br />

bij het creëren van<br />

die uw stijl en<br />

wensen weerspiegelt.<br />

Kom vandaag nog<br />

langs en ervaar het<br />

CARELINE verschil!<br />

T: +31 88 5012400<br />

E: info@carelinebv.nl


Installatietechniek<br />

voor <strong>de</strong> beste <strong>zorg</strong><br />

ULC ontwerpt, realiseert en on<strong>de</strong>rhoudt technische installaties, al meer dan 100 jaar,<br />

in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>, laboratoria en an<strong>de</strong>re sectoren. Met onze ruime ervaring begrijpen<br />

wij als geen an<strong>de</strong>r het primaire proces in een ziekenhuis- en labomgeving. Een omgeving<br />

waar mensen met een kwetsbare gezondheid verblijven en waar comfort, hygiëne en<br />

infectiepreventie heel belangrijk zijn, voor patiënten en me<strong>de</strong>werkers, 24 uur per dag.<br />

Samen met u <strong>zorg</strong>en we voor betrouwbare installaties die goed <strong>aan</strong>sluiten bij <strong>de</strong>ze<br />

werkomgeving, energiezuinig zijn en een optimale levensduur hebben. In elk project zijn<br />

<strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> gebruikers ons startpunt en vin<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> balans met duurzaamheid en<br />

ren<strong>de</strong>ment. Pro-actief, kritisch en creatief, van ontwerp tot en met on<strong>de</strong>rhoud.<br />

Scan <strong>de</strong> QR-co<strong>de</strong><br />

en ont<strong>de</strong>k meer<br />

over onze projecten<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.


Aangenaam!<br />

Wij zijn Lensen |<br />

<strong>de</strong> creatieve partner<br />

voor jouw interieurproject<br />

Schimminck 1 | 5301 KR Zaltbommel<br />

+31(0)88 599 05 99 | info@lensen.nl<br />

Lensen Projectinrichters BV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR Zaltbommel<br />

info@lensen.nl


6<br />

Voorwoord<br />

DE TOEKOMST VAN DE ZORG<br />

Met 37 zetels is <strong>de</strong> PVV <strong>de</strong> grote winnaar van <strong>de</strong> verkiezingen en dat betekent<br />

ook winst voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. Geert Wil<strong>de</strong>rs heeft namelijk grootste plannen<br />

voor onze sector. Zo wil hij meer geld investeren om het personeelstekort<br />

<strong>aan</strong> te pakken en om autonomie terug te geven <strong>aan</strong> <strong>de</strong> (acute) <strong>zorg</strong>professional.<br />

Mocht er een kabinet Wil<strong>de</strong>rs komen, dan wil hij dat er meer geld gaat<br />

naar onze ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong>. Er moeten niet alleen meer verpleeghuizen komen,<br />

ook moeten volgens Wil<strong>de</strong>rs meer mensen in <strong>aan</strong>merking komen voor ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong>.<br />

Daarnaast wil hij dat het eigen risico wordt afgeschaft en dat er<br />

een uitbreiding komt van het basispakket met on<strong>de</strong>r meer tandarts<strong>zorg</strong>. Tot<br />

slot wil <strong>de</strong> PVV dat <strong>de</strong> marktwerking wordt teruggedraaid.<br />

Of bovengenoem<strong>de</strong> plannen ook doorgang zullen vin<strong>de</strong>n, zullen <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

formatiegesprekken uitwijzen. Daarom in <strong>de</strong>ze uitgave van <strong>Bouwen</strong><br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg (nog) geen ver<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>dacht voor <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

Althans, als het om onze politiek gaat. Waar <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> wél<br />

tot uiting komt, is in onze terugblikken op <strong>de</strong> Zorgvastgoed Dag CURE<br />

en het Spryg Zorgvastgoed Event België, waarop verschillen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partijen<br />

hun ontwikkelingen en visies <strong>de</strong>el<strong>de</strong>n. En ook in <strong>de</strong> projecten die we in <strong>de</strong>ze<br />

<strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg beschrijven, staat <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> centraal.<br />

Zo beste<strong>de</strong>n we <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> <strong>de</strong> sloop en nieuwbouw van <strong>zorg</strong>gebouw<br />

De Klepperwei in Rhoon, dat van binnenuit is ontworpen en stijlvol opgaat<br />

in zijn omgeving. De nieuwe Klepperwei is volledig ontworpen volgens <strong>de</strong><br />

Care Concept-metho<strong>de</strong>, dat al vóór het ontwerpproces inzichtelijk maakt<br />

wat <strong>de</strong> ruimtelijke mogelijkhe<strong>de</strong>n én consequenties van bepaal<strong>de</strong> i<strong>de</strong>eën<br />

en keuzes zijn. Toekomstbestendig en duurzaam wonen en <strong>zorg</strong>en en een<br />

dui<strong>de</strong>lijke structuur zijn hierbij het uitgangspunt.<br />

Van Rhoon g<strong>aan</strong> we door naar Ou<strong>de</strong>nburg, waar recent een braakliggend<br />

weiland is omgetoverd tot <strong>de</strong> nieuwe, kleinschalige maar kwalitatieve woon<strong>zorg</strong>campus<br />

Bloemenhof. In het U-vormige gebouw komen comfortabel<br />

leven en werken en publieke functies op unieke wijze samen met een dui<strong>de</strong>lijke<br />

visie én een toekomstbestendig gebouw. Of wat dacht u van <strong>de</strong> gefaseer<strong>de</strong><br />

bouw van expertisecentrum Joachim en Anna in Nijmegen, waar<br />

een hechte bouwteamsamenwerking zichtbaar <strong>zorg</strong>t voor een optimaal<br />

bouwproces en een beter eindresultaat?<br />

Daarnaast beste<strong>de</strong>n we in <strong>de</strong>ze <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg <strong>aan</strong>dacht <strong>aan</strong> modulair<br />

bouwen, ergonomische vloeren, het belang van schone lucht, stijlvolle<br />

bekledingsstoffen, <strong>zorg</strong>meubilair, <strong>de</strong> CO 2<br />

-Prestatielad<strong>de</strong>r en kwaliteit in on<strong>de</strong>rhoud<br />

en veiligheid. Ook blikken we vooruit op inspire health&care in<br />

Gent en terug op Design Nation in Kortrijk. Kortom: we hebben weer een<br />

bomvolle uitgave voor u! Namens het team van Louwers Uitgeversorganisatie<br />

wens ik u veel leesplezier, een fijne kerst en alle goeds voor 2024!<br />

Lieke Bousema


Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

Jaargang 23, nummer 6, <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-<strong>06</strong>00<br />

BOUWEN UITGEVER ZORG.EU<br />

Schatbeur<strong>de</strong>rl<strong>aan</strong> 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke Bousema<br />

REDACTIETEAM<br />

Sabine Bison<br />

Rob Buchholz<br />

Marlies Decavel<br />

Tjerk van Duinen<br />

Liesbeth van Heel<br />

Ramona Kezer<br />

Vera van <strong>de</strong>r Kooij<br />

Koen Mortelmans<br />

José Mul<strong>de</strong>r<br />

Philippe Selke<br />

Gerrit Tenkink<br />

Laureline Vansteenkiste<br />

Jan-Kees Verschuure<br />

Levensloopbestendig Klepperwei gaat op in <strong>de</strong> omgeving 8<br />

Innovatieve interieurbeleving voor verpleeghuis Klepperwei 13<br />

‘Met vraaggestuurd ventileren zijn <strong>de</strong> veiligheid en een comfortabel binnenklimaat gewaarborgd’ 14<br />

Ziekenhuisbouw <strong>2023</strong>: veel parallellen vanuit verschillen<strong>de</strong> startsituaties 16<br />

Tergooi MC uitgeroepen tot Zorggebouw van het Jaar <strong>2023</strong> 18<br />

Braakliggend weiland omgetoverd tot kwalitatieve woon<strong>zorg</strong>campus 20<br />

Interieur woon<strong>zorg</strong>campus afgestemd op bewoners en <strong>zorg</strong>personeel 23<br />

<strong>Bouwen</strong> met vertrouwen 24<br />

Huiselijke sferen bij De Waalboog locatie Joachim en Anna 28<br />

Zorg Flits: Patiënten blij met nieuwe agiokamer in HagaZiekenhuis Zoetermeer 29<br />

Één met <strong>de</strong> omgeving 30<br />

Zorg Flits: Antwerpse ziekenhuizen willen centrale apotheek bouwen in Kontich 33<br />

De toekomst van schone lucht in <strong>zorg</strong>instellingen 35<br />

Hoe <strong>de</strong> keuze voor een rubber vloer <strong>de</strong> lichamelijke belasting van <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers kan vermin<strong>de</strong>ren 36<br />

Kennis bun<strong>de</strong>len voor <strong>de</strong> Europese markt 38<br />

Duurzame en hoogwaardige bekledingsstof voor binnen en buiten 40<br />

Service voor <strong>de</strong> klant, open <strong>de</strong>uren in het bedrijf 42<br />

Zorgmeubilair op maat van elke af<strong>de</strong>ling 44<br />

Vooruitblikken op <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 46<br />

Publiekssymposium over lessen nieuwbouw Erasmus MC 50<br />

30<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Patty Ros<br />

p.ros@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijn<strong>de</strong>rs<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>geleverd via <strong>de</strong> AdPortal.<br />

Mocht u nog geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Ne<strong>de</strong>rland: € 140,00 per jaar excl. BTW<br />

ING bank: IBAN NL46INGB0000417165<br />

BIC INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Bouwen</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Zorg<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

8<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar: Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n voor het verstrijken van <strong>de</strong> abonnementsperio<strong>de</strong><br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een<br />

jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Als abonnement en in controlled circulation, persoonsgericht<br />

naar beslissers in ziekenhuizen, verpleeghuizen,<br />

woon<strong>zorg</strong>centra, <strong>zorg</strong>groepen, GGZ, woningcorporaties,<br />

architecten, technische/facilitaire managers toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>, <strong>aan</strong>nemers, overheidsinstellingen<br />

en abonnementen.<br />

VORMGEVING<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen of vermenigvuldigd zon<strong>de</strong>r<br />

uitdrukkelijke toestemming van <strong>de</strong> uitgever en zon<strong>de</strong>r bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op <strong>zorg</strong>vuldige wijze en naar beste weten is samengesteld kunnen<br />

uitgever en auteurs op geen enkele wijze inst<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> juistheid of volledigheid<br />

van <strong>de</strong> informatie. Zij <strong>aan</strong>vaar<strong>de</strong>n dan ook geen enkele <strong>aan</strong>sprakelijkheid<br />

voor scha<strong>de</strong>, van welke aard ook, die het gevolg is van han<strong>de</strong>lingen en/of<br />

beslissingen die gebaseerd zijn op <strong>de</strong>ze informatie.<br />

18<br />

44


jaargang 23<br />

<strong>de</strong>cember <strong>2023</strong>-januari 2024<br />

Inhoud<br />

54<br />

78<br />

66<br />

60<br />

70<br />

82<br />

Zorg Flits: Nieuwe naam, vernieuw<strong>de</strong> visie 54<br />

‘Elkaar continu stimuleren om te verbeteren’ 56<br />

Een nieuwe fase breekt <strong>aan</strong> 60<br />

inspire health&care: jouw ontmoetingsplatform voor <strong>zorg</strong> en welzijn 63<br />

Het belang van een ééngreeps mengkr<strong>aan</strong> 65<br />

VAKTIJDSCHRIFT OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

Platform OVER ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

6<br />

BOUWEN ZORG.EUbouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

THEMA GEBOUWBEHEER EN ONDERHOUD<br />

Beheerscontracten met <strong>zorg</strong> voor continuïteit 66<br />

Kwaliteit in on<strong>de</strong>rhoud en veiligheid 68<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

6<br />

Levensloopbestendig<br />

Klepperwei<br />

Zorggebouw van het Jaar:<br />

Tergooi MC<br />

Gebouwbeheer<br />

en on<strong>de</strong>rhoud<br />

<strong>Bouwen</strong> met<br />

vertrouwen<br />

Ruimtelijke architectuur doorgetrokken in het interieur 70<br />

Zorg Flits: Athena effent <strong>de</strong> weg voor hergebruik van real-world data in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> 75<br />

‘Denken vanuit <strong>de</strong> gebruiker’ 76<br />

Nieuwe studio laat sfeer in <strong>zorg</strong>meubilair zien 78<br />

‘Intensive care units slimmer en stiller maken’ 81<br />

Verwachtingen bij eerste editie Design Nation ruimschoots overtroffen 82<br />

Zorgpartners 88<br />

Cover:<br />

Grote opknapbeurt voor<br />

Woon<strong>zorg</strong>centrum Rubroek<br />

in Crooswijk<br />

Beeld:<br />

Erik Poffers Fotografie<br />

Blijf gratis en eenvoudig op <strong>de</strong> hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld je <strong>aan</strong> voor onze nieuwsbrief!<br />

BOUWENAANDEZORG.EU


RHOON KLEPPERWEI<br />

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Lengkeek Architecten/Robert Koelewijn Fotografie<br />

Metho<strong>de</strong> ‘ontwerpen van binnenuit’ mét<br />

flexibiliteit en duurzaamheid<br />

Levensloopbestendig<br />

Klepperwei gaat op<br />

in <strong>de</strong> omgeving<br />

Aanwinst voor <strong>de</strong> buurt. Vleugels met getrapte koppen en sterke horizontale belijning doen het gebouw kleinschaliger overkomen.<br />

Van een on<strong>aan</strong>zienlijk verpleeghuis dat nog stamt uit 1971 is Klepperwei in Rhoon na een sloopen<br />

nieuwbouwproces omgetoverd tot een mo<strong>de</strong>rn, <strong>aan</strong>trekkelijk en sfeervol <strong>zorg</strong>gebouw. De<br />

nieuwbouw omvat 60 studio’s voor ou<strong>de</strong>ren met <strong>de</strong>mentie, ruime huiskamers, 12 Volledig Pakket<br />

Thuis (VPT) appartementen, kantoren en algemene ruimten. Eind oktober lever<strong>de</strong> <strong>aan</strong>nemer BM<br />

van Houwelingen het pand op, twee dagen later wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> eerste bewoners al ingehuisd.<br />

Het gebouw is ontworpen door Lengkeek Architecten,<br />

dat hiervoor <strong>de</strong> Care Concept-metho<strong>de</strong><br />

volg<strong>de</strong>. Deze metho<strong>de</strong> maakt, met het<br />

stapelen van een soort legoblokken, al vóór<br />

het ontwerpproces voor <strong>de</strong> opdrachtgever en<br />

ook <strong>de</strong> gemeente inzichtelijk wat <strong>de</strong> ruimtelijke<br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n en consequenties van bepaal<strong>de</strong><br />

i<strong>de</strong>eën en keuzes zijn. Door het ontwerpen<br />

van binnenuit volgens het Care-Concept st<strong>aan</strong><br />

het welzijn van <strong>de</strong> bewoners en <strong>de</strong> efficiëntie<br />

voor <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers op <strong>de</strong> eerste plaats, pas<br />

daarna komt het ontwerpen van <strong>de</strong> gevel.<br />

MODERNE HUISVESTING,<br />

RUIMTELIJKE VOORZIENINGEN<br />

Vlak voor <strong>de</strong> ingebruikname zijn Regiomanager<br />

Koos van <strong>de</strong> Lagemaat, Manager Wonen<br />

en Zorg Esther Frank en Procesbegelei<strong>de</strong>r<br />

Nieuwbouw Nick Visser van Argos Zorggroep<br />

zichtbaar in hun nopjes met het eindresultaat.<br />

“Het is natuurlijk een prachtige locatie<br />

voor een verpleeghuis met <strong>de</strong> vijver <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

ene kant en een mooie tuin <strong>aan</strong> <strong>de</strong> entreezij<strong>de</strong>”,<br />

vertelt Van <strong>de</strong> Lagemaat. “De oudbouw<br />

was na 49 jaar trouwe dienst op, maar we zijn<br />

erg blij dat we hier weer terug zijn. Vooral<br />

voor <strong>de</strong> bewoners. Argos Zorggroep gaat<br />

hier terug van 72 naar 60 verpleegplekken,<br />

maar we kon<strong>de</strong>n daar 12 VPT-woningen <strong>aan</strong><br />

toevoegen. De grote winst zit in <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne<br />

huisvesting voor onze cliënten en in <strong>de</strong> ruime<br />

gezamenlijke voorzieningen. De nieuwbouw<br />

past ook prachtig in <strong>de</strong> groene omgeving, veel<br />

beter dan <strong>de</strong> jaren zeventig oudbouw.”<br />

RUST, RUIMTE EN REURING<br />

Frank legt uit hoe het gebouw is inge<strong>de</strong>eld. “In<br />

<strong>de</strong> twee vleugels die <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vijver grenzen, zijn<br />

<strong>de</strong> 60 studio’s met 24-uurs<strong>zorg</strong> on<strong>de</strong>rgebracht.<br />

De VPT-appartementen liggen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorzij<strong>de</strong>.<br />

Algemene voorzieningen en kantoren<br />

liggen rond <strong>de</strong> entreehal en in <strong>de</strong> oksel liggen<br />

op <strong>de</strong> verdiepingen <strong>de</strong> ruime woonkamers, die<br />

volgens ons 3R-principe zijn ingericht: Rust,<br />

Ruimte en Reuring. Dat verwijst naar <strong>de</strong> keuzes<br />

die onze cliënten hebben in het soort plek<br />

waar ze zich prettig voelen. De woonkamers<br />

hebben grote ramen, zodat er veel contact is<br />

met buiten. De inrichting is warm, met lichte<br />

natuurlijke tinten, bloemrijk behang en bijpassend<br />

meubilair. Lengkeek Architecten heeft<br />

onze opdracht goed vertaald.”<br />

8 BOUWEN ZORG.EU


RHOON KLEPPERWEI<br />

WORKSHOP CARE CONCEPT<br />

Voor <strong>de</strong> totstandkoming van Klepperwei<br />

heeft het architectenbureau <strong>de</strong> Care Concept-metho<strong>de</strong><br />

toegepast, een metho<strong>de</strong> om<br />

gebouwen voor wonen en <strong>zorg</strong> toekomstbestendig<br />

en duurzaam te ontwikkelen. Marco<br />

Kuus, Technisch Directeur bij Lengkeek Architecten:<br />

“Het door Wesolve ontwikkel<strong>de</strong> Care<br />

Concept brengt in stappen een project tot<br />

stand, waarbij <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> fase een workshop<br />

is met <strong>de</strong> opdrachtgever en een gespecialiseerd<br />

team van on<strong>de</strong>r meer architect, kosten<strong>de</strong>skundige<br />

en constructeur. Daarin wordt<br />

op een grote luchtfoto het gebouw met een<br />

soort legoblokken samengesteld. De blokjes<br />

zijn <strong>de</strong> modules die functies en woningtypen<br />

voorstellen en die volledig uitwisselbaar zijn.<br />

Er zijn wel veertig verschillen<strong>de</strong> modules,<br />

maar voor Klepperwei hebben we gewerkt<br />

met drie kleuren: blauw voor zware <strong>zorg</strong>, geel<br />

voor VPT en rood voor algemene voorzieningen.<br />

De kleur rood maakt al dui<strong>de</strong>lijk dat je<br />

die vanuit exploitatieoogpunt zo klein mogelijk<br />

wil hou<strong>de</strong>n. Van hieruit zijn drie voorstellen<br />

ontwikkeld, waaruit <strong>de</strong> huidige oplossing<br />

het meest optimaal bleek.”<br />

INHOUDELIJK ONTWERPEN<br />

Care Concept is niet hetzelf<strong>de</strong> als BIM in legouitvoering.<br />

Kuus: “Nee, je ontwerpt van binnenuit<br />

en hebt daarbij al nagedacht over het installatieconcept<br />

en over hoe <strong>de</strong> constructie in elkaar<br />

zit. Bovendien kun je <strong>de</strong> oplossingen visualiseren<br />

met <strong>de</strong> blokjes. Bijvoorbeeld <strong>aan</strong> mensen die<br />

niet gespecialiseerd zijn in ontwerpen voor <strong>zorg</strong>.<br />

Je kunt dui<strong>de</strong>lijk maken wat er logistiek gebeurt,<br />

als je huiskamers wil koppelen of liever op <strong>de</strong><br />

kop van een vleugel plaatst. Je hebt dan heel<br />

snel door of iets kan of niet. Essentieel is dat<br />

je voor het ontwerpen al inhou<strong>de</strong>lijk bezig bent<br />

met <strong>de</strong> werking van het <strong>zorg</strong>proces. Aan het<br />

eind van <strong>de</strong> workshop is <strong>de</strong> structuur voor een<br />

groot <strong>de</strong>el bepaald en heeft ie<strong>de</strong>reen zijn input<br />

kunnen geven. Daarmee voorkom je latere discussies<br />

in het proces en kosten en moeite van<br />

<strong>aan</strong>passen van je plannen.”<br />

Metselwerkuitstraling in een lichte gemêleer<strong>de</strong> kleur, panelen met groene spachtelputz en grijze aluminium<br />

kozijnen.<br />

LATE AANPASSING<br />

Voor <strong>aan</strong>nemer BM van Houwelingen was het<br />

een eerste kennismaking met Care Concept.<br />

Projectlei<strong>de</strong>r Harmen Karssies: “Voor ons was<br />

het een betrekkelijk traditioneel project waar<br />

we pas in een late fase via een <strong>aan</strong>besteding zijn<br />

ingerold. En met traditioneel bedoel ik een casco<br />

van betonnen vloeren, kalkzandsteenwan<strong>de</strong>n<br />

en HSB-gevels. Een ou<strong>de</strong> inpandige trafo<br />

die niet mocht verdwijnen was een lastig <strong>de</strong>tail<br />

en het <strong>aan</strong>sluiten van <strong>de</strong> nutsvoorzieningen ging<br />

niet in één dag. En vlak voor <strong>de</strong> start van <strong>de</strong><br />

bouw werd een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> begane grond herbestemd<br />

van revalidatie zon<strong>de</strong>r huiskamer naar<br />

<strong>de</strong> doelgroep cliënten met <strong>de</strong>mentie. ❯<br />

'Het welzijn van <strong>de</strong> bewoners en efficiëntie voor <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers st<strong>aan</strong><br />

op <strong>de</strong> eerste plaats, pas daarna komt het ontwerpen van <strong>de</strong> gevel'<br />

Tv-hoek in <strong>de</strong> woonkamer.<br />

Zorgstudio.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

9


gebouwconcepten<br />

voor wonen en <strong>zorg</strong><br />

Villa Ver<strong>de</strong> - Har<strong>de</strong>rwijk<br />

- Bewezen woonconcept<br />

- Korte doorlooptijd<br />

- Circa 10-15% goedkoper<br />

- Lagere exploitatiekosten<br />

- Creëren van draagvlak<br />

- Ont<strong>zorg</strong>ing<br />

- Meer woonkwaliteit<br />

- Toekomstbestendig<br />

- Duurzame slimme oplossing<br />

Klepperwei - Rhoon<br />

Klepperwei - Rhoon<br />

Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> kracht van co-creatie!<br />

030 220 0924 | info@careconcept.nl<br />

Smeetsland - Rotterdam<br />

Bunterhoek - Nunspeet<br />

www.careconcept.nl<br />

‘t Slath te Epe<br />

Klepperwei te Rhoon<br />

Klepperwei te Rhoon<br />

Smeetsland te Rotterdam<br />

Raadhuis te Harmelen<br />

Bospoort te E<strong>de</strong><br />

Marleplantsoen te Nunspeet<br />

t: 030 220 15 87<br />

w: www.laib.nl


RHOON KLEPPERWEI<br />

De hoof<strong>de</strong>ntree is herkenbaar <strong>aan</strong> <strong>de</strong> organische vormen.<br />

'Bewoners hebben door <strong>de</strong> royale glaspartijen,<br />

vooral in <strong>de</strong> huiskamers, bijna overal zicht op groen'<br />

Het Care Concept maakte omschakelen betrekkelijk<br />

goed te doen. En van een goe<strong>de</strong><br />

samenwerking met alle partijen word ik altijd<br />

enthousiast. Als je be<strong>de</strong>nkt dat eind oktober,<br />

slechts twee dagen na <strong>de</strong> oplevering, <strong>de</strong> eerste<br />

bewoners al ingehuisd wer<strong>de</strong>n, weet je dat<br />

het goed was.”<br />

DECENTRALE INSTALLATIES<br />

Een belangrijk aspect van het modulaire Care<br />

Concept is flexibiliteit en levensloopbestendigheid.<br />

Kuus: “De modules zijn uitwisselbaar waardoor<br />

het gebouw, of een <strong>de</strong>el ervan, betrekkelijk<br />

eenvoudig en tegen lage kosten een an<strong>de</strong>re<br />

functie kan krijgen. Decentrale installatietechniek<br />

is hierin <strong>de</strong> sleutel. De <strong>zorg</strong>studio’s zijn per<br />

twee uitgerust met een warmtepomp en hebben<br />

<strong>de</strong>centrale ventilatie via ClimaRad <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

gevel. Zo kun je bijvoorbeeld later twee studio’s<br />

samenvoegen tot één woning. In <strong>de</strong> woningschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>n zitten vrijwel geen leidingen<br />

en het scheelt ook enorm <strong>aan</strong> kanalen die door<br />

het gebouw lopen. Uiteraard zijn <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>studio’s<br />

volledig voorzien van alle mo<strong>de</strong>rne <strong>zorg</strong>domotica<br />

en kan <strong>de</strong> eigenaar <strong>de</strong> VPT-woningen ook<br />

snel opschalen van lichte naar zware <strong>zorg</strong>.” ❯<br />

De grote open woonkamers zijn volgens het Argos 3R-principe ingericht: Rust, Ruimte en Reuring.<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Argos Zorggroep<br />

ONTWERP<br />

Lengkeek Architecten<br />

ONTWERP INTERIEUR<br />

UP interieur<br />

ADVISEURS<br />

Van Dijke BV (constructies), Bor<strong>de</strong>wijk De<br />

Adviseurs (installaties) en Maak Space<br />

(tuinontwerp)<br />

HOOFDAANNEMER<br />

BM van Houwelingen<br />

INSTALLATIES<br />

A&B Elektrotechniek (E- en PV-installatie),<br />

Werkendamse Verwarmings Industrie<br />

(W-installatie) en Installatiebedrijf Werkendam<br />

BV (loodgieterswerk)<br />

TOEGANGSTECHNIEK<br />

SALTO Systems, Amsterdam<br />

MEUBILAIR<br />

Lensen Projectinrichters, Zaltbommel<br />

DECENTRAAL KLIMAATSYSTEEM<br />

ClimaRad, Ol<strong>de</strong>nzaal<br />

BRUTO VLOEROPPERVLAKTE<br />

5.150 m 2<br />

ZORGPROGRAMMA<br />

60 studio’s voor indicatie PG, 12 VPTappartementen<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

11


RHOON KLEPPERWEI<br />

OPGAAN IN DE OMGEVING<br />

Klepperwei is ook een <strong>aan</strong>winst voor <strong>de</strong> buurt.<br />

Het gebouw heeft vleugels met getrapte koppen<br />

en sterke horizontale belijning om het<br />

kleinschaliger te laten overkomen. Een metselwerkuitstraling<br />

in een lichte gemêleer<strong>de</strong><br />

kleur, panelen met groene spachtelputz, grijze<br />

aluminium kozijnen en organische vormen bij<br />

<strong>de</strong> hoof<strong>de</strong>ntree <strong>zorg</strong>en voor een natuurlijke<br />

uitstraling richting <strong>de</strong> groene omgeving. “De<br />

tuin en vijver zijn ook integraal <strong>aan</strong>gepakt en<br />

maken <strong>de</strong>el uit van het ontwerp”, aldus Van<br />

<strong>de</strong> Lagemaat. “Bewoners hebben door <strong>de</strong> royale<br />

glaspartijen, vooral in <strong>de</strong> huiskamers, bijna<br />

overal zicht op het groen. Ik vind dat we met<br />

het hele team een geslaag<strong>de</strong> woonomgeving<br />

met een hoog afwerkingsniveau gecreëerd<br />

hebben voor <strong>de</strong> cliënten en VPT-bewoners.”<br />

Procesbegelei<strong>de</strong>r Nick Visser ziet <strong>de</strong> eindstreep<br />

in <strong>de</strong>cember al na<strong>de</strong>ren: “Dan is <strong>de</strong> oplevering<br />

van <strong>de</strong> VPT-appartementen. Een proces<br />

dat begon met <strong>de</strong> uithuizing in september<br />

2020 en het tij<strong>de</strong>lijk huisvesten in Hoogvliet,<br />

wordt afgesloten met <strong>de</strong> gefaseer<strong>de</strong> inhuizing<br />

van ou<strong>de</strong> bewoners in <strong>de</strong> afgelopen weken en<br />

<strong>de</strong> verwelkoming van <strong>de</strong> nieuwe instroom. Op<br />

18 januari is <strong>de</strong> officiële opening.”<br />

Voor Karssies en Kuus zit er wellicht meer in<br />

het vat. Karssies: “Dit was een eerste gezamenlijke<br />

ervaring. Er valt nog genoeg te leren<br />

en slimmer <strong>aan</strong> te pakken. Wij kwamen als<br />

<strong>aan</strong>nemer uit een <strong>aan</strong>besteding en zaten dus<br />

laat <strong>aan</strong> tafel. Ik zou graag eer<strong>de</strong>r mee willen<br />

<strong>de</strong>nken over constructies, installaties en gevels<br />

Een kapsalon is uiteraard on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het voorzieningenpakket.<br />

en samen processen doorlopen van het concept.”<br />

Kuus ziet ook <strong>aan</strong>knopingspunten: “Bij<br />

BM van Houwelingen zijn <strong>de</strong> lijntjes kort en is<br />

<strong>de</strong> directie eigenaar van het bedrijf. Daarmee<br />

kun je goed schakelen. Bij een project met een<br />

hele strakke planning als Klepperwei is dat een<br />

groot voor<strong>de</strong>el.” ■<br />

Goed<br />

voor elkaar<br />

De <strong>zorg</strong> veran<strong>de</strong>rt. Zo zijn er mensen met een specifieke<br />

<strong>zorg</strong>behoefte, die een passen<strong>de</strong> woonplek vragen.<br />

Of ou<strong>de</strong>ren die steeds langer zelfstandig wonen.<br />

Wij <strong>zorg</strong>en voor een toekomstbestendige oplossing.<br />

BM van Houwelingen<br />

Hakgriend 26<br />

3371 KA Hardinxveld-Giessendam<br />

0184 - 67 72 00<br />

info@bmvanhouwelingen.nl<br />

www.bmvanhouwelingen.nl<br />

12 BOUWEN ZORG.EU


RHOON KLEPPERWEI<br />

Tekst en beeld | Lensen Projectinrichters BV<br />

Innovatieve interieurbeleving<br />

voor verpleeghuis<br />

Klepperwei<br />

In oktober <strong>2023</strong> open<strong>de</strong> verpleeghuis Klepperwei, gelegen in een serene groene omgeving <strong>aan</strong><br />

een schil<strong>de</strong>rachtige vijver. “Het gedachtegoed van Argos – een leven met kleur – vormt <strong>de</strong> essentie<br />

voor <strong>de</strong> inrichting”, vertelt Karen Textor, accountmanager bij Lensen. Het team heeft <strong>de</strong> wensen van<br />

Argos ten <strong>aan</strong>zien van <strong>de</strong> Klepperwei bijzon<strong>de</strong>r goed <strong>aan</strong>gevoeld. De <strong>de</strong>legatie is dan ook unaniem<br />

in haar keuze voor <strong>de</strong>ze projectinrichter.<br />

VERBINDING TUSSEN MENS<br />

EN NATUUR<br />

De ontspannen, natuurlijke sfeer die buiten<br />

wordt ervaren, komt terug in het interieur. Patty<br />

Meesters, ontwerper bij <strong>de</strong>Studio van Lensen is<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijk voor het concept: “Via <strong>de</strong>signprincipes<br />

als ‘aqua wellness’, ‘memory care’ en<br />

‘rust-ruis-reuring’ in het thema ‘reflectie’ borduren<br />

we voort op <strong>de</strong> basis van <strong>de</strong> architect en<br />

leggen we <strong>de</strong> verbinding tussen mens en natuur,<br />

he<strong>de</strong>n en verle<strong>de</strong>n. Centraal in het interieurontwerp<br />

st<strong>aan</strong> <strong>de</strong> kalmeren<strong>de</strong>, ontspannen<strong>de</strong> eigenschappen<br />

van water en het comfort van natuur,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met <strong>de</strong> mooiste kleuren en een<br />

bijzon<strong>de</strong>re vormentaal. Het concept vertaalt<br />

zich in persoonlijke huiskamers, specifiek maat-<br />

werk, een sfeervolle (be)leefkeuken als warm<br />

hart in <strong>de</strong> ruimte en eet- en ontmoetingsplekken<br />

waar flexibiliteit of loungen centraal st<strong>aan</strong>.”<br />

'Centraal st<strong>aan</strong> <strong>de</strong> kalmeren<strong>de</strong>,<br />

ontspannen<strong>de</strong> eigenschappen van water en<br />

het comfort van natuur'<br />

BRASSERIE ALS<br />

ONTMOETINGSPLEK<br />

De brasserie waar familiele<strong>de</strong>n van bewoners<br />

elkaar kunnen ontmoeten, is gezellig ingericht<br />

met een haardje en volgens Textor het mooiste<br />

<strong>de</strong>el van Klepperwei. “Ik ben bijzon<strong>de</strong>r<br />

trots op dit totaalproject. De brasserie laat<br />

diversiteit zien in zitmogelijkhe<strong>de</strong>n, materialen<br />

en vormentaal. De verschillen<strong>de</strong> zones bie<strong>de</strong>n<br />

privacy, geborgenheid en sfeer. Zowel <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

bewoners, bezoekers als me<strong>de</strong>werkers is gedacht.<br />

Een verhaal waarin oud en nieuw verweven<br />

zijn en ie<strong>de</strong>reen een stukje herkenning<br />

vindt. Een ruimte die uitnodigt tot ontmoeten<br />

en die gesprekken op gang brengt. Het statement<br />

piece: <strong>de</strong> letterbakwand vol vintage items<br />

die <strong>de</strong> zintuigen prikkelen en nostalgische herinneringen<br />

opwekken, biedt herkenning.”<br />

SAMENWERKING MET<br />

LENSEN EN PARTNERS<br />

Lensen, verantwoor<strong>de</strong>lijk voor <strong>de</strong> conceptvisie<br />

en styling, heeft samen met Argos Klepperwei<br />

omgetoverd tot een <strong>aan</strong>gename werk- en<br />

leefomgeving. Een nauwe samenwerking als<br />

partners is essentieel om tot zo’n succesvol resultaat<br />

te komen. De projectgroep, gevormd<br />

door account- en projectmanagers van Lensen<br />

en Nick Visser, projectlei<strong>de</strong>r nieuwbouw bij<br />

Argos, heeft het inrichtingstraject nauwlettend<br />

begeleid. Visser: “Lensen heeft een fris<br />

en mo<strong>de</strong>rn interieur gemaakt dat heel goed<br />

past bij onze doelgroep. De flexibiliteit en <strong>de</strong><br />

korte communicatielijnen maakten <strong>de</strong> samenwerking<br />

met Lensen heel prettig.” ■<br />

Lensen heeft een fris en mo<strong>de</strong>rn interieur gemaakt dat heel goed past bij <strong>de</strong><br />

doelgroep.<br />

Het statement piece: <strong>de</strong> letterbakwand vol vintage items die <strong>de</strong> zintuigen<br />

prikkelen en nostalgische herinneringen opwekken, biedt herkenning<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

13


RHOON KLEPPERWEI<br />

Tekst | ClimaRad BV Beeld | 5d Architectuur & Fotografie<br />

Klepperwei te Rhoon:<br />

‘Met vraaggestuurd ventileren zijn<br />

<strong>de</strong> veiligheid en een comfortabel<br />

binnenklimaat gewaarborgd’<br />

Opdrachtgever Argos Zorggroep heeft voor <strong>de</strong> vervangen<strong>de</strong> nieuwbouw van <strong>zorg</strong>project<br />

Klepperwei opnieuw gekozen voor het Care Concept, waar ClimaRad on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van is met<br />

haar <strong>de</strong>centrale klimaatoplossingen. De locatie is een warm thuis gewor<strong>de</strong>n voor ou<strong>de</strong>ren met<br />

<strong>de</strong>mentie en ou<strong>de</strong>ren die, samen of alleen, zelfstandig willen blijven wonen met <strong>zorg</strong> <strong>aan</strong> huis. In het<br />

verle<strong>de</strong>n heeft Argos Zorggroep al ervaring opged<strong>aan</strong> met het ClimaRad systeem, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re bij<br />

<strong>zorg</strong>instelling Bree<strong>de</strong> Vliet te Hoogvliet.<br />

Zowel <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>kamers als <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimtes zijn voorzien<br />

van ClimaRad Sensa H2X ventilatie-units met warmteterugwinning.<br />

Deze units zijn uitgerust met Modbus modules ten behoeve van het<br />

geïnstalleer<strong>de</strong> Priva gebouwbeheersysteem, zodat <strong>de</strong> units op afstand<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n gevolgd, eventuele bijzon<strong>de</strong>rhe<strong>de</strong>n kunnen wor<strong>de</strong>n uitgelezen<br />

en vold<strong>aan</strong> kan wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>de</strong> individuele behoeftes van bewoners<br />

en me<strong>de</strong>werkers. De Sensa H2X unit is een goe<strong>de</strong> combinatie met<br />

<strong>de</strong> vloerverwarming die in het <strong>zorg</strong>gebouw is toegepast.<br />

Decentrale ventilatie van ClimaRad betekent een gezond en comfortabel<br />

binnenklimaat, dat automatisch per ruimte geregeld wordt op basis<br />

van verschillen<strong>de</strong> sensoren als CO 2<br />

, luchtvochtigheid en binnen- en<br />

buitentemperatuur. De Sensa units zijn draadloos verbon<strong>de</strong>n met <strong>de</strong><br />

afzuigventilatoren in <strong>de</strong> ‘natte ruimtes’, zodat toevoer en afvoer van<br />

lucht overal in balans zijn.<br />

Vraaggestuurd ventileren per ruimte is van groot belang in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>,<br />

omdat op <strong>de</strong>ze manier veiligheid en comfort wor<strong>de</strong>n gewaarborgd:<br />

lucht wordt niet verspreid via verschillen<strong>de</strong> ruimtes en is altijd voorverwarmd.<br />

De installatie draagt daarnaast bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toekomstbestendigheid<br />

van <strong>de</strong> nieuwbouw. Wanneer <strong>de</strong> functie van het pand veran<strong>de</strong>rt,<br />

blijft het flexibel in<strong>de</strong>elbaar. ■<br />

'Vraaggestuurd ventileren per ruimte is van groot belang in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>'<br />

De ClimaRad Sensa H2X in <strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimtes van Klepperwei.<br />

B-Fan afzuigcomponent ventileert o.b.v. vocht en <strong>aan</strong>wezigheid<br />

14 BOUWEN ZORG.EU


ADAPTEO<br />

UW PARTNER<br />

IN FLEXIBELE<br />

HUISVESTING<br />

Adapteo als partner<br />

Adapteo is gespecialiseerd in het creëren van flexibele ruimteoplossingen,<br />

in welke branche dan ook. Of het nu gaat om een<br />

laboratorium, ver<strong>zorg</strong>ingstehuis, ambulancepost, ziekenhuis of<br />

kantoor, Adapteo creëert flexibele huisvesting die <strong>aan</strong> alle eisen<br />

en wetten voldoet.<br />

Dankzij onze ervaring, inmid<strong>de</strong>ls meer dan 65 jaar, kunnen we<br />

met u mee<strong>de</strong>nken en gepaste, op maat gemaakte adviezen<br />

geven. Kij k voor meer informatie op www.adapteo.nl<br />

Werken bij Adapteo<br />

Lij kt het jou leuk om te werken in een snelgroeien<strong>de</strong> organisatie<br />

waar innovatie één van <strong>de</strong> belangrij kste speerpunten is? Bekij k<br />

dan het vacatureoverzicht op onze website.<br />

Openst<strong>aan</strong><strong>de</strong> vacatures<br />

Werkvoorberei<strong>de</strong>r<br />

Projectlei<strong>de</strong>r<br />

Marketing Manager<br />

Sourcing Manager<br />

Supply Chain Specialist<br />

Ten<strong>de</strong>r Specialist<br />

Vacatureoverzicht<br />

Patrij sweg 9<br />

4791 RV Klun<strong>de</strong>rt<br />

Industrieterrein Moerdij k<br />

Havennr. 482 +31 (0)168 749 122 info.nl@adapteo.com www.adapteo.nl


ZORGVASTGOED DAG CURE<br />

Tekst en beeld | Jan-Kees Verschuure<br />

Ziekenhuisbouw <strong>2023</strong>:<br />

Veel parallellen vanuit<br />

verschillen<strong>de</strong> startsituaties<br />

In <strong>de</strong> lunchpauze was er ruime gelegenheid tot netwerken.<br />

IVVD (Instituut Voor Vastgoed & Duurzaamheid) organiseer<strong>de</strong> op dinsdag 14 november voor het<br />

eerst een specialistische Zorgvastgoed Dag voor <strong>de</strong> cure. In Fort <strong>de</strong> Gagel bij Utrecht spraken<br />

verschillen<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partijen over hun eigen ontwikkelingen en visies. Zeker is dat vele Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

ziekenhuizen een levensduurverlenging of nieuwbouw nodig hebben, en dat een integrale <strong>aan</strong>pak<br />

wenselijk is. Verschillen in uitgangssituaties van ontwikkeltrajecten kunnen groot zijn.<br />

De Zorgvastgoed Dag CURE werd afgetrapt<br />

door bouwmanager Colette Niemeijer van<br />

CEANconsulting. Haar uitgangspunt is <strong>de</strong> optimalisatie<br />

van <strong>de</strong> samenhang tussen bedrijfsvoering<br />

en gebouwontwerp. <strong>Bouwen</strong> vanuit<br />

efficiencymanagement. I<strong>de</strong>aliter bouw je een<br />

toekomstbestendig ziekenhuis, tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong><br />

looptijd van ontwikkeltrajecten wordt <strong>de</strong> ziekenhuisorganisatie<br />

altijd ingehaald door veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong><br />

wensen en eisen. Zo kon het voorkomen<br />

dat het MST in Ensche<strong>de</strong> al bij oplevering<br />

in 2019 te groot was, en <strong>de</strong> afgelopen vier jaar<br />

het <strong>aan</strong>tal poliklinische ruimten bijvoorbeeld is<br />

gereduceerd van 180 naar 150 en het <strong>aan</strong>tal<br />

IC-bed<strong>de</strong>n van 42 naar 28. Wat kun je dan wel<br />

adviseren? “Je moet fluï<strong>de</strong> bouwen”, zegt Niemeijer.<br />

“Gefaseer<strong>de</strong> nieuwbouw geeft ruimte<br />

om bedrijfsprocessen te veran<strong>de</strong>ren.”<br />

Ziekenhuisontwerpen wor<strong>de</strong>n veelal integraal<br />

doorgevoerd. Radboud MC heeft in Iris Hobo<br />

zelfs een <strong>de</strong>signmanager in dienst, die <strong>de</strong> 'look<br />

& feel' van <strong>de</strong> gebouwontwerpen bewaakt. Recentelijk<br />

realiseer<strong>de</strong> Radboud MC een nieuwbouwcomplex<br />

op basis van <strong>de</strong> healing environment-filosofie<br />

van Milee Herweijer, waarin het<br />

gebouwontwerp optimaal moet bijdragen <strong>aan</strong><br />

het genezingsproces. In het Radboud MC werd<br />

veel gevraagd van <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers. Tot <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

testsituaties toe wer<strong>de</strong>n transfersituaties gesimuleerd.<br />

Healing environment houdt niet op<br />

bij het plaatsen van bomen in een daglichtrijk<br />

atrium, maar het project bleef volgens Hobo<br />

binnen het interieurbudget. “We moeten als<br />

ziekenhuizen onze ervaringen veel meer <strong>de</strong>len.”<br />

FAILLISSEMENTEN<br />

Soms is een faillissement het uitgangspunt van<br />

innovatieve ontwikkelingen, zoals in het geval<br />

van MC Slotervaart en Spijkenisse MC, bei<strong>de</strong><br />

hybri<strong>de</strong> ziekenhuisconcepten die samenhangen<br />

met omgeving en netwerk. In Amsterdam<br />

Slotervaart wordt <strong>de</strong> ziekenhuis<strong>zorg</strong> opgesplitst<br />

over verschillen<strong>de</strong> huur<strong>de</strong>rs, in het geval<br />

van <strong>de</strong> OK's een dochterbedrijf van het<br />

16 BOUWEN ZORG.EU


ZORGVASTGOED DAG CURE<br />

OLVG. Het terrein wordt een nieuwe woonwijk,<br />

het kerngebouw een mix van cure, care<br />

en on<strong>de</strong>rwijs (ROC), vertel<strong>de</strong> Geertjen Pot,<br />

Algemeen Directeur van het Centrum voor<br />

Zorg in Slotervaart.<br />

In Spijkenisse werd het failliete Ruwaard van<br />

Putten Ziekenhuis na 2016 door Maasstad Ziekenhuis<br />

(Rotterdam) en Van Weel-Bethesda<br />

(Dirksland) gered, met on<strong>de</strong>rsteuning van<br />

verzekeraar CZ. Spijkenisse MC heeft nu 317<br />

specialisten en 68 bed<strong>de</strong>n tot haar beschikking<br />

in het centrum van Spijkenisse, met een<br />

spoedaf<strong>de</strong>ling voor <strong>de</strong> dag. De 45 minutennorm<br />

wordt 24/7 opgevangen door <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

ziekenhuizen uit het netwerk. “Zo bedienen<br />

wij 155.000 mensen als dichtstbijzijnd ziekenhuis”,<br />

aldus Tessa van M<strong>aan</strong>en, voorzitter van<br />

<strong>de</strong> Raad van Bestuur. De vernieuwing van <strong>de</strong><br />

bedrijfsvoering werd in korte tijd doorgevoerd,<br />

geld voor <strong>de</strong> noodzakelijke transformatie van<br />

het technisch en logistiek verou<strong>de</strong>r<strong>de</strong> ziekenhuisgebouw<br />

is er nog niet.<br />

FLEVOLAND<br />

In <strong>de</strong> middag spraken Eric Scheijgrond van belegger<br />

Northwest en Jeroen Kemperman van<br />

verzekeraar Zilveren Kruis over hun visies op<br />

ziekenhuis<strong>zorg</strong>, <strong>de</strong> praktijkvoorbeel<strong>de</strong>n beklijf<strong>de</strong>n<br />

echter het meest. Het faillissement van <strong>de</strong><br />

MC Groep had verstrekken<strong>de</strong> gevolgen voor<br />

<strong>de</strong> ziekenhuis<strong>zorg</strong> in Flevoland, en ook hier<br />

twee voorbeel<strong>de</strong>n. Antonius uit Sneek gaat<br />

een nieuw ziekenhuis bouwen in Emmeloord,<br />

St Jansdal in Lelystad. Antonius Emmeloord is<br />

een ziekenhuis dat al bestond tij<strong>de</strong>ns het faillissement<br />

van MC Groep in 2018 en is gevestigd in<br />

het Dokter Jansencentrum. Om on<strong>de</strong>r meer <strong>de</strong><br />

weggevallen <strong>zorg</strong> in Lelystad van MC Groep op<br />

te vangen, wordt in Emmeloord een <strong>de</strong>pendance<br />

van Sneek ontwikkeld met 'eerstelijns spoed'<br />

en zoveel mogelijk specialismen. Het plan leek<br />

rond, maar begin dit jaar trok <strong>de</strong> financier zich<br />

terug, vertelt bestuur<strong>de</strong>r Marcel Kuin van Antonius.<br />

Het plan gaat terug naar <strong>de</strong> tekentafel.<br />

Manager Bouw en Huisvesting Anita van <strong>de</strong>r<br />

Haar van St Jansdal werkt zowel <strong>aan</strong> <strong>de</strong> transformatie<br />

van het hoofdziekenhuis in Har<strong>de</strong>rwijk als<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> herontwikkeling van het ziekenhuiscomplex<br />

in Lelystad van <strong>de</strong> voormalige MC Groep.<br />

De nieuwbouw in Har<strong>de</strong>rwijk is in november<br />

<strong>2023</strong> opgeleverd, <strong>de</strong> renovatie gaat voort. Voor<br />

Lelystad is op eigen terrein een nieuwe locatie<br />

van St Jansdal voorzien van 8.000 m²; het<br />

40.000 m² grote IJsselmeerziekenhuis wordt<br />

gesloopt. Beoogd wordt een 'electief klinisch<br />

centrum'. Het terrein van 5 hectare wordt ver<strong>de</strong>r<br />

<strong>aan</strong>gewend voor woningbouw na verkoop<br />

van het resteren<strong>de</strong> <strong>de</strong>el, met een klein terrein<br />

voor latere uitbreiding van het nieuwe ziekenhuis<br />

als reserve. “Het Programma van Eisen<br />

moet in 2024 klaar zijn, <strong>de</strong> bouwstart is voorzien<br />

in 2026 en <strong>de</strong> oplevering in 2028.”<br />

ETZ TILBURG<br />

Tot slot het Elisabeth-TweeSte<strong>de</strong>n Ziekenhuis<br />

(ETZ), <strong>de</strong> organisatie met <strong>de</strong> grootste plannen<br />

van <strong>de</strong> dag. De fusieorganisatie van twee 'voorheen<br />

concurreren<strong>de</strong>' ziekenhuizen in Tilburg<br />

en een <strong>de</strong>pendance in Waalwijk gaat tot 2050<br />

bouwen, vertelt manager vastgoed & nieuwbouw<br />

Wessel Griffioen. De locatie Elisabeth<br />

wordt uitgebouwd tot hoofdziekenhuis, met<br />

een nieuwe toegang <strong>aan</strong> <strong>de</strong> oostzij<strong>de</strong> van het<br />

terrein richting <strong>de</strong> A58. De gefaseer<strong>de</strong> nieuwbouwplannen<br />

lopen via <strong>de</strong> bouwstart van <strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>ling acute <strong>zorg</strong> in 2026 door tot 2050. Verplaatsing<br />

van een Ronald Mc Donald-huis en<br />

gefaseer<strong>de</strong> sloop van <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> bouw zijn<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> plannen. De locatie Twee-<br />

Ste<strong>de</strong>n zal alleen nog dagbehan<strong>de</strong>ling, poliklinische<br />

functies en diagnostiek herbergen, Waalwijk<br />

alleen polikliniek en diagnostiek. Griffioen<br />

kon nog geen uitsluitsel geven over <strong>de</strong> wijze<br />

van <strong>aan</strong>beste<strong>de</strong>n. ■<br />

Colette Niemeijer van CEANconsulting.<br />

Jeroen Kemperman van Zilveren Kruis.<br />

'Je moet fluï<strong>de</strong> bouwen'<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

17


HILVERSUM TERGOOI MC<br />

'Vanaf opening staat het<br />

nieuwe gebouw echt ín het bos'<br />

Het gebouw is voorzien van talloze grote glaspartijen met uitzicht op <strong>de</strong> groene omgeving.<br />

Tekst | Architectenweb Beeld | Wiegerinck<br />

Tergooi MC uitgeroepen tot<br />

Zorggebouw van het Jaar <strong>2023</strong><br />

Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> feestelijke uitreiking van <strong>de</strong> Architectenweb Awards <strong>2023</strong>, op woensdagavond 8<br />

november in het Keilepand in Rotterdam, is Tergooi MC uitgeroepen tot Zorggebouw van het Jaar<br />

<strong>2023</strong>. Het nieuwe ziekenhuis is ontworpen door Wiegerinck.<br />

18 BOUWEN ZORG.EU


HILVERSUM TERGOOI MC<br />

Gekozen is voor een verticale geleding met kolommen in metselwerk en bronskleurig aluminium.<br />

Een ziekenhuis in het bos, dat kleiner <strong>aan</strong>voelt<br />

dan het is. Zo kan het ontwerp voor Tergooi<br />

MC door Wiegerinck wor<strong>de</strong>n samengevat.<br />

Vanaf het begin van het ontwerpproces heeft<br />

het architectenbureau zich ingezet om <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van <strong>de</strong> bosrijke omgeving maximaal uit te<br />

nutten. Tot tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw hebben <strong>de</strong> architecten<br />

zich actief ingezet om <strong>de</strong> bomen rond<br />

het gebouw te behou<strong>de</strong>n. Het resultaat vindt<br />

<strong>de</strong> jury verbluffend: vanaf opening staat het<br />

nieuwe gebouw echt ín het bos.<br />

LOSGETROKKEN FUNCTIES<br />

Over <strong>de</strong> keuze om een <strong>aan</strong>tal functies, zoals<br />

<strong>de</strong> parkeergarage, los te trekken van het<br />

hoofdgebouw, is <strong>de</strong> jury ook enthousiast. Tij<strong>de</strong>ns<br />

<strong>de</strong> korte wan<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> auto naar <strong>de</strong><br />

hoof<strong>de</strong>ntree ervaart ie<strong>de</strong>reen even het bos<br />

waarin het gebouw staat. Binnen is er vervolgens<br />

op allerlei plekken opnieuw zicht op het<br />

bos. Wiegerinck heeft volgens <strong>de</strong> jury goed<br />

<strong>aan</strong>gevoeld dat tegenover het bos een ingetogen<br />

architectuur op zijn plek is. De gekozen<br />

sobere metselwerk gevels, met een prettige<br />

mix <strong>aan</strong> kleuren, passen hier uitstekend.<br />

BALANS TUSSEN EFFICIËNTIE<br />

EN COMFORT<br />

In <strong>de</strong> organisatie van het ziekenhuis heeft Wiegerinck<br />

vervolgens een uitsteken<strong>de</strong> balans gevon<strong>de</strong>n<br />

tussen het ontwerp van een efficiënt<br />

<strong>zorg</strong>gebouw en een <strong>zorg</strong>gebouw waarin bezoekers<br />

en patiënten zich prettig bewegen. De<br />

organisatie in drie gesloten bouwblokken levert<br />

bovenin het gebouw efficiënte vloeren met patiëntenkamers<br />

op en on<strong>de</strong>rin het gebouw een<br />

prettige organisatie voor <strong>de</strong> poliklinieken. Zij liggen<br />

in twee verdiepingen rond <strong>de</strong> binnentuinen.<br />

EENVOUDIGE ORIËNTATIE<br />

De drie gesloten bouwblokken, plus het gebouw<br />

met <strong>de</strong> operatiekamers, wor<strong>de</strong>n met<br />

elkaar verbon<strong>de</strong>n door een rechtdoorlopen<strong>de</strong><br />

passage. Voor bezoekers is oriënteren daardoor<br />

heel eenvoudig: rechtdoor, één keer afsl<strong>aan</strong> en<br />

je bent er. De verschillen<strong>de</strong> doorzichten naar<br />

het bos en <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> binnentuinen on<strong>de</strong>rsteunen<br />

<strong>de</strong> oriëntatie. Ziekenhuizen hangen<br />

vaak vol met signing en het valt <strong>de</strong> jury op dat<br />

die hier groten<strong>de</strong>els afwezig is. Daarbij is <strong>de</strong> signing<br />

die er is, ook nog eens subtiel vormgegeven.<br />

DRIEDUBBELE PASSAGE<br />

Zeer functioneel is trouwens dat <strong>de</strong> passage<br />

driedubbel is uitgevoerd. In <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r is er een<br />

passage voor <strong>de</strong> logistiek van het ziekenhuis.<br />

Op <strong>de</strong> begane grond is <strong>de</strong> passage voor <strong>de</strong> bezoekers<br />

en op <strong>de</strong> verdieping wordt <strong>de</strong> passage<br />

met name gebruikt door het <strong>zorg</strong>personeel en<br />

om bed<strong>de</strong>n te kunnen verplaatsen. De passage<br />

die <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> bouw<strong>de</strong>len met elkaar<br />

verbindt, heeft een prettige maat, vindt <strong>de</strong> jury,<br />

die ook zeer te spreken is over het ingetogen<br />

maar effectieve kleurgebruik. Al met al voelt<br />

het ziekenhuis kleiner dan het is.<br />

NOMINATIES<br />

In <strong>de</strong> categorie Zorggebouw van het Jaar nomineer<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> jury twee projecten. Naast <strong>de</strong><br />

winnaar Tergooi MC (Wiegerinck) was dat<br />

Radboudumc Hoofdgebouw (EGM architecten).<br />

De jury bestond dit jaar uit Rosalie <strong>de</strong><br />

Boer (Synchroon), Gianni Cito (Moke Architecten),<br />

Barend Koolhaas (Studio Barend<br />

Koolhaas), Eric van Noord (<strong>de</strong> Architekten<br />

Cie.), Saskia Oranje (DOOR architecten) en<br />

Abbie Steinhauser (o.a. <strong>de</strong>Munnik-<strong>de</strong>Jong-<br />

Steinhauser). De inzendingen voor <strong>de</strong> prijs<br />

Zorggebouw van het Jaar <strong>2023</strong> zijn beoor<strong>de</strong>eld<br />

op maatschappelijke relevantie, vakmanschap,<br />

innovatie en duurzaamheid.<br />

PARTNERS<br />

Naast <strong>de</strong> prijs voor Zorggebouw van het Jaar<br />

zijn op 8 november ook prijzen uitgereikt in<br />

<strong>de</strong> volgen<strong>de</strong> categorieën: Woongebouw van<br />

het Jaar, Kantoorgebouw van het Jaar, Schoolgebouw<br />

van het Jaar, Publiek gebouw van het<br />

Jaar en Interieur van het Jaar. Ook is <strong>de</strong> winnaar<br />

van <strong>de</strong> verkiezing voor Architect van het<br />

Jaar <strong>2023</strong> bekend gemaakt. ■<br />

De centrale gang loopt als een ruggengraat door het<br />

gebouw.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

19


OUDENBURG BLOEMENHOF<br />

Tekst | Marlies Decavel Beeld | Foto Kurt<br />

Braakliggend weiland<br />

omgetoverd tot kwalitatieve<br />

woon<strong>zorg</strong>campus<br />

Eind juli open<strong>de</strong> in Ou<strong>de</strong>nburg <strong>de</strong> nieuwe woon<strong>zorg</strong>campus Bloemenhof zijn <strong>de</strong>uren. Voor <strong>de</strong><br />

bewoners hun intrek kon<strong>de</strong>n nemen in het nieuwe gebouw, von<strong>de</strong>n er ingrijpen<strong>de</strong> werken plaats<br />

om <strong>de</strong> braakliggen<strong>de</strong> site bouwklaar te maken, gevolgd door <strong>de</strong> kwalitatieve totaalrealisatie van<br />

het centrum.<br />

Er was al langer nood <strong>aan</strong> een bijkomend<br />

woon<strong>zorg</strong>centrum in Ou<strong>de</strong>nburg. Zorgvastgoedspecialist<br />

Cofinimmo vond in Korian een<br />

geschikte partner om een kleinschalig centrum<br />

op te richten. Dat telt 65 kamers en biedt<br />

plaats <strong>aan</strong> 68 bewoners. Het ontwerp is van <strong>de</strong><br />

hand van architectenbureau Artec+, on<strong>de</strong>r leiding<br />

van Wim Verdoodt. Van<strong>de</strong>nbussche werd<br />

door hen ingeschakeld voor <strong>de</strong> omgevings<strong>aan</strong>leg,<br />

ruwbouw, afwerking en technieken. “Op<br />

het eerste gezicht ziet Bloemenhof er eenvoudig<br />

en vrij traditioneel uit”, vertelt Stijn De<br />

Jaeger, projectlei<strong>de</strong>r bij <strong>aan</strong>nemer Van<strong>de</strong>nbussche.<br />

“In oktober 2021 zijn we van start geg<strong>aan</strong><br />

met <strong>de</strong> grond- en beschoeiingswerken op een<br />

braakliggend stuk weiland. Een kleine twee jaar<br />

later is het gebouw volledig afgewerkt.”<br />

JARENLANGE ERVARING<br />

ZINVOL BENUT<br />

Het U-vormige gebouw bestaat uit drie bovengrondse<br />

verdiepingen en een grote kel<strong>de</strong>r. Het<br />

gelijkvloers is ingericht als publieke ruimte met<br />

een gezellige cafetaria, grote leefruimtes, een<br />

kapsalon, medische ruimtes en ruime terrassen,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met eenpersoonskamers. Op<br />

<strong>de</strong> verdiepingen vind je bewonerskamers met<br />

een bijbehoren<strong>de</strong> gemeenschappelijke ruimte<br />

voor activiteiten, ontspanning en maaltij<strong>de</strong>n.<br />

De kel<strong>de</strong>r is ingericht als parkeerzone voor het<br />

personeel om het maaiveld te vrijwaren. Ook<br />

<strong>de</strong> technische ruimtes en <strong>de</strong> industriële keuken<br />

bevin<strong>de</strong>n zich on<strong>de</strong>rgronds.<br />

De Jaeger: “De werken vatten <strong>aan</strong> met een<br />

uitgebrei<strong>de</strong> bronbemaling. Met behulp van<br />

een berlinerwand <strong>aan</strong> <strong>de</strong> straatzij<strong>de</strong> en een<br />

talud op het perceel zelf kon<strong>de</strong>n we een droge<br />

bouwput van 3,5 meter diep genereren. Van<br />

daaruit trokken we een waterdichte betonkuip<br />

op voor <strong>de</strong> kel<strong>de</strong>r. Deze werken vorm<strong>de</strong>n het<br />

fundament van het bouwproces. Onze jarenlange<br />

ervaring in <strong>de</strong> sector kwam dan ook goed<br />

van pas. De dui<strong>de</strong>lijke visie van <strong>de</strong> bouwheer<br />

en architect resulteer<strong>de</strong> in een logische, huiselijke<br />

en activeren<strong>de</strong> in<strong>de</strong>ling waarin bewoners<br />

en personeel comfortabel leven en werken.”<br />

UITPAKKEN MET SPEELSE<br />

AFWERKINGEN<br />

De bovengrondse constructie is opgetrokken<br />

uit predallen en kalkzandsteen. Voor <strong>de</strong> muren<br />

tussen <strong>de</strong> kamers viel <strong>de</strong> keuze op gipswan<strong>de</strong>n,<br />

gezien hun beperkte gewicht en hun<br />

flexibiliteit bij latere verbouwingswerken. Om<br />

<strong>de</strong> eer<strong>de</strong>r traditionele bouwstijl te doorbreken,<br />

werd in <strong>de</strong> gevelbekleding gespeeld met<br />

verschillen<strong>de</strong> afwerkingen, waarvan 60% metselwerk,<br />

<strong>aan</strong>gevuld met crepi en gevelplaten.<br />

Dit doorbreekt <strong>de</strong> eentonigheid en geeft het<br />

gebouw een speelse uitstraling.<br />

BETROUWBARE<br />

DOSSIERBEHEERDER<br />

Van<strong>de</strong>nbussche stond in voor <strong>de</strong> totaalrealisatie<br />

van WZC Bloemenhof. Zij fungeer<strong>de</strong> als<br />

20 BOUWEN ZORG.EU


OUDENBURG BLOEMENHOF<br />

'De dui<strong>de</strong>lijke visie<br />

van <strong>de</strong> bouwheer en<br />

architect resulteer<strong>de</strong> in<br />

een logische, huiselijke<br />

en activeren<strong>de</strong><br />

in<strong>de</strong>ling'<br />

Het U-vormige gebouw bestaat uit drie bovengrondse verdiepingen en een grote<br />

kel<strong>de</strong>r.<br />

Het maatwerkmeubilair combineert natuurlijke en<br />

kleurrijke tinten met het oog op een huiselijke en<br />

activeren<strong>de</strong> sfeer waarin bewoners en personeel<br />

comfortabel leven en werken.<br />

Van<strong>de</strong>nbussche stond in voor <strong>de</strong> volledige omgevings<strong>aan</strong>leg, ruwbouw, afwerking<br />

en technieken van wzc Bloemenhof.<br />

Om <strong>de</strong> traditionele bouwstijl te doorbreken, werd in <strong>de</strong> gevelbekleding gespeeld<br />

met verschillen<strong>de</strong> afwerkingen, waaron<strong>de</strong>r metselwerk, crepi en gevelplaten.<br />

vast <strong>aan</strong>spreekpunt doorheen het bouwproces<br />

en garan<strong>de</strong>er<strong>de</strong> zo een vlotte en betrouwbare<br />

opvolging van <strong>de</strong> werken. Wekelijks vond een<br />

werfverga<strong>de</strong>ring plaats met relevante partijen<br />

zoals <strong>de</strong> ingenieur voor <strong>de</strong> technieken, <strong>de</strong><br />

bouwheer en uitbater, <strong>de</strong> architect, <strong>de</strong> ingenieur<br />

stabiliteit, <strong>de</strong> hoofd<strong>aan</strong>nemer en <strong>de</strong> interieurarchitect.<br />

Door <strong>de</strong>ze vlotte, nauwgezette samenwerking<br />

werd WZC Bloemenhof tijdig en kwalitatief<br />

opgeleverd. De Jaeger: “Onze werflei<strong>de</strong>r<br />

en projectingenieur bezitten een grote dossierkennis<br />

en hebben een rugzak vol expertise en<br />

knowhow. Dat stelt Van<strong>de</strong>nbussche in staat om<br />

met <strong>de</strong> juiste, betrouwbare on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers in<br />

zee te g<strong>aan</strong> die <strong>de</strong> kwaliteit leveren waar onze<br />

firma dag in, dag uit naar streeft.” ■<br />

Feiten en cijfers<br />

BOUWHEER<br />

Cofinimmo (Brussel) en Korian (Kontich)<br />

ARCHITECT<br />

Wim Verdoodt, Artec+ (Welle)<br />

HOOFDAANNEMER<br />

Van<strong>de</strong>nbussche (Aalter)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

21


100 % BELGISCH<br />

VAKMANSCHAP<br />

Durabrik — kijkwoning Varsenare<br />

KEUKENS EN MAATKASTEN<br />

VAN ÉÉN TOT DUIZEND STUKS<br />

Goossens staat garant voor kwalitatief maatwerk van keukens, dressings, opbergruimtes en badkamermeubels.<br />

Dankzij onze uitgebrei<strong>de</strong> productiemogelijkhe<strong>de</strong>n en eigen plaatsingsdienst kunnen wij snel grote volumes<br />

produceren en afwerken tegen een scherpe prijs. We beschikken hiervoor over één van <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnste<br />

productielijnen van Europa en kunnen hierdoor een korte leveringstermijn garan<strong>de</strong>ren.<br />

We verwelkomen je graag in onze toonzaal, na afspraak<br />

Nijverheidsstraat 22, B-8020 Oostkamp<br />

050 82 26 40 — info@goossens-oostkamp.be<br />

www.goossens-oostkamp.be<br />

KEUKENS EN MAATKASTEN


OUDENBURG BLOEMENHOF<br />

Tekst | Marlies Decavel Beeld | Foto Kurt<br />

Interieur woon<strong>zorg</strong>campus<br />

afgestemd op bewoners<br />

en <strong>zorg</strong>personeel<br />

Voor <strong>de</strong> inrichting van <strong>de</strong> nieuwe woon<strong>zorg</strong>campus Bloemenhof in Ou<strong>de</strong>nburg reken<strong>de</strong>n<br />

bouwheer Korian en architect Wim Verdoodt van Artec+ op <strong>de</strong> <strong>de</strong>skundige <strong>aan</strong>pak van Goossens.<br />

De keuken- en kastenbouwer uit Oostkamp on<strong>de</strong>rscheidt zich door haar ambitie, authenticiteit<br />

en passie bij het realiseren van totaalconcepten op maat. Zowel op <strong>de</strong> particuliere, resi<strong>de</strong>ntiële als<br />

projectmarkt.<br />

<strong>de</strong> bewoners. Een heel bewuste keuze”, aldus<br />

Platteeuw. “Het maatwerk in <strong>de</strong> kamers is volledig<br />

uitgewerkt met het oog op <strong>de</strong> veiligheid en<br />

privacy van <strong>de</strong> bewoners. De personeelsle<strong>de</strong>n<br />

opereren vanuit efficiënte werkplekken en mo<strong>de</strong>rn<br />

ingerichte balies. Het totaalplaatje is af. Dit<br />

is een plek waar <strong>de</strong> mensen graag zullen zijn.”<br />

Een combinatie van natuurlijke tinten en levendige kleuraccenten leidt tot een huiselijk woongevoel en<br />

activatie van <strong>de</strong> bewoners.<br />

VEELGEVRAAGDE PARTNER<br />

Goossens is een veelzijdige partner voor<br />

een al even diverse markt. “Van particuliere<br />

nieuwbouwwoningen tot grootschalige projectontwikkelingen:<br />

ons eigen ontwerpbureau<br />

en onze inhouse productie en plaatsing garan<strong>de</strong>ren<br />

<strong>de</strong> betrouwbare afwerking van elk<br />

project op een korte termijn.” ■<br />

Al vier generaties is familiebedrijf Goossens uit<br />

Oostkamp actief in <strong>de</strong> productie en plaatsing<br />

van keukens en maatkasten. “We streven naar<br />

een zo kort mogelijke communicatielijn. Zo<br />

st<strong>aan</strong> we dicht bij onze klanten en spelen we<br />

kort op <strong>de</strong> bal bij eventuele hin<strong>de</strong>rnissen”, duidt<br />

Fre<strong>de</strong>rik Platteeuw, commercial projectmanager<br />

bij Goossens. “Samen met <strong>de</strong> architect en<br />

bouwheer stippelen we een ge<strong>de</strong>tailleerd plan<br />

uit voor het interieur. We begelei<strong>de</strong>n het proces<br />

van ontwerp tot voltooiing en naservice,<br />

met complete zekerheid over <strong>de</strong> juiste keuzes.<br />

We laten niets <strong>aan</strong> het toeval over.”<br />

FABRICATIE IN EIGEN BEHEER<br />

Woon<strong>zorg</strong>campus Bloemenhof biedt een kwalitatief<br />

<strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod voor 68 personen. Om alle<br />

comfort voor <strong>de</strong> bewoners te voorzien en <strong>de</strong><br />

meest optimale werkomgeving te creëren voor<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers, waren <strong>de</strong> eisen op het<br />

vlak van interieurvormgeving niet min. “We<br />

combineer<strong>de</strong>n verschillen<strong>de</strong> natuurlijke tinten,<br />

zoals licht walnoothout en een grijze natuursteenlook,<br />

met levendige kleuraccenten. Het uitgesproken<br />

okergeel en speels olijfgroen lei<strong>de</strong>n<br />

naast die gezellige, warme natuurtinten tot een<br />

huiselijk woongevoel en tegelijk tot activatie van<br />

'Samen met <strong>de</strong> architect en bouwheer stippelen<br />

we een ge<strong>de</strong>tailleerd plan uit voor het interieur'<br />

Het maatwerk in <strong>de</strong> kamers is volledig uitgewerkt<br />

met het oog op <strong>de</strong> veiligheid en privacy van <strong>de</strong><br />

bewoners.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

23


NIJMEGEN JOACHIM EN ANNA<br />

Tekst | Gerrit Tenkink Beeld | Judith Visser, Goe<strong>de</strong>le Monnens en Gerrit Tenkink<br />

Langere tijd samenwerken heeft veel voor<strong>de</strong>len<br />

<strong>Bouwen</strong> met vertrouwen<br />

<strong>Bouwen</strong> in verschillen<strong>de</strong> fases heeft voor- en na<strong>de</strong>len. Het na<strong>de</strong>el: je hebt jarenlang te maken met<br />

<strong>de</strong> ongemakken die <strong>de</strong> bouw met zich meebrengt. Het voor<strong>de</strong>el: je leert elkaar steeds beter kennen<br />

en je leert van het verle<strong>de</strong>n, hetgeen betekent dat het steeds beter gaat en dat <strong>de</strong> samenwerking<br />

hechter wordt. Dat geldt ook voor <strong>de</strong> bouw van expertisecentrum Joachim en Anna in Nijmegen.<br />

De gesegmenteer<strong>de</strong> gevels van <strong>de</strong> gebouwen benadrukken het dorpse karakter, zoals hier te zien is bij woongebouw Esdoorn. (Beeld: Judith Visser)<br />

Joachim en Anna is on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van De Waalboog<br />

en biedt <strong>zorg</strong> <strong>aan</strong> ou<strong>de</strong>ren met zwaar<strong>de</strong>re<br />

of complexere <strong>zorg</strong>vragen. Het betreft hier<br />

veelal mensen met <strong>de</strong>mentie in allerlei verschijningsvormen<br />

en gradaties. Het expertisecentrum<br />

bestaat uit verschillen<strong>de</strong> gebouwen. Fase<br />

1 betrof <strong>de</strong> nieuwbouw van twee <strong>zorg</strong>gebouwen<br />

en <strong>de</strong> verbouw van het Arca<strong>de</strong>gebouw,<br />

het gebouw met voorheen een kapel en nu <strong>de</strong><br />

kantoren voor <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rsteunen<strong>de</strong> diensten.<br />

Voor <strong>de</strong> zomer werd fase 2 opgeleverd: twee<br />

woon<strong>zorg</strong>gebouwen, Hazelaar en Esdoorn. Op<br />

dit moment wordt gewerkt <strong>aan</strong> fase 3: <strong>de</strong> bouw<br />

van een woon<strong>zorg</strong>gebouw en een gebouw met<br />

meer<strong>de</strong>re functionaliteiten, zoals kantoor- en<br />

behan<strong>de</strong>lruimten voor on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re een tandarts,<br />

fysiotherapie, brasserie en op <strong>de</strong> verdieping<br />

twee woningen voor kortduren<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

Als alles volgens planning verloopt, is het totale<br />

project voor <strong>de</strong> zomer van 2025 afgerond.<br />

FASE 2<br />

Terwijl <strong>de</strong> voorbereidingen voor fase 3 wor<strong>de</strong>n<br />

getroffen, kijken we met Wim Huveneers,<br />

manager vastgoed bij De Waalboog, Annique<br />

van Kempen, projectlei<strong>de</strong>r nieuwbouw bij De<br />

Waalboog, Richard Swinkels, directeur bij extern<br />

adviesbureau Van Aarle De Laat en Jim<br />

Hesen, integraal projectlei<strong>de</strong>r bij Giesbers<br />

Ontwikkelen en <strong>Bouwen</strong> terug op fase 2, <strong>de</strong><br />

bouw van Hazelaar en Esdoorn. Huveneers:<br />

“Hazelaar en Esdoorn omvatten respectievelijk<br />

36 studio’s en 27 studio’s en <strong>aan</strong>vullen<strong>de</strong><br />

werkruimtes, zoals een opslagruimte en multifunctionele<br />

ruimte. De studio’s in bei<strong>de</strong> gebouwen<br />

bevin<strong>de</strong>n zich op <strong>de</strong> begane grond en op<br />

<strong>de</strong> verdieping. Het heuvelachtige terrein maakt<br />

dit project bijzon<strong>de</strong>r, omdat ie<strong>de</strong>r gebouw op<br />

<strong>de</strong> begane grond, maar ook vanaf <strong>de</strong> eerste<br />

verdieping rechtstreeks toegang geeft tot het<br />

terrein. Het totale terrein van Joachim en Anna<br />

is 50.000 vierkante meter. Het glooien<strong>de</strong> landschap<br />

en <strong>de</strong> groene bosachtige omgeving nodigen<br />

uit om een dorpssfeer te creëren, inclusief<br />

een centraal plein, brasserie en theehuis.<br />

De gesegmenteer<strong>de</strong> gevels van <strong>de</strong> gebouwen<br />

benadrukken <strong>de</strong> kleinschalige en vrien<strong>de</strong>lijke<br />

uitstraling. Voorheen was het een afgesloten<br />

locatie, maar straks, na afronding van fase 3,<br />

is het terrein vrij toegankelijk en heeft het een<br />

open en dorps karakter.”<br />

NEUTRAAL BOUWEN<br />

De studio’s van Hazelaar en Esdoorn hebben<br />

een ruim opgezet woonslaapge<strong>de</strong>elte en een<br />

eigen badkamer. Ze zijn ongeveer 30 vierkante<br />

meter groot. In <strong>de</strong> gebouwen zijn op bei<strong>de</strong> etages<br />

woongroepen voor negen bewoners met<br />

een gezamenlijke huiskamer. Deze huiskamers<br />

hebben een open keuken. “We proberen een<br />

zo huiselijk mogelijke sfeer te creëren en dat<br />

24 BOUWEN ZORG.EU


NIJMEGEN JOACHIM EN ANNA<br />

V.l.n.r.: Richard Swinkels, Annique van Kempen en<br />

Wim Huveneers zijn nog dagelijks bezig met <strong>de</strong>ze<br />

megaklus, net als Jim Hesen (niet op <strong>de</strong> foto).<br />

(Beeld: Gerrit Tenkink)<br />

'Voor fase 2 kon<strong>de</strong>n<br />

we gebruik maken<br />

van <strong>de</strong> ervaringen<br />

uit fase 1'<br />

Artist impression van het totale bouwproject met<br />

rechts <strong>de</strong> twee gebouwen Hazelaar en Esdoorn.<br />

betekent bijvoorbeeld dat we bewoners ook<br />

zo veel mogelijk bij <strong>de</strong> maaltijdbereiding betrekken.<br />

Bij <strong>de</strong> inrichting hebben we <strong>de</strong> doelgroep<br />

als uitgangspunt genomen. Daarbij kun<br />

je <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> het meubilair, <strong>de</strong> kleuren op <strong>de</strong><br />

muren, <strong>de</strong> keuze voor behang en vloeren en<br />

een leefcirkelsysteem, waarbij per bewoner is<br />

ingesteld of hij/zij zelfstandig het gebouw en <strong>de</strong><br />

tuin in en uit kan. Daarnaast hebben we neutraal<br />

gebouwd. Dat betekent dat <strong>de</strong> gebouwen<br />

in <strong>de</strong> toekomst ook geschikt zijn voor een an<strong>de</strong>re<br />

doelgroep”, vertelt Van Kempen.<br />

PUZZELEN<br />

Richard Swinkels was vanuit Van Aarle De Laat<br />

vanaf het begin betrokken bij <strong>de</strong> bouwplannen.<br />

“De uitdrukkelijke wens van De Waalboog was<br />

om gefaseerd te bouwen. Tij<strong>de</strong>lijke huisvesting<br />

el<strong>de</strong>rs was geen optie. Door te schuiven op<br />

<strong>de</strong> beschikbare grond op <strong>de</strong>ze locatie kon<strong>de</strong>n<br />

we dus slopen, bouwen en wonen met elkaar<br />

combineren. Vandaar dat we het totale bouwproces<br />

hebben opgesplitst in drie fases”, vertelt<br />

Swinkels die zichzelf positioneert als <strong>de</strong> schakel<br />

tussen <strong>de</strong> diverse partijen in het bouwproces.<br />

“We zijn vanaf <strong>de</strong> start van <strong>de</strong> plannen bij het<br />

proces betrokken geweest. Je kunt ons zien als<br />

<strong>de</strong> partij die <strong>de</strong> opdrachtgever vertegenwoordigt<br />

en ont<strong>zorg</strong>t, wat begon met het maken<br />

van een strategisch vastgoedplan, projectplan<br />

en vervolgens het zoeken naar <strong>de</strong> juiste bouwpartners<br />

tot en met <strong>de</strong> realisatie en inclusief <strong>de</strong><br />

oplevering. Wij bewaken <strong>de</strong> tijd, kwaliteit en<br />

financiën. En in een driewekelijks bouwteamoverleg<br />

met <strong>de</strong> bouwpartner, opdrachtgever<br />

en architect strijken we <strong>de</strong> laatste plooien glad.”<br />

HECHTERE SAMENWERKING<br />

Giesbers Ontwikkelen en <strong>Bouwen</strong> coördineert<br />

als hoofd<strong>aan</strong>nemer het bouwtraject van <strong>de</strong><br />

sloop tot en met <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg van het groen en is<br />

vanaf het voortraject nauw betrokken geweest.<br />

Hesen ervaart vanuit zijn rol als integraal projectlei<strong>de</strong>r<br />

dat voor langere tijd samenwerken<br />

veel voor<strong>de</strong>len heeft. “Op een project dat een<br />

langere bouwtijd heeft en gefaseerd uitgevoerd<br />

wordt, werk je lang samen. Dit <strong>zorg</strong>t ervoor dat<br />

je elkaar goed leert kennen en dat er een betere<br />

samenwerking ontstaat. Wij hebben ook onze<br />

on<strong>de</strong>r<strong>aan</strong>nemers en leveranciers voor <strong>de</strong> complete<br />

duur van het project proberen te contracteren.<br />

Je merkt hierdoor ook op <strong>de</strong> werkvloer<br />

dat men elkaar beter leert kennen en een betere<br />

samenwerking ontstaat, wat <strong>zorg</strong>t voor een<br />

optimaler proces. Uitein<strong>de</strong>lijk krijg je hierdoor<br />

een beter eindresultaat voor <strong>de</strong> klant.” ❯<br />

In <strong>de</strong> huiskamers is gestreefd naar een huiselijke sfeer.<br />

(Beeld: Judith Visser)<br />

Gebouw Esdoorn is op <strong>de</strong> begane grond en op <strong>de</strong> verdieping voorzien van een huiskamer met open keuken.<br />

(Beeld: Judith Visser)<br />

Feiten en cijfers<br />

OPDRACHTGEVER<br />

Stichting De Waalboog<br />

ARCHITECT<br />

Oostwest architectenbureau, Arnhem<br />

AANNEMER<br />

Giesbers, Wijchen<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

Van Aarle <strong>de</strong> Laat, Eindhoven<br />

INRICHTING<br />

Lensen Projectinrichters, Zaltbommel<br />

BOUWTIJD<br />

nov 2019 – juni 2025<br />

TOTALE OPPERVLAKTE GEBOUW<br />

15.500 m 2 bvo<br />

CAPACITEIT<br />

185 plaatsen<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

25


Huisvesting in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Van niet te on<strong>de</strong>rschatten belang!<br />

Van Aarle De Laat adviseert met hart en hoofd over<br />

huisvestingsthema’s in het maatschappelijk speelveld.<br />

Ons<br />

Ons<br />

doel:<br />

doel:<br />

het<br />

het<br />

creëren<br />

creëren van<br />

van<br />

een<br />

een<br />

passen<strong>de</strong><br />

passen<strong>de</strong><br />

woonwoonen<br />

en<br />

werkomgeving<br />

werkomgeving<br />

voor<br />

voor<br />

bewoners,<br />

bewoners, <strong>zorg</strong>professionals<br />

<strong>zorg</strong>professionals<br />

en<br />

en<br />

an<strong>de</strong>re<br />

an<strong>de</strong>re<br />

betrokkenen.<br />

betrokkenen.<br />

Of het nu gaat om strategie en beleid, concept- en<br />

planontwikkeling of bouwen en on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n, wij st<strong>aan</strong><br />

naast u als verlengstuk van uw (vastgoed)organisatie.<br />

vanaarle<strong>de</strong>laat.nl<br />

STRATEGISCH VASTGOEDPLAN<br />

HUISVESTINGSCONCEPTEN<br />

BUSINESSCASE<br />

CLIËNTPARTICIPATIE<br />

LIFE CYCLE COST<br />

ADVIES BEHEER EN EXPLOITATIE<br />

FACILITAIR ADVIES<br />

PROCESMANAGEMENT<br />

INZICHT IN OPBOUW NHC EN ZZP<br />

HAALBAARHEIDSSTUDIE<br />

PLAN -EN VASTGOEDONTWIKKELING<br />

PROGRAMMA VAN EISEN<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

BUDGETTEREN EN BEWAKEN<br />

BOUWORGANISATIEADVIES<br />

CONTRACTMANAGEMENT<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

BOUWDIRECTIEVOERING<br />

KWALITEITSBEWAKING<br />

ADVIES (BRAND)VEILIGHEID,<br />

REGELGEVING EN VERDUURZAMING<br />

ADVIES AANBESTEDINGEN<br />

BOUWKOSTENADVIES EN<br />

FINANCIËLE BEWAKING<br />

ONDERHOUDSMANAGEMENT<br />

GEBOUWINSPECTIES<br />

ONDERHOUDSBELEID<br />

Denk samen, kijk ver<strong>de</strong>r, bereik meer<br />

advertentie bouwen <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> - editie BAZ 4-2022.indd 1 30-6-2022 13:02:59<br />

Joachim en<br />

Anna wordt<br />

steeds mooier!<br />

Meer over <strong>de</strong><br />

ontwikkeling en<br />

bouw lees je op<br />

onze website.<br />

www.giesberswijchen.nl


NIJMEGEN JOACHIM EN ANNA<br />

MOCK-UP<br />

Om zich een goed beeld te vormen van <strong>de</strong><br />

bouw en om het proces zo goed mogelijk te laten<br />

verlopen, bouw<strong>de</strong> Van Aarle De Laat een<br />

zogenaam<strong>de</strong> mock-up. Swinkels: “Hiermee kon<strong>de</strong>n<br />

we voor het <strong>zorg</strong>personeel, <strong>de</strong> bewoners<br />

en <strong>de</strong> cliëntenraad direct visualiseren hoe <strong>de</strong><br />

studio’s er uit kwamen te zien. Belangrijk, want<br />

eenmaal in <strong>de</strong> bouwfase wil je voorkomen dat<br />

er al te grote wijzigingen in <strong>de</strong> plannen moeten<br />

wor<strong>de</strong>n gemaakt.” Van Kempen en Huveneers<br />

hebben <strong>de</strong> ont<strong>zorg</strong>ing door Van Aarle De Laat<br />

ervaren als een flinke meerwaar<strong>de</strong>. “In eerste<br />

instantie waren er plannen voor een eigen<br />

bouwmanager, vanuit onze eigen organisatie,<br />

maar het inschakelen van een extern bureau<br />

maakt je min<strong>de</strong>r kwetsbaar. Voorwaar<strong>de</strong> is wel<br />

dat je heel goed moet <strong>zorg</strong>en dat je op één lijn<br />

zit. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> bouw wor<strong>de</strong>n bouwverga<strong>de</strong>ringen<br />

gepland. Richard heeft daarbij een belangrijke<br />

functie. Wij kunnen met onze vragen bij hem<br />

terecht en datzelf<strong>de</strong> geldt voor <strong>de</strong> bouwen<strong>de</strong><br />

partijen”, aldus Van Kempen.<br />

De studio’s hebben een ruim opgezet woonslaapge<strong>de</strong>elte en een eigen badkamer. (Beeld: Judith Visser)<br />

'Het is jammer dat <strong>aan</strong> zo’n langere<br />

intensieve samenwerking een eind komt'<br />

VERBETERPUNTEN<br />

Een omvangrijk project, ver<strong>de</strong>eld over meer<strong>de</strong>re<br />

fasen en meer<strong>de</strong>re jaren, heeft zijn na<strong>de</strong>len,<br />

maar zeker ook zijn voor<strong>de</strong>len. Dat<br />

geldt niet alleen voor <strong>de</strong> samenwerking, maar<br />

ook voor het leren van opgedane ervaringen.<br />

Huveneers: “G<strong>aan</strong><strong>de</strong>weg <strong>de</strong> bouw, maar zeker<br />

ook nu we <strong>de</strong> gebouwen vanuit <strong>de</strong> eerste<br />

bouwfase in gebruik hebben, zien we dat het<br />

op sommige punten nog beter kan. Het zijn<br />

kleine <strong>aan</strong>passingen die we in <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> fase<br />

hebben doorgevoerd. Daarbij kun je <strong>de</strong>nken<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>aan</strong>passing van <strong>de</strong> lambrisering, een<br />

an<strong>de</strong>re vloer in <strong>de</strong> badkamers en een <strong>aan</strong>passing<br />

van <strong>de</strong> domotica. We maken per fase een<br />

nieuw technisch ontwerp, waarbij je <strong>de</strong> bevindingen<br />

van <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>re fase dus meeneemt<br />

maar ook inspeelt op nieuwe technologische<br />

ontwikkelingen.” Hesen kan dat beamen. ”De<br />

bouw, maar zeker ook <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, staat niet stil<br />

als het gaat om verbeteringen en technische<br />

doorontwikkeling van met name <strong>zorg</strong>domotica.<br />

Je probeert hier zo veel mogelijk op te<br />

anticiperen en dus te bouwen om toekomstige<br />

ontwikkelingen mogelijk te maken. Dat vraagt<br />

soms ook om flexibiliteit als het gaat om tussentijdse<br />

<strong>aan</strong>passingen en afstemming en uiteraard<br />

het nodige overleg.”<br />

ENERGIE<br />

De eerste tekeningen stammen uit 2018.<br />

Sindsdien is er veel veran<strong>de</strong>rd, ook op het<br />

gebied van materiaal- en energieverbruik.<br />

Swinkels: “Bij <strong>de</strong> <strong>aan</strong>vang van <strong>de</strong> bouw zijn<br />

we uitgeg<strong>aan</strong> van gasloos en een EPC-waar<strong>de</strong><br />

van 0. Dat was <strong>de</strong>stijds vrij uniek. Uitein<strong>de</strong>lijk<br />

hebben we een uitgebrei<strong>de</strong> discussie gehad of<br />

het BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)<br />

of ENG (Energie Neutraal Gebouw) moest<br />

wor<strong>de</strong>n. Uitein<strong>de</strong>lijk bleek ENG niet helemaal<br />

te realiseren.”<br />

De Waalboog biedt <strong>zorg</strong> <strong>aan</strong> ou<strong>de</strong>ren met zwaar<strong>de</strong>re of complexere <strong>zorg</strong>vragen, veelal mensen met <strong>de</strong>mentie in<br />

allerlei verschijningsvormen en gradaties.(Beeld: Goe<strong>de</strong>le Monnens)<br />

BOUWEN IN VERTROUWEN<br />

Binnen het totale project kijken <strong>de</strong> betrokkenen<br />

uit naar <strong>de</strong> laatste fase. De sloopwerkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

zijn zo goed als afgerond en<br />

<strong>de</strong> plannen voor fase 3 liggen op tafel. Het<br />

spreekt voor zich dat ook hier zo veel mogelijk<br />

vooraf is vastgelegd, maar dat ruimte<br />

voor <strong>aan</strong>passingen mogelijk blijft. De langdurige<br />

samenwerking heeft als voor<strong>de</strong>el dat <strong>de</strong><br />

partijen elkaar kennen en elkaars belangen<br />

respecteren. ‘<strong>Bouwen</strong> in vertrouwen’, zou je<br />

kunnen zeggen, maar zeker ook ‘bouwen met<br />

vertrouwen’, omdat partijen van elkaar weten<br />

waar ze <strong>aan</strong> toe zijn. Hesen: “Het is jammer<br />

dat <strong>aan</strong> zo’n langere intensieve samenwerking<br />

met het complete bouwteam na <strong>de</strong> laatste<br />

fase een eind komt. Je zou dit soort samenwerkingen,<br />

gezien het eindresultaat, moeten<br />

kunnen voortzetten.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

27


NIJMEGEN JOACHIM EN ANNA<br />

Tekst en beeld | Lensen Projectinrichters BV<br />

Huiselijke sferen<br />

bij De Waalboog locatie<br />

Joachim en Anna<br />

Met een diepgewortel<strong>de</strong> visie van ‘zo thuis als maar kan’ transformeert De Waalboog gefaseerd<br />

haar expertisecentrum <strong>aan</strong> <strong>de</strong> groene rand van Nijmegen tot een woonomgeving met een<br />

huiselijke en veilige sfeer, rust, gastvrijheid en een thuisgevoel. Bas van <strong>de</strong> Pavert, Accountmanager<br />

bij Lensen: “Op basis van onze <strong>zorg</strong>vuldige presentatie, <strong>de</strong> kwalitatief hoogwaardige partners en<br />

een goed georganiseerd bedrijfsbezoek voor <strong>de</strong> multidisciplinaire <strong>de</strong>legatie van De Waalboog is ons<br />

<strong>de</strong>ze opdracht gegund.”<br />

CREATIEVE INRICHTING<br />

DOOR LENSEN<br />

Het nieuwe Joachim en Anna is ontworpen als<br />

een thuis voor bewoners en hun bezoekers,<br />

weg van <strong>de</strong> traditionele institutionele setting.<br />

De klimaatneutrale woningen bie<strong>de</strong>n niet alleen<br />

comfort, maar ook duurzaamheid en <strong>de</strong><br />

openbare ruimtes zoals <strong>de</strong> huiskamers zijn gastvrij<br />

ingericht als ontmoetingsplekken voor bewoners,<br />

familie, me<strong>de</strong>werkers en vrijwilligers.<br />

Interieurontwerper Patty Meesters van <strong>de</strong>Studio<br />

van Lensen teken<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> inrichting. “Van<br />

kleur- en materiaaladvies tot het selecteren van<br />

het meubilair in samenwerking met <strong>de</strong> ergothe-<br />

rapeut van De Waalboog. De meubelselectie,<br />

met een eigen locatie-i<strong>de</strong>ntiteit door variaties<br />

in kleur en <strong>de</strong>sign, is <strong>zorg</strong>vuldig afgestemd op <strong>de</strong><br />

behoeften van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> doelgroepen.<br />

Daarnaast gaf <strong>de</strong>Studio workshops <strong>aan</strong> werkgroepen<br />

om <strong>de</strong> afwerking van het meubilair te<br />

bepalen en <strong>zorg</strong><strong>de</strong> het team voor <strong>de</strong> algehele<br />

styling met <strong>de</strong>coratieve elementen.”<br />

'Mensen met <strong>de</strong>mentie mogen niet verdwalen<br />

in een <strong>de</strong>ssin of print'<br />

De meubelselectie is <strong>zorg</strong>vuldig afgestemd op <strong>de</strong> behoeften van <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> doelgroepen.<br />

Een plek waar bewoners, gasten en me<strong>de</strong>werkers zich<br />

echt thuis voelen.<br />

BIJZONDERE AANDACHT<br />

VOOR DEMENTIEZORG<br />

Binnen De Waalboog is bijzon<strong>de</strong>re <strong>aan</strong>dacht<br />

voor <strong>de</strong>mentie<strong>zorg</strong>. Met <strong>de</strong> kritische blik van<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>mentie<strong>de</strong>skundige is maatwerk in raamstoffering<br />

en wandafwerking afgestemd op<br />

contrastwaar<strong>de</strong>n en associaties. Een goe<strong>de</strong><br />

balans hierin vergemakkelijkt <strong>de</strong> oriëntatie van<br />

bewoners. Meesters: “Mensen met <strong>de</strong>mentie<br />

mogen niet verdwalen in een <strong>de</strong>ssin of print.”<br />

Omdat op <strong>de</strong>ze locatie ook jongeren met <strong>de</strong>mentie<br />

verblijven is een speciale collectie voor<br />

hen samengesteld. Meubelen en wandafwerking<br />

met een jeugdigere, eigentijdse uitstraling<br />

die past bij <strong>de</strong>ze leeftijdsgroep.<br />

DUURZAAM PARTNERSCHAP<br />

Een grootscheepse metamorfose zoals als bij<br />

Joachim en Anna doe je samen met relevante<br />

en betrouwbare partners die mee<strong>de</strong>nken en<br />

consistent zijn, ook on<strong>de</strong>r veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> omstandighe<strong>de</strong>n.<br />

Van <strong>de</strong> Pavert: “Door langdurig<br />

en intensief met elkaar samen te werken,<br />

groei je als organisaties naar elkaar toe.” In dit<br />

meerjarige, omvangrijke nieuwbouwproject<br />

heeft Lensen zich voor De Waalboog bewezen<br />

als een creatieve, innovatieve en mee<strong>de</strong>nken<strong>de</strong><br />

partner. Samen strevend naar een plek<br />

waar bewoners, gasten en me<strong>de</strong>werkers zich<br />

echt thuis voelen. ■<br />

28 BOUWEN ZORG.EU


ZORG FLITS<br />

Tekst | HagaZiekenhuis Zoetermeer Beeld | Lucas Krullaards<br />

Patiënten blij met<br />

nieuwe angiokamer in<br />

HagaZiekenhuis Zoetermeer<br />

Een makkelijkere en snellere behan<strong>de</strong>ling voor <strong>de</strong> patiënt, <strong>de</strong> nieuwste beeldtechnieken en<br />

een frisse opknapbeurt. Dat zijn enkele resultaten van <strong>de</strong> verbouwing van <strong>de</strong> angiokamer in<br />

HagaZiekenhuis Zoetermeer. In een angiokamer kunnen patiënten verschillen<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoeken<br />

en behan<strong>de</strong>lingen krijgen. Voorbeel<strong>de</strong>n zijn röntgenon<strong>de</strong>rzoek van <strong>de</strong> bloedvaten (angiografie),<br />

pacemakerimplantaties, on<strong>de</strong>rzoek van <strong>de</strong> bloedvaten van het hart, dotterbehan<strong>de</strong>lingen van <strong>de</strong><br />

bekken- en beenvaten, stentplaatsingen en puncties. Dit gebeurt met röntgenstraling en echografie.<br />

PATIËNT- EN GEBRUIKSVRIENDELIJKER<br />

Camiel Klink, radioloog bij HagaZiekenhuis licht toe: “We zijn erg blij met<br />

<strong>de</strong>ze grote verbouwing van <strong>de</strong> angiokamer in HagaZiekenhuis Zoetermeer.<br />

De kamer is veel mo<strong>de</strong>rner gewor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> apparatuur is veel patiëntvrien<strong>de</strong>lijker.<br />

Patiënten kunnen nu veel makkelijker het zogenaam<strong>de</strong><br />

statief opstappen om op <strong>de</strong> tafel te komen. Ver<strong>de</strong>r heeft <strong>de</strong> apparatuur<br />

nieuwe software waarmee <strong>de</strong> procedures eenvoudiger zijn en sneller<br />

verlopen. Dat maakt het systeem ook een stuk gebruikersvrien<strong>de</strong>lijker.<br />

Nog een voor<strong>de</strong>el hiervan is dat we onze behan<strong>de</strong>lingen ook nog ver<strong>de</strong>r<br />

kunnen uitbrei<strong>de</strong>n, daardoor is er meer <strong>zorg</strong> mogelijk dicht bij huis voor<br />

patiënten uit Zoetermeer. De verbouwing is echt een <strong>aan</strong>winst voor<br />

me<strong>de</strong>werker en patiënt.”<br />

De kamer is veel mo<strong>de</strong>rner gewor<strong>de</strong>n en <strong>de</strong> apparatuur is veel patiëntvrien<strong>de</strong>lijker.<br />

De eerste patiënten zijn met succes en tevre<strong>de</strong>nheid in Zoetermeer<br />

behan<strong>de</strong>ld. In HagaZiekenhuis Den Haag begon begin november <strong>de</strong> verbouwing<br />

van <strong>de</strong> overige angiokamers. Na afronding van <strong>de</strong> verbouwing<br />

in <strong>de</strong> loop van volgend jaar, beschikken bei<strong>de</strong> locaties over <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> upto-date<br />

apparatuur. Hierdoor is uitwisseling van <strong>de</strong> specialisten radiologie<br />

en cardiologie ook makkelijker.<br />

Het HagaZiekenhuis heeft <strong>de</strong> afgelopen jaren flink geïnvesteerd in mo<strong>de</strong>rne<br />

en innovatieve apparatuur en software voor on<strong>de</strong>rzoek en behan<strong>de</strong>ling<br />

van patiënten. Zo is er een nieuw MRI-ablatiecentrum, wor<strong>de</strong>n<br />

nieuwe technieken voor hartoperaties gebruikt en is een digitaal medicatieveiligheidssysteem<br />

ingevoerd. "Door gebruik te maken van <strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rnste<br />

technieken, bie<strong>de</strong>n we nu en straks onze patiënten een steeds<br />

hogere kwaliteit en comfort.” ■<br />

BETERE BEELDKWALITEIT<br />

De angiokamer in Zoetermeer maakt nu gebruik van een nieuw systeem<br />

van Siemens. Dat levert een forse verbetering op van <strong>de</strong> beeldkwaliteit<br />

en <strong>zorg</strong>t voor een <strong>aan</strong>zienlijk lagere stralingsdosis voor zowel patiënten<br />

als behan<strong>de</strong>laars. Daarnaast zijn <strong>de</strong> vloeren en plafonds vervangen en<br />

heeft <strong>de</strong> ruimte een opfrisbeurt gekregen.<br />

'De verbouwing is echt een <strong>aan</strong>winst<br />

voor me<strong>de</strong>werker en patiënt'<br />

Hemanth Ramanna (elektrofysioloog-cardioloog) en Wouter Stomp (radioloog)<br />

openen samen <strong>de</strong> vernieuw<strong>de</strong> kamer.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

29


WAVER SINT-PIETERSZIEKENHUIS<br />

Tekst | Philippe Selke Beeld | assar architects<br />

Sint-Pietersziekenhuis in Waver:<br />

Één met <strong>de</strong> omgeving<br />

Het ontwerp van een 21ste-eeuws ziekenhuis verzoenen met een opmerkelijk landschappelijk<br />

ka<strong>de</strong>r, waarbij he<strong>de</strong>ndaagse aspecten van welzijn en duurzaamheid gecombineerd wor<strong>de</strong>n<br />

met medische spitstechnologie: dat was <strong>de</strong> ambitie van assar architects bij <strong>de</strong> realisatie van het<br />

nieuwe Sint-Pietersziekenhuis in Waver. Het concept, dat van meet af <strong>aan</strong> geïnspireerd was op <strong>de</strong><br />

specifieke karakteristieken van <strong>de</strong> site – een vallei die on<strong>de</strong>r meer uitzon<strong>de</strong>rlijk is vanwege haar<br />

landschappelijke kwaliteiten – is gelei<strong>de</strong>lijk <strong>aan</strong> geëvolueerd van het door <strong>de</strong> bouwheer gewenste<br />

'ziekenhuis in een tuin' tot een reflectie over een 'ziekenhuis dat zijn omgeving respecteert'. De<br />

huidige planning gaat uit van oplevering voor het ein<strong>de</strong> van dit <strong>de</strong>cennium.<br />

'Het ziekenhuis optimaal inbed<strong>de</strong>n in het<br />

omringen<strong>de</strong> groen is een van <strong>de</strong> voornaamste<br />

ontwerpdoelstellingen'<br />

30 BOUWEN ZORG.EU<br />

Rust, sereniteit en integratie in <strong>de</strong> landschappelijke context primeren op <strong>de</strong> nieuwe ziekenhuissite.


WAVER SINT-PIETERSZIEKENHUIS<br />

De best<strong>aan</strong><strong>de</strong> site van het Sint-Pietersziekenhuis, <strong>aan</strong> <strong>de</strong> rand van het<br />

stadscentrum van Ottignies, is niet langer geschikt voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>re ontwikkeling<br />

en uitbreiding van <strong>de</strong> plaatselijke ziekenhuisactiviteiten. Daarom<br />

werd beslist om een nieuwbouw op te trekken op een an<strong>de</strong>re site<br />

die beter bereikbaar is (<strong>aan</strong> <strong>de</strong> kruising van <strong>de</strong> E411 en <strong>de</strong> N25), groter<br />

is (meer dan 15 hectare) en ontwikkelingsmogelijkhe<strong>de</strong>n biedt voor <strong>de</strong><br />

komen<strong>de</strong> <strong>de</strong>cennia.<br />

OPTIMAAL INGEBED<br />

Het terrein in kwestie bevindt zich in Louvranges (Waver) en vergt een<br />

weloverwogen <strong>aan</strong>pak. Collectief-maatschappelijke voor<strong>de</strong>len krijgen prioriteit<br />

bij alle ontwerpbeslissingen, terwijl er tegelijkertijd rekening wordt<br />

gehou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> vereisten van een veran<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> wereld – of het nu gaat<br />

om <strong>de</strong> opwarming van <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> of het risico op pan<strong>de</strong>mieën. Het ziekenhuis<br />

zo goed mogelijk inplanten in het natuurlijke landschap (dat maximaal<br />

gevrijwaard wordt) en in <strong>de</strong> onmid<strong>de</strong>llijke nabijheid van woonwijken, rekening<br />

hou<strong>de</strong>n met hoogteverschillen en toegangscriteria voor <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

circulatiestromen, <strong>de</strong> afvoer van regenwater op <strong>de</strong> site beperken<br />

door mid<strong>de</strong>l van groendaken, stormbekkens en infiltratiekanalen, <strong>de</strong> toegangswegen<br />

<strong>aan</strong>leggen in functie van <strong>de</strong> toekomstige verwachtingen op<br />

het vlak van ste<strong>de</strong>lijke en ziekenhuistechnische ontwikkelingen, ...: het zijn<br />

maar enkele van <strong>de</strong> vele doelstellingen die wor<strong>de</strong>n nagestreefd om ervoor<br />

te <strong>zorg</strong>en dat het project optimaal in zijn specifieke context past.<br />

DOORDACHTE RUIMTELIJKE CONFIGURATIE<br />

Het 80.000 m² grote gebouw heeft een compacte typologie die <strong>de</strong> efficiëntie<br />

van korte circulatiestromen bevor<strong>de</strong>rt. De ruimtelijke configuratie<br />

is gebaseerd op een stapeling van functies om <strong>de</strong> horizontale afstan<strong>de</strong>n<br />

te verkleinen en functionele verbindingen tussen het medisch-technische<br />

blok en <strong>de</strong> verblijfsaf<strong>de</strong>lingen te vergemakkelijken, met name door verticale<br />

circulatiekernen te voorzien in het hart van <strong>de</strong> diensten.<br />

Het 80.000 m² grote gebouw heeft een compacte typologie die <strong>de</strong> efficiëntie van<br />

korte circulatiestromen bevor<strong>de</strong>rt.<br />

Het ziekenhuiscomplex omvat drie volumetrische typologieën. De sokkel<br />

van twee verdiepingen, die volledig is ingegraven, omvat alle ruimtes<br />

waar strikte medische en technische eisen gel<strong>de</strong>n. Het publiek toegankelijke<br />

gelijkvloers biedt plaats <strong>aan</strong> <strong>de</strong> opnamediensten, consultatielokalen<br />

en gemeenschappelijke ruimtes, inclusief een dui<strong>de</strong>lijke link naar<br />

het landschap. De bovenste verdiepingen zijn op hun beurt bestemd<br />

voor <strong>de</strong> verblijfsfaciliteiten, waaron<strong>de</strong>r kamers met een weids uitzicht<br />

op het landschap. Het architecturale ontwerp tracht <strong>de</strong> footprint van<br />

het nieuwe ziekenhuis te minimaliseren door <strong>de</strong> bovenste verdiepingen<br />

op het hoger gelegen <strong>de</strong>el van het terrein te voorzien en te streven naar<br />

een forse reductie van <strong>de</strong> gebouwafmetingen, in overeenstemming met<br />

<strong>de</strong> natuurlijke helling van <strong>de</strong> site. Zo creëert <strong>de</strong> relatieve autonomie van<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>units, in combinatie met <strong>de</strong> verzonken positie van <strong>de</strong> medischtechnische<br />

eenheid in het sterk beboste terrein, een serene en gezellige<br />

sfeer, vooral voor <strong>de</strong> materniteit <strong>aan</strong> <strong>de</strong> achterkant van het terrein. Hetzelf<strong>de</strong><br />

geldt voor <strong>de</strong> psychiatrische af<strong>de</strong>ling, die letterlijk in <strong>de</strong> plooien van<br />

<strong>de</strong> site ligt en patiënten op die manier <strong>de</strong> nodige rust en privacy biedt.<br />

David Labeau, architect-vennoot en directeur van <strong>de</strong> af<strong>de</strong>ling Healthcare<br />

bij assar architects: “De planning is momenteel zo opgesteld dat we het<br />

project binnen zes jaar willen opleveren. De opdracht die <strong>aan</strong> ons team<br />

is toevertrouwd, is zeer breed en veelzijdig, dus we hebben ons omringd<br />

met tal van specialisten en adviseurs. Na het strategisch plan in 2020 zijn in<br />

2021 <strong>de</strong> algemene programmering en het schetsontwerp op punt gesteld.<br />

Momenteel zijn we volop bezig met <strong>de</strong> functionele programmering van<br />

<strong>de</strong> diensten, het voorontwerp en <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> vergunningen.” ■<br />

Het publiek toegankelijke gelijkvloers biedt plaats <strong>aan</strong> <strong>de</strong> opnamediensten, consultatielokalen en gemeenschappelijke ruimtes.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

31


ZORG FLITS<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | ZAS<br />

Antwerpse ziekenhuizen<br />

willen centrale apotheek<br />

bouwen in Kontich<br />

Ziekenhuis <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Stroom (ZAS), <strong>de</strong> samensmelting van <strong>de</strong> Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA<br />

en GZA, wil in 2026 een centrale apotheek in gebruik nemen in <strong>de</strong> gemeente Kontich. Het<br />

gaat om zowel een apotheek met een cleanroom voor <strong>de</strong> bereiding van medicatie als om een<br />

distributieapotheek van waaruit medicijnen vertrekken naar <strong>de</strong> ziekenhuissites.<br />

De toekomstige centrale apotheek van ZAS.<br />

Met <strong>de</strong> nieuwe centrale apotheek stomen <strong>de</strong> ZAS-ziekenhuizen zich<br />

klaar voor <strong>de</strong> nieuwe Belgische regelgeving, die vanaf 2026 van kracht is.<br />

De strengere normen die vanaf dan van kracht zijn voor ziekenhuisapotheken<br />

die medicatie produceren, zijn gebaseerd op PIC/S (Pharmaceutical<br />

Inspection Co-operation Scheme), een internationale organisatie op<br />

het vlak van farmaceutische inspecties en normen voor <strong>de</strong> kwaliteitscontrole<br />

en -verzekering van farmaceutische producten.<br />

PRODUCTIEAPOTHEEK<br />

De productieapotheek met cleanroom is een hoogtechnologische omgeving,<br />

die instaat voor <strong>de</strong> centrale bereiding van patiënt- en studiemedicatie.<br />

Op jaarbasis gaat het om hon<strong>de</strong>rdduizend magistrale en steriele<br />

bereidingen. Vanuit <strong>de</strong> productieapotheek vertrekt <strong>de</strong> medicatie<br />

naar <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> ziekenhuissites.<br />

DISTRIBUTIEAPOTHEEK<br />

De distributieapotheek is <strong>de</strong> logistieke omgeving waar geneesmid<strong>de</strong>len,<br />

implantaten en medisch materiaal in bulk geleverd wor<strong>de</strong>n. Vervolgens<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> producten gecontroleerd op echtheid en via geautomatiseer<strong>de</strong><br />

processen opgeslagen. Nadien volgt <strong>de</strong> herverpakking en ver<strong>de</strong>ling<br />

naar <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> ziekenhuissites. Op jaarbasis gaat het om veertien<br />

miljoen stuks. Geneesmid<strong>de</strong>len in blister wor<strong>de</strong>n herverpakt tot op<br />

eenheidsdosisniveau voor <strong>de</strong> ver<strong>de</strong>ling <strong>aan</strong> individuele patiënten in het<br />

ziekenhuis. Deze werkwijze garan<strong>de</strong>ert <strong>de</strong> volledige traceerbaarheid tot<br />

en met <strong>de</strong> toediening <strong>aan</strong> <strong>de</strong> patiënt.<br />

De centrale apotheek krijgt twee verdiepingen en een technische verdieping.<br />

Ze wordt opgetrokken op het bedrijventerrein Satenrozen, vlakbij<br />

<strong>de</strong> E19 en zal on<strong>de</strong>r meer chemotherapie en immuuntherapie produceren<br />

voor meer dan twee op <strong>de</strong> drie ziekenhuispatiënten in Antwerpen<br />

en haar randgemeenten. De nieuwe apotheek zal goed zijn voor 150<br />

banen in Kontich, waar hon<strong>de</strong>rd mensen gelijktijdig <strong>aan</strong> het werk zullen<br />

zijn. De grote campussen van ZAS zullen zelf een satellietapotheek hebben.<br />

Die kan medicatie <strong>aan</strong>leveren die dringend nodig is op die site. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

33


Rosa Spier Huis<br />

”<br />

Het ontwerp speelt heel goed in op <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>re doelgroep en op wat wij wil<strong>de</strong>n:<br />

een open, rolstoeltoegankelijke omgeving met losst<strong>aan</strong><strong>de</strong> appartementen<br />

Karin Annaerts, Directeur Rosa Spier Huis<br />

a<br />

a<br />

Steelco-Belgium-CSSD solutions Rev.00.indd 1 01/<strong>06</strong>/<strong>2023</strong> 12:38:55


Tekst en beeld | Elandir Care BVBA<br />

De toekomst van<br />

schone lucht in<br />

<strong>zorg</strong>instellingen<br />

A<strong>de</strong>m frisse lucht in met Air Creative, het mobiele<br />

luchtzuiveringssysteem dat <strong>zorg</strong>t voor een optimale luchtkwaliteit en<br />

een gezon<strong>de</strong> atmosfeer voor patiënten, personeel en bezoekers.<br />

Air Creative elimineert slechte geuren op moleculair niveau met behulp<br />

van een uniek Zwitsers procedé. Het systeem filtert en zuivert <strong>de</strong> lucht<br />

en introduceert vervolgens heel discreet onbewust waarneembare biogeuren,<br />

zoals zuivere bos-, zee- of alpenlucht.<br />

Maak korte metten met het maskeren van vieze geuren. Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong><br />

kracht van schone en verfrissen<strong>de</strong> lucht met antivirale en antibacteriële<br />

eigenschappen. Met Air Creative veran<strong>de</strong>rt u uw <strong>zorg</strong>instelling in een<br />

omgeving van frisheid en reinheid.<br />

DE STANDAARD VOOR REINHEID<br />

EN PRIVACY IN DE ZORG<br />

Maar Elandir Care biedt meer. Ont<strong>de</strong>k ook <strong>de</strong> Silentia vouwschermen,<br />

die dé oplossing bie<strong>de</strong>n voor optimale infectiebeheersing in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>.<br />

Deze vouwschermen waarborgen niet alleen <strong>de</strong> privacy en<br />

veiligheid van patiënten, maar creëren ook een onberispelijke hygiënische<br />

omgeving. Het innovatieve ontwerp laat overvloedig daglicht binnen<br />

en creëert een rustgeven<strong>de</strong> sfeer. Silentia privacyschermen zijn<br />

eenvoudig en goedkoop in on<strong>de</strong>rhoud en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijk voor het<br />

<strong>zorg</strong>personeel. Bovendien voegt hun strakke Zweedse <strong>de</strong>sign een <strong>aan</strong>trekkelijke<br />

dimensie toe <strong>aan</strong> elke ruimte waarin ze st<strong>aan</strong>.<br />

De Silentia vouwschermen bie<strong>de</strong>n privacy en creëren een rustgeven<strong>de</strong> sfeer.<br />

Optimaliseer uw <strong>zorg</strong>omgeving met <strong>de</strong> ongeëvenaar<strong>de</strong> voor<strong>de</strong>len van Silentia<br />

en omarm een nieuwe duurzame standaard van reinheid en privacy.<br />

BRENG MAGIE IN UW KINDERAFDELING<br />

Of wat dacht u van <strong>de</strong> vrolijke Koala Cool Medical muurstickers, die<br />

uw klinische af<strong>de</strong>ling omtoveren in een kindvrien<strong>de</strong>lijk paradijs? Prikkel<br />

<strong>de</strong> fantasie van <strong>de</strong> jongste patiëntjes en vertrek samen met hen op een<br />

avontuurlijke reis, waarbij ze even hun medische toestand kunnen vergeten.<br />

De fantasievolle wandstickers toveren elke medische ruimte om<br />

in een plek van verwon<strong>de</strong>ring. Vrolijke kleuren en tekeningen maken van<br />

een onwennig gebeuren een leuk avontuur. On<strong>de</strong>rzoeken wor<strong>de</strong>n min<strong>de</strong>r<br />

intimi<strong>de</strong>rend en meer ontspannen en <strong>de</strong> angst verdwijnt.<br />

Met <strong>de</strong> Koala Cool stickers bewijst u dat een klinische omgeving ook vol<br />

afleiding kan zitten. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

35


Tekst en beeld | Interface Ne<strong>de</strong>rland<br />

Ergonomisch, veilig én duurzaam<br />

Hoe <strong>de</strong> keuze voor een rubber<br />

vloer <strong>de</strong> lichamelijke belasting<br />

van <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers kan<br />

vermin<strong>de</strong>ren<br />

In <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> wordt veel gest<strong>aan</strong> en gelopen: van verpleegkundigen die hun patiënten door het<br />

verpleeghuis verplaatsen tot artsen die uren in <strong>de</strong> operatiekamer st<strong>aan</strong> te opereren. Dat is niet<br />

alleen vermoeiend, maar <strong>zorg</strong>t ook voor een dagelijkse belasting van <strong>de</strong> spieren en gewrichten.<br />

Vermoeidheid, rugpijn of knieblessures komen dan al snel om <strong>de</strong> hoek kijken.<br />

De keuze van <strong>de</strong> vloer is een van <strong>de</strong> belangrijkste aspecten van het gebouw: het is<br />

immers het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el waar dagelijks overheen wordt gelopen door grote groepen<br />

patiënten, <strong>zorg</strong>verleners en bezoekers. (Beeld: Studio Beeldwerken)<br />

De elastische nora-vloeren bie<strong>de</strong>n <strong>zorg</strong>verleners een hoog loop- en stacomfort,<br />

omdat zij <strong>de</strong> rug en gewrichten ontlasten en vermoeidheid van het lichaam<br />

tegeng<strong>aan</strong>. Zelfs bij langdurig st<strong>aan</strong>. (Beeld: Stefanie Sangeorgean)<br />

Er is veel on<strong>de</strong>rzoek ged<strong>aan</strong> naar manieren om <strong>de</strong>ze klachten te voorkomen,<br />

voornamelijk naar <strong>de</strong> invloed van <strong>de</strong> keuze voor het juiste schoeisel.<br />

In <strong>aan</strong>vulling daarop mag <strong>de</strong> impact van vloeren op <strong>de</strong> fysieke gesteldheid<br />

van me<strong>de</strong>werkers uit <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> niet on<strong>de</strong>rschat wor<strong>de</strong>n. De ergonomische<br />

rubber vloeren van nora ® by Interface on<strong>de</strong>rsteunen vanwege<br />

hun elasticiteit het lichaam zodanig dat fysieke klachten <strong>aan</strong>zienlijk vermin<strong>de</strong>rd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

HET BELANG VAN EEN GOEDE VLOER<br />

VOOR OPTIMAAL HERSTEL<br />

Bij bouwprojecten in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> st<strong>aan</strong> <strong>de</strong> veiligheid en het welzijn van <strong>de</strong><br />

patiënt en <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener voorop. Doel is het creëren van een hygië-<br />

nische omgeving waarin patiënten op een prettige manier kunnen herstellen<br />

en waarin <strong>zorg</strong>verleners op veilige wijze hun werk kunnen doen.<br />

Hierin is <strong>de</strong> keuze van <strong>de</strong> vloer een van <strong>de</strong> belangrijkste aspecten van<br />

het gebouw: het is immers het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el waar dagelijks overheen wordt<br />

gelopen door grote groepen patiënten, <strong>zorg</strong>verleners en bezoekers.<br />

Patiënten komen naar <strong>zorg</strong>instellingen met gezondheidsklachten en zijn<br />

niet altijd goed ter been. Bij <strong>de</strong> keuze voor een vloer is het daarom<br />

van groot belang dat zij zich ongehin<strong>de</strong>rd door het gebouw kunnen verplaatsen.<br />

Dit gaat ver<strong>de</strong>r dan <strong>de</strong> garantie van veiligheid, <strong>de</strong> juiste vloer<br />

on<strong>de</strong>rsteunt ook een spoedig herstel van <strong>de</strong> patiënt door ergonomische<br />

en geluid<strong>de</strong>mpen<strong>de</strong> materiaalkeuzes.<br />

36 BOUWEN ZORG.EU


De ergonomische rubber vloeren van nora ® by Interface on<strong>de</strong>rsteunen vanwege hun elasticiteit het lichaam zodanig dat fysieke klachten <strong>aan</strong>zienlijk vermin<strong>de</strong>rd kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

(Beeld: Studio Beeldwerken)<br />

De rubber vloeren van nora zijn uitermate geschikt voor fysiotherapie<br />

door <strong>de</strong> hoge elasticiteit van het materiaal. Deze elasticiteit <strong>zorg</strong>t er<br />

bovendien voor dat geluid ge<strong>de</strong>mpt wordt, zodat patiënten voldoen<strong>de</strong><br />

kunnen rusten en zich ongestoord kunnen focussen op hun herstel. Het<br />

nora-assortiment biedt daarom verschillen<strong>de</strong> opties voor optimale slipweerstand<br />

en schokabsorberen<strong>de</strong> schuimstrips voor een optimale veiligheid<br />

en het ontlasten van <strong>de</strong> gewrichten.<br />

DE JUISTE VLOER VOOR DE JUISTE ZORG<br />

Ergonomische on<strong>de</strong>rsteuning is van even groot belang voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener<br />

als <strong>de</strong> herstellen<strong>de</strong> patiënt. De elastische nora-vloeren bie<strong>de</strong>n<br />

<strong>zorg</strong>verleners een hoog loop- en stacomfort, omdat zij <strong>de</strong> rug en gewrichten<br />

ontlasten en vermoeidheid van het lichaam tegeng<strong>aan</strong>. Zelfs<br />

bij langdurig st<strong>aan</strong>. De rubber vloeren van nora zijn daarnaast gemaakt<br />

van betrouwbare materialen die voldoen <strong>aan</strong> hoge kwaliteitseisen. De<br />

vloeren zijn beschermd tegen mogelijke explosies van ontvlambare gas-/<br />

luchtmengsels die kunnen vrijkomen in operatiekamers. Hierdoor is <strong>de</strong><br />

kwetsbare apparatuur die daar gebruikt wordt beschermd.<br />

'Ergonomische on<strong>de</strong>rsteuning<br />

is van even groot belang<br />

voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener als <strong>de</strong><br />

herstellen<strong>de</strong> patiënt'<br />

In <strong>zorg</strong>instellingen staat hygiëne centraal. De rubber vloeren van nora<br />

kunnen daarom goed en gemakkelijk wor<strong>de</strong>n schoongemaakt. Waar bij<br />

pvc-vloeren chloorhexidine intrekt, is dit bij nora-vloeren niet het geval.<br />

Een sopje is genoeg om <strong>de</strong> vloer te reinigen, zon<strong>de</strong>r dat er extra chemische<br />

mid<strong>de</strong>len <strong>aan</strong> te pas hoeven komen.<br />

DUURZAME KEUZE<br />

De <strong>zorg</strong> is een plek waar veel wegwerpproducten gebruikt wor<strong>de</strong>n. Het<br />

streven naar een groene omgeving staat dan ook centraal in <strong>de</strong> doelen<br />

van veel <strong>zorg</strong>instellingen en <strong>de</strong> ‘Groene OK’ wordt een steeds groter<br />

thema. Het dichte oppervlak van <strong>de</strong> nora-producten maakt <strong>de</strong> vloeren<br />

duurzaam en gemakkelijk te on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n waardoor ze lang meeg<strong>aan</strong>. Milieubescherming<br />

is een van <strong>de</strong> kernelementen van <strong>de</strong> bedrijfsfilosofie van<br />

nora. Zo is zij <strong>aan</strong>gesloten bij het Climate Take Back-initiatief van Interface<br />

dat strijdt tegen <strong>de</strong> opwarming van <strong>de</strong> aar<strong>de</strong>. Bovendien zijn alle vloeren<br />

standaard CO 2<br />

-neutraal dankzij het Carbon Neutral Floors program. ■<br />

In <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> wordt veel gest<strong>aan</strong> en gelopen: van verpleegkundigen die hun<br />

patiënten door het verpleeghuis verplaatsen tot artsen die uren in <strong>de</strong><br />

operatiekamer st<strong>aan</strong> te opereren. (Beeld: Martin J. Duckek)<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

37


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Adapteo<br />

Samenwerking in modulair bouwen<br />

Kennis bun<strong>de</strong>len<br />

voor <strong>de</strong><br />

Europese markt<br />

In Ne<strong>de</strong>rland was het een klinken<strong>de</strong> naam, maar Dutch Cabin<br />

Group heet sinds kort Adapteo. Het is <strong>de</strong> laatste stap van een<br />

proces dat in 2020 zijn beslag kreeg met <strong>de</strong> overname door<br />

het Zweedse concern. Dutch Cabin Group gaat daarmee<br />

volledig op in een bedrijf met bijna 500 me<strong>de</strong>werkers in acht<br />

lan<strong>de</strong>n (Zwe<strong>de</strong>n, Noorwegen, Denemarken, Finland, Duitsland,<br />

België, Ne<strong>de</strong>rland en Litouwen). “Maar <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit van Dutch<br />

Cabin Group blijft.”<br />

Adapteo en Dutch Cabin Group hebben<br />

vooral veel gemeen. Bei<strong>de</strong> bedrijven ontwikkelen,<br />

bouwen, verkopen en verhuren flexibele<br />

huisvesting voor scholen, kin<strong>de</strong>rdagverblijven,<br />

<strong>zorg</strong>instellingen, gemeenten en bedrijven. Ze<br />

spelen daarbij in op <strong>de</strong> (groeien<strong>de</strong>) behoefte<br />

<strong>aan</strong> flexibele huisvesting. Dat kan zijn omdat<br />

er tij<strong>de</strong>lijk extra capaciteit nodig is, omdat er<br />

gerenoveerd wordt of omdat er snel huisvesting<br />

nodig is, zoals een school in een nieuwbouwwijk.<br />

“De verschillen zitten vooral in <strong>de</strong><br />

gebruikte materialen en in het soort problematiek<br />

dat in lan<strong>de</strong>n relevant is”, stelt Suzanne<br />

Schreu<strong>de</strong>rs, Commercieel directeur voor<br />

Adapteo Benelux. “In <strong>de</strong> Scandinavische lan<strong>de</strong>n<br />

gebruiken ze meer hout, omdat dat daar<br />

ruimer voorhan<strong>de</strong>n is. Ver<strong>de</strong>r is Adapteo van<br />

origine meer een verhuurorganisatie met een<br />

tak verkoop en lag bij Dutch Cabin al die jaren<br />

<strong>de</strong> verhouding an<strong>de</strong>rsom.”<br />

DIVERSIFICATIE<br />

Door samen ver<strong>de</strong>r te g<strong>aan</strong>, zullen Adapteo<br />

en Dutch Cabin Group on<strong>de</strong>r één naam<br />

groeien in <strong>de</strong> Europese markt. De gezamenlijke<br />

portefeuille omvat bijna an<strong>de</strong>rhalf miljoen<br />

vierkante meter <strong>aan</strong> flexibele huisvesting.<br />

“De kracht van onze samenwerking zit met<br />

name in <strong>de</strong> geografische diversificatie die nu<br />

mogelijk is”, vervolgt Schreu<strong>de</strong>rs. “Elk land<br />

heeft zijn eigen lokale problematiek en met<br />

<strong>de</strong> gezamenlijke kennis en producten kunnen<br />

we meer klanten gericht van oplossingen<br />

voorzien. Daarnaast kunnen we overschotten<br />

<strong>aan</strong> bijvoorbeeld schoolunits in het ene land<br />

inzetten als er in een an<strong>de</strong>r land tekorten optre<strong>de</strong>n.<br />

We willen daarom een vloot bouwen<br />

die niet alleen in <strong>de</strong> Benelux te gebruiken is,<br />

maar in alle Europese lan<strong>de</strong>n.”<br />

HOUT<br />

Vooralsnog houdt Adapteo Benelux vast <strong>aan</strong><br />

<strong>de</strong> huidige werk- en bouwwijze. Schreu<strong>de</strong>rs:<br />

“We hebben in onze fabrieken veel ervaring<br />

met betonnen vloeren, stalen frames en sandwichpanelen.<br />

Hiermee kunnen we <strong>de</strong> markt<br />

voorzien van zeer hoogwaardige tij<strong>de</strong>lijke<br />

huisvesting, tot <strong>aan</strong> klinieken voor ziekenhuizen<br />

<strong>aan</strong> toe. De ou<strong>de</strong> tochtige keet is echt<br />

iets van een ver verle<strong>de</strong>n. Als er in <strong>de</strong> markt<br />

nog meer behoefte ontstaat <strong>aan</strong> houtbouw,<br />

zullen we dat met onze Scandinavische kennis<br />

in huis meer en meer g<strong>aan</strong> leveren. An<strong>de</strong>rzijds<br />

hebben wij met Dutch Cabin Group een hele<br />

goe<strong>de</strong> reputatie en een sterk netwerk met<br />

persoonlijke relaties opgebouwd in <strong>de</strong> markt.<br />

Die st<strong>aan</strong> voor <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntiteit waar we trots op<br />

zijn. Daar kunnen <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len van<br />

Adapteo weer van profiteren. Ik verwacht<br />

veel synergetische effecten van <strong>de</strong>ze fusie.”<br />

WONINGTEKORT<br />

Een segment waar Adapteo een interessante<br />

rol kan spelen, is <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse woningmarkt.<br />

In eigen huis is een modulaire woning<br />

ontwikkeld waarmee eengezinswoningen tot<br />

drie lagen en appartementen tot zes lagen gebouwd<br />

kunnen wor<strong>de</strong>n. Compleet voorzien<br />

van warmtepomp, zonnepanelen, elektra en<br />

vloerverwarming. “Binnenkort g<strong>aan</strong> we woningen<br />

uitleveren in Leeuwar<strong>de</strong>n”, vertelt Schreu<strong>de</strong>rs.<br />

“En nog niet zo lang gele<strong>de</strong>n hebben we<br />

voor het Rijksvastgoedbedrijf 96 modulaire<br />

woningen gebouwd in het Kickstart-project<br />

van <strong>de</strong>missionair minister Hugo <strong>de</strong> Jonge. Wij<br />

zijn één van <strong>de</strong> <strong>aan</strong>gewezen partijen om <strong>de</strong><br />

tweeduizend woningen voor spoedzoekers en<br />

statushou<strong>de</strong>rs, die Kickstart omvat, te realiseren.<br />

Na afloop zijn <strong>de</strong> units te <strong>de</strong>monteren en<br />

met eventuele <strong>aan</strong>passingen el<strong>de</strong>rs in te zetten.<br />

Hoe duurzaam kun je bouwen?!” ■<br />

38 BOUWEN ZORG.EU


Tij<strong>de</strong>lijk on<strong>de</strong>rkomen voor <strong>de</strong> Sint Antoniusschool in Zun<strong>de</strong>rt.<br />

'De kracht van onze samenwerking<br />

zit met name in <strong>de</strong> geografische<br />

diversificatie die nu mogelijk is'<br />

Hoogwaardige huisvesting voor Haaglan<strong>de</strong>n Medisch Centrum.<br />

IT-Hub Hoogeveen, ontmoetingsplek voor on<strong>de</strong>rwijs, premium partners en IT-startups.<br />

Air Liqui<strong>de</strong> in Rozenburg.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

39


Tekst en beeld | Vyva Fabrics<br />

Duurzame en hoogwaardige<br />

bekledingsstof voor<br />

binnen en buiten<br />

Harlow is een duurzaam en hoogkwalitatief kunstleer<br />

dat oogt als natuurlijk linnen en prettig <strong>aan</strong>voelt.<br />

40 BOUWEN ZORG.EU


Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong> nieuwste toevoegingen <strong>aan</strong> Vyva Fabrics' befaam<strong>de</strong> Harlow-collectie: maar liefst 6<br />

verbluffen<strong>de</strong> nieuwe kleuren! Wat <strong>de</strong>ze tinten nog specialer maakt, is dat ze vervaardigd zijn uit<br />

45% duurzame materialen, variërend van gerecycled PET tot BIO-gebaseer<strong>de</strong> weekmakers. Van het<br />

serene zeegroen tot het charmante pastelroze: <strong>de</strong>ze nieuwe kleuren voegen een vleugje verfijning<br />

toe <strong>aan</strong> elke ruimte.<br />

Naast hun milieuvrien<strong>de</strong>lijkheid behou<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong>ze kleuren <strong>de</strong> indrukwekken<strong>de</strong> specificaties<br />

van Harlow. Met een slijtvastheid van<br />

800.000 Martindale-cycli is Harlow praktisch<br />

onverwoestbaar en ontworpen om een leven<br />

lang mee te g<strong>aan</strong>. Daarbij is het zowel vlekbestendig<br />

als antibacterieel, wat betekent dat<br />

het niet alleen elegantie toevoegt <strong>aan</strong> elk interieur<br />

en exterieur, maar ook een hygiënische<br />

keuze is voor diverse toepassingen.<br />

Harlow is een duurzaam en hoogkwalitatief<br />

kunstleer dat oogt als natuurlijk linnen en prettig<br />

<strong>aan</strong>voelt. De collectie beschikt over het ecolabel<br />

OEKO-TEX ® Standard 100. Dit kwaliteitslabel<br />

garan<strong>de</strong>ert dat het kunstleer geen stoffen<br />

bevat die scha<strong>de</strong>lijk kunnen zijn voor mens of<br />

milieu. Het innovatieve materiaal in <strong>de</strong> collectie<br />

Harlow is dan ook geheel ftalaat-vrij. De bekledingsstof<br />

is verkrijgbaar in maar liefst 38 intense,<br />

warme tinten die elk interieur en exterieur, mo<strong>de</strong>rn<br />

en klassiek, laten sprankelen.<br />

De nieuwe kleuren voegen een vleugje verfijning toe <strong>aan</strong> elke ruimte.<br />

'Transformeer elke ruimte in een oase van<br />

stijl en verantwoor<strong>de</strong>lijkheid'<br />

De nieuwe kleurenuitbreiding van <strong>de</strong> Harlowcollectie<br />

weerspiegelt niet alleen <strong>de</strong> voortduren<strong>de</strong><br />

toewijding <strong>aan</strong> duurzaamheid, maar biedt<br />

ook ein<strong>de</strong>loze mogelijkhe<strong>de</strong>n voor creatieve<br />

expressie. Ont<strong>de</strong>k <strong>de</strong>ze prachtige, eco-bewuste<br />

kleuren en transformeer elke ruimte in een oase<br />

van stijl en verantwoor<strong>de</strong>lijkheid. Verrijk uw wereld<br />

met <strong>de</strong> tijdloze klasse van Harlow. ■<br />

Het kunstleer heeft een slijtvastheid van maar liefst 800.000 Martindale; het is dus praktisch onverwoestbaar<br />

en kan een leven lang mee.<br />

Wat <strong>de</strong> nieuwe tinten nog specialer maakt, is dat ze<br />

vervaardigd zijn uit 45% duurzame materialen.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

41


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Vonmarcken/Hanno <strong>de</strong> Vries<br />

Hoogwaardige medische en laboratoriumapparatuur<br />

Service voor <strong>de</strong> klant,<br />

open <strong>de</strong>uren in het bedrijf<br />

Het indrukwekken<strong>de</strong> assortiment vindt vooral zijn weg in <strong>de</strong> medische wereld.<br />

Wat hebben schone operatie-instrumenten, org<strong>aan</strong>transport, medicijnuitgifte,<br />

vaccinatieprogramma’s, za<strong>de</strong>nkweek, lagers voor treinstellen en cosmetische klinieken met elkaar<br />

gemeen? Ze maken allemaal gebruik van <strong>de</strong> apparatuur van Vonmarcken. Dit bedrijf, centraal<br />

gelegen in Montfoort, levert hoogwaardige medische en laboratoriumapparatuur in <strong>de</strong> Benelux.<br />

Het indrukwekken<strong>de</strong> assortiment vindt vooral zijn weg in <strong>de</strong> medische wereld. “Dat zijn veeleisen<strong>de</strong><br />

klanten die werken met kritische zaken als medicijnen, organen, biopten en embryo’s. Daarom staat<br />

onze service op <strong>de</strong> eerste plaats en zijn onze me<strong>de</strong>werkers goed opgeleid en zeer gemotiveerd.”<br />

42 BOUWEN ZORG.EU


Er valt veel te kiezen in het productenscala<br />

van Vonmarcken. Je vindt er alle soorten en<br />

maten koelkasten, vrieskasten (tot -150°C)<br />

en koel-vriescombinaties, transport koel- en<br />

vriesboxen, klimaatkasten, laboratoriumvaatwassers,<br />

centrifuges, ultrasoonreinigers, ovens<br />

en incubatoren, medicijnkluizen, droogkasten,<br />

afzuigkasten, data- en temperatuurloggers en<br />

een hele reeks accessoires en toebehoren.<br />

“Het meeste hebben we op voorraad”, vertelt<br />

managing director Jan Willem Merkens. “In <strong>de</strong><br />

coronatijd was er een enorme piekvraag naar<br />

tij<strong>de</strong>lijke koelcapaciteit voor vaccins. Die kon<strong>de</strong>n<br />

wij snel leveren en verhuren voor een flink<br />

<strong>aan</strong>tal priklocaties. Snelheid, een uitsteken<strong>de</strong><br />

service en kennis van zaken zijn <strong>de</strong> aspecten<br />

waarmee wij onze klanten van dienst zijn.”<br />

'Continuïteit in het functioneren van onze<br />

producten is essentieel. Daarom werken wij<br />

met betrouwbare apparatuur die wij zelf<br />

goed kennen'<br />

BINNEN VIER UUR ACTIE<br />

De klantenkring van Vonmarcken is divers en<br />

veeleisend te noemen. Office Director Jeannette<br />

van <strong>de</strong> Kolk: “Het gaat meestal om medicijnen,<br />

vaccins, organen, instrumenten voor <strong>de</strong><br />

operatiekamer, kweekjes, ingevroren weefsels<br />

en <strong>de</strong>rgelijke. Daarmee mag niks mis g<strong>aan</strong>.<br />

Continuïteit in het functioneren van onze producten<br />

is dan essentieel. Daarom werken wij<br />

met betrouwbare apparatuur die wij zelf goed<br />

kennen en <strong>zorg</strong>en wij dat er 24 uur per dag<br />

dienstverlening beschikbaar is, die binnen vier<br />

uur <strong>aan</strong> <strong>de</strong> slag gaat. Als er een probleem is,<br />

weten wij door online monitoring met temperatuurloggers<br />

welke klant het is, welk apparaat<br />

het betreft en soms al wat het probleem is.<br />

Zo hou<strong>de</strong>n we voor meer<strong>de</strong>re grote ziekenhuizen<br />

met hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n loggers alle koelkasten<br />

in <strong>de</strong> gaten. We merken <strong>aan</strong> onze klanten dat<br />

ze dat veel rust en zekerheid biedt en dat ze<br />

op ons kunnen vertrouwen. Ziekenhuizen, laboratoria,<br />

apotheken en huisartsen weten ons<br />

daarom te vin<strong>de</strong>n. Maar we leveren ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

industrie. Zo gebruiken <strong>de</strong> vliegtuigindustrie en<br />

spoorwegen onze koelsystemen om lagers te<br />

krimpen door ze snel af te koelen.”<br />

SPECIAAL ONTWORPEN<br />

Vonmarcken levert apparatuur, kasten, logistieke<br />

oplossingen als prikkarren en transportboxen<br />

en ergonomische stoelen. “Maar wij<br />

richten ook laboratoria in of bouwen installaties<br />

voor OK’s”, vult Merkens <strong>aan</strong>. “Onlangs<br />

hebben we nog voor een groot ziekenhuis in<br />

Zuid-Holland alle OK’s voorzien van speciaal<br />

ontworpen medicijnkoelkasten en warmhoudkasten<br />

voor <strong>de</strong>kens en infuusvloeistoffen. Ook<br />

voor <strong>de</strong>rgelijke leveringen met een flinke dosis<br />

ontwerp en advies weet men ons te vin<strong>de</strong>n.<br />

Het zijn meestal directieleveringen die je samen<br />

met <strong>de</strong> OK-bouwer tot stand brengt. Wij<br />

hebben daar <strong>de</strong> kennis, ervaring en juiste mensen<br />

voor in huis. Het is zaak om hoge kwaliteit<br />

te leveren, daarmee behoud je <strong>de</strong> klant.”<br />

DOORVRAGEN<br />

“Klantcontact heeft bij ons <strong>de</strong> hoogste <strong>aan</strong>dacht”,<br />

on<strong>de</strong>rstreept ook Van <strong>de</strong> Kolk. “Dat<br />

begint al bij simpele <strong>aan</strong>vragen via <strong>de</strong> website.<br />

We sturen ze niet zomaar een offerte terug,<br />

elke <strong>aan</strong>vraag wordt opgevolgd om uit te zoeken<br />

wat <strong>de</strong> klant precies wil. We vragen door<br />

om tot <strong>de</strong> beste oplossing te komen. We g<strong>aan</strong><br />

graag een band <strong>aan</strong> met elke klant en bie<strong>de</strong>n<br />

altijd het on<strong>de</strong>rhoud <strong>aan</strong>. Het gaat immers niet<br />

om autoban<strong>de</strong>n maar om hoogwaardige producten.<br />

Daarom informeren we na een transactie<br />

regelmatig hoe alles loopt.”<br />

OPEN DEUREN<br />

Bij klantgerichtheid en service horen kundige,<br />

gemotiveer<strong>de</strong> werknemers. Merckens: “Wij<br />

zijn een familiebedrijf en we weten dat goe<strong>de</strong><br />

me<strong>de</strong>werkers het verschil maken. We doen<br />

veel moeite om ze binnen te halen en te hou<strong>de</strong>n.<br />

Dat doen we met goe<strong>de</strong> voorwaar<strong>de</strong>n<br />

en door ze intern goed op te lei<strong>de</strong>n – voor<br />

ons werk zijn geen specifieke opleidingen.<br />

Daarnaast heeft Vonmarcken een heel platte,<br />

open organisatie met <strong>de</strong>uren die letterlijk en<br />

figuurlijk altijd open st<strong>aan</strong>. Als je iets op je hart<br />

hebt, gooi je het eruit. Wij geloven namelijk<br />

in een sfeer waarbij je dingen durft te zeggen.<br />

Daarmee kunnen we elkaar scherp hou<strong>de</strong>n en<br />

is <strong>de</strong> communicatie beter. Niet onbelangrijk:<br />

onze mensen verkopen niet alleen een goed<br />

product, ze hebben ook het gevoel dat ze een<br />

relevante bijdrage leveren <strong>aan</strong> <strong>de</strong> maatschappij.<br />

Ze zijn trots op wat ze doen.” ■<br />

Service staat op <strong>de</strong> eerste plaats en <strong>de</strong> me<strong>de</strong>werkers zijn goed opgeleid en zeer<br />

gemotiveerd.<br />

Vonmarcken stuurt niet zomaar een offerte terug. Elke <strong>aan</strong>vraag wordt opgevolgd<br />

om uit te zoeken wat <strong>de</strong> klant precies wil.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

43


Tekst en beeld | Haelvoet N.V.<br />

Zorgmeubilair op maat<br />

van elke af<strong>de</strong>ling<br />

Het Aron+ Junior bed bezit alle functionaliteiten van een ziekenhuisbed. Het versmal<strong>de</strong> en ingekorte ligvlak (170 cm)<br />

maakt dit bed uitermate geschikt voor <strong>de</strong> ver<strong>zorg</strong>ing van kin<strong>de</strong>ren.<br />

Naast standaard <strong>zorg</strong>bed<strong>de</strong>n voor ziekenhuizen en woon<strong>zorg</strong>centra biedt Haelvoet een gamma<br />

<strong>aan</strong> <strong>zorg</strong>specifieke bed<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>. Elke af<strong>de</strong>ling heeft zijn eigen, specifieke behoeften en <strong>de</strong>ze wor<strong>de</strong>n<br />

weerspiegeld in <strong>de</strong> diverse mo<strong>de</strong>llen en opties die Haelvoet beschikbaar stelt. Van kin<strong>de</strong>rbed<strong>de</strong>n tot<br />

geriatrische bed<strong>de</strong>n: voor elk type patiënt is er een geschikte oplossing.<br />

ARON+ JUNIOR: SPECIAAL<br />

VOOR KINDERAFDELINGEN<br />

Voor kin<strong>de</strong>ren met een lichaamslengte van 125<br />

tot 155 cm werd er een Junior bed ontwikkeld.<br />

Bij Junior bed<strong>de</strong>n gel<strong>de</strong>n immers specifieke<br />

normen. Het Aron+ Junior bed heeft een lengte<br />

van 170 cm en is korter dan een standaard<br />

ziekenhuisbed. Opdat kin<strong>de</strong>ren niet bekneld<br />

kunnen raken, wordt <strong>de</strong> afstand tussen <strong>de</strong> onrusthekkencomponenten<br />

verkleind tot 6 cm.<br />

De hoog-laagbeweging van het bed gebeurt<br />

zoals bij het Aron+ ziekenhuisbed met kolommotoren.<br />

De handbediening is draadloos (via<br />

Bluetooth) en kan dus indien nodig veilig opgeborgen<br />

wor<strong>de</strong>n. Het bed heeft vaste panelen<br />

en een vaste lengte om <strong>aan</strong> <strong>de</strong> norm te voldoen.<br />

Ten slotte heeft het Aron+ Junior bed ook<br />

een <strong>aan</strong>gepaste optrekbeugel <strong>aan</strong> <strong>de</strong> bedgalg.<br />

HUISELIJKHEID OP DE<br />

GERIATRISCHE AFDELING<br />

Op <strong>de</strong> geriatrische af<strong>de</strong>ling van een ziekenhuis<br />

is zowel huiselijkheid als veiligheid van groot belang.<br />

Lago Hospital bed<strong>de</strong>n hebben in <strong>de</strong> laagste<br />

positie een ligvlakhoogte van 25 cm, waardoor<br />

het valrisico beperkt wordt. Het Lagobed kan<br />

tot op een hoogte van 80 cm ingesteld wor<strong>de</strong>n<br />

om een ergonomische werkhoogte en een efficiënte<br />

<strong>zorg</strong> te garan<strong>de</strong>ren. Er kan bovendien<br />

tussen twee verschillen<strong>de</strong> types onrusthekkens<br />

gekozen wor<strong>de</strong>n: doorlopen<strong>de</strong> of twee<strong>de</strong>lige<br />

onrusthekkens. Daarnaast vervolledigt het<br />

Terra Hospital bed het <strong>aan</strong>bod van <strong>zorg</strong>bed<strong>de</strong>n<br />

voor geriatrische patiënten. Het ligvlak van dit<br />

bed bevindt zich op slechts 18 cm van <strong>de</strong> grond,<br />

waardoor <strong>de</strong> gevolgen van een valinci<strong>de</strong>nt tot<br />

een minimum beperkt wor<strong>de</strong>n. Dit bed, ontworpen<br />

vanuit een ergonomisch uitgangspunt,<br />

waarborgt een zo efficiënt mogelijke <strong>zorg</strong>verlening,<br />

dankzij een comfortabele werkhoogte van<br />

83 cm. Door het bed een huiselijke touch te<br />

geven, wordt <strong>de</strong> omgeving rustgevend en comfortabel.<br />

Het Terra Hospital bed is <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale<br />

keuze voor patiënten met <strong>de</strong>mentie.<br />

OLYMPIA HOSPITAL BED VOOR<br />

EEN OPTIMALE MOBILITEIT<br />

Bed<strong>de</strong>n met een vast hoof<strong>de</strong>in<strong>de</strong> winnen <strong>aan</strong><br />

belang. De re<strong>de</strong>n ligt niet zozeer bij het vaste<br />

hoofdpaneel op zich, maar veel meer bij <strong>de</strong> serumhou<strong>de</strong>r<br />

die <strong>de</strong> bewegingen van het ligvlak<br />

niet mag volgen om scha<strong>de</strong> <strong>aan</strong> muren en bedbalken<br />

te vermij<strong>de</strong>n. Als oplossing heeft Haelvoet<br />

een vaste serumhou<strong>de</strong>r voor het Olympia<br />

Hospital bed ontwikkeld, die rechtstreeks<br />

44 BOUWEN ZORG.EU


op <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rwagen van het bed gemonteerd<br />

wordt. Het hoofdpaneel en <strong>de</strong> bedgalg volgen<br />

wel <strong>de</strong> bewegingen van het ligvlak. Hierdoor<br />

is <strong>de</strong> patiënt steeds goed afgeschermd, zowel<br />

bij een hoge bedpositie als bij een anti-Tren<strong>de</strong>lenburg<br />

houding. De bedgalg behoudt steeds<br />

<strong>de</strong> juiste hoogte ten opzichte van het ligvlak.<br />

Bovendien kan <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale transporthoogte ook<br />

<strong>aan</strong> het hoof<strong>de</strong>in<strong>de</strong> ingesteld wor<strong>de</strong>n om het<br />

bed te verplaatsen.<br />

ONDERSTEUNING VOOR ZORG-<br />

EN LOGISTIEKE PROCESSEN<br />

Haelvoet Connect Solutions is dé oplossing<br />

waarbij <strong>zorg</strong>bed<strong>de</strong>n draadloos geconnecteerd<br />

wor<strong>de</strong>n via een Wifi-netwerk met een alarmserver.<br />

Het <strong>zorg</strong>personeel kan via <strong>de</strong> smartphone,<br />

tablet of PC <strong>de</strong> status van een bed volgen.<br />

Zowel <strong>de</strong> (veilige) hoogte van het bed, <strong>de</strong><br />

positie van <strong>de</strong> onrusthekkens, <strong>de</strong> status van <strong>de</strong><br />

rem als <strong>de</strong> out-of-bed<strong>de</strong>tectie van <strong>de</strong> patiënt/<br />

bewoner kan op afstand gemonitord wor<strong>de</strong>n.<br />

Bij bed<strong>de</strong>n uitgerust met DuoSafe onrusthekkens<br />

kan een verpleegoproep geactiveerd<br />

wor<strong>de</strong>n. Bovendien kan <strong>de</strong> patiënt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> binnenzij<strong>de</strong><br />

van het ontrusthekken zowel bed- als<br />

domoticafuncties activeren waardoor zowel<br />

<strong>de</strong> zelfredzaamheid als het comfort toenemen.<br />

Dankzij <strong>de</strong>ze geavanceer<strong>de</strong> functies bie<strong>de</strong>n geconnecteer<strong>de</strong><br />

bed<strong>de</strong>n niet alleen een hogere<br />

veiligheid, maar ook een betere ervaring voor<br />

patiënten in een verpleegomgeving. Haelvoet<br />

Connect Solutions kan geïntegreerd wor<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> verpleegoproepsystemen.<br />

Naast een koppeling met IT-<strong>de</strong>vices, kan er ook<br />

een koppeling voorzien wor<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> intelligente<br />

LED-verlichting van Zumtobel. Indien <strong>de</strong><br />

gang uitgerust wordt met <strong>de</strong>rgelijke verlichting,<br />

kan in een oogopslag <strong>de</strong> status van <strong>de</strong> kamers<br />

Lago Hospital bed<strong>de</strong>n hebben in <strong>de</strong> laagste positie een ligvlakhoogte van 25 cm, waardoor het valrisico<br />

beperkt wordt.<br />

'Van kin<strong>de</strong>rbed<strong>de</strong>n tot geriatrische bed<strong>de</strong>n: voor<br />

elk type patiënt is er een geschikte oplossing'<br />

van een af<strong>de</strong>ling opgevolgd wor<strong>de</strong>n, zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

kamers te betre<strong>de</strong>n. Zo helpt dit systeem om <strong>de</strong><br />

alarmstress en -moeheid actief te vermin<strong>de</strong>ren.<br />

TOTAALAANBOD VOOR EEN<br />

VOLLEDIGE KAMERINRICHTING<br />

Haelvoet gaat ver<strong>de</strong>r dan alleen het <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n<br />

van hoogwaardige <strong>zorg</strong>bed<strong>de</strong>n. Het bedrijf<br />

ont<strong>zorg</strong>t klanten door <strong>de</strong> volledige kamerinrichting<br />

<strong>aan</strong> te bie<strong>de</strong>n, inclusief nachttafels,<br />

(relax)zetels, tafels en stoelen. Hierdoor wordt<br />

niet alleen ge<strong>zorg</strong>d voor comfortabele en<br />

functionele slaapomgevingen, maar wordt ook<br />

<strong>aan</strong>dacht besteed <strong>aan</strong> <strong>de</strong> uniforme en harmonieuze<br />

uitstraling van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>kamer.<br />

Als marktlei<strong>de</strong>r op het gebied van <strong>zorg</strong>meubilair<br />

heeft Haelvoet al meer dan 90 jaar ervaring in het<br />

leveren van comfortabel en <strong>de</strong>signvol meubilair<br />

<strong>aan</strong> <strong>zorg</strong>instellingen. Met 240 me<strong>de</strong>werkers en<br />

een eigen R&D af<strong>de</strong>ling en productie in eigen beheer,<br />

werkt zij dagelijks <strong>aan</strong> nieuwe ergonomische<br />

oplossingen voor ziekenhuizen, <strong>zorg</strong>instellingen en<br />

kleinschalige woonvormen. Met het <strong>de</strong>signmerk<br />

Hid<strong>de</strong>n kan zij bovendien <strong>de</strong>signvolle <strong>zorg</strong>producten<br />

<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n voor thuisgebruik. ■<br />

Het Olympia ziekenhuisbed vertaalt eenvoud, elegantie en functionaliteit naar een uiterst ergonomisch<br />

ziekenhuisbed.<br />

Het ligvlak van het Terra Hospital bed bevindt<br />

zich op slechts 18 cm van <strong>de</strong> grond, waardoor <strong>de</strong><br />

gevolgen van een valinci<strong>de</strong>nt tot een minimum<br />

beperkt wor<strong>de</strong>n.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

45


ZORGVASTGOED EVENT<br />

Tekst en beeld | Koen Mortelmans<br />

Spryg Zorgvastgoed Event Antwerpen<br />

VOORUITBLIKKEN<br />

OP DE TOEKOMST<br />

VAN DE ZORG<br />

In het Kava-congrescentrum in Antwerpen vond onlangs het 12<strong>de</strong> Zorgvastgoed Event België plaats,<br />

een organisatie van Spryg Real Estate Aca<strong>de</strong>my. Verschillen<strong>de</strong> specialisten lichtten er <strong>de</strong> evolutie in<br />

<strong>de</strong> sector, <strong>de</strong> regelgeving en <strong>de</strong> maatschappelijke visies toe, met presentaties en in panelgesprekken.<br />

Vlaams minister van welzijn Hil<strong>de</strong> Crevits<br />

(CD&V) zette in haar openingswoord <strong>de</strong> toon:<br />

“De grote vergrijzingsgolf die voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur<br />

staat, is in <strong>de</strong> eerste plaats goed nieuws. Hij<br />

vormt het bewijs dat <strong>de</strong> Vlaming steeds ou<strong>de</strong>r<br />

kan en mag wor<strong>de</strong>n. Maar het zet ook druk op<br />

ons <strong>zorg</strong>systeem. Daarom g<strong>aan</strong> we vanuit <strong>de</strong><br />

Vlaamse overheid inzetten op een toekomstverkenning<br />

rond woon<strong>zorg</strong>vormen.” Ein<strong>de</strong><br />

2025 loopt <strong>de</strong> huidige erkenningskalen<strong>de</strong>r<br />

voor woon<strong>zorg</strong>centra af. “De vraag is welke<br />

richting we hierna willen insl<strong>aan</strong>. Via <strong>de</strong> huidige<br />

erkenningsvoorwaar<strong>de</strong>n zijn er in iets min<strong>de</strong>r<br />

dan tien jaar meer dan tienduizend plaatsen<br />

bijgekomen in <strong>de</strong> woon<strong>zorg</strong>centra. Het staat<br />

buiten kijf dat er ook <strong>de</strong> komen<strong>de</strong> jaren nood<br />

zal zijn <strong>aan</strong> extra capaciteit in onze <strong>zorg</strong>voorzieningen,<br />

zeker voor mensen die kampen met<br />

chronische of complexe <strong>aan</strong>doeningen. Ik vind<br />

dat mensen zo lang mogelijk in hun thuisomgeving<br />

moeten kunnen blijven wonen. Daarom<br />

voeren we een preventief beleid. We zien dat<br />

<strong>de</strong> privésector ons hierin volgt. Dat is positief.<br />

Mensen krijgen zo meer mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

om hun best<strong>aan</strong><strong>de</strong> woning te ruilen voor een<br />

woonunit <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> hun <strong>zorg</strong>no<strong>de</strong>n.”<br />

GEEN WINST OP ZORG<br />

“Ons budget voor <strong>de</strong> bouw van <strong>zorg</strong>- en welzijnsvoorzieningen<br />

bedraagt ongeveer 800 miljoen<br />

euro. De infrastructuurinvesteringen moe-<br />

ten <strong>zorg</strong>en voor een <strong>aan</strong>gename omgeving voor<br />

patiënten én het personeel, zon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> betaalbaarheid<br />

van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> in het gedrang komt.<br />

Daarom zijn we ook heel dui<strong>de</strong>lijk als het gaat<br />

over winst maken op <strong>zorg</strong>: in voorzieningen die<br />

door <strong>de</strong> gemeenschap gefinancierd wor<strong>de</strong>n kan<br />

dit niet. Wat betreft <strong>de</strong> resi<strong>de</strong>ntiële ou<strong>de</strong>ren<strong>zorg</strong><br />

zijn er in overleg met <strong>de</strong> sector verschillen<strong>de</strong><br />

afspraken gemaakt en extra maatregelen<br />

'In <strong>de</strong> toekomst<br />

zal er alleen maar<br />

vraag zijn naar<br />

<strong>zorg</strong>vastgoed ‘in<br />

topconditie’ dat<br />

beantwoordt <strong>aan</strong><br />

alle vereisten inzake<br />

duurzaamheid'<br />

genomen. Zo g<strong>aan</strong> we in <strong>de</strong> wet verankeren<br />

dat er geen winst mag wor<strong>de</strong>n gemaakt op <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>component en komt er transparantie in <strong>de</strong><br />

boekhouding en <strong>de</strong> dagprijs. Er zal ook strenger<br />

wor<strong>de</strong>n toegezien op het financieel beheer.”<br />

Dennis Weyts van vastgoedadviesbureau Stadim<br />

analyseer<strong>de</strong> <strong>de</strong> gevolgen van <strong>de</strong> huidige<br />

financiële conjunctuur – hogere rentes – en<br />

<strong>de</strong> toenemen<strong>de</strong> regelgeving op <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> en<br />

rendabiliteit van <strong>zorg</strong>gebouwen. “De veran<strong>de</strong>ringen<br />

daarin doen zich op korte termijn<br />

voor, maar <strong>de</strong> huurcontracten met <strong>de</strong> uitbaters<br />

hebben doorg<strong>aan</strong>s looptij<strong>de</strong>n van 27 jaar.<br />

Overeenkomsten op zulke lange termijn vergen<br />

een goe<strong>de</strong> verstandhouding tussen eigenaar en<br />

huur<strong>de</strong>r. In plaats van alle nieuwe en gestegen<br />

kosten zomaar door te rekenen, is het <strong>aan</strong>gewezen<br />

samen een win-winoplossing te zoeken.”<br />

IMPACT OP WAARDEBEPALING<br />

Weyts gaf ook mee dat <strong>de</strong> impact van bepaal<strong>de</strong><br />

wetten op <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>bepaling van<br />

<strong>zorg</strong>vastgoed nog niet nauwkeurig kan wor<strong>de</strong>n<br />

berekend, zolang <strong>de</strong> uitvoeringsbesluiten<br />

nog niet zijn gepubliceerd. En er zijn ook nog<br />

geen internationale standaar<strong>de</strong>n. “Zoals voor<br />

circulair bouwen. In een circulaire economie<br />

is een best<strong>aan</strong>d gebouw ook een potentiële<br />

stock <strong>aan</strong> bouwmaterialen. Maar hoe neem je<br />

dit mee in <strong>de</strong> waar<strong>de</strong>ring?”<br />

46 BOUWEN ZORG.EU


ZORGVASTGOED EVENT<br />

Wim Boon (KBC Social Profit).<br />

Thomas Fiers (Cofinimmo).<br />

Dennis Weyts (Stadim).<br />

PERSONEELSTEKORT ZAL BLIJVEN<br />

De voorbije jaren en zeker na <strong>de</strong> COVID-pan<strong>de</strong>mie<br />

verschrompel<strong>de</strong>n <strong>de</strong> wachtlijsten voor<br />

opname in een woon<strong>zorg</strong>centrum, maar nu<br />

wor<strong>de</strong>n ze weer langer. “Toen het <strong>aan</strong>bod groter<br />

was dan <strong>de</strong> vraag, on<strong>de</strong>rvon<strong>de</strong>n <strong>de</strong> woon<strong>zorg</strong>centra<br />

met een min<strong>de</strong>r gunstige ligging<br />

dat het meest”, merkte Wim Boon van KBC<br />

Social Profit op. “Al is <strong>de</strong> ligging uiteraard niet<br />

<strong>de</strong> enige bepalen<strong>de</strong> factor. Prijs, kwaliteit van<br />

<strong>zorg</strong> en reputatie spelen daarnaast een doorslaggeven<strong>de</strong><br />

rol. Ook in <strong>de</strong> toekomst zal <strong>de</strong><br />

locatie een item blijven, zoals dit al het geval<br />

was voor assistentiewoningen.” Hij verwacht<br />

ook dat het personeelstekort in <strong>de</strong> wzc, me<strong>de</strong><br />

door <strong>de</strong> vergrijzing van <strong>de</strong> verpleeg- en <strong>zorg</strong>kundigen,<br />

alleen maar zal toenemen. “In <strong>de</strong><br />

war for talent zijn <strong>zorg</strong>instellingen bena<strong>de</strong>eld,<br />

want gebon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>de</strong> vastgestel<strong>de</strong> barema’s.<br />

Zij kunnen dus geen cafetariaplannen en an<strong>de</strong>re<br />

extra’s <strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>n, in tegenstelling tot bedrijven<br />

uit <strong>de</strong> dienstensector en <strong>de</strong> industrie.”<br />

Nicolas De Blieck (AG Real Estate).<br />

Serge Lefevere (Gortemaker Algra Feenstra).<br />

Volgens Thomas Fiers van Cofinimmo zal er in<br />

<strong>de</strong> toekomst alleen maar vraag zijn naar <strong>zorg</strong>vastgoed<br />

‘in topconditie’ dat beantwoordt <strong>aan</strong><br />

alle vereisten inzake duurzaamheid. In tegenstelling<br />

tot <strong>de</strong> strategische <strong>aan</strong>pak in het verle<strong>de</strong>n<br />

doet Cofinimmo <strong>de</strong> voorbije jaren ook gebouwen<br />

van <strong>de</strong> hand. “Maar <strong>de</strong> <strong>de</strong>mografische<br />

ontwikkeling blijft een stimulans.” ❯<br />

Dirk Doucet en Tania Stalmans (Zorggroep Zusters van Berlaar).<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

47


ANTWERPEN ZORGVASTGOED EVENT<br />

VERTICALE INTEGRATIE<br />

AG Real Estate speel<strong>de</strong> op <strong>de</strong> evolutie in<br />

door zelf <strong>zorg</strong>verlener Anima over te nemen.<br />

“Deze verticale integratie versterkt het contact<br />

tussen verhuur<strong>de</strong>r en huur<strong>de</strong>r. Er zijn ook<br />

veel min<strong>de</strong>r tussenpersonen nodig bij het uitwerken<br />

van projecten. Dat zijn er bij ons toch<br />

twee à drie per jaar. Bovendien hebben we zo<br />

meer zicht op wat <strong>de</strong> eindgebruiker met het<br />

gebouw doet, wat goed van pas komt in <strong>de</strong><br />

naken<strong>de</strong> regelgeving over ESG-rapportering”,<br />

aldus investeringsmanager Nicolas De Blieck.<br />

CERTIFICERING<br />

Thomas Fiers plaatste vraagtekens bij het nut<br />

van allerlei certificaten.”Certificatietrajecten<br />

zijn behoorlijk duur”, gaf hij mee. Bij een gevestig<strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r zoals Cofinimmo zou het<br />

beantwoor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> maatschappelijke en duurzaamheidsvereisten<br />

gewoon een inherente<br />

eigenschap moeten zijn, was <strong>de</strong> teneur van<br />

zijn opmerking. Melissa Swinnen van Qualicor<br />

Europe ging <strong>de</strong> kritiek niet uit <strong>de</strong> weg. “Een<br />

pijnpunt bij traditionele certificering was dat<br />

er tij<strong>de</strong>ns auditperio<strong>de</strong>s veel stress was, die<br />

daarna plaatsmaakte voor nonchalance, zoals<br />

voordien. Wij willen dat met onze <strong>aan</strong>gepaste<br />

werking veran<strong>de</strong>ren. Waar we vroeger eer<strong>de</strong>r<br />

controleurs waren, stellen we ons nu op<br />

als partners in een verbetertraject.”<br />

In <strong>de</strong> toekomst mag een woon<strong>zorg</strong>centrum<br />

geen eiland meer zijn, maar moet het on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

wor<strong>de</strong>n van een veel bre<strong>de</strong>r concept<br />

van buurt<strong>zorg</strong>, zodat mensen zo lang mogelijk<br />

in een vertrouw<strong>de</strong> omgeving kunnen blijven<br />

wonen. Concepten en projecten op die basis<br />

best<strong>aan</strong> al of zijn in ontwikkeling, maar kunnen<br />

nog veel ver<strong>de</strong>r wor<strong>de</strong>n uitgewerkt. Tania<br />

Stalmans en Dirk Doucet lichtten <strong>de</strong> <strong>aan</strong>pak<br />

van Zorggroep Zusters van Berlaar toe, van<br />

visie en plan tot praktijk. De Zusters hebben<br />

al vijf trajecten van <strong>zorg</strong>zame buurten lopen.<br />

De overstelpen<strong>de</strong> regelgeving maakte het<br />

wel moeilijk om flexibel te werken, getuig<strong>de</strong>n<br />

Stalmans en Doucet. Serge Lefevere van<br />

Gortemaker Algra Feenstra architects blikte<br />

met voorbeel<strong>de</strong>n vooruit naar <strong>de</strong> impact van<br />

ten<strong>de</strong>nsen zoals ontschotting van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> en<br />

diversificatie van het <strong>zorg</strong><strong>aan</strong>bod. Aan bod<br />

kwamen on<strong>de</strong>r meer ziekenhuizen gericht op<br />

specifieke ingrepen en (grote) woon<strong>zorg</strong>centra<br />

waar elke woongelegenheid over een eigen<br />

buitentoegangs<strong>de</strong>ur beschikt. Dit leid<strong>de</strong> tot<br />

opmerkingen over mogelijke discrepanties in<br />

visie tussen <strong>de</strong> ontwerper, die in zijn functie ver<br />

weg staat van overwegingen over rendabiliteit<br />

voor <strong>de</strong> investeer<strong>de</strong>r en on<strong>de</strong>rhouds- en werkingskosten<br />

voor <strong>de</strong> uitbater.<br />

SOLIDARITEIT IN RISICO'S<br />

Het slotge<strong>de</strong>elte van het event was een panelgesprek,<br />

gemo<strong>de</strong>reerd door Valérie Jonkers van<br />

Care Property Invest. Johan Staes van Vlozo,<br />

Dominiek Beelen van Korian Benelux, Stéphanie<br />

Lomme van Aedifica, Ellen Mast van Zorgbedrijf<br />

Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren en Wim Van Cromphout van B2AI<br />

Architects gingen er in op <strong>de</strong> opportuniteiten en<br />

uitdagingen, mogelijk gemaakt door het nieuwe<br />

Vlaamse kwaliteits<strong>de</strong>creet. Binnen <strong>de</strong> huidige<br />

structuren liggen <strong>de</strong> risico's vooral bij <strong>de</strong> uitbaters<br />

van woon<strong>zorg</strong>centra, kwam naar voren. Een<br />

ontschotting zou ook kunnen betekenen dat risico's<br />

meer solidair wor<strong>de</strong>n gedragen, zoals bij assistentiewoningen<br />

het geval is. Al hoeft het voor<br />

woon<strong>zorg</strong>centrum niet even ver te g<strong>aan</strong>. ■<br />

'In <strong>de</strong> toekomst mag een woon<strong>zorg</strong>centrum<br />

geen eiland meer zijn, maar moet het<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el wor<strong>de</strong>n van een veel bre<strong>de</strong>r<br />

concept van buurt<strong>zorg</strong>'<br />

Panelgesprek met v.l.n.r. Johan Staes, Stéphanie Lomme, Ellen Mast, Wim Van Cromphout, Dominiek Beelen en mo<strong>de</strong>rator Valérie Jonkers.<br />

48 BOUWEN ZORG.EU


In <strong>de</strong>ze ruimtes bepalen specialisten het succes<br />

Cleanroom Combination Group, GB Construct en CCG Belgium zijn on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

van CCG Holding. De bedrijven zijn gespecialiseerd in <strong>de</strong> inrichting en<br />

realisatie van geclassificeer<strong>de</strong> ruimtes en algemene bouw in <strong>de</strong> eerste en<br />

twee<strong>de</strong>lijns <strong>zorg</strong>, farma, biotech en hoogwaardige utiliteit. Daar waar mogelijk<br />

maken <strong>de</strong> zusterbedrijven gebruik van elkaars expertise en vaardighe<strong>de</strong>n.<br />

cleanroomcg.com gbconstruct.nl ccgbelgium.be


ROTTERDAM ERASMUS MC<br />

Monique van Dijk rondt af met <strong>de</strong> conclusies vanuit <strong>de</strong> WELCOME-studie.<br />

Tekst | Vera van <strong>de</strong>r Kooij en Liesbeth van Heel Beeld | Erasmus MC<br />

Publiekssymposium<br />

over lessen nieuwbouw<br />

Erasmus MC<br />

50 BOUWEN ZORG.EU


ROTTERDAM ERASMUS MC<br />

Vanuit het perspectief van infectiepreventie is het dui<strong>de</strong>lijk: het on<strong>de</strong>rzoek van dr. Anja van <strong>de</strong>r<br />

Schoor laat zien dat een ziekenhuis met eenpersoons patiëntenkamers met privébadkamer<br />

microbieel veiliger is dan een setting waarin patiënten kamers <strong>de</strong>len of vaker verplaatst moeten<br />

wor<strong>de</strong>n. Maar zien patiënten en verpleegkundigen ook alleen maar voor<strong>de</strong>len? En hoe voer je<br />

hierover het goe<strong>de</strong> gesprek in <strong>de</strong> programmerings- en ontwerpfase?<br />

Van links naar rechts: <strong>de</strong> sprekers en panelle<strong>de</strong>n prof. Greet Vos (arts-microbioloog), Liesbeth van Heel (on<strong>de</strong>rzoeker), dr. Milee Herweijer (architect), Andrea Möhn<br />

(architect), prof. Matthijs <strong>de</strong> Hoog (neonatoloog, hoofd IC Kin<strong>de</strong>ren) en prof. Monique van Dijk (verplegingswetenschap) tij<strong>de</strong>ns een geanimeer<strong>de</strong> discussie met <strong>de</strong> zaal.<br />

'Eigenlijk is het gebouw <strong>de</strong> katalysator om over veran<strong>de</strong>ringen<br />

en innovaties na te <strong>de</strong>nken'<br />

De initiatiefnemers van <strong>de</strong> Programma Evaluatie<br />

Ons Nieuw Erasmus MC (PE-ONE)<br />

organiseer<strong>de</strong>n op 24 oktober een interactief<br />

publiekssymposium. PE-ONE startte al in 2017<br />

om nog voor <strong>de</strong> verhuizing van mei 2018 data<br />

in <strong>de</strong> ou<strong>de</strong> situatie te verzamelen, zodat <strong>de</strong>ze<br />

vergeleken kon<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n met data vanuit <strong>de</strong><br />

nieuwe omgeving. Hoe het nieuwe gebouw<br />

functioneert, staat hierbij centraal met daarbij<br />

een belangrijke rol voor <strong>de</strong> kliniek met 100%<br />

eenpersoons patiëntenkamers met privébadkamer.<br />

Deze beleidskeuze uit 1998 was één<br />

van <strong>de</strong> voornaamste innovaties bij <strong>de</strong> ontwikkeling<br />

van het nieuwe ziekenhuis. On<strong>de</strong>r leiding<br />

van journalist en schrijver Rinke van <strong>de</strong>n Brink<br />

werd stilgest<strong>aan</strong> bij <strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> thema’s<br />

waarop het wetenschappelijke evaluatieprogramma<br />

zich <strong>de</strong> afgelopen jaren richtte. In <strong>de</strong><br />

zaal zaten rond <strong>de</strong> 100 belangstellen<strong>de</strong>n met<br />

een infectiepreventie achtergrond of betrokkenheid<br />

bij ziekenhuisbouw, die goed mee<strong>de</strong><strong>de</strong>n<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> discussie. Korte inleidingen, reflecties<br />

door enkele panelle<strong>de</strong>n en een discussie<br />

met <strong>de</strong> zaal leid<strong>de</strong>n tot een boeien<strong>de</strong> middag.<br />

BRICKS, BYTES EN BEHAVIOUR<br />

Liesbeth van Heel trapte af met haar bevindingen<br />

wat betreft <strong>de</strong> vraag ‘Hoe bouw je succesvol <strong>aan</strong><br />

een nieuw ziekenhuis?’. Haar CHANGE-studie<br />

richt zich vooral op <strong>de</strong> toegevoeg<strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van<br />

‘in-house’ projectmanagement bij <strong>de</strong> samenwerking<br />

met alle relevante stakehol<strong>de</strong>rs. Van Heel<br />

legt uit: “Het ‘jasje’ om <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>processen moet<br />

direct goed zitten en moet mee kunnen ‘groeien’<br />

en <strong>aan</strong>pasbaar zijn. Eigenlijk is het gebouw <strong>de</strong> katalysator<br />

om over veran<strong>de</strong>ringen en innovaties<br />

na te <strong>de</strong>nken, waarbij <strong>de</strong> techniek steeds belangrijker<br />

wordt.” Dat klinkt makkelijker gezegd<br />

dan ged<strong>aan</strong>. Er moet hel<strong>de</strong>re besluitvorming zijn<br />

en we moeten omg<strong>aan</strong> met verschillen<strong>de</strong> dynamiek.<br />

Daarnaast wees ze op <strong>de</strong> balans die nodig<br />

is tussen ‘bricks’ (gebouw), ‘bytes’ (IT-on<strong>de</strong>rsteuning)<br />

en ‘behaviour’ (nieuwe (werk)processen)<br />

om een nieuw gebouw tot een succesvol functionerend<br />

ziekenhuis te maken. ❯<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

51


ROTTERDAM ERASMUS MC<br />

Startdia van het symposium in het Nieuwe Instituut.<br />

'Misschien wordt het tijd voor nieuwe 'veldnormen', gevoed door<br />

wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek'<br />

ONTSTAAN VAN INFECTIES<br />

Vervolgens stapte Prof Greet Vos naar voren om<br />

iets te <strong>de</strong>len over <strong>de</strong> MOVE-studie, waar Anja<br />

van <strong>de</strong>r Schoor later die middag mee promoveer<strong>de</strong>.<br />

Centrale vraag voor <strong>de</strong>ze studie: ‘Is <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> microbieel veiliger in een eenpersoons patiëntenkamer?<br />

Vos gaf een kort college over het<br />

ontst<strong>aan</strong> van infecties in het ziekenhuis. Een infectie<br />

vindt zijn oorsprong bij <strong>de</strong> patiënt zelf (endogeen)<br />

óf komt van een an<strong>de</strong>r (exogeen). Exogeen<br />

blijkt goed<strong>de</strong>els voorkomen te kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Bij een an<strong>de</strong>r kun je <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> <strong>de</strong> kamergenoot,<br />

maar ook <strong>aan</strong> <strong>de</strong> omgeving waar <strong>de</strong> patiënt zich<br />

begeeft. Kortom: 100% eenpersoonskamers is<br />

vanuit het perspectief van infectiepreventie dé<br />

oplossing. Ook het gebouw zelf bleek in <strong>de</strong> eerste<br />

18 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n schoner dan <strong>de</strong> oudbouw. Er wer<strong>de</strong>n<br />

min<strong>de</strong>r BRMO (bijzon<strong>de</strong>r resistente microorganismen)<br />

gevon<strong>de</strong>n, wat <strong>de</strong> omgeving veiliger<br />

maakt. “Een ziekenhuis dient goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong> <strong>aan</strong> te<br />

bie<strong>de</strong>n en <strong>de</strong>ze oplossing draagt daar<strong>aan</strong> bij”, is<br />

voor Vos overdui<strong>de</strong>lijk. Maar spelen er nog an<strong>de</strong>re<br />

belangen bij goe<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>?<br />

Dit <strong>de</strong>r<strong>de</strong> thema werd behan<strong>de</strong>ld door Prof<br />

Monique van Dijk. Haar WELCOME-studie<br />

on<strong>de</strong>rzocht of eenpersoonskamers als veilig en<br />

<strong>aan</strong>genaam wor<strong>de</strong>n ervaren door patiënt en<br />

me<strong>de</strong>werker. Uit diverse metingen tussen 2017<br />

en 2020 is gebleken dat patiënten en me<strong>de</strong>werkers<br />

positief zijn over <strong>de</strong> toegenomen privacy<br />

voor <strong>de</strong> patiënt, maar dat er ook veran<strong>de</strong>ringen<br />

waren waar verpleegkundigen <strong>aan</strong> moesten<br />

wennen. Bij een twee<strong>de</strong> nameting waren <strong>de</strong>ze<br />

issues min<strong>de</strong>r groot dan in <strong>de</strong> eerste m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n<br />

na <strong>de</strong> verhuizing. De slaapkwaliteit is licht verbeterd<br />

en men is positief over <strong>de</strong> mogelijkheid van<br />

rooming-in, al moeten er wel goe<strong>de</strong> afspraken<br />

tussen familie en verpleging gemaakt wor<strong>de</strong>n.<br />

Panellid en architecte Andrea Möhn vertel<strong>de</strong><br />

over haar eigen ervaringen als naaste. Vanuit <strong>de</strong><br />

zaal werd een voorbeeld <strong>aan</strong>gedragen van hoe<br />

patiënten gestimuleerd wor<strong>de</strong>n om hun comfortabele<br />

patiëntenkamer toch te verlaten, om<br />

actief an<strong>de</strong>ren te ontmoeten bij een gezamenlijke<br />

lunchmoment.<br />

NIEUWE 'VELDNORMEN’<br />

Elk ziekenhuis heeft <strong>de</strong> ruimte om eigen afwegingen<br />

te maken als het gaat om renovatie en<br />

bouw van ziekenhuisfuncties, iets wat vreemd<br />

voorkomt in een wereld waar zoveel medisch<br />

han<strong>de</strong>len streng is geprotocolleerd. Misschien<br />

wordt het tijd voor nieuwe ‘veldnormen’, gevoed<br />

door wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek zoals<br />

verricht binnen PE-ONE. Een gedachte om nog<br />

eens op te kauwen. ■<br />

52 BOUWEN ZORG.EU


ZORG FLITS<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Búni<br />

Nieuwe naam,<br />

vernieuw<strong>de</strong> visie<br />

De Marktplaats in Ardooie.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

54<br />

BOUWEN ZORG.EU


ZORG FLITS<br />

Búni is niet alleen het Japanse woord voor 'iets uniek'. Het is ook <strong>de</strong> nieuwe naam van familiebedrijf<br />

Eurochair Projects uit Ardooie, specialist in B2B-interieuroplossingen op maat. De introductie van <strong>de</strong><br />

nieuwe naam loopt samen met <strong>de</strong> uitrol van een nieuwe visuele uitstraling en een nog scherpere<br />

focus op maatwerk.<br />

Eurochair bestaat al 26 jaar. Het werd opgericht door Geert Behaegel en<br />

is intussen een vertrouw<strong>de</strong> naam in <strong>de</strong> interieurwereld. Vandaag wordt<br />

het geleid door zijn dochters, <strong>de</strong> zussen Ann-Sophie en Geraldine. Zij<br />

moesten <strong>de</strong> fakkel overnemen in een moeilijke perio<strong>de</strong>. “De COVIDpan<strong>de</strong>mie<br />

was voor ie<strong>de</strong>reen op zijn minst ongemakkelijk, maar als bedrijf<br />

wer<strong>de</strong>n we er extra zwaar door getroffen doordat we vooral voor<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector en horeca werken. De horeca bleef lang volledig dicht en<br />

werd bovendien zwaar getroffen door <strong>de</strong> energiecrisis, zodat investeren<br />

in interieur nauwelijks of niet tot <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n behoor<strong>de</strong>. Ziekenhuizen<br />

en rusthuizen kregen dan weer zware beperkingen opgelegd door<br />

<strong>de</strong> quarantainemaatregelen”, zegt Geraldine.<br />

De pan<strong>de</strong>mie gaf instellingen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector wel <strong>de</strong> tijd om grondig<br />

na te <strong>de</strong>nken over hun eigen <strong>aan</strong>pak. “Daarmee hiel<strong>de</strong>n we rekening<br />

in ons eigen rebrandingtraject. Voor een horeca-uitbater was een gepersonaliseerd<br />

interieurconcept traditioneel al een mid<strong>de</strong>l om zich<br />

van zijn collega's te on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>n. Het belang daarvan is nu ook in<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector doorgedrongen”, aldus Ann-Sophie. “Woon<strong>zorg</strong>centra<br />

willen zich door een <strong>aan</strong>gename sfeerschepping <strong>aan</strong>trekkelijk maken<br />

tegenover nieuwe bewoners. Bovendien bouwen ze hun cafetaria en<br />

ontmoetingsruimten alsmaar meer uit tot ontmoetingsplaatsen, waar<br />

ook externe bezoekers en gebruikers zich welkom voelen. In Ne<strong>de</strong>rland<br />

was dit al langer zo, Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren volgt nu.”<br />

DOORDACHTE NAAMKEUZE<br />

Voor <strong>de</strong> naamveran<strong>de</strong>ring gingen <strong>de</strong> zussen niet over een nacht ijs. “In<br />

<strong>de</strong> jaren negentig was Eurochair een goe<strong>de</strong> naamkeuze, omdat <strong>de</strong> uitbreiding<br />

van <strong>de</strong> EU en <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> eenheidsmunt toen trendy waren.<br />

Maar vandaag is 'euro' een containerwoord en vanuit onze contacten<br />

met architecten voel<strong>de</strong>n we <strong>aan</strong> dat 'chair' verkeer<strong>de</strong>lijk het i<strong>de</strong>e<br />

zou opleveren dat we uitsluitend met stoelen bezig zijn.” De naam Búni<br />

symboliseert niet alleen <strong>de</strong> unieke en persoonlijke bena<strong>de</strong>ring van elke<br />

Lokaal dagver<strong>zorg</strong>ingscentrum in Ardooie.<br />

Ann-Sophie (l) en Geraldine Behaegel (r).<br />

'Onze tagline 'Furnishing your<br />

story' is niet alleen een slogan,<br />

maar ook een belofte'<br />

klant, maar ook <strong>de</strong> Belgische wortels van het bedrijf, vertegenwoordigd<br />

door <strong>de</strong> 'B.' “Die letter verwijst ook naar onze familienaam. Het accent<br />

op <strong>de</strong> 'u' symboliseert het tikkeltje extra dat we nastreven voor ie<strong>de</strong>re<br />

klant afzon<strong>de</strong>rlijk. Onze tagline, Furnishing your story, is niet alleen een<br />

slogan, maar ook een belofte. In nauw overleg met <strong>de</strong> betrokken klant<br />

willen we zijn of haar verhaal tot in <strong>de</strong> kleinste <strong>de</strong>tails verwezenlijken.<br />

Of je nu stoelen, tafels, zitbanken, loungemeubilair of terrasmeubels<br />

voor jouw zaak zoekt, bij Búni vin<strong>de</strong>n we altijd <strong>de</strong> perfecte oplossing<br />

op maat. We leveren niet alleen meubels, maar <strong>zorg</strong>en ook voor unieke<br />

interieurbelevingen”, legt Ann-Sophie uit.<br />

TOEWIJDING EN VAKMANSCHAP<br />

Búni maakt on<strong>de</strong>r meer alle zitbanken in eigen atelier. De meeste me<strong>de</strong>werkers<br />

hebben al veel ervaring opgebouwd. Het portfolio van projecten<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector varieert van kamers in ziekenhuizen tot rusthuizen en<br />

gemeenschappelijke ruimtes. Een mooi recent visitekaartje is 'De Marktplaats',<br />

<strong>de</strong> uitgebrei<strong>de</strong> cafetaria van woon<strong>zorg</strong>netwerk BEN in het eigen<br />

Ardooie. “We ston<strong>de</strong>n er ook in voor het interieur in het nieuwe lokaal<br />

dagver<strong>zorg</strong>ingscentrum en dienstencentrum. An<strong>de</strong>re interieurreferenties<br />

zijn <strong>de</strong> ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen, AZ Klina in Brasschaat, <strong>de</strong><br />

af<strong>de</strong>ling kin<strong>de</strong>r- en jeugdpsychiatrie van AZ Sint-Lucas in Brugge en <strong>de</strong><br />

forensisch psychiatrische centra in Antwerpen en Gent.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

55


Tekst | Sabine Bison Beeld | Dijkxhoorn bouwgroep<br />

Samen stijgen op <strong>de</strong> CO 2<br />

-Prestatielad<strong>de</strong>r<br />

‘Elkaar continu<br />

stimuleren om te<br />

verbeteren’<br />

Met het oog op een leefbare toekomst is het zaak om zo snel<br />

en zo veel mogelijk te verduurzamen en om circulair te werken.<br />

Dijkxhoorn bouwgroep stel<strong>de</strong> fulltime Innovatie Manager Hid<strong>de</strong><br />

Luzac <strong>aan</strong> om die missie kracht bij te zetten en een hoger niveau<br />

op <strong>de</strong> CO 2<br />

-Prestatielad<strong>de</strong>r te bereiken. Hoe doet hij dat en wat<br />

kunt u zelf doen?<br />

VERSCHIL MAKEN<br />

Luzac: “Onze bedrijfsactiviteiten best<strong>aan</strong> uit<br />

verbouwen, renoveren en transformeren. Dit<br />

doen we met ons team van vakmensen en<br />

technici en ook hebben we een eigen meubelwerkplaats<br />

in huis. Onze projecten hebben<br />

meestal een lange houdbaarheid. Dat maakt<br />

ons bij uitstek een sector dan wel een bedrijf<br />

dat verschil kan maken. Het is onze ambitie om<br />

Nieuw leven voor ou<strong>de</strong> gevelbalken.<br />

volop modulair, circulair en bio-based te bouwen.<br />

We streven ernaar om voorloper te zijn<br />

op dit gebied en investeren daarom veel in innovatieve<br />

oplossingen.”<br />

Innovatie Manager Hid<strong>de</strong> Luzac: ‘Hennepvezels als<br />

bio-based isolatiemateriaal’.<br />

HOGER OP DE LADDER<br />

Niveau 3 op <strong>de</strong> CO 2<br />

-Prestatielad<strong>de</strong>r is gehaald.<br />

Dijkxhoorn bouwgroep voldoet <strong>aan</strong> alle eisen<br />

omtrent CO 2<br />

-reductie zoals het gebruik van<br />

zonnepanelen, elektrische auto’s en hergebruik<br />

van materialen. Het afgelopen jaar is hard gewerkt<br />

om niveau 5 te bereiken. “Dit betekent<br />

dat je jezelf, <strong>de</strong> sector, alsook <strong>de</strong> hele keten stimuleert<br />

om continu te verbeteren en <strong>de</strong> CO 2<br />

-<br />

uitstoot te vermin<strong>de</strong>ren”, vertelt Luzac. “Dit<br />

resulteer<strong>de</strong> in ons geval in het ontwerp van<br />

een innovatief product: <strong>de</strong> Circulaire Bar. In<br />

samenwerking met een partner interieurbouwer<br />

maakten we dit meubel van on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re<br />

gerecycle<strong>de</strong> plafondplaten, plaatmateriaal en<br />

wan<strong>de</strong>n van ou<strong>de</strong> zeecontainers. De bar kan<br />

op maat gemaakt wor<strong>de</strong>n en diverse functies<br />

vervullen. Men kan kiezen voor een natuurlijke<br />

look of een mo<strong>de</strong>rne (geschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong>) variant,<br />

afhankelijk van smaak en wat past bij eventueel<br />

best<strong>aan</strong>d interieur. Een an<strong>de</strong>re, innovatieve<br />

samenwerking is gestart met een agrarische<br />

partner. Deze verbouwt industriële hennep<br />

waarvan we <strong>de</strong> vezels g<strong>aan</strong> bewerken tot biobased<br />

isolatiemateriaal. Van land naar pand, dat<br />

is toch prachtig? Voor dit proces g<strong>aan</strong> we een<br />

samenwerking <strong>aan</strong> met een sociale werkplaats.<br />

Onze partner verbouwt ook Zonnekroon, een<br />

prairieplant. Dit is nu nog experimenteel. We<br />

on<strong>de</strong>rzoeken of we <strong>de</strong>ze in <strong>de</strong> toekomst ook<br />

tot bio-based materiaal kunnen omwerken.”<br />

56 BOUWEN ZORG.EU


‘Van land naar pand, dat is toch prachtig?’<br />

Co-productie: <strong>de</strong> Circulaire Bar.<br />

DE JUISTE PARTNER<br />

Om een <strong>de</strong>rgelijke samenwerking in <strong>de</strong> keten<br />

<strong>aan</strong> te g<strong>aan</strong>, geldt een <strong>aan</strong>tal voorwaar<strong>de</strong>n.<br />

“Je moet <strong>de</strong> juiste, gemotiveer<strong>de</strong> partner én<br />

<strong>de</strong> juiste ruimte vin<strong>de</strong>n”, stelt Luzac. “Je hebt<br />

een goe<strong>de</strong> plek nodig om <strong>de</strong> te hergebruiken<br />

materialen te bewaren en op tijd weer te laten<br />

doorstromen. Als je opslag en logistiek<br />

niet in or<strong>de</strong> zijn, gaat het niet werken. Datzelf<strong>de</strong><br />

geldt voor <strong>de</strong> communicatie. Je hebt in<br />

een holistisch project met zoveel meer partijen,<br />

producten en processen te maken dat<br />

<strong>de</strong>ze uitstekend moet zijn. De drive om <strong>de</strong>ze<br />

samenwerkingen te zoeken, is overigens ook<br />

te herlei<strong>de</strong>n naar onze visie die steunt op <strong>de</strong><br />

drie pijlers: sociaal, innovatie en duurzaam.<br />

Uiteraard zien wij ook <strong>de</strong> zakelijke potentie<br />

hiervan in.”<br />

VERDUURZAMEN IS ENG<br />

In <strong>de</strong> praktijk blijkt dat bedrijven in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector<br />

hun projecten graag duurzaam willen<br />

<strong>aan</strong>pakken, maar dit tegelijkertijd erg spannend<br />

vin<strong>de</strong>n. Luzac legt uit: “Ze weten vaak niet<br />

goed welke mogelijkhe<strong>de</strong>n er zijn en vrezen<br />

voor oplopen<strong>de</strong> kosten. Vergeleken met an<strong>de</strong>re<br />

bedrijfstakken is het voor <strong>zorg</strong>bedrijven ook<br />

iets lastiger om te verduurzamen, puur omdat<br />

er strengere regels gel<strong>de</strong>n op bijvoorbeeld het<br />

gebied van hygiëne. Wij nemen <strong>de</strong>ze organisaties<br />

stap voor stap mee in het proces om –<br />

waar mogelijk – voor bewustere, duurzame en<br />

circulaire oplossingen te kiezen, die ook mooi<br />

en betaalbaar zijn. Zo zijn we momenteel betrokken<br />

bij een verbouwing waarbij een flinke<br />

hoeveelheid ou<strong>de</strong> gevelbalken overbleven. Wij<br />

bedachten samen <strong>de</strong> oplossing om <strong>de</strong>ze te verzagen<br />

en er zo weer nieuwe wandpanelen van<br />

te maken. Dit is een perfect voorbeeld van wat<br />

je samen kunt doen om <strong>de</strong> wereld een stukje<br />

duurzamer te maken en <strong>de</strong> CO 2<br />

-Prestatielad<strong>de</strong>r<br />

te beklimmen.”<br />

Dijkxhoorn bouwgroep is een mid<strong>de</strong>lgroot<br />

<strong>aan</strong>nemersbedrijf, gespecialiseerd in (ver)<br />

bouw, renovaties en transformaties. Dit doet<br />

ze voor overhe<strong>de</strong>n, <strong>de</strong> zakelijke en <strong>de</strong> particuliere<br />

markt, met een accent op organisaties in<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector. Ze is met name actief in <strong>de</strong> regio<br />

Den Haag, Delft, Rotterdam en omstreken. In<br />

haar in-house meubelwerkplaats realiseert ze<br />

snel en flexibel (duurzaam) maatwerk. ■<br />

Zonnekroon: toekomstig bio-based isolatiemateriaal?<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

57


MOOI<br />

ONTMOET<br />

STERK ...<br />

Sfeervol inrichten in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

met sterk meubilair uit eigen fabriek!<br />

www.exsta.nl


Wandbescherming<br />

Deurbescherming<br />

Handrails<br />

Hoekbescherming<br />

www.gerflorbenelux.com<br />

SPM Wandbescherming<br />

Verbind functionaliteit met elegantie<br />

A company of


Tekst en beeld | Ropasystems<br />

Een nieuwe fase<br />

breekt <strong>aan</strong><br />

De afgelopen m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n heeft men niet stil gezeten bij<br />

Ropasystems in Someren. Het toch al omvangrijke machinepark<br />

in <strong>de</strong> fabriek is uitgebreid met een nieuwe 5-assige CNC-machine<br />

en er werd ook een verdieping <strong>aan</strong> het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> kantoor<br />

toegevoegd. Hiermee wordt op diverse fronten een voorschot<br />

genomen op <strong>de</strong> toekomstige groei van het personeelsbestand en<br />

<strong>de</strong> or<strong>de</strong>rportefeuille.<br />

Door <strong>de</strong>ze ver<strong>de</strong>re professionalisering wordt<br />

het mogelijk om concurrerend <strong>aan</strong> te kunnen<br />

bie<strong>de</strong>n in <strong>de</strong> meest uiteenlopen<strong>de</strong> projecten.<br />

Het toch al omvangrijke machinepark is uitgebreid met een nieuwe 5-assige CNC-machine.<br />

CNC-MACHINE<br />

De CNC-machine moet vooral <strong>de</strong> efficiency<br />

in <strong>de</strong> productie naar een hoger niveau tillen.<br />

Immers: <strong>de</strong> or<strong>de</strong>rportefeuille van Ropasystems<br />

blijft maar groeien. De impact van <strong>de</strong>ze nieuwe<br />

uitbreiding van <strong>de</strong> productie is dan ook direct<br />

zichtbaar. De productie is naar een hoger niveau<br />

getild en <strong>de</strong> kwaliteit is nog hoger. Ook<br />

<strong>de</strong> kans op fouten is door <strong>de</strong> standaardisering<br />

en automatisering van processen significant<br />

kleiner gewor<strong>de</strong>n. Hierdoor kan <strong>de</strong> productie<br />

sneller en efficiënter plaatsvin<strong>de</strong>n en ontstaat<br />

weer meer ruimte om in omzet te groeien.<br />

TILLIFTSYSTEEM<br />

Ropasystems is gewend om met relatief zware<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>len mooie producten in elkaar te<br />

zetten. Niet voor niets is zij specialist op het<br />

gebied van stralingweren<strong>de</strong> oplossingen. Met<br />

recht dus ook vaak ‘loodzware’ oplossingen.<br />

Met het installeren van diverse tilliftsystemen<br />

met een hefvermogen tot 450 kg op cruciale<br />

plekken in het productieproces, wordt <strong>de</strong><br />

fysieke belasting van het personeel verlicht<br />

en een snellere handling van <strong>de</strong>ze producten<br />

eenvoudiger gemaakt.<br />

UITBREIDING PRODUCTEN<br />

Naast het Ropasystems modulaire wandsysteem<br />

voor <strong>de</strong> meest kritische ruimten in het<br />

ziekenhuis, ontwikkel<strong>de</strong> <strong>de</strong> toeleverancier<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> ook an<strong>de</strong>re producten. Hierbij<br />

werd zij geholpen door <strong>de</strong> eer<strong>de</strong>rgenoem<strong>de</strong><br />

automatisering van het productieapparaat.<br />

BEDWANDSYSTEEM<br />

Een eigen prefab bedwandsysteem, volledig<br />

voorbereid met E- en W-voorzieningen waardoor<br />

<strong>de</strong>ze plug & play gemonteerd kan wor<strong>de</strong>n<br />

in bed<strong>de</strong>nkamers van een <strong>zorg</strong>instelling, is daar<br />

een goed voorbeeld van. Eer<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze<br />

geleverd in het Amphia ziekenhuis in Breda en<br />

onlangs werd een groot <strong>aan</strong>tal stuks geleverd<br />

voor <strong>de</strong> nieuwbouw van het St Jansdal ziekenhuis<br />

te Har<strong>de</strong>rwijk.<br />

SCHUIFDEUR<br />

Een an<strong>de</strong>r goed voorbeeld van uitbreiding van<br />

het assortiment is een handbedien<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>ur<br />

voor <strong>de</strong> utiliteit. Volledig zelf ontwikkeld<br />

en in eigen beheer geproduceerd. Denk hierbij<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> natte cel van een patiëntenkamer, een<br />

(Miva) toilet en <strong>de</strong>rgelijke. Dit product blijkt<br />

een succesnummer: er wer<strong>de</strong>n al meer<strong>de</strong>re<br />

grote projecten voorzien van <strong>de</strong>ze schuif<strong>de</strong>uren,<br />

in binnen- en buitenland en <strong>de</strong> or<strong>de</strong>rportefeuille<br />

is hiermee ook goed gevuld.<br />

60 BOUWEN ZORG.EU


Door <strong>de</strong> <strong>aan</strong>hou<strong>de</strong>n<strong>de</strong> groei in omzet en personeel was <strong>de</strong> spreekwoor<strong>de</strong>lijke ‘rek eruit’ en was uitbreiding van<br />

het best<strong>aan</strong><strong>de</strong> pand van Ropasystems gewenst.<br />

ALS EEN VIS IN HET WATER<br />

Naast projecten in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, is Ropasystems nu<br />

ook in staat om haar focus te verleggen naar<br />

an<strong>de</strong>re projecten. Denk hierbij <strong>aan</strong> laboratoria,<br />

cleanrooms, scholen en kantoren. Ook<br />

is het bedrijf steeds meer g<strong>aan</strong> focussen op<br />

het produceren van vast interieurwerk. Vaak<br />

in <strong>de</strong> wereld van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>, waar Ropasystems<br />

zich als een vis in het water voelt, maar soms<br />

ook daarbuiten, zoals een interieur voor een<br />

winkel of <strong>de</strong> inrichting van een showroom van<br />

een bedrijf.<br />

Het eigen prefab bedwandsysteem kan plug & play<br />

in <strong>de</strong> bed<strong>de</strong>nkamers gemonteerd wor<strong>de</strong>n.<br />

Ropasystems lever<strong>de</strong> alle handbedien<strong>de</strong> schuif<strong>de</strong>uren<br />

voor <strong>de</strong> éénpersoons bed<strong>de</strong>nkamers van het Amphia<br />

ziekenhuis in Breda.<br />

NIEUWE WEG<br />

Het is dui<strong>de</strong>lijk dat Ropasystems hiermee een<br />

nieuwe weg in haar ontwikkeling naar een allround<br />

bouwpartner in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector is ingeslagen.<br />

Hierbij zal nog steeds <strong>de</strong> nadruk liggen<br />

op het bedienen van <strong>de</strong>ze <strong>zorg</strong>markt, daar<br />

waar zij inmid<strong>de</strong>ls al een geken<strong>de</strong> naam is gewor<strong>de</strong>n.<br />

Daarnaast blijft zij open st<strong>aan</strong> voor<br />

nieuwe markten, producten en uitdagingen.<br />

Uitgangspunt blijft daarbij altijd dat kwaliteit<br />

en innovatie voorop st<strong>aan</strong>. Het spreekt voor<br />

zich dat mensen die hier hun steentje <strong>aan</strong> bij<br />

willen dragen, altijd meer dan welkom zijn!<br />

Dit mooie bedrijf uit Someren zou daarom in<br />

contact willen komen met nieuwe kanjers, die<br />

hier on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van willen zijn. Geïnteresseerd?<br />

Neem contact op! ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

61


Creating<br />

healing environments<br />

» Speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen en woon<strong>zorg</strong>centra: <strong>de</strong><br />

Fusion relaxzetel biedt perfecte hygiëne, is uiterst comfortabel en<br />

modulair opgebouwd. Stel <strong>de</strong> relaxzetel samen door verschillen<strong>de</strong><br />

mogelijkhe<strong>de</strong>n in wielen, verstelmechanieken en <strong>zorg</strong>accessoires.<br />

ONTDEK DE FUSION<br />

RELAXZETEL OF VRAAG<br />

VRIJBLIJVEND EEN<br />

DEMONSTRATIE AAN!<br />

https://qr.momentsfurniture.com/Fusion


INSPIRE HEALTH&CARE<br />

Tekst en beeld | Easyfairs<br />

INSPIRE HEALTH&CARE:<br />

jouw ontmoetingsplatform<br />

voor <strong>zorg</strong> en welzijn<br />

Kom samen met jouw collega’s op 19, 20 en 21 maart naar inspire health&care in Flan<strong>de</strong>rs Expo<br />

Gent! De drie dagen st<strong>aan</strong> volledig in het teken van connecteren, inspireren en ont<strong>de</strong>kken. Het<br />

event brengt actoren van alle niveaus in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong> samen. Laat jouw stem horen en luister<br />

naar an<strong>de</strong>ren. “Samen grijpen we opportuniteiten en bouwen we <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toekomst van onze <strong>zorg</strong>.”<br />

VEEL MEER DAN EEN BEURS<br />

Dit jaar wordt Flan<strong>de</strong>rs Expo in Gent drie dagen<br />

lang dé hotspot voor <strong>de</strong> volledige <strong>zorg</strong>- en<br />

welzijnssector. Van <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers tot leveranciers,<br />

on<strong>de</strong>rnemers en directeuren: ie<strong>de</strong>reen<br />

is van harte welkom.<br />

inspire health&care biedt een kwalitatief en innovatief<br />

<strong>aan</strong>bod. Je krijgt <strong>de</strong> kans om, samen<br />

met <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re 4.000 bezoekers, in gesprek<br />

te g<strong>aan</strong> met zo’n 250 exposanten en partners.<br />

Zowel gevestig<strong>de</strong> waar<strong>de</strong>n als jonge start-ups<br />

tonen er graag hun expertise. Bovendien biedt<br />

inspire health&care een inspirerend randprogramma,<br />

waarin gefocust wordt op drie centrale<br />

thema’s:<br />

• Technologie & innovatie: hoe draagt technologie<br />

bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>sector?<br />

Welke innovaties versterken onze <strong>zorg</strong>?<br />

• Preventie & welzijn: hoe behou<strong>de</strong>n we collega’s<br />

en <strong>zorg</strong>en we voor mentale veerkracht?<br />

• Lei<strong>de</strong>rschap & samenwerken: hoe creëer je<br />

het beste <strong>zorg</strong>team? Hoe kan samenwerken<br />

bijdragen tot <strong>de</strong> toekomst van <strong>zorg</strong> en welzijn?<br />

Samen bouwen we <strong>aan</strong> <strong>de</strong> toekomst van onze<br />

<strong>zorg</strong>. Jij komt toch ook?<br />

inspire health&care is helemaal gratis te bezoeken,<br />

maar op voorhand registreren is verplicht.<br />

Registreer je nu via inspire-healthcare.<br />

be en gebruik <strong>de</strong> co<strong>de</strong> BAAA2024.<br />

PRAKTISCH<br />

Dinsdag 19 maart: 10u-18u<br />

Woensdag 20 maart: 10u-18u<br />

Don<strong>de</strong>rdag 21 maart: 10u-17u<br />

Flan<strong>de</strong>rs Expo<br />

Maaltekouter 1, 9051 Gent<br />

Inspire-healthcare.be<br />

inspire@health-care.be<br />

Inspire health&care wordt georganiseerd door<br />

Easyfairs Belgium in samenwerking met In4care<br />

en Probis. Heb je interesse om <strong>de</strong>el te nemen<br />

als exposant? Contacteer dan Lien Van Vynckt<br />

voor meer informatie op lien.vanvynckt@easyfairs.com<br />

of +32 474 49 25 07. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

63


Veilige privacy-vouwschermen<br />

brengen optimale infectiebeheersing<br />

in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

Creëer een magische<br />

kin<strong>de</strong>rwereld met Koala Cool<br />

Medical muurstickers.<br />

Een uniek mobiel luchtzuiveringssysteem<br />

dat slechte<br />

geuren in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> elimineert.<br />

www.elandir.be<br />

0475 89 15 98 | dcg.baert@elandir.be<br />

Vraag een<br />

kosteloze<br />

<strong>de</strong>mo <strong>aan</strong>!<br />

elandir_advertentie_bouwen_<strong>aan</strong>_<strong>de</strong>_<strong>zorg</strong>_197x130mm.indd 1 19/10/<strong>2023</strong> 08:17


Tekst | Rob Buchholz Beeld | DELABIE<br />

Mengkranen die <strong>de</strong> rol van bacteriën elimineren<br />

Het belang van een<br />

ééngreeps<br />

mengkr<strong>aan</strong><br />

Wat zijn <strong>de</strong> beste kranen om patiënten en personeel in <strong>zorg</strong>instellingen, ziekenhuizen<br />

en woon<strong>zorg</strong>centra te beschermen? Het beheren van <strong>de</strong> bacteriegroei in het water<br />

en het beveiligen tegen brandwon<strong>de</strong>n zijn hierbij belangrijke kwesties.<br />

Ook ergonomie speelt een belangrijke rol.<br />

Denk <strong>aan</strong> bedieningsgemak en een hygiënische<br />

bediening met <strong>de</strong> pols, elleboog of on<strong>de</strong>rarm.<br />

Sanitaire voorzieningen moeten dus ontworpen<br />

wor<strong>de</strong>n om <strong>aan</strong> <strong>de</strong>ze zeer specifieke behoeften<br />

te beantwoor<strong>de</strong>n.<br />

ERGONOMIE<br />

Een oplossing voor <strong>de</strong>ze problematiek is <strong>de</strong><br />

sequentiële mengkr<strong>aan</strong>. Dit is een ééngreeps<br />

mengkr<strong>aan</strong> die het openen en instellen van <strong>de</strong><br />

temperatuur mogelijk maakt door een eenvoudige<br />

beweging van <strong>de</strong> hen<strong>de</strong>l <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong>.<br />

Dankzij <strong>de</strong>ze laterale beweging is <strong>de</strong> mengkr<strong>aan</strong><br />

gemakkelijker te bedienen. Bovendien<br />

zijn <strong>de</strong> sequentiële mengkranen uitgerust met<br />

hygiënische hen<strong>de</strong>ls. Dit zijn lange hen<strong>de</strong>ls die<br />

speciaal ontworpen zijn om het gebruik met<br />

<strong>de</strong> elleboog of <strong>de</strong> pols te vereenvoudigen. Op<br />

die manier is comfort verzekerd voor zowel <strong>de</strong><br />

patiënt als het verplegend personeel.<br />

VEILIGHEID<br />

Het sequentieel mechanisme dwingt <strong>de</strong> gebruiker<br />

om <strong>de</strong> kr<strong>aan</strong> op koud water te openen<br />

en te sluiten, waardoor het risico op verbranding<br />

bij het openen van <strong>de</strong> mengkr<strong>aan</strong> wordt<br />

uitgesloten. Alle sequentiële mengkranen van<br />

DELABIE zijn ontworpen om te voorkomen<br />

dat <strong>de</strong> gebruiker zich verbrandt bij <strong>aan</strong>raking<br />

van het kr<strong>aan</strong>lichaam, doordat <strong>de</strong> toevoer van<br />

warm water geïsoleerd is.<br />

DELABIE biedt eveneens sequentiële mengkranen<br />

<strong>aan</strong> met een thermostatisch patroon,<br />

dat een stabiele watertemperatuur garan<strong>de</strong>ert<br />

Hygiënische hen<strong>de</strong>ls zijn lange hen<strong>de</strong>ls speciaal<br />

ontworpen om het gebruik met <strong>de</strong> elleboog of <strong>de</strong><br />

pols te vereenvoudigen.<br />

ondanks schommelingen in het waternet. Dit<br />

mechanisme verzekert ook een totale afsluiting<br />

van warm water in geval van on<strong>de</strong>rbreking van<br />

het koud water, waardoor elk risico op verbranding<br />

wordt uitgesloten. De antiverbrandingsveiligheid<br />

is dankzij <strong>de</strong> sequentiële mengkranen<br />

van DELABIE gegaran<strong>de</strong>erd.<br />

BEHEERSEN VAN<br />

BACTERIOLOGISCHE RISICO'S<br />

De biofilm, die van nature in kranen en leidingen<br />

wordt gevormd, bevat 99,5% van <strong>de</strong> bacteriën.<br />

Slechts 0,5% van <strong>de</strong> bacteriën bevindt<br />

zich in het water. Omdat het onmogelijk is <strong>de</strong><br />

biofilm uit te roeien, dienen gebruikers <strong>de</strong>ze<br />

perfect te controleren om <strong>de</strong> verspreiding van<br />

ziekteverwekken<strong>de</strong> bacteriën te beperken.<br />

De sequentiële mengkranen van DELABIE,<br />

thermostatisch of mechanisch, zijn ontworpen<br />

om een zeer klein volume water te bevatten en<br />

<strong>de</strong> rol van bacteriën te elimineren. Dit beperkt<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van biofilm <strong>aan</strong>zienlijk en dus<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van pathogene bacteriën zoals<br />

Legionella, Pseudomonas aeruginosa et cetera.<br />

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat sequentiële<br />

mengkranen met 100% koud water<br />

openen; wat betekent dat er monsters kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n genomen voor bacteriële tests. Dit in<br />

tegenstelling tot alle an<strong>de</strong>re mengkranen, die<br />

een druppeltje warm water doorlaten zodra<br />

<strong>de</strong> kr<strong>aan</strong> geopend wordt. ■<br />

De sequentiële mengkranen van DELABIE zijn<br />

ontworpen om <strong>de</strong> rol van bacteriën te elimineren.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

65


THEMA GEBOUWBEHEER EN ONDERHOUD<br />

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | ULC Installatietechniek<br />

Beheerscontracten<br />

met <strong>zorg</strong> voor<br />

continuïteit<br />

Naast totaalinstallateur in nieuwbouw- en renovatieprojecten is<br />

ULC Installatietechniek erg actief in het beheer en on<strong>de</strong>rhoud<br />

van <strong>zorg</strong>vastgoed. “Steeds meer taken van technische diensten<br />

komen in ons beheer. Wij st<strong>aan</strong> opdrachtgevers bij met<br />

innovatieve oplossingen in <strong>de</strong> complete levenscyclus van het<br />

gebouw”, zegt directeur Technisch Beheer Martin Koelewijn.<br />

ULC is een <strong>zorg</strong>specialist in <strong>de</strong> installatiebranche.<br />

“80% van onze portefeuille is <strong>zorg</strong>gerelateerd;<br />

als het gaat om nieuwbouw is dat nog<br />

meer. Met ongeveer driehon<strong>de</strong>rd elektrotechnische<br />

en werktuigbouwkundige specialisten<br />

kunnen wij technische projecten realiseren<br />

en technische installaties on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n in<br />

alle <strong>zorg</strong>specialismen.”<br />

De installateur, die dit jaar haar hon<strong>de</strong>rdjarig<br />

best<strong>aan</strong> viert, ver<strong>zorg</strong>t on<strong>de</strong>r meer het beheer<br />

en on<strong>de</strong>rhoud van (<strong>de</strong>len van) het OLVG,<br />

VUmc, Antoni van Leeuwenhoek, Amphia Ziekenhuis<br />

en Albert Schweitzer ziekenhuis. Van<br />

preventief en correctief on<strong>de</strong>rhoud en reparaties<br />

tot en met het updaten, modificeren en<br />

verduurzamen van installaties. Soms sluit het<br />

beheerscontract direct <strong>aan</strong> op <strong>de</strong> nieuwbouwwerkzaamhe<strong>de</strong>n.<br />

Voor het dit voorjaar opgelever<strong>de</strong><br />

Tergooi MC ver<strong>zorg</strong>t ULC bijvoorbeeld<br />

het installatieontwerp van <strong>de</strong> nieuwbouw, <strong>de</strong><br />

renovatie van <strong>de</strong> installaties in <strong>de</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

gebouwen en het beheer en on<strong>de</strong>rhoud in <strong>de</strong><br />

toekomst. Met <strong>de</strong> partners van Installatiecombinatie<br />

Tergooi realiseer<strong>de</strong> ULC on<strong>de</strong>r meer<br />

een van <strong>de</strong> meest 'schone' drinkwaterleidingnetten<br />

in een Ne<strong>de</strong>rlands ziekenhuis, met waterkwaliteit<br />

op maat van het eindgebruik.<br />

INTEGRAAL BEHEER<br />

Een van <strong>de</strong> belangrijkste ontwikkelingen in <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>techniek is systeemintegratie, zegt Koelewijn.<br />

“Het alou<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rscheid tussen E & W<br />

bestaat niet meer, en <strong>de</strong> huidige ziekenhuizen<br />

wor<strong>de</strong>n in elk geval integraal ontworpen. Ook<br />

ICT in het ka<strong>de</strong>r van gebouwbeheer is tegenwoordig<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van het pakket. Technische<br />

diensten wor<strong>de</strong>n soms ingekrompen. In <strong>de</strong> gehele<br />

levenscyclus van het <strong>zorg</strong>vastgoed kan <strong>de</strong><br />

kennis en expertise van onze 'knappe koppen'<br />

en on<strong>de</strong>rhoudstechnici goed gebruikt wor<strong>de</strong>n.”<br />

Die eerste groep zit in het hoofdkantoor in<br />

Utrecht; <strong>de</strong> twee<strong>de</strong> groep door het hele land<br />

heen. “Op <strong>de</strong>ze manier kunnen wij <strong>de</strong> opdrachtgever<br />

ont<strong>zorg</strong>en, zodat hij op basis van<br />

een inspanningscontract dan wel prestatiecontract<br />

<strong>de</strong> wettelijke continuïteit van <strong>de</strong> exploitatie<br />

kan handhaven en met min<strong>de</strong>r partijen<br />

hoeft te werken. Alles waar een draadje<br />

<strong>aan</strong> zit, kan on<strong>de</strong>r ons beheer vallen.”<br />

ENERGIEMONITORING<br />

Deze vorm van integraal maatwerkbeheer<br />

noemt Koelewijn 'risico gestuurd on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n'.<br />

“Een storingsoplossing voor <strong>de</strong> OK heeft<br />

uiteraard een an<strong>de</strong>re responstijd dan die van<br />

een lampje in een entreeluifel. Eigenlijk gaat het<br />

Technische ruimte Tergooi MC.<br />

steeds meer van uitvoering naar regie in onze<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n, met vaste teams van ULC<br />

per locatie en/of organisatie, zoals in het Amphia<br />

Ziekenhuis.” Een en an<strong>de</strong>r is on<strong>de</strong>r meer<br />

mogelijk door digitale monitoring op afstand.<br />

En naast het faciliteren van een verschuiving<br />

van taken wordt energiebeheer gemakkelijker<br />

te monitoren. De installateur beschikt on<strong>de</strong>r<br />

meer over een eigen energiemonitoringssysteem.<br />

“Daarmee is direct inzichtelijk hoeveel<br />

waar wordt verbruikt. Het is soms heel eenvoudig<br />

om te bezuinigen op energie. Denk bijvoorbeeld<br />

<strong>aan</strong> het onnodig verwarmen en verlichten<br />

van ruimten die niet gebruikt wor<strong>de</strong>n.”<br />

DYNAMISCHE OMGEVING<br />

Ook voor <strong>de</strong> installateur zelf is het interessant<br />

om een ontworpen gebouw in on<strong>de</strong>rhoud te<br />

hou<strong>de</strong>n. “In het nieuwbouw- en renovatietraject<br />

kunnen wij al rekening hou<strong>de</strong>n met beheer<br />

op basis van <strong>de</strong> levenscyclus, en <strong>de</strong> laatste<br />

updates inbrengen wanneer beschikbaar<br />

66 BOUWEN ZORG.EU


THEMA GEBOUWBEHEER EN ONDERHOUD<br />

'We werken in een<br />

dynamische omgeving<br />

waar het gaat om<br />

mensenlevens'<br />

en gewenst.” Dat is natuurlijk in eerste instantie<br />

in het belang van <strong>de</strong> opdrachtgever, vervolgt<br />

Koelewijn. “Die moet zich veilig voelen<br />

in het <strong>zorg</strong>gebouw.” Voor ULC is <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> niet<br />

zomaar een willekeurig specialisme maar corebusiness:<br />

“Een dynamische omgeving waar<br />

het gaat om mensenlevens. Het is voor onze<br />

me<strong>de</strong>werkers fantastisch om daar <strong>de</strong> gehele<br />

levenscyclus van een gebouw <strong>aan</strong> te mogen<br />

meewerken en <strong>de</strong> techniek te laten meegroeien.<br />

Centraal <strong>aan</strong>gestuurd en <strong>de</strong>centraal werkend,<br />

in het belang van <strong>de</strong> klant.” ■<br />

Werkoverleg bij ULC Technisch Beheer.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

67


THEMA GEBOUWBEHEER EN ONDERHOUD<br />

Tekst | José Mul<strong>de</strong>r Beeld | Cornelissen <strong>aan</strong>nemingsbedrijf bv<br />

Geef <strong>zorg</strong>en om on<strong>de</strong>rhoud uit han<strong>de</strong>n<br />

Kwaliteit in on<strong>de</strong>rhoud<br />

en veiligheid<br />

Servicewerkzaamhe<strong>de</strong>n in het ziekenhuis.<br />

In <strong>zorg</strong>gebouwen, of dat nu een ziekenhuis, instelling of <strong>zorg</strong>woningen betreft, gaat <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

vierentwintig uur per dag door. Daarom is het belangrijk dat het pand waarin <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>verlener<br />

gehuisvest is in goe<strong>de</strong> staat is en, misschien wel nog belangrijker, ook vierentwintig uur per dag beroep<br />

kan doen op hulp als er iets niet in or<strong>de</strong> is. Cornelissen <strong>aan</strong>nemingsbedrijf bv uit het Brabantse<br />

Zeeland heeft een eigen service en on<strong>de</strong>rhoudsaf<strong>de</strong>ling, waar diverse monteurs dag en nacht paraat<br />

st<strong>aan</strong> om hulp te bie<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong>rgelijke calamiteiten. Zo kan <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> ongestoord en veilig doorg<strong>aan</strong>.<br />

Michiel van Summeren, directeur bij Cornelissen<br />

<strong>aan</strong>nemingsbedrijf bv: “We hebben ruim<br />

ervaring in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> en voldoen <strong>aan</strong> alle eisen die<br />

gel<strong>de</strong>n voor bouw en verbouw in <strong>de</strong> medische<br />

sector. Bovendien begrijpen we als geen an<strong>de</strong>r<br />

Het bedrijfspand in het Brabantse Zeeland.<br />

dat een pand <strong>zorg</strong>eloos gebruikt moet kunnen<br />

wor<strong>de</strong>n. Daarom bie<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> service van een<br />

on<strong>de</strong>rhoudscontract <strong>aan</strong>. Zo kan er in geval<br />

van nood snel een oplossing gebo<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n.<br />

Daarnaast plannen we ook het noodzakelijke<br />

on<strong>de</strong>rhoud in. Dat doen we altijd in overleg<br />

met <strong>de</strong> opdrachtgever. Natuurlijk hanteren we<br />

hierbij een doordachte planning en uitvoering.<br />

Zo dragen we bij <strong>aan</strong> <strong>de</strong> continuïteit van <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>processen in <strong>de</strong> omliggen<strong>de</strong> ruimten.”<br />

Het <strong>aan</strong>nemingsbedrijf heeft een eigen serviceaf<strong>de</strong>ling.<br />

Hier werkt een zestal storingsmonteurs<br />

die 24/7 ingezet kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Als er calamiteiten zijn zoals scha<strong>de</strong>, lekkages<br />

of ramen en <strong>de</strong>uren die niet goed sluiten, <strong>zorg</strong>en<br />

zij voor een spoedige en passen<strong>de</strong> oplossing.<br />

Maar <strong>de</strong>ze af<strong>de</strong>ling kan ook in opdracht<br />

van een Technische Dienst van een ziekenhuis<br />

of beheer<strong>de</strong>r van een <strong>zorg</strong>instelling een meerjarenplanning<br />

maken. De <strong>zorg</strong> en uitvoering<br />

daarvan wordt door Cornelissen <strong>aan</strong>nemingsbedrijf<br />

bv uit han<strong>de</strong>n genomen.<br />

BRANDPREVENTIE<br />

Speciale <strong>aan</strong>dacht heeft ook <strong>de</strong> brandveiligheid.<br />

Van Summeren legt uit: “Hoewel het een<br />

taak is van <strong>de</strong> gebouweigenaar om te <strong>zorg</strong>en<br />

voor <strong>de</strong> juiste brandveiligheid, merken we in <strong>de</strong><br />

praktijk dat er door interne verbouwingen of<br />

<strong>aan</strong>bouw niet altijd rekening wordt gehou<strong>de</strong>n<br />

met <strong>de</strong> gegaran<strong>de</strong>er<strong>de</strong> brandveiligheid. Brand-<br />

68 BOUWEN ZORG.EU


THEMA GEBOUWBEHEER EN ONDERHOUD<br />

'We nemen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> voor het on<strong>de</strong>rhoud uit han<strong>de</strong>n, zodat het <strong>zorg</strong>proces<br />

ongestoord door kan blijven g<strong>aan</strong>'<br />

scheidingen zoals een brandvertragen<strong>de</strong> muur<br />

wor<strong>de</strong>n nog weleens doorgebroken, ten koste<br />

van <strong>de</strong> veiligheid dus.” Door mid<strong>de</strong>l van inspecties<br />

werkt een speciaal team van Cornelissen<br />

<strong>aan</strong>nemingsbedrijf bv <strong>aan</strong> het weer brandveilig<br />

maken en hou<strong>de</strong>n van bijvoorbeeld ziekenhuizen<br />

en het bezit van woningcorporaties.<br />

On<strong>de</strong>rhoudswerkzaamhe<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n altijd in overleg<br />

ingepland.<br />

VAKMANSCHAP<br />

Familiebedrijf Cornelissen is een <strong>aan</strong>nemingsbedrijf<br />

gericht op klanten en telt zo’n 120 vaste<br />

me<strong>de</strong>werkers. In het voorjaar van 2024 viert<br />

ze haar 75-jarig best<strong>aan</strong>. Van Summeren: “Wij<br />

zetten in op vakmanschap en werken graag<br />

projectoverstijgend. We bouwen een relatie<br />

met onze klanten op, zodat we hen zo goed<br />

mogelijk kunnen bedienen. Of dat nou in <strong>de</strong><br />

nieuwbouw is, <strong>de</strong> verbouw of op het gebied<br />

van veiligheid en on<strong>de</strong>rhoud. Eén van onze<br />

kenmerken is dat we verbouwen met open<br />

bedrijfsvoering. Onze klant kan zijn werkzaamhe<strong>de</strong>n<br />

blijven uitvoeren, en wij voeren onze<br />

werkzaamhe<strong>de</strong>n uit als gast en <strong>zorg</strong>en voor zo<br />

min mogelijk hin<strong>de</strong>r. Met onze eigen timmerfabriek<br />

zijn we ook nog eens in staat om snel te<br />

kunnen schakelen bij kleinere projecten, waardoor<br />

we flexibel zijn. We leveren een totaalpakket<br />

<strong>aan</strong> kwaliteit, zodat klanten ons terugbellen<br />

en ons <strong>aan</strong>bevelen <strong>aan</strong> an<strong>de</strong>ren.” ■<br />

Michiel van Summeren, Directeur bij Cornelissen<br />

<strong>aan</strong>nemingsbedrijf bv.<br />

Samen bouwen<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Een eigen timmerfabriek <strong>zorg</strong>t voor flexibiliteit.<br />

Het Team Brandpreventie voert behalve inspecties ook werkzaamhe<strong>de</strong>n uit ter<br />

verbetering van <strong>de</strong> brandveiligheid.<br />

Verbouw Nieuwbouw Bouwservice Brandveiligheid<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

69


KORTRIJK KANTOORGEBOUW LIANTIS EN GVO<br />

Tekst | Laureline Vansteenkiste Beeld | Foto Kurt<br />

Ruimtelijke<br />

architectuur<br />

doorgetrokken<br />

in het interieur<br />

Door hun gestage groei zochten hr-dienstengroep Liantis en<br />

Woon<strong>zorg</strong>groep GVO een nieuwe uitvalbasis in Kortrijk. Bei<strong>de</strong><br />

partners von<strong>de</strong>n elkaar in een nieuwbouwproject op ’t Hoge.<br />

Het kantoorgebouw valt op door zijn ruimtelijke gevel met<br />

diepliggen<strong>de</strong> ramen en blinkt uit in duurzaamheid.<br />

GVO en Liantis <strong>de</strong>len bepaal<strong>de</strong> ruimtes, zoals <strong>de</strong> cafetaria met terras en het o<br />

Zowel hr-dienstengroep Liantis als Woon<strong>zorg</strong>groep<br />

GVO zochten een nieuwe locatie in<br />

Kortrijk om hun activiteiten ver<strong>de</strong>r uit te bouwen.<br />

De site op ’t Hoge bleek een match voor<br />

bei<strong>de</strong> partijen. Liantis-facilitymanager Wim<br />

Boussier legt uit waarom: “Dat knooppunt is<br />

vlot bereikbaar en ligt dicht bij het stadscentrum.<br />

Het is een i<strong>de</strong>ale uitvalsbasis met heel<br />

wat interessante bedrijven in <strong>de</strong> buurt. Voor<br />

ons speel<strong>de</strong>n het concept van het gebouw, <strong>de</strong><br />

inrichting en het duurzaamheidsaspect een<br />

grote rol. Toen projectontwikkelaars Think<br />

Urban en ION hun nieuwbouwproject <strong>aan</strong> ons<br />

voorstel<strong>de</strong>n, waren we snel overtuigd.”<br />

VROEG ROND DE TAFEL<br />

Liantis en GVO stapten in een vroeg stadium<br />

mee in <strong>de</strong> ontwikkeling, waardoor ze hun eigen<br />

accenten kon<strong>de</strong>n leggen. Boussier: “We had<strong>de</strong>n<br />

bepaal<strong>de</strong> verwachtingen op het vlak van duurzaamheid,<br />

bijvoorbeeld rond luchtdichtheid<br />

en buitenzonwering om oververhitting in het<br />

gebouw te vermij<strong>de</strong>n. Hierbij speel<strong>de</strong> het duo<br />

Think Urban – ION perfect zijn rol en hield het<br />

een goe<strong>de</strong> focus op het totaalplaatje en budget.”<br />

Bei<strong>de</strong> partners vul<strong>de</strong>n elkaar <strong>aan</strong> op het vlak<br />

van bouwexpertise, bevestigt Francis Fraeyman,<br />

directeur Bouw en Technieken bij GVO.<br />

“Binnen GVO hebben we een uitgebrei<strong>de</strong><br />

knowhow op het vlak van nieuwbouw”, zegt<br />

hij. “Liantis steunt dan weer op een ruime ervaring<br />

in kantoorinrichting. Haar blauwdruk<br />

vorm<strong>de</strong> <strong>de</strong> basis voor ons ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> concept.<br />

We stel<strong>de</strong>n elkaar kritisch in vraag, wat leid<strong>de</strong><br />

tot een doordacht eindresultaat.”<br />

RUIMTE- EN DIEPTEWERKING<br />

Liantis zocht een nieuwbouw die qua look-andfeel<br />

<strong>aan</strong>sloot bij haar huisstijl. Het ontwerp van<br />

Van<strong>de</strong>nborre Architecten was een schot in <strong>de</strong><br />

roos. “Met <strong>de</strong> projectontwikkelaars leg<strong>de</strong>n we<br />

<strong>de</strong> contouren van het gebouw al vrij snel vast,<br />

nog voor Liantis en GVO betrokken waren”,<br />

legt architect-zaakvoer<strong>de</strong>r Steven Van<strong>de</strong>nborre<br />

uit. “De nieuwbouw is een soort sculptuur<br />

als vertaling van het straatbeeld, met een<br />

ruimtelijke gevel die diepliggen<strong>de</strong> ramen combineert<br />

met terrassen. Het groendak versterkt<br />

<strong>de</strong> connectie met <strong>de</strong> omgeving. Voor een optimale<br />

esthetiek zijn alle technieken binnen in het<br />

gebouw verwerkt. Ons voorstel is uitein<strong>de</strong>lijk<br />

niet veel meer veran<strong>de</strong>rd door Liantis/GVO,<br />

op enkele specifieke zaken na, zoals het type<br />

gevelsteen en <strong>de</strong> kleur van het schrijnwerk.”<br />

MAXIMALE TRANSPARANTIE MET<br />

BEHOUD VAN PRIVACY<br />

Het gebouw werd begin 2022 casco opgeleverd,<br />

waarna het architectenbureau Sileghem &<br />

Partners <strong>de</strong> inrichting voor haar rekening nam.<br />

“We trokken <strong>de</strong> buitenbeleving door in het interieur<br />

voor maximale transparantie. ❯<br />

70 BOUWEN ZORG.EU


KORTRIJK KANTOORGEBOUW LIANTIS EN GVO<br />

nthaal.<br />

Voldoen<strong>de</strong> bufferruimte in het kantoor beperkt geluidshin<strong>de</strong>r, performante verlichting verhoogt het comfort en klimaatplafonds bie<strong>de</strong>n een enorme meerwaar<strong>de</strong>.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

71


KORTRIJK KANTOORGEBOUW LIANTIS EN GVO<br />

Het resultaat is een getrapt landschapskantoor<br />

dat het samenzijn en samenwerken bevor<strong>de</strong>rt”,<br />

vertellen architect-bestuur<strong>de</strong>r Piet Sileghem en<br />

projectarchitect An Six. “Door het gebruik van<br />

on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re akoestisch beglaas<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>n creëren<br />

we tegelijk privacy en doorzicht. Op elke<br />

verdieping on<strong>de</strong>rvin<strong>de</strong>n me<strong>de</strong>werkers weinig<br />

hin<strong>de</strong>r van elkaar door <strong>de</strong> compacte circulatie.<br />

Het leuke <strong>aan</strong> dit kantoor is dat <strong>de</strong> bouwheren<br />

bepaal<strong>de</strong> ruimtes <strong>de</strong>len, zoals <strong>de</strong> cafetaria met<br />

terras en het onthaal. Zo wordt elke vierkante<br />

meter efficiënt benut.”<br />

PRACTICE WHAT YOU PREACH<br />

Dat Liantis goed wist hoe <strong>de</strong> groep het nieuwe<br />

kantoorgebouw wil<strong>de</strong> in<strong>de</strong>len, hoeft niet te<br />

verbazen. “De richtlijnen die we onze klanten<br />

geven, willen we ook intern toepassen”, zegt<br />

Boussier. “We streef<strong>de</strong>n samen met GVO naar<br />

een kwalitatieve, <strong>aan</strong>gename werkomgeving.<br />

Bij Liantis werken we activiteitengerelateerd,<br />

waarvoor we <strong>de</strong> gepaste modaliteiten nodig<br />

hebben.” Dat vertaalt zich in een mix van open<br />

ruimtes, afzon<strong>de</strong>ringsplekken zoals kleine en<br />

grote verga<strong>de</strong>rzalen, focusplekken en het gebruik<br />

van zit- en statafels. Ook qua akoestiek,<br />

verlichting en ventilatie had<strong>de</strong>n <strong>de</strong> bouwheren<br />

specifieke wensen. “In het kantoor is voldoen<strong>de</strong><br />

bufferruimte voorzien om geluidshin<strong>de</strong>r te beperken<br />

en <strong>de</strong> performante verlichting verhoogt<br />

het comfort. Tot slot bie<strong>de</strong>n <strong>de</strong> klimaatplafonds<br />

een enorme meerwaar<strong>de</strong>, want er wordt geen<br />

lucht ingeblazen voor koeling en verwarming.”<br />

Het kantoorgebouw is een mix van open ruimtes, afzon<strong>de</strong>ringsplekken zoals kleine en grote verga<strong>de</strong>rzalen<br />

en focusplekken.<br />

'De samenwerking tussen alle partners verliep<br />

bijzon<strong>de</strong>r constructief, waarbij we elkaar<br />

<strong>aan</strong>vul<strong>de</strong>n en versterkten met een BEN-kantoor<br />

als knap eindresultaat'<br />

DUURZAAM KARAKTER<br />

Dankzij economisch verantwoor<strong>de</strong> keuzes<br />

voor <strong>de</strong> technieken, zoals zonnepanelen, en<br />

<strong>de</strong> performante gebouwschil is het nieuwe<br />

kantoor bijna-energieneutraal (BEN). Met<br />

een grote fietsenstalling, laadpalen voor<br />

fietsen en voertuigen, lockers en doucheruimtes<br />

richt <strong>de</strong> nieuwbouw zich bovendien<br />

op <strong>de</strong> mobiliteit van <strong>de</strong> toekomst. Boussier:<br />

“We wil<strong>de</strong>n een duurzame, energiezuinige<br />

nieuwbouw realiseren, met oog voor <strong>de</strong><br />

recycleerbaarheid van materialen. Sinds we<br />

er begin dit jaar onze intrek namen, kregen<br />

we al veel positieve feedback van me<strong>de</strong>werkers,<br />

bezoekers en klanten. Het is een<br />

geslaagd project, waarbij we elkaar als een<br />

bouwteam <strong>aan</strong>vul<strong>de</strong>n en versterkten doorheen<br />

het hele traject.” ■<br />

De nieuwbouw is een soort sculptuur als vertaling<br />

van het straatbeeld, met een ruimtelijke gevel die<br />

diepliggen<strong>de</strong> ramen combineert met terrassen.<br />

72 BOUWEN ZORG.EU


GEZOND WORDEN<br />

EN GEZOND BLIJVEN<br />

Met hygiënische rubber vloerbe<strong>de</strong>kkingen<br />

Veiligheid is bijzon<strong>de</strong>r belangrijk in <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>. Daarom hebben wij voor<br />

u duurzame vloerbe<strong>de</strong>kkingen van emissiearme materialen ontwikkeld die sterk en<br />

eenvoudig te reinigen zijn – en dat permanent zon<strong>de</strong>r coating.<br />

www.nora.com


ZORG FLITS<br />

Tekst | Koen Mortelmans Beeld | Project Athena<br />

Athena effent <strong>de</strong> weg voor<br />

hergebruik van real-world<br />

data in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

Athena, een door <strong>de</strong> Vlaamse overheid gefinancierd multistakehol<strong>de</strong>rproject, heeft <strong>aan</strong>zienlijke<br />

vooruitgang geboekt in <strong>de</strong> oncologie. Dit lukte door <strong>de</strong> ontwikkeling van innovatieve machinelearningtechnieken,<br />

die op een privacybeschermen<strong>de</strong> manier patiëntdata kunnen analyseren.<br />

Onlangs wer<strong>de</strong>n in Leuven <strong>de</strong> projectresultaten voorgesteld.<br />

Athena effent het pad voor meer hergebruik<br />

van real-world data in wetenschappelijk on<strong>de</strong>rzoek<br />

en <strong>de</strong> gezondheids<strong>zorg</strong>. Ziekenhuizen en<br />

an<strong>de</strong>re <strong>zorg</strong>instellingen verzamelen dagelijks<br />

enorme hoeveelhe<strong>de</strong>n patiëntgegevens of real-world<br />

data (RWD), zoals medische dossiers,<br />

beeldvormingsgegevens en labanalyses. Deze<br />

Voorstelling van <strong>de</strong> projectresultaten tij<strong>de</strong>ns een symposium in Leuven.<br />

gegevens kunnen levensred<strong>de</strong>n<strong>de</strong> inzichten<br />

opleveren als ze wor<strong>de</strong>n ingezet in on<strong>de</strong>rzoek.<br />

“RWD is een waar<strong>de</strong>volle bron van kennis die<br />

on<strong>de</strong>rzoek in verschillen<strong>de</strong> domeinen kan on<strong>de</strong>rsteunen<br />

en katalyseren”, zegt Roel Wuyts,<br />

manager on<strong>de</strong>rzoek en ontwikkeling bij imec<br />

en professor <strong>aan</strong> <strong>de</strong> KU Leuven. “Door RWD<br />

te gebruiken om patronen te i<strong>de</strong>ntificeren,<br />

kunnen we <strong>de</strong> doeltreffendheid en veiligheid<br />

van behan<strong>de</strong>lingen beter beoor<strong>de</strong>len en streven<br />

naar een gepersonaliseer<strong>de</strong> geneeskun<strong>de</strong>.”<br />

ACHTERSTAND WEGWERKEN<br />

Ondanks het feit dat België lang een pionier<br />

was in het gebruik van elektronische patiëntendossiers<br />

en een historische lei<strong>de</strong>r in <strong>de</strong><br />

implementatie van klinische studies binnen <strong>de</strong><br />

EU, loopt het land momenteel achter in het<br />

hergebruik van RWD. Om <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

voor hergebruik van gegevens te verbeteren,<br />

vragen enkele dringen<strong>de</strong> uitdagingen, waaron<strong>de</strong>r<br />

gegevensstandaardisatie, beveiliging<br />

en privacy van patiënten, om concrete oplossingen.<br />

Athena (Augmenting Therapeutic Effectiveness<br />

through Novel Analytics) levert<br />

essentiële bouwstenen om <strong>de</strong>ze uitdagingen<br />

<strong>aan</strong> te pakken.<br />

Geduren<strong>de</strong> drie jaar hebben Athena-partners<br />

innovatieve mo<strong>de</strong>llen ontwikkeld om gegevens<br />

te ontsluiten, op elkaar af te stemmen en<br />

te integreren. Hierbij wer<strong>de</strong>n twee <strong>aan</strong>doeningen<br />

als casus gebruikt: multipel myeloom<br />

en blaaskanker. Door mid<strong>de</strong>l van gefe<strong>de</strong>reerd<br />

gegevensbeheer blijven patiëntgegevens veilig<br />

binnen <strong>de</strong> ziekenhuisomgeving. In plaats van<br />

het verzamelen van gegevens en het uitvoeren<br />

van machine-learningmanipulaties op <strong>de</strong><br />

gegevens als geheel, wor<strong>de</strong>n analyses uitgevoerd<br />

op gegevens terwijl <strong>de</strong>ze op ziekenhuisniveau<br />

blijven. “We garan<strong>de</strong>ren volledige<br />

privacy van <strong>de</strong> patiënten door analyses ter<br />

plekke uit te voeren en alleen patronen en inzichten<br />

te <strong>de</strong>len”, legt Wuyts uit. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

75


Tekst | Ramona Kezer Beeld | Olea Zorgvastgoed<br />

Projectmanagement voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

‘Denken vanuit <strong>de</strong><br />

gebruiker’<br />

Het Doetinchemse Olea Zorgvastgoed bv is een projectmanagementbureau voor <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>. Het bedrijf profileert zich als tussenschakel tussen <strong>zorg</strong>instellingen en <strong>de</strong> (interieur)<br />

bouw. “We spreken zowel <strong>de</strong> taal van <strong>de</strong> techniek als <strong>de</strong> taal van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.”<br />

'Wat is er nodig en hoe vertaal je dat naar een bouwproject,<br />

<strong>de</strong> inrichting en <strong>aan</strong>kleding of het on<strong>de</strong>rhoud?'<br />

Het bedrijf werd zo’n vier jaar gele<strong>de</strong>n opgericht<br />

door eigenaren Chris Derksen en Thijmen<br />

Klop. Samen werkten zij voorheen jarenlang<br />

projectmatig voor interieur- en bouwbedrijven.<br />

“Toen werd ik bena<strong>de</strong>rd om mee te kijken naar<br />

<strong>de</strong> ontwikkeling van een pand voor <strong>zorg</strong>organisatie<br />

Saamborgh”, zegt Derksen. Daar merkte<br />

ik dat projectontwikkelaars, <strong>aan</strong>nemers en interieurbouwers<br />

vaak vanuit zichzelf kijken en niet<br />

vanuit <strong>de</strong> gebruiker, zoals <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers of<br />

bewoners. Wij <strong>de</strong>nken bij onze projecten juist<br />

van binnen naar buiten: wat is er nodig en hoe<br />

vertaal je dat naar een bouwproject, <strong>de</strong> inrichting<br />

en <strong>aan</strong>kleding of het on<strong>de</strong>rhoud? Daar<br />

bleek veel vraag naar te zijn en dus hebben we<br />

ons daar ver<strong>de</strong>r in gespecialiseerd.”<br />

ANDER DNA<br />

Derksen merkte dat <strong>zorg</strong>organisaties en hun<br />

me<strong>de</strong>werkers een an<strong>de</strong>r DNA hebben dan <strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>nemers en interieurbouwers. Gevolg hiervan<br />

is dat gerealiseer<strong>de</strong> projecten vaak niet<br />

<strong>aan</strong>sluiten bij <strong>de</strong> behoeften van bewoners,<br />

cliënten en me<strong>de</strong>werkers. Olea fungeert als<br />

tussenschakel en spreekt zowel <strong>de</strong> taal van <strong>de</strong><br />

bouw als die van <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. Het bedrijf stoelt<br />

daarbij op drie pijlers: “Allereerst bouwmanagement.<br />

Hoe wordt het pand gebouwd? Dat<br />

schaven we bij op basis van het Programma<br />

van Eisen en het beleid binnen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>locatie.<br />

Vervolgens komen we bij onze corebusiness:<br />

<strong>de</strong> inrichting van het pand, van plafonds, wan<strong>de</strong>n<br />

en vloeren tot en met <strong>zorg</strong>systemen en<br />

domotica. Tot slot bie<strong>de</strong>n we na<strong>zorg</strong> als het<br />

pand is opgeleverd of er bouwkundige <strong>aan</strong>passingen<br />

zijn ged<strong>aan</strong>. Van het verhelpen van<br />

dagelijkse scha<strong>de</strong>s tot het contractbeheer van<br />

energie- of schoonmaakdiensten. We begrijpen<br />

<strong>de</strong> uitdagingen voor <strong>zorg</strong>organisaties en<br />

zijn in staat mee te <strong>de</strong>nken in beleidsmatige<br />

uitdagingen en die te vertalen naar het vastgoed,<br />

<strong>de</strong> inrichting en het on<strong>de</strong>rhoud.”<br />

76 BOUWEN ZORG.EU


Warme kleuren en graphics in <strong>de</strong> gangpartijen.<br />

(Beeld: Sabrina Heupner)<br />

Ook een mooie stamtafel in <strong>de</strong> gemeenschappelijke<br />

ruimte ontbreekt niet. (Beeld: Sabrina Heupner)<br />

Een ruim opgezette eetruimte in huiselijke sfeer. (Beeld: Sabrina Heupner).<br />

Een knusse leeshoek waarbij <strong>de</strong> ClimaRad is<br />

weggewerkt in het grafisch beeld.<br />

(Beeld: Sabrina Heupner)<br />

ONTWERP, INRICHTINGSPLAN,<br />

PRODUCTONTWIKKELING<br />

In <strong>de</strong> meeste gevallen werkt Olea <strong>aan</strong> projecten<br />

waar verbouwingen met name plaatsvin<strong>de</strong>n<br />

op het gebied van interieur. Zoals best<strong>aan</strong><strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong>locaties die toe zijn <strong>aan</strong> een nieuw jasje,<br />

soms <strong>aan</strong>gevuld met wat bouwkundige <strong>aan</strong>passingen.<br />

Olea ver<strong>zorg</strong>t het ontwerp, het inrichtingsplan<br />

en <strong>de</strong> productontwikkeling. Zo<br />

wor<strong>de</strong>n keukens en kastwan<strong>de</strong>n geëngineerd in<br />

eigen huis. “Voor Saamborgh ontwikkel<strong>de</strong>n we<br />

een inrichtingsconcept waardoor alle locaties<br />

<strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> look & feel krijgen. Hierbij <strong>de</strong>nken we<br />

al <strong>aan</strong> <strong>de</strong> voorkant goed na. Wat wil je bereiken?<br />

Hoe ga je om met bepaal<strong>de</strong> prikkels? Zo weten<br />

we dat ou<strong>de</strong>ren met <strong>de</strong>mentie van een zwarte<br />

<strong>de</strong>urmat het gevoel krijgen dat ze in een gat vallen.<br />

Ook glaspartijen van vloer tot plafond kunnen<br />

lastig zijn voor <strong>de</strong>ze doelgroep. Dan be<strong>de</strong>nken<br />

we daar iets an<strong>de</strong>rs voor. De vraag zien we<br />

alleen maar toenemen, hier ligt veel toekomst.”<br />

DOELGROEPEN EN<br />

GEBRUIKERSBEHOEFTE<br />

Overigens werkt Olea ook voor bijvoorbeeld<br />

Jeugd<strong>zorg</strong>organisaties, met name voor service<br />

en on<strong>de</strong>rhoud van <strong>de</strong> pan<strong>de</strong>n. Bij <strong>aan</strong>passingen<br />

ligt <strong>de</strong> nadruk hier op an<strong>de</strong>re aspecten, omdat<br />

jongeren nu eenmaal an<strong>de</strong>rs met spullen omg<strong>aan</strong>.<br />

Er wordt dan gekeken naar ‘hufterproof’<br />

oplossingen. Wat <strong>de</strong> doelgroep ook is, het<br />

belangrijkste blijft immers <strong>de</strong> behoefte van <strong>de</strong><br />

gebruikers. “Bij het ontwerp van een keuken<br />

maakt het nogal een verschil of er een chefkok<br />

in komt of dat er halffabricaten wor<strong>de</strong>n <strong>aan</strong>geleverd.<br />

Misschien mogen bewoners wel helpen<br />

bij het koken. Dat integreren we allemaal in het<br />

interieurplan. Zo komen we tot het beste resultaat<br />

voor bewoners en <strong>zorg</strong>me<strong>de</strong>werkers.” ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

77


Tekst | José Mul<strong>de</strong>r Beeld | Vervoort<br />

Gastvrije inrichting voor <strong>zorg</strong>instellingen<br />

Nieuwe studio laat sfeer<br />

in <strong>zorg</strong>meubilair zien<br />

Je thuis voelen zodra je binnenkomt. Dat is wat projectinrichter Vervoort beoogt. Al bijna 70 jaar<br />

straalt het familiebedrijf in Goirle een gastvrijheid uit die ze moeiteloos weet te implementeren in<br />

haar projecten. Ook in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>.<br />

In 1954 startte <strong>de</strong> familie Vervoort het bedrijf,<br />

dat zich <strong>aan</strong>vankelijk vooral richtte op het inrichten<br />

van horeca. Nooit werd zomaar een<br />

barkruk of tafel neergezet, elk meubelstuk<br />

werd – en wordt – bewust gekozen zodat het<br />

passend is bij <strong>de</strong> sfeer van <strong>de</strong> horecagelegenheid<br />

en <strong>de</strong> gasten die zich op een <strong>aan</strong>gename<br />

manier welkom voelen. Door mee te bewegen<br />

met trends, en ook door <strong>de</strong> markt goed te volgen,<br />

is Vervoort inmid<strong>de</strong>ls uitgegroeid tot een<br />

toon<strong>aan</strong>geven<strong>de</strong> gespecialiseer<strong>de</strong> projectinrichter<br />

in hospitality, leisure én <strong>zorg</strong>.<br />

NIEUWE LOOK EN FEEL<br />

Joost Graat, sales manager <strong>zorg</strong>: “Vooral <strong>de</strong><br />

laatste twee <strong>de</strong>cennia hebben we ons ook meer<br />

en meer gespecialiseerd in het inrichten van on<strong>de</strong>r<br />

an<strong>de</strong>re verpleeghuizen. We begonnen met<br />

een man of twee, met name in het zui<strong>de</strong>n van<br />

Ne<strong>de</strong>rland, maar inmid<strong>de</strong>ls werken we met zes<br />

mensen in <strong>de</strong> buitendienst en bedienen we heel<br />

Ne<strong>de</strong>rland.” Ook in <strong>de</strong> 4.000 vierkante meter<br />

tellen<strong>de</strong> showroom is ruim <strong>aan</strong>dacht voor <strong>zorg</strong>meubilair.<br />

“Steeds vaker ontvangen we onze<br />

klanten in onze showroom”, gaat Graat ver<strong>de</strong>r.<br />

“En omdat we juist daar <strong>de</strong> mogelijkheid<br />

hebben om onze expertise en veelzijdigheid te<br />

tonen, is het van belang om die goed op or<strong>de</strong><br />

te hebben, passend bij <strong>de</strong> huidige wensen en<br />

eisen en bij het tijdsbeeld. Bovendien wordt<br />

het ook steeds belangrijker om <strong>de</strong> juiste sfeer<br />

te creëren binnen <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>instelling. Af van <strong>de</strong><br />

klinische ziekenhuis look, en meer en meer gericht<br />

op huiselijkheid en gastvrijheid. Daarom<br />

hebben we onze eigen <strong>de</strong>signers gevraagd om<br />

een schets te maken voor een nieuwe studio<br />

in onze showroom. Uitgangspunt hierbij is onze<br />

visie: een interieur creëren dat uitnodigt om<br />

binnen te stappen, te verblijven en waar ie<strong>de</strong>reen<br />

zich comfortabel voelt.”<br />

Teun Vugts is technisch tekenaar bij Vervoort,<br />

en maakte het ontwerp voor <strong>de</strong> nieuwe look.<br />

“Onze showroom is enorm, een goe<strong>de</strong> basis<br />

van waaruit we onze klanten kunnen bedienen.<br />

We kunnen veel, en om dat te laten zien maken<br />

we regelmatig visuals voor onze klanten. Ontzettend<br />

leuk om dat nu een keer voor onze<br />

78 BOUWEN ZORG.EU


Vervoort maakt turnkey oplevering mogelijk.<br />

De eigen projectaf<strong>de</strong>ling voorziet het ontwerp<br />

van alles wat niet meubilair is. Van vloerbe<strong>de</strong>kking,<br />

wand- en raambekleding tot verlichting<br />

en beplanting: in alles kan wor<strong>de</strong>n voorzien<br />

om <strong>de</strong> juiste sfeer te creëren. “Daarnaast hebben<br />

we onze eigen af<strong>de</strong>ling logistiek en onze<br />

serviceme<strong>de</strong>werkers voor het inhuizen en<br />

monteren van diverse zaken”, vult Graat <strong>aan</strong>.<br />

“In <strong>de</strong> loop van het 2e kwartaal van 2024 willen<br />

we ook een <strong>aan</strong>tal open dagen voor <strong>de</strong><br />

<strong>zorg</strong> organiseren, in onze vernieuw<strong>de</strong> showroom.<br />

Een goed moment om onze eigen gastvrijheid<br />

te tonen en te toetsen.” ■<br />

Salesmanager Zorg Joost Graat (l) en technisch<br />

tekenaar Teun Vugts (r).<br />

'In onze showroom kunnen we onze expertise<br />

en veelzijdigheid optimaal presenteren'<br />

Op <strong>de</strong> achtergrond een multifunctionele achterwand<br />

met on<strong>de</strong>r meer ruimte voor een beeldscherm voor<br />

presentaties.<br />

eigen studio te mogen doen.” Vugts vertaal<strong>de</strong><br />

zijn plannen naar een kleurige 3-dimensionale<br />

visual die goed in <strong>de</strong> smaak viel bij <strong>de</strong> collega’s.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls is <strong>de</strong> herinrichting en restyling van <strong>de</strong><br />

studio afgerond. In het voorjaar van 2024 zal <strong>de</strong><br />

hele <strong>zorg</strong>showroom vernieuwd zijn.<br />

VAN A TOT Z<br />

Het inrichten van <strong>zorg</strong>gerelateer<strong>de</strong> omgevingen<br />

vraagt om een an<strong>de</strong>r type meubels, er<br />

wor<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re eisen gesteld <strong>aan</strong> <strong>zorg</strong>meubilair.<br />

Zo is het van belang dat <strong>de</strong> gebruikte<br />

stoffen goed schoon te maken zijn, maar ook<br />

<strong>de</strong> juiste zithoogte en natuurlijk een <strong>de</strong>gelijke<br />

constructie zijn van belang. Samen met<br />

<strong>de</strong> opdrachtgever werken <strong>de</strong> gepassioneer<strong>de</strong><br />

me<strong>de</strong>werkers van Vervoort een sfeervol en<br />

passend interieurprogramma uit. Graat: “We<br />

werken samen met een <strong>aan</strong>tal vaste leveranciers.<br />

Daarbij maken we niet alleen gebruik<br />

van hun best<strong>aan</strong><strong>de</strong> collectie, ook produceren<br />

zij exclusief voor ons wat onze technisch tekenaars<br />

ontwikkeld hebben. Volledig afgestemd<br />

op <strong>de</strong> wensen van <strong>de</strong> klant, dus.”<br />

Zes meter lange overlegtafel met ruimte voor <strong>de</strong> vele soorten stofboeken. In het mid<strong>de</strong>n een plek om met<br />

klanten te zitten.<br />

Rechts in beeld <strong>de</strong> zit-/stabureaus zodat optimaal gewerkt kan wor<strong>de</strong>n.<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

79


Projectmanagement voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong><br />

• Bouwmanagement<br />

• Inrichting<br />

• Beheer en On<strong>de</strong>rhoud<br />

Tjalmastraat 5 • 7001 EX Doetinchem • 085 1145600 • www.olea.nl<br />

LABORATORY & MEDICAL EQUIPMENT<br />

SERVICE VAN VONMARCKEN<br />

Het serviceteam van Vonmarcken bestaat uit ervaren technici die 24 uur per dag, 7 dagen per week,<br />

klaar st<strong>aan</strong> in geval van calamiteiten <strong>aan</strong> uw laboratorium- en medische apparatuur.<br />

Onze monteurs zijn F-gassen, VCA, en NEN3140 gecertificeerd en hebben jarenlange ervaring<br />

in het oplossen van storingen. Ook voor het uitvoeren van on<strong>de</strong>rhoud en het <strong>aan</strong>brengen van<br />

modificaties <strong>aan</strong> best<strong>aan</strong><strong>de</strong> apparatuur heeft Vonmarcken <strong>de</strong> juiste expertise.<br />

Met preventief on<strong>de</strong>rhoud wor<strong>de</strong>n veel storingen voorkomen. Daarbij heeft u met een<br />

on<strong>de</strong>rhoudscontract gegaran<strong>de</strong>erd 24/7-service. Tevens heeft u <strong>de</strong> beschikbaarheid over een<br />

leenkoelkast of leenvrieskast bij urgente storingen.<br />

Aardvletterweg 10<br />

3417 XL MONTFOORT<br />

Klantenservice NL:<br />

+31(0)348 - 752152<br />

Klantenservice BE:<br />

+32(0)38 080 279<br />

24 uurs servicelijn:<br />

+31(0)348 - 752152<br />

info@vonmarcken.nl<br />

www.vonmarcken.nl<br />

adv.indd 1 29-11-<strong>2023</strong> 09:16:<strong>06</strong>


Tekst en beeld | Dräger<br />

‘Intensive care units<br />

slimmer en stiller maken’<br />

Met het on<strong>de</strong>rzoeksproject ‘Smart and Silent ICU’ wil internationaal leverancier van medische<br />

en veiligheidstechnologie Dräger <strong>de</strong> belasting van personeel en patiënten op <strong>de</strong> intensive care<br />

vermin<strong>de</strong>ren door stillere en min<strong>de</strong>r onnodige alarmen.<br />

Dräger en haar technologiepartners ontvangen<br />

hiervoor financiering van het Innovative Health<br />

Initiative (IHI). De helft van <strong>de</strong> benodig<strong>de</strong> 18<br />

miljoen euro wordt gefinancierd door het EUon<strong>de</strong>rzoeks-<br />

en innovatieprogramma Horizon<br />

Europe. De on<strong>de</strong>rzoeken wor<strong>de</strong>n uitgevoerd<br />

in <strong>de</strong>elnemen<strong>de</strong> universitaire ziekenhuizen in<br />

Ne<strong>de</strong>rland, Oostenrijk en Spanje.<br />

VOORKOMEN VAN STRESS<br />

EN ALARMMOEHEID<br />

De vele alarmen op intensive care af<strong>de</strong>lingen<br />

veroorzaken bij zowel personeel als patiënten<br />

stress en alarmmoeheid. Dit kan <strong>de</strong> gezondheid<br />

van intensive care patiënten negatief beïnvloe<strong>de</strong>n<br />

waardoor ze langer in het ziekenhuis liggen.<br />

‘Smart and Silent ICU’ wil die belasting zowel<br />

bij patiënten als personeel vermin<strong>de</strong>ren. Een<br />

an<strong>de</strong>r <strong>aan</strong>dachtspunt is om veran<strong>de</strong>ringen in<br />

<strong>de</strong> status van intensive care patiënten beter te<br />

voorspellen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt<br />

van AI-toepassingen die patronen kunnen herkennen.<br />

De on<strong>de</strong>rzoeken moeten <strong>aan</strong>tonen in<br />

hoeverre klinisch personeel relevante veran<strong>de</strong>ringen<br />

eer<strong>de</strong>r kan herkennen en hoe dat personeel<br />

door AI on<strong>de</strong>rsteund kan wor<strong>de</strong>n bij het<br />

nemen van therapeutische beslissingen.<br />

BEVESTIGING<br />

Het on<strong>de</strong>rzoeksproject gaat drie jaar duren<br />

en telt vier studieprojecten. Deelnemers zijn<br />

Ascom, leverancier van mobiele workflowoplossingen,<br />

BetterCare, fabrikant van klinische<br />

datamanagement oplossingen, vijf medischwetenschappelijke<br />

instellingen in Europa en<br />

Dräger zelf. “We zijn verheugd over <strong>de</strong> financiering<br />

door het IHI en zien dit als een bevestiging<br />

van <strong>de</strong> behoefte <strong>aan</strong> datagestuur<strong>de</strong> therapieon<strong>de</strong>rsteuning<br />

in <strong>de</strong> acute <strong>zorg</strong>. Dit maakt<br />

b<strong>aan</strong>breken<strong>de</strong> toepassingen voor <strong>de</strong> klinische<br />

'Dit maakt b<strong>aan</strong>breken<strong>de</strong> toepassingen voor<br />

<strong>de</strong> klinische praktijk mogelijk, zoals op AI<br />

gebaseer<strong>de</strong> klinische beslissingson<strong>de</strong>rsteuning'<br />

‘Smart and Silent ICU’ wil <strong>de</strong> belasting zowel bij patiënten als personeel vermin<strong>de</strong>ren.<br />

praktijk mogelijk, zoals op AI gebaseer<strong>de</strong> klinische<br />

beslissingson<strong>de</strong>rsteuning”, zegt Michael<br />

Wilkening, Strategy and Business Development<br />

for Medical Technology bij Dräger. Twee toepassingsstudies<br />

in Ne<strong>de</strong>rland richten zich op<br />

het vermin<strong>de</strong>ren van onnodige alarmen op<br />

intensive care af<strong>de</strong>lingen. Een on<strong>de</strong>rzoek <strong>aan</strong><br />

het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam<br />

on<strong>de</strong>rzoekt <strong>de</strong> impact op het genezingsproces<br />

wanneer alarmgelui<strong>de</strong>n rondom het bed wor<strong>de</strong>n<br />

ge<strong>de</strong>mpt en veilig wor<strong>de</strong>n verspreid. Dat<br />

biedt <strong>de</strong> patiënt een rustigere omgeving.<br />

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht<br />

on<strong>de</strong>rzoeken verpleegkundigen en intensive<br />

care-artsen het gebruik van algoritmen<br />

om klinische alarmen te beoor<strong>de</strong>len op basis<br />

van klinische patiëntgegevens. Dat gebeurt in<br />

een gesimuleer<strong>de</strong> studie. Met behulp van <strong>de</strong><br />

nieuwe regels kunnen onnodige alarmen beter<br />

geï<strong>de</strong>ntificeerd wor<strong>de</strong>n en zo nodig in <strong>de</strong> toekomst<br />

on<strong>de</strong>rdrukt wor<strong>de</strong>n.<br />

MOGELIJKHEDEN MET<br />

AI-TOEPASSINGEN<br />

Twee an<strong>de</strong>re on<strong>de</strong>rzoeksprojecten in Oostenrijk<br />

en Spanje richten zich op mogelijkhe<strong>de</strong>n<br />

met AI-toepassingen. Een on<strong>de</strong>rzoeksgroep<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Medische Universiteit van Wenen ontwikkelt<br />

en vali<strong>de</strong>ert functionele algoritmen die<br />

<strong>de</strong> status van intensive care-patiënten realtime<br />

kunnen analyseren om veran<strong>de</strong>ringen in PICSindicatoren<br />

(Post Intensive Care Syndrome) in<br />

een vroeg stadium kunnen <strong>de</strong>tecteren. Deze<br />

voorspellingstool geeft artsen vroegtijdig informatie<br />

voor <strong>de</strong> behan<strong>de</strong>ling. In het Hospital<br />

Clínic Barcelona en <strong>de</strong> Universitat Politècnica<br />

<strong>de</strong> Catalunya in Barcelona ligt <strong>de</strong> focus op het<br />

analyseren van <strong>de</strong> hart-longinteractie. In dit samenwerkingsproject<br />

wor<strong>de</strong>n algoritmen ontwikkeld<br />

en klinisch gevali<strong>de</strong>erd om negatieve<br />

ontwikkelingen in <strong>de</strong> gezondheid en bepaal<strong>de</strong><br />

syndromen in een vroeg stadium te <strong>de</strong>tecteren<br />

en weer te geven. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

81


DESIGN NATION<br />

Tekst en beeld | Design Nation<br />

Verwachtingen bij eerste<br />

editie Design Nation<br />

ruimschoots overtroffen<br />

Het gloednieuwe vakevent Design Nation werd opgezet met een dui<strong>de</strong>lijke boodschap: professionals<br />

die actief zijn op <strong>de</strong> contract- en projectmarkt in een puur b2b-concept op een efficiënte manier <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>signproducten en trends van morgen laten zien. De 2.652 <strong>de</strong>signprofessionals, die mooi verspreid<br />

over <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> dagen (don<strong>de</strong>rdag 19 en vrijdag 20 oktober) langskwamen, illustreer<strong>de</strong>n hoezeer <strong>de</strong><br />

sector nood heeft <strong>aan</strong> dit door Kortrijk Xpo georganiseer<strong>de</strong> initiatief.<br />

We sprokkel<strong>de</strong>n tal van reacties op <strong>de</strong> beursvloer<br />

en kregen <strong>de</strong> bevestiging dat Design<br />

Nation <strong>de</strong> verwachtingen meer dan waar<br />

maakte. Bovendien stel<strong>de</strong>n we vast dat <strong>de</strong><br />

bezoekers zeer gecharmeerd waren van zowel<br />

<strong>de</strong> unieke, inspireren<strong>de</strong> scenografie als<br />

<strong>de</strong> vele lezingen op het trendpodium, waar<br />

trendwatchers en an<strong>de</strong>re experts hun visie<br />

op <strong>de</strong>sign én <strong>de</strong> toekomst met hun collegaprofessionals<br />

<strong>de</strong>el<strong>de</strong>n.<br />

VEELBELOVEND CONCEPT<br />

“We mikten op 1.500 tot 2.000 bezoekers over<br />

bei<strong>de</strong> dagen. Als je dan merkt dat je <strong>de</strong> eerste<br />

dag al quasi je stoutste ambitie waarmaakt,<br />

doet dit bijzon<strong>de</strong>r veel <strong>de</strong>ugd”, reageert exhi-<br />

bition manager Hannelore Caenepeel. “We<br />

kregen <strong>de</strong> bevestiging dat Design Nation wel<br />

<strong>de</strong>gelijk een behoefte invult en dat dit concept<br />

veelbelovend is. Waar Architect@Work zich<br />

meer op <strong>de</strong> technische kant richt, merken we<br />

dat professionals het naar waar<strong>de</strong> schatten dat<br />

we met Design Nation meer <strong>de</strong> esthetische,<br />

mooie kant van het <strong>aan</strong>bod benadrukken. Ein<strong>de</strong>lijk<br />

is er nu een <strong>de</strong>gelijk, all-in b2b-concept<br />

voor meubel<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>rs! Dit lijkt ons <strong>de</strong> juiste<br />

voortzetting van <strong>de</strong> Biënnale Interieur, met niet<br />

langer een gerichtheid op <strong>de</strong> eindgebruiker.”<br />

Op <strong>de</strong> beursvloer zelf kregen we niets dan<br />

bevestiging dat Design Nation meer dan veelbelovend<br />

<strong>de</strong>buteer<strong>de</strong>. De standhou<strong>de</strong>rs en<br />

bezoekers die we polsten naar hun ervaringen<br />

reageer<strong>de</strong>n stuk voor stuk enthousiast. “Deze<br />

nieuwe <strong>aan</strong>pak in een uniek concept en met<br />

een uitsteken<strong>de</strong> service is ons zeer bevallen”,<br />

zeggen Gregory Gyselinck en Christian<br />

Drescher, respectievelijk agent voor België en<br />

Frankrijk voor Tecta en eigenaar van Tecta.<br />

“Wij stapten heel snel in en kregen <strong>de</strong> bevestiging<br />

dat ons geloof in <strong>de</strong>ze nieuwe <strong>aan</strong>pak<br />

gerechtvaardigd was. Wat ons zeer beviel, is<br />

dat we niets dan <strong>de</strong> juiste professionals over <strong>de</strong><br />

vloer kregen, vooral architecten en interieurontwerpers.<br />

We vrees<strong>de</strong>n vooraf dat een don<strong>de</strong>rdag<br />

en een vrijdag misschien niet <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale<br />

dagen waren, maar <strong>de</strong> praktijk wees uit dat dit<br />

geen hin<strong>de</strong>rnis vorm<strong>de</strong>.”<br />

82 BOUWEN ZORG.EU


DESIGN NATION<br />

UITSTEKENDE BEZOEKERSMIX<br />

Een gelijkaardige reactie teken<strong>de</strong>n we op bij<br />

BuzziSpace: “We zijn zeer ingenomen door<br />

<strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> sfeer die hier heerste en<br />

door <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> bezoekers”, reageert<br />

Yves Van<strong>de</strong>rmoere. “Vooral <strong>de</strong> uitsteken<strong>de</strong><br />

mix van architecten en interieurarchitecten die<br />

in <strong>de</strong> projectwereld actief zijn, viel ons op. Dit<br />

was letterlijk bijzon<strong>de</strong>r goed voorbereid door<br />

<strong>de</strong> organisatie. Of <strong>de</strong> hoge opkomst ons verraste?<br />

Eigenlijk niet, vooraf was al dui<strong>de</strong>lijk dat<br />

dit concept alles had om het te maken!” On<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> bezoekers was het enthousiasme navenant.<br />

We spraken on<strong>de</strong>r meer met Gerd Couckhuyt,<br />

een plaatselijke product- en interieurontwerper<br />

die al tal van <strong>de</strong>signprijzen in <strong>de</strong> wacht sleepte<br />

en die af en toe <strong>de</strong> grenzen met <strong>de</strong> architectuur<br />

aftast: “Ik was eerst sceptisch, maar na mijn<br />

bezoek ben ik volledig bijgedraaid”, zegt hij. “Dit<br />

concept is luchtig, heel direct en zet <strong>de</strong> producten<br />

écht in <strong>de</strong> kijker. Wat mij ook zeer bevalt, is<br />

hoe er gericht op b2b bezoekers gemikt wordt<br />

en men zo inspeelt op <strong>de</strong> tijdsgeest van vandaag.<br />

Waar er in het verle<strong>de</strong>n vooral op het spectaculaire<br />

ingezet werd, moet je nu een wow-effect<br />

creëren in een kleinere setting en ‘to the point’<br />

blijven, ook als het je bedoeling is om meer<br />

lifestyle te presenteren.” Eenzelf<strong>de</strong> geluid vingen<br />

we op bij Michèle Perneel, die met Tom’s<br />

Factory gekend is voor haar meestal wollen<br />

tapijten met gedurf<strong>de</strong> kleurstellingen en vaak<br />

geometrische motieven: “Ik beklaag me mijn bezoek<br />

allerminst. Dit is een interessant concept,<br />

waarin ik een <strong>aan</strong>tal mooie ont<strong>de</strong>kkingen <strong>de</strong>ed.<br />

Om maar een klein voorbeeld te noemen: <strong>de</strong><br />

recyclage van kleinere restmaterialen waarmee<br />

leuke, nieuwe dingen gemaakt wor<strong>de</strong>n. Ik heb<br />

letterlijk niets <strong>aan</strong> te merken op <strong>de</strong>ze organisatie,<br />

het enige waar misschien nog wat <strong>aan</strong>dacht<br />

<strong>aan</strong> besteed moet wor<strong>de</strong>n is <strong>de</strong> signalisatie. Het<br />

duur<strong>de</strong> even voor ik vond wat ik zocht.”<br />

'We zijn zeer ingenomen door <strong>de</strong> bijzon<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong><br />

sfeer en door <strong>de</strong> kwaliteit van <strong>de</strong> bezoekers'<br />

VOLGENDE EDITIE:<br />

17 EN 18 OKTOBER 2024<br />

Om nu al te noteren in <strong>de</strong> agenda: <strong>de</strong> volgen<strong>de</strong><br />

editie van Design Nation zal plaatsvin<strong>de</strong>n op<br />

17 en 18 oktober 2024, an<strong>de</strong>rmaal in Kortrijk<br />

Xpo. Daarna wordt er tweejaarlijks georganiseerd,<br />

telkens op <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong> locatie. ■<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

83


Comfort<br />

waar mensen<br />

naar verlangen<br />

Silentia privacy-schermen bie<strong>de</strong>n een kostenefficiënte<br />

oplossing met minimale on<strong>de</strong>rhoudsvereisten en maximale hygiëne.<br />

Met hun lange levensduur en gebruiksvrien<strong>de</strong>lijkheid <strong>zorg</strong>en ze voor<br />

een comfortabele omgeving voor zowel patiënten als me<strong>de</strong>werkers.<br />

www.elandir.be | www.silentia.eu<br />

0475 89 15 98 | dcg.baert@elandir.be<br />

Vraag een<br />

kosteloze<br />

<strong>de</strong>mo <strong>aan</strong>!<br />

Naamloos-2 1 08-12-<strong>2023</strong> 11:45<br />

<strong>2023</strong>-10931-KX_advertentie_bouwen_<strong>aan</strong>_<strong>de</strong>_<strong>zorg</strong>.indd 1 31/08/<strong>2023</strong> 10:22<br />

Onze expertise in sfeercreatie is iets wat we graag <strong>de</strong>len met onze<br />

<strong>zorg</strong>klanten. Ons doel is om elke <strong>zorg</strong>instelling te laten voelen als een<br />

warm thuis. Hiervoor moet groen een functie zijn van het ontwerp. Wij<br />

<strong>de</strong>nken mee van inspiratie tot creatie en realisatie met een op maat<br />

gemaakte oplossing. Denk <strong>aan</strong> een flexibele in<strong>de</strong>ling door mid<strong>de</strong>l<br />

van verrijdbare plantenbakken, het <strong>aan</strong>geven van <strong>de</strong> routing met<br />

organische plantenbakken of het bevor<strong>de</strong>ren van <strong>de</strong> veiligheid door<br />

een glazen balustra<strong>de</strong> te voorzien van hangend groen. Voor akoestisch<br />

bevor<strong>de</strong>ren<strong>de</strong> oplossingen en ruimtebesparen<strong>de</strong> opties kijken we voor<br />

een mooie groenoplossing <strong>aan</strong> het plafond. Maar ook op financieel vlak<br />

<strong>de</strong>nken we mee door bijvoorbeeld een huurconstructie door <strong>de</strong> jaren<br />

heen.<br />

Meer groen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>! - Fiori Project BV<br />

www.fioriproject.nl<br />

In <strong>de</strong> zoektocht naar innovatieve en effectieve manieren<br />

om het welzijn van patiënten en bewoners in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> te<br />

verbeteren, komt <strong>de</strong> opkomst van zij<strong>de</strong>n bloemen en planten naar<br />

voren als een veelbeloven<strong>de</strong> ontwikkeling. On<strong>de</strong>rzoek wijst<br />

uit dat <strong>aan</strong>dachtgerichte beleving van groen <strong>aan</strong>zienlijke<br />

voor<strong>de</strong>len biedt voor het welzijn van mensen. Het is niet alleen een<br />

investering in gezondheid, maar het biedt daardoor ook <strong>de</strong><br />

mogelijkheid om <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>kosten en <strong>de</strong> druk op het <strong>zorg</strong>systeem te<br />

vermin<strong>de</strong>ren. Met trots dragen wij als Fiori graag ons steentje bij<br />

voor meer groen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> met onze zij<strong>de</strong>n bloemen en planten.<br />

Ook op duurzaamheidsvlak is zij<strong>de</strong>beplanting een interessante<br />

optie voor <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>. In tegenstelling tot<br />

verse bloemen en planten hebben<br />

zij<strong>de</strong>n varianten geen water nodig,<br />

verwelken ze niet en blijven ze<br />

langdurig mooi. Dit aspect<br />

van duurzaamheid maakt ze<br />

i<strong>de</strong>aal voor <strong>zorg</strong>instellingen<br />

waar het on<strong>de</strong>rhoud van leven<strong>de</strong><br />

planten soms een uitdaging kan zijn.<br />

Zij<strong>de</strong>n bloemen en planten zijn een<br />

veelbeloven<strong>de</strong> en toegankelijke<br />

manier om <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>omgeving te<br />

verbeteren. Door esthetiek te<br />

combineren met praktische voor<strong>de</strong>len,<br />

kunnen <strong>de</strong>ze kunstmatige flora<br />

een positieve impact hebben op het welzijn van <strong>de</strong>genen die het meest<br />

<strong>zorg</strong> nodig hebben. Het is een bloeien<strong>de</strong> stap in <strong>de</strong> richting van een<br />

gezon<strong>de</strong>re en rustgeven<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>ervaring.”


Meer dan 40 jaar uw partner in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong>!<br />

+31 (0) 344 61 53 00<br />

info@medimpex.nl


00037224001 - SCRATCH NO MORE.indd 1 22-08-<strong>2023</strong> 12:04<br />

PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

VERSCHIJNINGSDATA & THEMA’S 2024<br />

NR VERSCHIJNING THEMA’S<br />

1 februari Installatietechnieken - OK/IC-Cleanrooms - Vastgoed/Modulaire bouw<br />

Beurzen: Health&Care, Gent - Zorgtotaal/ICT, Utrecht<br />

2 april Brandveilig-Veiligheid - Akoestiek - Buitenterrein-inrichting - Laboratorium<br />

Beurs: ZORG.techcongres, Brugge<br />

Nabeschouwing: Health&Care, Gent - Zorgtotaal/ICT, Utrecht<br />

3 juni Toegangstechnieken - Sanitair - Ziekenhuisspecial<br />

Leveranciers <strong>aan</strong> Ziekenhuizen<br />

Beurs: Totaal OK Congres<br />

Voor meer<br />

info scan <strong>de</strong><br />

QR-co<strong>de</strong><br />

Meer weten?<br />

4 augustus Healing Environment - Vloeren-Wan<strong>de</strong>n - Deuren -<br />

Hang- en Sluitwerk<br />

Nabeschouwing: Totaal OK Congres<br />

5 oktober Architectuur - ICT-Domotica - Medische inrichting en IC<br />

6 <strong>de</strong>cember<br />

JUBILEUM EDITIE: 25 JAAR BOUWEN AAN DE ZORG<br />

Gebouwbeheer -on<strong>de</strong>rhoud - Revalidatietechniek-Benodigdhe<strong>de</strong>n -<br />

Ziekenhuisspecial<br />

Voor meer informatie neem contact op met projectmanager Patty Ros,<br />

Bel +31 495 45 00 95 of mail p.ros@louwersmediagroep.nl. U kunt ook onze<br />

website www.bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu bezoeken voor meer informatie.<br />

BAZ opvullen 2024.indd 1 07-12-<strong>2023</strong> 16:27


PLATFORM OVER BOUW EN ONTWIKKELING IN DE ZORG IN VLAANDEREN EN NEDERLAND<br />

BOUWEN ZORG<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN BOUWEN AAN<br />

DE ZORG?<br />

Zowel op <strong>de</strong> website als in <strong>de</strong> gedrukte<br />

versie bie<strong>de</strong>n we u <strong>de</strong> mogelijkheid om<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el uit te maken van het overzicht<br />

met <strong>de</strong> meest gerenommeer<strong>de</strong> fabrikanten<br />

en toeleverancieres in <strong>de</strong> branche.<br />

Zo kunt u on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re:<br />

• Toegevoegd wor<strong>de</strong>n als<br />

partner op <strong>de</strong> servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

<strong>de</strong> geheel vernieuw<strong>de</strong> bedrijvenin<strong>de</strong>x<br />

op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

• Een gesponsor<strong>de</strong> positie met persoonlijke<br />

profielpagina op bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld <strong>aan</strong> <strong>de</strong> redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/adverteren<br />

• Scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong><br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

NEDERLAND<br />

BOUWMANAGEMENT<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Laarakkerweg 9<br />

5<strong>06</strong>1 JR OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 93 00<br />

E info@lopital.nl<br />

W www.lopital.nl<br />

AANNEMERS - BOUWBEDRIJVEN<br />

VRIES EN VERBURG BOUW B.V., DE<br />

Postbus 59<br />

2820 AB STOLWIJK<br />

T +31 182 34 17 41<br />

E info@<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

W www.<strong>de</strong>vriesverburg.nl<br />

AKOESTISCHE/ PANELEN EN GORDIJNEN<br />

ABSTRACT MANAGEMENT & ADVIES<br />

DORDRECHT<br />

Wilgenbos 20<br />

3311 JX DORDRECHT<br />

T +31 6 54 23 67 36<br />

E rvorst@abstractmanagement.nl<br />

W www.abstractmanagement.nl<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

CLEANROOMS<br />

INRICHTING<br />

GB CONSTRUCT BV<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@gb-construct.nl<br />

W www.gebe-construct.nl<br />

ARTIMO TEXTILES B.V.<br />

De Meeten 53<br />

47<strong>06</strong> NK ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

E info@artimo.nl<br />

W www.artimo.nl<br />

BRECON GROUP<br />

Droogdokkeneiland 7<br />

5026 SP TILBURG<br />

T +31 76 504 70 80<br />

E Brecon@brecon.nl<br />

W www.brecon.nl<br />

EXSTA NEDERLAND BV<br />

Industrieweg 72<br />

5145 PW WAALWIJK<br />

T +31 416 33 11 66<br />

E info@exsta.nl<br />

ARCHITECTUUR<br />

W www.exsta.nl<br />

KBM GROEP<br />

Scheepmakerstraat 2<br />

2222 AC KATWIJK ZH<br />

T +31 71 402 92 15<br />

E info@kbm.nl<br />

W www.kbm.nl<br />

CADOLTO BENELUX<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN WAARDENBURG<br />

T +31 418 65 15 44<br />

E p.vanthiel@cadolto.nl<br />

W www.cadolto.nl<br />

FHMeubelen<br />

specialist in projectmeubilair<br />

FH MEUBELEN<br />

MEDICOMZES AMSTERDAM<br />

T +31 (0)20 6966886<br />

E amsterdam@medicomzes.nl<br />

MEDICOMZES GRONINGEN<br />

T +31 50 549 54 95<br />

E groningen@medicomzes.nl<br />

W www.MEDICOMZES.nl<br />

KOKON ARCHITECTUUR<br />

Weena 723<br />

3013 AM ROTTERDAM<br />

T +31 10 411 71 80<br />

E info@kokon.nl<br />

W www.kokon.nl<br />

BEDDEN EN TOEBEHOREN<br />

CLEANROOM COMBINATION GROUP BV<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@cleanroomcg.nl<br />

W www.cleanroomcg.com<br />

Spoorweg 2C<br />

5963 NJ HEGELSOM<br />

T +31 77 302 10 34<br />

E info@fhmeubelen.nl<br />

W www.fhmeubelen.nl<br />

HANG- SLUITWERK<br />

LENSEN PROJECTINRICHTERS BV<br />

Schimminck 1<br />

Energieweg 1<br />

4231 DJ MEERKERK<br />

T +31 183 35 23 32<br />

E info@pvanleeuwen.nl<br />

W www.pvanleeuwen.nl<br />

MALSCH NEDERLAND B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 207 30 25<br />

E info@malsch.nl<br />

W www.malsch.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info.nl@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.nl<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 (0)88 599 05 99<br />

E info@lensen.nl<br />

W www.lensen.nl<br />

88 BOUWEN ZORG.EU


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

MEDICIJN KOELKASTEN<br />

OPERATIEKAMERS<br />

PROJECTSOLUTIONS<br />

VERVOORT MEUBELEN<br />

Edisonstraat 3 ind. Tijvoort<br />

5051 DS GOIRLE<br />

T +31 13 534 00 34<br />

E info@vervoort.nl<br />

W www.vervoort.nl<br />

INSTALLATIETECHNIEK<br />

VONMARCKEN<br />

Aardvletterweg 10<br />

3417 XL MONTFOORT<br />

T +31 348 75 21 52<br />

E info@vonmarcken.nl<br />

W www.vonmarcken.nl<br />

MEDEXS B.V.<br />

Remmer<strong>de</strong>n 124<br />

3911 TZ RHENEN<br />

T +31 317 61 44 61<br />

E info@me<strong>de</strong>xs.com<br />

W www.me<strong>de</strong>xs.com<br />

TWAN PROJECT SOLUTIONS<br />

Oranje-Nassaul<strong>aan</strong> 89<br />

5491 HD SINT-OEDENRODE<br />

T +31 6 23 60 33 14<br />

E twan@twanprojectsolutions.nl<br />

W www.twanprojectsolutions.nl<br />

MEDISCHE INRICHTING<br />

RÖNTGENBESCHERMING<br />

VAN DORP PROJECTEN B.V.<br />

Fasciantio Boulevard 602<br />

2909 VA CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 10 487 88 00<br />

E projecten@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

INTERIEURARCHITECHTEN<br />

verbon<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> stichting mens & architectuur<br />

INTERIEURARCHITECT A. VAN DER GUN<br />

Van Hogendorpplein 58<br />

5051 ST GOIRLE<br />

T +31 6 22 80 67 01<br />

E info@andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

W www.andrevan<strong>de</strong>rgun.nl<br />

INTERIEURBOUW<br />

MEDIFIX B.V.<br />

Nijverheidsweg 8<br />

5071 NK UDENHOUT<br />

T +31 13 51 11 11<br />

E info@medifix.nl<br />

W www.medifix.nl<br />

STEELCO BENELUX B.V.<br />

De Limiet 2<br />

4131 NR VIANEN<br />

T +31 349 79 98 65<br />

E info-benelux@steelcogroup.com<br />

W www.steelcogroup.com<br />

WAARDENBURG MEDICAL<br />

Dorpsstraat 8a<br />

4181 BN WAARDENBURG<br />

T +31 418 65 10 78<br />

E info@waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

W www.waar<strong>de</strong>nburgmedical.com<br />

MEUBILAIR<br />

OKCN<br />

Ou<strong>de</strong> Apeldoornseweg 41<br />

7333 NR APELDOORN<br />

T +31 85 902 91 <strong>06</strong><br />

E info@okcn.nl<br />

W www.okcn.nl<br />

ROPASYSTEMS B.V.<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 36 37<br />

E info@ropasystems.nl<br />

W www.ropasystems.nl<br />

PLANTEN<br />

FIORI PROJECT BV<br />

Lovense Kanaaldijk 145<br />

5013 BJ Tilburg<br />

T +31 13 536 90 20<br />

E info@fioriproject.nl<br />

W www.fioriproject.nl<br />

PROJECTSERVICE<br />

RÖNTGENGLAS BV<br />

Belleweg 9<br />

5711 DH SOMEREN<br />

T +31 493 47 23 99<br />

E info@rontgenglas.nl<br />

W www.rontgenglas.nl<br />

Röntgenglas bv<br />

SEPARATIEGORDIJNEN<br />

SEPAGO<br />

De Meeten 53<br />

47<strong>06</strong> NK ROOSENDAAL<br />

T +31 165 54 39 40<br />

E info@sepagodisposables.com<br />

W www.sepagodisposables.com<br />

TOEGANGSCONTROLE<br />

PROJECTSERVICE<br />

WARMERDAM SPECIAAL<br />

MEUBILAIR BV, VAN<br />

Faradaystraat 1<br />

4004 JZ TIEL<br />

T +31 344 72 28 00<br />

E info@wsm.nl<br />

W www.wsm.nlMEDISCHE INRICH<br />

HAELVOET NV<br />

Schimminck 1<br />

5301 KR ZALTBOMMEL<br />

T +31 88 599 05 80<br />

E info@haelvoet.nl<br />

W www.haelvoet.nl<br />

M-PROJECTSERVICE BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 292 79 50<br />

E info@m-projectservice.nl<br />

W www.m-projectservice.nl<br />

KAh3xaq#cHNQos38<br />

SALTO SYSTEMS BV<br />

Schiplui<strong>de</strong>nl<strong>aan</strong> 4<br />

1<strong>06</strong>2 HE AMSTERDAM<br />

T +31 20 635 31 00<br />

E info.nl@saltosystems.com<br />

W www.saltosystems.nl<br />

BOUWEN ZORG.EU<br />

89


ZORGPARTNERS<br />

Voor uitgebrei<strong>de</strong> informatie over<br />

<strong>de</strong> <strong>zorg</strong>partners, scan <strong>de</strong>ze QR co<strong>de</strong><br />

met uw smartphone<br />

bouwen<strong>aan</strong><strong>de</strong><strong>zorg</strong>.eu/bedrijf<br />

VLOEREN<br />

BELGIË<br />

BEWEGWIJZERING<br />

INTERIEURBOUW<br />

AANGEPAST SANITAIR<br />

ELIËNS INTERIEURPROJECTEN<br />

Sluisweg 1<br />

5145 PE WAALWIJK<br />

Postbus 88<br />

5680 AB BEST<br />

T +31 499 37 55 45<br />

E info@eliensproject.nl<br />

W www.eliensproject.nl<br />

DELABIE BENELUX<br />

Bergensesteenweg 1<strong>06</strong>A, bus 5<br />

B-1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 25 20 16 76<br />

E info@<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

W www.<strong>de</strong>labiebenelux.com<br />

JL SIGNS<br />

Winterstraat 12<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 153 800<br />

E info@jlsigns.be<br />

W www.jlsigns.be<br />

EB PROJECTS<br />

Toekomstl<strong>aan</strong> 41<br />

B-2220 HERENTALS<br />

T +32 14 28 55 20<br />

E info@EBprojects.be<br />

W www.EBprojects.be<br />

CLEANROOMS<br />

MEUBILAIR<br />

GERFLOR BENELUX B.V.<br />

Postbus 7102<br />

5605 JC EINDHOVEN<br />

T +31 40 266 17 00<br />

E gerflornl@gerflor.com<br />

W www.gerflor.nl<br />

LOPITAL NEDERLAND BV<br />

Antwerpsesteenweg 124<br />

B-2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 51 60<br />

E info@lopital.be<br />

W www.lopital.be<br />

ARCHITECTUUR<br />

AR-TE<br />

Remyl<strong>aan</strong> 2b<br />

B-3018 LEUVEN<br />

T +32 16 50 80 00<br />

CCG BELGIUM BVBA<br />

De Waterlaat 2<br />

5571 MZ BERGEIJK<br />

T +31 497 55 65 65<br />

E info@ccg-belgium.be<br />

HANG- SLUITWERK<br />

HAELVOET NV<br />

Leon Bekaertstraat 8<br />

B-8770 INGELMUNSTER<br />

T +32 51 48 66 95<br />

E info@haelvoet.be<br />

W www.haelvoet.be<br />

VLOEREN<br />

NORA FLOORING SYSTEMS B.V.<br />

Industriel<strong>aan</strong> 15<br />

3925 BD SCHERPENZEEL<br />

T +31 416 28 61 40<br />

E info-nl@nora.com<br />

W www.nora.com/nl<br />

WANDBEKLEDING<br />

assar<br />

Terhulpsesteenweg 181/2<br />

B-1170 BRUSSEL<br />

T +32 2 676 71 00<br />

E brussels@assar.com<br />

W www.assar.com<br />

DORMAKABA BELGIUM N.V.<br />

Monnikenwerve 17-19<br />

B-8000 BRUGGE<br />

T +32 50 45 15 70<br />

E info.be@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.be<br />

NORA FLOORING SYSTEMS B.V.<br />

Il<strong>de</strong>fonse Vandammestraat 1-7, Building C<br />

B-1560 HOEILAART<br />

T +32 2 657 52 50<br />

E info-be@nora.com<br />

W www.nora.com<br />

WAYFINDING<br />

M-WALL BV<br />

Steenoven 4C<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 850 18 85 00<br />

E info@mwall.nl<br />

W www.mwall.nl<br />

VK ARCHITECTS & ENGINEERS<br />

Brugsesteenweg 210<br />

B-8800 ROESELARE<br />

T +32 51 26 20 20<br />

E info@vkgroup.be<br />

W www.vkgroup.be<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Egi<strong>de</strong> Walschaertsstraat 15 J<br />

B-2800 MECHELEN<br />

T +32 15 21 11 28<br />

E geze.be@geze.com<br />

W www.geze.be<br />

SIGNBURO<br />

Kempische Kaai 71 bus 1<br />

B-3500 HASSELT<br />

T +32 11 42 44 84<br />

E info@signburo.be<br />

W www.signburo.be<br />

90 BOUWEN ZORG.EU


Deskundig<br />

advies voor<br />

al uw<br />

bouwplannen<br />

Lopital geeft <strong>de</strong>skundig advies over <strong>de</strong> praktische aspecten die komen kijken bij bouw, verbouw of<br />

renovatie. Door in een vroeg stadium betrokken te wor<strong>de</strong>n, kunnen <strong>zorg</strong>oplossingen meegenomen wor<strong>de</strong>n<br />

in <strong>de</strong> ontwerpfase. Op die manier sluiten bouwkundige voorzieningen goed <strong>aan</strong> bij uw <strong>zorg</strong>processen.<br />

Dit vergroot het efficiënt gebruik van <strong>de</strong> ruimte en optimale inzet van <strong>de</strong> juiste hulpmid<strong>de</strong>len.<br />

De eisen voor bouwen in <strong>de</strong> <strong>zorg</strong> zijn hoog. Zowel op het gebied van veiligheid en<br />

hygiëne als op het gebied van gebruiksgemak en comfort. Wij adviseren over <strong>de</strong> omvang<br />

en in<strong>de</strong>ling van <strong>de</strong> ruimte en welke hulpmid<strong>de</strong>len het beste ingezet kunnen wor<strong>de</strong>n.<br />

Dit alles natuurlijk <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> uw wensen en eisen. Zo weet u zeker dat u uw<br />

bouwproject verantwoord <strong>aan</strong>pakt. ’Kan niet bestaat niet’ is ons uitgangspunt.<br />

Ons doel is het resultaat van uw bouwproject te optimaliseren voor alle betrokkenen,<br />

en dat hoeft niets extra te kosten. Wij <strong>de</strong>nken graag met u mee.<br />

Samen Vitaal<br />

Kwalitatief goe<strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len zijn belangrijk om fysieke overbelasting<br />

te voorkomen en werkdruk te vermin<strong>de</strong>ren. Echter... Lopital vindt dat er meer<br />

nodig is dan alleen goe<strong>de</strong> hulpmid<strong>de</strong>len. Daarom inspireert én adviseert Lopital<br />

<strong>zorg</strong>organisaties met het programma ‘Samen Vitaal’ om te komen tot vitalere<br />

en meer tevre<strong>de</strong>n <strong>zorg</strong>verleners.<br />

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen?<br />

Neem vrijblijvend contact met ons op<br />

of scan <strong>de</strong> QR co<strong>de</strong>:<br />

Lopital Ne<strong>de</strong>rland B.V. Laarakkerweg 9, 5<strong>06</strong>1 JR Oisterwijk, Tel +31 (0)13 5239300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl<br />

Lopital België Bvba Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar, Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be


LEONARDUSHOF<br />

WOUW<br />

Showroom, kantoor en logistiek centrum<br />

Edisonstraat 3 | Goirle | Ne<strong>de</strong>rland | T +31 13 534 00 34 | info@vervoort.nl | www.vervoort.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!