26.02.2024 Views

Warehouse & Logistiek (NL)_2024-01

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WAREHOUSE & LOGISTIEK PLATFORM OVER TRANSPORT, OPSLAG, INTERNE EN EXTERNE LOGISTIEK<br />

JAARGANG 2 | <strong>01</strong> <strong>2024</strong><br />

WWW.WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

FEBRUARI - MAART<br />

MINISTER MARK HARBERS (I&W) BIEDT<br />

SECTOR DE HELPENDE HAND<br />

'SAMEN EFFECTIEVER LOBBYEN'<br />

1<br />

AGV'S VERMINDEREN KOSTEN EN<br />

MINIMALISEREN FOUTEN


DE BESTE OPLOSSING<br />

VOOR UW MAGAZIJN<br />

Van manuele en semi-automatische orderpicking tot volautomatische<br />

systemen. Al onze producten zijn modulair uit te breiden, zelfs<br />

naar meerdere verdiepingen. Ons assortiment bevat de meest<br />

uiteenlopende stellingsystemen, die volledig op uw behoefte<br />

worden afgestemd.<br />

LOGIMAT<br />

Onze experts hebben veel ervaring in verscheidende branches.<br />

Maak een afspraak en bespreek vrijblijvend de mogelijkheden<br />

voor uw magazijninrichting.<br />

R 3000<br />

+31 (0)88 5115800<br />

ssi-schaefer.com


HYUNDAI 9U SERIES<br />

A new level of satisfaction<br />

for owners and operators<br />

VERKOOP | VERHUUR | LEASE<br />

Compact forklift with proven AC technology<br />

These high-performing machines feature numerous<br />

upgrades, including new technology that enhances<br />

productivity, effi ciency, durability, comfort and safety,<br />

while making maintenance easier than ever before.<br />

DISCOVER THE 9U-SERIES AT<br />

WWW.NIEUWEHEFTRUCKKOPEN.<strong>NL</strong>


Welkom bij<br />

supply chain<br />

commerce<br />

Breng warehouse management,<br />

transport management en<br />

order management samen<br />

Met al uw supplychainapplicaties<br />

op één platform doorbreekt<br />

u silo’s, verbetert u<br />

efficiëntie, transformeert u<br />

uitvoeringsprocessen en krijgt<br />

winstgevendheid een boost.<br />

Stel uw meest ambitieuze doelen,<br />

Manhattan maakt ze mogelijk.<br />

Ga naar manh.nl voor meer informatie


VOORWOORD<br />

De logistieke sector staat er in Nederland niet altijd even goed op. De laatste tijd manifesteert kritiek op de<br />

‘verdozing’ van Nederland zich steeds nadrukkelijker. De ooit zo karakteristieke vergezichten worden nu steeds<br />

vaker gedomineerd door massieve distributiecentra, als reusachtige dozen die uit de grond oprijzen. Achter deze<br />

façade van efficiëntie schuilt ook een andere een verhaal van menselijke inzet en sociale uitdagingen.<br />

De opkomst van distributiecentra is een onmiskenbaar gevolg van onze groeiende afhankelijkheid van<br />

e-commerce en de bijbehorende logistieke ketens. In onze honger naar snelle leveringen en onmiddellijke<br />

gratificatie hebben deze centra zich als moderne schakels in het handelsnetwerk genesteld. Zoals minister<br />

Harbers het op pagina 8 tot en met 11 zo bondig zegt: “Onze boodschappen en pakketjes vallen nu eenmaal<br />

niet zomaar uit de lucht.”<br />

Echter, naarmate hun aantal toeneemt, groeit ook de kritiek op de landschapsverandering die ze teweegbrengen.<br />

Wat voorheen landbouwgrond of natuurgebied was, wordt nu ingenomen door grijze kolossen, vaak zonder<br />

esthetische waarde. Het zijn niet slechts fysieke structuren die zich in het landschap wringen, maar ook<br />

symbolen van een verschuiving in onze economie en samenleving. Het landschap van Nederland transformeert<br />

zich tot een lappendeken van distributiecentra, een transformatie die niet onopgemerkt voorbijgaat.<br />

Maar naast de veranderingen in ons landschap, werpt de logistieke boom ook andere kwesties op die<br />

niet kunnen worden genegeerd. Een van de meest prangende kwesties is de inzet van buitenlandse<br />

arbeidsmigranten in de distributiecentra. Deze arbeiders, vaak uit Midden- en Oost-Europa, worden<br />

aangetrokken door de belofte van werk en huisvesting. Werk dat vaak laagbetaald is en waar Nederlanders hun<br />

neus voor ophalen.<br />

Achter de schermen van het glanzende logistieke apparaat, worden deze werknemers geconfronteerd met<br />

uitdagingen zoals lage lonen, onzekere arbeidsomstandigheden, slechte huisvesting en soms zelfs uitbuiting.<br />

Hun verhalen vormen een schril contrast met het beeld van moderniteit en efficiëntie dat de distributiecentra<br />

willen uitdragen.<br />

Als samenleving staan we voor de taak om deze kwesties serieus te nemen en te adresseren. We moeten<br />

streven naar een evenwicht tussen economische groei en sociale rechtvaardigheid, waarbij we niet alleen oog<br />

hebben voor de winsten van de industrie, maar ook voor de menselijke kosten die ermee gepaard gaan. De<br />

robotisering en automatisering van de branche - zoals op diverse pagina’s in dit magazine wordt beschreven -<br />

kunnen hier uitkomst bieden: daarmee kunnen we deze voor Nederland zo belangrijke sector behouden zonder<br />

de lasten elders te laten landen.<br />

Het is tijd om deze prachtige sector, zonder wie de Rotterdamse haven fors aan belang zou inboeten, niet alleen<br />

te zien als een symbool van vooruitgang, maar ook als een herinnering aan de verantwoordelijkheid die we<br />

hebben jegens degenen die de raderen van onze economie in beweging houden. Alleen dan kunnen we bouwen<br />

aan een logistiek landschap dat niet alleen efficiënt is, maar ook rechtvaardig en duurzaam.<br />

Veel inspiratie en leesplezier gewenst!<br />

HET GOEDE VOORBEELD<br />

Armand Landman<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

5


warehouselogistiek.nl<br />

Jaargang 2<br />

Nummer 1 <strong>2024</strong><br />

Verschijnt 5 x per jaar<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Armand Landman<br />

Redactieteam<br />

Ramona Kezer, Armand Landman,<br />

Carolien Klees, Herman van Aalst,<br />

Lieke Bousema, Liliane Verwoolde,<br />

Els Hekkenberg, Michel Rolvink, Alon Winnen<br />

08<br />

16<br />

Projectmanagement<br />

Michel van Strijp<br />

m.vanstrijp@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen<br />

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email<br />

naar traffic@louwersmediagroep.nl<br />

20<br />

24<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 90,00 per jaar excl. btw<br />

Buiten Nederland: € 142,- per jaar excl. btw<br />

ING IBAN <strong>NL</strong>46INGB0000417165<br />

BIC INGB<strong>NL</strong>2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Warehouse</strong> en logistiek<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen schriftelijk<br />

bericht van opzegging is ontvangen, wordt<br />

het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd.<br />

Doelgroep<br />

<strong>Warehouse</strong> en <strong>Logistiek</strong> wordt in Nederland<br />

verdeeld naar: warehouse en distribution<br />

managers, supply chain managers, aankopers<br />

transport en logistiek, logistieke managers, ICT<br />

managers, general management, overheden,<br />

beroepsverenigingen en federaties en de<br />

belangrijkste toeleveranciers uit de sector.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

8 ‘Willen we koploper blijven dan kan dat alleen op een duurzame manier’<br />

14 De pen: Jan Kraaijeveld, Sales Director bij Slimstock<br />

DUURZAAM TRANSPORT<br />

16 ‘Het uitbouwen van de ketensamenwerking kan zeker tot verbeterslagen leiden’<br />

18 Wanneer en hoe start je met de transitie van jouw wagenpark?<br />

20 Reuzenstappen op het gebied van duurzame transportoplossingen<br />

24 ‘Grote stap in het optimaliseren van logistieke processen en veiligheid op werkvloer’<br />

26 Van ontwerp tot onderhoud: het ideale warehouse<br />

28 Nieuw WMS stelt gebruikers in staat klanten toe te voegen en<br />

te verwijderen met minimale verstoring van operatie<br />

30 Veilig accu’s opslaan en laden in de laadkluis<br />

MAGAZIJNINRICHTING<br />

34 Hoe kunnen we de veiligheid in magazijnen en distributiecentra verhogen?<br />

36 ‘Het wordt nog vaak onderschat in hoeverre logistieke<br />

signing bijdraagt aan efficiënte en veiligheid’<br />

38 Hoe een efficiënte magazijninrichting een capaciteitsverhoging van 84% opleverde<br />

42 Modulair gaaswandsysteem biedt flexibele veiligheid<br />

44 ‘Je kunt maar één keer een goede indruk maken’<br />

46 Magazijnstellingen van Nederlands fabricaat bieden veel voordelen<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of<br />

ver menig vuldigd zonder uitdruk kelijke toestemming van<br />

de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel dit blad<br />

op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan<br />

voor de juistheid of volledig heid van de informatie.<br />

Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid<br />

voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

6 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.


Inhoud<br />

34<br />

36 42<br />

58<br />

70<br />

77<br />

50 Minder stilstand dankzij AGV’s<br />

52 Veiligere en gezondere werkomgeving<br />

54 Precies weten waar elk doosje schroeven ligt<br />

INDUSTRIEBOUW<br />

58 Onbeperkte mogelijkheden met volledig herbruikbaar staalbouwsysteem<br />

60 Baanbrekende overheaddeuren zonder verenpakket<br />

62 Krachtige coatings voor in industriële omgeving<br />

64 Bouwen van links naar rechts<br />

67 Groene oase op XL Businesspark Twente<br />

68 ‘Werkomstandigheden en beleving zijn belangrijk’<br />

70 Toegevoegde waarde voor opdrachtgever én omgeving<br />

WAREHOUSE & LOGISTIEK PLATFORM OVER TRANSPORT, OPSLAG, INTERNE EN EXTERNE LOGISTIEK<br />

MINISTER MARK HARBERS (I&W) BIEDT<br />

SECTOR DE HELPENDE HAND<br />

JAARGANG 2 | <strong>01</strong> <strong>2024</strong><br />

WWW.WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

FEBRUARI - MAART<br />

'SAMEN EFFECTIEVER LOBBYEN'<br />

74 Nieuwe richtlijn: sla je accu’s veilig op<br />

77 Spelenderwijs leren over verduurzaming van logistiek<br />

79 Partners<br />

1<br />

AGV'S VERMINDEREN KOSTEN EN<br />

MINIMALISEREN FOUTEN<br />

Beeld: Marcel van Hoorn, A-Safe<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

warehouselogistiek.nl


Mark Harbers, Minister van Infrastructuur en Waterstaat:<br />

‘Willen we koploper blijven<br />

dan kan dat alleen op een<br />

duurzame manier’<br />

Transport en logistiek is voor Nederland een belangrijke bedrijfstak. Rotterdam, de grootste zeehaven van het westelijk<br />

halfrond, kan immers alleen maar functioneren met goede achterlandverbindingen. Tegelijkertijd kennen we allemaal de<br />

uitdaging dat onze economie in 2050 emissievrij moet zijn. Volgens demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat,<br />

Mark Harbers, kunnen we daarom alleen op een duurzame manier koploper blijven. “Mijn ministerie wil de helpende hand<br />

uitsteken naar de sector om dat voor elkaar te krijgen.”<br />

Tekst Armand Landman Beeld Valerie Kuypers, Henk Roolvink<br />

Onderhoud aan bruggen en viaducten zal volgens Harbers de komende 25 jaar voor overlast zorgen. ‘Daar is weinig aan te doen.’<br />

WAT ZIJN CONCRETE MAATREGELEN DIE DE<br />

TRANSPORT- EN LOGISTIEKSECTOR KAN VERWACHTEN?<br />

“Bijvoorbeeld de introductie van de vrachtwagenheffing in 2026. Dat is<br />

een plan dat we samen met de sector hebben uitgedacht. De bedoeling<br />

is dat binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden<br />

kilometer betalen voor het gebruik van de Nederlandse snelwegen.<br />

De heffing geldt ook op een aantal N-wegen en enkele gemeentelijke<br />

wegen. Met dit laatste wordt voorkomen dat vrachtverkeer over deze<br />

wegen gaat uitwijken. De hoogte van het tarief wordt bepaald door<br />

de milieu-eigenschappen en gewichtsklasse van de vrachtwagen. Hoe<br />

lichter en schoner het voertuig, hoe lager het tarief. De opbrengsten van<br />

de heffing zullen in overleg met de vervoerssector worden teruggesluisd,<br />

8 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Demissionair minister voor Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers.<br />

"Overigens kijken we samen met de sector<br />

ook heel nadrukkelijk naar hoe we het aantal<br />

vervoersbewegingen kunnen verminderen"<br />

door het geld in te zetten voor innovatie en verduurzaming. Bijvoorbeeld<br />

door ondernemers financieel te ondersteunen bij de aanschaf van<br />

elektrische trucks, waterstoftrucks en laadinfrastructuur.<br />

“Daarnaast hebben we met de 30 grootste steden afgesproken dat ze<br />

met ingang van 2025 emissievrije zones voor vrachtauto’s en bestelwagens<br />

invoeren. Overigens geldt daarbij een overgangsperiode waarbij<br />

steden eerst de meest vervuilende voertuigen zullen weren. Samen met<br />

andere overheden werken we nu aan de uitbreiding van een goede<br />

laadinfrastructuur, zodat deze maatregelen ook haalbaar zijn.”<br />

HOE KUNT U ZORGEN VOOR ZO’N GOEDE LAAD INFRA­<br />

STRUCTUUR IN DE WETENSCHAP DAT ONS STROOM­<br />

NET NU AL TEGEN ZIJN GRENZEN AA<strong>NL</strong>OOPT?<br />

“In de eerste plaats komen we tegemoet aan de terechte zorgen van<br />

ondernemers door eerdergenoemde overgangsperiodes, maar ook<br />

door vrij stellingen en ontheffingen. Daarnaast stimuleren we de netbeheerders<br />

om het stroomnet te versterken. Maar inder daad, dat is<br />

hard werken. We weten ondertussen ook dat er meer nodig is dan<br />

alleen een zwaarder stroomnet. Je zult ook met verbeterde opslag van<br />

elektriciteit aan de slag moeten. Om die reden ben ik ook zo blij dat we<br />

zo goed samenwerken met de branche en dat transport- en logistiekbedrijven<br />

met ons meedenken. Ik geloof erg in samen werking op<br />

bijvoor beeld bedrijven terreinen. Een bedrijf dat overdag stroom gebruikt,<br />

kan zijn aansluiting bijvoorbeeld ‘s nachts inzetten om de trucks van<br />

een naastgelegen transportbedrijf op te laden. Op die manier vangen<br />

ze elkaars pieken op. Daarnaast moeten we nog beter na denken<br />

over het gebruik van zonnepanelen op al die platte daken op en rond<br />

bedrijventerreinen en de opgewekte stroom veel lokaler gebruiken.”<br />

VOOR ZWAAR TRANSPORT OVER GROTERE<br />

AFSTANDEN IS ELEKTRISCH VERVOER HOOGST­<br />

WAARSCHIJ<strong>NL</strong>IJK NIET DE BESTE OPTIE. HOE<br />

KUNNEN DEZE BEDRIJVEN TOCH VERDUURZAMEN?<br />

“De meeste realistische oplossing in de toekomst is hier waarschijnlijk<br />

waterstof. Daarvoor komt later dit jaar een speciale subsidie<br />

beschikbaar. De aanschaf van een vrachtwagen op waterstof is immers<br />

veel duurder dan een elektrische vrachtwagen. Samen met de logistieke<br />

partners bekijken we nu al hoe we de infrastructuur voor het tanken van<br />

waterstof moeten inrichten. ➤<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

9


Daarbij betrekken we ook aanpalende sectoren zoals de binnenvaart.<br />

Je zou je kunnen voorstellen dat een containerterminal, waar<br />

vrachtwagens en binnenvaartschepen nu al gebruik van maken, een<br />

goede plek is voor het tanken van waterstof.<br />

“Overigens kijken we samen met de sector ook heel nadrukkelijk<br />

naar hoe we het aantal vervoersbewegingen kunnen verminderen.<br />

Bijvoorbeeld door het slimmer combineren van ladingen. Een bedrijf als<br />

Coolblue heeft zijn vestigingen bijvoorbeeld heel bewust in binnensteden<br />

gevestigd zodat ze bestellingen gemakkelijk met een elektrische bakfiets<br />

kunnen bezorgen. Maar je kunt ook denken aan samenwerking tussen<br />

bedrijven waardoor ze elkaars lege ritten gebruiken.”<br />

VANUIT DE MARKT IS VEEL KRITIEK OP HET FEIT DAT<br />

BESTUURDERS VAN (ZWAARDERE) ELEKTRISCHE<br />

BUSJES EEN VRACHTWAGENRIJBEWIJS MOETEN<br />

HALEN. WAAROM HEEFT U DIE VRIJSTELLING<br />

OPGEHEVEN EN BENT U NIET BANG DAT DIT<br />

VERDUURZAMING AFREMT?<br />

“Ik ben de eerste om toe te geven dat ik daar zelf ook enorm van<br />

baal. De Europese regelgeving biedt mij echter geen opening om de<br />

vrijstelling nu door te zetten. Ik heb er echter wel een hele set vragen<br />

over aan de Europese Commissie gesteld. Want in de huidige regels<br />

zit een aantal tegenstrijdigheden. Zo zou een vrachtwagenrijbewijs<br />

alleen gelden voor het extra gewicht van een elektrische bus. Maar als<br />

er geen fossiele variant is, wat is dan dat extra gewicht? Bovendien<br />

leer je alleen voor rijbewijs C wat de massa van je voertuig doet<br />

met je remweg en met andere weggebruikers. Voor de RDW en de<br />

arbeidsinspectie is alles bij elkaar onmogelijk te handhaven. Vandaar<br />

dat ik niet anders kon. Maar ik hoop nog steeds dat er vanuit Europa<br />

meer duidelijkheid komt zodat we deze regel kunnen aanpassen.<br />

Overigens horen dit soort obstakels ook een beetje bij een transitie<br />

zoals we die nu doormaken. Ik sluit niet uit dat we daar in de toekomst<br />

vaker tegenaan zullen lopen.”<br />

EEN ANDER OBSTAKEL IS HET VELE ONDERHOUD AAN<br />

DE NEDERLANDSE INFRASTRUCTUUR. DAT ZORGT<br />

VOOR FORSE VERTRAGINGEN EN EEN ENORME<br />

KOSTENPOST VOOR DE SECTOR.<br />

“Er is inderdaad veel werk aan de winkel. We maken daarbij van<br />

de nood een deugd. Onze budgetten voor de aanleg van nieuwe<br />

infrastructuur kunnen we wegens de stikstofproblematiek, de inflatie en<br />

de krapte op de arbeidsmarkt nauwelijks inzetten. Dat aanleggeld gaan<br />

we daarom gebruiken voor groot onderhoud aan onze infrastructuur.<br />

Rijkswaterstaat is dat nu aan het plannen en hopelijk leidt dat tot<br />

efficiencyvoordelen. Maar inderdaad: de komende 25 jaar zal dat voor<br />

overlast zorgen. Daar is weinig aan te doen. We zullen natuurlijk wel<br />

proberen om de overlast zoveel mogelijk te beperken door niet in één<br />

regio meerdere bruggen of viaducten tegelijk aan te pakken en zo te<br />

zorgen voor voldoende omleidingsroutes.”<br />

Distributiecentrum voor Zalando in Blijswijk. Voor de bouw van het fulfilmentcentrum heeft Zalando<br />

geïnvesteerd in duurzame oplossingen en zonnepanelen op het dak van het gebouw geplaatst.<br />

10 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Harbers: ‘Mijn ministerie wil de sector de helpende hand bieden bij het verduurzamen van vervoer.’<br />

U BENT AL EEN PAAR MAANDEN DEMISSIONAIR<br />

MINISTER. UW OPVOLGER HEEFT MOGELIJK MINDER<br />

OP MET DUURZAAM VERVOER. BENT U NIET BANG<br />

DAT EEN NIEUWE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR<br />

VEEL MAATREGELEN TERUGDRAAIT?<br />

“Ik kan natuurlijk geen koffiedik kijken, maar veel wetgeving op dit vlak is<br />

al door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen. We zijn volop bezig<br />

met de invoering en op verzoek van de sector hebben we een deel van<br />

opbrengsten van bijvoorbeeld de vrachtwagenheffing zelfs naar voren<br />

gehaald. Een volgend kabinet kan dat niet zomaar terugdraaien. We<br />

zijn bovendien geen eiland en over de verduurzaming van deze sector<br />

zijn ook in Europa afspraken gemaakt. Aangezien de sector bij uitstek<br />

internationaal opereert, kun je je moeilijk aan internationale afspraken<br />

onttrekken. Tijdig investeren is dus ook in het belang van de sector<br />

zelf. Bovendien houdt je de ontwikkeling van emissieloze vrachtwagens<br />

echt niet meer tegen.”<br />

ER IS - OOK POLITIEK - VEEL KRITIEK OP DE<br />

ZOGENOEMDE ‘VERDOZING’ VAN NEDERLAND,<br />

VEROORZAAKT DOOR DE STEEDS GROTER<br />

WORDENDE DISTRIBUTIECENTRA. VINDT U DAT DE<br />

RIJKSOVERHEID DAARIN EEN MEER STURENDE ROL<br />

ZOU MOETEN SPELEN DAN IN DE AFGELOPEN JAREN<br />

HET GEVAL WAS?<br />

"Distributiecentra zijn<br />

essentieel want onze<br />

boodschappen en online<br />

bestelde pakjes vallen niet<br />

zomaar uit de lucht"<br />

OF MOET DIT EEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN<br />

PROVINCIES EN GEMEENTEN BLIJVEN?<br />

“Ik sluit mijn ogen geenszins voor die discussie. Aan de andere kant<br />

zijn distributiecentra essentieel want onze boodschappen en online<br />

bestelde pakjes vallen niet zomaar uit de lucht. Dat gemak kan niet<br />

zonder deze ‘dozen’. Dat neemt dan weer niet weg dat we in Nederland<br />

woekeren met de schaarse ruimte. Een deel van mijn portefeuille gaat<br />

over water en de afgelopen maanden hebben aangetoond dat we ook<br />

daarvoor veel meer ruimte moeten vrijhouden. We zullen dus naar goed<br />

Nederlands gebruik samen met alle betrokkenen - Rijk, provincies,<br />

gemeenten, waterschappen én de verschillende sectoren - moeten<br />

afspreken hoe we ons land zo slim mogelijk inrichten.” ■<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

11


ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive<br />

Sneller. Soepeler. Betrouwbaarder.<br />

assaabloyentrance.nl<br />

Welkom in het ‘Dual Drive’ tijdperk.<br />

Zonder veren en kabels.<br />

De ASSA ABLOY OH1142P Dual Drive wordt aangedreven door ‘Dual Drive’-<br />

motoren die de deur aan weerszijden op een vaste kettingrail openen en sluiten.<br />

Dit geavanceerde ontwerp zonder veren zorgt ervoor dat de deur sneller en<br />

soepeler functioneert dan een standaard sectionale overheaddeur. Ontdek meer<br />

voordelen van de overheaddeur van de toekomst op bit.ly/OH1142P.


De pen<br />

"Topsporters<br />

worden niet<br />

per ongeluk<br />

de beste"<br />

14 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


De pen<br />

Jan Kraaijeveld<br />

Sales Director bij Slimstock<br />

‘Zonder te trainen win je geen wedstrijd’<br />

In de wereld van logistiek en warehousing draait het om het hebben van kennis. Maar als je het mij<br />

vraagt ontbreekt het bij velen echter vaak aan die nodige kennis. Hoewel de wereld van voorraad altijd<br />

complex is, is er tegelijkertijd geen enkel probleem dat niet ook al eens door iemand anders is opgelost.<br />

Je moet om je heen blijven kijken, je moet durven vragen, je moet blijven leren.<br />

Slimstock helpt sinds 1993 klanten om problemen op te lossen in de supply chain. Dat doen we<br />

wereldwijd met meer dan 400 deskundigen die werken vanuit 23 kantoren, waaronder het hoofdkantoor<br />

in Nederland. We helpen met onze software bedrijven om hun werk op gebied van planning en<br />

voorraadbeheersing beter te kunnen doen. Maar ondanks het feit dat onze software een fantastisch<br />

hulpmiddel is, is het ook niet meer dan dat. Je moet wel beschikken over kennis.<br />

Voorraadplanning en voorraadmanagement zijn op universiteiten en hogescholen slechts een enkel vak,<br />

je kunt je er niet in specialiseren. Om die reden hebben wij onze eigen Slimstock Academy opgericht.<br />

Bij de Slimstock Academy kunnen onze klanten kosteloos hun kennis over voorraadplanning en -<br />

management op peil houden én vergroten.<br />

Ik vergelijk voorraadmanagement vaak met topsport. Topsporters worden niet per ongeluk de beste. Ze<br />

trainen iedere dag om tijdens een wedstrijd te kunnen pieken. Maar in onze sector zie je dat heel veel<br />

mensen iedere dag juist een wedstrijd spelen, maar geen tijd nemen om te trainen. En dus worden ze<br />

niet beter. Ik pleit er dus voor dat mensen meer gaan trainen, elkaar vaker gaan opzoeken. Door meer<br />

te trainen en kennis te delen sta je uiteindelijk sterker in de wedstrijd. En voor kennis hoef je meestal niet<br />

verder te kijken dan binnen een straal van 20 tot 30 kilometer van je eigen bedrijf. Daarbinnen bevindt<br />

zich iemand die jouw probleem al eens heeft opgelost en jou verder kan helpen.<br />

Je kunt op verschillende manieren naar voorraad kijken. Kijk je door een financiële bril, dan is de<br />

voorraad eigenlijk altijd te hoog, maar door een logistieke bril is voorraad vooral een kwestie van plaats<br />

en tijd. Daarentegen is een inkoper slechts uit op een zo goed mogelijk deal en een verkoper vindt<br />

dat het verkeerde product op voorraad ligt. De trainingen van de Slimstock Academy zijn daarom<br />

beschikbaar voor iedereen in de branche, op verschillende niveaus. Van operationeel voorraadbeheer<br />

tot aan de tactiek en strategie. Want om nog even binnen de sport te blijven: een wedstrijd win je niet<br />

als je er geen teamprestatie van maakt. Ik kom nog te vaak bedrijven tegen waar men denkt: ‘ach, dat<br />

doen we wel even’. Maar met zo’n lakse instelling ga je geen topresultaten neerzetten. Alleen topteams<br />

behalen topprestaties. Kijk naar de Formule 1. Daar trainen ze zelfs geblinddoekt op een pitstop. Dat<br />

kun je overdreven vinden, maar juist door de kleinste details en deelgebieden eindeloos te trainen, krijg<br />

je het werk perfect in de vingers.<br />

Uiteindelijk zul je alle perspectieven op elkaar moeten afstemmen om de wedstrijd te kunnen winnen. Daar<br />

probeer ik zoveel mogelijk mensen bewust van te maken. Niet door zoveel mogelijk softwarepakketten<br />

te verkopen, maar door ze deelgenoot te maken van alle kennis die wij in de afgelopen jaren hebben<br />

verzameld. Door samen te trainen. Want zonder te trainen win je geen wedstrijd.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

15


DUURZAAM TRANSPORT<br />

TLN en <strong>Logistiek</strong>e Alliantie<br />

‘Het uitbouwen van de<br />

ketensamenwerking kan zeker<br />

tot verbeterslagen leiden’<br />

Netcongestie vertraagt verduurzaming. Er zijn extra investeringen nodig in het hoogspanningsnet.<br />

De economische schade door vertragingen in het goederenvervoer steeg in 2022 tot een recordhoogte van 1,7 miljard euro,<br />

wees onderzoek van Panteia uit. De cijfers over 2023 zijn nog niet bekend, maar voor de <strong>Logistiek</strong>e Alliantie en Transport<br />

en <strong>Logistiek</strong> Nederland (TLN) is het duidelijk: Nederland kan zich geen trage besluitvorming of bezuinigingen veroorloven.<br />

Daarom blijven zij volop lobbyen.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld TLN, Rijkswaterstaat | Harry van Reeken / Sydney Bulham / Rens Jacobs / Roeland van Santbrink<br />

De <strong>Logistiek</strong>e Alliantie vormt een groot netwerk<br />

van zestien Nederlandse organisaties<br />

die hun krachten hebben gebundeld om<br />

de handel en logistiek te versterken. Tot de<br />

aangesloten partijen behoren bedrijven en<br />

kennisinstituten als Schiphol, ProRail, VNO-<br />

NCW en evofenedex. Ook ondernemersorganisatie<br />

TLN is aangesloten. Als een van de<br />

grootste werkgevers organisaties van ons land<br />

is zij een gezaghebbende gesprekspartner<br />

voor overheid en politiek, bestuur en leden,<br />

keten partners en andere maatschappelijke<br />

belang hebbenden op het gebied van logistiek.<br />

LOBBYEN<br />

Elisabeth Post is bestuursvoorzitter van TLN<br />

en voorzitter van de <strong>Logistiek</strong>e Alliantie: “In<br />

essentie is de logistieke sector heel divers.<br />

Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN<br />

en voorzitter van de <strong>Logistiek</strong>e Alliantie.<br />

De overeenkomst tussen diverse partijen is<br />

onze behoefte aan ruimte, bereikbaarheid,<br />

duurzaamheid, veiligheid en digitalisering. Voor<br />

deze punten kunnen we gezamenlijk aandacht<br />

vragen, want samen kunnen we effectief<br />

lobbyen over kwesties waar we het met elkaar<br />

over eens zijn. We staan immers de komende<br />

jaren voor een enorme maatschappelijke<br />

uitdaging om onze infrastructuur op orde te<br />

krijgen en het achterstallige onderhoud weg<br />

te werken.”<br />

VERSNELLEN<br />

En lobbyen doet de alliantie. Zo werd in juni het<br />

onderzoek van Panteia aan de Tweede Kamer<br />

aangeboden en deed zij op 5 juli een oproep<br />

aan het Rijk om niet akkoord te gaan met de<br />

voorgenomen bezuiniging van twee miljard.<br />

16 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


DUURZAAM TRANSPORT<br />

Helaas viel twee dagen later het kabinet. De<br />

alliantie lobbyde echter onvermoeid verder en<br />

leverde daarop input aan de politieke partijen<br />

voor hun verkiezingsprogramma’s. “Dat<br />

een kabinet valt, kan altijd gebeuren. Maar<br />

het is wel vervelend dat daardoor urgente<br />

beslissingen vooruitgeschoven worden. En<br />

we hebben al een achterstand, denk aan<br />

het onderhoud van onze infrastructuur. Of<br />

logistieke centra die niet van de grond komen.<br />

Maar ook de netcongestie vertraagt belangrijke<br />

zaken waaronder verduurzaming. Wij hopen<br />

dat het nieuwe kabinet niet eindeloos gaat<br />

onderzoeken en delibereren, maar de reeds<br />

beschikbare informatie gebruikt. We blijven<br />

als alliantie het belang van versnelling en<br />

investeringen onder de aandacht brengen.”<br />

OPLOSSINGEN<br />

Wat kan de sector zelf doen? “Hoewel<br />

we het in vergelijking met het buitenland<br />

op veel vlakken goed doen, kunnen we<br />

altijd van andere landen leren. Ik denk dan<br />

bijvoorbeeld aan de langere vracht wagens<br />

in Spanje en Scandinavië die tot minder<br />

vervoersbewegingen leiden. Innovatie door<br />

toepassing van AI, robotica en slimme<br />

software zijn eveneens zaken waarmee de<br />

sector haar capaciteit optimaal kan benutten.”<br />

Post besluit: “Daarnaast blijft het bundelen<br />

van onze krachten cruciaal. Zo kan de<br />

groeiende cybercriminaliteit veel schade<br />

aan onze sector toebrengen. Bescherming<br />

tegen cybercriminaliteit vraagt echter om<br />

grote investeringen. Een moeilijke opgave<br />

voor het mkb. Samenwerking kan hierin<br />

van grote betekenis zijn. Het is eveneens<br />

belangrijk dat wij als sector vaker kijken naar<br />

de keten in zijn totaliteit, in plaats van enkel<br />

te focussen op het eigen proces. Als een<br />

verlader en een transporteur elk hun eigen<br />

proces optimaliseren, leidt dat onherroepelijk<br />

tot inefficiëntie in het totale proces. Sámen het<br />

proces verbeteren, kan daar een oplossing<br />

voor bieden. Maar ook een logische verdeling<br />

van het goederenvervoer over verschillende<br />

modaliteiten kan helpen om de logistiek nog<br />

Files en vertragingen kosten de<br />

sector ieder jaar miljarden.<br />

beter te maken. Denk bijvoorbeeld aan het<br />

Joint Corridors Off-Road-programma dat<br />

helpt om multimodale transportcorridors naast<br />

de weg mogelijk te maken. Het uitbouwen<br />

van de ketensamenwerking kan zeker tot<br />

verbeterslagen binnen onze sector leiden.” ■<br />

"Samen kunnen we effectief lobbyen over kwesties<br />

waar we het met elkaar over eens zijn"<br />

Onderhoud aan viaducten, bruggen en andere kunstwerken zullen de komende jaren voor extra vertraging zorgen.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

17


DUURZAAM TRANSPORT<br />

Advies verduurzaming:<br />

Wanneer en hoe start je met de<br />

transitie van jouw wagenpark?<br />

Door de verbeterde aerodynamica en andere technologieën van de gloednieuwe Volvo FH Aero, kan tot 5% worden bespaard op energieverbruik en emissie.<br />

Is het met de huidige netcongestie wel verstandig om te investeren in de verduurzaming van je wagenpark? Kan je sowieso<br />

niet beter wachten tot de voertuigen een grotere actieradius hebben? Aan wie kunnen we het beter vragen dan aan Jan<br />

Schouten, Manager Energy Transition van Volvo Trucks. Niet alleen houdt hij zich voltijds met deze vraagstukken bezig,<br />

Volvo was bovendien het eerste truckmerk dat hybride trucks, (Bio-)LNG-trucks en een volledige range elektrische trucks in<br />

serieproductie op de markt bracht.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld AB Volvo<br />

Schouten: “Het is echt tijd om een plan te<br />

maken voor je wagenpark qua CO 2<br />

-uitstoot<br />

en verduurzaming. Er komt de komende jaren<br />

veel op onze sector af, maar ik zie dat veel<br />

kleinere vervoerders geen idee hebben wat<br />

hen boven het hoofd hangt.”<br />

Schouten werkt al meer dan 20 jaar bij Volvo<br />

en is vorig jaar gestart met zijn functie als<br />

transitiemanager. “Men denkt dat het allemaal<br />

nog wel even zal duren, mede vanwege de<br />

netcongestie. Maar er gaat op korte termijn<br />

ontzettend veel veranderen. Neem de zeroemissiezones.<br />

Vanaf volgend jaar mogen<br />

bepaalde bedrijfsauto’s en vrachtwagens veel<br />

45% van alle goederen in de EU reist minder<br />

dan 300km, de huidige actieradius van de<br />

Volvo Electric-trucks.<br />

binnensteden al niet meer inrijden. Daarnaast<br />

moet er in 2026 een kilometerheffing komen<br />

en één van de eisen is dat daar een CO 2<br />

-<br />

sturing in opgenomen is. In aanmerking<br />

genomen dat je een truck voor zo’n vijf tot<br />

zeven jaar aanschaft, kan je dus beter op de<br />

zaken vooruitlopen dan afwachten.”<br />

ERVARING OPDOEN<br />

Maar is het niet slimmer te wachten tot de<br />

actieradius hoger ligt dan de huidige 300<br />

kilometer? “Er is altijd wel iets te bedenken dat<br />

dadelijk beter wordt. Het is echter belangrijk<br />

om nú in te stappen. Dan kan je kleinschalig<br />

beginnen en ervaring opdoen. En je kan<br />

18 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


DUURZAAM TRANSPORT<br />

De Volvo Truck-fabriek in Gent waar ook de accupakketten geassembleerd worden.<br />

"Veel bedrijven hebben geen idee<br />

wat hen boven het hoofd hangt"<br />

warehouses mee te denken. Of hen de juiste<br />

weg te wijzen binnen ons netwerk. Zo hebben<br />

wij bijvoorbeeld ook enkele partnerships op<br />

het gebied van laadinfra.”<br />

Schouten: “Onze productie in Gent is<br />

al sinds 2007 CO 2<br />

-neutraal.”<br />

starten met het aanvragen van een verzwaarde<br />

netaansluiting voor de laadvoorziening. Want<br />

één truck ’s nachts opladen lukt wel, maar<br />

een snellader installeren is al lastiger. Laat<br />

staan tien trucks volledig opladen. Wacht je<br />

op een grotere actieradius, dan verplaats je<br />

bovendien het probleem. Je hebt dan immers<br />

ook een grotere laadcapaciteit nodig.”<br />

ALTERNATIEVE BRANDSTOFFEN<br />

Elektrisch rijden is niet de enige weg die tot een<br />

CO 2<br />

-reductie leidt. Het is tevens te bereiken<br />

door nu al brandstoffen te gebruiken zoals<br />

HVO, Bio-LNG en in de toekomst waterstof. “Ik<br />

adviseer om de verschillende mogelijkheden<br />

goed te vergelijken en win daarbij vooral het<br />

advies in van professionals die de kennis al<br />

in huis hebben. Zo gebruiken wij graag onze<br />

expertise om vrijblijvend met vervoerders en<br />

VOLVO FH AERO<br />

“Zorg voor het milieu zit al jarenlang verankerd<br />

in onze strategie. Na het Akkoord van Parijs<br />

besloten we dan ook vrijwillig om ons te<br />

committeren aan het Science Based Targetsinitiatief.<br />

Zo is onze productiefaciliteit in het<br />

Belgische Gent sinds 2007 ‘s werelds eerste<br />

CO 2<br />

-neutrale voertuigfabriek. Maar ook met<br />

veiligheids features wachten wij niet tot het<br />

een wettelijke verplichting is. Dat vooroplopen<br />

heeft als nadeel dat je als eerste het wiel moet<br />

uitvinden, maar het levert ook een belangrijk<br />

voordeel op: je bouwt meer ervaring op dan<br />

concurrenten, waardoor de toegepaste<br />

technologieën de meeste betrouwbaarheid<br />

hebben.”<br />

Passend bij deze vooruitstrevendheid heeft<br />

Volvo Trucks onlangs een nieuwe truck<br />

aan de iconische FH-serie toegevoegd: de<br />

Volvo FH Aero. Hiermee heeft Volvo vooral<br />

stappen gezet op aerodynamisch gebied. “De<br />

luchtweerstand is namelijk sterk bepalend<br />

voor het brandstofverbruik en dus ook de CO 2<br />

-<br />

uitstoot en actieradius. Door de verbeterde<br />

aerodynamica en andere technologieën van<br />

deze nieuwe truck kan je tot vijf procent<br />

besparen op energieverbruik en emissie.”<br />

De VOLVO FH Aero is verkrijgbaar in vier<br />

varianten, waaronder een Bio-LNG versie en<br />

de prijswinnende elektrische versie. ■<br />

Vanaf volgend jaar mogen bepaalde bedrijfsauto’s<br />

en vrachtwagens veel binnensteden al niet meer<br />

inrijden vanwege de zero-emissiezones.<br />

Volvo Trucks heeft voor zichzelf de ambitie<br />

gesteld dat in 2030 de helft van de verkochte<br />

vrachtwagens een elektrische aandrijflijn heeft.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

19


DUURZAAM TRANSPORT<br />

Verbreding milieuvriendelijke line-up<br />

Reuzenstappen op het<br />

gebied van duurzame<br />

transportoplossingen<br />

IVECO heeft zijn volledige product- en serviceaanbod vernieuwd en levert het meest uitgebreide pakket aan multi-energy mobiliteitsoplossingen ooit.<br />

In november onthulde IVECO de <strong>2024</strong> full range. Met een volledige update van haar lijn, deed IVECO daarmee de grootste<br />

investering ooit. IVECO heeft elektrische voertuigen geïntroduceerd en tegelijkertijd de voertuigen met een verbrandingsmotor<br />

doorontwikkeld. In februari kondigde zij bovendien een uitbreiding van haar samenwerking met Hyundai aan, waardoor een<br />

nieuwe, volledig elektrische, middelgrote bestelauto beschikbaar komt. En als klap op de vuurpijl komt daar volgend jaar<br />

ook nog de S-eWay FCEV bij. Een zware, elektrische vrachtwagen met een actieradius van maar liefst achthonderd kilometer.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld IVECO<br />

“Door deze ontwikkelingen zijn we een allround speler geworden in<br />

duurzame transportoplossingen. Bovendien voldoet onze compleet<br />

geüpdatete lijn aan de nieuwste wetgeving en veiligheidsvoorschriften,”<br />

vertelt Loek Vroon, operationeel directeur IVECO <strong>NL</strong>S.<br />

<strong>2024</strong> FULL RANGE<br />

De lancering van het nieuwe product- en dienstenaanbod is het<br />

resultaat van IVECO om verandering te stimuleren en de ondernemer<br />

een nog breder en completer aanbod te bieden. De focus bij de <strong>2024</strong><br />

full range ligt op duurzaamheid, connectiviteit, de bestuurderservaring<br />

en productiviteit. De nieuwe transportoplossingen zijn ontworpen om<br />

de uptime te maximaliseren, de TCO te verlagen en de brandstofefficiëntie<br />

te verbeteren. “We willen bedrijven ondersteunen met een<br />

360°-mobiliteitsecosysteem, een keuze aan technologieën die het best<br />

aansluiten bij hun behoeften en één van de meest geavanceerde en<br />

uitgebreide serviceaanbiedingen op de markt.”<br />

De nieuwe IVECO eDaily Chassis-cabine kan worden<br />

uitgerust met 4 batterijpakketten (148 kWh) en de ePTO is<br />

verhoogd tot een toonaangevende 50 kW.<br />

20 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


DUURZAAM TRANSPORT<br />

De nieuwe IVECO eDaily is voorzien van een Keyless<br />

Entry & Go systeem voor optimale bedrijfsproductiviteit.<br />

Het succesvolle S-Way model is doorontwikkeld met geavanceerdere functies,<br />

meer comfort, tot wel 10% hogere brandstofefficiëntie en een ruime keuze<br />

aan aandrijflijnen, waaronder de nieuwe xCursor 13-motor.<br />

ZWARE ELEKTRISCHE VRACHTWAGEN<br />

Opvallend aan de vernieuwde WAY-range van IVECO is de komst van<br />

de S-eWay BEV met een heavy duty batterij waarmee een actieradius<br />

tot vijfhonderd kilometer behaald wordt. Met een snellader kan tachtig<br />

procent van de batterij al in negentig minuten worden opgeladen.<br />

De gehele S-WAY-reeks is voorzien van een totaal geüpgradede<br />

XCursor 13 motor. Dat levert bij diesel en gas brandstofbesparingen tot<br />

tien procent op. Wanneer het voertuig op bio-LNG rijdt, kan hij de CO 2<br />

-<br />

uitstoot zelfs volledig elimineren binnen een Well-to-wheel-keten. De<br />

XCursor 13 is ontwikkeld als een ‘multi fuel engine’. De motor is geschikt<br />

voor diesel, HVO100, LNG en CNG. En op termijn zelfs voor waterstof.<br />

Volgend jaar wordt hier de S-eWay FCEV aan toegevoegd. Deze<br />

elektrische truck wekt elektriciteit op met behulp van brandstofcellen,<br />

die op hun beurt weer worden gevoed door waterstof. Deze truck heeft<br />

een spectaculaire actieradius van achthonderd kilometer. Daarmee is hij<br />

zowel geschikt voor regionaal als voor langeafstandstransport. “Momenteel<br />

werken we zelfs aan een waterstofmotor waarvoor geen brandstofcel<br />

geïnstalleerd hoeft te worden. Daarmee kun je elke confi guratie<br />

bouwen die je wil en maken we weer een enorme sprong voorwaarts.”<br />

ADAS EN UPTIME<br />

“Ook veiligheid blijft een prioriteit voor IVECO. Met de introductie van<br />

de <strong>2024</strong> full range zijn diverse geavanceerde bestuurdersassistentiesystemen<br />

in het assortiment opgenomen. Om de productiviteit en<br />

winstgevendheid van bedrijven te verbeteren, bieden we een uitgebreid<br />

portfolio van telematicadiensten aan. Denk hierbij aan voorspellende<br />

functionaliteiten, route-optimalisatie en rijstijlevaluatie. Dit kan een extra<br />

efficiëntie van vier procent aan een voertuig toevoegen. Zo hoeft men<br />

voor een update of kleine storing niet meteen naar een garage, maar<br />

kan er op afstand al veel geregeld worden. Ook kan men nu op afstand<br />

beter monitoren of er onderhoud nodig is.”<br />

Wat opvalt, is hoe IVECO tot in detail heeft nagedacht over het<br />

verminderen van het brandstofverbruik. Zo biedt de voertuigspecialist<br />

ook de optie om in plaats van spiegels voor camera’s te kiezen.<br />

Dit biedt een betere aerodynamica wat al tot 1,5 procent minder<br />

brandstofverbruik kan leiden.<br />

“Met alle recente ontwikkelingen kunnen we de ondernemers een volledig<br />

assortiment aanbieden. Van een lichte bestelwagen met een GVW<br />

van 2,5 ton tot de zware vrachtwagens en alles daar tussenin. Mét<br />

natuur lijk de verschillende opties die bijdragen aan duurzamer vervoer.” ■<br />

"Met deze nieuwe ontwikkelingen zijn<br />

we een allround speler geworden in<br />

duurzame transportoplossingen"<br />

De iconische familie van lichte IVECO bedrijfsvoertuigen zet haar snelle evolutie voort met<br />

productupgrades en state-of-the-art connectiviteit als standaard in het gehele assortiment.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

21


Coaten zonder concessies:<br />

NIEUW! NYLO FLOORCOAT RC & SL<br />

Voor een duurzame vloerafwerking wil je de beste oplossing zonder concessies. Van HACCP coatings, antislip of<br />

slijtvaste afwerking, hoog reinigbaar tot een duurzame esthetische afwerking: Nylo biedt je een volwaardig productpakket.<br />

• lichte tot middelzware<br />

belasting<br />

• rolcoating<br />

5 KG set (voorraad)<br />

10 KG set (voorraad)<br />

• zware belasting<br />

• giet/spaan coating<br />

10 KG set (voorraad)<br />

25 KG set (ordergestuurd)*<br />

Oplosmiddelvrij en praktisch reukloos<br />

Goede chemicaliën bestendigheid<br />

Bestand tegen vrijwel alle chemische reinigers<br />

Ongevoelig voor weekmakers<br />

RAL 70<strong>01</strong> RAL 7004 RAL 7<strong>01</strong>1 RAL 7<strong>01</strong>6 RAL 7023<br />

RAL 7030<br />

RAL 7032 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7045 RAL 7047<br />

De Floorcoat RC en SL zijn leverbaar in bovenstaande kleuren. De afgebeelde kleur kan afwijken van de werkelijke kleur, overige kleuren zijn verkrijgbaar op aanvraag.<br />

Raadpleeg voor technische gegevens de Technisch informatiebladen en Veiligheidsbladen. *25 KG set ordergestuurd vanaf 400 KG.<br />

0518 418 000 | nylocoatings.nl


NIEUW!<br />

EUROMATE DFI LUCHTREINIGER<br />

Filtert continu tot wel 90%<br />

Speciaal ontwikkeld voor logistieke ruimtes<br />

Realtime controle over de luchtkwaliteit<br />

Meer info<br />

request@euromate.com | www.euromate.com | +31 76 5789 567


Nominatie International Forklift Truck of the Year (IFOY) Award<br />

‘Grote stap in het optimaliseren<br />

van logistieke processen en<br />

veiligheid op werkvloer’<br />

RAVAS is vereerd met de nominatie voor de International Forklift Truck of the Year<br />

(IFOY) Award. Global Manager Marketing, Communicatie & Product Management Bert<br />

de Greeff: “Het is een erkenning voor onze innovatieve Weigh in Motion-technologie<br />

op een intelligent Carriage Plate (iCP), die zorgt voor een nauwkeurige en betrouwbare<br />

gewichtsbepaling van goederen, en dat terwijl een vorkheftruck nog in beweging is”.<br />

Dit is wederom een belangrijke stap waarmee het internationale RAVAS logistieke<br />

en industriële bedrijven in staat stelt om hun processen te verbeteren, efficiëntie te<br />

verhogen en kosten te verlagen. “Wij kijken uit naar de officiële lancering van de Weigh<br />

in Motion-technologie tijdens de LogiMAT-beurs van 19 tot 21 maart in Stuttgart”.<br />

Tekst Van Aalst Media Beeld RAVAS Europe BV<br />

RAVAS ErgoTruck.<br />

organisaties. Daarnaast heeft de producent<br />

en leverancier van mobiele weegoplossingen<br />

een wereldwijd partnernetwerk. “Waarbij we<br />

overal geïntegreerde weegoplossingen, én<br />

de bijbehorende service, leveren voor diverse<br />

logistieke apparatuur, zoals handpalletwagens,<br />

elektrische magazijntrucks, stapelaars en<br />

vorkheftrucks. Alles wat je oppakt wordt<br />

nauwkeurig gewogen: meer tijdswinst en de<br />

processen geoptimaliseerd”.<br />

De IFOY Award is één van de meest prestigieuze<br />

onderscheidingen in de internationale<br />

heftruck industrie. De Greeff: “De meest innovatieve<br />

en impactvolle ontwikkelingen in de<br />

sector staan in de spotlight. Bij onze nominatie<br />

in de categorie Special of the Year ligt de<br />

focus op het verbeteren van winst gevendheid,<br />

Intelligent Carriage<br />

Plate (iCP).<br />

duurzaam heid en werkomstandigheden.<br />

Het zijn bijzondere waarden die RAVAS<br />

toevoegt aan mobiel wegen bij logistieke<br />

en industriële bedrijven, groot en klein”.<br />

RAVAS opereert wereldwijd. In maar liefst<br />

acht Europese landen en de Verenigde<br />

Staten heeft RAVAS eigen sales en service<br />

SNELLER TELLEN, ZONDER FOUTEN<br />

“Een pallet met tegels van in totaal duizend<br />

kilo, waarbij elke tegel één kilo weegt,<br />

zorgt voor een makkelijk rekensommetje<br />

en voorkomt onnodig handmatig tellen bij<br />

orderpicken. Het bespaart tijd en beperkt het<br />

risico op (menselijke) fouten. Mobiel wegen<br />

vermindert het aantal vervoersbewegingen.<br />

Er zijn immers geen onnodige bewegingen<br />

van en naar een traditionele vloerweegschaal<br />

meer nodig, waardoor er tijd wordt bespaard<br />

op de werkvloer. Zeer efficiënt bij bijvoorbeeld<br />

crossdocking, waarbij producten bij het lossen<br />

weer meteen worden verzonden, zonder ze<br />

eerst elders op te slaan. Minder rijbewegingen<br />

verkleint bovendien de kans op ongelukken<br />

24 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


ONTDEK DE KRACHT<br />

VAN RAVAS OP<br />

LOGIMAT<br />

Op de LogiMAT beurs zal RAVAS<br />

ook andere nieuwe oplossingen en<br />

systemen introduceren, zoals de<br />

RAVAS iPT Essential, ’s werelds eerste<br />

handpallettruck met een gepatenteerd<br />

ergonomisch display op de hendel.<br />

Deze handpallettruck vertegenwoordigt<br />

een nieuwe generatie in mobiel wegen<br />

en is ontworpen met gebruiksgemak,<br />

betrouwbaarheid, ergonomie, uptime<br />

en innovatie in het achterhoofd. Ook<br />

de vernieuwde RAVAS ErgoTruck zal te<br />

bewonderen zijn. De Greeff: “Met<br />

RAVAS zetten wij een grote stap<br />

in het optimaliseren van de<br />

logistieke processen en veiligheid<br />

op de werkvloer”.<br />

én verhoogt het de werktevredenheid van de<br />

vorkheftruckchauffeur. Ook het bijhouden en<br />

controleren van de voorraadadministratie is<br />

efficiënter: een slimme koppeling van onze<br />

mobiele weegdata via bijvoorbeeld bluetooth<br />

of wifi naar het WMS, TMS of ERP-systeem<br />

doet de rest”.<br />

VOOR IEDERE TOEPASSING EEN<br />

PASSENDE OPLOSSING<br />

Ieder bedrijf heeft zijn eigen karakteristieke<br />

processen en producten. RAVAS speelt<br />

daar handig op in. De Greeff: “Wij leveren<br />

mobiele weegoplossingen voor verschillende<br />

toepassingen, producten en omgevingen.<br />

Van het mengen en doseren van bijvoorbeeld<br />

grondstoffen in de industrie, tot het<br />

optimaliseren van processen in logistieke<br />

centra. Van het wegen van schroefjes tot<br />

aan goederen van vele duizenden kilo’s.<br />

Van het leveren van ATEX-gecertificeerde<br />

systemen, die in explosiegevaarlijke zones<br />

gebruikt mogen worden, tot het leveren van<br />

RVS-systemen aan de voedingsmiddelen-,<br />

chemische- en farmaceutische industrie,<br />

waarbij ten behoeve van de hygiëne alle gaten<br />

en kieren afgedicht zijn, zodat die voldoen<br />

aan de strenge GMP (Good Manufacturing<br />

Practices)-normen”.<br />

VEILIGER ÉN WINSTGEVENDER<br />

Het verhogen van de financiële winstmarge<br />

is volgens De Greeff cruciaal in de logistieke<br />

sector: “Veel logistieke bedrijven factureren hun<br />

werkzaamheden op basis van pallet gewicht,<br />

dus als de cijfers nauwkeurig zijn, dan zijn de<br />

facturen eerlijker. Een klant die een pallet wil<br />

verschepen wil het gewicht zo laag mogelijk<br />

houden. Terwijl de vervoerder financieel gebaat<br />

is bij het exacte gewicht, want dat zorgt voor<br />

extra omzet. Alles wat hij extra factureert<br />

is nettowinst. Ook veiligheid is belangrijk,<br />

want pak je per ongeluk een te zware pallet<br />

op, dan leveren wij systemen waarbij gelijk<br />

de alarmbellen gaan rinkelen. Dit voorkomt<br />

onnodig risico op bijvoorbeeld kantelen”. ■<br />

RAVAS IPT Essential.<br />

"Het verhogen van de financiële<br />

winstmarge is volgens De Greeff<br />

cruciaal in de logistieke sector"<br />

RAVAS Weigh in Motion-technologie.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

25


Deskundig advies voor efficiënte warehouse-inrichting<br />

Van ontwerp tot onderhoud:<br />

het ideale warehouse<br />

Efficiënt klanten helpen, begint bij een goed ingericht warehouse. Maar wat is een perfecte warehouse-inrichting? Om<br />

daar antwoord op te krijgen spraken wij met Geert van Overbeek, Sales & Intralogistics Manager bij Motrac. Dankzij hun<br />

uitgebreide expertise, geavanceerde ontwerpsoftware en een compleet assortiment Linde hef- en magazijntrucks is Motrac<br />

de aangewezen partner voor advies op maat én om te voorzien in totaaloplossingen in ieder magazijn.<br />

Tekst Frederique Huting Beeld Linde Material Handling & Motrac<br />

Al zeventig jaar loopt Motrac voorop in het aanbieden van logistieke<br />

oplossingen, op het gebied van intern transport, productiviteit, veiligheid<br />

en automatisering. Die jarenlange ervaring resulteert in een bedrijf<br />

dat altijd in ontwikkeling is, en met de tijd meegaat. In haar gesprekken<br />

bij klanten tonen de adviseurs van Motrac onder andere met ontwerpsoftware<br />

een simulatie van het warehouse. Zo wordt duidelijk hoe<br />

de beschikbare warehouseoppervlakte het best ingedeeld kan worden<br />

en hoe de producten gehandled kunnen worden. Op die manier<br />

biedt Motrac waardevol advies voor de meest efficiënte inrichting van<br />

ieder warehouse.<br />

“Het proces van data-analyse stelt ons in staat om nauwkeurig de<br />

behoeften van onze klanten te achterhalen", vertelt Van Overbeek. "Zo<br />

zijn er recente voorbeelden waar na een grondige analyse van verschillende<br />

factoren, waaronder oppervlakte, orderpicks en toekomstbehoeften,<br />

werd vastgesteld dat een klant voor hun complete logistieke<br />

operatie 25 trucks minder nodig had dan dat de oorspronkelijke<br />

aanvraag was.”<br />

Data-anayse van Motrac.<br />

“Dankzij onze geavanceerde ontwerpsoftware zijn wij in staat<br />

nauwkeurig te adviseren welk rollend materieel in combinatie met de<br />

warehouse-inrichting vereist is voor de meest efficiënte inrichting van<br />

een magazijn. Op deze manier vermijdt je overbodige investeringen.<br />

Onze focus ligt niet alleen op de wensen van onze klanten, maar ook<br />

op hun daadwerkelijke behoeften.”<br />

“Door betrokken te blijven,<br />

bedenken we voor alle<br />

vragen de juiste, unieke<br />

logistieke antwoorden”<br />

Geautomatiseerde reachtrucks van Linde.<br />

EÉN PLEK, ALLE ANTWOORDEN<br />

Meedenken met de klant staat voor Motrac op de eerste plaats. “We<br />

denken graag vanaf een vroeg stadium mee over warehousing en<br />

opslag”, zegt Van Overbeek. “Daar worden namelijk de belangrijkste en<br />

moeilijkste keuzes gemaakt.” “<strong>Logistiek</strong>e vraagstukken beantwoorden<br />

zit in ons bloed. Als het gaat om inrichting, maar ook om onderhoud,<br />

reparatie en veiligheid op de werkvloer.”<br />

26 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Niet gek dus, dat de grootste logistieke dienstverleners in Nederland<br />

voor Motrac kiezen. “Men vindt het waardevol om al hun logistieke<br />

uitdagingen te kunnen ventileren bij één partij”, stelt Van Overbeek.<br />

“Wij zijn een totaal leverancier op intralogistiek gebied: we geven<br />

persoonlijk advies, leveren het materieel, zowel trucks als stellingen,<br />

én onderhouden dit vervolgens ook. In welke sector je dan ook zit:<br />

één plek, alle antwoorden.”<br />

EXCLUSIEF EN DUURZAAM IMPORTEUR<br />

Motrac is exclusief importeur van Linde Material Handling. Dit<br />

hoogstaande merk sluit goed aan op de denkwijze van Motrac:<br />

leveren op basis van de behoefte van de klant. “Linde stelt<br />

de chauffeur van haar trucks als core business”, vertelt Van<br />

Overbeek. “Ergonomie, gebruikersgemak en veiligheid staan hoog<br />

in het vaandel.”<br />

Orderpick truck N25.<br />

Daarnaast wordt het materieel van Linde duurzaam geproduceerd.<br />

Ook die groene mindset past bij Motrac. “We willen een positieve<br />

bijdrage leveren en zijn daarmee goed op weg”, zegt Van Overbeek.<br />

“We maken veel bewuste keuzes, zoals ledverlichting in al onze<br />

panden, de inkoop van groene energie en het gebruik van zuinige<br />

installaties en zonnepanelen.<br />

EEN TROUWE PARTNER<br />

Hoewel Motrac van origine alleen een aanbieder van intern<br />

transportmaterieel is, reikt haar kennis en kunde al lange tijd een stuk<br />

verder. Waarom? Omdat een efficiënt warehouse de ruggengraat<br />

is van een succesvolle logistieke operatie. “We willen een trouwe<br />

partner zijn en onze kennis delen”, zegt Van Overbeek. “Door<br />

betrokken te blijven, bedenken we voor alle vragen de juiste, unieke<br />

logistieke antwoorden.” ■<br />

Linde magazijntrucks.<br />

Esnova stellingen<br />

van Motrac<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

27


Pionier presenteert innovatief 3PL <strong>Warehouse</strong> Management Systeem<br />

Nieuw WMS stelt gebruikers<br />

in staat klanten toe te voegen<br />

en te verwijderen met minimale<br />

verstoring van operatie<br />

NYCE.LOGIC, een pionier op het gebied van logistieke technologie uit Zweden, staat op het punt zijn geavanceerde<br />

<strong>Warehouse</strong> Management Systeem (WMS), speciaal ontworpen voor 3PL, op de aankomende LogiMAT <strong>2024</strong> vakbeurs in<br />

Duitsland te onthullen. Deze geavanceerde oplossing, gebaseerd op een verfijnde drielaagse architectuur, brengt een scala<br />

aan functies met zich mee die zijn ontworpen om de magazijnoperaties voor 3PL-, groothandel- en detailhandel bedrijven te<br />

optimaliseren en te stroomlijnen.<br />

Tekst & beeld NYCE.LOGIC<br />

"Ontworpen met eenvoud en aanpasbaarheid<br />

in gedachten, stelt het WMS van NYCE.LOGIC<br />

gebruikers in staat om naad loos klanten toe<br />

te voegen en te verwijderen, met minimale<br />

verstoring van de bestaande operatie. De<br />

brede en flexibele standaard functionaliteit kan<br />

eenvoudig worden geconfigureerd, waardoor<br />

een soepele integratie met verschillende<br />

bedrijfs processen en voorkeuren mogelijk<br />

is," onthult Peter Johansson, Hoofd van<br />

NYCE.LOGIC.<br />

Naarmate LogiMAT <strong>2024</strong> nadert, nodigt<br />

NYCE.LOGIC alle deelnemers van harte<br />

uit om zich te laten onderdompelen in de<br />

transformerende mogelijkheden van dit 3PL<br />

<strong>Warehouse</strong> Management Systeem (WMS). Dit<br />

De brede en flexibele standaardfunctionaliteit<br />

kan eenvoudig worden geconfigureerd.<br />

evenement biedt een unieke kans om getuige<br />

te zijn van de architectonische excellentie,<br />

geavanceerde modules en volledige toewijding<br />

aan continue innovatie die het WMS van<br />

NYCE.LOGIC onderscheiden.<br />

<strong>Logistiek</strong>e bedrijven kunnen deelnemen<br />

aan de demo tijdens LogiMAT <strong>2024</strong> om<br />

zich te verdiepen in de details van ons<br />

WMS en te ontdekken hoe dient als de<br />

ideale oplossing voor bedrijven die hun<br />

magazijn activiteiten willen optimaliseren en<br />

daarmee een concurrentie voordeel behalen<br />

in de dynamische wereld van de logistiek.<br />

Het WMS zal worden gepresenteerd op<br />

de NYCE.LOGIC, stand 7A09 Halle 7 op<br />

LogiMAT <strong>2024</strong>. ■<br />

"Het evenement biedt een unieke kans om getuige te<br />

zijn van de architectonische excellentie"<br />

Peter Johansson,<br />

Hoofd van NYCE.LOGIC.<br />

28 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

29


Brand- en explosiebestendige waardekluis<br />

Veilig accu’s opslaan en<br />

laden in de laadkluis<br />

Door de toenemende elektrificatie in de energietransitie neemt het aantal accu’s in snel tempo toe. Zo rijden er bijvoorbeeld<br />

steeds meer elektrische pompwagens. En accu’s brengen nu eenmaal brandgevaar met zich mee. Seefion ontwikkelde de<br />

oplossing: een veilige laadkluis. ‘Het uitgangspunt is een waardekluis die gegarandeerd niet openspringt bij een explosie.’<br />

Tekst Ramona Kezer<br />

Beeld Seefion<br />

De kluizen zijn flexibel in te delen.<br />

De kluizen zijn geschikt voor het laden én opslaan van accu's.<br />

Seefion-oprichter Remco van Kuilenburg kwam drieënhalf jaar geleden<br />

op het idee van de laadkluis. Kuilenburgs buurman, een grote dealer<br />

van e-gereedschap, kreeg toen de vraag van de gemeente Apeldoorn<br />

om een veilige laadoplossing voor accu’s. “Op dat moment was er<br />

nog niets veiligs verkrijgbaar en werden omgebouwde vloeistofkasten<br />

gebruikt voor de opslag van accu’s. Deze kasten voldeden echter<br />

slechts aan de brandveiligheidseisen van buiten naar binnen. Voor een<br />

laadkluis is juist de brandveiligheid van binnen naar buiten belangrijk.<br />

Daarbij werden alleen de losse panelen van deze kasten getest, maar<br />

niet de hele kast.”<br />

Van Kuilenburg besloot zelf een oplossing te ontwikkelen. Hij ging<br />

hierbij uit van een waardekluis met hang- en sluitwerk dat gegarandeerd<br />

niet zou openspringen bij een explosie in de kluis. Eind 2020 bracht<br />

Seefion de eerste laadkluizen op de markt. Deze kluizen zijn voorzien<br />

van twintig stopcontacten met een normale 230 V-aansluiting en<br />

een rookmelder. Van Kuilenburg: “De eerste laadkluizen leverden we<br />

aan de gemeente Apeldoorn. Inmiddels waren we ook in gesprek<br />

met grote bedrijven. New York Pizza, bijvoorbeeld. Die hebben veel<br />

elektrische bezorgfietsen, maar konden zich niet meer verzekeren.<br />

Daarnaast vroeg verzekeringsmaatschappij Nationale Nederlanden<br />

30 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Eventuele accubrand blijft in de kluis.<br />

Er zijn verschillende modellen laadkluizen.<br />

ons om vier maten kluizen te ontwikkelen die aan hun eisen voldoen.<br />

Dat hebben we gedaan.”<br />

UITVOERIG GETEST<br />

De kluizen zijn getest door het gerenommeerde Duitse testinstituut<br />

MPA Dresden en beschikken over CE-markering. “De kluis heeft alle<br />

testen glansrijk doorstaan, inclusief de test met lithium-ionbrand. Onze<br />

kluis is de enige lithium-ionopslag ter wereld die volgens deze strengste<br />

testeisen is getest. Eventuele accubrand en -explosies blijven binnen in<br />

de kluis.” Seefion is in Duitsland verder betrokken bij het opstellen van<br />

Europese regelgeving voor het veilig opslaan en laden van accu’s, met<br />

onder andere TüV, KIWA en Europese verzekeraars.<br />

De Seefion-kluizen zijn geschikt voor veel toepassingen en flexibel in te<br />

delen. Er passen zowel grote als kleine accu’s in, tot maximaal 48 stuks als<br />

er multiladers aanwezig zijn! Naast het opladen, zijn de kluizen ook goed<br />

te gebruiken om de accu’s op te bergen. Want ook als er niet geladen<br />

wordt, bestaat er gevaar op ontbranding. Daar naast worden er veel accu’s<br />

gestolen en zijn deze kluizen niet open te krijgen. Ze zijn voor zien van<br />

een codeslot, een multi codeslot of inpasbaar op een bestaand toegangscontrole<br />

systeem in een pand. Van Kuilenburg: “Op dit moment ben ik<br />

bezig met een testcasus bij een transportbedrijf in Roosendaal. Zij hebben<br />

pomp wagens die op accu’s lopen en gaan deze laden in onze kluis.”<br />

Door de toename van het aantal accu's,<br />

neemt ook het risico op accubrand toe.<br />

"We verwachten dat de vraag alleen maar<br />

zal toenemen, zeker met de aankomende,<br />

strengere wet- en regelgeving voor de<br />

opslag en het laden van accu’s"<br />

Er zijn inmiddels vier maten kluizen leverbaar en er komt er nog een<br />

nieuw model bij. De kluizen worden geleverd door een partnernetwerk<br />

in Nederland en België. De interesse is groot, aldus Van Kuilenburg.<br />

“We verwachten dat de vraag alleen maar zal toenemen. Zeker met de<br />

huidige, strenge wet- en regelgeving PGS 37-2 voor de opslag en het<br />

laden van accu’s. En de verzekeringsmaatschappijen leggen daar nog<br />

een laagje bovenop.” ■<br />

Het uitgangspunt in het ontwerp is een waardekluis<br />

die niet van binnenuit openspringt bij een explosie.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

31


WE STEEL THE FUTURE!<br />

100% circulair bouwen<br />

tot in het kleinste<br />

detail.<br />

Skellet is het stalen circulair constructiesysteem<br />

met eindeloze mogelijkheden, elke keer opnieuw.<br />

Skellet is demonteerbaar tot en met het kleinste<br />

onderdeel. Zowel de profielen als de verbindingsstukken<br />

zijn 100% herbruikbaar in elk denkbaar<br />

project. Door de herbruikbaarheid behouden de<br />

profielen en verbindingsstukken ook een hogere<br />

restwaarde en bieden in dat opzicht uitstekende<br />

mogelijkheden voor een tweedehands markt.<br />

Reijrink Skellet BV. opereert vanuit een nieuwe<br />

vestiging in Tilburg. Een intensieve samenwerking<br />

met Skellet Genk (BE), bedenker en ontwikkelaar<br />

van dit circulaire staalbouwsysteem.<br />

WWW.REIJRINK.COM<br />

REIJRINK SKELLET BV Kalundborg 10, Tilburg


Drive the road of change.<br />

Nieuwe motoren en aandrijflijnen, een nieuw<br />

interieurontwerp, vernieuwde diensten en veiligheidskenmerken.<br />

Alles wat jouw transportoplossingen<br />

duurzamer, comfortabeler en productiever maakt, is nu<br />

aan boord van de IVECO-range.<br />

www.iveco.nl


MAGAZIJNINRICHTING<br />

Nieuwe technologie om ongevallen te voorkomen<br />

Hoe kunnen we de<br />

veiligheid in magazijnen en<br />

distributiecentra verhogen?<br />

Het aantal ongevallen in magazijnen en<br />

distributiecentra neemt de laatste jaren<br />

alleen maar toe, zo blijkt uit rapporten<br />

van de Arbeidsinspectie. Jaarlijks<br />

vinden er 1500 ernstige incidenten<br />

plaats, waarbij in de meeste gevallen<br />

een heftruck betrokken is. De helft<br />

daarvan betreft een aanrijding met een<br />

voetganger. Los van het menselijk leed<br />

kost een magazijn-ongeval gemiddeld<br />

35.000 euro, waarbij het omzetverlies<br />

als gevolg van ziekteverzuim nog<br />

niet is meegerekend. Wij vroegen Bas<br />

Kruysdijk, salesdirector bij A-SAFE, hoe<br />

we deze trend kunnen ombuigen. En<br />

hoe de unieke stellingsmonitor hieraan<br />

een grote bijdrage kan leveren.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld A-SAFE BV<br />

A-SAFE Stellingbescherming, zowel voor de kopse kanten als de staanders.<br />

In 2<strong>01</strong>5 startte Kruysdijk samen met Rob<br />

de Greef de Nederlandse vestiging van het<br />

Britse A-SAFE, een bedrijf gespecialiseerd<br />

in kunststof aanrijdbeveiliging. Deze bieden<br />

voetganger- en doorgangbescherming, maar<br />

beveiligen ook zaken als machines, stellingen,<br />

wanden en kolommen. Producten die gebruikt<br />

worden door grote bedrijven als Coca-Cola,<br />

DHL, Nestle, Ahold en Nutricia.<br />

ONDERSCHATTING RISICO<br />

Kruysdijk: “Ik denk dat men de risico’s<br />

onderschat. Een heftruck rijdt 10 tot 15<br />

kilometer per uur, hoe erg kan een aanrijding<br />

nou helemaal zijn? In de praktijk blijkt dat<br />

dit tot ernstig letsel kan leiden en helaas<br />

heb ik dat meermaals van dichtbij ervaren.<br />

Een paar jaar geleden sprak ik een logistiek<br />

medewerker die vertelde dat het bij hen al<br />

dertig jaar goed ging. Oftewel, er hoefde qua<br />

extra bescherming niets te veranderen. Deze<br />

man is nu zijn onderbeen verloren met alle<br />

gevolgen van dien. De impact van en kans op<br />

dergelijke ongevallen worden vaak miskend.”<br />

ONDERSCHATTING MATERIAAL<br />

Volgens Kruysdijk speelt er nog een factor<br />

mee: “Toen wij in Nederland begonnen,<br />

waren wij de enige actieve aanbieder van<br />

kunststof aanrijdbeveiliging. De concullega’s<br />

werkten toen nog vooral met staal. Inmiddels<br />

zijn er meerdere producenten van kunststof<br />

aanrijdbeveiliging, maar het is niet al goud wat<br />

blinkt, er zit nogal wat kaf tussen het koren.<br />

Onze kunststof is van dusdanige kwaliteit dat<br />

er bij een aanrijding geen schade ontstaat<br />

en de situatie veilig blijft. De consument gaat<br />

ervan uit dat alle kunststof aanrijdbeveiliging<br />

werkt zoals die van A-SAFE, maar komt<br />

dan achteraf bedrogen uit. Om er zeker van<br />

te zijn dat de aanrijdbeveiliging doet wat hij<br />

moet doen, is deze onafhankelijk getest en<br />

gecertificeerd door TÜV Nord conform de<br />

richtlijnen van de PAS 13.”<br />

WETENSCHAP EN PATENTEN<br />

Wie een kijkje op de website van A-SAFE<br />

neemt, ziet inderdaad dat er ontzettend veel<br />

wetenschappelijk onderzoek ten grondslag<br />

ligt aan hun producten. “Wij gebruiken alleen<br />

onze eigen drielaagse Memaplex-kunststof,<br />

ontwikkeld door polymeerwetenschappers.”<br />

Ook de gepatenteerde koppelings technologie<br />

is volstrekt uniek. “Gewoonlijk vormt de<br />

34 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


MAGAZIJNINRICHTING<br />

RackEye 24-7 Stellingmonitoring.<br />

koppe ling een zwak punt in vangrails en<br />

hekwerken, maar onze geavanceerde<br />

koppeling verbetert juist de impactsterkte.”<br />

NIEUWSTE INNOVATIE<br />

RackEye is de nieuwste innovatie van<br />

A-SAFE. Sensoren detecteren hierbij 24/7<br />

aanrijdingen op de stellingen en waarschuwen<br />

automatisch. De realtime data geven inzichten<br />

waarmee men schadetrends kan volgen en<br />

preventieve maatregelen kan nemen, zoals een<br />

betere magazijnindeling of personeelstraining.<br />

“Aanrijdingen worden niet altijd doorgegeven,<br />

vooral niet tijdens nachtdiensten. Het gevaar<br />

is cumulatieve schade. Als je één keer tegen<br />

een staander aanrijdt, is er misschien nog<br />

niet zo veel aan de hand. Gebeurt het vaker<br />

dan verzwakt hij wel. Terwijl er geen zichtbare<br />

schade is kan de boel zo maar instorten. ”<br />

Flexibel, oersterk materiaal die terugveert na aanrijding.<br />

"De arbeidsinspectie is gealarmeerd en<br />

alert op de veiligheid van werknemers"<br />

De arbeidsinspectie is gealarmeerd door<br />

het stijgend aantal ongevallen en zoomt<br />

daarom meer in op de veiligheid van<br />

werknemers. “Te veel bedrijven richten zich<br />

alleen op de fysieke afscherming, maar een<br />

hekje moet ook een aantoonbare veilige<br />

afscherming bieden. Na een bezoek van<br />

de arbeidsinspectie wordt regelmatig onze<br />

expertise gevraagd om een werkplek veiliger<br />

te maken. Met ons brede uitvoerig geteste<br />

productgamma kunnen wij deze veiligheid<br />

dan ook echt garanderen. ■<br />

Fysieke scheiding tussen<br />

heftrucks en voetgangers.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

35


MAGAZIJNINRICHTING<br />

Signing en locatie-identificatie<br />

‘Het wordt nog vaak onderschat in<br />

hoeverre logistieke signing bijdraagt<br />

aan efficiënte en veiligheid’<br />

Een grote passie voor logistieke oplossingen<br />

en de wens om zelf te ondernemen,<br />

zorgden ervoor dat Patrick<br />

van der Aa een aantal jaar geleden<br />

onderzocht waar de logistieke sector<br />

behoefte aan had. Dat bleek een totaaloplossing<br />

te zijn voor alle benodigde<br />

zaken op het gebied van locatieidentificatie,<br />

permanente belijning en<br />

veiligheidsproducten. Het leidde tot<br />

de start van Signing Group Nederland<br />

BV in 2020, en vier jaar later heeft het<br />

bedrijf al prachtige referentieprojecten,<br />

waaronder bij Zeeman Textiel, PLUS<br />

Retail en Rijkswaterstaat.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld Jos v.d. Pluijm KLUBB<br />

“Wanneer een bedrijf naar een nieuw pand<br />

verhuist, of willen uitbreiden, krijgen ze ontzettend<br />

veel voor hun kiezen. Logischerwijs worden dan<br />

vaak een aantal zaken vergeten of op de lange<br />

baan geschoven. Of het belang ervan wordt<br />

tijdens de budgetteringsronde onderschat.<br />

En dat is jammer. Het correct en duidelijk<br />

identificeren van de locaties in een warehouse<br />

of distributie centrum zijn immers essentieel om<br />

de bedrijfs processen goed te laten verlopen.<br />

Bovendien zijn signing en locatie-identificatie in<br />

een latere fase lastiger uitvoerbaar.”<br />

Een op maat gemaakt signing plan houdt rekening met de ruimtelijke indeling, workflow en veiligheidseisen.<br />

Patrick van der Aa, eigenaar SGN.<br />

ONDERSCHAT<br />

“Ik heb vijftien jaar voor een logistiek dienstverlener<br />

gewerkt en daar is mijn passie voor<br />

logistieke oplossingen ontstaan”, vertelt Van<br />

der Aa. “Tijdens mijn verkenning naar de<br />

behoeften van de logistieke sector, ontdekte<br />

ik dat er iets miste: een totaaloplossing en<br />

complete ontzorging. Iemand die alles levert en<br />

realiseert, en dat vanuit een brede expertise.”<br />

Signing Group Nederland (SGN) was geboren<br />

en dat de markt inderdaad behoefte had<br />

36 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


MAGAZIJNINRICHTING<br />

aan een dergelijk concept, bleek meteen.<br />

SGN maakte een vliegende start. “Andere<br />

ondernemers zeggen weleens tegen mij: het<br />

lijkt wel of jullie de startfase van een mkb-bedrijf<br />

hebben overgeslagen”, lacht Van der Aa.<br />

LOCATIE-IDENTIFICATIE EN SIGNING<br />

SGN ontwerpt, produceert en installeert op maat<br />

gemaakte locatie-identificatie en signing. “Voor<br />

het nieuwe distributiecentrum van Plus Retail in<br />

Oss hebben we 3.600 scanbare locaties voor<br />

de rolcontainers gerealiseerd. Dan wil je dus<br />

ook werken met een deskundig team, want dit<br />

betekent dat er uiterst nauw keurig geopereerd<br />

moet worden. Ons team bestaat dan ook<br />

enkel uit specialisten met een achter grond in<br />

logistiek en veiligheid. Dat kwam ook zeker van<br />

pas in het nieuwe warehouse van Asian Food<br />

Group waar wij alle multilabels, hoogte labels,<br />

gangpadborden en tunnelborden verzorgden.<br />

Eén bordje of magazijnlabel verkeerd bevestigen<br />

en je kunt je de ellende voorstellen.”<br />

PERMANENTE BELIJNING EN<br />

VEILIGHEIDSPRODUCTEN<br />

SGN is gespecialiseerd in het aanbrengen van<br />

hoog waardige markeringen en veiligheidsproducten<br />

in distributie centra, ware houses,<br />

productie bedrijven, buiten terreinen en parkeergarages.<br />

“Bij de start maken wij des gewenst<br />

een verkeers- en veiligheids plan, waarbij<br />

we exact in kaart brengen op welke plek<br />

er beweg wijzering en belijning nodig is. En<br />

waar eventuele veiligheids producten zoals<br />

hoogtebegrenzers, evacuatieplattegronden en<br />

verkeers borden gewenst zijn. Niet alleen ikzelf,<br />

maar het hele team heeft ervaring binnen de<br />

logistiek. We weten hoe het reilt en zeilt en wat<br />

er in de praktijk wel of niet werkt.”<br />

HET BELANG VAN KWALITEIT<br />

“Onlangs hebben we nog de belijning voor<br />

HZ-Logistics, HBM Machines en BTS Logistics<br />

mogen verzorgen. Denk aan rijbanen, opstelvakken,<br />

docklijnen, parkeervakken, loop- en<br />

zebrapaden. Voor Plus Retail hebben we in Oss<br />

maar liefst vijfduizend meter belijning buiten en<br />

dertien duizend meter binnen aangebracht.<br />

Ook daar pasten wij onze kennis toe over de<br />

juiste combinatie tussen verkeerstromen en<br />

veiligheid, waarbij de voetgangers veiligheid een<br />

belangrijke rol speelt. Deze vormen immers de<br />

meest kwetsbare groep en zijn vaak betrokken<br />

bij ongevallen in magazijnen. Dat onder streept<br />

tevens het belang van duur zame signing. Je<br />

wilt dat alles voor zeer lange tijd goed zichtbaar<br />

blijft. Dat is de reden dat we alleen met<br />

materialen van zeer hoge kwaliteit werken. Op<br />

onze aangebrachte belijning geven we dan ook<br />

garantie,” besluit Van der Aa. ■<br />

Belijning van hoogwaardige kwaliteit draagt bij aan een veilige en gestructureerde omgegeving.<br />

Gangpadbord installatie.<br />

Veiligheidsproducten zoals evacuatieplattegronden en vluchtroutes leiden tot een veilige werkomgeving.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

37


MAGAZIJNINRICHTING<br />

De Mobiele palletreksystemen met elk 16 rijen geven een capaciteit van 6.900 Europalletten.<br />

Minder ruimte, meer opslagcapaciteit<br />

Hoe een efficiënte magazijninrichting een<br />

capaciteitsverhoging van 84% opleverde<br />

Twee magazijnen samenbrengen in één compact gebouw, zonder capaciteitsverlies. Voor de Belgische verpakkingsspecialist<br />

Ducaju ging SSI SCHÄFERe de uitdaging aan. “Ons nieuwe magazijn is in oppervlakte de helft kleiner dan vroeger. Toch<br />

slaagde SSI SCHÄFER erin een capaciteitsverhoging van 84 procent te realiseren”, zegt Pieter Debucquoy, Innovation &<br />

Technical Manager bij Ducaju. “Da’s heel straf!”<br />

Tekst SSI SCHÄFER Beeld SCHÄFER & Ducaju<br />

Pieter Debucquoy werkt al 20 jaar bij Ducaju.<br />

Het bedrijf uit Erpe-Mere zelf bestaat al bijna<br />

drie eeuwen. “Onze roots gaan terug tot<br />

in 1729. Sindsdien hebben we een stevige<br />

reputatie verworven in luxeverpakkingen,<br />

vouwdozen, wikkels en presentatiemateriaal<br />

in karton. Dozen, mappen en displays<br />

hebben voor ons echt geen geheimen meer”,<br />

lacht Debucquoy. De voorbije jaren breidde<br />

Dujacu zijn activiteiten steeds verder uit,<br />

onder andere door de overname van twee<br />

sectorgenoten BDMO en Hellyn. “Hierdoor<br />

beschikken we vandaag over een compleet<br />

én complementair assortiment.”<br />

Door de groei – jaarlijks gaan er 3 miljoen<br />

dozen en mappen de deur uit – begon echter<br />

de behoefte aan een nieuw gebouw zich op<br />

te dringen. “We waren te klein behuisd, en dat<br />

had zijn weerslag op de logistieke organisatie.<br />

De capaciteit van onze twee magazijnen en de<br />

inrichting met statische rekken voldeden niet<br />

38 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


MAGAZIJNINRICHTING<br />

Twee SSI LOGIMAT ® liften nemen +/- 23 m² vloeroppervlak in beslag. De reële stockage oppervlakte is 541 m².<br />

“Het was fijn samenwerken. Ze hadden altijd een antwoord<br />

op onze vragen, speelden kort op de bal en hanteerden een<br />

correcte prijszetting” (Pieter Debucquoy, Innovation & Technical Manager Ducaju)<br />

meer. We verloren te veel tijd met het zoeken<br />

naar de juiste pallets. Het kon allemaal een<br />

stuk efficiënter”, zegt Debucquoy. In de buurt<br />

van de bestaande site, in Meulebeke, werd<br />

in 2021 uiteindelijk een gloednieuwe fabriek<br />

gebouwd, en daar hoorde een state-of-the-art<br />

magazijn bij.<br />

HOGE VERWACHTINGEN<br />

“We hebben lang overwogen om twee<br />

magazijnen te zetten: één voor inkomende<br />

goederen en halffabrikaten, een ander voor<br />

afgewerkte producten. Maar na een studie<br />

van een groot logistiek consultancybureau<br />

hebben we beslist om dat niet te doen en<br />

één grote stockageruimte te bouwen”, zegt<br />

Debucquoy. “Die wilden we zo compact<br />

mogelijk houden zodat we niet nodeloos<br />

dienden te investeren in brandbeveiliging:<br />

2.600 m² in plaats van 5.000 m². Tegelijk<br />

moesten op die kleinere oppervlakte meer<br />

goederen kunnen worden opgeslagen zonder<br />

de logistieke flow in het gedrang te brengen.<br />

En daarbij kwam nog dat we later graag<br />

naar een semi- of volautomatisch magazijn<br />

willen evolueren aangestuurd door een<br />

WMS. Toekomstmuziek, maar het ontwerp<br />

moest dus schaalbaar zijn. Future-proof. Er<br />

is daarom behoorlijk wat werk gekropen in<br />

het opstellen van de Request For Quotation<br />

(RFQ) om kandidaat-leveranciers onze hoge<br />

verwachtingen duidelijk te maken.”<br />

EEN TOTAALPARTNER MET<br />

ALLE EXPERTISE IN HUIS<br />

“De RFQ was inderdaad zeer gedetailleerd”,<br />

herinnert zich Steve Cautaert, Head of<br />

Sales Dynamic Systems bij SSI SCHÄFER.<br />

"De inrichting en de technologie zijn top" aldus Pieter<br />

Debucquoy, Innovation & Technical Manager Ducaju.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

39


"SSI SCHÄFER heeft op het vlak van automatisatie heel veel te bieden. Dus misschien<br />

komt er in de toekomst wel een vervolg op deze fijne samenwerking".<br />

EEN VLOTTE INSTALLATIE<br />

Na de nodige voorbereidingen te hebben<br />

getroffen, ging begin 2021 de bouw van het<br />

nieuwe magazijn van start. Nauwelijks een<br />

jaar later was het operationeel. “De installatie<br />

van de Logimat liften en de legbordstellingen<br />

is geweldig vlot verlopen”, zegt Debucquoy.<br />

“Het bewijst dat de keuze voor één partner<br />

de juiste was. De korte communicatielijnen,<br />

de opvolging, de planning, … Ik kan me<br />

echt geen grote problemen, discussies of<br />

vertragingen herinneren. Oké, bij het gieten<br />

van de vloer heeft de aannemer wel eens<br />

een wachtbuis over het hoofd gezien en<br />

moest SSI SCHÄFER last-minute bijsturen.<br />

Maar dat was niks onoverkomelijks. Het<br />

is een nieuwbouw en zij hebben zoveel<br />

ervaring dat een oplossing snel gevonden<br />

was”, zegt hij.<br />

“Ze hadden in hun oude magazijnen alles<br />

nauwkeurig opgemeten: van de draagkracht<br />

tot de hoogtes van de stellingen. Dat hielp ons<br />

om hun behoeften correct in te schatten. Op<br />

basis van het bestek wisten we quasi direct<br />

wat we moesten aanbieden. Alles wat erin<br />

beschreven werd, zit standaard in ons gamma.<br />

Na enkele verkennende gesprekken en wat<br />

kleine aanpassingen zijn we dan ook snel<br />

tot een definitief voorstel gekomen. Hoe dat<br />

eruitzag? Wel, het leuke aan deze opdracht<br />

voor ons was de combinatie van verschillende<br />

stockageoplossingen, enerzijds voor kleine<br />

goederen en anderzijds voor pallets. Meestal<br />

zijn dat twee aparte werelden. In dit project<br />

kwamen die samen en dat maakte het extra<br />

interessant. Vandaar dat je hier nu zowel<br />

Logimat verticale opslagliften ziet staan als<br />

verrijdbare palletstellingen, naast de klassieke<br />

statische rekken.”<br />

“Het nieuwe magazijn is in oppervlakte<br />

48% kleiner dan wat Ducaju voordien<br />

had, maar door een efficiënte inrichting<br />

slaagden we erin 84% meer capaciteit<br />

te realiseren.” (Steve Cautaert, Head of Sales Dynamic<br />

Systems bij SSI SCHÄFER)<br />

"SSI SCHÄFER is niet alleen een one stop shop" aldus Steve Cautaert,<br />

Head of Sales Dynamic Systems bij SSI SCHÄFER.<br />

Debucquoy vult aan: “Er zijn niet zoveel<br />

aanbieders die al deze installaties in huis<br />

hebben en kunnen plaatsen. Het was voor<br />

ons dus een gemak dat SSI SCHÄFER voor<br />

álles kon zorgen, en dat heeft ongetwijfeld<br />

mee in hun voordeel gespeeld. Van onze kant<br />

was het immers een bewuste keuze om voor<br />

een totaalpartner te gaan die ons maximaal<br />

kon ontzorgen en waarmee we snel konden<br />

schakelen.” “SSI SCHÄFER is niet alleen<br />

een one stop shop. We zijn ook fabrikant<br />

van onze producten en houden de sales, het<br />

projectmanagement en de dienst naverkoop in<br />

eigen beheer. Dat laat ons toe op elk moment<br />

kort op de bal te spelen en onze klanten een<br />

optimale service te bieden”, voegt Steve toe.<br />

40 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


DE CIJFERS<br />

Vroeger<br />

2 magazijnen van 4.000 m 2 en 1.000 m 2<br />

Capaciteit: 3.750 Europalletten<br />

Statische palletrekken<br />

Nu<br />

1 magazijn van 2.600 m 2<br />

Capaciteit: 6.900 Europalletten<br />

Mobiele palletrekken<br />

2 mobiele systemen met elk:<br />

16 rijen (2 vast + 14 mobiele)<br />

8 secties per rij<br />

6 niveaus<br />

4 Europalletten per niveau<br />

Ganglengte: ca. 30 m<br />

Hoogste afzetpositie: 10 m<br />

LogiMat stockageliften<br />

2 Logimat liften met bakken van SSI SCHÄFER<br />

Hoogte: ca. 11 meter<br />

Ingenomen vloeroppervlakte: ca. 23 m²<br />

voor beide toestellen<br />

Reële stockage oppervlakte: 541 m²<br />

Goederenhoogte: 120 mm<br />

Toch was de uitvoering van dit project voor SSI<br />

SCHÄFER zeker geen alledaagse kost. Steve:<br />

“We spreken hier van Logimat liften en mobiele<br />

racks van 10 meter hoog. Vooral de opbouw<br />

van de liften in de voorziene schachten, met<br />

slechts 10 cm speling rondom elke installatie,<br />

was een precisiewerkje. Maar alles is tijdig<br />

klaar geraakt en, belangrijk, functioneert zoals<br />

het hoort.” Debucquoy knikt instemmend:<br />

“De inrichting en technologie zijn top. Onze<br />

medewerkers vinden nu probleemloos de<br />

pallets die ze nodig hebben”, zegt hij. Op<br />

de vraag wat zij van het nieuwe magazijn<br />

vinden, antwoordt hij: “Een nieuwe omgeving<br />

en nieuwe installaties is altijd wennen. De<br />

racks en de Logimat liften zijn echter zeer<br />

gebruiksvriendelijk. De display van de liften<br />

werkt bijvoorbeeld heel intuïtief. Je hoeft er niks<br />

aan te programmeren. Dat heeft SSI SCHÄFER<br />

allemaal op voorhand voor ons gedaan. Enkel<br />

bij het bepalen van de veiligheidsniveaus – wie<br />

toegang heeft tot welke lade in de lift – hebben<br />

ze ons nog geholpen. De plastic bakken<br />

komen trouwens ook van SSI SCHÄFER. Alles<br />

zit nu mooi op zijn plaats. Op de vloer hoor ik<br />

niks dan positieve geluiden.”<br />

INGEBOUWDE ZEKERHEID<br />

Naast de inrichting van zijn magazijn vertrouwde<br />

Ducaju ook de nazorg toe aan SSI<br />

SCHÄFER. “Het magazijn is het kloppend hart<br />

van ons bedrijf. Als daar iets stilvalt, heeft dat<br />

onmiddellijk een effect op onze productie.<br />

Om dat risico op stilstand tot het minimum<br />

te beperken, hebben we een Service Level<br />

Agreement (SLA) afgesloten. Zo bouwen we<br />

een stukje extra zekerheid in. Is er een defect<br />

met één van de liften of racks, dan kunnen we<br />

erop rekenen dat SSI SCHÄFER dat ASAP<br />

komt oplossen. Bovendien is het altijd goed<br />

om in contact te blijven. Alles evolueert, dus<br />

moet ook onze logistieke organisatie mee<br />

kunnen groeien. Stel dat bij het versturen van<br />

een pickingopdracht al meteen het juiste rack<br />

opengaat, voor een medewerker of, wie weet,<br />

een Automated Guided Vehicle (AGV) ter<br />

plaatse is. Dan winnen we nog meer tijd. Het<br />

is niet meteen voor morgen, maar ik weet dat<br />

SSI SCHÄFER op het vlak van automatisatie<br />

héél veel te bieden heeft. Dus misschien komt<br />

er in de toekomst wel een vervolg op deze<br />

fijne samenwerking. Je weet nooit wat er uit<br />

de doos komt”, besluit Debucquoy. ■<br />

Iedere ganglengte is 30 meter en elke sectie heeft een hoogste afzetpositie van 10 meter.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

41


MAGAZIJNINRICHTING<br />

Optimale veiligheid in logistieke centra<br />

Modulair gaaswandsysteem<br />

biedt flexibele veiligheid<br />

Axelent is een van origine Zweedse producent van gaaswandsystemen voor beveiligings- en afscheidingssystemen in de<br />

industrie, magazijn en bouw. In de logistieke wereld is het een van de marktleiders op het gebied van veilige afschermingen<br />

van een loods of warehouse. Door robotisering en automatisering wordt machinebeveiliging steeds belangrijker, stelt<br />

salesmanager Renik Retoré. Het unieke modulaire kliksysteem van Axelent maakt aanpassingen of uitbreiding een fluitje<br />

van een cent.<br />

Tekst Armand Landman<br />

Beeld Axelent<br />

“Alle artikelen die je op onze website ziet<br />

staan, zijn van eigen makelij", vertelt Renik<br />

Retoré, salesmanager voor Nederland<br />

namens Axelent Benelux. Retoré legt uit dat<br />

Axelent voor warehouses zowel vrijstaande<br />

gaaswandsystemen produceert als gaaswanden<br />

die kunnen worden opgehangen aan<br />

palletstellingen en op die manier dienstdoen<br />

als doorvalbeveiliging. “Valbeveiliging is de<br />

pijler waarin Axelent begonnen is en groot<br />

mee is geworden", zegt Retoré. “De andere<br />

grote pijler is machinebeveiliging. En dat is<br />

ook de productgroep waarvoor we de meeste<br />

accessoires ontwikkelen en de meeste R&Dtijd<br />

insteken.”<br />

X-Guard is machineafscherming die voldoet<br />

aan de vereisten die de EU Machinerichtlijn<br />

stelt aan permanente machineafscherming.<br />

42 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


MAGAZIJNINRICHTING<br />

FYSIEK SCHEIDEN<br />

Want in de industrie - en daarmee ook in de<br />

logistiek - worden steeds meer en steeds<br />

vaker volautomatische machines ingezet die<br />

autonoom kunnen draaien. Denk dan aan<br />

robots, transportbanden, een zaagmachine,<br />

verpakkingsmachines of een pallethandler. “Al<br />

die machines vallen onder de machinerichtlijn”,<br />

legt Retoré uit. “En die doet een aantal<br />

aanbevelingen om een machine zodanig<br />

gekeurd te krijgen dat mensen daar op een<br />

veilige manier mee kunnen werken. En één<br />

van die manieren is het fysiek scheiden van de<br />

gevarenzone rondom de machine en de veilige<br />

zone. Axelent heeft daarvoor een oplossing in de<br />

vorm van fysieke barrières genaamd X-Guard.<br />

Dat is een flexibele machinebeveiliging met<br />

slimme componenten die altijd voldoen aan de<br />

huidige richtlijnen en normen.”<br />

"Er mogen dan<br />

minder mensen<br />

op de werkvloer<br />

aanwezig zijn, het<br />

aantal voertuigen<br />

neemt juist toe"<br />

Wat het X-Guard-systeem zo uniek maakt is de<br />

manier van bevestigen door middel van een kliksysteem.<br />

“Onze gaas wand systemen kunnen<br />

daar door uiterst snel en eenvoudig naar be hoefte<br />

worden geïnstalleerd, gedemonteerd, ver plaatst<br />

of uitgebreid”, doet Retoré uit de doeken.<br />

“Dankzij de klikfunctie is het een voudig en vooral<br />

snel te installeren en is er geen ander gereedschap<br />

of bevestigings materiaal nodig. Zodra het<br />

paneel op zijn plaats zit, wordt het een voudig<br />

in de paal geklikt. De snelle bevestiging werkt<br />

even goed of het pa neel nu van gaas, plaatstaal,<br />

kunststof of ronde hoeken is ge maakt. Het is<br />

dus heel gemakkelijk aan te passen.”<br />

ROBOTISERING<br />

Retoré constateert dat productie en logistiek<br />

qua werkwijze steeds maar naar elkaar toe<br />

groeien. “Binnen de logistieke sector zie je<br />

steeds meer robotisering en automatisering.<br />

Daar waar in fabrieken en productiehuizen<br />

het werk van mensen aan een lopende band<br />

al eerder werd overgenomen door robots, zie<br />

je momenteel een enorme inhaalslag in de<br />

logistieke sector. In warehouses rijden steeds<br />

meer automatische palletwagentjes en AGV’s,<br />

Automated Guided Vehicles. Voor Axelent<br />

betekent dat dat er twee werelden die we in<br />

het verleden apart bedienden steeds dichter<br />

naar elkaar groeien. Wat mij betreft maakt dat<br />

deze tijd tot een zeer boeiende periode.”<br />

En hoewel het zo mag lijken dat hoe minder<br />

mensen er op een werkvloer lopen hoe<br />

minder beveiliging je nodig hebt, is volgens<br />

Axelent eerder het tegenovergestelde het<br />

geval. “Dat lijkt misschien logisch, maar<br />

hoewel automatische heftrucks en AGV’s al<br />

goed beveiligd zijn met aanrij sensoren en<br />

dergelijke, zijn er in een warehouse nog steeds<br />

een aantal zones waar je niet graag mensen<br />

laat rondlopen. Mensen worden dan namelijk<br />

een obstakel in de hele flow van handelingen<br />

waarvoor die machines zijn geprogrammeerd<br />

en dat wil je niet. Aan de andere kant: er<br />

mogen dan minder mensen op de werkvloer<br />

aanwezig zijn, het aantal voertuigen neemt<br />

juist toe. En meer machines op de vloer<br />

betekent meer onderhoud, meer updates<br />

en meer storingen die verholpen moeten<br />

worden. Wij zien dat op die afdelingen het<br />

personeelsbestand juist groeit.”<br />

Een ander risico dat Retoré beschrijft<br />

betreft mensen die niet in dienst zijn in het<br />

warehouse zelf, maar bijvoorbeeld voor een<br />

externe onderhoudspartij werken. “Die zijn<br />

minder bekend met de risico’s in zo’n hal en<br />

voor hen is het dus zaak om de omgeving<br />

goed te beveiligen. Al wil je ook niet dat<br />

eigen personeel per ongeluk zijn hand in<br />

een draaiende machine steekt. Beveiliging<br />

met een gaaswandsysteem is dus altijd een<br />

verstandige oplossing.”<br />

AANRIJDBEVEILIGING<br />

Axelent is in de loop der jaren uitgegroeid van<br />

producent van beveiligingsproducten in een<br />

partner die al in een vroeg stadium meedenkt<br />

bij de bouw van productie- en logistieke<br />

gebouwen. De laatste innovatie die het bedrijf<br />

aan het productportfolio heeft toegevoegd is<br />

aanrijdbeveiliging. Retoré: “In tegenstelling<br />

Het elektronische slot dat<br />

ontwikkeld is in de Benelux.<br />

MADE IN DE BENELUX<br />

Een innovatie waar Axelent erg trots op is<br />

en die is uitgevonden in de Benelux, maar<br />

nu over de hele wereld wordt toegepast, is<br />

een elektronisch slot dat in de veiligheidsdeuren<br />

gemonteerd wordt. “De meeste<br />

draai- of schuifdeuren in onze gaaswandsystemen<br />

hadden een normaal cilinderslot.<br />

Wij zagen dat steeds meer klanten het fijn<br />

vonden om te zien wie zich in welke ruimte<br />

bevindt. Daarom hebben we in België een<br />

elektronisch slot ontwikkeld dat geopend<br />

kan worden met een pasje of batch. Die<br />

sloten vonden zo gretig aftrek, dat men op<br />

het hoofdkantoor in Zweden heeft besloten<br />

ze wereldwijd in te voeren. Het toont aan<br />

hoe Axelent steeds meer met haar klanten<br />

meedenkt en ze compleet ontzorgt.”<br />

tot veel concurrenten is onze X-Protect<br />

aanrijdbeveiliging volledig uitgevoerd in<br />

kunststof. Dat was voor ons iets nieuws, naast<br />

de in staal uitgevoerde gaaswanden, maar we<br />

schuwen innovatie niet. De combinatie van<br />

gaaswandsystemen met aanrijdbeveiliging<br />

betekent dat we een compleet systeem in huis<br />

hebben dat perfect aansluit bij de behoeftes<br />

in de markt en dat bovendien enorm flexibel<br />

is door het modulaire ontwerp. Alles is met<br />

elkaar te combineren en razendsnel aan te<br />

passen aan een nieuwe situatie.” ■<br />

In een handomdraai veilige zones creëeren in een warehouse door middel van het modulaire kliksysteem.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

43


MAGAZIJNINRICHTING<br />

'De ploeg bestond uit jongens die al<br />

langere tijd bij Europe Racking werken.'<br />

Hoogwaardige magazijnstellingen en magazijninrichting met een premium uitstraling<br />

‘Je kunt maar één keer<br />

een goede indruk maken’<br />

Wanneer je bedrijf groeit als kool waardoor je voor de derde keer je bedrijfsruimte moet verdubbelen, dan wil je de garantie<br />

dat je nieuwe magazijn ook in de toekomst makkelijk uitgebreid kan worden. En als je bovendien op zoek bent naar een<br />

poedercoating op kleur, snelle realisatie en een luxe uitstraling vanwege de grote klanten die je met regelmaat bezoeken,<br />

dan doe je uiteraard eerst een vergelijkend marktonderzoek. Zo ook Joep de Laet, eigenaar van Rimba: “Ik wilde een transparant<br />

beeld van de markt hebben en besloot daarom niet direct bij mijn vorige leverancier aan te kloppen, maar vijf nieuwe<br />

partijen uit te nodigen. En ik ben ontzettend blij dat ik dat gedaan heb!”<br />

Tekst Carolien Klees Beeld Europe Racking/ Joep de Laet<br />

Rimba is een internationale groothandel gespecialiseerd in erotische<br />

artikelen. Gestart in 1971 met de productie van deze artikelen, leveren<br />

ze tegenwoordig wereldwijd aan prachtige bedrijven waaronder Bol.com<br />

en Amazon. Vorig jaar verhuisde Rimba naar een nieuw bedrijfspand. De<br />

Laet: “Dit is de derde verhuizing waarbij we onze bedrijfsruimte hebben<br />

verdubbeld. Ditmaal had ik 556 units met legbordstellingen nodig, een<br />

vrijstaande constructievloer van ruim 300 vierkante meter en bijna 600<br />

vierkante meter mezzaninevloer.”<br />

VERGELIJKEND ONDERZOEK<br />

“Europe Racking was één van de uitgenodigde partijen en uiteindelijk<br />

is mijn keuze op hen gevallen. Belangrijke criteria waren een snelle<br />

levering, Nederlandse makelij, een goede prijskwaliteitverhouding en<br />

een team dat weet waar ze het over heeft. Bij Europe Racking kon ik al<br />

die punten afvinken en ze hebben onze verwachtingen waargemaakt,<br />

overtroffen zelfs. Begin augustus zijn ze begonnen en een maand later<br />

was het al klaar, exact volgens planning.”<br />

Rimba had 556 units met legbordstellingen nodig voor het nieuwe magazijn.<br />

44 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


MAGAZIJNINRICHTING<br />

BESCHERMING EN UITSTRALING<br />

“Voor mij was ook de poedercoating van de legborden belangrijk.<br />

Enerzijds om mijn luxe verpakkingen niet te beschadigen, zoals dat<br />

met gegalvaniseerde planken al snel gebeurt. Anderzijds omdat ik een<br />

professionele uitstraling van mijn magazijn belangrijk vind, aangezien ik<br />

regelmatig grote klanten op bezoek krijg. Je kan immers maar één keer<br />

een eerste indruk maken. Europe racking kan kan de stellingen in elke<br />

kleur leveren. Niet alle partijen die ik uitnodigde, konden dat standaard<br />

aanbieden. Maar Europe Racking gelukkig wel en ook nog met een<br />

snelle levertijd.”<br />

SNEL EN NETJES<br />

“De montage verliep verrassend soepel, ondanks dat het midden in<br />

een vakantieperiode moest gebeuren. De ploeg bestond uit jongens<br />

die al langere tijd in dienst zijn bij Europe Racking en daardoor precies<br />

wisten wat ze moesten doen. Ze werkten efficiënt en netjes en ook het<br />

afval werd keurig opgeruimd en afgevoerd. Nu het magazijn er staat en<br />

zie hoe mijn mensen ermee werken, ben ik heel blij met mijn keus voor<br />

Europe Racking. Een volgende keer zou ik zo weer voor hen kiezen en<br />

kan ik een marktonderzoek achterwege laten”, lacht De Laet.<br />

HOOGWAARDIGE MAGAZIJNINRICHTING<br />

Europe Racking, voortgekomen uit Bosal Magazijninrichting, is<br />

gespecialiseerd in hoogwaardige magazijnstellingen en magazijninrichting<br />

met een premium uitstraling. De eigen productiefaciliteit in<br />

Nederland zorgt dat ze snel en kostenefficiënt leveren. Dirk Dessers,<br />

Europe Racking kan de stellingen in elke kleur leveren.<br />

eigenaar en algemeen directeur: “We hebben 40 jaar ervaring in alle<br />

marktsectoren, waardoor we de markt door en door kennen. De<br />

Europe Racking-stellingen en mezzanine vloersystemen zijn dan ook<br />

specifiek ontwikkeld om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.”<br />

Europe Racking levert zowel standaard- als maatwerk. “Veel kunnen<br />

we oplossen met producten uit ons standaardassortiment en indien<br />

nodig vullen we dat aan met in eigen huis ontwikkeld en geproduceerd<br />

maatwerk. Onze klanten zitten in heel West-Europa, maar we zijn vooral<br />

sterk in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Engeland,<br />

Denemarken en Finland. ■<br />

'Begin augustus zijn ze begonnen en een maand<br />

later was het al klaar, exact volgens planning.'<br />

Europe Racking levert entresolvloeren<br />

inclusief trappen en leuningen.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

45


MAGAZIJNINRICHTING<br />

De palletstellingen van Nimar Storage Solutions bij Stylepoint.<br />

De palletstellingen van Nimar Storage Solution bij Bunzl.<br />

Ontwikkeling magazijninrichting<br />

Magazijnstellingen van<br />

Nederlands fabricaat<br />

bieden veel voordelen<br />

Dankzij de uitbreiding van onze productielocatie op eigen bodem, is het verbouwen van een bestaand magazijn, evenals<br />

het realiseren van een compleet nieuw warehouse, een stuk efficiënter geworden. Vijf jaar geleden besloot Nimar Storage<br />

Solutions zich te onderscheiden door de productie van magazijnstellingen compleet in eigen beheer te gaan uitvoeren. En met<br />

succes. De snellere levertijden, het maatwerk en de concurrerende prijzen, zorgen ervoor dat steeds meer magazijnstellingen<br />

in ons land van Nederlands fabricaat zijn. En de ontwikkelingen staan niet stil.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld BRANDRS<br />

Het bedrijf vormt een onderdeel van de Verkolf Groep, die is opgericht<br />

in 1980. Sinds dien is zij door gegroeid naar een groep van diverse<br />

(productie)bedrijven met elk hun eigen specialis me op het gebied van<br />

winkel- en magazijn inrichtingen. “Dankzij al deze specialis men kunnen<br />

we totaal oplossingen bieden. Heeft men naast de magazijn stellingen<br />

bijvoorbeeld ook scheidingshekken, kantoorunits, palletlocatie labels,<br />

of belijning nodig, dan haken we aan bij de andere partners in ons<br />

netwerk. Zo kunnen we de klant geheel ontzorgen”, vertelt algemeen<br />

directeur Tom Keijzers.<br />

​De shuttle stellingen van Nimar Storage Solution bij Bredabest BV.<br />

DERDE GENERATIE<br />

Sinds 1 januari voert Keijzers de leiding en is daarmee de derde generatie<br />

die aan het roer staat van dit familiebedrijf. “Onze geautomatiseerde<br />

productie is uniek voor Nederland. En wij zijn de enige die haar magazijnstellingen<br />

volledig in eigen fabriek binnen Nederland produceren. Hierin<br />

willen we het verschil maken en daarom hebben we onlangs nóg een<br />

investering gedaan zodat we een extra profileerlijn voor onze liggers ter<br />

beschikking hebben.”<br />

46 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


MAGAZIJNINRICHTING<br />

EXPERTISE BESPAART<br />

Senior accountmanager Eddy van Sas zit al 34 jaar in het vak: “Een<br />

jaar geleden koos ik ervoor om bij Nimar Storage Solutions te starten.<br />

“Voor iemand als ik is het gewoon heel gaaf als je werkt bij een bedrijf<br />

dat alles zélf produceert.”<br />

De expertise en maatwerkoplossingen kunnen bovendien besparingen<br />

opleveren: “Wij kijken heel specifiek naar de vereisten en vraag van onze<br />

klanten. Doordat wij niet gebonden zijn aan externe fabrieken kunnen<br />

we exact inspelen op hetgeen wat onze klanten nodig hebben. Of dit nu<br />

standaard materiaal is of klant specifiek, wij bieden te beste oplossing.”<br />

Nimar Storage Solutions voert overigens niet alleen keuringen op<br />

haar eigen producten uit, maar ook schouwingen op andere merken<br />

stellingen. Dit doet zij met gecertificeerde keurmeesters onder de<br />

paraplu van het BMWT, de brancheorganisatie voor leveranciers van<br />

onder andere magazijninrichtingen.<br />

TENDERS<br />

Nimar Storage Solutions wordt steeds vaker gekozen bij tenders. Zo<br />

mocht zij voor Bunzl, een vooraanstaande groothandel in verpakkingsmaterialen,<br />

30.000m 2 magazijn ruimte voorzien van pallet stellingen.<br />

Henk Willems, logistiek manager bij Bunzl, laat weten: “Wij hadden<br />

een offerteverzoek uitgeschreven aan zeven potentiële leveranciers.<br />

Uiteindelijk hebben wij het project aan de Verkolf Groep gegund. Bij hen<br />

kregen wij een goed gevoel qua prijs en levertijd. Opvallend was dat de<br />

strakke planning van twaalf weken niet alleen werd gehaald, maar zelfs<br />

overtroffen. Ze hebben ons enorm ontzorgd.”<br />

De showroom van Nimar Storage Solution in Raamsdonksveer.<br />

"Opvallend was dat de<br />

strakke planning niet<br />

alleen werd gehaald, maar<br />

zelfs overtroffen"<br />

Door in-house productiemiddelen biedt Nimar Storage Solutions flexibiliteit,<br />

snelle levertijden en concurrerende prijzen.<br />

SNELHEID<br />

Ook Gerald Loohuis, directeur Operations bij groothandel Stylepoint,<br />

koos voor de stellingen van Nimar Storage Solutions. Stylepoint heeft in<br />

haar magazijn meer dan 2.500 producten op voorraad. Het betrof hier<br />

een complex project, namelijk een magazijn in een magazijn, waarbij<br />

ook de afscheiding van de palletstellingen volledig geproduceerd moest<br />

worden. Inclusief vluchtwegen en toegangsdeuren. “Het gehele proces<br />

is goed verlopen en ze waren ten alle tijden goed bereikbaar. We waren<br />

erg blij met de snelheid van het project. Hierdoor waren we tijdens de<br />

bouw al in staat om de stellingen, die reeds gereed en gekeurd waren,<br />

in gebruik te nemen.”<br />

STELLINGEN<br />

Nimar Storage Solutions produceert het complete gamma: van pallet-,<br />

inrij- en shuttlestellingen tot draagarm-, grootvak-, legbordstellingen<br />

en entresolvloeren. Van Sas: ”Iedereen is van harte welkom om een<br />

bezoek te brengen aan onze showroom en fabriek in Raamsdonksveer.<br />

Maar we zijn ook zeker bereid om vrijblijvend op locatie advies uit<br />

te brengen.” ■<br />

Eddy van Sas, Sr. Accountmanager Nimar Storage Solutions BV (links),<br />

rechts Tom Keijzers, Algemeen directeur Verkolf groep (rechts).<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

47


Tijdelijk een hal koelen?<br />

+42°C<br />

Before<br />

+19°C<br />

R21 +36°C R22 R23 +23°C R24<br />

+23°C<br />

+32°C<br />

+17°C<br />

After<br />

R23<br />

+19°C<br />

R24<br />

+32°C<br />

+17°C<br />

Flexibele en betrouwbare huuroplossingen bij:<br />

Capaciteitstekorten<br />

Verbouwing of revisie<br />

Calamiteiten en storingen<br />

Seizoenspieken<br />

0800 266 5000<br />

(gratis)<br />

24/7/365


Yale Heftrucks & Magazijntrucks<br />

Magazijnstellingen<br />

Aanrijdingspreventiesysteem<br />

Veeg- en schrobmachines<br />

Onderhoud & keuringen<br />

Flexrent verhuurconcept<br />

WWW.WIERSMAHEFTRUCKS.<strong>NL</strong><br />

Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting, met vestigingen in Tiel en Soest,<br />

is dé expert op het gebied van intern transport en magazijninrichting.<br />

ONE<br />

STOP<br />

SHOP<br />

Wiersma Heftrucks & Magazijninrichting<br />

Morsestraat 26<br />

4004 JP Tiel<br />

+31 (0)344 - 62 45 24<br />

info@wiersmaheftrucks.nl


Forse besparingen voor spuitbussenproducent<br />

MINDER STILSTAND<br />

DANKZIJ AGV’S<br />

Na eerder een volautomatisch hoogbouwmagazijn in gebruik te hebben genomen, automatiseerde European Aerosols<br />

uit Wolvega recent een groot deel van het intern transport. De nieuwe automatisering levert flinke besparingen op en<br />

minimaliseert de foutkans.<br />

Tekst en Beeld Buro Andersom<br />

"Bij onze drieploegeninzet is de<br />

besparing op mankracht voor dit<br />

deel van het proces fors"<br />

Johan Helmich, Facilitair Manager<br />

“Wij zijn klaar voor verdere groei”, eindigde Johan Helmich van<br />

European Aerosols (toen nog Motip Dupli) zijn verhaal in het<br />

Jungheinrich Journaal uit het voorjaar van 2<strong>01</strong>9. In dat artikel legt de<br />

Facilitair Manager uit hoe het toen kersverse volautomatische hoogbouw<br />

magazijn de aanhoudende groei van de spuitbussen producent<br />

opvangt en tegelijkertijd de brandveiligheid sterk verbetert. In zijn hoofd<br />

speelde Helmich destijds al met ideeën voor verdere optimalisatie van<br />

de interne logistiek. Die vervolgstappen zijn nu gerealiseerd. Net als<br />

bij de realisatie van het volautomatische hoogbouwmagazijn werd ook<br />

deze keer de expertise van Jungheinrich ingeschakeld.<br />

50 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


“Als system integrator hebben zij een groot deel van het intern<br />

tran sport geautomatiseerd”, legt Johan Helmich uit. Voor die verbetering<br />

leverde Jungheinrich onder andere twee geauto matiseerde<br />

stapelaars, type ERCa.<br />

FOUTKANS GEMINIMALISEERD<br />

Vanuit de productiehal gaan de pallets met gereed product richting de<br />

hoogbouw, of direct naar de expeditievloer. “Voorheen gebeurde dat<br />

met manueel bediende trucks. Bij de inbound werden de pallets door<br />

andere medewerkers manueel gewikkeld en gelabeld om vervolgens<br />

weer te worden opgepakt en op de rollenbaan naar inbound of expeditie<br />

geplaatst, waarna ze hun route naar de hoogbouw vervolgden. Een<br />

hoop handen en palletbewegingen dus”, licht Helmich toe.<br />

De werkwijze leidde bovendien tot regelmatige storingen in het vol automatische<br />

hoogbouwmagazijn. Helmich: “Soms stonden de magazijnkranen<br />

wel twee tot drie keer per week stil. Dan hing er bijvoor beeld een<br />

stuk wikkelfolie los, of was de pallet van te slechte kwaliteit. Ongeveer<br />

de helft van alle stilstand was een gevolg van de manuele werkwijze.”<br />

Dankzij de automatisering is de kans op die fouten gemini maliseerd.<br />

FORSE BESPARINGEN<br />

De pallets die uit de productie komen worden geseald door een in de<br />

rollenbaan geïntegreerde automatische wikkelaar. Altijd even stabiel<br />

en dankzij de nieuwe wikkelaar, die de folie thermisch sealt, zonder<br />

loshangende folie. “Pallets die rechtstreeks naar de expeditie gaan,<br />

worden zelfs nóg stabieler gewikkeld”, vult Helmich aan. Pallets die<br />

naar de hoogbouw gaan worden bovendien automatisch voorzien van<br />

een topvel en een label.<br />

Voorheen werden de pallets bij de inbound door medewerkers gewikkeld en<br />

gelabeld om vervolgens weer te worden opgepakt en op de rollenbaan geplaatst.<br />

Aan het eind van de transportbaan worden de pallets opgenomen<br />

door de Jungheinrich automatisch geleide voertuigen (AGV’s), naar de<br />

betreffende bestemming getransporteerd en op een volgende rollenbaan<br />

geplaatst. “We hebben beduidend minder FTE’s nodig. Gezien<br />

de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dat een groot voordeel. Bij<br />

onze drieploegeninzet is de besparing op mankracht voor dit deel van<br />

het proces fors. De terugverdientijd is dan ook minder dan twee jaar”,<br />

vat Helmich het belangrijkste voordeel samen. Maar de automatisering<br />

biedt meer. Onnodige pallethandlingen behoren tot het verleden. De<br />

kans op storingen in het hoogbouwmagazijn is bovendien aanzienlijk<br />

gedaald. En er is meer rust en overzicht in de hele operatie.<br />

“Toegegeven; we waren een beetje sceptisch over de inzet van AGV’s.<br />

Het is toch totaal nieuw en onbekend, maar inmiddels zijn we volledig<br />

overtuigd. Ik zie zelfs kansen voor verdere automatisering binnen<br />

onze groep. Er is absoluut meer toekomst voor AGV’s binnen onze<br />

organisatie”, besluit Johan Helmich. ■<br />

Bekijk de video op het<br />

YouTube kanaal Jungheinrich<strong>NL</strong><br />

De pallets worden door de automatisch geleide voertuigen (AGV’s) naar de hoogbouw getransporteerd en op een volgende rollenbaan geplaatst.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

51


Euromate DFI luchtreiniger<br />

Veiligere en gezondere<br />

werkomgeving<br />

In industriële omgevingen is de luchtkwaliteit van cruciaal belang voor de gezondheid van medewerkers en de efficiëntie<br />

van operationele processen. Fijnstof, onder meer afkomstig van industriële activiteiten, vormt een ernstig probleem met<br />

potentieel schadelijke gevolgen voor mens, machines én milieu. De geavanceerde Euromate Dust Free Industrial luchtreiniger<br />

(DFI) gaat hiermee de strijd aan en waarborgt een gezondere en veiligere werkomgeving. Dankzij zijn compacte afmetingen,<br />

lage gewicht en kostenefficiëntie is het dé luchtreiniger voor de logistieke sector.<br />

Tekst en beeld Euromate<br />

De DFI luchtreiniger is de ideale keuze voor<br />

logistieke omgevingen zoals distributiecentra,<br />

(retail)warehouses en fulfillmentbedrijven,<br />

waar als gevolg van trends als energiezuinig<br />

en luchtdicht bouwen nauwelijks tot niet meer<br />

natuurlijk geventileerd wordt. “Mechanische<br />

ventilatie wordt weliswaar opgeleverd volgens<br />

de richtlijnen uit het Bouwbesluit, maar het<br />

gebruik van de ruimte is veel bepalender<br />

voor de luchtkwaliteit. Arbeidsprocessen<br />

zoals next day delivery, retouren en lichte<br />

productie zorgen voor extra vervuiling in de<br />

binnenlucht”, weet Daniel Gooijer, directeur<br />

van Euromate. “Als gevolg hiervan kampen<br />

veel logistieke ruimtes met overlast door<br />

(fijn)stof. Een probleem dat heel eenvoudig<br />

verholpen kan worden door de lucht continu<br />

te reinigen.”<br />

ELK DEELTJE IS ER ÉÉN TEVEEL…<br />

Volgens de WHO geldt voor de hoeveel heid<br />

(fijn)stof in de binnenlucht geen gezondheidskundige<br />

advieswaarde. Dit komt omdat zelfs<br />

de kleinste blootstelling al gezondheidsschade<br />

kan opleveren. “In omgevingen met veel<br />

stofoverlast krijgt men bij elke ademhaling<br />

zo’n 50 miljoen fijne stofdeeltjes binnen”, geeft<br />

Gooijer aan. “Deze concentratie moet flink<br />

verlaagd worden om de gezondheid van alle<br />

medewerkers te beschermen.”<br />

VEILIGER EN GEZONDER<br />

De industriële luchtreiniger van Euromate<br />

draagt continu zorg voor een veiligere en<br />

prettige omgeving. Bijvoorbeeld door de<br />

lucht kwaliteit te verhogen, vervuilingen<br />

zoals (fijn)stof af te vangen en – als gevolg<br />

hiervan – schoonmaak- en onderhouds kosten<br />

te reduceren. “Onze luchtreinigers werken<br />

Air Safety Portal.<br />

52 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


volgens het recirculatieprincipe”, benadrukt<br />

Gooijer. “In plaats van koude buitenlucht<br />

wordt warme binnenlucht aangezogen,<br />

waardoor warmteverlies niet aan de orde is.<br />

Een speciaal filterpakket haalt continu (fijn)<br />

stof uit de lucht, waardoor dit niet langer<br />

neer daalt op werkplekken en machines. Hierdoor<br />

hoeft minder vaak en minder intensief<br />

schoongemaakt te worden en neemt ook<br />

het risico op storingen af. Besparingen van<br />

30% op de onderhoudskosten, 70% op de<br />

schoonmaak kosten en 30% op het energieverbruik<br />

zijn geen uitzondering.” Dankzij een<br />

optionele stofgestuurde regeling kan het<br />

energieverbruik nog verder geoptimaliseerd<br />

worden én blijft een goede lucht kwaliteit<br />

gegarandeerd. “Het online Air Safety Portal<br />

zorgt boven dien voor realtime controle,<br />

waar door de werk omgeving altijd veiliger<br />

en gezonder is.”<br />

COMPACT EN LICHT ONTWERP<br />

De DFI luchtreiniger betreft een eigen ontwikkeling<br />

van Euromate. Dankzij zijn<br />

compacte afmetingen kan de lucht reiniger<br />

naad loos geïntegreerd worden in elk gebouw,<br />

Euromate DFI 30 luchtreiniger.<br />

Links: Arie den Hartog (AirTeq), rechts Daniël Gooijer (Euromate).<br />

"De luchtreinigers zijn modulair en<br />

schaalbaar waardoor ze altijd de juiste<br />

capaciteit hebben."<br />

zonder kostbare wijzingen aan het sprinklersysteem.<br />

Hak-of breekwerk is niet nodig<br />

en slechts één stroompunt is voldoende.<br />

“Dankzij het lichtgewicht ontwerp geeft de<br />

lucht reiniger een minimale belasting voor<br />

de dak constructie”, aldus Gooijer. “Hiermee<br />

vermindert de DFI ook de structurele zorgen in<br />

situaties waarin geplaatste zonne panelen een<br />

uitdaging kunnen vormen.” De lucht reinigers<br />

zijn modulair en schaalbaar waardoor ze altijd<br />

de juiste capaciteit hebben. “Dit resulteert in<br />

een (kosten)efficiënte luchtreinigingsoplossing<br />

die flexibel kan meegroeien met elk bedrijf.”<br />

OVER EUROMATE<br />

Euromate heeft meer dan 49 jaar kennis<br />

en ervaring in effectieve en duurzame<br />

luchtzuivering. Om het belang van<br />

ventilatie en recirculatie goed en breed<br />

onder de aandacht te brengen, neemt<br />

zij deel aan diverse initiatieven en<br />

onderzoeksprogramma’s zoals CLAIRE<br />

(Clean Air for Everyone) en MIST<br />

(MItigation STrategies for Airborne<br />

Infection). Bovendien is Euromate lid van<br />

Binnenklimaat Nederland.<br />

REALTIME INZICHT<br />

Dankzij het online Air Safety Portal ervaren<br />

gebruikers volledige controle over de DFI, terwijl<br />

optionele AirCheq sensoren (ultra)fijnstof, de<br />

CO 2<br />

-niveaus, temperatuur, lucht vochtigheid,<br />

realtime inzichtelijk maken. Op het gebruiksvriende<br />

lijke dashboard kunnen gebruikers<br />

moeite loos de binnenluchtkwaliteit van hun<br />

gebouw(en) monitoren, instellingen aan passen<br />

en het systeem op afstand beheren. Optionele<br />

alarmeringen maken tijdig ingrijpen mogelijk en<br />

dankzij geautomatiseerde periodieke rapportages<br />

kunnen gebouweigenaren moeiteloos<br />

aantonen dat zij aan de zorgplicht voor een<br />

veiligere werkomgeving voldoen.<br />

SAMENWERKING MET AIRTEQ<br />

“Wij hebben vertrouwen in de effectiviteit van<br />

onze oplossingen”, vertelt Gooijer. “Daarom<br />

werken wij voor het meten en ana lyseren<br />

van de luchtkwaliteit samen met onze partner<br />

AirTeq.” AirTeq is een autoriteit op het gebied<br />

van luchtkwaliteitssensoren en heeft jarenlange<br />

ervaring in het meten binnen diverse (werk)<br />

omgevingen. “Inmiddels maken zo’n 5.900<br />

gebouwen in Nederland gebruik van onze<br />

sensoroplossingen en staan meer dan 250.000<br />

sensoren online”, vertelt directeur Arie den<br />

Hartog. “Bovendien monitoren we een kleine<br />

500 werkplaatsen. Dankzij onze samenwerking<br />

met Euromate en de koppeling met de DFI<br />

luchtreiniger kunnen we de lucht technische<br />

uitdagingen die onze sensoren zichtbaar<br />

maken nu ook doel treffend aan pakken. Hierbij<br />

zijn gebouw eigenaren ver zekerd van een<br />

onafhankelijke meting en een vraag gestuurde<br />

regeling waardoor de levens duur van de<br />

luchtreiniger en filters wordt verlengd, de milieuimpact<br />

afneemt en een veilige en gezonde<br />

binnenlucht wordt geborgd.” ■<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

53


Alle bevestigingsmaterialen op de juiste tijd op de juiste plek<br />

Precies weten waar elk<br />

doosje schroeven ligt<br />

Het Nederlandse Aramfix levert wereldwijd bevestigingsmaterialen voor de meest uiteenlopende disciplines, ook voor<br />

logistieke centra en datacenters. Dat doet het bedrijf zonder eigen voorraad of een enorm wagenpark. Met behulp van<br />

slimme digitale technologie en uitgebreide technische kennis weet Aramfix echter precies welke materialen voor welke prijs<br />

op welke plek kunnen zijn<br />

Tekst Armand Landman<br />

Beeld Aramfix<br />

Wat Aramfix onderscheid van andere distributeurs van bevestigingsmaterialen is<br />

de uitgebreide materiaalkennis van Wirken en zijn collega’s.<br />

Een internationale aannemer die in opdracht<br />

van Microsoft een datacenter in de kop<br />

van Noord-Holland bouwt, was op zoek<br />

naar speciale veiligheidsschroeven voor de<br />

datarekken in het gebouw. In Europa zijn<br />

meerdere distributeurs die deze speciale<br />

schroef van een bepaalde fabrikant kunnen<br />

leveren. Toch bestelde de aannemer de<br />

schroeven bij Aramfix, een Nederlandse<br />

leverancier zonder eigen fabriek of voorraad.<br />

Martijn Wirken, eigenaar en directeur van<br />

Aramfix legt uit waarom. “De fabrikant van de<br />

veiligheidsschroeven heeft tegen de aannemer<br />

gezegd: ‘Neem contact op met Aramfix. Die<br />

hebben hun internationale logistieke supply<br />

chain op orde en kunnen tegen hele scherpe<br />

prijzen waar ook ter wereld leveren. Dat<br />

scheelt je fors in overheadkosten.' Daarop<br />

hebben wij een offerte gemaakt voor dat ene<br />

doosje schroeven. Wat er uiteindelijk toe heeft<br />

geleid dat we alle bevestigingsmaterialen voor<br />

het complete datacenter mogen leveren. En<br />

ik krijg nu wekelijks verzoeken voor nieuwe<br />

schroeven en bouten.”<br />

"Op de achtergrond gaat het<br />

om complexe technologische<br />

materie waarbij schroefjes<br />

en boutjes precies op<br />

het juiste moment op de<br />

juiste plek moeten zijn"<br />

Een deel van het<br />

assortiment.<br />

54 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Het datacenter in Noord-Holland waarvoor Aramfix alle bevestigingsmaterialen levert.<br />

Aramfix geeft ook het juiste advies over specifieke<br />

toepassingen, maakt sterkteberekeningen,<br />

controleert bouwtekeningen en geeft materiaalconstructie-<br />

en corrosieadvies.<br />

BOUTJES EN MOERTJES<br />

Het aansprekende voorbeeld schetst precies<br />

de kracht van Aramfix, dat vanuit Nederland<br />

een wereldwijd distributienetwerk heeft<br />

opgebouwd voor meer dan 400 duizend verschillende<br />

soorten bevestigingsmaterialen.<br />

“Dagelijks rijden er meerdere koeriers voor<br />

ons kriskras door Europa om overal boutjes<br />

en moertjes op te halen en af te leveren.”<br />

Gekscherend zegt Wirken altijd dat hij slechts<br />

boutjes en moertjes verkoopt. “Meer dan dat is<br />

het eigenlijk niet. Maar op de achtergrond gaat<br />

het wel om een uiterst complexe techno logische<br />

materie waarbij die schroefjes en boutjes iedere<br />

keer precies op het juiste moment op de juiste<br />

plek moeten zijn. Waar dan ook ter wereld en<br />

tegen een scherpe prijs. Dat maakt dat Aramfix<br />

eigenlijk meer een technologie bedrijf is dan<br />

een bedrijf dat schroefjes verkoopt. Want wij<br />

beheersen zowel de volumes als de voorraden<br />

en bieden een uniek aanbod van verschillende<br />

materialen in heel veel verschillende disciplines”,<br />

zegt Wirken.<br />

Aramfix maakt gebruik van verschillende<br />

wereld wijde distributiekanalen waar door het<br />

bedrijf voor ieder project de juiste bevestigingsmaterialen<br />

op tijd en voor de meest voordelige<br />

prijs weet te leveren.<br />

Neem nogmaals het datacenter van Microsoft.<br />

“Dat project bestaat uit allerlei verschillende<br />

disciplines”, legt Wirken uit. “En dus hebben<br />

ze ook allerlei verschillende bevestigingsmaterialen<br />

nodig: van staal constructie bouten<br />

tot dakafwerk- en deuren schroeven, maar<br />

ook enorm zware bouten. In totaal komen<br />

die bevestigings materialen van maar liefst 19<br />

verschillende fabrikanten. Wij krijgen het voor<br />

elkaar om de hoofd aannemer op dat project<br />

heel snel te ontzorgen en in al zijn behoeften te<br />

voorzien. Waarbij ze maar met één aanspreekpunt<br />

te maken hebben in plaats van met 19<br />

verschillende partijen.”<br />

“Wij pakken dus zelf niet dat ene doosje<br />

schroeven van een rek in een magazijn”, legt<br />

Wirken uit. Wij weten wel precies welk doosje<br />

waar ligt, wat het kost en wat we moeten doen<br />

om het op tijd bij de juiste klant te krijgen. En<br />

we geven het juiste advies over specifieke<br />

toe passingen, maken sterkte berekeningen,<br />

contro leren bouwtekeningen en geven<br />

materiaal- constructie- en corrosieadvies.”<br />

Wirken geeft nog een voorbeeld. “Dit is een<br />

glijmoer in een profiel met een veertje eraan.<br />

Daar heeft een klant er 5000 van nodig. Ze<br />

kosten bij de groothandel 3 euro per stuk.<br />

Ik weet echter dat ze in Azië maar 15 cent<br />

kosten en dat daarvan een voorraad in Polen<br />

ligt opgeslagen. Wij halen alle losse schakels<br />

uit de leveringsketen en brengen onze klanten<br />

direct naar de bron.”<br />

MATERIAALKENNIS<br />

Wat Aramfix onderscheid van andere distribu<br />

teurs van bevestigings materialen is de<br />

uit gebreide materiaal kennis van Wirken en<br />

zijn collega’s. “Ik heb onder tussen 18 jaar<br />

ervaring. In de wereld van boutjes en moertjes<br />

zijn veel ver schillende merken waar uiteindelijk<br />

dezelfde fabrikant achter schuil gaat.<br />

Vooral op het gebied van materiaal kennis<br />

en opper vlakte behandeling beschik ik over<br />

veel des kundig heid.” Dat leidt er regelmatig<br />

toe dat Wirken zijn opdracht gevers al in een<br />

vroeg stadium adviseert. “Veel toe passingen<br />

- neem bijvoor beeld de bevestiging van grote<br />

wind turbines op zee - zijn gebonden aan<br />

inter natio nale wet- en regelgeving en strenge<br />

certifi cering. Soms wordt een bepaald merk<br />

schroeven voor geschreven, maar weet ik dat<br />

een ander merk aan precies dezelfde strenge<br />

eisen voldoet, maar wel vele malen goedkoper<br />

is. Wij kunnen dus alter natieven bieden<br />

waar door een opdrachtgever zijn marge<br />

kan vergroten.” ■<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

55


INDUSTRIEBOUW<br />

Eric van Dooren, Willem Reijrink en Frank Reijrink.<br />

Revolutionaire staalconstructie-oplossing<br />

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN<br />

MET VOLLEDIG HERBRUIKBAAR<br />

STAALBOUWSYSTEEM<br />

Reijrink Staalconstructie heeft het eerste volledig herbruikbare staalbouwsysteem geïntroduceerd, Skellet genaamd.<br />

Gepatenteerd en met de verkooprechten voor de Benelux en Duitsland op zak, is in januari de bouw van de nieuwe<br />

divisie, Reijrink Skellet, gestart om medio maart volledig in productie te kunnen gaan. Skellet is een soort stalen ‘meccano'<br />

constructiesysteem dat tot het kleinste onderdeel demonteerbaar is. Zowel de profielen als de verbindingsstukken zijn<br />

volledig herbruikbaar, waardoor ze tevens een hoge restwaarde behouden. Het biedt eindeloos veel mogelijkheden voor het<br />

bouwen van onder andere circulaire industriehallen, mezzanine vloeren, woningen en kantoren.<br />

Tekst Carolien Klees<br />

Beeld Reijrink Staalconstructie bv<br />

Reijrink Staalconstructie mag zich als industriebouwer en specialist in<br />

distributiecentra, al jarenlang de groenste staalbouwer van Nederland<br />

noemen. Directeur Willem Reijrink: “Met de nieuwe divisie Reijrink<br />

Skellet versnellen wij de ontwikkeling van circulaire oplossingen binnen<br />

de staalsector.” En dat daar behoefte aan is, blijkt uit een prachtige<br />

opdracht in België om grote industrieloodsen in Beringen volledig in<br />

Skellet-bouw te realiseren.”<br />

INNOVATIE EN DUURZAAMHEID<br />

Door licht en circulair te bouwen, wordt enerzijds het gebruik van nieuwe<br />

grondstoffen beperkt en anderzijds zijn er minder vervoersbewegingen<br />

nodig. “Het Skellet-systeem is een gedeeltelijke vervanger van het<br />

traditioneel warmgewalste staal. Voor de montage kan het laswerk<br />

volledig achterwege gelaten worden. Er is enkel een zaagmachine en<br />

een rivettenpistool nodig. En het modulaire karakter van het systeem<br />

58 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


INDUSTRIEBOUW<br />

Alle inspanningen hebben ertoe geleid dat Reijrink Staalconstructie één<br />

van de laagste MKI-scores van Nederland heeft.<br />

VOORLOPER<br />

Reijrink Staalconstructie is niet alleen de groenste, maar ook de<br />

meest geautomatiseerde staalbouwer van Nederland. “Van het<br />

samenstellen tot het volledig aflassen, gebeurt alles volautomatisch. En<br />

van de engineering tot het transport, hebben we alles in eigen huis.”<br />

De staalbouwer investeert daarnaast continu in techniek, kennis en<br />

mensen door mee te bewegen met ontwikkelingen zoals het werken<br />

met lean bouwen en Design & Build. De toegepaste methodieken<br />

leverden hen de BIM-award Benelux 2<strong>01</strong>8 op, evenals diverse BREEAM<br />

‘Outstanding’ ontwerpcertificaten. ■<br />

Joost Reijrink en Rick Meeuwis.<br />

zorgt dat een constructie makkelijk aangepast of uitgebreid worden.”<br />

De waardevastheid van Skellet-profielen wordt onderstreept met de<br />

Skellet SAFE-garantie. Dit garandeert een vergoeding tot 133% van de<br />

aankoopprijs van de profielen na het 15e jaar. Elk profiel wordt hiervoor<br />

gebrandmerkt en digitaal geregistreerd.<br />

DUBBELLAAGSE DISTRIBUTIECENTRA<br />

Reijrink Staalconstructie mag nog een primeur op haar naam<br />

schrijven. Door de grote behoefte aan opslagcapaciteit in combinatie<br />

met een tekort aan bouwgrond, zijn vorig jaar de eerste twee<br />

dubbellaagse distributiecentra in ons land gebouwd. “In opdracht van<br />

een gewaardeerde aannemer mochten wij de Amsterdam Logistic<br />

Cityhub met een hoogte van 40 meter bouwen. En voor een andere<br />

gewaardeerde aannemer het dubbeldeks warehouse in Venlo. Voor<br />

dergelijke hoge staalconstructies geldt een ander bouwprincipe. Vooral<br />

montage-technisch is dat een uitdaging. Onze expertise hierin heeft<br />

ertoe bijgedragen dat wij bij deze projecten betrokken werden.”<br />

LAAGSTE MKI-WAARDE<br />

De milieukostenindicator (MKI) voegt alle relevante milieueffecten van een<br />

product samen tot één enkele score. Reijrink Staalconstructie werkt op<br />

velerlei vlakken duurzaam. Het start bij de engineering waarbij ontwerpen<br />

gemaakt worden met toekomstig hergebruik in gedachten. Het vindt<br />

zijn vervolg tijdens de productie door gebruikmaking van duurzaam<br />

staal en een productieproces waarbij 6.000 zonnepanelen ervoor<br />

zorgen dat ze volledig zelfvoorzienend zijn in hun elektriciteitsbehoefte.<br />

En het eindigt met een wagenpark dat volledig draait op HV100 diesel.<br />

“Daarnaast bieden wij onze klanten veel opties aan. Zo kan men kiezen<br />

voor de Greenline coating die voor het milieu minder belastend is dan<br />

traditionele verf. Indien gewenst, kunnen we met behulp van elektrische<br />

kranen en hoogwerkers de constructies monteren. Overigens, in andere<br />

gevallen gebruiken we machines die rijden en draaien op HV100 diesel.<br />

Ook bieden we de optie voor elektrisch transport naar de bouwplaats.”<br />

Project: Dubbeldeks warehouse in Venlo.<br />

Vestiging Reijrink Skellet in Tilburg.<br />

Skellet kruiskoppeling.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

59


INDUSTRIEBOUW<br />

Voor nieuwbouw uit de kluiten gewassen warehouse<br />

Baanbrekende overheaddeuren<br />

zonder verenpakket<br />

Op het nieuwe bedrijvenpark H2O, ten zuidwesten van Zwolle, vinden we sinds eind vorig jaar het distributiecentrum van<br />

Verhoek Europe. Een toplocatie vlakbij de snelweg in de economisch sterke regio Gelderland en de ideale plaats voor een uit<br />

de kluiten gewassen warehouse. Het nieuwe complex, dat de naam Verhoek Europe – Hattemerbroek meekreeg, telt maar<br />

liefst 20.000 m² aan hoogwaardige logistieke ruimte. Het magazijn is uitgerust met de allernieuwste ASSA ABLOY OH1142P<br />

Dual Drive overheaddeuren.<br />

Tekst en beeld ASSA ABLOY Entrance Systems<br />

Verhoek Europe is een veelzijdige internationale<br />

logistieke dienstverlener met ruim 70<br />

jaar ervaring. Het bedrijf verdeelt goederen in<br />

bijna heel Europa onder eigen regie, waar door<br />

kwaliteit, betrokkenheid, service en verkrijgbaar<br />

heid steeds hand in hand gaan. Het<br />

nieuwste distributie centrum van dit ambi tieuze<br />

familie bedrijf werd afgelopen najaar op geleverd<br />

door bouw bedrijf Pleijsier Bouw. <strong>Warehouse</strong><br />

Hattemerbroek Verhoek is ontwikkeld dooren<br />

in eigen dom van Borghese Logistics en<br />

werd ontworpen door Mies Architectuur en<br />

Pelecon structural engineers.<br />

“Dit gloednieuwe full electric complex is<br />

bijzonder aantrekkelijk voor een logistiek<br />

bedrijf”, stelt Steven van der Sloot, projectcoördinator<br />

bij Pleijsier Bouw. “Niet alleen<br />

de ligging, maar ook de flexibiliteit van het<br />

pand dat opgedeeld kan worden in meerdere<br />

functionele units en de BREEAM Very Good<br />

certificering bieden veel voordelen. Logisch<br />

dat Verhoek Europe er zijn distributiecentrum<br />

in onderbracht.”<br />

De nieuwe ASSA ABLOY OH1142 Dual Drive overheaddeuren zonder verenpakket nemen minder ruimte in dan traditionele overheaddeuren.<br />

60 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


INDUSTRIEBOUW<br />

AANTREKKELIJK DEURPRINCIPE<br />

VOOR VANDAAG ÉN MORGEN<br />

Ruim voordat de eerste steen werd gelegd,<br />

besloten de betrokken partijen samen om<br />

de baanbrekende ASSA ABLOY OH1142P<br />

Dual Drive overheaddeuren te integreren<br />

in het pand. “Innovatie staat hoog op het<br />

prioriteitenlijstje van Pleijsier Bouw dus het<br />

was een vanzelfsprekende beslissing om<br />

dit nieuwe deursysteem hier te installeren”,<br />

benadrukt Steven van der Sloot.<br />

nauwgezet mee. Tel daar nog de kwaliteit<br />

van de deuren bij en je komt tot een wel heel<br />

mooi deurprincipe dat zich in de toekomst<br />

zeker nog verder zal bewijzen”, aldus Steven<br />

van der Sloot.<br />

“We zijn blij dat we de kans kregen om dit<br />

state-of-the-art distributie centrum te kunnen<br />

voorzien van onze nieuwste deuren. Een<br />

innovatief product leer je in de praktijk toch het<br />

beste kennen. De samenwerking met Pleijsier<br />

"Een innovatief product leer je in de<br />

praktijk toch het beste kennen"<br />

“De OH1142P dockdeuren voldoen absoluut<br />

aan de verwachtingen: ze zijn bijzonder snel<br />

en efficiënt en nemen flink wat minder ruimte<br />

in. Ook de implementatie van het nieuwe<br />

systeem is vlekkeloos verlopen. Er was een<br />

prima contact tussen onze uitvoerder en het<br />

team van ASSA ABLOY Entrance Systems.<br />

Bovendien waren niet alleen de monteurs<br />

aanwezig bij de opbouw van de dockdeuren;<br />

ook de ontwikkelaars van het systeem keken<br />

Bouw verliep zeer prettig en collegiaal, zoals<br />

we dat als projectpartners vaker ervaren”,<br />

aldus Hans Bolder, Project Manager bij ASSA<br />

ABLOY Entrance Systems.<br />

SLIMME LAAD- EN LOSSYSTEMEN<br />

Het magazijnpand is uitgerust met 28 slimme<br />

laad- en lossystemen op basis van de ASSA<br />

ABLOY OH1142P Dual Drive dockdeuren<br />

met ‘Dual Drive'-technologie. Deze sectionale<br />

overhead deuren zonder verenpakket werken<br />

sneller, soepeler en betrouwbaarder dan standaard<br />

overheaddeuren. Het verenpakket is<br />

vervangen door een dubbele aandrijf motor,<br />

bevestigd op het onderste deurpaneel. Hierdoor<br />

is installatie en onderhoud vereen voudigd en<br />

neemt een deursysteem minder ruimte in.<br />

Boven dien kunnen ze door de standaard IoT<br />

module verbonden worden met het digitaal<br />

toegangs beheer platform ASSA ABLOY Insight,<br />

dat belang rijke inzichten levert om de stroom<br />

van mensen en goederen te opti maliseren en<br />

de veilig heid te verhogen. Aan vullend werden<br />

28 DL6<strong>01</strong>0S Swingdock levellers, 28 DS6060S<br />

Curtain shelters, 28 wiel geleiders en 5 extra<br />

OH1042P overhead deuren op maaiveldniveau<br />

geïnstalleerd. ■<br />

PROJECTDETAILS:<br />

Aannemer: Pleijsier Bouw<br />

Ontwikkelaar/Eigenaar: Borghese Logistics<br />

Ontwerp: Mies Architectuur en Pelecon<br />

structural engineers<br />

Huurder gebouw: Verhoek Europe<br />

Certificering: BREEAM Very Good<br />

Fotografie: © Egbertdeboer.com<br />

De 28 ASSA ABLOY Entrance Systems laad- en lossystemen zijn voorzien van de nieuwste overheaddeuren.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

61


INDUSTRIEBOUW<br />

Steeds meer hernieuwbare grondstoffen<br />

Krachtige coatings voor<br />

in industriële omgeving<br />

Met een enthousiaste, gepassioneerde groep vakmensen werkt NelfKoopmans<br />

dagelijks aan de allerbeste kwaliteit verf. Met acht mooie merken in de<br />

bedrijfsportefeuille hebben ze voor elke klus het juiste product en voor elke klant<br />

de juiste service. Johan van der Meulen (teamleider technical services) en Sytze<br />

Huizenga (commercieel technisch adviseur) vertellen meer over de kracht van<br />

goede producten voor onder andere logistieke omgevingen, met in het bijzonder<br />

de hoogwaardige coatings van het merk Nylo.<br />

Tekst Alon Winnen Beeld NelfKoopmans<br />

Nelfkoopmans is van oorsprong een<br />

echt familiebedrijf met meer dan 220<br />

jaar expertise in de verfsector. “Wij staan<br />

voor duurzaamheid en innovatie”, vertelt<br />

Huizenga. “We bieden dan ook een<br />

assortiment van reguliere verfproducten tot<br />

zeer specialistische probleemoplossers. We<br />

denken oplossingsgericht en helpen onze<br />

klanten met inspecties, passend advies en<br />

projectbegeleiding.”<br />

DE NADRUK OP DUURZAAMHEID<br />

Duurzaamheid zit bij NelfKoopmans in het<br />

DNA. Van der Meulen vertelt: “Bij alles wat we<br />

doen, streven we continu naar duurzaamheid.<br />

In producten én relaties. Zo hebben we een<br />

CO 2<br />

-neutrale productie dankzij een eigen<br />

windmolen en een dak vol zonnepanelen. We<br />

kopen grondstoffen zo lokaal mogelijk om de<br />

milieu-impact van transport zo klein mogelijk<br />

te houden.”<br />

bedrijfsportefeuille, waarvan NYLO coatings er<br />

één is. “We komen allemaal dagelijks in contact<br />

met vloer- of wandcoatings, zonder dat we<br />

het doorhebben. Een goede wandcoating is<br />

namelijk van cruciaal belang in uiteenlopende<br />

omstandigheden en belastinggraden in zowel<br />

woon- en werkruimten. De eisen verschillen<br />

per toepassing”, aldus Van der Meulen.<br />

De producten van NYLO zijn in de jaren 70<br />

ontstaan uit een steeds verder toenemende<br />

vraag vanuit de melkindustrie naar zeer<br />

sterke, goed reinigbare coatings. Koopmans<br />

“We zetten ons als maatschappelijk betrokken<br />

producent steeds meer in op het gebied<br />

van duurzaam ondernemen door de toepassing<br />

van zoveel mogelijk hernieuwbare<br />

grondstoffen. Neem bijvoorbeeld ons NYLOassortiment.<br />

Deze producten zijn voornamelijk<br />

oplossingmiddelvrij of watergedragen.<br />

Bovendien staat onze moderne fabriek in<br />

een van de mooiste Unesco-gebieden van<br />

Nederland: het Waddengebied. Zo worden<br />

we dagelijks herinnerd hoe belangrijk het is<br />

om goed voor onze planeet te zorgen.”<br />

HET VERHAAL VAN NYLO<br />

NelfKoopmans heeft acht mooie merken in de<br />

Nylo floorcoat in industriële omgevingen.<br />

62 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


INDUSTRIEBOUW<br />

Onze moderne fabriek met zonnepanelen<br />

in het mooie Waddengebied.<br />

"Een goede vloercoating<br />

sluit aan bij de toepassing"<br />

ontwikkelde een oplosmiddelvrije epoxycoating<br />

die voldoet aan alle eisen en volkomen veilig is<br />

voor melk- en kaasproducten. De oplossing<br />

wordt wereldwijd nog steeds toegepast<br />

in de kaasindustrie. “NYLO biedt veel<br />

mogelijkheden”, vertelt Huizenga. “Ook voor<br />

toepassingen volgens de HACCP-normering.”<br />

Aan het einde van de jaren 90 komt NYLO<br />

onder de vlag van Nelf Lakfabrieken. Het NYLO<br />

assortiment is inmiddels verder uitgebouwd<br />

naar een brede probleemoplosser voor de<br />

voedingsindustrie, de gezondheidsindustrie,<br />

natte ruimten (zwembaden), zwaar belaste<br />

antislip en industriële omgevingen.<br />

NYLO biedt een volwaardig productenpakket<br />

voor wand- en vloerafwerkingen zowel binnen<br />

als buiten. Daarnaast zijn er producten voor<br />

zowel antislip of slijtvaste afwerking als<br />

hoog reinigbare of duurzaam esthetische<br />

afwerking. In alle mogelijke industrieën<br />

en toepassingsgebieden heeft NYLO een<br />

geschikte en vaak gecertificeerde oplossing in<br />

huis. Huizenga: “Het kan lastig zijn om binnen<br />

het enorme aanbod de juiste keuze te maken.<br />

Daarom staat de Technische Adviesservice<br />

vijf dagen per week klaar om klanten van een<br />

passend advies te voorzien.”<br />

VLOER- EN WANDCOATING<br />

Specifiek voor logistieke of industriële<br />

omgevingen zijn de NYLO Floorcoat SL en<br />

de NYLO Floorcoat RC uitermate geschikt.<br />

Huizenga: “De Floorcoat SL is een sterke<br />

epoxy-coating voor industriële toepassingen.<br />

De coating is toepasbaar op betonnen of<br />

cementgebonden dekvloeren met een zware<br />

belasting. Perfect in bijvoorbeeld ruimten<br />

voor opslag of werkplaatsen, garages en<br />

productieruimten. De coating is watervast<br />

en vloeistofdicht en eenvoudig te gieten of<br />

spanen.”<br />

“De Floorcoat RC is een sterke epoxy<br />

rolcoating geschikt voor het afwerken van<br />

betonnen of cementgebonden dekvloeren<br />

Het resultaat van de NYLO floorcoating.<br />

met een middelzware belasting. De rolcoating<br />

is oplosmiddelvrij en eenvoudig te rollen. Ook<br />

goed bestand tegen chemicaliën, vrijwel alle<br />

chemische reinigers, oliën en oplosmiddelen.”<br />

“Een goede vloercoating sluit aan bij de<br />

toepassing”, besluit Van der Meulen. “NYLO<br />

biedt een uitgebalanceerde productlijn die<br />

aan alle kwaliteitseisen voldoen voor iedere<br />

belastinggraad. Dus hoe hoog de logistieke<br />

belasting ook is, met een NYLO coating zit je<br />

altijd goed.” ■<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

63


INDUSTRIEBOUW<br />

Een kwart kilometer distributiecentrum<br />

Bouwen van<br />

links naar rechts<br />

De meeste distributiecentra hebben de vorm van een massief rechthoek. Het distributiecentrum voor AFL is ook nog eens langgerekt.<br />

De meeste distributiecentra hebben de vorm van een massieve rechthoek. Het distributiecentrum voor AFL Barendrecht<br />

daarentegen is ook nog eens langgerekt; 250 meter bij 46 meter. Dat heeft consequenties voor de uitvoering.<br />

Tekst Liliane Verwoolde Beeld Hercuton<br />

Als internationaal transportbedrijf in groente en<br />

fruit was AFL Barendrecht op zoek naar een<br />

nieuw distributiecentrum. Om dit te realiseren,<br />

klopte zij aan bij Hercuton. Niet alleen om een<br />

passend gebouw te realiseren, maar ook voor<br />

ondersteuning bij de financiering. “Samen<br />

hebben we alle mogelijkheden de revue<br />

laten passeren”, vertelt Jack van den Broek,<br />

Commercieel Manager bij Hercuton. “We<br />

zijn uitgekomen bij de volledige huur van een<br />

nieuw bedrijfspand op maat.”<br />

VAN LINKS NAAR RECHTS<br />

Het maatwerkpand voor AFL omvat een<br />

gekoeld warehouse voor op- en overslag<br />

met een oppervlakte van 12.000 m 2 , een<br />

ompakafdeling en kantoorruimte voor verhuur,<br />

een mezzaninevloer van 4.000 m 2 en een<br />

kantoor voor AFL zelf. En dit allemaal in een<br />

langgerekt bouwvolume, waarbij het kantoor<br />

centraal op de begane grond is gesitueerd.<br />

“Dit had nogal wat logistieke gevolgen”,<br />

vertelt projectleider Maikel Monde. “In de<br />

regel bouw je van achter naar voor, waarbij<br />

je de bouw van het kantoor het liefst zo<br />

vroeg mogelijk in het bouwproces plant.<br />

Dit vereist namelijk doorgaans de meeste<br />

afbouwwerkzaamheden.”<br />

EEN COMPLEX GEHEEL<br />

Na intensief puzzelwerk dienden de<br />

op lossingen zich aan. Bij een aanpak van links<br />

naar rechts wordt de technische ruimte – met<br />

de installaties voor de koel- en vriescellen<br />

en de hoofd verdeelkast voor de elektrische<br />

installatie van de hal – relatief snel gerealiseerd.<br />

De mezzanine vloer wordt vervangen door een<br />

gesloten verdiepings vloer en op twee plaatsen<br />

in de verdiepings vloer worden grote sparingen<br />

aan gebracht voor de goederen-/palletlift.<br />

Monde: “Dit is het in een nutshell, maar de<br />

complexiteit is groot. Denk alleen al aan waar je<br />

op het gebied van veilig heid rekening mee moet<br />

houden als de sparingen in de verdiepingsvloer<br />

worden aan gelegd, terwijl beneden ook<br />

allerlei werkzaam heden plaatsvinden.” Extra<br />

aandacht wordt besteed aan de Rc-waarde<br />

en lucht dichtheid van het pand om straks de<br />

opgewekte koude binnen te houden. Hiervoor<br />

worden de docks en levellers buiten de<br />

voorgevel geplaatst in los staande dockhuisjes.<br />

64 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


INDUSTRIEBOUW<br />

Een afmeting van 250 meter bij 46 meter<br />

heeft consequenties voor de uitvoering.<br />

Om de koude binnen te houden,<br />

worden de docks uitwendig geplaatst.<br />

Het kantoor is centraal op de begane grond gesitueerd.<br />

De energie wordt opgewekt met zonnepanelen.<br />

'Werken volgens de normen van een BREEAM-certificering<br />

is voor ons een zeer bekend traject'<br />

BREEAM 'EXCELLENT'<br />

Vanwege de hoge duurzaamheidsambitie –<br />

het BREEAM 'Excellent’-certificaat – kiest<br />

Hercuton voor duurzame, circulaire materialen<br />

en toepassingen. De installaties worden ultraenergiezuinig,<br />

energie wordt opgewekt door<br />

zonnepanelen, ledverlichting wordt uitgerust<br />

met bewegingssensoren en het beton is<br />

(deels) circulair. “Dit is een greep uit de vele<br />

milieumaatregelen. Werken volgens de<br />

normen van een BREEAM-certificering is voor<br />

ons inmiddels een zeer bekend traject.”<br />

VEILIGHEID OP ÉÉN<br />

De oplevering van het distributiecentrum is in<br />

overleg gepland op 1 augustus <strong>2024</strong>. Zoals<br />

het er nu uitziet, is dat haalbaar. Maar Monde<br />

wil hier toch een kanttekening bij plaatsen.<br />

“Hoe zorgvuldig je de planning ook maakt, een<br />

regen-, vorst- of stormperiode kan die planning<br />

volledig op z’n kop zetten. Dan onderzoeken<br />

we samen met de onderaannemers of we<br />

wellicht nog slimmer of anders kunnen werken<br />

om de planning te halen. Uiteraard alleen als<br />

de veiligheid geborgd is.” ■<br />

Een regenperiode kan de planning volledig op z'n kop zetten.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

65


WE STEEL THE GREEN FUTURE<br />

REIJRINK GREE<strong>NL</strong>INE<br />

NATUURLIJK zijn wij al een tijd terug gestart met<br />

groene initiatieven. We kunnen ’the Future’ niet claimen<br />

zonder daar onze verantwoordelijkheid voor te<br />

nemen. Zo worden onze werkplaatsen vanaf 2020<br />

al voorzien van 100% groene energie van onze eigen<br />

zonnepanelen, zijn onze kantoren gasloos en rijdt<br />

ons transport op HVO100 diesel. Afgelopen jaar is<br />

het eerste warehouse elektrisch gemonteerd. We<br />

committeren ons aan het Staalakkoord maar ambiëren<br />

meer. Via Reijrink Greenline zetten wij stappen<br />

naar een zo groen mogelijke constructie met<br />

de laagste CO2 uitstoot. Wilt u meer weten over<br />

onze ‘green ambition’? Neem contact met ons op.<br />

WE STEEL THE GREEN FUTURE<br />

Met trots mogen<br />

wij zeggen dat wij de<br />

GROENSTE staalbouwer van<br />

Nederland zijn!<br />

WWW.REIJRINK.COM<br />

REIJRINK BV Esbeekseweg 21, Esbeek


INDUSTRIEBOUW<br />

Een alternatief voor ‘verdozing’<br />

Groene oase op<br />

XL Businesspark Twente<br />

In de afgelopen tien jaar breidde het logistiek vastgoed in Nederland uit met maar liefst 10 miljoen m 2 . Hoewel functioneel,<br />

is de ‘verdozing’ van ons landschap velen een doorn in het oog. Met de nieuwbouw van distributiecentrum Ara in Almelo<br />

laten ontwikkelaar STELLAR DEVELOPMENT CV, architect Heembouw Architecten, aannemer Heembouw en strategisch partner<br />

Pelecon Structural Engineers zien dat het ook anders kan. Dankzij een ecologisch natuurscherm van bijna 1 km lang en<br />

15 m hoog krijgt het dc een prachtige ecologische strik én bevordert zij de biodiversiteit in het gebied.<br />

Tekst Lieke Bousema<br />

Beeld B-smart fundering<br />

Natuur, architectuur, technologie en functionaliteit. Dát zijn de pijlers<br />

van dc Ara Almelo, waaraan Pelecon Structural Engineers een<br />

belangrijke bijdrage levert. Het adviesbureau voor bouwtechnische<br />

constructies werd al in de VO-fase door Heembouw betrokken, om<br />

mee te denken over de constructie van het dc én natuurscherm.<br />

“Hierbij hebben we van grof naar fijn gewerkt”, vertelt Mack Stolwijk,<br />

constructieadviseur bij Pelecon. “Het distributiecentrum is opgebouwd<br />

uit vier units en grotendeels volgens de standaarden van Heembouw<br />

opgebouwd. Grootste uitzondering hierop betreft het lage dak boven<br />

de mezzanine, dat op mijn advies is vervallen. In plaats hiervan is het<br />

hoge dak doorgetrokken tot de voorgevel, waardoor twee gevel- naar<br />

dakovergangen zijn uitgespaard.”<br />

'Aan de basis van het<br />

natuurscherm staat een<br />

indrukwekkend stalen frame,<br />

dat in de komende maanden en<br />

jaren begroeid zal worden door<br />

een grote diversiteit aan planten'<br />

ECOLOGISCH NATUURSCHERM<br />

Meest bijzonder is echter het ecologische natuurscherm, dat deels<br />

tegen het gebouw, deels vrijstaand en deels boven de dockposities<br />

is geprojecteerd. “Aan de basis van het natuurscherm staat een<br />

indrukwekkend stalen frame, dat in de komende maanden en jaren<br />

begroeid zal worden door een grote diversiteit aan planten”, vertelt<br />

Stolwijk. “Samen met de architect hebben wij de eerste ontwerpschetsen<br />

hiervoor gemaakt en steeds verder verfijnd, met oog voor esthetiek,<br />

stabiliteit en uitvoerbaarheid.”<br />

Het ecologische natuurscherm is deels tegen het gebouw, deels<br />

vrijstaand en deels boven de dockposities geprojecteerd.<br />

Architect Diederik de Jonge ontwierp een diagonaal lijnenspel in het<br />

natuurscherm, vertelt hij. “Uitvoeringstechnisch was dit echter vrij lastig.<br />

Daarom hebben wij een alternatieve oplossing uitgedacht, met verticale<br />

basisportalen waartegen een diagonaal lijnenspel van staalframe is<br />

aangebracht. Hiertussen zitten stalen netten, waartussen de begroeiing<br />

straks gericht omhoog kan klimmen. Samen met de landschapsadviseur<br />

en B-smart fundering is de fundering van het natuurscherm zodanig<br />

geoptimaliseerd, dat alle planten goed kunnen wortelen en groeien.” ■<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

67


INDUSTRIEBOUW<br />

Duurzaam distributiecentrum voor PLUS Supermarkten<br />

‘Werkomstandigheden en<br />

beleving zijn belangrijk’<br />

Onder de naam HBC realiseren HVBM Vastgoed en Bruil Bouw Groep het nieuwe vers-distributiecentrum van PLUS<br />

Supermarkten op A1 Bedrijvenpark in Deventer. Vanuit dit nieuwe pand worden de PLUS- en Coop-winkels in de toekomst<br />

voorzien van verse producten. Het distributiecentrum wordt naar verwachting begin <strong>2024</strong> opgeleverd.<br />

Tekst Ramona Kezer Beeld HVBM Vastgoed<br />

Adriaan Molenschot, algemeen directeur van ontwikkelaar HVBM<br />

Vastgoed: “Het is alweer bijna twee jaar geleden dat we de intentie<br />

sloten voor de ontwikkeling van een nieuw distributiecentrum met<br />

toen nog Coop. Onze samenwerkingspartner Bruil had al jaren een<br />

behoorlijk deel van de grond op het nieuwe bedrijventerrein A1 West<br />

in bezit. Bruil en wij kenden elkaar al van een eerdere succesvolle<br />

samenwerking en naast de gezamenlijke financiële slagkracht heeft<br />

HVBM de kennis en knowhow van de ontwikkeling van logistieke<br />

gebouwen. De plannen liepen vertraging op door de fusie met<br />

PLUS. In de nieuwe supply chain van de fusie-organisatie kreeg het<br />

gebouw een andere functie. Nu wordt er 22.000 m 2 ongekoelde<br />

opslag, 38.000 m 2 gekoelde opslag en een overkapping voor<br />

buitenopslag gerealiseerd.”<br />

HVBM is een build-to-suit ontwikkelaar en ontwikkelt haar gebouwen<br />

altijd voor en met gebruikers. “We investeren zelf en creëren<br />

multifunctionele gebouwen op goede locaties voor gezonde huurders.<br />

Zo ontstaat het juiste beleggingsproduct.”<br />

Het nieuwe, duurzame<br />

distributiecentrum.<br />

68 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


INDUSTRIEBOUW<br />

BREEAM ‘EXCELLENT’<br />

Bij de ontwikkeling van het nieuwe distributie centrum spelen duurzaamheidseisen<br />

een belangrijke rol. Het gebouw en het omliggende<br />

terrein zijn circulair en natuurinclusief ontworpen. Het ontwerp<br />

behaalde het BREEAM ‘Excellent’-ontwerpcertificaat op basis van de<br />

nieuwe 2020 BREEAM-richtlijnen. “Vorig jaar oktober kon de eerste<br />

paal de grond in en er zijn in totaal duizend palen in gegaan”, vertelt<br />

projectmanager René Geurden. “Het pand is opgebouwd uit een<br />

staalconstructie van circulair staal met vakwerkspanten. De buitengevel<br />

wordt voorzien van een in hoogte variërende betonplint, met daarboven<br />

horizontale en verticale sandwichpanelen.” Op het dak komen<br />

zo’n 14.500 zonnepanelen, waardoor er bijna 9 megawatt stroom<br />

opgewekt kan worden. Dit is meer dan dat het distributiecentrum<br />

doorgaans gebruikt. Daarom overweegt men accu’s te plaatsen om<br />

de opgewekte stroom op te slaan en aan te wenden in bijvoorbeeld de<br />

nachtelijke uren.<br />

CIRCULAIR<br />

Vanuit de gemeente Deventer was er de eis om het pand circulair te<br />

bouwen. Zo veel mogelijk onderdelen zijn daarom ook eenvoudig te<br />

demonteren om elders weer op te bouwen. En ook aan flora en fauna<br />

is gedacht. Zo komt er een groen geluidsscherm en wordt er met de<br />

verlichting rekening gehouden met de vleermuizen in het gebied.<br />

VOLGENS PLANNING<br />

Het project verloopt volgens planning. Molenschot: “In de coronacrisis<br />

hebben we creatief naar bepaalde processen moeten kijken, maar<br />

bij dit project was er nauwelijks tekort meer aan materialen. Het was<br />

'In de nieuwe supply chain van<br />

de fusie-organisatie kreeg het<br />

gebouw een andere functie'<br />

nog wel onzeker of bepaalde stalen profielen op tijd geleverd werden,<br />

maar dat is gelukt. Helaas moesten we wel op een ongunstig moment<br />

inkopen: toen alles duurder werd door de energiecrisis en de situatie<br />

in Oekraïne.”<br />

Het welzijn van het personeel was een ander belangrijk punt bij de<br />

ontwikkeling van het nieuwe pand. Geurden: “Er komt een tweelaags<br />

parkeergarage naast het pand. Daarnaast besteedde de architect extra<br />

aandacht aan de toetreding van daglicht in de kantine, waaraan een<br />

mooi buitenterras wordt aangelegd. Zelfs in de gekoelde magazijnen<br />

komt daglicht binnen. Om goed personeel aan te trekken en te<br />

behouden, zijn werkomstandigheden en beleving erg belangrijk.”<br />

De twee zijn trots op het resultaat. “Meestal ontwikkelen we panden<br />

van 30.000 tot 40.000 m 2 , dus dit is een vrij groot project. Daarbij<br />

werken we samen met de derde supermarktketen van Nederland op<br />

een prominente locatie”, aldus Molenschot. Geurden is erg tevreden<br />

over de samenwerking met de andere partijen aan dit project. “De<br />

samenwerking met Bruil en met de andere neven- en onderaannemers<br />

verloopt heel prettig.” ■<br />

Het pand is opgebouwd uit een staalconstructie<br />

van circulair staal met vakwerkspanten.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

69


INDUSTRIEBOUW<br />

DC Ara harmonieert architectuur, natuur, technologie en functionaliteit<br />

TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR<br />

OPDRACHTGEVER ÉN OMGEVING<br />

Dankzij het natuurscherm gaat Ara Almelo<br />

harmonieus op in zijn omgeving.<br />

In september 2022 is Heembouw gestart met de bouw van distributiecentrum Ara Almelo. De state-of-the art nieuwbouw<br />

op XL Businesspark Twente betreft een ontwikkeling van STELLAR DEVELOPMENT CV, een samenwerking tussen Heembouw<br />

en Stellar Development BV. Ara Almelo is in meerdere opzichten uniek. Het gebouw met 39.119 m 2 warehouse, 2.597 m 2<br />

kantoren en 5.269 m 2 mezzaninevloeren wordt omgeven door een opvallend ecologisch natuurscherm van circa vijftien<br />

meter hoog en een kilometer lang, waardoor het harmonieus op gaat in zijn omgeving.<br />

Tekst Heembouw en Lieke Bousema Beeld Heembouw Architecten en Lars Koelewijn<br />

Distributiecentrum Ara Almelo is ontwikkeld door het eigen architectenbureau<br />

van Heembouw: Heembouw Architecten. “Onder de titel<br />

STELLAR DEVELOPMENT CV ontwikkelen wij ook eigen projecten”,<br />

vertelt Michelle Dillewaard, werkvoorbereider bij Heembouw. “Ara Almelo<br />

is zo’n ontwikkeling. Heembouw Architecten heeft het ontwerp gemaakt<br />

en het distributiecentrum is verkocht aan de Duitse investeerder Union<br />

Investment Real Estate.” Het idee was om een gebouw neer te zetten<br />

waarin architectuur, natuur, technologie en functionaliteit harmonieus<br />

samenkomen, vertelt ze. “We zijn ervan overtuigd dat natuurinclusief<br />

bouwen de toekomst is. Vlakbij Ara Almelo ligt een natuurgebied. Het is<br />

de bedoeling dat het distributiecentrum een toegevoegde waarde heeft<br />

voor de omgeving en de biodiversiteit stimuleert. Bijvoorbeeld dankzij<br />

het grote natuurscherm, dat als het ware om het gebouw heen wordt<br />

gevouwen. Wat in eerste instantie is ingestoken om te voldoen aan de<br />

eisen vanuit het beeldkwaliteitsplan, wordt straks een geweldige plek<br />

voor vogels en insecten om te schuilen, foerageren en nestelen.”<br />

'Ara Almelo presteert<br />

66% beter dan de<br />

wettelijke MPG-norm'<br />

ENTREEHAL ALS PARADEPAARDJE<br />

Ara Almelo beslaat zo’n 40.000 m² en omvat vier units met een<br />

kantoor, warehouse en loading docks. “Alle units hebben een uniforme<br />

look and feel”, vertelt Dillewaard. “Bovendien beschikken zij over een<br />

high end interieur. Zo is elke entree verrijkt met een boombank met<br />

interieurbeplanting. Het paradepaardje in ieder kantoor is echter de<br />

entreehal, met een opvallende houten wandafwerking bij de trap. Het<br />

feit dat de ruwbouw hier sterk samenhing met de afbouw, vormde<br />

een grote uitdaging. De positie van de trap raakte bijvoorbeeld aan de<br />

70 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


INDUSTRIEBOUW<br />

Het paradepaardje in ieder kantoor is de entreehal, met een<br />

opvallende houten wandafwerking bij de trap.<br />

Het gebouw wordt omgeven door een opvallend ecologisch natuurscherm.<br />

positie van de interieurcomponenten. Daardoor moesten we aan de<br />

voorkant, bij de bouwkundige engineering, al rekening houden met het<br />

interieur dat de architecten voor ogen hadden, terwijl dit normaal pas<br />

in een veel later stadium aan bod komt. Een wezenlijk andere manier<br />

van denken dus!” Heembouw en haar partners hebben voor dit project<br />

sowieso dingen gedaan die nooit eerder gedaan zijn. Als voorbeeld<br />

noemt Dillewaard het natuurscherm, maar ook het installatieconcept.<br />

“We hebben regelmatig met verschillende partijen aan tafel gezeten,<br />

om te bedenken hoe we dit allemaal voor elkaar konden krijgen. Het<br />

vergde wat puzzelwerk, maar dan is het ook ontzettend gaaf als het<br />

echt lukt!”<br />

het pand helemaal klaar maakt voor de toekomst: Capella by Stellar<br />

Development. Dit concept voor data en verlichting maakt het mogelijk<br />

om de installaties indien nodig later eenvoudig uit te breiden. Zo kunnen<br />

de loze units binnen het lichtlijnensysteem bijvoorbeeld gebruikt worden<br />

om extra databekabeling, extra verlichting of andere componenten toe<br />

te voegen.” In de toekomst zal dit concept ook bij andere projecten<br />

worden toegepast. ■<br />

NATUURINCLUSIEF, DUURZAAM EN<br />

TOEKOMSTBESTENDIG<br />

Natuurinclusiviteit is nauw verweven met duurzaamheid. In het<br />

ontwerp en de keuze voor alle materialen en technieken is gestreefd<br />

naar een zo laag mogelijke CO 2<br />

-footprint, vertelt Dillewaard. Hierdoor<br />

presteert Ara Almelo 66% beter dan de wettelijke MPG-norm (Milieu<br />

Prestatie voor Gebouwen), dat er op toeziet dat er meer circulair en<br />

milieuvriendelijker wordt gebouwd. Bovendien krijgt het distributiecentrum<br />

een BREEAM-<strong>NL</strong> ‘Very Good’-certificering. “In navolging<br />

van de materialen en technieken hebben wij veel tijd en energie<br />

gestoken in de ontwikkeling van een Last-Mile installatie concept, dat<br />

Alle units hebben een uniforme look and feel.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

71


Type overzicht doorlaatinrichtingen<br />

Kantelhek Dipaq type T<br />

Kantel<br />

type<br />

Kantel<br />

type<br />

Slagboomhek Dipaq type L<br />

Tuimel<br />

type<br />

Tuimel<br />

type<br />

Advies,<br />

levering<br />

& montage<br />

Guillotine<br />

type<br />

Schuif/inklap<br />

type<br />

Slagboom<br />

type<br />

Guillotine<br />

type<br />

Schuif/inklap<br />

type<br />

Slagboom<br />

type<br />

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht<br />

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht<br />

Guillotinehek Dipaq type C<br />

Specialist in het<br />

creëren en<br />

inrichten van<br />

veilige industriële<br />

en logistieke<br />

werkplekken<br />

conform de<br />

huidige eisen<br />

Kantel<br />

type<br />

Tuimel<br />

type<br />

Scan me<br />

Guillotine<br />

type<br />

Schuif/inklap<br />

type<br />

Schuif-Inklaphek Dipaq type CL<br />

Kantel<br />

type<br />

Slagboom<br />

type<br />

zijaanzicht vooraanzicht vooraanzicht zijaanzicht<br />

Tuimel<br />

type<br />

Guillotine<br />

type<br />

Schuif/inklap<br />

type<br />

Dipaq B.V.<br />

Matena 13<br />

3356 LG Papendrecht<br />

078- 842 47 16<br />

info@dipaq.nl


Brandveilig op een nieuw niveau: ION-LINE ULTRA<br />

Nieuwe richtlijn:<br />

sla je accu’s veilig op<br />

Volgens de nieuwe richtlijn PGS-37-2 moeten accu’s veilig en onder toezicht opgeslagen en opgeladen worden. Met<br />

een brandbescherming van buitenaf én van binnenuit, actief rookgasmanagement, drukontlasting en een uitgebreid<br />

alarmeringssysteem is de ION-LINE ULTRA brandveiligheidsopslagkast van Asecos de manier voor warehousing-professionals<br />

om lithium-ion accu’s veilig op te slaan.<br />

Tekst Els Hekkenberg Beeld Asecos<br />

We gebruiken collectief steeds meer lithiumion<br />

accu’s. Denk aan scanners, tablets en<br />

laptops, maar bijvoorbeeld ook in trackers.<br />

En de komende jaren neemt het gebruik van<br />

deze accu’s alleen maar verder toe. Henk<br />

Niewenhuis, directeur van Asecos, ziet dat<br />

het gebruik van lithium-ion batterijen ook<br />

nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. “Je<br />

moet de accu’s zien als een gevaarlijke stof,<br />

alle elementen van de branddriehoek zijn<br />

aanwezig. Denk er dus over na: hoe sla je<br />

die spullen op en hoe zorg je ervoor dat het<br />

opladen veilig gebeurt?”<br />

Brandonderdrukkingsunit.<br />

ULTRA kast met oplaad- en opslagniveaus.<br />

‘Je hebt in ieder<br />

geval twee uur<br />

om in actie te<br />

komen en de<br />

schade beperkt<br />

te houden’<br />

Volgens de onlangs gepubliceerde richtlijn<br />

PGS-37-2 moeten bedrijven hun accu’s<br />

nu veilig en onder toezicht opslaan en<br />

opladen. De verwachting is dat verzekeraars<br />

deze eisen ook gaan verwerken in hun<br />

verzekeringsvoorwaarden.<br />

In de beveiligde opslagkasten voor actieve<br />

opslag van Asecos laad je buiten werktijd<br />

accu’s veilig en onder toezicht op. Hoe<br />

dat werkt? Met de ION-LINE ULTRA, het<br />

paradepaardje van Asecos. “De ION-LINE<br />

ULTRA is de eerste brandveiligheidskast in<br />

Europa die is getest en goedgekeurd volgens<br />

het strenge GS-testprincipe EK5/AK4.”<br />

74 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Rookmelder in luchtafvoerkanaal.<br />

VIJF PIJLERS<br />

Alle ION -kasten van Asecos voldoen aan vijf<br />

pijlers. Zo zijn ze van binnen naar buiten en<br />

andersom 90 minuten brandwerend. Zodra<br />

één van de sensoren binnenin de kast een<br />

probleem detecteert met rookontwikkeling<br />

of stijgende temperaturen, geeft de kast een<br />

signaal door via het potentiaalvrij alarmcontact<br />

naar een aangesloten brandmeldcentrale of<br />

mobiele telefoon zodat actie ondernomen kan<br />

worden. “Door ontvangst van dit alarmsignaal<br />

en direct reageren creëer je tijd om erger te<br />

voorkomen”, zegt Henk.<br />

Die alarmdetectie kent een aantal fases.<br />

Bereikt de binnenkant van de kast een<br />

temperatuur van 50 graden, dan wordt<br />

een vooralarm gegeven en sluit de stroom<br />

automatisch af. “Je kunt dan als gebruiker<br />

even kijken wat er aan de hand is.” De<br />

tweede stap is rookdetectie. “Dan moet je<br />

als gebruiker de kast niet meer openen. Laat<br />

mensen met verstand van zaken, zoals een<br />

gespecialiseerd BHV-team of de brandweer,<br />

de calamiteit bestrijden.” Je kunt de kast dan<br />

nog wel naar buiten transporteren, dankzij de<br />

geïntegreerde transportsokkel.<br />

en die branden allemaal anders. Maar de<br />

meeste lithium-ion branden veroorzaken<br />

veel rook en giftige gassen. Die wil je in de<br />

kast houden”, vertelt Henk. “Zo bescherm je<br />

mensen die in dezelfde ruimte werken.”<br />

Daarnaast is de kast uitgerust met een<br />

drukontlastingsklep. “Bij rookdetectie klapt de<br />

drukklep dicht, om de rook binnen de kast<br />

te houden. Die wordt eventueel elektronisch<br />

geopend om de drukopbouw in de kast te<br />

ontlasten.”<br />

EXTRA VEILIGHEID<br />

Bij de ION-kasten heeft Asecos kosten noch<br />

moeite gespaard om de brandwerendheid te<br />

optimaliseren. Valt de stroom uit, dan geeft het<br />

systeem ook een melding door. De kastdeuren<br />

Temperatuursensor in kast.<br />

sluiten en vergrendelen automatisch na<br />

10 seconden en mensen in de buurt worden<br />

visueel en akoestisch gewaarschuwd<br />

dat er iets mis is. Het alarmsysteem van<br />

de kast kan worden aangesloten op een<br />

brandmeldcentrale, een meldkamer of via<br />

mobiele telefoons waarschuwingen afgeven.<br />

Maar het allerbelangrijkste, volgens Henk?<br />

“Dat de melding terecht komt bij mensen die<br />

weten wat ze ermee moeten doen.” ■<br />

Bij een temperatuur van 70 graden wordt de<br />

hoogste alarmering afgegeven. Tege lijker tijd<br />

activeert de kast een aerosol-brand onderdrukkingsunit.<br />

Dat onderdrukt de brand ten<br />

minste een half uur. “Tel dat op bij 90 minuten<br />

brandwerendheid, en je hebt als gebruiker<br />

twee uur om de calamiteit te bestrijden.”<br />

PARADEPAARDJE<br />

De ULTRA-kasten kennen ook twee nieuwe<br />

elementen. Zo zijn de kasten rookdicht. “Er zijn<br />

ongeveer 5.000 soorten lithium-ion batterijen<br />

Automatisch<br />

sluitende deuren<br />

met één hand te<br />

bedienen.<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

75


Ontdek de Perfecte Bandenopslag<br />

met Onze Geavanceerde Bandenstellingen!<br />

Bij Europe-Racking N.V. geloven we in het belang van efficiënte en georganiseerde opslag, vooral als het gaat om<br />

kostbare banden. Onze geavanceerde bandenstellingen bieden de ideale oplossing voor het veilig en doeltreffend<br />

bewaren van banden, waardoor uw ruimte optimaal wordt benut en uw banden in topconditie blijven.<br />

Waarom kiezen voor onze bandenstellingen?<br />

1. Ruimteoptimalisatie //<br />

Onze stellingen zijn ontworpen met het oog op<br />

ruimte-efficiëntie.<br />

Ze zorgen voor een gestructureerde opslag,<br />

waardoor u meer ruimte overhoudt voor andere<br />

bedrijfsactiviteiten.<br />

2. Duurzaamheid //<br />

Gemaakt van hoogwaardige materialen, zijn onze<br />

bandenstellingen robuust en duurzaam.<br />

Ze kunnen de zwaarste belastingen aan, wat<br />

zorgt voor een langdurige en betrouwbare<br />

opslagoplossing.<br />

3. Eenvoudige toegang //<br />

Onze stellingen zijn zo ontworpen dat u eenvoudig<br />

toegang heeft tot elke set banden zonder gedoe.<br />

Dit verbetert niet alleen de efficiëntie van uw<br />

operaties, maar bespaart ook kostbare tijd.<br />

4. Bescherming van banden //<br />

Wij begrijpen hoe belangrijk het is om banden in<br />

optimale staat te houden.<br />

Onze stellingen zorgen voor een juiste positionering<br />

en ondersteuning, waardoor vervorming en<br />

beschadiging worden geminimaliseerd.<br />

5. Maatwerk //<br />

Of u nu een klein garagebedrijf bent of een groot<br />

distributiecentrum, onze bandenstellingen zijn<br />

aanpasbaar aan uw specifieke behoeften.<br />

Wij bieden maatwerkoplossingen om aan al uw<br />

opslagvereisten te voldoen.<br />

Investeer in de toekomst van uw<br />

bandenopslag met de geavanceerde<br />

bandenstellingen van Europe-Racking N.V.<br />

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we u kunnen helpen bij het optimaliseren van uw<br />

opslagruimte en het beschermen van uw waardevolle banden.<br />

Op weg naar een georganiseerde en<br />

efficiënte bandenopslagervaring!<br />

Europe Racking N.V.<br />

Industrieweg 10<br />

4104 AR Culemborg<br />

Tel: +31 85 486 9700<br />

E-mail: info@europe-racking.com<br />

europe-racking.com


Een spel dat je uitdaagt om leveringen te doen<br />

met zo min mogelijk kosten, tijd en uitstoot.<br />

Spel brengt belangrijke discussies over duurzaamheid op gang<br />

Spelenderwijs leren over<br />

verduurzaming van logistiek<br />

You’ve Got Freight! is een serious game over synchromodaliteit. Het interactieve spel helpt bedrijven inzicht te krijgen in<br />

transport- en logistieke keuzes. Door het maken van duurzamere keuzes kun je als bedrijf een belangrijke bijdrage leveren<br />

aan het gezamenlijke doel: de CO 2<br />

-uitstoot, vóór 2050, met meer dan 90% verminderen.<br />

Tekst Michel Rolvink Beeld You’ve Got Freight!<br />

Amber van Oel, eigenaar van You’ve Got Freight! vertelt: “Door het spel te<br />

spelen komen er op een interactieve manier belangrijke discussies over<br />

duurzaamheid op gang. Je creëert hiermee een stukje bewustwording<br />

in alle afdelingen binnen de organisatie. Dat motiveert enorm om het<br />

samen nog beter te doen.”<br />

‘Het spel benadrukt<br />

het cruciale belang<br />

van samenwerking in<br />

de sector’<br />

KANSEN IN SYNCHROMODALITEIT<br />

Celine Vander Linden, communicatieprofessional bij H.Essers heeft<br />

dit zelf ervaren: “Het spel heeft onze organisatie laten zien welke<br />

uitdagingen en kansen synchromodaliteit met zich meebrengt. We<br />

werden uitgedaagd om het containervervoer te beheren als een echte<br />

professional. Bovendien benadrukte het spel het cruciale belang van<br />

samenwerking in de sector. Een aanrader!”<br />

INTERNE EN EXTERNE IMPACT VERGROTEN<br />

“Waarom pak je de vrachtwagen, en niet de trein of de boot? Is het echt<br />

nodig dat het morgen bezorgd wordt? Kunnen we slim samenwerken?<br />

Al die keuzes hebben enorm veel invloed op duurzaam ondernemen”,<br />

besluit van Oel. “Daarnaast is het gewoon een onwijs leuk spel dat<br />

iedereen wil winnen. Je kan het in grote groepen spelen, zodat het nog<br />

meer impact heeft. Zowel intern als extern.” ■<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

77


GETEST EN<br />

GS-GECERTIFICEERD:<br />

ION-LINE ULTRA<br />

Onze BESTE brandveiligheidsopslagkast<br />

voor het opslaan en opladen van lithium-ion<br />

batterijen!<br />

Geheel conform de onlangs gepubliceerde<br />

PGS 37-2!<br />

www.asecos.nl<br />

- FASTENERS<br />

- Bolts EN-14339<br />

- Nuts<br />

- Rivets<br />

- Washers<br />

- TOOLS<br />

- GLUE<br />

- ADHESIVES<br />

- CLADDING<br />

- DRILLING TOOLS<br />

INTERNATIONAL SUPPLY<br />

AT ARAMFIX,<br />

NU RUSH FOR SUPPLIES<br />

Our algorithms continuously calculate your purchase prices.<br />

With our global network of manufacturers and distributors we<br />

offer you always the most competitive materials with the<br />

highest quality standards. Any construction in any material<br />

grade we supply the right products for your demand!<br />

Lorem<br />

CONTACT US AT info@aramfix.com


PARTNER WORDEN<br />

VAN WAREHOUSE &<br />

LOGISTIEK?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleveranciers in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op warehouselogistiek.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op warehouselogistiek.nl<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar + 31 495 45 00 95<br />

• Ga naar warehouselogistiek.nl/adverteren<br />

• Scan de QR-code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR-CODE<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


PARTNERS WAREHOUSE & LOGISTIEK<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

warehouselogistiek.nl/bedrijven<br />

A-SAFE<br />

Honderdland 150<br />

2676 LT MAASDIJK<br />

T: +31 174 613 120<br />

E: info@asafe.nl<br />

W: www.asafe.com<br />

AXELENT BENELUX<br />

Gestelhoflei 14C<br />

2820 BONHEIDEN<br />

T: +32 15 50 99 80<br />

E: info@axelent.be<br />

W; www.axelent.com<br />

DHG<br />

Maasboulevard 7<br />

3114 HB SCHIEDAM<br />

T: +31 10 42 644 55<br />

E: info@dhg.nl<br />

W: www.dhg.nl<br />

EUROPE RACKING N.V.<br />

Industrieweg 10<br />

4104 AR CULEMBORG<br />

T: +31 85 486 97 00<br />

E: info@europe-racking.com<br />

W: www.europe-racking.com<br />

ARAMFIX GLOBAL<br />

FASTENER SUPPLY<br />

Kraanspoor 50<br />

1033 SE AMSTERDAM<br />

T: +31 6 236 <strong>01</strong> 968<br />

E: info@aramfix.com<br />

W: www.aramfix.com<br />

BOUWBEDRIJF<br />

VAN DE VEN<br />

Erpseweg 3<br />

5463 PG VEGHEL<br />

T: +31 6 20 36 21 71<br />

E: algemeen@bouwbedrijfvandeven.nl<br />

W: www.bouwbedrijfvandeven.nl<br />

DIPAQ B.V.<br />

Matena 13<br />

3356 LG PAPENDRECHT<br />

T: +31 78 842 47 16<br />

E: info@dipaq.nl<br />

W: www.dipaq.nl<br />

GENERIX GROUP<br />

Derbystraat 377<br />

Maaltecenter Blok G 9051<br />

SINT-DENIJS-WESTREM<br />

T: +32 9 281 23 98<br />

E: benelux@generixgroup.com<br />

W: www.generixgroup.com<br />

COOLWORLD NEDERLAND BV<br />

ASSA ABLOY<br />

Duikerweg 34<br />

ENTRANCE SYSTEMS<br />

5145 NV WAALWIJK<br />

Kelvinstraat 9<br />

T: +31 416 68 80 88<br />

DOOSAN BOBCAT BELGIUM<br />

HARDEMAN VAN HARTEN<br />

1704 RS HEERHUGOWAARD<br />

E: info@coolworld.nl<br />

Europark-Noord 36a<br />

Lage Veldweg 10<br />

T: +31 88 059 55 00<br />

E: info@assaabloy.com<br />

W: www.assaabloy.com<br />

W: www.coolworld.nl<br />

B-9100 SINT-NIKLAAS<br />

T: +32 37 60 09 87<br />

W: www.bobcat.com<br />

6741 JL LUNTEREN<br />

T: +31 318 461 551<br />

E: info@hardeman-vanharten.nl<br />

W: www.hardeman-vanharten.nl<br />

ASECOS BV<br />

Christiaan Huijgensweg 4<br />

2408 AJ ALPHEN AAN DEN RIJN<br />

T: +31 172 50 64 76<br />

DALTI<br />

( DUTCH ASSOCIATION OF LOGISTICS<br />

AND TRANSPORT IT SUPPLIERS)<br />

Maria Montessorilaan 1<br />

2719 DB ZOETERMEER<br />

EUROMATE B.V.<br />

Minervum 7324<br />

4817 ZD BREDA (<strong>NL</strong>)<br />

T: +31 76 5789 550<br />

HEFFIQ BV<br />

Postbus 174<br />

4130 ED VIANEN<br />

T: +31 347 349 400<br />

E: info@asecos.nl<br />

E: info@dalti.nl<br />

E: info@euromate.com<br />

E: info@heffiq.nl<br />

W www.asecos.nl<br />

W: www.dalti.nl<br />

W: www.euromate.com<br />

W: www.heffiq.nl<br />

80 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


PARTNERS WAREHOUSE & LOGISTIEK<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

warehouselogistiek.nl/bedrijven<br />

INTOSPACE<br />

Het Zuiderkruis 23C<br />

5215 MW 's-HERTOGENBOSCH<br />

T: +31 85 902 89 00<br />

E: backoffice@intospace.eu<br />

W: www.intospace.eu<br />

BETONRENOVATIE &<br />

INJECTIETECHNIEKEN BV<br />

KREEFT BETONRENOVATIE<br />

& INJECTIETECHNIEKEN<br />

A.G. Bellstraat 111<br />

7903 AD HOOGEVEEN<br />

T: +31 528 277 377<br />

MULTIPOWR<br />

Finlandstraat 11<br />

9940 EVERGEM<br />

T: +32 9 385 84 55<br />

E: sales@multipowr.com<br />

W: www.multipowr.com<br />

REIJRINK<br />

STAALCONTRUCTIE BV<br />

Postbus 183<br />

5080 AA HILVARENBEEK<br />

T: +31 13 504 15 85<br />

E: info@reijrink.com<br />

E: info@kreeft.nl<br />

W: www.reijrink.com<br />

W: www.kreeft.nl<br />

IVECO <strong>NL</strong>S<br />

Transportstraat 1C<br />

4283 JL GIESSEN<br />

T: +31 183 58 34 00<br />

E: info@iveconls.nl<br />

WWW.MESA-COATINGS.EU<br />

MESA COATINGS<br />

Smaragdweg 60<br />

5527 LB HAPERT<br />

NYLO FOOD &<br />

PROTECTIVE COATINGS<br />

Nieuweweg 5<br />

9073 GN MARUM<br />

T: +31 518 41 80 00<br />

SAMSARA<br />

Barbara Strozzilaan 1<strong>01</strong><br />

1083 HN AMSTERDAM<br />

T: +31 6 55 91 50 53<br />

W: www.iveconls.nl<br />

T: +31 85 4<strong>01</strong> 82 71<br />

E: info@nylocoatings.nl<br />

E: info@samsara.com<br />

E: info@mesa-coatings.eu<br />

W: www.nylocoatings.nl<br />

W: www.samsara.com/nl<br />

W: www.mesa-coatings.eu<br />

JDS BEDRIJFS­<br />

AUTOMATISERING BV<br />

Postbus 450<br />

5800 AL VENRAY (<strong>NL</strong>)<br />

MOLENSCHOT INDUSTRIE­<br />

BOUW BV<br />

NIMAR STORAGE­<br />

SOLUTIONS<br />

Ramgatseweg 3<br />

SEEFION BV<br />

De Kelis 14<br />

T: +31 478 58 54 57<br />

Nijverheidstraat 5<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

3781 LZ VOORTHUIZEN<br />

E: contact@jds.nl<br />

2490 BALEN<br />

T: + 31 162 31 73 76<br />

T: +31 88 888 64 99<br />

W: www.jds.nl<br />

T: +32 14 82 94 94<br />

E: info@nimar.nl<br />

E: info@seefion.nl<br />

E: info@molenschot.com<br />

W: www.nimar.nl<br />

W: www.seefion.nl<br />

W: www.molenschot.com<br />

JUNGHEINRICH<br />

NEDERLAND BV<br />

H.A. Lorentzweg 3<br />

2408 AS Alphen aan den Rijn<br />

Potbus 231<br />

2400 AE ALPHEN AAN DEN RIJN<br />

MOTRAC<br />

Rondebeltweg 51<br />

1329 BP ALMERE<br />

RAVAS EUROPE BV<br />

Veilingweg 17<br />

53<strong>01</strong> KM ZALTBOMMEL (<strong>NL</strong>)<br />

SIGNING GROUP<br />

NEDERLAND B.V.<br />

Industrieweg 12P<br />

5262 GJ VUGHT<br />

T: +31 172 44 67 89<br />

T: +31 88 737 78 00<br />

T: +31 418 515 220<br />

T: +31 411 782 566<br />

E: info@jungheinrich.nl<br />

E: website@motrac.nl<br />

E: warehouse@ravas.com<br />

E: info@sg-nederland.nl<br />

W: www.jungheinrich.nl<br />

W: www.motrac.nl<br />

W: www.ravas.com<br />

W: www.sg-nederland.nl<br />

WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong><br />

81


PARTNERS WAREHOUSE & LOGISTIEK<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

warehouselogistiek.nl/bedrijven<br />

SSI SCHÄFER B.V.<br />

Linie 1<br />

6678 PK OOSTERHOUT<br />

T: +31 88 511 58 00<br />

E: info.nl@ssi-schaefer.com<br />

W: www.ssi-schaefer.com<br />

TOPA PACKAGING BVBA<br />

Blauwesteenstraat 110 unit M<br />

2550 KONTICH<br />

T: +32 3 450 99 60<br />

E: info@topapackaging.be<br />

W: www.topa.eu/<br />

be www.topashop.be<br />

WIERSMA HEFTRUCKS &<br />

MAGAZIJNINRICHTING<br />

Morsestraat 26<br />

4004 JP TIEL<br />

T: +31 344 62 45 24<br />

E: info@wiersmaheftrucks.nl<br />

WISSE KOMMUNIKATIE<br />

Postbus 3037<br />

6802 DA ARNHEM<br />

T: +31 26 44 31 523<br />

E: info@wisse-worldcom.nl<br />

W: www.wisse-worldcom.nl<br />

W: www.wiersmaheftrucks.nl<br />

STICHTING BMWT-KEUR<br />

De Overgoo 11<br />

2266 JZ LEIDSCHENDAM<br />

T: +31 70 30 10 103<br />

E: info@bmwt.nl<br />

VAN BERLO BEDRIJFS-<br />

VLOEREN<br />

Postbus 183<br />

5460 AD VEGHEL<br />

T: +31 413 38 90 90<br />

E: info@vanberlo.com<br />

WILLY NAESSENS<br />

Vimmerik 18<br />

5253 CB NIEUWKUIJK<br />

T: +31 85 273 72 32<br />

E: info@willynaessens.nl<br />

ZHE TRADING<br />

Potenblokseweg 4<br />

4797 RM HEIJNINGEN<br />

T:+31 (0)6 811 54 333<br />

E: info@zhe.nl<br />

W: www.bmwt.nl<br />

W: www.vanberlo.com<br />

W: www.willynaessens.nl<br />

W: www.zhe.nl<br />

82 WAREHOUSELOGISTIEK.<strong>NL</strong>


Wat is úw uitdaging<br />

op het gebied van intern transport?<br />

Geheel vrijblijvend adviesgesprek<br />

met onze adviseurs?<br />

Maak nu een afspraak<br />

0347-349 400 • info@heffiq.nl<br />

heffiq.nl


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

AXELENT - WE KNOW SAFETY<br />

Uw leverancier voor een veiligere werkplek<br />

Al meer dan 30 jaar helpt Axelent zijn klanten bij<br />

het beveiligen van de werkplek. Axelent is één van<br />

de toonaangevende merken van gaaspanelen voor<br />

industrie- en magazijnomgevingen.<br />

Onze producten en systemen zorgen voor flexibele<br />

en snel passende oplossingen in alle fasen van het<br />

proces, van het maken van de tekening tot de<br />

uiteindelijke montage van het product. Het uitbreiden<br />

van de afscherming gaat natuurlijk even snel en<br />

eenvoudig. Om een zo compleet mogelijke oplossing<br />

te garanderen, werken we samen met diverse<br />

toonaangevende leveranciers van machines, robots,<br />

geautomatiseerde systemen en opslaguitrusting.<br />

Snelle en eenvoudige installatie<br />

Flexibele, modulaire producten<br />

Meer dan 30 jaar ervaring<br />

• Volledig veiligheidsconcept<br />

Slim kliksysteem voor machinebeveiling<br />

Alle producten zijn compatibel met elkaar<br />

Axelent Benelux<br />

Gestelhoflei 14 C<br />

2820 Bonheiden<br />

+32 15 50 99 80<br />

info.benelux@axelent.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!