26.10.2023 Views

Installatie & Bouw Jaarboek_2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>2023</strong>-2024 INSTALLATIE & BOUW JAARBOEK JAARBOEK OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JARBOEK<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

JAARBOEK OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK<br />

JAARBOEK


INSTALLATIE&BOUW<br />

JAARBOEK


Ontdek de magie van<br />

zonale ventilatie<br />

SCAN EN ONTDEK<br />

DE MAGIE!<br />

Stilte en energie-efficiëntie,<br />

dat is de magie van zonale ventilatie!<br />

30% minder geluid 40% energiebesparing<br />

We inspire at www.duco.eu


JAARBOEK<br />

VOORWOORD<br />

<strong>2023</strong>-2024<br />

Het jaar van duurzaamheid, gebouwtechnologie en kunstmatige intelligentie<br />

Bedankt voor uw interesse in het <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> jaarboek. Een bijzondere uitgave, waarin meer dan veertig trouwe installatiepartners<br />

vooruit én terug blikken. Bijvoorbeeld op een bijzonder <strong>2023</strong>, waarin de duurzaamheidsrevolutie onverminderd hard is doorgegaan. Op heel<br />

veel plekken in ons land zijn fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiesystemen. Wat hierbij vooral opviel, was de groeiende<br />

trend van eigen energieopslag, energiebemetering en energiemonitoring. Maar ook dat steeds meer warmtepompen geïnstalleerd worden in<br />

combinatie met vloerverwarming. Steeds meer installatiebedrijven vinden hun weg in deze nieuwe technieken, door in te zetten op training,<br />

scholing en samenwerking met gespecialiseerde partners.<br />

Een tweede trend die we waarnemen, heeft betrekking op data en gebouwtechnologie. Kunstmatige intelligentie (AI), analyse van grote<br />

hoeveelheden data, 3D-printing, robotica en Internet of Things (IoT) zijn niet langer mooie extraatjes, maar noodzakelijk om concurrerend<br />

te zijn én te blijven in deze markt, waarbij robotica tevens inspeelt op het immer voortdurende personeelstekort. In deze <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

vertellen diverse partners hoe zij omgaan deze én andere veranderingen en uitdagingen in de markt. Welke producten hebben zij ontwikkeld<br />

om projecten sneller, efficiënter en duurzamer te maken? Of om faalkosten tot een minimum te reduceren? Hoe kan installateurs (nog) meer<br />

werk uit handen worden genomen? En welke prachtige voorbeeldprojecten zijn in het afgelopen jaar uitgevoerd?<br />

Van ventilatie, verwarming en koeling tot hybride installeren, 3D ontwerpen, slim en emissieloos laden, de voordelen van waterontharding,<br />

het belang van een goede akoestiek, maatregelen voor een toekomstbestendige connectiviteit, elektrische raamopeners, zonnepanelen en<br />

het renoveren van rookgaskanalen: in dit jaarboek komen echt álle facetten van de installatietechniek aan bod. Niet verwonderlijk, want<br />

deze technieken raken steeds meer met elkaar verweven. Installateurs moeten vandaag de dag echt van álle markten thuis te zijn, om<br />

projecten tot een succesvol einde te brengen. Kennisdeling is in dit kader een must, waarin wij heel graag ondersteunen. Bijvoorbeeld door<br />

de nieuwste producten én ontwikkelingen in de markt voor het voetlicht te brengen. Of misschien kunnen de diverse mooie projecten in<br />

deze uitgave u inspireren, zoals de duurzame nieuwbouw van Het Element in Amersfoort, de wisselwoningen in het Groningse Ten Boer en<br />

het duurzame bedrijfspand van een IT-systeemleverancier in Elst.<br />

Ook dit keer zijn we er weer in geslaagd om een mooie en zeer interessante uitgave voor u samen te stellen.<br />

Ik wens u veel leesplezier!<br />

Lieke Bousema


INSTALLATIE&BOUW<br />

JAARBOEK <strong>2023</strong>-2024<br />

COLOFON<br />

Verschijnt 1 x per jaar en is een jaarlijkse<br />

speciale editie van <strong>Installatie</strong> en <strong>Bouw</strong><br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Lieke Bousema<br />

REDACTIETEAM<br />

Lieke Bousema, Tamara Brouwers, Chris Elbers en<br />

Desiree Pennings<br />

PROJECTMANAGER<br />

Yakup Yalcin<br />

y.yalcin@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock,<br />

Sandra Reijnders<br />

DOELGROEP<br />

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en<br />

via gerichte distributie in controlled circulation<br />

aan adviesbureaus architecten, aannemers,<br />

installateurs, gemeenten, grote industriële<br />

organisaties, opdrachtgevers, projectontwikkelaars,<br />

zorginstellingen, woningbouwverenigingen<br />

(semi-)overheidsinstellingen, brancheorganisaties<br />

en toeleveranciers.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de<br />

uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad op<br />

zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan<br />

voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij<br />

aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor<br />

schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze<br />

informatie.<br />

Schilt bedrijven<br />

‘Duurzaamheid zit stevig verankerd in onze productoplossingen én relaties’ 8<br />

Top Systems B.V.<br />

Altijd en overal laden zonder zorgen 10<br />

PaletteCAD<br />

Nu ook in 3D inmeten mogelijk 16<br />

Isolectra BV<br />

De toekomst van onze gebouwinfrastructuur is hybride 18<br />

Klemko Techniek<br />

Het juiste materiaal voor de juiste klus 21<br />

Systemair<br />

Onderwijs en praktijk komen samen in Het Element 24<br />

Renson<br />

De nieuwe standaard in vraaggestuurd ventileren 28<br />

Legrand Nederland<br />

Slimme laadoplossingen op maat uit Boxtel 32<br />

Belimo Servomotoren B.V.<br />

‘Meer dan alleen producten’ 34<br />

Brink Climate Systems<br />

Efficiënter, stiller én energiezuiniger: nieuwe ventilatietoppers voor grote woningen 37<br />

Spirotech<br />

Made for the future 38<br />

Helukabel<br />

Kwaliteit verbindt 40<br />

Panflex<br />

Fabrikant in de rol van kenniscentrum 43<br />

Solar Nederland B.V.<br />

Partner in business 44<br />

SIEGENIA GROEP Benelux<br />

Kies voor decentrale ventilatie! 46<br />

Van Dorp<br />

Totaaloplossing voor de wereld van morgen 50<br />

Ned Air B.V.<br />

Frisse en gezonde lucht voor iedereen 52<br />

Saint-Gobain Ecophon<br />

A sound effect on people 54<br />

Andrews Sykes Klimaatverhuur<br />

De juiste producten op de juiste plek 56<br />

Talent by Delta<br />

De beste waterontharders op de Nederlandse markt 60


INHOUD<br />

Jobarco en Pantaflex<br />

Alle kabeloplossingen onder één dak 62<br />

WAGO<br />

Marktleider kiest met klem voor groen 66<br />

F.F. Kanaalrenovatie<br />

Renovatie van rookgaskanalen: snel, efficiënt en flexibel 68<br />

Vaillant Group Netherlands B.V.<br />

De compacte hybride combinatie 72<br />

Dijkman Zonne-energie en Dijkman Projecten<br />

Zorgeloos profiteren van de zon 74<br />

Pon Power BV<br />

Hoogwaardige, toekomstbestendige oplossingen voor ieder energieprobleem 78<br />

Kusters Technische Handelsonderneming BV<br />

Duurzame warmtepompoplossingen van een wereldspeler 80<br />

Studium<br />

Is een opleiding van vier weken voldoende? 84<br />

Jabrulier B.V.<br />

Duurzame techniek voor de beste luchtkwaliteit 86<br />

Intergas<br />

Nieuwe warmtepomp helpt energietransitie te versnellen 90<br />

Conpro Condensor Bescherming B.V.<br />

Goed voor de wereld van morgen 93<br />

Teleflex<br />

Groningse wisselwoningen krijgen elektrische raamopeners 94<br />

Performance in Lighting Nederland<br />

Transformatie door samenvoeging Italiaanse groepen 98<br />

WOLF Energiesystemen<br />

Duurzaam en flexibel warmtepompsysteem 100<br />

ClimaRad BV<br />

Decentrale ventilatieoplossing voor de woningbouw: sleutel binnen de energietransitie 104<br />

Caleffi International<br />

HVAC-totaalpakket voor woningbouw, particuliere bouw en utiliteit 106<br />

Spectrus licht & advies<br />

Eerst het licht, dan de lamp 110<br />

Intratone<br />

‘Wij laten installateurs niet in de kou staan’ 113<br />

Isolatiebedrijf Hanenberg BV<br />

Minimaal energieverliezen, maximale brandveiligheid 116<br />

Vercoma BV<br />

Veiligheid en gemak in optima forma 119<br />

Van den Pol Elektrotechniek BV<br />

Foutloos in het zicht 121<br />

<strong>2023</strong>-2024 INSTALLATIE & BOUW JAARBOEK JAARBOEK OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JARBOEK<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

JAARBOEK OVER INSTALLATIETECHNIEK, KLIMAATBEHEERSING EN ELEKTRICITEIT<br />

Beeld: iStock.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK<br />

34<br />

106<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.nl<br />

JAARBOEK<br />

10


Schilt bedrijven<br />

‘DUURZAAMHEID ZIT STEVIG VERANKERD<br />

IN ONZE PRODUCTOPLOSSINGEN ÉN RELATIES’<br />

Van complete luchtkanalensystemen tot componenten voor airconditioninginstallaties en van flexibele geluiddempers tot brandkleppen, roosters<br />

en volumeregelaars: Schilt is al bijna 47 jaar specialist in het adviseren, ontwerpen, fabriceren, leveren, monteren en onderhouden van<br />

hoogwaardige luchttechnische componenten en installaties. “In onze modern uitgeruste werkplaats in Meerkerk kunnen wij een groot deel<br />

van onze luchtkanalen, vormstukken en hulpstukken zélf produceren, met gebruik van de allerbeste materialen. Hierdoor is verregaand<br />

maatwerk mogelijk”, vertelt business development manager Leo ’t Jong. “Met onze eigen Aircademy investeren wij bovendien continu in het<br />

vakmanschap van onze medewerkers, waardoor installateurs, aannemers en andere stakeholders verzekerd zijn van een hoge kwaliteit én<br />

duurzaamheid.”<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Schilt bedrijven<br />

Sinds de oprichting van Schilt in 1976 heeft het<br />

bedrijf een flinke groei doorgemaakt. Anno <strong>2023</strong><br />

werken ruim 125 medewerkers bij de businessunits<br />

Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen<br />

en Schilt Luchttechniek, die gezamenlijk het complete<br />

binnenklimaatpakket voor de installateur<br />

verzorgen. Met ingang van 29 september 2022<br />

Sinds 1985 en in een voor Nederland uniek<br />

voorraadhouderschap levert Schilt TROX-producten<br />

uit voorraad.<br />

maken de Schilt bedrijven officieel onderdeel uit<br />

van VINCI Energies, waarmee een gezonde continuïteit,<br />

duurzame ontwikkeling en constante innovatie<br />

ook voor de toekomst geborgd worden. “Als<br />

organisatie zijn we constant met duurzaamheid<br />

bezig”, vertelt ’t Jong. “Zo beschikken we over het<br />

CO 2<br />

-Bewust Certificaat niveau 5 en zijn we VCAgecertificeerd,<br />

STEK-erkend en PED-gecertificeerd.<br />

Al onze luchtkanalen voldoen aan ten minste<br />

luchtdichtheidsklasse Luka C. In combinatie met<br />

een ruime voorraad én een eigen transportservice<br />

wordt maatwerk op alle niveaus mogelijk. Voor<br />

14 uur besteld, betekent in de meeste gevallen:<br />

morgen geleverd. En ook eventuele specials zijn<br />

binnen afzienbare tijd op de bouw. Niet voor niets<br />

staan wij bekend als ‘professionals in air’.<br />

Duurzame initiatieven<br />

Een mooi initiatief in het kader van duurzaamheid<br />

is de installatie van een zonnepanelenpark op het<br />

dak van de Schilt bedrijfspanden in Meerkerk,<br />

waarmee een groot deel van de energieconsumptie<br />

in eigen beheer en duurzaam wordt opgewekt.<br />

Maar ook de uitbreiding van het wagenpark met<br />

volledig elektrische of hybride auto’s en Euro-6<br />

vrachtwagens. Verouderd materieel wordt stap<br />

voor stap vervangen en inmiddels zijn diverse<br />

elektrische heftrucks aangeschaft, aldus ‘t Jong.<br />

“Maar duurzaamheid gaat verder en zit ook stevig<br />

verankerd in onze productoplossingen en relaties.<br />

Duurzaam ondernemen is tot de cultuur van onze<br />

onderneming gaan behoren. We kiezen nooit voor<br />

snel gewin, maar steken tijd en energie in het<br />

opbouwen en onderhouden van langdurige relaties<br />

met opdrachtgevers. Want alleen door écht<br />

samen te werken, komen we tot meer efficiëntie<br />

in de uitvoering van projecten én een beter (en<br />

duurzamer!) eindresultaat. Om deze reden zijn we<br />

ook al jaren trouw aan onze vaste leveranciers.”<br />

Duurzame medewerkersrelaties<br />

“Het allerbelangrijkste voorbeeld van duurzaamheid<br />

zit hem echter in onze mensen”, aldus ’t<br />

Jong. “We vieren regelmatig jubilea, waarbij het<br />

niet ongebruikelijk is dat medewerkers al 35 jaar<br />

of langer voor ons werken. Iets wat we in de hui-<br />

8 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Schilt bedrijven<br />

Schilt is al bijna 47 jaar specialist in het adviseren, ontwerpen, fabriceren, leveren, monteren en onderhouden van hoogwaardige luchttechnische componenten en installaties.<br />

‘In onze modern uitgeruste werkplaats<br />

in Meerkerk kunnen wij een groot deel<br />

van onze luchtkanalen, vormstukken en<br />

hulpstukken zélf produceren, met gebruik<br />

van de allerbeste materialen’<br />

dige maatschappij niet heel vaak meer zien. Als ik<br />

me afvraag hoe dit kan, kom ik weer uit bij duurzaamheid.<br />

We geloven in het duurzaam omgaan,<br />

stimuleren, ontwikkelen én prikkelen van medewerkers.<br />

Maar ook in een bedrijfscultuur waarin medewerkers<br />

zichzelf kunnen ontplooien en kansen en<br />

verantwoordelijkheden krijgen. Onze organisatie is<br />

plat en leidinggeven doen we bottom-up. Dat biedt<br />

ons een ongelooflijk stabiele en duurzame basis<br />

van kennis, initiatief, ontwikkeling en inzet, waarvan<br />

ook onze partners de zoete vruchten plukken.”<br />

BIM-implementatie<br />

“Dankzij deze basis kunnen we zowel op kleine als<br />

grote projecten professioneel opereren, zonder in<br />

te boeten aan de kwaliteit die je van een voormalig<br />

familiebedrijf mag verwachten”, benadrukt<br />

’t Jong. “Deze kwaliteit wordt gewaarborgd door<br />

een verregaande certificering en kwaliteitscontrole.<br />

Bovendien zetten we hoog in op BIM, dat<br />

steeds meer gemeengoed wordt in de bouw. Van<br />

ontwerp t/m calculatie, productie, uitvoering en<br />

beheer. Een mooi voorbeeld hiervan is onze uitgebreide<br />

BIM-implementatie, waarin zowel wordt<br />

gefocust op een efficiënte calculatie en verrijking<br />

van de BIM-modellen als op een optimale ketensamenwerking.”<br />

Complete luchtkanalensystemen<br />

Schilt Luchtkanalen voorziet graag in het ontwerp,<br />

de levering en de montage van complete luchtkanalensystemen,<br />

inclusief bijbehorende TROX-componenten.<br />

Binnen de werkmaatschappij is bovendien<br />

een speciale afdeling opgezet voor de ronde<br />

luchtkanalen: Schilt Rokan, met een programma<br />

ronde spiraalgefelste buizen en hulpstukken in<br />

alle soorten en maten. “Indien gewenst leveren<br />

wij klanten een totaalpakket, inclusief flexibele<br />

slangen, roosters, brandkleppen en montagematerialen”,<br />

aldus ’t Jong. “ Ook kunnen wij het inmeten<br />

op locatie verzorgen en verwerken we alle<br />

gegevens in productie- c.q. montagetekeningen.”<br />

Luchttechnische componenten<br />

Sinds 1985 en in een voor Nederland uniek voorraadhouderschap<br />

levert Schilt TROX-producten<br />

uit voorraad. In het 5.000 m² grote magazijn van<br />

Schilt Luchttechniek liggen de belangrijkste onderdelen<br />

van het TROX-leveringsprogramma standaard<br />

op voorraad. Voor 14 uur besteld, betekent:<br />

morgen in huis. “Ook zijn wij dealer van o.a. DE<br />

WIT ventilatoren en beschikken wij over een eigen<br />

Rodaco-lijn flexibele slangen en geluiddempers<br />

voor luchtkanalen”, vertelt ’t Jong. “Bijvoorbeeld<br />

de ventilatoren onderscheiden zich door een zeer<br />

hoge capaciteit en eenvoudige montage. Bovendien<br />

zijn ze geluids- en onderhoudsarm.”<br />

Duurzame airconditioning<br />

Schilt Airconditioning verzorgt de levering,<br />

montage, inbedrijfstelling en het onderhoud<br />

van split-airconditioningsystemen en VRFsystemen<br />

van verschillende wereldmerken,<br />

waaronder Carrier, Toshiba, Panasonic en LG.<br />

“Stuk voor stuk systemen waarmee gekoeld,<br />

verwarmd, ontvochtigd en geventileerd kan<br />

worden, tegen een laag energieverbruik en<br />

met een zeer hoog rendement”, aldus ’t Jong.<br />

“Ook leveren we mobiele airconditioners, allemaal<br />

direct uit voorraad. Als onafhankelijke<br />

leverancier leveren en plaatsen we op verzoek<br />

bovendien installaties van andere A-merken,<br />

zoals Mitsubishi Electric en Daikin. Zo bieden<br />

wij voor iedere ruimte en iedere toepassing een<br />

hoogwaardige oplossing.” ❚<br />

SCHILT BEDRIJVEN<br />

Energieweg 29<br />

4231 DJ Meerkerk<br />

T +31 183 35 25 44<br />

E info@schiltbedrijven.nl<br />

W www.schiltbedrijven.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 9


Top Systems B.V.<br />

EFFICIËNT EN EMISSIELOOS LADEN VAN KLEIN- EN MIDDENMATERIEEL OP DE BOUWPLAATS<br />

ALTIJD EN OVERAL LADEN ZONDER ZORGEN<br />

Duurzaam, schoon en emissieloos bouwen. Met de klimaatdoelstellingen van 2050 in het vooruitzicht stappen steeds meer bouw-, installatieen<br />

infrabedrijven over van brandstofgestookt naar hybride of 100% elektrisch materiaal en materieel. Niet alleen omdat zij dit zelf ambiëren,<br />

maar ook omdat gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers hierom vragen. Top Systems ondersteunt deze bedrijven met een uitgebreid<br />

aanbod energiesystemen voor bouwplaatsen. Van standalone 3-fase PowerBlock energiemodules en hybride systemen tot PowerCube<br />

buitenkasten en mobiele energiekarretjes. Daarmee biedt de energiespecialist uit Bodegraven oplossingen voor het laden van al uw klein- en<br />

middenmaterieel.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Top Systems<br />

Dankzij de PowerBlock energiemodule kan tot 90% bespaard worden op de draaitijd van de generator.<br />

Bijna alle stikstofuitstoot in de bouw wordt veroorzaakt<br />

door het gebruik van mobiel bouwmaterieel.<br />

<strong>Bouw</strong>werktuigen en bouwvoertuigen,<br />

waarvan er naar schatting zo’n 80.000 zijn in<br />

Nederland, draaien vaak op diesel en stoten<br />

naast stikstof ook fijnstof en broeikasgassen uit.<br />

Om deze uitstoot te beperken, heeft het kabinet<br />

een ambitieus doel gesteld: 60% minder stikstofuitstoot<br />

in 2030 ten opzichte van ijkjaar 2018.<br />

Om bedrijven hierin te ondersteunen, is de Subsidieregeling<br />

Schoon en Emissieloos <strong>Bouw</strong>materieel<br />

(SSEB) gestart. Bedrijven in de bouwsector kunnen<br />

sinds 9 mei jl. subsidie aanvragen voor de aanschaf<br />

van nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bouwwerktuigen<br />

en bouwvoertuigen. Van elektrische<br />

shovels en graaf- en heimachines tot betonmixers<br />

en kieptrucks. En ook energiesystemen met een<br />

accucapaciteit van >50 kWh komen in aanmer-<br />

10 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Top Systems B.V.<br />

Een enthousiaste gebruiker van de PowerBlock energiesystemen is M. Verschoor B.V., specialist op het gebied van horizontaal en verticaal kraantransport.<br />

king voor de subsidieregeling, weet Ronald van<br />

den Berg, Sectorspecialist <strong>Bouw</strong> & Infra bij Top<br />

Systems. “Wij spelen hier bijvoorbeeld op in met<br />

de PowerBlock; een energiemodule die plug-andplay<br />

in iedere bouwplaatscontainer geplaatst<br />

kan worden en dienst doet als standalone 3-fase<br />

energiemodule (3x5 t/m 3x15 kVA), waarbij een<br />

generator de piekvragen opvangt.”<br />

90% minder uitstoot<br />

“Dankzij de PowerBlock energiemodule kan tot<br />

90% bespaard worden op de draaitijd van de<br />

generator”, vertelt Van den Berg. “Dit resulteert<br />

in 90% minder uitstoot van stikstof, CO 2<br />

, zwavel,<br />

roetdeeltjes en andere fijnstof uit uitlaatgassen.<br />

Ook wordt geluidsoverlast voor de omgeving tot<br />

een minimum beperkt en kan flink bespaard worden<br />

op onderhoud. Bovendien wordt de levensduur<br />

van de generator flink verlengd.”<br />

Verschillende uitvoeringen<br />

De PowerBlock is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen.<br />

“Aan de basis van de energiemodule<br />

liggen drie Victron Quattro omvormer/ladercombinaties<br />

van 5 t/m 15 kVA met twee stroomingangen<br />

(generator en netspanning) en een<br />

14,4 tot 86,4 kWh accupakket van MG Energy<br />

Systems”, aldus Van den Berg. “Het accusysteem<br />

wordt 24/7 door een MG Master Battery<br />

‘Het is een heel rustig systeem, dat er ook<br />

nog eens netjes uitziet. We hebben al veel<br />

complimenten van bouwpartners ontvangen’<br />

Management Controller (BMC) beschermd en<br />

bewaakt tegen overladen, overmatig ontladen<br />

en te hoge/te lage temperaturen. Ook zorgt de<br />

BMC voor een juiste balancering van de lithiumion-accu’s<br />

en volgt ze belangrijke parameters zoals<br />

batterijstatus en energieverbruik. Een Victron<br />

Cerbo GX communicatiemodule voorziet in de<br />

besturing en monitoring, terwijl een Victron Cerbo<br />

GX Touch 50 touchscreen bedieningspaneel<br />

alle waarden voor de operator realtime inzichtelijk<br />

maakt. De PowerBlock is uitgerust met een<br />

eigen internetverbinding waarmee de waarden<br />

eenvoudig op afstand en via het Victron Remote<br />

Management portaal kunnen worden uitgelezen<br />

en bewaakt. Een geïntegreerd verwarmingssysteem<br />

zorgt ervoor dat de lithium-ion-accu’s op<br />

temperatuur zijn voordat de accu’s worden opladen.”<br />

Bovenop de bouwplaatscontainer kunnen<br />

zonnepanelen worden aangebracht, die overdag<br />

de accu’s voeden. Een Victron SmartSolar MPPT<br />

zonne-laadregelaar in de PowerBlock zet de opgewekte<br />

zonne-energie in dit geval om in bruikbare<br />

laadstroom. Naar wens kan de PowerBlock<br />

bovendien worden ingezet als noodstroomsysteem<br />

en voor peakshaving.<br />

Groene oplossing voor<br />

een groen project<br />

Een enthousiaste gebruiker van de PowerBlock<br />

energiesystemen is M. Verschoor B.V., specialist<br />

op het gebied van horizontaal en verticaal<br />

kraantransport. “Inmiddels hebben wij vier PowerBlock<br />

systemen in ons bezit, met elk twaalf<br />

zonnepanelen van in totaal 4.500 Wp”, vertelt<br />

kraanmachinist Robin Bogaers. “Twee systemen<br />

staan op project Windplan Groen, dat met negentig<br />

windturbines en 300-400 MW één van de<br />

grootste windparken in Nederland moet worden.<br />

De PowerBlock systemen staan achter onze zes<br />

meter lange leefcontainer, waarin wij schaften,<br />

koffie drinken en onze portofoons opladen.” In het<br />

verleden werd deze schaftcontainer gevoed door<br />

een generator, vertelt hij. “Maar die verbruikte<br />

met gemak tweehonderd liter diesel per week. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 11


Top Systems B.V.<br />

De PowerCube wordt geleverd in een compacte en gepoedercoate stalen omkasting inclusief<br />

gegalvaniseerde onderbak.<br />

Een onwenselijke situatie op een groen project<br />

zoals het windmolenpark!” De PowerBlock energiesystemen<br />

brengen hier verandering in. “Zeker in<br />

de zomermaanden zijn de zonnepanelen en accu’s<br />

voldoende om in onze stroombehoefte te voorzien.<br />

De generator dient dan enkel nog als back-up en<br />

om piekvragen op te vangen.”<br />

Voor bedrijven die een compacter energiesysteem<br />

zoeken, biedt Top Systems de PowerCube.<br />

Behalve de dieselreductie, is Bogaers enorm te spreken<br />

over het lage geluidsniveau van de PowerBlock<br />

systemen. “Hierdoor is het veel comfortabeler werken”,<br />

vertelt hij. “Het is een heel rustig systeem, dat<br />

er ook nog eens netjes uitziet. We hebben al veel<br />

complimenten van bouwpartners ontvangen.”<br />

Compacte buitenkast<br />

Voor bedrijven die een compacter energiesysteem<br />

zoeken, biedt Top Systems de PowerCube. Dit energiesysteem<br />

is vergelijkbaar met de PowerBlock,<br />

maar wordt geleverd in een compacte en gepoedercoate<br />

stalen omkasting inclusief gegalvaniseerde<br />

onderbak. Hierdoor worden corrosie en roestvorming<br />

voorkomen, aldus Van den Berg. “Dankzij de<br />

toevoeging van een kacheltje, ventilator en lamellenroosters<br />

wordt het energiesysteem op exact de<br />

juiste temperatuur gehouden en is condensvorming<br />

in de kast niet aan de orde.” De PowerCube betreft<br />

een modulair, duurzaam en standalone energiesysteem<br />

van 15 kVA met een accucapaciteit van 47<br />

kWh. “Het systeem is met name geschikt om klein<br />

elektrische materieel op te laden. Waar grote drukknoppen<br />

zorgen voor een eenvoudige bediening,<br />

borgen heftruck lepelgaten een eenvoudige en<br />

snelle plaatsing op de bouw.” De PowerCube beschikt<br />

over een geïntegreerd Power Management<br />

Systeem (PMS) en kan bediend en ingesteld worden<br />

via de touchscreen op het dashboard of via het<br />

internet (gsm-verbinding).<br />

De PowerCube betreft een modulair, duurzaam en<br />

standalone energiesysteem van 15 kVA met een<br />

accucapaciteit van 47 kWh en is met name geschikt<br />

om klein elektrische materieel op te laden.<br />

Hybride functie<br />

De PowerCube kan naar wens gebruikt worden<br />

om generatoren te upgraden naar hybride systemen.<br />

“Dankzij het PMS wordt de generator in dit<br />

geval in zijn meest efficiënte werkgebied (vermogen)<br />

belast.” Het gevraagde vermogen wordt op<br />

de uitgangen aangeboden, terwijl het resterende<br />

vermogen wordt benut om het accupakket op te<br />

laden. “In situaties waarin meer vermogen wordt<br />

gevraagd dan de generator kan leveren, dan suppleert<br />

het energiesysteem extra vermogen bij uit<br />

het accupakket”, legt Van den Berg uit. “Zodra het<br />

accupakket vol is en het gevraagde vermogen is<br />

niet te groot, dan ontvangt de aangesloten generator<br />

bovendien automatisch een stopcommando<br />

en neemt de PowerCube de energievoorziening<br />

over. Wanneer het vermogen te groot is of het accupakket<br />

raakt leeg, dan volgt weer een startcommando.<br />

Zo komen duurzaamheid en een betrouwbare<br />

werking perfect samen.” Dankzij een kleine<br />

acculader wordt de startaccu van de aggregaat<br />

continu onder spanning gehouden. “Zo wordt<br />

voorkomen dat de accu leeg kan raken.”<br />

12 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Top Systems B.V.<br />

Groot voordeel van de mobiele energiekar zijn de uitwisselbare Li-Swap Li-on accu’s, waardoor bouwplaatsmedewerkers altijd en overal over voldoende energie beschikken.<br />

Noodstroom en peakshaving<br />

Net als de PowerBlock kan ook de PowerCube worden<br />

ingezet als noodstroomvoorziening en voor<br />

peakshaving. “Interessant is ook de mogelijkheid<br />

om twee of drie energiesystemen te koppelen,<br />

waardoor nog meer vermogen en accucapaciteit<br />

gegenereerd kan worden”, benadrukt Van den Berg.<br />

Mobiele energiekar<br />

Een mooie oplossing voor bouwplaatsen is ook<br />

het energiekarretje, dat ontwikkeld en gebouwd<br />

is in opdracht van Rent a Battery. Het energiekarretje<br />

is voorzien van wieltjes, zodat hij eenvoudig<br />

naar de juiste plek op de bouw gereden<br />

‘Waar grote drukknoppen zorgen voor een<br />

eenvoudige bediening, borgen heftruck<br />

lepelgaten een eenvoudige en snelle<br />

plaatsing op de bouw’<br />

kan worden. “Groot voordeel van dit systeem zijn<br />

de uitwisselbare Li-Swap Li-on accu’s, waardoor<br />

bouwplaatsmedewerkers altijd en overal over<br />

voldoende energie beschikken.” Elke energiekar<br />

is hiertoe voorzien van vier handzame Li-Swap<br />

accu’s met een opslagcapaciteit van circa 5,7-9<br />

kWh. “Dankzij een gewicht van slechts 10,2 kg<br />

per stuk en de toepassing van een handvat en<br />

Anderson connector zijn de accu’s zeer eenvoudig<br />

uit te wisselen.” De accu’s worden aangesloten op<br />

een Li-Swap battery pre-charge box, waaraan ook<br />

een Victron MultiPlus 48/5000 omvormer/ acculader<br />

is gekoppeld. Hierdoor kan continu 4.000<br />

W energie geleverd worden aan alle verbruikers,<br />

vertelt Van den Berg. “Dankzij de precharge box<br />

wordt vonkvorming bij het uitwisselen van de<br />

accu’s voorkomen.” Voor het extern laden van de<br />

accu’s worden standaard vier separate acculaders<br />

(48 V/5A) in de offerte opgenomen. “Alle accu’s<br />

zijn eenvoudig via een app uit te lezen, terwijl een<br />

CAN-bus communicatieprotocol en Bluetooth verbinding<br />

een optimale connectiviteit garanderen.<br />

Daarmee bieden wij voor elke bouwplaats en elke<br />

laadbehoefte een passende oplossing.” ❚<br />

Een mooie oplossing voor bouwplaatsen is ook het energiekarretje, dat eenvoudig naar de juiste plek op de<br />

bouw gereden kan worden.<br />

TOP SYSTEMS B.V.<br />

Lemsteraak 6<br />

2411 NC Bodegraven<br />

T +31 172 65 07 37<br />

E info@top.systems<br />

W www.top.systems<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 13


Maximising Performance for You<br />

HOOGWAARDIGE<br />

EXPANSIEVATEN<br />

GESCHIKT VOOR VERWARMING EN KOELING<br />

SPIROEXPAND ®<br />

Spirotech introduceert veiligheidsexpansievaten voor gesloten warmwater, -verwarmings-,<br />

airconditionings- en koelwatersystemen volgens EN 12828, met membraan om het<br />

water op te vangen en gasvulling met voordrukventiel, inclusief aansluiting voor een<br />

onderhoudseenheid. Nu verkrijgbaar in volumes van 4 tot en met 140 liter.


Direct uit<br />

voorraad<br />

leverbaar<br />

R32<br />

Koudemiddel


PaletteCAD<br />

EEN PROFESSIONELE SLAG MAKEN MET GEMAK<br />

NU OOK IN 3D INMETEN MOGELIJK<br />

PaletteCAD is natuurlijk al een zeer complete softwareoplossing. Het bedrijf blijft echter bezig met verbeteringen, voor iedereen die zich bezig<br />

houdt met het ontwerpen en presenteren van interieurs. Het programma is nu nog completer, dankzij de mogelijkheid om nu ook in 3D in te<br />

meten. Om snel een basisontwerp te maken, introduceert het bedrijf echter ook een instapversie van de software.<br />

Tekst Tamara Brouwers | Beeld PaletteCAD<br />

Jeroen Smeets, mede-eigenaar van PaletteCAD:<br />

“Wij werken samen met het Duitse bedrijf Hott-<br />

Scan om 3D inmeten met PaletteCAD mogelijk<br />

te maken. Natuurlijk zijn er ook andere bedrijven<br />

die dit kunnen, maar haar output bestaat uit<br />

pointclouddata die wij niet kunnen importeren.<br />

Dit komt door het formaat van de bestanden en<br />

omdat PaletteCAD de puntenwolk niet kan vertalen<br />

naar een bruikbare ruimte met solide 3D-elementen.<br />

De PaletteCAD gebruiker heeft 99% van<br />

die data ook helemaal niet nodig. We zijn daarom<br />

erg blij met Hottscan. De roomscanner van dit<br />

bedrijf scant een ruimte en slaat alle afmetingen<br />

op. Door de techniek die toegepast wordt, zijn<br />

zogenoemde 'blind spots' geen enkel probleem.<br />

De software herkent muren en begrijpt dat deze<br />

gewoon doorlopen achter obstakels zoals wanddecoraties<br />

en banners. Het creëert vervolgens een<br />

volledige ruimte bestaande uit solide 3D-objecten<br />

en exporteert deze in het IFC-format. Ideaal voor<br />

PaletteCAD, aangezien dit direct als een intelligente<br />

ruimte geïmporteerd kan worden!”<br />

Foutmarge gereduceerd<br />

tot bijna nul<br />

De nieuwe feature kan veel tijd besparen, aldus<br />

Smeets. “Een ruimte scannen duurt vijf minuten.<br />

Vervolgens kan de rest van het werk op kantoor<br />

gebeuren, je hoeft nooit meer terug en de foutmarge<br />

wordt gereduceerd tot bijna nul.” Gebruik<br />

maken van de nieuwe mogelijkheid kan door een<br />

HottScan meetapparaat aan te schaffen, bijvoorbeeld<br />

via PaletteCAD. “Er zijn twee uitvoeringen,<br />

een basisversie van € 3.999 en € 7.999 voor een<br />

Een ruimte scannen duurt vijf minuten. Vervolgens kan de rest van het werk op kantoor gebeuren.<br />

16 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


PaletteCAD<br />

Het Hottscan meetapparaat gedemonstreerd.<br />

de complete variant. Dit is een flink bedrag, maar<br />

hiermee is HottScan een goedkopere aanbieder,<br />

zeker in vergelijking met bedrijven die op basis<br />

van pointdata werken.” PaletteCAD werkt sinds<br />

juli met HottScan en geeft in september de eerste<br />

hands-on seminar. “Natuurlijk zullen wij ook<br />

nieuwe uitlegvideo’s maken. Zij komen dan op<br />

PaletteUniversity te staan.”<br />

Instapversie van PaletteCAD<br />

Vaak is de PaletteCAD gebruiker op zoek naar<br />

meer mogelijkheden, maar soms is minder be-<br />

‘Met deze software kun je in een paar<br />

minuten een ontwerp maken, bijvoorbeeld<br />

van een badkamer’<br />

ter. Er komt dit jaar daarom ook een laagdrempelige<br />

instapversie van de software beschikbaar.<br />

“Hoewel onze software erg intuïtief is, merken<br />

we dat niet alle medewerkers van een bedrijf alle<br />

mogelijkheden willen gebruiken of deze gewoon<br />

niet nodig hebben. Daarom komen we met PaletteRooms,<br />

een lichtgewicht versie van PaletteCAD.<br />

Met deze software kun je in een paar minuten een<br />

ontwerp maken, bijvoorbeeld van een badkamer.<br />

Voor de consument wordt een idee dan meteen<br />

visueel. Het gemaakte ontwerp kan eventueel verder<br />

worden uitgewerkt in de volledige versie van<br />

PaletteCAD. Hiermee zijn wij anders dan andere<br />

aanbieders, het is later nog mogelijk om een professionele<br />

installatietekening te maken.”<br />

De release van PaletteRooms was in september.<br />

“We bieden hiermee een combinatie van gemak<br />

en snelheid zonder dat een opleiding nodig is.<br />

Hiermee kunnen bedrijven een professionele slag<br />

maken met gemak. De software is standalone beschikbaar,<br />

of in combinatie met PaletteCAD. Natuurlijk<br />

voor een concurrerende prijs.” ❚<br />

Een 3D scan in PaletteCAD.<br />

PALETTECAD<br />

Stationstraat 278<br />

6361 BH Nuth<br />

T +31 45 565 07 20<br />

E info@palettecad.info<br />

W www.palettecad.info<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 17


Isolectra BV<br />

DE TOEKOMST VAN ONZE<br />

GEBOUWINFRASTRUCTUUR IS HYBRIDE<br />

Isolectra heeft hart voor circulariteit. Gedreven door de maatschappelijke opgaven, maar vooral dankzij de intrinsieke motivatie van heel veel<br />

medewerkers zet de organisatie hoog in op refuse, reduce, re-use, repurpose en recycling van materialen. De ultieme ambitie is om tot een nieuwe<br />

typologie voor gebouwinfrastructuren te komen, waardoor significante kabelreducties van 80-90% per gebouw in theorie mogelijk zijn.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Isolectra<br />

Isolectra is niet alleen grondlegger van stekerbaar<br />

installeren in Nederland, maar ook pionier in de<br />

circulaire economie. Het bedrijf startte 7 jaar geleden<br />

al de eerste initiatieven om duurzamer te<br />

produceren, de infrastructuur te verbeteren en de<br />

afvalberg te verkleinen. Bijvoorbeeld met als doel<br />

om zo min mogelijk schaarse grondstoffen aan<br />

te wenden en zo min mogelijk rommel achter te<br />

laten. “Dit zie je terug in tal van initiatieven. Zo komen<br />

onze medewerkers met frisse en verrassende<br />

ideeën om het materiaalgebruik in de utiliteits- en<br />

woningbouw terug te dringen”, vertelt algemeen<br />

directeur Werner Hulst. “Een simpel voorbeeld is<br />

het slim ondervangen van wandcontactdozen,<br />

pijpen en buizen in prefab wanden. Maar ook<br />

de toepassing van steeds verdergaande stekerbare<br />

technieken. Wie kiest voor 100% stekerbaar<br />

installeren, kiest voor 100% demontabel installeren.<br />

Eventuele wijzigingen kunnen eenvoudig<br />

worden doorgevoerd en aan het eind van de gebouwlevensduur<br />

kunnen de stekerbare technieken<br />

eenvoudig gedemonteerd en elders hergebruikt<br />

worden.” Dankzij stekerbaar installeren worden<br />

snijverliezen en afval op de bouw voorkomen, vertelt<br />

marketing manager Casper Bontenbal. “Alle<br />

materialen die worden aangeleverd, worden ook<br />

daadwerkelijk gebruikt. Daarmee dragen wij in<br />

belangrijke mate bij aan de duurzaamheid van<br />

gebouwen, het sluiten van de materiaalkringloop<br />

én de doelstelling van de Rijksoverheid om de milieubelasting<br />

van bouwwerken te verlagen.”<br />

‘Het theoretische besparingspotentieel is<br />

80-90% op de gebouwbekabeling’<br />

Nieuwe typologie<br />

“Kijk je naar onze langetermijnvisie, dan zijn al<br />

onze ontwikkelingen gericht op reductie van de<br />

horizontale gebouwbekabeling”, vertelt Hulst.<br />

“Met de ontwikkeling van zoveel mogelijk hoogwaardige<br />

en herbruikbare stekerbare installaties<br />

en hybride data-installaties willen wij de hoeveelheid<br />

plastic en koperen bekabeling in gebouwen<br />

drastisch verminderen.” Reducties van 50%, 60%<br />

of meer per gebouw zijn hierbij geen uitzondering.<br />

“Alle stappen die wij op dit moment zetten, dragen<br />

bij aan deze ambitie. Bovendien plaveien zij<br />

de weg voor een nieuwe typologie voor gebouwinfrastructuren.”<br />

Nationale Milieudatabase<br />

Een belangrijke stap in dit kader is de opname<br />

van de Wieland GST18 ® en RST20 ® stekerbare installatiesystemen<br />

in de Nationale Milieudatabase<br />

(NMD). “Architecten, adviseurs, installateurs en<br />

andere stakeholders die onze systemen voorschrijven<br />

en toepassen in hun projecten, kunnen de<br />

NMD-data benutten om goede productvergelijkingen<br />

te maken. Maar ook om de duurzaamheid en<br />

milieuprestatie van hun gebouwen te berekenen<br />

en zelfs te verlagen”, vertelt Bontenbal. De NMD<br />

heeft als doel om de milieuprestaties en circulariteit<br />

van bouwwerken duidelijk inzichtelijk te<br />

maken en is gebaseerd op de levenscyclusanalyse<br />

(LCA) van een bouwproduct. Oftewel: op de totale<br />

milieu-impact van grondstof tot productie en van<br />

sloop tot recycling. “Wij hebben de LCA-studie inmiddels<br />

afgerond. In circa 2 jaar tijd is in kaart<br />

gebracht welke milieu-impact onze stekerbare<br />

producten hebben. Hierbij zijn bijvoorbeeld energie-<br />

en grondstoffengebruik, afvalstromen en uitstoot<br />

gekwantificeerd en door een onafhankelijke<br />

en gekwalificeerde LCA-deskundige geverifieerd,<br />

om in de NMD op te nemen als een categorie<br />

1-milieuverklaring. Hiermee beschikken marktpartijen<br />

over de meest gedetailleerde productinformatie,<br />

op basis waarvan zij bouwproducten met<br />

de minste milieubelasting kunnen selecteren.”<br />

Hybride infrastructuur<br />

Een tweede belangrijke stap is het testen, eventueel<br />

refurbishen en hercertificeren van alle stekerbare<br />

installatiematerialen die bij renovatie of ontmanteling<br />

uít onze gebouwen komen. Maar ook<br />

de ontwikkeling van een hybride infrastructuur,<br />

18 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Isolectra BV<br />

naar elke outlet met circa 70% wordt gereduceerd.<br />

Uitgaande van een gemiddeld ziekenhuis met<br />

20.000 poorten kunnen installateurs maar liefst<br />

80 tot 85% aan gebouwbekabeling besparen. Dit<br />

betekent 80 tot 85 ton minder materiaal én afval.”<br />

Een belangrijke stap in de circulaire ambitie is de opname van de Wieland GST18 ® en RST20 ® stekerbare<br />

installatiesystemen in de Nationale Milieudatabase.<br />

waarbij stroom en data over één kabel geleverd<br />

kunnen worden. Waar PoE elektrische voeding<br />

over de datakabel mogelijk maakt, kiest Isolectra<br />

heel bewust voor een tegenovergestelde aanpak:<br />

datatransmissie over een in de elektrakabel geïntegreerde<br />

Plastic Optical Fiber (POF). Een oplossing<br />

die volgens Bontenbal en Hulst grote voordelen<br />

biedt in utiliteitsgebouwen. Immers leidt<br />

deze techniek tot aanzienlijk minder energie- én<br />

materiaalverliezen. “Het theoretische besparingspotentieel<br />

is 80-90% op de gebouwbekabeling.”<br />

Op dit moment worden er nog fysieke datakabels<br />

getrokken van de patchkast naar iedere outlet<br />

in een gebouw. Hulst: “Elke kabel in Nederland<br />

heeft een gemiddelde lengte van 57 meter en<br />

bevat circa 3,4 kilo aan materiaal (koper, plastic,<br />

afscheiding en chemicaliën). Bovendien moet een<br />

energiekabel worden doorgelust, die vanwege allerlei<br />

(interferentie-)eisen in een gescheiden tracé<br />

moet worden aangebracht. De techniek die wij<br />

nu ontwikkelen, harmoniseert beide infrastructuren.<br />

Hierdoor kunnen wij dezelfde typologie<br />

hanteren voor een datapunt als stopcontact. Dit<br />

betekent dat met de kabel waarmee wij de elektra<br />

aanleggen, ook de high speed datacommunicatie<br />

geregeld kan worden. Hierdoor zijn geen separate<br />

datakabels meer nodig. Bovendien wordt de<br />

traditionele sterverbinding vervangen door een<br />

buskabel, waarmee de gemiddelde kabellengte<br />

Draagvlak<br />

Het eigen kantoor van Isolectra in Rotterdam is al<br />

volgens de nieuwe en circulaire filosofie ingericht,<br />

maar er is nog veel (door)ontwikkeling nodig,<br />

erkent Hulst. Bovendien moeten risico’s en maatschappelijke<br />

voordelen gelijk worden geprijsd<br />

en moet de markt aan de nieuwe visie wennen.<br />

“Daarom hebben we besloten om éérst een integrale<br />

kabelstructuur voor de woningbouw te introduceren.”<br />

Bontenbal: “Dankzij ons Streda slimme<br />

installatiesysteem kunnen bewoners op elke plek<br />

in hun woning waar een wandcontactdoos zit,<br />

ook beschikken over high speed datacommunicatie.<br />

Hierdoor wordt de woning nóg flexibeler en<br />

moderner. Voordelen die – in combinatie met de<br />

enorme besparingsvoordelen – op termijn hopelijk<br />

leiden tot draagvlak in de utiliteitsbouw.” ❚<br />

ISOLECTRA BV<br />

Wilhelminakade 957<br />

3072 AP Rotterdam<br />

T +31 10 285 54 44<br />

E info@isolectra.nl<br />

W www.isolectra.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 19


DE KRACHT VAN STILTE<br />

CANALIT’S<br />

RUBBEREN<br />

OPSTELBALKEN<br />

De opstelbalken vormen de oplossing voor<br />

installateurs die streven naar een perfecte installatie<br />

van airconditionings of klimaatinstallaties, ongeacht<br />

de ondergrond. Deze veelzijdige balken zijn speciaal<br />

ontworpen om de installatie eenvoudig en effi ciënt te<br />

maken, zelfs op de meest uitdagende ondergronden.<br />

Dankzij de stevige constructie en nauwkeurige<br />

afmetingen bieden ze een stabiele en betrouwbare<br />

basis voor de systemen.<br />

Art nr. Afmeting (lxbxh) Draaglast per voet Verpakt per:<br />

943233 250 x 160 x 90 mm tot 160 kg 4 stuks<br />

943236 450 x 160 x 90 mm tot 260 kg 2 stuks<br />

943239 600 x 160 x 90 mm tot 470 kg 2 stuks<br />

943242 1000 x 160 x 90 mm tot 630 kg 2 stuks<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Stevige montage met gegoten aluminium<br />

rails op elke sokkel<br />

Vier voorgevormde gaten die de<br />

mechanische bevestiging aan een<br />

constructie vergemakkelijken<br />

Voorzien van ingebouwde waterpassen<br />

Gemaakt van gerecycled rubber<br />

Temperatuurbereik: -40°C / +80°C<br />

Ontdek nu Canalit’s opstelmateriaal<br />

voor de perfecte<br />

airco-installatie!<br />

Scan de QR-code voor meer informatie<br />

of ga naar www.canalit.nl.


Klemko Techniek<br />

HET JUISTE MATERIAAL VOOR DE JUISTE KLUS<br />

Klemko Techniek staat al sinds 1946 voor innovaties in de elektrotechniek. De producent van innovatieve LED-verlichting, lichtbesturingen<br />

en aansluittechnieken ontwikkelt haar producten continu, in nauwe samenwerking met installateurs, groothandels en andere enthousiaste<br />

marktpartijen. “Hoe divers ons productassortiment ook is, uitgangspunt is altijd om de elektrotechnisch installateur slimmer, sneller en efficiënter<br />

te laten werken”, vertelt Accountmanager Aansluittechniek & <strong>Installatie</strong>techniek Sander Pronk. “Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze<br />

nieuwe kanalen, opstelbalken en gereedschappen, die comfort, snelheid en duurzaamheid op unieke wijze samenbrengen.”<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Klemko Techniek<br />

Met de nieuwe producten speelt Klemko Techniek<br />

in op de actuele wensen en behoeften in<br />

de markt, waarin steeds meer duurzame klimaatsystemen<br />

geïnstalleerd worden. Van warmtepompen<br />

tot ventilatiesystemen, airconditioners, PVinstallaties<br />

en intelligente zonweringssystemen,<br />

die betrouwbaar en fraai gemonteerd moeten<br />

worden. “Onze nieuwe duurzame installatiematerialen<br />

helpen hierbij”, aldus Pronk. In dit artikel<br />

licht hij diverse artikelen toe, beginnend bij de<br />

nieuwe Canalit rubberen opstelbalken. “Onze<br />

rubberen opstelbalken zijn speciaal ontwikkeld<br />

om de stabiliteit van klimaatinstallaties zoals<br />

Slimme Mepac bundelbandtang.<br />

De aircokanalen van Canalit van Klemko Techniek<br />

zijn ook verkrijgbaar in antracietgrijs.<br />

airco- en warmtepompsystemen te borgen en<br />

om trillingen naar de ondergrond te absorberen.<br />

De rubberen opstelbalken zijn voorzien van vier<br />

voorgevormde gaten die de mechanische bevestiging<br />

aan de onderconstructie vergemakkelijken.<br />

Gegalvaniseerde profielen, steunvoeten, trillingsdempers<br />

(veervoeten) en montagematerialen zorgen<br />

voor een solide en trillingsarme basis, terwijl<br />

twee ingebouwde waterpassen een perfecte horizontale<br />

opstelling garanderen. Bovendien zijn<br />

speciale daksteunen leverbaar voor montage op<br />

een schuin dak of andere moeilijk bereikbare opstelposities.”<br />

De rubberen opstelbalken zijn verkrijgbaar<br />

in vier afmetingen en worden gemaakt<br />

van gerecyclede autobanden. Daarmee levert<br />

Klemko Techniek tevens een belangrijke bijdrage<br />

aan de reductie van de afvalberg.<br />

Mooie producten in dit kader zijn ook de<br />

aircokanalen van Canalit, onderdeel van Klemko<br />

Techniek, die ook in antracietgrijs verkrijgbaar zijn.<br />

“De aircokanalen zijn standaard voorzien van een<br />

stevige buisfolie van 100% gerecycled plastic, die<br />

zorgt dat de aircokanalen onbeschadigd op hun<br />

plek van bestemming komen.” Speciaal voor PVinstallaties<br />

biedt Mepac een slimme bundelbandtang,<br />

waarmee heel eenvoudig en snel het juiste<br />

aantrekmoment kan worden ingesteld. “Uniek is<br />

ook ons nieuwe assortiment UV-bestendige bundelbanden,<br />

die een lange levensduur (>10 jaar)<br />

in buitensituaties garanderen.” Last-but-not-least<br />

noemt Pronk de Mobile tool frame; een veelzijdige<br />

en professionele sperkrimptang voor installateurs<br />

waarin maar liefst 24 verschillende matrijzen gebruikt<br />

kunnen worden! Van een inzetmatrijs voor<br />

het krimpen van Solar MC4-connectoren tot een<br />

inzetmatrijs voor adereindhulzen. Benieuwd welke<br />

producten uw werkzaamheden slimmer, sneller<br />

en efficiënter maken? Neem dan een kijkje op de<br />

Klemko website! ❚<br />

KLEMKO TECHNIEK<br />

Nieuwegracht 26<br />

3763 LB Soest<br />

T +31 88 002 33 00<br />

E info@klemko.nl<br />

W www.klemko.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 21


BRENG JIJ<br />

GEBOUWEN<br />

TOT LEVEN?<br />

Bekijk hier<br />

onze vacatures<br />

Kom werken<br />

bij Webeasy


Systemair<br />

ONDERWIJS EN PRAKTIJK<br />

KOMEN SAMEN IN HET ELEMENT<br />

De leerlingen van Het Element in Amersfoort hebben in mei hun intrek genomen in een duurzaam en energiezuinig nieuw schoolgebouw,<br />

dat volledig voldoet aan de onderwijsbehoeften van vandaag én morgen. Het gebouw is flexibel van opzet en alle bouwdelen en ruimten<br />

zijn multifunctioneel inzetbaar. Een zorgvuldige materialisatie en hoogwaardige installaties zorgen voor een schoon, gezond en comfortabel<br />

gebouw. Het Element functioneert bijna-energieneutraal (BENG). Naast de schiloptimalisatie en PV-installatie levert het klimaatconcept hier<br />

een essentiële bijdrage aan.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Systemair<br />

De nieuwbouw is een initiatief van Stichting Meridiaan<br />

College en Stichting voor Protestants Christelijk<br />

Voortgezet Onderwijs Eemland en centraliseert de<br />

locaties aan de Kaliumweg 2 en Hooglandseweg-<br />

Noord 55 in Amersfoort. De school biedt twee<br />

leerwegen (basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte<br />

leerweg) en telt circa 900 leerlingen, die<br />

keuze hebben uit zeven studierichtingen: Produceren,<br />

Installeren & Energie, <strong>Bouw</strong>en, Wonen & Interieur,<br />

Mobiliteit & Transport, Economie & Ondernemen,<br />

Horeca, Bakkerij & Recreatie, Dienstverlening<br />

‘De inhijsoperatie vond plaats in een fase<br />

waarin de gebouwstructuur al grotendeels<br />

gereed was’<br />

& Producten en Zorg & Welzijn. Daarnaast biedt de<br />

nieuwbouw ruimte aan drie sportzalen, een dojo<br />

en een taalcentrum. Om de bouw van de nieuwe<br />

school mogelijk te maken, is het bestaande gebouw<br />

aan de Kaliumweg 2 gesloopt. Vervolgens is een<br />

nieuw gebouw van 11.000 m 2 en met drie verdiepingen<br />

neergezet. In opdracht van bouwmanagementbureau<br />

HEVO heeft Verstappen van Amelsvoort bv<br />

Voor Het Element heeft Systemair vijf luchtbehandelingskasten samengesteld en geleverd.<br />

24 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Systemair<br />

Topvex plafondunit.<br />

de werktuigbouwkundige installaties gerealiseerd.<br />

“Van verwarming, koeling en ventilatie tot en<br />

met alle loodgieterswerk en de persluchtinstallatie”,<br />

vertelt Projectleider Arjan van de Donk.<br />

Eind 2021 is de uitvoering gestart en net voor<br />

de zomer van <strong>2023</strong> zijn de laatste werkzaamheden<br />

opgeleverd.<br />

Gezonde binnenlucht, minimaal<br />

energieverbruik<br />

Adviesbureau Klictet heeft namens HEVO het installatieontwerp<br />

en bestek voor de nieuwe school<br />

gemaakt. Hierin stonden verschillende leveranciers<br />

voorgeschreven, waaronder Systemair voor<br />

het complete ventilatieconcept. Van de luchtbehandelingsunits<br />

tot en met de dakventilatoren.<br />

Verstappen van Amelsvoort bv heeft deze aanbeveling<br />

overgenomen. “Wij werken regelmatig<br />

samen met Systemair en zijn erg tevreden over<br />

de aanpak én de kwaliteit van de producten”, vertelt<br />

Van de Donk. Accountmanager Marcel in ’t<br />

Veld van Systemair vult aan: “Direct na gunning<br />

van de installatieopdracht hebben wij samen het<br />

ventilatieconcept verder uitgewerkt, met oog voor<br />

gezonde binnenlucht en een minimaal energieverbruik.<br />

Hierbij kwam onze ervaring in scholenbouw<br />

uitstekend van pas.” In navolging van Het<br />

Element hebben Verstappen van Amelsvoort bv<br />

en Systemair op dit moment nog drie scholenprojecten<br />

in uitvoering: het Fioretti College in Veghel,<br />

het Zwijsen College in Veghel en het Ashram College<br />

in Alphen aan den Rijn.<br />

Handelbare delen<br />

Voor Het Element heeft Systemair vijf luchtbehandelingskasten<br />

samengesteld en geleverd. De<br />

grootste uitdaging hierbij betrof de inpandige<br />

plaatsing van de HHFlex luchtbehandelingsunit<br />

van 40.000 m 3 /h, vertelt In ’t Veld. “De inhijsoperatie<br />

vond plaats in een fase waarin de gebouwstructuur<br />

al grotendeels gereed was. Om<br />

deze reden is de unit in zes handelbare delen op<br />

het project aangeleverd en in het werk samengebouwd.<br />

Bovendien is de maatvoering van de kast<br />

op het laatste moment nog iets gewijzigd, zodat<br />

deze onder de betonvloer van het atrium door kon,<br />

met een houten dak ter plaatse van het warmtewiel.”<br />

Van de Donk: “Tussen de vloer en het dak<br />

bleef slechts 1,5 centimeter over.” Verstappen<br />

van Amelsvoort bv heeft de luchtzijdige aansluitingen<br />

gemaakt, waarna de bedrijven samen de<br />

inbedrijfstelling hebben verzorgd. CO 2<br />

-opnemers<br />

in alle onderwijsruimtes van Het Element maken<br />

een vraaggestuurde ventilatie mogelijk.<br />

Een kijkje in de kast<br />

Zeer bijzonder is dat de HHFlex luchtbehandelingsunit<br />

in Het Element conform het bestek is voorzien<br />

van speciale deuren met grote kijkvensters. “Hierdoor<br />

kunnen de leerlingen vanuit het atrium alle<br />

techniek in de unit bekijken”, vertelt Van de Donk.<br />

“Van de filterzakken tot en met de ventilator en<br />

het warmtewiel. Zo komen onderwijs en praktijk<br />

samen.” Voor de horecaruimtes heeft Systemair een<br />

Geniox 14 luchtbehandelingsunit van 6.500 m 3 /h<br />

geleverd. Deze unit is voorzien van een platenwisselaar,<br />

zodat de in- en uitgaande luchtstromen gescheiden<br />

blijven, vertelt In ’t Veld. “Voor de gymzaal<br />

hebben wij een Geniox 20 unit van 13.300 m 3 /h in<br />

buitenopstelling geleverd. De afdeling Zorg & Welzijn<br />

is voorzien van een Topvex FR11 plafondunit<br />

van 3.175 m 3 /h, terwijl voor de afdeling Techniek<br />

is gekozen voor een Topvex FR08 plafondunit van<br />

2.625 m 3 /h. Beide FR-plafondunits betreffen platte<br />

units, die eenvoudig boven het plafond geïnstalleerd<br />

kunnen worden.” De units zijn voorzien van<br />

twee warmtewielen. “Bovendien hebben we losse<br />

PGK rechthoekige watergevoerde kanaalkoelers<br />

PGK en kleppen geleverd.” Voor de ventilatie van<br />

de toiletruimtes zijn diverse EC-dakventilatoren geleverd,<br />

die vervuilde lucht efficiënt afvoeren en de<br />

toiletruimtes heerlijk fris houden. ❚<br />

<strong>Bouw</strong>info<br />

Initiatiefnemer: Stichting Meridiaan<br />

College en Stichting voor Protestants<br />

Christelijk Voortgezet Onderwijs Eemland<br />

Opdrachtgever: HEVO ‘s-Hertogenbosch<br />

Architect: De Zwarte Hond<br />

Adviseur: Klictet<br />

W-installaties: Verstappen van Amelsvoort bv<br />

Luchtbehandelingsunits en dakventilatoren:<br />

Systemair<br />

SYSTEMAIR<br />

Zanddonkweg 7A<br />

5144 NX Waalwijk<br />

T +31 85 006 62 00<br />

E info@systemair.nl<br />

W www.systemair.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 25


EEN COMPLEET PAKKET<br />

Vanaf 1 januari 2024 maken de oplossingen<br />

van GEWISS deel uit van het portfolio van<br />

PERFORMANCE iN LIGHTING NEDERLAND<br />

Neem voor meer informatie contact met ons op via<br />

info.nl@pil.lighting of 075 6 708 706<br />

www.performanceinlighting.com


Renson<br />

DE NIEUWE STANDAARD IN<br />

VRAAGGESTUURD VENTILEREN<br />

Is het je ambitie om elke eengezinswoning die je aanpakt uit te rusten met een degelijk, betaalbaar, gebruiksvriendelijk en energiezuinig<br />

centraal VST3 ventilatiesysteem? Dan is de OxyGreen Light van Renson daarvoor de meest aangewezen unit, in combinatie met toevoer van<br />

verse lucht via raamventilatieroosters. Zeker als je weet dat het centrale ventilatietoestel voortaan standaard is uitgerust met een ingebouwde<br />

vochtsensor voor de afvoer van vervuilde lucht uit de natte ruimtes in huis.<br />

Tekst en beeld Renson<br />

Modulair uit te breiden<br />

Dankzij extra externe CO 2<br />

- en vochtsensoren (die<br />

tegelijkertijd over een bedieningsknop beschikken<br />

om te kiezen tussen vraaggestuurde ventilatie,<br />

nachtstand of boost) is de OxyGreen Light (ook<br />

nadien nog) eenvoudig, modulair en op maat<br />

van ieders noden uit te breiden tot een compleet<br />

vraaggestuurd ventilatiesysteem dat de binnenluchtkwaliteit<br />

in de hele woning op peil houdt én<br />

de klant toelaat om extra te besparen op energie.<br />

Die extra sensoren communiceren draadloos met<br />

de ventilatie-unit. Zo zal het toestel enkel meer<br />

gaan ventileren zodra de binnenluchtkwaliteit in<br />

huis te wensen overlaat, ongeacht de ruimte waar<br />

dit door de sensoren gemeten wordt. Is de bin-<br />

OxyGreen Light ventilatie-unit.<br />

28 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


<strong>Installatie</strong>&bouw_95x267_NL_0922.indd 1 29/09/2022 10:23<br />

Renson<br />

‘De snelle en gemakkelijke<br />

montage en de eenvoudige<br />

koppeling van extra sensoren<br />

staan garant voor<br />

een vlotte en correct<br />

functionerende installatie’<br />

OXYGREEN ® LIGHT<br />

Dé allround ventilatiebox<br />

Heldere bediening voor bewoners<br />

NIEUW<br />

De compactste op de markt<br />

Robuust en eenvoudig te installeren systeem<br />

Stil en energiezuinig<br />

nenluchtkwaliteit terug op peil, dan schakelt het ventilatiesysteem automatisch<br />

terug naar het basisventilatieniveau. Hier hebben bewoners dus geen<br />

omkijken naar. Alles wordt volautomatisch voor hen geregeld door deze<br />

intelligente en vraaggestuurde afvoerventilator, al is het via de optionele<br />

(intuïtieve) sensoren/handbedieningen of vierstandenschakelaar ook mogelijk<br />

om in plaats van vraaggestuurde ventilatie (‘comfort’) manueel te<br />

kiezen voor boosten (‘max’) of een nachtstand (‘maan’-icoontje).<br />

Vlot en compact te installeren<br />

De snelle en gemakkelijke montage van dit robuuste ventilatiesysteem en<br />

de eenvoudige koppeling van extra sensoren staan voor jou als installateur<br />

garant voor een vlotte en correct functionerende installatie. Dat de ventilatieunit<br />

de meest compacte in zijn soort op de markt is, is dan weer een extra<br />

voordeel bij renovatie, maar maakt het toestel ook universeel toepasbaar voor<br />

montage in de wand, het plafond of op de vloer. ❚<br />

RENSON<br />

Maalbeekstraat 10<br />

8790 Waregem (België)<br />

T +32 56 30 30 00<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.eu<br />

www.renson.eu<br />

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 29


Efficiënt en emissieloos<br />

laden van klein- en<br />

middenmaterieel op de<br />

bouw- of projectlocatie?<br />

Wij zijn jouw partner voor<br />

mobiele-, off-grid- en<br />

energieopslagsystemen.<br />

Van productkeuze tot volledige systeem engineering.<br />

Productadvies | Systeemadvies | Technisch schema | Systeeminstallatie | Systeemcheck & test | Certificering<br />

www.top.systems<br />

Lemsteraak 6 | 2411 NC Bodegraven | 0172 - 650 737 | info@top.systems


Legrand Nederland<br />

INTEGRALE TECHNIEKEN VOOR ELEKTRISCH RIJDEN<br />

SLIMME LAADOPLOSSINGEN<br />

OP MAAT UIT BOXTEL<br />

De overname van laadpaalproducent Ecotap in 2021 heeft Legrand Nederland,<br />

aanbieder van integrale projectoplossingen voor energiedistributie, communicatienetwerken<br />

en gebouwautomatisering, volop nieuwe kansen en uitdagingen opgeleverd.<br />

Als onderdeel van de wereldwijd actieve Legrand Group beschikt het bedrijf<br />

inmiddels over een vergaande expertise en ervaring op het gebied van onder meer<br />

laadoplossingen voor elektrische voertuigen. Oftewel: niet alleen het laadpunt, maar<br />

ook de fysieke infrastructuur eráchter. Daarmee voorziet het Boxtelse bedrijf in een<br />

sterk groeiende behoefte.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Legrand Nederland<br />

Scherp oog voor veiligheid bij het laden in de openbare ruimte, maar ook op het eigen bedrijfsterrein of aan huis.<br />

De kracht van de producten van Legrand zit 'm<br />

in de combinatie. In het geval van de laadpalen<br />

en laadoplossingen is het al niet anders. Samen<br />

vormen ze een hoogwaardige twee-eenheid die<br />

door de specialisten van de onderneming op verschillende<br />

plekken in Nederland wordt ingepast.<br />

Maatgericht, efficiënt en met een scherp oog voor<br />

veiligheid. In de openbare ruimte, maar ook op<br />

het eigen bedrijfsterrein of aan huis. Kiezen voor<br />

Legrand is kiezen voor een oplossing die werkt.<br />

Overal en altijd. Inmiddels is de combi laadpaallaadoplossing<br />

een populaire specialiteit van het<br />

huis. En de vraag zal in de toekomst alleen maar<br />

verder in omvang groeien. De redenen daarvan<br />

zijn duidelijk, meent Lion van Nuenen, manager<br />

productmanagement & PIM (Product Informatie<br />

Management) namens Legrand Nederland. “Behalve<br />

de gaande energietransitie neemt de komende<br />

jaren ook de behoefte aan elektrisch rijden steeds<br />

De behoefte aan elektrisch rijden neemt steeds meer toe.<br />

32 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Legrand Nederland<br />

Een voorbeeld van een laadplein voorzien van Ecotap-laadpalen.<br />

‘We bieden een<br />

oplossing die altijd en<br />

overal werkt’<br />

sterker toe. Daarnaast gaat de overheid met ingang<br />

van 2025 verspreid over heel Nederland zo'n veertig<br />

zero-emissiezones creëren. Dat zal de nodige<br />

gevolgen hebben, vooral in logistieke zin.”<br />

Breed benaderd<br />

Het zijn ontwikkelingen waarop Legrand scherp<br />

en in de volle breedte anticipeert. Met een hoogwaardig<br />

productenpakket, maar ook met een goed<br />

stuk advies en een alomvattende benadering (zie<br />

ook LinkedIn). Simpelweg omdat voorzien in de<br />

stroombehoefte meer omvat dan het plaatsen van<br />

een eenvoudige laadpaal alléén. “We kijken ook<br />

en vooral naar de infrastructuur erachter”, legt<br />

business development manager EVCS/laadoplossingen<br />

Dimitri Meijer uit. “Die is nóg belangrijker.<br />

Zeker in gebouwomgevingen. Vooral daar zorgen<br />

de elektrificatie en de toenemende vermogensbehoefte<br />

voor een dusdanige druk op de capaciteit<br />

van ons elektriciteitsnetwerk, dat je de gehele infrastructuur<br />

onder de loep moet nemen. Want je<br />

kunt wel een mooie laadoplossing wensen, ook<br />

Partner en fabrikant<br />

Om de overstap naar digitale technologieën<br />

te ondersteunen en tegelijkertijd bij te dragen<br />

aan een kleinere ecologische voetafdruk, werkt<br />

Legrand wereldwijd aan de verbetering van<br />

de elektrische en digitale gebouweninfrastructuur.<br />

Als onderdeel van de Legrand Group, de<br />

wereldwijd actieve specialist voor de elektrotechnische<br />

en digitale infrastructuur in gebouwen,<br />

richt Legrand Nederland zich met diverse<br />

A-merken als Legrand, BTicino en Ecotap op<br />

de utiliteitsbouw, machine- en paneelbouw<br />

en industrie. Zowel voor de energiedistributie,<br />

communicatienetwerken als gebouwautomatisering.<br />

Alle door Legrand geleverde systemen<br />

zijn optimaal op elkaar afgestemd en daardoor<br />

eenvoudig, veilig en snel te monteren.<br />

de bedrijfsproductie moet zonder oponthoud of<br />

problemen door kunnen draaien. Dat soort zaken<br />

brengen we helder in kaart en vertalen we naar<br />

een oplossing. Met slimme meetsystemen die we<br />

samen met verschillende gerenommeerde partners<br />

hebben ontwikkeld en in de markt zetten.”<br />

Tegelijk probeert Legrand Nederland de perceptie<br />

van de toekomstige gebruikers te beïnvloeden.<br />

Elektrisch rijden vereist namelijk een ander gedrag<br />

dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een<br />

brandstof zoals benzine. “Je gaat naar een situatie<br />

toe waarin je laadt waar de auto staat en laadt naar<br />

behoefte”, aldus Van Nuenen. “Een gegeven dat<br />

vraagt om een alternatieve benadering. Ook daarbij<br />

zijn we onze opdrachtgevers graag van dienst.” ❚<br />

LEGRAND NEDERLAND<br />

Van Salmstraat 76<br />

5281 RS Boxtel<br />

T +31 411 65 31 11<br />

E info@legrand.nl<br />

W www.legrand.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 33


Belimo Servomotoren B.V.<br />

CONTINUE FOCUS OP WAT BETER, SLIMMER ÉN EFFICIËNTER KAN<br />

‘MEER DAN ALLEEN PRODUCTEN’<br />

Belimo Servomotoren B.V. is een Zwitserse fabrikant met een wereldwijd leidende positie in duurzame oplossingen voor het toepassen van veldcomponenten<br />

in klimaatinstallaties. Ambitie is om bij te dragen aan een duurzame toekomst, door de realisatie van een gezond binnenklimaat<br />

in elk gebouw en met een sterke focus op veiligheid en energie-efficiëntie. De basis voor haar leidende positie is een unieke bedrijfscultuur,<br />

gebaseerd op geloofwaardigheid en vertrouwen. Redeneren vanuit de relatie maakt Belimo Servomotoren B.V. méér dan een toeleverancier<br />

van producten. “Door het aanbieden van ondersteunende diensten kunnen wij samen met onze relaties de beste oplossingen creëren”, benadrukt<br />

Managing Director Richard Daamen. In dit artikel legt hij die ondersteunende diensten verder toe.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Belimo Servomotoren B.V.<br />

Naast 1 op 1 vervanging geeft Belimo Servomotoren B.V. ook advies om de gehele installatie te upgraden met RetroFIT+ oplossingen.<br />

RetroFIT+<br />

Een belangrijkste dienst is ‘RetroFIT+’. Belimo Servomotoren<br />

B.V. biedt een universeel aandrijvingsassortiment,<br />

speciaal voor de renovatie van bestaande<br />

lucht- en waterzijdige installaties. Werkt<br />

bijvoorbeeld de regelafsluiter nog prima, maar is<br />

de aandrijving kapot en weet u niet (meer) van<br />

welk fabricaat de regelafsluiter is? Dankzij unieke<br />

universele adapters kunnen de Belimo RetroFIT+<br />

aandrijvingen snel en eenvoudig op de reeds<br />

geïnstalleerde regelafsluiters van verschillende<br />

fabricaten gemonteerd worden. “Met onze parametreerbare<br />

RetroFIT+ aandrijvingen hebben<br />

installateurs alles voorhanden wat zij voor de motorisering<br />

van verschillende type regelafsluiters<br />

nodig hebben”, aldus Daamen. “Zij hoeven dus<br />

niet meer te zoeken naar een geschikte adapter<br />

voor de montage. De RetroFIT+ klepaandrijvingen<br />

beschikken over een universeel inzetbare klephalsen<br />

spindeladapter, passend op armaturen van de<br />

meest uiteenlopende fabricaten en series in de<br />

wereld. Een inbussleutel (bijgeleverd) is voldoende<br />

voor alle montage- en instelwerkzaamheden.”<br />

Managing Director Richard Daamen.<br />

Wist u dat alleen al in Nederland meer dan 20<br />

verschillende regelafsluiterfabricaten te vinden<br />

zijn? “In de meeste renovatieprojecten zijn de<br />

regelafsluiters zo gedateerd, dat de fabrikant inmiddels<br />

niet meer bestaat of het type aandrijving<br />

niet meer kan leveren, met alle gevolgen van dien.<br />

Met onze unieke en revolutionaire oplossing is dat<br />

geen probleem. Installateurs besparen niet alleen<br />

veel tijd, maar ook onnodige kosten én ruimte in<br />

hun magazijn!”<br />

34 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Belimo Servomotoren B.V.<br />

VEEL WERK<br />

MAATWERK<br />

Efficiënt<br />

investeren<br />

in uw project<br />

Met Belimo Customized Products worden lucht- en waterzijdige aandrijvingen op klantwens als prefab modules voorgemonteerd en/of gelabeld. Ook kunnen<br />

klantspecifieke instellingen geactiveerd worden.<br />

Belimo is als fabrikant niet alleen specialist maar ook uniek als het gaat om het produceren van customized products.<br />

Door onze lucht- en waterzijdige aandrijvingen in onze fabriek voor te monteren, te labelen, specifieke klantinstellingen<br />

Upgrade van de<br />

te activeren<br />

installatie<br />

en de producten just-in-time ‘Installateurs<br />

en just-in-place als maatwerk aan te<br />

Onder<br />

leveren,<br />

meer<br />

is minder<br />

het tekort<br />

arbeid<br />

aan<br />

en<br />

montagepersoneel,<br />

(uit)<br />

Naast 1 op<br />

zoektijd<br />

1 vervanging<br />

in het<br />

geeft<br />

werk<br />

Belimo<br />

nodig.<br />

Servomotoren<br />

B.V. ook uitsluitend advies om met de gerenommeerde gehele installatie te merken, besparen waarbij ieder gereed niet gemeld alleen Customized Product rugdringen voor van uitlevering faalkosten zorgvuldig liggen ten grondslag<br />

Bovendien worden een hoge elektrische en hydraulische kwaliteit<br />

de korte<br />

geborgd.<br />

doorlooptijd<br />

Wij<br />

op<br />

werken<br />

projecten en het te-<br />

upgraden met wordt RetroFIT+ getest oplossingen. functionaliteit “Wij spelen en lekdichtheid. Hierdoor kan de samengestelde set naadloos aan het ‘customizen’ plug-and-play van de op Belimo-oplossingen,<br />

het<br />

een sleutelrol (bestaande) bij het transformeren leidingwerk van worden ‘grijze’ aangesloten. veel Het voordeel tijd, maar is o.a. minder ook montage uren, vertelt snellere Daamen. doorloop “Conform tijd alle op Belimo-producten<br />

uw<br />

HVAC-installaties project tot en het ‘groene’ sterk klimaatsystemen,<br />

reduceren van de faalkosten.<br />

wordt op onze Customized Products ook standaard<br />

5 jaar garantie gegeven.”<br />

zónder ingrijpende aanpassingen en/of hoge onnodige kosten<br />

kosten, waardoor Wat kunnen verduurzaming wij voor voor u betekenen; elk gebouw<br />

én ruimte in hun<br />

binnen handbereik Elektrotechnisch; komt”, aldus Daamen. o.a. klant “Alleen specifieke kabels / stekkers / connectoren Trainingen<br />

wat wordt gemeten, Hydraulisch; kan geanalyseerd o.a. voor en gemonteerde geoptimaliseerd<br />

worden.” Voorgeprogrammeerde intelligente aandrijvingen / oplossingen<br />

steeds meer en steeds specifiekere eisen gesteld.<br />

leidingen / magazijn!’<br />

bochten / koppelingen / fittingen Op het gebied van klimaatinstallaties worden<br />

Uitvoeren van functietesten op customized modules voorgemonteerd producten en/of gelabeld. Ook Dit vraagt niet alleen om geavanceerde oplossingen,<br />

maar ook om specifieke product- en instal-<br />

De ‘slimme’ gebouwen Labelen van op morgen locatie worden niveaugeken-<br />

merkt door een Vraag hoog ons niveau team van van energie-efficiën-<br />

specialisten ook worden, naar waarna de OEM de producten oplossingen. just-in-time en just-inlatiekennis<br />

bij eenieder in de keten. “Door kennis<br />

kunnen klantspecifieke instellingen geactiveerd<br />

tie en optimaal comfort in de ruimtes, vertelt hij. place als maatwerk naar de bouw worden vervoerd. kun je efficiënter werken, wat resulteert in minder<br />

“Daarom moet Wij werken een gebouw met kunnen gerenommeerde ‘communice-merkeren’ met de gebruiker, de onderhoudsspecialist en nectoren voor te monteren. En ook hydraulisch bie-<br />

reduceer je niet alleen je CO 2<br />

“Wij en zijn bieden in staat u om hierdoor klantspecifieke de unieke kabels 5 jaar of con-<br />

Belimo reis- garantie. en arbeidstijd”, benadrukt Daamen. “Hierdoor<br />

-uitstoot, maar ook je<br />

de energieleverancier. Belimo. Goed De Europese geregeld. richtlijn voor de den we meerwaarde door het voormonteren van kosten. Door onze (gratis) trainingen als maatwerk<br />

energieprestatie van gebouwen (EPBD) heeft een leidingwerk, bevestigingsbeugels, bochten, koppelingen<br />

of ander fittingwerk aan onze regelafsluiters zorgen wij ervoor dat kennis en vaardigheden blij-<br />

aan te bieden bij zowel installateurs als scholen,<br />

Smart Readiness Indicator Ook benieuwd (SRI) naar geïntroduceerd de mogelijkheden?<br />

www.belimo.nl of vraag ons team van specialisten.<br />

voor de beoordeling van gebouwen. Deze indicator<br />

is ontwikkeld door de Europese Commissie en de samengestelde set naadloos en plug-and-play is Belimo Servomotoren B.V. de markt op tal van<br />

en kogelkranen”, aldus Daamen. “Hierdoor kan vend en naadloos aansluiten bij de expertise. Zo<br />

BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen<br />

evalueert niet Tel. alleen +31 (0)578 onderhoud 576 836, en Fax energie, +31 (0)578 maar 576 op 915, het info@belimo.nl, leidingwerk worden www.belimo.nl aangesloten. Zelfs het vlakken tot dienst.” ❚<br />

ook de levenskwaliteit Openingstijden: van de maandag bewoners t/m van vrijdag het gebouw.<br />

Gebouwautomatisering met slimme veldapbleem!<br />

Door de Customized Products als maatwerk<br />

07.30 dampdicht - 17.00 uur isoleren van de set is geen enkel proparatuur<br />

die in een HVAC-systeem met een netwerk te leveren, is iedere bestelling uniek. Bovendien BELIMO SERVOMOTOREN B.V.<br />

kan worden opgenomen, vormt de basis hiervoor.” zijn klanten verzekerd van een hoge elektrische en<br />

2021006 • Adv • Belimo_ customized Products_ad_230x297_nl.indd 1 14-01-2021 17:07<br />

Customized Products<br />

Met Belimo Customized Products worden lucht- en<br />

waterzijdige aandrijvingen op klantwens als prefab<br />

hydraulische kwaliteit. Wij werken uitsluitend met<br />

gerenommeerde merken. Ook wordt ieder gereed<br />

gemeld Customized Product voor uitlevering zorgvuldig<br />

getest op functionaliteit en lekdichtheid.”<br />

Riezebosweg 5<br />

8171 MG Vaassen<br />

T +31 578 57 68 36<br />

E info@belimo.nl<br />

W www.belimo.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 35


VOOR EEN BETER KLIMAAT<br />

BUITEN EN BINNEN<br />

IN DE ENERGIETRANSITIE IS SCHONE LUCHT ESSENTIEEL<br />

De energietransitie vraagt om innovatieve oplossingen die bijdragen aan een beter klimaat, buiten én binnen. Als<br />

specialist in ventilatie met warmteterugwinning hebben wij voor elke woning de juiste oplossing. Onze complete<br />

Flair-familie voor nieuwbouwwoningen, groot en klein. Voor bestaande woningen en renovatieprojecten het unieke<br />

Multi Air Supply systeem; schone en gefilterde lucht in huis zonder toevoerkanalen.<br />

Bekijk onze oplossingen en bijdrage aan de energietransitie op:<br />

brinkclimatesystems.nl/beterklimaat


Brink Climate Systems<br />

EFFICIËNTER, STILLER ÉN ENERGIEZUINIGER:<br />

NIEUWE VENTILATIETOPPERS VOOR GROTE WONINGEN<br />

Bij Brink Climate Systems weten ze maar al te goed hoe belangrijk een gezond binnenklimaat is. Tegelijk heerst er het volle besef dat ook het<br />

milieu intens moet worden gekoesterd. Het zijn twee zaken die niet alleen samenkomen in de onlangs uitgerolde reclamecampagne met als titel<br />

'In de energietransitie is schone lucht essentieel'. Ook met de introductie van de nieuwe Flair 450 en 600 weet Brink innovatie en duurzaamheid<br />

slim met elkaar te combineren.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Brink Climate Systems<br />

Brink Climate Systems biedt verschillende systemen<br />

voor centrale ventilatie met afvoer- en<br />

toevoerkanalen. Naast de ruimtebesparende Renovent<br />

Sky, die dankzij zijn platte vorm uiterst geschikt<br />

is voor plafond- en wandmontage, is er de<br />

Flair-range, de nieuwe standaard in ventilatie met<br />

warmteterugwinning.<br />

‘De nieuwe varianten<br />

completeren de<br />

productfamilie’<br />

Complete familie<br />

Het in meerdere uitvoeringen leverbare systeem<br />

heeft als opvolger van de Renovent Excellent alles<br />

te bieden. “Bestonden al de Flair 200, 300<br />

en 400, de introductie van de 450 en 600 maakt<br />

de familie compleet”, zegt commercieel manager<br />

Albert van Lohuizen. “Daardoor kunnen we nu<br />

elk type woning, van klein tot groot, voorzien van<br />

goede ventilatie.” Alle uitvoeringen van de Flair zijn<br />

uiterst compact. Vooral de Flair 200 blinkt hierin<br />

Altijd de meest excellente lucht in huis met de complete Flair-serie.<br />

uit. Dit toestel past uitstekend in appartementen<br />

en is een slimme oplossing bij vervanging. De grote<br />

variatie aan uitvoeringen biedt daarnaast veel ontwerpflexibiliteit.<br />

De Flair is leverbaar als een linkeren<br />

rechteruitvoering met vier bovenaansluitingen<br />

(4b). In het geval van de Flair 300 en Flair 400 is<br />

er naast de variant met vier aansluitingen aan de<br />

bovenzijde ook een toestel leverbaar met twee aansluitingen<br />

boven en twee onder (2b/2o). De twee<br />

nieuwe modellen zijn bovendien extra voorzien van<br />

een interne geluidsdemper, waardoor het geluid<br />

naar de woning toe nóg verder gereduceerd wordt.<br />

Ventilatie zonder toevoerkanalen<br />

Het in Staphorst gevestigde Brink Climate Systems<br />

biedt een breed scala aan klimaatoplossingen.<br />

De onderneming levert namelijk niet alleen<br />

oplossingen met warmteterugwinning voor nieuwbouwwoningen,<br />

maar ook voor bestaande huizen<br />

en appartementen. Speciaal voor die doelmarkt<br />

ontwikkelde Brink het geavanceerde Multi Air<br />

Supply systeem, een uniek product dat centraal<br />

ventileren met WTW eveneens mogelijk maakt<br />

binnen woningen waar toevoerkanalen ontbreken.<br />

“Het systeem biedt grote mogelijkheden rondom<br />

duurzame woningrenovatieprojecten”, aldus Van<br />

Lohuizen. “Zeker als het gaat om ontwerpvrijheid,<br />

een reductie van de bouwkundige kosten en tijdsbesparing<br />

tijdens de installatie.” ❚<br />

Excellente lucht in elke woning door WTW zonder toevoerkanalen.<br />

BRINK CLIMATE SYSTEMS<br />

Wethouder Wassebaliestraat 8<br />

7951 SN Staphorst<br />

T +31 522 46 99 44<br />

E info@brinkclimatesystems.nl<br />

W www.brinkclimatesystems.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 37


Spirotech<br />

LUCHT- EN VUILAFSCHEIDING IN WARMTEPOMPSYSTEMEN<br />

MADE FOR THE FUTURE<br />

De Europese Unie heeft ambitieuze doelen gesteld om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen en de uitstoot van broeikasgassen<br />

flink te reduceren. Als gevolg hiervan hebben veel Europese landen maatregelen ingevoerd, om de invoering van warmtepompen<br />

en andere energie-efficiënte technologieën te stimuleren. En met succes, want het aantal warmtepompen in ons land neemt snel toe. Echter<br />

is sec de installatie van een warmtepomp geen garantie voor een efficiënt en duurzaam systeem. Warmtepompen bevatten veel componenten<br />

die gevoelig zijn voor lucht en vuil in het systeemwater. Om deze componenten te beschermen, is een effectieve lucht- en vuilafscheiding<br />

noodzakelijk. De systemen van Spirotech voorzien hierin en maken elke warmtepompinstallatie klaar voor de toekomst.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Spirotech<br />

Lucht kan zowel in de vorm van microbellen,<br />

opgelost in het water als in een vrije vorm aanwezig<br />

zijn in warmtepompinstallaties en vermindert<br />

zowel de doorstroming als warmteafgifte.<br />

Uit onderzoek aan de Brunel Universiteit blijkt<br />

bijvoorbeeld dat luchtbellen bij de uitgang van<br />

warmtepompen zeer klein zijn (circa 0.1 mm) en<br />

alleen met een goede microbellenafscheider zijn<br />

af te vangen. Ophoping van vuil wordt veelal veroorzaakt<br />

door corrosie van leidingen en installatiecomponenten,<br />

bacteriegroei of kalkaanslag.<br />

Zowel lucht als vuil hebben een reducerende<br />

invloed op de efficiency en levensduur van warmtepompen,<br />

waardoor ze de ‘Total Cost of Ownership’<br />

verhogen. Gelukkig zijn beide invloeden<br />

eenvoudig uit een installatie te verwijderen met<br />

een automatische luchtafscheider, vuilafscheider<br />

of een combinatie hiervan.<br />

Oplossingen voor de toekomst<br />

Spirotech biedt meerdere oplossingen, die uitermate<br />

geschikt zijn voor lucht- en vuilafscheiding<br />

in (hybride) warmtepompsystemen. Bijna alle robuuste<br />

messing lucht- en vuilafscheiders beschikken<br />

over een unieke ‘Spirobuis’, die zorgt voor<br />

actieve ontluchting van circulerende bellen en<br />

microbellen. Daarnaast verwijdert de Spirobuis effectief<br />

(magnetische) vuildeeltjes, zonder dat stro-<br />

38 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Spirotech<br />

De producten van Spirotech besparen energie, verhogen het comfort, voorkomen slijtage en maximaliseren de<br />

bedrijfsduur van verwarmings- en koelsystemen.<br />

‘De installatie van een warmtepomp alleen<br />

is geen garantie voor een efficiënt en<br />

duurzaam systeem’<br />

De systemen van Spirotech maken elke<br />

warmtepompinstallatie klaar voor de toekomst.<br />

ming en drukval worden beïnvloed. Hierdoor blijven<br />

gevoelige installatiecomponenten beschermd<br />

en heb je minder kans op onnodige storingen en<br />

onderhoud.<br />

Een warmtepompsysteem heeft vaak een grotere<br />

leidingmaat dan een conventionele cv-ketel. Daarom<br />

wordt vaak een grotere maat afscheider geplaatst.<br />

Groot voordeel hiervan is dat meer lucht<br />

en vuil afgescheiden kunnen worden. Immers is<br />

er meer ruimte in de kamer van de afscheider<br />

om vuildeeltjes te laten dalen en microbellen te<br />

laten stijgen. De messing lucht- en vuilafscheiders<br />

van Spirotech zijn beschikbaar in de maten<br />

22 mm tot en met 2". Daarmee is voor vrijwel<br />

elk warmtepompsysteem een passend formaat<br />

afscheider beschikbaar.<br />

Naast de gebruikelijke lucht- en vuilafscheiders<br />

levert Spirotech ook vacuümontgassers en open<br />

verdelers die geschikt zijn voor (hybride) warmtepompsystemen<br />

en die extra mogelijkheden<br />

bieden. Zo kan een vacuümontgasser perfect toegepast<br />

worden in grote installaties met veel radiatoren,<br />

waar luchtafscheiding met een normale<br />

afscheider niet voldoende is. Een open verdeler<br />

gecombineerd met lucht- en vuilafscheiding is geschikt<br />

voor installaties waar verschillen in debiet<br />

tussen een primair en secundair circuit gecompenseerd<br />

moeten worden.<br />

Ideale warmtepompafscheider<br />

Een SpiroCombi MB3 combineert magnetische<br />

vuilafscheiding met microbellen-luchtafscheiding.<br />

De SpiroCombi omvat een robuuste messing<br />

behuizing, een luchtafscheider voor het verwijderen<br />

van circulerende en ingesloten lucht,<br />

een vuilafscheider met afvoerklep voor eenvoudige<br />

afvoer, een draaiende universele verbinding<br />

voor eenvoudige plaatsing en positionering en<br />

een sterke en zeer efficiënte magneetmantel voor<br />

het verwijderen van magnetiet uit het systeemwater.<br />

Dynamisch duo<br />

Het SpiroTrap MB3/MBL assortiment van Spirotech<br />

omvat uiterst effectieve vuilafscheiders die<br />

op zeer krachtige wijze zowel magnetische als<br />

niet-magnetische vuildeeltjes uit het installatiewater<br />

verwijderen. Waar de unieke magneetveldversterkende<br />

technologie een ongeëvenaard snelle<br />

en optimale vuilafscheiding mogelijk maakt, zorgt<br />

het SpiroVent RV2 assortiment voor een efficiënte<br />

luchtafscheiding. SpiroVent RV2 omvat diverse<br />

luchtafscheiders met een robuuste messing behuizing,<br />

een luchtscheidingseenheid voor het verwijderen<br />

van circulerende en ingesloten lucht en een<br />

draaibare universele verbinding voor eenvoudige<br />

plaatsing en positionering. Met maar liefst 20<br />

jaar garantie beschermt dit dynamische duo de<br />

installatie een ketelleven lang tegen de negatieve<br />

gevolgen van lucht en vuil in het systeemwater!<br />

Lucht- en<br />

magnetische vuilafscheiding<br />

Hydraulisch balanceren en lucht- en (magnetische)<br />

vuilafscheiding worden slim gecombineerd<br />

in de SpiroCross AX-J. Deze hydraulische afscheider<br />

van Spirotech compenseert de debietverschillen<br />

tussen een primair en secundair circuit. Door<br />

drie functies in één apparaat te combineren, bespaar<br />

je niet alleen op aanschafkosten, maar ook<br />

op ruimte, installatie en totale onderhoudskosten.<br />

De SpiroCross AX-J-reeks is ontwikkeld voor grote<br />

residentiële en kleine commerciële toepassingen<br />

en kan ook worden gebruikt voor lage temperatuur<br />

warmtepompsystemen.<br />

Zinvolle ontgassing<br />

De automatische SpiroVent Superior S250 vacuümontgasser<br />

ten slotte verwijdert opgeloste en<br />

vrijgekomen gassen uit het systeemwater van gesloten<br />

(warmtepomp)installaties en zorgt voortdurend<br />

voor een hoge en stabiele systeemprestatie.<br />

De ontgasser is ontworpen voor systeemvolumes<br />

tot 5 m 3 en drukbereiken van 0,5 tot 2,5 bar. De<br />

ontgassingscapaciteit is maximaal 74 l/u en de<br />

werktemperatuur ligt tussen de 15 en 70°C. Een<br />

display geeft continu de status van het ontgassen<br />

weer, op basis waarvan de installateur het apparaat<br />

eenvoudig kan instellen.<br />

Over spirotech<br />

Spirotech maakt verwarmings- en koelsystemen<br />

efficiënter. Het familiebedrijf heeft meer dan 60<br />

jaar ervaring in het ontwikkelen van oplossingen<br />

voor het verwijderen en voorkomen van ophopingen<br />

van lucht en vuil in verwarmings- en koelsystemen.<br />

De producten besparen energie, verhogen<br />

het comfort, voorkomen slijtage en maximaliseren<br />

de bedrijfsduur. ❚<br />

SPIROTECH<br />

Churchilllaan 52<br />

5705 BK Helmond<br />

T +31 492 57 89 89<br />

W www.spirotech.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 39


Helukabel<br />

KABELS, BEDRADING EN KABELACCESSOIRES MET DUITSE KWALITEIT EN EEN HOGE SERVICEGRAAD<br />

KWALITEIT VERBINDT<br />

Toonaangevend fabrikant en leverancier van kabels, bedrading en kabelaccessoires Helukabel staat al 45 jaar voor kwaliteit, betrouwbaarheid<br />

en innovatie. Met 63 vestigingen in 39 landen, inclusief productielocaties en verkoopkantoren, is zij altijd dichtbij. Met ruim 34.000 A-merk<br />

kabelproducten op voorraad is bovendien een uiterst snelle levering mogelijk. In combinatie met een uitgebreide servicedienstverlening is<br />

Helukabel dé aangewezen partner voor klanten in onder andere de industrie, gebouwbeheer en infrastructuur.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Helukabel<br />

Helukabel is in 1978 opgericht door Helmut<br />

Luksch (HeLu) en vindt haar oorsprong in de<br />

industrie, vertelt Jasper van Beusekom, Managing<br />

Director van Helukabel Nederland. “Gestart<br />

met een kleine kabelhandel in de woonkamer<br />

in Hemmingen, heeft Helukabel een enorme<br />

mondiale groei doorgemaakt. Zo werd vorig<br />

jaar voor het eerst een omzet van meer dan<br />

1 miljard aangetikt!” Een mijlpaal, die mede<br />

het gevolg is van de assortimentsverbreding<br />

richting duurzame technieken. Als voorbeeld<br />

noemt Van Beusekom de zonnepaneelbekabeling,<br />

windmolenbekabeling en bekabeling voor<br />

de biogasindustrie, die inmiddels gretig aftrek<br />

vinden. “Maar denk ook aan de speciaalkabels<br />

voor E-Mobility, die wij onder meer leveren voor<br />

de snellaadstations van elektrische auto’s en<br />

bussen. Hierbij zijn onze roots in de industrie<br />

absoluut in het voordeel. Voor de industrie gelden<br />

in de regel namelijk zwaardere normen,<br />

wat betekent dat we ook voor de nieuwe markten<br />

een hoge Duitse kwaliteit kunnen leveren.”<br />

De juiste kabelproducten<br />

voor elke toepassing<br />

Een interessante nieuwe doelmarkt is ook gebouwbeheer<br />

of Building Management Systems.<br />

“We hebben enorm veel toegevoegde waarde in<br />

huis voor bouwgerelateerde installateurs”, benadrukt<br />

Van Beusekom. “Zowel qua producten als<br />

De verbreding van het kabelassortiment en de groei van de afgelopen jaren hebben mede geleid tot een flinke<br />

uitbreiding van het Helukabel kantoor en magazijn in Budel.<br />

op het gebied van service, waarmee we inspelen<br />

op de verregaande automatisering in bijvoorbeeld<br />

woongebouwen en kantoren. Waar vroeger een<br />

cv-ketel en een eenvoudige klokthermostaat voldoende<br />

waren, worden installateurs anno <strong>2023</strong><br />

geconfronteerd met zonnepanelen, zonneboilers,<br />

airco’s, grondwatersystemen, warmtepompen,<br />

(camera)beveiliging, toegangstechniek, uitgebreide<br />

datanetwerken, brandmeldsystemen, multimediatechniek<br />

en tal van andere toepassingen, die<br />

allemaal hun eigen bekabeling, normen en eisen<br />

hebben. Voor al deze systemen heeft Helukabel<br />

de juiste kabels, bedrading en kabelaccessoires in<br />

huis. En ook voor de speciaalkabels voor bijvoorbeeld<br />

liften en roltrappen zijn klanten bij Helukabel<br />

aan het juiste adres.”<br />

Het assortiment van Helukabel is bijna eindeloos.<br />

Naast de vele toepassingen in Building Management<br />

Systems en E-mobility is Helukabel namelijk<br />

40 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Helukabel<br />

Met ruim 34.000 A-merk kabelproducten op voorraad is een uiterst snelle levering mogelijk. In de meeste gevallen geldt: vandaag besteld, is morgen in huis.<br />

ook hét adres voor robotkabels en signaal-datakabels.<br />

Bovendien kan zij alle soorten veiligheidskabels<br />

leveren. Van 30, 60 of 90 minuten brandvertragende<br />

kabels tot halogeenvrije kabels en<br />

torsiebestendige kabels waarbij in de meeste gevallen<br />

geldt: vandaag besteld, is morgen in huis.<br />

‘Wij faciliteren de groei van onze klanten met<br />

goede producten én uitgebreide<br />

maatwerk services’<br />

Nieuwe services<br />

Zoveel kabels, zoveel voorraad. De verbreding van<br />

het kabelassortiment en de groei van de afgelopen<br />

jaren hebben mede geleid tot een flinke uitbreiding<br />

van het Helukabel kantoor en magazijn<br />

in Budel. “Dankzij deze uitbreiding kunnen wij<br />

klanten in de toekomst nog beter en completer<br />

bedienen”, vertelt Van Beusekom. “Bijvoorbeeld<br />

met nieuwe opslag- en verpakkingsdiensten.” Als<br />

voorbeeld noemt hij de mogelijkheid om kabels<br />

op lengte te knippen en opnieuw te sealen en coderen.<br />

Maar ook de inzet van speciale spoeltjes,<br />

waardoor productiemedewerkers heel snel de juiste<br />

draadkleuren kunnen combineren en verwerken<br />

in een schakelkast of kabelboom. “Zeer populair is<br />

ook onze mogelijkheid om termijnorders te plaatsen,<br />

waarbij klantspecifieke oplossingen tijdelijk<br />

op voorraad worden genomen en op afroep worden<br />

uitgeleverd. Hierdoor zijn klanten niet langer<br />

afhankelijk van productietijden. Met een mooi<br />

woord noemen wij deze dienstverlening ook wel<br />

‘Channeling growth’. Wij faciliteren de groei van<br />

onze klanten met goede producten én uitgebreide<br />

maatwerk services.”<br />

Direct het juiste product<br />

Om de juiste producten voor elk project en elke<br />

toepassing te garanderen, kunnen installateurs<br />

en andere stakeholders gebruikmaken van de vernieuwde<br />

Product Finder; een handige zoekfunctie<br />

op de website van Helukabel waarmee zij op basis<br />

van bijvoorbeeld kabelnorm, maatvoering, kleur of<br />

chemische weerstand exact de juiste kabels kunnen<br />

selecteren. Voor installateurs die dit wensen,<br />

maakt Helukabel bovendien een technisch kabelontwerp<br />

zodat de bekabelingsoplossing gegarandeerd<br />

goed en toekomstbestendig is. ❚<br />

Helukabel biedt tal van oplossingen voor het segment Building Management Systems.<br />

HELUKABEL<br />

Randweg Zuid 19 (Airpark 2)<br />

6021 PT Budel<br />

T +31 495 49 90 49<br />

E info@helukabel.nl<br />

W www.helukabel.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 41


GOED VENTILEREN GEZOND WERKEN<br />

HET WTW PAKKET WAARMEE<br />

U TIJD BESPAART<br />

KANT-EN-KLAAR PAKKET VOOR EEN SNELLE<br />

EN EENVOUDIGE INSTALLATIE.<br />

Beschikbare diameters<br />

(Ø mm)<br />

• D125 | 309.125.00.02<br />

• D150 | 309.150.00.02<br />

• D160 | 309.160.00.02<br />

• D180 | 309.180.00.02<br />

• D200 | 309.200.00.02<br />

EÉN ARTIKELNUMMER<br />

Het Panflex WTW pakket is speciaal samengesteld voor<br />

de installateur om snel en eenvoudig aan de slag te gaan.<br />

Het pakket bevat alle benodigde onderdelen die benodigd<br />

zijn bij de installatie van een WTW-unit, welke al op maat<br />

zijn gemaakt en zijn voorzien van de juiste afwerking.<br />

Het aansluiten van de akoestisch- en thermisch geïsoleerde<br />

slangen is hierdoor in een handomdraai gebeurd.<br />

Het WTW pakket bestaat uit twee thermisch geïsoleerde<br />

ventilatieslangen (voor de koude lucht) en twee akoestisch<br />

geïsoleerde ventilatieslangen (voor de warme lucht). De<br />

slangen zijn al aan één zijde afgetapet om ze direct op<br />

de WTW-unit aan te kunnen sluiten. Daarnaast bevat<br />

het pakket RVS slangklemmen en een rol Alutape waarmee<br />

u het pakket eenvoudig kunt installeren.<br />

Meer info: www.panflex.nl<br />

FLEXIBELE OPLOSSINGEN VOOR EEN<br />

GEZOND EN VEILIG BINNENKLIMAAT


Panflex<br />

KENNIS VAN GELUIDREDUCTIE<br />

FABRIKANT IN DE ROL VAN KENNISCENTRUM<br />

Panflex is fabrikant van ventilatiematerialen, maar wordt ook steeds meer gezien als een adviseur en kenniscentrum. Daar werkt zij zelf hard<br />

aan. Onlangs werden er bijvoorbeeld een week lang meer dan driehonderd producten uit het eigen assortiment getest bij Peutz. Daarmee wil<br />

Panflex meer inzicht krijgen in de geluiden die producten maken, om ze op deze manier nóg beter te kunnen reduceren.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Panflex<br />

“Over het flexibel en akoestisch aansluiten van<br />

een ventilatie-installatie is nog te weinig kennis<br />

binnen de markt. Toch worden deze geluiden een<br />

steeds groter probleem, omdat gebouwen steeds<br />

beter geïsoleerd zijn. Omgevingsgeluid valt naar<br />

de achtergrond en geluiden binnen het pand<br />

komen uitdrukkelijker naar voren. Geluiden van<br />

warmtepompen en WTW’s zorgen voor steeds<br />

meer ergernissen”, legt Henry Kale, Key-Accountmanager<br />

bij Panflex, uit.<br />

Het is dan ook belangrijk om te weten welke<br />

producten geluiden neutraliseren. Kale: “Bij invoegverlies<br />

gebruik je een zachte demper en bij<br />

wandreductie een harde. Op basis van deze bevindingen<br />

passen we ons assortiment geluiddempers<br />

aan. Panflex heeft de beste en stilste akoestische<br />

dempers die op de markt verkrijgbaar zijn.”<br />

‘Over het flexibel en<br />

akoestisch aansluiten<br />

van een<br />

ventilatie-installatie is<br />

nog te weinig kennis<br />

binnen de markt’<br />

Hoge en lage tonen<br />

Tijdens het testen werd gekeken naar verschillende<br />

maten van de ventilatieslangen en geluiddempers,<br />

van een halve meter tot drie meter lang en<br />

in verschillende diameters. Hoe groter de diame-<br />

Omdat gebouwen steeds beter worden geïsoleerd,<br />

vallen geluiden die binnen ontstaan juist beter op.<br />

ter, hoe langer de slang moet zijn bij het inblazen<br />

van frisse lucht, weet Kale te vertellen. “We kijken<br />

naar lage en hoge tonen. Voor Panflex is het van<br />

belang om precies te begrijpen welke geluiden de<br />

WTW-units en luchtkasten produceren en hoe deze<br />

beperkt kunnen worden. Zo weten we materialen<br />

te produceren met de beste eigenschappen en gedegen<br />

advies te geven. Onze expertise wordt ook<br />

erkend door adviseurs en kenniscentra, die steeds<br />

vaker bij ons aankloppen voor advies en inzichten.<br />

We zijn verheugd om deze adviserende rol te vervullen<br />

en om bij te dragen aan de groei en ontwikkeling<br />

van andere bedrijven en professionals. Als<br />

u meer informatie wilt of onze producten wilt verkennen,<br />

raden we u aan onze website te bezoeken.<br />

Daarnaast kunt u voor meer informatie contact<br />

opnemen met één van onze accountmanagers. We<br />

kijken ernaar uit om van u te horen en staan klaar<br />

om met u samen te werken aan succes.” ❚<br />

Panflex weet wat ervoor nodig is om geluidsoverlast van een installatie te voorkomen.<br />

PANFLEX<br />

Curiestraat 5<br />

6716 AR Ede<br />

T +31 318 62 30 00<br />

E info@panflex.nl<br />

W www.panflex.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 43


Solar Nederland B.V.<br />

ELK INSTALLATIEBEDRIJF KLAAR VOOR EEN GROENERE TOEKOMST<br />

PARTNER IN BUSINESS<br />

Wie op zoek is naar producten voor installatietechniek, zegt al snel Solar Nederland. Deze technische groothandel biedt meer dan 350.000<br />

producten aan. Maar dat is nog lang niet alles; behalve leverancier is het bedrijf vooral een kennispartner die haar klanten wil helpen waar<br />

dat kan. Of het nu gaat om opleidingen, technische services, opslagdiensten of transportoplossingen.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Solar Nederland<br />

Bij Solar Nederland zijn 600 mensen werkzaam.<br />

Daarnaast heeft het bedrijf een netwerk om zich<br />

heen van deskundigen en technici die zij op elk moment<br />

in kan zetten. Al deze experts staan klaar om<br />

samen met installateurs te werken aan een groenere<br />

installatietechniek. Dat ziet Solar Nederland als<br />

haar kerntaak. “We zijn een technisch groothandel,<br />

dus natuurlijk leveren we alle spullen die een installateur<br />

nodig heeft voor zijn werk, tegen een juiste<br />

prijs. Maar we hebben als visie om de klant te helpen<br />

ontwikkelen in zijn duurzame reis”, zegt Walter<br />

van Leeuwen, Vice President Sales Installation bij<br />

Solar Nederland. “Ons land staat voor een enorme<br />

opgave om de energietransitie te doorlopen. Veel<br />

bedrijven hebben er een zware dobber aan om te<br />

zien wat zij kunnen doen, om het juiste personeel<br />

opgeleid te krijgen en om de juiste technieken toe<br />

te passen. Wij helpen installateurs om zich voor te<br />

bereiden op de toekomst.”<br />

Parate kennis<br />

Allereerst moeten installateurs natuurlijk weten<br />

waar ze het over hebben wanneer er nieuwe technieken<br />

op de markt komen. Daarom biedt Solar<br />

Nederland opleidingen aan op het gebied van<br />

onder meer warmtepompen, zonnepanelen en<br />

laadpalen. Deze worden online gegeven, in één<br />

van de zes kenniscentra in Nederland of incompany.<br />

Van Leeuwen: “Bij de nieuwere technieken<br />

komt veel meer kijken dan voorheen. Een warmtepomp<br />

sluit je anders aan dan een cv-ketel.<br />

Consumenten willen nu bijvoorbeeld ook weten<br />

hoe ze hun gehele woning energiezuinig maken.<br />

Dat is een heel ander vraagstuk waarmee installateurs<br />

nu te maken krijgen. Ze moeten nu schouwen,<br />

berekeningen maken, vloerverwarming ontwerpen,<br />

kijken of de meterkast het aankan en of<br />

zonnepanelen mogelijk zijn. Wij leiden allround<br />

installateurs op.”<br />

Walter van Leeuwen, Vice President Sales<br />

Installation bij Solar Nederland.<br />

44 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Solar Nederland B.V.<br />

Solar Nederland biedt opleidingen aan op het gebied van warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen.<br />

Extra handen<br />

Heeft een installateur nog vragen of extra informatie<br />

nodig, dan kan hij terecht bij het kenniscentrum<br />

van Solar Nederland. Daar wordt hij<br />

telefonisch of per e-mail te woord gestaan. Dat<br />

gaat verder dan alleen wat tips, gaat Van Leeuwen<br />

verder. “Wij maken bijvoorbeeld complete<br />

lichtplannen voor onze klanten. De installateur<br />

bespreekt dat met zijn opdrachtgever en doet het<br />

werk. Ook het maken van berekeningen doen wij<br />

of het geven van advies. Daarvoor hebben we een<br />

hele afdeling met specialisten. Dan kan het installatiebedrijf<br />

zich bezighouden met de installatie<br />

zelf, zijn corebusiness.”<br />

Bedrijven hebben te maken met een groeiende<br />

behoefte aan kennis, maar ook steeds vaker met<br />

een gebrek aan vakmensen. Ook daar schiet Solar<br />

Nederland te hulp. Waar mogelijk worden er eigen<br />

mensen ingezet die de klanten helpen. Van Leeuwen:<br />

“We leveren bijvoorbeeld warmtepompen<br />

‘We hebben als visie om de klant te helpen<br />

ontwikkelen in zijn duurzame reis’<br />

inclusief de installatie. Wil een bedrijf het klimaat<br />

binnen een woning regelen, maar heeft het geen<br />

ervaring met het infrezen van de vloerverwarming,<br />

dan kunnen wij dat doen. Daarbij nemen wij geen<br />

klanten over. Installateurs kunnen hun werkzaamheden<br />

als één partij offreren en een totaalpakket<br />

aanbieden. Zo hebben wij een heleboel diensten<br />

die bedrijven kunnen helpen.”<br />

Efficiëntie<br />

Veel van de diensten die Solar Nederland aanbiedt,<br />

hebben te maken met efficiëntie. Want hoe<br />

efficiënter een bedrijf werkt, hoe minder handen<br />

er nodig zijn. Denk aan het doen van voorraadbeheer<br />

en prefabricage. Het zijn zowel zzp’ers<br />

die geholpen zijn met deze kennis en kunde als<br />

grote bedrijven, zoals BAM, Heijmans en Unica.<br />

“Zij kiezen voor Solar Nederland, omdat wij partner<br />

in business zijn. We leveren extra diensten om<br />

klanten tevreden te houden. We zien het als onze<br />

taak om zo goed mogelijk mee te denken”, aldus<br />

Van Leeuwen. ❚<br />

SOLAR NEDERLAND B.V.<br />

Toermalijnstraat 7<br />

1812 RL Alkmaar<br />

T +31 88 765 27 00<br />

E sales@solar.nl<br />

W www.solar.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 45


SIEGENIA GROUP Benelux<br />

ENERGIEZUINIG, VRAAGGESTUURD EN STIL VENTILEREN, ZONDER OPZICHTIGE GEVELROOSTERS?<br />

KIES VOOR DECENTRALE VENTILATIE!<br />

Als gevolg van de energietransitie en alle trends rond energiezuinig en luchtdicht bouwen, worden architecten, adviesbureaus, aannemers en<br />

installateurs uitgedaagd om buiten de gebaande paden te kijken. Ook als het om de ventilatietechnieken gaat. Een ontwikkeling die ze hierbij<br />

zeker niet mogen missen, volgens Jeroen Wolters, Area Sales Manager AERO bij SIEGENIA Benelux, is decentrale ventilatie.<br />

Tekst Lieke Bousema |<br />

Beeld SIEGENIA<br />

Ventileren waar nodig<br />

Decentrale ventilatie biedt volgens Wolters enorme<br />

voordelen ten opzichte van centrale (balans)ventilatiesystemen.<br />

Zeker wanneer voor de AEROMAT<br />

VT van SIEGENIA wordt gekozen. “Met dit systeem<br />

wordt uitsluitend geventileerd waar nodig”, vertelt<br />

hij. “Er is geen sprake van overventilatie. Hierdoor<br />

kan enorm veel energie worden bespaard. Wat<br />

heeft het voor nut om bijvoorbeeld je slaapkamer<br />

te ventileren, terwijl je in de woonkamer zit? Of om<br />

’s nachts lucht uit natte ruimtes zoals badkamer en<br />

keuken af te zuigen, terwijl je in bed ligt met de<br />

slaapkamerdeur dicht? Waarom zou je kiezen voor<br />

een centraal systeem met warmteterugwinning,<br />

terwijl in veel ruimtes helemaal geen warmte is of<br />

gevraagd wordt? 94% van de Nederlandse slaapkamers<br />

wordt niet of nauwelijks verwarmd. Wat valt<br />

hier dan terug te winnen?”<br />

Optimale geluidwering<br />

en warmteterugwinning<br />

Met de AEROMAT VT serie van SIEGENIA wordt<br />

elke ruimte vraaggestuurd voorzien van frisse<br />

lucht, terwijl gebruikte (vochtige) lucht geruisloos<br />

wordt afgevoerd. “In de slaapkamers kan<br />

eenvoudig een standaard AEROMAT VT worden<br />

geplaatst, terwijl de woonkamer, eetkamer en<br />

andere verwarmde ruimtes een AEROMAT VT<br />

Het systeem kan heel subtiel en haast onzichtbaar boven, onder of naast het kozijn worden weggewerkt.<br />

46 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


SIEGENIA GROUP Benelux<br />

De AEROMAT VT garandeert op elk moment een goede binnenluchtkwaliteit.<br />

met warmteterugwinning krijgen”, aldus Wolters.<br />

“Waar de WTW-units in de wintermaanden efficiënt<br />

warmte terugwinnen, maken zij in de zomer gratis<br />

nachtkoeling mogelijk. Omdat de slaapkamers elk<br />

over hun eigen systeem beschikken, kunnen bewoners<br />

hun ramen naar wens heerlijk opengooien,<br />

zonder dat dit negatieve impact heeft op de overige<br />

ruimtes.”<br />

Met de AEROMAT VT serie wordt elke ruimte<br />

vraaggestuurd voorzien van frisse lucht, terwijl<br />

gebruikte lucht geruisloos wordt afgevoerd.<br />

‘Ventilatiekanalen in de woning zijn niet aan de<br />

orde, waardoor overlast én bouwkosten tot<br />

een minimum beperkt blijven’<br />

Subtiel en haast onzichtbaar<br />

De AEROMAT VT is het resultaat van jarenlang<br />

ontwikkelen en testen, vertelt Wolters. “Dankzij een<br />

uitgekiende constructie, een smal en strak frontprofiel<br />

en uiterst flexibele inbouwmogelijkheden past<br />

de raamventilator zich perfect aan de individuele<br />

gebouweisen aan. Het systeem kan heel subtiel<br />

en haast onzichtbaar boven, onder of naast het<br />

kozijn worden weggewerkt. Ventilatiekanalen in<br />

de woning zijn niet aan de orde, waardoor overlast<br />

én bouwkosten tot een minimum beperkt blijven.<br />

Dit maakt het systeem, naast nieuwbouw, ook zeer<br />

geschikt voor renovatie en transformatie. Maar ook<br />

voor toepassing in monumentale gebouwen, waar<br />

zichtbare aanpassingen vaak niet zijn toegestaan.”<br />

Een geluidwering van meer dan 50 dB maakt<br />

AEROMAT VT ook perfect geschikt voor geluidbelaste<br />

omgevingen. Denk bijvoorbeeld aan<br />

woningen langs snelwegen, aan het spoor of<br />

vlakbij luchthavens.<br />

Sensoren en filters<br />

De AEROMAT VT biedt meerdere mogelijkheden<br />

voor warmteterugwinning (tot maar liefst 93%).<br />

“Naar wens kunnen bovendien vochtigheids-,<br />

temperatuur-, CO 2<br />

- en VOC-sensoren geïntegreerd<br />

worden. En ook de toevoeging van ISO Coarse-,<br />

ePM10- of NOx-filters is mogelijk, waardoor fijnstofdeeltjes,<br />

pollen en zelfs stikstofoxiden efficiënt<br />

worden afgevangen.”<br />

Handmatige of ‘smart’ bediening<br />

Het systeem voldoet volledig aan de normen.<br />

Bedieningstoetsen aan de voorzijde van<br />

de unit maken een eenvoudige bediening<br />

mogelijk, aldus Wolters. “Maar bewoners kunnen<br />

ook kiezen voor de ‘smart’ variant met wifi-aansturing,<br />

die eenvoudig bediend kan worden met<br />

de SIEGENIA comfort-app op de smartphone of<br />

tablet. Daarmee wordt het comfort naar een nóg<br />

hoger niveau getild…” ❚<br />

SIEGENIA GROUP BENELUX<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN Raamsdonksveer<br />

T +31 6 13 14 37 73<br />

W www.siegenia.com/nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 47


Belimo brings<br />

together<br />

what belongs<br />

together.<br />

WILT U OOK MEER VERDIENEN AAN MINDER WERK?<br />

Customized Products<br />

O.a. een tekort aan montage personeel, korte doorlooptijd op projecten en het<br />

reduceren van de faalkosten, vormen de basis waarmee wij u kunnen ontzorgen;<br />

Elektrotechnisch; o.a. voorgemonteerde klant specifieke kabeltypen / kortere of<br />

langere kabellengten / connectoren<br />

Hydraulisch; o.a. voorgemonteerde leidingen / bochten / koppelingen / fittingen<br />

Voorgeprogrammeerde intelligente aandrijvingen / oplossingen<br />

Uitvoeren van functietesten op customized producten<br />

Labelen op locatie niveau<br />

Maatwerk afgestemd op uw (project) wensen<br />

Wij werken met gerenommeerde merken en bieden u de bekende Belimo garantie!<br />

UW KENNIS, ONZE ZORG<br />

Trainingen<br />

Klassikale en individuele trainingen<br />

Trainingen in ons Kenniscentrum<br />

Onlinetraining<br />

Training op locatie<br />

Train de trainer concept<br />

Hands-on training<br />

Product training<br />

Training op maat<br />

Training optimaliseren<br />

klimaatinstallaties<br />

Wilt u deelnemen aan één van onze trainingen? Neem dan contact op met één van de Belimo Sales Support Binnendienst medewerkers.<br />

Stuur een email naar kenniscentrum@belimo.nl of neem contact op via de chat.<br />

BELIMO Servomotoren B.V.<br />

+31 (0)578 576 836, info@belimo.nl, www.belimo.nl


Van Dorp<br />

TOTAALOPLOSSING VOOR DE WERELD VAN MORGEN<br />

Als het gaat om gebouwgebonden installaties noopt de energietransitie organisaties steeds meer op zoek te gaan naar nieuwe technieken en<br />

oplossingen. Bij voorkeur binnen een samenwerking met een partner die alle installatietechnische disciplines in huis heeft om tot een duurzame,<br />

gezonde en veilige huisvesting te komen. Van Dorp installatiebedrijven is zo'n partner. Vanuit 23 vestigingen door heel Nederland zet het<br />

bedrijf dagelijks zo'n 1.400 specialisten in om opdrachtgevers te bedienen met slimme oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan een betere<br />

wereld. In de volle breedte; vanaf het prille ontwerp tot en met exploitatie en beheer.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Van Dorp<br />

Voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten<br />

geeft Van Dorp gericht antwoord op de vragen<br />

die spelen rondom het installatietechnisch verduurzamen<br />

van gebouwen. “Onze opdrachtgevers<br />

hebben verschillende motieven om over te gaan<br />

tot de aanschaf van duurzame technieken”, zegt<br />

Martin ten Brummeler, Algemeen Directeur van<br />

Van Dorp. “Enerzijds heb je natuurlijk de geldende<br />

wetgeving. Maar ook de onzekere energieprijzen<br />

en de wens om collectief de verantwoordelijkheid<br />

te nemen rondom de verduurzaming van vastgoed<br />

spelen een rol. Wat de insteek ook is, we kunnen<br />

altijd in de behoeften voorzien. Zowel qua expertise,<br />

diensten als producten.”<br />

Routekaart<br />

Wanneer een klant aangeeft dat hij zijn bestaande<br />

pand wenst te verduurzamen, kan Van Dorp al<br />

in het voortraject meedenken over de beste weg<br />

daarnaartoe. “We maken een routekaart waarin<br />

we samen met de opdrachtgever het gewenste<br />

eindplaatje schetsen”, vervolgt Ten Brummeler.<br />

“Tegelijk stellen we gezamenlijk een tijdspad vast.<br />

En dat is erg belangrijk. Simpelweg omdat het<br />

verduurzamen van een pand een grote invloed<br />

heeft op de primaire bedrijfsprocessen. Praat je<br />

Martin ten Brummeler, Algemeen Directeur van Van Dorp.<br />

over nieuwbouw, dan is de insteek wat anders. In<br />

dat geval maak je een compleet nieuw duurzaam<br />

ontwerp. Maar ongeacht of het nu gaat om een<br />

nieuw of bestaand gebouw, dankzij onze kennis,<br />

kunde en ervaring kunnen we voor elk project een<br />

passend advies en scenario genereren. Daarin nemen<br />

we ook de investeringen mee die met de uitvoering<br />

zijn gemoeid. Net als de exploitatie en het<br />

beheer van het gebouw en de toe te passen technieken.<br />

Kortom, al vanaf het prille begin proberen<br />

50 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Van Dorp<br />

Het pand van Van Dorp in Helmond.<br />

we ontwerp en uitvoering nauwgezet met elkaar<br />

te verweven en kijken we met een scherp oog naar<br />

de uiteindelijke oplossing. Een aanpak die niet alleen<br />

zorgt voor een beter eindresultaat, maar ook<br />

de doorloop van de werkzaamheden flink verkort.”<br />

Multidisciplinair<br />

Op weg naar een duurzaam, gezond en veilig gebouw<br />

heeft Van Dorp alle benodigde disciplines<br />

en producten aan boord. Op W- en E-gebied, maar<br />

ook op andere vlakken. Zo richt het bedrijf zich<br />

bij het samenstellen van de optimale gebouwgebonden<br />

installatie ook op duurzame opwekkingen.<br />

“Daarbij kun je denken aan warmtepompen,<br />

<strong>Installatie</strong>werkzaamheden aan een nieuw geplaatste installatie.<br />

‘Om tot een duurzaam gebouw te komen,<br />

bieden we een integraal en compleet geheel<br />

van technieken en disciplines’<br />

WKO-systemen en zonnepanelen”, somt Ten Brummeler<br />

op. “Maar ook aan PCM-oplossingen, de<br />

faseovergangsmaterialen die sterk bijdragen aan<br />

het energiezuinig klimatiseren van een gebouw.”<br />

Het zijn welkome extra's die worden toegepast<br />

binnen uiteenlopende utiliteitshuisvestingen, zoals<br />

overheidsgebouwen, scholen, zorginstellingen,<br />

ziekenhuizen en distributiecentra in den lande.<br />

Grootschalig of juist wat kleiner. “Waar het ons<br />

om gaat, is dat we graag een bijdrage leveren<br />

aan het verduurzamen van een gebouw”, legt Ten<br />

Brummeler uit. “Via ontwerp, advies, engineering,<br />

uitvoering, technisch beheer en onderhoud en het<br />

modificeren van installaties. Maar ook door bijvoorbeeld<br />

het energiecontract van de klant onder<br />

de loep te nemen en het energieverbruik scherp te<br />

monitoren. Kortom, om tot een duurzaam gebouw<br />

te komen, bieden we een integraal en compleet<br />

geheel van technieken en disciplines. Een totaaloplossing<br />

die je ook binnen onze eigen gebouwen<br />

terugziet. Al onze panden zijn momenteel energieneutraal<br />

en/of energieleverend. Voor de plekken<br />

waar we nog CO 2<br />

moeten compenseren, hebben<br />

we onder de bedrijfsvlag een bos van ongeveer<br />

205 hectare in Oeganda aangelegd. We geven<br />

graag zélf het goede voorbeeld.” ❚<br />

VAN DORP<br />

Koraalrood 161<br />

2718 SB Zoetermeer<br />

T +31 79 368 76 87<br />

E info@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 51


Ned Air B.V.<br />

FRISSE EN GEZONDE LUCHT VOOR IEDEREEN<br />

Ned Air is een toonaangevende fabrikant van ventilatie- en luchtbehandelingssystemen, warmteterugwinunits en dakventilatoren. “Vanuit onze<br />

passie voor techniek creëren wij voor iedere situatie een duurzame en gezonde luchttechnische oplossing”, vertelt Hans Robben, commercieel<br />

directeur van Ned Air. “Installateurs, adviseurs én eindgebruikers kunnen bij ons vertrouwen op uitgebreide productkennis en ruime<br />

services. Ons assortiment kent bovendien een breed aanbod luchtbehandelingssystemen voor utiliteit en woningbouw, die continu worden<br />

doorontwikkeld en verbeterd, volgens de nieuwste voorschriften en op basis van actuele ontwikkelingen, nieuwe inzichten én klantbehoeften.<br />

Maar ook altijd volgens ons motto: ‘frisse en gezonde lucht voor iedereen’.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Ned Air<br />

Met actuele ontwikkelingen doelt Robben onder<br />

meer op de hoge energieprijzen en het verplichte<br />

energielabel C voor kantoorgebouwen, die revitalisering<br />

van bestaande luchtbehandelingskasten<br />

nóg interessanter maken. Maar ook de grote woningnood<br />

en beperkte binnenstedelijke ruimte,<br />

waardoor woongebouwen steeds meer de hoogte<br />

in moeten. “Dit stelt nieuwe eisen aan bijvoorbeeld<br />

het ventilatiesysteem.” Gelijktijdig zien we de reductie<br />

van energie en stikstof en het vergemakkelijken<br />

van onderhoud onverminderd hoog op de<br />

agenda staan. “Ned Air SkyFlow speelt hierop in.<br />

De nieuwe, adaptieve en vraaggestuurde ventilatieeenheid<br />

is ons antwoord op de omstandigheden én<br />

behoeften in appartementsgebouwen. In combinatie<br />

met onze EveryLine en RotorLine luchtbehandelingskasten<br />

introduceren wij met SkyFlow een<br />

compleet ventilatieconcept, waarin installateurs- en<br />

bewonerscomfort samenkomen.”<br />

Met SkyFlow speelt Ned Air in op de omstandigheden én behoeften in appartementsgebouwen.<br />

Hans Robben, commercieel directeur van Ned Air.<br />

Oplossing voor<br />

appartementsgebouwen<br />

In een notendop betreft SkyFlow een innovatief<br />

ventilatiesysteem voor appartementsgebouwen,<br />

waarmee de ventilatie per appartement eenvoudig<br />

geregeld kan worden, vertelt Robben. “Doordat<br />

de regeling van SkyFlow efficiënt samenwerkt<br />

met de regeling van onze luchtbehandelingskasten,<br />

ontstaat een compleet ventilatiesysteem dat<br />

eenvoudig online en op afstand benaderd en<br />

gemonitord kan worden. Bovendien kunnen installateurs<br />

het systeem op afstand inregelen. Op<br />

het moment dat zich onverhoopt een storing voordoet,<br />

kunnen zij eenvoudig op het systeem inloggen<br />

en de juiste acties opstarten.”<br />

Geen onderhoud achter de voordeur<br />

In de appartementsgebouwen van vandaag zijn<br />

woningaantallen van 100 tot 500 woningen<br />

geen uitzondering, weet Robben. “Hierdoor hebben<br />

onderhoudspartijen te maken met 100 tot<br />

500 bewoners, waarmee in de regel separate<br />

onderhoudsafspraken gemaakt moeten worden.<br />

Ned Air SkyFlow ondervangt deze complexe opgave.<br />

Het systeem in de woningen is in basis<br />

onderhoudsvrij. Zo hebben wij de luchtfilters<br />

niet in de klepmodules zelf, maar in de centrale<br />

luchtbehandelingskast geplaatst. Hierdoor wordt<br />

het vervangen van filters achter de voordeur slim<br />

ondervangen.”<br />

Schone en frisse lucht<br />

Op appartementsniveau hebben installateurs en<br />

opdrachtgevers keuze uit een 1-zone- of 2-zonesysteem.<br />

“Het systeem omvat resp. twee of drie klepmodules<br />

inclusief volumeregeling, die eenvoudig<br />

tussen de ventilatietoevoer en -afvoer geplaatst<br />

kunnen worden”, aldus Robben. “Dankzij de toevoeging<br />

van temperatuur-, CO 2<br />

- en relatieve vochtigheidssensoren<br />

kan vervolgens vraaggestuurd<br />

52 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Ned Air B.V.<br />

Ned Air RotorLine luchtbehandelingskast.<br />

per zone geventileerd worden, waarbij bewoners<br />

verzekerd zijn van een hoog comfort, een goede<br />

vochtregulering en exact de juiste hoeveelheid<br />

schone en frisse lucht. Bovendien zijn de drukverliezen<br />

in de luchtkanalen minimaal.” Uniek is ook<br />

de System Optimizer Controller, die zorgt dat de<br />

klepstand altijd optimaal is. Hierdoor wordt het<br />

Met Ned Air SkyFlow kan de ventilatie per appartement<br />

eenvoudig geregeld worden.<br />

‘Het systeem in de<br />

woningen is in basis<br />

onderhoudsvrij’<br />

energieverbruik van de centrale luchtbehandelingskast<br />

sterk gereduceerd. “De inregeling<br />

wordt flink vereenvoudigd door de minimaal<br />

gewenste flow in te stellen. Via een afstandsbediening<br />

kan de bewoner indien gewenst de<br />

sturing tijdelijk overrulen.”<br />

Compacte vormgeving<br />

Robben sluit de uitgebreide voordelen af met de<br />

compacte vormgeving en het lichte gewicht van<br />

SkyFlow. “Installateurs kunnen het systeem eenvoudig<br />

monteren, waarbij zij keuze hebben uit<br />

een horizontale wandmontage of verticale plafondmontage.<br />

Hierdoor blijft de vloer vrij van obstakels<br />

en worden bewoners niet belemmerd in de<br />

inrichting van hun appartement.” De klepmodule<br />

van het SkyFlow systeem heeft een aansluitdiameter<br />

van 160 mm. “Het systeem kan ruim 400<br />

m 3 /h verversen, wat voor de meeste Nederlandse<br />

appartementen ruim voldoende is. Doordat een<br />

ventilator en filter ontbreken, functioneert het systeem<br />

geruisloos.”<br />

Positieve BENG-score<br />

Ned Air SkyFlow is vanaf het vierde kwartaal van<br />

<strong>2023</strong> leverbaar. Op dit moment doorloopt Ned Air<br />

de laatste stappen voor een gelijkwaardigheidsverklaring<br />

door BCRG. “Hierdoor kunnen de prestaties<br />

van SkyFlow straks gebruikt worden om de<br />

energieprestaties van het appartementsgebouw<br />

te berekenen”, aldus Robben. “De exacte gegevens<br />

volgen, maar we kunnen wel vast verklappen<br />

dat SkyFlow een zeer positieve bijdrage zal leveren<br />

aan de BENG-score.” Installateurs kunnen SkyFlow<br />

straks eenvoudig selecteren in de geattesteerde<br />

softwareprogramma’s, zoals Vabi EPA NTA 8800.<br />

Nieuwe regeling<br />

Speciaal voor EveryLine en RotorLine introduceert<br />

Ned Air een nieuw type regeling, waardoor de<br />

luchtbehandelingskasten en het SkyFlow ventilatiesysteem<br />

nóg beter kunnen samenwerken.<br />

“Daarnaast biedt de nieuwe regeling mogelijkheden<br />

voor monitoring op afstand. Hierdoor kunnen<br />

wij klanten nog beter en completer van dienst<br />

zijn”, aldus Robben. “We kijken proactief mee naar<br />

wanneer service of onderhoud gewenst is en wanneer<br />

bijvoorbeeld filters vervangen moeten worden.<br />

Bovendien kunnen afwijkingen al gesignaleerd en<br />

verholpen worden vóórdat gebouwgebruikers hier<br />

iets van merken. Zo creëren we meerwaarde voor<br />

gebruikers en installateurs én wordt de levensduur<br />

van onze kasten nog verder verlengd.” ❚<br />

NED AIR B.V.<br />

Constructieweg 49<br />

8263 BC Kampen<br />

T +31 38 337 08 33<br />

E info@nedair.nl<br />

W www.nedair.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 53


Saint-Gobain Ecophon<br />

A SOUND EFFECT ON PEOPLE<br />

Saint-Gobain Ecophon ontwikkelt, produceert en verkoopt akoestische producten en systemen die bijdragen aan een goede werk-, leer- en<br />

zorgomgeving en die het welzijn en de prestaties van mensen in tal van sectoren verbeteren. Van systeemplafonds tot plafondeilanden, textielplafonds,<br />

baffles, wandpanelen en akoestisch pleister en altijd volgens de belofte ‘A sound effect on people’.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Ecophon<br />

Jacy‘z Hotel & Resort in Göteborg.<br />

Onder de Saint-Gobain Groep vallen verschillende<br />

productmerken, waarvan Ecophon en Eurocoustic<br />

de bekendste zijn. “Op dit moment zitten we middenin<br />

een enorme transitie, waarin alle merken<br />

worden ondergebracht bij Ecophon”, vertelt Business<br />

Unit Manager Johanna Westera. “Ecophon is<br />

sinds lange tijd bekend in de markt om haar hoge<br />

kwaliteit plafondpanelen, die bijdragen aan een<br />

goede geluidsisolatie, een hoge geluidsabsorptie<br />

en een uitstekende spraakverstaanbaarheid. Met<br />

de transitie worden nu ook onze volumeproducten<br />

toegevoegd aan dit assortiment, zoals de witte Eurocoustic<br />

Tonga systeemplafonds. En ook onze R&D,<br />

product management, sales en marketing worden<br />

gecentraliseerd. Hierdoor ontstaat één sterk merk,<br />

evenals een one-stop-shop voor alle denkbare<br />

akoestische plafond- en wandoplossingen.”<br />

‘Naast uitstraling en functionaliteit is de<br />

akoestiek een onmiskenbaar onderdeel van<br />

het design van een ruimte’<br />

One-stop-shop<br />

Onder de one-stop-shop vallen ook de grids, profielen<br />

en accessoires die een eenvoudige en betrouwbare<br />

installatie mogelijk maken. Als voorbeeld<br />

noemt Westera het API Quick-Lock ® systeem, dat<br />

zich kenmerkt door extra sterke profielen, vlakke en<br />

strakke verbindingen en een snelle en eenvoudige<br />

montage. “Het API Quick-Lock ® systeem is onlangs<br />

geoptimaliseerd voor de Nederlandse markt en kan<br />

in combinatie met bijna al onze producten worden<br />

toegepast. En ook voor bandraster systeemplafonds<br />

bieden wij uitgebreide oplossingen aan. Bovendien<br />

zijn wij sterk in specials. Kortom: architecten, designers,<br />

aannemers en andere vakspecialisten kunnen<br />

voortaan voor ál hun akoestische producten en systemen<br />

bij Ecophon terecht.”<br />

Bijzondere designbeleving<br />

Ondanks de enorme transitie, staan de (product)<br />

ontwikkelingen bij Ecophon niet stil. “In 2022<br />

54 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Saint-Gobain Ecophon<br />

VIP-lounge van de Volkswagen Arena in Wolfsburg.<br />

hebben wij onze naadloze monolithische akoestische<br />

plafonds met fade ® akoestisch pleister geïntroduceerd,<br />

die inmiddels op grote belangstelling kunnen<br />

rekenen”, vertelt Westera. “Niet verwonderlijk,<br />

want fade ® kan op vrijwel elk oppervlak geïnstalleerd<br />

worden, inclusief rechte en gebogen plafonds,<br />

scherpe hoeken en gewelfde koepels. In combinatie<br />

Het Victorian Pride Center in Melbourne.<br />

met de gladde of ultra-gladde afwerking ontstaat<br />

een bijzondere designbeleving, die hand in hand<br />

gaat met een excellente akoestiek (αW=1).”<br />

Ook voor dit jaar staat een aantal introducties op de<br />

planning. Westera kan er nog niet teveel over zeggen,<br />

maar licht al wel vast een tipje van de sluier: “In<br />

de herfst komen wij bijvoorbeeld met een akoestisch<br />

textiel, die ruimtes een luxe look & feel geeft. In combinatie<br />

met de bijbehorende frames worden bijzondere<br />

3D-effecten mogelijk, waardoor architecten en<br />

designers nóg meer designvrijheid krijgen.”<br />

Looks unique, sounds like Ecophon<br />

De nieuwe producten sluiten perfect aan bij de<br />

designcampagne van Ecophon, die nóg meer dan<br />

voorheen de aandacht vestigt op een goed design.<br />

“Naast uitstraling en functionaliteit is de akoestiek<br />

een onmiskenbaar onderdeel van het design van een<br />

ruimte”, benadrukt Westera. “Met onze producten geven<br />

wij hier perfect invulling aan, waarbij een unieke<br />

eindresultaat gecombineerd wordt met de zekerheid<br />

van een goede akoestiek. Indrukwekkende referentieprojecten<br />

zoals Jacy‘z Hotel & Resort in Göteborg,<br />

Musée du Louvre in Parijs, het Victorian Pride Center<br />

in Melbourne en de VIP-lounge van de Volkswagen<br />

Arena in Wolfsburg bewijzen dat het kán.” ❚<br />

SAINT-GOBAIN ECOPHON<br />

Parallelweg 17<br />

4878 AH Etten-Leur<br />

T +31 76 502 00 00<br />

E plafonds@ecophon.nl<br />

W www.ecophon.com/nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 55


Andrews Sykes Klimaatverhuur<br />

DE JUISTE PRODUCTEN OP DE JUISTE PLEK<br />

Andrews Sykes Klimaatverhuur biedt het grootste aanbod aan HVAC-oplossingen van Nederland. Van airconditioners tot koudwaterchillers,<br />

heaters, boilers, ventilatoren, bouwdrogers en bevochtigers, die verhuurd worden aan klanten in onder andere de industrie, gezondheidszorg,<br />

gebouwbeheer, petrochemie, retail, het onderwijs en de evenementensector. Vanuit vier locaties in Nederland wordt 24 uur per dag en<br />

365 dagen per jaar service geboden. Bovendien staat Andrews Sykes in voor het transport en de installatie van de klimaatsystemen. Logistiek<br />

medewerkers zoals Maarten van der Schoor (24) zorgen ervoor dat de juiste producten op het juiste moment in de juiste bussen en vrachtwagens<br />

liggen, zodat de chauffeurs/monteurs steeds goed beslagen ten ijs komen.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Andrews Sykes Klimaatverhuur<br />

‘Ik sta eigenlijk aan<br />

het begin van de<br />

klantreis die onze<br />

machines<br />

mogen afleggen’<br />

Onderweg naar het werk.<br />

Van der Schoor is eind augustus 2022 bij Andrews<br />

Sykes gestart, nadat hij enkele jaren via het uitzendbureau<br />

had gewerkt. “Direct na mijn middelbare<br />

schooltijd wilde ik vooral reizen”, vertelt hij.<br />

“Dit kon ik mooi combineren met mijn baantjes<br />

via het uitzendbureau. Maar inmiddels werd het<br />

tijd voor meer vastigheid. Omdat ik hiervoor al<br />

enkele jaren in de logistieke sector had gewerkt,<br />

had deze branche mijn voorkeur.” Op een lokale<br />

vacaturesite zag hij een interessante vacature van<br />

Andrews Sykes. “Een vacature die mijn ouders ook<br />

al uit de krant hadden geknipt en op de koelkast<br />

hadden geplakt. Wat me vooral aansprak aan de<br />

vacaturetekst, was de eigen verantwoordelijkheid.<br />

Maar ook de mogelijkheid om een heftruckcertificaat<br />

te halen.”<br />

Snelle orderopvolging<br />

Als logistiek medewerker is Van der Schoor verantwoordelijk<br />

voor de snelle orderopvolging in het<br />

magazijn in Bleiswijk, op een steenworp afstand<br />

van zijn ouderlijk huis. “Ik start mijn werkdag<br />

meestal om 8.00 uur met een kop thee en een<br />

praatje”, vertelt hij. “Dan krijg ik ook de opdrachten<br />

voor die dag door. Op basis hiervan maak ik<br />

een planning: in welke volgorde kunnen de klimaatsystemen<br />

het best uit het magazijn gehaald<br />

en klaargezet worden? Voordat ik hieraan begin,<br />

help ik de chauffeurs/monteurs om de producten<br />

die al gereed staan in hun bussen en vrachtwagens<br />

te laden. Dit gaat van kleine aircosystemen<br />

van slechts een paar kilo tot imposante koudwaterchillers<br />

van 5.000 kilo die op het dak van de<br />

Klaarleggen van het materieel.<br />

56 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Andrews Sykes Klimaatverhuur<br />

Uitzicht vanaf de heftruck.<br />

klant geplaatst moeten worden. In de meeste gevallen<br />

kunnen in vijftien tot dertig minuten alle<br />

bussen en vrachtwagens worden gevuld, waarna<br />

de nieuwe lading wordt klaargezet.”<br />

Orde en overzicht<br />

Rond het middaguur keren de eerste chauffeurs/<br />

monteurs vaak al weer terug in Bleiswijk, met de<br />

producten die uít de verhuur komen. “In dit geval<br />

help ik om de bussen en vrachtwagens weer leeg<br />

te maken”, aldus Van der Schoor. “Deels kan dit<br />

met de hand, omdat veel klimaatunits op wielen<br />

staan. De grotere units worden met de heftruck<br />

verplaatst.” Om orde en overzicht in het magazijn<br />

te behouden, plaatst Van der Schoor de teruggekomen<br />

units in duidelijke rijen. Hierdoor weten de<br />

monteurs ter plekke exact welke machines getest<br />

en geserviced moeten worden en bij welke machines<br />

reparaties noodzakelijk zijn. “De grotere machines<br />

die buiten staan opgesteld, worden hiertoe<br />

voorzien van een duidelijke magneet.”<br />

Goede afwisseling, fijne sfeer<br />

Wat Van der Schoor vooral leuk vindt aan zijn<br />

werk, is de afwisseling. Maar ook de fijne onderlinge<br />

sfeer. “Iedereen kent elkaar en heeft iets voor<br />

elkaar over”, vertelt hij. “Ik ben geen onbekende<br />

schakel in een enorme ketting van bedrijvigheid,<br />

maar wordt echt gezien én gewaardeerd. Bovendien<br />

krijg ik best veel verantwoordelijkheden. Immers<br />

is het mijn taak om de juiste producten voor<br />

elke chauffeur/monteur klaar te zetten. Ik sta<br />

hiermee eigenlijk aan het begin van de klantreis<br />

die onze machines mogen afleggen.”<br />

Schoonspuiten van de luchtslangen.<br />

Mooie ontwikkelkansen<br />

Behalve het behalen van zijn heftruckcertificaat,<br />

liggen er mooie ontwikkelkansen voor Van der<br />

Schoor in het verschiet. “De meeste mensen die bij<br />

Andrews Sykes werken, hebben de ladder vanuit<br />

de logistiek omhoog beklommen”, vertelt hij. “Dat<br />

is ook logisch. Om de producten goed te kunnen<br />

adviseren namelijk, is het heel belangrijk om te<br />

weten wát er in het magazijn ligt. Dus wie weet<br />

waar ik over een paar jaar sta…” ❚<br />

ANDREWS SYKES KLIMAATVERHUUR<br />

Marconistraat 32<br />

2665 JE Bleiswijk<br />

T +31 10 521 44 55<br />

W www.andrewssykes.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 57


SAMEN ZORGEN<br />

VOOR MORGEN.<br />

Alles wat wij doen heeft impact. En dus kijken wij<br />

verder dan het hier en nu. Dat zijn wij verplicht aan de<br />

wereld om ons heen. En aan de generaties die na ons<br />

komen. Daarom staat bij al onze technische diensten<br />

duurzaamheid centraal. Deze betrokkenheid hebben<br />

wij vertaald naar onze pay-off: Van Dorp. Voor<br />

morgen. Kiest u voor Van Dorp, dan zorgen wij samen<br />

voor een beter morgen. Meer weten of contact<br />

opnemen? Ga dan naar vandorp.eu.<br />

Uw gebouwtechniek<br />

duurzaam geregeld<br />

Technisch Beheer<br />

Gebouwveiligheid<br />

Gebouwautomatisering<br />

Energiemanagement<br />

Zwembadtechniek<br />

Railinfra<br />

Inspecties<br />

Projecten<br />

VAN DORP. VOOR MORGEN.


DE VEGA ELEKTRISCHE<br />

RAAMBEDIENING<br />

SKG GEKEURD<br />

SKG gekeurd,<br />

inbraakwerendheidsklasse<br />

2.<br />

www.teleflex.nl<br />

Toepasbaar op<br />

verschillende ramen met<br />

diverse opties voor<br />

sensoren.<br />

info@teleflex.nl<br />

0344 - 673020<br />

Uitgerust met RVS<br />

ketting en een<br />

compact design.<br />

Franklinstraat 13A<br />

4004 JK, Tiel


Talent by Delta<br />

COMPACTE WATERONTHARDERS MET KIWA-KEURMERK<br />

DE BESTE WATERONTHARDERS OP<br />

DE NEDERLANDSE MARKT<br />

In vrijwel al ons water zit kalk: het water dat je gebruikt om te koken en drinken, voor de wasmachine, de badkamer, het toilet, de warmtepomp<br />

en de cv-ketel. Voor onze gezondheid is dit niet schadelijk, maar het zorgt wel voor lelijke kalkaanslag en schade aan apparaten, die<br />

daardoor ook nog eens minder zuinig werken. Een Kiwa-gekeurde waterontharder helpt veel ellende te voorkomen.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Talent by Delta<br />

Met een waterontharder verkrijg je zacht water,<br />

met als gevolg minder kalkaanslag en dus apparaten<br />

met een langere levensduur, een lager<br />

energieverbruik en minder poetswerk in de badkamer<br />

en bij wasbakken. De compacte, hydraulische<br />

waterontharders van Talent by Delta beschikken<br />

over een gepatenteerde techniek. Fijne harskorrels<br />

verwijderen kalk effectief uit het leidingwater. Is<br />

de capaciteit van de ontharder bereikt, dan spoelt<br />

het systeem de kalk naar het riool door middel<br />

van pekelwater. Er is geen elektriciteit nodig, geen<br />

stopcontact en de installateur hoeft geen kennis<br />

te hebben van elektra. “Het is een veilige en eenvoudige<br />

oplossing die werkt op basis van waterdruk”,<br />

aldus Jonas Hoebeke, marketing manager<br />

bij Delta.<br />

‘Dankzij de<br />

hydraulische werking<br />

zijn de ontharders<br />

uitermate compact’<br />

Omdat het systeem hydraulisch werkt, is er geen stopcontact nodig.<br />

Eerste en enige met Kiwa-keurmerk<br />

Waterontharders zijn volop verkrijgbaar binnen de<br />

Nederlandse markt. Die van Talent by Delta zijn<br />

echter de eerste en enige Kiwa-gekeurde. Hiermee<br />

zijn de installateur en consument er zeker van<br />

dat de apparaten voldoen aan de wet- en regelgeving<br />

op het gebied van veiligheid, efficiëntie,<br />

controle en duurzaamheid. De grondstoffen zijn<br />

traceerbaar en goedgekeurd voor toepassing bij<br />

drinkwater.<br />

60 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Talent by Delta<br />

Fijne harskorrels verwijderen kalk effectief uit het leidingwater.<br />

Voor huishoudens en industrie<br />

Dankzij de hydraulische werking zijn de ontharders<br />

uitermate compact. De kleinere modellen passen<br />

gemakkelijk in de meterkast, waar de watermeter<br />

De waterontharders van Talent by Delta zijn zo klein<br />

dat ze gemakkelijk in de meterkast passen.<br />

meestal in de buurt zit. Het enige dat nodig is, is<br />

een afvoer voor het spoelwater. Speciaal voor huishoudelijke<br />

toepassingen is er de Delta Talent lijn.<br />

“De verbinding wordt gemaakt met behulp van<br />

een speciale slang met een doorsnede van 13 millimeter.<br />

Deze leveren we standaard mee, net als<br />

een open afvoerstuk”, vertelt vertegenwoordiger<br />

Freek Wouters. “De plaatsing van de waterontharder<br />

is vervolgens kinderspel. Dat geldt ook voor<br />

de Delta Ontario lijn, onze wateronthardingsoplossing<br />

voor de industrie. Deze apparatuur is qua<br />

werking, technologie en plaatsingsgemak gelijk<br />

aan de particuliere systemen. Wat anders is, is dat<br />

hier gebruik wordt gemaakt van meerdere units<br />

die in een parallelle opstelling de capaciteit van<br />

het systeem vergroten.”<br />

Vraag en antwoord<br />

Als vertegenwoordiger biedt Wouters service en<br />

advies aan afnemers die meer willen weten over<br />

de Delta waterontharders. “Op onze website vind<br />

je antwoorden op de meest gestelde vragen van<br />

installateurs. In het geval van onderhoud staan<br />

onze eigen technische mensen paraat. Tijdens een<br />

onderhoudsbeurt meten ze de hardheid van het<br />

water en wordt het apparaat eventueel bijgeregeld.<br />

Verder reinigen ze de harsen, vullen ze het<br />

zout bij en worden alle parameters gecheckt. We<br />

laten niets aan het toeval over.”<br />

Klaar voor de toekomst<br />

De Fabriek van Delta staat in Mortsel, onder de<br />

rook van Antwerpen. Door producten voor de<br />

wereldwijde markt te ontwikkelen, weet Delta de<br />

kwaliteit en duurzaamheid te garanderen. Ook<br />

weet het bedrijf de laatste technieken en regelgeving<br />

toe te passen. Zeker met een blik op de toekomst<br />

is dit een uitkomst, weet Hoebeke: “Waterkwaliteit<br />

garanderen wordt in de toekomst steeds<br />

moeilijker, doordat water steeds schaarser wordt.<br />

De eisen van de keurmerken zullen steeds strenger<br />

worden. Wij zitten hier bovenop en zorgen ervoor<br />

dat wij aan alle eisen voldoen, zowel binnen Nederland<br />

en België als in de rest van Europa.” ❚<br />

TALENT BY DELTA<br />

De Sonman 27<br />

5066 GJ Moergestel<br />

T +31 13 513 35 54<br />

E info@deltawatersofteners.nl<br />

W www.talent-nl.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 61


Jobarco en Pantaflex<br />

ALLE KABELOPLOSSINGEN ONDER ÉÉN DAK<br />

Bekabelingssystemen zijn de beslissende basis voor betrouwbare bedrijfsprocessen. Zowel in de machinebouw, automatiseringstechniek,<br />

food & beverage, telecommunicatie, energiemarkt en elektrificatie van commerciële voertuigen. Jobarco en Pantaflex van Infinite Electronics,<br />

Inc. spelen hierop in met end-to-end en toekomstgerichte connectiviteitsoplossingen voor iedere gewenste toepassing. Binnen de one-stopshop<br />

vindt u een breed scala aan kabels voor high demanding environments, individuele oplossingen én accessoires.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Jobarco en Pantaflex<br />

Jobarco excelleert in high-end speciaalkabels die volledig op klantwens geproduceerd worden.<br />

De geschiedenis van Jobarco en Pantaflex gaat<br />

terug tot 1933. De connectivity-specialisten<br />

maakten maar liefst 86 jaar onderdeel uit van de<br />

Twentsche Kabel Holding (TKH Group). In 2019<br />

werden zij overgenomen door Torqx Capital Partners,<br />

dat tevens eigenaar werd van TKD Kabel<br />

GmbH, KC Industrie Srl, Schrade Kabel & Elektrotechnik<br />

GmbH en Capable BV. Het nieuwe bedrijf<br />

kreeg de naam Cable Connectivity Group en is<br />

actief in de productie, distributie en assemblage<br />

van connectivity-oplossingen in de breedste zin<br />

van het woord. “Hier is ook onze one-stop-shop<br />

ontstaan”, benadrukt Jeroen Pillen, Managing<br />

Director van Jobarco en Pantaflex. “Waar onze<br />

productie plaatsvindt in Italië (KC Industrie Srl),<br />

wordt de distributie in de Benelux verzorgd door<br />

Jobarco en Pantaflex. TKD Kabel GmbH verzorgt<br />

de distributie voor Duitsland, Polen, Italië,<br />

China en Frankrijk, terwijl onze assemblytakken<br />

Capable BV (Breda) en Schrade Kabel & Elektrotechnik<br />

GmbH (Duitsland en Polen) uitgebreide<br />

assemblagemogelijkheden bieden.” Begin <strong>2023</strong><br />

zijn de bedrijven van de Cable Connectivity<br />

Group onderdeel geworden van Infinite Electronics,<br />

Inc., a global portfolio of leading in-stock<br />

connectivity solution brands.<br />

Verbinding en synergie<br />

Pillen is in januari 2020 gestart en maakt onderdeel<br />

uit van het ‘nieuwe management’, dat hoog<br />

inzet op samenwerking tussen de bedrijven om<br />

klanten optimaal te ontzorgen. “Waar de bedrijven<br />

voorheen autonoom functioneerden, denken<br />

wij juist dat verbinding en synergie nieuwe mogelijkheden,<br />

meer draagvlak en meer toegevoegde<br />

waarde voor onze klanten opleveren”, vertelt hij.<br />

“Waar bijvoorbeeld TKD Kabel GmbH een mooi<br />

portfolio biedt voor kranen, liften en industrial<br />

automation, excelleert Jobarco in high-end speciaalkabels<br />

die volledig op klantwens geproduceerd<br />

62 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Jobarco en Pantaflex<br />

Pantaflex levert hoogwaardige accessoires en assemblies voor de industrie. Van wartels tot beschermslangen en kabelrupsen.<br />

worden. Bijvoorbeeld voor high demanding omgevingen,<br />

waar de kabels worden blootgesteld aan<br />

hitte of koude, waar strikte hygiëne-eisen gelden<br />

of waar een kans bestaat op gas- en stofontploffingsgevaar.<br />

In aanvulling hierop levert Pantaflex<br />

hoogwaardige accessoires en assemblies voor de<br />

industrie. Van wartels tot beschermslangen en kabelrupsen.<br />

Gezamenlijk kunnen de bedrijven elke<br />

end-to-end connectiviteitsvraag in de Benelux bedienen.”<br />

Meerwaarde voor de klant<br />

“We bieden een zeer sterk merkenpakket van<br />

kabels, speciaalkabels en kabelaccessoires”, benadrukt<br />

Pillen. “Maar onze strategie gaat verder.<br />

Immers kan iedereen producten leveren. Waar wij<br />

ons vooral in onderscheiden, is onze toegevoegde<br />

waarde. Niet alleen door de producten binnen 24<br />

uur op elke gewenste locatie af te leveren, maar<br />

ook door het in-house en ready-for-use assembleren<br />

van kabeloplossingen. Op onze productie- en<br />

magazijnlocatie in Benthuizen kunnen wij alle<br />

standaard- en speciaalkabels knippen en strippen.<br />

Bovendien kunnen wij de adereindhulzen en connectoren<br />

alvast voormonteren. Naar wens nemen<br />

wij de producten op voorraad, zodat klanten nooit<br />

misgrijpen en verspilling door downtime tot het<br />

verleden behoort.”<br />

In navolging van de magazijnlocatie in Benthuizen<br />

beschikt zusterbedrijf TKD Kabel GmbH ook<br />

over een groot magazijn in Nettetal (net over de<br />

grens bij Venlo), waar de zogenaamde bufferstock<br />

ligt opgeslagen.<br />

‘Gezamenlijk kunnen de bedrijven elke<br />

end-to-end connectiviteitsvraag in de<br />

Benelux bedienen’<br />

Uitgebreide kennis, korte lijnen<br />

Behalve op productniveau hebben Jobarco en<br />

Pantaflex ook flink geïnvesteerd in de technische<br />

kennis van hun medewerkers, zodat zij de juiste<br />

producten voor de juiste toepassingen kunnen<br />

adviseren. “Doordat Jobarco en Pantaflex op één<br />

locatie gevestigd zijn, vindt maximale kruisbestuiving<br />

plaats”, aldus Pillen. “Onze productspecialisten<br />

kunnen gemakkelijk bij elkaar binnenlopen.”<br />

Last-but-not-least zetten de bedrijven hoog in op<br />

hun online platform, waardoor klanten nog makkelijker<br />

zelf hun connectiviteitsoplossingen kunnen<br />

vinden. Bovendien wordt geïnvesteerd in een<br />

Product Information Management (PIM) systeem,<br />

waarin alle producten van Jobarco, Pantaflex en<br />

TKD worden geclusterd en ontsloten naar platforms<br />

zoals 2BA.<br />

Verder ontwikkelen en<br />

professionaliseren<br />

Tussen 2019 en <strong>2023</strong> heeft Cable Connectivity<br />

Group een indrukwekkende groei doorgemaakt.<br />

Hierdoor kwam de groep in het oog van Infinite<br />

Electronics uit Irvine, Californië. Deze toonaangevende<br />

en wereldwijde leverancier van elektronische<br />

componenten nam in februari <strong>2023</strong> de Cable Connectivity<br />

Group over. In de toekomst zullen Jobarco,<br />

Pantaflex en TKD de spil vormen van de Europese<br />

activiteiten van Infinite Electronics, waarmee Infinite<br />

haar dienstenaanbod in Europa flink uitbreidt.<br />

“Voor ons biedt de overname kansen om nóg verder<br />

te ontwikkelen en professionaliseren”, aldus Pillen.<br />

“Maar ook om te investeren in nieuwe technieken,<br />

die belangrijk zijn voor onze klanten. Hierdoor kunnen<br />

wij nóg meer toegevoegde waarde bieden.”<br />

Naast Cable Connectivity Group heeft Infinite Electronics<br />

ook Bulgin Ltd. overgenomen, een fabrikant<br />

van innovatieve harsh environment connectoren en<br />

elektronische componenten. “Hierdoor zullen we<br />

een nog breder portfolio kunnen bieden, om onze<br />

klanten nog verder te ontzorgen.” ❚<br />

JOBARCO EN PANTAFLEX<br />

Verbreepark 15<br />

2731 BR Benthuizen<br />

T +31 79 331 93 13<br />

E info@jobarco.com<br />

W www.jobarco.nl<br />

T +31 79 331 00 07<br />

E info@pantaflex.nl<br />

W www.pantaflex.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 63


Frisse<br />

lucht<br />

3<br />

Decentrale ventilatietechniek van SIEGENIA:<br />

Creëer een gezonder binnenklimaat met gecontroleerde ventilatie in iedere ruimte.<br />

Met de AEROTUBE WRG smart, AEROPAC of AEROMAT VT wordt iedere ruimte geventileerd.<br />

Tevens beschermen deze ook tegen hinderlijke invloeden van buiten af.<br />

➊ Gecontroleerde ventilatie met mogelijke warmteterugwinning<br />

➋ Effectieve en snelle montage door het ontbreken van hinderlijke en vervuilde<br />

ventilatiekanalen<br />

➌ Decentrale-ventilatie-units zijn beschikbaar voor gevel- en raamventilatie


Junglekast? Geen probleem.<br />

Realiseer met PaletteCAD.<br />

Meer<br />

informatie<br />

Scan me!


WAGO<br />

MAAK KENNIS MET DE EERSTE VERBINDINGSKLEMMEN VAN GERECYCLEDE EN BIOCIRCULAIRE KUNSTSTOF<br />

MARKTLEIDER KIEST MET KLEM VOOR GROEN<br />

Zelfs de kleinste componenten kunnen het verschil maken. Volgens die overtuiging verkent marktleider in veerklem aansluittechnieken WAGO<br />

de mogelijkheden om haar assortiment las- en verbindingsklemmen te verduurzamen en vergroenen. Een eerste stap werd recent gezet met<br />

de introductie van de WAGO Green Range verbindingsklemmen met hendels, die vervaardigd worden van 77% biocirculair materiaal en die de<br />

CO 2<br />

-uitstoot tijdens de productie met maar liefst 87% verlagen.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld WAGO<br />

De jaarlijkse plasticproductie is in de afgelopen<br />

twintig jaar verdubbeld. Elk jaar opnieuw zadelen<br />

we onze aarde op met zo’n 300 miljoen ton plasticafval,<br />

zo blijkt uit cijfers van de United Nations<br />

Environment Programme (UNEP). Om dit tij te keren,<br />

moet iedereen in de keten zijn steentje bijdragen.<br />

WAGO neemt hierin haar verantwoordelijkheid<br />

met de productie van duurzame stekerbare<br />

technieken die eenvoudig gewijzigd, gedemonteerd<br />

en elders opnieuw gebruikt kunnen worden.<br />

Maar ook met een nieuwe lijn groene aansluitklemmen,<br />

die onder de naam Green Range in de<br />

markt worden gezet.<br />

Biocirculaire basis<br />

“Als industrieel productiebedrijf verbruiken wij<br />

veel energie en grondstoffen, zoals kunststof”,<br />

vertelt Martin Brouwer, las- en verbindingsklem<br />

expert bij WAGO. “Conventionele kunststoffen<br />

bestaan uit koolstofverbindingen, die onder meer<br />

gewonnen worden ruwe olie of aardgas – twee<br />

niet-regeneratieve stoffen die ons klimaat en milieu<br />

vervuilen bij hun winning. Om deze impact<br />

en daarmee de behoefte aan nieuwe kunststoffen<br />

te verminderen, hebben wij één van onze bekendste<br />

producten verduurzaamd en vergroend.” De<br />

Green Range verbindingsklemmen worden ge-<br />

66 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


WAGO<br />

De hefbomen (PBT) bestaan voor minstens 27% uit gerecyclede PET-flessen, terwijl de behuizing is gemaakt<br />

van 77% biologische resten.<br />

maakt van biocirculair materiaal, dat de principes<br />

van biobased en circulaire content combineert,<br />

vertelt hij. “De grondstoffen bestaan grotendeels<br />

uit afval of restmateriaal dat niet wordt gestort<br />

op een stortplaats of wordt verbrand in een afvalenergiecentrale,<br />

maar in plaats daarvan opnieuw<br />

wordt gebruikt, verder wordt gebruikt of in een<br />

gesloten kringloop wordt gerecycled zonder uit de<br />

economie te verdwijnen. Denk bijvoorbeeld aan<br />

biobased residuen van industrie en huishoudens<br />

en gerecyclede plastics (post-consumer recyclaat),<br />

waarmee wij een belangrijke bijdrage leveren aan<br />

de reductie van de plastic afvalberg.”<br />

Letterlijk en figuurlijk groen<br />

De Green Range verbindingsklemmen zijn heel<br />

toepasselijk voorzien van een groene hendel, die<br />

‘Tijdens de productie van onze klemmen<br />

stoten we tot 87% minder CO 2<br />

uit’<br />

volledig gemaakt wordt van gerecyclede content.<br />

“Meer gedetailleerd bestaan de hefbomen (PBT)<br />

voor minstens 27% uit gerecyclede PET-flessen”,<br />

aldus Brouwer. “De behuizing is gemaakt van<br />

77% biologische resten zoals tallolie, gebruikt<br />

vet en resten van de productie van eetbare oliën.<br />

Deze worden met behulp van slimme technische<br />

processen verwerkt tot een hoogwaardig polycarbonaat,<br />

waardoor het gebruik van fossiele<br />

grond stoffen wordt verminderd. Zonder in te boeten<br />

aan de vertrouwde kwaliteit, certificeringen<br />

en prestaties, zoals een eenvoudige, snelle en<br />

veilige installatie van massieve, fijnaderige en<br />

meeraderige geleiders. Tijdens de productie van<br />

onze klemmen stoten we tot 87% minder CO 2<br />

uit,<br />

waardoor de WAGO Green Range een duurzaam<br />

en groen alternatief is voor de bekende 221-serie<br />

verbindings klemmen met hendels.”<br />

Verpakt in graspapier<br />

In navolging van de verbindingsklemmen, heeft<br />

WAGO ook de verpakking ervan vergroend. De<br />

Green Range verbindingsklemmen met hendels<br />

worden standaard verpakt in graspapier, dat tot<br />

30% grasvezels en ongeveer 70% gerecycled<br />

papier bevat. “De productie van graspapier zorgt<br />

voor 5,6% minder CO 2<br />

-uitstoot en 11% minder<br />

waterverbruik dan de productie van puur gerecycled<br />

papier”, weet Brouwer. “Bovendien heeft het<br />

28% minder impact op de biodiversiteit, omdat<br />

de grasvezels afkomstig zijn van compensatiegebieden<br />

voor bebouwing of braakliggende landbouwgrond,<br />

die volgens de wet toch al meerdere<br />

keren per jaar gemaaid moet worden. Zo kiezen<br />

wij op elk gebied met klem voor groen.” ❚<br />

De Green Range verbindingsklemmen zijn heel toepasselijk voorzien van een groene hendel, die volledig<br />

gemaakt wordt van gerecyclede content.<br />

WAGO<br />

Laan van de Ram 19<br />

7324 BW Apeldoorn<br />

T +31 55 368 35 00<br />

E info-nl@wago.com<br />

W www.wago.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 67


F.F. Kanaalrenovatie<br />

PRODUCT IS GESCHIKT VOOR ELK TYPE HR-KETEL<br />

RENOVATIE VAN ROOKGASKANALEN:<br />

SNEL, EFFICIËNT EN FLEXIBEL<br />

Vanuit het Zuid-Hollandse Wateringen is F.F. Kanaalrenovatie installateurs, bedrijven en VvE's graag van dienst rondom de renovatie van ventilatie-<br />

en rookgaskanalen. Een activiteit waarbij het door Ruud Balink geleide bedrijf exclusief gebruik maakt van hoogwaardige producten<br />

en systemen. FuranFlex, de innovatieve en flexibele schoorsteenvoering, is er daar één van. Het materiaal biedt diverse voordelen tijdens het<br />

vernieuwen van rookgaskanalen van bedrijfspanden, woningen en appartementencomplexen. Zo is het product razendsnel aan te brengen<br />

en kan het voor vrijwel elk rookgaskanaal en ieder type HR-ketel worden gebruikt. Bovendien levert de verwerking ervan nagenoeg geen<br />

overlast op voor bewoners of gebouwgebruikers.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld F.F. Kanaalrenovatie<br />

Renovatie CLV-overdruksysteem.<br />

FuranFlex is een eenvoudige en zeer praktische<br />

methode om rookgaskanalen te vernieuwen. F.F.<br />

Kanaalrenovatie is er al ruim 10 jaar succesvol<br />

mee onderweg. Op jaarbasis realiseert het bedrijf<br />

binnen Nederland ruim 2.000 aansluitingen. “Renoveren<br />

met FuranFlex gaat eerst en vooral lekker<br />

snel”, verklaart Balink de grote populariteit van<br />

het effectieve systeem. “Meestal klaren we de klus<br />

binnen één werkdag. Maar wat ook telt, is dat het<br />

rookgaskanaal niet verwijderd hoeft te worden en<br />

er geen breekwerk hoeft te worden verricht. Daardoor<br />

is er ook nauwelijks sprake van overlast. Kort-<br />

68 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


F.F. Kanaalrenovatie<br />

Renovatie van een ventilatiekanaal.<br />

om, de voordelen van FuranFlex zijn legio. Voor<br />

zowel de verwerkers ervan als voor gebouwgebruikers<br />

en bewoners van huizen en appartementen.<br />

In kwalitatieve zin, maar ook wanneer het gaat<br />

om de verwerking van het product.”<br />

Slim en eenvoudig principe<br />

De door Balink genoemde pluspunten hebben<br />

alles te maken met het even simpele als geniale<br />

principe van FuranFlex. “Het begint allemaal met<br />

het laten zakken van een flexibele, uit FuranFlex<br />

vervaardigde slang in een rookgaskanaal”, legt<br />

Balink uit. “Door het kanaal vervolgens aan één<br />

Rookgaskanaal van het Hilton Hotel te Amsterdam<br />

voorafgaand aan de renovatie.<br />

‘Het product is zeer<br />

breed toepasbaar’<br />

kant af te sluiten en er vanaf de andere zijde<br />

stoom doorheen te blazen, neemt de slang de<br />

vorm aan van het rookgaskanaal. Na uitharding<br />

ervan is een voegloze, naadloze en luchtdichte<br />

voering het resultaat. Een staalharde voering die<br />

uit een geheel bestaat en optimaal is bestand tegen<br />

corrosie, vlammen, hitte en vocht. Dat maakt<br />

FuranFlex prima geschikt voor de bekleding van<br />

CLV-kanalen en individuele rookgasafvoeren,<br />

zelfs wanneer die met een WTW-unit zijn uitgerust.<br />

Maar ook voor ventilatie- en shuntkanalen,<br />

schoorstenen van open haarden of houtkachels<br />

en hemelwaterafvoeren is dit een topproduct.<br />

Ongeacht vorm of diameter. Vierkant, rond of<br />

ovaal: het past en werkt, altijd en overal. En wat<br />

ook mooi is: we geven standaard 25 jaar garantie<br />

tegen corrosie.”<br />

Zekerheid<br />

Het door F.F. Kanaalrenovatie toegepaste Furan-<br />

Flex bestaat uit drie lagen: een buitenlaag van<br />

met kevlar versterkt glasvezel, een tussenlaag van<br />

composiet en glasvezel en een binnenfolie die na<br />

het uithardingsproces wordt verwijderd. Samen<br />

vormen de drie lagen een robuust geheel dat in<br />

2019 door Kiwa in producttechnische zin nader<br />

onder de loep werd genomen en uitvoerig werd<br />

getest. “Destijds is het product helemaal doorgelicht<br />

en geschikt verklaard om exclusief door F.F.<br />

Kanaalrenovatie te worden ingezet”, vervolgt<br />

Balink. “Extra zekerheid bieden we via de speciale<br />

audits die Kiwa jaarlijks bij ons uitvoert om de<br />

werkwijze te beoordelen. Komt er een verandering<br />

in de richtlijnen, dan wordt dat direct in de<br />

beoordeling meegenomen. Daardoor bieden we<br />

onze klanten de zekerheid dat er altijd volgens<br />

de meest actuele eisen, normen en richtlijnen<br />

wordt gewerkt.” ❚<br />

Waarom kiezen voor FuranFlex?<br />

Het kwalitatief hoogwaardige FuranFlex-systeem<br />

biedt vele voordelen tijdens de renovatie<br />

van rookgaskanalen. De benefits op een rijtje:<br />

- Het rookgaskanaal hoeft niet verwijderd<br />

te worden;<br />

- Aangebracht door een gecertificeerde<br />

FuranFlex-installateur;<br />

- 25 jaar garantie;<br />

- Geschikt voor onder meer CLV-systemen<br />

en individuele rookgaskanalen;<br />

- Supersnelle installatie: tot wel vier<br />

rookgaskanalen per dag.<br />

F.F. KANAALRENOVATIE<br />

's-Gravezandseweg 17d<br />

2291 PE Wateringen<br />

T +31 85 080 50 23<br />

E info@ffkanaalrenovatie.nl<br />

W www.ffkanaalrenovatie.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 69


WATERONTHARDERS<br />

ZONDER STROOM<br />

VOOR ÉN DOOR VAKMENSEN<br />

MET TALENT<br />

WWW.TALENT-NL.NL<br />

PAST IN<br />

ELKE WONING<br />

45CM<br />

ATTESTATION DE<br />

ATTESTATION DE<br />

CONFORMITÉ SANITAIRE<br />

CONFORMITÉ SANITAIRE


Toepassingen:<br />

• CLV systemen<br />

• Individuele rookgaskanalen<br />

• Rookgaskanaal Cascade systeem<br />

• Rookgaskanaal i.c.m. WTW-systeem<br />

Voordelen:<br />

• Renovatie met minimale overlast<br />

• Geschikt voor elke soort CV ketel<br />

• Volledig gecertifi ceerde installatie<br />

• Zeer geschikt voor hoogbouw<br />

www.ff kanaalrenovatie.nl | info@ff kanaalrenovatie.nl | 085 080 50 23


Vaillant Group Netherlands B.V.<br />

LICHTE, COMPACTE EN ENERGIE-EFFICIËNTE LUCHT/WATER-WARMTEPOMP VOOR BESTAANDE WONINGEN<br />

DE COMPACTE HYBRIDE COMBINATIE<br />

Van de aroTHERM split en aroTHERM plus monobloc t/m<br />

de flexoTHERM en geoTHERM: Vaillant biedt een uitgebreid<br />

assortiment warmtepompen die de hernieuwbare<br />

energie uit zon, bodem en buitenlucht efficiënt en<br />

energetisch omzetten in huiselijke warmte. Sinds juli<br />

is bovendien de aroTHERM pure lucht/water-warmtepomp<br />

beschikbaar. “Met de aroTHERM pure spelen wij<br />

in op de groeiende vraag naar hybride opstellingen”,<br />

vertelt Manager Product Management Ronald Mazurel.<br />

“Bij de ontwikkeling hebben we niet alleen gefocust op<br />

een rendabele verwarming en compacte vormgeving,<br />

maar ook op een eenvoudige en snelle installatie. Daarmee<br />

zijn we zowel bewoners als installateurs uitstekend<br />

van dienst.”<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Vaillant<br />

Met de aroTHERM pure speelt Vaillant in op de groeiende vraag naar hybride opstellingen.<br />

De aroTHERM pure buitenunit heeft een vloeroppervlak<br />

van slechts een halve vierkante meter en<br />

is daarmee de kleinste lucht/water-warmtepomp<br />

in het assortiment van Vaillant. “Zowel in eengezinswoningen<br />

als appartementen is de aroTHERM<br />

pure een perfecte oplossing voor iedereen die een<br />

ruimtebesparende maar rendabele warmtepompoplossing<br />

wenst”, aldus Mazurel. “Dankzij het<br />

compacte formaat en met vermogens van 4, 6, 8<br />

en 10 kW (bij een buitentemperatuur van +7°C)<br />

kan voor ieder woningtype een passend hybride<br />

warmtepompsysteem worden ontworpen.”<br />

Aanzienlijke tijdsbesparing<br />

Met de ontwikkeling sorteert Vaillant voor op de<br />

groeiende vraag naar hybride warmtepompen,<br />

die vanaf 2026 de minimumstandaard zijn voor<br />

woningverwarming. Maar ook op het groeiende<br />

tekort aan technisch geschoold personeel. “Door<br />

‘Bij de ontwikkeling hebben we niet alleen<br />

gefocust op een rendabele verwarming en<br />

compacte vormgeving, maar ook op een<br />

eenvoudige en snelle installatie’<br />

te kiezen voor een splitopstelling is de installatie<br />

eenvoudig en snel”, benadrukt Mazurel. “De<br />

‘instap warmtepomp’ bestaat uit een compacte<br />

buitenunit en een eenvoudige binnenunit, waartussen<br />

monteurs met een F-gassendiploma sec<br />

de koudemiddelleidingen hoeven aan te leggen.<br />

De tijdsbesparing die ten opzichte van een monoblocsysteem<br />

wordt behaald, stelt warmtepompmonteurs<br />

in staat om aanzienlijk sneller te installeren.”<br />

Als koudemiddel is gekozen voor R32, dat<br />

een Global Warming Potential (GWP) heeft van<br />

675, vertelt hij. “De warmtepomp haalt zijn energie<br />

(warmte) uit de buitenlucht. Dankzij het gebruik<br />

van R32 vindt zelfs verdamping plaats bij<br />

zeer lage buitentemperaturen tot -25°C.”<br />

Meest voordelige optie<br />

De aroTHERM pure lucht/water-warmtepomp is<br />

perfect te combineren met de compacte ecoFIT<br />

pro cv-ketel van Vaillant. “Maar ook ketels van<br />

72 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Vaillant Group Netherlands B.V.<br />

derden zijn mogelijk”, aldus Mazurel. “In een hybride<br />

opstelling wordt het beschikbare aanbod<br />

hernieuwbare energie optimaal benut. Zo biedt<br />

onze triVAI hybridemanager de mogelijkheid om<br />

zowel de actuele gas- als elektraprijs op te geven.<br />

Aan de hand van de buitentemperatuur berekent<br />

de regelaar vervolgens wat economisch gezien<br />

de meest voordelige optie is: de warmtepomp<br />

aanzetten of de cv-ketel gebruiken voor ruimteverwarming.<br />

Zo kunnen bewoners optimaal besparen<br />

op hun energiekosten, zonder in te leveren<br />

op comfort.”<br />

All-electric ready<br />

Naar wens kan het binnendeel van het aro-<br />

THERM pure systeem met of zonder back-up<br />

heater geïnstalleerd worden. “Mét backup<br />

heater zijn bewoners optimaal voorbereid op<br />

een all-electric toekomst. Naast hybride kan<br />

de aroTHERM pure ook als all-electric oplossing<br />

worden toegepast in combinatie met onze<br />

uniTOWER pure hydraulische toren voor warm<br />

tapwater. Deze binnenunit is ongeveer zo groot<br />

als een koelkast. Alle benodigde systeemcomponenten,<br />

zoals de warmwaterboiler en backupverwarming,<br />

zijn al ingebouwd. Dankzij aan<br />

de bovenzijde geplaatste aansluitingen is het<br />

bijzonder praktisch om deze unit direct tegen de<br />

wand te monteren.”<br />

Ook voor warmtapwater<br />

De 190 liter boiler in de uniTOWER pure voorziet<br />

in een betrouwbare warmtapwaterlevering<br />

voor huishoudens tot vier personen, vertelt Mazurel.<br />

Wonen er meer dan vier mensen in huis<br />

of is simpelweg meer warm water nodig? Dan<br />

kan de aroTHERM pure gecombineerd worden<br />

met de Vaillant uniSTOR warmwaterboilers.<br />

“Deze combinatie met een hydraulische module<br />

kan tot 500 liter warm water leveren voor ongeveer<br />

acht personen.”<br />

Met de sensoNET app kunnen bewoners hun complete<br />

systeem via de smartphone bedienen. “Hiervoor<br />

zijn alleen de sensoCOMFORT systeemregelaar<br />

en sensoNET gateway nodig”, besluit Mazurel. “Alle<br />

functies kunnen eenvoudig en snel in de app worden<br />

ingesteld, vanaf elke gewenste locatie, waarna<br />

nog grotere besparingen mogelijk worden.” ❚<br />

VAILLANT GROUP NETHERLANDS B.V.<br />

Paasheuvelweg 42<br />

1105 BJ Amsterdam<br />

T +31 20 565 92 00<br />

E info@vaillant.nl<br />

W www.vaillant.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 73


Dijkman Zonne-energie en Dijkman Projecten<br />

ZONNEPANELEN VOOR PARTICULIERE ÉN ZAKELIJKE OPDRACHTGEVERS<br />

ZORGELOOS PROFITEREN VAN DE ZON<br />

Als je kiest voor zonnepanelen, ga je niet alleen voor een hoog rendement. Ook de aanschaf, de plaatsing en het gebruik ervan moeten in alle<br />

opzichten een prettige ervaring zijn. Zonder dat je er ook maar één moment omkijken naar hebt. Het in Heino gevestigde Dijkman Zonne-energie<br />

en Dijkman Projecten staan voor al die zaken garant. Onder het motto 'Zorgeloos profiteren van de zon' bieden de twee BV's respectievelijk<br />

de particuliere klant en zakelijke opdrachtgevers een complete ontzorging rondom de aanschaf van zonnepanelen. Dat gebeurt onder meer<br />

met een passend advies, topkwaliteit producten en een deskundige montage.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Dijkman Zonne-energie/Dijkman Projecten<br />

Bij Dijkman maken ze mooie stappen vooruit op<br />

het zonnefront. Het succes is het logische gevolg<br />

van de klantgerichte aanpak van het bedrijf. Maatwerk<br />

staat daarbinnen altijd centraal. “Samen met<br />

de klant gaan onze adviseurs tijdens een persoonlijk<br />

gesprek op zoek naar de beste oplossing”, aldus<br />

Hans Bosch, sales manager binnen Dijkman<br />

Zonne-energie. “Zo kijken we naar een optimaal<br />

legplan en gaan we in elke situatie voor een zo<br />

hoog mogelijke opbrengst. Verder werken we alleen<br />

met eersteklas apparatuur, zowel voor de zonnepanelen<br />

als omvormers en montagematerialen.<br />

We gaan alleen voor het allerbeste.”<br />

Referentieproject particulier:<br />

<strong>Installatie</strong> zonnepanelen<br />

op een woonboerderij<br />

Op deze prachtige woonboerderij in Luttenberg<br />

heeft Dijkman Zonne-energie veertien<br />

zonnepanelen geplaatst. De Hyundai-panelen<br />

hebben een vermogen van 430 Wp per<br />

stuk en zijn aangesloten op een omvormer<br />

van SofarSolar. Dankzij de oost-westligging<br />

wordt er maximaal geprofiteerd van de draaiing<br />

van de zon. De verwachte jaarlijkse opbrengst<br />

bedraagt hierdoor 4.589 kWh.<br />

Veertien zonnepanelen op een woonboerderij in Luttenberg.<br />

74 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Dijkman Zonne-energie en Dijkman Projecten<br />

228 zonnepanelen op Basisschool De Parel in Drachten.<br />

Basisschool De Parel in Drachten van bovenaf.<br />

Specifieke oplossing<br />

Dijkman heeft de particuliere en commerciële<br />

markt alles te bieden, dat is wel duidelijk. Naast<br />

de al genoemde zaken profiteren particuliere<br />

klanten aanvullend van een 20 jaar lange Zorgeloos-garantie.<br />

En ook de zakelijke opdrachtgever<br />

vaart altijd op zeker. Deskundig advies is standaard<br />

de basis van de door Dijkman Projecten<br />

geboden diensten en producten. Er wordt altijd<br />

ingezet op een toekomstbestendige oplossing<br />

die perfect aansluit bij de bedrijfsvoering anno<br />

nu. “Elk bedrijf heeft vanuit zijn eigen specifieke<br />

werkomgeving een bepaalde energiebehoefte”,<br />

vervolgt Bosch. “Juist daarop moet onze oplossing<br />

gebaseerd zijn. Ongeacht of het nu gaat<br />

om de panelen zelf, de laadpalen of het energiemanagementsysteem.<br />

Alleen dan kom je<br />

tot een mooi stuk kostenefficiënt maatwerk.”<br />

'Onze oplossingen<br />

sluiten perfect aan<br />

bij de bedrijfsvoering<br />

anno nu'<br />

Voortraject<br />

Om de klantwensen en andere belangrijke zaken<br />

helder te krijgen, stopt Dijkman de nodige effort<br />

in het voortraject. “Voordat we beginnen, moet<br />

er een constructieberekening gemaakt worden,<br />

waaruit blijkt dat het dak het gewicht van zonnepanelen<br />

kan dragen”, aldus Bosch. “Daarnaast<br />

willen we graag een helder antwoord op drie belangrijke<br />

vragen. Wat voor soort aansluiting heeft<br />

Referentieproject zakelijk:<br />

<strong>Installatie</strong> zonnepanelen -<br />

Basisschool De Parel<br />

In Drachten plaatste Dijkman Projecten maar<br />

liefst 228 zonnepanelen op dit gloednieuwe<br />

schoolgebouw. Er is gebruik gemaakt van<br />

Longi-zonnepanelen met 415 Wp en twee<br />

omvormers van SMA. De installatie zal ongeveer<br />

85.000 kWh per jaar opleveren. “Tijdens<br />

de samenwerking zijn we uiteraard van A tot<br />

Z betrokken geweest”, aldus Bosch. “Nadat<br />

de zonnepanelen waren geplaatst, de omvormers<br />

waren aangesloten en alles werkte, is<br />

het project volgens de normen opgeleverd.<br />

Na de scopekeuring hebben we de documentatie<br />

overhandigd, zodat zowel de aannemer<br />

als de eindklant niet voor verrassingen komt<br />

te staan.”<br />

de klant? Mag hij de extra opgewekte energie<br />

terugleveren? Is de beoogde aanschaf van zonnepanelen<br />

besproken met de verzekeraar? Wanneer<br />

dat allemaal in orde is, kan een begin worden gemaakt<br />

met het zorgeloze genieten.” ❚<br />

DIJKMAN ZONNE-ENERGIE EN<br />

DIJKMAN PROJECTEN<br />

L.J. Costerstraat 23<br />

8141 GN Heino<br />

T +31 572 36 97 18<br />

E contact@dijkman.nl<br />

W www.dijkman.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 75


IK KRIJG HIER ZON<br />

ENERGIE VAN!<br />

Bekijk onze vacatures<br />

Kom jij ons<br />

energieke team<br />

versterken?<br />

www.krijgookenergie.nl 0572 - 36 79 18


Looks like Techmania Science Center<br />

Sounds like Ecophon<br />

Architect: David Cígler<br />

Product: Ecophon Solo Vrij hangende akoestische panelen


Pon Power BV<br />

INTEGRAAL TOTAALPAKKET PAST BIJ DE BEHOEFTEN VAN DE MODERNE ONDERNEMER<br />

HOOGWAARDIGE, TOEKOMSTBESTENDIGE<br />

OPLOSSINGEN VOOR IEDER ENERGIEPROBLEEM<br />

Het verduurzamen van de bedrijfsactiviteiten staat bij steeds meer organisaties hoog op de agenda. Het is een ontwikkeling die veelal gepaard<br />

gaat met de elektrificatie van materieel en, als gevolg daarvan, een toenemende vraag naar elektriciteit. Om juist in die groeiende behoefte te<br />

kunnen voorzien, biedt Pon Power uiteenlopende producten en diensten aan, zoals zonnepanelen, microgrids, batterijen en (nood)generatorsets.<br />

Stuk voor stuk betrouwbare, toekomstbestendige oplossingen die prima aansluiten bij de huidige congestieproblemen op het net en via<br />

een integrale benadering zorgen voor een complete ontzorging van de klant. Van advies tot en met installatie en ingebruikname.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Pon Power<br />

Het bedrijf heeft een groot aanbod van betrouwbare, energiezuinige diesel- en gasgeneratorsets in de vermogensrange van 400 tot 4.000 kVa.<br />

Het zijn roerige tijden in energieland. Zorgen de<br />

reeds genoemde congestieperikelen al voor de<br />

nodige hoofdbrekens, ook de torenhoge energieprijzen<br />

stellen de moderne ondernemer voor grote<br />

uitdagingen tijdens de dagelijkse bedrijfsexploitatie.<br />

Binnen dit krachtenveld heeft Pon Power voor<br />

ieder denkbaar energievraagstuk een doordacht<br />

en pasklaar antwoord paraat. Een antwoord dat<br />

vaak de plaatsing van zonnepanelen omvat, de<br />

eerste logische aanzet richting een zorgeloze<br />

energievoorziening. Voor vandaag, maar ook voor<br />

morgen én overmorgen.<br />

Zorgvuldigheid<br />

Tegelijkertijd is het een stap waarbij een grote<br />

zorgvuldigheid moet worden betracht, zo meent<br />

Rikkert Meijer, business development manager<br />

binnen Pon Power. “Allereerst is het belangrijk om<br />

vast te stellen hoeveel zonnepanelen noodzakelijk<br />

78 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Pon Power BV<br />

Pon Power levert de verschillende energiebronnen tevens gecombineerd in een microgridopstelling, aangestuurd door een energiemanagement- en optimalisatiesysteem.<br />

zijn en welke installatie het meeste effect sorteert.<br />

Ook dient bekeken te worden met welke eisen en<br />

regelgeving de klant rekening moet houden en<br />

welke subsidie- en financieringsmogelijkheden er<br />

zijn. Allemaal zaken waarmee de ondernemer zich<br />

niet bezig wenst te houden. Simpelweg omdat hij<br />

zich liever richt op zijn dagelijkse business.” Pon<br />

Power, onderdeel van Pon Holdings, is dan bij uitstek<br />

een partij die bedrijven alle zorgen uit handen<br />

neemt en van A tot Z kan servicen. Met een<br />

helder advies op maat, een perfecte uitwerking en<br />

uiteindelijk de professionele installatie van kwaliteitszonnepanelen<br />

en high-end componenten.<br />

Pon Power levert herlaadbare lithium-ion-accu’s voor<br />

de meest zuinige energieopslag, inclusief besturing<br />

en bewaking op celniveau.<br />

'Voor elke<br />

energiebehoefte<br />

hebben we een<br />

perfect passende<br />

oplossing'<br />

Integraal benaderd<br />

Maar daarmee stopt het niet bij Pon Power. Al is<br />

het maar omdat elke stroomvraag uniek is en het<br />

kan gebeuren dat de plaatsing van zonnepanelen<br />

alléén niet voldoende is om de energiegerelateerde<br />

uitdagingen succesvol aan te kunnen gaan.<br />

Een integrale benadering van energievraagstukken<br />

is dan ook een vanzelfsprekendheid binnen<br />

de bedrijfsmuren. “Afhankelijk van de behoefte<br />

kunnen we de klant ook voorzien van aanvullende<br />

energieoplossingen die stagnatie van de bedrijfsprocessen<br />

voorkomen en waarmee de beperkingen<br />

van het elektriciteitsgrid worden omzeild”,<br />

aldus Meijer. “Kijk, een enkel product of een<br />

combinatie daarvan verkopen, kan iedereen. Wij<br />

gaan een stap verder door het probleem integraal<br />

te tackelen. Inclusief een vergaande begeleiding.<br />

Voor dat alles hebben we de juiste mensen, middelen,<br />

technieken en slagkracht paraat.”<br />

Microgrids<br />

Een specifiek product waarmee Pon Power voorziet<br />

in een extra energiebehoefte, vormen microgrids<br />

(zie ook kadertekst). Deze op zichzelf staande<br />

energienetwerken worden door het bedrijf geheel<br />

op maat voor de afnemer ingericht. Uniek daarbij is<br />

het gebruik van een door Pon Power zelf ontwikkeld<br />

programma, waarmee het energieprobleem zichtbaar<br />

wordt gemaakt en dat als basis dient voor een<br />

gefundeerd advies. “Dat advies, mede gestoeld op<br />

realtime data en inschattingen, heeft betrekking op<br />

de verschillende Pon Cat microgridcomponenten<br />

binnen ons leveringsprogramma”, legt Meijer uit.<br />

“Zoals zonnepanelen, batterijen voor energieopslag<br />

en op duurzame brandstoffen draaiende generatorsets.<br />

Voor elke behoefte hebben we een betrouwbare<br />

en perfect passende oplossing.” ❚<br />

Wat zijn microgrids?<br />

Een microgrid is een op zichzelf staand energienetwerk<br />

dat samen met bestaande, lokale<br />

assets (waaronder gasmotoren, zonnepanelen,<br />

noodstroominstallaties en energieopslagmiddelen<br />

zoals accu's) als het ware een miniversie<br />

van het reguliere energienet creëert.<br />

Pon Power biedt een compleet assortiment<br />

van microgridoplossingen, variërend van 10<br />

kW tot 100 MW en inclusief een slim Energy<br />

Management Systeem, dat de verschillende<br />

componenten van een microgrid aanstuurt en<br />

zorgt voor de efficiency in het systeem.<br />

PON POWER BV<br />

Ketelweg 20<br />

3356 LE Papendrecht<br />

T +31 78 642 04 20<br />

E nfo@pon-cat.com<br />

W www.pon-cat.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 79


Kusters Technische Handelsonderneming BV<br />

BEDRIJF ZET VOL IN OP PARTNERSHIP MET DE INSTALLATEUR<br />

DUURZAME WARMTEPOMPOPLOSSINGEN<br />

VAN EEN WERELDSPELER<br />

Als officieel importeur voor Nederland van Gree vertegenwoordigt Kusters Technische Handelsonderneming al zo'n 30 jaar 's werelds grootste<br />

producent van airconditioners. De reden om voor de gerenommeerde fabrikant van onder meer ook warmtepompen, luchtreinigers en<br />

luchtontvochtigers te kiezen, heeft niet alleen te maken met de uitmuntende kwaliteit van de geleverde producten. Ook de uitgebreide R&Dfaciliteiten<br />

vormen samen met een flinke brok ervaring, expertise en betrouwbaarheid voor Kusters alle reden om met het Chinese bedrijf<br />

zaken te doen. Zeker als het gaat om de warmtepompen van Gree, topproducten die binnen ons land aan een gestage opmars bezig zijn.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Kusters Technische Handelsonderneming<br />

Een voormalige pastorie werd afgelopen voorjaar verduurzaamd met een Gree Versati warmtepomp.<br />

Sinds de start in 1911 is Kusters Technische Handelsonderneming<br />

(THO) uitgegroeid tot een veelzijdige<br />

en kundige leverancier van oplossingen<br />

voor schone lucht, koelen en verwarmen. Kwaliteitsproducten<br />

die binnen zowel de woning- als<br />

utiliteitsmarkt worden toegepast en via een uitgebreid<br />

netwerk van erkende installatiebedrijven<br />

hun weg vinden naar de eindgebruiker. Een vooraanstaande<br />

fabrikant waarmee Kusters al zo'n 30<br />

80 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Kusters Technische Handelsonderneming BV<br />

De Gree Versati warmtepomp is verkrijgbaar als split- of monoblockuitvoering en zowel hybride als all-electric inzetbaar.<br />

jaar intensief samenwerkt, is Gree Electric Appliances<br />

Inc., een wereldspeler die qua bedrijfsfilosofie<br />

op één lijn ligt met de Venlose onderneming.<br />

Op het vlak van productoptimalisatie, maar ook<br />

wanneer er verantwoordelijkheid moet worden<br />

genomen richting een beter, duurzamer milieu en<br />

een kwalitatief hoogwaardig leefklimaat.<br />

Hoog rendement<br />

De warmtepompen van Gree sluiten prima aan<br />

bij die ambities. Na de eerdere introductie van<br />

de Versati I en II, is de Versati III inmiddels een<br />

In de gewelven van de oude pastorie<br />

werd een energiezuinige Gree Versati<br />

splitwarmtepomp geplaatst.<br />

‘De COP van de nieuwe warmtepompvariant<br />

gaat richting de 5,5’<br />

populaire verschijning in het Nederlandse installatielandschap.<br />

Verkrijgbaar als all-electric splitmodel,<br />

monoblock en hybride is de vinding uitermate<br />

geschikt voor het verwarmen en koelen van<br />

woningen en kantoren. En ook het bereiden van<br />

sanitair warm water is voor de Versati III geen enkel<br />

probleem. Met de recente introductie van de<br />

Versati IV slaat Gree een nóg duurzamere slag op<br />

het gebied van warmtepomptechnologie. “Gree<br />

is continu bezig met ontwikkelen en innoveren”,<br />

zegt Xander Wiardi, General Manager binnen<br />

Kusters THO. “Daarvan levert het met deze variant<br />

andermaal het bewijs. Met een COP die<br />

richting de 5,5 gaat, is het een echte koploper<br />

qua rendement. En dat vertaalt zich in een hogere<br />

ISDE-certificering, hét vereiste om succesvol<br />

een beroep te kunnen doen op de subsidiepot.<br />

Vooralsnog is de Versati IV verkrijgbaar als monoblock.<br />

Een splitmodeluitvoering zit echter in<br />

de pijplijn.”<br />

Kennisdeling<br />

De hoge prestaties en betrouwbaarheid van<br />

het Gree-warmtepompprogramma worden door<br />

installateurs en eindgebruikers steeds meer gewaardeerd.<br />

Bij Kusters zijn ze er blij mee. “We<br />

streven ernaar om tegen een marktconforme<br />

prijs een kwalitatief goed product te leveren”,<br />

vervolgt Wiardi. “En dat is met de oplossingen<br />

van Gree het geval. Tegelijk zetten we richting<br />

onze afnemers, de installatiebedrijven, in op een<br />

complete ondersteuning, een vergaande kennisdeling,<br />

loyaliteit en daadkracht. Dat alles zie je<br />

terug in onze slogan 'Gezamenlijk succes door<br />

inspanning'. Maar ook in de vorm van ons dealer<br />

portal, de helpdesk, onze technische dienst en de<br />

trainingen die we regelmatig bij ons op de zaak<br />

of op locatie geven. Samen met onze partners<br />

willen we groeien in kennis en kunde. Het moet<br />

win-win zijn. Tegelijk gaan we altijd voor continuïteit<br />

en de lange termijn. Met grote én kleine installatiebedrijven.<br />

Iedereen is bij ons welkom. En<br />

iedereen kan met ons meedoen.” ❚<br />

KUSTERS TECHNISCHE<br />

HANDELSONDERNEMING BV<br />

Laurens Janszoon Costerstraat 4<br />

5916 PS Venlo<br />

T +31 77 354 03 41<br />

E info@kusterstho.nl<br />

W www.kusterstho.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 81


AIRCONDITIONING<br />

Duurzaam, gasloos en energie-efficiënt.<br />

LUCHTKANALEN<br />

Complete klimaatinstallaties op maat.<br />

LUCHTTECHNIEK<br />

TROX voorraadhouder: voor 14.00 uur<br />

besteld, morgen in huis.<br />

De Schilt bedrijven zijn totaalspecialisten in binnenklimaat en zorgen voor een comfortabel klimaat in de meest<br />

uiteenlopende situaties. De drie bedrijven Schilt Airconditioning, Schilt Luchtkanalen en Schilt Luchttechniek<br />

vullen elkaar perfect aan om voor u de totale klimaatinstallatie te verzorgen. Wij geloven in een gezond en prettig<br />

leef- en werkklimaat voor iedereen!<br />

ONZE MERKEN<br />

CERTIFICERINGEN<br />

ENERGIEWEG 29 | MEERKERK | (0183) 35 25 44 | WWW.SCHILTBEDRIJVEN.NL |


CHA-monoblock:<br />

de warmtepomp met natuurlijk koudemiddel.<br />

Nu met nog meer vermogen.<br />

N I E U W<br />

SCOP bij EN 14825 voor W35 / W55<br />

CHA-07 4,92 / 3,77<br />

CHA-10 4,86 / 3,60<br />

SCOP bij EN 14825 voor W35 / W55<br />

CHA-16/20 5,46 / 3,92<br />

De CHA-16/20 - een ware krachtpatser - versterkt de serie CHAmonoblock<br />

lucht/water-warmtepompen van WOLF.<br />

Net als de CHA-07 en de CHA-10 haalt de CHA-16/20 temperaturen<br />

tot 70ºC, zonder E-element. Met een vermogen van 16 tot 20 kW<br />

verwarmt de CHA-16/20 moeiteloos grote, vrijstaande woningen.<br />

In cascadeopstelling tot 5 eenheden is deze warmtepomp ook<br />

zeer geschikt voor het verwarmen van appartementencomplexen of<br />

commerciële toepassingen. De CHA biedt comfort, flexibiliteit en<br />

garandeert hygiënische warmwaterbereiding.<br />

R290<br />

Scan voor meer info!<br />

www.wolf.eu


Studium<br />

IS EEN OPLEIDING VAN VIER WEKEN VOLDOENDE?<br />

‘Een heel mooi initiatief, maar je kunt het vak niet in vier weken leren; hooguit wat basiskennis’, ‘Heel aantrekkelijk vanuit financieel perspectief,<br />

maar een verarming van de kwaliteit’, ‘Een aap een kunstje leren (…)’ en ‘Tegelijkertijd ook je rijbewijs en VCA?’. Het artikel over de Bootcamp<br />

Warmtepompen van Studium, waarin zij-instromers in vier weken worden opgeleid tot gecertificeerd warmtepompmonteur, maakte<br />

heel wat los in installerend Nederland. Is een opleiding van vier weken voldoende?<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Studium<br />

Studium is een erkende technisch opleider met<br />

een breed aanbod toegankelijke en praktijkgerichte<br />

opleidingen. Van koel- en klimaattechniek<br />

tot warmtepomptechniek. “De technische sector<br />

staat te springen om nieuwe mensen”, vertelt<br />

Peter Koelewijn van Studium. “Bovendien vragen<br />

actuele ontwikkelingen zoals de gasketelwet en<br />

warmtepompverplichting vanaf 2026 specifieke<br />

vaardigheden, die bij voorkeur zo snel mogelijk<br />

aangeleerd worden. De meeste bedrijven hebben<br />

geen mogelijkheid om medewerkers maanden<br />

of zelfs jaren de schoolbanken in te laten gaan.<br />

Wij spelen hierop in met een uitgebreid aanbod<br />

‘Ik denk dat voor iedereen geldt dat je pas<br />

écht leerde rijden, toen je je roze papiertje op<br />

zak had. Met onze korte opleidingen beogen<br />

wij exact hetzelfde’<br />

korte, intensieve en praktijkgerichte trainingen,<br />

waarmee bijvoorbeeld nieuwe instromers en zijinstromers<br />

de belangrijkste vaardigheden goed en<br />

snel onder de knie krijgen.”<br />

Voortvarend aan de slag<br />

“Natuurlijk ben je in vier weken tijd geen volleerd<br />

monteur”, benadrukt Koelewijn. “Daarmee<br />

zouden we alle vaktechnici tekort doen. Wel beschik<br />

je over de benodigde kennis en certificaten<br />

om voortvarend aan de slag te gaan.” Hij maakt<br />

hierbij graag de vergelijking met het autorijbewijs.<br />

“Ik denk dat voor iedereen geldt dat je pas<br />

écht leerde rijden, toen je je roze papiertje op zak<br />

had. Met onze korte opleidingen beogen wij exact<br />

hetzelfde. Bijvoorbeeld als gevolg van de nieuwe<br />

gasketelwet en BRL200 wetgeving móet je namelijk<br />

al gecertificeerd zijn, voordat je überhaupt aan<br />

een warmtepompinstallatie of aircosysteem mag<br />

werken. Dát is waar onze trainingen in voorzien.”<br />

Van junior monteur tot volleerd<br />

specialist<br />

“Uit eigen onderzoek bleek dat veel technische<br />

opleidingen slecht aansluiten op de praktijk”,<br />

aldus Koelewijn. “Daarom bieden we trainingen<br />

zonder onnodige ballast, met de focus op handelingen<br />

die je gaat verrichten in het veld en<br />

waar momenteel de meeste vraag naar is. Wij<br />

delen niet zomaar ‘papiertjes’ uit, maar stomen<br />

cursisten in rap tempo klaar voor een erkend<br />

De korte trainingen focussen op handelingen die je gaat verrichten in het veld en waar momenteel de meeste<br />

vraag naar is.<br />

STUDIUM<br />

Zuidwenk 45-C<br />

3751 CB Bunschoten<br />

Praktijkruimte:<br />

Modemweg 3<br />

3821 BS Amersfoort<br />

T +31 33 200 28 69<br />

E info@studium.nl<br />

W www.studium.nl<br />

84 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Studium<br />

STEK- of InstallQ-examen. Bij goed gevolg adviseren<br />

wij cursisten altijd om een aantal maanden<br />

of zelfs langer als maatje met een ervaren<br />

monteur mee te lopen, zodat zij ruim voldoende<br />

praktijkervaring kunnen opdoen. Ook als je zzp’er<br />

bent. Bovendien bieden wij een uitgebreid aanbod<br />

verdiepende modules, die cursisten kunnen<br />

volgen zodra zij hier klaar voor zijn. Op deze manier<br />

kunnen zij zich stap voor stap ontwikkelen<br />

van junior monteur tot volleerd specialist. Precies<br />

zoals de markt van nu vraagt én nodig heeft.”<br />

Als voorbeeld noemt Koelewijn de verschillende<br />

Vakmanschapsroutes die echt voor en door de<br />

installatiebranche zijn geïnitieerd en die exact<br />

conform de leerdoelen zijn opgebouwd. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 85<br />

Naamloos-1 1 23-10-<strong>2023</strong> 10:44


Jabrulier B.V.<br />

DUURZAME TECHNIEK VOOR DE BESTE<br />

LUCHTKWALITEIT<br />

Niet in elke situatie past een standaard luchtbehandelingskast. Soms is een maatwerk luchtbehandelingskast even economisch en de beste<br />

oplossing. Jabrulier biedt beide oplossingen aan, voor alle klimaatwensen. Zij bedient op deze manier elk segment in de markt.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Jabrulier<br />

Jabrulier engineert de luchtbehandelingskasten en voert ze op maat van de klant uit.<br />

Sinds 1986 is Jabrulier de exclusieve importeur<br />

van het toonaangevende Duitse merk Wolf Geisenfeld,<br />

dat al 75 jaar maatwerk oplossingen in<br />

klimaattechniek produceert. Door haar brede<br />

ervaring in klantspecifieke oplossingen heeft Jabrulier<br />

voor zo goed als alle luchtbehandelingsvragen<br />

wel een oplossing, licht sales manager Ivo<br />

Hovius toe. “We leveren luchtbehandelingskasten<br />

in RVS, verzinkt staal en zelfs zeewaterbestendig<br />

aluminium. Als een klant zegt hoeveel m 3 /h lucht<br />

hij nodig heeft, dan wordt de gehele installatie<br />

daarop geëngineerd. Wij kunnen een deel van die<br />

engineering van de installateur overnemen. De<br />

installateur bepaalt het koel- en verwarmingsvermogen<br />

en bij een custom made aanvraag kijken<br />

wij mee of alle berekeningen kloppen. We maken<br />

tegenberekeningen wanneer dat gewenst is, zodat<br />

we er met zijn allen zeker van zijn dat de capaciteit<br />

die gevraagd wordt toereikend is.”<br />

Speciale projecten<br />

Dankzij haar kennis en kunde wordt Jabrulier regelmatig<br />

gevraagd voor speciale projecten. Een aantal<br />

jaar geleden werd zij bijvoorbeeld gevraagd voor<br />

KLM Topside op Schiphol, waar zich kantoren en<br />

catering bevinden. Hier kwam een luchtbehandelingskast<br />

met een toe- en afvoerdebiet van 34.000<br />

m³/h en hoogrendement warmteterugwinning. De<br />

JABRULIER B.V.<br />

Jan van de Laarweg 14<br />

2678 LH De Lier<br />

T +31 174 51 46 63<br />

E info@jabrulier.nl<br />

W www.jabrulier.nl<br />

86 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


AHU n° 20.01.004<br />

Range: WK-com<br />

Jabrulier B.V.<br />

In overleg voert Jabrulier ook het onderhoud uit.<br />

kast van zo’n 8 x 3,5 x 3,5 meter moest in 56 delen<br />

via een standaard deur in de technische ruimte op<br />

het dak geplaatst worden. Dit moest ’s nachts gebeuren,<br />

vlak naast de verkeerstoren.<br />

Op dit moment is Jabrulier bezig met het pinguïnverblijf<br />

van een dierentuin. De kast die daar geleverd<br />

wordt, is volledig zeewaterbestendig. Hovius:<br />

“Alle componenten moeten daarvoor geschikt zijn.<br />

Ze zijn allemaal geselecteerd op een lange levensduur<br />

en op een minimale kans op uitval.” Natuurlijk<br />

is het voor de dieren van groot belang dat hun verblijf<br />

niet te warm wordt. Daarom werd samen met<br />

‘We gaan altijd op<br />

zoek naar de beste<br />

oplossing voor de<br />

vraag van de klant’<br />

een installateur van de dierentuin gekeken naar wat<br />

nodig was voor de beste condities. “We plaatsen er<br />

een speciale koudebrugvrije luchtbehandelingskast<br />

om condensatie te voorkomen”, aldus Hovius.<br />

“We gaan altijd op zoek naar de beste oplossing<br />

voor de vraag van de klant.”<br />

Flexibele service<br />

Behalve de engineering en samenbouw, neemt<br />

Jabrulier desgewenst ook het intern transport voor<br />

haar rekening. Ook verleent zij service in de vorm<br />

van onderhoud en het vervangen van onderdelen.<br />

“In overleg komen we een X-aantal keren per jaar<br />

onderhoud uitvoeren en opdrachtgevers kunnen<br />

verdere wensen aangeven. Er is tegenwoordig veel<br />

personeelstekort, dus ook de installateur kunnen wij<br />

op deze manier ondersteunen”, aldus Hovius. ❚<br />

Importeur<br />

WOLF Geisenfeld voor Nederland<br />

WK-COM THERMO<br />

T1/TB1 performance in standaarduitvoering<br />

info@jabrulier.nl - 0174 514 663 - Jan van de Laarweg 14 - De Lier<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 87


SkyFlow<br />

Het innovatieve adaptieve en vraag gestuurde<br />

ventilatiesysteem voor appartementengebouwen<br />

Ned Air introduceert SkyFlow, het innovatieve ventilatiesysteem, dat optimaal inspeelt op de<br />

omstandigheden en behoeften in appartementengebouwen. In combinatie met haar centraal<br />

gestuurde luchtbehandelingskast biedt Ned Air een compleet ventilatieconcept, waarin<br />

installateurs- én bewonerscomfort volledig samen komen.<br />

• Geruisloos<br />

• Onderhoudsvrij<br />

• Compact<br />

• Optimaal gebruiksgemak<br />

en comfort<br />

• Maximale montagevrijheid<br />

• Positieve BENG-score<br />

nedair.nl<br />

frisse lucht voor iedereen


Hello, is it Gree<br />

you’re looking for?<br />

Maak kennis met Gree Nederland, specialist in impactvolle<br />

airconditioning en duurzame warmtepompen.<br />

Gree Nederland<br />

L.J. Costerstraat 4 5916 PS VENLO Nederland<br />

T +31 (0)77 354 03 41 E info@gree.nl W www.gree.nl


Intergas<br />

NIEUWE WARMTEPOMP HELPT<br />

ENERGIETRANSITIE TE VERSNELLEN<br />

Hybride warmtepompen helpen mee om de klimaatdoelen te halen en Intergas werkt daaraan mee met de Xtend. Dit is de eerste warmtepomp<br />

die door het bedrijf zelf is ontwikkeld. X-tend wordt binnen Nederland geproduceerd en laat de levertijd van warmtepompen sterk afnemen.<br />

Installateurs kunnen direct aan de slag.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Intergas<br />

Intergas is marktleider op het gebied van cvketels,<br />

maar zet nu vol in op de hybride warmtepomp.<br />

Consumenten verwachten immers nieuwe<br />

oplossingen. Voorheen had Intergas al een combinatietoestel<br />

in samenwerking met Daikin. Met de<br />

komst van de Xtend moeten in 2026 voldoende<br />

warmtepompen geleverd worden om iedere cvketel<br />

te kunnen vervangen. Hybride dus, maar ook<br />

op elektrisch gebied heeft Intergas oplossingen<br />

en er worden proeven gedaan met waterstoftoestellen.<br />

“In de komende jaren gaan we nog veel<br />

verbeteren aan de toestellen. We hebben ook<br />

twintig jaar aan de hr-ketel gesleuteld”, stelt technisch<br />

directeur Peter Cool. Ook de wtw voor de<br />

nieuwe warmtepomp ontwikkelde Intergas zelf.<br />

Dit biedt kansen voor de toekomst, zoals het ontwikkelen<br />

van eigen software.<br />

Flexibel te plaatsen<br />

De Xtend werkt prima in combinatie met de meeste<br />

gangbare cv-ketels. Een externe open verdeler<br />

wordt standaard meegeleverd. De binnenunit<br />

De buitenunit van de Xtend is flexibel buiten de woning te plaatsen.<br />

90 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Intergas<br />

De Xtend werkt prima in combinatie met de meeste gangbare cv-ketels.<br />

heeft bovendien één van de kleinste formaten in<br />

de markt en is dus flexibel te plaatsen. Met de<br />

buitenunit kun je gemakkelijk leidinglengtes overbruggen,<br />

waardoor deze te plaatsen is op diverse<br />

plekken in de tuin of op een dak. Zo voorkom je op<br />

een eenvoudige manier geluidsoverlast.<br />

Het installeren, inregelen en bedienen van de<br />

warmtepomp verloopt eenvoudig. Onder op de<br />

Hybrid Heatpump Control Unit staat een QRcode,<br />

waarmee je als installateur eenvoudig het<br />

inregelproces doorloopt. De bediening gebeurt<br />

via de Comfort Touch thermostaat of de Comfort<br />

Touch app in combinatie met de Intergas Gateway.<br />

Storingen worden zichtbaar gemaakt op het<br />

display van de Comfort Touch thermostaat of via<br />

de app. De installateur ziet op afstand wat er aan<br />

de hand is via het Service Dashboard en kan ook<br />

parameters op afstand aanpassen.<br />

‘Ook bij oude huizen<br />

verdient de hybride<br />

warmtepomp zich<br />

binnen vier jaar terug’<br />

De hybride route<br />

Met de Xtend zet Intergas vol in op wat zij noemt<br />

‘de hybride route’. Het is immers onmogelijk om<br />

alle woningen binnen Nederland voor 2030 over<br />

te zetten op all-electric. De hybride warmtepomp<br />

zorgt voor een gasbesparing tot 80%. Cool verwacht<br />

dat technische ontwikkelingen op termijn<br />

voor een volledige oplossing zorgen. “Maar we<br />

moeten nu de eerste grote stap zetten.” Die grote<br />

stap werkt samen met een hoog rendement cvketel<br />

voor het verwarmen van de woning en het<br />

bereiden van warm tapwater. Daardoor neemt het<br />

elektriciteitsverbruik toe, maar het gasverbruik<br />

neemt drastisch af. Zelfs wanneer er geen gebruik<br />

wordt gemaakt van lage temperatuurverwarming.<br />

Ook voor oude huizen<br />

Intergas is lid van de stichting Smart Energy Foundation<br />

(SEF). Zij installeerde bij tweehonderd woningen<br />

een hybride warmtepomp en onderzocht<br />

wat het resultaat was. Daaruit bleek dat er gemiddeld<br />

76% gas werd bespaard, ook al zaten er<br />

allerlei soorten woningen tussen, van nieuw tot<br />

oud. Het gemiddelde bouwjaar was 1977. Ook<br />

met gewone radiatoren valt dus winst te behalen,<br />

hoewel lage temperatuurverwarming, de thermostaat<br />

en het leidingwerk natuurlijk wel een extra<br />

bijdrage leveren.<br />

Terugverdientijd<br />

Ook bij oude huizen verdient de hybride warmtepomp<br />

zich binnen vier jaar terug. volgens Cool.<br />

Daarbij is rekening gehouden met het verminderde<br />

gasverbruik en het toegenomen elektriciteitsverbruik.<br />

“Voor zo’n 6.500 euro kun je hem laten<br />

installeren. Je krijgt er 2.500 euro subsidie op. De<br />

gemiddelde besparing per jaar is 1.000 euro”, rekent<br />

hij voor. “En ondertussen zetten we een flinke<br />

stap in de energietransitie.” ❚<br />

Compact en daarom gemakkelijk plaatsbaar, ook in kleinere ruimtes.<br />

INTERGAS<br />

Europark Allee 2<br />

7742 NA Coevorden<br />

T +31 524 51 23 45<br />

E info@intergas.nl<br />

W www.intergas-verwarming.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 91


D U U R Z A A M<br />

C O N P R O . N L


Conpro Condensor Bescherming B.V.<br />

VERDUURZAMING VAN KLIMAATINSTALLATIES:<br />

GOED VOOR DE WERELD VAN MORGEN<br />

Richting een duurzame en circulaire maatschappij focust Conpro al sinds de jaren ’90 op het beschermen en behouden van klimaattechnische<br />

installaties. Anno <strong>2023</strong> past het bedrijf de uitgebreide expertise op brede schaal toe. Van het preventief conserveren van luchtwarmtewisselaars<br />

tot en met de verduurzaming van luchtbehandelingssystemen. Het doel? Behoud van de natuur. Voor de wereld van vandaag, maar<br />

ook voor degenen na ons...<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Conpro Condensor Bescherming B.V.<br />

Het verbruik van fossiele brandstoffen binnen installaties<br />

moet drastisch omlaag. Tegelijk dienen<br />

afvalstromen stevig te worden verminderd. Bij<br />

Conpro in Dordrecht weten ze er alles van. “Om<br />

een duurzame toekomst te creëren, is het tijd<br />

voor verandering”, zegt Timon Bol. “Zeker in de<br />

HVAC-sector. Tijdens het doorvoeren daarvan zijn<br />

wij opdrachtgevers met ons brede producten- en<br />

dienstenpakket graag behulpzaam.”<br />

Stappen maken<br />

Dat pakket omvat slimme oplossingen die primair<br />

materiaalbreuk binnen klimaatinstallaties voorkomen.<br />

In het kader van circulariteit een mooie<br />

Onderhoud coilcoating op locatie.<br />

'Onze oplossingen voorkomen primair<br />

materiaalbreuk binnen klimaatinstallaties'<br />

Conserveren op locatie.<br />

stap voorwaarts richting hergebruik en duurzame<br />

apparatuur. “Door de apparatuur te behandelen,<br />

beschermen we niet alleen de installatie en het milieu,<br />

maar ook de belofte die de installateur heeft<br />

gedaan richting de klant qua functionaliteit en<br />

levensduur van het geheel”, meent Bol. “Wanneer<br />

een opdrachtgever besluit tot het aanvullend conserveren<br />

van zijn installatie levert hij een prima bijdrage<br />

aan het milieu. Maar ook het schoonhouden,<br />

deels opknappen en updaten ervan geeft het verduurzamingsproces<br />

in de HVAC-markt een boost.”<br />

Sleutel<br />

Het maken van bewuste keuzes qua toepassing,<br />

onderhoud en behoud is vandaag de dag een<br />

belangrijke sleutel tot het verlengen van de levensduur<br />

van installaties. De weg daarnaartoe<br />

bewandelt Conpro eveneens graag met haar<br />

opdrachtgevers. Ook hier is maatwerk gegarandeerd.<br />

“Elke behoefte is uniek en op iedere vraag<br />

geven we een passend antwoord”, zegt Bol.<br />

“Daardoor kunnen we niet elke opdracht binnenhalen<br />

die voorbijkomt. Goed werk heeft immers<br />

tijd nodig. Maar met de klussen díe we pakken,<br />

klimmen we telkens een treetje hoger richting<br />

een duurzame wereld waarin het goed toeven<br />

ís en blijft.” ❚<br />

CONPRO CONDENSOR<br />

BESCHERMING B.V.<br />

Bunsenstraat 90<br />

3316 GC Dordrecht<br />

T +31 78 621 38 51<br />

E info@conpro.nl<br />

W www.conpro.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 93


Teleflex<br />

TIJDELIJKE WONINGEN MET VAST COMFORT<br />

GRONINGSE WISSELWONINGEN<br />

KRIJGEN ELEKTRISCHE RAAMOPENERS<br />

Bewoners uit het Groningse Ten Boer hebben de mogelijkheid om tijdelijk een wisselwoning te betrekken wanneer hun eigen woning hersteld<br />

wordt van aardbevingsschade. Teleflex monteerde er maar liefst 198 elektrische raamopeners, want ook in de tijdelijke woningen moeten de<br />

bewoners volop comfort ervaren.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Teleflex<br />

Daiwa House Modular Europe ontwierp de wisselwoningen<br />

in opdracht van Nationaal Coördinator<br />

Groningen. Ze zijn volledig gelijkvloers en<br />

bevatten een woonkamer, badkamer, slaapkamer<br />

en schuur. Producent van kunststof kozijnen Kumij<br />

vroeg Teleflex om 33 van de 50 woningen te voorzien<br />

van elektrische raamopeners. De specialist<br />

in elektrische en mechanische raambedieningen<br />

voorzag iedere woning van zes raamopeners die<br />

met een radiografische afstandsbediening te besturen<br />

zijn. De afstandsbediening beschikt over<br />

zes kanalen, waardoor ieder raam op een snelle<br />

en eenvoudige manier afzonderlijk te bedienen is.<br />

Elektrisch en handmatig<br />

De wisselwoningen zijn geplaatst voor mensen<br />

die tijdelijk hun huis uit moeten vanwege de versterkingswerkzaamheden<br />

aan hun eigen woning.<br />

Onder hen zijn ook mensen met een beperking,<br />

waardoor gekozen werd voor de C20 elektrische<br />

raamopener. “Omdat de ruimte boven de bewegende<br />

raamvleugel van de valramen vrij beperkt<br />

was, moest er een compacte raamopener gemonteerd<br />

worden. De C20 voldoet daar als geen ander<br />

aan en sluit perfect aan bij de kwaliteit en<br />

uitstraling die verwacht werd. Het is één van onze<br />

best verkochte producten, omdat hij prijstechnisch<br />

en kwalitatief zeer goed is. Qua design is hij compact<br />

en valt hij niet erg op. De ramen in Ten Boer<br />

kunnen maximaal 36 cm geopend worden. Dat<br />

draagt bij aan de natuurlijke ventilatie en luchtkwaliteit”,<br />

zegt Jesse Verheem, operationeel manager<br />

bij Teleflex. De C20 is verkrijgbaar in een<br />

230V en een 24V model, in de kleuren zwart, wit<br />

en grijs.<br />

Passend product voor ieder project<br />

Het team van Teleflex begon in februari aan de<br />

montage en was begin mei klaar. De werkzaamheden<br />

werden in fases uitgevoerd, vertelt Ver-<br />

Teleflex voorzag 33 van de 50 woningen van<br />

elektrische raamopeners.<br />

94 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Teleflex<br />

In het Groningse Ten Boer kwamen vijftig woningen<br />

voor mensen die tijdelijk hun huis uit moeten<br />

vanwege aardbevingsschade.<br />

De woningen zijn tijdelijk, maar kregen toch een blijvend comfort.<br />

‘De ramen in Ten Boer kunnen maximaal 36<br />

cm geopend worden. Dat draagt bij aan de<br />

natuurlijke ventilatie en luchtkwaliteit’<br />

De raamopeners zijn te besturen met een<br />

radiografische afstandsbediening.<br />

heem. “De binnenkant en de kozijnen moesten<br />

klaar zijn en dan konden wij aan de slag gaan.<br />

We doen het project van begin tot einde. Indien<br />

gewenst zijn we al vanaf de adviesfase bij projecten<br />

betrokken. Op basis van het type raam, de<br />

afmetingen, het gewicht en de gebruikerswensen<br />

adviseren wij de best passende producten<br />

voor ieder project. Uiteraard houden we rekening<br />

met de geldende eisen en de uitstraling van<br />

het gebouw.”<br />

Garantie, service en onderhoud<br />

Teleflex is onderdeel van Railtechniek van Herwijnen<br />

Groep en heeft al ruim zeventig jaar ervaring<br />

in raamopeners. De Gelderse onderneming<br />

adviseert, levert en monteert een uitgebreid assortiment<br />

mechanische en elektrische raamopeners<br />

voor uitzetramen, kantel- en draairamen,<br />

dakramen en koepels. Van (dubbele) kettingopeners<br />

en lineaire openers tot en met rackopeners.<br />

De openers in Ten Boer monteerde zij ook zelf,<br />

wat als voordeel heeft dat de klant zeker weet<br />

dat het goed gebeurt, dat zij vijf jaar garantie<br />

krijgt en twee jaar service en onderhoud. ❚<br />

TELEFLEX<br />

Franklinstraat 13 A<br />

4004 JK Tiel<br />

T +31 344 67 30 20<br />

E info@teleflex.nl<br />

W www.teleflex.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 95


Uw connectiviteitspartner binnen<br />

de Benelux voor speciaal kabels,<br />

accessoires en assemblage services.<br />

De Cable Connectivity Group verenigt de beste specialisten in productie, assemblage<br />

en distributie van speciaal kabels, accessoires en connectiviteitsoplossingen in de<br />

internationale markt. Samen met het portfolio van TKD bieden Jobarco en Pantaflex een<br />

compleet assortiment op maat aan voor industriële kabels, kabel accessoires en assemblages.<br />

Wij leveren binnen 24 uur in de Benelux!<br />

Onze distributiepartners in Nederland en België:<br />

www.cableconnectivitygroup.nl


POWERED<br />

BY PURPOSE<br />

PARTNER IN DE ENERGIETRANSITIE<br />

Pon Power is de officiële Nederlandse dealer voor Caterpillar ® en uw vertrouwde<br />

partner in de energietransitie. Of het nu gaat om zonnepanelen, microgrids, (nood)<br />

generatorsets of energie-opslag: Pon Power biedt energiezuinige en betrouwbare<br />

krachtbronnen die aansluiten bij uw specifieke situatie. Dit doen wij door innovatie<br />

te combineren met een eeuw aan ervaring. Als het op energie aankomt, zijn wij de<br />

partij om uw bedrijf toekomstbestendig te maken.<br />

pon-cat.com


Performance in Lighting Nederland<br />

VAN VERLICHTINGSSPECIALISME NAAR VERZORGING VAN TOTAALPROJECTEN<br />

TRANSFORMATIE DOOR SAMENVOEGING<br />

ITALIAANSE GROEPEN<br />

Performance in Lighting sluit <strong>2023</strong> af met de samenvoeging van het uitgebreide verlichtingsportfolio van GEWISS met dat van Performance iN<br />

Lighting. Dit is een eerste stap naar de volledige samenvoeging van de bedrijven, na de overname door de GEWISS groep.<br />

Tekst Tamara Brouwers | Beeld Performance in Lighting Nederland<br />

Wooncomplex Bastiaanpoort, Delft.<br />

“Eind vorig jaar zijn wij toegetreden tot de GE-<br />

WISS Groep”, zegt Paul Beerepoot, directeur<br />

van Performance in Lighting Nederland. “Wij<br />

zijn beide Italiaanse groepen en over een samenvoeging<br />

werd al langer gesproken. De<br />

overname van Performance in Lighting door<br />

GEWISS bleek de beste constructie. Zo is een<br />

nieuwe groep ontstaan, met een gezamenlijke<br />

omzet van meer dan 600 miljoen euro.”<br />

Deze beslissing brengt grote veranderingen<br />

met zich mee. “Wij beschikken natuurlijk over<br />

een zeer sterke verlichtingstak, hier kan GE-<br />

WISS nu van profiteren. De Italiaanse groep<br />

biedt echter veel meer dan verlichting, want<br />

zij is ook gespecialiseerd in energie (schakelen<br />

en beveiligen), e-mobility, installatietechniek<br />

en gebouwautomatisering.”<br />

De vijf businessunits van GEWISS.<br />

98 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Performance in Lighting Nederland<br />

Magazijn Welzorg, Raamsdonksveer.<br />

Twee nieuwe verlichtingssectoren<br />

De beide bedrijven gaan in Nederland opereren<br />

als GEWISS Nederland, terwijl Performance iN<br />

Lighting als verlichtingsmerk blijft bestaan. “Door<br />

de samenvoeging ontstaat een grotere verlichtingstak.<br />

Wij zijn in oktober begonnen met de verkoop<br />

van de verlichting van GEWISS. Tot op heden<br />

waren wij in zeven segmenten aanwezig, technisch<br />

indoor, office, industrie (voor ons het grootste onderdeel),<br />

residentieel, architectuur, sportvelden en<br />

grote terreinen en openbare terreinen. Nu voegen<br />

wij hier twee sectoren aan toe: logistiek en hospitality.<br />

De GEWISS verlichting richt zich meer op<br />

de projectmarkt, met high end armaturen die voldoen<br />

aan alle eisen voor gebruik op sportvelden,<br />

rangeer- en parkeerterreinen, voedselindustrie en<br />

zware industrie. Zij bieden bijvoorbeeld explosieveilige<br />

armaturen. Wij voegen de zaken waar zij<br />

goed in zijn dus toe aan ons portfolio.”<br />

‘Wij kunnen straks het totale project<br />

verkopen. Verlichting, gecombineerd met<br />

laadpalen, bekabeling, besturingssystemen<br />

en beveiliging’<br />

GEWISS Nederland gaat, naast de verlichting,<br />

echter ook de vier andere segmenten van GEWISS<br />

verdelen in Nederland. “We zitten daardoor in een<br />

zeer drukke periode van transformatie naar GEWISS<br />

Nederland. We hebben al vijf nieuwe medewerkers<br />

aangenomen, en hebben nog zes vacatures openstaan.<br />

Met ons grotere team willen wij vraag maken<br />

in de markt. Wij zullen van een marketingkantoor<br />

veranderen in een verkoopkantoor en op termijn<br />

ook de logistiek gaan verzorgen vanuit Nederland.”<br />

Het totale project verkopen<br />

De veranderingen zorgen voor een hectische<br />

tijd, maar Beerepoot is erg enthousiast over de<br />

toekomst. “Op het gebied van verlichting alleen<br />

hebben we veel concurrentie, maar als GEWISS<br />

Nederland kunnen we straks ook de infrastructuur<br />

hier omheen leveren en zo toevoegde waarde<br />

bieden. Dus niet alleen meer het maken van<br />

lichtberekeningen en het leveren van armaturen,<br />

maar ook plaatsing, onderhoud en service.” Een<br />

concreet voorbeeld is de casus van een sportveld.<br />

“Tot dusver konden wij de lichtberekening<br />

en armaturen verzorgen, maar voor masten en<br />

bekabeling moest de klant een andere partij zoeken.<br />

Als GEWISS Nederland kunnen wij het totale<br />

project verkopen. Verlichting, gecombineerd met<br />

laadpalen, bekabeling, besturingssystemen en<br />

beveiliging. Dit biedt onze klanten grote voordelen,<br />

omdat zij niet meer op zoek hoeven naar<br />

andere bedrijven.” ❚<br />

Regio College, Zaandam.<br />

PERFORMANCE IN LIGHTING<br />

NEDERLAND<br />

Ronde Tocht 1-C<br />

1507 CC Zaandam<br />

T +31 75 670 87 06<br />

E info.nl@pil.lighting<br />

W www.performanceinlighting.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 99


WOLF Energiesystemen<br />

DUURZAAM EN FLEXIBEL WARMTEPOMPSYSTEEM<br />

WOLF Energiesystemen heeft het nieuwe bedrijfspand van een IT-systeemleverancier in Elst voorzien van een CHA warmtepompcascade en<br />

een ventilatie-unit uit de CRL-serie. In combinatie met andere energiebesparende maatregelen voldoet het nieuwe gebouw met Smarthome<br />

regeling aan een GPR-gebouwscore van 8.0.<br />

Tekst WOLF Energiesystemen en Lieke Bousema |<br />

Beeld WOLF Energiesystemen<br />

Om klimaatbehoeften en GPR-eisen te harmoniëren, zijn voor de grootste bedrijfseenheid in het gebouw 8 WOLF CHA-warmtepompen van 10 kW per stuk geleverd.<br />

Het IT-bedrijf heeft in Elst een gebouw neergezet<br />

met een productiehal en vier gehuurde businessunits.<br />

Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak<br />

van 3.200 m² en biedt zowel kantoor- als opslagruimtes,<br />

die deels bestemd zijn voor de verhuur.<br />

“Voor de verwarming en koeling van het pand was<br />

een flexibele oplossing nodig, die kon inspelen op<br />

de verwarmings- en koelbehoeften van de diverse<br />

gebruikers. Maar ook een oplossing die gebruikersonafhankelijk<br />

geregeld kon worden”, vertelt<br />

Maarten Ouwehand, Teamleider Verwarming bij<br />

WOLF Energiesystemen. “Tegelijkertijd waren hoge<br />

energienormen vereist.” De nieuwbouw staat in<br />

een plangebied waarvoor de gemeente een hoge<br />

GPR-score wil halen. De eisen hebben onder meer<br />

betrekking op de kwaliteit van de bouwmaterialen,<br />

warmte- en geluidsisolatie, duurzaamheid en<br />

het energieverbruik op de lange termijn.<br />

Parallelle cascaderegeling<br />

Om klimaatbehoeften en GPR-eisen te harmoniëren,<br />

zijn voor de grootste bedrijfseenheid in<br />

het gebouw 8 WOLF CHA-warmtepompen van<br />

10 kW per stuk geleverd. De lucht/water-warmtepompen<br />

zijn in een parallelle cascaderegeling<br />

aangesloten op een dakframe. “Op deze manier<br />

kunnen alle warmtepompen tegelijkertijd worden<br />

gebruikt”, aldus Ouwehand. “De WOLF CHA<br />

binnenunits in de technische ruimte zijn aangesloten<br />

op een verdeelbalk, zodat verschillende<br />

delen van het gebouw tegelijkertijd en onafhankelijk<br />

van elkaar verwarmd en gekoeld kunnen<br />

worden. Een essentiële feature in dit project, omdat<br />

bijvoorbeeld de serverruimtes het grootste<br />

deel van het jaar gekoeld moeten worden. Ook<br />

in de wintermaanden, waarin de andere ruimtes<br />

een verwarmingsvraag hebben.”<br />

Voor de ventilatie van het pand heeft WOLF<br />

Energiesystemen een compacte CRL-iDH-9000<br />

ventilatie-unit voor binnenopstelling geleverd.<br />

De luchtbehandelingsunit is in drie handelbare<br />

100 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


WOLF Energiesystemen<br />

Om ook de kleinere bedrijfseenheden in het gebouw energetisch te verwarmen en koelen, heeft WOLF Energiesystemen ook vijf individuele CHA-warmtepompen van<br />

10 kW geleverd.<br />

modules geleverd en op locatie geassembleerd<br />

en geïnstalleerd. “De unit ververst ongeveer<br />

7.000 m³/h en gebruikt slechts weinig energie,<br />

dankzij de toepassing krachtige traploze radiaalventilatoren<br />

met EC-motoren”, vertelt Ouwehand.<br />

“Een sorptie-warmtewisselaar zorgt bovendien<br />

voor een goede warmte- en vochtterugwinning.”<br />

De luchtvolumestroom wordt automatisch aangepast<br />

op basis van gemeten CO 2<br />

-waarden. “Een<br />

‘De warmtepompen staan tegenover<br />

elkaar en blazen uit naar de buitenkant.<br />

Daarmee wordt thermische en akoestische<br />

beïnvloeding voorkomen’<br />

waterhoudend register compenseert de temperatuurverschillen<br />

van de warmteterugwinning. Op<br />

deze manier kan de toevoerlucht extra worden<br />

gekoeld (zomer) of verwarmd (winter).” Dankzij<br />

het thermisch ontkoppelde unitframe voldoet de<br />

WOLF CRL aan de TÜV-norm T2/TB2 (volgens EN<br />

1886) en beschikt zij over energielabel A+. Het<br />

systeem is geschikt voor smart grids en wordt gevoed<br />

met elektrische energie uit het eigen fotovoltaïsche<br />

systeem van de IT-systeemleverancier.<br />

Smartset app<br />

Om ook de kleinere bedrijfseenheden in het<br />

gebouw energetisch te verwarmen en koelen,<br />

heeft WOLF Energiesystemen ook vijf individuele<br />

CHA-warmtepompen van 10 kW geleverd. “Via<br />

de WOLF Smartset app bedienen en bewaken de<br />

huurders alle binnenklimaatparameters in hun<br />

pand”, aldus Ouwehand. “Toegang tot de technische<br />

ruimte is hiervoor niet nodig.”<br />

ook alle bedrijfsgegevens worden uitgelezen<br />

voor de bewaking en besturing van het systeem.<br />

Wanneer er slechts een beperkte stroomvraag is,<br />

worden de niet benodigde warmtepompen in het<br />

netwerk uitgeschakeld. Dankzij deze en andere<br />

strategieën wordt de energie-efficiëntie (zoals de<br />

COP-waarde) aanzienlijk verbeterd. Met name tijdens<br />

de klimaatovergangsperiode.”<br />

De warmtepompen staan tegenover elkaar en<br />

blazen uit naar de buitenkant. Daarmee wordt<br />

thermische en akoestische beïnvloeding voorkomen.<br />

“Het geluidsniveau tijdens nachtwerking is<br />

minder dan 35 dB(A) op een afstand van 3 meter.”<br />

De langzaam draaiende rotorbladen van de<br />

ventilator zijn geïnspireerd op uilenvleugels. In<br />

combinatie met een optimale kanaalgeometrie<br />

en geluidsabsorberende en recycleerbare EPP<br />

thermische isolatieschalen wordt geluid tot een<br />

minimum gereduceerd. ❚<br />

Voor de ventilatie van het pand heeft WOLF<br />

Energiesystemen een compacte CRL-iDH-9000<br />

ventilatie-unit voor binnenopstelling geleverd.<br />

Efficiënt en stil<br />

Dankzij intelligente inschakel- en looptijdoptimalisaties<br />

kunnen de CHA-warmtepompen van<br />

WOLF Energiesystemen vraaggestuurd warmte<br />

en koude leveren. “Het gebouwbeheersysteem<br />

stuurt de warmtepompen aan via een KNXinterface”,<br />

aldus Ouwehand. “Hiermee kunnen<br />

WOLF ENERGIESYSTEMEN<br />

Blauwe Engel 1<br />

8265 NL Kampen<br />

T +31 38 333 50 86<br />

E info-nl@wolf.eu<br />

W www.wolf.eu<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 101


SMITSAIR ADV. INST+BW 197x130 JS Distributie.pdf 2 16/03/2022 16:58<br />

Pure competence in air.<br />

Vers blijft vers<br />

van laden tot lossen<br />

Door Smitsair Jetsystemen te koppelen aan hoogwaardige<br />

luchtbehandelingsapparatuur realiseren we<br />

een homogene temperatuurverdeling. Vanaf<br />

het moment dat goederen het distributiecentrum<br />

binnenkomen tot ze die weer verlaten.<br />

2024 THEMA’S<br />

1 februari Warmtepompen - Gereedschappen - Airconditioning - Binnenklimaat<br />

en Rookgasafvoersystemen - Luchtkanalen<br />

Elektrotech: Stekerbaar installeren - Toegangscontrole - Verlichting<br />

ZORG DAT<br />

U NIET ONTBREEKT IN<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

OFFLINE & ONLINE!<br />

2 april Frisse Scholen - Klimaat & Ventilatie - Technische Verlichting - Isolatie<br />

Elektrotech: PV-installatie en Gebouwtechnologie<br />

Beurs: Nabeschouwing VSK<br />

3 juni Noodstroom - Waterbehandeling - Brandpreventie & Brandveiligheid - Meetapparatuur - Vloerverwarming<br />

Elektrotech: Software - Verlichting - Noodstroom | Beurs: <strong>Installatie</strong> Vakdagen<br />

4 september Warmtepompen - Elektrotechniek - Klimaatplafonds - Luchtkanalen<br />

Elektrotech: Gebouwautomatisering - Stekerbaar installeren - Opleidingen<br />

5 oktober Frisse Scholen - Klimaat & Ventilatie - Sanitair - Verwarming - BIM - Bliksembeveiliging - Zonne-energie<br />

Elektrotech: Schakelkasten-installatiemateriaal<br />

6 december Technische Groothandels - Vloerverwarming - Rookgasafvoersystemen - Luchtgordijnen - Bekabeling<br />

Elektrotech: Elektrische keuringen - Lichtmanagement - Opleidingen - Verlichting<br />

SCAN MIJ<br />

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET<br />

SANDER VAN HOUT OF YAKUP YALCIN<br />

BEL +31 495 45 00 95 OF MAIL S.VANHOUT@LOUWERSMEDIAGROEP.NL / Y.YALCIN@LOUWERSMEDIAGROEP.NL<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL<br />

<strong>Installatie</strong> en <strong>Bouw</strong> JAARBOEK.indd 1 24-10-<strong>2023</strong> 14:46


Kies bewust voor<br />

- duurzame energie<br />

- een schoner milieu<br />

- producten op maat<br />

Natuurlijk HOROS voor een verantwoord klimaat!<br />

Horos ontwikkelt sinds 1953 producten voor de meest uiteenlopende<br />

klimaatinstallaties in gebouwen. Altijd op zoek naar pasklare<br />

oplossingen op het gebied van comfort en prestatieverbetering,<br />

blijven wij onze producten innoveren voor nu en in de toekomst.<br />

een<br />

verantwoorde<br />

keuze<br />

Wij adviseren u graag op het gebied van:<br />

- Warmtepompen<br />

- Koeling<br />

- Luchtbehandeling<br />

- Bevochtiging<br />

- Datacentra<br />

- Optimalisatie en verduurzaming van bestaande installaties<br />

R&D medewerkers garanderen dat u een verantwoorde<br />

en duurzame keuze maakt.<br />

+31 (0)35 603 90 60 | www.horos.nl


ClimaRad BV<br />

BETAALBAAR, BREED INZETBAAR EN TOEKOMSTBESTENDIG<br />

DECENTRALE VENTILATIEOPLOSSING VOOR DE WONINGBOUW:<br />

SLEUTEL BINNEN DE ENERGIETRANSITIE<br />

Wanneer het gaat om de combinatie van decentrale ventilatie enerzijds en verwarming/koeling en warmteterugwinning anderzijds, bezet<br />

ClimaRad uit Oldenzaal een bijzondere plek in de markt. Sterker nog, het bedrijf geldt binnen Nederland als enige aanbieder van het voornoemde<br />

totaalconcept. Met de onlangs geïntroduceerde decentrale ventilatie-unit Vita H1C-S speelt ClimaRad een nieuwe duurzame troef uit<br />

die vooral bij woningbouwcorporaties in de smaak zal vallen. Of, zoals commercieel directeur Ralph Liedenbaum het zegt: "We zien dit product<br />

als een betaalbare, breed inzetbare en toekomstbestendige sleutel in de energietransitie."<br />

Tekst Chris Elbers |<br />

Beeld ClimaRad/5d Architectuur & Fotografie<br />

ClimaRad Vita H1C-S: ventilatie, verwarming en koeling ineen binnen bestaand zorgvastgoed Het Uiterjoon.<br />

De eerder dit jaar gelanceerde ClimaRad Vita<br />

H1C-S, uitgerust met een convector voor actieve<br />

koeling en verwarming, is speciaal ontworpen<br />

voor lagetemperatuursystemen in de woningbouw.<br />

Dát gegeven zal er naar verwachting voor<br />

zorgen dat het nieuwe apparaat stevig wordt omarmd<br />

door woningbouwcorporaties die op zoek<br />

zijn naar een duurzame en betaalbare decentrale<br />

ventilatie-oplossing. Een oplossing ook die<br />

meegroeit met de techniek en volop toekomstbestendig<br />

is. Welkome extra's wanneer er binnen<br />

de energietransitiekaders flinke passen vooruit<br />

moeten worden gezet. “Naast verschillende<br />

sensoren waarmee je de luchtkwaliteit kunt meten,<br />

is het toestel voorzien van een ingebouwde<br />

warmtewisselaar”, licht Liedenbaum toe. “Deze<br />

vormt een combinatie met een aan de voorkant<br />

van de unit aangebrachte convector. Deze is<br />

104 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


ClimaRad BV<br />

‘Met de decentrale<br />

klimaatunit kan<br />

tot wel 40% op<br />

verwarmingskosten<br />

worden bespaard’<br />

voorzien van aanvullende ventilatoren, die afhankelijk<br />

van de verwarmings-/koelbehoefte<br />

kunnen worden uitgebreid met maximaal drie<br />

extra fan cassettes.”<br />

Compartimenteren<br />

Met de Vita H1C-S heeft ClimaRad naar eigen<br />

zeggen de sleutel binnen de energietransitie<br />

in handen. Liedenbaum legt uit waarom. “In<br />

de meeste woningen zijn de radiatoren op de<br />

slaapkamers en andere bovenvertrekken meestal<br />

dichtgedraaid. Het enige vertrek waar de verwarming<br />

wél vaak aan staat, is de woonkamer.<br />

Wanneer je daar nu gaat ventileren, moet je ervoor<br />

zorgen dat de warmte uit de ventilatielucht<br />

wordt gehaald en dat deze vervolgens in het vertrek<br />

wordt teruggebracht. Juist dát doet de Vita.<br />

De unit maakt het mogelijk om te compartimenteren.”<br />

Daarmee tackelt ClimaRad het principe<br />

van centrale ventilatie met warmteterugwinning.<br />

Hierbij wordt de warme lucht uit de woonkamer<br />

met de koude lucht uit de slaapkamers<br />

samengebracht tot een mengsel, dat vervolgens<br />

wordt teruggestuurd naar alle aangesloten vertrekken.<br />

“Terwijl in de meeste gevallen op dat<br />

Decentraal werkingsprincipe ClimaRad Vita H1C-S.<br />

Totaalconcept ClimaRad: warmteterugwinning in een warm vertrek, mechanische toevoer in de slaapkamers en<br />

afzuiging in de natte ruimtes.<br />

moment alleen maar in de woonkamer behoefte<br />

is aan warmte”, aldus Liedenbaum. “Een dergelijke<br />

situatie moet je dus zien te voorkomen. Wij<br />

adviseren dan ook om in woonvertrekken warmteterugwinning<br />

te gebruiken en in slaapkamers<br />

onze toevoer zónder warmteterugwinning te installeren.<br />

En dat kan met de Vita H1C-S. Een betaalbaar,<br />

duurzaam systeem dat het bovendien<br />

mogelijk maakt om in de toekomst probleemloos<br />

over te stappen op het gebruik van andere<br />

warmtebronnen of systemen.”<br />

Inzicht<br />

Het zijn features die vooral woningbouwverenigingen<br />

als muziek in de oren zullen klinken. Bovendien<br />

kan de inzet van de Vita H1C-S van ClimaRad<br />

tijdens renovatieprojecten worden gekoppeld aan<br />

een helder inzicht in de TCO, de total cost of ownership.<br />

“Daarvoor hebben we een speciale TCOtool<br />

laten ontwikkelen”, aldus Liedenbaum. “Deze<br />

geeft woningcorporaties volop inzicht in de besparingen<br />

die ze in het geval van renovaties kunnen<br />

realiseren wanneer er geswitcht wordt naar andere<br />

ventilatievoorzieningen, warmteafgifte-units<br />

en warmte-opwekkers. Dat kan flink oplopen.<br />

Afhankelijk van de te vervangen componenten is<br />

het mogelijk om via de inzet van de Vita H1C-S<br />

tot wel 40 procent te besparen op verwarmingskosten.<br />

Dat maakt het alleszins de moeite waard<br />

om de aanschaf van een dergelijke oplossing te<br />

overwegen, zowel in de woningbouw als bestaand<br />

zorgvastgoed waar ook een grote verduurzamingsslag<br />

te maken valt.” ❚<br />

CLIMARAD BV<br />

Lübeckstraat 25<br />

7575 EE Oldenzaal<br />

T +31 541 35 81 30<br />

E info@climarad.com<br />

W www.climarad.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 105


Caleffi International<br />

HVAC-TOTAALPAKKET VOOR WONINGBOUW,<br />

PARTICULIERE BOUW EN UTILITEIT<br />

Een gesprek met Mauro Manfredi, Managing Director van Caleffi International, vlíegt voorbij. Er is dan ook veel interessants te vertellen over<br />

het familiebedrijf dat de woning-, particuliere en utiliteitsbouw voorziet van een divers en integraal pakket HVAC-oplossingen. Producten die<br />

zich onderscheiden door een vergaand innovatief, duurzaam karakter en waarmee Caleffi telkens weer voorziet in absoluut maatwerk. “Ieder<br />

land en elke markt heeft zijn eigen wensen en behoeften. Daar spelen we met ons 12.000 componenten tellende leveringsprogramma uit eigen<br />

fabriek gericht op in”, aldus Manfredi.<br />

Tekst Chris Elbers | Beeld Caleffi International<br />

Manfredi is al 14 jaar werkzaam bij het in Weert gevestigde<br />

Caleffi International. Sinds 2018 gebeurt<br />

dat in de functie van algemeen directeur. En dat<br />

bevalt hem prima. De arbeidsvreugde blijkt een<br />

sterke link te hebben met de manier van werken<br />

die bij Caleffi wordt gebezigd. Die staat namelijk<br />

voor snel schakelen, intensief samenwerken en het<br />

nog steeds hanteren van de waarden, normen en<br />

speerpunten die het bedrijf al bij de oprichting formuleerde.<br />

“We gaan altijd voor de lange termijn en<br />

investeren continu in kwaliteit en innovatie”, aldus<br />

Manfredi. “Daarnaast brengen we de behoeften<br />

van onze afnemers meer dan nauwgezet in kaart.<br />

Wat hebben ze nodig? Hoe zit de markt in elkaar<br />

waarop ze actief zijn? Is er sprake van specifieke<br />

omstandigheden? Vragen waarop we een zo passend<br />

mogelijk antwoord proberen te geven. Daarvoor<br />

hebben we de producten, maar ook de expertise<br />

in huis. We willen graag een kennispartner zijn<br />

die de klant gidst naar een integrale, functionele en<br />

vooral duurzame productoplossing.”<br />

Altijd dichtbij<br />

Caleffi International bedient klanten in maar liefst<br />

zeven landen. Naast Nederland ligt de focus van<br />

het internationaal getinte team dagelijks op België,<br />

Luxemburg, Denemarken, Estland, Letland en Litouwen.<br />

“Landen waar we de taal spreken en de cultuur<br />

ter plaatse goed kennen”, vervolgt Manfredi.<br />

“We zitten dicht bij onze klanten en luisteren graag<br />

naar hen. Alleen dán kun je een product bieden dat<br />

hout snijdt. Richting onze rechtstreekse afnemers,<br />

waaronder uiteenlopende fabrikanten, OEM'ers,<br />

groothandels en systeembouwers. Maar ook als het<br />

gaat om de marktpartijen die we indirect servicen,<br />

zoals installatiebedrijven en eindgebruikers. Dat<br />

In de Cuborosso (rode kubus) huisvest het eigen<br />

R&D-centrum van Caleffi.<br />

doen we met zowel hoogwaardige productoplossingen<br />

en diensten als een intensieve marketingondersteuning.<br />

Ook dat is typisch Caleffi.”<br />

106 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Caleffi International<br />

Om het volle rendement op een warmtepomp te behalen, is het essentieel om een volledige systeemaanpak te doen.<br />

'Als kennispartner<br />

gidsen we<br />

onze klanten<br />

naar de beste<br />

productoplossing'<br />

Complete systeemaanpak<br />

Rondom de energietransitie is Caleffi uiterst actief.<br />

Tegelijk snijdt het de installatietechnische<br />

materie in elke situatie alomvattend aan. Bijvoorbeeld<br />

rondom blokverwarming en stadsverwarming.<br />

Maar ook op het vlak van warmtepompen,<br />

oplossingen waar momenteel zeer veel vraag naar<br />

is. “We prediken al jaren dat je dergelijk systemen<br />

in de volle breedte moet bekijken. Dus niet alleen<br />

aandacht hebben voor het apparaat, maar ook<br />

voor de kwaliteit van het water, het waterzijdig inregelen,<br />

het hydraulische aspect en nog veel meer.<br />

Het is juist de optelsom van al die aspecten die<br />

ervoor zorgt dat je installatie uiteindelijk optimaal<br />

werkt en het beoogde rendement oplevert. Daarop<br />

ligt bij ons dan ook de nadruk. Altijd. We zijn<br />

een kennispartner die van A tot Z in de behoeften<br />

voorziet. Ongeacht of het nu een nieuwbouwproject,<br />

renovatie, all-electric, monoblock of hybride<br />

systeem betreft. We hebben voor elk vraagstuk<br />

een oplossing en vullen het complete plaatje in.<br />

Qua product, kennis en advies. In dat kader wer-<br />

Caleffi International bedient zeven landen vanuit de vestiging in Weert.<br />

ken we nauw samen met verschillende gerenommeerde<br />

partijen. Een initiatief dat kortgeleden<br />

bijvoorbeeld heeft geleid tot de ontwikkeling en<br />

productie van een compact en intelligent buffervat<br />

dat vooral in hydraulisch opzicht geweldige<br />

prestaties levert. We verbinden dan ook graag<br />

onze naam aan deze vinding.” ❚<br />

CALEFFI INTERNATIONAL<br />

Moesdijk 10<br />

6004 AX Weert<br />

T +31 495 54 77 33<br />

E info.nl@caleffi.com<br />

W www.caleffi.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 107


Spectrus licht & advies<br />

EERST HET LICHT, DAN DE LAMP<br />

Spectrus licht & advies is al 23 jaar hét adres voor lichtadvies en verlichting. “Wij zijn niet alleen distributeur van project- en designverlichting,<br />

maar ook een betrouwbare en deskundige adviespartner”, vertelt directeur Lars van Beek. “Onze ervaren en gepassioneerde lichtadviseurs<br />

geven graag advies over het uitlichten van bepaalde details of objecten. Bovendien kunnen wij complete lichtplannen voor een bedrijfspand of<br />

woning realiseren.”<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Spectrus licht & advies<br />

Het team van Spectrus licht & advies heeft een<br />

grote passie voor en uitgebreide kennis van licht<br />

en verlichting. “Bijvoorbeeld bedrijven, woningcorporaties,<br />

installateurs, projectbureaus en<br />

architecten komen vaak naar ons toe met een<br />

lichtvraag of lichtbehoefte”, vertelt Van Beek.<br />

“Maar ook verzoeken als ‘wij willen graag 100<br />

led-panelen’ zijn geen uitzondering. Maar licht is<br />

beschikbaar in talloze soorten en maten en elke<br />

lichtbron heeft unieke eigenschappen en toepassingsmogelijkheden.<br />

Daarom is het belangrijk<br />

om éérst de lichtbehoefte vast te stellen. Niet<br />

voor niets hanteren wij de slogan ‘Eerst het licht,<br />

dan de lamp’.” Want waar wil je licht hebben?<br />

En in welke hoeveelheid? Wanneer moet het licht<br />

inschakelen? En welke sfeer wil je dan neerzetten?<br />

Welke details of objecten moeten uitgelicht<br />

worden? Of welke activiteiten vinden hier<br />

plaats? Op basis hiervan selecteren wij graag de<br />

juiste producten.”<br />

Spectaculaire lichtplannen<br />

Voor wie een stap verder wil gaan in verlichting,<br />

kan Spectrus licht & advies ook complete lichtplannen<br />

verzorgen. Hierbij maakt zij gebruik<br />

van de modernste hulpmiddelen, zoals digitale<br />

tekenprogramma’s en lichtberekeningssoftware<br />

“Onze lichtadviseurs hebben al heel wat prachtige<br />

lichtplannen op hun naam staan”, aldus Van<br />

Beek. “Van spectaculair, modern of stijlvol tot<br />

praktisch en functioneel. Met nadrukkelijk oog<br />

voor aard, toepassing, stijl én ruimte-indeling laten<br />

wij lichtideeën in de volle breedte tot leven<br />

komen. De referentieprojecten op www.spectrus.<br />

nl laten heel mooi zien wat goede verlichting<br />

voor een ruimte kan doen.”<br />

110 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Spectrus licht & advies<br />

Van spectaculair, modern of stijlvol tot praktisch en functioneel: Spectrus licht & advies biedt voor elke ruimte een passende lichtoplossing.<br />

‘Wij laten lichtideeën<br />

in de volle breedte<br />

tot leven komen’<br />

Ruime collectie<br />

Spectrus licht & advies verzorgt exclusief de distributie<br />

van het Nederlandse verlichtingsmerk<br />

Emilux, waarvan zij sinds 2019 ook eigenaar is.<br />

“Emilux is ons huismerk voor de projectmatige<br />

en technische (basis)verlichting in bijvoorbeeld<br />

scholen, kantoren, winkels, hotels, restaurants en<br />

industriële omgevingen”, aldus Van Beek. “Het<br />

assortiment gaat van inbouw- en opbouwarmaturen<br />

tot downlights, paalarmaturen, pendels,<br />

schijnwerpers, spanningsrails en spots. Bovendien<br />

kunnen we verregaand maatwerk bieden.”<br />

Naast projectverlichting, levert Spectrus licht &<br />

advies ook een uitgebreid assortiment designverlichting.<br />

“We zijn dealer van Delta light, Bega, Interlight<br />

en nog 35 vooraanstaande merken. Bovendien<br />

hebben wij het importeurschap van One<br />

Light en het agentschap van Ideal Lux, waarmee<br />

we elke lichtvraag of lichtbehoefte kunnen invullen.<br />

In onze recent verbouwde lichtstudio in Deventer<br />

laten wij graag alle aspecten van moderne<br />

verlichting zien.”<br />

Projectpartner<br />

Spectrus licht & advies treedt graag op als projectpartner,<br />

door naast het lichtadvies ook de plug-andplay<br />

assemblage te verzorgen. “Naar wens kunnen<br />

wij de stekkers alvast voormonteren”, vertelt Van<br />

Beek. “En ook de voormontage van eventuele<br />

Casambi-modules behoort tot de mogelijkheden,<br />

waarna de producten just-in-time per verdieping,<br />

bouwdeel of andere logische eenheid geleverd kunnen<br />

worden.” Indien een armatuur onverhoopt kapot<br />

gaat, verzorgt Spectrus licht & advies graag de<br />

reparatie, waarbij zowel de led-module als led-driver<br />

vervangen worden. “Hierdoor kan de behuizing<br />

duurzaam behouden blijven. Om de warmtehuishouding<br />

te toetsen, worden zorgvuldige warmtetesten<br />

uitgevoerd in onze geklimatiseerde kast. Hierdoor<br />

kunnen wij de kwaliteit (en ook garantie) voor<br />

de toekomst garanderen.” ❚<br />

Voor wie een stap verder wil gaan in verlichting, kan Spectrus licht & advies ook complete lichtplannen<br />

inclusief renders verzorgen.<br />

SPECTRUS LICHT & ADVIES<br />

Teugseweg 25<br />

7418 AM Deventer<br />

T +31 570 59 27 86<br />

E mail@spectrus.nl<br />

W www.spectrus.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 111


Intratone<br />

‘WIJ LATEN INSTALLATEURS NIET IN DE KOU STAAN’<br />

Op weg naar een circulaire bouw- en installatiesector wordt vol ingezet in op thema’s als duurzaamheid, flexibiliteit en reductie van materialen.<br />

Gelijktijdig vraagt het groeiende tekort aan vakkundig personeel om slimme systemen die snel, efficiënt en zonder faalkosten geïnstalleerd<br />

kunnen worden. De toegangscontrole- en intercomsystemen van Intratone nemen beide handschoenen op. Door gebruik te maken van<br />

het mobiele telefoonnetwerk wordt bijvoorbeeld flink bespaard op bekabeling, installatietijd en kosten. En doordat binnenposten ontbreken,<br />

hoeven installateurs niet langer achter de voordeuren van bewoners te komen. In combinatie met een plug-and-play service en tech-support<br />

telefoondienst komen installateurs nooit meer in de kou te staan.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Intratone<br />

“Onderscheidend aan onze systemen is het gebruik<br />

van het mobiele telefoonnetwerk”, vertelt<br />

Marketing Manager Jasper Nijland. “Op de gevel<br />

komt een zeer bestendig intercomsysteem, die is<br />

aangesloten op een data-module met simkaart.<br />

Deze module staat in verbinding met het elektronische<br />

sluitsysteem van de toegangsdeur, waardoor<br />

kwetsbare bekabeling en/of zwakke plekken<br />

in wifi- of bluetoothnetwerken niet langer aan de<br />

orde zijn. In plaats hiervan garandeert het mobiele<br />

netwerk een hoogwaardige, stabiele en draadloze<br />

verbinding vanaf de intercom naar de smartphone<br />

en vice versa. En ook communicatie via een vaste<br />

(land)lijn is mogelijk, waardoor een separate binnenpost<br />

vervalt. Hierdoor hoeven installateurs<br />

niet langer bij alle bewoners naar binnen, waardoor<br />

ook geen individuele montageafspraken<br />

‘Doordat<br />

binnenposten<br />

ontbreken, hoeven<br />

installateurs niet<br />

langer achter de<br />

voordeuren van<br />

bewoners te komen’<br />

meer gemaakt hoeven worden. Dit scheelt veel<br />

tijd én irritaties. Bijvoorbeeld als bewoners onverhoopt<br />

toch niet thuis blijken.”<br />

De systemen kunnen heel eenvoudig geïnstalleerd,<br />

onderhouden, beheerd én bediend worden.<br />

Gratis ondersteuning<br />

“Ongeacht of een woongebouw 20 of 200 appartementen<br />

telt: onze toegangscontrole- en<br />

intercomsystemen kunnen snel, efficiënt en<br />

door slechts een paar installateurs geïnstalleerd<br />

worden”, benadrukt Nijland. “Hierdoor kunnen<br />

installatiebedrijven meer projecten aannemen.”<br />

De plug-and-play service van Intratone levert hier<br />

een belangrijke bijdrage aan. “Naar wens worden<br />

de systemen plug-and-play voorgeprogrammeerd.<br />

Bovendien kunnen we alvast badges koppelen en<br />

digitale naamplaatjes maken, waardoor nog meer<br />

tijdswinst wordt behaald. Deze dienst wordt volledig<br />

gratis aangeboden, wat tevens geldt voor<br />

onze tech-support telefoondienst en on-site ondersteuning.<br />

Wie meer informatie wenst over de<br />

installatie en werking van onze toegangscontrole-<br />

en intercomsystemen, kan deelnemen aan onze<br />

gratis trainingen en online seminars.” ❚<br />

Het werk van de installateur beperkt zich sec tot de algemene ruimten, zoals de entree.<br />

INTRATONE<br />

Kuiperbergweg 40<br />

1101 AG Amsterdam<br />

T +31 20 788 34 01<br />

E info@intratone.nl<br />

W www.intratone.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 113


www.caleffi.com<br />

OPLOSSINGEN VOOR<br />

WARMTEPOMPSYSTEMEN<br />

Caleffi ontwikkelde een compleet assortiment producten voor de juiste werking, efficiëntie<br />

en veiligheid van warmtepompsystemen. Allemaal voor een langere levensduur en<br />

bescherming van de installatie. CALEFFI GUARANTEED.


XTEND<br />

DE HYBRIDE<br />

ADD-ON<br />

LUCHT-WATER<br />

WARMTEPOMP<br />

ONTDEK HET NIEUWE<br />

HYBRIDE VERWARMEN<br />

Direct uit<br />

voorraad<br />

leverbaar!<br />

De Intergas Xtend is vanaf nu<br />

leverbaar bij de technische groothandel.<br />

Deze slimme hybride<br />

installatie is niet alleen een<br />

slimme warmte oplossing voor de<br />

consument die graag wil verduurzamen.<br />

Het handzame formaat<br />

en het installatiegemak maken<br />

de Xtend ook heel aantrekkelijk<br />

voor jou als Intergas Xpert.<br />

> Eenvoudige installatie<br />

> Snel in te regelen<br />

> Handzaam formaat<br />

www.intergas.nl


Isolatiebedrijf Hanenberg BV<br />

MINIMAAL ENERGIEVERLIEZEN,<br />

MAXIMALE BRANDVEILIGHEID<br />

Isolatiebedrijf Hanenberg BV en Brandpreventie Hanenberg BV kunnen bouwen op 60 jaar kennis en ervaring in thermische, akoestische en<br />

brandwerende isolatie en afwerkingen. De afgelopen jaren hebben de firma’s uit Waalwijk een keur aan mooie en uitdagende projecten mogen<br />

maken in de utiliteitsbouw, lichte industrie en voedingsmiddelenindustrie. Zo waren de bedrijven recent betrokken bij de Booking.com City<br />

Campus in Amsterdam, waar circa 12 medewerkers in opdracht van Klimaatservice Holland en Hakkesteegt <strong>Installatie</strong>techniek de isolatie van<br />

de werktuigbouwkundige en sanitaire installaties en de brandwerende en akoestische afdichtingen verzorgden.<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Isolatiebedrijf Hanenberg BV en Brandpreventie Hanenberg BV<br />

De werkzaamheden voor Booking.com startten ruim 2,5 jaar geleden met de thermische en akoestische isolatie van de werktuigbouwkundige en sanitaire installaties.<br />

Zowel in de grote techniekruimtes in de kelder als op alle verdiepingen.<br />

116 | INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK


Isolatiebedrijf Hanenberg BV<br />

Met de realisatie van de Booking.com City Campus voegen Isolatiebedrijf Hanenberg BV en Brandpreventie Hanenberg BV weer een mooie referentie toe aan hun<br />

indrukwekkende portfolio.<br />

De werkzaamheden voor Booking.com startten<br />

ruim 2,5 jaar geleden met de thermische en<br />

akoestische isolatie van de werktuigbouwkundige<br />

en sanitaire installaties. Zowel in de grote techniekruimtes<br />

in de kelder als op alle verdiepingen<br />

en van cv- en koelleidingen tot waterleidingen,<br />

rioleringen, hemelwaterafvoeren, pompen en appendages,<br />

zodat energieverliezen tijdens transport<br />

niet aan de orde zijn. “Dit komt niet alleen<br />

de energie-efficiëntie ten goede, maar verlaagt<br />

ook de energierekening”, vertelt Ad Bos namens<br />

Isolatiebedrijf Hanenberg BV en Brandpreventie<br />

Hanenberg BV. “Op basis van de installatietekeningen<br />

hebben wij de juiste isolatiematerialen,<br />

lengtes en werkwijze bepaald.” Voor de thermische<br />

isolatie maakt het bedrijf gebruik van<br />

ROCKWOOL wolschalen (cv-leidingen en warmwaterleidingen)<br />

in combinatie met een Armaflex<br />

elastomeer isolatie (koelleidingen en koudwaterleidingen).<br />

“Waar de wolschalen energieverlies<br />

tijdens warmwatertransport tegengaan, dient de<br />

isolatie van de koudwaterleidingen en appendages<br />

vooral om opwarming, condensvorming en<br />

– als gevolg daarvan – corrosie te reduceren.” De<br />

hemelwaterafvoeren en rioleringen zijn akoestisch<br />

geïsoleerd met Jacomassa.<br />

'Hoewel de nieuwbouw slechts elf<br />

verdiepingen telt, waren de oppervlakken<br />

en dus loopafstanden aanzienlijk'<br />

Brandwerende voorzieningen<br />

Om verspreiding van brand, rook en giftige gassen<br />

bij calamiteiten tegen te gaan, heeft Brandpreventie<br />

Hanenberg BV een keur aan brandwerende<br />

materialen van marktleider Rudolf-Hensel aangebracht.<br />

“Van brandwerende steenwolplaten tot<br />

brandmanchetten, thermische coatings, grafietkitten<br />

en schuimen. Bovendien hebben we diverse<br />

akoestische afdichtingen gerealiseerd, zodat overspraakgeluid<br />

van de ene naar de andere ruimte<br />

wordt voorkomen”, aldus Bos. “Daarmee was de<br />

realisatie van de Booking.com City Campus een<br />

flinke klus.”<br />

Beperkte bereikbaarheid, flinke<br />

loopafstanden<br />

Een uitdaging waren met name de verhoogde<br />

vloeren, vertelt hij. “De bereikbaarheid van onze<br />

werkplekken was soms beperkt. En hoewel de<br />

nieuwbouw slechts elf verdiepingen telt, waren de<br />

oppervlakken en dus loopafstanden aanzienlijk.<br />

Bovendien waren we met veel partijen op dezelfde<br />

plekken werkzaam, wat vroeg om een goede<br />

communicatie en afstemming. Zeker richting de<br />

oplevering.” Zowel de thermische, akoestische als<br />

brandwerende materialen zijn aangeleverd op een<br />

hub, vanaf waar ze met elektrische karretjes naar<br />

de City Campus zijn vervoerd en op de juiste verdiepingsdelen<br />

zijn klaargezet. “Hierdoor grepen<br />

onze medewerkers nooit mis. Deze aanpak is ons<br />

ontzettend goed bevallen.” ❚<br />

ISOLATIEBEDRIJF HANENBERG BV<br />

Altenaweg 20-B<br />

5145 PC Waalwijk<br />

T +31 416 67 53 80<br />

E info@hanenberg.nl<br />

W www.hanenberg.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 117


6-9 FEBRUARI<br />

DE BEURS VOOR DE TOTALE<br />

INSTALLATIEBRANCHE<br />

E+W<br />

KIJK VOOR MEER INFO<br />

OP WWW.VSK.NL<br />

ONZE<br />

TOEKOMST<br />

DRAAIT<br />

OM JOU<br />

VSK ZET JE OP VOORSPRONG


Vercoma BV<br />

ZORGELOZE PAKKETONTVANGST EN TOEGANGSCONTROLE:<br />

VEILIGHEID EN GEMAK IN OPTIMA FORMA<br />

De e-commercemarkt in Nederland is booming. In 2022 hebben we voor maar liefst 33,3 miljard euro aan online bestellingen geplaatst, wat<br />

betekent dat de pakketdiensten inmiddels af en aan rijden om onze pakketten te bezorgen. Het gros van de pakketten wordt nog altijd thuis<br />

bezorgd. Ook aan bewoners van appartementencomplexen, waarin steeds vaker een pakketkluis wordt geplaatst. “Nadeel van deze pakketkluizen<br />

is dat zij vaak pakketdienstgebonden zijn”, weet Arjan Schouten, Manager Sales & Service bij Vercoma. “Maar ook dat het voorportaal<br />

overdag voor iedereen toegankelijk is, waardoor het (gevoel van) veiligheid in het gedrang komt. Samen met CiPiO hebben wij hier een unieke<br />

oplossing voor ontwikkeld: Access & Parcels, dat een zorgeloze pakketontvangst en een veilige en georganiseerde entree combineert.”<br />

Tekst Lieke Bousema | Beeld Vercoma<br />

De aanhoudende groei van het aantal thuisbezorgingen<br />

plaatst bewoners én beheerders van appartementencomplexen<br />

voor grote uitdagingen. Thuis<br />

moeten blijven voor ontvangst, overlast voor buren,<br />

pakketjes die zich opstapelen of verdwijnen en<br />

ongenode bezoekers in het voorportaal zijn maar<br />

enkele voorbeelden, waarvoor CiPiO en Vercoma nu<br />

een efficiënte en veilige oplossing bieden. “Door in<br />

het voorportaal van het appartementencomplex<br />

een white label pakketautomaat (CiPiObox) te<br />

plaatsen, kan elke bezorgdienst eenvoudig en zeker<br />

zijn pakketten afleveren”, vertelt Schouten. “Van<br />

PostNL tot DHL, DPD, UPS, Budbee en GLS. De toegangstechniek<br />

van Vercoma garandeert hierbij dat<br />

alleen bevoegden toegang hebben.”<br />

Op de gevel van het appartementencomplex<br />

installeert Vercoma haar iP-Opener toegangscontrolesysteem<br />

en iPlusBUS deurvideo-installatie,<br />

waarmee bewoners en bezoekers efficiënt en<br />

veilig toegang tot het gebouw kunnen krijgen.<br />

Maar ook een barcodescanner, waarmee de pakketbezorgers<br />

hun pakketten kunnen scannen.<br />

“Zodra gescand, worden automatisch adres en<br />

huisnummer gecontroleerd”, vertelt Schouten.<br />

“Pas daarna wordt de deur naar het voorportaal<br />

éénmalig geopend. Bij de pakketautomaat wordt<br />

het pakket een tweede keer gescand, waarna<br />

automatisch een pakketvak geopend wordt die<br />

overeenkomt met de pakketafmeting. Net als<br />

het adres en huisnummer, wordt namelijk ook de<br />

afmeting van het pakket aan de hand van de<br />

barcode uitgelezen. De bewoner ontvangt vervolgens<br />

een unieke code, waarmee hij zijn pakket<br />

op elk moment kan afhalen.”<br />

Ontwikkelaars, investeerders of VvE’s die voor de<br />

geïntegreerde Access & Parcels oplossing kiezen,<br />

behouden te allen tijde hun vrijheid, benadrukt<br />

Schouten. “Mocht in de toekomst één van beide<br />

services veranderd moeten worden, dan zijn zij<br />

niet gebonden aan een lock-in.” Zowel Vercoma<br />

als CiPiO beschikken over uitgebreide service- en<br />

onderhoudsdiensten die, indien nodig, overal in<br />

Nederland snel ter plekke kunnen zijn. ❚<br />

De nieuwe combinatie voor krachtige deurcommunicatie en pakketontvangst.<br />

VERCOMA BV<br />

Rosbayerweg 41<br />

1521 RW Wormerveer<br />

T + 31 75 621 76 28<br />

E info@vercoma.nl<br />

W www.vercoma.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 119


GET SMART<br />

Intelligente verdelers voor inzicht in verbruik, trends & onderhoud.<br />

PowerLogic HeatTag<br />

Revolutionaire<br />

preventieve signalering<br />

t.b.v. brandpreventie.<br />

PowerLogic PowerTag<br />

Realtime power monitoring<br />

tot op componentniveau.<br />

Cloud-based oplossingen<br />

voor realtime:<br />

• Energiemeting<br />

• Schakelen op afstand<br />

• Thermografie<br />

• Load management<br />

• Vlamboogdetectie<br />

• Statusmeldingen<br />

Eenvoudige<br />

connectiviteit<br />

ingebouwde<br />

LoRaWAN gateway<br />

voor 15 cloudconnected<br />

sensoren.<br />

Digital Panel<br />

Master<br />

Certified by<br />

Koppeling met<br />

uiteenlopende Energy<br />

Dashboards & Gebouw<br />

Beheer Systemen.<br />

+31 348 420 540 smart@ei-woerden.nl www.ei-woerden.nl


Van den Pol Elektrotechniek BV<br />

FOUTLOOS IN HET ZICHT<br />

Daiwa House en Van den Pol Elektrotechniek zijn vertrouwde partners. “We installeren veel modulaire projecten van Daiwa House, waaronder<br />

grootschalige studentenhuisvesting”, zegt Sebas L’Ortye, projectleider bij Van den Pol. “In de loop der jaren hebben we samen al zo’n 6.000<br />

studentenwoningen gerealiseerd, in binnen- en buitenland. Door actuele projecten in Delft, Amsterdam en Tilburg loopt de teller verder op.”<br />

Tekst Van den Pol Elektrotechniek | Beeld Cojan van Toor Fotografie<br />

Verschillende bouwsystemen<br />

Ook bij utilitaire nieuwbouw door Daiwa House is<br />

Van den Pol betrokken. “Regelmatig worden dan<br />

verschillende bouwsystemen gecombineerd. Denk<br />

aan sportcomplexen waarbij kleedruimtes opgebouwd<br />

zijn uit modules, terwijl voor de gymzalen<br />

het Movix-systeem wordt toegepast. Recent is<br />

deze bouwwijze ook gebruikt bij het NPEC-laboratorium<br />

op de campus van de Universiteit Utrecht.”<br />

Bij Mammoet is eveneens gekozen voor Movix.<br />

“Hierbij worden prefab vloer- en dakelementen<br />

gecombineerd met stalen kolommen waardoor<br />

een gebouw de gewenste hoogte krijgt.” Bij het<br />

project is veel ruimte voor de inbreng van Van<br />

den Pol. “Met het projectbudget als basis hebben<br />

we het complete installatieontwerp gemaakt én<br />

uitgevoerd. In nauw overleg met Mammoet is binnen<br />

de oorspronkelijke planning nog een aantal<br />

aanvullende wensen gerealiseerd.”<br />

Besparen en opwekken<br />

Van den Pol is verantwoordelijk voor de volledige<br />

E-voorziening, data- en brandmeldinstallatie.<br />

“Ook hebben we de verlichting aangelegd. Die<br />

is voorzien van bewegingsmelders, een voor ons<br />

standaard functionaliteit waardoor licht nooit<br />

meer onnodig brandt”, aldus L’Ortye. Op het dak<br />

van de nieuwbouw staan 96 PV-panelen. “Zo<br />

worden energiebesparing en -opwek gecombineerd<br />

bij dit project.”<br />

Opvallend zwart<br />

Niet alleen van de buitenzijde is de Mammoetnieuwbouw<br />

opvallend, pal aan het water met<br />

een verbindende loopbrug. “Binnen zijn de<br />

installaties in het zicht gemonteerd. Daarna is<br />

het plafond zwart gespoten. Dat zorgt voor een<br />

bijzondere uitstraling, maar eventuele latere aanpassingen<br />

zie je altijd. Daarom moet alles direct<br />

foutloos zijn.” ❚<br />

'Met het<br />

projectbudget<br />

als basis hebben<br />

we het complete<br />

installatieontwerp<br />

gemaakt én<br />

uitgevoerd'<br />

VAN DEN POL ELEKTROTECHNIEK BV<br />

Aardvletterweg 14<br />

3417 XL Montfoort<br />

T +31 348 47 34 34<br />

E info@vandenpol.com<br />

W www.vandenpol.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.NL/JAARBOEK | 121

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!