12.06.2023 Views

Profiel_2023-03_TP - Cover-combined

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 17 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

3<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Terugblik op BAU München<br />

Marktvraag naar personeel verandert<br />

Maximale lichtinval met subtiele profielen<br />

nr 3 <strong>2023</strong><br />

profiel-online.nl<br />

juni - juli


RT 72 HI+ FR<br />

BRANDWEREND RAAM- EN DEURSYSTEEM<br />

ONGEËVENAARDE MOGELIJKHEDEN VOOR<br />

EEN BRANDWERENDE GEVEL<br />

• Grote afmetingen (uitgebreide EXAP)<br />

• Hoge isolatiewaarde<br />

• Keuze uit diverse vormgevingen<br />

• Te combineren met overige brandwerende<br />

Kawneer systemen<br />

• 30 minuten brandwerend


Veelzijdigheid<br />

met systeem<br />

Roto Solid B – de rolscharnierfamilie voor aluminium en kunststof<br />

De twee- en driedelige scharnieren<br />

vallen op door de eenvoudige<br />

afstelling, veiligheid en<br />

rondom esthetische vormgeving.<br />

De uniforme basisconstructie<br />

vermindert de<br />

complexiteit, zorgt voor een<br />

snellere montage en instelling<br />

en biedt uiteenlopende<br />

Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH<br />

www.roto-frank.com


Geluidsluwe gevels voor appartementen<br />

Duco Acoustic Panel 150<br />

Intensieve ventilatie<br />

Lage weerstandsfactor,<br />

hoge debieten<br />

Inbouw muurrooster<br />

voor zware geluidbelasting<br />

Akoestisch comfort<br />

Maximale demping<br />

tot 17dB<br />

We inspire at www.duco.eu


Voorwoord<br />

SOMS MOETEN WE VAN BEPAALDE VRIJHEDEN AF<br />

In dit laatste nummer vóór de zomervakantie, hebben we veel te vertellen. Geen wonder dat deze <strong>Profiel</strong> een goed<br />

gevulde editie is geworden. Meteen mijn tip: neem deze mee op vakantie! Heerlijk lezen straks aan de rand van het<br />

zwembad of op dat rustieke balkonnetje in Toscane. Of, waar dan ook.<br />

Natuurlijk vindt u een terugblik op de BAU in München. De rode draad? Een positief gevoel. Een van de deelnemers<br />

sprak zelfs van een ‘ware reünie’ waarbij natuurlijk werd gedoeld op het feit dat we eindelijk weer konden<br />

samenkomen na alle lockdowns. En wat verder opvallend was? Natuurlijk veel focus op technologische vooruitgang.<br />

Veel nieuwe software werd geïntroduceerd waardoor grote stappen kunnen worden gezet op het gebied van digitalisering<br />

en papierloze processen. Natuurlijk is het daarbij de essentie om ook voor de eindgebruiker veel flexibiliteit te<br />

creëren. Immers, het doel is altijd dat bedrijven (in de bouw) hun processen efficiënter kunnen maken, daardoor hun<br />

productiviteit kunnen verhogen waardoor uiteindelijk een bredere basis onder de eigen concurrentiepositie wordt gelegd.<br />

Logisch dus dat hier vanuit de markt veel belangstelling voor was én is!<br />

Graag verwijs ik u ook naar ‘De Pen’ (pagina 21). Arjen Koole, directeur van de branchevereniging hang- en sluitwerk<br />

betwist de huidige voorzieningen voor tijdelijke bouw in Nederland. Er mag namelijk gebouwd worden ónder het kwaliteitsniveau<br />

voor de nieuwbouw. Koole is scherp in z’n stellingname: “Van die vrijheid moeten we af.”<br />

Wat mij betreft heeft hij daar een punt. Zo refereert hij aan een grote brand die vorig najaar in Amsterdam plaatsvond.<br />

Weliswaar bleek uit alle onderzoeken dat er geen regels ten aanzien van brand- en veiligheidseisen waren overtreden,<br />

maar dat de normering (te) laag was gesteld. Tja, waarom nemen we zo veel risico soms?<br />

In dit nummer ook een mooi beschouwend artikel over de toename van geluidsoverlast in de steden. Het tast de gezondheid<br />

van de inwoners aan. Dat kunnen we ons niet permitteren want we hebben al zo weinig contact meer met<br />

de natuur. Kortom, de gebouwen van de toekomst dienen nieuwe functies in zich te krijgen om de mensen te kunnen<br />

beschermen tegen de negatieve gevolgen van de toenemende bevolkingsdichtheid. Juist ja… glas en aluminium spelen<br />

daar een belangrijke rol in. Want, deze materialen bieden weerstand tegen de elementen. Het is behoorlijk veilig, er<br />

staan lage onderhoudseisen op en ze hebben goede thermische isolerende eigenschappen. Blader naar pagina 50 voor<br />

deze beschouwing.<br />

In deze <strong>Profiel</strong> ook een blik op de arbeidsmarkt. Dat doen we samen met Roel Jansen van Gevelpersoneel.nl op pagina<br />

88 en 89. Zijn constatering? De marktvraag in de bouw verandert. Er is een verschuiving van handjes op de bouw naar<br />

handjes op de prefab-locaties. Hoe dat precies in elkaar steekt, leest u aldaar.<br />

Oh ja, pagina 108: de inschrijving voor de VKG Architectuurprijs is geopend!<br />

Veel leesplezier en een prettige zomervakantie gewenst namens het team van <strong>Profiel</strong>!<br />

Jerry Helmers<br />

Eindredactie


Platform over raam-, deur-, kozijntechniek,<br />

hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek en veiligheid<br />

profiel-online.nl<br />

Jaargang 17, nr. 3 <strong>2023</strong><br />

Sinds 2007<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 1876-0651<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

VESTIGING BELGIË<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Jerry Helmers, CrownMedia<br />

REDACTIETEAM<br />

Johan Debaere, Chris Elbers,<br />

Jerry Helmers, Jean van Pol<br />

Lieke van Zuilekom<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Erwin Krekels<br />

e.krekels@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd<br />

via de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink<br />

hebben ontvangen, stuur een email naar traffic@<br />

louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN: NL46INGB0000417165<br />

SWIFTADRES: INGBNL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. vaktijdschrift profiel<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Profiel</strong> is een onafhankelijk platform. Vakblad <strong>Profiel</strong><br />

wordt verspreid onder architecten, aannemers,<br />

woningcoöperaties en alle bedrijven, die op enige wijze<br />

be drijfs matig actief zijn in ramen & deuren, dak- en<br />

geveltechniek, PBM/veiligheid, hang- en sluitwerk,<br />

waaronder fabrikanten, assembleurs, groothandels,<br />

importeurs, toeleveranciers en detaillisten.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendriks, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste<br />

weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden<br />

dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op<br />

deze informatie.<br />

8 Verdekt liggend draaikiepbeslag voor houten, PVC en<br />

aluminium ramen met 16 mm Eurogroove<br />

10 Volledige controle over openslaande deuren en ramen<br />

Thema Software en Automatisering<br />

12 Bedrijfsprocessen van A tot Z digitaal organiseren<br />

14 Alle belangrijke informatie rond raam, deur of gevel<br />

direct online raadplegen<br />

16 End-to-end digitalisering van alle bedrijfsprocessen: veel<br />

flexibiliteit<br />

20 De Pen: Arjen Koole,<br />

directeur branchevereniging hang- en sluitwerk<br />

22 Efficiënte zonwering met textielscreens én passend<br />

bij de gebouwschil<br />

26 Oneindig mooi metaal in Façades <strong>2023</strong><br />

Thema Ramen en Deuren<br />

28 Een klassieke architectuur met een moderne twist<br />

30 ‘Complete gevelrenovatie in één identieke technische<br />

lijn en stijl wordt vanaf nu de standaard’<br />

34 Wereldwijde primeur voor kozijnen van<br />

bio-attributed PVC<br />

36 Duurzaam en circulair bouwen met kunststof<br />

stelkozijnprofielen<br />

38 Bespaar gas en energie met een isolerende stapeldorpel<br />

achterdeur!<br />

42 Informatie Leveringspecificatie Houten Kozijnen is<br />

doorontwikkeld naar versie 2.0<br />

44 SKG-certificering is toegekend aan hefschuifsysteem<br />

47 Veel technische voordelen én een aantrekkelijk uiterlijk<br />

Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

48 Gebogen aluminium raam- en vliesgevelsystemen<br />

voor distributiecentrum<br />

50 Alles wat u moet weten over glas en aluminium in<br />

de duurzame bouw<br />

54 Hoe creëer je grote glaspartijen met een circulaire,<br />

eenvoudig te verwerken vliesgevel<br />

58 Vernieuwde elementengevel voorziet optimaal in<br />

toekomstbestendig bouwen<br />

60 Efficiënt en holistisch emissies in de<br />

bouwsector beperken<br />

63 ‘Dit was voor ons de beste BAU aller tijden’<br />

64 Controleer zonlicht en privacy met<br />

zonwerende schuifpanelen<br />

Thema Machines<br />

66 Future-proof productielijn moet vakmanschap<br />

verder versterken<br />

70 Puik staaltje samenwerking in kunststofverwerking<br />

72 ‘Standaard’ staat niet in het woordenboek van<br />

deze machinebouwer<br />

74 Nieuw 5-assig bewerkingscentrum in de kijker<br />

10<br />

22<br />

30<br />

44


Inhoud<br />

78 Dieptereiniging van buitenschrijnwerk om macroén<br />

microvervuiling aan te pakken<br />

58<br />

Thema Luchtdicht Bouwen<br />

80 Waarom op de bouw afdichten als het prefab kan?<br />

82 Luchtdichte, isolerende en weersbestendige<br />

afdichting van ramen en deuren<br />

86 Met de juiste afdichtingskit en lijm kunnen<br />

timmerfabrieken stevige kozijnen maken<br />

64<br />

72<br />

80<br />

88 ‘Wij zijn een volwaardig verlengstuk van de<br />

HRM-afdeling in de gevelbouw’<br />

90 Hang- en sluitwerkspecialist presenteert mooi<br />

nieuws in München<br />

Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

94 ‘ Een garantie voor optimaal gebruiksgemak<br />

en wooncomfort’<br />

96 ‘ Compacte raamopener biedt uitkomst bij<br />

beperkte ruimte’<br />

98 Revolutionair glasrooster zorgt voor optimaal<br />

wooncomfort<br />

100 Een gezond binnenklimaat dankzij<br />

decentrale gevelventilatie<br />

102 Point of View: inspirerende blikvanger in<br />

Nieuwegein<br />

106 Filigrane profielen trotseren weer en wind<br />

108 VKG Architectuurprijs <strong>2023</strong>: inschrijving is geopend<br />

112 Automatisering als antwoord op een tekort aan<br />

geschoolde medewerkers<br />

114 Compacte sensorsluis geeft toegangscontrole<br />

nieuwe dimensie<br />

117 <strong>Profiel</strong> Partners<br />

90<br />

100<br />

PROFIEL ● PLATFORM OVER | RAAM-, DEUR-, KOZIJNTECHNIEK | HANG- EN SLUITWERK | DAK- EN GEVELTECHNIEK | VEILIGHEID ● JAARGANG 17 ● PROFIEL-ONLINE.NL<br />

3<br />

platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

Terugblik op BAU München<br />

Marktvraag naar personeel verandert<br />

Maximale lichtinval met subtiele profielen<br />

nr 3 <strong>2023</strong><br />

profiel-online.nl<br />

juni - juli<br />

<strong>Cover</strong>: Hoofdkantoor Comaxx met<br />

Aliplast aluminium gebogen raamen<br />

vliesgevelsysteem, uitgevoerd door<br />

Stalumex.<br />

Beeld : Yvan Glavie<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

profiel-online.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Roto FTT<br />

Dit beslag kan eenvoudig in alle richtingen afgesteld worden<br />

Verdekt liggend draaikiepbeslag<br />

voor houten, PVC en aluminium ramen<br />

met 16 mm Eurogroove<br />

Wie vroeger met een verdekt liggend draaikiepbeslag wilde werken, moest rekening houden met beperkingen op het vlak van afmetingen<br />

en gewicht. Met de huidige technologie is het echter mogelijk om grotere én zwaardere ramen te maken. Roto raam- en deurtechnologie<br />

(FTT) introduceerde Roto NX Designo, een verdekt liggende variant op basis van het populaire Roto NX draaikiepbeslag. Deze<br />

innovatie is geschikt voor houten, PVC en aluminium ramen met een 16 mm Eurogroove.<br />

Roto NX Designo is een verdekt liggend beslag, geschikt voor houten en PVC ramen, maar ook voor aluminium profielen met een 16 mm Eurogroove.<br />

8


men het personeel flexibeler inzetten en meer<br />

mensen aan de slag houden bij een grotere<br />

vraag", gaat Cauwenberghs verder. “Voor een<br />

fijne regeling kunnen deze scharnieren met<br />

behulp van een 4 mm inbussleutel in alle richtingen<br />

afgesteld worden. Onze video’s op You-<br />

Tube tonen hoe het moet.”<br />

Een behandeling met RotoSil Level 6 zorgt ervoor dat dit beslag de vereisten op het vlak van<br />

corrosiebestendigheid, die vandaag in de industrie gelden, overtreft.<br />

'Met het huidige draaikiepbeslag kan men grotere<br />

en zwaardere ramen maken'<br />

Met respect voor normen en<br />

voorschriften<br />

Dankzij de behandeling met RotoSil Level 6<br />

overtreft het Roto NX Designo beslag de vereisten<br />

op het vlak van corrosiebestendigheid, die<br />

vandaag in de industrie gelden. Nanotechnologie<br />

zorgt voor een egale en zelfherstellende<br />

afwerking, bestand tegen een extreme temperatuur<br />

en vochtige omgevingen. Dit beslag<br />

is compatibel met andere systemen van Roto,<br />

die deels gebruik maken van dezelfde componenten,<br />

waardoor logistiek en magazijnbeheer<br />

vereenvoudigd worden.<br />

“Dit beslag is ook getest en goedgekeurd<br />

voor aluminium profielen overeenkomstig alle<br />

geldende normen, waaronder EN13126-8,<br />

EN 1627 en SKG ** ", geeft Gerry Claassens,<br />

Roto sales manager voor Benelux, aan.<br />

Verdekt liggende scharnieren<br />

Roto investeert continu in de optimalisatie van<br />

het gamma. Zo ontwikkelde de fabrikant het<br />

innoverende verdekt liggende Roto NX Designo<br />

draaikiepbeslag, geschikt voor houten en PVC<br />

ramen, maar ook voor aluminium profielen<br />

met een 16 mm Eurogroove. Fabrikanten van<br />

aluminium ramen, maar ook zij die kozijnen uit<br />

verschillende materialen leveren, kunnen dus<br />

één uniek raambeslagsysteem voor al hun producten<br />

gebruiken.<br />

“Roto NX Designo op aluminium is geschikt<br />

voor kozijnformaten van 1400 mm breed<br />

en 2600 mm hoog en kan gebruikt worden<br />

voor de meeste draai- en draaikiepramen.<br />

Er zijn zelfs systemen die specifiek getest<br />

en goedgekeurd zijn voor elementen tot<br />

3000 mm hoog", vertelt Chris Cauwenberghs,<br />

head of product range marketing voor Roto<br />

Western Europe.<br />

“De scharnieren zijn geschikt voor vleugels<br />

met een maximaal gewicht van 150 kg, waardoor<br />

ook kleinere ramen met een dikkere en<br />

thermisch efficiëntere beglazing mogelijk zijn.<br />

Bovendien werd ook aan het uitzicht gedacht,<br />

want bij een gesloten raam zijn de scharnieren<br />

volledig onzichtbaar – een aspect dat bij de<br />

consument erg gesmaakt wordt.”<br />

Dankzij de TiltSafe-technologie, in combinatie met<br />

afsluitnokken en een afsluitbare greep, zijn ramen in<br />

kiepstand inbraakwerend volgens klasse RC 2.<br />

Eenvoud in montage en afstelling<br />

Roto raam- en deurtechnologie (FTT) besteedde<br />

ook aandacht aan de eenvoud van montage en<br />

afstelling. Zo kan het beslag tijdens de productie<br />

manueel, halfautomatisch of volledig geautomatiseerd<br />

gemonteerd worden. Het aantal<br />

onderdelen is beperkt, waardoor verschillende<br />

raamformaten met dezelfde machine geproduceerd<br />

kunnen worden. “We leidden de<br />

monteurs op, waarna ze het beslag snel en<br />

eenvoudig kunnen installeren. De montage is<br />

eenvoudiger dan bij een traditioneel aluminium<br />

systeem, de kans op fouten ligt gevoelig lager.<br />

Het is dus gemakkelijker om medewerkers te<br />

vinden, die de taak kunnen uitvoeren. Zo kan<br />

“De Roto V-paddenstoelnok met regelbare<br />

hoogte en aandrukkracht zorgt voor een verhoogde<br />

veiligheid. Ook onze gepatenteerde<br />

TiltSafe-technologie speelt op dat vlak een rol.<br />

Dankzij drie gelijke stalen veiligheidssluitstukken,<br />

in combinatie met afsluitnokken en een<br />

afsluitbare greep, is een raam in kiepstand<br />

inbraakwerend volgens klasse RC 2. Zo kan<br />

men verluchten zonder risico op inbraak. Wie<br />

trouwens voor een project systemen met specifieke<br />

eisen op het vlak van veiligheid nodig<br />

heeft, kan voor advies en ondersteuning steeds<br />

terecht bij onze technische experts.” ■<br />

Deze scharnieren zijn eenvoudig te monteren<br />

en af te stellen.<br />

9


Tekst: Chris Elbers | Beeld: Dictator Productie BV<br />

Geavanceerde deuropeningsbegrenzers in diverse uitvoeringen leverbaar<br />

Volledige controle over openslaande<br />

deuren en ramen<br />

Als het gaat om hoogwaardige deursluittechnieken, bewijst Dictator Productie al meer dan 90 jaar zijn waarde. Met een uitgebreide<br />

sortering deuropvangers, deursluiters (in- en opbouw), veerscharnieren en deurvastzetters zorgt het bedrijf er voor dat deuren betrouwbaar<br />

worden gesloten en dat ook blíjven. In deze editie van <strong>Profiel</strong> ligt de focus op de deuropeningsbegrenzers van de vanuit Emmeloord<br />

opererende onderneming. Geavanceerde, breed toepasbare oplossingen die het ongecontroleerd openslaan van draaideuren en -ramen<br />

voorkomen, waardoor schade aan onder meer de deur, scharnieren en muren wordt ondervangen.<br />

Storm heeft geen kans met de deuropeningsbegrenzers van Dictator Productie.<br />

10


zorgen ervoor dat een deur of raam bij storm<br />

of een plotselinge windstoot in de openingsbeweging<br />

wordt afgeremd en dat de openingshoek<br />

ervan wordt begrensd. Zónder dat je daarvoor<br />

een buffer op de vloer of muur hoeft aan<br />

te brengen. Op die manier voorkom je schade<br />

aan de deur en/of het gebouw in kwestie. En,<br />

je vergroot de veiligheid. Oók wanneer een<br />

raam of deur moedwillig met een flinke kracht<br />

wordt geopend."<br />

Toepassing deuropeningsbegrenzer met vastzetting.<br />

Welkome extra's<br />

Staan de deuropeningsbegrenzers binnen de<br />

TB-serie van zichzelf al garant voor een optimale<br />

zeker- en veiligheid, Dictator Productie<br />

heeft alles in huis om de productgroep, standaard<br />

gelakt in RAL 9006 wit aluminium en geleverd<br />

met een oog op zowel de zuigerstang als<br />

cilinder, aanvullend te completeren met diverse<br />

handige extra's. Zo kunnen de in diverse uitvoeringen<br />

en verschillende diameters (10-23 en<br />

4-28) beschikbare openingsbegrenzers met een<br />

mechanische deurvastzetter worden geleverd.<br />

Daardoor houden gebruikers ook de controle<br />

wanneer een deur eenmaal geopend ís. Met diverse<br />

bevestigingscomponenten maakt Dictator<br />

Productie het verhaal in stijl af.<br />

Toepassing van de deuropeningsbegrenzer en deurvastzetter ZE Design Line.<br />

"We kunnen voor elke deursituatie een perfecte<br />

oplossing bieden", benadrukt Kikkert<br />

de aanwezige expertise en breedte van het<br />

productassortiment. "Ook wanneer je de openingsbegrenzer<br />

wenst te combineren met een<br />

deurdranger. In dat geval hebben we diverse<br />

bevestigingsbeugels beschikbaar die snel en gemakkelijk<br />

gemonteerd kunnen worden." ■<br />

'Deuropeningsbegrenzers voorkomen schade en<br />

vergroten de veiligheid'<br />

Het in 1932 opgerichte Dictator Productie,<br />

sinds eind jaren ‘80 onderdeel van de internationale<br />

Dictator groep, is continu bezig om<br />

deursluittechnieken naar een hoger niveau te<br />

tillen. Een productgroep die symbool staat voor<br />

het innovatieve karakter van het bedrijf, is de<br />

serie deuropeningsbegrenzers van de serie TB.<br />

Producten die dankzij de vooraf ingestelde<br />

dempingskracht op vele vlakken kunnen worden<br />

toegepast en altijd een effectieve werking<br />

garanderen. Zeker wanneer er sprake is van<br />

naar buiten toe openende deuren en ramen.<br />

"Iedereen herkent wel de situatie waarin<br />

een deur of raam als gevolg van ongecontroleerd<br />

gebruik, tocht of een harde windvlaag<br />

te ver opengaat en schade veroorzaakt<br />

aan bijvoorbeeld een muur, ruit of regenpijp",<br />

aldus Richard Kikkert, als commercieel<br />

verkoopmedewerker binnen Dictator Productie<br />

verantwoordelijk voor de verkoop aan<br />

de ijzerwarenvakhandel.<br />

"Onze deuropeningsbegrenzers maken aan<br />

dergelijke situaties definitief een einde. Ze<br />

De voordelen van<br />

de TB-serie:<br />

• Dempt deuren bij een te<br />

hoge openingssnelheid;<br />

• Voorzien van vaste<br />

dempingskracht;<br />

• Leverbaar in diverse uitvoeringen<br />

met verschillende diameters;<br />

• Optioneel verkrijgbaar met een<br />

geïntegreerde mechanische<br />

vastzetting;<br />

• Gebruik in combinatie met een<br />

deurdranger is mogelijk;<br />

• Standaard voorzien van een oog<br />

op zuigerstang en cilinder.<br />

11


Thema Software en Automatisering<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Horst Klaes GmbH & Co. KG<br />

End-to-End-digitalisering is het credo<br />

Bedrijfsprocessen van<br />

A tot Z digitaal organiseren<br />

Meer en meer bedrijven kiezen voor een end-to-end digitalisering. Softwarehuis Klaes ontwikkelt en levert al jaren innovatieve IT-oplossingen<br />

voor een intelligente digitalisering van bedrijfsprocessen bij raam- en deurfabrikanten, serrebouwers en andere maakbedrijven.<br />

Het gaat hier dus niet enkel om de productie van raamsystemen, maar ook van andere bouwelementen, zoals voordeuren en gevels in<br />

allerlei materialen. Klaes beschikt over een team van specialisten die rechtstreeks met de klanten in contact zijn en demonstreert zijn<br />

softwareoplossingen ook op internationale vakbeurzen, zoals BAU München, en andere regionale, nationale en internationale events.<br />

Geslaagde beursdeelname<br />

Met 2.260 exposanten en 190.000 bezoekers<br />

scoorde BAU München hoog. Dat is een duidelijk<br />

bewijs dat de internationale vakbeurzen<br />

opnieuw op de kalender staan. Ook voor Klaes<br />

was de BAU een groot succes met een ideale mix<br />

van bezoekers: regionaal, nationaal en internationaal,<br />

klanten, prospecten, partners en ook toevallige<br />

passanten, die voor nieuwe benaderingen<br />

zorgden. Innovaties, zoals ‘Klaes zeit’ en ‘Klaes<br />

Montageplanung’, konden op grote interesse<br />

rekenen. Ook ‘Klaes 3D’ stond voluit ‘in the picture’<br />

– bij gevelbouwers maar evenzeer bij fabrikanten<br />

van terrasoverkappingen.<br />

De bezoekers op het event van Klaes bij klant Anton Manhart kregen een live-demonstratie van een machine<br />

aangestuurd via Klaes e-control.<br />

Eenvoudige invoer bij Klaes 3D<br />

Dankzij het intelligente invoersysteem van Klaes<br />

3D voor terrasoverkappingen en wintertuinen<br />

kunnen zelfs complexe constructies heel eenvoudig<br />

via velden in een menu ingevoerd worden.<br />

Zo kan men in een paar minuten tijd volledige<br />

serres met alle gewenste details en de<br />

te integreren elementen uitwerken. Dus, een<br />

volledig 3D CAD-ontwerp zonder één lijn te<br />

tekenen. Tegelijk zijn ook aspecten als een berekening<br />

of data voor het aansturen van machines<br />

direct beschikbaar.<br />

Stap voor stap – start met een<br />

terrasoverkapping<br />

1 Pas de bouwwijze aan. Bij een vrijstaand<br />

model worden automatisch eindkappen<br />

voor onder meer de goten en de gevelaansluiting<br />

uitgewerkt. Kiest men voor de optie<br />

‘Wand links’, dan worden vlakkere eindkappen<br />

toegepast. Alle maten worden direct<br />

aangepast. Hier wordt de muurbevestiging<br />

verwijderd en worden automatisch twee<br />

staanders toegevoegd.<br />

2 Andere profielen kiezen. De profielen<br />

worden vervangen, samen met de bijhorende<br />

schroeven en verbindingselementen.<br />

Indien gewenst, ook LED verlichting,<br />

warmtestralers of sensoren voor licht, wind,<br />

temperatuur en regen, inclusief boring<br />

en bekabeling.<br />

3 Bijkomende elementen toevoegen, bijvoorbeeld<br />

schuifsystemen, draaideuren, vouwsystemen,<br />

vaste elementen, …, en indien<br />

gewenst, zonwering en windvaste screens.<br />

4 Bij een integratie van bladvangers, afvoerpijpen<br />

en andere accessoires worden ook<br />

de bewerkingen in verschillende profielen,<br />

zoals de staanders of de goot, toegevoegd.<br />

5 Het glasdak aanpassen. Op basis van<br />

wat men invoert, worden de profielen,<br />

onderdelen en bewerkingen automatisch<br />

aangepast. Een glazen dak kan in een<br />

12


Thema Software en Automatisering<br />

hand omdraai naar een lamellendak met<br />

kantelbare en zelfs openschuivende lamellen<br />

omgezet worden.<br />

6 Afmetingen invoeren. Inderdaad, men kan<br />

deze aan het einde nog invoeren, als alles<br />

eigenlijk al klaar is. Het geheel past zich<br />

onmiddellijk aan. Ook beslag en motoren<br />

worden op basis van de gewijzigde maten<br />

en gewichten aangepast.<br />

Een geslaagde vakbeurs. Klaes mocht klanten, prospecten en partners uit heel wat verschillende<br />

landen verwelkomen.<br />

'We zijn blij dat internationale vakbeurzen en<br />

lokale events opnieuw op een ruime belangstelling<br />

kunnen rekenen'<br />

Event bij een trouwe klant<br />

De firma Anton Manhart, al jaren een trouwe<br />

klant van Klaes, startte in 2021 met de bouw<br />

van een nieuwe productiehal voor houten ramen<br />

en rustte die uit met hoogwaardige, digitaal<br />

gestuurde machines. Ze stapten ook over<br />

van Klaes vario naar Klaes professional. Anton<br />

Manhart en zijn team zijn uiterst tevreden van<br />

het resultaat en waren begin mei maar al te<br />

graag gastheer voor het event ‘Treffpunkt<br />

Fenster – Automatisierung im Handwerk’ van<br />

Klaes, waarop collega-raamfabrikanten uit<br />

Beieren en omliggende regio’s uitgenodigd<br />

waren. Tijdens het event konden de bezoekers<br />

ook met de gastheer en alle andere betrokken<br />

partners - Adler (lakken), Leitz (gereedschappen),<br />

Maco (beslag), Schuko (afzuiginginstallaties),<br />

Stemeseder (aluminium profielen),<br />

Weinig (machines) en Klaes voor de software –<br />

praten over hun ervaringen tijdens het project<br />

en nadien. ■<br />

Eenvoudige invoer van data – zo tover je een terrasoverkapping om in een wintertuin.<br />

13


Thema Software en Automatisering<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Orgadata<br />

Alle belangrijke informatie rond raam,<br />

deur of gevel direct online raadplegen<br />

Eind april was de bouwsector opnieuw present op BAU München. Ook voor Orgadata was de beurs een schot in de roos. Hun Logikalsoftware<br />

wordt dagelijks door raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers overal ter wereld gebruikt om hun producten te<br />

plannen en te produceren. De talrijke bezoekers kwamen niet alleen uit Duitsland, maar ook uit heel wat andere landen wereldwijd.<br />

Uiteraard was de nieuwste versie Logikal 12 prominent aanwezig. Er was echter nog een andere ster, met name de SimplyTag, waarmee<br />

alle informatie rond een raam, deur of gevel direct online geraadpleegd kan worden.<br />

Roman Koller, voor Orgadata in Duitstalig<br />

Zwitserland actief, omschreef de geslaagde<br />

beurs als volgt: “We konden eindelijk de markt<br />

en de schwung weer voelen. Het was alsof we<br />

na een lange tijd weer eens een familiereünie<br />

konden organiseren.” Ook hij kreeg verschillende<br />

raamfabrikanten, deurproducten en<br />

gevelbouwers uit zijn gebied over de vloer en<br />

die maakten kennis met de Logikal 12 én met<br />

SimplyTag, een digitale oplossing die eigenlijk<br />

bij enkele vertegenwoordigers uit de sector al<br />

onder de naam Datasafe bekend was. Volgens<br />

Koller vormt dit nieuwe product als het ware de<br />

kers op de taart van de digitalisering voor wie<br />

in de raam- en deurproductie en de gevelbouw<br />

actief is. Veel bezoekers op BAU hebben deze<br />

innovatieve oplossing al besteld en zo van het<br />

mooie beursaanbod gebruik gemaakt. Bovendien<br />

blijven deze voorwaarden ook na de beurs<br />

nog geldig voor wie SimplyTag wil toepassen.<br />

Dat maakt de stap naar een nieuw tijdperk bijzonder<br />

aantrekkelijk.<br />

SimplyTag<br />

De markt verwacht veel van deze digitale oplossing,<br />

maar waar staat ze eigenlijk voor? Simply-<br />

Tag zorgt ervoor dat alle informatie van bouwelementen<br />

direct geraadpleegd kan worden.<br />

Alle productiegegevens worden aan een raam,<br />

deur of gevel gekoppeld. Zo kunnen ze via een<br />

QR-code en wachtwoord opgevraagd worden.<br />

Deze QR-code is onopvallend en eenvoudig<br />

op het element aangebracht. Als men de code<br />

scant en het wachtwoord invoert, krijgt men via<br />

een app direct toegang tot alle belangrijke data<br />

van dit specifiek element. Dit is onder meer heel<br />

interessant bij de CE-markering en op termijn<br />

bij onderhoud en herstellingen.<br />

“Als er bijvoorbeeld een ruit kapot gaat, hoeft<br />

men niet meer ter plaatse te zijn om alles op<br />

te meten. Via de QR-code vindt men immers<br />

alle informatie van de ruit terug: welk glas, hoe<br />

breed of hoog, en zoveel meer", vertelt Roman<br />

Koller. “Die gegevens komen automatisch<br />

uit Logikal. Dat heeft uiteraard zijn voordelen<br />

voor een lage termijn relatie met de klanten.<br />

Onze experts brengen je graag een bezoek om<br />

meer uitleg te geven over de eigenschappen<br />

en voordelen van SimplyTag. De nieuwe naam<br />

weerspiegelt overigens het bredere aanbod aan<br />

functies van deze digitale oplossing en tegelijkertijd<br />

werd ook de look van de bijhorende<br />

app geoptimaliseerd.”<br />

Logikal<br />

Uiteraard stond de stand van Orgadata in het<br />

teken van Logikal. Het is en blijft immers hét<br />

softwarepakket die een vakman gebruikt om<br />

de productie van ramen, deuren en gevels<br />

verregaand te digitaliseren. Deze software ondersteunt<br />

dan ook alle fases: van idee en ontwerp<br />

tot afgewerkt element. De toegevoegde<br />

waarde: Logikal is niet gebonden aan een<br />

specifieke fabrikant en biedt de grootste database<br />

van profielen, beslag en accessoires op<br />

de markt. Zoals gezegd, produceren mensen<br />

Op BAU had Orgadata veel informatieve gesprekken over haar digitale oplossingen<br />

voor de productie van ramen, deuren en gevels. Dat zal op de Metallsoftware<br />

niet anders zijn.<br />

Ook Paul Thyssen was op de BAU om bezoekers te informeren over de nieuwe<br />

versie van Logikal en SimplyTag.<br />

14


Thema Software en Automatisering<br />

'Naast de nieuwe informatie-tag stond<br />

uiteraard de nieuwste versie van ons<br />

gekende softwarepakket in de kijker'<br />

wereldwijd dankzij Logikal met succes ramen,<br />

deuren en gevels.<br />

Tijdens BAU <strong>2023</strong> konden bezoekers kennismaken<br />

met de nieuwste versie Logikal 12.<br />

Orgadata legde ook de nadruk op een aantal<br />

speciale oplossingen binnen Logikal, zoals<br />

bijvoorbeeld de BIM-module. Dankzij deze<br />

module wordt de samenwerking tussen raamfabrikanten,<br />

deurproducenten en gevelbouwers<br />

enerzijds en architecten en voorschrijvers<br />

anderzijds gevoelig vereenvoudigd en verbeterd.<br />

In deze nieuwste versie van Logikal heeft<br />

het team van Orgadata ook de tool voor de<br />

U-waarde berekening van ramen, deuren en<br />

gevels geoptimaliseerd. Dit wordt ook bevestigd<br />

door een recente certificering door het IFT<br />

Rosenheim. Een andere innovatieve aanvulling<br />

is het productiecontrolesysteem Logikal MES,<br />

dat de verschillende processen op de werkvloer<br />

controleert en digitaliseert én een veilige en papierloze<br />

productie mogelijk maakt. ■<br />

Wat dit met de toekomst van de raambouw te maken heeft,<br />

legt Orgadata uit op Metallsoftware.<br />

De experts van Orgadata demonstreerden Logikal 12 op de BAU. Het softwarehuis<br />

toont de nieuwste versie van de software ook op "Metallsoftware Süd".<br />

15


Thema Software en Automatisering<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: 3E Datentechnik<br />

Oplossingen voor fabrikant én handel<br />

End-to-end digitalisering van alle<br />

bedrijfsprocessen: veel flexibiliteit<br />

Al 30 jaar focust 3E Datentechnik GmbH op de vraag van de fabrikant en handelaar in ramen. Zo ontwikkelt het bedrijf efficiënte digitale<br />

oplossingen met als doel de digitalisering en betrouwbaarheid van bedrijfsprocessen te verbeteren. 3E-LOOK staat dan ook garant voor<br />

end-to-end digitalisering van alle bedrijfsprocessen. De nieuwste versie van de ERP-software biedt veel functionaliteiten. Zo gaan materiaalbeheer<br />

en capaciteitsplanning nauw samen. Deze hoogwaardige oplossing voor gedigitaliseerde processen in onder meer productie,<br />

verzending, montage en nacalculatie is daarom perfect afgestemd op de noden van de bedrijven.<br />

3E Datentechnik GmbH werd opgericht in 1993<br />

en is uitgegroeid tot een specialist op het vlak<br />

van end-to-end digitalisering voor raamfabrikanten<br />

en –handelaars: van grote multinationals<br />

over KMO’s tot de lokale eenmanszaak.<br />

Het softwarehuis met hoofdkantoor in Zuid-<br />

Duitsland en filialen in Zwitserland en Frankrijk<br />

telt vandaag meer dan 90 medewerkers en is<br />

actief in heel Europa. Vooral de onovertroffen<br />

flexibiliteit van hun oplossingen springt meteen<br />

in het oog. Zo omvat de gekende ERP-software<br />

3E-LOOK heel wat functionaliteiten die het<br />

leven van de raamfabrikant en –verdeler gevoelig<br />

vereenvoudigen. De IT-specialisten blijven<br />

zich elke dag weer inzetten om de volledige<br />

geïntegreerde oplossingen continu te optimaliseren<br />

en uit te breiden, telkens weer afgestemd<br />

op de wensen van de gebruiker.<br />

Zo is de light-versie van de module voor materiaalbeheer<br />

vandaag één van de highlights.<br />

Hiermee kunnen ook kleinere bedrijven hun<br />

transacties met de leveranciers volledig digitaal<br />

en automatisch verwerken, zonder zich te<br />

moeten bezig houden met ongebruikte functionaliteiten.<br />

Deze oplossing is gemakkelijk in gebruik<br />

en maakt het mogelijk om alle processen<br />

papierloos te laten verlopen via openTRANS,<br />

een platform dat door alle voorname fabrikanten<br />

en toeleveranciers in de branche ondersteund<br />

wordt.<br />

Bovendien werden de mobiele oplossingen<br />

verder uitgebreid om ook de processen op de<br />

bouwplaats en tijdens de montage verregaand<br />

te digitaliseren. De app zorgt voor een maximale<br />

beschikbaarheid van informatie uit de databank<br />

en biedt nu ook een digitale leverbon,<br />

beschikbaar op mobiele apparaten. Dat zorgt<br />

Een gepersonaliseerde en individuele werkomgeving voor elke gebruiker.<br />

16


Thema Software en Automatisering<br />

ervoor dat de oplevering netjes en volledig papierloos<br />

kan gebeuren. Dankzij de koppeling<br />

met Google Maps kan men gemakkelijk zijn<br />

route plannen.<br />

Het beheer van de blokken creëert mogelijkheden<br />

die ervoor zorgen dat het proces voor<br />

het terughalen probleemloos digitaal opgestart<br />

kan worden. Dankzij het mobiele dashboard<br />

kan men bedrijfsgegevens en belangrijke cijfers<br />

raadplegen, ongeacht de locatie.<br />

'Dankzij deze software<br />

kunnen bedrijven<br />

hun processen volledig<br />

digitaliseren'<br />

3E biedt tevens de software 3E-LOOK Trade voor<br />

de handelsondernemingen, waarmee offertes,<br />

bestellingen en toebehoren, en zelfs montageprocessen<br />

digitaal verwerkt kunnen worden.<br />

Verder is er ook de browser-oplossing WEBSales,<br />

die zorgt voor een papierloze werking tussen<br />

raamfabrikant en -verdeler. De bi-directionele<br />

interface tussen WEBSales en 3E-LOOK zorgt<br />

ervoor dat dubbel werk bij de invoer van data en<br />

bestellingen vermeden wordt.<br />

De digitale leverbon, beschikbaar op mobiele apparaten, zorgt ervoor dat ook de oplevering netjes en volledig<br />

papierloos kan gebeuren.<br />

3E Datentechnik GmbH toonde zijn ERPsoftware<br />

met de mobiele oplossingen en<br />

WEBSales met succes op recente vakbeurzen,<br />

zoals BAU München en de FIT Show in het<br />

Engelse Birmingham. Met deze nieuwe ontwikkelingen<br />

stimuleert de IT-specialist de digitalisering,<br />

networking en automatisering in<br />

de branche van de raamconstructie. Bedrijven<br />

kunnen hun processen efficiënter maken, de<br />

productiviteit verhogen en hun concurrentiepositie<br />

verstevigen. Meer informatie vind je<br />

op onze website. ■<br />

Intelligente digitale oplossingen voor de handel, zoals de browser-oplossing WEBSales, die zorgt voor een papierloze werking tussen fabrikant en verdeler.<br />

17


Duurzaamheid bij REHAU<br />

Window Solutions<br />

REHAU neemt zijn verantwoordelijkheid<br />

op voor de toekomstige generaties.<br />

EcoPuls: het unieke duurzaamheidsconcept in de ramen- en deurensector. De oplossingen van<br />

REHAU staan voor verantwoordelijkheidsbesef op basis van een consequente circulaire economie.<br />

Succesvolle ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid op. Tegenover het milieu. Tegenover<br />

hun medemens. Tegenover de toekomstige generaties. Want de grondstoffen en natuurlijke rijkdommen<br />

worden steeds schaarser. Terwijl de roep naar duurzaamheid, zowel in woord als in daad,<br />

steeds groter wordt. Iedereen, waar ook ter wereld, stelt dit vast. Waardoor de behoeften van de<br />

mens veranderen. En zo ook de eisen aan de volledige ramensector. Een consequente circulaire<br />

economie is het eenvoudige en efficiënte antwoord daarop.<br />

Ramen die worden geproduceerd met een steeds groter aandeel gerecycled kunststof leveren hieraan<br />

een beslissende bijdrage. De raamsystemen van REHAU definiëren al meer dan 30 jaar de normen<br />

op het vlak van levensduur, energie-efficiëntie en verantwoord gebruik van grondstoffen en natuurlijke<br />

rijkdommen. Dankzij hun topkwaliteit leveren onze ramen een belangrijke bijdrage aan de<br />

bescherming van de aarde en de economie. Met als resultaat dat zowel meerwaarde als verkoop<br />

voor generaties worden verzekerd.<br />

EcoPuls: circulaire economie optimaliseert<br />

de uitstoot<br />

De circulaire economie biedt niet alleen meetbare<br />

concurrentievoordelen, maar zorgt ook<br />

voor een sterke optimalisatie van de uitstoot<br />

bij de productie of het transport. Wat goed is<br />

voor het milieu. Zo zorgt de circulaire economie<br />

van REHAU ervoor dat pvc tot zevenmaal toe<br />

gerecycled en opnieuw verwerkt kan worden.<br />

REHAU behoudt de volledige controle over het<br />

materiaal en de overeenstemmende processen.<br />

Onze<br />

gesloten<br />

materiaal<br />

kringloop<br />

De belofte van REHAU aan de volgende generaties. De feiten.<br />

De belofte voor duurzaamheid en de daaruit voortvloeiende circulaire economie maakt deel uit van<br />

het DNA van REHAU. De onderstaande cijfers vormen het bewijs van deze consequente werkwijze:<br />

www.rehau.nl/ecopuls<br />

Ramen heruitgevonden. Voor het leven van vandaag. En het succes van morgen.<br />

REHAU Window Solutions.<br />

© REHAU N.V.<br />

www.rehau.nl<br />

Technische wijzigingen voorbehouden. Lees a.u.b. de technische<br />

productinformatie die op dit moment geldt, u vindt die online<br />

op www.rehau.com/ti.


We begeleiden onze partners op weg naar een<br />

klimaatneutrale toekomst. Met CO2-reducerend<br />

producten en diensten voor decarbonisatie van<br />

de gebouwschil.<br />

Holistisch over elke bouwfase.<br />

Flexibel door modulariteit.<br />

Maatwerk voor elk individueel project.<br />

www.carboncontrol.be


De Pen<br />

20


De Pen<br />

Arjen Koole<br />

Directeur branchevereniging hang- en sluitwerk<br />

GRAAG NORMCONFORM<br />

BOUWEN VANAF NU<br />

Burgemeester Halsema van Amsterdam was klip en klaar enkele weken geleden: ze wil dat minister Bruins Slot, de<br />

minister van Binnenlandse Zaken, de brandveiligheidseisen voor containerwoningen aanscherpt. Dit naar aanleiding<br />

van een brand, vorig jaar november in de hoofdstad. Een appartementencomplex voor statushouders en jongeren<br />

ging in vlammen op. Uit onderzoek bleek dat het vuur zich snel kon verspreiden door het type dak dat daar was<br />

gebruikt. Echter, dit type dak voldeed aan de brand- en veiligheidseisen. Toch is het door de brandweer als brandgevaarlijk<br />

aangemerkt. Zeer verontrustend!<br />

Goed, ik heb u even bijgepraat met de context op weg naar het punt dat ik graag in deze gastcolumn wil maken:<br />

het is namelijk niet goed dat met de huidige voorzieningen voor tijdelijke bouw er gebouwd mag worden onder het<br />

kwaliteitsniveau voor de nieuwbouw. Van die ‘vrijheid’ moeten we af.<br />

Het is immers nogal bizar, want we doen met die ‘vrijheid’ ongekend veel concessies aan veiligheid. En ook aan<br />

inbraakwerendheid. Sterker nog: door woningen op te leveren ónder de norm, nodig je het inbraakgilde uit om<br />

hun slag te slaan bij die woningen. Heel vreemd. Daarom: hoe lang vinden we het nog goed dat we onder de norm<br />

mogen bouwen bij tijdelijke bouw met toenemend risico op brand en inbraak?<br />

Voor mij – vanuit mijn rol als directeur van de branchevereniging hang- en sluitwerk – is dat lastig te verteren.<br />

Ten eerste: hoe kunnen we een periode van 15 jaar nog ‘tijdelijk’ noemen? Ten tweede: waarom creëren we in de<br />

bouwketen die bewuste risico’s en gaan we hierdoor echt meer en sneller bouwen? En ten derde: waarom zijn er nog<br />

bedrijven in de bouwkolom die willens en wetens een opgeleverd project met een risico opzadelen?<br />

Over dat laatste: ik snap het wel. Natuurlijk gaat het om geld. Als je lager dan de norm mag opleveren, dan kost je<br />

dat – als bouwbedrijf – minder geld. Je kunt met een lager tarief bij de aanbesteding inzetten. Ze overtreden de regels<br />

in dat traject ook niet omdat het om tijdelijke woningen gaat, maar is het juist daarom niet de hoogste tijd om de<br />

regels ter discussie te stellen?<br />

In die zin ben ik het hartstikke eens met burgemeester Halsema: de regels moeten inderdaad worden aangescherpt.<br />

Hoe?<br />

Wel… laten we als eerste als branche gewoon eens afspreken dat we altijd – en dan bedoel ik ook echt: altijd en<br />

zonder uitzondering! – normconform opleveren. Dus, dat we allemaal de minimumstandaard in acht nemen, ook als<br />

het niet per sé hoeft. Je zou het zelfs een vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen kunnen noemen! En,<br />

laten we afstappen van die periode van 15 jaar. Laten we er helemaal géén termijn aanhangen: de norm wordt de<br />

norm. We trekken de regels voor permanente en tijdelijk bebouwing gelijk.<br />

De winst voor de samenleving? Meer woongenot, minder kans op brand en slachtoffers én een substantiële afname<br />

van de kans op inbraak. Dat is een nobel doel. Daar kún je het gewoon niet mee oneens zijn. ■<br />

21


De heroal VS Z creëert een huiselijke sfeer zonder het daglicht volledig te blokkeren.<br />

Tekst en beeld: heroal<br />

Bijzonder duurzaam en zeer robuust<br />

Efficiënte zonwering met textielscreens<br />

én passend bij de gebouwschil<br />

Als de zon schijnt, neemt de vraag naar intelligente zonwering toe. Deze moet daglicht efficiënt maken, het binnenklimaat aangenaam<br />

koel houden en tegelijkertijd een lange levensduur hebben. Maar hoe? En met welk product?<br />

Het heroal VS Z zipscreensysteem kan gezien<br />

worden als het antwoord op die vraag. In dit<br />

artikel hebben we het over een veelzijdige,<br />

textiele zonwering. Door het zonlicht te reflecteren,<br />

biedt dit systeem een vermindering van<br />

de zonnestraling tot wel 100 procent, zonder<br />

dat het natuurlijke daglicht verloren gaat. UVstraling<br />

wordt zelfs tot 100 procent gefilterd.<br />

Zo zorgt het systeem voor een aangenaam<br />

binnenklimaat op warme dagen en maakt het<br />

de regeling van het woonklimaat mogelijk. De<br />

hoge windstabiliteit maakt de heroal VS Z tot<br />

een bijzonder duurzaam en robuust systeem.<br />

Bovendien zorgt het rondom gesloten doek<br />

voor een effectieve wering van insecten.<br />

22


Met het zonweringssysteem zijn de ontwerpmogelijkheden<br />

nagenoeg onbeperkt, omdat<br />

het textiele zipscreen verkrijgbaar is in een breed<br />

scala aan stoffen en kleuren, ontwerpen en mate<br />

van lichtdoorlaatbaarheid - van ondoorzichtig<br />

tot transparant. Op verzoek zijn de stoffen<br />

ook verkrijgbaar in PVC-vrije uitvoering. Omdat<br />

het textiel, afhankelijk van de gekozen stof, is<br />

gemaakt van gecoat glasvezel of polyester met<br />

hoge treksterkte, is het water- en vuilafstotend,<br />

ademend, UV- en schimmelbestendig en is het<br />

een oplossing die zorgt voor duurzaamheid en<br />

grote mate van functionaliteit op lange termijn.<br />

Om het zonweringssysteem in kleur te matchen<br />

met de gebouwschil, kan de aluminium<br />

geleiderail de kast en de onderlijst van de<br />

heroal VS Z in de fabriek naar wens van de<br />

klant worden voorzien van poedercoating in<br />

alle RAL-kleuren, de exclusieve kleuren van Les<br />

Couleurs ® Le Corbusier of de innovatieve heroal<br />

SD oppervlakteafwerking.<br />

Op deze manier kunnen alle voordelen van de<br />

heroal hwr-poedercoating optimaal worden<br />

benut en bijdragen aan de levensduur van het<br />

systeem, naast de hoge materiaalstabiliteit van<br />

het aluminiummateriaal.<br />

Zelfs met grote oppervlakken tot 5 meter breed<br />

en met een oppervlakte tot 18 vierkante meter,<br />

is de heroal VS Z windstabiel - ook bij windstoten<br />

tot 145 km/u. Dit wordt gewaarborgd<br />

door het ritssluitingssysteem aan de zijkanten,<br />

dat zorgt voor grip in de geleidingsrails. ■<br />

'De ontwerpmogelijkheden zijn nagenoeg<br />

onbeperkt, omdat het textiele zipscreen verkrijgbaar<br />

is in een breed scala aan stoffen en kleuren'<br />

De heroal VS Z biedt optimale bescherming tegen verblinding, inkijk, uv-straling en hitte. Bovendien kan het ook worden gebruikt in plaats van een hor.<br />

23


Geteste opstelling<br />

We stellen vast dat de vloerconstructies in gebouwen steeds hoger zijn en dat men daardoor in ruimtes waar de ramen tot op de<br />

grond komen ook hogere dorpelprofielen moet monteren. De verbinding van meerdere profielen werkt echter statisch als een<br />

scharnier. De FrameTec kaderverbredingen van Stadur bieden een oplossing!<br />

Om iedereen een maximale zekerheid op het vlak van stabiliteit te garanderen, werden bouwelementen met de FrameTec kaderverbredingen<br />

van Stadur, de schroeven en bevestigingsbeugels van SFS en de raamprofielen van Schüco aan een reeks<br />

testen onderworpen.<br />

FrameTec<br />

kaderverbreding<br />

bevestigingsbeugels<br />

raamprofiel<br />

Getest volgens:<br />

Ift-norm<br />

ETB-norm


Statische testen<br />

FrameTec in een totaaloplossing<br />

Om de stabiliteit van de dorpel te garanderen en de belasting<br />

van ramen door wind en gebruik veilig te kunnen opvangen,<br />

moeten geschikte bevestigingsmiddelen gebruikt worden.<br />

Schroef<br />

Uittrekwaarde<br />

Diameter Omschrijving horizontaal verticaal<br />

50 mm ingeschroefd<br />

Waarden voor het draagvermogen in het raamkozijn<br />

(loodrecht op het raamvlak)<br />

Materiaal<br />

Type/<br />

klasse<br />

Hoogte<br />

Bevestiging<br />

Karakteristiek draagvermogen<br />

Fractiel met<br />

Getest<br />

volgens EBT-standaard Resultaat<br />

Nominale belasting van<br />

het draagvermogen<br />

Trek Duw<br />

Naar buiten ( Naar binnen )<br />

De nominale belasting van het draagvermogen werd afgeleid uit de karakteristieke maximale belasting van de ETB-testen. Bij een doorgedreven bevestigen naar onder moet het<br />

raamprofiel voldoende afgedicht worden. Alle resultaten hebben betrekking op testen met profielen van Schüco. Ze zijn niet bindend en zonder garantie.


ADVERTORIAL<br />

Tekst en beeld: VMRG<br />

Overhandiging van het eerste exemplaar<br />

Oneindig mooi metaal in Façades <strong>2023</strong><br />

‘Oneindig mooi metaal’ staat er op de cover van het boek Façades <strong>2023</strong>. De vijftiende editie van de jaarlijkse uitgave van de VMRG, de<br />

brancheorganisatie voor metalen gevelbouw, is verschenen. ‘Mooi’ verwijst naar de prachtige gevels van recent opgeleverde gebouwen<br />

die in het boek te zien zijn. ‘Oneindig’ staat voor het metaal. Na de lange levensduur kunnen de gevelmaterialen aluminium en staal<br />

voor 100% oneindig gerecycled worden. Dit levert een enorme energiebesparing op en het materiaal behoudt haar kwaliteit. Metaal<br />

blijft dus oneindig mooi.<br />

Frederik Vermeesch, creatief directeur bij<br />

Rijnboutt, mocht het allereerste exemplaar<br />

van het boek in ontvangst nemen uit handen<br />

van Henk Zoontjens, directeur bij de VMRG.<br />

Quartz, één van de twee woongebouwen van<br />

Q Residences in Amsterdam Buitenveldert, is<br />

te bewonderen op de cover van Façades <strong>2023</strong>.<br />

Rijnboutt vervulde de rol van co-architect<br />

bij de realisatie van dit prestigieuze project.<br />

Dit gebeurde in samenwerking met het<br />

Amerikaanse architectenbureau Studio Gang,<br />

dat verantwoordelijk is voor het ontwerp.<br />

Vermeesch: “Wij delen het hoge ambitieniveau<br />

van Kroonenberg Groep, de opdrachtgever<br />

van dit project. De hoge kwaliteit komt<br />

tot uiting in zowel de technische detaillering<br />

en uitvoering als in de toegepaste, hoogwaardige<br />

materialen en producten.”<br />

Frederik Vermeesch (l) en Henk Zoontjens (r).<br />

26


De cover van Façades <strong>2023</strong>.<br />

Kwaliteitsgevels<br />

Façades <strong>2023</strong> bestaat uit 224 pagina’s met uiteenlopende<br />

gevelbouwprojecten waar VMRG<br />

bedrijven bij betrokken zijn geweest. Het boek<br />

is ingedeeld in utiliteitsbouw-, woningbouwrenovatie-<br />

en transformatie-, en zonweringsprojecten.<br />

Bij elk project staat aangegeven of<br />

het project onder het VMRG Keurmerk gerealiseerd<br />

is. Alle bedrijven met dit keurmerk leveren<br />

gegarandeerde kwaliteit op het gebied van<br />

gevels. Zij worden hierop regelmatig gekeurd,<br />

zowel in de fabriek als op de bouwplaats. De<br />

Europese aanbestedingsrichtlijnen bieden<br />

ruimte om het VMRG Keurmerk voor te schrijven<br />

in een bestek. Elk bedrijf met het VMRG<br />

Keurmerk ontvangt, nadat de keuringen positief<br />

verlopen zijn, jaarlijks een VMRG Keurmerk<br />

certificaat uitgereikt, zodat een opdrachtgever<br />

er zeker van is dat het bedrijf voldoet aan de<br />

hoge standaard van de VMRG Kwaliteitseisen<br />

en Adviezen.<br />

Oneindig mooi metaal<br />

Tussen de verschillende categorieën projecten is<br />

in het boek een aantal artikelen opgenomen.<br />

Hierin staat ‘oneindig mooi metaal’ centraal. Zo<br />

ziet VMRG directeur Henk Zoontjens in een interview<br />

‘vormvrijheid’ als belangrijkste voordeel<br />

van metaal. Ook wordt aluminium op bijzondere<br />

wijze in de spotlights gezet en uiteengezet<br />

wordt hoe de plannen voor een Circulaire<br />

Geveleconomie, een initiatief van de VMRG,<br />

uitgerold kunnen worden.<br />

Online versie<br />

Het boek is ook online te bekijken. In de online<br />

versie staan per project links naar meer informatie<br />

over het project en over het bedrijf dat<br />

bij dit project betrokken was. De website van<br />

de VMRG biedt op de homepage een aanmeldmogelijkheid<br />

voor de Inspiratienieuwsbrief om<br />

maandelijks op de hoogte te blijven van interessante<br />

projecten. ■<br />

Bekijk de online versie via:<br />

https://digitaalpubliceren.com/facades<strong>2023</strong>/<br />

'Het boek bestaat uit 224 pagina’s met uiteenlopende gevelbouwprojecten'<br />

27


Thema Ramen en Deuren<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Goemaat®<br />

Uitstraling, comfort en prestaties komen samen<br />

in kozijnoplossingen Boutique Hotel Ter Zand<br />

Een klassieke architectuur<br />

met een moderne twist<br />

Op een unieke plek aan de Hogeweg van Burgh-Haamstede, grenzend aan natuurgebied de Kop van Schouwen en op de plaats van<br />

een voormalige manege is in 2020 en 2021 viersterren Boutique Hotel Ter Zand gerealiseerd. Het kleinschalige luxe hotel biedt ruimte<br />

aan 53 hotelsuites, 32 vrijstaande Garden Suites en een riante lounge met ontbijtzaal en is een zusje van het verderop gelegen Grand<br />

Hotel Ter Duin. Waar de Garden Suites geïnspireerd zijn op het landschap, zijn de twee hoofdgebouwen uitgevoerd in een historiserende<br />

architectuur met een moderne twist…<br />

Het viersterrenhotel is ontworpen door Kort Geytenbeek Architecten<br />

BNA. Van den Nieuwendijk Bouw stond in voor de realisatie. In opdracht<br />

van deze aannemer produceerde, leverde en monteerde Goemaat ® 118<br />

kunststof raam- en deurkozijnen voor beide hoofdgebouwen. Voor<br />

de dakkapelkozijnen is veelal gekozen voor draaikiepkozijnen, vertelt<br />

Pieter-Jan van Halum, Manager Werkvoorbereiding, Projectleiding en<br />

Montage bij Goemaat ® . “In totaal hebben wij 54 draaikiepkozijnen met<br />

ramen, 58 draaikiepramen en 8 draaikiepdeuren geleverd, evenals 20<br />

kozijnen met vast glas. Op de balkons en begane grondverdiepingen zijn<br />

bovendien 43 deurkozijnen met in totaal 79 deuren gemonteerd. Daarnaast<br />

zijn op diverse plekken modelkozijnen aangebracht. Kortom: in dit<br />

werk komt ons volledige kozijnaanbod harmonieus samen.”<br />

In het Boutique Hotel zijn diverse productcombinaties met sluitkommen, sluitplaatjes en scharen uit de SIEGENIA Titan AF-serie toegepast.<br />

28


Thema Ramen en Deuren<br />

Voor de dakkapelkozijnen is veelal gekozen voor draaikiepkozijnen.<br />

Voorkom roestvorming en corrosie!<br />

Goemaat ® heeft zich gespecialiseerd in de productie, levering en montage<br />

van alle soorten glas en kozijnen van kunststof en aluminium. Vanuit<br />

de vestigingen in Goedereede, Oud-Gastel en Goes worden nieuwbouwen<br />

renovatieprojecten in heel Zuidwest-Nederland opgepakt, vertelt Van<br />

Halum. “Veel van onze projecten bevinden zich aan de kust, wat bijzondere<br />

eisen stelt aan de wind- en waterbelasting. Bovendien hebben we<br />

hier te maken met zoute zeelucht, waardoor metalen onderdelen kunnen<br />

gaan roesten en corroderen. De producten moeten hier wel tegen<br />

bestand zijn! Om een uitstekende corrosiebestendigheid te garanderen,<br />

werken wij standaard met het draaikiepbeslag van SIEGENIA. Dit beslag<br />

onderscheidt zich door een duurzame kwaliteit en een maximaal bedieningscomfort.<br />

Bovendien worden een perfecte afstelling en aandruksterkte<br />

van de draaikiepramen geborgd. Zelfs wanneer wind en regen op<br />

de gevel staan, zijn de draaikiepkozijnen perfect waterdicht.”<br />

Zomer-/winterstand<br />

Boutique Hotel Ter Zand in Burgh-Haamstede bevindt zich op het Zeeuwse<br />

eiland Schouwen-Duiveland, waar bovengenoemde omstandigheden<br />

ook zeker van toepassing zijn. In dit project zijn diverse productcombinaties<br />

met sluitkommen, sluitplaatjes en scharen uit de SIEGENIA Titan<br />

AF-serie toegepast; een serie die zich onderscheidt door een flexibele<br />

integratie, hoogwaardige materialen, een hoge functionaliteit en een<br />

uitstekende weerstandsklasse. Van Halum: “Wat we hier nog extra aan<br />

toegevoegd hebben, is de zomer-/winterstand. Omdat de meeste gasten<br />

in de zomermaanden meer buitenlucht naar binnen willen halen<br />

Omdat de meeste gasten in de zomermaanden meer buitenlucht naar binnen<br />

willen halen dan in de winter, zijn door middel van een pal in het draaikiepkozijn<br />

twee openingsstanden mogelijk.<br />

dan in de winter, zijn door middel van een pal in het draaikiepkozijn<br />

twee openingsstanden mogelijk.”<br />

Klassieke uitstraling, modern comfort<br />

Aan de basis van alle kunststof kozijnen ligt een verdiept Veka-profiel met<br />

HVL (houtlook) verbindingen, vertelt Van Halum. “Gekozen is voor Veka<br />

Softline 82 NL RETRO, dat een klassieke uitstraling met optisch rechte<br />

stijlen en een schuine onderdorpel combineert met een modern comfort.<br />

Waar bovenlichten boven de deuren en roedes in de ramen bijdragen aan<br />

de gewenste historische architectuur, zorgt een speciale ultramatte folie<br />

in grafietzwart voor de moderne finishing touch. De zwakke glansgraad<br />

wekt de indruk van staal, maar dan met alle voordelen van kunststof.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een hoge isolatiewaarde, een gunstige prijs en minimaal<br />

onderhoud.” De binnenzijde van de kozijnen is afgewerkt in basis<br />

glad wit, passend bij de frisse en lichte strandsfeer van de hotelkamers.<br />

Grote hoeveelheid, bijzondere montage<br />

De kunststof kozijnen zijn geproduceerd en geleverd door de Goemaat ®<br />

fabriek in Goedereede. “De uitdaging zat met name in de grote hoeveelheid<br />

deuren die binnen afzienbare tijd geproduceerd moest worden”,<br />

vertelt Van Halum. “Maar ook in de montage van de deurkozijnen van de<br />

balkons, die als het ware in het schuine dak vallen. Door de kozijnen met<br />

behulp van een kraan schuin in de sparingen te steken, hebben we deze<br />

uitdaging overwonnen en een schadeloze montage kunnen borgen.”<br />

In navolging van de kunststof kozijnen heeft Goemaat ® ook de aluminium<br />

entreepuien voor het Boutique Hotel geleverd. De Aluk Triton automatische<br />

schuifdeuren zijn tevens uitgevoerd in grafietzwart (RAL9005<br />

structuur) en geproduceerd in de fabriek in Oud-Gastel. ■<br />

Bouwinfo:<br />

Om een uitstekende corrosiebestendigheid te garanderen, werkt Goemaat®<br />

standaard met het draaikiepbeslag van SIEGENIA.<br />

Opdrachtgever<br />

DPP Vastgoed Groep<br />

Architect<br />

Kort Geytenbeek Architecten BNA<br />

Aannemer<br />

Van den Nieuwendijk Bouw<br />

Kunststof en aluminium kozijnen<br />

Goemaat ®<br />

Draaikiepbeslag<br />

SIEGENIA<br />

29


Thema Ramen en Deuren<br />

Tekst: Jerry Helmers | Beeld: Kufa<br />

Opvallende innovatieve technische doorbraak gaat markt definitief veranderen<br />

‘Complete gevelrenovatie in één<br />

identieke technische lijn en stijl<br />

wordt vanaf nu de standaard’<br />

Schuin kozijn op basis van het RenoS9000® profiel.<br />

30


Thema Ramen en Deuren<br />

Het bredere – en complete – gamma van de RenoS9000 ® is een<br />

feit. Zo simpel is het en zó krachtig is het nieuws. Binnen het renoveren<br />

is namelijk opnieuw een revolutionaire stap gemaakt waar<br />

de markt eigenlijk gewoon al jaren op zat te wachten. “Wij kunnen<br />

nu – als enigen in de branche - echt alles in één serie produceren”,<br />

zeggen Henk Weber en Didier Holslag van Kufa Raamsystemen<br />

in IJmuiden. “De hele serie is er nu voor alle renovatiekozijnen.<br />

Niemand anders heeft het. We hebben het over de introductie van<br />

(onder andere!) het imitatieschuifraam op basis van het technische<br />

fiche van het RenoS9000 ® renovatieprofiel.”<br />

Hoe het voorheen ging? Wel… bij renovatieprojecten moesten vaak de<br />

bestaande schuiframen worden vervangen. Er werden dan draaikiep- of<br />

vaste ramen geplaatst – als alternatief - maar anno <strong>2023</strong> kan er gewoon<br />

binnen het renovatieproces op eenvoudige wijze een imitatieschuifraam<br />

worden geplaatst. Hoe dat mogelijk is? Heel simpel: het technische principe<br />

van het RenoS9000 ® renovatieprofiel is daar nu op toegepast. Met<br />

dank aan de innovatiekracht van Kufa Raamsystemen in IJmuiden.<br />

“We lopen met de technische innovatie binnen het RenoS9000 ® kozijnsysteem<br />

aantoonbaar voorop in de markt”, zegt Didier met volle overtuiging.<br />

“Het eerste prototype van het imitatieschuifraam is er intussen<br />

ook en we kunnen er de markt mee op. Onze partners kunnen bestellen<br />

en wij kunnen leveren. Het geheim? Wij hebben op een andere manier<br />

naar de bestaande maatverschillen gekeken en het opgelost. Op dezelfde<br />

manier hebben wij ook gekeken naar de deuren en daar is uiteindelijk ook<br />

het gepatenteerde verborgen scharnier systeem InviKu ® ontstaan. Deze is<br />

overigens niet alleen beschikbaar is voor de RenoS9000 ® , maar ook voor<br />

alle andere vlakke en verdiepte kozijnseries.”<br />

Imitatieschuifraam op basis van het RenoS9000® profiel geplaatst in een gevel.<br />

'Het eerste prototype van het<br />

imitatieschuifraam is er en we<br />

kunnen er de markt mee op'<br />

Soorten in het RenoS9000® kozijnsysteem,<br />

Henk voegt daar nog aan toe dat uiteraard alles geproduceerd kan worden<br />

in de KOMO-gecertificeerde HVL-verbindingen. “Het mag duidelijk<br />

zijn dat er tijdens het renoveren met kunststof kozijnen dus nóg meer<br />

tijdwinst kan worden geboekt. Op basis van het RenoS9000 ® procedé<br />

kon er al een grote efficiencyslag worden gemaakt maar als nu alle typen<br />

en soorten profielen op deze wijze worden aangepakt, dan is het slechts<br />

een eenvoudig rekensommetje om te concluderen hoe groot de tijdwinst<br />

bij het plaatsen nú zal zijn. Sterker nog: het compleet renoveren van de<br />

bestaande kozijnen in deze nieuwe technische lijn en stijl wordt vanaf nu<br />

de standaard.” ■<br />

31


CLICK & FIX<br />

MEER<br />

OPBRENGST<br />

X-TRA<br />

ELASTISCH<br />

ENERGIEZUINIG<br />

LUCHTDICHT<br />

THERMISCHE<br />

ISOLATIE<br />

AKOESTISCHE<br />

ISOLATIE<br />

LAGE<br />

ONTVLAMBAARHEID<br />

ALLE<br />

SEIZOENEN<br />

000642-ADVERT


POWERCENTER-PP<br />

BAR PROCESSING<br />

THE ADVANTAGES<br />

Complete processing of PVC window and<br />

front door profiles with a production capacity of<br />

approx. 160 to 220 window units per work shift.<br />

Parallel processing: Shorter processing cycles<br />

by decoupling the machining on the rod<br />

Easy to use and simple data maintenance<br />

Profile bar systems PVC/PVC steel reinforced<br />

composites<br />

Additional functions such as variable saw, inline printer,<br />

seal undercutting and transom cutting station with<br />

changer, automatic closing part setting and screwing<br />

station and stacking system possible<br />

Processing data freely programmable<br />

TECHNICAL DATA<br />

Magazine feed<br />

12 spaces<br />

Cutting length<br />

max. 4006 mm<br />

Length of profile bar<br />

min. 650 mm<br />

(optional 6006 mm)<br />

Length of profile bar<br />

max. 6500 mm<br />

Profile view width<br />

130 mm<br />

Cutting length<br />

min. 326 mm<br />

Profile depth<br />

120 mm (optional 180 mm)<br />

STÜRTZ MASCHINENBAU GMBH I LINZERSTR. 24 I 53577 NEUSTADT / WIED-ROTT I GERMANY I INFORMATION@STUERTZ.COM I WWW.STUERTZ.COM


Thema Ramen en Deuren<br />

Tekst: Profine Group | Beeld: Profine Group en Bete Photography<br />

Kozijnen van bio-attributed PVC toegepast in mooi verduurzamingsproject<br />

WERELDWIJDE PRIMEUR VOOR KOZIJNEN:<br />

ENORME CO -BESPARING<br />

2<br />

Met de ontwikkeling en toepassing van kunststof kozijnen gemaakt van bio-attributed PVC, hebben profielleverancier Kömmerling en<br />

kozijnfabrikant Kumij, een wereldwijde primeur te pakken. Kumij heeft deze innovatieve profielen verwerkt tot kozijnen en deuren voor<br />

een verduurzamingsproject van BAM in Steenwijk. Door de inzet van deze innovatie wordt circa 6000 kilogram CO 2<br />

bespaard.<br />

Fossielvrij PVC<br />

Bio-attributed PVC is een nieuwe ontwikkeling<br />

waarbij de fossiele grondstof wordt vervangen<br />

door een hernieuwbaar alternatief: restmateriaal<br />

uit duurzame bos- en landbouw. Dit maakt<br />

het materiaal vele malen duurzamer dan traditioneel<br />

PVC, met een CO 2<br />

besparing tot wel<br />

90%, zonder in te hoeven boeten aan kwaliteit.<br />

“Wij zijn trots op deze primeur. Het was nog<br />

niet eerder toegepast in de kozijnindustrie en<br />

wij zien dit als een belangrijke stap in de ontwikkeling<br />

van duurzame bouwmaterialen",<br />

aldus Jelmer Bijlsma, manager Duurzaamheid<br />

en innovatie bij Kömmerling Nederland.<br />

Dit is het meest toekomstbestendige product<br />

in onze markt. “Door de toepassing van deze<br />

innovatie kunnen we de afhankelijkheid van<br />

fossiele grondstoffen verminderen en de duurzaamheid<br />

van de kunststofindustrie vergroten",<br />

aldus Freddy van der Werff, algemeen<br />

directeur van Kumij.<br />

Duurzame samenwerking<br />

Kömmerling zet zich al langer in voor een duurzame<br />

toekomst en deze ontwikkeling sluit daar<br />

naadloos bij aan. Samen met ketenpartners<br />

is de milieu-impact van de hele keten in detail<br />

geanalyseerd, op basis waarvan de meest duurzame<br />

keuzes gemaakt kunnen worden. “Onze<br />

ambitie is om vandaag het verschil te maken en<br />

de juiste acties en beslissingen te nemen voor de<br />

wereld van morgen. Het is geweldig om in de<br />

hele keten te kunnen samenwerken met partners<br />

die even gemotiveerd zijn om duurzaam en<br />

circulair te ontwikkelen", aldus Bijlsma.<br />

Kumij, onderdeel van marktleider VHZ, heeft<br />

van de bio-attributed profielen van Kömmerling<br />

hoogwaardige kozijnen geproduceerd. “Ze voldoen<br />

niet alleen aan alle eisen maar leveren ook<br />

een verbluffend eindresultaat op”, zegt Van der<br />

Werff. “Dat stimuleert natuurlijk een verdere<br />

uitbreiding van deze duurzame en ketenbrede<br />

samenwerking van alle betrokken partijen.”<br />

Grondstoffenleverancier INEOS Inovyn heeft<br />

actief bijgedragen aan het gehele proces door<br />

BIOVYN te ontwikkelen en de benodigde informatie<br />

te verstrekken aan de ketenpartners. Ook<br />

zij zien de toekomst in fossielvrij PVC.<br />

"BIOVYNTM is de perfecte oplossing voor die<br />

sectoren die zich inzetten voor het verminderen<br />

van hun CO 2<br />

-uitstoot, en biedt dezelfde prestaties<br />

en resultaten als traditionele PVC", zegt<br />

Inna Jeschke, Business Unit Manager Polymers<br />

bij INEOS Inovyn. "We zijn verheugd om te zien<br />

dat de bouwsector op bio-attributed PVC vertrouwt<br />

als oplossing voor hun duurzame projecten",<br />

vervolgt ze.<br />

Anouk Mulder (BAM), Freddy van der Werff & Henk van der Vliet (Kumij) Jelmer Bijlsma(Kömmerling).<br />

Verduurzamingsproject<br />

Het eerste project waar de gecertificeerde kozijnen<br />

van bio-attributed PVC zijn toegepast, is<br />

een verduurzamingsproject van BAM wonen.<br />

Hier worden 19 sociale huurwoningen uit de<br />

jaren '70 verduurzaamd tot nul-op-de-meter<br />

woningen. In totaal gaat het bij dit project om<br />

ruim 100 kozijnen, uitgevoerd in de serie K-VI-<br />

SION Trend in een crème-kleur en voorzien van<br />

dennengroene draaidelen en hoogwaardig triple<br />

isolatieglas. Dit laatste geeft deze kunststof<br />

kozijnen extra goede prestaties, waarmee de<br />

34


Thema Ramen en Deuren<br />

woningen naar energielabel A +++ zijn gegaan.<br />

Kumij en BAM Wonen hebben gezamenlijk de<br />

visie om duurzame oplossingen te bieden die<br />

verder gaan dan de huidige normen en voorschriften.<br />

Door te kiezen voor fossielvrije kunststof<br />

kozijnen in dit project, laten ze zien dat<br />

duurzaamheid en hoogwaardige kwaliteit hand<br />

in hand kunnen gaan.<br />

“Bij BAM Wonen versnellen we de energietransitie.<br />

We zetten daarvoor de keten in beweging,<br />

zodat onze partners en opdrachtgevers<br />

net als wij een grotere en groenere stap<br />

zetten. Onze samenwerking met Kumij is daar<br />

een goed voorbeeld van”, aldus Anouk Mulder,<br />

projectleider bij BAM Wonen.<br />

Innovatie voor de toekomst<br />

De introductie van de kozijnen van bio–<br />

attributed PVC markeert een belangrijke mijlpaal<br />

in de bouw- en constructiesector. Het<br />

toont de duurzame evolutie van de sector en<br />

laat zien dat innovatie en milieubewustzijn de<br />

weg voorwaarts zijn. Met een gezamenlijke inspanning<br />

komt een duurzame toekomst daadwerkelijk<br />

sneller dichtbij.<br />

Kozijnen van bio-attributed PVC in project.<br />

(Beeld: Bete Photography)<br />

'De introductie van de kozijnen markeert<br />

een belangrijke mijlpaal in de bouwen<br />

constructiesector'<br />

Jelmer Bijlsma overhandigt bewijs van duurzaamheid aan Freddy van der Werff.<br />

De volgende projecten, in Nederland en Duitsland<br />

worden nog dit jaar voorzien van deze innovatieve<br />

kozijnen. Kozijnen van bio-attributed<br />

PVC by Kömmerling zijn vanaf nu verkrijgbaar<br />

en op projectbasis inzetbaar. ■<br />

Over Kömmerling<br />

Het bedrijf heeft al 125 jaar ervaring<br />

en wordt beschouwd als een premium<br />

kozijnenmerk. De naam staat voor<br />

kwaliteit, innovatie en duurzaamheid.<br />

De fabrikant is wereldwijd - in meer<br />

dan 60 landen - vertegenwoordigd met<br />

zijn productie- en verkooplocaties.<br />

Vandaag voor morgen, dat is waar het<br />

merk voor staat. Vandaag worden de<br />

juiste oplossingen voor de wereld en<br />

generaties van morgen ontwikkeld.<br />

Het bedrijf is onderdeel van de Duitse<br />

profine Group en sinds 1969 actief<br />

in Nederland. Speciaal voor de<br />

Nederlandse markt is de K-VISION<br />

serie ontwikkeld. K-VISION kozijnen<br />

zijn verkrijgbaar via officiële partners.<br />

Deze professionele kozijnfabrikanten<br />

verwerken de kozijnprofielen tot volwaardige<br />

kozijnen en verzorgen ook<br />

de montage.<br />

Over Kumij<br />

Kumij is een toonaangevende leverancier<br />

van hoogwaardige kunststof kozijnen<br />

in Nederland. Het bedrijf heeft<br />

een sterke focus op duurzaamheid en<br />

innovatie, en streeft ernaar om uitsluitend<br />

te werken met hernieuwbare<br />

materialen. Als projectpartner werkt<br />

de organisatie samen met de gehele<br />

bouwketen: van ontwerpfase tot nazorg<br />

en onderhoud.<br />

Over VHZ<br />

Met in totaal circa 650 medewerkers,<br />

verspreid over acht (productie)locaties<br />

voorziet VHZ veel nieuwbouw- en renovatieprojecten<br />

van stijlvolle, duurzame<br />

kozijnoplossingen. VHZ omvat<br />

de producerende bedrijven Transcarbo<br />

(Hoensbroek), Europrovyl (Leeuwarden),<br />

Kumij (Groningen) en Smits<br />

Kozijnen (Gemert). Daarnaast zijn<br />

ook het servicebedrijf Kozijn Service<br />

Nederland (Wassenaar) en het montagebedrijf<br />

Alwood (Terborg) onderdeel<br />

van de groep. VHZ is de grootste<br />

verwerker van kozijnen in Nederland<br />

met een omzet van 190 miljoen euro<br />

per jaar. Er worden 180.000 kozijnen<br />

per jaar geproduceerd. De groei is op<br />

dit moment groot. VHZ is daarmee<br />

marktleider in de branche en draagt<br />

bij aan een betere leefomgeving voor<br />

de komende generaties.<br />

35


Thema Ramen en Deuren<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: RecyStel, Guillaume Groen<br />

Duurzaam en circulair bouwen<br />

met kunststof stelkozijnprofielen<br />

De eisen rondom duurzaam en energiezuinig bouwen worden steeds verder aangescherpt. Naast een uitgekiende isolatie van daken,<br />

vloeren en gevels is het zorgvuldig afdichten van naden en kieren essentieel om een optimale luchtdichting te garanderen. Fabrikant<br />

en leverancier RecyStel draagt hieraan zijn steentje bij met een assortiment stelkozijnprofielen voor kunststof, houten en aluminium<br />

kozijnen, die tevens excelleren in circulariteit, verwerkbaarheid en stabiliteit. Samen met directeur Theo van Gorkom zetten we de belangrijkste<br />

voordelen op een rij.<br />

Vervaardigd uit gerecycled PVC<br />

De RecyStel stelkozijnprofielen bestaan voor<br />

meer dan 95% uit gerecyclede materialen,<br />

veelal afkomstig uit oude, gedemonteerde<br />

kozijnen, reststukken en zaagafval.<br />

“Ons ‘donormateriaal’ betreft hoogwaardig<br />

PVC, dat volledig vrij is van weekmakers”, vertelt<br />

Van Gorkom. “Voor de productie wordt alle<br />

PVC in kleine stukjes gebroken en gegranuleerd<br />

tot kunststof korrels, die vervolgens worden<br />

verwarmd. Hierdoor ontstaat een vloeibare<br />

massa die onder hoge druk door onze matrijzen<br />

wordt geperst. Dit proces wordt met een mooi<br />

woord ook wel extrusie genoemd.”<br />

Tijdens het extrusieproces wordt een speciaal gas<br />

aan de stelkozijnprofielen toegevoegd, waardoor<br />

zij opschuimen. “Het resultaat is een ‘gerecycled<br />

geschuimd PVC’ met een uitmuntende<br />

thermische isolatie. Met een U-waarde van 0,38<br />

W/m²K zijn onze thermische isolatieprestaties<br />

zelfs tot 40% beter dan bij standaard kunststof!<br />

Dat maakt onze stelkozijnprofielen ook bij uitstek<br />

geschikt voor passiefhuis constructies, Nulop-de-Meterwoningen<br />

en (B)ENG-projecten.”<br />

Koudebruggen zijn niet aan de orde, vertelt hij.<br />

“Bovendien kan het materiaal wel tien keer gerecycled<br />

worden. Dit maakt onze stelkozijnprofielen<br />

vele malen duurzamer dan hout.”<br />

Gemakkelijk te zagen, frezen,<br />

boren, schroeven en nieten<br />

Doordat de RecyStel stelkozijnprofielen<br />

worden opgeschuimd, krijgen zij dezelfde<br />

eigenschappen als hout, vertelt Van Gorkom.<br />

“Verwerkers kunnen de stelkozijnprofielen<br />

eenvoudig zagen, frezen, boren, schroeven en<br />

nieten, zonder risico op scheuren. Dit maakt<br />

In het assortiment van RecyStel vind je een grote variëteit stelkozijnprofielen met een aanzichtbreedte van 18 tot 21 mm, die zowel in losse lengtes als in grote aantallen<br />

besteld kunnen worden.<br />

36


Thema Ramen en Deuren<br />

Verwerkers kunnen de stelkozijnprofielen eenvoudig zagen, frezen, boren, schroeven en nieten, zonder risico op scheuren. (Beeld: Guillaume Groen)<br />

'Kunststof is ongevoelig voor weersinvloeden, neemt geen vocht op, rot of<br />

schimmelt niet en ook kromtrekken of torderen (verdraaien) is niet aan de orde'<br />

de stelkozijnprofielen tevens geschikt voor<br />

houtskeletbouwprojecten. Doordat de profielen<br />

tot op de honderdste millimeter nauwkeurig<br />

geëxtrudeerd worden, zijn er geen variabelen<br />

in breedte en dikte. De stelkozijnprofielen<br />

kunnen bovendien op exact de juiste lengte<br />

worden afgekort.”<br />

Stabiele prestaties<br />

Het grootste voordeel van kunststof is echter<br />

de stabiele kwaliteit. “Kunststof is ongevoelig<br />

voor weersinvloeden, neemt geen vocht op,<br />

rot of schimmelt niet en ook kromtrekken of<br />

torderen (verdraaien) is niet aan de orde. Onze<br />

kunststof stelkozijnprofielen hebben hierdoor<br />

een aanzienlijk langere levensduur dan hun<br />

houten equivalent”, aldus Van Gorkom. “Bovendien<br />

behoeven onze stelkozijnprofielen<br />

geen schilderwerk en zijn geen beschermende<br />

en vochtkerende DPC-folies nodig. Hiermee<br />

spelen we volop in op de actuele omstandigheden<br />

op de bouw, waarin doorlooptijden<br />

flink onder druk staan.”<br />

Uitgebreid aanbod<br />

stelkozijnprofielen<br />

In het assortiment van RecyStel vind je een<br />

grote variëteit stelkozijnprofielen met een aanzichtbreedte<br />

van 18 tot 21 mm, die zowel in<br />

losse lengtes als in grote aantallen besteld kunnen<br />

worden. De stelkozijnprofielen zijn zowel<br />

geschikt voor kunststof, houten als aluminium<br />

kozijnen en kunnen zeer eenvoudig en snel gemonteerd<br />

worden.<br />

Dankzij een handelslengte van 6 meter zijn<br />

naden in het stelkozijnprofiel ook bij grote<br />

kozijnafmetingen niet aan de orde, aldus<br />

Van Gorkom. “Stelkozijnen op basis van<br />

RecyStel stelkozijnprofielen hebben een<br />

lange levensduur van zo’n 50 tot 75 jaar,<br />

waarna zij volledig en wel tien keer gerecycled<br />

kunnen worden. Zónder in te boeten<br />

aan de genoemde prestaties! Daarmee zijn<br />

onze stelkozijnprofielen een zeer duurzame<br />

en milieu bewuste keuze.”<br />

Recystel is begin <strong>2023</strong> partner geworden van<br />

VKG Keurmerk; de branchevereniging voor<br />

fabrikanten, leveranciers en verwerkers van<br />

kunststof kozijnen. Alle RecyStel stelkozijnprofielen<br />

zijn uit voorraad leverbaar via de webshop.<br />

Vandaag besteld, is over drie werkdagen<br />

al in huis! Benieuwd wat RecyStel voor uw projecten<br />

kan betekenen? Of wilt u een monsterstuk<br />

ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact<br />

op via info@recystel.nl. ■<br />

37


Thema Ramen en Deuren<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Weekamp Deuren, Thomas Fasting<br />

Bespaar gas en energie met een<br />

isolerende stapeldorpel achterdeur!<br />

Als gevolg van de stijgende gas- en energieprijzen heeft elke huizenbezitter inmiddels de wens om te verduurzamen, op elke plek waar<br />

dat mogelijk is. Omdat de voor- en achterdeur samen meer dan vier vierkante meter gevel in beslag nemen, worden ook zij hierbij niet<br />

vergeten! Met de isolerende deuren van Weekamp Deuren wordt deze vervanging nog gemakkelijker en profiteren bewoners in een<br />

handomdraai van een lager energieverbruik, een verbeterde veiligheid en een hoger wooncomfort… Voordelen die met de nieuwe<br />

isolerende stapeldorpel achterdeur naar een nog hoger niveau worden getild.<br />

De isolerende stapeldorpel achterdeuren zijn 54 mm dik en beschikken over de hoogste prestaties, maar zijn nog steeds licht van gewicht.<br />

38


Thema Ramen en Deuren<br />

Weekamp Deuren is al jaren hét adres voor<br />

hoogwaardige isolerende deuren. In navolging<br />

van de isolerende voordeuren, introduceert het<br />

bedrijf binnenkort ook de isolerende stapeldorpel<br />

achterdeur, met een dikte van 54 mm en<br />

uitgevoerd met Tricoya.<br />

“Onze kwalitatieve Tricoya-beplating kenmerkt<br />

zich door een zeer lage zwelling en krimp en<br />

een zeer hoge duurzaamheid”, vertelt Rianne<br />

Lunenborg, Marketing Manager bij Weekamp<br />

Deuren. “Het materiaal is bovendien zeer stabiel<br />

en duurzaam. Het gebruik van Tricoya in<br />

deuren biedt verschillende voordelen en ligt geheel<br />

in lijn met de hoge kwaliteitsnormen die<br />

wij aan onze producten stellen.”<br />

De voordelen in een notendop:<br />

• Verbeterde stabiliteit<br />

Tricoya-deuren zijn zeer stabiel en hebben<br />

weinig last van uitzet of krimp bij schommelingen<br />

in temperatuur en/of luchtvochtigheid.<br />

Dit betekent dat de deuren minder<br />

snel kromtrekken, scheuren of klemmen<br />

dan traditionele houten deuren.<br />

• Verbeterde duurzaamheid<br />

Tricoya is zeer duurzaam en uitstekend<br />

bestand tegen rot, schimmel en insectenplagen.<br />

Hierdoor gaan Tricoya-deuren veel<br />

langer mee dan traditionele houten deuren,<br />

waardoor ze een uitstekende investering<br />

zijn voor de lange termijn!<br />

• Verbeterde afwerking<br />

Tricoya is een materiaal dat goed te bewerken<br />

is. Hierdoor zijn bewoners verzekerd<br />

van een mooi en strak afgewerkte deur met<br />

een glad oppervlak. Bovendien is de deur<br />

makkelijker te onderhouden en schoon te<br />

maken. Een vochtige doek is in de meeste<br />

gevallen al voldoende.<br />

• Milieuvriendelijk<br />

Het gebruik van Tricoya in deuren is ook<br />

een milieuvriendelijke keuze, omdat het<br />

materiaal afkomstig is uit duurzaam beheerde<br />

bossen. Ook bevat het acetylatieproces<br />

– dat Tricoya haar duurzame eigenschappen<br />

geeft – geen schadelijke stoffen. De deuren<br />

zijn standaard FSC ® gecertificeerd.<br />

• Installatiegemak<br />

“Uniek is ook het installatiegemak van<br />

onze deuren”, aldus Lunenborg. “Daarmee<br />

bieden wij de ideale oplossing voor<br />

de vakman. De isolerende stapeldorpel<br />

achterdeuren zijn 54 mm dik en beschikken<br />

over de hoogste prestaties, maar zijn<br />

nog steeds licht van gewicht. Niet voor<br />

niets worden onze deuren door steeds<br />

meer installateurs omarmd! Ook is het<br />

Een goed geïsoleerde achterdeur helpt om warmteverlies te verminderen, waardoor de energiekosten<br />

van de woning lager uitvallen. Hierdoor verdient de investering zich meestal binnen enkele jaren terug.<br />

(Beeld: Thomas Fasting)<br />

'Het gebruik in deuren biedt verschillende<br />

voordelen en ligt geheel in lijn met de hoge<br />

kwaliteitsnormen die wij aan onze producten stellen'<br />

mogelijk om de deuren te laten monteren<br />

via onze eigen montageservice.”<br />

Wie kiest voor een<br />

isolerende achterdeur,<br />

profiteert bovendien van:<br />

• Aanzienlijke energiebesparing<br />

Een goed geïsoleerde achterdeur helpt om<br />

warmteverlies te verminderen, waardoor<br />

de energiekosten van de woning lager<br />

uitvallen. Hierdoor verdient de investering<br />

zich meestal binnen enkele jaren terug.<br />

“Bovendien draagt een goed geïsoleerde<br />

achterdeur bij aan een gunstiger energielabel<br />

en een hogere woningwaarde”, aldus<br />

Lunenborg. “Ook blijft de temperatuur in<br />

huis beter op peil, waardoor het wooncomfort<br />

wordt verhoogd. In combinatie<br />

met onze standaard HR ++ beglazing worden<br />

deze voordelen naar een nog hoger<br />

niveau getild.”<br />

• Geluidsisolatie<br />

Een isolerende achterdeur kan helpen om<br />

geluid van buitenaf te verminderen. Ook<br />

dit draagt bij aan een hoger wooncomfort<br />

en kan vooral wenselijk zijn wanneer de<br />

woning zich in een drukke buurt bevindt of<br />

als er veel verkeer door de straat rijdt.<br />

• Verbeterde veiligheid<br />

Last-but-not-least is de isolerende stapeldorpel<br />

achterdeur van Weekamp Deuren<br />

maar liefst 54 mm dik – waar een standaard<br />

achterdeur 38 mm dik is. Hierdoor<br />

wordt meer bescherming geboden tegen<br />

inbrekers. “Al onze deuren voldoen aan<br />

Weerstandsklasse 2 en mogen toegepast<br />

worden binnen het Politiekeurmerk Veilig<br />

Wonen”, besluit Lunenborg. “In combinatie<br />

met deugdelijk hang- en sluitwerk<br />

wordt de veiligheid van de woning aanzienlijk<br />

verhoogd. Hierdoor kunnen bewoners<br />

met een gerust hart gaan slapen.” ■<br />

39


63dB<br />

GEALAN Hafen-City-Fenster®<br />

Het raamsysteem voor perfecte<br />

geluidsisolatie tot 63 db<br />

www.gealan.nl<br />

GEALAN Fenster-Systeme GmbH · Hofer Straße 80 · 95145 Oberkotzau


Innovatief beslag,<br />

dat hout met de<br />

toekomst verbindt.<br />

Duurzame raam- en deursystemen die perspectief bieden.<br />

Hout is meer dan materiaal. Voor veel mensen creëert het een duurzame, authentieke<br />

perfectie. Een mening die we al meer dan een eeuw delen. Daarom ontwikkelen we<br />

innovatieve oplossingen met liefde voor details. Met productie-geoptimaliseerd<br />

TITAN-beslag dat automatisch toleranties compenseert, moderne KFV-meerpuntssluitingen<br />

voor deuren in een efficiënt modulair systeem en baanbrekende oplossingen<br />

voor een smart home. Profiteer van onze veelzijdige expertise in hout, geniet van het<br />

ruimtecomfort van morgen: www.siegenia.com/nl/houtoplossingen<br />

360° Ruimtecomfort


SIKU® RB<br />

Hoogste eisen aan<br />

inbraakwerendheid<br />

en design<br />

Tekst en beeld : NBvT<br />

Ervaringen uit eerdere<br />

versie zijn verwerkt<br />

Informatie<br />

Leveringspecificatie<br />

Houten Kozijnen is<br />

doorontwikkeld naar<br />

versie 2.0<br />

Op initiatief van NBvT-sectie Kozijnen is de Informatie Leveringspecificatie<br />

(ILS) Houten kozijnen uit 2021 doorontwikkeld naar<br />

versie 2. Deze is recentelijk op de Kozijnendag in Enschede officieel<br />

gelanceerd.<br />

Met SIKU RB, biedt SIMONSWERK een<br />

Rolband systeem aan voor de NL-profielen<br />

van kunststof voordeuren met de hoogste<br />

kwaliteitsnormen en functionaliteit.<br />

Het scharnier is inbraakwerend getest,<br />

en heeft de SKG** certificering.<br />

www.simonswerk.nl<br />

SIKU ®RB<br />

3154 NL-01 / 3154 V9-04<br />

met SKG** certificering<br />

• voor toegangsdeuren<br />

zonder opdek<br />

• draagvermogen tot 120 kg<br />

Gecertificeerd met<br />

het twee sterren-<br />

SKG**-kwaliteitskeurmerk<br />

• met geïntegreerde dievenklauw<br />

• met stiftvergrendeling<br />

Samenwerken gaat beter als de informatie waarop ontwerper, bouwer<br />

en toeleverancier met elkaar in contact zijn, uitwisselbaar, gestructureerd,<br />

eenduidig, correct, volledig en herbruikbaar is. De BIM-basis informatieleveringsspecificatie<br />

(ILS) is hiertoe voor tal van gebouwonderdelen ontwikkeld.<br />

De ervaringen en feedback uit de eerste ILS Houten Kozijnen zijn<br />

verwerkt om het gebruik voor de aanleverende (ontwerpende) partijen<br />

verder te vergemakkelijken.<br />

In ILS versie 2 is het nu ook mogelijk om het kozijn als losse onderdelen,<br />

met hetzelfde identificatiekenmerk aan te leveren. Ook het productiemodel<br />

is nu uit ILS te halen. Een gebruiker/klant (bijvoorbeeld een bouwbedrijf)<br />

heeft bij de nieuwe versie een beter inzicht welke informatie aan te leveren,<br />

zodat de kozijnenleverancier zo efficiënt mogelijk kan produceren.<br />

De BIM-basis ILS wordt door digiGO BIM Loket in Nederland beheerd en<br />

wordt zowel in Nederland als ook internationaal door vele ontwerpende<br />

en bouwende partijen gebruikt. ■<br />

Meer informatie: nbvt.nl (downloads) en bimloket.nl/bimbasisils<br />

'In ILS versie 2 is het mogelijk<br />

om het kozijn als losse onderdelen,<br />

met hetzelfde identificatiekenmerk<br />

aan te leveren'<br />

42<br />

SIM_Anz-<strong>2023</strong>_SikuRB-SKG_NL_halb_95x267_RZ.indd 1 27.<strong>03</strong>.23 12:17


→ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ <br />

<br />

<br />

✓ <br />

✓ <br />

✓ Geen “GESP” of “gespiegeld” in Merknummering<br />

<br />

<br />

✓ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

✓ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

✓ <br />

<br />

<br />

✓ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Eigenschap Toelichting Omschrijving<br />

IfcBuildingStorey Bouwlaag Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 3.3.<br />

Name, Type<br />

Naamgeving<br />

Betekenisvol, Begrijpelijk, Logisch, Inzichtelijk, Consistent,<br />

Herkenbaar. Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 3.5.<br />

IfcClassification Codering - NL-SfB 4-cijferig, conform vigerende versie.<br />

Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 3.6.<br />

IsExternal In/ uitwendig True/ False Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 4.4.<br />

Reference<br />

Merk<br />

Kozijnmerk, is afhankelijk van maat kozijn en vlakinvullingen.<br />

Geen “GESP” of “gespiegeld” in Merknummering. Kenmerk aan<br />

afzonderlijke onderdelen en ook aan samenstelling.<br />

IfcMaterial<br />

Materiaal<br />

Betekenisvol, Begrijpelijk, Logisch, Inzichtelijk, Consistent,<br />

Herkenbaar. Overeenkomstig Bestek. Bijvoorbeeld: Meranti<br />

FireRating<br />

Brandwerendheid<br />

WBDBO in minuten. Weerstand tegen branddoorslag en<br />

brandoverslag, waarde volgens vigerend bouwbesluit.<br />

Het betreft de werkelijke WBDBO waarde, niet de gestelde eis. 0,<br />

20, 30, 60, etc…<br />

Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 4.5<br />

True/ False. De waarde “True” is toegekend aan alle elementen<br />

FireExit<br />

Nooduitgang<br />

die een uitgang voor ontvluchting zijn, zoals bepaalde deuren.<br />

AcousticRating<br />

Geluidwerendheid<br />

GDnT,A,K In dB. Gekozen waarde voor gehele component op basis<br />

van bouwfysisch advies. Waarde welke gebruikt gaat worden t.b.v.<br />

aansturing inkoop/inkoop/uitvoering.<br />

Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 4.6<br />

ThermalTransmittance<br />

U-waarde in W/ m².K<br />

Warmtedoorgangs-<br />

Warmteweerstand R = 1/ U<br />

coefficient<br />

Conform BIM Basis ILS hoofdstuk 4.6<br />

SecurityRating Weerstandsklasse Bijv.: WK1 conform NEN 5096<br />

GlazingAreaFraction<br />

Glas oppervlak<br />

Factor van glasoppervlak ten opzichte van totaaloppervlak deur of<br />

verhouding<br />

raam<br />

SelfClosing Zelf sluitend True/ False<br />

SmokeStop Rookwerendheid True/ False<br />

KozijncombinatieID<br />

Uniek ID per kozijn<br />

Uniek Identifier samengesteld kozijn. Alle onderdelen die<br />

voorkomen in dat kozijn hebben zelfde KozijncombinatieId<br />

KozijncombinatieID<br />

Custom parameter, in User Defined propertyset CPset_31<br />

Onderdeel<br />

Identifier<br />

Omschrijving van elk te leveren onderdeel. Indien het onderdeel<br />

niet geleverd hoeft te worden dan waarde: Exclusief<br />

Deze betekenisvolle naamgeving hanteren<br />

Custom parameter, in User Defined propertyset CPset_31<br />

Draairichting<br />

Draairichting<br />

Custom parameter, in User Defined propertyset CPset_31<br />

Deuren en ramen, draairichting bv L1 conform NEN270.<br />

Kleurbinnenzijde<br />

Kleur binnenzijde<br />

Custom parameter, in User Defined propertyset CPset_31<br />

(RAL) kleurcode/ omschrijving b.v. RAL9001<br />

Kleurbuitenzijde<br />

Kleur buitenzijde<br />

Custom parameter, in User Defined propertyset CPset_31<br />

(RAL) kleurcode/ omschrijving b.v. RAL9001<br />

<br />

<br />

✓ <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Onderdeel<br />

❑ Kozijnsamenstelling<br />

❑ Stijl<br />

❑ Tussenstijl<br />

❑ Bovendorpel<br />

❑ Tussendorpel<br />

❑ Onderdorpel<br />

❑ Onderdorpelsysteem<br />

❑ Paneel<br />

❑ Raam (met glas)<br />

❑ Ruit<br />

❑ Deur (met glas)<br />

❑ Ventilatierooster<br />

❑ Stelkozijn<br />

❑ Kozijnrekjes<br />

❑ Spouwlatten<br />

❑ Exclusief (Niet leveren)<br />

Randaansluitingsvoorzieningen<br />

✓ Spouwlatten aan kozijn<br />

✓ Spouwlatten los<br />

✓ Kozijnrek aan kozijn<br />

✓ Kozijnrek los<br />

✓ Stelkozijn los<br />

✓ Etc.<br />

Randaansluitingsvoorzieningen, lateien, raamdorpelstenen, waterslagen,<br />

verduisteringsvoorzieningen, dagkantafwerkingen, stelkozijn en rekjes niet in<br />

kozijnsamenstelling modelleren, maar als afzonderlijk object(en) modelleren!<br />

Kozijnrekjes, spouwlatten en stelkozijnen als afzonderlijk object:<br />

IfcElementComponent met Cpset_31 eigenschap Onderdeel ingevuld.<br />

43


Tekst en beeld: Fapim S.p.a<br />

Handige configuratie<br />

SKG-certificering is toegekend<br />

aan hefschuifsysteem<br />

Het hefschuifsysteem LUCE , volledig geproduceerd in Italië, maakt het mogelijk om deuren en ramen/kozijnen van aanzienlijke<br />

omvang en gewicht te realiseren. Dit complete assortiment aan accessoires voor het creëren van veilige en gebruiksvriendelijke<br />

hefschuif-elementen omvat een uitgebreid assortiment aan sloten, verlengstukken, adapterblokken en waardevolle aanvullende<br />

componenten zoals alarmsensoren.<br />

Het gaat om twee soorten loopwagens, traditioneel<br />

en smal (voor smallere profielgroeven),<br />

die allebei een bijzonder robuuste draagstructuur<br />

hebben om een gecertificeerd draagvermogen<br />

tot 440 kg mogelijk te maken.<br />

De sloten, verkrijgbaar in twee doornmaten en<br />

in verschillende lengtes, zijn geschikt voor het<br />

gebruik van een eurocilinder en voorzien van<br />

een stevige, volledig gesloten zamak-kast. De<br />

voorplaat, in zilver geanodiseerd aluminium,<br />

bevat de twee standaard vergrendelingspunten<br />

en de voorinstelling voor een extra derde<br />

sluitpunt. De stalen sluitplaten zijn zo gevormd<br />

dat ze het sluiten van de vleugel vergemakkelijken.<br />

Ze zijn verkrijgbaar in verschillende hoog-<br />

44


tes en ook in de versie met dubbele sluitstand<br />

met ventilatiefunctie.<br />

Luce is getest volgens de norm UNI EN<br />

13126-16:2008, en de corrosiebestendigheidstest<br />

is doorstaan in weerstandsklasse 5, gelijk<br />

aan 480 uur.<br />

De hefschuifconfiguratie met drie sluitpunten<br />

is onlangs bij het SKG-IKOB instituut gecertificeerd<br />

voor inbraakwerendheidsklasse 2 met<br />

twee sterren volgens de Nederlandse normen<br />

BRL 3104 en NEN 5089, en de Europese norm<br />

EN 1627. Er is geen extra kit nodig om deze<br />

SKG-gecertificeerde configuratie te maken: een<br />

standaardslot en sluitpunten zijn ruim voldoende<br />

om de gecertificeerde inbraakwerendheid<br />

te garanderen!<br />

De Prisma handgreep verrijkt het LUCE<br />

gamma, waarin de elegantie van het Olimpo<br />

design gecombineerd wordt met de precisie<br />

van de bevestiging door metrische schroeven<br />

en de mogelijkheid om extra zelftappende<br />

schroeven te gebruiken ter versteviging.<br />

Prisma is beschikbaar in verschillende versies<br />

en combinaties, om de aanpassing te vergemakkelijken<br />

aan de variabele afmetingen<br />

van vleugelprofielen.<br />

Ontdek op de FAPIM App en in de online<br />

catalogus de hefschuifconfigurator: van de<br />

keuze van de profielen en afwerkingen tot de<br />

uiteindelijke productsamenvatting in slechts<br />

enkele klikken! ■<br />

'Er is geen extra kit<br />

nodig om deze<br />

SKG-gecertificeerde<br />

configuratie te maken'<br />

45


RecyStel stelkozijnprofielen zijn geschikt<br />

Vraag nu gratis een<br />

RecyStel Monsterbox<br />

aan via RecyStel.nl<br />

voor kunststof, houten en aluminium<br />

kozijnen voor zowel nieuwbouw als<br />

renovatie. Door de toevoeging van<br />

schuimgas aan het PVC is het product net<br />

zo te verwerken als hout. Het materiaal<br />

zorgt voor uitmuntende thermische isolatie<br />

en is daarom bij uitstek geschikt voor<br />

passiefhuisconstructies.<br />

RecyStel stelkozijnprofielen<br />

Vervaardigd uit 100% gerecycled PVC<br />

Verkrijgbaar in lengtes van 6 meter<br />

Gemakkelijk op maat te zagen<br />

Eenvoudig te schroeven<br />

Snel leverbaar via webshop op recystel.nl<br />

Diverse modellen voor verschillende toepassingen<br />

T 088 - 972 2500<br />

Scan hier voor directe<br />

toegang tot webshop<br />

E info@recystel.nl<br />

recystel.nl


Tekst en beeld: Dr. Hahn<br />

Nieuw verdektliggend deurscharnier is bekroond met twee sterren<br />

Veel technische voordelen én<br />

een aantrekkelijk uiterlijk<br />

Voor het eerst heeft een verdektliggende deurscharnier het 2-sterren certificaat van het Nederlandse SKG Instituut ontvangen.<br />

Deze scharnier voldoet daarmee aan de eisen van een RC2-test en is bewezen geschikt voor toepassing op inbraakwerende deuren.<br />

Tijdens de intensieve tests doorstond het VL-scharnier AT van deurscharnierspecialist Dr. Hahn alle gebruikte gereedschappen binnen de<br />

gestelde tijd.<br />

Vermeldenswaardig hierbij is dat de test met<br />

het standaardscharnier werd doorstaan. Extra<br />

onderdelen, zoals dievenpennen of andere<br />

ondersteunende onderdelen, waren niet nodig.<br />

Bovendien zou het scharnier verdere tests<br />

hebben doorstaan indien de testdeur niet bij<br />

de hoekverbindingen was uitgebroken. De<br />

test moest daarom worden stil gezet. Daarom<br />

komt er binnenkort weer een examen met een<br />

nieuwe, versterkte deur om ook het 3-sterren<br />

certificaat te behalen.<br />

Het scharnier kan zowel voor DIN links en DIN<br />

rechts als voor naar binnen en naar buiten openende<br />

deuren worden gebruikt. Een openingsbeperking<br />

moet door de klant worden voorzien.<br />

Bij de certificering volgens EN 1935:2002 heeft<br />

het scharnier scharnierklasse 13 voor hoge belasting<br />

bereikt en mag het gebruikt worden in<br />

het voorgeschreven toepassingsgebied. De gepatenteerde<br />

bevestigingssegmenten overbruggen<br />

de thermische isolatiekamers van de profielen<br />

op variabele afstanden van 43 tot 82 mm.<br />

De Hahn VL-Band AT werd geïntroduceerd op de<br />

BAU <strong>2023</strong> in München en kon zowel architecten,<br />

bouwers als deurfabrikanten overtuigen. ■<br />

De VL-Band AT is het nieuwste product van de<br />

scharnierfabrikant. Het vervangt zijn voorganger<br />

en heeft naast een aantrekkelijk uiterlijk<br />

een aantal technische voordelen. Het kan bijvoorbeeld<br />

in zes richtingen worden versteld,<br />

het kan tot 180 kg dragen bij gebruik van twee<br />

scharnieren, afhankelijk van de profielsystemen,<br />

en vereist geen speciale accessoires voor<br />

in- of uithangen.<br />

'Het scharnier kan<br />

in zes richtingen<br />

worden versteld'<br />

Getest en goed bevonden: Hahn VL-Band AT goedgekeurd voor inbraakwerende deuren.<br />

47


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Fotograaf Yvan Glavie<br />

Geslaagde combinatie van diverse raamsystemen in niet-alledaagse kleur<br />

GEBOGEN ALUMINIUM RAAM- EN<br />

VLIESGEVELSYSTEMEN VOOR DISTRIBUTIECENTRUM<br />

Het nieuw hoofdkantoor van Commaxx, wereldleider in de ontwikkeling en verkoop van smart choice consumerelektronica, staat op<br />

bedrijventerrein Rodaboulaverd in Kerkrade. Dit project met een totale oppervlakte van bijna 16.000 m² omvat een warehouse en een<br />

kantoorgebouw. De bouwheer, architectenbureau DENC en hoofdaannemer Wijnen Bouw besteedden veel aandacht aan de vormgeving<br />

van het duurzame gebouw met opvallende kleurschakeringen en een combinatie van gebogen en rechte gevelelementen. Stalumex<br />

leverde en monteerde alle aluminium gevelelementen, waaronder de Star 75 ramen en deuren en het vliesgevelsysteem MC Wall van<br />

Aliplast Aluminium Systems.<br />

De consument kent Commaxx van merken als Alecto, Fysic, Gastronama, Melissa,<br />

Trebs en Lenco. De wereldleider in smart choice consumerelektronica telt momenteel<br />

zowat 150 medewerkers, verdeeld over vestigingen in Nederland, Duitsland,<br />

Denemarken en Hong Kong. Sinds kort opereert men ook vanuit een state-of-the-art,<br />

hypermodern distributiecentrum en kantoorgebouw in Kerkrade.<br />

De architect combineerde op een elegante manier gebogen gevelelementen met<br />

rechte, gesegmenteerde kozijnen.<br />

48


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

In het hoofdkantoor van Commaxx met distributiecentrum en kantoorgebouw,<br />

monteerde Stalumex Star 75 ramen en het MC Wall vliesgevelsysteem van Aliplast.<br />

Alle ramen en vliesgevels zijn gerealiseerd in de niet-alledaagse kleur 7<strong>03</strong>2,<br />

die bijzonder goed past bij de kleurschakeringen in de gevel.<br />

Wijnen Bouw uit Horst werd al in vroeg stadium bij het project betrokken<br />

om eerst samen met de bouwheer een geschikte locatie te vinden en in<br />

een latere fase het ontwerp van architectenbureaus DENC te realiseren.<br />

Het complete project omvat een warehouse met mezzaninevloeren, een<br />

kantine, een fitness en enkele andere gemeenschappelijk ruimtes. Dit distributiecentrum<br />

heeft een vrije hoogte van 12,2 m en omvat 11 docks<br />

voor het laden en lossen van vrachtwagens. Daarnaast is er een kantoorgebouw<br />

met drie bouwlagen. Dit gasloze project is volledig duurzaam<br />

ingericht met onder meer een warmtepompinstallatie, vloerverwarming<br />

en zonnepanelen.<br />

'Dit project combineert gebogen<br />

systemen en rechte, gesegmenteerde<br />

kozijnen op maat'<br />

certificaten voor zowel EI30 en EI60 beschikbaar. Met een glasdikte van<br />

59 mm kunnen bijna alle beschikbare glastypes geïntegreerd worden”,<br />

licht Marc Mulders, sales manager Nederland bij Aliplast Aluminium<br />

Systems, de geselecteerde aluminium raam- en gevelsystemen toe.<br />

“Voor het team van Stalumex is dit uiteraard een prestigeproject, aangezien<br />

het gebouw als het ware in hun achtertuin staat. Ze betrokken ons erbij<br />

omdat de architect speelde met een combinatie van gebogen raam- en<br />

gevelpartijen voor de kantoorruimte en rechte, gesegmenteerde kozijnen<br />

voor het warehouse. Het resultaat mag gezien worden en de aluminium<br />

ramen, deuren en vliesgevels zorgen voor een architecturale meerwaarde.<br />

Alle elementen zijn gerealiseerd in kleur 7<strong>03</strong>2 - Kieselgrau, een kleur die<br />

niet zo vaak gekozen wordt, maar bijzonder goed past bij de kleurschakeringen<br />

in de gevels. Dankzij de verticale integratie van onze bedrijfsprocessen<br />

konden we ook bij dit project onze partner snel ondersteunen op het<br />

vlak van ontwerp, engineering, productie en levering.” ■<br />

Afgeronde gevel<br />

Als nieuw visitekaartje bewijst dit gebouw haar waarde. Er werd namelijk<br />

niet alleen gekozen voor een opvallende kleur, maar de architect speelde<br />

ook met twee dieptelagen op de gemetselde gevel en afgeronde hoeken.<br />

Om voldoende natuurlijk licht in de ruimtes te laten binnenvallen, werden<br />

veel en grote raampartijen geïntegreerd. Stalumex uit Kerkrade leverde<br />

en monteerde in opdracht van hoofdaannemer Wijnen Bouw alle aluminium<br />

gevelelementen. De specialist in maartwerkoplossingen met ramen,<br />

deuren, schuifdeuren en vliesgevels koos Star 75 ramen en deuren en<br />

vliesgevelsysteem MC Wall van Aliplast.<br />

“Onze Star 75 heeft een inbouwdiepte van 75 mm voor het buitenkader<br />

en 84 mm voor de vleugel. Met een Uw-waarde van 0,94 W/m²K, een<br />

luchtdichtheid klasse 4 en een akoestische waarde van 47,1 dB (-1,-4)<br />

past deze oplossing perfect in toepassingen met de strengste eisen op het<br />

vlak van thermische en akoestische isolatie. Ook de alles-in-één vliesgevel<br />

MC Wall scoort hoog op het vlak van isolatie en kan een schitterend rapport<br />

met betrekking tot de brandwerendheid voorleggen. Er zijn immers<br />

De grote glaspartijen zorgen voor voldoende lichtinval in de ruimtes.<br />

49


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

Tekst; Aluprof | Beeld: Aluprof, Adrian Toon, OMER KANIPAK<br />

Van isoleren tot recycling<br />

Alles wat u moet weten over glas<br />

en aluminium in de duurzame bouw<br />

Met de huidige gebruikte technologieën kunnen aluminium en glas op een duurzame manier worden gebruikt. Dit betekent dat de<br />

productie en gebruikswijze ervan in de bouw geen negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Tegelijkertijd bieden gevels van glas en<br />

aluminium én interne brandbeveiligingssystemen voordelen voor de ontwikkelaars en eindgebruikers van faciliteiten doordat de gebouweigenschappen<br />

verbeteren op het gebied van thermische en geluidsisolatie en de veiligheid van de gebruikers toeneemt. Wat moet<br />

u weten over het gebruik van deze gevels in de moderne bouw?<br />

Conwy Council Offices, Conwy, Groot-Brittannië Toegepaste systemen: MB-SR50N, MB-SR60N.<br />

50


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

De voordelen van glas en<br />

aluminium in de bouw vanuit<br />

milieuperspectief<br />

Glas is een van de meest gekozen bouwmaterialen.<br />

Het is duurzaam en gemakkelijk verkrijgbaar,<br />

milieuvriendelijk doordat het chemisch<br />

inert, recyclebaar en verantwoord geproduceerd<br />

is, en het isoleert uitstekend. Er bestaat<br />

momenteel geen ander algemeen verkrijgbaar<br />

materiaal met dezelfde kenmerken.<br />

Recyclebaar<br />

Een van de grootste voordelen van glas is de<br />

recycleerbaarheid. In het tijdperk van duurzaam<br />

bouwen en het streven naar een circulaire<br />

economie wordt steeds meer aandacht<br />

besteed aan de manier waarop materialen<br />

worden verkregen en welke recyclingmogelijkheden<br />

er zijn bij uitbreiding of verbouwing van<br />

het gebouw.<br />

Glas en aluminium kunnen oneindig worden<br />

gerecycled. Glasrecycling levert misschien niet<br />

zulke spectaculaire energiebesparingen op als<br />

aluminium, dat bij recycling 95% besparing<br />

oplevert van de energie die nodig is voor de<br />

productie van primair aluminium. (Voor glas<br />

bedraagt deze besparing ca. 5%). Dankzij<br />

de verwerking ervan verminderen we echter<br />

wel continu de hoeveelheid afval. Glasafval<br />

kan weer op vele manieren worden gebruikt<br />

(bijvoorbeeld als toeslagmateriaal in beton<br />

of bitumenmaterialen).<br />

Erskine House, Belfast, Groot-Brittannië Toegepaste systemen: MB-SR50N. (Beeld: Adrian Toon)<br />

Uitstekende isolerende<br />

eigenschappen<br />

Historisch gezien werd glas niet als een goede<br />

isolator beschouwd. Sinds de introductie<br />

van laagemissieglas op de markt is de situatie<br />

van glas in de bouw echter veranderd.<br />

Momenteel maken moderne technologieën het<br />

mogelijk om zeer goede isolerende eigenschappen<br />

van ramen, deuren of gevelsystemen<br />

te bewerkstelligen.<br />

Een uitstekend voorbeeld is vliesgevel MB-<br />

SR50N HI van Aluprof. Deze maakt gebruik<br />

van speciale isolatoren met twee componenten.<br />

Dankzij extra elementen van flexibel<br />

materiaal, die op de zijvlakken van de schroef<br />

worden gelijmd, wordt de luchtbeweging in<br />

de ruimte die de gevelvulling scheidt geminimaliseerd.<br />

Deze constructie is ook mogelijk<br />

met grote beglazing. ❯<br />

Amberton Green SPA, Druskieniki, Litouwen. Toegepaste systemen: MB SR50N RW, MB-45, MB-86 SI,<br />

MB-SR50N HI+.<br />

51


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

faciliteit verblijven het veilig kunnen verlaten.<br />

Dergelijke oplossingen zijn onder meer rookafvoerramen<br />

en -luiken van Aluprof, die een snelle<br />

afvoer faciliteren van rook en giftige dampen die<br />

een bedreiging vormen voor de gezondheid en<br />

het leven. Ze kunnen worden toegepast in individuele<br />

gebouwen als elementen die verwerkt zijn<br />

in aluminium gevels of in glazen daken.<br />

Vermindering van geluidsoverlast<br />

Geluidsoverlast in grote steden is een groeiend<br />

probleem dat de kwaliteit van het leven en de<br />

gezondheid van inwoners aantast. Chronische<br />

blootstelling aan lawaai kan verschillende negatieve<br />

gevolgen hebben voor de gezondheid en<br />

voor de natuurlijke omgeving. Volgens het Europees<br />

Milieuagentschap (EEA) is lawaai de op één<br />

na belangrijkste bedreiging voor de gezondheid,<br />

na luchtverontreiniging. Naar schatting worden<br />

ongeveer 125 miljoen Europeanen blootgesteld<br />

aan geluidsniveaus boven 55 decibel (dB), die<br />

als schadelijk voor de gezondheid worden beschouwd.<br />

De voornaamste bronnen van lawaai<br />

in steden zijn wegvervoer, spoorvervoer, luchthavens,<br />

industrie en uitgaansgelegenheden.<br />

Google Campus, Dublin, Ierland. Toegepaste systemen: MB-SR50N. Systeem: MB-Harmony Office.<br />

(Beeld: OMER KANIPAK)<br />

'Geluidsoverlast in grote steden is een groeiend<br />

probleem dat de kwaliteit van het leven en de<br />

gezondheid van inwoners aantast'<br />

De voordelen van glas<br />

en aluminium vanuit<br />

gebruikersperspectief<br />

We zien al tientallen jaren een snelle ontwikkeling<br />

van steden. Het feit dat veel mensen<br />

bijna hun hele leven in de stad doorbrengen,<br />

in gesloten gebouwen, met toenemende geluidsniveaus<br />

en met een gebrek aan contact<br />

met de natuur, heeft tot gevolg dat gebouwen<br />

nieuwe functies moeten gaan vervullen om de<br />

stedelingen te beschermen tegen de negatieve<br />

gevolgen van bevolkingsdichtheid.<br />

Verlichting van ruimten<br />

De meeste stadsbewoners brengen te weinig<br />

tijd door in natuurlijk licht. Er wordt geschat<br />

dat de gemiddelde inwoner van een ontwikkeld<br />

land 80 tot 90% van de dag binnenshuis doorbrengt.<br />

Medische studies tonen aan dat een gebrek<br />

aan natuurlijk licht leidt tot een verlaging<br />

van het dopaminegehalte, dat verantwoordelijk<br />

is voor een gevoel van tevredenheid. Dit kan<br />

ook een negatief effect hebben op het zichtvermogen<br />

en de slaap, en leiden tot een hogere<br />

bloeddruk. Studies uitgevoerd in kantoren hebben<br />

op hun beurt aangetoond dat gebouwen<br />

met grote ramen waarin de werknemers toegang<br />

hebben tot natuurlijk licht, bevorderlijk<br />

zijn voor de productiviteit.<br />

Duurzaamheid en veiligheid<br />

In geval van brand zijn de constructieve oplossingen<br />

die in gebouwen worden gebruikt, bepalend<br />

voor de vraag of de mensen die in de<br />

Glas en aluminium kunnen dit probleem verminderen,<br />

zowel in de hoedanigheid van<br />

gevelmateriaal als in de vorm van interne<br />

scheidingswanden voor actieve demping van<br />

geluid. Externe glazen wanden zoals het MB-<br />

Harmony Office Aluprof-systeem, kunnen<br />

aan nog hogere akoestische eisen voldoen<br />

met een isolatievermogen op het niveau van<br />

Rw 48 dB/ Ra1 46 dB.<br />

Glas met thermisch isolerende eigenschappen<br />

en aluminium zonwerende systemen zorgen<br />

ook voor een optimale regeling van de verwarming<br />

van het gebouwinterieur, wat bijdraagt<br />

aan een lager energieverbruik. Op de Europese<br />

markt voor de productie van brandwerend glas<br />

en de verwerking van architectonisch glas is het<br />

nieuwe merk Glassprof verschenen, dat eigendom<br />

is van Aluprof.<br />

Let's Build a Better Future<br />

De combinatie van glas en aluminium in de<br />

duurzame bouw heeft vele voordelen. Naast<br />

het esthetische aspect, waardoor moderne<br />

en aantrekkelijke gevels kunnen worden gecreëerd,<br />

worden deze materialen gekenmerkt<br />

door een hoge duurzaamheid en lage onderhoudseisen.<br />

Hierdoor kunnen objecten van glas<br />

en aluminium vele jaren van dienst zijn, zonder<br />

de noodzaak tot frequente reparaties en renovaties.<br />

Bovendien zijn beide materialen bestand<br />

tegen weersomstandigheden en externe factoren,<br />

wat hun levensduur bevordert. ■<br />

52


O V E R A L A A N G E D A C H T<br />

Frisse<br />

lucht<br />

Decentrale ventilatietechniek van SIEGENIA: Creëer een gezonder<br />

binnenklimaat met gecontroleerde ventilatie in iedere ruimte.<br />

Met de AEROTUBE WRG smart, AEROPAC of AEROMAT VT wordt iedere ruimte geventileerd.<br />

Tevens beschermen deze ook tegen hinderlijke invloeden van buiten af.<br />

➊ Gecontroleerde ventilatie met mogelijke warmteterugwinning<br />

➋ Effectieve en snelle montage door het ontbreken van hinderlijke en vervuilde<br />

ventilatiekanalen<br />

➌ Decentrale-ventilatie-units zijn beschikbaar voor gevel- en raamventilatie<br />

Dozon<br />

is dé<br />

AERO dealer<br />

van<br />

Nederland!<br />

Meer weten?<br />

Neem contact<br />

met ons op!<br />

DOZON BOUWTECHNIEK | DIVISIE KOZIJNENINDUSTRIE <br />

(<strong>03</strong>14) 350 666 | ✉ kozijnenindustrie@dozon.nl | www.dozon.nl<br />

BORCULO - DOETINCHEM - EDE - ENSCHEDE - HAAKSBERGEN - LICHTENVOORDE - TIEL - VEENENDAAL - ZEVENAAR


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: SAPA, Hans Couckuyt, John Kees<br />

Vrijheid om te ontwerpen is ruim aanwezig<br />

HOE CREËER JE GROTE GLASPARTIJEN MET EEN<br />

CIRCULAIRE, EENVOUDIG TE VERWERKEN VLIESGEVEL<br />

Architecten en bouwheren kiezen meer en meer voor grote glaspartijen met slanke profielen om veel daglicht binnen te laten en maximale<br />

transparantie te garanderen. De verwerker wil het graag zo optimaal mogelijk houden. Tot slot zijn duurzaamheid en circulariteit<br />

dé codewoorden in onze hedendaagse maatschappij. SAPA combineerde al die aspecten in het innovatieve modulaire gevelconcept<br />

TENTAL, geproduceerd van Hydro CIRCAL 75R post-consumed materiaal met uiterst lage CO2-footprint.<br />

Met TENTAL krijgen architecten en consultants de creatieve vrijheid om de gevel<br />

te ontwerpen, die ze ook echt voor ogen hebben. (Beeld: SAPA)<br />

Dit modulaire concept laat toe om gevels met grote beglazingseenheden te creëren,<br />

ook in combinatie met zonwering. (Beeld: Hans Couckuyt)<br />

Focus op architect en verwerker<br />

Met TENTAL krijgen architecten en consultants de creatieve vrijheid om<br />

de gevel te ontwerpen, die ze ook echt voor ogen hebben. Dit modulaire<br />

concept, beschikbaar met 50 en 60 mm brede aluminiumprofielen, laat<br />

immers toe om gevels met grote beglazingseenheden te creëren. De modules<br />

kunnen voorzien zijn van panelen met een gewicht tot 850 kg en<br />

een oppervlakte tot 12,25 m², afhankelijk van het toegepaste type glas.<br />

Speciaal voor deze gevels werden verdekte, naar binnen en naar buiten<br />

opengaande ramen ontworpen en er is keuze uit een compleet gamma<br />

afdekkappen, verschillende assemblagetechnologieën en een breed gamma<br />

afwerkingen en kleuren. Bovendien kan de techniek eenvoudig tussen<br />

TENTAL 50 en TENTAL 60 gewisseld worden en is deze vliesgevel compatibel<br />

met een volledige reeks ramen, deuren en schuifdeuren van SAPA.<br />

“TENTAL scoort hoog met een luchtdichtheid tot AE 1500 Pa, een waterdichtheid<br />

tot RE 1500 Pa, een windweerstand tot 2000 Pa, een inbraakwerendheid<br />

klasse RC2 en RC3, een thermische isolatie Ucw tot 1.4 W/<br />

m²K en een akoestische isolatie Rw (C;Ctr) van 43 (-1;-3) dB. Techniek is<br />

één aspect, maar we bieden met dit concept vooral ook een eenvoudige<br />

oplossing, waardoor verwerkers geen schrik moeten hebben dat een gevel<br />

voor hen een te complexe materie is", stelt Roger Cremer, country<br />

manager Benelux voor het merk SAPA.<br />

“Bij de ontwikkeling van deze vliesgevel heeft onze R&D-afdeling gekeken<br />

hoe ze het leven van de verwerker gevoelig konden optimaliseren.<br />

Dankzij een eenvoudige en snelle assemblage en montage van de systemen<br />

kan immers ook veel tijd gespaard worden. Vooral bij de kleinere<br />

54


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

'Bij de ontwikkeling van deze<br />

vliesgevel is gedacht aan de architect,<br />

de verwerker én het milieu'<br />

gevelbouwer kan dit economische aspect doorslaggevend zijn. Ook het<br />

nieuwe raam- en deursysteem SOLEAL NEXT, dat we na het bouwverlof<br />

verder zullen uitrollen, is revolutionair wat de verwerking betreft.”<br />

Betrokkenheid bij het milieu<br />

Uiteraard werd bij de ontwikkeling ook rekening gehouden met circulariteit<br />

en duurzaamheid, thema’s die vandaag niet meer uit de bouwsector<br />

weg te denken zijn. Hydro, het moederbedrijf van het merk SAPA, kiest er<br />

bewust voor om geen materialen te gebruiken die schadelijk zijn voor het<br />

milieu en heeft fors geïnvesteerd om de CO2-uitstoot tijdens het productieproces<br />

gevoelig te reduceren.<br />

“Net als voor de andere systemen van SAPA wordt voor de productie van<br />

TENTAL 50 en 60 alleen Hydro CIRCAL 75R gebruikt, met name aluminium<br />

dat voor minimaal 75 % uit post-consumer schroot bestaat en een<br />

voetafdruk van slechts 2,3 kg CO2 per kg aluminium heeft. Aluminium is<br />

ideaal als circulair materiaal. Het kan immers eindeloos gebruikt worden<br />

zonder verlies van kwaliteit en eigenschappen. Dankzij de revolutionaire<br />

behandeling van het aangeleverd schroot is de kwaliteit van dit materiaal<br />

trouwens identiek aan die van primair aluminium", sluit Roger Cremer af.<br />

“We gaan trouwens nog een stapje verder, want Hydro Building Systems<br />

met haar merken SAPA/WICONA/HUECK is de eerste fabrikant van aluminium<br />

bouwsystemen die raam-, deur-, vliesgevelprofielen van 100%<br />

gerecycled aluminium kan produceren. Dit onder de naam Hydro CIRCAL<br />

100R. Dat laat ons toe om profielen te maken met een koolstofvoetafdruk<br />

van gemiddeld 0,5 kg per kg geproduceerd aluminium, meteen het<br />

laagste ter wereld.” ■<br />

TENTAL is beschikbaar met 50 en 60 mm brede aluminiumprofielen.<br />

Deze vliesgevel is ook compatibel met een volledige reeks ramen, deuren en<br />

schuifdeuren van SAPA. (Beeld: John Kees)<br />

Dankzij deze vliesgevel kan men veel daglicht laten binnenvallen en behoudt men<br />

steeds het maximale zicht op de omgeving. (Beeld: SAPA)<br />

55


Project Comaxx Kerkrade - realisatie van Stalumex met Aliplast Aluminium Systems - Foto Yvan Glavie<br />

UW PARTNER VOOR ALLE ALUMINIUM SYSTEMEN<br />

Aliplast Aluminium Systems biedt een totaalpakket aan duurzame aluminium systemen<br />

aan: ramen, deuren en schuiframen, maar ook glasgevels en aluminium gevelbekleding,<br />

en natuurlijk serres, lichtstraten, terrasdaken met glas of aluminium lamellen, ja, zelfs<br />

binnendeuren. Een team van ervaren ontwerpers en ingenieurs staat klaar om u te<br />

assisteren bij alle mogelijke projecten.<br />

Voor meer info: zie www.aliplast.com of mail naar info@aliplast.com


MasterTrack ® FT<br />

De nieuwe generatie schuifdeursystemen voor glas: MasterTrack FT<br />

maakt indruk dankzij de gepatenteerde demper en het unieke rolsysteem<br />

met revolutionaire bewegingsvrijheid.<br />

www.bohle.com


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

De toepassing van het elementgevelsysteem draagt bij aan een schitterend aanzicht van de gevel. (Beeld: Waleed Alabbas)<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Waleed Alabbas, Maaike van Esch<br />

Inspireren van partners rondom de creatie van duurzame gebouwen<br />

Vernieuwde elementengevel voorziet<br />

optimaal in toekomstbestendig bouwen<br />

De specialisten van Reynaers Aluminium zetten dagelijks hoog in op het verbeteren van<br />

de leef- en werkomgeving van mensen. Dat gebeurt met een breed scala aan duurzame<br />

aluminiumoplossingen voor ramen, deuren, vliesgevels en méér. Met het onlangs geïntroduceerde<br />

elementgevelsysteem ElementFaçade 7 onderstreept Reynaers Aluminium de<br />

aanwezige expertise opnieuw in de praktijk. Projectmanager Rob Grein vertelt meer over<br />

de toekomstbestendige vinding die flexibiliteit, ontwerpvrijheid en betrouwbare prestaties<br />

combineert. In één en dezelfde oplossing, welteverstaan.<br />

Als gerenommeerde en internationaal actieve<br />

speler in de branche haalt Reynaers Aluminium<br />

alles uit de kast om oplossingen te genereren<br />

die qua wooncomfort voor de eindgebruiker<br />

écht iets toevoegen. Tegelijk focust het bedrijf<br />

intensief op het inspireren van haar partners<br />

rondom de creatie van duurzame gebouwen.<br />

Het elementgevelsysteem ElementFaçade 7 sluit<br />

daar naadloos op aan. Het systeem voldoet aan<br />

de strengste normen voor wat betreft isolatie en<br />

duurzaamheid en leent zich bij uitstek om tijdens<br />

hoogbouwprojecten te worden toegepast.<br />

Projectmanager Rob Grein. (Beeld: Maaike van Esch)<br />

58


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

ElementFaçade 7 werd onder meer succesvol toegepast tijdens de bouw van het Four Seasons Hotel in Bahrein. (Beeld: Waleed Alabbas)<br />

'Het systeem is uitstekend geschikt<br />

voor hoogbouwprojecten'<br />

"We streven ernaar om een gebouw via onze<br />

producten van de hoogste mate van wooncomfort<br />

en veiligheid te voorzien", vertelt<br />

Grein. "Voor nu en morgen, maar ook voor<br />

later. Vandaar dat we tijdens het ontwikkelproces<br />

het zo toekomstbestendig mogelijk<br />

bouwen centraal stellen. En dat heeft voor<br />

het grootste deel te maken met de gaande<br />

klimaatveranderingen, die ervoor zorgen dat<br />

we steeds vaker te maken krijgen met extreme<br />

weersomstandigheden. Met onze producten<br />

spelen we continu in op die ontwikkeling. Dus<br />

ook met ElementFaçade 7."<br />

Slimme combi<br />

Binnen het nieuwe elementgevelsysteem zijn<br />

flexibiliteit, ontwerpvrijheid en betrouwbare<br />

prestaties op een slimme manier verenigd.<br />

Zo staat het innovatieve ontwerp garant<br />

voor een snelle en gemakkelijke installatie<br />

en afstelling. Het zijn voordelen die de doorlooptijd<br />

op de bouw aanzienlijk verkorten.<br />

Daarnaast kan het veelzijdige en op maat te<br />

maken systeem naar hartenlust worden gecombineerd<br />

met standaard openingselementen.<br />

Verder voldoet ElementFaçade 7 aan de<br />

strengste isolatie- en duurzaamheidseisen.<br />

Het resultaat? Eindeloze toepassingsmogelijkheden<br />

en een optimaal comfort voor<br />

de eindgebruiker.<br />

"Het systeem is leverbaar in diverse varianten<br />

die naar wens kunnen worden aangevuld<br />

met een grote verscheidenheid aan extra's",<br />

vult Grein aan. "Bijvoorbeeld een gemotoriseerde<br />

bediening."<br />

Uitvoerig getest<br />

Bij Reynaers Aluminium laten ze niets aan het<br />

toeval over. Vandaar dat ook de nieuwste loot<br />

aan de productenstam op de eigen campus<br />

in het Belgische Duffel uitvoerig is getest op<br />

lucht-, wind- en waterdichtheid. "We willen<br />

de eindgebruiker niet opzadelen met tocht,<br />

lekkende kozijnen of een hoge luchtvochtigheid<br />

in de woning", licht Grein toe. "Juist<br />

daarom is het uitgebreid testen van onze<br />

producten en systemen zo belangrijk. Dat<br />

gebeurt binnen onze eigen muren, maar ook<br />

door onafhankelijke keuringsinstituten, zoals<br />

SKG-IKOB of UL. In het geval van de Element-<br />

Façade 7 heeft het basissysteem zelfs groen<br />

licht gekregen van CWCT en ASTM International.<br />

Daardoor mag het, behalve in Europa,<br />

ook in het Verenigd Koninkrijk en de USA<br />

worden ingezet." ■<br />

59


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Bart van Hoek, Frank Peterschröder, Schüco<br />

Met één druk op de knop ziet men de CO<br />

EFFICIËNT EN HOLISTISCH<br />

2<br />

-impact van een product<br />

EMISSIES<br />

IN DE BOUWSECTOR BEPERKEN<br />

De bouw is een sector waar een grote energie- en materiaalbehoefte heerst en is daardoor voor een groot deel verantwoordelijk voor de<br />

mondiale CO 2<br />

-emissies. Eén van de grote uitdagingen voor deze sector is dan ook om klimaatneutraliteit te realiseren. Zoals in de Green<br />

Deal beschreven, moet de CO 2<br />

-uitstoot ook tijdens bouw, exploitatie en sloop van gebouwen tot 0 terug gebracht worden. Met Carbon<br />

Control biedt Schüco nu een modulair gamma aan dat bestaat uit verschillende producten en diensten over de hele levenscyclus van het<br />

gebouw – ontwerp, bouw, gebruik, recycle - waarmee de decarbonisatie van ramen, deuren en gevels per project gestuurd kan worden.<br />

“Gelukkig is het inmiddels duidelijk dat zowat iedereen in de bouw op<br />

alle mogelijke manieren probeert om de impact op het milieu zo laag mogelijk<br />

te krijgen. Bij Schüco zetten we daar al jaren op in. Zo ontwikkelen<br />

en produceren we al jarenlang zeer goed isolerende systemen op basis<br />

van het Cradle-2-Cradle-principe", stelt Joep Römgens, head of service,<br />

marketing & productmanagement Benelux bij Schüco International KG.<br />

“Met Schüco Carbon Control gaan we nog een stap verder en bieden we<br />

alle betrokken partijen in het bouwtraject een toolbox, waarmee de implementatie<br />

van de klimaatvriendelijke bouwschil eenvoudig gerealiseerd<br />

kan worden. Naast de producten en services uit het portfolio van Schüco<br />

biedt een team van experts bij elk project ondersteuning aan architecten<br />

en verwerkers om de CO 2<br />

-footprint actief te beperken. In het verleden<br />

Schüco ontwikkelt en produceert al jarenlang zeer goed isolerende systemen op basis van het Cradle-2-Cradle-principe. (Beeld: Bart van Hoek)<br />

60


Thema Aluminium Ramen en Deuren<br />

nen verwerkers de CO 2<br />

-voetafdruk van alle elementen controleren. Uniek<br />

is de eigen 3D-berekeningssoftware SchüCal. Deze biedt de juiste tool<br />

voor de materiaalkeuze met weergave van de samenstelling en de prijs,<br />

maar evenzeer met een continue berekening en visualisatie van de CO 2<br />

-<br />

voetafdruk, en dat met een klik op een knop.<br />

“Schüco Carbon Control omvat tevens slimme producten en diensten<br />

voor een uiterst efficiënte en CO 2<br />

-arme exploitatie van gebouwen met<br />

het oog op een optimale energiebalans: van een intelligente gebouwsturing<br />

en sterk thermisch geïsoleerde gebouwschillen tot de opwekking<br />

van energie via geïntegreerde fotovoltaïsche cellen (Schüco BIPV). Dankzij<br />

Schüco IoF ID (Internet of Façades), een slimme tag op raam, deur of<br />

gevelelement, is alle informatie over het product digitaal toegankelijk en<br />

kunnen onderhoud en productupgrades efficiënt gepland en uitgevoerd<br />

worden. Dit garandeert een duurzame werking van het gebouw op lange<br />

termijn en verlengt bovendien de levensduur van de systemen", sluit<br />

Römgens af.<br />

De adviseurs van Schüco bezoeken in de ontwerpfase architecten en bespreken de<br />

vormgeving en complexiteit van de gebouwschil. (Beeld: Schüco)<br />

lieten de bouwpartners dit aspect vaak links liggen, omdat de materie te<br />

complex was. Maar met onze ‘menukaart’ maken we alles zo eenvoudig,<br />

dat het door iedereen probleemloos toegepast kan worden.”<br />

Decarbonanisatie in elke fase<br />

Schüco Carbon Control is onderverdeeld in 4 blokken, elk gericht op<br />

één fase in het bouwproces: ontwerp (Design to Decarb), bouw (Build<br />

to Decarb), gebruik (Operate to Decarb) en sloop met recycling (Recycle<br />

to Decarb). Hoe vroeger in het traject, hoe groter de impact. Daarom is<br />

er een belangrijke rol weggelegd voor de adviseurs van Schüco die in de<br />

ontwerpfase architecten bezoeken en de vormgeving en complexiteit van<br />

de gebouwschil bespreken. Zij praten over de bouwmethode, de keuze,<br />

het besparen en het recyclen van materialen. Voor bepaalde projecten<br />

worden zelfs bestaande profielen doorontwikkeld om materiaalgebruik<br />

en performance (statica) te optimaliseren. Men streeft dan ook in toenemende<br />

mate naar certificeringen, waarmee aangetoond kan worden dat<br />

het gebouw voldoet aan duurzaamheidscriteria. Tijdens de bouw kun-<br />

'We helpen investeerders,<br />

architecten en verwerkers om actief<br />

de weg naar klimaatneutraliteit in de<br />

bouw te bewandelen'<br />

“Tot slot is er nog de recycling. Het Cradle to Cradle-concept bepaalt<br />

dat alle in het systeem gebruikte materialen aan het einde van hun<br />

levensduur als nieuwe materialen in de kringloop teruggebracht kunnen<br />

worden. Zo voldoen ze aan de eisen van de circulaire economie, die binnen<br />

de Europese Green Deal centraal staat voor het bereiken van klimaatneutraliteit.<br />

Met meer dan 60 gecertificeerde aluminium systemen is<br />

Schüco een pionier in de toepassing van het Cradle to Cradle-principe in<br />

de bouwsector en draagt zo bij aan CO 2<br />

-besparing en grondstofbehoud<br />

op lange termijn. Kortom: Schüco Carbon Control stelt investeerders, architecten<br />

en verwerkers in staat om de CO 2<br />

-waarde actief en per project<br />

te beheersen en zo actief de weg naar klimaatneutraliteit in de bouwsector<br />

te bewandelen.” ■<br />

Dankzij Schüco IoF ID (Internet of Façades), een slimme tag op raam, deur of<br />

gevelelement, is alle informatie over het product digitaal toegankelijk.<br />

(Beeld: Frank Peterschröder)<br />

Schüco Carbon Control in onderverdeeld in vier blokken: Design to Decarb<br />

(ontwerp), Build to Decarb (bouw), Operate to Decarb (gebruik) en Recycle to<br />

Decarb (recycling). (Beeld: Schüco)<br />

61


FRAMELESS DOORS.<br />

Als fabrikant van systemen voor<br />

kozijnloze binnendeuren bieden we<br />

ook oplossingen voor een<br />

plafondhoge schuifdeur geïntegreerd<br />

in de wand.<br />

Contacteer ons voor meer<br />

informatie.<br />

info@xinnix.eu<br />

©The Art Of Living - Jurrit van der Waal


Tekst en beeld: Dr. Hahn<br />

Terugblik op de beurs<br />

‘DIT WAS VOOR ONS DE BESTE BAU ALLER TIJDEN’<br />

Uiterst positief is Dr Hahn over de zojuist afgesloten beurs BAU <strong>2023</strong>. "Nooit eerder hebben we zoveel bezoekers op onze stand gehad",<br />

zegt Igor Obradović, General Sales Manager bij Dr Hahn. “Eigenaren, directeuren, technisch- en inkoopmanagers; de bezoekers kwamen<br />

vooral uit het managementniveau van de bedrijven. De kwaliteit van de gesprekken was zeer hoogstaand.”<br />

Opnieuw bevestigde BAU zijn claim een ​internationale handelsbeurs te<br />

zijn. Op de stand van Dr. Hahn kwam 85% van de bezoekers uit de exportmarkten.<br />

Naast informatie over nieuwe en reeds geïntroduceerde<br />

deurscharnieren, waren de bezoekers van de stand vooral geïnteresseerd<br />

in bedrijfsgerelateerde ontwikkelingen en projecten: op welke manier is<br />

het bedrijf met duurzaamheid bezig? Welke ondersteuningsmogelijkheden<br />

zijn er bij digitalisering? Wanneer kunnen BIM-datasets beschikbaar<br />

worden gesteld voor bedrijven in de deurenbouw?<br />

Obradović: “Dit zijn allemaal projecten waar we al lang aan werken en<br />

waarvoor al concrete oplossingen worden aangedragen. Als eerste stap<br />

zijn we gecertificeerd door EcoVadis. We voorzien retailers van productdatasets<br />

voor hun goederen-beheersystemen en webshops en behandelen<br />

al specifieke verzoeken om BIM-gegevens.”<br />

Zo zijn veel systeemaanbieders geïnteresseerd in de nieuwe Rollenband AT,<br />

dat aan de meeste profielsystemen kan worden aangepast. Architecten waren<br />

verder enthousiast over de Hahn VL-scharnieren. Hoewel hij al een aantal<br />

jaren op de markt is, is er veel vraag naar de 180°-versie. De rollenbandscharnieren<br />

voor kunststof deuren vielen in de exportmarkten in de smaak,<br />

vooral de kleine Rollenband KT-RKN in twee- en driedelige uitvoering.<br />

En voor al diegenen, die München niet hebben gehaald vanwege de staking,<br />

Dr. Hahn stelde zijn beursproducten samen op zijn virtuele beursstand.<br />

Via onze website kunt u de stand met al zijn tentoongestelde scharnieren<br />

bekijken... alsof u er zelf bij was! ■<br />

63


Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Henderson<br />

CONTROLEER ZONLICHT EN PRIVACY<br />

MET ZONWERENDE SCHUIFPANELEN<br />

Zonwerende schuifpanelen zijn dé perfecte oplossing voor iedereen die wil spelen met zonlicht en privacy. Doordat de schuifpanelen in<br />

een rail zijn bevestigd, kunnen zij heel eenvoudig worden verschoven. Zowel handmatig als elektrisch, waardoor in een mum van tijd<br />

schaduwzones gecreëerd kunnen worden. Bovendien wordt de warmte van de zon al geweerd vóórdat de zonnestralen het glas bereiken.<br />

Dankzij de prijsefficiënte railsystemen van Henderson komen deze voordelen nu voor iedereen binnen handbereik.<br />

Henderson is sinds 1965 op de Nederlandse<br />

markt actief als specialist in diverse soorten<br />

schuif- en vouwdeurbeslag en railsystemen.<br />

Het bedrijf staat niet alleen voor hoogwaardige<br />

technische en duurzame oplossingen, maar ook<br />

voor continue ontwikkeling en innovatie op<br />

basis van marktwensen en conform de hoogste<br />

productnormen. De brede systeemrange<br />

voor zonwerende schuifpanelen sluit hier uitstekend<br />

bij aan.<br />

Traverse parkeeropstelling<br />

Zonwerende schuifpanelen zijn niet alleen populair<br />

in restaurants, hotels, conferentiezalen<br />

en vergaderruimtes, maar vinden inmiddels ook<br />

gretig aftrek in kantoorruimtes en woningen.<br />

En dat is niet voor niets, want de panelen voegen<br />

veel praktische én esthetische waarde toe.<br />

In dit artikel deelt Rene van den Biggelaar twee<br />

projectvoorbeelden, die de verscheidenheid in<br />

mogelijkheden in de woningbouw illustreren.<br />

Als eerste noemt de Business Unit Manager van<br />

Henderson een luxe villa in Almere, die is afgewerkt<br />

met verticale houten latten. Om een optimale<br />

zonwering te borgen, zijn onder de rand<br />

van de dakoverstek drie paneelopstellingen<br />

toegevoegd: één van negen deuren, één van<br />

vijf deuren en één van vier deuren, waarmee de<br />

zoninstraling aan drie gevelzijdes flexibel geregeld<br />

kan worden.<br />

Ook het afsluiten van een select aantal ramen is mogelijk, waardoor zichtlijnen en<br />

daglichttoetreding behouden blijven.<br />

64


Open houten panelen onder een bepaalde hoek<br />

regelen de zoninstraling én voegen een speels<br />

element toe aan de gevel.<br />

Handige systeem-stapelfunctie<br />

Aan de basis van zonwerende schuifpanelen ligt<br />

een zwart stalen frame met verticale stroken, die<br />

perfect aansluiten bij de bijzondere esthetiek van<br />

de gevel. Het Traverse parkeersysteem van Henderson<br />

maakt een optimale bediening mogelijk.<br />

“Met Traverse komen functionaliteit en esthetiek<br />

perfect samen”, vertelt Van den Biggelaar.<br />

“Dankzij een handige systeem-stapelfunctie kunnen<br />

de panelen heel eenvoudig en volledig haaks<br />

op de muur worden weggeschoven (geparkeerd).<br />

Hierdoor blijft de homogene uitstraling van de<br />

ruimte te allen tijde behouden.” Willen bewoners<br />

de zoninstraling regelen, dan hebben zij twee<br />

mogelijkheden. “Allereerst is het mogelijk om<br />

een volledig gesloten wand te creëren, waarbij<br />

het laatste paneel tevens functioneert als draaideur.<br />

Maar ook het afsluiten van een select aantal<br />

ramen is mogelijk, waardoor zichtlijnen en daglichttoetreding<br />

behouden blijven.”<br />

In het project op de Veluwe is gekozen voor het<br />

Soltaire 120 railsysteem, dat geschikt is voor<br />

paneelgewichten tot 120 kg.<br />

Traverse is speciaal ontwikkeld voor panelen tot<br />

150 kilo, benadrukt Van den Biggelaar. “Hiermee<br />

kan 80 tot 90 procent van de marktbehoefte<br />

worden ingevuld. Zowel buiten als binnen.”<br />

Uniek aan het systeem is de compacte geanodiseerd<br />

aluminium rail, die slechts beperkte<br />

inbouwruimte vraagt. “Bovendien kan het<br />

systeem heel eenvoudig geïnstalleerd worden.<br />

Traverse omvat slechts een rail van 62 x 82 mm<br />

(bxh), een bocht en een T-stuk, waarmee we<br />

iedere gewenste paneelbeweging kunnen ondervangen:<br />

vooruit, achteruit, naar links of naar<br />

rechts. De hangrol en de vorm van de rail bepalen<br />

exact naar welke richting de panelen geleid<br />

kunnen worden.”<br />

Omdat de wielen in de hangrol zijn gemaakt van<br />

kunststof in plaats van staal, wordt een soepele<br />

en stille bediening geborgd. “De wielen zweven<br />

als het ware over het vlakke profiel.”<br />

Soltaire 120 railsysteem<br />

Een tweede project dat Van den Biggelaar<br />

graag uitlicht, is een woonhuis op de Veluwe<br />

met GeoStylistix langformaat gevelstenen in<br />

een lichtgrijze kleur. Hier omheen is gekozen<br />

voor een afwerking in antraciet. Zowel voor de<br />

dakkapellen, goten als zonwerende luiken. In<br />

dit geval is gekozen voor open houten panelen<br />

onder een bepaalde hoek, die tevens een speels<br />

element aan de gevel toevoegen. Voor de bediening<br />

adviseerde Henderson de Shutter Slide<br />

serie. “Shutter Slide omvat een compleet en betaalbaar<br />

gamma railsystemen voor zonwerende<br />

luiken”, vertelt Van den Biggelaar. “Speciaal<br />

voor kustgebieden bieden wij bijvoorbeeld de<br />

Soltaire 120, dat met een RVS behuizing, gesloten<br />

lagers en een geanodiseerd aluminium rail<br />

(25 Mu) perfect bestand is tegen zoutaantasting<br />

en corrosie. Ook in dit project is gekozen<br />

voor het Soltaire 120 railsysteem, dat geschikt<br />

is voor paneelgewichten tot 120 kg.”<br />

Nieuw: Husky Pro<br />

Nieuw in de Shutter Slide range van Henderson<br />

zijn de Husky Pro systemen. “Uniek aan de<br />

Husky Pro-serie zijn de specifiek gevormde wielen<br />

in de loopwagen, waardoor deze nóg soepeler<br />

loopt en anti-jump wordt bevorderd”, besluit<br />

Van den Biggelaar. “Naar wens kan de rail<br />

afgedicht worden met eindkapjes en ook een<br />

losse softclose unit (dubbele werking/open- en<br />

sluitzijde) is geïntegreerd.”<br />

Ook bekende opties zoals gelijkwerkend en<br />

telescopisch zijn op deze rail van toepassing.<br />

“Bovendien hebben gebruikers keuze uit een<br />

handmatige of elektrische bediening.” Voor<br />

de elektrische bediening is sinds kort ook een<br />

nieuwe en universele motor beschikbaar. ■<br />

'De warmte van de zon wordt al geweerd vóórdat de zonnestralen<br />

het glas bereiken'<br />

Naar wens kunnen bewoners een volledig gesloten wand creëren, waarbij het<br />

laatste paneel tevens functioneert als draaideur.<br />

Dankzij een handige systeem-stapelfunctie kunnen de panelen heel eenvoudig en<br />

volledig haaks op de muur worden weggeschoven (geparkeerd).<br />

65


Thema Machines<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soenen Hendrik<br />

Machinebouwer creëert systeem op maat van de klant en zijn toepassing<br />

FUTURE-PROOF PRODUCTIELIJN MOET<br />

VAKMANSCHAP VERDER VERSTERKEN<br />

‘Vakmanschap en precisie’ zijn twee belangrijke termen in het jargon van Ramaco, al bijna 50 jaar gespecialiseerd in de productie van<br />

ramen en deuren uit aluminium, PVC en hout. De firma uit Eeklo kan daarvoor rekenen op een team van vaklui en beschikt tevens over<br />

een hypermodern machinepark.<br />

Zo werd recent een op maat gemaakte productielijn van Soenen Hendrik<br />

geïnstalleerd en in gebruik genomen. Dit hybride (ALU & PVC) bewerkingscentrum,<br />

het resultaat van nauw overleg tussen machinebouwer en<br />

eindklant, moet helpen om sneller en nauwkeuriger te produceren en een<br />

nog betere service te garanderen. Dit high tech center zal vooral worden<br />

ingezet voor het verwerken van aluminium profielen.<br />

Volgend jaar viert het bedrijf van gedelegeerd bestuurder Frans Huysman<br />

en bestuurders Nick Gasnier en Olivier Bouckaert zijn gouden jubileum.<br />

Al 50 jaar kiezen ze bewust voor kwaliteit in product en service. Ramen,<br />

deuren en schuiframen die bij Ramaco het atelier verlaten zijn het product<br />

van vakmanschap en technologische vernieuwingen. Bovendien staat de<br />

firma garant voor een piekfijne plaatsing.<br />

Vanaf het eerste gesprek tot de installatie was er nauw overleg tussen fabrikant en klant om het systeem volledig op de behoeften af te stemmen.<br />

Ook na de inbedrijfstelling blijft het contact om waar nodig bij te sturen.<br />

66


Thema Machines<br />

Zodra de profielen op de invoertafel gelegd zijn, voert de machine de gevraagde<br />

bewerkingen volautomatisch en perfect uit, zonder dat daarbij een operator<br />

aanwezig moet zijn.<br />

Deze investering zal het vakmanschap van Ramaco alleen maar versterken:<br />

nog sneller, nauwkeuriger en efficiënter produceren.<br />

“We hebben bewust gekozen om ons te specialiseren in de productie van<br />

systemen in aluminium, PVC en hout, waardoor we onze B2B- en B2Cklanten<br />

steeds een gepaste oplossing kunnen voorstellen. We leveren<br />

maatwerk voor alle mogelijke types woningen en andere projecten - van<br />

strak en modern over traditioneel tot retro – en dat voor zowel nieuwbouw<br />

als renovatie. Klanten vinden bij ons een totaaloplossing inclusief hang- en<br />

sluitwerk, scharnieren en krukken, rolluiken en zonwering. In onze vernieuwde<br />

showroom kunnen bezoekers zowat 60 verschillende modellen<br />

ontdekken", stelt Nick Gasnier, verantwoordelijke voor de verkoop.<br />

'We wilden de vrijheid om mee<br />

te denken hoe de machine eruit<br />

moest zien en welke mogelijkheden<br />

ze moest hebben'<br />

Olivier Bouckaert, hoofd van de studiedienst en de productie, vult aan:<br />

“Vakwerk hangt af van de kwaliteit van het basismateriaal, maar vooral<br />

ook van de manier waarop het bewerkt wordt. We kunnen daarvoor<br />

rekenen op ons team van zowat 50 gedreven medewerkers met oog voor<br />

detail. We besteden veel aandacht aan een hoogwaardig machinepark, dat<br />

continu up-to-date gehouden wordt. Elke investering gebeurt doordacht.<br />

We gaan nooit over één nacht ijs. Toen we plannen hadden om een nieuw<br />

profielbewerkingscentrum aan te kopen, hebben we opnieuw ruim de tijd<br />

genomen om alle merken en oplossingen met elkaar te vergelijken.”<br />

Maatwerk<br />

Het team van Soenen Hendrik kreeg finaal de opdracht om een Smart<br />

Machine te ontwikkelen, die specifiek op de behoeften van en volledig<br />

in overleg met Ramaco uitgewerkt werd. Dit systeem voert alle bewerkingen,<br />

zoals boren, frezen, zagen, draadtappen, tegenprofileren, etiketteren,<br />

…, in één doorloop uit.<br />

“Zodra de profielen voor ramen, deuren en schuiframen door een operator<br />

op de invoertafel gelegd zijn, voert de machine de gevraagde bewerkingen<br />

volautomatisch en perfect uit. Er werd zelfs een extra speciale<br />

zaagkop toegevoegd, waardoor het systeem in één doorloop 360° zaagbewerkingen<br />

kan uitvoeren. Zo kunnen alle mogelijke hoekverbindingen<br />

probleemloos gerealiseerd worden", licht Pepijn Carlier, sales representative<br />

bij Soenen Hendrik, toe. ❯<br />

Deze volautomatische productielijn werd recent geïnstalleerd en in<br />

gebruik genomen.<br />

67


Thema Machines<br />

“De kennis zit in de machine, die dankzij de open source software met eender<br />

welk pakket van de klant aangestuurd kan worden. Nieuwe profielen of<br />

bewerkingen toevoegen is kinderspel. Ramaco zal dit center vooral gebruiken<br />

voor de bewerking van aluminium profielen. Indien gewenst, kunnen<br />

echter ook PVC-profielen verwerkt worden, zonder tools of instellingen te<br />

veranderen. Er is ook automatische breukdetectie van de gereedschappen,<br />

waarna de bewerking steeds door andere beschikbare gereedschappen<br />

overgenomen wordt. Machinestilstand wordt dan ook te allen tijde vermeden.<br />

Dit bewerkingscentrum zal dan ook de snelheid en efficiëntie op de<br />

werkvloer aanzienlijk verhogen, het risico op fouten reduceren, autonoom<br />

werken en het productieproces verder automatiseren.”<br />

Continu overleg tussen fabrikant en klant<br />

De relatie tussen Soenen Hendrik en Ramaco gaat heel ver terug. Maar<br />

dat contact was door de jaren heen wat verwaterd en de machinebouwer<br />

kwam alleen voor het onderhoud en eventuele herstellingen aan oudere<br />

machines over de vloer. Nu komt daar dus opnieuw verandering in.<br />

“Met onze investeringsplannen in het achterhoofd trokken we in 2020<br />

naar Polyclose. We maakten toen ook kennis met de technologie van<br />

Soenen Hendrik. Er was echter nog twijfel over het hoe, wat en wanneer,<br />

maar toen we in de volle COVID-periode dit project verder wilden uitwerken,<br />

kwam Pepijn op het juiste moment langs", legt Nick Gasnier uit.<br />

“Hij mocht dan wel niet binnen, hij kon wel zijn catalogus ‘onder de deur<br />

schuiven’, maar zo kwamen hun systemen opnieuw onder de aandacht.”<br />

Olivier Bouckaert vertelt verder: “We wilden vooral de vrijheid om zelf<br />

mee te denken over hoe ons systeem er moest uitzien en welke mogelijkheden<br />

ze moest hebben. Naast de kwaliteit van de machine was het<br />

tevens interessant om samen te werken met een machinebouwer, die<br />

alles in eigen beheer uitvoerde en flexibel op onze wensen kon inspelen.<br />

Zo was er nauw overleg van het eerste gesprek tot het receptioneren. Er<br />

werden immers heel wat testen uitgevoerd, vooraleer het systeem uiteindelijk<br />

bij ons geleverd en geïnstalleerd werd.”<br />

Pepijn Carlier sluit af: “Dit project stopt niet met de inbedrijfstelling van<br />

deze productielijn. Het contact tussen onze beider teams blijft om waar<br />

nodig nog bij te sturen. Dankzij de MR-bril zullen we hen bij eventuele<br />

technische vragen nog sneller kunnen helpen, zelfs zonder dat we ter<br />

plaatse hoeven te zijn. Indien nodig, zal uiteraard onmiddellijk een technieker<br />

naar Eeklo rijden. En ja, dit is dus nóg een voordeel van het werken<br />

met een machinebouwer uit de buurt.” ■<br />

Ramaco investeerde in een op maat gemaakt hybride (ALU & PVC)<br />

zaag- & bewerkingscentrum van Soenen Hendrik.<br />

Dit systeem voert alle bewerkingen, zoals boren, frezen, zagen in verschillende<br />

vlakken, draadtappen, tegenprofileren, etiketteren, …, in één doorloop uit.<br />

68


Mechanische cilinders<br />

Sterke uitstraling<br />

in elegant zwart<br />

Scan en kom direct<br />

meer te weten!<br />

Winkhaus Nederland B.V. · Wapenrustlaan 11-31 · NL-7321 DL Apeldoorn · T +31 85 070 66-90 · verkoop@winkhaus.nl<br />

winkhaus.com


Thema Machines<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: Kruba BV<br />

Voor een gevarieerd pakket van hoogwaardige productiemachines<br />

PUIK STAALTJE SAMENWERKING<br />

IN KUNSTSTOFVERWERKING<br />

Al bijna 70 jaar is Kruba een kundige en betrouwbare leverancier van machines voor de aluminium-, hout- en kunststofverwerkende<br />

industrie. Het bedrijf biedt niet alleen een breed leveringsprogramma, ook voor ultiem maatwerk, een vergaand persoonlijk advies. Voor<br />

een geweldige service zijn klanten op de Tolweg 9 in Baarn aan het juiste adres. Een van die opdrachtgevers is Kunststof Kozijnen Fabriek<br />

Heerenveen (KKFH), producent van kozijnen, gevelbekleding, dakkapellen en deuren van kunststof.<br />

Kruba staat voor een gevarieerd pakket van<br />

hoogwaardige productiemachines. Zo levert<br />

de in 1955 gestarte onderneming eenvoudige<br />

standaardoplossingen, maar ook supergeavanceerde<br />

CNC-gestuurde bewerkingscentra,<br />

productiemachines en logistieke lijnen.<br />

Nieuw of gebruikt. Van gerenommeerde merken<br />

als Urban, Thorwesten, Pertici tot aan<br />

Rapid, Italmac en Graule. "Daarnaast is er<br />

ons huismerk Kruba", zegt directeur/eigenaar<br />

Cees van Essen. "We kunnen voor elke klus<br />

de juiste oplossing bieden. Zeker als het gaat<br />

om de bewerking van kunststof en aluminium<br />

profielen, een discipline waarop we de laatste<br />

jaren steeds meer de nadruk hebben gelegd.<br />

Het bewijs daarvan is een mooie referentielijst<br />

van bedrijven die we voor de kozijnenproductie<br />

hebben ingericht."<br />

Thorwesten profiel zaag- en bewerkingscentrum type MPZ (Thorwesten ASZ + Thorwesten PBZ-4).<br />

70


Thema Machines<br />

'Ze stellen alles in<br />

het werk om tot een<br />

oplossing te komen'<br />

Meedenken<br />

Het 12 jaar jonge KKFH prijkt óók op die lijst.<br />

De onderneming doet sinds 2017 zaken met<br />

Kruba. Dat heeft volgens directeur/eigenaar<br />

Herro Uringa niet alleen te maken met de omvang<br />

van het assortiment en de geboden productkwaliteit.<br />

Ook de korte lijnen waarlangs<br />

Kruba haar klanten bedient, vallen in de smaak.<br />

Zeker wanneer een storing de bedrijfscontinuïteit<br />

dreigt te belemmeren.<br />

Kruba HVL - CNC bewerkingscentrum type 4024/2-HVL.<br />

"Ook dán stellen ze alles in het werk om zo<br />

snel mogelijk tot een oplossing te komen", aldus<br />

Uringa. "De klant staat bij Kruba centraal.<br />

En dat is een fijne gedachte. Verder denken ze<br />

altijd met je mee. Zo liet Kruba in 2017 haar<br />

licht schijnen over de lay-out van onze toenmalige<br />

producthal. Die samenwerking mondde<br />

later dat jaar uit in de aankoop van een bewerkingsmachine<br />

van het fabricaat Thorwesten.<br />

Sinds dat moment is er nauw onderling contact<br />

en hebben we ons machinepark doorlopend<br />

uitgebreid of vernieuwd. Zelfs rondom de verhuizing<br />

in 2019 naar de huidige locatie aan de<br />

Jousterweg 22 in Heerenveen was Kruba ons<br />

van dienst. Behalve het transport van onze machines<br />

naar de nieuwe stek verzorgde het bedrijf<br />

destijds ook de installatie van een door ons<br />

aangekochte las-/poetsstraat van Urban."<br />

Topper op lasgebied<br />

Binnen de Kunststof Kozijnen Fabriek Heerenveen<br />

wordt de ontwikkeling van naadloos lassen<br />

op de voet gevolgd. Die focus resulteerde<br />

vorig jaar april in de aanschaf van de eerste<br />

Urban AKS 9600-HVL in Nederland. Uiteraard<br />

tekende Kruba als leverancier voor een vlekkeloze<br />

levering en inbedrijfstelling. Uringa is blij<br />

met zijn laatste aanwinst, zo blijkt.<br />

Urban 4-puntslasmachine type AKS-9600/CUT (naadloos).<br />

"Deze lasmachine stelt ons in staat om onze<br />

klanten te servicen met een bijzonder hoogwaardig,<br />

revolutionair product. Zo geeft de<br />

las een geweldig optisch resultaat, een aspect<br />

waar onze klanten erg enthousiast over zijn.<br />

Daarnaast zijn we als producent zeer in onze<br />

nopjes met de lassterkte en verwerkingssnelheid<br />

van de AKS 9600. Een volgende stap richting<br />

de toekomst wordt het optimaliseren van<br />

onze productie met dit hoogstandje. Daarbij zal<br />

Kruba ons ongetwijfeld wederom de helpende<br />

hand bieden." ■<br />

71


Thema Machines<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Stürtz Maschinenbau<br />

Bewerkingsmachines op maat voor kunststof raam- en deurprofielen<br />

‘STANDAARD’ STAAT NIET IN HET WOORDENBOEK<br />

VAN DEZE MACHINEBOUWER<br />

Wie in een nieuwe machine wil investeren, kan kiezen voor een systeem uit de catalogus, uit de toonzaal van een verdeler of voor een<br />

oplossing op maat, geconcipieerd en geproduceerd in nauw overleg met de machinebouwer. Bij de Stürtz Maschinenbau GmbH is geen<br />

enkel bewerkingscentrum gelijk, want het woord ‘standaard’ kent men niet. Steeds weer ontwikkelt en produceert deze Duitse specialist<br />

een klantgerichte, eenvoudige bedienbare oplossing: van stand-alone machines tot compleet geautomatiseerde productielijnen.<br />

Elk project bij Stürtz begint met een wit blad en<br />

een gesprek bij de klant, waar geluisterd wordt<br />

naar de behoeften en eisen. Die informatie<br />

wordt dan door een ervaren en gedreven team<br />

van medewerkers omgezet naar een realiseerbare<br />

oplossing binnen het vooropgestelde budget.<br />

Dat kan een stand-alone unit zijn, maar<br />

evenzeer een volledig geautomatiseerde productielijn<br />

met meerdere modules die verschillende<br />

bewerkingen in één doorloop kan uitvoeren.<br />

“Modulariteit is het codewoord, want er is toch<br />

een verschil tussen de eenmanszaak die net<br />

start met de productie van ramen en de grote<br />

onderneming die al jaren een gevestigde waarde<br />

is. Eén ding is duidelijk: als toonaangevende<br />

fabrikant van installaties voor de productie van<br />

kunststoframen staat Stürtz garant voor kwaliteit<br />

en precisie", stelt technisch consultant<br />

Marcel Boender.<br />

“Deze firma heeft meer dan 75 jaar ervaring<br />

in de machinebouw, telt wereldwijd bijna 360<br />

medewerkers en beschikt over 20.000 m² aan<br />

productiefaciliteiten. Naast de hoofdvestiging<br />

in het Duitse Neustadt/Wied-Rott zijn er intussen<br />

eigen dochterondernemingen in Polen,<br />

Roemenië, UK, USA, Canada en China. Het uitgebreide<br />

productportfolio omvat diverse systemen<br />

die voor de productie van kunststoframen<br />

nodig zijn: van de profielbewerking, het lassen<br />

en poetsen, de montage van beslag en de<br />

glashandling tot de materiaallogistiek, inclusief<br />

efficiënte geautomatiseerde oplossingen met<br />

robots. We staan ook in voor de deskundige<br />

montage van de machines en productielijnen.”<br />

Modulaire totaaloplossingen<br />

Stürtz Maschinenbau biedt verschillende oplossingen<br />

voor het bewerken van pvc-raam- en<br />

deurprofielen met een lengte tussen 650 en<br />

6500 mm, een aanzichtbreedte tot 130 mm<br />

en een bouwdiepte van maximaal 120 mm. De<br />

afkortlengte ligt tussen 326 en 4006 mm. Een<br />

intuïtief bedienbaar informatiemanagementsysteem<br />

biedt een visualisatie van de profieldoorsnedes,<br />

een diagnose- en rapporteringstools,<br />

het onderhoudsbeheer en tal van<br />

andere optionele functies.<br />

De ProOpt-software laat toe om volledige productie-omgevingen eenvoudig te sturen en te monitoren.<br />

“De uitwerking van een bewerkingssysteem<br />

hangt af van de toepassing. Zo combineert<br />

de PowerCut een high-performance zaagautomaat<br />

tussen een geautomatiseerd werkend<br />

aanvoermagazijn met 9 plaatsen (optioneel<br />

12) en een afvoertransportband, terwijl het<br />

PowerCenter-100 naast deze unit met enkele<br />

of meervoudige zaagkop ook een stationair<br />

versterkingssschroefstation met 2 schroefaggregaten<br />

en een element met een uiterst dynamische<br />

ringmodule omvat. PowerCenter-PP of<br />

PowerCenter-PP-X zijn geautomatiseerde productielijnen<br />

met verschillende modules en een<br />

capaciteit van respectievelijk 180 – 220 of 250<br />

– 300 eenheden per ploegendienst. Dankzij de<br />

ParallelProcessing-functie kan de bewerking<br />

van de profielen ontkoppeld worden, waardoor<br />

72


Thema Machines<br />

'Elk project begint met een wit blad en eindigt<br />

met een totaaloplossing op maat van de klant'<br />

PowerCenter-PP: maximale efficiëntie en productiviteit voor de bewerking van kunststofprofielen<br />

voor ramen en deuren. Deze oplossing heeft een capaciteit tot 220 eenheden per ploegendienst.<br />

Scan de QR-Code en bekijk<br />

PowerCenter-PP-UL in werking.<br />

er sneller gewerkt kan worden. Dankzij de modulaire opbouw kan de lijn<br />

ook vrij geconfigureerd worden in een U, een Z of zelfs een andere opstelling<br />

bij de PP-X", licht Boender toe.<br />

“Deze bewerkingscentra voor profielen kunnen verder gecombineerd<br />

worden met andere modules, waaronder oplossingen voor het lassen en<br />

poetsen van werkstukken – eventueel gecombineerd in één lijn, een inline<br />

stolpzaag voor vleugels, een kozijn hoek- en schaarlager boorstation,<br />

systemen voor het monteren van vleugel- en kozijnbeslag, een volautomatische<br />

glasbuffer en orderverzamelaar of buffer- en montagesystemen.<br />

Afhankelijk van wat de toepassing vereist, worden complete turnkeyoplossing<br />

ontwikkeld, die men bovendien gemakkelijk kan aansturen en<br />

monitoren met behulp van de ProOpt software. Wat begint met een wit<br />

blad, eindigt dus met een totaaloplossing op maat.” ■<br />

‘Standaard’ staat niet in het woordenboek van Stürtz. Voor elk project wordt intensief samengewerkt om een custom-made oplossing te ontwikkelen en realiseren.<br />

73


Thema Machines<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: © Emmegi <strong>2023</strong>_All rights reserved<br />

Eigen filiaal voor een nog betere service in de Benelux<br />

NIEUW 5-ASSIG<br />

BEWERKINGSCENTRUM<br />

IN DE KIJKER<br />

Meer dan 25 jaar lang werd Emmegi in de Belgische en Nederlandse markt vertegenwoordigd door een eigen reseller, maar in oktober<br />

2021 richtte de machinebouwer Emmegi Benelux op. Dankzij een nieuw team van technici en verkopers zorgt deze dochteronderneming<br />

voor een nog betere ondersteuning van de klanten bij de verkoop, maar ook bij dienst na verkoop in België, Nederland en Luxemburg.<br />

Eén van de paradepaardjes van de machinebouwer is het nieuwe 5-assige CNC-bewerkingscentrum Comet R6 HP voor de bewerking<br />

van profielen of onderdelen in aluminium, PVC, lichte legeringen en staal.<br />

Comet R6 HP: het nieuwe 5-assige CNC-bewerkingscentrum van Emmegi voor de bewerking van buizen of onderdelen in aluminium, PVC, lichte legeringen en staal.<br />

74


Thema Machines<br />

De innovatieve Comet R6 HP is nauwkeurig, robuust en efficiënt en onderscheidt<br />

zich ook door het elegante design, de kwaliteit, de materiaalkeuze<br />

en de aandacht voor details en afwerking. Dit bewerkingscentrum<br />

scoort dan ook hoog op technisch en functioneel vlak. Zo is het uitgerust<br />

met een krachtige 8,5 kW S1 elektrospindel met hoog koppel, waarmee<br />

zelfs zware industriële bewerkingen mogelijk zijn.<br />

Een 10,5 kW spindel met encoder is optioneel verkrijgbaar voor stijf tappen,<br />

waardoor de mogelijkheden nog verder uitgebreid worden. De motor<br />

kan traploos draaien van -15° tot 90° op de horizontale as en van<br />

-360° tot 360° op de verticale as, waardoor de elektrospindel bewerkingen<br />

aan de bovenkant en aan alle zijvlakken van het profiel kan uitvoeren,<br />

zonder het werkstuk te moeten herpositioneren.<br />

Het grote gereedschapsmagazijn is ‘handig’. Het is geïntegreerd op de<br />

x-as en bevindt zich onderaan en achter de spindel, wat ervoor zorgt<br />

dat er minder tijd nodig is om gereedschappen te wisselen. Deze functie<br />

is vooral nuttig bij het bewerken van de beide uiteinden van het werkstuk.<br />

Er moet immers niet in de richting van het magazijn bewogen<br />

worden, aangezien het magazijn met de spindel mee beweegt. De innovatieve<br />

werkmodus beperkt de machinestilstand tot een minimum tijdens<br />

het laden en afnemen van werkstukken. Dankzij de twee afzonderlijke<br />

en onafhankelijke werkgebieden kan men immers aan de ene kant<br />

werkstukken laden of afnemen, terwijl aan de andere kant onderdelen<br />

bewerkt worden.<br />

Verlichting en kleuren, vormen en materialen – niets wordt aan het toeval<br />

overgelaten bij deze nieuwe ontwikkeling van Emmegi. Zo wordt de<br />

werkruimte afgesloten met een glazen scherm, dat naar beneden kan<br />

schuiven om de machine gemakkelijk te beladen. De operator behoudt<br />

dus ook te allen tijde het zicht op het werkstuk tijdens het bewerkingsproces.<br />

Glas is ook gemakkelijk in onderhoud en minder gevoelig voor<br />

krassen en slijtage. De LED verlichting aan de voorzijde van machine<br />

geeft, naargelang de kleur, de status van de machine en de voortgang<br />

van het bewerkingsproces weer. De inschuifbare tunnel in geperforeerd<br />

plaatstaal gaat open en dicht naar wens, waardoor plaats in de werkruimte<br />

bespaard wordt, en garandeert de operator transparantie.<br />

Het bewerkingscentrum wordt afgesloten met een glazen scherm, dat naar<br />

beneden kan schuiven om de machine te beladen of ontladen.<br />

'Het nieuwe bewerkingscentrum<br />

scoort hoog op het vlak van<br />

vormgeving en functionaliteit'<br />

De machinebouwer heeft ook gedacht aan de interactie tussen de Comet<br />

R6 HP en de operator. Dat blijkt bijvoorbeeld onmiddellijk uit de bedieningsinterface<br />

die qua omvang en functionaliteit zijn gelijke niet kent. De<br />

24'' touchscreen display in 16:9 portretstand (draaibaar) kan gewoon als<br />

een tablet gebruikt worden. De efficiëntie komt verder voort uit het ‘onzichtbare’<br />

gedeelte met de geïntegreerde H-Drill software die zorgt voor<br />

een nog intuïtievere en snellere reactie op bedieningscommando's. ■<br />

De CNC beheert gelijktijdig de beweging van de bankschroeven en de<br />

elektrospindel in de 2 werkgebieden in de dubbele modus.<br />

De pneumatische aanslagen zijn uitschuifbaar en worden afhankelijk van de uit<br />

te voeren bewerkingen automatisch door de machinesoftware geselecteerd.<br />

75


05_maggio_SATELLITE-XTE_NL_<strong>Profiel</strong>_TR.pdf 1 26/05/23 09:55<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

Naamloos-6 1 31-05-<strong>2023</strong> 12:16<br />

A MACO Group Company<br />

Betaalbare luxe<br />

HAUTAU Move schuifbeslag<br />

Voor particuliere of utiliteitsbouw: het<br />

HAUTAU Move schuifbeslag is veelzijdig<br />

inzetbaar, bijvoorbeeld als schuifraam.<br />

Dankzij de vrije greepplaatsing is<br />

het een allround talent voor nieuwe<br />

ruimteconcepten.<br />

Het is eenvoudig en snel te installeren<br />

in serieproductie; het hele gezin kan<br />

het intuïtief bedienen. Praktischer en<br />

betaalbaarder dan dit wordt luxe niet.<br />

Voorbeelden Beweegformaten<br />

hautau.de<br />

197x130_MACO_Anzeige_MOVE_NL.indd 1 25.05.<strong>2023</strong> 14:48:40


TENTAL<br />

NIEUW<br />

GEVEL<br />

SYSTEEM<br />

Renova Garage, Tilburg (NL) | Architect: Mies Architectuur | Constructeur: Alutotlaal | Foto: Michel Vergrauwe<br />

SAPA Aluminium profielsystemen<br />

de meest duurzame en energievriendelijke oplossing<br />

voor elk nieuwbouw- of renovatieproject<br />

Sapa by Hydro Building Systems | sapa.ramen@hydro.com | www.sapa.be | www.sapabuildingsystem.nl


Tekst: Johan Debaere | Beeld: Novatio<br />

Periodieke reiniging is niet<br />

voldoende om schade te voorkomen<br />

DIEPTEREINIGING VAN<br />

BUITENSCHRIJNWERK OM MACRO-<br />

ÉN MICROVERVUILING AAN TE PAKKEN<br />

Na de grondige dieptereiniging is het belangrijk om het schrijnwerk te voeden, zodat de originele kleur zich kan herstellen. Daarvoor gebruikt men de Surface Renewer.<br />

Het is belangrijk om ramen en deuren goed te onderhouden. En dan spreken we niet alleen over de visueel waarneembare macrovervuiling,<br />

maar ook over de onzichtbare laag microscopische vervuiling die tijdens de periodieke reinigingsbeurten vaak gewoon achterblijft.<br />

Een grondige dieptereiniging van het buitenschrijnwerk is essentieel en Novatio biedt hiervoor de ideale producten: FA Clean, Safety<br />

Clean, Multifoam én Surface Renewer.<br />

De producten van Novatio vergemakkelijken het leven van de makers in<br />

de raam- en deursector. Het assortiment omvat oplossingen voor de voorbereiding<br />

van het verlijmingsproces, voor gebruik tijdens de productie en<br />

montage van ramen en deuren én voor reparatie en onderhoud. “Coatingen<br />

kunststofoppervlakken hebben een dichte structuur, waardoor ze eenvoudig<br />

met water gedragen reinigingsmiddelen gereinigd kunnen worden.<br />

Vaak wordt dan echter enkel de visueel waarneembare vervuiling weggenomen.<br />

De microvervuiling, die met het blote oog niet waargenomen<br />

wordt, blijft wel echter. Apolaire vervuiling, zoals gecondenseerde VOC’s<br />

en roetneerslag, vormt samen met vingerafdrukken dan ook de belangrijkste<br />

oorzaak van problemen bij de verlijming. Om een perfect resultaat<br />

tijdens het verlijmingsproces te bekomen, moet men elke vorm van vervuiling<br />

aanpakken", stelt brandmanager Novatio Geert Vanlommel.<br />

“Ook na de plaatsing blijft een goed onderhoud bij ramen en deuren<br />

belangrijk. Het gelakte oppervlak wordt immers continu blootgesteld aan<br />

stof, zand, zure regen, UV-straling en andere vervuiling. Het wordt mat<br />

en/of ‘verkrijt’, met andere woorden: er ontstaat een dof, wit poederlaagje,<br />

dat steeds dieper in de lak verankert en op langere termijn de<br />

ondergrond onherstelbaar kan beschadigen. Om dat te voorkomen, is het<br />

essentieel om naast de periodieke reiniging zeker twee keer per jaar een<br />

grondige dieptereiniging uit te voeren.”<br />

Verschillende reinigingsmiddelen voor dieptereiniging<br />

Novatio biedt voor deze dieptereiniging passende oplossingen voor elke<br />

vorm van vervuiling. Voor het verwijderen van de zichtbare stof- en vuillagen<br />

stelt de specialist FA Clean voor, een water gedragen reinigingsmiddel<br />

dat zeer efficiënt is voor het weghalen van wateroplosbare en polaire<br />

vervuiling, waaronder stof, zand en andere minerale deeltjes.<br />

“De solvent gebaseerde reiniger Safety Clean is aangewezen voor het losweken<br />

en oplossen van petrochemische en natuurlijke apolaire vuilresten.<br />

Het grootste gedeelte van het vuil wordt weggenomen door het oppervlak<br />

met een absorberende doek af te vegen, maar we raden aan om alles<br />

na te reinigen met Multifoam om de laatste resten van het solvent en de<br />

verontreiniging te verwijderen", gaat de brandmanager verder.<br />

78


Een dieptereiniging van buitenschrijnwerk is belangrijk om zowel macroals<br />

microvervuiling te verwijderen.<br />

“Deze schuimreiniger is eveneens de ideale oplossing voor het verwijderen<br />

van vingerafdrukken en andere microvervuiling. De werking is drievoudig.<br />

Zo bestaan de surfactanten in de reiniger uit een wateraantrekkend en<br />

een waterafstotend deel. Ze omsingelen de vuilpartikels en isoleren die<br />

van de ondergrond. Metaalionen worden chemisch gebonden zodat er<br />

na het drogen geen witte vlekken ontstaan. Tot slot creëert de schuimvorming<br />

een capillaire kracht die vuil van het oppervlak en uit de poriën trekt.<br />

Zo worden de vuilresten verwijderd, als de reiniger weggeveegd wordt.”<br />

'Met onze producten<br />

vergemakkelijken we het leven van de<br />

maker in de raam- en deursector'<br />

Verbleekt schrijnwerk een nieuw elan geven<br />

Het is sowieso niet aangewezen om werkzaamheden aan ramen, deuren<br />

en poorten uit te voeren in vol zonlicht of als het oppervlak warm is.<br />

Vervuiling in combinatie met weersinvloeden, zoals UV-straling, geeft<br />

de lak van buitenschrijnwerk na verloop van tijd een verouderde uitstraling.<br />

“Na de grondige dieptereiniging is het belangrijk om het schrijnwerk<br />

te voeden, zodat de originele kleur zich kan herstellen", sluit Van<br />

Lommel af. “Hiervoor breng je met een zachte, zuivere, droge spons<br />

onze Surface Renewer aan. Overtollig product verwijder je eenvoudig<br />

met een propere, zachte doek.” ■<br />

De solvent gebaseerde reiniger Safety Clean is aangewezen voor het losweken en<br />

oplossen van petrochemische en natuurlijke apolaire vuilresten.<br />

Schuimreiniger Multifoam van Novatio is de ideale oplossing voor het verwijderen<br />

van vingerafdrukken en andere microvervuiling.<br />

79


Thema Luchtdicht Bouwen<br />

Tekst: Chris Elbers/Celdex | Beeld: Celdex<br />

Een andere benadering<br />

Waarom op de bouw afdichten<br />

als het prefab kan?<br />

De productie van kunststofschuim afdichtingsproducten vormt al bijna 40 jaar de activiteit van Celdex. Gestart met een specifiek leveringsprogramma<br />

voor de dak- en gevelsector heeft het Boxtelse bedrijf zich inmiddels ontwikkeld tot dé afdichtingsspecialist binnen de<br />

bouw en industrie. Een status die Celdex mede te danken heeft aan een slimme vertaling van de jarenlange expertise naar innovatieve<br />

oplossingen en kwaliteitsproducten.<br />

Project 'Grote Beer' in de Rotterdamse wijk Oosterflank.<br />

80


Thema Luchtdicht Bouwen<br />

Pre-Seal M LF schuimband gemonteerd op een gevelelement.<br />

De Celdex-kwaliteitsborging.<br />

'Het nieuwe product voldoet aan de<br />

hoogste luchtdichtheidseisen'<br />

Met 'droge' afdichtingsproducten loopt Celdex<br />

al jarenlang voorop binnen de industrialisering<br />

van de bouw. "Metalen, betonnen en houten<br />

sandwichpanelen en zelfs complete woningen<br />

rollen steeds vaker geprefabriceerd uit fabrieken",<br />

vertelt sales manager Claus den Dunnen.<br />

"Dat vraagt qua afdichtingstechniek om een<br />

andere benadering, specifieke oplossingen<br />

en producten. Want laten we eerlijk zijn: wat<br />

is er nu mooier als je tijdens het monteren<br />

van bouwelementen deze ook gelijk afdicht<br />

waardoor je de snelheid van prefab bouwen<br />

kunt waarborgen?"<br />

Afdichtingssysteem<br />

Met Seal4Prefab geeft Celdex daarop hét antwoord.<br />

Het afdichtingssysteem is gebaseerd op<br />

vier principes: het is voorzien van een luchtdichting<br />

aan de binnenzijde, een isolerende<br />

middendichting en een slagregendichting aan<br />

de buitenzijde. Tegelijk is het product geschikt<br />

voor prefabricage.<br />

"De productcombinaties die onderdeel zijn van<br />

Seal4Prefab zijn geschikt als afdichting van horizontale<br />

en verticale aansluitnaden van bouwelementen",<br />

leidt Den Dunnen de voordelen<br />

van het systeem in. "Seal4Prefab beschikt over<br />

een aantoonbare kwaliteit in duurzaamheid,<br />

lucht- en slagregendichtheid. Daarnaast is de<br />

verwerking ervan tijdbesparend en heb je minder<br />

kans op faalkosten. Omdat de afdichtingsproducten<br />

demontabel en herbruikbaar zijn, is<br />

Seal4Prefab tevens circulair en remontabel. Verder<br />

zorgt het systeem voor de nodige snelheid<br />

tijdens de bouw. Monteren en afdichten gaan<br />

in één handeling, weer of geen weer."<br />

Nieuwe schuimband<br />

De nieuwste vinding binnen het Seal4Prefabgamma<br />

betreft de Pre-Seal M LF schuimband.<br />

Deze is voorzien van een luchtdicht membraan<br />

en een low-friction toplaag aan de bovenzijde.<br />

Het product, speciaal ontwikkeld voor steigervrij<br />

bouwen met prefabbeton sandwichen<br />

houtskeletbouwelementen, combineert<br />

een minimale compressie met een maximale<br />

luchtdichtheid binnen een groot voegbereik.<br />

Pre-Seal M LF is binnen systeemcombinaties<br />

onafhankelijk getest op duurzaamheid, luchten<br />

slagregendichtheid.<br />

“Seal4Prefab is inmiddels bij verschillende projecten<br />

succesvol toegepast”, vertelt Den Dunnen.<br />

“Zoals binnen de in 2024 op te leveren<br />

woontoren 'Grote Beer' in Rotterdam, een 21<br />

woonlagen tellend gebouw dat met betonnen<br />

sandwichelementen wordt gerealiseerd. Na de<br />

productie in de fabriek zijn deze elementen<br />

voorzien van afdichtingsproducten van Celdex.<br />

De luchtdichting en isolatie in de aansluitingen<br />

tussen de gevelelementen worden verzorgd<br />

door Pre-Seal M LF. Aan de buitenzijde voorkomt<br />

EPDM Soft dat er slagregen kan binnendringen.<br />

Ter plaatse van de kruisaansluiting<br />

tussen vier elementen wordt het kruisvormige<br />

knooppunt in het werk dichtgezet met<br />

Butyltape 70S en EPDM Soft. Hierdoor loopt<br />

de lucht- en regendichte aansluiting in alle richtingen<br />

door." ■<br />

Oog voor kwaliteit<br />

Celdex vindt de montage en uitvoering<br />

van haar producten erg<br />

belangrijk. Dit vertaalt zich in een<br />

toolboxmeeting die voorafgaat aan<br />

de montage in de fabriek en de<br />

montage van de bouwelementen op<br />

de bouwplaats.<br />

"Tijdens deze meeting wordt de juiste<br />

verwerking van de producten en de<br />

controle op kritische punten zorgvuldig<br />

door onze specialisten uitgelegd",<br />

zegt Den Dunnen. "Tijdens het project<br />

zélf werken we met een kwaliteitsborgingsrapportage.<br />

Hierin worden<br />

processen nauwgezet geregistreerd,<br />

zodat eventuele verbeterpunten<br />

parallel aan de projectrealisatie kunnen<br />

worden doorgevoerd."<br />

81


Thema Luchtdicht Bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Soudal<br />

Altijd een passende oplossing, zelfs als ‘passief’ de standaard is<br />

Luchtdichte, isolerende en weersbestendige<br />

afdichting van ramen en deuren<br />

25% van de warmte- en energieverliezen in gebouwen gebeurt rondom ramen en deuren. Dat is meestal het gevolg van luchtlekken,<br />

scheuren en/of slechte aansluitingen. Met Soudal Window System (SWS) biedt Soudal een professionele systeemoplossing voor de luchtdichte<br />

afdichting van raam- en deuraansluitingen, conform met de huidige EPB-richtlijnen en wetgevingen.<br />

Met Soudal Window System (SWS) biedt Soudal een professionele systeemoplossing voor de luchtdichte afdichting van raam- en deuraansluitingen.<br />

De specialist biedt altijd een passende oplossing,<br />

ongeacht de bouw- en installatiemethode,<br />

voor nieuwbouw en renovatie, zelfs als<br />

‘passief’ de standaard is. Zo werd bij het Premium<br />

Passiefhuis in Etten-Leur gekozen voor<br />

de installatie van kozijnen op het SoudaFrame<br />

SWI-systeem in combinatie met PU-schuim<br />

Flexifoam en vloeibaar membraan Soudatight SP.<br />

Dit eerste Premium Passiefhuis voor de Benelux<br />

staat in Etten-Leur. Het is in de eerste plaats een<br />

gebouw dat volgens het passiefhuisprincipe<br />

ontworpen is en dus een extreem lage primaire<br />

energievraag heeft. Daarnaast produceert het<br />

veel meer hernieuwbare energie dan het zelf<br />

nodig heeft, waardoor het omringende gebouwen<br />

van energie kan voorzien.<br />

Soudal Flexifoam X-tra PUR-schuim is nog elastischer dan de vroegere versie van het gekende ‘blauwe schuim’.<br />

“Wij laten in dit project zien dat met de juiste<br />

materialen aan de extreem hoge eisen van de<br />

Premium-standaard voldaan kan worden. Zo<br />

zorgen hoogwaardige, goed geïnstalleerde<br />

82


Thema Luchtdicht Bouwen<br />

“Dit is een intelligent prekadersysteem van<br />

glasvezelversterkt kunststof (GVK) met een<br />

lage thermische geleidbaarheid voor installatie<br />

van schrijnwerk aan de buitenzijde.<br />

Het kozijn wordt rechtsreeks in het kader<br />

vastgeschroefd, waardoor er geen metalen<br />

verbinding tussen raamkader en dragende<br />

muurconstructie nodig is en er dus geen<br />

koudebruggen zijn. Het op maat gemaakte<br />

kader en de uniforme voegafmetingen laten<br />

een kwalitatieve installatie en een perfecte<br />

afdichting met bijvoorbeeld Flexifoam (X-tra)<br />

en Soudatight SP toe, beiden SWS-oplossingen<br />

die met glans slaagden voor de testen op<br />

luchtdichtheid bij het ift Rosenheim.”<br />

Voor het Premium Passiefhuis in Etten-Leur werden de kozijnen op een SoudaFrame SWI in combinatie met<br />

Flexifoam en Soudatight SP gemonteerd.<br />

'Deze producten slaagden met glans voor de testen<br />

op luchtdichtheid vóór en na veroudering'<br />

Een extra elastische versie<br />

van het ‘blauwe schuim’<br />

Deze producten van Soudal zijn dus hoogwaardige<br />

oplossingen voor het ‘luchtgecontroleerd’<br />

afsluiten van de gebouwschil. Soudatight SP<br />

is een verspuitbare vloeibare oplossing die na<br />

droging een naadloos, elastisch, luchtdicht en<br />

dampremmend membraan vormt. Het elastische<br />

PU-schuim Flexifoam, onder de vaklui<br />

‘het blauwe schuim’ genoemd, werd meer dan<br />

10 jaar geleden ontwikkeld en is vandaag nog<br />

steeds één van de topproducten in de markt.<br />

ramen voor meer zonnewinsten dan warmteverliezen.<br />

Voor dit project moesten de profielen<br />

een U-waarde lager dan 0,8 W/m²K hebben,<br />

het glas lager dan 0,6 W/m²K. De bouwpartners<br />

beslisten om de kozijnen op ons SoudaFrame<br />

SWI systeem te installeren", licht Karolien Van<br />

Raemdonck, product manager – coatings &<br />

SWS bij Soudal, toe.<br />

“We lanceerden recent een nieuwe generatie<br />

van dit product, met name Flexifoam X-tra<br />

(Click & Fix ® ). De hoge elasticiteit was al een<br />

belangrijk kenmerk van het originele product,<br />

maar deze nieuwe versie is nog elastischer en<br />

kan daarmee nog beter de voegbewegingen<br />

in twee richtingen opvangen, zowel bij samendrukking<br />

(compressie) als bij uitrekking (decompressie).<br />

Dit product draagt meteen ook bij aan<br />

een hoogwaardige thermische, akoestische en<br />

duurzame afdichting, zonder koudebruggen,<br />

die vele jaren behouden blijft. Het heeft ook<br />

een positieve invloed op de luchtdichtheid en<br />

de energie-efficiëntie van het gebouw", licht<br />

Van Raemdonck toe.<br />

Met Soudatight SP biedt Soudal een verspuitbare vloeibare oplossing die na droging een naadloos, elastisch,<br />

luchtdicht en dampremmend membraan vormt.<br />

“Bovendien garanderen we met Flexifoam<br />

X-tra 30% meer opbrengst, met andere woorden<br />

met eenzelfde volume aan product kan<br />

de verwerker meer meters aan voegen vullen.<br />

Voor een extra gebruiksvriendelijk karakter en<br />

een optimale, snelle werking is deze innovatie<br />

uitgerust met het gepatenteerde Click & Fix ® -<br />

systeem. Met een kwart draai zit de bus in de<br />

pistooladapter vast en de eenvoudige uitspuitbaarheid<br />

maakt komaf met het morsen van PUschuim.<br />

Bij Soudal rusten we dus niet op onze<br />

lauweren en willen we de concurrentie steeds<br />

weer een stapje voor zijn.” ■<br />

83


extreem<br />

luchtdicht!<br />

Pre-Seal M<br />

Luchtdicht de beste!<br />

Door middel van een speciale membraantechnologie heeft Celdex een afdichtingsproduct<br />

ontwikkeld dat voldoet aan de hoogste luchtdichtheidseisen. Pre-Seal M is prefab toepasbaar<br />

en combineert een minimale compressie met een maximale luchtdichtheid binnen<br />

een groot voegbereik. Het product is luchtdicht, thermisch en akoestisch isolerend.<br />

Scan voor meer<br />

informatie over<br />

Pre-Seal M<br />

Geschikt<br />

voor prefab<br />

Grote voegen<br />

5-35mm<br />

Remontabel<br />

Laat je inspireren<br />

celdex.nl


Florijn 13, 8305 BR Emmeloord<br />

+31 (0)527 61 34 56 | info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


Thema Luchtdicht Bouwen<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Hermann-Otto GmbH, Wintech Franche SAS<br />

Kitten is een vak op zich, maar misschien<br />

brengt een kitautomaat een makkelijkere oplossing<br />

Met de juiste afdichtingskit en lijm kunnen<br />

timmerfabrieken stevige kozijnen maken<br />

Het afdichten en verlijmen van kozijnen is een echt vak, dat de nodige kennis en ervaring van het personeel vereist. Ramen, deuren en<br />

schuiframen vormen immers een belangrijk onderdeel van elke gevel en hebben dan ook veel invloed op de lucht- en waterdichtheid<br />

ervan. Hermann-Otto GmbH uit Fridolfing ontwikkelt, produceert en levert al ruim 140 jaar innovatieve oplossingen op het vlak van<br />

afdichting en verlijming. Met de OTTOSEAL ® S 120 glaslatafdichtingskit en de OTTOCOLL ® S 81 2-componenten lijm introduceerde de<br />

Duitse specialist twee oplossingen die ook specifiek naar de timmerindustrie versterkt uitgerold worden.<br />

Oprichter Hermann Otto concentreerde zich<br />

aanvankelijk op de productie van stopverf, maar<br />

breidde het assortiment voortdurend uit. Hij<br />

bouwde uiteindelijk dat kleine bedrijfje in zijn<br />

achtertuin uit tot een middelgroot familiebedrijf.<br />

“We streven ernaar om voor elke wens van<br />

onze klanten een geschikte oplossing te<br />

bieden. Al meer dan 140 jaar staat de<br />

naam Hermann-Otto voor compromisloze<br />

kwaliteit, made in Germany. Telkens weer<br />

ontwikkelen en produceren we innovatieve<br />

oplossingen – of het nu gaat om afdichten<br />

of verlijmen", vertelt Paul Bosch, die zelf al<br />

23 jaar voor deze firma op de Nederlandse<br />

markt actief is.<br />

De Franse firma WINTECH ontwikkelt en produceert onder meer kitautomaten voor houten en aluminium ramen.<br />

Dé plek waar innovatieve oplossingen worden bedacht.<br />

86


Thema Luchtdicht Bouwen<br />

(Beeld: Wintech Franche SAS)<br />

'We willen versterkt op de grotere<br />

timmerfabrieken focussen'<br />

“We zijn intussen uitgegroeid tot één van de<br />

grootste spelers in Europa en leveren producten<br />

voor uiteenlopende sectoren, waaronder<br />

ook de fabrikanten van ramen en kozijnen in<br />

aluminium, PVC of hout. Zo willen we vandaag<br />

twee producten in de kijker zetten, die<br />

we versterkt naar de timmerfabrieken willen<br />

uitrollen: afdichtingskit OTTOSEAL ® S 120 en 2-<br />

componentenlijm OTTOCOLL ® S 81.”<br />

Starre, robuuste kozijnen<br />

Een afdichtingskit is vaak onopvallend, maar<br />

wordt vandaag gebruikt om voegen, spleten<br />

en gaten te dichten. Net als lijm is dit product<br />

niet meer weg te denken in de bouwsector om<br />

starre, robuuste kozijnen en andere constructies<br />

te maken.<br />

“Onze OTTOSEAL ® S 120 is een wrijfvaste, snel<br />

belastbare premium glaslat silicone-oplossing<br />

voor het afkitten van dubbel glas in houten<br />

ramen, aansluitingen aan ramen en deuren,<br />

glaselementen of voegen in gevels. Dit product,<br />

leverbaar in meer dan 40 standaardkleuren, is<br />

bestand tegen schimmelvorming en niet corrosief<br />

én wordt gekenmerkt door een uitstekende<br />

hechting op vele ondergronden en een zeer<br />

goede weers-, verouderings- en UV-bestendigheid",<br />

gaat Bosch verder.<br />

“Voor de manuele of machinale verlijming van<br />

glas in een kozijn gebruik je onze OTTOCOLL ®<br />

S 81. Dit is een 2-componenten lijm met een<br />

hoge kerf- en scheurvastheid, een snelle uitharding<br />

en een zekere doorharding, die ook<br />

een zeer goede weers-, verouderings- en UVbestendigheid<br />

vertoont. Deze lijm kan ook probleemloos<br />

gebruikt worden voor de assemblage<br />

van elementen die reeds vooraf met een lak<br />

van Remmers voorzien waren. Dat bleek uit de<br />

6000 testen die we tijdens een doorgedreven<br />

controle uitvoerden.”<br />

Kitten is een vak<br />

Ook de OTTOSEAL ® S 120 kan zowel manueel<br />

als machinaal aangebracht worden. Kitten is<br />

echter een echt vak en dus is het niet evident<br />

om daarvoor steeds geschoold personeel met<br />

de nodige ervaring te vinden. “WINTECH, de<br />

Franse specialist in de ontwikkeling en productie<br />

van onder meer kitautomaten voor houten<br />

en aluminium ramen, biedt een oplossing,<br />

waarmee elke timmerfabriek kozijnen kan kitten.<br />

De systemen, uitgerust met glas en glaslatten,<br />

worden via de aanvoerbaan in de verticale<br />

machine geschoven, waarna het kitten begint.<br />

Het afgewerkte kozijn komt automatisch uit de<br />

machine en kan na volledige uitdroging naar de<br />

bouwplaats getransporteerd worden. Dit automaat<br />

is geschikt voor ramen met profieldiktes<br />

tot 300 mm, wat interessant is voor de Nederlandse<br />

markt, waar men in klassieke gebouwen<br />

wel eens bijzondere kozijnen durft integreren",<br />

vertelt Paul Bosch.<br />

“Met onze innovatieve kitten en lijmen willen<br />

we bij Hermann-Otto GmbH versterkt op de<br />

grotere timmerfabrieken in Nederland focussen.<br />

Dit is echter nog een traditionele sector, die<br />

niet zo gemakkelijk een stap in het onbekende<br />

zet om iets nieuws te proberen. We willen hen<br />

echter overtuigen dat ze met onze producten<br />

en technieken nog beter en efficiënter kozijnen<br />

kunnen maken, zelfs met een inbraakwerendheid<br />

conform RC2 én RC3.” ■<br />

87


Tekst: Chris Elbers | Beeld: Gevelpersoneel.nl<br />

De marktvraag in de bouw verandert<br />

‘Wij zijn een volwaardig verlengstuk<br />

van de HRM-afdeling in de gevelbouw’<br />

Het anticiperen op marktontwikkelingen in de gevelbouw is voor Gevelpersoneel.nl gesneden koek. Tijdens een gesprek met Roel Jansen,<br />

commercieel directeur van het in 2008 gestarte Nijmeegse uitzendbureau, blijkt dat nog maar eens een keer. "Binnen onze organisatie<br />

zijn alle mensen en middelen aan boord om een gevarieerde groep opdrachtgevers te voorzien van gekwalificeerde medewerkers voor<br />

productie-, montage- of assemblagewerk in de branche. Ook nu de vraag naar kundig personeel maar blíjft stijgen en onze uitzendkrachten<br />

door onze klanten steeds vaker voor de langere termijn worden ingezet. We zorgen altijd voor de juiste oplossing."<br />

Net als in andere sectoren is ook binnen de<br />

gevel- en kozijnbranche een grote vraag naar<br />

handjes van topkwaliteit. Bij Gevelpersoneel.nl,<br />

onderdeel van Ergon Jobs, vullen ze die behoefte<br />

al zo'n 15 jaar pasklaar in door het aanbieden<br />

van gekwalificeerd personeel dat voor uiteenlopende<br />

werkzaamheden rondom productie,<br />

montage en assemblage kan worden ingezet.<br />

Door heel Nederland én over de grens. Tijdens<br />

zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.<br />

"Voor zover is er niets nieuws onder de zon",<br />

aldus Jansen. "Wat je anno <strong>2023</strong> wél ziet veranderen<br />

en waarop we als personeelsspecialist<br />

scherp anticiperen, is op de eerste plaats<br />

het karakter van de projecten. Het bouwen<br />

Gevelelementen worden compleet met beglazing samengesteld, zoals hier op locatie bij WVH Gevelprojecten.<br />

88


Vervolgens worden de gevelelementen op locatie geplaatst: Project Bright Rotterdam van WVH Gevelprojecten.<br />

Roel Jansen, commercieel directeur Gevelpersoneel.nl.<br />

op projectlocaties neemt af en steeds vaker<br />

worden bouwcomponenten in speciale plants<br />

samengevoegd tot een prefab geheel. Daarnaast<br />

krijgen we als uitzendbureau meer en<br />

meer een detacheringsfunctie. Want, waar we<br />

vroeger vooral werden ingeschakeld voor de<br />

meer kortstondige trajecten, zijn we nu als een<br />

soort recruiter veelal bezig met het oplossen<br />

van personeelsvraagstukken voor de langere<br />

termijn. Daardoor worden we steeds meer een<br />

volwaardig verlengstuk van de HRM-afdelingen<br />

van onze opdrachtgevers."<br />

'Het bureau anticipeert<br />

scherp op de huidige<br />

marktontwikkelingen'<br />

Compleet ontzorgd<br />

De markt(vraag) mag dan wel flink aan verandering<br />

onderhevig zijn, het bieden van maatwerk<br />

staat aan de Castellastraat 26 in Nijmegen<br />

nog steeds prominent centraal.<br />

"Voor ons vijftien specialisten tellende team<br />

maakt het niets uit op welke plek de handjes<br />

nodig zijn of waar precies het project wordt<br />

uitgevoerd", aldus Jansen. "We bewijzen onze<br />

waarde op iedere locatie en streven in elke situatie<br />

naar een perfecte match. Met een flinke<br />

brok ervaring en expertise in de bagage weten<br />

we wat onze klanten van ons verwachten. Tegelijk<br />

kennen we de kwaliteiten en vaardigheden<br />

van onze uitzendkrachten. Die twee zaken<br />

brengen we samen in een dienstverband."<br />

Maar daar blijft het niet bij. Het bureau regelt ook<br />

de accommodatie, het vervoer, alle benodigde<br />

certificaten en basisgereedschappen. Daarmee<br />

neemt het haar partners alle zorgen uit handen.<br />

Ook dát is typisch Gevelpersoneel.nl. ■<br />

Actief in de volle breedte<br />

Gevelpersoneel.nl levert montage- en<br />

productiepersoneel in de volle breedte.<br />

Momenteel zijn er zo'n 375 gekwalificeerde<br />

vakspecialisten via het bureau<br />

uitgezonden. Voor werkzaamheden<br />

op de bouwplaats, aan de assemblagelijn<br />

in de fabriek of anderszins. In<br />

Nederland, én daarbuiten.<br />

"De door ons uitgezonden mensen<br />

zijn voor alle typen gevels en constructies<br />

inzetbaar", benadrukt Jansen<br />

nogmaals de veelzijdigheid van het<br />

bureau. "Ongeacht of het nu gaat om<br />

kunststof of aluminium kozijnen, daken<br />

gevelbeplating, vliesgevels, glas of<br />

metaal: Gevelpersoneel.nl biedt altijd<br />

een passende en flexibele arbeidsoplossing.<br />

Snel, accuraat en tegen een<br />

alleszins concurrerende prijs."<br />

89


Tekst: Chris Elbers | Beeld: FUHR, Emil Imarietli<br />

Officiële introductie van geavanceerd systeem van toegangsverlening<br />

Hang- en sluitwerkspecialist presenteert<br />

mooi nieuws in München<br />

Als slotenfabrikant en ontwikkelaar van toegangsverleningssystemen ontwikkelde FUHR de afgelopen jaren verschillende innovatieve<br />

producten. Zo werd onlangs de nieuwe slotenserie 835 geïntroduceerd. Daarnaast onderscheidde het familiebedrijf uit het Duitse Heiligenhaus<br />

zich nadrukkelijk als een meer dan complete aanbieder van toegangverleningssystemen. En of die oplossingen nu door middel<br />

van een wifi-gestuurd en via een smartphone te bedienen camerasysteem verloopt of door middel van een handzender of vingerscan...<br />

FUHR heeft het allemaal. Die veelzijdigheid bleek andermaal tijdens BAU München, de beurs waar de hang- en sluitwerkspecialist ook<br />

dit jaar acte de présence gaf met verschillende nieuwe concepten en producten.<br />

BAU München, 's werelds toonaangevende<br />

vakbeurs voor architectuur, materialen en systemen,<br />

is voor FUHR een uitstekend podium om<br />

de hoge ambities op het gebied van toegangverleningssystemen<br />

en vergrendelingen te presenteren.<br />

Dat gebeurde dit jaar dan ook wederom<br />

in de Münchener Messe. Volgens het thema<br />

'FUHR: Solutions that put you a step ahead' liet<br />

het bedrijf tussen 18 en 25 januari de beursbezoekers<br />

in een inspirerende entourage diverse<br />

nieuwe productconcepten live ervaren.<br />

Wereldprimeur<br />

Vanuit verschillende disciplines had FUHR in<br />

de hoofdstad van Beieren mooi nieuws te<br />

melden. Zo werd onder meer een nieuwe<br />

uitvoering van het paniekslotenprogramma<br />

gepresenteerd. Met de introductie van de<br />

FUHR 837 (P) en 837 (XP) sloten met elektronisch<br />

koppelbare deurkruk (die draadloos<br />

van een elektrische voeding kunnen worden<br />

voorzien door middel van inductietechniek),<br />

tekende het bedrijf zelfs voor een absolute<br />

wereldprimeur. FUHR verwacht dat vanaf het<br />

Een impressie van de stand tijdens BAU München.<br />

De nieuwe uitstraling van FUHR.<br />

90


FUHR zorgde voor kleur op de beursvloer.<br />

'Met het toegangverleningssysteem kun je deuren<br />

zónder sleutel en desgewenst met een app openen'<br />

FUHR type 10-sluiting.<br />

vierde kwartaal van <strong>2023</strong> de eerste projecten<br />

uitgeleverd zullen worden.<br />

Slim toegang<br />

Tijdens de vakbeurs zette FUHR ook voor het<br />

eerst het nieuwe 'Smart Acces' concept vol in<br />

de spotlights. Dit geavanceerde toegangverleningssysteem<br />

maakt het mogelijk om deuren<br />

eenvoudig en gecontroleerd zónder sleutel en<br />

desgewenst met een app via de smartphone te<br />

openen. En wat ook mooi is: het slimme en gebruiksvriendelijke<br />

systeem is snel en eenvoudig<br />

te monteren. "Voor FUHR is dit een goede aanvulling<br />

op het bestaande assortiment", vertelt<br />

Martijn van Dort, directeur van het vanuit Ede<br />

opererende FUHR Benelux. "We lopen hiermee<br />

voorop in de markt."<br />

Smart Access maakt van uw smartphone de sleutel.<br />

(Beeld: Emil Imarietli)<br />

Het 'Smart Acces' systeem is niet alleen te<br />

verkrijgen op nieuwe sloten. Oók alle bestaande<br />

motorbediende sloten van FUHR<br />

kunnen met het systeem worden uitgevoerd.<br />

Voor een vlekkeloos functioneren is verder<br />

geen cloudregistratie of internetverbinding<br />

benodigd; de communicatie verloopt volledig<br />

via Bluetooth. Daarnaast is het mogelijk<br />

om met het technisch hoogstandje de<br />

'SmartTouch' deurgreep te bedienen, een<br />

product dat FUHR sinds kort ook in de kleur<br />

mat zwart levert.<br />

"De lancering van het 'Smart Acces' systeem,<br />

in combinatie met de app die via de App Store<br />

van Apple te verkrijgen is, staat gepland voor<br />

begin 2024", aldus Van Dort, die tot slot verwijst<br />

naar de onlangs geheel vernieuwde website<br />

van FUHR. "Een medium waarop we, naast<br />

algemene bedrijfsinfo, continu melding zullen<br />

maken van nieuwe conceptinformatie, productinformatiebladen<br />

en verschillende video’s." ■<br />

91


Het ideale systeem,<br />

steeds performanter<br />

LUCE<br />

LIFT AND SLIDE<br />

Het FAPIM hefschuifsysteem wordt volledig in Italië geproduceerd. Het is stevig en betrouwbaar en maakt het mogelijk om<br />

hefschuifdeuren en ramen van aanzienlijke omvang en gewicht te maken. Met een steeds completer en performanter gamma is LUCE ideaal<br />

voor het creëren van veilige, gebruiksvriendelijke en geraffineerd ontworpen elementen in elk type profiel. LUCE is niet alleen getest<br />

volgens de norm UNI EN 13126-16:2008 en voor corrosiebestendigheid volgens weerstandsklasse 5, maar heeft vandaag ook het<br />

SKG-keurmerk met twee sterren verkregen (weerstandsklassse 2). Deze volgens de normen NEN 5096 en EN 1627 gecertificeerde<br />

configuratie kan zonder extra versterkingskit worden overgenomen: standaard sloten en sluitpunten zijn perfect geschikt om een<br />

gecertificeerde inbraakwerendheid te garanderen!<br />

Life in evolution


WOONDROMEN<br />

REALISEREN<br />

met elumatec machines in de profielbewerking<br />

Het 5-assen profielbewerkingscentrum<br />

SBZ 122/75 maakt de economische en rationele<br />

bewerking mogelijk van aluminium-, kunststofen<br />

dunwandige staalprofielen.<br />

Ervaar het zelf! Neem vandaag nog contact met ons op!<br />

elumatec Benelux BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

NL 2913LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

T: +31 (0) 180 31.58.58 · @: sales.bx@elumatec.com<br />

www.elumatec.com


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

Tekst: Jean van Pol | Beeld: DEVENTER <strong>Profiel</strong>en<br />

Dichtingsprofielen cruciaal voor duurzaam bouwen<br />

‘EEN GARANTIE VOOR OPTIMAAL<br />

GEBRUIKSGEMAK EN WOONCOMFORT’<br />

Een comfortabele woning moet tegenwoordig aan heel wat eisen voldoen. Zo moet deze luchtdicht gebouwd zijn, energiebesparend<br />

zijn, vochtproblemen voorkomen én voldoen aan de hoogste geluidswerende eisen. De dichtingsprofielen van DEVENTER <strong>Profiel</strong>en uit<br />

Breda – member of de ROTO Group – spelen een cruciale rol als het gaat om het slim duurzaam bouwen en het renoveren van woningen.<br />

“Een woning met raam- en deurkozijnen voorzien<br />

van DEVENTER dichtingsprofielen voldoet<br />

in alle opzichten aan de eisen en wensen die gebruikers<br />

en verwerkers stellen, zowel in kwaliteit,<br />

duurzaamheid als in toepassing. Bovendien<br />

is er een garantie op optimaal gebruiksgemak<br />

en wooncomfort”, zegt commercieel manager<br />

Jean-Paul Batenburg van DEVENTER <strong>Profiel</strong>en.<br />

Als het gaat om wooncomfort is volgens hem<br />

vooral de luchtkwaliteit een bepalende factor:<br />

“Goede kierdichting voorkomt tocht en zorgt<br />

samen met de ventilatie voor een aangename<br />

luchtvochtigheid die vervolgens weer bijdraagt<br />

aan een gezond binnenklimaat.”<br />

KOMO-keurmerk<br />

Om raam- en deurconstructies goed af te<br />

dichten, ontwikkelt en produceert het bedrijf<br />

een compleet pakket dichtingsprofielen voor<br />

gevelelementen, zowel standaard als op maat.<br />

“Al decennialang zijn wij dé specialist die de<br />

kozijnindustrie op basis van persoonlijk en deskundig<br />

advies voorziet van de best passende<br />

oplossing rondom het wind- geluid- en waterdicht,<br />

maar ook rookwerend en brandvertragend<br />

maken van raam- en deursystemen”,<br />

vervolgt Jean-Paul.<br />

SPV 12-dichting met een micro-schuimgedeelte voor een comfortabele sluitdruk.<br />

“Daarbij kan de DEVENTER profielvormgeving<br />

als uniek worden aangemerkt en is de tolerantiecapaciteit<br />

groot. De aanwezige ervaring en<br />

expertise is door de jaren heen bevestigd met<br />

diverse ISO- en IFT-certificaten en het KOMOkeurmerk<br />

voor inmiddels een groot aantal<br />

dichtingen uit het assortiment. Ook op het gebied<br />

van luchtdichtheid zijn diverse dichtingen<br />

voor naar binnen- en buitendraaiende ramen<br />

en deuren beproefd op luchtdoorlatendheid<br />

en geclassificeerd volgens Nederlandse en<br />

Europese richtlijnen. Met als resultaat dat onze<br />

94


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

'Voor wooncomfort is<br />

vooral de luchtkwaliteit<br />

een bepalende factor'<br />

dichtingsprofielen geschikt zijn voor klasse 3<br />

luchtdicht bouwen en voldoen aan de zwaarste<br />

klasse 4 NEN-EN-12207.”<br />

SPV 12-dichting met een grijs/zilveren micro-schuimgedeelte die DEVENTER <strong>Profiel</strong>en als voorbeeld liet maken<br />

bij het behalen van het C2C Silver-certificaat.<br />

SP 333 10mm opdekdichting, bijvoorbeeld toepasbaar in een passiefhuis.<br />

Eenvoudige montage<br />

Verwerkers en eindgebruikers zijn met DEVEN-<br />

TER dichtingsprofielen altijd gegarandeerd van<br />

de juiste dichtingsoplossing, benadrukt hij.<br />

“Behalve dat onze dichtingsprofielen zich onderscheiden<br />

door een optimale afdichting met<br />

hoge isolatieprestaties, zijn zij ook eenvoudig in<br />

montage. Zo is de nieuwe serie SPV-dichtingen<br />

uitgevoerd met een harde rug en flexibele Vario-voetconstructie<br />

voor een uitstekende grip in<br />

de groef. Het gesloten gedeelte microschuim<br />

van het profiel is verantwoordelijk voor een<br />

optimale isolatiewaarde en een aangename<br />

sluitdruk. Kortom, een woning uitgevoerd met<br />

dergelijk kwalitatieve hoogstaande dichtingen<br />

in combinatie met bepalende componenten in<br />

de totale gevel- en raam- en deurconstructie –<br />

waaronder isolatieglas en nastelbaar hang- en<br />

sluitwerk – is een toonbeeld van comfort.”<br />

Cradle to Cradle-gecertificeerd<br />

Niet alleen in ontwerp en kwaliteit zijn de dichtingsprofielen<br />

onderscheidend, ook op het gebied<br />

van duurzaamheid bieden ze meerwaarde<br />

in een steeds slimmere en gezonder gebouwde<br />

woning, weet Jean-Paul. “Doordat de dichtingsprofielen<br />

zijn vervaardigd uit <strong>TP</strong>E (Thermo<br />

Plastisch Elastomeer) zijn ze vrij van chemische<br />

bestanddelen en herbruikbaar. Bovendien worden<br />

ze milieuvriendelijk geproduceerd. DEVEN-<br />

TER <strong>Profiel</strong>en is dan ook ‘s werelds eerste en tot<br />

nu toe enige fabrikant van dichtingsprofielen<br />

die Cradle-to-Cradle Silver-gecertificeerd zijn.<br />

Daarmee vinden wij perfecte aansluiting in circulaire<br />

toepassingen.”<br />

SPV 124-18-dichting met een micro-schuimgedeelte, geschikt voor de Engelse markt.<br />

“De grondslag van deze verantwoorde profielen<br />

zit in de combinatie van hoogstaande kwaliteit<br />

en een efficiënt ontwerp. Daarmee vormen ze<br />

een fundamenteel onderdeel in ieder kozijn en<br />

zijn ze cruciaal in iedere comfortabele woning<br />

en elk slim duurzaam bouwconcept. Bovendien<br />

is DEVENTER <strong>Profiel</strong>en een van de initiatiefnemers<br />

van de C2C Bouwgroep. Dat maakt ons<br />

de meest omgevingsbewuste specialist in dichtingsprofielen,<br />

nu en in de toekomst!” ■<br />

95


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

Tekst: Jean van Pol | Beeld: Teleflex BV<br />

Elektrische raambedieningen voor aardbevingsbestendige woningen<br />

‘COMPACTE RAAMOPENER BIEDT<br />

UITKOMST BIJ BEPERKTE RUIMTE’<br />

Voor mensen die vanwege aardbevingsschade tijdelijk niet in hun eigen woning kunnen verblijven, werd in Ten Boer – een dorp in de<br />

gemeente Groningen – onlangs een project van 50 zogeheten wisselwoningen opgeleverd. Teleflex BV uit Tiel, specialist in elektrische<br />

en mechanische raambedieningen, leverde voor deze tijdelijke woningen 198 elektrische raamopeners.<br />

De wisselwoningen aan de Verlaatweg in Ten Boer werden ontwikkeld<br />

door Daiwa House Modular Europe, in opdracht van Nationaal Coördinator<br />

Groningen. De woningen zijn bedoeld voor mensen in het Groningse<br />

aardbevingsgebied waarvan hun eigen thuis onbewoonbaar is tijdens<br />

versterkingswerkzaamheden. Zodra men weer naar huis kan, komen er<br />

weer nieuwe mensen in. Ondanks het tijdelijke karakter van de woningen<br />

hebben zij de kwaliteit van permanente woningen en zijn ze zo gebouwd<br />

dat het comfortabel en veilig wonen is.<br />

C20 elektrische kettingopener<br />

Voor 33 woningen van dit bijzondere bouwproject leverde Teleflex – in<br />

opdracht van Kumij BV, producent van kunststof kozijnen – in totaal 198<br />

elektrische raambedieningen. “Voor de valramen hebben wij per woning<br />

zes raamopeners met radiografische afstandsbediening gemonteerd”,<br />

zegt operationeel manager Jesse Verheem van Teleflex BV.” Hij legt uit<br />

waarom daarbij de keus viel op de C20 elektrische kettingopener: “Omdat<br />

de ruimte boven de bewegende raamvleugel van de valramen vrij<br />

Voor de 50 tijdelijke woningen in Ten Boer leverde Teleflex BV 198 elektrische raamopeners.<br />

96


+ Gereduceerde<br />

assemblagemontagetijd<br />

+ Voor heroal kozijnen<br />

deursystemen<br />

Omdat de ruimte boven de bewegende raamvleugel van de valramen vrij beperkt<br />

was, viel de keuze op de compacte raamopener C20.<br />

beperkt was, moest het een compacte raamopener zijn. De C20 voldoet<br />

daar als geen ander aan. Daar komt bij dat dit elektrisch model een van<br />

de meest scherp geprijsde in het assortiment is.”<br />

+ Doordacht<br />

verpakkingsconcept<br />

+ Possibilité de<br />

légère mise à<br />

niveau pour RC2<br />

'Voor de valramen hebben wij per<br />

woning zes raamopeners gemonteerd'<br />

Gratis onderhoud en garantie<br />

Afgelopen april leverde Teleflex het project in Ten Boer op, waarbij het bedrijf<br />

ook zelf zorgde voor de montage van de elektrische raambedieningen.<br />

“Hierdoor geniet de opdrachtgever tevens van vele extra voordelen, zoals<br />

meerdere jaren gratis service, onderhoud en garantie”, zegt Jesse Verheem,<br />

die tot slot nog enkele belangrijke productvoordelen van de C20 opsomt:<br />

“Deze elektrische kettingopener is beschikbaar in zowel een 230V- als 24Vmodel,<br />

waarbij er keuze is tussen de kleuren zwart, wit en grijs. Zo kan men<br />

altijd een kleur kiezen waar de situatie het meest om vraagt.”<br />

“Voor grotere ramen is er ook een tandemuitvoering van de C20 beschikbaar.<br />

Deze kan de ramen openen tot maximaal 360 mm. Uiteraard<br />

zijn er ook diverse opties mogelijk zoals de aansturing van de ramen met<br />

een afstandsbediening, via een app op de smartphone of via een GBSsysteem.<br />

Ook hebben we diverse soorten sensoren in ons assortiment<br />

zoals wind- en regensensoren, zodat we een zo compleet mogelijke oplossing<br />

kunnen bieden.” ■<br />

heroal WF EM<br />

Klikbare beslag<br />

Rolluiken | Zonwering | Roldeuren | Ramen | Deuren<br />

Vliesgevels heroal.nl<br />

97


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

Tekst en beeld: Renson<br />

Gegarandeerd altijd verse buitenlucht<br />

Revolutionair glasrooster zorgt<br />

voor optimaal wooncomfort<br />

Een verbouwing waarbij niet de ramen maar enkel het glas vervangen wordt? Of een een grondige renovatie of nieuwbouwproject met<br />

nieuwe ramen? In elk van beide gevallen kan je je klant het optimale wooncomfort garanderen dankzij rechtstreekse en natuurlijke<br />

toevoer van verse buitenlucht. Mooi meegenomen: zowel dankzij het Renson Variavent glasventilatierooster als het Invisivent Air NL<br />

toprooster, scoor je esthetisch een stuk beter in combinatie met kozijnen in hout, kunststof of aluminium. Beide ventilatieroosters zijn<br />

ook heel vlot te monteren.<br />

Nieuw zelfregelend Variavent<br />

glasrooster<br />

De Variavent 'revolutionair' noemen, is niet<br />

eens overdreven. Het is namelijk het eerste<br />

glasrooster op de markt dat uitgerust is met de<br />

iFlux-technologie, die ook het Invisivent toprooster<br />

van Renson typeert. Het Coanda-effect<br />

en regelbaar debiet waar die technologie voor<br />

staat, leidt de binnenkomende lucht eerst naar<br />

boven om te vermengen met de aanwezige,<br />

warmere binnenlucht. Dat verhoogt het comfortgevoel<br />

in de ruimte en vermijdt tocht. Naast<br />

het vernieuwde design – je ziet geen ventilatieopeningen<br />

meer binnen in de woning – is er<br />

in de toekomst ook de optionele akoestische<br />

demping, die op elk moment kan afgenomen<br />

of terug opgezet worden.<br />

Glasroosters als de Variavent zijn universeel<br />

toepasbaar. Los van bouwwijze of type kozijn<br />

(aluminium, hout of kunststof) is de montage<br />

steeds dezelfde. Dankzij de glasaftrek van<br />

80mm, kan er een vlotte, luchtdichte montage<br />

op het glas en in het kozijn gegarandeerd worden.<br />

Er is voldoende ruimte om de glaslijsten<br />

van het kozijn vast te zetten en/of glasrubbers<br />

te plaatsen. De Variavent werd ontworpen voor<br />

installatie op glas, mits er sprake is van toepassing<br />

met een optioneel kalfprofiel, is de Variavent<br />

ook geschikt voor kalfplaatsing.<br />

De ‘varia’ in Variavent duidt op de variatie in<br />

debiet. Met zijn uniek interne mechanisme kan<br />

de Variavent ingesteld worden op vier verschillende<br />

debieten, terwijl visueel hetzelfde uitzicht<br />

Variavent.<br />

98


Invisivent Air NL<br />

behouden blijft. Het design van de Variavent sluit trouwens aan bij dat<br />

van het Invisivent toprooster. Zo combineer je beide oplossingen eenvoudig,<br />

met een harmonieus totaalbeeld als resultaat.<br />

Invisivent Air NL voor wind- en waterdichte kozijn/<br />

toprooster-combo<br />

Met de Invisivent NL stemde Renson z’n toprooster voor natuurlijke raamventilatie<br />

eerder al specifiek af op de Nederlandse stelkozijn-montage.<br />

Voor de Nederlandse markt werd die zowel aan de zijkanten als bovenaan<br />

voorzien van een aanslagprofiel om die – als één geheel met het<br />

raam – wind- en waterdicht te kunnen monteren. Dat zorgt voor een<br />

perfecte luchtdichte afwerking omdat de rubberdichting van het kozijn<br />

doorloopt in zowel het kopschot als de bovenflens van het raamventilatierooster.<br />

Daarbij werd zowel rekening gehouden met de variatie in<br />

dikte en breedte van de aanslagflens op Nederlandse raamkozijnen, als<br />

met de rubberopname. Invisivent NL is compatibel met de meest courante<br />

raamprofielen en biedt een esthetisch mooie oplossing die het uitzicht<br />

van suskasten en glasroosters ver overstijgt. Het ventilatierooster kan<br />

rechtstreeks vastgeschroefd worden tot in het houten stelkozijn.<br />

Recent schakelde Renson nog een versnelling hoger met een update op<br />

de Invisivent NL: de Invisivent Air NL. Behalve de HF-versie is elk type standaard<br />

uitgerust met akoestische mousse. Voor een nog vlottere installatie,<br />

is de rubberdichting van de Invisivent Air NL nu bovendien in het rooster<br />

zelf geïntegreerd. En dankzij het monobloc-principe kan die voortaan in<br />

één geheel gemonteerd worden: makkelijk vast te schroeven met een<br />

stabiel resultaat. Dankzij het compacte design past dit raamrooster op<br />

een heel esthetische manier bovenop (en over de hele lengte van) elk<br />

aluminium, kunststof en zelfs houten kozijn. Zowel voor nieuwbouw als<br />

renovatie krijg je hiermee het perfecte evenwicht tussen natuurlijke luchttoevoer<br />

en een slank design.<br />

De Invisivent Air NL is verkrijgbaar in één niet-akoestische (HF) en drie akoestische<br />

versies (Light, Basic en High). Zowel de ‘Basic’ als ‘High’ uitvoering van<br />

de Invisivent Air NL zijn verkrijgbaar in een variant die specifiek bedoeld is<br />

voor sterk windbelaste toepassingen in hoog- en appartementsbouw. ■<br />

99


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

Tekst: Lieke van Zuilekom | Beeld: Dozon en SIEGENIA<br />

Van passieve ventilatie tot uitvoeringen met warmteterugwinning<br />

EEN GEZOND BINNENKLIMAAT<br />

DANKZIJ DECENTRALE GEVELVENTILATIE<br />

Hoe beter woningen, kantoren en scholen geïsoleerd worden, hoe belangrijker het is om goed te ventileren. Dozon is zich hiervan bewust.<br />

Met de ventilatieproducten van SIEGENIA wil de bouwtechnische groothandel de kozijnindustrie, aannemerij, interieurbouw en<br />

installatie- en montagebedrijven in Oost-, Midden- en Noord-Nederland nóg beter en completer bedienen in hun route naar een gezond<br />

binnenklimaat. “Samen zorgen wij voor frisse lucht. Altijd, overal en voor iedereen.”<br />

Vlnr, Mark Kuiperij, Marcel Melgers en Jeroen Wolters.<br />

Dozon levert totaaloplossingen voor de interieurbouw, kozijnenindustrie,<br />

aannemerij en installatie & montage. Van binnen- en buitendeurbeslag<br />

tot raambeslag, bevestigingsmaterialen, machines en gereedschappen<br />

en van sterke huismerken tot toonaangevende A-merken. Eén van deze<br />

A-merken is SIEGENIA.<br />

“Klanten kunnen sinds jaar en dag bij ons terecht voor de hang- en<br />

sluitwerkproducten van SIEGENIA”, vertelt Marcel Melgers, vertegenwoordiger<br />

divisie Kozijnenindustrie regio Midden-Nederland bij Dozon.<br />

“Met het SIEGENIA AEROTUBE WRG ventilatiesysteem met warmteterugwinning<br />

en de AEROPAC toevoerunit voor verse lucht zijn wij bovendien<br />

hét adres voor decentrale ventilatiesystemen, die in alle klantsectoren<br />

hun weg vinden. Van grootschalige projecten tot individuele mantelzorgwoningen<br />

en/of tiny houses en van traditioneel tot modulair bouwen met<br />

HSB-elementen: met de decentrale ventilatie-oplossingen van SIEGENIA<br />

wordt ventileren in nieuwbouw én bestaande bouw heel eenvoudig. Met<br />

de recent introductie van de AEROMAT VT op de Nederlandse markt,<br />

hebben wij onze samenwerking dan ook verder geïntensiveerd.”<br />

Voor de montage van AEROMAT VT zijn geen ventilatiekanalen nodig.<br />

AEROMAT VT<br />

Het bedrijf staat sinds jaar en dag voor comfort. “Van goed beveiligde<br />

ramen en deuren tot decentrale ventilatie: met onze oplossingen voelen<br />

100


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

mensen zich comfortabeler”, vertelt Jeroen Wolters, Area Sales Manager<br />

AERO bij SIEGENIA Benelux. “De AEROMAT VT gaat hierin nog een stap<br />

verder en combineert gecontroleerde ventilatie met extra voordelen voor<br />

architecten, planners, installateurs en eindgebruikers.”<br />

AEROMAT VT beslaat het complete aanbod aan decentrale ventilatiesystemen,<br />

van passieve ventilatie via actieve aan- en afvoerluchtvarianten<br />

tot twee uitvoeringen met warmteterugwinning, vertelt hij. “Dit maakt<br />

AEROMAT VT net zo uniek als het feit dat de afzonderlijke ventilatortypes<br />

flexibel gecombineerd kunnen worden. Een universeel behuizingsplatform<br />

maakt het makkelijker dan ooit om de unit in de gevel te integreren.<br />

Doordat de ventilator zowel in de sponning, borstwering of latei geïntegreerd<br />

kan worden, blijft de harmonieuze vormgeving van de gevel te<br />

allen tijde gewaarborgd. Storende raamroosters zijn niet meer aan de<br />

orde, wat de geveluitstraling ten goede komt.”<br />

De inbouw kan naar wens zichtbaar of verdekt liggend plaatsvinden. “Ook<br />

dit draagt bij aan de esthetiek en zorgt voor maximale flexibiliteit. Uniek zijn<br />

bovendien de uitstekende geluidswering en hoge luchtkwaliteit.”<br />

Altijd een passende oplossing<br />

“Voor de montage zijn geen ventilatiekanalen nodig”, benadrukt Mark<br />

Kuiperij, vertegenwoordiger divisie Kozijnenindustrie regio Noord- en<br />

Oost-Nederland bij Dozon. “We kunnen rechtstreeks ventileren in en om<br />

het kozijn, wat met name uitkomst biedt in renovatieprojecten. Er zijn<br />

immers geen grote bouwkundige ingrepen nodig, waardoor de oplossing<br />

ook prijstechnisch gunstiger is. Zeker in combinatie met de eenvoudige<br />

configuratie, aansturing en integratie in het gebouwbeheersysteem.”<br />

Met een uitgebreid aanbod aan uitvoeringen, is bovendien altijd een passend<br />

systeem beschikbaar, vertelt Wolters. Als voorbeeld noemt hij de<br />

AEROMAT VT WRG, met een uitstekende warmteterugwinning van maximaal<br />

93% en een evenwichtige verhouding tussen grootte, eigengeluid<br />

en energie-efficiëntie.<br />

“Nieuw in ons assortiment is de AEROMAT VT WRG plus, met een energie-efficiëntieklasse<br />

A bij een warmteterugwinning van maximaal 95%.<br />

Doordat de ventilator zowel in de sponning, borstwering of latei<br />

geïntegreerd kan worden, blijft de harmonieuze vormgeving van de<br />

gevel te allen tijde gewaarborgd.<br />

Deze nieuwe variant vormt een uitermate krachtige oplossing voor energie-efficiëntie<br />

en duurzaamheid. Architecten, kozijnfabrikanten en aannemerspartijen<br />

kunnen daarnaast profiteren van de veelzijdigheid van de<br />

AEROMAT VT D. Deze oplossing voor passieve ventilatie is verkrijgbaar in<br />

verschillende uitvoeringen en voldoet aan de meest uiteenlopende eisen<br />

wat betreft geluidswering en luchtprestaties.”<br />

'Samen zorgen wij voor frisse lucht.<br />

Altijd, overal en voor iedereen'<br />

Belangrijke stap<br />

De intensieve samenwerking met Dozon is een belangrijke stap voor<br />

SIEGENIA, om de snelle verkoopgroei van de AEROMAT VT en andere<br />

ventilatieoplossingen door te zetten, benadrukt Wolters. “De negen vestigingen<br />

én vele hechte klantrelaties van Dozon, verspreid door het land,<br />

spelen hierin een belangrijke rol. Bovendien zijn wij erg te spreken over<br />

het enthousiasme en de bevlogenheid van Dozon. Zowel met betrekking<br />

tot onze samenwerking als onze producten.”<br />

Kuiperij: “Wij zien mooie kansen voor de ventilatieproducten op de<br />

Nederlandse markt en helpen graag in de (verdere) uitrol hiervan.<br />

Als bouwtechnische groothandel staan wij heel dicht bij de klant én<br />

fabrikant. Dit stelt ons in staat om steeds weer een brug te slaan tussen<br />

klantwensen, wet- en regelgeving en productinnovaties, waarvan de<br />

AEROMAT VT een mooi voorbeeld is.”<br />

Als bouwtechnische groothandel staat Dozon heel dicht bij de klant én fabrikant.<br />

Melgers: “Om onze klanten mee te nemen in de nieuwste innovaties,<br />

hebben wij recent onze showroom uitgebreid met de AEROMAT VT. Ook<br />

zijn SIEGENIA AEROTUBE WRG modules geplaatst op onze balies, zodat<br />

geïnteresseerden de systemen dichtbij huis kunnen bekijken.” ■<br />

101


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

Tekst en beeld: DUCO<br />

Ventileren was de uitdaging maar dan wel zonder nieuwe geluidsoverlast<br />

POINT OF VIEW:<br />

INSPIRERENDE BLIKVANGER IN NIEUWEGEIN<br />

In hartje Nieuwegein is een nieuwe woontoren verrezen om u tegen te zeggen. Op een boogscheut van winkelcentrum City Plaza staat<br />

Point of View, een woontoren met 48 koopwoningen en een ondergrondse parkeergarage. De zeer bewust gekozen donkere gevelsteen<br />

maakt, in combinatie met de houten accenten, Point of View tot een ware point of interest in het Nieuwegeinse stedelijke landschap.<br />

Klunder Architecten had een duidelijk doel voor<br />

ogen bij dit project. “Door de unieke locatie<br />

van het project wilden we van de woontoren<br />

een echte eyecatcher maken”, begint Sjoerd<br />

Berghuis, architect van het plan. “De omwonenden<br />

liepen niet meteen warm voor het project,<br />

zij vreesden namelijk het naastgelegen groen te<br />

verliezen. Voor ons was het dus belangrijk om<br />

een visie te presenteren die uniek was, maar<br />

ook de eigenheid van de buurt respecteerde. Er<br />

moesten drie kantoorgebouwen wijken voor de<br />

nieuwe toren. Die kantoorvolumes hebben wij<br />

102


Thema Ventilatie en Klimaatbeheersing<br />

'Het inbouw muurrooster wordt op maat gemaakt en is uitgerust met<br />

een geluiddempende, niet-ontvlambare minerale wol'<br />

gestapeld en de parkeergelegenheid hebben we<br />

ondergronds ingericht. Hierdoor kan het omringende<br />

gebied ingericht worden als park.”<br />

Geveloplossing voor geluid<br />

De Herenstraat in Nieuwegein is niet meteen<br />

de rustigste buurt. Een geluidsberekening van<br />

Buro Bouwfysica wees al snel uit dat het hier<br />

om een locatie met flink wat geluidsproductie<br />

ging. “Er moest een oplossing komen om<br />

te kunnen ventileren zonder geluidsoverlast te<br />

veroorzaken. Door de geluidbelasting op de gevels<br />

mochten er geen te openen delen gemaakt<br />

worden", gaat Berghuis verder. “We zijn aan<br />

tafel gegaan met DUCO en Buro Bouwfysica<br />

om te kijken welke oplossingen mogelijk waren<br />

en daar is de Duco Acoustic Panel uit de<br />

bus gekomen.”<br />

Het Duco Acoustic Panel is een geluiddempend<br />

inbouw muurrooster. Het wordt steeds op maat<br />

gemaakt en is uitgerust met geluiddempende,<br />

niet-ontvlambare minerale wol. Het zorgt voor<br />

een akoestische demping tot wel 17 dB. Een<br />

ideale keuze dus om het comfort van de bewoners<br />

in deze woontoren te garanderen.<br />

Samenwerking met topresultaat<br />

Klunder Architecten en DUCO hebben daarna<br />

het overleg verder gezet. De producten moesten<br />

natuurlijk zo goed mogelijk aansluiten bij<br />

het karakter van het gebouw. Formaat, kleur<br />

en afwerking zijn allemaal uitvoerig besproken.<br />

“De samenwerking met alle partners liep goed<br />

en in harmonie", sluit Sjoerd af. “We zijn erg<br />

trots op het eindresultaat!”<br />

Bij DUCO kan deze vaststelling enkel onderstreept<br />

worden: Nieuwegein heeft er een<br />

prachtig gebouw bij, natuurlijk met dank aan<br />

alle meewerkende partijen. ■<br />

1<strong>03</strong>


Jouw klant verlangt een oplossing.<br />

Reken op onze raam- en deurspecialisten<br />

om ze te vinden.<br />

• Innovatieve oplossingen<br />

• Nieuwe producten<br />

• Service en advies<br />

• One-stop-shop<br />

GEREEDSCHAPPEN<br />

BEVESTIGINGEN<br />

EN CHEMICALIEN<br />

PERSOONLIJKE<br />

BESCHERMINGSMIDDELEN<br />

lecot.be | lecot.nl<br />

Lecot<br />

Vier Linden 9<br />

B-8501 Heule<br />

056 364 511<br />

info@lecot.be<br />

Lecot Nederland<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK Best<br />

0499 375 675<br />

info@lecot.nl


Amsterdome<br />

Amsterdam<br />

Foto: Rob van Esch<br />

In 1971 werd de eerste geodetische koepel van Europa – geïnspireerd op een Amerikaans ontwerp – door architect E.A. Riphagen<br />

gebouwd: het Aviodome. Toen het museum verhuisde, werd het pand bijna vijftien jaar opgeslagen om in 2018 een nieuwe bestemming<br />

te krijgen als congrescentrum in Amsterdam-West. Architect Guido Bakker puzzelde de dome weer in elkaar. Hij voorzag het gebouw<br />

van een nieuwe indeling met twee verdiepingsvloeren en voegde veel licht toe door het metselwerk te vervangen door aluminium<br />

vliesgevels. Het project kreeg de nieuwe naam ‘Amsterdome’. Gevelbouwer Haro Aluminium gebruikte daarvoor vliesgevelsysteem<br />

ConceptWall 50 (CW 50) en raam- en deursysteem ConceptSystem 77 (CS 77).<br />

Together for better<br />

www.reynaers.nl


Tekst en beeld: SUNFLEX<br />

En ook nog sterk isolerende eigenschappen!<br />

FILIGRANE PROFIELEN TROTSEREN WEER EN WIND<br />

Met de nieuw ontwikkelde schuiframen SF60 en SF80 biedt SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH nu twee nieuwe schuiframen met<br />

bijzonder filigrane profielvlakken. Het hoogtepunt: ondanks hun slanke design beschikken de nieuwe varianten over (sterk) isolerende<br />

eigenschappen, zijn ze eenvoudig te installeren en kunnen ze naar wens worden geconfigureerd.<br />

Met de SF60 en SF80 biedt SUNFLEX zijn beproefde schuifmechanisme nu ook aan in een thermisch geïsoleerde evenals een sterk thermisch geïsoleerde versie.<br />

106


Kogelgelagerde looprollen en rails van hoogwaardig roestvrij staal zorgen ervoor<br />

dat de schuifvleugels bijzonder soepel bewegen.<br />

Afhankelijk van de beglazing en de grootte haalt de SF80 zelfs Uw-waarden<br />

vanaf 0,8W/m2K.<br />

'Smalle aanzichtbreedtes<br />

en subtiele profielen zorgen voor<br />

een maximale lichtinval, een uniforme<br />

look en een ruim uitzicht zonder<br />

storende onderdelen'<br />

Smalle aanzichtbreedtes en subtiele profielen zorgen voor een maximale<br />

lichtinval, een uniforme look en een ruim uitzicht zonder storende onderdelen.<br />

Met een volledig verzonken buitenframe, een vleugelraam waarvan<br />

slechts 21 mm zichtbaar is en een middenvoeg van slechts 30 mm<br />

breed, creëren de systemen een open ruimtegevoel met vloeiende overgangen<br />

tussen het binnen- en buitengedeelte.<br />

Dit effect wordt versterkt door een rail die volledig in de vloer kan worden<br />

verzonken, wat ook de toegankelijkheid bevordert. Dankzij hun platte<br />

kubusvorm nestelen de handgrepen zich elegant tegen het frame, waardoor<br />

het subtiele, homogene design wordt benadrukt.<br />

Met de SF60 en SF80 biedt SUNFLEX zijn beproefde schuifmechanisme nu<br />

ook aan in een thermisch geïsoleerde evenals een sterk thermisch geïsoleerde<br />

versie. Dit maakt ze in het bijzonder geschikt voor gevelbeglazing<br />

en serres. Afhankelijk van de beglazing en de grootte haalt de SF80 zelfs<br />

Uw-waarden vanaf 0,8W/m2K.<br />

De SF60 en SF80 schuiframen kunnen naar wens naar links en/of rechts<br />

worden geopend. Ingebouwde meenemers trekken de volgende vleugels<br />

automatisch mee bij het sluiten. Dit maakt een snelle bediening mogelijk<br />

en vereenvoudigt ook de reiniging van het glas. Kogelgelagerde looprollen<br />

en rails van hoogwaardig roestvrij staal zorgen ervoor dat de schuifvleugels<br />

bijzonder soepel bewegen. Zo kan men met de systemen grote<br />

openingsbreedtes creëren.<br />

Hoogtes, breedtes en glasdiktes van de schuifelementen kunnen apart<br />

worden gekozen tot een maximaal gewicht van 800 kg per raam. Er kunnen<br />

maximaal drie rails parallel worden geïnstalleerd. Zo kunnen maximaal<br />

zes beweegbare glasvleugels worden voorzien.<br />

Met glasdiktes tot 34 mm (SF60) of 54 mm (SF80) en optionele stalen versterkingen<br />

in de middenvoeg zijn de systemen bestand tegen hoge windsnelheden<br />

en slagregen. Standaard gemonteerde paddenstoelvormige<br />

kopvergrendelingen dragen bij tot een optimale dichtheid en verhogen<br />

de inbraakbeveiliging. ■<br />

107


ADVERTORIAL<br />

Tekst: VKG en Jerry Helmers | Beeld: VKG<br />

Voor duurzame en innovatieve kunststof kozijnen<br />

in nieuwbouw en renovatieprojecten<br />

VKG ARCHITECTUURPRIJS <strong>2023</strong>:<br />

INSCHRIJVING IS GEOPEND<br />

De 13e editie van de VKG Architectuurprijs start op donderdag 1 juni <strong>2023</strong>. Het is dé vakprijs voor projecten waarbij esthetiek, circulariteit,<br />

uitvoeringstechniek en kunststof kozijnen perfect deel uitmaken van het ontwerp. Tot en met 8 september kunnen projecten via de<br />

website van VKG Keurmerk aangedragen worden. We nodigen architecten en opdrachtgevers uit hun succesproject te delen en aan te<br />

melden voor deze eervolle prijs. De uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens het event Building Holland op 8 november <strong>2023</strong>.<br />

Het raam en de entree vormen de verbinding<br />

tussen een gebouw en de buitenwereld. Kozijnen<br />

laten een duidelijke handtekening achter<br />

in de architectuur. Net als de hele bouwkolom<br />

zet de kunststofkozijnenbranche sterk in op<br />

duurzame innovatie. De esthetische waarde<br />

van gevelbekleding wordt hier vanzelfsprekend<br />

in meegenomen.<br />

De VKG Architectuurprijs kent twee categorieën:<br />

Nieuwbouw en Renovatie. Duurzaamheid<br />

is een randvoorwaarde voor de genomineerde<br />

projecten en wordt meegewogen in de<br />

108


ADVERTORIAL<br />

'De nieuwe generatie kunststof kozijnen<br />

staat voor esthetiek, veelzijdigheid en<br />

duurzame innovatie'<br />

Vanaf donderdag 1 juni tot en met 8 september<br />

kunnen projecten via de website van VKG worden<br />

aangedragen. ■<br />

www.vkgkeurmerk.nl/architectuurprijs<br />

beoordeling door de jury. Met deze prijs wil<br />

de branchevereniging voor kunststof kozijnen<br />

complimenten geven aan projecten die<br />

het verdienen. Anderzijds mogen architecten,<br />

projectontwikkelaars, aannemers, gemeentes,<br />

woningcoöperaties en andere spelers in de<br />

bouw geïnspireerd worden. De nieuwe generatie<br />

kunststof kozijnen staat voor esthetiek,<br />

veelzijdigheid en – zoals gezegd – dus ook<br />

duurzame innovatie, onder andere door een al<br />

jaren functionerend recyclesysteem.<br />

De jury bestaat uit vakmensen uit de bouwwereld<br />

en het duurzaamheidslandschap. Oudwinnaars<br />

Arthur Nuss (Global Architects) en<br />

Arno Kolen (Charcoal) selecteren en beoordelen<br />

samen met duurzaamheidexpert Mantijn<br />

van Leeuwen (Nibe) en VKG-directeur Albert<br />

Zegelaar de genomineerde projecten.<br />

Building Holland is hét 2-daagse event voor<br />

verduurzaming van de gebouwde omgeving,<br />

bomvol kennis en innovaties. Duurzaam Gebouwd<br />

en Stedenbouw en Architectuur zijn de<br />

contentpartners van Building Holland, en verzorgen<br />

met hun netwerk en kennis de inhoud<br />

van het event. Vanuit het partnerschap met<br />

Duurzaam Gebouwd heeft VKG dit podium gekozen<br />

om de prijs uit te reiken. Albert Zegelaar<br />

zegt hierover: “Met dit event staan we midden<br />

tussen de professionals uit de bouwwereld die<br />

dezelfde visie uitdragen als wij.”<br />

Over VKG<br />

Het VKG Keurmerk is dé brancheorganisatie<br />

voor leveranciers en fabrikanten<br />

van kunststof kozijnen. Het<br />

VKG bewaakt de kwaliteit van product<br />

en proces en werkt structureel<br />

aan duurzame innovatie.<br />

Contact<br />

Voor vragen over de VKG Architectuurprijs<br />

<strong>2023</strong> of VKG Keurmerk<br />

kunt u contact opnemen met Kitty<br />

Rossen via rossen@vkgkeurmerk.nl<br />

of 06-43 59 47 10.<br />

109


Kruba BV uit Baarn, de professionele en betrouwbare leverancier van machines voor de<br />

bewerking van kunststof, aluminium en hout.Naast het huismerk Kruba leveren wij ook<br />

de topmerken Urban, Thorwesten, Pertici, Rapid, Italmac en Graule.<br />

Kijk voor meer informatie op www.kruba.nl<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 4024-2-HVL<br />

Kruba CNC Bewerkingscentrum type 6024-4-HVL<br />

Tolweg 9, 3741 LM Baarn<br />

www.kruba.nl, +31(0)35 54 33 555


Tekst en beeld: Gerdes GmbH<br />

Een goede stap naar robotica in kozijnproductie<br />

AUTOMATISERING ALS ANTWOORD OP<br />

EEN TEKORT AAN GESCHOOLDE MEDEWERKERS<br />

Bij de Duitse kozijnfabrikant Gerdes Fenster und Türen hebben voor de eerste keer robots hun intrede gedaan in de productie. Na een goede maand<br />

van installatie, testen en inbedrijfstelling, zijn de robots sinds afgelopen maand april volledig geïntegreerd in het productieproces. Dit heeft het bedrijf<br />

een beslissende stap dichter bij haar doel gebracht om in Lengerich een van de modernste raamproductiefaciliteiten van Europa te huisvesten!<br />

Hoge investeringen in<br />

toekomstgerichte technologieën<br />

De beslissing om te investeren in automatiseringsoplossingen<br />

werd al in de planningsfase<br />

van de nieuwe hal genomen. Met de nieuwe<br />

hal is de bestaande productie in 2022 uitgebreid<br />

met 3.700 m². “Dit gaf ons de mogelijkheid<br />

om niet alleen onze productiecapaciteit<br />

en het aantal medewerkers te vergroten, maar<br />

ook om onze productietechnologie optimaal<br />

te upgraden", zegt procuratiehouder Peter<br />

Simon-Höke.<br />

Robotica voor het welzijn<br />

van werknemers<br />

Samen met moduco GmbH, een specialist voor<br />

productiemodules uit Lingen (Duitsland), werden<br />

activiteiten in de productie geïdentificeerd<br />

waarbij automatisering zinvol zou zijn. Altijd<br />

centraal: de medewerkers.<br />

Simon-Höke legt uit: “De kunststof profielen<br />

waaruit we onze kozijnen op maat vervaardigen,<br />

wegen tot 30 kg en worden steeds zwaarder.<br />

Ons doel was dan ook om het fysiek zware,<br />

ergonomisch ongunstige en eentonig werk te<br />

automatiseren ten voordele van onze medewerkers<br />

en om ruimte te creëren voor veeleisend<br />

handwerk en vakmanschap.”<br />

Automatisering als antwoord op het<br />

tekort aan geschoold personeel<br />

Volgens directeur Thomas Gerdes zijn de robots<br />

ook een antwoord op het huidige tekort aan<br />

geschoolde arbeidskrachten: “We zijn de afgelopen<br />

jaren sterk gegroeid en hebben momenteel<br />

110 medewerkers. Maar ook in ons bedrijf<br />

is het gebrek aan geschoolde medewerkers<br />

duidelijk merkbaar. De situatie zal de komende<br />

jaren alleen maar nijpender worden gezien de<br />

demografische veranderingen. Daarom zijn robots<br />

– naast maatregelen en investeringen op<br />

het gebied van employer branding en recruitment<br />

– een belangrijke bouwsteen om ook in<br />

de toekomst concurrerend te blijven en verdere<br />

groei mogelijk te maken.”<br />

Samenwerking<br />

Bij de planning en inbedrijfstelling van het<br />

robotsysteem werkte het bedrijf samen met<br />

moduco. "De randvoorwaarden voor automatisering<br />

waren uitdagend", meldt Stephan<br />

Feldker, oprichter en directeur van moduco.<br />

En hij legt uit: “Gerdes produceert kozijnen en<br />

deuren op maat. Daarom waren flexibele en<br />

configureerbare automatiseringsoplossingen<br />

nodig. En dat hebben we kunnen realiseren<br />

met de systemen van de fabrikanten fruitcore<br />

robotics en KUKA.”<br />

Twee robots, van het type HORST van fruitcore robotics.<br />

Robots in de kozijnproductie<br />

Sinds april is een automatiseringsoplossing<br />

op maat bestaande uit gestandaardiseerde<br />

modules en drie robots in de productie geïntegreerd:<br />

twee industriële robots van het<br />

type HORST 600 van fruitcore robotics en een<br />

robot van KUKA.<br />

112


Open dag<br />

Op 4 juni hield Gerdes een open dag in<br />

Lengerich. Geïnteresseerde bezoekers – en<br />

die waren er in grote getalen – namen tussen<br />

11.00 en 18.00 uur zeer actief deel aan de<br />

diverse boeiende rondleidingen door de afdelingen<br />

waar de moderne raam- en deurproductie<br />

plaatsvindt. O.a. Sales en marketing<br />

Manager Anthonius Gabeler was de gids,<br />

die net als de andere collega’s/gidsen elk uur<br />

bezoekers wist te prikkelen en te inspireren<br />

met zijn verhalen. Maar dat was niet alles: de<br />

bezoekers kregen tevens een nuttig inkijkje in<br />

het nieuwe robotsysteem.<br />

Er was echter nog veel meer: de nieuwe<br />

showroom kon worden getoond, er waren<br />

daarnaast diverse inbraaktesten en demonstraties.<br />

Thomas: “De biertuin werd vanzelfsprekend<br />

ook goed bezocht. Genoeg lekker<br />

eten en drinken. Leuk was het om ook de kinderen<br />

van onze collega’s en relaties aan het<br />

werk te zien met alle spelletjes die we hadden<br />

opgezet: van het springkasteel tot aan<br />

het voetbaldarten en natuurlijk het mini-heftruckparcours!<br />

We hebben veel jonge nieuwe<br />

heftrucktalenten gezien!”<br />

Overzicht op de nieuwe automatiseringsoplossingen.<br />

De robots voeren in wezen de volgende taken uit:<br />

• Het oppakken van profielen uit twee<br />

profielbewerkingscentra van Thorwesten;<br />

• Het positioneren en vastschroeven van<br />

sluitelementen (zowel ‘normale’ sluitplaten<br />

als veiligheidssluitplaten);<br />

• Het inladen van de profielen met gemonteerde<br />

sluitelementen in/op de transportkarren<br />

(alle vier de delen die samen een vleugel<br />

of kozijn vormen, in één compartiment).<br />

paald door de integratie van robots en geautomatiseerde<br />

systemen. Daarom blijven we<br />

investeren in toekomstgerichte technologieën<br />

en automatisering.”<br />

Thomas tot slot: “Het is altijd goed om met<br />

je relatienetwerk in gesprek te zijn en vooral<br />

ook te vertellen wát je doet én hoe je het<br />

doet. Leuk waren de vragen die we kregen en<br />

eerlijk is eerlijk: dat leverde óns ook weer wat<br />

inspiratie op. Al met al dus een geweldige<br />

open dag en wat mij betreft ook zeker voor<br />

herhaling vatbaar.” ■<br />

Vervolgens worden de volle transportkarren<br />

door een medewerker naar één van de drie<br />

HVL-freesmachines of naar één van de lasmachines<br />

of lasstraten gebracht.<br />

Verdere planning voor<br />

toekomstgerichte technologieën<br />

De balans na de eerste paar weken ‘normaal<br />

bedrijf’ is constant positief. "Natuurlijk zijn<br />

er nog wat kinderziektes op te lossen", zegt<br />

Simon-Höke. "Maar zelfs de eerste periode van<br />

‘normaal bedrijf’ geeft aan dat de investeringen<br />

hun vruchten hebben afgeworpen en een<br />

goede basis vormen voor de komende jaren.”<br />

En hij benadrukt: “De toekomst van onze<br />

raamproductie zal ongetwijfeld worden be-<br />

Directeur Thomas Gerdes (r) en procuratiehouder Peter Simon-Höke.<br />

113


Argus 60 sensorsluizen.<br />

Tekst: Chris Elbers | Beeld: dormakaba Nederland<br />

Meer vrijheid en veiligheid<br />

Compacte sensorsluis geeft<br />

toegangscontrole nieuwe dimensie<br />

Als vervolg op de in 2019 geïntroduceerde sensorsluizen Argus 40, 60 en 80 presenteert dormakaba met gepaste trots de Argus V60<br />

sensorsluis. De onlangs gelanceerde vinding verenigt niet alleen een uitgekiende oplossing voor moderne toegangscontrole in een<br />

bijzonder compact ontwerp. Dankzij de uitzonderlijk hoge detectiegraad van deze nieuwe loot aan de dormakaba-stam wordt ook elke<br />

gebouwbezoeker - gewenst of ongewenst - gegarandeerd opgemerkt.<br />

114


Als totaalaanbieder van innovatieve technologieën en toegangsoplossingen<br />

voor betere en veilige gebouwen, ruimtes en terreinen geeft het<br />

bedrijf met de nieuwe Argus V60 opnieuw een nieuwe dimensie aan het<br />

begrip toegangscontrole. En dat heeft vooral te maken met de afmetingen<br />

van de onlangs gepresenteerde noviteit. Want waar de Argus 40<br />

(lengte 1,20 meter) en de Argus 60 en 80 (beide 1,65 meter lang) al een<br />

vrij gangbare sluislengte hebben, onderscheidt de Argus V60 zich met<br />

name door een zeer beperkte sluislengte van slechts 24 centimeter. Daarmee<br />

is het de meest compacte sensorsluis die momenteel verkrijgbaar is.<br />

"Door een nieuwe, revolutionaire sensortechniek toe te passen, bieden we<br />

zowel architecten als gebruikers met dit product meer vrijheid en veiligheid<br />

rondom de toegangscontrole", aldus productmanager Bas Wouters,<br />

namens dormakaba Nederland verantwoordelijk voor het uitgebreide<br />

gamma van Access Automation Solutions. "Zonder afbreuk te hoeven<br />

doen qua veiligheid. Vooral op plaatsen waar de ruimte beperkt is en<br />

sprake is van druk personenverkeer kan de comfortabele, ruimtebesparende<br />

en uiterst betrouwbare Argus V60 elegant worden geïntegreerd."<br />

Hoge detectiegraad<br />

Naast de compacte vormgeving blinkt de nieuwe sensorsluis ook uit qua<br />

detectie. "In vergelijking met de Argus 40, 60 en 80 ligt de detectiegraad<br />

zelfs nóg hoger", legt Wouters uit. "Elke persoon die via de sluis een<br />

kantoor of gebouw betreedt, wordt opgemerkt. Ook wanneer er meerdere<br />

bezoekers tegelijk en zonder tussenruimte door de sluis heen gaan."<br />

'Het systeem is de meest<br />

compacte sensorsluis die<br />

momenteel verkrijgbaar is'<br />

Argus V60 sensorsluis met geïntegreerd SafeRoute vluchtwegsysteem.<br />

Maar er is méér. De installatie van kaartlezers verloopt in het geval van de<br />

Argus V60 op dezelfde manier als bij de andere varianten van het Argusassortiment.<br />

Verder kan de sensorsluis prima worden gecombineerd met<br />

het SafeRoute vluchtwegbeveiligingssysteem van dormakaba. En ook als<br />

het gaat om de functionaliteit heeft de Argus V60 alles te bieden.<br />

"Het systeem maakt een scheiding in twee richtingen mogelijk", vervolgt<br />

Wouters. "Daardoor kan zowel het ingaande als uitgaande personenverkeer<br />

scherp worden bewaakt. Bovendien sluit de Argus V60 naadloos<br />

aan bij de wensen op het gebied van hedendaags interieurdesign. Het<br />

systeem wordt volgens de Argus-kleurenindex standaard uitgevoerd in de<br />

kleuren café crème, wit en zwart. Optioneel is het zelfs mogelijk om bepaalde<br />

onderdelen te voorzien van een andere tint, bijvoorbeeld conform<br />

de huisstijl van de gebruiker." ■<br />

Uitgebreide productfamilie<br />

De Argus-sensorsluizen van dormakaba bestaan uit een<br />

met sensoren bewaakte doorgang met automatische deurelementen<br />

in verschillende uitvoeringen. Ze maken een<br />

comfortabele, aanrakingsloze doorgang mogelijk, zelfs met<br />

tassen of bagage. Direct na doorgang sluiten de deuren automatisch<br />

om onbevoegde doorgang te verhinderen.<br />

De Argus V60 sensorsluis in een door klant gewenste huisstijl.<br />

"Onze sensorsluizen zijn een elegante vorm van toegangscontrole<br />

voor de te beveiligen zones van een gebouw, bijvoorbeeld<br />

in de entreehal en foyer", zegt Wouters. "Met een<br />

groot aantal ontwerpmogelijkheden en verschillende opties<br />

maken zij toegangscontrole in een modern design mogelijk.<br />

Dankzij de geïntegreerde sensortechnologie zorgen ze bovendien<br />

voor een betrouwbare scheiding van personen en<br />

een hoog beveiligingsniveau."<br />

115


PERFECT ONZICHTBAAR<br />

Hahn VL-Band AT<br />

Verdektliggend scharnier<br />

voor aluminiumdeuren<br />

n Zeer eenvoudige montage<br />

n Ruime verstelmogelijkheden in 6 richtingen<br />

n Horizontaalverstelling ± 4 mm<br />

n Hoogteverstelling ± 4 mm<br />

n Dichtingsaandrukverstelling ± 1,5 mm<br />

n Vleugel makkelijk in en uit te hangen<br />

n Elegant zwarte uitvoering – zo goed als onzichtbaar<br />

n 2 scharnieren dragen 180 kg,<br />

afhankelijk van de profieluitvoering<br />

Dr. Hahn – voor elke situatie<br />

de geschikte oplossing!<br />

Dr. Hahn GmbH & Co. KG<br />

Trompeterallee 162 – 170 · D-41189 Mönchengladbach<br />

Phone + 49 2166 954-3 · E-Mail: sales@dr-hahn.com<br />

www.dr-hahn.nl<br />

AUTOMATISERING VAN<br />

A TOT Z IN EEN PAKKET<br />

MATRIXKOZIJN<br />

MatrixKozijn is een totaaloplossing<br />

voor dé automatisering van alle<br />

disciplines bij producenten van houten<br />

en kunststof kozijnen, en maakt<br />

MES papierloos werken mogelijk.<br />

MatrixKozijn voorziet in oplossingen<br />

voor elke afdeling. Van de verkoop tot<br />

en met de productie en levering.<br />

19 KRACHTIGE MODULES<br />

• Relatiebeheer<br />

• Projectbeheer<br />

• Projectplanning<br />

• Offertecalculatie<br />

• BIM<br />

• Orders<br />

• Webwinkel<br />

• Documentbeheer<br />

• Werkvoorbereiding<br />

• Inkoop<br />

• Voorraadbeheer<br />

• Productieplanning<br />

• CNC machine<br />

aansturing<br />

• Tijdregistratie<br />

• Mobiel<br />

• Nacalculatie<br />

• Leveringen<br />

• Verkoop- en<br />

inkoopfacturen<br />

• MES (papierloos<br />

werken)<br />

Ontdek MatrixKozijn op www.matrix-software.nl/matrixkozijn<br />

2220296 MatrixKozijn allin1 Adv profiel_204x131_def.indd 1 <strong>03</strong>-05-2022 09:59<br />

Naamloos-3 1 09-05-2022 11:20


Platform over | raam-, deur-, kozijntechniek | hang- en sluitwerk | dak- en geveltechniek | veiligheid<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN PROFIEL?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid<br />

om onderdeel uit te maken van het<br />

overzicht met de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en toeleverancieres in de<br />

branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op profiel-online.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op profiel-online.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar profiel-online.nl/adverteren/<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

profiel-online.nl


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

3E DATENTECHNIK GMBH<br />

Aalener Straße 46<br />

D-73447 Oberkochen<br />

T +49 151 250 18 586<br />

E sales@3e-it.com<br />

W www.3e-it.com<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUPLAST GMBH<br />

Auf der Breit 2<br />

D-76227 KARLSRUHE<br />

T +49 721 47 17 10<br />

E info.de@aluplast.net<br />

W www.aluplast.net<br />

ASSA ABLOY NEDERLAND B.V.<br />

Postbus 40<br />

4940 AA RAAMSDONKVEER<br />

T +31 88 63 94 600<br />

E info@assaabloy.nl<br />

W www.assaabloy.nl<br />

BAB COMM. V.<br />

Welvaartstraat 22 unit 1<br />

B-2200 HERENTALS<br />

T +32 498 57 49 99<br />

E info@buigwerken.be<br />

W www.buigwerken.be<br />

BECKER BENELUX - ROLMATIC BV<br />

Watermolen 17<br />

6229 PM MAASTRICHT<br />

T +31 43 361 38 00<br />

E sales@becker-benelux.nl<br />

W www.becker-benelux.nl<br />

BELGA PLASTICS NV<br />

Gontrode Heirweg 142<br />

B-9090 MELLE<br />

T +32 9 210 77 60<br />

E info@groupsaey.be<br />

W www.groupsaey.be<br />

BOHLE BENELUX BV<br />

Nieuweweg Noord 314 B 20<br />

3905 LX VEENENDAAL<br />

T +31 318 55 31 51<br />

F +31 318 51 98 59<br />

E info@bohle.com<br />

W www.bohle-groupcom<br />

BREUER+SCHMITZ<br />

Locher Strasze 25<br />

D-42719 SOLINGEN<br />

T +49 212 39 625<br />

E info@breuerundschmitz.de<br />

W www.breuerundschmitz.de<br />

CELDEX B.V.<br />

Mijlstraat 18<br />

5281 LL BOXTEL<br />

Postbus 183<br />

5280 AD BOXTEL<br />

T +31 411 68 24 00<br />

E sales@celdex.nl<br />

W www.celdex.nl<br />

C<br />

CK<br />

±<br />

design<br />

®<br />

international<br />

CK DESIGN<br />

Tweelingenlaan 118<br />

7324 BP APELDOORN<br />

T +31 55 578 92 88<br />

F +31 55 576 08 05<br />

E info@ckdesign-int.com<br />

W www.ckdesign-int.com<br />

COLORNED<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 300<br />

E info@colorned.nl<br />

W www.colorned.nl<br />

COMHAN HOLLAND<br />

Amsterdamseweg 27<br />

1422 AC UITHOORN<br />

T +31 297 51 36 36<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

door hardware<br />

sanitary accessories<br />

DECEUNINCK N.V. - BENELUX<br />

Bruggesteenweg 360<br />

B-8830 HOOGLEDE-GITS<br />

T +32 51 23 92 72<br />

E benelux@deceuninck.com<br />

W www.deceuninck.com<br />

DEVENTER PROFIELEN<br />

Voorerf 75<br />

4824 GM BREDA<br />

T +31 76 541 69 00<br />

F +31 76 541 69 10<br />

E info@deventer-profielen.nl<br />

W www.deventer-profielen.nl<br />

DICTATOR PRODUCTIE B.V.<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

DORMAKABA NEDERLAND B.V.<br />

Dalwagen 45<br />

6669 CB DODEWAARD<br />

T +31 88 352 33 33<br />

E info@dormakaba.nl<br />

W www.dormakaba.nl<br />

DOZON BOUWTECHNIEK<br />

Innovatieweg 6<br />

7007 CD DOETINCHEM<br />

T +31 314 35 06 11<br />

E info@dozon.nl<br />

W www.dozon.nl<br />

DR. HAHN GMBH & CO KG<br />

Trompeterallee 162<br />

D-41189 MÖNCHENGLADBACH<br />

Postfach 400109<br />

D-41181 MÖNCHENGLADBACH<br />

T +49 21 66 95 43<br />

E hahn@dr-hahn.de<br />

W www.dr-hahn.eu<br />

DUCO VENTILATION & SUN CONTROL<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +31 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

118


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

DULIMEX QUALITY HARDWARE BV<br />

Talhoutweg 11-15<br />

8171 MB VAASSEN<br />

T. +31 578 57 11 24<br />

E info@dulimex.nl<br />

W www.dulimex.nl<br />

Life in evolution<br />

FAPIM S.P.A<br />

Via delle Cerbaie, 114<br />

I-55011 ALTOPASCIO (LU) ITALY<br />

T. +39 582 26 01<br />

F +39 583 25 29 1<br />

E info@fapim.it<br />

W www.fapim.it<br />

GEZE BENELUX B.V.<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

W www.geze.nl<br />

HAUTAU GMBH<br />

Bahnhofstr. 56-60<br />

D-31691 HELPSEN<br />

Postfach 1151<br />

D-31689 HELPSEN<br />

T +49 57 24 393-0<br />

F +49 57 24 393 125<br />

E info@hautau.de<br />

W www.hautau.de<br />

EKOSIET PRODUCTS B.V.<br />

Houtmanskampweg 17 A<br />

6669 MZ DODEWAARD<br />

T +31 488 72 59 47<br />

E info@ekosiet.nl<br />

W www.ekosiet.nl<br />

FSB NEDERLAND B.V.<br />

Oude Apeldoornseweg 43a<br />

7333 NR APELDOORN<br />

T +31 85 40 15 933<br />

E info@fsb.de<br />

W www.fsb.de<br />

G-FITTINGS GMBH<br />

Marie-Curie-Straße 16-18<br />

D-46446 EMMERICH AM RHEIN<br />

T +31 314 62 09 83<br />

E sales@g-fittings.nl<br />

W www.g-fittings.nl<br />

HEBO KOZIJNEN B.V.<br />

Eeftinkstraat 4<br />

7496 AG HENGEVELDE<br />

T +31 547 33 55 55<br />

E info@hebo.nl<br />

W www.hebo.nl<br />

ELTON B.V.<br />

2e Energieweg 5<br />

9301 LL RODEN<br />

T +31 50 502 11 99<br />

E ellen@elton.nl<br />

W www.elton.nl<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK AAN DE IJSSEL<br />

T +31 180 315 858<br />

E Info.bx@elumatec.com<br />

W www.elumatec.com<br />

GEALAN FENSTER-SYSTEME GMBH<br />

Hofer Straße 80<br />

D-95145 OBERKOTZAU<br />

T +49 92 86 77 0<br />

F +49 86 77 22 22<br />

E info@gealan.de<br />

W www.gealan.de<br />

GERDES FENSTER UND TUEREN<br />

Tannenkämpe 28<br />

D-49838 LENGERICH<br />

T +49 590491867-19<br />

E info@gerdeskozijnen.com<br />

W www.gerdeskozijnen.nl<br />

W www.gerdes-fenster.de<br />

GND GARANTIEDEUREN<br />

G.A. van Nispenstraat 11<br />

6814 JA ARNHEM<br />

Postbus 841<br />

6800 AV ARNHEM<br />

T +31 26 379 02 16<br />

E info@gnd.nl<br />

W www.gnd.nl<br />

HENDERSON NEDERLAND BV<br />

't Rootven 14<br />

5531 MB BLADEL<br />

Postbus 258<br />

5530 AG BLADEL<br />

T +31 497 33 20 20<br />

F +31 497 33 20 29<br />

E sales@henderson.nl<br />

W www.henderson.nl<br />

EVVA NEDERLAND BV<br />

Aquamarijnstraat 7<br />

7554 NM HENGELO<br />

Postbus 400<br />

7550 AK HENGELO<br />

T +31 74 851 53 00<br />

E info@evva.nl<br />

W www.evva.nl<br />

GEVELNED<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 200<br />

E info@gevelned.nl<br />

W www.gevelned.nl<br />

HANDELSONDERNEMING J.P.M. KOK<br />

Oostergracht 36<br />

3763 LZ SOEST<br />

T +31 36 601 24 33<br />

E info@jpmkok.nl<br />

W www.jpmkok.nl<br />

KLAES GMBH & CO. KG<br />

Wilhelmstraße 85-87<br />

D-53474 BAD NEUENAHR-AHRWEILER<br />

T +49 26 41 90 90<br />

F +49 264 19 09 20 00<br />

E welcome@klaes.com<br />

W www.klaes.de<br />

119


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS NETHERLANDS BV<br />

Postbus 75 5150 AD DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

VAN LEEUWEN INTERNATIONAL BV<br />

Utrechtsestraatweg 220<br />

3911 TX RHENEN<br />

Postbus 128<br />

3910 AC RHENEN<br />

T +31 318 47 77 77<br />

E sales@intersteel.nl<br />

W www.intersteel.nl<br />

MATRIX SOFTWARE<br />

Wijchenseweg 116<br />

6538 SX NIJMEGEN<br />

T +31 88 5678 000<br />

E info@matrix-software.nl<br />

W www.matrix-software.nl<br />

POLYTEC NEDERLAND BV<br />

Amerikaweg 86<br />

9407 TM ASSEN<br />

T +31 592 37 74 00<br />

F +31 592 37 74 07<br />

E info@polytec.nl<br />

W www.polytec.nl<br />

KRUBA BV<br />

Tolweg 9<br />

3741 LM BAARN<br />

T +31 35 543 35 55<br />

F +31 35 541 59 18<br />

E info@kruba.nl<br />

W www.kruba.nl<br />

LOCRA BV<br />

Poelstraat 9<br />

B-3511 KURINGEN<br />

T +32 11 23 15 46<br />

E info@locra.be<br />

bv<br />

NEDERLANDSE BRANCHEVEREGING<br />

VOOR DE TIMMERINDUSTRIE<br />

Westeinde 10<br />

1334 BK ALMERE<br />

RECYSTEL<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T. +31 88 97 22 500<br />

E info@recystel.nl<br />

W www.recystel.nl<br />

W<br />

www.locra.be<br />

T +31 36 2<strong>03</strong> <strong>03</strong> 56<br />

E<br />

info@nbvt.nl<br />

KUFA RAAMSYSTEMEN<br />

Postbus 75 1970 AB IJMUIDEN<br />

T +31 255 74 40 20<br />

E info@kufa.nl<br />

W www.kufa.nl<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

IBC Weg 12<br />

5683 PK BEST<br />

T +31 499 37 56 75<br />

T 0800 583 25 69<br />

F +31 499 37 51 50<br />

E info@lecot.nl<br />

W www.lecot.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN NEDERLAND B.V.<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 3<strong>03</strong> 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

W www.nbvt.nl<br />

ONLEVEL GMBH<br />

Budbergerstrasse 5<br />

D-46446 EMMERICH AM REIN<br />

T +49 3222 10 96 76 0<br />

E info@onlevel.com<br />

W www.onlevel.com<br />

ORGADATA BENELUX B.V.<br />

REHAU N.V.<br />

Databankweg 26a<br />

3821 AL AMERSFOORT<br />

T +31 33 247 99 11<br />

E rehau.nederland@rehau.com<br />

W www.rehau.nl<br />

LECOT NV NL LECOT NEDERLAND<br />

Vierlinden 7<br />

B-8501 HEULE<br />

T +32 56 36 45 11<br />

F +31 56 35 44 38<br />

E info@lecot.be<br />

W www.lecot.be<br />

MAUER NEDERLAND BV<br />

Spaceshuttle 23<br />

3824 ML AMERSFOORT<br />

T +31 33 455 09 00<br />

E sales@mauerlocks.com<br />

W www.mauerlocks.com<br />

Mr. P.J. Troelstraweg 185 b1<br />

8919 AB LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.com<br />

W www.orgadatacom<br />

REYNAERS ALUMINIUM B.V.<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111 5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

E info@reynaers.com<br />

W www.reynaers.nl<br />

120


<strong>Profiel</strong> Partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Profiel</strong> Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

profiel-online.nl/bedrijven/<br />

SELECT WINDOWS BV<br />

De Compagnie 7<br />

1689 AG ZWAAG<br />

T +31 88 97 22 400<br />

E info@selectwindows.nl<br />

W www.selectwindows.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND BV<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 23<br />

E info.nl@solarlux.com<br />

W www.solarlux.com<br />

TRYMA MACHINES<br />

Burggestraat 80<br />

B-8840 STADEN<br />

T +32 512 49 777<br />

E info@tryma.be<br />

W www.tryma.be<br />

WILKA SCHLIESSTECHNIEK GMBH<br />

Mettmannerstrasse 56-64<br />

D-42549 VELBERT<br />

T +49 20 51 20 8 10<br />

F +49 20 51 20 8 11 51<br />

E info@wilka.de<br />

W www.wilka.de<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

STADUR PRODUKTIONS GMBH & CO. KG<br />

Ostereichen 2-4<br />

D-21714 Hammah<br />

T +49 (0) 4144 - 234 0<br />

F +49 (0) 4144 - 234 100<br />

E bau@stadur.com<br />

W www.stadur.com<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

T +31 162 48 34 00<br />

F +31 162 43 21 39<br />

E info@vbh-nl.com<br />

W www.vbh-nl.com<br />

www.vbh24.nl<br />

WINKHAUS NEDERLAND BV<br />

Wapenrustlaan 11-31<br />

7321 DL APELDOORN<br />

T +31 85 070 66 96<br />

E verkoop@winkhaus.nl<br />

W www.winkhaus.nl<br />

Gentseheerweg 63<br />

B-8870 Izegem<br />

T +32 (0) 51 31 28 80<br />

E sales@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

Pepijn Carlier<br />

T +32 (0)473/61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

S2 HANG- EN SLUITWERK BV<br />

Hunneperkade 62<br />

7418 BT DEVENTER<br />

T +31 570 66 25 80<br />

E info@S2info.nl<br />

W www.S2info.nl<br />

VEKA VERKOOPKANTOOR NEDERLAND<br />

Bergweg 148<br />

7524 CZ ENSCHEDE<br />

T +31 6 26 13 02 91<br />

E HTemmink@veka.com<br />

W www.veka.nl<br />

WOELM GMBH<br />

HELM Schuifbeslag / KWS Bouwbeslag /<br />

HELM Transporttechniek<br />

Hasselbecker Straße 2-4<br />

DE 42579 HEILIGENHAUS<br />

T +49 2056 18-0<br />

F +49 2056 18-21<br />

E contact@woelm.de<br />

W www.woelm.de<br />

Reinoud van der Kroon:<br />

T +31 (6) 24124020<br />

E r.vanderkroon@woelm.nl<br />

VENSTER TECHNIEK BV<br />

SOUDAL NV<br />

Everdongenlaan 18<br />

B-2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 44 39 35<br />

E info@soudal.com<br />

W www.soudal.com<br />

TELEFLEX BV<br />

Franklinstraat 13 A<br />

4004 JK TIEL<br />

T +31 344 67 30 20<br />

E info@teleflex.nl<br />

W www.teleflex.nl<br />

Ericaweg 9<br />

7021 PB ZELHEM<br />

Postbus 98<br />

7020 AB ZELHEM<br />

T +31 314 62 59 33<br />

F +31 314 62 58 58<br />

E info@venstertechniek.nl<br />

W www.venstertechniek.nl<br />

XINNIX DOOR SYSTEMS BVBA<br />

Generaal Deprezstraat 2/010<br />

B-8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 73 50 00<br />

E info@xinnixdoorsystems.eu<br />

W www.xinnixdoorsystems.eu<br />

121


Soenen ontwikkelt en produceert geautomatiseerde<br />

productielijnen voor kunststof- en aluminium ramen<br />

en deuren en volautomatische oplossingen voor<br />

aluminium staafbewerking.<br />

Going further, doing more<br />

ERVAAR WAT SOENEN VOOR U KAN BETEKENEN<br />

RECHTSTREEKS<br />

HANDELEN MET DE<br />

MACHINECON-<br />

STRUCTEUR<br />

WIJ LUISTEREN EN<br />

DENKEN ACTIEF MEE<br />

VOOR HET BESTE<br />

RESULTAAT<br />

UP TO DATE<br />

MET DE NIEUWSTE<br />

TECHNOLOGIEËN<br />

ALTIJD EEN STAPJE<br />

VOOR OP UW<br />

CONCURRENT<br />

DIENST NA VERKOOP:<br />

EIGEN SOENEN<br />

EXPERTEN, ZONDER<br />

EXTERNE PARTNER<br />

SOENEN EUROPE - Gentseheerweg 63 I B-8870 Izegem Belgium<br />

Tel. +32 (0) 51 31 28 80 I sales@soenenhendrik.com I www.soenenhendrik.com<br />

CONTACTEER ONS VRIJBLIJVEND VOOR EEN DEMO: Pepijn Carlier: Tel. 32 (0) 473 61 58 78<br />

VOLG ONS:


Raam. Deur. Gevel. Serre.<br />

Klaes. De Software.<br />

Meer tijd voor het essentiële<br />

Heeft u het gevoel dat uw medewerkers te veel kostbare tijd besteden aan het invoeren en onderhouden van<br />

stamgegevens zoals beslag, profielen of glas? Of zelfs het tegen hoge kosten aanpassen van softwareprocessen<br />

om uw software überhaupt efficiënt te kunnen gebruiken?<br />

Bij Klaes is dat gegarandeerd anders. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen tijd moeten hebben om zich te<br />

concentreren op de essentie - het productieve gebruik van de software.<br />

Ook u kunt profiteren van een uitgebreide gedigitaliseerde totaaloplossing die uw bedrijfsprocessen enorm<br />

kan vereenvoudigen. Met Klaes heeft u simpelweg meer tijd voor de essentie - uw business.<br />

Oplossingspakketten voor producenten en dealers<br />

Of u nu ramenfabrikant, deurenspecialist, serre- en<br />

gevelfabrikant, producent van koude daken of handelaar<br />

in bouwelementen bent - Klaes heeft de oplossing.<br />

100% digitalisering<br />

Van A-Z kunt u met Klaes desgewenst 100% gedigitaliseerd<br />

werken.<br />

Professioneel onderhoud van stamgegevens<br />

Uniek actief partnerschap met leverancierspartners<br />

garandeert veilig en snel werken zonder handmatige<br />

invoer van gegevens van systeemaanbieders (profiel,<br />

beslag, glas, accessoires).<br />

Snelle en efficiënte training gegarandeerd<br />

Uitgebreide training en seminaraanbod voor een snelle<br />

start direct na de introductie in uw bedrijf.<br />

Integriertes Workflow-Management<br />

Automatisierte Aufgaben- und Nachrichtenverwaltung<br />

inkl. integrierter Lösung für ein rechtssicheres digitales<br />

Dokumentenmanagement.<br />

Meer dan 40 jaar ervaring<br />

Klaes ontwikkelt al sinds 1983 IT-oplossingen voor de<br />

industrie. Ook u kunt profiteren van een digitaliseringspartner<br />

met jarenlange knowhow.<br />

Klaes GmbH & Co. KG<br />

Wilhelmstr. 85-87 • 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler (GER)<br />

Fon: +49 (2641) 909 - 0 • welcome@klaes.com • www.klaes.de


The future<br />

window<br />

PHOENIX, 100% GERECYCLEERD RAAMPROFIEL<br />

Al jaren ijvert Deceuninck voor een duurzame toekomst. Onze recycling plant<br />

is de grootste in de Benelux en kan tot 45 000 ton kunststof per jaar recycleren.<br />

Dit staat gelijk aan 2,3 miljoen oude kozijnen.<br />

Met Phoenix lanceren wij onze eerste profielen die voor 100% uit deze<br />

gerecycleerde kunststof bestaan. Net zoals een feniks uit zijn eigen as herrijst,<br />

representeert deze reeks de wedergeboorte van oude materialen tot nieuwe.<br />

Meer informatie op deceuninck.nl/phoenix

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!