20.07.2019 Views

Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek - Programma 2019-2020

In deze gids vindt u evenementen en cursussen over filosofie en humanisme. Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 14.000 leden, 33 afdelingen en 3 werkgroepen. Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen.

In deze gids vindt u evenementen en cursussen over filosofie en humanisme.

Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 14.000 leden, 33 afdelingen en 3 werkgroepen. Het humanisme is de levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten, cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cursussen en Workshops over Humanisme en Filosofie<br />

Zelf denken, samen leven<br />

<strong>Programma</strong> <strong>2019</strong> - <strong>2020</strong>


<strong>Programma</strong>gids<br />

seizoen <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong><br />

Opening seizoen <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong> 1<br />

Algemene ledenvergadering<br />

en activiteit<br />

8<br />

Filosofiecafé Wageningen 2<br />

Lezing over integratie en diversiteit 3<br />

<strong>Humanistisch</strong> café:<br />

ontmoeten en reflecteren<br />

Cursus: Mens zijn in de 21e eeuw 5<br />

Midwinterviering 6<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst <strong>2020</strong> 6<br />

4<br />

Lezing: wonen op het platteland? 9<br />

Themabijeenkomsten<br />

Maand van de Filosofie <strong>2020</strong><br />

Workshop: Filosoof in één dag! 11<br />

Wereldhumanismedag:<br />

Humanisme en het heilige<br />

Over het HVAR 13<br />

Aanmelden en prijzen 14<br />

10<br />

12<br />

Praktijkcursus filosofie:<br />

de mens en de kunst van het leven<br />

7<br />

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met het Nivon <strong>Arnhem</strong> e.o.<br />

De ledenprijzen gelden voor zowel <strong>Humanistisch</strong> <strong>Verbond</strong> als Nivon.<br />

Foto: adobe stock


Zelf denken, samen leven<br />

Humanisme staat voor een betekenisvol en integer leven op basis van<br />

gezond verstand en menswaardigheid. Welzijn en geluk van iedereen<br />

staat centraal bij levensvragen. Durven twijfelen aan eigen ideeën en in<br />

gesprek gaan met mensen die anders denken, scherpt de geest. Kunst,<br />

literatuur, natuur en de mens zijn een bron van inspiratie. Geloven in de<br />

kracht van de mens en eerbied voor de mens als bijzonder deel van de<br />

natuur, zijn belangrijk.<br />

De afdeling <strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong> van het HV organiseert activiteiten voor<br />

leden en voor belangstellenden. De activiteiten zijn gericht op ontmoeting<br />

van elkaar en van mensen buiten het HV in warme gemeenschappen.<br />

En ze zijn gericht op verdieping. Hoe sta je in het leven? Hoe gaan<br />

we met elkaar om? Verdieping heeft ook te maken met zin zoeken.<br />

Veel plezier bij het lezen van deze gids en graag tot ziens.<br />

Het bestuur van het HV, afdeling <strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong> (HVAR)<br />

Maria van Kempen, secretaris<br />

Willie Vrieler, penningmeester en samenstelling programma<br />

Jeannette Janssen, algemeen lid<br />

Nico Lippe, algemeen lid<br />

voorzitter: vacature (bij samenstellen van de gids)


PROGRAMMA HVAR<br />

Opening seizoen <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong><br />

zondag 1 september <strong>2019</strong>, 14:00 uur<br />

Op deze zondag vindt samen met het Nivon de seizoensopening<br />

plaats. Het koor de Stadscompagnie verwelkomt u met een optreden<br />

en u krijgt kort informatie over het HV <strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong> en het Nivon<br />

<strong>Arnhem</strong> e.o.<br />

Na een pauze is het mogelijk om specifieke informatie te krijgen over<br />

het nieuwe programma en vaste activiteiten van het <strong>Humanistisch</strong><br />

<strong>Verbond</strong> <strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong>.<br />

En natuurlijk is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie/thee.<br />

Foto’s: adobe stock<br />

Wanneer: zondag 1 sept. <strong>2019</strong><br />

inloop vanaf 13:30, programma 14:00 uur<br />

Waar:<br />

Prijs:<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

gratis, iedereen is welkom<br />

1


PROGRAMMA HVAR<br />

Filosofiecafé Wageningen<br />

elke tweede zondag van de maand<br />

Elke tweede zondag van de maand, behalve in de maanden juli en augustus, houdt een<br />

filosoof in Wageningen een inleiding over een filosofisch onderwerp. De sprekers en de<br />

onderwerpen worden vooraf via mail en de site bekend gemaakt. De inleiding duurt ongeveer<br />

een uur. Na een pauze is er gelegenheid om met de spreker en andere aanwezigen<br />

in dialoog te gaan. De onderwerpen zijn zeer divers en haken vaak aan bij actuele,<br />

maatschappelijke problemen.<br />

Actuele informatie over de bijeenkomsten vindt u op www.filosofiecafewageningen.nl<br />

en in de nieuwsbrieven.<br />

Wanneer:<br />

Waar:<br />

elke tweede zondag van de maand, om 14:30 uur<br />

behalve in juli en augustus<br />

Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen, thuiswageningen.nl<br />

Prijs: Leden € 5, niet-leden € 8<br />

Studenten halve prijs, leerlingen Pantarijn gratis<br />

Aanmelden:<br />

niet nodig<br />

De ledenprijzen gelden voor<br />

zowel <strong>Humanistisch</strong> <strong>Verbond</strong><br />

als Nivon.<br />

2


PROGRAMMA HVAR<br />

Lezing over integratie en diversiteit<br />

op donderdag 24 oktober <strong>2019</strong>, 20:00 uur<br />

Susan van Ommen is gemeenteraadslid van D66 in <strong>Arnhem</strong> en geeft onder andere lessen<br />

burgerschap aan ROC Rijn IJssel. Vanuit haar ruime ervaring met het werken met jongeren<br />

gaat zij in op de verschillende meningen en overtuigingen die jongeren hebben en hoe dit<br />

hun persoonlijke kansen in de toekomst beïnvloedt. Wat betekenen deze verschillen voor de<br />

samenleving? Hoe kunnen wij als burgers meehelpen aan integratie van jongeren? En hoe<br />

beïnvloeden de ervaringen van Susan haar politieke ambities als gemeenteraadslid?<br />

Susan van Ommen studeerde Taal en Cultuurstudies, Religiewetenschappen (Islam in modern<br />

societies) en Nederlands.<br />

Foto’s: adobe stock<br />

Wanneer:<br />

Waar:<br />

Prijs:<br />

Aanmelden:<br />

donderdag 24 oktober <strong>2019</strong>, om 20:00 uur<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

Leden € 5, niet-leden € 7,50 (incl. koffie/thee)<br />

niet nodig<br />

3


PROGRAMMA HVAR<br />

NATUUR EN MILIEU<br />

<strong>Humanistisch</strong> café: ontmoeten en reflecteren<br />

vanaf zaterdag 26 oktober <strong>2019</strong>, 15:30 uur<br />

Tijdens het humanistisch café bespreken de deelnemers actuele thema’s met elkaar aan de<br />

hand van teksten, gedichten en muziek. Miek den Daas of Hanneke ter Beest, allebei humanistisch<br />

geestelijk begeleider, leiden de groep en inspireren deelnemers tot denken en<br />

verdiepen. In het huidige dynamische, drukke leven biedt het humanistisch café kwaliteitstijd:<br />

de mogelijkheid om stil te staan bij dingen die in het dagelijks leven zonder aandacht voorbij<br />

gaan. Thema’s zijn bijvoorbeeld moed, vriendschap, keuzestress en eindigheid.<br />

Het café is voor iedereen die zin heeft in een verdiepingsmoment aan het eind van de week,<br />

op zaterdag. En voor mensen die graag anderen, ook buiten de directe leefomgeving ontmoeten<br />

en willen leren om over eigen grenzen heen te kijken.<br />

Wanneer: 6 x op zaterdag, 26 okt., 30 nov. <strong>2019</strong>, 25 jan., 7 mrt., 11 apr. en 16 mei <strong>2020</strong><br />

van 15:30 – 17:00 uur<br />

Waar:<br />

Prijs:<br />

Aanmelden:<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

gratis voor leden, niet-leden € 2,00 (bijdrage voor consumptie is welkom)<br />

niet nodig<br />

4


PROGRAMMA HVAR<br />

Cursus: Mens zijn in de 21e eeuw<br />

vanaf donderdag 31 oktober <strong>2019</strong>, 19:30 uur<br />

Wie ben ik, als mens, in de 21e eeuw? Media, markt en technologie veranderen het leven en<br />

de relaties met anderen en de natuur. Hoe blijft u bewuste, eigen keuzes maken?<br />

In vier interactieve bijeenkomsten verzamelt u nieuwe inzichten en een onbevangen blik op<br />

uzelf als mens in deze eeuw. U gaat op zoek naar humanistische inspiratiebronnen en nieuwe<br />

perspectieven. Door kennisoverdracht, reflectie en gesprekken met de docent en met<br />

medecursisten verkent u fundamentele vragen van de 21e eeuw en wat humanisme daarbij<br />

kan betekenen.<br />

Voorkennis is niet vereist. De docent is Roland Gerritsen. Hij is humanistisch geestelijk<br />

begeleider en heeft ruime ervaring als docent.<br />

Foto’s: adobe stock<br />

5<br />

Wanneer:<br />

Waar:<br />

4 x op donderdag 31 okt., 14 nov., 28 nov. en 12 dec. <strong>2019</strong> van 19:30 – 22:00 uur<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

Prijs: leden € 75 / leden met een laag inkomen en student-leden € 37,50<br />

niet-leden € 120 / niet-leden met een laag inkomen € 60<br />

(incl. reader en koffie/thee)<br />

Aanmelden:<br />

online via www.cursushumanisme.nu


PROGRAMMA HVAR<br />

Midwinterviering<br />

op zondag 15 december <strong>2019</strong>, 15:30 uur<br />

Dit keer is er een bijzondere presentatie van ‘Changing<br />

Stories’: een collectief van theatermakers en artiesten,<br />

dat projecten uitvoert voor kinderen van vluchtelingen<br />

die vastzitten op de Griekse eilanden.<br />

Zij willen de kinderen laten lachen en meenemen in een<br />

vrolijke fantasiewereld. Want behalve medische zorg, is<br />

het belangrijk om de geest gezond te houden.<br />

HV <strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong> steunt dit project met een gift en<br />

ook uw gift is welkom.<br />

Na afloop is er een maaltijd.<br />

Nieuwjaarsbijeenkomst<br />

op zondag 5 januari <strong>2020</strong>, 14:30 uur<br />

Als vanouds houden we, samen met het<br />

Nivon, aan het begin van het jaar een bijeenkomst<br />

voor al onze leden.<br />

Het is goed om elkaar weer te ontmoeten en<br />

bij te praten met bekenden onder het genot<br />

van koffie, thee, een drankje en de laatste oliebollen.<br />

We hebben ons best gedaan om een<br />

leuk muzikaal optreden te organiseren; wie<br />

weet kunnen we weer meezingen! Kom dus<br />

ook lekker kijken en neem gerust iemand mee.<br />

Wanneer: op zondag 15 december <strong>2019</strong>,<br />

van 15:30 uur – ca. 20:00 uur<br />

Prijs: leden € 20, niet-leden € 25, minima € 15<br />

(incl. maaltijd en drankje)<br />

Aanmelden: secretaris@hv-arnhem.nl / tel. 026-3332449<br />

Wanneer: op zondag 5 januari <strong>2020</strong>,<br />

14:30 – 16:30 uur,<br />

inloop vanaf 14:00 uur<br />

Kosten:<br />

Aanmelden:<br />

gratis, iedereen is welkom<br />

niet nodig<br />

6


PROGRAMMA HVAR<br />

Praktijkcursus filosofie: de mens en de kunst van het leven<br />

vanaf maandag 24 februari <strong>2020</strong>, 19:30 uur<br />

Deze cursus behandelt Moderne levenskunsten van verschillende filosofen, op basis van het<br />

gelijknamige en recent verschenen boek van de cursusleider Dick Kleinlugtenbelt.<br />

De tegenwoordige mens heeft soms het gevoel geleefd te worden en heeft moeite met het<br />

vinden van rust, het constant maken van keuzes en het indelen van tijd. Hoe hiermee om te<br />

gaan? Hoe krijgt het leven zin? In de cursus maakt u op een praktische manier kennis met<br />

tien levenskunstoefeningen die kunnen helpen bij het beantwoorden van levensvragen. De<br />

oefeningen maken het leven lichter, geven energie en helpen om te gaan met levensvragen.<br />

Ze kunnen rust bieden en een authentieke levensstijl laten ontstaan.<br />

Dick Kleinlugtenbelt is filosoof en schrijver van boeken over levenskunst en praktische filosofie.<br />

Hij geeft lezingen, workshops, trainingen en cursussen.<br />

Foto’s: adobe stock<br />

7<br />

Wanneer:<br />

Waar:<br />

Prijs:<br />

4 x op maandag 24 feb., 2, 16 en 23 mrt. <strong>2020</strong> van 19:30 – 22:00 uur<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

leden € 60, niet-leden € 80 incl. koffie/thee,<br />

excl. het studieboek ‘Moderne levenskunsten’ van Dick Kleinlugtenbelt<br />

Aanmelden: bij secretaris@hv-arnhem.nl of tel. 026-333 24 49


PROGRAMMA HVAR<br />

Algemene ledenvergadering en activiteit<br />

op dinsdag 25 februari <strong>2020</strong>, 19:30 uur<br />

Deze avond zijn er twee programmaonderdelen: een nu nog niet ingevulde<br />

inhoudelijke activiteit en een korte algemene ledenvergadering. Later<br />

in de nieuwsbrief vindt u informatie over de activiteit en ook de agenda<br />

voor de ledenvergadering.<br />

Tijdens de algemene ledenvergadering van het <strong>Humanistisch</strong> <strong>Verbond</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong> wordt teruggekeken op het afgelopen jaar en vooruitgekeken<br />

naar het nieuwe jaar. De jaarstukken worden besproken en<br />

vastgesteld. Leden kunnen vragen stellen en feedback geven.<br />

Na afloop van de vergadering is er een borrel.<br />

Wanneer:<br />

Waar:<br />

Aanmelden:<br />

op dinsdag 25 februari <strong>2020</strong> om 19:30 uur<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

niet nodig<br />

8


PROGRAMMA HVAR<br />

Lezing: wonen op het platteland?<br />

op woensdag 18 maart <strong>2020</strong>, 20:00 uur<br />

Veel ouderen denken na over een levensloopbestendige toekomst. Het Erfdelen concept:<br />

sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven lijkt velen aantrekkelijk.<br />

Dat kan door gebruik van gezamenlijke voorzieningen, bijvoorbeeld een werkplaats, logeerkamers<br />

en een wasserette. En door te wonen in kleine energieneutrale, vrijstaande woningen<br />

op een landschappelijk vormgegeven erf. Met elkaar optrekken en deelnemen aan sociale<br />

activiteiten behoort tot de mogelijkheden. Tot nu toe zijn door allerhande belemmeringen<br />

weinig locaties gerealiseerd. Maar er zijn kansen. Veel agrariërs stoppen en willen hun erf<br />

verkopen. Dan krijgen erfzoekers een kans en geven het landschap een kwaliteitsimpuls.<br />

Pieter Parmentier die de lezing houdt, werkt als intermediair tussen erfzoekers, erfaanbieders,<br />

financiers en overheden aan het realiseren van Erfdelen projecten.<br />

Foto’s: adobe stock<br />

Wanneer:<br />

Waar:<br />

Prijs:<br />

Aanmelden:<br />

op woensdag 18 mrt. <strong>2020</strong>, om 20:00 uur<br />

De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

leden € 5, niet-leden € 7 incl. koffie/thee<br />

niet nodig<br />

9


PROGRAMMA HVAR<br />

Themabijeenkomsten Maand van de Filosofie<br />

op donderdag 9 en woensdag 22 april <strong>2020</strong>, 20:00 uur<br />

April is de Maand van de Filosofie. Elk jaar verschijnt er een nieuw filosofisch<br />

essay, wordt de Socratesbeker uitgereikt aan het beste filosofieboek<br />

van het jaar en eens in de twee jaar wordt een nieuwe Denker des Vaderlands<br />

uitgeroepen.<br />

Na een prikkelende lezing door een filosoof gaan deelnemers in dialoog<br />

met de filosoof en met elkaar. Er zijn in deze maand twee bijeenkomsten<br />

één in Wageningen en één in <strong>Arnhem</strong>. U ontvangt hierover later meer<br />

informatie via de nieuwsbrief en de website.<br />

Wanneer: op donderdag 9 en woensdag 22 april <strong>2020</strong>, om 20:00 uur<br />

Waar: op 9 april: Bibliotheek Wageningen, Stationsstraat 2, Wageningen<br />

op 22 april: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

10


PROGRAMMA HVAR<br />

Workshop: Filosoof in één dag!<br />

op zaterdag 6 juni <strong>2020</strong>, 10:30 uur<br />

Kan iedereen filosoof worden? U kunt het zelf ontdekken! U maakt kennis met de aanstekelijkheid<br />

van praktisch filosoferen en u zet denken en gevoel aan het werk. Wat is filosofie?<br />

Is elke manier van denken filosoferen? Deze dag gaat over hoe en wat u denkt, over welke<br />

aannames u hebt. En kloppen die aannames?<br />

Tijdens deze interactieve dag staat het eigen denken centraal. Aan de hand van verschillende<br />

oefeningen krijgt u meer inzicht in de eigen denkpatronen. Geschikt voor jong en oud en<br />

voor iedereen die nieuwsgierig is naar eigen denken en handelen.<br />

De docent is: Niranyana Jayamary (1975), praktisch filosoof en coach voor mensen die vragen<br />

hebben in werk en/of privé situaties. Meer informatie over de docent:<br />

www.filosofie.niranyana.nl<br />

Foto: adobe stock<br />

Wanneer: op zaterdag 6 juni <strong>2020</strong>, van 10:30 – 15.30 uur incl. middagpauze<br />

Waar: Wageningen of Ede, precieze locatie volgt later<br />

Prijs:<br />

leden € 20, niet-leden € 25, minima en studenten € 15 (excl. lunch)<br />

Aanmelden: bij secretaris@hv-arnhem.nl of tel. 026-333 24 49<br />

11


PROGRAMMA HVAR<br />

Wereldhumanismedag: Humanisme en het heilige<br />

op zondag 21 juni <strong>2020</strong>, 15:30 uur<br />

Laurens ten Kate houdt op deze Wereldhumanismedag een inleiding. Het woord ‘heilig’ verwijst meestal naar<br />

een hogere wereld die houvast geeft. Dat is juist menselijk. Maar het heilige breekt in, verwart en fascineert<br />

tegelijkertijd.<br />

De filosoof van de dood van God, Nietzsche, zag hierin een relatie tussen het humanisme en het heilige. De<br />

humanistische moslim Kermani reisde in 2016 met Syrische vluchtelingen en noemde hen heilige indringers<br />

die de Europese werkelijkheid veranderen. Aan de hand van beide denkers laat Laurens ten Kate zien hoe een<br />

humanistisch antwoord op vreemdelingenhaat eruit kan zien.<br />

Laurens ten Kate is hoofddocent filosofie, religiewetenschap en globaliseringsstudies en bijzonder hoogleraar<br />

vrijzinnigheid en humanisme aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.<br />

Na de inleiding en dialoog is er gelegenheid voor gezellig samenzijn bij een drankje en een hapje.<br />

Wanneer: op zondag 21 juni <strong>2020</strong>, van 15:30 – 18:00 uur<br />

Waar: De Wasserij, Molenbeekstraat 26a, <strong>Arnhem</strong><br />

Prijs:<br />

leden € 5, niet-leden € 7,50 (incl. koffie/thee, drankje en hapje)<br />

Aanmelden: bij secretaris@hv-arnhem.nl of tel. 026-333 24 49<br />

12


OVER OVER HET HET HVAR<br />

<strong>Programma</strong>gids seizoen <strong>2019</strong>-<strong>2020</strong><br />

Dit programma kwam tot stand in samenwerking met het Nivon<br />

<strong>Arnhem</strong>-Nijmegen.<br />

Heeft u ideeën voor activiteiten en wilt u helpen die te organiseren? Of<br />

wilt u in het afdelingsbestuur? Neem dan contact met ons op.<br />

Nieuwsbrieven en website<br />

Op de website van het HV <strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong> en in de nieuwsbrieven die<br />

vier keer per jaar verschijnen, staat meer actuele informatie. Als u geen<br />

lid bent van het HV en toch de nieuwsbrieven wilt ontvangen, kunt u dit<br />

laten weten aan de secretaris, e-mail: secretaris@hv-arnhem.nl.<br />

Vaste activiteiten<br />

Op de website vindt u informatie over ‘vaste activiteiten’. Dat zijn groepsactiviteiten<br />

die leden organiseren en in stand houden, zonder bemoeienis<br />

van het bestuur.<br />

Foto: adobe stock<br />

13<br />

Wilt u ook lid worden?<br />

Meld u aan op www. humanistischverbond.nl


AANMELDEN & PRIJZEN<br />

Anmelden en prijzen<br />

Voor de meeste cursussen kunt u zich aanmelden bij de secretaris van het<br />

<strong>Humanistisch</strong> <strong>Verbond</strong> <strong>Arnhem</strong> - <strong>Rijnstreek</strong>:<br />

e-mail: secretaris@hv-arnhem.nl. of per telefoon: 026 3332449<br />

U ontvangt dan een bevestiging met verdere info over betaling e.d. Voor<br />

sommige activiteiten is aanmelden niet nodig. Meer informatie hierover vindt<br />

u op de pagina van de betreffende activiteit.<br />

Alle ledenprijzen in deze gids gelden voor zowel HV als Nivon.<br />

Locaties<br />

In <strong>Arnhem</strong> vinden de activiteiten plaats in De Wasserij, Molenbeekstraat<br />

26a. (Parkeren bij De Wasserij in <strong>Arnhem</strong>: s.v.p. niet in de Molenbeekstraat,<br />

wel in de Vosdijk, Willem van Kleeflaan of aan de Velperweg.)<br />

Het filosofiecafé in Wageningen is in Thuis, Stationsstraat 32, Wageningen.<br />

In Wageningen en Ede kunnen activiteiten plaatsvinden in diverse locaties.<br />

Zo vindt u<br />

ons online<br />

HV Afdeling<br />

<strong>Arnhem</strong> - <strong>Rijnstreek</strong><br />

www.humanistischverbond.nl/<br />

afdelingen/regio-oost/<br />

afdeling-arnhem-rijnstreek<br />

Op facebook zoek naar:<br />

<strong>Humanistisch</strong> <strong>Verbond</strong><br />

<strong>Arnhem</strong>-<strong>Rijnstreek</strong><br />

HV Nederland<br />

www.humanistischverbond.nl<br />

Volg ons op Twitter:<br />

www.twitter.com/<br />

humanverbond<br />

Colofon:<br />

Prorammagids HVAR*<br />

Nieuwe editie medio <strong>2019</strong><br />

verschijnt 1x per jaar<br />

Redactie HVAR:<br />

Jeannette Janssen,<br />

Maria van Kempen<br />

Coördinatie/Eindredactie: Helga Bod (Nivon)<br />

Productie: Senefelder Misset<br />

Vormgeving: Sabine Baumgarten<br />

*Het HVAR is niet aansprakelijk voor onjuistheden. HV programma 14<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!