21.04.2020 Views

Gevelbouw 02 2020

Platform over gevels, glas & daken

Platform over gevels, glas & daken

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

Jaargang 17 I nummer 2<br />

april - mei<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Jaargang 17 nummer 2 2<strong>02</strong>0<br />

ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID BELANGRIJKSTE<br />

UITDAGINGEN BIJ PARKEERGARAGE WILA IN LOCHEM<br />

MACHINEBOUWER HOUDT<br />

GOED GEVOEL OVER AAN BEURSDEELNAME<br />

VERBETER DE ESTHETIEK EN<br />

PRESTATIES VAN ISOLATIEGLAS<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

In samenwerking met:


Leebo Projects B.V.<br />

Postbus 111, 5250 AC Vlijmen<br />

Touwslager 18, 5253 RK Nieuwkuijk<br />

Leebo Projects B.V.<br />

Postbus 111,<br />

Telefoon:<br />

5250 AC Vlijmen<br />

+31 (0)73 513 29 50<br />

Touwslager 18, Telefax: 5253 RK +31 Nieuwkuijk (0)73 511 57 06<br />

Telefoon: +31 E-mail: (0)73 513 info@leebo.nl<br />

29 50<br />

Telefax: +31 Internet: (0)73 511 www.leebo.nl<br />

57 06<br />

E-mail: info@leebo.nl<br />

Internet: www.leebo.nl


BETTER RESULTS THROUGH KNOWLEDGE<br />

Duurzaam<br />

Luchtdicht Bouwen<br />

Compleet getest en goedgekeurd<br />

portfolio voor lage energie<br />

en passieve woningen<br />

Luchtdicht bouwen maakt ongewenste luchtstromen beheersbaar.<br />

Voor zowel de traditionele als massieve bouw beschikt Bostik<br />

over een zeer gebalanceerd assortiment met onder andere<br />

kitten, lijmen, PU-schuimen, tapes en folies.<br />

www.denbraven-dlb.nl


Great products need great people<br />

Come and join our team!<br />

We are looking for<br />

• CAD-designers<br />

• Façade engineers<br />

• R&D engineers<br />

• Project managers<br />

Passion for Innovation to Classics for Tomorrow<br />

Fassada Systems BV Belgium – www.fassada.com – mailen naar ec@fassada.com<br />

Bahrein - Belgium – Egypt - Germany – India - Netherlands – Qatar – UEA – UK - USA


Voorwoord<br />

Positivisme<br />

Konden we in de vorige editie van <strong>Gevelbouw</strong> nog uitvoerig terugblikken op mooi verlopen evenementen<br />

zoals Polyclose en GEVEL 2<strong>02</strong>0, bij het ter perse gaan van nummer 2 staat de samenleving er heel anders<br />

voor. Geen beurzen, geen bijeenkomsten, geen bedrijfsbezoeken, geen projectbezoeken, … En toch zien<br />

we dat veel bedrijven in onze sector zich razendsnel schikken naar de ‘nieuwe werkelijkheid’ om ook deze<br />

crisis weer te doorstaan.<br />

‘Never let a good crisis go to waste’ oftewel ‘laat een goede crisis nooit verloren gaan’, aldus Winston<br />

Churchill in aanloop na de vorming van de Verenigde Naties, kort na de Tweede Wereldoorlog.<br />

Natuurlijk ontstond er eerst en vooral paniek nadat het kabinet de ingrijpende maatregelen aankondigde<br />

om het Coronavirus te beteugelen, maar toch blijken we als samenleving heel snel in staat<br />

om ons te herpakken. We spreken dagelijks veel bedrijven en het merendeel is nog altijd positief<br />

gestemd. Het contact met collega’s verloopt vaak boven verwachting goed dankzij allerlei digitale<br />

technieken en ook op de bouwplaats zelf kan er, weliswaar met de nodige voorzorgsmaatregelen en<br />

beschermingsmiddelen, doorgewerkt worden.<br />

In deze editie van <strong>Gevelbouw</strong> belichten we weer een aantal aansprekende projecten. Zo hebben we –overigens<br />

voor de ‘intelligente lockdown’, zoals premier Rutte het typeert– het unieke nhow Amsterdam RAI<br />

Hotel bezocht en zijn we een kijkje gaan nemen bij de Sint Nicolaasschool in Haren. De school mag het<br />

predicaat ‘excellente school’ voeren en beschikt over een evenzo excellente huisvesting die aardbevingsbestendig<br />

is gebouwd. Duurzaamheid staat daarbij centraal, bereikt door een integraal ontwerpproces<br />

vanuit de verschillende disciplines. Ook het nhow kenmerkt zich door een integraal proces. Er werd zelfs<br />

een compleet nieuw profielsysteem ontwikkeld om te voldoen aan de wensen, detaillering, slankheid en<br />

vorm van het architectonische ontwerp.<br />

Daarnaast ook aandacht voor verschillende nieuwe en bestaande gevelproducten, zoals Skyline van het<br />

Spaanse merk Neolith. De preferred supplier voor de Benelux geeft alle ins en outs van dit unieke product<br />

en organiseert bovendien op 17 september een symposium in Amsterdam. Details volgen nog. Dit, en<br />

nog veel meer in deze editie van <strong>Gevelbouw</strong>.<br />

We wensen je alvast veel leesplezier en bovenal veel gezondheid toe!<br />

Roel van Gils


Platform over gevels en daken<br />

Jaargang 17 | nummer 2<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN 1572-1310<br />

Uitgever<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

60<strong>02</strong> ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Vestiging België<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Roel van Gils<br />

Redactie<br />

Roel van Gils, Johan Debaere, Susan Peek<br />

Bladmanager<br />

Dirk Mulder<br />

d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Advertenties<br />

www.wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ABN AMRO<br />

IBAN nr. NL78ABNA049<strong>02</strong>82067<br />

BIC ABNANL2A<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Gevelbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing<br />

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

auto matisch met een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

GEVELBOUW is een onafhankelijk vakblad<br />

voor de bouw en is bestemd voor architecten,<br />

ingenieursbureaus, aannemers, opdrachtgevers,<br />

brancheorganisaties, gevelbouwers en toeleveranciers,<br />

(bouw)functionarissen in overheids- en<br />

semi-overheidsinstellingen en verwante organisaties.<br />

De VMRG is inhoudelijk verantwoordelijk<br />

voor haar eigen pagina’s.<br />

Vormgeving/Art Direction<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

In samenwerking met:<br />

Drukwerk:<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele<br />

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van<br />

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

8 44<br />

Esthetiek en duurzaamheid belangrijkste uitdagingen 8<br />

Machinebouwer houdt goed gevoel over aan beursdeelname 10<br />

VMRG<br />

34 56<br />

Column Hans Zwaanenburg , directeur VMRG 13<br />

Transparante gevel met aluminium vinnen 14<br />

VMRG breidt aantal communities uit 18<br />

Meesterstuk mr. Bettina Hertstein 19<br />

Circulariteit in de gebouwde omgeving vraagt om een geïntegreerde aanpak 20<br />

Sneak preview Façades 2<strong>02</strong>0 23<br />

Thermal2 krijgt VMRG Keurmerk certificaat 23<br />

Kwantitatieve bepaling van luchtdichtheid van gevels 24<br />

Visitekaartjes 26<br />

Aardbevingsbestendige excellente basisschool 28<br />

Verkenning Circulaire geveleconomie uit de startblokken 31<br />

Circular Inspirations 33<br />

Verbeter de esthetiek en prestaties van isolatieglas 34<br />

Nieuw minimalistisch schuifsysteem uit post-consumer<br />

gerecycleerd aluminium garandeert optimale lichtinval 36<br />

Blijvende en duurzame architectuur 38<br />

Hoogwaardige revolutionaire isolatiekern: nu geschikt voor in gevelpanelen 42<br />

Intelligent bouwsysteem toegepast bij Financial Plaza 44<br />

Gevelstroken in verticale plaatsing 46


CONSTRUCTEURS<br />

Jaargang 17 I nummer 2<br />

maart - april<br />

In samenwerking met:<br />

Inhoud<br />

60<br />

84<br />

62<br />

74<br />

96<br />

Altijd in verbinding met onze klanten, de markt,<br />

onze producten en onze mensen 48<br />

Zuidgevel ’t Hooghe Huys is een ware eyecatcher 50<br />

Constructieve dichtingssystemen, hoogwaardige producten,<br />

deskundige adviezen en innovatieve oplossingen 54<br />

Innovatie in gevelafdichting 56<br />

Open uw tuinkamer met aluminium vouwdeuren 60<br />

De échte waarde van slank isoleren 62<br />

Ontdek de voordelen van zonwerende glasfolie 65<br />

FAC biedt haar leden juridische bijstand 67<br />

Coverfoto:<br />

beeld:<br />

Leebo Intelligente<br />

Bouwsystemen<br />

Subliem gevelproduct dat robuustheid, prestatie en esthetiek combineert 72<br />

Fascinerende balkonbeglazing 74<br />

PLATFORM OVER GEVELS, GLAS & DAKEN<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

Productnieuws 76<br />

​Ongelooflijk slank. Ongelofelijk sterk. Oneindig combineerbaar 82<br />

Glas in geveltoepassingen:het moeten niet altijd ramen zijn 84<br />

De directe link tussen bureau en werkvloer,<br />

tussen tekening, voorbereiding en productie 89<br />

Imposante transformatie van bijzonder rijksmonument 90<br />

Ontwikkelaar 2D/3D CAD-systemen richt zich op producerende bedrijven 92<br />

Constructieve hechting met zelfklevende tapes 95<br />

Op zoek naar de kameleongevel 96<br />

Jaargang 17 nummer 2 2<strong>02</strong>0<br />

ESTHETIEK EN DUURZAAMHEID BELANGRIJKSTE<br />

UITDAGINGEN BIJ PARKEERGARAGE WILA IN LOCHEM<br />

MACHINEBOUWER HOUDT<br />

GOED GEVOEL OVER AAN BEURSDEELNAME<br />

VERBETER DE ESTHETIEK EN<br />

PRESTATIES VAN ISOLATIEGLAS<br />

FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

Blijf gratis en eenvoudig<br />

op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg<br />

ons op social media en<br />

meld je aan voor onze<br />

nieuwsbrief!<br />

gevelbouw.info<br />

Gevelpartners 101


Tekst: Susan Peek Beeld: ANGY PhotoDesign<br />

Esthetiek en duurzaamheid<br />

belangrijkste uitdagingen<br />

bij parkeergarage Wila in Lochem<br />

Tegenover het bestaande pand van Wila aan de Goorseweg in Lochem,<br />

realiseerde VDR Bouwgroep een hightechparkeergarage voor medewerkers<br />

van Wila. De parkeergarage heeft twee parkeerlagen, biedt<br />

plaats aan 200 auto’s en heeft stallingsplaatsen voor twee- en driewielers.<br />

Wila staat voor kwaliteit dus dat moest de parkeergarage ook<br />

uitstralen. Maas Architecten maakte het ontwerp waarbij de geperforeerde<br />

metalen gevel met hoogwaardige uitstraling de hoofdrol speelt.<br />

Net na de zomer van 2018 benaderde<br />

Maas Architecten de firma Aluform om te<br />

informeren naar de mogelijkheden voor<br />

een geperforeerde gevel. Bernhard Vellinga,<br />

area manager Benelux bij Aluform:<br />

“Ik heb laten zien wat de mogelijkheden<br />

zijn, advies uitgebracht en monsters achtergelaten.<br />

Vervolgens kijkt een aannemer<br />

naar de mogelijkheden en met wie hij die wil<br />

uitvoeren.” “Daarna benaderde VDR Bouwgroep<br />

ons,” vult Mat Cuypers, directeur van<br />

Kempen Cladding, aan. “Als partner voor<br />

dak- en gevelbekleding hebben we geïnventariseerd<br />

wat de wensen waren. De architect<br />

dacht aanvankelijk aan een uitvoering<br />

in staal, maar als specialist weten we dat<br />

staal in een geperforeerde uitvoering niet<br />

geschikt is voor buitentoepassing. Omdat<br />

wij al bijna vijftien jaar samenwerken met<br />

Aluform, weten we wat ze in huis hebben.<br />

Ons advies als verlengstuk vanuit Aluform<br />

was dan ook om de gevel in aluminium uit<br />

te voeren.” En zo was de cirkel weer rond.<br />

Aluminium geperforeerde gevel<br />

“Vanuit de wens van de architect en in<br />

nauw overleg met Kempen Cladding, is er<br />

gekozen voor een afwijkend perforatiepatroon,”<br />

vertelt Vellinga. “Om de sjieke en<br />

hoogwaardige uitstraling te krijgen, is de<br />

aluminium coil eerst door een anodiseerbad<br />

getrokken. De 3μm blanke laag zorgt niet<br />

alleen voor de gewenste architectonische<br />

uitstraling maar biedt tevens een aanvullende<br />

bescherming. Vervolgens is een gelijkmatig<br />

patroon met een perforatie van 3/6<br />

toegepast. Iets afwijkend van de standaard,<br />

maar een bewuste keus omdat we een iets<br />

meer gesloten gevel wilden creëren.” Volgens<br />

de architect werkt de metalen gevel<br />

als een translucent gordijn en geeft dat het<br />

gebouw een bijzondere lichtheid.<br />

Schuine gevelplaten<br />

Het schuine ontwerp van de gevel, waarbij<br />

de onderkant van de gevelplaat ook schuin<br />

loopt, betekende dat elke plaat die gemonteerd<br />

werd, ter plaatse bewerkt moest<br />

worden. Cuypers: “Aluminium is heel goed<br />

en snel te bewerken en beschadigt niet.”<br />

Vellinga vult aan: “Kempen Cladding is zeer<br />

vakkundig op het gebied van bewerken van<br />

aluminium. Zo hebben ze veel ervaring op<br />

het gebied van specifieke producten zoals<br />

aluminium felsbeplating, zoals ze dat bij<br />

hun eigen pand ook hebben toegepast.”<br />

Duurzaam en circulair<br />

Voor de architect waren esthetiek en duurzaamheid<br />

de belangrijkste uitdagingen in dit<br />

project. Het gebouw bestaat voornamelijk uit<br />

demontabele elementen en bouwmaterialen.<br />

“Omdat wij volop meedenken en adviseren<br />

in het voortraject, kunnen we daar bij de<br />

uitvoering ook rekening mee houden,” zegt<br />

Vellinga. “Maatvoering is essentieel om na te<br />

gaan wat er werkelijk aan materiaal nodig is<br />

om deze gevel te realiseren.” Cuypers vertelt<br />

dat de uitdaging ‘m vooral zat in het verkrij-<br />

De hightechparkeergarage voor medewerkers van Wila.<br />

8 GEVELBOUW.INFO


Er is een gelijkmatig patroon met een perforatie van 3/6 toegepast. Vanuit binnen kijk<br />

je zo naar buiten, maar vanaf de buitenkant lijkt het een iets meer gesloten gevel.<br />

De geperforeerde aluminium gevelbeplating met hoogwaardige uitstraling speelt<br />

de hoofdrol.<br />

Volgens de architect werkt de metalen gevel als een translucent gordijn en geeft<br />

dat het gebouw een bijzondere lichtheid.<br />

gen van de juiste uitstraling met de aluminium<br />

gevelplaten zoals de architect voor ogen<br />

had. In kleur, qua type plaatwerk en gezien<br />

de afwijking in de gevel vanwege de schuine<br />

stukken. “Ik kan wel stellen,” zegt hij met enige<br />

trots, “dat Kempen Cladding en Aluform<br />

dat mooi voor elkaar hebben gekregen!” Het<br />

is mooi te zien dat het hoogwaardige product<br />

van Aluform perfect aansluit bij de technische<br />

knowhow en de kunde van Kempen Cladding.<br />

“Daarom werken we zo graag samen,”<br />

bevestigen beide heren. ❚<br />

Aluform koos, in nauw overleg met architect en Kempen Cladding, voor een<br />

afwijkend perforatiepatroon.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

9


Tekst: Johan Debaere Beeld: elumatec<br />

Machinebouwer houdt<br />

goed gevoel over aan<br />

beursdeelname<br />

Het hele jaar door bezoeken vertegenwoordigers van machines bestaande en potentiële klanten om hun<br />

nieuwe systemen en optimalisaties voor te stellen. Het is dan ook een speciale ervaring als die relaties ter<br />

gelegenheid van een open huis of een vakbeurs zelf op bezoek komen. Op Polyclose ontmoette het team<br />

van elumatec heel wat bekende gezichten, maar werd ook contact gelegd met tal van nieuwe potentiële<br />

klanten. De wereldmarktleider in de productie van machines voor de bewerking van aluminium-, kunststofen<br />

staalprofielen pakte dan ook opnieuw uit met een aantal opvallende nieuwigheden.<br />

Bij het revolutionaire 4-assige profielbewerkingscentrum SBZ 122/73 gebeuren alle bewerkingen op een stationair opgespannen profiel.<br />

10 GEVELBOUW.INFO


Elumatec presenteerde onder meer het 4-assige profielbewerkingscentrum SBZ 141 en het complete bewerkingsaggregaat SBZ 628 XXL.<br />

Voor elumatec past Polyclose perfect in het<br />

rijtje van beurzen als Bau München, Fensterbau<br />

Nürnberg en Batimat Parijs. De<br />

machinebouwer krijgt er telkens weer heel<br />

wat bezoekers uit de Benelux op de stand.<br />

“Ook op deze editie van Polyclose tekenden<br />

veel Nederlandse klanten present. Het<br />

is voor heel wat van onze relaties immers<br />

een ideale vitrine voor de nieuwste technologieën<br />

en systemen,” stelt Bas Ladestein,<br />

managing director van elumatec Benelux<br />

BV. “De trend naar automatisatie van de<br />

productie- en bedrijfsprocessen zet zich<br />

door, ook bij raam- en deurfabrikanten, gevelbouwers<br />

en zonweringsbedrijven. Daar<br />

spelen we handig op in met onze nieuwe<br />

toepassingen en producten, van groot tot<br />

klein en voor alle segmenten. Op de Polyclose<br />

trokken de 4-assige profielbewerkingsmachine<br />

SBZ 141 en het complete<br />

bewerkingsaggregaat SBZ 628 XXL met<br />

roterende bewerkingskrans en voorzien van<br />

twee zaagaggregaten veel aandacht, maar<br />

ook het revolutionaire bewerkingscentrum<br />

SBZ 122/73 werd goed ontvangen.”<br />

Profielbewerkingscentra en<br />

compleet bewerkingsaggregaat<br />

Met de SBZ 141 presenteerde elumatec een<br />

4-assig profielbewerkingscentrum voor de<br />

economische en efficiënte bewerking van aluminium-<br />

en dunwandige staalprofielen. Alle<br />

bewerkingen, zoals frezen, boren en draadtappen,<br />

gebeuren op een stationair opgespannen<br />

profiel en dat traploos tussen -90° en +90° met<br />

elk beschikbaar gereedschap. Het meerijdende<br />

gereedschapsmagazijn met plaats voor acht<br />

gereedschappen zorgt voor kortere wisseltijden<br />

en optimale bewerkingscycli. Voor dubbele profielopspanning<br />

en kopse bewerkingen omvat<br />

deze machine optioneel een draaibare haakse<br />

freeskop met twee verschillende gereedschappen<br />

(0° - 90° - 180° - 270°). “Ook bij het revolutionaire<br />

4-assige profielbewerkingscentrum<br />

SBZ 122/73 gebeuren alle bewerkingen op een<br />

stationair opgespannen profiel. Deze machine<br />

omvat een traploos van -120° tot +120° positioneerbare<br />

A-as en de bewerkingsunit kan met<br />

een snelheid tot 120 m/min. gepositioneerd<br />

worden dankzij de dynamische servo-aandrijvingen,”<br />

vult de managing director aan. “Het<br />

bewerkingsaggregaat SBZ 628 XXL, tot slot,<br />

biedt maximale flexibiliteit voor het bewerken en<br />

zagen van aluminium profielen. Deze doorloopmachine<br />

omvat tot acht spindels om te frezen of<br />

te boren en biedt verschillende zaagmogelijkheden<br />

van 22,5° tot 157,5° (zwenken), aangevuld<br />

met een zaagaggregaat van 45° tot 135° (neigen).<br />

Afhankelijk van de profieldwarsdoorsnede<br />

kunnen vijf tot tien profielen met een lengte van<br />

1500 – 7600 mm op dit systeem gelegd worden.<br />

Dit aggregaat werd op de beurs live gedemonstreerd<br />

in een door plexiglas afgesloten<br />

cabine. Bovendien zijn alle machines "eluCloud<br />

Ready", wat deuren opent naar Industrie 4.0 en<br />

de Smart Factory.”<br />

Polyclose 2<strong>02</strong>2<br />

Elumatec kijkt met een goed gevoel terug<br />

op deze editie van Polyclose. “Dit evenement<br />

groeit steeds meer uit tot een relatiebeurs,<br />

waarbij iedereen het onderste uit de<br />

kast haalt om klanten op hun stand te krijgen<br />

met onder meer verlate nieuwjaarsrecepties,<br />

standparty’s en zelfs evenementen buiten het<br />

beursgebouw,” sluit Bas Ladestein af. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

11


Always get<br />

the job done<br />

Wie meer werk heeft dan mensen kan bouwen op<br />

Profimax. Wij hebben precies de professionals<br />

die u zoekt. Eén telefoontje volstaat<br />

voor vakmensen in dak & gevel,<br />

bouw & techniek en solar.<br />

Profimax matchgarantie<br />

Klikt het niet dan hebben we meteen<br />

een andere professional beschikbaar.<br />

Vakmensen op alle niveaus<br />

Van monteurs tot projectleiders.<br />

Per direct beschikbaar<br />

Altijd een flinke poule vakmensen.<br />

Gekwalificeerd en gemotiveerd<br />

Persoonlijke screening en opleiding.<br />

Zo bouwen we aan onverwoestbaar<br />

partnership. Wij staan klaar voor uw<br />

volgende klus en we hebben er zin in!<br />

profimax.nl


Gezamenlijk<br />

projec tbelang<br />

Hans Zwaanenburg,<br />

directeur VMRG.<br />

De gebouwschil is een van de meest complexe bouwcomponenten waarbij een multidisciplinaire<br />

samenwerking steeds meer centraal staat. Ook gevelbedrijven hebben daarbij steeds meer<br />

te maken met nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen technologische innovaties, maar ook veranderingen<br />

in de wet en regelgeving zoals Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), Wet kwaliteitsborging<br />

voor het bouwen (Wkb) en Circulaire (Gevel)economie komen op ons af. Daarnaast<br />

passen klanten hun verwachtingen steeds meer aan op nieuwe trends. Managers en<br />

vakspecialisten staan daarom voor de uitdaging zich niet te veel te verschuilen achter hun eigen<br />

discipline, maar juist de samenwerking te zoeken om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden.<br />

column<br />

In de bouw zijn verduurzaming en digitalisering steeds<br />

meer bepalend voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze<br />

ontwikkelingen bieden daarmee nieuwe kansen voor de<br />

gevelbouw. Zo kan door middel van sensoren preventief<br />

onderhouden worden en krijgen producenten directe<br />

feedback op prestaties van producten, hetgeen tot<br />

continue engineering en verbetering kan leiden. Data is<br />

daarin essentieel om gebouwen of producten beter te<br />

beheren. In het vorige nummer <strong>Gevelbouw</strong> hebben we<br />

kunnen lezen dat het Façade Identificatiesysteem Cirlinq<br />

daarin een waardevolle bijdrage kan leveren.<br />

Ook vanuit de behoefte tot verduurzaming is aandacht<br />

om het bouwproces anders in te richten. Vanuit een<br />

gezamenlijk projectbelang wordt daartoe door de gevelbranches<br />

in samenwerking met de ministeries aangestuurd<br />

op een ketenakkoord Circulaire Geveleconomie.<br />

In dit nummer <strong>Gevelbouw</strong> leest u daar meer over.<br />

Als VMRG constateren we dat de rol van brancheorganisatie<br />

ten opzichte van vroeger verschuift. De<br />

lid bedrijven zetten zich breder in en in samenwerking<br />

met de partners worden de bedrijven steeds<br />

heterogener. De doelstelling van de VMRG is om de<br />

betrokkenheid van deze bedrijven, VMRG leden (gevelbouwers)<br />

en VMRG partners (toeleveranciers) te<br />

intensiveren. Om die reden werkt de VMRG aan een<br />

uitbreiding van het aantal communities binnen de<br />

vereniging.<br />

Op het gebied van innovaties en toekomstige ontwikkelingen<br />

werkt de VMRG onder andere nauw samen<br />

met de TU Delft. Zo maakt de VMRG de International<br />

Façade Master (IFM) opleiding van de TU<br />

Delft mogelijk. Tevens werkt de VMRG mee aan het<br />

project Façade Reverse Logistics, waarover u meer<br />

kunt lezen in dit nummer. Ook steunt de VMRG het<br />

gevel gerelateerde congres The Future Envelope en<br />

verzorgt een presentatie. Hier komen sprekers uit<br />

verschillende vakgebieden, maar met een gezamenlijk<br />

projectbelang: de toekomstige gebouwschil ofwel<br />

The Future Envelope. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

13


Tekst: Roel van Gils Beeld: Schüco en Rollecate Groep, fotograaf ©egbertdeboer.com<br />

Transparante gevel met<br />

aluminium vinnen<br />

Het viersterrenhotel<br />

nhow Amsterdam RAI<br />

is met 650 kamers en 25 verdiepingen<br />

het grootste nieuwbouwhotel<br />

in de Benelux. Het ontwerp is van de<br />

hand van het wereldberoemde Nederlandse architectenbureau<br />

OMA. Speciale aandacht in het ontwerp gaat<br />

uit naar de verticale geleding in de gevel, opgebouwd uit<br />

aluminium vinnen. <strong>Gevelbouw</strong>er Rollecate ontwikkelde<br />

samen met Schüco Nederland een compleet nieuw<br />

profielsysteem dat voldoet aan de wensen, detaillering,<br />

slankheid en vorm van het architectonisch ontwerp.<br />

14 GEVELBOUW.INFO


Het driehoekige ontwerp van de 91 meter<br />

hoge hoteltoren is geënt op de uit de<br />

jaren zestig stammende reclamezuil op<br />

het voorplein van het RAI-complex. “Door<br />

de driehoekige vormen van de blokken<br />

waren de rekenmodellen van het Bouwbesluit<br />

niet toereikend,” begint Erik Beekman<br />

van Rollecate. “Deze gaan namelijk<br />

uit van een vierkant gebouw. Daarvan<br />

zijn de windbelastingen wezenlijk anders<br />

dan bij een driehoekig bouwvolume.<br />

De geveldrukken zijn daarom getest met<br />

een windtunnelonderzoek. Die resultaten<br />

hebben we meegenomen in de berekeningen<br />

en profileringen.” Rollecate is verantwoordelijk<br />

voor het engineeren, produceren<br />

en monteren van de stalen vliesgevels<br />

op de begane grond, de stalen binnenkozijnen,<br />

de aluminium gevels van de drie<br />

op elkaar gestapelde driehoekige blokken,<br />

de glazen gevels tussen deze blokken alsmede<br />

de aluminium buitenplafonds.”<br />

5-assig bewerkingscentrum<br />

In het prille begin van het ontwerptraject<br />

zocht OMA al contact met Schüco Nederland<br />

met technische vragen over de mogelijkheden<br />

en onmogelijkheden van de<br />

extrusieprofielen. Al snel kwam Rollecate<br />

in beeld. Samen is de vertaalslag gemaakt<br />

van de technische en esthetische eisen<br />

naar een aangepast extrusieprofiel voor de<br />

elementengevel. Zoals Erik ook al stelde,<br />

hebben we hier te maken met een aantal<br />

complexe eisen. Behalve de vorm is ook<br />

de locatie van het hotel een belangrijk uitgangspunt<br />

én aandachtspunt. Het perceel<br />

ligt namelijk ingeklemd tussen de verbindingswegen<br />

A10, de Ring, de lokale wegen<br />

en het RAI-complex zelf. Reden om de<br />

elementengevel zoveel mogelijk te prefabriceren<br />

en zo min mogelijk handelingen<br />

uit te voeren op de bouwplaats. “In mei<br />

2018 zijn we gestart met de productie van<br />

de elementengevel op een ultramodern<br />

5-assig bewerkingscentrum, speciaal ontworpen<br />

voor het bewerken van grote en<br />

zware profielen van aluminium tot 450 x<br />

400mm,” legt Beekman uit. “Met een lengte<br />

van 15,5 meter, kan er 2 keer een lengte<br />

van maximaal 7 meter ingespannen worden.<br />

De machine bewerkt een profiel aan<br />

de ene zijde, terwijl aan de andere zijde de<br />

gezaagde en bewerkte stukken worden uitgenomen<br />

en het volgende profiel opnieuw<br />

wordt ingespannen.”<br />

Vin-profielen<br />

De ligging van het nhow RAI hotel aan<br />

een groot aantal (snel)wegen betekende<br />

ook een eis ten aanzien van geluidswering.<br />

Schüco Nederland heeft veel kennis<br />

op het gebied van geveltechniek en<br />

geluidswering zowel van buiten naar<br />

binnen als interne geluidsoverdracht. De<br />

gevel is dan ook uitvoerig getest in het<br />

geluidslaboratorium van Schüco. In het<br />

voortraject werd intensief nagedacht over<br />

een optimale balans tussen glas, paneel<br />

en profiel. De vin-profielen aan de gevel<br />

leveren een wezenlijke bijdrage aan de<br />

geluidswering én de zonwering. Het zijn<br />

profielen van een enorme omvang. Het<br />

profiel heeft een omtrek van bijna 900<br />

millimeter. Twee stuks profielen worden<br />

telkens gespiegeld aan elkaar gekoppeld<br />

om het beoogde gevelbeeld te vormen.<br />

Het resulteert in een groot V-vormig<br />

element. Vanuit de architect werden extreem<br />

hoge eisen opgelegd ten aanzien<br />

van de vlakheid van de vin-profielen,<br />

vanwege het verschil in afwerking en de<br />

verschillen in glansgraad, afwisselend<br />

mat en glanzend gepolijst. De glansgraad<br />

vraagt een extreem vlak profiel. Reden<br />

om de wanddikte iets te verhogen van<br />

standaard 2 naar 4 millimeter. De vergrote<br />

materiaaldikte van het buitenprofiel<br />

draagt zodoende bij aan geluidwering als<br />

aan de vlakheid. Een win-winsituatie.” ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

15


‘De vin-profielen aan<br />

de gevel leveren een wezenlijke<br />

bijdrage aan de geluidswering<br />

én de zonwering'<br />

16 GEVELBOUW.INFO


Bouwinfo<br />

NHOW AMSTERDAM<br />

RAI HOTEL, AMSTERDAM<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

COD (Cradle of Development),<br />

Being Development<br />

ARCHITECT:<br />

OMA<br />

GEVELBOUWER:<br />

Rollecate Groep<br />

SYSTEEMLEVERANCIER:<br />

Schüco Nederland<br />

Steigerloos monteren<br />

Zes weken na het begin van de prefabricage<br />

is Rollecate gestart met het monteren<br />

van de eerste aluminium elementen<br />

op locatie. Beekman: “De elementen<br />

zijn bevestigd aan ingestorte ankers en<br />

van binnenuit, dus steigerloos gemonteerd.”<br />

Omdat de ruimte beperkt was op<br />

de bouwlocatie, stond er één torenkraan<br />

opgesteld naast het gebouw. Rollecate<br />

heeft samen met Schüco Nederland in<br />

het voortraject uitvoerig de monteerbaarheid<br />

van de gevel besproken. Aangezien<br />

de drie blokken gedraaid liggen ten opzichte<br />

van elkaar kon de bouwkraan niet<br />

elk gevelvlak bereiken. Een extra kraan<br />

buiten het gebouw opstellen was geen<br />

optie. Sterker nog, daar was geen ruimte<br />

voor. Reden om de elementen zodanig te<br />

prefabriceren dat deze met de torenkraan<br />

verticaal naar de betreffende verdieping<br />

gehesen konden worden. Vanaf deze<br />

centrale plek werden de elementen per<br />

verdiepingsvloer geopperd en uitgesorteerd.<br />

Aansluitend werden de elementen<br />

met kleine hijsmiddelen vanaf de verdiepingsvloer<br />

in het gevelvlak gehesen. Als<br />

systeemhuis doet Schüco Nederland er<br />

alles aan om samen met de gevelbouwer,<br />

Rollecate in dit geval, een gevel snel en zo<br />

efficiënt mogelijk te ontwerpen.<br />

Behalve de aluminium elementengevels<br />

en vin-profielen was Rollecate ook verantwoordelijk<br />

voor de stalen kozijnen en<br />

vliesgevels in het nhow. “De stalen vliesgevel<br />

op de onderste verdieping heeft een<br />

oppervlakte van 900 vierkante meter en is<br />

voorzien van gebogen glas,” zegt Beekman.<br />

“Na oplevering van de ruwbouw zijn we<br />

gestart met de montage hiervan. De stalen<br />

binnenkozijnen zijn brandwerend en<br />

bevinden zich in de kern en de gangen van<br />

het hotelgebouw. De doorzichtgevels boven<br />

de tiende en zeventiende verdieping<br />

zijn volledig uitgevoerd in glas en voldoen<br />

aan hoge veiligheids- en geluideisen. Ook<br />

zijn de plafonds onder supervisie van ons<br />

gerealiseerd. Wij hebben met veel plezier<br />

gewerkt aan de totstandkoming van dit<br />

prachtige icoon en zijn trots dat wij het<br />

aanspreekpunt mochten zijn om onze<br />

kwalitatieve en innovatieve gevels hiervoor<br />

te mogen leveren.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

17


VMRG breidt aantal<br />

communities uit<br />

De VMRG werkt aan een uitbreiding van het aantal communities binnen de vereniging en dat is een bewuste keuze.<br />

Vanuit het belang voor de grondstof aluminium en staal is de VMRG destijds ontstaan. Een vereniging opgericht<br />

vanuit leden met een homogene achterban en hoge betrokkenheid. Daarin zien we nu een verschuiving ontstaan.<br />

De lid bedrijven (gevelbouwers) zetten<br />

zich breder in en in samenwerking met<br />

de partners (toeleveranciers van de gevelbouw)<br />

worden de bedrijven steeds<br />

heterogener. De doelstelling van de<br />

VMRG is om de betrokkenheid van alle<br />

aangesloten bedrijvente intensiveren.<br />

Kennis delen<br />

Binnen de VMRG zijn er verschillende<br />

communities actief. Deze groepen bedrijven<br />

delen kennis over bijvoorbeeld<br />

het uitbreiden en updaten van de VMRG<br />

Kwaliteitseisen op hun specifieke werkterrein.<br />

Binnen de communities wordt<br />

besproken waar men behoefte aan heeft<br />

in de markt en wat de VMRG hierin kan<br />

betekenen. Doel is om uiteindelijk de totale<br />

gevelbranche op een hoger niveau<br />

te brengen.<br />

Binnen de communities is aandacht<br />

voor onder andere techniek, normeringen,<br />

marktbewerking, actualiteiten,<br />

opleidingen en de diverse lopende projecten<br />

als Cirlinq, FaSA en Circulaire<br />

Geveleconomie. Belangrijk daarbij is<br />

dat de input vanuit de communities zelf<br />

komt en het branchekantoor daarbij faciliteert.<br />

De volgende communities zijn<br />

actief binnen de VMRG:<br />

• VMRG Zonwering: alle VMRG partners<br />

die voldoen aan de VMRG Kwaliteitseisen<br />

Zonwering;<br />

• VMRG Panelen: alle VMRG partners die<br />

voldoen aan de VMRG Kwaliteitseisen<br />

Panelen;<br />

• VMRG Oppervlaktebehandeling: alle<br />

VMRG partners die voldoen aan de<br />

VMRG Kwaliteitseisen Oppervlaktebehandeling;<br />

• VMRG Onderhoud: VMRG leden en<br />

partners die tezamen de VMRG Kwaliteitseisen<br />

met betrekking tot Onderhoud<br />

uitbreiden en updaten;<br />

• VMRG Toegangstechniek: VMRG partners<br />

die de VMRG Kwaliteitseisen met<br />

betrekking tot Toegangstechniek uitbreiden<br />

en updaten;<br />

• VMRG Glas; VMRG partners die de<br />

VMRG Kwaliteitseisen met betrekking<br />

tot glas uitbreiden en updaten.<br />

Nieuwe communities<br />

Het aantal communities is groeiende. Zo<br />

wordt op dit moment gewerkt aan de oprichting<br />

van een community VMRG Staal.<br />

Ambities vanuit de community staal zijn<br />

om de voordelen van staal inzichtelijker<br />

maken en meer collectieve aandacht te<br />

hebben voor onder andere duurzaamheid,<br />

veiligheid en marktbewerking richting<br />

architecten, aannemers en gebouweigenaren.<br />

Vanuit de samenwerking tussen<br />

de gevelbouwers, staalsysteemhuizen en<br />

VMRG valt daarin nog een slag te maken.<br />

Ook wordt gewerkt aan een community<br />

VMRG Systeemhuizen bestaande uit de<br />

systeem leveranciers die thans aangesloten<br />

zijn bij de Vereniging Aluminium<br />

Systeemhuizen (VAS) en de systeem<br />

leveranciers die zijn aangesloten bij<br />

AluEco. Waar vanuit de VAS meer gestuurd<br />

wordt op techniek en ontwikkeling,<br />

bevordert AluEco duurzaamheid en<br />

verzorgt in de gevelbouw onder andere<br />

het beheren van een marktconforme<br />

recycleketen en stimuleert het gebruik<br />

van moderne geveltechnologie voor<br />

duurzame gebouwen. Door het samenbrengen<br />

van de VAS en AluEco ontstaan<br />

synergievoordelen die nog nader uitgewerkt<br />

worden. ❚<br />

18 GEVELBOUW.INFO


Bouwteam geen panacee<br />

MEESTERSTUK<br />

MR. BETTINA<br />

HERTSTEIN<br />

Enkele weken geleden las ik een vonnis over een, naar het oordeel van arbiters,<br />

onterechte ontbinding van een bouwteamovereenkomst door de opdrachtgever.<br />

Het samenwerken in het bouwteam was helaas niet geschillenvrij<br />

verlopen. Gevalletje van te weinig bouwen aan een team voorafgaand<br />

aan het bouwen met een team?<br />

Zoals meestal, waren partijen gestart vol<br />

vertrouwen in elkaar en in het samen<br />

realiseren van het project. Opdrachtgever<br />

is onder meer actief als groothandel,<br />

retailer en distributeur van medicijnen<br />

en gezondheidsproducten voor drogisterijen,<br />

apotheken en gezondheidswinkels.<br />

Met de aannemer heeft hij, ten behoeve<br />

van de uitbreiding van zijn bedrijfspand,<br />

een bouwteamovereenkomst gesloten,<br />

gebaseerd op het klassieke en beproefde<br />

VGBouw model. Daarin is bepaald dat de<br />

aannemer reeds in de ontwerpfase zijn<br />

uitvoeringsexpertise en kostendeskundigheid<br />

inbrengt. Het ‘mee-ontwerpen’<br />

van de aannemer in een vroeg stadium<br />

kan resulteren in een andere werkwijze<br />

en/of het gebruik van kostenbesparende<br />

materialen. De beloning voor zijn ontwerp-input<br />

is dat hij als eerste en enige<br />

gegadigde rekening houdend met het<br />

taakstellend budget van de opdrachtgever,<br />

een (open) begroting voor de uitvoering<br />

mag indienen. Als partijen het eens<br />

worden over de prijs, wordt de uitvoering<br />

van het werk aan de aannemer gegund.<br />

Komen ze niet tot prijsovereenstemming,<br />

dan is voorzien in een procedure waarbij<br />

een gezamenlijk te benoemen kostendeskundige<br />

– en eventueel als vervolgstap<br />

een commissie van drie deskundigen –<br />

adviseert met betrekking tot het onderdeel<br />

van de prijsaanbieding waar verschil<br />

van mening over bestaat. In de oorspronkelijke<br />

VGBouw tekst wordt vooraf een<br />

bandbreedte voor de prijs afgesproken.<br />

Partijen zijn gehouden het werk met elkaar<br />

te realiseren indien de prijs binnen<br />

deze bandbreedte valt. Pas indien het advies<br />

van de kostendeskundige daarbuiten<br />

valt, mag de opdrachtgever de overeenkomst<br />

met de aannemer ontbinden en op<br />

zoek gaan naar derden om het werk uit<br />

te voeren. In dat geval wordt een vooraf<br />

overeengekomen vergoeding door de opdrachtgever<br />

aan de aannemer betaald.<br />

Het ging goed totdat er namens de opdrachtgever<br />

wijzigingen op de eerdere<br />

ramingen moesten komen en de aannemer<br />

een herziene offerte, met een hogere<br />

prijs, uitbracht. Ondanks enkele door de<br />

aannemer voorgestelde bezuinigingen,<br />

ontspon zich daarna een discussie over<br />

de vraag in hoeverre diens prijsaanbieding<br />

voldoet aan het in het bouwteam<br />

besproken ontwerp en/of er al dan niet<br />

sprake is van aanvullende eisen van<br />

opdrachtgever ten opzichte van dit ontwerp.<br />

Na telefoontjes en e-mails over en<br />

weer, vroeg opdrachtgever offerte aan<br />

andere aannemers die, zoals hij aan de<br />

bouwteamaannemer meedeelde, aanzienlijk<br />

lager uitvielen. Opdrachtgever<br />

meent dat het aan de aannemer is toe te<br />

rekenen dat geen aannemingsovereenkomst<br />

tot stand is gekomen en ontbindt<br />

de bouwteamovereenkomst. Het antwoord<br />

van de aannemer is dat opdrachtgever<br />

handelt in strijd met de bepalingen<br />

in de bouwteamovereenkomst. Door de<br />

wanprestatie van opdrachtgever loopt<br />

hij de AK-dekking op het betreffende<br />

werk mis alsook de winstopslag. Als uiterste<br />

remedie verzoekt hij arbiters om<br />

te oordelen. Die houden niet van pappen<br />

en nathouden en komen tot een helder<br />

oordeel. Zij zijn het eens met aannemer<br />

Mr. Bettina Hertstein<br />

www.bouwrechtbedrijf.nl<br />

dat de in de bouwteamovereenkomst<br />

voorziene procedure tot het inschakelen<br />

van een kostendeskundige juist bedoeld<br />

is om duidelijkheid te verschaffen over<br />

het al dan niet marktconform zijn van<br />

de prijsaanbieding van de aannemer. Opdrachtgever<br />

heeft die procedure ten onrechte<br />

niet gevolgd. Ze achten mede van<br />

belang dat het verschil tussen de uiteindelijke<br />

aanbieding van de aannemer en<br />

het tegenvoorstel van de opdrachtgever<br />

in verhouding tot de totale aanneemsom<br />

slechts marginaal was en dat de aannemer<br />

nog uitdrukkelijk had aangegeven<br />

bereid te zijn verdere optimalisaties te<br />

onderzoeken. Alle feiten en omstandigheden<br />

in aanmerking nemende, komen<br />

arbiters in redelijkheid en billijkheid tot<br />

vaststelling van een schadevergoeding<br />

voor de aannemer waarin de misgelopen<br />

AK en winst zijn begrepen. Opdrachtgever<br />

wordt volledig in het ongelijk gesteld.<br />

Er is geen kruid tegen gewassen indien<br />

een partij zich niet aan de bepalingen in<br />

een overeenkomst houdt. Een bittere pil<br />

vermijden en niet afgepoeierd worden<br />

door een onbetrouwbare partner? De<br />

leden van de VMRG bezitten niet alleen<br />

een goede dosis gezond verstand maar<br />

houden zich ook strikt aan de VMRG<br />

Kwaliteitseisen en -adviezen. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

19


Tekst: Tillmann Klein, Bob Geldermans en Thaleia Konstantinou TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Afdeling Architectural Engineering and Technology Beeld: TU Delft<br />

Circulariteit in de gebouwde<br />

omgeving vraagt om een<br />

geïntegreerde aanpak<br />

De komende decennia zal de wereld te maken krijgen met enorme verandering en extreme uitdagingen die te<br />

maken hebben met de manier waarmee wij omgaan met grondstoffen en de verwerking ervan. De traditionele<br />

benadering dat grondstof afval wordt, moet worden vervangen door een regeneratieve benadering, waarbij<br />

de nadruk wordt gelegd op de behoefte aan geïntegreerde, effectieve en inclusieve hulpmiddelen en methoden.<br />

De transitie naar een circulaire economie,<br />

gericht op het elimineren van<br />

verspilling en een circulair gebruik van<br />

grondstoffen, is zowel op kleine als grote<br />

schaal als belangrijke ontwikkelingsrichting<br />

ingezet. Dit vindt weerklank<br />

bij overheidsacties op nationaal en<br />

Europees niveau, in nauwe samenhang<br />

met de Sustainable Development Goals<br />

(SDG). Als onderdeel van het programma<br />

‘Nederland Circulair 2050’ is in<br />

2019 de transitieagenda Bouw verschenen<br />

en een jaar later de ‘Uitvoeringsagenda<br />

Circulaire Bouweconomie’. Het<br />

is dus duidelijk dat de gevelindustrie<br />

naar nieuwe manieren van ontwerp en<br />

constructie kijkt. Onderzoeks-, onderwijs-<br />

en valorisatieactiviteiten moeten<br />

die transitie sturen en ondersteunen.<br />

De Circular Built Environment Hub<br />

De Circular Built Environment (CBE)<br />

Hub richt zich op het bevorderen van<br />

de ontwikkeling en uitwisseling van<br />

kennis naar een circulaire gebouwde<br />

omgeving die het ontwerp van toekomstige<br />

gebouwen, steden en infrastructuren<br />

mogelijk maakt. Bij de faculteit<br />

Bouwkunde van de TU Delft zijn activiteiten<br />

rond ‘circulariteit’ in alle afdelingen<br />

geïntegreerd. Hierdoor kon een<br />

multi-scale en multidisciplinair Circular<br />

Built Environment (CBE) model<br />

worden opgezet, dat aansluit op de belangrijkste<br />

thema's (figuur 1). Het doel<br />

is om inspanningen in onderzoek van<br />

verschillende disciplines in een academische<br />

omgeving te structureren en te<br />

verbinden en die te vertalen naar theoretische<br />

en praktische kennis en vaardigheden.<br />

Het model is gericht op een<br />

breed scala aan belanghebbenden: de<br />

bouw- en vastgoedsector, ontwerpers,<br />

beleidsmakers en het grote publiek.<br />

Integratie door middel van schalen<br />

Circulariteit in de gebouwde omgeving<br />

hangt sterk samen met een aantal systemische<br />

schalen. De schaal waar het<br />

mee begint is Materialen en Producten,<br />

de basis voor gebouwen, en hoe<br />

ze zich verhouden tot circulaire prestaties.<br />

Een gebouw is een assemblage<br />

van een groot aantal componenten.<br />

De Stad-schaal verkent de drie belangrijkste<br />

bronnenstromen die elke<br />

dag de stedelijke omgeving binnenkomen,<br />

daar circuleren en de stad weer<br />

verlaten: water, energie en afval. Ten<br />

slotte omvat de Regionale schaal de<br />

kenmerken van het stedelijk metabolisme<br />

en het belang om economische<br />

activiteiten te onderzoeken om de<br />

stromen en voorraden van materialen,<br />

producten en afval te identificeren.<br />

Innovatie is nodig met betrekking<br />

tot verschillende aspecten, namelijk<br />

nieuwbouw- en bouwtechnologieën,<br />

nieuwe benaderingen voor stads-,<br />

bouw- en productontwerp en nieuwe<br />

managementstrategieën. Deze innovaties<br />

moeten aansluiten bij systeemdenken<br />

en bij de gehele waardeketen,<br />

die te maken heeft met duurzame<br />

bronnen en processen. De maatschappelijke<br />

dimensie van een circulair gebouwde<br />

omgeving is enorm, omdat er<br />

veel stakeholders bij betrokken zijn.<br />

Het combineren van nieuwe oplossingen<br />

met economische voordelen is de<br />

sleutel tot de implementatie van de<br />

nieuwe aanpak. Om deze transitie op de<br />

juiste manier te managen en te besturen,<br />

is een sterke interactie nodig tussen<br />

de bovengenoemde disciplines en schalen.<br />

Dit is de kern van het CBE-model. ›<br />

Figuur 1: CBE Model, schalen en disciplines.<br />

TU Delft, Faculteit Bouwkunde<br />

20 GEVELBOUW.INFO


Het BuckyLab is een mobiele prototyping workshop onder leiding van Marcel Bilow, TU Delft. (http://buckylab.blogspot.com/)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

21


Betrokken bij de gevelindustrie<br />

Onze rol als universiteit is tweeledig.<br />

Onderzoek gaat over het creëren van<br />

nieuwe kennis en deze te onderwijzen<br />

en te verspreiden. Verspreidingsstrategieën<br />

zijn gericht op verschillende<br />

belanghebbenden, van studenten tot<br />

de bouwnijverheid, ontwerpers en<br />

beleidsmakers. Hier hebben we verschillende<br />

middelen voor. Onderwijs<br />

op de campus is een kernactiviteit,<br />

maar we houden ons ook bezig met<br />

wetenschappelijke publicaties, praktijk<br />

gerelateerde onderzoeksverhalen,<br />

workshops met professionals of bijvoorbeeld<br />

modules voor levenslang<br />

leren. Hieronder volgt een aantal voorbeelden<br />

hiervan.<br />

De BuckyLab prototyping studio<br />

Het BuckyLab is een MSc cursus in<br />

het Building Technology programma<br />

van de Faculteit Bouwkunde in Delft,<br />

onder leiding van Marcel Bilow. Het<br />

richt zich op het materiaal- en productniveau.<br />

Innovatieve ontwerpconcepten<br />

worden vertaald in prototypes<br />

op schaal één op één. Dat maakt het<br />

testen van materiaaleigenschappen en<br />

real-life functionaliteiten mogelijk. De<br />

industrie is sterk betrokken bij de cursus<br />

door materialen, gereedschappen<br />

en toepassingsideeën aan te reiken.<br />

Het Lab is mobiel en is ook gereisd<br />

naar internationale locaties.<br />

Online onderwijs op CBE<br />

De online onderwijscursus Circulaire<br />

economie voor een duurzame gebouwde<br />

omgeving is gemaakt als een<br />

collectieve inspanning van de CBE<br />

Hub. Het is gericht op professionals<br />

die op zoek zijn naar een introductie<br />

in een circulaire gebouwde omgeving<br />

en wordt tegelijkertijd gecombineerd<br />

met campusonderwijs op BSc- en MScniveau.<br />

Het schetst een eerste samenhangend<br />

overzicht van het CBE-model<br />

en sluit aan bij lopend onderzoek op<br />

de faculteit.<br />

Façade Reverse Logistics<br />

Ondanks het grote potentieel voor<br />

het hergebruik van metalen en componenten<br />

in de gevelindustrie, zijn er<br />

momenteel weinig voorbeelden van<br />

producten die teruggehaald en opnieuw<br />

verwerkt worden. Daarom is het<br />

project FacadeReLog (Façade Reverse<br />

Logistics) voor het hergebruik van metalen<br />

in de gevelindustrie geïnitieerd.<br />

Dit is gericht op het dichten van de<br />

kenniskloof in bedrijfsmodellen en<br />

industriële processen, die momenteel<br />

het hergebruik van steeds complexere<br />

producten en hun waardevolle materialen<br />

belemmert. In de komende twee<br />

jaar zullen we hier onderwijsmateriaal<br />

en workshops voor ontwikkelen,<br />

in samenwerking met vooraanstaande<br />

bedrijven en internationale brancheverenigingen<br />

(ASEFAVE, CAB en FAECF)<br />

onder leiding van de VMRG. Dit resulteert<br />

in een educatief programma voor<br />

gevelbedrijven.<br />

Talloze mensen hebben direct of indirect<br />

bijgedragen aan dit artikel De beschreven<br />

projecten en activiteiten zijn voorbeelden.<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.tudelft.nl/CircularBE ❚<br />

22 GEVELBOUW.INFO


Sneak preview Façades 2<strong>02</strong>0<br />

Binnenkort komt hij er aan, de twaalfde uitgave van het<br />

Façades boek! De VMRG is er trots op dat ze samen met<br />

haar bedrijven voor de twaalfde keer deze uitgave samen<br />

hebben kunnen stellen. In deze editie staan procesverbeteringen<br />

centraal. De VMRG werkt continu aan het verbeteren<br />

van processen in de gevelbranche. Op het vorig jaar<br />

geheel vernieuwde communicatieplatform www.vmrg.nl<br />

krijgt u hier een goed beeld van. Een aantal recente ontwikkelingen<br />

worden in het nieuwe Façades boek belicht. Zo<br />

initieerde de VMRG een BIM werkgroep wat resulteerde in<br />

onder andere de ILS Gevel. Ook nam zij het initiatief om<br />

samen met andere gevelbrancheorganisaties te komen tot<br />

een circulaire geveleconomie. Met het VMRG Keurmerk, dat<br />

staat voor gegarandeerde kwaliteit in metalen gevels, is zij<br />

met het introduceren van een bouwplaatskeuring klaar<br />

voor de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Eind mei<br />

wordt het boek verspreid onder zo’n 2.500 architecten en<br />

opdrachtgevers. ❚<br />

Thermal2 krijgt VMRG<br />

Keurmerk certificaat<br />

Thermal2 is met positief resultaat gekeurd op de VMRG Kwaliteitseisen<br />

en de VMRG heet het bedrijf daarmee van harte<br />

welkom als lid bij de VMRG. Hans Zwaanenburg, directeur<br />

van de VMRG, reikte het VMRG Keurmerk certificaat uit aan<br />

financieel directeur Johan Simon (links op foto) en technisch<br />

commercieel directeur John Brands (midden op foto) van<br />

Thermal2 in Roosendaal. Met het Keurmerk certificaat kan<br />

Thermal2 aantonen dat zij leveren conform de VMRG Kwaliteitseisen<br />

en Adviezen en mogen zij als bedrijf het VMRG<br />

Keurmerk voeren.<br />

Recent heeft de VMRG ook een aantal nieuwe partners mogen<br />

verwelkomen:<br />

• E-MAX;<br />

• Heveto;<br />

• Starconstruct;<br />

• Maco Beschlage;<br />

• Respo Repair Service;<br />

• Guardian Glass en<br />

• ABT. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

23


Kwantitatieve meting SKG-IKOB<br />

op bouwlocatie.<br />

Beeld: SKG-IKOB Certificatie<br />

Kwantitatieve bepaling van<br />

luchtdichtheid van gevels<br />

Luchtdicht bouwen is overduidelijk een trend. De doelstellingen van de overheid voor het terugdringen van het<br />

energiegebruik worden steeds ambitieuzer en de daaraan gerelateerde eisen worden steeds strenger. Met de huidige<br />

gevelsystemen, productietechnieken en kwaliteitscontroles staat het niet ter discussie dat de gevelindustrie<br />

aan deze eisen kan voldoen. Naarmate de eisen strenger worden, is het echter wel van belang dat ramen, deuren en<br />

gevelelementen zeer zorgvuldig geproduceerd en gemonteerd worden. Soms kunnen de kleinste details bepalen of<br />

voldaan wordt aan de eisen. Onvolkomenheden in de productie of tijdens de montage kunnen bijvoorbeeld leiden<br />

tot te grote luchtverliezen en waterlekkage in de praktijk.<br />

Contractueel wordt vaak overeengekomen<br />

dat voor oplevering van een bouwwerk<br />

een luchtdichtheidsmeting in de praktijk<br />

uitgevoerd moet worden met een blowerdoor.<br />

Daarbij wordt een volledige ruimte<br />

op onderdruk gebracht en wordt het totale<br />

luchtverlies van de scheidingsconstructie<br />

inclusief alle aansluitingen van de vloeren,<br />

wanden, plafonds, etc. bepaald. Deze<br />

methodiek is uitermate geschikt om de<br />

luchtdichtheid van de totale scheidingsen<br />

aansluitconstructie van een ruimte te<br />

bepalen. Echter wordt deze methodiek ook<br />

ingezet om kwantitatieve uitspraken te<br />

doen over de luchtdichtheid en zelfs, na<br />

het sproeien met water, de waterdichtheid<br />

van ramen, deuren en gevelelementen.<br />

Luchtlekkages in een gevel zijn uiteraard<br />

toegestaan, mits de geldende<br />

normen niet worden overschreden. ›<br />

24 GEVELBOUW.INFO


Met een blowerdoortest kunnen de<br />

grootste luchtlekkages in ramen, deuren<br />

of gevelelementen opgespoord worden.<br />

Dat wil echter niet zeggen dat de gevel<br />

niet voldoet aan de geldende eisen. Om<br />

dat laatste vast te stellen dient op locatie<br />

een kwantitatieve meting uitgevoerd<br />

te worden volgens EN 1<strong>02</strong>6 (luchtdichtheid)<br />

en EN 1<strong>02</strong>7 (waterdichtheid). De<br />

uitgangspunten, apparatuur en uitvoering<br />

van deze beproevingen is fundamenteel<br />

anders dan de blowerdoortest.<br />

Op basis van deze kwantitatieve metingen<br />

kan vastgesteld worden of voldaan<br />

wordt aan de voor het project geldende<br />

prestatie-eisen.<br />

Mobiele testfaciliteiten<br />

voor testen op locatie<br />

Voor de uitvoering van een kwantitatieve<br />

meting van de lucht- en waterdichtheid<br />

van ramen, deuren en gevelelementen<br />

beschikt SKG-IKOB over<br />

mobiele testfaciliteiten. Daarmee kunnen<br />

op locatie beproevingen op luchten<br />

waterdichtheid uitgevoerd worden<br />

zoals op bouwplaatsen maar ook bij<br />

reeds gerealiseerde gebouwen.<br />

Doordat de beproevingen volgens de<br />

testmethodes die beschreven staan in<br />

EN 1<strong>02</strong>6 (luchtdichtheid) en EN 1<strong>02</strong>7<br />

(waterdichtheid) ook door de gevelindustrie<br />

gehanteerd worden bij het bepalen<br />

van de prestaties die met de diverse profielsystemen<br />

te behalen zijn, zijn de resultaten<br />

één op één vergelijkbaar. Daardoor<br />

kan dus ook vastgesteld worden of<br />

de gevelelementen voldoen aan de gestelde<br />

eisen en aan de prestaties die met<br />

het gevelsysteem te behalen zijn.<br />

Vaste testfaciliteiten voor ramen,<br />

deuren en vliesgevels<br />

In het SKG-IKOB laboratorium te Geldermalsen<br />

beschikt men tevens over een<br />

vaste testopstelling voor het beproeven<br />

van gevelelementen en vliesgevels op<br />

lucht- en waterdichtheid. De testopstelling<br />

heeft een afmeting van 5900 x 5800<br />

mm. Ramen, deuren en vliesgevels worden<br />

hier in een laboratorium-omgeving<br />

getoetst. De testwand kan een boven- en<br />

onderdruk leveren die sterk boven de<br />

normwaarden liggen, met een maximum<br />

van 6000 Pa. Daardoor kunnen,<br />

naast beproevingen volgens EN 1<strong>02</strong>6 en<br />

EN 1<strong>02</strong>7, ook op hogere boven- en onderdrukken<br />

beproevingen uitgevoerd<br />

worden en kunnen gevels bijvoorbeeld<br />

getoetst worden tegen specifieke zwaardere<br />

projectcriteria.<br />

Onafhankelijk<br />

SKG-IKOB voert deze beproevingen uit<br />

als geaccrediteerd testlaboratorium<br />

en Notified Body onder onafhankelijk<br />

toezicht van de Raad voor Accreditatie<br />

waardoor voor de diverse beproevingen<br />

de onafhankelijkheid en onpartijdigheid<br />

gegarandeerd en gewaarborgd is. Door<br />

continu te blijven ontwikkelen, weet<br />

SKG-IKOB de top van keuringsinstituten<br />

te blijven aanvoeren.<br />

Testwand SKG-IKOB laboratorium te Geldermalsen lucht- en waterdichtheid.<br />

SKG-IKOB heeft meer dan 50 jaar ervaring<br />

als keuringsinstituut en testlaboratorium<br />

voor bouw- en veiligheidsproducten.<br />

Opgericht door de industrie<br />

zelf om de prestaties en de veiligheid<br />

van producten en diensten voor de<br />

bouw- en vastgoedsector duurzaam op<br />

onafhankelijke en onpartijdige wijze te<br />

waarborgen. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

25


Kantoorgebouw DCM<br />

Grobbendonk (BE)<br />

Europees marktleider De Ceuster Meststoffen (DCM) produceert<br />

organische meststoffen op basis van reststromen uit de voedingsindustrie.<br />

Deze duurzame aanpak vertaalt zich in hun nieuwe<br />

energiezuinige hoofdkantoor in Grobbendonk. Alle hedendaagse<br />

technieken van duurzaam bouwen zijn geïntegreerd: betonkernactivering,<br />

zonnepanelen, doorgedreven isolatie én architecturale<br />

zonwering. De glazen gevel op het zuiden en het centraal gelegen<br />

terras laten een zee van licht toe in het gebouw. Om te vermijden<br />

dat de zomerzon de vijand van het wooncomfort wordt, is structurele<br />

buitenzonwering onmisbaar. Vandaar de keuze voor de uniek<br />

gevormde lamellen DucoSun Wing. De architecturale meerwaarde<br />

van de zonweringlamellen op de riante zuidgevel is niet te onderschatten.<br />

De structurele zonwering zorgt niet alleen voor een<br />

efficiënte afscherming van de zonnestralen, ze garandeert ook<br />

een daling van de gemiddelde temperatuur binnenshuis tot 12%.<br />

(Beeld: studioPSG.be)<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Fabrikant zonwering:<br />

De Ceuster Meststoffen<br />

Schellen Architecten<br />

Duco Ventilation & Sun Control<br />

Renovatie De Vijf Havens<br />

Rotterdam<br />

De laagbouw van locatie De Vijf Havens van ouderenzorgorganisatie<br />

Aafje in Rotterdam is volledig vernieuwd. Het resultaat<br />

mag er zijn: een compleet gemoderniseerd gebouw waarin de<br />

behoeften van de bewoners centraal staan. Decolux heeft zijn<br />

steentje hieraan bijgedragen door middel van de levering en<br />

installatie van Luxaflex® Vensterzonweringen, type Carre 95.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect :<br />

Leverancier zonwering :<br />

Aafje thuiszorghuizen en zorghotels<br />

Lengkeek architecten en ingenieurs<br />

Decolux<br />

26 GEVELBOUW.INFO


Spijkerkwartier<br />

Arnhem<br />

De ramen van de 16 nieuwbouwwoningen in het Spijkerkwartier<br />

in Arnhem werden uitgerust met de Fixvent Mono AK<br />

van Renson. Al gaat het hier niet om de standaard uitvoering<br />

van de combinatie-oplossing doekzonwering en natuurlijke<br />

toevoer van verse buitenlucht, maar om een variant aangepast<br />

naar de Nederlandse bouwwijze met stelkozijn. Architect<br />

Oliver Thill: “De doekkasten van de zonwering zijn net<br />

zo vormgegeven als de kozijnen, zodat alles één geheel lijkt.”<br />

Opdrachtgever: Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling Loenen –<br />

ERA contour Zoetermeer<br />

Architect:<br />

Atelier Kempe Thill<br />

Systeemleverancier:<br />

Reynaers<br />

Leverancier ventilatie en zonwering:<br />

Renson<br />

Hotel Van der Valk<br />

Breukelen<br />

Iedereen die over de A2 richting Amsterdam rijdt kent<br />

het typerende pand van Hotel Van der Valk te Breukelen<br />

wel. Bij de uitbreiding van afgelopen jaar is er onder<br />

andere een zalencentrum van 22 multifunctionele<br />

vergaderzalen toegevoegd. De architect heeft hier het<br />

functionele met het esthetische gecombineerd door te<br />

kiezen voor de Renson ICARUS zonweringslamellen.<br />

Storax heeft meegedacht in een maatwerk oplossing waarbij<br />

grote aluminium frames gevuld met ICARUS zonweringslamellen<br />

het gevelbeeld bepalen. Naast de zonweringcassettes<br />

zijn er ook lamellenwanden geleverd en gemonteerd,<br />

die naderhand zijn voorzien van het Van der Valk Logo.<br />

Opdrachtgever:<br />

Architect:<br />

Zonweringscassettes en lamellenwanden:<br />

Leverancier zonweringslamellen:<br />

Van der Valk<br />

Bias Architecten<br />

Storax B.V.<br />

Renson<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

27


28 GEVELBOUW.INFO


Tekst: Roel van Gils Beeld: Intal, fotograaf Sebastiaan Rozendaal<br />

Aardbevingsbestendige<br />

excellente basisschool<br />

In het Groningse Haren is dit schooljaar de nieuwe basisschool van de Nicolaasstichting<br />

geopend. De school mag het predicaat ‘excellente school’ voeren en beschikt<br />

over een evenzo excellente huisvesting. Een luxueus uitgevoerd gebouw dat bovendien<br />

aardbevingsbestendig is gebouwd. Een gesprek met Johan Andringa van Intal,<br />

ontwikkelaar en producent van circulaire aluminium kozijnen en vliesgevels, over de<br />

meerwaarde van het bouwen met een bouwteam voor dit unieke en intensieve project.<br />

Op de locatie stond ten tijde van de ontwerpopgave<br />

door Maas Architecten een bestaand middelbaar<br />

schoolgebouw. Onderzocht is of onderdelen<br />

van dit bestaande schoolgebouw op basis<br />

van maatschappelijk en duurzaam ondernemen<br />

geïntegreerd zouden kunnen worden in de nieuwe<br />

school. Dit bleek na onderzoek niet haalbaar<br />

te zijn. Reden om te kiezen voor nieuwbouw.<br />

Een bijzondere nieuwbouw, dat zeker. De nieuwe<br />

school is ontworpen als een kloosterhof met<br />

maximale transparantie tussen binnen en buiten,<br />

en vice versa. Duurzaamheid staat daarbij<br />

centraal, bereikt door een integraal ontwerpproces<br />

vanuit de verschillende disciplines.<br />

In verbinding<br />

Intal werd als vaste partner van Van Wijnen Groningen<br />

al in een vroegtijdig stadium betrokken<br />

bij de nieuwbouw. “Het project stond op een aantal<br />

punten onder druk,” blikt Andringa terug. “De<br />

aardbevingsproblematiek was een actueel thema,<br />

maar ook het budget. De architect had aanvankelijk<br />

een fantastisch ontwerp gemaakt dat<br />

echter qua budget helaas ontoereikend bleek.<br />

Een uitgelezen moment om als bouwteam in te<br />

duiken om samen alles bij elkaar te brengen en<br />

het ontwerp intact te houden binnen het budget<br />

en de eisen. Al met al een uitvoerig en mooi traject<br />

waarin wij als Intal onze expertise hebben<br />

laten gelden. Dat uit zich in dit project onder<br />

meer in het bepalen van de juiste verhoudingen<br />

in afmetingen van kozijnen en goed nadenken<br />

over brandscheidingen. Verkeerde keuzes maken<br />

een gevel onnodig duur. Het is zaak hier op een<br />

slimme manier mee om te gaan. Hierin blijkt wederom<br />

de kracht van de samenwerking. We hechten<br />

veel waarde aan een optimale samenwerking<br />

en staan daarom constant in verbinding met<br />

onze klanten, de markt, onze producten en onze<br />

eigen medewerkers. Alleen dan bereik je een optimaal<br />

eindresultaat.”<br />

Hoogwaardige kozijnen<br />

De hoofddraagconstructie van de nieuwe school<br />

is opgebouwd uit een demontabel stalen frame.<br />

Het totale gewicht van het gebouw is vanwege het<br />

aardbevingsbestendige karakter gereduceerd, aldus<br />

de architect. Dat zorgt tegelijk voor een serieuze<br />

milieureductie. De buitengevels van de school<br />

bestaan uit zogenaamde gesiliconiseerde bakstenen<br />

in combinatie met een houten gevelinvulling,<br />

opgebouwd uit een 100% duurzaam, snel groeiend<br />

en gekookt loofhoutsoort die onbehandeld is toegepast.<br />

De aluminium kozijnen zijn uitgevoerd in<br />

de IT77 serie. “Daarnaast hebben we IT55 profielen<br />

toegepast uit onze vliesgevelserie,” vervolgt<br />

Andringa. “In totaal behelst het project voor ons<br />

zo’n 600 m 2 aan duurzame kozijnen en vliesgevels.<br />

Wij werken uitsluitend met 100% gerecycled<br />

aluminium. Bovendien is ons productieproces<br />

binnen korte afstanden optimaal ingericht. Energieverbruik<br />

en CO 2 -uitstoot zijn dus beperkt tot<br />

een minimum. Daarmee houden we onze ecologische<br />

voetafdruk zo klein mogelijk. Speciale aandacht<br />

in Haren ging bovendien uit naar de functies<br />

en esthetiek van het hang- en sluitwerk. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

29


Het moet zowel door kinderen als volwassenen<br />

bediend kunnen worden, maar<br />

die functionele eisen mochten geen afbreuk<br />

doen aan de esthetische kwaliteit.<br />

Een mooie uitdaging waaraan we op een<br />

fraaie manier invulling hebben gegeven.”<br />

Kort na de opening sleepte de Sint Nicolaasschool<br />

de eerste prijs van de<br />

Grote Groninger Gebouwen enquête<br />

in de wacht. De excellente basisschool<br />

werd uitgeroepen tot het beste nieuwe<br />

gebouw van de gemeente Groningen.<br />

Andringa: “Een mooie bekroning op een<br />

intensief proces. Ook voor Van Wijnen<br />

Groningen. Als regionale aannemer<br />

hebben veel medewerkers een directe<br />

betrokkenheid bij de school. Werken in<br />

bouwteamverband leidt dus tot aanzienlijk<br />

betere resultaten, ook qua haalbaarheid.<br />

Dat hebben we hier in Haren<br />

met alle partners bewezen.” ❚<br />

Bouwinfo<br />

SINT NICOLAASSCHOOL,<br />

HAREN<br />

OPDRACHTGEVER:<br />

Nicolaas Stichting<br />

ARCHITECT:<br />

Maas Architecten<br />

GEVELBOUWER:<br />

Intal<br />

30 GEVELBOUW.INFO


Verkenning Circulaire<br />

geveleconomie uit de startblokken<br />

Hoe mooi zou het zijn om vanuit de gevelbranches te komen tot een integraal<br />

systeem om samen binnen de gevelbouw de kringloop te sluiten?<br />

Om voor kozijnen, deuren en vliesgevels te komen tot een zo hoogwaardig<br />

mogelijk hergebruik van elementen, producten en materialen?<br />

En waar staan we dan nu?<br />

Binnen de ‘Verkenning Circulaire geveleconomie<br />

en producentenverantwoordelijkheid’<br />

wordt momenteel een<br />

aantal paden tegelijk bewandeld: onderzoeken<br />

én, tegelijkertijd, de voorbereidende<br />

gesprekken.<br />

Consortium<br />

Het onderzoek kent een strak tijdspad<br />

waar vaart wordt gemaakt en wordt<br />

uitgevoerd door een consortium onder<br />

leiding van Alba Concepts. Jim Teunizen<br />

van Alba Concepts: “Wij zijn ontzettend<br />

enthousiast dat wij aan de lat staan om<br />

dit onderzoek uit te voeren en te leiden.<br />

Het is een breed vraagstuk waar veel<br />

stakeholders bij betrokken zijn. Hoewel<br />

dit de nodige afstemming vraagt, is het<br />

duidelijk dat iedereen dezelfde stip op<br />

de horizon heeft en dezelfde drive heeft<br />

om de gevelbranche naar een hoger circulair<br />

niveau te tillen.” Het consortium<br />

bestaat verder uit Copper8, Frontwise<br />

Façades, Excess Materials Exchange,<br />

W/E adviseurs en Houthoff. Het onderzoek<br />

bestaat uit twee deelonderzoeken.<br />

Circulaire businessmodellen<br />

Het eerste deelonderzoek bestaat allereerst<br />

uit een 0-meting van de huidige status wat<br />

betreft circulariteit en het klimaateffect van<br />

de totale gevelbouw. Nadat de uitgangspunten<br />

voor de indicatoren zijn vastgesteld,<br />

wordt momenteel voor de huidige status en<br />

voor de verschillende circulaire businessmodellen<br />

het potentieel uitgewerkt. Van<br />

collectieve producentenverantwoordelijkheid<br />

voor de gevel tot en met de leasegevel,<br />

ofwel de ‘façade-as-a-service’. Maayke Damen,<br />

Excess Materials Exchange: “Het is geweldig<br />

dat de branches nu overgaan tot het<br />

gebruik van grondstoffenpaspoorten voor<br />

het in kaart brengen van hun producten. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

31


Hiermee kunnen gevelproducten en de circulaire<br />

mogelijkheden van de onderdelen<br />

daarvan in kaart gebracht worden. Zo kan<br />

de gevelbranche als geheel op een data<br />

gedreven manier toe bewegen naar een zo<br />

circulair mogelijk model.”<br />

Haalbaarheid<br />

In het tweede deelonderzoek zullen<br />

vervolgens barrières, kansen en daarmee<br />

de haalbaarheid in kaart worden<br />

gebracht van de gedefinieerde businessmodellen.<br />

Denk aan haalbaarheid<br />

ten aanzien van logistieke varianten,<br />

businessmodellen en technische knelpunten<br />

en oplossingsrichtingen voor<br />

de bestaande voorraad gevelproducten<br />

en nieuwe gevelproducten. Maar<br />

ook aan juridische en fiscale oplossingsrichtingen<br />

en implicaties van<br />

wet- en regelgeving. Tevens vormen de<br />

restwaardebepaling en financieringsvormen<br />

belangrijke financiële aspecten.<br />

De verwachting is dat dit naast<br />

input voor een plan van aanpak voor<br />

de Circulaire Geveleconomie ook voor<br />

bedrijven direct een aantal interessante<br />

handvatten op gaat leveren.<br />

De bijbehorende werkgroepen met<br />

daarin alle betrokken branches vertegenwoordigd,<br />

zijn al een aantal keren<br />

bijeen gekomen. Ook interviewen<br />

leden van het consortium momenteel<br />

bedrijven en stakeholders. Dominique<br />

Vosmaer Frontwise Façades: ”Het is erg<br />

inspirerend om te zien dat veel partijen,<br />

door een intrinsieke motivatie voor<br />

het creëren van een betere wereld voor<br />

volgende generaties, al veel kleine en<br />

soms zelfs grote stappen hebben genomen.<br />

Als gevel consultant zien we<br />

dat er technisch daarom al heel veel<br />

mogelijk is tijdens de winning, productie,<br />

assemblage, gebruik, demontage<br />

en recycling van de gevel en geveldelen.<br />

We zijn ervan overtuigd dat door<br />

kunde en kennis van al deze stappen<br />

te bundelen we gezamenlijk nog veel<br />

grotere stappen kunnen maken richting<br />

een circulaire geveleconomie.” De<br />

De Circulaire Geveleconomie: wat vooraf ging…<br />

Eind 2019 is een verkennend onderzoek naar de circulaire potentie van de gevelbouw van start<br />

gegaan. Het kabinet zegde dit eerder toe aan de Tweede Kamer. Zij deed dit op initiatief van de<br />

drie brancheorganisaties in de gevelbouw, de VMRG, de VKG en de NBvT, die graag de transitie<br />

maken naar een circulaire geveleconomie.<br />

Het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. De bouwsector bestaat uit<br />

een divers aantal stakeholders en partijen. De potentie voor een circulaire economie is groot,<br />

maar vraagt om een specifieke aanpak per branche om de transitie in gang te zetten. De<br />

gevelbranche verkent de mogelijkheden voor een gezamenlijke producentenverantwoordelijkheid.<br />

Dit betekent dat producenten verantwoordelijk zijn voor de kosten en effectiviteit van een<br />

verantwoorde herkomst, afvoer en verwerking van de producten die zij op de markt brengen.<br />

onderzoeken binnen de verkenning<br />

worden afgerond in juni 2<strong>02</strong>0.<br />

Verkennende gesprekken<br />

Het onderzoek kan leiden tot afspraken<br />

waaraan de overheid en branches zich<br />

committeren om te komen tot hoogwaardig<br />

hergebruik van producten en grondstoffen<br />

in de gehele keten van de gevelbouw.<br />

Gelijklopend aan de onderzoeken<br />

zijn sinds december 2019 gesprekken<br />

gaande. Een belangrijk onderdeel van<br />

de gesprekken, in aanloop naar het ketenakkoord,<br />

zijn de synergievoordelen<br />

die door goede samenwerking binnen de<br />

Circulaire Geveleconomie bereikt kunnen<br />

worden. Daarvoor zijn inmiddels ook de<br />

branches voor het vlakglas en het hangen<br />

sluitwerk betrokken. Uitgangspunt is<br />

te komen tot één integraal systeem voor<br />

de gevel. Dit resulteert over vijf jaar in<br />

een zelfstandig en financieel dragend systeem<br />

binnen de gevelsector waardoor de<br />

circulaire geveleconomie optimaal kan<br />

werken. Partijen hebben de ambitie uitgesproken<br />

om over 15 maanden vanaf nu<br />

een systeem te hebben. Kortom, de Verkenning<br />

Circulaire geveleconomie is uit<br />

de startblokken en u gaat er de komende<br />

tijd zeker meer van horen. ❚<br />

32 GEVELBOUW.INFO


Circular Inspirations<br />

Een circulaire<br />

economie<br />

denken<br />

(Beeld: Copper8)<br />

vereist circulair<br />

column<br />

Vroeger wilde ik voetballer, goochelaar<br />

of dierenarts worden. Ik ben net iéts anders<br />

gaan doen, namelijk adviseren over<br />

circulaire economie in de bouw. Vanuit<br />

mijn achtergrond in duurzaamheid is<br />

het echter niet gek dat ik hier terecht<br />

gekomen ben. De Nederlandse bouwsector<br />

heeft immers een enorm duurzaamheidspotentieel;<br />

deze gebruikt 50% van<br />

alle grondstoffen, 40% van de energie,<br />

30% van het water en is verantwoordelijk<br />

voor 35% van de CO 2<br />

-emissies [1] .<br />

In de bouw zien we vele circulaire initiatieven:<br />

duurzaam beton, biobased<br />

grondstoffen, circulaire verdienmodellen<br />

en het toepassen van ‘afval’ in nieuwe<br />

gebouwen. Toch gaat de transitie<br />

niet snel genoeg om onze impact op de<br />

aarde te verkleinen.<br />

In mijn rol als adviseur bij Copper8 ben<br />

ik vooral bezig met het inzichtelijk maken<br />

van de complexiteit in de transitie<br />

naar een circulaire economie. Waar-<br />

om complexiteit? Omdat onze wereld<br />

steeds complexer aan het worden is,<br />

onder andere door bevolkingsgroei, globalisering,<br />

geopolitieke spelletjes, ongelijkheid<br />

en digitalisering.<br />

Daarom vereist de transitie naar een<br />

circulaire economie niet alleen circulair<br />

doen, maar ook - en misschien wel meer -<br />

circulair denken. Als je vroeger A deed,<br />

dan was B de uitkomst. Deze lineaire manier<br />

van denken is verankerd in alles wat<br />

we doen. Als je in onze huidige complexe<br />

wereld A doet, dan kom je niet bij B uit,<br />

maar ga je via B en C naar X2.<br />

Daarom vereist de transitie naar een circulaire<br />

geveleconomie niet alleen circulair<br />

geproduceerde gevels, maar een andere<br />

manier van denken over de gehele<br />

keten aan stakeholders en onderlinge<br />

verbanden. Waar je vroeger een gevel<br />

kocht, willen we nu gaan betalen voor<br />

het gebruik van gevels. Hierbij stuiten<br />

we op allerlei juridische (bijv. natrekking),<br />

financiële (bijv. toekenning van<br />

restwaarde) of boekhoudkundige (bijv.<br />

afschrijving) regels die vanuit een lineaire<br />

manier van denken zijn gemaakt.<br />

Einstein zei ooit dat je problemen niet<br />

kunt oplossen in hetzelfde denkkader<br />

als waarin ze zijn ontstaan. Nadenken<br />

over een circulaire geveleconomie vereist<br />

dus een andere manier van denken.<br />

Niet omdat het leuk of interessant is,<br />

maar omdat het noodzakelijk is. Wees<br />

je daarom bewust van de complexiteit<br />

voordat je een circulaire interventie<br />

doet. Met dit inzicht kan je werken aan<br />

integrale, systemische oplossingen die<br />

op de lange termijn daadwerkelijk leiden<br />

tot impact. ❚<br />

[1] https://www.debouwagenda.com/themas/downloads_<br />

getfilem.aspx?id=930812<br />

Marijn Polet, Consultant, Copper8<br />

In Circular Inspirations beschrijft een wisselende gastcolumnist zijn of haar visie op Circulariteit.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

33


Tekst: Roel van Gils Beeld: Dow Silicones<br />

Verbeter de esthetiek en<br />

prestaties van isolatieglas<br />

Dow biedt ontwerpers en bestekschrijvers nu de mogelijkheid om een ​esthetisch<br />

aantrekkelijke ‘enkelkeurige rand’ te realiseren voor isolatieglas, een belangrijk<br />

designelement in moderne glasgevels. Dit nieuwe, op kleur afgestemde<br />

afdichtingssysteem bestaat uit een DOWSIL primair en secundair<br />

afdichtmiddel, dat gecombineerd hoge prestaties levert in<br />

met gas gevuld isolatieglas voor een homogeen uiterlijk<br />

en een verbeterde esthetiek aan de glasrand.<br />

DOWSIL 335 Butyl Sealant Special Black,<br />

nieuw in de branche, is een thermisch aangebracht<br />

polyisobutyleen (PIB) dat geschikt<br />

is als primaire randafdichting en fungeert als<br />

gas- en vochtbarrière. DOWSIL secundaire<br />

siliconenkitten helpen de integriteit te<br />

behouden van zowel lucht als gasgevulde<br />

isolatieglaseenheden met dubbele en driedubbele<br />

beglazing die worden gebruikt<br />

in residentiële en commerciële projecten.<br />

DOWSIL 335 Butyl Sealant Special Black,<br />

ontwikkeld voor gebruik in glasassemblage<br />

met zowel standaard als zogenaamde<br />

warm-edge plastic of metalen afstandhouders,<br />

voldoet volledig aan EN 1279 in een<br />

isolerend glas (IG)-systeem en beperkt condensvorming<br />

en gasdoorlaatbaarheid. Het<br />

is ook compatibel met neutrale DOWSIL<br />

gevelsiliconen, waaronder hoogwaardige<br />

DOWSIL 993 structurele beglazingskit.<br />

Hoge prestaties in<br />

warmere klimaten<br />

DOWSIL 335 Butyl Sealant Special Black<br />

is geschikt voor gebruik in hoogwaardige<br />

beglazingssystemen en is ontworpen om<br />

zelfs onder hoge temperaturen te presteren<br />

in specifieke ontwerpen of warmere klimaten.<br />

Het is bestand tegen hoge temperaturen<br />

tot 95-100°C en vermindert het risico<br />

op druppelen of stromen van butyl in het<br />

isolatieglas. Met een goede fysieke hechting<br />

op glas en een verscheidenheid aan<br />

warm-edge en standaard afstandhouders,<br />

DOWSIL 335 Butyl Sealant Special Black, nieuw<br />

in de branche, is een thermisch aangebracht<br />

polyisobutyleen (PIB) dat geschikt is als primaire<br />

randafdichting en fungeert als gas- en vochtbarrière.<br />

34 GEVELBOUW.INFO


kan DOWSIL 335 Butyl Sealant gemakkelijk<br />

worden aangebracht met behulp van<br />

standaard doseerapparatuur.<br />

Ondersteuning en ervaring<br />

Dow biedt onder de merknaam DOWSIL<br />

een volledig assortiment hoogwaardige residentiële<br />

en commerciële isolatieglas-afdichtingsmiddelen<br />

en structurele gevelverlijmingen<br />

en isolatieopties om de uitdagingen<br />

van vandaag aan te gaan en tegemoet te<br />

komen aan de verschillende architectonische<br />

wensen. Onze technische specialisten staan ​<br />

klaar om advies, training en projectondersteuning<br />

te bieden. Meer informatie over de<br />

producten is te vinden via de link dow.com/<br />

construction. Lokale contactgegevens zijn<br />

beschikbaar via dow.com/contactus. ❚<br />

‘Onze technische specialisten<br />

staan ​klaar om advies, training<br />

en projectondersteuning<br />

te bieden'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

35


Tekst: Johan Debaere Beeld: Hydro Building Netherlands Systems BV – merk SAPA<br />

Nieuw minimalistisch schuifsysteem<br />

uit post-consumer gerecycleerd<br />

aluminium garandeert optimale lichtinval<br />

De thema’s duurzaamheid en circulaire economie zijn kenmerkend voor onze huidige maatschappij. Bij<br />

Hydro denken ze niet duurzaam, maar doen ze ook al geruime tijd duurzaam. Getuige daarvan is de nieuwe<br />

productietechnologie Hydro CIRCAL 75R, de legering die uit minimaal 75 % post-consumer gerecycleerd<br />

aluminium bestaat. Deze technologie wordt ook gebruikt voor de productie van het nieuwe minimalistische<br />

schuifsysteem Artline van het merk SAPA.<br />

Hydro, moederbedrijf van SAPA, maakt gebruik<br />

van ramen, deuren en vliesgevels van<br />

gebouwen die op het einde van hun levensduur<br />

gekomen zijn om nieuwe aluminium<br />

bouwsystemen, die voldoen aan de huidige<br />

en zelfs toekomstige wensen en eisen, te<br />

vervaardigen. Zo wordt slechts 5 % van<br />

De Artline (XL) wordt geproduceerd met de CIRCAL<br />

75R-technologie, een legering ontwikkeld uit minimaal<br />

75 % post-consumer gerecycled aluminium.<br />

de energie die nodig is voor primaire aluminiumproductie<br />

verbruikt en ook de CO 2<br />

-<br />

uitstoot wordt aanzienlijk gereduceerd.<br />

Hydro heeft dankzij zijn wetenschappelijk<br />

onderbouwde werkwijze twee Europese<br />

productiefaciliteiten, respectievelijk in Dormagen<br />

(Duitsland) en Clervaux (Luxemburg),<br />

die gefragmenteerd, gesorteerd en<br />

bewerkt post-consumer schrootafval uit de<br />

bouw opnieuw in omloop brengen. Hierdoor<br />

wordt een hoogwaardige legering met<br />

hoge zuiverheid mogelijk gemaakt. De verschillende<br />

stappen in het productieproces<br />

van de aluminiumrecyclage zijn gecertificeerd<br />

door het Noorse label DNV-GL.<br />

Maximale lichtinval en vloeiende<br />

overgang tussen binnen en buiten<br />

Binnenkort past het merk SAPA de CIRCAL<br />

75R-technologie, de legering ontwikkeld uit<br />

minimaal 75 % post-consumer gerecycleerd<br />

aluminium, toe op het minimalistische schuifsysteem<br />

Artline. Deze Artline is een thermisch<br />

onderbroken aluminium schuifsysteem met<br />

een slank aanzicht ter hoogte van de middenhaak<br />

vanaf slechts 26 mm. Dit schuifraam<br />

is uitermate geschikt voor grote glazen<br />

(schuif)wanden, al dan niet gemotoriseerd,<br />

tot een hoogte van maar liefst 3,5 meter. Het<br />

perfecte samenspel van glas en onzichtbare<br />

kaders zorgt voor een optimale lichtinval en<br />

creëert een slank en elegant uitzicht, ook bij<br />

grote geautomatiseerde raampartijen. Deze<br />

grote glaspartijen resulteren ook in een vloeiende<br />

overgang tussen binnen en buiten met<br />

een onbeperkt zicht op de omgeving.<br />

“Het kader van de Artline met een bouwdiepte<br />

van 125 mm is ideaal voor glaspartijen<br />

met een hoogte tot 3 meter en een<br />

maximale beglazing van 42 mm én een<br />

gewicht tot 320 kg. De Artline XL voor<br />

hoogtes tot 3,5 meter is beschikbaar met<br />

vleugels tot 500 kg, op aanvraag zelfs tot<br />

1200 kg. Dit systeem met viervoudige dubbele<br />

loopwielen in inox of kunststof heeft<br />

een kaderdiepte van 150 mm en omvat<br />

vleugels van 57 mm diep met een maximale<br />

beglazing van 52 mm,” geeft Perry<br />

Hermans, country manager voor Hydro<br />

Building Systems Nederland, aan. “Deze<br />

XL is ook leverbaar met een rolmechanisme<br />

dat in het bodemprofiel geïntegreerd<br />

wordt, zodat er onderaan, bovenaan en zijdelings<br />

geen aluminium meer zichtbaar is<br />

en de transparantie tot 99 % stijgt.” Artline<br />

en Artline XL staan synoniem voor een optimale<br />

thermische en akoestische isolatie<br />

en alle versies garanderen een uitstekende<br />

water- en luchtdichtheid en windweerstand.<br />

Op Polyclose was de Artline open<br />

hoek in combinatie met de Panovista Max<br />

van Renson een echte eyecatcher. ❚<br />

36 GEVELBOUW.INFO


Artline is een thermisch onderbroken aluminium schuifsysteem met een slank<br />

aanzicht ter hoogte van de middenhaak vanaf slechts 26 mm, uitermate geschikt<br />

voor grote glazen (schuif)wanden tot een hoogte van maar liefst 3,5 meter.<br />

Het perfecte samenspel van glas en onzichtbare kaders zorgt voor een<br />

optimale lichtinval en creëert een slank en elegant uitzicht, ook bij grote zelfs<br />

opengaande raampartijen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

37


Tekst: Roel van Gils Beeld: Michel Oprey & Beisterveld<br />

Blijvende en<br />

duurzame architectuur<br />

Op zoek naar een echt onderscheidende en duurzame gevel? Maak kennis met de gevellijn SKYLINE<br />

van het Spaanse merk Neolith. In combinatie met de revolutionaire Pureti-behandeling wordt zelfs de<br />

lucht rondom het gebouw gereinigd waarbij de keuze voor deze technologie dan ook punten oplevert bij<br />

het duurzaamheidscertificering. Nick Jonkhout van Michel Oprey & Beisterveld, preferred supplier van<br />

Neolith in de Benelux, geeft alle ins en outs van dit unieke en lichtgewicht gesinterd gesteente.<br />

“Het bedrijf bestaat sinds tien jaar en produceert<br />

het ‘gesteente’ in haar fabriek in Castellón,<br />

nabij Valencia. Neolith is een mengsel<br />

van alleen natuurlijke grondstoffen zoals mineralen<br />

en steen. Samen worden deze vermalen<br />

tot fijne poeders om vervolgens met<br />

de juiste luchtvochtigheid deze onder grote<br />

druk te persen tot een plaat,” begint Jonkhout.<br />

“Daar wordt het product gedurende<br />

twee tot drie uur in een oven gesinterd,<br />

zodat de moleculen van de grondstoffen<br />

samensmelten. Neolith is 100% natuurlijk,<br />

dus er wordt geen hars, geen lijm, geen<br />

oplosmiddel of ander synthetisch materiaal<br />

toegepast. Het is bestand tegen temperatuurwisselingen,<br />

vlekken en uv-stralen naast<br />

dat het krasvast en eenvoudig te reinigen<br />

is. Eigenschappen die garanderen dat het<br />

materiaal ook na verloop van tijd er nog<br />

hetzelfde uitziet. Met andere woorden, het<br />

product vervaagt niet.”<br />

Grote esthetische vrijheid<br />

Het lichte gewicht en de zeer uitgebreide<br />

keuze in kleuren en afwerkingsoppervlakten<br />

maken het product uitermate geschikt voor<br />

toepassing als geveloplossing. “De architect<br />

heeft met SKYLINE een grote esthetische<br />

vrijheid,” vervolgt Jonkhout. “Het materiaal<br />

is in platen van zeer grote afmetingen verkrijgbaar<br />

van 3,60 meter bij 1,20 meter of<br />

3,20 meter bij 1,50 meter en verdere maten<br />

hieruit gesneden. Behalve de esthetische<br />

meerwaarde heeft SKYLINE nog een grote<br />

troef in handen. Geventileerde gevels uitgevoerd<br />

met het gesinterd gesteente voorzien<br />

ook in een voortdurende isolatie en houden<br />

directe zonnestraling tegen, wat aanzienlijk<br />

kan bijdragen aan energiebesparing. Voor<br />

de bevestiging van SKYLINE is keuze uit drie<br />

ophangingssystemen: HC, VM en Strong<br />

Fix. De systemen zijn alle drie uitvoerig getest<br />

door onafhankelijke laboratoria en gecertificeerd<br />

voor het gebruik van Neolith.”<br />

Neolith is bestand tegen temperatuurwisselingen, vlekken en uv-stralen naast dat het krasvast en<br />

eenvoudig te reinigen is.<br />

NUB Amsterdam<br />

In samenwerking met Neolith heeft Michel<br />

Oprey & Beisterveld in Amsterdam een<br />

Neolith Urban Boutique (NUB) geopend.<br />

Het is een inspiratieruimte en ontmoetingsplek<br />

voor architecten en bouwbedrijven<br />

voor het werken met Neolith. Daarmee is<br />

het tegelijkertijd een ideale omgeving voor<br />

een effectieve en krachtige besluitvorming.<br />

Daarnaast zijn er projectadviseurs van<br />

Neolith werkzaam die de klant vanuit de NUB<br />

of op locatie ondersteunen en begeleiden<br />

tijdens het project. Michel Oprey en Beisterveld<br />

geeft hiermee een totale productondersteuning<br />

voor haar projecten anno 2<strong>02</strong>0. Als<br />

preferred supplier van Neolith heeft Michel<br />

Oprey & Beisterveld nauw contact met de<br />

fabriek in Spanje. “<strong>Gevelbouw</strong>ers kunnen<br />

we met raad en daad bijstaan,” zegt Jonkhout.<br />

“Sterker nog, we kunnen het gevelontwerp<br />

in Spanje laten toetsen/calculeren om<br />

de gevel op een zo efficiënt mogelijke manier<br />

uit te laten werken in Neolith, rekening<br />

houdend met de afmetingen van de platen<br />

38 GEVELBOUW.INFO


Neolith is een mengsel van alleen natuurlijke grondstoffen zoals mineralen en steen.<br />

en de gekozen ondergrond of constructie.<br />

Zie het als een extra service.”<br />

Pureti<br />

In Nederland zijn al diverse gevelprojecten<br />

uitgevoerd met SKYLINE. Architecten<br />

en opdrachtgevers zijn vol lof! “SKYLINE<br />

biedt ons de mogelijkheid om een tijdloze<br />

en waardevolle gevel te creëren, die bovendien<br />

ook nog eens ontzettend duurzaam is,”<br />

zegt Jurgen Alink van ANV architectuur &<br />

vastgoedontwikkeling. Over duurzaamheid<br />

gesproken, in combinatie met de revolutionaire<br />

Pureti-behandeling gaat SKYLINE de<br />

luchtvervuiling te lijf. “Pureti is een foto katalytische<br />

nanotechnologie die luchtvervuilende<br />

moleculen zoals NOX, SOX en VOC's<br />

omzet in onschadelijke componenten. Pureti<br />

is het enige foto katalytische product dat<br />

met succes is getest in het consortium van<br />

ISCAPE, het ambitieuze Europese Horizon<br />

2<strong>02</strong>0-project dat de ecologische voetafdruk<br />

van Europese steden wil verkleinen en de<br />

luchtkwaliteit wil verbeteren. De keuze voor<br />

Neolith met Pureti-behandeling levert extra<br />

punten op bij een duurzaamheidscertificering.<br />

Een win-win-win voor een blijvende en<br />

duurzame architectuur,” besluit Jonkhout.<br />

De architect heeft met SKYLINE een grote esthetische vrijheid.<br />

Op donderdag 17 september organiseert<br />

Michel Oprey & Beisterveld een symposium<br />

over Neolith en SKYLINE in Amsterdam. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

39


Deuropeningbegrenzers, voor zowel<br />

het afremmen als begrenzen van uw deuren<br />

Uniek in deursluittechniek - sinds 1932<br />

fabrikant van geruisloze deursluitoplossingen<br />

Als de deur snelheid dreigt te ontwikkelen door een windvlaag<br />

of baldadigheid, dan zal de begrenzer ervoor zorgen<br />

dat de deur afgeremd en begrensd wordt.<br />

Het esthetisch fraaiere alternatief voor een stormketting<br />

Voor de meest voorkomende deursituaties zijn er diverse bevestigingsets<br />

Voorkomen schade aan mens en materiaal bij een storm of baldadigheid<br />

Uitvoeringen leverbaar tot maximaal 300 kg deurgewicht<br />

Naast verzinkte en gelakte uitvoeringen, ook in RVS type 304 of type 316<br />

Als optie ook met mechanische vastzetting op de eindpostie leverbaar<br />

DICTATOR Productie B.V. Emmeloord +31 (0)527 613456<br />

info@dictator.nl<br />

www.dictator.nl


DÉ SPECIALIST<br />

VOOR PERSONEEL<br />

BINNEN DE<br />

GEVELBRANCHE<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

Op zoek naar een<br />

flexibele oplossing van<br />

uw personeelsprobleem?<br />

Wij beschikken over<br />

ervaren monteurs en<br />

productiemedewerkers.<br />

Neem contact met ons op<br />

en ontdek hoe wij u<br />

verder kunnen helpen.<br />

GEVELPERSONEEL.NL<br />

CASTELLASTRAAT 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

T<br />

I<br />

E<br />

+31 (0)24 204 95 81<br />

WWW.GEVELPERSONEEL.NL<br />

INFO@GEVELPERSONEEL.NL<br />

Innovatie van Dow<br />

Nieuwe eerste-barri re-lijm voor een<br />

kleuruniforme look op de glasrand<br />

DOWSIL 335 Butyl Sealant<br />

• Polyisobutyleen voor hoogwaardige commerciële en<br />

residentiële beglazingssystemen<br />

• Geschikt voor gebruik met zowel warm-edge als standaard<br />

afstandhouders<br />

•W eerstand tegen hoge temperaturen<br />

Zichtbaar kleurverschil<br />

Afgekit met de standaard<br />

zwarte kleur uit de industrie<br />

Betere esthetische afwerking<br />

met overeenstemmende kleur<br />

met DOWSILª 335 Butyl<br />

Sealant Special Black<br />

dow.com/construction


Tekst: Susan Peek Beeld: iQ Panel / iQ Prof<br />

Hoogwaardige revolutionaire isolatiekern:<br />

nu geschikt voor in gevelpanelen<br />

Door de alsmaar toenemende eisen voor energieprestaties, neemt ook de vraag naar sandwichpanelen<br />

toe die hieraan kunnen voldoen. iQ prof biedt een oplossing: een revolutionaire hoogwaardige isolatiekern,<br />

die als vervanger of in combinatie met conventionele isolatiekernen toegepast kan worden.<br />

iQ vip [R]evolution ® is een vacuüm isolatieplaat,<br />

met een micro poreuze kern, die in een<br />

dun, gasdicht omhulsel (PE-folie) ingesloten<br />

zit. Ben Arts, manager bij iQ Panel en iQ<br />

Prof, merkt dat het product steeds bekender<br />

wordt en dat de vraag ernaar toe neemt.<br />

Aangescherpte eisen<br />

“Door de aangescherpte brandveiligheidsnormen<br />

en de zwaardere eisen voor geluidsisolatie<br />

en thermische isolatie, hebben de sandwichpanelen<br />

de laatste jaren een enorme ontwikkeling<br />

doorgemaakt.” Arts merkt dat zowel in de utiliteitsbouw,<br />

nieuwbouw van woningen als in de<br />

renovatiebouw sandwichpanelen in aluminium-,<br />

kunststof-, of in houten elementen worden toegepast.<br />

“Maar,” zegt hij, “de meeste sandwichpanelen<br />

worden op basis van de meest voorkomende<br />

traditionele isolatiematerialen, zoals<br />

XPS, PUR of minerale steenwol geproduceerd.<br />

In het Bouwbesluit worden tegenwoordig isolatiewaarden<br />

voor borstweringselementen van<br />

3,5 m 2 .K/W en hoger gevraagd. Dat betekent<br />

dat traditionele sandwichpanelen doorgaans<br />

diktes tot zelfs 200 mm zouden moeten hebben<br />

om dezelfde isolatiewaarden te behalen.<br />

Bovendien zouden ze in gewicht toenemen<br />

waardoor ze moeilijker te verwerken zijn.” De<br />

sponningen in kunststof of aluminium profielen<br />

hebben standaard een beperkte inklemdikte<br />

waardoor dit niet zou gaan passen, wat weer<br />

extra kosten in materiaalgebruik, de productie<br />

en de logistiek tot gevolg heeft. Ook esthetisch<br />

gezien brengen dikke zware panelen nadelen<br />

met zich mee: de cassettes voor deze panelen<br />

krijgen grotere zettingen die zich naar de binnenkant<br />

van een gebouw gaan uitwerken. Dus<br />

was de branche wel toe aan een alternatief!”<br />

Uitermate dun en licht in gewicht<br />

Om in de toekomst aan de zogenaamde<br />

standaard voor ‘passiefhuis’ te kunnen vol-<br />

De iQ vip [R]evolution ® is een vacuüm isolatieplaat,<br />

met een microporeuze kern, die in een dun,<br />

gasdicht omhulsel (PE-folie) ingesloten zit. Met een<br />

kerndikte van slechts 25 mm behalen de panelen al<br />

een U-waarde van 0,28 W/(m 2 .K). Dit staat gelijk aan<br />

een RC-waarde van 3,5 m 2 K/W.<br />

Een voorbeeld van een multifunctioneel gevelpaneel met een Artlite beglazing met steenstripsprint, voorzien<br />

van de hoogwaardige isolatiekern iQ Vip[R]evolution ® .<br />

42 GEVELBOUW.INFO


Het paneel voldoet aan thermische, brandwerende, akoestische en zelfs esthetische eigenschappen. Werkelijk een prachtige binnentoepassing van een gevelpaneel!<br />

doen maakt iQ prof gebruik van het hoogwaardige<br />

isolatiemateriaal iQ vip [R]evolution<br />

® voor haar dunne en multifunctionele<br />

gevelpanelen. “De unieke combinatie van<br />

een minimale dikte, het lichte gewicht én<br />

een enorm hoge isolatiewaarde maakt de<br />

panelen voor zowel nieuwbouw als renovatie<br />

bijzonder geschikt,” zegt Arts. “Bij renovatie<br />

van traditionele bouw is vaak weinig<br />

ruimte voor dikkere panelen, maar ook in<br />

de utiliteitsbouw, waar ruimtebesparing een<br />

grote rol speelt, is dit een prima alternatief<br />

op de conventionele isolatiekernen.”<br />

Enorm hoge isolerende werking<br />

Niet alleen de ruimtebesparing, maar vooral<br />

ook dankzij de enorm hoge isolerende<br />

werking, biedt de iQ vip [R]evolution ® een<br />

aantal voordelen ten aanzien van traditionele<br />

panelen. Met een kerndikte van<br />

slechts 25 mm behalen de panelen al een<br />

RC -waarde van 3,5 m 2 K/W,” legt Arts uit.<br />

De lamda-waarde van iQ vip [R]evolution ®<br />

is 0,007 W/m.K.<br />

Esthetisch<br />

Bij iQ prof kunnen gevelpanelen samengesteld<br />

worden die zowel aan thermisch, brandwerend<br />

als akoestische eisen voldoen. “Zelfs nu voor<br />

binnentoepassing dankzij de geheel eigen esthetische<br />

uitstraling. Bijvoorbeeld door gebruik<br />

te maken van een Artlite beglazing.” Arts licht<br />

toe: “Dat wil zeggen dat een paneel nu samengesteld<br />

kan worden uit twee geëmailleerde geharde<br />

ruiten met een kern iQ vip [R]evolution ® .”<br />

Artlite beglazing ontstaat wanneer je een digitale<br />

fotoprint op extra helder float aanbrengt<br />

die voorzien wordt van een extra geëmailleerde<br />

deklaag om doorschijnen te voorkomen. Zo<br />

kan het paneel volvlak verlijmd worden waardoor<br />

deze toepasbaar is als gevelelement. “Het<br />

biedt architecten ongekend veel mogelijkheden<br />

om de binnenafwerking van gevelpanelen een<br />

heel ander cachet te geven,” besluit Arts. ❚<br />

Sandwichpanelen die aan hoge isolatiewaarden<br />

moeten voldoen en die aan de binnenzijde van het<br />

kozijn of gevelelement zichtwerk zijn, worden veelal<br />

geproduceerd in een daarvoor op maat gezette<br />

aluminium of stalen cassette.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

43


Tekst: Susan Peek Beeld: Leebo Intelligente Bouwsystemen<br />

Intelligent bouwsysteem<br />

toegepast bij Financial Plaza<br />

Financial Plaza, één van de kantoorpanden van ING aan de Bijlmerdreef in Amsterdam, krijgt een nieuwe<br />

voorkant. Het gebouw wordt grootschalig gerenoveerd als onderdeel van de ING-campus, waarbij een nieuw<br />

hoofdkantoor wordt gebouwd en meerdere kantoorpanden in Amsterdam Zuid-Oost worden opgeknapt.<br />

Als gevelbouwer van ondoorzichtige geveldelen,<br />

pakt Leebo Intelligente Bouwsystemen<br />

deze klus op. Het bedrijf staat bekend<br />

als enthousiast en creatief waarbij het realiseren<br />

van spraakmakende architectuurconcepten<br />

op een hoogwaardig niveau<br />

centraal staat. Aan het woord is Jan Couwenberg,<br />

hoofd calculatie/verkoop bij Leebo<br />

Intelligente Bouwsystemen. Hij vertelt<br />

dat het ‘out of the box’ denken regelmatig<br />

resulteert in zeer innovatieve oplossingen.<br />

Prefab maatwerk<br />

mét behoud van ontwerp<br />

“Onze projecten zijn altijd maatwerk,” vertelt<br />

Couwenberg, “daarom werken we als totaaloplosser<br />

graag vanaf de ontwerpfase samen<br />

met opdrachtgever, architect en aannemer.”<br />

Couwenberg constateert dat de markt<br />

schreeuwt om prefab oplossingen. “Ook wij<br />

hebben een sterke prefab-neiging maar om<br />

het ontwerp van de architect maximaal te<br />

raken, leveren wij maatwerk in een prefabjasje.<br />

Denk bijvoorbeeld aan de LeeBrick oplossing:<br />

een bakstenen afwerking waarbij niet<br />

gemetseld hoeft te worden. Overigens is dat<br />

niet in dit project toegepast.”<br />

Typisch Leebo-project<br />

“Voor project Financial Plaza zijn we door<br />

aannemer Dura Vermeer benaderd. Zij kennen<br />

onze manier van denken en bouwen<br />

en vonden dit een typisch Leebo-project.<br />

Samen met atelier PRO architekten, Dura<br />

Vermeer en ons team hebben we in vier<br />

stappen een gevelsysteem ontwikkeld. Vanaf<br />

schetsblokniveau hebben we een mock-up<br />

gebouwd in onze werkplaats waar alle partijen<br />

enthousiast over waren. De mock-up<br />

bleek een goed visueel eindmiddel waarmee<br />

eventuele kritische vraagstukken meteen beantwoord<br />

konden worden: what you see is<br />

what you get.”<br />

Gevelspecifiek maatwerk<br />

Er is gekozen om de basismaterialen van<br />

het LeeFrame en LeeBond te gebruiken en<br />

daar de gevelspecifieke maatwerkelementen<br />

van te maken. LeeFrame, het lichtgewicht,<br />

constructief staalframe dat Leebo<br />

zelf ontwikkelde diende als basis voor de<br />

gevelbekleding. “Dit systeem is bedacht<br />

om als verbeterd alternatief te dienen voor<br />

de huidige prefab bouwmethodieken zoals<br />

houtskeletbouw of prefab beton. Voor de<br />

gevelbekleding zelf is gebruik gemaakt van<br />

het dunne LeeBond sandwichpaneel: zeer<br />

duurzaam en laat zich makkelijk verwerken<br />

waardoor de mogelijkheid ontstaat om<br />

complexe, esthetische gevels te bekleden.”<br />

Oostgevel Financial Plaza: De dynamische gevel heeft veel dieptewerking.<br />

3D scan<br />

“Dankzij onze ver doorgevoerde BIM-systemen,<br />

hebben we de oplossingen naar aanleiding<br />

van de mogelijkheden en onmogelijkheden<br />

bij deze gevel in kaart gebracht. Zo<br />

is de constructie ontstaan waaruit de gevel<br />

is opgebouwd.” Couwenberg vertelt dat het<br />

gebouw tot betonskelet gestript is en er met<br />

de aannemer een 3D-scan gemaakt is. “We<br />

vinden het heel erg belangrijk om de voorengineering<br />

in het bouwteam zo goed mogelijk<br />

aan te pakken. Zo tackle je in een vroegtijdig<br />

stadium nog eventuele uitdagingen en kun je<br />

hier en daar nog wat bijschaven qua bouwtoleranties.<br />

Gelukkig viel dat alles heel erg mee,<br />

maar ‘better safe than sorry’, toch?”<br />

44 GEVELBOUW.INFO


Prefab maatwerk mét behoud van ontwerp. Dát is het intelligente bouwsysteem van Leebo.<br />

Detailfoto zuidgevel Financial Plaza: Gevelspecifiek maatwerk met LeeFrame en<br />

LeeBond van Leebo.<br />

Westgevel Financial Plaza.<br />

Dynamische gevel<br />

met dieptewerking<br />

Er is veel tijd gaan zitten in het optimaliseren van<br />

de volledig nieuwe gevel. “Bij zo’n dynamische<br />

gevel met veel dieptewerking, wil je voorkomen<br />

dat er hinder ontstaat door weerspiegeling. We<br />

hebben er alles aan gedaan om de lichtinval op<br />

het material goed uit te laten pakken. Daar zijn<br />

wel een paar stappen voor nodig geweest met<br />

de lakadviseurs.” Maar Couwenberg is trots:<br />

“Ja, het is ons met het hele bouwteam gelukt<br />

om de gewenste uitstraling te bereiken en te<br />

voldoen aan het verwachtingsbeeld van de<br />

opdrachtgever. Toepassing van de juiste materialen<br />

en een goede voorbereiding zijn daarbij<br />

cruciaal geweest. Je wilt tenslotte dat zo’n gebouw<br />

het referentieniveau van de opdrachtgever<br />

weerspiegelt.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

45


Tekst en beeld: Cedral<br />

Gevelstroken in<br />

verticale plaatsing<br />

Gevelstroken zie je bijna altijd horizontaal geplaatst, ze worden dan<br />

ofwel in elkaar geklikt of met een kleine overlap bevestigd. De nieuwste<br />

trend in de wereld van de gevels is de verticale plaatsing. Alle mogelijkheden<br />

en voordelen van de gekende Cedral sidings blijven behouden,<br />

maar de verticaliteit biedt wel nieuwe perspectieven.<br />

Verticale plaatsing<br />

De Cedral-sidings kunnen op verschillende<br />

manieren geplaatst worden. Je hebt altijd<br />

de keuze tussen Cedral Click (met het<br />

tand-en-groefsysteem) en Cedral Lap (met<br />

een kleine overlap). Beide mogelijkheden<br />

kunnen zowel horizontaal als verticaal toegepast<br />

worden. De verticale plaatsing laat<br />

nog een derde mogelijkheid toe: alternerend,<br />

waarbij de sidings dus afwisselend<br />

op en onder elkaar bevestigd worden.<br />

Waarom kiezen voor Cedral?<br />

Nieuwbouw of renovatie? Met Cedral-stroken<br />

zijn de mogelijkheden bijna eindeloos.<br />

De sidings zijn verkrijgbaar in een brede<br />

waaier van 22 standaardkleuren, telkens<br />

met een houtnerfstructuur (Wood) of een<br />

licht getextureerde afwerking (Smooth).<br />

Zodra ze geplaatst zijn, volstaat het om<br />

ze met een sopje af te spoelen indien<br />

nodig. Bovendien hoef je de stroken niet<br />

te (her)schilderen, aangezien ze meerdere<br />

De stroken zijn bestand tegen vele levende organismen<br />

zoals schimmels, bacteriën en ongedierte.<br />

verflagen gekregen hebben tijdens het<br />

productieproces.<br />

Duurzaam vezelcement<br />

De Cedral-gevelstroken zijn gemaakt van<br />

vezelcement, een hoogwaardig en duurzaam<br />

materiaal dat bestaat uit cement,<br />

water, zand, kalk en houtvezels. Dankzij de<br />

meerlagige vezelstructuur hebben de vezelcementstroken<br />

de hardheid van steen,<br />

maar zijn ze toch zo makkelijk te verwerken<br />

als hout. Een gevel met Cedral beschermt<br />

je woning tegen koude, weer en wind.<br />

Daarnaast zijn de stroken bestand tegen<br />

vele levende organismen zoals schimmels,<br />

bacteriën en ongedierte. Cedral bouwmaterialen<br />

uit vezelcement zijn onbrandbaar<br />

en hebben een uitstekende brandreactieklasse<br />

van A2-s1, d0.<br />

Een gevel met Cedral beschermt je woning tegen koude, weer en wind.<br />

Gratis kleurstaal<br />

Via de website www.cedral.world kan je<br />

een gratis kleurstaal aanvragen om je gekozen<br />

kleurtint eens in het daglicht te bekijken.<br />

Online vind je ook nog meer informatie<br />

en onze Cedral-brochure. ❚<br />

46 GEVELBOUW.INFO


De Cedral-gevelstroken zijn gemaakt<br />

van vezelcement, een hoogwaardig en<br />

duurzaam materiaal dat bestaat uit<br />

cement, water, zand, kalk en houtvezels.<br />

‘De sidings zijn verkrijgbaar<br />

in een brede waaier van<br />

22 standaardkleuren'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

47


Tekst: Sussn Peek Beeld: Intal<br />

Altijd in verbinding met<br />

onze klanten, de markt,<br />

onze producten en onze mensen<br />

Als ontwikkelaar en producent van aluminium raam- en deursystemen voor alle sectoren in de bouw,<br />

staat Intal constant in verbinding. “Met onze klanten, de markt, onze producten en onze Intalisten,” licht<br />

Rudy Schipper toe. “Wij doen de dingen die wij doen vanuit een sterke overtuiging. Deze overtuiging<br />

leeft bij alle Intalisten en luidt: ‘Bij Intal durven wij anders te zijn. Vooruitgang, vrijheid, innovatie en het<br />

openlijk delen van kennis en succes maakt ons gelukkig.’”<br />

“Bij deze bedrijfscultuur is experimenteren,<br />

volledige transparantie en zelfsturendheid<br />

de basis van de Intal Methode. Creativiteit<br />

laat ons kennisgrenzen verleggen en maakt<br />

ons samen ondernemend. Zo ontstaat er<br />

ruimte voor innovatie en vooruitgang. Dat<br />

vertalen we ook naar klanten toe.”<br />

Shanna van Riel (Intal) met Hans Houweling (Waal) op<br />

de bouw bij project De Stadhouders in Den Haag.<br />

Onze klanten<br />

“Klanttevredenheid is een bepalende factor<br />

voor het succes van een bedrijf,” vervolgt<br />

Schipper. “Daar zijn we ons bij Intal maar al<br />

te bewust van. Door een vertrouwensband<br />

met onze klanten op te bouwen, weten we<br />

precies wat er speelt en waar de behoeftes<br />

liggen. Op hun beurt krijgen onze klanten<br />

volledige openheid en transparantie van<br />

Intal. Ik durf best te stellen dat we daar<br />

koploper in zijn. Zo geven we workshops<br />

op verbeterprocessen en zijn we transparant<br />

in projecten, in hoe we werken en hoe<br />

we met elkaar omgaan. Door onze processen,<br />

producten en efficiency in persoonlijke<br />

klantgesprekken te evalueren ontstaat een<br />

continue verbetering op alle fronten.”<br />

De markt en onze producten<br />

“Naast de connectie die we met onze klanten<br />

hebben, blijven we ook aangesloten bij<br />

maatschappelijke vraagstukken vanuit de<br />

markt.” Dat blijkt alleen al uit het feit dat<br />

Schipper bestuurder is bij VMRG met de<br />

portefeuille opleidingen. Daarnaast is hij<br />

ook verantwoordelijk voor de business club.<br />

“Intal denkt altijd in passende oplossingen<br />

op het gebied van aanpak, materialen en<br />

productontwikkeling. Zo zijn we nu volop<br />

aan het inzetten op circulair,” zegt Schipper.<br />

“De vraag vanuit de markt resulteert in de<br />

ontwikkeling van onze producten. Dus ook<br />

met onze producten staan we altijd in verbinding,”<br />

vervolgt hij. ”We betrekken alles<br />

wat wij nodig hebben voor onze producten<br />

vanaf de bron. We ontwikkelen en produceren<br />

onze aluminium geveloplossingen<br />

zonder tussenschakels. Daarin zijn wij uniek<br />

in Nederland. Dat houdt dus ook in dat we<br />

eigenaar zijn binnen dat gehele traject: van<br />

de keus in grondstoffen tot het retour nemen<br />

van materialen die van ons afkomstig<br />

zijn, als een gebouw gesloopt wordt bijvoorbeeld.<br />

Zo is de cirkel weer gesloten.”<br />

'We zetten in op<br />

continue verbetering<br />

van product en<br />

proces'<br />

Onze mensen<br />

Schipper is trots op de zelf ontwikkelde<br />

Intal Methode die het bedrijf heeft geïntegreerd:<br />

“Omdat wij het belangrijk vinden<br />

dat onze Intalisten in verbinding staan met<br />

elkaar en met het bedrijf, zijn alle processen<br />

volledig open en transparant. Daar<br />

is best wat lef voor nodig. Dat zie je niet<br />

vaak elders binnen de branche.” Maar, zegt<br />

Schipper: “alles is gericht op continu verbeteren,<br />

ondernemerschap en persoonlijke<br />

ontwikkeling. We stellen geluk en persoonlijke<br />

ontwikkeling centraal en zetten mensen<br />

in hun kracht. Hiermee creëren we de<br />

hoogste mate van betrokkenheid, zowel intern<br />

als extern en werken we dagelijks aan<br />

de beste oplossingen voor onze klanten.”<br />

Continu verbeteren<br />

Schipper constateert dat het door klanten<br />

wordt gezien dat Intal continu bezig is met<br />

verbetering. “Dat komt omdat wij geloven<br />

dat alles altijd beter kan. Dat zorgt voor<br />

eerlijke en verrassende oplossingen.” Intal<br />

werkt volgens de LEAN-methode. Schipper<br />

48 GEVELBOUW.INFO


De Intal Methode: het ingrediënt voor verbinding en<br />

succes, zowel intern als extern.<br />

licht dat toe: “Alle Intalisten denken vanuit<br />

klantwaarde en het optimaliseren van werkprocessen<br />

vanuit die klantwaarde. Efficiency<br />

is hierbij altijd het uitgangspunt. Wij zijn vrij<br />

om samen met onze klanten te creëren en<br />

kennis te delen. Zo weet de klant exact wat<br />

ze van ons kan verwachten en dan komt de<br />

verbinding vanzelf.” Hij besluit: “Dat samen<br />

ondernemen, hoort echt bij de Intal Methode.<br />

We doen wat we zeggen en zeggen wat<br />

we doen. Intal. Feel connected.” ❚<br />

De 360° evaluatie van Intal geeft inzicht in het gedrag van de Intalist en hoe deze door haar of zijn collega’s<br />

wordt gezien. Deze evaluatie zorgt voor een grote betrokkenheid en continue ontwikkeling.<br />

Werken volgens de LEAN-methode: een stand-up van een procesdeel binnen Intal.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

49


Tekst en beeld: Cosentino<br />

Zuidgevel ’t Hooghe Huys<br />

is een ware eyecatcher<br />

Wie vandaag De Singel (R10) richting Antwerpen Zuid neemt, kan er<br />

niet naast kijken. De grondig gerenoveerde zuidgevel van residentie<br />

’t Hooghe Huys is een nieuwe eyecatcher dankzij de toepassing van<br />

Dekton ® Danae gevelpanelen van Cosentino.<br />

In opdracht van VME Brederodestraat 184<br />

kwam het project in handen van Stramien<br />

architecten. Het Antwerpse bureau werd<br />

gedurende het hele project bijgestaan door<br />

Gevelinzicht, een ingenieursbureau gespecialiseerd<br />

in gevelrenovaties. Voor ir.-architect<br />

Tine Durnez van Stramien was het ’t<br />

Hooghe Huys geen onbekend terrein. “Tot<br />

drie jaren geleden woonde ik zelf in het gebouw,”<br />

klinkt het. “Ik kende dus ook de lange<br />

historiek van problemen aan de zuidkant,<br />

op het vlak van waterdichting en isolatie. De<br />

oude gevel uit de jaren zeventig had het<br />

uiterlijk van natuursteen, maar onderzoek<br />

wees uit dat het om een betongevelpaneel<br />

ging dat aangestort en verlijmd was tegen<br />

de ruwbouw. Het duurde niet lang voordat<br />

de eerste problemen opdoken, waarna een<br />

nieuwe gevel uit metalen bardage werd geplaatst.<br />

Deze heeft de problematiek alleen<br />

verergerd. Tot enkele jaren geleden. Net<br />

toen ik verhuisde kreeg Stramien de vraag<br />

om mee een offerte te maken voor de renovatie<br />

van de gevel. Volledig ontmantelen tot<br />

ruwbouw en een nieuwe gevelpakket met<br />

goede waterdichting en voldoende isolatie<br />

plaatsen was de enige optie.”<br />

Zoektocht naar<br />

hoogwaardig materiaal<br />

Gevelinzicht ondersteunde Stramien bij het<br />

renovatieproject van de zuidelijke gevel van<br />

het appartementsgebouw, met de opmaak<br />

van het technische ontwerp en kostenbeheersing.<br />

“Een project als dit is helemaal<br />

ons ding,” vertelt Joni Staljanssens van<br />

Gevelinzicht. “Voor deze gevel werd best<br />

een lang traject afgelegd om uiteindelijk tot<br />

deze mooie oplossing te komen. Het eerste<br />

idee was een natuursteengevelafwerking.<br />

Met panelen verankerd in de muur, op de<br />

traditionele manier. Dat was de wens van<br />

De grondig gerenoveerde zuidgevel van residentie ’t Hooghe Huys is een nieuwe eyecatcher dankzij de toepassing<br />

van Dekton ® Danae gevelpanelen van Cosentino.<br />

de bouwheer en die wens werd ook ondersteund<br />

door Stad Antwerpen. Maar<br />

dat natuursteenverhaal bleek onvoldoende<br />

performant en flexibel. We gingen op zoek<br />

naar een hoogwaardig materiaal met een<br />

steenachtige look, maar tevens met de<br />

juiste technische kwaliteiten die nodig zijn<br />

voor vochtvastheid, geventileerde gevelbouw,<br />

open voegen en de hoogte van het<br />

gebouw.” Zodoende kwamen Stramien en<br />

Gevelinzicht al snel bij Dekton ® van Cosentino<br />

uit. Joni Staljanssens: “Voor België is het<br />

een primeur dat dit materiaal voor deze toepassing<br />

in een project van deze grootorde<br />

werd toegepast. De flexibiliteit van Dekton ®<br />

gevelpanelen schuilt in het plaatsingsgemak.<br />

Er kon niet aan de ruwbouw verankerd<br />

worden, maar het relatief lichte Dekton ® laat<br />

toe om met een volledig nieuwe aluminium<br />

onderstructuur op maat te werken. Zo konden<br />

we een zeer efficiënte opbouw realiseren<br />

met 18cm isolatie en bijkomend regenscherm<br />

dat amper geperforeerd werd.”<br />

Natuurlijke look and feel<br />

In totaal werd er 1.000 m² Dekton ® Danae<br />

(12 mm) toegepast. En het resultaat is niet<br />

alleen technisch, maar ook esthetisch hoogstaand.<br />

Tine Durnez: “Dekton ® Danae heeft<br />

een zeer natuurlijke look and feel. De panelen<br />

hebben geen geprefabriceerde print, wat<br />

zorgt voor stuk voor stuk verschillende panelen.<br />

Er werd uiteindelijk gekozen om voor<br />

de grote vlakken te werken met panelen van<br />

158cm lengte, met drie verschillende hoogtes,<br />

namelijk 92, 72 en 45cm. Voor de vlakken<br />

onder de ramen werd gewerkt met panelen<br />

van 141cm breed, met diverse hoogtes.<br />

Wat de kleur (Danae) betreft, wilden we zo<br />

dicht mogelijk aanleunen tegen de natuurlijke<br />

kleur van steen. Die knoop was dan ook<br />

snel doorgehakt.” Het resultaat is een tot de<br />

verbeelding sprekende geventileerde gevel<br />

met open voegen. “De gevel past perfect in<br />

de omgeving en heeft een zekere grandeur,<br />

zonder schreeuwerig te zijn,” vertel Joni Staljanssens.<br />

“De afmeting van de open voegen<br />

is zo voorzien dat de panelen probleemloos<br />

verwijderd en vervangen kunnen worden bij<br />

beschadigingen of eventuele problemen.<br />

Niet alleen de uitvoerders, ook de gebruikers<br />

zijn erg tevreden over de nieuwe gevel. Tijdens<br />

een algemene vergadering waren de<br />

bewoners het unaniem met elkaar eens over<br />

de meerwaarde van deze renovatie.”<br />

Nuances brengen<br />

Zowel Stramien als Gevelzicht kwamen<br />

via dit project nauw in aanraking met de<br />

50 GEVELBOUW.INFO


Aan de ramen werd een mooie, lichtjes uitkragende dagkant uit hetzelfde materiaal gecreëerd.<br />

esthetische, technische en praktische<br />

kwaliteiten van Dekton ® . Joni Staljanssens:<br />

“Het ontwerpen, plaatsen en afregelen<br />

van de aluminium onderstructuur<br />

heeft een tijd geduurd, maar dankzij de<br />

nauwkeurigheid van die structuur konden<br />

de gevelpanelen zelf in enkele weken tijd<br />

worden geplaatst.” Tine Durnez bevestigt.<br />

“Dekton ® is bovendien een heel interessant<br />

materiaal om bepaalde nuances aan<br />

te brengen. Zo hebben we aan de ramen<br />

bijvoorbeeld een mooie, lichtjes uitstekende<br />

dagkant uit hetzelfde materiaal kunnen<br />

creëren. Onze goede ervaring met Dekton ®<br />

bij deze realisatie nemen we zeker in ons<br />

achterhoofd mee naar volgende projecten.<br />

Wat we ook gemerkt hebben is dat het bij<br />

dergelijke renovaties van cruciaal belang is<br />

om alles als een geheel op te vatten. Vervang<br />

niet zomaar het ene gevelmateriaal<br />

door het andere. Pak alles aan, dus ook<br />

isolatie en zelfs schrijnwerk. Zorg voor een<br />

garantie op waterdichting en sluit koudebruggen<br />

uit. Dat hebben we hier gedaan,<br />

mede dankzij Dekton ® .” ❚<br />

Na wat onderzoek bleek Dekton ® een ideale toepassing voor dit project.<br />

‘De gevel past perfect<br />

in de omgeving en<br />

heeft een zekere<br />

grandeur, zonder<br />

schreeuwerig te zijn'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

51


Redefining Surfaces.<br />

Redefining Projects.<br />

Gunni & Trentino<br />

designed by<br />

Mendoza<br />

+ Simal<br />

Het Gunni & Trentino-gebouw in de<br />

Paseo de la Castellana loopt voorop<br />

in verfijning en stijl. De achthoekige<br />

platen in een avantgardistische stijl<br />

zorgen voor een innovatief, licht en<br />

praktisch ontwerp.<br />

Project Gunni&Trentino Flagship Store<br />

Studio Mendoza+Simal Arquitectos<br />

Dekton ® materiaal 800 m2<br />

Gevelbekleding Domoos & Popular Warm XGloss (speciaal ontworpen kleur)<br />

25 jaar garantie.<br />

Vind meer projecten, technische<br />

informatie en inspiratie op cosentino.com<br />

COSENTINO THE NETHERLANDS T. +(0)493-326910 / info.nl@cosentino.com


ANZ_BF_Stedenbouw_197x130_ISOv2.indd 1 20.03.19 11:07<br />

Heel makkelijk<br />

luchtdicht bouwen<br />

Primeur!<br />

Vilton ThermoStop<br />

Vilton is specialist op het gebied van afdichten: luchtdicht en waterdicht dankzij hoogwaardige materialen en<br />

vakkundig advies. Voor gevels, maar ook voor complete gebouwen. Vilton biedt het V4-systeem aan voor de<br />

vier meest problematische punten in de thermische schil: dakkappen, kozijnen, wanden en vloeren.<br />

Vilton levert de hoogste mate van luchtdichting voor uw BENG-projecten. We adviseren op basis van<br />

(BIM-)tekeningen, doen de werkvoorbereiding en leveren de materialen. Ook bieden we tussentijdse<br />

kwaliteitschecks. Indien gewenst doen we zelfs de montage voor u. Snel, goed én met garantie.<br />

Voor koudebrugonderbrekingen in gevelbouw en speciaal voor vrij uitkragende constructies heeft Vilton ook<br />

een zeer hoog belastbare, isolerende oplossing: de Vilton ThermoStop, voor beton en staal. Zeer drukvast,<br />

goed isolerend, zonder indrukking.<br />

Wit u ook ontzorgd worden met gevelsluitingen? Bel Vilton!<br />

uw bouw onze technologie<br />

Download onze whitepaper<br />

luchtdicht bouwen<br />

https://blog.vilton.nl/blog<br />

Kennismaken?<br />

088 88 77 122


Tekst: Susan Peek Beeld: Vilton<br />

Hoogwaardige dichtingssystemen,<br />

deskundige adviezen en innovatieve oplossingen<br />

In Nederland moet bij het bouwen altijd gelet worden op de luchtdichtheid. Die eisen zijn in het Bouwbesluit<br />

opgenomen en worden alsmaar strenger. Ook de eisen aan de energetische prestaties van een<br />

huis nemen toe. Omdat oplossingen zelden standaard zijn in de bouw, ontwerpt en levert Vilton daarom<br />

veel productsystemen op maat.<br />

Ervaren servicemonteurs van Vilton maken<br />

kozijnaansluitingen luchtdicht met garantie.<br />

54 GEVELBOUW.INFO


De ThermoStop is als koudebrugonderbreking zeer<br />

drukvast, goed isolerend, zonder indrukking.<br />

Als specialist in afdichten, volgt Vilton de veranderingen<br />

en ontwikkelingen in de branche<br />

op de voet en biedt oplossingen voor de vele<br />

uitdagingen die aan de orde zijn. Bert Jan<br />

Lambregtse van Vilton vertelt dat ze niet alleen<br />

producten levert, maar vooral ook kennis<br />

en diensten. “Als bouwpartner doen wij dat<br />

voor de volgende vijf categorieën: afdichting,<br />

bekisting, dilatatie, opleggen en akoestiek.”<br />

Kwaliteit en ontzorging van A tot Z<br />

“Onze experts staan voor iedereen in de bouwkolom<br />

klaar”, vervolgt Lambregtse. “Onze adviseurs<br />

weten hoe belangrijk esthetiek is voor<br />

de architecten, hoe accurate productgegevens<br />

onmisbaar zijn voor bestekschrijvers en hoe<br />

verlaging van de bouwkosten verwacht wordt<br />

door inkopers en projectleiders. Daarom schuiven<br />

we graag zo vroeg mogelijk aan tafel om<br />

een optimaal bouwproces te realiseren waarbij<br />

we onze constructieve doordachte productsystemen,<br />

hoogwaardige producten en deskundige<br />

adviezen kunnen aandragen.”<br />

Voldoe aan de normen<br />

Owen Kleijn, technisch specialist afdichten bij<br />

Vilton, vult aan: “Wij kunnen uitstekend helpen<br />

om de gewenste luchtdichtheidsnormen te behalen.<br />

Als eerste kijken we wat de ambitie is;<br />

aan welke eis moet worden voldaan. We denken<br />

mee over de detaillering van het bouwproject<br />

waarbij onze experts exact weten wat nodig<br />

is. Omdat we niet afhankelijk zijn van bepaalde<br />

merken, is er ruime keus uit diverse technieken,<br />

systemen en producten en gaan we uitsluitend<br />

voor de beste oplossing. We kunnen heel goed<br />

aan de strengste eis (een qv;10-waarde van<br />

0,15) voldoen. In de ontwerpfase tekent onze<br />

werkvoorbereider onze systemen en producten<br />

in, compleet met artikelcodes zodat de producten<br />

eenvoudig besteld kunnen worden.”<br />

Toolbox<br />

Na de ruwbouwfase levert Vilton een compleet<br />

servicepakket voor de afwerking<br />

van de schil van een gebouw: de Toolbox.<br />

Lambregtse: “Vilton kan met eigen<br />

monteurs de luchtdichte detaillering aanbrengen,<br />

waarbij een goed geïsoleerd,<br />

waterdicht en luchtdicht gebouw wordt<br />

gegarandeerd. Wanneer een aannemer<br />

kiest om zelf te monteren, wordt dat door<br />

onze technisch specialist gemonitord.”<br />

Producten en systemen passend<br />

bij de vraag vanuit de markt<br />

Vilton werkt met het V4-systeem en levert<br />

bijpassende productpakketten. Zo zijn er<br />

pakketten voor Kozijn afdichting, Wand afdichting,<br />

Dakkap afdichting, Vloer afdichting,<br />

inclusief de kruipruimte afdichting. Die laatste<br />

vormt één van de grootste luchtlekken in een<br />

woning. “In samenspraak met aannemer Van<br />

Wijnen hebben we een luchtdicht kruipluik<br />

ontwikkeld met 100% afdichting, dat ook<br />

nog eens binnen vijftien minuten te installeren<br />

is. Een mooi voorbeeld van vereende krachten<br />

die tot een oplossing leidt.”<br />

Bij luchtdicht bouwen wordt ongewenste in- en<br />

exfiltratie van lucht voorkomen.<br />

Innovatieve oplossingen<br />

Andere innovatieve ontwikkelingen van<br />

Vilton zijn de Isoniq Muurvoet en de Egcobox.<br />

Lambregtse legt uit: “De Isoniq<br />

Muurvoet is een prefab element,<br />

waarin dragers zijn verwerkt die het<br />

gewicht van de buitengevel afdragen<br />

naar de onderliggende draagconstructie.<br />

Zo is de ideale isolatielijn te maken<br />

tussen dakisolatie en gevelisolatie. De<br />

Egcobox is een dragende koudebrugonderbreking<br />

tussen betonnen elementen.<br />

Ideaal bij uitkragende delen, zoals die nu<br />

veel worden toegepast in de moderne<br />

architectuur.” De nieuwste toevoeging en<br />

een fantastische aanvulling op het hele<br />

luchtdicht bouwen en isolatie voor gevelbouwers<br />

is de ThermoStop: een zeer hoog belastbare<br />

(max 150 N/mm 2 ) drukverdelende<br />

koudebrugonderbreking die niet vervormt<br />

bij hoge belasting van onder andere (vrij)<br />

uitkragende (gevel)elementen. Met een zeer<br />

gunstige warmtegeleidingscoëfficiënt - een<br />

Lambdawaarde van 0,2 W/[m.k] - draagt de<br />

ThermoStop bij aan de thermische isolatie<br />

van de gevel. Een ideale combinatie dus.<br />

Lambregtse besluit: “Van eenvoudig bouwvilt<br />

tot hoogwaardige innovatieve oplossingen,<br />

van advies tot levering, van begeleiding<br />

tot montage, dát is Vilton!” ❚<br />

Het Vilton-assortiment voor luchtdicht bouwen heeft een oplossing voor elke situatie en bouwwijze.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

55


In hoogbouw is specifiek<br />

advies nodig om de juiste<br />

luchtdichting te garanderen.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: tremco illbruck<br />

Innovatie in gevelafdichting<br />

Producent en leverancier van hoogwaardige oplossingen op het gebied van afdichting en verlijming in de bouw<br />

en de industrie, tremco illbruck, neemt óók de verantwoordelijkheid om in het gehele bouwproces de kwaliteit<br />

van bouwkundige afdichtingen en verlijmingen te waarborgen. “Dit doen wij door het uitwerken van luchtdichtingsdetails,<br />

het geven van garanties en door het delen van kennis over brandwerende afdichtingen,” zegt Paul<br />

Visser, marketing manager Benelux bij tremco illbruck. “Kennis delen en samenwerken staat daarbij centraal.”<br />

56 GEVELBOUW.INFO


Samenwerken aan<br />

luchtdichte constructies<br />

“We investeren voortdurend in het onderzoek<br />

en de ontwikkeling van intelligente, duurzame<br />

en toekomstgerichte oplossingen. In onze technologiecentra<br />

in heel Europa bundelen we onze<br />

knowhow en onze onderzoeksexpertise voor<br />

de productie van hoogwaardige, kosteneffectieve<br />

en baanbrekende producten. Daarnaast,”<br />

vervolgt Visser, “heeft tremco illbruck samen met<br />

twee andere topleveranciers in de bouw: Gebr.<br />

Bodegraven en fischer Benelux, de handen ineengeslagen.<br />

Door die samenwerkingen proberen<br />

we zo vooruitstrevend mogelijk te zijn in een<br />

gezamenlijk advies als het gaat om verbinding,<br />

verankering en luchtdichting. Met als doel: meer<br />

efficiëntie voor onze opdrachtgevers.”<br />

Luchtdicht bouwen met<br />

bevestiging en verankering<br />

“We zien het als concept, niet als product: luchtdicht<br />

bouwen met bevestiging en verankering,<br />

waar technische advisering aan opdrachtgevers<br />

in de bouw een kernactiviteit is. Daarbij kijken we<br />

vooral naar de gevel als gebouwschil uit één geheel.<br />

Afdichten is niet alleen luchtdichting, maar<br />

ook het verzorgen van de aansluiting van thermische<br />

isolatie, slagregendichting en eventueel<br />

ook de akoestiek. Vanuit het gezamenlijk advies<br />

dragen we oplossingen aan die geïntegreerd<br />

kunnen worden in het ontwerp. En binnen de<br />

adviezen komen onze producten aan bod.”<br />

Met name de verwerkers in de bouw zijn hier<br />

enorm bij gebaat, omdat ze één aanspreekpunt<br />

hebben en alles optimaal op elkaar aansluit op<br />

deze manier. “Ook zijn er allerlei ontwikkelingen<br />

met digitale tools voor kwaliteitsborging en werken<br />

we met elkaar aan BIM. Want het is enorm<br />

belangrijk dat er daadwerkelijk gemaakt en gebouwd<br />

wordt volgens de adviezen om aan de<br />

aanvullende eisen te voldoen.”<br />

Uitdagingen bij circulair afdichten<br />

Een ander aspect waar tremco illbruck veel<br />

mee te maken heeft, is de focus op circulariteit<br />

in de bouw. Om circulair te bouwen moeten<br />

we demontabel bouwen zodat producten<br />

en materialen hergebruikt kunnen worden.<br />

“En daar zit meteen de uitdaging,” zegt Visser.<br />

“Er is een grote vraag naar energiezuinigheid<br />

en comfort in gebouwen. Hierbij hoort<br />

een goede gebouwschil. Een stevige jas voor<br />

een gebouw die wind- en waterdicht is, zorgt<br />

voor thermische en akoestische isolatie en<br />

hoge luchtdichtheid. Als bouwsector zijn we<br />

gewend om deze zo belangrijke gebouwschil<br />

te realiseren aan de hand van robuust materiaal<br />

en afdichtingen die zo lang mogelijk hun<br />

werk doen. Deze afdichtingsproducten zorgen<br />

er echter ook voor dat verbindingen na<br />

de levensduur van het gebouw niet meer te<br />

demonteren zijn. Of ze laten vervuiling achter<br />

die een beperking vormt voor hergebruik.” Er<br />

is dus een spanningsveld tussen de traditionele<br />

rol van afdichtingsoplossingen en de<br />

noodzaak om circulair te bouwen. Waar liggen<br />

mogelijke oplossingen voor deze uitdaging?<br />

Afdichtingsoplossingen<br />

optimaliseren<br />

Visser reageert: “Voor natte aansluitingen met<br />

pur, kit, lijm en coating geldt dat zij het erg<br />

moeilijk maken om verschillende elementen<br />

De Kracht van de Combinatie biedt praktische<br />

adviezen om knooppunten in de gevel optimaal af<br />

te dichten. illbruck SP925 Afdichtingscoating werkt<br />

zeer efficiënt rond kozijnbevestigingen.<br />

Geïmpregneerd gecomprimeerd schuimband heeft<br />

voordelen als voegafdichting bij circulair bouwen.<br />

Digitale tools helpen om verwerkers van meer kennis te voorzien.<br />

Voor het afdichten van gevel- en kozijnaansluitingen is altijd een combinatie van hoogwaardige producten benodigd.<br />

van elkaar te ontkoppelen. Door droge afdichtingen<br />

zoals comprimeerbare banden en tape<br />

toe te passen, wordt dat al eenvoudiger. Daarbij<br />

kan, bij bouwelementen die geen constructieve<br />

functie hebben, de plakrand geminimaliseerd<br />

worden. Maar wel zodanig dat het nog<br />

altijd gegarandeerd langdurig zijn functie vervult.”<br />

Anderzijds adviseert tremco illbruck haar<br />

klanten dat winst ook te halen is uit slimme ontwerpen<br />

met strakke aansluitingen. “Maar zelfs<br />

het meest doordachte ontwerp heeft naden en<br />

gaten waar alsnog flexibele afdichtingsproducten<br />

nodig zijn om aan eisen en wensen op het<br />

gebied van energiezuinigheid en comfort te voldoen.<br />

Wij zien de omschakeling naar circulair<br />

afdichten als een uitdaging die we graag met<br />

onze partners samen aangaan.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

57


Luchtdicht Bouwen op elk project<br />

Applicateur, gevelbouwer, specialistische verwerker<br />

Voorkomen van extra materiaal- en personeelskosten<br />

“Vaak is de vraag hoe we de luchtdichting moeten<br />

oplossen in de praktijk. Elk project is anders.”<br />

Door toename van het bouwvolume is de tijdsdruk bij het<br />

aanbrengen van afdichtingen op het gebied van water- en<br />

luchtdichtingen sterk toegenomen. Ook blijkt ontwerp<br />

versus praktijk vaak sterk te verschillen waardoor de applicateur,<br />

gevelbouwer of specialistische verwerker voor een<br />

uitdaging komt te staan.<br />

Onze technisch adviseur<br />

kan tijdens een<br />

toolboxmeeting de<br />

details uit het eerder<br />

gemaakte adviesrapport<br />

bespreken. Ook<br />

kan er tijdens een<br />

producttraining zelf<br />

worden gewerkt met<br />

de voorgeschreven<br />

illbruck producten.<br />

Op deze manier heeft de praktijk op de bouwplaats<br />

geen verrassingen meer. Mochten de bekeken details<br />

afwijken van de werkelijkheid dan kan hier door tremco<br />

illbruck onmiddellijk een oplossing voor aangedragen<br />

worden. Dit voorkomt een hoop extra materiaal- en<br />

personeelskosten.<br />

Luchtdicht Bouwen<br />

met illbruck<br />

• Bouwkundig advies<br />

• Begeleiding<br />

• Garantie<br />

• Klaar voor BENG<br />

www.illbruck.nl<br />

www.luchtdichtbouwen.nl


design for a<br />

colourful life.<br />

vEZELCEMENT GEvELpLATEN<br />

Al gedacht om uw gevel opnieuw te isoleren en in een nieuw jasje te steken? Of hebt u een nieuwbouwproject waarbij u graag eens<br />

wat anders wil? De SVK gevelplaten bieden tal van mogelijkheden om uw project de look te geven waarvan u al jaren droomt.<br />

Check onze website en laat u inspireren over de mogelijkheden van onze vezelcement gevelplaten.<br />

www.svk.global/nl-nl<br />

halvepagina advertentie_gevelbouw_2019.indd 1 23/03/2<strong>02</strong>0 16:43:47<br />

Zonnige vooruitzichten voor thuis...<br />

Het SUNFLEX-terrasoverkappingen systeemen bieden optimale bescherming voor weer en wind.<br />

Door de verschillende dakvormen en uitrusting details kunt u optimaal genieten van uw terras<br />

en overkapping. Deze past zich makkelijk aan in iedere situatie. Of het nu lente, zomer, herfst of<br />

winter is - met een SUNFLEX terrasdak kunt u altijd optimaal genieten van het buitenleven.<br />

sunflex.nl<br />

Dach_gevelbouw-2<strong>02</strong>0-2_nl.indd 1 01.04.2<strong>02</strong>0 09:05:54


60 GEVELBOUW.INFO<br />

Door de eenvoudige bediening verandert een gesloten, thermisch geïsoleerde woonruimte in de zomer snel in een overdekt terras.


Tekst en beeld: Sunflex<br />

Open uw<br />

tuinkamer<br />

met aluminium<br />

vouwdeuren<br />

De vogels fluiten, er hangt een geur van gegrild vlees in de lucht.<br />

Kortom, de zomer is aangebroken. Anno 2<strong>02</strong>0 kunnen niet meer alleen<br />

huisbezitters van een grote tuin genieten. En de zonnestralen, dat geldt<br />

ook voor eigenaren van een wintertuin.<br />

Met behulp van aluminium vouwdeuren kunt<br />

u de wintertuin snel openen in een zomertuin.<br />

Op koude dagen bieden<br />

Thermisch geïsoleerde systemen zoals de SF 55<br />

of de sterk thermisch geïsoleerde SF 75 bescherming,”<br />

zegt Ernst Schneider, Managing Director<br />

van SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH. “<br />

Door de eenvoudige bediening verandert<br />

een gesloten, thermisch geïsoleerde woonruimte<br />

in de zomer snel in een overdekt terras,<br />

dat voor schaduw zorgt en tegelijkertijd<br />

het gevoel van ‘buiten zijn’ geeft.<br />

Zowel de SF 55 als de SF 75 kunnen worden<br />

besteld met verschillende houtsoorten<br />

en zijn individueel in kleur te verkrijgen,<br />

zodat ze perfect passen bij de omliggende<br />

ruimtes.<br />

Er is ook de mogelijkheid om de elementen<br />

zowel naar binnen als naar buiten te<br />

vouwen, waarbij klanten de indeling en de<br />

richting van het vouwen zelf kiezen.<br />

Zo kunnen ook wintertuinbezitters genieten<br />

van de warme dagen en volop genieten<br />

van de zomer.” ❚<br />

‘Met behulp van<br />

vouw- en schuifsystemen kan<br />

een wintertuin snel worden<br />

omgezet in een zomertuin'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

61


Tekst: Roel van Gils Beeld: Kingspan Insulation<br />

De échte waarde van slank isoleren<br />

In een stedelijke omgeving is de ruimte beperkt. Architecten, ontwikkelaars en investeerders zijn voortdurend<br />

op zoek naar mogelijkheden om het rendement van het vastgoed te vergroten. Het isoleren van de gebouwschil<br />

speelt een cruciale rol bij het terugdringen van de energiebehoefte, maar kan ook een aanzienlijke bijdrage<br />

leveren aan het verhogen van het financiële rendement, zo blijkt uit recent onderzoek van Kingspan Insulation.<br />

Het is niet de eerste keer dat Kingspan Insulation<br />

onderzoek laat uitvoeren naar de<br />

echte waarde van slank isoleren. “In 2017<br />

heeft onderzoeksbureau Develop Inc. voor<br />

ons onderzocht of de hogere initiële bouwkosten<br />

bij toepassing van onze Kooltherm ®<br />

K108 Spouwplaat, als alternatief voor glaswolisolatie,<br />

terugverdiend werden door<br />

de hogere verkoopwaarde (extra m 2 GO x<br />

V.O.N. prijs),” zegt Dennis van Lit, Specification<br />

Manager van Kingspan Insulation en<br />

verantwoordelijk voor het business development<br />

team in Nederland. “In 2018 werd<br />

dat onderzoek herhaald met de focus op de<br />

particuliere huursector. Beide onderzoeken<br />

toonden aan dat de extra investering op de<br />

bouwkosten ruimschoots werd terugverdiend<br />

door een hogere verkoopwaarde of<br />

hogere huuropbrengsten.”<br />

Vernieuwd onderzoek: kosten<br />

versus opbrengsten<br />

De crux van de Kooltherm ® K108 Spouwplaat<br />

zit hem in de geringere dikte. “Als we<br />

De crux van de Kooltherm ® K108 Spouwplaat zit<br />

hem in de geringere dikte.<br />

62<br />

GEVELBOUW.INFO


uitgaan van vaste buitenmaten, dan volstaat<br />

met onze spouwplaat een slankere<br />

spouwconstructie,” legt Van Lit uit. “Met<br />

een lambdawaarde van 0,018 W/m.K is<br />

de Kooltherm ® K108 Spouwplaat de thermisch<br />

best presterende plaat in de markt<br />

van hardschuim isolatieplaten. In vergelijking<br />

met een glaswolisolatieplaat die een<br />

lambdawaarde van 0,032 W/m.K heeft,<br />

levert de toepassing van de Kooltherm ®<br />

K108 bij gelijkblijvende buitenmaten een<br />

slankere spouwconstructie op. Dit resulteert<br />

in meer gebruiksoppervlakte en dat<br />

vertegenwoordigt op zijn beurt weer een<br />

hogere commerciële waarde.” De afgelopen<br />

jaren zijn zowel de bouwkosten als de<br />

verkoop- en huuropbrengsten gestegen.<br />

Reden voor Kingspan Insulation om het<br />

onderzoek opnieuw uit te laten voeren en<br />

daaraan nieuwe conclusies te verbinden.<br />

Meer binnenruimte<br />

De referentie voor het onderzoek naar de<br />

echte waarde van slank isoleren is een appartementencomplex<br />

met dertig appartementen,<br />

verdeeld over zes bouwlagen (vijf<br />

verdiepingen) waarbij is uitgegaan van de<br />

waardes die nu gelden volgens het Bouwbesluit,<br />

dus voor de gevel een Rc-waarde<br />

van 4.5. Van Lit: “De extra vierkante meters<br />

gebruikersoppervlakte die wordt gerealiseerd<br />

(als gevolg van de slankere spouwconstructie)<br />

door gebruik te maken van<br />

de Kooltherm ® K108 Spouwplaat in plaats<br />

van glaswolisolatie, bedraagt circa 37 m 2 .<br />

Het toepassen van onze hardschuim isolatieplaat<br />

resulteert in hogere bouwkosten,<br />

zowel direct als indirect. Direct, omdat<br />

Dennis van Lit, Specification Manager van Kingspan<br />

Insulation en verantwoordelijk voor het business<br />

development team in Nederland.<br />

Kingspan werkt sinds 2011 al aan een Net Zero Energy Programma om ons bedrijf van duurzame energie te<br />

voorzien en ondersteunt ook de ontwikkeling van een wereldwijde schone energie-infrastructuur.<br />

Kooltherm ® nu eenmaal duurder is dan<br />

glaswolisolatie. Indirect, omdat de winst<br />

van de extra vierkante meters aan gebruikersoppervlakte<br />

zich vertaalt in hogere<br />

kosten voor de binnenafwerking. Er zijn immers<br />

meer binnenwanden, meer plafonds<br />

en vloeren die afgewerkt moeten worden.<br />

Per saldo bedraagt het verschil in extra<br />

bouwkosten tussen het gebruik van Kooltherm<br />

® versus glaswol in dit referentieproject<br />

circa 15.000 euro. De vraag is dan wat<br />

levert die 37 m 2 aan extra binnenruimte en<br />

dus als extra inkomsten op? Wat is de Return<br />

on Investment anno 2<strong>02</strong>0?”<br />

Extra hoog rendement<br />

Om een goed beeld te krijgen van de ROI<br />

van Kooltherm ® is het onderzoek gespiegeld<br />

aan de situatie in zes regio’s: Amsterdam,<br />

Den Haag/Rotterdam, Eindhoven, Arnhem/<br />

Nijmegen, Groningen en Utrecht. “In alle regio’s<br />

gaf de toepassing van Kooltherm ® een<br />

positieve ROI ten opzichte van het alternatief<br />

in glaswol. De ROI varieerde van 781%<br />

tot 1.233% als percentage van de extra<br />

investering bij verkoop. Dit betekent dat bij<br />

iedere euro die je investeert je minimaal 781<br />

euro extra opbrengst realiseert. En voor de<br />

verhuur wordt de extra investering van Kooltherm<br />

® spouwisolatie in gemiddeld 29 maanden<br />

terugverdiend. Met andere woorden, investeren<br />

in de Kooltherm ® K108 Spouwplaat<br />

loont na actualisatie van de prijzen meer dan<br />

ooit tevoren. Naarmate een hogere Rc-waarde<br />

wordt gevraagd worden de voordelen alleen<br />

maar groter.”<br />

Absolute ondergrens<br />

“We praten nu alleen over de commerciële<br />

waarde, maar de resultaten van het onderzoek<br />

zijn ook heel belangrijk op het gebied<br />

van energie. De Kooltherm ® 108 Spouwplaat<br />

is een superslanke plaat waarmee heel hoge<br />

thermische prestaties worden gehaald. Dit<br />

is niet alleen voor nu belangrijk, maar ook<br />

voor de toekomst. De waardes in het onderzoek<br />

gelden volgens het Bouwbesluit,<br />

dus voor de gevel een Rc-waarde van 4.5.<br />

Met de intrede van BENG zal de waarde<br />

iets verhoogd worden. Maar dat vinden wij<br />

de ondergrens,” aldus Van Lit. “Wij adviseren<br />

altijd om meer te doen dan minimaal<br />

noodzakelijk is om de energiebehoefte verder<br />

omlaag te brengen en ook het binnenklimaat<br />

en comfort te waarborgen. Je zult<br />

verder zien dat die BENG-normen de komende<br />

tijd aangescherpt gaan worden en<br />

de grenswaardes verder omlaag gaan. Als je<br />

dan met traditionele materialen blijft werken,<br />

zullen die isolatiepakketten steeds dikker<br />

worden en minder lucratief. Met dit materiaal<br />

kun je echt toekomstbestending bouwen.”<br />

Planet Passionate<br />

“Kingspan werkt sinds 2011 al aan een<br />

Net Zero Energy Programma om ons bedrijf<br />

van duurzame energie te voorzien en<br />

ondersteunt ook de ontwikkeling van een<br />

wereldwijde schone energie-infrastructuur,”<br />

vertelt Van Lit. “Met ons nieuwste programma<br />

Planet Passionate stellen we onszelf<br />

nog meer ambitieuzere doelen voor de komende<br />

tien jaar op het gebied van energie-,<br />

CO 2<br />

- en waterreductie terwijl de circulariteit<br />

van onze producten wordt verbeterd.”<br />

Wilt u de resultaten van het onderzoek ‘De<br />

echte waarde van slank isoleren’ gedetailleerd<br />

nalezen, dan kunt u de whitepaper<br />

downloaden via www.kingspan.com/nl/<br />

meerverkoopbareruimte of vraag hem aan<br />

via telefoonnummer: 0800 – 54 64 777. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

63


Ontdek dé geveltrend:<br />

verticaal geplaatste<br />

Cedral stroken<br />

GEVELAFWERKING<br />

VOOR NIEUWBOUW<br />

& RENOVATIE<br />

Meer dan 20 kleuren<br />

Makkelijk te plaatsen<br />

Brandveilig<br />

Niet schilderen<br />

BESTEL GRATIS<br />

EEN MONSTER<br />

OF VRAAG<br />

VRIJBLIJVEND<br />

EEN BROCHURE<br />

www.cedral.world<br />

Center Parcs Zandvoort<br />

Drieskens en Dubois<br />

Architectenbureau S.H.M. van der Linde BV<br />

Eternit nv, Kuiermansstraat 1, B-1880 Kapelle-op-den-Bos, België<br />

Tel. Nederland +31 30 236 87 32, info.benelux@cedral.world<br />

15554_Cedral_Adv_<strong>Gevelbouw</strong>_197x130mm.indd 1 17/03/20 11:18<br />

VORMRIJKE GEVEL<br />

Met Knauf Aquapanel Outdoor & Knauf Skin<br />

Op het gebied van buitengevels en -plafonds, biedt Knauf met Aquapanel<br />

Outdoor een nieuwe generatie buigbare cementplaat, en met Knauf Skin een<br />

innovatief systeem voor het isoleren van nieuwe en bestaande gebouwen.<br />

Twee oplossingen die, vergeleken met traditionele bouwmethodes,<br />

voorzien in een lichtere en meer duurzame manier van bouwen. Met betere<br />

economische- en energieprestaties, maar vooral ook veel designvoordelen.<br />

Buigbare gevelplaten voor vormrijke buitenafwerking<br />

Knauf Aquapanel is sinds 20<strong>02</strong> beproefd, getest en bewezen bij vele prestigieuze<br />

nieuwe gebouwen. De Elbphilharmonie & Laeiszhalle Hamburg. Luchthaven<br />

Graz in Oostenrijk. Het Venetian Macau Resort in China. Overal ter wereld<br />

gebruiken architecten en aannemers Aquapanel Cement Board Outdoor voor<br />

hun geavanceerde vormrijke buitengevels.<br />

Verwerking<br />

Aquapanel gevelplaten zijn makkelijk te buigen en aan de onderconstructie te<br />

bevestigen door middel van schroeven. Daarna kan er gekozen worden om het<br />

plaatmateriaal af te stucen met MineralAktiv, een sierpleister voorzien van een verfsysteem<br />

dat zorgt voor een langdurig schone gevel zonder toevoeging van biocide.<br />

Daarnaast kan de gevel afgewerkt worden met steenstrips, voor een bakstenen­look.<br />

Knauf Skin<br />

Bij renovatieprojecten kan er, voordat er afgewerkt wordt met een sierpleister<br />

of steenstrips, een extra isolatie laag worden toegepast. Knauf Skin is de slimme<br />

combinatie van gevelafwerking en isolatie van temperatuur en geluid.<br />

Kijk voor meer inspiratie op knauf.nl/skin en knauf.nl/aquapanel<br />

22901 Knauf Aquapanel Cement Board Outdoor adv <strong>Gevelbouw</strong> 197x130.indd 1 25-03-20 13:39


Tekst en beeld: Man Protection<br />

Ontdek de voordelen van<br />

zonwerende glasfolie<br />

Onbehandeld glas laat warmte, licht en schadelijke UV-straling van de zon<br />

ongehinderd door. Hierdoor kan het binnen erg warm worden, kan men hinder<br />

ondervinden van het felle zonlicht en zullen kwetsbare materialen sneller<br />

verkleuren. Man Protection biedt dé oplossing voor de zonnige dagen.<br />

Door de toepassing van zonwerende folie op<br />

de ramen, kan men de opwarming door de zon<br />

op het glas reduceren tot wel 90%. Hiermee<br />

creëert men een aangename werk- en leefomgeving.<br />

Zo blijft het klimaat binnen optimaal en<br />

lekker koel, met positieve gevolgen voor werkprestaties<br />

en -sfeer. Tevens wordt er bespaard<br />

op het energieverbruik van de airco.<br />

Zon- en warmtewerende glasfolies zijn uitermate<br />

geschikt voor onder andere woningen,<br />

kantoren, winkels, ziekenhuizen en scholen,<br />

maar ook voor ruimtes waar etenswaren onderhevig<br />

zijn aan bederf door warmte van de<br />

zon. De raamfolies zijn het hele jaar werkzaam<br />

bij zowel hoog- als laagstaande zon. Daarentegen<br />

zijn zonneschermen of screens extra<br />

schadegevoelig en moeten onderhouden worden,<br />

wat een extra hoge kostenpost met zich<br />

meebrengt. Ook worden deze meestal te laat<br />

gebruikt, waardoor de warmte al binnen is.<br />

Optimaal licht en<br />

zicht op de werkplek<br />

In bijvoorbeeld kantoren, schoollokalen, fabrieken<br />

en werkplaatsen kan de schittering of<br />

weerspiegeling van zon- en daglicht zeer hinderlijk<br />

zijn. Om dit te voorkomen heeft Man<br />

Protection lichtwerende raamfolies in het assortiment.<br />

Deze folie zorgt ervoor dat het hinderlijk<br />

licht op de werkplek gefilterd wordt, waardoor<br />

het zicht op beeldschermen, digi-borden, machines<br />

en overige apparatuur optimaal blijft<br />

Zonwering met uitstraling<br />

Naast warmtewering biedt raamfolie nog vele<br />

andere voordelen. Raamfolies zijn tevens toepasbaar<br />

om de veiligheid, inbraakwerendheid, isolatie<br />

en privacy van een gebouw te verhogen én<br />

om de gevel een esthetische upgrade te geven.<br />

Zo verfraaien ze gebouwen; een mooie glasgevel<br />

draagt bij aan een moderne uitstraling van een<br />

pand. Zonwerende spiegelfolie vergroot de privacy<br />

doordat de folie overdag de inkijk belemmert<br />

in kantoren en gebouwen. Tevens filteren raamfolies<br />

tot wel 99,9% van de schadelijke UV-straling<br />

uit het zonlicht. Hiermee vertraagt de folie verkleuring<br />

en veroudering van kostbaar interieur. ❚<br />

De raamfolies zijn het hele jaar werkzaam bij zowel hoog- als laagstaande zon.<br />

www.manprotection.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

65


TOPKWALITEIT IN<br />

ALU-CONSTRUCTIES<br />

Mithra, Flémalle<br />

Architect: Valentiny Architectes<br />

FAC-constructeurs werken volgens het FAC-keurmerk,<br />

toegekend door onafhankelijke keuringsinstanties.<br />

Een garantie voor de hoogste kwaliteit!<br />

www.fac-belgium.eu


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Tekst en beeld: FAC<br />

FAC biedt haar leden<br />

juridische bijstand<br />

De kennis van juridische aspecten en voldoende aandacht voor de<br />

‘kleine lettertjes’ op de keerzijde van een offerte zijn geen overbodige<br />

luxe bij de realisatie van aluminium schrijnwerk en gevelprojecten.<br />

Meester Ann Eeckhout sprak over specifieke<br />

algemene voorwaarden en thema's<br />

zoals aansprakelijkheid, oplevering,<br />

wanbetaling en laattijdige uitvoering.<br />

In de 2<strong>02</strong>0 uitgave van haar kwaliteitshandboek<br />

verwerkte de Federatie Aluminium<br />

Constructeurs (FAC) een set ‘Voorwaarden<br />

en Garantieregelingen’ die het advocatenbureau<br />

Eeckhout-Ottevaere volledig op<br />

de leest van de aluminium schrijnwerk en<br />

-gevelbouwsector heeft geschoeid. Sinds<br />

kort biedt FAC ook, dankzij een samenwerkingsakkoord<br />

met het advocatenbureau,<br />

haar leden de mogelijkheid om hun juridische<br />

vragen en problemen voor te leggen.<br />

Op 3 maart liet FAC tijdens een themaavond<br />

voor leden en partners twee experts<br />

ter zake aan het woord.<br />

Guy Schepers van Lexpert ging dieper in op<br />

de betekenis van arbitrage en de mogelijkheden<br />

voor de aluminium constructiesector. ›<br />

‘Sinds kort biedt FAC haar leden de<br />

mogelijkheid om hun juridische vragen en<br />

problemen voor te leggen'<br />

Meester Ann Eeckhout sprak over<br />

specifieke algemene voorwaarden en thema's<br />

zoals aansprakelijkheid, oplevering, wanbetaling<br />

en laattijdige uitvoering.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

67


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Guy Schepers van Lexpert ging dieper in op de betekenis van arbitrage en de mogelijkheden voor de aluminium constructiesector.<br />

68 GEVELBOUW.INFO


FEDERATIE<br />

ALUMINIUM<br />

CONSTRUCTEURS<br />

Meester Eeckhout onderstreepte het belang<br />

van specifieke algemene voorwaarden<br />

omdat ze de constructeur een veel betere<br />

rechtspositie en bescherming bieden dan<br />

het gemeenrecht. Om rechtsgeldig te zijn<br />

moet de constructeur kunnen bewijzen dat<br />

de opdrachtgever kennis had van de voorwaarden<br />

en ze ook heeft aanvaard.<br />

Onder de hoofding AANSPRAKELIJKHEID<br />

wierp Meester Eeckhout een licht op meerdere<br />

onderwerpen.<br />

Zo waarschuwde ze voor een resultaatverbintenis<br />

waarbij de aannemer zich engageert<br />

voor het bereiken van een bepaald<br />

resultaat (bv. luchtdichtheid) maar dat<br />

niet noodzakelijkerwijs als enige partij kan<br />

opdrachtgever. Een eventuele vordering<br />

moet worden ingesteld binnen de 10 jaar<br />

na de oplevering van het werk. In de FACvoorwaarden<br />

gaat die periode wel reeds in<br />

bij de voorlopige oplevering.<br />

Voor lichte, niet-stabiliteitsbedreigende, verborgen<br />

gebreken is een contractuele termijnbeperking<br />

wettelijk wel mogelijk. FAC paste<br />

dit toe in haar voorwaarden, met name m.b.t.<br />

de waarborgtermijn die wordt beperkt tot 1<br />

jaar (i.p.v. 10 jaar) en m.b.t. de proceduretermijn<br />

die rechtsvorderingen (i.p.v. een melding<br />

binnen een ‘redelijke’ termijn) slechts ontvankelijk<br />

maakt als ze worden ingesteld binnen<br />

een termijn van zes maanden na de dag dat<br />

de opdrachtgever kennis heeft gekregen of<br />

had moeten krijgen van het gebrek.<br />

Met betrekking tot LAATTIJDIGE UITVOE-<br />

RINGEN adviseerde Meester Eeckhout om<br />

de opdrachtgever proactief om een verlenging<br />

van de uitvoeringstermijn te vragen,<br />

en de voltooiing van de werken schriftelijk,<br />

samen met een vraag tot oplevering, te<br />

melden. Vertragingsboetes lopen pas na<br />

ingebrekestelling.<br />

Guy Schepers van Lexpert lichtte de principes<br />

en voordelen van ARBITRAGE toe, als<br />

alternatief voor een gerechtelijke procedure<br />

voor het oplossen van problemen.<br />

Arbitrage wordt geregeld door een internationaal<br />

wettelijk kader, met als gevolg dat<br />

de uitspraak kan worden bekrachtigd door<br />

eender welke rechter in eender welk land.<br />

In België wordt arbitrage geregeld in deel VI<br />

(Arbitrage) van het Gerechtelijk Wetboek.<br />

‘Aannemers zijn in de regel 10 jaar aansprakelijk voor ernstige<br />

gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een belangrijk<br />

deel ervan in het gedrang brengen'<br />

garanderen. Bij een middelenverbintenis<br />

daarentegen is de aannemer pas aansprakelijk<br />

als zijn fout kan worden bewezen.<br />

Een aannemer kan verantwoordelijk worden<br />

gesteld voor uitvoeringsfouten als de werken<br />

niet volgens de plannen, het lastenboek<br />

en de dwingende wettelijke bepalingen, of in<br />

strijd met de regels van goed vakmanschap<br />

werden uitgevoerd. Een aannemer heeft<br />

daarnaast informatieplicht. Wanneer hij een<br />

gebrekkig resultaat voor een bepaalde opdracht<br />

verwacht, dan kan hij de uitvoering<br />

ervan weigeren of moet hij zijn opdrachtgever<br />

schriftelijk waarschuwen en opheffing<br />

van aansprakelijkheid vragen.<br />

Aannemers zijn in de regel 10 jaar aansprakelijk<br />

voor ernstige gebreken die de<br />

stabiliteit van het gebouw of een belangrijk<br />

deel ervan in het gedrang brengen. Deze<br />

termijn kan contractueel niet beperkt worden<br />

omdat de gevolgen van openbare orde<br />

zijn en ruimer dan enkel het belang van de<br />

Met betrekking tot de OPLEVERING van<br />

een opdracht, pleitte Meester Eeckhout<br />

voor een schriftelijke voorlopige oplevering.<br />

De datum van de voorlopige oplevering<br />

bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige<br />

aansprakelijkheid. Reageert een opdrachtgever<br />

niet op de vraag tot oplevering, dan<br />

gaan de FAC-voorwaarden uit van een stilzwijgende<br />

oplevering. Een ingebruikname<br />

of een betaling van de laatste factuur kunnen<br />

eveneens gelden als een stilzwijgende<br />

oplevering.<br />

Bij WANBETALINGEN kan een aannemer<br />

de uitvoering van de werken opschorten<br />

mits voorafgaande (bij voorkeur aangetekende)<br />

ingebrekestelling en aankondiging<br />

van de stillegging. Als onderaannemer kan<br />

je pas een rechtstreekse vordering instellen<br />

als de opeisbare factuur niet betaald is.<br />

Arbitrage betekent dat partijen die een<br />

contract afsluiten overeenkomen om eventuele<br />

(toekomstige) geschillen voor te leggen<br />

aan één of meerdere ‘arbiters’, die<br />

vrij kunnen worden gekozen op basis van<br />

hun ervaring, expertise en erkenning door<br />

vakgenoten. Arbiters - steeds onpaar in<br />

aantal – stellen zich onafhankelijk, onpartijdig<br />

en oplossingsgericht op. Het grootste<br />

voordeel van arbitrage is dat de procedure<br />

sneller verloopt dan een proces voor de<br />

gewone rechtbank. Daarnaast is een arbitrageprocedure<br />

informeler dan bij de gewone<br />

rechter en bovendien niet openbaar.<br />

Omwille van de voordelen die arbitrage biedt,<br />

pleitte Guy Schepers voor een ruimere toepassing<br />

van de formule in België, net zoals<br />

in Nederland het geval is. Ook moedigde hij<br />

de aanwezige constructeurs aan om zich als<br />

arbiter voor de aluminium constructiesector<br />

kandidaat te stellen. Een oproep waarvoor<br />

meteen een aantal deelnemers van de thema-avond<br />

interesse toonden. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

69


DPG Media<br />

hoofdzetel<br />

Antwerpen<br />

SEVEN<br />

kantoorgebouw<br />

Brussel<br />

DPG Media (vroeger bekend als De Persgroep Publishing) heeft<br />

definitief zijn intrek genomen in zijn nieuwe iconische hoofdkwartier<br />

nabij het Centraal Station te Antwerpen. Door in de sokkel publiek<br />

toegankelijke horecazaken te voorzien moet dit gebouw bijdragen<br />

tot een nieuwe dynamiek in deze stadsbuurt. Het 46 m hoge gebouw<br />

maakt indruk door de gevels die het omzwachtelen.<br />

Constructeur Vorsselmans werd aangesteld als gevelbouwer. In<br />

de vliesgevel van de sokkel werd structurele ‘low iron’ beglazing<br />

tussen de betonstructuur voorzien, waarbij ieder element uniek<br />

ter plaatse werd ingemeten. De middenzone bestaat uit een vliesgevel<br />

met grote overspanning en werd uitgerust met structurele<br />

beglazing met een witte zeefdruk. Vanaf de vierde tot de tiende<br />

verdieping bestond de uitdaging in het plaatsen van schuifdeuren<br />

als inzetten en gebogen delen – al dan niet met rechte uitloop -<br />

met verticaal structurele beglazing.<br />

OPDRACHTGEVER: Besix<br />

ARCHITECT: BINST Architects<br />

CONSTRUCTEUR: Vorsselmans, Loenhout<br />

Sinds de oplevering van SEVEN eerder dit jaar wordt de Brusselse<br />

Noordwijk opgesmukt door een prachtig nieuw kantoorgebouw.<br />

Dit renovatieproject van 15.500 m 2 omvat open ruimtes<br />

met hoge plafonds en grote raampartijen die een prachtig uitzicht<br />

geven op het centrum van Brussel. Dit bijna energieneutraal gebouw<br />

biedt een mix aan van co-working en kantoren.<br />

Constructeur J. Hermans & C° plaatste de gordijngevel van<br />

4.300 m² en maakte hierbij gebruik van de Schüco opzetconstructie<br />

AOC (50 hout-alu) die energie-efficiënt bouwen met een<br />

eenvoudige en snelle productie en montage combineert. De<br />

voorhangstructuur vormt een esthetische blikvanger en werd<br />

volledig in het bedrijf op maat ontworpen en gemaakt. Een waar<br />

huzarenstukje!<br />

OPDRACHTGEVER: Baltisse - DWNTWN<br />

ARCHITECT: Assar Architects<br />

CONSTRUCTEUR: J. Hermans & Co, Tienen<br />

70 GEVELBOUW.INFO


Ferrero<br />

hoofdkantoor<br />

Luxemburg<br />

In december 2019 nam de Italiaanse smeerpasta- en pralinegroep<br />

Ferrero haar nieuwe internationale hoofdkantoor in<br />

Findel, nabij de luchthaven van Luxemburg, in gebruik. Het<br />

gebouw van 29.500 m 2 dat plaats biedt aan 1.200 medewerkers,<br />

volgt de natuurlijke helling van het terrein. Het bestaat uit<br />

twee vleugels die met elkaar verbonden zijn door een atrium,<br />

dat bedekt is met een glazen dak van 800 m 2 . In het atrium<br />

getuigen de speelse loopbruggen met verspringende positionering<br />

van sterke technische vakkennis. De ingang wordt gevormd<br />

door een grote glazen vliesgevel. Een indrukwekkende<br />

voorhangconstructie loopt over de lengte van de voorgevel,<br />

die meer dan 100 m lang is. Groven+ Portal stond in voor het<br />

plaatsen van gevels en ramen en maakte hierbij gebruik van<br />

Schüco systemen.<br />

Kantoorgebouw<br />

en toonzaal<br />

Steenbakkerij<br />

Vande Moortel<br />

Oudenaarde<br />

OPDRACHTGEVER: Ferrero<br />

ARCHITECT: Perry Weber & Associés<br />

CONSTRUCTEUR: Groven+ Portal, Herstal<br />

SYSTEMEN: 3.500 m² aluminium frame<br />

(AWS 75 aangepast projectontwerp)<br />

2.600 m² vliesgevel<br />

(FWS 50 en AOC 60)<br />

800 m² luifel<br />

(AOC 50 op maat gemaakt)<br />

800 m² verlaagd plafond<br />

(aluminium cassette)<br />

600 m glazen leuning<br />

30 kogelvrije frames<br />

(en een kleine kogelvrije overkapping)<br />

Langs de Scheldeoever in Oudenaarde eist het nieuwe kantoorgebouw<br />

met toonzaal van Steenbakkerij Vande Moortel bijzondere<br />

aandacht op. De gevel van de toonzaal werd uitgevoerd als<br />

een dambord van glas en vierkante panelen. Ieder paneel is bezet<br />

met telkens andere stenen uit de eigen productie. De steenstrips<br />

kunnen eenvoudig worden vervangen, bv. bij de introductie<br />

van een nieuwe gevelsteen. Zo fungeert de gevel als catalogus<br />

van het bedrijf en permanente blikvanger in de Scheldevallei.<br />

Constructeur Kurt Van Tomme stond in voor de plaatsing van de<br />

vliesgevel in Reynaers CW50 profielen. Er kwam veel studie bij<br />

kijken om de knooppunten aan te pakken. Zo moest een structuur<br />

worden ontworpen om de alu-vliesgevel in alle richtingen met<br />

de zware betonpanelen, ook over de hoeken heen, te kunnen<br />

koppelen. Omdat het dambord het volledige gebouw omarmt,<br />

diende de structuur nagenoeg perfect te worden geplaatst op de<br />

staalstructuur die grotere toleranties had. Naast de combinatie<br />

gevel en betonvlakken, moesten ook nog schuiframen, deuren<br />

en screens geïntegreerd worden. Een bundel van uitdagingen die<br />

dankzij de vlotte samenwerking tussen ontwerper, aannemer en<br />

bouwheer uitmondden in een resultaat om trots op te zijn.<br />

Beeld: Utku Pekli<br />

OPDRACHTGEVER: Steenbakkerij Vande Moortel<br />

ARCHITECT: TARCH architectenbureau<br />

CONSTRUCTEUR: Kurt Van Tomme, Eeklo<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

71


Tekst: Susan Peek Beeld: ALINEL / ALUMIL<br />

Subliem gevelproduct dat<br />

robuustheid, prestatie en<br />

esthetiek combineert<br />

Architecten zijn constant op zoek naar materialen om een gevel een<br />

uniek karakter te geven. Waar eerder een veelal gladde en cleane uitstraling<br />

hip was, zien we dat er vanuit de markt om een warme uitstraling<br />

wordt gevraagd.<br />

“Vooral een combinatie van ruw en glad<br />

gaat het helemaal worden, zowel in vormgeving<br />

als in materialen.” Dat zegt Jan de<br />

Paepe, eigenaar van de Belgische firma<br />

ALINEL. Als specialist in gevelbekleding<br />

met de focus op design en functionaliteit,<br />

heeft De Paepe al vaker een vooruitstrevende<br />

blik gehad.<br />

Nieuw innovatief geventileerd gevelsysteem<br />

“Onze verticale aluminium gevelbekleding<br />

ALINEL heeft ondertussen al aardig wat<br />

naamsbekendheid binnen de Benelux.<br />

Maar omdat de markt niet stil staat, doen<br />

wij dat ook niet,” vervolgt De Paepe. De<br />

nieuwste innovatie is ondertussen een<br />

feit: WOODALUX. Een subliem gevelproduct<br />

dat de robuustheid van aluminium, de<br />

prestaties van houtcomposietmaterialen<br />

en de esthetiek van puur hout combineert.<br />

Als innovatie ontwikkeld door het Griekse<br />

ALUMIL sa, werd WOODALUX exclusief toegevoegd<br />

binnen het ALINEL gamma. Het is,<br />

net als het ALINEL systeem, een geventileerd<br />

gevelsysteem en sluit daarom perfect bij aan bij<br />

het huidige gamma. “Maar toch is het anders,<br />

vooral qua materiaal en uitstraling,” vult De<br />

Paepe aan. “In de zoektocht naar nieuwe materialen,<br />

heeft dit een bijzondere esthetiek. Het<br />

is een ruwer materiaal met meer structuur dat<br />

Met WOODALUX, een combinatie van moderne materialen met een warme uitstraling, creëer je een unieke uitstraling.<br />

72 GEVELBOUW.INFO


uitzetting en krimp van pure composiet producten.<br />

WOODALUX is onderhoudsvrij, verkleurt<br />

bijna niet en is extreem bestendig tegen zware<br />

weersomstandigheden en houtvervalfactoren<br />

zoals houtrot of parasieten. “Allemaal technische<br />

redenen waarom het een uitermate geschikt<br />

buitenproduct is,” zegt De Paepe. “Maar door<br />

zijn looks ook zeker toepasbaar in het interieur in<br />

bijvoorbeeld natte ruimtes.”<br />

WOODALUX is er in acht hippe tinten: de gewilde<br />

zwart/grijs tinten en een viertal houtimitaties.<br />

er uit ziet als geborsteld hout. Juist met de sublieme<br />

combinatie van de producten van ALI-<br />

NEL en WOODALUX ontstaat een afwisseling<br />

van ruw en glad. “Het is daarmee een antwoord<br />

in de zoektocht van de architecten naar moderne<br />

materialen met een warme uitstraling.”<br />

Sterk en degelijk dankzij co-extrussie procedé<br />

WOODALUX hanteert een uniek procedé waarbij<br />

door co-extrussie een composiet buitenkern<br />

WOODALUX is verkrijgbaar in verschillende<br />

afmetingen, die onderling combineerbaar zijn.<br />

met 5% hout, naadloos (!) rond een aluminium<br />

profiel wordt getrokken. Met een laagdikte van 3<br />

mm kan dit dus tegen een stootje, waardoor het<br />

weerbaarder is dan bijvoorbeeld een folie. De<br />

sandwichverlijming zorgt voor een verbeterde<br />

vormvastheid, waardoor veel grotere lengtes<br />

kunnen worden gemaakt zonder gevaar voor<br />

vervorming. Ook is de thermische uitzettingscoëfficiënt<br />

van de aluminium profielen leidend<br />

met zijn 1mm/m; een groot verschil met de<br />

Look &Feel<br />

Het product is verkrijgbaar in zes verschillende<br />

afmetingen, die onderling combineerbaar<br />

zijn. “De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos:<br />

de profielen zijn zowel horizontaal als<br />

verticaal te plaatsen en je kunt kiezen voor<br />

een bijna gesloten uitstraling of juist met een<br />

open regel achter een zwart gekleurd dampscherm.<br />

Naast decoratieve gevels en zonweringconstructies<br />

biedt WOODALUX interessante<br />

lamellenoplossingen voor pergola's,<br />

hekwerken en andere constructies. Door zijn<br />

geborstelde houtlook in acht hippe tinten (de<br />

gewilde zwart/grijs tinten en een viertal houtimitaties),<br />

staat WOODALUX garant voor<br />

een nieuwe warme designlook,” besluit De<br />

Paepe. Een stalenpakket kan opgevraagd<br />

worden bij ALINEL. ❚<br />

WOODALUX is sterk en degelijk: onderhoudsvrij, verkleurt bijna niet en is extreem bestendig tegen zware weersomstandigheden. Daarnaast is het vooral een<br />

heel fraai gevelelement.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

73


Het wooncomfort voor de bewoners is vergroot:<br />

niet alleen in aantal vierkante meters, maar ook<br />

op het gebied van geluidsreductie.<br />

Tekst: Susan Peek Beeld: Thea van den Heuvel / Solarlux<br />

Fascinerende<br />

balkonbeglazing<br />

Hoogwaardige woningen op een toplocatie. Dat is waar Monarch III in<br />

Den Haag voor staat. De twee woontorens van zeventig meter hoog,<br />

huisvesten in de plint een horecagelegenheid, maar liefst 248 huurappartementen<br />

erboven en ondergronds worden 146 parkeerplaatsen<br />

gerealiseerd. Vanwege het optimale uitzicht zijn de woningen voorzien<br />

van verdiepingshoge ramen en zijn de hoeken van de gebouwen<br />

zo transparant mogelijk ontworpen. Ook bij de inpandige en uitkragende<br />

balkons speelt transparantie de hoofdrol.<br />

De toegepaste balkonbeglazing is van Solarlux.<br />

Het bedrijf staat bekend als aanbieder van fascinerende<br />

glasoplossingen voor gevelopeningen.<br />

Op het gebied van vouwwanden en balkonbeglazing<br />

is Solarlux wereldwijd marktleider.<br />

Esthetisch gebouwdesign<br />

“De Monarch III woontorens, naar ontwerp<br />

van architect PowerHouse Company, zijn<br />

een mooi voorbeeld van de perfecte combinatie<br />

tussen esthetisch gebouwdesign<br />

en functionaliteit.” Aan het woord is André<br />

Jansen, accountmanager bij Solarlux. “We<br />

werken vaker samen met ASR Vastgoed<br />

en ProVast en zij hebben ons benaderd<br />

voor dit project omdat ze weten dat we als<br />

grote speler al vele jaren ervaring hebben<br />

met dergelijke grootschalige projecten.”<br />

Transparantie met<br />

hoogwaardige kwaliteit<br />

Licht laten toetreden, buitenruimtes creëren,<br />

energiebesparend bouwen én geluidsisolatie:<br />

de innovatieve systemen voor balkon- en<br />

gevelconcepten van Solarlux zijn in vele opzichten<br />

een aanwinst voor het gebouw. Jansen<br />

vertelt dat in dit project de zuidgevel van<br />

Toren A en de oostgevel van toren B voorzien<br />

zijn van het Solarlux glazen draaischuifsysteem,<br />

de SL25. “Dit type balkonbeglazing<br />

hebben we zowel voor de inpandige als<br />

voor de uitkragende balkons toegepast. In<br />

allerlei verschillende varianten, aangezien er<br />

geen sprake was van standaard maatvoering.<br />

Dat vraagt om maatwerk en daar is ervaring<br />

voor nodig.” Er zijn maar liefst 1.250<br />

vleugels in het pand verwerkt en de vouwsystemen<br />

variëren van 3- tot 13-delig, soms<br />

linksom draaiend, soms rechtsom draaiend.<br />

Opvangen van maattoleranties<br />

“De grootste uitdaging bij dit project zit in het<br />

opvangen van de maattoleranties,” vervolgt<br />

Jansen, “omdat in de praktijk geen balkon<br />

gelijk is. Zodra de balkons klaar waren, zijn<br />

we zelf gaan inmeten en is er vanaf de bouw<br />

geproduceerd. Wij leverden elke week het<br />

74 GEVELBOUW.INFO


Monarch III, de twee woontorens in Den Haag, is een mooi voorbeeld van hoe esthetisch gebouwdesign perfect<br />

gecombineerd is met functionaliteit, waarbij transparantie het sleutelwoord is.<br />

aantal vleugels dat die week geplaatst werd,<br />

zodat wij geen opslag en bijkomende risico’s<br />

hadden. In samenwerking met VMG Hekwerken,<br />

die de hekwerken van de balkons<br />

hebben gemaakt, hebben we een constructie<br />

gerealiseerd waar onze balkonbeglazing<br />

bovenop komt. Die is vervolgens door onze<br />

vakkundige montageploegen gemonteerd.”<br />

ken zijn, waardoor er extra vierkante meters<br />

woonruimte ontstaat voor de bewoners wat<br />

het wooncomfort nog meer vergroot. “Dat<br />

vinden we belangrijk, net als de tevredenheid<br />

onder de architecten over Solarlux.” Uit<br />

het klanttevredenheidsonderzoek 2019 van<br />

BouwKennis blijkt dat Solarlux onder architecten<br />

de hoogste score behaalt. Solarlux scoort<br />

met name goed op de punten innovativiteit,<br />

advies vertegenwoordiger, nakomen afspraken<br />

en service. “Daar zijn we maar wat trots<br />

op,” besluit Jansen. ❚<br />

Verhoogd wooncomfort<br />

De kwalitatief hoogwaardige balkonbeglazing<br />

creëert licht en ruimte en zorgt daarmee voor<br />

optimaal wooncomfort. “Ook speelt onze<br />

balkonbeglazing een belangrijke rol op het<br />

gebied van geluidsisolatie. De geluidseisen<br />

vanuit de markt worden steeds groter om ook<br />

het wooncomfort van bewoners in het stedelijk<br />

gebied te garanderen. Ook bij dit project<br />

zijn er vanuit de bouw voorwaarden gesteld<br />

aan het aantal toegestane decibel op de gevel.<br />

De woontorens grenzen tenslotte aan de<br />

A12. Doordat onze systemen door gerenommeerde<br />

partijen zijn getest en we kunnen leveren<br />

met de gewenste certificaten, kunnen we<br />

onderbouwd zeggen: ‘dit is de geluidsreductie<br />

die we kunnen realiseren en behalen’.” Een<br />

ander bijkomend voordeel is dat de balkons<br />

dankzij onze beglazing het hele jaar te gebrui-<br />

De Solarlux SL25 is het standaardproduct bij balkonbeglazing. Deze is tevens verkrijgbaar in varianten voor<br />

extra groot (XXL) of bij extra windbelasting (SL23). (Beeld: Solarlux)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

75


Productnieuws<br />

DOMOTICA VOOR EEN<br />

GEZOND BINNENKLIMAAT<br />

Ons leven wordt tegenwoordig op allerlei manieren makkelijker gemaakt<br />

door technische systemen, digitale tools en apps. Ook gebouwen worden<br />

steeds meer zelfdenkend en zelfsturend. Met dank aan allerlei apps en<br />

nieuwe gadgets wordt het huis steeds slimmer. Alle VELUX elektrische<br />

INTEGRA® producten, zoals dakramen, lichtkoepels, raamdecoratie en<br />

rolluiken zijn aan te sluiten op het smarthome-systeem VELUX ACTIVE<br />

with NETATMO. Dit systeem is voorzien van de allernieuwste smartsensortechnologie<br />

waardoor het systeem geheel zelfstandig denkt en handelt.<br />

Slimme sensoren monitoren de temperatuur, luchtvochtigheid en CO 2<br />

-<br />

concentratie in huis en bepalen op basis van de weersverwachting en<br />

geavanceerde algoritmen of het openen of sluiten van ramen of rolluiken<br />

het binnenklimaat verbetert. Zo wordt vocht tijdig afgedreven, oververhitting<br />

voorkomen en kan de woning ’s zomers op een energiezuinige<br />

manier worden gekoeld. Natuurlijk blijft het voor de bewoner altijd mogelijk<br />

om het systeem manueel te bedienen als dat gewenst is. Ontzettend<br />

handig natuurlijk, maar de grootste winst zit hem in het feit dat<br />

de bewoners op deze manier altijd een gezond binnenklimaat hebben.<br />

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over hoe er<br />

op een veilige manier doorgewerkt kan worden.<br />

Het protocol biedt een handreiking voor werkgevers en werknemers over<br />

hoe er op een veilige manier doorgewerkt kan worden, binnen en buiten<br />

huis. Dit is belangrijk voor bedrijven, opdrachtgevers en werknemers omdat<br />

duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt voor continuïteit<br />

in de bouwproductie en het behoud van werkgelegenheid. De gedragsregels<br />

worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in<br />

de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste punten zijn:<br />

ga zo veel mogelijk zelfstandig naar de bouwplaats, werk in kleine vaste<br />

teams op vaste locaties, houdt 1,5 meter afstand ook bij overleg en eten<br />

in een bouwkeet. Voor werkzaamheden in huis is het belangrijk dat bewoners<br />

zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven, zij en de werknemers<br />

niet verkouden of ziek zijn en dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.<br />

De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen<br />

dat de bouwsector stilvalt. Daarom is er de komende periode intensief<br />

overleg met opdrachtgevers, corporaties, netbeheerders om ervoor te<br />

zorgen dat er zo veel mogelijk doorgewerkt kan worden zonder de gezondheid<br />

van werknemers in gevaar te brengen.<br />

B.HOME VOOR OPTIMALE<br />

KETENSAMENWERKING<br />

VELUX ACTIVE with NETATMO. Dit systeem is voorzien van de allernieuwste<br />

smartsensor-technologie waardoor het systeem geheel zelfstandig denkt en handelt.<br />

SAMEN VEILIG DOORWERKEN<br />

Het Rijk en de bouw- en technieksector hebben het protocol Samen veilig<br />

doorwerken vastgesteld. Het protocol is een van de uitkomsten van de<br />

gesprekken die minister Knops van BZK en minister Van Veldhoven voor<br />

Milieu en Wonen met Bouwend Nederland, Techniek Nederland en andere<br />

partijen uit de sector voeren om ervoor te zorgen dat het werk niet stil<br />

komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt<br />

ondersteund door de vakbonden, brancheverenigingen en werkgevers- en<br />

werknemersorganisaties.<br />

BAM heeft in samenwerking met IBM een digitaal platform ontwikkeld dat<br />

alle partijen in een bouwproject – van opdrachtgever tot bewoner – in staat<br />

stelt efficiënt en transparant samen te werken. Het platform – b.Home geb.Home<br />

is een volledig geïntegreerd platform dat alle facetten van het<br />

bouwproces faciliteert.<br />

76 GEVELBOUW.INFO


Productnieuws<br />

naamd – wordt al met succes toegepast in grootschalige woningrenovaties.<br />

Bewoners kunnen individuele keuzes digitaal registreren, direct communiceren<br />

met het projectteam en weten op welk moment overlast optreedt.<br />

Betrokken bouwpartijen werken samen op basis van een digitale workflow<br />

waardoor faalkosten significant afnemen en beduidend minder administratieve<br />

werkzaamheden optreden. BAM wil b.Home op grote schaal toepassen<br />

in zowel renovatie als nieuwbouw in woning- en utiliteitsbouw.<br />

b.Home is een volledig geïntegreerd platform dat alle facetten van het<br />

bouwproces faciliteert. Ook opdrachtgever, bouwer en onderaannemers<br />

vinden er de voor hen relevante informatie. Hierdoor verloopt de onderlinge<br />

afstemming soepeler en is de werkvoorbereider veel minder tijd<br />

kwijt aan administratie. Door de efficiencywinst die wordt geboekt, is<br />

er onder alle gebruikers veel draagvlak voor b.Home. De ambitie is het<br />

platform breder in te gaan zetten, ook internationaal. De techniek van<br />

b.Home is met relatief kleine aanpassingen breed toepasbaar. b.Home<br />

wordt bijvoorbeeld uitgebreid naar de service- en onderhoudsfase van<br />

projecten. Informatie uit de realisatiefase kan perfect worden gebruikt<br />

gedurende de gebruiksfase.<br />

gebouw. Door gebruik te maken van application programming interfaces<br />

(API's) maakt de aanpak van KONE het gemakkelijk om verschillende<br />

installaties, apps en diensten te beheren en te integreren met nieuwe<br />

en bestaande systemen. Voor liftgebruikers brengt dit een groot aantal<br />

nieuwe ervaringen met zich mee, waarbij fysieke hardware en digitale<br />

diensten kunnen worden gecombineerd.<br />

BOUWDEEL D(EMONTABEL)<br />

Bouwdeel D(emontabel) is een modern, duurzaam en volledig weer<br />

uiteen te nemen gebouw op het terrein van een historisch, monumentaal<br />

gebouwcomplex in het centrum van Delft. Het terrein is eigendom<br />

van cepezed, dat als onderneming expertise heeft op het gebied<br />

van zowel het ontwikkelen, ontwerpen als realiseren van gebouwen.<br />

Het pand is dan ook een eigen ontwikkeling van cepezed en heeft exact<br />

dezelfde footprint als het bestaande gebouwtje dat niet goed meer was<br />

en is afgebroken. Het meet 11 bij 21,5 meter en heeft vier bouwlagen van<br />

ieder zo’n 200 meter verhuurbaar vloeroppervlak. Naast de- en remontabel<br />

is het bouwdeel ook superlichtgewicht: het materiaalgebruik is tot het<br />

absolute minimum beperkt. Het pand is daarnaast volledig flexibel indeelbaar,<br />

gasloos en voorzien van warmteterugwinning. De begane grond<br />

is van gestort beton, maar voor het overige zijn alle bouwcomponenten<br />

modulair en droog gemonteerd. Opperste eenvoud is in het ontwerp een<br />

belangrijk uitgangspunt geweest. De gevel is grotendeels transparant<br />

uitgevoerd, wat maakt dat tussen de binnen- en buitenwereld een sterke<br />

zichtrelatie bestaat. Verticale lamelstroken zijn voor natuurlijke ventilatie<br />

te openen. Het gebouw heeft geen kozijnen: het dubbellaags isolatieglas<br />

is direct op de staalconstructie gemonteerd. De staalconstructie is<br />

daarvoor voorzien van opgelaste schroefprofielen. De staalbouwer moest<br />

daarom voldoen aan de zeer beperkte toleranties van de gevelbouwer, wat<br />

geen kleine opgave was. De bouw heeft in een uiterst korte periode van<br />

iets meer dan een half jaar plaatsgevonden. Met Bouwdeel D(emontabel)<br />

heeft cepezed nu een circulair voorbeeld van eigen makelij direct aan huis.<br />

Klanten en partners hoeven maar uit het raam te kijken om te zien hoe<br />

cepezed circulariteit vormgeeft.<br />

Een lift is niet langer enkel een manier om je tussen verdiepingen te verplaatsen, maar<br />

een integraal en geïntegreerd platform dat zorgt voor een compleet nieuwe ervaring.<br />

’S WERELDS EERSTE DIGITALE LIFT<br />

Een lift is niet langer enkel een manier om je tussen verdiepingen te<br />

verplaatsen, maar een integraal en geïntegreerd platform dat zorgt<br />

voor een compleet nieuwe ervaring. Het is een combinatie tussen design,<br />

technologie, nieuwe materialen, apps en diensten. KONE lanceert<br />

’s werelds eerste digitale lift. Voor ontwikkelaars en gebouweigenaren<br />

is een belangrijk voordeel de mogelijkheid om de liftervaring nu en in<br />

de toekomst aan te passen en te upgraden. Met de nieuwe KONE DX<br />

liften zijn klanten in staat aanvullende software en diensten voor liften<br />

aan te passen en te kiezen gedurende de gehele levensduur van een<br />

Bouwdeel D(emontabel) heeft geen kozijnen: het dubbellaags isolatieglas is<br />

direct op de staalconstructie gemonteerd.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

77


Geïsoleerde sandwichpanelen<br />

Brandwerende FX geveltoepassingen<br />

2.0<br />

De alleskunner.<br />

De Alpha-C logo 2009FX hardschuim PU/PIR is niet logo zomaar 2019 een brandwerend sandwichpaneel.<br />

Een product dat voor architecten, ontwikkelaars, bouwers en opdrachtgevers zorgt voor Eenvoud en Zekerheid.<br />

Voel de vooruitgang.<br />

Unieke<br />

max. brandwerendheid<br />

EI30-EI60<br />

Uitmuntende statische<br />

eigenschappen<br />

BREEAM<br />

Cradle to Cradle<br />

21 (!)<br />

Premiumprofileringen<br />

BES6001 -ISO14001<br />

Efficiënte<br />

isolatiekern<br />

Alpha-C FX<br />

6 standaardprofileringen<br />

CLADDING<br />

POINT<br />

DUURZAME SANDWICHPANELEN<br />

claddingpoint.nl


Productnieuws<br />

GEMEENSCHAPPELIJKE TOREN<br />

VOOR VERTICAAL TRANSPORT<br />

Nederland krijgt steeds meer echte hoogbouw en dat levert logistieke<br />

problemen op.<br />

Met de in Engeland succesvolle Common Tower (gemeenschappelijke toren<br />

voor verticaal transport) biedt RECO nu ook in Nederland een passend antwoord.<br />

Eind dit jaar staat de eerste toren bij de nieuwbouw van het RIVMkantoor<br />

te Utrecht.<br />

Nu in Rotterdam wordt gesproken over een 250 meter hoge toren en ook<br />

Utrecht al langer naar echte hoogbouw lonkt, is het tijd om de bijbehorende<br />

logistieke problemen onder ogen de zien. Dat zijn er nogal wat. Edwin Verpoort,<br />

adjunct-directeur bij RECO Materieelverhuur uit Koudekerk aan de Rijn,<br />

somt die problemen moeiteloos op: “de noodzaak van bouwveiligheidszones<br />

bij inzet van de torenkraan; wachttijden bij aan- en afvoer van materialen en<br />

medewerkers; de langere bouwtijd; het hijsen van grote (prefab) bouwmaterialen<br />

versus de bezetting van de torenkraan; het aantal onvermijdelijke gevelontsluitingen;<br />

hoe om te gaan met de afvalstromen enzovoort.”<br />

Bij hoogbouwprojecten in Londen is RECO al die uitdagingen aangegaan met<br />

de Common Tower. In de bouwpraktijk gaat het om een tijdelijke constructie<br />

die in verbinding staat met het gebouw om hier tot maximaal zes liften op<br />

aan te sluiten. In plaats van allemaal zelfstandige liften naast elkaar die een<br />

enorme gevelopening vereisen, zijn de liften voortaan aan drie zijden van een<br />

torenvormige constructie gemonteerd. Er kunnen compacte snelliften worden<br />

gemonteerd voor transport van medewerkers. Maar ook forse liften voor verplaatsen<br />

van grote (prefab) afbouwelementen met een maximaal gewicht van<br />

3.500 kilogram. RECO heeft aangetoond dat een dergelijke Common Tower<br />

een hoogte van 240 meter kan bereiken. Ruim voldoende voor de Nederlandse<br />

ambitie van de komende jaren.<br />

De scheuroverbruggende coating heeft een carbonatatieremmende werking.<br />

SCHEUROVERBRUGGENDE COATING<br />

VOOR BETON EN METSELWERK<br />

MasterProtect 330 EL is een decoratieve en tot 0,3 mm beweging scheuroverbruggende<br />

coating voor beton en metselwerk. De scheuroverbruggende<br />

coating heeft een carbonatatieremmende werking. Met de eenvoudig<br />

aan te brengen betoncoating wordt degradatie en aantasting van beton<br />

aanzienlijk uitgesteld. De uitstekende bescherming tegen CO 2<br />

, vorst,<br />

dooizouten en UV garandeert een langere levensduur van gebouwen en<br />

constructies, terwijl de kosten voor onderhoud en operationele uitval afnemen.<br />

Vanzelfsprekend is de coating gecertificeerd volgens EN 1504-2 en<br />

volledig te combineren is met andere producten voor betonbescherming<br />

en betonherstellingen van Master Builders Solutions van BASF.<br />

GEKLEURDE WONINGEN IN<br />

WAXEDWOOD ® COLOR<br />

Reitdiephaven is de stadsjachthaven van Groningen. Aan het water zijn unieke woningen<br />

gerealiseerd met vrolijke gevelkleuren. De inspiratiebronnen voor deze woningen<br />

zijn Scandinavische huizen, maar de uitstraling is ook Caribisch. Verdeeld over<br />

vier pieren zijn in totaal ruim honderd woningen gebouwd met een hoogwaardige<br />

afwerking. Voor de kleurrijke gevels is vuren WaxedWood® Color toegepast met fijnbezaagde<br />

zichtzijde channelsiding uit 22x150 mm met zes verschillende kleuren.<br />

De Common Tower is een tijdelijke constructie die in verbinding staat met het<br />

gebouw om hier tot maximaal zes liften op aan te sluiten.<br />

Door hout duurzaam te impregneren en waterwerend te maken ontstaat<br />

verduurzaamd hout met verminderd krimp- en zwelgedrag. Het hout wordt<br />

onder vacuüm en druk verduurzaamd tegen houtaantasting. Tegelijk wordt<br />

een emulsie van diverse wassoorten ingebracht. De was bevindt zich in de<br />

poriën en maakt het hout waterwerend. Deze bescherming vermindert sterk<br />

de opname van water in het hout. Hierdoor is WaxedWood® stabiel, zeer onderhoudsarm<br />

en breed toepasbaar. Daardoor is het een effectieve oplossing<br />

voor onder andere de toepassing als gevelbekleding. ›<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

79


MEER DAN LEVERANCIER VAN GEVELS<br />

LIEFTINK DENKT MET U MEE<br />

@Li<br />

Lief<br />

Lief<br />

Lieft ink Geveltechniek is een gerenommeerd leverancier van<br />

ramen, deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels, lichtdak<br />

constructies en brandwerende puien van aluminium, kunststof<br />

of staal. Maar Lieft ink doet meer dan dat: van engineering tot<br />

fabricage en van coating tot montage. Lieft ink denkt met u mee!<br />

Produktieweg 17 | 2404 CC | Alphen aan den Rijn<br />

T 0172 46 96 70 | info@lieftink.nl | www.lieftink.nl<br />

MEER DAN LEVERANCIER VAN GEVELS<br />

LIEFTINK DENKT MET U MEE<br />

@Lieft inkGevels<br />

Lieft ink Geveltechniek<br />

Lieft ink Geveltechniek<br />

Produktieweg 17 | 2404 CC | Alphen aan den Rijn<br />

T 0172 46 96 70 | info@lieftink.nl | www.lieftink.nl<br />

EVERANCIER VAN GEVELS<br />

ENKT MET U MEE<br />

Lieft ink Geveltechniek is een gerenommeerd leverancier van<br />

ramen, deuren, kozijnen, schuifpuien, vliesgevels, lichtdak<br />

constructies en brandwerende puien van aluminium, kunststof<br />

of staal. Maar Lieft ink doet meer dan dat: van engineering tot<br />

fabricage en van coating tot montage. Lieft ink denkt met u mee!<br />

@Lieft inkGevels<br />

Lieft ink Geveltechniek<br />

Lieft ink Geveltechniek<br />

Produktieweg 17 | 2404 CC | Alphen aan den Rijn<br />

T 0172 46 96 70 | info@lieftink.nl | www.lieftink.nl


Productnieuws<br />

Het WaxedWood® Color programma biedt een gevarieerd geheel van<br />

tientallen kleuren. In een moderne spuiterij wordt een coating aangebracht.<br />

Dit is een watergedragen, niet filmvormend, houtbeschermingsproduct<br />

op basis van oliegemodificeerde acrylaat hars. Bij de transparante<br />

coatings wordt de houtnerf geaccentueerd. Hierbij wordt het<br />

eindresultaat bepaald door de houtkeuze. Voor het behoud van de kleur<br />

van WaxedWood® Color is een onderhoudsschema voorhanden. De hechting<br />

van de kleurlaag is extra duurzaam omdat op WaxedWood® geen<br />

schimmelvorming ontstaat.<br />

Een gevel met een oppervlak van 250 m 2 kan bijvoorbeeld de uitstoot van een<br />

Euro 6-dieselauto over een afstand van 24.600 kilometer compenseren.<br />

KAMER WIL TERUGKEER<br />

MINISTER VAN VROM<br />

Het WaxedWood ® Color programma biedt een gevarieerd geheel van tientallen kleuren<br />

GEVELVERF GAAT<br />

STIKSTOFPROBLEMEN TE LIJF<br />

In het volgende kabinet moet weer een minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke<br />

Ordening en Milieu (VROM) terugkeren. Dat wil de Tweede Kamer. Het Rijk moet<br />

op die manier weer meer invloed krijgen op deze onderwerpen. De Kamer wil<br />

niet langer dat volkshuisvesting ‘erbij wordt gedaan’ door een andere minister.<br />

Er is een enorm tekort aan huur- en koopwoningen. Met een minister van VROM<br />

kan het kabinet weer de regie in handen nemen, menen beide partijen. Wonen<br />

valt momenteel onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. In verband met de<br />

afwezigheid van minister Kajsa Ollongren is Stientje van Veldhoven tijdelijk minister<br />

voor Milieu en Wonen. Er was tussen 1982 en 2010 een minister van VROM,<br />

daarvoor was er een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.<br />

De stikstofdiscussie is een hot topic. Bouwers, boeren en automobilisten moeten<br />

allemaal bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Maar<br />

er zijn ook sympathieke maatregelen te treffen. Bijvoorbeeld door gevels te<br />

verven met StoColor Photosan. Aangetoond is dat deze gevelverf stikstofproblemen<br />

tegengaat doordat het schadelijke stikstofoxiden omzet in nitraat. De<br />

titaandioxide in deze verf is een effectieve fotokatalysator die NOx, ozon en<br />

vluchtige organische stoffen (VOS) tegengaat. Een gevel met een oppervlak<br />

van 250 m 2 kan bijvoorbeeld de uitstoot van een Euro 6-dieselauto over een<br />

afstand van 24.600 kilometer compenseren.<br />

De werking van StoColor Photosan is wetenschappelijk bewezen. In 2008<br />

onderzocht de Bergische Universität Wuppertal de foto-katalyserende eigenschappen<br />

van de gevelverf in een beschermde omgeving. Een snelle en<br />

kwantitatieve omzetting van stikstofoxiden is waargenomen. Om milieuvervuiling<br />

tegen te gaan wordt grootschalig gebruik van foto-actieve verven<br />

aangeraden, luidt de conclusie van het rapport. Tegelijk werden veldtesten<br />

uitgevoerd door het Ministerie van Milieu in Baden-Württemberg.<br />

Ook zij kwamen tot een positief oordeel. Zelfs bij weinig zonnestraling is<br />

het effect van StoColor Photosan duidelijk meetbaar.<br />

In verband met de afwezigheid van minister Kajsa Ollongren is Stientje van<br />

Veldhoven tijdelijk minister voor Milieu en Wonen.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

81


Tekst: Roel van Gils Beeld: HUECK<br />

​Ongelooflijk slank.<br />

Ongelofelijk sterk.<br />

Oneindig combineerbaar<br />

Ongelooflijk slank. Ongelofelijk sterk. Oneindig combineerbaar. Het typeert volgens HUECK het nieuwe<br />

vliesgevelsysteem Trigon FS. Onder het motto ‘Beklim elke top met HUECK!’ nodigde het systeemhuis uit<br />

Lüdenscheid gevelbouwers uit om kennis te maken met de nieuwe, innovatieve geveloplossing. De HUECK<br />

Climbing Tour 2<strong>02</strong>0 heeft begin dit jaar al een aantal Europese steden aangedaan en zal in verband met de<br />

coronaperikelen in Nederland uitgesteld worden naar later dit jaar.<br />

Tijdens de eerste edities van de HUECK Climbing<br />

Tour 2<strong>02</strong>0 kon het Lüdenscheidse aluminium<br />

systeemhuis rekenen op veel positieve reacties.<br />

“Met ons nieuwe vliesgevelsysteem Trigon<br />

FS en het brede scala aan toepassingen, kregen<br />

we onverwacht veel goedkeuring van onze klanten,”<br />

zegt HUECK-directeur Thomas Polonyi.<br />

Ook zijn collega en productmanager Christian<br />

Wedi kan dat beamen en vult aan: “Onze klanten<br />

zijn niet alleen enthousiast over de bijzonder<br />

smalle aanzichten en de ingenieuze en eenvoudige<br />

uitbreiding van het draagvermogen met<br />

HUECK Boost-technologie. Ze waarderen ook<br />

de buitengewone flexibiliteit en veelzijdigheid van<br />

het vliesgevelsysteem. Bovendien prijzen onze<br />

klanten de probleemloze combinatie van de<br />

nieuwe gevelkit met de volledige HUECK-productfamilie<br />

met HUECK Connect-technologie.”<br />

Uniformiteit in systemen<br />

De veelzijdigheid van de nieuwe HUECKgevel<br />

maakte ook indruk op Olaf Wagner<br />

van Wagner Metallbau GmbH: “Vooral de<br />

uniformiteit van de verschillende HUECKsystemen<br />

en het samenspel daartussen<br />

spreekt me enorm aan,” zegt de directeur<br />

van de gevelbouwer uit Meldorf bij de<br />

tourstop in Hamburg. “De uniformiteit in<br />

profieldiepten van de 40-, 50- en 60-pro-<br />

‘<strong>Gevelbouw</strong>ers waarderen de<br />

buitengewone flexibiliteit en veelzijdigheid<br />

van het vliesgevelsysteem'<br />

De veelzijdigheid van de nieuwe HUECK-gevel maakt indruk.<br />

De marktintroductie van de innovatieve HUECK Trigon FS is volledig gebaseerd<br />

op het motto: Ongelooflijk slank. Ongelofelijk sterk. Oneindig combineerbaar.<br />

82 GEVELBOUW.INFO


Met het systeem kan een zeer slanke gevel met relatief grote glasgewichten worden gerealiseerd.<br />

ductserie helpt ons om ons assortiment<br />

klein te houden en economisch te werken.<br />

Ook heel prettig is dat alle details van Trigon<br />

FS breed beschikbaar zijn en dat alle<br />

berekeningen in LogiCal mogelijk zijn.”<br />

De moeiteloze verwerking overtuigde ook<br />

Michael Bergmann van Glas + Metallbau<br />

Kahrmann GmbH uit Norderstedt. De gevelbouwer<br />

verwerkt sinds 2012 op grote<br />

schaal het vorige model van de nieuwe<br />

vliesgevel. Het was daarom spannend om<br />

te zien welke verdere ontwikkelingen het<br />

nieuwe systeem zou kunnen bieden. Het<br />

fascinerende van de nieuwe gevel voor Michael<br />

Bergmann is dat de verschillende<br />

gevelbreedtes van 40, 50 en 60 mm gecombineerd<br />

kunnen worden. “Met het systeem<br />

kan een zeer slanke gevel met relatief<br />

grote glasgewichten worden gerealiseerd.<br />

Daar worden architecten weer blij van.”<br />

De marktintroductie van de innovatieve<br />

HUECK Trigon FS is volledig gebaseerd op<br />

het motto: Ongelooflijk slank. Ongelofelijk<br />

sterk. Oneindig combineerbaar. “Het zijn<br />

juist die kenmerken van het nieuwe vliesgevelsysteem<br />

die bezoekers aan onze HUECK<br />

Climbing Tour 2<strong>02</strong>0 weten te waarderen. We<br />

hebben dan ook al onze ervaring en veel ontwikkelingswerk<br />

in de nieuwe gevel gestopt,<br />

besluit Polonyi. “We verwachten dat het<br />

nieuwe Trigon FS-vliesgevelsysteem net zo<br />

succesvol zal zijn als onze HUECK Lambda<br />

WS / DS raam- en deuroplossingen.” Meer<br />

info via: http://www.our-facade.com/en. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

83


Starconstruct werkte voor het Ratina Shopping Center in Tampere<br />

(Finland) een oplossing uit voor een glasgevel in de inkomhal en<br />

een hoger gelegen glasgevel bij het periscoop-restaurant.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: Starconstruct<br />

Glas in geveltoepassingen:<br />

het moeten niet altijd ramen zijn<br />

In onze hedendaagse architectuur wordt glas gebruikt in raampartijen en vliesgevels, maar ook voor luifels,<br />

wanden zonder raamkader, daklichten zonder tussenliggende profielen en als ondoorzichtige gevelbekleding.<br />

Architecten zijn op zoek naar transparantie en glastoepassingen met een minimum aan zichtbare draagstructuren,<br />

maar vooral naar technische oplossingen om hun vaak wilde ideeën te realiseren. Starconstruct, gespecialiseerd<br />

in de ontwikkeling van glasoplossingen voor bedrijfs- en openbare gebouwen, staat architecten, studiebureaus,<br />

glasgevelbouwers en glasverwerkers bij met al hun glasprojecten, standaardoplossingen of maatwerk.<br />

Starconstruct (Oudenaarde) is al meer dan 10<br />

jaar specialist in de ontwikkeling van glasoplossingen<br />

voor industriële en openbare gebouwen:<br />

standaardoplossingen of maatwerk. Elke<br />

klantengroep is verschillend: terwijl voor een<br />

glashandel alleen het studiewerk en de levering<br />

van het glasbeslag nodig is, wil de gevelbouwer<br />

meestal één aanspreekpartner voor het volledige<br />

pakket, inclusief glaslevering en glasopleiding.<br />

“We bieden klanten een standaardgamma<br />

van puntbevestigingen en glasbeslag aan, maar<br />

ook maatwerkoplossingen. Daarvoor werken<br />

we nauw samen met de ontwerper om een<br />

passende draagstructuur te realiseren, die qua<br />

vormgeving bij zijn wensen aansluit, maar tegelijk<br />

ook aan alle technische vereisten voldoet,”<br />

stelt zaakvoerder Joris De Bock. “Elk project<br />

start met een interne studieronde. Als we in een<br />

vroeg stadium bij het project betrokken worden,<br />

gaan we op zoek naar de optimale modulatie<br />

van de gevel om de meest economische oplossing<br />

te vinden, die past bij de wensen van de<br />

klant. Na goedkeuring van de offerte bespreken<br />

we de laatste details met de klant. Nadien maken<br />

we de projecttekeningen, de stuktekeningen<br />

voor de beglazing en de accessoires, de<br />

rekennota’s en plannen om montageteams te<br />

assisteren. Indien gewenst, bestellen en leveren<br />

we ook alle glaspanelen en toebehoren.”<br />

Referentieprojecten<br />

in binnen- en buitenland<br />

Starconstruct heeft een ruim portfolio van referentieprojecten<br />

in binnen- en buitenland. Zo<br />

werkten ze voor het Ratina Shopping Center<br />

in Tampere (Finland) een oplossing uit voor een<br />

84 GEVELBOUW.INFO


We ontwikkelden een oplossing om glazen gevelbekleding op een volledige onzichtbare manier te kunnen realiseren, niet met verlijming,<br />

maar met een revolutionair systeem met mechanische koppeling.<br />

glasgevel in de inkomhal en een hoger gelegen<br />

glasgevel bij het periscoop-restaurant met zicht<br />

op het stadscentrum, rekening houdend met de<br />

krachtenwerking in de rvs-trekstangen die de<br />

gevel boven de hoofdingang moesten ondersteunen.<br />

Starconstruct stond in voor design en<br />

opmaak van rekennota’s, de samenstelling van<br />

het montagedraaiboek en het leveren van alle<br />

toebehoren. “We werkten ook de technische<br />

oplossingen uit voor de glazen elementen in het<br />

station van Gent Sint-Pieters: vloeren, perronoverkappingen,<br />

borstweringen, windschermen,<br />

maar ook zitbanken, liften, wachthuisjes en zelfs<br />

de lichtgevende wanden in de fietsenstallingen.<br />

Tot slot ook de grote glazen achtergevel van het<br />

station, die al van ver zichtbaar is. “Het is meteen<br />

onze grootste showroom,” vult de zaakvoerder<br />

aan. “Bij glasconstructiewerken in een<br />

functionerend treinstation komt heel veel kijken,<br />

waaronder ook de veiligheid van de reizigers. Dit<br />

maakte het project nog uitdagender. Momenteel<br />

zijn we ook bezig met de glaswerken in het station<br />

van Mechelen.”<br />

Glazen gevelbekleding<br />

Volgens Starconstruct is er een duidelijke<br />

trend naar glazen gevelbekleding zonder<br />

zichtbare kaders en met een minimale draagstructuur.<br />

Daarom biedt de firma oplossingen<br />

voor glazen wandbekleding met of zonder<br />

Starconstruct werkte ook de technische oplossingen uit voor de glazen elementen in Gent Sint-Pieters:vloeren,<br />

perronoverkappingen, borstweringen, windschermen, zitbanken, liften, wachthuisjes, lichtgevendewanden<br />

én de grote achtergevel van het station, inclusief levering en plaatsing van al deze elementen.<br />

zichtbare puntbevestigingen. “We ontwikkelden<br />

ook een oplossing waarbij we een glazen<br />

gevelbekleding op een volledige onzichtbare<br />

manier kunnen realiseren, niet met verlijming,<br />

maar met een revolutionair systeem met mechanische<br />

koppeling. Zo is uitzetting in alle<br />

richtingen mogelijk en kunnen individuele<br />

panelen eenvoudiger geregeld of vervangen<br />

worden,” sluit Joris De Bock af. “Dit systeem<br />

werd al toegepast in het Esper ziekenhuis in<br />

Mikkeli (Finland) en enkele kantoorgebouwen<br />

in Brussel. Vandaag werken we aan twee<br />

grote projecten met glazen gevelbekleding,<br />

waar we later meer over communiceren.” ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

85


HIGH PERFORMANCE<br />

BINNENZONWERING.<br />

VOOR PROJECTEN &<br />

CONSUMENTEN.<br />

Kijk voor uw<br />

dichtsbijzijnde verkooppunt op<br />

www.verosol.com/oplossing<br />

Laat u inspireren door onze ultieme renovatie oplossing!<br />

verosol.nl<br />

Expand your comfort zone


Complex glasstudiewerk<br />

Verkoop van glas<br />

Projectcoördinatie<br />

Verkoop van glastoebehoren<br />

A: Bruwaan 10 - 9700 Oudenaarde (BE)<br />

T: +32 56 32 32 03<br />

E: info@starconstruct.be<br />

W: www.starconstruct.be


Glasvezel gevelanker<br />

voorkomt koudebruggen<br />

Bespaar tot 50% op de isolatiedikte in<br />

geventileerde gevels en prefab<br />

betonwanden met het Schöck Isolink ®<br />

gevelanker.<br />

GevelLink<br />

info@schock.nl +31 55 526 88 20<br />

Geveldesign in Aluminium<br />

Waardevast en duurzaam<br />

Aluform gevelsystemen zoals sidings<br />

en cassettes (volkern en komposiet) bieden<br />

een vrijwel ongelimiteerde verscheiden heid<br />

aan ontwerp-opties. Aluform biedt duur -<br />

zame “groene” oplossingen voor nieuwbouw<br />

en renovatie. Een eindeloos scala<br />

aan kleuren, oppervlaktes en decoratieve<br />

vormen, evenals technisch efficiënte<br />

montage-technieken maken Aluform<br />

de beste keuze.<br />

Daag ons uit, wij bieden u de ideale<br />

persoon lijke oplossing.<br />

Aluform System GmbH & Co. KG<br />

Dresdener Straße 15,<br />

<strong>02</strong>994 Bernsdorf, Germany<br />

T +49 (0) 35723 99-0<br />

M +31 (0) 630 418 579<br />

bernhard.vellinga@aluform.de<br />

www.aluform.de<br />

Aluform_Anz_Gelbouw-NL_Fassade_197x130_0120.indd 1 13.01.20 08:46


Op welke plaats moet<br />

er een gat in het profiel<br />

geboord worden? Hoe<br />

diep moet de sleuf voor de<br />

kast van het slot gefreesd<br />

worden? Deze en vele<br />

andere informatie wordt<br />

door Logikal automatisch<br />

naar de machine<br />

doorgestuurd. (Beeld:<br />

FeuerQuell Fotografie)<br />

Het softwarepakket Logikal is een ideale oplossing voor de bewerking van profielen.<br />

(Beeld: Torsten Kollmer)<br />

Tekst: Johan Debaere | Beeld: Orgadata/Andreas Meinders<br />

De directe link tussen bureau en werkvloer,<br />

tussen tekening, voorbereiding en productie<br />

Goede connecties zijn belangrijk en dat geldt ook voor computers en<br />

machines. Het softwarepakket Logikal van Orgadata, dat door heel<br />

wat raamfabrikanten, deurproducenten en gevelbouwers gebruikt<br />

wordt, zorgt voor de perfecte link tussen de computers in de kantoren<br />

en de CNC-machines op de werkvloer, ook bij bedrijven in de<br />

metaalverwerkende sector.<br />

“Klanten vertellen ons telkens weer<br />

dat de productiviteit van machines<br />

door de besturing met onze software<br />

met ongeveer 30% toeneemt en dat<br />

kan nog een stuk beter,” vertelt Paul<br />

Thyssen van Orgadata met enige trots.<br />

“Naast de betrouwbaarheid zijn een<br />

betere efficiëntie en een hogere productiviteit<br />

in elk geval belangrijke<br />

troeven, waardoor de interesse voor<br />

Logikal in de sector van de raam- en<br />

deurproductie en de gevelbouw blijft<br />

groeien. Het populaire programma<br />

biedt betrouwbare hulp in alle productiefasen.<br />

Het ondersteunt de gebruiker<br />

uitgebreid van projectinvoer, calculatie,<br />

offerte, tekening en werkvoorbereiding<br />

tot de intelligente besturing van<br />

CNC-machines. De software begeleidt<br />

de gebruiker stap voor stap bij de uitwerking<br />

van een project.”<br />

Die link tussen bureau en werkvloer, tussen<br />

tekening, voorbereiding en productie<br />

is als het ware dé kers op de taart van<br />

ontwerp- en berekeningssoftware Logikal.<br />

Het programma kan immers rechtstreeks<br />

de machines van verschillende fabrikanten<br />

aansturen. Daardoor is er geen extra<br />

programmering aan de machine nodig<br />

en dat verhoogt de efficiëntie. De digitale<br />

combinatie van componenten en profielen<br />

in het softwarepakket van Orgadata<br />

maakt het mogelijk om computer en<br />

machine met elkaar te laten communiceren.<br />

Als bijvoorbeeld voor een deur een<br />

bepaald profiel geselecteerd wordt en de<br />

tekenaar een slot uit de bibliotheek toevoegt,<br />

bepaalt de geometrie van het slot<br />

ook direct de bewerking die in het profiel<br />

moet gebeuren. De machine krijgt<br />

als het ware automatisch de informatie<br />

waar ze welke specifieke bewerking moet<br />

uitvoeren. Ze weet bijvoorbeeld precies<br />

waar ze in het profiel een sleuf voor het<br />

slot moet frezen of gaten voor de bevestigingsschroeven<br />

moet boren. Profiel, slot,<br />

schroeven en handgrepen passen perfect<br />

in elkaar. Orgadata heeft de succesvolle<br />

combinatie van de verschillende componenten<br />

letterlijk voorgeprogrammeerd.<br />

Samenwerking met operatoren en<br />

machinefabrikanten<br />

Bij de instelling van de machine werken<br />

de specialisten van softwarehuis Orgadata<br />

samen met de operator en de machinefabrikant.<br />

Daarbij kan de samenwerking<br />

tussen software en machine zelfs voor<br />

speciale toepassingen voorbereid worden.<br />

Als er tijdens de dagelijkse werking nog<br />

ongekende bewerkingen optreden, wordt<br />

het programma in nauw overleg aangepast.<br />

De directe link tussen de computer<br />

van de tekenaar en de machine via de software<br />

zorgt voor een verhoogde efficiëntie.<br />

De metaalverwerkende sector<br />

Ook de metaalverwerkende sector<br />

maakt graag gebruik van Logikal omdat<br />

de software het toelaat om de<br />

producten van de meest uiteenlopende<br />

fabrikanten te verwerken. De<br />

uitgebreide en up-to-date bibliotheek<br />

bevat immers de producten van de<br />

bekendste profiel- en beslagfabrikanten<br />

uit de sectoren aluminium, staal,<br />

hout-aluminium en kunststof. Naast<br />

profielen en beslag kan men ook glas<br />

en accessoires terugvinden, met alle<br />

mogelijke informatie waaronder de<br />

actuele prijs en voorraad. Zonder Logikal<br />

zouden metaalbewerkers nauwelijks<br />

in staat zijn om de complexiteit<br />

van en de snelle veranderingen in de<br />

sector te volgen. De grote verscheidenheid<br />

aan data is voor Logikal een uniek<br />

verkoopargument. Metaalverwerkende<br />

bedrijven kunnen de profielen van<br />

hun leveranciers met slechts één software<br />

bewerken. Dit bespaart werk, tijd<br />

en dus geld.<br />

Eén ding is duidelijk: door de bovengenoemde<br />

voordelen kiezen verwerkers<br />

massaal voor Logikal. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

89


Tekst: Susan Peek Beeld: Het Beeldatelier<br />

Imposante transformatie<br />

van bijzonder rijksmonument<br />

Een bijzonder project; de transformatie<br />

van het voormalige ziekenhuis Meerenberg<br />

tot woningen. Heiko Hulsker is de<br />

verantwoordelijke architect van deze<br />

rijksmonumentale herontwikkeling. Het<br />

draagt de naam Carré van Bloemendaal<br />

vanwege de carrévorm waarin het in<br />

1848 is gebouwd. Het gebouw is destijds<br />

ontworpen door J.D. Zocher jr.<br />

Het voormalige vervallen ziekenhuis<br />

Meerenberg is omgetoverd tot een<br />

moderne woonlocatie.<br />

90 GEVELBOUW.INFO


Aan de buitenzijde zijn er op de begane grond serres tegen het oorspronkelijke gebouw geplaatst. Alle circa 500 m 2<br />

aan Hermeta puien zijn gecoat met de seaside moffellaag, omdat het een kustproject betreft.<br />

“Helaas heeft het ruim twintig jaar leeggestaan<br />

en was het enorm vervallen,” zegt Frank Hoegen,<br />

projectleider bij Heilijgers. “In augustus<br />

2016 zijn we gestart met de voorbereidingen<br />

en vanaf mei 2017 begon de daadwerkelijke<br />

uitvoering.” Heilijgers ontzorgt graag bij zogenaamde<br />

complexere werken. Dit werk heeft alle<br />

facetten in zich waar Heilijgers goed in is: restauratie,<br />

renovatie, revitalisatie én nieuwbouw.<br />

Behoud van oud<br />

Hoegen: “Inmiddels is er een geheel nieuwe betonnen<br />

fundering onder het gebouw gemaakt.<br />

Een behoorlijk ingrijpend deel van de renovatie.<br />

Verder is het gebouw voorzien van een compleet<br />

nieuw dak en zijn de woningscheidende<br />

wanden in het gebouw aangebracht. De oude<br />

houten balkenvloeren zijn waar nodig hersteld<br />

en/of vervangen. Voor wat betreft het dak én<br />

de gevels, moest het authentieke karakter van<br />

het gebouw zoveel mogelijk intact blijven.”<br />

“Nadat alle aanbouwen waren verwijderd,<br />

restten er grote wonden in de gevel. Dat was<br />

soms met enkele stenen aan te helen, maar<br />

her en der bleek compleet gevelherstel nodig.<br />

Alle gevelkozijnen zijn vervangen door nieuwe<br />

kozijnen met een authentieke uitstraling en<br />

met klassieke kozijndetails, maar uiteraard<br />

wel voorzien van dubbelglas. Architect Heiko<br />

Hulsker heeft veel overlegd met de beleidsmedewerker<br />

Cultureel Erfgoed Gemeente Bloemendaal<br />

om zoveel mogelijk de oorspronkelijke<br />

uitstraling van het gebouw te behouden.”<br />

Aluminium serres<br />

Aan de buitenzijde zijn er op de begane grond<br />

serres tegen het oorspronkelijke gebouw geplaatst.<br />

Heilijgers heeft Hermeta mee laten<br />

denken in de uitvoering en mogelijke afmetin-<br />

gen van de aluminium (schuif-)puien. Hermeta<br />

is al decennialang producent en leverancier<br />

van aluminium gevelelementen. Wim Kok,<br />

accountmanager bij Hermeta: “Rekening<br />

houdend met de ontstane gevelbeschadigingen<br />

én de afmeting van de puien -gezien de<br />

hoogte en grootte van de serres- was dat een<br />

hele uitdaging. Het moet esthetisch mooi zijn,<br />

maar ook functioneel goed werken. Het voordeel<br />

van aluminium is dat we ook thermisch<br />

gezien prachtige oplossingen bieden.” De<br />

grote schuifpuien hebben een bovenlicht met<br />

geïsoleerd glas. “Dat heeft nogal een gewicht<br />

en mag beslist niet doorbuigen omdat de<br />

schuifpui dan vast zou kunnen lopen. Daarom<br />

zijn in een vroeg stadium de engineers<br />

van Hermeta <strong>Gevelbouw</strong> erbij betrokken.<br />

Onze engineers hebben samen met de constructeurs<br />

voor de overgang van de schuifpui<br />

naar het bovenlicht de verstevigingen<br />

berekend. We bieden altijd graag het totaalplaatje:<br />

engineren, produceren en monteren.”<br />

Vertrouwd<br />

De samenwerking tussen Heilijgers en Hermeta<br />

gaat al enige tijd terug. “We hebben al diverse<br />

projecten samen gedaan en dat bevalt uitstekend,”<br />

zegt Hoegen. “Hermeta is een club die<br />

niet alleen uitvoert maar ook meedenkt, ook in<br />

het voortraject kijkt naar de bestaande bouw,<br />

het globale plan van herstel maar ook het vele<br />

uitzoekwerk bij zulke projecten niet schuwt.<br />

Het is mooi dat je al samenwerkend vele malen<br />

in staat bent gebleken om oude gebouwen te<br />

behouden.” Kok vult aan: “Ik kan wel zeggen<br />

dat wij als Hermeta trots zijn dat we hofleverancier<br />

van Heilijgers zijn. Voor grote projecten<br />

zoals deze, tot woontorens en zélfs hun eigen<br />

voordeur. Vertrouwen is het belangrijkste fundament<br />

dat er is!” ❚<br />

De grote schuifpuien hebben een bovenlicht<br />

met geïsoleerd glas. Omdat het veelal begane<br />

grond puien betreft, voldoen ze aan de eisen<br />

van inbraakwerendheid WK-2. Alle gevelkozijnen<br />

zijn vervangen door nieuwe kozijnen met een<br />

authentieke uitstraling en met klassieke kozijndetails,<br />

maar uiteraard wel voorzien van dubbelglas.<br />

Een imposant transformatieproject: het gebouw<br />

behoudt haar oorspronkelijke uitstraling, maar<br />

voldoet wél aan de wensen van deze tijd.<br />

We hebben in dit project een moderne kunststof zwarte<br />

spacer toegepast in het glas. Een mooi voorbeeld<br />

van een klein detail bij het moderniseren van een oud<br />

gebouw. Niet alleen esthetisch maar ook functioneel,<br />

omdat kunststof beter isoleert.<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

91


Tekst: Susan Peek Beeld: Perforeertechniek BV<br />

Ontwikkelaar 2D/3D CAD-systemen<br />

richt zich op producerende bedrijven<br />

Een bedrijf dat al veertig jaar actief is in het ontwikkelen van 2D en 3D<br />

CAD-systemen, met als core business de gevelbouw, richt zich op producerende<br />

bedrijven. ISD Benelux ontwikkelt software met krachtige<br />

functionaliteiten om snel modellen te realiseren.<br />

gebruiken het 3D-model om met bouwpartners<br />

af te stemmen én het is de directe<br />

basis voor ons productieproces en CAM<br />

aansturing van onze machines.”<br />

Vanuit een BIM of IFC-model, is het mogelijk<br />

producten te engineeren op basis van specialisme.<br />

Dat zegt Arjen Klein, productmanager<br />

Benelux bij ISD. “De door ISD ontwikkelde<br />

softwareoplossingen HiCAD en HELiOS zijn<br />

systemen waarin je volledig door elkaar heen<br />

kunt ontwikkelen in 2D en 3D. Modelleren,<br />

aanpassingen doorvoeren, bouwkundige details<br />

genereren, aanzichten en doorsnedes<br />

maken, werkplaatstekeningen creëren… allemaal<br />

geautomatiseerd vanuit één model.<br />

Het voorkomt fouten en dubbel werk.”<br />

100% BIM<br />

Dat beaamt ook Peter Moser, directeur bij<br />

VPT Versteeg. De innovatieve en creatieve<br />

partner in metalen gevelbekleding, is helemaal<br />

klaar voor de bouw van de toekomst.<br />

Het bedrijf maakt naast complete metalen<br />

gevelcassettesystemen ook plaatwerkproducten<br />

zoals geperforeerde panelen en<br />

complexe paneelvormen in aluminium of<br />

cortenstaal. Moser vertelt: “De bouw heeft<br />

ten aanzien van BIM een behoorlijke verandering<br />

doorgemaakt, daar moet je als<br />

bedrijf in mee. 3D maakt bij VPT integraal<br />

onderdeel uit van onze werkwijze waarbij<br />

BIM onze standaard is.” VPT tekent de gevelsystemen<br />

met behulp van het 3D-pakket<br />

HiCAD en het PDM-pakket HELiOS, waarbij<br />

de afstemming van tekenwerk op basis<br />

van het IFC-protocol verloopt. “Voor ons<br />

het meest praktische pakket voor plaatwerktoepassingen,”<br />

vervolgt Moser. “We<br />

Digitalisering bouwplaats<br />

Wel constateert Moser dat de stap naar de<br />

bouwplaats vaak nog een uitdaging vormt.<br />

“We zien dat er door de tekenkamer veel<br />

intelligentie wordt toegevoegd, wat ten<br />

goede komt aan het proces van de werkvoorbereiding<br />

en productie. Maar op de<br />

bouw wordt er toch nog om 2D-tekeningen<br />

gevraagd. Focus naar die digitalisering van<br />

de bouwplaats voor een nog soepelere samenwerking<br />

is daarom heel belangrijk en<br />

staat hoog op onze agenda van automatisering.”<br />

Klein laat weten dat de stap richting<br />

de bouw- en werkplaatsen ook bij ISD<br />

de volle aandacht heeft. “Zij moeten weten<br />

hoe je een model kunt uitlezen en hoe je er<br />

optimaal informatie uit kunt halen.”<br />

Een wolk aan gegevens<br />

Wanneer een gebouw eenmaal staat, lever je<br />

niet alleen een fysiek product op maar ook de<br />

digitale versie ervan. Het gebouw is in feite<br />

een wolk aan gegevens. Hét model waar de<br />

beheerder nu en in de toekomst zijn informatie<br />

vandaan haalt. Moser: “Wanneer je in je<br />

rol verantwoordelijk bent voor het vastleggen<br />

Het Platform Utrecht, VPT Versteeg Perforeertechniek BV<br />

CAD-tekening KNAW-CBS, Utrecht<br />

92 GEVELBOUW.INFO


Eindresultaat KNAW-CBS, Utrecht<br />

van data is het systeem dat je daarvoor gebruikt<br />

cruciaal. Daarom kiezen wij voor ISD.”<br />

Professionaliseren<br />

van de gevelbranche<br />

“Samen met ISD kijken we met een bepaalde<br />

vooruitstrevende visie wat bijdraagt in<br />

de ontwikkeling van de software maar ook<br />

zorgt voor een professionalisering van de<br />

hele gevelbranche. ISD heeft een speciale<br />

tak die zich verdiept in de ontwikkelingen<br />

van gevel en bouw in Nederland. De gevelbranche<br />

is volop in beweging en ISD beweegt<br />

daarin mee met het doorontwikkelen<br />

van de software. Klein vult aan: “We luisteren<br />

naar wat er speelt in de branche. Zo<br />

hebben we overleg met VMRG en het BIMloket.<br />

Wij volgen daarin de BuildingSMART,<br />

een standaard die wereldwijd gehanteerd<br />

wordt bij digitalisering van de bouw. Mooie<br />

dingen bedenken is één, maar het is belangrijk<br />

dat de klant kan aangeven wat er<br />

nodig is, zodat we daarin kunnen adviseren<br />

en ondersteunen,” besluit Klein. ❚<br />

CAD Tekening het Platform, Utrecht (Beeld: Arjen Klein)<br />

Geleverde beplating en onderconstructie VPT Perforeertechniek BV (Beeld:k Arjen Klein)<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

93


Tekst: Roel van Gils Beeld: tesa®<br />

Constructieve hechting<br />

met zelfklevende tapes<br />

Zelfklevende tapes bieden ongekende mogelijkheden in de bouwen<br />

bouwtoeleveringsindustrie. tesa ® , een van ’s werelds vooraanstaande<br />

producenten van dergelijke tapes, biedt met de ACXplusfamilie<br />

een ideale oplossing voor onder meer de snelle bevestiging<br />

van verstevigingsprofielen. De grote kleefkracht op moeilijke materialen<br />

en de hoge weerstand tegen temperatuurschommelingen zijn<br />

enkele belangrijke troeven.<br />

De tapes onderscheiden zich door een grote kleefkracht, een zeer hoge aanvangshechting en een<br />

uitstekende bestendigheid tegen koudeschokken.<br />

Dankzij de creativiteit van meer dan vijfhonderd<br />

onderzoekers van over de hele<br />

wereld, in combinatie met doelgerichte<br />

klantgesprekken, introduceert tesa ® jaarlijks<br />

honderden nieuwe producten. Vandaag<br />

ontwikkelt en produceert het bedrijf<br />

met de hoofdvestiging in het Duitse Hamburg<br />

een breed gamma oplossingen voor<br />

de meest uiteenlopende sectoren: de automobielindustrie,<br />

de elektronica, de druken<br />

papierwereld, de farmaceutische sector<br />

en uiteraard ook de bouwsector. Bouwprofessionals<br />

zetten de zelfklevende tapes van<br />

tesa ® in voor tal van toepassingen, waaronder<br />

de montage van raamlijsten, beglazing<br />

en deurpanelen, de bevestiging van architecturale<br />

panelen en structurele beglazing<br />

op gevels.<br />

ACXplus<br />

Met de ACXplus biedt tesa ® een serie zelfklevende<br />

tapes aan die ideaal zijn voor de<br />

snelle bevestiging van verstevigingsprofielen<br />

op panelen uit aluminium, roestvast<br />

staal, andere niet-corrosieve metalen en<br />

composietpanelen. Deze revolutionaire oplossing<br />

maakt de perfecte weerspiegeling<br />

van de omgeving en de natuur mogelijk,<br />

garandeert een onzichtbare en trillingvrije<br />

plaatsing van de panelen. Ze onderscheiden<br />

zich door een grote kleefkracht, zelfs<br />

op moeilijke materialen, een zeer hoge<br />

aanvangshechting en een uitstekende<br />

bestendigheid tegen koudeschokken.<br />

Visco-elastische tapes uit acrylschuim<br />

compenseren immers voor verschillen in<br />

thermische uitzetting en garanderen dan<br />

ook een onzichtbare en trillingvrije plaatsing<br />

van de profielen op de achterzijde van<br />

de panelen. Bovendien kan de tape vooraf<br />

op de profielen gekleefd worden, waardoor<br />

een flexibelere en efficiëntere werkplanning<br />

mogelijk is.<br />

Bij Mirage Gstaad in Zwitserland zijn zelfklevende tapes type 7<strong>02</strong>00 ingezet voor de montage van profielen op<br />

spiegelende Alucobond ® panelen.<br />

De zelfklevende ACXplus-tapes van tesa ®<br />

zijn wereldwijd al in heel wat mooie referentieprojecten<br />

gebruikt. Zoals het glaspaviljoen<br />

voor het Rijksmuseum op de luchthaven van<br />

Schiphol. De montage van de glasgevel van<br />

het kantoorgebouw van Schneider Electric<br />

in Mexico en voor de integratie van architecturale<br />

panelen in de gevel van de hoofdvestiging<br />

van tesa ® in het Duitse Hamburg.<br />

Helemaal indrukwekkend is de gevel van<br />

Mirage Gstaad in Zwitserland, waarbij de<br />

zelfklevende tapes type 7<strong>02</strong>00 zijn ingezet<br />

voor de montage van profielen op spiegelende<br />

Alucobond ® panelen. ❚<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

95


Tekst: Tjerk van Duinen Beeld: Rien van Rijthoven, Ossip van Duivenbode, Alexander ten Berge, Pieter Kiers<br />

Op zoek naar de<br />

kameleongevel<br />

Paul de Ruiter heeft genoeg meetgegevens om zijn<br />

proefschrift af te ronden. Nu nog tijd vinden.<br />

In 2004 schreef Paul de Ruiter in de eerste jaargang van <strong>Gevelbouw</strong> als eerste columnist een bijdrage over<br />

de toekomst met de titel: “2<strong>02</strong>1”. Aanleiding was enerzijds het boek Do androids dream of electric sheep,<br />

verfilmd als Blade Runner, waarin een dystopische wereld in 2<strong>02</strong>1 wordt geschetst met oorlog en vervuiling.<br />

Daartegenover plaatste De Ruiter zijn promotieonderzoek The Chameleon Skin dat een veel positiever beeld<br />

geeft en waarin gebouwen met intelligente gevels energie opwekken. “Stel dat gebouwen inderdaad energie<br />

gaan produceren, wat zal dat betekenen voor de architectuur en voor de exploitatie van gebouwen?”<br />

Ondertussen heeft de loopbaan van De Ruiter<br />

een grote vlucht genomen en heeft hij zelf antwoord<br />

gegeven op die vraag, door gebouwen<br />

te ontwerpen met slimme gevels. Anno 2<strong>02</strong>0<br />

heeft zijn bureau de reputatie van de architect<br />

met het meest duurzame oeuvre. Recentelijk<br />

zijn daar het BREEAM Outstanding Unilever<br />

Food Innovation en het LEED Platinum QO<br />

hotel, een hotel in het Amstelkwartier in Amsterdam<br />

aan toegevoegd. Maar al vanaf het<br />

begin was De Ruiter gedreven om van architectuur<br />

een duurzame opgave te maken.<br />

Waar komt die drive vandaan?<br />

Wellicht door mijn jeugd in het groene Rhenen.<br />

Het rapport van de Club van Rome, Limits<br />

to Growth, en de dingen die Jimmy Carter<br />

tijdens zijn presidentschap op het gebied<br />

van duurzame energie deed, hebben me op<br />

een of andere manier ook al vroeg beïnvloed.<br />

Later tijdens mijn studie vond ik in elk geval<br />

dat architectuur moest gaan over duurzaamheid.<br />

Dat heeft me nooit meer losgelaten.<br />

Je promotieonderzoek, The<br />

Chameleon Skin, gaat daar ook over.<br />

Een kameleon kan zijn huid door kleurverandering<br />

aanpassen. Om op te vallen als hij vrouwtjes<br />

wil lokken, om weg te vallen als gevaar<br />

dreigt of om ’s ochtends op te warmen in het<br />

eerste zonlicht. Een gebouw kan zich ook aanpassen<br />

aan de omgeving en aan de omstandigheden.<br />

Daar gaat het onderzoek over, maar<br />

ik heb intussen vooral veel gebouwen gemaakt<br />

die dat daadwerkelijk kunnen. Bijvoorbeeld<br />

de eerste villa die we hebben gemaakt, Villa<br />

Deys. Daarvoor hebben we louvreschermen<br />

bedacht die in opgeklapte stand als zonweringsluifels<br />

werken. Gesloten blokkeren ze de<br />

zon en zorgen ze voor veiligheid. Zelf in de garage<br />

in elkaar geknutseld en later met MHB tot<br />

een succesvol volwaardig product ontwikkeld.<br />

Dus het onderzoek gaat altijd door.<br />

Zo kun je dat zien. In 2004 hebben we samen<br />

met de TU Eindhoven en MHB voor het Mercator<br />

Technology & Science Park in Nijmegen<br />

de Hollandse klimaatgevel ontwikkeld. Dit is<br />

een energiezuinige klimaatgevel met transparant<br />

glas van vloer tot plafond en zonwerend<br />

doek aan de binnenzijde. De ontstane luchtspouw<br />

kan zo worden afgezogen voordat de<br />

binnenruimte opwarmt; de warmte kan met<br />

een warmtewisselaars hergebruikt worden. ›<br />

Villa Deys, met zelfontwikkelde louvreschermen (Beeld: Rien van Rijthoven)<br />

96 GEVELBOUW.INFO


QO Amsterdam, Leed<br />

Platinu. Gevel reageert<br />

op de omgeving en op<br />

aanwezigheid. (Beeld:<br />

Ossip van Duivenbode)<br />

'Alles in het QO Amsterdam is gericht<br />

op het zoveel mogelijk vermijden van<br />

energieverbruik'<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

97


schrift af te ronden. ❚<br />

Atrium TNT Hoofddorp (Beeld: Alexander ten Berge)<br />

98 GEVELBOUW.INFO


Sigmax: wisselende uitkragingen (Beeld: Pieter Kiers)<br />

Enkel doek bleek genoeg om de glazen gevel<br />

te conditioneren. Zo zijn we constant op zoek<br />

naar innovatieve oplossingen, zonder daarbij<br />

de architectonische expressie en het budget<br />

uit het oog te verliezen.<br />

Een ander voorbeeld:<br />

het kantoor van Sigmax in Enschede uit 2008<br />

heeft aan elke zijde een eigen klimaatconcept<br />

omdat elke richting zijn eigen dynamiek heeft.<br />

De rondlopende luifels tussen de verder volledig<br />

glazen gevels zijn aan alle zijden verschillend,<br />

met de grootste overhang aan de<br />

zuidkant en zonreflecterend rvs aan alle onderzijden<br />

voor nog meer daglicht. Het principe<br />

van wisselende uitkragingen heeft geïnspireerd<br />

want het is daarna veel toegepast door anderen.<br />

Iedereen kan er zijn voordeel mee doen.<br />

Een recent werk is het<br />

QO Amsterdam, een Leed<br />

Platinumhotel, misschien wel het<br />

gebouw dat het meest dicht bij de<br />

Chameleon Skin komt?<br />

Als je het in een time lapse video ziet zeker.<br />

Je ziet het hele gebouw reageren op<br />

de zon en op aanwezigheid van hotelgasten.<br />

Alles is hier gericht op het zoveel mogelijk<br />

vermijden van energieverbruik. Een<br />

hotelkamer wordt gemiddeld acht uur per<br />

dag gebruikt, voornamelijk om te slapen.<br />

Verwarming, koeling en de luchtbehandeling<br />

blijven de andere zestien uur gewoon<br />

aan staan, terwijl er niemand is. Daarom<br />

hebben we voor het QO Hotel een bewegende<br />

gevel ontworpen die dicht gaat<br />

middels schuifluiken. Wanneer de gast de<br />

kamer verlaat, gaan alle installaties uit en<br />

sluit de gevel, waardoor de kamer op de<br />

juiste temperatuur blijft. Als de gast terugkomt,<br />

gaan de gevelluiken weer open en<br />

alle installaties weer aan om op de gewenste<br />

temperatuur te blijven. Op die manier<br />

kun je enorm veel energie besparen.<br />

Wat heb je met atriums?<br />

Dat is een rode draad in veel van<br />

jouw ontwerpen.<br />

Ik ben erachter gekomen dat een atrium<br />

de beste manier is om een energiezuinig<br />

gebouw te maken en toch veel daglicht<br />

naar binnen te halen. Grote voordeel<br />

is dat er veel minder dure buitengevel nodig<br />

is. We hebben het atrium in 2007 voor<br />

het eerst toegepast bij het hoofdkantoor<br />

van TNT in Hoofddorp. Er valt mooi licht<br />

in van boven en met een mooie trap door<br />

het atrium creëer je een prachtige ruimte<br />

voor interactie. Het is een zeer compact<br />

gebouwmodel en je geeft het gebouw<br />

een hart. Het TNT gebouw was het eerste<br />

Leed Platinum kantoor in Europa en<br />

nog steeds het meest duurzame kantoor<br />

van Nederland.Hoe behoudt Paul de Ruiter<br />

Architects zijn vooraanstaande positie<br />

op het gebied van duurzaam bouwen?<br />

Het bureau heeft altijd een actieve onderzoekende<br />

rol waarin we de ambitie hebben om<br />

onze voorgaande gebouwen in duurzaamheid<br />

te overtreffen. Daarbij werken we veel<br />

samen met adviseurs die dezelfde ambitie<br />

hebben. We sparren ook veel een-op-een met<br />

gevelleveranciers en bouwers. Die hebben<br />

veel praktische kennis. Gevels zijn essentieel<br />

voor de architectuur, voor energiebesparing<br />

en voor leefcomfort in gebouwen. Dan heb<br />

je de gevelbouwer nodig om de kosten en<br />

de specificaties scherp in beeld te krijgen.<br />

En we bouwen graag met gevelbouwers die<br />

meedenken. De Groot & Visser, MHB, Blitta<br />

zijn bijvoorbeeld inventief, behulpzaam en<br />

vrijgevig met hun kennis. Dat past bij ons<br />

bureau. In het ontwerpproces gebruiken we<br />

BIM met plugin van Sefaira, software waarmee<br />

je in een vroegtijdig stadium van het ontwerp<br />

factoren als energieverbruik en daglichttoetreding<br />

kunt voorspellen, zodat je op die factoren<br />

je ontwerp kan optimaliseren.<br />

In jouw column uit 2004<br />

verwachtte je in 2<strong>02</strong>1 “wel<br />

klaar te zijn” met je promotieonderzoek.<br />

Hoe staat het ermee?<br />

Ik ga dat weer oppakken. Dat kan niet<br />

meer bij Mick Eekhout, hij is met emeritaat,<br />

dus ik moet nog een nieuwe promotor vinden.<br />

Ik heb in elk geval genoeg meetgegevens<br />

van mijn eigen ontworpen gebouwen,<br />

nu nog even de tijd vinden om mijn proef-<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

99


Design Gevelsystemen<br />

Nederland<br />

Toekomstbestendig bouwen<br />

begint bij Kingspan<br />

Duurzaamheid en innovatie gaan bij Kingspan hand in hand. Als toeleverancier van de<br />

complete gebouwschil kennen wij de steeds hoger wordende eisen op het gebied van<br />

energiezuinigheid, brandveiligheid, duurzaamheid en circulariteit.<br />

Voor gebouwen met een complex ontwerp, waarbij esthetiek belangrijk is of waar een<br />

geventileerde gevel gewenst is, biedt Dri-Design als geventileerd gevelsysteem een snelle<br />

bouwmethode met uitstekende technische prestaties. De gepatenteerde snel te installeren<br />

metalen cassettes bieden oneindig veel mogelijkheden in vorm, afwerking, kleur en textuur.<br />

Laat u ook inspireren en informeren: www.kingspanfacades.nl<br />

Kingspan B.V.<br />

Lingwei 8, 4004 LL Tiel info@kingspanpanels.nl<br />

Tel: +31 (0) 344 675 250 www.kingspanfacades.nl


GEVELPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

Gevelpartners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde<br />

fabrikanten en<br />

leveranciers in de sector.<br />

Zowel in het vaktijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van<br />

de meest gerenommeerde<br />

fabrikanten en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Gevelbouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt optimale<br />

vindbaarheid van Gevelpartners door Google gegarandeerd. Vanuit het vaktijdschrift is alle<br />

informatie over de Gevelpartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Gevelbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Dirk Mulder: T +31 495 45 00 95 – E d.mulder@louwersmediagroep.nl


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.<br />

J.S. de Jongplein 7a<br />

4001 WG TIEL<br />

T +31 344 67 97 04<br />

E sales.nederland@eu.agc.com<br />

W www.agc-yourglass.com<br />

ALUSTA<br />

NATUURLIJKE VENTILATIETECHNIEK BV<br />

Penningweg 7<br />

4879 AE ETTEN-LEUR<br />

Postbus 93<br />

4870 AB ETTEN-LEUR<br />

T +31 76 503 41 52<br />

F +31 76 501 44 96<br />

E alusta@alusta.com<br />

W www.alusta.com<br />

CAD-PLAN GMBH<br />

Hanauer Landstraße 174<br />

D-60314 FRANKFURT<br />

T +49 69 800 818 0<br />

E koopmann@cad-plan.com<br />

W www.cad-plan.com<br />

DELFT PROFIELEN BV<br />

Havenweg 4<br />

5145 NJ WAALWIJK<br />

T +31 416 56 74 11<br />

E info@delftprofielen.nl<br />

W www.delftprofielen.nl<br />

ALINEL NV<br />

Industriepark 14/106<br />

B-9031 DRONGEN<br />

T +32 9 250 03 06<br />

F +32 9 210 16 25<br />

E info@alinel.be<br />

W www.alinel.be<br />

BISOTON<br />

Curiestraat 4 - 6<br />

6716 AR EDE<br />

T +31 318 30 00 70<br />

E info@bisoton.nl<br />

W www.bisoton.nl<br />

CARLISLE CONSTRUCTION<br />

MATERIALS<br />

Industrieweg 16<br />

8263 AD KAMPEN<br />

T +31 38 339 33 33<br />

E info@ccm-europe.com<br />

W www.ccm-europe.com/nl/<br />

DICTATOR PRODUCTIE BV<br />

Energieweg 11<br />

8304 AJ EMMELOORD<br />

T +31 527 61 34 56<br />

F +31 527 69 84 20<br />

E info@dictator.nl<br />

W www.dictator.nl<br />

ALIPLAST ALUMINIUM SYSTEMS<br />

Waaslandlaan 15<br />

B - 9160 LOKEREN<br />

T +32 93 40 55 55<br />

F +32 93 48 57 92<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

ALUCOL<br />

Soerendonck 3<br />

6086 BW NEER<br />

Postbus 4403<br />

6086 ZG NEER<br />

T +31 475 26 <strong>02</strong> 00<br />

E sales@alucol.nl<br />

W www.alucol.nl<br />

BOON EDAM NEDERLAND BV<br />

Ambachtstraat 4<br />

1135 GG EDAM<br />

Postbus 26<br />

1135 ZG EDAM<br />

T +31 299 38 Logo_Bostik_druk.pdf 08 08<br />

1 11-12-2014 16:23:50<br />

F +31 299 37 28 59<br />

COMHAN HOLLAND BV<br />

E info@boonedam.nl<br />

Joh. Enschedeweg 11<br />

W www.boonedam.nl<br />

1422 DR UITHOORN<br />

BOSTIK BV<br />

De Voerman 8<br />

5215 MH 's HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 43 74<br />

F +31 73 624 43 44<br />

E infoNL@bostik.com<br />

W www.bostik.nl<br />

BTC KOZIJNEN<br />

Helmondstraat 86<br />

6843 SH ARNHEM<br />

T +31 6 251 31 251<br />

E info@btckozijnen.nl<br />

W www.btckozijnen.nl<br />

T +31 297 51 36 36<br />

F +31 297 51 36 39<br />

E comhan@comhan.com<br />

W www.comhan.com<br />

Copaco_Q.pdf 1 06-11-13 16:11<br />

COPACO SCREENWEAVERS<br />

Rijksweg 125<br />

B-8531 BAVIKHOVE<br />

T +32 56 35 35 33<br />

F +32 56 35 80 48<br />

E info@copaco.be<br />

W www.copaco.be<br />

DUCO PROJECTS<br />

Bedrijvenlaan 2<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 66<br />

F +32 58 33 00 67<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

DUCO VENTILATION<br />

Handelsstraat 19<br />

B-8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

F +32 58 33 00 44<br />

E info@duco.eu<br />

W www.duco.eu<br />

1<strong>02</strong> GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

ELUMATEC BENELUX BV<br />

Hoogeveenenweg 204<br />

2913 LV NIEUWERKERK A/D IJSSEL<br />

T +31 180 31 58 58<br />

F +31 180 31 58 58<br />

E info@elumatec.nl<br />

W www.elumatec.nl<br />

GEZE BENELUX BV<br />

Steenoven 36<br />

5626 DK EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 90 80<br />

F +31 40 262 90 85<br />

E benelux.nl@geze.com<br />

W www.gezebenelux.com<br />

DE TECHNOLOGIE VOOR UW IDEEËN<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.wicona.nl<br />

J.M. VAN DELFT & ZN<br />

Christiaan Huygensweg 21<br />

5151 DM DRUNEN<br />

Postbus 232<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 37 49 25<br />

F +31 416 37 84 50<br />

E info@jmvandelft.nl<br />

W www.jmvandelft.nl<br />

ERGON NEDERLAND<br />

Castellastraat 26<br />

6512 EX NIJMEGEN<br />

Postbus 73<br />

heroal Nederland B.V.<br />

Houtzagerijstraat 61<br />

5451 HZ MILL<br />

T +31 485 22 50 00<br />

E nederland@heroal.com<br />

W www.heroal.de/nl<br />

HYDRO BUILDING SYSTEMS<br />

NETHERLANDS BV<br />

Alcoalaan 1<br />

JAZO ZEVENAAR<br />

6500 AB NIJMEGEN<br />

5151 RW DRUNEN<br />

Handelsdwarsstraat 10<br />

T +31 316 58 11 44<br />

E info@ergonnederland.nl<br />

W www.ergonnederland.nl<br />

HILTI NEDERLAND BV<br />

Leeuwenhoekstraat 4<br />

2652 XL BERKEL EN RODENRIJS<br />

Postbus 92<br />

2650 AB BERKEL EN RODENRIJS<br />

T +31 10 519 11 11<br />

F +31 10 519 11 99<br />

E hiltinl@Hilti.com<br />

W www.hilti.nl<br />

Postbus 75<br />

5150 AB DRUNEN<br />

T +31 416 38 64 80<br />

E info.hbs.nl@hydro.com<br />

W www.sapabuildingsystem.nl<br />

6905 DJ ZEVENAAR<br />

Postbus 360<br />

6900 AJ ZEVENAAR<br />

T +31 316 59 29 11<br />

F +31 316 52 53 60<br />

E info@jazo.eu<br />

W www.jazo.nl<br />

FAC<br />

Noel Schoorensstraat 19<br />

B-9810 ELKE-NAZARETH<br />

T +32 59 51 65 59<br />

E info@fac-belgium.eu<br />

W www.fac-belgium.eu<br />

HUECK ALUMINIUM<br />

PROFIELTECHNIEK BENELUX BV<br />

Windmolen 8<br />

4751 VM OUD GASTEL<br />

Postbus 101<br />

4750 AC OUD GASTEL<br />

T +31 165 51 39 55<br />

F +31 165 51 31 11<br />

E info@hueck.nl<br />

W www.hueck.nl<br />

INTAL BV<br />

De Veken 103<br />

1716 KG OPMEER<br />

T +31 226 34 15 25<br />

E info@intal.nl<br />

W www.intal.nl<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

JORIS IDE NV<br />

Hille 174<br />

B-8750 ZWEVEZELE (BELGIË)<br />

T +32 51 61 07 77<br />

E info@joriside.be<br />

W www.joriside.com<br />

FAÇADE, ADVISEURS<br />

VOOR GEVELBOUW BV<br />

Citroenvlinderlaan 5<br />

5641 CG EINDHOVEN<br />

T +31 40 251 34 00<br />

E gevel@facade.nl<br />

W www.facade.nl<br />

HUNTER DOUGLAS<br />

ARCHITECTURAL PROJECTS<br />

Piekstraat 2<br />

3071 EL ROTTERDAM<br />

Postbus 5072<br />

3008 AW ROTTERDAM<br />

T +31 10 496 22 22<br />

F +31 10 423 78 90<br />

E info@hunterdouglas.nl<br />

W www.hunterdouglas.nl<br />

aluminium & kunststof<br />

reserveonderdelen<br />

www.onlineschucoshop.nl<br />

KN KOZIJN & GEVELTECHNIEK BV<br />

Vrusschenhusken 1<br />

6422 PL HEERLEN<br />

T +31 45 541 32 14<br />

E info@ith-heerlen.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

KAWNEER NEDERLAND BV<br />

Archimedesstraat 9<br />

3846 CT HARDERWIJK<br />

Postbus 391<br />

3840 AJ HARDERWIJK<br />

T +31 341 46 46 11<br />

E kawneer.benelux@arconic.com<br />

W www.kawneer.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

103


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

PROZON<br />

P R O J E C T E N<br />

PROZON NEDERLAND BV<br />

KINGSPAN GEÏSOLEERDE PANELEN<br />

Lingewei 8<br />

4004 LL TIEL<br />

Postbus 6565<br />

4000 HN TIEL<br />

T +31 344 67 52 50<br />

KNAUF B.V.<br />

Mesonweg 8 - 12<br />

3542 AL UTRECHT<br />

T +31 30 247 33 11<br />

E info@knauf.nl<br />

W www.knauf.nl<br />

MILIN PANELEN & PROFIELEN<br />

Brabanthaven 1<br />

3433 PJ NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 606 92 20<br />

F +31 30 657 90 21<br />

E info@milin.nl<br />

W www.milin.nl<br />

Lange Zijde 5<br />

5626 DL EINDHOVEN<br />

T +31 40 262 34 00<br />

F +31 40 262 43 10<br />

E info@prozon.nl<br />

W www.prozon.nl<br />

F +31 344 67 52 51<br />

E info@kingspanpanels.nl<br />

W www.kingspanpanels.nl<br />

www.kingspanbenchmark.nl<br />

KINGSPAN NV/SA<br />

Bouwelven 17<br />

B-2280 GROBBENDONK<br />

T +32 14 25 73 47<br />

W www.kingspanpanels.be<br />

KINGSPAN UNIDEK B.V.<br />

Scheiweg 26<br />

5421 XL GEMERT<br />

Postbus 101<br />

5420 AC GEMERT<br />

T +31 492 37 81 11<br />

E info@kingspan.nl<br />

W www.kingspan.nl<br />

MAN PROTECTION BV<br />

Postbus 48<br />

1483 ZG DE RIJP<br />

T +31 299 45 11 30<br />

E info@manprotection.nl<br />

W www.manprotection.nl<br />

MANFRED J.C. NIEMANN<br />

NEDERLAND BV<br />

Baarnsche Dijk 19 a<br />

3741 LP BAARN<br />

T +31 35 303 32 80<br />

F +31 35 543 16 19<br />

E info@niemet.nl<br />

W www.niemet.nl<br />

NETWERK VOOR METALEN DAKEN EN GEVELS<br />

MDG<br />

Lissabonring 24<br />

5252 NT DRUNEN<br />

T +31 6 497 499 87<br />

E cynthia@cm-communication-support.nl<br />

W www.cm-communication-support.nl<br />

ORGADATA BENELUX BV<br />

Zuiderplein 4<br />

8911 AJ LEEUWARDEN<br />

T +31 58 233 39 20<br />

F +31 58 213 85 30<br />

E info@orgadata.nl<br />

W www.orgadata.nl<br />

Meer dan sandwichpanelen...<br />

PANELEN HOLLAND BV<br />

Venekoterweg 7<br />

8431 HG OOSTERWOLDE<br />

Postbus 61<br />

8430 AB OOSTERWOLDE<br />

T +31 516 56 85 68<br />

F +31 516 56 85 61<br />

E info@panelenholland.nl<br />

W www.panelenholland.nl<br />

PROFIMAX<br />

De Grote Elst 54<br />

5246 JR ROSMALEN<br />

T +31 73 644 <strong>02</strong> 89<br />

F +31 73 644 57 89<br />

E info@profimax.nl<br />

W www.profimax.nl<br />

REYNAERS ALUMINIUM BV<br />

Maisdijk 7<br />

5704 RM HELMOND<br />

Postbus 111<br />

5700 AC HELMOND<br />

T +31 492 56 10 20<br />

F +31 492 56 10 30<br />

E info@reynaers.nl<br />

W www.reynaers.nl<br />

ROYMANS<br />

BEVESTIGINGSMATERIALEN BV<br />

Nobelstraat 13-A<br />

5051 DV GOIRLE<br />

Postbus 278<br />

5050 AG GOIRLE<br />

T +31 13 534 56 78<br />

E verkoop@roymans.nl<br />

W www.roymans.nl<br />

KLOECKNER METALS<br />

ODS NEDERLAND<br />

Donk 6<br />

2991 LE BARENDRECHT<br />

Postbus 69<br />

2990 AB BARENDRECHT<br />

T +31 180 64 08 87<br />

F +31 180 64 03 25<br />

E info@ods-geveltechniek.nl<br />

W www.ods-geveltechniek.nl<br />

MERFORD SPECIAL DOORS BV<br />

Postbus 160<br />

4200 AD GORINCHEM<br />

T +31 183 67 50 20<br />

F +31 183 62 64 40<br />

E specialdoors@merford.com<br />

W www.merford.com<br />

PROFITY BV<br />

Ambachtstraat 7<br />

7461 TP RIJSSEN<br />

T +31 548 53 93 29<br />

F +31 548 53 93 22<br />

E info@profity.nl<br />

W www.profity.nl<br />

SCHÜCO NEDERLAND BV<br />

Clarissenhof 3A<br />

4133 AB VIANEN<br />

Postbus 1076<br />

3640 BB MIJDRECHT<br />

T +31 88 203 33 00<br />

E info@schueco.nl<br />

W www.schueco.nl<br />

104 GEVELBOUW.INFO


Gevelpartners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

Gevel Partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

gevelbouw.info/bedrijf<br />

UNILIN INSULATION BV<br />

SIEGENIA-AUBI KG<br />

Ramgatseweg 15<br />

4941 VN RAAMSDONKVEER<br />

T +31 85 486 10 80<br />

E info@siegenia.com<br />

W www.siegenia.com<br />

STACKDOOR PRODUCTS<br />

Nobelstraat 26<br />

3846 CG HARDERWIJK<br />

T +31 341 43 43 44<br />

E info@stackdoor.nl<br />

W www.stackdoor.nl<br />

Postbus 3<br />

5060 AA OISTERWIJK<br />

T +31 13 523 13 13<br />

F +31 13 528 39 39<br />

E sabine.vaneersel@unilin.com<br />

W www.unilin.com<br />

VMRG<br />

Einsteinbaan 1<br />

Postbus 1496<br />

3430 BL Nieuwegein<br />

T +31 30 605 36 44<br />

F +31 30 605 32 60<br />

E info@vmrg.nl<br />

W www.vmrg.nl<br />

SUNFLEX ALUMINIUM<br />

SKG-IKOB<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ GELDERMALSEN<br />

Postbus 2<strong>02</strong><br />

4190 CE GELDERMALSEN<br />

T +31 88 244 01 00<br />

T +31 88 244 01 01<br />

E info.skgikob.nl<br />

SYSTEME GMBH<br />

Im Ruttenberge 12<br />

D-57482 WENDEN-GERLINGEN<br />

T +49 2762 9253-0<br />

F +49 2762 9253-280<br />

E info@sunflex.de<br />

W www.sunflex.de<br />

VAN DER MEER<br />

OPPERVLAKTETECHNIEK BV<br />

Nieuw Zeelandweg 14<br />

1045 AL AMSTERDAM<br />

T +31 20 447 <strong>02</strong> 45<br />

F +31 20 611 24 26<br />

WILMS NV<br />

Molsebaan 20<br />

B-2450 MEERHOUT<br />

T +32 14 36 99 85<br />

E info@wilms.be<br />

W www.wilms.be<br />

W www.skgikob.nl<br />

E kantoor@meercoat.nl<br />

W www.meercoat.nl<br />

SOLARLUX NEDERLAND<br />

Marie Curiestraat 2<br />

7442 DP NIJVERDAL<br />

T +31 548 63 13 22<br />

E info@solarlux.nl<br />

W www.solarlux.nl<br />

SOMFY NEDERLAND BV<br />

SUNSHIELD BV<br />

Lissenveld 65F<br />

4941 VL RAAMSDONKVEER<br />

T +31 162 43 81 17<br />

T +31 162 43 56 52<br />

F +31 162 45 58 54<br />

E info@sunshield.nl<br />

W www.sunshieldglobal.nl<br />

VBH NEDERLAND BV<br />

Houtduifstraat 22<br />

4901 BP OOSTERHOUT<br />

Postbus 339<br />

4900 AH OOSTERHOUT<br />

ZETSUPPORT BV<br />

Thomas Edisonweg 66<br />

5151 DJ DRUNEN<br />

Postbus 211<br />

5150 AE DRUNEN<br />

T +31 416 38 12 06<br />

F +31 416 37 85 54<br />

E bedrijfsbureau@zetsupport.nl<br />

W www.zetsupport.nl<br />

Jacobus Arendlaan 1<br />

T +31 162 48 34 00<br />

2132 LP HOOFDDORP<br />

F +31 162 43 21 39<br />

Postbus 163<br />

E info@vbh-nl.com<br />

2130 AD HOOFDDORP<br />

W www.vbh-nl.com<br />

T +31 23 554 49 00<br />

F +31 23 562 42 53<br />

E projecten@somfy.nl<br />

W www.somfy.nl/projecten<br />

SVK NV<br />

SOMFY BELUX<br />

Ikaroslaan 21<br />

B-1930 ZAVENTEM<br />

T +32 27 12 07 70<br />

E verkoop@somfy.be<br />

W www.somfy.be/projecten<br />

Aerschotstraat 114<br />

BE-9100 SINT NIKLAAS<br />

T +32 3 760 49 00<br />

F +32 3 777 47 84<br />

E info@svk.be<br />

W www.svk.be<br />

VDR GEVEL BV<br />

t Veld 3R<br />

6666 MK HETEREN<br />

T +31 26 213 44 99<br />

E info@gevelreiniging.nl<br />

W www.gevelreiniging.nl<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

GEVELBOUW.INFO<br />

105


v.d. Meer Oppe rvlaktetechniek b.v.


Vertrouwen door<br />

certificering<br />

bezoekadres<br />

Poppenbouwing 56<br />

4191 NZ Geldermalsen<br />

postadres<br />

Postbus 2<strong>02</strong><br />

4190 CE Geldermalsen<br />

T +31 (0)88 244 01 00<br />

F +31 (0)88 244 01 01<br />

E info@skgikob.nl<br />

I www.skgikob.nl<br />

U heeft uitstekende producten, processen en systemen.<br />

Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste<br />

certificering wint u het vertrouwen van uw klant.<br />

Tegen inbraak een klasse voor<br />

ramen en deuren volgens<br />

NEN 5096:<br />

SKG-IKOB test en certificeert<br />

• ontwerpen (attesten), zoals industriële ontwerpen en prototypen<br />

voor de gebouwschil;<br />

• bouwproducten, zoals gevelelementen;<br />

• bouwprocessen, zoals correcte montage van producten;<br />

• managementsystemen, zoals ISO 9001, ISO 14001 of VCA.<br />

Voor de kwaliteit van hang- en<br />

sluitwerk een ster-aanduiding<br />

volgens NEN 5089:<br />

SKG-IKOB biedt ‘one-stop-shopping’ op het gebied van kwaliteit. Zo<br />

kunt u ook voor ‘Bouwen aan MVO’, het MVO keurmerk voor de bouwsector,<br />

bij SKG-IKOB terecht. Evenals voor een conformiteitscertificaat<br />

voor CE-markering volgens NEN-EN 1090-1 of voor een inspectie op<br />

de bouwplaats. Natuurlijk met de zekerheid van onpartijdigheid en<br />

objectiviteit.<br />

Certificering van SKG-IKOB werkt!<br />

Meer weten? Kijk op www.skgikob.nl of bel 088 244 01 00<br />

Geaccrediteerd<br />

door de Raad<br />

voor Accreditatie<br />

Notified Body<br />

NB 0960<br />

European Organisation for<br />

Technical Assessment


GEGARANDEERDE<br />

KWALITEIT IN GEVELS<br />

WWW.VMRG.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!