11.09.2020 Views

Installatie & Bouw BE 04

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en eleKtriciteit

Platform over installatietechniek, HVAC, sanitair en eleKtriciteit

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

4<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

installatieenbouw.be<br />

NUMMER 4 - 2020<br />

september - oktober<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong><br />

Het nieuwe normaal: handen<br />

wassen in alle veiligheid en hygiëne<br />

Quartier Bleu verbindt Hasseltse<br />

Kanaalkom met binnenstad<br />

De weg naar een<br />

smart grid<br />

Wordt UV-C de doorbraak in<br />

de strijd tegen corona?


Samen werken<br />

aan intelligente,<br />

performante en<br />

duurzame gebouwen<br />

ENGIE Solutions begeleidt steden, industrieën en ondernemingen<br />

uit de dienstensector met globale, duurzame en op maat<br />

gemaakte oplossingen om een antwoord te bieden op de uitdagingen<br />

van de energietransitie.<br />

Zuinigere en comfortabelere gebouwen<br />

Onze teams van experten helpen actoren uit de dienstensector<br />

en de woonsector om:<br />

- de energieprestaties van gebouwen te verhogen<br />

- het comfort van de gebruiker te verbeteren<br />

- slimme werk- en woonruimtes te creëren en te optimaliseren<br />

- de productie van lokale hernieuwbare energie te faciliteren<br />

Contact: engie-solutions.buidlings.be@engie.com<br />

ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE Fabricom en hun filialen worden<br />

ENGIE Solutions<br />

engie-solutions.be


Isoleco<br />

wordt M&G Group<br />

Zoals u wellicht bekend is zijn wij onder de naam Isoleco sinds<br />

1982 actief op de Belgische verwarmingsmarkt. Vanaf 2005 maakt<br />

Isoleco deel uit van de internationale M&G Group.M&G Group<br />

is marktleider en al meer dan 80 jaar actief in de ontwikkeling<br />

en commercialisering van innovatieve oplossingen voor<br />

rookgasafvoer- en ventilatiesystemen.<br />

Wij streven naar een optimale bediening van onze klanten<br />

met innovatieve oplossingen die bijdragen aan veiligheid en<br />

installatiegemak. Om hierin meer synergie te creëren binnen de<br />

M&G Group én om u als klant nog beter te kunnen bedienen,<br />

zal Isoleco vanaf 1 september 2020 van naam veranderen<br />

en M&G Group gaan heten.<br />

Om u daarbij direct de voordelen van deze synergie te tonen,<br />

introduceren wij in het najaar een nieuw product op de markt:<br />

het concentrische rookgasafvoersysteem EasySafe.<br />

Voor u als relatie van Isoleco verandert er niet veel.<br />

Uw contactpersonen en telefoonnummers blijven gelijk.<br />

Onze website is vernieuwd en aangepast aan de nieuwe situatie.<br />

Voortaan vindt u alle producten en informatie op:<br />

www.mg-group.com<br />

Uiteraard blijven wij ons met dezelfde energie inzetten om u<br />

kwaliteitsoplossingen te leveren waarmee u goed werk kunt<br />

afleveren bij uw klanten. We blijven te uwer beschikking voor<br />

eventuele vragen en verdere informatie.<br />

INNOVATIVE<br />

PARTNER


450N<br />

TREKVAST<br />

INSTALLATIE-<br />

GEMAK<br />

VEILIGHEID<br />

NU<br />

LEVERBAAR!<br />

Het nieuwe<br />

EasySafe systeem<br />

Een innovatief concentrisch en trekvast push-fit<br />

rookgasafvoer systeem<br />

Een revolutionaire combinatie van veiligheid,<br />

installatiegemak en trekvastheid.<br />

Ga voor de EasySafe film en meer informatie<br />

naar mg-group.com<br />

mg-group.com


U kunt op uw twee oren slapen met<br />

onze geothermische warmtepomp.<br />

Maar eerst even goed luisteren.<br />

Ga naar www.ithodaalderop-wpu.be en ontdek alle voordelen<br />

van onze vijfde generatie bodemwater warmtepomp. Met zijn<br />

vernieuwd design en Plug & Play installatie is de WPU 5G geruisloos<br />

en heeft hij het hoogste rendement van alle verwarmingssystemen<br />

die vandaag te verkrijgen zijn. Slaap nu gerust verder.


UITGAVE<br />

4<br />

VOORWOORD<br />

De eerste schooldag<br />

Op de eerste schooldag kwam een oud zeer nog eens volop in de schijnwerpers te staan: het probleem van gebrekkige verluchting in schoolgebouwen.<br />

Het is een publiek geheim dat heel wat schoolgebouwen verouderd zijn, en van een efficiënte en gezonde ventilatie is vaak geen<br />

sprake. Dat probleem wordt natuurlijk groter wanneer er een pandemie aan de gang is. De richtlijnen van de overheid – CO 2<br />

-meters plaatsen<br />

en ramen en deuren open houden – klinken in dat opzicht als ‘too little, too late’.<br />

Deze kwestie zal niet op één, twee, drie opgelost zijn. Of zoals architect Vincent Van Den Broecke (blanco architecten) het op Twitter verwoordde:<br />

“Iemand al eens berekend hoeveel het zal kosten om alle klaslokalen in dit land te voorzien van een performant ventilatiesysteem?<br />

En wanneer die systemen in die duizenden klaslokalen operationeel zullen zijn? Er zal nog eerder een afdoend vaccin zijn.” We kunnen alleen<br />

maar hopen dat de coronacrisis een katalysator zal blijken van een grootschalige renovatie van schoolgebouwen. In elke nieuwbouwwoning is<br />

een state-of-the-art ventilatiesysteem stilaan een evidentie, maar wanneer het om de gezondheid van onze kinderen gaat, komen we niet verder<br />

dan: ‘Zet de deuren open’ ? Dat zou beter moeten.<br />

Intussen blijft corona het maatschappelijk debat nog wel een hele tijd beheersen. Ook in deze editie van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> gaan we er niet<br />

aan voorbij, zij het met een hoopvolle blik. In dit magazine maakt u bijvoorbeeld nader kennis met UV-C, een revolutionaire techniek die een<br />

belangrijk hulpmiddel kan zijn in de strijd tegen het virus. Maar het mag ook duidelijk zijn dat corona onze gewoontes blijvend zal veranderen.<br />

Handen wassen wordt meer dan ooit een evidentie – en dat is ook los van corona een buitengewoon goede zaak – en ook daar heeft de markt<br />

voldoende efficiënte producten voor.<br />

Bovendien stemt het ons optimistisch dat bedrijven het beste maken van een crisissituatie en zich op markten begeven waar ze niet noodzakelijk<br />

meteen thuis zijn. Kijk maar naar Günther Spelsberg, de elektrospecialist die zich bij de uitbraak van het virus onmiddellijk heeft<br />

geworpen op de productie van handgeldispensers. Het ondernemersbloed: het kruipt waar het niet gaan kan!<br />

Veel leesplezier!<br />

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,<br />

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

COLOFON<br />

Jaargang 8 • nummer 4 • 2020<br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Filip Van der Elst<br />

REDACTIETEAM<br />

Filip Van der Elst, Lieke van Zuilekom,<br />

Liesbeth Verhulst, Katja van Roosmalen,<br />

Hendrik De Spiegelaere<br />

10<br />

BLADMANAGERS<br />

Freddy Fierens<br />

f.fierens@louwersmediagroep.be<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

Onder vermelding van naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN <strong>BE</strong>33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRU<strong>BE</strong>BB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie<br />

en luchtbehandeling, leden van de VCB<br />

Vlaamse Confederatie <strong>Bouw</strong>, BVA Bond van Vlaamse<br />

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen<br />

van Vlaanderen, ORI Organisatie<br />

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,<br />

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,<br />

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale<br />

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,<br />

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers<br />

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,<br />

invoerders en groothandelaars uit de sector.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Specialist in rookgassen verandert van naam en breidt gamma uit 10<br />

THEMA SANITAIRE HYGIËNE<br />

Slim gespoeld, snel geïnstalleerd 12<br />

Het nieuwe normaal: handen wassen in alle veiligheid en hygiëne 14<br />

Contactloze spoeltechnologie voor urinoirs 17<br />

De Pen: Chris Hendrickx, Lector EM Hogeschool PXL 20<br />

Overschakelen van stookolie naar gas? Dé redenen om het nu te doen 22<br />

De juiste brandwerende producten voor de juiste toepassing 25<br />

PROJECT QUARTIER BLEU<br />

Megaproject Quartier Bleu verbindt Hasseltse Kanaalkom met binnenstad 26<br />

Plaatsbesparende ventilatieoplossing voor Quartier Bleu 29<br />

Unieke kabelgoot in Hasselts megaproject 30<br />

Complexe engineering voor elektrotechnieken 32<br />

Beduidend lager kostenplaatje dankzij technische en structurele optimalisaties 33<br />

Nieuw vlaggenschip voor HVAC-wereldspeler met Belgische productie 34<br />

Een toonbeeld van duurzame energie 36<br />

Modern en fris softwarepakket richt zich specifiek op installatiesector 39<br />

Het ontwerpen van HVAC-installaties kan en moèt beter! 40<br />

ELEKTROTECHNIEK<br />

12 14<br />

Smart real estate in een stroomversnelling 43<br />

Intelligente en kostenefficiënte multiroom-oplossing 45


INHOUD<br />

56 79<br />

66 85<br />

94<br />

Nieuw HCL-verlichtingssysteem gecertificeerd en toegepast in klaslokalen 49<br />

Uitgebreid aanbod aan textiel- en metalen geperforeerde kanalen 52<br />

Van esthetische opbouwdozen tot fietslaadstations; Elektrospecialist bewandelt nieuwe paden 55<br />

THEMA DUURZAME ENERGIE<br />

Slimme kamerthermostaat zorgt voor duurzaam comfort 58<br />

Homogene temperatuurverdeling in nieuwe winkel dankzij textielkanalen 60<br />

De weg naar een smart grid 63<br />

Totaaloplossing voor Ardens oorlogsmuseum 66<br />

Kies de juiste appendages, voor een optimale werking van uw warmtepompinstallatie 69<br />

De essentie van smart buildings: comfort verhogen, gebouwprestatie verbeteren 70<br />

​De productie van een buffervat van a tot z 72<br />

Duurzame oplossing voor warmteopwekking en opslag warm water 74<br />

Koeling wint aan belang: ‘Nieuwe gebouwen zijn ontworpen voor de winter’ 76<br />

Efficiënte koeling voor nieuw Umicore-gebouw in Olen 79<br />

Slim vraaggestuurd ventilatiesysteem voor duurzaam appartementencomplex 83<br />

​Geïntegreerd totaalsysteem maakt efficiënte ruimteregeling mogelijk 85<br />

Wordt UV-C de doorbraak in de strijd tegen corona? 88<br />

​Kalibratie in laboratorium én op locatie 91<br />

<strong>Installatie</strong>s bij museumdepot werken optimaal door goede waterkwaliteit 92<br />

Het belang van het meten van de cv-waterkwaliteit anno 2020 94<br />

Innovatie troef bij specialist in kabeldraagsystemen 96<br />

Marktleider in lichte bedrijfsvoertuigen 98<br />

Energie besparen en CO 2<br />

reduceren, van bron tot afgifte 100<br />

<strong>Installatie</strong>partners 103<br />

4<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong><br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 4 - 2020<br />

september - oktober<br />

installatieenbouw.be<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

Het nieuwe normaal: handen<br />

wassen in alle veiligheid en hygiëne<br />

Cover: IPEE<br />

Quartier Bleu verbindt Hasseltse<br />

Kanaalkom met binnenstad<br />

De weg naar een<br />

smart grid<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.be<br />

Wordt UV-C de doorbraak in<br />

de strijd tegen corona?


Specialist in rookgassen<br />

VERANDERT VAN NAAM<br />

EN BREIDT GAMMA UIT<br />

Na 38 jaar vindt u de rookgasafvoerkanalen van Isoleco voortaan onder een andere naam: M&G Group. De vernieuwing opent<br />

perspectieven voor de firma. Zo zal het productgamma gevoelig worden uitgebreid.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld M&G Group<br />

De markt van rookgasafvoerkanalen is ingrijpend veranderd.<br />

10 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


De firma Isoleco bestaat al sinds 1982, en maakt<br />

sinds 2005 deel uit van M&G Group, een gevestigde<br />

waarde op internationaal vlak inzake<br />

rookgaskanalen. “Door de naam M&G ook te<br />

gebruiken, willen we de vruchten plukken van<br />

de sterkte van die naam”, geeft Luc Bal, Sales<br />

Manager bij M&G Group, aan. “We zullen voortaan<br />

dus naar buiten treden onder deze naam, in<br />

binnen- en buitenland.”<br />

M&G Group<br />

Bénédicte Guissard, Office Manager bij Isoleco:<br />

“Onze werking blijft dezelfde, maar deze wijziging<br />

laat ons wel toe om ons gamma gevoelig uit te<br />

breiden. Als Isoleco zijn we gekend voor ons eigen<br />

Axioma-pakket. Nu kunnen we ook andere productenpakketten<br />

van de M&G-Group aan onze klanten<br />

aanbieden. We willen steeds flexibel inspelen<br />

op vragen van de klant, en nu kunnen we bepaalde<br />

marktsegmenten nog beter bedienen. Zo zullen<br />

we ook het M&G-pakket aanbieden, een sterk<br />

merk dat nu al de Nederlandse markt bedient.”<br />

Zo maakt het EasySafe-gamma, een modulair<br />

concentrisch en volledig kunststof rookgasafvoersysteem,<br />

voortaan deel uit van het gamma dat<br />

M&G Group in België aanbiedt.<br />

Corona<br />

M&G Group is klaar voor de toekomst, al blijft er<br />

natuurlijk nog een onzekere factor: het coronavirus.<br />

Luc Bal: “Ook wij hebben de crisis sterk<br />

gevoeld. Zeker de eerste golf en bijhorende lock­<br />

Het FLEX-gamma, beschikbaar in verschillende<br />

afmetingen.<br />

down hebben een grote impact gehad. We hebben<br />

het geluk dat we in een noodzakelijke sector<br />

actief zijn. Mensen kunnen niet zomaar zonder<br />

verwarming of warm water, dus als er een ketel in<br />

panne valt of renovatie gepland staat, is dat niet<br />

iets dat zomaar kan wachten.”<br />

De markt van rookgasafvoerkanalen is ingrijpend<br />

veranderd. Vooral de samenstelling van materialen<br />

ziet er anders uit dan toen Isoleco bijna<br />

40 jaar geleden begon. “Bij de start bestond<br />

‘Ook al zijn concentrische schouwen tegenwoordig<br />

in de meerderheid, toch zullen de metalen<br />

schouwen niet meteen verdwijnen.’<br />

nagenoeg ons volledige gamma uit metalen<br />

schouwen. Pas eind jaren negentig zagen we de<br />

vraag naar concentrische schouwen steeds verder<br />

toenemen”, zegt Guissard. “Dat heeft niets<br />

te maken met de populariteit van het materiaal,<br />

maar alles met de evolutie van de ketelmarkt.<br />

Een oude verwarmingsketel ontwikkelde rookgassen<br />

van om en bij de 250 °C. Dan is een<br />

metalen mantel een vereiste. Maar voor moderne<br />

condensatieketels, waar de rookgastemperatuur<br />

tot ongeveer 70 °C oploopt, is een schouw in<br />

kunststof een uitstekende toepassing”, voegt Bal<br />

eraan toe. Guissard: “Ook al zijn concentrische<br />

schouwen tegenwoordig in de meerderheid, toch<br />

zullen de metalen schouwen niet meteen verdwijnen.<br />

In delen van Wallonië is bijvoorbeeld geen<br />

aansluiting op het gasnet mogelijk, en dan moet<br />

men vaak een beroep doen op bijvoorbeeld hout<br />

of stookolie. Een inox-gamma aanbieden blijft<br />

daarom noodzakelijk.”<br />

Het EasySafe-gamma, een modulair concentrisch en volledig kunststof rookgasafvoersysteem,<br />

maakt voortaan deel uit van het gamma dat M&G Group in België aanbiedt.<br />

Kwaliteitslabel<br />

Begin oktober 2019 lanceerde Isoleco, samen<br />

met de andere belangrijkste Belgische invoerders<br />

en fabrikanten van rookgasafvoerkanalen, een<br />

charter én een kwaliteitslabel: Quality Chimney.<br />

Ook onder de nieuwe naam gaat het engagement<br />

voor een kwaliteitsvolle rookgasafvoer<br />

onverminderd verder. “Kwaliteit is essentieel in<br />

onze sector. We zien dat sommige klanten soms<br />

kiezen voor een goedkopere, inferieure oplossing,<br />

maar daar komen ze meestal wel op terug. Het<br />

belang kan niet genoeg onderstreept worden:<br />

rookgassen zijn een geur- en kleurloze sluipmoordenaar.<br />

Elk jaar zijn er nog veel teveel mensen<br />

die sterven door CO-vergiftiging. Werken met<br />

kwaliteitsvolle producten helpt zo’n drama’s mee<br />

vermijden”, besluit Luc Bal. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 11


THEMA SANITAIRE HYGIËNE<br />

SLIM GESPOELD, SNEL GEÏNSTALLEERD<br />

Wat als installatiegemak hand in hand gaat met duurzaamheid en hygiëne? De laatste jaren vormt duurzaam watergebruik een steeds grotere<br />

uitdaging. De laatste maanden is ook een doorgedreven hygiëne een topprioriteit geworden. Het Belgische IPEE biedt met zijn slim en aanraakvrij<br />

sanitair een oplossing voor beide vraagstukken, en maakt het tegelijk voor de installateur eenvoudig door deze aan te bieden in een totaalpakket.<br />

Tekst en beeld IPEE<br />

Bart Geraets, die samen met Jan Schoeters IPEE<br />

oprichtte in 2012: “De sanitaire industrie is erg<br />

conservatief, er is dus veel ruimte voor vernieuwing.<br />

Een automatisch spoelsysteem bestaat al,<br />

maar is tot nog toe in de praktijk dikwijls niet toepasbaar<br />

zonder zorgen, omdat die systemen niet<br />

slim zijn. Een automatisch systeem detecteert vandaag<br />

enkel of er iemand even in de buurt kwam<br />

en zal dan altijd spoelen. Ook als het toilet of urinoir<br />

niet gebruikt is, of erger nog, als het verstopt<br />

is, met overlopen als gevolg.”<br />

‘Dit toilet weet ook of het water te hoog of te<br />

laag staat en hoe vuil het is’<br />

Spoelen zonder zorgen<br />

IPEE ontwikkelde een slim toilet, dat geen water<br />

verspilt. Jan Schoeters: “Met bijkomende technologie<br />

meten we de hoogte van het water en de<br />

geleidbaarheid. Dit toilet weet niet alleen of het<br />

gebruikt is, maar weet ook of het water te hoog of<br />

te laag in de pot staat en of er urine in het water<br />

aanwezig is en dus hoe vuil het is.” In tegenstelling<br />

tot klassieke spoelsystemen, waarbij enkel de<br />

aanwezigheid van mensen voldoende is om een<br />

spoeling te activeren, volgt bij IPEE een spoeling<br />

dus enkel wanneer het toilet daadwerkelijk gebruikt<br />

wordt. De ontwikkeling van het IPEE toilet<br />

volgt zo perfect de filosofie van de bestaande en<br />

succesvolle IPEE urinoirpacks.<br />

IPEE T3 het slim aanraakvrij toilet dat<br />

geen water verspilt.<br />

HOWEST HOGESCHOOL KORTRIJK uitgerust met 40 slimme IPEE urinoirs. De hogeschool kiest voor een<br />

aanraakvrije en waterefficiënte oplossing.<br />

12 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


SANITAIRE HYGIËNE THEMA<br />

Installeren zonder zorgen<br />

“We hebben ons aanbod zo verfijnd gemaakt, dat<br />

de installateur zo weinig mogelijk werk heeft”,<br />

legt Bart Geraets uit. “Neem nu onze urinoirpacks<br />

… enkel de wateraanvoer, de elektriciteit<br />

en de afvoer dienen aangesloten te worden. Alle<br />

intelligentie is aanwezig. Het aantal opties en instellingen<br />

zijn beperkt. Alles werd uitgepuurd tot<br />

efficiënte eenvoud.”<br />

IPEE-producten zijn steeds totaaloplossingen en<br />

worden geleverd in packs. De pakketten worden<br />

door IPEE in het eigen labo getest op betrouwbaarheid<br />

en installatiegemak. Voor het toilet werd gekozen<br />

voor het smal en installatievriendelijk frame<br />

van WISA (ruim 150 jaar ervaring in sanitair) en<br />

voor een randloos toilet met verdekte bevestiging.<br />

De IPEE-technologie wordt tijdens de eigen productie<br />

onzichtbaar in het keramiek gemonteerd.<br />

Doordat IPEE een Belgische fabrikant is, wordt de<br />

technische ondersteuning in Belgie volledig in huis<br />

georganiseerd. Wij staan de installateur indien nodig<br />

graag bij met raad en daad. Tegelijk luisteren<br />

we naar en leren we van de vakman.<br />

Aanraakvrij, dus hygiënisch<br />

Aanraakvrij wordt mede door corona zowat de<br />

nieuwe norm. De richting die IPEE reeds geruime<br />

tijd geleden heeft gekozen, blijkt dus de<br />

goede te zijn. “Door scherpe prijzen te hanteren,<br />

willen we dat ons aanraakvrij spoelsysteem ook<br />

effectief een kans maakt om de norm te worden,<br />

ook op plaatsen waar nu klassiek wordt<br />

gekozen voor drukknoppen. Dat is nu meer dan<br />

ooit nodig.” IPEE toiletten en urinoirs zijn dus<br />

niet alleen water-efficiënt, maar vormen ook een<br />

stuk van de puzzel in het coronavraagstuk. “Automatisch<br />

en dus aanraakvrij spoelen, dat is een<br />

zegen voor gezinnen met jonge kinderen (of met<br />

een man). Altijd een schoon gespoeld toilet na<br />

gebruik. Geen gênante situaties meer, wanneer je<br />

gasten het toilet willen gebruiken.”<br />

Overal te installeren<br />

Omwille van hygiënische redenen raadt IPEE<br />

voor elke markt automatisch gespoeld sanitair<br />

aan. “Doordat ze spoelen zonder zorgen, kunnen<br />

IPEE-toiletten ook écht overal worden toegepast:<br />

in publieke gebouwen zoals luchthavens, maar<br />

ook scholen, horeca, badkamers van ziekenhuizen,<br />

woonzorgcentra en hotels. En niet te vergeten: bij<br />

ons thuis”, benadrukt Bart Geraets. IPEE is ondertussen<br />

ook huisleverancier van Kinepolis, waar uit<br />

analyse bleek dat er door de keuze van een IPEE<br />

urinoir tot wel 50% minder water werd verbruikt<br />

in vergelijking tot de klassiek gespoelde urinoirs.<br />

Slimme en geïntegreerde sensoroplossingen van<br />

IPEE verbeteren niet alleen de hygiëne, ze beperken<br />

ook de operationele zorgen en kosten voor<br />

de bouwheer. ❚<br />

IPEE investeert continu in onderzoek om de<br />

unieke slimme technologie verder te ontwikkelen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 13


THEMA SANITAIRE HYGIËNE<br />

Alle DELABIE-producten zijn ontworpen voor gebruik in openbare ruimtes en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne.<br />

Het nieuwe normaal: handen<br />

wassen in alle veiligheid en hygiëne<br />

In de huidige omstandigheden, waarbij handen wassen en desinfecteren uiterst belangrijk is, stelt DELABIE een selectie van zijn beste oplossingen<br />

voor. Elektronische kranen en zeep/hydroalcoholische gelverdelers zonder handmatig contact of zelfsluitende mechanische oplossingen,… Alle<br />

DELABIE-producten zijn ontworpen voor gebruik in openbare ruimtes en voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van hygiëne.<br />

Tekst en beeld DELABIE<br />

Met de pandemie en de huidige maatregelen in de strijd tegen COVID-19<br />

wassen we drie keer vaker onze handen, en is ook de duur van het handen<br />

wassen verdubbeld. De aandacht voor hygiëne in de sanitaire omgeving<br />

neemt overal toe: op kantoor, maar ook in openbare gebouwen is het belang<br />

van handen wassen sterk toegenomen.<br />

90% water- en energiebesparing<br />

Dit lijdt tot een enorme toename in verbruik van water en energie, en<br />

DELABIE is ervan overtuigd dat dit een blijvend gegeven is. Het is dus een<br />

dringende noodzaak om systematisch kranen te installeren op alle openbare<br />

en publieke plaatsen waar zowel hygiëne als waterbesparing centraal staan.<br />

Door te kiezen voor de DELABIE-oplossingen kan tot 90 procent water bespaard<br />

worden, en worden de milieu- en economische belangen niet vergeten.<br />

Vergeleken met een traditionele wastafelkraan wordt waterbesparing geoptimaliseerd<br />

met de zelfsluitende mechanische of elektronische kranen van<br />

DELABIE, zoals de TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan. Zij laten de<br />

eigenaar toe de waterfactuur te optimaliseren zonder in te boeten op comfort<br />

voor de gebruiker. De kraan sluit automatisch na 7 seconden (mechanische<br />

modellen) of na het verwijderen van de handen uit de detectiezone (sensor-<br />

14 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


SANITAIRE HYGIËNE THEMA<br />

gestuurde modellen) en heeft een beperkt debiet van 3 liter per minuut bij<br />

3 bar. De gebruiker kan dus zijn handen nat maken, de zeep aanbrengen en<br />

afspoelen zonder dat de kraan continu loopt.<br />

Betrouwbare en gemakkelijke zeepdispenser<br />

Voor een effectieve handhygiëne moet de zeep dispenser betrouwbaar en gemakkelijk<br />

te bedienen zijn. Er wordt trouwens ook aangeraden de drukknop<br />

van een zeepverdeler met mechanische bediening regelmatig te reinigen. Een<br />

elektronische zeepautomaat vormt dus de ideale, handenvrije oplossing voor<br />

maximale hygiëne. De batterijbediende dispenser van DELABIE werkt zowel<br />

met zeep of gel en levert bij elke activering een optimale dosis (0,8 ml) die<br />

beperkt kan worden tot maximaal 7 doseringen per gebruik als de gebruiker<br />

iets te enthousiast wordt. Bovendien zijn de DELABIE-zeepverdelers eenvoudig<br />

bij te vullen dankzij een brede opening.<br />

Duurzame materialen<br />

Het vaker en langer wassen van de handen eist zijn tol van de sanitaire installatie.<br />

Kunnen kranen en zeepdispensers deze toename in gebruiks frequentie<br />

aan? Niet-aangepaste traditionele kranen hebben onderdelen die makkelijker<br />

slijten, met als gevolg lekkages, verspilling van water en frequentere reparaties.<br />

De kranen en zeepdispensers van DELABIE daarentegen zijn gemaakt<br />

van duurzame materialen zoals massief messing, met mechanismen die bestand<br />

zijn tegen meer dan 500.000 bewerkingen. De bevestigingen zijn ook<br />

versterkt om te voorkomen dat ze na verloop van tijd loskomen.<br />

Door te kiezen voor de DELABIE-oplossingen kan tot 90 procent water bespaard<br />

worden, en worden de milieu- en economische belangen niet vergeten.<br />

Maar zelfs de meest duurzame mechanismen vragen bij intensief gebruik om<br />

onderhoud. Tijdig onderhoud verlengt namelijk de levensduur van de kraan<br />

of zeepdispenser. Door te kiezen voor modellen met gestandaardiseerde vervangingsonderdelen,<br />

zoals binnenwerken, die gemakkelijk toegankelijk en<br />

eenvoudig in te wisselen zijn, wordt dit onderhoud sterk vereenvoudigd.<br />

Essentieel wapen<br />

Hygiëne zal waarschijnlijk stevig op de volks gezondheidsagenda blijven<br />

staan. In de strijd tegen de verspreiding van ziektekiemen en bacteriën is<br />

het wassen van de handen een essentieel wapen. Degenen in de frontlinie<br />

van het beheer van openbare sanitaire voorzieningen moeten oplossingen<br />

hebben om hun gebruikers hygiënische, waterbesparende en betrouwbare<br />

handwasvoorzieningen te bieden. ❚<br />

De elektronische zeepverdeler van<br />

DELABIE is betrouwbaar, duurzaam<br />

en gemakkelijk te bedienen<br />

De elektronische TEMPOMATIC 4<br />

wastafelkraan maakt bediening zonder<br />

manueel contact mogelijk, terwijl de<br />

hygiëne geoptimaliseerd wordt.<br />

In de strijd tegen de verspreiding van ziektekiemen en bacteriën is<br />

het wassen van de handen een essentieel wapen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 15


Smart Home.<br />

Smart Building.<br />

Smart Life.<br />

gira.be<br />

Voelen.<br />

Een schakelaar? Of<br />

volmaakt met slechts<br />

één aanraking?<br />

De Gira tastsensor 4<br />

is meer dan alleen aan<br />

of uit. Hij is veelzijdig<br />

qua design. Pure intuïtie.<br />

En comfortabel<br />

configureerbaar voor<br />

KNX functies zoals<br />

entertainment, jaloezie,<br />

temperatuur of licht.<br />

Een schakelaar die<br />

oriëntatie biedt en<br />

waarmee we niet alleen<br />

het Smart Home, maar<br />

ook heel een voudig<br />

ons gevoel<br />

Sturen.<br />

Gira / Smart Home / Gira tastsensor 4


SANITAIRE HYGIËNE THEMA<br />

Een in de urinoirsifon geïnstalleerde sensor<br />

registreert de veranderingen in doorstroming<br />

en temperatuur tijdens het gebruik.<br />

Contactloze spoeltechnologie<br />

voor urinoirs<br />

Als je in openbare sanitaire voorzieningen voor maximale hygiëne gaat, is het gebruik van ‘handsfree’ of contactloze spoeltechnologie evident.<br />

Viega komt niet met één, maar twee nieuwe systemen voor urinoirs: een verborgen spoeloplossing en eentje met infraroodtechnologie.<br />

Tekst en beeld Viega<br />

Om in openbare sanitaire faciliteiten maximaal in te zetten op hygiëne en<br />

gebruiksgemak, zijn urinoirs met contactloze spoeltechnologie niet meer<br />

weg te denken. Viega ontwikkelde twee varianten, elk met hun specifieke<br />

troeven. En met als resultaat: meer hygiëne en designopties, maar ook bescherming<br />

tegen vandalisme, diverse optionele spoelinstellingen én een<br />

makkelijk onderhoud.<br />

De verborgen spoeloplossing<br />

Geen duw-, afdek- of bedieningsplaat meer zichtbaar op de muur. In plaats<br />

daarvan registreert een in de urinoirsifon geïnstalleerde sensor de veranderingen<br />

in doorstroming en temperatuur tijdens het gebruik. De sensor activeert<br />

vervolgens automatisch het spoelen. Deze technologie werkt compleet<br />

onzichtbaar en biedt optimale hygiëne en bescherming tegen vandalisme.<br />

Naast hygiëne is voor de uitbater van publieke sanitaire plaatsen uiteraard<br />

ook het gebruiksgemak van belang. De verborgen spoeling scoort hoog met<br />

drie verschillende spoelvolume-opties, afhankelijk van het gebruik. Zo gebeurt<br />

het spoelen met één of drie liter, of via een dynamische optie, die automatisch<br />

een hoge gebruiksfrequentie detecteert en het spoelvolume terugbrengt van<br />

drie naar één liter. Een gekend voorbeeld van een hoge gebruiks frequentie<br />

is de rust tijdens een voetbalwedstrijd of de pauze tijdens een concert. De<br />

spoelfrequentie is dan beperkt tot één activering per minuut. Afhankelijk van<br />

de gekozen instelling kan ook na 24 uur automatisch een extra hygiëne+<br />

spoeling worden geactiveerd.<br />

Als extra troef kan de praktische diagnosefunctie fouten detecteren en<br />

overeenkomstig reageren. Zo wordt bijvoorbeeld het spoelen automatisch<br />

geactiveerd als een verstopte sifon de spoeling verhindert, of als het waterpeil<br />

in de sifon te laag is. De inbouwspoeloplossing van Viega is verkrijgbaar<br />

als bouwpakket. Het is compatibel met de respectieve versie van het Viega<br />

Prevista Dry urinoirelement. De verborgen spoeloplossing overtuigt door uitstekende<br />

hygiëne en afdoende bescherming tegen vandalisme. Het spoelen<br />

wordt geactiveerd via een sensor (het gele component) die in de urinoirsifon<br />

is geïnstalleerd. De sensor registreert de veranderingen in doorstroming en<br />

temperatuur tijdens het gebruik en activeert automatisch de spoeling.<br />

Spoeloplossing met infraroodtechnologie<br />

Een andere manier om maximale hygiëne te bereiken via handsfree technologie<br />

is een infraroodsensor in de bedieningsplaat. Als de sensor minimaal acht seconden<br />

een aanwezigheid binnen het detectiebereik registreert, wordt er gespoeld. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 17


AIR<br />

WATER<br />

LIFE<br />

VICA<br />

ENERGIE-EFFICIËNT<br />

WARMTEPOMPEN<br />

FLUISTERSTIL<br />

DUURZAAM<br />

Vasco is al decennialang een vertrouwde partner op<br />

het vlak van warmteafgiftesystemen en ventilatie.<br />

Daar komt nu ook warmteopwekking bij met de<br />

nieuwe Vasco Vica, in de vorm van de Vasco Vica<br />

8 AW E. Deze lucht/water-warmtepomp vormt<br />

samen met het Vica Combi Collect buffervat een<br />

ijzersterk duo voor verwarming en sanitair warm<br />

water. Fluisterstille werking, energie-effi ciëntie en<br />

duurzaamheid zijn de belangrijkste troeven van<br />

deze Vica-range. Met de Vica Sani 300 A I warmtepomp-boiler<br />

lanceert Vasco een kwaliteitsvolle,<br />

duurzame oplossing als antwoord op de traditionele<br />

boilers op gas of elektriciteit.<br />

Met dit uitgebreide gamma is de cirkel helemaal<br />

rond en beschikt Vasco over een totaalaanbod<br />

voor een energie-effi ciënt, gezond en duurzaam<br />

binnenklimaat.<br />

Vica Combi Collect buffervat<br />

Vica lucht/water-warmtepomp<br />

Vica Sani<br />

warmtepomp-boiler<br />

WWW.VASCO.EU RADIATOREN, VLOERVERWARMING, VENTILATIE, KOELING EN WARMTEPOMPEN


SANITAIRE HYGIËNE THEMA<br />

‘Naast hygiëne is voor de<br />

uitbater van publieke sanitaire<br />

plaatsen uiteraard ook het<br />

gebruiksgemak van belang’<br />

Zowel het detectiebereik als het spoelvolume en de duur zijn instelbaar aan<br />

het verwachte gebruik en aan de situatie. Bij langdurige onder brekingen in<br />

het gebruik (zoals in scholen of hotels) is het behoud van de drinkwaterkwaliteit<br />

dan weer de hoogste prioriteit. Om stagnatie in drink waterleidingen en<br />

bacterievorming te voorkomen, is de infrarood-spoeloplossing uitgerust met<br />

Viega Hygiëne+ technologie. Hierdoor kan het doorspoelen eenvoudig worden<br />

geprogrammeerd en op specifieke tijden worden geactiveerd.<br />

De infraroodtechnologie wordt samen met het compatibele Viega Prevista<br />

Dry urinoirelement achter de muur geïnstalleerd. Na installatie is alleen de<br />

bedieningsplaat (verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen) met zijn<br />

geïntegreerde sensor zichtbaar. De urinoirbedieningsplaat Visign for More<br />

200 IR is verkrijgbaar in gebeitst eikenhout, diepzwart of verkeerswit glas<br />

en verschillende kunststof varianten. Zo is er op maat van elk design van<br />

sanitaire voorzieningen een passende oplossing. Samen met bijvoorbeeld de<br />

Viega Visign for More 200 bedieningsplaat worden harmonieuze interieurconcepten<br />

in openbare ruimtes gecreëerd.<br />

Viega's urinoirbedieningsplaten met infraroodsturing zijn de perfecte aanvulling<br />

op het design van de wc-bedieningsplaten. Doorspoelen is volledig<br />

contactloos. Het contactloos spoelen wordt geactiveerd door minimaal acht<br />

seconden voor het detectiebereik van de infraroodsensor te staan. Zowel het<br />

detectiebereik als het spoelvolume en de duur zijn programmeerbaar. De<br />

infraroodtechnologie wordt samen met het compatibele Viega Prevista Dry<br />

urinoirelement achter de muur geïnstalleerd.<br />

Viega’s contactloze urinoirbedieningsplaat Visign for More 200 IR is verkrijgbaar<br />

in diepzwart glas, verkeerswit glas, gebeitst eikenhout en in verschillende<br />

kunststof varianten. ❚<br />

Viega's urinoirbedieningsplaten<br />

met infraroodsturing zijn de<br />

perfecte aanvulling op het design<br />

van de wc-bedieningsplaten.<br />

Om in openbare sanitaire faciliteiten maximaal in te zetten op hygiëne<br />

en gebruiksgemak, zijn urinoirs met contactloze spoeltechnologie niet<br />

meer weg te denken.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 19


De Pen<br />

Eerst nadenken,<br />

dan installeren<br />

20 |<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


De Pen<br />

Chris Hendrickx<br />

Lector EM Hogeschool PXL<br />

PUMP IT! VIJF TIPS VOOR EEN EFFICIËNT<br />

GEBRUIK VAN WARMTEPOMPEN<br />

Warmtepompen worden alsmaar meer gebruikt om zowel woningen als grote gebouwen energieefficiënt<br />

te verwarmen en te koelen. Maar waarop moet je letten als je een warmtepomp installeert en<br />

gebruikt? Vijf tips...<br />

Van 2016 tot 2019 voerde de PXL-opleiding elektromechanica het onderzoeksproject ‘Optimalisatie van energiestromen’<br />

uit, waarin nagegaan werd hoe maximaal energiecomfort mogelijk is met minimaal energieverbruik. In de<br />

ontwikkelde demo-installatie werd een warmtepomp gekoppeld aan twee grote buffervaten (warm en koud).<br />

Waarop moet je zoal letten wanneer je in je huis of in een gebouw met een warmtepomp wil werken? Ik geef alvast<br />

vijf basistips die tijdens het onderzoeksproject naar boven kwamen.<br />

1. Laten draaien, die handel!<br />

Warmtepompen hebben lange draaitijden nodig: je drukt liefst zo weinig mogelijk op ‘stop’ en ‘start’, want dat verkort<br />

hun levensduur aanzienlijk. Lekker laten draaien dus! De geproduceerde warmte wordt opgevangen door het buffervat.<br />

2. Zorg voor een goede ‘gelaagdheid’ in je buffervat(en).<br />

Streef een goede ‘gelaagdheid’ na, met een beredeneerde opbouw van verschillende temperaturen onderaan en<br />

bovenaan in je buffervat(en). Fictief voorbeeldje: stel dat je een warm buffervat van 1000 liter hebt. Wat verkies je?<br />

Eenzelfde temperatuur van 40°C in het hele vat? Of 60°C bovenaan en 20°C onderaan? Antwoord: het tweede,<br />

want met die gelaagde opbouw kun je beter voldoen aan de verschillende energiebehoeftes in je woning; denk<br />

maar aan verwarming, koeling, of warm douchewater. De energieopbouw gebeurt van bovenuit, het onttrekken van<br />

de energie van onderuit.<br />

3. Kies de hoogste isolatieklasse.<br />

Als je een buffervat kiest, kies dan eentje met de hoogste isolatieklasse: A of – nog beter – A+, goed voor het laagste<br />

verbruik (kWh/24h).<br />

4. Vermijd energieverlies door ongewilde stroming.<br />

Ongewilde waterstroming leidt tot energieverlies en dat heb je liever niet. Als water stijgt omdat de dichtheid lager<br />

is, spreken we van het thermosifoneffect. Dat effect wil je vermijden en dus is het raadzaam om met ‘loops’ (lussen)<br />

te werken, anti-thermosifoneffectkleppen toe te voegen en/of een zwaartekrachtrem in te bouwen. Als het water<br />

niet meer ongewild stroomt, blijft de warmte en energie daar waar ze thuishoort: in het buffervat.<br />

5. Constante bron op hoge temperatuur, afgifte op lage temperatuur.<br />

Maximale energieopbrengst met minimaal elektrisch energieverbruik haal je als de bron voor je warmtepomp constant<br />

is en een zo hoog mogelijke temperatuur (doorgaans 20°C) heeft, én je afgifte op een zo laag mogelijke<br />

temperatuur geschiedt.<br />

In onze demo-installatie is de maximaal toegelaten inlet (brontemperatuur) van de fabrikant 20°C. Het komt er dan<br />

op aan die 20°C continu zo dicht mogelijk te benaderen. Verwarmen – de afgifte – geschiedt dan op lage tot zeer<br />

lage temperatuur (30-35°C). Voor sanitair warm water – in badkamer en keuken – heb je hogere temperaturen nodig<br />

(55-60°C) als je legionellabacteriën wil vermijden, maar dat resulteert in een veel lager rendement. De oplossing is<br />

dan een buffervat volgens het concept van een combi/hygiënische boiler, een soort van ‘au bain marie’-doorstroomsysteem<br />

op 40-45°C. Een ander alternatief is een verswaterstation gekoppeld aan een klassiek buffervat.<br />

Slotsom, wanneer je met warmtepompen en buffervaten aan de slag wil: eerst nadenken, dan installeren. Pump it! ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 21


Overschakelen van stookolie naar gas?<br />

DÉ REDENEN OM<br />

HET NU TE DOEN<br />

Eén op de vier huishoudens in België verwarmt met stookolie. Maar wist je dat de federale overheid beslist heeft om nieuwe<br />

stookolie-installaties vanaf 2035 te verbieden en dat Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal wil zijn? Sectorfederatie gas.<br />

be raadt daarom aan om snel te overschakelen van stookolie naar gas.<br />

Tekst en beeld Gas.be<br />

22 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


Een condensatieketel op gas is een duurzame keuze waarmee je bijna<br />

40 procent minder CO 2<br />

uitstoot én aanzienlijk minder fijnstof en<br />

NOX-deeltjes uitstoot.<br />

Overschakelen van stookolie naar gas kan vlot en eenvoudig.<br />

Twijfel je over je verwarmingsinstallatie op mazout of is die eigenlijk aan<br />

vervanging toe? Dan is nu overschakelen naar gas de juiste keuze. Gas is<br />

namelijk een duurzame energiebron die betrouwbaar en altijd beschikbaar is.<br />

Ook naar de toekomst toe is dit verzekerd: met de bestaande energiereserves<br />

kunnen we nog makkelijk 250 jaar - en zelfs langer - van gas genieten. Bovendien<br />

wordt gas zelf groener: groen gas is duurzame, hernieuwbare energie die<br />

op precies dezelfde manier als aardgas aangewend kan worden.<br />

Gas is goedkoop<br />

Door de coronacrisis is gas in een jaar tijd zelfs tot dertig procent goed koper<br />

geworden. Overschakelen van mazout naar gas zorgt er daarnaast ook nog<br />

eens voor dat je energieverbruik enorm daalt, gemiddeld liefst veertig procent.<br />

Bovendien is de aankoop en installatie van een nieuwe condensatieketel<br />

op gas (vanaf 3.600 euro) heel wat goedkoper dan een condensatieketel op<br />

stookolie (gemiddeld 6.500 euro). Mooi meegenomen is ook dat je jaarlijks<br />

heel wat kunt besparen op de onderhouds kosten van je ketel dan wanneer je<br />

met stookolie zou blijven verwarmen en dat je niet telkens opnieuw stookolie<br />

hoeft in te slaan. Weet ook dat de overheid verkoop van mazoutketels na<br />

2035 wil verbieden.<br />

Tip: Heb je al een gasketel, maar werd die vóór 2000 geplaatst? Dan geeft gas.<br />

be je een positief energie-duwtje-in-de-rug met de vervangpremie van 500 euro.<br />

Gas is duurzaam<br />

Met z’n allen zullen we moeten kiezen voor duurzame energie. Europa wil<br />

tegen 2050 namelijk volledig klimaatneutraal zijn. Het aanpassen van de<br />

verwarmingsinstallatie van mazout naar gas is thuis alvast een stap in de<br />

goede richting omdat deze veelal de grootste energieverslinder in huis is. Een<br />

condensatieketel op gas is een duurzame keuze waarmee je bijna 40 procent<br />

minder CO 2<br />

uitstoot én aanzienlijk minder fijnstof en NOX-deeltjes uitstoot.<br />

‘Met de bestaande<br />

energiereserves kunnen we nog<br />

makkelijk 250 jaar - en zelfs<br />

langer - van gas genieten’<br />

Niet alleen het milieu, maar ook de luchtkwaliteit vaart er wel bij door over te<br />

schakelen van mazout naar gas. Bovendien wordt gas zelf ook steeds groener:<br />

biogas, biomethaan en groen gas zijn in volle ontwikkeling. Hiermee kunnen<br />

we binnenkort lokaal warmte en elektriciteit produceren uit organisch afval.<br />

Gas is perfect combineerbaar met<br />

hernieuwbare energie<br />

Wie zijn ecologische voetafdruk nog meer wil verkleinen, vindt in gas de<br />

perfecte bondgenoot. Gas is namelijk ook makkelijk combineerbaar met hernieuwbare<br />

energie. Zo kan je kiezen voor een condensatieketel op gas in<br />

combinatie met zonnecollectoren of een elektrische warmtepomp, of voor een<br />

gaswarmtepomp. Deze combinaties zorgen voor een nog lager energieverbruik<br />

en CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Klaar om over te schakelen van stookolie naar gas?<br />

Ondertussen zijn al drie miljoen gezinnen in België overtuigd van de vele<br />

voordelen van gas. Overschakelen van stookolie naar gas kan dan ook vlot en<br />

eenvoudig. Een condensatieketel op gas kan zelfs zonder problemen aangesloten<br />

worden op bestaande vloerverwarming of radia toren. En ook mooi meegenomen<br />

zijn eventuele premies van de overheid, distributienetbeheerders<br />

en gasleveranciers. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 23


BRANDWEREND AFDICHTEN<br />

(NIET) VOOR IEDEREEN WEGGELEGD<br />

Elektriciteit- en sanitaire leidingen, die door een brand<br />

compartimentswand of vloer toegepast worden, dienen<br />

correct afgedicht te worden. Toch is het niet altijd even<br />

duidelijk welke wet of regelgeving er van toepassing is<br />

en hoe u deze correct dient uit te voeren. Het is bijgevolg<br />

een must om u goed te laten informeren voor aanvang van<br />

uw werkzaamheden. Voor een persoonlijke en op maat<br />

geleverde oplossing is het daarom aangewezen contact<br />

op te nemen bij een erkend fabrikant (leden PFPA).<br />

Soudal, lid van PFPA, is één van deze fabrikanten waar u<br />

terecht kan voor een persoonlijke oplossing met bijhorend<br />

advies voor het correct brandwerend afdichten. Door een<br />

uitbreiding van haar brandwerend assortiment is<br />

Soudal meer dan ooit in staat u bij te staan in<br />

het brandwerend afdichten van elektriciteit- en<br />

sanitaire leidingen.<br />

000583-ADVERT<br />

000583-ADVERT_Fire_RangeBRANDWEREND AFDICHTEN_197x130mm_NL.indd 1 12/08/2020 11:09:29<br />

Naamloos-1 1 13-08-20 12:01<br />

XStream<br />

Lucht- en vuilafscheiders<br />

De slimme innovatie voor c.v.-installaties. Met extreem veel effect.<br />

Tot<br />

15% minder<br />

energieverbruik<br />

door het<br />

verwarmingssysteem*<br />

Automatische<br />

ontluchting:<br />

meer comfort<br />

voor<br />

eindgebruikers<br />

Het Flamco XStream Effect:<br />

1 2<br />

3 4 5<br />

Minder<br />

slijtage en<br />

minder kans<br />

op storing<br />

Tot<br />

6% hogere<br />

efficiëntie<br />

van het<br />

verwarmingssysteem*<br />

ECO/MAX stand<br />

Optimale<br />

afscheiding van<br />

lucht en vuil<br />

Flamco BeLux<br />

T +32 50 31 67 16<br />

F +32 50 31 79 50<br />

E info@flamco.be<br />

I www.flamcogroup.com<br />

* Berekend m.b.v. de Hysopt methode o.b.v. een systeem met een condenserende gaswandketel en handbediende radiatorkranen www.flamcogroup.com/XStream


De juiste brandwerende producten<br />

voor de juiste toepassing<br />

In appartements-, kantoor-, of openbare gebouwen dient men de brandveiligheid te allen tijde in het hoofd te houden. Met een breed gamma<br />

aan producten, zoals brandwerende schuimen en kits, en met zo’n 30 jaar ervaring op de teller, is Soudal uitstekend geplaatst om die levensnoodzakelijke<br />

brandveiligheid te garanderen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Soudal<br />

Soudal legt uiteraard de nadruk op gecertificeerde producten,<br />

maar ook op een praktische benadering van de toepassing.<br />

Met een breed gamma aan producten, zoals brandwerende schuimen en<br />

kits, is Soudal uitstekend geplaatst om brandveiligheid te garanderen.<br />

Als fabrikant met om en bij de 30 jaar ervaring mag Soudal zich specialist inzake<br />

brandwerende oplossingen noemen. Koen Van Gasse, Product Manager<br />

bij Soudal: “Dankzij onze ervaring en ons nauw contact met de markt en de<br />

eindgebruikers, weten we intussen goed wat onze klanten nodig hebben.” De<br />

firma kan intussen terugblikken op een enkele spraakmakende referentieprojecten,<br />

zoals het WTC III-gebouw en het nieuwe NAVO-gebouw in Brussel, of<br />

Het Steen in Antwerpen.<br />

Toegankelijke informatie<br />

Soudal legt uiteraard de nadruk op gecertificeerde producten, maar ook op<br />

een praktische benadering van de toepassing. De eindgebruiker, architect of<br />

aannemer moet snel en eenvoudig toegang hebben tot alle noodzakelijke<br />

info om het product correct te gebruiken. “Daarom proberen we ook actief<br />

met de klant mee te denken: wat heeft hij of zij nodig in een welbepaalde<br />

situatie?”, geeft Van Gasse mee.<br />

Het brandwerend gamma van Soudal omvat vandaag de dag drie categorieën:<br />

- Het afwerken van brandwerende deuren. Dit gebeurt via brandwerend<br />

schuim (type Soudafoam FR HY), al dan niet in combinatie met een brandwerende<br />

kit zoals firecryl FR.<br />

- Brandwerende voegafdichtingen. “Dit omvat de aansluiting tussen bepaalde<br />

compartimentswanden die brandwerend dichtgemaakt moeten worden”,<br />

zegt Van Gasse. Ook hier worden dezelfde schuimen en kitten (Soudaseal<br />

FR, Soudaflex FR) gebruikt om de brandweerstand te garanderen.<br />

- De nieuwste pijler van Soudal is het assortiment voor brandwerend doorvoeren.<br />

De openingen rond metalen buizen en kabels, maar ook gewone<br />

gaten (blank seals) kunnen immers een brand laten doorslaan. Deze<br />

moeten dus brandwerend worden afgedicht. Van Gasse: “Het gamma<br />

omvat brandwerende kitten met eventueel brandwerende manchettes<br />

(soudacollar P FR), mortels (Soudacompound fr) en andere toebehoren.”<br />

Brandveiligheid is een dagdagelijkse bezigheid voor Koen Van Gasse. Naast<br />

Product Manager bij Soudal is hij ook vicevoorzitter van PFPA: de Passive Fire<br />

Protection Association, ofwel de federatie van Belgische fabrikanten van brandwerende<br />

producten. Hiermee trachten wij onze krachten te bundelen als fabrikanten<br />

om de blijde boodschap met één stem luid en duidelijk te verkondigen.<br />

Grenfell Tower<br />

Brandveiligheid wordt steeds meer een thema, zegt Van Gasse: “Dramatische<br />

gebeurtenissen in het buitenland, zoals de brand in de Grenfell Tower in<br />

Londen, spelen daar een belangrijke rol in. Toch kan het op vlak van bewustzijn<br />

toch nog een stuk beter. We zien vaak problemen en mistoestanden opduiken,<br />

die meestal aan onwetendheid te wijten zijn. Zo worden de verkeerde<br />

producten op de verkeerde plaats gebruikt, of is men niet op de hoogte van<br />

nieuwe wetgevende ontwikkelingen of productinnovaties. Daarom zou het<br />

een goede zaak zijn moesten de controles opgevoerd worden.”<br />

Om de bewustwording bij en kennis van de installateurs op te krikken, geven<br />

de experts van Soudal op regelmatige basis opleidingen aan installateurs,<br />

op de werf zelf als het moet. “We ondersteunen hen ter plaatse en leggen<br />

hen uit waar producten wel of net niet dienen toegepast te worden”, aldus<br />

Van Gasse. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 25


PROJECT QUARTIER BLEU<br />

Megaproject Quartier Bleu verbindt<br />

Hasseltse Kanaalkom met binnenstad<br />

Zones aan het water nieuw leven inblazen en valoriseren: het is een uitdaging waar heel wat steden zich over buigen. Het Hasseltse<br />

antwoord op die vraag heet ‘Quartier Bleu’, het project dat de idyllische Kanaalkom verbindt met het historisch project. Ook op<br />

energetisch vlak is het een bijzonder project, met dank aan de ingenieuze KWO-installatie.<br />

Tekst Tim Janssens<br />

26 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


QUARTIER BLEU PROJECT<br />

‘Binnenvaart en binnenstad worden één’: zo zou<br />

je de metamorfose die Hasselt deze dagen ondergaat<br />

kunnen omschrijven. Quartier Bleu laat<br />

de intuïtieve grens rond de zogeheten Groene<br />

Boulevard (lees: de kleine ringweg rond de stad)<br />

definitief vervagen. Deze gloednieuwe stadswijk<br />

verrees op een braakliggende site van meer<br />

dan 30.000 m² tussen de Slachthuiskaai en de<br />

Armand Hertzstraat. Quartier Bleu herbergt meer<br />

dan vierhonderd diverse wooneenheden – van<br />

kwalitatieve appartementen over stadswoningen<br />

met zadeldaken tot luxueuze penthouses op de<br />

bovenste verdieping – die zijn ondergebracht in<br />

elf stijlvolle gebouwen. Voorts is er 25.000 m²<br />

winkel- en horecaruimte voorzien voor liefhebbers<br />

van ‘shopping, wining & dining’, gegroepeerd<br />

rond een heuse winkelboulevard en een prachtige<br />

kade met zuiderse allures.<br />

Parkeren kan in een omvangrijke ondergrondse<br />

garage met drie niveaus en circa 2.350 plaatsen,<br />

waarvan er 500 bestemd zijn voor de bewoners<br />

van Quartier Bleu en 1.850 voor het grote<br />

publiek, als onderdeel van stadsparking ‘Blauwe<br />

Boulevard’. De zogeheten ‘Connector’, een<br />

fraai afgewerkte ontmoetingsruimte met enkele<br />

extra winkels die qua look & feel doet denken<br />

aan een havenomgeving, zorgt ervoor dat het<br />

boven- en ondergrondse gedeelte naadloos in<br />

elkaar overlopen.<br />

Verschillende sferen<br />

Het ontwerp is van de hand van architect Alfredo<br />

De Gregorio (De Gregorio & Partners). De<br />

ont werpers mikten op verschillende sferen: de<br />

winkel boulevard heeft een grootstedelijke uitstraling,<br />

terwijl de kade een kleinschaligere, haast<br />

zuiderse allure heeft. Achter de boulevard vind je<br />

dan weer een ‘stadskwartier’ met een echte ‘wijksfeer’.<br />

De gebruikte materialen en tinten sluiten<br />

nauw aan bij de look & feel van de Hasseltse<br />

binnenstad. Duurzaamheid was een cruciaal aandachtspunt<br />

bij de realisatie van Quartier Bleu.<br />

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat er enkele<br />

vooruitstrevende energiezuinige technieken<br />

zijn toegepast. Zo worden alle 430 appartementen<br />

en een vijftigtal handelszaken verwarmd en<br />

gekoeld via een ingenieuze KWO-installatie, die<br />

een uit de kluiten gewassen wijkenergienet op<br />

een stabiele temperatuur houdt.<br />

IFTech (Beringen) stond in voor de grootschalige<br />

geothermische energie-installatie. Directeur Raf<br />

Schildermans: “Het gaat om een open systeem<br />

met een zestal boringen tot op een diepte van<br />

213 meter, waarbij we 225 m³ grondwater kunnen<br />

verpompen. In de centrale technische ruimte<br />

staan twee gigantische plaatwarmtewisselaars<br />

opgesteld. Zo kan er voor de volledige site circa<br />

2,6 MW thermische energie opgewekt worden, die<br />

verdeeld wordt via een uit de kluiten gewassen<br />

wijkenergienet. De bewoners en gebruikers van de<br />

Quartier Bleu-gebouwen beschikken over een individuele<br />

geothermische warmtepomp, waarmee ze<br />

hun ruimtes in de wintermaanden volledig autonoom<br />

kunnen verwarmen. In de zomermaanden<br />

kunnen ze het systeem dan weer aanwenden voor<br />

passieve koeling.”<br />

Schildermans: “De KWO-installatie zorgt voor een<br />

gasloze, groene manier van verwarmen en koelen,<br />

waarmee je tot 70 % CO 2<br />

bespaart in vergelijking<br />

met een conventioneel systeem. Voor Quartier Bleu<br />

betekent dat maar liefst 747 ton CO 2<br />

per jaar.”<br />

Glasvezelnet<br />

Quartier Bleu had enkele specifieke uitdagingen<br />

in petto, zegt Schildermans. “We hebben voor dit<br />

project niet enkel het grondwaterzijdige systeem<br />

opgebouwd, maar ook het daaraan gekoppelde<br />

wijkenergienet met alle afleversets. Parallel aan<br />

dit net hebben we ook een glasvezelnet aangelegd.<br />

Alle afleversets worden op die manier aan<br />

de centrale regelaar gekoppeld, waardoor de exploitant<br />

maximaal inzicht krijgt in de werking en<br />

het rendement van het geothermische systeem.<br />

Bovendien hebben we ook een koppeling gemaakt<br />

met het kanaalwater, aan de hand van een<br />

extra warmtewisselaar. Via deze koppeling kan de<br />

energiebalans in de ondergrond te allen tijde in<br />

evenwicht gehouden worden.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 27


Bespaar 1m²,<br />

monteer je ventilatietoestel<br />

type D aan het plafond.<br />

Beschikbaar tot 430m³/h<br />

GRATIS 2D / 3D LEGPLAN<br />

Bij aankoop van volledige bestelling<br />

• Ronde / instort galva kanalen<br />

• Tallinn ventilatietoestel type D<br />

• Dak- / muurdoorvoer<br />

Meer informatie:<br />

www.tallinnventilation.com<br />

Stroom geleiden Data overbrengen Energie beheersen<br />

www.obo.be


QUARTIER BLEU PROJECT<br />

Plaatsbesparende ventilatieoplossing<br />

voor Quartier Bleu<br />

De oever van de Hasseltse kanaalkom ziet er sinds kort helemaal anders uit. Het gerenommeerde project Quartier Bleu<br />

blaast de zone nieuw leven in, met acht volumes aan appartementsgebouwen, winkels, restaurant en bistro’s. In gloednieuwe,<br />

state-of-the-art woningen zoals in Quartier Bleu is een compacte en efficiënte ventilatie-oplossing een must. Sanutal bood daarop<br />

een antwoord met het type-D ventilatietoestel Tallinn.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Sanutal<br />

Sanutal is een Belgische fabrikant en verdeler van HVAC-producten, en is een<br />

flexibele partner in innovatieve projecten. Via een groothandel kreeg de firma<br />

de vraag om in Quartier Bleu de ventilatie te voorzien.<br />

Compact ontwerp<br />

De keuze viel op Tallinn: dit is een compact ventilatietoestel type D, met<br />

warmterecuperatie en een debiet van 250 tot 430m³/h. Een keuze die heel<br />

wat voordelen met zich meebrengt, zegt Matthias Dedeurwaerder, Account<br />

Manager bij Sanutal: “De toevoer en afvoer verloopt volledig mechanisch. Dat<br />

betekent dat er geen raamroosters nodig zijn, en er dus ook geen kans is op<br />

koude buitenlucht en tocht.”<br />

‘Het toestel kan zowel aan het<br />

plafond als tegen de wand<br />

gemonteerd worden’<br />

Zoals in heel wat nieuwe projecten bleek de beperkte ruimte voor technieken<br />

een hele uitdaging. Gelukkig is de Tallinn hierop voorzien. “Bij de ontwikkeling<br />

van dit toestel ging er extra aandacht uit naar een zo compact mogelijk<br />

ontwerp. Tallinn kan zowel aan het plafond als tegen de wand gemonteerd<br />

worden. Het is één van de enige ventilatietoestellen met een debiet van 430<br />

m³/h dat deze mogelijkheid biedt. In Quartier Bleu konden we in 90% van<br />

de gevallen het toestel aan het plafond monteren. Zo was er plaats voor<br />

andere technieken of huishoudtoestellen in de berging”, zegt Matthias. De<br />

montage en installatie verliep zonder problemen. “Het toestel beschikt over<br />

zowel voor -als zij-aansluitingen. Dit biedt de monteurs de mogelijkheid om<br />

pulsie en extractie te koppelen, wat voor hen het beste uitkomt. Alle toestellen<br />

zijn op een professionele en vakkundige manier geplaatst.”<br />

Eenvoudig te bedienen<br />

Zowel voor de monteur als de eindklant is de Tallinn een zeer gebruiksvriendelijk<br />

toestel, vervolgt Matthias. “De monteur kan het toestel opstarten aan de<br />

hand van een vierstandenschakelaar, maar ook via een computerprogramma.<br />

Bovendien komt één van onze techniekers nieuwe installateurs altijd ondersteunen<br />

bij de eerste opstart van het toestel. En ook aan de eindklant werd er<br />

gedacht. Hij of zij kan de Tallinn zowel bedienen via een vierstandenschakelaar<br />

als via een applicatie op de smartphone.”<br />

Goede ventilatieprestaties gekoppeld aan een uitzonderlijk compacte vorm,<br />

dat is de Tallinn in een notendop. “De unit weegt slechts 18 kilogram, dat<br />

is bijzonder weinig voor een ventilatietoestel. Dit alles maakt van de Tallinn<br />

een plaatsbesparende en budgetvriendelijke oplossing voor Quartier Bleu”,<br />

besluit Matthias. ❚<br />

Tallinn kan zowel aan het plafond als tegen de wand gemonteerd worden.<br />

Goede ventilatieprestaties gekoppeld aan een uitzonderlijk<br />

compacte vorm, dat is de Tallinn in een notendop.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 29


PROJECT QUARTIER BLEU<br />

Unieke kabelgoot in<br />

Hasselts megaproject<br />

In een groot project met een strakke timing is een efficiënte en flexibele realisatie van de elektrische installatie natuurlijk van groot belang.<br />

Dat was in Quartier Bleu niet anders. De keuze voor de RKS-Magic ® -kabelgoten van OBO Bettermann bleek in dat opzicht de juiste, met dank<br />

aan de schroefloze koppeling.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld OBO Bettermann<br />

OBO Bettermann wilde maar wat graag meewerken<br />

aan een prestigeproject als Quartier Bleu.<br />

Yvan Smet, Technisch Commercieel Afgevaardigde<br />

bij OBO Bettermann: “Dit project was natuurlijk<br />

een hot item in Hasselt. OBO Bettermann<br />

werkt al jarenlang samen met Elektriciteitswerken<br />

Janssens, het aannemersbedrijf dat de elektriciteit<br />

voor zijn rekening nam. We zijn dan ook<br />

snel rond de tafel gaan zitten om een oplossing<br />

uit te werken.”<br />

Alle kabelgoten in Quartier Bleu zijn afkomstig<br />

van OBO Bettermann, meerbepaald de RKS-<br />

Magic ® -kabelgoten. “Het grote voordeel van deze<br />

kabelgoten is dat er geen schroeven aan te pas<br />

komen, dankzij een geïntegreerd bevestigingssysteem<br />

met clips en sleuven”, zegt Smet. “OBO<br />

Bettermann was de eerste speler op de markt die<br />

een dergelijk type kabelgoot introduceerde. En<br />

anders dan bij producten van andere fabrikanten,<br />

klikken de RKSM-goten langs bovenaan in elkaar.<br />

Het unieke systeem van koppeling garandeert een<br />

kaarsrechte goot, in alle omstandigheden.”<br />

Stevigheid<br />

“De sterkte van de goot zit hem vooral in de bodem”,<br />

vervolgt Smet. “Deze is voorzien van stevig<br />

doorgedrukte perforaties. Die zorgen voor een<br />

bepaalde profilering, wat de stevigheid van de<br />

goot ten goede komt. Het is bovendien mogelijk<br />

om de zijwand van de kabelgoot te verslijpen om<br />

een aftakking te maken, zonder dat dit ten koste<br />

gaat van de stevigheid.”<br />

In totaal leverde OBO Bettermann meerdere kilometers<br />

aan kabelgoten aan Quartier Bleu, van verschillende<br />

formaten: de breedte varieert van 200<br />

tot 600 millimeter. Naast de kabelgoten stond<br />

OBO Bettermann ook in voor de levering van zo’n<br />

dertigduizend andere producten, zoals klemmen,<br />

aftakdozen, overspanningsbeveiligingssystemen,<br />

brandwerende toepassingen, wand- en vloerkanalen<br />

en inbouwstopcontacten.<br />

Tijdsdruk<br />

In een enorm project als Quartier Bleu is een<br />

goede samenwerking cruciaal om de timing<br />

van de werf niet in hget gedrang te brengen.<br />

“Er was nochtans heel wat tijdsdruk. Toch zijn<br />

we erin geslaagd om de timing te respecteren”,<br />

zegt Smet. “We werkten uitstekend samen met<br />

Elektriciteitswerken Janssens en groothandel<br />

SAREM. Al onze leveringen kwamen op tijd toe<br />

op de werf. Een nauwgezette opvolging en tijdige<br />

levering van de materialen is één van de<br />

sterktes van OBO Bettermann.” ❚<br />

In totaal leverde OBO Bettermann meerdere<br />

kilometers aan kabelgoten aan Quartier Bleu.<br />

30 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


FORD TRANSIT<br />

TRAIL GAMMA<br />

OOK OFFROAD ZIT U GOED<br />

Ga je offroad? Reken dan op het nieuwe Ford Transit Trail gamma. Een stoer design,<br />

met een exclusief Ford-radiatorrooster, gecombineerd met een luxueus en rijk<br />

uitgerust interieur. De Ford Transit Trail uitvoering bezorgt uw Transit<br />

een nog grotere betrouwbaarheid, nu ook op uitdagend terrein. Het mechanisch<br />

sperdifferentieel geeft u extra tractie op een ruwe of gladde ondergrond.<br />

En de intelligente voorwielaandrijving zorgt voor nog betere prestaties op elk terrein.<br />

2,7-7,5 L/100 KM. 60-197 G/KM CO 2 . (NEDC)<br />

3,1-9,6 L/100 KM. 70-249 G/KM CO 2 . (WLTP)<br />

Milieu-informatie (KB 19/03/20<strong>04</strong>): www.nl.ford.be/milieu. Verbruik en uitstoot geldig voor de uitvoering met banden zoals beschreven in de standaarduitrusting.<br />

Optionele velgen en/of banden kunnen een andere CO 2 -uitstoot en verbruik tot gevolg hebben. De afgebeelde voertuigen kunnen afwijken van de vermelde wagens.<br />

Verbruik en CO 2 -uitstoot van het Transit Trail gamma worden nog voor de lancering meegedeeld. Om die reden zijn de afgebeelde cijfers enkel toepasbaar op het<br />

Transit Custom en Transit 2T gamma. Contacteer uw Ford-verdeler voor meer informatie of raadpleeg www.nl.ford.be.<br />

GEEF VOORRANG AAN VEILIGHEID. ford.be<br />

ford.be


PROJECT QUARTIER BLEU<br />

COMPLEXE ENGINEERING<br />

VOOR ELEKTROTECHNIEKEN<br />

De Astor-toren torent fier boven de omgeving uit.<br />

Starten met de elektrische voorzieningen (hoogspanningscabine, UPS’en, noodstroomvoorzieningen, dieselgroep …) en eindigen bij de<br />

toegangscontrole, het datanetwerk, de branddetectie, de verlichting, enzovoort: het overkwam Elektriciteitswerken Janssens in het Astorproject.<br />

“Ons lot was aanvankelijk zeer summier omschreven, maar uiteindelijk hebben we de volledige engineering van quasi alle elektrotechnieken<br />

voor onze rekening genomen. Gelukkig konden we de bijbehorende uitdagingen vlot opvangen, met dank aan onze ruime ervaring<br />

in de zorgbouw”, vertelt zaakvoerder Peter Ledoux.<br />

Tekst en beeld Tim Janssens<br />

Een ‘totaalproject’: zo mag Elektriciteitswerken<br />

Janssens de realisatie van de Astor-gebouwen in<br />

Geel gerust noemen. Met uitzondering van het verpleegoproepsysteem,<br />

dat de bouwheer zelf plaatste,<br />

installeerde de firma er alle elektrotechnieken.<br />

“Het was geen eenvoudig project omdat er ‘en<br />

cours de route’ nog een heel aantal wijzigingen<br />

doorgevoerd zijn, met de bedoeling om alles tot<br />

in de puntjes te optimaliseren”, legt Peter Ledoux<br />

uit. “Dat maakt dat er enorm veel engineering en<br />

tekenwerk in dit project is gekropen. Bovendien<br />

was het de eerste keer dat we met CLT werkten.<br />

Aanvankelijk was het wat zoeken – zeker omdat<br />

het bouwproces zeer snel gaat (één verdieping per<br />

twee weken), waarbij we telkens razendsnel alle<br />

bekabeling in de vloeropbouw moesten integreren<br />

– maar uiteindelijk is het allemaal goed uitgedraaid.<br />

Achteraf bekeken hadden we er misschien<br />

nog meer kunnen uithalen, bijvoorbeeld door de<br />

lichtpunten op voorhand in de geprefabriceerde<br />

houtskeletstructuur te boren. Dat is een les die we<br />

zeker meenemen naar toekomstige projecten.”<br />

Geen hersenchirurgie<br />

Elektriciteitswerken Janssens is vertrouwd met<br />

de realisatie van woonzorgcentra. Het was op<br />

de Astor-site dus niet aan zijn proefstuk toe.<br />

“Onze ruime ervaring in de zorgbouw was een<br />

groot voordeel in dit project”, zegt Ledoux.<br />

“Hoewel alle denkbare elektrotechnieken in<br />

het complex geïntegreerd zijn, was het in technisch<br />

opzicht zeker geen hersenchirurgie en is<br />

de uitvoering vlot verlopen. De voornaamste<br />

moeilijkheidsgraad schuilde in het feit dat we<br />

wekelijks moesten bijschakelen, nieuwe plannen<br />

moesten indienen, stukken moesten aanpassen,<br />

enzovoort. Daarbij was het een enorme luxe dat<br />

we konden terugvallen op onze jarenlange kennis<br />

en expertise en was samenwerken met hoofdaannemer<br />

Hooyberghs als vanouds een waar<br />

plezier. Op dit moment zijn we met de laatste<br />

loodjes bezig. Aan het eind van de rit zullen we<br />

circa 16 maanden aan de slag geweest zijn op<br />

de Astor-site. Het was een uiterst intensief en<br />

complex project – zeker gezien de enorme hoeveelheid<br />

werkvoorbereiding – maar het resultaat<br />

is navenant!” ❚<br />

‘Er is enorm veel werkvoorbereiding in dit<br />

project gekropen’<br />

32 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


QUARTIER BLEU PROJECT<br />

Beduidend lager kostenplaatje dankzij<br />

technische en structurele optimalisaties<br />

Wie Quartier Bleu wat grondiger onder de loep neemt, beseft meteen dat het een project uit de duizend is. Ook op het vlak van stabiliteit en<br />

technieken was het zeker geen alledaagse realisatie. Dankzij een kostenoptimaliserende structuurstudie slaagde MACOBO-STABO er echter<br />

in om maar liefst 720 ton wapeningsstaal uit te sparen. Bovendien werd het multidisciplinaire ingenieursbureau ook ingeschakeld voor de<br />

gebouwtechnieken en de EPB-verslaggeving.<br />

Tekst Tim Janssens | Beeld Philippe van Gelooven<br />

De ondergrondse parking van Quartier Bleu is een verhaal apart. Het ontwerp<br />

dat opgemaakt was in aanbestedingsfase – een structuur van prefabbalken<br />

en -welfsels op een paalfundering – werd door MACOBO-STABO geoptimaliseerd<br />

op vraag van THV Houben-STRABAG. “In functie van de uitvoeringssnelheid,<br />

de logistieke organisatie en het kostenplaatje opteerden we voor<br />

een funderingsplaat en ter plaatse gestorte vloerplaten”, vertelt projectleider<br />

stabiliteit Joachim Grochowczak.<br />

20 % minder wapeningsstaal<br />

Houben en STRABAG Belgium pasten een 3D-cascadesysteem toe om de<br />

ondergrondse parking zo snel en efficiënt mogelijk te realiseren, wat eveneens<br />

implicaties had voor het studiewerk. “Vooraleer de 30.000 m² grote<br />

funderingsplaat volledig gerealiseerd was, werd aan de andere kant van de<br />

werf al de structuur van niveau -2 opgetrokken. We moesten de aanlevering<br />

van onze plannen bijgevolg afstemmen op de werkvolgorde van de aannemers.<br />

Het was uiteraard ook zaak om de werf ‘voor te blijven’, dus gezien de<br />

hoge uitvoeringssnelheid hebben we heel wat stabiliteitsspecialisten – zowel<br />

Ook de structuur van de bovenbouw is aangepast, wat niet alleen<br />

voordelig was op het vlak van stabiliteit, maar ook qua uitvoering.<br />

Het ontwerp van de ondergrondse parking is geoptimaliseerd in functie van<br />

de uitvoeringssnelheid, de logistieke organisatie en het kostenplaatje.<br />

modelleurs als ingenieurs – moeten inzetten om dit te kunnen bolwerken.”<br />

MACOBO-STABO nam nadien ook de structuur van de bovenbouw onder de<br />

loep. “We kwamen tot de constatatie dat we – in combinatie met de gewijzigde<br />

onderbouw – 720 ton wapeningsstaal (20 % minder dan in het<br />

oorspronkelijke ontwerp) en dus ook heel wat kosten konden uitsparen door<br />

het complexe, uit de kluiten gewassen balkenrooster te vervangen door een<br />

dikke, ter plaatse gestorte betonplaat, wat niet alleen voordelig was op het<br />

vlak van stabiliteit, maar ook qua uitvoering”, aldus Joachim Grochowczak.<br />

Snel schakelen<br />

De structurele optimalisatie van de bovenbouw had eveneens positieve gevolgen<br />

voor het tracé van de technieken. “Zo waren er minder kunstgrepen<br />

nodig om alle aansluitingen te kunnen voorzien en leidingen weggewerkt<br />

te krijgen”, pikt projectleider gebouwtechnieken Miche Wassink in. “Geen<br />

overbodige luxe, want een KWO-installatie met een ringleiding om alle gebouwen<br />

van verwarming en koeling te voorzien en een koppeling met het<br />

kanaalwater om de energiebalans in de ondergrond op peil te houden waren<br />

op zich al uitdagend genoeg. Voorts moesten we heel wat flexibiliteit<br />

aan de dag leggen in het winkel- en horeca- gedeelte. Aangezien de retailers<br />

en hun specifieke eisen vaak vrij laat gekend waren, hebben we in extremis<br />

nog heel wat wijzigingen moeten doorvoeren (aansluitingen die van positie<br />

wisselen, een groter elektriciteitsvermogen voorzien, enzovoort). Het was een<br />

kwestie van snel schakelen om dit tot een goed einde te brengen.” Tot slot<br />

nam MACOBO-STABO ook de EPB-verslaggeving voor zijn rekening. “Door niet<br />

alleen theoretische berekeningen uit te voeren, maar evenzeer aandacht te<br />

hebben voor het economische aspect en de praktische haalbaarheid kunnen<br />

we een belangrijke meerwaarde bieden. Dat hebben we eens te meer bewezen<br />

in het kader van Quartier Bleu”, besluit CEO Natalie Vanderschaeghe. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 33


De productiehal.<br />

Nieuw vlaggenschip voor HVAC-wereldspeler met Belgische productie<br />

VAN FABRIEKSHAL TOT LEVENDE SHOWROOM<br />

HVAC-specialist Swegon besliste enkele jaren geleden om alle diensten te centraliseren op de site van de firma in Gembloux. Meteen de<br />

gelegenheid om die vestiging uit te breiden met een splinternieuwe aanbouw. Het eindresultaat is veel meer dan een optelsom van fabriekshallen<br />

en kantoren: ‘Hier moeten onze klanten kunnen ervaren hoe het is om in een door Swegon geklimatiseerd gebouw te zitten’, klinkt het.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Swegon Belgium<br />

De uitbraak van het coronavirus zorgde even voor wat vertraging, maar nu kan<br />

Swegon Belgium stilaan bezoekers ontvangen in de nieuwe en vernieuwde<br />

gebouwen van de firma in Gembloux. Het van oorsprong Zweedse bedrijf is<br />

intussen uitgegroeid tot een wereldspeler, met filialen in 16 landen. Ventilatiespecialist<br />

P. Lemmens werd in 2014 overgenomen door Swegon, maar toch<br />

blijft de productie op en top Belgisch. In deze fabriek in Gembloux worden<br />

nog steeds producten van a tot z ontworpen en gefabriceerd, om van daaruit<br />

over heel Europa geëxporteerd te worden. Maar naarmate de groei en dus<br />

ook de productie toenam, werd de beschikbare ruimte steeds krapper. Bovendien<br />

zat Swegon verspreid over twee locaties: naast de fabriek in Gembloux<br />

was er ook een vestiging in Louvain-La-Neuve, waar de sales- & serviceafdeling<br />

van Swegon Belgium gevestigd was. En dus besliste Swegon om de site in<br />

Gembloux uit te breiden met zo’n 2.000 m² voor de productie en 800 m² voor<br />

de kantoren, vergaderruimten en showroom. Edward Viville, General Manager<br />

bij Swegon Belgium, licht toe: “Zo konden we de productiecapaciteit uitbreiden,<br />

wat ons toelaat om meer nieuwe toestellen te ontwikkelen, en meteen<br />

ook de commerciële afdeling van de firma op dezelfde plek onder te brengen.<br />

Dat vergemakkelijkt ook de interne werking. Met het volledige team onder hetzelfde<br />

dak werken, bevordert de coördinatie, communicatie en de teamgeest.”<br />

Experience center<br />

De verhuis is een uitstekende gelegenheid om het ruime productgamma<br />

van Swegon tentoon te stellen. Van roosters en klimaatbalken tot enorme<br />

luchtgroepen: ze staan allemaal te pronken in de ruime ontvangstzaal van<br />

Het Swegon experience centre.<br />

34 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


het gebouw. “Dit is een levende showroom, we noemen dit het ‘Swegon<br />

experience centre’”, vertelt Viville. “Dit is niet alleen een gebouw om te<br />

werken en te vergaderen, maar ook en vooral een plek waar onze klanten<br />

kunnen ervaren hoe het is om in een door Swegon geklimatiseerd gebouw<br />

te zitten.”<br />

Het spreekt dan ook voor zich dat de HVAC-installatie uitgerust is met de modernste<br />

Swegon-technologieën. Viville licht toe: “De ventilatie wordt verzorgd<br />

door een Swegon Gold-luchtgroep, met geïntegreerde warmtepomp. Het<br />

volledige gebouw is voorzien van intelligente VAV-kleppen, die het energieverbruik<br />

beperken in functie van de vraag. De onderlinge communicatie is<br />

volledige draadloos door middel van RF-technologie. Actieve klimaatbalken<br />

zorgen voor een tochtvrije en geluidloze verwarming en koeling.”<br />

“Een grote troef van deze installatie, en bij uitbreiding van het HVAC-concept<br />

waar Swegon naar streeft, is de onderlinge communicatie tussen de verschillende<br />

producten”, vervolgt de General Manager. “Dat is mogelijk doordat we<br />

al deze units zelf hebben ontwikkeld, zoals de luchtgroep, de VAV kleppen, de<br />

klimaatbalken en de chiller. Deze communicatie zorgt ervoor dat we in alle<br />

omstandigheden een optimaal binnenklimaat kunnen garanderen, en dit zo<br />

energiezuinig mogelijk.”<br />

Swegon besliste om de site in Gembloux uit te breiden met zo’n 2.000 m² voor<br />

de productie en 800 m² voor de kantoren, vergaderruimten en showroom.<br />

Testkamer<br />

Blikvanger van de nieuwe site is de grote testkamer, waar extreme temperaturen<br />

gesimuleerd kunnen worden. “Een zegen voor onze R&D-afdeling,<br />

omdat we zo onze toestellen in de meest extreme omstandigheden kunnen<br />

testen. In de toekomst zullen we geen beroep meer hoeven te doen op<br />

externe firma’s om het Eurovent-label voor onze producten te garanderen”,<br />

aldus Viville.<br />

Daarnaast zal deze nieuwe vestiging ook dienst doen als opleidingscentrum<br />

voor onder meer studieburelen en installateurs. Viville: “De opleidingen zijn<br />

een interactieve mengeling van theorie en praktijk. We geven de presentaties<br />

in onze vergaderzalen en kunnen daarna de theorie toetsen aan de praktijk<br />

op de diverse toestellen in onze uitgebreide showroom.” ❚ De nieuwe testkamer.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 35


ADVERTORIAL<br />

Uitgebreid aanbod<br />

aan textiel- en metalen<br />

geperforeerde kanalen<br />

Sinds de oprichting in mei 2013, is de firma Crossflow uitgegroeid tot een belangrijke speler<br />

inzake textielkanalen en metalen geperforeerde kanalen. “Dankzij onze jarenlang opgebouwde<br />

knowhow kennen deze producten nauwelijks nog geheimen voor ons”, aldus bestuurder<br />

Pascal Remmery.<br />

Tekst en beeld Crossflow<br />

Crossflow kon zich met dit nicheproduct vrij makkelijk<br />

ontplooien tot een belangrijke speler in deze<br />

sector. Met een cliënteel verspreid over Nederland,<br />

Frankrijk en België werkt Crossflow verder<br />

aan deze constant vernieuwende technologieën<br />

en producten. Intussen mag het bedrijf al enkele<br />

sterke referentieprojecten achter zijn naam schrijven,<br />

zoals Poco Loco, DHL, Covance, Floralux, Nike<br />

en nog vele anderen.<br />

Leveren op drie weken tijd<br />

“Het is belangrijk te weten dat we tot op heden<br />

onze textielkanalen telkens binnen een tijdsspanne<br />

van maximaal drie weken kunnen leveren”,<br />

aldus Pascal Remmery. Crossflow draagt de kwaliteit<br />

van de service en producten extreem hoog<br />

in het vaandel. Zo kan men naast de standaardstoffen<br />

ook de anti-bacteriële, anti-statische,<br />

lichte stoffen bekomen, en dit in verschillende<br />

brandklassen. Ook vormhoudende kanalen en<br />

VARIODUCTS (met membraan voor functie koelen<br />

en verwarming samen aan te bieden) of tal van<br />

andere opties vormen geen probleem.<br />

Remmery: “We denken dus actief mee met de<br />

klant. Samen met de installatiebedrijven en eindklanten<br />

en studiebureaus werken we intensief<br />

aan de meest duurzame en makkelijkste wijze van<br />

ophanging, inplanting en diffusie. Ook de nodige<br />

technische ondersteuning is voorzien: een noodzakelijke<br />

voorwaarde om ieder project tot een<br />

goed einde te brengen.”<br />

De metalen perfokanalen zijn verkrijgbaar in een brede reeks aan materialen.<br />

36 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


ADVERTORIAL<br />

Crossflow-kanalen in de gebouwen van Floralux (Ham).<br />

Paradepaardje<br />

Naast de textielkanalen is er ook het nieuwste<br />

paradepaardje van Crossflow: de metalen geperforeerde<br />

kanalen, die een steile opmars kennen.<br />

“Daar zien we een grote verschuiving in de markt,<br />

omdat alles steeds duurzamer en esthetischer<br />

moet worden”, zegt Geert Vlaeminck, zaakvoerder<br />

en bestuurder bij Recovent en Crossflow. “Met<br />

deze doelstelling in het achterhoofd vond Crossflow<br />

de uitgelezen vorm van diffusie. Met slechts<br />

één luchtwissel brengen ze de massa dertig keer<br />

in beweging, in combinatie met de gepulseerde<br />

lucht. Dankzij dit principe kunnen dan ook garanties<br />

aangeboden worden van een maximale temperatuursgradiënt<br />

van 1.5°C.” Zo kunnen deze<br />

metalen geperforeerde kanalen aan een constant<br />

of variabel debiet werken, en dit zonder enig verlies<br />

van esthetiek. Vlaeminck: “Bovendien is de<br />

reiniging van deze kanalen minder prijzig en is<br />

er ook minder nood aan reiniging. Dat maakt het<br />

voor de gebruiker mogelijk om op termijn kosten<br />

uit te sparen.”<br />

De metalen perfokanalen zijn verkrijgbaar in een<br />

brede reeks aan materialen, zoals galva, inox,<br />

aluminium, koper,… Ook de kleur kan de klant<br />

zelf kiezen. ❚<br />

‘Het is belangrijk te weten dat we tot op<br />

onze kanalen binnen een tijdsspanne van<br />

maximaal drie weken kunnen leveren.’<br />

CROSSFLOW<br />

Antwerpsesteenweg 19<br />

9080 Lochristi<br />

Tel: +32 (0)9 324 11 84<br />

+32 (0)474 36 38 17<br />

pascal@crossflow.be<br />

www.crossflow.be - www.crossflow.fr<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 37


WELKOM<br />

IN UW COMFORTZONE<br />

Beperkte<br />

hoogte...<br />

Slechts<br />

15 mm !*<br />

R979S, “spider” en “mini spider” systeem,<br />

ultraperformant en ultradun…<br />

Spider of mini spider is ideaal voor renovatie<br />

en voor projecten met een zeer beperkte<br />

opbouwhoogte. Dankzij de lage inertie bieden<br />

deze vloerverwarmingssystemen een optimaal<br />

comfort en dit met een snelle opwarming.<br />

Geschikt zowel voor een traditionele chape<br />

als voor een vloei-of egalisatiechape<br />

Snel en gemakkelijk te monteren<br />

100% gerecycleerd materiaal (polypropyleen)<br />

Beschikbaar in verschillende versies (met lijm, met<br />

clips of met isolatielaag) met een hoogte vanaf slechts 15 mm!<br />

(*naargelang het model).<br />

R979S<br />

Giacomini Benelux n.v. : Rue Provinciale, 273 • B-1301 Bierges (Wavre)<br />

Tel. : +32 (0)10 42 06 50 • Fax : +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be


Modern en fris softwarepakket richt<br />

zich specifiek op installatiesector<br />

Een doorgedreven digitalisering van de administratie is al langer aan de orde van de dag in de bouw- en installatiesector. Met ROBAWS is er nu<br />

een gloednieuw pakket op de Belgische markt, dat bovendien specifiek op deze sector gericht is. Met de digitale app Wappy beschikt ROBAWS<br />

daarnaast ook over een intuïtieve oplossing voor het digitaliseren van werkbonnen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld ROBAWS<br />

“De bouwsector kent zijn specifieke benodigdheden”, steekt zaakvoerder<br />

Michaël Van Robaeys van wal. “Een succesvol project staat of valt met planning:<br />

het inplannen van werven, materialen en werknemers is van cruciaal belang.”<br />

En net op dat vlak biedt ROBAWS een grote meerwaarde. Het pakket is<br />

bijzonder projectmatig opgevat – “heel anders dan een standaard ERP-pakket”<br />

–, en is zo uitstekend geschikt voor het plannen en opvolgen van projecten.<br />

ROBAWS biedt daarnaast ook uitgebreide mogelijkheden inzake offertes, (na)<br />

calculatie, stockbeheer en facturatie. “Zowel op vlak van facturatie als voor de<br />

nodige analyse achteraf, is ROBAWS eigenlijk onmisbaar”, zegt Van Robaeys.<br />

Fris en modern<br />

ROBAWS is nog een bijzonder jong pakket is, en oogt dus fris en modern.<br />

“Een groot voordeel is dat de software volledig web-based is. Er hoeft dus<br />

geen software gedownload worden, en de werknemers kunnen de applicatie<br />

vanop elke plek, op elk moment raadplegen.” Van Robaeys is zelf softwareontwikkelaar,<br />

en lanceerde ROBAWS in 2017, na uitvoerige contacten met relevante<br />

adviesraden voor de bouwsector.<br />

Naast ROBAWS is er ook nog Wappy, een digitale werkbon-app die het<br />

registreren van uren en materiaal gemakkelijker maakt. Het voordeel van<br />

deze app? Tijd besparen, zegt Van Robaeys: “Heel veel installatiebedrijven<br />

vullen hun werkbonnen nog manueel in op de werf, met pen en papier. Als<br />

dat document onderweg naar kantoor niet verloren gaat, moet er nog altijd<br />

tijd spenderen aan het manueel overtypen van deze bon. Dat proces kan veel<br />

efficiënter, en daar zorgt Wappy voor. Dat er ook niet meer onnodig papier<br />

hoeft verspild te worden, is natuurlijk mooi meegenomen.”<br />

‘Er hoeft geen software<br />

gedownload worden.<br />

De werknemers kunnen de<br />

applicatie vanop elke plek,<br />

op elk moment raadplegen’<br />

Anders dan vele alternatieven werkt Wappy intuïtief en eenvoudig. “Mensen<br />

die op een werf werken, zijn niet altijd even geïnteresseerd in de modernste<br />

digitale technologieën. Daarom hebben we deze tool herleid tot de essentie:<br />

geen overdaad aan functionaliteiten, de technicus moet slechts de belangrijkste<br />

zaken invullen en het document laten aftekenen door de werfverantwoordelijke”,<br />

aldus Van Robaeys. Geïnteresseerde bedrijven kunnen ROBAWS<br />

contacteren om Wappy gratis uit te testen. ❚<br />

Het pakket is bijzonder projectmatig opgevat.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 39


Het ontwerpen van HVAC<br />

installaties kan en moèt beter!<br />

<strong>Bouw</strong>en is meer dan ooit: het balanceren van verschillende prioriteiten. Een bouwproject mag niet teveel kosten, moet duurzaam zijn, en dat<br />

alles mag natuurlijk niet ten koste gaan van het comfort. Om die evenwichtsoefening te objectiveren is er de software van Hysopt. De filosofie<br />

erachter: niet meer beslissen op basis van buikgevoel, maar de keuzes laten leiden door fysica en doorgedreven simulaties.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Hysopt<br />

Roel Vandenbulcke, CEO van Hysopt, stelt vast dat HVAC-systemen vaak<br />

ondermaats presteren. Te hoge kosten, te laag comfort en een te hoge CO 2<br />

-<br />

uitstoot. “Nog al te vaak zien we dat een studiebureau een ontwerp op tafel<br />

legt, en zonder enige onderbouw of bewijs stelt dat dit ‘het beste ontwerp’ is.<br />

Er is nood aan transparantie in dit proces.<br />

De Hysopt software biedt hier een oplossing: “We counteren het ongekende<br />

deellastgedrag door dynamisch te simuleren. We kwantificeren de KPI’s, zoals<br />

comfort, investering, energieverbruik en CO 2<br />

uitstoot. We simuleren een reeks<br />

aan alternatieven, en leggen de mogelijkheden naast elkaar. Een Paretoanalyse<br />

laat toe om het beste alternatief te identificeren, op basis van de<br />

noden van de eindklant. Vindt hij energieverbruik belangrijker, of staat comfort<br />

voorop? Hij maakt dus zelf mee de keuze, en blijft in controle van wat hij<br />

straks opgeleverd krijgt.”<br />

Vollast versus deellast<br />

HVAC-systemen worden doorgaans ontworpen op vollastcondities. Daarbij<br />

gaat men uit van extreme weersomstandigheden, en waarbij alle lokalen tegelijkertijd<br />

in gebruik zijn. “Een installatie zal echter zelden onder die omstandigheden<br />

moeten werken. De installatie is dus ontworpen voor een situatie die<br />

zich zelden of nooit voordoet”, stelt Vandenbulcke. “In deellast stellen we vast<br />

dat installaties zich op een heel andere manier zullen gedragen. Het voor<br />

‘Dynamische simulaties zijn nodig om het gedrag van de installatie te voorspellen en correct te dimensioneren.’<br />

40 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


Een steekproef die Hysopt uitvoerde bij 22 renovatieprojecten, toont waar de pijnpunten liggen: ‘In 95 procent van de gevallen was de installatie overgedimensioneerd.’<br />

de ontwerper ongekende deellastgedrag brengt onzekerheid en een opeenstapeling<br />

van veiligheidsmarges met zich mee, met als resultaat een sterk overgedimensioneerde<br />

installatie. Dynamische simulaties zijn nodig om het gedrag<br />

van de installatie te voorspellen en correct te dimensioneren.”<br />

Een steekproef die Hysopt uitvoerde bij 22 renovatieprojecten in 2019, toont<br />

waar de pijnpunten liggen, aldus Vandenbulcke: “In 95 procent van de gevallen<br />

was de installatie overgedimensioneerd. Het systeem was gemiddeld twee<br />

maal te groot opgevat. Als je weet dat een installatie die 50 procent overgedimensioneerd<br />

is, al 23 procent te duur is, dan lopen de kosten snel op.”<br />

van de beste template stuurt, biedt Hysopt ook mogelijkheden om de meest<br />

complexe installaties de baas te zijn. “Via deze bibliotheek kunnen we zodoende<br />

ook onze kennis en ervaringen naar de sector dissemineren.” Intussen<br />

is de software van Hysopt reeds in meer dan 150 projecten toegepast. Hysopt<br />

heeft zelf al becijferd wat de impact is geweest. “In nieuwbouwprojecten stellen<br />

we een gemiddelde besparing van 15 procent vast op de investeringskost,<br />

en van 35 procent op de operationele kost (het verbruik). De CO 2<br />

-uitstoot<br />

daalt met 20 procent. In renovatieprojecten wordt er gemiddeld 30 procent<br />

bespaard op operationele kosten en is er sprake van 40 procent minder CO 2<br />

-<br />

uitstoot”, aldus Vandenbulcke. ❚<br />

Componentselectie en inregeling<br />

Een ander heikel punt is de selectie van componenten. “De selectie van één<br />

component, zoals bv. een inregelkraan, heeft een impact op de selectie van<br />

alle andere componenten van hetzelfde hydraulische systeem. Daar komen<br />

zeer complexe, iteratieve berekeningen bij kijken. Als de installateur zich dan<br />

beperkt tot enkele algemene vuistregels voor de selectie, dan staan we zeer<br />

ver van een optimale werking.” En ook op vlak van inregeling stelt Hysopt<br />

vast dat er nog heel wat ruimte is voor verbetering. “Heel vaak is het een<br />

kwestie van tijdsdruk. Het project nadert de oplevering, maar de hele installatie<br />

moet nog ingeregeld worden: dan durft het wel eens haastwerk te worden.<br />

De bouwheer blijft achter met een slecht werkende installatie.”<br />

De software van Hysopt biedt hier een oplossing. Het probleem van<br />

component selectie kan opgelost worden door het automatiseren van de<br />

iteratieve algoritmes die hierbij komen kijken. En dankzij verschillende<br />

‘ commissioning presets’ kan er reeds in een vroeger stadium ingeregeld worden,<br />

met een hogere kwaliteit van de hydraulische balans tot gevolg.<br />

Bibliotheek van proven concepts<br />

Dankzij een ‘installatiebibliotheek’, met meer dan 100 ‘proven concepts’<br />

van complexe installaties en een intelligente wizard die je in de richting<br />

Dankzij een ‘installatiebibliotheek’, met meer dan 100 ‘proven concepts’<br />

van complexe installaties en een intelligente wizard die je in de richting van<br />

de beste template stuurt, biedt Hysopt mogelijkheden om de meest complexe<br />

installaties de baas te zijn.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 41


Zennio ALLinBOX 1612,<br />

het KNX multitalent.<br />

C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

Zennio ALLinBOX 1612 is dè KNX (r)evolutie.<br />

Voeding, IP interface, klimaatcontroller en multifunctionele actor<br />

met 16 uitgangen en 12 ingangen in één apparaat. Dat<br />

vereenvoudigt iedere installatie!<br />

Meer informatie op http://ecatalog.vecolux.be<br />

REGUMAQ X<br />

Oventrop België • Europastraat 18 • 2850 • Boom<br />

GSM <strong>04</strong>76855576 • j.rypens@oventrop.com • www.oventrop.be<br />

00022455002 - OVENTROP GmbH & Co.indd 1 23-06-20 12:03


ELEKTROTECHNIEK<br />

SMART REAL ESTATE IN<br />

EEN STROOMVERSNELLING<br />

Ook in de projectontwikkeling wordt door het veelvoud van technieken aanwezig in een modern appartement meer en meer gekozen voor<br />

een smart home-oplossing in plaats van de conventionele elektrische installatie. Vecolux, een Belgische specialist inzake smart homes, levert<br />

KNX-aangedreven oplossingen aan die voor zowel projectontwikkelaar, syndicus en bewoner een serieuze meerwaarde bieden.Ook in de<br />

projectontwikkeling wordt door het veelvoud van technieken aanwezig in een modern appartement meer en meer gekozen voor een smart<br />

home-oplossing in plaats van de conventionele elektrische installatie. Vecolux, een Belgische specialist inzake smart homes, levert KNXaangedreven<br />

oplossingen aan die voor zowel projectontwikkelaar, syndicus en bewoner een serieuze meerwaarde bieden.<br />

Tekst en beeld Vecolux<br />

Vecolux is 35 jaar geleden begonnen als importeur van elektrotechnisch<br />

materiaal. Vandaag de dag is het bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden<br />

van oplossingen die gebouwen slimmer maken. Reeds drie generaties van de<br />

familie Vetters zijn actief in het bedrijf dat ze zelf opgericht hebben. Waar ze<br />

vroeger productgericht werkten, zijn ze sinds een tiental jaar veeleer bezig<br />

met het aanbieden van oplossingen en service voor zowel de residentiële<br />

(projectontwikkeling) als de hotelmarkt.<br />

“Onze keuze destijds om KNX te te beginnen verdelen was zeer bewust, we<br />

waren op zoek naar een duurzame optie voor zowel Vecolux als zijn klanten.”<br />

zegt Ruben Vetters, Technisch Sales Advisor en kleinzoon van de oprichter<br />

van Vecolux. “We werken samen met een vijftiental merken die enkel KNX<br />

oplossingen bieden. Met een combinatie van hardware van deze 15 merken,<br />

waaronder bijvoorbeeld het Spaanse Zennio, het Duitse Elsner en veel meer,<br />

bieden wij één totaaloplossing voor de real estate-markt.”<br />

KNX als troef bij real estate-oplossingen<br />

Daar ligt de sterkte van KNX: bovenop dat het systeem niet gebonden is aan<br />

één merk, is het techniekoverschrijdend. Vetters: “Dat biedt de zekerheid dat<br />

de standaard binnen een tiental jaar niet zomaar verdwijnt, er zijn immers al<br />

meer dan 450 fabrikanten die KNX-producten vervaardigen. Maar ook kan de<br />

KNX hardware van iedere fabrikant zonder veel moeite met KNX producten<br />

van de andere communiceren.” Zo is er mogelijkheid tot diversificatie binnen<br />

de oplossingen die Vecolux aanbiedt. “Ook na verloop van tijd is het mogelijk<br />

voor de bewoner om zijn bestaande installatie uit te breiden of aan te passen<br />

zonder dat daarbij de bestaande hardware afgebroken moet worden.”<br />

‘Minder bekabeling en minder<br />

bouwuren compenseren de prijs<br />

van de slimme hardware, maar<br />

resulteren ook in minder fouten’<br />

Daar stoppen de voordelen voor de eindgebruiker niet. “In appartementsgebouwen<br />

bieden we standaard in elk appartement één centrale display<br />

aan. Eén gebruiksvriendelijk touchpaneel dat dienst doet als thermostaat<br />

en als bedieningspaneel voor onder meer verlichting, rolluiken, ventilatie<br />

en meer. Bovendien kan de eindgebruiker zelf zijn sferen, aanwezigheidssimulatie<br />

en tijdsklokken instellen. Als kers op de taart heeft de bewoner<br />

ook de mogelijkheid om via een app de controle over de woning over te<br />

nemen. Eén gebruiksvriendelijk toestel, passend in een inbouwdoosje van<br />

68 millimeter, bedient de hele woning. Het scherm doet tegelijkertijd dienst<br />

als een binnenpost videofonie.”<br />

Eenvoudige installatie en toekomstgericht<br />

Maar waar ligt dan de meerwaarde voor de projectontwikkelaar? “Naast onze<br />

professionele in-house ondersteuning en service is het voor een installateur<br />

ook steeds eenvoudiger om KNX toe te passen in hun projecten. Minder bekabeling<br />

en minder bouwuren compenseren de prijs van de slimme hardware,<br />

maar resulteren ook in minder fouten.” De implementatie van deze producten<br />

biedt ook tal van extra mogelijkheden naar monitoring en afrekening van de<br />

energiestromen in appartementsgebouwen.<br />

Daarenboven lanceerde Zennio recent de ALLinBOX 1612, een all-in-one apparaat<br />

met voeding, 16 uitgangen voor verlichting, rolluiken of koeling/verwarming,<br />

12 digitaal-analoge ingangen voor drukknoppen, temperatuursensoren<br />

of bewegingsmelders. “De IP interface zorgt ervoor dat beheer vanop<br />

afstand mogelijk gemaakt wordt en er met appartementoverschrijdende technieken<br />

gecommuniceerd kan worden. Door de integratie van verschillende<br />

componenten in één wordt de installatie en programmatie nogmaals sterk<br />

vereenvoudigd en wordt het totale kostenplaatje gedrukt.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 43


ELEKTROTECHNIEK<br />

-oplossing<br />

Intelligente en kostenefficiënte<br />

multiroom-oplossing<br />

Met DALI-LINK introduceert B.E.G. een nieuw lichtbeheersysteem dat uitstekend geschikt is voor bijvoorbeeld een kantoor of dokterspraktijk,<br />

maar ook voor conferentiezalen en klaslokalen. Met DALI-LINK koppelt B.E.G. een hoge bedrijfszekerheid aan een eenvoudige installatie en een<br />

comfortabele bediening.<br />

Tekst en beeld B.E.G. Belgium<br />

DALI-LINK is een lichtbeheersysteem dat gebruik<br />

maakt van, zoals de naam het deels zegt,<br />

de DALI-technologie. “Als specialist in de lichtcontrole<br />

gebruikt B.E.G. deze technologie al verschillende<br />

jaren in de aanwezigheidsmelders.<br />

Met dit systeem gaan we nog een hele stap<br />

verder”, zegt Thierry Lucas, Sales Engineer bij<br />

B.E.G. Belgium.<br />

PD11 niet alleen een multisensor, maar ook een<br />

master-aanwezigheidsmelder met eigen intelligentie<br />

als controller. Daardoor is de B.E.G. DALI-<br />

LINK buitengewoon bedrijfszeker, uitbreidbaar<br />

en kostenefficiënt. Alle componenten zijn ook afzonderlijk<br />

verkrijgbaar, bijvoorbeeld om grotere<br />

ruimten zoals conferentiezalen en klaslokalen te<br />

kunnen afdekken.<br />

Bedrijfszekerheid<br />

“Door gebruik te maken van verschillende controllers<br />

op een systeem wordt de intelligentie<br />

verdeeld. Dit verhoogt de bedrijfszekerheid. Men<br />

kan ook spreken van gedecentraliseerde intelligentie”,<br />

aldus Lucas. Alle DALI-lichtgroepen, de<br />

drukknopinterface(s) en alle melders (inclusief slaves)<br />

hebben slechts één DALI-bekabeling nodig. ❯<br />

De instapset voor kleine kantoren bestaat uit<br />

een DALI-LINK-voedingsadapter, een PD11 DALI-<br />

LINK-multisensor en een DALI-LINK viervoudige<br />

drukknopinterface met geïntegreerde Bluetoothgateway.<br />

De supervlakke PD11 vormt de eerste<br />

keuze bij hoge architectonische eisen met een<br />

groot detectiebereik voor zijn klasse. In tegenstelling<br />

tot andere systemen is de DALI-LINK<br />

‘Door gebruik te maken van verschillende<br />

controllers op een systeem wordt de<br />

intelligentie verdeeld. Men kan spreken van<br />

gedecentraliseerde intelligentie’<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 45


ELEKTROTECHNIEK<br />

DALILINK is buitengewoon bedrijfszeker, uitbreidbaar en kostenefficiënt.<br />

Daardoor wordt met name de installatie achteraf<br />

aanzienlijk gemakkelijker. Een bestaande 2-draadse<br />

bedrading voor lichtknoppen of -schakelaars<br />

kan worden gebruikt als DALI-bus voor het aansluiten<br />

van de B.E.G. DALI-LINK-drukknopmodule.<br />

De adressering van de DALI-armaturen, de aanpassing<br />

van de fabrieksinstellingen of de programmering<br />

van scènes, gebeurt intuïtief en omvat weinig<br />

stappen. De 4 drukknopingangen van de drukknopmodule<br />

kunnen afzonderlijk worden geconfigureerd<br />

om (maximaal 16) scènes op te roepen<br />

of lichtgroepen te regelen. Aangezien er slechts<br />

zelden ruimte is voor 16 drukknoppen, heeft de<br />

B.E.G. DALI-LINK-app als bijzonder kenmerk een<br />

functie waarmee scènes met een mobiele telefoon<br />

kunnen worden opgeroepen. De gratis DALI-LINKapp<br />

voor iOS en Android heeft een eenvoudige<br />

en intuïtieve opbouw, zowel voor de eindgebruiker<br />

als voor de ingebruikname.<br />

niet alleen als slave-apparaten, maar ook als<br />

‘Guided Light’ worden ingezet. “Bij Guided Light<br />

worden meerdere DALI-multisensoren, behorende<br />

tot andere verlichtingsgroepen, ingezet,<br />

om in de looprichting aangrenzende zones van<br />

oriëntatie verlichting te voorzien”, zegt Lucas.<br />

De activeerbare functie ‘Oriëntatieverlichting’<br />

wordt actief na de ingestelde nalooptijd. Deze<br />

begrenst de maximale dimwaarde van de aangesloten<br />

armaturen tot een instelbare luxwaarde.<br />

Zo is het op plekken die belangrijk zijn voor de<br />

veiligheid, nooit helemaal donker en wordt tevens<br />

energie bespaard in vergelijking met volledige<br />

verlichting. ❚<br />

Eenvoudige verlichtingsregeling<br />

De definitie van twee verlichtingsgroepen (DUOfunctie)<br />

met offset-functie bij reguliere DALIbekabeling<br />

kan snel en direct via de programmering<br />

worden uitgevoerd met een afzonderlijke<br />

multi sensor. Extra DALI-multisensoren kunnen<br />

De supervlakke PD11 vormt de eerste keuze bij hoge architectonische eisen met een<br />

groot detectiebereik voor zijn klasse.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 47


ELEKTROTECHNIEK<br />

Nieuw HCL-verlichtingssysteem gecertificeerd<br />

en toegepast in klaslokalen<br />

Voor het eerst certificeert het onafhankelijke VDE-test- en certificeringsinstituut dat een bedrijf kwalitatief voldoet aan alle bestaande eisen,<br />

normen en standaarden voor een Human Centric Lighting (HCL) systeem. LEDVANCE ontvangt het HCL-certificaat met de best mogelijke kwaliteitsprijs<br />

(3/3 sterren) voor het nieuwe en geavanceerde BIOLUX HCL-systeem. Het systeem ondersteunt het biologische dag-nachtritme van<br />

de mens op een positieve manier, verhoogt het welzijn en de prestaties overdag en verbetert de kwaliteit van de slaap 's nachts.<br />

Tekst en beeld LEDVANCE<br />

Het nieuwe HCL verlichtingssysteem van LEDVANCE ondersteunt docenten en studenten van de Schleswigse districtsschool optimaal bij het leren.<br />

Het VDE-Instituut heeft nu een nieuwe gestandaardiseerde<br />

catalogus van testcriteria ontwikkeld<br />

om HCL-systemen te beoordelen op kwaliteit,<br />

veiligheid, prestaties en bruikbaarheid. De naleving<br />

van deze strenge criteria wordt bevestigd<br />

met een certificaat op drie niveaus. Het BIOLUX<br />

HCL-systeem van LEDVANCE behaalde uitstekende<br />

resultaten in de tests en is het eerste HCLsysteem<br />

ooit dat het nieuwe VDE HCL-certificaat<br />

met de best mogelijke onderscheiding van 3/3<br />

sterren heeft ontvangen. De beoordeling was<br />

gebaseerd op verschillende criteria met betrekking<br />

tot lichtkwaliteit, correcte simulatie van<br />

het verloop van het daglicht, energie- en kostenefficiëntie,<br />

veilig heid, installatie- en inbedrijfstellingsgemak,<br />

bruikbaarheid en naleving van nationale,<br />

EU- en wereld wijde normen en standaarden.<br />

Het moderne verlichtingssysteem waar de mens<br />

centraal staat, is nu ook toegepast in de klaslokalen<br />

van de afdeling Elektrotechniek in het<br />

district Schleswig (Duitsland). ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 49


INTERCOM<br />

ZONDER KA<strong>BE</strong>LGEDOE?<br />

SIMPEL!<br />

AL<br />

MEER DAN<br />

1 MILJOEN<br />

REFERENTIES<br />

IN EUROPA<br />

Geniet nu van alle voordelen van<br />

een Intratone intercomsysteem:<br />

· geen geboor of kabels<br />

· binnen 1 dag gebruiksklaar<br />

· onbeperkt beheer vanop afstand, in realtime<br />

· veilig en comfortabel in gebruik<br />

Een demo voor<br />

uw appartementen?<br />

Maak een afspraak met<br />

Dieter Denooze, Area Sales Manager<br />

via <strong>04</strong>93 99 58 33<br />

of ddenooze@intratone.be.<br />

INTRATONE DE INTERCOM WAAR IEDEREEN BIJ WINT<br />

INTRATONE.<strong>BE</strong>


ELEKTROTECHNIEK<br />

Het kunstlicht kan naar behoefte worden aangepast aan specifieke daglichtmodi.<br />

De slimme, innovatieve LEDVANCE BIOLUX LED<br />

technologie zorgt met een gebruiksvriendelijke,<br />

intuïtieve sturing en een ongecompliceerde omschakeling<br />

en configuratie altijd voor een zeer<br />

aangename lichtkwaliteit in de ruimte. Om de<br />

concentratie en de prestaties van de cursisten te<br />

verbeteren en een optimaal zicht zonder verblinding<br />

mogelijk te maken, werden drie klaslokalen<br />

uitgerust met de modernste HCL-lichttechnologie.<br />

"Vanuit een lichttechnisch perspectief is de BIO-<br />

LUX HCL oplossing absoluut zinvol in onderwijsinstellingen!<br />

Niet alleen is het gemakkelijk om<br />

achteraf te monteren - de dynamische aanpassing<br />

van het licht aan het verloop van de dag verbetert<br />

merkbaar het welzijn en de concentratie in onze<br />

ruimtes. Het is veel helderder dan voorheen, maar<br />

nooit verblindend of onaangenaam. Voor onze<br />

cursisten en voor ons van de Schleswigse districtsvereniging<br />

van ambachtslieden is de modernisering<br />

een merkbare verbetering", aldus Sebastian<br />

Wille, hoofd van de opleidingswerkplaats Elektrotechniek<br />

van de Schleswigse districtsvereniging<br />

van ambachtslieden.<br />

BIOLUX HCL van LEDVANCE voldoet met zijn<br />

intuïtieve besturing van dynamische lichtmodi<br />

aan alle eisen van het onderwijs. Het kunstlicht<br />

kan naar behoefte worden aangepast aan specifieke<br />

daglichtmodi ("Boost" voor de concentratie,<br />

" Relax" voor de presentatie, etc.). Intelligent,<br />

krachtig en kwalitatief hoogstaand, heeft de klant<br />

gekozen voor armaturen van het type BIOLUX HCL<br />

PANEL 625 als ideale module voor het project. De<br />

gelijkmatige lichtverdeling (met een gereduceerde<br />

verblindingsfactor UGR


Uw project,<br />

zonder zorgen<br />

Uw project,<br />

zonder zorgen<br />

Het Swegon GLOBAL gamma biedt u altijd de perfecte oplossing voor uw project.<br />

Het Swegon GLOBAL gamma biedt u altijd de perfecte oplossing voor uw project.<br />

De GLOBAL plug & play luchtgroepen zijn breed inzetbaar voor zowel commerciële<br />

De als GLOBAL industriële plug toepassingen. & play luchtgroepen Om u een zijn maximum breed inzetbaar aan flexibiliteit voor zowel te bieden, commerciële zijn<br />

als de industriële units verkrijgbaar toepassingen. horizontale Om u een of verticale maximum uitvoering aan flexibiliteit evenals in te een bieden, versie zijn<br />

voor plafondmontage.<br />

de units verkrijgbaar in horizontale of verticale uitvoering evenals in een versie<br />

voor plafondmontage.<br />

Uitgerust met energiezuinige EC motoren, een hoog rendement warmtewisselaar<br />

en kwalitatieve filters, garanderen deze toestellen u optimale prestaties met een<br />

Uitgerust laag geluidsniveau met energiezuinige en dit onder EC alle motoren, omstandigheden. een hoog rendement warmtewisselaar<br />

en kwalitatieve filters, garanderen deze toestellen u optimale prestaties met een<br />

laag geluidsniveau en dit onder alle omstandigheden.<br />

GLOBAL RX, PX & LP<br />

GLOBAL RX, PX & LP<br />

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


ELEKTROTECHNIEK<br />

Van esthetische opbouwdozen tot fietslaadstations<br />

ELEKTROSPECIALIST <strong>BE</strong>WANDELT NIEUWE PADEN<br />

Günther Spelsberg is in Duitsland een grote firma op vlak van behuizingen en aftakdozen. Sinds de oprichting van een dochterfiliaal in België in<br />

2019 vindt het bedrijf ook steeds meer ingang in de Belgische markt. Maar daar blijft het niet bij. Steeds meer bewandelt Spelsberg onbetreden<br />

paden, door nieuwe markten te verkennen en een antwoord te bieden op vragen die vanuit de markt komen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Spelsberg<br />

Als elektrospecialist spreekt het voor zich dat<br />

Günther Spelsberg alle evoluties in de eigen markt<br />

op de voet volgt. “De laatste jaren merken we dat<br />

esthetiek een steeds grotere rol speelt in elektrische<br />

installaties”, zegt Bart Tastenoye, General<br />

Manager bij Spelsberg Belgium. “Vroeger nam<br />

men genoegen met een standaard witte of grijze<br />

opbouwdoos. Maar wie investeert in bijvoorbeeld<br />

een mooie gevelsteen, besteedt tegenwoordig ook<br />

aandacht aan hoe de aftakking voor een stopcontact<br />

eruit ziet.”<br />

Zwarte aftakdozen<br />

Daarom verkoopt Spelsberg ook aftakdozen<br />

in een zwarte uitvoering. Dat aanbod is er al<br />

jaren, maar kent de laatste jaren een hoge<br />

popu lariteit, aldus Tastenoye: “De jongste jaren<br />

zien we de verkoop van artikels in zwarte uitvoering<br />

jaarlijks met zo’n 65 procent toenemen.<br />

En moest 2020 geen coronajaar geweest zijn,<br />

zou die stijging dit jaar wellicht nog groter zijn<br />

geweest.” Bij het ontwikkelen van dit gamma<br />

besteedt Spelsberg veel aandacht aan weer- en<br />

UV-bestendigheid: “Plastic en zon gaan immers<br />

niet goed samen, en je wil niet dat de buitenbehuizing<br />

na verloop van tijd grijs begint te<br />

kleuren”, aldus Tastenoye. Ook voor een stijlvol<br />

interieur heeft Spelsberg enkele interessante<br />

oplossingen in petto. “Zelfs in kelders wordt<br />

esthetiek alsmaar belangrijker. Denk maar aan<br />

zogenaamde mancaves of speciale kelders met<br />

een industriële look. En dus wordt ook hier vaker<br />

gekozen voor doosjes die qua kleur ofwel minder<br />

opvallend ofwel heel proper ogen.” ❯<br />

Zwart is in opmars.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 53


ELEKTROTECHNIEK<br />

Autolader met GECO behuizing.<br />

Fietslaadstations<br />

Spelsberg speelt ook actief in op andere trends en<br />

evoluties in de maatschappij. Om een antwoord<br />

te bieden op de stijgende populariteit van elektrische<br />

fietsen, zet het bedrijf nu ook in op de<br />

ontwikkeling van fietslaadstations. “Zeker in bedrijven<br />

is dit een welgekomen toepassing. Zo hoeven<br />

werknemers hun eigen lader niet meer mee te<br />

brengen, en kunnen ze aan het einde van de werkdag<br />

met een opgeladen fiets opnieuw naar huis.<br />

In de nieuwste versie hebben we een functie ingebouwd<br />

zodat mensen via een applicatie de laadtoestand<br />

van hun eigen fiets kunnen controleren.”<br />

Op die manier bouwt Spelsberg steeds meer expertise<br />

op, ook inzake materie waar de firma in het<br />

verleden nog geen ervaring had. “ Bovendien testen<br />

we die toepassingen uitgebreid in ons eigen<br />

gecertificeerde testlabo”, voegt Tastenoye toe. “Zo<br />

meten we welke warmte wordt afgegeven als alle<br />

fietsladers tegelijkertijd draaien, en welke impact<br />

dit heeft op de behuizing. Welke nieuwe ontwikkelingen<br />

we ook aftasten, we leggen steevast de<br />

focus op hoogstaande materialen en producten.”<br />

Om een antwoord te bieden op de stijgende<br />

populariteit van elektrische fietsen, zet Spelsberg nu<br />

ook in op de ontwikkeling van fietslaadstations.<br />

Daarnaast is Spelsberg de jongste jaren steeds<br />

meer samenwerkingen aangegaan met andere<br />

bedrijven, waarbij Spelsberg voor de elektrische<br />

toepassingen van een welbepaalde fabrikant de<br />

behuizing ontwikkelt en voorziet. “We kijken wat<br />

leeft op de markt en proberen tijdig mee op de kar<br />

te springen”, aldus Tastenoye. Ook in tijden van corona<br />

geldt die doelstelling. “Zo werken we samen<br />

met een Duitse fabrikant die zich sinds de uitbraak<br />

van de crisis heeft gestort op het ontwikkelen<br />

van automatische handgel dispensers. Wij leveren<br />

nu de behuizing van die dispensers. Dankzij een<br />

overeenkomst met de fabrikant verdelen we die<br />

producten nu als een echt Spelsberg-artikel.” ❚<br />

De automatische handgeldispenser HandClean.<br />

54 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


Naamloos-1 1 05-06-20 15:58<br />

E. VAN WINGEN NV<br />

60 jaar know-how en continuïteit<br />

in het hart van uw<br />

Noodstroomvoorziening<br />

Warmtekrachtkoppeling<br />

Energiesturing<br />

Van ontwerp tot installatie en service.<br />

TEMPOMATIC 4<br />

Elektronische wastafelkraan muurmodel voor<br />

Publieke Ruimten<br />

100% hygiëne: geen manueel contact, antibacteriële<br />

periodieke spoeling, antistagnatie elektroventiel<br />

90% waterbesparing: automatische sluiting,<br />

debiet 3 l/min (aanpasbaar tot 1,5 l/min)<br />

Strak en tijdloos design<br />

Onderhoud toegankelijk langs de voorkant:<br />

elektronische module geïntegreerd in de kraan<br />

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke<br />

ruimten, stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen<br />

van hoogwaardige en verantwoorde productlijnen.<br />

Industrieterrein Durmakker 27 - B-9940 Evergem<br />

www.vanwingen.be<br />

Meer informatie op delabiebenelux.com


THEMA DUURZAME ENERGIE<br />

Met Spider wil Itho Daalderop huiseigenaren voorbereiden op een nieuwe toekomst, waarin ze anders met technieken zullen moeten omgaan.<br />

Slimme kamerthermostaat zorgt<br />

voor duurzaam comfort<br />

Een duurzaam en comfortabel binnenklimaat: we willen het allemaal, maar welk antwoord voorzien we op een gebrek aan motivatie of kennis<br />

bij de eindgebruiker? Met de Spider-kamerthermostaat biedt Itho Daalderop een antwoord op die vraag: door het systeem zelf verantwoordelijk<br />

te stellen. “Door op een onbewuste manier en zonder comfortverlies bij te dragen aan een beter klimaat, wordt met minimale inspanning<br />

een duurzaam resultaat mogelijk. Een win-winsituatie voor klimaat, consument en installateur.”<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Itho Daalderop<br />

Eén van de belangrijkste evoluties in de HVACwereld,<br />

is de onmiskenbare opkomst van connectiviteit.<br />

Slimme technologieën vinden steeds meer<br />

ingang, en dat met een duidelijk doel. Christophe<br />

Debrabander, Business Development Manager bij<br />

Itho Daalderop: “Het binnenklimaat in woningen<br />

moet energiezuiniger, comfortabel en gezonder.<br />

En dus moeten alle middelen worden ingezet om<br />

de energie-efficiëntie te bevorderen, zonder dat de<br />

gebruiker daarbij aan comfort moet inboeten. De<br />

technieken moeten dit bovenal op autonome wijze<br />

kunnen doen: het is immers niet de bedoeling dat<br />

we met z’n allen ‘slaaf van de technieken’ worden.”<br />

Zoneregeling<br />

Elke stap van de technologie beheren en beheersen:<br />

dat is de uitdaging van de toekomst, waar<br />

Itho Daalderop op inspeelt met de slimme Spider<br />

klimaatthermostaat. “Spider doet echter veel meer<br />

dan alleen maar de verwarming op de gewenste<br />

temperatuur instellen”, aldus Debrabander. “Het<br />

concept bevat een unieke integratie van verwarming,<br />

ventilatie en koeling. De technologie kan,<br />

dankzij de geïntegreerde zoneregeling, in elke<br />

ruimte automatisch de juiste instellingen op vak<br />

van temperatuur- en ventilatieregeling selecteren.<br />

Zo kan je wat ventilatie betreft per kamer de ge-<br />

56 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


DUURZAME ENERGIE THEMA<br />

op. Dat laat toe om aan preventief onderhoud te<br />

doen, en zo de levensduur te verlengen en aan een<br />

lagere kost een hoger rendement te garanderen.”<br />

Fossielvrij en duurzaam<br />

Met Spider wil Itho Daalderop huiseigenaren<br />

voorbereiden op een nieuwe toekomst, waarin ze<br />

anders met technieken zullen moeten omgaan.<br />

“De toekomst is fossielvrij. Daar zijn zonnepanelen<br />

en windmolens voor nodig, en dus: zon en wind.<br />

Toch willen we iedereen de mogelijkheid en het<br />

comfort bieden om bijvoorbeeld een douche te<br />

nemen wanneer hij of zij dat wil. Een goede monitoring<br />

en slim beheer van de technieken is dan<br />

een cruciaal aandachtspunt.”<br />

‘Spider doet veel meer dan alleen maar de verwarming op de gewenste temperatuur instellen.’<br />

Met het Spider-concept richt Itho Daalderop zich<br />

voornamelijk op architecten en studiebureaus, die<br />

in de projectmarkt actief zijn. Debrabander: “Denk<br />

maar aan nieuwbouwwoonwijken, waar de ecologische<br />

voetafdruk een belangrijke rol speelt in<br />

het ontwerp. Elke nieuwbouwwoning zou met dit<br />

systeem moeten uitgerust zijn. Zo is het niet de bewoner<br />

die zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

moet nemen, maar de woning zelf. De gebruikers<br />

moeten niet bewust bezig zijn met energie<br />

om hun beschikbare energie zo efficiënt mogelijk<br />

in te zetten. De woning doet het voor hen.” ❚<br />

‘Het is niet de bewoner die zijn maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid moet nemen, maar de woning zelf’<br />

wenste debieten instellen en het systeem uitbreiden<br />

met CO 2<br />

-sensoren. Het is zelfs mogelijk om<br />

per zone een ander ventilatiedebiet in te stellen.<br />

De gebruiker kan op beide oren slapen: zijn comfort<br />

blijft gegarandeerd, tegen een zo minimaal<br />

mogelijk energieverbruik.”<br />

De Spider-thermostaat is ook in staat om de digitale<br />

elektriciteitsmeter uit te lezen. Debrabander:<br />

“Zo krijgen eigenaren van zonnepanelen meteen<br />

te zien of ze op een welbepaald moment stroom<br />

injecteren in of juist afnemen van het elektriciteitsnet.<br />

Het wordt immers steeds belangrijker<br />

om zelf opgewekte stroom meteen te verbruiken,<br />

en technologieën dus maximaal te gebruiken<br />

wanneer de zonnepanelen stroom genereren. De<br />

gebruiker hoeft zich er niet over te bekommeren,<br />

onze technologie is future proof.”<br />

Ook op vlak van monitoring van geothermische<br />

warmtepompen heeft de Spider een meerwaarde.<br />

“De thermostaat volgt de prestaties van de<br />

warmtepomp gedurende de volledige levensduur<br />

‘De thermostaat volgt de prestaties van de warmtepomp gedurende de volledige levensduur op.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 57


THEMA DUURZAME ENERGIE<br />

Het gloednieuwe Durletpaviljoen is het eerste energie zelfstandige gebouw van het Domein Massembre te Heer, nabij de Franse grens.<br />

Een toonbeeld van<br />

duurzame energie<br />

Het gloednieuwe Durletpaviljoen is het eerste energie zelfstandige gebouw van het Domein Massembre te Heer, nabij de Franse grens. Hoewel<br />

het een budgetvriendelijk vakantiepark betreft heeft men fors geïnvesteerd in duurzame energie-efficiënte technieken.<br />

Tekst en beeld Kieback & Peter<br />

Na het doorlopen van een selectie- en aanbestedingsprocedure werd<br />

Kieback&Peter Belgium geselecteerd voor de implementatie van de automatische<br />

regeling DDC4000E en het gebouw- en energiebeheersysteem<br />

Qanteon. De onderscheidende voordelen van Kieback&Peter zijn: robuuste,<br />

toekomstgerichte en conforme meet- en regeltechnische oplossingen, de vele<br />

mogelijkheden inzake systeemintegraties en de laagste TCO (total cost of<br />

ownership). Het project werd gerealiseerd door Kieback&Peter Belgium onder<br />

de coördinatie van het studiebureau Boydens uit Groot-Bijgaarden.<br />

Het gebouwbeheersysteem Qanteon is geschikt voor kleine tot zeer grote gebouwen<br />

en heeft een geïntegreerd (software) energiemanagement systeem.<br />

Het is de eerste software die met succes de strenge tests van de BACnet<br />

Testing Laboratories (BTL) heeft doorstaan en tegelijkertijd voldoet aan de<br />

eisen voor energiebeheer van de ISO-norm en de Energy Services Act (EDL-<br />

G). Qanteon is gecertificeerd als BACnet Advanced Operator Workstation<br />

(B-AWS) en is voorzien van het TÜV-keurmerk voor het beheer van energiegegevens<br />

volgens NEN-EN-ISO 50001. Met Qanteon kunt u op elke locatie<br />

en 24/7 inzicht krijgen in de prestaties van de technische installaties. Zo is<br />

eenvoudig het besparingspotentieel te ontdekken, zijn energiebesparingen<br />

direct te realiseren en is het effect te controleren.<br />

DDC flexibel inzetbaar<br />

De warmte- en koude productie geschiedt met een geothermische installatie,<br />

onder meer met een warmtepomp, zonnepanelen en twee luchtbehandelingskasten.<br />

Voor deze installaties is het automatiseringsstation DDC4<strong>04</strong>0E<br />

ingezet. Met behulp van projecteerbare objecten kunnen uiteenlopende<br />

58 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


DUURZAME ENERGIE THEMA<br />

De warmte- en koude productie geschiedt met een geothermische installatie, onder meer met een<br />

warmtepomp, zonnepanelen en twee luchtbehandelingskasten.<br />

regel- en besturingsfuncties van HVAC-installaties worden gecreëerd en dus<br />

precies aan de wens van de klant worden aan gepast. Bovendien zijn ze eenvoudig<br />

uit te breiden via software objecten. De DDC4<strong>04</strong>0E is uitgerust met<br />

een trendwaarde geheugen van 100.000 trendpunten, alsmede storingsmeldingen,<br />

registratie van storingen en andere gebeurtenissen. Door de scheiding<br />

van de verschillende onderdelen, zoals de regelaar, I/O-modulen en<br />

touch screen kan de configuratie exact aan de wens van de klant worden<br />

aangepast. Bovendien kunnen voor alle parameters klant specifieke teksten<br />

worden opgenomen.<br />

Elke ruimte individueel geregeld<br />

Voor de verwarming en koeling zijn in de kamers en overige ruimten ventilo-convectoren<br />

geïnstalleerd, die geregeld worden met de LON-zone regelaars RCN155-L.<br />

Vakwerk in systeemintegraties<br />

Ook op het gebied van systeemintegraties is Kieback&Peter goed toegerust.<br />

Bij dit project zijn gerealiseerd: de koppeling van de energietellers via M-bus,<br />

de zoneregelingen via LON, de warmte pomp via Modbus en de bestaande<br />

installaties van andere paviljoenen via KNX. ❚<br />

Door de scheiding van de verschillende<br />

onderdelen, zoals de regelaar, I/O-modulen<br />

en touchscreen kan de configuratie exact aan<br />

de wens van de klant worden aangepast.<br />

Het gebouwbeheersysteem Qanteon is geschikt voor kleine tot zeer grote gebouwen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 59


THEMA DUURZAME ENERGIE<br />

FlexTherm Eco.<br />

Flexcon Premium.<br />

XStream<br />

Energie besparen en CO 2<br />

reduceren, van bron tot afgifte<br />

Innovaties en nieuwbouw voor<br />

een duurzame toekomst<br />

De wereld van HVAC is momenteel erg dynamisch. Veranderingen op het gebied van verwarming, koeling, water- en energievoorziening<br />

wisselen elkaar snel af. Flamco speelt hierin een toonaangevende en actieve rol met duurzame en energiebesparende oplossingen.<br />

Tekst en beeld Flamco<br />

60 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


DUURZAME ENERGIE THEMA<br />

Aalberts investeert in een nieuw<br />

productie- en distributiecentrum,<br />

kantoor en academie voor Flamco<br />

in Almere, Nederland.<br />

Een nieuw HFC hoofdkantoor,<br />

productie- en distributiecentrum<br />

Flamco is onderdeel van Aalberts, samen met Meibes,<br />

Simplex en Comap. Aalberts investeert in een<br />

nieuw productie- en distributiecentrum, kantoor en<br />

academie voor Flamco in Almere, Nederland. De<br />

nieuwe locatie zal de productie van de innovatieve<br />

druk- en opslagtechnologie voor de snelgroeiende<br />

milieu vriendelijke bouwmarkt vergemakkelijken. De<br />

ingebruikname volgt in 2021.<br />

Duurzame en energiebesparende<br />

oplossingen<br />

FlexTherm Eco:<br />

de meest duurzame thuisbatterij voor<br />

warm tapwater<br />

De FlexTherm Eco is een thermisch laadstation<br />

voor elke woning. Het zet elektriciteit om in warmte<br />

voor warmwatervoorziening en levert zo warm<br />

tapwater zonder gasaansluiting. De batterij is<br />

makkelijk te installeren en onderhoudsarm. De gebruiker<br />

kan oneindig vaak op- en ontladen zonder<br />

rendements verlies. Het apparaat werkt snel en<br />

efficiënt met minimaal warmte verlies (27W). Het<br />

toestel is schoon en milieuvriendelijk, doordat<br />

het geen gassen verbrandt, geen giftige stoffen<br />

bevat, weinig CO 2<br />

uitstoot heeft en 100 procent<br />

recyclebaar is.<br />

De FlexTherm Eco is ultracompact en zuinig (energielabel<br />

A+ voor stil standverliezen). De drie beschikbare<br />

modellen hebben een zelfde vermogen<br />

(CW5), maar variëren in hoogte en opslagcapaciteit.<br />

Winnaar van de Best Innovation Award 2019<br />

op de beurs Duurzaam Verwarmd.<br />

XStream:<br />

de meest duurzame lucht- en vuilafscheiders<br />

voor installaties<br />

De XStream lucht- en vuilafscheiders verwijderen<br />

lucht, vuil en magnetiet uit installaties, zodat ze<br />

effectief en efficiënt kunnen werken. Hun hogere<br />

scheidingsrendement verlengt de levensduur van<br />

het verwarming- en koeling systeem waarbij het<br />

energieverbruik tot 15% lager is dankzij de unieke<br />

ECO/MAX-keuzestand. De 360º rotatieaansluiting<br />

garandeert optimaal installatiegemak en<br />

de geïntegreerde isolatie beperkt warmteverlies.<br />

Gebruikers genieten extra comfort door de automatische<br />

ontluchting. De XStream lucht- en vuilafscheiders<br />

zijn makkelijk te installeren en te onderhouden.<br />

Of u nu de luchtafscheider (XStream<br />

Vent), de vuil afscheider (XStream Clean) of de<br />

gecombineerde lucht- en vuilafscheider (XStream<br />

Vent-Clean) kiest.<br />

Flexcon Premium:<br />

het meest duurzame expansievat<br />

De nieuwe Flexcon Premium expansievaten zijn<br />

duurzamer que milieuprestaties én levensduur<br />

dankzij een nieuw, kunststof membraan. Dat<br />

membraan heeft een hoge flexibiliteit, een extreem<br />

lage doorlaatbaarheid en presteert milieukundig<br />

beter dan een rubber membraan. Tevens<br />

is het schoner te verbranden of te recyclen. Ook is<br />

het nieuwe membraan tot 50 procent lichter. Dat<br />

scheelt grondstoffen, energie, brandstof en CO 2<br />

-<br />

uitstoot. Ook bespaart Flamco veel energie bij de<br />

productie van de expansievaten.<br />

MeiFlow Top S<br />

Variabele, efficiënte en krachtige pompgroep<br />

De MeiFlow Top S is voor elk project dé juiste<br />

pompgroep. Het biedt maximale variabiliteit in<br />

configuratie en gebruik. Als schakel tussen producenten<br />

en consumentengroepen zijn pompgroepen<br />

essentieel voor een efficiënte energiedistributie<br />

binnen gebouwen. De MeiFlow Top S is<br />

toepasbaar voor verwarmings- en koelcircuits en is<br />

verkrijgbaar in verschillende toepassings pecifieke<br />

versies. Het zet nieuwe maatstaven op het gebied<br />

van functionaliteit. Winnaar van de Red Dot<br />

Award 2020. ❚<br />

MeiFlow Top S.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 61


De nieuwe HPG-I Premium warmtepomp:<br />

Compact van formaat, voorbeeldig in efficiëntie.<br />

> Verwarming of verwarming + sanitair warm water<br />

(koeling in optie)<br />

> Energiezuinige invertertechnologie (systeemlabel A+++)<br />

> Laag geluidsniveau<br />

> Ruimtewinst dankzij een compacte en sterk<br />

geïntegreerde oplossing<br />

> Een milieuvriendelijk en toekomstbestendig<br />

koudemiddel: R454C<br />

> Deze compacte units leveren tot 300l mengwater<br />

Ondek ons volledig gamma op:<br />

https://www.stiebel-eltron.be/geothermische<br />

STIE<strong>BE</strong>L-ELTRON bv - ‘T Hofveld 6-D1 - 1702 Groot-Bijgaarden<br />

www.stiebel-eltron.be<br />

HPG-I_197x130mm_NL_FR.indd 3 17/08/2020 08:18:12<br />

AANBIEDER VAN TOTAALOPLOSSINGEN<br />

ONZE WERELD DRAAIT OM SYSTEMEN<br />

Wij bieden een<br />

compleet assortiment<br />

apparatuur voor de<br />

HVAC branche dat is<br />

ontworpen om samen<br />

te werken. Met onze<br />

geïntegreerde krachtige<br />

productiefaciliteiten<br />

kunnen we een optimale<br />

ontwikkeling van onze<br />

wereldwijde systeemoplossingen<br />

garanderen.<br />

COMFORT<br />

UNITS<br />

CIATCONTROL<br />

AIR HANDLING UNITS<br />

CHILLERS, HEATPUMPS<br />

HEAT EXCHANGERS<br />

MONITORING<br />

THERMAL ENERGY<br />

STORAGE<br />

DRYCOOLERS<br />

FREE-COOLING<br />

ciat.be<br />

000cia Total Solutions_I+B-197x130_<strong>BE</strong>.indd 1 13/08/2020 14:18


DUURZAME ENERGIE THEMA<br />

De<br />

weg<br />

naar<br />

een<br />

smart<br />

grid<br />

‘Smart grid readyness is voor Stiebel Eltron een evidentie geworden.’<br />

De evolutie op de energiemarkt duwen de gebruikers steeds meer in de richting van zelfconsumptie. Door actief te werken aan ‘smart grid<br />

readyness’ wil warmtepompspecialist Stiebel Eltron de evolutie een duwtje in de rug geven. Alle warmtepompen van het bedrijf zijn uitgerust<br />

met de nodige functionaliteiten om op een smart grid te werken. ❯<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Stiebel Eltron<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 63


“Taking care” van gebouwen, eindgebruikers en het milieu<br />

UW KANTOOR TIJDENS EN NA DE CORONACRISIS<br />

www.vinci-facilities.be<br />

De huidige situatie roept heel wat vragen op bij werkgevers en werknemers. Hoe kunnen we<br />

terug veilig werken op kantoor? En kan dit nog comfortabel, aangenaam en efficiënt?<br />

We weten nu al dat geen kantoor er na de crisis nog hetzelfde zal uitzien en dat de veranderingen<br />

van vandaag nog lang zullen doorleven. VINCI Facilities heeft daarom een stappenplan ontwikkeld<br />

voor een veilige en comfortabele werkomgeving na de corona lockdown.<br />

In dit plan bekijken we welke aanpassingen mogelijk en gewenst zijn op<br />

maat van elk bedrijf. Benieuwd naar ons stappenplan ?<br />

Contacteer onze interieurspecialisten voor een vrijblijvend gesprek.


DUURZAME ENERGIE THEMA<br />

De uitrol van de digitale meter, en het bijhorende<br />

einde van het systeem van de ‘terugdraaiende<br />

teller’, verandert de manier waarop we met<br />

energie omgaan ingrijpend. ‘Zelfconsumptie’ is<br />

aan de orde van de dag. Het doet Hans Dolfeyn,<br />

Algemeen Directeur van Stiebel Eltron België, terugdenken<br />

aan de accumulatiekachels uit de jaren<br />

zeventig: “Een als ouderwets bestempelde technologie,<br />

die vandaag de dag echter actueler dan ooit<br />

blijkt. Zo’n kachel, die warmte 36 uur lang kan opslaan<br />

in een compact toestel, wordt in combinatie<br />

met zonnepanelen opnieuw populairder.”<br />

De sleutel van het nieuwe energielandschap zit<br />

hem in de balans tussen productie en afname.<br />

Ook Stiebel Eltron speelt in op die evolutie en onderzoekt<br />

oplossingen die de zelfconsumptie van<br />

gebruikers verhogen. En dan valt onvermijdelijk de<br />

term ‘smart grid readyness’. Dolfeyn: “Een smart<br />

grid is een elektriciteitsnetwerk dat over de nodige<br />

functies beschikt om verbruik en consumptie op elkaar<br />

af te stemmen. Het dag- en nachttarief was<br />

een eerste aanzet in die richting. In Duitsland heb<br />

je nog een derde, dwingend en hoog tarief, bedoeld<br />

om het net op zware piek momenten te ontlasten.”<br />

‘Wij zijn klaar’<br />

Als fabrikant zet Stiebel Eltron sterk in op het realiseren<br />

van producten die klaar zijn om op een smart<br />

grid te functioneren. “Het Belgisch net is er op dit<br />

moment nog niet op voorzien, maar al onze toestellen<br />

wel. Zo is het mogelijk om, bij een overproductie<br />

aan elektriciteit van de zonnepanelen, automatisch<br />

de zonneboiler te laten aansturen”, verduidelijk<br />

Dolfeyn. “Of we kunnen een warmtepomp zo instellen<br />

dat deze enkel begint te draaien als er zonnewarmte<br />

is, op een hogere insteltemperatuur.”<br />

Een warmtepomp is een heel efficiënt toestel<br />

om op een smart grid te laten functioneren, verklaart<br />

Dolfeyn. “Het is immers een verwarming op<br />

lage temperatuur, in combinatie met een afgiftesysteem<br />

dat een langere reactietijd kent, en dat<br />

is in dit geval voordelig: een gelijkmatig verbruik<br />

met hoge inertie is uitstekend geschikt om de<br />

energiebalans in een gebouw op peil te krijgen.”<br />

Terwijl het gevraagde verwarmingsvermogen in een<br />

woning een stuk lager dan 15 jaar geleden, is dat<br />

niet het geval voor de vraag naar sanitair warm water.<br />

Dolfeyn: “Die vraag is zelfs nog toegenomen,<br />

terwijl het vermogen van geplaatste verwarmingsketels<br />

steeds afneemt. Door slim om te springen<br />

met de technologie kunnen grote winsten geboekt<br />

worden. Stiebel Eltron heeft, meer dan andere fabrikanten,<br />

heel wat ervaring in het intelligent sturen<br />

van sanitair warm water. Een smart grid-koppeling<br />

opent ook op dit vlak perspectieven.”<br />

Capaciteitstarief<br />

Dolfeyn besluit: “Smart grid readyness is voor Stiebel<br />

Eltron een evidentie geworden. Er komt geen<br />

ingewikkelde domotica aan te pas, het betreft hier<br />

een standaard toepassing.” Maar aan de gebruikerszijde<br />

is het nog een heel ander verhaal. Toch<br />

zal iedereen de evolutie in de richting van smart<br />

grids moeten volgen, meent Dolfeyn. “De VREG<br />

werkt nu aan een capaciteitstarief voor residentiële<br />

aansluiting, waarbij je niet meer betaalt per<br />

gebruikte kWh, maar in functie van de grootte van<br />

de aansluiting naar het net. De particuliere gebruiker<br />

moet zich hierop voorbereiden. Het smart<br />

grid komt er, en een balans tussen productie en<br />

verbruik is essentieel.” ❚<br />

‘Een warmtepomp is een heel<br />

efficiënt toestel om op een smart<br />

grid te laten functioneren’<br />

De sleutel van het nieuwe energielandschap zit hem in de balans tussen productie en afname.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 65


THEMA DUURZAME ENERGIE<br />

De essentie van<br />

smart buildings:<br />

comfort verhogen,<br />

gebouwprestatie<br />

verbeteren<br />

ENGIE Solutions werkt op twee assen: duurzaamheid en smart buildings, twee zijden van dezelfde munt<br />

Binnen de ENGIE Groep staan er belangrijke veranderingen op til: alle competenties en expertises op vlak van gebouwen worden gebundeld<br />

onder een nieuwe, overkoepelende naam: ENGIE Solutions. ENGIE Solutions werkt op twee assen: duurzaamheid en smart buildings, twee<br />

zijden van dezelfde munt: ‘Het ene hangt samen met het andere. Alles komt neer op het aanbieden van zoveel mogelijk comfort aan een zo laag<br />

mogelijk verbruik’, klinkt het.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld ENGIE Solutions<br />

Het is de wil van ENGIE om alle knowhow van de<br />

Groep op het gebied van energie en energie-efficiëntie<br />

te mobiliseren en om oplossingen te bieden<br />

aan bedrijven, industrieën en lokale overheden.<br />

Om nog beter aan hun verwachtingen te voldoen,<br />

herpositioneert ENGIE zijn B2B-dienstenaanbod<br />

in België en ontwikkelt het zijn organisatie. De<br />

drie dienstenbedrijven (ENGIE Fabricom, ENGIE<br />

Cofely en ENGIE Axima en hun filialen) bundelen<br />

voortaan hun krachten onder één merk: ENGIE<br />

Solutions. Dit nieuwe merk biedt B2B-klanten één<br />

aanspreekpunt en een combinatie van efficiënte,<br />

duurzame en op maat gemaakte oplossingen.<br />

“De structuur was te complex en ging ten koste<br />

van de efficiëntie”, zegt Jonas Segers, Account<br />

66 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


DUURZAME ENERGIE THEMA<br />

‘Door goed te meten kan je een gebouw en<br />

het energieverbruik volledig afstemmen op<br />

de noden van de gebruikers’<br />

doelstelling hangt nauw samen met de energietransitie,<br />

stelt Stegers: “We willen klanten helpen<br />

om minder CO 2<br />

uit te stoten. Door onze brede<br />

waaier aan activiteiten en expertises, kunnen we<br />

een rol spelen in het gehele proces, van design<br />

en engineering tot installatie en onderhoud van<br />

het gebouw. Dit stelt ons in staat om klanten<br />

bij te staan en de gehele levenscyclus van een<br />

gebouw op een duurzame en kostenvriendelijke<br />

manier te benaderen.”<br />

Manager bij ENGIE Solutions. “De oprichting van<br />

ENGIE Solutions heeft als doel om alle competenties<br />

in het bedrijf te bundelen en de klant centraal<br />

te plaatsen.” ENGIE Solutions is niet langer<br />

georganiseerd op basis van bedrijfsactiviteiten,<br />

maar op basis van de drie belangrijkste segmenten<br />

van B2B-klanten: de publieke, industriële en<br />

tertiaire sector.<br />

Energietransitie<br />

ENGIE Solutions wil onder andere bedrijven helpen<br />

om werk te maken van duurzame gebouwen,<br />

met maximaal comfort voor de gebruikers. Die<br />

“Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

om een rol te spelen in de energietransitie.<br />

In België zijn gebouwen immers verantwoordelijk<br />

voor om en bij de 30 procent van de totale CO 2<br />

-<br />

uitstoot”, vervolgt Segers. “Onze expertise laat<br />

ons toe om onze klanten heel wat oplossingen<br />

op maat aan te bieden, zodat hun CO 2<br />

-uitstoot<br />

én hun energieverbruik dalen. We merken ook dat<br />

steeds meer bedrijven hier naar vragen.”<br />

Smart buildings<br />

De focus op duurzaamheid is dan weer hecht<br />

verbonden met een ander actueel onderwerp:<br />

smart buildings. “Als je weet wat er in een gebouw<br />

speelt, kan je het gebouw beter beheren”,<br />

zegt Segers. “Via sensoren kan je beter meten,<br />

detecteren en bewaken waardoor je winsten kan<br />

boeken op vlak van energieverbruik of onderhoud<br />

van technische installaties. ‘Smart maintenance’<br />

is een thema waar we op gaan focussen en dat<br />

grote efficiëntiewinsten toelaat. Door goed te meten<br />

kan je een gebouw en het energieverbruik volledig<br />

afstemmen op de noden van de gebruikers.”<br />

ENGIE Solutions mikt niet alleen op een slim<br />

energie- en gebouwbeheer, maar ook op doorgedreven<br />

facility management. In tijden van corona<br />

wint dit onderwerp aan belang. “Zo kunnen<br />

werkplekken op een slimme manier gemanaged<br />

worden. Werknemers kunnen bijvoorbeeld een<br />

werkplek of vergaderzaal reserveren. Op basis<br />

daarvan kunnen enkel de nodige verdiepingen<br />

worden verwarmd , kunnen er het exacte aantal<br />

benodigde broodjes gereserveerd worden, en kan<br />

de kuisafdeling efficiënt aangestuurd worden.<br />

Alles komt neer op het analyseren van deze gebouwdata<br />

om uiteindelijk een slimme ervaring te<br />

kunnen aanbieden aan de gebruikers van een gebouw.<br />

Dat is de essentie van smart buildings: het<br />

verhogen van het comfort en het verbeteren van<br />

de gebouwprestatie”, aldus Segers. ❚<br />

‘Het is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid<br />

om een rol te spelen in de energietransitie.’<br />

‘Onze expertise laat ons toe om onze klanten heel<br />

wat oplossingen op maat aan te bieden, zodat hun<br />

CO 2<br />

-uitstoot én hun energieverbruik dalen.’<br />

‘Als je weet wat er in een gebouw speelt, kan je het<br />

gebouw beter beheren.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 67


Totaaloplossing voor<br />

Ardens oorlogsmuseum<br />

Het ‘Bastogne War Museum’, gelegen in het beroemde Mardasson Memorial, is de belangrijkste gedenkplaats gewijd aan de Tweede Wereldoorlog<br />

in de Ardennen en in België. Het biedt een unieke inkijk in de ‘Slag om de Ardennen’, toen het Amerikaanse leger de laatste Duitse poging<br />

om grondgebied terug te winnen, afweerde.<br />

Tekst en beeld CIAT<br />

In dit unieke museum wordt de bezoeker ondergedompeld in een meeslepende<br />

ervaring dankzij drie multisensorische shows die het mogelijk maken om<br />

de reis van vier personages in het hart van het conflict te volgen. Via decors,<br />

getuigenissen, multimedia-installaties en films doet de route een beroep op<br />

intelligentie maar ook op emoties, waardoor bezoekers het gevoel krijgen dat<br />

dit verhaal hen allemaal persoonlijk aangaat. CIAT, al meer dan 80 jaar een<br />

belangrijke speler op het gebied van airconditioning en behandeling, ontwerpt<br />

en produceert klimaatregelingsapparatuur voor verschillende markten<br />

zoals hotels, kantorencomplexen, ziekenhuizen, winkels , huisvesting en industrie.<br />

Met zijn ‘Total Solutions’-concept ontwerpt het wereldwijde systemen op<br />

basis van een combinatie van efficiënte en geschikte producten, beheerd door<br />

de nieuwste generatie digitale regelgeving.<br />

Volledige HVAC-installatie<br />

Voor het eerste Mardasson Museum-project in de vroege jaren 2000 leverde<br />

CIAT de volledige HVAC-installatie, chiller, luchtbehandelingsunits en<br />

ventilator convectoren. Vanaf het begin gaf deze installatie volledige voldoening<br />

op vlak van de gewenste comfortprestaties. ❯<br />

Aquaciat Power 1000-koelmachines<br />

68 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


DriSteem luchtbevochtiging voor<br />

een beter en gezonder klimaat<br />

• Gezonder en aangenamer<br />

klimaat bij RV > 40 %<br />

ZIEKENHUIZEN<br />

• Sterk verminderd risico op<br />

verspreiding van bacteriën<br />

en virussen<br />

• Verlaagde afwezigheid<br />

door ziekte<br />

KANTOORGEBOUWEN<br />

PHARMA<br />

• Minder oogirritatie<br />

• Geen risico op elektrostatisch<br />

gerelateerde problemen<br />

• Verhoogd rendement van<br />

productieprocessen<br />

• Betere bewaring van<br />

vochtgevoelige materialen<br />

Één adres voor<br />

installatiematerialen<br />

en toebehoren voor HVAC/S,<br />

koeling, grootkeuken- en intralogistiek.<br />

MUSEA<br />

+32 11 666 880<br />

info@dristeembelgium.be<br />

www.dristeembelgium.be<br />

<strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>_DriSteem ad_95x130mm.indd 1<br />

10/15/2019 1:18:59 PM<br />

GASCOMPONENTEN<br />

DAAR WAAR WARMTE <strong>BE</strong>GINT<br />

GASCOMPONENTEN<br />

VOOR AL UW<br />

TOEPASSINGEN<br />

Groot gamma<br />

topmerken<br />

Heating<br />

Heat<br />

process<br />

Offerte binnen 24 uur<br />

en snelle levering<br />

Uitstekende kwaliteit<br />

en technisch advies<br />

Ons team staat voor u klaar<br />

Gas engines<br />

Engineering van<br />

gasstraten<br />

Gas<br />

Detection<br />

Milieuvriendelijk<br />

en veilig<br />

WWW.GASCOMPONENTEN.<strong>BE</strong><br />

TEL + 32 (0)16 35 94 94 - INFO@GASCOMPONENTEN.<strong>BE</strong><br />

©20.053<br />

Pieter Verhaeghestraat 20, 8520 Kuurne<br />

c 056 35 92 94<br />

w www.linum.eu w www.xilio.eu w www.plastibac.eu<br />

Naamloos-1 ADV_NED.indd 1 1 20.053 09-09-20 25/02/16 Pub <strong>Installatie</strong> 16:35 16:29 en <strong>Bouw</strong> 2020.indd 1 2/07/2020 13:49:<strong>04</strong>


‘De uitdaging was om de<br />

multifunctionele ruimtes optimaal<br />

te kunnen ventileren’<br />

In het kader van de uitbreiding van het museum werd het onderzoek<br />

gezamenlijk uitgevoerd door ontwerpbureau Pierre Berger en het bedrijf CIAT.<br />

Op basis van zijn specifieke ‘Total Solutions’-aanbod selecteerde CIAT de verschillende<br />

componenten van de nieuwe installatie. Zo kon CIAT alle HVACapparatuur<br />

voor dit nieuwe project leveren, waarbij de verschillende componenten<br />

van de installatie werden geselecteerd voor een samenhangend<br />

geheel, gebaseerd op de wensen van de projectmanager. Een bijpassende<br />

regeling laat deze componenten optimaal met elkaar communiceren, om zo<br />

een maximaal rendement uit de installatie te halen.<br />

Labyrint<br />

De uitdaging voor deze uitbreiding was om de multifunctionele ruimtes, die<br />

eruitzien als een gepartitioneerd labyrint, optimaal te kunnen ventileren.<br />

Daarom viel de keuze op een combinatie van ventilatie via luchtbehandelingskasten<br />

en ventilatorconvectoren. Zo kan men alle punten van de kamers bereiken,<br />

rekeninghoudend met het comfort van bezoekers. CIAT leverde de nieuwste<br />

generatie van de Aquaciat Power 1000-koel machines (met een vermogen<br />

van 260 kW koud), twee Climaciat-luchtbehandelings units (respectievelijk<br />

De uitdaging voor deze uitbreiding was om de multifunctionele ruimtes, die<br />

eruitzien als een gepartitioneerd labyrint, optimaal te kunnen ventileren.<br />

18.000 m³/h en 11.000 m³/h) en een reeks fan coils. De keuze van deze ventilatiematerialen<br />

is specifiek voor de configuratie van het museum, namelijk<br />

dat het de vorm aanneemt van een kronkelend parcours en dat de ventilatiepunten<br />

dus gericht zijn op meer punctueel blazen over het hele traject.<br />

De airconditioning wordt gerealiseerd door de nieuwste generatie Aquaciat<br />

Power-unit, die hoge prestaties combineert met een fluisterstille werking.<br />

Voor de installatie van alle apparatuur werkte CIAT samen met de firma<br />

Delbrassine nv. In de afgelopen decennia heeft deze firma een reputatie<br />

opgebouwd als specialist in HVAC-installaties, waarbij het kwaliteit en<br />

knowhow combineert. ❚<br />

Climaciat-luchtbehandelingsunit.<br />

70 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


KIES DE JUISTE APPENDAGES, VOOR EEN OPTIMALE<br />

WERKING VAN UW WARMTEPOMPINSTALLATIE<br />

De Europese klimaatdoelstellingen zijn duidelijk: tegen 2050 evolueren we richting een CO₂-arme samenleving. De gebouwde omgeving speelt<br />

hierin een belangrijke rol. Om de energietransitie te laten slagen, worden tal van maatregelen genomen. Zo maken steeds meer huishoudens<br />

de overstap van een gasgestookte cv-ketel naar een elektrische warmtepomp. Dit brengt echter wel nieuwe uitdagingen én appendagekeuzes<br />

met zich mee, weet Marc Heusinkveld, Technisch Manager bij Caleffi.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Caleffi<br />

Meest populair in de markt op dit moment zijn de monoblock luchtwaterwarmtepompen,<br />

waarbij een buitenunit middels leidingen voor aanvoer en<br />

retour met een binneninstallatie wordt verbonden. “Bij een dergelijke installatie<br />

ligt vorstgevaar op de loer”, weet Heusinkveld. “Om dit te voorkomen,<br />

kiezen veel installateurs voor elektrische warmtetracing. Maar: mocht onverhoopt<br />

de stroom uitvallen, functioneert deze vorstbeveiliging niet. De Caleffi<br />

vorstbeveiligingsklep – die ervoor zorgt dat de leidingen bij bevriezingsgevaar<br />

automatisch leeg lopen – biedt in zo’n geval uitkomst.”<br />

Constant in bedrijf<br />

Ook verschilt de hydraulische configuratie. “Waar een cv-ketel zonder problemen<br />

meerdere keren per uur kan in- en uitschakelen of moduleren, moet<br />

een warmtepomp constant in bedrijf blijven om de woning comfortabel en<br />

energie-efficiënt van voldoende warmte en warmtapwater te voorzien”, aldus<br />

Heusinkveld. “Om ook tijdens het omschakelen van verwarmingsvermogen<br />

naar warmtapwater en vice versa een optimale doorstroming (flow) te garanderen,<br />

biedt de Caleffi drukverschilregelaar een betrouwbare oplossing.”<br />

Correcte inregeling van de volumestromen<br />

Omdat een warmtepomp aanzienlijk minder vermogen heeft dan een cv-ketel,<br />

is het bovendien belangrijk dat de volumestromen van bijvoorbeeld vloerverwarming,<br />

ventilatorconvectoren en radiatoren correct worden ingeregeld.<br />

“Om installateurs op dit vlak te ondersteunen en een optimaal comfort én<br />

rendement te garanderen, heeft Caleffi de gratis innovatieve en intuïtieve<br />

Caleffi Hydronic Design (CHD) software en berekeningstools ontwikkeld,<br />

waarmee men in een handomdraai een gedetailleerde en volledig geoptimaliseerde<br />

warmtepompinstallatie kan ontwerpen. Alle tools en informatie zijn<br />

op onze website terug te vinden.”<br />

Voorkom vervuiling<br />

Daarnaast levert Caleffi diverse appendages die een optimale (interne) werking<br />

van de warmtepomp garanderen. Zoals de DirtmagPlus ® multifunctionele<br />

vuilafscheider met verwijderbare magneet en geïntegreerde vuilfilter, die<br />

inmiddels door diverse gerenommeerde fabrikanten wordt toegepast. Met<br />

name om de warmtepomp te beschermen tegen vervuiling vanuit de (bestaande)<br />

verwarmingsinstallatie. “Waar het filter de eerste onzuiverheden in<br />

het hydraulische circuit opvangt, verwijdert de magneet ook alle magnetiet”,<br />

aldus Heusinkveld. “Hierdoor wordt het risico van verstopping tot een minimum<br />

beperkt en worden drukverliezen in het systeem laag gehouden.” Voor<br />

toepassing in waterwater-warmtepompen beschikt Caleffi bovendien over diverse<br />

warmtemeters, die de energie balans aantonen. ❚<br />

Multifunctionele vuilafscheider<br />

DirtmagPlus ® serie 5453.<br />

Caleffi vorstbeveiligingsklep<br />

serie 108.<br />

Caleffi drukverschilregelaar<br />

serie 519<br />

Caleffi Hydronic Design (CHD) software en berekeningstools.<br />

Kunststof vuilfilter DirtmagMini ® serie 545<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 71


​DE PRODUCTIE VAN EEN<br />

BUFFERVAT VAN A TOT Z<br />

MMT BV is producent van prefab HVAC-componenten zoals collectoren, evenwichtsflessen en buffervaten. Maar hoe komt de productie van<br />

zo’n buffervat tot stand? MMT geeft toelichting bij alle stappen die in het proces worden gevolgd.<br />

Tekst en beeld MMT<br />

De meest buffervaten worden gemaakt conform de richtlijn PED2014/68/EU<br />

art. 4 lid. 3 goed vakmanschap.<br />

Indien nodig voorziet MMT een kraanwagen om het buffervat te plaatsen.<br />

De meest buffervaten worden gemaakt conform de richtlijn PED2014/68/<br />

EU art. 4 lid. 3 goed vakmanschap. Deze vaten maken meestal deel uit<br />

van een stookplaats, die MMT eveneens volledig kan prefabriceren in zijn<br />

atelier. Ook een skid-opstelling van een volledige stookplaats behoort tot<br />

de mogelijkheden.<br />

‘Het standaard gamma van<br />

buffervaten heeft een inhoud<br />

van 25L t.e.m. 6000L, de<br />

diameter varieert van 220mm<br />

t.e.m. 1600mm’<br />

Uitgebreide mogelijkheden<br />

De mogelijkheden bij MMT BV zijn zeer uitgebreid. Het standaard gamma<br />

van buffervaten heeft een inhoud van 25L t.e.m. 6000L, de diameter varieert<br />

hierbij van 220mm t.e.m. 1600mm. MMT heeft alle grondstoffen op voorraad<br />

om deze te produceren: denk maar aan plaatmateriaal, bodems, flenzen,<br />

inspectieluiken, voetsteunen,… Zo kan de klant steeds een buffervat bestellen<br />

naar zijn wensen en is dit op vrij korte termijn leverbaar. Buiten dit standaardgamma<br />

ging MMT reeds tot een inhoud van 100.000L, en tot diameters van<br />

3600mm. Deze zijn dan met langere levertermijn beschikbaar. Maar hoe verloopt<br />

het hele proces? In eerste instantie stuurt de klant MMT een prijsvraag.<br />

Dit kan een volledig aanbestedingsdossier zijn, waarbij MMT op basis van het<br />

hydraulische schema en lastenboek nagaat wat aangeboden moet worden.<br />

De prijsvraag kan eveneens reeds een schets of tekening zijn, die weergeeft<br />

van wat de klant voor ogen heeft. Vervolgens maakt MMT een offerte op<br />

volgens de gevraagde specificaties, eventueel met verschillende opties apart<br />

vermeld op deze offerte. Bij een akkoord van de klant volgens aangeboden<br />

offerte gaat MMT over tot een ontwerptekening van het buffervat. Deze tekening<br />

wordt voorgelegd aan de klant, zodat hij kan controleren of dit past<br />

in zijn opstelling, en of alle aansluitingen op de juiste positie zullen zitten.<br />

Uitgebreid machinepark<br />

Na goedkeuring van de klant kan MMT overgaan tot productie. Hierbij wordt<br />

gebruik gemaakt van een uitgebreid machinepark om het buffervat te produceren.<br />

Na de productie volgt een druktest en visuele controle. Een buffervat<br />

kan worden afgewerkt met een primer, een twee-componenten coating. Het<br />

vat kan ook worden verzinkt, of bij een rvs-buffervat wordt het vat gebeitst<br />

en gepassiveerd.<br />

Daarna is het buffervat klaar om te leveren op de werf. Indien nodig voorziet<br />

MMT een kraanwagen om het buffervat te plaatsen. ❚<br />

72 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


UPDATE<br />

DucoTronic System<br />

<strong>BE</strong>N<br />

APPROVED<br />

TronicVent AK(+)<br />

Het SLIMSTE ventilatierooster van Europa!<br />

+<br />

DucoBox Focus<br />

De SLIMSTE ventilatiebox van Europa!<br />

=<br />

f reduc,vent,<br />

heat<br />

0,35<br />

Laagste reductiefactor<br />

in de markt!<br />

We inspire at www.duco.eu<br />

Buffervaten - Evenwichtsflessen - Prefab installaties - Collectoren<br />

MMT<br />

Szamotulystraat 5 - 8700 Tielt | + 32 51 72 42 88<br />

info@m-m-t.be | www.m-m-t.be<br />

188702-9585_mmt.indd 1 10-<strong>04</strong>-18 09:20


Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én warmteopwekking.<br />

Duurzame oplossing voor<br />

warmte opwekking en opslag<br />

warm water<br />

Deze zomer lanceert Vasco de geruisloze luchtwater-warmtepomp Vica 8 AW E, in combinatie met een intelligent buffervat voor verwarming<br />

en warm water, Vica Combi Collect. Met deze efficiënte technologie voor hernieuwbare energie is de cirkel rond: warmteafgifte, ventilatie én<br />

warmteopwekking. Zo reikt Vasco voortaan een totaaloplossing aan voor een gezond, energie-efficiënt en duurzaam binnenklimaat.<br />

Tekst en beeld Vasco<br />

Vasco Vica 8 AW E (Air Water Extern) is een<br />

warmte pomp lucht/water (monobloc) met invertertechnologie<br />

(automatische afstemming vermogen<br />

op warmtebehoefte). Het toestel bestaat uit een<br />

buitenunit met daarin de verdamper, compressor,<br />

condensor en het expansieventiel. Grote troef is<br />

de geruisloze werking, dankzij extra grote verdampers<br />

en de modulerende werking van de compressor,<br />

ventilator en laadpomp. Om de overdracht<br />

van geluid tot een minimum te beperken, is Vasco<br />

Vica omhuld met een geluidsdichte robuuste omkasting<br />

van metaal, edelstaal en aluminium. Een<br />

geluiddempende isolatielaag aan de binnen zijde<br />

zorgt voor een bijkomende geluidsbuffer. Het<br />

resul taat is een fluisterstille warmtepompunit<br />

voor elke nieuwbouw of grondige renovatie.<br />

‘Een fluisterstille warmtepompunit voor elke<br />

nieuwbouw of grondige renovatie’<br />

Modulerende werking<br />

Vasco Vica, met een vermogen van 8 kW, onttrekt<br />

dankzij extra grote verdampers maximaal energie<br />

aan de omgevingslucht. Dankzij de modulerende<br />

werking voor verwarming en sanitair warm water<br />

wekt het systeem alleen de energie op die op dat<br />

moment nodig is, zonder in te boeten aan comfort.<br />

De maximale aanvoertemperatuur voor sanitair<br />

warm water blijft met 63°C bijzonder hoog.<br />

Voor een optimale afstemming met PV-panelen<br />

beschikt de warmtepomp over een ‘power to heat’-<br />

functie die toelaat om de warmtevraag automatisch<br />

af te stemmen op de hoeveelheid beschikbare<br />

zonne-energie.<br />

De warmtepomp van Vasco mag dan een sterk<br />

staaltje technisch vernuft zijn, hij laat zich gemakkelijk<br />

installeren en bedienen. Zo is alles voorzien<br />

voor een snelle montage: van voorbedrade<br />

elektrische componenten over geïntegreerde<br />

74 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


aan sluitingen tot een voorgemonteerd tweede<br />

verwarmings circuit. De eindgebruiker kan de<br />

warmte pomp heel eenvoudig aansturen met een<br />

intuïtief aanraakscherm. Zo kan de klant snel en<br />

simpel zijn persoonlijke voorkeuren programmeren<br />

(bv. temperatuur bij afwezigheid), waarbij de<br />

installateur indien gewenst de controle over de<br />

warmtepomp vanop afstand kan overnemen (bv.<br />

bij een eventuele storing).<br />

Combi Collect buffervat<br />

Vasco Vica 8 AW E is verkrijgbaar in combinatie<br />

met het Vica Combi Collect buffervat. De ruime<br />

inhoud van 127 liter voor verwarming en 231 liter<br />

voor warm water garandeert de eindgebruiker alle<br />

warmte- en warmwatercomfort. Daarbij biedt het<br />

reservoir de mogelijkheid om intelligent warmte te<br />

bufferen: of in het vat voor het verwarmingscircuit<br />

of in het vat voor sanitair warm water. Een extra geïntegreerde<br />

warmtewisselaar zorgt voor eventuele<br />

koppeling met zonnecollectoren of een andere externe<br />

warmtebron. Ideaal voor gezinnen die graag<br />

maximaal profiteren van gratis zonne-energie.<br />

De Vica Sani 300 A I (Air Intern) is een hoogwaardige<br />

warmtepompboiler (lucht/water) voor<br />

de productie van sanitair warm water. Deze kanten-klare<br />

oplossing is ideaal om traditionele boilers<br />

op gas of elektriciteit op een duurzame manier te<br />

vervangen (of voor nieuwbouw uiteraard). Deze<br />

pomp laat zich met zijn plug&play-montage gemakkelijk<br />

installeren in een kelder of technische<br />

ruimte, zonder breekwerken: bestaande boiler ontkoppelen,<br />

Vasco Vica Sani te installeren, aan- en<br />

afvoer aansluiten op de buitenlucht, het toestel<br />

aansluiten op het stroomnetwerk en de installatie<br />

is klaar voor gebruik. Dankzij deze energieefficiënte<br />

alleskunner (met een buffervat van 258<br />

In combinatie met de efficiënte warmtepomptechnologie behaalt de Vica Sani de hoogste energieklasse.<br />

liter waaruit nauwelijks warmte verloren gaat<br />

door de behuizing met een dikke laag PE-isolatie)<br />

is er altijd warm water in huis.<br />

In combinatie met de efficiënte warmtepomptechnologie<br />

behaalt de Vica Sani de hoogste<br />

energie klasse. Het systeem is met een inzetbaarheid<br />

tot -10°C bovendien perfect afgestemd op<br />

de Belgische weersomstandigheden. De geïntegreerde<br />

warmtewisselaar maakt ook de combinatie<br />

met thermische zonnepanelen mogelijk.<br />

Verder is de warmtepomp – om het risico op<br />

legionella besmetting uit te sluiten – uitgerust<br />

met een elektrische weerstand die automatisch in<br />

werking treedt als het water onder een bepaalde<br />

minimum temperatuur zakt. ❚<br />

De eindgebruiker kan de warmtepomp heel eenvoudig<br />

aansturen met een intuïtief aanraakscherm.<br />

Het systeem is met een inzetbaarheid tot -10°C bovendien perfect afgestemd op de Belgische weersomstandigheden.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 75


Koeling wint aan belang:<br />

‘Nieuwe gebouwen zijn<br />

ontworpen voor de winter’<br />

Hoe moeten we omgaan met de hittegolven?<br />

De statistieken liegen niet: vroeger kende ons land gemiddeld één hittegolf om de vier jaar, nu stevenen we af op minstens één hittegolf per<br />

jaar. In 2019 waren het er zelfs drie. Dat betekent dat er ook op een heel andere manier naar binnenklimaat gekeken wordt. Oververhitting is<br />

in steeds meer woningen een groot probleem. Op een panelgesprek van architectura.be gaven experts uit verschillende sectoren hun visie<br />

op het probleem.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Pxhere<br />

“Koeling is even belangrijk als verwarming, maar jammer genoeg wordt<br />

actieve koeling door de wetgever in het verdomhoekje geduwd”, steekt Lieven<br />

Verstaen (Daikin) van wal. “Uiteraard is een performante gebouwschil, met<br />

zo weinig mogelijk warmtelasten, essentieel. Tegelijk moeten we onder ogen<br />

durven zien dat de passieve maatregelen niet altijd volstaan voor een comfortabel<br />

binnenklimaat. Zelfs al haal je een perfecte EPB-score, kan je toch met<br />

oververhitting worden geconfronteerd.”<br />

Digitale meter<br />

Bovendien is koeling al lang geen energieverslindende technologie meer<br />

dankzij het gebruik van invertertechnologie en nieuwe efficiënte koelmiddelen,<br />

stelt Verstaen: “Bovendien kan het energieverbruik in koeling perfect worden<br />

gedekt door groene elektriciteit via PV-panelen; deze genereren vooral in<br />

de zomer energie, net wanneer er nood is aan koeling.” De digitale meter zal<br />

trouwens de residentiële gebruiker stimuleren om zijn opgewekte elektriciteit<br />

76 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


‘Ook in de tertiaire sector is er nog een grote markt voor klassieke aircosystemen.’<br />

ogenblikkelijk zelf te verbruiken, en dan is de koppeling met airco een ideale<br />

oplossing. Geert Bellens (METIZ) is het daarmee eens: “Vele nieuwe gebouwen,<br />

met sterke isolatie en hoge luchtdichtheidseisen, zijn ontworpen voor<br />

de winterperiode: dan houden ze de warmte binnen. Maar in de zomer zijn<br />

die gebouwen net heel moeilijk koel te houden. Zeker in scholen zien we die<br />

problematiek vaak terugkeren. Er bestaan nochtans heel wat slimme, intelligente<br />

en passieve oplossingen voor koeling, die niet eens zo duur hoeven te<br />

zijn. “Het zal ook niet anders kunnen, want mensen accepteren dit niet meer:<br />

niemand vindt het normaal om in een kantoor te werken waar de temperatuur<br />

boven de 26 °C gaat.”<br />

Vergeten in ontwerpen<br />

“Het voorkomen van oververhitting wordt vaak vergeten in de ontwerpen. Het<br />

is ook moeilijk voor architecten om in deze materie zeer diepgaande kennis<br />

op te bouwen en up-to-date te blijven. De EPB-software schiet op dat vlak<br />

ook tekort”, erkent Steven Schreurs (Marge Architecten). Thomas Bockelandt<br />

(boydens engineering): “Als je een goed en performant geïntegreerd gebouwontwerp<br />

wil neerzetten, dan moet je vooraf de samenwerking van gebouw en<br />

technieken zo goed mogelijk kunnen simuleren. EPB-berekeningen zijn in dit<br />

proces geen meerwaarde, je moet echt wel een stap verder gaan."<br />

Dirk Slagmulder (Duco): “Er hoeft niet gekozen worden tussen koelen of verwarmen,<br />

het is vooral van belang om intelligent te koelen of te verwarmen.<br />

Op vlak van koeling betekent dat: de zon op voorhand buiten houden via<br />

zonwering, en ’s nachts intensief ventileren. Zo verkrijg je op energetische<br />

manier een optimaal binnenklimaat.”<br />

“Bij het ontwerpen van woningen wordt zelden rekening gehouden met<br />

oriëntatie. Dat is nochtans een eerste belangrijke stap om oververhitting te<br />

vermijden”, zegt Marc Achten (Vasco). “Eenmaal de warmte in het huis is, is<br />

het moeilijker deze opnieuw buiten krijgen. Koeling is een fenomeen dat veel<br />

moeilijk onder controle te houden is dan verwarming.”<br />

‘Koeling is een fenomeen dat veel moeilijk onder<br />

controle te houden is dan verwarming.’<br />

Toekomst voor de klassieke airco<br />

Is de klassieke airco een uitstervend ras? Lieven Verstaen (Daikin) meent van<br />

niet: “Zeker in de residentiële sector zien we de vraag naar klassieke splitmultisplitsystemen<br />

toenemen. Ook in de tertiaire sector is er nog een grote<br />

markt voor klassieke aircosystemen. Niet elke organisatie kan de hoge initiële<br />

kost van de alternatieven dragen. Bovendien veranderen heel wat gebouwen<br />

regelmatig van functie en invulling. Dan is er nood aan flexibele systemen,<br />

terwijl systemen zoals betonkernactivering of koelplafonds ingebed zijn in de<br />

structuur van het gebouw.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 77


Ingenieursbureau voor bouw en techniek<br />

● sanitaire en brandbestrijdingsinstallaties<br />

● verwarming, verluchting en klimatisatie<br />

● elektrotechnische uitrusting<br />

● transportsystemen<br />

● bijzondere medische technieken<br />

met rationeel gebruik van energie, water en grondstoffen<br />

in het kader van ecologisch en duurzaam bouwen<br />

Voor alle vacatures, contacteer:<br />

Edwin SEGERS Ing. <strong>Bouw</strong>kunde en Elektromechanica<br />

Ilse CROMHEEKE Lic.Wetenschappen<br />

Sportstraat 42 - 44 - 2160 WOMMELGEM - e-mail: info@botec.be - www.botec.be<br />

tel: 03 354 36 18 - fax: 03 354 41 92<br />

00021172001 - BOTEC NV.indd 1 08-09-20 10:34<br />

Onderhoud en kalibratie van elektrotechnische meetinstrumenten<br />

Snelle doorlooptijd<br />

ISO 9001 gecertificeerd<br />

In labo of op locatie<br />

Vrijwel alle bekende merken mogelijk<br />

- Multimeters<br />

- Stroomtangen<br />

- Power Quality analysers<br />

- Isolatieweerstandtesters<br />

- <strong>Installatie</strong>testers<br />

- Warmtebeeldcamera’s<br />

- Solarmeters<br />

- Aardingsmeters<br />

...<br />

NIEUW!<br />

Mobiele Service<br />

EURO-INDEX, uw partner in elektrotechnische meetinstrumenten<br />

Verkoop - Verhuur - Onderhoud - Kalibratie - Workshops op maat


Efficiënte koeling voor nieuw<br />

Umicore-gebouw in Olen<br />

Wereldspeler in materiaaltechnologie Umicore vernieuwde de voorbije jaren zijn vestiging in Olen. Het project is uitgerust met een HVACsysteem<br />

van FläktGroup. De luchtgroepen, luchtverhitters en ventilo’s die FläktGroup voor dit project leverde, voldoen aan de scherpe eisen<br />

die Umicore stelt op vlak van koeling.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld FläktGroup<br />

Op het dak zijn een vijftal modulaire luchtgroepen CAIRplus geplaatst, die ieder specifiek op de vereisten zijn afgestemd.<br />

<strong>Installatie</strong>bedrijf Technigroup ontzorgt industriële<br />

bedrijven op gebied van koeling en HVAC<br />

De firma ontwerpt, bouwt, plaatst, onderhoudt en herstelt hun koel- en<br />

HVAC-systemen. Technigroup telt grote en kleine klanten, van KMO tot multinationals,<br />

in tal van sectoren zoals (petro)chemie, voeding, nucleair, kunststof,…<br />

Umicore is één van de partners waarmee Technigroup al jarenlang<br />

een positieve samenwerking heeft. “We zijn al vele jaren toeleverancier van<br />

koeltechnische en HVAC-systemen bij Umicore, zowel voor burelen als voor<br />

procesgebouwen, alsook voor de processen zelf”, zegt Jan Sleurs, zaakvoerder<br />

van Technigroup. En dus kreeg Technigroup de vraag om een offerte op te<br />

stellen voor de koeling van de burelen en een nieuwe pilootafdeling voor<br />

een nieuwbouw op de terreinen van Umicore in Olen. “De aanbieding van<br />

Technigroup werd verkozen, boven die van andere specialisten, op gebied van<br />

prijs, kwaliteit en techniciteit.” Studiebureau Sweco realiseerde het ontwerp.<br />

Verfrissend en uitdagend<br />

Het bleek een boeiende opdracht voor de experts van Technigroup. Sleurs:<br />

“Doorgaans werken onze mensen in bestaande gebouwen of constructies.<br />

Het was voor hen verfrissend én uitdagend om in een nieuwbouwomgeving<br />

te kunnen werken. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 79


Belimo sensoren –<br />

de basis voor<br />

comfort.<br />

Eenvoudige installatie in combinatie met een innovatief ontwerp<br />

De nieuwe ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules zijn de perfecte aanvulling op<br />

het sensorgebied van Belimo. Met de uitbreiding van het assortiment voor zichtbare<br />

gedeeltes van de ruimte, biedt Belimo de architect een esthetisch en tijdloos ontwerp,<br />

de installateur een snelle installatie, de systeemintegrator een eenvoudige inbedrijfstelling<br />

via de smartphone en de eindgebruiker een comfortabel ruimteklimaat.<br />

Voor meer informatie<br />

Belimo.nl<br />

<strong>BE</strong>LIMO Servomotoren B.V.<br />

info@belimo.nl, www.belimo.nl


Het ontwerpen van de technische installatie gaat gepaard met het zien verrijzen<br />

van een gloednieuw gebouw, en dat werkt motiverend voor onze mensen.<br />

Anderzijds betekent een nieuwbouw ook dat veiligheid, organisatie en<br />

planning nog belangrijker zijn, en dat een goede samenwerking met andere<br />

aannemers en partijen nog crucialer is dan op andere werven.”<br />

‘De technische vereisten lagen<br />

bijzonder hoog in dit project’<br />

Technigroup koos voor oplossingen van FläktGroup. “We werken vaak samen<br />

met FläktGroup. Deze samenwerking verloopt uitstekend, en de prijs-kwaliteitverhouding<br />

is uitstekend. FläktGroup staat voor kwaliteit en heeft een zeer<br />

uitgebreid gamma, waarmee het bedrijf zich onderscheidt van andere spelers<br />

op de markt. FläktGroup kan voldoen aan alle verwachtingen die bij dit soort<br />

projecten worden gesteld”, aldus Sleurs.<br />

Hoge technische eisen<br />

Om de burelen te koelen werden luchtgroepen, luchtverhitters en ventiloconvectoren<br />

van FläktGroup geïnstalleerd. “De technische vereisten lagen<br />

bijzonder hoog in dit project. De producten van FläktGroup konden hier een<br />

17 plafondcassettes Cassette Geko, met ISYteq-regeling,<br />

zorgen voor het verwarmen en koelen van vergaderruimtes, een<br />

inkomruimte, een eetzaal en enkele kantoorruimtes.<br />

antwoord op bieden. Bovendien waren alle luchtbehandelingscomponenten<br />

afkomstig van dezelfde leverancier, wat voordelen op vlak van uitvoering met<br />

zich meebracht”, zegt Sleurs.<br />

Op het dak zijn een vijftal modulaire luchtgroepen CAIRplus geplaatst, die<br />

ieder specifiek op de vereisten zijn afgestemd. Ze beschikken elk over een<br />

energierecuperatiesysteem met hoog rendement en ingebouwde geluiddempers,<br />

om op die manier een geluidsarme werking te garanderen. Een tiental<br />

luchtverhitters, van het type MultiMAXX, kunnen de ruimtes verwarmen<br />

in koude periodes. 17 plafondcassettes Cassette Geko, met ISYteq-regeling,<br />

zorgen voor het verwarmen en koelen van vergaderruimtes, een inkomruimte,<br />

een eetzaal en enkele kantoorruimtes. Tot slot leverde FläktGroup ook enkele<br />

ventil oconvectoren, Flex Geko, voor gebruik in een aantal special rooms. Technigroup<br />

voorzag deze toestellen van een speciale hygiënische coating.<br />

De luchtgroepen werden in stukken toegeleverd en ter plaatse in elkaar gezet.<br />

Ook dat verliep zonder problemen. Zo waren de vanuit de fabriek geleverde<br />

steunen van een degelijke kwaliteit. Bovendien speelt FläktGroup als expert<br />

ter zake kort op de bal. De firma greep in de opstartfase snel in bij een montagefout.<br />

Zo werd er heel wat tijd bespaard.<br />

Een tiental luchtverhitters, van het type MultiMAXX,<br />

kunnen de ruimtes verwarmen in koude periodes.<br />

Propere en degelijke toestellen<br />

Technigroup blikt tevreden terug op deze realisatie. “Het is een mooie referentie<br />

bij een belangrijke, toekomstgerichte speler in onze regio”, klinkt het<br />

bij Sleurs. “De klant is ook zeer te spreken over het gerealiseerde systeem<br />

van FläktGroup. Het zijn propere en degelijke toestellen die uitstekend functioneren.”<br />

Ook voor het onderhoud van de units doet Umicore een beroep<br />

op Technigroup. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 81


SLIM VRAAGGESTUURD VENTILATIESYSTEEM<br />

VOOR DUURZAAM APPARTEMENTENCOMPLEX<br />

Een aangenaam wooncomfort koppelen aan moderne architectuur? Dat kan! Het nieuwbouwproject de Maalderij in Veurne levert het bewijs.<br />

Het ontwerp vormt een mix tussen architectonisch beton en houten constructies naar de hand van architectenbureau Govaert & Vanhoutte.<br />

<strong>Bouw</strong>heer Bernard Joye maakt er een erezaak van louter met kwalitatief hoogstaande partners in zee te gaan. Om een gezond binnenklimaat<br />

te creëren schakelt hij ventilatiespecialist Duco in.<br />

Tekst en beeld Duco<br />

Gezond binnenklimaat centraal<br />

Residentie de Maalderij bevindt zich op een<br />

prachtige locatie: langs de vaart met open zicht.<br />

Het project telt 7 ruime woonappartementen<br />

waarbij aan lichtinval aandacht werd besteed.<br />

De uit daging bij het tekenen van de nieuwbouwplannen<br />

bestond erin om maximaal comfort te<br />

bieden aan alle bewoners van de meergezinswoning.<br />

De woon eenheden zijn uitgerust met<br />

zuidgerichte terrassen. Verhoogde plafonds<br />

zorgen voor een extra ruimtelijk gevoel. Elk appartement<br />

krijgt standaard een condenserende<br />

gaswandketel in combinatie met lage temperatuurverwarming.<br />

Installateur Johan Goens nam<br />

de technieken voor zijn rekening. Het installatiebedrijf<br />

voorzag het volledige appartementsgebouw<br />

van een natuurlijk ventilatiesysteem met<br />

zonesturing (DucoTronic System).<br />

Slimme zonesturing per ruimte<br />

“Een thermisch comfortabel binnenklimaat garanderen<br />

met een gezoneerd C-systeem in combinatie<br />

met lagetemperatuurverwarming lukt prima”, vertelt<br />

Jurgen Baudens, installateur bij Johan Goens.<br />

“Een C-systeem met zonesturing onderscheidt zich<br />

van een traditionele ventilatiebox door regeling<br />

van de luchtafvoer per ruimte. Een klassieke afvoerventilator<br />

voert in alle ruimtes op hetzelfde<br />

moment een vast debiet lucht af. Als lucht wordt<br />

afgevoerd, wordt via toevoerroosters dezelfde<br />

hoeveelheid buitenlucht de kamer ingetrokken.<br />

Aangezien een klassiek systeem – zelfs als dit is<br />

uitgerust met ruimtesensoren – steeds de hele<br />

woning ventileert, is er sprake van vrij hoge debieten.<br />

Zonaal ventileren leidt tot kleinere ventilatiehoeveelheden<br />

en dus minder ‘ventilatieverliezen’.<br />

Het verwarmingsgebruik wordt tot een minimum<br />

herleid. Het resultaat? Een optimaal thermisch<br />

comfort in alle leefruimtes.”<br />

Toe- en afvoer in evenwicht<br />

“In de Maalderij zijn de toe- en afvoer van lucht in<br />

alle ruimtes op elkaar afgestemd”, gaat Baudens<br />

verder. “Verse lucht komt gecontroleerd binnen<br />

via het elektronisch gestuurde raamrooster<br />

TronicVent. Op basis van CO 2<br />

‐ en temperatuurmetingen<br />

door sensoren in het ventilatiesysteem<br />

wordt het ventilatierooster automatisch geopend<br />

en gesloten. Dit gebeurt enkel waar en wanneer<br />

nodig en volledig onzichtbaar. De DucoBox Focus<br />

zorgt voor zonale afvoer van vervuilde lucht. In de<br />

keuken, het gastentoilet en badkamer is de luchtvochtigheid<br />

maatgevend voor de luchtafvoer. In<br />

de slaap- en leefruimtes daarentegen is de CO 2<br />

-<br />

concentratie de indicator voor luchtkwaliteit.”<br />

Voorgeprogrammeerde kleppen<br />

“In de keuken, het gastentoilet en de bad kamer<br />

is de luchtvochtigheid maatgevend voor de luchtafvoer”<br />

verklaart Baudens. “In de slaap- en leefruimtes<br />

daarentegen is de CO 2<br />

-concentratie de<br />

indicator voor luchtkwaliteit. De kleppen van de<br />

DucoBox Focus zijn voorgeprogrammeerd. Een<br />

klep voor de slaapkamer staat bijvoorbeeld standaard<br />

op 30 kubieke meter, maar kan eenvoudig<br />

aangepast worden naar 90 kubieke meter als er<br />

drie slaapkamers op één klep aangesloten worden.<br />

Een doorslaggevende factor! Dat zorgt er namelijk<br />

voor dat we bij plaatsing toch een half uur winnen<br />

ten opzichte van andere systemen. Dat scheelt<br />

al snel een slok op de borrel als je enkele grote<br />

projecten moet uitvoeren”, besluit Baudens. ❚<br />

‘In de Maalderij zijn de toe- en afvoer van lucht<br />

in alle ruimtes op elkaar afgestemd.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 83


AIRCONTROL<br />

Kamer<br />

bezetting<br />

Luchtvochtigheid<br />

°C<br />

C0 2<br />

VOC<br />

Efficiënte Ruimteregeling<br />

■ Vraaggestuurde ruimteregeling voor individuele<br />

zone(s) of het hele gebouw<br />

■ Optimalisatie van de luchtbehandelingscentrale<br />

■ Gecentraliseerd alarmbeheer en weergave van<br />

de actuele waarden<br />

■ Één contactpersoon, één verantwoordelijke<br />

■ Efficiënte planning en inbedrijfstelling<br />

www.trox.be


​Geïntegreerd totaalsysteem maakt<br />

efficiënte ruimteregeling mogelijk<br />

Met X-AIRCONTROL biedt TROX een oplossing die het mogelijk maakt om het comfort en energieverbruik in individuele ruimtes optimaal aan te<br />

sturen. X-AIRCONTROL zet in op een maximaal comfort gecombineerd met een zo beperkt mogelijk energieverbruik – en dus ook een minimum<br />

aan kosten – waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante parameters.<br />

Tekst en beeld TROX<br />

Energie-efficiëntie wint in alle bouwprojecten aan belang. Ook de Europese<br />

regelgeving geeft een duwtje in deze richting. Daarom is de nood aan intelligente<br />

besturingsoplossingen inzake binnenklimaat sterk gestegen. Het<br />

volstaat niet meer om alleen maar naar de kamertemperatuur te kijken. Er<br />

moet rekening worden gehouden met andere belangrijke factoren die het<br />

energiegebruik beïnvloeden, zoals de luchtkwaliteit, de bezetting en de klepbladposities<br />

van VAV-regelaars om de ventilatorsnelheden te regelen.<br />

Integratie<br />

TROX heeft zijn knowhow op vlak van luchtdistributietechnologie gebundeld<br />

om een energie-efficiënt totaalsysteem te ontwikkelen. X-AIRCONTROL is het<br />

eindresultaat van deze oefening. De integratie van een X-CU<strong>BE</strong> luchtbehandelingskast,<br />

VAV-regelaars, verwarmings- en koelingscomponenten, en luchtwatersystemen<br />

in een totaalsysteem biedt enorme economische en ecologische<br />

voordelen. ❯<br />

TROX heeft zijn knowhow op vlak van luchtdistributietechnologie gebundeld om een energie-efficiënt totaalsysteem te ontwikkelen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 85


HVAC:<br />

VER<strong>BE</strong>TER HET COMFORT EN DE<br />

PRESTATIES VAN UW HVAC-SYSTEEM<br />

EN <strong>BE</strong>SPAAR TEGELIJK ENERGIE<br />

TOT<br />

80%<br />

AAN ENERGIE-<br />

<strong>BE</strong>SPARING<br />

GRUNDFOS iSOLUTIONS<br />

PUMP<br />

CLOUD<br />

SERVICES<br />

<strong>BE</strong>TER<br />

BINNEN-<br />

KLIMAAT<br />

VER<strong>BE</strong>TERDE<br />

DELTA T TOT<br />

50%<br />

Handelsmerken die in dit materiaal worden getoond, waaronder en niet alleen beperkt tot Grundfos, het Grundfos-logo en “be think innovate”, zijn<br />

geregistreerde handelsmerken en eigendom van The Grundfos Group. Alle rechten voorbehouden. © 2020 Grundfos Holding A/S, alle rechten voorbehouden.<br />

VER<strong>BE</strong>TER HET COMFORT EN DE PRESTATIES VAN UW HVAC-SYSTEEM<br />

Bij HVAC-systemen in commerciële gebouwen kunnen er heel wat uitdagingen optreden, zoals Delta T-problemen en slechte inbedrijfstelling<br />

met hoog energieverbruik als gevolg. Door het ontwerp en het functioneren van uw HVAC-systeem te herzien, kunt u het comfort en de<br />

prestaties verhogen en tegelijk energie besparen. Grundfos iSOLUTIONS biedt intelligente systeemmonitoring die de pompdruk vermindert<br />

tot precies het benodigde niveau. Dit leidt tot gemaximaliseerde systeemprestaties, -efficiëntie en -beheersbaarheid.<br />

Benieuwd hoe u energie kunt besparen, het binnenklimaat verbeteren en de personeelsproductiviteit vergroten? Kijk op www.grundfos.nl


Het gebruik van X-AIRCONTROL vereist geen programmeerkennis.<br />

Met X-AIRCONTROL introduceert TROX een nieuwe visie. Meten en regelen,<br />

elektronica en luchtconditionering zijn voortaan geen gescheiden werelden<br />

meer, maar worden geïntegreerd in een energie-efficiënt totaalsysteem.<br />

Meer comfort, lagere kosten<br />

De belangrijkste focus van het systeem ligt op de individuele, vraaggestuurde<br />

regeling van luchtdebiet en watercirculatie voor een kamer. Het meten<br />

en evalueren van belangrijke parameters zoals temperatuur, luchtkwaliteit,<br />

vochtigheids graad en bezetting verbetert de luchtkwaliteit en het comfort in<br />

de zone, en drukt ook de kosten naar omlaag.<br />

De modulaire opbouw van X-AIRCONTROL is een cruciaal voordeel. Het systeem<br />

kan worden gebruikt om eenpersoonskamers aan te sturen, maar kan<br />

ook uitgebreid worden. Op die manier kan X-AIRCONTROL tot 125 zones individueel<br />

aansturen. Ongeacht het type systeem dat is geïnstalleerd, zorgt<br />

X-AIRCONTROL altijd voor een optimale regeling. Toch komen er bij de<br />

installatie geen complexe installatieprocedures aan te pas: dankzij plug-andplay-functies<br />

is een eenvoudige installatie gegarandeerd. Het instellen van<br />

de parameters en het monitoren van de vraaggestuurde ruimteregeling is<br />

eveneens eenvoudig, dankzij de intuïtieve navigatie met mobiele toestellen<br />

zoals een tablet of smartphone.<br />

‘Meten en regelen, elektronica<br />

en luchtconditionering zijn<br />

voortaan geen gescheiden<br />

werelden meer’<br />

Eenvoudige configuratie<br />

Het gebruik van X-AIRCONTROL vereist geen programmeerkennis. De gebruiker<br />

hoeft alleen maar de gewenste parameters in een webbrowser in te voeren.<br />

De waarden worden per kamer door sensoren geregistreerd en naar de<br />

controller gestuurd, die de aangesloten componenten aanstuurt.<br />

Bovendien worden alle datapunten in het systeem op elkaar afgestemd. Zo<br />

zijn er minder coördinatie-inspanningen nodig, en kan intensief bespaard worden<br />

op ontwerp- en installatietijd en kosten. X-AIRCONTROL communiceert<br />

met het centrale gebouwbeheersysteem via een Ethernet-netwerk met de<br />

open standaardprotocollen HTTP, BACnet / IP en Modbus TCP. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 87


WORDT UV-C DE DOORBRAAK<br />

IN DE STRIJD TEGEN CORONA?<br />

De technologie op gebied van UV-C-straling evolueert in een sneltreinvaart. Steeds meer wordt duidelijk dat deze technologie een belangrijk<br />

hulpmiddel kan betekenen in de strijd tegen corona en andere virussen. Engels Group zet alles op alles om op korte termijn concrete en<br />

haalbare oplossingen aan te bieden.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Engels Group<br />

Engels Group heeft de laatste maanden hard gewerkt<br />

aan een uitgebreid gamma van desinfectiesystemen<br />

op basis van UV-C-straling. Deze producten<br />

zijn ontwikkeld door Luxibel, en worden in<br />

België verdeeld door Engels Group.<br />

Wat is UV-C?<br />

UV-C-licht, in de vorm van kiemdodende lampen,<br />

wordt sinds het einde van de jaren 1800 gebruikt<br />

om de soorten micro-organismen te doden die typisch<br />

problemen veroorzaken met de luchtkwaliteit.<br />

Denk maar aan binnenshuis (IAQ) bacteriën,<br />

schimmels, gist en virussen. UV-C wordt intussen<br />

gebruikt voor het steriliseren van lucht in ziekenhuizen,<br />

keukens, farmaceutische bedrijven, dierenlaboratoria,…:<br />

overal waar microbiologische<br />

besmetting een heikel punt is. De technologie<br />

werd ook reeds gebruikt om ziektes en virussen<br />

zoals TBC, SARS en ebola mee te bestrijden.<br />

“Het is dus allesbehalve een modegril, maar een<br />

bewezen technologie”, zegt Patrick Leenaerts,<br />

Sales Director bij Thermo Comfort. “Onderzoek<br />

van de universiteit van Boston heeft al proefondervindelijk<br />

aangetoond dat UV-C de beste technologie<br />

is om virussen te doden. Het probleem<br />

met virussen zoals SARS of corona, is dat talloze<br />

mutaties ervoor zorgen dat het virus andere vormen<br />

aanneemt. UV-C-straling inactiveert of beschadigt<br />

het DNA/RNA van micro organismen,<br />

zodat ze zich niet meer kunnen vermenigvuldigen<br />

of schade kunnen aanrichten.”<br />

‘UV-C-straling inactiveert of beschadigt het DNA/RNA van micro organismen, zodat ze zich niet meer kunnen<br />

vermenigvuldigen of schade kunnen aanrichten.’<br />

<strong>Installatie</strong> enkel door ThermoBel<br />

Authorized Dealers<br />

Ook al biedt UV-C opportuniteiten, het is een gevaarlijke<br />

technologie. De straling is schadelijk<br />

voor de ogen en de huid. Daarom is waakzaamheid<br />

geboden. “Je moet weten waarmee je bezig<br />

bent. Daarom hebben we een uitgebreid opleidingsprogramma<br />

uitgewerkt. Enkel installateurs<br />

die deze opleiding gevolgd hebben, krijgen het<br />

88 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


‘Onderzoek van de universiteit van Boston heeft al proefondervindelijk aangetoond dat UV-C de beste technologie is om virussen te doden.’<br />

“Het is allesbehalve<br />

een modegril,<br />

maar een bewezen<br />

technologie’’<br />

certificaat dat hen toelaat om deze producten te<br />

plaatsen”, aldus Leenaerts. Ook in de productontwikkeling<br />

is aandacht besteed aan veiligheid.<br />

Zo is er de B-Air, waar de UV-C-straling in een<br />

buis verwerkt zit. De lucht die door een ventilator<br />

wordt aangezogen en over die buis passeert,<br />

wordt continu gedesinfecteerd. Deze toepassing<br />

is geschikt voor ruimtes tot 45 m².<br />

Er zijn ook varianten, zoals de B-Direct en Hybrid,<br />

waar er de UV-C-lamp wel zichtbaar is, en dus potentieel<br />

schadelijk is. Daartegenover staat dat dit<br />

product minder tijd nodig heeft om alle bacteriën<br />

te doden. Leenaerts: “Eer mag absoluut niemand<br />

aanwezig zijn in de ruimte wanneer de lamp geactiveerd<br />

is. Daarom hebben we enkele veiligheidsmaatregelen<br />

in het toestel ingebouwd, zoals een<br />

bewegingsdetector, een alarmsignaal, en een sticker<br />

die op de deur geplaatst kan worden.” Deze<br />

toestellen worden vaak ook gebruikt in ziekenhuizen.<br />

En voor grote ruimtes, zoals een evene-<br />

Ook al biedt UV-C opportuniteiten, het is een gevaarlijke technologie. De straling is<br />

schadelijk voor de ogen en de huid. Daarom is waakzaamheid geboden.<br />

mentenhal, ontwikkelt Luxibel een kanon met een<br />

debiet van 12.000 m³. Naast de stralingstoestellen<br />

voorziet Engels Group ook enkele handige<br />

hulpmiddelen. Zo berekent een time calculator<br />

hoelang er gestraald moet worden om een ruimte<br />

te reinigen. En aan de hand van verkleurende<br />

stickers krijgt een gebruiker onmiddellijk te zien<br />

of een welbepaalde oppervlakte reeds (voldoende)<br />

bestraald is geweest.<br />

Hoopvol<br />

Het zijn spannende tijden, maar Engels Group ziet<br />

de toekomst hoopvol tegemoet. “De mogelijkheden<br />

zijn eindeloos. We zien dat er in allerlei sectoren<br />

heel wat interesse bestaat. We denken ook<br />

aan leasingformules, om bijvoorbeeld de zwaar<br />

getroffen horecasector te kunnen ondersteunen.<br />

De oplossing verspreidt zich intussen bijna even<br />

snel als het virus zelf”, besluit Leenaerts. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 89


Voor de professionele gebruiker<br />

WAGO<br />

IPX8<br />

GELBOX<br />

Eenvoudige bescherming<br />

tegen vocht<br />

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige<br />

waterstraal: Als vocht elektriciteit ontmoet,<br />

kan dit snel tot kortsluiting leiden. De WAGO<br />

Gelbox maakt uw laagspanningsinstallatie snel en<br />

gemakkelijk waterdicht volgens IPX8. De box is kant<br />

en klaar, eenvoudig in gebruik en onbeperkt houdbaar.<br />

SCAN DE QR CODE EN VRAAG<br />

UW GRATIS SAMPLE AAN!


​KALIBRATIE IN LABORATORIUM ÉN OP LOCATIE<br />

Meetinstrumenten voor oplevering, onderhoud en controle van technische installaties moeten regelmatig worden gekalibreerd. Enkel met een<br />

recent kalibratiecertificaat kan u de nauwkeurigheid van de meetwaarden aantonen. Om het instrument in goede conditie te houden, is vaak<br />

ook periodiek onderhoud noodzakelijk. Met de mobiele service van Euro-Index kan dat nu zelfs bij u voor de deur, en helemaal conform ISO 9001.<br />

Tekst en beeld EURO-INDEX<br />

De technici van het service centrum in Zaventem beschikken naast actuele kennis<br />

van de instrumenten, ook over het juiste gereedschap en originele onderdelen.<br />

In het service centrum worden de meetinstrumenten op<br />

de juiste wijze onderhouden en gekalibreerd.<br />

Technici werkzaam in de installatiebranche maken<br />

regelmatig gebruik van meetinstrumenten<br />

voor oplevering, onderhoud en controle van<br />

technische installaties. Maar hoe betrouwbaar<br />

zijn de meet resultaten die het toestel aangeeft?<br />

Een meetinstrument is onderhevig aan slijtage,<br />

vervuiling, temperatuurschommelingen, enz. Om<br />

het instrument in topconditie te houden zijn periodiek<br />

onderhoud en kalibratie belangrijk. Een<br />

recent kalibratiecertificaat kan de nauwkeurigheid<br />

van de meetwaarden aantonen, hetgeen<br />

belangrijk is wanneer de meetwaarden gebruikt<br />

voor rapportage aan een opdrachtgever of bij geval<br />

van aansprakelijkheid.<br />

Geautoriseerd labo waar<br />

kwaliteit centraal staat<br />

Vrijwel alle fabrikanten van A-merken meetinstrumenten<br />

beschikken in verschillende landen over<br />

minimaal één geautoriseerd service centrum. Dat<br />

is bij EURO-INDEX niet anders. De technici van het<br />

service centrum in Zaventem worden regel matig<br />

getraind door de fabrikant en beschikken naast<br />

actuele kennis van de instrumenten, ook over het<br />

juiste gereedschap en originele onderdelen. In<br />

het service centrum worden de meetinstrumenten<br />

op de juiste wijze onderhouden en gekalibreerd,<br />

waarbij de fabrieksgarantie en certificering van de<br />

toestellen intact blijft.<br />

Kwaliteit en zorg is waar EURO-INDEX in gelooft<br />

én klantentevredenheid staat daarbij centraal. De<br />

inspanningen van de organisatie betreft het systematisch<br />

monitoren, het uitwerken van processen<br />

en continu verbeteren van haar klantgerichtheid<br />

werden op 16 juli 2020 beloond met het behalen<br />

van de ISO 9001:2015 certificaat. Daarmee toont<br />

EURO-INDEX aan dat het gehanteerde kwaliteitssysteem<br />

voor onderhoud, reparatie en kalibratie<br />

van haar meetinstrumenten voldoet aan de hoog<br />

gestelde normen van ISO 9001.<br />

Mobiele Service<br />

Om klanten nog beter van dienst te zijn introduceerde<br />

EURO-INDEX recent de Mobiele Service.<br />

Een volledig ingerichte bestelwagen rijdt tot aan<br />

de deur rijdt en voert het onderhoud, de reparatie<br />

en kalibratie van meetinstrumenten op locatie<br />

uit. De instrumenten zijn na behandeling meteen<br />

weer inzetbaar. Ook de Mobiele Service voldoet<br />

volledig aan de ISO 9001 norm en werkt onder<br />

gelijkwaardige condities als in het laboratorium te<br />

Zaventem, hetgeen bij vele kalibratiediensten op<br />

locatie niet het geval is.<br />

Een uitgebreide klimaatinstallatie, in combinatie<br />

met goede isolatie, zorgt ervoor dat de temperatuur<br />

in het mobiele laboratorium onder vrijwel<br />

alle omstandigheden binnen de door de fabrikanten<br />

gestelde grenzen blijft voor het uitvoeren<br />

van betrouwbare kalibraties. Er zijn ook diverse<br />

maatregelen getroffen om ESD-veilig te kunnen<br />

werken. Daardoor is kans dat er zich een elektrostatische<br />

ontlading zou voordoen die bv. elektronische<br />

componenten of printplaten beschadigt<br />

vrijwel nihil.<br />

Technici kunnen alle informatie over de instrumenten<br />

en procedures, evenals de kalibratie historie<br />

van de meetinstrumenten direct opvragen, door<br />

een constante verbinding met de server in de<br />

hoofdvestiging van EURO-INDEX. Zo kunnen de<br />

meeste meetinstrumenten op locatie voorzien<br />

worden van een complete KWS-behandeling, inclusief<br />

preventief onderhoud, reparatie (indien<br />

nodig), voorkalibratie, justage en nakalibratie.<br />

Beperkte voorraad<br />

EURO-INDEX maakt gebruik van originele onderdelen<br />

bij onderhoud en reparatie. De vaste laboratoria<br />

beschikken natuurlijk over magazijnen<br />

met een ruime voorraad, maar bij de Mobiele Service<br />

is de ruimte hiervoor beperkt. Het is daarom<br />

belangrijk om bij het gebruik van de Mobiele<br />

Service van te voren aan te geven welke instrumenten<br />

dienen te worden behandeld en hoeveel,<br />

zodat de voorraad die wordt meegenomen hierop<br />

is afgestemd. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 91


<strong>Installatie</strong>s bij museumdepot werken<br />

optimaal door goede waterkwaliteit<br />

Het behandelen en monitoren van installatiewater is van belang om<br />

de bedrijfszekerheid van een installatie te verzekeren.<br />

Lage temperatuurverwarming vereist een goede waterkwaliteit anders komt de bedrijfszekerheid<br />

van de installaties in gevaar. Bij musea zoals het Depot Boijmans van Beuningen<br />

in Rotterdam wordt het installatiewater daarom behandeld en gemonitord. Dat is een<br />

continu proces.<br />

Tekst Katja van Roosmalen | Beeld Spirotech<br />

Martijn Worst is Sales Manager Utiliteit & Industrie<br />

bij Spirotech. “Door de verduurzaming worden<br />

gebouwen op veel lagere temperaturen verwarmd.<br />

Vroeger was 80 °C de standaard, tegenwoordig<br />

is bij systemen met een WKO en warmtepomp –<br />

zoals het depot van bij Boijmans van Beuningen<br />

– de aanvoertemperatuur voor de cv minder dan<br />

45 °C”, zegt hij. “Die lage temperatuur heeft invloed<br />

op de waterkwaliteit. In water zit zuurstof,<br />

met hoge temperaturen stook je het zuurstof eruit,<br />

bij lage temperaturen niet. Het gevolg is corrosie.<br />

In eerste instantie worden de minst edele metalen<br />

zoals messing aangetast en komen regelventielen<br />

en -kleppen vast te zitten. Daardoor werkt de installatie<br />

niet optimaal en kan hij zelfs uitvallen.<br />

Dat moet voorkomen worden.”<br />

Zuurstofarm<br />

“Om het installatiewater van het depot zuurstofarm<br />

te maken, is in de retourleidingen van<br />

de verwarmingsinstallatie een volautomatische<br />

SpiroVent Superior vacuümontgasser geplaatst<br />

en in de koelinstallatie een geïsoleerde Superior<br />

vacuümontgasser. Worst: “De ontgassers verwijderen<br />

de 20 tot 30 procent zuurstof die gemiddeld<br />

in installatiesystemen aanwezig is. ❯<br />

De SpiroVent Superior vacuümontgasser.<br />

92 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


Zuurstof aantasting en magnetietvorming worden<br />

zo voorkomen en het rendement en de bedrijfszekerheid<br />

van de installatie verbetert.”<br />

De pomp van de SpiroVent Superior vacuümontgasser<br />

haalt steeds circa 10 liter water uit de<br />

verwarmings- c.q. koelinstallatie. Dit water wordt<br />

via een instroomventiel in een tank gestort. In de<br />

tank wordt de druk verlaagd tot een vacuümdruk<br />

van -0,8 Bar om de gassen efficiënt van het installatiewater<br />

te scheiden. Vervolgens worden de<br />

vrijgekomen gassen via een speciale techniek uit<br />

de tank verwijderd en het ontgaste water vloeit<br />

terug in het systeem. Dit proces gaat door tot de<br />

volledige installatie is ontgast.<br />

‘Bijkomstig voordeel<br />

van een vuilvrije<br />

en zuurstofarme<br />

installatie is de<br />

energiebesparing tot<br />

zo’n 13 procent’<br />

Vuilvrij<br />

Daarnaast zijn de verwarmings- en koelinstallaties<br />

voorzien van SpiroTrap vuilafscheiders met<br />

magneet. “Zelfs de kleinste vuildeeltjes (tot 5<br />

μm) worden uit de installaties verwijderd. Zowel<br />

zwevende als circulerend deeltjes.” Deze<br />

microdeeltjes blijven vaak in leidingen achter na<br />

de montage. De vraag aan Worst is: helpt het<br />

spoelen van het systeem voor ingebruikname om<br />

vuilresten tegen te gaan? “Dat levert zeker een<br />

bijdrage, maar de praktijk wijst uit dat spoelen<br />

te weinig gebeurt. Het is ook niet voldoende.<br />

Spoelen voor ingebruikname is een momentopname<br />

en je wilt altijd een goede waterkwaliteit<br />

hebben.” Bijkomstig voordeel van een vuilvrije en<br />

zuurstofarme installatie is de energiebesparing<br />

tot zo’n 13 procent.<br />

Monitoring<br />

Omdat water - dat niet wordt ververst – na<br />

verloop van tijd vervuild geraakt, wordt de<br />

water kwaliteit bij Boijmans van Beuningen<br />

regelmatig gecontroleerd. “Het vulwater is in<br />

ons laboratorium getest, waarna een rapport<br />

met aan bevelingen naar de klant is gezonden.<br />

Aan het installatiewater is bovendien SpiroPlus<br />

Protector toegevoegd. En, we monitoren de waterkwaliteit<br />

de komende jaren. Ieder jaar nemen<br />

we monsters en onderzoeken we in ons laboratorium<br />

in België het water op basis van zo’n 40<br />

De pomp van de SpiroVent Superior vacuümontgasser haalt steeds circa<br />

10 liter water uit de verwarmings- c.q. koelinstallatie.<br />

parameters, zoals stoffen ijzer, hardheid, Ph en<br />

biologische verontreiniging. En natuurlijk op de<br />

aanwezigheid van SpiroPlus Protector.” In de basis<br />

bestaat SpiroPlus Protector uit stabilisatie- en<br />

kristalstructuurvernietigende polymeren, organische<br />

roestremmers en een penetreermiddel. Het<br />

product breekt de kristalstructuur van minerale<br />

zouten op in zwevende deeltjes die vervolgens<br />

door de SpiroTrap vuilafscheider opgevangen<br />

worden. Voor een optimale werking is het van<br />

belang dat de concentratie SpiroPlus Protector<br />

1% v/v bedraagt. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 93


Aquasolve1960: Het geautomatiseerde<br />

Fernox laboratorium analyseert tot<br />

4000 waterstalen per maand.<br />

94 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


Het belang van het meten<br />

van de cv-waterkwaliteit<br />

anno 2020<br />

Het meten van de belangrijkste parameters van de cv-waterkwaliteit maakt tegenwoordig steeds meer onderdeel uit van de juiste methode<br />

om een cv-installatie op te vullen en op te starten. Immers, meten is weten, en dat is belangrijk om de juiste voorzorgsmaatregelen te kunnen<br />

nemen. Dit heeft de coronacrisis ons ondertussen heel duidelijk gemaakt.<br />

Tekst en beeld Fernox<br />

Binnenkort verschijnt bij het WTCB (Wetenschappelijk<br />

en Technisch Centrum voor het <strong>Bouw</strong>bedrijf)<br />

een nieuwe Technische Voorlichting: ‘Aanbevelingen<br />

ter beperking van afzettingen en corrosie in<br />

gesloten installaties’. Belangrijk beginpunt hiervan<br />

is de waterkwaliteit van het vulwater met als<br />

belangrijkste parameters de pH (zuurtegraad),<br />

de hardheid (hoeveelheid kalk in oplossing), de<br />

helderheid en zuiverheid (turbiditeit). Voor het cvwater<br />

dient ook de geleidbaarheid (conductiviteit)<br />

te worden gemeten en de concentratie aan additieven,<br />

zoals pH-buffers en corrosie-inhibitoren.<br />

Vulwaterkwaliteit meten<br />

Concreet betekent dit voor de installateur dat<br />

de kwaliteit van het vulwater dient te worden<br />

gemeten. En ook dat de kwaliteit van het cvwater<br />

een tiental weken na de opstart terug<br />

dient te worden gemeten. Dit kan door ter plaatse<br />

te meten met testkits of met meetapparatuur.<br />

Testkits hebben het voordeel dat ze eenvoudig in<br />

gebruik zijn, zoals pH-teststrips. Als nadeel geldt<br />

echter dat ze indicatief zijn en soms onvoldoende<br />

detail weergeven.<br />

door de meeste ketelfabrikanten die service aanbieden<br />

bij de opstart van warmtegeneratoren, inclusief<br />

het meten van de waterkwaliteit. Dit geldt<br />

zeker bij de opstart van middelgroot en grote<br />

utiliteitsinstallaties. Op basis hiervan kan een<br />

juiste inschatting gemaakt worden van de situatie<br />

betreffende de waterkwaliteit, en kan men eventuele<br />

stappen voor waterbehandeling voorstellen.<br />

Regels van goede praktijk<br />

Het meten van de waterkwaliteit maakt natuurlijk<br />

niet dat de regels van goede praktijk voor het<br />

installeren, het opstarten en het beheer en het<br />

onderhoud van een goede cv-installatie mogen<br />

worden genegeerd. Maar het verwaarlozen van<br />

een goede cv-waterkwaliteit, vanaf het ontwerp<br />

en de opstart, heeft al tot veel schade en problemen<br />

geleid. Met het aanreiken van de juiste tools<br />

zoals testkits, digitale meetsondes en volledige<br />

wateranalyses, kan dit voorkomen worden.<br />

Samen met de verschillende actoren wordt er gestreefd<br />

naar het installeren, het opstarten en laten<br />

functioneren van cv-installaties van hoge kwaliteit.<br />

Het meten van de cv-waterkwaliteit van het<br />

vulwater en het cv-water is hierbij een essentieel<br />

onderdeel, dat zeker niet meer mag ontbreken bij<br />

de huidige grote en kleine cv-installaties. ❚<br />

‘Het verwaarlozen van de cv-waterkwaliteit<br />

heeft al tot veel problemen geleid’<br />

Een grotere accuraatheid kan worden bekomen<br />

met digitale meetsondes. Nadeel hierbij is dat<br />

deze duurder zijn en ook periodiek moeten worden<br />

gekalibreerd, wat niet altijd eenvoudig is.<br />

Voor grotere installaties wordt er vaker over gegaan<br />

tot het nemen van een wateranalyse. Voor<br />

een kost van ongeveer 50 euro wordt een analyse<br />

gemaakt van 14 parameters die belangrijk zijn<br />

voor de kwaliteit van vul en cv-water. Dit heeft als<br />

voordeel dat het analyserapport aan het logboek<br />

van de CV-installatie kan worden toegevoegd.<br />

Steeds meer komen er in bestekken verwijzingen<br />

naar het meten van de waterkwaliteit zoals vermeld<br />

in EN 12828 of de pH buffering volgens<br />

NBN 14868. Deze trend wordt ook ondersteund<br />

UNIVERSAL TEST KIT 01: Universele testkit voor cv-water.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 95


Innovatie troef bij specialist in<br />

kabeldraagsystemen<br />

Zelfs in tijden van crisis zit onze sector niet stil. Trayco, producent van kabeldraagsystemen, lanceert twee innovatieve producten op de markt.<br />

Met ULTRA GALVA pakt Trayco uit met een hoogwaardige metaalcoating die corrosie geen kans geeft, zelfs in zeer agressieve omgevingen.<br />

Nog een nieuwigheid zijn de Omega-beugels, geproduceerd met kwaliteitsmateriaal op de eigen volautomatische machine. Dankzij een forse<br />

investering in het machinepark voegt Trayco daar later dit jaar nog THE.FORCE aan toe, een uniek gamma van industriële producten.<br />

Tekst Liesbeth Verhulst | Beeld Trayco<br />

Stilstaan is achteruitgaan. Met dit in het achterhoofd heeft Trayco zich<br />

tijdens de coronacrisis van zijn meest dynamische kant laten zien. “We hebben<br />

creatief nagedacht over hoe we ons kunnen wapenen tegen de periode<br />

na corona”, steekt zaakvoerder Geert Ballet van wal. “Het resultaat van die<br />

denkoefening: een forse investering in ons machinepark in Oudenaarde en de<br />

lancering van twee nieuwe producten.”<br />

Optimale bescherming tegen corrosie<br />

ULTRA GALVA is een hoogwaardige metaalcoating die een optimale oppervlaktebescherming<br />

biedt in een grote verscheidenheid aan agressieve en<br />

veeleisende omgevingen, zowel binnen als buiten. Denk aan chloor- en zuuromgevingen<br />

of zoute en maritieme toepassingen. Door de unieke legering<br />

van kleine hoeveelheden magnesium en/of aluminium in het zinkbad ontstaat<br />

een ULTRA-bescherming met zelfhelende werking. Terwijl zink essentieel<br />

is voor een kathodische bescherming, voorkomt magnesium roodroest. De<br />

passivatielaag die hier bovenop komt, zorgt dan weer voor een seal die de<br />

eerste sporen van witroest afremt. ULTRA GALVA biedt zo een van de hoogste<br />

niveaus van corrosiebescherming, in overeenstemming met de richtlijnen van<br />

EN 10143 en EN ISO 12944. “ULTRA GALVA biedt alleen maar voordelen”,<br />

stelt Geert Ballet. “In vergelijking met hot-dip blijven de artikelen zeer recht<br />

Trayco investeert opnieuw in de uitbreiding van zijn machinepark.<br />

96 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


en treden er geen deformaties, flux noch doffe plekken op. Ons product is<br />

bovendien beter corrosiebestendig én goedkoper. Een zoutneveltest heeft<br />

uitgewezen dat ULTRA GALVA drie tot vier keer beter kan presteren dan de<br />

traditionele thermische verzinking.”<br />

ULTRA GALVA kan gemakkelijk koud worden verwerkt zonder risico op vlokken,<br />

dit dankzij de perfecte hechting van de coating op het metaal. Er verschijnen<br />

geen zinkpinnen, men kan kabels snel installeren zonder risico op<br />

beschadiging van kabels of letsels van werknemers.<br />

‘We investeren fors in ons<br />

machinepark en lanceren<br />

vandaag twee nieuwe,<br />

innovatieve producten’<br />

Lokaal en kwalitatief<br />

Ook de Omega-beugels zijn een nieuwigheid in het gamma van Trayco. “Dergelijke<br />

beugels – uitermate geschikt voor de lichtere ophangingen - worden<br />

vaak ingekocht in lage loonlanden. Wij produceren de beugels in België,<br />

met kwalitatief materiaal, op onze eigen volautomatische machine. Nog een<br />

pluspunt: onze beugels zijn standaard afgewerkt met ULTRA GALVA en zijn<br />

voorzien van pvc-blokken om vervorming tegen te gaan”, aldus Geert Ballet.<br />

Nog meer in petto<br />

Trayco bracht de afgelopen jaren vele innovatieve producten op de markt, dit<br />

zowel binnen het gamma kabeldraagsystemen alsook naar nieuwe markten<br />

toe. Zo werd het gamma onder andere uitgebreid met het plug & play-vloersysteem<br />

THE.BOX en het SOLAR-gamma. Hierbij staan kwaliteit, veiligheid en<br />

een supersnelle montage steeds centraal.<br />

Geert Ballet: “Deze trend trekken we nu gewoon door. Naar de tweede jaarhelft<br />

toe brengen we een uniek gamma voor industriële toepassingen op de markt,<br />

THE.FORCE by Trayco ® , en tal van andere nieuwigheden binnen het bestaande<br />

gamma montagesystemen. Deze producten werden stuk voor stuk ontwikkeld<br />

op basis van input en feedback uit de markt rekening houdende met de nieuwste<br />

ontwikkelingen en technologieën.” Iets om naar uit te kijken. ❚<br />

ULTRA GALVA is een hoogwaardige metaalcoating die een optimale<br />

opper vlaktebescherming biedt in een grote verscheiden heid aan agressieve en<br />

veel eisende omgevingen.<br />

De Omega-beugels van Trayco zijn lokaal vervaardigd met kwaliteitsmateriaal.<br />

Kwaliteit, veiligheid en een supersnelle montage staan centraal.<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 97


MARKTLEIDER IN LICHTE<br />

<strong>BE</strong>DRIJFSVOERTUIGEN<br />

Met het gamma lichte bedrijfsvoertuigen (Transit en Ranger) is Ford bijzonder succesvol. In 2020 werd Ford zelfs marktleider in dit segment<br />

in België en Luxemburg. Die mooie positie is te danken aan een recent gamma met veel aandacht voor milieu, comfort, verbruik, veiligheid en<br />

connectiviteit. Het is tevens een gamma afgestemd op de gebruikers, waar Ford ervoor zorgt dat de klant een voertuig krijgt dat perfect is<br />

afgestemd op zijn gebruikseisen.<br />

Tekst en beeld: Hendrik De Spiegelaere<br />

Het gamma lichte bedrijfsvoertuigen van Ford is samengesteld uit de verschillende<br />

versies van de Transit (Courier, Connect, Custom, 2T), de bestelwagenversie<br />

van de Ford Fiesta (Fiesta Van) en de eveneens zeer succesrijke Ranger<br />

pick-up, die zich al jaren mag verheugen over een leiderspositie in Europa.<br />

De verschillende modellen voldoen elk aan een specifiek segment:<br />

• Fiesta Van: laadvolume van 0,96 m 3 , motoren van 85 tot 125 pk<br />

• Transit Courier: laadvolume van 2,6 m 3 – laadvermogen tot 520 kg,<br />

motoren met 75 en 100 pk.<br />

De Ford Transit Custom PHEV is een milieuvriendelijke en economische oplossing.<br />

98 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


In het zwaardere segment van lichte bedrijfsvoertuigen is de Transit 2T een zeer populair voertuig.<br />

• Transit Connect: laadvolume van 3,6 m 3 – laadvermogen tot 857 kg,<br />

motoren met 75, 100 en 120 pk.<br />

• Transit Custom: laadvolume tot 8,3 m 3 – laadvermogen: tot 1433 kg,<br />

motoren met 105, 130, 170 pk en 185 pk, manuele zesversnellingsbak of<br />

automaat met zes verhoudingen.<br />

• Nieuw zijn de Custom Trail versies. Die hebben onder meer door een differentieel<br />

met beperkte slip een veel betere tractie op slechte ondergrond en<br />

werden ook uiterlijk verfraaid. Onlangs werd trouwens ook een Trail versie<br />

van de Transit 2T uitgebracht.<br />

• Transit 2T: voorwielaandrijving, achterwielaandrijving en vierwielaandrijving,<br />

laadvolume tot 15,1 m 3 – laadvermogen tot 2190 kg, motoren met<br />

105, 130, 170 en 185 pk, manuele zesversnellingsbak of automaat met<br />

tien verhoudingen. Naast de gesloten bestelwagen en combi levert Ford<br />

van de 2T ook chassiscabines voor opbouw.<br />

• Ranger: vierwielaandrijving, 3,5 ton sleepvermogen, meer dan 1 ton laadvermogen;<br />

motorvermogen: 170 pk met manuele zesversnellingsbak of 213<br />

pk biturbo met automaat met tien verhoudingen. Speciale uitvoeringen<br />

Wildtrak en Thunder.<br />

Moderne technologie<br />

Als alternatief voor de gewone verbrandingsmotor kan Ford van een aantal<br />

modellen een hybride versie leveren. Dat is het geval voor de Transit Custom<br />

mHEV en PHEV (plug-in-hybrid) en de Transit 2T mHEV. De hybride versies<br />

zijn niet alleen zuiniger, ze blinken ook uit door hun milieuvriendelijke eigenschappen.<br />

Het nieuwste snufje op de Transit Custom PHEV is een systeem<br />

met geofencing, waardoor het voertuig in milieugevoelige zones automatisch<br />

zal overschakelen op puur elektrische aandrijving.<br />

Alle lichte bedrijfswagens van Ford kunnen tevens uitgerust worden met de<br />

FordPass Connect on-board modem technologie. Daar kunnen vlooteigenaars<br />

van gebruik maken om de inzet van het voertuig te optimaliseren en de<br />

gebruikskosten te verlagen. Andere technologie omvat bijvoorbeeld de Ford<br />

SYNC 3 communicatie/entertainment en Ford’s MyKey systeem, waarmee de<br />

vlootmanager de maximumsnelheid kan instellen net als het radiovolume en<br />

de activering van alle veiligheidssystemen.<br />

Ford Qualified Vehicle Modifier<br />

Het Belgisch/Luxemburgse netwerk telt 38 Ford Transit Centers. Die stellen<br />

alles in het werk om de keuze van de koper te vereenvoudigen en gebruiken<br />

enkel uitrusting en diagnosematerieel die speciaal werden ontwikkeld voor<br />

de Ford bedrijfsvoertuigen. Een 24/7 bijstand is een garantie en de flexibiliteit<br />

van de centra zorgt ervoor dat het onderhoud wordt geprogrammeerd<br />

zoals het de klant het best uitkomt. Een stap verder is de Ford Transit24 service,<br />

een business-to-business concept dat de klant voorziet van intelligente<br />

en toegankelijke diensten.<br />

Voor voertuigen met een specifieke opbouw of inrichting werkt Ford samen<br />

met een aantal streng geselecteerde opbouwspecialisten die moeten voldoen<br />

aan de hoogste kwaliteits- en productienormen. Ford wil namelijk dat<br />

een lichte bedrijfswagen uit hun gamma met opbouw aan alle kwaliteitsnormen<br />

voldoet die voor het hele gamma gesteld worden. De basis hiervoor<br />

vormt het Ford Qualified Vehicle Modifier (QVM) programma. Alleen<br />

opbouwbedrijven met een Ford QVM erkenning voldoen aan de strenge<br />

kwaliteitsnormen en productiestandaarden die door Ford werden opgesteld.<br />

Bovendien worden die ombouwbedrijven op regelmatige basis aan de audit<br />

van Ford onderworpen.<br />

Essentieel hierbij is het nauwgezet voldoen aan de door Ford vastgelegde<br />

richtlijnen voor de ombouw, samengevat in de Body and Equipment<br />

Mounting Manual (<strong>BE</strong>MM). Voor de klanten in België en Luxemburg<br />

selecteerde Ford een aantal ombouwbedrijven die aan de Ford voorwaarden<br />

voldoen en over een Ford QVM erkenning beschikken. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 99


Homogene temperatuurverdeling in<br />

nieuwe winkel dankzij textielkanalen<br />

Voor de nieuwe Delhaize-vestiging in Kortrijk koos de winkelketen ervoor om textielkanalen in te zetten voor de verwarming en koeling van<br />

de hele winkelruimte. Deze textielkanalen, ontwikkeld door Prihoda en in België verdeeld door Xilio, zorgen voor een homogene verdeling van<br />

de temperatuur in de nieuwe winkelruimte.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Xilio<br />

<strong>Installatie</strong>bedrijf Milieu & Koeltechniek (M&K) heeft al heel wat ervaring opgedaan<br />

in de retailsector. Toen Delhaize in Kortrijk een gloednieuwe winkel<br />

neerpootte, kreeg M&K de vraag om de installatie van de HVAC-installatie<br />

op zich te nemen. Verwarming en koeling voorzien in grote winkelruimtes is<br />

een vak apart, maar M&K kent het klappen van de zweep. “De belangrijkste<br />

vereisten zijn: tocht vermijden, en een homogene temperatuur verzekeren,<br />

over de hele hoogte en oppervlakte van de ruimte”, aldus zaakvoerder Paul<br />

Van den Kieboom.<br />

Eerste keer textielkanalen op de winkelvloer<br />

Het project was meteen een primeur voor Delhaize, want voor het eerst besliste<br />

de keten om met textielkanalen te werken. Tot nu werden textielkanalen<br />

alleen toegepast in de beenhouwerij, maar nog niet in de verkoopruimte.<br />

Van den Kieboom. “Normaal gezien werkt Delhaize met vaste kanalen om de<br />

winkel te conditioneren. Vooral de hoge flexibiliteit van textielkanalen bleek<br />

een groot voordeel. Het is een stuk eenvoudiger om bochten te leggen met<br />

textielkanelen. Bovendien zijn ze een stuk lichter in gewicht dan metalen<br />

Dankzij de hoge flexibiliteit werd ook in de verkoopruimte voor textielkanalen gekozen.<br />

100 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


In deze vestiging van Delhaize werden zes textielkanalen met een lengte van om en bij de 17 meter geplaatst.<br />

kanalen, wat de plaatsing en montage ten goede komt. Ook het eenvoudige<br />

onderhoud is een grote troef.” Als specialist in België inzake textielkanalen<br />

kon Xilio de juiste adelbrieven voorleggen om Delhaize te overtuigen. Wesley<br />

Verlez, Product en Sales Manager bij Xilio: “We hebben dit concept al in<br />

zoveel retailruimtes toegepast, zoals vestigingen van Carrefour, Decathlon,<br />

Media markt en Ikea. Dankzij de tientallen jaren ervaring die we hebben, hoe-<br />

ven we nooit te experimenteren. De werking is bewezen. Textielkanalen zijn<br />

op maat gemaakt. Er is dus in elk specifiek project en onder zowat alle specifieke<br />

omstandigheden een oplossing mogelijk. De keuze voor textielkanalen<br />

met stof Repreve, gemaakt uit gerecycleerde petflessen, sluit ook nauw aan<br />

bij de duurzaamheidsfilosofie van veel supermarktketens.”<br />

Xilio ging samen met M&K aan de slag om voor deze winkel ruimte de optimale<br />

oplossing uit te werken. Verlez: “Hoe minder textielkanalen er nodig zijn,<br />

hoe beter. Dan blijft er immers meer ruimte over voor bijvoorbeeld verlichting<br />

of sprinklerinstallaties. Dankzij verschillende diffusiemogelijk heden die toepasbaar<br />

zijn op textielkanalen, kunnen we ons eenvoudig aanpassen aan de<br />

wensen van het studiebureau.”<br />

‘Textielkanalen zijn op maat<br />

gemaakt. Er is dus in elk specifiek<br />

project een oplossing mogelijk’<br />

Zes textielkanalen<br />

Uiteindelijk werden er in deze vestiging van Delhaize zes textielkanalen<br />

met een lengte van om en bij de 17 meter geplaatst. “In samenspraak met<br />

Delhaize berekenden we wat nodig was om aan alle parameters te voldoen:<br />

op basis van de gewenste temperatuur en temperatuurverschillen berekenden<br />

we de nodige stromingsprofielen. Dankzij onze unieke Prihoda-software konden<br />

we alles in kaart en in beeld brengen. Dat was ook heel belangrijk voor<br />

de installateur M&K”, aldus Verlez.<br />

Er werd gekozen voor een enkelvoudig profiel met halve vormingen.<br />

Er werd gekozen voor een enkelvoudig profiel met halve vormingen. “Zo behouden<br />

de textielkanalen te allen tijde hun mooie, ronde vorm, ook als het<br />

systeem niet in werking is”, licht Verlez toe. De textielkanalen werden via een<br />

Zip-Clip systeem met enkelvoudige profielophanging aan het plafond bevestigd.<br />

“Dat maakt onderhoud achteraf bijzonder eenvoudig: je kan de textielkanalen<br />

gemakkelijk in en uit de rail schuiven. Het project in Delhaize Kortrijk<br />

was voor M&K een zeer geslaagde primeur”, besluit Van den Kieboom. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 101


STABILITEIT<br />

BOUWAKOESTIEK<br />

DUURZAAMHEID<br />

ONE FAMILY OF<br />

CONSTRUCTION<br />

PROFESSIONALS<br />

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE<br />

GEBOUWTECHNIEKEN<br />

Offices: Tessenderlo, Leuven, Antwerpen<br />

info@macobo-stabo.be<br />

+32 13 46 <strong>04</strong> 20<br />

www.macobo-stabo.be


INSTALLATIE&BOUW<br />

INSTALLATIEPARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!<br />

<strong>Installatie</strong>partners biedt<br />

de lezer een compleet<br />

overzicht van de meest<br />

gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers<br />

in de sector.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van de<br />

meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong><br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend en efficiënt te vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele<br />

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van <strong>Installatie</strong>partners door<br />

Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over de<br />

installatiepartners direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.<br />

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: +32 50 36 81 70 – m.noppe@louwersmediagroep.be


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

AFPRO FILTERS BV<br />

Berenkoog 67<br />

1822 BN ALKMAAR<br />

T +31 72 567 55 00<br />

E info@afprofilters.nl<br />

W www.afprofilters.nl<br />

BOTEC NV<br />

Sportstraat 42-44<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 354 36 18<br />

F +32 3 354 41 92<br />

E info@botec.be<br />

W www.botec.be<br />

CIAT <strong>BE</strong>LGIUM NV/SA<br />

Alfons Gossetlaan 28A<br />

1702 DIL<strong>BE</strong>EK<br />

T +32 2 414 80 80.<br />

W www.ciat.be<br />

CYNERPRO<br />

Haverheidelaan 13a<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 3 253 23 50<br />

F +32 3 253 23 51<br />

E info@cynerpro.be<br />

W www.cynerpro.be - www.tracpipe.be<br />

COLT INTERNATIONAL NV<br />

ANTARGAZ NV<br />

De Kleetlaan 5A<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 246 00 00<br />

E info@antargaz.com<br />

W www.antargaz.be<br />

CARRIER AIRCONDITIONING <strong>BE</strong>LGIË<br />

Alfons Gossetlaan 28a<br />

1702 DIL<strong>BE</strong>EK<br />

T +32 2 523 01 70<br />

F +32 2 521 13 53<br />

E info@carrier.be<br />

W www.carrier.be<br />

Zandvoortstraat 5<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 60 80<br />

F +32 15 27 08 28<br />

E info@be.coltgroup.com<br />

W www.coltinfo.be<br />

DELABIE <strong>BE</strong>NELUX<br />

Kommenstraat 20<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 520 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.comm<br />

<strong>BE</strong>GETU<strong>BE</strong> NV<br />

Kontichsesteenweg 53/55<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T + 32 3 870 71 40<br />

F + 32 3 877 55 75<br />

E info@begetube.com<br />

W www.begetube.com<br />

CE<strong>BE</strong>O<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

CLIMAWAYS BVBA<br />

Uilenbaan 148b<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 218 77 50<br />

E info@climaways.be<br />

W www.climaways.be<br />

A DIVISION OF<br />

DEN BRAVEN <strong>BE</strong>NELUX B.V.<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31 16 24 910 00<br />

E info@denbraven.nl<br />

W www.denbraven.com/nl-nl<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

<strong>BE</strong>LIMO<br />

Riezebosweg 5<br />

8171 MG VAASSEN<br />

T +31 578 57 68 36<br />

CEGELEC<br />

Baarbeek 8<br />

2070 ZWIJNDRECHT<br />

T +32 3 800 51 00<br />

F +32 3 800 51 01<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 335 26 90<br />

T 0800 88900 (gratis)<br />

DRISTEEM <strong>BE</strong>LGIUM (DSH)<br />

Uw Partner in Bevochtiging<br />

Grote Hellekensstraat 54 B<br />

3520 ZONHOVEN<br />

T +32 11 66 68 80<br />

E info@belimo.nl<br />

E info.be@cegelec.com<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

E info@dristeembelgium.be<br />

W www.belimo.nl<br />

W www.cegelec.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

W www.dristeembelgium.be<br />

1<strong>04</strong> | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

REMEHA NV<br />

DUCO PROJECTS<br />

Handelsstraat 19<br />

8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

E info@duco.be<br />

W www.duco.eu<br />

FLAMCO <strong>BE</strong>LUX<br />

Monnikenwerve 187/1<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 67 16<br />

E info@flamco.be<br />

W www.flamcogroup.com<br />

INFORMAZOUT<br />

Dauwstraat 12<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 78 15 21 50<br />

F +32 2 523 97 88<br />

Koralenhoeve 10<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 286 85 50<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

E info@informazout.be<br />

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL<br />

Verdeeld door SERELEC NV<br />

Gasmeterlaan 207<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 223 24 29<br />

F +32 9 225 46 79<br />

E info@serelec.be<br />

W www.eltako.be<br />

GAS.<strong>BE</strong><br />

Masuiplein 15<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 383 02 00<br />

E info@gas.be<br />

W www.gas.be<br />

gas.be<br />

W www.informazout.be/nl<br />

LASERTOPO BVBA<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be/nl<br />

RENSON® VENTILATION NV<br />

Industriezone 2 Vijverdam<br />

Maalbeekstraat 10<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 71 11<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

EURO-INDEX BV<br />

Leuvensesteenweg 607<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 757 92 44<br />

F +32 2 757 92 64<br />

E verkoop@euro-index.be<br />

W www.euro-index.be<br />

GRUNDFOS <strong>BE</strong>LUX<br />

Boomsesteenweg 81-83<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 73 00<br />

F +32 3 870 73 01<br />

W www.grundfos.nl<br />

LINDAB<br />

Zeeschipstraat 149<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 385 50 11<br />

F +32 9 385 60 62<br />

E info@lindab.be<br />

W www.lindab.be - www.lindabwebshop.be<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

SIEDLE<br />

Antwerpsestraat 20<br />

2840 REET<br />

T +32 3 880 56 00<br />

F +32 3 880 56 09<br />

E info@siedle.be<br />

W www.siedle.be<br />

FERNOX<br />

- Alpha Metals Belgium NV -<br />

Hoge Mauw 1050<br />

2370 ARENDONK<br />

T +32 14 44 50 01<br />

E belgium@fernox.com<br />

W www.fernox.com<br />

HENCO INDUSTRIES NV<br />

Toekomstlaan 27<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 56 60<br />

E info@henco.be<br />

W www.henco.be<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Vijverhoek 53<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 35 92 94<br />

F +32 56 35 88 47<br />

E info@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

SIEMENS SA/NV<br />

Guido Gezellestraat 123<br />

1654 HUIZINGEN<br />

T +32 2 536 21 11<br />

E info@siemens.com<br />

W www.siemens.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong> | 105


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

STIE<strong>BE</strong>L ELTRON BVBA<br />

VASCO GROUP NV<br />

SIG AIR HANDLING<br />

Hoogstraat 180<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 725 31 80<br />

F +32 2 721 <strong>04</strong> 33<br />

E sales@sigairhandling.be<br />

W www.sigairhandling.be<br />

t Hofveld 6 - D1<br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 423 22 22<br />

F +32 2 423 22 12<br />

E info@stiebel-eltron.be<br />

W www.stiebel-eltron.be<br />

Kruishoefstraat 50<br />

3650 DILSEN<br />

T +32 89 79 <strong>04</strong> 11<br />

F +32 89 79 05 00<br />

W www.vasco-group.eu<br />

VIEGA<br />

Planet I business park<br />

Tollaan 101 c<br />

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE<br />

T +32 2 551 55 10<br />

F +32 2 503 14 33<br />

E info@viega.be<br />

W www.viega.be<br />

VENTILAIR GROUP<br />

SPELS<strong>BE</strong>RG <strong>BE</strong>LGIUM<br />

Tiensesteenweg 36<br />

3000 LEUVEN<br />

T +32 2 486 75 75<br />

F +32 2 486 75 76<br />

E sales@spelsberg.be<br />

W www.spelsberg.be<br />

TESTO NV/SA<br />

Industrielaan 19<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 03 61<br />

F +32 2 582 62 13<br />

E info@testo.be<br />

W www.testo.com<br />

Pieter Verhaeghestraat 8<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 21 20<br />

F +32 56 36 21 21<br />

E be@ventilairgroup.com<br />

W www.ventilairgroup.be<br />

VIESSMANN<br />

Hermesstraat 14<br />

1930 ZAVENTEM (Nossegem)<br />

T +32 2 712 06 66<br />

F +32 2 725 12 39<br />

E info@viessmann.be<br />

W www.viessmann.be<br />

SORTIMO BVBA<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

THERMOCOMFORT<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 231 88 84<br />

F +32 3 231 01 74<br />

E info@thermocomfort.be<br />

VENTILINE NV<br />

Nijverheidslaan 1524<br />

3660 OUDS<strong>BE</strong>RGEN<br />

T +32 89 50 40 02<br />

F +32 89 41 49 43<br />

Ei nfo@ventiline.be<br />

WATTS <strong>BE</strong>NELUX<br />

Beernemsteenweg 77A<br />

8750 WINGENE<br />

T +32 51 65 87 08<br />

E benelux@wattswater.com<br />

W www.wattsindustries.com<br />

W www.sortimo.be<br />

W www.engels.be<br />

W www.ventiline.be<br />

STABIPLAN BVBA<br />

Duboisstraat 39<br />

2060 ANTWERPEN<br />

TROX <strong>BE</strong>LGIUM NV<br />

Paepsemlaan 18g<br />

1070 BRUSSEL<br />

VERGOKAN NV<br />

Meersbloem Meiden 16<br />

9700 OUDENAARDE<br />

WIELAND ELECTRIC - ATEM NV<br />

Bedrijvenpark De Veert 4<br />

2830 WILLEBROEK<br />

T +32 3 289 01 01<br />

T +32 2 522 07 80<br />

T +32 55 31 83 35<br />

T +32 3 866 18 00<br />

F +32 3 297 <strong>04</strong> <strong>04</strong><br />

F +32 2 520 21 78<br />

F +32 55 31 43 88<br />

F +32 3 866 18 28<br />

E info@stabiplan.be<br />

E info@trox.be<br />

E sales@vergokan.com<br />

E info@atem.be<br />

W www.stabiplan.be<br />

W www.trox.be<br />

W www.vergokan.com<br />

W www.atem,be<br />

106 | INSTALLATIEENBOUW.<strong>BE</strong>


AIRCOHEATER 2.0<br />

ZONDER BUITENUNIT<br />

KOELING EN VERWARMING<br />

<strong>BE</strong>DIENING VIA TOUCHSCREEN,<br />

AFSTANDS<strong>BE</strong>DIENING<br />

OF SMARTPHONE<br />

SLECHTS 16 CM DIEPTE<br />

VASTE BUITENROOSTERS<br />

THERMO COMFORT - Paardenmarkt 83 - 2000 Antwerpen - T. : +32 3 231 88 84 - F. : +32 3 231 01 74 - info@thermocomfort.be - www.thermocomfort.be


+20<br />

jaar<br />

Vervang je<br />

oude gasketel<br />

& bespaar €500<br />

gas.be/positieveenergie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!