30.10.2020 Views

Interieurbouw 05 2020 lr

PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE

PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

oktober - november 2020 - Jaargang 8

interieurbouwenschrijnwerk.be 5

PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE

PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUWBRANCHE INTERIEURBOUWENSCHRIJNWERK.BE JAARGANG 8

5

Een multi-inzetbare,

stevige en brandveilige

vezelcementplaat

Combineer desig

met hygiënische

veiligheid

Uitgebreid gamma

in hoogkwalitatief

glasbeslag

Een nieuwe look

voor een

robuust bedrijf


Elke kant.

Snel perfect geschuurd.

NIEUW!

Kantenschuurmachine ES-ETSC 125

Hoeveel uren heeft u zich al met een handschuurblokje moe gemaakt?

Hoeveel randen heeft u al doorgeschuurd? Hoe vaak moest u een rand

vernieuwen en heeft u zo waardevolle tijd verloren?

Elke kant is anders. De ene keer gezaagd of gefreesd, de andere keer

ruw of gelakt. En als echte vakman wilt u elke rand perfect hebben.

Met deze nieuwe en unieke oplossing van Festool kan dit snel en

eenvoudig. 50% sneller dan met een handschuurblokje en meteen

zonder schuurfouten.

Meer weten? www.festool.be


Because service matters.

Engels Surfaces - Solid surface specialist

Meer dan 100 kleuren, structuren en vele merken, zoals AVONITE, GETACORE,

MARBLE, STUDIO en HI-MACS.

Ga voor volledige productinformatie naar www.engels-surfaces.be om de brochures te

downloaden, of stuur een aanvraag naar info@engels-surfaces.be.

www.engels-surfaces.be

info@engels-surfaces.be

+32 3 202 88 21


Het James Ensorhuis

© Nick Decombel

Kleurt en beschermt uw

hout in 1 enkele laag

Gemakkelijk aan te brengen • Geen overlappingen • Bevat geen

water of solventen • 40 standaardkleuren • Duurzame bescherming

dankzij innovatieve technologie van moleculaire binding

www.rubiomonocoat.com


Een brede kijk op jouw stiel

Beste lezer,

We zouden bijna openen met “Proficiat, je hebt de eerste editie van dit magazine in je

handen”. Ergens is het wel zo. Misschien was je de langere naam op de cover al opgevallen.

Interieurbouw is nu Interieurbouw en Schrijnwerk. The new and improved, om het zo

te zeggen. Voor ons redactieteam betekent het meer schrijfpret, dankzij de spraakmakende

producten en projecten die we nu ook buitenshuis kunnen opzoeken.

Maar ook jullie, professionals, plukken mee de vruchten van onze ruimere horizonten. Want

voor jullie doen we het uiteindelijk, elke dag opnieuw. Beslag, houtbewerkingsmachines,

lijmen, schrijnwerk,… Wat je ook ontwikkelt, produceert of verkoopt, de kans is groot dat je

producten zowel binnen- als buitenshuis hun nut bewijzen. Je kan dus vanuit een veel breder

perspectief je verhaal delen met concullega’s en partners. En als lezer word je voortaan nog

beter geïnformeerd over het reilen en zeilen in je sector.

Nu al gaat 2020 ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als een van de vreemdste jaren van

de afgelopen decennia. Een jaar waarin onzekerheid en twijfel eerder regel dan uitzondering

zijn. Waarin maatregelen elkaar in sneltempo opvolgen en we op zoek moeten naar creatieve

oplossingen om aan de slag te blijven. Zowel op professioneel vlak als in het sociaal leven.

We zijn er dan ook bescheiden – eigen lof stinkt nu eenmaal – trots op dat we met onze

tweemaandelijkse publicatie een vaste waarde konden bieden in deze onzekere tijdens. Een

houvast om elkaar te blijven (onder)steunen in deze moeilijke periode waar we samen door

moeten. Bij deze beloven we nu al dat we dat de komende maanden en jaren zullen blijven

doen, onder deze licht gewijzigde noemer. Corona of niet.

Double trouble of double the fun? Ontdek het vooral zelf in de allereerste Interieurbouw en

Schrijnwerk. Wij zijn alvast enthousiast en werken nu al ijverig aan ons laatste knalnummer

van 2020. Interieurvuurwerk verzekerd.

Veel leesplezier!

Stephanie Demasure


PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE

INTERIEURBOUWENSCHRIJNWERK.BE

Jaargang 8 • nummer 5 • 2020

Verschijnt 6 x per jaar

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Stephanie Demasure

REDACTIETEAM

Johan Debaere, Stephanie Demasure,

Charlotte Fouquet, Joke Hofmans, Els

Jonckheere, Elise Noyez,

Tom Rampelbergh, Anastasia Verleysen

BLADMANAGER

Pieter-Jan Vansteelandt

+32 50 36 81 70

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

www.wetransfer.com

traffic@louwersmediagroep.be

Onder vermelding van naam en project

Adresgegevens:

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock, Elke Kina,

Sandra Reijnders

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING Bank

IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC KREDBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Interieurbouw.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen

schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

De verspreiding van Interieurbouw

gebeurt via abonnementen en via

gerichte distributie in controlled

circulation aan interieurbouwbedrijven,

standenbouwers, schrijnwerkbedrijven,

interieur-architecten, beroepsopleidingen,

aannemers, adviesbureaus, architecten,

ontwerpbureaus, afbouw-bedrijven,

meubelfabrikanten, montage-bedrijven,

verbouw- en renovatie-bedrijven,

overheidsinstellingen, sectororganisaties,

toeleveranciers en aanverwante

organisaties.

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.be

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen

die gebaseerd zijn op deze informatie.

8 Haal alles uit de kast: haute cuisine

recept smaakt naar meer

10 Maatwerk in productie

14 De Pen, Benoit Muylle

16 Een multi-inzetbare, stevige en

brandveilige vezelcementplaat

19 Een nieuwe look voor een

robuust bedrijf

24 Knowhow van het schuren in al

zijn vormen

26 Combineer design met hygiënische

veiligheid

29 Kantenbanden lijmen met handige

minipatronen

33 DB&S houdt het coronaveilig

39 Terrasplanken met een

natuurlijk karakter

40 Het James Ensorhuis in ere hersteld

met Rubio ® Monocoat

43 Ontwerpen met licht

45 Blijven innoveren is de boodschap

47 Ostermann, lijmen voor elke applicatie

48 Snellere productie en tevreden klanten

door geoptimaliseerde schuurmachine

50 Artistiek en efficiënt herstellen of

opvullen van hout

8

16

24


33

53 Optimale bescherming en duurzame

behandeling van houten oppervlakken

43

55 Fonkelende graniet voor

dromerige projecten

58 Soudal, de partner waar je

op kan vertrouwen

62 Alles voor een duurzaam waterpas

terras

53

65 Volledig automatische

ordervoorbereiding in platenmagazijn

69 Uitgebreid gamma in hoogkwalitatief

glasbeslag

71 Innovatief met lijmen

72 Een kwalitatieve en betaalbare

rustieke parketvloer

76 Branchepartners

55

Cover

Van Hoecke NV

Copyright : Juan Wyns

www.vanhoecke.be

62

72

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het

laatste nieuws. Volg ons op social media en

meld je aan voor onze nieuwsbrief!

interieurbouwenschrijnwerk.be

interieurbouwenschrijnwerk.be

7


Haal alles uit de kast:

haute cuisine recept smaakt naar meer

LMC Benelux viert dit jaar haar eerste jubileum als beslagleverancier in de lage landen. In de schoot van het

moederbedrijf ontpopte deze gamechanger zich vlotjes met een sterke visie tussen de gevestigde waarden.

We spraken met Philip Maljers, sinds de oprichting in 2010 managing director, over het groeiende succes.

Tekst: Rob Buchholz

Beeld: LMC

Maljers: “Waarom al 3500 klanten meermaals

voor ons gekozen hebben? Zij realiseren

meubel- en interieurbouw op maat

voor veeleisende eindklanten en daarom

vind je bij LMC uitsluitend kwaliteitsproducten

van A-merken en dito service.

We zijn geen supermarkt of traditionele

groothandel, maar een gespecialiseerde

partner die geen compromissen maakt op

vlak van kwaliteit. Als geen ander beseffen

wij dat de vakman het beste van zichzelf

moet geven om zijn maatwerk met passie

en trots af te leveren. Die wil daarvoor

erkend en gerespecteerd worden. En wij

samen met hen. Zij mogen terecht trots

zijn op het resultaat van hun werk dat

steeds opnieuw een exponent is van de

vakkennis waarmee zij zich onderscheiden.

Vooral de kleine tot middelgrote bedrijven

helpen wij graag vooruit met alles wat wij

hen kunnen bieden.”

Welke evoluties stel jij vast?

“Dit ambacht is snel geëvolueerd naar

krachtige en kleinschalige slagvaardigheid

door het slim inzetten van nieuwe technologie

en digitaal aangestuurde productie.

8 interieurbouwenschrijnwerk.be


“We zijn geen supermarkt of traditionele groothandel, maar een gespecialiseerde partner.”

‘Alles draait om

kwaliteit en efficiëntie’

“We hebben een online bestelplatform dat eenvoudig en gebruiksvriendelijk is.”

Alles draait om kwaliteit en efficiëntie om

de effectiviteit te maximaliseren. Iedereen

probeert zich zo goed mogelijk te organiseren

om de rentabiliteit te behouden of

te verbeteren. Die combinatie is vaak een

uiterst lastige evenwichtsoefening, zeker in

deze moeilijke tijden.”

En hoe speel je daar als toeleverancier

dan een rol in?

“De kans op fouten verkleinen, zorgen

dat men niks vergeet, het aanbieden van

setreferenties in plaats van een puzzel aan

losse componenten. Maar ook het verzorgen

van duidelijke en volledige informatie,

het nakijken van orders op volledigheid,

intelligent de voorraad bewaken, compleet

en foutloos leveren, productopleidingen

faciliteren, proactief communiceren, een

online bestelplatform dat eenvoudig

en gebruiksvriendelijk is en het helpen

besparen van tijd. Eigenlijk kan ik zo nog

wel even doorgaan. Wist je dat 86 procent

van de orderlijnen online besteld worden?

Dat wij een uitleveringsgraad hebben van

98 procent met een foutenpercentage

dat ongekend laag is in deze markt?

Dergelijke performance is het resultaat

van 95 jaar expertise met een passie voor

verregaande service.”

Wat zijn de toekomstplannen?

“Doorgaan op ons elan en klanten inspireren

om ervoor te blijven gaan. We ondergaan

intern een grondige transformatie om

ons te wapenen tegen de snel veranderende

wereld. Het digitale tijdperk willen

we combineren met het humane, waarbij

we het nieuwe ecosysteem in gedachten

houden. Eind dit jaar lanceren we een

nieuwe catalogus boordevol innovaties en

oplossingen voor trends die de komende

jaren de markt zullen veranderen (urbanisatie,

telewerk, functioneel en ergonomisch

design). We zetten daarmee onze ambitie

kracht bij. Volgend jaar starten we de

bouw van onze nieuwe vestiging en overschrijden

we de kaap van 10 miljoen euro.

Daarmee zitten we perfect op schema om

verder onze stempel te drukken op deze

boeiende markt.”

interieurbouwenschrijnwerk.be

9


Alle mogelijkheden benutten dankzij automatisering

Maatwerk in productie

Toen Martijn Rommelaere twee jaren geleden het interieurbedrijf van zijn oom overnam, schipperde de

firma tussen analoog en digitaal. In het atelier was de productie grotendeels geautomatiseerd, maar in het

bureel gebeurde reken- en tekenwerk nog veelal met pen en papier. Enkele gerichte investeringen brengen

alles vandaag op hetzelfde niveau.

Tekst: Elise Noyez Beeld: Rommelaere Interieur

Sinds 2018 stelt Martijn Rommelaere zich

samen met een drietal werknemers ten

dienste van de zelfstandige interieurbouwer.

Rommelaere Interieur voert namelijk

zelf geen projecten uit, maar produceert

in het atelier in Oostkamp kasten op maat

voor collega-interieurbouwers. “Zij kunnen

met een ruwe schets of uitgekiend ontwerp

bij ons terecht,” zegt Rommelaere, “Wij

zorgen voor de uitwerking en productie.”

Stap voor stap moderniseren

Het jonge bedrijf nam zijn intrek in de voormalige

schrijnwerkerij van interieurbedrijf

Nipaco. “Mijn oom stond dertig jaar in

het vak, en had in die tijd onder meer een

opdeelzaagmachine, een moderne kantenlijmer

en een Biesse Rover C aangekocht.

Daarmee kon ik me het eerste jaar perfect

inwerken. Het rekenwerk deed mijn oom

echter nog veelal zelf, waardoor de optimale

efficiëntie van de machines niet werd benut.

Vanwege de alsmaar grotere vraag, besloten

we daar verandering in te brengen.”

Een eerste investering was een extra

CNC-machine, een Biesse Rover A met

aanvoerrobot. Een aangepast softwarepakket

was de logische volgende stap.

“Aangezien de machine nieuwe software

had, wilde ik ook ons kastenprogramma

Een nieuwe Biesse Rover A CNC-machine was de eerste investering.

10 interieurbouwenschrijnwerk.be


“Dat blijkt nu al een ware efficiëntieslag”,

zegt Rommelaere. “Onze foutenmarge is

gedaald en dankzij het etiketteersysteem

van Korpus, zeker in combinatie met de

aanvoerrobot, is meteen duidelijk over

welke stukken het gaat, waar er boringen

moeten komen en hoe ze geassembleerd

moeten worden. Dat vraagt veel minder

inspanning van mijn personeel, dat zich

bijgevolg meer kan toeleggen op stukken

die meer handwerk vergen.”

Sinds september worden alle ontwerpen met Korpus

gevisualiseerd en naar productie overgebracht.

Rommelaere zag zijn productie de voorbije

maanden trouwens niet alleen efficiënter

worden, er werd ook ingegrepen

in het productieproces. “Sinds we met

Vlecad werken, kalibreren we alle stukken.

Daarmee sluiten we minieme fouten bij het

plaatsen van de stukken uit en zijn we zeker

dat alles voor het boren perfect haaks ligt.

Het resultaat bij montage is fenomenaal!”

vernieuwen. Daarvoor had de CNC-fabrikant

zelf een softwarepakket, maar dat was nog

nieuw en beperkt. Verschillende collega’s

raadden me daarop Korpus aan.”

Aandacht voor eigen situatie

Al bij een eerste kennismaking met ontwikkelaar

Vlecad was Rommelaere onder

de indruk. “Er was veel aandacht voor

onze manier van werken, van de wijze

waarop stukken worden aangebracht tot

onze geprefereerde verbindingsmethode.

Er werd actief nagedacht over hoe de

software in onze productie een meerwaarde

kon betekenen en doorheen de

verschillende opleidingen werd alles verder

aan onze noden en productie aangepast.”

Dat Rommelaere met Vlecad een Belgisch

bedrijf onder de arm neemt, is bewust.

“Niet alleen omwille van de goede opvolging,

maar ook voor de software zelf. Als je

met buitenlandse programma’s werkt, klopt

de Nederlandse terminologie niet altijd. De

benamingen die in Korpus gebruikt worden,

daarentegen, herken je als stielman meteen.

Zo weet je perfect waar je mee bezig bent.”

Efficiëntieslag

Sinds september worden alle ontwerpen

bij Rommelaere Interieur met Korpus gevisualiseerd

en worden beide CNC-machines

vanuit het softwarepakket aangestuurd.

Oog voor de toekomst

Hoewel de samenwerking met Vlecad nog

pril is, wil Rommelaere de mogelijkheden

van het softwarepakket steeds verder

benutten. “Daarvoor werden bijvoorbeeld

al verschillende extra productiemethodes

klaargezet. Op termijn willen we ook een

rechtstreekse link maken met onze website.

Een professional zou dan online kunnen

inloggen, zijn ontwerp bekijken, eventueel

bepaalde afmetingen wijzigen en vervolgens

meteen een bestelling plaatsen, waarmee

dan weer de productie aangestuurd

wordt. Voor ons is dat wellicht nog eventjes

toekomstmuziek, maar Vlecad is daar al

actief mee bezig.”

Martijn Rommelaere nam in 2018 de

schrijnwerkerij van zijn oom over en zet

sindsdien in op verdere automatisering.

Rommelaere Interieur produceert kasten op maat voor collega-interieurbouwers.

interieurbouwenschrijnwerk.be

11


ons maatwerk

uw vakmanschap

Kempa Products nv • Dikberd 48 te 2200 Herentals • info@kempa.be

www.kempa.be


TRENDSETTER IN HOUTBEWERKINGSMACHINES

HOLZ-HER

MARTIN

GANNOMAT

AUTOMATION

WWW.PHILIPSCONSTANT.COM


■ De Pen

‘WE MOETEN DENKEN AAN

ONZE MATERIALEN EN AAN DE

MENSEN DIE DAGELIJKS ONZE

PRODUCTEN GEBRUIKEN’

“STREAMER”

14 interieurbouwenschrijnwerk.be


De Pen ■

Benoit Muylle

Zaakvoerder Rubio Monocoat by Muylle Facon

Huidig belang van ecologie en

duurzaamheid verderzetten

Rubio Monocoat is een innovatief gamma van afwerkingsproducten

voor het beschermen en kleuren van hout met een enkele laag en met

behoud van de natuurlijke uitstraling van hout. Door de moleculaire

technologie, het ruime kleurengamma en de ecologische insteek waren

we echte pioniers. En we blijven er naar streven om innovatief uit

de hoek te komen.

Hout is opnieuw een populair materiaal voor interieur- en exterieurafwerkingen. Binnen

en buiten lopen gelijk. Een zoektocht naar meer ruimte en sfeer. Buiten zien we hout in

overdekte terrassen, vloeren of in gevelaccenten. Het is de perfecte combinatie van ecologie,

design en duurzaamheid. Binnen willen we meer natuurlijke materialen in huis halen die

warmte en sfeer creëren. Denk maar aan vloeren, wanden en plafonds. Niet verwonderlijk,

want de unieke touch and feel van hout kent zijn gelijke niet. In onze producten vertaalt zich

dat naar ecologische verouderingsproducten die hout een vergrijsde look geven. Dat geldt

ook voor mdf en hdf. Daarnaast merken we ook dat beton steeds vaker plaats ruimt voor

CLT, zeker in grote projecten.

Als bedrijf staan we heel positief tegenover deze evoluties. Ze dragen bij tot een opwaardering

van een materiaal dat ons na aan het hart ligt: hout in al zijn vormen en facetten. Toch

moeten we erover waken dat de houtwinning en volledige cyclus die het materiaal doorloopt

op een verantwoorde, duurzame manier gebeuren. Dat geldt ook voor de producten

waarmee we dit kostbaar materiaal behandelen. Net daarom legt Rubio Monocoat al vanaf

dag één de focus op ecologie. Nog voor het een hot topic werd. Zo was onze olie de eerste

wereldwijd die nul procent VOC bevat. Dat was toen al beter dan de algemene emissieregels

van 2010 ons zouden opleggen. En we blijven onze producten verder ontwikkelen. Zo

denken we ook aan de mensen die onze producten gebruiken. Die mogen geen schade

toebrengen aan de gezondheid. We creëren dus niet enkel duurzame, maar ook veilige

producten.

Dat belang van ecologisch verantwoorde producten moeten we nu verder zetten. Dat vraagt

een constante investering, zowel voor de houtbehandeling als voor de houtverwerking. En

we moeten ons gezond verstand blijven gebruiken zodat consumenten niet grijpen naar

verpakkingen met dubbelzinnige, onjuiste claims. Onze producten moeten even goed, of

zelfs beter, presteren dan conventionele en minder gezonde alternatieven.

interieurbouwenschrijnwerk.be

15


Een multi-inzetbare, stevige en

brandveilige vezelcementplaat

Vezelcementplaten bestaan al jaren. Ze zijn uitvoerig getest en bewezen al meermaals hun nut en meerwaarde.

Toch is Siniat Cementex een vernieuwend product dat even je aandacht verdient. Naast een uitstekende

impact- en vochtresistentie biedt ze ook een bijzondere brandveiligheid en voelt ze zich thuis in de meest

extreme omstandigheden.

Tekst: Anastasia Verleysen Beeld: Siniat Cementex

Cementex is een ecologisch materiaal gecreëerd met duurzame vezels en mineralen.

Cementex is de nieuwste bouwplaat van

Siniat met portlandcement en organische

vezels als belangrijkste grondstoffen.

Vezelcementplaten worden geproduceerd

met behulp van de Hatscheck-technologie.

Deze productietechnologie voegt alle

grondstoffen samen waarna ze geautoclaveerd

worden voor een optimale dimensionele

stabiliteit. De combinatie van de

cement en de vezels in het hardingsproces

zorgt ervoor dat er een zeer waterbestendig

en impactresistent materiaal ontstaat.

Deze vezelcementplaat is bijzonder gebruiksvriendelijk.

Zowel binnen als buiten. Ze

geniet een hoge weerbaarheid tegen vocht

en impact. Hierdoor is ze enorm veelzijdig en

kan ze geplaatst worden in allerlei situaties.

“Denk maar aan zwembaden, ziekenhuizen,

hotels, carwashes, industriële keukens, enzovoort.

In openbare gebouwen in Duitsland is

dit zelfs al de standaard in aanbestedingen”,

zegt productmanager Toon Plompen. “En

waarom Cementex niet gebruiken voor

terrasoverkappingen? Zeker toepasbaar in

de huidige trend waar de buitenruimte een

verlenging van het interieur is.”

16 interieurbouwenschrijnwerk.be


Uiterst brandveilig

Dat Cementex impact- en vochtresistent is,

haalden we al aan. Een andere belangrijke

troef is dat deze vezelcementplaat niet

ontvlambaar is, namelijk brandreactieklasse

A1. Bij gebruik van Cementex in wanden

zien we dat deze bijdraagt tot betere akoestische

prestaties. Dit is toe te wijzen aan

de hoge densiteit van 1.200 kilogram per

kubieke meter. De plaat is daarentegen

luchtdicht en dampopen. Ze is ook resistent

tegen schimmels en bacteriën.

Door haar hoge vochtweerstand en luchtdichte eigenschappen is Cementex geschikt voor

vochtige ruimtes zoals wellnessfaciliteiten. (Beeld: Alexandre Zveiger, www.photobank.ch)

Ook in zwembaden en openbare sanitaire ruimtes heeft

de vezelcementplaat haar kracht al bewezen.

“Nog een interessant voordeel aan

Cementex is de toepasbaarheid in prefaben

modulaire bouw”, licht Toon Plompen

toe. “Je kiest voor een hoogte van 2,60 of

3 meter waardoor je met grote panelen een

verdieping makkelijk kan afwerken. De plaat

draagt bij aan de schrankingsweerstand wat

de nodige stabiliteit biedt. Die stevigheid

dankt de plaat mede aan het productieproces

met de hatscheck-technologie.”

Traditioneel en multifunctioneel

Niet onbelangrijk: Cementex is makkelijk te

installeren. Je hoeft niet voor te boren en

kan de gladde, gelijkmatige platen traditioneel

afwerken. Met rechte kant of met

schuine kant. Waarom dan niet kiezen voor

een gewone gipsplaat? Omdat Cementex

alle sterktes in één materiaal verenigt en

zo multifunctioneel ingezet kan worden.

Zeker waar er hoge prestatie-eisen zoals

hoge brandbeveiliging en/of mechanische

stress worden gesteld in een project. Siniat

Cementex wordt uitgerold in heel wat

landen. Waar ze gebruikt wordt, zijn de

reacties keer op keer lovend. De plaat

presteert zoals vooropgesteld.

De Adidas World Sports Arena werd aan de buitenzijde afgewerkt met Cementex.

interieurbouwenschrijnwerk.be

17


ONTDEK

DE NIEUWE

LOOK VAN

BRACHOT

Met dezelfde zorg en toewijding die we in onze landschaps- en bekledingsmaterialen steken,

ontwikkelden we bij Brachot een nieuwe huisstijl. Zo toont ons nieuwe logo meteen de

eenheid en verbondenheid van alle Brachot Family Members als Brachot Surfaces, Beltrami,

Kilkenny Limestone, etc. De nieuwe look weerspiegelt ook onze dagelijkse inzet voor kwaliteit

en duurzaamheid. Net als onze materialen is deze huisstijl tijdloos en een streling voor

het oog. Het is de vlag waaronder we samen ongeëvenaarde meerwaarde aanbieden in

natuursteen en samengestelde materialen. Vandaag, morgen en in de toekomst.

E3-laan 86 • 9800 Deinze • België • +32 (0)9 381 81 81 • info@brachot.com

www.brachot.com


EEN NIEUWE LOOK VOOR EEN ROBUUST BEDRIJF

Brachot onderging sinds haar oprichting 120 jaar geleden een heuse groei tot wereldspeler op de markt

van natuursteen en samengestelde materialen zoals keramiek, terrazzo en composiet. Wat - net als hun

materialen - de tand des tijds doorstaat, zijn het familiale karakter en de aandacht voor duurzaamheid en

kwaliteit. Dat alles reflecteert nu in een nieuwe huisstijl. Voor Brachot en voor haar elf Family Members,

twintig groeves, acht productiesites en zestien distributie-units.

Tekst: Anastasia Verleysen Beeld: Brachot

“Nooit eerder zijn we zo als familie naar

buiten getreden”, vertelt marketingmanager

Laurence Roelens over de rebranding bij

Brachot. “Het was een intens en leerrijk

proces voor iedereen bij Brachot. Het bedrijf

onderging een doordacht groeitraject en

bouwde een enorme expertise op, van

groeve tot klant. We beschikken ook over

een uitzonderlijk assortiment in natuursteen

en in, wat wij noemen, samengestelde

materialen of blended materials. Dit zijn

terrazzo, keramiek en composiet.”

‘Het familieverhaal

en de passie

voor innovatie en

duurzaamheid

van Brachot

worden nu perfect

weergegeven’

Al die materialen hebben een gemeenschappelijke

basis: ze creëren meerwaarde.

Dag in, dag uit. Het zijn bijzonder duurzame

producten, symbool voor diezelfde

duurzame langetermijnvisie van Brachot.

“We streven voortdurend naar betere

landschaps- en bekledingsmaterialen. En

dat trekken we door in een allesomvattende

dienstverlening. Van ontginning en

productie tot de distributie van blokken,

platen, tegels en projecten”, licht Laurence

toe. “We investeren in al onze sites en ›

interieurbouwenschrijnwerk.be

19


De Stone Gallery in Deinze opende eerder dit jaar. Je vindt er alle materialen

en informatie over Brachot en haar Family Members terug.

voor de verschillende Family Members. Het

merkteken bovenaan de logo’s zorgt voor

een herkenbare identiteit. De logo’s worden

vergezeld van onze nominator ‘Landscape

& Surface Materials’. Landschaps- en bekledingsmaterialen

in natuursteen en samengestelde

materialen, in blokken, platen,

tegels en binnen- en buitenafwerkingen.”

En daar stopt het niet want Brachot liet

een speciaal lettertype ontwikkelen: Beirut,

gebaseerd op oude geschriften waar letters

in steen gekerfd werden. Ook het kleur is

opvallend. Brachot Red is een felle kleur,

ongezien voor de sector. De aardse tinten

verzachten het rood en verwijzen naar het

natuurlijke karakter van de activiteiten van

de wereldspeler.

in de manier van ontginnen en produceren,

zoals met een state of the art machinepark

voor het verzagen en bewerken van onze

materialen.”

Een familieverhaal

Door het verbeteren en innoveren van hun

assortiment natuursteen en samengestelde

materialen met duurzame oplossingen wil

Brachot steeds verder groeien. Allemaal met

het oog op de toekomst. De langdurige,

toegevoegde waarde van hun producten

draagt Brachot uit door te blijven streven

naar uitbreiding en innovatie met nieuwigheden

en trends.

Vandaag vormt Brachot een hechte familie

met elf Family Members. Brachot is en

blijft namelijk een familiebedrijf gebouwd

op eerlijkheid en betrouwbaarheid als

belangrijkste waarden. Zowel in kwalitatieve

oplossingen als in duurzame relaties

met medewerkers, leveranciers en klanten.

“Binnen Brachot dragen de Family Members

diezelfde waarden hoog in het vaandel. Ze

hebben elk hun specifieke expertise en uniek

DNA. Zo kan je bij Brachot Surfaces terecht

voor blokken en platen voor interieur- en

exterieurafwerking, is Stoneasy.com het

online platform voor het hele bedrijf, staat

Beltrami bekend voor binnen- en buitentegels

in natuursteen, Kilkenny Limestone

voor de Ierse Blauwe Hardsteen uit onze

eigen groeves. En ook Cameleon, Indigra,

SAG, SGS, Larvik Granite en Granitarn bezitten

elk hun eigen sterktes.”

intussen ook een vestiging in Italië, de

bakermat van natuursteen en een wereldwijd

trefpunt voor de aankoop en verkoop

ervan”, zegt Laurence nog. “Brachot neemt

zo een centrale rol op in de productie en

distributie van haar materialen wereldwijd.”

Van logo tot tagline

Na de opening van de Stone Gallery in

Deinze eerder dit jaar, is de rebranding

de kers op de taart. Ze weerspiegelt een

familieverhaal met een passie voor innovatie

en de creatie van eerlijke, duurzame materialen.

“Dit nieuwe uiterlijk weerspiegelt

perfect het robuuste karakter van Brachot

en de dynamische aard van onze Family

Members”, vertelt Laurence. “De familiebanden

worden visueel aangehaald met

een nieuw Brachot corporate logo en logo’s

De missie en visie van Brachot zitten vervat

in een nieuwe tagline: Crafting Value for

Future Generations. “Het toont ons voortdurende

streven naar waardevolle, duurzame

materialen die meerwaarde creëren.

En onze wil om steeds betere materialen

aan te bieden. Niet alleen in ons assortiment,

maar ook in onze diensten”, vertelt

Laurence nog. “De tagline is een knipoog

naar een langetermijnvisie waarin we onze

blik richten op nieuwigheden. Waarin we

actief deelnemen aan de huidige trends

en ze mee bepalen. Waarin we groeien,

optimaliseren, ontwikkelen, automatiseren

en digitaliseren. Steeds met de focus op

eerlijkheid, duurzaamheid en de toekomst.

Brachot is al 120 jaar lang een ijzersterk

familiebedrijf met de juiste expertise en we

hebben een gezonde dosis passie om dat

nog vele generaties te blijven.”

De kleur en het lettertype van het nieuwe Brachot corporate logo verwijzen

naar het aardse en ambachtelijke karkater van hun activiteiten.

Met twintig eigen groeves, acht productiesites

en zestien distributiecentra verspreid

over Europa, Afrika en Azië speelt Brachot

mee met de wereldtop. “We openden

20 interieurbouwenschrijnwerk.be


Naamloos-2 1 15-10-20 10:33

3 topmerken onder één dak:

De THoMSIT

Power-range!

EXCLUSIEF BIJ :

Kleine inspanning, grote impact:

8 topproducten maken je fit voor

bijna elke uitdaging. Move it!

M A C H I N E S

Merlier Slijperij BVBA

Esserstraat 18 - B-8550 Kortrijk - Zwevegem

+32 (0)56 25 87 99 • info@merlierslijperij.be

www.merlierslijperij.be

www.thomsit.nl

THOMSIT PR VLOERVLAK (95X130).indd 1 14-02-20 08:29


Veel eisen. Eén systeem.

HÄFELE

VERSATILE

Een modulair rek- en kastsysteem als ruimteverdeler,

zichtafscherming of excentriek vormgevingelement?

Versatile is hét antwoord op al deze hedendaagse eisen.

Zowel van vloer tot plafond, onder schuin dak of tegen de

muur creëer je eenvoudig frames voor boeken of decoratieve

objecten. Individualiseer naar hartenlust met hout of

glas en breid uit met talloze toebehoren zoals ingebouwde

verlichting en garderobeliften. „Easiness“ by Häfele!

Häfele Belgium NV • Lindestraat 5, 9240 Zele • Tel.+32 52 / 45 01 14 • sales@hafele.be • www.hafele.be


STRUCTUSOL

Aluminium draagsysteem

Kouterstraat 11B • B-8560 Wevelgem • +32 56 41 35 70 • info@solidor.be • www.solidor.be • LinkedIn: SolidorProducts


Knowhow van

het schuren in

al zijn vormen

Als je een oud huis of appartement renoveert,

moet er heel wat geschuurd worden. De ideale

voorbereiding van de ondergrond en het vakkundig

schuren zijn cruciaal om de strenge eisen

bij het verbouwen waar te maken. De schuurexperts

van Festool helpen je graag op weg.

Tekst en beeld: Festool

Veelzijdig combineerbare schuursystemen maken het dagelijks

werk effectiever en efficiënter.

“Bij alle schuurwerkzaamheden is een

afgestemd schuursysteem doorslaggevend

voor de kwaliteit en de voortgang van

het werk”, weet Dino Frey, schilder en

trainer bij Festool. Als schilder moet je vaak

oude lagen afschuren die niet-duurzaam

zijn of niet geschikt voor nieuwe laklagen.

Evengoed gaat het om het egaliseren van

oppervlakken, het verwijderen van oneffenheden

of het tussenschuren van plamuurlagen.

Al die taken vragen om een geschikt

schuursysteem: het ideale schuurpapier, de

Losse delen worden zonder te veel druk afgenomen en intacte vlakken opgeruwd.

24 interieurbouwenschrijnwerk.be


Het egaliseren van oppervlakken, het verwijderen van oneffenheden of het tussenschuren van plamuurlagen,

als schilder krijg je er vaak mee te maken.

‘Bij schuurwerkzaamheden is een afgestemd schuursysteem

doorslaggevend voor de kwaliteit en de voortgang van het werk’

juiste steunschijf en het juiste apparaat

met een optimale afzuiging. Veelzijdig

combineerbare schuursystemen maken het

dagelijks werk effectiever en efficiënter.

Bovendien is het voor de uitvoerders – en

eventuele gebruikers van het pand – gezonder,

wegens minimaal stof.

De juiste schuurmachine

Ook voor renovatie bestaat er een universele

schuurmachine, afhankelijk van de

belangrijkste eisen. Dino Frey: “Wie vaak

droogbouwwerkzaamheden uitvoert, kan

opteren voor een langnek-schuurmachine.

Bij kleinere oppervlakken aan wand en

plafond, zoals een toilet of trapenhuis, is

de excenterschuurmachine ETS EC 150/5

een aanrader. Voor de renovatie van kozijnen

met beschadigde oude verflagen in

het waterdorpelgedeelte is de roterende

excentrische schuurmachine Rotex RO

90 een goede keuze, met zijn grof- en

fijnschuren, polijsten en driehoekschuren.

Voor hoeken en kleine vlakken zijn de

vlakschuurmachines RTS of DTS geschikt.

Voor klussen buiten of op de steiger is een

compacte accu-schuurmachine dan weer

zeer praktisch.”

Deuren goed voorbereiden

Als historische deuren bewaard moeten

worden, is een behoedzame reparatie belangrijk.

Daarbij denk je in een vroeg stadium al

na over de juiste aanpak. Hoeveel van de

oorspronkelijke structuur kan je behouden?

Dat geldt voor de deur, maar ook voor het

kozijn. Je controleert oude lagen en identificeert

beschadigde plekken in het hout.

Met de Festool-excenterschuurmachine ETS

EC 150/5 of ETS EC 125 bijvoorbeeld kan

je de bestaande laklagen op een lichte en

betrouwbare wijze opschuren. Losse delen

worden zonder te veel druk afgenomen en

intacte vlakken opgeruwd.

"Bij op water gebaseerde lakken raden wij

een schuurmateriaal aan met een korrel vanaf

P180, bij alkydharslak vanaf P150", verklaart

applicatietechnicus Philipp Stahl. “Voor

profielen en panelen is de lineaire schuurmachine

LS 130 ideaal, omdat door de lineaire

schuurbeweging het uitslaan aan de zijkant

voorkomen wordt. Bovendien is het mogelijk

een individuele schuurzool met de zelfbouwset

voor alle sponning- en profielvormen te

maken.” Moeilijk toegankelijke plaatsen in

de profieluitsparingen en -overgangen kan

je eventueel met een flexibele schuurspons

naschuren. Voor het tussenschuren met de

ETS EC wordt het schuurmateriaal GRANAT

met korrel P240 – P500 geadviseerd. Met

een laag toerental om het doorschuren of

verhitten van de voorgelakte oppervlakken

te voorkomen.

Tweede leven voor kozijnen en leuningen

Het is een veeleisende klus om oude houten

kozijnen en kozijnvleugels vakbekwaam te

renoveren. Bij de bescherming van historische

monumenten, maar ook steeds meer

bij de moderne en duurzame omgang met

bestaande grondstoffen zoals hout. Als een

raamconstructie op de juiste wijze en met

de juiste knowhow wordt gerepareerd, kan

deze nog een groot aantal jaren mee.

Dat geldt ook voor de leuningen in traphuizen

en galerieën uit de jaren 60 tot 80.

Met een lineaire schuurmachine, zoals de

DUPLEX LS 130, knap je de leuning vlot

op. De rechtlijnige schuurbeweging slaat

niet aan de zijkant uit, ideaal voor dit soort

profielen. Met de zelfbouwset maak je een

individuele schuurzool voor elk profiel. Ook

voor metalen leuningen trouwens.

interieurbouwenschrijnwerk.be

25


COMBINEER

DESIGN MET HYGIËNISCHE

VEILIGHEID

Een praktische lade volgens de laatste designtrends en met bijkomende voordelen op vlak van hygiëne?

TA’OR BOX, het unieke ladesysteem van Van Hoecke brengt al deze troeven samen in één product.

Tekst en beeld: Van Hoecke / Juan Wyns

Met TA’OR BOX creëerde Van Hoecke uit

Sint-Niklaas een eigentijdse houten lade die

zich thuis voelt in ieder interieur. Om hun

klanten de mogelijkheid te geven perfect

in te spelen op de laatste nieuwe designtrends,

houden ze de vinger aan de pols

van de interieurmarkt. Daarbij gaan ze op

zoek naar nieuwe kleuren en houtsoorten

die het mogelijk maken om droomprojecten

te realiseren. Maar ze kijken ook naar de

huidige hygiënenormen en spelen er handig

op in met materialen die bacteriën en

ziektekiemen binnen 24 uur met maar liefst

99,9 procent reduceren.

Hygiënisch hoogstaand en getest

We worden de laatste tijd steeds meer

geconfronteerd met het belang van hygiënische

leef- en werkomstandigheden.

26 interieurbouwenschrijnwerk.be


Denk daarbij aan keukens, badkamers

maar ook projecten voor bejaardentehuizen,

scholen en zo meer. De melamine

decorvarianten van TA’OR BOX laten de

hygiënische vereisten hand in hand gaan

met een hedendaags design en uitvoering.

Het antibacteriële oppervlak maakt de lade

uitermate geschikt voor toepassingen met

bepaalde hygiënenormen.

Het materiaal werd getest volgens de

internationaal erkende testmethode (ISO

22196 = JISZ 2801) voor de evaluatie van

antibacteriële activiteit. Daaruit bleek dat

alle melamine decors de effectiviteitsscore

‘hoog’ hebben behaald. Bovendien zijn

ze gecertificeerd door het onafhankelijk,

extern Hohenstein Institute.

De afwerking met melamine decor is

verkrijgbaar in vijf verschillende kleuren:

Soft Black, Dakargrijs, Onyxgrijs, Premium

Wit en Linnen Antraciet. Op die manier

vinden klanten steeds een lade die perfect

past bij hun projecten.

Gevestigde waarde

Het Belgische familiebedrijf Van Hoecke

uit Sint-Niklaas is sinds 1967 een partner

voor de meubelindustrie. Als verdeler van

scharnieren, klapdeursystemen en ladesystemen

van het Oostenrijkse merk Blum aan

keuken- en interieurbouwers in de Benelux,

is het al jaren marktleider. Daarnaast creëerden

ze met ORGALUX een eigen merk van

lade-indelingen en keukenhulpjes.

Sinds 2014 brengt Van Hoecke onder het

merk TA’OR een eigen, industrieel vervaardigd,

houten ladesysteem op de markt.

Met de eigen merken kijkt Van Hoecke

ook verder dan de grenzen van Benelux en

voert het al uit naar Zwitserland, Frankrijk,

Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Israël.

Dankzij de inzet van 280 enthousiaste

medewerkers en lopende investeringen in

technologie en automatisering groeit het

bedrijf jaar na jaar.

interieurbouwenschrijnwerk.be

27


Zwart heeft uitstraling, zoveel is zeker.

Ons deurbeslag programma breidt stelselmatig uit in die richting. Wie van

zwart hout, komt zeker bij ons tot zijn recht met kwalitatieve krukken.

CRIDEA

by Finterio

www.kliek.be

Vliegveld 45 | B-8560 Wevelgem | info@finterio.com | www.finterio.be | T +32 56 370 335

BESCHERMING

Altijd de juiste bescherming voor

het hout.

ONDERHOUD

1 onderhoudssysteem voor alle oppervlakken

die zijn behandeld met Osmo Hardwax-Olie.

Anti-slip

Rapid

Original

www.osmo.de/nl

AZ VloerVak_197x130 NL 0220.indd 1 18.02.20 08:17


KANTENBANDEN LIJMEN MET HANDIGE MINIPATRONEN

Specifiek voor de kleinere machines die geen PUR-blokken van 2 kilogram kunnen

verwerken, lanceert Robaco nu PUR-smeltlijmen in handige minipatronen.

PUR biedt flink wat voordelen bij het verlijmen van kantenbanden. Enige nadeel is de houdbaarheid van

het product eenmaal het wordt afgesmolten, de standtijd op de machine dus. Met de nieuwe en handige

minipatronen van 85 gram is dit probleem nu van de baan. Deze unieke oplossing is gepatenteerd en nu al

verkrijgbaar bij Robaco uit Sint-Eloois-Vijve, de onestopshop voor de houtverwerkende nijverheid.

Tekst en beeld: Robaco

Al drie generaties lang profileert Robaco zich

als dé toeleverancier van alle benodigdheden

voor de houtverwerkende nijverheid. Het

assortiment telt maar liefst negen productgroepen,

waardoor deze firma gekend staat

als een onestopshop waar je bijna alles vindt.

“We maken wel degelijk het verschil door

dit uitgebreide aanbod”, vertelt bestuurder

Bruno Vermote. “Toch zijn service en expertise

de echte pijlers van ons succes. Onze

klanten kunnen altijd rekenen op gericht

advies dat een kwalitatief resultaat en een

geoptimaliseerd proces beoogt.”

Nieuwe trend in kantenlijmen

Aangezien alles ooit met de verkoop van

lijmen begon, kan Robaco op dat vlak een

ongeëvenaarde kennis voorleggen. “Je kan

bij ons terecht voor een integraal pakket

van oplossingen om diverse materialen op

een duurzame manier te verlijmen”, legt

Bruno Vermote uit. “Een belangrijke trend

die we vandaag zien, is de toepassing van

polyurethaan om kanten te verlijmen. PUR

biedt dan ook enkele voordelen waaraan

traditionele EVA smeltlijmen niet kunnen

tippen: een betere waterbestendigheid, een

zeer hoge warmteweerstand en een uiterst

goede hechting. Bovendien zijn de lijmvoegen

veel dunner en is PUR ook toepasbaar

met kritische materialen.”

Speciaal voor de kleine verlijmers

Specifiek voor de kleinere machines die geen

PUR-blokken van 2 kilogram kunnen verwerken,

lanceert Robaco nu PUR-smeltlijmen in

handige minipatronen. Momenteel zijn vijf

versies beschikbaar: van gevuld tot ongevuld

en zowel beschikbaar in wit als transparant.

Bruno Vermote: “Deze lijmen kunnen in

een gesloten smelttank tot 48 uur bewaard

blijven. Daarna moet de smelttank volgens

de voorschriften worden gereinigd. En dit

kan met de nieuwe ‘PUR Cleaner 890’.”

‘ONZE KLANTEN KUNNEN ALTIJD REKENEN OP EEN GERICHT

ADVIES DAT EEN KWALITATIEF RESULTAAT EN

EEN GEOPTIMALISEERD PROCES BEOOGT’

PUR biedtenkele voordelen

waaraan traditionele EVA

smeltlijmen niet kunnen tippen.

interieurbouwenschrijnwerk.be

29


Deuren contactloos

openen en sluiten

Aanraakvrije toegangsoplossingen, voor elk type deur!

Hygiëne is één van de belangrijkste zaken in ons leven. Een aanraakvrije toegang creëert

niet alleen een aangename sfeer waar u zich veilig en welkom voelt, maar zorgt ook voor

de hoogste hygiëne en bescherming. Gaat het nu over een deur in een private woning, een

zorginstelling of bijvoorbeeld een openbare ruimte, er bestaat een geschikte aanraakvrije

toegangsoplossing. dormakaba helpt samen met u de ideale oplossing vinden voor jouw

contactloos toegangsvraagstuk. Die oplossing is beschikbaar voor zowel enkele als dubbele

deuren, manuele of automatische deuren, binnen- als buitentoepassingen.

dormakaba Belgium N.V. ■ Monnikenwerve 17-19 ■ 8000 Brugge

T. +32 50 45 15 70 ■ info.be@dormakaba.com ■ www.dormakaba.be


Het gemakkelijk te onderhouden

parket voor modern wonen

MeisterParquet. longlife

Stil

Ecologisch Robuust

Met uitzondering van Eik kerngerookt

www.meister.com


PROMO

CODE BIJ

DEMO

VLE202

U (schrijnwerkers/

interieurbouwers)

wilt uw produktie

optimaliseren en

automatiseren.

Wij kunnen U

daarbij helpen door

middel van ons eigen

engineeringsteam en

het aanbieden van een

all-in-one pakket.

Wij bieden hierin een

oplossing van verkoop

tot productie en van

productie tot levering.

Bekijk onze producten on-line of maak een afspraak.

Korpus

Korpus Industry Ready 4.0

/ AutoFit / KeyCreator

/ EasyCam / repost

/ software op maat

T +32 89 81 93 30

www.vlecad.be


Op de digitale weg

Coronaveilig de toekomst tegemoet

We kunnen er jammer genoeg niet omheen: Covid-19 beheerst de samenleving en zorgt er voor dat ook wij

(en de ganse sector) ons moeten aanpassen aan deze nieuwe realiteit. “Maar we zouden natuurlijk DB&S

niet zijn als we dit niet positief zouden aanpakken en volop inzetten op de toekomst, samen met onze klanten”,

klinkt het bij de verdeler van houtbewerkingsmachines.

Tekst en beeld: DB&S

Webinars vervangen infonamiddagen

Al enkele jaren houdt DB&S Machines regelmatig

infonamiddagen over diverse onderwerpen

met telkens een mooie opkomst

en interessante vragen. Toen dit vanaf

april niet meer mogelijk was, gingen ze

meteen op zoek naar een andere, moderne

manier om dat veilig te blijven doen.

“Van zodra we terug konden, zijn we bij

DB&S gestart met het organiseren van

webinars en deze hedendaagse manier

van infonamiddagen was direct een groot

succes. De meeste webinars kunnen trouwens

opnieuw bekeken worden op het

YouTubekanaal van DB&S Machines.” ›

Plexiglas zorgt voor de nodige afscheiding.

interieurbouwenschrijnwerk.be

33


Aan de ingang en elk bureau staat een handgeldispenser.

‘Een bezoek aan de showroom

is helemaal coronaproof’

Opendeurweekend online en ter plaatse

DB&S heeft in juni en november telkens een

opendeurweekend. Ook hier moesten ze

vlug schakelen om dit te laten doorgaan.

“In juni kozen we voor een volledig digitaal

opendeurweekend. Iets dat goed gesmaakt

werd door onze klanten”, zeggen ze bij

DB&S. “De vele online bezoekers die we

hadden op elk webinar, om het uur, liegen

hier niet over. Voor het komend weekend

(van vrijdag 20 tot en met maandag 23

november) kiezen we voor een combinatie

van zowel online als demo’s ter plaatse. Voor

de demo’s hier in onze toonzaal moet er wel

verplicht vooraf ingeschreven worden. Dit

kan via onze website waar je per accountmanager

ziet welke momenten hij nog vrij is.”

Veiligheid voorop

Natuurlijk doen ze er bij DB&S alles aan

om veilig te werk te gaan. Aan de ingang

en bij elk bureau staat een handgeldispenser.

Op elk bureau staat bovendien

een plexischerm en iedereen draagt er op

elk moment een mondmasker. Een bezoek

aan de showroom kan dan ook volledig

veilig verlopen.

Surf naar www.dbs-machines.be voor

meer info of neem contact op voor een

afspraak met de accountmanager uit jouw

regio. Gereedschappen en accessoires

bestellen, doe je trouwens eenvoudig

online via be.feldershop.com. Met levering

aan de deur.

Iedereen draagt bij DB&S op elk

moment zijn mondmasker.

34 interieurbouwenschrijnwerk.be


- WANDLIJSTEN - PLINTEN - VERLICHTINGSPROFIELEN - DECORATIEVE ELEMENTEN

PLAFONDLIJSTEN

KANTEN IN VEEL MATERIALIEN

VOOR ELKE TOEPASSING DE PASSENDE KANT

Bij ons vindt u kanten in talrijke verschillende materialen,

zoals ABS, melamine, echt hout, acryl en aluminium. Passend

bij de oppervlakken van meer dan 70 plaatfabrikanten. Alleen

al bij de ABS kanten vindt u bij ons meer dan 20 verschillende

oppervlaktestructuren en glansgraden.

SERVICE, VEELVOUD, SNELHEID - DAT IS OSTERMANN

Meer informatie op www.ostermann.eu via het zoekbegrip

#Kanten

KANTENBAND

www.ostermann.eu

Ostm_Anz_BEnl_95x267_Kantenball.indd 1 14.07.20 11:21


Jowat | Uw partner op het gebied van lijmen

Bezoek onze

WEBSHOP!

www.jowat.nl

Jowat ® 449.50

• Hoge temperatuur bestendigheid

• Tolueen vrij

• Snel drogend

• Hoog vaste-stof gehalte

• Onderhoudsvrij systeem

Jowatherm-Reaktant ® 608.00 & 608.01

• Werelds eerste ongevulde PUR granulaat voor kantenband verlijming

• Verkrijgbaar transparant en wit

• Kleine verpakkingen, voor flexibele producties en kleuren wissels

• Hoge stabiliteit in de lijmpot

Jowapur ® 687.10

• Vezelversterkte PUR

• Dik vloeibaar, loopt niet weg

• Standaard cartouche verpakking

• Breed inzetbaar voor vrijwel alle bouwmaterialen

Jowapur ® 695.15

• Verlijmen en afdichten

• Hecht op vele materialen

• Flexibele lijmverbinding, overschilderbaar

• Duurzaam, vrij van siliconen, oplosmiddel en isocyanaten

Jowat – Verbindt voor het leven

www.jowat.nl


Distributed by

INNOVATIEF

PLAATMATERIAAL VOOR

UW INTERIEUR & KEUKEN

Mathieu

van der Poel

Ceylin del

Carmen Alvarado

Exclusief bij VANCA, Oostlaan 4, 8560 Gullegem (Wevelgem) - +32 (0)56 40 26 55 - info@vanca.be - fenix.vanca.be

Aromaatvrij

Aromaatvrij

WWW.BIJLARD.COM

TOPKWALITEIT

VOOR EN DOOR

PROFESSIONALS

...Laat je nooit meer los!

BIJLARD INTERNATIONAL - ZOETERMEER - THE NETHERLANDS

TEL: 0031 (0)79 - 343 75 38 - INFO@BIJLARD.COM

Wij produceren en verkopen hoogwaardige lijmen en kitten aan de eindverbruiker.

DIVERSEN PRODUCTEN [197x130].indd 2 05-06-19 16:58

Naamloos-2 1 15-10-20 10:38


Terrasplanken met een natuurlijk karakter

Van raamafwerking, dakgootbekleding en gevelafwerking tot deurpanelen, venstertabletten en zelfs tuinschermen

en terrasplanken – klanten kunnen voor de juiste expertise en de meest duurzame oplossingen

steeds terecht bij LoCra. Gedreven door de passie voor innovatie creëert en realiseert de fabrikant duurzame

oplossingen voor interieur en exterieur. Lignodur terrafina ® zijn hoogwaardige terrasplanken met onder

meer een uniek montagesysteem, demontageclips en WPC- en aluminium draagbalken met geïntegreerde

antislip strips. Recent werd ook de innovatieve Lignodur terrafina ® lounge geïntroduceerd.

Tekst: Johan Debaere Beeld: LoCra

LoCra werd opgericht in 2011 door Lode Craenen, die

dan al meer dan 20 jaar ervaring had als salesmanager en

zaakvoerder in de wereld van raam- en bouwprofielen uit

kunststof. “Vandaag ontwikkelen en produceren we innovatieve

oplossingen voor binnen- en buitenschrijnwerk. Zo

leveren we Lignodur terrafina ® terrasplanken die barst- en

splintervrij zijn, maar zich vooral onderscheiden door een

eenvoudige montage”, zegt de zaakvoerder. “Dankzij een

ingenieus klik- en klemsysteem klikken de terrasplanken

gemakkelijk in elkaar. De verwerker moet niet voorboren

en schroeven, waardoor de montage vijftig procent sneller

verloopt. Bovendien zorgt het montagesysteem ervoor

dat er tussen de planken steeds een smalle voeg van

drie tot vier millimeter ontstaat en dat de terrasplanken

praktisch in elke hoek ten opzichte van de onderstructuur

gemonteerd kunnen worden. Een demontageclip,

geschikt voor verschillende toepassingen, zorgt ervoor dat

de terrasplanken zonder beschadiging gedemonteerd en

later opnieuw gemonteerd kunnen worden.”

Het systeem is leverbaar met Lignodur WPC- en aluminium

draagbalken in hoge en lage uitvoering. Die zijn als

enige in de markt uitgerust met geïntegreerde antislip

strips, waardoor de planken niet verschuiven. Lignodur

terrafina ® terrasplanken zijn ook uitermate bestand tegen

zon, regen, koude, hitte en zout- en chloorwater. Ook bij

langdurige blootstelling aan water behouden de planken

hun hoge antislip eigenschappen en zijn hierdoor uitermate

geschikt voor toepassingen bij sauna’s, kuuroorden

en omranding van zwembaden. Door de combinatie van

deze draagbalken met plaatankers kan dit systeem ook

voor platte daken gebruikt worden.

Nieuwe grondstof en productietechniek resulteren

in innovatieve ontwikkeling

LoCra introduceerde recent de Lignodur terrafina ®

lounge, leverbaar in vijf kleuren en verschillende lengtematen

en compatibel met alle accessoires van het

Lignodur terrafina ® systeem. Een speciaal ontwikkelde

productietechniek geeft deze terrasplanken een mooi,

mat uiterlijk. De nieuwe grondstof Lignoguard, die de

planken volledig ommantelt, verhoogt de vlekbestendigheid

en onderhoudsvriendelijkheid, waardoor deze innovatie

ook ideaal is voor gebruik op terrasoverkappingen,

balkons, enzovoort.

De Lignodur WPC- en aluminium draagbalken zijn uitgerust met

geïntegreerde antislip strips, waardoor de planken niet verschuiven.

De hoogwaardige Lignodur terrafina ® terrasplanken klikken dankzij een

ingenieus klik- en klemsysteem eenvoudig in elkaar. De verwerker moet niet

voorboren en schroeven, waardoor de montage de helft sneller verloopt.

LoCra introduceerde recent de Lignodur terrafina ® lounge. De

nieuwe grondstof Lignoguard, die de planken volledig ommantelt,

verhoogt de vlekbestendigheid en onderhoudsvriendelijkheid.

interieurbouwenschrijnwerk.be

39


Het James Ensorhuis in ere hersteld

In Oostende staat 2020 in het teken van de kunstenaar James Ensor. Vrijwel meteen na zijn dood in 1949

werd zijn woning ingericht als museum. Maar pas nu, in 2020, werd het in haar oorspronkelijke staat en volle

glorie gerestaureerd. Door het aanliggende pand in het museum te integreren, zet de stad een volwaardig

bezoekerscentrum op poten. Parket De Pauw nam de restauratie van de houten vloeren en trappen voor

hun rekening en koos resoluut voor Rubio ® Monocoat.

Tekst en beeld: Rubio Monocoat / © Nick Decombel

Met één product werden de vijf verschillende houten vloeren behandeld.

Uitzonderlijke projecten verdienen een

duurzame afwerking. Daarnaast zijn ook

een snelle sterkteopbouw en een eenvoudige

aanbrengmethode belangrijk, vooral

bij projecten waarbij de uitvoering onder

tijdsdruk moet gebeuren. Daarom is Rubio

Monocoat Oil Plus 2C hiervoor de uitgelezen

partner. Deze tweecomponentenolie kleurt

en beschermt het hout in één enkele laag.

De geavanceerde technologie van moleculaire

binding waarop de werking gebaseerd

is, verrijkt en respecteert de natuurlijke look

and feel van het hout en garandeert dat er

geen aanzetten of overlappingen mogelijk

zijn bij het aanbrengen. De olie kan op vrijwel

alle houttypes gebruikt worden, zowel

voor vloeren als meubilair (massief hout,

fineer, MDF, ...). Bijkomende pluspunten van

Rubio Monocoat Oil Plus 2C: het product is

volledig vrij van VOC en geschikt om zowel

manueel als industrieel aangebracht te

worden. De combinatie van de olie met de

accelerator resulteert in een snelle droging

en korte uithardingstijd.

Natuurlijke uitstraling bewaard

Om het James Ensorhuis in zijn eer te herstellen

werd er bij de start van de restauratie

besloten om de natuurlijke uitstraling van

het hout te behouden. Daarom koos Parket

40 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘VOLGENS DE LAATSTE

HOUTTRENDS IN

INTERIOR DESIGN’

de Pauw voor Rubio Monocoat Oil Plus

2C. Voor de traditionele eiken vloeren en

trappen kozen ze de kleur Pure omdat

dit kleur de klassieke uitstraling van het

hout bewaart. Voor de lariks plankenvloer

werden de kleuren Mist 5% en Smoke 5%

in een 1 op 1 verhouding gebruikt. Deze

mengeling resulteerde in een natuurlijke

uitstraling die de originele plankenvloer het

meest benaderde. Deze drie kleuren behoren

tot de brede kleurenwaaier van 40 standaardkleuren

die ook onderling gemengd

kunnen worden. Bij Rubio Monocoat spelen

ze graag in op de laatste houttrends in

interior design. Door dertien trendkleuren

aan de standaardcollectie toe te voegen,

zijn de creatieve mogelijkheden onbeperkt.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C komt met

zijn sterke karakteristieken tegemoet

aan de hoge eisen die zowel binnen de

projectmarkt als door de kwaliteitsbewuste

particulier gesteld worden aan een houtbeschermingsproduct.

Vloer in optimale staat

Hoewel Rubio Monocoat Oil Plus 2C uit

zichzelf al een uitzonderlijk duurzame

bescherming biedt, kan in drukbezochte

ruimtes extra bescherming geboden worden

door regelmatig onderhoud met Rubio

In drukbezochte ruimtes biedt regelmatig onderhoud met Rubio Monocoat Universal Soap

extra bescherming.

Monocoat Universal Soap. Hierbij behoudt

de vloer een optimale bescherming, ongeacht

de intensiteit van het gebruik.

Ook om ‘high traffic zones’ coronaproof

te houden, heeft Rubio Monocoat een

oplossing gevonden. Met Rubio Monocoat

Disinfectant Spray kunnen alle houten oppervlakken

die behandeld werden met Rubio

Monocoat olie gedesinfecteerd worden.

Deze kleurloze en sneldrogende spray tast

de bescherming en ondergrond van het

behandelde oppervlak niet aan waardoor

er geen risico is op kleurveranderingen.

De gedroomde partner voor de projectmarkt

Parket De Pauw werkt als parketplaatser bijna

uitsluitend met Rubio Monocoat producten.

Het gemak in onderhoud en uitgebreide

kleurengamma zijn voor hen twee doorslaggevende

argumenten. Rubio Monocoat

Oil Plus 2C kan op bijna elke houtsoort

aangebracht worden waardoor het voor

Parket de Pauw geen enkel probleem was

om de vijf verschillende houten vloeren (eik

in Hollands verband, plankenvloer en kops

hout, lariks plankenvloer en eiken trappen)

te behandelen met één enkel product.

Nog geen ervaring met Rubio Monocoat?

Geen probleem. Je krijgt er advies op

maat, ondersteuning tijdens werfbezoeken,

renovaties, restauraties, en zo meer.

Met daar bovenop een uitstekende service

van de Rubio Experts. Get in touch via

www.rubiomonocoat.com.

interieurbouwenschrijnwerk.be

41


Naamloos-4 1 15-10-20 11:10

Zagen met power.

Metabo cirkelzaag

Compatibel met geleiderails van

bijna alle fabrikanten

KS 55 FS KS 66 FS KS 85 FS

Opgenomen vermogen 1.200 W 2.000 W 2.000 W

Max. zaagdiepte bij 90° 55 mm 66 mm 85 mm

Max. zaagdiepte bij 45° 39 mm 47 mm 65 mm

Zaagblad-Ø x asgat 160 x 20 mm 190 x 30 mm 235 x 30 mm

Meer info op metabo.be

Naamloos-2 1 15-10-20 10:35

Folie

Poederlak

Lak

Cleaf

Acryl Topx Glos & Matt

Kristal & Kristal Satina

Leder

Massief & Fineer

RD Design levert als toeleverancier een uitgebreid gamma

meubelfronten in diverse uitvoeringen, afmetingen en kleuren.

Onze Folietec foliefronten zijn toonaangevend in de markt en

beschikken over een uitzonderlijk goede hechting en

warmtebestendigheid dankzij een ideale mix van grondstoffen,

verwerkingstijden en productiemiddelen. De kwaliteit garandeert een

duurzaam, optimaal en zorgeloos product.

RD Design volgt steeds de laatste trends, met fronten in natuurleder,

echt Aluminium en edelstaal, Acryl of supermatte en hoogglans

fronten.

Als dynamisch bedrijf zijn wij sterk in maatwerk en zijn kwaliteit,

duurzaamheid en service prioriteit! Heeft u een probleem met

leveringstermijnen of wenst u onze producten zelf te beoordelen?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Deze compacte

kantenaanlijmer

biedt een complete

bewerking,

inclusief het

voorfrezen.

Zorgeloos werken

met Made in Germany

machines, die staan

voor betrouwbaarheid,

stabiele instellingen en

gebruiksvriendelijkheid.

Hebrock viert hun 40 ste verjaardag!

Informeer naar de uiterst interessante

condities voor deze Hebrock F5, editie 40!

Meer informatie over onze producten op www.rd-design.be


Verlichtingsprofielen voor diverse toepassingen

ONTWERPEN MET LICHT

Een interieur vorm je niet alleen met de juiste objecten

en materialen, maar wellicht meer nog met schijnbaar

immateriële elementen zoals leegte, lucht en licht. Dat

licht in het bijzonder een grote impact heeft op welzijn

en emoties, is inmiddels ook meermaals bewezen. Als

specialist in decoratieve elementen voor het interieur,

creëert NOËL & MARQUET daarom extra speelruimte

voor creatieve verlichtingsconcepten.

Tekst: Elise Noyez Beeld: NOËL & MARQUET

Met de Wallstyl IL10 en IL11 profielen

krijgen bijvoorbeeld ook plinten extra cachet.

NOËL & MARQUET staat vooral gekend voor

zijn uitgebreid aanbod aan decoratieve lijsten

en elementen voor wand- en plafondtoepassingen.

Die expertise wordt nu gekoppeld

aan een affiniteit voor de minder tastbare

maar minstens even bepalende decoratieve

kracht van licht. Met een reeks verlichtingsprofielen,

afgestemd op energiezuinige

ledverlichting, openen zich zo tal van nieuwe

vormgevingsperspectieven.

Bekroonde designprofielen

Belgisch ontwerper Michaël Bihain tekende

de Arstyl profielen IL5, IL6, IL7 MEMORY,

IL8 en IL9 MEMORY, die onlangs een Red

Dot Award in ontvangst mochten nemen.

Dankzij een kleine inkeping aan de achterzijde

kunnen deze moderne en uitgepuurde

profielen niet alleen op zichzelf gebruikt

worden, maar kunnen ze ook voorzien

worden van een energiezuinige ledstrip naar

keuze. Het effect is dat van een mooie en

gelijkmatige indirecte verlichting langsheen

Door de Arstyl profielen te voorzien van een energiezuinige ledstrip openen er zich tal van

creatieve en sculpturale mogelijkheden. (Beeld: NOËL & MARQUET by NMC)

de volledige plafondrand. Al kunnen de

verlichtingsprofielen ook perfect op een

meer sculpturale manier ingezet worden,

bijvoorbeeld rond een deur of schilderij.

Ook voor plinten

Meer mogelijkheden nog bieden de nieuwe

Wallstyl IL10 en IL11 profielen. Dankzij hun

stoot- en watervaste eigenschappen, zijn zij

namelijk ook perfect toepasbaar als plint. De

vormgeving is eenvoudiger en minder decoratief

dan die van de Arstyl verlichtingsprofielen,

maar er is wel keuze tussen modellen met

lichtstrook aan de smalle zijde of aan de

bredere zichtzijde. Het licht kan daardoor

volledig naar keuze gericht worden: rechtstreeks

naar de ruimte toe, of indirect naar

boven, beneden of langsheen het plafond.

interieurbouwenschrijnwerk.be

43


Innovatief profielsysteem.

Schlüter ® -ARCLINE

www.schlueter-systems.com

Design en functionaliteit in een unieke vormgeving. Met Schlüter-ARCLINE biedt Schlüter-Systems

een nieuw productsysteem dat bestaat uit een opnameprofiel en bijpassende badkameraccessoires.

Volgens het motto „klikken in plaats van boren“ blijven bij het gebruik van ARCLINE zowel de tegels als

de achterliggende afdichting intact.

uw partner op vlak van

Schuren van gelakte kanten

De unieke

Flash heeft dezelfde technologieën

als een breedband-lakschuurmachine. Ze is onder andere

uitgerust met een toepassingsgestuurde pneumatische

schuurschoen, afblaasband, traploze regelbare

snelheid van de schuurband en bediening via Touch

Screen. Zo biedt de Flash een echte oplossing voor het

schuren van gelakte kanten op het hoogste niveau.

LAKKEN

BEITSEN

VERNISSEN

OLIËN

STERK IN

KLEUR

OP MAAT

www.vanbelle.be

Centrum-Zuid 3023 B4, 3530 Houthalen T 011/21 36 38

F 011/21 36 34 E info@meubellakken.be WWW.MEUBELLAKKEN.BE


Blijven innoveren is de boodschap

Covid-19 houdt menig bedrijf in een wurggreep, maar op Bijlard heeft het virus geen vat. Bij deze lijmenspecialist

is het zelfs drukker dan voorheen. Dat heeft niet alleen te maken met de verkoop die in stijgende lijn

blijft gaan. Ook de voorbereiding van een grote verbouwing kost flink wat inspanning en tijd. Maar het team

ondergaat deze extra druk met de glimlach. De uitbreiding van de uitvalsbasis in Zoetermeer zal namelijk

de broodnodige ruimte voor een grotere voorraad bieden.

Tekst: Els Jonckheere Beeld: Bijlard

Wat vandaag een internationaal bedrijf

is, begon in 1956 als een eenmanszaak in

Scheveningen. “Peter Bijlard sr. startte heel

erg bescheiden met een scooter en twee

zadeltassen vol lijm”, vertelt marketing- en

communicatiemanager Jos Tourné. “Toch

slaagde hij erin om Bijlard op kaart te

zetten. Toen hij in 1987 op 62-jarige

leeftijd onverwachts overleed, trad zijn

zoon in zijn voetsporen. Aanvankelijk als

CEO, maar relatief snel ook als lijmexpert.

Gefascineerd door de werking en mogelijkheden

van lijmen besloot Peter jr. zich

op alle mogelijke vlakken bij te scholen.

Hiermee groeide de honger naar een eigen

ontwikkeling en productie. Een droom die

hij in 2007 kon verwezenlijken met de

overname van het productiebedrijf Roberts

in Sliedrecht.”

Doorheen de jaren trok Bijlard de kaart van

innovatie en een gevarieerd gamma. Een

sterke troef is dat bijna alle producten in

Nederland worden ontwikkeld en gefabriceerd.

“We staan erg dicht bij onze gebruikers,

wat toelaat om de echte noden te

detecteren”, aldus Jos Tourné. “Gekoppeld

aan een gedreven en creatief R&D- en

verkoopteam resulteert dit in een productgamma

dat op heel wat enthousiasme kan

rekenen. Vandaag kan je bij ons terecht

voor lijmen, egaline en kitten. Enkele jaren

geleden ontwikkelden we ook de Sqraper®,

een innovatief gereedschap dat toelaat om

een emmer zo goed als leeg te schrapen.

Vandaag zijn er vier versies: drie voor de

parketbranche en de Sqraper® A3 voor

het verwerken van de PVC-lijm FLOOR en

contactlijmen.”

‘Binnenkort wordt de uitvalsbasis in Zoetermeer sterk uitgebreid,

waardoor Bijlard nog meer producten op voorraad zal hebben’

Enkele jaren geleden ontwikkelde

Bijlard ook de Sqraper ® , een innovatief

gereedschap dat toelaat om een

emmer zo goed als leeg te schrapen.

Een sterke troef is dat bijna alle producten in Nederland

worden ontwikkeld en gefabriceerd.

interieurbouwenschrijnwerk.be

45


3D ULTRA SURFACES

Uw Partner in CAD-CAM software

Your number 1 for CAD-CAM Sooware

15 YEARS VAR TOPSOLID for BELGIUM

Lorem Ipsum

WEGENS SUCCES

SPECIALE ACTIE

VERLENGD tot 20/12/2020

Contacteer ons voor een vrijblijvende demonstratie

en informeer U naar onze speciale acties :

Tel: +32 (0)475.32.70.61 www.3DUS.be

DOWNLOAD graas TEST versie op www.3DUS.be


LIJMEN VOOR ELKE APPLICATIE

Lijm mag dan wel onzichtbaar zijn in meubilair, het is een van de belangrijkste componenten om duurzaam vakwerk

af te leveren. Bij de keuze van lijmen ga je dan ook beter niet over een nacht ijs. Klop aan bij een specialist,

zoals Ostermann uit Liedekerke. De combinatie van levering uit een erg grote voorraad topmerken en de enorme

interne expertise maakt van deze leverancier een uiterst betrouwbare partner met flink wat toegevoegde waarde.

Tekst: Els Jonckheere Beeld: Ostermann / © deutz produktionsstudios GmbH

Geen enkele leverancier heeft zoveel lijmen

van topmerken op voorraad als Ostermann.

“Jowat, Henke, Rakoll,… je noemt het en

wij kunnen het uit stock leveren”, aldus

manager Alain Van der Kuylen. “Daarnaast

hebben we een eigen huismerk, Redocol,

dat intussen zijn plaats in de markt heeft

veroverd. Toch zullen we dit gamma nooit

opdringen. Integendeel, we garanderen dat

we altijd vanuit de vraag van de schrijnwerker

of interieurbouwer vertrekken om de

meest geschikte oplossing voor te stellen.

Ons advies is volledig merkonafhankelijk: de

sleutel tot succes in onze sector. Daarnaast

beschikken we over een eigen machinepark

waarmee we alle situaties uit de praktijk

kunnen nabootsen.”

Drie nieuwe PU-lijmen

Naast machinale lijmen, kan je bij

Ostermann ook voor witte lijmen terecht.

“De nieuwe trend waarop we nu sterk

inzetten, is PU-verlijming”, aldus Alain Van

der Kuylen. “Omdat deze types water- en

warmtebestendig zijn, passen ze perfect in

het plaatje van hoogkwalitatieve interieurprojecten.

Vandaar dat we ons Redocolgamma

met drie nieuwe PU-smeltlijmen

hebben uitgebreid. Voor kantaanlijmmachines

die smeltlijmkorrels verwerken,

hebben we nu ook een PU-smeltlijm in wit

voor het verwerken van wit of licht plaatmateriaal.

Voor kantaanlijmmachines met

een voorsmeltaggregaat biedt Ostermann

de Redocol Kantomelt PUR nu in patronen

van twee kilogram, en dit in naturel en

witte kleur. Tenslotte kunnen bedrijven

die met kantaanlijmmachines van Holz-Her

werken, bij ons terecht voor de Redocol

Kantomelt HP PUR als patroon voor deze

installaties. Hier is eveneens keuze tussen

naturel en wit als kleur.”

Voor kantaanlijmmachines die smeltlijmkorrels verwerken,

heeft Ostermann nu ook een Redocol PU-smeltlijm in wit.

Ostermann breidde het gamma van het huismerk

Redocol uit met drie nieuwe PU-smeltlijmen.

interieurbouwenschrijnwerk.be

47


Rekenen op Duits-Zwitserse kwaliteit

Snellere productie en tevreden klanten door

geoptimaliseerde schuurmachine

Aninco in Peer produceert 35.000 doodskisten per jaar. Door de aard van de sector kunnen ze zich geen

stilstand permitteren. Toen de oude houtschuurmachines na 30 jaar aan vervanging toe waren, namen ze

de firma Van Belle in de arm. Nu werken ze al een half jaar met een full option schuurmachine van Kündig.

Productiemanager Hugo Braekers: “We werken nog sneller, preciezer en zo goed als stofvrij.”

Tekst en beeld: Joke Hofmans

Meer dan 30 jaar lang maakte het familiebedrijf

Aninco de mooiste staande klokken ter

wereld. Toen de vraag kelderde, waren ze

genoodzaakt van sector te veranderen. Ze

namen een andere firma over en begonnen

met de productie van doodskisten. Aninco

produceert gemiddeld 160 houten kisten

per dag en bij de start van de coronacrisis

waren er dat zelfs 400.

Houtmaatwerk à la minute

Hugo Braekers werkt al 41 jaar als productiemanager

bij Aninco. Hij benadrukt hoe

belangrijk het is om kort op de bal te

spelen. “Als wij ’s ochtends een bestelling

binnenkrijgen, dan staat die ’s avonds op de

vrachtwagen. We gaan van ruwe planken

tot een mooie kist in één dag. In onze sector

vallen er geen compromissen te sluiten over

de leveringstermijn. Uiteraard hebben wij

een voorraad. Maar er zijn zo veel opties in

formaten, hout en afwerking dat wij vooral

maatwerk afleveren.”

“Onze schuurmachines waren bijna 30 jaar

oud. We zijn er altijd tevreden over geweest

en hebben nog nooit een stilstand gehad.

Maar omdat de technologie natuurlijk al

een heel stuk verder staat en we met steeds

groter plaatmateriaal werken, keken we uit

naar een nieuwe schuurmachine. Daarvoor

staken we ons licht op bij Van Belle, een

bedrijf waar we intussen ook al tientallen

jaren mee samenwerken.”

De Rolls-Royce onder

de houtbewerkingsmachines

Van Belle is een verdeler van houtbewerkingsmachines.

Vierzijdige schaaf- en

profileermachines, breedbandschuurmachines

en kanten- en diagonaalschuurders.

En werktuigslijpmachines, bandzagen en

Hugo Braekers van Aninco en

Rudy De Saeger van Van Belle

voor de nieuwe Kündig.

Kündig is de Rolls-Royce onder

de houtbewerkingsmachines.

Het hout hoeft maar een keer door de

schaafmachine – een grote tijdswinst.

48 interieurbouwenschrijnwerk.be


Aninco produceert gemiddeld 160 houten kisten per dag.

brekers. Kortom: alles wat met massieve

houtbewerking te maken heeft. Anders

dan andere bedrijven hebben ze maar vier

merken in hun portfolio: de allerbeste. Rudy

De Saeger: “De nieuwe schuurmachine van

Aninco is een Kündig, een Duits-Zwitsers

merk: honderd procent betrouwbaar en

makkelijk om mee te werken. Wij kennen

onze merken als onze broekzak. Dus als een

klant naar ons komt, dan weten we precies

met welke machine ze het grootste voordeel

doen. We leveren en monteren, stellen de

machines af en starten mee op. Als het

nodig is, halen we er de fabrikant zelf bij.”

die zijn tiptop opgeschuurd. Vroeger gingen

die er drie keer door: eerst om te kalibreren,

dan twee keer om fijn te schuren.”

Betere luchtkwaliteit

Als we het atelier van Aninco binnenstappen

om de nieuwe Kündig aan het werk te

zien, valt ons iets op: hoewel we hier in een

houtbewerkingsbedrijf zitten, is er van vuil

of stof geen sprake. Hugo Braekers: "Goede

opmerking. De stofafzuiging werkt prima.

Bij onze oude machines moesten wij aan het

einde van de dag alles schoonmaken. Dat

is niet meer nodig. Dat bespaart ons niet

alleen tijd. De lucht is ook gezonder om in

te werken.”

Snel, gebruiksvriendelijk en kostenbesparend

Hugo Braekers: “We hebben al onze oude

machines weggedaan en die vervangen door

die ene Kündig met alles erop en eraan.

We zijn nu bijna een halfjaar verder en zijn

heel tevreden. Nog nooit hebben we een

deadline gemist. Ten eerste is die machine

gebruiksvriendelijk. De Apple onder de

schuurmachines, zeg maar. Door de intuïtieve

knoppen kan iedereen ermee werken. Ten

tweede besparen we er kosten mee. Want

door de nieuwe technieken gebruiken we nu

nog maar een derde van de schuurbanden.

En ten derde werken we sneller: de planken

passeren maar één keer door de machine en

Hugo Braekers: "Met de nieuwe machine garanderen we de hoogste kwaliteit."

interieurbouwenschrijnwerk.be

49


Houtvulpasta is al 30 jaar een begrip in Europa

Artistiek en efficiënt herstellen of

opvullen van hout

Wie houtonderdelen wil renoveren of repareren, gaatjes of barsten in nieuw schrijnwerk moet vullen of

een houten ondergrond voor schilderwerken wil voorbereiden, kan daarvoor prima gebruik maken van een

hoogwaardig vulmiddel. Alsibois, de 2-componenten houtvulpasta op basis van hout en onverzadigde polyester

harsen, is intussen al 30 jaar een begrip in Europa als ideale oplossing voor het artistiek en efficiënt

herstellen of opvullen van hout in binnen- en buitentoepassingen.

Tekst: Johan Debaere Beeld: Alsibois International

Alsibois is een lichte houtvulpasta met

een uitstekende kleefkracht, waarmee de

houtbewerker of schilder zowel grote opvullingen

als kleine, fijne werkjes perfect kan

uitvoeren. Deze elastische vulling op basis

van hout en onverzadigde polyester harsen

laat zich eenvoudig aanbrengen met een

mengplaat en een spatel.

“Wie Alsibois wil gebruiken, moet geen

primer aanbrengen, maar vooraf alle houtrot,

schors, verf, vernis en waslagen verwijderen

tot op het ruwe hout. De houtpasta

wordt op een mengplaat aangebracht en

vermengd met een mespuntje witte verharder

– officieel is dat 2 % verharder", vertelt

Ir. Koen Vanderbauwhede, eigenaar van

Alsibois International.

“Uiteindelijk is de vulling klaar en kan

de gebruiker op enkele minuten tijd alle

openingen, gaten, barsten en hoeken

herstellen. Dankzij de combinatie met een

verharder droogt de pasta vrij snel uit. Dit

zal niet veel langer duren dan tussen 5 en

15 minuten (~T°), waardoor de vakman

snel kan starten met het schuren, schaven,

boren, frezen en afwerken met olie, waterbeits,

verf of vernis.”

vakhandel in Nederland en België en dat

in 12 originele kleuren, gaande van wit

melamine en neutraal, over eik, gerookte

eik, movingui, licht- en exotisch rood tot

meranti, teak, merbo, noten en wengé.

Om een kleurvariante te verkrijgen, kunnen

de kleuren ook onderling gemengd worden.

Dat gebeurt voor het mengen met de harder.

“Deze pasta is geschikt voor de meest

uiteenlopende toepassingen. Zo wordt deze

ingezet voor het renoveren en repareren

van ramen, deuren, plankenvloeren, trap-

pen, meubels, boten, tuinhout, monumenten,

beschermde gebouwen, …", licht

Vanderbauwhede toe.

“Verder wordt Alsibois gebruikt bij nieuw

schrijnwerk om openstaande hoeken,

gaten, barsten, schroef- en nagelgaatjes

op te vullen of door de schilder om MDF-,

spaan- en andere houten platen en wanden

voor te bereiden voor de afwerking. Met

deze 2-componenten houtvulpasta kan

elke professional op een efficiënte manier

houten onderdelen bewerken, dit zowel

voor binnen- als buitentoepassingen.”

“RENOVEREN OF REPAREREN VAN HOUTEN

ONDERDELEN OF HET OPVULLEN VAN GAATJES EN

BARSTEN IS KINDERSPEL”

Voor de meest uiteenlopende toepassingen

Alsibois is beschikbaar in de professionele

‘RENOVEREN OF REPAREREN

VAN HOUTEN ONDERDELEN OF

HET OPVULLEN VAN GAATJES EN

BARSTEN IS KINDERSPEL’

50 interieurbouwenschrijnwerk.be


Creëer de

perfecte ruimte!

Met onze innoverende RAUVISIO polymeeroppervlakken,

geeft u uw klanten gegarandeerd

een plek waar ze zich thuis voelen.

www.rehau.be/interieur


Innovatie is,

de eerste zijn en ook blijven.

Schlüter ® -DITRA 25

Schlüter-Systems is de uitvinder van de ontkoppeling. Sinds 1987 voorkomt

de DITRA-mat beschadigingen van tegelbekledingen die door spanningen

in de constructie worden veroorzaakt. Intussen werd het systeem steeds

weer geoptimaliseerd, uitgebreid en gemoderniseerd. Op deze manier

zorgt dit wereldwijd beproefde systeem voor een duurzame en schadevrije

vloerbekleding.

Schlüter ® -DITRA 25. Vertrouw alleen op het origineel.

www.schlueter.be

GENIUS

RS-A snijtafel

IDEAAL VOOR

KERAMISCHE MATERIALEN

Snijtafel voor keramiek zoals laminam,

kerlite, neolith en florim met een dikte

van 3 tot 12 mm voor recht snijden en 3

mm voor model snijden van gedeeltelijk

bewerkte platen.

Vragen? Contacteer ons:

Tim Myny +32 498 90 60 71 (BE)

Alexander Andrieux +32 475 57 95 04 (NL)

Genius RS-A

Pieterman Glas- en Steentechniek

Industrieweg 111 - 3583 Paal-Beringen - België

Industrieweg 28 - 3133 EE Vlaardingen - Nederland

www.pieterman-steentechniek.com


Optimale bescherming en duurzame

behandeling van houten oppervlakken

Het succes van de unieke Hardwax-

Olie Original van Osmo Holz und

Colour GmbH & Co krijgt een vervolgverhaal.

De fabrikant breidt

het productgamma aanzienlijk uit.

Voor verschillende toepassingen

en voor het verzorgen en reinigen

van behandelde oppervlakken.

Tekst en beeld: Osmo Holz und Colour

GmbH & Co. KG

Vele jaren geleden ontwikkelde Osmo Holz

und Colour GmbH & Co. KG een nieuw

product in hun eigen winkel: Hardwax-

Olie Original. Het product is gebaseerd

op natuurlijke oliën en wassen en biedt

resistente bescherming voor houten vloeren

en meubels binnenshuis. Het product zorgde

voor een revolutie in de oppervlaktebehandeling

van hout over de hele wereld. Daarnaast

is het assortiment uitgebreid met zowel

producten voor binnen- als voor buitenshuis.

Inclusief verzorgings- en reinigingsproducten

voor behandelde oppervlakken.

Het succesvolle Hardwax-Oliegamma breidt gevoelig uit.

De vraag naar ecologische en gezonde

behandelingsproducten is de afgelopen

jaren blijven groeien. Het bijzonder uitgebreide

assortiment van Osmo biedt een

grote keuze aan duurzame producten.

Belangrijke aspecten bij het uitbreiden van

het assortiment zijn onder meer het gebruik

van hernieuwbare grondstoffen. Daarnaast

is een grote selectie producten geschikt

voor kinderspeelgoed of zelfs gecertifi-

ceerd als voedselveilig. Het behandelen van

houten oppervlakken die in direct contact

staan ​met voedsel is daarom mogelijk met

deze geselecteerde producten.

Het assortiment reinigings- en onderhoudsproducten

is ook uitgebreid op het gebied

van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Het Europese Ecolabel of EU Ecolabel is te

vinden op verschillende producten.

Een duurzame en natuurlijke beschermingslaag voor onder meer houten vloeren.

interieurbouwenschrijnwerk.be

53


ONTDEK

DE NIEUWE

LOOK VAN

BELTRAMI

Foto: H+C Valerie Clarysse - Uitvoerder: Scherrens Paul & Zonen

KOPLOPERS IN

NATUURSTEEN

Travertino Navona

verzoet

Beltrami is een creatieve innovator in natuursteentegels voor binnen- en buitentoepassingen.

Van vloeren, opritten en terrassen over wanden en gevels tot afwerkingen binnen- en buitenshuis als

zwembadboorden, trappen, decoratie enzovoort.

Naast standaardtegels is Beltrami jouw partner voor maattegels. Zoals de Travertino Navona

in deze realisatie. De tegels zijn verzaagd uit platen die je zelf kiest in de Stone Gallery in

Harelbeke of Deinze. Dit schept een eindeloze vrijheid in de keuze van materialen, afmetingen en

afwerkingsmogelijkheden. Dat is de meerwaarde van Beltrami voor jouw project.

www.beltrami.be

Brachot Family Member

Venetiëlaan 22, 8530 Harelbeke, België

+32 56 23 70 00 • info@beltrami.be

Landscape

& Surface

Materials


FONKELENDE GRANIET VOOR DROMERIGE PROJECTEN

Nordlys betekent noorderlicht, een natuurfenomeen dat tot ieders verbeelding spreekt. Creatieve innovator

Beltrami neemt deze graniet uit de Noorse Emerald Pearl groeve van Larvik Granite op in haar aanbod natuursteentegels.

Een samenwerking tussen twee Brachot Family Members die uitmondt in een grijsgroene

graniet met fonkelingen met een dromerige naam. Zoals een idyllische winternacht onder de Noorse sterrenhemel.

Tekst: Anastasia Verleysen Beeld: Beltrami

In december stelt Beltrami op Architect@

Work haar nieuwste materiaal voor:

Nordlys. Een Noorse graniet met een

eigenzinnig karakter. “We zijn een

trouwe deelnemer aan Architect@Work.

Het is de plek om trends en nieuwigheden

te spotten”, vertelt marketingmanager

Laurence Roelens. “Beltrami

neemt je mee naar het hart van de

Noorse Emerald Pearl groeve van Larvik

Granite. Uit een pril aangesneden bank

ontginnen we er Nordlys. Het is een

donkere graniet die getypeerd wordt

door grijsgroene kleurvariaties met hier

en daar een fonkeling. Elke blok Nordlys

is anders waardoor de hieruit verzaagde

platen en tegels steeds een bijzonder

uniek karakter hebben.” ›

De afwerking Quadro geeft Nordlys een speels damboordpatroon met een halfmat effect.

interieurbouwenschrijnwerk.be

55


‘Beltrami neemt je mee

naar het hart van

de Noorse groeve

waar Larvik Granite

Nordlys ontgint’

Van groeve tot klant

Zowel Beltrami als Larvik Granite zijn Brachot

Family Members en dat vergroot de mogelijkheden.

Door de verticale integratie van

Brachot wordt Nordlys ontgonnen in één van

de zes eigen groeves van Larvik Granite. Uit hun

groeves komen ook de meer bekende granieten

Labrador Vert, Labrador Blue Antique en

Labrador Blue Pearl. De blokken Nordlys worden

in een van Brachot productiesites verzaagd tot

platen en vervolgens tot maattegels in het

Beltrami-stonelab. “De afwerking en afmeting

is naar keuze en dat schept veel mogelijkheden

voor interieur- en exterieurtoepassingen”, vertelt

Laurence nog. “Denk maar aan vloer- en wandbekleding,

trappen, keukenbladen, enzovoort.”

Dit hele proces kadert binnen de duurzame visie

van Brachot en haar Family Members. Want

binnen hetzelfde bedrijf vindt zowel de ontginning

als de productie tot afgewerkte plaat of

tegel plaats. En dat bovenop het al duurzame

karakter van natuursteen. Het resultaat is een

ecologisch verantwoord eindproduct van superieure

kwaliteit.

Ruwe eenvoud

“De Nordlys-graniet is een ruwe brok pracht

en eenvoud met een gevarieerd kleurenspel”,

vertelt Laurence Roelens. “Die zullen we centraal

zetten op onze stand tijdens Architect@Work.

Die kleur- en structuurvariaties zien we terug in

de diverse afwerkingen die Beltrami als creatieve

trendsetter voor Nordlys ontwikkelde. Die afwerkingsstalen

zijn ook beschikbaar op onze stand.”

Een afwerking die meteen in het oog springt is

de Arenado met een fijne, korrelige oppervlaktestructuur

die de steen lichter maakt en de wolken

minder zichtbaar. Daarnaast is er ook Letano, een

matte afwerking in leather touch die de kleurschakeringen

extra benadrukt. Rock Finish geeft

dan weer een bijzonder 3D-effect, Anzano is voor

wie van een donkere, ruwere afwerking houdt. Er

is ook nog Quadro met fijne verticale en horizontale

zaaglijnen die een speels dambordpatroon

creëren in een halfmat decoratief effect. Wie

liever op veilig speelt, kan ook voor de traditionele

gepolijste afwerking of ander afwerkingen uit het

aanbod van Beltrami en Brachot kiezen. Zo biedt

Nordlys voor iedere dromer wat wils.

Nordlys wordt ontgonnen in de eigen Emerald Pearl

groeve van Larvik Granite in Noorwegen.

Elke blok Nordlys is anders en uniek.

Beltrami toont haar rol als creatieve innovator met

deze gloednieuwe afwerking Arenado.

56 interieurbouwenschrijnwerk.be


Geïnspireerd door de natuur

natuurlijke uitstraling • individuele vormgeving • eenvoudige montage

NIEUW : terrafina lounge met 360° ommanteling

info@terrafina.be • www.terrafina.be

+32 11 231 546

OFF

LIGNODUR®

QUALITÄT

SEIT 1983

MADE I N

GERMANY

KOPER GUNMETAL GOUD

KOPER, GUNMETAL, GOUD... Ervaar dé nieuwste trend

URBAN SPOELTAFELS

Een unieke creatie

die uw keuken qua

kleur en vormgeving

een heel eigen

gezicht geeft!

www.bermabru.be • www.bermadecor.com

UW SPECIALIST

IN INTERIEUR- &

MEUBELBESLAG


De partner waar je op

kan vertrouwen

Bouwen of renoveren? De kans is groot dat het plaatsen van parket wordt overwogen. Parket is niet voor

niets al decennia lang ontzettend populair in de meest uiteenlopende interieurs. Het gebruik van kwaliteitsvolle

materialen en een vakkundige plaatsing zijn dan ook de ingrediënten om jarenlang van een mooie

parketvloer te genieten.

Tekst en beeld: Soudal

Soudal blijft het aanbod aan lijmoplossingen uitbreiden en verbeteren. (Bron: Soudal)

58 interieurbouwenschrijnwerk.be


Soudal doet haar duit in het zakje met een

compleet gamma aan innovatieve vloer- en

parketlijmen, primers en afwerkingsproducten.

Met z’n ruime expertise aan vloer- en

parketlijmen, heeft Soudal zich de afgelopen

jaren verder verdiept in het verbeteren

van de lijmsystemen die gebruikt worden

voor het verlijmen van parket. Dat resulteert

in een brede range aan hybride, PU- en

dispersie lijmen geschikt voor houten vloeren.

Het overgrote deel van de installaties

wordt uitgevoerd met een hybride lijm die

het beste van de verschillende technologieën

combineert. De producten voldoen

allemaal aan de EU-norm voor elastische

parketlijmen (EN 14293 en ISO 17178),

hebben een EC1+ classificatie en blinken uit

in prestaties en gebruiksgemak.

“Al ettelijke jaren zijn de hybride lijmen

aan een opmars bezig en domineren ze

ondertussen de markt. Deze technologie

combineert de beste eigenschappen van

onder andere PU en silicone”, duidt Soudal.

Hybride polymeer, de optimale verlijming

Soudal heeft geïnvesteerd in uitgebreide

R&D, op zoek naar een oplossing voor parketinstallateurs

die een lijm nodig hadden met

zowel een optimale verwerkbaarheid als een

zeer universele inzetbaarheid op vaak voorkomende

oppervlakken en houtsoorten.

‘HYBRIDE LIJMEN: HET BESTE VAN VERSCHILLENDE WERELDEN’

Vandaag zijn lijmen op basis van hybride

polymeer een vertrouwd segment van deze

markt. Omdat ze geen water, solventen of

isocyanaten bevatten, loopt de gebruiker

geen enkel gevaar en kan gemorste lijm

gemakkelijk worden verwijderd zonder de

ondergrond te beschadigen. Deze lijmen

zijn geschikt voor een grote verscheidenheid

aan parketvloeren, zoals multiplex,

massief hard- en zachthout, fineer- en

mozaïekparket, en een breed spectrum

aan ondergronden (inclusief een bestaande

tegelvloer, chape, beton, anhydriet, hout

en zo meer). Meestal is daarbij zelfs geen

voorbehandeling nodig. Dankzij hun hoge

elasticiteit geven ze het hout meer ruimte

om te ‘werken’, maar zonder aan kracht

in te boeten. Zo kan de lijm de krachten in

het hout optimaal spreiden door ze over de

hele ondervloer te verdelen. Verder zijn ze

eenvoudig uit te smeren, vertonen de rillen

een uitstekende vormstabiliteit en harden ze

snel uit, wat allemaal belangrijk is voor een

perfect afgewerkte houten vloer. Bovendien

kunnen alle hybride parketlijmen van Soudal

worden gebruikt in combinatie met vloerverwarming

en -koeling. Ook goed om te

weten is dat deze reeks parketlijmen een

geluidsreductie tot 14dB kan genereren.

Een keuze voor het milieu en de binnenluchtkwaliteit

Soudal geeft om het milieu en om iedereen

die in contact komt met hun lijmen.

“Daarom proberen we deze ervaring steeds

te optimaliseren”, leggen ze bij Soudal

uit. “Onze lijmen zijn speciaal ontwikkeld

om het milieu en de gezondheid van de

installateur zoveel mogelijk te beschermen.

Onze lijmen op basis van hybride polymeer

en de watergedragen lijmen bevatten

geen enkele gevaarlijke stof. Trouw aan ons

milieubewustzijn ontwikkelden we voor de

parketlijmen op basis van hybride polymeer

ook een verpakking die nog milieuvriendelijker

is. Deze Eco box verpakking is sinds kort

beschikbaar.”

De lijmen zijn geschikt voor een breed spectrum aan

ondergronden. (Bron: Parketteur Michiels-Schillemans)

Nieuw in het parketsegment

Ondanks de sterke positie van de hybride

lijmen, blijft Soudal ook innovatief in de

andere technologieën. Zo bracht ze onlangs

de gloednieuwe 2K PU-18P op de markt,

het kleine broertje van de 2K PU-20P. Een

manusje-van-alles. En werden daarnaast

ook de SMX Plus accelerator en de PUPR-

41P Primer toegevoegd aan het gamma.

Deze producten maken dat Soudal een nog

completer gamma kan aanbieden voor iedere

toepassing in alle omstandigheden.

interieurbouwenschrijnwerk.be

59


“EXCLUSIEF DEURBESLAG”

www.hdd.be

HDD Design

Nieuwelaan 1A - 1860 Meise

+32 2 269 14 89 - info@hdd.be


GROTE PROMOTIES OP EEN DEEL

VAN ONZE PANEELZAGEN

kappa 590 e-motion ZIE FOTO

kappa 550 e-motion

kappa 400 x-motion

ZIE FOTO

K 700 S

K 540 S

K4 perform ZIE FOTO

K3 winner comfort

Promoties geldig van 01/10/20 t.e.m. 30/11/20

www.felder-group.be

www.felder-group.be

www.felder-group.be

WWW.DBS-MACHINES.BE

Bruggesteenweg 109c

+32 (0)51 70 54 66

8830 Hooglede-Gits

info@dbs-machines.be


De juiste accessoires

maken het verschil

Alles

voor een

duurzaam

waterpas

terras

Solidor staat sinds jaar en dag gekend

om zijn terrasdragers. Naast

het beproefde systeem van regelbare

dragers met een uitzonderlijk

bereik, biedt het West-Vlaamse

bedrijf echter ook diverse accessoires

om terrassen in alle omstandigheden

duurzaam, stabiel

en bovenal vlot af te werken.

Tekst: Elise Noyez Beeld: Solidor

De fabrikant van rubber- en kunststofproducten

bestaat sinds 1978 en is voor

de productgroep terrasdragers intussen

uitgegroeid tot marktleider in de Benelux.

Het streven naar kwaliteit en doorgedreven

installatiegemak, tekent zich echter ook af

in een reeks handige accessoires. Zij maken

het nog eenvoudiger om een kwalitatief,

stabiel en waterpas terras aan te leggen.

Voor alle afwerkingen en ongeacht de

ondergrond.

Funderingssysteem

Nieuw in het gamma sinds dit jaar is

bijvoorbeeld het Liftsol funderingssysteem.

Dat bestaat uit een funderingsschroef en

-drager en kan met elke Solidor bovenplaat

Geïntegreerde thermoplastische rubbers zorgen bij Structusol voor een betere grip

en een beperking van het contactgeluid.

62 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘BIJ HOUTEN TERRASSEN IS HET

BETER DAT ONDERSTRUCTUUR

EN BEKLEDING ELKAAR

NIET RAKEN’

gecombineerd worden. “De schroef wordt

tot 65 centimeter diep in de ondergrond

bevestigd,” legt business developer Henri

Dejans uit, “waardoor je rechtstreeks aan de

terrasopbouw kan beginnen. Ook wanneer

er geen onderbouw of betonnen vloerplaat

aanwezig is. Is er wel een grondplaat, maar

moet het terras uitgebreid worden, dan laat

het zich bovendien perfect met de reguliere

terrasdragers combineren.”

Liftsol is geschikt voor alle ondergronden

met uitzondering van zandgrond. De

opbouwhoogte bedraagt minimum 15

centimeter en kan uitgebreid worden tot 1

meter. Het systeem is verder uitgerust met

een automatische hellingscorrector tot 5

procent en is net als andere Solidor systemen

perfect demonteerbaar.

Modulair draagsysteem voor tegels en hout

Het aluminium draagsysteem Structusol

werd vorig jaar al gelanceerd. Een verhoogd

installatiegemak, extra flexibiliteit inzake

legpatroon en een perfect recht en stabiel

resultaat zijn slechts enkele troeven die de

aluminium dragers van 16 millimeter dik te

bieden hebben.

“Structusol werd oorspronkelijk ontwikkeld

als oplossing voor keramische tegels in

uitzonderlijke formaten,” aldus Dejans, “maar

intussen heeft het systeem zijn meerwaarde

voor quasi alle afwerkingen bewezen. Ook

voor hout. In vergelijking met de klassieke

houten kepers van 40 millimeter dik, laat

Structusol nu eenmaal toe om de opbouwhoogte

van een houten terras aanzienlijk te

Dankzij het Liftsol funderingssysteem kan het terras ook zonder grondplaat

opgebouwd worden.

beperken. De geïntegreerde thermoplastische

rubbers zorgen bovendien niet alleen

voor een betere grip en een beperking van

het contactgeluid, maar garanderen ook

de nodige luchtcirculatie tussen dragers en

houten afwerking. Dat verbetert de waterafvoer

en voorkomt houtrot.”

Houten afwerking, onzichtbaar bevestigd

Een ander nuttig accessoire voor houten

terrassen, is de Solidor Solastick. Dit kunststof

bevestigingssysteem is geschikt voor houten

planken van 14 tot 16 centimeter breed

en verzekert een stevige maar onzichtbare

verbinding tussen afwerking en onderstructuur.

“Om schroeven aan het terrasoppervlak

te vermijden, wordt doorgaans gebruikgemaakt

van clipsystemen”, weet Dejans. “Daar

durft het hout helaas al eens uitschieten.

Met Solastick hebben we echter een klein

en eenvoudig systeem ontwikkeld waarbij

alles onzichtbaar vastgeschroefd wordt: eerst

wordt de Solastick aan de onderzijde van de

afwerking geschroefd, en vervolgens wordt

het uitstekende gedeelte op dezelfde manier

aan de houten kepers bevestigd. Daar komt

dan de volgende plank bovenop.”

Solastick ondersteunt trouwens niet alleen

het esthetische aspect van het terras. “Wordt

hout rechtstreeks op hout bevestigd, dan leidt

dat uiteindelijk tot een opstapeling van water

ertussen en bijgevolg houtrot. Solastick zorgt

voor de nodige ventilatie, waardoor water

tussen beide lagen snel kan verdampen.”

Beschermrubbers

Als laatste accessoire, ten slotte, vestigt

Dejans nog de aandacht op beschermrubbers.

“Onze kleine beschermrubbers van 9,6

op 9,6 centimeter worden vooral bij houten

terrassen gebruikt, wanneer er slechts een

minimale ophoging nodig is. De kepers

worden dan rechtstreeks op zo’n rubber

geplaatst. Het groter formaat, van 21 op 21

centimeter, wordt dan weer als dempingslaag

onder onze terrasdragers geplaatst. Dat

is bijvoorbeeld nodig bij dakterrassen.”

Het aluminium draagsysteem Structusol

werd in de eerste plaats ontwikkeld voor

grote en speciale tegelformaten.

Met Solastick wordt een houten terrasafwerking

stevig maar volledig onzichtbaar

aan de onderstructuur bevestigd.

Om extra demping te voorzien, bijvoorbeeld

bij dakterrassen, worden onder de

terrasdragers beschermrubbers geplaatst.

interieurbouwenschrijnwerk.be

63


VOOR EEN

BETROUWBAAR RESULTAAT

REKEN OP SOUDAL

NIEUW

PU PRIMER

NIEUW

BOOSTER

WWW.SOUDAL.COM

000577-ADVERT


Alle dragende elementen van de stellingen zijn gemaakt uit warmgewalste stalen profielen.

Magazijn voor houtplaatmateriaal

Volledig automatische ordervoorbereiding

in platenmagazijn

Drevo Trust heeft één van de eerste, volledig geautomatiseerde magazijnen voor houtplaatmateriaal in

Tsjechië in gebruik genomen. De in- en uitslag, de ordervoorbereiding van pakketten en individuele houtplaten

en het klaarmaken van de ordergerelateerde pakketten worden uitgevoerd door de interactie van

orderpickmachines en een innovatieve plaatmanipulator met volautomatische zuigheffers. Dit verhoogt de

efficiëntie van het hele magazijn- en pickproces, maakt optimaal gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk

en vermindert schade aan de goederen.

Tekst en beeld: OHRA / www.lubu.cz

Het concept om gebruik te maken van de

voordelen van de ordervoorbereiding in

twee stappen is volledig nieuw: de in- en

uitslag van de pakketten vindt plaats in het

magazijn met gebruik van een orderpickmachine.

Als een verzendopdracht het verzamelen

van verschillende individuele panelen

vereist, maakt een vacuümmanipulator de

relevante artikelen klaar voor verzending,

waarbij meerdere bestellingen batchgewijs

kunnen worden verwerkt. Dit betekent dat

twee afzonderlijke systemen de bestellingen

zeer efficiënt samenstellen in een zo klein

mogelijke ruimte.

Er worden speciaal gelamineerde spaanplaten

en werkbladen in verschillende afmetingen

en ontwerpen opgeslagen. Tot meer dan

3.400 pakketten met een gewicht tot twee

ton en afmetingen van 2.800 op 2.070 millimeter.

Voor de verzending naar eindklanten

en naar de vestigingen van Drevo Trust ›

interieurbouwenschrijnwerk.be

65


Exclusive Partner for the Benelux

YOUR SOLUTION


worden hieruit de ordergerelateerde klantpakketten

verzameld.

Nauwe samenwerking voor optimale

coördinatie

Het magazijn is gerealiseerd door OHRA,

marktleider in draagarmstellingen, in nauwe

samenwerking met partnerbedrijf Köttgen,

dat de orderpickmachines heeft geleverd.

Met zijn logistieke oplossingen op maat

is OHRA een gevestigde waarde geworden

in uiteenlopende industrieën en is

nu vertegenwoordigd in 13 landen met

eigen verkoopkantoren. In 2019 vierde de

Europese marktleider voor draagarmstellingen

zijn 40-jarig jubileum. Het nieuwe

volautomatische magazijn van Drevo Trust

is een mooie kers op die verjaardagstaart.

Alle dragende elementen van de stellingen

zijn gemaakt uit warmgewalste stalen

profielen. Daarom hebben ze een hoog

draagvermogen en een bijzonder slank

ontwerp, ideale omstandigheden voor het

goede gebruik van de beschikbare ruimte

in het nieuwe, elf meter hoge, magazijn

van Drevo Trust. Ook de jarenlange ervaring

in de implementatie van volautomatische

houtopslagsystemen sprak in het voordeel

van OHRA. Van in begin werden ze nauw

betrokken bij het ontwerp, samen met

projectpartner Köttgen. Op deze manier kon

de samenwerking tussen het stellingsysteem

en de besturing nauwkeurig worden gecoördineerd

en konden soepele automatische

processen worden gegarandeerd.

OHRA leverde in totaal zeven dubbelzijdige

en twee enkelzijdige draagarmstellingen

van 57 meter lang. De gangen tussen de

stellingen worden door twee orderpickmachines

bediend. Ze slaan de pakketten

willekeurig op en vervoeren ze vervolgens

naar een dwarsstelling aan de voorzijde

van de gangen tussen de stellingen. OHRA

produceerde ook de staalconstructie die

rechtstreeks op deze dwarsstelling aangesloten

is. Bovenop is een automatisch vacuümsysteem

geïnstalleerd, dat de gevraagde

individuele platen bevat voor maximaal vijf

klantorders tegelijk. De volledig gepickte

klantorders worden vervolgens door de

orderpickmachine naar het overslagpunt

getransporteerd, vanwaar ze uiteindelijk

door een vorkheftruck worden verwijderd

om te worden geladen.

Alleen maar voordelen

De hele installatie wordt bestuurd door

het WMS- en automatiseringssysteem van

Drevo Trust. De klantorders worden automatisch

in tweeploegendienst verzameld.

In vergelijking met de magazijnsystemen die

vroeger door Drevo Trust werden gebruikt,

biedt het nieuwe magazijn een aanzienlijk

beter ruimtegebruik, is de schade aan de

goederen aanmerkelijk verminderd en is

de benodigde tijd voor de ordervoorbereiding

sterk afgenomen. De kwaliteit van de

ordervoorbereiding is ook verbeterd, fouten

bij het samenstellen van de klantpakketten

werden geminimaliseerd. Het nieuwe magazijn

is midden 2019 in gebruik genomen en

Drevo Trust heeft OHRA nu opdracht gegeven

om extra magazijnen te bouwen.

Een nauwe samenwerking van bij het ontwerpt leidt tot soepele automatische processen.

interieurbouwenschrijnwerk.be

67


De vaste meerwaarde voor uw hout

Robaco,

uw Rakoll ®

dealer

U houdt van hout? Vertrouw Rakoll ®

voor elke toepassing een passende

lijmoplossing en het correcte advies

Rakoll ® is een handelsmerk van H.B. Fuller Company (“H. B. Fuller”) of een gelieerde onderneming van H.B. Fuller, en geregistreerd in Frankrijk, Duitsland en andere landen.

Gentseweg 432 • 8793 - St.-Eloois-Vijve • Tel. +32 (0) 56 609 394 • info@robaco.be • www.robaco.be

design, calculate, produce.

PROFESSIONELE PARTNER

voor al uw maatwerk in

graniet, marmer, composiet

en keramiek

widooca is de CAD & CAM software voor

interieurbouwers en meubelindustrie.

Het is een alles-in-één oplossing voor

automatisatie en optimalisatie van de

verschillende productiestappen binnen

jouw bedrijf. Van Ontwerp tot realisatie…

LEUVENSESTEENWEG 326 • 3190 BOORTMEERBEEK • INFO@LIGNEPIERRE.COM

WWW.LIGNEPIERRE.COM

www.widooca.be

info@widooca.be

+32 (0)16 49 02 40

Ligne Pierre Adv 90x130mm..indd 2 26/01/16 09:07


UITGEBREID GAMMA IN HOOGKWALITATIEF GLASBESLAG

Van binnen- en buitendeuren, over balustrades en douches tot glaswanden en schuifsystemen, Minusco

Benelux heeft een waaier aan oplossingen voor glasbeslag. Als exclusieve verdeler van Colcom garandeert

het bedrijf al meer dan tien jaar design, innovatie en kwaliteit binnen de Benelux.

Tekst: Laureline Vansteenkiste Beeld: Minusco

“Minusco is ontstaan vanuit de jarenlange

samenwerking tussen Pieterman Glas- en

Steentechniek en onze Italiaanse hofleverancier

Colcom.” Aan het woord is Tim Van

den Bosch, accountmanager bij Minusco

Benelux. Om de toenemende vraag vanuit

de markt beter te ondersteunen, richten

de twee bedrijven in april 2009 de specialist

in glasbeslag op. Naast hoogwaardige

hydraulische scharnieren, biedt Minusco

ook andere toepassingen aan zoals douchescharnieren

en stabilisatorstangen.

Het design is erop gericht de complexiteit

van elke architecturale toepassing, zoals

hydraulische systemen, quasi onzichtbaar te

maken. Bovendien gaat het bedrijf prat op

innovatie en kwaliteit. “Wij distantiëren ons

van andere spelers door het grondig testen

van onze systemen, tot wel een miljoen

openingen voor scharnieren bijvoorbeeld.

Maar vooral met onze ruime service maken

we het verschil”, legt Tim uit.

Hoog kennis- en serviceniveau

Constant inspelen op de vraag vanuit de

markt is een must, ook op vlak van glasbeslag.

“We zien dat zwart nog steeds zeer

goed in de markt ligt”, zegt Tim. “Door de

coronacrisis neemt nu ook de vraag naar

specifieke glaswandoplossingen toe. Ook

daarbij kunnen we onze klanten helpen.”

Niet alleen ondersteunt Minusco zijn klanten

in het concreet gebruik van de producten,

de experts denken graag mee naar de

meest geschikte oplossingen voor specifieke

situatie. En dan is er nog de goede bevoorrading.

“De laatste jaren zien we dat onze

klanten steeds meer hun eigen voorraad

afbouwen. Gelukkig hebben wij van onze

courante producten voldoende stock zodat

we een snellere belevering kunnen garanderen”,

beaamt Tim. “Want ook dat maakt

deel uit van een sterke service.”

Het design is erop gericht de

complexiteit van de toepassing

quasi onzichtbaar te maken.

‘MET ONZE INNOVATIEVE

DESIGNS, KWALITEIT EN SERVICE

MAKEN WIJ HET VERSCHIL’

Kwalitatief glasbeslag is cruciaal voor het realiseren van oogstrelend glaswerk. (Beeld: ©denisismagilov - stock.adobe.com)

interieurbouwenschrijnwerk.be

69


Innovatief met lijmen

Binnen de interieurbouw is verlijmen uitgegroeid tot de populairste verbindingstechniek.

Niet zonder reden: wie kwaliteitsvolle producten volgens de regels van de kunst

toepast, creëert bijzonder mooie resultaten. Zeker wanneer je Jowat

lijmen gebruikt. De Duitse fabrikant blijft de markt verrassen

met innovatieve oplossingen. Zoals de granulaatversie

van de kantenband hotmelt Jowatherm-Reaktant ®

MR 607.90 die begin dit jaar werd gelanceerd.

Tekst: Els Jonckheere Beeld: Jowat

Sinds het begin van de jaren 2000 heeft Jowat met succes alternatieve

productietechnologieën ontwikkeld. Dit resulteerde onder meer

in PUR-smeltlijmen die niet tot de categorie van gevaarlijke stoffen

behoren. De Jowatherm-Reaktant® MR-productfamilie bevat namelijk

veel minder monomeren dan gelijkaardige producten. Technisch

commercieel adviseur David Costermans: “We blijven sleutelen aan

deze al erg uitgebreide reeks PUR-lijmen. Zo is er dit jaar een kantenband

hotmelt in granulaatvorm bij gekomen, geschikt voor het

verlijmen van standaard kantenbanden zoals ABS, PP, PVC, fineer of

melamine papier op kanten verlijmmachines. Er zijn twee productfamilies:

de gewone 607.90/90 reeks en de premium-serie 608.90/91.

De 90 is transparant van kleur en zorgt voor een erg fijne optische

voeg, vooral bij donkere kleuren of zwart en in hoogglansbereik. De

91 is dan weer bestemd voor alle lichte decors en wit.”

Blijven vernieuwen

Een productreeks waarmee Jowat inspeelt op de grote diversiteit

van materialen die in gestoffeerde meubelen worden gebruikt, zijn

de solventgebaseerde Jowat ac-lijmen. “Onze R&D-afdeling blijft

Een productreeks waarmee Jowat inspeelt op de grote

diversiteit van materialen die in gestoffeerde meubelen

worden gebruikt, zijn de solventgebaseerde Jowat

ac-lijmen. (Beeld:Rolf Benz / www.studio-khf.de).

dit gamma verder ontwikkelen”, vervolgt David Costermans. “Het

zijn dan ook erg sterke producten dankzij hun hoge aanvangshechting,

korte aandruktijd en hoge cohesieopbouw. Vandaag

bevat dit assortiment een minimale hoeveelheid solventen en een

maximum aan vaste stoffen. Zo spelen we in op de milieu- en

veiligheidsvereisten, en slagen we erin de kost per verlijmd stuk te

verminderen. Een paradepaardje binnen het gamma is de 471.64,

een lijm die zich perfect laat verspuiten, een goede hechting biedt

op een brede waaier van materialen en resulteert in een zachte

lijmnaad na uitdroging. Ook de 482.64 doet het goed met zijn hoge

temperatuurbestendigheid in toepassingen waar de verlijmde delen

onder grote spanning komen te staan.”

De 607.90/90 reeks is transparant van kleur en zorgt voor een erg fijne optische voeg, vooral bij donkere kleuren of zwart en in hoogglansbereik.

interieurbouwenschrijnwerk.be

71


MEISTER PD 200 parketvloeren

Een kwalitatieve en

betaalbare rustieke

parketvloer

Voor wie op zoek is naar een

betaalbare rustieke parketvloer

biedt Meister PD 200 parket uitstekende

mogelijkheden. De decoren

passen zowel in een landelijk

als modern interieur.

Tekst en beeld: Meisterwerke

De mix van een aantrekkelijk kleurenpallet

met authentieke structuren accentueert het

natuurlijke hout. De noesten van de rustieke

decoren zorgen er trouwens voor dat deze

parketvloeren perfect tot hun recht komen

in een landelijke als in een moderne woning.

De mogelijkheid bestaat ook om de trap

volledig af te werken met de bijpassende PD

200 trapprofielen, om zo een harmonieus

geheel met de woonruimte te creëren. De

langse v-groef van de parketvloer biedt

bovendien de optie om een smalle ruimte

optisch breder te doen lijken door de

parketplanken in de breedte te installeren.

Naast het esthetische aspect, is de MEISTER

PD 200 parketvloer ook vooral een kwalitatieve

vloer, die zeer sterk bestand is

tegen vallende voorwerpen. De 2,5 millimeter

edele toplaag en vooral de oersterke

HDF tussenlaag absorberen zeer sterk de

impact van vallende voorwerpen. Een ideale

vloer om met hoge hakken over te lopen,

met een minimaal risico om hiervan de

gebruikssporen in de parketvloer te zien.

Het unieke Masterclicplus clicsysteem zorgt

er bovendien voor dat deze parketvloer

in een handomdraai geplaatst is, zowel

zwevend als gelijmd. MEISTER PD 200

parket is honderd procent made in Germany

en is verkrijgbaar in vijf natuurgeoliede en

zeven matgelakte eiken varianten.

MEISTER PD 200 Eik rustiek optisch geloogd 8138 – mat gelakt.

72 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘DE MIX VAN EEN AANTREKKELIJK

KLEURENPALLET MET AUTHENTIEKE STRUCTUREN

ACCENTUEERT HET NATUURLIJKE HOUT’

MEISTER PD 200 Eik rustiek authentic 8645 - natuurgeolied, met bijpassend trapprofiel.

interieurbouwenschrijnwerk.be

73


Bewerkingsmachines voor elk interieur

Gabbiani G2

De ideale oplossing door zijn complete standaard

uitrusting. Deze opdeelzaag kenmerkt zich door zijn

snelheid, precisie, flexibiliteit en productiviteit.

Olimpic K 560

Een compacte kantenlijmer met een

doorvoersnelheid van 18 meter/minuut die is

ontworpen om vele uren per dag te produceren.

Morbidelli M 100

Een all-in-one CNC-bewerkingscenter met

een rijke uitrusting aan frees- en boormogelijkheden.

BLACK

FRIDAY

GROTE

kortingen en scherpe prijzen

op alle stock- en

toonzaalmodellen

bij

1 dag SUPERDEALS Waregem

27/11

Rogiers Waregem H. Lebbestraat 150

T: +32 56 60 13 45 8790 Waregem

www.rogiers.be

info@rogiers.be

Rogiers Herentals Dikberd 46

T: +32 56 60 13 45 2200 Herentals


De geluidsisolerende gipsplaat

met verhoogde akoestische weerstand.

SINIAT dB

Extra geluidsisolerend

Snel en economisch resultaat

Stootvast

Eenvoudige installatie

www.siniat.be


BRANCHEPARTNERS

VANAF € 595 PER JAAR WETEN UW KLANTEN OOK WAT U DOET!

Branchepartners biedt

de lezer een compleet

overzicht van de meest

gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers

in de sector

Zowel in het tijdschrift als op de website, treft

u een overzicht van de meest gerenommeerde

fabrikanten en leveranciers.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Interieurbouw & Schrijnwerk?

Bel of mail voor meer informatie met Pieter-Jan Vansteelandt T +32 50 36 81 70 – p.vansteelandt@louwersmediagroep.be

INTERIEURBOUWENSCHRIJNWERK.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR

Op de website van Interieurbouw & Schrijnwerk is

bedrijfsinformatie van onze partners doeltreffend en

efficiënt te vinden

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt

optimale vindbaarheid van de branchepartners door Google gegarandeerd. Vanuit het

tijdschrift is alle informatie over de branchepartners direct beschikbaar, door de QR

code te gebruiken.

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van Interieurbouw & Schrijnwerk?

Bel of mail voor meer informatie met Pieter-Jan Vansteelandt T +32 50 36 81 70 – p.vansteelandt@louwersmediagroep.be


BRANCHEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijf

3D ULTRA SURFACES BVBA

Torhoutbaan 122

8480 ICHTEGEM

T +32 475 32 70 61

F +32 50 68 49 68

E info@3dus.be

ARDIS INFORMATION SYSTEMS

Aardenburgkalseide 254

9990 MALDEGEM

T +32 50 72 89 89

F +32 50 72 89 88

E info@ardis.be

W www.ardis.be

BELMEKO

Siemenslaan 5

8020 OOSTKAMP

T +32 50 83 11 83

F +32 50 83 11 84

E info@belmeko.be

W www.belmeko.be

CRAS NV

Industrielaan 5

8790 WAREGEM

T +32 56 60 34 44

E info@craswoodshops.be

W www.craswoodshops.be

W www.3dus.be

AKEMI BENELUX BVBA

Kromstraat 58

2520 RANST

T +32 3 354 35 60

F +32 3 354 35 61

E info@akemi.be

W www.akemi.be

ARGENT ALU

Bankstraat 2

®

argenta

opening doors

9770 KRUISHOUTEM

T +32 9 333 99 99

F +32 9 333 99 90

E info@argentalu.com

W www.argentalu.com

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

F +32 56 23 70 02

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

DB&S MACHINES

Bruggesteenweg 109 C

8830 HOOGLEDE-GITS

T +32 51 70 54 66

F +32 51 70 54 67

E info@dbs-machines.be

W www.dbs-machines.be

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN

DECEUNINCK-DEFORCE

AKZO NOBEL DECORATIVE

COATINGS NV

G. Levisstraat 2

‘1800 VILVOORDE

T +32 2 254 22 11

ASONA ACOUSTIC SOLUTIONS

C. Verolmelaan 75

1422 ZB UITHOORN

T +31 20 643 58 50

E info@asona.nl

W www.asona.com

BERMABRU NV

Maurice Herbettelaan 63

1070 BRUSSEL

T +32 2 529 50 50

F +32 2 524 22 24

E info@bermabru.be

W www.bermabru.be/nl-be/

Rumbeeksegraver 166

8800 ROESELARE

T +32 51 22 41 11

F +32 51 22 94 06

E info@dcdf.be

W www.dcdf.be

E info@akzonobel.com

W www.akzonobel.com

AKZO NOBEL WOOD COATINGS GMBH

Düsseldorfer Straße 96-100

D-40721 HILDEN

T +49 210 37 75 30

E info@zweihorn.com

W www.zweihorn.com

BASIN CHEMIE NV

Gravestraat 7A

8750 WINGENE

T +32 51 65 00 10

F +32 51 65 81 05

E info@basin.be

W www.basin.be

BRACHOT HERMANT NV

E-3 laan 86-92

9800 DEINZE

T +32 9 381 81 81

F +32 9 386 97 25

E info@brachot.com

W www.brachot.com

DECOSPAN NV

Lageweg 33

8930 MENEN

T +32 56 52 88 00

F +32 56 52 88 03

E info@decospan.com

W www.decospan.be

ARBIS BVBA

Poeierstraat 8 (I.Z. Driehoek)

2490 BALEN

T +32 14 63 17 44

F +32 14 70 45 09

E info@arbis.be

W www.arbis.be

BELGIQA

BELGIQA

TAILOR MADE WOODEN FLOORS

Hogeweg 245

8930 MENEN

T +32 56 51 79 60

F +32 56 51 79 75

E info@woodstoxx.be

W www.woodstoxx.be

C.B.A.BVBA

Kardinaal Mercierplein, 2

2800 MECHELEN

T +32 15 79 73 27

E info@cba.be

W www.cba.be

DUIVESTEIN TECHNIEK OSS NV

Dommelstraat 10

5347 JL OSS

T +31 412 64 39 18

E dto@stapelautomaten.nl

W www.platenmagazijnen.nl

interieurbouwenschrijnwerk.be

77


BRANCHEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijf

DU PONT BVBA

Kleinheide 24G

2242 PULDERBOS (ZANDHOVEN)

T +32 3 464 00 91

E info@du-pont.be

W www.du-pont.be

FINTERIO NV

Vliegveld 45

8560 WEVELGEM

T +32 56 37 03 35

F +32 56 37 12 49

E info@finterio,com

HETTICH MARKETING- UND

VERTRIEBS GMBH & CO. KG

Gerhard-Lüking-Strasse 10

D-326063 VLOTHO

T +32 22 70 12 10

E info@de.hettich.com

W www.hettich.com

LIMOCO NV

Industrieweg Noord 1141

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 85 55 21

F +32 89 95 42 21

E info@limoco.be

W www.limoco.be

W www.finterio.com

EGGER BENELUX NV

Engelese Wandeling 2K4V

8500 KORTRIJK

T +32 56 24 78 49

F +32 56 24 78 40

E info-benelux@egger.com

W www.egger.com

FTB REMMERS BVBA

Bouwelven 19

2280 GROBBENDONK

T +32 14 84 80 80

F +32 14 84 80 81

E info@ftbremmers.com

HITACHI POWER TOOLS NV/SA

Koningin Astridlaan 51

1780 WEMMEL

T +32 2 460 17 20

F +32 2 456 11 75

E info@hitachi-powertools.be

W www.hitachi-powertools.be

LINUM EUROPE NV

Pieter Verhaeghestraat 20

8520 KUURNE

T +32 56 35 92 94

F +32 56 35 88 47

E info@linum.eu

W www.linum.eu

W www.ftbremmers.be

HÄFELE BELGIUM N.V.

ENGELS SURFACES

Paardenmarkt 83

2000 ANTWERPEN

T +32 3 202 88 21

E info@engels-surfaces.be

W www.engels-surfaces.be

Lindestraat 5

9240 ZELE

T +32 5 245 01 14

F +32 5 245 01 51

E info@hafele.be

W www.hafele.be

KAVEC

Weg naar Zwartberg 230

3660 OPGLABBEEK

T +32 89 85 40 44

F +32 89 85 62 33

E info@schreursprojects.be

W www.schreurs-projects.be

LIVOVABO NV

Hoekstraat 41

9200 DENDERMONDE

T +32 52 43 29 10

F +32 52 43 29 11

E info@livo.be

W www.livo.be

FESTOOL BELGIUM NV

Alfons Gossetlaan 48/001

1702 GROOT-BIJGAARDEN

T +32 2 893 36 36

E info@festool.be

W www.estool.be

HAWA AG

Untere Fischbachstrasse 4

CH-8932 METTMENSTETTEN

T +41 44 767 91 91

F +41 44 767 91 78

W www.hawa.ch

LASERTOPO BVBA

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@lasertopo.be

W www.lasertopo.be

LMC BENELUX NV

Toleindestraat 7/001

9080 BEERVELDE

T +32 9 261 03 70

F +32 9 261 03 79

E info@lmc-group.com

W www.lmcstore.com

oplossingen in hout

FINSA BV

Westerhavenweg 12

4382 NM VLISSINGEN

T +31 118 47 12 22

F +31 118 47 24 00

E holland@finsa.es

HESSE BENELUX

Venecoweg 6

9810 NAZARETH

T +32 9 281 06 40

E benelux@hesse-lignal.com

LIGNE PIERRE

Leuvensesteenweg 326

3190 BOORTMEERBEEK

T +32 15 50 97 00

F +32 15 50 97 01

E info@lignepierre.com

LOCRA

Poelstraat 9

3511 KURINGEN

T +32 11 231 546

E info@locra.be

W www.finsa.com

W www.hesse-lignal.com

W www.lignepierre.com

W www.locra.be

78 interieurbouwenschrijnwerk.be


BRANCHEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

interieurbouwenschrijnwerk.be/

MARTAL

Antwerpsesteenweg 3

2860 SINT- KATELIJNE - WAVER

T +32 15 20 41 16

F +32 15 20 86 68

E info@martal.be

W www.martal.be

IVC GROUP / MODULEO

Nijverheidslaan 29

8580 AVELGEM

T +32 56 65 33 69

E projectsbelux@ivcgroup.com

W www.moduleo.com

OSMO HOLZ UND COLOR

GMBH & CO. KG

Affhüppen Esch 12

D-48231 WARENDORF

T +49 2581 922 100

F +49 2581 922 200

E info@osmo.de

W www.osmo.de

PIETERMAN GLAS- & STEENTECHNIEK NV

Industrieweg 111

3583 PAAL - BERINGEN

T +32 11 42 17 75

E info@pgv-be.com

W www.pieterman-glastechniek.com

PHILIPS CONSTANT

MASTER BUILDERS SOLUTIONS

BELGIUM NV

Nijverheidsweg 89

3945 HAM

T +32 11 34 04 34

E mbs-cc-be@mbcc-group.com

W www.master-builders-solutions.be

NOBLESSE BENELUX BVBA

Industriepark-Neringstraat 2

1840 LONDERZEEL

T +32 52 30 09 81

F +32 52 31 94 13

E info@noblesse.be

W www.noblesse.be

OSTERMANN BELUX NV

I.Z. Begijnenmeers 44

1770 LIEDEKERKE

T +32 53 68 17 51

F +32 53 64 82 64

E verkoop.be@ostermann.eu

W www.ostermann.eu

Begijnhofstraat 47

2870 PUURS

T +32 3 897 97 97

F +32 3 889 89 78

E info@philipsconstant.be

W www.philipsconstant.com

MEISTERWERKE SCHULTE GMBH

Johannes Schulte Allee 5

D-59602 RUTHEN-MEISTE

T +49 29 52 816 1304

F +49 29 52 816 95 1304

E info@meisterwerke.com

W www.meisterwerke.com/nl/

novia

NOVIA BVBA

Huidevettersstraat 50

2000 ANTWERPEN

T +32 3 231 03 36

F +32 3 231 02 61

E info@novia.be

W www.novia.be

PALETTECAD.NL BV

Stationsstraat 278A

6361 BH NUTH

T +31 455 65 07 20

E info@palettecad.nl

W www.palettecad.com

PLACABOIS

Oostlaan 4

8560 GULLEGEM

T +32 56 60 21 12

E placabois@placabois.be

W www.placabois.be

PEHA DESIGN

Oudenaardsesteenweg 269

MERLIER SLIJPERIJ BVBA

Esserstraat 18

8550 KORTRIJK

T +32 54 25 87 99

E info@merlierslijperij.be

W www.merlierslijperij.be

NV INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS SA

Pater Beckstraat 45

8500 KORTRIJK

T +32 50 37 34 20

E iwp@iwp.be

W www.iwp.be

8500 KORTRIJK

T +32 56 22 47 27

F +32 56 20 49 89

E pholvoet@holvoet-design.be

E info@peha-design.be

PROTEUS SYSTEMS EUROPE BV

Koeweistraat 8

4181 CD WAARDENBURG

T +31 418 65 52 00

F +31 418 65 52 11

E info@proteus.nl

W www.proteus.nl

MEUBELLAKKEN SERVICE CENTER

Centrum-Zuid 3023 B4

3530 HOUTHALEN

T +32 11 21 36 38

F +32 11 21 36 34

E info@meubellakken.be

W www.meubellakken.be

OOSTERLINCK HOUT

Schaapsdreef 8B

8750 WINGENE

T +32 51 65 75 41

F +32 51 65 75 35

E info@oosterlinck-hout.be

W www.oosterlinck-hout.be

PERFECTA CHEMIE

INTERNATIONAL BV VBR

Dijkstraat 28

9140 TEMSE

T +32 3 710 92 92

F +32 3 710 92 90

E sales@boltonadhesives.com

W www.salesadhesives.com

RD DESIGN

Laukenshof 2/1

3910 NEERPELT

T +32 11 94 60 37

F +32 11 91 15 89

E info@rd-design.be

W www.rd-design.be

interieurbouwenschrijnwerk.be

79


BRANCHEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de branchepartners, scan deze QR code

met uw smartphone

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijf

RECTAVIT

Ambachtenlaan 4

9080 BEERVELDE

T +32 9 216 85 20

F +32 9 216 85 30

E info@rectavit.be

W www.rectavit.be

SCHLÜTER SYSTEMS KG

Schmölestrasse 7

58640 ISERLOHN

T +32 14 44 30 80

F +32 14 44 30 81

W www.schlueter-systems.com

TOPSOLID BELGIUM

Ternatstraat 4

B-1742 TERNAT

T +32 25 82 72 64

E info@topsolid.be

W www.topsolid.be

VAN HOECKE NV

Europark - Noord 9

9100 SINT - NIKLAAS

T +32 3 760 19 00

E info@vanhoecke.be

W www.vanhoecke.be

REHAU NV

Ambachtenlaan 22

Ambachtszone Haasrode 3326

3001 HEVERLEE

T+32 16 39 99 11

SHERWIN WILLIAMS BENELUX BV

Ambachtsweg 9

9820 MERELBEKE

T +32 9 252 43 64

F +32 9 252 27 33

E sw.benelux@sherwin.com

TRIVEST SOFTWARE GROUP

Baaikensstraat 21/2

9240 ZELE

T +32 52 57 88 44

E info@trivestsoftwaregroup.be

W www.trivestsoftwaregroup.be

VAN OPSTAL & C° N.V.

Boomsesteenweg 34

2630 AARTSELAAR

T +32 3 887 40 48

F +32 3 887 76 06

E info@vanopstal.be

W www.vanopstal.be

T +32 16 39 99 12

E info.bel@rehau.com

W www.rehau.com

ROBACO

Gentsesteenweg 432

8793 SINT-ELOOIS-VYVE

T +32 56 62 11 98

E info@robaco.be

SOLIDOR RUBBER & PRODUCTS BVBA

Lauwbergstraat 124b

8930 LAUWE

T +32 56 41 35 70

F +32 56 40 37 68

E info@solidor.be

W www.solidor.be

TYPHOON NV

Grote Heerweg 67

8791 BEVEREN - LEIE

T +32 56 69 46 50

F +32 56 75 46 60

E info@typhoon.be

W www.typhoon.be

VENS & THIERS

Waterven 12

8501 HEULE

T +32 56 36 51 70

F +32 56 36 51 78

E info@vens-thiers.be

W www.vens-thiers.be

W www.robaco.be

ROGIERS - VANPOUCKE nv/sa

H. Lebbestraat 150

8790 WAREGEM

T +32 56 60 13 45

F +32 56 60 74 76

E info@rogiers.be

W www.rogiers.b

SORTIMO BVBA

Schaarbeeklei 491

1800 VILVOORDE

T +32 2 355 03 70

F +32 2 355 03 71

E info@sortimo.be

W www.sortimo.be

UNILIN BVBA - DIVISION PANELS

Ingelmunstersteenweg 229

8780 OOSTROZEBEKE

T +32 56 66 70 21

F +32 56 66 82 25

W www.unilinpanels.com

UNILIN, DIVISION INSULATION

Waregemstraat 112

9792 DESSELGEM

T +32 56 73 50 91

F +32 56 73 50 90

E info.panels@unilin.com

W www.unilinpanels.com

VLECAD BVBA

Kanaalkom 36

3960 BREE

T +32 89 81 93 30

E info@vlecad.be

W www.vlecad.be

WIDOOCA

Lenneke Mare 11

3020 WINKSELE

T +32 16 49 02 40

E info@widooca.be

W www.widooca.be

SANTENS METAALWAREN

Nijverheidskaai 3

9040 SINT AMANDSBERG

T +32 9 218 86 18

F +32 9 228 26 48

E info@santensgent.be

W www.santensmetaalwaren.be

SOUDAL

Everdongenlaan 18

2300 TURNHOUT

T +32 14 42 42 31

F +32 14 42 65 14

E info@soudal.com

W www.soudal.com

VAN BELLE NV

Steenstraat 12

9402 MEERBEKE

T +32 54 31 77 60

E info@vanbelle.be

W www.vanbelle.be

WSB FINISHING EQUIPMENT

Veilinglaan 56-58

1861 WOLVERTEM

T +32 2 269 46 75

F +32 2 269 78 45

E info@wsb-benelux.be

W www.wsb-benelux.be

80 interieurbouwenschrijnwerk.be


Accessoires die het

verschil maken

Wil je écht tevreden klanten, verras hen met deze premium accessoires. Mooi

gepresenteerd met grote situationele foto’s. Voor je efficiëntie hebben we een

adviesverkoopprijs btwi voor de particulier erbij gedrukt. Je aankoopprijs staat online op

je lmstore.com account. Vraag naar je exemplaar, verhoog je verkoopkansen en bestel

www.lmcstore.com

in een paar kliks… is zó geregeld. Tel.: +32 (0)9 261 03 70


Proteus ERP

Specifiek ontwikkeld voor interieurbouw, houthandel

en meubel- en houtindustrie.

trivestsoftwaregroup.be


Voor meer informatie,

contacteer Van Hoecke

info@vanhoecke.be

Tel. 03 760 19 00

www.vanhoecke.be

SPACE STEP - de sokkeloplossing

De SPACE STEP van Blum slaat twee vliegen in één klap: extra opbergruimte

dankzij een lade in de sokkel van de kast én gemakkelijke toegang tot hoger

gelegen kasten door het handige opstapje. Om het voor onze klanten nog

eenvoudiger te maken deze oplossing te integreren in hun projecten, bieden

we dit topproduct vanaf nu ook voorgemonteerd en volledig op maat aan.

Ontdek

SPACE STEP

www.blum.com


MAKKELIJK ONTWERPEN

- Creëren in slechts enkele stappen

- Ontwerpen met intelligente objecten

- Import & exportmogelijkheden

(waaronder IFC, STP, SKP, DWG)

- Ontwerp snel met “drag & drop

- Tekenen in 2D en/of 3D

- Eigen objecten catalogus

HANDIGE EXTRA’S

- CLOUD-ruimte

- Koppelen met bluetoothlasers

- Delen met andere professionals

- Maatvoering-

-

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

-

- 360° panorama’s

- Virtual Reality omgeving

- Digitale showroom voor uw website

GEAUTOMATISEERD PRODUCEREN

-

- Rechtstreeks naar de CNC machine

10 jaar in Nederland & België

FLEXIBEL LEREN

- Klassikaal

- Online

- Zelfstandig

- In-company op maat

- Nederlandstalige helpdesk

- Ingebouwde help-

Vanaf

| +31 (0)45 565 07 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!