17.12.2020 Views

Zwembadbouw 01 2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1<br />

NR <strong>01</strong><br />

<strong>2020</strong><br />

NOV | DEC<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu<br />

De impact<br />

van de lockdown<br />

op een sector<br />

Opleidingsaanbod voor alle<br />

facetten van zwembadbouw<br />

Oplossingen voor<br />

energiezuinige en natuurlijke<br />

zwembaden


Service, kwaliteit<br />

en betrouwbaarheid<br />

DE 3 PIJLERS VAN HET SUCCES VAN PCS!<br />

www.poolcoversystems.be


AGUABEL BV | KRAAISTRAAT 10 | B-8720 WAKKEN | BELGIË<br />

+32(0)56 42 41 80 |INFO@AGUABEL.COM<br />

WWW.AGUABEL.COM


Nieuw:<br />

legionellapreventie<br />

via handige app<br />

VOORDELEN<br />

» 1 centraal up-to-date digitaal dossier<br />

(risico-analyse, beheersplan, logboek)<br />

» Beheer op afstand is kinderspel<br />

» Tijd- en kostenbesparend<br />

» Altijd wettelijk in orde<br />

MEER WETEN?<br />

Bel 09 242 58 39<br />

info@aquadomo.be<br />

www.aquadomo.be<br />

Uw water, onze zorg


Voorwoord<br />

Niet zomaar een sprong in het diepe<br />

Dat het een raar jaar was. U zal het in de nakende eindejaarsperiode nog<br />

regelmatig horen. Maar laat ons eerlijk zijn. Voor de zwembadbouwer<br />

bood <strong>2020</strong>, het jaar van menig oververhitte staycation, over het algemeen<br />

meer kansen dan beperkingen. De remonte van het particuliere<br />

zwembad, sinds enkele jaren ingeluid door de stijgende temperaturen,<br />

kreeg in tijden van lockdown en reisbeperkingen in ieder geval een<br />

aardig begeleidend zetje. Hoewel openbare zwembaden het harder te<br />

verduren kregen, waren ook daar de technische diensten en installaties<br />

van elementair belang om na een alweer plotse wijziging in de maatregelen<br />

voldoende snel te kunnen schakelen.<br />

In deze boeiende, uitdagende en ja, soms vreemde omstandigheden<br />

stellen we u met veel plezier het eerste nummer van <strong>Zwembadbouw</strong><br />

voor. Door alle relevante vakinformatie op één multimediaal platform<br />

te verzamelen - van productinformatie tot technische toelichtingen en<br />

inspirerende voorbeelden - bieden we u de nodige handvaten om uw<br />

job als vakman verder te stroomlijnen, zonder dat u daarvoor zelf een<br />

eindeloze zoektocht moet ondernemen.<br />

Zo maken we in deze editie kennis met tal van gespecialiseerde partners<br />

en de oplossingen die zij bieden om aan de belangrijkste noden<br />

van de dag te voldoen. Denk aan warmtepompen afgestemd op het<br />

klimaat van de Lage Landen, diverse mogelijkheden om de warmte- en<br />

waterverliezen ten gevolge van verdamping te beperken en oplos singen<br />

voor een veilige chloorvrije of -arme waterbehandeling. Hebt u door een<br />

overvol orderboekje deze winter nog werk in te halen? Dan leest u tevens<br />

hoe dat vlot te organiseren, of welke bouwmethoden het werk volgend<br />

seizoen efficiënter kunnen doen verlopen. Tot slot krijgen we een blik in<br />

het zwemparadijs van LAGO Kortrijk Weide.<br />

Uitgelezen bent u met <strong>Zwembadbouw</strong> evenwel nooit. Via ons online<br />

platform blijft u dagelijks op de hoogte van de laatste nieuwtjes, en u<br />

kan er ook de verschillende artikels op nalezen. Altijd en overal.<br />

Welkom, en veel leesplezier!<br />

Elise Noyez<br />

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,<br />

Wellness, Outdoor en Groen<br />

nr. 1 <strong>2020</strong><br />

verschijnt 4 x per jaar<br />

UITGEVER<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

VESTIGING NEDERLAND<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Jan Devriese<br />

REDACTIETEAM<br />

Stephanie Demasure, Philip Doutreligne,<br />

Els Jonckheere en Elise Noyez<br />

BLADMANAGERS<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock, Elke Kina,<br />

Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. Archicomm<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnements periode geen<br />

schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Verspreiding vindt plaats in België én<br />

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,<br />

openbare besturen, uitbaters van<br />

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,<br />

landschapsarchitecten, designers,<br />

installateurs van technieken, opdrachtgevers,<br />

adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers,<br />

fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die<br />

gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Inhoud<br />

Drie uitdagingen voor de zwembadbouwer, en hun oplossing 8<br />

Automatische afdekking doet elk zwembad schitteren 10<br />

Schoon water zonder smaakjes of geurtjes 12<br />

Alle apparatuur onder één dak 16<br />

Innovatieve groothandel met kleinschalig karakter 18<br />

Zo sterk als 45 centimeter gewapend beton 20<br />

De Pen, Uitdagingen 22<br />

Impact lockdown op sanitaire installaties 24<br />

Vier onmisbare producten voor 2021 26<br />

Ruim 2.000 m 2 waterpret met hoogst mogelijke energie-efficiëntie 28<br />

Zwembad op maat van de stadstuin 32<br />

Opleidingsaanbod voor alle facetten van zwembadbouw 34<br />

Hoogwaardige watertechniek helpt exploitatiekosten beperken 38<br />

Een partner voor lokale technische expertise 40<br />

Eerlijke prijs dankzij private label 42<br />

Zwemklaar in twee weken tijd 44<br />

Zwembadbekleding zorgt voor unieke look 46<br />

Oplossingen voor energiezuinige en natuurlijke zwembaden 48<br />

De laatste horde richting succesvolle oplevering 52<br />

Van sporthal naar sportcomplex 54<br />

Niet voor elk zwembad is een vergunning nodig 60<br />

Tuinaannemer kan eenvoudige betonwerken zelf uitvoeren 62<br />

Greenex is ideale partner voor groenspecialist 66<br />

Genieten van je zwembad én tegelijk besparen 68<br />

<strong>Zwembadbouw</strong> partners 72


1<br />

NR <strong>01</strong><br />

<strong>2020</strong><br />

NOV | DEC<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu<br />

De impact<br />

van de lockdown<br />

op een sector<br />

Opleidingsaanbod voor alle<br />

facetten van zwembadbouw<br />

Oplossingen voor<br />

energiezuinige en natuurlijke<br />

zwembaden<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

zwembadbouw.eu<br />

7


DRIE UITDAGINGEN VOOR<br />

DE ZWEMBADBOUWER,<br />

EN HUN OPLOSSING<br />

Een groothandel die geen uitdaging uit de weg gaat. Zo kan je Blue drops uit Drongen omschrijven. Toen Bram Flobert<br />

en Michael Little in 2<strong>01</strong>6 hun zaak oprichtten, was de markt immers al aardig verzadigd. Een persoonlijk contact en<br />

pragmatische ingesteldheid moesten het verschil maken. Vijf jaar later zien de jeugdvrienden zich bevestigd in hun aanpak.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Elise Noyez & Blue drops<br />

De kantoren en magazijnruimte van Blue drops liggen in Drongen. (Beeld: Blue drops fotografie Gregory Maudens)<br />

Bram en Michael waren al meer dan tien jaar<br />

actief in de sector toen ze met Blue drops<br />

van start gingen, en hebben met hun bedrijf<br />

intussen een fysieke groothandel met<br />

2.600 m 2 magazijnruimte, een compleet<br />

gamma aan zwembadtechniek en een<br />

team van negen mensen uitgebouwd.<br />

Ook het vertrouwen van de fabrikanten<br />

van A-merken heeft het bedrijf de voorbije<br />

vijf jaar gewonnen. Zo behoren onder<br />

meer de waterbehandelingstechniek van<br />

Sugar Valley en het productgamma van<br />

Hayward vandaag tot het aanbod. Meer<br />

nog, als erkend verdeler kan Blue drops<br />

ook het Totally Hayward spaarprogramma<br />

aanbieden.<br />

Toch zijn het niet zozeer merken of<br />

producten die Bram en Michael willen<br />

bieden; wel oplossingen. Dat begint bij<br />

snelle levertijden en een geëngageerd<br />

serviceteam, en strekt zich verder uit<br />

over opleidingen en een eigen productontwikkeling.<br />

Een persoonlijk contact en<br />

een doorgedreven affiniteit met de actuele<br />

uitdagingen van de zwembadbouwer<br />

liggen aan de basis.<br />

1. VRAAG NAAR ENERGIE-EFFICIËNTIE<br />

De consument is steeds meer energiebewust.<br />

Hij wil genieten van een aan genaam<br />

warm zwembad, maar bij voorkeur met een<br />

zo laag mogelijk energiever bruik en tegen<br />

een zo goedkoop mogelijk tarief. In een land<br />

als België is dat niet altijd evident.<br />

Om de zwembadbouwer naar een energie<br />

zuinige oplossing te begeleiden, stelt<br />

Blue drops in 2021 een Eco Friendly<br />

selectie voor. Onder meer Heatcover, een<br />

vloeibare zwembadafdekking die verlies<br />

door verdamping drastisch reduceert<br />

en waarvan Blue drops zich exclusief<br />

Belgische verdeler mag noemen, zal daar<br />

onderdeel van uitmaken. Wat evenmin<br />

zal ontbreken, zijn de warmtepompen<br />

die Blue drops vandaag onder de noemer<br />

Blue+ ontwikkelt. Deze toestellen worden<br />

specifiek afgestemd op de koudere<br />

Belgische markt en zullen naast een<br />

uitermate energiezuinige ook een stille<br />

werking hebben. Bovendien voorziet het<br />

bedrijf bijkomende ondersteuning in<br />

de vorm van calculatoren, beschikbaar<br />

vanaf begin 2021. Daarmee kan de<br />

zwembadbouwer zijn klant meteen zicht<br />

geven op kosten en verbruik.<br />

2. WAT IN HET LAAGSEIZOEN?<br />

Geen artikel zo seizoengebonden als een<br />

zwembad. Blue drops zorgt er echter voor<br />

dat de zwembadbouwer in de winter al<br />

voorsprong kan nemen op het hoogseizoen.<br />

8


‘WIE SLIM IS, NEEMT IN DE WINTER<br />

AL VOORSPRONG OP HET KOMENDE<br />

HOOGSEIZOEN’<br />

Michael Little (links) en Bram Flobert (rechts) hadden al meer dan tien jaar ervaring in de sector alvorens ze hun eigen groothandel oprichtten. (Beeld: Elise Noyez)<br />

Zo is het bedrijf verdeler van Novoflex,<br />

een zwembadflexibel, beschikbaar in<br />

verschillende diameters en rollengtes,<br />

die bij temperaturen van 5°C dezelfde<br />

flexibiliteit behoudt als bij 20°C en het werk<br />

bij koude temperaturen aldus aanzienlijk<br />

vereenvoudigt. Geen overbodige luxe,<br />

wellicht, gezien de vele nog lopende<br />

projecten van het voorbije jaar. Ook wie<br />

niet op de werf staat, kan het laagseizoen<br />

overigens goed benutten.<br />

pompen, filters en zwembad pompen,<br />

kunnen bij de groothandel namelijk<br />

gepersonaliseerd worden. Dat is meer<br />

dan een handige marketing tool: het<br />

ondersteunt de zwembadbouwer bovenal<br />

in het opmaken van een betere aanbieding<br />

voor de particulier. Al gaat Blue drops<br />

ook nog een stapje verder. Door niet<br />

alleen de producten van het logo van de<br />

zwembadbouwer te voorzien, maar ook<br />

volledig gepersonaliseerde brochures<br />

samen te stellen, geeft het bedrijf de<br />

professionele uitstraling van de aannemer<br />

een extra boost en zet het de lokale<br />

zwembadbouwer met andere woorden<br />

sterker in de markt.<br />

Door nu te investeren in opleidingen, zullen<br />

de werken in het komende hoogseizoen<br />

immers vlotter en met minder pro -<br />

blemen verlopen. Blue drops voorziet op<br />

aan vraag one-to-one opleidings sessies<br />

voor zwembad installateurs of complete<br />

technische teams.<br />

3. ZOEKTOCHT NAAR TOEGEVOEGDE WAARDE<br />

Sinds de opkomst van het internet en<br />

online verkoop, zijn prijsonderhandelingen<br />

alleen maar moeilijker geworden. Door<br />

private labeling past Blue drops daar<br />

een mouw aan. Zowel de eigen Blue+<br />

ontwikkelingen als andere gekende<br />

producten, inclusief chemicaliën, warmte-<br />

(Beeld: Elise Noyez)<br />

9


AUTOMATISCHE AFDEKKING DOET<br />

ELK ZWEMBAD SCHITTEREN<br />

Zwembadafdekkingen met lamellen bieden bescherming tegen onder meer vervuiling en ongelukken.<br />

Een goede zwembadafdekking is geen overbodige luxe. Het vrijwaart een zwembad van verdamping en vervuiling, en<br />

ook los van functionele en financiële baten resulteert de keuze voor een automatische afdekking in meer comfort en een<br />

hoger veiligheidsgevoel. Op vlak van esthetiek, daarenboven, hoeven er tegenwoordig ook allerminst compromissen te<br />

worden gesloten.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Pool Cover Systems<br />

Automatische rolluiken behoren vandaag<br />

tot de meest populaire opties voor zwembadafdekking.<br />

Geen verrassing voor het in<br />

Merksplas gevestigde Pool Cover Systems,<br />

dat zich al meer dan tien jaar focust op de<br />

productie van dit soort maatsystemen. Zij<br />

zien de voordelen duidelijk in. Belangrijker<br />

nog: na een decennium intense samenwerking<br />

met talloze zwembadbouwers,<br />

kennen ze ook de valkuilen. Daar bieden<br />

ze met slimme productontwikkeling en<br />

een hoge servicegraad zo goed mogelijk<br />

antwoord op.<br />

ENERGETISCHE MEERWAARDE<br />

Zwembadafdekkingen met lamellen<br />

beschermen tegen onder meer vervuiling<br />

en ongelukken. De grootste meerwaarde,<br />

echter, bieden deze systemen op<br />

energetisch vlak. Zo zorgen ze in gesloten<br />

toestand voor een extra isolatielaag en<br />

gaan ze verdamping van het zwembadwater<br />

tegen. Aangezien verdamping<br />

Dankzij een transparante bovenlaag en zwarte onderlaag zorgen solarlamellen voor een extra<br />

warmteafgifte aan het water.<br />

‘ALLE PROFIELEN ZIJN VOORZIEN VAN<br />

ANTI-ALGSLEUVEN’<br />

10


verantwoordelijk is voor zowat 80% van de<br />

afkoeling van het zwembadwater, betekent<br />

dat meteen een aanzienlijke impact op de<br />

energiefactuur. Het is trouwens niet alleen<br />

water dat in open toestand verdampt,<br />

maar ook de chemicaliën die ter desinfectie<br />

in het zwembadwater aanwezig<br />

zijn. Wordt de verdamping middels<br />

een afdekking beperkt, dan wordt met<br />

andere woorden ook meteen het chemicaliën<br />

verbruik teruggedrongen. Uniek<br />

aan afdekkingen met lamellen in pvc of<br />

polycarbonaat, daarenboven, is dat ze niet<br />

alleen warmteverliezen beperken, maar<br />

tevens actief aan de opwarming van het<br />

zwembadwater kunnen bijdragen. Dankzij<br />

een transparante bovenlaag en zwarte<br />

onderlaag zorgen de zogenoemde solarlamellen<br />

van Pool Cover Systems namelijk<br />

voor een extra warmteafgifte aan het water.<br />

Die kan op warme dagen oplopen tot wel<br />

4°C per dag.<br />

ALGENVRIJ PROFIEL<br />

Ofschoon de waterkwaliteit altijd voorop<br />

hoort te staan, kunnen gebeurlijke tekortkomingen<br />

in het onderhoud van het<br />

zwembad leiden tot algengroei. Dat zal<br />

zich in zo’n geval niet alleen manifesteren<br />

op wanden en trappen, maar tevens<br />

aan de onderzijde van zwembadafdekkingen.<br />

Met de ontwikkeling van eigen<br />

anti-algprofielen in zowel pvc als polycarbonaat<br />

zet Pool Cover Systems het euvel<br />

echter buitenspel. Enerzijds worden drie<br />

kamers van het vierkamerprofiel met<br />

behulp van een end cap en siliconen<br />

volledig waterdicht gemaakt; anderzijds<br />

wordt de vierde kamer - de scharnierkamer<br />

- aan de onderkant voorzien van<br />

anti-algsleuven. Die zorgen ervoor dat de<br />

scharnierkamer bij elke beweging van de<br />

afdekking gespoeld wordt, en voorkomen<br />

zo de groei van algen. Niet alleen als optie,<br />

maar standaard bij elke PCS afdekking.<br />

AUTOMATISATIE<br />

De keuze voor een automatische afdekking<br />

is, vanuit het oogpunt van gebruiker<br />

en gebruikscomfort, bijna een evidentie.<br />

Voor de plaatser brengt het echter een<br />

aanzienlijke extra com plexiteit met zich<br />

mee. Om de installatie voor de zwembadbouwer<br />

zo duidelijk mogelijk te maken<br />

en de best mogelijke ondersteuning te<br />

bieden, ontwerpt, ontwikkelt en produceert<br />

Pool Cover Systems zowel de (onderwater)motoren<br />

als het sturingssysteem<br />

daarom volledig in eigen beheer. De<br />

digitale sturingskast is daarbij standaard<br />

voorzien van verschillende aansluitpunten<br />

voor eventuele randapparatuur - denk<br />

bijvoor beeld aan overloopzwembaden -<br />

en het systeem kan middels een eenvoudige<br />

plug-and-play verbinding met een<br />

gebruiks vriendelijke afstandsbediening<br />

uit gebreid worden.<br />

INSTALLATIE<br />

Een onvermijdelijke valkuil voor elk technisch<br />

product, tot slot, ligt in de plaatsing. Denk,<br />

in het geval van zwembadafdekkingen,<br />

bijvoorbeeld aan kabel ver bindingsdozen die<br />

onvoldoende waterdicht gemaakt worden.<br />

Om dergelijke fouten te vermijden, stelde<br />

Pool Cover Systems een eigen servicemonteur<br />

aan. Hij ondersteunt nieuwe zwembadbouwers<br />

bij hun eerste installaties en<br />

komt ook bij andere problemen op de<br />

werf ter plaatse. Een extra servicemedewerker<br />

op kantoor biedt waar mogelijk<br />

ondersteuning via telefoon.<br />

11


Een Aguapure toestel is niet groter dan een<br />

vaatwasmachine of kleine koelkast.<br />

SCHOON WATER ZONDER<br />

SMAAKJES OF GEURTJES<br />

Dat het water in een zwembad gedesinfecteerd moet worden, dat weet iedereen. Dat er, naast de dosering van vrij<br />

chloor en de standaard zoutelektrolyse, ook andere manieren bestaan om de gewenste waterkwaliteit te bekomen, is<br />

minder gekend. Nochtans specialiseert de Belgische onderneming Aguabel zich al tien jaar in een veilige en efficiënte<br />

desinfectiemethode op basis van celmembraanelektrolyse.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Aguabel<br />

Aguabel, met zijn 100% Belgische Aguapure<br />

toestellen, is het geesteskind van Johan<br />

Declercq. Hij kwam voor het eerst in<br />

aanraking met de celmembraan technologie<br />

tijdens zijn 23-jarige carrière als<br />

zwembadbouwer en zag er meteen de<br />

voordelen van in. Enkele optimalisaties en<br />

technische ontwikkelingen later, lanceerde<br />

hij in 2<strong>01</strong>0 de eerste Aguapure toestellen.<br />

GESLOTEN CEL<br />

Net als standaard zoutelektrolysesystemen<br />

is het werkingsprincipe van de Aguapure<br />

toestellen gebaseerd op een elektrolyseproces<br />

dat gebruikmaakt van puur zout. Het<br />

grote verschil is echter dat die elektrolyse<br />

hier in een gesloten cel plaatsvindt,<br />

waarbij de anode- en de kathodezijdes<br />

met behulp van een selectief membraan<br />

van elkaar gescheiden worden. Dat heeft<br />

verschillende voordelen. Ten eerste wordt<br />

er aan de anodezijde geen chloor, maar<br />

wel chloorgas geproduceerd. Dat desinfecterend<br />

gas wordt door onderdruk in<br />

het leidingnet geïnjecteerd en zorgt daar<br />

voor een zuivere en efficiënte ontsmetting.<br />

Daarbij lost het gas volledig in het water op.<br />

Ten tweede ontstaan er aan de kathodezijde<br />

12


Via de venturi (injector) wordt het chloorgas in de leidingen gestuurd.<br />

‘DE TOTALE<br />

AFWEZIGHEID VAN<br />

ONGEWENSTE<br />

STOFFEN IN HET<br />

ZWEMBADWATER IS<br />

EEN UITZONDERLIJKE<br />

TROEF’<br />

van de cel een alkalische oplossing van<br />

natriumloog en een kleine hoeveelheid<br />

waterstofgas. Terwijl het waterstofgas via<br />

de ventilatie in de technische ruimte al op<br />

een veilige manier kan ontsnappen, kan<br />

het natriumloog opgevangen en ingezet<br />

worden voor eventuele pH-correcties.<br />

Het selectief membraan tussen beide<br />

zijdes, ten slotte, zorgt ervoor dat enkel<br />

de werkzame stoffen zich met het water<br />

kunnen vermengen en dat mogelijke<br />

residuen van zout of chemicaliën niet in het<br />

zwembad terechtkomen.<br />

VEILIG VOOR MENS EN OMGEVING<br />

De totale afwezigheid van ongewenste<br />

stoffen in het zwembadwater is een van<br />

de grootste troeven van de celmembraantechnologie.<br />

Problemen zoals irritaties,<br />

zoutsmaak of chloorgeur worden daardoor<br />

vermeden, net als zoutsluier op het terras<br />

of corrosief water. De technologie is dus<br />

bijvoorbeeld ook perfect geschikt voor<br />

inox baden of revalidatiebaden met<br />

speciale toestellen.<br />

particuliere zwembaden betekent dit dat<br />

een enkele bijvulling per jaar al kan volstaan.<br />

Ook de hoogwaardige materialen, in<br />

combinatie met de onderhoudsvriendelijke<br />

technologie, houden de nood aan interventies<br />

laag, zodat de meerkost van het<br />

toestel snel gecompenseerd wordt.<br />

COMPACTE OPLOSSING<br />

De klassieke Aguapure toestellen zijn<br />

beschikbaar in twee uitvoeringen: de<br />

Aguapure 100, met een capaciteit van 15A,<br />

is geschikt voor zwembaden vanaf 4 op 12<br />

meter; de Aguapure 200, met capaciteit<br />

van 30A, wordt vooral toegepast in<br />

publieke zwembaden. Gaat het om<br />

een erg grote installatie, dan kunnen<br />

bovendien meerdere toestellen parallel<br />

worden geplaatst.<br />

Als aanvulling op het reeds bestaande<br />

gamma, en als antwoord op de vraag<br />

naar oplossingen voor kleinere baden,<br />

revalidatiebaden, swimspa’s of projecten<br />

met een beperkte technische ruimte,<br />

lanceert Aguabel dit jaar echter nog<br />

een nieuw en volledig gepatenteerd<br />

inbouwtoestel. Deze Aguapure 15 is maar<br />

liefst vier keer kleiner dan de - ook al relatief<br />

compacte - Aguapure 100 en geschikt voor<br />

baden met een inhoud tot 20 à 30 m 3 .<br />

Verder zorgt het systeem voor een efficiënte<br />

ontsmetting zonder risico’s voor veiligheid<br />

of gezondheid. Zo is er geen opslag of<br />

transport nodig van vloeibaar chloor én<br />

zorgt een precieze regeling ervoor dat het<br />

chloorgas enkel wordt aangemaakt op<br />

momenten dat het daadwerkelijk nodig is.<br />

ZONDER ZORGEN<br />

Een van de optimalisaties die Aguabel<br />

in de loop der jaren doorvoerde, was<br />

de toevoeging van een geïntegreerde<br />

zouttank met capaciteit van 85 kg. Voor<br />

Dankzij de geïntegreerde zouttank met capaciteit van 85 kg kan een enkele jaarlijkse bijvulbeurt bij een<br />

particulier zwembad al volstaan.<br />

13


De INVER X is zonder twijfel de meest revolutionaire warmtepomp in<br />

de afgelopen jaren. INVER X combineert een stille werking met<br />

krachtige turboprestaties dankzij de gepatenteerde Turbo Silence<br />

Tech ®. Het resultaat? Snellere verwarming, een lager energieverbruik<br />

en ... een super stille werking. Dat is waar intelligente<br />

zwemtechnologie om draait.<br />

TURBO.<br />

KRACHTIG.<br />

MAAR<br />

SSSS...UPER STIL.<br />

De INVERX is enkel beschikbaar voor<br />

zwembadbouwers. Benieuwd naar meer?<br />

Contacteer Pollet Pool Group.<br />

We helpen je graag op weg!<br />

Supporting Pool Builders - www.polletpoolgroup.eu - info@polletpoolgroup.com


ALLE APPARATUUR<br />

ONDER ÉÉN DAK<br />

Van pompen, filters en kranen tot liners, gewapende folie en volledige waterbehandelingssystemen...: bij de plaatsing<br />

van een zwembad komt aardig wat kijken. Als wereldwijd distributeur van een compleet gamma aan technische<br />

benodigdheden en accessoires, werpt CF Group Benelux zich op als centraal aanspreekpunt voor het volledige pakket.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld CF Group Benelux<br />

Als verdeler van een uiterst breed assortiment<br />

zwem badonderdelen, com bineert<br />

CF Group Benelux een intus sen solide<br />

lokale inbedding met de slag kracht van<br />

een absolute wereld leider. Enerzijds is de<br />

in Sint-Stevens-Woluwe gevestigde distributeur<br />

namelijk al bijna vijftig jaar actief in<br />

België, Nederland en Luxemburg; anderzijds<br />

maakt het bedrijf deel uit van de internationale<br />

CF Group, waarin de expertises<br />

van het Duitse Chemoform AG, opgericht<br />

in 1962, en het Franse Fija, opgericht in 1989,<br />

onlangs werden samengevoegd.<br />

AANBOD AFGESTEMD OP IEDER PROJECT<br />

Mede dankzij die internationale rugge steun<br />

kan CF Group Benelux een zeer breed scala<br />

aan producten aanbieden, van technische<br />

onderdelen zoals filters, pompen, waterbehandelingssystemen,<br />

in bouw stukken, kranen,<br />

buizen en pvc-onderdelen, over bouwtechnische<br />

com ponenten zoals constructie-<br />

blokken, zwem bad bekledingen en veiligheids<br />

rolluiken, tot zelfs prefab zwem baden. Alles<br />

samen vormt dat omvangrijke aanbod een<br />

standvastige basis, waarmee zowel een<br />

jong koppel met een beperkt budget als<br />

een vijfsterrenhotel met de allerhoogste<br />

esthetische en energetische eisen van A<br />

tot Z bediend kunnen worden. Bovendien<br />

is die voorraad van meer dan 6.000 referenties<br />

in diverse productgroepen intussen<br />

ook volledig toegankelijk via een professionele<br />

webshop, en zijn alle producten<br />

in voldoende hoeveelheid op stock om<br />

een snelle verzending - én levering! - te<br />

garanderen.<br />

WERELDWIJD MAAR NOOIT VERAF<br />

Naast het uitgebreide gamma aan kwaliteitsproducten,<br />

stellen CF Group en CF<br />

Group Benelux ook het persoonlijke<br />

contact met de zwembadbouwer voorop.<br />

Het nakomen van de snelle levertijden, de<br />

aandacht voor de omstandigheden op<br />

de werf en de uitgebreide ondersteuning<br />

inzake zowel normering als techniek gelden<br />

daarbij als centrale engagementen van de<br />

distributeur. Bij CF Group Benelux worden<br />

die waarden dan ook uitgedragen door een<br />

team van 29 geëngageerde medewerkers,<br />

gebaseerd in Sint-Stevens-Woluwe. Elke<br />

dag maken zij er een erezaak van om een<br />

permanente technologische opvolging<br />

in acht te nemen. Dat doen ze niet alleen<br />

middels een eigen hersteldienst of assistentie<br />

via telefoon of op de werf, maar<br />

tevens door het opzetten van diverse opleidingsprogramma’s<br />

gericht op bijvoorbeeld<br />

domotica, verwarming of waterbehandeling.<br />

Tijdens deze kostbare, doch volledig<br />

kosteloze momenten kunnen installateurs<br />

hun vaardigheden inzake diverse technische<br />

aspecten of nieuwe producten in een<br />

gemoedelijke sfeer bijschaven. Ook in de<br />

showroom van CF Group Benelux staan<br />

technologie en comfort overigens centraal.<br />

De ruimte is namelijk opgevat als een<br />

16


‘Voor een nog betere service<br />

worden de verschillende<br />

afdelingen in 2021 versterkt’<br />

In de showroom van CF Group Benelux staan<br />

technologie en comfort centraal.<br />

aangename ontmoetingsplaats, waarbij<br />

zowel digitale displays als de technische<br />

experts van het bedrijf de zwembadbouwer<br />

en zijn klant naar de juiste producten<br />

begeleiden.<br />

NOG STERKER IN 2021<br />

Dat <strong>2020</strong> een uitzonderlijk jaar was voor<br />

de sector, behoeft intussen geen uitleg<br />

meer. Voor CF Group Benelux was dat niet<br />

anders. Het bedrijf tekende afgelopen jaar<br />

maar liefst een tweecijfer-groei op, en ook<br />

voor het komende jaar liggen de verwachtingen<br />

hoog. Niet alleen voor het segment<br />

Specialistische Markt - de kernactiviteit van<br />

de Benelux verdeler - maar tevens voor de<br />

andere segmenten waartoe het bedrijf via<br />

de internationale CF Group toegang heeft.<br />

Om aan de marktvraag te voldoen en<br />

de klantenservice nog verder te verbete -<br />

ren, worden de verschillende afdelingen<br />

van CF Group Benelux voor 2021 dan<br />

ook versterkt.<br />

In Sint-Stevens-Woluwe staat een team van 29 geëngageerde medewerkers<br />

klaar voor begeleiding en ondersteuning.<br />

17


INNOVATIEVE GROOTHANDEL<br />

MET KLEINSCHALIG<br />

KARAKTER<br />

Van zwembadfilters en onderhoudsproducten tot zwembadverlichting of zelfs warmtepompen, gekoppeld aan<br />

zonnepanelen: bij HRS Pool & Technical Equipment vind je als zwembadbouwer werkelijk alles. Om je stock aan te vullen<br />

of om een concreet project vorm te geven. Met een persoonlijke aanpak en waterdicht technisch advies maakt deze<br />

familiale groothandel het verschil.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld HRS Pool & Technical Equipment<br />

HRS Pool & Technical Equipment is en blijft een rasecht familiebedrijf.<br />

18


Eigenlijk stond het in de sterren geschreven<br />

dat Niels Helmond een professionele<br />

carrière zou uitbouwen in de zwembadsector.<br />

Als kind ging hij al mee met zijn<br />

vader, die bij een zwembadbouwer werkte.<br />

“In zijn oranje bus”, herinnert Niels zich<br />

levendig. “Ik was gefascineerd door zwembaden<br />

en dan vooral de techniek erachter.<br />

Wellicht is dat de reden dat ik op school<br />

voor elektrotechnische besturing en<br />

ontwerpen koos.”<br />

VAN ZWEMBADBOUWER TOT VERDELER<br />

Na zijn studies startte Niels een montagebedrijf<br />

op. Van 1997 tot 2<strong>01</strong>0 was hij<br />

daarmee actief als zwembadbouwer.<br />

Vanuit een totaalaanpak verwezenlijkte hij<br />

tal van projecten. Toen de economische<br />

crisis toesloeg, besloot hij zich te heroriënteren.<br />

Het idee van een groothandel<br />

voor zwembad-en technische producten<br />

eromheen werd een feit. “Diezelfde totaalaanpak<br />

is ook hier belangrijk”, benadrukt<br />

Niels. “Dat zie je aan ons assortiment.<br />

We bieden onze klanten alles om een<br />

project volledig te verwezenlijken, onder<br />

één dak. Net als professioneel advies. Als<br />

proactieve partner denken we graag<br />

mee. Het meedenkend vermogen vormt<br />

ons doel, om samen met elke zwembadbouwer<br />

mooie totaalprojecten te realiseren.”<br />

Vandaag is HRS Pool & Technical Equipment<br />

nog steeds een rasecht familiebedrijf. Heidi,<br />

de vrouw van Niels, werkt mee in de firma.<br />

Net als zijn vader en moeder, die met plezier<br />

bijspringen waar nodig. Ze vormen de<br />

stevige ruggengraat van het zevenkoppige<br />

team. Medewerkers die stuk voor stuk veel<br />

belang hechten aan persoonlijk contact.<br />

Volgend jaar brengt HRS een innovatief PVT-paneel op de markt.<br />

Als klant reken je op een proactieve partner met sterk advies.<br />

“SAMEN MET DE ZWEMBADBOUWER MOOIE<br />

TOTAALPROJECTEN REALISEREN”<br />

Heb je een vraag? Of mis je bepaalde<br />

onderdelen voor een specifieke opdracht?<br />

Je krijgt altijd iemand aan de lijn met de<br />

nodige kennis om je snel verder te helpen.<br />

Zodat je project geen vertraging oploopt.<br />

STERK IN DUURZAME TECHNIEKEN<br />

Doorheen de jaren ontwikkelde HRS Pool<br />

& Technical Equipment bijzondere expertise<br />

op vlak van zwembadtechnieken. Niels<br />

en zijn medewerkers volgen de innovaties<br />

op de voet. Zeker als het over duurzame<br />

alternatieven gaat. “Energieneutrale<br />

zwembadverwarming op basis van een<br />

warmtepomp, gevoed door zonnepanelen”,<br />

geeft de zaakvoerder als voorbeeld.<br />

“We berekenen met plezier de technische<br />

mogelijkheden voor onze klant. Als een<br />

soort intern studiebureau.”<br />

Bovendien brengt HRS vanaf 2021 een<br />

innovatief PVT-paneel op de markt. PVTpanelen<br />

integreren de functie van een<br />

zonnecollector om warm water te produceren<br />

met die van een zonnepaneel. Naast<br />

elektriciteit, wordt dus ook warmte opgewekt.<br />

De PVT-panelen worden voor diverse<br />

toepassingen als warmtebron ingezet.<br />

Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen van<br />

tapwater en zwembaden.<br />

Niels deelt zijn expertise graag. Binnenkort<br />

komt er onder meer een nieuwe online<br />

cursus over duurzame zwembadverwarming.<br />

Om deze – en toekomstige – lessen<br />

niet te missen, schrijf je best in op de<br />

nieuwsbrief en volg je HRS op Facebook<br />

en Instagram.<br />

OVER DE GRENS<br />

HRS Pool & Technical Equipment is gevestigd<br />

midden in Nederland, nabij Utrecht.<br />

Toch zijn er ook heel wat Belgische klanten.<br />

“Steeds meer zelfs. Dit jaar hebben we<br />

zowat 150 Belgische professionals aan onze<br />

portefeuille toegevoegd. Het is een markt<br />

waar we ook veel belang aan hechten.<br />

Binnenkort gaat er een Belgische vertegenwoordiger<br />

voor ons aan de slag. In de<br />

toekomst hopen we daar ook een filiaal te<br />

openen”, vertelt Niels. “We beleveren zowel<br />

voor openbare baden als voor particuliere<br />

zwembaden of -vijvers. De uitvoerder van<br />

die projecten verdient altijd de beste ondersteuning<br />

en kwalitatieve materialen. In<br />

Nederland of in België: we staan klaar.”<br />

19


ZO STERK ALS 45 CENTIMETER<br />

GEWAPEND BETON<br />

Sinds 1990 verzorgt G. Gil Production, kortweg G. Gil Pro, de exclusieve verdeling van Waterair zwembaden in België en<br />

Luxemburg. Dat gebeurt in principe in de vorm van kits of zelfbouwpakketten, al ziet het bedrijf het aantal aanvragen<br />

voor plaatsingen en technische ondersteuning jaar na jaar groeien. Daarvoor is het dan ook op zoek naar regionale<br />

partners onder de professionele zwembadbouwers en tuinaanleggers.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld G. Gil Pro<br />

G. Gil Pro biedt ook alle nodige materialen voor de omgevingsaanleg.<br />

20


In België en Luxemburg liggen inmiddels al meer dan 3.500 Waterair zwembaden.<br />

‘TOTAALPROJECT<br />

ZONDER ZORGEN, EN<br />

ZONDER VERTRAGING’<br />

Het verhaal van G. Gil Pro begon toen<br />

Gilles Gillard dertig jaar geleden een eigen<br />

zwembad wilde plaatsen en hij voor de<br />

aankoop van het bad de Franse grens over<br />

moest. Daar was Waterair namelijk al sinds<br />

1972 actief in de productie van zwembaden<br />

in kit. Overtuigd door het product,<br />

nam hij het op zich om de zwembaden<br />

ook in België en Luxemburg te verdelen,<br />

wat dankzij een gestage groei inmiddels<br />

geleid heeft tot meer dan 3.500 realisaties<br />

over het gehele grondgebied. Met zo’n<br />

300 nieuwe zwembaden in <strong>2020</strong> mogen<br />

huidige zaakvoerders Frederic Gillard en<br />

Jean Claude Jacobs zelfs een absoluut<br />

recordjaar optekenen. Op vraag van de<br />

klanten gebeurt dat steeds vaker met<br />

tussenkomst van een ervaren plaatser.<br />

HOOGTECHNOLOGISCH PRODUCT<br />

Laat je in ieder geval niet misleiden door<br />

de term zelfbouwpakket. Waterair zwembaden<br />

worden weliswaar in kit afgeleverd<br />

en op relatief eenvoudige wijze gemonteerd,<br />

maar hoeven niet onder te doen<br />

voor hun bouwkundige tegenhangers.<br />

Integendeel. Het voorgevormd stalen<br />

frame, dat de basis vormt voor elk Waterair<br />

zwembad en een garantie van twintig<br />

jaar geniet, heeft namelijk een bewezen<br />

sterkte overeenkomstig met die van<br />

een gewapende betonnen wand van<br />

maar liefst 45 centimeter dik. Dat maakt<br />

de zwembaden tot hoogtechnologische<br />

producten met onevenaarbare mechanische<br />

eigen schappen.<br />

OMGEVINGSAANLEG<br />

Naast de talloze vormgevingsmogelijk heden<br />

binnen het Waterair gamma, biedt G. Gil Pro<br />

bovendien ook alle nodige materialen om<br />

de omgevingsaanleg vlot te vervolledigen.<br />

Het bedrijf is onder meer exclusief verdeler<br />

van Sokool zwembad- en terrasoverdekkingen,<br />

en verdeelt diverse keramische en<br />

natuursteen terrastegels en boordstenen,<br />

alsook houten terrassen en zelfs synthetisch<br />

gras. Om een vlotte realisatie te verzekeren,<br />

worden ook al deze materialen rechtstreeks<br />

op de werf geleverd. Goed voor een totaalproject<br />

zonder zorgen en zonder vertragingen,<br />

dus. Voor meer informatie kan u terecht op<br />

www.ggilpro.be.<br />

21


De pen<br />

“De zwembadindustrie heeft<br />

nood aan firma’s die zich<br />

specialiseren”<br />

22


De pen<br />

Joeri Dils<br />

Voorzitter van de BSPA en algemeen directeur van T&A,<br />

de Belgische fabrikant van automatische zwembadafdekkingen<br />

UITDAGINGEN<br />

De zwembadbranche is dit jaar meerdere keren in de actualiteit gekomen. Al jaren zien we<br />

dat er meer en meer wordt geïnvesteerd in ‘wellness@home’, waardoor de zwembad- en<br />

wellnessindustrie een sterke groei kent. Covid-19 heeft daarenboven sinds maart <strong>2020</strong> voor een<br />

explosie aan aanvragen en bestellingen gezorgd.<br />

Niets dan goed nieuws dus, maar desalniettemin moeten we hierbij toch een aantal kanttekeningen maken.<br />

De keuze voor een zwembad moet weloverwogen zijn en de gebruiker moet stilstaan bij de voordelen maar<br />

ook bij de ongemakken. En dat begint al vanaf de plan- en beslissingsfase. Door de sterke groei in de zwembadbranche<br />

ontstaan er ook vele nieuwe zwembadfirma’s, en vanzelfsprekend heeft iedereen recht op ondernemen,<br />

maar het is wel belangrijk dat de klant de keuze maakt voor een zwembadaannemer met voldoende<br />

kennis, expertise en ervaring en een langetermijnvisie, inclusief een aanbod aan service en onderhoud. Want<br />

een zwembad is zoals een auto: onafhankelijk van de aankoopprijs, zal een regelmatig onderhoud nodig zijn<br />

om de goede werking en veiligheid te kunnen garanderen.<br />

Bovendien moet de gebruiker stilstaan bij de ‘total cost of ownership’ (TCO) van een zwembad. Naast onderhoudskosten<br />

zijn er natuurlijk de verwarmingskosten, elektriciteitskosten en de kosten voor (bijvul)water, onderhouds-<br />

en disinfectieproducten. Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om zich hiervan bewust<br />

te zijn, maar het is vooral aan de zwembadinstallateur om zijn/haar klant voldoende te informeren. Goede<br />

afspraken maken namelijk goede vrienden. Door het grote aantal aanvragen sinds de start van de coronacrisis<br />

zien we twee andere fenomenen.<br />

In eerste instantie zien we dat de Belg, die gekend is voor zijn ‘baksteen in de maag’, dikwijls het heft in eigen<br />

handen neemt. Er is een belangrijke toename van het aantal zelfbouwers. Ook hier is het echter belangrijk<br />

dat deze mensen zich laten bijstaan door een professional. Op voorwaarde van een goede en intensieve<br />

begeleiding/ondersteuning, werkt dit principe. Maar vaak wordt er veel te licht omgegaan met de complexiteit<br />

van een zwembad en gaat de droom over in een nachtmerrie. Het andere fenomeen is een verdere<br />

verschuiving naar prefabzwembaden of zwembaden op basis van prefabelementen. Dit fenomeen<br />

heeft meerdere verklaringen. Door het plaatsen van prefabzwembaden kan een aannemer zijn capaciteit<br />

verhogen zonder onmiddellijk veel extra personeel aan te nemen. Vaak wordt naast het zwembad ook een<br />

vooraf gemonteerde technische installatie gebruikt, die het aantal werkuren op de werf helpt in te perken.<br />

Door het terugbrengen van de tijd die doorgebracht wordt in de tuin van de klant, wordt ook de ‘overlast’<br />

voor de eindgebruiker gereduceerd. Tenslotte zorgt de kortere doorlooptijd ook voor een cashflowvoordeel<br />

voor de installateur. Er zijn wel een aantal belangrijke aandachtspunten voor de aannemer. Je kiest<br />

maar beter voor een hoogwaardig en kwalitatief zwembad, want je staat tien jaar garant voor de structuur.<br />

Sla ook de montagevoorschriften van de fabrikant/verdeler niet in de wind. Een stabiele fundering, drainage<br />

en een goede voorbereiding van de plaatsing zijn slechts enkele van de belangrijke aandachtspunten.<br />

Laat wel duidelijk zijn dat het traditioneel zwembad niet ‘dood’ is, integendeel. Vele klanten kiezen nog voor<br />

een bouwkundig zwembad in metselwerk of beton. Deze baden hebben hun duurzaamheid al lang bewezen<br />

en het is nog steeds de uitgelezen manier van bouwen om een uniek en gepersonaliseerd resultaat te verkrijgen.<br />

We staan dus allen voor grote uitdagingen in de komende jaren. Er zal meer dan voldoende werk zijn,<br />

zwembaden worden complexer, klanten zijn vaak erg ongeduldig en technische vakmensen worden schaarser.<br />

Daarenboven groeit het aantal bestaande zwembaden steeds verder en sneller. De zwembadindustrie zal dus<br />

op korte termijn nood hebben aan firma’s die zich specialiseren in onderhoud, reparaties en renovaties<br />

23


Legionellapreventie en COVID-19<br />

IMPACT LOCKDOWN<br />

OP SANITAIRE<br />

INSTALLATIES<br />

Veel beroepsactiviteiten liggen voor een tweede keer stil sinds de uitbraak van het coronavirus, en hierdoor staan<br />

heel wat kantoor gebouwen, zwem- en sportinfrastructuur, verblijfsaccommodaties (zo goed als) weer leeg. Specialist<br />

Aquadomo startte tijdens de eerste golf een bewustmakingscampagne op en wenst dit nu opnieuw te doen, want die<br />

leegstand brengt legionellarisico’s met zich mee, zoals vastgesteld werd vóór de heropening van accommodaties na de<br />

eerste golf.<br />

Tekst en beeld Aquadomo<br />

Legionellastaalnames<br />

tijdig inplannen is een<br />

must want de resultaten<br />

zijn pas na 14 dagen<br />

bekend.<br />

Legionella expert Xavier De Wintere<br />

(Aquadomo): “Dit heeft een impact op<br />

de waterkwaliteit in sanitaire installaties.<br />

Door uitloging kan water vaste stoffen (o.a.<br />

lood, koper, ijzer, zink) afkomstig van de<br />

leidingen opnemen en vormt zich aan de<br />

binnenkant van de leidingen een biofilm,<br />

waarin microbes zoals de legionellabacterie<br />

zich goed thuisvoelen. Het is dan ook<br />

belangrijk om het water in de installatie te<br />

verversen om de hygiënische waterkwaliteit<br />

bij heropstart te verzekeren.”<br />

STAALNAMES TIJDIG INPLANNEN<br />

Aquadomo lanceerde daarom een bewustmakingscampagne<br />

voor haar klanten.<br />

Legionella staalnames tijdig inplannen<br />

is een must want de resultaten zijn pas<br />

na 14 dagen bekend. Bovendien moet er<br />

als er een besmetting is, nog tijd zijn om<br />

de installatie te ontsmetten. Afhankelijk<br />

van de functie of doelgroep van het<br />

gebouw of de structuur van de installatie<br />

kiest Aquadomo de meest geschikte<br />

behandelingsmethode.<br />

Met thermische (doodt de legionellabacteriën)<br />

en chemische desinfectie (verwijdert<br />

ook de biofilm) worden de waterleidingen<br />

24


gedesinfecteerd tijdens een zeer korte periode met een hoge<br />

concentratie chemicaliën of door water op hoge temperatuur.<br />

Tijdens een shockdesinfectie kan geen gebruik gemaakt wordt<br />

van de waterinstallatie. In veel gevallen is het niet wenselijk dat<br />

tappunten volledig buiten gebruik worden gesteld. Een tijdelijke<br />

of zelfs permanente doseerinstallatie kan hier een oplossing<br />

bieden, waarbij bv. een desinfectans in de sanitaire installatie geïnjecteerd<br />

wordt.<br />

Minder ingrijpend, maar tijdelijk is het plaatsen van legionellafilters<br />

(membraanfilters < 0,1 µm) aan de eindtappunten (douches).<br />

Dit laat gebruikers toe om zonder risico verder gebruik te blijven<br />

maken van de aerosolvormende tappunten.<br />

“<br />

Wij maken met de klant de afweging kosten/baten en kunnen<br />

(met uitzondering van de permanente desinfectie) alle oplossingen<br />

aanbieden,” aldus Xavier De Wintere.<br />

‘HET IS BELANGRIJK OM HET<br />

WATER IN DE INSTALLATIE TE<br />

VERVERSEN OM DE HYGIËNISCHE<br />

WATERKWALITEIT BIJ<br />

HEROPSTART TE VERZEKEREN’<br />

Aquadomo heeft nu een handig online en interactief instrument om de<br />

legionellawetgeving juist en overzichtelijk na te leven.<br />

LEGIONELLABEHEER ONLINE, NIETS DAN VOORDELEN<br />

Xavier De Wintere: “het respecteren van social distancing door<br />

COVID-19 had ook een impact op de manier van staalnames en<br />

desinfecties die nu gebeuren met alle vereiste voorzorgsmaatregelen,<br />

maar ondertussen optimaliseerde Aquadomo haar dienstverlening<br />

ook met een online platform”.<br />

“We merkten dat het uitvoeren van alle beheersmaatregelen<br />

voor onze klanten een hele rompslomp is: bijhouden papieren<br />

logboeken, uitzoekwerk, opvolgen beheer… terwijl alles veel<br />

eenvoudiger kan”. Daarom heeft Aquadomo nu ook een handig<br />

online en interactief instrument om de legionella wetgeving juist<br />

en overzichtelijk na te leven: rapporten en overzichten zijn beschikbaar<br />

in een centrale beheersmodule, alle taken en bevoegdheden<br />

zijn op elk niveau per rol/functie toe te kennen en worden per e-mail<br />

aangestuurd. “Zo voert iedereen effectief zijn taak uit en krijgt elk<br />

controle over zijn stuk in het beheer”, merkt X. De Wintere op.<br />

Bovendien worden uitgevoerde beheersmaatregelen, analyseverslagen,<br />

foto’s, plannen en tekeningen rechtstreeks bewaard op<br />

1 plaats en gearchiveerd in de cloud. Nog nooit was legionellabeheer<br />

zo eenvoudig, efficiënt en papierloos. De app geeft namelijk<br />

aan wanneer er genoeg gespoeld is en zorgt voor volledig automatische<br />

temperatuurmetingen.<br />

‘We merkten dat het uitvoeren van alle beheersmaatregelen voor onze<br />

klanten een hele rompslomp is: bijhouden papieren logboeken, uitzoekwerk,<br />

opvolgen beheer,…, terwijl alles veel eenvoudiger kan.’<br />

25


VIER ONMISBARE<br />

PRODUCTEN<br />

VOOR 2021<br />

Als distributeur en fabrikant van betrouwbare zwembad merken zoals AstralPool en Zodiac, stelt Fluidra wereldwijd een<br />

uiterst compleet gamma zwembadbenodigdheden voor zowel residentiële als openbare zwembaden ter beschikking<br />

van de professionele installateur. Dat doet het bedrijf met een immer groeiende aandacht voor duurzaamheid, energieefficiëntie<br />

en connectiviteit.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Fluidra<br />

Een uniek liftsysteem zorgt ervoor dat de Zodiac Alpha IQ Pool Cleaner gemakkelijk uit het<br />

water getild kan worden.<br />

CHLOORARME DESINFECTIE-UNIT<br />

Met de LS of low salt versie van de Elite<br />

Connect desinfectie-unit biedt AstralPool<br />

een antwoord op de vraag naar chloorarme<br />

waterbehandeling. Door de combinatie<br />

van hydrolyse en elektrolyse, is er namelijk<br />

minder chloor nodig om het zwembadwater<br />

te desinfecteren. Geïntegreerde pH-,<br />

vrij chloor- en/of redoxmetingen automatiseren<br />

het hele proces. Meer zelfs, de Elite<br />

Connect is evolutief naar wens en past zo<br />

bij elk budget. Elke plug-in-module laat<br />

toe om het apparaat uit te breiden naar<br />

een completere versie, waarmee zelfs<br />

pomp, warmtepomp en verlichting aangestuurd<br />

kunnen worden. De online interface<br />

verzekert gebruiksgemak voor zowel eigenaar<br />

als zwembadbouwer.<br />

SLIMME REINIGINGSROBOT<br />

De Alpha IQ Pool Cleaner reinigingsrobot<br />

maakt gebruik van het Sensor Nav<br />

Systeem om het zwembad bij de eerste<br />

ingebruikneming in kaart te brengen en<br />

zo het meest optimale reinigingsparcours<br />

vast te leggen. Een gepatenteerde cyclonische<br />

aanzuiging voorkomt verstopping<br />

van de filter. Een tevens uniek liftsysteem<br />

laat het water aan het einde van de cyclus<br />

uit de robot weglopen en vereenvoudigt zo<br />

het optillen. Dat allemaal, indien gewenst,<br />

met aansturing via WiFi of app.<br />

26


ENERGIEZUINIGE WARMTEPOMP<br />

Voor de verwarming van zwembaden,<br />

ook bij erg lage buitentemperaturen, is<br />

er vanaf 2021 de gloednieuwe Zodiac<br />

Z550iQ warmtepomp. Dankzij de invertertechnologie<br />

is de warmtepomp stiller<br />

en energiezuiniger dan ooit en kan hij al<br />

vanaf -12°C ingezet worden. Op uiterst<br />

hete dagen kan het toestel dan weer voor<br />

koeling zorgen.<br />

De koppeling met de iAqualink app verzekert<br />

een gebruiksvriendelijke sturing,<br />

terwijl de verticale uitlaat eventuele ongemakken<br />

ten gevolge van de uitgeblazen,<br />

doorgaans koude lucht beperkt.<br />

VEELZIJDIGE LEDVERLICHTING<br />

Voor een stijlvolle afwerking van zwembaden,<br />

tot slot, zet AstralPool het assortiment<br />

Lumiplus Flexi in de kijker. In drie<br />

stappen - ledverlichting, inbouwdeel en<br />

afwerking - kan met dit modulair systeem<br />

de gepaste zwembadverlichting voor elk<br />

bad samengesteld worden, zowel voor<br />

nieuwbouw als renovatie.<br />

De verlichting is beschikbaar in White of<br />

Warm White en om bij elke zwembadcoating<br />

te passen zijn inbouwdelen beschikbaar<br />

in vier moderne kleuren, met als nieuwigheid<br />

een volledige inox 316L afwerking.<br />

De gloednieuwe Zodiac Z550iQ warmtepomp kan ingezet worden bij buitentemperaturen vanaf -12°C.<br />

‘DE KOPPELING MET WIFI OF APP VERZEKERT<br />

EEN GEBRUIKSVRIENDELIJKE STURING’<br />

27


Advertorial<br />

RUIM 2.000 M 2<br />

WATERPRET MET<br />

HOOGST MOGELIJKE<br />

ENERGIE-EFFICIËNTIE<br />

LAGO Kortrijk Weide is een zwemparadijs en<br />

in geen enkel opzicht te vergelijken met de<br />

stedelijke zwembaden van weleer.<br />

In het voorjaar van 2<strong>01</strong>9 opende in Kortrijk het nieuwe zwemcomplex LAGO Kortrijk Weide. Aangezien de West-Vlaamse<br />

stad het tot dan had moeten stellen met verouderde zweminfrastructuur uit de jaren 60 en 70, betekende het nieuwe<br />

zwembad, goed voor een totale wateroppervlakte van 2.334 m 2 , een welkome boost in zowel zwemcapaciteit als -comfort.<br />

Achter de schermen, daarenboven, herdefinieert LAGO Kortrijk Weide de standaarden inzake energie-efficiëntie.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Lotec<br />

28


Advertorial<br />

LAGO Kortrijk Weide heeft maar liefst vijf glijbanen.<br />

Lotec is verantwoordelijk voor de volledige watertechniek in LAGO Kortrijk<br />

Weide, inclusief onderhoud en beheer.<br />

LAGO Kortrijk Weide is in geen enkel opzicht<br />

te vergelijken met de stedelijke zwembaden<br />

van weleer. Het complex omvat<br />

immers niet alleen een sportbad van vijftig<br />

meter, maar ook een compleet subtropisch<br />

zwemparadijs met kinder- en buitenbaden,<br />

een golfslagbad, waterspeeltuin, vijf glijbanen<br />

en de langste wildwaterbaan in de<br />

Benelux. Diverse spa- en wellnessfaciliteiten<br />

maken het plaatje compleet.<br />

Dat daar een enorme hoeveelheid water<br />

bij komt kijken, staat buiten kijf. Water dat<br />

opgewarmd, behandeld, gedesinfecteerd<br />

en in beweging gebracht moet worden.<br />

Als specialist in zwembadtechniek en<br />

onderdeel van de LAGO Groep kwam die<br />

opdracht, net als bij andere zwembaden<br />

onder de LAGO koepel, in handen van<br />

Lotec terecht. In het kader van de PPS<br />

levert het van oorsprong Nederlandse<br />

bedrijf de komende decennia dan ook<br />

een engagement dat aanvang neemt met<br />

de behandeling van het zwembadwater,<br />

maar daar allerminst ophoudt.<br />

‘ZOWEL UIT WATER<br />

ALS UIT LUCHT<br />

WORDT WARMTE<br />

GERECUPEREERD’<br />

van een aangepaste chloor- en zuurdosering<br />

afgebroken. Twee van die drie stappen<br />

verlopen evenwel net iets anders dan doorgaans<br />

het geval is.<br />

“In plaats van de typische ronde, polyester<br />

filters maken we gebruik van op locatie<br />

gegoten betonnen filters op maat”, licht<br />

Benoit Simonart, directeur van Lotec België,<br />

toe. “Zowel hun dimensionering als het<br />

binnenwerk en de samenstelling van het<br />

filtermedium werden op projectbasis door<br />

onze ingenieurs bepaald, met als resultaat<br />

een waterfiltratie van zeer hoge kwaliteit, die<br />

dankzij de rechthoekige vorm bovendien<br />

optimaal gebruikmaakt van de beschikbare<br />

ruimte in het technisch lokaal.” Ook voor<br />

het doseren van bicarbonaat zet Lotec hier<br />

eigen technologie in. “Een van de grootste<br />

problemen bij het toevoegen van bicarbonaat,<br />

is dat het product gaandeweg verhardt<br />

en zo voor verstoppingen zorgt. Met onze<br />

B400 doseercel krijgt het bicarbonaat echter<br />

nooit de kans om te verharden, zodat we<br />

toch een automatische, veilige en bedrijfszekere<br />

dosering kunnen garanderen.”<br />

ENERGIEVERLIES BEPERKEN<br />

Naast het garanderen van de waterkwaliteit,<br />

bestond de opdracht van Lotec ook<br />

in het realiseren van de hoogst mogelijke<br />

energie-efficiëntie. “Zwembaden zijn energievreters”,<br />

zegt Simonart stellig. “Zeker<br />

in publieke en recreatieve inrichtingen,<br />

waar een grote hoeveelheid water op een<br />

constante, hoge temperatuur gehouden<br />

moet worden, is het zaak om energie zo<br />

efficiënt mogelijk in te zetten. Dat begint<br />

bij het vermijden van onnodige energieverliezen.”<br />

Om die reden worden het<br />

golfslagbad en de helft van het sportbad<br />

buiten de openingsuren met een rolafdek<br />

afgeschermd. Bij de andere helft van het<br />

sportbad worden de beweegbare wand en<br />

bodem - ook een realisatie van Lotec - in<br />

de hoogst mogelijke positie gebracht, om<br />

zodoende het bad over de gehele wateroppervlakte<br />

af te dekken. “Om warmteverliezen<br />

ten gevolge van verdamping ook<br />

bij de andere baden te beperken, worden<br />

zij dagelijks automatisch leeggelaten, met<br />

opslag van het warme water in thermische<br />

buffers in de kelder.” ><br />

EIGEN TECHNOLOGIE<br />

De behandeling van de talloze liters water<br />

waarmee de baden in LAGO Kortrijk Weide<br />

gevuld worden, gebeurt in wezen volgens<br />

een klassiek recept: het water wordt<br />

gefilterd, er wordt zoals wettelijk voorgeschreven<br />

onder meer bicarbonaat gedoseerd<br />

en bacteriën worden door middel<br />

De totale wateroppervlakte van LAGO Kortrijk Weide beslaat ruim 2.000 m 2 .<br />

29


EEN VOLWAARDIG ZWEMBAD<br />

IN UW COMPACTE (STADS)TUIN<br />

Urban Active<br />

Droomt u van uw eigen zwembad in uw tuin of binnenruimte? Starline helpt u graag verder bij de keuze van uw droomzwembad. Sinds 1973<br />

vervaardigen wij composiet Monoblock® zwembaden van hoogwaardige kwaliteit. U heeft keuze uit diverse modellen, trappen, afmetingen en<br />

kleuren. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kom inspiratie opdoen in onze binnen- en buitenshowroom van maar liefst 5.000 m 2 .<br />

STARLINE | DE VEST 50B | 5555 XP VALKENSWAARD | T +31 4 0 2<strong>01</strong> 33 33 | STARLINEPOOL.COM


Advertorial<br />

Het sportbad van vijftig meter is voorzien van twee beweegbare bodems en<br />

een beweegbare wand.<br />

‘OP LOCATIE GEGOTEN<br />

BETONNEN FILTERS<br />

ZORGEN VOOR EEN<br />

HOOGWAARDIGE<br />

WATERFILTRATIE’<br />

WARMTERECUPERATIE<br />

“Waar mogelijk, maken we daarnaast<br />

gebruik van warmterecuperatie”, voegt<br />

Simonart nog toe. Dat gebeurt onder meer<br />

ter hoogte van de filters, waar de residuele<br />

warmte uit het backwash-water aangewend<br />

wordt om het suppletiewater voor<br />

de zwembaden voor te verwarmen.<br />

Daarnaast wordt er via warmtepompen<br />

ook uit verschillende luchtbehandelingsgroepen<br />

warmte gerecupereerd, die ingezet<br />

wordt om zowel het sanitair warm water<br />

als het zwembadwater voor te verwarmen.<br />

Pas wanneer dit ontoereikend blijkt, wordt<br />

er aanspraak gemaakt op bijverwarming<br />

door hoogrendementsketels.<br />

WATERRECUPERATIE<br />

Omdat niet alleen energie, maar ook water<br />

een kostbare grondstof is, zette Lotec in<br />

Kortrijk overigens ook sterk in op waterrecuperatie.<br />

Naast de klassieke regenwateropvang<br />

en -recuperatie voor gebruik als<br />

spoelwater doorheen het gebouw, wordt<br />

bijvoorbeeld ook het terugspoelwater<br />

van de filters nuttig ingezet. “Na een grijswaterbehandeling<br />

krijgt het een tweede<br />

leven in de sanitaire installaties, waar het<br />

dienstdoet als spoeling voor de toiletten<br />

en urinoirs”, aldus Simonart. “Gezien de<br />

omvang van de filters en de regelmaat<br />

van de spoelingen, zien we dat dat in de<br />

meeste gevallen ruimschoots volstaat.”<br />

BEHEER<br />

Met behulp van een geavanceerd visualisatie-<br />

en PLC-besturingspakket behoudt<br />

Lotec het overzicht over de diverse installaties<br />

en procédés. “Net als bij andere<br />

LAGO projecten zijn we verantwoordelijk<br />

voor zowel de bouw als het onderhoud<br />

en beheer”, zegt Simonart. “Dankzij de<br />

uitgebreide automatisering kunnen we<br />

zowel de volledige waterbehandeling<br />

als de diverse mechanische onderdelen<br />

- rolafdek, beweegbare bodems, golfslagmachine<br />

… - constant in het oog houden<br />

en indien nodig overnemen. Doet er zich<br />

ergens een probleem voor, dan krijgen we<br />

Exclusieve drenkelingendetectie<br />

Om naast gezondheid en energieefficiëntie<br />

ook de veiligheid van zijn<br />

bezoekers te garanderen, maakt<br />

LAGO Kortrijk Weide gebruik van het<br />

hoogtechnologische AngelEye antidrenkelingensysteem.<br />

Deze tech nologie,<br />

exclusief verkrijgbaar via Lotec, maakt<br />

gebruik van diverse camera’s boven<br />

en onder water voor een continue<br />

monitoring van bewegingen. Merkt<br />

het systeem een onveilige situatie op,<br />

dan worden de redders binnen de vijftien<br />

seconden via een controlescherm<br />

in de badmeesterpost en hun polshorloges<br />

gealarmeerd.<br />

automatisch een melding en kunnen we<br />

de situatie al vanop afstand beoordelen,<br />

zodat de eigenlijke interventie veel efficiënter<br />

kan verlopen. In een complex als<br />

LAGO Kortrijk Weide is dat geen overbodige<br />

luxe.”<br />

Met een lengte van 157 meter heeft Kortrijk de langste<br />

wildwaterbaan van de Benelux.<br />

Door gebruik te maken van eigen technologie, waaronder een automatische<br />

bicarbonaatdoseercel, optimaliseerde Lotec de waterbehandeling.<br />

31


Om de beperkte ruimte optimaal te benutten, biedt de unieke designtrap<br />

veilige toegang tot het bad én loungemogelijkheden.<br />

Zwembad op maat<br />

van de stadstuin<br />

Niemand heeft meer te lijden onder de recente hete zomers dan inwoners van de stad. Niet alleen zorgt het hitteeilandeffect<br />

ervoor dat temperaturen er hoger oplopen dan elders, maar vaak is het in deze dichtbebouwde omgeving<br />

ook niet evident om verkoeling te vinden. Zwembadfabrikant Starline wil daar verandering in brengen.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Starline<br />

32


‘OOK SPORTIEVE<br />

AMBITIES KRIJGEN IN<br />

HET KLEINE BAD DE<br />

NODIGE RUIMTE’<br />

waterkwaliteit te allen tijde op punt moet<br />

staan. Dat kan onder meer met het nieuwe<br />

waterbehandelingssysteem Starline Pure<br />

Water, dat gebruikmaakt van de mem ­<br />

braan elektroly setechnologie en als grote<br />

voordeel heeft dat er geen reststoffen<br />

van chloor of andere chemicaliën in het<br />

zwembad terechtkomen. “Hierdoor kan je<br />

zwemmen in water van drinkwaterkwaliteit”,<br />

vat Van der Maat samen.<br />

Het in Valkenswaard (NL) gevestigde<br />

Starline produceert al meer dan 45 jaar<br />

complete en uitgekiende zwembadoplossingen<br />

voor de Benelux. De nieuwste telg in<br />

de familie, de Urban Active, is een compact<br />

doch functioneel zwembad dat zelfs in de<br />

kleine stadstuin niet hoeft te misstaan.<br />

COMPACT EN ERGONOMISCH<br />

“Hoewel kavels kleiner worden en er steeds<br />

minder oppervlakte bebouwd mag worden,<br />

willen ook mensen die klein wonen graag<br />

een zwembad in de tuin”, weet Starline sales<br />

manager Robert van der Maat. “Daarom<br />

hebben we de Urban Active ontworpen.”<br />

Het nieuwe zwembad meet niet meer dan<br />

4,5 bij 2,5 meter en is 1,35 meter diep. “Toch<br />

kan je er ook best in sporten”, voegt Van<br />

der Maat toe. “Het design biedt namelijk de<br />

mogelijkheid om er een Starline Endless<br />

Swimming in te plaatsen. Deze machine<br />

brengt een krachtige waterstroom op gang<br />

om tegenin te zwemmen.” Het zwembad is<br />

verder voorzien van een unieke designtrap<br />

met comfortabele loungemogelijkheden<br />

én kan optioneel uitgerust worden met<br />

onder meer een roldecksysteem.<br />

PERFECTE WATERKWALITEIT<br />

Dat de Urban Active met zijn inhoud van<br />

15.000 liter water het kleinste zwembad in<br />

de Starline reeks is, neemt niet weg dat de<br />

Starline Pure Water maakt gebruik van de<br />

membraanelektrolysetechnologie om het water<br />

te zuiveren.<br />

33


Advertorial<br />

Opleidingsaanbod<br />

voor alle facetten<br />

van zwembadbouw<br />

Hydraulica, chemie, elektronica en, steeds vaker, IT…: de hedendaagse zwembadbouwer moet van alle markten<br />

thuis zijn. Meer nog, naarmate eisen, producten en technologieën evolueren, is het zaak ook de kennis inzake al die<br />

verschillende facetten up to date te houden. SCP Benelux zet zijn uitgebreid opleidingsaanbod daarom ook in de huidige<br />

omstandigheden integraal, doch op veilige afstand, door.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld SCP Benelux<br />

34


Advertorial<br />

Vanuit Zaventem verdeelt SCP Benelux<br />

een compleet gamma zwembadmaterialen<br />

en -techniek aan professionele installateurs<br />

in België, Nederland en Luxemburg.<br />

Hoewel onderdeel van het beursgenoteerde<br />

Amerikaanse bedrijf PoolCorp -<br />

onlangs nog opgeklommen tot een van de<br />

500 grootste bedrijven wereldwijd - houdt<br />

de Belgische ploeg van 19 de banden met<br />

lokale zwembadbouwers zo nauw aan.<br />

Niet alleen een directe communicatie<br />

en een snelle levertermijn worden vanuit<br />

Zaventem georganiseerd; ook een volledige<br />

service naverkoop.<br />

BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN<br />

Of moeten we zeggen voorverkoop? Naast<br />

de reguliere diensten voor momentane<br />

herstellingen, vervangingen en assistentie,<br />

investeert SCP Benelux namelijk sterk in<br />

opleidingen. Door de zwembadbouwer<br />

op voorhand goed te informeren en op<br />

te leiden, zo gaat de redenering, worden<br />

problemen op de werf vermeden in plaats<br />

van opgelost. En dat zorgt dan weer voor<br />

een verhoogde efficiëntie, en minder frustraties<br />

bij zowel eindklant als personeel.<br />

Ook in de huidige omstandigheden wil<br />

SCP Benelux dit engagement ten opzichte<br />

van zijn klanten zwembadbouwers blijven<br />

nakomen. Als alternatief voor de in-house<br />

opleidingen van de voorbije jaren, heeft het<br />

bedrijf daarom een goedgevulde agenda<br />

online sessies samengesteld. De webinars,<br />

die telkens ongeveer 1,5 à 2,5 uur in beslag<br />

nemen, behandelen het volledige spectrum<br />

aan zwembadgerelateerde onderwerpen<br />

en bieden ruimte voor zowel een theoretisch<br />

luik als productspecifieke tutorials, troubleshooting<br />

en een interactieve vragenronde.<br />

‘Een gedegen opleiding<br />

voorkomt problemen op<br />

de werf’<br />

WATERBEHANDELING<br />

Als een van de meest kritische facetten<br />

binnen de zwembadbouw, gaat er net<br />

als voorgaande jaren veel aandacht uit<br />

naar waterbehandeling. De eisen hiervoor<br />

worden immers steeds strenger, en de<br />

toestellen complexer. Welke parameters<br />

moeten er intussen gemeten worden?<br />

Welke waarde moeten ze halen, en hoe<br />

trek je afwijkingen weer recht?<br />

Als leverancier van onder meer Hayward,<br />

Pentair, Davey en Avady, geeft SCP<br />

Benelux, samen met de fabrikanten in<br />

kwestie, tijdens verschillende sessies tekst<br />

en uitleg bij de diverse eisen, technieken<br />

en producten.<br />

AUTOMATISATIE<br />

Een van de grootste uitdagingen voor<br />

installateurs vandaag, doch een dienst<br />

die alsmaar aan belang zal winnen, is de<br />

automatisering en centrale sturing van<br />

niet zomaar één, maar alle installaties in<br />

de technische ruimte. Niet alleen uiten<br />

klanten steeds vaker de wens om het volledige<br />

zwembadbeheer op die manier te<br />

digitaliseren en te vereenvoudigen, maar<br />

ook voor de zwembadbouwer zelf levert<br />

die investering op. Met een volledig online<br />

overzicht over onder meer waterkwaliteit<br />

en -niveau, filtratie, pompprestaties, enzovoort,<br />

kan hij onderhoud immers proactief<br />

en bijgevolg efficiënter aanpakken.<br />

SWIMMING POOLS<br />

EQUIPAMENTOS<br />

PISCINA E WELLNESS<br />

WATER TREATMENT<br />

TRATAMENTO DE ÁGUA<br />

EQUIPMENT<br />

WELLNESS<br />

FOR PROFESSIONALS ONLY<br />

Ook in de huidige omstandigheden blijft SCP Benelux zijn engagement naar<br />

zwembadbouwers nakomen.<br />

Tijdens een opleiding in drie modules laat<br />

SCP Benelux de vakman alvast kennismaken<br />

met het Franse merk PoolCop, dat<br />

het volledige beheer en onderhoud van<br />

zwembaden automatiseert en digitaliseert.<br />

Onder meer de installatie komt aan<br />

bod, net als tips om de functionaliteiten<br />

van het systeem optimaal te benutten.<br />

EN MEER<br />

In samenwerking met Pentair en Hayward,<br />

tot slot, organiseert SCP Benelux nog<br />

aanvullende opleidingen over verwarming,<br />

pompen en hydraulica. Voor het volledige<br />

aanbod kunnen SCP klanten een uit nodi ging<br />

in hun mailbox verwachten. Ter ondersteuning<br />

op de werf, blijven diverse tutorials ook<br />

na afloop van de webinars online beschikbaar.<br />

De nieuwe SCP catalogus is beschikbaar<br />

vanaf januari 2021.<br />

35


200000 varianten<br />

200000 varianten<br />

Een uniek<br />

Een uniek<br />

zwembad<br />

zwembad<br />

Met 90 modellen en 200.000 mogelijke varianten kunt u zwembad volledig<br />

personaliseren: de vorm, de afmetingen, trappen, liner, uitrustingen en<br />

afwerkingen zorgen ervoor om uw zwembad volledig op maat van uw tuin en uw<br />

Met 90 modellen en 200.000 mogelijke varianten kunt u zwembad volledig<br />

budget aan te passen. Kies voor het zwembad dat helemaal bij u past.<br />

personaliseren: de vorm, de afmetingen, trappen, liner, uitrustingen en<br />

afwerkingen zorgen ervoor om uw zwembad volledig op maat van uw tuin en uw<br />

budget aan te passen. Kies voor het zwembad dat helemaal bij u past.<br />

www.waterair.com<br />

www.waterair.com<br />

lgens onze * Volgens algemene onze garantievoorwaarden. algemene garantievoorwaarden. - Fotocredits - Fotocredits : Frédéric Godard : Frédéric Godard<br />

20 jaar waarborg op uw zwembad*<br />

+ 45 jaar ervaring als fabrikant<br />

20 jaar waarborg op uw zwembad*<br />

+ 110000 gelukkige klanten<br />

+ 45 jaar ervaring als fabrikant<br />

Advies & inplantingstudie<br />

G. GIL PRODUCTION<br />

340B Chaussée de Charleroi<br />

B-5070 Le Roux<br />

G. GIL PRODUCTION<br />

00 32 2 307 69 95 ·<br />

info@ggilpro.eu<br />

340B Chaussée de Charleroi<br />

B-5070 Le Roux<br />

ALVA EDISON<br />

Advies & inplantingstudie<br />

Communicatieweg 17<br />

3641 SG Mijdrecht<br />

ALVA EDISON<br />

00<br />

Communicatieweg<br />

31 646 82 851705 ·<br />

info@alvaedison.nl<br />

3641 SG Mijdrecht<br />

+ 110000 gelukkige klanten<br />

Alles begint met de juiste keuze


EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS VAN KEUZE<br />

TEN DIENSTE VAN DE PROFESSIONAL<br />

De garantie van een<br />

exclusieve verkoop<br />

via het netwerk van<br />

zwembadprofessional<br />

Al meer dan 7 jaar<br />

samenwerkende met SCP<br />

Innovatief<br />

productassortiment en<br />

margeversterkers<br />

Warmtepomp met IN Tech<br />

Full Inverter-technologie voor<br />

nauwkeurige temperatuurstabiliteit /<br />

Elektrolyseapparaat met<br />

gebruikscomfort, tijdbesparing,<br />

gemoedsrust en besparing<br />

Een solide en duurzaam<br />

partnerschap<br />

Een uniek productaanbod<br />

aangepast aan elke<br />

behoefte<br />

Hoogwaardige en<br />

zeer resistente<br />

filterproducten met<br />

hoge prestaties<br />

TurboSilence Inverter<br />

technologie ten dienste<br />

van professionals<br />

SCP Benelux N.V.<br />

21 Maalbeekweg<br />

B-1930 Zaventem<br />

Tel : +32 (0)2 386 03 40<br />

info.benelux@scppool.com<br />

www.scpeurope.com<br />

Een breed assortiment van exclusieve producten<br />

geselecteerd voor u en volgens uw behoeften.


Lotec kan inmiddels aardig wat alledaagse en minder alledaagse waterprojecten op zijn conto schrijven.<br />

HOOGWAARDIGE<br />

WATERTECHNIEK HELPT<br />

EXPLOITATIEKOSTEN BEPERKEN<br />

De normen voor waterkwaliteit in openbare zwembaden liggen in België en Nederland hoger dan eender waar in Europa.<br />

Daar op gepaste wijze aan voldoen, vergt technische expertise. Lotec positioneert zich al decennialang als specialist in watertechniek<br />

in de breedste zin van het woord, en ontfermt zich in die hoedanigheid over het ontwerp, de installatie en het onderhoud<br />

van water(behandelings)installaties in een breed scala aan openbare, semi-openbare en zelfs particuliere toepassingen.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Lotec<br />

De technische expertise van Lotec laat toe om water-, energie-, en<br />

chemicaliënverbruik in (semi-)openbare projecten te beperken.<br />

38


Lotec is gespecialiseerde partner voor onder meer het ontwerp, de installatie en het onderhoud van<br />

watertechnische installaties.<br />

Van tientallen stedelijke en gemeentelijke<br />

zwembaden tot wellnessruimtes in<br />

hotels, een pinguïnverblijf in het Ouwehands<br />

Dierenpark in Rhenen (NL) en de<br />

op twee na grootste onderwaterfilmstudio<br />

Lites in Vilvoorde (B)…: Lotec kan inmiddels<br />

aardig wat alledaagse en minder<br />

alledaagse waterprojecten op zijn conto<br />

schrijven. Geen verrassing, misschien, als je<br />

weet dat het familiebedrijf in <strong>2020</strong> 177 jaar<br />

en zes generaties lang actief is. Kenmerkend,<br />

bovenal, voor de brede technische<br />

kennis van het team en de constante<br />

inzet voor hoogkwalitatief water aan een<br />

minimale exploitatiekost, ongeacht de<br />

omstandigheden.<br />

ENERGIE- EN KWALITEITSBEWUST<br />

Zoet of zout, tropisch of koud, het water<br />

in openbare en semi-openbare projecten<br />

moet aan de allerhoogste kwaliteitseisen<br />

voldoen. Dat komt onvermijdelijk tegen<br />

een bepaalde kost. In het bijzonder in<br />

zwembaden doen aankoop, behandeling,<br />

‘STREVEN NAAR<br />

HOOGSTE WATER-<br />

KWALITEIT, TEGEN<br />

LAAGSTE PRIJS PER<br />

KUBIEKE METER’<br />

verwarming en uiteindelijk lozing de financiële<br />

teller snel oplopen. Vandaar stelt Lotec<br />

alles in het werk om het water-, energie- en<br />

chemicaliënverbruik in deze projecten tot<br />

een minimum te beperken, zonder in te<br />

boeten aan kwaliteit. Daartoe maakt het<br />

bedrijf gebruik van de nieuwste oplossingen<br />

en technieken, optimaliseert het<br />

filters en filtercapaciteit door de ontwikkeling<br />

van betonnen filters en invoerroosters<br />

op maat, en zet het sterk in op diverse<br />

vormen van water- en warmterecuperatie.<br />

Het resultaat is een waterkwaliteit die de<br />

wettelijke parameters gestaag overschrijdt,<br />

maar tegen de laagste prijs per kubieke<br />

meter water.<br />

EIGEN ONTWIKKELINGEN<br />

Hoewel Lotec in de eerste plaats een<br />

partner is voor het ontwerp, de installatie<br />

en het onderhoud van watertechnische<br />

installaties, zet de firma haar ervaringen<br />

ook in voor de ontwikkeling van producten<br />

die in zowel eigen projecten als de bredere<br />

markt een meerwaarde bieden. Zo krijgen<br />

de zwembadroosters van het bedrijf regelmatig<br />

een plaats in bestekteksten en<br />

worden de golfslagmachines al zo’n 35 jaar<br />

toegepast in projecten wereldwijd.<br />

Helemaal exclusief voor Lotec projecten<br />

zijn dan weer de ‘made to measure’ filterinstallaties<br />

en B400 geautomatiseerde<br />

bicarbonaatdoseercel voor een optimale<br />

waterkwaliteit zonder zorgen. Daarnaast is<br />

Lotec exclusief verdeler van de AngelEye Lifeguard<br />

drenkelingendetectie voor de Benelux.<br />

COMPLETE BENELUX-PARTNER<br />

Kwaliteit bewaken is echter nooit<br />

enkel een kwestie van producten en<br />

technologieën. In het kader van een meerjarenonderhoudsplan,<br />

staat Lotec daarom<br />

tot wel dertig jaar garant voor onderhoud<br />

en herstellingen. In diverse openbare<br />

projecten, waaronder de publieke zwemen<br />

recreatiebaden van de LAGO Groep,<br />

neemt het bedrijf ook het dagelijkse<br />

beheer van de installaties voor zijn rekening.<br />

Om over het hele grond gebied van<br />

de Benelux dezelfde uitstekende service<br />

te leveren, kan Lotec rekenen op een<br />

team van 65 vakspecialisten, verdeeld<br />

over vestigingen in Eindhoven en Twello<br />

in Nederland en Heverlee in België. Een<br />

steeds meer verregaande automatisering<br />

en digitalisering van de installaties waarborgt<br />

daarnaast een constante controle én<br />

efficiënte interventies.<br />

OOK VOOR PARTICULIEREN<br />

Dat de expertise, ervaring en diensten van<br />

Lotec vooral in openbare en semi-openbare<br />

zweminrichtingen tot hun recht komen, zal<br />

gezien bovenstaande niet verbazen. Toch<br />

kunnen ook particuliere bouwheren ervan<br />

profiteren. Dezelfde technieken kunnen<br />

immers perfect toegepast worden in<br />

luxueuze privébaden. Ook in deze kleinere<br />

projectcategorie adviseert, ontwerpt en<br />

bouwt Lotec bovendien met oog op een<br />

optimale energie-efficiëntie.<br />

39


EEN PARTNER<br />

VOOR LOKALE<br />

TECHNISCHE<br />

EXPERTISE<br />

Een zwembad wordt gebouwd voor het leven. Geen groot probleem voor<br />

de bouwkundige onderdelen, kunnen we stellen, maar doorgaans net iets<br />

uitdagender voor de technische en bewegende componenten. Een verfijnde<br />

installatie en gedegen onderhoud zijn absoluut doorslaggevend voor de<br />

levensduur van zelfs de meest hoogkwalitatieve producten. Fabrikant van<br />

automatische zwembadafdekkingen Aquacover zet de komende jaren daarom<br />

onverdeeld in op het aanhalen van de contacten met zwembadbouwers in<br />

Vlaanderen en Nederland.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Aquacover<br />

De tubulaire onderwatermotor van Frédéric<br />

Poty is vandaag een standaard bij diverse<br />

automatische zwembadafdekkingen.<br />

voor het eerst toegepast door oprichter en<br />

zaakvoerder Frédéric Poty, is intussen een<br />

standaard bij ingebouwde automatische<br />

zwembadafdekkingen; ook het gamma<br />

lamellen in pvc en polycarbo naat, beschikbaar<br />

in diverse kleuren en solaruitvoeringen,<br />

heeft voor de meeste zwembadbouwers<br />

nog maar weinig geheimen.<br />

Een ervaren technisch assemblageteam stelt in het atelier in Andenne telkens een<br />

volledig concept op maat samen.<br />

De automatische zwembadafdekkingen<br />

van Aquacover, op maat gemaakt voor zowel<br />

particuliere als publieke zwembaden, staan<br />

er al meer dan 25 jaar. De tubulaire onderwatermotor,<br />

begin jaren 90 ont wik keld en<br />

Toch vormen deze onderdelen slechts een<br />

basis, en is het pas met de juiste technische<br />

expertise dat ze hun volledig potentieel<br />

weten te manifesteren. Als Belgisch familiebedrijf<br />

rekent Aquacover daarvoor onder<br />

meer op een ervaren technisch assemblageteam,<br />

dat in het atelier in Andenne<br />

zelfs voor de meest veeleisende, speciale<br />

of buitenmaatse projecten een volledig<br />

concept op maat weet uit te werken, maar<br />

bovenal op de lokale zwembadbouwer.<br />

WEDERZIJDS ENGAGEMENT<br />

Al van meet af aan richt Aquacover zich<br />

exclusief tot zwembadbouwers en installateurs.<br />

De komende jaren, echter, zal<br />

het bedrijf dat engagement middels een<br />

selectieve benadering verder uitdiepen en<br />

versterken. “We zijn daarvoor in de eerste<br />

plaats op zoek naar zwembadbouwers<br />

40


‘Technisch engagement<br />

verzekert tevreden klant’<br />

Problemen met een zwembadafdekking worden pas opgemerkt wanneer de zon schijnt, en<br />

moeten dus snel opgelost worden.<br />

met een eigen, sterke technische dienst en<br />

een betrouwbare service na verkoop”, zegt<br />

Frank De Pauw, die de contacten tussen<br />

Aquacover en de Vlaamse en Nederlandse<br />

installateurs behartigt. “Rol afdek kingen<br />

zijn nu eenmaal de achillespees van een<br />

zwembad. Vanwege de diverse technische<br />

aansluitingen ligt er een grotere complexiteit<br />

in de installatie, terwijl bewegende<br />

onderdelen per definitie meer onderhevig<br />

zijn aan slijtage. Bovendien worden<br />

problemen doorgaans pas opgemerkt<br />

wanneer de zon schijnt, het zwembad<br />

geopend wordt en de klant dus net zinnens<br />

was een duik te nemen. Op zo’n moment<br />

is een snelle interventie en oplossing absolute<br />

topprioriteit.”<br />

EXCLUSIEF DEALERNETWERK<br />

Doel van de huidige oefening is de uitbouw<br />

van een netwerk van op en top professionele<br />

zwem badbouwers, ver spreid over<br />

zowel het Vlaamse als, uiteindelijk, het<br />

Nederlandse grondgebied. De focus ligt<br />

op een selectieve, regionale vertegenwoordiging,<br />

en erkende zwembad bouwers<br />

zullen onder meer via de Aquacover<br />

website kenbaar gemaakt worden.<br />

“Het moeten echte partnerships worden”,<br />

weet De Pauw nog. “Vertrouwensrelaties<br />

waarbij de zwembadbouwer niet alleen<br />

exclusief en tegen de juiste prijs gebruik<br />

kan maken van de Aquacover oplossingen<br />

voor kleine, grote of bijzondere<br />

zwembaden, maar bij een eerste installatie<br />

bijvoorbeeld ook ondersteuning kan<br />

genieten van het technische team van<br />

Aquacover. Zelf hoeft de zwembadbouwer<br />

zich overigens niet exclusief aan Aquacover<br />

te binden; wat we verwachten is vooral zijn<br />

technisch engagement. Dat is de manier<br />

waarop we zaken willen doen: met wederzijds<br />

vertrouwen en in nauw overleg met<br />

de zwembadbouwer.”<br />

Bij een eerste installatie krijgt de professionele partner technische ondersteuning van de fabrikant.<br />

41


Norsup omvat een compleet gamma<br />

zwembadartikelen, exclusief voor de<br />

professionele zwembadbouwer.<br />

EERLIJKE PRIJS<br />

DANKZIJ PRIVATE LABEL<br />

Online shoppen is de norm in quasi alle sectoren, maar voor professionele installateurs snijdt het mes altijd langs<br />

twee kanten: enerzijds stroomlijnt en vereenvoudigt het de bedrijfsvoering, anderzijds leidt het tot soms moeilijke<br />

prijsonderhandelingen met de eindklant. Met twee recente lanceringen wil Bosta België, ‘one stop shop’ voor<br />

watertechniek, zwembadbouwers laten genieten van de voordelen, maar tevens wapenen tegen de nadelen.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Bosta België<br />

42


Ontzorgen en faciliteren, dat zijn de kernwoorden<br />

die Bosta België ten opzichte<br />

van de professionele installateur vooropstelt.<br />

Daartoe zet de totaalaanbieder van<br />

water- en zwembadtechniek onder meer<br />

een uiterst compleet productgamma en<br />

een semi-geautomatiseerd magazijn met<br />

permanente stock van 18.000 artikelen<br />

in - de sleutel tot leveringen binnen 24 uur -,<br />

en een uitgebreide technische service<br />

doorheen de diverse fases van een traject.<br />

Sinds 2<strong>01</strong>5 maakt ook een B2B webshop<br />

integraal deel uit van de strategie.<br />

VERNIEUWDE WEBSHOP<br />

Om de professionele installateur via digitale<br />

weg nog beter te bedienen, werd de Bosta<br />

webshop in oktober <strong>2020</strong> volledig geüpdatet.<br />

Het vernieuwde platform biedt niet enkel<br />

24/7 toegang tot het volledige aanbod van<br />

de technische groothandel, maar is dankzij<br />

de verbeterde zoekfunctie en het moderne<br />

design nog overzichtelijker geworden.<br />

Bovendien kunnen ook alle technische<br />

datasheets en handleidingen rechtstreeks<br />

via de webshop geraadpleegd worden.<br />

PRIVATE LABEL<br />

Als keerzijde van de praktische meerwaarde<br />

van online shopping, staat evenwel<br />

de moeilijke onderhandelingspositie die<br />

zo voor professionals gecreëerd wordt. Met<br />

de lancering van Norsup wil Bosta daar<br />

een antwoord op bieden. Het private label,<br />

dat een compleet gamma aan zwembadartikelen<br />

omvat, wordt immers exclusief<br />

aan de professionele installateur aangeboden.<br />

Opdat de kwaliteit en compatibiliteit<br />

van de producten gewaar borgd zou<br />

zijn, en de installatie vlot kan verlopen, doet<br />

Bosta voor de productie van het Norsup<br />

gamma een beroep op gekende partners.<br />

Een standaard garantieperiode van<br />

maar liefst drie jaar, die mits online registratie<br />

met nog een extra jaar uitgebreid<br />

kan worden, ondersteunt de kwaliteits- én<br />

exclusiviteitsclaim.<br />

‘EEN PRIVATE LABEL VERSTERKT DE ONDERHANDELINGSPOSITIE<br />

VAN DE PROFESSIONAL’<br />

Een semi-geautomatiseerd magazijn met<br />

permanente stock van 18.000 artikelen vormt de<br />

sleutel tot leveringen binnen 24 uur.<br />

43


‘Twintig jaar garantie<br />

op de structuur biedt<br />

langdurige zekerheid’<br />

Het volledige bad,<br />

inclusief water, weegt<br />

uiteindelijk minder dan<br />

de aarde die ervoor<br />

verwijderd werd.<br />

44


ZWEMKLAAR IN<br />

TWEE WEKEN TIJD<br />

Onder invloed van de steeds warmere zomers zag de zwembadbouw de voorbije jaren al een enorme groei. De<br />

reisbeperkingen ten gevolge van corona deden daar het afgelopen jaar nog een schepje bovenop. Een goede zaak. Maar<br />

ook een heuse uitdaging voor zij die bouw, afwerking en techniek tijdig rond moeten krijgen. Al bestaan ook daar slimme<br />

oplossingen voor.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Waterair Nederland<br />

Vanuit het midden van Nederland verdeelt Waterair Nederland<br />

al jaren de zwembadpakketten van het Franse merk Waterair. Zij<br />

omvatten al het nodige voor een volledig operationeel zwembad met<br />

unieke en gepatenteerde stalen wand, inclusief pomp, filter, verwarming,<br />

en nagenoeg alle benodigdheden voor een zwemklaar bad.<br />

SNEL EN SCHOON GEPLAATST<br />

Hoewel de Waterair zwembaden in oorsprong zijn opgevat als<br />

zelfbouw pakket ten, voelt niet elke consument zich comfortabel bij<br />

de plaatsing van zo’n technisch product. Veel eindklanten stellen<br />

hun vertrouwen hiervoor dan ook liever in een professional. Net<br />

dat biedt mooie kansen voor de zwembadbouwer, want hij hoeft<br />

voor de plaatsing van een WaterAir zwembad zijn hand niet om te<br />

draaien. Omdat het volledige bad, inclusief water, uiteindelijk minder<br />

weegt dan de aarde die ervoor verwijderd wordt, komt er doorgaans<br />

zelfs geen heiwerk of beton aan te pas. Er kan met andere woorden<br />

De particulier heeft bij Waterair keuze uit zo’n 90 modellen en maar liefst<br />

200.000 varianten.<br />

snel en schoon gewerkt worden, zodat alles<br />

al in twee weken tijd volledig zwemklaar<br />

verklaard kan worden. Dat zorgt niet alleen<br />

voor een tevreden klant, maar creëert<br />

bovenal ruimte voor extra opdrachten.<br />

VEELZIJDIG EN BETROUWBAAR<br />

Verwar bouwpakket overigens niet met<br />

‘blik op rol’, want de kwaliteit en garanties<br />

zijn uniek in de markt. De particulier<br />

heeft bij Waterair keuze uit zo’n<br />

90 modellen en maar liefst 200.000<br />

varianten. Indien gewenst kan men het bad<br />

bovendien verder uitbreiden met opties<br />

en accessoires zoals trappen, zwembadafdekkingen,<br />

verwarming of alter natieve<br />

waterbehandeling met bij voor beeld zoutelektrolyse.<br />

Een demobad bij Waterair<br />

Nederland biedt alvast de nodige inspiratie;<br />

de 20-jarige garantie op de structuur<br />

een langdurige zekerheid.<br />

45


ZWEMBADBEKLEDING ZORGT<br />

VOOR UNIEKE LOOK<br />

Wat zijn de prioriteiten bij de keuze van een zwembad membraan? Bij u zullen plaatsing en waterdichtheid primeren; uw<br />

klant zal wellicht net iets meer aandacht schenken aan het visuele aspect. Met het RENOLIT ALKORPLAN Touch gamma<br />

wordt iedereen op zijn wenken bediend.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld RENOLIT Belgium<br />

46


Het boord-aan-boordsysteem resulteert<br />

in onzichtbare lasnaden en een perfect<br />

uniform oppervlak.<br />

‘Elke folie krijgt<br />

een schriftelijke<br />

garantie van tien jaar<br />

waterdichtheid mee’<br />

Het nieuwste ontwerp, Origin, geeft perfect<br />

de reflecties van het kristalheldere water van<br />

granietkusten weer.<br />

LUXUEUZE NATUURSTEENLOOK<br />

De zwembadfolie heeft een uitdrukkelijke impact op het uitzicht<br />

van het zwembad. De juiste kleur geeft het water de gewenste<br />

uitstraling, en met een slim design krijgt ook het zwembad zelf<br />

een luxueuze look. Dat is de opzet van RENOLIT ALKORPLAN<br />

Touch. Dankzij exclusieve 3D-prints zorgt het Touch-gamma<br />

voor hoogwaardige imitaties van onder meer marmer, zand en<br />

leisteen. Het nieuwste ontwerp, Origin, is geïnspireerd op graniet.<br />

Dit elegante ontwerp met verfijnde textuur en glinsterende sprankels<br />

geeft perfect de reflecties van het kristalheldere water van<br />

granietkusten weer.<br />

WATERDICHTHEIDSGARANTIE<br />

Met een dikte van 2 mm en twee flexibele, waterdichte en met<br />

polyester versterkte PVC-lagen zijn de RENOLIT ALKORPLAN<br />

Touch folies echter meer dan zomaar een esthetische zwembadfolie.<br />

Meer zelfs, dankzij de duurzame en robuuste opbouw<br />

komt elke folie compleet met schriftelijke garantie van tien jaar<br />

waterdichtheid.<br />

CORRECTE INSTALLATIE MET STOMPLASSEN<br />

RENOLIT ALKORPLAN Touch producten worden geplaatst<br />

volgens het boord-aan-boordsysteem, ook wel stomplassen of<br />

stuiklassen genaamd. Deze techniek, die vooral wordt toegepast<br />

bij membranen met een dikte van 2 mm, resulteert in onzichtbare<br />

lasnaden en een perfect uniform oppervlak. Fundamenteel<br />

voor de realisatie van deze applicatietechniek is onder meer<br />

de toepassing van het blauwe RENOLIT ALKORPLAN geotextiel,<br />

in combinatie met de RENOLIT ALKORPLAN lasband. Hiervoor<br />

wordt een 15 cm brede strook uit het PP-vlies weggesneden.<br />

Het geotextiel, een schimmeldodend vilt, wordt op de bodem<br />

aangebracht en verbergt alle kleine imperfecties in de ondergrond.<br />

Een dubbele las verzekert een optimale en veilige verbinding<br />

tussen de membranen.<br />

Meer informatie vindt u op nl.alkorplan.info<br />

47


OPLOSSINGEN<br />

VOOR<br />

ENERGIEZUINIGE<br />

EN NATUURLIJKE<br />

ZWEMBADEN<br />

‘In een bio-pool gebeurt de<br />

desinfectie 100% chloorvrij’<br />

Een energiebewust zwembad begint met een goede warmtehuishouding. Ook afdekkingen dragen daaraan bij.<br />

48


De eigen lijn van warmtepompen is volledig gestoeld op moderne<br />

invertertechnologie met variabele snelheid.<br />

We moeten er geen doekjes om winden: vanuit duurzaamheidsperspectief<br />

zijn zwembaden geen uitblinkers. Pompen en verwarming vergen vaak veel<br />

energie, en bij de behandeling van het water komen doorgaans aardig wat<br />

chemicaliën kijken. Naarmate de consument zich meer bewust wordt van<br />

zijn ecologische voetafdruk, groeit dan ook de vraag naar energiezuinige<br />

en milieuvriendelijke technieken. Fabrikant en verdeler Datron biedt<br />

enkele oplossingen.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Datron<br />

In 1972 was Datron een van de eerste<br />

groothandelaars voor zwembadtoebehoren<br />

in België. Vandaag is het bedrijf niet<br />

alleen verdeler van Hayward, Aquabot,<br />

Floatron en andere internationale merken,<br />

maar tevens fabrikant van onder andere<br />

prefabzwembaden, afdekkingen en een<br />

ruim gamma technische apparatuur.<br />

Voor publieke zwembaden, daarenboven,<br />

specialiseert het zich in tal van accessoires,<br />

met onder meer een eigen plaatsingsdienst<br />

voor startblokken, springplanken en<br />

zwembadliften.<br />

ENERGIE BESPAREN<br />

Het enorme belang van energiezuinige<br />

en energiebesparende oplossingen is aan<br />

Datron in ieder geval niet voorbijgegaan. In<br />

het bijzonder in de eigen ontwikkelingen<br />

zet het Oost-Vlaamse bedrijf sterk in<br />

op een bewuste omgang met warmte<br />

en elektriciteit. Zo is de eigen lijn van<br />

warmtepompen volledig gestoeld op de<br />

jongste invertertechnologie met variabele<br />

snelheid. Die zorgt voor een continue<br />

maar efficiëntere werking van de motor,<br />

die daardoor tevens minder geluidshinder<br />

produceert.<br />

Daarnaast dragen ook de automatische<br />

afdekkingen in polycarbonaat, die Datron<br />

op maat fabriceert, bij aan een goede<br />

warmtehuishouding. De afdekking beperkt<br />

immers de warmteverliezen ten gevolge<br />

van verdamping en kan, bij toe passing<br />

van zonnelamellen, zelfs actief aan de<br />

opwarming van het water bijdragen.<br />

CHEMICALIËNVRIJ<br />

Met oog op het milieu, zijn vooral<br />

natuurlijke zwembaden of bio-pools<br />

in opmars. Daarbij wordt geen gebruik<br />

gemaakt van chemicaliën, maar geschiedt<br />

de desinfectie door middel van een 100%<br />

chloorvrije behandelingstrein bestaande<br />

uit bijvoorbeeld een zandfilter, hydrolysecel<br />

en UV-lamp of ionisator. Datron investeert<br />

reeds verschillende jaren in de apparatuur<br />

voor deze natuurlijke behandeling<br />

en ondersteunt de zwembadbouwer<br />

des gevallend met de nodige ervaring en<br />

expertise.<br />

49


Heeft u een te hoge<br />

energierekening van<br />

uw zwembad of<br />

zwemvijver?<br />

HeatCover ® , dé oplossing voor besparing<br />

op uw water en energierekening.<br />

50% afname<br />

waterverdamping<br />

100% bio<br />

degradable<br />

Tuinprofessionals bestellen bij BLUE DROPS<br />

E info@bluedrops.eu | T +32 (0) 9 4307777<br />

Bescherm<br />

uw bezoekers<br />

tegen<br />

legionella<br />

Ons nieuw aanbod<br />

van gecertificeerde<br />

filters geven de<br />

legionellabacterie<br />

geen schijn van kans<br />

ONZE TROEVEN<br />

www.aquadomo.be<br />

Ultrafiltratie: poriegrootte 0,15 µm<br />

Performant: weinig drukverlies<br />

Discreet: design in chroom of wit<br />

Lange levensduur: + 5.000 liter, afhankelijk<br />

van gebruik en waterkwaliteit<br />

Herbruikbaar: u vervangt de filter in een<br />

handomdraai<br />

00024829002 - TMVW (AQUADOMO).indd 1 04-12-20 12:41


MADE IN BELGIUM<br />

AUTOMATIC<br />

SWIMMING POOL<br />

COVERS<br />

Kwaliteit<br />

Veiligheid<br />

Innovatie<br />

Service<br />

Betrouwbaarheid<br />

Comfort<br />

Energiebesparing<br />

Klantentevredenheid<br />

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel<br />

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be<br />

www.t-and-a.be<br />

We’ve got you covered !


DE LAATSTE<br />

HORDE RICHTING<br />

SUCCESVOLLE<br />

OPLEVERING<br />

Plaats een automatische zwembadafdekking en uw klant wint aan energie, onderhoud, veiligheid en gebruiksgemak.<br />

Maar weet u ook wat er voor u als installateur te winnen (of verliezen) valt? Na de aanleg van het zwembad en de nodige<br />

technische voorzieningen, is de zwembadafdekking veelal de laatste horde die tussen u en de finale oplevering staat.<br />

U hebt er dus alle baat bij die foutloos en gezwind te nemen.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Studio PSG<br />

‘Geautomatiseerde productie<br />

voorkomt fouten en verzekert<br />

korte levertermijn’<br />

52


Automatische zwembadafdekkingen, of<br />

ze nu uit lamellen of een pvc-zeil bestaan,<br />

worden in de regel op maat gemaakt. Een<br />

zeker oponthoud in de werken is daardoor<br />

onvermijdelijk. In het bijzonder bij bouwkundige<br />

zwembaden kan er immers pas<br />

na de volledige aanleg van het zwembad<br />

tot het opmeten, bestellen en produceren<br />

overgegaan worden. Net om die reden,<br />

echter, is het van belang om in elke stap<br />

van het traject de nodige voorsprong te<br />

nemen. Daarbij geeft Technics & Applications,<br />

al 25 jaar actief in de fabricage<br />

van automatische zwembadafdekkingen,<br />

installateurs een duwtje in de rug.<br />

NETWERK ERKENDE INSTALLATEURS<br />

Ludo Vervoort, zelf zwembadbouwer,<br />

richtte Technics & Applications, kortweg<br />

T&A, in 1995 op en richtte zich meteen<br />

uitdrukkelijk tot de installateur. Tot op de<br />

dag van vandaag werkt het bedrijf enkel<br />

in rechtstreekse lijn met een netwerk aan<br />

erkende installateurs: zwembadbouwers<br />

die zich ertoe engageren om de opleidingstrajecten<br />

van T&A te volgen en hun<br />

klanten een correcte service te bieden,<br />

en in ruil gebruik kunnen maken van de<br />

hoogkwalitatieve producten en uitgebreide<br />

technische ondersteuning van de<br />

fabrikant, van offerte tot installatie.<br />

GOEDE VOORBEREIDING<br />

Het begeleidingstraject van T&A start<br />

niet toevallig in de offertefase. Een juiste<br />

productkeuze is immers niet alleen afhankelijk<br />

van de wensen van de klant, maar<br />

ook van de opbouw van het zwembad, de<br />

omgeving, enzovoort. Om de gewenste<br />

esthetische en functionele integratie van<br />

de zwembadafdekking te realiseren, biedt<br />

T&A al op basis van de eerste plannen uitgebreid<br />

advies. Bovendien laat een juiste en<br />

volledige offerte de zwembadbouwer toe<br />

om op het terrein meteen de nodige voorbereidingen<br />

te treffen, zoals het voorzien<br />

van de juiste elektrische kabels en gepaste<br />

doorvoeren voor inbouwdelen. Zij zorgen<br />

voor een aanzienlijke verkorting van de<br />

installatieduur achteraf.<br />

CORRECT OPMETEN<br />

De meest essentiële handeling in het volledige<br />

traject, echter, is het correct opmeten<br />

van het gerealiseerde zwembad. De uiteindelijke<br />

afmetingen worden vervolgens<br />

eenvoudig via een online configurator<br />

doorgegeven. Van daaruit gaat het rechtstreeks<br />

naar de CNC-gestuurde productie.<br />

Dat betekent dat de afdekking gegarandeerd<br />

volgens de opgegeven afmetingen<br />

geproduceerd wordt én dat er doorheen<br />

het jaar een betrouwbare levertermijn van<br />

twee tot drie weken gegarandeerd kan<br />

worden.<br />

EENVOUD IN INSTALLATIE EN STURING<br />

Bij de daadwerkelijke installatie, tot slot,<br />

moeten snelheid en nauwkeurigheid vooropstaan.<br />

Voor startende installateurs en<br />

als ondersteuning bij de meer uitdagende<br />

projecten van het bestaande cliënteel biedt<br />

T&A daarom de nodige werfassistentie.<br />

Al wordt de grootste impact toch vooral op<br />

productniveau gemaakt. T&A producten<br />

worden namelijk niet alleen ontwikkeld<br />

om de eindklant een duurzame, kwalitatieve<br />

en functionele afdekking te bieden,<br />

maar ook om het installatiegemak van de<br />

installateur te verhogen. Zo voorziet T&A<br />

boormallen voor de plaatsing van onder<br />

meer inbouwrolluiken op de bodem,<br />

inbouwdelen op maat voor elk type<br />

zwembad en accessoires die de installatie<br />

en het onderhoud van een afdekking<br />

vereenvoudigen. Voor het vaak uitdagendere<br />

elektronische luik van de installatie,<br />

werkt het bedrijf dan weer met een uiterst<br />

gebruiksvriendelijk stuurkast. Ook wie zich<br />

(nog) niet vertrouwd voelt met elektronica<br />

en programmering, kan de zwembadafdekking<br />

hiermee correct programmeren,<br />

terwijl gevorderden nog tal van extra<br />

functionaliteiten kunnen toevoegen.<br />

Denk bijvoorbeeld aan een verbinding<br />

met domotica en bussystemen, of het<br />

aansturen van andere toestellen op basis<br />

van de positie van het rolluik.<br />

Een juiste productkeuze is niet alleen<br />

afhankelijk van de wensen van de klant,<br />

maar ook van de opbouw van het<br />

zwembad, de omgeving, enzovoort.<br />

Elke zwembadafdekking wordt volledig op maat gemaakt. Correct meten is daarom van essentieel belang.<br />

53


“Ondanks de complexiteit en de<br />

vele technieken had de aannemer<br />

genoeg aan een uitvoeringstermijn<br />

van slechts negentien maanden”<br />

VAN SPORTHAL NAAR<br />

SPORTCOMPLEX<br />

Werken in bouwteam wint aan populariteit, zeker in openbare projecten. Ook het stadsbestuur van Ronse koos voor<br />

deze formule om het nieuwe zwembad te realiseren. Dit resulteerde in een sportieve en recreatieve trekpleister die<br />

‘aanspreekt’. Onder het motto ‘zien sporten doet sporten’ staat openheid er letterlijk en figuurlijk centraal.<br />

Tekst Els Jonckheere | Beeld Bart Gosselin Photography<br />

54


Het zwembad stelt zich letterlijk open in de richting van de<br />

buitensportvelden, met een erg uitnodigend karakter en<br />

perfecte integratie in de omgeving als resultaat.<br />

Het nieuwe zwembad is een zwevend complex, losgekoppeld van de<br />

bestaande sportinfrastructuur, maar functioneel verbonden door een<br />

glazen tussengebouw<br />

De realisatie van het nieuwe zwembad is<br />

(voorlopig) de laatste fase van een ambitieus<br />

project om de Ronsenaars aan het<br />

sporten te krijgen. Op een braakliggend<br />

terrein op de overgang tussen stedelijk en<br />

groen gebied werd in 2<strong>01</strong>6 al de sporthal<br />

‘t Rosco gebouwd, inclusief de aanleg van<br />

sportvelden, een Finse piste, een grote<br />

parking en een groen voorplein. Het was<br />

de bedoeling om de site te vervolledigen<br />

met een groot zwembad, wat intussen<br />

dus gebeurd is. “Het gaat om een rechthoekig<br />

volume met één tot twee bouwlagen<br />

en een benutbare oppervlakte van<br />

bijna 3.800 m²”, vertelt Kevin D’Hondt<br />

van B2Ai, dat samen met VerhoevenCS<br />

verantwoordelijk was voor het ontwerp en<br />

de werfopvolging. “Omdat de bestaande<br />

sporthal naar binnen gekeerd is, wilden<br />

we het zwembad naar buiten richten. Het<br />

stelt zich letterlijk open in de richting van<br />

de buitensportvelden, met een erg uitnodigend<br />

karakter en perfecte integratie in<br />

de omgeving als resultaat.”<br />

PROGRESSIEF ZWEMBAD<br />

Het nieuwe zwembad is een zwevend<br />

complex, losgekoppeld van de bestaande<br />

sportinfrastructuur, maar functioneel<br />

verbonden door een glazen<br />

tussengebouw waarin de toegang<br />

en de uitbreiding van de bestaande<br />

cafetaria zijn ondergebracht. Kevin<br />

D’Hondt: “Deze verbindingsruimte is<br />

opgevat als een patio met een rechtstreeks<br />

zicht op het zwembad en de<br />

achterliggende groene omgeving.<br />

Er zijn een recreatieve zone met een<br />

baby-, peuter- en kleuterbad, een familieglijbaan<br />

en een interactieve buisglijbaan<br />

van 50 meter met muziek en<br />

lichteffecten ingericht. ><br />

55


Het complex biedt onder meer plaats aan<br />

een recreatieve zone met een baby-, peuteren<br />

kleuterbad, een familieglijbaan en een<br />

interactieve buisglijbaan van 50 meter met<br />

muziek en lichteffecten.<br />

Het zwevende dak bestaat uit een<br />

orthogonaal grid van gelamelleerde<br />

houten balken.<br />

Het sportzwembad van<br />

20,5 x 25 meter beschikt over een<br />

beweegbare wand en bodem.<br />

Natuurlijk is er nog het sportzwembad<br />

van 20,5 x 25 meter, dat over een beweegbare<br />

wand en bodem beschikt. Hiermee<br />

kan het in de lengte opgedeeld worden<br />

in twee aparte baden. Denk maar aan een<br />

instructiebad van 90 cm diep en een trainingsbad<br />

op volle diepte van 2 meter.”<br />

SPECTACULAIR LUIFELDAK<br />

Het kenmerkende luifeldak, waaronder<br />

alle zwembadfuncties gegroepeerd zijn, is<br />

een mooi voorbeeld van de meerwaarde<br />

die een bouwteam kan bieden. “Door het<br />

concept samen met de architecten uit te<br />

werken, zijn we erin geslaagd om een spectaculair<br />

gebouw neer te poten”, vertelt Rudy<br />

De Cock, technisch directeur van hoofdaannemer<br />

Pellikaan. “Het dak bestaat uit<br />

De verbindingsruimte is opgevat als een patio<br />

met een rechtstreeks zicht op het zwembad en<br />

de achterliggende groene omgeving.<br />

een orthogonaal grid van gelamelleerde<br />

houten balken. Elke cel van dit reguliere<br />

balkenrooster meet 1m75 x 1m75 en heeft<br />

naast een structurele betekenis ook een<br />

organisatorische orde in het vrije plan: alle<br />

ruimtes, daklichten en boxvolumes zijn<br />

immers afgestemd op de dimensies van<br />

het dak.” Architect Kevin D’Hondt vult aan:<br />

“Deze structuur creëert bovendien een mooi<br />

evenwicht tussen de genereuze en open<br />

plattegrond van het zwembad enerzijds en<br />

de beslotenheid van de bestaande sporthal<br />

anderzijds. Het is een heldere ontwerpstructuur<br />

die een grote transparantie voor<br />

de gebruikers oplevert.”<br />

ECOLOGISCH ZWEMBAD<br />

Ook op milieuvlak behoort het zwembad<br />

van Ronse tot de beste leerlingen van de<br />

klas. Het ontwerp zorgt voor een maximale<br />

daglichttoetreding, onder meer door de<br />

afwisseling van open en gesloten gevelopeningen,<br />

de patio en de toepassing van<br />

daklichten voor de private ruimtes. Er wordt<br />

maximaal gebruikgemaakt van zonneenergie,<br />

zowel voor het opwekken van elektriciteit<br />

(PV-installatie) als de opwarming<br />

van het sanitair warm water (zonnecollectoren).<br />

Rudy De Cock: “Hierdoor was het<br />

voldoende om de twee ketels van de sportzaal<br />

uit te breiden met één enkel exemplaar.<br />

Voorts wordt het regenwater verzameld,<br />

gebufferd en gebruikt voor de sanitaire<br />

installaties en als suppletiewater voor het<br />

zwembadwater. Dankzij de toepassing van<br />

UF/RO (Ultra Filter/Reversed Osmose) wordt<br />

het spoelwater van de filters extra gezuiverd<br />

en maximaal gerecupereerd, waardoor<br />

de fractie afvalwater tot een absoluut<br />

minimum beperkt wordt.”<br />

INNOVATIEVE AANPAK<br />

Ondanks de complexiteit en de vele technieken<br />

had Pellikaan genoeg aan een<br />

uitvoeringstermijn van slechts negentien<br />

maanden. “Dit heeft enerzijds te maken<br />

met de grondige voorbereiding, die<br />

in herent is aan werken met een bouwteam”,<br />

legt Rudy De Cock uit. “Anderzijds<br />

hebben we het project opgedeeld<br />

in twee werkgebieden. Dit liet ons toe<br />

om simultaan aan het zwembad en de<br />

accom modatie te werken. Elke zone is<br />

afzonderlijk opgebouwd met een eigen<br />

torenkraan. Een strategie die zijn vruchten<br />

heeft afgeworpen, want het project was<br />

wel degelijk volledig afgewerkt, in werking<br />

gesteld en opgeleverd tegen de vooropgestelde<br />

deadline.”<br />

SAMEN STERK<br />

Het spreekt voor zich dat deze manier<br />

van werken de nodige implicaties had op<br />

bouwtechnisch vlak. Zo is er een secanspalenwand<br />

geplaatst om de scheiding<br />

tussen beide werkfronten (en de technische<br />

kelder) te realiseren. “De grootste<br />

uitdaging schuilde zonder twijfel in<br />

de montage van de complexe houten<br />

3D-dakstructuur, in combinatie met de<br />

twee kolossale betonnen liggers”, aldus<br />

Rudy De Cock. “Dankzij een maximale<br />

prefabricage en een doorgedreven voorbereiding<br />

in 3D-modellen is alles toch vlot<br />

verlopen. Door de goede verstandhouding<br />

en constructieve samenwerking tussen de<br />

architecten, studiebureaus en onderaannemers<br />

is het zwembad van Ronse voor<br />

alle partijen een succes geworden. Het<br />

is een uiterst fraaie constructie waarop<br />

iedereen terecht trots mag zijn.”<br />

56


HEEFT U EEN PROJECT OF<br />

ONDERWERP DAT INTERESSANT IS<br />

VOOR ZWEMBADBOUW<br />

Mail of bel dan met:<br />

Mathieu Noppe<br />

E: m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

T +32 50 36 81 70<br />

Automatische bodemreinigers.<br />

Warmtepompen full inverter.<br />

Onderwaterverlichting WaterVision.<br />

Starmix haardrogers.<br />

Installatie duikplanken en startblokken.<br />

Mobiele zwembadlift.<br />

Douche rolstoel.<br />

ZWEMBADBOUW.EU<br />

Schrijnwerkerstraat 3<br />

9240 Zele, België<br />

T: +32 (0)52 44 59 14<br />

E: info@datron.be<br />

1/2 staande adv. <strong>Zwembadbouw</strong>.indd 1 14-12-20 13:57<br />

Naamloos-6 1 18-11-20 11:17


ZORGELOOS GENIETEN DANKZIJ NORSUP<br />

Plaatsing door een professionele zwembadinstallateur voorzien van de juiste<br />

onderhoudsservice en garanties. De lijst van professionele plaatsers voor uw regio is<br />

beschikbaar via norsup.eu.<br />

ONTDEK HET ASSORTIMENT<br />

EXCLUSIEF VERKRIJGBAAR BIJ ONZE DEALERS<br />

NR. 7024557<br />

Zandfilter<br />

Type S<br />

NR. 7025266<br />

Zwembadpomp<br />

Type EVO+ VSTD<br />

Steeds beschikbaar via www.norsup.eu<br />

T 09 216 28 28 • E info@be.bosta.com<br />

www.bosta.be • www.norsup.eu<br />

Registreer uw warmtepomp via de website en geniet extra lange garantie.<br />

NR. 7024628<br />

Warmtepomp<br />

Inverter, type PX<br />

NR. 7025376<br />

UV-C desinfectieunit<br />

Type Supernova


​Duidelijke regels voor waterpret in eigen tuin<br />

NIET VOOR ELK<br />

ZWEMBAD IS EEN<br />

VERGUNNING NODIG<br />

De coronacrisis doet onze achtertuin herleven. Terrasjes, etentjes, waterplezier…: we doen het allemaal beter eventjes<br />

van thuis uit. Voor wie verkoeling zoekt in zijn eigen tuin, is de algemene regel heel simpel: een vergunning voor het<br />

plaatsen van een zwembad is niet nodig als je rekening houdt met enkele voorwaarden.<br />

Tekst Ineke Denys, DLV | Beeld Dreamstime<br />

‘MET EEN VERGUNNINGSAANVRAAG<br />

ZIJN DE MOGELIJKHEDEN VOOR<br />

VERBOUWING VEEL RUIMER’<br />

60


Heerlijk maar vooral zorgeloos<br />

genieten van je zwembad.<br />

OVERDEKT OF NIET-OVERDEKT?<br />

In het vrijstellingsbesluit van 16/07/2<strong>01</strong>0<br />

wordt beschreven dat het plaatsen van<br />

niet-overdekte constructies in zij- en<br />

achtertuin toegelaten is. Hou er wel rekening<br />

mee dat de totale oppervlakte aan<br />

verharding die vrijgesteld is in de tuin<br />

beperkt is tot een maximum van 80 m².<br />

De oppervlakte van de woning en de<br />

noodzakelijke toegangswegen voor het<br />

betreden van de woning, de garage of<br />

een woningbijgebouw, worden hier niet in<br />

meegeteld. De constructie moet geplaatst<br />

zijn binnen een straal van 30 meter van<br />

de vergunde of hoofdzakelijk vergunde<br />

woning, en de afstand tot de perceelgrens<br />

moet minimaal 1 meter zijn. Is er reeds een<br />

bestaande scheidingsmuur, dan mag de<br />

constructie ook hiertegen aangebouwd<br />

worden en hoef je dus geen rekening te<br />

houden met de afstand van 1 meter. Ben je<br />

meer geneigd om een overdekt zwembad<br />

te plaatsen? Ook dan kan je je beroepen<br />

op het vrijstellingsbesluit en hoef je geen<br />

vergunning aan te vragen. Hier zijn de<br />

voorwaarden nog iets strikter. Voor het<br />

plaatsen van een overdekte constructie<br />

is de maximaal toegelaten oppervlakte<br />

beperkt tot 40 m² in plaats van 80m².<br />

Ook hier worden alle aanwezige overdekte<br />

constructies in de zij- en achtertuin<br />

samengeteld en mag de totale oppervlakte<br />

niet meer dan 40 m² bedragen. De<br />

constructie die men wil plaatsen is ook in<br />

de hoogte beperkt tot maximum 3,5 meter<br />

hoog. De afstand tot de perceelgrens<br />

wordt voor overdekte constructies opgesplitst<br />

naar minstens 1 meter in de achtertuin<br />

en minstens 3 meter in de zijtuin. Ook<br />

hier ben je verplicht de constructie op te<br />

trekken binnen een straal van 30 meter<br />

rondom de bestaande woning.<br />

BESTAANDE GEBOUWEN?<br />

Een oude schuur of leegstaand woningbijgebouw<br />

kan perfect ingericht worden als<br />

poolhouse of binnenzwembad. Voor de<br />

verbouwingswerken zonder stabiliteitswerken<br />

en met louter een wijziging aan<br />

zijgevels, achtergevels en daken, ben je<br />

vrijgesteld van een stedenbouwkundige<br />

vergunning. Hou er rekening mee dat het<br />

fysiek bouwvolume niet mag wijzigen en<br />

dat er ook geen woongelegenheid in mag<br />

ondergebracht worden. Wel is er vaak een<br />

functiewijziging voor het gebouw noodzakelijk.<br />

In deze gevallen is er dus wel sprake<br />

van de aanvraag van een omgevingsvergunning.<br />

Enkel indien het gebouw al als<br />

woningbijgebouw werd vergund, is het<br />

aanvragen van een functiewijziging niet<br />

nodig. Doe je wel een vergunningsaanvraag,<br />

dan zijn de mogelijkheden voor de<br />

verbouwingswerken veel ruimer.<br />

RELIËFWIJZIGING<br />

Beperk je je plannen tot het uitgraven<br />

van een zwemvijver of siervijver, dan is er<br />

meestal ook sprake van extra verharding en<br />

zijn de bovenstaande voorwaarden eveneens<br />

van toepassing. Enkel werken met<br />

een reliëfwijziging kleiner dan 30 m³ zijn<br />

vrijgesteld van een vergunning wanneer<br />

de hoogte of diepte over de volledige<br />

oppervlakte kleiner is dan een halve meter.<br />

Hier moet je er wel rekening mee houden<br />

dat de aanvraag zich niet situeert in ruimtelijk<br />

kwetsbaar, erosiegevoelig of mogelijk<br />

of effectief overstrominggevoelig gebied.<br />

De reliëfwijziging mag evenmin leiden<br />

tot het geheel of gedeeltelijk dempen van<br />

grachten of waterlopen. Om je te kunnen<br />

beroepen op het vrijstellingsbesluit mag<br />

de aanvraag volgens het gewestplan niet<br />

gesitueerd zijn in ruimtelijk kwetsbaar<br />

gebied, met uitzondering van parkgebied.<br />

Afhankelijk van het gebied waarin<br />

de aanvraag volgens het gewestplan gesitueerd<br />

is, zijn de mogelijkheden ruimer of<br />

beperkter. Het is dus zeker interessant om<br />

eerst het gewestplan te raadplegen vooraleer<br />

je stappen onderneemt.<br />

ANDERE WETGEVING<br />

Ook de lokale regelgeving kan extra voorwaarden<br />

opleggen omtrent het aanleggen<br />

van een zwembad. Naast het gewestplan<br />

is het dus zeker aangewezen om ook<br />

de lokale regelgeving (RUP, PRUP, APA,<br />

BPA…) even door te nemen. En wat met<br />

de milieuvergunning? Ook hiervan ben je<br />

vrijgesteld indien het zwembad enkel voor<br />

privégebruik dient. Wil je het samen met je<br />

logies aanbieden aan je klanten, dan moet<br />

je wel rekening houden met de vooropgestelde<br />

maatregelen. Heb je plannen om<br />

een zwembad te plaatsen, maar kan je je<br />

niet beroepen op het vrijstellingsbesluit<br />

omdat de voorwaarden te beperkt zijn?<br />

Informeer je dan bij onze DLV-adviseurs<br />

om alle mogelijkheden te onderzoeken en<br />

je plannen te realiseren.<br />

61


Universele lichtgewicht bekisting maakt het mogelijk<br />

Tuinaannemer<br />

kan eenvoudige<br />

betonwerken<br />

zelf uitvoeren<br />

Vervaardigd uit Polytech, zijn de panelen<br />

perfect bestand tegen buitencondities.<br />

Een hedendaags tuinproject gaat zelden nog om groen alleen. Tegenwoordig<br />

horen ook betonwerken er regelmatig bij. Zeker wanneer er een zwembad (en<br />

eventueel bijhorend poolhouse) op het verlanglijstje van uw klant staat, komt<br />

beton al snel in het vizier. Opdat u daarvoor geen extra partij moet inschakelen,<br />

biedt PERI een eenvoudige oplossing waarmee u meteen zelf aan de slag kan.<br />

Tekst Elise Noyez |<br />

Beeld PERI Benelux<br />

De betonwerken voor een zwembad,<br />

na het ontkisten.<br />

Beton is een uiterst sterk en veelzijdig<br />

materiaal, dat ook in de tuin zijn nut<br />

bewezen heeft. Zowel voor de aanleg van<br />

keerwanden of pad- en tuingrenzen, als<br />

voor de funderingen van tuinhuizen en de<br />

opbouw van zwembaden en -vijvers geldt<br />

het als een quasi onmisbare bouwstof. Het<br />

gebruik van beton brengt vaak echter ook<br />

praktische vraagstukken met zich mee.<br />

Zo is er voor het transport van prefabelementen<br />

vaak een kraan vereist en vergen<br />

traditionele bekistingsmethodes erg specifieke<br />

expertise. Zaken die het vlot verloop<br />

van de werken al eens kunnen hinderen.<br />

Maar wat als u het zelf kon, zonder dat u<br />

daarvoor extra opleiding of gereedschap<br />

nodig heeft?<br />

LICHT EN EENVOUDIG<br />

Specialist in steiger- en bekistingssystemen<br />

PERI lanceert met de lichtgewicht<br />

DUO bekisting een universele en<br />

gebruiksvriendelijke oplossing die op<br />

de meest moeilijk bereikbare plaatsen<br />

toepasbaar is, en dat zonder bijkomende<br />

vakkennis. De panelen van dit systeem<br />

zijn vervaardigd uit Polytech, een ijzersterke<br />

recycleerbare kunststof die de<br />

lichtgewichteigenschappen van polymeer<br />

behoudt. Het grootste DUO bekistingspaneel<br />

(135 x 90 cm) weegt daardoor<br />

amper 25 kg en is bijgevolg probleemloos<br />

door een enkele persoon op te heffen, te<br />

verplaatsen en te monteren. Niet alleen<br />

het materiaal is innovatief; ook het volledige<br />

concept. Het systeem bestaat<br />

immers uit een minimum aan standaardcomponenten,<br />

die met behulp van de<br />

bijgevoegde DUO verbinders in allerlei<br />

configuraties samengesteld kunnen<br />

worden. Voor die montage is geen extra<br />

gereedschap of kennis nodig. De klik- en<br />

draaiverbinding van de rode DUO verbinders<br />

volstaat om de panelen volledig te<br />

verankeren. Zo bespaart u niet alleen op<br />

mankracht, maar evenzeer op arbeidstijd.<br />

Bovendien zorgt PERI voor de nodige<br />

ondersteuning, via het myPERI klantenportaal,<br />

de DUO planner app en indien<br />

nodig hulp ‘on site’.<br />

62


‘ÉÉN PERSOON KAN DE LICHTGEWICHT<br />

BEKISTINGSELEMENTEN<br />

PROBLEEMLOOS HANTEREN’<br />

Met de juiste hulpmiddelen voert u de<br />

beton- en bekistingswerken voor het<br />

zwembad volledig zelf uit.<br />

UNIVERSEEL<br />

Concreet kunnen de systeemcomponenten van DUO ingezet<br />

worden voor de constructie van wanden bij een maximale betondruk<br />

van 50 kN/m 2 , voor funderingen, balken, vloeren (tot 30 cm dik)<br />

en voor kolommen met doorsnedes van 15 tot 55 cm en maximum<br />

80 kN/m 2 betondruk. Op die manier behoren zowat alle betonwerken<br />

in de tuin tot de mogelijkheden, inclusief zwembaden en<br />

-vijvers. Wie creatief aan de slag wil, maakt met DUO zelfs zitbanken,<br />

tafels of andere tuinaccessoires.<br />

DUURZAAM<br />

De veelzijdigheid van DUO maakt van het bekistingssysteem een<br />

duurzame oplossing, maar ook het materiaal draagt daaraan bij.<br />

Laat een traditionele bekistingsplaat 30 tot 50 bekistingen toe,<br />

dan kan Polytech tot wel 80 keer hergebruikt worden.<br />

Omdat het beton nauwelijks aan de bekistingsplaat hecht, zijn de<br />

panelen eenvoudig te reinigen; doet er zich toch ergens een kleine<br />

beschadiging voor, dan is die eenvoudig ter plaatse te herstellen.<br />

Niet onbelangrijk voor werkzaamheden die bijna per definitie in<br />

de buitenlucht gebeuren, is daarnaast dat de panelen geen water<br />

absorberen, noch roesten of vervormen onder invloed van vocht.<br />

Een handig hulpmiddel voor de tuinaannemer die zijn betonprojecten<br />

graag vlot en zonder ongelukken gestort ziet!<br />

De montage gebeurt met<br />

de bijhorende rode klik- en<br />

draaiverbinders. Er is geen speciaal<br />

gereedschap vereist.<br />

63


y Blue drops<br />

ONE STEP<br />

AHEAD<br />

www.bluedrops.eu


ZO EENVOUDIG IS<br />

EFFICIENCY.<br />

Eenvoudig, compact en verkrijgbaar in vele varianten, is het zeker een economische niche: de<br />

Calio-motorpomp in blik met ECO-modus is net zo eenvoudig te installeren als te bedienen.<br />

Meer informatie is beschikbaar op www.ksbbelgium.be.


Zwemvijver in een strakkere uitvoering.<br />

EEN AANWINST VOOR ELKE TUIN<br />

GREENEX IS IDEALE<br />

PARTNER VOOR<br />

GROENSPECIALIST<br />

Greenex uit Hamme werpt zich al jaren op als de gespecialiseerde beroepshandel voor tuinaanleg en groenvoorziening<br />

in Oost-Vlaanderen. Het is uitgegroeid tot een echte onestopshop voor de groenprofessional, met een uitgebreid gamma<br />

aan producten, materialen, machines en grondstoffen. Sinds enkele jaren specialiseert Greenex zich ook steeds meer in<br />

alles wat met zwemvijvers te maken heeft.<br />

Tekst Philip Doutreligne |<br />

Beeld Greenex<br />

66


Zwemvijvers integreren zich perfect in het groen<br />

‘STEEDS MEER<br />

MENSEN<br />

VERKIEZEN EEN<br />

NATUURLIJK OGENDE<br />

ZWEMVIJVER BOVEN<br />

EEN TRADITIONEEL<br />

ZWEMBAD’<br />

STIJGENDE POPULARITEIT<br />

Mede dankzij de extreem warme zomers<br />

van de laatste jaren, zit de aanleg van<br />

zwemvijvers volop in de lift. Veel mensen<br />

verkiezen immers een natuurlijk ogende<br />

zwemvijver boven een traditioneel, strak<br />

zwembad. Je kan er een verfrissende<br />

duik in nemen én een natuurlijke biotoop<br />

creëren met planten en een boeiende<br />

vissenpopulatie. Voor de aanleg en het<br />

onderhoud van een zwemvijver is wel<br />

een geplande aanpak vereist, evenals<br />

het gebruik van de juiste producten en<br />

materialen.<br />

ALLES VOOR AANLEG EN ONDERHOUD<br />

De gespecialiseerde vijverafdeling van<br />

Greenex beschikt over een uitgebreid aanbod,<br />

van a tot z. Alle benodigde doeken en folies<br />

voor de aanleg zijn er voorhanden: EPDMdichtingsfolies,<br />

begroeiingsmatten voor een<br />

perfecte aanhechting van de planten, natuurlijk<br />

ogende steenfolies, synthetische vliezen<br />

en geprefabriceerde EPDM 3-D folies voor<br />

strakkere (koi)vijvers. Greenex heeft eveneens<br />

een breed gamma aan pompen en filterinstallaties.<br />

Van kleine fonteinen en borrelpompen,<br />

over filter-en beeklooppompen, tot en met<br />

krachtige zuigers met een capaciteit tot<br />

40.000 liter/uur en een zuigdiepte tot 2,5 meter.<br />

De zuigers kunnen zelfs aangewend worden<br />

als natzuigers in het huishouden. Verder kunt u<br />

er ook terecht voor UV-lampen, filtervullingen<br />

en algenbestrijdingsmiddelen. Bovendien zijn<br />

alle toestellen, benodigdheden en accessoires<br />

onmiddellijk leverbaar uit voorraad.<br />

SERVICE VOOR GROENPROFESSIONAL<br />

Wie een zwemvijver wil aanleggen voor zijn<br />

klanten, kan een beroep doen op de kennis<br />

en ervaring van de Greenex specialisten. Zij<br />

staan u bij met waardevol advies en helpen<br />

u op weg naar een geslaagde realisatie.<br />

67


HeatCover ® kan energie- en verdampingkost halveren<br />

GENIETEN VAN JE ZWEMBAD<br />

ÉN TEGELIJK BESPAREN<br />

De hittegolven van de laatste jaren hebben de populariteit van een eigen zwembad flink<br />

doen stijgen. Maar een gemiddeld privézwembad, zelfs overdekt, verbruikt jaarlijks<br />

70.000 tot 120.000 liter water – ruim 60% daarvan is toe te schrijven aan verdamping.<br />

Ook 70% van het energieverlies en de verwarmingskosten heeft met verdamping te<br />

maken. Dankzij de toepassing van HeatCover ® kunnen die verliezen zowat gehalveerd<br />

worden. Je kan dus genieten én besparen.<br />

Het product in<br />

5-liter verpakking<br />

Tekst Philip Doutreligne |<br />

Beeld Heatcover<br />

68


Ideaal voor natuurlijk ogende zwemvijvers.<br />

HeatCover ® is een Belgisch product dat wereldwijd verdeeld<br />

wordt. Het is een biologisch afbreekbare vloeistof met een<br />

unieke samenstelling, die zich als een ultradun laagje van slechts<br />

enkele moleculen dik over het zwembadwater verspreidt. Zelfs<br />

met deze geringe laagdikte blijft het water langer warm en wordt<br />

de verdamping nagenoeg gehalveerd. Zo kan je vroeger in het<br />

voorjaar en later in het najaar van je zwembad gebruik maken.<br />

HeatCover ® vormt een onzichtbare, aaneengesloten en volledig<br />

transparante afdeklaag, waardoor je bijvoorbeeld ook ’s avonds<br />

nog volop van de sfeervolle zwembadverlichting kan genieten en<br />

tegelijk ook duurzaam bezig bent.<br />

MILIEUVRIENDELIJK EN VEILIG<br />

HeatCover ® past perfect binnen het groeiende milieubewustzijn,<br />

omdat het zowel water als energie bespaart. Zo draagt het bij tot<br />

het behalen van de klimaatdoelstellingen. En het vermindert sterk<br />

de kosten verbonden aan een eigen zwembad. Bovendien werd<br />

het product door diverse binnen- en buitenlandse onderzoekscentra<br />

uitvoerig getest en onschadelijk bevonden voor mens en<br />

omgevin<br />

‘MET DE ULTRADUNNE<br />

LAAG BLIJFT HET WATER<br />

LANGER WARM EN WORDT DE<br />

VERDAMPING GEHALVEERD’<br />

SPAARZAAM IN GEBRUIK<br />

HeatCover ® is bijzonder spaarzaam in gebruik. De minieme<br />

vereiste dosis van 1 milliliter per vierkante meter wordt aan het<br />

water toegevoegd door middel van een automatische doseerpomp.<br />

Slechts om de 24 uur is een extra toevoeging nodig, waardoor<br />

het product spaarzaam en voordelig toegepast kan worden.<br />

IN COMBINATIE<br />

Overdag, wanneer je het bad het meeste gebruikt, gaat de plastic<br />

afdekking van het zwembad eraf, doet de zon haar werk en treedt<br />

het mechanisme van verdamping opnieuw in werking. Om die<br />

reden wordt HeatCover ® vaak gebruikt in combinatie met een<br />

plastic (folie of rolluik) afdekking, waardoor deze laatste langer<br />

opengehouden kan worden en je een optimaal resultaat behaalt.<br />

IDEAAL VOOR DE PROFESSIONAL<br />

Wie professioneel zwembaden aanlegt en onderhoudt, heeft<br />

met HeatCover ® een sterke troef in handen, naar zijn klanten<br />

toe. Het is immers een concrete oplossing voor een vervelend<br />

probleem, het is makkelijk aan te raden en te verkopen en<br />

bovendien nog eens eenvoudig te installeren. HeatCover ® kan<br />

bij elk zwembad, binnen zowel als buiten, en bij elke zwemvijver<br />

toegepast worden. Het zorgt bovendien voor een extra en regelmatig<br />

terugkerende omzet.<br />

Toepassing bij strakke, moderne zwembaden.<br />

69


Plaats virtueel<br />

een zwembad in je tuin<br />

met onze SEALTEC<br />

AR Virtual Pool app<br />

Waarom kiezen voor een TPO folie?<br />

Milieuvriendelijke kunststof<br />

Hoge levensverwachting +55 jaar<br />

Kleurvast<br />

Vrij van weekmakers, chlorides,<br />

biocides, lood, vlamvertragers.<br />

Geen uitstoot van dampen<br />

tijdens het lassen<br />

Duurzame waterdichting voor vijver, zwemvijver en zwembad • www.sealtec.be


DUO – het lichtgewicht bekistingssysteem<br />

NIEUW: actiepakket 30 m² voor de groensector!<br />

DUO – het lichtgewicht bekistingssysteem<br />

voor land-, tuin- en zwembadbouw!<br />

DUO is de ideale partner bij uw project in tuin- en landbouw. Het veelzijdige<br />

systeem leent zich perfect voor het realiseren van keerwanden en tuinmuren,<br />

zwemvijvers, zwembaden, trappen en funderingen.<br />

DUO maakt het verschil:<br />

■ Duurzaam en slijtvast, in tegenstelling tot de traditionele, houten bekisting<br />

■ Compacte systeembekisting die zeer eenvoudig te (de)monteren is<br />

■ Geen kraan of andere hijs- en transporthulpmiddelen nodig, omdat geen enkel<br />

element meer dan 25 kg weegt<br />

Bekistingen<br />

Steigers<br />

Engineering<br />

www.duo.peri.be<br />

Ontdek alle voordelen, acties en referenties op onze vernieuwde website!<br />

www.duo.peri.be


PARTNERS<br />

VANAF € 595 PER JAAR VINDEN ONZE LEZERS UW COÖRDINATEN GEMAKKELIJK TERUG<br />

Branchepartners zijn<br />

servicepagina's met<br />

een overzicht van de<br />

deelnemende bedrijven.<br />

Zowel in het tijdschrift als op de<br />

website, treft u een overzicht van de<br />

meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en leveranciers.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Zwembadbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: T +32 495 76 83 11 - E m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

ZWEMBADBOUW.EU<br />

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VAN LEVERANCIERS AAN DE GEHELE SECTOR<br />

Op de website van <strong>Zwembadbouw</strong> is<br />

bedrijfsinformatie van onze partners<br />

doeltreffend Op en de efficiënt website te van vinden. Industrial<br />

Automation is bedrijfsinformatie<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen, zo wordt<br />

optimale vindbaarheid van branchepartners onze branchepartners<br />

door Google gegarandeerd. Vanuit<br />

het tijdschrift is alle informatie doeltreffend over de bouwpartners en efficiënt direct beschikbaar, te door de<br />

QR code te gebruiken. vinden.<br />

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele<br />

artikelen, zo wordt optimale vindbaarheid van branchepartners<br />

door Google gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle<br />

informatie over de branchepartners direct beschikbaar, door de<br />

QR code te gebruiken.<br />

Bent u geïnteresseerd om ook partner te worden van <strong>Zwembadbouw</strong>?<br />

Bel of mail voor meer informatie met Mathieu Noppe: T +32 495 76 83 11 - E m.noppe@louwersmediagroep.be


ZWEMBADBOUW PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de zwembadbouw partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.zwembadbouw.eu/bedrijven<br />

AGUABEL<br />

Kraaistraat 10<br />

8720 WAKKEN<br />

T +32 56 42 41 80<br />

E info@aguabel.com<br />

W www.aguabel.be<br />

BWT (Best Water Technology)<br />

Leuvensesteenweg 633<br />

B-1930 Zaventem<br />

T +32 2 758 03 10<br />

E bwt@bwt.be<br />

W www.bwt.be<br />

HRS Pool & Technical<br />

Equipment<br />

Staalweg 2<br />

4104 AT Culemborg<br />

T +31 345 517 <strong>01</strong>3<br />

E info@zwembadengroothandel.nl<br />

W www.zwembadengroothandel.nl<br />

B E N E L U X<br />

SCP BENELUX<br />

Maalbeekweg 21<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 386 03 40<br />

E info.benelux@scppool.com<br />

W www.scpeurope.nl<br />

AQUA COVER<br />

CHAUSEE D'ANTON 26<br />

5300 ANDENNE<br />

T +32 85 844 770<br />

E info@aquacover.com<br />

W www.aquacover.be<br />

BENELUX<br />

CF GROUP<br />

EUROPALAAN 74<br />

1932 SINT STEVENS WOLUWE<br />

T +32 2 648 17 82<br />

E info.be@cf.group<br />

W www.be.cf.group<br />

LOTEC NEDERLAND<br />

Boven Zijde 12<br />

5626 EB Eindhoven<br />

T +31 402 430 021<br />

E info@lotec.nl<br />

W www.lotec.nl<br />

SIBO FLUIDRA<br />

Doornhoek 3950<br />

5465 TC VEGHEL<br />

T +31 413 293918<br />

E sales@sibofluida.nl<br />

W www.sibofluidra.nl<br />

AQUADOMO<br />

Stropstraat 1<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 242 58 39<br />

E info@aquadomo.be<br />

W www.aquadomo.be<br />

DATRON<br />

SCHRIJNWERKERSTRAAT 3<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 44 59 14<br />

E info@datron.be<br />

W www.datron.be<br />

POLLET POOL GROUP<br />

Textielstraat 13<br />

8790 Waregem<br />

T +32 56 78 20 57<br />

E info@polletpoolgroup.com<br />

W www.shop.polletpoolgroup.eu<br />

STARLINE<br />

De Vest 50 b<br />

5555 XP VALKENSWAARD<br />

T +31 40 218 2805<br />

E info@starlinepool.com<br />

W www.starlinepool.com<br />

BLUE DROPS<br />

KONINGINNELAAN 3<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 430 77 77<br />

E info@bluedrops.eu<br />

W www.bluedrops.eu<br />

FLUIDRA BELGIQUE<br />

Rue de la glacerie 122<br />

6180 Courcelles<br />

T +32 8 0<strong>01</strong> 13 52<br />

E belgique@fluidra.be<br />

W www.astralpool.com<br />

POOL COVER SYSTEMS<br />

Steenweg Op Weelde 29<br />

2330 MERKSPLAS<br />

T +32 14 82 16 02<br />

E info@poolcoversystems.be<br />

W www.poolcoversystems.be<br />

TECHNICS & APPLICATIONS<br />

KLAUS.MICHAEL KEUHNELAAN<br />

9<br />

2440 GEEL<br />

T + 32 14 23 74 95<br />

E info@aquatop.be<br />

W www.t-and-a.be<br />

BOSTA<br />

KORTRIJKSESTEENWEG 204<br />

9830 SINT-MARTENS-LATEM<br />

T +32 9 216 28 28<br />

E info@be.bosta.com<br />

W www.bosta.be<br />

G.GIL PRODUCTION NV<br />

Chaussée de Charleroi 340 B<br />

5070 LE ROUX<br />

T +32 71 38 00 37<br />

E info@ggilpro.eu<br />

W www.ggilpro.be<br />

RENOLIT BELGIUM N.V.<br />

Industriepark De Bruwaan 43<br />

9700 OUDENAARDE<br />

T +32 55 33 98 26<br />

E renolit.belgium@renolit.com<br />

W www.renolit.com<br />

WATERAIR NEDERLAND<br />

Communicatieweg 17<br />

3641 SG MIJDRECHT<br />

T +31 297 233 630<br />

E info@alvaedison.nl<br />

W www.alvaedison.nl<br />

73


TOUCH<br />

RENOLIT ALKORPLAN<br />

Ontdek de nieuwe TOUCH<br />

Natuurlijk, modern,<br />

resistent, tijdloos,….<br />

www.renolit-alkorplan-touch.nl


Outdoor design furniture<br />

Website<br />

www.stay.furniture<br />

E-mail<br />

info@stay.furniture

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!