Zwembadbouw_02-2021

lmediagroep

2

NR 02

2021

JUL | AUG

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Geïntegreerde

rolafdekkingen

voor elk project

5.000 nieuwe zwembaden

in België in 2021

In de Bende, Landgraaf

Het energiezuinigste

zwembad van Nederland


in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

Inverter X

AFM ®

Pomaz levert een breed assortiment zwembadcomponenten

aan zwembadbouwers en zwembadinstallerende bedrijven.

Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58

of stuur een mail naar support@pomaz.nl


MADE IN BELGIUM

AUTOMATIC

SWIMMING POOL

COVERS

Kwaliteit

Veiligheid

Innovatie

Service

Betrouwbaarheid

Comfort

Energiebesparing

Klantentevredenheid

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be

www.t-and-a.be

We’ve got you covered !


Voorwoord

Kringloop

Zwemliefhebbers hebben het niet getroffen, lijkt het wel. De PFOShistorie

in Vlaanderen schrapt spontane zwempartijen in open water van

de agenda, in de Beekse Bergen werd door een verwoestende brand in

het hoofdgebouw meteen ook het zwembad ontoegankelijk en verschillende

gemeentelijke zwembaden sloten de voorbije maanden - soms

gepland, soms omwille van (bouw)technische problemen - de deuren.

Er zijn betere vooruitzichten voor een hete zomer.

Gelukkig staan er ook voldoende nieuwe projecten op de agenda.

Begin juni ging in Sint-Truiden het nieuw subtropisch zwembad LAGO

Bloesembad open, in Erperheide werd het Aqua Mundo zwemparadijs

vernieuwd en onlangs kondigde Brussels schepen Jef Van Damme aan

dat het Brussels Gewest eindelijk een opvolger krijgt voor het teloorgegane

Océade. Om nog maar te zwijgen van de vele particuliere zwembaden

die nog steeds als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Materiaal

genoeg, in ieder geval, om je in deze editie opnieuw een aantal boeiende

projecten uit de doeken te doen.

Naast inspiratie, mag uiteraard ook informatie in deze tweede editie van

Zwembadbouw niet ontbreken. In de vorm van een aantal technische

dossiers gaan we dieper in op onder meer zwembadpompen en -afdekkingen.

Wat is de stand van zaken? En welke technische en eventueel esthetische

mogelijkheden zijn vandaag voorhanden? Maar we richten onze blik

ook op onze allerbelangrijkste grondstof: water. Als zwembadbouwer draag

je nu eenmaal niet alleen verantwoordelijkheid over het waterbeheer in het

bad, maar net zozeer over de waterhuishouding in de bodem daaromheen.

Veel leesplezier,

Elise Noyez

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,

Wellness, Outdoor en Groen

Nr. 2 2021

verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2772-5200

UITGEVER

Inhoud

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

VESTIGING NEDERLAND

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Stephanie Demasure

REDACTIETEAM

Stephanie Demasure, Philip Doutreligne,

Els Jonckheere, Ayyoub Henjaly,

Armand Landman en Elise Noyez

BLADMANAGERS

Ayyoub Henjaly

a.henjaly@louwersmediagroep.nl

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock, Sarah Dierick,

Elke Kina, Sandra Reijnders

traffic@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

wetransfer.com

o.v.v. naam en project

traffic@louwersmediagroep.nl

traffic@louwersmediagroep.be

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Zwembadbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnements periode geen

schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats in België én

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,

openbare besturen, uitbaters van

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,

landschapsarchitecten, designers,

installateurs van technieken, opdrachtgevers,

adviesbureaus, bestekschrijvers,

brancheorganisaties, leveranciers,

fabrikanten en aanverwante organisaties.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

België krijgt er dit jaar zo’n 5.000 zwembaden bij 8

Razend druk? Investeer in opleiding 12

Hoogkwalitatieve zwembaden uit één stuk 14

De Pen - Zwembadbouw, een vak met toekomst 18

De voordelen van tegenstroom 20

Meer luxe, meer gemak, minder onderhoud 23

Evolutie en revolutie in energiezuinige pompen 26

Het energiezuinigste zwembad van Nederland 30

Gasloze en volledig energieneutraal technieken 32

Energieneutraal zwembad vraagt om uitgekiende techniek 35

Zwembad voor sportclubs en het brede publiek 36

Van kaasfabriek tot subtropisch zwemparadijs 38

Geïntegreerde rolafdekkingen passen in elk project 42

Samen in het teken van customer intimacy 44

Transparante solarlamellen: Efficiënt en lokaal 48

Uitdagende rolafdekking in parallellogramvorm 50

Zo ontrafel je kluwen van regels rond waterschaarste 54

Zwembad Valkenhuizen volledig gasloos 56

Ondanks bezuinigingen toch een uiterst modern nieuw zwembad 58

Laat zwembad ieder jaar inspecteren 60

Onzichtbaar maar onmisbaar 62

Zwembadplezier zonder beperkingen 64

Zwemmen in het groen 68

Nieuw gasloos zwembad in Tiel: Uitdaging volbracht 70

Rots in de branding 73

Geen dozenschuiver, maar ondersteunende ontzorger 76

Zwembadbouw Partners 80


Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

12

14 30

36

42

2

NR 02

2021

JUL | AUG

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Geïntegreerde 5.000 nieuwe zwembaden

in België in 2021

rolafdekkingen In de Bende, Landgraaf

Het energiezuinigste

voor elk project zwembad van Nederland

60

76

Coverbeeld Willy Naessens

Swimming Pools

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

zwembadbouw.eu

7


BELGIË KRIJGT ER DIT JAAR

ZO’N 5.000 ZWEMBADEN BIJ

De onafhankelijke Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers maakte de balans van de sector op tijdens

haar jaarlijks persmoment. De zwembadbouw zit in de lift. Dit jaar worden er in België zo’n 5.000 privézwembaden

aangelegd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2015. Zelfs de agenda voor 2022 loopt al aardig vol. Ook steeg

het aantal renovaties van zwembaden in 2020 ten opzichte van 2019.

Tekst Julie Denutte | Beeld Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers

8


‘EEN ZWEMBAD CREËERT MEERWAARDE

VOOR EEN EIGENDOM’

Zwembadbouwers realiseren projecten in elke stijl, op maat van de klant.

Sinds het begin van de coronacrisis willen

steeds meer mensen een zwembad. Dat is

niet enkel te danken aan het mooie weer

van vorig jaar, maar ook aan het feit dat

mensen hun reisplannen moesten opbergen

en noodgedwongen voor een staycation

en weekendjes in eigen omgeving

kozen. Zo zullen dit jaar rond de 5.000

zwembaden geplaatst worden, een sterke

stijging sinds 2015. Meer nog: in slechts een

paar jaar is het aantal verdubbeld. Daarnaast

werden in 2020 meer zwembaden

gerenoveerd dan in 2019.

Die stijgende vraag naar zwembaden brengt

ook een aantal gevolgen met zich mee.

Zo duurt het langer om een zwembad te

installeren. Vroeger moest een klant ongeveer

drie maanden geduld oefenen tot zijn

zwembad aangelegd was, nu duurt dat zo’n

zes maanden. Daardoor zijn er ook wachtlijsten

om een zwembad te installeren: zwembaden

die vorig jaar aangevraagd werden,

kunnen pas dit jaar gebouwd worden. De

stijgende vraag duwt ook de kostprijs de

hoogte in. Een buitenzwembad kost gemiddeld

tussen de 50.000 en 65.000 euro.

KWALITATIEF BOUWEN

Een zwembad is dus meer en meer

gegeerd. En terecht, want een zwembad

creëert meerwaarde voor een eigendom. >

9


Het gemiddelde zwembad kost tussen 50.000 en 65.000 euro.

Tenminste, als het goed onderhouden

is. Een belangrijke taak voor de zwembadbouwers,

die ook na de verkoop en

de plaatsing het eerste aanspreekpunt

blijven. Controle is hierbij heel belangrijk,

zowel voor als na de installatie van het

zwembad. Zwembadbouwers die lid zijn

van de Groepering van Algemene Aannemers

van Zwembadbouwers bieden in

elk geval garantie op controle en onderhoud.

Om lid te kunnen worden, moet

je als zwembadbouwer aan enkele eisen

voldoen. Enkel zo kan de federatie garanties

stellen tegenover consumenten.

Hoeveel medewerkers heb je? En hoeveel

eigen kapitaal steekt in het bedrijf?

Die vragen gebruikt de federatie tijdens

haar selectieprocedure.

Vandaag zijn er 89 zwembadbouwers aangesloten.

Zij zetten een kwalitatieve plaatsing

en vooral ook een goede service na

verkoop centraal. Bij elk zwembad bieden

ze een onderhoudscontract aan. Dat is de

beste garantie om een zwembad in topconditie

te houden, doorheen de seizoenen

en voor vele jaren. Leden van de Groepering

van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers

garanderen dus kwalitatieve

zwembaden met een lange levensduur.

ZWEMBADTYPES

Voor welk type zwembad kiezen Belgen

nu het vaakst? Met zo’n 60 procent van

alle zwembaden staan kuipen aan de kop.

Minder populair zijn betonnen zwembaden,

die ongeveer een derde van alle zwembaden

representeren. Wat de grootte betreft,

zijn zwembaden van 10 bij 4 meter het

populairst, al wordt een grootte van 9 bij 4

meter ook veel gekozen. Om het zwembad

te onderhouden, kiest men het vaakst voor

10


In 2021 zullen zo’n 5.000 zwembaden geplaatst worden.

Zwembaden met een kuip zijn het populairst.

chloor als behandeling. Binnen je eigen

klantenbestand kunnen deze verhoudingen

uiteraard anders liggen.

CAMPAGNES

Recent zette de Groepering van Algemene

Aannemers van Zwembadbouwers zich in

voor twee campagnes. Met de campagne

zorgelooszwemmen.be gaf Zwembadbouwers

twee belangrijke aanbevelingen

om veilig te baden: leer zwemmen

en zwem nooit alleen. Een andere campagne,

in samenwerking met AquaWal en

AquaFlanders, gaf tips om een zwembad

duurzaam te gebruiken. Om watertekort

te vermijden, vul je een zwembad niet in

één dag, niet in een periode van droogte

en niet overdag. Door hun campagnes

tonen ze dat ze zich niet enkel inzetten

voor zwembadbouwers, maar ook dat ze

een gezonde en veilige zwemomgeving

voor iedereen belangrijk vinden.

Zwembadbouwers en BSPA slaan handen in elkaar

De Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers en de Belgian

Swimming Pool Association (BSPA) bundelen sinds 14 juni hun krachten. Ze vormen

een nieuwe federatie van zwembadprofessionals en welzijn. Hierbij dekken ze drie

sectoren: zwembad, zwemvijver en wellness. Met de fusie hameren ze ook voor de

sector van zwemvijvers en wellness op het doorvoeren van controles, om zo een

langere levensduur te verzekeren.

11


RAZEND DRUK?

INVESTEER IN OPLEIDING

Automatisering is geen wondermiddel. Hoewel automatische besturingssystemen het dagelijks zwembadonderhoud

aanzienlijk kunnen vereenvoudigen, ontslaan ze de zwembadbouwer niet van de verantwoordelijkheid om een goed

werkende installatie op te leveren. Toch leeft die perceptie bij sommige klanten en professionelen, merkt Maxime

De Gunsch, productmanager bij SCP Benelux. “Dat leidt tot problemen en frustraties, die met de juiste kennis en opleiding

nochtans eenvoudig vermeden kunnen worden.” Een credo dat geldt voor alle aspecten van de zwembadbouw.

Tekst Elise Noyez | Beeld SCP Benelux

‘EEN PERFECTE INSTALLATIE, DAT BETEKENT

ACHTERAF GEEN LASTIGE TELEFOONTJES’

12


Technisch personeel is schaars en vaak is extra opleiding noodzakelijk.

HET BELANG VAN EEN GEDEGEN OPLEIDING

“Meer dan ooit doet de zwembadbouwer

er goed aan om te investeren in zijn

kennis”, meent Maxime De Gunsch.

“Dat lijkt tegenstrijdig, omdat de hele

sector kampt met een intense drukte,

maar net die situatie onderstreept het

belang van een gedegen opleiding.”

“Ten eerste laat kennis je toe om installaties

op te leveren die perfect in orde zijn en je

klant afdoende te informeren over de werking

ervan. Dat betekent dat je achteraf

geen tijd te verliezen met vragen, problemen

en interventies, en dat je je dus volledig

kan richten op de nieuwe installaties.

Voorkomen is beter dan genezen, zeg

maar", legt De Gunsch uit. "Ten tweede

heeft de enorme populariteit van zwembaden

ervoor gezorgd dat veel zwembadbouwers

nieuw personeel in dienst hebben

genomen. Omdat technisch personeel

schaars is, gebeurt het regelmatig dat die

mensen onvoldoende kennis hebben over

bijvoorbeeld de technieken.”

waterbehandeling te herleiden. Neem nu

een defecte pomp. Vaak is dat een gevolg

van kapotte dichtingen, die door een te

hoge pH of overdreven chloorconcentratie

vroegtijdig verstorven zijn.”

Het is dan ook cruciaal dat zwembadbouwers

de basisbeginselen van waterbehandeling

goed onder de knie hebben. Zelfs

wanneer je voor een volledig geautomatiseerd

systeem kiest, is dat een noodzaak.

Automatisering heeft namelijk vooral als

doel een evenwicht in stand te houden. Er

is geen enkel toestel op de markt dat van

een groen zwembad een volledig heldere

waterpartij kan maken. Het evenwicht moet

eerst handmatig gecreëerd worden. Dat

betekent dat je inzicht moet hebben in de

verschillende parameters, dat je ze moet

kunnen meten, en dat je hun onderlinge

relaties begrijpt. Dat begrip is ook belangrijk

om de klant voldoende te kunnen

informeren. “Particulieren die investeren in

automatisering hebben doorgaans hoge

verwachtingen. Echter, door dergelijke

systemen hebben ze plots ook veel meer

zicht op alles. Met een klassieke teststrip zal

je het verschil tussen een pH van 7.2 en 7.0

niet opmerken, maar bij een automatisch

systeem gaat er op zo’n moment misschien

al een lampje branden. Als je als zwembadbouwer

je klant onvoldoende informeert

over wat die waarde precies betekent, krijg

je gegarandeerd bij de kleinste schommeling

een telefoontje. Terwijl er in se niets aan

de hand is. Hoe beter je de basisbeginselen

en de producten beheerst, hoe beter je dat

naar je klant kan overbrengen en hoe minder

interventies er uiteindelijk nodig zijn.”

ELK PRODUCT ZIJN OPLEIDING

Om zwembadbouwers met de nodige

kennis en achtergrond te wapenen, biedt

SCP Benelux over het hele spectrum van de

uitgebreide productcatalogus opleiding en

begeleiding aan, variërend van algemene

sessies over thema’s zoals hydraulica,

waterbehandeling, zwembadafdekkingen,

product- en fabrikantspecifieke opleidingen,

tot begeleiding op de werf. Als productmanager

gaat Maxime De Gunsch zo bijna

dagelijks de baan op om zwembadbouwers

bij de eerste installatie van een bepaald

product te ondersteunen.

WATERBEHANDELING EN AUTOMATISERING

Een klassiek struikelblok, zo ervaart de

productmanager, is de waterbehandeling.

“Waterbehandeling is de voorbije jaren

enorm geëvolueerd. Het gaat vandaag al

lang niet meer over chloor en pH alleen; er

zijn ook heel veel andere parameters die je

moet beheersen. Bovendien heeft het niet

alleen een invloed op de hygiënische aspecten

van het water zelf. Veel andere problemen

zijn uiteindelijk tot problemen met de

SCP Benelux biedt opleidingen over het hele spectrum van de

productcatalogus, zowel algemeen als productspecifiek.

13


HOOGKWALITATIEVE

ZWEMBADEN UIT

ÉÉN STUK

In Tsjechië ligt een bedrijf dat absoluut de Europese top is op het gebied van

zwembaden uit één stuk. NIVEKO, 25 jaar geleden opgericht, heeft zich in

een kwarteeuw opgewerkt tot topfabrikant van zwembaden van de hoogste

kwaliteit. De nadruk van het bedrijf ligt zowel op de kwaliteit van de gebruikte

materialen, op vakmanschap, efficiency en precisiehandwerk als op de

maatschappelijke en milieutechnische aspecten. Deze sluiten naadloos aan

bij de recentste Europese normen. Het jaarlijks groeiende aantal tevreden

partners en klanten vormt het bewijs dat NIVEKO de juiste koers vaart. Op maat

gemaakte zwembaden van hightech polymeren zijn enorm populair onder

klanten die kwaliteit op waarde schatten en een zwembad willen dat precies op

hun wensen is afgestemd. NIVEKO biedt een breed scala aan mogelijkheden

om het gewenste zwembad samen te stellen, tot in het kleinste detail.

Tekst en beeld Niveko

Zoals de naam NIVEKO al aangeeft, spelen

EKO-logische factoren en maatschappelijke

verantwoordelijkheid vanaf het begin

een prominente rol in de bedrijfsfilosofie.

Bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor

van het bedrijf werd bijvoorbeeld volop

stilgestaan bij de opkomst van elektromobiliteit,

dus werd de locatie uitgevoerd met

volledig functionele laadstations voor elektrische

auto’s. Daarnaast worden alle restafvalstromen

uit de productie gerecycled en

opnieuw gebruikt in andere takken van de

industriële productie. Omdat het gebruikte

materiaal van hoge kwaliteit is, is het gemakkelijk

te recyclen tot regranulaat. Dat betekent

dat het geen belasting vormt voor

het milieu in de vorm van afval, maar kan

worden hergebruikt voor verdere verwerking.

WASH-PROGRAMMA

NIVEKO ondersteunt sinds 2021 het goede

werk van de UNESCO, in het bijzonder het

WASH-programma (Water, Sanitation and

Hygiene). Het voornaamste doel van dit programma

is het verstrekken van drinkwater

aan mensen in nood in door crises getroffen

regio’s. Het staat ook in voor verbetering

van de noodzakelijke hygiënische en

sanitaire omstandigheden in de getroffen

gebieden. En naast de putten die worden

geslagen, krijgen kinderen in veel gevallen

ook nog onderwijs. NIVEKO ziet de ondersteuning

aan WASH als een organische stap,

die hand in hand gaat met de ontwikkeling

van het bedrijf en het bijbehorende potentieel

om een positieve verandering in de

wereld tot stand te brengen.

VERREGAANDE PERSONALISATIE

Er zijn tal van redenen waarom zwembaden

van NIVEKO zo geliefd zijn bij hun

dealers. Een van de prioriteiten in de procesplanning

is zorgen voor een maximale

efficiency bij de partner van NIVEKO om

hem tijd te besparen en om er alles aan te

doen dat alle stappen in het verkoop- en

14


‘HEEL WAT OPTIES, OP QUASI ELK VLAK’

installatieproces van het zwembad zo eenvoudig

mogelijk zijn. Door dat uitgangspunt

weet de partner precies op welke dag en

welk tijdstip het zwembad wordt geleverd.

De installatie omvat altijd de betonwerkzaamheden

in de constructie, waardoor

deze sterk en stabiel wordt.

Eén factor die NIVEKO-zwembaden werkelijk

uniek maakt, zijn de beschikbare

opties, op bijna ieder vlak. De afmetingen

van het zwembad zijn geheel aan de

keuze van de klant, tot zelfs op de centimeter.

Er is ook een brede waaier van

zwembadkleuren beschikbaar, net als

uiteenlopende steensoorten voor tegels

en treden in verschillende vormen. De

gehele configuratie krijgt een fraaie afwerking

met exclusieve rvs inbouwdelen, die

op basis van vele jaren ervaring speciaal

zijn ontworpen en met de grootste

precisie worden vervaardigd.

UITGEBREID ASSORTIMENT

Het assortiment zwembaden van NIVEKO

kan worden samengevat als topkwaliteit in

een groot aantal variaties. Of je nu kiest voor

een klassiek skimmerontwerp of een origineel

door NIVEKO ontwikkeld overlooptype,

je bent altijd zeker van een topproduct.

Er zijn twee soorten skimmers: de Skimmer

Top Level en de Skimmer Invisible. De Skimmer

Top Level is een verbetering op het

beproefde concept met een extra slanke

skimmer die een hoger waterniveau mogelijk

maakt. De Skimmer Invisible is een

door NIVEKO ontworpen uniek concept.

De skimmers hebben geen frame. >

15


Dealers krijgen een excursie en opleiding in de hoofdkantoor in Tsjechië.

Door ze rechtstreeks op de zwembadrand

te plaatsen, wordt het wateroutflowsysteem

nog onopvallender.

Het assortiment overloopzwembaden van

NIVEKO bestaat uit maar liefst vijf types. De

Overflow Multi is een praktisch, eenvoudig

ontwerp dat gemakkelijk te onderhouden

is. De ideale keuze voor iemand die een

onconventioneel gevormd zwembad wenst.

De Infinity Overflow is het beste model voor

een oneffen terrein. De overlooprand van

de Infinity geeft de indruk van een eindeloos

wateroppervlak. Een van de meest

populaire types is de Advance, voornamelijk

dankzij zijn ontwerp met natuurlijk graniet

en zijn kenmerkende rechthoekige lijnen.

Dit type zwembad vind je vaak terug als

stijlvolle aanvulling op moderne woningen.

De overlooprand van het model Evolution –

met een dikte van slechts 20 millimeter zal

elke liefhebber van minimalisme aanspreken.

Het grote voordeel van de Evolution is

dat deze het water zelf accentueert, terwijl

de overgang tussen de zwembadomgeving

en het water bijna onmerkbaar is. De laatste

uit de serie van vijf overloopmodellen is de

unieke Underflow. Deze nieuwe combinatie

van een overloopgoot verborgen onder

de vloer met de voordelen die typisch zijn

voor zwembaden met een skimmer geeft

de Underflow een onverwachte voorkeur bij

klanten die indruk willen maken met hun

buitenzwembad en toch ook heel praktisch

willen zijn.

OPLEIDING ALS SLEUTEL TOT SUCCES

Om alle NIVEKO-partners optimaal op te

leiden en te informeren over de verkochte

producten, krijgen zij een opleiding in

het hoofdkantoor van NIVEKO in Tsjechië.

Ieder bezoek omvat een excursie naar het

productiebedrijf, waar de partners met

eigen ogen het volledige productieproces

van een zwembad kunnen aanschouwen.

Ze krijgen er niet alleen een demonstratie

van de meest geavanceerde technologieën

en geautomatiseerde processen

van het bedrijf, maar krijgen ook de kans

om te zien welke hoeveelheid menselijke

arbeid er in de productie van elk zwembad

zit en hoe dit zich weerspiegelt in de

kwaliteit van het product dat ze verkopen.

Iedere partner ontvangt een gratis marketingpakket

om de verkoop te promoten.

Een geautoriseerde dealer assisteert

bij de eerste installatie van een zwembad.

Deze houdt toezicht op het project, zorgt

ervoor dat alles soepel wordt opgeleverd

en is beschikbaar voor advies over alle

specialistische zaken. Hierdoor krijgt de

partner vertrouwen en de nodige ervaring

om toekomstige installaties uit te voeren.

En mochten er vragen zijn, dan kan de

partner contact opnemen met de betreffende

salesmanager van NIVEKO, die altijd

beschikbaar is om te helpen.

Partners van NIVEKO kunnen bovendien

terugvallen op een technische hulplijn.

Deze geeft antwoord op technische vragen

en biedt marketingondersteuning door de

toegewezen manager. Het spreekt voor

zich dat het bedrijf ook een breed scala aan

marketingondersteuning biedt, uiteenlopend

van catalogi tot displayzwembaden

en zwembaden voor showrooms. Op basis

van een langdurige goede samenwerking

en tevreden klanten kan een partner uitgroeien

tot een NIVEKO Profi Partner, een

status die een scala aan extra voordelen

met zich meebrengt.

‘TOPKWALITEIT IN EEN

GROOT AANTAL VARIATIES’

17


De pen

“Een kwalitatief

zwembad is een

blijver in de

thuisbeleving”

18


De pen

Simon Bolleire

Sales Director, Pollet Pool Group

ZWEMBADBOUW, EEN VAK MET TOEKOMST

Het is duidelijk dat de zwembadsector sinds de uitbraak van COVID-19 een explosieve

groei kent. De tuin heeft een prominente plaats ingenomen in ‘de eigen bubbel’ en speelt

een cruciale rol om te ontspannen en te genieten. Het zwembad neemt een centrale

plaats in de tuin in om het ultieme vakantiegevoel tijdens de ‘staycation’ te creëren.

Als distributeur en fabrikant van zwembadmaterialen ziet Pollet Pool Group een aantal

belangrijke evoluties in deze sterk groeiende markt:

1. Een groeiende vraag naar zwembadcomponenten die snel en efficiënt geïnstalleerd

kunnen worden. Vele installateurs zien hun orderboek gevuld tot ver in de toekomst

en worstelen om alles tijdig geïnstalleerd te krijgen. De juiste keuze maken van

gebruiksvriendelijke componenten voor zowel zwembadbouwer als eindklant,

is daarbij van groot belang.

2. Een duidelijke evolutie naar energiezuinige technieken die goed zijn voor de portemonnee

en het milieu. Energiezuinige Full-Inverter warmtepompen, chloorvrije

oplossingen, ledverlichting, het beperken van waterverbruik, automatische afdekkingen

met solarlamellen en zo meer. Het zijn stuk voor stuk onmisbare technieken geworden

in de zoektocht naar een kostenefficiënt en ecologisch zwembad.

3. De uitdaging van onze sector is om zowel op vlak van aanvoer van materialen als service

na verkoop, te kunnen volgen met de exploderende vraag. Vele zwembadinstallateurs

zijn op zoek naar extra technisch geschoold personeel maar dat is schaars. Tegelijkertijd

botsen fabrikanten op tekorten in grondstoffen of vertragingen in de productieketen

als gevolg van de wereldwijde verschuivingen door de coronacrisis.

DE STERKE GROEI VAN DE SECTOR ZORGT DUS WEL VOOR WAT AANPASSINGEN.

De installateur die erin slaagt om snel, efficiënt en correct een zwembad te installeren,

zich blijft bijscholen over de laatste zwembadtechnieken en bereikbaar blijft in de

service na verkoop? Die heeft een gouden toekomst voor zich. Een kwalitatief zwembad

als uitbreiding van de tuin en bron van speelplezier en ontspanning heeft voorgoed zijn

plaats gevonden binnen de ‘thuisbeleving’ en is een blijver.

Bovendien is het zeker dat er de komende jaren veel werk aan de winkel is. Een zwembad

moet ook onderhouden worden en vele zwembaden zijn de komende jaren aan renovatie

toe. Daarnaast doet de automatisering haar intrede in de zwembadinstallatie: automatisch

reinigen, onderhouden en opvolgen zorgen ervoor dat een zwembadeigenaar enkel nog

moet genieten van het zwembad. Heel veel zwembaden wachten de komende jaren dus

op een serieuze ‘upgrade’.

Kortom: ook na de explosieve groei van de afgelopen periode blijft zwembadbouw een

vak met veel toekomst.

19


DE VOORDELEN

VAN TEGENSTROOM

De tegenstroomsystemen van BINDER zijn uniek: ze werken met turbines in plaats van met pompen. Zo ontstaat een

brede, krachtige stroming, zoals in een rivier. Perfect voor duurzwemmen, wellnesstoepassingen of vrolijk ploeteren.

Ook de lage gebruikskosten en het minimale onderhoud dragen bij aan het plezier.

Tekst en beeld BINDER GmbH & Co. KG

Door de krachtige, brede stroming blijft de zwemmer in evenwicht en kan hij zich helemaal

concentreren op zijn techniek.

BINDER heeft het turbine-aangedreven

tegenstroomsysteem uitgevonden. Er zijn

enkele surrogaatproducten op de markt,

maar de prestaties en de natuurlijke stroming

van BINDER steken erbovenuit. De

tegenstroomsystemen worden in twee verschillende

uitvoeringen aangeboden. De

turbinezweminstallatie HydroStar werd speciaal

voor nieuwbouwzwembaden ontwikkeld.

Voor bestaande zwembaden is er de

retrofitinstallatie EasyStar. Beide installaties

zijn qua functionaliteit en prestaties identiek

en geven een natuurlijk zwemgevoel.

Door de stroming, die lijkt op die van een

rivier, ligt de zwemmer rustig in het water,

zodat deze zich helemaal kan concentreren

op de techniek. De meervoudig bekroonde

turbinezweminstallatie HydroStar werd

ontworpen voor nieuwbouwzwembaden.

De uiterst smalle schacht heeft slechts

heel weinig plaats nodig en verdwijnt compleet

in de zwembadwand. De HydroStar

De turbine-aangedreven tegenstroomsystemen van BINDER

zijn verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen.

20


Intensieve zwemtraining zonder te keren: de turbine-aangedreven tegenstroomsystemen van BINDER

maken het mogelijk.

De retrofitinstallatie EasyStar sluit harmonisch

aan op de omgeving van het zwembad.

vergt bovendien geen aparte droogruimte,

complex buizenstelsel of krachtstroomaansluiting.

Daardoor plaats je de turbinezweminstallatie

al in een drietal uur.

OPWAARDERING VAN KLEINE EN

MIDDELGROTE ZWEMBADEN

De turbinezweminstallaties zijn verkrijgbaar

via de zwembadvakhandel en deelnemende

tuin- en landbouwbedrijven. Wie al

verbouwplannen heeft, kan de installaties

dus via de tuinaannemer meteen mee laten

plaatsen. Zowel de HydroStar als de Easy-

Star zijn beschikbaar in verschillende prestatieniveaus

met volumestromen tussen

160 en 1.200 m 3 /uur. De krachtige stroming

van het tegenstroomsysteem maakt

een duurtraining zonder keren mogelijk.

Juist kleinere en middelgrote zwembaden

worden daardoor met de tegenstroomsystemen

enorm opgewaardeerd, want de

gebruiksmogelijkheden laten zich zogezegd

met één druk op de knop vergroten.

Precies hetzelfde geldt voor de bediening

van de gepatenteerde turbinezweminstallaties:

de stromingssterkte kan naar keuze

worden bediend met de afstandsbediening,

de trainingsapp “HydroStar Next” of

een piëzo-knop.

SFEERVOL ZWEMMEN

Om ervoor te zorgen dat bij het zwembad

de juiste vakantiestemming heerst, biedt

BINDER een gekleurde ledverlichting aan,

die in de inbouwschacht van de HydroStar

of onder de turbine kan worden geïnstalleerd.

De led wisselt automatisch tussen de

kleuren rood, geel, blauw en groen. De verlichting

is ook bedienbaar via de afstandsbediening

of via de trainingsapp HydroStar

Next. Bovendien biedt de app de mogelijkheid

om gepersonaliseerde trainingsprogramma’s

te creëren en trainingsprestaties

op te slaan.

ENERGIEZUINIG EN ONDERHOUDSARM

HydroStar en EasyStar verbruiken tot

80 procent minder stroom dan tegenstroomsystemen

met pompaandrijving.

Bovendien zijn de systemen uiterst onderhoudsarm,

omdat de glijlagers van de aandrijving

door het water worden gesmeerd.

Beide installaties zijn ingeschikt voor

de inbouw in vrijwel elk type zwembad.

Voor de optimale integratie van de retrofitinstallatie

EasyStar heeft BINDER een

veelvoud aan inbouwhoeken ontwikkeld.

Zo wordt de montage voor de specialist

kinderlijk eenvoudig.

‘Door de stroming, die lijkt

op die van een rivier, ligt de

zwemmer rustig in het water’

EEN EASYSTAR VOOR ELK ZWEMBAD

Ook wie al een zwembad heeft, kan genieten

van de unieke stroming van HydroStar.

Speciaal voor deze klanten heeft BINDER

de retrofitinstallatie Easystar in het programma.

Het compacte systeem wordt

door de handelaar over de rand van het

zwembad gehangen en vastgeschroefd

of onder de randtegel van het zwembad

geklemd. Ook de montage aan een houten

vlonder is zonder problemen mogelijk.

EasyStar is verkrijgbaar in wit of grijs en

past met zijn moderne uiterlijk naadloos in

elke omgeving. Voor de vormgeving van de

behuizing ontving BINDER in 2020 zelfs de

gerenommeerde German Design Award.

HydroStar wordt onder de waterlijn geïnstalleerd en verdwijnt compleet in de zwembadwand.

21


GEELEN BOUWBEDRIJF B.V.

Engelmanstraat 49 | 6086 BB Neer | Postbus 4408 | 6086 ZG Neer

T+31 (0) 475 59 18 48 | E info@geelen.nl

Geelen Vastgoed_1/4 advertentie.indd 1 25-06-2021 10:54

PREMIUM ZWEMBADFABRIKANT

ZOEKT DISTRIBUTEURS

IN NEDERLAND

Bent u Distributeur, Installateur of

Tuinontwerper en geïnteresseerd in

een samenwerking met Magiline ?

Neem dan contact op met

Edouard van der Haas,

Email:

edouard.vanderhaas@businessfrance.fr

Website:

www.swimming-pools-magiline.com

Naamloos-4 1 28-06-2021 11:06


De Maytronic Dolphin M600.

MEER LUXE, MEER GEMAK,

MINDER ONDERHOUD

Zwembadgroothandel Poolquip levert alles rondom zwembaden, behalve de baden zelf. Denk aan folies, bodemzuigers,

filters, pompen, verlichting, verwarming, automatische dosering en jetstreams. Het bedrijf is authorized reseller van

Maytronics, bekend van de Dolphin zwembadrobots, en levert voornamelijk aan zwembadbouwers.

Tekst Armand Landman | Beeld Poolquip

“De laatste jaren zien we een flinke groei

in duurzame en luxueuze producten voor

zwembaden”, vertelt Juanita Van Oijen van

Poolquip. “Denk aan warmtepompen en

steeds geavanceerdere doseersystemen.

De zwembadmarkt is echt geëxplodeerd

en wij zien dat veel mensen steeds meer

voor luxe gaan.” Dat uit zich volgens Van

Oijen in steeds meer automatisering van

zwembaden. “Poolcontrol die met een app

te bedienen is. Via de telefoon automatisch

de watertemperatuur, de pompen, de

dosering van desinfectie en de verlichting

regelen. Luxueuzer, makkelijker en minder

onderhoud, dat zijn de steekwoorden.” Dat

particulieren steeds meer geld aan zwembaden

uitgeven, heeft volgens Van Oijen te

maken met de steeds langere en warmere

zomers, maar ook corona heeft gezorgd

voor een hausse. “Mensen waren meer

thuis en konden niet op vakantie. Dat heeft

zeker bijgedragen.”

ZWEMBADROBOTS

De zucht naar gemak, luxe en minder

onderhoud laat zich goed zien in de populariteit

van zwembadrobots. >

23


a member of

Niveko

Pools


Dat zijn volautomatische bodemreinigers

die volledig autonoom hun werk doen.

Poolquip is voor België en Nederland authorized

reseller van Maytronics, dat de

Dolphin zwembadrobots op de markt

brengt. “Mensen willen natuurlijk schoon

zwemwater, maar weinigen hebben zin om

dagelijks met een schepnet alle blaadjes

uit het bad te halen en met een borstel de

randen schoon te houden. Dan biedt een

Dolphin zwembadrobot uitkomst. Al blijft

een schepnet nodig, hoor, maar minder

vaak.” De Dolphin-serie kent vele types en

varianten. “Zo zijn er robots die alleen de

bodem doen, maar ook die de wanden en

zelfs de waterlijn meepakken. De simpele

versie kent alleen een aan/uit-knop, maar er

zijn ook modellen die via een app te bedienen

zijn of met Bluetooth. En er zijn speciale

modellen voor zwemvijvers ontwikkeld,

die planten ontzien en voor een betere filtratie

kunnen worden aangesloten op een

externe filter. Er is ook een range die speciaal

voor openbare zwembaden is gemaakt.”

Hoewel er ook volledige draadloze robots

zijn, beperkt Poolquip zich tot de modellen

met snoer. “Draadloos veroorzaakt namelijk

nog wel eens problemen”, zegt Van Oijen.

SERVICE

Naast de leverancier van de Dolphin robots,

is Poolquip al ruim vijftien jaar officieel een

Dolphin Service Centre, dat service, reparatie

en onderhoud aan de Dolphins aanbiedt.

PH-RX controller

van Poolquip.

“Klanten kunnen ze bij ons inleveren en onze

goed getrainde monteurs kijken ze volledig

na, repareren ze waar nodig en doen aan

preventief onderhoud. Zien ze dat er aan

één kant een rubbertje stuk is, dan zullen

ze meteen ook de andere kant vervangen.

Het servicecentrum is zowel per telefoon

als mail te bereiken. Indien gewenst halen

we de robots op.”

Starline Group

Poolquip is onderdeel van de Starline

Group, al veertig jaar bekend van de

Monoblock, kant-en-klare zwembaden

met een levenslange garantie op

de waterdichtheid van de vinylester

toplaag en de kuip. Ook Roldeck

Zwembadafdekkingen behoort tot

de groep. In België staat een hi-tech

productiefaciliteit van meer dan

10.000 vierkante meter. Het is de

grootste zwembadfabriek van Europa.

Ook de zijkanten zijn geen probleem voor een zwembadrobot

25


Hayward K-Flo variabelesnelheidspomp.

EVOLUTIE EN REVOLUTIE IN

ENERGIEZUINIGE POMPEN

Al ettelijke jaren is energiezuinigheid het mantra van onze tijd. Productieprocessen, woningen, toestellen,…: allemaal

moeten ze energiezuiniger. Sinds de teloorgang van de terugdraaiende teller zijn zelfs eigenaars van zonnepanelen

noodgedwongen attenter op het verbruik van allerlei systemen. Ook de zwembadpomp ontsnapt niet aan een kritische blik.

Tekst Elise Noyez | Beeld Blue Drops

Volgens Bram Flobert van Blue Drops

worden er gelukkig nog steeds bijzondere

evoluties gemaakt in het energieverbruik

van zwembadpompen. De gespecialiseerde

zwembadgroothandel rekent daarvoor

onder meer op gerenommeerde fabrikanten

zoals Hayward, maar draagt ook onder

private label hoogstaande oplossingen aan.

VAN SINGLE NAAR VARIABLE SPEED

De Hayward K-Flo pompen zijn een vaste

waarde in het gamma van Blue drops en

genieten dankzij het Totally Hayward loyalty

programma zelfs een jaar extra garantie.

“De K-Flo pompen zijn sterk, robuust en

garanderen zelfs aan hoge watervolumes een

extreem stille werking. Zout, warmte en chemicaliën

hebben op de pomp geen invloed

en de extra grote voorfilter met Twist-Lock

deksel beperkt en vereenvoudigt het onderhoud.

Dat zijn belangrijke troeven voor een

pomp. Ook op vlak van energieverbruik leveren

de pompen goede prestaties. Bovendien

is er voor de professionele installateur, naast

de single speed pomp, ook een pomp met

26


Naast de technische wand krijgt de nieuwe opleidingsruimte ook een volledig operationeel zwembad.

‘Met 36 dBA op vol vermogen is de

inverterpomp uitermate stil’

variabele snelheid ter beschikking. Dergelijke

variabelesnelheidspompen betekenden een

aantal jaar geleden de eerste belangrijke evolutie

in de energiezuinigheid van zwembadpompen,

omdat het vermogen naargelang

de noden aangepast kan worden. De K-Flo

VSTD laat zo bijvoorbeeld toe om dagelijks tot

vijf verschillende programma's in te stellen."

INVERTER, DE REVOLUTIE

De eerder recente introductie van de invertertechnologie

betekent volgens Bram

Flobert echter de ware revolutie inzake

energiezuinigheid. “In vergelijking met de

al erg efficiënte variabelesnelheidspompen

realiseert onze B+ Inver Silence pomp,

waarbij het vermogen tussen 40 en 100

procent kan variëren, nog een aanzienlijke

besparing. Op een werkingscapaciteit van

80 procent bedraagt de energie-afname

bijvoorbeeld amper 429 W. Maken we de

vergelijking met een standaard filtratiepomp

dan is een energiebesparing van

maar liefst zeven maal minder elektriciteit

niet onrealistisch. >

27


20 X STILLER IN

ZIJN VOLLE CAPACITEIT

eco

friendly

BLUEPLUS

INVER SILENCE

DE EERSTE SUPERSTILLE INVERTER POMP

MET INTUÏTIEF TOUCHSCREEN

Lock/Backwash

1 simpele klik voor backwash

+ schermbeveiliging

SUS316 mechanische asafdichting

dubbele levensverwachting

+ geschikt voor zout water

Energiezuinig

429 W Energie afname

80% Werkingscapaciteit

Robuust

Beste basispomp

in zij n soort

Timer

4 timers voor

dagelij ks gebruik

Externe controle (optioneel)

digitale input

+ relay output


Dat betekent dat de pomp op amper

1,5 jaar terugverdiend is en dat er gedurende

de rest van de levensduur wellicht

duizenden euro’s te besparen vallen.”

De capaciteit en het energieverbruik van de

B+ Inver Silence pomp kunnen mooi afgelezen

worden op het intuïtieve touchscreen

met leddisplay. Dat biedt bovendien de

mogelijkheid om vier timers per dag te programmeren

of om met een enkele klik de

backwash te activeren. “Daarnaast hebben

we ervoor gekozen om de pomp standaard

uit te rusten met een vijfdraadse datakabel

enerzijds en een RS485 poort anderzijds”,

voegt Bram Flobert nog toe.

“De eerste laat toe om een rechtstreekse

koppeling te maken met bijvoorbeeld

waterbehandelingstoestellen van Sugar

Valley of andere zwembadbesturingssystemen,

de tweede om een connectie te realiseren

met een bestaand domoticasysteem.

Dat levert voor de gebruiker extra comfort

op, zonder dat het van de installateur noodzakelijk

veel extra inspanning vergt.”

‘Eenvoudige

regeling via

touchscreen’

De grootste troef op vlak van comfort,

valt rechtstreeks af te leiden uit de

naam van de inverterpomp: stilte. “Onze

inverter technologie genereert tot 16.000

bereke ningen per seconde, waarbij elke

kerncomponent van de motor nauwkeurig

gecontroleerd wordt, opdat optimale, fluisterstille

prestaties te allen tijde gegarandeerd

kunnen worden.

Dat levert opmerkelijke resultaten op:

meten we bij heel veel pompen tijdens

een backwashcyclus op één meter afstand

geluidsniveaus van 60 à 70 dBA - een

niveau dat niet alleen storend, maar op

lange termijn ook schadelijk is - dan is onze

B+ Inver Silence met 36 dBA op vol vermogen

amper op te merken. De invertertechnologie

betekent met andere woorden niet

alleen op energieverbruik, maar ook wat

lawaaihinder betreft een ware revolutie.”

De grootste comfortwinst van

de B+ Inver Silence pomp zit in

de naam: stilte.

Vaarwel corona, welkom

nieuwe ontmoetingsruimte

In het magazijn van Blue Drops in Drongen

wordt vandaag de laatste hand gelegd aan

een nieuwe kennis- en ontmoetingsruimte

voor de professionele zwembadbouwer.

“Naast onze kantoren en magazijnruimte,

creëren we zo een plek volledig gericht op

onze klanten. De ruimte zal namelijk dienstdoen

als balie enerzijds en als showroom en

trainingscenter anderzijds.”

Het nieuwe uithangbord van de distributeur

wordt niet alleen ingericht met een technische

wand, maar ook met een volledig

operationeel zwembad. “De ruimte zal met

andere woorden de sfeer van het eindproduct

weergeven. Daarenboven zullen

trainingen en productvoorstellingen veel

interactiever kunnen gebeuren. In plaats

van enkel de ingrepen in de technische

installaties te demonstreren, kunnen we

ook meteen het resultaat tonen.”

Bram Flobert kijkt alvast reikhalzend uit

naar het moment dat de nieuwe showroom

officieel geopend kan worden. “Het

persoonlijk contact met onze klant is van

groot belang. Het voorbije jaar hebben we

elkaar weliswaar nog bij afhalingen gezien,

maar de ruimte om een product uitgebreid

te tonen of bepaalde zorgen te bespreken

ontbrak. Vandaar dat we hiervoor nu

een optimale context willen creëren. Van

zodra de coronamaatregelen het toelaten,

staan de deuren van de nieuwe showroom

wagenwijd open!” Ook op de aquanale

beurs in Keulen, eind oktober, hoopt Blue

Drops opnieuw echt contact te maken met

de zwembadbouwer.

Binnenkort opent Blue Drops een nieuwe kennis- en

ontmoetingsruimte voor de professionele zwembadbouwer.

29


Landgraaf - In de Bende

Het doelgroepenbad van 25 op 10 meter heeft

een beweegbare vloer die kan zakken tot twee

meter.

Het nieuwe zwemcentrum kreeg dezelfde naam als het oude: In de Bende.

Het energiezuinigste

zwembad van Nederland

Landgraaf heeft sinds januari een splinternieuw zwembad. Niet zomaar één, maar wel het energiezuinigste zwembad

van Nederland. Geelen Bouwbedrijf B.V. staat in voor het ontwerp, de bouw en het meerjarig onderhoud. Het werd een

paviljoenachtig gebouw in een groene omgeving.

Tekst Desiree Pennings | Beeld Geelen Bouwbedrijf B.V.

30


Landgraaf - In de Bende

Zwemcentrum In de Bende, zoals het

nieuwe zwembad heet, beschikt over een

doelgroepenbad van 25 op 10 meter, een

kleine horecagelegenheid, een receptie,

kleedruimtes, personeelsruimtes en techniekruimtes.

In het bad vinden allerlei activiteiten

plaats, van wedstrijdzwemmen

tot babyzwemmen. Het beschikt daarom

over een gedeeltelijk beweegbare vloer

die tot twee meter kan zakken. Geelen

Bouwbedrijf B.V. ontwierp, ontwikkelde

en realiseerde het in bouwteamverband.

Het team bestond uit een aantal secuur

geselecteerde Limburgse familiebedrijven,

vertelt Roy van Oudenhoven, algemeen

directeur bij Geelen. “Begin 2019 wonnen

we de tender voor Design, Build & Maintain.

Geelen is een familiebedrijf uit 1893 en

onderdeel van de Cordeel Groep. We zijn

gespecialiseerd in utiliteitsbouw en hebben

als totaalaannemer veel ervaring in het realiseren

van sportcomplexen. We hebben dit

zwembad volledig energieneutraal en gasloos

weten te bouwen. Door een constructieve

samenwerking met de gemeente en

de bouwpartners en een goede voorbereiding

hebben we het bad twee maanden

eerder opgeleverd dan gepland en met

een minimum aan opleveringspunten. We

hebben veel energie gestoken in het plan

van aanpak. Dat is één van de redenen dat

we de tender hebben gewonnen.”

GROENE OMGEVING

In de Bende is een cradle-to-cradlegebouw

met een staalconstructie en beton als basis.

Daarnaast is er gebruik gemaakt van veel

houtaccenten. Het dak boven het zwembad

is uitgevoerd met een houten kanaalplaat

en de buitengevels zijn voorzien van

diverse houten elementen. Zonnepanelen

op het dak genereren elektriciteit en er

wordt gewerkt met warmtepompen en

WTW-units. Het reinigen van het zwembadwater

gebeurt via elektrolyse. Op het

buitenterrein komt ook nog een zonnepark

met extra zonnepanelen. Al deze maatregelen

hebben effect: tot nu toe is dit het

meest energiezuinige zwembad van Nederland.

Het buitenterrein wordt ingericht

door de gemeente Landgraaf. Het nieuwe

zwembad staat waar voorheen een sporthal

stond. Tijdens de bouw bleef het oude bad

in gebruik. Omdat dit volledig verouderd is,

wordt het deze zomer gesloopt om plaats

te maken voor parking. Het nieuwe gebouw

is gelegen aan een vrij drukke straat, direct

aan de buitenring van Parkstad. Toch wordt

er een groene ruimte gecreëerd waar de

geparkeerde auto’s zo min mogelijk opvallen.

ONDERHOUD VOOR BESTE KWALITEIT

Om te voorkomen dat het nieuwe zwembad

in verval zal raken, tekende Geelen

Bouwbedrijf B.V. een onderhoudscontract

voor twintig jaar. Van Oudenhoven: “Dat

bestaat uit het complete bouwkundige en

installatietechnische onderhoud. We gaan

het zwembad op een conditiescore van

drie houden. Bij het ontwerp hebben we

keuzes gemaakt voor hoogwaardige, duurzame

materialen, zodat de huidige kwaliteit

behouden kan blijven.”

‘BIJ HET ONTWERP HEBBEN WE KEUZES

GEMAAKT VOOR HOOGWAARDIGE, DUURZAME

MATERIALEN, ZODAT DE HUIDIGE KWALITEIT

BEHOUDEN KAN BLIJVEN’

Er is gebruik gemaakt van natuurlijke, warme materialen die goed te onderhouden zijn.

31


Landgraaf - In de Bende

GASLOZE EN VOLLEDIG

ENERGIENEUTRALE TECHNIEKEN

In krap tien maanden tijd is in Landgraaf het duurzaamste zwembad van Nederland gebouwd. Bouwbedrijf Geelen

realiseerde het gebouw van Zwembad In De Bende naar een ontwerp van Wehrung Architecten. Technisch Buro Hermans

tekende, precies veertig jaar na de eerste zwembadklus op dezelfde plek, voor de installaties.

Tekst Armand Landman | Beeld Technisch Buro Hermans

Over Technisch Buro Hermans

TBH is een totaal-installatiebedrijf in verschillende

disciplines voor de utiliteit en de industrie. Van engineering

tot uitvoering, van koelen tot verwarmen, en

van openbare zwembaden tot fonteinen. Het bedrijf

werd vijftig jaar geleden opgericht door Guus Hermans,

die met zijn leeftijd van 77 weliswaar al met pensioen

is, maar nog dagelijks op kantoor aanwezig is. “Hij kan

het niet laten. Ook met de installaties van In De Bende

heeft hij zich flink bemoeid”, vertelt Roland Roijen.

‘Hoe complexer,

hoe leuker wij

het vinden’

Bij familiebedrijf TBH werken veertien mensen: naast

directeur Peter Hermans en bedrijfsleider Roland Roijen,

en twee administratieve medewerkers, werken er tien

(service)monteurs. TBH is multidisciplinair, dus zowel

E- als W-installaties, en verzorgt zowel de engineering

als de aanleg van de installaties. “Voordeel voor een

aannemer is dat wij met één aanspreekpunt werken.

Dat zorgt voor korte lijnen en duidelijke communicatie”,

zegt Roijen. “En dus mooie eindresultaten.”

Omdat in het nieuwe zwembad geen technisch

personeel meer nodig is, bespaart de gemeente

bovendien flink op de exploitatiekosten.

32


Landgraaf - In de Bende

Warmtepompen en pv-panelen op het dak.

Om het meest energiezuinige — gasloos en

volledig energieneutraal — zwembad van

Nederland te kunnen realiseren, bedacht

het Maastrichtse installatiebedrijf Technisch

Buro Hermans (TBH) een speciale

technische opzet. “Ten eerste wordt er zo

min mogelijk energie gebruikt, door bouwkundige

ingrepen als isolatie en luchtdicht

bouwen. Maar we hebben de installaties

ook zoveel mogelijk in het bouwkundige

verwerkt”, legt Roland Roijen van TBH

uit. “Zo hebben we de omloop om het

bad gebruikt als luchtkanaal, waardoor er

veel minder warmteverlies is van het bad

naar buiten toe. En we hebben hele grote

bouwkundige filters gebouwd met een

hele lage doorstroomsnelheid, waardoor

je niet alleen minder chemicaliën en water

nodig hebt, maar ook een aanzienlijk lagere

pompcapaciteit.”

DANKBAAR EN UITDAGEND

Verder wordt er op alle mogelijke manieren

zo min mogelijk energie verbruikt, en

alle energie die terug te winnen is, wordt

ook daadwerkelijk teruggewonnen. Met

behulp van onder andere warmtepompen,

luchtbehandelingssystemen en een spoelwaterbuffer

waaruit warmte wordt gerecupereerd.

“Eigenlijk alle denkbare technieken

die mogelijk en voorhanden zijn, hebben

we toegepast”, stelt Roijen. “Dat maakt ons

werk dankbaar en uitdagend. We zoeken

constant waar we nog meer winst kunnen

behalen. Door te kijken wat er beschikbaar

is op de markt, maar ook door zelf dingen te

bedenken. Zo gebruiken we het zwembad

als ‘accu’ met een variabele badwatertemperatuur

van 0,4 graden overdag als de zon

schijnt, en door een hogere buitentemperatuur

voor beter warmtepomprendement

wordt — als we een energieoverschot van

de PV panelen hebben — dit gebruikt om

de warmtepompen extra te laten draaien;

deze extra opgewekte energie slaan we op

in het zwembadwater. In de nacht staat de

verwarming bewaakt uit, en mag het badwater

afkoelen tot deze 0,4 graden.” Door

de technische innovaties is het energieverbruik

van Zwembad In De Bende in Landgraaf

al het laagste van Nederland. Maar om

volledig energieneutraal te kunnen zijn, is

bij het zwembad een zonnepanelenweide

aangelegd, met 800 pv-panelen. Roijen: “In

de zomer leveren ze terug aan het energienet,

en over het hele jaar is De Bende energieneutraal.”

ONDERHOUD

De nieuwbouw van In De Bende werd door

de gemeente aanbesteed als een Design,

Build en Maintenance-contract. Technisch

Buro Hermans is nog twintig jaar verantwoordelijk

voor het onderhoud. “Dat maakt

dat je heel goed moet nadenken over het

ontwerp”, zegt Roijen. “Want bij onderhoud

horen ook de vervangingskosten, en die wil

De technische ruimte: de installaties maken van In De Bende het zuinigste

zwembad van Nederland.

je natuurlijk zo laag mogelijk houden.” Het

energieneutraal maken van het nieuwe

zwembad stond overigens niet in de uitvraag,

maar is door Technisch Buro Hermans, aannemer

en architect geopperd als mogelijkheid.

Het extra budget daarvoor is door de

gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg

op tafel gelegd. Omdat in het nieuwe

zwembad geen technisch personeel meer

nodig is, bespaart de gemeente bovendien

flink op de exploitatiekosten. “We proberen

in ontwerp altijd net een stapje verder te

gaan. Niet alleen qua duurzaamheid, maar

ook qua beheersbaarheid”, vertelt Roijen.

“Hoe complexer, hoe leuker wij het vinden.

Maar het moet voor een opdrachtgever wel

te behappen zijn. Je kunt mooie systemen

bedenken, maar de energievraag staat of

valt bij simpele bediening en regelingen. Bij

De Bende monitoren we op afstand. Eén

keer per maand komt een monteur van ons

ter plekke kijken en controleren.”

SNELLER DAN VOORZIEN

Roijen is niet alleen trots op het feit dat het

gelukt is om het meest duurzame zwembad

van Nederland te realiseren, maar ook dat

het gelukt om het nieuwe zwembad in een

krappe tien maanden op te leveren. “Terwijl

we in de bouwplanning uitgingen van een

jaar. Dat is alleen maar mogelijk doordat we

met het bouwteam het hele ontwerp al van

te voren tot in het kleinste detail hadden

voorbereid. Daardoor kon het bouwproces

heel soepel doorlopen.” En wat de nieuwbouw

van In De Bende voor TBH extra bijzonder

maakte, is dat het oude zwembad

op dezelfde plek veertig jaar geleden het

eerste zwembad was waarvoor de Maastrichtse

installateur de techniek verzorgde.

“De cirkel is rond”, lacht Roijen.

33


HRS POOL & TECHNICAL EQUIPMENT

Anders dan andere...

Staalweg 2 | 4104 AT Culemborg | T: 0031-345517013 | info@zwembadengroothandel.nl | www. zwembadengroothandel.nl


Landgraaf - In de Bende

ENERGIENEUTRAAL

ZWEMBAD VRAAGT OM

UITGEKIENDE TECHNIEK

Rensen Regeltechniek, met een hoofdvestiging in het Brabantse Uden, verzorgt de

regeltechniek en produceert regelkasten met software waarmee in onder andere

zwembaden allerhande processen kunnen worden aangestuurd. “Denk aan de temperatuur

van het water en de binnenruimte, luchtbehandeling, filters, pompen, en verlichting”,

zegt Guido Sieler, projectmanager en regeltechnisch adviseur bij Rensen Regeltechniek.

Alle gegevens zijn op afstand

via de Priva-regelaars te

monitoren.

Tekst Armand Landman | Beeld Rensen Regeltechniek

Alle zwembadtechniek in één kast.

“Daarvoor ontwerpen we ook zelf de software

die die componenten aanstuurt. In feite

zorgen we ervoor dat alles wat in gebouwtechniek

te automatiseren is feilloos vanuit

een centraal punt werkt.” Rensen werkt in

het zuiden veel samen met installatiebedrijf

Technisch Buro Hermans. Samen hebben

ze al diverse zwembaden gemaakt, en dat

was ook het geval bij de nieuwbouw van

zwembad De Bende in Landgraaf. Het net

opgeleverde nieuwe zwembad is bijzonder,

aangezien het energieneutraal is. Guido

Sieler: “Wij leverden daar de regelkast voor

in de technische ruimtes, maar ook de

schema’s, zodat een installateur weet hoe

de componenten in het zwembad moeten

worden aangesloten. En we schreven de

software die ervoor zorgt dat de watertemperatuur

en de luchtvochtigheid constant

zijn.” Met de regelkast wordt meer aangestuurd

dan alleen klimaatbeheersing, zegt

Sieler. “Ook de aansturing en niveaumeting

van het bad en de buffers, de zandfilters, de

kleppen, wanneer er moet worden teruggespoeld

of geloosd of bijgevuld.” Om dat

allemaal in goede banen te leiden werkt

Rensen met Priva-regelapparatuur, waarvoor

ze zelf de software schrijven. “En dat

altijd custommade. Geen enkel zwembad is

hetzelfde. Want in feite is alles automatisch

aan te sturen, tot glijbanen toe. Dat maakt

mijn werk ook zo uitdagend.”

WERKWIJZE

De werkwijze van Rensen is als volgt: zodra

een opdracht groen licht krijgt, gaat de projectleider

in gesprek met de opdrachtgever

en zal hij inventariseren waar behoefte aan is.

Daarna gaat de tekenafdeling aan het werk

en engineeren ze de regelschema’s. De projectleider

bespreekt de schema's, bepaalt

tijdens het gesprek de regelstrategie en legt

alles vast in een functionele omschrijving..

Vervolgens is het de taak van een software

engineer om aan de hand van de functionele

omschrijving de software te engineeren.

“In onze werkplaats in Uden starten we met

de productie van de regelkasten. Als deze

eenmaal gereed zijn, worden de regelkasten

getransporteerd naar het project”, legt Sieler

uit. Daarna is het wachten op het moment

dat de installateur alle systemen heeft aangesloten

en volgt de inbedrijfstelling. “En

dan wordt nog tot in detail gecheckt of er

ook gebeurt wat we hebben bedacht. Dus

of schakelaar A ook daadwerkelijk machine

B in werking zet. Pas als alles klopt, getest

is, kunnen we de installatie op automatisch

bedrijf zetten en finetunen en monitoren,

zodat het een stabiele energiezuinige installatie

zal worden.”

ENERGIENEUTRAAL

Bijzonder aan zwembad De Bende is dat

het een energieneutraal en volledig gasloos

zwembad is. Dat maakt het werk van

Rensen niet per se ingewikkelder, wel

anders. “Onze software die in de Priva-regelaars

wordt verzonden, zal te allen tijde optimaal

geengineerd zijn om zo goed en zo

zuinig mogelijk de installatie aan te sturen.

Maar je bent wel afhankelijk van wat een

installateur maakt. Als die ergens een conventionele

ketel ophangt, en niet kijkt naar

slimme toepassingen, dan zal het gebouw

maar tot een bepaald niveau energiezuinig

zijn. De installaties die we in De Bende

samen hebben ontworpen en ontwikkeld,

zijn echt gemaakt om zo zuinig mogelijk te

zijn. En dat heeft geresulteerd in een van de

zuinigste zwembaden van Nederland.”

‘BIJZONDER AAN ZWEMBAD DE BENDE IS DAT

HET EEN ENERGIENEUTRAAL EN VOLLEDIG

GASLOOS ZWEMBAD IS’

35


Oostende - Brigitte Becue

ZWEMBAD VOOR SPORTCLUBS

EN HET BREDE PUBLIEK

Een officieel wedstrijdbad van 50 meter, een instructiebad met diepe beweegbare bodem voor duikclubs en een

recreatief gedeelte. Met die invulling beantwoordt het nieuwe Zwembad Brigitte Becue aan alle noden van zwemmend

en watersportend Oostende. En dan hebben we het nog niet over de aantrekkelijke cafetaria, het panoramisch zicht op

het golfterrein of de sociale appartementen boven op de sportinfrastructuur …

Tekst Stephanie Demasure |

Beeld Klaas Verdru

36


Oostende - Brigitte Becue

“DE ARCHITECTUUR

HEEFT EEN LICHTHEID

EN EEN OPEN

KARAKTER, DAT AAN

ELKE ZIJDE PERFECT

AFGESTEMD IS OP DE

OMGEVING”

Met geperforeerde houten kanaalplaten wordt het geluid van het zwempubliek deels gedempt.

Sinds 1 mei verwelkomt Stad Oostende

alle watersporters en zwemliefhebbers in

het gloednieuwe stedelijke zwembad. Dat

kreeg de toepasselijke naam Zwembad

Brigitte Becue, een ode aan de Oostendse

zwemkampioene en Belgische trots op de

schoolslag. “Een echt wedstrijdbad kon dan

ook niet ontbreken”, zegt Dieter Haemers,

Senior Architect bij B2Ai architects, dat voor

dit project in zee ging met het Nederlandse

VenhoevenCS. “Uiteraard waren er ook nog

heel wat andere functies in het bouwprogramma

opgenomen. Zo moesten er ook

appartementen gerealiseerd worden en was

toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt.

Dat vertaalden we in een ontwerp

met wooneenheden boven op de zwembadinfrastructuur.

De bleke baksteen sluit aan

bij de zandsteenkleurige gebouwen in de

omgeving, maar springt er toch uit door zijn

iets blekere kleur. De architectuur heeft een

lichtheid en een open karakter, dat aan elke

zijde perfect is afgestemd op de omgeving

– van het plein aan de inkom en de cafetaria

tot het panoramische zicht op de Wellington

Golf vanuit het zwembad. De keuze voor

beton aan de zwembadkant versterkt deze

dialoog tussen bebouwing en omgeving.”

MODERNE ZWEMINFRASTRUCTUUR

Net zoals in veel steden en gemeenten was

het voormalige Oostendse zwembad verouderd

en niet meer up-to-date qua technieken

en energie-efficiëntie. Meer dan louter

een vervanging van het oude zwembad is

het nieuwe project een upgrade, die uiteenlopende

functies verbindt en een breed

zwempubliek aantrekt. Van fanatieke sportievelingen

– al dan niet in clubverband – tot

‘watergrage’ speelvogels van alle leeftijdsklassen.

Voor die laatste categorie is een recreatief

gedeelte uitgewerkt. Onder meer de

twee glijbanen en de klimmuur bieden heel

wat uitdagende waterpret. “De focus lag in

de eerste plaats op de vele zwem- en duikclubs

uit de buurt”, weet Dieter Haemers.

“Het 50 meterbad is een officieel wedstrijdbad,

inclusief een tribune voor supporters en

bezoekers. Verder is er een modern instructiebad

met beweegbare bodem gerealiseerd.

Die bodem reikt dieper dan het gemiddelde

zwembad. Zo beschikken ook duikclubs

voortaan over een mooie trainingsplaats.” Het

zwembadgedeelte is overigens allesbehalve

kil en kaal aangekleed. Met geperforeerde

houten kanaalplaten wordt het geluid van

het zwempubliek deels gedempt. Bovendien

maken deze platen grote overspanningen

mogelijk. Om het omgevingsgeluid

nog verder te filteren tot een aangenaam

akoestisch niveau werd één wand volledig

uitgewerkt in spuitpleister, zodat de zwemmers

zich optimaal kunnen ontspannen – en

inspannen – in hun nieuwe zwembad. Voor

aannemer Stadsbader, dat samen met Olco

Sportsphere een THV met de naam Sportsbuilders

oprichtte, was het veelzijdige zwembad

meteen een stevige vuurdoop. “Voor ons

eerste echte zwembadproject namen ook

wij een Nederlandse expert onder de arm,

in het bijzonder voor de technieken”, duidt

werfleider Yves Van Petegem. “Op het vlak

van uitvoering waren er natuurlijk meerdere

aandachtspunten. Waterdichtheid bijvoorbeeld.

We plaatsen veel waterdichte kuipen,

onder meer voor kelders, maar bij een zwembad

ligt de lat uiteraard nog een stuk hoger.

Zo stortten we de overloopgoten samen met

de wanden en werden alle tegelwerken voorzien

van epoxyvoegen.”

SPORT, ONTSPANNING EN WONEN OP ÉÉN SITE

Ook onderdeel van de ontwerpwedstrijd:

een sociale woonfunctie op hetzelfde terrein.

De architecten opteerden ervoor om die

appartementen boven op het zwembadgebouw

te plaatsen. “Een keuze voor compact

bouwen en optimale toegankelijkheid van

de site”, licht architect Dieter Haemers toe.

“De twee woonvolumes zijn volledig onafhankelijk

bereikbaar en afgewerkt met klassieke

materialen en energiezuinige technieken. In

totaal zijn er 22 appartementen ingericht.

Net als bezoekers van het zwembad kunnen

de bewoners hun wagen stallen in de ondergrondse

parkeergarage. Bovendien genieten

ze mee van de dynamiek en de faciliteiten

van de nieuwe sportsite.”

De wooneenheden bevinden zich

bovenop de zweminfrastructuur.

37


VAN KAASFABRIEK

TOT SUBTROPISCH

ZWEMPARADIJS

Wat heeft een zwembad gemeen met een blokje kaas? Zonder de coatings van Nylo zou je boterham een stuk minder

dik belegd zijn en een bommetje in het diepe zou waarschijnlijk verkeerd aflopen. De producent van ‘Food & Protective

Coatings’ maakt namelijk al decennialang coatings waarmee zwembaden langdurig waterdicht blijven, maar ook

pekelbaden waarin kaas wordt geconserveerd.

Tekst Armand Landman | Beeld NelfKoopmans

Nylo, ook voor antislipvloeren en afwerkingen.

Nylo Poolcoat.

“Dat zit zo”, vertelt Johan van der Meulen,

technisch adviseur bij NelfKoopmans. “In

de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkelde

de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie

NASA de hygiënecode HACCP. In

ruimtestations moest alles naadloos zijn,

om bacteriegroei tegen te gaan. Die code

vond later wereldwijd navolging in de voedingsmiddelenindustrie.

Piet Klaas Koopmans,

vierde generatie eigenaar/directeur

van Koopmans Lakfabrieken, was naast

directeur ook chemicus. Hij ontwikkelde

een oplosmiddelvrije epoxycoating die aan

de eisen van de melkindustrie kon voldoen

en daarnaast ook nog eens volkomen veilig

was bij contact met de melk of kaasproducten.

Onder de productnaam Nylo Coating

Thix werd deze coating ingezet als oplossing

voor de afwerking van pekelbassins, grote

betonnen bassins waarin de kazen, drijvend

in pekelwater, worden geconserveerd. En

nog steeds worden de hedendaagse Nyloproducten

daarvoor gebruikt.”

Met Nylo Coating was het mogelijk een

naadloze afwerking te maken waarmee

bacterie- en schimmelgroei werden voorkomen.

En aangezien een zwembad niet veel

anders is dan een pekelbassin, werden op

dit principe gebaseerde producten ook al

snel gebruikt voor de afwerking van zwembaden.

“En van daaruit zijn we gaan doorontwikkelen”,

legt Van der Meulen uit. “Het

principe is nog steeds hetzelfde. Nog steeds

zijn de oplosmiddelvrije Nylo-producten de

meest gebruikte coatings in de voedingsmiddelenindustrie,

en er zijn voorbeelden

waar de coating na dertig jaar nog steeds

voldoet. En als je weet hoe agressief pekel is,

kun je wel nagaan dat Koopmans destijds

een baanbrekend product heeft bedacht.

Dat werkt ook goed in een zwembad dat

onderhevig is aan chloor.”

POLYURETHAAN

Nylo is al jarenlang gecertificeerd voor uiteenlopende

toepassingen en laat, eenmaal

uitgehard, geen schadelijke stoffen meer

achter. En dat is ook ideaal voor zwembaden.

Van der Meulen: “Voor binnenbaden

maken we Nylo EP Protect, een oplosmiddelvrije

coating. Voor buitenbaden hebben

we Nylo Poolcoat en Nylo Poolfinish. Die

bevatten wel oplosmiddelen, omdat de

omstandigheden buiten natuurlijk veel

minder ideaal zijn. Je hebt dan immers te

maken met grotere temperatuur- en luchtvochtigheidschommelingen.

Het zijn coa-

38


tings van polyurethaan met een zeer hoge oppervlaktedichtheid,

hardheid en kleurvastheid.” Voordeel van deze coating zit hem volgens

Van der Meulen ook in het feit dat kalkaanslag gemakkelijk te

verwijderen is.

De eigen R&D-afdeling van Nylo ontwikkelt voortdurend nieuwe

producten en verbeteringen. Neem bijvoorbeeld Nylo Moistureshield,

een epoxyprimer die speciaal is ontwikkeld voor het voorstrijken

en afdichten van absorberende ondergronden met een hoog

restvochtgehalte. Van der Meulen: “Die vangt makkelijk tien procent

vocht op. We hebben dus alles in huis om een bad zo dicht mogelijk

af te werken.”

Renovatie en nieuwbouw van zwembaden is echter niet het enige

waar Nylo coatings voor maakt, merkt Van der Meulens collega Evert

Roorda van de afdeling marketing op. “We doen ook heel veel vloeren

voor verschillende toepassingen, onder andere in bedrijfshallen.

Voor zwembaden vooral heel veel hygiënische antislipvloeren. En

zeker in combinatie met de andere producten van NelfKoopmans

kunnen we een compleet zwembad volledig in de verf zetten: van

kleedhokjes en horecavoorzieningen binnen tot de duikplanken,

speeltoestellen en glijbanen buiten En omdat we voor binnen-

Groot in het klein zijn

Nylo is onderdeel van een van de laatste zelfstandig overgebleven

verffabrieken: NelfKoopmans uit het Friese Marrum.

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1885, toen

Koopmans Lakfabrieken werd opgericht. Nelf Lakfabrieken

uit Groningen nam Koopmans in 1997 over. Naast verf produceert

de fabriek een aantal specialistische oplossingen voor

onder andere zwembaden, de voedselindustrie en de maritieme

sector. Bekende merken zijn: Nelf, Koopmans, Drenth,

Zusex en Nylo. Met alle merken wordt een compleet portfolio

aan onderhoudsproducten aangeboden, en alles wordt in

eigen huis geproduceerd.

‘KOOPMANS BEDACHT DESTIJDS

EEN BAANBREKEND PRODUCT’

baden oplosmiddelvrije coatings en verven maken, kan een bad

gewoon in bedrijf blijven als een onderhoudsploeg aan het werk is”,

stelt Van der Meulen.

JE ZWEMBAD WEER BESTAND

TEGEN DUIZENDEN

BOMMETJES

Onze ervaring in het coaten van baden gaat terug tot

de jaren 70. Voor elk type bad hebben we de juiste oplossing

in huis. Omdat een zwembad meer is dan alleen het bassin, bieden

we ook oplossingen voor anti slipranden en vloeren, onderhoud van

sanitaire ruimtes, horeca voorzieningen, glijbanen en trappen en meer.

NYLOCOATINGS.NL

► Werkt met gekwalificeerde applicateurs.

► 5 jaar garantie.

► Voldoet aan NEN 7909 en FDA.

39


Ga voor een zomergevoel

Het hele jaar door

Zo stil als een koelkast

40 dB (A) op 1 meter afstand

Stijlvol ontwerp

Een plaatje om in uw tuin te zetten

COP-bereik tot 15.6

Dubbel zo energiebesparend als

een traditionele warmtepomp

MPI Pumps & Irrigation

www.mpi-pumps.com

+32 14 45 18 80

Aubia SA

www.aubia.be

+32 68 55 13 28

Advertentie Zwembadbouw 1/2 liggend Rensen 1/4.indd 1 25-05-2021 10:48


Echt tot

rust komen

Unieke Pad Inverter warmtepomp

Het vakantiegevoel naar uw thuis brengen?

Als u het echt op de moderne

manier wilt aanpakken, kan dat met de

nieuwste warmtepomp in de Benelux!

In de afgelopen 50 jaar zijn de luchtstroomtechnologie

en het ontwerp van

de behuizing van de warmtepomp van

het zwembad hetzelfde gebleven. Lawaai

en een verouderd uiterlijk bleven

steeds een nadeel van de traditionele

zwembadwarmtepomp.

Eenvoudige touchbediening

Vandaag wordt de jongste warmtepomp

met Inverpad-tech op de rekken in de

Benelux gebracht, de Aqua Silence. Dit

revolutionair staaltje vakmanschap combineert

een uniek Pad-ontwerp met een

staploze DC Inverter en ruisonderdrukkingssysteem.

Daarnaast is het een enorm stijlvol item

om in uw tuin te plaatsen.

Het bewonderenswaardig ontwerp van

de behuizing, de onzichtbare ventilator

en de ronde aanraakbediening zorgen

voor een perfecte harmonie in uw tuin.

De problemen van voorheen behoren

simpelweg tot het verleden.

Dubbel zo energiebesparend

Dankzij de staploze DC invertertechnologie

wordt de snelheid van de Aqua

Silence bijgestuurt naargelang de omgeving

en watertemperatuur.

In vergelijking met warmtepompen met

een aan/uitknop is de Aqua Silence

meer dan dubbel zo energiebesparend

met een COP tot 15.6.

Verbazingwekkend stil

Het unieke achterwaartse luchtstroomsysteem

zuigt lucht aan langs de zijkanten

en laat deze aan de achterkant

ontsnappen. Zo wordt mogelijk geluid

geëlimineerd om een zo rustig mogelijke

ervaring te bieden.

Tenslotte omvat de Aqua Silence ook onderstaande

voordelen:

Milieuvriendelijk koelmiddel R32

Frequentiesturing met rustige aanloop

Snelle ontdooiing

40% effeciëntere warmtewisselaar

Achterwaartse luchtuitvoer

Meer weten?

De pompenspecialisten van MPI Pumps

& Irrigation en Aubia staan voor u klaar.

MPI Pumps & Irrigation

+32 14 45 18 80

info@mpi-pumps.com

Aubia

+32 68 55 13 28

info@aubia.be


Thema afdekkingen

Er is telkens keuze tussen pvc lamellen of solar uitvoeringen in

polycarbonaat.

De omkasting kan bij Rollinside dienstdoen als brede trede of ligzone.

GEÏNTEGREERDE

ROLAFDEKKINGEN

PASSEN IN ELK

PROJECT

Wie een zwembad laat plaatsen, stelt beleving voorop. Dat betekent dat praktische elementen bij voorkeur zo

subtiel mogelijk geïntegreerd worden, met zo min mogelijk impact op de zwemzone. Zo ook de zwembadafdekking.

Geen probleem bij een gloednieuw zwembad, maar wat bij een renovatie of uitbreiding? Met drie verschillende systemen

voor geïntegreerde rolafdekkingen biedt CF Group Benelux een inbouwoplossing voor elk project.

Tekst Elise Noyez | Beeld CF Group Benelux

42


Thema afdekkingen

In Frankrijk produceert CF Group al sinds 2007 rolafdekkingen op

maat. Elke afdekking voldoet aan de Franse veiligheidsnorm NF P

90-308 en kan afgewerkt worden met pvc lamellen of solar uitvoeringen

in polycarbonaat. Afhankelijk van de beschikbare ruimte,

de wensen van de klant en de omstandigheden van het project,

kunnen de rol en motor op verschillende manieren geïntegreerd

worden. Daarvoor maakt CF Group een onderscheid tussen drie

inbouwmodellen: Rollfit, Rollinside en Rollenergy Évolution.

Het Rollinside systeem heeft geen invloed op de lengte van het bad.

IN DE WAND

Bij het Rollfit systeem wordt de rol op de bodem van het zwembad

ingebouwd in een daartoe voorziene nis achter de wand, en afgewerkt

met een rooster in pvc dat mooi in lijn met de wand geplaatst

wordt. Het systeem is daardoor volledig onzichtbaar ingewerkt en

heeft geen enkele impact op de lengte of diepte van het bad. Er

moeten met andere woorden geen concessies gemaakt worden

wat zwemcomfort betreft. Wel moet de keuze voor dit systeem

al voor de aanvang van de werken gemaakt worden. De nis moet

immers meteen bij de bouw van het zwembad voorzien worden.

De aandrijving kan zowel in de rol geïntegreerd worden als extern

geplaatst worden.

OP DE BODEM

Het Rollinside systeem plaatst de rol op of onder de bodem van het

zwembad, met daarrond een omkasting in pvc, hout of aluminium.

Eventueel kan de opstaande rand van de omkasting ook in metselwerk

gerealiseerd worden. Wordt de rol in een nis in de bodem van

het bad ingebouwd, dan blijft de volledige diepte en zwemzone, net

als bij het Rollfit systeem, gevrijwaard. Indien de rol op de bodem

geplaatst wordt, wat ook bij reeds bestaande baden een mogelijkheid

is, dan is de impact afhankelijk van de diepte van het bad en de

afmetingen van de rolafdekkingen. In dat geval kan het horizontale

oppervlak van de omkasting echter ook een extra functie krijgen: als

eerste brede trede van de zwembadtrap, bijvoorbeeld, of als ligzone.

Ook hier zijn er, afhankelijk van de toepassing, verschillende opties

voor de aandrijving: geïntegreerd in de rol of extern.

‘Zo min mogelijk

impact op de

zwemzone, ook bij

renovatie’

EXTRA COMPARTIMENT

Voor Rollenergy Évolution, tot slot, wordt aan de kopse kant van het

zwembad een extra wand gebouwd. Op die manier ontstaat er een

extra compartiment waarin de rolafdekking wordt ondergebracht.

Daarbovenop wordt een afwerking voorzien in hout of aluminium,

die dienstdoet als verlengde van zwembadboord en terras. Het

systeem is perfect geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie,

maar heeft wel een impact op de zwemzone. De lengte van het

bad wordt namelijk onvermijdelijk ingekort. De aandrijving wordt

hier altijd in de rol geïntegreerd.

SLIMME FEATURES

Om het gebruiksgemak van de rolafdekkingen te verhogen, kunnen

alle systemen aangestuurd worden via een draadloze sleutelschakelaar

of de smartphone app LivePool. Ze zijn ook steeds voorzien

van het Stop Flow systeem. Dat laat toe om de filterpomp tijdens

het openen of sluiten van de afdekking tijdelijk uit te schakelen voor

een optimale werking.

Voor het onzichtbare Rollfit systeem moet er bij de bouw van het zwembad meteen een nis in de wand voorzien worden.

43


Thema afdekkingen

SAMEN IN HET

TEKEN VAN

‘WE WILLEN ONS OMRINGEN

MET PROFESSIONELE

PARTNERS DIE ONZE

FILOSOFIE DELEN’

CUSTOMER

INTIMACY

Het voorbije anderhalf jaar bracht heel wat veranderingen

met zich mee. Niet alleen ging de eindklant aanzienlijk

meer investeren in woning en welbehagen, hij

veranderde ook zijn blik op de markt. Investeren gebeurt

anno 2021 niet achteloos of lichtzinnig, maar volgens

een weldoordachte strategie. Drie factoren zijn daarin

doorslaggevend, al zal volgens Aqua Cover vooral

de commerciële relatie tussen klant en leverancierde

zogeheten ‘customer intimacy’ - het verschil maken.

Tekst Elise Noyez | Beeld Aqua Cover

Aqua Cover voorziet de komende jaren een koerswijziging.

Frank De Pauw, business developer bij Aqua

Cover, voerde de voorbije maanden een

grondige marktstudie uit. De conclusies van

dat onderzoek, zullen de strategie van de

Belgische producent van zwembadafdekkingen,

een familiebedrijf onder leiding van

Frédéric Poty, voor de komende jaren bepalen.

In het bijzonder de relatie met de eindklant,

maar zeker ook het eigen cliënteel,

zoals zwembadbouwers en -fabrikanten,

krijgt daardoor een nieuwe impuls.

DRIE DOORSLAGGEVENDE FACTOREN

“Een particulier die vandaag op zoek gaat

naar een partij om mee samen te werken,

neemt een beslissing op basis van drie factoren”,

besluit De Pauw uit zijn onderzoek.

“Ten eerste zijn er de producten en diensten,

ten tweede het logistieke apparaat

dat de snelheid van bestelling tot oplevering

bepaalt en ten derde het commerciële

apparaat. Op die drie aspecten wil Aqua

Cover bij wijze van spreken het olympisch

minimum halen.” Hoewel ondernemers

vaak gericht zijn op product en logistiek, en

ook Aqua Cover daar van oudsher een sterke

basis in opgebouwd heeft, zal volgens De

Pauw vooral dat laatste aspect in de toekomst

aan belang winnen. “Een klant laat

zich niet zomaar meer in de doeken doen.

Heeft hij geen goed gevoel bij jou als persoon,

dan gaat hij niet met jou in zee. Of kan hij bij

problemen niet rekenen op jouw naservice,

dan komt hij eenvoudigweg niet terug.”

TEN DIENSTE VAN ZWEMBADBOUWER

EN EINDKLANT

Hoewel Aqua Cover als producent en

toeleverancier van zwembadafdekkingen

in eerste instantie de belangen van

de professionele zwembadbouwer dient,

voorziet De Pauw in de toekomst toch

een koerswijziging richting de belangen

van de eindklant. Al heeft uiteindelijk

ook de zwembadbouwer daarbij

te winnen.

“Werken met onze producten moet de

zwembadbouwer uiteraard een commercieel

voordeel opleveren”, verklaart

De Pauw. “Dat verzekeren we onder meer

door een vlotte installatie en betrouwbare

producten, en dat zal in de toekomst

niet wijzigen. Maar daarnaast willen we

ons ook meer gericht schikken naar de

wensen en de noden van de eindklant.

Wat drijft iemand die al zijn spaarcenten

bijeenraapt om een zwembad te plaatsen?

Wat heeft hij nodig en wat zijn zijn vragen

en bezorgdheden?"

44


Thema afdekkingen

De particulier is op zoek naar een goed en betrouwbaar contact.

“Hoe beter we de eindklant begrijpen, hoe beter we de juiste oplossing

kunnen aanbieden.”

“Hoe beter wij de eindklant begrijpen, hoe beter we hem uiteindelijk

kunnen ontzorgen en gepaste oplossingen kunnen aanreiken. En

dat weerspiegelt zich uiteindelijk op onze klant, de zwembadbouwer.

Hij zal dankzij die strategie namelijk niet alleen op elke vraag

kunnen inspelen, maar bouwt ook zijn eigen ‘customer intimacy’ en

bijgevolg zijn eigen positie in de huidige markt verder uit.”

3-6-9

De nieuwe strategie van Aqua Cover wordt ondersteund door een

3-6-9-plan. “De komende jaren zullen we gericht verschillende stappen

ondernemen om onze positie op de Belgische markt, onze

thuisbasis, te consolideren. Daartoe zullen we onder meer inzetten

op innovatie in de breedste zin van het woord en zullen we ervoor

zorgen dat de naam Aqua Cover ook bij particulieren een kwaliteitslabel

worden. In eerste instantie, echter, willen we ons eigen

klantenbestand optimaliseren. De enige manier waarop we onze

ambities kunnen waarmaken, is door ons te omringen met professionele

partners die onze visie en filosofie delen. We versterken elkaar

en zullen onze relevantie de komende decennia keer op keer bevestigen

en herbevestigen.”

De naam Aqua Cover moet ook bij particulieren een kwaliteitslabel worden.

45


Ervaar

puur

zwemplezier

SHOWROOMS:

VLAANDEREN | T +32 55 390 390

BRUSSEL/WALLONIE | T +32 26 573 916

LIMBURG | T +32 13 292 727

ANTWERPEN | T +32 36 466 312

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE


Poolquip Balance

Full-Inverter warmtepompen

Allseason model (-15 - 43°C)

leverbaar in: 17, 20 (230V) of 20 (380V) kW

Voorzien van full-colour LCD touchscreen

Inclusief: afdekhoes, aansluitset & wi-fi module

(met gratis app)

Seizoensverlengend model (-5 - 43°C)

leverbaar in: 9, 12, 17 of 20 kW

Voorzien van zwart-wit LCD touchscreen

Inclusief: afdekhoes, aansluitset & wi-fi module

(met gratis app)

Scan de QR-code en ontdek

ons assortiment warmtepompen:

Poolquip Nederland BV | De Vest 50b | 5555 XP Valkenswaard |

Nederland | +31 (0) 40 201 9765 | sales@poolquip.com

WWW.POOLQUIP.COM


Thema afdekkingen

Bij Lumi-Solar ® lamellen is enkel het

anti-alg scharnier niet transparant.

Transparante solarlamellen:

EFFICIËNT EN LOKAAL

Het aanbod in zwembadafdekkingen is groot, maar in de keuze van een vaste partner voor deze onmisbare productgroep

wist familiale groothandel HRS Pool & Technical Equipment meteen het kaf van het koren te scheiden. Zowel in het

streven naar kwalitatieve producten als in de persoonlijke passie voor het vak vonden Niels Helmond en de zijnen een

gelijke bij de oorspronkelijke, Belgische pionier van het anti-algen scharnier.

Tekst Elise Noyez | Beeld HRS Pool & Technical Equipment

HRS Lumi-Solar ® lamellen in Crystal Clear.

48


Thema afdekkingen

“In onze zoektocht naar partners gaan we heel bewust op zoek naar

lokale en familiale bedrijven”, vertelt Niels Helmond. “Het is belangrijk

dat zij, net als wij, gepassioneerd te werk gaan en zich uitsluitend

willen richten op de professionele zwembadbouwer. Het gaat ons

namelijk om de duurzame relaties, zowel met onze klanten als met

onze leveranciers.”

SYMBIOSE

In België vond HRS Pool & Technical Equipment alvast de uitgelezen

partner voor een exclusieve lijn van lamellen. “De fabrikant met wie we

samenwerken is een klein familiebedrijf, maar verrassend genoeg is het

al sinds 1968 actief in de productie van zwembadrolluiken. Dat is een

hele poos, waarin een enorme expertise werd opgebouwd. Wie zich volledig

laat leiden door zijn passie voor het vak, verliest evenwel soms het

belang van marketing uit het oog. Het mooie aan deze samenwerking is

dat we elkaar daarin nu kunnen versterken. Zij bijten zich vast in de ontwikkeling

en productie van lamellen, wij nemen de exclusieve verdeling

in België en Nederland voor onze rekening.”

SOLAR, MAAR TRANSPARANT

HRS biedt een compleet gamma pvc- en polycarbonaatlamellen aan,

in een uitgebreid kleurenpallet, met of zonder anti-alg scharnier. Het

echte speerproduct van de samenwerking is evenwel de HRS Lumi-

Solar ® lamel, beschikbaar in de kleuren Vived Aqua, Garden Green en

Cristal Clear. “In alle gevallen gaat het om volledig transparante solarlamellen

in polycarbonaat. Waar solarlamellen voorheen op z’n minst

onderaan zwart gemaakt moesten worden, is dit gepatenteerd systeem

ook onderaan doorzichtig. Dat betekent dat mensen ook met een

gesloten deck nog van bijvoorbeeld de zwembadverlichting kunnen

genieten.” Transparante solarlamellen zorgen volgens Helmond voor

een beter zonne-effect. “De lucht in de holle ruimte van het lamellenprofiel

warmt onder invloed van de zon op. Deze warmte warmt vervolgens

het onderliggende water op. Een soort broeikaseffect, zeg maar,

maar dan zonder de negatieve bijklank. Onderzoek toont aan dat de

prestaties van het verwarmen van het water in de zomer zo 30 à 40

procent hoger lagen dan bij reguliere lamellen, terwijl dat bij klassieke

solarlamellen ongeveer 25 procent is. Combineer je dat nog eens met

onze nieuwe PVT-panelen, dan zet je wel heel erg grote stappen richting

een milieuvriendelijke en energiezuinige zwembadverwarming.”

PIONIER IN ANTI-ALG

Eén onderdeel van het HRS Lumi-Solar ® lamel is niet transparant: het

scharnier. “Onze partner was de eerste die ooit een anti-alg scharnier

ontwikkelde en die expertise komt ook in deze zwembadafdekking

goed van pas. Onder invloed van licht en warmte zullen in de scharnieren

van een rolafdekking traditioneel namelijk algen ontwikkelen. De

meest eenvoudige manier om dat te vermijden, is door lichttoetreding

onmogelijk te maken. Bij de Lumi-Solar ® lamellen wordt het scharnier

daarom uitgevoerd in dezelfde kleur opaak polycarbonaat. Omdat het

scharnier zich onderaan het deck bevindt en niet de volledige hoogte

inneemt, valt dat hier echter amper op.” “Bij de brede HRS deluxe

lamellen zorgt deze aparte vormgeving er bovendien voor dat het

lamel slechts in één richting kan buigen. Oprollen verloopt moeiteloos,

maar valt een kind of huisdier op de zwembadafdekking, dan buigen

de lamellen minder door.” De complete HRS lamellenafdekkingcatalogus

2021 is nu beschikbaar en kan eenvoudig aangevraagd worden via

info@zwembadengroothandel.nl.

‘Ook met een

gesloten deck

geniet je nog van

zwembadverlichting’

HRS biedt een compleet gamma pvc- en

polycarbonaatlamellen aan.

49


Thema afdekkingen

UITDAGENDE ROLAFDEKKING

IN PARALLELLOGRAMVORM

‘De sturing van de klep en de

rolafdekking moet perfect op

elkaar afgestemd worden’

50


Thema afdekkingen

Hoe hoger het segment, hoe buitensporiger de wensen soms zijn. Een luxewoning in het centrum van Wenen kreeg zo

bijvoorbeeld, in de plaats van een klassiek rechthoekig zwembad, een parallellogramvormig exemplaar in inox mee.

Een afwijkende vorm die vooral voor de zwembadafdekking grote implicaties had.

Tekst Elise Noyez | Beeld Technics & Applications

“Oorspronkelijk was het zwembad nochtans

als een traditionele rechthoek ontworpen”,

steekt Luc Franssens van Technics & Applications

van wal. De Belgische fabrikant

stond in voor de productie en aanlevering

van de pvc lamellenafdekking. Lokale

zwembadbouwer Desina, een trouwe partner

van T&A en vooral actief in het hoger

segment, verzorgde de installatie. “Op een

bepaald moment besloot de architect

echter om wat zaken te wijzigen en kreeg

het zwembad een eerder atypische parallellogramvorm.

Die beslissing gebeurde in

eerste instantie buiten ons weten om, maar

had uiteraard wel belangrijke gevolgen voor

zowel het ontwerp als de productie en de

installatie van het rolluik.”

CENTRALE ROLLUIKNIS

In plaats van een klassieke inbouwoplossing

aan de ene zijde van het bad, wijzigde het

concept van de rolafdekking noodgedwongen

naar een centrale toevoer. “Gezien de

vorm van het zwembad konden we niet

anders dan werken met twee rollen, elk

met een schuine zijde, die vanuit een centrale

nis onderin het bad afgerold worden.

De centrale rolluiknis bevindt zich op een diepte van 2 meter.

Of, om precies te zijn, een nis net naast het

centrum. Omdat beide delen van de afdekking

samen opgerold zijn, is er namelijk een

klein verschil in lengte tussen beide.”

DRIJFKRACHTEN CONTROLEREN

De constructie van de centrale nis bleek al

snel een van de grootste uitdagingen van

het project. “Voor een goede werking van het

systeem moet zo’n nis aan heel specifieke

eisen voldoen. Dat was nog doorslaggevender

in dit project, omdat de vormgeving

van de rollen extra uitdagingen stelde. De

dimensionering van de nis en de positionering

van het rolluik waren in dat opzicht

bijvoorbeeld cruciaal. Ook de verschillen

in drijfvermogen tussen de kleine(re) en

grote(re) lamellen moesten hierbij bekeken

en in rekening gebracht worden.”

Opdat beide rollen telkens correct in twee

richtingen zouden openen, zorgde T&A in

de uiterste lamellen nog voor een kleine

verzwaring. “Daardoor is er geen risico dat

de lamellen aan elkaar zouden blijven

kleven en klapt de afdekking dus mooi als

een vlinder open.”

Het zwembad kreeg een bijzondere vorm mee, met name een parallellogram.

HYDRAULISCHE MOTOREN

Omwille van de afmetingen en de inbouwdiepte

van het rolluik bleek ook de aandrijving

in dit project een serieuze uitdaging.

“Het gaat hier om een relatief groot en diep

zwembad. De lengte bedraagt maar liefst 15

meter, de bodem bevindt zich 2 meter diep.

Dat betekent dat we te maken hebben met

aardig wat lamellen, die allemaal met lucht

gevuld zijn. Wil je die naar de bodem van

het zwembad trekken, dan vergt dat een

aanzienlijke kracht. In dit project hebben

we daarom gebruikgemaakt van geïntegreerde

hydraulische motoren. Zij zijn sterk

genoeg om al die lucht naar beneden te

trekken en ze daar te houden.” >

51


Bescherm uw patiënten

en bezoekers tegen

legionella

Ons nieuw aanbod van gecertificeerde

filters geeft de legionellabacterie geen

schijn van kans

www.aquadomo.be

Onze troeven

Ultrafiltratie: poriegrootte 0,15 µm

Performant: weinig drukverlies

Discreet: design in chroom of wit

Lange levensduur: + 5.000 liter,

afhankelijk van gebruik en waterkwaliteit

Herbruikbaar: u vervangt de filter

in een handomdraai


Thema afdekkingen

‘De vormgeving

van de lamellen

stelde bijzondere

uitdagingen’

Deze luxewoning in Wenen kreeg een al even luxueus zwembad in inox.

MASTER-SLAVE

De automatische klep voor het afsluiten

van de nis, daarentegen, wordt aangestuurd

met een externe elektrische motor. “Hier is

vooral de fijne afstelling van belang. Niet

alleen moet de nis in gesloten toestand

perfect sluiten, zodat eventuele naden geen

risico vormen voor de gebruiker, maar het

openen en sluiten moet ook heel gecontroleerd

gebeuren. Gaat de klep te ver of

te snel open, dan creëert dat namelijk te

grote welvingen in het water, die op hun

beurt kunnen interfereren met de rol. In

het slechtste geval komt de afdekking daardoor

niet correct omhoog.” Niet onbelangrijk,

tot slot, is de communicatie tussen de

sturing van de klep enerzijds en die van de

rolafdekking anderzijds. “Het spreekt voor

zich dat de klep moet openen alvorens de

afdekking afgerold wordt en dat hij pas

gesloten kan worden wanneer de lamellen

weer mooi in de nis zitten. Beide systemen

moeten daarvoor via een master-slave-protocol

met elkaar kunnen communiceren.

Wij voorzien weliswaar de nodige kabels en

voorgeprogrammeerde software, maar uiteindelijk

is het aan de zwembadbouwer om

de beide stuurkasten correct op elkaar af te

Het Belgische T&A leverde de pvc lamellenafdekking.

Een raam biedt doorzicht van de garage naar het zwembad en vice versa.

stemmen. Dat vergt dus wel enig inzicht

in elektronica, al staan we onze partners

natuurlijk altijd met raad en daad bij. Ook in

het buitenland.”

53


ZO ONTRAFEL JE

KLUWEN VAN REGELS

ROND WATERSCHAARSTE

Een zwembad staat synoniem met water. Dat is een evidentie. Minder vanzelfsprekend, maar daarom niet minder

belangrijk, is dat de steeds nijpendere droogteproblematiek een invloed heeft op de bouw van een zwembad. Dat zorgt

steeds vaker voor beperkingen en verantwoordelijkheden, ondervindt Bavo Nachtergaele van Willy Naessens Swimming

Pools. Hoe navigeer je doorheen de soms complexe regelgeving en kan je als zwembadbouwer het tij doen keren?

Tekst Elise Noyez | Beeld Willy Naessens Swimming Pools

DE STRIJD TEGEN DROOGTE

Het is een algemene problematiek. Overal

ter wereld kampen regio’s ten gevolge van

de klimaatveranderingen met droogte.

België, en Vlaanderen in het bijzonder,

is daarbij verrassend genoeg een van de

meest getroffen gebieden. Uit een rapport

van de World Resource Institute uit 2019

bleek namelijk al dat België tot de landen

met de grootste waterschaarste behoort en

ook in het dagelijks leven worden de effecten

alsmaar duidelijker. Zo werd er de voorbije

jaren al meermaals een sproeiverbod opgelegd,

en in Overijse ging de kraan afgelopen

zomer zelfs enkele dagen helemaal dicht.

“Wij hadden er toen net een zwembad afgewerkt”,

herinnert Nachtergaele zich. “Door

het watertekort konden we dat echter niet

meteen vullen. Dat was frustrerend voor

de bouwheer, maar net zozeer voor ons.

Zolang de leidingen niet onder druk stonden,

konden we de installaties immers niet

testen en het project niet opleveren.”

Zwembaden en zwemvijvers worden altijd meegerekend als verharding.

Nachtergaele voorspelt dat dergelijke situaties

zich de komende zomers steeds vaker

zullen voordoen. Het voorlopige droogteplan

van de Vlaamse overheid doet hetzelfde

uitschijnen. “We beginnen stilaan te

beseffen dat water niet vanzelfsprekend is.

Willen we het klimaat, maar dus ook onze

stiel veiligstellen, dan moeten we ervoor

zorgen dat het watertekort afneemt.” Overheden

leggen in ieder geval al een groei-

54


Regels over verharding verschillen. Ga daarom altijd na of een bouwvergunning vereist is.

end aantal regels en verordeningen op om

droogte te vermijden. Deze treffen ook de

zwembadbouw. “Ironisch genoeg heeft

ook onze sector een aandeel in de droogteproblematiek”,

geeft Nachtergaele toe. “In

theorie zijn de strenge regels dan ook een

goede zaak. In de praktijk, daarentegen, is

het door de grote verscheidenheid en soms

willekeur, vooral in Vlaanderen, moeilijk om

je doorheen het bureaucratisch kluwen een

weg te banen. Dat vergt van de zwembadbouwer

toch enig opzoekingswerk.”

ZWEMBAD = VERHARDING

Een centrale strategie in het bekampen van

de droogte, is het opleggen van beperkingen

inzake verhardingen. “In Vlaanderen is

maar liefst 16 procent van de totale oppervlakte

verhard. Hemelwater dat op die verhardingen

terechtkomt, wordt doorgaans

afgevoerd naar de rioleringen en draagt dus

niet bij aan het aanvullen van de grondwaterspiegel.

Om dat effect te counteren, geldt

de regel van 80 vierkante meter wanneer het

totale verharde oppervlak de 80 vierkante

meter overschrijdt, moet er een bouwvergunning

aangevraagd worden.”

Zwembaden en zwemvijvers - vaak al goed

voor minstens 40 vierkante meter - worden

altijd meegerekend als verharding, maar

minder duidelijkheid is er over opritten, parkeerplaatsen,

enzovoort. “In verschillende

gemeenten worden vaak andere regels

gehanteerd. In Wallonië gelden daarenboven

nog andere voorschriften. Het is dus

niet altijd even gemakkelijk te zeggen of er

voor het zwembad een vergunning nodig is.

De meest veilige optie is dan ook om altijd

eerst bij de gemeente te informeren. Tenzij

je in Nederland aan de slag gaat, want daar

is het eenduidig: er is voor een zwembad

altijd een bouwvergunning nodig.”

‘Een zwembad

dat je niet kan

vullen, is een

zwembad dat

je niet kan

testen’

DROOGZUIGINSTALLATIES

Niet alleen het zwembad als dusdanig

heeft een impact op de waterhuishouding.

Ook tijdens de werken wordt vaak rechtstreeks

op de grondwatertafel ingegrepen.

“In de meeste gevallen zal je voor de aanleg

van het zwembad een droogzuiginstallatie

moeten plaatsen. Dat is sinds enkele

jaren vergunningplichtig en vergt aardig

wat administratie. Bovendien wordt er

steeds meer aandacht besteed aan wat

er nadien met het onttrokken grondwater

gebeurt. Kon je dat in het verleden zonder

problemen lozen op de riolering, dan

wordt er vandaag bijna altijd opgelegd

dat het op eigen terrein moet infiltreren.

Op grote percelen is dat doorgaans geen

probleem, maar in de stad wordt het vaak

moeilijker. Dan wordt er naar alternatieve

oplossingen gezocht, zoals buffering en

eventueel zelfs hergebruik. Allemaal zaken

die extra infrastructuur en dus extra kosten

met zich meebrengen.” Bij Willy Naessens

Swimming Pools gaan ze daarom altijd na

of het zwembad niet zonder tussenkomst

van een droogzuiginstallatie geplaatst kan

worden. “Elk project start met een proefboring

op de exacte locatie van het zwembad”,

geeft Nachtergaele mee. “We boren

tot op de voorziene diepte en controleren

of we op de grondwatertafel stoten.

Is dat niet het geval, dan kunnen we zonder

droogzuiginstallatie aan de slag en besparen

we zo dus aardig wat tijd, administratie

en kosten.”

FOCUS OP RECUPERATIE

Toch ziet Nachtergaele in de groeiende

aandacht voor watertekort en droogte

niet alleen noodzakelijke beperkingen.

“Watertekort is een dreiging voor onze

sector, en we moeten dus ook actief de

strijd aangaan. In plaats van ons enkel te

focussen op de restricties waarmee we

geconfronteerd worden, kunnen we het

ook beschouwen als een opportuniteit.”

De sleutel daartoe, aldus Nachtergaele,

is recuperatie. “Door regenwater op te

vangen en te hergebruiken, verlichten we

de druk op de drinkwatervoorzieningen

en het milieu. Daarom zijn we volop bezig

met de ontwikkeling van systemen om

ook het regenwater dat op het zwembad

valt, zowel in open als in gesloten toestand,

op te vangen en te hergebruiken. Met dat

soort initiatieven leveren we een positieve

bijdrage aan de waterhuishouding en, bijgevolg,

onze eigen sector.”

55


Arnhem - Valkenhuizen

ZWEMBAD

VALKENHUIZEN

VOLLEDIG GASLOOS

Samen met Van der Horst Aannemers realiseerde Hoppenbrouwers Techniek in

de afgelopen twee jaar de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen in Arnhem.

Ondanks bezuinigingen op het oorspronkelijke ontwerp zijn geen concessies

gedaan aan de duurzaamheid: het zwembad is gasloos en bijna energieneutraal.

En niet zozeer de installaties zelf, maar de speciale omstandigheden in een

zwembad maakten het een bijzonder project.

Tekst Armand Landman | Beeld Sportbedrijf Arnhem

De technische ruimte van de naast het zwembad

gelegen sporthal moest worden geïntegreerd.

Het nieuwe wedstrijdbad.

“De ophanging van veel van de door ons

aangelegde installaties was misschien nog

wel het meest uitdagend”, vertelt projectleider

René de Bie van Hoppenbrouwers Techniek.

“Die moet natuurlijk voldoen aan de

NPR 9200. Dat betekent dubbele ophanging

en geen rvs. Terwijl veel componenten

van zaken die wij installeren standaard van

rvs gemaakt zijn. Het kost best veel tijd om

armaturen en speakers precies volgens de

richtlijn op te hangen. Want al het bevestigingsmateriaal

moet aan de NPR 9200 voldoen,

de kabelgoten door het hele complex

moeten thermisch verzinkt zijn. Gelukkig

hebben we tijdens de bouw al advies gekregen

van keuringsbedrijf RBI Corrosion zodat

we keurig aan alle eisen voldoen."

Hoppenbrouwers verzorgde alle E- en

W-installaties in het nieuwe zwembad

Valken huizen. “Hemel waterafvoer, sanitaire

installaties en warmte pompinstallatie op

werktuigbouwkundig gebied en elektrotechnisch

vanaf de hoofdverdeler tot de

laatste armatuur, inclusief camerasysteem,

inbraakbeveiliging, brandmeldinstallatie en

de verlichting, zowel onder als boven water,"

legt De Bie uit, "maar ook de pv-panelen op

het dak. Uiteindelijk is het zwembad gasloos

en bijna energieneutraal. Dat is mede

gelukt door warmteterugwinning uit het

opvangwater van de douches.”

PUZZELEN

Moeilijke bijkomstigheid was dat de technische

ruimte van de naastliggende sporthal

moest worden afgebroken en geïntegreerd

met het nieuwe zwembad. “Dat was nog

wel even puzzelen”, zegt De Bie. “Ook

omdat de sporthal een wat oudere installatie

kende en nog niet gasloos is. Maar met

aanpassingen kan in de toekomst ook de

bestaande sporthal vrij makkelijk gasloos

worden gerealiseerd.”

Op het moment van schrijven vinden de

laatste testen plaats voordat het nieuwe

zwembad officieel aan de gemeente

wordt overgedragen. De Bie: “We doen

nu de laatste afstemming. Zien of alle

installaties met elkaar praten zoals we dat

hebben bedacht."

56


Arnhem - Valkenhuizen

'DUURZAME REALISATIE IN

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN'

Hoppenbrouwers verzorgde alle E- en W-installaties in het nieuwe zwembad Valkenhuizen.

DAT ZIET ER ALLEMAAL GOED UIT.”

In nauwe samenwerking met Lotec, die de

zwembadtechniek in Valkenhuizen voor

zijn rekening nam, heeft Hoppenbrouwers

ervoor gezorgd dat de grootste verbruikers

- de verwarming van het water en de luchtbehandeling

- op een zo duurzaam mogelijke

manier zijn geïnstalleerd. Samen

met de integratie van de techniek van de

oudere sporthal ernaast zorgt dat voor

lagere exploitatiekosten. Het net opgeleverde

zwembad valt in Arnhem in de

smaak. Het leverde Hoppenbrouwers het

onderhoudscontract voor zowel de E- als

W-installaties voor het gehele bestaande

sportcomplex op. “Daaruit blijkt toch de

waardering voor het werk dat we hebben

geleverd”, zegt De Bie. “Ik heb de samenwerking

tussen de verschillende partijen

ook als erg prettig ervaren.”

De technische ruimte.

De kabelgoten door het hele complex moeten

thermisch verzinkt zijn.

57


Arnhem - Valkenhuizen

De buitenkant is met houten panelen bekleed.

ONDANKS BEZUINIGINGEN

TOCH EEN UITERST MODERN

NIEUW ZWEMBAD

Het nieuwe zwembad Valkenhuizen in Arnhem is onlangs opgeleverd. De bouw - of eigenlijk vooral de voorbereiding

- had flink wat voeten in aarde, maar Van der Horst Aannemers heeft samen met Hoppenbrouwers Techniek en Lotec

desondanks een uiterst modern en energiezuinig zwembad opgeleverd dat weer jaren meekan. Projectleider Ronald

Westphal leidt ons rond.

Tekst Armand Landman | Beeld Sportbedrijf Arnhem

Van der Horst Aannemers bouwt meerdere

zwembaden per jaar. Valkenhuizen

in Arnhem was technisch en bouwkundig

dan ook niet de grootste uitdaging voor het

bouwbedrijf uit Mill. “Dit keer zat het in het

proces en de voorbereiding”, vertelt projectleider

Ronald Westphal van Van der Horst.

Dat zit zo. De gemeente Arnhem schreef in

2018 een aanbesteding uit voor een nieuw

zwembad op de plek van het verouderde

Valkenhuizen. Van der Horst en enkele

andere collega’s schreven daarop in, maar

kwamen allen prijstechnisch hoger uit dan

het beschikbare budget van de gemeente

Arnhem. “Er is een nieuwe aanbesteding

gestart, een aanbesteding met onderhandeling.

We zijn toen met de gemeente

Arnhem en onze bouwpartners Hoppenbrouwers

en Lotec rond de tafel gaan zitten,

om te zien waar we het ontwerp konden

aanpassen zodat we wel binnen budget

bleven”, vertelt Westphal. “Dat is uiteindelijk

gelukt. Onder andere door de constructie

en de gevelopbouw aan te passen.” Toen

Van der Horst alsnog groen licht kreeg om

met de bouw te beginnen, bleek exploitant

Sportbedrijf Arnhem nog extra budget te

hebben om een aantal bezuinigingen weer

ongedaan te maken. Zo is de entree toch

weer groter geworden. Westphal: “Al die

aanpassingen hebben natuurlijk wel de

nodige vertraging opgeleverd.”

Maar ondertussen is het zwembad klaar, na

een bouwtijd van krap twee jaar. Sportbedrijf

Arnhem beschikt daardoor weer over

58


Arnhem - Valkenhuizen

een uiterst modern zwembad met zowel

een 25 meter wedstrijdbad en een doelgroepenbad

met beweegbare bodem.

Het nieuwe wedstrijdbad.

‘JE WEET NOOIT WAT JE AANTREFT ALS JE

EEN BESTAAND PLAFOND OPEN MAAKT’

De technische ruimte.

Het wedstrijdbad heeft een verdiept gedeelte onder de duikplanken.

GEEN CONCESSIES

Op het gebied van duurzaamheid hebben

de bouwers geen toegevingen gedaan. Valkenhuizen

is een gasloos zwembad waarbij

warmtepompen en zonnepanelen voor de

warmte en energie zorgen. Het zwembad is

daarmee bijna energieneutraal. Een uitdaging

was nog wel dat de naast het zwembad

gelegen bestaande sporthal deels bij

de bouw betrokken moest worden. Westphal:

“Die sporthal is nog wel gasgestookt,

het bleek financieel onhaalbaar om die

ook met warmtepompen te verwarmen.

We hebben daarom gekozen voor nieuwe

HR-ketels. En die installatie is wel onderdeel

van de nieuwbouw van het complex.”

Bovendien moesten de sporthallen tijdens

de bouw open blijven. “Er kwam dus een

moment dat we de oude installatie daar

moesten uitschakelen en de nieuwe in werking

zetten”, vertelt Westphal. “Terwijl de

luchtbehandelingsinstallatie in de lay-out

van de nieuwbouw stond. De bestaande

installatie aanhaken op de nieuwbouw

had nog best wat voeten in aarde. Regeltechnisch

is het hele complex nu één

gebouw. Zowel de brandmeldinstallaties

als de toegangscontrolesystemen zijn nu

allemaal met elkaar verbonden. Aangezien

het bestaande gedeelte in 5 of 6 stappen

is gebouwd en niemand nog over alle informatie

beschikte, is het best even uitzoeken

geweest om erachter te komen welke kabel

precies waarvoor bedoeld was. Dat hebben

we veelal proefondervindelijk moeten vaststellen.

Voor de planning is dat vervelend,

want je weet nooit wat je aantreft als je een

bestaand plafond open maakt.”

Het grootste deel van de bouw vond plaats

tijdens corona. De werkzaamheden konden

doorgaan, met inachtneming van de nodige

maatregelen. “Omdat we met de nieuwbouw

deels over de bestaande bouw heen

moesten, hadden we al een scenario klaarliggen

om dat op een veilige en waterdichte

manier te kunnen doen”, legt Westphal uit.

“Toen er niet meer gesport mocht worden en

de kleedruimtes niet meer gebruikt mochten

worden, konden we met steigers en

hoogwerkers in de sporthal aan het werk,

zonder iemand daar last van had. Dat kwam

dan weer niet heel verkeerd uit.”

59


‘LAAT ZWEMBAD

IEDER JAAR

INSPECTEREN’

Voor veel leveranciers van onder andere geluidsinstallaties en verlichting zijn zwembaden een nichemarkt. Negen van

de tien keer worden die dus af fabriek met rvs bevestigingsmaterialen geleverd. En laat rvs in zwembaden nu juist

volstrekt onacceptabel zijn. Zoveel heeft het ongeluk in zwembad De Reeshof in Tilburg in 2011 wel aangetoond.

Tekst Armand Landman | Beeld RBI Corrosion

Het voorval illustreert volgens Joyce de

Haan van RBI Corrosion de absolute noodzaak

van regelmatige inspecties in zwembaden.

“Want voor een fabrikant van een

setje speakers is het ondoenlijk om alleen

voor zwembaden het hele productieproces

om te gooien. En daar komt bij dat er vooral

op lokaal niveau ook nog best veel onwetendheid

is, op dit gebied. Nog steeds weet

niet iedere aannemer dat rvs niet mag in

een zwembad. Om die reden doen wij als

RBI Corrosion steeds meer aan bouwbegeleiding

tijdens nieuwbouw, zodat we rvs al

in het voortraject kunnen uitbannen.”

De Haan is dan ook kritisch op het bouwbesluit

uit 2016. Daarin staat dat alle zwembaden

die na 2016 gebouwd zijn, niet

geïnspecteerd hoeven te worden, omdat

ondertussen wel bekend zou moeten zijn

welke bevestigingsmiddelen wel geoorloofd

zijn. “Dat is dus niet zo. Niet voor niets

worden wij zo vaak ingeschakeld.”

Directieleden Rene Wouts en Joyce de Haan.

‘RBI CORROSION INSPECTEERT JAARLIJKS DIK

300 ZWEMBADEN, DOOR HEEL NEDERLAND’

Ook in de Omgevingswet die volgend jaar

wordt ingevoerd, staat volgens De Haan te

weinig over het gebruik van rvs in zwembaden;

bovendien wordt in de Omgevingswet

voorbijgegaan aan de praktijkrichtlijn (NPR),

waarin wordt beschreven dat zwembaden

jaarlijks verplicht gekeurd moeten worden.

Met andere woorden, de aandacht voor

het onderwerp lijkt tien jaar na het ongeval

nogal verslapt, constateert De Haan. “En dat

is zonde.”

60


BETAALT ZICHZELF TERUG

RBI Corrosion inspecteert jaarlijks dik 300

zwembaden, door heel Nederland. “Dagelijks

doen wij keuringen, variërend van

openbare baden, over therapeutische

baden, zwembaden van vakantieparken

(onder meer Landal Greenparks), tot steeds

meer hotelzwembaden.”

En zo’n jaarlijkse inspectie betaalt zich

eigenlijk altijd terug, stelt De Haan. “We

bieden bijvoorbeeld driejarige inspectiecontracten

aan. Dan beginnen we met een

0-meting en in de twee jaar daarna doen

we een herinspectie. Na drie jaar adviseren

wij opnieuw een 0-meting te doen,

want ook verzinkt staal heeft in de zwembaden

maar een beperkte levensduur. Er

kan bovendien altijd iets veranderen in je

bad. Andere luchtbehandeling, nieuwe

installaties of extra attracties, bijvoorbeeld.

Laat je dat jaarlijks keuren, dan kun je de

veiligheid beter waarborgen en vallen de

eventuele gebreken nog binnen de garantietermijn.”

De Haan ziet dat er ook nog best

veel zwembaden zijn waar nauwelijks naar

wordt omgekeken. “Neem zwembaden in

ziekenhuizen, bijvoorbeeld, of sauna’s. Dat

is echt nog een blinde vlek.”

Vandaar ook dat RBI Corrosion steeds

vaker inzet op bouwbegeleiding. “Daarmee

kunnen we op voorhand al heel veel voorkomen.

De grotere aannemers weten echt

wel hoe het moet, maar die staan ook niet

met hun neus op ieder lampje of boutje.

Wij weten waar we op moeten letten, en

kunnen dan tijdig waarschuwen.”

Corrosie van draadeind.

Uw inspectieburo voor alle bevestigings middelen

in uw zwembad, voor een compleet rapport met

werkbare adviezen maar ook voor inspectie

na renovatie of gedurende nieuwbouw van een

zwembad zijn wij uw partij.

RBI Corrosion BV, Burgemeester Pabstlaan 10 A4, 2131 XE HOOFDDORP, 085 - 876 89 90, www.rbicorrosion.nl

Naamloos-2 1 17-05-2021 09:37

61


‘Onze producten zijn op

basis van flexibiliteit en

hechtkracht naar een steeds

hoger niveau getild’

Therme Erding in Duitsland (Copyright Wund GmbH, Friedrichshafen).

ONZICHTBAAR

MAAR ONMISBAAR

Je ziet het niet, maar er zijn maar weinig zwembaden en waterpartijen waar de tegels niet zijn verlijmd met een product

van Sopro. De van oorsprong Duitse fabrikant van hechtingsmiddelen adviseert bovendien tal van architecten en

tegelzetbedrijven. “De fijnste bouwchemie”, noemt algemeen technisch manager Erik Koch de producten. “En dat is niet

alleen van toepassing op de kwaliteit, maar ook omdat het grootste gedeelte van onze producten EMICODE ® EC1 plus zijn

gecertificeerd, waarmee onder andere een zwembad volledig volgens ‘BREEAM-NL’ kan worden gebouwd.”

Tekst Armand Landman | Beeld Sopro

Landal Beach Resort Ooghduyne.

62


Stap 1 bij het waterdicht maken met behulp van

de Sopro eScann ® : koperen strips aanbrengen.

Om meteen maar met de deur in huis

te vallen: het stoort algemeen technisch

manager van Sopro Nederland, Erik Koch,

wel eens dat de producten die Sopro levert

een enkele keer als sluitpost worden gezien.

“Ik zeg wel eens dat wij de veter in de schoen

zijn: tenslotte zorgt een veter, die maar

weinig kost, dat een dure schoen goed blijft

zitten.”

“Een bouwwerk — dat kan een zwembad

zijn, een waterpartij bij een kantoorgebouw,

een fontein of een natte ruimte, een natte

ruimte — wordt ontworpen en gebouwd, en

helemaal op het einde bedenkt men dat

de tegels ook nog verlijmd moeten worden.

Het zit in de bouwcultuur ingebakken dat

er op het bevestigingsmiddel wel bezuinigd

kan worden. Men geeft rustig honderd euro

per vierkante meter uit aan tegels en net

zoveel aan arbeid, maar de lijm die tenslotte

alles onder soms zware omstandigheden

bij elkaar moet houden, mag niet te veel

kosten. ‘Penny wise, pound foolish’, als je het

Koch zou vragen. “Want een goede cementaire

lijm en advies voordat er gestart wordt

met de verwerking van tegels of natuursteen,

kunnen een project maken of breken.”

TOPKWALITEIT

Zo, dat is alvast gezegd. Dan kan Koch nu

vertellen over hoe Sopro architecten en

specialistische tegelzettersbedrijven in hun

dagelijks werk ondersteunt.

“Wij hebben een grote afdeling die vanaf het

ontwerp projecten adviseert, en een team

dat óp projecten zelf adviseert en begeleidt.

Dat doen we vanuit Nederland, maar

we krijgen ook veel ondersteuning vanuit

Duitsland.”

Sopro is een van de grotere spelers op de

markt, niet in de laatste plaats omdat Sopro

standaard staat voorgeschreven op de

zwembadtekeningen van Agrob Buchtal,

de toonaangevende Duitse fabrikant van

keramische tegels. Koch: “Dat is natuurlijk

niet voor niets. Dat krijg je alleen voor elkaar

als je topkwaliteit levert.” Ook het feit dat

Sopro van oorsprong een Duits bedrijf is,

draagt volgens Koch bij aan de betrouwbaarheid

van het assortiment. “In Duitsland

is een architect dertig jaar verantwoordelijk

voor een bouwwerk, in Nederland geeft een

aannemer vijf of tien jaar garantie. Dat zie je

dus terug in onze producten.”

Ondanks de lange levensduur van de producten,

blijft Sopro innoveren. Koch: “Je ziet

de laatste tijd ook in de zwembadbouw

de trend dat tegels een steeds een groter

formaat krijgen en de voegen steeds smaller

worden. Dan kun je met een standaard

poederlijm niet meer uit de voeten.” Want

door die ontwikkeling blijven er maar heel

weinig mogelijkheden over om te dilateren,

en dat vergroot de kans op schade. “Wij

maken dus steeds meer producten die in

die tendens kunnen meegaan. Bijvoorbeeld

lijmen met een hoge kristallijne waterbinding.

Daarmee krijg je een gegarandeerde

droging achter de hele tegel. Onze producten

zijn op basis van flexibiliteit en hechtkracht

naar een steeds hoger niveau getild.

De Europese norm voor cementhoudende

lijmen EN 12004 schrijft voor dat de hechtsterkte

minimaal 1 N/mm² moet zijn. Sopro

hanteert voor al zijn producten de zwaardere

normering, de DIN EN 12004, en maakt

lijmen die wel 2, 3 of 4 N/mm² aankunnen.”

ESCANN ®

Een andere innovatie op het gebied van

zwembadbouw die Koch niet onbenoemd

wil laten, is de Sopro eScann ® .

“Ieder zwembad heeft stortnaden en die

veroorzaken lekkages, wat uiteindelijk tot

schade leidt. Met dit systeem wordt zo’n

bak gestraald en voorgestreken met een

primer. Dan brengen wij koperen strips aan,

waarna er een elektrisch geleidende laag

overheen wordt aangebracht. Daarna wordt

de bak van een dichtlaag voorzien. Vervolgens

kunnen we met een koperen borstel

(de Sopro eScann ® ) over de wanden vegen,

en als de laag te dun is of zwakke plekken

heeft, gaat er een alarm af en wordt die plek

gemarkeerd en hersteld. Daarmee kun je

zonder een zwembad te vullen met gechloreerd

water testen of een bak waterdicht is.

Dat scheelt vier à zes weken in bouwtijd.”

Je ziet Sopro niet, de tegels vertellen het verhaal.

Blikvangers

Sopro mag aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn, maar zonder de lijmen van Sopro

waren de volgende projecten niet opgeleverd. Zo werden Sopro-producten gebruikt

bij zwembad Bij Bubbels in Zwolle, Zwembad De Kûpe in Buitenpost, Landal Beach

Resort Ooghduyne, de Grote Koppel in Arnhem, Center Parcs De Huttenheugte, park

Zandvoort en Kempervennen, het nieuw te bouwen zwembad in Berghem, en een

enorme hoeveelheid privézwembaden.

Maar Sopro wordt niet alleen gebruikt in zwembaden. Ook de waterpartij voor

appartementencomplex de Waterklaver in Rijnsburg, Dakpark Rotterdam en een

enorme waterval van meer dan 400 meter lang bij het nieuwe European Patent

Office in Rijswijk waren niet tot stand gekomen zonder de adviezen en producten

van Sopro.

63


Eenvoud van installatie en

gebruik van het zwembad

ZWEMBADPLEZIER

ZONDER BEPERKINGEN

Magline maakt premium zwembaden voor particulieren.

Het mooie weer is terug. Veel mensen hebben al een zwembad in hun tuin geïnstalleerd of zijn van plan dat te doen

om te genieten van de gecombineerde voordelen van zon en water. In heel Europa wordt de orderportefeuille van

zwembadspecialisten steeds dikker, in die mate zelfs dat de vakmensen moeite hebben om aan de explosieve vraag te

voldoen. Gezien dit begrijpelijke enthousiasme van particulieren lijkt het verstandig zoveel mogelijk informatie in te

winnen over de bestaande mogelijkheden en te bedenken dat de keuze voor een zwembad en de fabrikant ervan deel

uitmaakt van een duurzaam perspectief. Een zwembad is gemaakt om lang mee te gaan en het gebruik ervan moet zo

gemakkelijk mogelijk zijn. Stephan Marion, exportmanager van de premiumfabrikant Magiline, geeft zijn deskundige

inzicht en commentaar op enkele belangrijke aandachtspunten.

Tekst: Luc Ophals | Beeld: Magiline

EENVOUDIGE INSTALLATIE

VOOR DISTRIBUTEURS

Magiline is een fabrikant van premium

zwembaden voor particulieren. Het gepatenteerde

modulaire ontwerp van de structuur

garandeert een lange levensduur en soliditeit

voor een zelfstaand en zelf ondersteunend

zwembad. De structuur is opgebouwd uit

polypropyleen panelen met verloren bekisting.

Het zwembad is voorgemonteerd en gestandaardiseerd

in de fabriek. Het grondwerk ter

plaatse wordt tot een minimum beperkt en

de technische ruimte wordt geïntegreerd.

De fabrikant heeft een verbindingssysteem

tussen het terras en de zwembadstructuur

ontworpen dat elke verzakking na verloop van

tijd vermijdt. De bestrating verschuift niet, zelfs

niet na vele jaren van gebruik. Een ecologisch

en economisch zwembad De nieuwe generatie

filtratie, nfx, combineert prestaties,

zuinigheid, eenvoud en esthetiek.De filter­

64


fijnheid bedraagt 15 micron en dankzij de

debietvermenigvuldiger is de waterwerveling

snel en optimaal, waardoor de vorming

van afzettingen op de bodem van het

zwembad wordt voorkomen. Doordat er

geen lozing in de riolering en geen terugspoeling

nodig is, vermindert het waterverbruik

aanzienlijk. Het onderhoud is beperkt

tot het wassen van het filterpatroon. Snel

en gemakkelijk.

zijn namelijk goed geplaatst om samen

met de eindklant een globaal project uit

te werken dat de tuin, de inrichting van

het zwembad en de omgeving ervan, en

het terras omvat. Met Magiline kan het

complete concept worden aangepast

aan de wensen van de eindgebruiker en

zijn leefomgeving.

‘PREMIUM ZWEMBAD VOOR PARTICULIEREN’

EEN INTELLIGENT EN VERBONDEN ZWEMBAD

Het hoofddoel van de innovatie van Magiline

is de gebruiker een toegevoegde waarde

te bieden. De gepatenteerde iMAGI-Xoplossing

is een toepassing voor het bewaken

en controleren van alle zwembadparameters

via een smartphone of tablet, vanaf

de rand van het zwembad of vanop

afstand. Er is ook controle op andere functies,

zoals waterdesinfectie, verwarming,

verlichting, balneo- of tegenstroomfuncties

en zwembadreiniging. Het gebruikscomfort

is echt maximaal.

HET GEPERSONALISEERDE

PROJECT VAN A TOT Z

Een van de voordelen, en niet het minste,

is dat het project volledig geïntegreerd is.

De structuur van het zwembad, de filtratie,

de domotica, de uitrusting (warmtepomp,

reinigingsrobot, afdekking, rolluik, overdekking...)

worden door één bedrijf vervaardigd

en geleverd. De vakman hoeft niet

langer tijd te verspillen aan het contacteren

van verschillende leveranciers die in geval

van een probleem elkaar van alle verantwoordelijkheid

zouden kunnen ontslaan.

En voor de gebruiker is de keuze eindeloos.

Rechthoekig of vierkant, rond, XXL, overloop,

zwemgang, acht soorten trappen, gebogen

of vlakke zwembadbodem, zwembadbodem

om te kunnen duiken en zo meer. Elk

project kan als uniek worden omschreven.

DE KRACHT VAN EEN

INTERNATIONAAL NETWERK

Magiline heeft een uitgebreid internationaal

netwerk opgezet om een

snelle en efficiënte distributie te garanderen,

de nodige opleiding te verstrekken

en technische bijstand ter plaatse

te verlenen. Bovendien heeft Magiline,

met name in Frankrijk, Zwitserland,

Duitsland en Oostenrijk, een belangrijke

ontwikkeling in de richting van de tuinarchitecten

opgemerkt. Deze laatsten

65


Verantwoord “BREEAM“

tegelwerk met

Sopro Lijmsystemen

Professionele Tegellijmen & Voegproducten

030-6050214 - info@soprobv.nl - www.soprobv.nl


UW GEBOUW

ONZE ZORG

Top Installatiegroep is uw partner voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de

werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in uw nieuwe of bestaande

gebouw. Een steeds groter deel van onze projecten wordt duurzaam gerealiseerd

dankzij toepassing van bijvoorbeeld moderne warmtepomptechniek, zonnecollectoren

en comfortabele klimaatbeheersing en ventilatie. Ons gehanteerde OBO-principe geeft u

zekerheid, van advisering tot en met oplevering en het jaarlijkse onderhoud. Uw gebouw

is dus echt onze zorg!

www.topinstallatiegroep.nl


Tiel - Waalslag

De bodem van het doelgroepenbad kan verplaatst worden om de gewenste waterstand te krijgen..

‘DE LOCATIE IS GETRANS­

FORMEERD NAAR EEN HELDER

ZWEMBADPAVILJOEN TE MIDDEN

VAN GROEN’

ZWEMMEN IN

HET GROEN

Tiel is sinds december een nieuw zwembad rijker met als naam Zwembad Waalslag, naar een ontwerp van Sjoerd Betten

van Wind Architecten Adviseurs. Het nieuwe zwembad vervangt het oude gemeentelijke zwembad uit 1973, dat niet meer

voldeed aan de eisen van deze tijd. In plaats hiervan kunnen bezoekers nu zwemmen in een duurzaam gebouw, gelegen

in een groene, plantsoenachtige omgeving. De combinatie van wedstrijdbad, doelgroepenbad, glijbaan, wellness en de

nieuwste technieken maakt dit een representatieve referentie voor menig actuele marktvraag op zwembadterrein.

Tekst | Desiree Pennings Beeld | Wind Design + Build

68


Tiel - Waalslag

'IN DE TENDERFASE

ZAGEN WE DE

KANS OM DE

VERENIGINGSRUIMTE

TE INTEGREREN IN

HET ONTWERP'

Wind Design + Build is de contractspartij

van de gemeente Tiel en ziet toe op de

nieuwbouw, sloop en infra. Zij schakelde

voornamelijk lokale bedrijven in voor de

bouw van het bad. Bij Zwembad Waalslag

vind je een zesbaans wedstrijdbad

met springkuil en springplank, een vierbaans

doelgroepenbad, een peuterbad,

een glijbaan, een wellness hoek met

whirlpool, een stoombad, een droge en

natte sauna, en horeca. “In de tenderfase

zagen we de kans om de verenigingsruimte

te integreren in het ontwerp”,

vertelt Michel Copinga, projectmanager

bij Wind Design + Build. “Vanuit de verenigingsruimte

heb je zicht op alle ruimtes

en in het bijzonder het wedstrijdbad.

Het heeft dus een dubbelfunctie tijdens

wedstrijden, want dan kunnen de

wedstrijdleiding en vips er gebruik van

maken.” De bovenverdieping, met verenigingsruimte

en kantoorruimtes met

een eigen ingang, kan ook buiten zwemtijden

gebruikt worden.

BIJZONDER OP ALLE FRONTEN

Functionaliteit en efficiënte exploitatie zijn

belangrijke kenmerken van het ontwerp.

Zo kan het doelgroepenbad afgescheiden

worden van de rest, heeft deze naast een

invalidenlift een hellingbaan voor mindervaliden

en is gebruik gemaakt van een

duo-bodem. Dit betekent dat er twee verschillende

waterstanden mogelijk zijn, waardoor

verschillende doelgroepen tegelijkertijd

gebruik kunnen maken van het bad.

De horeca kreeg een centrale plaats in het ontwerp.

Ook op het gebied van duurzaamheid is

het zwembad bijzonder te noemen. Het

all-electric gebouw wordt verwarmd door

middel van een warmtepomp en voorziet in

de eigen productie van elektriciteit dankzij

PV-panelen op het dak. Door de hoge isolatiewaarde

treedt er weinig warmteverlies

op. Ook is er gebruik gemaakt van ledverlichting.

Bovendien zijn de uitgangspunten

van circulariteit gehanteerd, zodat de

gebruikte bouwmaterialen in de toekomst

hergebruikt kunnen worden. Copinga: “Op

die manier hebben we een duurzaam, toekomstbestendig

gebouw neergezet.”

PLANNING EN MATERIALISATIE

De bouw van het zwembad verliep erg vlot

binnen de kaders van tijd en geld, mede

dankzij een goede samenwerking en de

gekozen bouwmethode. Het gebouw

bestaat uit een traditioneel gestorte kelder

en een stalen skeletbouw met betonnen

vloerdelen. Materialisatie van de gevels

bestaat uit onderhoudsarme materialen

als glas, vliesgevel en een geperforeerde

profielplaat. De mate van perforatie en profieldiepte

varieert, wat leidt tot een subtiel

Vanuit de verenigingsruimte heb je een perfect

zicht op het wedstrijdbad.

spel van dag- en zonlicht. Copinga: “Binnen

is door de toepassing van hout een warme

en aangename sfeer gecreëerd.”

INFILTRATIE EN WATERBEHEER

Nadat het nieuwe zwembad in december

werd opgeleverd, werd het oude in januari

gesloopt. Dat was tot die tijd in gebruik

gebleven. Op deze plaats komen parkeerplaatsen

in een groene, parkachtige setting,

vertelt Copinga. “We hebben rekening

gehouden met infiltratie en waterbeheer

door buffer- en infiltratievoorzieningen

(wadi) op te nemen in het ontwerp. De

locatie, die zich voorheen kenmerkte door

gebouw en blik, is getransformeerd naar

een helder zwembadpaviljoen te midden

van groen met parkeren uit het zicht.

Daarmee is Zwembad Waalslag een knipoog

naar het archetype van witte villa’s

in groen, die kenmerkend zijn voor Tiel

en omgeving.”

69


Tiel - Waalslag

NIEUW GASLOOS ZWEMBAD IN TIEL:

UITDAGING VOLBRACHT

Het verouderde zwembad Groenendaal in Tiel heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe zwembad De Waalslag. Het ontwerp

en de bouw van de installaties in dit gasloze zwembad zijn verzorgd door Drenth Installatietechniek uit Veendam,

onderdeel van Top Installatiegroep. “Het ontwerpen en bouwen van installaties in zwembaden is altijd bijzonder.”

Tekst Tim van Dorsten | Beeld Drenth Installatietechniek

Jan Bakker, projectleider bij Drenth Installatietechniek,

heeft al aan een aantal zwembaden

meegewerkt. Toen architecten- en

adviesbureau Wind Groep met de vraag

kwam om voor het zwembad De Waalslag

in Tiel voor het ontwerp, de bouw en

het onderhoud van de installatietechniek

te zorgen, stelde hem dat toch voor een

nieuwe uitdaging. “Aangezien het ging

om een nieuw zwembad, moest De Waalslag

gasloos worden. Ondanks onze ruime

ervaring met zwembaden, hadden we nog

nooit een gasloze klimaatinstallatie voor

een zwembad gemaakt.”

In plaats van een cv-ketel die voor het warme

water zorgt, beschikt het nieuwe zwembad

daarom over twee warmtepompen. Voor

het douchewater wordt een warmtepompbooster

gebruikt, vertelt Bakker. “Een normale

warmtepomp verwarmt water tot 45

graden Celsius, maar die temperatuur is te

laag om te voorkomen dat er legionellabacteriën

in het water komen. Daarom hebben

we ook gezorgd voor een boosterwarmtepomp,

die het water verwarmt tot 70 graden

Celsius.” Een andere uitdaging was het plaatsen

van de waterbuffers. Gezien de beperkte

ruimte op locatie, zijn de buffers via het dak

in de technische ruimte gehesen.

ONTWERP EN BOUW

De opdracht voor Drenth Installatietechniek

startte in oktober 2019, met ontwerpen,

engineeren en tekenen van de gehele klimaatinstallatie.

In april 2020 was het ontwerp

definitief. “Door een aantal wijzigingen

in het interieur van het zwembad hebben

we onze installatie hierop aangepast.”

Een maand later, in mei 2020, ging de bouw

van start. En aangezien Drenth Installatietechniek

verantwoordelijk was voor alle elektrotechnische

en werktuigbouwkundige

installaties in het nieuwe zwembad, kon

Drenth Installatietechniek heeft gezorgd voor

de elektrotechnische en werktuigbouwkundige

installaties.

70


Tiel - Waalslag

‘Door te zorgen voor een ventilatie

met warmteterugwinning kunnen

we de warmte zeker behouden.’

De lichtintensiteit in het wedstrijdbad voldoet aan de richtlijn van de KNSB.

er direct worden gestart. “In het wedstrijdbad

hebben we onder meer gezorgd voor

uitsparingen om daar waterdichte speakers

te kunnen monteren. Dit is bedoeld voor de

muziek voor de synchroonzwemmers. Daarnaast

moest de lichtintensiteit voldoen aan

de richtlijn van de zwembond KNSB”, geeft

Bakker aan.

In het subtropisch zwemparadijs lag de

uitdaging erin om het vocht uit de lucht

te halen, maar wel de warmte te behouden.

“Een fontein in een kinderbadje kan al

van invloed zijn op het vochtgehalte in de

lucht”, verklaart Bakker. “Door te zorgen voor

een ventilatie met warmteterugwinning

kunnen we de warmte zeker behouden. Dit

scheelt energie, dus geld.”

ONDERHOUD

Afgelopen december is het nieuwe zwembad

opgeleverd. Het service- en onderhoudsbedrijf

van Top Installatiegroep, TOP

Technische Beheer, verzorgt inmiddels niet

alleen de monitoring van de installaties,

maar ook het onderhoud en het beheer.

Hiervoor wordt een gebouwbeheersysteem

toegepast, waarmee op afstand de

gehele installatie wordt gecontroleerd en

waar nodig bijgesteld. Bij overschrijdingen

komt de melding automatisch binnen.

Zo kan onder andere het energiegebruik in

de gaten worden gehouden.

De sloop van het oude zwembad Groenendaal naast het nieuwe zwembad De Waalslag.

71


Monster - De Boetzelaer

Trespa gevelbekleding zorgt voor dynamisch gevelbeeld.

ROTS IN DE BRANDING

Donderdag 28 februari 2019 was een zwarte dag voor zwembad De Boetzelaer in Monster. Een verwoestende brand

legde het gebouw volledig in de as. Directeur Peter Wielaart was vastbesloten: binnen twee jaar moest De Boetzelaer er

weer staan. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het schitterende nieuwe zwembadcomplex, dat zich letterlijk en

figuurlijk als rots in de branding manifesteert.

Tekst | Patricia van der Beek

Beeld | De Vries en Verburg

Om de ambitie van De Boetzelaer waar te

maken, was een bouwteam nodig dat efficiënt

handelt en onderling snel schakelt.

BAS1S Architecten, De Vries en Verburg

Bouw, installateur Hellebrekers en adviesbureau

B.S.A. sloegen de handen ineen. In

nauwe samenwerking met De Boetzelaer

geven zij de inwoners uit de gehele regio

hun vertrouwde zwembad terug.

'Qua exterieur kozen we

voor een abstracte weergave

van een rots'

CARAÏBISCHE SFEREN

Qua functies is de nieuwbouw nagenoeg

hetzelfde als de oude Boetzelaer. Het zwembad

heeft een recreatiebad, een peuterbad,

een zwemlesbad, een glijbaan en een whirlpool.

Verder biedt het gebouw ruimte aan

een tribune, een horecagedeelte, een polyvalente

zaal en natuurlijk kleedruimtes en

kantoren. “Het alom bekende thema van

De Boetzelaer, namelijk piraten, moest eveneens

gehandhaafd blijven”, vertelt architect

Siu Kin Shek van BAS1S Architecten. “Wij

hadden eerder al werkzaamheden voor De

Boetzelaer uitgevoerd en werden gevraagd

om aan dit thema invulling te geven. Daarin

kregen we de vrije hand. Geïnspireerd op

het Caraïbisch gebied kozen we qua exterieur

voor een abstracte weergave van een

rots. Het interieur hielden we in de basis

ingetogen, zodat met de aankleding uitgepakt

kon worden. Door de palmbomen,

rotsformaties en kleurrijke kunstwerken

wanen de bezoekers zich straks in Caraïbische

sferen.” >

73


De ZEE

in uw zwembad.

Nr.1

De

MADE IN

GERMANY

HET ORIGINEEL VAN BINDER ...

... met gepatenteerde turbinetechnologie

creëert een unieke natuurlijke stroom.

Voor alle wensen - voor elk zwembad.

binder24.com


Monster - De Boetzelaer

Het recreatiebad in aanbouw.

Het exterieur doet denken aan een rotsformatie.

ERVARING MET ZWEMBADEN

Binnen het bouwteam dacht De Vries en

Verburg mee over de uitvoering van de

plannen en ontwerpen voor De Boetzelaer.

“Wij bouwen jaarlijks meerdere zwembaden

en weten dus wat er allemaal bij komt

kijken”, zegt projectleider Ronald van Klaren

van De Vries en Verburg. “Je hebt te maken

met chloor, vocht en specifieke constructies,

zoals een kruipruimte en een omloopgoot

van het zwembad. Tegelijkertijd bevat

een zwembad veel installatietechniek, die

je moet afstemmen op het bouwkundige

deel. Bovendien moet je zorgen voor een

goede bouwvolgorde, zodat de werkzaamheden

lopen als een trein. verlopen. Belangrijke

mijlpalen in het proces zijn onder meer

het vullen van het bad na het betonwerk en

het inregelen en keuren van de installaties.”

DYNAMISCH GEVELBEELD

In december 2019 startte het heiwerk voor

De Boetzelaer, gevolgd door de ruwbouw

van de betonnen zwembadvloeren. Van

Klaren: “Omdat de baden verschillende

diepten hebben, voerden we de ruwbouw

in meerdere fasen uit. Hierbij hergebruikten

we een deel van de bestaande zwembadbak.

In juni 2020 startten we met de bouw

van de staalconstructie voor de bovenbouw.”

Shek voegt toe: “De staalconstructie is voorzien

van cellenbeton, een isolatielaag en een

buitenschil. In samenspraak met De Vries

en Verburg is die buitenlaag uit gevoerd in

trespa. Enerzijds omdat dit materiaal goed

en snel te bevestigen is, maar ook omdat

het de beoogde uitstraling geeft. Het trespa

is gemaakt in één metallic kleur. Afhankelijk

van de positionering en licht inval lijkt

het echter alsof de platen verschillende

kleuren hebben. Dat zorgt voor een

dynamisch gevelbeeld.”

SNEL SCHAKELEN

Sinds november 2020 is de afbouw van De

Boetzelaer in volle gang. Tegels worden gezet

en wanden, vloeren en deuren geplaatst. Er

wordt geschilderd, kantoren worden aangekleed

en de installaties worden ingeregeld.

Met de oplevering nabij blikt Van Klaren

terug op een goed verlopen bouwproces.

“Omdat we snel van start gingen, moesten we

De baden hebben verschillende diepten.

Caraïbische sferen.

tijdens de uitvoering nog bepaalde beslissingen

nemen. Dat verliep soepel. Zowel met

de opdrachtgever als met de andere partijen

konden we snel schakelen.” Shek is het

daarmee eens: “Normaal gesproken duurt

een ontwerp- en bouwtraject als dit minimaal

drie jaar. Nu doen we er iets meer dan

twee jaar over. Omdat we aan de voorkant

iets minder hadden uitgewerkt, hadden

we regelmatig overleg met de partijen op

locatie. Die samenwerking verliep heel prettig.

Met elkaar hebben we een steengoed

gebouw neergezet.”

75


De trend is dat zwembaden duurder en luxueuzer worden.

Geen dozenschuiver, maar

ondersteunende ontzorger

De meer dan veertig jaar bestaande zwembadgroothandel Pomaz - twee jaar geleden overgenomen door de Belgische

Pollet Pool Group - is een belangrijke toeleverancier van zwembadbouwers en installerende bedrijven, met een

marktaandeel van ruim 65% in Nederland. Het bedrijf levert voor het overgrote deel materialen voor particuliere

bouwkundige zwembaden, maar draait zijn hand ook niet om voor de grotere openbare of campingbaden.

Tekst Armand Landman | Beeld Pomaz

“Door corona is alles wat met huis en luxe te

maken heeft een ontzettende groeimarkt

geworden”, zegt Bas Carpay, salesmanager

bij Pomaz. “De vraag naar onze producten

en diensten heeft om die reden een

enorme vlucht genomen. We hadden het al

lekker druk, maar dat is alleen maar meer

geworden. Zwembadbouwers zitten voor

dit jaar bijna vol en zijn zelfs al aan het plannen

voor 2022.”

Carpay, die zelf al 22 jaar bij Pomaz werkt

en daarvoor zes jaar bij een zwembadbouwer,

kent de branche als geen ander. Hij

constateert dat zwembaden in de afgelopen

jaren steeds luxueuzer worden. Daar

waar mensen vroeger een basic zwembad

met slechts een filter kochten, wensen ze

nu baden met automatische doseer- en

filtersystemen en automatische lamellenafdekking.

“Je ziet echt een trend dat baden

duurder en luxueuzer worden. En waar ze

vroeger altijd blauw of Caribisch groen

waren, moeten ze tegenwoordig altijd

lichtgrijs of antraciet van kleur zijn. Alles

is strakker, ook de vormen. Waren vroeger

ronde vormen gewild, nu wil men hoeken.

En natuurlijk ledverlichting.” Een andere

trend die Carpay ontwaart, zijn de zwemmachines.

“En dan moet je niet denken

aan een simpele jetstream, maar een echte

76


‘POMAZ ORGANISEERT

IEDER NAJAAR

EN IEDERE

WINTER SPECIALE

CURSUSSEN VOOR

KLANTEN’

professionele zwemmachine met turbineaandrijving.

Onze leverancier Eva Optic, die

ook veel ledverlichting levert, bracht vorig

jaar de Evastream zwemmachine op de

markt, en die is sinds corona enorm populair.

Dat zwembaden en sportscholen zo lang

gesloten waren, zal daar zeker mee te maken

hebben. Je kunt met die machine allerlei

trainingsprogramma’s invoeren. Wij kunnen

ze bovendien leveren met verlichting die

reageert op de tegenstroom.”

Productie bij Pomaz.

Verder willen zwembadeigenaren uit

gezondheids- en milieu-overwegingen

steeds minder chloor gebruiken. En natuurlijk

moeten ook zwembaden steeds energiezuiniger.

Dat resulteert tegenwoordig

in filterpompen die op verschillende snelheden

kunnen draaien, en de combinatie

met zonnepanelen in de lamellenafdekking

om aan de energiebehoefte te voldoen.

“En warmtepompen om een bad te

verwarmen zijn bijna standaard geworden.

Mensen zoeken tegenwoordig naar alternatieven

voor gas.”

KENNIS

Pomaz onderscheidt zich door de enorme

hoeveelheid kennis die in het bedrijf aanwezig

is. “Er werken bij ons in Geldrop

ongeveer dertig mensen - waarvan er drie

continu op de weg zitten en onze klanten

ondersteunen - en veel van hen werken hier

al vijftien jaar of langer. Sommige zelfs al

dertig jaar.” Om die kennis over te brengen

op het klantenbestand en om als groothandel

een ondersteunende rol te spelen, organiseert

Pomaz ieder najaar en iedere winter

cursussen voor klanten. Zwembadbouwers

kunnen hun monteurs daar laten bijspijkeren

over waterbehandeling, filtertechniek

en het verwerken van zwembadfolies.

Technische ruimte met producten van Pomaz.

“Daarmee willen we meerwaarde voor onze

klanten creëren. Want we zijn dan wel een

groothandel, maar absoluut geen dozenschuivers”,

zegt Carpay, die benadrukt dat

Pomaz, mede door onderdeel te zijn van

de Pollet Pool Group, flinke voorraden aanhoudt

en altijd snel kan leveren.

Pomaz is weliswaar niet de enige groothandel

in zwembadproducten, maar kenmerkt

zich door de grote voorraad en de

uitstekende productondersteuning, stelt

Carpay. “Alle merken die die we voeren,

hebben we al heel lang. We stappen

niet snel over, zijn erg trouw. We hebben

alle onderdelen bovendien op voorraad

en repareren alles in eigen huis.” En dat

wordt volgens Carpay gewaardeerd in de

markt. “Zeker door zwembadbouwers van

wat kleinere omvang. Die hebben niet de

capaciteit en mankracht om zelf producten

te repareren.”

Niet voor niets is de supportafdeling van

Pomaz de spil van het bedrijf. Live via de

telefoon, of voor iedere klant in een eigen

online omgeving en een handige app

waar alle productinformatie te vinden is

en waar klanten alles zelf kunnen regelen,

van bestelling tot retour. “Alles om

de klant zoveel mogelijk te ontzorgen”,

besluit Carpay.

77


PREMIUM ZWEMBADFABRIKANT

ZOEKT DISTRIBUTEURS

IN NEDERLAND

www.swimming-pools-magiline.com


EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS

TEN DIENSTE VAN DE PROFESSIONAL

De garantie van een

exclusieve verkoop

via het netwerk van

zwembadprofessional

Al meer dan 7 jaar

samenwerkende met SCP

Innovatief

productassortiment en

margeversterkers

Warmtepomp met IN Tech

Full Inverter-technologie voor

nauwkeurige temperatuurstabiliteit /

Elektrolyseapparaat met

gebruikscomfort, tijdbesparing,

gemoedsrust en besparing

TurboSilence

Inverter technologie

ten dienste van

professionals

De Puro Compact is een

tegenstroomunit met

Flatstream en biedt een

alles-in-één oplossing met

mondstuk, geïntegreerde

piëzo-besturing en afzuiging

Een solide

en duurzame

samenwerking

Een uniek

productaanbod

aangepast aan elke

vraag

Stavenafdekking met systeem tegen

bladeren en tegen oplichten aan

de lange kanten, voor een betere

winterbewaring van het zwembad

Automatische afdekking met

omkasting, voeding via elektriciteitsnet

en afneembaar bovengedeelte voor

eenvoudig plaatsen en onderhoud zowel

als het schoon maken van de lamellen

SCP Benelux N.V.

21 Maalbeekweg

B-1930 Zaventem

Tel : +32 (0)2 386 03 40

info.benelux@scppool.com

www.scpeurope.com

Een breed assortiment van exclusieve producten,

speciaal geselecteerd voor u.


PARTNER

WORDEN VAN

ZWEMBADBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zwembadbouw.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zwembadbouw.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel voor België +32 50 36 81 70 en voor Nederland +31 495 45 00 95

• Ga naar zwembadbouw.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanager vertelt u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

zwembadbouw.eu


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

AGUABEL

Kraaistraat 10

8720 WAKKEN

T +32 56 42 41 80

E info@aguabel.com

W www.aguabel.be

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

BWT (Best Water Technology)

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem

T +32 2 758 03 10

E bwt@bwt.be

W www.bwt.be

FLUIDRA BELGIQUE

Krijgsbaan 247

9140 TEMSE

T +32 8 001 13 52

E info@fluidra.be

W www.astralpool.com

BLUE DROPS

BENELUX

G.GIL PRODUCTION NV

KONINGINNELAAN 3

CF GROUP

Chaussée de Charleroi 340 B

AQUAJOGGING DE BUFFEL

Vinkelsestraat 80

5383 KM VINKEL

T +31 85 210 44 40

E info@aquarunner.nl

W www.aquarunner.nl

9031 DRONGEN

T +32 9 430 77 77

E info@bluedrops.eu

W www.bluedrops.eu

EUROPALAAN 74

1932 SINT STEVENS WOLUWE

T +32 2 648 17 82

E info.be@cf.group

W www.be.cf.group

5070 LE ROUX

T +32 71 38 00 37

E info@ggilpro.eu

W www.ggilpro.be

HRS Pool & Technical

AQUA COVER

CHAUSEE D'ANTON 26

5300 ANDENNE

T +32 85 844 770

E info@aquacover.com

W www.aquacover.be

BOERSLIDES & DISCO B.V

Burg. J. van Aperenstraat 5 bus 3

2320 HOOGSTRATEN

T +32 475 58 22 66

W info@boerslides.be

W www.boerslides.nl

CLEARDRUM BV

Graaf Lodewijklaan 11c

3708 DM ZEIST

T +31 30 767 10 51

E info@cleardrum.nl

W www.cleardrum.nl

Equipment

Staalweg 2

4104 AT Culemborg

T +31 345 517 013

E info@zwembadengroothandel.nl

W www.zwembadengroothandel.nl

AQUADOMO

Stropstraat 1

9000 GENT

T +32 9 242 58 39

E info@aquadomo.be

BOSTA

KORTRIJKSESTEENWEG 204

9830 SINT-MARTENS-LATEM

T +32 9 216 28 28

E info@be.bosta.com

DATRON

SCHRIJNWERKERSTRAAT 3

9240 ZELE

T +32 52 44 59 14

E info@datron.be

IMPRO

Oude Boekeloseweg 9

7553 DS HENGELO

T +31 6 53 75 09 63

E info@im-pro.nl

W www.aquadomo.be

W www.bosta.be

W www.datron.be

W www.im-pro.nl

81


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

B E N E L U X

INSTICOM

Victor Jacobslaan 80

POOL COVER SYSTEMS

SCP BENELUX

Maalbeekweg 21

TECHNICS & APPLICATIONS

Klaus.Michael Keuhnelaan 9

1040 BRUSSEL

T +32 2 627 06 00

E hello@insticom.be

Steenweg Op Weelde 29

2330 MERKSPLAS

T +32 14 82 16 02

1930 ZAVENTEM

T +32 2 386 03 40

E info.benelux@scppool.com

W www.scpeurope.nl

2440 GEEL

T + 32 14 23 74 95

E info@aquatop.be

W www.t-and-a.be

W www.insticom.be

E info@poolcoversystems.be

W www.poolcoversystems.be

KSB NEDERLAND

Wilgenlaan 68

1161 JN ZWANENBURG

POOLQUIP

De Vest 50b

5555 XP VALKENSWAARD

SIBO FLUIDRA

Doornhoek 3950

5465 TC VEGHEL

T +31 413 293918

E sales@sibofluida.nl

W www.sibofluidra.nl

VAN DORP PROJECTEN B.V.

Fasciantio Boulevard 602

2909 VA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T +31 10 487 88 00

E projecten@vandorp.eu

W www.vandorp.eu

T +31 20 4079800

T +31 40 201 9765

W www.ksb.com

E sales@poolquip.com

LOTEC NEDERLAND

Boven Zijde 12

5626 EB Eindhoven

W www.poolquip.com

PROPULSION SYSTEMS

Dooren 72

1785 MERCHTEM

SOENEN HENDRIK

Gentseheerweg 63

8870 IZEGEM

T +32 473 61 58 78

E pca@soenenhendrik.com

W www.soenenhendrik.com

WATERAIR NEDERLAND

Communicatieweg 17

3641 SG MIJDRECHT

T +31 297 233 630

E info@alvaedison.nl

W www.alvaedison.nl

T +31 402 430 021

T +32 2 461 02 53

E info@lotec.nl

W www.lotec.nl

E info@propulsionsystems.be

W www.duratech.be

SOPRO NEDERLAND BV

Kruyderlaan 21 A

3431 BM NIEUWEGEIN

T +31 30 60 50 214

E info@soprobv.nl

W www.soprobv.nl

WILLY NAESSENS

Kouter 3

9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

POLLET POOL GROUP

Textielstraat 13

RENOLIT BELGIUM N.V.

8790 Waregem

T +32 56 78 20 57

E info@polletpoolgroup.com

Industriepark De Bruwaan 43

9700 OUDENAARDE

T +32 55 33 98 26

E renolit.belgium@renolit.com

STARLINE

De Vest 50 b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 218 2805

E info@starlinepool.com

WOLF ENERGIESYSTEMEN

Blauwe Engel 1

8265 NL KAMPEN

T +31 38 333 50 86

E info-nl@wolf.eu

W www.shop.polletpoolgroup.eu

W www.renolit.com

W www.starlinepool.com

W www.wolf-energiesystemen.nl

82


BENELUX

RECYPOOL

ZWEMBADEN IN KIT

ALL-IN-ONE !

eco

friendly

Versterkte

panelen van

gerecycleerd

polyethyleen.

Garantie 10 jaar

op elementen.

Eenvoudige en

snelle plaatsing.

Zeer sterk dankzij

magere betonvulling.

Une merk

Tel. : +32(0)2 648.17.82 Email : info.be@cf.group

Website : be.cf.group


EENVOUDIG EN SNEL

IN GEBRUIK

BLUEPLUS

HEAT PUMP

CLEANER

INTENSIEVE REINIGING ZONDER GEBRUIK

VAN EXTERNE HULPMIDDELEN

* Optimaliseert luchtcirculatie

» Tot + 40% meer rendement

» Sneller opwarmen

» Efficiëntere ontdooiing

* Bescherming van de evaporator

» Langere levensduur

More magazines by this user
Similar magazines