30.06.2021 Views

Zwembadbouw_02-2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2<br />

NR <strong>02</strong><br />

2<strong>02</strong>1<br />

JUL | AUG<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu<br />

Geïntegreerde<br />

rolafdekkingen<br />

voor elk project<br />

5.000 nieuwe zwembaden<br />

in België in 2<strong>02</strong>1<br />

In de Bende, Landgraaf<br />

Het energiezuinigste<br />

zwembad van Nederland


in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten<br />

Inverter X<br />

AFM ®<br />

Pomaz levert een breed assortiment zwembadcomponenten<br />

aan zwembadbouwers en zwembadinstallerende bedrijven.<br />

Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58<br />

of stuur een mail naar support@pomaz.nl


MADE IN BELGIUM<br />

AUTOMATIC<br />

SWIMMING POOL<br />

COVERS<br />

Kwaliteit<br />

Veiligheid<br />

Innovatie<br />

Service<br />

Betrouwbaarheid<br />

Comfort<br />

Energiebesparing<br />

Klantentevredenheid<br />

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel<br />

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be<br />

www.t-and-a.be<br />

We’ve got you covered !


Voorwoord<br />

Kringloop<br />

Zwemliefhebbers hebben het niet getroffen, lijkt het wel. De PFOShistorie<br />

in Vlaanderen schrapt spontane zwempartijen in open water van<br />

de agenda, in de Beekse Bergen werd door een verwoestende brand in<br />

het hoofdgebouw meteen ook het zwembad ontoegankelijk en verschillende<br />

gemeentelijke zwembaden sloten de voorbije maanden - soms<br />

gepland, soms omwille van (bouw)technische problemen - de deuren.<br />

Er zijn betere vooruitzichten voor een hete zomer.<br />

Gelukkig staan er ook voldoende nieuwe projecten op de agenda.<br />

Begin juni ging in Sint-Truiden het nieuw subtropisch zwembad LAGO<br />

Bloesembad open, in Erperheide werd het Aqua Mundo zwemparadijs<br />

vernieuwd en onlangs kondigde Brussels schepen Jef Van Damme aan<br />

dat het Brussels Gewest eindelijk een opvolger krijgt voor het teloorgegane<br />

Océade. Om nog maar te zwijgen van de vele particuliere zwembaden<br />

die nog steeds als paddenstoelen uit de grond verrijzen. Materiaal<br />

genoeg, in ieder geval, om je in deze editie opnieuw een aantal boeiende<br />

projecten uit de doeken te doen.<br />

Naast inspiratie, mag uiteraard ook informatie in deze tweede editie van<br />

<strong>Zwembadbouw</strong> niet ontbreken. In de vorm van een aantal technische<br />

dossiers gaan we dieper in op onder meer zwembadpompen en -afdekkingen.<br />

Wat is de stand van zaken? En welke technische en eventueel esthetische<br />

mogelijkheden zijn vandaag voorhanden? Maar we richten onze blik<br />

ook op onze allerbelangrijkste grondstof: water. Als zwembadbouwer draag<br />

je nu eenmaal niet alleen verantwoordelijkheid over het waterbeheer in het<br />

bad, maar net zozeer over de waterhuishouding in de bodem daaromheen.<br />

Veel leesplezier,<br />

Elise Noyez<br />

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,<br />

Wellness, Outdoor en Groen<br />

Nr. 2 2<strong>02</strong>1<br />

verschijnt 4 x per jaar<br />

ISSN 2772-5200<br />

UITGEVER<br />

Inhoud<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

VESTIGING NEDERLAND<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

60<strong>02</strong> ED Weert<br />

Postbus 249<br />

6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Stephanie Demasure<br />

REDACTIETEAM<br />

Stephanie Demasure, Philip Doutreligne,<br />

Els Jonckheere, Ayyoub Henjaly,<br />

Armand Landman en Elise Noyez<br />

BLADMANAGERS<br />

Ayyoub Henjaly<br />

a.henjaly@louwersmediagroep.nl<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock, Sarah Dierick,<br />

Elke Kina, Sandra Reijnders<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

wetransfer.com<br />

o.v.v. naam en project<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

Buitenland: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

ING BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Zwembadbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8<strong>02</strong>0 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnements periode geen<br />

schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Verspreiding vindt plaats in België én<br />

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,<br />

openbare besturen, uitbaters van<br />

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,<br />

landschapsarchitecten, designers,<br />

installateurs van technieken, opdrachtgevers,<br />

adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers,<br />

fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

VORMGEVING / ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die<br />

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die<br />

gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

België krijgt er dit jaar zo’n 5.000 zwembaden bij 8<br />

Razend druk? Investeer in opleiding 12<br />

Hoogkwalitatieve zwembaden uit één stuk 14<br />

De Pen - <strong>Zwembadbouw</strong>, een vak met toekomst 18<br />

De voordelen van tegenstroom 20<br />

Meer luxe, meer gemak, minder onderhoud 23<br />

Evolutie en revolutie in energiezuinige pompen 26<br />

Het energiezuinigste zwembad van Nederland 30<br />

Gasloze en volledig energieneutraal technieken 32<br />

Energieneutraal zwembad vraagt om uitgekiende techniek 35<br />

Zwembad voor sportclubs en het brede publiek 36<br />

Van kaasfabriek tot subtropisch zwemparadijs 38<br />

Geïntegreerde rolafdekkingen passen in elk project 42<br />

Samen in het teken van customer intimacy 44<br />

Transparante solarlamellen: Efficiënt en lokaal 48<br />

Uitdagende rolafdekking in parallellogramvorm 50<br />

Zo ontrafel je kluwen van regels rond waterschaarste 54<br />

Zwembad Valkenhuizen volledig gasloos 56<br />

Ondanks bezuinigingen toch een uiterst modern nieuw zwembad 58<br />

Laat zwembad ieder jaar inspecteren 60<br />

Onzichtbaar maar onmisbaar 62<br />

Zwembadplezier zonder beperkingen 64<br />

Zwemmen in het groen 68<br />

Nieuw gasloos zwembad in Tiel: Uitdaging volbracht 70<br />

Rots in de branding 73<br />

Geen dozenschuiver, maar ondersteunende ontzorger 76<br />

<strong>Zwembadbouw</strong> Partners 80


Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen<br />

12<br />

14 30<br />

36<br />

42<br />

2<br />

NR <strong>02</strong><br />

2<strong>02</strong>1<br />

JUL | AUG<br />

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu<br />

Geïntegreerde 5.000 nieuwe zwembaden<br />

in België in 2<strong>02</strong>1<br />

rolafdekkingen In de Bende, Landgraaf<br />

Het energiezuinigste<br />

voor elk project zwembad van Nederland<br />

60<br />

76<br />

Coverbeeld Willy Naessens<br />

Swimming Pools<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

zwembadbouw.eu<br />

7


BELGIË KRIJGT ER DIT JAAR<br />

ZO’N 5.000 ZWEMBADEN BIJ<br />

De onafhankelijke Groepering van Algemene Aannemers van <strong>Zwembadbouw</strong>ers maakte de balans van de sector op tijdens<br />

haar jaarlijks persmoment. De zwembadbouw zit in de lift. Dit jaar worden er in België zo’n 5.000 privézwembaden<br />

aangelegd. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2015. Zelfs de agenda voor 2<strong>02</strong>2 loopt al aardig vol. Ook steeg<br />

het aantal renovaties van zwembaden in 2<strong>02</strong>0 ten opzichte van 2019.<br />

Tekst Julie Denutte | Beeld Groepering van Algemene Aannemers van <strong>Zwembadbouw</strong>ers<br />

8


‘EEN ZWEMBAD CREËERT MEERWAARDE<br />

VOOR EEN EIGENDOM’<br />

<strong>Zwembadbouw</strong>ers realiseren projecten in elke stijl, op maat van de klant.<br />

Sinds het begin van de coronacrisis willen<br />

steeds meer mensen een zwembad. Dat is<br />

niet enkel te danken aan het mooie weer<br />

van vorig jaar, maar ook aan het feit dat<br />

mensen hun reisplannen moesten opbergen<br />

en noodgedwongen voor een staycation<br />

en weekendjes in eigen omgeving<br />

kozen. Zo zullen dit jaar rond de 5.000<br />

zwembaden geplaatst worden, een sterke<br />

stijging sinds 2015. Meer nog: in slechts een<br />

paar jaar is het aantal verdubbeld. Daarnaast<br />

werden in 2<strong>02</strong>0 meer zwembaden<br />

gerenoveerd dan in 2019.<br />

Die stijgende vraag naar zwembaden brengt<br />

ook een aantal gevolgen met zich mee.<br />

Zo duurt het langer om een zwembad te<br />

installeren. Vroeger moest een klant ongeveer<br />

drie maanden geduld oefenen tot zijn<br />

zwembad aangelegd was, nu duurt dat zo’n<br />

zes maanden. Daardoor zijn er ook wachtlijsten<br />

om een zwembad te installeren: zwembaden<br />

die vorig jaar aangevraagd werden,<br />

kunnen pas dit jaar gebouwd worden. De<br />

stijgende vraag duwt ook de kostprijs de<br />

hoogte in. Een buitenzwembad kost gemiddeld<br />

tussen de 50.000 en 65.000 euro.<br />

KWALITATIEF BOUWEN<br />

Een zwembad is dus meer en meer<br />

gegeerd. En terecht, want een zwembad<br />

creëert meerwaarde voor een eigendom. ><br />

9


Het gemiddelde zwembad kost tussen 50.000 en 65.000 euro.<br />

Tenminste, als het goed onderhouden<br />

is. Een belangrijke taak voor de zwembadbouwers,<br />

die ook na de verkoop en<br />

de plaatsing het eerste aanspreekpunt<br />

blijven. Controle is hierbij heel belangrijk,<br />

zowel voor als na de installatie van het<br />

zwembad. <strong>Zwembadbouw</strong>ers die lid zijn<br />

van de Groepering van Algemene Aannemers<br />

van <strong>Zwembadbouw</strong>ers bieden in<br />

elk geval garantie op controle en onderhoud.<br />

Om lid te kunnen worden, moet<br />

je als zwembadbouwer aan enkele eisen<br />

voldoen. Enkel zo kan de federatie garanties<br />

stellen tegenover consumenten.<br />

Hoeveel medewerkers heb je? En hoeveel<br />

eigen kapitaal steekt in het bedrijf?<br />

Die vragen gebruikt de federatie tijdens<br />

haar selectieprocedure. <br />

Vandaag zijn er 89 zwembadbouwers aangesloten.<br />

Zij zetten een kwalitatieve plaatsing<br />

en vooral ook een goede service na<br />

verkoop centraal. Bij elk zwembad bieden<br />

ze een onderhoudscontract aan. Dat is de<br />

beste garantie om een zwembad in topconditie<br />

te houden, doorheen de seizoenen<br />

en voor vele jaren. Leden van de Groepering<br />

van Algemene Aannemers van <strong>Zwembadbouw</strong>ers<br />

garanderen dus kwalitatieve<br />

zwembaden met een lange levensduur.<br />

ZWEMBADTYPES<br />

Voor welk type zwembad kiezen Belgen<br />

nu het vaakst? Met zo’n 60 procent van<br />

alle zwembaden staan kuipen aan de kop.<br />

Minder populair zijn betonnen zwembaden,<br />

die ongeveer een derde van alle zwembaden<br />

representeren. Wat de grootte betreft,<br />

zijn zwembaden van 10 bij 4 meter het<br />

populairst, al wordt een grootte van 9 bij 4<br />

meter ook veel gekozen. Om het zwembad<br />

te onderhouden, kiest men het vaakst voor<br />

10


In 2<strong>02</strong>1 zullen zo’n 5.000 zwembaden geplaatst worden.<br />

Zwembaden met een kuip zijn het populairst.<br />

chloor als behandeling. Binnen je eigen<br />

klantenbestand kunnen deze verhoudingen<br />

uiteraard anders liggen.<br />

CAMPAGNES<br />

Recent zette de Groepering van Algemene<br />

Aannemers van <strong>Zwembadbouw</strong>ers zich in<br />

voor twee campagnes. Met de campagne<br />

zorgelooszwemmen.be gaf <strong>Zwembadbouw</strong>ers<br />

twee belangrijke aanbevelingen<br />

om veilig te baden: leer zwemmen<br />

en zwem nooit alleen. Een andere campagne,<br />

in samenwerking met AquaWal en<br />

AquaFlanders, gaf tips om een zwembad<br />

duurzaam te gebruiken. Om watertekort<br />

te vermijden, vul je een zwembad niet in<br />

één dag, niet in een periode van droogte<br />

en niet overdag. Door hun campagnes<br />

tonen ze dat ze zich niet enkel inzetten<br />

voor zwembadbouwers, maar ook dat ze<br />

een gezonde en veilige zwemomgeving<br />

voor iedereen belangrijk vinden.<br />

<strong>Zwembadbouw</strong>ers en BSPA slaan handen in elkaar<br />

De Groepering van Algemene Aannemers van <strong>Zwembadbouw</strong>ers en de Belgian<br />

Swimming Pool Association (BSPA) bundelen sinds 14 juni hun krachten. Ze vormen<br />

een nieuwe federatie van zwembadprofessionals en welzijn. Hierbij dekken ze drie<br />

sectoren: zwembad, zwemvijver en wellness. Met de fusie hameren ze ook voor de<br />

sector van zwemvijvers en wellness op het doorvoeren van controles, om zo een<br />

langere levensduur te verzekeren.<br />

11


RAZEND DRUK?<br />

INVESTEER IN OPLEIDING<br />

Automatisering is geen wondermiddel. Hoewel automatische besturingssystemen het dagelijks zwembadonderhoud<br />

aanzienlijk kunnen vereenvoudigen, ontslaan ze de zwembadbouwer niet van de verantwoordelijkheid om een goed<br />

werkende installatie op te leveren. Toch leeft die perceptie bij sommige klanten en professionelen, merkt Maxime<br />

De Gunsch, productmanager bij SCP Benelux. “Dat leidt tot problemen en frustraties, die met de juiste kennis en opleiding<br />

nochtans eenvoudig vermeden kunnen worden.” Een credo dat geldt voor alle aspecten van de zwembadbouw.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld SCP Benelux<br />

‘EEN PERFECTE INSTALLATIE, DAT BETEKENT<br />

ACHTERAF GEEN LASTIGE TELEFOONTJES’<br />

12


Technisch personeel is schaars en vaak is extra opleiding noodzakelijk.<br />

HET BELANG VAN EEN GEDEGEN OPLEIDING<br />

“Meer dan ooit doet de zwembadbouwer<br />

er goed aan om te investeren in zijn<br />

kennis”, meent Maxime De Gunsch.<br />

“Dat lijkt tegenstrijdig, omdat de hele<br />

sector kampt met een intense drukte,<br />

maar net die situatie onderstreept het<br />

belang van een gedegen opleiding.”<br />

“Ten eerste laat kennis je toe om installaties<br />

op te leveren die perfect in orde zijn en je<br />

klant afdoende te informeren over de werking<br />

ervan. Dat betekent dat je achteraf<br />

geen tijd te verliezen met vragen, problemen<br />

en interventies, en dat je je dus volledig<br />

kan richten op de nieuwe installaties.<br />

Voorkomen is beter dan genezen, zeg<br />

maar", legt De Gunsch uit. "Ten tweede<br />

heeft de enorme populariteit van zwembaden<br />

ervoor gezorgd dat veel zwembadbouwers<br />

nieuw personeel in dienst hebben<br />

genomen. Omdat technisch personeel<br />

schaars is, gebeurt het regelmatig dat die<br />

mensen onvoldoende kennis hebben over<br />

bijvoorbeeld de technieken.”<br />

waterbehandeling te herleiden. Neem nu<br />

een defecte pomp. Vaak is dat een gevolg<br />

van kapotte dichtingen, die door een te<br />

hoge pH of overdreven chloorconcentratie<br />

vroegtijdig verstorven zijn.”<br />

Het is dan ook cruciaal dat zwembadbouwers<br />

de basisbeginselen van waterbehandeling<br />

goed onder de knie hebben. Zelfs<br />

wanneer je voor een volledig geautomatiseerd<br />

systeem kiest, is dat een noodzaak.<br />

Automatisering heeft namelijk vooral als<br />

doel een evenwicht in stand te houden. Er<br />

is geen enkel toestel op de markt dat van<br />

een groen zwembad een volledig heldere<br />

waterpartij kan maken. Het evenwicht moet<br />

eerst handmatig gecreëerd worden. Dat<br />

betekent dat je inzicht moet hebben in de<br />

verschillende parameters, dat je ze moet<br />

kunnen meten, en dat je hun onderlinge<br />

relaties begrijpt. Dat begrip is ook belangrijk<br />

om de klant voldoende te kunnen<br />

informeren. “Particulieren die investeren in<br />

automatisering hebben doorgaans hoge<br />

verwachtingen. Echter, door dergelijke<br />

systemen hebben ze plots ook veel meer<br />

zicht op alles. Met een klassieke teststrip zal<br />

je het verschil tussen een pH van 7.2 en 7.0<br />

niet opmerken, maar bij een automatisch<br />

systeem gaat er op zo’n moment misschien<br />

al een lampje branden. Als je als zwembadbouwer<br />

je klant onvoldoende informeert<br />

over wat die waarde precies betekent, krijg<br />

je gegarandeerd bij de kleinste schommeling<br />

een telefoontje. Terwijl er in se niets aan<br />

de hand is. Hoe beter je de basisbeginselen<br />

en de producten beheerst, hoe beter je dat<br />

naar je klant kan overbrengen en hoe minder<br />

interventies er uiteindelijk nodig zijn.”<br />

ELK PRODUCT ZIJN OPLEIDING<br />

Om zwembadbouwers met de nodige<br />

kennis en achtergrond te wapenen, biedt<br />

SCP Benelux over het hele spectrum van de<br />

uitgebreide productcatalogus opleiding en<br />

begeleiding aan, variërend van algemene<br />

sessies over thema’s zoals hydraulica,<br />

waterbehandeling, zwembadafdekkingen,<br />

product- en fabrikantspecifieke opleidingen,<br />

tot begeleiding op de werf. Als productmanager<br />

gaat Maxime De Gunsch zo bijna<br />

dagelijks de baan op om zwembadbouwers<br />

bij de eerste installatie van een bepaald<br />

product te ondersteunen.<br />

WATERBEHANDELING EN AUTOMATISERING<br />

Een klassiek struikelblok, zo ervaart de<br />

productmanager, is de waterbehandeling.<br />

“Waterbehandeling is de voorbije jaren<br />

enorm geëvolueerd. Het gaat vandaag al<br />

lang niet meer over chloor en pH alleen; er<br />

zijn ook heel veel andere parameters die je<br />

moet beheersen. Bovendien heeft het niet<br />

alleen een invloed op de hygiënische aspecten<br />

van het water zelf. Veel andere problemen<br />

zijn uiteindelijk tot problemen met de<br />

SCP Benelux biedt opleidingen over het hele spectrum van de<br />

productcatalogus, zowel algemeen als productspecifiek.<br />

13


HOOGKWALITATIEVE<br />

ZWEMBADEN UIT<br />

ÉÉN STUK<br />

In Tsjechië ligt een bedrijf dat absoluut de Europese top is op het gebied van<br />

zwembaden uit één stuk. NIVEKO, 25 jaar geleden opgericht, heeft zich in<br />

een kwarteeuw opgewerkt tot topfabrikant van zwembaden van de hoogste<br />

kwaliteit. De nadruk van het bedrijf ligt zowel op de kwaliteit van de gebruikte<br />

materialen, op vakmanschap, efficiency en precisiehandwerk als op de<br />

maatschappelijke en milieutechnische aspecten. Deze sluiten naadloos aan<br />

bij de recentste Europese normen. Het jaarlijks groeiende aantal tevreden<br />

partners en klanten vormt het bewijs dat NIVEKO de juiste koers vaart. Op maat<br />

gemaakte zwembaden van hightech polymeren zijn enorm populair onder<br />

klanten die kwaliteit op waarde schatten en een zwembad willen dat precies op<br />

hun wensen is afgestemd. NIVEKO biedt een breed scala aan mogelijkheden<br />

om het gewenste zwembad samen te stellen, tot in het kleinste detail.<br />

Tekst en beeld Niveko<br />

Zoals de naam NIVEKO al aangeeft, spelen<br />

EKO-logische factoren en maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid vanaf het begin<br />

een prominente rol in de bedrijfsfilosofie.<br />

Bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor<br />

van het bedrijf werd bijvoorbeeld volop<br />

stilgestaan bij de opkomst van elektromobiliteit,<br />

dus werd de locatie uitgevoerd met<br />

volledig functionele laadstations voor elektrische<br />

auto’s. Daarnaast worden alle restafvalstromen<br />

uit de productie gerecycled en<br />

opnieuw gebruikt in andere takken van de<br />

industriële productie. Omdat het gebruikte<br />

materiaal van hoge kwaliteit is, is het gemakkelijk<br />

te recyclen tot regranulaat. Dat betekent<br />

dat het geen belasting vormt voor<br />

het milieu in de vorm van afval, maar kan<br />

worden hergebruikt voor verdere verwerking.<br />

WASH-PROGRAMMA<br />

NIVEKO ondersteunt sinds 2<strong>02</strong>1 het goede<br />

werk van de UNESCO, in het bijzonder het<br />

WASH-programma (Water, Sanitation and<br />

Hygiene). Het voornaamste doel van dit programma<br />

is het verstrekken van drinkwater<br />

aan mensen in nood in door crises getroffen<br />

regio’s. Het staat ook in voor verbetering<br />

van de noodzakelijke hygiënische en<br />

sanitaire omstandigheden in de getroffen<br />

gebieden. En naast de putten die worden<br />

geslagen, krijgen kinderen in veel gevallen<br />

ook nog onderwijs. NIVEKO ziet de ondersteuning<br />

aan WASH als een organische stap,<br />

die hand in hand gaat met de ontwikkeling<br />

van het bedrijf en het bijbehorende potentieel<br />

om een positieve verandering in de<br />

wereld tot stand te brengen.<br />

VERREGAANDE PERSONALISATIE<br />

Er zijn tal van redenen waarom zwembaden<br />

van NIVEKO zo geliefd zijn bij hun<br />

dealers. Een van de prioriteiten in de procesplanning<br />

is zorgen voor een maximale<br />

efficiency bij de partner van NIVEKO om<br />

hem tijd te besparen en om er alles aan te<br />

doen dat alle stappen in het verkoop- en<br />

14


‘HEEL WAT OPTIES, OP QUASI ELK VLAK’<br />

installatieproces van het zwembad zo eenvoudig<br />

mogelijk zijn. Door dat uitgangspunt<br />

weet de partner precies op welke dag en<br />

welk tijdstip het zwembad wordt geleverd.<br />

De installatie omvat altijd de betonwerkzaamheden<br />

in de constructie, waardoor<br />

deze sterk en stabiel wordt.<br />

Eén factor die NIVEKO-zwembaden werkelijk<br />

uniek maakt, zijn de beschikbare<br />

opties, op bijna ieder vlak. De afmetingen<br />

van het zwembad zijn geheel aan de<br />

keuze van de klant, tot zelfs op de centimeter.<br />

Er is ook een brede waaier van<br />

zwembadkleuren beschikbaar, net als<br />

uiteenlopende steensoorten voor tegels<br />

en treden in verschillende vormen. De<br />

gehele configuratie krijgt een fraaie afwerking<br />

met exclusieve rvs inbouwdelen, die<br />

op basis van vele jaren ervaring speciaal<br />

zijn ontworpen en met de grootste<br />

precisie worden vervaardigd.<br />

UITGEBREID ASSORTIMENT<br />

Het assortiment zwembaden van NIVEKO<br />

kan worden samengevat als topkwaliteit in<br />

een groot aantal variaties. Of je nu kiest voor<br />

een klassiek skimmerontwerp of een origineel<br />

door NIVEKO ontwikkeld overlooptype,<br />

je bent altijd zeker van een topproduct.<br />

Er zijn twee soorten skimmers: de Skimmer<br />

Top Level en de Skimmer Invisible. De Skimmer<br />

Top Level is een verbetering op het<br />

beproefde concept met een extra slanke<br />

skimmer die een hoger waterniveau mogelijk<br />

maakt. De Skimmer Invisible is een<br />

door NIVEKO ontworpen uniek concept.<br />

De skimmers hebben geen frame. ><br />

15


Dealers krijgen een excursie en opleiding in de hoofdkantoor in Tsjechië.<br />

Door ze rechtstreeks op de zwembadrand<br />

te plaatsen, wordt het wateroutflowsysteem<br />

nog onopvallender.<br />

Het assortiment overloopzwembaden van<br />

NIVEKO bestaat uit maar liefst vijf types. De<br />

Overflow Multi is een praktisch, eenvoudig<br />

ontwerp dat gemakkelijk te onderhouden<br />

is. De ideale keuze voor iemand die een<br />

onconventioneel gevormd zwembad wenst.<br />

De Infinity Overflow is het beste model voor<br />

een oneffen terrein. De overlooprand van<br />

de Infinity geeft de indruk van een eindeloos<br />

wateroppervlak. Een van de meest<br />

populaire types is de Advance, voornamelijk<br />

dankzij zijn ontwerp met natuurlijk graniet<br />

en zijn kenmerkende rechthoekige lijnen.<br />

Dit type zwembad vind je vaak terug als<br />

stijlvolle aanvulling op moderne woningen.<br />

De overlooprand van het model Evolution –<br />

met een dikte van slechts 20 millimeter zal<br />

elke liefhebber van minimalisme aanspreken.<br />

Het grote voordeel van de Evolution is<br />

dat deze het water zelf accentueert, terwijl<br />

de overgang tussen de zwembadomgeving<br />

en het water bijna onmerkbaar is. De laatste<br />

uit de serie van vijf overloopmodellen is de<br />

unieke Underflow. Deze nieuwe combinatie<br />

van een overloopgoot verborgen onder<br />

de vloer met de voordelen die typisch zijn<br />

voor zwembaden met een skimmer geeft<br />

de Underflow een onverwachte voorkeur bij<br />

klanten die indruk willen maken met hun<br />

buitenzwembad en toch ook heel praktisch<br />

willen zijn.<br />

OPLEIDING ALS SLEUTEL TOT SUCCES<br />

Om alle NIVEKO-partners optimaal op te<br />

leiden en te informeren over de verkochte<br />

producten, krijgen zij een opleiding in<br />

het hoofdkantoor van NIVEKO in Tsjechië.<br />

Ieder bezoek omvat een excursie naar het<br />

productiebedrijf, waar de partners met<br />

eigen ogen het volledige productieproces<br />

van een zwembad kunnen aanschouwen.<br />

Ze krijgen er niet alleen een demonstratie<br />

van de meest geavanceerde technologieën<br />

en geautomatiseerde processen<br />

van het bedrijf, maar krijgen ook de kans<br />

om te zien welke hoeveelheid menselijke<br />

arbeid er in de productie van elk zwembad<br />

zit en hoe dit zich weerspiegelt in de<br />

kwaliteit van het product dat ze verkopen.<br />

Iedere partner ontvangt een gratis marketingpakket<br />

om de verkoop te promoten.<br />

Een geautoriseerde dealer assisteert<br />

bij de eerste installatie van een zwembad.<br />

Deze houdt toezicht op het project, zorgt<br />

ervoor dat alles soepel wordt opgeleverd<br />

en is beschikbaar voor advies over alle<br />

specialistische zaken. Hierdoor krijgt de<br />

partner vertrouwen en de nodige ervaring<br />

om toekomstige installaties uit te voeren.<br />

En mochten er vragen zijn, dan kan de<br />

partner contact opnemen met de betreffende<br />

salesmanager van NIVEKO, die altijd<br />

beschikbaar is om te helpen.<br />

Partners van NIVEKO kunnen bovendien<br />

terugvallen op een technische hulplijn.<br />

Deze geeft antwoord op technische vragen<br />

en biedt marketingondersteuning door de<br />

toegewezen manager. Het spreekt voor<br />

zich dat het bedrijf ook een breed scala aan<br />

marketingondersteuning biedt, uiteenlopend<br />

van catalogi tot displayzwembaden<br />

en zwembaden voor showrooms. Op basis<br />

van een langdurige goede samenwerking<br />

en tevreden klanten kan een partner uitgroeien<br />

tot een NIVEKO Profi Partner, een<br />

status die een scala aan extra voordelen<br />

met zich meebrengt.<br />

‘TOPKWALITEIT IN EEN<br />

GROOT AANTAL VARIATIES’<br />

17


De pen<br />

“Een kwalitatief<br />

zwembad is een<br />

blijver in de<br />

thuisbeleving”<br />

18


De pen<br />

Simon Bolleire<br />

Sales Director, Pollet Pool Group<br />

ZWEMBADBOUW, EEN VAK MET TOEKOMST<br />

Het is duidelijk dat de zwembadsector sinds de uitbraak van COVID-19 een explosieve<br />

groei kent. De tuin heeft een prominente plaats ingenomen in ‘de eigen bubbel’ en speelt<br />

een cruciale rol om te ontspannen en te genieten. Het zwembad neemt een centrale<br />

plaats in de tuin in om het ultieme vakantiegevoel tijdens de ‘staycation’ te creëren.<br />

Als distributeur en fabrikant van zwembadmaterialen ziet Pollet Pool Group een aantal<br />

belangrijke evoluties in deze sterk groeiende markt:<br />

1. Een groeiende vraag naar zwembadcomponenten die snel en efficiënt geïnstalleerd<br />

kunnen worden. Vele installateurs zien hun orderboek gevuld tot ver in de toekomst<br />

en worstelen om alles tijdig geïnstalleerd te krijgen. De juiste keuze maken van<br />

gebruiksvriendelijke componenten voor zowel zwembadbouwer als eindklant,<br />

is daarbij van groot belang.<br />

2. Een duidelijke evolutie naar energiezuinige technieken die goed zijn voor de portemonnee<br />

en het milieu. Energiezuinige Full-Inverter warmtepompen, chloorvrije<br />

oplossingen, ledverlichting, het beperken van waterverbruik, automatische afdekkingen<br />

met solarlamellen en zo meer. Het zijn stuk voor stuk onmisbare technieken geworden<br />

in de zoektocht naar een kostenefficiënt en ecologisch zwembad.<br />

3. De uitdaging van onze sector is om zowel op vlak van aanvoer van materialen als service<br />

na verkoop, te kunnen volgen met de exploderende vraag. Vele zwembadinstallateurs<br />

zijn op zoek naar extra technisch geschoold personeel maar dat is schaars. Tegelijkertijd<br />

botsen fabrikanten op tekorten in grondstoffen of vertragingen in de productieketen<br />

als gevolg van de wereldwijde verschuivingen door de coronacrisis.<br />

DE STERKE GROEI VAN DE SECTOR ZORGT DUS WEL VOOR WAT AANPASSINGEN.<br />

De installateur die erin slaagt om snel, efficiënt en correct een zwembad te installeren,<br />

zich blijft bijscholen over de laatste zwembadtechnieken en bereikbaar blijft in de<br />

service na verkoop? Die heeft een gouden toekomst voor zich. Een kwalitatief zwembad<br />

als uitbreiding van de tuin en bron van speelplezier en ontspanning heeft voorgoed zijn<br />

plaats gevonden binnen de ‘thuisbeleving’ en is een blijver.<br />

Bovendien is het zeker dat er de komende jaren veel werk aan de winkel is. Een zwembad<br />

moet ook onderhouden worden en vele zwembaden zijn de komende jaren aan renovatie<br />

toe. Daarnaast doet de automatisering haar intrede in de zwembadinstallatie: automatisch<br />

reinigen, onderhouden en opvolgen zorgen ervoor dat een zwembadeigenaar enkel nog<br />

moet genieten van het zwembad. Heel veel zwembaden wachten de komende jaren dus<br />

op een serieuze ‘upgrade’.<br />

Kortom: ook na de explosieve groei van de afgelopen periode blijft zwembadbouw een<br />

vak met veel toekomst.<br />

19


DE VOORDELEN<br />

VAN TEGENSTROOM<br />

De tegenstroomsystemen van BINDER zijn uniek: ze werken met turbines in plaats van met pompen. Zo ontstaat een<br />

brede, krachtige stroming, zoals in een rivier. Perfect voor duurzwemmen, wellnesstoepassingen of vrolijk ploeteren.<br />

Ook de lage gebruikskosten en het minimale onderhoud dragen bij aan het plezier.<br />

Tekst en beeld BINDER GmbH & Co. KG<br />

Door de krachtige, brede stroming blijft de zwemmer in evenwicht en kan hij zich helemaal<br />

concentreren op zijn techniek.<br />

BINDER heeft het turbine-aangedreven<br />

tegenstroomsysteem uitgevonden. Er zijn<br />

enkele surrogaatproducten op de markt,<br />

maar de prestaties en de natuurlijke stroming<br />

van BINDER steken erbovenuit. De<br />

tegenstroomsystemen worden in twee verschillende<br />

uitvoeringen aangeboden. De<br />

turbinezweminstallatie HydroStar werd speciaal<br />

voor nieuwbouwzwembaden ontwikkeld.<br />

Voor bestaande zwembaden is er de<br />

retrofitinstallatie EasyStar. Beide installaties<br />

zijn qua functionaliteit en prestaties identiek<br />

en geven een natuurlijk zwemgevoel.<br />

Door de stroming, die lijkt op die van een<br />

rivier, ligt de zwemmer rustig in het water,<br />

zodat deze zich helemaal kan concentreren<br />

op de techniek. De meervoudig bekroonde<br />

turbinezweminstallatie HydroStar werd<br />

ontworpen voor nieuwbouwzwembaden.<br />

De uiterst smalle schacht heeft slechts<br />

heel weinig plaats nodig en verdwijnt compleet<br />

in de zwembadwand. De HydroStar<br />

De turbine-aangedreven tegenstroomsystemen van BINDER<br />

zijn verkrijgbaar in diverse maten en uitvoeringen.<br />

20


Intensieve zwemtraining zonder te keren: de turbine-aangedreven tegenstroomsystemen van BINDER<br />

maken het mogelijk.<br />

De retrofitinstallatie EasyStar sluit harmonisch<br />

aan op de omgeving van het zwembad.<br />

vergt bovendien geen aparte droogruimte,<br />

complex buizenstelsel of krachtstroomaansluiting.<br />

Daardoor plaats je de turbinezweminstallatie<br />

al in een drietal uur.<br />

OPWAARDERING VAN KLEINE EN<br />

MIDDELGROTE ZWEMBADEN<br />

De turbinezweminstallaties zijn verkrijgbaar<br />

via de zwembadvakhandel en deelnemende<br />

tuin- en landbouwbedrijven. Wie al<br />

verbouwplannen heeft, kan de installaties<br />

dus via de tuinaannemer meteen mee laten<br />

plaatsen. Zowel de HydroStar als de Easy-<br />

Star zijn beschikbaar in verschillende prestatieniveaus<br />

met volumestromen tussen<br />

160 en 1.200 m 3 /uur. De krachtige stroming<br />

van het tegenstroomsysteem maakt<br />

een duurtraining zonder keren mogelijk.<br />

Juist kleinere en middelgrote zwembaden<br />

worden daardoor met de tegenstroomsystemen<br />

enorm opgewaardeerd, want de<br />

gebruiksmogelijkheden laten zich zogezegd<br />

met één druk op de knop vergroten.<br />

Precies hetzelfde geldt voor de bediening<br />

van de gepatenteerde turbinezweminstallaties:<br />

de stromingssterkte kan naar keuze<br />

worden bediend met de afstandsbediening,<br />

de trainingsapp “HydroStar Next” of<br />

een piëzo-knop.<br />

SFEERVOL ZWEMMEN<br />

Om ervoor te zorgen dat bij het zwembad<br />

de juiste vakantiestemming heerst, biedt<br />

BINDER een gekleurde ledverlichting aan,<br />

die in de inbouwschacht van de HydroStar<br />

of onder de turbine kan worden geïnstalleerd.<br />

De led wisselt automatisch tussen de<br />

kleuren rood, geel, blauw en groen. De verlichting<br />

is ook bedienbaar via de afstandsbediening<br />

of via de trainingsapp HydroStar<br />

Next. Bovendien biedt de app de mogelijkheid<br />

om gepersonaliseerde trainingsprogramma’s<br />

te creëren en trainingsprestaties<br />

op te slaan.<br />

ENERGIEZUINIG EN ONDERHOUDSARM<br />

HydroStar en EasyStar verbruiken tot<br />

80 procent minder stroom dan tegenstroomsystemen<br />

met pompaandrijving.<br />

Bovendien zijn de systemen uiterst onderhoudsarm,<br />

omdat de glijlagers van de aandrijving<br />

door het water worden gesmeerd.<br />

Beide installaties zijn ingeschikt voor<br />

de inbouw in vrijwel elk type zwembad.<br />

Voor de optimale integratie van de retrofitinstallatie<br />

EasyStar heeft BINDER een<br />

veelvoud aan inbouwhoeken ontwikkeld.<br />

Zo wordt de montage voor de specialist<br />

kinderlijk eenvoudig.<br />

‘Door de stroming, die lijkt<br />

op die van een rivier, ligt de<br />

zwemmer rustig in het water’<br />

EEN EASYSTAR VOOR ELK ZWEMBAD<br />

Ook wie al een zwembad heeft, kan genieten<br />

van de unieke stroming van HydroStar.<br />

Speciaal voor deze klanten heeft BINDER<br />

de retrofitinstallatie Easystar in het programma.<br />

Het compacte systeem wordt<br />

door de handelaar over de rand van het<br />

zwembad gehangen en vastgeschroefd<br />

of onder de randtegel van het zwembad<br />

geklemd. Ook de montage aan een houten<br />

vlonder is zonder problemen mogelijk.<br />

EasyStar is verkrijgbaar in wit of grijs en<br />

past met zijn moderne uiterlijk naadloos in<br />

elke omgeving. Voor de vormgeving van de<br />

behuizing ontving BINDER in 2<strong>02</strong>0 zelfs de<br />

gerenommeerde German Design Award.<br />

HydroStar wordt onder de waterlijn geïnstalleerd en verdwijnt compleet in de zwembadwand.<br />

21


GEELEN BOUWBEDRIJF B.V.<br />

Engelmanstraat 49 | 6086 BB Neer | Postbus 4408 | 6086 ZG Neer<br />

T+31 (0) 475 59 18 48 | E info@geelen.nl<br />

Geelen Vastgoed_1/4 advertentie.indd 1 25-06-2<strong>02</strong>1 10:54<br />

PREMIUM ZWEMBADFABRIKANT<br />

ZOEKT DISTRIBUTEURS<br />

IN NEDERLAND<br />

Bent u Distributeur, Installateur of<br />

Tuinontwerper en geïnteresseerd in<br />

een samenwerking met Magiline ?<br />

Neem dan contact op met<br />

Edouard van der Haas,<br />

Email:<br />

edouard.vanderhaas@businessfrance.fr<br />

Website:<br />

www.swimming-pools-magiline.com<br />

Naamloos-4 1 28-06-2<strong>02</strong>1 11:06


De Maytronic Dolphin M600.<br />

MEER LUXE, MEER GEMAK,<br />

MINDER ONDERHOUD<br />

Zwembadgroothandel Poolquip levert alles rondom zwembaden, behalve de baden zelf. Denk aan folies, bodemzuigers,<br />

filters, pompen, verlichting, verwarming, automatische dosering en jetstreams. Het bedrijf is authorized reseller van<br />

Maytronics, bekend van de Dolphin zwembadrobots, en levert voornamelijk aan zwembadbouwers.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Poolquip<br />

“De laatste jaren zien we een flinke groei<br />

in duurzame en luxueuze producten voor<br />

zwembaden”, vertelt Juanita Van Oijen van<br />

Poolquip. “Denk aan warmtepompen en<br />

steeds geavanceerdere doseersystemen.<br />

De zwembadmarkt is echt geëxplodeerd<br />

en wij zien dat veel mensen steeds meer<br />

voor luxe gaan.” Dat uit zich volgens Van<br />

Oijen in steeds meer automatisering van<br />

zwembaden. “Poolcontrol die met een app<br />

te bedienen is. Via de telefoon automatisch<br />

de watertemperatuur, de pompen, de<br />

dosering van desinfectie en de verlichting<br />

regelen. Luxueuzer, makkelijker en minder<br />

onderhoud, dat zijn de steekwoorden.” Dat<br />

particulieren steeds meer geld aan zwembaden<br />

uitgeven, heeft volgens Van Oijen te<br />

maken met de steeds langere en warmere<br />

zomers, maar ook corona heeft gezorgd<br />

voor een hausse. “Mensen waren meer<br />

thuis en konden niet op vakantie. Dat heeft<br />

zeker bijgedragen.”<br />

ZWEMBADROBOTS<br />

De zucht naar gemak, luxe en minder<br />

onderhoud laat zich goed zien in de populariteit<br />

van zwembadrobots. ><br />

23


a member of<br />

Niveko<br />

Pools


Dat zijn volautomatische bodemreinigers<br />

die volledig autonoom hun werk doen.<br />

Poolquip is voor België en Nederland authorized<br />

reseller van Maytronics, dat de<br />

Dolphin zwembadrobots op de markt<br />

brengt. “Mensen willen natuurlijk schoon<br />

zwemwater, maar weinigen hebben zin om<br />

dagelijks met een schepnet alle blaadjes<br />

uit het bad te halen en met een borstel de<br />

randen schoon te houden. Dan biedt een<br />

Dolphin zwembadrobot uitkomst. Al blijft<br />

een schepnet nodig, hoor, maar minder<br />

vaak.” De Dolphin-serie kent vele types en<br />

varianten. “Zo zijn er robots die alleen de<br />

bodem doen, maar ook die de wanden en<br />

zelfs de waterlijn meepakken. De simpele<br />

versie kent alleen een aan/uit-knop, maar er<br />

zijn ook modellen die via een app te bedienen<br />

zijn of met Bluetooth. En er zijn speciale<br />

modellen voor zwemvijvers ontwikkeld,<br />

die planten ontzien en voor een betere filtratie<br />

kunnen worden aangesloten op een<br />

externe filter. Er is ook een range die speciaal<br />

voor openbare zwembaden is gemaakt.”<br />

Hoewel er ook volledige draadloze robots<br />

zijn, beperkt Poolquip zich tot de modellen<br />

met snoer. “Draadloos veroorzaakt namelijk<br />

nog wel eens problemen”, zegt Van Oijen.<br />

SERVICE<br />

Naast de leverancier van de Dolphin robots,<br />

is Poolquip al ruim vijftien jaar officieel een<br />

Dolphin Service Centre, dat service, reparatie<br />

en onderhoud aan de Dolphins aanbiedt.<br />

PH-RX controller<br />

van Poolquip.<br />

“Klanten kunnen ze bij ons inleveren en onze<br />

goed getrainde monteurs kijken ze volledig<br />

na, repareren ze waar nodig en doen aan<br />

preventief onderhoud. Zien ze dat er aan<br />

één kant een rubbertje stuk is, dan zullen<br />

ze meteen ook de andere kant vervangen.<br />

Het servicecentrum is zowel per telefoon<br />

als mail te bereiken. Indien gewenst halen<br />

we de robots op.”<br />

Starline Group<br />

Poolquip is onderdeel van de Starline<br />

Group, al veertig jaar bekend van de<br />

Monoblock, kant-en-klare zwembaden<br />

met een levenslange garantie op<br />

de waterdichtheid van de vinylester<br />

toplaag en de kuip. Ook Roldeck<br />

Zwembadafdekkingen behoort tot<br />

de groep. In België staat een hi-tech<br />

productiefaciliteit van meer dan<br />

10.000 vierkante meter. Het is de<br />

grootste zwembadfabriek van Europa.<br />

Ook de zijkanten zijn geen probleem voor een zwembadrobot<br />

25


Hayward K-Flo variabelesnelheidspomp.<br />

EVOLUTIE EN REVOLUTIE IN<br />

ENERGIEZUINIGE POMPEN<br />

Al ettelijke jaren is energiezuinigheid het mantra van onze tijd. Productieprocessen, woningen, toestellen,…: allemaal<br />

moeten ze energiezuiniger. Sinds de teloorgang van de terugdraaiende teller zijn zelfs eigenaars van zonnepanelen<br />

noodgedwongen attenter op het verbruik van allerlei systemen. Ook de zwembadpomp ontsnapt niet aan een kritische blik.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Blue Drops<br />

Volgens Bram Flobert van Blue Drops<br />

worden er gelukkig nog steeds bijzondere<br />

evoluties gemaakt in het energieverbruik<br />

van zwembadpompen. De gespecialiseerde<br />

zwembadgroothandel rekent daarvoor<br />

onder meer op gerenommeerde fabrikanten<br />

zoals Hayward, maar draagt ook onder<br />

private label hoogstaande oplossingen aan.<br />

VAN SINGLE NAAR VARIABLE SPEED<br />

De Hayward K-Flo pompen zijn een vaste<br />

waarde in het gamma van Blue drops en<br />

genieten dankzij het Totally Hayward loyalty<br />

programma zelfs een jaar extra garantie.<br />

“De K-Flo pompen zijn sterk, robuust en<br />

garanderen zelfs aan hoge watervolumes een<br />

extreem stille werking. Zout, warmte en chemicaliën<br />

hebben op de pomp geen invloed<br />

en de extra grote voorfilter met Twist-Lock<br />

deksel beperkt en vereenvoudigt het onderhoud.<br />

Dat zijn belangrijke troeven voor een<br />

pomp. Ook op vlak van energieverbruik leveren<br />

de pompen goede prestaties. Bovendien<br />

is er voor de professionele installateur, naast<br />

de single speed pomp, ook een pomp met<br />

26


Naast de technische wand krijgt de nieuwe opleidingsruimte ook een volledig operationeel zwembad.<br />

‘Met 36 dBA op vol vermogen is de<br />

inverterpomp uitermate stil’<br />

variabele snelheid ter beschikking. Dergelijke<br />

variabelesnelheidspompen betekenden een<br />

aantal jaar geleden de eerste belangrijke evolutie<br />

in de energiezuinigheid van zwembadpompen,<br />

omdat het vermogen naargelang<br />

de noden aangepast kan worden. De K-Flo<br />

VSTD laat zo bijvoorbeeld toe om dagelijks tot<br />

vijf verschillende programma's in te stellen."<br />

INVERTER, DE REVOLUTIE<br />

De eerder recente introductie van de invertertechnologie<br />

betekent volgens Bram<br />

Flobert echter de ware revolutie inzake<br />

energiezuinigheid. “In vergelijking met de<br />

al erg efficiënte variabelesnelheidspompen<br />

realiseert onze B+ Inver Silence pomp,<br />

waarbij het vermogen tussen 40 en 100<br />

procent kan variëren, nog een aanzienlijke<br />

besparing. Op een werkingscapaciteit van<br />

80 procent bedraagt de energie-afname<br />

bijvoorbeeld amper 429 W. Maken we de<br />

vergelijking met een standaard filtratiepomp<br />

dan is een energiebesparing van<br />

maar liefst zeven maal minder elektriciteit<br />

niet onrealistisch. ><br />

27


20 X STILLER IN<br />

ZIJN VOLLE CAPACITEIT<br />

eco<br />

friendly<br />

BLUEPLUS<br />

INVER SILENCE<br />

DE EERSTE SUPERSTILLE INVERTER POMP<br />

MET INTUÏTIEF TOUCHSCREEN<br />

Lock/Backwash<br />

1 simpele klik voor backwash<br />

+ schermbeveiliging<br />

SUS316 mechanische asafdichting<br />

dubbele levensverwachting<br />

+ geschikt voor zout water<br />

Energiezuinig<br />

429 W Energie afname<br />

80% Werkingscapaciteit<br />

Robuust<br />

Beste basispomp<br />

in zij n soort<br />

Timer<br />

4 timers voor<br />

dagelij ks gebruik<br />

Externe controle (optioneel)<br />

digitale input<br />

+ relay output


Dat betekent dat de pomp op amper<br />

1,5 jaar terugverdiend is en dat er gedurende<br />

de rest van de levensduur wellicht<br />

duizenden euro’s te besparen vallen.”<br />

De capaciteit en het energieverbruik van de<br />

B+ Inver Silence pomp kunnen mooi afgelezen<br />

worden op het intuïtieve touchscreen<br />

met leddisplay. Dat biedt bovendien de<br />

mogelijkheid om vier timers per dag te programmeren<br />

of om met een enkele klik de<br />

backwash te activeren. “Daarnaast hebben<br />

we ervoor gekozen om de pomp standaard<br />

uit te rusten met een vijfdraadse datakabel<br />

enerzijds en een RS485 poort anderzijds”,<br />

voegt Bram Flobert nog toe.<br />

“De eerste laat toe om een rechtstreekse<br />

koppeling te maken met bijvoorbeeld<br />

waterbehandelingstoestellen van Sugar<br />

Valley of andere zwembadbesturingssystemen,<br />

de tweede om een connectie te realiseren<br />

met een bestaand domoticasysteem.<br />

Dat levert voor de gebruiker extra comfort<br />

op, zonder dat het van de installateur noodzakelijk<br />

veel extra inspanning vergt.”<br />

‘Eenvoudige<br />

regeling via<br />

touchscreen’<br />

De grootste troef op vlak van comfort,<br />

valt rechtstreeks af te leiden uit de<br />

naam van de inverterpomp: stilte. “Onze<br />

inverter technologie genereert tot 16.000<br />

bereke ningen per seconde, waarbij elke<br />

kerncomponent van de motor nauwkeurig<br />

gecontroleerd wordt, opdat optimale, fluisterstille<br />

prestaties te allen tijde gegarandeerd<br />

kunnen worden.<br />

Dat levert opmerkelijke resultaten op:<br />

meten we bij heel veel pompen tijdens<br />

een backwashcyclus op één meter afstand<br />

geluidsniveaus van 60 à 70 dBA - een<br />

niveau dat niet alleen storend, maar op<br />

lange termijn ook schadelijk is - dan is onze<br />

B+ Inver Silence met 36 dBA op vol vermogen<br />

amper op te merken. De invertertechnologie<br />

betekent met andere woorden niet<br />

alleen op energieverbruik, maar ook wat<br />

lawaaihinder betreft een ware revolutie.”<br />

De grootste comfortwinst van<br />

de B+ Inver Silence pomp zit in<br />

de naam: stilte.<br />

Vaarwel corona, welkom<br />

nieuwe ontmoetingsruimte<br />

In het magazijn van Blue Drops in Drongen<br />

wordt vandaag de laatste hand gelegd aan<br />

een nieuwe kennis- en ontmoetingsruimte<br />

voor de professionele zwembadbouwer.<br />

“Naast onze kantoren en magazijnruimte,<br />

creëren we zo een plek volledig gericht op<br />

onze klanten. De ruimte zal namelijk dienstdoen<br />

als balie enerzijds en als showroom en<br />

trainingscenter anderzijds.”<br />

Het nieuwe uithangbord van de distributeur<br />

wordt niet alleen ingericht met een technische<br />

wand, maar ook met een volledig<br />

operationeel zwembad. “De ruimte zal met<br />

andere woorden de sfeer van het eindproduct<br />

weergeven. Daarenboven zullen<br />

trainingen en productvoorstellingen veel<br />

interactiever kunnen gebeuren. In plaats<br />

van enkel de ingrepen in de technische<br />

installaties te demonstreren, kunnen we<br />

ook meteen het resultaat tonen.”<br />

Bram Flobert kijkt alvast reikhalzend uit<br />

naar het moment dat de nieuwe showroom<br />

officieel geopend kan worden. “Het<br />

persoonlijk contact met onze klant is van<br />

groot belang. Het voorbije jaar hebben we<br />

elkaar weliswaar nog bij afhalingen gezien,<br />

maar de ruimte om een product uitgebreid<br />

te tonen of bepaalde zorgen te bespreken<br />

ontbrak. Vandaar dat we hiervoor nu<br />

een optimale context willen creëren. Van<br />

zodra de coronamaatregelen het toelaten,<br />

staan de deuren van de nieuwe showroom<br />

wagenwijd open!” Ook op de aquanale<br />

beurs in Keulen, eind oktober, hoopt Blue<br />

Drops opnieuw echt contact te maken met<br />

de zwembadbouwer.<br />

Binnenkort opent Blue Drops een nieuwe kennis- en<br />

ontmoetingsruimte voor de professionele zwembadbouwer.<br />

29


Landgraaf - In de Bende<br />

Het doelgroepenbad van 25 op 10 meter heeft<br />

een beweegbare vloer die kan zakken tot twee<br />

meter.<br />

Het nieuwe zwemcentrum kreeg dezelfde naam als het oude: In de Bende.<br />

Het energiezuinigste<br />

zwembad van Nederland<br />

Landgraaf heeft sinds januari een splinternieuw zwembad. Niet zomaar één, maar wel het energiezuinigste zwembad<br />

van Nederland. Geelen Bouwbedrijf B.V. staat in voor het ontwerp, de bouw en het meerjarig onderhoud. Het werd een<br />

paviljoenachtig gebouw in een groene omgeving.<br />

Tekst Desiree Pennings | Beeld Geelen Bouwbedrijf B.V.<br />

30


Landgraaf - In de Bende<br />

Zwemcentrum In de Bende, zoals het<br />

nieuwe zwembad heet, beschikt over een<br />

doelgroepenbad van 25 op 10 meter, een<br />

kleine horecagelegenheid, een receptie,<br />

kleedruimtes, personeelsruimtes en techniekruimtes.<br />

In het bad vinden allerlei activiteiten<br />

plaats, van wedstrijdzwemmen<br />

tot babyzwemmen. Het beschikt daarom<br />

over een gedeeltelijk beweegbare vloer<br />

die tot twee meter kan zakken. Geelen<br />

Bouwbedrijf B.V. ontwierp, ontwikkelde<br />

en realiseerde het in bouwteamverband.<br />

Het team bestond uit een aantal secuur<br />

geselecteerde Limburgse familiebedrijven,<br />

vertelt Roy van Oudenhoven, algemeen<br />

directeur bij Geelen. “Begin 2019 wonnen<br />

we de tender voor Design, Build & Maintain.<br />

Geelen is een familiebedrijf uit 1893 en<br />

onderdeel van de Cordeel Groep. We zijn<br />

gespecialiseerd in utiliteitsbouw en hebben<br />

als totaalaannemer veel ervaring in het realiseren<br />

van sportcomplexen. We hebben dit<br />

zwembad volledig energieneutraal en gasloos<br />

weten te bouwen. Door een constructieve<br />

samenwerking met de gemeente en<br />

de bouwpartners en een goede voorbereiding<br />

hebben we het bad twee maanden<br />

eerder opgeleverd dan gepland en met<br />

een minimum aan opleveringspunten. We<br />

hebben veel energie gestoken in het plan<br />

van aanpak. Dat is één van de redenen dat<br />

we de tender hebben gewonnen.”<br />

GROENE OMGEVING<br />

In de Bende is een cradle-to-cradlegebouw<br />

met een staalconstructie en beton als basis.<br />

Daarnaast is er gebruik gemaakt van veel<br />

houtaccenten. Het dak boven het zwembad<br />

is uitgevoerd met een houten kanaalplaat<br />

en de buitengevels zijn voorzien van<br />

diverse houten elementen. Zonnepanelen<br />

op het dak genereren elektriciteit en er<br />

wordt gewerkt met warmtepompen en<br />

WTW-units. Het reinigen van het zwembadwater<br />

gebeurt via elektrolyse. Op het<br />

buitenterrein komt ook nog een zonnepark<br />

met extra zonnepanelen. Al deze maatregelen<br />

hebben effect: tot nu toe is dit het<br />

meest energiezuinige zwembad van Nederland.<br />

Het buitenterrein wordt ingericht<br />

door de gemeente Landgraaf. Het nieuwe<br />

zwembad staat waar voorheen een sporthal<br />

stond. Tijdens de bouw bleef het oude bad<br />

in gebruik. Omdat dit volledig verouderd is,<br />

wordt het deze zomer gesloopt om plaats<br />

te maken voor parking. Het nieuwe gebouw<br />

is gelegen aan een vrij drukke straat, direct<br />

aan de buitenring van Parkstad. Toch wordt<br />

er een groene ruimte gecreëerd waar de<br />

geparkeerde auto’s zo min mogelijk opvallen.<br />

ONDERHOUD VOOR BESTE KWALITEIT<br />

Om te voorkomen dat het nieuwe zwembad<br />

in verval zal raken, tekende Geelen<br />

Bouwbedrijf B.V. een onderhoudscontract<br />

voor twintig jaar. Van Oudenhoven: “Dat<br />

bestaat uit het complete bouwkundige en<br />

installatietechnische onderhoud. We gaan<br />

het zwembad op een conditiescore van<br />

drie houden. Bij het ontwerp hebben we<br />

keuzes gemaakt voor hoogwaardige, duurzame<br />

materialen, zodat de huidige kwaliteit<br />

behouden kan blijven.”<br />

‘BIJ HET ONTWERP HEBBEN WE KEUZES<br />

GEMAAKT VOOR HOOGWAARDIGE, DUURZAME<br />

MATERIALEN, ZODAT DE HUIDIGE KWALITEIT<br />

BEHOUDEN KAN BLIJVEN’<br />

Er is gebruik gemaakt van natuurlijke, warme materialen die goed te onderhouden zijn.<br />

31


Landgraaf - In de Bende<br />

GASLOZE EN VOLLEDIG<br />

ENERGIENEUTRALE TECHNIEKEN<br />

In krap tien maanden tijd is in Landgraaf het duurzaamste zwembad van Nederland gebouwd. Bouwbedrijf Geelen<br />

realiseerde het gebouw van Zwembad In De Bende naar een ontwerp van Wehrung Architecten. Technisch Buro Hermans<br />

tekende, precies veertig jaar na de eerste zwembadklus op dezelfde plek, voor de installaties.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Technisch Buro Hermans<br />

Over Technisch Buro Hermans<br />

TBH is een totaal-installatiebedrijf in verschillende<br />

disciplines voor de utiliteit en de industrie. Van engineering<br />

tot uitvoering, van koelen tot verwarmen, en<br />

van openbare zwembaden tot fonteinen. Het bedrijf<br />

werd vijftig jaar geleden opgericht door Guus Hermans,<br />

die met zijn leeftijd van 77 weliswaar al met pensioen<br />

is, maar nog dagelijks op kantoor aanwezig is. “Hij kan<br />

het niet laten. Ook met de installaties van In De Bende<br />

heeft hij zich flink bemoeid”, vertelt Roland Roijen.<br />

‘Hoe complexer,<br />

hoe leuker wij<br />

het vinden’<br />

Bij familiebedrijf TBH werken veertien mensen: naast<br />

directeur Peter Hermans en bedrijfsleider Roland Roijen,<br />

en twee administratieve medewerkers, werken er tien<br />

(service)monteurs. TBH is multidisciplinair, dus zowel<br />

E- als W-installaties, en verzorgt zowel de engineering<br />

als de aanleg van de installaties. “Voordeel voor een<br />

aannemer is dat wij met één aanspreekpunt werken.<br />

Dat zorgt voor korte lijnen en duidelijke communicatie”,<br />

zegt Roijen. “En dus mooie eindresultaten.”<br />

Omdat in het nieuwe zwembad geen technisch<br />

personeel meer nodig is, bespaart de gemeente<br />

bovendien flink op de exploitatiekosten.<br />

32


Landgraaf - In de Bende<br />

Warmtepompen en pv-panelen op het dak.<br />

Om het meest energiezuinige — gasloos en<br />

volledig energieneutraal — zwembad van<br />

Nederland te kunnen realiseren, bedacht<br />

het Maastrichtse installatiebedrijf Technisch<br />

Buro Hermans (TBH) een speciale<br />

technische opzet. “Ten eerste wordt er zo<br />

min mogelijk energie gebruikt, door bouwkundige<br />

ingrepen als isolatie en luchtdicht<br />

bouwen. Maar we hebben de installaties<br />

ook zoveel mogelijk in het bouwkundige<br />

verwerkt”, legt Roland Roijen van TBH<br />

uit. “Zo hebben we de omloop om het<br />

bad gebruikt als luchtkanaal, waardoor er<br />

veel minder warmteverlies is van het bad<br />

naar buiten toe. En we hebben hele grote<br />

bouwkundige filters gebouwd met een<br />

hele lage doorstroomsnelheid, waardoor<br />

je niet alleen minder chemicaliën en water<br />

nodig hebt, maar ook een aanzienlijk lagere<br />

pompcapaciteit.”<br />

DANKBAAR EN UITDAGEND<br />

Verder wordt er op alle mogelijke manieren<br />

zo min mogelijk energie verbruikt, en<br />

alle energie die terug te winnen is, wordt<br />

ook daadwerkelijk teruggewonnen. Met<br />

behulp van onder andere warmtepompen,<br />

luchtbehandelingssystemen en een spoelwaterbuffer<br />

waaruit warmte wordt gerecupereerd.<br />

“Eigenlijk alle denkbare technieken<br />

die mogelijk en voorhanden zijn, hebben<br />

we toegepast”, stelt Roijen. “Dat maakt ons<br />

werk dankbaar en uitdagend. We zoeken<br />

constant waar we nog meer winst kunnen<br />

behalen. Door te kijken wat er beschikbaar<br />

is op de markt, maar ook door zelf dingen te<br />

bedenken. Zo gebruiken we het zwembad<br />

als ‘accu’ met een variabele badwatertemperatuur<br />

van 0,4 graden overdag als de zon<br />

schijnt, en door een hogere buitentemperatuur<br />

voor beter warmtepomprendement<br />

wordt — als we een energieoverschot van<br />

de PV panelen hebben — dit gebruikt om<br />

de warmtepompen extra te laten draaien;<br />

deze extra opgewekte energie slaan we op<br />

in het zwembadwater. In de nacht staat de<br />

verwarming bewaakt uit, en mag het badwater<br />

afkoelen tot deze 0,4 graden.” Door<br />

de technische innovaties is het energieverbruik<br />

van Zwembad In De Bende in Landgraaf<br />

al het laagste van Nederland. Maar om<br />

volledig energieneutraal te kunnen zijn, is<br />

bij het zwembad een zonnepanelenweide<br />

aangelegd, met 800 pv-panelen. Roijen: “In<br />

de zomer leveren ze terug aan het energienet,<br />

en over het hele jaar is De Bende energieneutraal.”<br />

ONDERHOUD<br />

De nieuwbouw van In De Bende werd door<br />

de gemeente aanbesteed als een Design,<br />

Build en Maintenance-contract. Technisch<br />

Buro Hermans is nog twintig jaar verantwoordelijk<br />

voor het onderhoud. “Dat maakt<br />

dat je heel goed moet nadenken over het<br />

ontwerp”, zegt Roijen. “Want bij onderhoud<br />

horen ook de vervangingskosten, en die wil<br />

De technische ruimte: de installaties maken van In De Bende het zuinigste<br />

zwembad van Nederland.<br />

je natuurlijk zo laag mogelijk houden.” Het<br />

energieneutraal maken van het nieuwe<br />

zwembad stond overigens niet in de uitvraag,<br />

maar is door Technisch Buro Hermans, aannemer<br />

en architect geopperd als mogelijkheid.<br />

Het extra budget daarvoor is door de<br />

gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg<br />

op tafel gelegd. Omdat in het nieuwe<br />

zwembad geen technisch personeel meer<br />

nodig is, bespaart de gemeente bovendien<br />

flink op de exploitatiekosten. “We proberen<br />

in ontwerp altijd net een stapje verder te<br />

gaan. Niet alleen qua duurzaamheid, maar<br />

ook qua beheersbaarheid”, vertelt Roijen.<br />

“Hoe complexer, hoe leuker wij het vinden.<br />

Maar het moet voor een opdrachtgever wel<br />

te behappen zijn. Je kunt mooie systemen<br />

bedenken, maar de energievraag staat of<br />

valt bij simpele bediening en regelingen. Bij<br />

De Bende monitoren we op afstand. Eén<br />

keer per maand komt een monteur van ons<br />

ter plekke kijken en controleren.”<br />

SNELLER DAN VOORZIEN<br />

Roijen is niet alleen trots op het feit dat het<br />

gelukt is om het meest duurzame zwembad<br />

van Nederland te realiseren, maar ook dat<br />

het gelukt om het nieuwe zwembad in een<br />

krappe tien maanden op te leveren. “Terwijl<br />

we in de bouwplanning uitgingen van een<br />

jaar. Dat is alleen maar mogelijk doordat we<br />

met het bouwteam het hele ontwerp al van<br />

te voren tot in het kleinste detail hadden<br />

voorbereid. Daardoor kon het bouwproces<br />

heel soepel doorlopen.” En wat de nieuwbouw<br />

van In De Bende voor TBH extra bijzonder<br />

maakte, is dat het oude zwembad<br />

op dezelfde plek veertig jaar geleden het<br />

eerste zwembad was waarvoor de Maastrichtse<br />

installateur de techniek verzorgde.<br />

“De cirkel is rond”, lacht Roijen.<br />

33


HRS POOL & TECHNICAL EQUIPMENT<br />

Anders dan andere...<br />

Staalweg 2 | 4104 AT Culemborg | T: 0031-345517013 | info@zwembadengroothandel.nl | www. zwembadengroothandel.nl


Landgraaf - In de Bende<br />

ENERGIENEUTRAAL<br />

ZWEMBAD VRAAGT OM<br />

UITGEKIENDE TECHNIEK<br />

Rensen Regeltechniek, met een hoofdvestiging in het Brabantse Uden, verzorgt de<br />

regeltechniek en produceert regelkasten met software waarmee in onder andere<br />

zwembaden allerhande processen kunnen worden aangestuurd. “Denk aan de temperatuur<br />

van het water en de binnenruimte, luchtbehandeling, filters, pompen, en verlichting”,<br />

zegt Guido Sieler, projectmanager en regeltechnisch adviseur bij Rensen Regeltechniek.<br />

Alle gegevens zijn op afstand<br />

via de Priva-regelaars te<br />

monitoren.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Rensen Regeltechniek<br />

Alle zwembadtechniek in één kast.<br />

“Daarvoor ontwerpen we ook zelf de software<br />

die die componenten aanstuurt. In feite<br />

zorgen we ervoor dat alles wat in gebouwtechniek<br />

te automatiseren is feilloos vanuit<br />

een centraal punt werkt.” Rensen werkt in<br />

het zuiden veel samen met installatiebedrijf<br />

Technisch Buro Hermans. Samen hebben<br />

ze al diverse zwembaden gemaakt, en dat<br />

was ook het geval bij de nieuwbouw van<br />

zwembad De Bende in Landgraaf. Het net<br />

opgeleverde nieuwe zwembad is bijzonder,<br />

aangezien het energieneutraal is. Guido<br />

Sieler: “Wij leverden daar de regelkast voor<br />

in de technische ruimtes, maar ook de<br />

schema’s, zodat een installateur weet hoe<br />

de componenten in het zwembad moeten<br />

worden aangesloten. En we schreven de<br />

software die ervoor zorgt dat de watertemperatuur<br />

en de luchtvochtigheid constant<br />

zijn.” Met de regelkast wordt meer aangestuurd<br />

dan alleen klimaatbeheersing, zegt<br />

Sieler. “Ook de aansturing en niveaumeting<br />

van het bad en de buffers, de zandfilters, de<br />

kleppen, wanneer er moet worden teruggespoeld<br />

of geloosd of bijgevuld.” Om dat<br />

allemaal in goede banen te leiden werkt<br />

Rensen met Priva-regelapparatuur, waarvoor<br />

ze zelf de software schrijven. “En dat<br />

altijd custommade. Geen enkel zwembad is<br />

hetzelfde. Want in feite is alles automatisch<br />

aan te sturen, tot glijbanen toe. Dat maakt<br />

mijn werk ook zo uitdagend.”<br />

WERKWIJZE<br />

De werkwijze van Rensen is als volgt: zodra<br />

een opdracht groen licht krijgt, gaat de projectleider<br />

in gesprek met de opdrachtgever<br />

en zal hij inventariseren waar behoefte aan is.<br />

Daarna gaat de tekenafdeling aan het werk<br />

en engineeren ze de regelschema’s. De projectleider<br />

bespreekt de schema's, bepaalt<br />

tijdens het gesprek de regelstrategie en legt<br />

alles vast in een functionele omschrijving..<br />

Vervolgens is het de taak van een software<br />

engineer om aan de hand van de functionele<br />

omschrijving de software te engineeren.<br />

“In onze werkplaats in Uden starten we met<br />

de productie van de regelkasten. Als deze<br />

eenmaal gereed zijn, worden de regelkasten<br />

getransporteerd naar het project”, legt Sieler<br />

uit. Daarna is het wachten op het moment<br />

dat de installateur alle systemen heeft aangesloten<br />

en volgt de inbedrijfstelling. “En<br />

dan wordt nog tot in detail gecheckt of er<br />

ook gebeurt wat we hebben bedacht. Dus<br />

of schakelaar A ook daadwerkelijk machine<br />

B in werking zet. Pas als alles klopt, getest<br />

is, kunnen we de installatie op automatisch<br />

bedrijf zetten en finetunen en monitoren,<br />

zodat het een stabiele energiezuinige installatie<br />

zal worden.”<br />

ENERGIENEUTRAAL<br />

Bijzonder aan zwembad De Bende is dat<br />

het een energieneutraal en volledig gasloos<br />

zwembad is. Dat maakt het werk van<br />

Rensen niet per se ingewikkelder, wel<br />

anders. “Onze software die in de Priva-regelaars<br />

wordt verzonden, zal te allen tijde optimaal<br />

geengineerd zijn om zo goed en zo<br />

zuinig mogelijk de installatie aan te sturen.<br />

Maar je bent wel afhankelijk van wat een<br />

installateur maakt. Als die ergens een conventionele<br />

ketel ophangt, en niet kijkt naar<br />

slimme toepassingen, dan zal het gebouw<br />

maar tot een bepaald niveau energiezuinig<br />

zijn. De installaties die we in De Bende<br />

samen hebben ontworpen en ontwikkeld,<br />

zijn echt gemaakt om zo zuinig mogelijk te<br />

zijn. En dat heeft geresulteerd in een van de<br />

zuinigste zwembaden van Nederland.”<br />

‘BIJZONDER AAN ZWEMBAD DE BENDE IS DAT<br />

HET EEN ENERGIENEUTRAAL EN VOLLEDIG<br />

GASLOOS ZWEMBAD IS’<br />

35


Oostende - Brigitte Becue<br />

ZWEMBAD VOOR SPORTCLUBS<br />

EN HET BREDE PUBLIEK<br />

Een officieel wedstrijdbad van 50 meter, een instructiebad met diepe beweegbare bodem voor duikclubs en een<br />

recreatief gedeelte. Met die invulling beantwoordt het nieuwe Zwembad Brigitte Becue aan alle noden van zwemmend<br />

en watersportend Oostende. En dan hebben we het nog niet over de aantrekkelijke cafetaria, het panoramisch zicht op<br />

het golfterrein of de sociale appartementen boven op de sportinfrastructuur …<br />

Tekst Stephanie Demasure |<br />

Beeld Klaas Verdru<br />

36


Oostende - Brigitte Becue<br />

“DE ARCHITECTUUR<br />

HEEFT EEN LICHTHEID<br />

EN EEN OPEN<br />

KARAKTER, DAT AAN<br />

ELKE ZIJDE PERFECT<br />

AFGESTEMD IS OP DE<br />

OMGEVING”<br />

Met geperforeerde houten kanaalplaten wordt het geluid van het zwempubliek deels gedempt.<br />

Sinds 1 mei verwelkomt Stad Oostende<br />

alle watersporters en zwemliefhebbers in<br />

het gloednieuwe stedelijke zwembad. Dat<br />

kreeg de toepasselijke naam Zwembad<br />

Brigitte Becue, een ode aan de Oostendse<br />

zwemkampioene en Belgische trots op de<br />

schoolslag. “Een echt wedstrijdbad kon dan<br />

ook niet ontbreken”, zegt Dieter Haemers,<br />

Senior Architect bij B2Ai architects, dat voor<br />

dit project in zee ging met het Nederlandse<br />

VenhoevenCS. “Uiteraard waren er ook nog<br />

heel wat andere functies in het bouwprogramma<br />

opgenomen. Zo moesten er ook<br />

appartementen gerealiseerd worden en was<br />

toegankelijkheid een belangrijk aandachtspunt.<br />

Dat vertaalden we in een ontwerp<br />

met wooneenheden boven op de zwembadinfrastructuur.<br />

De bleke baksteen sluit aan<br />

bij de zandsteenkleurige gebouwen in de<br />

omgeving, maar springt er toch uit door zijn<br />

iets blekere kleur. De architectuur heeft een<br />

lichtheid en een open karakter, dat aan elke<br />

zijde perfect is afgestemd op de omgeving<br />

– van het plein aan de inkom en de cafetaria<br />

tot het panoramische zicht op de Wellington<br />

Golf vanuit het zwembad. De keuze voor<br />

beton aan de zwembadkant versterkt deze<br />

dialoog tussen bebouwing en omgeving.”<br />

MODERNE ZWEMINFRASTRUCTUUR<br />

Net zoals in veel steden en gemeenten was<br />

het voormalige Oostendse zwembad verouderd<br />

en niet meer up-to-date qua technieken<br />

en energie-efficiëntie. Meer dan louter<br />

een vervanging van het oude zwembad is<br />

het nieuwe project een upgrade, die uiteenlopende<br />

functies verbindt en een breed<br />

zwempubliek aantrekt. Van fanatieke sportievelingen<br />

– al dan niet in clubverband – tot<br />

‘watergrage’ speelvogels van alle leeftijdsklassen.<br />

Voor die laatste categorie is een recreatief<br />

gedeelte uitgewerkt. Onder meer de<br />

twee glijbanen en de klimmuur bieden heel<br />

wat uitdagende waterpret. “De focus lag in<br />

de eerste plaats op de vele zwem- en duikclubs<br />

uit de buurt”, weet Dieter Haemers.<br />

“Het 50 meterbad is een officieel wedstrijdbad,<br />

inclusief een tribune voor supporters en<br />

bezoekers. Verder is er een modern instructiebad<br />

met beweegbare bodem gerealiseerd.<br />

Die bodem reikt dieper dan het gemiddelde<br />

zwembad. Zo beschikken ook duikclubs<br />

voortaan over een mooie trainingsplaats.” Het<br />

zwembadgedeelte is overigens allesbehalve<br />

kil en kaal aangekleed. Met geperforeerde<br />

houten kanaalplaten wordt het geluid van<br />

het zwempubliek deels gedempt. Bovendien<br />

maken deze platen grote overspanningen<br />

mogelijk. Om het omgevingsgeluid<br />

nog verder te filteren tot een aangenaam<br />

akoestisch niveau werd één wand volledig<br />

uitgewerkt in spuitpleister, zodat de zwemmers<br />

zich optimaal kunnen ontspannen – en<br />

inspannen – in hun nieuwe zwembad. Voor<br />

aannemer Stadsbader, dat samen met Olco<br />

Sportsphere een THV met de naam Sportsbuilders<br />

oprichtte, was het veelzijdige zwembad<br />

meteen een stevige vuurdoop. “Voor ons<br />

eerste echte zwembadproject namen ook<br />

wij een Nederlandse expert onder de arm,<br />

in het bijzonder voor de technieken”, duidt<br />

werfleider Yves Van Petegem. “Op het vlak<br />

van uitvoering waren er natuurlijk meerdere<br />

aandachtspunten. Waterdichtheid bijvoorbeeld.<br />

We plaatsen veel waterdichte kuipen,<br />

onder meer voor kelders, maar bij een zwembad<br />

ligt de lat uiteraard nog een stuk hoger.<br />

Zo stortten we de overloopgoten samen met<br />

de wanden en werden alle tegelwerken voorzien<br />

van epoxyvoegen.”<br />

SPORT, ONTSPANNING EN WONEN OP ÉÉN SITE<br />

Ook onderdeel van de ontwerpwedstrijd:<br />

een sociale woonfunctie op hetzelfde terrein.<br />

De architecten opteerden ervoor om die<br />

appartementen boven op het zwembadgebouw<br />

te plaatsen. “Een keuze voor compact<br />

bouwen en optimale toegankelijkheid van<br />

de site”, licht architect Dieter Haemers toe.<br />

“De twee woonvolumes zijn volledig onafhankelijk<br />

bereikbaar en afgewerkt met klassieke<br />

materialen en energiezuinige technieken. In<br />

totaal zijn er 22 appartementen ingericht.<br />

Net als bezoekers van het zwembad kunnen<br />

de bewoners hun wagen stallen in de ondergrondse<br />

parkeergarage. Bovendien genieten<br />

ze mee van de dynamiek en de faciliteiten<br />

van de nieuwe sportsite.”<br />

De wooneenheden bevinden zich<br />

bovenop de zweminfrastructuur.<br />

37


VAN KAASFABRIEK<br />

TOT SUBTROPISCH<br />

ZWEMPARADIJS<br />

Wat heeft een zwembad gemeen met een blokje kaas? Zonder de coatings van Nylo zou je boterham een stuk minder<br />

dik belegd zijn en een bommetje in het diepe zou waarschijnlijk verkeerd aflopen. De producent van ‘Food & Protective<br />

Coatings’ maakt namelijk al decennialang coatings waarmee zwembaden langdurig waterdicht blijven, maar ook<br />

pekelbaden waarin kaas wordt geconserveerd.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld NelfKoopmans<br />

Nylo, ook voor antislipvloeren en afwerkingen.<br />

Nylo Poolcoat.<br />

“Dat zit zo”, vertelt Johan van der Meulen,<br />

technisch adviseur bij NelfKoopmans. “In<br />

de jaren zestig van de vorige eeuw ontwikkelde<br />

de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie<br />

NASA de hygiënecode HACCP. In<br />

ruimtestations moest alles naadloos zijn,<br />

om bacteriegroei tegen te gaan. Die code<br />

vond later wereldwijd navolging in de voedingsmiddelenindustrie.<br />

Piet Klaas Koopmans,<br />

vierde generatie eigenaar/directeur<br />

van Koopmans Lakfabrieken, was naast<br />

directeur ook chemicus. Hij ontwikkelde<br />

een oplosmiddelvrije epoxycoating die aan<br />

de eisen van de melkindustrie kon voldoen<br />

en daarnaast ook nog eens volkomen veilig<br />

was bij contact met de melk of kaasproducten.<br />

Onder de productnaam Nylo Coating<br />

Thix werd deze coating ingezet als oplossing<br />

voor de afwerking van pekelbassins, grote<br />

betonnen bassins waarin de kazen, drijvend<br />

in pekelwater, worden geconserveerd. En<br />

nog steeds worden de hedendaagse Nyloproducten<br />

daarvoor gebruikt.”<br />

Met Nylo Coating was het mogelijk een<br />

naadloze afwerking te maken waarmee<br />

bacterie- en schimmelgroei werden voorkomen.<br />

En aangezien een zwembad niet veel<br />

anders is dan een pekelbassin, werden op<br />

dit principe gebaseerde producten ook al<br />

snel gebruikt voor de afwerking van zwembaden.<br />

“En van daaruit zijn we gaan doorontwikkelen”,<br />

legt Van der Meulen uit. “Het<br />

principe is nog steeds hetzelfde. Nog steeds<br />

zijn de oplosmiddelvrije Nylo-producten de<br />

meest gebruikte coatings in de voedingsmiddelenindustrie,<br />

en er zijn voorbeelden<br />

waar de coating na dertig jaar nog steeds<br />

voldoet. En als je weet hoe agressief pekel is,<br />

kun je wel nagaan dat Koopmans destijds<br />

een baanbrekend product heeft bedacht.<br />

Dat werkt ook goed in een zwembad dat<br />

onderhevig is aan chloor.”<br />

POLYURETHAAN<br />

Nylo is al jarenlang gecertificeerd voor uiteenlopende<br />

toepassingen en laat, eenmaal<br />

uitgehard, geen schadelijke stoffen meer<br />

achter. En dat is ook ideaal voor zwembaden.<br />

Van der Meulen: “Voor binnenbaden<br />

maken we Nylo EP Protect, een oplosmiddelvrije<br />

coating. Voor buitenbaden hebben<br />

we Nylo Poolcoat en Nylo Poolfinish. Die<br />

bevatten wel oplosmiddelen, omdat de<br />

omstandigheden buiten natuurlijk veel<br />

minder ideaal zijn. Je hebt dan immers te<br />

maken met grotere temperatuur- en luchtvochtigheidschommelingen.<br />

Het zijn coa-<br />

38


tings van polyurethaan met een zeer hoge oppervlaktedichtheid,<br />

hardheid en kleurvastheid.” Voordeel van deze coating zit hem volgens<br />

Van der Meulen ook in het feit dat kalkaanslag gemakkelijk te<br />

verwijderen is.<br />

De eigen R&D-afdeling van Nylo ontwikkelt voortdurend nieuwe<br />

producten en verbeteringen. Neem bijvoorbeeld Nylo Moistureshield,<br />

een epoxyprimer die speciaal is ontwikkeld voor het voorstrijken<br />

en afdichten van absorberende ondergronden met een hoog<br />

restvochtgehalte. Van der Meulen: “Die vangt makkelijk tien procent<br />

vocht op. We hebben dus alles in huis om een bad zo dicht mogelijk<br />

af te werken.”<br />

Renovatie en nieuwbouw van zwembaden is echter niet het enige<br />

waar Nylo coatings voor maakt, merkt Van der Meulens collega Evert<br />

Roorda van de afdeling marketing op. “We doen ook heel veel vloeren<br />

voor verschillende toepassingen, onder andere in bedrijfshallen.<br />

Voor zwembaden vooral heel veel hygiënische antislipvloeren. En<br />

zeker in combinatie met de andere producten van NelfKoopmans<br />

kunnen we een compleet zwembad volledig in de verf zetten: van<br />

kleedhokjes en horecavoorzieningen binnen tot de duikplanken,<br />

speeltoestellen en glijbanen buiten En omdat we voor binnen-<br />

Groot in het klein zijn<br />

Nylo is onderdeel van een van de laatste zelfstandig overgebleven<br />

verffabrieken: NelfKoopmans uit het Friese Marrum.<br />

De geschiedenis van het bedrijf gaat terug tot 1885, toen<br />

Koopmans Lakfabrieken werd opgericht. Nelf Lakfabrieken<br />

uit Groningen nam Koopmans in 1997 over. Naast verf produceert<br />

de fabriek een aantal specialistische oplossingen voor<br />

onder andere zwembaden, de voedselindustrie en de maritieme<br />

sector. Bekende merken zijn: Nelf, Koopmans, Drenth,<br />

Zusex en Nylo. Met alle merken wordt een compleet portfolio<br />

aan onderhoudsproducten aangeboden, en alles wordt in<br />

eigen huis geproduceerd.<br />

‘KOOPMANS BEDACHT DESTIJDS<br />

EEN BAANBREKEND PRODUCT’<br />

baden oplosmiddelvrije coatings en verven maken, kan een bad<br />

gewoon in bedrijf blijven als een onderhoudsploeg aan het werk is”,<br />

stelt Van der Meulen.<br />

JE ZWEMBAD WEER BESTAND<br />

TEGEN DUIZENDEN<br />

BOMMETJES<br />

Onze ervaring in het coaten van baden gaat terug tot<br />

de jaren 70. Voor elk type bad hebben we de juiste oplossing<br />

in huis. Omdat een zwembad meer is dan alleen het bassin, bieden<br />

we ook oplossingen voor anti slipranden en vloeren, onderhoud van<br />

sanitaire ruimtes, horeca voorzieningen, glijbanen en trappen en meer.<br />

NYLOCOATINGS.NL<br />

► Werkt met gekwalificeerde applicateurs.<br />

► 5 jaar garantie.<br />

► Voldoet aan NEN 7909 en FDA.<br />

39


Ga voor een zomergevoel<br />

Het hele jaar door<br />

Zo stil als een koelkast<br />

40 dB (A) op 1 meter afstand<br />

Stijlvol ontwerp<br />

Een plaatje om in uw tuin te zetten<br />

COP-bereik tot 15.6<br />

Dubbel zo energiebesparend als<br />

een traditionele warmtepomp<br />

MPI Pumps & Irrigation<br />

www.mpi-pumps.com<br />

+32 14 45 18 80<br />

Aubia SA<br />

www.aubia.be<br />

+32 68 55 13 28<br />

Advertentie <strong>Zwembadbouw</strong> 1/2 liggend Rensen 1/4.indd 1 25-05-2<strong>02</strong>1 10:48


Echt tot<br />

rust komen<br />

Unieke Pad Inverter warmtepomp<br />

Het vakantiegevoel naar uw thuis brengen?<br />

Als u het echt op de moderne<br />

manier wilt aanpakken, kan dat met de<br />

nieuwste warmtepomp in de Benelux!<br />

In de afgelopen 50 jaar zijn de luchtstroomtechnologie<br />

en het ontwerp van<br />

de behuizing van de warmtepomp van<br />

het zwembad hetzelfde gebleven. Lawaai<br />

en een verouderd uiterlijk bleven<br />

steeds een nadeel van de traditionele<br />

zwembadwarmtepomp.<br />

Eenvoudige touchbediening<br />

Vandaag wordt de jongste warmtepomp<br />

met Inverpad-tech op de rekken in de<br />

Benelux gebracht, de Aqua Silence. Dit<br />

revolutionair staaltje vakmanschap combineert<br />

een uniek Pad-ontwerp met een<br />

staploze DC Inverter en ruisonderdrukkingssysteem.<br />

Daarnaast is het een enorm stijlvol item<br />

om in uw tuin te plaatsen.<br />

Het bewonderenswaardig ontwerp van<br />

de behuizing, de onzichtbare ventilator<br />

en de ronde aanraakbediening zorgen<br />

voor een perfecte harmonie in uw tuin.<br />

De problemen van voorheen behoren<br />

simpelweg tot het verleden.<br />

Dubbel zo energiebesparend<br />

Dankzij de staploze DC invertertechnologie<br />

wordt de snelheid van de Aqua<br />

Silence bijgestuurt naargelang de omgeving<br />

en watertemperatuur.<br />

In vergelijking met warmtepompen met<br />

een aan/uitknop is de Aqua Silence<br />

meer dan dubbel zo energiebesparend<br />

met een COP tot 15.6.<br />

Verbazingwekkend stil<br />

Het unieke achterwaartse luchtstroomsysteem<br />

zuigt lucht aan langs de zijkanten<br />

en laat deze aan de achterkant<br />

ontsnappen. Zo wordt mogelijk geluid<br />

geëlimineerd om een zo rustig mogelijke<br />

ervaring te bieden.<br />

Tenslotte omvat de Aqua Silence ook onderstaande<br />

voordelen:<br />

Milieuvriendelijk koelmiddel R32<br />

Frequentiesturing met rustige aanloop<br />

Snelle ontdooiing<br />

40% effeciëntere warmtewisselaar<br />

Achterwaartse luchtuitvoer<br />

Meer weten?<br />

De pompenspecialisten van MPI Pumps<br />

& Irrigation en Aubia staan voor u klaar.<br />

MPI Pumps & Irrigation<br />

+32 14 45 18 80<br />

info@mpi-pumps.com<br />

Aubia<br />

+32 68 55 13 28<br />

info@aubia.be


Thema afdekkingen<br />

Er is telkens keuze tussen pvc lamellen of solar uitvoeringen in<br />

polycarbonaat.<br />

De omkasting kan bij Rollinside dienstdoen als brede trede of ligzone.<br />

GEÏNTEGREERDE<br />

ROLAFDEKKINGEN<br />

PASSEN IN ELK<br />

PROJECT<br />

Wie een zwembad laat plaatsen, stelt beleving voorop. Dat betekent dat praktische elementen bij voorkeur zo<br />

subtiel mogelijk geïntegreerd worden, met zo min mogelijk impact op de zwemzone. Zo ook de zwembadafdekking.<br />

Geen probleem bij een gloednieuw zwembad, maar wat bij een renovatie of uitbreiding? Met drie verschillende systemen<br />

voor geïntegreerde rolafdekkingen biedt CF Group Benelux een inbouwoplossing voor elk project.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld CF Group Benelux<br />

42


Thema afdekkingen<br />

In Frankrijk produceert CF Group al sinds 2007 rolafdekkingen op<br />

maat. Elke afdekking voldoet aan de Franse veiligheidsnorm NF P<br />

90-308 en kan afgewerkt worden met pvc lamellen of solar uitvoeringen<br />

in polycarbonaat. Afhankelijk van de beschikbare ruimte,<br />

de wensen van de klant en de omstandigheden van het project,<br />

kunnen de rol en motor op verschillende manieren geïntegreerd<br />

worden. Daarvoor maakt CF Group een onderscheid tussen drie<br />

inbouwmodellen: Rollfit, Rollinside en Rollenergy Évolution.<br />

Het Rollinside systeem heeft geen invloed op de lengte van het bad.<br />

IN DE WAND<br />

Bij het Rollfit systeem wordt de rol op de bodem van het zwembad<br />

ingebouwd in een daartoe voorziene nis achter de wand, en afgewerkt<br />

met een rooster in pvc dat mooi in lijn met de wand geplaatst<br />

wordt. Het systeem is daardoor volledig onzichtbaar ingewerkt en<br />

heeft geen enkele impact op de lengte of diepte van het bad. Er<br />

moeten met andere woorden geen concessies gemaakt worden<br />

wat zwemcomfort betreft. Wel moet de keuze voor dit systeem<br />

al voor de aanvang van de werken gemaakt worden. De nis moet<br />

immers meteen bij de bouw van het zwembad voorzien worden.<br />

De aandrijving kan zowel in de rol geïntegreerd worden als extern<br />

geplaatst worden.<br />

OP DE BODEM<br />

Het Rollinside systeem plaatst de rol op of onder de bodem van het<br />

zwembad, met daarrond een omkasting in pvc, hout of aluminium.<br />

Eventueel kan de opstaande rand van de omkasting ook in metselwerk<br />

gerealiseerd worden. Wordt de rol in een nis in de bodem van<br />

het bad ingebouwd, dan blijft de volledige diepte en zwemzone, net<br />

als bij het Rollfit systeem, gevrijwaard. Indien de rol op de bodem<br />

geplaatst wordt, wat ook bij reeds bestaande baden een mogelijkheid<br />

is, dan is de impact afhankelijk van de diepte van het bad en de<br />

afmetingen van de rolafdekkingen. In dat geval kan het horizontale<br />

oppervlak van de omkasting echter ook een extra functie krijgen: als<br />

eerste brede trede van de zwembadtrap, bijvoorbeeld, of als ligzone.<br />

Ook hier zijn er, afhankelijk van de toepassing, verschillende opties<br />

voor de aandrijving: geïntegreerd in de rol of extern.<br />

‘Zo min mogelijk<br />

impact op de<br />

zwemzone, ook bij<br />

renovatie’<br />

EXTRA COMPARTIMENT<br />

Voor Rollenergy Évolution, tot slot, wordt aan de kopse kant van het<br />

zwembad een extra wand gebouwd. Op die manier ontstaat er een<br />

extra compartiment waarin de rolafdekking wordt ondergebracht.<br />

Daarbovenop wordt een afwerking voorzien in hout of aluminium,<br />

die dienstdoet als verlengde van zwembadboord en terras. Het<br />

systeem is perfect geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie,<br />

maar heeft wel een impact op de zwemzone. De lengte van het<br />

bad wordt namelijk onvermijdelijk ingekort. De aandrijving wordt<br />

hier altijd in de rol geïntegreerd.<br />

SLIMME FEATURES<br />

Om het gebruiksgemak van de rolafdekkingen te verhogen, kunnen<br />

alle systemen aangestuurd worden via een draadloze sleutelschakelaar<br />

of de smartphone app LivePool. Ze zijn ook steeds voorzien<br />

van het Stop Flow systeem. Dat laat toe om de filterpomp tijdens<br />

het openen of sluiten van de afdekking tijdelijk uit te schakelen voor<br />

een optimale werking.<br />

Voor het onzichtbare Rollfit systeem moet er bij de bouw van het zwembad meteen een nis in de wand voorzien worden.<br />

43


Thema afdekkingen<br />

SAMEN IN HET<br />

TEKEN VAN<br />

‘WE WILLEN ONS OMRINGEN<br />

MET PROFESSIONELE<br />

PARTNERS DIE ONZE<br />

FILOSOFIE DELEN’<br />

CUSTOMER<br />

INTIMACY<br />

Het voorbije anderhalf jaar bracht heel wat veranderingen<br />

met zich mee. Niet alleen ging de eindklant aanzienlijk<br />

meer investeren in woning en welbehagen, hij<br />

veranderde ook zijn blik op de markt. Investeren gebeurt<br />

anno 2<strong>02</strong>1 niet achteloos of lichtzinnig, maar volgens<br />

een weldoordachte strategie. Drie factoren zijn daarin<br />

doorslaggevend, al zal volgens Aqua Cover vooral<br />

de commerciële relatie tussen klant en leverancierde<br />

zogeheten ‘customer intimacy’ - het verschil maken.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Aqua Cover<br />

Aqua Cover voorziet de komende jaren een koerswijziging.<br />

Frank De Pauw, business developer bij Aqua<br />

Cover, voerde de voorbije maanden een<br />

grondige marktstudie uit. De conclusies van<br />

dat onderzoek, zullen de strategie van de<br />

Belgische producent van zwembadafdekkingen,<br />

een familiebedrijf onder leiding van<br />

Frédéric Poty, voor de komende jaren bepalen.<br />

In het bijzonder de relatie met de eindklant,<br />

maar zeker ook het eigen cliënteel,<br />

zoals zwembadbouwers en -fabrikanten,<br />

krijgt daardoor een nieuwe impuls.<br />

DRIE DOORSLAGGEVENDE FACTOREN<br />

“Een particulier die vandaag op zoek gaat<br />

naar een partij om mee samen te werken,<br />

neemt een beslissing op basis van drie factoren”,<br />

besluit De Pauw uit zijn onderzoek.<br />

“Ten eerste zijn er de producten en diensten,<br />

ten tweede het logistieke apparaat<br />

dat de snelheid van bestelling tot oplevering<br />

bepaalt en ten derde het commerciële<br />

apparaat. Op die drie aspecten wil Aqua<br />

Cover bij wijze van spreken het olympisch<br />

minimum halen.” Hoewel ondernemers<br />

vaak gericht zijn op product en logistiek, en<br />

ook Aqua Cover daar van oudsher een sterke<br />

basis in opgebouwd heeft, zal volgens De<br />

Pauw vooral dat laatste aspect in de toekomst<br />

aan belang winnen. “Een klant laat<br />

zich niet zomaar meer in de doeken doen.<br />

Heeft hij geen goed gevoel bij jou als persoon,<br />

dan gaat hij niet met jou in zee. Of kan hij bij<br />

problemen niet rekenen op jouw naservice,<br />

dan komt hij eenvoudigweg niet terug.”<br />

TEN DIENSTE VAN ZWEMBADBOUWER<br />

EN EINDKLANT<br />

Hoewel Aqua Cover als producent en<br />

toeleverancier van zwembadafdekkingen<br />

in eerste instantie de belangen van<br />

de professionele zwembadbouwer dient,<br />

voorziet De Pauw in de toekomst toch<br />

een koerswijziging richting de belangen<br />

van de eindklant. Al heeft uiteindelijk<br />

ook de zwembadbouwer daarbij<br />

te winnen.<br />

“Werken met onze producten moet de<br />

zwembadbouwer uiteraard een commercieel<br />

voordeel opleveren”, verklaart<br />

De Pauw. “Dat verzekeren we onder meer<br />

door een vlotte installatie en betrouwbare<br />

producten, en dat zal in de toekomst<br />

niet wijzigen. Maar daarnaast willen we<br />

ons ook meer gericht schikken naar de<br />

wensen en de noden van de eindklant.<br />

Wat drijft iemand die al zijn spaarcenten<br />

bijeenraapt om een zwembad te plaatsen?<br />

Wat heeft hij nodig en wat zijn zijn vragen<br />

en bezorgdheden?"<br />

44


Thema afdekkingen<br />

De particulier is op zoek naar een goed en betrouwbaar contact.<br />

“Hoe beter we de eindklant begrijpen, hoe beter we de juiste oplossing<br />

kunnen aanbieden.”<br />

“Hoe beter wij de eindklant begrijpen, hoe beter we hem uiteindelijk<br />

kunnen ontzorgen en gepaste oplossingen kunnen aanreiken. En<br />

dat weerspiegelt zich uiteindelijk op onze klant, de zwembadbouwer.<br />

Hij zal dankzij die strategie namelijk niet alleen op elke vraag<br />

kunnen inspelen, maar bouwt ook zijn eigen ‘customer intimacy’ en<br />

bijgevolg zijn eigen positie in de huidige markt verder uit.”<br />

3-6-9<br />

De nieuwe strategie van Aqua Cover wordt ondersteund door een<br />

3-6-9-plan. “De komende jaren zullen we gericht verschillende stappen<br />

ondernemen om onze positie op de Belgische markt, onze<br />

thuisbasis, te consolideren. Daartoe zullen we onder meer inzetten<br />

op innovatie in de breedste zin van het woord en zullen we ervoor<br />

zorgen dat de naam Aqua Cover ook bij particulieren een kwaliteitslabel<br />

worden. In eerste instantie, echter, willen we ons eigen<br />

klantenbestand optimaliseren. De enige manier waarop we onze<br />

ambities kunnen waarmaken, is door ons te omringen met professionele<br />

partners die onze visie en filosofie delen. We versterken elkaar<br />

en zullen onze relevantie de komende decennia keer op keer bevestigen<br />

en herbevestigen.”<br />

De naam Aqua Cover moet ook bij particulieren een kwaliteitslabel worden.<br />

45


Ervaar<br />

puur<br />

zwemplezier<br />

SHOWROOMS:<br />

VLAANDEREN | T +32 55 390 390<br />

BRUSSEL/WALLONIE | T +32 26 573 916<br />

LIMBURG | T +32 13 292 727<br />

ANTWERPEN | T +32 36 466 312<br />

WWW.SWIMMINGPOOLS.BE


Poolquip Balance<br />

Full-Inverter warmtepompen<br />

Allseason model (-15 - 43°C)<br />

leverbaar in: 17, 20 (230V) of 20 (380V) kW<br />

Voorzien van full-colour LCD touchscreen<br />

Inclusief: afdekhoes, aansluitset & wi-fi module<br />

(met gratis app)<br />

Seizoensverlengend model (-5 - 43°C)<br />

leverbaar in: 9, 12, 17 of 20 kW<br />

Voorzien van zwart-wit LCD touchscreen<br />

Inclusief: afdekhoes, aansluitset & wi-fi module<br />

(met gratis app)<br />

Scan de QR-code en ontdek<br />

ons assortiment warmtepompen:<br />

Poolquip Nederland BV | De Vest 50b | 5555 XP Valkenswaard |<br />

Nederland | +31 (0) 40 201 9765 | sales@poolquip.com<br />

WWW.POOLQUIP.COM


Thema afdekkingen<br />

Bij Lumi-Solar ® lamellen is enkel het<br />

anti-alg scharnier niet transparant.<br />

Transparante solarlamellen:<br />

EFFICIËNT EN LOKAAL<br />

Het aanbod in zwembadafdekkingen is groot, maar in de keuze van een vaste partner voor deze onmisbare productgroep<br />

wist familiale groothandel HRS Pool & Technical Equipment meteen het kaf van het koren te scheiden. Zowel in het<br />

streven naar kwalitatieve producten als in de persoonlijke passie voor het vak vonden Niels Helmond en de zijnen een<br />

gelijke bij de oorspronkelijke, Belgische pionier van het anti-algen scharnier.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld HRS Pool & Technical Equipment<br />

HRS Lumi-Solar ® lamellen in Crystal Clear.<br />

48


Thema afdekkingen<br />

“In onze zoektocht naar partners gaan we heel bewust op zoek naar<br />

lokale en familiale bedrijven”, vertelt Niels Helmond. “Het is belangrijk<br />

dat zij, net als wij, gepassioneerd te werk gaan en zich uitsluitend<br />

willen richten op de professionele zwembadbouwer. Het gaat ons<br />

namelijk om de duurzame relaties, zowel met onze klanten als met<br />

onze leveranciers.”<br />

SYMBIOSE<br />

In België vond HRS Pool & Technical Equipment alvast de uitgelezen<br />

partner voor een exclusieve lijn van lamellen. “De fabrikant met wie we<br />

samenwerken is een klein familiebedrijf, maar verrassend genoeg is het<br />

al sinds 1968 actief in de productie van zwembadrolluiken. Dat is een<br />

hele poos, waarin een enorme expertise werd opgebouwd. Wie zich volledig<br />

laat leiden door zijn passie voor het vak, verliest evenwel soms het<br />

belang van marketing uit het oog. Het mooie aan deze samenwerking is<br />

dat we elkaar daarin nu kunnen versterken. Zij bijten zich vast in de ontwikkeling<br />

en productie van lamellen, wij nemen de exclusieve verdeling<br />

in België en Nederland voor onze rekening.”<br />

SOLAR, MAAR TRANSPARANT<br />

HRS biedt een compleet gamma pvc- en polycarbonaatlamellen aan,<br />

in een uitgebreid kleurenpallet, met of zonder anti-alg scharnier. Het<br />

echte speerproduct van de samenwerking is evenwel de HRS Lumi-<br />

Solar ® lamel, beschikbaar in de kleuren Vived Aqua, Garden Green en<br />

Cristal Clear. “In alle gevallen gaat het om volledig transparante solarlamellen<br />

in polycarbonaat. Waar solarlamellen voorheen op z’n minst<br />

onderaan zwart gemaakt moesten worden, is dit gepatenteerd systeem<br />

ook onderaan doorzichtig. Dat betekent dat mensen ook met een<br />

gesloten deck nog van bijvoorbeeld de zwembadverlichting kunnen<br />

genieten.” Transparante solarlamellen zorgen volgens Helmond voor<br />

een beter zonne-effect. “De lucht in de holle ruimte van het lamellenprofiel<br />

warmt onder invloed van de zon op. Deze warmte warmt vervolgens<br />

het onderliggende water op. Een soort broeikaseffect, zeg maar,<br />

maar dan zonder de negatieve bijklank. Onderzoek toont aan dat de<br />

prestaties van het verwarmen van het water in de zomer zo 30 à 40<br />

procent hoger lagen dan bij reguliere lamellen, terwijl dat bij klassieke<br />

solarlamellen ongeveer 25 procent is. Combineer je dat nog eens met<br />

onze nieuwe PVT-panelen, dan zet je wel heel erg grote stappen richting<br />

een milieuvriendelijke en energiezuinige zwembadverwarming.”<br />

PIONIER IN ANTI-ALG<br />

Eén onderdeel van het HRS Lumi-Solar ® lamel is niet transparant: het<br />

scharnier. “Onze partner was de eerste die ooit een anti-alg scharnier<br />

ontwikkelde en die expertise komt ook in deze zwembadafdekking<br />

goed van pas. Onder invloed van licht en warmte zullen in de scharnieren<br />

van een rolafdekking traditioneel namelijk algen ontwikkelen. De<br />

meest eenvoudige manier om dat te vermijden, is door lichttoetreding<br />

onmogelijk te maken. Bij de Lumi-Solar ® lamellen wordt het scharnier<br />

daarom uitgevoerd in dezelfde kleur opaak polycarbonaat. Omdat het<br />

scharnier zich onderaan het deck bevindt en niet de volledige hoogte<br />

inneemt, valt dat hier echter amper op.” “Bij de brede HRS deluxe<br />

lamellen zorgt deze aparte vormgeving er bovendien voor dat het<br />

lamel slechts in één richting kan buigen. Oprollen verloopt moeiteloos,<br />

maar valt een kind of huisdier op de zwembadafdekking, dan buigen<br />

de lamellen minder door.” De complete HRS lamellenafdekkingcatalogus<br />

2<strong>02</strong>1 is nu beschikbaar en kan eenvoudig aangevraagd worden via<br />

info@zwembadengroothandel.nl.<br />

‘Ook met een<br />

gesloten deck<br />

geniet je nog van<br />

zwembadverlichting’<br />

HRS biedt een compleet gamma pvc- en<br />

polycarbonaatlamellen aan.<br />

49


Thema afdekkingen<br />

UITDAGENDE ROLAFDEKKING<br />

IN PARALLELLOGRAMVORM<br />

‘De sturing van de klep en de<br />

rolafdekking moet perfect op<br />

elkaar afgestemd worden’<br />

50


Thema afdekkingen<br />

Hoe hoger het segment, hoe buitensporiger de wensen soms zijn. Een luxewoning in het centrum van Wenen kreeg zo<br />

bijvoorbeeld, in de plaats van een klassiek rechthoekig zwembad, een parallellogramvormig exemplaar in inox mee.<br />

Een afwijkende vorm die vooral voor de zwembadafdekking grote implicaties had.<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Technics & Applications<br />

“Oorspronkelijk was het zwembad nochtans<br />

als een traditionele rechthoek ontworpen”,<br />

steekt Luc Franssens van Technics & Applications<br />

van wal. De Belgische fabrikant<br />

stond in voor de productie en aanlevering<br />

van de pvc lamellenafdekking. Lokale<br />

zwembadbouwer Desina, een trouwe partner<br />

van T&A en vooral actief in het hoger<br />

segment, verzorgde de installatie. “Op een<br />

bepaald moment besloot de architect<br />

echter om wat zaken te wijzigen en kreeg<br />

het zwembad een eerder atypische parallellogramvorm.<br />

Die beslissing gebeurde in<br />

eerste instantie buiten ons weten om, maar<br />

had uiteraard wel belangrijke gevolgen voor<br />

zowel het ontwerp als de productie en de<br />

installatie van het rolluik.”<br />

CENTRALE ROLLUIKNIS<br />

In plaats van een klassieke inbouwoplossing<br />

aan de ene zijde van het bad, wijzigde het<br />

concept van de rolafdekking noodgedwongen<br />

naar een centrale toevoer. “Gezien de<br />

vorm van het zwembad konden we niet<br />

anders dan werken met twee rollen, elk<br />

met een schuine zijde, die vanuit een centrale<br />

nis onderin het bad afgerold worden.<br />

De centrale rolluiknis bevindt zich op een diepte van 2 meter.<br />

Of, om precies te zijn, een nis net naast het<br />

centrum. Omdat beide delen van de afdekking<br />

samen opgerold zijn, is er namelijk een<br />

klein verschil in lengte tussen beide.”<br />

DRIJFKRACHTEN CONTROLEREN<br />

De constructie van de centrale nis bleek al<br />

snel een van de grootste uitdagingen van<br />

het project. “Voor een goede werking van het<br />

systeem moet zo’n nis aan heel specifieke<br />

eisen voldoen. Dat was nog doorslaggevender<br />

in dit project, omdat de vormgeving<br />

van de rollen extra uitdagingen stelde. De<br />

dimensionering van de nis en de positionering<br />

van het rolluik waren in dat opzicht<br />

bijvoorbeeld cruciaal. Ook de verschillen<br />

in drijfvermogen tussen de kleine(re) en<br />

grote(re) lamellen moesten hierbij bekeken<br />

en in rekening gebracht worden.”<br />

Opdat beide rollen telkens correct in twee<br />

richtingen zouden openen, zorgde T&A in<br />

de uiterste lamellen nog voor een kleine<br />

verzwaring. “Daardoor is er geen risico dat<br />

de lamellen aan elkaar zouden blijven<br />

kleven en klapt de afdekking dus mooi als<br />

een vlinder open.”<br />

Het zwembad kreeg een bijzondere vorm mee, met name een parallellogram.<br />

HYDRAULISCHE MOTOREN<br />

Omwille van de afmetingen en de inbouwdiepte<br />

van het rolluik bleek ook de aandrijving<br />

in dit project een serieuze uitdaging.<br />

“Het gaat hier om een relatief groot en diep<br />

zwembad. De lengte bedraagt maar liefst 15<br />

meter, de bodem bevindt zich 2 meter diep.<br />

Dat betekent dat we te maken hebben met<br />

aardig wat lamellen, die allemaal met lucht<br />

gevuld zijn. Wil je die naar de bodem van<br />

het zwembad trekken, dan vergt dat een<br />

aanzienlijke kracht. In dit project hebben<br />

we daarom gebruikgemaakt van geïntegreerde<br />

hydraulische motoren. Zij zijn sterk<br />

genoeg om al die lucht naar beneden te<br />

trekken en ze daar te houden.” ><br />

51


Bescherm uw patiënten<br />

en bezoekers tegen<br />

legionella<br />

Ons nieuw aanbod van gecertificeerde<br />

filters geeft de legionellabacterie geen<br />

schijn van kans<br />

www.aquadomo.be<br />

Onze troeven<br />

Ultrafiltratie: poriegrootte 0,15 µm<br />

Performant: weinig drukverlies<br />

Discreet: design in chroom of wit<br />

Lange levensduur: + 5.000 liter,<br />

afhankelijk van gebruik en waterkwaliteit<br />

Herbruikbaar: u vervangt de filter<br />

in een handomdraai


Thema afdekkingen<br />

‘De vormgeving<br />

van de lamellen<br />

stelde bijzondere<br />

uitdagingen’<br />

Deze luxewoning in Wenen kreeg een al even luxueus zwembad in inox.<br />

MASTER-SLAVE<br />

De automatische klep voor het afsluiten<br />

van de nis, daarentegen, wordt aangestuurd<br />

met een externe elektrische motor. “Hier is<br />

vooral de fijne afstelling van belang. Niet<br />

alleen moet de nis in gesloten toestand<br />

perfect sluiten, zodat eventuele naden geen<br />

risico vormen voor de gebruiker, maar het<br />

openen en sluiten moet ook heel gecontroleerd<br />

gebeuren. Gaat de klep te ver of<br />

te snel open, dan creëert dat namelijk te<br />

grote welvingen in het water, die op hun<br />

beurt kunnen interfereren met de rol. In<br />

het slechtste geval komt de afdekking daardoor<br />

niet correct omhoog.” Niet onbelangrijk,<br />

tot slot, is de communicatie tussen de<br />

sturing van de klep enerzijds en die van de<br />

rolafdekking anderzijds. “Het spreekt voor<br />

zich dat de klep moet openen alvorens de<br />

afdekking afgerold wordt en dat hij pas<br />

gesloten kan worden wanneer de lamellen<br />

weer mooi in de nis zitten. Beide systemen<br />

moeten daarvoor via een master-slave-protocol<br />

met elkaar kunnen communiceren.<br />

Wij voorzien weliswaar de nodige kabels en<br />

voorgeprogrammeerde software, maar uiteindelijk<br />

is het aan de zwembadbouwer om<br />

de beide stuurkasten correct op elkaar af te<br />

Het Belgische T&A leverde de pvc lamellenafdekking.<br />

Een raam biedt doorzicht van de garage naar het zwembad en vice versa.<br />

stemmen. Dat vergt dus wel enig inzicht<br />

in elektronica, al staan we onze partners<br />

natuurlijk altijd met raad en daad bij. Ook in<br />

het buitenland.”<br />

53


ZO ONTRAFEL JE<br />

KLUWEN VAN REGELS<br />

ROND WATERSCHAARSTE<br />

Een zwembad staat synoniem met water. Dat is een evidentie. Minder vanzelfsprekend, maar daarom niet minder<br />

belangrijk, is dat de steeds nijpendere droogteproblematiek een invloed heeft op de bouw van een zwembad. Dat zorgt<br />

steeds vaker voor beperkingen en verantwoordelijkheden, ondervindt Bavo Nachtergaele van Willy Naessens Swimming<br />

Pools. Hoe navigeer je doorheen de soms complexe regelgeving en kan je als zwembadbouwer het tij doen keren?<br />

Tekst Elise Noyez | Beeld Willy Naessens Swimming Pools<br />

DE STRIJD TEGEN DROOGTE<br />

Het is een algemene problematiek. Overal<br />

ter wereld kampen regio’s ten gevolge van<br />

de klimaatveranderingen met droogte.<br />

België, en Vlaanderen in het bijzonder,<br />

is daarbij verrassend genoeg een van de<br />

meest getroffen gebieden. Uit een rapport<br />

van de World Resource Institute uit 2019<br />

bleek namelijk al dat België tot de landen<br />

met de grootste waterschaarste behoort en<br />

ook in het dagelijks leven worden de effecten<br />

alsmaar duidelijker. Zo werd er de voorbije<br />

jaren al meermaals een sproeiverbod opgelegd,<br />

en in Overijse ging de kraan afgelopen<br />

zomer zelfs enkele dagen helemaal dicht.<br />

“Wij hadden er toen net een zwembad afgewerkt”,<br />

herinnert Nachtergaele zich. “Door<br />

het watertekort konden we dat echter niet<br />

meteen vullen. Dat was frustrerend voor<br />

de bouwheer, maar net zozeer voor ons.<br />

Zolang de leidingen niet onder druk stonden,<br />

konden we de installaties immers niet<br />

testen en het project niet opleveren.”<br />

Zwembaden en zwemvijvers worden altijd meegerekend als verharding.<br />

Nachtergaele voorspelt dat dergelijke situaties<br />

zich de komende zomers steeds vaker<br />

zullen voordoen. Het voorlopige droogteplan<br />

van de Vlaamse overheid doet hetzelfde<br />

uitschijnen. “We beginnen stilaan te<br />

beseffen dat water niet vanzelfsprekend is.<br />

Willen we het klimaat, maar dus ook onze<br />

stiel veiligstellen, dan moeten we ervoor<br />

zorgen dat het watertekort afneemt.” Overheden<br />

leggen in ieder geval al een groei-<br />

54


Regels over verharding verschillen. Ga daarom altijd na of een bouwvergunning vereist is.<br />

end aantal regels en verordeningen op om<br />

droogte te vermijden. Deze treffen ook de<br />

zwembadbouw. “Ironisch genoeg heeft<br />

ook onze sector een aandeel in de droogteproblematiek”,<br />

geeft Nachtergaele toe. “In<br />

theorie zijn de strenge regels dan ook een<br />

goede zaak. In de praktijk, daarentegen, is<br />

het door de grote verscheidenheid en soms<br />

willekeur, vooral in Vlaanderen, moeilijk om<br />

je doorheen het bureaucratisch kluwen een<br />

weg te banen. Dat vergt van de zwembadbouwer<br />

toch enig opzoekingswerk.”<br />

ZWEMBAD = VERHARDING<br />

Een centrale strategie in het bekampen van<br />

de droogte, is het opleggen van beperkingen<br />

inzake verhardingen. “In Vlaanderen is<br />

maar liefst 16 procent van de totale oppervlakte<br />

verhard. Hemelwater dat op die verhardingen<br />

terechtkomt, wordt doorgaans<br />

afgevoerd naar de rioleringen en draagt dus<br />

niet bij aan het aanvullen van de grondwaterspiegel.<br />

Om dat effect te counteren, geldt<br />

de regel van 80 vierkante meter wanneer het<br />

totale verharde oppervlak de 80 vierkante<br />

meter overschrijdt, moet er een bouwvergunning<br />

aangevraagd worden.”<br />

Zwembaden en zwemvijvers - vaak al goed<br />

voor minstens 40 vierkante meter - worden<br />

altijd meegerekend als verharding, maar<br />

minder duidelijkheid is er over opritten, parkeerplaatsen,<br />

enzovoort. “In verschillende<br />

gemeenten worden vaak andere regels<br />

gehanteerd. In Wallonië gelden daarenboven<br />

nog andere voorschriften. Het is dus<br />

niet altijd even gemakkelijk te zeggen of er<br />

voor het zwembad een vergunning nodig is.<br />

De meest veilige optie is dan ook om altijd<br />

eerst bij de gemeente te informeren. Tenzij<br />

je in Nederland aan de slag gaat, want daar<br />

is het eenduidig: er is voor een zwembad<br />

altijd een bouwvergunning nodig.”<br />

‘Een zwembad<br />

dat je niet kan<br />

vullen, is een<br />

zwembad dat<br />

je niet kan<br />

testen’<br />

DROOGZUIGINSTALLATIES<br />

Niet alleen het zwembad als dusdanig<br />

heeft een impact op de waterhuishouding.<br />

Ook tijdens de werken wordt vaak rechtstreeks<br />

op de grondwatertafel ingegrepen.<br />

“In de meeste gevallen zal je voor de aanleg<br />

van het zwembad een droogzuiginstallatie<br />

moeten plaatsen. Dat is sinds enkele<br />

jaren vergunningplichtig en vergt aardig<br />

wat administratie. Bovendien wordt er<br />

steeds meer aandacht besteed aan wat<br />

er nadien met het onttrokken grondwater<br />

gebeurt. Kon je dat in het verleden zonder<br />

problemen lozen op de riolering, dan<br />

wordt er vandaag bijna altijd opgelegd<br />

dat het op eigen terrein moet infiltreren.<br />

Op grote percelen is dat doorgaans geen<br />

probleem, maar in de stad wordt het vaak<br />

moeilijker. Dan wordt er naar alternatieve<br />

oplossingen gezocht, zoals buffering en<br />

eventueel zelfs hergebruik. Allemaal zaken<br />

die extra infrastructuur en dus extra kosten<br />

met zich meebrengen.” Bij Willy Naessens<br />

Swimming Pools gaan ze daarom altijd na<br />

of het zwembad niet zonder tussenkomst<br />

van een droogzuiginstallatie geplaatst kan<br />

worden. “Elk project start met een proefboring<br />

op de exacte locatie van het zwembad”,<br />

geeft Nachtergaele mee. “We boren<br />

tot op de voorziene diepte en controleren<br />

of we op de grondwatertafel stoten.<br />

Is dat niet het geval, dan kunnen we zonder<br />

droogzuiginstallatie aan de slag en besparen<br />

we zo dus aardig wat tijd, administratie<br />

en kosten.”<br />

FOCUS OP RECUPERATIE<br />

Toch ziet Nachtergaele in de groeiende<br />

aandacht voor watertekort en droogte<br />

niet alleen noodzakelijke beperkingen.<br />

“Watertekort is een dreiging voor onze<br />

sector, en we moeten dus ook actief de<br />

strijd aangaan. In plaats van ons enkel te<br />

focussen op de restricties waarmee we<br />

geconfronteerd worden, kunnen we het<br />

ook beschouwen als een opportuniteit.”<br />

De sleutel daartoe, aldus Nachtergaele,<br />

is recuperatie. “Door regenwater op te<br />

vangen en te hergebruiken, verlichten we<br />

de druk op de drinkwatervoorzieningen<br />

en het milieu. Daarom zijn we volop bezig<br />

met de ontwikkeling van systemen om<br />

ook het regenwater dat op het zwembad<br />

valt, zowel in open als in gesloten toestand,<br />

op te vangen en te hergebruiken. Met dat<br />

soort initiatieven leveren we een positieve<br />

bijdrage aan de waterhuishouding en, bijgevolg,<br />

onze eigen sector.”<br />

55


Arnhem - Valkenhuizen<br />

ZWEMBAD<br />

VALKENHUIZEN<br />

VOLLEDIG GASLOOS<br />

Samen met Van der Horst Aannemers realiseerde Hoppenbrouwers Techniek in<br />

de afgelopen twee jaar de nieuwbouw van zwembad Valkenhuizen in Arnhem.<br />

Ondanks bezuinigingen op het oorspronkelijke ontwerp zijn geen concessies<br />

gedaan aan de duurzaamheid: het zwembad is gasloos en bijna energieneutraal.<br />

En niet zozeer de installaties zelf, maar de speciale omstandigheden in een<br />

zwembad maakten het een bijzonder project.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Sportbedrijf Arnhem<br />

De technische ruimte van de naast het zwembad<br />

gelegen sporthal moest worden geïntegreerd.<br />

Het nieuwe wedstrijdbad.<br />

“De ophanging van veel van de door ons<br />

aangelegde installaties was misschien nog<br />

wel het meest uitdagend”, vertelt projectleider<br />

René de Bie van Hoppenbrouwers Techniek.<br />

“Die moet natuurlijk voldoen aan de<br />

NPR 9200. Dat betekent dubbele ophanging<br />

en geen rvs. Terwijl veel componenten<br />

van zaken die wij installeren standaard van<br />

rvs gemaakt zijn. Het kost best veel tijd om<br />

armaturen en speakers precies volgens de<br />

richtlijn op te hangen. Want al het bevestigingsmateriaal<br />

moet aan de NPR 9200 voldoen,<br />

de kabelgoten door het hele complex<br />

moeten thermisch verzinkt zijn. Gelukkig<br />

hebben we tijdens de bouw al advies gekregen<br />

van keuringsbedrijf RBI Corrosion zodat<br />

we keurig aan alle eisen voldoen."<br />

Hoppenbrouwers verzorgde alle E- en<br />

W-installaties in het nieuwe zwembad<br />

Valken huizen. “Hemel waterafvoer, sanitaire<br />

installaties en warmte pompinstallatie op<br />

werktuigbouwkundig gebied en elektrotechnisch<br />

vanaf de hoofdverdeler tot de<br />

laatste armatuur, inclusief camerasysteem,<br />

inbraakbeveiliging, brandmeldinstallatie en<br />

de verlichting, zowel onder als boven water,"<br />

legt De Bie uit, "maar ook de pv-panelen op<br />

het dak. Uiteindelijk is het zwembad gasloos<br />

en bijna energieneutraal. Dat is mede<br />

gelukt door warmteterugwinning uit het<br />

opvangwater van de douches.”<br />

PUZZELEN<br />

Moeilijke bijkomstigheid was dat de technische<br />

ruimte van de naastliggende sporthal<br />

moest worden afgebroken en geïntegreerd<br />

met het nieuwe zwembad. “Dat was nog<br />

wel even puzzelen”, zegt De Bie. “Ook<br />

omdat de sporthal een wat oudere installatie<br />

kende en nog niet gasloos is. Maar met<br />

aanpassingen kan in de toekomst ook de<br />

bestaande sporthal vrij makkelijk gasloos<br />

worden gerealiseerd.”<br />

Op het moment van schrijven vinden de<br />

laatste testen plaats voordat het nieuwe<br />

zwembad officieel aan de gemeente<br />

wordt overgedragen. De Bie: “We doen<br />

nu de laatste afstemming. Zien of alle<br />

installaties met elkaar praten zoals we dat<br />

hebben bedacht."<br />

56


Arnhem - Valkenhuizen<br />

'DUURZAME REALISATIE IN<br />

BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN'<br />

Hoppenbrouwers verzorgde alle E- en W-installaties in het nieuwe zwembad Valkenhuizen.<br />

DAT ZIET ER ALLEMAAL GOED UIT.”<br />

In nauwe samenwerking met Lotec, die de<br />

zwembadtechniek in Valkenhuizen voor<br />

zijn rekening nam, heeft Hoppenbrouwers<br />

ervoor gezorgd dat de grootste verbruikers<br />

- de verwarming van het water en de luchtbehandeling<br />

- op een zo duurzaam mogelijke<br />

manier zijn geïnstalleerd. Samen<br />

met de integratie van de techniek van de<br />

oudere sporthal ernaast zorgt dat voor<br />

lagere exploitatiekosten. Het net opgeleverde<br />

zwembad valt in Arnhem in de<br />

smaak. Het leverde Hoppenbrouwers het<br />

onderhoudscontract voor zowel de E- als<br />

W-installaties voor het gehele bestaande<br />

sportcomplex op. “Daaruit blijkt toch de<br />

waardering voor het werk dat we hebben<br />

geleverd”, zegt De Bie. “Ik heb de samenwerking<br />

tussen de verschillende partijen<br />

ook als erg prettig ervaren.”<br />

De technische ruimte.<br />

De kabelgoten door het hele complex moeten<br />

thermisch verzinkt zijn.<br />

57


Arnhem - Valkenhuizen<br />

De buitenkant is met houten panelen bekleed.<br />

ONDANKS BEZUINIGINGEN<br />

TOCH EEN UITERST MODERN<br />

NIEUW ZWEMBAD<br />

Het nieuwe zwembad Valkenhuizen in Arnhem is onlangs opgeleverd. De bouw - of eigenlijk vooral de voorbereiding<br />

- had flink wat voeten in aarde, maar Van der Horst Aannemers heeft samen met Hoppenbrouwers Techniek en Lotec<br />

desondanks een uiterst modern en energiezuinig zwembad opgeleverd dat weer jaren meekan. Projectleider Ronald<br />

Westphal leidt ons rond.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Sportbedrijf Arnhem<br />

Van der Horst Aannemers bouwt meerdere<br />

zwembaden per jaar. Valkenhuizen<br />

in Arnhem was technisch en bouwkundig<br />

dan ook niet de grootste uitdaging voor het<br />

bouwbedrijf uit Mill. “Dit keer zat het in het<br />

proces en de voorbereiding”, vertelt projectleider<br />

Ronald Westphal van Van der Horst.<br />

Dat zit zo. De gemeente Arnhem schreef in<br />

2018 een aanbesteding uit voor een nieuw<br />

zwembad op de plek van het verouderde<br />

Valkenhuizen. Van der Horst en enkele<br />

andere collega’s schreven daarop in, maar<br />

kwamen allen prijstechnisch hoger uit dan<br />

het beschikbare budget van de gemeente<br />

Arnhem. “Er is een nieuwe aanbesteding<br />

gestart, een aanbesteding met onderhandeling.<br />

We zijn toen met de gemeente<br />

Arnhem en onze bouwpartners Hoppenbrouwers<br />

en Lotec rond de tafel gaan zitten,<br />

om te zien waar we het ontwerp konden<br />

aanpassen zodat we wel binnen budget<br />

bleven”, vertelt Westphal. “Dat is uiteindelijk<br />

gelukt. Onder andere door de constructie<br />

en de gevelopbouw aan te passen.” Toen<br />

Van der Horst alsnog groen licht kreeg om<br />

met de bouw te beginnen, bleek exploitant<br />

Sportbedrijf Arnhem nog extra budget te<br />

hebben om een aantal bezuinigingen weer<br />

ongedaan te maken. Zo is de entree toch<br />

weer groter geworden. Westphal: “Al die<br />

aanpassingen hebben natuurlijk wel de<br />

nodige vertraging opgeleverd.”<br />

Maar ondertussen is het zwembad klaar, na<br />

een bouwtijd van krap twee jaar. Sportbedrijf<br />

Arnhem beschikt daardoor weer over<br />

58


Arnhem - Valkenhuizen<br />

een uiterst modern zwembad met zowel<br />

een 25 meter wedstrijdbad en een doelgroepenbad<br />

met beweegbare bodem.<br />

Het nieuwe wedstrijdbad.<br />

‘JE WEET NOOIT WAT JE AANTREFT ALS JE<br />

EEN BESTAAND PLAFOND OPEN MAAKT’<br />

De technische ruimte.<br />

Het wedstrijdbad heeft een verdiept gedeelte onder de duikplanken.<br />

GEEN CONCESSIES<br />

Op het gebied van duurzaamheid hebben<br />

de bouwers geen toegevingen gedaan. Valkenhuizen<br />

is een gasloos zwembad waarbij<br />

warmtepompen en zonnepanelen voor de<br />

warmte en energie zorgen. Het zwembad is<br />

daarmee bijna energieneutraal. Een uitdaging<br />

was nog wel dat de naast het zwembad<br />

gelegen bestaande sporthal deels bij<br />

de bouw betrokken moest worden. Westphal:<br />

“Die sporthal is nog wel gasgestookt,<br />

het bleek financieel onhaalbaar om die<br />

ook met warmtepompen te verwarmen.<br />

We hebben daarom gekozen voor nieuwe<br />

HR-ketels. En die installatie is wel onderdeel<br />

van de nieuwbouw van het complex.”<br />

Bovendien moesten de sporthallen tijdens<br />

de bouw open blijven. “Er kwam dus een<br />

moment dat we de oude installatie daar<br />

moesten uitschakelen en de nieuwe in werking<br />

zetten”, vertelt Westphal. “Terwijl de<br />

luchtbehandelingsinstallatie in de lay-out<br />

van de nieuwbouw stond. De bestaande<br />

installatie aanhaken op de nieuwbouw<br />

had nog best wat voeten in aarde. Regeltechnisch<br />

is het hele complex nu één<br />

gebouw. Zowel de brandmeldinstallaties<br />

als de toegangscontrolesystemen zijn nu<br />

allemaal met elkaar verbonden. Aangezien<br />

het bestaande gedeelte in 5 of 6 stappen<br />

is gebouwd en niemand nog over alle informatie<br />

beschikte, is het best even uitzoeken<br />

geweest om erachter te komen welke kabel<br />

precies waarvoor bedoeld was. Dat hebben<br />

we veelal proefondervindelijk moeten vaststellen.<br />

Voor de planning is dat vervelend,<br />

want je weet nooit wat je aantreft als je een<br />

bestaand plafond open maakt.”<br />

Het grootste deel van de bouw vond plaats<br />

tijdens corona. De werkzaamheden konden<br />

doorgaan, met inachtneming van de nodige<br />

maatregelen. “Omdat we met de nieuwbouw<br />

deels over de bestaande bouw heen<br />

moesten, hadden we al een scenario klaarliggen<br />

om dat op een veilige en waterdichte<br />

manier te kunnen doen”, legt Westphal uit.<br />

“Toen er niet meer gesport mocht worden en<br />

de kleedruimtes niet meer gebruikt mochten<br />

worden, konden we met steigers en<br />

hoogwerkers in de sporthal aan het werk,<br />

zonder iemand daar last van had. Dat kwam<br />

dan weer niet heel verkeerd uit.”<br />

59


‘LAAT ZWEMBAD<br />

IEDER JAAR<br />

INSPECTEREN’<br />

Voor veel leveranciers van onder andere geluidsinstallaties en verlichting zijn zwembaden een nichemarkt. Negen van<br />

de tien keer worden die dus af fabriek met rvs bevestigingsmaterialen geleverd. En laat rvs in zwembaden nu juist<br />

volstrekt onacceptabel zijn. Zoveel heeft het ongeluk in zwembad De Reeshof in Tilburg in 2011 wel aangetoond.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld RBI Corrosion<br />

Het voorval illustreert volgens Joyce de<br />

Haan van RBI Corrosion de absolute noodzaak<br />

van regelmatige inspecties in zwembaden.<br />

“Want voor een fabrikant van een<br />

setje speakers is het ondoenlijk om alleen<br />

voor zwembaden het hele productieproces<br />

om te gooien. En daar komt bij dat er vooral<br />

op lokaal niveau ook nog best veel onwetendheid<br />

is, op dit gebied. Nog steeds weet<br />

niet iedere aannemer dat rvs niet mag in<br />

een zwembad. Om die reden doen wij als<br />

RBI Corrosion steeds meer aan bouwbegeleiding<br />

tijdens nieuwbouw, zodat we rvs al<br />

in het voortraject kunnen uitbannen.”<br />

De Haan is dan ook kritisch op het bouwbesluit<br />

uit 2016. Daarin staat dat alle zwembaden<br />

die na 2016 gebouwd zijn, niet<br />

geïnspecteerd hoeven te worden, omdat<br />

ondertussen wel bekend zou moeten zijn<br />

welke bevestigingsmiddelen wel geoorloofd<br />

zijn. “Dat is dus niet zo. Niet voor niets<br />

worden wij zo vaak ingeschakeld.”<br />

Directieleden Rene Wouts en Joyce de Haan.<br />

‘RBI CORROSION INSPECTEERT JAARLIJKS DIK<br />

300 ZWEMBADEN, DOOR HEEL NEDERLAND’<br />

Ook in de Omgevingswet die volgend jaar<br />

wordt ingevoerd, staat volgens De Haan te<br />

weinig over het gebruik van rvs in zwembaden;<br />

bovendien wordt in de Omgevingswet<br />

voorbijgegaan aan de praktijkrichtlijn (NPR),<br />

waarin wordt beschreven dat zwembaden<br />

jaarlijks verplicht gekeurd moeten worden.<br />

Met andere woorden, de aandacht voor<br />

het onderwerp lijkt tien jaar na het ongeval<br />

nogal verslapt, constateert De Haan. “En dat<br />

is zonde.”<br />

60


BETAALT ZICHZELF TERUG<br />

RBI Corrosion inspecteert jaarlijks dik 300<br />

zwembaden, door heel Nederland. “Dagelijks<br />

doen wij keuringen, variërend van<br />

openbare baden, over therapeutische<br />

baden, zwembaden van vakantieparken<br />

(onder meer Landal Greenparks), tot steeds<br />

meer hotelzwembaden.”<br />

En zo’n jaarlijkse inspectie betaalt zich<br />

eigenlijk altijd terug, stelt De Haan. “We<br />

bieden bijvoorbeeld driejarige inspectiecontracten<br />

aan. Dan beginnen we met een<br />

0-meting en in de twee jaar daarna doen<br />

we een herinspectie. Na drie jaar adviseren<br />

wij opnieuw een 0-meting te doen,<br />

want ook verzinkt staal heeft in de zwembaden<br />

maar een beperkte levensduur. Er<br />

kan bovendien altijd iets veranderen in je<br />

bad. Andere luchtbehandeling, nieuwe<br />

installaties of extra attracties, bijvoorbeeld.<br />

Laat je dat jaarlijks keuren, dan kun je de<br />

veiligheid beter waarborgen en vallen de<br />

eventuele gebreken nog binnen de garantietermijn.”<br />

De Haan ziet dat er ook nog best<br />

veel zwembaden zijn waar nauwelijks naar<br />

wordt omgekeken. “Neem zwembaden in<br />

ziekenhuizen, bijvoorbeeld, of sauna’s. Dat<br />

is echt nog een blinde vlek.”<br />

Vandaar ook dat RBI Corrosion steeds<br />

vaker inzet op bouwbegeleiding. “Daarmee<br />

kunnen we op voorhand al heel veel voorkomen.<br />

De grotere aannemers weten echt<br />

wel hoe het moet, maar die staan ook niet<br />

met hun neus op ieder lampje of boutje.<br />

Wij weten waar we op moeten letten, en<br />

kunnen dan tijdig waarschuwen.”<br />

Corrosie van draadeind.<br />

Uw inspectieburo voor alle bevestigings middelen<br />

in uw zwembad, voor een compleet rapport met<br />

werkbare adviezen maar ook voor inspectie<br />

na renovatie of gedurende nieuwbouw van een<br />

zwembad zijn wij uw partij.<br />

RBI Corrosion BV, Burgemeester Pabstlaan 10 A4, 2131 XE HOOFDDORP, 085 - 876 89 90, www.rbicorrosion.nl<br />

Naamloos-2 1 17-05-2<strong>02</strong>1 09:37<br />

61


‘Onze producten zijn op<br />

basis van flexibiliteit en<br />

hechtkracht naar een steeds<br />

hoger niveau getild’<br />

Therme Erding in Duitsland (Copyright Wund GmbH, Friedrichshafen).<br />

ONZICHTBAAR<br />

MAAR ONMISBAAR<br />

Je ziet het niet, maar er zijn maar weinig zwembaden en waterpartijen waar de tegels niet zijn verlijmd met een product<br />

van Sopro. De van oorsprong Duitse fabrikant van hechtingsmiddelen adviseert bovendien tal van architecten en<br />

tegelzetbedrijven. “De fijnste bouwchemie”, noemt algemeen technisch manager Erik Koch de producten. “En dat is niet<br />

alleen van toepassing op de kwaliteit, maar ook omdat het grootste gedeelte van onze producten EMICODE ® EC1 plus zijn<br />

gecertificeerd, waarmee onder andere een zwembad volledig volgens ‘BREEAM-NL’ kan worden gebouwd.”<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Sopro<br />

Landal Beach Resort Ooghduyne.<br />

62


Stap 1 bij het waterdicht maken met behulp van<br />

de Sopro eScann ® : koperen strips aanbrengen.<br />

Om meteen maar met de deur in huis<br />

te vallen: het stoort algemeen technisch<br />

manager van Sopro Nederland, Erik Koch,<br />

wel eens dat de producten die Sopro levert<br />

een enkele keer als sluitpost worden gezien.<br />

“Ik zeg wel eens dat wij de veter in de schoen<br />

zijn: tenslotte zorgt een veter, die maar<br />

weinig kost, dat een dure schoen goed blijft<br />

zitten.”<br />

“Een bouwwerk — dat kan een zwembad<br />

zijn, een waterpartij bij een kantoorgebouw,<br />

een fontein of een natte ruimte, een natte<br />

ruimte — wordt ontworpen en gebouwd, en<br />

helemaal op het einde bedenkt men dat<br />

de tegels ook nog verlijmd moeten worden.<br />

Het zit in de bouwcultuur ingebakken dat<br />

er op het bevestigingsmiddel wel bezuinigd<br />

kan worden. Men geeft rustig honderd euro<br />

per vierkante meter uit aan tegels en net<br />

zoveel aan arbeid, maar de lijm die tenslotte<br />

alles onder soms zware omstandigheden<br />

bij elkaar moet houden, mag niet te veel<br />

kosten. ‘Penny wise, pound foolish’, als je het<br />

Koch zou vragen. “Want een goede cementaire<br />

lijm en advies voordat er gestart wordt<br />

met de verwerking van tegels of natuursteen,<br />

kunnen een project maken of breken.”<br />

TOPKWALITEIT<br />

Zo, dat is alvast gezegd. Dan kan Koch nu<br />

vertellen over hoe Sopro architecten en<br />

specialistische tegelzettersbedrijven in hun<br />

dagelijks werk ondersteunt.<br />

“Wij hebben een grote afdeling die vanaf het<br />

ontwerp projecten adviseert, en een team<br />

dat óp projecten zelf adviseert en begeleidt.<br />

Dat doen we vanuit Nederland, maar<br />

we krijgen ook veel ondersteuning vanuit<br />

Duitsland.”<br />

Sopro is een van de grotere spelers op de<br />

markt, niet in de laatste plaats omdat Sopro<br />

standaard staat voorgeschreven op de<br />

zwembadtekeningen van Agrob Buchtal,<br />

de toonaangevende Duitse fabrikant van<br />

keramische tegels. Koch: “Dat is natuurlijk<br />

niet voor niets. Dat krijg je alleen voor elkaar<br />

als je topkwaliteit levert.” Ook het feit dat<br />

Sopro van oorsprong een Duits bedrijf is,<br />

draagt volgens Koch bij aan de betrouwbaarheid<br />

van het assortiment. “In Duitsland<br />

is een architect dertig jaar verantwoordelijk<br />

voor een bouwwerk, in Nederland geeft een<br />

aannemer vijf of tien jaar garantie. Dat zie je<br />

dus terug in onze producten.”<br />

Ondanks de lange levensduur van de producten,<br />

blijft Sopro innoveren. Koch: “Je ziet<br />

de laatste tijd ook in de zwembadbouw<br />

de trend dat tegels een steeds een groter<br />

formaat krijgen en de voegen steeds smaller<br />

worden. Dan kun je met een standaard<br />

poederlijm niet meer uit de voeten.” Want<br />

door die ontwikkeling blijven er maar heel<br />

weinig mogelijkheden over om te dilateren,<br />

en dat vergroot de kans op schade. “Wij<br />

maken dus steeds meer producten die in<br />

die tendens kunnen meegaan. Bijvoorbeeld<br />

lijmen met een hoge kristallijne waterbinding.<br />

Daarmee krijg je een gegarandeerde<br />

droging achter de hele tegel. Onze producten<br />

zijn op basis van flexibiliteit en hechtkracht<br />

naar een steeds hoger niveau getild.<br />

De Europese norm voor cementhoudende<br />

lijmen EN 12004 schrijft voor dat de hechtsterkte<br />

minimaal 1 N/mm² moet zijn. Sopro<br />

hanteert voor al zijn producten de zwaardere<br />

normering, de DIN EN 12004, en maakt<br />

lijmen die wel 2, 3 of 4 N/mm² aankunnen.”<br />

ESCANN ®<br />

Een andere innovatie op het gebied van<br />

zwembadbouw die Koch niet onbenoemd<br />

wil laten, is de Sopro eScann ® .<br />

“Ieder zwembad heeft stortnaden en die<br />

veroorzaken lekkages, wat uiteindelijk tot<br />

schade leidt. Met dit systeem wordt zo’n<br />

bak gestraald en voorgestreken met een<br />

primer. Dan brengen wij koperen strips aan,<br />

waarna er een elektrisch geleidende laag<br />

overheen wordt aangebracht. Daarna wordt<br />

de bak van een dichtlaag voorzien. Vervolgens<br />

kunnen we met een koperen borstel<br />

(de Sopro eScann ® ) over de wanden vegen,<br />

en als de laag te dun is of zwakke plekken<br />

heeft, gaat er een alarm af en wordt die plek<br />

gemarkeerd en hersteld. Daarmee kun je<br />

zonder een zwembad te vullen met gechloreerd<br />

water testen of een bak waterdicht is.<br />

Dat scheelt vier à zes weken in bouwtijd.”<br />

Je ziet Sopro niet, de tegels vertellen het verhaal.<br />

Blikvangers<br />

Sopro mag aan de oppervlakte niet zichtbaar zijn, maar zonder de lijmen van Sopro<br />

waren de volgende projecten niet opgeleverd. Zo werden Sopro-producten gebruikt<br />

bij zwembad Bij Bubbels in Zwolle, Zwembad De Kûpe in Buitenpost, Landal Beach<br />

Resort Ooghduyne, de Grote Koppel in Arnhem, Center Parcs De Huttenheugte, park<br />

Zandvoort en Kempervennen, het nieuw te bouwen zwembad in Berghem, en een<br />

enorme hoeveelheid privézwembaden.<br />

Maar Sopro wordt niet alleen gebruikt in zwembaden. Ook de waterpartij voor<br />

appartementencomplex de Waterklaver in Rijnsburg, Dakpark Rotterdam en een<br />

enorme waterval van meer dan 400 meter lang bij het nieuwe European Patent<br />

Office in Rijswijk waren niet tot stand gekomen zonder de adviezen en producten<br />

van Sopro.<br />

63


Eenvoud van installatie en<br />

gebruik van het zwembad<br />

ZWEMBADPLEZIER<br />

ZONDER BEPERKINGEN<br />

Magline maakt premium zwembaden voor particulieren.<br />

Het mooie weer is terug. Veel mensen hebben al een zwembad in hun tuin geïnstalleerd of zijn van plan dat te doen<br />

om te genieten van de gecombineerde voordelen van zon en water. In heel Europa wordt de orderportefeuille van<br />

zwembadspecialisten steeds dikker, in die mate zelfs dat de vakmensen moeite hebben om aan de explosieve vraag te<br />

voldoen. Gezien dit begrijpelijke enthousiasme van particulieren lijkt het verstandig zoveel mogelijk informatie in te<br />

winnen over de bestaande mogelijkheden en te bedenken dat de keuze voor een zwembad en de fabrikant ervan deel<br />

uitmaakt van een duurzaam perspectief. Een zwembad is gemaakt om lang mee te gaan en het gebruik ervan moet zo<br />

gemakkelijk mogelijk zijn. Stephan Marion, exportmanager van de premiumfabrikant Magiline, geeft zijn deskundige<br />

inzicht en commentaar op enkele belangrijke aandachtspunten.<br />

Tekst: Luc Ophals | Beeld: Magiline<br />

EENVOUDIGE INSTALLATIE<br />

VOOR DISTRIBUTEURS<br />

Magiline is een fabrikant van premium<br />

zwembaden voor particulieren. Het gepatenteerde<br />

modulaire ontwerp van de structuur<br />

garandeert een lange levensduur en soliditeit<br />

voor een zelfstaand en zelf ondersteunend<br />

zwembad. De structuur is opgebouwd uit<br />

polypropyleen panelen met verloren bekisting.<br />

Het zwembad is voorgemonteerd en gestandaardiseerd<br />

in de fabriek. Het grondwerk ter<br />

plaatse wordt tot een minimum beperkt en<br />

de technische ruimte wordt geïntegreerd.<br />

De fabrikant heeft een verbindingssysteem<br />

tussen het terras en de zwembadstructuur<br />

ontworpen dat elke verzakking na verloop van<br />

tijd vermijdt. De bestrating verschuift niet, zelfs<br />

niet na vele jaren van gebruik. Een ecologisch<br />

en economisch zwembad De nieuwe generatie<br />

filtratie, nfx, combineert prestaties,<br />

zuinigheid, eenvoud en esthetiek.De filter­<br />

64


fijnheid bedraagt 15 micron en dankzij de<br />

debietvermenigvuldiger is de waterwerveling<br />

snel en optimaal, waardoor de vorming<br />

van afzettingen op de bodem van het<br />

zwembad wordt voorkomen. Doordat er<br />

geen lozing in de riolering en geen terugspoeling<br />

nodig is, vermindert het waterverbruik<br />

aanzienlijk. Het onderhoud is beperkt<br />

tot het wassen van het filterpatroon. Snel<br />

en gemakkelijk.<br />

zijn namelijk goed geplaatst om samen<br />

met de eindklant een globaal project uit<br />

te werken dat de tuin, de inrichting van<br />

het zwembad en de omgeving ervan, en<br />

het terras omvat. Met Magiline kan het<br />

complete concept worden aangepast<br />

aan de wensen van de eindgebruiker en<br />

zijn leefomgeving.<br />

‘PREMIUM ZWEMBAD VOOR PARTICULIEREN’<br />

EEN INTELLIGENT EN VERBONDEN ZWEMBAD<br />

Het hoofddoel van de innovatie van Magiline<br />

is de gebruiker een toegevoegde waarde<br />

te bieden. De gepatenteerde iMAGI-Xoplossing<br />

is een toepassing voor het bewaken<br />

en controleren van alle zwembadparameters<br />

via een smartphone of tablet, vanaf<br />

de rand van het zwembad of vanop<br />

afstand. Er is ook controle op andere functies,<br />

zoals waterdesinfectie, verwarming,<br />

verlichting, balneo- of tegenstroomfuncties<br />

en zwembadreiniging. Het gebruikscomfort<br />

is echt maximaal.<br />

HET GEPERSONALISEERDE<br />

PROJECT VAN A TOT Z<br />

Een van de voordelen, en niet het minste,<br />

is dat het project volledig geïntegreerd is.<br />

De structuur van het zwembad, de filtratie,<br />

de domotica, de uitrusting (warmtepomp,<br />

reinigingsrobot, afdekking, rolluik, overdekking...)<br />

worden door één bedrijf vervaardigd<br />

en geleverd. De vakman hoeft niet<br />

langer tijd te verspillen aan het contacteren<br />

van verschillende leveranciers die in geval<br />

van een probleem elkaar van alle verantwoordelijkheid<br />

zouden kunnen ontslaan.<br />

En voor de gebruiker is de keuze eindeloos.<br />

Rechthoekig of vierkant, rond, XXL, overloop,<br />

zwemgang, acht soorten trappen, gebogen<br />

of vlakke zwembadbodem, zwembadbodem<br />

om te kunnen duiken en zo meer. Elk<br />

project kan als uniek worden omschreven.<br />

DE KRACHT VAN EEN<br />

INTERNATIONAAL NETWERK<br />

Magiline heeft een uitgebreid internationaal<br />

netwerk opgezet om een<br />

snelle en efficiënte distributie te garanderen,<br />

de nodige opleiding te verstrekken<br />

en technische bijstand ter plaatse<br />

te verlenen. Bovendien heeft Magiline,<br />

met name in Frankrijk, Zwitserland,<br />

Duitsland en Oostenrijk, een belangrijke<br />

ontwikkeling in de richting van de tuinarchitecten<br />

opgemerkt. Deze laatsten<br />

65


Verantwoord “BREEAM“<br />

tegelwerk met<br />

Sopro Lijmsystemen<br />

Professionele Tegellijmen & Voegproducten<br />

030-605<strong>02</strong>14 - info@soprobv.nl - www.soprobv.nl


UW GEBOUW<br />

ONZE ZORG<br />

Top Installatiegroep is uw partner voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van de<br />

werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties in uw nieuwe of bestaande<br />

gebouw. Een steeds groter deel van onze projecten wordt duurzaam gerealiseerd<br />

dankzij toepassing van bijvoorbeeld moderne warmtepomptechniek, zonnecollectoren<br />

en comfortabele klimaatbeheersing en ventilatie. Ons gehanteerde OBO-principe geeft u<br />

zekerheid, van advisering tot en met oplevering en het jaarlijkse onderhoud. Uw gebouw<br />

is dus echt onze zorg!<br />

www.topinstallatiegroep.nl


Tiel - Waalslag<br />

De bodem van het doelgroepenbad kan verplaatst worden om de gewenste waterstand te krijgen..<br />

‘DE LOCATIE IS GETRANS­<br />

FORMEERD NAAR EEN HELDER<br />

ZWEMBADPAVILJOEN TE MIDDEN<br />

VAN GROEN’<br />

ZWEMMEN IN<br />

HET GROEN<br />

Tiel is sinds december een nieuw zwembad rijker met als naam Zwembad Waalslag, naar een ontwerp van Sjoerd Betten<br />

van Wind Architecten Adviseurs. Het nieuwe zwembad vervangt het oude gemeentelijke zwembad uit 1973, dat niet meer<br />

voldeed aan de eisen van deze tijd. In plaats hiervan kunnen bezoekers nu zwemmen in een duurzaam gebouw, gelegen<br />

in een groene, plantsoenachtige omgeving. De combinatie van wedstrijdbad, doelgroepenbad, glijbaan, wellness en de<br />

nieuwste technieken maakt dit een representatieve referentie voor menig actuele marktvraag op zwembadterrein.<br />

Tekst | Desiree Pennings Beeld | Wind Design + Build<br />

68


Tiel - Waalslag<br />

'IN DE TENDERFASE<br />

ZAGEN WE DE<br />

KANS OM DE<br />

VERENIGINGSRUIMTE<br />

TE INTEGREREN IN<br />

HET ONTWERP'<br />

Wind Design + Build is de contractspartij<br />

van de gemeente Tiel en ziet toe op de<br />

nieuwbouw, sloop en infra. Zij schakelde<br />

voornamelijk lokale bedrijven in voor de<br />

bouw van het bad. Bij Zwembad Waalslag<br />

vind je een zesbaans wedstrijdbad<br />

met springkuil en springplank, een vierbaans<br />

doelgroepenbad, een peuterbad,<br />

een glijbaan, een wellness hoek met<br />

whirlpool, een stoombad, een droge en<br />

natte sauna, en horeca. “In de tenderfase<br />

zagen we de kans om de verenigingsruimte<br />

te integreren in het ontwerp”,<br />

vertelt Michel Copinga, projectmanager<br />

bij Wind Design + Build. “Vanuit de verenigingsruimte<br />

heb je zicht op alle ruimtes<br />

en in het bijzonder het wedstrijdbad.<br />

Het heeft dus een dubbelfunctie tijdens<br />

wedstrijden, want dan kunnen de<br />

wedstrijdleiding en vips er gebruik van<br />

maken.” De bovenverdieping, met verenigingsruimte<br />

en kantoorruimtes met<br />

een eigen ingang, kan ook buiten zwemtijden<br />

gebruikt worden.<br />

BIJZONDER OP ALLE FRONTEN<br />

Functionaliteit en efficiënte exploitatie zijn<br />

belangrijke kenmerken van het ontwerp.<br />

Zo kan het doelgroepenbad afgescheiden<br />

worden van de rest, heeft deze naast een<br />

invalidenlift een hellingbaan voor mindervaliden<br />

en is gebruik gemaakt van een<br />

duo-bodem. Dit betekent dat er twee verschillende<br />

waterstanden mogelijk zijn, waardoor<br />

verschillende doelgroepen tegelijkertijd<br />

gebruik kunnen maken van het bad.<br />

De horeca kreeg een centrale plaats in het ontwerp.<br />

Ook op het gebied van duurzaamheid is<br />

het zwembad bijzonder te noemen. Het<br />

all-electric gebouw wordt verwarmd door<br />

middel van een warmtepomp en voorziet in<br />

de eigen productie van elektriciteit dankzij<br />

PV-panelen op het dak. Door de hoge isolatiewaarde<br />

treedt er weinig warmteverlies<br />

op. Ook is er gebruik gemaakt van ledverlichting.<br />

Bovendien zijn de uitgangspunten<br />

van circulariteit gehanteerd, zodat de<br />

gebruikte bouwmaterialen in de toekomst<br />

hergebruikt kunnen worden. Copinga: “Op<br />

die manier hebben we een duurzaam, toekomstbestendig<br />

gebouw neergezet.”<br />

PLANNING EN MATERIALISATIE<br />

De bouw van het zwembad verliep erg vlot<br />

binnen de kaders van tijd en geld, mede<br />

dankzij een goede samenwerking en de<br />

gekozen bouwmethode. Het gebouw<br />

bestaat uit een traditioneel gestorte kelder<br />

en een stalen skeletbouw met betonnen<br />

vloerdelen. Materialisatie van de gevels<br />

bestaat uit onderhoudsarme materialen<br />

als glas, vliesgevel en een geperforeerde<br />

profielplaat. De mate van perforatie en profieldiepte<br />

varieert, wat leidt tot een subtiel<br />

Vanuit de verenigingsruimte heb je een perfect<br />

zicht op het wedstrijdbad.<br />

spel van dag- en zonlicht. Copinga: “Binnen<br />

is door de toepassing van hout een warme<br />

en aangename sfeer gecreëerd.”<br />

INFILTRATIE EN WATERBEHEER<br />

Nadat het nieuwe zwembad in december<br />

werd opgeleverd, werd het oude in januari<br />

gesloopt. Dat was tot die tijd in gebruik<br />

gebleven. Op deze plaats komen parkeerplaatsen<br />

in een groene, parkachtige setting,<br />

vertelt Copinga. “We hebben rekening<br />

gehouden met infiltratie en waterbeheer<br />

door buffer- en infiltratievoorzieningen<br />

(wadi) op te nemen in het ontwerp. De<br />

locatie, die zich voorheen kenmerkte door<br />

gebouw en blik, is getransformeerd naar<br />

een helder zwembadpaviljoen te midden<br />

van groen met parkeren uit het zicht.<br />

Daarmee is Zwembad Waalslag een knipoog<br />

naar het archetype van witte villa’s<br />

in groen, die kenmerkend zijn voor Tiel<br />

en omgeving.”<br />

69


Tiel - Waalslag<br />

NIEUW GASLOOS ZWEMBAD IN TIEL:<br />

UITDAGING VOLBRACHT<br />

Het verouderde zwembad Groenendaal in Tiel heeft plaatsgemaakt voor het nieuwe zwembad De Waalslag. Het ontwerp<br />

en de bouw van de installaties in dit gasloze zwembad zijn verzorgd door Drenth Installatietechniek uit Veendam,<br />

onderdeel van Top Installatiegroep. “Het ontwerpen en bouwen van installaties in zwembaden is altijd bijzonder.”<br />

Tekst Tim van Dorsten | Beeld Drenth Installatietechniek<br />

Jan Bakker, projectleider bij Drenth Installatietechniek,<br />

heeft al aan een aantal zwembaden<br />

meegewerkt. Toen architecten- en<br />

adviesbureau Wind Groep met de vraag<br />

kwam om voor het zwembad De Waalslag<br />

in Tiel voor het ontwerp, de bouw en<br />

het onderhoud van de installatietechniek<br />

te zorgen, stelde hem dat toch voor een<br />

nieuwe uitdaging. “Aangezien het ging<br />

om een nieuw zwembad, moest De Waalslag<br />

gasloos worden. Ondanks onze ruime<br />

ervaring met zwembaden, hadden we nog<br />

nooit een gasloze klimaatinstallatie voor<br />

een zwembad gemaakt.”<br />

In plaats van een cv-ketel die voor het warme<br />

water zorgt, beschikt het nieuwe zwembad<br />

daarom over twee warmtepompen. Voor<br />

het douchewater wordt een warmtepompbooster<br />

gebruikt, vertelt Bakker. “Een normale<br />

warmtepomp verwarmt water tot 45<br />

graden Celsius, maar die temperatuur is te<br />

laag om te voorkomen dat er legionellabacteriën<br />

in het water komen. Daarom hebben<br />

we ook gezorgd voor een boosterwarmtepomp,<br />

die het water verwarmt tot 70 graden<br />

Celsius.” Een andere uitdaging was het plaatsen<br />

van de waterbuffers. Gezien de beperkte<br />

ruimte op locatie, zijn de buffers via het dak<br />

in de technische ruimte gehesen.<br />

ONTWERP EN BOUW<br />

De opdracht voor Drenth Installatietechniek<br />

startte in oktober 2019, met ontwerpen,<br />

engineeren en tekenen van de gehele klimaatinstallatie.<br />

In april 2<strong>02</strong>0 was het ontwerp<br />

definitief. “Door een aantal wijzigingen<br />

in het interieur van het zwembad hebben<br />

we onze installatie hierop aangepast.”<br />

Een maand later, in mei 2<strong>02</strong>0, ging de bouw<br />

van start. En aangezien Drenth Installatietechniek<br />

verantwoordelijk was voor alle elektrotechnische<br />

en werktuigbouwkundige<br />

installaties in het nieuwe zwembad, kon<br />

Drenth Installatietechniek heeft gezorgd voor<br />

de elektrotechnische en werktuigbouwkundige<br />

installaties.<br />

70


Tiel - Waalslag<br />

‘Door te zorgen voor een ventilatie<br />

met warmteterugwinning kunnen<br />

we de warmte zeker behouden.’<br />

De lichtintensiteit in het wedstrijdbad voldoet aan de richtlijn van de KNSB.<br />

er direct worden gestart. “In het wedstrijdbad<br />

hebben we onder meer gezorgd voor<br />

uitsparingen om daar waterdichte speakers<br />

te kunnen monteren. Dit is bedoeld voor de<br />

muziek voor de synchroonzwemmers. Daarnaast<br />

moest de lichtintensiteit voldoen aan<br />

de richtlijn van de zwembond KNSB”, geeft<br />

Bakker aan.<br />

In het subtropisch zwemparadijs lag de<br />

uitdaging erin om het vocht uit de lucht<br />

te halen, maar wel de warmte te behouden.<br />

“Een fontein in een kinderbadje kan al<br />

van invloed zijn op het vochtgehalte in de<br />

lucht”, verklaart Bakker. “Door te zorgen voor<br />

een ventilatie met warmteterugwinning<br />

kunnen we de warmte zeker behouden. Dit<br />

scheelt energie, dus geld.”<br />

ONDERHOUD<br />

Afgelopen december is het nieuwe zwembad<br />

opgeleverd. Het service- en onderhoudsbedrijf<br />

van Top Installatiegroep, TOP<br />

Technische Beheer, verzorgt inmiddels niet<br />

alleen de monitoring van de installaties,<br />

maar ook het onderhoud en het beheer.<br />

Hiervoor wordt een gebouwbeheersysteem<br />

toegepast, waarmee op afstand de<br />

gehele installatie wordt gecontroleerd en<br />

waar nodig bijgesteld. Bij overschrijdingen<br />

komt de melding automatisch binnen.<br />

Zo kan onder andere het energiegebruik in<br />

de gaten worden gehouden.<br />

De sloop van het oude zwembad Groenendaal naast het nieuwe zwembad De Waalslag.<br />

71


Monster - De Boetzelaer<br />

Trespa gevelbekleding zorgt voor dynamisch gevelbeeld.<br />

ROTS IN DE BRANDING<br />

Donderdag 28 februari 2019 was een zwarte dag voor zwembad De Boetzelaer in Monster. Een verwoestende brand<br />

legde het gebouw volledig in de as. Directeur Peter Wielaart was vastbesloten: binnen twee jaar moest De Boetzelaer er<br />

weer staan. Inmiddels wordt de laatste hand gelegd aan het schitterende nieuwe zwembadcomplex, dat zich letterlijk en<br />

figuurlijk als rots in de branding manifesteert.<br />

Tekst | Patricia van der Beek<br />

Beeld | De Vries en Verburg<br />

Om de ambitie van De Boetzelaer waar te<br />

maken, was een bouwteam nodig dat efficiënt<br />

handelt en onderling snel schakelt.<br />

BAS1S Architecten, De Vries en Verburg<br />

Bouw, installateur Hellebrekers en adviesbureau<br />

B.S.A. sloegen de handen ineen. In<br />

nauwe samenwerking met De Boetzelaer<br />

geven zij de inwoners uit de gehele regio<br />

hun vertrouwde zwembad terug.<br />

'Qua exterieur kozen we<br />

voor een abstracte weergave<br />

van een rots'<br />

CARAÏBISCHE SFEREN<br />

Qua functies is de nieuwbouw nagenoeg<br />

hetzelfde als de oude Boetzelaer. Het zwembad<br />

heeft een recreatiebad, een peuterbad,<br />

een zwemlesbad, een glijbaan en een whirlpool.<br />

Verder biedt het gebouw ruimte aan<br />

een tribune, een horecagedeelte, een polyvalente<br />

zaal en natuurlijk kleedruimtes en<br />

kantoren. “Het alom bekende thema van<br />

De Boetzelaer, namelijk piraten, moest eveneens<br />

gehandhaafd blijven”, vertelt architect<br />

Siu Kin Shek van BAS1S Architecten. “Wij<br />

hadden eerder al werkzaamheden voor De<br />

Boetzelaer uitgevoerd en werden gevraagd<br />

om aan dit thema invulling te geven. Daarin<br />

kregen we de vrije hand. Geïnspireerd op<br />

het Caraïbisch gebied kozen we qua exterieur<br />

voor een abstracte weergave van een<br />

rots. Het interieur hielden we in de basis<br />

ingetogen, zodat met de aankleding uitgepakt<br />

kon worden. Door de palmbomen,<br />

rotsformaties en kleurrijke kunstwerken<br />

wanen de bezoekers zich straks in Caraïbische<br />

sferen.” ><br />

73


De ZEE<br />

in uw zwembad.<br />

Nr.1<br />

De<br />

MADE IN<br />

GERMANY<br />

HET ORIGINEEL VAN BINDER ...<br />

... met gepatenteerde turbinetechnologie<br />

creëert een unieke natuurlijke stroom.<br />

Voor alle wensen - voor elk zwembad.<br />

binder24.com


Monster - De Boetzelaer<br />

Het recreatiebad in aanbouw.<br />

Het exterieur doet denken aan een rotsformatie.<br />

ERVARING MET ZWEMBADEN<br />

Binnen het bouwteam dacht De Vries en<br />

Verburg mee over de uitvoering van de<br />

plannen en ontwerpen voor De Boetzelaer.<br />

“Wij bouwen jaarlijks meerdere zwembaden<br />

en weten dus wat er allemaal bij komt<br />

kijken”, zegt projectleider Ronald van Klaren<br />

van De Vries en Verburg. “Je hebt te maken<br />

met chloor, vocht en specifieke constructies,<br />

zoals een kruipruimte en een omloopgoot<br />

van het zwembad. Tegelijkertijd bevat<br />

een zwembad veel installatietechniek, die<br />

je moet afstemmen op het bouwkundige<br />

deel. Bovendien moet je zorgen voor een<br />

goede bouwvolgorde, zodat de werkzaamheden<br />

lopen als een trein. verlopen. Belangrijke<br />

mijlpalen in het proces zijn onder meer<br />

het vullen van het bad na het betonwerk en<br />

het inregelen en keuren van de installaties.”<br />

DYNAMISCH GEVELBEELD<br />

In december 2019 startte het heiwerk voor<br />

De Boetzelaer, gevolgd door de ruwbouw<br />

van de betonnen zwembadvloeren. Van<br />

Klaren: “Omdat de baden verschillende<br />

diepten hebben, voerden we de ruwbouw<br />

in meerdere fasen uit. Hierbij hergebruikten<br />

we een deel van de bestaande zwembadbak.<br />

In juni 2<strong>02</strong>0 startten we met de bouw<br />

van de staalconstructie voor de bovenbouw.”<br />

Shek voegt toe: “De staalconstructie is voorzien<br />

van cellenbeton, een isolatielaag en een<br />

buitenschil. In samenspraak met De Vries<br />

en Verburg is die buitenlaag uit gevoerd in<br />

trespa. Enerzijds omdat dit materiaal goed<br />

en snel te bevestigen is, maar ook omdat<br />

het de beoogde uitstraling geeft. Het trespa<br />

is gemaakt in één metallic kleur. Afhankelijk<br />

van de positionering en licht inval lijkt<br />

het echter alsof de platen verschillende<br />

kleuren hebben. Dat zorgt voor een<br />

dynamisch gevelbeeld.”<br />

SNEL SCHAKELEN<br />

Sinds november 2<strong>02</strong>0 is de afbouw van De<br />

Boetzelaer in volle gang. Tegels worden gezet<br />

en wanden, vloeren en deuren geplaatst. Er<br />

wordt geschilderd, kantoren worden aangekleed<br />

en de installaties worden ingeregeld.<br />

Met de oplevering nabij blikt Van Klaren<br />

terug op een goed verlopen bouwproces.<br />

“Omdat we snel van start gingen, moesten we<br />

De baden hebben verschillende diepten.<br />

Caraïbische sferen.<br />

tijdens de uitvoering nog bepaalde beslissingen<br />

nemen. Dat verliep soepel. Zowel met<br />

de opdrachtgever als met de andere partijen<br />

konden we snel schakelen.” Shek is het<br />

daarmee eens: “Normaal gesproken duurt<br />

een ontwerp- en bouwtraject als dit minimaal<br />

drie jaar. Nu doen we er iets meer dan<br />

twee jaar over. Omdat we aan de voorkant<br />

iets minder hadden uitgewerkt, hadden<br />

we regelmatig overleg met de partijen op<br />

locatie. Die samenwerking verliep heel prettig.<br />

Met elkaar hebben we een steengoed<br />

gebouw neergezet.”<br />

75


De trend is dat zwembaden duurder en luxueuzer worden.<br />

Geen dozenschuiver, maar<br />

ondersteunende ontzorger<br />

De meer dan veertig jaar bestaande zwembadgroothandel Pomaz - twee jaar geleden overgenomen door de Belgische<br />

Pollet Pool Group - is een belangrijke toeleverancier van zwembadbouwers en installerende bedrijven, met een<br />

marktaandeel van ruim 65% in Nederland. Het bedrijf levert voor het overgrote deel materialen voor particuliere<br />

bouwkundige zwembaden, maar draait zijn hand ook niet om voor de grotere openbare of campingbaden.<br />

Tekst Armand Landman | Beeld Pomaz<br />

“Door corona is alles wat met huis en luxe te<br />

maken heeft een ontzettende groeimarkt<br />

geworden”, zegt Bas Carpay, salesmanager<br />

bij Pomaz. “De vraag naar onze producten<br />

en diensten heeft om die reden een<br />

enorme vlucht genomen. We hadden het al<br />

lekker druk, maar dat is alleen maar meer<br />

geworden. <strong>Zwembadbouw</strong>ers zitten voor<br />

dit jaar bijna vol en zijn zelfs al aan het plannen<br />

voor 2<strong>02</strong>2.”<br />

Carpay, die zelf al 22 jaar bij Pomaz werkt<br />

en daarvoor zes jaar bij een zwembadbouwer,<br />

kent de branche als geen ander. Hij<br />

constateert dat zwembaden in de afgelopen<br />

jaren steeds luxueuzer worden. Daar<br />

waar mensen vroeger een basic zwembad<br />

met slechts een filter kochten, wensen ze<br />

nu baden met automatische doseer- en<br />

filtersystemen en automatische lamellenafdekking.<br />

“Je ziet echt een trend dat baden<br />

duurder en luxueuzer worden. En waar ze<br />

vroeger altijd blauw of Caribisch groen<br />

waren, moeten ze tegenwoordig altijd<br />

lichtgrijs of antraciet van kleur zijn. Alles<br />

is strakker, ook de vormen. Waren vroeger<br />

ronde vormen gewild, nu wil men hoeken.<br />

En natuurlijk ledverlichting.” Een andere<br />

trend die Carpay ontwaart, zijn de zwemmachines.<br />

“En dan moet je niet denken<br />

aan een simpele jetstream, maar een echte<br />

76


‘POMAZ ORGANISEERT<br />

IEDER NAJAAR<br />

EN IEDERE<br />

WINTER SPECIALE<br />

CURSUSSEN VOOR<br />

KLANTEN’<br />

professionele zwemmachine met turbineaandrijving.<br />

Onze leverancier Eva Optic, die<br />

ook veel ledverlichting levert, bracht vorig<br />

jaar de Evastream zwemmachine op de<br />

markt, en die is sinds corona enorm populair.<br />

Dat zwembaden en sportscholen zo lang<br />

gesloten waren, zal daar zeker mee te maken<br />

hebben. Je kunt met die machine allerlei<br />

trainingsprogramma’s invoeren. Wij kunnen<br />

ze bovendien leveren met verlichting die<br />

reageert op de tegenstroom.”<br />

Productie bij Pomaz.<br />

Verder willen zwembadeigenaren uit<br />

gezondheids- en milieu-overwegingen<br />

steeds minder chloor gebruiken. En natuurlijk<br />

moeten ook zwembaden steeds energiezuiniger.<br />

Dat resulteert tegenwoordig<br />

in filterpompen die op verschillende snelheden<br />

kunnen draaien, en de combinatie<br />

met zonnepanelen in de lamellenafdekking<br />

om aan de energiebehoefte te voldoen.<br />

“En warmtepompen om een bad te<br />

verwarmen zijn bijna standaard geworden.<br />

Mensen zoeken tegenwoordig naar alternatieven<br />

voor gas.”<br />

KENNIS<br />

Pomaz onderscheidt zich door de enorme<br />

hoeveelheid kennis die in het bedrijf aanwezig<br />

is. “Er werken bij ons in Geldrop<br />

ongeveer dertig mensen - waarvan er drie<br />

continu op de weg zitten en onze klanten<br />

ondersteunen - en veel van hen werken hier<br />

al vijftien jaar of langer. Sommige zelfs al<br />

dertig jaar.” Om die kennis over te brengen<br />

op het klantenbestand en om als groothandel<br />

een ondersteunende rol te spelen, organiseert<br />

Pomaz ieder najaar en iedere winter<br />

cursussen voor klanten. <strong>Zwembadbouw</strong>ers<br />

kunnen hun monteurs daar laten bijspijkeren<br />

over waterbehandeling, filtertechniek<br />

en het verwerken van zwembadfolies.<br />

Technische ruimte met producten van Pomaz.<br />

“Daarmee willen we meerwaarde voor onze<br />

klanten creëren. Want we zijn dan wel een<br />

groothandel, maar absoluut geen dozenschuivers”,<br />

zegt Carpay, die benadrukt dat<br />

Pomaz, mede door onderdeel te zijn van<br />

de Pollet Pool Group, flinke voorraden aanhoudt<br />

en altijd snel kan leveren.<br />

Pomaz is weliswaar niet de enige groothandel<br />

in zwembadproducten, maar kenmerkt<br />

zich door de grote voorraad en de<br />

uitstekende productondersteuning, stelt<br />

Carpay. “Alle merken die die we voeren,<br />

hebben we al heel lang. We stappen<br />

niet snel over, zijn erg trouw. We hebben<br />

alle onderdelen bovendien op voorraad<br />

en repareren alles in eigen huis.” En dat<br />

wordt volgens Carpay gewaardeerd in de<br />

markt. “Zeker door zwembadbouwers van<br />

wat kleinere omvang. Die hebben niet de<br />

capaciteit en mankracht om zelf producten<br />

te repareren.”<br />

Niet voor niets is de supportafdeling van<br />

Pomaz de spil van het bedrijf. Live via de<br />

telefoon, of voor iedere klant in een eigen<br />

online omgeving en een handige app<br />

waar alle productinformatie te vinden is<br />

en waar klanten alles zelf kunnen regelen,<br />

van bestelling tot retour. “Alles om<br />

de klant zoveel mogelijk te ontzorgen”,<br />

besluit Carpay.<br />

77


PREMIUM ZWEMBADFABRIKANT<br />

ZOEKT DISTRIBUTEURS<br />

IN NEDERLAND<br />

www.swimming-pools-magiline.com


EXCLUSIEVE PARTNERSHIPS<br />

TEN DIENSTE VAN DE PROFESSIONAL<br />

De garantie van een<br />

exclusieve verkoop<br />

via het netwerk van<br />

zwembadprofessional<br />

Al meer dan 7 jaar<br />

samenwerkende met SCP<br />

Innovatief<br />

productassortiment en<br />

margeversterkers<br />

Warmtepomp met IN Tech<br />

Full Inverter-technologie voor<br />

nauwkeurige temperatuurstabiliteit /<br />

Elektrolyseapparaat met<br />

gebruikscomfort, tijdbesparing,<br />

gemoedsrust en besparing<br />

TurboSilence<br />

Inverter technologie<br />

ten dienste van<br />

professionals<br />

De Puro Compact is een<br />

tegenstroomunit met<br />

Flatstream en biedt een<br />

alles-in-één oplossing met<br />

mondstuk, geïntegreerde<br />

piëzo-besturing en afzuiging<br />

Een solide<br />

en duurzame<br />

samenwerking<br />

Een uniek<br />

productaanbod<br />

aangepast aan elke<br />

vraag<br />

Stavenafdekking met systeem tegen<br />

bladeren en tegen oplichten aan<br />

de lange kanten, voor een betere<br />

winterbewaring van het zwembad<br />

Automatische afdekking met<br />

omkasting, voeding via elektriciteitsnet<br />

en afneembaar bovengedeelte voor<br />

eenvoudig plaatsen en onderhoud zowel<br />

als het schoon maken van de lamellen<br />

SCP Benelux N.V.<br />

21 Maalbeekweg<br />

B-1930 Zaventem<br />

Tel : +32 (0)2 386 03 40<br />

info.benelux@scppool.com<br />

www.scpeurope.com<br />

Een breed assortiment van exclusieve producten,<br />

speciaal geselecteerd voor u.


PARTNER<br />

WORDEN VAN<br />

ZWEMBADBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op zwembadbouw.eu<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op zwembadbouw.eu verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel voor België +32 50 36 81 70 en voor Nederland +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar zwembadbouw.eu/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanager vertelt u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

zwembadbouw.eu


ZWEMBADBOUW PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de zwembadbouw partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.zwembadbouw.eu/bedrijven<br />

AGUABEL<br />

Kraaistraat 10<br />

8720 WAKKEN<br />

T +32 56 42 41 80<br />

E info@aguabel.com<br />

W www.aguabel.be<br />

BELTRAMI NATUURSTEEN<br />

Venetiëlaan 22<br />

8530 HARELBEKE<br />

T +32 56 23 70 00<br />

E info@beltrami.be<br />

W www.beltrami.be<br />

BWT (Best Water Technology)<br />

Leuvensesteenweg 633<br />

B-1930 Zaventem<br />

T +32 2 758 03 10<br />

E bwt@bwt.be<br />

W www.bwt.be<br />

FLUIDRA BELGIQUE<br />

Krijgsbaan 247<br />

9140 TEMSE<br />

T +32 8 001 13 52<br />

E info@fluidra.be<br />

W www.astralpool.com<br />

BLUE DROPS<br />

BENELUX<br />

G.GIL PRODUCTION NV<br />

KONINGINNELAAN 3<br />

CF GROUP<br />

Chaussée de Charleroi 340 B<br />

AQUAJOGGING DE BUFFEL<br />

Vinkelsestraat 80<br />

5383 KM VINKEL<br />

T +31 85 210 44 40<br />

E info@aquarunner.nl<br />

W www.aquarunner.nl<br />

9031 DRONGEN<br />

T +32 9 430 77 77<br />

E info@bluedrops.eu<br />

W www.bluedrops.eu<br />

EUROPALAAN 74<br />

1932 SINT STEVENS WOLUWE<br />

T +32 2 648 17 82<br />

E info.be@cf.group<br />

W www.be.cf.group<br />

5070 LE ROUX<br />

T +32 71 38 00 37<br />

E info@ggilpro.eu<br />

W www.ggilpro.be<br />

HRS Pool & Technical<br />

AQUA COVER<br />

CHAUSEE D'ANTON 26<br />

5300 ANDENNE<br />

T +32 85 844 770<br />

E info@aquacover.com<br />

W www.aquacover.be<br />

BOERSLIDES & DISCO B.V<br />

Burg. J. van Aperenstraat 5 bus 3<br />

2320 HOOGSTRATEN<br />

T +32 475 58 22 66<br />

W info@boerslides.be<br />

W www.boerslides.nl<br />

CLEARDRUM BV<br />

Graaf Lodewijklaan 11c<br />

3708 DM ZEIST<br />

T +31 30 767 10 51<br />

E info@cleardrum.nl<br />

W www.cleardrum.nl<br />

Equipment<br />

Staalweg 2<br />

4104 AT Culemborg<br />

T +31 345 517 013<br />

E info@zwembadengroothandel.nl<br />

W www.zwembadengroothandel.nl<br />

AQUADOMO<br />

Stropstraat 1<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 242 58 39<br />

E info@aquadomo.be<br />

BOSTA<br />

KORTRIJKSESTEENWEG 204<br />

9830 SINT-MARTENS-LATEM<br />

T +32 9 216 28 28<br />

E info@be.bosta.com<br />

DATRON<br />

SCHRIJNWERKERSTRAAT 3<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 44 59 14<br />

E info@datron.be<br />

IMPRO<br />

Oude Boekeloseweg 9<br />

7553 DS HENGELO<br />

T +31 6 53 75 09 63<br />

E info@im-pro.nl<br />

W www.aquadomo.be<br />

W www.bosta.be<br />

W www.datron.be<br />

W www.im-pro.nl<br />

81


ZWEMBADBOUW PARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over<br />

de zwembadbouw partners,<br />

scan deze QR code met uw smartphone<br />

www.zwembadbouw.eu/bedrijven<br />

B E N E L U X<br />

INSTICOM<br />

Victor Jacobslaan 80<br />

POOL COVER SYSTEMS<br />

SCP BENELUX<br />

Maalbeekweg 21<br />

TECHNICS & APPLICATIONS<br />

Klaus.Michael Keuhnelaan 9<br />

1040 BRUSSEL<br />

T +32 2 627 06 00<br />

E hello@insticom.be<br />

Steenweg Op Weelde 29<br />

2330 MERKSPLAS<br />

T +32 14 82 16 <strong>02</strong><br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 386 03 40<br />

E info.benelux@scppool.com<br />

W www.scpeurope.nl<br />

2440 GEEL<br />

T + 32 14 23 74 95<br />

E info@aquatop.be<br />

W www.t-and-a.be<br />

W www.insticom.be<br />

E info@poolcoversystems.be<br />

W www.poolcoversystems.be<br />

KSB NEDERLAND<br />

Wilgenlaan 68<br />

1161 JN ZWANENBURG<br />

POOLQUIP<br />

De Vest 50b<br />

5555 XP VALKENSWAARD<br />

SIBO FLUIDRA<br />

Doornhoek 3950<br />

5465 TC VEGHEL<br />

T +31 413 293918<br />

E sales@sibofluida.nl<br />

W www.sibofluidra.nl<br />

VAN DORP PROJECTEN B.V.<br />

Fasciantio Boulevard 6<strong>02</strong><br />

2909 VA<br />

CAPELLE AAN DEN IJSSEL<br />

T +31 10 487 88 00<br />

E projecten@vandorp.eu<br />

W www.vandorp.eu<br />

T +31 20 4079800<br />

T +31 40 201 9765<br />

W www.ksb.com<br />

E sales@poolquip.com<br />

LOTEC NEDERLAND<br />

Boven Zijde 12<br />

5626 EB Eindhoven<br />

W www.poolquip.com<br />

PROPULSION SYSTEMS<br />

Dooren 72<br />

1785 MERCHTEM<br />

SOENEN HENDRIK<br />

Gentseheerweg 63<br />

8870 IZEGEM<br />

T +32 473 61 58 78<br />

E pca@soenenhendrik.com<br />

W www.soenenhendrik.com<br />

WATERAIR NEDERLAND<br />

Communicatieweg 17<br />

3641 SG MIJDRECHT<br />

T +31 297 233 630<br />

E info@alvaedison.nl<br />

W www.alvaedison.nl<br />

T +31 4<strong>02</strong> 430 <strong>02</strong>1<br />

T +32 2 461 <strong>02</strong> 53<br />

E info@lotec.nl<br />

W www.lotec.nl<br />

E info@propulsionsystems.be<br />

W www.duratech.be<br />

SOPRO NEDERLAND BV<br />

Kruyderlaan 21 A<br />

3431 BM NIEUWEGEIN<br />

T +31 30 60 50 214<br />

E info@soprobv.nl<br />

W www.soprobv.nl<br />

WILLY NAESSENS<br />

Kouter 3<br />

9790 WORTEGEM-PETEGEM<br />

T +32 56 69 41 11<br />

E info@willynaessens.be<br />

W www.willynaessens.be<br />

POLLET POOL GROUP<br />

Textielstraat 13<br />

RENOLIT BELGIUM N.V.<br />

8790 Waregem<br />

T +32 56 78 20 57<br />

E info@polletpoolgroup.com<br />

Industriepark De Bruwaan 43<br />

9700 OUDENAARDE<br />

T +32 55 33 98 26<br />

E renolit.belgium@renolit.com<br />

STARLINE<br />

De Vest 50 b<br />

5555 XP VALKENSWAARD<br />

T +31 40 218 2805<br />

E info@starlinepool.com<br />

WOLF ENERGIESYSTEMEN<br />

Blauwe Engel 1<br />

8265 NL KAMPEN<br />

T +31 38 333 50 86<br />

E info-nl@wolf.eu<br />

W www.shop.polletpoolgroup.eu<br />

W www.renolit.com<br />

W www.starlinepool.com<br />

W www.wolf-energiesystemen.nl<br />

82


BENELUX<br />

RECYPOOL<br />

ZWEMBADEN IN KIT<br />

ALL-IN-ONE !<br />

eco<br />

friendly<br />

Versterkte<br />

panelen van<br />

gerecycleerd<br />

polyethyleen.<br />

Garantie 10 jaar<br />

op elementen.<br />

Eenvoudige en<br />

snelle plaatsing.<br />

Zeer sterk dankzij<br />

magere betonvulling.<br />

Une merk<br />

Tel. : +32(0)2 648.17.82 Email : info.be@cf.group<br />

Website : be.cf.group


EENVOUDIG EN SNEL<br />

IN GEBRUIK<br />

BLUEPLUS<br />

HEAT PUMP<br />

CLEANER<br />

INTENSIEVE REINIGING ZONDER GEBRUIK<br />

VAN EXTERNE HULPMIDDELEN<br />

* Optimaliseert luchtcirculatie<br />

» Tot + 40% meer rendement<br />

» Sneller opwarmen<br />

» Efficiëntere ontdooiing<br />

* Bescherming van de evaporator<br />

» Langere levensduur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!