Beton & Staalbouw 03 2021

luitgevers


Platform over beton en staal in de bouw

BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

BETONENSTAALBOUW.NL

NUMMER 3 2021 | JAARGANG 9

SEPTEMBER - OKTOBER

INTERVIEW MET

HARM EDENS

TWOTWOFIVE

IN AMSTELVEEN

THEMA DUURZAAM

& CIRCULAIR

HOTEL VAN DER VALK

IN BEST


The Valley - Amsterdam (NL)

Hoogvliet – Bleiswijk (NL)

TOTAALOPLOSSINGEN

VOOR AL UW BOUW- EN

STAALBOUWPROJECTEN

BEKIJK ONZE PROJECTEN OP

WWW.ASK-ROMEIN.COM

Henco – Herentals (BE)

The Edge - Amsterdam (NL)

ASK ROMEIN | Belder 101 | NL-4704 RK Roosendaal | +31 (0)165 750 300 | info@ask-romein.com


Tolweg 1,

3851 SL Ermelo,

Nederland

Tel: (+31) 0341 - 432112

info@bsebetonwerken.nl

www.bsebetonwerken.nl


RENOVATIE ANKER BREEDPLAATVLOEREN

gepatenteerd ● goedgekeurd ● toegepast

RAB

Oplossing voor

Breedplaatvloeren

B+BTec introduceert als eerste een oplossing voor de problemen

met breedplaatvloeren: het gepatenteerde en goedgekeurde

Renovatie Anker Systeem (RAB)

Het RAB Anker is geschikt voor het versterken van breedplaatvloeren

die van beide zijden of enkel van de onderkant bereikbaar

zijn.

Het reparatie principe baseert zich op het herstel van de

gedelamineerde zone ter hoogte van de koppelstaven door de

prefab laag en de opgestorte laag weer tegen elkaar te spannen

middels verankeringen door en door of van onderuit, die onder

voorspanning verlijmd worden.

Het B+BTEC RAB Breedplaatvloer Renovatie Systeem is reeds in

meerdere gebouwen toegepast en heeft inmiddels ook de

goedkeuring gekregen van de Gemeente Amsterdam en een

gerenomeerd Nederlands onafhankelijk Ingenieursbureau.

Voordelen

■ Stofvrij

■ Geluidsarm

■ Toepasbaar tussen bestaande installaties

■ Toepasbaar in kleine ruimtes

■ Toepasbaar in gebouwen terwijl ze in

gebruik zijn

MEER INFO?

Interboor Midsland 030- 241 19 19

bbtectools.nl


3

Voorwoord

DUURZAAMHEID EN CIRCULARITEIT: ONVERMIJDELIJKE THEMA'S

Duurzaamheid en circulariteit, het zijn inmiddels twee ontzettende ‘buzzwoorden’ die te pas en te onpas worden gebruikt. Toch

zijn beide thema’s onvermijdelijk in de bouw als we met z’n allen de klimaatdoelstellingen willen behalen om in 2050 klimaatneutraal

te zijn. Rijkswaterstaat doet er zelfs nog een schepje bovenop en zet belangrijke stappen richting een circulaire en klimaatneutrale

infrastructuur in 2030.

In deze editie van Beton & Staalbouw volop aandacht voor deze cruciale thema’s. Er worden immers goede dingen gedaan op het

gebied van een circulaire economie.

Rijkswaterstaat wil vooropgaan in de transitie en al in 2030 circulair werken. Zo is er een Open Leeromgeving in het leven geroepen

met verschillende themalijnen om de dialoog aan te gaan over de uitdagingen en belemmeringen om tot een circulair areaal te komen.

Dat is de basis geweest voor de SBIR-oproep Circulaire Viaducten, een oproep aan de markt om aan de hand van productinnovaties

tot fysiek toepasbare en inkoopklare circulaire viaductconcepten te komen. Consortium Closing The Loop gelooft erin dat bestaande

kunstwerken een tweede leven verdienen in de vorm van nieuwe kunstwerken. Op de volgende pagina's ziet u alle ins en outs met

een aantal verrassende inzichten.

De jeugd heeft de toekomst. Ook in de beton- en staalbouw. Bedrijven in onze sector proberen hun enorme passie voor techniek over

te brengen op de nieuwe generatie en het mooie vak te ontdekken. En met succes. Zo begeleidt Vic Obdam bijvoorbeeld als Erkend

Leerbedrijf leerlingen, stagiaires en afstudeerders op alle niveaus, van praktijkgericht onderwijs tot op universitair niveau. Bij Nebest

hebben vier afstudeerders recent meegedraaid aan de SBIR-oproep Circulaire Viaducten, weliswaar parallel aan de initiële oproep, maar

met als doel dat hun bevindingen wel konden worden meegenomen binnen het groter geheel. Conclusie: de combinatie van ervaren

constructeurs met de frisse blik van studenten is cruciaal om het doel van een circulaire economie/infrastructuur te gaan bereiken.

Over duurzaamheid gesproken, wat te denken van het nieuwe Van der Valk Hotel in Best met zijn 5 sterren Breaam Outstandig

ambitie? Het nieuwe hotel heeft straks 198 kamers, een restaurant, vergaderzalen, bar, skybar, wellness center met fitness en

een zwembad. De oplevering wordt medio 2022 verwacht, net als het project TwoTwoFive in Amstelveen met zijn luxe designappartementen.

Het nieuwe complex is gelegen vlakbij het Stadshart en bij de Amsterdamse Zuidas. Op de volgende pagina’s een

gedetailleerd verslag van beide projecten in uitvoering.

Dit en nog veel meer interessante topics in deze bomvolle editie van Beton & Staalbouw.

Voor nu wensen we u alvast veel leesplezier en vooral veel gezondheid toe!

Roel van Gils

5


Platform over beton en staal in de bouw

Nummer 3 Jaargang 9 | 2021

Verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2352-3867

Uitgever

Ook voor de ‘gewone’ portemonnee 8

Slimme onderstempeling in combinatie met ondersteuningstoren 10

Logistieke uitdagingen bij Van der Valk Best 12

Nederlandse hotelketen gaat voor belgisch maatwerk in beton 14

Stroomlijning van werkproces is gewaarborgd 17

Duurzame uitvalsbasis voor Utrechts OV 18

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

VESTIGING BELGIË

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

EINDREDACTIE

Jerry Helmers

REDACTIETEAM

Philip Doutreligne, Tjerk van Duinen, Chris Elbers,

Roel van Gils, Jerry Helmers, Ramona Kezer, Liliane

Verwoolde en Lieke van Zuilekom

PROJECTMANAGEMENT

Mark de Lau

m.delau@louwersmediagroep.nl

SECRETARIAAT

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur een

email naar traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

€ 63,- per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING Bank IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Beton & Staalbouw magazine

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

‘Over 10 jaar moet de beton- en staalbouw in Nederland er wezenlijk anders uitzien.’ 20

Wat is er écht nodig om de urgente maatschappelijke duurzaamheidsvraagstukken op te lossen? 22

Bijzonder: Nijmegen heeft nu de langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld 26

Upcycling, logistiek en kennisontwikkeling verenigd in één hub 30

Fietsbrug van geopolymeerbeton N69 is 75% schoner dan traditioneel beton 34

‘Het wordt tijd om af te rekenen met dat wijzende vingertje’ 36

Stalen roosters: duurzaam en ontzettend populair 38

Certificaten worden aangevuld met ‘biobased’ en ‘recycled’ 42

Milieuvriendelijker beton is klaar voor de markt, maar is de markt er klaar voor? 44

‘Groen’ beton met gemalen hoogovenslak 46

Lichtgewicht afwerkspaan, wendbaar, efficiënt en duurzaam 48

Duurzaam, voordelig en esthetisch bouwen 52

Verzinkt staal als duurzame bouwsteen in de circulaire economie 54

Duurzaam bouwen met elektrische betonmixers 56

Uniek funderingsherstel voor verzakkende woningen 60

De Pen: De verbindende kracht van gebiedsontwikkeling 62

THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | CONTROLEREN

Instandhoudingsinspecties aan 6.400 kunstwerken 64

Meer aandacht voor risico’s bouwschade 66

26

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing

naar: Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken van de

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van

op zegging is ontvangen, wordt het abonnement

auto matisch met een jaar verlengd.

8

DOELGROEP

Directies en management van bouwbedrijven,

projectontwikkelaars, opdrachtgevers, betrokken

ministeries en rijksdiensten, gemeenten, provincies

en andere betrokken overheden, landelijke,

regionale en lokale organisaties, aannemers, ingenieurs,

constructeurs, technologen en leveranciers

actief in de Beton- en Staalindustrie

VORMGEVING/ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele

aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van

hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

14

36


Inhoud

74

96

56

66 84

108

Herbruikbaarheidsscan: ‘duurzame’ aanvulling op IAK 68

Laagdiktemeters, betonmeters en materiaaldiktemeters voor verschillende toepassingen 71

‘Voor één keer de rollen omgedraaid’ 72

Vakkundig automatiseren van manuele taken in de betonindustrie 74

Een bedrijfsvloer met verlaagde CO 2

-footprint 80

THE SILO: een nieuwe overjas van verzinkt staal voor betonnen graansilo in Kopenhagen 82

Schonere bouwplaats, sneller bouwen en hogere kwaliteit 84

Meer controle voor kleinere staalbedrijven 88

Wonderwoods Utrecht: een ‘levend’ stadsicoon 90

Dubbele toepassing, veel stelruimte 92

THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

Meer weten over staal in de bouw? 96

Betonvereniging: kennis delen is het credo 98

Innovatieve staalbouwer zet in op een gezond en leerzaam werkklimaat 100

Op weg naar een circulaire infrastructuur 104

Zonder transportonderhoud valt alles stil 106

Een anhydriet gietdekvloer: uitermate geschikt voor elk type vloerafwerking 108

Beton & staalpartners 110

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW I BETONENSTAALBOUW.NL

3

BETON

NUMMER 3 2021 | JAARGANG 9

BETONENSTAALBOUW.NL

SEPTEMBER - OKTOBER

INTERVIEW MET

HARM EDENS

TWOTWOFIVE

IN AMSTELVEEN

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

THEMA DUURZAAM

& CIRCULAIR

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

betonenstaalbouw.nl

HOTEL VAN DER VALK

IN BEST

Cover

The Silo in Kopenhagen

Architect: COBE

(Beeld: Rasmus Hjortsh, COAST Studio)


AMSTELVEEN TWOTWOFIVE

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | OZ Architect

Een hoge woonstandaard in een groene omgeving

Ook voor de

‘gewone’ portemonnee

De TwoTwoFive-appartementen bieden alles wat valt onder

de noemer ‘riant wonen’. Transparantie, een luxe entree, royale

balkons, hoogwaardige afwerkmaterialen en mooie volwassen

bomen in de omgeving. Toch zijn de woningen alleszins betaalbaar.

Ruim 80% valt in het middeldure huursegment. De ontwerpers

kregen dit voor elkaar door maximale repetitie in het prefab

casco, om deze vervolgens weer strategisch te verbergen.

OZ Architect ontwierp project TwoTwoFive

aan de Biesbosch 225 in Amstelveen in opdracht

van Forum Amstelveen Invest BV en

Amstelveen Vastgoed CV. Deze wilden het

aanwezige kantoorgebouw vervangen door

een woongebouw met betaalbare huurwoningen.

Een lastige opgave, gezien de waarde

van het gekochte gebouw, de duurzaamheidsopgave

en de hoge esthetische ambities. Toch

verrijst nu in Amstelveen een appartementengebouw

dat aan al deze eisen voldoet.

EEN COMPACT UITGANGSPUNT

“Amstelveen kent een hoge woonstandaard”,

vertelt Oresti Sarafopoulos, architect van OZ.

“Je ziet hier veel luxe, moderne elegantie. Daar

wilden we op aansluiten. Daarnaast waren we

gecharmeerd van de compacte strokenbouw

die je hier veel ziet. De combinatie werd ons

uitgangspunt. We besloten kleine, compacte

units recht boven elkaar te plaatsen waardoor

maximale repetitie ontstond. Door deze ‘eenvoudige’

basis hielden we een royaal budget

over voor fraaie balkons, ramen van de vloer

tot aan het plafond, een bijna koninklijke entree

en unieke plantenbakken op de balkons.”

AANDACHT VOOR DYNAMIEK

Toch valt de repetitie nauwelijks op. Sterker

nog, de afwisseling van hagelwitte en zwarte

prefab balkons, de glazen borstwering en

plantenbakken in natuursteengranulaat bekleding

(Petrarch) zorgen juist voor een opvallend

dynamisch gevelbeeld. “We hebben veel

aandacht besteed aan die dynamiek en woonkwaliteit”,

vertelt Maarten Verhelst, architect

van OZ. “Het zit in het alternerend ritme van

de balkons, de graduele opbouw van de plantenbakken

en de hoogwaardige detaillering.

Op de bovenste lagen genieten de bewoners

straks van een transparant uitzicht zonder

plantenbakken; onderaan zitten ze tussen het

groen op hun balkon.”

SAMENWERKING

Bij de uitvoerbaarheid van het ontwerp vond

OZ een uitstekende partner in Heddes Bouw

& Ontwikkeling. Sarafopoulos: “Wij hadden de

hwa weggewerkt achter aluminium cassettes

en Heddes dacht mee over de integratie van de

prefab balkonsystemen, het hekwerk en de plantenbakken.

Die samenwerking was fantastisch.”

Inmiddels verrijst appartementengebouw

TwoTwoFive met het tunnelsysteem in een

tempo van acht dagen per verdieping uit de

grond. Zodra het casco van een verdieping

staat, wordt hier de afbouw ingezet. Hierdoor

zijn de eerste woonlagen al zichtbaar. “Het is

precies zoals we het voor ogen hadden.” ■

TwoTwoFive biedt compacte stedelijke luxe voor de gewone portemonnee.

8


AMSTELVEEN TWOTWOFIVE

‘Uitgangspunt voor het ontwerp was de

combinatie van luxe, elegantie en strokenbouw’

Dankzij tunnelbouw komt er elke acht dagen een

verdieping bij.

Dynamische balkons en een groen landschap.

De ‘eenvoudige’ basis bood financiële ruimte voor

onder meer een dubbelhoge entree.

De balkons werden geprefabriceerd met plantenbakken.

Artist impression van de nieuwbouw.

9


AMSTELVEEN TWOTWOFIVE

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | PW Bouw

Een drielaagse parkeerkelder in slechts dertien weken

Slimme onderstempeling

in combinatie met

ondersteuningstoren

Dankzij de combinatie van een ondersteunend stempelsysteem en een Staxo-toren werd een hoog tempo bereikt.

Nu project TwoTwoFive in hoog tempo uit de grond verrijst, is de aandacht voor wat zich onder het

gebouw heeft afgespeeld zo goed als verdwenen. Toch is hier een constructief hoogstandje verricht.

Het vroeg PW Bouwgroep ruim driekwart jaar voorbereiding om de bouw van de drielaagse

ondergrondse parkeergarage te realiseren in de dertien weken die hiervoor stonden.

In feite verschilt de parkeergarage van TwoTwo-

Five niet zoveel van de gemiddelde ondergrondse

parkeergarage, maar vanwege het ultrakorte

tijdsbestek moest PW Bouwgroep hiervoor

de snelst mogelijke werkwijze bedenken. “De

dertien weken waren alleen haalbaar met zeer

efficiënte werkmethoden en slimme onderstempelingen”,

vertelt Ruben Paauw van PW

Bouwgroep. “Uiteindelijk is het gelukt met een

ondersteuningsconstructie waarbij de kanaal- en

breedplaatvloeren in een shift werden gestort.”

INTENSIEVE VOORBEREIDING

Om tijdens de uitvoering geen kostbare tijd te

verliezen, werd het hele project tot in de finesses

voorbereid. Elk mogelijk obstakel werd

vooraf getackeld. “Hiervoor hebben we intensief

samengewerkt met Heddes Bouw”, vertelt

Paauw. “We hebben ruim driekwart jaar met

elkaar voorbereidende gesprekken gevoerd en

samen gezocht naar de werkwijze waarmee

we de meeste tijd konden besparen. Zo kwamen

we er al vrij snel achter dat een traditioneel

constructiesysteem onder de gegeven

omstandigheden niet zou werken.”

VOLLEDIG MAATWERK

In plaats daarvan werd – in overleg met bekistingsspecialist

Doka – gekozen voor een

ondersteunend stempelsysteem in combinatie

met een Staxo-toren. “We hebben het dan

over een zeer sterk en snel te plaatsen ondersteuningssysteem”,

licht Paauw toe. “Deze

is speciaal ontwikkeld voor grote hoogtes en

dieptes zoals in TwoTwoFive. Toch is het systeem

gemakkelijk te bouwen, relatief licht

van gewicht en daardoor Arbo-vriendelijk.”

Daarnaast werden alle bekistingen op maat

gemaakt, inclusief die voor de betonwanden in

de kelder en de constructieve kolommen. Zo

werd het hoogst haalbare werktempo gehaald.

STRAK LOGISTIEK PLAN

Toch was de constructie niet de enige uitdaging.

De ruimte rondom de te bouwen parkeergarage

was beperkt en dit vereiste een

strak logistiek plan met voldoende ruimte voor

alle betrokken partijen. In de praktijk betekende

dit dat alle materialen just-in-time moesten

worden aangeleverd. Paauw: “Ook de ontwikkeling

van dit plan vroeg behoorlijk wat creativiteit,

maar uiteindelijk hebben alle planningen

tezamen ervoor gezorgd dat we de parkeergarage

na dertien weken konden opleveren.” ■

10


AMSTELVEEN TWOTWOFIVE

‘Alle mogelijke

obstakels werden

vooraf getackeld’

Het ging om een grote bouwput. Rondom de bouwput was de ruimte beperkt.

Dankzij de slimme bekistingen konden grote

betonelementen in één keer worden gestort.

Het zit nu onder de grond, maar hier werd absoluut een constructief hoogstandje verricht.

11


BEST VAN DER VALK HOTEL

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Huybregts Relou

BREEAM ‘Outstanding’ voor transparante nieuwbouw

Logistieke uitdagingen

bij Van der Valk Best

‘In totaal is

4.200 m³ beton

gestort en daarin

is veel gerecycled

materiaal

verwerkt’

Plaatsing van een Balqoon-element aan de laagbouw.

12


BEST VAN DER VALK HOTEL

Op een steenworp afstand van de A2, niet ver van knooppunt Ekkersweijer, wordt hard gewerkt

aan een nieuw hotel voor het Van der Valk-concern. Begin november zal hoofdaannemer Huybregts

Relou aan de Eindhovenseweg-Zuid het hoogste punt bereiken. Het gebouw bestaat uit een toren

en een onderbouw met souterrain en omvat straks onder meer 198 hotelkamers, een restaurant,

een bar, een brasserie, vergaderzalen, een wellness met fitness, een zwembad en een skybar op de

bovenste (twaalfde) verdieping.

Het ingepakte casco.

Sfeerbeeld aan het begin van de bouw.

De nieuwe loot aan de Van der Valk-boom

krijgt een zeer transparante gevel en moet

volgens de plannen uiteindelijk voldoen aan de

hoogst mogelijke BREEAM-score. Jimmy van

Eijndhoven, werkvoorbereider en projectleider

voor Huybregts Relou, geeft aan dat bij

een gevel van voornamelijk glas, het halen van

credits voor geluid in de BREEAM ‘Outstanding’

in principe onmogelijk is.

“De glaspakketten zouden dan namelijk onbetaalbaar

worden, en zelfs voor een luxehotel

gaat dat een stapje te ver. Het gebouw krijgt nu

geluidswerend en zonwerend glas van ‘slechts’

72 millimeter dik. BREEAM ‘Outstanding’ wordt

door alle andere duurzaamheidsfactoren in

het project behaald. Uiteindelijk kwamen we

voor het ontwerpcertificaat uit rond de 90%,

terwijl 85% al voldoende is voor vijf sterren.”

CIRCULAIR BETON

Duurzaamheidswinst bij dit project wordt

notabene voor een niet onaanzienlijk deel geboekt

in het betonnen casco. Op een fundering

van vibropalen en poeren is een vloer gestort

die de basis vormt voor de goeddeels in

het werk gestorte draagconstructie. Van Eijndhoven:

“Tot en met de tweede verdieping is

alles, op de breedplaatvloeren na, in het werk

gestort, daarboven zijn alleen de twee kernen

van prefab beton. In totaal is 4.200 m³ beton

gestort en daarin is veel gerecycled materiaal

verwerkt. We werken hiervoor samen met

Jansen Beton, dat uit afvalstromen gecertificeerde

producten maakt, waaronder verschillende

kwaliteiten betonmortel. Juist met beton

scoren we veel punten voor BREEAM. Het feit

dat onder het parkeerterrein rond het gebouw

puin is gebruikt helpt ook mee.”

STEIGERLOGISTIEK

Logistiek is dit geen eenvoudig gebouw. Van

Eijndhoven: “De zware gevelelementen met

schuifpui van glas en aluminium worden compleet

met stelkozijn van bovenaf tussen het

casco en de rondom lopende steiger naar beneden

getakeld. Daarvoor heeft steigerbouwer

LSB uitschuifkortelingen toegepast die ons

tijdelijk waar nodig een vrije speelruimte geeft

van 90 centimeter. Met een speciale hijsconstructie

tegen het draaien en de benodigde

begeleiding om de zoveel verdiepingen, krijgen

we alle elementen op hun plek.”

BALKONS EN GEVELELEMENTEN

Vervolgens kan de steiger zakken en kunnen de

beeldbepalende witte betonnen gevelelementen

aan de gevel gemonteerd worden. “Er is zowel

voor de balkons als de verticale elementen

gekozen voor het Balqoon-systeem”, vervolgt

Van Eijndhoven. “Daarbij worden de elementen

met een isokorfconstructie aan het casco

gehangen: de balkons van boven naar beneden

met het zakken van de steiger mee, de verticale

elementen van beneden naar boven. Die

laatste hangen elk aan de bovenkant aan een

isokorf en staan onderin op het onderliggende

element. Je begrijpt dat we al vroeg aan tafel

zaten met de steigerbouwer om te zorgen dat

we overal rekening mee hebben gehouden.”

SKYBAR

De bekroning van het gebouw is de skybar

op de twaalfde verdieping. De skybar met

terug liggende gevel is opgezet als een staalconstructie

met een dak van kanaalplaten.

Daaromheen komt een rondloop gemaakt

van een staalconstructie met puien van glas en

aluminium. “Een omgekeerde L-vorm van glas,

door Facedo en Schüco gemaakt uit hetzelfde

aluminium profiel waarmee ze de andere puien

hebben gebouwd. Maar voor het zover is

moeten eerst alle verticale gevelelementen op

hun plek staan. Pas dan kunnen we de prefab

dakrand monteren, en daar komt de glazen

dakpui op te staan. Logistiek is het inderdaad

een uitdagend project.” ■

13


BEST VAN DER VALK HOTEL

Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Tom Hermans BV

Ter plaatse storten van zwevende trappen:

NEDERLANDSE HOTELKETEN GAAT

VOOR BELGISCH MAATWERK IN BETON

Ondersteuning van de bekisting.

14


BEST VAN DER VALK HOTEL

Het Van der Valk Hotel Best-Eindhoven is volop in aanbouw, met geplande opening in 2022.

De kenmerkende blikvangers in veel nieuwe Van der Valk vestigingen zijn de indrukwekkende

betonnen trappen in de lobby. Door hun ontwerp en formaat kunnen deze enkel ter plaatse gestort

en afgewerkt worden.

Dit is reeds de vierde Van der Valk vestiging

waar Tom Hermans BV uit het Belgische

Hoogstraten voor de maatwerktrappen aangezocht

werd. Een dergelijke opdracht kan

immers slechts door een zeer gespecialiseerd

bedrijf tot een goed einde gebracht worden.

HUZARENSTUKJE

Concreet betreft het hier twee centrale, halfronde

draaitrappen met bordessen, van het souterrain

naar het gelijkvloers en van het gelijkvloers

naar de eerste verdieping. Beide trappen zijn

enkel bevestigd aan de verdiepingsvloeren en

twee zijdelingse kolommen. Hierdoor zijn ze zo

goed als zelfdragend. De trappen overbruggen

een hoogte van 8,8 meter, hebben een breedte

van 3 meter en een diameter van 13,4 meter.

Omwille van de vereiste stevigheid bij een dergelijke

constructie werd elke trap voorzien van

maar liefst 3 ton wapening. Samen met de 26

kubiek beton is dit goed voor een totaalgewicht

van 68,4 ton. Het hele project, van voorbereiding

over bekisting en storten tot en met het

uitharden en ontkisten spreidde zich uit over

een periode van slechts 3 maanden. Een waar

huzarenstukje dat de vaklui van Tom Hermans

BV op hun palmares kunnen schrijven.

VAN RUW- NAAR ZICHTBETON

In 2010 is Tom Hermans, zaakvoerder, op

zelfstandige basis ingestapt in het toenmalige

bedrijf van zijn stiefvader. De hoofdactiviteit

bestond uitsluitend uit het plaatsen van bekistingen

voor ruwe trappen. In 2016 nam Tom

Hermans de zaak volledig over.

Vanuit zijn fascinatie voor beton en architectuur

begon hij zich meer en meer te specialiseren in

zichtbeton. In eerste instantie voor trappen maar

later ook voor keukenbladen, receptiedesks,

portalen en andere interieurstukken in beton.

NIEUWE TECHNOLOGIEËN

In 2019 volgde Tom Hermans in het buitenland

een opleiding voor het werken met glasvezelversterkt

beton. Doordat dit beton slechts

2,5cm dik is, wordt er een enorme gewichtsbesparing

gerealiseerd waardoor de productie

van prefab stukken in het atelier sterk vereenvoudigd

wordt. De plaatsing van deze stukken

gebeurt dan ook meestal in minder dan één

dag. Ook wat betreft kleur en vormgeving zijn

de mogelijkheden hier quasi oneindig.

FLEXIBILITEIT

Inmiddels zijn we bijna 11 jaar verder en is de

vroegere eenmanszaak uitgegroeid tot een

vennootschap met 6 voltijdse medewerkers en

een aantal vaste onderaannemers. Ze zijn momenteel

het enige bedrijf in de sector dat met

meerdere ploegen werkt, waardoor ze flexibel

kunnen inspelen op de wensen van de klant.

Het laat hen ook toe om grotere werven aan

te pakken, zoals deze bij Van der Valk, waar

ze al verschillende trappen mochten realiseren.

Tom Hermans BV werkt zowel voor aannemers

als voor particulieren over heel België

en Nederland en staat bekend om zijn service

en expertise. Sinds februari 2021 betrekken

ze een nieuw bedrijfsgebouw in Hoogstraten,

waar ook een showroom werd ingericht. ■

‘Twee halfronde draaitrappen van 13,4 meter diameter’

Ontkiste trap. Opbouw van de bekisting. Afgewerkte bekisting.

15


TRAPPEN EN MAATWERK IN BETON

Betontrappen Tom Hermans

Putten 46

2320 Hoogstraten

Tel. +32 (0)3/605.81.76

info@bekistingswerken.be

nieuwbouw - betonbouw - betonvloeren

Alle windverbanden met een

handomdraai op spanning

Voordeel staalbouwer: snellere montage en

geen faalkosten of namontage.

Voordeel constructeur: eenvoudige detaillering

en zekerheid van direct schorende werking.

www.pwbouwgroep.nl

paauw@pwbouwgroep.nl | 0625405981

Waaier 62 | 2451 VW, Leimuiden

Vlieter 7, 8321 WJ Urk • Tel.: +31 (0) 527 699 976 • E-mail: info@wyli.nl

WWW .WY LI.NL

0225815.pdf 1 8-3-2019 9:41:28


BEST VAN DER VALK HOTEL

Tekst | Huybregts Relou Beeld | Geelen Beton

Stroomlijning van

werkproces is gewaarborgd

“Door de aanwezigheid in dit project van

breedplaatvloeren, prefab kernwanden en

liftdakplaten, hebben we de combinatie hiervan

opgezocht zodat we deze producten zoveel

mogelijk zouden kunnen bundelen bij één

leverancier”, vertelt Jimmy van Eijndhoven,

werkvoorbereider bij Huybregts Relou.

“Dit komt namelijk het soepel laten verlopen van het voorbereidingstraject

en de leveringen tijdens de uitvoering ten goede.” Volgens Van Eijndhoven

verloopt de samenwerking dan ook gestroomlijnd. “Noem het een geoliede

machine. Eventuele problemen worden direct en netjes opgelost.”

Tot slot vertelt hij dat de montage van de producten wordt uitgevoerd

door hun eigen timmerlieden in samenwerking met een extern bedrijf. ■

Wij storten ons op

het leven. En jij?

Fotobijschrift. (Beeld: XXXXX)

www.geelen-beton.nl

Fotobijschrift. (Beeld: XXXXX)

17


WESTRAVEN BUSREMISE

Tekst | Roel van Gils Beeld | Provincie Utrecht

Mijlpaal op weg naar 100% schoon busvervoer

Duurzame uitvalsbasis

voor Utrechts OV

Op zaterdag 10 juli is de nieuwe busremise Westraven van het Utrechtse U-OV in gebruik

genomen. De provincie heeft de lat voor zichzelf én voor Aannemingsbedrijf G. van der Ven BV.

behoorlijk hoog gelegd met de uitvraag om de meest groene busstalling van Nederland en

misschien wel heel Europa te realiseren. Maar dat alles ging natuurlijk niet vanzelf. Een terugblik

met een trotse gedeputeerde Arne Schaddelee van de provincie Utrecht.

18


WESTRAVEN BUSREMISE

Op foto vlnr: Huibert van der Ven, aannemer

Van der Ven bv, Arne Schaddelee, gedeputeerde van

de provincie Utrecht, Lot van Hooijdonk wethouder

gemeente Utrecht, Ellie Eggengoor, wethouder

gemeente Nieuwegein, en Gerrit Spijksma, directeur

Qbuzz (U-OV).

Arne Schaddelee, gedeputeerde van de provincie Utrecht.

‘Bij de realisatie van Westraven is zoveel

mogelijk gebruik gemaakt van materialen die

zijn hergebruikt of in de toekomst makkelijk

opnieuw kunnen worden gebruikt’

De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken

om in 2028 100% schoon busvervoer te realiseren.

De provincie Utrecht heeft de ambitie uitgesproken

om in 2028 100% schoon busvervoer

te realiseren. “Dat wil zeggen volledig elektrisch

of op waterstof", legt Schaddelee uit.

“Daarmee zijn we straks de eerste provincie

in Nederland.”

Die torenhoge ambitie heeft volgens de gedeputeerde

te maken met het hoog stedelijke

gebied in de provincie. “We streven naar een

gezonde verstedelijking en een duurzame mobiliteitstransitie

met een 100% schoon wagenpark.

Het bouwen van een nieuwe busremise

was dan ook cruciaal om die ambities waar te

kunnen maken. Bovendien maakt de verouderde

stalling aan de Europalaan plaats voor

woningbouw. Een win-win.”

CREATIVITEIT BIJ AANNEMER

De provincie Utrecht heeft de OV-locatie in

eigen beheer gebouwd. “Het was een strategische

keuze", zegt Schaddelee. “Op deze manier

bieden we een gelijk speelveld voor de vervoerders

op het moment dat de aanbesteding

voor een nieuwe concessieperiode van start

gaat en zorgen we tevens voor de continuïteit

van het OV op de lange termijn.”

De nieuwe busremise is dan ook een stateof-the-art

gebouw. “We hebben de lat heel

hoog gelegd met de uitvraag om een circulair

gebouw te realiseren. Maar ja, hoe ga je dat in

een bestek ‘gieten’? Dat is bijna niet te doen.

We hebben veel ruimte gegeven aan aannemer

Van der Ven om daar creatief mee om te gaan.

Daardoor hebben we gezamenlijk – als provincie

en aannemer - tussen het slaan van de eerste

paal en de opening, een behoorlijke ontwikkeling

doorgemaakt. Lopende het project is

er veel geschakeld en geoptimaliseerd. Dat gaf

de aannemer veel energie. Mooi om te zien.”

GERECYCLEDE MATERIALEN

Bij de realisatie van het nieuwe gebouw, dat

een stalling, werkplaats en kantoor verenigt

onder één dak, is zoveel mogelijk gebruik gemaakt

van materialen die zijn hergebruikt of in

de toekomst makkelijk opnieuw kunnen worden

gebruikt. “Zo bestaan de aluminium kozijnen

uit gerecycled materiaal en is er gerecycled

hout gebruikt voor het dak", vertelt Schaddelee

enthousiast. “Dat laatste is op diverse plekken

ook zichtbaar gemaakt en zorgt voor een

retro-achtige uitstraling. Daarnaast is voorzien

in een groen sedumdak en zijn er talloze insectenhotels

en broedkasten geplaatst op het terrein.

Zonnepanelen op het dak staan in voor

de energievoorziening van zowel het pand

als het opladen van de elektrische bussen.”

Met de nieuwe remise maakt de provincie een

enorme OV-schaalsprong in de regio. “Op het

terrein Westraven is ruimte voor het stallen

van in totaal 160 bussen. Daarbij kunnen we

nog eens gebruikmaken van de extra capaciteit

bij de nieuwe tramremise aan de overkant,

waar plaats is voor nog eens 50 elektrische

bussen. Met recht een mijlpaal op weg naar

een 100% schoon busvervoer.” ■

19


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

‘De beton- en staalbouw

heeft een zware

verantwoordelijkheid om

het anders te gaan doen’

20


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Jerry Helmers Beeld | Dirk-Jan van Dijk

Gesprek met Harm Edens, presentator van o.a.

BNR Duurzaamheid

‘Over 10 jaar moet de beton- en

staalbouw in Nederland er wezenlijk

anders uitzien.’ (maar weet de

industrie dit wel?)

Een discussie over klimaat, duurzaamheid en een circulaire economie is wel aan televisie- en

radiopresentator Harm Edens besteed. Maar een discussie over de maatregelen die genomen

moeten worden voordat het écht te laat is, is wat Edens betreft een gepasseerd station. “Het punt

van discussiëren en protesteren is voorbij. Het is op onze aarde al te veel uit de hand gelopen.

En iedereen – maar dan ook iedereen – ‘moet’ (!) nu echt aan de slag. Dat geldt ook voor de betonen

staalbouw. Men dient nu écht over de eigen schaduw heen te springen.”

Aan duidelijkheid dus geen gebrek bij de zichtbaar

bevlogen – maar vooral bezorgde – Edens,

die het tempo waarop we de klimaatproblemen

aanpakken overduidelijk nog te laag vindt.

Hoe hij zo bevlogen en bezorgd is geraakt? “Als

11-jarige jongetje las ik het rapport van de Club

van Rome. Daar werd een onheilspellende

toekomst voorspeld. De zure regen. Het gat

in de ozonlaag. Daar hebben we met z’n allen

flink tegen geprotesteerd. En, al die protesten

en de maatschappelijke druk leidden tot praktische

en passende maatregelen.”

“Maar de klimaatverandering, die nu aantoonbaar

in gang is gezet, is veel groter. Alle daaruit

voortkomende ellende is niet op te lossen met

simpelweg wat ingrepen hier en daar. Integendeel.

Het gaat ons allemaal raken. We hebben

nu al flink last van klimaatverandering: droogte

en overstromingen, bosbranden, etc. Extreem

weer. Maar straks gaat ook schaarste ontstaan

in grondstoffen. En nog erger is de dramatische

afname van biomassa en biodiversiteit in de

wereld. Als wij – als mens – ketens verstoren,

dan zijn dit onomkeerbare processen. Onze

toekomst – als mens – staat op het spel. Ik ben

daarom klaar met wegkijkers of ontkenners.

Het gaat namelijk de hele samenleving treffen.

En, leuk hoor: al die mensen die op hun eigen

microniveau een bijdrage proberen te leveren

maar de industrie moet aan de bak.”

DENKEN OVER CONCURRENTIE?

Volgens Edens zijn er echter nog te veel oude

belangen. “Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid.

Begin binnen de industrie

eens met het laaghangende fruit. Kijk naar de

20% slechtste dingen die je doet. Hou daar

om te beginnen mee op. En pak vanuit die

verandering door. Durf het monster in de

bek te kijken. En daarmee bedoel ik dat de

mensen die het in de branche voor het zeggen

hebben, een stoot moeten uitdelen aan

de hele keten. Dus, breder kijken. Groter durven

denken. Andere zwaartepunten zoeken.

Zoek intensieve samenwerkingen op. Maar

ja… dit is best lastig: want, je laat de concurrent

toch niet zomaar met je meekijken?”

Precies daar ligt dan ook het probleem, zegt

Edens. “Het beperkte denken zit in onze

managementcultuur opgesloten. We zijn te

veel bezig met winst maken, korte-termijndenken,

polderen in de oude economie die

versleten en op is, terwijl – als je nu niet opschiet

om samen een betere wereld te maken

– je over een paar jaar helemaal niets meer

hebt om op te concurreren. Dan is het voor

onze planeet te laat. Tenminste… de aarde

gaat wel door, maar ze heeft de mensheid afgeschud.

En dat gaat een stuk sneller dan we

durven te geloven.”

SYSTEEMOPLOSSINGEN

Edens stelt dat de beton- en staalbouw zichzelf

al over 10 jaar niet meer kan handhaven

op de wijze waarop de industrie nu is georganiseerd.

“Er moet wat gebeuren. Maar, ik hoor

geen visie. En als die er wel is, moet je die

openbaar maken. We hebben durf en succesvoorbeelden

nodig. Hou op met kinderachtige

dingetjes. Als je een systeemoplossing wil

vinden… en dat wil je… dan kan je dat niet alleen.

Dan moet je als beton- en staalbouw de

hele keten erbij betrekken. En soms moet het

nog breder. Samenwerken, delen en opschieten.

Een realistische CO 2

-beprijzing invoeren

en eerlijk kijken naar je impact. De beton- en

staalbouw heeft een zware verantwoordelijkheid

om het anders te gaan doen omdat het

een industrie is die heel bepalend is voor veel

andere branches. Jullie moeten een voortrekkersrol

gaan vervullen.”

Edens tot slot: “We hebben geen tijd meer te

verliezen. Als we nú actie nemen dan kunnen

we heel misschien het tij nog keren. Dus stop

met dat ontkennen en wegkijken. Stop met dat

hokjesdenken over je eigen concurrentiepositie.

Neem de verantwoordelijkheid voor de hele

keten. En trek die keten mee. Het is nu of nooit.

En het leuke is: in je eentje veranderen is eng,

dat lukt niet. Samen veranderen is leuk!” ■

21


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Jerry Helmers Beeld | Flevoland / Gido / Tjibbe Winkler

Een gesprek met Tjibbe Winkler, directeur bij de GIDO

stichting en programmamanager van de Bruggencampus

Flevoland-Floriade en Grondstoffen Collectief Almere

Wat is er écht nodig om

de urgente maatschappelijke

duurzaamheidsvraagstukken

op te lossen?

Er is een aantal groot-maatschappelijke opgaven die al te lang op tafel liggen. Dan hebben we het

uiteraard over de urgentie van de woningbouw en het vernieuwen van de infrastructuur. Maar ja,

om te gaan bouwen en te renoveren hebben we grondstoffen nodig. Tegelijkertijd zijn er legitieme

klimaatuitdagingen en duurzaamheidsambities. Kortom: wát wordt de oplossing ten aanzien van

bijvoorbeeld die reststromen aan afval en het hergebruik van materialen?

De bijna letterlijk groene floriadebrug.

22


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Bestaande liggers zijn hergebruikt bij de Reimertbrug voor de Floriade in Almere.

Bovenaanzicht Reimertbrug Floriade in Almere.

Tjibbe Winkler: ‘Er moet een systeemverandering tot

stand komen.’

‘We moeten ervan doordrongen zijn dat het noodzakelijk is om

reststromen tot nieuwe grondstoffen en materialen te maken’

We zijn in gesprek met de zichtbaar bevlogen

Tjibbe Winkler die het antwoord op de voorliggende

vragen wel weet: circulaire economie.

“En daarmee doel ik niet alleen op een feitelijke

kringloop van grondstoffen maar ook om

een kringloop van financiën én data.”

Winkler schat dat de faalkosten in de bouw in

Nederland door inefficiency jaarlijks ongeveer

16 miljard euro bedragen. “Er valt wat te winnen”,

zegt hij. “Als eerste is het van belang dat

we in de keten andere competenties bij mensen

en organisaties ontwikkelen. We zijn namelijk

met nieuwe dingen bezig. Bijvoorbeeld,

het constructief toepassen van cementloos

beton van de Theo Pouw groep zoals bij de

Floriade bruggen. Daar is lef voor nodig, en niet

alleen van de aannemer Reimert. Ik vraag me

af waarom we in de huidige tijden bij letterlijk

veel nieuwe uitdagingen, die op ons pad komen,

steeds maar weer de standaardlijstjes langslopen

en daar afvinken. Het gaat daarbij ook veel

meer om een effectievere interactie tussen opdrachtgever

en opdrachtnemer om samen tot

betere oplossingen te komen en scherper op

het netvlies te krijgen waar bijvoorbeeld materialen

hergebruikt kunnen worden. Zo past DuraVermeer

bestaande liggers van de A27 loopbrug

toe op een van de Floriade bruggen. We

moeten ervan doordrongen zijn dat het noodzakelijk

is om reststromen tot nieuwe grondstoffen

en materialen te maken. En dat in een

zo kort mogelijke keten. Dat is de basis onder

de noodzakelijke circulaire economie. Opschaling

van succesvolle pilots is daarbij cruciaal.”

Winkler voelt zich een aanjager van het creëren

van nieuwe samenwerkingsvormen.

“Ketensamenwerking, nieuwe businessmodellen,

inspirerende pilots… noem het maar op:

kortom, er moet een systeemverandering tot

stand komen.”

Is duurzaam duurder? Duurzaamheid wordt

– volgens Winkler – nog te vaak als een kostenpost

gezien. “Een duurzame, soms ook

hogere investering, kan het beheer uiteindelijk

goedkoper maken door rendement op de middellange

termijn. Er is een groot dwarsverband

aan allerlei factoren die de kosten van ‘beheer’

– mits goed gecombineerd en goed uitgekozen

– kunnen drukken.”

Winkler heeft dan ook een heldere oproep

aan de industrie.

“Laat bijvoorbeeld letterlijk het cement in de

bouw los en geef ruimte aan andere mogelijkheden

van binden. We zijn 200 jaar lang opgevoegd

met cement, maar er zijn andere opties.

Daarnaast pleit ik voor het combineren van

verschillende reststromen. Die variatie levert

nieuwe kansen op. En, tot slot – hergebruik

van beton is ook een serieuze optie. Bruggen

kunnen door slim materiaalgebruik een tweede

leven krijgen. Het eindresultaat? Minder

verkwisting van grondstoffen. Dus meer duurzaamheid.

En… als het even meezit daardoor

een besparing van 16 miljard aan faalkosten. En

dat zijn kosten die uiteindelijk de burgers dragen,

ieder jaar, zonder dat het maatschappelijk

wat oplevert.”

Zie ook www.bruggencampus.nl

en www.gca-almere.nl. ■

23


2005

3D printen

2021

Laat je verrassen door de mogelijkheden van

3D betonprinten op www.3d.weber


duurzame

draagkracht

De IJB Groep heeft vestigingen in Lemmer, Emmeloord, Kampen en Lelystad. In

Nederland zijn we marktleider op het gebied van funderingen. We leveren prefab

heipalen, funderingsbalken, betonmortel en andere betonproducten door heel

Nederland en steeds vaker ook richting Duitsland. De IJB Groep is de totaalontzorger

als het gaat om funderingsconstructies. Dat betekent dat we sonderen, adviseren,

construeren, produceren en monteren.

Met ruim 70 jaar ervaring kunnen we elke funderingsvraag

efficiënt en professioneel beantwoorden. We doen dit

voornamelijk binnen de burgerlijke en utiliteitsbouw en

steeds meer in GWW. De werkzaamheden beginnen al

voor een bezoek aan de locatie. We verzamelen gegevens

voor het best mogelijke advies. Met eigen prefab heipalen,

balken, boorpalen en mortel leggen we de fundering aan.

Zo leggen we de solide basis waar onze opdrachtgevers

onmiddellijk mee verder kunnen.

Duurzaamheid is binnen de IJB Groep een belangrijk

begrip. Zo zijn al onze locaties in het bezit van het gouden

CSC-certificaat. De strenge eisen ten aanzien van dit

internationaal erkende keurmerk, sluiten naadloos aan op

de maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering van onze

Groep. Hierin wordt, naast veiligheid, betrouwbaarheid,

eerlijkheid, deskundigheid, duurzaamheid en gezondheid

ook gekeken naar de herkomst van grondstoffen en de CO2

prestatieladder.

Lemmer I Emmeloord I Kampen I Lelystad I 0514 56 88 00 I info@ijbgroep.nl I ijbgroep.nl


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Jerry Helmers Beeld | Weber Beamix

8 september was de officiële opening en ingebruikname

Bijzonder: Nijmegen heeft nu

fietsbrug ter wereld

‘Duurzaamheid is geen modeverschijnsel,

het is wezenlijk onderdeel geworden van

de bedrijfsvoering van veel bedrijven’

De brug is opgedeeltd in printbare onderdelen.

26


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

de langste 3D-betongeprinte

De doorontwikkeling van 3D-betonprinttechniek lijkt in een interessante stroomversnelling te komen.

Woensdagmiddag 8 september werd het bewijs van deze prikkelende innovatie andermaal geleverd,

nu in Nijmegen. Want daar staat de langste 3D-betongeprinte fietsbrug ter wereld. De brug is laagje

voor laagje geprint in de betonprintfabriek van Saint Gobain Weber Beamix in Eindhoven.

Bij de fabriek, overheerst vanzelfsprekend trots. Marketingmanager Marco Vonk en International

3D Project Manager Peter Paul Cornelissen zeggen hierover: “Je ziet vaak met nieuwe technologieën

dat het een hype is. Maar 3D betonprinten gaat wel degelijk een fundamentele plek krijgen in de

industrie. We staan nog maar slechts aan het begin van deze grijze revolutie!”

Als eerste nog even terug naar de brug in Nijmegen.

Dit is de langste, geprinte betonnen

brug ter wereld waarbij de architect in de ontwerpfase

alle vrijheid had. Gedurende het ontwerpproces

werd hij dan ook niet belemmerd

door het materiaal of door de traditionele processen,

zoals de betonbekisting. De architect

kon helemaal zijn gang gaan. Omdat de overspanning

van de brug niet overal constant is, en

er dus rekening moest worden gehouden met

het veranderende gewicht van de constructie,

is er tijdens het printproces voor gekozen om

de brug op te delen in printbare onderdelen.

Op basis van data is het definitieve ontwerp

uiteindelijk tot stand gekomen.

GEPERSONALISEERD

“Het mooie is dat geprinte bruggen uiteindelijk

een stuk sneller gebouwd kunnen worden dan

gewone bruggen”, zegt Marco Vonk. “En dat is

goed nieuws. Want, tijd is geld. Er is door dit

werkprocedé bovendien meer flexibiliteit en

meer ruimte voor gepersonaliseerde ontwerpen.

Je kunt dus meer op maat gaan ontwikkelen.

Dat zou de markt als ‘zéér interessant’ in de

oren moeten klinken, zo lijkt me. Daarnaast zijn

deze betonnen brugger duurzamer omdat er

minder beton nodig is. Zo simpel is het eigenlijk.”

DUURZAAMHEID

Peter Paul Cornelissen vult aan: “Ik denk dat

we ten aanzien van het thema ‘duurzaamheid’

de tijdgeest mee hebben. In alle lagen van de

samenleving is nu toch echt wel goed geland

dat we niet meer ongebreideld aanspraak kunnen

maken op de schaarse grondstoffen. Duurzaamheid

is geen modeverschijnsel, maar het is

wezenlijk onderdeel geworden van de bedrijfsvoering

van veel bedrijven. Er wordt dan ook

concreet vanuit de markt naar gevraagd omdat

iedereen – ten aanzien van de toekomst van

onze aarde – z’n verantwoordelijkheid wil nemen.

Ik weet juist daarom 100% zeker dat we

eigenlijk nog maar aan het begin staan van de

3D-betonprintrevolutie met al die genoemde

duurzaamheidsvoordelen. Het is mede ook

om die reden inderdaad iets om trots te zijn

dat wij mede aan de basis stonden van wat nu

in Nijmegen is opgeleverd.” ❯

Bij de 3D-betonprinttechniek wordt het onderdeel

laag voor laag opgebouwd.

Geprinte bruggen kunnen een stuk sneller gebouwd worden dan 'gewone' bruggen.

27


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

KLEINERE CO 2

-VOETAFDRUK

Het tweetal van Saint Gobain Weber Beamix

legt graag uit hoe de CO 2

-voetafdruk bij dergelijke

projecten in de doorontwikkeling steeds

kleiner wordt. “Met onze 3D printer maken

we de elementen hol in plaats van massief.

Daardoor is er veel minder mortel nodig. Bovendien

kunnen we de vraag naar wapeningsstaal

schrappen. Het maakt dat de voetafdruk

soms nog maar de helft is in vergelijking met

traditioneel prefabbeton. Ik verwacht dat dit

– gezien de snelle technologische ontwikkelingen

– al richting slechts een derde zal gaan!”

De duurzaamheidsvoordelen zijn dus legio.

Marco Vonk is er van overtuigd dat Weber

Beamix de Eindhovense betonprinter in de komende

maanden en jaren gaat inzetten voor

vele andere aannemers. Groei ligt in het vooruitzicht.

Waardering is er logischerwijze ook

binnen het gehele concern, dat actief is in maar

liefst 70 landen. Men ziet goed wat er op dit

moment aan innovatieve kracht zit in de fabriek

in Eindhoven. “Ik denk dat men elke dag

nieuwsgierig naar ons kijkt hoe wij onze innovatiekracht

ontwikkelen en het in de praktijk

weten te brengen”, zegt Peter Paul Cornelissen.

“Echter, we zijn er natuurlijk nog lang niet.

Het is een continu proces. Innovatie is geen

1-day-business-ding. Natuurlijk is het leveren

van de speciale mortels aan de zusterbedrijven

geen probleem. De droge mortel

in zakjes, het product waar iedereen ons van

kent, gaat gemakkelijk de hele wereld over.

Maar we moeten ook kennis over de verwerking,

het mengen, verpompen en printen

meeleveren. Die expertise hebben wij. Sterker

nog: ik durf hier te stellen dat Eindhoven

het epicentrum van het betonprinten is geworden

en dat wij vanuit hier ook echt gaan

fungeren als wereldwijd kenniscentrum voor

Saint Gobain. En, voor de rest van de markt.”

De betonprintfabriek van Saint Gobain Weber Beamix in EIndhoven.

Er moest rekening worden gehouden met het veranderend gewicht van de constructie.

28


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

TOMATENKETCHUP

Wat bijvoorbeeld uniek is aan de mortel van

Weber Beamix, is dat die geen gebruik maakt

van versnellers, maar van thixotrope eigenschappen.

“Veel bedrijven die met beton printen,

werken met versnellers, waardoor de beton

vrijwel direct na het verlaten van de nozzle

begint met uitharden. Daardoor kan er flinke

warmte-ontwikkeling plaatsvinden, die bij afkoeling

al snel leidt tot krimp en scheurvorming.

Onze mortel is van zichzelf vrij stijf, maar

wordt vloeibaar wanneer je energie toevoegt

door te pompen, schudden of trillen. Vergelijk

het met een fles tomatenketchup. Als je die op

zijn kop houdt en even flink schudt, doorbreek

je de schuifspanning. Het wordt vloeibaar en

het belandt op je bord. Maar zodra de mortel

tot rust komt, wordt het weer stijf en consistent.

En dán moet de hydratatie van de cement

nog op gang komen!”

De twee weten dus waar ze het over hebben.

En dat is niet onlogisch. Al aan het eind van de

negentiger jaren werd er immers binnen het

concern geëxperimenteerd met het printen

van beton. Misschien werd het toen nog als

een ‘hobby’ gezien maar uiteindelijk was er in

2005 al wel een 15 centimeter dikke muur van

ruim 2 meter hoog geprint. En… er was vooral

veel kennis ontstaan over mortels die je nat

in laagjes op elkaar kon aanbrengen. Toen de

Technische Universiteit Eindhoven in 2015 het

3DConcrete Printing onderzoeksprogramma

startte én een betonprinter installeerde, kwam

de samenwerking met Beamix voor het ontwikkelen

van de juiste mortel snel tot stand.

De rest is geschiedenis. Kijk maar naar de

prachtige brug in Nijmegen, die met zekerheid

nu als het meest actuele trotse referentieproject

kan worden gezien en waar beslist nieuwe

inspiratie uit kan worden gehaald.

De brug is te vinden in het Dukenburgse park.

Meer informatie op www.3d.weber


‘Het mooie is dat

geprinte bruggen

uiteindelijk een stuk

sneller gebouwd

kunnen worden dan

gewone bruggen’

Er is meer flexibiliteit en ruimte voor een gepersonaliseerd ontwerp.

29


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst en beeld | Dura Vermeer

Upcycling, logistiek

en kennisontwikkeling

verenigd in één hub

‘Het reduceren

van het

materiaalgebruik

is simpelweg

niet voldoende’

Hergebruik liggers.

30


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Om de verduurzaming van de bouwbranche een boost te geven,

heeft Dura Vermeer een circulaire bouwhub opgezet in de regio

Rotterdam. Met Dura Vermeer Urban Miner richt de bouwer zijn

pijlen op hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en materialen

en zero emissie stadslogistiek. Dit nieuwe bedrijf werkt aan het

optimaal sluiten van de grondstoffenkringloop voor zowel bouwals

infra-activiteiten.

Bouwstoffen.

Het Urban Miner terrein in 's-Gravendeel.

De bouwsector is verantwoordelijk voor bijna

40 procent van de totale wereldwijde CO 2

-

uitstoot. Willen we in 2050 volledig circulair en

CO 2

-neutraal zijn, dan moet het roer radicaal

om. Het reduceren van het materiaalgebruik,

bijvoorbeeld door anders te ontwerpen, is simpelweg

niet voldoende. Daarnaast neemt ook

het strategisch belang om grip te hebben op

de grondstoffen en materialen toe. De coronapandemie

is een interessante voorbode van de

prijsstijging die schaarste met zich meebrengt.

De productie van bouwmaterialen kwam door

corona tijdelijk stil te liggen, wat op dit moment

zorgt voor enorme prijsstijgingen.

HERGEBRUIK? ZO VAAK MOGELIJK

Veel objecten en elementen in de bouwen

infraprojecten worden gesloopt voordat

deze het einde van hun technische levensduur

bereikt hebben. Om in 2050 volledig

circulair te kunnen zijn, moet dit anders. Een

probleem dat vaak voorkomt is dat vrijkomende

materialen uit sloop- of renovatieprojecten

niet direct hergebruikt kunnen

worden binnen nieuwbouwprojecten. Dura

Vermeer Urban Miner lost dit op door te

voorzien in tijdelijke opslag. Hiernaast vindt

er ook kleine bewerking plaats van de objecten

en elementen. We spreken daarom

niet meer van recycling maar van upcycling.

De hub en gaat allerlei soortig materiaal opslaan

en verwerken tot nieuw in te zetten grondstoffen

en materialen die voor een tweede ronde

nog prima mee kunnen. Materialen die vrijkomen

en waar niet direct een bestemming of

project voor is, zoals kozijnen, tussenwanden,

plafondplaten, een complete brug of zelfs een

fietstunnel worden op de locatie ondergebracht

om te kijken of het elders ingezet kan worden.

Op het zes hectare grote terrein kunnen

brugdelen, muren, ramen en alles wat verder

nog maar enigszins bruikbaar is van gesloopte

panden en kunstwerken, worden opgeslagen.

LOGISTIEK

Naast hergebruik gaat logistiek in toenemende

mate een belangrijke rol spelen in de transitie

naar een circulaire economie. Bouwverkeer

is de op één na grootste CO 2

-vervuiler in de

binnenstad en de verwachting is dat dit alleen

maar verder zal toenemen door de stijgende

vraag naar woningen en renovatieprojecten

om voor 2050 de bestaande huizenvoorraad

energieneutraal te maken. Om deze reden

worden er steeds vaker zogenoemde bouwhubs

opgericht. Het aantal transporten in de

stad en daarmee de CO 2

-uitstoot kan met

ongeveer 40 procent worden teruggebracht,

volgens verschillende onderzoeken.

Op de locatie van Dura Vermeer Urban Miner

worden pakketten opgeslagen voor binnenstedelijke

bouwplaatsen in de buurt. Die

worden per dag of week elektrisch of per

schip op de bouwplaatsen aangeleverd, waardoor

CO 2

-uitstoot wordt gereduceerd. De

bouwhub ligt iets verder dan de standaard

bouwhubs van de stad, met als voordeel dat

het omliggend wegennet ontlast wordt. Het

transport over water scheelt circa vijf vrachtwagens

op de druk bezette A15. Daarnaast

wordt er kennis opgedaan voor het in de

toekomst inzetten van dag- en weekpakketten,

bestaande uit hergebruikte materialen.

Hiermee komt upcycling en logistieke kennis

steeds meer samen.

CIRCULAIR KENNISCENTRUM

Om hoogwaardig hergebruik en zero emissie

bouwlogistiek te implementeren binnen

de bouw- en infraprojecten is kennis nodig.

Door actief met het circulaire vraagstuk bezig

te zijn, verzamelt Dura Vermeer Urban Miner

kennis en ervaring. Zowel in het opslaan

als het verwerken van materialen. In het kenniscentrum

van Dura Vermeer Urban Miner

worden er pilots geïnitieerd en gemonitord.

Zo groeit een unieke verzameling kennis die

gebaseerd is op de praktische processen door

de keten heen. Omdat samenwerking met ketenpartijen

cruciaal is bij het tijdig oogsten van

de juiste materialen en herinzet bij nieuwe

projecten, wordt er nauw samengewerkt met

producenten, leveranciers, universiteiten en

allerlei startups. ■

31


Circulair ondernemerschap

Wij zijn A. Jansen B.V. Al ruim 50 jaar bieden

we duurzame, circulaire en innovatieve oplossingen

op het gebied van infra, recycling

en beton. Afvalstromen, zoals teerhoudend

asfalt en bouw- en sloopafval, recyclen we

naar secundaire grondstoffen. Deze worden

verwerkt in betonmortel en Legioblocken.

Hiermee ontlasten we natuurlijke bronnen,

verminderen we onze CO 2

-footprint en

werken we aan een zo laag mogelijke milieubelasting.

Dat is circulair ondernemerschap!

www.ajansenbv.com/BSB

0621_11-ADV-AJansen-Circulair-Ondernemen-19,7x13cm-01.indd 1 08-09-2021 09:03

funderingsexpertise

advisering • monitoring • toezicht

24/7 online monitoring van

BETONNEN en STALEN

CONSTRUCTIES

door middel van

OPTISCHE SENSORTECHNOLOGIE

Meer informatie? Telefoon 0182 517 550

www.brem.nl


Natuurlijk,

duurzaam

beton!

Duurzame materialen maken bestrating nog niet duurzaam.

Een minimale footprint gedurende de hele levensduur,

dát zet zoden aan de dijk. En dan kom je uit bij beton.

Want dat heeft een extreem lange levensduur met minimaal

onderhoud, en is daarna goed te recyclen. Het biedt ook veel

mogelijkheden om te anticiperen op het veranderende klimaat.

Door de kracht en vormvrijheid van beton kunnen bovendien

eigen keuzes worden gemaakt in de uitstraling van de bestrating.

Met BRL K11002, beoordelingsrichtlijn ‘Milieuprofielen voor

betonnen infraproducten’, zijn opdrachtgevers ervan verzekerd

dat duurzaamheidsclaims van producenten van Betonhuis

Bestrating geen loze woorden zijn.

Blijf op de hoogte van de razendsnelle ontwikkelingen in en

om beton, schrijf je in voor onze nieuwsbrief op betonhuis.nl


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Chris Elbers/Han Heijsters Beeld | Jansen Beton

Groeiende duurzaamheidsbehoefte

Fietsbrug van

geopolymeerbeton N69

is 75% schoner dan

traditioneel beton

Als onderdeel van de N69, de nieuwe verbindingsweg tussen Eindhoven, de A67 en de Belgische

grens, werd jongstleden juli nabij Westerhoven een nieuwe fiets- en voetgangersbrug geplaatst.

Voor zowel het brugdek, de brughoofden en de stootplaten van de hypermoderne brug leverde

Jansen Beton geopolymeer beton, een betonmengsel met 100% gerecyclede grondstoffen. Daarmee

zijn deze grondstoffen een uiterst duurzaam alternatief voor primair zand en primair grind. De

gecertificeerde gerecyclede grondstoffen komen beschikbaar nadat bij Jansen Recycling BV in Son

teerhoudend asfaltgranulaat thermisch is gereinigd.

De combinatie van geopolymeer als bindmiddel

en gerecyclede grondstoffen leidt tot een zeer

lage milieu-impact. “Wanneer je de MKI-waardes

van traditioneel portlandcementbeton vergelijkt

met het toegepaste geopolymeerbeton,

dan liggen deze voor de landhoofden en de

stootplaten maar liefst 70 procent lager”, zegt

Han Heijsters, binnen Jansen Beton medeverantwoordelijk

voor het duurzaamheidsbeleid

in brede zin. “Maar ook in het geval van het

nagespannen brugdek, met een overspanning

van 16 meter en een veel hogere druksterkte,

is de reductie met 60 procent fors.”

INNOVATIES

Met de aanleg van de N69 streeft opdrachtgever

Provincie Brabant ernaar om de groenste

weg van Noord-Brabant uit te rollen. Om

dit te bereiken, zijn verschillende innovaties

toegepast. De uit geopolymeerbeton opgebouwde

en binnen twaalf maanden ontwikkelde

brug is er één van. Naast Jansen Beton BV

bestond het bouwteam uit hoofdaannemer

Boskalis en SQAPE, verantwoordelijk voor

de geopolymeertechnologie. “Onder toeziend

oog van afgevaardigden van de Provincie

Noord-Brabant, de bouwteamleden en andere

belangstellenden is het ter plaatse gestorte

brugdek van nagespannen beton op 6 juli op

zijn plaats gehesen”, blikt Heijsters terug.

VEILIGHEIDSRISICO

Projecten die binnen Nederland met behulp

van geopolymeerbeton worden uitgevoerd,

beantwoorden aan de groeiende duurzaamheidsbehoefte.

Tegelijk kenmerken deze werken

zich door een steeds hoger oplopend

veiligheidsrisico. De aanleg van de revolutionaire

fiets- en voetgangersbrug was hierbij

koploper en maakte dan ook een breed scala

aan testen noodzakelijk. “Op 20 januari heeft

een proefstort plaatsgevonden”, vervolgt

Heijsters. “Daarbij zijn behalve de bekende

proefkubussen ook balken en stootplaten gestort.

Deze zijn aansluitend getest bij Jansen

Beton BV, de laboratoria van SQAPE en de

TU in Delft. Om de risico’s zoveel mogelijk te

beperken, is het gehele proces extern door

SKG-IKOB gevolgd en geverifieerd. Hierna is

door de Provincie Noord-Brabant en Witteveen

en Bos groen licht gegeven voor de

definitieve uitvoering. Tevens werden de MKIberekeningen

door een erkende LCA-expert

extern geverifieerd.”

OPLOSSING

Doordat er steeds meer bekend wordt over

de prestaties van de verschillende toegepaste

duurzame betonmengsels en ook het aantal

pilots spectaculair toeneemt, verlaat geopolymeerbeton

volgens Heijsters definitief de kinderschoenen.

Er staat dan ook niets meer in

de weg om bredere toepassingen met grotere

volumes te realiseren.

“Als we de klimaatdoelstellingen en de in

het Betonakkoord gemaakte afspraken willen

halen, dan is dit één van de oplossingen.

Opdrachtgevers die de milieu-impact willen

verlagen, dienen grotere projecten dan ook

specifiek voor het toe te passen beton op MKIwaardes

uit te vragen. Wanneer we in de pilotfase

van geopolymeerbeton blijven steken,

missen we een geweldig mooie kans. Uiteraard

dienen risico’s bij innovatieve producten goed

te worden ingeschat en geminimaliseerd, zodat

ze aanvaardbaar worden. Op de oude voet

verdergaan is echter geen optie.” ■

34


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

‘Geopolymeerbeton is één van de oplossingen

om de klimaatdoelstellingen te behalen’

De belangstelling tijdens de plaatsing was groot.

De fiets- en voetgangersbrug werd op 6 juli op zijn plaats gehesen.

Het kunstwerk nabij Westerhoven is de eerste voorgespannen fietsbrug van geopolymeerbeton in Nederland.

35


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Betonhuis

De hedendaagse betonindustrie is

een mooie, schone industrie

‘Het wordt tijd om

af te rekenen met dat

wijzende vingertje’

Beton wordt steeds vaker gezien als een duurzaam materiaal. Er is echter ook een grote groep

die vindt dat het een product is met een grote CO 2

-uitstoot”, merkt Ron Peters, directeur

van branchevereniging Betonhuis. “Dat komt waarschijnlijk omdat het bij beton altijd gaat om

grote getallen. Het is – na water – het meest geconsumeerde materiaal ter wereld. Maar dit

schept een onjuist beeld. Jaarlijks gaat het om slechts 1,6% van de totale uitstoot in Nederland.

Dat lijkt nog veel, maar is verklaarbaar door de onmisbare rol van beton als meest gebruikte

bouwmateriaal in ons land.”

Als ergens hard is gewerkt aan CO 2

-neutraliteit,

dan is het wel binnen de betonbranche.

De cijfers tonen dit ook overduidelijk aan.

Waar de betonbranche wereldwijd goed is

voor 7% CO 2

-uitstoot, is ditzelfde getal in Europa

3% tot 5% en in Nederland slechts 1,6%.

Peters: “Het in Nederland gebruikte bindmiddel

heeft een significant lagere CO 2

-belasting

dan het gebruikte bindmiddel in andere landen.

We zijn het beste jongetje van de klas.”

BOUWWAARDEMODEL

EN HERGEBRUIK

Nu is het toegepaste bindmiddel slechts één

van de maatregelen die de branche heeft genomen

om de footprint naar beneden te brengen.

Zo heeft zij zich ook gecommitteerd aan het

Bouwwaardemodel. “Al tijdens de ontwerpfase

wordt rekening gehouden met circulariteit”,

vertelt Peters. “De betonelementen worden

zodanig ontworpen dat zij na het vervullen van

hun eerste functie weer relatief eenvoudig geschikt

gemaakt kunnen worden voor een nieuwe

functie. Je ziet dat ook om je heen. Steeds

vaker zie je dat betonnen bouwdelen worden

hergebruikt. Maar je ziet ook steeds vaker dat

hele casco’s blijven staan voor hergebruik. Pas

als dat niet mogelijk is, wordt het beton energiezuinig

gecrusht en onderdeel van nieuw beton.”

EEN SCHONE INDUSTRIE

Ook de processen van ontwerp, productie,

transport en montage zijn onder de loep genomen.

Zo wordt gewerkt aan standaardisatie,

gecombineerd met verregaande industrialisering

en digitalisering. Voor milieuvriendelijke

productie en transport wordt steeds meer materieel

geëlektrificeerd binnen de branche, nog

aangevuld met het gebruik van groene stroom.

“De betonindustrie heeft zich ontwikkeld tot

een mooie, schone industrie die de welvaart

verhoogt met mooie bouwwerken.”

IMMENSE TOEGEVOEGDE

WAARDE

Daarbij vervult beton een belangrijke rol in

de maatschappij. Dat mag ook wel eens benadrukt

worden, vindt Peters. “Het levert een

immense toegevoegde waarde aan ons wonen,

werken en welzijn. Wat te denken van

de buizen en putten in ons rioolstelsel, die

ervoor zorgen dat vuil water wordt afgevoerd

voordat het kwaad kan aanrichten? Hoe zou

ons laaggelegen land eruitzien zonder betonnen

funderingspalen, bruggen, viaducten,

aquaducten en hoogbouw? En hoezeer verfraait

beton onze omgeving met straatmeubilair,

comfortabele fietspaden en mooie strakke

bouwwerken?”

DUURZAME KWALITEITEN

Binnen dit pleidooi mogen natuurlijk ook de

fantastische eigenschappen van beton niet

ontbreken, eigenschappen die naadloos passen

binnen een duurzaam beleid. Beton is

onderhoudsarm, brandveilig, hygiënisch en

isolerend. En dat met een ongekend lange levensduur.

“Het Pantheon behoort tot één van

de eerste in beton uitgevoerde gebouwen en

staat nu al ruim 2.000 jaar overeind.” ■

36


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Ron Peters: ‘Beton is een fantastisch,

milieuvriendelijk materiaal.’

Zowel landmark als woongebouw van Pontsteiger zijn grotendeels vervaardigd met (prefab)beton, waardoor de bouwtijd aanmerkelijk werd ingekort.

‘Nederland is het

beste jongetje van de klas’

Na een grondige renovatie van het Amsterdamse woon-werkgebouw De Boel

springt het imposante betonnen gebouwskelet direct in het oog.

Betonpuin wordt hergebruikt als toeslagmateriaal in nieuw beton voor fietspaden.

De N31 bij Harlingen is grotendeels verdiept en kruist het Van Harinxmakanaal in de vorm

van een aquaduct. De prefab betonnen voorzetwanden maken er een kunstwerk van.

37


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Roel van Gils Beeld | Dejo Metaalindustrie

Minder dan 5% roest op roosters

STALEN ROOSTERS:

duurzaam en

ontzettend populair

Dejo looproosters zijn al vele jaren een begrip in de markt. De merknaam wordt in de volksmond te

pas en te onpas als soortnaam gebruikt. Een groot compliment dus voor oprichter Martinus de Jonge

die het Dejo looprooster in 1947 introduceerde. De laatste jaren wordt het stalen rooster, weliswaar

in aangepaste vorm, ook meer en meer toegepast als gevel- en/of zonweringselement. Niet in de

laatste plaats vanwege de lange levensduur en het onderhoudsvrije en duurzame karakter.

Refurbished rooster.

Dejo opgericht in 1947 door Martines de Jonge.

38


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

De productie van roosters is al sinds jaar en dag de core business van

Dejo Metaalindustrie. “Het toepassingsgebied is de laatste decennia

enorm uitgebreid", weet commercieel directeur Johannes Berger. “We

beschikken dan ook over een enorm assortiment. Onze kracht zit hem in

het ontwerpen en efficiënt produceren van de stalen roosters. Ondanks

een voorraad van ruim 350 verschillende types, wordt zo’n 85% van de

aanvragen projectmatig geproduceerd.”

Dejo Metaalindustrie gaat dan ook prat op zijn uiterst efficiënte productieapparaat.

“Door de ver doorgedreven automatisering is het in veel

gevallen goedkoper om projectmatig een aparte batch te produceren

dan verschillende roosters uit voorraad te halen. Bovendien bedraagt de

doorlooptijd van maatwerk bij ons slechts twee tot drie weken.”

MAXIMALE SCHADUWWERKING

Het kantoorpand van Dejo laat de vele mogelijkheden zien van het van

oorsprong stalen looprooster. “In ons eigen pand hebben we roosters toegepast

als zonwering, waarmee we in de zomer een dusdanig koel klimaat

weten te realiseren, dat er geen enkele airco draait", zegt Berger trots.

“De werking van het rooster is tweeledig: door de specifieke stand van

de schoepen wordt de zon geweerd, maar tegelijk blijft de luchtstroom

en doorkijk wél in stand. Aan de hand van de locatie van de gevel en de

stand ten opzichte van de zon gedurende het hele jaar worden de mazen

en de breedte en stand van de schoepen exact gedimensioneerd voor

maximale schaduwwerking en behoud van luchtstroom en doorkijk. Het

werkt perfect, zo weten wij uit ervaring. Medewerkers op kantoor ondervinden

geen enkele hinder van fel zonlicht op hun beeldschermen.”

CRADLE-2-CRADLE

Dejo Metaalindustrie produceert voornamelijk roosters in staal, soms in

aluminium en in rvs voor specifieke markten. “Als serviceartikel leveren

we ook kunststof roosters, maar die zijn mede door de hoge olieprijs en

het feit dat we er geen Cradle-2-Cradle-certificaat op kunnen afgeven

niet zo heel interessant meer", erkent Berger. “Al onze eigen roosters

daarentegen kunnen we sinds 2010 wél leveren met Cradle-2-Cradlecertificaat.

Dat hebben we onder meer gedaan voor de roosters in en

aan het Stadskantoor van Venlo. Daarnaast hebben we recent de eerste

projecten uitgeleverd met zogenaamde refurbished roosters, roosters

die retour zijn gekomen uit een project dat we dertig jaar geleden hebben

geleverd. De roosters worden ontzinkt, waarbij de zinklaag wordt

teruggewonnen, en voorzien van een nieuwe zinklaag. Zodoende kunnen

ze weer ‘als nieuw’ in de markt worden gezet met dezelfde garanties.”

Dejo Metaalindustrie garandeert in dertig jaar minder dan 5% roest op

zijn roosters, zonder ze te hoeven schilderen of schoonmaken. “Onze

roosters zijn onderhoudsvrij en halen met gemak een levensduur van

vijftig jaar of meer. Sinds 2017 bieden we tevens de mogelijkheid tot het

afsluiten van een terugkoopgarantie tegen een vastgestelde prijs. Op die

manier leveren wij onze maximale bijdrage met het oog op een duurzame

en circulaire toekomst", besluit Berger. ■

‘Het toepassingsgebied van

onze stalen roosters is de laatste

decennia enorm uitgebreid’

Dejo roosters cradle to cradle Stadskantoor Venlo.

Gevel kantoor Dejo Metaalindustrie.

Dejo behaalde in 2021 de status Cradle-2-Cradle Silver.

39


Dejo ontwerpt en produceert custom made roosters voor speciale

projecten en bedenkt totaaloplossingen voor elke branche.

passie voor

roostertechnologie

sinds 1947

dat is dejo

Ambachtsstraat 3 Wolvega | 0561 691 691 | info@dejo.nl

www.dejo.nl


CO 2

-ARME BINDMIDDELSYSTEMEN

DIE ÈCHT EEN VERSCHIL MAKEN

Sustainable Concrete Solutions | Marconiweg 2 4131 PD Vianen | 06 54 10 80 42 | info@scs-bv.nl | www.scs-bv.nl


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | KOMO

Begrip kwaliteit wordt breder

Certificaten worden aangevuld

met ‘biobased’ en ‘recycled’

Hebben we het in de bouw over kwaliteit, dan denken we aan KOMO. Dat was twintig jaar geleden

zo en dat is nu nog steeds zo. Ook al is in die twintig jaar het begrip kwaliteit in de bouw behoorlijk

veranderd. Zo is de context waarin kwaliteit wordt beoordeeld, aanzienlijk breder. Ging het

oorspronkelijk om de bouwtechnische kwaliteit – overigens nog steeds de basis voor een KOMOcertificaat

– tegenwoordig worden ook aspecten zoals duurzaamheid, CO 2

-prestaties, levenscyclus

en hergebruik meegewogen.

Voor een aantal van deze aspecten bestaan al

gevestigde certificatieschema’s. Hiermee is de

bouwbranche goed voorzien van kwaliteitsverklaringen.

De verklaringen vormen voor

bedrijven een middel om zich te onderscheiden

en de kwaliteit van hun dienst of product

aan te tonen. Voor andere aspecten bestaan

die schema’s nog niet of is er behoefte aan

kwaliteitsverklaringen die specifiek aansluiten

bij bepaalde productgroepen. Hierin voorziet

KOMO samen met haar licentienemers.

MARKTPARTIJEN BEPALEN

KOMO schrijft zelf geen beoordelingsrichtlijnen

of certificatieschema’s. KOMO bepaalt

ook niet over welke onderwerpen een beoordelingsrichtlijn

geschreven wordt. En KOMO

beslist niet welke eisen in een beoordelingsrichtlijn

komen te staan. Het zijn de marktpartijen

die bepalen voor welke onderwerpen en

aspecten onafhankelijk getoetste kwaliteitsuitspraken

gewenst zijn. Zij benaderen hiervoor

zelf een KOMO-licentienemer die de

totstandkoming van een beoordelingsrichtlijn

coördineert, begeleidt en ervoor zorgt dat alle

belanghebbende partijen een bijdrage kunnen

leveren aan de nieuwe beoordelingsrichtlijn.

HORIZONTALE BRL BIOBASED

EN/OF RECYCLED CONTENT

“Zo is op dit moment de beoordelingsrichtlijn

BRL 7010 in de maak”, vertelt Erik-Jan de Bont,

operationeel manager van KOMO. “Hiermee

kan van KOMO-gecertificeerde producten

aanvullend en onafhankelijk worden bepaald in

welke mate er sprake is van hergebruikte en

duurzame grondstoffen. De certificerende instelling

maakt hiervan een conformiteitsbeoordeling

en legt het resultaat vast in een aanvullende

declaratie op het KOMO-certificaat over

de biobased content en/of de recycled content

van de gecertificeerde producten.”

HORIZONTALE

BEOORDELINGSRICHTLIJNEN

De bij BRL 7010 betrokken KOMO-licentienemers

zijn SKH (penvoerder) en SKG-IKOB

Certificatie. BRL 7010 – onlangs ter kritiek gepubliceerd

– is onderdeel van een trend om

tot horizontale beoordelingsrichtlijnen te komen.

Dit zijn beoordelingsrichtlijnen die breed

inzetbaar zijn en voor een groot aantal productgroepen

kunnen worden toegepast bij de

formulering van een aanvulling op de reguliere

verticale beoordelingsrichtlijnen.

DUURZAME BINDMIDDELEN

VOOR BETON

Andere ontwikkelingen zien we op het vlak

van betonverhardingsprocessen. Aangezien

de productie van portlandcementklinker gepaard

gaat met een slechte CO 2

-balans, vindt

er nagenoeg voortdurend onderzoek plaats

naar bindmiddelen met een minder belastende

footprint. Gelukkig niet zonder resultaat. Sommige

zijn inmiddels rijp bevonden voor toepassing

in bepaalde betonproducten. Kiwa Nederland

wordt met regelmaat benaderd om de

totstandkoming van de beoordelingsrichtlijnen

voor deze toepassingen te begeleiden.

42


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

‘We maken een BRLinitiatief

pas bekend

nadat een nieuwe

beoordelingsrichtlijn ter

kritiek is gepubliceerd’

INTEGRITEIT

“KOMO gaat integer om met dit soort processen”,

vertelt De Bont. “Het is onderdeel

van het KOMO-gedachtegoed dat marktpartijen

die een BRL-initiatief starten niet alleen

in zichzelf investeren, maar ook in KOMO. Uit

concurrentiële overwegingen maken we dit

initiatief pas bekend nadat een nieuwe beoordelingsrichtlijn

ter kritiek is gepubliceerd.” ■

Duurzaamheid in de bouw.

Hergebruik en duurzame grondstoffen.

Milieuwinst footprint beton.

43


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Jane van Raaphorst

Nieuwe cementsoorten

Milieuvriendelijker beton

is klaar voor de markt

maar is de markt er klaar voor?

De recepturen voor geopolymeerbeton met tot wel 90% CO 2

-profielreductie liggen klaar.

Maar daarmee zijn we er blijkbaar nog niet. Ontwerpers en opdrachtgevers hebben nog veel

vragen over het langetermijngedrag.

Een bedrijf dat zich toelegt op innovaties en

vergroening van de betonwereld is Sustainable

Concrete Solutions, kortweg SCS. Zij heeft de

ambitie om de CO 2

-uitstoot van cement en

beton drastisch te verlagen door de ontwikkeling

en productie van alternatieve bindmiddelsystemen

voor beton en deze zelf proactief ter

hand te nemen. Dit vraagt een gezonde portie

doorzettingsvermogen, want Nederland mag

dan de naam hebben innovatief te zijn, het

verwerven van een sterke marktpositie met

dubbel-duurzaam geopolymeerbeton in de

bouwsector is een uitdaging.

KOUDWATERVREES

Dit heeft deels te maken met koudwatervrees,

signaleert Jos Kronemeijer, materiaaltechnoloog

en directeur Technische Marketing van SCS.

“Geopolymeerbeton is voor veel opdrachtgevers

en aannemers in Nederland een nieuw

product. Hoewel het in andere Europese landen

soms al acht decennia bekend is, maakt dit de introductie

niet eenvoudiger. Als opdrachtgevers

er al voor openstaan, tasten zij in het duister

over de verschillen in regelgeving en zekerheden

rond verantwoord, veilig en duurzaam bouwen.”

CENTRAAL VERTREKPUNT BIJ SCS

BLIJFT MATERIAALKENNIS

Kronemeijer startte in 2015 een betontechnologisch

adviesbureau. Van hieruit adviseerde

hij grondstofleveranciers, betonproducenten,

architecten, constructeurs en aannemers

op terreinen zoals specificaties, regelgeving,

scheurrisicoberekeningen en productieprocessen.

Steeds vaker gaf hij ook support bij

de ontwikkeling van duurzame betonsoorten.

Kronemeijer: “Op dit gebied hebben we veel

expertise. We kunnen óók constructeurs tot in

detail vertellen hoe je hun ontwerpen durable

en sustainable maakt.”

OVERZICHT EN DOORZICHT

De SCS-medewerkers verwierven kennis en

ervaring gedurende drie decennia in meer dan

vijftien landen; ze hebben zitting in internationale

comités, onderhouden nauw contact met

regelgevende-, ontwerpende- en uitvoerende

partijen en toetsen of ervaringen elders tot lokale

verbeteringen kunnen leiden. Deze meervoudige

verbondenheid bezorgde haar overzicht

en doorzicht, waardoor SCS kon doorgroeien

tot ontwikkelaar en producent van geopolymeercement

voor ‘dubbel-duurzaam beton’.

44


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

‘Sustainability en durability zijn

te verenigen grootheden’

De onderdoorgang in Heiloo werd gebouwd met

geopolymeerbeton.

MATERIAALFREAKS

“De nieuwe betonsoorten openen verrassende

mogelijkheden voor lokaal onbekende

grondstoffen”, vertelt Kronemeijer. “We ontdekken

bijna maandelijks nieuwe varianten,

die we geschikt maken voor certificatietrajecten.

Het kan bijvoorbeeld havenslib zijn, maar

ook CO 2

zèlf, zoals dat in het Carbon-capture

proces van Green Minerals leidde tot een negatieve

footprint! In dit kader worden we nog

wel eens ‘materiaalfreaks’ genoemd. Een geuzennaam

waar we trots op zijn.”

EEN EERLIJKE VERGELIJKING

“Constructiematerialen zoals beton, hout en

staal worden te gemakkelijk met elkaar vergeleken”,

vervolgt Kronemeijer dan. “Beter

De recepturen voor geopolymeerbeton zijn er.

beschouw je deze op hun afzonderlijke merites

via Life Cycle Analyses (LCA). Hiermee

worden materialen op hun milieu-impact

beschouwd van de wieg (grondstofselectie

en winning) tot het graf (sloop, recycling en

circulariteit). Dan wordt ook duidelijk dat

de term ‘dubbel-duurzaam’ pas correct kan

worden ingevuld als durability (de technische

duurzaamheid in termen van ontwerplevensduur)

en sustainability (het milieuprofiel) in

een plaatje worden samengevoegd.”

KENNISOVERDRACHT

Volgens Kronemeijer zouden ontwerpers en

opdrachtgevers dit samengevoegde plaatje samen

moeten afwegen, terwijl ontwerpers in de

praktijk nog vaak gaan voor gewoontekeuzes.

Verandering vereist dan kennis. “Om die reden

is kennisoverdracht een van onze speerpunten.

Wie vanuit LCA naar geopolymeerbeton kijkt,

kan alleen maar concluderen dat geopolymeer

dé tool is om beton dubbel-duurzaam en toekomstbestendiger

te maken.” ■

45


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Roel van Gils Beeld | Ecocem

80% gemalen hoogovenslak en 20% portlandcement

‘GROEN’ beton met

gemalen hoogovenslak

Het vergroenen van de bouwkolom is een belangrijk thema. Eén van de meest gebruikte

bouwstoffen is beton. Beton ‘an sich’ is niet milieuonvriendelijk, maar het is de portlandcement

dat een hoge CO 2

-voetafdruk heeft. Door het cement gedeeltelijk te vervangen door gemalen

hoogovenslak gaat de CO 2

-voetafdruk van beton met grote stappen naar beneden. Een gesprek

met Jeroen Langenberg, commercieel directeur bij Ecocem Benelux, producent van deze

cementvervanger, die ruimte ziet voor verdere verduurzaming.

Gemalen hoogovenslak is, een product dat vrijkomt bij het maken van ruw ijzer

bij onder andere Tata Steel in IJmuiden.

46


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Gemalen hoogovenslak wordt in Nederland en

België veelvuldig toegepast, begint Langenberg.

“We produceren de cementvervanger al twintig

jaar uit gegranuleerde hoogovenslak, die we

vermalen tot een fijn bindmiddel en zijn weg

vindt naar de betonmortel- en prefab betonindustrie.

Door het bindmiddel in het betonmengsel

in de verhouding 80:20 toe te passen,

dus 80% gemalen hoogovenslak en 20% portlandcement,

worden gigantische CO 2

-besparingen

gerealiseerd. Maar er is altijd ruimte om nóg

verder te verduurzamen,” vindt Langenberg.

GEOLPOLYMEERBETON

Bij vergroening van beton denk je dus automatisch

aan Ecocem en het gebruik van gemalen

hoogovenslak, een product dat vrijkomt bij het

maken van ruw ijzer bij onder andere Tata Steel

in IJmuiden. “Maar aan het gebruik van het duurzame

bindmiddel zitten ook grenzen", erkent

Langenberg. “De cementindustrie is nog steeds

aan zet om ervoor te zorgen dat beton verder

verduurzaamt. Er is lang niet genoeg hoogovenslak

beschikbaar om al het portlandcement

te vervangen. Bovendien, bij de productie van

portlandcement zelf komt ontzettend veel CO 2

vrij. Dat is ook de reden dat de cementindustrie

is gevorderd om met oplossingen te komen.

Gelukkig zijn er ook firma’s bezig met de ontwikkeling

van beton zonder portlandcement.

Geopolymeerbeton bijvoorbeeld is een betonsoort

met een klinkervrij bindmiddel. Gemalen

hoogovenslak kan daarin een element zijn.”

2 MILJOEN TON

Ecocem produceert gemalen hoogovenslak in

vier fabrieken, waarvan één in Nederland, één

in Ierland en twee in Frankrijk. Langenberg sluit

niet uit dat er in de toekomst uitbreiding volgt.

“Het is een bewezen methode om beton te

verduurzamen. In Nederland en België zijn we

hierin al aardig ver gevorderd, maar in andere

landen valt er nog veel te halen. Jaarlijks brengen

we met onze vier fabrieken ruim 2 miljoen

ton aan gemalen hoogovenslak op de markt.

Het gebruik van gemalen hoogovenslak leidt

tot substantiële CO 2

besparingen. Met Ecocem

Innovations zijn we continu bezig met het verder

optimaliseren van het bindmiddel en het

ontwikkelen van nieuwe innovaties om duurzaamheid

in de keten te bewerkstelligen. Het

onderzoekscentrum is gevestigd net buiten Parijs

en nauw gelieerd aan de universiteit aldaar.

Recent is bijvoorbeeld eco2floor ontstaan,

een duurzame gietvloer op basis van gemalen

hoogovenslak, maar ook bepaalde recepturen

om tegellijm te verduurzamen.”

Langenberg ziet de toekomst dan ook rooskleurig

tegemoet. “Onder het credo Innovation

Powering Sustainability bouwen we samen aan

een duurzame bouwkolom. Innoveren en out

of the box denken zijn daarin essentieel.” ■

‘Onder het credo Innovation Powering Sustainability bouwen

we samen aan een duurzame bouwkolom’

Bij vergroening van beton denk je automatisch aan Ecocem en het gebruik van gemalen hoogovenslak.

Jeroen Langenberg, commercieel directeur bij Ecocem Benelux, producent van onder andere gemalen hoogovenslak.

47


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Liliane Verwoolde Beeld | Lievers Holland

Tweede betonbewerkingsmachine zonder snoer

Lichtgewicht afwerkspaan,

wendbaar, efficiënt en duurzaam

Na de succesvolle introductie van de P18Li trilnaald met accu in 2019 heeft Lievers Holland

de tweede innovatieve stap gezet op het gebied van betonbewerkingsmachines met

batterijtechnologie. Nu is daar ook de K150Li met accu, de lichtgewicht afwerkspaan met een

werkbreedte van 1,5 meter, waarmee de gebruiker eenvoudig elke betonvloer sterk en glad maakt.

Hiermee heeft Lievers Holland weer een belangrijke stap gezet in de duurzame verwerking en

afwerking van vers gestort beton.

In de bouwwereld zijn machines met accu al een tijdje algemeen goed,

maar binnen de betonbouw was dat tot voor kort nog niet het geval. Om

deze reden werd de P18Li accu-trilnaald met open armen ontvangen.

“Het was onmiddellijk duidelijk dat we de goede weg waren ingeslagen”,

vertelt Jowan van den Berg, Sales Manager bij Lievers Holland. “De vraag

naar elektrische emissieloze machines groeit enorm. De ontwikkeling

van een machine voor de tweede bewerkingsfase van een vers gestorte

betonvloer – de afwerking van de toplaag – was toen de meest voor de

hand liggende volgende stap. De K150Li combineert dan ook de kracht

en techniek van de P18Li met de reeds bestaande techniek en ervaring op

het gebied van afwerkspanen. De batterijen en lader zijn uitwisselbaar.”

48


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

De motor van de k150 is licht van gewicht.

De afwerkspaan heeft alles in huis om betonvloeren na het storten glad te maken.

GEBRUIKERSGEMAK

De K150Li draait dus op een accu, is snoerloos en stoot geen CO 2

uit. Hiermee is het de tweede zero-emissiemachine die Lievers op de

markt brengt. De afwerkspaan heeft alles in huis om betonvloeren na

het storten glad te maken, maximaal op sterkte te brengen en optimaal

te laten uitharden. Juist voor deze functie is het ontbreken van een

snoer een ongekend voordeel.

“Op het moment dat je een vloer glad wilt maken, is zo’n snoer een

vreselijk obstakel”, benadrukt Van den Berg. “Het zal niet de eerste

keer zijn dat een betonprofessional wordt begeleid door twee mensen

die het snoer van de grond moeten houden.”

TYPISCH LIEVERS

Met al deze uitstekende kwaliteiten is het een echt ‘Lievers-product’. Van

den Berg: “Het is onze missie om samen met lokale partners overal ter

wereld veiligheid, kwaliteit en efficiency te brengen naar iedere professional

die met beton werkt. De ontwikkeling van de K150Li past volledig

in deze lijn. Daarbij hebben we de ambitie om voorop te lopen in de

verduurzaming van bouwmachines. Om dat waar te maken, is er op dit

moment binnen Lievers Holland een team actief dat zich richt op de

verduurzaming van onze productie, de processen en de producten. Daar

zijn we best trots op.” ■

LICHT, WENDBAAR EN DUURZAAM

Ook het minimale gewicht van 11 kilo – ruim 20% minder dan de afwerkspaan

met benzinemotor – maakt de K150Li aantrekkelijk in het

gebruik. De machine is uitstekend door één persoon te bedienen en

optimaal wendbaar. En dan is daar nog het duurzaamheidsaspect. Door

het gebruik van een borstelloze elektromotor heeft de machine een

langere levensduur en lagere onderhoudskosten.

‘Juist als je een vloer glad wilt

maken, is zo’n snoer een vreselijk

obstakel’

De k150 is voorzien van een toerenregelaar.

49


Learning Lunch

thermisch verzinkte

gevels & façades

Steeds vaker worden gevels uitgevoerd in discontinu thermisch

verzinkt staal. Het is architectonisch gezien een fraaie variant

van gevelbekledingen.

Meer info over deze leerrijke infosessie en aanmelden

via www.zinkinfobenelux.com

NOVEMBER

162021


Groene staal-betonliggers met

50% minder CO 2

- uitstoot

Met de DELTABEAM® staal-betonligger heeft u vele mogelijkheden om een slanke vloer te ontwerpen

volgens specifieke eisen. Hierdoor kunt u het gebouwvolume minimaliseren er realiseert u een

duurzaam ontwerp. Dit resulteert in een kostenbesparing tijdens de bouwfase en de gebruikersfase.

DELTABEAM® Green is de nieuwe milieuvriendelijke variant. De CO 2

-uitstoot gelinkt met de productie van deze balk

wordt tot 50% verminderd doordat minimaal 90% van de balk bestaat uit gerecycled staal, productie gedaan wordt op

hernieuwbare energie en transport op ecologische wijze gedaan kan worden. Een hogere LEED- of BREEAM-score ligt

daarmee in het verschiet.

Naast de vele voordelen die DELTABEAM® staal-betonliggers hebben, wordt daar met de Green

variant dus nog een zeer actueel en belangrijk aspect aan toegevoegd. De verlaagde ecologische

voetafdruk wordt onderbouwd door de Milieuproductverklaring (EPD). Projectspecifieke berekeningen

worden aan de hand van dit document gemaakt. Meer informatie op peikko.nl

Ondek de nieuwste emissieloze

innovaties van Lievers Holland

No wires. No limits.

P18Li

Ondek het NU!

K150Li

0297-231900 | info@lieversholland.nl | lieversholland.com

BT 00028258003 en staalbouw Liever advert Holland.indd copy - Copy.indd 1 1 08/09/2021 08-09-21 16:50 14:45


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Peikko

Staal-betonligger van de toekomst

Duurzaam, voordelig

en esthetisch bouwen

De bekende lichtgewicht staal-betonligger Deltabeam is nu ook verkrijgbaar uit gerecycled

staal: Deltabeam Green. Dit maakt hem duurzaam en zo draagt deze oplossing bij aan de

duurzaamheidsscore van het pand waarin hij is toegepast.

Geschikt voor alle soorten vloerplaten.

Opengehakte kanalen om dwarswapening door de gaten van de Deltabeam te plaatsen.

52


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Deltabeam ligt vlak in de vloer, wat vele voordelen heeft.

‘Deze balk biedt geweldige perspectieven

voor duurzaam bouwen en de bijbehorende

BREEAM- en LEED-scores’

Brandwerend zónder dat brandwerende verf of bekleding nodig is.

Hoe meer verdiepingen, hoe meer winst in de hoogte met het

gebruik van geïntegreerde liggers.

Het van oorsprong Finse Peikko levert verbindingstechnologie

voor de betonbouw. De innovatieve

oplossingen van het bedrijf worden

onder andere gebruikt door prefab betonfabrikanten,

aannemers, constructeurs, architecten,

bouwkundig ontwerpers en projectontwikkelaars.

Sales- en marketingcoördinator Joris

van Hezewijk: “Onze producten maken constructieve

en innovatieve oplossingen mogelijk,

waarmee onze klanten sneller, veiliger en economischer

bouwen.”

VOORDELEN

De gepatenteerde staal-betonligger Deltabeam

is zo’n dertig jaar geleden ontworpen.

Van Hezewijk: “Het is een lichtgewicht stalen

ligger. Dat biedt voordelen bij onder meer

transport en bij het hijsen op de bouwplaats.

Ter plekke wordt de Deltabeam gevuld met

beton. Het grootste voordeel is dat de ligger

vlak in de vloer gemonteerd wordt. Hierdoor

kunnen leidingen eenvoudig onder de vloer geïnstalleerd

worden en ontstaat er meer bruikbare

ruimte onder de balk. En esthetisch is het

ook gewoon mooier om een balk vlak in de

vloer te hebben liggen.”

Daarnaast bespaart deze techniek geld. Voor

bijvoorbeeld hoogbouw kan deze oplossing tot

vele tientallen centimeters per verdieping schelen

en bij de bouw van ondergrondse parkeergarages

hoeft er minder diep gegraven te worden.

Dat scheelt ook veel kosten voor het afvoeren

van zand en in veel gevallen bronbemaling.

BRANDWERENDHEID

Daarnaast heeft de ligger nog andere, grote

voordelen: hij is van zichzelf brandwerend,

waar andere balken nog behandeld moeten

worden. Ook periodieke brandwerendheidsbehandelingen

zijn bij de Deltabeam niet nodig.

Van Hezewijk: “Wij kunnen hem tot 180

minuten brandwerend ontwerpen. De balk

wordt volgepompt met beton. Samen met

de brandwapening die door de lengte van de

balk loopt, maakt dit de balk brandwerend.”

Een ander groot voordeel is dat je er heel

grote overspanningen mee kunt maken, tot

wel 14 bij 14 meter. “In een enkel project is

zelfs wel eens een balk van 18 meter gebruikt.

Hierdoor hoef je minder kolommen te plaatsen

en dat vinden architecten vaak ook fijn.

Dit maakt de bouw niet alleen goedkoper,

maar ook ruimtelijker en mooier.”

DUURZAMER

Deltabeam staal-betonliggers van Peikko zijn

de afgelopen decennia wereldwijd toegepast in

meer dan 15.000 projecten. Sinds twee jaar is

het ook mogelijk om deze balk uit meer dan

90% gerecycled staal te produceren: de Deltabeam

Green. “Deze balk biedt geweldige

perspectieven voor duurzaam bouwen en de

bijbehorende BREEAM- en LEED-scores. Het

is exact dezelfde balk met dezelfde voordelen,

maar dan gemaakt uit gerecycled staal.

Dit maakt hem veel minder belastend voor de

CO 2

-voetafdruk van het gebouw.”

Uiteraard moet dit oude staal ook omgesmolten

en gelast worden. Dat doet Peikko met

hernieuwbare energie. Hierdoor is het ook het

productieproces duurzaam. Van Hezewijk: “En

mocht de klant dat willen, dan kunnen wij het

transport naar de bouw ook groen inzetten.

Nu nog op biodiesel, binnenkort schakelen we

misschien over naar elektrisch.”

Kortom, de Deltabeam is van productie tot

transport duurzaam inzetbaar. In sommige

projecten kan dit het verschil maken voor de

BREEAM-score. ■

53


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst en beeld | Zinkinfo

Altijd op weg naar optimaal gebruik

VERZINKT STAAL als

duurzame bouwsteen in

de circulaire economie

Verzinkt staal is een schoolvoorbeeld van een circulair bouwmateriaal. Monteren, demonteren,

hergebruiken of recycleren? Eens verzinkt, kan staal tegen meer dan één stootje. Het past perfect

in een toekomst waarin circulair bouwen steeds meer op de voorgrond komt. Dat zet EGGA, de

Europese sectororganisatie van thermisch verzinkers, zwart op wit in een recente publicatie.

‘GALVANIZED STEEL AND SUSTAINABLE

CONSTRUCTION: SOLUTIONS FOR A CIRCULAR

ECONOMY’

Dat verzinkt staal een van de duurzaamste bouwmaterialen is, daar is

de European General Galvanizers Association (EGGA) al lang van overtuigd.

En gelijk hebben ze. Dat merk je al snel als je er hun nieuwste

publicatie op naleest. In ‘Galvanized Steel and Sustainable Construction:

Solutions for a circular economy’ zet de sectororganisatie alle troeven

van verzinkt staal op een rij.

DE BOUWSECTOR: EEN ONMISBARE SCHAKEL IN DE

CIRCULAIRE ECONOMIE

Om het klimaatprobleem een halt toe te roepen, zet de EU een overgang

naar een circulaire economie hoog op de agenda. Bewuster omgaan

met materialen en grondstoffen helpt onze planeet immers op twee

manieren: door schaarse grondstoffen beter te benutten, vermijden we

tegelijk grote hoeveelheden CO 2

-uitstoot.

Ook de bouwsector kan hier een (bijzonder groot) steentje aan bijdragen.

Bekijken we de volledige levensduur van een gebouw, dan zien

we dat de bouw een grote impact heeft op de voornaamste milieuparameters.

- 50% van gewonnen grondstoffen;

- 50% van het totale energieverbruik;

- 33% van het waterverbruik;

- 35% van de afvalproductie.

Circulaire bouwmodellen, waar de materialen in een gesloten kring blijven

circuleren, kunnen de milieu-impact van de bouwsector aanzienlijk

verlagen. We moeten dus op zoek gaan naar oplossingen om de waarde

van bouwmaterialen zo lang mogelijk te behouden, in plaats van ze na

gebruik af te danken als afval. Zo komen we al een grote stap dichter bij

een klimaatneutraal Europa in 2050.

Het zijn echter niet alleen de klimaatdoelstellingen die circulaire strategieën

stimuleren. Ook meer en meer architecten, projectontwikkelaars

en andere bouwprofessionals raken overtuigd van een meer toekomstgerichte

bouwsector, waarbij al van de ontwerptafel rekening wordt gehouden

met het klimaat, materiaalverbruik en -hergebruik, afvalreductie

en functionele aanpassingen.

HOE PAST VERZINKT STAAL

IN HET PLAATJE?

Staal en staalconstructies lenen zich perfect voor tal van toepassingen

in onze maatschappij. Van technologie, transport, landbouw en industrie

tot infrastructuur en gebouwen. Eens verzinkt, wordt staal een onderhoudsvrije

oplossing die de levensduur van al die toepassingen verlengt.

Bovendien kun je verzinkte staalconstructies eenvoudig demonteren en

ergens anders hergebruiken. Ze doorstaan de tand des tijds met glans en

behouden hun waarde, sterkte en flexibiliteit haast tot in het oneindige.

Verzinkt staal is dan ook een bijzonder dankbaar materiaal voor architecten

die zich buigen over circulaire bouwontwerpen. Het scoort vooral

goed op de mogelijkheden tot reuse, repair en refurbish, drie van de

kernprincipes van circulair bouwen.

DE R’EN VAN CIRCULAIR BOUWEN

De R’en van het circulaire model tonen aan hoe je grondstoffen zo optimaal

mogelijk gebruikt én hergebruikt.

CONCLUSIE: THERMISCH VERZINKT STAAL

IS IDEAAL CIRCULAIR BOUWMATERIAAL

De duurzaamheid, robuustheid en – tegelijkertijd – flexibiliteit van verzinkt

staal bieden vele mogelijkheden voor circulair bouwen. Het is makkelijk te

hergebruiken, vergt geen onderhoud, moet niet vervangen worden en zorgt

zo voor toekomstgerichte gebouwen met een minimale impact op het milieu.

54


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

‘Eens verzinkt, wordt staal een onderhoudsvrije oplossing die

de levensduur van al die toepassingen verlengt’

Je zou haast denken dat het thermische verzinkprocedé speciaal werd

ontwikkeld voor circulaire bouwprocessen, maar niets is minder waar:

het is al bijna twee eeuwen oud. Het is de efficiëntste manier om staal

tegen roest te beschermen, en dat zal het allicht ook blijven.

Een mooi voorbeeld? Dat is de wedergeboorte van deze Nederlandse

tribune uit 1976: een sterk staaltje zink, de tribune van SV Gramsbergen

Harry Haverkotte, een voormalig bestuurslid van de Nederlandse Sportvereniging

Gramsbergen, tikte in 2011 deze oude tribune (foto links) op

de kop voor amper € 7.000. Hij redde de constructie van de schroothoop

en stak samen met enkele enthousiaste vrijwilligers de handen uit de mouwen

om het pareltje uit 1976 weer volledig tot z’n recht te laten komen.

Na 2 jaar en € 35.000 voor de wederopbouw en afwerking stond de

prachtige overdekte tribune zo-goed-als-nieuw naast het veld. Een

volledig nieuwe tribune had de vereniging al snel € 200.000 gekost.

Elk onderdeel van de oude tribune kreeg een tweede leven, behalve

de bouten, moeren en houten planken. Ligt het aan de Nederlandse

zuinigheid of had de man oog voor circulair bouwen avant-la-lettre?

Zo zie je maar dat ook na 40 jaar blootstelling aan regen, wind en hagel

de verzinkte staalconstructies nog in prima staat verkeerden. Klaar om

nog tientallen jaren langer uitbundige fans te beschutten tegen diezelfde

weersomstandigheden.

MEER WETEN OVER HOE VERZINKT STAAL

PAST BIJ CIRCULAIR BOUWEN?

Ontdek het in ‘Galvanized Steel and Sustainable Construction: Solutions

for a circular economy’, een helder stuk boordevol inzichten en spraakmakende

cases.

Lees de volledige publicatie op www.zekerzink.com


55


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Mixer2Rent

Met uitgebreide ondersteuning:

Duurzaam bouwen met

elektrische betonmixers

Op de bouwplaats speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. De eisen worden steeds verder

aangescherpt. Mixer2Rent investeert daarom in volledig elektrische mixertrailers. Die bieden een

flexibele oplossing voor bijvoorbeeld werk in binnensteden. “We zien dat de vraag toeneemt.”

56

De betonmixers zijn geschikt voor bouwprojecten die emissieloos moeten verlopen.


THEMA DUURZAAM & CIRCULAIR

Mixer2Rent verhuurt al jaren betonmixers met

elektrische aandrijving en ontzorgt gebruikers

hierbij volledig: van transport, onderhoud en

reparatie tot cursussen voor de chauffeurs.

In veel binnensteden worden strenge eisen

gesteld aan de gewichten en aslasten van de

voertuigen die er toegelaten worden.

Maarten Hof van Mixer2Rent: “In Amsterdam

bijvoorbeeld worden de regels binnenkort verder

aangescherpt. Wij houden deze ontwikkelingen

nauwgezet in de gaten en weten dus wat

in welke steden is toegestaan. Zo kunnen onze

klanten altijd over een voertuig met de juiste

aslasten beschikken.”

VOLOP VOORDELEN

Klanten van Mixer2Rent zijn onder meer betonmortelcentrales,

aannemers en transporteurs.

Verhuur van de betonmixers is al mogelijk vanaf

één dag, maar in de meeste gevallen huren klanten

de mixers voor langere tijd, tot wel vier jaar.

Het huren van betonmixers heeft zo zijn voordelen.

Zo hoeft de gebruiker niet zelf te investeren

en heeft hij altijd de beschikking over een

modern wagenpark van hybride truckmixers.

Mixer2Rent levert de betonmixers in overleg

met de klant op locatie. Hof: “Met een volle

tank en met duidelijke instructies voor de

chauffeur, zodat die direct aan de slag kan.

Daarnaast transporteren we in heel Nederland

en zijn we altijd bereikbaar bij calamiteiten,

schade of voor reparaties.”

EMISSIELOOS

De elektrisch aangedreven betonmixers zijn

zeer geschikt voor projecten die emissieloos

moeten verlopen, zoals dus in sommige binnensteden

of voor bedrijven die vooroplopen in

duurzaamheid. Hof: “De vraag neemt de laatste

jaren toe, met name voor overheidsaanbestedingen.

Maar ook voor duurzaam gebouwde

projecten zoals kantoren. Hier spelen we op in.

Je ontkomt er niet aan dat we naar volledig emissieloze

voertuigen gaan. Met deze betonmixers

ben je meteen klaar voor de toekomst. Je verlaagt

de uitstoot bij het bouwen. Daarnaast

bespaar je er natuurlijk ook brandstof mee. En

doordat er geen dieselmotor meer in zit, maakt

hij ook bijna geen geluid meer. Dat verhoogt

het comfort en de veiligheid op de bouwplaats.

De chauffeurs ervaren dat als prettig.”

De betontrailers worden geleverd op de bouwplaats.

VOLLEDIGE ONTZORGING

Maar Mixer2Rent doet veel meer dan verhuren

alleen. Hof: “Wij ontzorgen de betoncentrales

en nemen alle zorgen weg. Daarnaast kunnen

wij ook code 95-cursussen verzorgen, zodat

de chauffeurs up-to-date blijven, de juiste certificaten

kunnen halen en veilig met de mixers

kunnen werken.” Zo’n cursus duurt meestal

een dag. Iedereen met een vrachtwagenrijbewijs

moet voldoen aan code 95 en daarvoor regelmatig

herhalingscursussen volgen. Hof: “Wij

verzorgen onder meer cursussen over veilig

werken, zuinig rijden en omgaan met de tachograaf,

met name voor chauffeurs die werken

met elektrische betonmixers. Zo’n cursus heeft

direct invloed op de dagelijkse gang van zaken

voor de chauffeur, hij heeft er echt wat aan.” ■

Doordat er geen dieselmotor in zit, maken de betonmixers bijna geen geluid.

Elektrisch aangedreven betontrailer van Mixer2Rent.

‘De elektrisch aangedreven betonmixers zijn

zeer geschikt voor projecten die emissieloos

moeten verlopen, zoals in binnensteden of voor

bedrijven die vooroplopen in duurzaamheid’

Flexibel bouwen zonder zelf te investeren.

57


Meer kuubs storten?

Huur flexibel een betonmixer

bij Mixer2Rent

Flexibel en

duurzaam

De toekomst

start hier!

• Geen schadelijke stoffen bij laden/lossen

• Geen CO2 uitstoot bij elektrisch gebruik

• Stille betonmixers

• Duurzaam laden en lossen

Duurzaam bouwen

aan onze toekomst

• Ideaal voor stedelijke gebieden

• Trucks met de nieuwste Euro 6 motoren

• Full service door heel Nederland

• Professionele assistentie

www.mixer2rent.nl

100% duurzaam


De meest geprezen 3D FEM software

voor het ontwerp van gebouwen en

civiele constructies

• Betaalbaar, efficiënt werken en

zeer gebruiksvriendelijk

• Perfecte uitwisseling met onder

andere Tekla en Revit

Beton

&

Staalbouw

• 2D en 3D betonconstructies

• Balken, kolommen, vloeren,

wanden en betonkernen

• Wereldwijd toegepast voor

het ontwerp van gebouwen,

bruggen, stadions, fabrieken

• Ontwerp van 3D staalconstructies op

basis van EC3 met nationale bijlagen

• Gemakkelijk, snel en overzichtelijk

Z

Neem contact op voor een

proeflicentie, demo of uitleg

over de vele mogelijkheden

+31 (0)570 - 68 29 00

www.technosoft.nl

Keulenstraat 9, 7418 ET Deventer


Tekst | Roel van Gils Beeld | Dywidag

In Amstenrade zijn ze blij

Uniek funderingsherstel

voor verzakkende woningen

Inwoners van de voormalige mijnstreken in Limburg ondervinden schade aan hun woningen

die te herleiden zijn naar de mijnbouwactiviteiten uit het verleden. De schade is zichtbaar door

scheurvorming of verzakkingen. In Amstenrade zijn onlangs zes woningen ‘verlost’ van verdere

verzakking door een wel heel bijzondere techniek, bedacht en ontwikkeld door Dywidag.

‘In Amstenrade zijn onlangs zes woningen

‘verlost’ van verdere verzakking door een

wel heel bijzondere techniek’

Inwoners van de voormalige mijnstreken in Limburg ondervinden schade aan hun woningen die te herleiden zijn naar de mijnbouwactiviteiten uit het verleden.

60


Het gewicht van de woning is een vast gegeven, dus de enige mogelijkheid was om de fundatie-oppervlakte te vergroten.

We zijn door aannemer Van Wijnen benaderd

om ons licht te laten schijnen op de funderingsproblematiek

bij de zes woningen in Amstenrade,

begint Robert Jansen van Dywidag. “Er lagen

enkele oplossingen op tafel, maar die bleken

nogal ingrijpend voor de bewoners. Het zou resulteren

in veel hinder en bovendien waren er

twijfels of de geopperde methodieken wel het

juiste resultaat zouden bieden. Wij zijn benaderd

om de aanpak te versimpelen en dat heeft

geleid tot een compleet andere methodiek.”

OPPERVLAKTE VERGROTEN

De zes woningen zijn op staal gefundeerd met

een traditionele strokenfundering. “We hebben

eerst als het ware een ‘nulmeting’ gedaan waarbij

we de grondspanningen hebben gecontroleerd",

legt Jansen uit. “Daaruit kwam naar voren

dat een en ander in evenwicht was. Zodra

er ook maar iets verandert in de grond, is de

kans groot dat er zettingen optreden. Om van

die problematiek af te komen, moet de grondspanning

worden verlaagd. Het gewicht van de

woning is een vast gegeven, dus de enige mogelijkheid

was om de fundatie-oppervlakte te vergroten.

En dat is bereikt door de kruipruimte

vóór vol te storten met beton en deze aan de

bestaande fundering vast te spannen. Daarmee

creëren we aanzienlijk meer oppervlakte

waardoor de grondspanning enorm daalt en

de massa die wordt toegevoegd in verhouding

minimaal is. Mochten er plaatselijk weer zettingen

optreden, dan fungeert de fundering onder

de woningen als één grote plaat en is de kans

op scheurvorming nihil. De krachten worden

nu verdeeld over een veel groter oppervlak.”

ENKELSTRENGS VZA-SYSTEEM

Ook vanuit praktisch oogpunt was de oplossing

van Dywidag een veel interessanter alternatief.

“We hoefden geen activiteiten in

de woning uit te voeren, wat maakte dat de

bewoners geen overlast ondervonden van

de werkzaamheden, los van een stukje bereikbaarheid

over planken naar de voordeur.

Rondom de woningen is namelijk een sleuf

gegraven, waarbij gaten in het metselwerk zijn

gemaakt om van buitenaf in de kruipruimte te

komen. De kruipruimte is vervolgens volgestort

tot een bepaalde hoogte, zodat deze nog

altijd bereikbaar blijft voor bewoners. Vervolgens

is ook de sleuf volgestort om zo een stabiele

randbalk te creëren waaraan de oude

strokenfundering en nieuwe vloer zijn verankerd.

Het hele pakket is aan elkaar gespannen

met het Dywidag enkelstrengs VZA-systeem.

Het eindresultaat stemt naar ieders tevredenheid.

Geonius heeft de oplossing geotechnisch

beoordeeld en kwam tot de conclusie dat de

grondspanning dermate is gedaald waarbij een

stabiele rij woningen is ontstaan. Plaatselijke

zettingen hebben geen invloed.” Ingenieursbureau

Heino heeft in opdracht van DYWI-

DAG dit concept constructief uitgewerkt.

De oplossing van Dywidag is ook opgepakt

door de Stichting Calamiteitenfonds Mijnwaterschade.

“Het wordt officieel gezien als een

erkende oplossing en dat heeft ertoe geleid

dat we inmiddels ook al een volgend project in

opdracht hebben", besluit Jansen. ■

Mochten er plaatselijk weer zettingen optreden, dan fungeert de fundering onder de woningen als één grote

plaat en is de kans op scheurvorming nihil.

61


DE PEN

62


DE PEN

Ronald Huikeshoven

directievoorzitter van gebiedsontwikkelaar AM

DE VERBINDENDE KRACHT

VAN GEBIEDSONTWIKKELING

Gebiedsontwikkeling is in de wereld van bouwen nog een relatief jong vak. Het is pas eind vorige eeuw echt in zwang geraakt

met de ontwikkeling van de Vinex-locaties. Voor die tijd hielden projectontwikkelaars zich vooral bezig met de ontwikkeling van

individuele gebouwen. Daar is in een paar decennia tijd dus fors verandering in gekomen.

Zowel binnen de stad als daarbuiten hebben we geleerd hoe we complete woongebieden kunnen creëren, een proces waarbij vaak

een veelvoud aan partijen en belanghebbenden bij betrokken is. Lag bij de Vinex-gebieden de nadruk aanvankelijk vooral op het wonen,

inmiddels weten we dat diverse functies die elkaar versterken - al dan niet in tijdelijke vorm - een gebied aantrekkelijk maken.

Monofunctioneel, bijvoorbeeld wonen, werken óf winkelen, heeft plaatsgemaakt voor mixed-use. Deze diversiteit maakt gebiedsontwikkeling

een geweldig mooi en inspirerend vak dat steeds om nieuwe kennis vraagt en dat beantwoordt aan grote

maatschappelijke opgaven, zoals duurzaamheid (energie, klimaatopgave en circulariteit) én betaalbaarheid.

Niet voor niets is daarvoor 15 jaar geleden de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling opgericht.

Voor de nabije toekomst wordt de lat in termen van ambities, kennis, kunde en urgentie alleen nog maar hoger gelegd, zo is mijn

verwachting. We staan voor grote vraagstukken in Nederland die veelal ruimtelijke consequenties hebben.

Ga maar na: klimaatverandering, vergrijzing, de toekomst van de landbouw, energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit en

niet in de laatste plaats de enorme gewenste productie van één miljoen woningen. Al deze opgaven moeten vaak in gecombineerde

vorm een plek krijgen op de schaarse grond van ons landje. Dat lukt niet door ze stuk voor stuk en sectoraal aan te

vliegen. Het is een aanpak die ik in de praktijk toch nog helaas veel zie. En, die niet zelden tot frustraties leidt, zoals de geplande

bouw van sommige windturbineparken. Puur als energie-oplossing van bovenaf aangevlogen met als gevolgen grote discussies

en gebrek aan draagvlak.

Ook het kavel voor kavel invullen van de ruimte – elk door een eigen opdrachtgever met een eigen ontwerper en bouwer – is niet

meer van deze tijd. Door deze fragmentatie slagen we er namelijk niet in om de overkoepelende en gebiedsgerichte ambities te realiseren.

Thema’s als duurzaamheid, mobiliteit en de ‘inclusieve’ stad kunnen namelijk veel beter worden waargemaakt door deze op

het hoogste schaalniveau te borgen. Met name ook de functies die geen of niet direct geld opleveren maar maatschappelijk wel van

groot belang zijn – zoals bijvoorbeeld het aanbieden van broedplaatsen en plekken voor stadslandbouw – moeten vanaf het begin

in de gebiedsontwikkeling worden meegenomen en daarin een plek krijgen toebedeeld (ook in de grond- en vastgoedexploitatie).

In het buitenland zie ik inspirerende voorbeelden van gebiedstransformaties die ook voor de Nederlandse situatie heel goed toepasbaar

kunnen zijn. Dat zal alleen van zowel publieke als private partijen nieuwe manieren van werken vragen. Beiden moeten hier

hun verantwoordelijkheid in nemen. Het gaat om een integrale en toekomstbestendige kwaliteit van leven, die we met elkaar willen

realiseren. Dat betekent dat we tevens integraal naar bestaande en nieuwe gebieden moeten kijken – met alle betrokken partijen.

Bij opleidingen zoals de Master City Developer in Rotterdam wordt deze mindset en deze nieuwe werkwijze gedoceerd aan de stadsontwikkelaars

van de toekomst. Ook breder in onze vastgoedsector kunnen we hiervan leren. We moeten durven samenwerken

maar ook durven loslaten en de ander iets gunnen. Het opdrachtgeverschap voor ‘gebiedsontwikkeling 2.0’ moeten we op een andere

manier organiseren, waarbij naast de overheid ook marktpartijen zich voor langere tijd aan gebiedsontwikkelingen verbinden.

Voor de toekomst ligt daar – nu het gesprek over de nieuwe ronde met verstedelijkingslocaties volop wordt gevoerd – een

belangrijke uitdaging. ■

63


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

Tekst | Roel van Gils Beeld | Rijkswaterstaat

Meer dan een ‘APK’

Instandhoudingsinspecties

aan 6.400 kunstwerken

Net als auto’s worden ook de 6.400 kunstwerken van Rijkswaterstaat in ons land periodiek

geïnspecteerd. Op de eerste plaats bedoeld om de veiligheid te garanderen, maar ook om een

realistische inschatting te maken van toekomstig onderhoud. Rijkswaterstaat is daarin niet de enige,

alle beheerders van kunstwerken doen dat in meer of mindere mate. Maar het areaal van ’s lands

grootste wegbeheerder kent wel een aantal bijzonderheden.

Het periodiek inspecteren van wegen en kunstwerken doen we al sinds

mensenheugenis, begint Mark Zwaan, programmamanager bij Rijkswaterstaat.

“Sinds een aantal jaren onderscheiden we bij kunstwerken drie vormen:

het schouwen, een toestandinspectie en een instandhoudingsinspectie.

Het schouwen gebeurt bijna dagelijks door aanwezige aannemers

en inspecteurs in het areaal. Een toestandinspectie is een

technische inspectie die jaarlijks wordt herhaald, vergelijkbaar met een

periodieke keuring. De instandhoudingsinspectie tot slot is de meest

ingrijpende inspectie en gebeurt eens per zes jaar. De staat van het

kunstwerk wordt van top tot teen bekeken. Daarbij wordt tevens een

inschatting gemaakt van wat we de komende tien jaar aan risico’s (lees:

onderhoud) kunnen verwachten om op de lange termijn het object en

zijn functie in stand te houden.”

GENUA

De Rijksinfrastructuur is cruciaal voor onze economie. “Bij onderhoud

aan grote sluizen, bruggen en tunnels praat je meteen over hele grote

kosten. Dat moet je managen. Er moet geld voor gereserveerd worden",

legt Zwaan uit. “Bovendien, als er onderhoud uitgevoerd gaat

worden, levert dat niet zelden een behoorlijke hinder op. Ook daarom

is goed plannen en vooruitkijken essentieel om de hinder zoveel mogelijk

te beperken. Alle inspecties verlopen risicogestuurd. Als we het

risico zien toenemen neemt ook de diepgang van de inspectie toe of zal

er een extra inspectie plaatsvinden of wordt een periodieke inspectie

naar voren geschoven. We willen een situatie zoals in Genua is voorgevallen

voorkomen. Veiligheid heeft topprioriteit.”

Dat bleek eens te meer tijdens de acute afsluiting van de Merwedebrug

in 2016. “Er was sprake van een tamelijk onbekend schadebeeld waarmee

we weinig tot geen ervaring hadden. Er was een vermoeden van

haarscheurtjes in de verbindingen, maar dat kon niet met het blote oog

worden waargenomen. We zijn meteen uitgegaan van het ‘worst case’

scenario om geen risico’s te nemen ten aanzien van de constructieve

veiligheid van de brug.”

LEERCURVE INBOUWEN

Geen enkel kunstwerk in beheer van Rijkswaterstaat ontspringt de

dans ten aanzien van de zesjaarlijkse Instandhoudingsinspectie. “Alle

6.400 kunstwerken in ons areaal worden geïnspecteerd", stelt Zwaan.

“Het varieert van viaducten, grote duikers onder wegen, tunnels, brug-

64


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

Uit de instandhoudingsinspecties rolt een compleet rapport met geconstateerde

gebreken, risico’s, beheersmaatregelen en kosten.

Het periodiek inspecteren van wegen en kunstwerken doet Rijkswaterstaat al

sinds mensenheugenis,

‘Het periodiek inspecteren van

wegen en kunstwerken doen we al

sinds mensenheugenis’

gen, sluizen, gemalen, aquaducten, enz. Alleen de kleine duikers en

stormvloedkeringen vallen niet onder onze scope. Die laatste groep

heeft een aparte status en wordt apart gemanaged. Voor de 6.400

kunstwerken sluiten we inspectiecontracten af met inspectiebureaus

en ingenieursbureaus. Het gaat om driejaarlijkse contracten om enige

efficiëntie te bewerkstelligen en om bovendien een leercurve in te

bouwen. Assetmanagement is voortdurend in ontwikkeling binnen de

infrasector, dus ook bij ons. In de loop der tijd ontstaan nieuwe inzichten

waarop we met nieuwe contracten beter kunnen anticiperen. De

contracten omvatten het gehele areaal. Wij bekijken vanuit de masterplanning

en risicosturing welke objecten aan de beurt zijn en gaan uit

van een gemiddeld aantal inspecties van duizend kunstwerken per jaar.”

Uit de instandhoudingsinspecties rolt een compleet rapport met geconstateerde

gebreken, risico’s, beheersmaatregelen en kosten. “Op basis

van deze rapporten wordt het onderhoud geprioriteerd en geclusterd

op gebiedsniveau om ook in de uitvoering tot optimalisaties te komen.

Afhankelijk van de urgentie proberen we het onderhoud kostenefficiënt

en met minimale hinder te plannen. Er is hiernaast ook een proces ingericht,

dat wanneer het spannend wordt, er direct geacteerd kan worden.

Want nogmaals: veiligheid is leidend.” ■

De staat van het kunstwerk wordt van top tot teen bekeken.

Net als auto’s worden ook de 6.400 kunstwerken van Rijkswaterstaat in ons land

periodiek geïnspecteerd.

65


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

Tekst | Ramona Kezer Beeld | SGS INTRON

Verplichte periodieke keuring voor CC3-gebouwen?

Meer aandacht voor

risico’s bouwschade

SGS INTRON is onderdeel van SGS, wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse

en certificering. Het bedrijf houdt zich onder meer bezig met materiaalonderzoek, advies over en

innovatie van bouwmaterialen en bouwprocessen. Én met het onderzoeken van bouwschades.

“Een bouwschade heeft zelden maar één oorzaak, het is vaak een combinatie van factoren.”

Schakel zo nodig externe specialisten in.

66


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

Soms komt de praktijk niet overeen met de bouwtekening.

Door al tijdens de bouw periodieke controle uit te voeren, voorkom je problemen

achteraf.

Bouwschade heeft vaak vergaande gevolgen.

‘De oorzaak is nooit één ding;

het is altijd een samenspel

van factoren’

Soms is de bouwschade van buitenaf zichtbaar, maar zeker niet altijd.

Ron Leppers, directeur SGS INTRON: “Bij bouwschades voeren wij

technisch onderzoek uit als onafhankelijke partij.” Zo was SGS INTRON

onder meer betrokken bij het onderzoek aan verschillende bekende

panden, zoals de balkons van Patio Sevilla in Maastricht (2003), de parkeergarage

onder het Bos en Lommerplein (2006), de galerijen van de

Antillenflat in Leeuwarden (2011), de parkeergarage in aanbouw bij Eindhoven

Airport (2017) en het dak van het AZ-stadion (2019).

AFWIJKENDE CONSTRUCTIES

Doel van het schadeonderzoek is onder meer het vaststellen van de

oorzaak om zo herhaling te voorkomen of om een bijdrage te leveren

aan het oplossen van de schuldvraag. Leppers: “Wij beoordelen bijvoorbeeld

de hoeveelheid aan gewapend staal in het beton en of er sprake

is van wapeningscorrosie. Of de kwaliteit van het uitgevoerde laswerk

of de coating. Maar eigenlijk is de oorzaak nooit één ding; het is altijd

een samenspel van factoren. En vaak zien wij dat de schade is terug te

voeren naar wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp.”

SIGNALEN

“Wij komen bouwschades tegen waarbij de afwijkingen zo groot zijn dat

je eigenlijk vroegtijdig al weet dat je problemen kunt verwachten. Soms

horen we ook achteraf dat er tijdens de bouwfase al signalen waren,

zoals bijvoorbeeld plasvorming op verdiepingsvloeren of scheurvorming.

Maar dat blijkt niet altijd een reden om vroegtijdig aan de bel te trekken.”

PERIODIEKE KEURING

Voor nieuwbouw treedt naar verwachting op 1 juli 2022 de Wet

kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Deze wet voorziet in

controles om te borgen dat nieuwbouw ook daadwerkelijk conform

het ontwerp gebouwd wordt. Voor bestaande bouw is er nog geen

kwaliteitsborgingssysteem en SGS maakt zich met andere partijen

sterk voor een periodieke keuring van onder meer CC3-gebouwen.

“Van veel bestaande gebouwen weten we te weinig. De eigenaren zijn

verantwoordelijk voor het onderhoud en het controleren op schades.

Maar we kunnen niet verwachten dat zij in alle gevallen deskundig zijn.

Daarom ben ik voorstander van een wettelijke regeling, zoals die nu al

geldt voor zwembaden en galerijvloeren. Verplichte inspecties leiden

hier wel degelijk tot verbetering.”

VOLOP TECHNIEKEN

Hoe zo’n borgingssysteem voor bestaande bouw eruit moet zien? Leppers:

“Op basis van een nulmeting kun je dan afspraken maken over

welke onderdelen gekeurd moeten worden en hoe vaak. Risicogestuurd

dus. Mijn pleidooi is: er zijn volop technieken beschikbaar om gebouwen

te controleren. Maak hier gebruik van. Dan weet je precies wat de daadwerkelijke

situatie is, kun je schade voorkomen en de veiligheid garanderen.

Bedrijven hebben vaak niet alle deskundigheid in huis. Schakel dus

externe specialisten in als dat nodig is. Dat doen wij ook, bijvoorbeeld

constructeurs om de constructie na te rekenen.” ■

67


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

Tekst | Roel van Gils Beeld | Nebest

Volgende stap richting een circulaire en

klimaatneutrale infrastructuur

Herbruikbaarheidsscan:

‘DUURZAME’ aanvulling

op IAK

Sinds jaar en dag is Nebest betrokken bij het uitvoeren van de Instandhoudingsadvisering

Kunstwerken (IAK) voor Rijkswaterstaat. In het kader van de Rijksbrede doelstelling om in 2050

circulair en klimaatneutraal te werken, ontwikkelde Nebest binnen het consortium Closing

The Loop de Herbruikbaarheidsscan. Een tool waarmee de herbruikbaarheid van bestaande

objectonderdelen van kunstwerken heel efficiënt en grotendeels parallel aan de reguliere

instandhoudingsinspecties bepaald kan worden. Op die manier kunnen kansen voor hoogwaardig

hergebruik vroegtijdig worden gesignaleerd.

In het kader van de Rijksbrede doelstelling om in 2050 circulair en klimaatneutraal te werken, ontwikkelde Nebest binnen het consortium Closing The Loop de

Herbruikbaarheidsscan.

68


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

vastleggen van de paramaters hebben we gebruikgemaakt van de decompositie

uit de NEN 2767 en kennis uit onder andere het platform

CB23. De datastructuur is bovendien zodanig gekozen dat deze eenvoudig

uitgewisseld kan worden met derden, zoals de Nationale Bruggenbank

en het Madaster. Dit is essentieel om hergebruik te stimuleren.”

De Herbruikbaarheidsscan is beslist niet het tiende platform in de rij dat

zich profileert als materialenpaspoort, benadrukt Van den Berg. “Wij

zetten de scan in om informatie die relevant is voor hergebruik te verzamelen.

Om er op die manier voor te zorgen dat men daadwerkelijk

met hergebruik aan de slag kan gaan. In oktober gaan we voor Rijkswaterstaat

tien kunstwerken inventariseren met de Herbruikbaarheidsscan

en werken we toe naar een geïntegreerde aanpak met de IAK om

deze volgend jaar bij het nieuwe contract definitief in te zetten.” ■

De puzzelstukken en betrokken partijen binnen Closing the Loop.

SBIR-OPROEP CIRCULAIRE VIADUCTEN

Naar aanleiding van de SBIR-oproep Circulaire Viaducten zet consortium

Closing The Loop, bestaande uit Nebest, Antea Group, GBN Groep

en Strukton Civiel in samenwerking met Rijkswaterstaat, een volgende

stap richting een circulaire en klimaatneutrale infrastructuur. Hier valt

nog een wereld te winnen. Ruim 70% van de bestaande kunstwerken

wordt namelijk gesloopt met de traditionele sloopkogel, ook nog eens

(ruim) vóór het einde van de technische levensduur. Het beton belandt

vervolgens veelal als fundatiemateriaal onder een weg. “Dat is niet bepaald

duurzaam, maar diep downcyclen", zegt Wouter van den Berg,

New Business Manager bij Nebest. “Binnen het consortium Closing the

Loop geloven wij erin dat bestaande kunstwerken een tweede leven

verdienen in de vorm van nieuwe kunstwerken.”

‘Een circulaire infrastructuur valt

of staat met de kennis van het

huidige areaal’

DOOS MET LEGOBLOKKEN

Vanuit de reguliere instandhoudingsinspecties inspecteert Nebest jaarlijks

een groot aantal kunstwerken. “We brengen daarbij vooral risico

gestuurd de onderhoudsbehoefte in kaart. We checken dan of er onbeheersbare

risico’s zijn die extra aandacht behoeven", legt Van den Berg

uit. “Hoe mooi zou het zijn als je gelijktijdig informatie kan ophalen over

de herbruikbaarheid? Een circulaire infrastructuur valt of staat namelijk

met de kennis van het huidige areaal. Er is best veel kennis, maar versnipperd

en niet in handige datasystemen gevangen. Het areaal is net als

een grote doos met legoblokken waarmee je prima kunt (her)bouwen.

Het probleem is dat we niet exact weten waar zich welk blokje bevindt,

wat de kwaliteit ervan is, wat de constructieve eigenschappen zijn en

wanneer het beschikbaar komt. Met de Herbruikbaarheidsscan zorgen

we voor een geordende set aan legoblokken, zodat deze materialen en

onderdelen snel en efficiënt inzetbaar zijn voor een tweede leven.”

VERANKERING IN DE IAK

Belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de Herbruikbaarheidsscan

was de verankering in de huidige methodieken voor instandhoudingsinspecties.

“De Herbruikbaarheidsscan is in onze inspectiesoftware

geïntegreerd", zegt Christian Rademaker, Data Engineer en Innovatiemanager

bij Nebest. “Hierin is een hiërarchische structuur aangemaakt

waarbij je per onderdeel de losmaakbaarheid, de restlevensduur, de

constructieve eigenschappen en de kwaliteit kan bepalen. Voor het

De datastructuur is zodanig gekozen dat deze eenvoudig uitgewisseld kan

worden met derden, zoals de Nationale Bruggenbank en het Madaster.

69


Elcometer 331 Dekkingsmeter

Gebouwinspecties en validatie

van constructiegegevens

VERKRIJG INZICHT IN DE OPBOUW EN KWALITEIT VAN CONSTRUCTIES

Wij verschaffen inzicht in de staat en de (rest)levensduur van een

constructie, de omvang en oorzaak van schades en eventuele

daaraan verbonden risico’s.

Het opsporen van (niet-zichtbare) elementen in (beton)constructies

voor schadebeoordeling, herstel en renovatie behoort ook

tot onze expertises. Hiervoor hanteren we een diversiteit aan

niet-destructieve technieken (NDO) waarbij we geen of zo

minimaal mogelijke schade aan constructies toepassen. Mogelijke

toepassingen zijn het opsporen van wapening, achterhalen van

eventuele gebreken en risico’s op wapeningscorrosie.

WWW.SGS.COM/INTRON

elcometer.com

Nebest is een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau.

Gespecialiseerd in inspectie, onderzoek, technisch advies en

projectmanagement met een sterke focus op assetmanagement.

Met meer dan 220 medewerkers bieden wij gespecialiseerde

technische expertise die bijdraagt aan een efficiënte en constructief

veilige gebouwde omgeving. De organisatie is actief binnen

civieltechnische, bouwkundige en elektrotechnische projecten.

Materiaalkunde

Beton

– Staal

– Hout

– Metselwerk

– Coatings

– Natuursteen

Nader onderzoek

– Schadeanalyse

– Destructief onderzoek

– Niet-destructieve metingen

Laboratorium onderzoek

– Fysisch

– Chemisch

– Microscopisch

Betontechnologisch

Constructieve veiligheid

– Restlevensduurbepaling

Nebest B.V.

Marconiweg 2

4131 PD Vianen

T 085 489 01 00

F 085 489 01 01

E info@nebest.nl

I www.nebest.nl

NEBEST


THEMA INSPECTEREN | MONITOREN | ONDERZOEKEN

Tekst | Ramona Kezer Beeld | Elcometer

Meten is weten

Laagdiktemeters, betonmeters

en materiaaldiktemeters voor

verschillende toepassingen

Elcometer ontwerpt, produceert en levert inspectieapparatuur voor de coating-, beton- en

metaaldetectie-industrie. De gratis Elcomaster data management software maakt het mogelijk om

met Elcometer inspectieapparatuur metingen op te slaan en te rapporteren.

Elcometer 456 laagdiktemeter in actie(Beeld: Elcometer)

Elcometer 331 dekkingsmeter(Beeld: Elcometer)

‘Soms staan we er zelf ook van te kijken

waarvoor onze meters worden gebruikt’

Johan Figlarz, verantwoordelijk voor marketing

en sales bij Elcometer: “Een van onze vele producten

is de Elcometer 456 laagdiktemeter om

de coatinglaag op een ferro of non-ferro ondergrond

te meten. Zo kun je naast de dikte van

coating- en verflagen, ook meten hoe dik een

goudlaag is, of zelfs een laag vuil in een ventilatiesysteem.

Dat is het mooie aan dit product: een

coating kan alles zijn en is overal om ons heen

aanwezig. We hebben veel klanten in verschillende

industrieën, zelfs de cosmetica-industrie.”

Specifiek voor de bouw heeft Elcometer een

laagdiktemeter die coatinglagen op beton kan

meten, betonmeters die meten waar de bewapening

zit en materiaaldiktemeters. Deze

ultrasone materiaaldiktemeter kan de dikte

van bijna elk homogeen materiaal meten. Elcometer

levert deze meters aan onder meer

aannemersbedrijven, bouwbedrijven, staalfabrikanten

en staalverwerkingsbedrijven.

Figlarz: “Vanuit ons verkoopkantoor in Utrecht

beleveren wij de Nederlandse en Belgische

markt. Maar Elcometer heeft 170 distributeurs

wereldwijd, Elcometer instrumenten zijn echt

overal te verkrijgen.”

Recent nam Elcometer twee andere bedrijven

over. “Sinds vorig jaar produceren en leveren we

mobiele straalketels dankzij de overname van

Blastline Ltd. En recent namen we Sagola over,

een Spaanse fabrikant van verfpistolen. Maar ook

organisch blijven we doorgroeien. Er is steeds

meer vraag naar coating inspectieapparatuur, omdat

er steeds strengere eisen aan producten en

processen worden gesteld. Naast meten wordt

rapporteren van de gemeten waarden steeds

belangrijker, met de gratis Elcomaster data management

software voor de PC, iOS en Android

mobiele apparaten is dit eenvoudig te realiseren.”

Kortom, Elcometer is volop in ontwikkeling.

Figlarz: “We hebben een grote R&D-afdeling en

introduceren continu nieuwe producten.” ■

71


Tekst | Lieke van Zuilekom Beeld | ASK Romein

Nieuwbouw Bras Elektrotechniek, Oss:

‘Voor één keer de

rollen omgedraaid’

Een focus op kennis, kunde en kwaliteit. Maar ook: lange termijn partnerships met opdrachtgevers,

leveranciers én ketenpartners. Volgens deze missie ontwerpt en bouwt ASK Romein al bijna 20 jaar

bedrijfsgebouwen, datacenters, distributiecentra, parkeergarages en opslagloodsen voor een keur

aan (inter)nationale opdrachtgevers. “Eén van onze vaste onderaannemers is Bras Elektrotechniek,

waarmee we door het hele land projecten uitvoeren. Bijvoorbeeld in distributiecentra”, vertelt Marcel

Michielsen, Algemeen Directeur van ASK Romein Bouw. “De relatie en het vertrouwen dat we de

afgelopen jaren hebben opgebouwd, maar ook de groei die de E-installateur doormaakt, hebben

recent geleid tot een bijzonder nieuw referentieproject: de ontwikkeling en bouw van het nieuwe

bedrijfspand van Bras Elektrotechniek in Oss, waarbij onze rollen voor één keer zijn omgedraaid.”

72


“Vanaf de ontwerp- en uitvoeringstekeningen

en het indienen van de bouwvergunning tot

en met de grondwerkzaamheden, fundering,

gebouwriolering, staalconstructie, complete

gebouwschil, dakbedekking en hemelwaterafvoeren:

ook dit project hadden we van A tot

Z in eigen hand”, vertelt Michielsen. “In totaal

omvat de nieuwbouw circa 3.000 vierkante

meter bedrijfshal en kantoren op bedrijventerrein

Zeeheld in Oss. Begin juli hebben wij onze

werkzaamheden opgeleverd aan Bras Elektrotechniek,

dat in eigen beheer de verdere inrichtingswerkzaamheden,

terreininrichting en

installatietechnieken verzorgt.”

UNIEK EN TRANSPARANT

GEBOUWONTWERP

“Bras Elektrotechniek hecht veel waarde aan

een duurzaam gebouw, waarin medewerkers

én bezoekers zich welkom voelen”, vertelt

Tom Kropf, Commercieel Directeur Bouw bij

ASK Romein Bouw. “Dit vertaalde zich in een

uniek en transparant ontwerp, dat hoog scoort

op het gebied van energie, milieu, gezondheid,

gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Bovendien

wordt de jarenlange expertise van de E-

installateur tot in detail doorgevoerd. Elektrotechnische

installaties blijven overal in het zicht.

Bijvoorbeeld dankzij de toevoeging van glazen

meterkastdeuren. Ook is het dak eenvoudig

toegankelijk gemaakt, zodat belangstellenden

onder andere de PV-installatie kunnen bekijken.

Op de eerste verdieping is een buitenterras ingericht,

die in directe verbinding staat met de

kantine en waar medewerkers even hun rust

kunnen pakken tijdens een hectische werkdag.”

Voor de gevelafwerking is gekozen voor antracietgrijze sandwichpanelen.

BESTE EN MEEST EFFICIËNTE

INDELING

“In de ontwerpfase hebben we regelmatige

afstemmingsoverleggen gevoerd met Bras

Elektrotechniek, om tot de beste en meest

efficiënte indeling van het bedrijfspand te komen”,

aldus Kropf. “Op de begane grond komen

medewerkers met hun werkbussen aan

om materialen te laden en lossen. Bovendien

zijn hier de technische ruimte, werkplaats,

magazijnruimtes en kantoren voor de administratie

ingericht. Bijzonder is de toevoeging van

een grote praktijk-/opleidingscentrum van 161

vierkante meter, waar nieuwe elektrotechnisch

‘Ook dit project hadden we van A tot Z

in eigen hand’

In totaal omvat de nieuwbouw circa 3.000 vierkante meter bedrijfshal en kantoren op bedrijventerrein Zeeheld

in Oss.

installateurs de fijne kneepjes van het vak kunnen

leren. De overige kantoren en kantine zijn

op de eerste verdieping voorzien.”

Aan de voorzijde van het gebouw is een overstek

gecreëerd, die wordt gedragen door imposante

stalen V-kolommen, vertelt hij. “Voor de

gevelafwerking is gekozen voor antracietgrijze

sandwichpanelen, die het pand een hoogwaardige

uitstraling geven én perfect aansluiten bij

de huisstijlkleur van Bras Elektrotechniek.”

Ing. Peter Bras, directeur bij Bras Elektrotechniek,

is zeer content met het eindresultaat.

“Bij deze wil ik het hele team van ASK Romein

Bouw bedanken voor de samenwerking en het

realiseren van ons nieuwe bedrijfspand”, vertelt

hij. “Van samen werken naar samenwerken.”

OVER ASK ROMEIN

ASK Romein is een bedrijvengroep met vestigingen

in België en Nederland en een internationale

afzetmarkt. “Vanuit onze vestigingen

in Roosendaal, Katwijk, Sluiskil en Malle (BE)

en met eigen projectteams voor verkoop,

ontwerp, engineering, productie en uitvoering

werken we bouwprojecten uit van A tot Z”,

aldus Michielsen. “In onze vestigingen in Vlissingen

en Middelburg produceren we bovendien

hoogwaardige staalconstructies, die dankzij de

ligging aan open water zeer groot van afmeting

kunnen zijn. Waar nodig versterken onze

zusterbedrijven elkaar. Om optimaal invulling

te geven aan klanteisen en -wensen, schuiven

onze specialisten graag zo vroeg mogelijk in

het traject aan tafel. Een aanpak die ook in Oss

heeft geleid tot een hoogwaardig opleverresultaat

én een zeer tevreden opdrachtgever.” ■

73


Tekst | Philip Doutreligne Beeld | Groep Olthof BV

Vakkundig automatiseren

van manuele taken

in de betonindustrie

Olthof Groep BV uit het Nederlandse Sappemeer is een

familiebedrijf in handen van de gebroeders Olthof. Ze groeiden

uit tot een belangrijke speler inzake de productie van beton,

prefab betonelementen, granulaten, zand en grind. Tevens zijn

ze actief op het vlak van de inname van spoorballast alsook

transport en verhuur van zowel machines als containers. Een

recente samenwerking met Echo Precast Engineering leidde tot

de installatie van een hoogtechnologische plotter en betonzuiger,

die sneller en preciezer werken toelaten met minder mankracht.

VEEHOUDERS WORDEN

BETONPRODUCENT

Initieel was het bedrijf enkel actief in de veehouderij,

waarbij ze een betoncentrale aankochten

om zelf de betonelementen te produceren

voor de uitbreiding van hun eigen infrastructuur.

Met de oprichting van Olthof Prefab legden

ze zich steeds meer toe op de productie

van betonnen stapelblokken en voorgespannen

kanaalplaatvloeren voor derden. Met de

bouw van een tweede betoncentrale zegden

ze in 2019 de veehouderij definitief vaarwel en

legden ze zich uitsluitend op beton toe.

TECHNOLOGISCHE

HOOGSTANDJES

Om hun productieprocessen verder te optimaliseren,

namen ze contact op met Echo Precast

Engineering NV uit het Belgische Houthalen-

Helchteren. Deze ontwikkelen, produceren

en plaatsen wereldwijd machines en installaties

voor de productie van voorgespannen

betonelementen. Een grondige analyse van de

specifieke behoeftes en mogelijkheden leidde

tot de installatie van een ultraprecieze automatische

SmartJet ® plotter voor Weep Hole Drilling

en een performante betonzuiger.

MEER PRECISIE EN ZEKERHEID

Volgens de basisgegevens van de architect en

constructeur werkt Olthof Prefab het legplan

uit en worden de vloerelementen berekend.

De nieuwe plotter merkt de elementen en

markeert de ingetekende uitsparingen, inbouwvoorzieningen

en zaagsnedes wanneer

deze uit de extruder komen. De ontwateringsgaten

worden in het proces geautomatiseerd

meegenomen. De plotter kan aan de

boven- en zijkanten geometrische figuren,

letters, cijfers en zelfs logo's markeren en de

communicatie met de plotter verloopt via USB

of WiFi. Dankzij de plotter worden menselijke

fouten met als resultaat verkeerde boorgaten

uitgesloten. Het opnieuw produceren van een

verkeerde kanaalplaatvloer is immers een dure

zaak met dubbele aanmaak-, transport- en

kraankosten als gevolg.

Automatische plotter SmartJet ® .

De betonzuiger is achter de plotter geplaatst

en zuigt na de markering het overtollig beton

weg ter hoogte van de afwateringen, open kanalen,

schouwopeningen, hamerkoppen en kolomuitsparingen.

De betonzuiger reinigt tevens

de sporen van de baan. Door de snelheid en

precisie van werken en het uitsparen van enkele

jobs zonder noemenswaardige toegevoegde

waarde verhoogt Olthof Prefab alvast zijn efficiëntie

tijdens het productieproces. Beide

machines zijn leverbaar zowel in standaard uitvoering

als in maatwerk. Al met al een slimme

investering die zichzelf snel terugverdient!

Roeland Reenaers, Area Sales Manager bij

Echo Precast Engineering: “Wat ik vooral onthoud

uit deze fijne en vlotte samenwerking

met Olthof is de constructieve wisselwerking

bij de uitwisseling van ideeën om tot een optimale

oplossing te komen”.

Frank Arkema, Bedrijfsleider bij Olthof Prefab

BV verwoordt het als volgt: “Deze voortreffelijke

samenwerking met Echo Precast Engineering

stelt ons in staat een geweldige stap

voorwaarts te maken bij de opschaling en automatisering

van onze productieprocessen“. ■

74


Betonzuiger om uitsparingen en openingen te maken

in verse beton.

‘Sneller en preciezere kanaalplaten produceren’

Dankzij de plotter SmartJet worden menselijke fouten

in de markering uitgesloten.

Bovenkant en zijkanten multi dot printen. Zoals bedrijfslogo’s, tekst, ordernummers etc.

Ergonomisch ontwerp om de taak voor de operator

te vergemakkelijken.

75


Machines op maat

• Complete turn-key leverancier voor

uw voorgespannen productie

• Machines op maat, naargelang uw

wensen

• In-house, eigen makelij van engineering

en software oplossingen

Echo Precast Engineering innoveert van

installaties en machines voor de productie van

voorgespannen kanaalplaatvloeren en meer.

De veelzijdigheid van onze machines, dit in

combinatie met onze expertise in engineering,

is de sleutel tot uw success.

www.echoprecast.com

meer Informatie


Kyocera Senco Construction Netherlands

(voorheen onderdeel van MCB Nederland)

J.F. Kennedylaan 51a

5555 XC Valkenswaard

T +31 (0)40 249 24 01

E Info@kyocera­senco­construction.nl

Uw totaalleverancier voor de staalbouw, betonbouw

en grond-,weg- en waterbouw

Uitgebreid assortiment bevestigingsmiddelen welke we

binnen 24 uur op ieder adres in Nederland en België leveren,

ook op de bouwplaats. Naast de standaard bevestigingsartikelen

leveren we ook draadeinden op maat gezaagd (ook uit

voorraad) en samengestelde haakankersets

www.kyocera-senco-construction.nl

Uw eigen specificatie en ontwerp

Naast standaard oplossingen leveren wij ook bevestigingsmaterialen

in speciale uitvoeringen en voor speciale

toepassingen. Door uzelf ontworpen artikelen worden

volgens tekening of monster geproduceerd.

TIL

TIL

HET SCANNEN VAN BETON

TIL

HET

HET

SCANNEN

NAAR SCANNEN

VAN BETON

NAAR

EEN

EEN

HOGER VAN

HOGER

NIVEAU BETON

NAAR EEN HOGER

NIVEAU

NIVEAU

Structure Scan Mini Series

Structure Mobiele Scan GPR Mini oplossingen Series

Structure Mobiele Scan GPR Mini oplossingen Series

Mobiele GPR oplossingen

De Structure Scan Mini is een handheld GPR-systeem.

IP 65 dus geschikt De voor Structure de zware Scan omstandigheden Mini is een handheld op de GPR-systeem.

bouwplaats.

Zeer IP 65 gebruiksvriendelijke dus geschikt De voor Structure de en zware Scan

met krachtige omstandigheden Mini is een handheld

sofware & op rapportage de GPR-systeem.

bouwplaats. tools.

Zeer IP 65 gebruiksvriendelijke dus geschikt voor de

Uitgerust met 2,7 en zware

GHz-antenne met krachtige omstandigheden

voor sofware superieure & op rapportage de bouwplaats.

doelresolutie. tools.

Zeer gebruiksvriendelijke Uitgerust met 2,7 en GHz-antenne met krachtige voor sofware superieure & rapportage doelresolutie. tools.

Uitgerust met 2,7 GHz-antenne voor superieure doelresolutie.

In de Benelux exclusief verkrijgbaar bij De Looper ANALYTICAL bv

In de Benelux exclusief verkrijgbaar bij De Looper ANALYTICAL bv

+31 (0) 13 505 42 16 In de | info@delooperanalytical.com Benelux exclusief verkrijgbaar bij | www.delooperanalytical.com

De Looper ANALYTICAL bv

+31 (0) 13 505 42 16 | info@delooperanalytical.com | www.delooperanalytical.com

+31 (0) 13 505 42 16 | info@delooperanalytical.com | www.delooperanalytical.com


ai16158965645_stedenbouw 76721 Twintec_advertentieDEF.pdf 1 16-3-2021 13:09:25

Twintec Nederland

De staalvezelspecialist in industrievloeren

Tel: 0345 532 878 - www.twintec.nl - info@twintec.nl

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

BetonCheck,

zeker weten!

Met specialissche meetapparatuur

brengen wij

volledige betonconstruces

in beeld en signaleren en

onderzoeken we verdachte

plekken. Dit brengt

beginnende betonrot aan

het licht en zorgt voor een

exacte inschang van de

risico’s. Op basis van deze

check kun je gerichte maatregelen

nemen. Zoveel als

nodig, maar nooit onnodig

veel.

Hoe je roest aljd een

stapje voor blij…?

Lees meer op

BetonCheck.nl

Van der Heide

Jouw wereld elke dag veiliger


Snelle verwerking

Groot oppervlak

Prefab geoptimaliseerd

VAN SCHETS

TOT IN BETON

Met een compleet en breed assortiment producten voor de bouw,

afstandhouders in het bijzonder, is ENVO-FIX al meer dan 65 jaar

de gespecialiseerde totaalleverancier voor de betonverwerkende

industrie. Kwaliteitsproducten en goede adviezen garanderen

efficiënte verwerking van de afstandhouders. Maar wat als

een specifieke situatie om een unieke eigenschap vraagt?

Zachte ondergrond, waterdicht werk, verticale of horizontale

bewapening, zware belasting of zichtwerk? De knowhow en het

ruime assortiment “originals” van ENVO-FIX bieden in iedere

denkbare situatie de verborgen kwaliteit!

100% KWALITEITSPRODUCTEN ACCURATE LEVERING IN HEEL NEDERLAND AL 3 GENERATIES FAMILIEBEDRIJF

BESTEL GRATIS MONSTERS OP ENVO-FIX.NL

ENVO-FIX B.V. WILLEM DE ZWIJGERSTRAAT 18 2411VV BODEGRAVEN T: 0172 61 22 88 F: 0172 61 73 36 WWW.ENVO-FIX.NL


TILBURG DC 5

Tekst | Roel van Gils Beeld | Twintec

Breeam very good project

EEN BEDRIJFSVLOER

MET VERLAAGDE

CO 2

-FOOTPRINT

In 2017 kocht Prologis de laatste 150.000 vierkante meter beschikbare grond op bedrijventerrein

Vossenberg West II in Tilburg. De afgelopen jaren is hier gefaseerd gebouwd aan Tilburg DC 5, een

zogenaamd build-to-suit distributiecentrum met maximale flexibiliteit voor de gebruikers. Na eerder

fase AB en CD te hebben afgerond, legt Twintec nu de laatste hand aan de bedrijfsvloeren in fase

EFG. Een vloer die zich onderscheidt ten opzichte van de twee vorige fasen vanwege een gevraagde

vlakheidseis en de verschillende testen op het gebied van duurzaamheid en CO 2

-uitstoot.

80


TILBURG DC 5

Twintec is een bekend gezicht op DC 5 in Tilburg.

“De eerste twee fasen hebben we in een eerder

stadium reeds succesvol afgerond", begint Marieke

Pitlo van Twintec. “Fase EFG maken we nu

in opdracht van ASK Romein. Het gaat ook hier

om een hybride gewapende vloer met staalvezels,

de Twintec ® ULTIMATE, net als in alle andere

DC 5’s van Prologis, maar met één groot

verschil: Twintec produceert nu een vlakheid

conform de DIN 15185 ‘all over’ in één richting.”

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

Het feit dat Prologis voor fase EFG kiest voor

een DIN 15185 ‘all over’ in één richting zorgt

voor een maximale flexibiliteit in de toekomst,

erkent Pitlo. “De hallen zijn dan flexibel indeelbaar:

een wijziging in de stellingplannen is

geen enkel probleem. De drie fases behelzen

in totaal een vloeroppervlakte van 37.000 m².

Een klus die we in zestien dagen klaren met

de inzet van onze in-house geproduceerde

Laserscreed en Toppingspreader voorzien van

speciale voorzieningen om de hoge vlakheid te

behalen. Daarnaast is ook nog sprake van een

drietal mezzaninevloeren en de kantoorvloeren,

alles bij elkaar opgeteld goed voor 4.681

m². In totaal is er in die zestien dagen een kleine

5.800 m³ beton verwerkt in de vloeren met

een gemiddelde dikte van 16,5 centimeter.”

CO 2

-FOOTPRINT

Twintec heeft de vloeren in DC 5 zo CO 2

-neutraal

mogelijk gerealiseerd. Pitlo: “Dit start al bij

het engineeren van de vloer. Dikte, gebruikersfunctie,

hoeveelheid wapening, alle componenten

worden hierin meegenomen. Het gaat hier

immers om een Breeam Very Good-project.

Het gebruik van staalvezels levert daarnaast

ook de nodige CO 2

-besparingen op.” Twintec

is zeer actief met nieuwe ontwikkelingen in het

kader van het verlagen van de CO 2

-voetafdruk.

AMBITIES

Twintec Group en dus ook Twintec Nederland

heeft in zijn core values het milieu en dus ook

de CO 2

-uitstoot hoog in het vaandel staan.

“Zo testen we bijvoorbeeld uitvoerig onze

Twincon ® vezel, een vezel gewonnen uit oude

autobanden", legt Pitlo uit. “Het resulteert in

een forse reductie van de CO 2

-uitstoot ten

opzichte van het gebruik van een traditionele

staalvezel. Met deze vezel produceren wij onder

andere de ECO Twintec ® ULTIMATE, die

we ook hier op het project DC 5 in Tilburg

hebben aangebracht. Daarnaast voeren we

testen uit met onze krimpreducerende toeslagstof

en zetten we voortdurend in op het

doorontwikkelen van onze machines. Door

ons zusterbedrijf Topp & Screed is inmiddels

een elektrische laserscreed, de TS6100E, ontwikkeld

en in gebruik genomen. Ook op het

gebied van polijstmachines worden stappen gemaakt.

In samenwerking met Hofstede Trading

BV hebben we op DC 5 elektrische polijstmachines

ingezet met een goed resultaat. Uiteindelijk

willen we naar een CO 2

neutrale vloer

gedurende de gehele levensduur van de vloer.

Onze Twintec Research & Engineering afdeling

doet hier vele onderzoeken naar. We verwachten

dan ook om binnen niet al te lange tijd een

CO 2

-paspoort van elk afzonderlijk geproduceerde

vloer te kunnen overhandigen.” ■

‘We verwachten binnen

niet al te lange tijd

een CO 2

-paspoort

van elk afzonderlijk

geproduceerde vloer te

kunnen overhandigen’

Stort in uitvoering.

Integratiemachine klaar voor gebruik.

Op DC 5 heeft Twintec met succes een elektrische polijstmachine ingezet.

81


KOPENHAGEN THE SILO

Tekst | ZinkInfo Benelux Beeld | Rasmus Hjortsh \ Cobe

Levendig materiaal dat resoneert

THE SILO: een nieuwe

overjas van verzinkt

staal voor betonnen

graansilo in Kopenhagen

Het havengebied Nordhavn in Kopenhagen ondergaat sinds een aantal jaar een transformatieproces.

Naast een nieuwe terminal voor cruiseschepen zal de wijk in de toekomst woon- en leefruimte

bieden voor meer dan 40.000 mensen. Daarnaast zullen nog eens circa 40.000 mensen er werken

in nieuwe kantoren en bedrijfspanden.

In 2018 werd een vijftig jaar oude graansilo

omgevormd tot appartementencomplex. De

landmark, die van ver zichtbaar is, werd door

het Deense kantoor COBE omgevormd tot

een luxueuze residentiële hoogbouw: THE

SILO. Hiervoor werd de betonnen mastodont

'gedrapeerd met een nieuwe overjas' van gegalvaniseerd

staal. Er zijn 40 appartementen

van verschillende grootte gecreëerd, die zijn

geïntegreerd in de bestaande silostructuur met

zijn 17 verdiepingen. De afmetingen van de appartementen

variëren tussen 80 en 800 m². Elk

appartement heeft een panoramisch uitzicht

op de skyline van Kopenhagen en de Öresund.

Een sculpturale en complexe gevelgeometrie

maakt vrijdragende balkons mogelijk, die het

ruige beton op elk moment van de dag een

steeds wisselend patroon geeft. De bekleding

en onderbouw van de complexe gevel en de

balkons zijn gemaakt van thermisch verzinkt

staal. In de balkonbalustrades werden de

staalplaten geperforeerd voordat ze werden

thermisch verzinkt, wat zorgt voor semitransparante

grafische effecten.

Naast de 38 appartementen zijn twee publiek

toegankelijke functies toegevoegd; een ruimte

voor evenementen en tentoonstellingen op

het gelijkvloerse deel en bovenaan een glazen

verdieping met restaurant.

De perforaties in de stalen gevelbekleding zorgen voor een groot uitzicht vanuit de appartementen, maar

behouden de privacy voor de bewoners.

82


KOPENHAGEN THE SILO

BEKLEDING EN VERZINKEN

Voor de gevelbekleding zelf zocht COBE naar

een 'eerlijk', 'levendig' materiaal dat zou resoneren

met het industriële erfgoed van Nordhavn

en de bestaande ruimtelijke kwaliteiten van

THE SILO zou dragen. Perforaties in de vooraf

door de architect ontworpen stalen gevelbekleding

zorgen voor een groot uitzicht vanuit

de appartementen, maar behouden ook de

privacy voor de bewoners binnenin. Ze voegen

ook een extra textuur toe - elk geperforeerd

paneel is zo net iets anders dan het volgende.

De keuze voor verzinkte staalplaten (volgens EN

ISO 1461) was niet eenvoudig. Gezien de omringende

zeelucht, de blootgestelde positie en

het risico op fysieke schade aan de coating, was

corrosie vanaf het begin een uitdaging. De klant

en aannemer, NRE Denemarken, wilde aluminium

gebruiken, omdat hij het goedkoper en eenvoudiger

vond om te installeren. De opdrachtgever

gaf het Force Institute, een particuliere

organisatie in Denemarken die onderzoek doet

naar bouwmaterialen, opdracht om de voor- en

nadelen van beide materialen (staal vs. aluminium)

in hun verschillende vormen - duurzaamheid,

vereiste coatings, mogelijke bevestigingen

en kosten - te bestuderen en te onderzoeken.

Het vergeleek gewone staalplaat met discontinu

thermisch verzinkt staal, voorverzinkte

platen, aluminiumplaten en aluminium dat met

verschillende type zinkcoatings is behandeld.

Het onderzoek concludeerde dat de beoogde

levensduur van discontinu verzinkt staal kon

worden bereikt door een zorgvuldige selectie

van het basisstaal om een iets dikkere coating

te garanderen. Voor de 3 mm dikke gevelplaten

werd staal met een gespecificeerd minimum

siliciumgehalte gebruikt teneinde een zinklaagdikte

van minstens 100 micron te behalen.

Indien een nog langere levensduur nodig zou

zijn, kunnen de verzinkte gevelplaten op een

later moment worden verwijderd en opnieuw

gegalvaniseerd. De keuze viel op discontinu

verzinkt staal in plaats van voorverzinkte platen

om te voorkomen dat blootliggende stalen

randen zouden gaan roesten.

Zinkinfo heeft samen met haar Europese zusterorganisaties

een prachtige publicatie over

The SILO uitgebracht. Verzinkte stalen gevels

zijn voor veel architecten nog een onbekend

terrein maar we hopen dat deze publicatie u kan

inspireren om in de toekomst de mogelijkheden

en architecturale kwaliteiten van thermisch

verzinkt staal in geveltoepassingen af te tasten.

Indien u deze publicatie wil bestellen naar aanleiding

van dit artikel of indien u meer wil weten

over discontinu thermisch verzinken, aarzel

dan niet om ons te contacteren via de website

www.zekerzink.com ■

‘De beoogde

levensduur van

discontinu verzinkt

staal kon worden

bereikt door een

zorgvuldige selectie

van het basisstaal

om een iets

dikkere coating

te garanderen’

Er werd ook een 1:1 prototype van de verschillende

bekledingsopties gemaakt om het besluitvormingsproces

te ondersteunen, wat ook

deel uitmaakt van de eisen voor het verkrijgen

van een bouwvergunning voor hoge gebouwen

in Kopenhagen. Het prototype van de gevel,

waarbij ook gekeken werd naar mogelijke

kleuren van de beglazingskaders en de mogelijke

afmetingen van de regenwerende panelen,

testte de verschillende materiaalopties om ze

esthetisch en qua duurzaamheid te vergelijken,

over een periode van zes maanden.

De betonnen ruimtes van de silo zijn omgetoverd tot 39 unieke appartementen. Het beton is een karakteristiek

detail in het interieur van de appartementen.

DUURZAME KEUZE

De keuze voor een discontinu thermisch verzinkte

stalen gevelbekleding werd gebaseerd

op het interessantere, speelsere en levendigere

karakter van het materiaal, de vergelijkende

kostprijscalculatie en het advies van het Force

Institute over de levensverwachting.

De gevel is opgebouwd uit zeer nauwkeurige

geprefabriceerde 3D-modules.

De 'hoed' bovenop het gebouw is ontworpen als een

ruim openbaar restaurant en uitkijkplatform.

83


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | BSE Betonwerken

Prefab bekistingen

Schonere bouwplaats, sneller

BSE betonwerken BV is een bedrijf dat goed weet hoe het aannemers van groot tot klein

kan ondersteunen en ontzorgen. De onderneming uit Ermelo is gespecialiseerd in het storten

van betonfunderingen, de montage van vloersystemen en prefab betonconstructies en alle

combinatie hiervan. Dat gaat prachtig samen met het in februari Rental BV, dat bekistingen

en ondersteuningsmaterialen verhuurt als stempels, PAL torens en statieven. In de nieuwe hal

kunnen nu ook prefab bekistingen worden gemaakt, waarmee BSE inmiddels de eerste projecten

heeft uitgevoerd.

BSE aan het werk voor de tweede fase van Schuytgraaf in Arnhem.

Bekisting wacht op wapening.

“Normaal lever je bekistingsmaterialen aan op

een bouwplaats en daar wordt alles op maat

gemaakt”, begint eigenaar Erwin Ruiter. “Uit

ervaring weten we dat er nadelen zijn aan deze

werkwijze, en dus wat de voordelen zijn van

geprefabriceerde bekistingen. Zo zijn er genoeg

bouwlocaties waar de ruimte beperkt is.

Als wij alles in onze werkplaats voorbereiden,

zagen en nummeren, kun je als aannemer de

beperkte ruimte voor andere dingen gebruiken.

Het feit dat we geen afval op de bouwplaats

veroorzaken is ook van belang. De eisen

voor afvalverwerking worden steeds strenger,

zeker voor projecten waar duurzaamheid een

grote rol speelt.”

VEEL VOORDELEN

Voor Danny Looper, calculator en werkvoorbereider

bij BSE, gaat het vooral om de kwaliteit

van de bekistingen.

“We bouwen niet ter plekke een bekisting op,

we werken hier in de werkplaats vanaf bouwtekeningen

toe naar een weloverwogen bekistingsplan

en een plan voor de aanlevering. Vervolgens

kunnen in een schone, droge en veilige omgeving

met alle goede apparatuur bij de hand de onderdelen

maken, nummeren en groeperen. Stof en

afval komen niet op de bouwplaats terecht en

reststukken kunnen soms hergebruikt worden.

Die verdwijnen op bouwplaatsen meestal in

de afvalcontainer. In onze eigen schone, droge

omgeving, met een luchtinstallatie, zaagmachines,

schiethamers en goed gereedschap,

maak je betere bekistingen dan waar dan ook.”

Het resultaat is dan ook beter. Ruiter: “In de

voorbereiding bekijken we wat we gaan maken

en welke problemen we kunnen tegenkomen

en vervolgens gaan we dat in elkaar zetten.

Ga je dat in weer en wind op een bouwplaats

doen, is de kwaliteit ongetwijfeld minder. Ik

denk dat we met deze hogere kwaliteit, meer

ruimte op een schonere bouwplaats en de tijdwinst

die prefab kisten opleveren de aannemer

veel plezier doen.”

84


ouwen en hogere kwaliteit

‘In een schone, droge en

veilige omgeving met alle

goede apparatuur bij de

hand de onderdelen maken,

nummeren en groeperen’

Bekistingen voor randbalken afgesteund op PAL torens.

SCHUYTGRAAF

Bij de bouw van de tweede fase van Schuytgraaf,

een winkelcentrum met bovenliggende

appartementen in Arnhem, heeft BSE de prefab-aanpak

met succes ingebracht.

Looper: “Op een tijdelijke constructie van PAL

torens van Ruiter Rental BV hebben we daar

hele balken nat in het werk gemaakt met tijdelijke

kisten. Die zijn hier in de werkplaats eerst

helemaal uitgelegd om te kijken of het werkt

en past. Vervolgens is een indeling gemaakt

met genummerde onderdelen en is alles met

ondersteuningsmaterialen op transport gezet.

Op locatie wordt de puzzel dan opgebouwd.

Dat kost beduidend minder tijd dan een bekisting

ter plekke bouwen. Bij Schuytgraaf betrof

het overigens randbalken voor drie verdiepingen,

elk met een eigen maatvoering.”

VEILIGHEID

Met de overname van ondersteuningsmaterialen

eerder dit jaar verkreeg Ruiter Rental BV

tevens een grote hoeveelheid veiligheidsvoorzieningen

in handen. Ruiter: “We kregen toen

de beschikking over tweeënhalf kilometer

randbeveiliging. Daarmee kunnen wij nu zelf

alle werksituaties veilig maken. Dat is weer

een stukje extra dienstverlening naar de aannemer

toe.” ■

Randbeveiliging: nog een extra stukje

dienstverlening naar de aannemers toe.

85


VEILIG

WERKEN

DOE JE

SAMEN.

Aan veiligheid doen wij geen concessies.

Veilig werken doe je immers niet alleen voor

jezelf. Bang om onveilige situaties aan te kaarten

zijn onze vakmensen niet. Voorzichtig met zichzelf

en hun collega’s zijn ze wel. Want iederéén wil

‘s avonds weer gezond naar huis.

Door intensieve samenwerking met onze

opdrachtgevers realiseren wij projecten in de

bouw en elektrotechniek, waarbij de inzet van

de juiste vakmensen centraal staat.

degildegroep.nl


www.rijbroekvloeren.nl

NEW!

RDi-515

Compact drill 600x340

for drilling, milling

and scribing

Toolchanger Laser measurement Direct drive drill motor

High-end machines for

construction steel fabrication

Oude Middenweg 213

Den Haag

info@aps-europe.nl

www.aps-europe.nl

Storage Systems | Sorting Systems | Process Optimization | Software Solutions

RDS-615

RS-800/1300

RDR-1036

RPS-520

VAN RIJBROEK VLOEREN

TOONAANGEVEND SINDS 1976

GIETVLOEREN

VAN RIJBROEK

VLOEREN

0413 - 265055 info@rijbroekvloeren.nl

Gietdekvloeren

Zandcementvloeren

Zwevende vloeren

“GIETDEKVLOEREN:

DE BASIS VOOR ELKE VLOERAFWERKING”


Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | APS Europe

Zelf doen is goedkoper

Meer controle voor

kleinere staalbedrijven

Compacte, betaalbare kwaliteitscombinatie.

Uitbesteden of zelf doen? Dat is de vraag die Rob Rehorst heeft laten onderzoeken voor de

kleinere staalbouwer als het gaat om het boren en zagen van profielen. “Grotere staalbouwers

hebben daar eigen machines voor, bedrijven die tussen de 700 en 1200 ton staal verwerken,

laten het zagen en boren doorgaans over aan de toeleverancier. Uit ons onderzoek blijkt dat het

zelf uitvoeren van deze bewerkingen al snel voordeliger kan zijn. APS Europe heeft hiervoor een

nieuwe, compacte boor-zaagcombinatie in huis die zich binnen vijf jaar terug kan verdienen.”

APS Europe ontwerpt en bouwt machines

voor de staalindustrie. De aandacht lag tot voor

kort op de grote en middelgrote staalbedrijven

in binnen- en buitenland, waarvoor de Haagse

onderneming portaal boormachines, bandzagen

en ponsinstallaties op maat maakt. Om de

focus te verbreden naar de kleinere staalbedrijven,

heeft Rehorst onderzoek gedaan naar

de mogelijkheden binnen dit marktsegment.

TERUGVERDIENTIJD

“We hebben recentelijk een eerste compacte

boor-zaagcombinatie gebouwd met een 18

meter aanvoerbaan en 12 meter afvoerbaan”,

begint Rehorst. “Nu weten we dus ook wat die

voor de klant moet kosten en dat loopt richting

drie ton. Uit het onderzoek weten we staalbedrijven

die jaarlijks rond de duizend ton staal

verwerken, ongeveer 60 duizend euro per jaar

aan zaag- en boorkosten kwijt zijn. Op dit moment

zal het waarschijnlijk nog iets hoger liggen

omdat de staalprijzen recentelijk enorm gestegen

zijn. Dat betekent dat de investering ruim

binnen de vijf jaar is terugverdiend.”

COMBINATIE

Het betreft een combinatie van de RDi-515

boormachine en de RS-500 bandzaag in de

bekende APS-kwaliteit. Rehorst: “Deze nieuwe

en compacte boormachine met drie boorassen

heeft een maximum profielbereik van 640 mm

bij 340 mm en een magazijn van vijf gereedschappen.

De direct drive boormotoren hebben

elk een vermogen van 21 kW, zijn watergekoeld

en gaan tot 5.000 toeren. Dat maakt ze ook geschikt

voor freeswerk. Uiteraard is deze instal-

Rob Rehorst: “Met deze zaag-boorcombinatie is de

investering ruim binnen de vijf jaar terugverdiend.”

88


‘Een groot voordeel van de boor- en

zaagbewerkingen in huis halen is tijdwinst’

latie met het MultiPro-III bedieningsprogramma

gereed voor de toekomst. Het inlezen van

NC-bestanden, optimaliseren van producten,

bestelbonen genereren en het bijhouden van

productie data zit standaard bij deze machine.”

KORTE LEVERTIJDEN

Een groot voordeel van de boor- en zaagbewerkingen

in huis halen is volgens Rehorst tijdwinst.

“De levertijden van gezaagd en geboord bestellen

van profielen zijn de langer geworden en dat

kan menig staalbouwer zich niet veroorloven.

Het moet tegenwoordig steeds sneller. Met de

compacte APS-combinatie kun je gewoon handelslengtes

inkopen en op voorraad houden en

op bestelling profielen in eigen huis bewerken.

Een staalbedrijf met levertijden van een of twee

dagen maakt tegenwoordig goede vrienden.”

COMPACT EN FLEXIBEL

APS Europe heeft veel energie gestoken in het

compact maken van de boor-zaagcombinatie.

Rehorst: “Onze nieuwe combinatie is slechts 1

m breed, 1.60 m hoog en 2,5 m diep. Een oude

versie die 600 mm kan verwerken is twee keer

zo breed en hoog. Af- en aanvoerbanen zijn op

lengte naar keuze te bestellen. Met een deel

vast en een deel verrijdbaar kunnen we hierin

ook in allerlei flexibele oplossingen voorzien.

Wat we ook als optie adviseren om in plaats

van de RS-500 bandzaag een RS-800 te plaatsen.

Daarmee kun je in plaats van 275 mm wel

500 mm onder verstek zagen. Compact, flexibel,

veelzijdig, goedkoper en ook snel kunnen

leveren, wat wil je nog meer?” ■

Compacte boormachine met krachtige direct drive motoren en drie boorassen.

89


Tekst | Aalborg White Cement Beeld | BC Wonderwoods / VERO Digital

Wonderwoods Utrecht:

een ‘levend’

stadsicoon

In het Utrechtse stationsgebied realiseert Bouwcombinatie

Wonderwoods (Boele & van Eesteren | Kondor Wessels

Amsterdam) vanaf eind 2020 Wonderwoods. Wonderwoods

omvat twee spraakmakende groene torens die met elkaar

verbonden worden door een ondergrondse één-laagse

parkeergarage. De torens met een oppervlakte van in totaal

81.000 m² krijgen een divers programma met onder andere

huur- en koopwoningen, kantoren, retail, horeca, educatie, cultuur

en een semipublieke dakpark. Het project wordt uitgevoerd

in opdracht van Wonderwoods Development en is onderdeel

van de herontwikkeling van het Beurskwartier. De bouw van

Wonderwoods wordt naar verwachting medio 2024 afgerond.

De boombakken en plantenbakker zijn vervaardigd

met terrazzo beton dat voorzien is van Aalborg

White Cement.

NATUUR IN DE STAD

Wonderwoods bestaat uit twee groene torens van circa 105 en 70

meter hoog. De hoogste toren, naar het ontwerp van Stefano Boeri

Architetti, komt aan de Croeselaan en wordt voorzien van een verticaal

bos van beplanting aan de balkons en gevels. De tweede toren

komt naast bioscoop Kinepolis en wordt gekenmerkt door de voor

MVSA Architects typerende rondingen in de gevels. Dit ontwerp heeft

veel groen aan de binnenzijde; zo krijgt de toren een groot atrium en

wintertuinen langs de gevels. Naast de circa 1200 plantenbakken en de

161 grote boombakken aan de gevels van de hoogste toren, zijn vrijwel

alle daken groendaken geworden met een waterretentie functie. Deze

daken houden het regenwater vast om later via een volautomatisch

systeem weer te dienen voor de bewatering van al het groen.

DUURZAAMHEID

Bij de realisatie van Wonderwoods wordt uitgegaan van de hoge

ambities en wensen voor duurzaamheid, groen en gezondheid. Om

duurzaamheid in alle lagen door te voeren Hebben de kantoren een

BREEAM Excellent certificaat behaald.

WIT BETON WORDT WERELDWIJD

MEER EN MEER GEBRUIKT

De toren van MVSA Architects is voorzien van wit beton. Voor de toren

van Stefano Boeri Architetti is gekozen voor terrazzo gevels met een basis

van wit beton. Verweven in een verticaal bos zijn zij dus een inspiratie

voor de rest van de wereld. Meer dan 10.000 planten en 360 bomen

zullen ondersteund worden door mooie, rustgevende gevels én balustrades.

Wonderwoods is een 'living landmark' dat ter inspiratie dient

voor andere steden om de natuur terug te halen naar de stad. De gevelpanelen

en balkons zijn vervaardigd met Aalborg White Cement, die

door zijn chemie, de puurheid van het witte cement en de mechanische

eigenschappen kunnen worden bereikt in beton.

DE PRIJS-/KWALITEITVERHOUDING IS UITSTEKEND

Door de reflectie kan men ook besparen op bijvoorbeeld de koeling.

Bovendien is het eenvoudig te reinigen. De keuze voor wit beton is dan

ook een architectonische en esthetische keuze. Het terrazzo met de wit

betonnen accenten in combinatie met het groen geven Wonderwoods

het gewenste elan. ■

90


‘Het terrazzo met de wit betonnen accenten in combinatie met

het groen geven Wonderwoods het gewenste elan’

Wonderwoods wordt een verticaal bos in Utrecht.

Bouwinfo

OPDRACHTGEVER

Wonderwoods development BV:

G&S Vastgoed

BOUWKUNDIG AANNEMER

Bouwcombinatie Wonderwoods VOF:

Boele & van Eesteren / KondorWessels

Amsterdam

ARCHITECT

Stefano Boeri Architetti

MVSA Architects

CONSTRUCTEUR

Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

BOUWKUNDIGE UITWERKING

INBO

GEOTECHNISCH ADVIES

Crux

DUURZAAMHEID & BREEAM

Arcadis

WIT CEMENT

Aalborg White Cement

PREFAB BETONELEMENTEN

Westo Prefab Betonsystemen

91


Het eindresultaat van de woningen.

Tekst | Tjerk van Duinen Beeld | Wyli / StartBlock

Stelringen vinden hun weg in de kant-en-klaarwoningbouw

Dubbele toepassing,

veel stelruimte

In vrij korte tijd zijn de stelringen van Wyli een bekend product

geworden onder staalbouwers en constructeurs. Dat is

ongetwijfeld te wijten aan de elegantie waarin de verschillende

typen stelringen een eenvoudige, praktische en goedkope

oplossing bieden voor veel voorkomende problemen. Zo zijn

windverbanden met de Wyli Tension Disc simpel na te stellen

of te ontdoen van bollingen. De Wyli Shockproof Disc is een

prachtig hulpmiddel bij aardbevingsbestendig bouwen. Daar

is nu een nieuwe toepassing bijgekomen: de dubbele Wyli, die

momenteel wordt gebruikt voor het stellen van kant-en-klaarwoningen

van Startblock.

Fundering van 8 woningen.

92


Montagevolgorde: plaatsen grote ring met excentrisch gat, daarna plaatsen kleine binnenring met excentrische borst.

‘In een omtrek van 40 millimeter hebben we 15 mm stelruimte gecreëerd’

Om eerst de Wyli stelringen in herinnering te

brengen, legt Erik Gerssen, directeur van Wyli

Tension Disc, nog een keer het principe uit, dat

ooit was bedacht om bollingen uit windverbanden

weg te werken.

“De kern van deze gepatenteerde oplossing zit

hem in de excentriciteit van de stelring die in

wezen het boutgat verplaatst. Daarmee kun je

vier millimeter heen en vier millimeter terug

stellen, acht millimeter in totaal dus. De stelring

heeft een zeskantige inkassing waar de boutkop

in valt. Met dezelfde sleutel die je normaal

gesproken ook gebruikt, kan eenvoudig het

windverband strak gezet worden. Twee Wyli’s

kunnen zo bij een strip van zes meter een bolling

van 135 mm wegwerken. Deze Wyli Tension

Disc is leverbaar van M12 tot M 36 en voor

meerdere plaatdiktes.”

STARTBLOCK

Recentelijk heeft het Wyli-principe ook zijn

weg gevonden in de bouw van kant-en-klaarwoningbouw.

Startblock uit Emmeloord

bouwt in de fabriek complete woningen voor

starters en probeert hiermee iets bij te dragen

aan de schrijnende woningnood die deze

doelgroep ondervindt. De grotendeels van

hout gemaakte woningen zijn 4 m diep, 5 m

breed en 8.6 m hoog en worden in zijn geheel

en compleet afgebouwd op een dieplader van

de fabriek naar de eindbestemming vervoerd.

Er loopt momenteel een project met 16 woningen

in Emmeloord en een met 32 woningen

in Ridderkerk.

FLINKE STELRUIMTE

Gerssen: “Omdat het stellen van de complete

woning zeer nauwkeurig dient te gebeuren, is

een oplossing gevonden met dubbele Wyli’s.

Dat werkt als volgt: de woningen rusten op een

prefab betonvloer waarin draadeinden M 20

zijn ingestort; de woningen zelf hebben voetplaten

in de kolommen met uitsparingen van

40 millimeter. Nadat de woning op zijn plaats

is gehesen, gaat de eerste Wyli in de voetplaat

en daarin gaat weer een tweede, kleinere Wyli.

Zo hebben we in een omtrek van 40 millimeter

15 mm stelruimte gecreëerd. Als het huis dan

precies gesteld is, kunnen na het aansluiten van

de nutsvoorzieningen de bewoners de circulaire,

duurzame woning meteen betrekken. Op

de bouwplaats komt er verder geen spijker of

schroef meer aan te pas.”

Bij deze specifieke oplossing met twee Wyli’s

wordt gebruik gemaakt van een 30 mm en een

40 mm variant. Gerssen tot besluit: “Het grote

voordeel is natuurlijk dat je zo het stelvermogen

flink vergroot, terwijl de uiteindelijke

speling 0,1 millimeter is en de woning in alle

richtingen volledig gefixeerd staat. Daarbij kun

je van één kant stellen, terwijl je bij de aardbevingsbestendige

Wyli Shockproof Disc van

beide kanten er bij moet kunnen. We zijn in

elk geval verheugd dat ons systeem weer een

dankbare toepassing heeft gevonden.” ■

Bij toepassing in 2 gaten is de voetplaat volledig

naar alle kanten gefixeerd.

93


Totale bescherming

Wie in de bouw, logistiek, transport of industrie werkt, weet: goede persoonlijke bescherming is onmisbaar.

De kwaliteit en het comfort van onze persoonlijke beschermingsmiddelen ervaar je niet alleen tijdens een werkdag

met een stuk gereedschap in je hand. Je plukt er ook de vruchten van tijdens het sporten, gamen of wanneer je het

weekend met vrienden of familie eropuit trekt. Je werk is je leven. En OXXA® beschermt alles wat je lief is.

X-PRO-FLEX-ULTRA

51-293

ASTANA

8070

SONORA

8300 www.oxxa.work


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

Tekst | Arend Dolsma

Liniebrug Nigtevecht (iov Delft creatieve ingenieurs, foto: Lucas van der Wee).

Meer weten over

staal in de bouw?

Kantoorgebouw Bouwdeel D(emontabel), Delft (Cepezed, foto: Lucas van der Wee).

Distributiecentrum Rhenus New Logistics, Tilburg (Heembouw Architecten).

Dan moet je bij Bouwen met Staal zijn. Deze stichting, dik 20 jaar geleden in het leven geroepen op

gezamenlijk initiatief van ingenieursbureaus, (staal)bouwbedrijven, staalhandel en staalproducenten,

zet zich vanuit Zoetermeer elke werkdag in voor het gebruik van staal in de bouw en infrastructuur

in ons land. Om architecten, constructeurs, aannemers, staalbouwers en andere belangrijke

disciplines in de bouw- en infrasector te faciliteren bij verantwoorde keuzes en toepassingen van

staal in hun projectpraktijk biedt Bouwen met Staal bijvoorbeeld een helpdesk voor technische

vragen, onafhankelijk technisch advies bij bouwprojecten en voorlichtingsbrochures, nieuwsbrieven

en websites over toepassingsaspecten van staal zoals brandveiligheid en duurzaamheid. Maar

misschien wel het meest essentieel voor goed gebruik van staal in de bouw is de kennisoverdracht.

96


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

Het diploma Staalbouwkundig tekenaar/constructeur is tevens het toegangsbewijs

voor Staalconstructies BV/BmS, de HBO-opleiding die de

Betonvereniging (BV) en Bouwen met Staal (BmS) gezamenlijk organiseren

onder de noemer BV/BmS Opleidingen. Je kunt ook aan de opleiding

meedoen als je een HBO-diploma Bouwkunde, Civiele Techniek of

Werktuigbouw op zak hebt, zonder constructief te zijn afgestudeerd.

Tijdens Staalconstructies BV/BmS word je – op bachelorniveau, een jaar

lang – de kennis en praktische vaardigheden bijgebracht die je nodig hebt

om zelfstandig constructieberekeningen te maken. Je leert constructies te

toetsen aan de hand van de normen, raamwerkberekeningen te controleren

en computerberekeningen te checken met behulp van vuistregels.

Diamantbeurs | Capital C, Amsterdam (ZJA Zwarts & Jansma Architecten i.s.m.

Heyligers design + projects, foto: ZJA).

Kennis van het materiaal staal en de opties en aandachtspunten voor de

inzet van het materiaal in constructies van gebouwen en bruggen. Dat

wordt door Bouwen met Staal verspreid via praktijk/-studieboeken, seminars,

cursussen én – speciaal voor de (toekomstige) constructeur – via

een complete serie vakopleidingen. Heb je (minimaal) een MBO-diploma

richting Bouwkunde of Werktuigbouw of een vergelijkbaar niveau en je wilt

je uiteindelijk opwerken tot constructief ontwerper met een mastertitel,

dan kun je het benodigde opleidingstraject volgen bij Bouwen met Staal.

Dat traject begint bij Staalbouwkundig detailleren BmS. Tijdens deze

opleiding op MBO-niveau leer je binnen een jaar tijd om geheel zelfstandig

werktekeningen te maken van bouwkundige en civiele staalconstructies.

Heb je de opleiding succesvol doorlopen, dan kun je

doorstromen naar Staalbouwkundig tekenaar/constructeur BmS. Deze

tweejarige, post MBO-opleiding stelt je in staat om je nog verder te bekwamen

in het modelleren van constructies, maar brengt je vooral ook

de benodigde theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het

rekenen aan constructies.

Om deel te nemen aan Staalbouwkundig tekenaar/constructeur, hoef je

niet persé eerst Staalbouwkundig detailleren te volgen. Heb je een MBO

4 diploma met (voldoendes voor) de vakken wiskunde en mechanica,

dan kun je je direct inschrijven voor Staalbouwkundig tekenaar/constructeur.

Dat geldt ook als je al enige jaren werkzaam bent bij een ingenieursbureau,

bouwonderneming of staalbouwbedrijf, in een relevante functie.

Wil je nog een treetje hoger op de kennisladder, volg dan Constructief

Ontwerpen BV/BmS, inderdaad ook weer een opleiding van BV/BmS

Opleidingen. Ben je geslaagd voor Staalconstructies BV/BmS óf afgestudeerd

aan een HBO-opleiding Bouwkunde, Civiele Techniek of Werktuigbouw

met een constructief afstudeeronderwerp, dan kun je van start

met deze driejarige opleiding op TU- ofwel masterniveau.

In die drie jaar ga je je constructieve vakkennis verbreden en verdiepen,

verkrijg je (nog) meer constructief inzicht en je leert hoe je een

constructie op een integrale manier ontwerpt, rekening houdend met

uitvoerbaarheid en veiligheid maar ook met kosten en economie, esthetica

en bouwkundige en installatietechnische aspecten.

Na drie jaar kun je afstuderen in beton- óf in staalconstructies. In beide

gevallen bestaat de afstudeeropdracht uit het ontwerpen, detailleren en

berekenen van een constructie. De uitwerking van die opdracht verdedig

je voor een examencommissie. Is de commissie tevreden, dan ontvang

je het diploma Constructief Ontwerpen BV/BmS.

Kennis is natuurlijk wel een dynamisch fenomeen. Het kan verstoffen,

verouderen, ingehaald worden door nieuwe ontwikkelingen, inzichten,

informatie. Met korte cursussen over de meest uiteenlopende onderwerpen

(van hallenbouw of brandveiligheid tot stabiliteit van staalconstructies

of de eindige-elementenmethode) helpt Bouwen met Staal je

op bij te blijven.

Meer weten? Ga naar www.bouwenmetstaal.nl


Twijfel je nog aan je basis-bagage op het gebied van wiskunde en mechanica,

dan is ’t niet onverstandig om vooraf de aparte B-module van Bouwen

met Staal te doorlopen. Je wordt dan flink bijgespijkerd in onder meer

het ontbinden in factoren, rekenen met machten en wortels, functies en

vergelijkingen en in belastingen, krachten, opleggingen, statische waarden

en spanningen en vervormingen. En ’t duurt maar vier middag-/avonden.

Heb je Staalbouwkundig tekenaar/constructeur ‘in de tas’, dan behoor

je eigenlijk al tot de door de staalwol geverfde tekenaars/constructeurs.

Maar al te vaak ziet Bouwen met Staal geslaagden aan deze opleiding,

even later terug als (assistent) groepsleider bij een ingenieursbureau of

staalconstructiebedrijf.

Overkapping Goede Doelen Loterij, Amsterdam (Benthem Crouwel Architects).

97


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

Tekst en beeld | Betonvereniging

Ook jongeren zijn van harte welkom!

Betonvereniging:

kennis delen is het credo

De Betonvereniging is het onafhankelijke, deskundige en innovatieve kennisnetwerk voor de

betonsector in Nederland. Al bijna 100 jaar bevordert de Betonvereniging het verantwoord gebruik

van beton. Als kennisinstituut zorgen wij via onze opleidingen en cursussen voor onderwijs in alle

aspecten van beton. Centraal staan de kernwaarden vakkennis, praktijkgerichtheid en actualiteit.

Door een opleiding of cursus te volgen bij de Betonvereniging kun je:

B – bijdragen aan de kwaliteit van je werkveld;

E – ervaringen uit je werk inbrengen;

T – toepassingen direct in de praktijk brengen;

O – ontwikkelingen in je vakgebied bijhouden;

N – nieuwe inzichten opdoen.

WIJ FOCUSSEN ONS OP:

• Opleidingen

Ons aanbod omvat 8 diepgaande opleidingen, van mbo+ tot wo. Je versterkt

hiermee je kennis en vaardigheden op het gebied van beton: een

solide stap naar een glansrijke carrière in ‘de beton'’! Hieronder vind je

ons overzicht per niveau.

De Betonvereniging zorgt ervoor dat haar leden kennis delen, kennis opdoen

en kennis maken rondom het materiaal beton. Wij geven technische

publicaties uit en ondersteunen verschillende aangesloten organisaties.

WIJ ORGANISEREN:

• Opleidingen en cursussen van vmbo tot universitair niveau. De

activiteiten zijn voornamelijk toegesneden op de toepassingsgebieden

Ontwerp en Constructie, Cement- en Betontechnologie, Werkvoorbereiding

en Uitvoering, Onderhoud en Reparatie;

• Congressen, workshops en webinars voor algemene en specifieke

kennisoverdracht. Specifieke activiteiten zijn: Beton Event, Studio Beton,

Betonprijs, Betoncafé en Betonkanorace;

De kennis die wij aanbieden vormt een goede aanvulling op de vooropleiding

en praktische ervaring van onze deelnemers.

WAAROM ONDERWIJS VOLGEN BIJ DE

BETONVERENIGING?

Met bijna 100 jaar ervaring is de Betonvereniging de betrouwbare kennispartner

voor technische opleidingen en cursussen voor de betonsector.

Gepassioneerde docenten met veel praktijkervaring geven onze

cursussen aan kleine groepen. In een prettige sfeer met veel persoonlijke

aandacht bieden wij een breed scala aan thema’s over alle fasen

van betonbouw. Onze cursuslocaties zijn verspreid over het land en

de cursussen vinden vooral in de middagen en avonden plaats, perfect

passend bij een werkend leven.

Overzicht per niveau.

• Cursussen

Ons aanbod van cursussen is ingedeeld in vier kennisdomeinen:

De vier kennisdomeinen.

De cursus Duurzaam Beton overstijgt alle domeinen en staat hier dus

los vermeld.

98


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

• Specialisaties

Onze specialisaties geven je veel diepgang! Hieronder vind je ons overzicht

per niveau.

De veelzijdigheid van ons ledenbestand maakt van de Betonvereniging

hét platform voor de hele Nederlandse betonwereld. Dat platform biedt

onze leden één groot netwerk waar leden elkaar regelmatig ontmoeten

op één van onze talrijke bijeenkomsten. Voorbeelden daarvan zijn de

jaarlijkse Betondag, seminars, webinars, congressen, cursussen en opleidingen.

Deze activiteiten brengen niet alleen de sector een stap verder,

zij dragen ook bij aan jouw persoonlijke groei als (toekomstig) lid!

DE TOEKOMST

Beton is wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal. Daarom is

het belangrijk dat jongeren nu al de betonsector leren kennen. Op het

mbo faciliteert de Betonvereniging de samenwerking tussen ROC's en

het betonbedrijfsleven via het zogenoemde Keuzedeel Betonbouw. De

kennistoets van dit keuzedeel sluit nauw aan op vervolgopleidingen die

een carrière in de betonbouw mogelijk maken.

Overzicht per niveau.

Welke opleiding, specialisatie of cursus ga jij doen? Onze programmamanagers

helpen je graag verder! Je kunt altijd vrijblijvend contact

met ons opnemen via opleidingen@betonvereniging.nl. Neem vooral

ook een kijkje in ons cursusaanbod via magazine.betonvereniging.nl/

cursusaanbod.

Wij hopen je te mogen verwelkomen bij één van onze opleidingen,

cursussen en events! ■

‘Met bijna 100 jaar ervaring is de

Betonvereniging de betrouwbare

kennispartner voor technische

opleidingen en cursussen voor de

betonsector‘

Programmamanagers: v.l.n.r. Erik Vergeer, Chantal Mülders, Henk Wapperom,

Jeroen Mol.

EVENEMENTEN

Onze seminars en congressen worden georganiseerd met én voor

onze ruim 2.000 leden vanuit de (beton)bouwsector, maar zijn ook

toegankelijk voor niet-leden.

Naast toegang tot de meest recente knowhow en ontwikkelingen op

een zeer breed terrein, biedt de Betonvereniging met deze events ook

een platform aan haar leden en netwerkmogelijkheden voor de gehele

Nederlandse betonindustrie. Jaarlijks terugkerend zijn ons congres, Beton

Event, Studio Beton, Beton Café, Betonkanorace en de tweejaarlijks

uitreiking van de Betonprijs.

LEDEN

De Betonvereniging is hét kennisnetwerk voor de (beton)bouw. Sinds

de oprichting in 1927, is de Betonvereniging de bindende factor tussen

overheden, bouwers, adviseurs en kennisinstituten. Onze vereniging

bestaat uit een actief netwerk van meer dan 2.000 leden, bestaande uit

bedrijfsleden, persoonlijke leden en studentleden.

99


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Vic Obdam

‘We zijn niet te klein voor het grote, maar niet te groot

voor het kleine’

Innovatieve staalbouwer

zet in op een gezond en

leerzaam werkklimaat

Vic Obdam is een begrip in de staalbouwwereld. Onder het mom van ‘bijzondere gebouwen

vragen om een hoogwaardig geraamte’ levert het familiebedrijf een bijdrage aan de meest

uiteenlopende projecten. In de bedrijfsvoering staat volgens directeur Pieter Klijn een gezond en

leerzaam werkklimaat centraal. “We besteden bewust veel tijd en capaciteit aan het opleiden van

(jonge) mensen. Dat houdt ons jong en dynamisch, en stelt ons in staat om mee te bewegen op de

nieuwste ontwikkelingen.”

Paviljoen: Stalen golf in Scheveningen.

Bij BioPartner Center in Leiden heeft Vic Obdam van de ruim 250 ton aan staal voor de constructie van het gebouw, maar liefst 170 ton aan donorstaal gebruikt.

100


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

‘We hebben geen managers, zijn heel

benaderbaar en zijn altijd op zoek naar

gemotiveerde mensen’

Mall of the Netherlands – Dome in Leidschendam.

De enorme passie voor staaltechniek probeert Vic

Obdam ook op de nieuwe generatie over te brengen.

Met onze passie voor staaltechniek, onze ervaring,

samenwerking en innovatieve vooruitstrevende

gedachtegang iedere constructie

realiseren! “Dat is onze missie", zegt Klijn enthousiast.

Gevolgd door de visie: het realiseren

van indrukwekkende staalconstructies in

iedere vorm waar klantwens gecombineerd

wordt met hergebruik en duurzaamheid om

Vic Obdam een plaats te geven in de circulaire

bouweconomie. “Met andere woorden, we

durven uitdagende projecten aan te gaan", legt

Klijn uit. “We zijn niet te klein voor het grote,

maar niet te groot voor het kleine.”

CIRCULARITEIT

Vic Obdam is volgens Klijn een platte organisatie.

“We hanteren een no-nonsense aanpak,

maar zijn tegelijk innoverend. Dat houdt in dat

we een ontwerp van begin tot einde realiseren

met een eigen team van technisch specialisten;

modelleurs en constructeurs. Onze eigen engineeringsafdeling

kan zowel de hoofd- als detailberekening

volledig in 3D-E.E.M. uitvoeren.

Maar we gaan nog een stapje verder. Zo kunnen

we met een 3D-scan een pointcloud van een

gebouw opstellen, ontzettend handig bij een

renovatieklus. Of wat te denken van het in 3D

uitzetten van ankers? Dat alles in eigen beheer

en met eigen mensen en materieel. Innovatie

zit hem ook in onze motivatie om de wereld

te helpen duurzamer te worden. We praten

niet alleen over circulariteit, maar voegen de

daad bij het woord. Waar het kan, zetten we

in op circulair en toekomstbestendig bouwen.

Een mooi voorbeeld daarvan is onze bijdrage

aan BioPartner Center in Leiden. Van de ruim

250 ton aan staal voor de constructie van het

gebouw, is maar liefst 170 ton aan donorstaal

gebruikt, afkomstig uit een oud universiteitslaboratorium

op diezelfde campus. Circulair

bouwen kan je overigens niet alleen, het vraagt

om een ketenaanpak. Dat was hier het geval.”

ERKEND LEERBEDRIJF

De enorme passie voor staaltechniek probeert

Vic Obdam ook op de nieuwe generatie over

te brengen. En met succes. Klijn: “We zijn een

Erkend Leerbedrijf en hebben leerlingen, stagiaires

en afstudeerders op alle niveaus, van praktijkgericht

onderwijs tot op universitair niveau.

We bieden ruimte aan jonge mensen om ons

mooie vak te ontdekken. Dat gebeurt op geen

enkele school. Alleen al in de fabriek zijn er negen

leerlingen werkzaam via de BBL-leerweg.

Daarnaast nog regelmatig stagiaires op de tekenkamer

en de afgelopen periode drie afstudeerders.

Onze mensen maken ook bewust tijd vrij

voor de leerlingen. Dat vinden we belangrijk.”

En dat wordt ook gewaardeerd, zo blijkt uit de

reactie van enkele leerlingen. Jim, BBL Leerling

niveau 3 zegt: “Het volgen van een opleidingstraject

bij Vic Obdam gaat om kwaliteit, niet om

kwantiteit.” Tim, eveneens BBL leerling niveau

3 vult aan: “Er is ruimte om te leren en als je een

vraag hebt, zal er altijd hulp of een oplossing

geboden worden.” Saskia, net HBO afgestudeerd,

start met vervolgstudie, zegt tot slot: “Er

zijn mogelijkheden om door te groeien in het

bedrijf en je daardoor te blijven ontwikkelen.”

Behalve aan jonge studenten biedt Vic Obdam

ook aan eigen medewerkers de mogelijkheid

om zich te blijven ontwikkelen. “Het

is essentieel voor een gezond werkklimaat,”

vindt Klijn. “Daar hechten we veel waarde

aan. Er heerst bij ons een hele fijne werksfeer

in een open cultuur. Aan hiërarchie doen we

niet. We hebben geen managers, zijn heel benaderbaar

en zijn altijd op zoek naar gemotiveerde

mensen.” ■

101


BOUWEN BEGINT MET STAAL

Totaalprojecten – Renovatie

Utiliteitsbouw – Bedrijfshallen

Trappen en Hekken – Speciale projecten

Specialist in staalbouw

Tel: 0226-453044 info@vicobdam.nl www.vicobdam.nl


Sneller

en beter

rekenen met

MatrixLigger

DOORBREEK VEROUDERDE

OPLOSSINGEN MET MATRIX

SOFTWARE

Maak kennis met onze nieuwste oplossingen tijdens onze

seminars en demo’s.

Kijk op: www.matrix-software.nl/agenda voor locaties en data.

Beter BIM-men

met IC-Prefab

voor Revit

Softwareoplossingen voor constructeurs, betonfabrieken, staalbouwers en kozijnfabrieken - www.matrix-software.nl

Transportonderhoud

TE KOOP EN TE HUUR

Unieke volledig elektrische,

stationaire betonmixer

Met onze volledig elektrische, stationaire betonmixer bieden we een duurzaam alternatief voor de

vele traditionele betonmixervarianten die er al jaren zijn. Hij is stiller, zuiniger, schoner en zeer flexibel

inzetbaar aangezien hij beschikt over accu’s die na opladen zorgen voor zo’n 5 uur draaien zonder directe

stroomvoorziening. Neem voor nog meer informatie contact met ons op.

5 uur

draaien op

de accu’s

Galvanibaan 8 / 3439 MG Nieuwegein / Tel. 030 740 07 77

info@transportonderhoud.nl / www.transportonderhoud.nl


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

Tekst | Roel van Gils Beeld | Nebest

Frisse blik van de jongere generatie essentieel

Op weg naar een

circulaire infrastructuur

Er worden mooie stappen gezet richting een circulaire economie. Zo ook door het consortium

Closing The Loop, bestaande uit Nebest, Antea Group, GBN Groep, Strukton Civiel, dat naar

aanleiding van de SBIR-oproep Circulaire Viaducten de volgende stap zet richting een circulaire en

klimaatneutrale infrastructuur in 2030. Parallel aan deze oproep hebben een viertal afstudeerders

van de Avans Hogeschool bij Nebest de kans gekregen om een vergelijkbaar traject te doorlopen.

En met succes. De frisse blik van de jongere generatie heeft zelfs binnen het ervaren consortium

tot bruikbare inzichten geleid.

Rijkswaterstaat wil vooropgaan in de transitie

en in 2030 al circulair werken. “In die hoedanigheid

werd eerder al het eerste circulaire viaduct

in Kampen gebouwd", zegt Wouter van

den Berg, New Business Manager bij Nebest.

“Daar vond ‘men’ nogal wat van. Het was eerder

modulair dan circulair. Maar goed, het heeft

in ieder geval een positieve beweging ingezet.

Zo is er een Open Leeromgeving in het leven

geroepen met verschillende themalijnen om

de dialoog aan te gaan over de uitdagingen en

belemmeringen om tot een circulair areaal te

komen. Dat is de basis geweest voor de SBIRoproep

Circulaire Viaducten, een oproep aan

de markt om aan de hand van productinnovaties

tot fysiek toepasbare en inkoopklare circulaire

viaductconcepten te komen.”

We hebben de competitie waarin wij als consortium

participeerden dus grotendeels nagebootst.

De studenten zijn in duo’s opgetrokken

en gevraagd om zelf een concept te ontwikkelen

voor een circulair viaduct, specifiek gericht

op hergebruik. Daarbij zijn ze eerst aan de hand

van live sessies met onder meer gemeentes en

provincies op ‘jacht’ gegaan naar kunstwerken

die op de nominatie staan binnen tien jaar niet

duurzaam gesloopt te worden. Op basis daarvan

is een inventarisatie gemaakt van welke

materialen wanneer beschikbaar komen op

de markt. Input die vanzelfsprekend ook perfect

bruikbaar was ter ondersteuning van het

haalbaarheidsonderzoek van het consortium.”

BELANGRIJKE CRITERIA

Na de gezamenlijke inventarisatieronde gingen

de studenten aan de slag om een ontwerp van

een circulair viaduct met vrijgekomen materialen

uit te werken op een specifieke locatie. Belangrijke

criteria waren daarin de haalbaarheid

JACHT OP HERBRUIKBARE

MATERIALEN

Vrijwel gelijktijdig met de door Rijkswaterstaat

uitgeschreven SBIR-oproep Circulaire Viaducten

kwamen vier enthousiaste afstudeerders

op ons pad, zegt Van den Berg. “Een mooie

kans voor ons en voor hen om mee te draaien

in dit project, parallel aan de initiële oproep, zodat

ze de kans hadden om een eigen richting te

varen, maar hun bevindingen wel konden worden

meegenomen binnen het groter geheel.

Afstudeerduo Twan Looije en Steven Keemers voor hun casus object A44 Lisserweg.

104


THEMA PERSONEEL & OPLEIDING

in technische zin, het economisch perspectief

en de impact op het milieu.

“Uit ons onderzoek is gebleken dat ruim 75%

van de kunstwerken wordt gesloopt vóór het

einde van de technische levensduur, vooral

om functionele redenen, terwijl de onderdelen

nog prima honderd jaar mee kunnen", zegt

Xander ter Meulen, die samen met Marck Span

een duo vormde. Op basis van de materialen

uit een bestaand kunstwerk in Groningen, die

op de nominatie staat gesloopt te worden,

hebben ze een ontwerp gemaakt voor een

compleet nieuw viaduct in Nuth. “Ondanks de

afstand – alle bruikbare onderdelen dienen van

Groningen naar Limburg te worden getransporteerd

– hebben we een reductie gerealiseerd

van 40% zowel op MKI als CO 2

-uitstoot.

Bouwen met gebruikte materialen is dus hartstikke

zinvol", concludeert Marck Span.

DENK GROOT

Het andere duo, gevormd door Steven

Keemers en Twan Looije, volgde een vergelijkbaar

traject, maar heeft behalve onderzoek

naar de rendabiliteit ook het proces beschreven

van hoe gemeentes en provincies met hergebruik

aan de slag zouden kunnen gaan.

“We hebben dat gevat in een duidelijk stappenplan",

zegt Twan. “Onze casus richtte zich op

de vervanging van een viaduct over de A44 Lisserweg.

Het eerste concept was in onze ogen

te lang én zou twee keer zo breed moeten zijn.

Wij hebben de overspanning van 40 meter teruggebracht

naar 28 meter met een breedte

van 32 meter. Daarvoor hebben we materialen

ingezet van een bestaand en te slopen viaduct

over de A9 op slechts 30 kilometer afstand. Al

die inspanningen leiden aantoonbaar tot een

reductie van 60% op de MKI, een 61% lagere

CO 2

-uitstoot en een kostenbesparing van 60%.

Daarmee hebben we de gedachtegang dat duurzaam

bouwen veel geld kost, ook getackeld.”

Steven vult aan: “Wat wij onder andere hebben

geleerd uit dit onderzoek is dat je vooral groot

moet denken en je niet moet laten belemmeren

door zaken aanvankelijk onmogelijk lijken te zijn.”

STUDIO NEBEST

Het ontwerp van beide studentenduo’s is door

een commissie van wel dertig partijen getoetst

op de eerder gestelde criteria tijdens een livesessie

in de Nebest Studio. “De aanbevelingen

tijdens de livesessie hebben bovendien veel gebracht

in de verfijning van beide onderzoeken

richting de verdediging", zegt Van den Berg. “Beide

duo’s hebben uiteindelijk met een 8,3 en een

9 prachtige cijfers gescoord. Inmiddels is Xander

werkzaam bij Nebest, is Marck ook actief in het

werkveld en zijn Twan en Steven een vervolgopleiding

gestart. Daarnaast zijn we als consortium

Closing The Loop uit maar liefst 32 inzendingen

geselecteerd om het eerste circulaire viaduct

met hoogwaardig hergebruikte objectonderdelen

in Nederland te gaan realiseren. Beide afstudeeronderzoeken

zijn daarin heel waardevol

gebleken. Ik ben ervan overtuigd dat we zonder

de jonge generatie het doel van een circulaire

economie/infrastructuur nooit gaan bereiken.

Want: hoe ouder, hoe gekleurder. De combinatie

van ervaren constructeurs met de frisse

blik van studenten leidt tot mooie inzichten.”

Ook de studenten kijken enthousiast terug.

“We hebben hiervoor een afstudeerpoging

gedaan bij een ander bedrijf, maar dat liep op

niets uit,” zegt Xander. “De begeleiding en welwillendheid

van de mensen bij Nebest was zo

duidelijk anders. Ze waren zelf super enthousiast,

ontzettend behulpzaam en dat motiveerde

ons ook enorm om er een extra lading uren in

te steken om tot een mooi resultaat te komen.

Het was echt een topervaring met de livesessie

in Studio Nebest als kers op de taart.” ■

Zijaanzicht ontwerp Xander en Marck Daelderweg A76.

Ontwerp Twan en Steven A44 Lisserweg.

‘De combinatie van

ervaren constructeurs

met de frisse blik van

studenten leidt tot

mooie inzichten’

Ontwerp Xander en Marck Daelderweg A76.

105


Tekst | Roel van Gils Beeld | Transportonderhoud

Zonder

transportonderhoud

valt alles stil

Sinds 2004 is Transportonderhoud in Nieuwegein actief als universeel specialist voor onderhoud,

reparatie en modificatie van alle merken vrachtwagens, opleggers en betonmixers. Onder het motto

‘zonder transportonderhoud valt alles stil’ wordt alles geregeld onder één dak. En de dienstverlening

gaat sinds kort nóg een stap verder. Ook voor het huren of kopen van een stationaire betonmixer,

al dan niet geheel uitstootvrij, ben je bij Transportonderhoud aan het juiste adres.

Transportonderhoud voert onderhoud en reparaties uit aan alle gangbare merken en is tevens gecertificeerd voor het uitvoeren van APK-keuringen, het ijken van

tachografen en de jaarlijkse verplichte mixerkeuring.

Een betonmixer moet zo min mogelijk stilstaan. “Wij voeren onderhoud

en reparaties uit aan alle gangbare merken en zijn tevens gecertificeerd

voor het uitvoeren van APK-keuringen en het ijken van tachografen",

begint John van Wijk van Transportonderhoud. “Ook de jaarlijkse verplichte

mixerkeuring, aanvullend op de APK van de vrachtwagen, nemen

we gelijk mee. Een ondernemer is dus slechts één keer zijn betonmixer

kwijt voor de periodieke inspecties en keuringen. Dat scheelt veel tijd,

geregel en heen en weer rijden.”

NOODSET

Transportonderhoud beschikt over een grote voorraad aan onderdelen

van alle gangbare betonmixers, inclusief specifieke slijtdelen en filters.

Daarnaast blinkt de specialist uit in service en assistentie op locatie.

“We beschikken over een 24/7 storingsdienst met eigen servicewagen

om gestrande betonmixers door heel het land op weg te helpen", legt

Van Wijk uit.

106


Transportonderhoud heeft vijf stationaire betonmixers in de verhuurvloot zowel met dieselaandrijving als volledig elektrisch met nul uitstoot.

‘Duurzaam,

maar zonder concessies’

“Lukt dat niet, hebben we goede contacten met bergers om het voertuig

naar Nieuwegein te laten verslepen. Bij een technische storing aan

de aandrijving bijvoorbeeld, kunnen we met onze mobiele noodset de

mixer gewoon laten draaien zodat de mortel eventueel overgepompt

kan worden in een andere mixer. Vervolgens kunnen onze vakbekwame

monteurs de storing in alle rust in onze werkplaats verhelpen.”

STATIONAIRE BETONMIXERS

Sinds enige tijd houdt Transportonderhoud zich ook bezig met de verhuur

en verkoop van stationaire betonmixers. “We hebben onze jarenlange

ervaring in onderhoud en reparatie aan betonmixers goed kunnen

gebruiken bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie stationaire

betonmixers", zegt Van Wijk. “Inmiddels hebben we vijf exemplaren

in de verhuurvloot zowel met dieselaandrijving als volledig elektrisch.

Dat laatste is baanbrekend, zeker als je bedenkt dat de mixer volledig

autonoom kan draaien zonder voeding. Duurzaam, maar zonder concessies

dus. Behalve nul uitstoot produceert de elektrische mixer ook

nauwelijks geluid. Een aspect dat met name in een stedelijke omgeving

steeds belangrijker wordt.”

Een ondernemer is slechts één keer zijn betonmixer kwijt voor de periodieke

inspecties en keuringen.

REFURBISHING

Transportonderhoud bouwt de stationaire betonmixers desgewenst op

klantspecificatie. “In principe varieert de inhoud van 9 tot 12 m³, maar

we hebben ook al een exemplaar geleverd van 6 m³ inhoud. We kunnen

snel en flexibel inspelen op bijzondere wensen. Daarnaast zijn we de

laatste jaren heel actief met het refurbishen van oude betonmixers. Een

dienst die niet alleen is ontstaan vanuit de duurzaamheidsgedachte maar

ook vanwege de lange levertijden bij fabrikanten. Tot slot zijn we bezig

met de ontwikkeling van een 3-assige fuseegestuurde trailer met 15 m³

mixeropbouw die voldoet aan de nieuwste specificaties van de RDW.

Later volgt meer over deze lichtgewicht combinatie", besluit Van Wijk. ■

107


Tekst | Roel van Gils Beeld | Vloerenbedrijf van Rijbroek

Gegarandeerde hechting is aanzienlijk hoger

Een anhydriet gietdekvloer:

uitermate geschikt voor

elk type vloerafwerking

Het toepassen van kanaalplaten en rib-cassettes (systeemvloeren) in combinatie met de populariteit

van gevoelige vloerafwerkingen, zoals linoleum en PU- en cementgebonden gietvloertjes van enkele

millimeters, maakt dat men steeds meer bewust kiest voor een zwevende anhydriet gietdekvloer.

De dekvloer en vloerafwerking zijn daarmee losgekoppeld van de constructie waardoor de kans

op scheurvorming en daarmee schade aan de vloerafwerking minimaal is. Maar ook voor harde

vloerafwerkingen met tegels is een zwevende gietdekvloer uitermate geschikt.

Een zwevende dekvloer is een dekvloer die wordt aangebracht op het

isolatiemateriaal, om thermische en/of akoestische redenen. Dit wordt

ook gedaan om daarop de leidingen van de vloerverwarming vast te zetten

(tackerplaat). Dankzij de betrouwbare sterkte van de gietdekvloer

wordt deze steeds vaker toegepast als zwevend dekvloersysteem.

Dit type dekvloer vraagt geen verdichting, moet enkel worden verdeeld en

heeft een gegarandeerde hoge druk- en buigtreksterkte. Daardoor heeft

de gietdekvloer geen problemen om de lichte beweging van de isolatie of

leidingen op te vangen en zo scheuren en schade te voorkomen. Doordat

de mortel keurig dicht vloeit, heeft deze ook een zeer hoge warmtegeleiding.

Dit resulteert in een beter rendement van de vloerverwarming.

HORIZONTALE DILATATIE

In de projectmatige bouw wordt veel gebruik gemaakt van systeemvloeren,

zoals kanaalplaten en rib-cassettes. Deze constructies werken na,

waardoor bij dekvloeren die direct zijn aangebracht op de constructie,

scheurvorming kan optreden. Het gevolg is dat die scheurvorming

door kan zetten in de vloerafwerking met als gevolg moeilijk herstelbare

schade voor de bewoners. Bij een zwevende dekvloer is sprake van

een loskoppeling van de ondergrond (horizontale dilatatie) waardoor

de kans op scheurvorming zeer beperkt wordt. Gecombineerd met

de zeer krimparme eigenschappen van de anhydriet gietdekvloer zorgt

dit voor de hoogste kwaliteit dekvloer en dus het hoogste woongenot.

Maar er is nog een aspect dat in het voordeel van de gietdekvloer spreekt.

Gietmortels hebben een relatief hoge buigtreksterkte. Dit betekent dat de

dekvloerdikte beperkt kan blijven. De zwevende gietdekvloer is daardoor

vaak te realiseren binnen de standaard door de architect/ontwerper gereserveerde

ruimte voor de dekvloer. Gevolg is minder materiaalverbruik,

meer vrije ruimte én met de aanzienlijk hogere warmtegeleidbaarheid van

gietdekvloeren resulteert dit in een snellere opwarming van de ruimte.

Een gietdekvloer is een nat aangebracht product, die droog genoeg moet

zijn voordat deze bekleed wordt met een vloerafwerking. Door recente

innovaties, duidelijke gebruiksinstructies en het volwassen worden van

gipsgebonden tegellijmen is de gegarandeerde hechting aanzienlijk hoger

dan op de traditionele dekvloeren.

Dit wordt bevestigd door Bovatin, de branchevereniging voor tegelwerken,

die nette werkinstructies voor het lijmen op een gietdekvloer

heeft gepubliceerd op zijn website. Restvocht is onder controle door

het juiste type metingen en de toepassing van de gipsgebonden lijmen,

waardoor de tegellijm een optimale hechting heeft op de gietdekvloer.

Een gietdekvloer vormt dus de basis voor elk type vloerafwerking.

Meer weten? Neem gerust en geheel vrijblijvend contact op met Vloerenbedrijf

van Rijbroek, de onafhankelijk specialist in (zwevende) gietdekvloeren

én zandcementdekvloeren. ■

Een zwevende dekvloer is een dekvloer die wordt aangebracht op een isolatiemateriaal, om thermische en/of akoestische redenen.

108


‘De dekvloer en vloerafwerking zijn losgekoppeld

van de constructie waardoor de kans op

scheurvorming en daarmee schade aan de

vloerafwerking minimaal is’

Doordat de mortel keurig dicht vloeit, heeft deze ook een zeer hoge

warmtegeleiding, en resulteert in een beter rendement van de vloerverwarming.

109


BETON

BOUW

PLATFORM OVER BETON EN STAAL IN DE BOUW

PARTNER WORDEN VAN

BETON & STAALBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op betonenstaalbouw.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op betonenstaalbouw.nl

verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar betonenstaalbouw.nl

• Scan de QR code

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

MELD JE

GRATIS AAN

SCAN DE

QR CODE

betonenstaalbouw.nl


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

A.P.S. EUROPE AUTOMATION BV

Oude Middenweg 213-217

2491 AG DEN HAAG

T +31 6 408 65 307

E info@aps-europe.nl

W www.aps-europe.nl

BALVERT HANDEL BV

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

BETONVERENIGING

Büchnerweg 3

2803 GR GOUDA

T +31 182 53 92 33

E info@betonvereniging.nl

W www.betonvereniging.nl

BUITING MACHINEB.

EN STAALCONSTRUCTIE BV

Van Dongenstraat 42

8107 AG BROEKLAND

Postbus 129

8100 AC BROEKLAND

T +31 570 53 10 10

E d.frankot@buitingstaalbouw.nl

W www.buitingstaalbouw.nl

W www.balvert.nl

BJOND INNOVATION

Eerste straat 11

AALBORG PORTLAND BELGIUM

Noorderlaan 147 B 9

B-2030 ANTWERPEN

T +32 471 955 129

E yves.terneu@aalborgportland.com

W www.aalborgportland.be

NV BEKAERT SA

Bekaertstraat 2

BE-8550 ZWEVEGEM

T +32 56 76 61 11

E veerle.tack@bekaert.com

W www.bekaert.com

B-3680 MAASEIK

T +32 89 56 53 15

E jvm@bjond.be

W www.bjond.be

CONSENSOR BV

ROTTERDAM

T +31 10 244 07 38

E cs@consensor.nl

W www.consensor.nl

ASK ROMEIN

Belder 101

4704 RK ROOSENDAAL

Postbus 1013

4700 BA ROOSENDAAL

T +31 165 750 300

E info@ask-romein.com

W www.ask-romein.com

BESTCON BV

Kanaaldijk 19

5683 CR BEST

BREEDVELD STAAL

Parallelweg 4

2921 LE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 51 29 33

E info@breedveldstaal.nl

W www.breedveldstaal.nl

CONCREFY BV

Olivier van Noortweg 10

5928 LX VENLO

T +31 77 850 72 22

E info@concrefy.com

W www.concrefy.com

Postbus 189

AUGUSTINUS BV

Bonegraafseweg 4b

4051 CH Ochten

T +31 344 64 70 80

E info@augustinusbv.nl

W www.augustinusbv.nl

5680 AD BEST

T +31 499 36 63 66

E info@bestcon.nl

W www.bestcon.nl

BSE BETONWERKEN

Tolweg 1

3851 SL ERMELO

T +31 341 43 21 12

E info@bsebetonwerken.nl

W www.bsebetonwerken.nl

CONSTRUSOFT

Hengelder 16

6902 PA ZEVENAAR

T +31 6 20 00 00

E rob.roef@construsoft.com

W www.construsoft.nl

BALVERT BETONSTAAL

Atoomweg 9

2421 LZ NIEUWKOOP

Postbus 84

2420 AB NIEUWKOOP

T +31 172 57 36 35

E info@balvert.nl

W www.balvert.nl

BETONHUIS

Zaagmolenlaan 20

3447 GS WOERDEN

Postbus 194

3440 AD WOERDEN

T +31 348 48 44 74

E info@betonhuis.nl

W www.betonhuis.nl

BuildSoft

BUILDSOFT www.BuildSoft.eu

NV

Hundelgemsesteenweg 244/1

B-9820 MERELBEKE

T +32 9 252 66 28

E Hundelgemsesteenweg info@buildsoft.eu 244/1

W

9820

www.buildsoft.eu

MERELBEKE

telefoon +32 (0)9 252 66 28

info@buildsoft.eu

BuildSoft

Construx - Dijkhor BV

Bobinestraar 67

3903 KE VEENENDAAL

T +31 318 54 13 27

E info@construx-dijkhor.nl

W www.construx.be

www.BuildSoft.eu

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL

111


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

CORDEEL NEDERLAND BV

Lindtsedijk 22

3336 LE ZWIJNDRECHT

Postbus 55

3330 AB ZWIJNDRECHT

T +31 78 625 51 00

E info.nl@cordeel.eu

W www.cordeel.eu

DUTCH ENGINEERING

Energieweg 46

2382 NL ZOETERWOUDE

Postbus 3

2380 AA ZOETERWOUDE

T +31 71 541 89 23

E info@dutchengineering.nl

W www.dutchengineering.nl

FRANKI GRONDTECHNIEKEN BV

Gebouw Vaandrecht

Trondheim 8

2993 LE BARENDRECHT

T +31 180 64 19 98

E info@franki-grondtechnieken.nl

W www.franki-grondtechnieken.nl

HOLLANDIA STRUCTURES

Postbus 12

2920 AA KRIMPEN A/D IJSSEL

T +31 180 54 05 40

E info@hollandia.biz

W www.hollandia.biz

INTERBOOR MIDSLAND

Postbus 40392

CT DE BOER

Marconibaan 44

3439 MS NIEUWEGEIN

T +31 30 600 91 51

E info@ctdeboer.nl

W www.ctdeboer.nl

ECHO PRECAST ENGINEERING NV

Industrieterrein Centrum Zuid 1533

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 600 800

E info@echoprecast.com

W www.echoprecast.com/nl

GALVA POWER

Centrum Zuid 2037

B-3530 HOUTHALEN

T +32 11 51 02 34

E info@galvapower.com

W www.galvapower.com

3504 AD UTRECHT

T +31 30 241 19 19

E info@interboor-midsland.nl

W www.interboor-midsland.nl

INTERBUILD NV

DE RUN METAALCOATING BV

De Run 5118

5503 LV EINDHOVEN

T +31 40 255 38 58

E info@derunmetaalcoating.nl

W www.derunmetaalcoating.nl

ECOCEM BENELUX

Plaza 22

4782 SK MOERDIJK

T +31 168 74 50 40

E info@ecocem.nl

W www.ecocem.nl

GMB HAVEN & INDUSTRIE

Industrieweg 15

2995 BE HEERSJANSDAM

T +31 88 88 54 100

E info@gmb.eu

W www.gmb.eu

Heistraat 129

B-2610 Wilrijk

T +32 3 820 64 64

E interbuild@interbuild.be

W www.interbuild.be

I-THESES BVBA

DEKKER MACHINES & SERVICE

Mechelaarstraat 23

4903 RE OOSTERHOUT

T +31 162 71 48 16

E info@dekkermachines.nl

W www.dekkermachines.nl

ENVO-FIX

Willem de Zwijgerstraat 18

2411 VV BODEGRAVEN

T +32 172 61 22 88

E info@envo-fix.nl

W www.envo-fix.nl

www.hillebrandsoftware.com

www.coatingcalculaties.nl

www.optimize-it.info

www.lasprijsberekenen.nl

Moortelstraat 27

B-9160 LOKEREN

T +32 9 33 88 252

E info@i-theses.com

W www.i-theses.com

delta beton bv

DELTA BETON BV

De Huufkes 17

5674 TL NEUNEN

T +31 40 284 10 10

E info@deltabeton.nl

W www.deltabeton.nl

Belgische Vereniging van specialisten in de

herstelling, bescherming en versteviging van beton

FEREB VZW

Grootveldlaan 148

B-1050 BRUSSEL

T +32 15 41 31 24

E info@fereb.be

W www.fereb.be

HOLCIM NEDERLAND BV

Ijsseldijk 351

2922 BK KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

T +31 180 54 55 00

E info.hnl-frbe@holcim.com

W www.holcim.nl

JAGER MENG-EN RECYCLINGTECHNIEK

Nobelstraat 40a

3846 CG HARDERWIJK

T +31 341 42 45 33

E info@jager-mrt.nl

W www.jager-mrt.nl

112

BETON

BOUW.NL


BETON

BOUW.NL

BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

JAN DE NUL N.V.

Tragel 60

B-9308 HOFSTADE

T +32 53 78 17 60

E info@jandenul.com

W www.jandenul.com

LASBEDRIJF VAN BEEK & ZONEN V.O.F.

Bonegraafseweg 47

4051 CG OCHTEN

T +31 318 30 18 62

E info@lasbedrijfvanbeek.nl

W www.lasbedrijfvanbeek.nl

MOUW HOEDLIGGERS BV

Boylestraat 22

6718 XM EDE

T +31 318 63 32 26

E info@mouwhoedliggers.nl

W www.mouwhoedliggers.nl

PARABUILD (CAD SYSTEMS NV)

Lange Lozanastraat 45

B-2018 ANTWERPEN

T +32 3 216 49 66

E info@parabuild.com

W www.parabuild.com

MULTIBOUWSYSTEMEN BV

JG STAALPLAATBETONVLOEREN BV

Burg. Daalderopstraat 3

6916 CC TOLKAMER

Postbus 57 6916 ZG TOLKAMER

T +31 316 54 27 17

E info@jg-cladding.nl

W www.jg-cladding.nl

LIEMAR SOFTWARE BV

Ekkersrijt 4502 a

5692 DM SON

T +31 40 248 40 41

E info@liemar.nl

W www.liemar.nl

Energieweg 2

3762 ET SOEST

Postbus 115

3760 AC SOEST

T +31 35 588 18 88

E info@multibouwsystemen.nl

W www.multibouwsystemen.nl

NCI

Obalaan 8

3233 BL OOSTVOORNE

T +31 181 48 19 49

E info@nci-bv.nl

W www.nci-bv.nl

PEIKKO

Leemansweg 51

6827 BX ARNHEM

T +31 26 384 38 66

E info@peikko.nl

W www.peikko.nl

PRECO BV

IJsseldijk 31

7325 WZ APELDOORN

T +31 85 11 22 360

E info@preco.nl

W www.preco.nl

MATRIX SOFTWARE

Stichting KOMO

Wijchenseweg 116

Burgemeester van Reenensingel 101

6538 SX NIJMEGEN

RICHARD WIGMANS

2803 PA GOUDA

T +31 85 486 24 20

E info@komo.nl

W www.komo.nl

T +31 88 567 80 00

E info@matrix-software.nl

W www.matrix-software.nl

NIEUWENHUIS BV

Hambakenwetering 22

5231 DC S-HERTOGENBOSCH

T +31 73 548 24 82

E info@nieuwenhuis.nl

W www.nieuwenhuis.nl

Hoge Akkers 9

5554 GA VALKENSWAARD

T +31 6 30 76 51 05

E info@richardwigmans.nl

W www.richardwigmans.nl

®

DE BETONBEKISTING

Kyocera Senco Construction Netherlands

J.F. Kennedylaan 51a

5555 XC VALKENSWAARD

T +31 40 249 24 01

E info@kyocera-senco-construction.nl

W www.kyocera-senco-construction.nl

MORTELCENTRALES NEDERLAND BV

Korte Stukken 1A

5371 MN RAVENSTEIN

T +31 73 503 93 00

E info@betonstations.nl

W www.betonstations.nl

NOE-BEKISTINGSTECHNIEK BV

Vlietskade 1009

4241 WD ARKEL

Postbus 25

4240 CA ARKEL

T +31 183 56 98 99

E info@noe.nl

W www.noe.nl

ROYAL HASKONING DHV

Barbarossastraat 35

6522 DK NIJMEGEN

T +31 24 328 41 90

E info@rhdhv.nl

W www.royalhaskoningdhv.com

BETON

BOUW.NL

113


BETON & STAAL PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de Beton & Staal partners,

scan deze QR code met uw smartphone

betonenstaalbouw.nl/bedrijven

SLIMLINE BUILDINGS BV

Estlandsestraat 6

7202 CP ZUTPHEN

T +31 575 599 601

E info@slimlinebuildings.com

W www.slimlinebuildings.com

THIEKON CONSTRUCTIE BV

Haansbergseweg 30

5121 LJ RIJEN

T +31 161 222 802

E info@thiekon.nl

W www.thiekon.nl

VAN BERLO BEDRIJFSVLOEREN

Postbus 183

5460 AD VEGHEL

T +31 413 389 090

E info@vanberlo.com

VROOM FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Sluisweg 1

1474 HL OOSTHUIZEN

Postbus 7

1474 ZG OOSTHUIZEN

T +31 299 40 95 00

W www.vanberlo.com

E info@vroom.nl

W www.vroom.nl

SMULDERS

Industrieterrein Hoge Mauw 200

B-2370 ARENDONK

T +32 14 67 22 81

E info@smulders.com

W www.smulders.com

STRUCT4U BV

De hof 1

7218 LA ALMEN

T +31 575 46 99 24

E info@struct4u.com

TWINTEC NEDERLAND BV

Pascalweg 25D

4104 BC CULEMBORG

T +31 345 53 28 78

E mailbox@twintec.nl

W www.twintec.nl

TWINTEC VLAANDEREN

Brandstraat 15a

B-9160 LOKEREN

T +32 9 349 47 01

E mailbox@twintec.be

W www.twintec.be

VAN MAERCKE PREFAB

Scheldekaai 9

B-9690 KLUISBERGEN

T +32 55 39 02 50

E info@vanmaercke.com

W www.vanmaercke.com

WILLY NAESSENS GROUP

Kouter 3

B-9790 WORTEGEM-PETEGEM

T +32 56 69 41 11

E info@willynaessens.be

W www.willynaessens.be

W www.struct4u.com

VLOERENBEDRIJF VAN RIJBROEK BV

TECHNOSOFT®

Keulenstraat 9

7418 ET DEVENTER

T +31 570 682 900

E info@technosoft.nl

W www.technosoft.nl

VALCKE PREFAB BETON NV

Rodenbachstraat 72

B-8908 VLAMERTINGE

T +32 57 20 25 01

E info@valcke-prefab.be

W www.valcke-prefab.be

Vliegeniersstraat 18

5405 BH UDEN

T +31 413 26 50 55

E info@rijbroekvloeren.nl

W www.rijbroekvloeren.nl

Richard Wigmans

Richard Wigmans

ZINKINFO BENELUX

Smederijstraat 2

4814 DB BREDA

T +31 76 531 77 44

E info@zinkinfobenelux.com

W www.zinkinfobenelux.com

Uit voorraad leverbaar:

RVS/INOX Bouwstaal

Rollen, staven en matten

info@richardwigmans.nl | www.richardwigmans.nl

114

BETON

BETON

BOUW.NL

BOUW.NL


VOORGESPANNEN

WELFSELS

VAN 2.40 M BREED

EXCLUSIEF

BIJ

EEN HAR(D) VOOR BETON

www.mdbeton.be


ROTOCOATEN IS

VERZINKEN EN

POEDERCOATEN

Onze uitstekende garantie voorwaarden geven op uw

werk binnen de Benelux tot wel

30 JAAR GARANTIE op thermisch verzinken

Bent u benieuwd wat dit voor u betekent?

BEL ONS OP 085 044 2727 EN MAAK EEN AFSPRAAK

of kijk op rotocoat.nl/garantievoorwaarden

15 JAAR GARANTIE op poedercoaten op

thermisch verzinkt staal

More magazines by this user