17.12.2021 Views

Athletic Health Magazine

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TESTEN EN ANALYSEREN/VITALITEIT ZOMER 2021

Wil je weten wat je hartslagzones zijn of je omslagpunt weten?

Wil je efficiënter en meer verantwoord trainen? Of wil je

weten wat je conditie is op dit moment? Doe dan een inspanningstest!

Inspanningstesten

Athletic Health is gespecialiseerd in het afnemen van inspanningstesten. Met de

inspanningstest bepalen we je maximale zuurstofopname, hartslagzones, metabolisme(verbranding)

en je wattage zones voor trainen op vermogen.

De inspanningsniveaus die bepaald worden op basis van de testgegevens zijn erg

belangrijk voor het afstemmen van de juiste training. Op deze wijze is het mogelijk

om tijdens je training het maximale resultaat te behalen zonder dat je overtraind

raakt. Daarnaast kun je door de verschillende trainingszones aan te spreken meer

variatie in je trainingen aanbrengen, dit voorkomt overbelasting en maakt de

trainingen ook effectiever en leuker.

Hardloopanalyse

Hardloopblessures komen zeer veel voor, daarom is een hardloopanalyse essentieel

voor iedere loper. Na een intakegesprek wordt je loopbeweging gefilmd vanuit

verschillende hoeken. Vervolgens wordt met de beelden, hoeken en bewegingen

geanalyseerd door een atletiektrainer/sportfysiotherapeut. Na de hardloopanalyse

weet je exact waar je verbeterpunten liggen.

Met de adviezen die je gelijk mee krijgt kun

je vervolgens direct aan de slag.

Wil je meer hardloopbegeleiding bij dan kun

je je ook opgeven voor de hardloopclinic of

hardloopbegeleiding bij Athletic Health.

Verschillende

inspanningstesten:

• Ergo Spirometrie Test /

Ademgasanalyse

• Lactaat Test

• Wingate Test

Slank

& Fit

Slank & Fit is een effectief afvalprogramma

onder intensieve begeleiding.

Met Slank & Fit val je af en

krijg je tegelijkertijd meer energie.

Dit bereiken wij door gerichte training,

aangepaste voeding en een

speciale ademhalingstechniek waardoor

de vetverbranding wordt gestimuleerd.

Daarbij zal het lichaam ook

sneller herstellen.

Dit alles onder intensieve begeleiding, gerichte

meetmomenten en ondersteuning met behulp

van een speciale app.

Slank & Fit is voor iedereen die onder intensieve

begeleiding wil afvallen op een verantwoorde

manier. Ook wanneer je gezondheidsproblemen

hebt kun je bij ons terecht. De begeleiding bestaat

uit trainers en fysiotherapeuten. Aangepast trainen

is daarom zeker mogelijk.

Wil je maximaal maar verantwoord afvallen

onder professionele begeleiding? Dan is Athletic

Health Slank & Fit zeker iets voor jou.

Energy Control Therapie

Voel je je uitgeblust? Ben je langdurig

vermoeid of zit je niet lekker in

je vel? Of lukt het maar niet om af te

vallen terwijl je toch intensief aan

het sporten bent? Grote kans dat je

lichaam uit balans is.

Energy Control Therapie is effectief bij vermoeidheid,

overgewicht, stress gerelateerde klachten

en langdurige klachten aan het bewegingsapparaat.

Denk hierbij o.a. aan burn-out,

ME, fibromyalgie en het chronisch

vermoeidheidssyndroom (CVS).

Energy control training is een

wetenschappelijke verantwoorde

trainingsmethode, waarbij het lichaam

door afwisseling van inspanning en

ontspanning in balans wordt gebracht

in combinatie met specifieke ademhalingstechnieken.

Na deze specifieke training zal je

lichaam sneller in balans zijn, en zal je

ademhaling rustiger worden. Dit heeft

een positief effect op het stress niveau

van je lichaam. Je zult een lagere

hartslag krijgen, en betere conditie en

hierdoor meer energie opbouwen. De

therapie wordt ondersteund met een

speciale app.

8 | ATHLETICHEALTH.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!