18.02.2022 Views

Business Vlaanderen 01 2022

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN WWW.BUSINESSVLAANDEREN.BE

NR. 1 - 2022

BV

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM

VOOR VLAANDEREN

Dubbelgesprek met de chefsondernemers

Wim Ballieu en

Dominique Persoone:

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

“Aan een goed product

werken, blijft het mooiste

dat er is”

Dossier Machinebouw & Subcontracting:

Industrie 4.0 en

de datagedreven economie

BUSINESS VLAANDEREN

Regiospecials

Dendermonde en Kortrijk

nummer 1 2022

februari - maart

www.businessvlaanderen.be


VOOR NU EN VOOR

DE TOEKOMST

Ontdek de XC60 RECHARGE.

Net zoals alle plug-in hybride

modellen 100% fiscaal aftrekbaar.

Maak kennis met de

C40 RECHARGE.

Onze eerste 100%

elektrische crossover.

Brugge

Gistelsesteenweg 276

T 050 40 60 60

Oostende

Ankerstraat 16

T 059 32 09 82

Roeselare

Kleine Weg 241

T 051 27 20 00

Tielt

Pittemsesteenweg 22

T 051 42 75 00

Veurne

Nieuwpoortkeiweg 28

T 058 31 12 43

Zarren

Essenstraat 82

T 051 56 72 91


VOORWOORD

Vooruit, Brussel,

aan het werk!

Beste lezer,

Ik hoorde het bij zowat elke bedrijfsleider die ik de voorbije

weken sprak: Vlaamse bedrijven schreeuwen om nieuwe

medewerkers, maar vinden ze steeds moeilijker. Of zelfs niet.

En de cijfers bevestigen dat ook: het aantal openstaande

vacatures bij de VDAB steeg sinds nieuwjaar met bijna 60%.

En terwijl het aantal officieel werkzoekenden zonder job daalde

met 15%, worden toch steeds meer beroepen als knelpuntberoep

beschouwd.

Onze politici zoeken naar regelgevende oplossingen om die

krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Maar echt doortastende

hervormingen heeft dat voorlopig niet opgeleverd. Het blijft

bij een bijsturing links en rechts, een voorzichtig politiek

compromis. En dus moeten bedrijven zelf het heft in handen

nemen. Creatievere campagnes om vacatures bekend te maken,

een prominente aanwezigheid op sociale media en professionele

marketeers die helpen om het werkgeversimago op te krikken,

raken stilaan ingeburgerd. Een bedrijf moet zich vandaag uit de

naad werken om zich als een aantrekkelijke bruid aan mogelijke

kandidaten voor te stellen.

Een ander middel is een (nog) aantrekkelijker verloningspakket

in de strijd gooien: een hoger loon, een duurdere wagen, extra

vakantie, meer extralegale voordelen ... Op dat vlak lijkt soms

een waar opbod aan de gang in de strijd om talent, waarbij je je

kan afvragen of dit finaal wel een goede zaak is. Door elkaar de

loef af te steken, jagen kapitaalkrachtige spelers immers enkel

de loonkosten de hoogte in … in een land dat al geplaagd wordt

door een oplopende loonkosten handicap met de buurlanden.

Voor dit magazine brachten we een panel van ondernemers en

experten bijeen over de war for talent en hun zoektocht naar

oplossingen (pag. 68). Ik geef u hier graag al een paar conclusies

mee. Met stip op één: een waardegedreven bedrijfscultuur. Daarmee

kan een organisatie volgens ons panel nog echt een verschil maken.

Twee: de witte raaf is een schaap met vijf poten geworden: het is

quasi onmogelijk om op korte termijn nog de ideale kandidaat te

vinden voor een vacature. Gemotiveerde talenten zelf opleiden op

de werkvloer blijkt een succesrecept. En ten derde - als het goed

is, mag het ook eens gezegd: onze panelleden waren het erover

eens dat de lokale VDAB-medewerkers goed werk leveren in het

toeleiden van kandidaten naar vacatures.

Voor de lange termijn, maar eerder vandaag dan morgen, is er een

panoplie aan maatregelen en oplossingen nodig om de arbeidsmarkt

meer zuurstof te geven. We kunnen maar hopen dat beleidsmakers

inzien dat elke vacature die ingevuld raakt door iemand

die zonder werk zit, een triple win is: voor de werknemer, voor de

werkgever en voor de maatschappij. Vooruit, Brussel, aan het werk!

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe.

Björn Crul

Hoofdredacteur

businessvlaanderen.be

3


www.businessvlaanderen.be

Jaargang 4 • Nummer 1 2022

Verschijnt 6 x per jaar

Uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

23

Eindredactie

Anse Keisse

Redactieteam

Björn Crul, Roel Van Den Driessche,

Bavo Boutsen, Roel Jacobus,

Geert van Cauwenberge, Johan Debaere,

Stephanie Demasure, Anastasia Verleysen

Projectmanagement

Filip Deckmyn,

f.deckmyn@louwersmediagroep.be

+32 479 97 95 13

Thomas Goossens,

t.goossens@louwersmediagroep.be

+32 493 78 81 81

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog geen

uploadlink hebben ontvangen, stuur een email

naar: traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Business Vlaanderen.

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken

voor verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnementsperiode geen schriftelijk

bericht van opzegging is ontvangen, wordt het

abonnement automatisch met een jaar verlengd.

Doelgroep

Het wordt verspreid op basis van betaalde

abonnementen en controlled circulation.

Naast de verspreiding gericht op het regionale

bedrijfsleven, wordt Business Vlaanderen

tevens verspreid als informatiebron naar

bedrijven en instellingen waar uw doelgroep

veel komt. Bestuurders en politici ontvangen

Business Vlaanderen gratis.

Vormgeving /Art-direction

T +32 50 36 81 70

E studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

In het nieuws

“Meer dan ooit voelen we de nood

om elkaar te ontmoeten” 7

Dubbelinterview

“De focus ligt nu eindelijk weer

op het creatieve en de toekomst” 11

Wanneer industriebouw kinderspel wordt 18

Carte Blanche

Hoe wij de (corona)storm trotseerden -

Michiel Vanderheyden 20

Tips & Tricks

“Grijp deze pandemie aan om

een duurzaam welzijnsbeleid op te zetten” 23

“Neem uw cyber- en groepsverzekering

onder de loep” 26

Legal

Kies als familiebedrijf niet overhaast

voor fiscale optimalisatie 30

68

“We realiseren de bouwdromen

van ondernemers” 32

Regiospecial Kortrijk

“Innoveren zit in het DNA van Kortrijk” 34

Omdat ergonomie en welzijn belangrijk zijn 38

“Bedrijven hebben voor hr nood aan

een out-of-the-box strategie.” 42

Spelenderwijs een opleiding volgen

zorgt voor beter resultaat 45

“Bedrijven ontzorgen is onze grootste zorg” 47

Kortrijkse BIC-site krijgt een nieuw leven 49

“Waarom een goed product de beste

marketing is” 51

“Bedrijven hebben nood aan een totaalpakket

voor rekruteren” 53

“Onze flexibele leertrajecten zijn op maat gesneden

van professionals” 55

“Stilzitten en toekijken is nooit

een optie geweest” 59

“Een familiebedrijf overlaten

is geen evidentie” 60


INHOUD

38

66

In het nieuws

“Onze groei zorgt dat we nog dichter

bij onze klanten staan” 65

“Onze mensen zijn het grootste kapitaal” 66

Maakt dementie onbekwaam? 68

Rondetafel “War for talent”

“We moeten ons steeds flexibeler opstellen om

mensen aan te trekken” 70

Bouwen zonder zorgen dankzij

prefabconstructies 76

Genieten van het buitenleven in stijl 78

88

Dossier Machinebouw

& Subcontracting

Het machinepark in Vlaanderen:

klaar voor de datagedreven toekomst? 88

Automatisch en onbemand produceren maakt

opgang in de metaalsector 92

Hoe creëer je een efficiënter atelier? 95

Nieuwe impulsen bij industrieel toeleverancier

van fijn plaatwerk 96

Regiospecial Dendermonde

“We blijven investeren in kwalitatieve ruimte voor

ondernemers” 100

“Bedrijven hebben nood aan authentieke

videocontent” 104

74

COVERSTORY

Een dubbelgesprek met Wim Ballieu van

Balls & Glory en Dominique Persoone

van The Chocolate Line, twee chefs

die de coronacrisis achter zich hebben

gelaten en ambitieus naar de toekomst

kijken.

Tips & Tricks

“Authentieke content wordt nog belangrijker” 81

“Elektro en slimme systemen vergen vaklui

met expertise” 84

“Vandaag gaat het in de garage om meer

dan een wagen kopen” 87

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

www.businessvlaanderen.be

businessvlaanderen.be

5


INSURANCE & FINANCIAL ADVICE

Ì Beloon, motiveer en ga voluit de

strijd aan met de war for talent!

Een groepsverzekering waarin de balans is gemaakt tussen

rendement en risico (Tak23) zorgt voor het behoud van de levensstandaard

bij pensionering van uw werknemers.

Vraag een gesprek met één van onze

specialisten in employee benefits via:

˃ callant.be

Ì

Een groepsverzekering als win-win voor werkgever én werknemer!

Uit het Jobat Salariskompas in 2021 blijkt een aangepast pensioenplan voor werknemers sinds 2017 met 7%

gestegen te zijn. Hierdoor behoort een groepsverzekering tot de top 5 van meest gekozen extralegale voordelen.

Top 10 extralegale voordelen (+ evolutie ten opzichte van 2017)

Maaltijdcheques of maaltijdvergoeding 74% (+6%)

Eindejaarspremie 73% (-1%)

Hospitalisatieverzekering 66% (+4%)

13de maand 64% (-)

Pensioenplan of groepsverzekering 59% (+7%)

Laptop 52% (+20%)

GSM/smartphone 48% (+8%)

Mogelijkheid tot thuiswerken 45% (+61%)

Vergoeding woon-werkverkeer 43% (-10%)

Bedrijfsvoertuig 42% (+7%)

Belangrijk om weten!

Met uitzondering van een groepsverzekering doet u met extralegale voordelen geen pensioenopbouw. Dat

maakt dat een groepsverzekering fiscaal de meest gunstige loonsverhoging is die een werknemer kan krijgen.

Callant Verzekeringskantoor, bv ingeschreven bij de FSMA onder KBO-nr. BTW BE 0443.681.364 - Maatschappelijke zetel: Kapellestraat 113 - 8020 Oostkamp

www.callant.be - Tel. 050 34 33 23 - KBO-nr. BTW BE 0443.681.364 RPR Gent - V.U.: M. Baten, Callant Verzekeringskantoor bv, Kapellestraat 113, 8020 Oostkamp


IN HET NIEUWS

JO LIBEER NEEMT AFSCHEID VAN BIËNNALE INTERIEUR

“Meer dan ooit

voelen we de nood

om elkaar te ontmoeten”

Na zes jaar als CEO van de Biënnale Interieur heeft Jo Libeer recent de fakkel overgedragen aan Caroline

Fiers. Zij was al commercieel verantwoordelijke en neemt nu de leiding over, in de aanloop naar de 27ste

interieurbeurs die in oktober plaatsvindt. De ondernemende Libeer gaat het rustiger aan doen, maar

neemt als kwieke zestiger het woord ‘pensioen’ nog niet in de mond.

Tekst | Björn Crul

Jo Libeer heeft een lange historiek bij de

Biënnale Interieur. Al in de jaren ’80 had hij

mee de handen uit de mouwen gestoken

om de tweejaarlijkse beurs op de kaart te

zetten. Vanaf 2010 zette hij als bestuurder zijn

schouders onder een vernieuwingsoperatie,

waarbij onder meer de in Italië gelauwerde

Vlaamse autodesigner Lowie Vermeersch

werd aangetrokken en Dieter Van Den Storm

als creatief directeur werd aangesteld. Het

doel was Interieur verder uit te bouwen zodat

het zijn sterke internationale reputatie kon

blijven waarmaken. Het concept is immers

altijd trouw gebleven aan de roots: een vitrine

bieden voor design uit eigen land, gekoppeld

aan toppers uit het buitenland.

In 2016, na een lange professionele loopbaan

bij Voka, verzocht het bestuur van Interieur

Libeer om de organisatie als CEO aan te

sturen. “Tegen een oud lief zeg je geen neen.

Events zijn een boeiende sector in constante

evolutie. En ik heb de wereld van productdesign

altijd al een interessante omgeving

gevonden. De combinatie van creativiteit,

innovatie en ondernemerschap sloot perfect

aan bij waar ik voor stond”, blikt hij terug.

DIGITAAL EN FYSIEK ZIJN

GEEN CONCURRENTEN

De CEO tekende met zijn team een aantal

nieuwe ideeën uit. De beursoppervlakte werd

kleiner, maar de Biënnale spreidde haar

vleugels uit met een randprogramma in de

stad. En Jo Libeer startte een internationale

veroveringstocht om meer topmerken naar

Kortrijk te halen. Tot corona roet in het eten

gooide en de editie van 2020 in het water viel:

“Een harde noot om te kraken, maar tegelijk

heeft de pandemie duidelijk gemaakt hoe

belangrijk échte ontmoetingen zijn. Digitaal

en fysiek zijn geen concurrenten, maar vullen

elkaar aan. Het gaat om beleving en memorabele

momenten creëren, zoals eventman

Michiel Vanderheyden ook verkondigt in zijn

boek Moment Marketing.”

De organisatie achter de Biënnale pakte vorig

jaar wel uit met een nieuw concept: Please,

Have a Seat. “We kozen voor een concept dat

eerder een tentoonstelling is dan een beurs,

Jo Libeer: “Ik wil professioneel actief blijven,

maar ga van een wit blad vertrekken. Ik laat het

allemaal even op me afkomen.” (Foto Filip)

businessvlaanderen.be

7


Wij herontwikkelen

industrieel vastgoed

MEERWAARDE VOOR MENS EN OMGEVING

Meer dan ooit vraagt de ontwikkeling van projecten een doordachte

en duurzame aanpak. Daarom focust Hexagon op de reconversie van

bestaand vastgoed naar nieuwe vooruitstrevende plekken die een

meerwaarde betekenen voor mens én omgeving.

Spanjestraat 141 - 8800 Roeselare

+32 (0)51 79 77 18 - www.hxgn.be

Benieuwd naar onze projecten voor jouw ondernemers- of

investeringsplannen? Of ben je van plan jouw bedrijfssite te verkopen?

We bespreken het graag.


IN HET NIEUWS

puur gewijd aan stoelen en zetels. Het bood

exposanten de mogelijkheid om nieuwe

producten voor te stellen aan een publiek

zonder alle toeters en bellen en kosten die

aan een beursstand vasthangen”, aldus Jo

Libeer. “Ze pikten dat idee op: meer dan 200

bedrijven namen deel in een prachtige hal op

de vroegere site Van Marcke in Kortrijk. Toch

speelde corona ons nog parten: met 5000

bezoekers haalden we niet het gehoopte doel.

Maar het concept staat er wel én het kan ook

naar het buitenland geëxporteerd worden.”

DE SECTOR MOET ZICH HERUITVINDEN

In oktober staat een nieuwe editie van Interieur

op het programma. Libeer zal die niet meer

organiseren. “Na twee jaar stilstand komt er

eindelijk weer wat perspectief voor de sector.

Maar ze moet zich heruitvinden. We hebben

Wie creatief en innovatief wil zijn,

moet eerst zijn verbeelding de vrije

loop laten.

daar al een basis voor gelegd, maar het lijkt

me logisch om dit nu door jonge mensen

verder uit te rollen. Daarom heb ik Caroline

Fiers voorgedragen als nieuwe CEO. Ze kent

de sector, werkte al bij de organisatie en heeft

nu de autoriteit om het vernieuwingstraject

aan te sturen.”

De ondernemende Wevelgemnaar stopt dus

bij Interieur, maar zal wel professioneel

actief blijven: “Ik ga vertrekken van een

wit blad. Wie creatief en innovatief wil zijn,

moet eerst zijn verbeelding de vrije loop

laten. Daar start alles mee. Dus laat ik het

op me afkomen. Ik heb mijn werk, in welke

context ook, altijd graag gedaan. En dat zal

nu niet anders zijn. Zelfs al is het gewoon

chauffeur zijn voor onze zoon Julien, die

professioneel pianist is”, besluit Libeer met

een glimlach.

Jo Libeer over ‘Please, Have a Seat’, zijn laatste wapenfeit bij Interieur: “Het concept staat er én het kan ook naar het

buitenland geëxporteerd worden.” (Foto Kris Vanhee)

businessvlaanderen.be

9


VULSTEKE,

ERVAREN PARTNER

VOOR DOORDACHTE

BEDRIJFSGEBOUWEN

BEDRIJFSGEBOUWEN MET

EEN PERSOONLIJKE AANPAK

Doordacht, berekend en efficient.

Vulsteke Bedrijfsgebouwen

is een familiebedrijf met bijna 40

jaar ervaring, 2 generaties kennis

en tientallen eigen bouwexperten

met interne studiedienst.

We bouwen je bedrijfsgebouw

en denken mee van bij de

start. Zowel voor bouwheren

als architecten. Dankzij snelle

communicatie, een praktische

ingesteldheid en duurzame

keuzes creëren we industriebouw

met een architecturale en

budgettaire meerwaarde. Dat

doen we voor elke sector.

WWW.VULSTEKE.BE


DUBBELINTERVIEW

DUBBELGESPREK MET WIM BALLIEU (BALLS & GLORY) EN DOMINIQUE PERSOONE (THE CHOCOLATE LINE)

“DE FOCUS LIGT NU

EINDELIJK WEER OP

HET CREATIEVE EN

DE TOEKOMST”

businessvlaanderen.be

11


Chef, ondernemer, tv-persoonlijkheid … Zowel Bruggeling Dominique Persoone als de uit Gent afkomstige

Wim Ballieu zijn veelzijdige persoonlijkheden die niet in één hokje te plaatsen zijn. Als ondernemer hadden ze het

tijdens de coronacrisis niet onder de markt, maar beiden hebben die periode achter zich gelaten en zitten vol energie

voor de toekomst. We brachten Wim voor een dubbelgesprek samen met Dominique in zijn chocoladefabriek in

Brugge: “In een atelier of een keuken aan een goed product werken, blijft het mooiste dat er is …”

Tekst | Björn Crul

Beeld | Dieter Meyns

Jullie zijn allebei drukbezette

chefs en ondernemers. Is de

balans in evenwicht, of hebben

jullie soms het gevoel dat jullie

vandaag vooral met managen

bezig zijn?

Wim Ballieu: De afgelopen twee jaar zijn een

lastige periode geweest. Ik heb het gevoel

dat ik heel lang een crisismanager was. Als

restaurantketen heeft Balls & Glory afgezien

door de lockdowns, met verplichte sluitingen

en nieuwe regels om de haverklap. Ik

heb echt een deep dive in de operaties van

onze restaurants moeten doen, zodat we

konden overleven via delivery en take away.

Ik moest ook dicht bij medewerkers en franchisenemers

staan, want sommigen hadden

het heel zwaar. Maar vandaag ligt de focus

weer volop op de toekomst. Volgend jaar

bestaan we 10 jaar en we hebben heel veel

ideeën: om verder te evolueren naar echte

food stores, om onze producten nog breder

te verspreiden via traiteurszaken ... Via een

joint-venture heb ik nu ook een eigen marketingbureau,

zodat we een nog stevigere franchisepartner

worden. Het worden sowieso

boeiende tijden.

Dominique Persoone: Ook bij ons heeft corona

in het begin zwaar gewogen. We mochten

als voedingswinkel wel open blijven,

maar plots waren er geen toeristen meer in

Brugge of op de Meir in Antwerpen, waar we

gevestigd zijn. Gelukkig hebben we dat kun-

Creativiteit vloeit voort uit een

mentaliteit van ‘nooit tevreden zijn’.

Dominique Persoone: “Niet elk creatief idee is een succes. Soms sla ik de bal ook wel eens volledig mis.”

12 businessvlaanderen.be


DUBBELINTERVIEW

nen opvangen door onze webshop, die zeer

sterk gegroeid is, en dankzij lokale klanten.

Doordat mensen niets meer mochten of konden

doen, hebben ze meer gespendeerd aan

lokale kwaliteitsproducten, zoals onze chocolade

en pralines. Ik heb zelf ook weer meegedraaid

in onze fabriek, back to the roots,

een hele dag melocakes spuiten bijvoorbeeld.

I love it. En wat dat managen betreft, dat

laat ik over aan mijn vrouw Fabienne, die de

zakelijke aspecten van het bedrijf behartigt,

en aan mijn zoon Julius, die nu productieverantwoordelijke

is in de fabriek.

In jullie vak is creativiteit één

van de belangrijke factoren

om succesvol te blijven. Waar

halen jullie na al die jaren nog

inspiratie voor nieuwe ideeën?

Wim Ballieu: Voor mij vloeit dat voort uit een

mentaliteit van ‘nooit tevreden zijn’. Ons

concept van Balls & Glory - een gehaktbal

met stoemp - lijkt misschien eenvoudig,

maar is nooit af. We zijn bijvoorbeeld constant

bezig met nieuwe vullingen voor de

ballen, maar ook rond de restaurants zelf en

hoe we de zaken daar aanpakken … We kunnen

op vele vlakken nog verbeteren. Ik had

nooit gedacht dat ik dit zo lang zou doen,

maar ik heb wel voor mezelf beslist dat ik er

nog eens tien jaar bij ga doen. Dat kan, omdat

ik ook voldoening haal uit het inspireren van

de teams. Mijn jongste franchisé is amper 23

jaar en runt een zaak met een jaaromzet van

meer dan een miljoen. Daar ben ik fier op.

Dominique Persoone: Ik denk dat creativiteit

in je genen zit: dromerig zijn, blijven zoeken

naar nieuwe ontwikkelingen ... Ik haal bijvoorbeeld

veel inspiratie uit buitenlandse

trips in de jungle, waar ik met vrienden op

zoek ga naar zeldzame of nieuwe cacaovarianten.

Ik ben intussen 50-plusser en ik heb

geleerd dat het in het leven belangrijk is dat

Wim Ballieu: “Mijn ambitie is zorgen dat iedereen een lekkere gehaktbal met puree kan eten,

op zoveel mogelijk plaatsen.”

je ook goed weet wat je niet kan, zodat je

daar geen tijd in steekt. Daarom leg ik me toe

op het creatieve en is mijn madam de CEO.

Maar dat betekent niet dat elk idee een succes

is. Soms sla ik de bal eens volledig mis. Ik

heb bijvoorbeeld lang gedroomd van ijspralines

op topniveau. Ik heb dat concept ontwikkeld,

geïnvesteerd in machines, diepvriezers

en een speciale verpakkingslijn, maar het

idee sloeg gewoon niet aan. Dan ga je eens

op je gezicht. Tant pis!

Jullie komen geregeld op tv,

onder meer op de kookzender

Njam. Hoe belangrijk is het voor

jullie zaak dat jullie een bekend

tv-gezicht zijn?

Dominique Persoone: Hoewel ik weinig van

marketing afweet, voel ik wel dat het belangrijk

is. Het geeft je naambekendheid bij een

groot publiek. En ik merk ook dat mensen

die in de winkel komen, graag een selfie met

me willen … Maar eerlijk: ik heb die bekend­

businessvlaanderen.be

13


Certipower is gespecialiseerd in de

installatie en het beheer van slimme

elektrische laadoplossingen voor jouw

voertuigen. We zorgen ervoor dat

je wagens kostenefficiënt worden

opgeladen.

Neem een kijkje op onze website voor

onze realisaties of contacteer ons voor

een gesprek bij jouw bedrijf op

051 792 022 of via sales@certipower.be.


DUBBELINTERVIEW

Het ecosysteem van een korte keten

met een eigen boerderij tot food

store heeft zich bewezen.

heid nooit zelf gezocht. Het laatste jaar is

qua tv-werk een rollercoaster geweest. Sinds

ik te zien was in ‘Junior Bake Off’ en ‘Over

de oceaan’ (beide op Play4), krijg ik voorstellen

aan alle kanten. Ik moet selectief worden.

De voorbije week was er maar één dag dat ik

niet op een tv-set stond. Echt heavy shit. Dat

hou je gewoon niet vol.

Wim Ballieu: “Ons concept van Balls & Glory lijkt misschien eenvoudig, maar is nooit af. We kunnen

op vele vlakken nog verbeteren.”

Wim Ballieu: Voor mij is de gouden regel dat

ik maar één dag per week aan tv-werk besteed.

Mijn partner zit in die wereld en ik

weet dat het ook veel miserie met zich meebrengt.

De rest van de week zou in principe

moeten bestaan uit twee dagen koken en

twee dagen ondernemen. Want als ik te veel

kook, voel je dat in het bedrijf. En als ik te

veel met ondernemen bezig ben, haal ik er

geen voldoening meer uit. Die haal ik wel uit

het bedenken van nieuwe recepten of een

nieuw kookboek schrijven over ovenschotels.

Of ik inviteer gewoon enkele maten thuis in

Molenbeek om voor hen te koken of om te

brainstormen over nieuwe ideeën.

Zijn jullie nog ambitieus?

Liggen er grootse plannen in het

verschiet?

Dominique Persoone: Fabi en ik hebben geen

behoefte meer om naast Brugge en Antwerpen

nog winkels op te starten. We hebben

keihard gewerkt om onze eigen baas te zijn,

zonder veel miserie te hebben. Maar ik denk

wel dat de volgende generatie, Julius en zijn

vriendin, die ook al meewerkt in de zaak,

zich zullen smijten. We zijn een echte family

business geworden, ik ben daar wel blij om.

De toekomst is verzekerd.

Dominique Persoone: “Ik ben blij dat we een family business zijn geworden. En ik denk dat onze

zoon Julius en zijn vriendin zich zullen smijten.”

Wim Ballieu: Bij Balls & Glory hebben we

investeerders Jonas Dhaenens en Rudi

Dekerpel aan boord gehaald om duurzaam te

kunnen groeien. Mijn ambitie is ervoor zorgen

dat iedereen een lekkere gehaktbal met

puree kan eten, op zoveel mogelijk plaatsen.

Het ecosysteem van een korte keten met een

eigen boerderij tot food store heeft zich bewezen.

Mijn rol zal zijn om het product en

het DNA te bewaken. En voorts: jonge gasten

coachen en op weg helpen met nieuwe

businessvlaanderen.be

15


Weinig woorden,

veel impact

kixx-concept.be


DUBBELINTERVIEW

Verse lucht, zuurstof tanken,

is het beste antistressmiddel

dat bestaat.

concepten, daar wil ik graag nog meer tijd

in steken.

Hoe komen jullie als drukbezette

professionals tot rust?

Wim Ballieu: Hmm, ik vind het moeilijk om

tot rust te komen. Sommigen zouden het

ADHD noemen. Ik heb die onrust altijd al

gehad, ook als kleine jongen, maar ik denk

dat het als horecaondernemer eigenlijk

niet anders kan. Anders hou je het niet vol.

Een warm bad elke dag helpt wel. En voor

een zenmoment keer ik graag terug naar

Sleidinge, waar mijn ouders wonen. Ik ga

daar geregeld paardrijden in het bos, altijd

met mijn mama. Dat is pure ontspanning.

Dominique Persoone: Ik herken me daarin.

Verse lucht, zuurstof tanken, is het beste antistressmiddel

dat bestaat. Ik heb drie honden

en ik doe dagelijks een wandeling met hen in

mijn woonplaats Damme. Liefst van al kom

ik dan niemand tegen en kan ik gewoon genieten

van de wandeling en mijn honden. En

’s avonds rond ik de dag graag af met een aperitief

in mijn mancave. Ziedaar het recept om

het vol te houden: zuurstof en alcohol. (lacht)

Laten we het tot slot nog even

over jullie heimat, Brugge en

Gent, hebben. Dominique,

heb jij iets met Gent?

Dominique Persoone: Gent vind ik een machtige

stad! Brugge zou daar een voorbeeld aan

moeten nemen. Ik heb het gevoel dat het daar

rock-’n-roll is, dat die stad in volle ontwikkeling

blijft. Van Brugge zegt men wel eens dat

het Bokrijk is, maar wie hier woont en werkt,

weet dat dat niet het geval is. En toch, in vergelijking

met Gent missen we iets, een meer

hedendaagse aanpak, zeg maar. Kijk naar

Kobe Desramaults, die werd gecontacteerd

door iemand van de Stad Gent, die zei: kom

maar af en doe hier eens waar je goesting in

hebt. Zo’n dynamiek zouden we in Brugge

ook kunnen gebruiken.

Wim, hoe kijk jij naar Brugge?

Komt er in de toekomst weer een

Balls & Glory in de Breydelstad?

Wim Ballieu: We kijken daar wel naar, maar

geschikte panden bleken tot nu toe te duur. Ik

denk dat Brugge te veel vast zit in het verhaal

van haar Unesco werelderfgoedstatus. Gent

heeft minder dat beschermende, daardoor kan

je er makkelijker ondernemen. De universiteit

zorgt er ook voor dynamiek en jong talent. Er

moet een keer in je brievenbus geplast worden

om vooruit te geraken, denk ik. (lacht) Ik zou

zeggen: Brugge, smijt jullie een keer!

businessvlaanderen.be

17


WANNEER

INDUSTRIEBOUW

KINDERSPEL WORDT

Al 18 jaar lang is Beeuwsaert Construct actief in de industrie- en agrobouw. Met ruim 160 bouwprojecten

per jaar is het orderboekje goed gevuld. Vanuit het West-Vlaamse Ledegem werken 160 medewerkers

samen met circa 200 onderaannemers om de vastgoeddromen van klanten waar te maken. Babycompany,

dat in november 2021 verhuisde naar een splinternieuw gebouw in Roeselare, is een tevreden klant.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Beeuwsaert Construct/Babycompany

Het gloednieuwe winkelpand van Babycompany is voorzien van grote glaspartijen, wat voor veel natuurlijke lichtinval zorgt.

18 businessvlaanderen.be


De aluminium lamellen veranderen van kleur volgens de rijrichting op

de openbare weg.

Het gebouw oogt modern en strak, met ruime parkeermogelijkheden

voor winkelende klanten.

Beeuwsaert Construct werd in 2004 opgericht

door Jeroen Beeuwsaert, samen met zijn

achterneef Didier. Sindsdien heeft het bouwbedrijf

een mooi groeiparcours afgelegd, met

knappe realisaties in de industriebouw. Zoals

onder meer toonzalen, kantoren, hoogbouwmagazijnen,

productiegebouwen en winkelcomplexen

en realisaties in de agrobouw. Het

bedrijf is actief in heel België, maar ook in

Noord-Frankrijk en Zuid-Nederland.

In de zomer van 2020 klopten Steven

Deckmyn en Lies Guillemont van de babywinkel

Babycompany bij Jeroen aan. Omdat

deze snelgroeiende zaak, gespecialiseerd in

geboortelijsten en allerhande artikelen voor

kinderen van 0 tot 6 jaar, bijna letterlijk uit

haar voegen barstte, drong een verhuis naar

een nieuw kantoor- en winkelpand in Roeselare

zich op. Beeuwsaert Construct nam deze

uitdaging graag aan.

toekomstbestendig pand te bouwen met een

grondoppervlakte van in totaal 1300 m², waarvan

de helft voorzien is van een extra verdieping.”

Steven vult aan: “Ons vorig winkelpand

was ‘slechts’ 450 m² groot. We keken dus

enorm uit naar het moment waarop onze

droom werkelijkheid zou worden.”

RAZENDSNELLE OPLEVERING

De verkennende gesprekken tussen

Beeuwsaert Construct en Babycompany

werden eind 2020 afgerond. In maart 2021

startten de funderingswerken. “Jammer

genoeg verloren we enkele maanden met

administratieve beslommeringen over de

bouwvergunning. Maar dat obstakel belette

ons uiteraard niet om samen met het team van

Jeroen door te zetten”, aldus Steven Deckmyn.

SLEUTEL OP DE DEUR

Steven en Lies hebben niets dan lof over de

samenwerking met Beeuwsaert Construct.

Ze zijn erg enthousiast over de aanpak van het

hele team, van calculatoren tot aannemers.

“De medewerkers van Beeuwsaert Construct

leveren topkwaliteit af. Ze denken proactief

mee over de best mogelijke bouwoplossingen

en bijhorende afwerking, zoals bijvoorbeeld

een poort die perfect in hout afgewerkt is. We

hebben in onze nieuwe winkel ook een grote

belevingsruimte voorzien, waarin onze klanten

zowel fysiek als digitaal onze producten

kunnen ontdekken. En vandaag beschikken

we over heel wat stockageruimte en moderne

kantoren, wat ons werk er alleen maar aangenamer

en efficiënter op maakt. We zijn klaar

voor de toekomst!”

GEEN KLASSIEKE INDUSTRIEBOUW

Al tijdens de verkennende gesprekken werd

duidelijk dat Steven en Lies van dit bouwproject

hun levenswerk wilden maken. “We wilden

een modern en strak gebouw met veel lichtinval,

een open belevingsruimte en originele

architecturale accenten. Geen klassieke industriebouw

dus, maar wel een piekfijn afgewerkt

pand met slimme digitale toepassingen

én een aangename werk- en winkelbeleving.”

Een kolfje naar de hand van het team van

Jeroen Beeuwsaert: “Omdat ik Steven al vele

jaren ken, verliepen de eerste gesprekken in

een toffe, informele sfeer. We gingen graag in

op de vraag om langs de rijksweg in Roeselare

een nieuwe winkel te bouwen. Op een terrein

van 2500 m² kregen we de kans om een

De samenwerking met Beeuwsaert Construct

verliep uiterst vlot.

Ook Beeuwsaert Construct werd geconfronteerd

met de nodige uitdagingen. Jeroen:

“Het tekort aan grondstoffen en bouwmaterialen

zorgde soms voor de nodige kopzorgen.

Ook prijsstijgingen in onze sector waren – en

zijn nog steeds – een factor om rekening mee

te houden. Toch slaagden we erin om het

pand in oktober 2021 op te leveren, amper

zeven maanden na de eerste spadesteek. Op

die manier konden Steven, Lies en hun drie

winkelmedewerkers al begin november vorig

jaar de champagnekurken laten knallen.”

Jeroen geeft nog enkele voorbeelden: “Het

gebouw heeft twee goed zichtbare façades,

die voorzien zijn van grote glaspartijen. We

hebben deze gecombineerd met aluminium

lamellen die van kleur veranderen volgens

de rijrichting op de rijksweg in Roeselare.

En ook: de panelen van het winkelpand, die

uit cellenbeton bestaan, hebben we voorzien

van de nodige isolatie en een afwerking met

crêpe aan de buitenzijde en met gyproc aan

de binnenzijde, zodat er geen voegen van de

betonpanelen zichtbaar zijn.”

businessvlaanderen.be

19


Laat creativiteit

altijd los op

een concrete

doelstelling.

20 businessvlaanderen.be


CARTE BLANCHE

In deze rubriek krijgen

ondernemers carte blanche

om hun mening te geven over

de actualiteit en hoe zij naar

de toekomst kijken.

HOE WIJ DE (CORONA)

STORM TROTSEERDEN

Als je voor voldongen feiten staat, heb je twee opties. Eén: zoek dekking,

laat de storm razen en hoop dat je huis overeind blijft staan. Of twee:

grijp de tijd die vrijkomt aan om bakens te verzetten. Ondernemers

kiezen vrijwel altijd voor dat laatste. Dat is ook wat wij hebben gedaan

de afgelopen twee jaar.

Voor een agency als colorclub, met roots in de eventsector, was de pandemie immers zo’n

voldongen feit. Bij ons haalde de drang de bovenhand om mee na te denken over welke impact

corona zou hebben op de toekomst van marketing, communicatie en events. Waar hebben

bedrijven nu nood aan? Welke rol willen wij vandaag en morgen spelen? Hoe kunnen we innoveren

en de weg tonen?

Uit die positieve mindset vloeiden sterke concepten: een website om aan te tonen hoe je veilige

ontmoetingen kan organiseren, zomerconcerten in de Ghelamco Arena als lichtpunt voor zowel

muziekfans als hun favoriete artiesten en crew of het pop-up restaurant Serre, goed voor

een lekker en veilig bubbelmoment in een sprookjesachtig decor.

Zelfkennis is het begin van alle… verhalen

Hoe we die creativiteit triggerden? Vernieuwingsdrang maakte al deel uit van onze cultuur. Onze

medewerkers bezitten bovendien de reflex om elke uitdaging eerst tot de essentie te herleiden.

Dat verhoogt op het einde van het denkproces de kans op een concept met meer impact. Is daarnaast,

zoals het cliché wil, elke crisis een opportuniteit? Zeker, als je anticipeert op de langetermijngevolgen.

De toekomst is immers steeds een antwoord op uitdagingen die in het heden

zijn ontstaan. Laat creativiteit daarom altijd los op een concrete doelstelling. Zo maak je van

toekomstgericht denken iets waar zowel je collega’s als je klanten nu hun voordeel mee doen.

Niets illustreert dat beter dan het toenemend belang van een authentiek verhaal. Dat is immers het

middel waarmee je je merkidentiteit naar je interne en externe communities brengt. Wij hebben

echt die tijd genomen om veel na te denken en te praten over ons DNA, ons verhaal. Want het is

de basis. En als de basis goed zit, krijgt geen enkele storm die kapot. Een investering waard, dus.

Michiel Vanderheyden

CEO colorclub

businessvlaanderen.be

21


www.verfaillie.com

Naadloze integratie

van elektro in uw

interieur

Onze persoonlijke aanpak, de aangename winkelervaring,

een naadloze installatie en onze eigen dienst na verkoop

onderscheidt ons van de grote spelers. Wil je je keuken

of woonkamer uitrusten met de nieuwst technologie,

een vergaderzaal of kantoor digital-proof maken?

Onze gespecialiseerde technici komen ter plaatse en

bieden een offerte op maat aan.

Bezoek onze winkels in Waardamme en Knokke


TIPS & TRICKS

THUISWERK EN ONZEKERE VOORUITZICHTEN DREIGEN EEN MENTALE TOL TE EISEN

“GRIJP DEZE PANDEMIE

AAN OM EEN DUURZAAM

WELZIJNSBELEID

OP TE ZETTEN”

Telewerk is lange tijd de norm geweest en die aanhoudende situatie is nefast voor het welbevinden van

werknemers. Dat blijkt ook uit cijfers van het RIZIV: het aantal langdurige burn-outs en depressies is

nog nooit zo hoog geweest. Toch brengt deze situatie ook opportuniteiten met zich mee en kan het een

katalysator zijn om een beter arbeidsklimaat te creëren.

Tekst | Roeland Van Den Driessche

Beeld | marbl & Kokoro

Katrijn Steenbeke: “Maak vandaag werk van je welzijnsbeleid, want de cijfers liegen er niet om.”

businessvlaanderen.be

23


VOORSPRONG IN

TECHNIEK & VEILIGHEID.

AUTOLIFTEN VAN RDL

RDL Engineering was in 2006 een van de eerste bedrijven in België die autoliften

ontwierp, plaatste en onderhield. In de voorbije 15 jaar legden we de lat continu hoger

op het vlak van gebruiksgemak, technische mogelijkheden en esthetische uitstraling.

Wat veiligheid betreft sluiten we geen compromissen. Met onze RDL Autoliften en

IdealPark Autoliften kunt u als architect of ingenieur technieken dus op uw beide oren

slapen. En dat doet uw eindklant ook! Vraag vandaag nog uw offerte aan!

innovation in motion by

RDL Engineering nv - Ambachtenstraat 46 - 8870 Izegem - België - T +32 (0)51/31 35 24 - www.autolift.be - info@rdl-engineering.com


TIPS & TRICKS

Tim De Vilder (rechts) wil aan de hand van digitale spaarmunten een duurzame gedragsverandering bij medewerkers creëren.

De coronapandemie laat zich nog steeds

voelen. Onze economie staat onder druk

en sommige bedrijven krijgen het moeilijk

omdat er steeds meer personeel uitvalt.

Vermoeidheid en burn-out eisen hun tol.

“We hebben met z’n allen geleerd met het

onvoorspelbare karakter van de pandemie

om te gaan, maar door de aanhoudende

onzekerheid is ook de bezorgdheid

toegenomen. Het risico bestaat dat mensen,

nu er nog steeds weinig perspectief of

zekerheid is, hoop en veerkracht verliezen”,

stelt Katrijn Steenbeke, founding partner

van marbl.

Om het werkgeluk bij medewerkers te bevorderen,

heeft marbl een methode ontwikkeld,

gebaseerd op de principes van de positieve

psychologie. “Daarbij zetten we in op onze

overtuiging: je kan leren optimaal te functioneren

in gelijk welke context. Samen met de

werkgever vertalen we dat naar een positieve

bedrijfscultuur. Dat doen we pragmatisch,

aan de hand van een digitaal leerplatform,

met workshops en andere ontwikkeltrajecten.

Zo zorgen we voor meer energie bij de

medewerkers en daar is de hele organisatie

bij gebaat.”

FITHEID EN MENTALE GEZONDHEID

BELONEN

Ook het West-Vlaamse bedrijf Kokoro ondersteunt

werkgevers in het creëren van een

positieve werkomgeving. “Veel werknemers

zitten vandaag op hun tandvlees. Toch staat

welzijn bij veel bedrijven nog niet hoog genoeg

op de agenda, omdat het veelal een werk van

lange adem is en de resultaten niet meteen

zichtbaar zijn. Nochtans is het bewezen

dat mentaal en fysiek fitte medewerkers op

termijn tot verhoogde resultaten leiden”, stelt

zaakvoerder Tim De Vilder.

“Mentale en fysiek

fitte medewerkers

leiden tot betere

resultaten.”

Om op een laagdrempelige manier een

duurzame gedragsverandering bij de medewerkers

te creëren, bracht Kokoro recent

‘Fitcoins’ op de markt, digitale spaarmunten

om medewerkers te stimuleren gezonder

te leven. “Ze kunnen deze digitale munten

verzamelen door deel te nemen aan sportieve,

educatieve of sociale activiteiten. En

daarmee kunnen ze dan sparen voor allerlei

producten, zoals winkelbonnen of producten

die de fitheid en teamspirit bevorderen. Of

ze kunnen er even goed een masterclass of

inspiratiesessie rond gezondheid en welzijn

mee boeken.”

EEN LEERRIJK PROCES

Voor bedrijven die weinig tijd en ruimte hebben

om gezonde initiatieven op te zetten, zijn de

munten een handige tool om de betrokkenheid

van de medewerkers te verhogen en de

werksfeer te bevorderen. Maar ze zijn slechts

een onderdeel van de oplossing.

“Een goede gezondheid is essentieel om optimaal

te kunnen functioneren. Het ene kan niet

zonder het andere. Er is binnen elk bedrijf een

breder kader en beleid nodig, waarin talent en

samenwerking gestimuleerd worden. Begin

er vandaag aan, want de cijfers liegen er

niet om. Wees als werkgever wel realistisch,

er bestaat immers geen uniforme aanpak.

Het is een traject van vallen en opstaan. Wie

volhardt, zal op termijn de vruchten plukken”,

besluit Katrijn Steenbeke van marbl.

businessvlaanderen.be

25


EXPERT PETER CALLANT WAARSCHUWT KMO’S VOOR NIEUWE RISICO’S

“Neem uw cyber- en groepsverzekering

onder de loep”

26 businessvlaanderen.be


De meeste kmo’s gaan ervan uit dat ze goed verzekerd zijn en dat alles geregeld is met polissen die

zichzelf jaarlijks hernieuwen. Maar ook de verzekeringssector staat niet stil. Er zijn een aantal trends en

evoluties die kmo’s ertoe nopen hun verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden. Toenemende

cyberrisico’s en dalende rendementen in de groepsverzekering vragen om een actiever beheer van

de verzekeringsportefeuille.

Tekst | Björn Crul

Beeld | Callant

Verzekeringsmakelaar Callant is in 30 jaar tijd

uitgegroeid tot één van de grootste makelaars

van het land. Met 130 medewerkers in

kantoren in Oostkamp, Antwerpen en Geel

realiseert het bedrijf een premieomzet

van zo’n 130 miljoen euro. “We zijn in alle

sectoren actief, met een sterke focus op

kmo’s”, legt Peter Callant uit. “Door de

jaren heen hebben we een leidende positie

uitgebouwd in enkele nichesectoren zoals de

visserij, transport, bouw, syndici, mobiliteit en

afstuderende artsen. We leveren ook advies

aan bedrijfsleiders rond financiële zaken en

employee benefits.”

De makelaar ziet een grote uitdaging voor

kmo’s in cyberveiligheid. “Er gaat geen week

meer voorbij of we hebben weet van een

nieuw schadegeval, klein of groot. Daarbij valt

op dat cyberincidenten opvallend veel gelijkenissen

vertonen met de schade bij een brand.

Je hebt niet alleen de kost van de wederopbouw,

maar vooral de gevolgschade na brand

waardoor het bedrijf gedurende een bepaalde

periode niet optimaal kan functioneren.”

EEN ‘DIGITALE BRAND’

Volgens Callant zijn de risico’s van een cyberaanval

dus gelijkaardig, maar kan de schade

nog groter zijn. “Als een bedrijf door een cyberaanval

onbereikbaar wordt, als data gegijzeld

wordt met ransomware of als kritische

machines worden stilgelegd, zijn er minder

of geen inkomsten, moeten de klanten elders

hun goederen of diensten aankopen en dreig

je als bedrijf marktaandeel te verliezen. De

toekomst kan er door dat ene voorval plots

heel somber uitzien”, weet de CEO.

Om de risico’s en kosten die verbonden zijn

aan cybercriminaliteit onder de aandacht te

brengen, lanceerde Callant een tijd geleden

de term ‘digitale brand’. “We moeten nog

Peter Callant: “Door de aanhoudend lage rente

moeten werkgevers extra bijdragen bovenop

de kosten van hun Tak 21-groepsverzekering.”

meer sensibiliseren bij kmo’s, om bedrijfsleiders

bewuster te maken van de gevaren.

De vraag is niet of, maar wanneer een bedrijf

getroffen zal worden. Het aantal aanvallen

stijgt jaar na jaar en de kans op een incident

is reëel”, aldus Peter Callant.

De verzekeringssector speelt daarop in met

gespecialiseerde cyberverzekeringen. “Die

vergen een gedegen analyse. Want nog te

vaak blijkt uit dossiers die wij behandelen bij

schade dat de risico’s ontoereikend of onjuist

werden ingeschat. Laat je als bedrijf dus goed

begeleiden! Wij hebben alvast geïnvesteerd

in een productverantwoordelijke die een

specialiste in cyber is en verzekeringspolissen

op maat kan uitwerken voor kmo’s.”

OPLOPENDE KOSTEN VOOR

GROEPSVERZEKERING

Een tweede belangrijke trend heeft te maken

met de groepsverzekering, de aanvullende

pensioenverzekering die in vele bedrijven deel

uitmaakt van het verloningspakket. In het

verleden werden zowat alle groepsverzekeringen

in de Tak 21 formule belegd, omwille

van het stabiele rendement. Maar dat verhaal

dreigt werkgevers nu op te zadelen met een

hoge factuur.

Peter Callant: “Door de aanhoudend lage

rentevoeten, zien we dat de verzekeringsmaatschappijen

het rendement van die Tak

21-groepsverzekeringen stelselmatig hebben

laten dalen. Maar de werkgever wordt door

de overheid wel verplicht om een jaarlijks

rendement van 1,75% te garanderen aan zijn

medewerkers. Hij moet nu dus extra bijdragen

bovenop de groepsverzekering om daaraan

te voldoen.”

“Wij hebben

gekozen voor Tak

23-beleggingen als

alternatief voor de

groepsverzekeringen.”

Samen met zijn klanten gaat Callant op zoek

naar oplossingen die op termijn wel de mogelijkheid

bieden om die gewaarborgde rente, of

meer, te halen. “We hebben vorig jaar resoluut

voor Tak 23 gekozen als alternatief, een

beleggingsformule met mooie rendementen

binnen een duidelijk afgelijnd plan. Aangezien

er in Europa geen structureel hogere rentes

in het vooruitzicht liggen, hebben werkgevers

weinig andere keuzes. Wij zullen hen helpen

die problematiek aan te pakken en verwachten

dat velen de switch naar Tak 23 zullen

maken”, besluit Peter Callant.

businessvlaanderen.be

27


De meest energieke vorm

van innerlijk evenwicht.

De nieuwe Taycan Sport Turismo. Soul, electrified.

Met de nieuwe Taycan Sport Turismo geniet u van de meest energieke vorm van innerlijk evenwicht.

Een sportief design en genereus veel ruimte. Dynamiek zonder toegevingen en veelzijdigheid zonder

grenzen. Een laag onderstel en uitzonderlijk veel comfort. De nieuwe Taycan Sport Turismo biedt u

het beste van twee werelden.

RS Motors | Porsche Centre

West-Vlaanderen

Kortrijkstraat 155 A,

8770 Ingelmunster

+32 (0)51 / 316 911

info@rsmotors.be

www.rsmotors.be

Milieu-informatie (K.B. 19/03/2004): www.porsche.be

20,2 - 24,7 kWu/100 KM | 0 G CO2/KM (WLTP).

Adverteerder/V.U.: D’Ieteren Automotive S.A./N.V., Porsche Import, Vincent Struye, Maliestraat 50, 1050 Elsene, KBO BE 0466909993.

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.


DE VALKUILEN VAN COMPLEXE REGELS VOOR VERLAAGDE SCHENK- OF ERFBELASTING

Kies als familiebedrijf

niet overhaast

voor fiscale optimalisatie

Familiale bedrijfsleiders die hun bedrijf willen overdragen aan een volgende generatie, kunnen in ons

land gebruik maken van een gunstregime. Het familiebedrijf kan gratis worden geschonken aan de

kinderen, mits het voldoet aan de nodige voorwaarden. Die voorwaarden zijn door opeenvolgende

wijzigingen echter bijzonder complex geworden. Advocaat Mark Delboo raadt aan om vroeg genoeg

na te denken over schenken of vererven.

Tekst | Björn Crul

Beeld | DELBOO Advocaten

Onder impuls van Europa wordt het schenken

van familiebedrijven sinds het eind van

de jaren ’90 ook in ons land gestimuleerd. “De

achterliggende gedachte was dat de continuïteit

van familiebedrijven in het gedrang

kan komen, als er gewacht wordt tot de

bedrijfsleider overlijdt”, legt zakenadvocaat

Mark Delboo uit. “Europa vaardigde daarom

een richtlijn uit om het schenken van familiale

ondernemingen te stimuleren met

een gunstige fiscale

regeling. Men zag

dat als een tewerkstellingsmaatregel:

er zouden minder

bedrijven failliet gaan

en dus minder jobs

verloren gaan.”

In België was er in de

eerste regeling geen erfbelasting op een

familiebedrijf, maar wel een schenkbelasting

van 3%. De nieuwe regelgeving sinds

2012 draaide het principe om: schenken

werd gratis gemaakt en een bedrijf dat in een

successie terechtkwam, werd in de rechte lijn

aan 3% erfbelasting onderhevig gemaakt.

“Uiteraard koppelt de wetgever voorwaarden

aan het gunstige regime om te schenken. In

den beginne was er bijvoorbeeld een tewerkstellingsclausule,

maar die werd inmiddels

vervangen door het criterium dat het om een

actieve onderneming moet gaan, lees: een

activiteit als zelfstandige zoals een bakker of

slager, of een vennootschap die bijvoorbeeld

btw betaalt, anders dan een managementvennootschap.”

De regels laten hoe langer, hoe

meer ruimte voor interpretatie door

de belastingadministratie.

TOENEMENDE TECHNICITEIT

EN INTERPRETATIE

Dat is echter niet de enige wijziging. Ook op

andere vlakken werd er aan de regelgeving

gesleuteld. Mark Delboo: “De toenemende

techniciteit leidt ertoe dat sommige zaken

die vroeger mochten, nu niet meer toegela-

ten zijn. En we merken ook dat er hoe langer,

hoe meer ruimte is voor interpretatie door

de belastingadministratie. Dat leidt tot meer

en meer procedures in de rechtbank, waarbij

men alsnog probeert belastingen te innen op

de overdracht van familiebedrijven.”

Een eerste vraag die beantwoord moet

worden, is of het bedrijf wel voldoet aan

de definitie van familiale onderneming

volgens de criteria van

de overheid. “Vroeger

maakte het niet uit

of men rechtstreeks

aandeelhouder was

of via een holding. Nu

zijn er verschillende

drempels ingebouwd,

waarbij je bijvoorbeeld

minstens 50% rechtstreeks

moet aanhouden, indien een familiale

holding mede-eigenaar is.”

De advocaat haalt nog enkele voorbeelden aan

van gewijzigde regels: “Vroeger waren de rekening-couranten

in de familiale vennootschap

vrijgesteld van belasting. Maar vandaag is dat

30 businessvlaanderen.be


LEGAL

Mark Delboo: “Vaak zien we dat

boekhouders enkel oog hebben voor

fiscale optimalisatie op korte termijn.”

niet meer zo. Wat ook veranderd is, is de behandeling

van een structuur waarin een familiale

onderneming verweven zit. Vroeger kon je de

hele structuur vrijstellen bij een schenking, nu

enkel nog als het gaat om een relatie dochtermoedervennootschap.

Als er dan een holding

tussen die beide in werd gecreëerd, kan dat tot

onaangename verrassingen leiden.”

TEGENSTRIJDIGE RECHTSPRAAK

Het komt erop neer dat familiale ondernemers

vroeg genoeg moeten nadenken over

zaken die later een impact kunnen hebben

op de overdracht. “Vaak zien we dat boekhouders

enkel oog hebben voor fiscale optimalisatie

op korte termijn. Ze bedenken hybride

structuren, bouwen liquidatiereserves in om

ze zo snel mogelijk uit het bedrijf te kunnen

halen, enzovoort. Maar men moet voor ogen

houden dat de wetgever bij schenking of

vererving die structuren nauwlettend bekijkt,

en dat er soms ook voorwaarden zijn waarbij

het kapitaal nog een bepaalde termijn in het

bedrijf moet blijven”, aldus het boegbeeld van

DELBOO Advocaten.

“En dan heb ik het nog niet gehad over de

rechtspraak, waar we soms tegenstrijdige

vonnissen zien. In een zaak van kapitaalvermindering,

hebben we recent bij de rechtbank

in Gent twee verschillende interpretaties

gezien met een andere berekenwijze van de

schenkbelasting aan 3%, voor een soortgelijke

transactie waarbij het geld voortijdig uit

de vennootschap werd gehaald”, vertelt Mark

Delboo. “Rijd je dus niet vast in fiscale spitstechnologie

en laat je vooral tijdig adviseren

door een beslagen expert in de materie.”

businessvlaanderen.be

31


Extra diepvriesopslagruimte en laadkaaien voor Larfrost: een combinatie van kelderbouw, prefabbetonpanelen en staalstructuren.

EEN STERKE SPELER IN DUURZAME TOTAALPROJECTEN VOOR INDUSTRIE- EN LANDBOUW

“WE REALISEREN DE BOUWDROMEN

VAN ONDERNEMERS”

In 1989 startte Marc Mahieu in Poperinge een eenmanszaak als specialist in metaalbouw voor de

agrarische sector. Ruim dertig jaar later is deze eenmanszaak uitgegroeid tot een bloeiend en ambitieus

bouwbedrijf met 140 werknemers, met vestigingen in Komen (hoofdzetel), Pittem en het Noord-Franse

Duinkerke. Dagelijks zijn zeventien montageploegen in de weer in heel België en Noord-Frankrijk om

de bouwdromen van ondernemers te realiseren.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Mahieu Construct

De spreidstand tussen agro- en industriebouw

leverde het bedrijf de voorbije drie decennia

een sterke reputatie op. Marc Mahieu legt

uit: “De voorbije jaren hebben we onze sterke

positie in de landbouwsector kunnen consolideren.

Tien jaar geleden zetten we ook de stap

naar industriebouw. Dit deden we via projecten

in de zogenaamde agrarische industrie,

zoals voor specialisten in vlees-, aardappelen-

en groenteverwerking die in Vlaanderen

talrijk aanwezig zijn. Vandaag ontvangen we

veel aanvragen voor de bouw van productieunits,

opslag- en koelruimtes, kantoren en

commerciële ruimtes voor industriebedrijven,

in zowel België als Noord-Frankrijk. Omdat

we zowel staal- als betonconstructies aanbieden,

kunnen we steeds sleutel-op-de-deurtotaalprojecten

realiseren voor bedrijven.

Qua omzet bedraagt de verhouding agro-/

industriebouw ongeveer 30/70 procent.”

STAAL- EN BETONPRODUCTIE IN EIGEN HUIS

Zoon Felix – die vier jaar geleden mee aan

boord van het bedrijf kwam – stippelt als

hoofd van de verkoopafdeling en directeur van

de eigen prefabbetonfabriek mee de koers

uit van Mahieu Construct. Welke troeven wil

hij in de kijker zetten? “Omdat we de productie

van stalen bouwelementen en betonnen

panelen ‘incompany’ voorzien, kunnen we

snel en flexibel schakelen als een klant ons

32 businessvlaanderen.be


Door zelf betonpanelen

te produceren is

Mahieu Construct niet

meer afhankelijk van externe

leveranciers en kunnen we

sneller bouwen.

Het kantorencomplex Project Tourmalet in Gistel: mooie combinatie van

staal en beton uit eigen productie.

een bouwdossier voorlegt. In maart 2020

hebben we in het Franse Duinkerke onze

eigen betonafdeling opgestart. Met die investering

gaan we met Mahieu Construct voluit

voor zogenaamde verticale integratie, waarbij

we zoveel mogelijk productieactiviteiten

in eigen handen nemen. Vroeger kochten we

betonpanelen aan, nu produceren we ze zelf.

We zijn dus niet meer afhankelijk van externe

leveranciers, terwijl we kunnen anticiperen

op mogelijke obstakels en onze bouwprojecten

snel kunnen uitvoeren.”

BUILDING TOGETHER ALS RODE DRAAD

Naast die materiaalproductie in eigen huis

ziet Felix nog een belangrijke troef waarin

Mahieu Construct uitblinkt: de realisatie van

sleutel-op-de-deur-totaalprojecten, met oog

voor detail en architectuur. “Klanten kunnen

op ons rekenen voor zowel nieuwbouw- als

renovatieprojecten. We ontzorgen de klant

van a tot z: van de afbraak van bestaande

gebouwen, het tekenen van nieuwe plannen

en het berekenen van de stabiliteit tot het

afwerken van bedrijfssites, zoals de aanleg

van een parking. Hiervoor hebben we uiteraard

de nodige expertise in huis. Voor technieken

en afwerking werken we samen met

zorgvuldig geselecteerde onderaannemers,

die net zoals ons uitmuntende kwaliteitsstandaarden

hoog in het vaandel dragen. Mahieu

Construct fungeert dus als totaalcoördinator

van duurzame bouwprojecten, met telkens

één aanspreekpunt voor de klant. Dat biedt

die klant de nodige gemoedsrust en comfort,

waardoor hij zich zonder kopzorgen op zijn

eigen kernactiviteiten kan concentreren.”

De nieuwe kantoren van het advieskantoor Socofidex in Doornik zijn een referentie op vlak van

duurzaam bouwen.

INSPIRERENDE PROJECTEN

Het bouwbedrijf kan enkele mooie en inspirerende

projecten voorleggen. Felix licht er

enkele uit: “Momenteel bouwen we in Gistel

het moderne en praktische kantorencomplex

Tourmalet. De combinatie van zelfgeproduceerd

staal en beton bij dit project zorgt voor

een architecturaal unieke beleving. We vulden

het gebouw trouwens aan met een commerciële

ruimte en ondergrondse parking. Een ander

project in de kijker is de bouw van een nieuw

diepvriesmagazijn voor Zeebrugge Food Logistics.

Voor deze importeur van diepvriesproducten

en verse vis gingen we graag de uitdaging

aan om een gebouw te voorzien dat de ambities

van het bedrijf kan waarmaken, met name

een verdubbeling van de opslagcapaciteit in de

diepvries en een ruimere expeditiezone. Ook

voor dit project gingen we slim aan de slag met

beton en staal. We zijn erg trots op het eindresultaat.

De komende maanden en jaren staan

nog tal van innovatieve en boeiende projecten

op de agenda, en dit in diverse sectoren en voor

alle types en groottes van bedrijfsgebouwen!”

businessvlaanderen.be

33


BURGEMEESTER RUTH VANDENBERGHE AAN HET WOORD

“Innoveren zit in

het DNA van Kortrijk”

Kortrijk heeft van oudsher een ondernemend imago. Al in de Romeinse tijd werd er handel gedreven aan de

Leie, op het kruispunt van twee belangrijke heirbanen. Later maakte de regio naam en faam met het vlas. Na het

verval van de textielsector vond ze een tweede adem dankzij innoverend ondernemerschap in de maakindustrie.

Burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) kijkt dan ook met vertrouwen naar de toekomst.

Tekst | Björn Crul

34 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

Wat maakt van Kortrijk de spil

in deze economische regio?

Ruth Vandenberghe: De basis zit in het vakmanschap

en flexibiliteit dat onze ondernemers

altijd hebben gehad. Door tegenslagen

en crisissen hebben we ons een aantal keer

in de geschiedenis moeten heruitvinden

door nieuwe zaken te proberen en te blijven

investeren in innovatie.

Uiteraard speelt onze ligging ook een

rol, centraal op de assen tussen Parijs en

Amsterdam en Londen en Brussel. Zowel

over de weg, per spoor als via de binnenvaart

zijn we uitstekend bereikbaar. En aangezien

we vlak bij de grens liggen, is internationaal

ondernemen bijna vanzelfsprekend.

Daarnaast investeert de stad al lang in voldoende

ruimte om te ondernemen. Vandaag

tellen we 684 hectare aan bedrijventerreinen,

met een bezettingsgraad van meer dan

80 procent. We merken trouwens dat de

coronapandemie geen impact heeft gehad

op de vraag, integendeel: nog steeds zoeken

bedrijven naar mogelijkheden om uit te breiden

of naar een nieuw gebouw.

De vraag naar ruimte houdt

dus aan. Waar ziet u nog

mogelijkheden voor bijkomende

bedrijvigheid?

Ruth Vandenberghe: We bekijken dat in een

regionaal perspectief met de intercommunale

Leiedal. Naast nieuwe terreinen zal de

toekomst vooral liggen in reconversie en in

projecten die meerdere functies combineren:

ondernemingen, vrije tijd, wonen, handel,

onderwijs, enzovoort. Een mooi voorbeeld

daarvan is de site Van Marcke. Het

vroegere hoofdkwartier van het bedrijf gaan

we samen met de familie herontwikkelen.

Het gaat om een zone van ruim 15 hectare

die aansluit bij het centrum van de stad, het

station en bij Kortrijk-Weide, waar we al een

cluster van onderwijs- en onderzoeksinstellingen

hebben. Deze voormalige industriële

terreinen bieden uiteraard mogelijkheden

voor bedrijven, maar we zien dit echt als een

gebied dat dankzij een aantrekkelijke combinatie

van functies kan uitgroeien tot een volledig

nieuw stadsdeel.

Ruth Vandenberghe: “Binnen onze startershub Hangar K proberen we samen met Howest

een nieuwe ecosysteem uit te bouwen voor bedrijfjes actief in gaming.”

We hebben immers niet alleen ruimte om

te ondernemen nodig. Kortrijk is een groeiende

stad. We tellen vandaag bijna 78.000

inwoners en willen tegen 2040 naar 85.000

Kortrijkzanen gaan. Bovendien blijven we

groeien als studentenstad, met inmiddels

meer dan 15.000 studenten. Ook voor al die

mensen hebben we voldoende ruimte nodig.

De coronapandemie

heeft geen impact

gehad op de vraag

naar ruimte om te

ondernemen.

In welke sectoren ziet u een

toekomstpotentieel voor

Kortrijk?

Ruth Vandenberghe: De maakindustrie zal

één van onze fundamenten blijven. Van de

top 100 Vlaamse maakbedrijven zijn er liefst

30 gevestigd in de regio. Vaak gaat het over

familiale ondernemingen, die er dankzij hun

focus op de lange termijn voor zorgen dat

we minder onderhevig zijn aan crisissen.

We hebben ook kennisinstellingen die deel

uitmaken van dat ecosysteem en bijdragen

aan de innovaties rond Industrie 4.0. Ik denk

dan onder meer aan Flanders Make, Sirris

en Creax. Ook onze werking rond design en

design thinking sluit daarbij aan.

Een tweede pijler zijn techbedrijven die werken

rond artificial intelligence en EdTech.

Daarbij vind je gevestigde namen als Barco

en Signpost, maar ook jonge bedrijfjes die

elkaar vinden en versterken in onze startershub

en incubator Hangar K.

En een derde sector die nog veel kansen

biedt, is alles wat met gaming te maken

heeft. Howest heeft hier een wereldvermaarde

bacheloropleiding uitgebouwd rond

Digital Arts & Entertainment. En we proberen

samen met de hogeschool een nieuwe

ecosysteem uit te bouwen binnen Hangar K.

We zien dat dit al tot nieuwe bedrijfjes leidt,

zoals Play It Safe! bijvoorbeeld.

Wat heeft de stad te bieden

voorstartende ondernemers en

start-ups?

Ruth Vandenberghe: We zijn in de eerste

plaats een stad van ondernemers, met veel

dynamiek en creativiteit. Steve Rousseau

businessvlaanderen.be

35


De huidige arbeidsmarkt...

een doolhof ?

HR Flux wijst u de weg.

Als strategische HR-partner bieden we een ruim pakket aan dienstverlening. Van HR-audit,

search en assessment tot coaching van uw aangeworven high-potential. Dit doen we door in

constante verbinding te blijven met ons netwerk, data-analyse en inzet van jarenlange know-how en

wetenschappelijke tools. Strategisch rekruteren vertrekt bij ons steeds vanuit uw organisatie-DNA.

Verder kennismaken? We maken graag tijd om te luisteren hoe we uw organisatie naar the next

level kunnen brengen.

Careers in motion

www.hrflux.be

Kortrijk | Gent


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

van House of Talents zei me onlangs: Je

moet succes en ambitie uitstralen om succes

te ontvangen. Zo zien wij het ook: we blijven

ambitieus en we investeren in evenementen

om het imago van de stad te versterken.

Denk aan de nieuwe boekenbeurs Boektopia,

maar ook aan de Biënnale Interieur, die een

gevestigde waarde is.

Kortrijk is de juiste plek voor wie het wil wagen

als ondernemer. We zijn een compacte

stad en we onderhouden korte lijnen met

ondernemers. Zo kunnen we hen snel adviseren

om tot de juiste oplossingen te komen

voor hun problemen.

De voormalige

site Van Marcke is

15 hectare groot

en zal een nieuw

multifunctioneel

stadsdeel worden.

Mobiliteit blijft een investeringsprioriteit voor Kortrijk. Dit jaar wordt de

stationsomgeving aangepakt.

De war for talent is voor vele

ondernemingen de grootste

zorg op dit moment. Wat kan u

doen om het probleem mee op

te lossen?

Ruth Vandenberghe: Als stad proberen wij

bedrijven te ondersteunen in de war for

talent. Het aantal openstaande vacatures

in de stad piekt boven de 3500. En ook het

feit dat er per vacature maar 0,6 werkzoekenden

beschikbaar zijn, is nooit gezien. Wij

zorgen ervoor dat we goeie omstandigheden

bieden om medewerkers te vinden en te

houden: een betaalbare centrumstad waar

het goed is om te wonen, met veel talent

beschikbaar dankzij de onderwijsinstellingen,

een uitgebreid shopping-, sport- en

cultuuraanbod … We willen onze studenten

koesteren opdat ze hier zouden blijven na

hun studies.

Kortrijk ziet veel potentieel in reconversie van oude bedrijfssites. In een vroegere loods van

Van Marcke vond eind vorig jaar de beurs ‘Please have a seat’ plaats.

Tot slot: welke projecten met

belang voor de bedrijven wil u

dit jaar realiseren?

Ruth Vandenberghe: De mobiliteit verbeteren

blijft één van onze prioriteiten. Dit jaar

pakken we de omgeving van het station met

de tunnels en parking aan. We willen een

vlottere verbinding tussen het centrum, het

station en Hoog-Kortrijk tot stand brengen.

Daarnaast gaat er ook veel aandacht naar

zachte mobiliteit en willen we het netwerk

van veilige fietsverbindingen van en naar

de bedrijvenzones verder uitrollen. Voorts

hopen we op een doorbraak rond de verdere

afwerking en ontsluiting van de Ring. In dat

dossier zouden we dit jaar eindelijk vooruit

moeten kunnen gaan.

businessvlaanderen.be

37


STAD KORTRIJK INVESTEERT IN ERGONOMISCH ZITMEUBILAIR

OMDAT ERGONOMIE

EN WELZIJN

BELANGRIJK ZIJN

In bijna 16 jaar tijd is het Kortrijkse ergonomiebedrijf Ergodôme uitgegroeid tot een vaste waarde. De kmo

vulde een leemte in waar de markt al langer om vroeg: ergonomische zit- en slaapmeubels. Ergodôme kan

nu met een mooi referentiecontract uitpakken: het zal tot 2026 aan alle diensten van stad Kortrijk nieuwe

bureaustoelen leveren, met daarbij een individuele opleiding over instelling en gebruik. Bovendien is het

zitmateriaal recycleerbaar en dus ook duurzaam.

Tekst | Karel Cambien

Beeld | Ergodôme

Ergonomie is al lang geen modewoord meer.

En met reden: het bepaalt in grote mate ons

leven, ongeacht of dat nu overdag is dan wel

’s nachts. Aan de keuken- en/of salontafel

thuis, in de zetel voor tv, op de matras in bed

of aan de computer op kantoor. Er was enkel

nog een bedrijf nodig dat de roep om en de

vraag naar een betere ergonomie ook in de

praktijk gestalte kon geven.

De Kortrijkse ondernemer Thibaut Lambrecht

maakte van zijn ergonomische droom

een zakelijk verhaal, dat begon in 2006 en dit

jaar dus zestien jaar op de teller heeft staan.

De grootste gemene deler door die twee decennia

ondernemerschap heet groei. Naast

Kortrijk heeft Ergodôme immers ook met

succes een anker uitgeworpen in Antwerpen.

De andere groeipool heet B2B: bedrijven

hechten steeds meer belang aan het welzijn

van hun achterban.

Het belang van een

thuisreferentie

Omdat thuisreferenties in elke business belangrijk

zijn, ging het Kortrijkse bedrijf in op

een recente aanbestedingsvraag van de Stad

Kortrijk. Zij is met 1800 medewerkers één

van de belangrijkste werkgevers van de hele

regio. Het stadsbestuur hecht, met de woor-

Ergodôme wil meer zijn dan

een leverancier van ergonomische

zit- en slaapmeubels.

38 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

De Kortrijkse schepen Kelly Detavernier in het gezelschap van Thibaut Lambrecht van Ergodôme: “We kiezen altijd voor de beste kwaliteit.”

businessvlaanderen.be

39


HAPPY PEOPLE,

HAPPY COMPANY.

Contacteer ons voor

deskundig advies

in ergonomische

kantoorinrichting en

oplossingen op maat!

Ergonomie, een slimme investering.

Investeren in ergonomie betekent rechtstreeks investeren in de gezondheid en energie van

medewerkers. Wie zorg draagt voor mensen, creëert zo een niet te stoppen positieve dynamiek

binnen een organisatie. Investeren in een ergonomische werkomgeving waar de mens en zijn

behoeften centraal staan, kan op verschillende niveaus.

Showroom Kortrijk

Sint-Janslaan 19, 8500 Kortrijk

Showroom Antwerpen

De Bruynlaan 127, 2610 Wilrijk

T: 056 311 266 - E: info@ergodome.be - ergodome.be


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

den van schepen Kelly Detavernier, prioritair

belang aan het welzijn van zijn personeel.

Om de lichamelijke gezondheid van die medewerkers

te verbeteren, investeert de stad

in ergonomisch kantoormeubilair, dat ook

beweging stimuleert. Dynamisch in plaats

van statisch. De keuze viel na aanbesteding

op Ergodôme, dat ook door onafhankelijke

experts geprezen wordt voor zijn expertise

in de materie.

Over ergonomie en de drang van de stad om

ergonomische oplossingen ook aan te bieden

aan de achterban, heeft schepen Kelly

Detavernier zo haar eigen visie. “We hebben

bij het aantreden van het huidige bestuur een

heus beleidsplan opgesteld. Dat document

bevat tal van doelstellingen over het welzijn

van onze medewerkers: aandacht voor telewerk,

voor bewegen tijdens de werkuren,

voor teambuildingactiviteiten, voor vorming,

voor duurzame mobiliteit in woon-werkverkeer,

ondersteuning in loopbaanbegeleiding

en kansen op interne doorstroming en zelfs

voor voldoende koopkracht. Dat was ook nodig,

want de stad is uitgegroeid tot een van

de belangrijkste werkgevers van de regio,

onder meer na de inkanteling van een aantal

vzw’s. In zo’n nieuw organigram kan het niet

Niemand kan nog

om het welzijn van

de medewerkers

heen.

anders of je moet een globale visie ontwikkelen

op welzijn.”

Dit jaar staat welzijn hoger dan ooit op de

agenda van de stad. “We hebben ook een professionele

externe partner aangesproken die

leidinggevenden extra ondersteuning en kapstokken

zal geven om zo onze medewerkers

blijvend te laten ontwikkelen en te motiveren.

Verbinding en connectie zijn cruciaal, zeker in

deze digitale tijden”, aldus de schepen.

Voor de nieuwe bureaustoelen verkoos de

stad Kortrijk Ergodôme. Kelly Detavernier:

“Er werd vooraf een bestek opgemaakt

waaraan kandidaten moesten voldoen. Ergodôme

kon zonder veel twijfel de beste papieren

op tafel leggen, niet alleen met zijn

producten, maar ook met de bijkomende

begeleiding.” De schepen vindt ook het lokale

aspect belangrijk. “Waar het kan, doen

we dat inderdaad, samen met de aankoopdienst

van de stad. Maar we houden ons

daarbij aan alle voorschriften, zowel in het

bestek als inzake wetgeving. Eén zaak moet

altijd overeind blijven: we kiezen voor de

beste kwaliteit. Als dan blijkt dat een bedrijf

uit eigen regio aan die voorwaarden voldoet,

is dat mooi meegenomen.”

businessvlaanderen.be

41


42 businessvlaanderen.be

Colin Dewulf: “De tijd van

‘pour vivre heureux, vivons cachés’,

is heus wel voorbij.”


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

EXPERT COLIN DEWULF ANALYSEERT DE TRENDS IN HR

“Bedrijven hebben

voor hr nood aan een

out-of-the-box strategie.”

Met 34 jaar beroepservaring op de teller, mag Colin Dewuf (HR Flux) zich een expert ofte een oude rot in de sector

van de hr noemen. Hij kan de evoluties in de sector dan ook als geen ander analyseren. Met HR Flux gaat Dewulf

ook dieper in op een thematiek die kmo’s en familiebedrijven wel eens links laten liggen. “Elk bedrijf zou een raad

van advies moeten hebben.”

Tekst | Karel Cambien Beeld | HR Flux

Na negentien jaar voor derden te hebben

gewerkt, achtte Colin Dewulf vijftien jaar terug

de tijd rijp voor een eigen zaak. Vandaag

werken de teamleden vanuit twee uitvalsbasissen:

Kortrijk en Gent. “Zonder over anderen

te willen oordelen, maar ik heb met HR

Flux van meet af aan het verschil proberen te

maken door een waarden gedreven aanpak”,

zegt Colin Dewulf. “Zowel tegenover kandidaten

als tegenover bedrijven, is de manier

van omgaan met mensen wat mij betreft een

doorslaggevende factor. Daarnaast heb ik

het ook altijd als mijn handelsmerk gezien

om mij te verdiepen in de strategie van een

bedrijf. Wie aandacht heeft voor de bredere

context, kan de klant ook beter dienen.”

Niets is nog hetzelfde

Colin Dewulf zag als zelfstandig hr-expert,

de markt ook danig evolueren. “Ik zie een

aantal belangrijke trends”, aldus Dewulf.

“Een: het belang van branding of marketing.

Bedrijven moeten zich bewust zijn dat het

imago er toe doet. Meer zelfs: het moet top

of mind zijn. Twee: soft skills zijn minstens

even belangrijk, zo niet belangrijker geworden

dan welk diploma dan ook. Een diploma

is niet langer een vrijgeleide voor een job, er

moet meer zijn. Drie, en de coronapandemie

heeft dat versneld, de intrede van de digitale

of online rekrutering. Vier: kandidaten zijn

meer dan ooit voorbereid als ze solliciteren.

Ze informeren zich vooraf maximaal over het

bedrijf dat interesse in hen toont.”

Wapens in de War for Talent

Over de War for Talent heeft Dewulf ook zijn

eigen visie. “Ergens is het logisch dat er nu

zoveel mankracht te kort is”, vindt hij. “Veel

babyboomers verlaten de arbeidsmarkt, en

dat laat zich voelen omdat de instroom niet

mee evolueert met de uitstroom. Ik raad

bedrijven altijd aan meer out-of-the-box te

denken en niet bij de pakken te blijven zitten.

Bedrijven hebben meer

dan ooit nood aan

externe advies.

Eigen opleidingen voorzien en organiseren is

een goed idee. Of ook: ambassadeurs aanstellen,

een goede retentiepolitiek uitwerken of

anticiperen in plaats van te wachten tot een

vervanging zich opdringt. Finaal moeten de

bedrijven ook leren om alle reserves tegenover

andere nationaliteiten aan de kant te

schuiven, want net daar schuilen veel mogelijkheden.

Ik pleit ook voor een door de overheid

gestuurd beleid waarbij de mobiliteit

maximaal gestimuleerd wordt. Het kan toch

niet dat er in Vlaanderen zoveel vraag is naar

goede medewerkers, terwijl er in de Brusselse

agglomeratie zoveel werklozen zijn.”

Nood aan extern advies

Colin Dewulf breekt ook een lans voor meer

raden van advies bij kmo’s en familiebedrijven.

“De pijnlijkste vaststelling is dat de

bedrijven die het hardst schreeuwen dat ze

dergelijk instrument niet nodig hebben, in

wezen die bedrijven zijn die een raad van

advies het best zouden kunnen gebruiken”,

aldus Colin Dewulf. “De tijd van ‘pour vivre

heureux, vivons cachés’, is heus wel voorbij,

al wil niet iedereen dat ook geweten hebben.

Dat maakt het net zo’n moeilijk debat.

Het gezegde is bekend dat buitenstaanders

de zaken meestal veel scherper zien. Ik roep

veel bedrijfsleiders dan ook op kritisch te

blijven voor zichzelf en zich open te stellen

voor derde adviseurs via de formule van

een professionele raad van advies. De meerwaarde

daarvan is manifest. Via onderzoek is

het bewijs al geleverd dat er een oorzakelijk

verband tussen betere balanscijfers en een

onafhankelijke (belangrijk!) raad van advies.

Want ook dat moet gezegd worden: in zo’n

raad kan je maar beter geen vrienden, dichte

kennissen of naasten opnemen.”

businessvlaanderen.be

43


DÉ STANDAARD VOOR

GAME BASED

LEARNING

Begeesterend en leuk

Hoge kennisoverdracht

Zeer interactief

Laagdrempelig

Visueel

Statistieken

Ben jij die creatieve opleidingsverantwoordelijke,

HR-manager of preventie-adviseur? Train je

personeel niet langer met saaie E-learnings,

maar met interactieve games!

Wil je zien hoe het werkt?

Vraag een gratis demo en test aan:

www.playit.training


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

WEST-VLAAMS IT-BEDRIJF IS DE REFERENTIE OP HET VLAK VAN GAMEBASED LEARNING

Spelenderwijs een opleiding

volgen zorgt voor beter resultaat

Mike Ptacek (rechts): “Dankzij onze simulaties hebben medewerkers meer vrijheid en worden ze sneller opgeleid.”

Sinds de uitbrak van de coronapandemie zijn bedrijven massaal overgeschakeld op hybride werkvormen. Dat

brengt heel wat uitdagingen met zich mee. Zo vraagt personeelsopleiding en bijscholing een aangepaste aanpak.

En daarvoor heeft Play It uit Kortrijk een oplossing. “Nu bedrijven hun werknemers al een tijdje niet meer mogen

samenbrengen, kan je met ons platform nog altijd spelenderwijs een opleiding volgen. En die aanpak werkt”, stelt

zaakvoerder Mike Ptacek.

Tekst | Roeland Van Den Driessche

Beeld | Play It

Play It, een spin-off van Howest, biedt een

open leerplatform dat gebruik maakt van

games om zowel werknemers als werkgevers

op te leiden. Klanten hebben de keuze

tussen een standaardcatalogus of volledig op

maat gemaakte opleidingen.

Mike Ptacek: “Het unieke is dat organisaties

al hun medewerkers tegelijk kunnen opleiden.

Elke collega krijgt een aanbod en kan

vervolgens zelf bepalen wanneer en op welk

toestel hij of zij de opleiding volgt. Zo’n training

is laagdrempelig en duurt gemiddeld

vijf minuten. Het resultaat is dat personeel

tot 4 keer sneller opgeleid wordt en de kennisoverdracht

met 30% stijgt.”

Play It noteerde het voorbije jaar een forse

groei en telt intussen meer dan 100.000 gebruikers.

De teller van het aantal gevolgde

opleidingen staat op meer dan een half miljoen.

“Steeds meer bedrijven vinden hun weg

naar ons. Zo hebben we recent voor Mowi

het onthaalbeleid geoptimaliseerd door

de werkomgeving te simuleren. En voor

Borealis brachten we de veiligheidsrisico’s

op de werkvloer in kaart. Op een eenvoudige

manier kan het zo arbeidsongevallen reduceren

en meer bewustwording bij de medewerkers

creëren.”

businessvlaanderen.be

45


Ontdek

ook onze

service in

Frankrijk*!

De meest persoonlijke lease.

Vancia Car Lease staat voor een unieke, persoonlijke aanpak. Wij bieden een perfecte

service op maat én de nodige flexibiliteit. Van professioneel mobiliteitsadvies, over een

volwaardige aanloopwagen, tot een all-in support voor de leasing van uw wagenpark:

u blijft steeds mobiel. En dit zowel via Vancia Car Lease België als Vancia France * .

Contacteer ons vrijblijvend op 056 34 57 81 of via vanciacarlease.com.

Lease is more.®

*

Bent u actief in Frankrijk? Ontdek onze voordelige leasevoorwaarden via Vancia Car Lease France.


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

CHRISTOPHE VANDECASTEELE TREEDT TOE TOT DIRECTIE VANCIA CAR LEASE

“Bedrijven ontzorgen

is onze grootste zorg”

In de wereld van de autoleasing zijn er een aantal grote spelers, maar evenzeer flexibele, familiale bedrijven. Vancia

Car Lease van de familie Vandecasteele behoort tot die laatste categorie. Het bedrijf is na 37 jaar actief in België en

Frankrijk. “Onze corebusiness? Service én fiscaal advies geven aan bedrijven en de volledige ontzorging verlenen

als het over het beheer van hun wagenpark gaat.”

Tekst | Karel Cambien Beeld | Vancia

de mond vol van duurzaamheid en ik vind

dat ondernemers de plicht hebben daarin

het voortouw te nemen.”

Vandecasteele verwijst daarbij expliciet naar

twee nieuwe initiatieven: enerzijds het aanbieden

van fietsleasing aan bedrijven, anderzijds

advies omtrent elektrische wagens en

leaseoplossingen voor laadpalen. “We zijn

groot geworden met onze service en dat willen

we zo houden. Zo investeren we ook in

data en IT voor het wagenparkbeheer van

onze klanten.”

Christophe en Noël Vandecasteele en Guy Hannosette (Vancia Car Lease): “De flexibiliteit van ons

familiebedrijf overtreft alles.”

Vancia Car Lease wordt sinds kort geleid

door een triumviraat: pater familias Noël

Vandecasteele ziet, naast rechterhand Guy

Hannosette, ook zoon Christophe (51) toetreden

tot de directie. In 2011 nam deze

laatste ook al de aandelen van de autogroep

Vandecasteele over. “Ik heb ontzettend veel

goesting om, op verzoek van mijn vader, ook

deze uitdaging aan te gaan”, zegt Christophe

Vandecasteele. “Aan opportuniteiten geen

gebrek, want Vancia Car Lease bevindt zich

in een nieuwe, cruciale fase. Iedereen heeft

Ondernemers

horen het

voorbeeld te

geven als het over

duurzaamheid gaat.

De ecologische voetafdruk

De corebusiness blijft autolease- en mobiliteitsformules

voor bedrijven. “Alle merken

passeren bij ons de revue”, aldus Guy

Hannosette. “We hebben momenteel 8650

wagens in circulatie bij 1064 bedrijven in

België en Frankrijk. Belgische bedrijfsleiders

met een filiaal of een commercieel bijhuis in

Frankrijk doen steeds vaker een beroep op

onze diensten, en dat kan evengoed gaan

over het aanvragen van nummerplaten.”

Als gevolg van corona heeft Vancia Car Lease

de formule van kortetermijnleasing en aanloopwagens

in de kijker gezet. Hannosette:

“Het fenomeen van trage leveringen van

nieuwe modellen is bekend. Daarom hebben

we ons wagenpark uitgebreid tot 750 aanloopwagens

(alle merken, modellen of motoren)

om klanten nog beter van dienst te zijn.”

businessvlaanderen.be

47


REAL ESTATE

THAT FITS

EEN NIEUWE VISIE OP HERONTWIKKELING

VAN VEROUDERD EN ONDERBENUT VASTGOED.

www.futurn.com


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

Kortrijkse BIC-site

krijgt een nieuw leven

In de drukbezette vastgoedmarkt zocht en vond Futurn zijn eigen niche. Het spoort in heel Vlaanderen oude

industriële sites op om ze nieuw leven in te blazen. Alleen of met partners. De inmiddels indrukwekkende

referentielijst liegt er niet om: Futurn wordt als expert in de materie gewaardeerd. Nu pakt het in zijn thuisstad

Kortrijk ook de gewezen en welbekende BIC-site op Walle aan.

Tekst | Karel Cambien Beeld | Futurn

Twee satellietkantoren

Futurn telt 20 medewerkers en heeft zich van meet af aan gedifferentieerd

van de klassieke projectontwikkelaars. “We zoeken een ideale

mix tussen intensief ruimtegebruik (meerdere lagen), duurzame

herontwikkeling (met hergebruik van bestaande structuren) en een

aantrekkelijke vormgeving en architectuur”, aldus Baert. “En dat alles

in een economisch betaalbare en maatschappelijk gedragen context.”

De Kortrijkse hoofdzetel van Futurn aan de Pottelberg (bekend als

D-One) mag als voorbeeld dienen waar al die criteria samenkomen.

Overigens heeft Futurn, gezien zijn groei en brede actieradius, ook

al twee satellietkantoren uit de grond gestampt in Groot-Bijgaarden

en Hasselt.

Een herwaardering van de vroegere BIC-site is op til: van Oud Walle naar

Nieuw Walle.

De BIC-site, vlak bij het centrum van Kortrijk, is een bekende locatie.

In een ver verleden werd hier een heuse textielfabriek neergepoot te

midden van een woonwijk. In de jaren negentig vestigde de bekende

industrieel Philippe Vlerick er zijn tapijtenbedrijf BIC. Later sloeg

ook Arne Quinze er nog zijn tenten op. Momenteel wordt de ruimte

ingenomen door drukkerij Drukta, een tradingbedrijf van de familie

Delfosse, en de creatieve think tank Creax.

Futurn staat nu klaar om de terreinen op te waarderen. “Het is de bedoeling

om de vroegere BIC-fabriek te herontwikkelen”, zegt manager

Frederik Baert. “We wachten op de afronding van het Ruimtelijk

Uitvoeringsplan, dat de bestemming moet bevestigen, zijnde een mix

van bedrijvigheid, kantoren en een beperkt stuk wonen. Zo’n mix aan

activiteiten, met bestaande gebouwen als basis, is het visitekaartje

dat we al vaak hebben afgegeven.”

Managers Frederik Baert en Gunther Biddelo verwijzen onder meer naar

het West Gate-project in Groot-Bijgaarden en naar de nieuwe invulling

van de oude Recor-fabriek in Hasselt. In Drogenbos zit met de gewezen

Catala-site nog een nieuw project in de pijplijn, goed voor 11 hectare.

Frederik Baert: “Futurn wil een mix van functies aanbieden bij duurzame

herontwikkelingen.”

businessvlaanderen.be

49


een beet die

mag gezien worden

Burger®

speelschaal voor kinderen

Uitgepuurd maar uitermate functioneel, dat is het verhaal

achter de beet in de burger. Een mooi designaccent

voortgevloeid uit een technische uitdaging.

Hoofdingrediënten van dit project: design & engineering.

onze toekomst

voeden

Naast een groen logo hebben

wij ook een groene mindset.

Een kenmerkend en intuïtief design

ontwikkeld binnen een strikte briefing

en mechanisch uitgewerkt tot in de puntjes.

eNovates

generation 2022 wallbox

Labelmate

bottle label applicator

systeemontwerp

dat blijft plakken

We houden van uitdagingen met een

hoge complexiteit. Een fullserviceproject

van concept tot uitwerking,

van prototype tot productie.

www.pilipili.be

Een doordacht mechatronisch ontwerp,

gebruiksvriendelijke interface en stijlvol

design vloeien samen in dit smart device.


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

KORTRIJKSE PRODUCTONTWIKKELAAR VERLEGT ZIJN GRENZEN

“Waarom een goed product

de beste marketing is”

Het nichebedrijf Pilipili van stichter-bezieler Steven Dehollander viert dit jaar z’n 26-jarig bestaan als

‘productontwerpbureau’ en voegt een dimensie toe aan de corebusiness: het wordt een fullservicebureau.

Tekst | Karel Cambien Beeld | Pilipili

Steven Dehollander richtte in de tweede

helft van de jaren negentig Pilipili op om de

bedrijfswereld te helpen bij ‘design thinking’.

Intussen is het nichebedrijf uitgegroeid tot

een bureau met een brede kijk op productdesign

en engineering in zeer uiteenlopende

markten. Een team van 16 experten leidt

alles in goede banen, van design tot begeleiding

bij de productie. “Er wordt niets

ontworpen wat niet ontwikkeld kan worden”,

aldus Dehollander. “Het mag nooit de

bedoeling zijn dat wij ervan uitgaan dat de

techniek wel volgt. En we denken ook zakelijk

en strategisch mee met de klant: zal dit

wel verkopen?”

Zorgen voor meerwaarde

“Door de gebruikers centraal te stellen, zorgen

we steevast voor een doordacht ontwikkeld

product met tevreden gebruikers als

eindresultaat”, stelt Steven. “We bekijken de

uitdaging, zoeken de juiste vragen en vinden

een antwoord op de noden en eisen van alle

stakeholders. En daar zit de meerwaarde.

De gebruikerservaring optimaliseren tot in

het fijnste detail, daar krijgen wij het warm

van. En net die positieve ervaringen moeten

altijd resulteren in een sterk merk.”

Pilipili wil niets

ontwerpen dat

niet ontwikkeld

en vermarkt kan

worden.

Anno 2022 is dat meer dan nodig. “Als een

doordachte strategie ontbreekt, merken we

dat een goed ontworpen product finaal soms

niet tot zijn recht komt”, aldus Dehollander.

“Net daarom hebben we concrete plannen

om ons huidige werkveld van productdesign

en engineering uit te breiden met strategische

marketing. Op die manier bieden we

onze klanten een fullservice aanpak aan die

het resultaat van de ontwikkeling optimaal

kan benutten.”

Duurzaamheid als uitdaging

Pilipili wil zelf ook ecologisch verantwoord

ondernemen. “Zo planten we dit jaar een

bos van 1 hectare in De Panne dankzij een

groene bijdrage van onze klanten. Daarnaast

schakelen we volop om naar een elektrisch

wagenpark en onze zonnepanelen zorgen

grotendeels voor de energievoorziening van

ons bureau.”

Steven Dehollander: “De gebruikerservaring optimaliseren tot in het fijnste detail, daar krijgen wij

het warm van.”

businessvlaanderen.be

51


L S O M E H E R E T O B E O W L S OME HERE TO B E O W L S O M E

H E R E T O B E O W L S O M E H E R E T


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

INGE HUYLEBROECK IS AL TOE AAN TWEEDE HR-BEDRIJF

“Bedrijven hebben nood aan een

totaalpakket voor rekruteren”

Drie jaar geleden hield Inge Huylebroeck met Puur HR haar eigen bedrijfje boven de doopvont. Vandaag heeft zij

samen met Jeroen Scheiris en Wienert Gillijns BeWise HR opgericht, een verlengstuk op Puur HR.

Tekst | Karel Cambien

Beeld | Puur HR

Met Puur HR zette Inge Huylebroeck drie jaar terug een nieuw initiatief

in de markt dat zich zoveel mogelijk wou onderscheiden in de

sowieso al druk bezette hr-markt. “Daarom werken we waar het kan

zoveel mogelijk volgens een in house-formule”, aldus Huylebroeck.

“Veel kmo’s voor wie we werken, waren daar vragende partij voor.

Het is een concept dat werkt, want dichter kan je niet staan bij de

hr-afdeling van je klanten.”

parant te maken tegenover kandidaten en verder uit te werken met

BeWise HR. Daarnaast bouwen we graag samen met de klant een

rekruteringstrategie uit zodat hij of zij later zelf de taken als een

succesvolle recruiter kan overnemen en dat op basis van een sterk

uitgewerkte identiteit.”

Puur HR doet niet enkel rekrutering maar ook payroll, hr-advies,

hard-hr, enzovoort. Daarnaast ook rekrutering zowel inhouse maar

ook exhouse. Kortom, van hr-consultancy tot rekrutering, het

passeert allemaal de revue. Inge Huylebroeck en haar team hebben

zo een scherpe inkijk in wat de hr-markt allemaal in petto heeft.

“Bedrijven die rekruteren moeten vandaag de dag meer en meer op

de digitale trein springen”, zegt Jeroen Scheiris, mede-vennoot van

BeWise HR.

“We willen daarom deze trein niet missen en hebben BeWise HR opgericht

als een verlengstuk. Op steeds meer vragen van bedrijven

willen we via deze weg een totaalpakket aanbieden: niet alleen meer

rekruteren of hr-consultancy aanbieden, maar ook alles begeleiden

wat daar in de marge bij hoort: van grafische campagnes opzetten tot

advies over hoe social media-campagnes moeten opgemaakt worden

of optimaal gebruikt worden. We willen vooral werken aan de digitale

identiteit van de klanten. Dat kunnen we door met BeWise HR een

op maat gemaakt aanbod te genereren als het gaat om bedrijfsfilms,

employer branding video’s of werknemer-testimonials. We hebben

met Wienert Gillijns alvast alle video-ervaring in huis om bedrijven

de nodige digitale aandacht te geven die ze verdienen.”

Totale begeleiding

Jeroen Scheiris stelt vast dat corona een duidelijke impact heeft

gehad: “Kandidaten stellen meer vragen en zijn dus meer kritisch.

Ze stellen meer de vraag wat de identiteit van de werkgever is en of

ze zich er wel mee kunnen vereenzelvigen. Daarom willen wij meewerken

met bedrijven om hun organisatiecultuur, hun DNA, trans-

Inge Huylebroeck: “In de hr-wereld moet je full service aanbieden.”

businessvlaanderen.be

53


Artificial Intelligence in

Business and Industry

KU Leuven

• Postgraduaat: vanaf 2021 in Kortrijk

• Master-na-master: vanaf 2022 in Brugge

www.puc.kuleuven.be

Sustainable

Food Packaging

Universiteit Gent

• Master-na-master: vanaf 2022 in Kortrijk

• Postgraduaat: vanaf 2023 in Kortrijk

www.sfp.ugent.be

6gloednieuwe

universitaire

opleidingen

in West-Vlaanderen

voor professionals en

pas afgestudeerden

Smart Operations and

Maintenance in Industry

KU Leuven & Universiteit Gent

• Postgraduaat: vanaf 2022 in Kortrijk & Brugge

• Master-na-master: vanaf 2023 in Kortrijk & Brugge

www.smart-OM.eu


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

6 GLOEDNIEUWE UNIVERSITAIRE OPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN

“Onze flexibele leertrajecten

zijn op maat gesneden

van professionals”

Frank Devlieghere en Peter Ragaert: “In het gloednieuwe VEG-i-TEC-gebouw kunnen studenten zich specialiseren in duurzame verpakkingen.”

businessvlaanderen.be

55


Levenslang leren, reskilling, upskilling… staan hoog op vele beleidsagenda’s en in West-Vlaanderen werd dat beleid

nu vertaald in concrete opleidingen. De opleidingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld

en beantwoorden aan reële, vaak urgente, noden van het bedrijfsleven. Het nieuwe opleidingsaanbod sluit ook

naadloos aan op de speerpuntsectoren waarin West-Vlaanderen sterk staat: mechatronica, voeding en artificiële

intelligentie.

Tekst | Roeland Van Den Driessche

Met de inrichting van maar liefst 3 nieuwe

master-na-masterprogramma’s komen KU

Leuven en UGent tegemoet aan de nood op

de arbeidsmarkt aan nieuwe hooggeschoolde

technische profielen. De opleidingen worden

zo ingericht dat naast pas afgestudeerde

masterstudenten ook professionals kunnen

aansluiten. Er komen hybride en online lesvormen,

een combinatie van dag- en avondonderwijs,

en de mogelijkheid om de programma’s

gespreid over enkele jaren op te

nemen. Die flexibiliteit moet de combinatie

tussen de opleiding en een job of gezinsleven

mogelijk maken.

Naast de manama’s worden 3 postgraduaten

ingericht. Ze omvatten een aantal vakken uit

de manama’s en kunnen gezien worden als

een opstap naar meer, maar ook op zichzelf

staan ze stevig. Naast het postgraduaat AI

in Business and Industry, dat al loopt, starten

alle andere opleidingen in 2022 of 2023

in Kortrijk, Brugge of in beide steden. Deze

nieuwe en unieke opleidingen moeten het hoger

onderwijs in West-Vlaanderen een boost

geven en ook de samenwerking tussen de universiteiten

en het bedrijfsleven stimuleren.

West-Vlaanderen uitbouwen als kennisregio

Eén van de nieuwe opleidingen richt zich

op de adoptie van artificiële intelligentie in

Business and Industry’. “Bedrijven verdringen

elkaar nu al om AI-talent aan te trekken.

Maar het zou verkeerd zijn te denken dat we

dat talent uit het buitenland moeten halen.

De unieke opleidingen zullen het

West-Vlaamse hoger onderwijs en

ook de economie een boost geven.

In de opleiding ‘Smart Operations and Maintenance in Industry’ worden de juiste skills aangeleerd

om slimme technologieën te implementeren.

West-Vlaanderen is een regio waar veel bedrijven

rond data science en artificiële intelligentie

werken. En met deze opleidingen

kunnen we ons talent de nieuwe skills aanleren

die nodig zijn om tot doeltreffende oplossingen

voor industriële vraagstukken te

komen”, stelt professor Mathias Verbeke van

KU Leuven.

Het is de West-Vlaamse campus van KU

Leuven in Brugge die de nieuwe master-namasteropleiding

‘AI in Business & Industry’

zal aanbieden. “We vertrekken vanuit de bestaande

postgraduaatsopleiding, die op drie

pijlers steunt: technologie, business en industrie.

Bij de manama komt er nog een vierde

pijler rond maatschappelijke aspecten, zoals

juridische en ethische vraagstukken, bij. In

zowel het postgraduaat als de manama zullen

we intensief met bedrijven samenwerken

en dat gaat verder dan een stage of masterproef.

Experten uit die bedrijven zullen ook

zelf modules verzorgen”, aldus professor Lieven

De Lathauwer van KU Leuven.

Dicht bij het werkveld

Die sterke link met het werkveld vinden

we ook in de master-na-masteropleiding

‘Sustainable Food Packaging’ die op UGent

Campus Kortrijk georganiseerd wordt. Professor

Peter Ragaert van Universiteit Gent:

“We mikken in deze opleiding op drie groepen

van deelnemers: zowel pas afgestudeerde

masters, internationale studenten,

als professionals die zich in duurzame voe-

56 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

Mathias Verbeke met zijn team: “Bedrijven verdringen elkaar om AI-professionals aan te trekken. We moeten hen hier opleiden.”

dingsverpakkingen willen specialiseren. De

vorming is heel praktijkgericht. De bedoeling

is dat er samen met de bedrijfswereld

rond casestudies wordt gewerkt en dat bedrijven

ook mogelijke onderzoeksvragen in

het kader van een thesis aanreiken.”

De modulaire opbouw van het curriculum

zorgt er bovendien voor dat de deelnemers

de sessies deels online en deels in Kortrijk

kunnen volgen. “We verwachten de deelnemers

wel elke vrijdag op de campus in

Kortrijk, waar ze onder andere in het VEGi-TEC-gebouw,

het ‘living lab’ voor de aardappel-

en groenteverwerkende industrie,

aan de slag kunnen met verpakkingsmachines.

Hun fysieke aanwezigheid is belangrijk

om op langere termijn een schakel te

worden in een internationaal netwerk voor

de ‘ packaging community’”, gaat professor

Frank Devlieghere van UGent verder.

Voor bedrijven is dit

een opportuniteit om

hun evolutie naar

Industrie 4.0 in een

stroomversnelling te

brengen.

Kurt Stockman: “Bedrijven met een interessante

case mogen zich steeds aanmelden.”

Een boost voor je digitale

transformatie

De derde opleiding ‘Smart Operations and

Maintenance in Industry’ richt haar pijlen

op de maakindustrie, maar is ook voor

operationeel intensieve sectoren relevant.

Hiervoor slaan KU Leuven en UGent de handen

in elkaar. “Deze samenwerking biedt

een unieke kans om onze kennis te bundelen

en een nieuw competentieprofiel af te

leveren. Wie de opleiding succesvol afrondt,

zal de nodige vaardigheden hebben om de

omschakeling naar slimme technologieën

voor operationele processen en onderhoud

te realiseren, en dat zowel op machine- als

fabrieksniveau. Dat is essentieel in de transformatie

naar Industrie 4.0. We mikken op

hogere technische profielen uit binnen- en

buitenland. De colleges worden daarom in

het Engels aangeboden”, stelt professor Davy

Pissoort van KU Leuven.

Ook in deze opleiding wordt nauw met de

industrie samengewerkt. “Bedrijven met een

interessante case mogen zich steeds aanmelden.

We komen in ieder geval tegemoet

aan de vraag om meer academische kennis

aan te bieden aan werknemers die te weinig

onderlegd zijn in de selectie, implementatie

en het gebruik van nieuwe technologieën.

Voor bedrijven is dit een opportuniteit en

kan het hun evolutie naar Industrie 4.0 in

een stroomversnelling brengen. Werknemers

zullen de verworven inzichten immers

automatisch meenemen naar de werkvloer”,

aldus professor Kurt Stockman van UGent.

businessvlaanderen.be

57


Re-boost

uw netwerk

27 & 28 APRIL 2022

van 14u00 tot 21u00

KORTRIJK XPO

hallen 1, 2 en 4

GRATIS TOEGANG

VIA BEDRIJVENCONTACTDAGEN.BE

MET CODE 222

WWW.BEDRIJVENCONTACTDAGEN.BE

Organisatie

Sponsors


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

2022 WORDT HET JAAR VAN DE WEDEROPSTANDING VOOR BEURZEN EN EVENTS

“Stilzitten en toekijken

is nooit een optie geweest”

Voor een beurzencomplex als Kortrijk Xpo was corona een nachtmerrie. Geen volk op de been, geen beurzen, geen

interesse van bedrijven, een regen van annulaties, gesloten deuren. Maar met een bewonderenswaardige moed

probeerde Kortrijk Xpo zichzelf opnieuw uit te vinden. 2022 moet het jaar van de wederopstanding worden.

Tekst | Karel Cambien Beeld | Kortrijk Xpo

Als ooit het boek verschijnt met de geschiedenis van Kortrijk Xpo –

vroeger bekend als De Hallen van Kortrijk – dan zullen de coronajaren

2020 en 2021 daarin een aparte plaats opeisen. “Wat in maart

2020 begon als een storm in een glas water, bleek al snel een heus

tsunami”, zegt Peter Vanbrackel namens Kortrijk Xpo. “Eerst probeerden

we nog beurzen te verplaatsen, maar snel realiseerden we

ons dat ze zonder meer geannuleerd zouden worden. Maar crisissen

zijn ook uitdagingen. Bij de pakken blijven zitten, is bij ons nooit een

optie geweest, dus hebben we van de nood een deugd gemaakt. In

2021 werden de eerste hybride en digitale beurzen georganiseerd.

Toch werd snel duidelijk dat iedereen het fysieke contact miste.”

De Bedrijvencontactdagen komen

dit najaar ook naar Brugge.

Eind 2021 kon Kortrijk Xpo onder strikte sanitaire voorwaarden opnieuw

klassieke beurzen programmeren zoals Interpom voor de aardappelindustrie.

“Wat ons daarbij vooral is opgevallen, is dat het aantal

exposanten en bezoekers terug op het niveau was van de hoogdagen

van weleer, maar dat de kwaliteit van het aanbod en van het publiek

erop vooruitgegaan is”, zegt Peter Vanbrackel. “Dat is een opsteker.”

Peter Vanbrackel (Kortrijk Xpo): “De honger naar

fysieke beurzen is gigantisch.”

2022 moet het jaar van de wedergeboorte worden voor Kortrijk Xpo,

dat intussen ook geïnvesteerd heeft in een state-of-the-art verluchtingsinstallatie.

“De honger naar fysieke beurzen is nu gigantisch,

stellen we dagelijks vast”, zegt Vanbrackel. “Er staan in de lente drie

hoogvliegers op de agenda: Tavola, de Bedrijvencontactdagen en de

beurs Infopol Xpo112. In het najaar pakken we ook uit met een primeur

in het nieuwe beursgebouw in Brugge, waar we samen met Voka voor

de eerste keer de Bedrijvencontactdagen zullen organiseren.”

businessvlaanderen.be

59


60 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

KORTRIJK

“Een familiebedrijf overlaten

is geen evidentie”

Ruim vijftien jaar geleden nam de Kortrijkse jurist Bruno Vervisch een ingrijpende beslissing. Hij ruilde zijn baan

bij een grootbank (ING) voor een carrière als zelfstandige. Zijn missie en passie: kwalitatieve familiebedrijven

professioneel bijstaan bij het scenario van een verkoop en dus een (gedeeltelijke) uitstap van de eigenaar, met een

focus op overdracht aan industriële en financiële kopers.

Tekst | Karel Cambien

Beeld | Foto Kurt

Familiebedrijven. Ze kunnen een bron van

welvaart en rustige vastheid zijn. Maar ze

kunnen evenzeer een sfeer van onbehagen,

onrust en spanningen oproepen, zeker in het

geval van een overdracht binnen de familie

of aan derden. Niemand die dat beter weet

dan Bruno Vervisch, die van het begeleiden

van familiebedrijven bij hun verkoop aan

derden, een persoonlijke professionele missie

heeft gemaakt.

Derde ogen zien nu eenmaal beter waar de

angel zit. “Ik wil daarbij als onafhankelijk

adviseur een full service, van a tot z, aanbieden

en gooi mijn persoonlijk engagement in

de weegschaal”, zegt Bruno Vervisch. “Ik zie

mezelf als een klankbord én steunpilaar van

de verkopende ondernemer, maar ik wil ook

te allen tijde een kritische waarnemer blijven

die ijvert voor het belang van het bedrijf en de

continuïteit. Hierbij zijn de keuze van de juiste

overnemer en absolute discretie cruciaal”.

Diverse scenario’s mogelijk

De lange en zelfs indrukwekkende referentielijst

van verkopen die Vervisch op vijftien jaar

tijd heeft opgebouwd, zegt alles. Als expert

in de materie weet Bruno beter dan wie ook

dat er in de schoot van familiebedrijven veel

bedreigende scenario’s mogelijk zijn als een

ondernemer besluit dat het tijd is voor een

nieuw tijdperk en om zijn bedrijf te verkopen.

“De redenen waarom een ondernemer zijn

dierbaarste goed achter zich wil laten, kunnen

zeer divers zijn”, aldus Bruno Vervisch.

“Er is geen opvolging, de onderneming

maakt een te groot deel uit van het familievermogen,

het bedrijf staat op een kruispunt,

de aandeelhouders zitten niet meer op

één lijn, er komt ‘an offer you can’t refuse’ of

er ontstaat een echte noodzaak om te verkopen.

Algemene regels bestaan dus niet, elk

scenario vraagt een andere aanpak en elk familiebedrijf

heeft ook zijn eigen DNA.”

Nood aan empathie

Een bedrijf overlaten is iets wat de meeste

ondernemers maar één keer in hun carrière

doen. In dat proces zorgen ‘vreemde ogen’

steevast voor een welgekomen meerwaarde.

“Dat kan ook cruciaal zijn in onze specialisatie,

die veel psychologisch vermogen en empathie

vergt”, vindt Vervisch op basis van zijn

ervaring. “Na de eigen familie is zijn bedrijf

vaak datgene wat een ondernemer het meest

dierbaar is. In het overnameproces rekent hij

dan ook op iemand die hij kan vertrouwen,

empathisch is en de emotionaliteit wil begrijpen,

maar ook kan neutraliseren.”

“Familiebedrijven begeleiden bij de verkoop aan derden is een ware passie.”

Bruno Vervisch volgt alle dossiers persoonlijk

op, maar is niet te beroerd om, waar nodig

en in het belang van het dossier, ook een

beroep te doen op ad hoc experts waarmee

een performant team wordt gevormd.

businessvlaanderen.be

61


Begeleiding bij de

verkoop en overname

van familiebedrijven

Discrete, professionele

en persoonlijke aanpak

Wij zoeken voor u,

en samen met u, de meest

geschikte overnemer

WWW.VERVISCHOVERNAMES.BE


BV

BUSINESS VLAANDEREN

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM

VOOR VLAANDEREN

BV

Regiospecials

BUSINESS VLAANDEREN

Oost-Vlaanderen

HET TOONAANGEVENDE ZAKENPLATFORM VOOR VLAANDEREN

BV

West-Vlaanderen

BUSINESS VLAANDEREN

Verschijningsdata

02 April: Regiospecial Brugge en Gent

03 Juni: Regiospecial Waregem en Aalter

04 September: Regiospecial Westhoek en Vlaamse Ardennen

05 Oktober: Regiospecial Oostende en Lokeren

06 November: Regiospecial Roeselare en Aalst

• Print en online (mediamix)

• Redactionele en/of publicitaire inlassingen

• Doelgroep: bedrijfsleiders en kaderleden

Uw bedrijf in Business Vlaanderen (redactioneel of publicitair):

Contacteer Filip Deckmyn: 0479 97 95 13 f.deckmyn@louwersmediagroep.be


TOTAALPROJECTEN IN EIGEN BEHEER

Al meer dan 50 jaar realiseert Morti totaalprojecten

in de industriebouw, woning- en appartementsbouw en

de agrosector. Door de uiteenlopende expertise

en knowhow van ons algemeen bouw bedrijf verloopt

het bouwproces nagenoeg volledig in eigen beheer.

TALLIEU & TALLIEU - WWW.TNT.BE

INDUSTRIEBOUW

WONING-

& APPARTEMENTSBOUW

AGROPROJECTEN

PREFAB BETON

METAALCONSTRUCTIES

ALUMINIUM

& HOUTSCHRIJNWERK

Morti NV

Industriepark Drongen 1

Booiebos 21

B-9031 Drongen (Gent)

T +32 (0)9 282 48 77

F +32 (0)9 282 45 09

mail@morti.be

www.morti.be


IN HET NIEUWS

BESOX IS HET SNELST GROEIENDE SOCIAAL SECRETARIAAT VAN BELGIË

“ONZE GROEI ZORGT

DAT WE NOG DICHTER BIJ

ONZE KLANTEN STAAN”

Voor het sociaal secretariaat Besox was 2021 een boerenjaar met een groei van liefst 25%. Uit berekeningen

van de Unie van Sociale Secretariaten blijkt dat het zo de snelste stijger in zijn sector was. “We maken

het verschil met onze persoonlijke benadering en grondige kennis van het bedrijfsklimaat. En dankzij

onze groei zal de dienstverlening voor onze klanten nog verbeteren”, stelt Christophe Morbee.

Tekst | Roeland Van Den Driessche

Beeld | Besox

Het sociaal secretariaat Besox werd in 1999

opgericht en is gespecialiseerd in personeelszaken,

hr, verzekeringen en financiën.

Het bedrijf biedt werkgevers een totaalpakket

van diensten aan. “We hebben ons succes te

danken aan de combinatie van een gepersonaliseerde

benadering van de kmo met een

reeks performante digitale hr- toepassingen.

We hebben bijvoorbeeld een gratis en

aantrekkelijk online platform ontwikkeld waar

de werkgever de loonkost per werknemer kan

berekenen”, vertelt CEO Morbee.

EEN PARTNER VOOR ONDERNEMERS

Die innovatieve aanpak loont. Steeds meer

bedrijven laten zich door Besox bijstaan,

vanuit vijf locaties in Vlaanderen. “We tellen

intussen meer dan 2000 tevreden klanten. In

zes jaar tijd zijn we ook van 15 naar 50 medewerkers

gegaan. Tijdens onze groeifase zijn

we blijven investeren in onze infrastructuur

en onze mensen. Immers, wie zich goed voelt

in zijn werkomgeving, straalt dat ook uit naar

de klant.”

“We denken proactief

mee over hoe je

als werkgever

aantrekkelijk voor

de dag kunt komen.”

Christophe Morbee: “We tellen intussen al meer dan 2000 tevreden klanten.”

Ook tijdens de coronapandemie bleef Besox

een partner waar bedrijven op konden

rekenen. “Zeker met de huidige krapte op

de arbeidsmarkt is het nodig dat bedrijven

kunnen rekenen op een betrouwbare

dienstverlener. We gaan daarin verder dan

andere spelers en denken proactief mee over

hoe je als werkgever aantrekkelijk voor de dag

kan komen. Dat moet organisaties in staat

stellen vacatures sneller in te vullen, zonder

dat zij daarbij hun economische slagkracht

verliezen.”

businessvlaanderen.be

65


MARK CAELENBERGHE BOUWDE EEN FULLSERVICEBUREAU UIT IN MARKETING EN COMMUNICATIE

“Onze mensen

zijn het

grootste kapitaal”

Het gaat snoeihard voor marketing- en communicatiebureau KIXX uit Loppem bij Brugge. Op een snelle

maar doordachte manier legde Mark Caelenberghe de puzzel voor zijn fullservicebureau. Dankzij deze

visie groeide KIXX nu al tot een veertigtal mensen, die zich gooien voor strategie, digitale marketing,

creatieve vormgeving, content en webdesign.

Tekst | Roel Jacobus

Beeld | KIXX

In 2008 startte Mark Caelenberghe in Wingene

het marketing- en communicatiebureau KIXX.

“Na drie jaar kwam er een eerste medewerker

en verhuisden we naar een kantoor in

Beveren-Roeselare. De achtste medewerker

in 2017 was het sein om uit te breiden naar

onze huidige kantoren in Loppem, vlak bij de

afrit Brugge van de E40. Begin 2019 startten

we met ex-medewerker Nicolas Buysschaert

de zelfstandige business unit Digital KIXX.

Daarna volgden de overname van het creatief

bureau Magenta uit Brugge en Kliek Creatieve

Communicatie uit Tielt. Om de stilaan

veertigtal collega’s te huisvesten, kochten

we in 2021 ook het plateau met 300 m²

kantooroppervlakte onder ons. Daarnaast

werken we met een pool van freelancers.”

team van Magenta. Ten derde bouwden we

de digitale tak uit met de intrede van Nicolas

als aandeelhouder. De vierde business unit is

content creation: binnen dat luik paste Kliek

perfect als uitgever van de fietstijdschriften

Grinta! en Cycling en realisator van magazines

voor Unizo, Stad Tielt, ERA enzovoort. Ten

vijfde bouwen we websites.”

Deze uitbreidingen zijn logisch, maar werden

onverwacht snel uitgevoerd. “Als een trein

passeert, dan moet je meteen kiezen of

je erop springt. Daarnaast bleven we ook

organisch groeien. In de eerste drie maanden

van dit jaar startten reeds zes nieuwe mensen

en we zoeken nog vier extra collega’s.”

DIGITALE TREIN

Van de pandemie ondervond KIXX nauwelijks

negatieve impact. “Wie de trein van de digitale

communicatie miste of te weinig aandacht

aan zijn employer branding besteedde, ziet

af. Maar voor wie zich aanpast, is er altijd

werk genoeg. Elk bedrijf dat wij kennen, heeft

minstens vijf vacatures.”

Toch was het een uitdaging om bij het vele

thuiswerken de verbondenheid van het team

FULLSERVICEBUREAU

De puzzel werd doordacht gelegd. “Stap voor

stap groeiden we naar een fullservicebureau

met vijf business units. Ten eerste startte ik

met een focus op strategie. Ten tweede kwam

daarbij al snel branding, wat we drie jaar

geleden versterkten met het sterke creatief

Over ondernemerschap en inspiratie

pingpong ik graag met een jeugdvriend

die nu in Silicon Valley ondernemer is.

66 businessvlaanderen.be


Mark Caelenberghe: “We mikken na West- en Oost-Vlaanderen nu ook op het diepere binnenland.”

te bewaren. “We investeren veel in opleiding,

gezonde beweging en verbondenheid, want

de mensen zijn ons grootste kapitaal. We

organiseren bijvoorbeeld jaarlijks minstens

één buitenlandse en drie binnenlandse

teambuildings. We proberen er telkens een

goed doel aan te koppelen, bijvoorbeeld een

‘containercup’ ten voordele van Pelicano, de

stichting tegen kinderarmoede.”

SILICON VALLEY

In een creatieve omgeving is inspiratie een

cruciaal begrip. “Persoonlijk ben ik vooral

nieuwsgierig naar andere ondernemers.

Eén van de klankborden waarmee ik over

ideeën en ondernemerschap pingpong, is mijn

jeugdvriend Philip Inghelbrecht. Hij richtte in

Silicon Valley de bekende muziekapp Shazam

op en heeft er nu andere bedrijven. Onlangs

reisde ik met honderd ondernemers naar de

wereldtentoonstelling in Dubai, een trip van het

contentplatform Bloovi. In het Voka-netwerk

neem ik deel aan het traject voor snelle groeibedrijven

Accelero. Ook in eigen huis is er

inspiratie: Nicolas Buysschaert is genomineerd

voor Jonge Ondernemer van het Jaar.”

KIXX verscheen in 2021 op de lijst van de

Trends Gazellen en de omzet evolueert

richting 7 miljoen euro. Toch houdt Mark

Caelenberghe (49) voor de toekomst

de voetjes op de grond. “We zien de

ambitie voornamelijk in het versterken

van de business units. Ik vergelijk ons

graag met een vloot: het grote schip

KIXX bepaalt de koers en daarrond varen

kleinere, wendbare bootjes met zes à acht

mensen. Daarmee mikken we na West- en

Oost-Vlaanderen nu ook op het diepere

binnenland.”

businessvlaanderen.be

67


JURIDISCHE ASPECTEN VAN (JONG)DEMENTIE

MAAKT DEMENTIE

ONBEKWAAM?

Elke vier seconden krijgt iemand ergens ter wereld dementie. De kans op een diagnose is één op vijf.

Uit deze en andere cijfers van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen blijkt dat de ziekte meer dan

ooit oprukt. In het dagelijkse leven zijn de gevolgen erg ingrijpend, zowel voor de patiënt als voor zijn

naaste omgeving. En wat gebeurt er wanneer een werknemer of bestuurder van een vennootschap

getroffen wordt door dementie? We vroegen tekst en uitleg aan Erik Langerock, advocaat medisch recht

bij het kantoor Berlaw.

Tekst | Geert Van Cauwenberge

Beeld | Berlaw/Erik Langerock

Als advocaat medisch recht, auteur van het

boek ‘Maakt dementie onbekwaam?’ (uitgegeven

bij Politeia) en een van de initiatiefnemers

van het kennisplatform ‘De Kloof

Overbrugd’, is Erik Langerock uitstekend

geplaatst om de juridische gevolgen van

dementie goed in te schatten. “Dementie

wordt vaak geassocieerd met oudere mensen

die symptomen vertonen. Maar deze ziekte

treft ook jongere mensen. Zij zijn vaak nog

actief in het beroepsleven, waardoor diverse

aspecten rond aansprakelijkheid, verzekeringen,

testamenten en rijbewijs uitgeklaard

moeten worden. Dat is niet altijd een eenvoudige

opdracht.”

WAT IS DEMENTIE?

Dementie is een verzamelnaam voor ruim

vijftig ziektes waarbij de hersenen informatie

niet meer goed kunnen verwerken. Erik

Langerock licht toe: “De meest voorkomende

vorm is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast

komen ook de minder bekende vasculaire

dementie, frontotemporale dementie en Lewy

body dementie veel voor. Bij elke vorm is er

één constante, namelijk dat de zenuwcellen

in de hersenen en/of de verbindingen tussen

deze cellen kapot gaan. Hierdoor functioneren

hersencellen steeds minder goed. Dit uit

zich in eerste instantie in geheugen- en

gedragsproblemen en een afnemend

Erik Langerock van Berlaw focust op de

juridische gevolgen van dementie.

oriëntatiebesef. Typerend voor dementie is

ook dat patiënten meestal niet beseffen dat ze

ziek worden of zijn. Bij jongdementie worden

de eerste symptomen vaak geminimaliseerd

en linkt men het verwarde gedrag (te) snel

aan oververmoeidheid en stress.”

“Vandaag bestaat er jammer genoeg nog

geen medicatie om dementie te voorkomen.

Wel slagen sommige medicijnen erin

om bepaalde symptomen in te tomen. Deze

medicatie werkt echter niet bij iedereen.”

VERLOOP VAN DEMENTIE

Mensen met dementie leven gemiddeld acht

jaar met de ziekte. De diagnose wordt gemiddeld

na circa veertien maanden gesteld.

Specialisten onderscheiden drie fasen.

Erik Langerock: “In een vroege fase begint

dementie vaak met kleine gedragsveranderingen.

Tijdens de middenfase worden deze

veranderingen zichtbaarder en neemt ook de

afhankelijkheid van anderen toe. In een late

fase wordt de patiënt volledig afhankelijk van

een mantelzorger en gaat hij ook lichamelijk

fel achteruit.”

68 businessvlaanderen.be


“Tijdens de eerste symptomen is er vaak geen

weg terug, omdat de ziekte al vergevorderd is.

Maar het is niet omdat een persoon dement

is, dat hij juridisch onbekwaam is. Dementie

op zich maakt niet onbekwaam. In de praktijk

zou het trouwens onhaalbaar zijn om alle

demente personen onbekwaam te verklaren,

al was het maar omdat je vele personen dan

onnodig hun vrijheid ontneemt.”

Een concreet

opvolgingsmechanisme

in de

statuten creëert

gemoedsrust voor

bedrijven bij

gezondheidsproblemen

van hun

bestuurders.

AANDACHTSPUNT:

BESLISSINGSBEKWAAMHEID

Door dementie kan iemand wilsonbekwaam

worden. Dit betekent dat de persoon in kwestie

de gevolgen van zijn handelingen of beslissingen

niet meer goed kan overzien”, stelt

Erik Langerock. “Als je een handeling stelt,

maak je voor jezelf uit wat van belang is. De

fase tussen het nemen van een beslissing om

bijvoorbeeld iets aan te kopen en de aankoop

zelf, kan je definiëren als het beslissingsproces.

In ons recht heb je twee manieren om te

bepalen of een beslissing door een wilsonbekwaam

persoon genomen werd.

“Enerzijds zijn er situaties waarbij tijdens het

beslissingsproces bepaalde storingen optreden.

Jammer genoeg zien we in de praktijk

dat malafide personen – in de hoedanigheid

van leverancier of dienstverlener – hiervan

misbruik maken, en bijvoorbeeld systematisch

te hoge factuurbedragen aan dementerende

klanten aanrekenen. Deze laatste

zijn minder in staat om hiertegen in verzet te

gaan en hun rechten op te eisen. Anderzijds

heb je de fase waarin een dementerende

persoon eenvoudigweg niet meer in staat is

om beslissingen in eigenbelang te nemen.

Het inschatten hiervan is een taak voor de

vrederechter.”

MAAK WERK VAN SCREENING VAN

VENNOOTSCHAPSSTATUTEN

Een en ander kan ook gevolgen hebben

voor het besturen van vennootschappen.

Erik Langerock legt verder uit: “Als een

dementerende bestuurder van een bedrijf

bijvoorbeeld meer bestellingen plaatst dan

normaal, ten nadele van dat bedrijf, dan is

het belangrijk om deze persoon tegen zichzelf

te beschermen. Dit is in het belang van

zowel de persoon in kwestie als van het

bedrijf. Wanneer de bestuurder bereid is mee

te werken, kan de nodige opvolging voorzien

worden.”

“Maar wat als hij of zij niet wil meewerken?

Dan spelen de vennootschapsstatuten een

belangrijke sturende rol. In dit document

hoort een concreet en correct opvolgingsmechanisme

thuis, zodat in geval van gezondheidsproblemen

de nodige actie mogelijk is.

In vele oude statuten is dit nog niet opgenomen.

Bovendien wordt vaak foutief verondersteld

dat een zorgvolmacht in die situatie een

sluitende regeling is, maar niets is minder

waar. Laat dus tijdig de statuten en andere

officiële documenten in de vennootschap

grondig screenen, om zo te kunnen anticiperen

op mogelijke problemen.”

businessvlaanderen.be

69


Ons panel rond de tafel:

staand Evelien Soenen

(Hendrik Soenen),

Christophe Mouton

(AZ Maria Middelares),

Freddy Van Malderen (VDAB)

en zittend Hannelore Raes

(Agristo) en Uli Ombregt

(Global Water Engineering).

VIJF ONDERNEMERS EN EXPERTS ROND DE TAFEL OVER DE WAR FOR TALENT

“WE MOETEN ONS

STEEDS FLEXIBELER

OPSTELLEN OM MENSEN

AAN TE TREKKEN”

Eén van de grootste zorgen van het moment voor ondernemers is de war for talent: hoe krijgt een

organisatie haar vacatures nog ingevuld? En hoe houdt ze haar talenten aan boord? Een eenvoudig of

eenduidig antwoord is er niet. Business Vlaanderen bracht daarom een ervaren panel rond de tafel voor

een gesprek over hoe zij hun rekrutering en hr vandaag aanpakken: “Continu rekruteren en sollicitanten

zelf opleiden op de werkvloer is het beste wat je vandaag kan doen.”

Tekst | Björn Crul

Beeld | Dieter Meyns

70 businessvlaanderen.be


RONDETAFEL “WAR FOR TALENT”

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich duidelijk voelen in alle sectoren.

De lijst met knelpuntberoepen wordt steeds langer. Voor Soenen

Hendrik uit Izegem, dat hoogtechnologische productielijnen bouwt

voor aluminium en pvc-ramen en -deuren, is dat een oud zeer. “20 jaar

geleden al vonden wij geen draaiers of frezers meer voor ons atelier”,

vertelt CEO Evelien Soenen. “Om dat probleem op te vangen, hebben

we toen een productievestiging geopend in Slovakije. Het is een verhaal

met vallen en opstaan geweest. Het vinden van de juiste leidinggevenden

was niet eenvoudig. Maar zonder die vestiging zou het bedrijf

vandaag niet meer kunnen bestaan.”

ZINGEVING EN IMPACT

Global Water Engineering, dat installaties ontwikkelt voor afvalwaterzuivering

en groene energie, heeft zijn hoofdzetel in Brugge, maar is

wereldwijd actief. Het heeft vestigingen in Europa, Azië en Amerika.

“Door onze internationale focus hebben wij sowieso een grotere vijver

om uit te vissen”, stelt CEO Uli Ombregt. “Maar hoewel milieutechnologie

een aantrekkelijke sector is, merken wij ook dat er een strijd om

ingenieurs aan de gang is. Ze hebben een ruime keuze aan jobopportuniteiten.

Wij gaan niet mee in een opbod qua verloning, maar bieden

wel projecten met een zinvol doel. Dat spreekt sollicitanten ook aan.”

Hannelore Raes: “Niet alleen operatoren zijn moeilijk te vinden, ook

leidinggevende functies in een ploegensysteem zijn moeilijk in te vullen.”

Christophe Mouton, CEO van het Gentse ziekenhuis AZ Maria Middelares,

beaamt dat: “Toen ik 20 jaar geleden als ingenieur begon te

werken in een ziekenhuis, was ik een uitzondering. Vandaag vinden

we makkelijker ingenieurs omdat we als ziekenhuis een interessante

omgeving bieden. Enerzijds is er de maatschappelijke impact die men

heeft, anderzijds investeren we volop in data science en andere technologieën.

Hoewel de verloning hoger ligt in de privésector, bieden zich

toch heel wat waardevolle profielen aan.”

Dat spoort ook met de ervaringen van de VDAB. “Kandidaten worden

selectiever. Ze kijken uiteraard naar de jobinhoud en het loon, maar

zeker ook naar de waarden van het bedrijf en op welke manier zij een

impact kunnen hebben”, weet Freddy Van Malderen, provinciaal directeur

arbeidsmarktbeheer Oost-Vlaanderen. “Een fit met de cultuur en

waarden wordt hoe langer, hoe belangrijker.”

EEN CONSTANTE REKRUTERINGSMODUS

Hannelore Raes, co-CEO van Agristo, producent van diepgevroren

aardappelproducten met vestigingen in Oost- en West-Vlaanderen en

Nederland, is zich daarvan bewust. “Wij tellen meer dan 1000 medewerkers

en zijn nog steeds in volle expansie. Toch proberen we te

waken over het familiale karakter, dat we dicht genoeg bij de mensen

blijven staan.”

Agristo bouwt dit jaar in Wielsbeke een extra productielijn waarvoor

het 100 nieuwe medewerkers zal aanwerven. “We hebben een volcontinue

productie in een vijfploegensysteem. We zitten dus sowieso in een

constante rekruteringsmodus. Niet alleen operatoren zijn trouwens

moeilijk te vinden, we merken ook dat het allesbehalve evident is om

leidinggevende functies in een ploegensysteem in te vullen”, aldus Raes.

Evelien Soenen: “Veel van onze klanten investeren in nieuwe machines

om te automatiseren en meer te doen met hetzelfde aantal mensen.”

Ook Hendrik Soenen houdt de deur steeds open. Het heeft nu 200

medewerkers verspreid over de vestigingen in Izegem, Slovakije en

Oekraïne, waar het een aantal jaren geleden ook een fabriek opende.

“Die buitenlandse expansie helpt om het probleem van knelpuntbe-

businessvlaanderen.be

71


Omdat bedrijfsvastgoed

de juiste expertise vraagt.

turner.immo

/ experts in bedrijfsvastgoed


RONDETAFEL “WAR FOR TALENT”

Kandidaten worden

selectiever. Een

fit met de cultuur

en waarden

wordt hoe langer,

hoe belangrijker.

Christophe Mouton: “Vandaag vinden we makkelijker ingenieurs. Hoewel de verloning hoger ligt in

de privésector, bieden zich toch heel wat waardevolle profielen aan.”

roepen in productie op te vangen, maar we zoeken in België nog steeds

mecaniciens, technici, programmeurs en onderhoudsmensen. Ik laat

dan ook continu vacatures openstaan om nieuwe talenten te vinden.

Een goeie kracht leiden we altijd intern op”, zegt Evelien Soenen.

“Bij ons is talent steeds welkom, maar voor sommige profielen

kunnen we niet anders dan een headhunter inschakelen”, vult Uli

Ombregt aan. “We geven graag kansen aan jonge mensen, met een

interne opleiding, carrièremogelijkheden in het buitenland en veel

flexibiliteit. Maar ik benadruk altijd dat we gaan voor een engagement

op lange termijn. Opdrachten in Nieuw-Zeeland of Hawaï klinken

misschien exotisch, maar als je eenmaal aan een gezin begint, is

dat veel minder evident.”

TECHNOLOGISCHE OPLOSSINGEN

Bij AZ Maria Middelares, dat bijna 2000 medewerkers heeft, staan veel

vacatures open voor verpleegkundigen, maar evenzeer voor financiële,

technische en IT-profielen. Christophe Mouton: “Voor verpleegkundigen

mikken we op een nauwe samenwerking met scholen om

nieuwe mensen ervaring te laten opdoen en vervolgens een job aan

te bieden. Momenteel lukt het nog net om de vacatures in te vullen

zonder dat we buitenlandse verpleegkundigen moeten inschakelen.

Het meest kritieke punt is wellicht de schoonmaak, waar tot 10

vacatures niet ingevuld geraken. Samen met de VDAB organiseren we

daarom opleidingstrajecten. En voor een deel van het werk zetten we

al schoonmaakrobots in, maar schoonmaken in een ziekenhuis blijft

toch manueel precisiewerk en is belangrijk voor het sociaal contact

met de patiënten.”

Technologie als oplossing in een krappe arbeidsmarkt, ook Agristo zit

op dat spoor. Het voedingsbedrijf heeft hoe langer, hoe meer nationaliteiten

op de werkvloer: Noord-Fransen, Polen, Roemenen, Bulgaren …

Freddy Van Malderen: “Kandidaten kijken naar de jobinhoud en het loon,

maar zeker ook naar de manier waarop ze een impact kunnen hebben.”

businessvlaanderen.be

73


uilding together

Snelheid, kostprijs, efficiëntie, flexibiliteit en onderscheidend vermogen.

Allemaal factoren die voor de bewuste ondernemer van tel zijn.

Wij hebben alles in huis om hieraan te voldoen. Onze geavanceerde

staal- en betonbouw staan hier garant voor. Voor elke sector hebben

we een oplossing in petto, welke toepassing je ook voor ogen hebt.

industriebouw op maat

mahieu-construct.be


RONDETAFEL “WAR FOR TALENT”

Het is bijna

onmogelijk om

op korte termijn

een directe match

te vinden tussen

een vacature en

een geschikte

werkzoekende.

Uli Ombregt: “Voor sommige profielen kunnen we niet anders dan een headhunter inschakelen.”

“We moeten ons aanpassen en ons flexibeler opstellen. Zo is er geen

verplichting meer om Nederlands te spreken als je in dienst genomen

wordt”, legt Hannelore Raes uit. “Vaak is Engels of Frans de lingua

franca van een ploeg. Maar we zullen nog verder moeten gaan. We

kijken momenteel naar technologieën die de taalbarrière kunnen overbruggen,

zodat meertalige ploegen elkaar begrijpen en in alle veiligheid

kunnen werken.”

De krapte op de arbeidsmarkt speelt ook in het voordeel van machinebouwer

Soenen Hendrik, dat volop inspeelt op technologische innovatie.

“Veel van onze klanten investeren in nieuwe machines, die hen

toelaten om te automatiseren, efficiënter te produceren en meer te

doen met hetzelfde aantal mensen. Op die manier kunnen ze een tekort

aan beschikbare krachten mee opvangen”, aldus Evelien Soenen.

THE WORST IS YET TO COME

De krapte op de arbeidsmarkt is nijpend en het zal nog even duren voor

de situatie keert. “Als VDAB hebben we de indruk dat het bijna onmogelijk

is geworden om op korte termijn een directe match te vinden

tussen een vacature en een geschikte werkzoekende”, vertelt Freddy

Van Malderen. “Bovendien zitten we met een demografisch probleem:

per 100 mensen die met pensioen gaan, zijn er slechts 80 nieuwe

arbeidskrachten beschikbaar. Als het aantal vacatures dan toeneemt,

wordt die spanning alleen maar groter.”

Een tweede issue is het gebrek aan STEM-profielen. “17% van

de jongeren studeert af in een STEM-richting, terwijl het aantal

beschikbare vacatures vele malen groter is. Onderwijs en bedrijven

zullen toch naar elkaar moeten toegroeien, bijvoorbeeld via een

meer veralgemeend duaal leren. Meer opleiden op de werkvloer,

gekoppeld aan het activeren van mensen die nu niet werken en ook

niet werkzoekend zijn, zullen een noodzaak worden om de krapte op

de arbeidsmarkt de komende jaren enigszins te verlichten”, besluit

Van Malderen.

businessvlaanderen.be

75


PREFAB IN BETON OF STAAL IS AANPASBAAR VOOR ELK GEBOUW

BOUWEN ZONDER

ZORGEN DANKZIJ

PREFABCONSTRUCTIES

In deze tijden van economische voorspoed en een grote vraag naar bouwprojecten, is het voor

aannemersbedrijven extra belangrijk om zich te onderscheiden. Dat merken ze ook bij Vulsteke,

een familiebedrijf dat bedrijfsgebouwen realiseert van a tot z.

Tekst | Bavo Boutsen

Beeld | Vulsteke

Evelien en Nickolas Vulsteke werken als nieuwe generatie volop

aan de toekomst van het familiale bedrijf.

76 businessvlaanderen.be


Philippe Hanssens: “Vulsteke zet de klant duidelijk op de eerste plaats.”

“Elk bedrijf met

nood aan expansie is

een potentiële klant

voor ons.”

Vulsteke is een aannemersbedrijf dat actief is in

de industriebouw en gericht is op B2B-projecten.

“Zelf spreken we liever over bedrijfsgebouwen,

omdat dat de lading beter dekt”, legt

Nickolas Vulsteke uit. “Eigenlijk realiseren we

alle soorten van bedrijfsgebouwen voor alle

mogelijke sectoren, gaande van gebouwen voor

logistiek, retail, voeding, automatische magazijnen

en bijhorende kantoren, tot sportcomplexen

of showrooms. Elk bedrijf met nood aan

expansie is een potentiële klant voor ons.”

TOTAALAANNEMER VULSTEKE

Het familiebedrijf met uitvalsbasis in Kortemark

profileert zich daarnaast heel duidelijk

als totaalaannemer. “Wij bieden onze diensten

aan vanaf de afbraakfase tot de sleutel

op de deur. Dat model wordt vandaag allicht

al iets vaker gebruikt, maar ik durf toch wel

zeggen dat wij hierin - zeker voor de schaal

van verbouwingen waar wij ons op richten -

een voorloper zijn”, stelt Vulsteke.

Het bedrijf, dat met zo’n 150 bouwexperten

werkt, is actief in België, Noord-Frankrijk en

sporadisch in Nederland. De realisaties van

Vulsteke zijn altijd opgetrokken in prefabconstructies,

hetzij in beton of staal, afhankelijk

van het type gebouw en de specifieke karakteristieken

die hieraan verbonden zijn.

De totaalaannemer kan beschikken over

meer dan 40 jaar ervaring. Door die decennialange

expertise zijn ze goed geplaatst om de

heersende trends juist in te schatten. “Naast

de steeds grotere aandacht die er is voor

duurzaam bouwen, waar wij in de mate van

het mogelijke proberen aan mee te werken,

is vooral de steeds belangrijkere plaats van

technologie binnen bedrijfsbouwprojecten

vandaag essentieel. Zo voel je duidelijk BIM

steeds belangrijker wordt. Omdat wij er rotsvast

van overtuigd zijn dat dit de toekomst is,

zetten wij hier vandaag al heel duidelijk op in”,

klinkt het hoopvol bij Vulsteke.

TIMING EN KOSTENPLAATJE VOLLEDIG

GERESPECTEERD

Dat Vulsteke een erg betrouwbare partner

voor bedrijfsbouwprojecten is, vinden ze ook

“Technologie, zoals digitale bouwmodellen,

neemt een steeds belangrijkere plaats in.”

bij Hanssens Beyond Telecom. Zij rekenden

het afgelopen anderhalf jaar op Vulsteke voor

de realisatie van hun nieuw kantoorgebouw

in Roeselare.

“Via onze architect zijn we terechtgekomen bij

Vulsteke en wij kijken bijzonder tevreden terug

op onze samenwerking”, vertelt bedrijfsleider

Philippe Hanssens. “Op advies van hen hebben

we ingestemd met een stalen prefabconstructie.

De vakmannen van Vulsteke hebben het

gebouw als het ware als een meccanodoos in

elkaar gestoken, en dit allemaal volgens de

vooraf afgesproken planning. Ook het kostenplaatje

dat vooraf was afgesproken, is volledig

gerespecteerd gebleven.”

Ook over de onderlinge verstandhouding

tussen beide partijen, horen we niets dan

goeds. Hanssens: “Vulsteke zet de klant

altijd duidelijk op de eerste plaats. Dankzij

de zeer open communicatie konden eventuele

problemen ook altijd meteen op tafel

worden gegooid, waardoor de oplossing

steeds snel kon gevonden worden. Maar

eigenlijk moet ik zeggen dat we in al die tijd

quasi geen problemen hebben gekend, wat

voor een bouwproject toch eerder ongebruikelijk

is. Als ik ooit nog opnieuw ga bouwen

met het bedrijf, opteer ik meteen opnieuw

voor Vulsteke.”

businessvlaanderen.be

77


Genieten van het

buitenleven in stijl

Zonnewende is niet zomaar een speler in de sector van tuin- en verandameubilair.

Bovenal biedt het bedrijf uit Doornik door zijn25-jarige ervaring een beleving,

een pak expertise en advies op maat aan.

Tekst en beeld | Zonnewende

“Zonnewende is een plek waar iedereen zich thuis voelt”, vertellen

Carine en haar zoon Pieter-Jan. “Onze jarenlange ervaring in tuinen

verandameubilair uit zich niet alleen in een breed en kwalitatief

aanbod van hoogstaande merken. We dragen persoonlijke service en

advies ook hoog in het vaandel. Zo is een vip-afspraak mogelijk en zijn

we dagelijks open, zelfs op zon- en feestdagen.”

Zonnewende werkt samen met exclusieve high-endmerken zoals Tribù.

Iedere klant wordt bij Zonnewende op een

professionele manier begeleid. Of het nu gaat

om terrasmeubelen of de inrichting van een

orangerie, poolhouse, terrasoverkapping,

veranda, kleine stadstuin of terras van een

appartement. Zonnewende gaat samen met

de klant op zoek naar meubelen en decoratie

die de juiste look-and-feel creëren. “We gaan

graag langs bij klanten. Zo krijg je meteen

voeling met de omgeving waarin het meubilair

komt te staan. Indien gewenst, kan één van

onze architecten een plan uitwerken om tot

een totaalconcept te komen”, licht Carine toe.

EXCLUSIEF AANBOD

Een sterke troef van Zonnewende is dat het

beschikt over een grote permanente stock

waardoor een vlotte levering mogelijk is.

Naast de ruime expo heeft het bedrijf ook

toegang tot de professionele showrooms van

haar Belgische leveranciers. Indien nodig,

neemt het ook klanten daar mee naartoe

zodat ze het volledige aanbod kunnen bekijken

en uitproberen. Zonnewende werkt met

de top van de Belgische merken, die wereldwijd

toonaangevend zijn. Denk maar aan

Tribù, Manutti, Joli, Gommaire …

Het buitenleven staat centraal bij Zonnewende,

want buiten wil men het even gezellig

maken als binnen. Zonnewende werkt dan

ook samen met nog andere exclusieve highend

merken zoals Fast, Jati-Kebon, Barlow

Tyrie, 4 Seasons Outdoor, Vincent Sheppard,

Jardinico parasols en meubilair, Emu ...

Daarnaast vind je er de exclusieve terrasverwarming

van Dôme en Beem, net zoals

“Jarenlange

ervaring

in tuin- en

verandameubilair

met een

kwalitatief

aanbod

van hoogstaande

merken.”

78 businessvlaanderen.be


Het buitenleven staat centraal bij Zonnewende.

de kwalitatieve verlichting van Nyche en de prachtige collectie van

Monsieur Tricot van Tribù, die zowel in- als outdoor een plaats verdient.

Naast de kaarsen van ONNO zijn ook de artikelen van XL Boom, Fatboy,

Gommaire glas- en rietwerk, Cores da Terra … echte sfeermakers. Wil

je uitpakken met een pronkstuk? Dan zijn de gelimiteerde bronzen

beelden van Gardeco een aanrader.

Ook barbecueliefhebbers zijn bij Zonnewende aan het juiste adres, met

een uitgebreid assortiment van Ofyr en Big Green Egg. “Deze zijn een

must voor de diehard barbecuers. Ze garanderen sfeer, gezelligheid en

topgerechten”, zegt Pieter-Jan. “Gedurende maart, april en mei worden

er dan ook geregeld barbecuedemo’s gegeven op zaterdag. We leveren

in heel Europa en ook daarbuiten. We werken met eigen mensen, maar

ook met gespecialiseerde transportbedrijven zodat het meubilair ongeschonden

op de bestemming aankomt. Bovendien zijn we vanuit onze

locatie in de industriezone Tournai Ouest in Doornik vlot bereikbaar

voor onze klanten vanuit Kortrijk, Brussel, Rijsel … Ons tweetalig team

staat voor je klaar. Wees welkom en ontdek onze mooie collecties.”

Je kan bij Zonnewende in Doornik terecht voor tuin- en terrasmeubilair;

maar ook voor sfeervolle decoratie.

businessvlaanderen.be

79


DÉ PARTNER VOOR

UW BEDRIJFSGEBOUW

VLAMERTINGE (BE)

Rodenbachstraat 55

WAREGEM (BE)

Jan Borluutstraat 15

BOESCHEPE (FR)

366 ZAE de l’Oost-Houck

info@vltracbohez.be

vltracbohez.be

+32 (0)57 20 07 98


TIPS & TRICKS

NIEUWE REGELS VOOR REKRUTEREN VIA SOCIALE MEDIA

“AUTHENTIEKE CONTENT

WORDT NOG BELANGRIJKER”

Organisaties investeren steeds meer budgetten om online nieuw talent te rekruteren. Doordat er

heel gericht op achtergrond en interesses kon worden geadverteerd, werden tot voor kort bepaalde

doelgroepen bijna automatisch uitgesloten. Om dat aan te pakken heeft Meta, het moederbedrijf boven

Facebook, Instagram en WhatsApp, zijn beleid aangescherpt. Wij vroegen aan sociale media experten

Dora Gasia en Thijs Wostyn waar de valkuilen en opportuniteiten liggen voor bedrijven die rekruteren

via sociale media.

Tekst | Roeland Van Den Driessche

Beeld | TINA & Social Taco

Sociale media blijven groeien. De tijd dat een

bedrijf enkel via een website communiceerde,

behoort stilaan tot het verleden. “We hebben

met z’n allen de weg naar sociale media

gevonden, mede omdat platformen intuïtiever

en toegankelijker zijn. De coronapandemie

heeft die evolutie verder versneld, zeker in

Vlaanderen. De achterstand die we bijvoorbeeld

hadden ten opzichte van onze noorderburen,

hebben we bijna volledig weggewerkt”,

stelt Dora Gasia, zaakvoerder van This Is Not

An Agency uit Gent.

“De eerste stap is

altijd stilstaan bij

welke soort content

jouw doelgroep

wil zien.”

Dora Gasia: “Mensen zitten minder lang op sociale media. In die korte tijdspanne moet je hun

aandacht trekken.”

Naast een inhaalbeweging op digitaal vlak,

zorgde de pandemie eveneens voor een

verlangen naar offline ontmoetingen. “Dat

is logisch voor wie van de ene in de andere

videomeeting duikt. Mensen zoeken in hun

businessvlaanderen.be

81


Z.I. TOURNAI-OUEST 1 - RUE DES BARDANES 6 - 7522 TOURNAI - 069 68 63 00 / 0476 281730 - www.zonne-wende.be -webshop 7/7

Openingsuren: Maandag t/m Zaterdag van 10 tot 18 uur. Vanaf 1 maart zon- en feestdagen van 14 tot 18 uur.


TIPS & TRICKS

(Beeld: Fauxels via Pexels).

“Medewerkers zijn het uithangbord van

de bedrijfscultuur. Breng hun verhaal.”

pauzemomenten elkaar op en checken enkel

hun sociale media om belangrijke updates

te lezen. In die korte tijdspanne moet je dus

proberen hun aandacht te trekken, met een

creatieve post, die volledig op jouw maat

gesneden is. Maar dat wordt moeilijker, want

Meta heeft een aantal restricties doorgevoerd

om discriminatie aan te pakken.”

Verder zullen campagnes ook geoptimaliseerd

worden door Facebook zelf. “De ingestelde

doelgroep zal breder zijn, waarna

Meta zelf aan de slag gaat om te kijken

wie mogelijks geïnteresseerd kan zijn. Dat

zullen ze doen op basis van de gecreëerde

content”, legt Wostyn uit. “Dus de eerste

stap is altijd stilstaan bij welke soort content

jouw doelgroep wil zien. De tweede stap is

de inhoud zelf. Wees daarin concreet zodat

Meta de kans krijgt om de tekst te optimaliseren.

Op die manier haal je het maximum

uit je marketingbudget.”

STILSTAAN BIJ WELKE CONTENT JE BRENGT

Zo worden alle rekruteringscampagnes

op Facebook en Instagram op een andere

manier behandeld en is het niet meer mogelijk

om sterk te gaan diversifiëren. “Enerzijds

zijn er minder advertentiemogelijkheden en

werden vergelijkbare doelgroepen en retargeting

onmiddellijk geblokkeerd. Anderzijds

moet een organisatie voortaan aangeven

dat de ingestelde advertentie HR-gericht

is, waardoor er een aantal opties verdwijnen.

Als je dat niet doet, riskeert Meta jouw

bedrijfsaccount te blokkeren”, waarschuwt

Thijs Wostyn, zaakvoerder van Social Taco

uit Torhout.

Thijs Wostyn: “Geef vooraf aan dat je

advertentie HR-gericht, anders kan Meta jouw

account blokkeren.”

AMBASSADEURSROL VOOR MEDEWERKERS

Om resultaat te halen zal een bedrijf dus meer

kwalitatieve, authentieke content moeten

creëren. “Mensen weten dat ze vandaag

snel van job kunnen veranderen. Maar vaak

gaan ze pas op een aanbod in als ze zich ook

kunnen vinden in de heersende bedrijfscultuur.

En wie anders dan de medewerkers

zijn het uithangbord van die bedrijfscultuur?

Bombardeer hen dus tot ambassadeur. Met

tien goeie getuigenissen bereik je al snel

20.000 mensen. Mits de juiste strategie en

doordachte content zal sociale media dus

een ongelooflijk efficiënt instrument blijven”,

besluit Dora Gasia.

businessvlaanderen.be

83


“We hebben een unieke positie in de markt en kunnen onze jarenlang opgebouwde expertise uitspelen als grootste troef.”

VERFAILLIE BAUWENS OPENT BELEVINGSCENTRUM IN WAARDAMME

“Elektro en slimme

systemen vergen vaklui

met expertise”

In tijden waarin de almachtige technologiespelers steeds groter lijken te worden, lijkt het voor de

kleinere spelers op deze markt vaak moeilijk om hun plaats te kunnen opeisen. Toch hebben kleinere en

gespecialiseerde partners wel degelijk nog een toekomst, zo bewijst het succesverhaal van totaalpartner

Verfaillie Bauwens.

Tekst | Bavo Boutsen

Beeld | Verfaillie Bauwens

84 businessvlaanderen.be


Het verhaal van Verfaillie Bauwens begon

meer dan 50 jaar geleden. “Mijn groot ouders

openden in 1968 een eigen elektrozaak in

Waardamme. Maar eigenlijk moeten we nog

vroeger terug, naar de tijd waarin mijn grootvader

– na zijn uren in de meubelfabriek

– televisies ging herstellen bij de mensen

thuis. Daar heeft hij de microbe te pakken

gekregen”, vertelt kleinzoon Frédéric Vander

Stichele, die vandaag ook mee in het bedrijf

zit. “Van daaruit hebben we stelselmatig

uitgebreid, met de tweede winkel in Knokke

als duidelijkste resultaat.”

“In al die tijd zijn we vooral blijven zoeken naar

manieren om onze unieke positie te kunnen

blijven bespelen in de markt”, gaat Vander

Stichele verder. “Dat doen we in de eerste

plaats door onze opgebouwde expertise uit te

spelen als onze grootste troef.”

OPLOSSINGEN OP MAAT

Wie zich vandaag richt tot Verfaillie Bauwens

voor de aankoop van een elektronisch toestel,

kan rekenen op de enorme vakkennis en ervaring

van de installateurs en de uitgebreide

dienst na verkoop, die steeds erg makkelijk

bereikbaar is. “Op die manier creëren wij voor

onze klanten een veel grotere toegevoegde

waarde ten opzichte van grote elektrozaken”,

verduidelijkt Frédéric Vander Stichele.

Zo is het bedrijf ook in staat om zijn klanten

zeer gericht advies op maat aan te bieden.

Ze bieden bijvoorbeeld ondersteuning bij

eventuele verbouwingen, met advies rond

bekabeling of volledig ingebouwde muziekinstallaties.

“Ons motto is: wij verkopen geen

producten, wij verkopen oplossingen. Functionaliteit

staat met andere woorden steeds

voorop”, stelt Frédéric.

Deze gidsrol vervullen ze ook via hun bewuste

productkeuzes. Het beschikbare aanbod aan

elektrotoestellen bij Verfaillie Bauwens is

het resultaat van een bewuste selectie die

gemaakt wordt op basis van hun decennialange

ervaring. Vander Stichele: “Net omdat

er vandaag zoveel voorhanden is, is een ervaren

gids relevanter dan ooit.”

NIEUWE WINKEL WORDT

BELEVINGSCENTRUM

Het familiebedrijf richt zich bovendien niet

enkel tot de consument. Zo zijn ze ook erg

actief op de bedrijvenmarkt, waar ze bedrijven

helpen met oplossingen rond de inrichting van

vergaderzalen met slimme technologieën,

zoals draadloze presentatie- en videoconferentiesystemen.

Dit vertaalt zich ook in nauwe

samenwerkingen met heel wat partners rond

wooninrichtingen, zoals schrijnwerkers, elektriciens

en interieurarchitecten.

Om deze filosofie nog duidelijker te kunnen

vertalen naar al hun klanten, plant het familiebedrijf

op korte termijn ook een totale

renovatie van de oorspronkelijke winkel in

Waardamme. “De volledige ruimte, zo’n

1.500 m², moet voor onze klanten aanvoelen

als een thuisomgeving. Onze vernieuwde

winkel zal daarom nog meer ingericht worden

als een belevingscentrum, waar onze klanten

de producten niet enkel kunnen bekijken,

maar vooral kunnen aanvoelen hoe dit bij

hen tot zijn recht zou komen. Dit zal ook onze

doelstellingen op de bedrijvenmarkt en het

beeld van Verfaillie Bauwens als top-of-mind

totaalpartner verder versterken”, besluit een

ambitieuze Frédéric Vander Stichele.

Net omdat er vandaag zoveel

voorhanden is, is een ervaren gids

relevanter dan ooit.

Frédéric Vander Stichele: “Ons motto is: wij verkopen geen producten,

wij verkopen oplossingen.”

Het volledige aanbod aan elektrotoestellen bij Verfaillie Bauwens

kwam via een bewuste selectie door het ervaren team.

businessvlaanderen.be

85


VOLVO V60 RECHARGE

PLUG-IN HYBRIDE

Je hele leven binnen bereik

Met de Volvo V60 Plug-in Hybride rijdt u schoner, voordeliger en met een volledig

elektrische actieradius van maar liefst 89 kilometer. Deze veelzijdige estate is ontworpen

voor uw actieve leven door z'n sportieve 350 pk (257kW) sterke motor met AWD

aandrijving, perfecte wegligging, ruimte en innovatieve veiligheidsvoorzieningen.

En nu leverbaar voor een uiterst scherpe prijs.

Brugge

Gistelsesteenweg 276

T 050 40 60 60

Oostende

Ankerstraat 16

T 059 32 09 82

Roeselare

Kleine Weg 241

T 051 27 20 00

Tielt

Pittemsesteenweg 22

T 051 42 75 00

Veurne

Nieuwpoortkeiweg 28

T 058 31 12 43

Zarren

Essenstraat 82

T 051 56 72 91


AUTOMOBIELSECTOR IS IN VOLLE TRANSITIE NAAR ELEKTRISCH RIJDEN

“Vandaag gaat het in de garage

om meer dan een wagen kopen”

Tekst | Hendrik De Spiegelaere

Beeld | Automobilia

2021 was ook voor de automobielsector een

uitdagend jaar, met veel onzekerheden. Naast

de coronapandemie bleef ook de productie-

en logistieke keten soms haperen. Garagegroep

Automobilia, één van de grootste

Volvo-dealers van het land, kon desondanks

toch een sterk jaar neerzetten. Maria Mortier

ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

“2021 was voor iedereen een uitdagend jaar

en een jaar van veel onzekerheden. We bleven

worstelen met de impact van het virus en de

productie- en logistieke keten bleef haperen”,

aldus Maria Mortier, die samen met Christ

Soete de Automobilia groep leidt. “Ondanks

het feit dat onze grootste zorg hierbij is dat

we onze klanten niet onmiddellijk kunnen

helpen, zijn we er toch in geslaagd om met de

groep een sterk jaar neer te zetten.”

“Dit jaar zullen we alvast mee investeren in

nieuwe laadinfrastructuur op diverse sites van

ons bedrijf, om op die manier mee gestalte te

geven aan een duurzamere omgeving en een

verdere elektrificatie van de vloot.”

GEEN SALON IN BRUSSEL

Ondanks het ontbreken van een autosalon

in Brussel, is Automobilia er toch in

geslaagd om voldoende aandacht te trekken

en verkoop te realiseren. “Met onze

6 vestigingen voor personenwagens in

Brugge, Oostende, Roeselare, Tielt, Veurne

en Zarren, zorgen wij er altijd voor dat er

voldoende wagens van verschillende types

en zeker de nieuwste modellen (Volvo XC40

full electric en Volvo C40 crossover) aanwezig

zijn in onze showrooms.”

“De meeste klanten hebben al een eigen

selectie gemaakt via de digitale kanalen

nog voor ze bij ons langskomen. Maar bij

Automobilia gaan we veel verder dan enkel

een auto verkopen”, stelt Maria Mortier.

“In eerste instantie nemen wij de nodige tijd

om een behoefteanalyse te maken en te luisteren

naar onze klant. Op basis hiervan kan

dan de juiste mobiliteitsoplossing aangeboden

worden, waarbij het type en de motorisatie van

het voertuig maar een stukje is van het geheel.

Een goed advies omvat tevens verzekeringen,

fiscaliteit, uitleg over een correct gebruik van

de google account, de uitgebreide garantieen/of

onderhoudsmogelijkheden, enzovoort.”

De groep Automobilia heeft vertrouwen in de

toekomst. “Dankzij de flexibiliteit van onze

teams en de commerciële slagkracht van ons

familiebedrijf zien we de toekomst positief

tegemoet”, besluit Maria.

Dit jaar investeert Automobilia mee

in nieuwe laadinfrastructuur op

diverse sites.

Ook Automobilia schakelt volop over op elektrische wagens.

businessvlaanderen.be

87


DE MACHINEBOUW ONDERGAAT INGRIJPENDE VERANDERINGEN

HET MACHINEPARK

IN VLAANDEREN:

KLAAR VOOR DE

DATAGEDREVEN

TOEKOMST?

Machinebouwers hebben traditioneel een lange levensduur voor ogen voor hun installaties. Maar omwille

van de pijlsnelle technologische vooruitgang heeft zo’n lange levensduur een belangrijke keerzijde. Zo

is een machine die in 2000 gebouwd werd om minstens 25 jaar mee te gaan, vandaag niet voorzien van

de nieuwste technologie. Daarom wordt er volop gezocht naar manieren om het bestaande machinepark

mee te trekken in het bad van Industrie 4.0. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor hoe ons machinepark

is georganiseerd.

Tekst | Bavo Boutsen

Wie aan een kind vraagt om een fabriek te

tekenen, krijgt zo goed als zeker een tekening

met indrukwekkende machines voorgeschoteld.

Met andere woorden: machinebouw

spreekt tot de verbeelding. En dat is niet

onterecht. “Zeker voor een exportgedreven

land als België is machinebouw erg interessant.

Betere machines verhogen immers de

kwaliteit van de exportproducten. Daarnaast

is het ook een belangrijke driver voor innovatie

en technologische vernieuwing. Het draagt

dus in belangrijke mate bij tot de welvaart in

ons land”, legt Bart Van Quickelberghe uit.

Hij is managing director van Automotion,

een gespecialiseerde firma die als Motion

Competence Center van Schneider Electric

hardware en software oplossingen voor

machinebouwers en systeemintegratoren

ontwikkelt en aanlevert.

Zeker voor een exportgedreven

land als België is machinebouw

erg interessant.

88 businessvlaanderen.be


DOSSIER MACHINEBOUW & SUBCONTRACTING

HETEROGEEN MACHINEPARK

Hoewel het belang ervan dus vastligt, is het

steeds moeilijker om een eenduidig beeld te

geven over hoe het machinepark er in ons

land vandaag uitziet. “Het machinepark in

Vlaanderen, traditioneel een regio die erg

sterk scoort wat betreft machine-productie,

is erg heterogeen. Net daarom is het cruciaal

dat er nu wordt ingezet op het upgraden van

bestaande machines. Enkel zo kunnen zij

mee de stap zetten naar de Industrie 4.0 en de

datagedreven economie”, vertelt prof. Hans

Hallez (KU Leuven), die aan het hoofd staat

van de proeftuin ‘Machine Upgrading 4.0’.

Ze maakt deel uit van de bredere Vlaamse

Industrie 4.0-strategie van VLAIO die focust

op het actualiseren van het verouderde

machinepark.

Het machinepark

in Vlaanderen,

traditioneel een

regio die erg

sterk scoort wat

betreft machineproductie,

is erg

heterogeen.

In deze evolutie speelt Vlaanderen een voortrekkersrol.

“Wat betreft de digitalisering

van het machinepark presteert Vlaanderen

bovengemiddeld. Uit een studie van Flanders

Make, samen met de KU Leuven en de UGent

één van de partners van de proeftuin, blijkt dat

45 procent van de bedrijven machine industry

ready zijn. Daarmee zitten we Europees in de

top 5”, aldus Hallez. “Veel van onze klanten

kunnen leven van een rol als exporteur, een

duidelijke indicator van kwaliteit”, vult Van

Quickelberghe aan.

BEWUSTWORDING

Ondanks deze goede uitgangspositie is het

belangrijk dat dit verhaal de nodige aandacht

blijft krijgen. “Wij zijn nu al een aantal jaren

actief in onze buurlanden en daar proef ik toch

Machinebouwers zoals Soenen Hendrik integreren volop nieuwe technologieën en kijken ook naar de mogelijkheden van augmented reality.

(Foto: Soenen Hendrik)

businessvlaanderen.be

89


DOSSIER MACHINEBOUW & SUBCONTRACTING

Prof. Hans Hallez, projectleider van de proeftuin

‘Machine Upgrading 4.0’.

of eventuele vervanging aan de orde is, zodat

hierop kan worden geanticipeerd. “Een toolset

en software aanbieden die data kan gaan

capteren, analyseren en bewerken, biedt

allerlei kansen en toepassingsmogelijkheden”,

verduidelijkt Van Quickelberghe.

Hierdoor zal de manier waarop de relatie

machinebouwer-operator is vormgegeven de

komende jaren ook verder wijzigen. “Eigenlijk

zijn de retro-fit kits een derde persoon

die naast de machinebouwer en de gebruiker

komt te staan”, legt Hallez uit. In de praktijk

zal deze evolutie dus leiden tot de inclusie van

meer kleinere en gespecialiseerde bedrijven.

“Een grotere mate van subcontracting

is op termijn inderdaad niet tegen te houden.

Vandaag gebeurt dit veelal nog op projectbasis,

maar ik verwacht dat dit steeds meer

mainstream zal worden.”

enorm”, verduidelijkt Hallez. “Ik ben ervan

overtuigd dat de evolutie eigenlijk nog in een

stroomversnelling terecht moet komen”, gaat

Bart Van Quickelberghe verder.

Deze versnelling onder aanvoering van

een groeiende groep systeemintegratoren,

machinebouwers en gespecialiseerde

bedrijven, zal uiteindelijk de manier waarop

we over machines nadenken grondig

veranderen. “Omdat de focus zal komen te

liggen op de output en niet op de machine

zelf, zal het uitgangspunt verschuiven van

het leveren van een werkende machine,

naar het leveren van een service. Machines

zullen in de praktijk dus worden verhuurd of

geleased. Dat zie je vandaag al, maar het is

nog niet de standaard. De meest innovatieve

machinebouwers denken al in die richting”,

besluit Van Quickelberghe.

een actievere dynamiek rond alles wat met

Industrie 4.0 en machines te maken heeft”,

nuanceert Van Quickelberghe. “Daarom is het

belangrijk dat we hier volop op blijven inzetten,

anders dreigen we de trein te missen.”

Eenzelfde geluid is ook te horen bij VLAIO.

“Het heterogene karakter is op zich niet zo

problematisch, maar hierdoor dreigen er

op termijn wel grote efficiëntieverliezen te

ontstaan, waardoor productieprocessen nog

heel moeilijk op elkaar zullen kunnen worden

afgestemd”, aldus Hallez. “Ook de groeiende

skills gap tussen de operatoren en de

vernieuwde machines kan op termijn problemen

opleveren. Aan programmeurs die met

ponskaarten werken hebben we vandaag ook

niets meer. Daarom moet er blijvend gewerkt

worden aan meer bewustwording over deze

groeiende spreidstand.”

SUBCONTRACTING

Concreet zet VLAIO daarom vooral in op de

zogenaamde retro-fit kits. Die stellen de

verouderde machines in staat om nieuwe

technologie in te passen in de werking en zo

de nodige data te genereren. Die data stelt de

machinebouwers en operatoren dan bijvoorbeeld

in staat om aan ‘predictive maintenance’

of voorspellend onderhoud te kunnen gaan

doen. Op basis van de data zal dus kunnen

worden voorspeld wanneer een onderhoud

Als we erin slagen om de machines

het nieuwe tijdperk in te loodsen

en zo een ecosysteem van

interconnectiviteit kunnen creëren,

is het potentieel enorm.

Dat voelen ze ook zo aan bij Automotion,

zelf zo’n kleinere, gespecialiseerde partner

voor machinebouwers en integratoren.

“Onze positie als lokaal aanspreekpunt en

expertise centrum in samenwerking met een

wereldspeler als Schneider Electric, is er ook

net gekomen om te kunnen beantwoorden

aan deze groeiende vraag. Partnerships zitten

inderdaad in een duidelijke groeispurt”, aldus

Van Quickelberghe.

MACHINE-AS-A-SERVICE

De grote vraag bij dit spanningsveld is

uiteraard: hoe zal het machinepark van de

toekomst er gaan uitzien? “Als we erin slagen

om de machines het nieuwe tijdperk in te

loodsen en zo een ecosysteem van interconnectiviteit

kunnen creëren, is het potentieel

Bart Van Quickelberghe, managing director van

Automotion. (Beeld: xxxxx).

businessvlaanderen.be

91


TOELEVERANCIER INVESTEERT IN NIEUW MACHINEPARK VOOR DE BEWERKING VAN GROTE PLATEN

AUTOMATISCH EN

ONBEMAND PRODUCEREN

MAAKT OPGANG IN DE METAALSECTOR

Als toeleverancier moet je je van de concurrentie onderscheiden. Dat hebben ze bij Shapes Metalworks

goed begrepen. Klanten kunnen bij deze onestopshop dan ook niet alleen terecht voor de bewerking van

kleiner plaatmateriaal, maar ook voor het snijden en plooien van grote platen. De firma met vestigingen

in Kuurne en Gullegem blijft volop investeren.

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Shapes Metalworks

Flexibiliteit, leverbetrouwbaarheid en kwaliteit

vormen de hoekstenen voor het succes

van Shapes Metalworks. De toeleverancier

voor de metaalsector kan daarvoor op

zijn vakbekwame medewerkers rekenen én

investeert continu in de optimalisatie van het

machinepark. “We willen ons onderscheiden

van andere toeleveranciers. Als een maakbedrijf

platen van 3 meter wil laten snijden

of bewerken, kunnen ze bij ons maar ook bij

veel anderen in de regio terecht. In sommige

gevallen beschikken ze ook zelf over de

nodige machines.”

“Doordat we in 2015 besloten om in onze

nieuwe productiehal in Gullegem een lasersnijmachine

te installeren voor werkstukken

met een lengte tot 12 meter en een plooibank

met een bereik tot 8 meter, moesten klanten

ook voor de bewerking van de grotere

platen niet langer op zoek naar een partner

in het buitenland”, vertelt zaakvoerder Dirk

Haerinck. “Dit jaar vernieuwen we dat machinepark

voor grote platen volledig, waardoor

we nog flexibeler zullen kunnen reageren

op vragen van onze klanten en de productiviteit

en efficiëntie op de werkvloer verder

zullen toenemen.”

In 2015 investeerde Shapes Metalworks al in een lasersnijmachine voor platen tot 12 meter lang.

NOG DIKKERE EN LANGERE PLATEN

BEWERKEN

Zo wordt binnenkort de huidige 6 kW Phoenix

Fiberlaser voor platen tot 6 meter vervangen

door een nieuw systeem met een 20 kW fiberlaserbron.

De toeleverancier zal op die manier

de snijkwaliteit en -snelheid voor zowel

dunne als dikkere platen kunnen verbeteren.

“Met onze bestaande installatie kunnen we

platen tot 25 millimeter snijden, maar met

dit nieuwe systeem van LVD zullen we platen

met diktes tot 40 millimeter en misschien

zelfs nog dikker kunnen bewerken”, legt de

zaakvoerder uit. “We koppelen deze machine

aan een automatisch MOVit torenmagazijn

voor platen van 6 meter en een uniek systeem

voor het ontladen en efficiënt sorteren van de

gesneden stukken. Op die manier kunnen we

continu, zelfs onbemand, blijven produceren.

92 businessvlaanderen.be


DOSSIER MACHINEBOUW & SUBCONTRACTING

Binnenkort wordt een nieuwe Phoenix 6020 snijmachine gemonteerd, gekoppeld aan een automatisch magazijn voor platen van 6 meter lengte.

Door de torenconstructie van het opslagsysteem

voor platen van 6 meter winnen we ook

nog eens plaats op onze werkvloer.”

“Met deze investeringen zijn we klaar voor

de uitdagingen van vandaag én morgen.”

Daarnaast investeerde Shapes Metalworks

ook in een nieuwe Taurus FL, een 10 kW

grootformaat-lasersnijmachine van specialist

LVD met een bereik van maar liefst 18 meter.

Daardoor is deze machine geschikt om extra

grote platen te snijden, maar ook om modulair

te functioneren en zo gelijktijdig eender

welke combinatie van grote platen te verwerken.

Het plaatgebruik en de nestefficiëntie

worden geoptimaliseerd en de machinestilstand

wordt tot een minimum beperkt, want

op een deel van de lasertafel kan gesneden

worden, terwijl op het andere deel platen

geladen worden of verwerkte stukken ontladen

worden.

EEN PRIMEUR IN DE SECTOR

“Dit systeem is uitgerust met een geavanceerde

bevelsnijkop, die nauwkeurige resultaten

in zowel rechte als schuine sneden

levert. Het grote voordeel is dat de platen

tijdens het snijden gelijktijdig ook tot een

hoek van 45° afgeschuind kunnen worden,

en dat in alle richtingen”, licht Dirk Haerinck

toe. “Zo kunnen we stukken voor het maken

van lassamenstellingen of -constructies op

een snelle en kostenefficiënte manier voorbereiden.

Er is geen extra freesbewerking

nodig en de lasinbranding is beter. We zijn de

eerste speler in de toeleveringsmarkt die over

deze technologie beschikt. Met onze nieuwe

investeringen zijn we dan ook gewapend voor

de uitdagingen van vandaag én klaar voor een

verdere groei de komende jaren.”

Shapes Metalworks staat synoniem voor kwaliteit, flexibiliteit en

leverbetrouwbaarheid.

De toeleverancier kocht een Taurus FL lasersnijmachine met een bereik

van 18 meter en uitgerust met een geavanceerde bevelsnijkop.

businessvlaanderen.be

93


PLAATWERK - LASSEN - NATLAKKEN

www.shapesmetalworks.be

info@shapesmetalworks.be

+32 56 42 49 70

25.000m² produceruimte

6 lasersnijmachines (tot 18m)

6 plooibanken (tot 8 m)

16 CNC freesmachines (tot 3m)

8 CNC draaibanken (tot 1,3m)

8 lasrobots

DRAAIEN - FREZEN

ISO 3834-2 (SLV)

EN15085-2/CL1

EN1090-2 en 3/EXC4

www.shapesmachining.be

info@shapesmachining.be

+32 56 35 01 11


DOSSIER MACHINEBOUW & SUBCONTRACTING

HOE CREËER JE EEN

EFFICIËNTER ATELIER?

Rendabiliteit begint bij efficiëntie: hoe minder tijd en grondstoffen verloren gaan, hoe meer je uit je

productie kan halen. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, wanneer je als bedrijfsleider

moet jongleren met een brede waaier aan opdrachten en deadlines. Hoe kan je nog efficiënter worden,

wanneer er meer en meer maatwerk wordt gevraagd? Door een frisse wind door je atelier te laten waaien.

Tekst | Valérie Couplez

Beeld | iStock

INVESTEER IN TRAINING EN OPLEIDING

In de meeste ateliers begint en eindigt de opleiding na de eerste dagen

dat een medewerker begint te werken. De andere operatoren tonen

hem hoe de machines werken, maar vanaf dan is het aan de nieuwe

medewerker zelf om het in de vingers te krijgen. In de meeste gevallen

zullen ze op die manier hun eigen oplossingen en gewoontes ontwikkelen

om met bepaalde zaken om te gaan. Dat zal niet altijd stroken met

de doelen en de processen die het bedrijf voor ogen heeft. De beste

manier om ervoor te zorgen dat uw medewerkers perfect op uw proces

zijn afgestemd, is door te zorgen voor regelmatige trainingen. Formeel

of informeel, door senior profielen op de werkvloer of door externen.

Nog efficiënter worden als het meer en meer om maatwerk gaat?

Dat kan door een frisse wind door je atelier te laten waaien.

De grootste bron van inefficiënties op de werkvloer? Dat zijn je medewerkers.

Begrijp ons niet verkeerd, je team is elke cent waard, maar

het gaat erom hoe ze hun tijd precies besteden. In de meeste werkplaatsen

gaat veel tijd naar het zoeken van dingen. De ene keer een

gereedschap, de andere keer een tekening of opspanmaterialen. Al

kost het elke medewerker maar enkele minuten tijd per dag, op het

einde van de rit zal het een stevige rekensom worden. En hoe groter de

oppervlakte van uw bedrijf, hoe meer tijd er te verliezen valt.

Er bestaan eenvoudige oplossingen voor, maar daar staat wel een

investering tegenover. Vervang de gereedschapskast in het midden

van het atelier bijvoorbeeld door gereedschapsstations voor specifieke

jobs die binnen handbereik van de medewerker liggen. Dat zal in eerste

instantie meer kosten aan gereedschappen, maar de winst in arbeidsuren

kan dat compenseren. Of denk aan gereedschapbeheersystemen

die altijd het overzicht bewaren. Nog niet overtuigd? Als het gemiddelde

uurloon 20 euro per uur bedraagt en alle medewerkers samen een uur

per dag aan het zoeken zijn naar materiaal, komt dat na 220 werkdagen

uit op een som van 4400 euro. Daar is al wat mee mogelijk.

“In de meeste werkplaatsen gaat

een groot stuk van de tijdsbesteding

naar het zoeken van dingen.”

Betrek daar ook leveranciers en machinefabrikanten bij. Zij kunnen het

best uitleggen hoe je het meeste haalt uit hun toestellen. Een bijkomend

voordeel van opleidingen is dat je medewerkers beter geïnformeerd

zijn over hoe alles in ideale omstandigheden moet verlopen. Ze

zullen dan ook makkelijker inefficiënties kunnen identificeren. En net

omdat ze het nauwst betrokken zijn bij de productie, kunnen ze zelfs

zaken ontdekken waar je zelf nooit aan gedacht had.

BESLISSINGEN OP BASIS VAN FEITEN EN DATA

Buikgevoel dicteert nog vaak de wet wanneer metaalbewerkers een

beslissing nemen. Met een dringende deadline in zicht is dat vaak ook

de enige manier. Maar in andere situaties hoeft het heus niet de enige

optie te zijn. Ga na wat elke opdracht kost aan materialen en aan uren,

een correcte prijszetting bepaalt hoeveel winst je maakt. Weet je welke

marges nodig zijn om de overheadkosten te dekken? Dit is informatie

die een ERP-systeem kan aanreiken, zodat je beslissingen neemt op

basis van data. Prijsoffertes en planning kunnen beter niet op intuïtie

gebeuren, maar eerder op feiten. Ook dat zal u helpen om inefficiënties

te elimineren.

businessvlaanderen.be

95


NIEUWE IMPULSEN BIJ INDUSTRIEEL

TOELEVERANCIER VAN FIJN PLAATWERK

Bij het West-Vlaamse familiebedrijf Lesage Metaalconstructie, een industriële toeleverancier voor

het fijnere plaatwerk, zet de vierde generatie na een goed uitgestippeld opvolgingstraject de zaak

met succes verder. Er werd een nieuwe baseline ‘Masters in Metalworks’ gelanceerd en er volgden

ook investeringen in machines en automatiseringssystemen om de productiviteit en efficiëntie op

de werkvloer te verhogen. Zo werd recent een nieuwe 5-assige bewerkingsmachine van Elumatec

aangekocht, gericht op de automatische bewerking van aluminium onderdelen tot 6 meter.

Tekst | Johan Debaere

Beeld | Lesage Metaalconstructie

familiebedrijf, waarvoor ik vandaag samen

met mijn vrouw Lies en haar broer Kim verantwoordelijk

ben”, vertelt Mike B artholomeus.

“Kim ging in 2010 in het bedrijf aan de slag,

terwijl mijn vrouw Lies en ikzelf twee jaren

later volgden. De eerste jaren kregen we de

tijd om alles af te tasten, ons in te werken

en het bedrijf, de klanten en de markt volledig

te leren kennen. Sinds begin 2021 is het

bedrijf in handen van onze generatie, maar

we kunnen blijven rekenen op de ruggensteun

van onze ouders.”

Plaatbewerking voor dunne metaalplaten, dat is waar ze bij Lesage al meerdere decennia goed

in zijn.

Lesage is door de jaren heen geëvolueerd naar

een industrieel toeleverancier van het fijnere,

veelzijdige plaatwerk. Dat gaat om onderdelen

voor bouwgerelateerde producten of voor de

verlichtingswereld, indoor en outdoor furniture,

behuizingskasten … om er maar een paar

te noemen. Daardoor zijn de eindproducten

vaak erg creatief én zichtbaar. Een hoge graad

van afwerking is dan ook prioritair.

“Kwaliteit in product en service loopt als een

rode draad doorheen de geschiedenis van dit

INVESTEREN IN MENSEN EN MACHINES

De toeleverancier streeft naar een langetermijnsamenwerking

met klanten door hen

een totaalpakket aan te bieden en de hoogste

kwaliteit in product en service te garanderen.

Lesage Metaalconstructie beschikt over

een team van meer dan 50 gekwalificeerde

medewerkers en investeert continu in het

machinepark. “We hebben een uitgebreide

studie gemaakt en een meerjarenplan opgesteld

om de groei van het bedrijf te kunnen

bestendigen. Ons ervaren personeel is daarbij

een heel belangrijke troef. Het is immers niet

evident om technisch geschoold personeel te

vinden, maar gelukkig hebben we een zeer

loyaal team, dat geen enkele uitdaging uit de

weg gaat”, gaat Bartholomeus verder.

96 businessvlaanderen.be


DOSSIER MACHINEBOUW & SUBCONTRACTING

Ook het lakken wordt in-house gedaan. Daarvoor beschikt de firma over

een industriële poederlakkerij van 3000 m².

Bij Lesage hebben ze de laatste jaren fors geïnvesteerd in onder meer

een automatisch platenmagazijn.

“Uiteraard speelt ook het machinepark een

rol als we kwaliteit willen garanderen en

concurrentieel willen blijven. De laatste jaren

hebben we dan ook fors geïnvesteerd in onder

meer geautomatiseerde lasersnij- en ponsmachines,

een automatisch platenmagazijn,

twee plooirobots en semi-automatische

lasapparatuur. Zo kunnen we onze marktpositie

verder versterken. We creëren tegelijk een

betere en gezondere werkomgeving voor onze

medewerkers en dat is net zo belangrijk.”

VERHOOGDE FLEXIBILITEIT

DANKZIJ MACHINEPARK

Om de mogelijkheden verder uit te breiden en

nog flexibeler op vragen te kunnen inspelen,

investeerden de zaakvoerders recent in een

“We werkten een

meerjarenplan

uit om de groei te

bestendigen.”

bijkomende aluminiumbewerkingsmachine

van Elumatec voor werkstukken tot 6 meter,

die vanaf de zomer in actie komt. “Klanten

komen bij ons met hun ideeën. In sommige

gevallen gaat dat om eenvoudige modellen,

waarvan zelfs al een tekening voorhanden

is, maar veelal krijgen we toch vraag naar

complexere constructies, waarvoor onze

productontwerpers een oplossing moeten

bieden.”

“We bewerken platen van staal, aluminium

en roestvrij staal, maar ook van cortenstaal,

zink, rood koper of messing in verschillende

afmetingen en voeren bijna alle bewerkingen

in eigen huis uit: snijden, ponsen, plooien,

lassen ... Ook voor het lakken van stukken

tot 12 meter beschikken we over een

eigen industriële poederlakkerij”, sluit Mike

Bartholomeus af. “Deze nieuwe 5-assige

bewerkingsmachine past perfect bij onze visie

om een nog betere service te garanderen. We

streven er immers naar dat klanten slechts

één aanspreekpartner voor hun volledige

project hebben.”

De directie investeerde recent in een nieuwe aluminiumbewerkingsmachine voor werkstukken tot 6 meter.

businessvlaanderen.be

97


Lesage Metaalconstructie is uw partner in metaalbewerking.

Dankzij een team van vakmannen en

een hightech machinepark zijn we competitief en

blijven we onze klanten verrassen met inventieve

oplossingen en feilloze plaatbewerking. Enkel zo

blijven we ijzersterke 'Masters in Metalworks'.

www.lesage-nv.be • +32 (0)56 77 70 80

Zwevegemstraat 124, 8553 Zwevegem-Otegem


Verschijningsdata

02 April met o.a. dossier Energie en afvalverwerking

03 Juni met o.a. dossier Automatisatie

04 September met o.a. dossier Bedrijfswagens, Leasing en Mobiliteit

05 Oktober met o.a. dossier Industriebouw

06 November met o.a. dossier Logistiek en Transport

• Print en online (mediamix)

• Redactionele en/of publicitaire inlassingen

• Doelgroep: bedrijfsleiders en kaderleden

Uw bedrijf in Business Vlaanderen (redactioneel of publicitair):

Contacteer Filip Deckmyn: 0479 97 95 13 f.deckmyn@louwersmediagroep.be


BURGEMEESTER PIET BUYSE AAN HET WOORD

“We blijven

investeren in

kwalitatieve

ruimte voor

ondernemers”

Wie Dendermonde zegt, zal allicht spontaan aan het Ros Beiaard of het samenvloeien van Dender en Schelde

denken. En toch is deze Oost-Vlaamse stad, die 46.000 inwoners telt, ook rijk aan ondernemingen. Haar centrale

ligging in de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel, betaalbare woningen en groene karakter zijn troeven die burgemeester

Piet Buyse (CD&V) maar al te graag uitspeelt. Hij leidt de stad sinds 2007 en ziet nog een groot potentieel:

“Wij zijn de ideale stad voor hybride werkvormen, waarin wonen, werken en leven even belangrijk zijn.”

Tekst | Björn Crul

Mijnheer de burgemeester, welke

troeven heeft Dendermonde voor

wie wil ondernemen?

Piet Buyse: We zien onszelf als een ideale hub

voor bedrijven en organisaties die actief zijn

binnen de Vlaamse ruit. We liggen er middenin:

Antwerpen, Gent of Brussel liggen op amper

35 kilometer en in minder dan een half uur sta

je met de trein in het centrum van Brussel,

Mechelen of Gent. Onze centrale ligging, ook

aan de Schelde en de Dender, is dus zeker een

troef. Daarnaast moeten bedrijven meer dan

ooit investeren in hun menselijk kapitaal

om talent aan te trekken en aan boord te

houden. Wij zijn daar de ideale stad voor

omwille van onze bereikbaarheid, de lokale

dienstverlening en de hoge leefkwaliteit.

De meeste mensen zoeken immers naar een

rustige, groene en betaalbare woonomgeving

met veel sociaal contact, waar ze zich

veilig voelen.

100 businessvlaanderen.be


REGIOSPECIAL

DENDERMONDE

Wat typeert het economisch

weefsel van Dendermonde?

Piet Buyse: We hebben een zeer gevarieerd

aanbod in zeer uiteenlopende sectoren.

Vaak zijn het ondernemingen met een lange

historiek zoals Premium Sound Solutions,

de luidsprekerproducent die ooit deel uitmaakte

van het Philips-concern, Tarkett,

dat de tapijtenfabriek van Desso een nieuwe

toekomst heeft gegeven, of Smart Packaging

Solutions, dat deel uitmaakt van verpakkingsproducent

VPK Group.

Doordat we zo’n diverse bedrijvigheid kennen

met variatie van ambachtelijke ondernemers

tot grote industriële producenten,

hebben we een stabiele omgeving met minder

risico’s voor de tewerkstelling. Ook onderwijs,

zorg en het gerechtelijk apparaat

zijn trouwens belangrijke werkgevers in

onze stad, niet alleen rechtstreeks, maar ook

onrechtstreeks, voor tal van dienstverleners.

Biedt de stad ook faciliteiten voor

startende ondernemers?

Piet Buyse: Enerzijds is er infrastructuur

voorhanden: we beschikken over een goed

gerund bedrijvencentrum waar een start-up

gemakkelijk kan opstarten. Zodra ze klaar

zijn voor een volgende fase, is er in de stad

een voldoende groot aanbod aan betaalbare

panden beschikbaar. Anderzijds hebben we

geïnvesteerd in een cel die geleid wordt door

onze centrummanager en onze coördinator

lokale economie, om ondernemers te begeleiden

bij hun aanvragen en administratie bij

de stad.

Zowel de schepenen als ikzelf zijn ook ter

beschikking om bedrijven en hun gasten te

We hebben een rijk bedrijfsleven, gaande van

ambachtelijke ondernemers tot grote industriële

producenten.

ontvangen in onze unieke hardware, onze

historische gebouwen. Ik blijf ervan overtuigd

dat dit een troef is voor het ontvangen

van relaties of bedrijfsevents. En uiteraard

geldt dit niet enkel voor starters.

Hoe probeert u voeling te

houden met wat er leeft onder

ondernemers?

Piet Buyse: We hebben een structureel

overleg via de Adviesraad Lokale Economie.

En er zijn de traditionele contacten met

Unizo en Voka, uiteraard. Maar het meest

leer ik van bedrijfsbezoeken. Na al die

jaren sta ik nog geregeld versteld van

het ondernemerschap in mijn eigen stad.

Zo’n bezoek laat toe om te voelen wat er

leeft, zowel in de directiekamer als op de

werkvloer. Tijdens zulke contacten luisteren

we naar de verzuchtingen van de bedrijven

en kunnen we ook beter uitleggen waar de

stad aan werkt. Die persoonlijke contacten

heb ik echt wel gemist tijdens corona.

Op welke manier kan de stad een

eigen economisch beleid voeren?

Piet Buyse: We moeten bescheiden zijn, onze

bevoegdheden zijn beperkt. We proberen

vooral te faciliteren binnen het netwerk van

de stad om ondernemers vooruit te helpen.

We overleggen heel vaak en brengen stakeholders

met elkaar in contact. Met Unizo organiseerden

we bijvoorbeeld een sessie over

“de stad als klant”.

Voor bedrijfsruimte werken we samen met

de intercommunale DDS die bedrijventerreinen

ontwikkelt en beheert. Op dat vlak is

er nog werk aan de winkel. We hebben één

regionaal bedrijventerrein Hoogveld, maar

Het reconversieproject Den Briel in Baasrode zal onder meer een

watergebonden bedrijventerrein omvatten, ontwikkeld door de POM

Oost-Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg.

“Na al die jaren sta ik nog geregeld versteld van het ondernemerschap in

mijn eigen stad.” (Foto: Caroline Monthaye)

businessvlaanderen.be

101


Een watergebonden

bedrijventerrein in

Baasrode kan een

mooie troef voor de

toekomst worden.

De Oude Vest krijgt vanaf volgend jaar een volledige make-over met een ondergrondse

parkeergarage, meer groen en waterpartijen.

dat zit vol. Er komt gelukkig een nieuwe uitbreiding

aan, na een lange procedure bij de

Raad van State.

Voorts loopt in Baasrode het reconversieproject

Den Briel. Daar is ook ruimte aan de

Schelde, waar we samen met de POM Oost-

Vlaanderen en De Vlaamse Waterweg een

watergebonden bedrijventerrein willen ontwikkelen.

Dat kan een mooie troef voor de

toekomst worden, mits er een goede verbinding

met het hoofdwegennet komt. We zitten

momenteel in de planfase, de realisatie is

dus nog niet voor morgen.

In welke dossiers hoopt u op een

doorbraak om een nog betere

ondernemende stad te worden?

Piet Buyse: We verwachten al jarenlang

veel van de doortrekking van de N41

in de richting van Aalst, om een betere

verbinding te hebben met Aalst en om

kleinere dorpskernen te ontlasten van zwaar

verkeer. Daarnaast wachten we ook op de

toestemming vanuit Vlaanderen om op

de industriezone Hoogveld een regelluwe

zone te creëren waar bedrijven energie

mogen uitwisselen. Daar leven al ideeën

rond, maar onze creatieve ondernemers

kunnen ze voorlopig nog niet omzetten in

de praktijk.

Welke projecten met economisch

belang wil u op korte termijn

realiseren?

Piet Buyse: Ik denk onder meer aan de uitbreiding

van het industrieterrein Hoogveld. In de

binnenstad is er de opwaardering van de Oude

Vest, ooit deel van onze vestingen maar nu een

overgedimensioneerde straat, die we aantrekkelijker

zullen maken. In 2023 gaat de schop

in de grond en pakken we de mobiliteit aan.

De straat krijgt een volledige make-over met

een ondergrondse parkeergarage, meer groen

en waterpartijen. Met steun van de Vlaamse

overheid versterken we het karakter van die

zone. Ontwikkelaar Uplace is daar zelfs al aan

het bouwen. Dit is een belangrijke stap in de

volledige herwaardering van onze winkelkern,

die de komende jaren wordt doorgezet.

Piet Buyse: “Dendermonde is een ideale hub voor bedrijven en organisaties die actief zijn binnen

de Vlaamse ruit.”

102 businessvlaanderen.be


ADVOCATEN

Hét advocatenkantoor

van Berlare

DIERICKX WILLY

052/42.42.57

willy.dierickx@berlaw.be

LANGEROCK ERIK

0473/716.182

erik.langerock@berlaw.be

Emiel Hertecantlaan 10/001

9290 Berlare

www.berlaw.be


VIDEOMARKETING WINT VERDER AAN BELANG

“BEDRIJVEN HEBBEN

NOOD AAN AUTHENTIEKE

VIDEOCONTENT”

Video is een krachtig wapen

om klanten te bereiken, zeker

in tijden van telewerk. Maar

veel bedrijven staan er niet bij

stil of ze weten niet hoe ze hun

boodschap moeten vertalen

naar een sprekende video.

B-Concepts staat hen bij met

B2B-video’s. “Wij zorgen voor

verhalen die blijven nazinderen”,

stelt zaakvoerder Bruno Lambert.

Tekst | Roeland Van Den Driessche

B-Concepts schoot in 2012 uit de startblokken

en is het geesteskind van Bruno

Lambert, die van zijn hobby zijn beroep

maakt. Dat Bruno van vele markten thuis is,

bewijst intussen zijn diverse parcours. Hij

schudde onder meer voor Kasteel Brouwerij

Vanhonsebrouck de ene na de andere mediacampagne

uit de mouwen en maakt reportages

voor Focus-WTV.

Bruno Lambert: “Wat begon als productiehuis

is geëvolueerd naar een one-stop-shop

voor vernieuwende en creatieve events en

“Een video met een

human interest

insteek creëert

meer impact.”

Bruno Lambert: “Wij zorgen voor video’s die blijven nazinderen.”

104 businessvlaanderen.be


Bruno is ook presentator en moderator.

videocommunicatie. De coronacrisis heeft

die evolutie verder versneld. Ik werd immers

noodgedwongen aan het denken gezet en dat

leverde een aantal nieuwe concepten op. Zo

hebben we een digitale quiz voor bedrijven en

hun werknemers opgezet. En ik krijg nu ook

hulp van mijn zonen. Zo alles blijft onder een

dak, waardoor we heel snel op vragen van de

klant kunnen spelen.”

STANDAARDPAKKET VOOR SOCIALE MEDIA

Knack Volley, Delhaize, Sportline en AZ Delta…

Het zijn slechts enkele van de organisaties die

een beroep doen op B-Concepts. Ook deze

organisaties moesten zich het afgelopen jaar

noodgedwongen aan de crisis aanpassen.

“Maar nog altijd communiceren teveel organisaties

niet of onvoldoende. Terwijl een duidelijke

videocampagne altijd een meerwaarde is.

Er zijn ook zoveel prachtige verhalen te vertellen.

Ik geloof dan ook resoluut in de boodschap

van de mensen achter een organisatie.

“Maak werk van een doordachte

communicatiestrategie.”

Een zakelijke video met een human interest

insteek creëert meer impact.”

Alleen, die video mag geen losstaand gegeven

zijn. “Bedrijven zouden werk moeten maken

van een langetermijnstrategie en een brede

campagne, want als je producten of diensten

succesvol wil verkopen, moet je op geregelde

tijdstippen durven naar buiten komen. Videomarketing

is vandaag interessanter en populairder

dan ooit. En daarvoor hebben we nu

ook een jaarpakket op de markt gebracht met

12 korte video’s aan uiterst scherpe prijzen.

Zo creëren we meteen ook een onuitputtelijke

beelddatabank die als bron voor nieuwe

video’s kunnen dienen.”

PRESENTATOR EN MODERATOR

Naast al dat videowerk begeleidt Bruno ook

organisaties bij het aankopen van mediaruimte

voor radio en TV. En nu er stilaan

terug grotere events mogen doorgaan

kunnen bedrijven ook bij hem aankloppen

voor presentatie- en moderatie-opdrachten.

“Ook op dat vlak heb ik veel ervaring,

gaande van de presentatie van een

bedrijfsevent tot het aan elkaar praten van

de kampioenenviering van AA Gent. En wie

kan presenteren, kan modereren ook. Dat

doe ik altijd met een sterke voorbereiding en

voorafgaand journalistiek onderzoekswerk.

Ik ben voor elk debat graag uw gastheer”,

besluit Bruno Lambert.

businessvlaanderen.be

105


MHC MOBILITY

Rij direct weg met

jouw nieuwe lease

Business lease

Private lease

www.mhcmobility.be

Bijenstraat 4

9051 Gent

+32 9 397 08 90

info@mhcmobility.be


MAAK KENNIS

MET ONZE

EXPERTISE

PLAN UW VERMOGEN

OP TOPNIVEAU

• Bedrijfsoverdrachten

• Familiaal charter

• Successieplanning

• Familiale betwistingen

• Fiscale planning

• Fiscale regularisatie

Waregem • Brussel • Sint-Martens-Latem

• Zandhoven

www.delbooadvocaten.be | info@delbooadvocaten.be


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!