14.04.2022 Views

Greenpro 02 2022

Platform voor de tuin- en groenprofessional

Platform voor de tuin- en groenprofessional

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

JAARGANG 2 I NUMMER 2 2022 I APRIL-MEI I GREENPRO-ONLINE.NL

Platform voor de tuin- en groenprofessional

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Platform voor de tuin- en groenprofessional

Wie mag zich

groenste stad noemen?

Tuinverlichting

die meegroeit

Zwemvijvers als

natuurlijk alternatief

Palenrammers en grondboren

kun je prima huren


BEDRIJFSTUIN

VOLLEDIGE INRICHTING

De prachtige De prachtige bedrijfstuin bedrijfstuin van BAS van BAS Trucks Trucks in Veghel, in Veghel, aangeleggelegd

door door Van de Van Beeten de Beeten B.V. en B.V. ontworpen ontworpen door door Knops Knops zowel zowel klanten klanten als personeel. als personeel. Op deze Op deze manier manier maken maken we we

Tuindesign.

samen samen de toekomst de toekomst een stukje een stukje groener! groener!

aan-

er een er een uitnodigende, functionele en groene groene inrichting inrichting voor voor

Deze Deze bedrijfstuin bedrijfstuin weerspiegelt de de veelzijdigheid die wij die in wij in Bekijk Bekijk ons volledige ons volledige assortiment op op www.furns.com en en

projecten projecten kunnen kunnen bieden. bieden. Keerwanden en plantenbakken neem neem een kijkje een kijkje in onze in onze brochure. brochure.

van van cortenstaal, verschillende banken, banken, ties, ties, afvalbakken zelfs en zelfs een 14 een meter 14 meter lange lange vijver vijver die rond die rond

picknickcombina-

mee mee loopt loopt met met de gevel de gevel zijn er zijn voor er voor dit project dit project op maat op maat

gemaakt. gemaakt. Het ontwerp Het ontwerp heeft heeft een perfecte een perfecte balans balans tussen tussen

de producten, de producten, materialen materialen en beplanting. en beplanting. Hierdoor Hierdoor ontstaat ontstaat Voor Voor meer meer informatie informatie over over dit project: dit project:

T +31 T (0)413 +31 (0)413 395 262 395 262 info@furns.com www.furns.com Liessentstraat 4 4 5405540

AG


R

LANDSCAPING OUR FUTURE

STORR afvalbak 100L

houten afwerking

Plantenbak van cortenstaal

STORR picknick combinatie

8 zits

Uden

Nederland


COMING

SOON COMING

SOON

Van Dyck Marcel Belgium NV | Provinciebaan 71 | BE-2235 Houtvenne

T +32 16 69 91 56 | F +32 16 69 62 53 | info@vandyck.be | www.vandyck.be


VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT

VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING

In ruim 100 jaar is Boomrooierij Weijtmans uitgegroeid tot

een hypermoderne onderneming en vooraanstaand landelijk

speler. Met vakkundige en betrokken medewerkers en een

uitgebreid innovatief machinepark staan we klaar om snel,

veilig en effi ciënt uw opdracht uit te voeren. Bij vitaal boombeheer

alsook onze bedrijfsvoering heeft duurzaam en

circulair denken onze volle aandacht. Voorbeeld hiervan is

de recente ingebruikname van de eerste elektrische mobiele

kraan in onze sector.

Met projectmatig boom- en bosbeheer levert Boomrooierij

Weijtmans totaal-dienstverlening voor bomen en bos.

Voorbeelden zijn de gemeenten Bladel, Eindhoven, Tilburg

en de ABG-Gemeenten.

Bomen rooien en snoeien

Compleet projectbeheer

Uniek gespecialiseerd materieel

Veilig, vakkundig en betrokken

Modern, innovatief en duurzaam

BOOMROOIERIJ

WEIJTMANS BV

Handelsweg 18

5071 NT Udenhout

Nederland

Tel. 013-511 14 83

algemeen@weijtmans.nl

boomrooierijweijtmans.nl


www.eurotrac.nl

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333

Shovels en lichte ruwterein heftrucks in diverse uitvoeringen

Kijk voor meer info of een dealer bij u in de buurt op onze website www.eurotrac.nl

Nieuw in Nederland Arbos tractoren 25 ,35 en 55PK

Standaard met:

• 2 Jaar garantie

• 4 wiel aandrijving

• Stuurbekrachtiging

• Aftakas 540/1000rpm

• Zij schakeling

Importeur:

P. de Heus en Zonen Greup B.V.

Stougjesdijk 153 • 3271 KB • Mijnsheerenland

www.heustractors.com • 0186 612333 • info@heustractors.com


UITGAVE

2

VOORWOORD

Een nieuwe lente ...

Als ik deze zinnen opschrijf staan de Paasdagen voor de deur. Paasdagen die dit jaar een bijzonder tintje krijgen vanwege de

opening van De Floriade in Almere. Ik mocht onlangs al een kijkje nemen op deze prachtige tentoonstelling die iedere tien jaar

door de Nederlandse Land- en tuinbouwbranche wordt georganiseerd en ik was behoorlijk onder de indruk. Ondanks het feit

dat de lente nog niet heel erg veelbelovend is begonnen, biedt de Floriade nu al heel veel moois en groens. Niet in de laatste

plaats vanwege het thema: ‘growing green cities’. Dat is een thema dat mij als stadsbewoner met een plattelands-achtergrond

enorm inspireert. Want ook in de stad neemt het welzijn van bewoners toe als ze in een groene omgeving kunnen wonen. Het

paviljoen op de Floriade dat mede door de Rijksoverheid is betaald - the Natura Pavilion - is een fantastisch voorbeeld van hoe

de Nederlandse bouw- groen en landbouwsector samen kunnen werken om onze steden in de nabije toekomst op een mooie,

makkelijke en niet eens zo heel dure manier klimaatadaptief, circulair en natuurinclusief te maken. Ook de groensector kan daar

een flink steentje (of beter ‘gewasje’) aan bij dragen. Voor de nodige inspiratie of gewoon een leuke dag roep ik iedere lezer dan

ook op om ergens in de komende maanden een keer af te reizen naar Almere. Zeer de moeite waard!

Maar ook deze editie van Greenpro staat weer bol van de inspiratie om steden, dorpen, tuinen en daken nog groener, klimaatbestendiger,

circulairder en natuur inclusiever te maken. Dat begint meteen al op de volgende pagina’s met een fantastisch

initiatief van tv-tuinman Lodewijk Hoekstra: de Groene Stad Challenge. Dat is niet echt een wedstrijd maar wel een prachtige

aanzet voor steden en dorpen om in de komende jaren groener en mooier te worden. In de rest van dit magazine vindt u dan

weer genoeg ideeën over hoe en met welk gereedschap we dat samen het beste kunnen aanpakken.

Ook het vermelden waard: de toenemende populariteit van natuurlijke zwemvijvers in onze tuinen. Als woonbootbewoner zit ik

zelf niet meteen op nog meer water in mijn tuin te wachten, maar als oplossing voor de warmere zomers en een betere waterretentie

is het een mooie ontwikkeling. Greenpro zou Greenpro niet zijn als we niet dieper zouden ingaan op de beste manieren

en materialen om zo’n zwemvijver aan te leggen.

En tegen de tijd dat uw klanten dan nippend aan een drankje aan de rand van hun vijver liggen, willen ze natuurlijk ook dat

een en ander zo mooi mogelijk wordt uitgelicht. Om die reden besteden vanaf pagina 18 uitgebreid aandacht aan verschillende

vormen van tuinverlichting. LED en 12V maken het mogelijk om ook die zo duurzaam en zuinig mogelijk aan te leggen. En dat

is met de huidige energieprijzen geen overbodige luxe.

Veel leesplezier!

Armand Landman

ONLINE.NL

ONLINE.NL

7


CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

Platform voor de tuin- en groenprofessional

greenpro-online.nl

Jaargang

Platform

2

voor

• Nummer

de tuin- en

2 2022

groenprofessional

Verschijnt tweemaandelijks

ISSN 2772-5154

Verantwoordelijke uitgever

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

www.louwersmediagroep.nl

Vestiging België

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Postbus 85, B-3900 Pelt

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Eindredactie

Armand Landman

Redactieteam

Herman van Aalst, Ramona Kezer, Mark Koopmans,

Armand Landman

Projectmanagement

Michel van Strijp

m.vanstrijp@louwersmediagroep.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

Nederland: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buiten Nederland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ABN Bank

IBAN NL78ABNA0490282067

BIC ABNANL2A

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Greenpro

Informatie over abonnementen:

+31 495 45 00 95

Adreswijzigingen

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Tuin- en landschapsarchitecten, tuinaannemers,

gemeentelijke diensten en beleidsmakers voor openbaar

groen, planten- en boomkwekerijen, vijver, zwemvijver-

en zwembadbouwers, dak- en gevelbegroeners,

tuincentra en tuinspeciaalzaken, pretparken, bedrijven

voor verhuur- en verkoop van tuinmachines, sport- en

recreatiedomeinen, golfclubs.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.nl

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Groene Stad Challenge geeft gemeenten grip op vergroening 10

Bomen helpen bijen 14

DE PEN

Betere wetten en regels graag! 16

VERLICHTING

Verlichting die meegroeit met de boom 18

Duurzame buitenledverlichting op 24V 20

Snelle, makkelijke en veilige installatie: 12V tuinverlichting 22

Hoe software bedrijven in de groenvoorziening vooruit helpt 24

Als we op tijd aan tafel zitten zoals bij een voorontwerp, kunnen we nog sturen 28

In alle projecten van Mecanoo staat de leefkwaliteit centraal 30

ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS

10

38 44

Drie vijverspecialisten slaan de handen ineen 32

Snel en eenvoudig een zwembad bouwen 38

Zwemvijver als volwaardig alternatief voor zwembad 40

24

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Duurzaam boombeheer begint bij betrouwbare informatie 42

Bamboe vervangt steeds vaker hardhout 44


INHOUD

48 56

66

74

82

TUIN- EN PARKMACHINES

Ambitie van toonaangevend Vlaams bedrijf leidt tot oprichting Van Dyck Nederland 48

Het huren van palenrammers of grondboren is vaak een goede optie 50

Nieuwe accu doorslijper blinkt uit in prestaties, veiligheid en ergonomie 54

CMYK 0 0 0 0

Nieuwe 82V accu-doorslijper levert ‘ongekende prestaties’ 56

CMYK 66 0 57 30

Optimale ondersteuning van dealers en eindklanten 58

Volledig emissievrij onkruidbeheer 60

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Platform voor de tuin- en groenprofessional

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

JAARGANG 2 I NUMMER 2 2022 I FEBRUARI - MAART I GREENPRO-ONLINE.NL

Platform voor de tuin- en groenprofessional

CMYK 69 0 78 8

CMYK 66 0 57 30

CMYK 69 0 78 8

Tuingereedschap met uitwisselbare accu 62

Onderdelen werktuigen en bouwmachines universeel en onderling uitwisselbaar 66

Eénjarige en meerjarige bodembedekkers 68

PLATFORM VOOR DE TUIN- EN GROENPROFESSIONAL | GREENPRO-ONLINE.NL

Platform voor de tuin- en groenprofessional

CMYK 66 0 57 30

CMYK 0 0 0 0

CMYK 66 0 57 30

Goede basis voor een sterk gazon 70

Hoefs (algemeen directeur Wizzflix): ‘Goed werkgeverschap is belangrijker dan ooit’ 74

Investeren in centrale ontmoetingsplekken in de wijken van Assen 76

2

Wie mag zich

groenste stad noemen?

Tuinverlichting

die meegroeit

Zwemvijvers als

natuurlijk alternatief

Palenrammers en grondboren

kun je prima huren

SPORTVELDEN

Cover Techmar - Light Pro.

Ideaal voor reiniging en onderhoud padelbanen 78

Waterdoorlatende oplossing voor paden op en rondom sportterreinen 82

Nieuwe technieken maken robotmaaier uitermate geschikt voor sportvelden 84

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

greenpro-online.nl

GreenPartners 87


Initiatief biedt 0-meting van al het groen in Nederland

Groene Stad Challenge geeft

gemeenten grip op vergroening

Vijfentwintig deelnemende gemeenten, dat was vorige zomer de doelstelling van de initiatiefnemers achter de Groene Stad Challenge 2021.

Ambitieus, maar met tv-tuinman Lodewijk Hoekstra als ambassadeur en gerenommeerde partijen Sweco en Husqvarna als mede-uitdagers

moest het te doen zijn. Het bleek een schot in de roos: er deden maar liefst 104 gemeenten mee met de eerste editie van de challenge.

Afgelopen januari werd de uitslag bekendgemaakt. Bij de steden eindigde gemeente Rijswijk (ZH) op een verrassende eerste plaats, bij de

dorpen bleek Bloemendaal (NH) het groenst.

Tekst en beeld NL Greenlabel

Toch is de challenge niet bedoeld als een wedstrijd

welke gemeente de groenste is. “Het gaat

om het inzicht dat we bieden. De challenge is eigenlijk

de eerste nationale nulmeting van al het

groen in de bebouwde omgeving van Nederland.

Dat is voor gemeenten heel waardevol”, zegt bedenker

en ambassadeur Lodewijk Hoekstra.

Groen in zicht

De Groene Stad Challenge is een idee van Hoekstra

zelf, die landelijke bekendheid geniet als

de voormalig tv-tuinman van Eigen Huis & Tuin.

Maar Hoekstra doet nog veel meer. Zo is hij

oprichter van NL Greenlabel, de netwerkorganisatie

die hij samen met landschapsontwerper

Nico Wissing heeft opgezet en die inmiddels is

uitgegroeid tot een speler van formaat als het

gaat om vergroening van de leefomgeving. Lodewijk:

“Toen we tien jaar geleden met een aantal

gelijkgestemde bedrijven uit de groene sector

Joeri Meliefste, adviseur stedelijk groen en

klimaatadaptatie bij Sweco.(Beeld Rodney

Photography)

NL Greenlabel begonnen, was er bij overheden

nauwelijks aandacht voor zaken als duurzaamheid,

klimaatadaptatie of biodiversiteit. Gelukkig

is dat nu anders. Tegenwoordig wil elke zichzelf

respecterende gemeente aan de slag met vergroening.

Vaak krijg ik de vraag: hoe dan? Waar kunnen

we ons beleid op baseren? Om gemeenten

met deze vragen te helpen, hebben we de challenge

bedacht. Door letterlijk in kaart te brengen

waar het groen en grijs zich in hun gemeente bevindt

en welk handelingsperspectief er is voor de

gemeenten.”

Groen in de hoofdstad: het Vondelpark.

HUGSI

Voor het in beeld brengen van het groen in elke

gemeente is het Zweedse Husqvarna aangehaakt

bij de Groene Stad Challenge. Op het eerste

gezicht een opmerkelijke partner. Hoekstra.

“Net als iedereen kende ik Husqvarna vooral als

10 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Schiermonnikoog

Ameland

Terschelling

kwaliteitsmerk van tuinmachines en gereedschap.

Een paar jaar geleden ontdekte ik dat het bedrijf

ook initiatiefnemer is van HUGSI, de Husqvarna

Urban Green Space Index. Hiermee wordt op

basis van satellietdata wereldwijd het groen in

steden in kaart gebracht en wordt een ranking

van de groenste steden ter wereld gepresenteerd.

Vanuit NL Greenlabel zag ik hierin een prachtige

kans om de kwantitatieve data van HUGSI te

verrijken met de meer kwalitatieve benadering

die we binnen NL Greenlabel hebben ontwikkeld.

Erik Swan van HUGSI was enthousiast over een

mogelijke samenwerking, vandaar dat we eind

2019 een meerjarig partnerschap met Husqvarna

zijn aangegaan. De Groene Stad Challenge is

rechtstreeks voortgekomen uit dit partnerschap.”

IJzersterke combinatie

De derde partner achter de Groene Stad Challenge

is Sweco, een internationaal opererend

advies- en ingenieursbureau dat over veel kennis,

projectervaring en knowhow op het gebied van

data-analyses beschikt. Joeri Meliefste, adviseur

stedelijk groen en klimaatadaptatie bij Sweco,

hoorde over de samenwerking tussen NL Greenlabel

en HUGSI en zag de mogelijkheden om de

brede expertise van Sweco aan de challenge te

koppelen. Meliefste: “Toen ik via Lodewijk meer

te weten kwam over het plan voor de challenge

dacht ik direct: als we vanuit Sweco ons netwerk

en onze kennis van data kunnen inbrengen in

deze samenwerking, dan ontstaat een ijzersterke

combinatie waarmee we van grote waarde kunnen

zijn voor Nederlandse gemeenten, provincies

en bedrijven.”

Nationale nulmeting

En zo werd in het voorjaar van 2021 het plan

bedacht voor de Groene Stad Challenge.

Hoekstra: “Ik ben ook ambassadeur van het

NK Tegelwippen, een ludieke en succesvolle

Deze gemeenten zijn

geanalyseerd

1. Aalten

2. Albrandswaard

3. Alkmaar

4. Alphen aan den Rijn

5. Amersfoort

6. Amstelveen

7. Apeldoorn

8. Barendrecht

9. Barneveld

10. Blaricum

11. Bloemendaal

12. Breda

13. Bronckhorst

14. Brunssum

15. Bunnik

16. Bunschoten

17. Buren

18. De Bilt

19. De Ronde Venen

20. Delft

21. Deurne

22. Diemen

23. Doetinchem

24. Dordrecht

25. Enschede

26. Gouda

27. Haarlemmermeer

28. Harderwijk

29. Heerde

30. Heerhugowaard

31. Helmond

32. Hendrik-Ido-Ambacht

33. Hillegom

34. Hilversum

35. Hollands Kroon

36. Hoorn

37. Houten

38. Huizen

39. Kaag en Braassem

40. Koggenland

41. Laarbeek

42. Langedijk

43. Laren

44. Leiderdorp

45. Leusden

46. Lingewaard

47. Lisse

48. Maasdriel

49. Maassluis

50. Midden-Delfland

51. Molenlanden

52. Montferland

53. Montfoort

54. Neder-Betuwe

55. Nieuwegein

56. Nieuwkoop

Sluis

Veere

Middelburg

Vlissingen

Noord-Beveland

Borsele

Goes

Terneuzen

Schouwen-Duiveland

57. Oldebroek

58. Oldenzaal

59. Oss

60. Ouder-Amstel

61. Oudewater

62. Papendrecht

63. Purmerend

64. Putten

65. Raalte

66. Renkum

67. Rheden

68. Rhenen

69. Ridderkerk

70. Rijswijk

71. Roosendaal

72. Schagen

73. Sittard-Geleen

74. Soest

75. Stichtse Vecht

76. Teylingen

77. Tilburg

78. Uden

79. Utrechtse Heuvelrug

80. Veenendaal

81. Venlo

82. Vlaardingen

83. Vught

84. Waalwijk

85. Weert

86. West Betuwe

87. Westland

88. Wijk bij Duurstede

89. Winterswijk

90. Woerden

91. Woudenberg

92. Zaanstad

93. Zaltbommel

94. Zeist

95. Zoetermeer

96. Zoeterwoude

97. Zwijndrecht

Kapelle

Westvoorne

Hulst

Hellevoetsluis

Reimerswaal

Westland

Brielle

Goeree-Overflakkee

's-Gravenhage

Rijswijk

Midden-Delfland

Hoeksche Waard

Roosendaal

Zoetermeer

Wil je jouw stad of dorp ook op de kaart bij de groenste

gemeenten van Nederland? Doe dan in 2022 mee met de

Groene Stad Challenge! Geef je op via:

www.groenestadchallenge.nl

Bloemendaal

Bergen (NH)

Heemskerk

Velsen

Heiloo

Nieuwkoop

Woerden

Steenbergen

Bergen op Zoom

Woensdrecht

Noordwijk

Zandvoort

Moerdijk

Halderberge

Rucphen

Haarlem

Heemstede

Hillegom

Etten-Leur

Haarlemmermeer

Alphen aan den Rijn

Zuidplas

Zundert

Castricum

Beverwijk

Heerhugowaard

Lisse

PLUS:

alle (overige) gemeenten in de

Teylingen

provincie Utrecht

Katwijk Oegstgeest

Kaag en Braassem

Leiderdorp

Leiden

Wassenaar

Tholen

Waddinxveen

Gouda

Dordrecht

Den Helder

Schagen

Drimmelen

Breda

Texel

Langedijk

Zaanstad

Uithoorn

Vijfherenlanden

Alkmaar

Bodegraven-Reeuwijk

Beemster

Amstelveen

Ouder-

Amstel

Alphen-Chaam

Koggenland

De Ronde Venen

Oudewater

Geertruidenberg

Oosterhout

Baarle-Nassau

Opmeer

Purmerend

Oostzaan Waterland

Landsmeer

Amsterdam

Gilze en

Rijen

Vlieland

Hollands Kroon

Montfoort

Altena

Diemen

Stichtse Vecht

Gulpen-Wittem

Eijsden-Margraten

‘Op de website van de challenge

hebben we een gedetailleerde uitleg

van deze methodiek gezet’

Medemblik

Edam-Volendam

Laren

Wijdemeren

Hilversum

Nieuwegein

IJsselstein

Waalwijk

Hoorn

Weesp

Utrecht

Loon op Zand

Goirle

Drechterland

Gooise

Meren

De Bilt

Houten

Reusel-De Mierden

Deelnemende gemeenten aan de eerste Groene Stad Challenge.

Delft

Uitgeest

Aalsmeer

Wormerland

Lopik

Gorinchem

Dongen

Tilburg

Culemborg

Almere

Huizen

Blaricum

West Betuwe

Zaltbommel

Heusden

Hilvarenbeek

Stede Broec

Bunnik

Oisterwijk

Bladel

Eemnes

Bunschoten

Baarn

Zeist

Vught

Enkhuizen

Soest

Maasdriel

Utrechtse Heuvelrug

Wijk bij Duurstede

Oirschot

Boxtel

Eersel

Bergeijk

Amersfoort

Tiel

Lelystad

Zeewolde

Leusden

Nijkerk

Woudenberg Scherpenzeel

's-Hertogenbosch

Best

Harlingen

Buren

Veldhoven

Meierijstad

Waalre

Súdwest-Fryslân

Renswoude

Veenendaal

West Maas en Waal

Eindhoven

Valkenswaard

Oss

Bernheze

Son en Breugel

Putten

Rhenen

Waadhoeke

Urk

Druten

Heeze-Leende

Cranendonck

Harderwijk

Laarbeek

De Friese Meren

Ermelo

Barneveld

Neder-Betuwe

Nuenen, Gerwen

en Nederwetten

Geldrop-Mierlo

Landerd

Uden

Helmond

Dronten

Wageningen

Wijchen

Boekel

Weert

Maastricht

Leeuwarden

Noordoostpolder

Ede

Someren

Nunspeet

Overbetuwe

Beuningen

Grave

Renkum

Stein

Heumen

Mill en

Sint Hubert

Gemert-Bakel

Asten

Nederweert

Meerssen

Elburg

Nijmegen

Cuijk

Sint Anthonis

Deurne

Beek

Arnhem

Mook en

Middelaar

Leudal

Noardeast-Fryslân

Dantumadiel

Tytsjerksteradiel

Oldebroek

Apeldoorn

Lingewaard

Maasgouw

Sittard-Geleen

Valkenburg

a/d Geul

Midden-

Groningen

Krimpenerwaard

Capelle a/d IJssel

Maassluis Schiedam

Vlaardingen

Krimpen

a/d IJssel

Rotterdam

Molenlanden

Ridderkerk

Alblasserdam

Albrandswaard

Barendrecht

Hendrik-Ido-

Ambacht Sliedrecht

Nissewaard

Papendrecht Hardinxveld-

Zwijndrecht

Giessendam

Voorschoten

Zoeterwoude

Leidschendam-

Voorburg

Sint-

Michielsgestel

Pijnacker-

Nootdorp

Lansingerland

Beekdaelen

Heerenveen

Kampen

Epe

Rozendaal

Berg en Dal

Echt-Susteren

Voerendaal

Smallingerland

Weststellingwerf

Steenwijkerland

Westervoort

Brunssum

Heerde

Roermond

Landgraaf

Heerlen

Simpelveld

Opsterland

Zwartewaterland

Duiven

Gennep

Boxmeer

Venray

Vaals

Hattem

Rheden

Peel en Maas

Zevenaar

Achtkarspelen

Zwolle

zen (L)

Beesel

Roerdalen

Voorst

Kerkrade

Meppel

Olst-Wijhe

Brummen

Horst aan de Maas

Doesburg

Staphorst

Venlo

Ooststellingwerf

Deventer

Zutphen

Montferland

Westerkwartier

Westerveld

Dalfsen

Raalte

Doetinchem

Lochem

Bronckhorst

De Wolden

Het Hogeland

Noordenveld

Ommen

Hellendoorn

Rijssen-Holten

Oude IJsselstreek

Assen

Midden-Drenthe

Hoogeveen

Groningen

Tynaarlo

Hardenberg

Wierden

Initiatiefnemers:

Partners:

Hof van Twente

Berkelland

Oost Gelre

Aalten

Twenterand

Almelo

Mede gefaciliteerd door:

Aa en Hunze

Coevorden

Tubbergen

Borne

Haaksbergen

Winterswijk

Eemsdelta

Borger-Odoorn

Hengelo (O)

Veendam

Oldenzaal

Pekela

Dinkelland

Enschede

Oldambt

Stadskanaal

Emmen

Losser

Westerwolde

Tv-tuinman, oprichter van NL Greenlabel en bedenker

van de challenge, Lodewijk Hoekstra.

campagne om gemeenten uit te dagen tegels te

vervangen voor groen. Een leuke actie die veel

positieve reacties krijgt. Zo kwam ik op het idee

voor een ‘wedstrijd’ tussen gemeenten om de titel

Groenste Stad of Groenste Dorp van Nederland.

Maar in wezen gaat het niet om winnen of

verliezen maar is de challenge vooral een middel

om beleidsmakers en inwoners te stimuleren na

te denken over groen in hun gemeente. Vanuit de

challenge maken we inzichtelijk hoe het staat met

de natuur binnen hun leefomgeving en kunnen we

ze helpen met concrete handelingsperspectieven

bij het vraagstuk van vergroening. We bieden in

feite een nationale nulmeting van al het groen in

de bebouwde omgeving en geven aan waar het

groener kan: best wel uniek.”

Diverse databronnen

Dat klinkt mooi, een nationale nulmeting, maar

wat wordt er precies gemeten en hoe? Joeri Meliefste

legt uit: “We gebruiken diverse databronnen,

zoals het platform Publieke Dienstverlening

Op de Kaart (PDOK), de Basisregistratie Grootschalige

Topografie (BGT) en de meest recente

gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS). Door gebruik te maken van zeer recente

luchtfoto’s kunnen we tot op 50 cm nauwkeurig

zien waar het groen zich bevindt en om

wat voor soort groen het gaat: bomen, struiken

of gras.” Op basis van de data wordt vervolgens

per gemeente op wijk- of buurtniveau een analyse

gemaakt waarbij gekeken wordt naar een

vijftal indicatoren (KPI’s).

ONLINE.NL

ONLINE.NL

11


“We kijken naar zaken als groen versus verharding,

de oppervlakte van het openbaar stedelijk groen

per inwoner maar ook naar de gezondheid van het

groen. Op de website van de challenge hebben we

een gedetailleerde uitleg van deze methodiek gezet,

zodat iedereen kan zien hoe we te werk gaan.”

Vergroeningspotenties

De meting is een opstapje naar wat Hoekstra en

Meliefste misschien wel de belangrijkste opbrengst

van de challenge noemen: de vergroeningspotenties.

Hoekstra: “We hebben bewust gekozen voor

een challenge, dus geen verkiezing. Maar als we

gemeenten uitdagen om meer te vergroenen, willen

ze natuurlijk ook weten waar en hoe. Daarom brengen

we de vergroeningspotenties in kaart.” Meliefste:

“Aan de hand van zeven vergroeningspotenties geven

we gemeenten gedetailleerd inzicht in de plekken

die groener kunnen. Dan kun je denken aan plaatsen

waar zinloze verharding ligt, parkeervakken en daken

die groener kunnen, plekken die geschikt zijn om

meer te bomen planten etc. Maar ook particuliere

Prinses Amaliaplein in Amsterdam.

De prijswinnaars en organisatoren van de Groene Stad Challenge: v.l.n.r. Bart van Hal (Husqvarna) Joeri Meliefste (Sweco) Jacqueline van Dongen (gemeente

Zwijndrecht) Armand van de Laar (gemeente Rijswijk) Ingrid Lambregts (gemeente Doetinchem) Harm Edens (presentator) Wouter Catsburg (gemeente Zeist) Henk

Wijkhuisen (gemeente Bloemendaal) Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel)

12 ONLINE.NL

ONLINE.NL


tuinen nemen we mee, zodat gemeenten ook inzicht

krijgen in het groen dat ze niet zelf beheren en de

potenties die daar liggen om te vergroenen. En die

zijn aanzienlijk, 50 procent van de tuinen kunnen

nog meer dan 30 procent vergroend worden. Veel

gemeenten vinden dat heel waardevol.”

Vergelijking

Dat laatste geldt zeker voor de gemeente Doetinchem,

die bij de eerste editie van de challenge een

mooie top-10 notering behaalde en extra werd beloond

met de prijs voor de gemeente met het meeste

groen per inwoner. Wethouder Ingrid Lambregts

tijdens de prijsuitreiking: “Doetinchem is een compact

gebouwde stad met veel gemeentegroen. Maar

bij deze prijs gaat het niet alleen om het groen van

de gemeente maar ook om particuliere tuinen. Een

hele mooie score dus!” Over de vraag waarom Doetinchem

mee heeft gedaan met de challenge hoeft

Lambregts niet lang na te denken. “Op zich weten

onze mensen wel dat we een groene gemeente zijn

en waar we nog zaken kunnen verbeteren, maar het

gaat mij vooral om de vergelijking. Dat vind ik zo

interessant aan dit onderzoek.” Wethouder Jacqueline

van Dongen van de gemeente Zwijndrecht (prijs

voor de beste groenspreiding) valt haar bij: “We hebben

gehoor gegeven aan Lodewijks oproep omdat

we graag objectief willen weten waar we staan, hoe

we het doen ten opzichte van andere gemeenten.”

Maatstaven voor groen

Bij die vergelijking gaat het niet om een competitie,

benadrukken de initiatiefnemers nogmaals, maar

om het ontwikkelen van maatstaven voor groen.

Wat is het minimum dat elk dorp en elke stad aan

groen moet hebben? Daar zijn inmiddels diverse

uitgangspunten voor bedacht, zoals ‘iedere

inwoner moet op vijf minuten loopafstand in een

park of plantsoen terecht kunnen’ of de zogeheten

‘3-30-300-regel’. Om kennis uit te wisselen over dit

soort onderwerpen heeft Koninklijke Vereniging

Stadswerk speciaal voor gemeenten die meedoen

aan de challenge een Community of Practice in het

leven geroepen. Ook Stichting Steenbreek, waar

veel gemeenten al bij zijn aangesloten, is nauw

betrokken bij de Groene Stad Challenge. Hoekstra

is blij met deze samenwerkingen. “Stadswerk is

een netwerk van gemeenten, zij weten alles van

beleidsvorming en hoe je door samen te werken

‘best practices’ kunt ontwikkelen. Steenbreek

is natuurlijk dé partner als je als gemeente

initiatieven wil ontwikkelen met bewoners. Dat

deze partners zijn aangesloten bij de Groene Stad

Challenge zegt echt wat over de impact ervan.”

Meer impact

Die impact moet nog veel groter worden,

benadrukken Hoekstra en Meliefste. “Bij de

editie van 2021 deden in 104 gemeenten en

vier provincies mee, waardoor we ongeveer één

derde van Nederland hebben kunnen analyseren.

Hartstikke mooi natuurlijk, maar we willen méér.

Het doel is om heel Nederland, dus alle 344

gemeenten in alle provincies in kaart te brengen

en te vergroenen. Met name de grote gemeenten

blijven nog wat achter, dus die willen we de

komende editie extra aandacht geven”, zegt

Hoekstra. Wat daarbij helpt is dat provincies de

‘Bij de vergelijking gaat het niet om een

competitie, benadrukken de initiatiefnemers’

Groene Stad Challenge ook ondersteunen. De

afgelopen editie faciliteerden de provincies Zuid-

Holland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland

gemeenten om mee te doen met de challenge.

“Voor komende editie hopen we dat ook de

overige provincies zich hierbij aansluiten. Want

uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een

groen, gezond en gelukkig Nederland. De Groene

Stad Challenge helpt gemeenten om dat te

realiseren. Daar gaan we voor!” ❚

Op welke vragen geeft de Groene Stad

Challenge antwoord?

• Hoe groen is mijn stad of dorp en hoe

verhoudt dit zich tot andere dorpen en

steden in Nederland?

• Hoe groen zijn de verschillende buurten in

mijn stad of dorp?

• Hoe groen zijn de tuinen per buurt?

• Hoe groen is de openbare ruimte in mijn

stad of dorp?

• Hoeveel vierkante meter openbaar groen

heeft iedere inwoner tot zijn beschikking?

• Waar bestaat het stedelijk groen uit in mijn

stad of dorp (lage vegetatie, struiken of

bomen)?

• Hoe is de verdeling van het stedelijk groen

(bomen, struiken en lage vegetatie) over de

stad of uw dorp?

• Hoeveel m 2 kroonoppervlakte aan bomen

zijn er in mijn stad of dorp en hoe is dit

verdeeld over de stad?

• Hoe gezond is het stedelijk groen in mijn

stad of dorp (op basis van NDVI)?

Kijk voor meer achtergrondinformatie en

inschrijven op www.groenestadchallenge.nl

Vergroeningspotentie: ‘zinloze verharding’.

Vegetatiekaart

ONLINE.NL

ONLINE.NL

13


Kleine boomsoorten

met een grote impact

BOMEN

HELPEN BIJEN

Lagerstroemia indica ‘Eveline’.

Bijen, het is een thema dat de laatste jaren

bijzonder veel interesse geniet bij heel wat

tuineigenaren, bedrijven en gemeenten. We

hebben de bijen dan ook broodnodig als we

nog van al onze tuinpracht willen blijven

genieten. Wanneer we een tuin willen die

aanlokkelijk is voor bijen, denken we vaak

direct aan het aanleggen van grote bloemenborders,

maar die zijn vaak arbeidsintensief

en niet in elk project toepasbaar.

Tekst Tinneke Provoost | Beeld Christophe Crock, Marc

Verachtert, Bart Vandepoele, Geert Devriese

Bomen kunnen echter ook zorgen voor een grote

hoeveelheid stuifmeel per vierkante meter en worden

vaak door honingbijen, hommels en solitaire

bijen als hoofdvoedsel gekozen. Een kleine bijenboom

kan dus zeker een meerwaarde vormen in

een ontwerp. Niet alleen voor de klant, maar ook

voor de natuur. We stellen je hierbij enkele kleine

soorten voor die geliefd zijn door deze en andere

nuttige insecten.

Heptacodium miconiodides.

Als eerste is er de Albizia julibrissin of Perzische

slaapboom. Het is een boom die we vroeger vooral

zagen aan de Middellandse zee maar die de laatste

jaren steeds meer te zien is in onze tuinen. Hij kan

wel drie maanden bloeien en zijn fel roze en lekker

geurende bloemen vallen al van ver op. Hij heeft

een dubbel even geveerd blad, dat zich in de avond

gaat sluiten. Vandaar ook zijn Nederlandse naam.

De vorm van de Albizia is zeer typerend, met breed

uitwaaierende takken die bijna horizontaal gaan

14

ONLINE.NL

ONLINE.NL


een zeer winterharde en ziekteresistente plant,

die zijn oorsprong in China kent. Zonder twijfel

een meerwaarde dus.

Uitbundige bloei

Lagerstroemia indica, ook wel Indische sering of

elfenboom genoemd, is een brede vaasvormige

boom of struik die vooral heel erg toegepast is

in het Middellandse Zeegebied, maar ook hier

steeds meer populariteit geniet. Zijn bloei is zeer

uitbundig en voornamelijk in de roze-rode tinten,

maar er zijn ook witte of gele cultivars. Het is van

oorsprong een tropische boom, maar door een

goed selectieprogramma zijn nu cultivars op te

markt die winterhard zijn tot -18°C, zoals de Lagerstroemia

indica ‘Eveline’.

Deze plant is geselecteerd door de Belgische kwekers

Geert Devriese en Ingrid Luyssen, en heeft

alle kwaliteiten van een kleine boom of meerstammige

heester. Een mooie uitbundige roze

bloei in de zomermaanden juli tot september en

prachtig afbladerende schors bij oudere exemplaren.

Ze houden van een plekje in de volle zon op

een niet te droge doorlatende bodem.

Albizia julibrissin.

‘Een kleine bijenboom kan zeker een

meerwaarde vormen in elk ontwerp’

groeien. Hoewel hij vroeger als matig winterhard

werd beschouwd, doet hij het op beschutte plekken

prima en is geen afdekken nodig. Er zijn ook steeds

sterkere cultivars op de markt, zoals de Albizia jul.

‘Tropical dream’ . Een cultivar die al op zeer jonge

leeftijd uitbundig bloeit en winterhard is tot ongeveer

-20°C.

Onterecht vergeten

Heptacodium miconiodides of zevenzonenboom

is er eentje die zeker wat meer aandacht verdient.

Hij wordt meestal gekweekt als meerstammige

struik, maar kan ook als boom worden geplant.

Alle kenmerken van een topboom zijn aanwezig,

maar toch wordt hij vaak vergeten. Allereerst

heeft hij een prachtige afbladerende schors, wat

een decoratieve meerwaarde brengt, het hele jaar

door. Verder bloeit hij met stralend witte en zoet

geurende bloemen, van eind augustus tot oktober.

Na de bloei verschijnen er knalrode vruchten,

die lang aan de plant blijven hangen. In de herfst

verkleuren de bladeren met paarse tinten. Het is

Tetradium danielii.

Hun favoriet

We sluiten af met DE bijenboom, Tetradium danielii.

Deze boom, die een volwassen hoogte van

5 tot 7 meter kan bereiken, bloeit vanaf augustus

met witte losse pluimen. De bloemen leveren heel

veel pollen en nectar en worden daarom extra veelvuldig

bezocht door bijen. Na de bloemen verschijnen

opvallende rode doosvruchten. Hij heeft een

samengesteld blad, met een glanzende bovenkant

waarvan de onderkant grijsgroen is. Ook de schors

is grijs en glad. In de herfst verkleuren de bladeren

mooi geel. Hij houdt van een zonnige standplaats

en een voedzame grond.

Tetradium daniellii var. hupehensis is groter dan

de soort en kan 10 tot 15 meter hoog worden.

Hooikoorts

Omdat bovenstaande bomen vooral rekenen op

insecten voor hun bestuiving, zijn ze ook minder

belastend voor mensen met hooikoorts. Het stuifmeel

is namelijk niet zo fijn en klein als bij berken

en hazelaars, die rekenen op de wind voor hun

bestuiving.

Wil je meer weten over bijen in de tuin? Neem

dan gerust eens een kijkje in het Zakboek voor

de Bijentuin van Marc Verachtert , Bruno Remaut

en Bart Vandepoele. Bart is de bezieler van de

‘week van de bij’ . Ze organiseren de wedstrijd

‘Bijenvriendelijkste gemeente’ en delen infoborden

uit voor gemeenten die hun inwoners willen

inlichten over de bijenvriendelijke acties van hun

stad of dorp. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

15


DEPEN

16 ONLINE.NL

ONLINE.NL


DEPEN

Kees Weijtmans

Directeur/eigenaar Boomrooierij Weijtmans

BETERE WETTEN EN REGELS GRAAG!

Mijn voorvaderen begonnen Boomrooijerij Weijtmans meer dan honderd jaar geleden met een paard en

een zogenoemde Mallejan. Die zijn ondertussen natuurlijk allang vervangen door het modernste materieel.

Sterker nog, we blijven investeren in ons machinepark. Niet in de laatste plaats omdat we een zo’n

duurzaam mogelijke onderneming willen zijn.

Om die reden hebben we dit jaar onze eerste volledig elektrische mobiele kraan in gebruik genomen. En

we zullen ook de komende tijd investeren in de verdere elektrificatie van ons materieel. Maar dat gaat

niet zonder slag of stoot. Want de overheid mag dan per 1 mei aanstaande een subsidieregeling openstellen

waarmee grondverzet-, bouw- en groenbedrijven hun materieel kunnen elektrificeren, dat potje

van 5 miljoen euro is natuurlijk nooit toereikend. Als je daar 20 tot 30 elektrische machines mee kunt

aanschaffen is het veel. Nou, daarmee win je de oorlog natuurlijk niet! Volgens mij kost het meer om zo’n

subsidieregeling op te tuigen dan dat er nu aan subsidie beschikbaar komt.

Bovendien weet ik ondertussen uit ervaring dat er nog veel te weinig mogelijkheden zijn om elektrisch

materieel op te kunnen laden. En dat ons energienetwerk momenteel helemaal niet klaar is voor heel

veel extra oplaadpunten.

Zo kan ik nog wel even doorgaan. Want hoe wij ook ons best doen om uit de bomen die wij rooien zoveel

mogelijk sortimenten te zagen - zodat er zo weinig mogelijk hout gechipt wordt dat in de verbrandingsoven

terecht komt. Hoe zeer we - in verschillende samenwerkingsverbanden zoals Brabantse Ontwikkelmaatschappij

en Midpoint Brabant - ook proberen om voor al dat hout een nuttige en duurzame

toepassing te vinden, zoals constructiehout voor vloeren, meubels, kozijnen en woningbouw en dat ook

nog eens zo lokaal mogelijk afzetten, met de huidige energieprijzen is het goedkoper om al dat prachtige

hout in biomassacentrales op te stoken. En dat kan toch net de bedoeling zijn?

Of neem onze (populieren)productiebossen. Zodra er daar een bever, das of zelfs een vermiljoenkevertje

opduikt ligt ons werk er stil. Dan mogen we niets meer. Tijdens het broedseizoen wordt onze productie,

maar dus ook die van de papier- en houtindustrie - helemaal lam gelegd. En er zijn zelfs boze tongen die

beweren dat wanneer we in Nederland volledig stoppen met het omzagen van bomen, we onze klimaatdoelstellingen

kunnen halen.

Maar die mensen denken waarschijnlijk dat de wereld ophoudt bij de Nederlandse grens. Maar neem van

mij aan dat er voor iedere boom die we in ons land laten staan in het buitenland tenminste twee worden

omgezaagd. Want daar kijken ze niet op een kevertje meer of minder.

Nu hoor ik u denken: ‘maar hoe moet het dan wel Kees? Heb je ook oplossingen? Want dat we zullen

moeten verduurzamen staat als een paal boven water.’

Nou, laten we beginnen met het optuigen van toereikende stimuleringsregelingen. Meer subsidie in de

pot dus. En zorg ervoor dat wet- en regelgeving realistisch is. Ook ik ben een voorstander van het gebruik

van natuurlijke materialen. Olifantsgras, lisdodde en mycelium zijn een welkome aanvulling voor de

woningbouw. Maar dan kan het niet zo zijn dat de oogst straks wordt stilgelegd omdat er een bepaald

insect besluit zich tussen die gewassen te nestelen. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

17


THEMA VERLICHTING

12V tuinverlichting voor de professionele markt

VERLICHTING DIE MEEGROEIT MET DE BOOM

De juiste verlichting doet wonderen voor een tuin.

Lightpro is een professioneel high end merk dat is gericht op de hovenier. Het complete Lightpro assortiment van spots, wandlampen,

staande lampen, uplights en decklights werkt op 12V. Dat biedt vele voordelen, vertelt marketing- en communicatiemanager Wendy Beukers

van Lightpro.

Tekst Ramona Kezer | Beeld Lightpro

“Het 12V systeem is eenvoudig aan te leggen,

want het hoeft niet ingegraven te worden. Het

kabelsysteem is waterdicht en aanleggen gebeurt

snel en eenvoudig met een speciale connector.

Met de female connector sluit je de lampen aan

op de kabel. Een aftakking kun je maken met de

male connector. Dit maakt dat Lightpro flexibel

geïnstalleerd kan worden. Onze female connector,

waarmee we al een innovatieprijs wonnen,

bestaat uit één onderdeel waardoor je niets kwijt

kunt raken. Voor ons zijn gebruikersgemak en veiligheid

altijd ontzettend belangrijk geweest, dat

zie je terug in onze keuze voor laagspanning. Er

is bij de aanleg geen specialistische, elektronische

kennis nodig en de hovenier kan de verlichting zelf

aanleggen. De laagspanning is niet alleen veilig

bij installatie, maar ook daarna als bijvoorbeeld

honden of spelende kinderen in de tuin zijn.”

Nieuwe producten

Eén van de trends die ze bij Lightpro in de markt

zien, is dat er veel meer aandacht is voor professionele

tuinverlichting. Beukers: “Met onze dimbare

collectie kun je de verlichting met de boom

18 ONLINE.NL

ONLINE.NL


VERLICHTING THEMA

laten meegroeien. Als de boom groter wordt, kun

je de verlichting feller zetten. In de zomer kies je

voor zachte verlichting en in de winter zorgt wat

feller licht voor meer veiligheid.”

De nieuwe Tiga downlighter is een heel klein

armatuur om het pad aan te schijnen en ook

dimbaar. “Sommige mensen vinden het niet

mooi als een armatuur zichtbaar is langs het

pad. De Tiga DL is maar negen centimeter

hoog, dus kun je ergens tussen de heg plaatsen,

zodat je alleen het licht ervan ziet.” De Juno

serie werd recent uitgebreid met de Juno Tube

en Tube. “Dat is een tube van 1.20 meter hoog

waarop je meerdere spots kunt aansluiten. De

kabel zit dan weggewerkt in de buis, die je eenvoudig

in de grond steekt. De Tube is ook aan

de wand te bevestigen. Zo krijgt de tuin meteen

een industriële look. Dat zien we steeds meer:

dat mensen de sfeer in huis ook naar de tuin

willen halen.”

‘Hey Google, doe de

tuinverlichting aan’

Lightpro is continu bezig met innovatie. Zo spelen

ze in op de behoefte om tuinverlichting te bedienen

met een smartphone. “Ons systeem is binnenkort

te combineren met de smartlampen Oberon

en Castor. De lampen kunnen elke gewenste

kleur aannemen en zijn dimbaar, dus voor iedere

tuin het juiste licht. Het systeem sluit aan op het

platform Zigbee, dat weer te koppelen is met je

smart home. Dan kun je dus letterlijk roepen: hey

Google, doe de tuinverlichting aan.”

Dit jaar komt er ook een camera met bewegingsmelder

in het Lightpro assortiment. Ook die is

via de smartphone in te stellen. “Bijvoorbeeld

De Juno Tube en Tube kan zowel in de grond als aan

de wand geplaatst worden.

dat de camera gaat opnemen als er beweging is

en dat dan bepaalde verlichting aangaat”, zegt

Beukers. “Zo wordt het een verlengstuk van de

verlichting en dat vergroot de veiligheid.”

‘Mensen willen steeds vaker de

sfeer in huis naar de tuin halen’

Verlichting in TSD

De Lightpro verlichtingsproducten zijn inmiddels

ook opgenomen in het TSD tekenprogramma

dat veel hoveniers gebruiken. Zij kunnen

het nu dus direct intekenen in hun tuin- of verlichtingsplan.


Deze Tiga downlighter is nauwelijks zichtbaar, het effect des te opvallender.

De smartlampen Castor en Oberon werken op het Zigbee

platform en kunnen vanuit de app bediend worden.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

19


THEMA VERLICHTING

Minder belastend voor mens en dier

DUURZAME

BUITENLEDVERLICHTING

OP 24V

Small Calla en riser.

20 ONLINE.NL

ONLINE.NL


VERLICHTING THEMA

Suslight ontwerpt en produceert buitenledverlichting met een hoge energie-efficiëntie. Het bedrijf is opgericht vanuit de duurzaamheidsgedachte

en stelt zichzelf elk jaar nieuwe doelen om te blijven groeien in duurzaam ondernemen. “Onze klant, de hovenier, kan ook oude

tuinverlichting bij ons inleveren. Wij zorgen dan voor recycling”, vertelt marketingmanager Hanneke Hagen van Suslight.

Tekst Ramona Kezer | Beeld Suslight Nederland

De 24V-buitenledverlichting van Suslight is

goed voor 75.000 branduren. Hagen: “De behuizing

wordt gemaakt van gerecycled materiaal,

dat we omsmelten. Om ervoor te zorgen

dat de behuizing net zo lang meegaat als de

lichtbronnen, krijgt die een speciale oppervlaktebehandeling

en poedercoating.”

Ledverlichting heeft effect op mens en dier.

Om het milieu niet te verstoren, heeft Suslight

het blauwe licht uit haar lichtbronnen bijna

helemaal weg gefilterd. Daardoor raakt de

biologische klok van insecten en andere dieren

minder verstoord.

Op een goede manier ondernemen

Duurzaamheid zit verweven in de gehele bedrijfsvoering.

“De lat ligt hoog. Zo zijn we terechtgekomen

bij de B Corporation, waarbij ook merken als

Rituals en Ben & Jerry’s zijn aangesloten. Merken

die op een goede manier proberen te ondernemen.

We worden hiervoor jaarlijks getoetst op een

aantal punten. Om alles inzichtelijk te maken, ontwerpen,

ontwikkelen en produceren we alles zelf.”

Om het milieu zo min mogelijk schade toe

te brengen, kiest Suslight voor het gebruik

van aluminium. Dit is een duurzaam ma-

teriaal, omdat het oneindig hergebruikt

kan worden. Daarnaast wordt er inheems

eikenhout en bamboe gebruikt als duurzaam

alternatief voor tropisch hardhout.

Veruit de meeste producten van Suslight werken

op 24V. Dat is veilig en energiezuinig.

“Ook is het een stabiel en betrouwbaar systeem.

Het systeem kan geïnstalleerd worden

tot een lengte van wel 300 meter en toch is er

zo weinig spanningsverlies dat de lampen niet

knipperen. Veel modellen zijn overigens ook

leverbaar in 230V.”

Nieuwe producten

Het assortiment van Suslight wordt voortdurend

uitgebreid. Zo introduceert het bedrijf de nieuwe

generatie led buitenspots onder de naam

SUS Oak.

‘Hoveniers kunnen ook oude

tuinverlichting bij ons inleveren.

Wij zorgen dan voor recycling’

Sus Calla. De lijn bestaat uit drie soorten spots in

dezelfde look. Elke spot heeft twee soorten licht:

gewaaierd of gebundeld (focus). De Calla heeft

een slim behuizingsontwerp waardoor het warmste

gedeelte van de lamp niet warmer wordt dan

50 graden Celsius. De spot is makkelijk te plaatsen

met een grondpin of riser en te gebruiken voor

meerdere manieren van aanlichten (in de grond

of op hoogte).

De serie Terra led grondspots bestaat uit zestien

modellen in verschillende vormen in zwart of

aluminium. De lampen zijn leverbaar in verschillende

lichtsterktes en lichthoeken. De grondspots

zijn volledig bestand tegen stof, waterbestendig

en slag- en stootvast, wat ze geschikt maakt voor

gebruik in opritten.

De staande ledlamp Sus One tenslotte, heeft een

exclusief design en is gemaakt van eikenhout of

bamboe, gecombineerd met zwart metaal of rvs

en leverbaar in drie maten.

Hagen: “We merken dat mensen steeds meer kijken

naar de kwaliteit van het product. Als je ziet

hoe lang onze producten meegaan, is de rekensom

snel gemaakt: de prijs/kwaliteitverhouding is heel

goed. Daarnaast willen mensen ook bewuster omgaan

met de aarde en zo het verschil maken.” ❚

SUS One.

De staande ledlamp Sus Oak is gemaakt van inheems

eikenhout en verkrijgbaar in drie hoogtes.

Door het slimme ontwerp is de ledverlichting niet

direct in het zicht, waardoor je niet verblind raakt.

De kabel is verwerkt in een van onderuit geboorde

doorgang, zodat er aan de buitenkant van de

lamp geen kabels zichtbaar zijn.

Sus Mini Square.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

21


THEMA VERLICHTING

Diepte creëren met boomspots

SNELLE, MAKKELIJKE EN VEILIGE INSTALLATIE:

12V TUINVERLICHTING

Overdag onzichtbaar, komen in de avond tot leven.

Bomen zijn in veel tuinen eyecatchers. Door die uit te lichten, creëer je diepte en sfeer in de tuin. “Buitenverlichting wordt steeds belangrijker”,

merkt Bronos Polders, lichtontwerper bij in-lite Outdoor Lighting. “Er wordt meer geld uitgegeven aan het inrichten van de buitenruimte.

Met onze producten zijn er veel opties om bomen uit te lichten.”

Tekst Ramona Kezer | Beeld in-lite design

In-lite verkoopt zijn producten via een vast dealernetwerk,

dat het vervolgens levert aan de hovenier.

Polders: “Ons laagspanningssysteem is eenvoudig

aan te leggen. Je installeert een tuin eenvoudig

in drie stappen. Je hangt een transformator op,

rolt de in-lite kabel uit en prikt de lampen aan de

kabel door middel van een eenvoudige en waterdichte

aansluiting. Bij in-lite heb je dus geen ingewikkelde

moffen en installatiedieptes, ideaal voor

iedere hovenier. Door middel van de SMART HUB

150 – een slimme transformator – bedien je de

lijnen vervolgens heel handig met een in-lite app.”

Grondspots en richtbare

buitenspots

Mensen denken bij laagspanning nog wel eens

dat er weinig licht uit komt. Maar niets is minder

waar. Met de in-lite spots verlicht je eenvoudig

bomen tot tien á vijftien meter hoog. In-lite

heeft verschillende spots in het assortiment: van

grondspots die in de ondergrond zijn te verwer-

Met BRACE hang je verlichting op de gewenste hoogte in een boom.

22 ONLINE.NL

ONLINE.NL


VERLICHTING THEMA

‘Er wordt meer geld uitgegeven aan het

inrichten van de buitenruimte’

ken tot richtbare buitenspots en accessoires die

ervoor zorgen dat de spots perfect boven beplanting

uit komen.

Voor vlakke ondergronden, zoals gras, steen, hout

of grind is de NERO armaturen de beste keus. Er

zijn verschillende typen, afhankelijk van de hoogte

en breedte van de boom. De armaturen zijn

geschikt om hoge en brede bomen te verlichten.

De grondspots kunnen mooi worden weggewerkt

in de ondergrond. De BIG NERO en BIG NERO

NARROW zijn voorzien van in-lite motion. Dit betekent

dat de lichtbron kantelbaar is zonder dat

het armatuur uit elkaar gehaald hoeft te worden.

Met een magneet is de lichtbron in de gewenste

positie te plaatsen.

Met RISER voeg je eenvoudig extra hoogte toe aan

de verlichting.

Boven de grond

Staan er struiken of andere beplanting rond de

boom? Dan zijn de armaturen uit de SCOPE armaturen

van in-lite het meest geschikt. Met deze armaturen

kun je bomen verlichten boven de grond.

Is de beplanting zo hoog dat de verlichting wordt

geblokkeerd? Dan kun je met de accessoires RI-

SER en BRACE de spots hoger plaatsen, waardoor

die boven de beplanting uitkomt. Wil je een spot

in de boom monteren, dan is accessoire BRACE

de oplossing. Deze boomband is in elke gewenste

lengte te knippen en je monteert er eenvoudig

één of meerdere spots op. Polders: “De SCOPEarmaturen

komen boven het maaiveld uit en zijn

daarom geschikt voor het plaatsen in borders.”

RISER kan ook gebruikt worden in de border

Ondersteuning hovenier

De hovenier kan bij in-lite ook terecht voor advies,

vertelt Polders. “Op onze website staat een product

advisor voor de hovenier. Zo adviseren wij

hem stap voor stap welke spot hij het best kan

gebruiken in een bepaalde situatie. En wij maken

ook lichtplannen. Hiervoor kunnen hoveniers een

lichtplanaanvraag doen via www.in-lite.nl.” ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

23


Bij professionalisering horen goede tools

Hoe SOFTWARE bedrijven in de

groenvoorziening vooruit helpt

Een bedrijf dat bekend staat als automatiseringspartner van voornamelijk grond-, weg en waterbouwers is VanMeijel Automatisering. Dat

de software die zij produceren ook uitermate geschikt is voor bedrijven in aanverwante sectoren, zoals de groenvoorziening, dat weet niet

iedereen. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen.

Tekst Susan Peek | Beeld Norbert Waalboer Fotografie | VanMeijel Automatisering

Dus gaan we in gesprek met Peter Petiet, ICTbeheerder

bij Van der Tol Groep: hét vooruitstrevende

groenbedrijf dat breed georiënteerd is op

het gebied van groenvoorziening. “We doen veel

meer dan groenstroken of algemene tuinen en

werken graag aan grote aansprekende projecten

op het gebied van aanleg én onderhoud, zoals de

daktuinen bij Boijmans van Beuningen.” Van der

Tol heeft hier een compleet park op het dak van

het museum aangelegd.

Professionaliseringsslag

Mooie projecten, uitgevoerd in hoge kwaliteit, van

aanleg tot onderhoud dus. “Om onze klanten op

alle facetten zo goed mogelijk te bedienen, hebben

we een professionaliseringsslag gemaakt. Daar horen

goede tools bij, zoals de software van VanMeijel

Automatisering.” Van der Tol stapte eerder al over

naar de online urenregistratie met Metacom Online.

“In onze branche heb je veel administratie-uitwisseling

tussen de buiten- en binnendienst”, zegt

‘Bij het efficiënt inrichten van processen,

speelt digitalisering een grote rol’

Petiet. “Metacom Online is een bewezen effectief,

standaard platform waarmee we op een efficiënte

manier papierloos de urenadministratie kunnen

doen. Onze mensen hebben het volledig omarmd

doordat het gebruiksvriendelijk en laagdrempelig

is. En stabiel: het werkt altijd, er raakt niks meer

kwijt, het scheelt een slag en is tevens een stuk minder

foutgevoelig.”

Inkoopproces

“Bij het efficiënt inrichten van onze processen,

speelt digitalisering een grote rol”, zegt Petiet.

“Zo hebben we onlangs ook het inkoopproces

gedigitaliseerd met behulp van IFA Online, van

VanMeijel.” Dit is natuurlijk niet het primaire

proces van een groenvoorziener, maar zeker niet

Van der Tol Groep werkt met de softwareoplossingen van VanMeijel Automatisering: urenregistratie via Metacom Online en het inkoopproces met IFA Online.

24 ONLINE.NL

ONLINE.NL


onbelangrijk. Petiet merkt op dat VanMeijel probeert

elke uitdaging waar een bedrijf mee stoeit,

weg te zetten in een softwarematige oplossing.

“IFA Online is een heel fijn instrument en middel

om de inkoopfacturen goed te structureren. Met

deze tool kun je het volledige inkoopfacturen

proces heel makkelijk inzien. Je kunt zoeken op

informatie, vragen stellen, facturen laten fiatteren

door anderen, bijlages toevoegen, een factuur

in de wacht zetten met reden of een factuur

afhandelen. Er zitten veel slimme functies

in waar je handig gebruik van kunt maken.” Elk

bedrijf dat te maken heeft met inkoopfacturen,

ongeacht de branche, kan geholpen zijn met

deze tool, waarin zoveel mogelijk handelingen

geautomatiseerd en gestandaardiseerd zijn. “Dat

maakt het zo prettig werken. Bovendien is de begeleiding

van VanMeijel in de digitaliseringsslag

goed geweest: zij leveren het product, richten het

in, dragen het op het juiste moment over en dan

moet je er zelf intensief mee aan de slag. Uiteraard

stopt de begeleiding hier niet, VanMeijel

verzorgt trainingen, levert support en kijkt ook

actief naar de vervolgstappen in digitalisering.

Ze denken echt mee als partner zijnde. Ons proces

verloopt nu vlekkeloos: we kunnen en willen

niet meer zonder!”, besluit Petiet. ❚

Van der Tol Groep, hét vooruitstrevende groenbedrijf, heeft een compleet park op het dak van het depot van

museum Boijmans van Beuningen aangelegd.

Binnen- en buitendienst

met elkaar verbinden?

Het registreren van manuren, materieel gebruik en

verbruik van materialen met Metacom Online brengt de

medewerkers van zowel de buiten- als binnendienst een

hoop voordelen:

Medewerkers buiten registreren eenvoudig de

gemaakte uren op een weekstaat.

Geen papieren bonnetjes meer waarbij makkelijk

fouten worden gemaakt.

Geen papierwerk meer wat kwijtraakt.

Medewerkers bij de administratie besparen veel

tijd door deze papierstroom te elimineren.

Kortom: digitaliseer én optimaliseer uw

bedrijfsprocessen van A tot Z met Metacom.

Ook digitaliseren?

Ga naar vanmeijel.nl en plan een (digitale) meeting met ons in.

Bekijk in deze video

hoe Weverling werkt

met Metacom!

ONLINE.NL

ONLINE.NL

25


Beregeningsoplossingen op maat

Op zoek

naar slimme

beregening

voor een tuin

in topconditie?

Kies voor een beregeningsplan op maat!

Voor de tuin van jouw klant maken wij graag

vrijblijvend een beregeningsplan op maat.

Met een beregeningsplan zal de aanleg van

de installatie voor jou een stuk eenvoudiger

en sneller gaan. Zo ben jij zeker van een

goed werkende beregening voor jouw klant!

Vraag hier jouw

beregeningsplan aan

Vraag in 4 stappen online een

beregeningsplan aan, geheel

vrijblijvend. Of kom langs in één

van onze 45 vestigingen.

wildkamp.nl/beregeningsplan


DE GROENE WERKPAARDEN

DE TOEKOMST IS ELEKTRISCH

KOM NU GRATIS

PROEFRIJDEN!

Vraag nu een

proefrit aan

en ontvang

een GRATIS

miniatuur

LEFFERT!

100% ELEKTRISCHE LEFFERT TRANSPORTER

- Trendsetter in 100% elektrisch aangedreven werk- en voertuigen

- Subsidiemogelijkheden en géén wegenbelasting, BPM en bijtelling

- Standaard geleverd op kenteken

- Optioneel met 4x4 aandrijving

- Snelheid afhankelijk van type 40-55 km/u en een actieradius van

ca. 60-80 kilometer

www.frisianmotors.com


De Bloeimeesters verbreden assortiment door altijd

iets nieuws in te zetten en te kijken of het werkt

ALS WE OP TIJD AAN TAFEL ZITTEN ZOALS BIJ

EEN VOORONTWERP, KUNNEN WE NOG STUREN

Daktuin met inheemse en uitheemse planten.

Kennis over groen en over de bodem is de basis. Verder is niks zwart-wit bij het ontwerpen van een tuin, want elke situatie is maatwerk. Dat

is de insteek van tuinarchitect Arjan Boekel, die aangesloten is bij De Bloeimeesters, een samenwerkingsverband tussen een groep groene

professionals. De boodschap van De Bloeimeesters: het belang van sortimentskennis bij projecten.

Tekst Greenpro Online | Beeld Boekel Tuin en Landschap

De prijswinnende tuinarchitect Arjan Boekel startte

zijn bedrijf Boekel Tuin en Landschap circa veertien

jaar geleden. Aanvankelijk ontwierp hij met name

tuinen van particulieren. De laatste jaren zijn daar

ook (semi-)openbare projecten bij gekomen, vaak in

samenwerking met andere landschapsarchitecten,

waarbij hij het projectteam aanvult met zijn kennis

over de beplanting.

Beplanting staat bij De Bloeimeesters altijd

centraal, zo ook bij Boekels ontwerpen. ‘De

grootste stap in verduurzaming van de buitenruimte

wordt gezet door een stenige ruimte te

veranderen in een groene ruimte’, verklaart Boekel.

Naast beplanting heeft halfverharding zijn

voorkeur boven verharding, zodat het regenwater

goed kan infiltreren.

Boekel laat groen eerst een ruimtelijke rol spelen,

je kunt namelijk een ruimtelijk plan versterken door

slim gebruik te maken van hoogte, massa en transparantie

in beplanting. Boekel denkt ten aanzien

van ruimtelijkheid daarom in lagen, die hij bewust

vult met beplanting, of niet. Een echte handtekening

hebben zijn ontwerpen niet, omdat het altijd draait

om maatwerk. Hij geeft echter wel vaak de voorkeur

28 ONLINE.NL

ONLINE.NL


aan het nabootsen van de rijkdom en gelaagdheid

van een bosrand. Bomen, met daaronder bijpassende

struikvormers en tot slot vaste planten. Alles op

de juiste plek, soms los van elkaar, soms boven elkaar

toegepast. Maar beplanting speelt ook een rol ten

aanzien van functionaliteit, gevoel van veiligheid en

geborgenheid creëren, microklimaat, waterinfiltratie,

seizoensdynamiek en meer biodiversiteit.

Beplantingskennis zien De Bloeimeesters dan ook

als basis voor een goed ontworpen tuin. Boekel legt

dat uit: ‘Er zijn wel aardig wat goede beplantingsontwerpers,

om te beginnen binnen samenwerkingsverband

De Bloeimeesters. Maar ik realiseer me dat ik

daarmee in een bubbel zit met gelijkgestemden, die

over hetzelfde kennisniveau beschikken,’ zegt Boekel.

‘Maar breed in het veld zie je onvoldoende kennis

over de bodem en het sortiment om echt creatief te

ontwerpen. Er wordt veel gekopieerd en weinig geïnnoveerd

door tuinarchitecten. Ondanks een breed

plantenaanbod is er vrij weinig vernieuwing.’

Elke plek is maatwerk

Voorbeelden van vernieuwde planten zijn volgens

Boekel lastig te geven omdat iedere situatie

maatwerk is. Wel is de trend dat het steeds

wat natuurlijker mag ogen en ook de vraag naar

inheemse beplanting neemt toe. De moeilijkste

plekken zijn eigenlijk het leukst! Denk daarbij

aan tochthoeken bij een bepaald gebouw, omstandigheden

op een dak, schaduwplekken, of

een arme droge grondsoort. Aan die geldende

omstandigheden moet het plantenpallet nauwkeurig

worden aangepast.

‘Zonder gedegen kennis van de situatie en over

welke planten het daar goed kunnen doen, ga

je als tuinarchitect linksom of rechtsom een keer

de mist in. Dan zullen bepaalde planten op korte

op lange termijn niet of slecht aanslaan en wordt

niet het beeld behaald dat je als ontwerper voor

ogen had. Soms betekent het dat je op een plek

eerst een schop in de grond moet zetten om te

zien hoe de bodem eruit ziet. Het gaat dan ook

Gelaagdheid.

‘Zonder gedegen situatie- en plantenkennis

ga je als tuinarchitect linksom of rechtsom

een keer de mist in’

nogal eens fout als de aannemer of ontwikkelaar

slechte grond aanbrengt en er geen budget is gereserveerd

om de grond te verbeteren. Dan helpt

het als we al vroeg in het proces zijn betrokken

en kunnen hameren op een gedegen grondkeuze

en controle!’

Maatwerk betekent dat de invulling van een ontwerp

nooit een standaard invuloefening is. Ook

de discussie over inheems of niet is dan niet zo

zwart-wit. Beplanting laten aansluiten op de omgeving

is Boekels leidraad. Dat betekent soms

inheems, soms uitheemse soorten als die zorgen

voor een langere belevingswaarde. Soms soorten

die meer biodiversiteit aantrekken, soms soorten

die meer visueel brengen. En op bepaalde plekken,

zoals in de binnenstad of op een dak, groeien

soorten uit bijvoorbeeld Zuid-Europa soms beter

dan onze inheemse verwanten. Dan kun je – ook

met het ook op klimaatverandering – beter inzetten

op uitheems.

gevraagd om “nog even de beplanting in te kleuren”.

Als we op tijd aan tafel zitten zoals bij een

voorontwerp, kunnen we nog sturen op beplantingsconcepten

en eventuele grondverbetering.

Ook kunnen we dan goed aftasten en meepraten

over het beheer na de aanleg. Weer zo’n cruciale

factor die vaak wordt vergeten. Als we op tijd mogen

meepraten, krijgen we ook vaker de ruimte om

iets anders te proberen dan de gebruikelijke soorten,

omdat je dan een sterker concept kunt neerzetten.

Iets nieuws inzetten en kijken of het werkt, is

uiteindelijk de enige manier om het sortiment te

verbreden en steeds weer te zorgen voor een unieke

op maat gemaakte beplanting.’ ❚

Beplanting in waterinfiltratiezone.

Af en toe uitproberen

Bij het kiezen voor soorten zoekt Boekel een balans

tussen het toepassen van betrouwbare, sterke

planten en het durven toepassen van soorten die

nog niet algemeen gebruikt worden. ‘Voor De

Bloeimeesters is het vooral inspirerend om aan de

voorkant te opereren bij projecten. Er blijft namelijk

minder uitdaging over als aan het einde van de

ontwerpfase de omstandigheden al zijn bepaald

en de tuin- of landschapsarchitect dan pas wordt

Arjan Boekel.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

29


Samenwerking tilt groen naar

een aantoonbaar hoger niveau

In alle projecten van Mecanoo

staat de leefkwaliteit centraal

Architecten- annex landschapsbureau Mecanoo is een hoofdspeler op het gebied van integraal ontwerp, waarin verschillende vakdisciplines

worden geïntegreerd. Associate partner Pieter Hoen en landschapsarchitect Anne-Marie van der Weide, beiden met jarenlange ervaring met

interdisciplinaire ontwerpen, vertellen wat de laatste ontwikkelingen hierin zijn op het gebied van verduurzaming en vergroening.

Tekst Greenpro Online | Beeld 3D Studio Prins

Er is tegenwoordig enorm veel aandacht voor interdisciplinair

werken. Maar bij het internationaal

opererende Mecanoo, met zijn ruim 130 medewerkers

verdeeld over drie kantoren wereldwijd,

is het al decennialang usance dat architecten en

landschapsarchitecten hun kennis uitwisselen en

samenwerken. Dat doen zij op alle schaalgroottes,

van zeer grote projecten tot kleine objecten.

Trend: meer aandacht voor groen

Hoen en Van der Weide bevestigen dat pakweg

twintig jaar geleden de markt in grotere mate

ontwikkelaar gedreven was. ‘Inmiddels denken

opdrachtgevers, met name overheden, merkbaar

beter na over de leefkwaliteit van de openbare

ruimte. Er worden nog steeds woningen en appartementen

gebouwd, maar de aandacht voor groen

is groter,’ zeggen zij.

Vergroende ruimte voor iedereen

In alle projecten van Mecanoo staat de leefkwaliteit

van mensen, flora en fauna centraal. Van der

Weide schetst de kenmerken aan de hand van

een daktuinproject met daaronder parkeergarage

in opdracht van het Hoogheemraadschap. ‘De

opdrachtgever wil met het voorterrein de passant

uitnodigen om kennis te maken met het Waterschap,

De achterliggende siertuin en natuurtuin

zijn gericht op de werknemers. Hier kan geluncht,

gewerkt of een luchtje geschept worden.’

Doelgericht vergroenen

Waar een decennium geleden de trend leek te ontstaan

om te ‘vergroenen om het vergroenen’ en

zo veel mogelijk gevels en daken werden ingezet,

denken opdrachtgevers steeds meer na over de gebruikerswaarde

van groen. Met andere woorden:

er is aandacht voor groen waar de eindgebruiker

baat bij heeft. Van der Weide: ‘Als professionals

waren wij al lang bewust bezig met hoe groen en

gebouw elkaar optimaal versterken, waarbij biodiversiteit,

aansluiting op de omgeving en gebruiker

goed samengaan. Maar opdrachtgevers stellen nu

eindgebruikers ook veel meer centraal.’

Hoen illustreert deze ontwikkeling met een recent

Mecanoo-project: de renovatie van de huisvesting

van De Nederlandsche Bank (DNB) op het

Frederiksplein in Amsterdam. Daar lag de vraag

om het gebouw en de daarbij behorende buitenruimtes

een veel groener, biodiverser en daarmee

ecologisch waardevoller te maken. Ook zal het

gebouw een veel uitnodigender karakter krijgen.

‘De aanwezige patio’s, een daktuin en de directe

omgeving van het gebouw worden vergroend

30 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Bij De Nederlandsche Bank (DNB) op het Frederiksplein in Amsterdam lag de vraag om het gebouw en de

daarbij behorende buitenruimtes een veel groener, biodiverser en daarmee ecologisch waardevoller te maken.

en de toegankelijke kade wordt meer verbonden

met de publieke ruimte van de stad. Een van de

unieke aspecten van het gebouw is dat door het

demonteren van de ronde toren in de westpatio

- de satelliet - een draagconstructie onder de binnentuin

aanwezig. De toren is elders opnieuw

opgebouwd. DNB heeft ons daar uitgedaagd om,

in samenwerking met onder anderen ecologen en

omwonenden, per specifieke ruimte te kijken hoe

deze maximaal kan worden vergroend, met onder

meer eetbaar groen als eis.’

Ook haalt Hoen project Carthesiusdriehoek in

Utrecht aan. Daar heeft Mecanoo driedimensionale

ecologische corridors ontworpen. ‘Bij dit

project zaten de ontwerpers en ecoloog aan de

‘Mecanoo ontzorgt de opdrachtgever

doordat het bureau meedenkt in alle facetten

van een fijn woonklimaat’

voorkant van het traject aan tafel. Deze vroege

betrokkenheid van de combinatie architecten

en landschapsarchitecten met ecologen geeft

aan hoezeer doelgericht vergroenen centraal is

komen te staan’, aldus Hoen. ‘Ook op regionale

schaal denken we ook al vroeg mee met de opdrachtgever,

op politiek niveau. Hier komen dan

verschillende projecten uit voort.’

Meedenken in alle

denkbare facetten

Mecanoo ontzorgt de opdrachtgever doordat het

bureau meedenkt in alle mogelijke facetten van

een fijn woonklimaat. Daarbij is aandacht voor

groen voor duurzaamheid, biodiversiteit en het

creëren van een plek die uitnodigt om te ontspannen

en die de gezondheid een boost geeft een

onmiskenbaar onderdeel. Maar ook sociale facetten

zoals veiligheid en verbinding spelen een

rol. Een voorbeeld van verbinden geeft Van der

Weide met een project in Rotterdam-Zuid bij de

haven van Rotterdam: ‘Een nieuw perspectief voor

Rotterdam-Zuid’. Hier heeft Mecanoo een park

ontworpen voor een dijklichaam, dat met groene

vingers de wijk inloopt. Van der Weide: ‘Voor deze

locatie is een visie ontworpen voor een sociaal

economische vooruitgang. Het park zal de wijk

verbinden met de haven en dus met de werkgelegenheid.

Tegelijkertijd draagt het park bij aan de

fijne woonomgeving voor de bewoners.’

Groot netwerk

Mecanoo beschikt over een groot netwerk, waarmee

het intensieve, duurzame relaties onderhoudt.

‘Wij geloven in samenwerken. Dat is ook nodig bij

innovatie en grootschalige ontwikkelingen,’ aldus

Hoen. Bij internationale projecten werkt Mecanoo

samen met lokale partners. Bij specifieke vragen

betrekt het bureau specialistische kennis en of

onderzoeksinstituten zoals Wageningen Research

Centre, TU Delft en de Universiteit van Utrecht.

Bij project Carthesiusdriehoek in Utrecht heeft Mecanoo driedimensionale ecologische corridors ontworpen. Bij

dit project zaten de ontwerpers en ecoloog aan de voorkant van het traject aan tafel.

Samenwerken is meer dan ooit verankerd in de

verschillende nieuwe contractvormen waarin wordt

aanbesteed. Mecanoo merkt duidelijk dat bouwteams

en consortiums een vanzelfsprekendheid zijn

geworden. Hoen en Van der Weide concluderen:

‘Samenwerken vergroot de kansen voor alle partijen.

Het is een win-win situatie voor opdrachtgevers,

marktpartijen en eindgebruikers. En het tilt groen

naar een aantoonbaar hoger niveau. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

31


THEMA ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS

Een natuurlijke zwemvijver biedt de nodige voordelen boven een traditioneel zwembad.

Extra service voor hoveniers met een natuurvijverproject

DRIE VIJVERSPECIALISTEN SLAAN DE HANDEN INEEN

Corona is de oorzaak van het feit dat zwembaden en natuurvijvers in de afgelopen jaren bijna niet aan te slepen zijn. Niet alleen bieden ze

verkoeling en zwemplezier, een goed aangelegde vijver zorgt ook voor wateropvang in natte periodes en kan bijdragen aan een minder droge

tuin in drogere tijden. De trend zorgde er ook voor dat Waterplantenkwekerij Moerings tegenwoordig nauw samenwerkt met AUGA Fonteinen

en Vijverbenodigdheden en vijverfolie fabrikant Ecolan. “Onze samenwerking wordt door hoveniers enorm gewaardeerd.”

Tekst Armand Landman | Beeld Moerings, Ecolan

“Veel hoveniers leggen maar één of twee keer

per jaar een vijver aan bij een klant. Die bouwen

dus niet zoveel ervaring op”, legt Remi

Hoogland van foliefabrikant Ecolan uit. “Samen

met AUGA en Moerings realiseren wij er meer

dan honderd per jaar. Wij weten dus wel precies

hoe je een vijverproject tot een goed einde

brengt. Onze raad en daad en de samenwerking

worden door hovenier enorm gewaardeerd.”

Hoogland oogst bijval van René Verspuij, salesmanager

bij Waterplantenkwekerij Moerings:

“Samen helpen we opdrachtgevers die zelf niet

helemaal van de hoed en de rand weten. Die

vinden nu alles voor een vijver op één plek.”

De samenwerking tussen Moerings, Ecolan en

AUGA betekent niet dat de bedrijven continu

samen optrekken of met zijn drieën een pand

betrekken, wel dat ze op bijvoorbeeld vakbeurzen

samen een stand bemannen en dat ze klanten

aan elkaar doorspelen. “De vijverwereld is

niet zo groot”, stelt Verspuij, dus je komt elkaar

sowieso best vaak tegen. Sinds een jaar of drie

zoeken we elkaar juist actief op.”

Lythrum Salicaria.

32 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS THEMA

In de praktijk werkt dat als volgt. Een hovenier

die de opdracht anneemt om voor een klant een

natuurvijver aan te leggen, komt voor het meest

geschikte vijverfolie al snel bij Ecolan terecht.

“En ik verwijs ze voor de filter- en pomptechniek

dan door naar AUGA en voor de juiste beplanting

en natuurfiltratie naar Moerings”, legt

Hoogland uit. “Met zijn drieën hebben we zo

een enorme groei gerealiseerd in de afgelopen

jaren. Want op deze manier zijn we onze klanten

van dienst met veel extra service.”

Grove vijverlava.

Het gelegenheidsteam van Moerings, Ecolan en AUGA: samen maken ze het verhaal compleet.

‘De nadruk is steeds meer komen te liggen

op natuurlijk waterbeheer’

Duurzame uitstraling

Een natuurlijke zwemvijver biedt de nodige

voordelen boven een traditioneel zwembad.

Niet alleen vanwege de groene en duurzame

uitstraling, maar er zijn ook veel minder chemische

(en dus schadelijke) hulpmiddelen nodig

om het water schoon te houden. “En na

de strak vormgegeven tuinen met dito zwembaden,

bemerk ik ook een terugkeer naar de

meer organische vormen”, zegt Verspuij. “Sowieso

is - mede door corona en de aandacht

voor milieu en klimaat - de tuin helemaal terug

van weggeweest”, vervolgt hij. “De warmere zomers

hebben de vraag naar zwemgelegenheid

aangejaagd, de duurzaamheidsgedachte maakt

natuurlijke zwemvijvers in trek.”

Verspuij ziet tegelijkertijd dat met de toegenomen

vraag naar natuurvijvers ook het aantal

planten dat in zo’n vijver gebruikt wordt toeneemt.

“Traditioneel wordt in en zwemvijver

lava, grind of zand gebruikt voor de filtering

en om waterplanten in te plaatsen. Maar dat

was eigenlijk maar geschikt voor 4 of 5 plantensoorten.

Tegenwoordig werken we voor de

toplaag met bio-korrel, zeg maar ijzerzand. Een

materiaal dat in staat is om fosfaat uit het water

te filteren, waarna de plant het middels z’n

wortels weer uit het ijzerzand onttrekt. Wanneer

je dan ook nog met verschillende dieptes werkt

in je helofytenfilter kun je veel meer bloeiende

soorten kwijt. Dan worden de randen van

je vijver echte een minituin of -border. Groot

voordeel is dat hoe meer plantensoorten je

gebruikt, hoe beter het water wordt gefilterd.

Algen krijgen dan bijna geen kans meer.” Verspuij

ziet - als salesmanager van Europa’s grootste

waterplantenkwekerij die ongeveer 98% van

alle verhandelde waterplanten in Nederland en

België levert en alle soorten waterlelies op voorraad

heeft - een belangrijke trend. “Daar waar wij

vroeger alleen maar kweekten en vermenigvuldigden,

is de nadruk steeds meer komen te liggen

op natuurlijk waterbeheer. Mede door het verbod

op chemische bestrijdingsmiddelen zijn we

ons gaan toeleggen op natuurlijke middelen.

Iris Pseudacorus.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

33


THEMA ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS

‘Een hovenier heeft voor een vijverproject in

feite alleen nog een graafmachine nodig’

Een bacteriepreparaat als pondpro bijvoorbeeld

is een uitstekende oplossing om de glibberige

biofilm op bodem, wanden en trappen op een

natuurlijke manier te verwijderen. En als je ervoor

zorgt dat beplanting het fosfaat en nitraat

in het water tijdig wegkaapt, dan ben je algvorming

voor. In feite komt het erop neer dat we

de waterkwaliteit dusdanig goed maken en onderhouden

waardoor de aanwezige planten veel

beter groeien met als gevolg dat alggroei verminderd

of in veel gevallen volledig verdwijnt.”

Totaalpakket

Toch kan een zwemvijver niet helemaal zonder

techniek. Daarvoor is AUGA verantwoordelijk

in het samenwerkingsverband. AUGA is actief

in veel disciplines van watertechniek. Volledig

afgestemd op wensen van de klant, waarbij vele

vormen van bewegend water denkbaar zijn. Producten

voor het zuiveren, bewegen, vormgeven,

vitaliseren, belichten en aanleggen van je vijver

of waterpartij. “Met een goed werkend vijverfilter

kun je alle vuil uit de vijver filteren.

Drukfilters zijn hiervoor prachtige en compacte

oplossingen, die bovendien uitgevoerd zijn met

een elektrisch aangedreven reinigingsfunctie,

of zelfs automatisch via een app. Bovendien is

in deze filters een UV-c apparaat ingebouwd die

groene zweefalgen vernietigen, 2 functies dus

in één systeem. Om het water door een vijverfilter

te laten stromen, heb je een vijverpomp

nodig die geschikt is om vervuild vijverwater

te verpompen, deze zijn voorzien van een

Pontederia lanceolata.

Wanneer je met verschillende dieptes werkt in je helofytenfilter kun je veel meer bloeiende soorten kwijt.

34 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS THEMA

Een goed aangelegde vijver zorgt ook voor wateropvang in natte periodes.

open waaier en pompen grove vuildeeltjes

met het water mee naar het filter, zonder dat

de pomp verstopt kan raken.

“Je ziet, een hovenier heeft voor een vijverproject

in feite alleen nog een graafmachine nodig”,

zegt Remi Hoogland van Ecolan. “Het epdm-folie

schaft hij vervolgens bij ons aan. Dat produceren

we overigens helemaal zelf. Het heeft een levensduur

van minstens 30 jaar en we hebben in

totaal al zeker 2 miljoen vierkante meter geproduceerd.

Wij beschikken vervolgens over contacten

met meer dan 70 geselecteerde dealers, 20

erkende vijverpartners en 600 collega-hoveniers,

bovendien hebben we een eigen opleidingsinstituut

voor verwerkers/hoveniers en vijverspecialisten.

Met de pomp- en filtertechniek van AUGA

en de beplanting van Moerings maken we het

verhaal compleet. Eén plus één plus één is bij

ons geen drie, maar tien! Een hovenier met een

vijverproject hoeft niet meer zelf op zoek, vind

alles bij één van ons.” ❚

Butomus Umbellatus.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

35


Uw keuze voor al uw groenwerkzaamheden!

Neem contact op voor meer informatie of een demo:

0345 - 788 104 | info@vanderhaeghe.nl | www.vanderhaeghe.nl


Ontdek het volledige assortiment op:

www.cramertools.com

82V levert meer kracht met minder stroom

82V batterijsysteem voordelen

Ergonomisch

Kracht/Gewicht

Voor een

ideale balans

Professionele kracht

Vergelijkbaar met

benzineproducten

Minder belasting

Langere levensduur

van de batterij

Stil

zonder vibraties

Betrouwbaar

Altijd gebruiksklaar

Lichtgewicht

Werk langer

Geen oververhitting

Geen downtime

Langzamere ontlading

Langere looptijd

Zuiver

Geen directe

uitstoot

82V

Krachtig

Vergelijkbaar met

machines tot 65 cm 3

1

Motorvermogen (W) = Voltage (V) x Stroomsterkte (A)

Gemakkelijk en veilig

Geen benzine nodig

Eenvoudig

2

82V batterijen gebruiken minder stroom

om hetzelfde vermogen te halen

Voordelig

Lagere levensduurkosten

Minimaal

onderhoud

Stroomsterkte (A)

3

Lagere stroomsterkte = minder warmteontwikkeling + langzamere ontlading

Verhoogde batterij-efficiëntie = langere looptijd van de motor

2,5 kW

Constant motorvermogen

W = V x A

36V

82V

Hogere stroomsterkte

Risico van oververhitting accu

Levensduur van de accu neemt af

Lagere stroomsterkte

Geen oververhitting accu

De batterij gaat langer mee

36V

82V

Intensiteit

69,5 A

Hogere Intensiteit

Meer warmteontwikkeling

Intensiteit

30,5 A

2,5 kW

Lagere intensiteit

Minder warmteontwikkeling

Kortere

looptijd

2,5 kW

Langere

looptijd

36V

82V

Voltage (V)

Looptijd

Nederland B.V.

De specialist voor alle tuin-, park en bosbouwmachines.

Hogelandseweg 51 | 6545 AB Nijmegen | Tel.: +31 (0)24 373 19 90

info@eurogarden.nl | www.eurogarden.nl


THEMA ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS

Vraag naar zwembaden fors gestegen

Snel en eenvoudig

een zwembad bouwen

De afgelopen twee jaar nam de verkoop van zwembaden flink toe, merkt ook CF Group Benelux, fabrikant en leverancier van zwembaden,

wellness- en vijveruitrusting. “En dan gaat het niet alleen om de vervangingsmarkt, maar ook om mensen die er nu voor kiezen een zwembad

in de tuin te laten aanleggen”, aldus Johan van Weert, accountmanager Nederland van CF Group Benelux.

Tekst Ramona Kezer | Beeld CF Group Benelux

“Onze omzet is de afgelopen twee jaar meer dan verdubbeld”,

zegt Van Weert. CF Group levert alles wat

met zwembaden te maken heeft aan zwembadbouwers

en webshops voor zwembadbenodigdheden.

Onder de naam Poolfino levert CF Group polypropyleen

zwembaden uit één stuk. Dit zwembad is

verkrijgbaar in een elk gewenst formaat met een

maximum breedte van 3.75 m, een diepte van 1.50

m en in elke gewenste lengte. “Vooral particuliere

klanten kiezen vaak voor deze oplossing. Vaak ingegeven

door de architect, omdat dit bad een strakke

afwerking heeft. Eén van de grote voordelen is dat

je niet vastzit aan een bepaalde maat. Als je een

lengte wil van bijvoorbeeld 8.33 m, dan kan dat.”

Het zwembad is verkrijgbaar met skimmer of met

overloop. Het bestaat uit polypropyleen platen van

8 of 10 mm dik en het materiaal is volledig in de

kern gekleurd. De platen worden aan elkaar gelast,

Een Poolfino zwembad heeft een strakke afwerking.

38 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS THEMA

waardoor de kuip vrijwel naadloos is en de hoeken

kaarsrecht zijn. De eindgebruiker kan kiezen uit

verschillende kleuren. Het bad wordt compleet geleverd:

verlichting, skimmers en inspuiters zijn volledig

vlak in de wand verwerkt. Optioneel kan er een

jetstream of lamellenafdekking worden ingebouwd.

Polystyreen CFBLOCK

Van Weert: “We merken dat steeds meer bouwers

overstappen naar dit concept, omdat je er veel

sneller mee kunt bouwen. Voor klanten die geen

Poolfino kopen, maar wel sneller willen bouwen,

hebben we het systeem CF Block X.” CF Group

levert deze blokken bewust in een groter formaat

dan gebruikelijk, zodat er minder naden zijn om

weg te werken. De blokken zijn 1.25 m lang, 25

cm dik en 37,5 cm hoog. Voor de trappen zijn er

ook blokken met een hoogte van 25 cm. “Je bouwt

hiermee een zwembad net zo eenvoudig als een

lego-bouwwerk. De naden zijn minimaal: je kunt

er foam tegenaan zetten en dan de folie erin.”

Voor het bouwen is geen cement nodig. Na het

stapelen moeten de wanden wel worden afgevuld

met beton.

‘Zwembaden

met een strakke

afwerking’

Filterpomp

Ook heeft CF Group de speciaal voor hen samengestelde

filtratiepomp Vitalia Premium in twee

uitvoeringen: een aan-uitpomp en een frequentie

gestuurde pomp. De pomp is erg stil en is te gebruiken

in combinatie met zoutwaterelektrolyse

tot 5 g/L. Het deksel van de pomp is uitgerust

met een geïntegreerde led zodat het filtermandje

gemakkelijk gecontroleerd kan worden. ❚

De filtratiepomp Vitalia Premium.

5 GAMMA'S

BUBBELBADEN

TE ONTDEKKEN

Een merk

Tel. : +32(0)2 648.17.82 Email : info.be@cf.group Website : be.cf.group

GreenPRO-NL-AD-1/2.indd 1 29/03/22 ONLINE.NL

12:30 39

ONLINE.NL


THEMA ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS

Zwemvijver als volwaardig

alternatief voor zwembad

Niet alleen de verkoop van zwembaden steeg de afgelopen jaren. Ook de ecologische zwemvijver won enorm aan populariteit. Deze lijkt in

niets meer op het ouderwetse beeld dat mensen van een zwemvijver hebben, met een vuile waterpartij en algenslierten tussen de tenen.

De hedendaagse zwemvijver biedt bijna dezelfde luxe als een zwembad, maar is een natuurlijkere inkleding van je tuin en makkelijker

in onderhoud.

Tekst Cindy De Kegel | Beeld E.L.S. Garden

Een zwembad wordt chemisch gereinigd en de

temperatuur kan verhoogd worden met een warmtepomp.

In een zwemvijver heb je een biologische

reiniging. Je gebruikt minder producten, zodat je de

fauna en flora niet beschadigt. Bij een zwemvijver

heb je de keuze: met of zonder vissen. Niet iedereen

vindt het aangenaam om tussen de vissen te zwemmen;

nochtans heeft een zwemvijver met visbestand

een belangrijk voordeel, want de vissen eten

het ongedierte op. Soms bestaat de zwemvijver uit

twee delen: een helft met en een helft zonder vissen.

Voor velen de ideale oplossing.

Tegenwoordig is de zwemvijver luxueuzer dan

vroeger. “Daardoor kost een zwemvijver ongeveer

evenveel als een zwembad. Daar staat tegenover

dat de onderhouds- en energiekosten

een pak lager liggen”, vertelt Els Meynen. Zij

is zaakvoerder van E.L.S. Garden, een gespecialiseerde

klein- en groothandel in kwalitatieve

tuinmaterialen. “Qua afwerking doet een zwemvijver

niet onder voor een zwembad. We hebben

een uitgebreide keuze aan afboording en afwerkingsmaterialen.

Ook voor de zwemvijvertrap

bieden we verschillende mogelijkheden.”

‘De zwemvijver is een

natuurlijk element in je tuin’

Natuurlijke filtering

Een zwemvijver blijft een vijver. In tegenstelling

tot een zwembad is het water nooit kristalhelder

blauw. Groene aanslag is niet tegen te houden.

Door gebruik te maken van zwarte folie los je dat

probleem op. Die folie biedt veel mogelijkheden.

Je kan kiezen voor een strakke vorm of een natuurlijke

vorm. Tegenwoordig bestaat er ook een

3D-folie. De folie wordt op maat gemaakt, zo kan

je ze in perfecte omstandigheden en met de grootste

precisie plaatsen. “Afhankelijk van de diepte,

legt men soms een laagje grind op de folie. Het

is dan heel belangrijk om te kiezen voor mooie

ronde grind. Als je grind te scherp is, heb je risico

op perforatie van de folie”, zegt Meynen.

In een zwemvijver gebruik je lava, grind of zand

voor een natuurlijke filtering. Lava is de populair-

De HDPE-trap met granieten elementen, gebrand en geborsteld, en een gezoete neus.

Een zwemvijver is een natuurlijk element in je tuin.

40 ONLINE.NL

ONLINE.NL


ZWEMBAD EN ZWEMVIJVERS THEMA

Qua afwerking doet een zwemvijver niet onder voor een zwembad.

ste keuze. Meynen: “Wij bieden een kwalitatieve

lichtere lava aan. Die is uitgewassen tot diep in

de poriën en wordt bij ons ook nog ontgruisd.

Zo is er al veel meer vuil uit verwijderd en zijn

er meer luchtgaten, wat resulteert in een lager

gewicht en een betere bacteriënhechting. Bij het

vullen met gewassen lava ontstaat er dus minder

snel slipvorming.”

Afwerking van je zwemvijver

De HDPE-trap plaats je voor of na het met water

vullen van de zwemvijver. “Hou er rekening mee

dat je een rechte muur nodig hebt voor een trap”,

tipt Meynen. “Voor de afwerking hebben we granieten

elementen gemaakt die op de trap passen.

Zo heeft die een natuurlijke look en gaat hij meer

op in het geheel. Het graniet is gebrand en geborsteld,

op die manier krijg je een ruwe structuur,

zodat je niet uitglijdt. De neus is gezoet om geen

schaafwonden te krijgen als je tijdens het zwemmen

met je lichaam tegen de trap komt.”

E.L.S. Garden heeft een breed gamma aan mogelijkheden

voor de afboording van je zwemvijver.

Van traditionele zwembadboordstenen met een

overhangende neus, over vlakke boordstenen, tot

grote zwembadtegels. Die laatste gebruikt men

meer rond traditionele zwembaden. Een zwemvijver

kleedt men meestal natuurlijker in. “Of creëer

een oneindige zwemvijver”, zegt Meynen. “Dat

kan door gebruik te maken van een smalle afboording,

waardoor het gazon tot aan het water komt.

Op die manier wordt de zwemvijver volledig in de

tuin geïntegreerd.” ❚

E.L.S. Garden heeft een uitgebreid gamma aan

boordstenen.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

41


Boominspectie.

De Boominspecteurs:

Duurzaam boombeheer

begint bij betrouwbare

informatie

Betrouwbare boominformatie in beeld brengen voor efficiënt en duurzaam boombeheer. En ervoor zorgen dat die informatie aansluit op

de werkwijze en software van de boombeheerder. Het is volgens directeur Michel van Ingen in een notendop waar De Boominspecteurs uit

Linschoten voor staat. Erik Fidder, adviseur Bomen bij de gemeente Almere onderschrijft dit: “We werken al een aantal jaren samen en zij

begrijpen wat wij van data verwachten.”

Tekst Van Aalst Media | Beeld De Boominspecteurs/gemeente Almere

De Boominspecteurs richt zich op inspecties van bomen in de openbare ruimte.

Daarnaast kunnen zij boombeheerders bijstaan met onderzoek van- en advisering

over het bomenbestand. Van Ingen: “Wij geven informatie waarmee

de boombeheerder verder kan. Als eindverantwoordelijke en mede-eigenaar

help ik projecten opbouwen, met name de meer technische vraagstukken over

bomen, zoals nader onderzoek naar stabiliteit en vastheid. Daarnaast ben

ik actief op het vlak van ruimtelijk ontwikkeling met Bomen Effect Analyses

(BEA). Wij werken op landelijk niveau en in een team van twintig mensen,

waaronder inspecteurs en boomadviseurs. Onze kracht is het leveren van betrouwbare

informatie waarmee de boombeheerder verder kan.”

Actuele gegevens

Erik Fidder is als adviseur bomen bij de gemeente Almere nauw betrokken bij

de samenwerking met De Boominspecteurs. “Samen met het team organise-

42 ONLINE.NL

ONLINE.NL


‘Bij Boominspectie Plus wordt

de algemene boominformatie

automatisch opgenomen en

verwerkt door een algoritme’

ren we het boombeheer van alle laan- en straatbomen die in het centrum en

de woonwijken van Almere staan. Bomen die in de bossen op bosplantsoenen

staan worden op een andere manier beheerd. Al onze boominspecties worden

uitgevoerd door De Boominspecteurs. Deze inspectiegegevens zijn van

belang om te kunnen voldoen aan de zorgplicht, maar we gebruiken ze ook

voor het aansturen van de snoeiaannemer en het uitzetten van aanvullende

onderzoeken. Een onderdeel van mijn eigen werk is het organiseren van boominspecties,

snoeiplanningen en lijsten maken met te vervangen- en nieuw

aan te planten bomen. Het hebben van actuele inspectiegegevens is belangrijk

om verschillende partijen te kunnen informeren over ons bomenbestand.

De gemeenteraad is er hier één van.”

Boominspectie Plus

De Gemeente Almere heeft voor het inwinnen van hun boomgegevens gekozen

voor Boominspectie Plus. Van Ingen: “Bij een reguliere boominspectie

wordt alle boominformatie handmatig door een inspecteur ingevoerd. Een

tijdrovende klus, zeker voor een gemeente met 97.000 bomen in het beheer.

Bij Boominspectie Plus wordt de algemene boominformatie automatisch

opgenomen en verwerkt door een algoritme. Met mobile mapping brengen

scanners, camerabeelden en gps-coördinaten gegevens als locatie, boomhoogte,

stamdiameter en het kroonvolume in beeld.” Fidder: “Het zorgt ervoor

dat De Boominspecteurs de basisinformatie niet meer handmatig hoeven in

te vullen. Zij hoeven dit alleen nog te controleren en te kijken naar de boomveiligheid

en gezondheid. Dat maakt hun werk veel efficiënter en leuker." Van

Ingen: “Daarbij kan de boominformatie gebruikt worden om groene baten

mee te berekenen. Denk hierbij aan de hoeveel CO 2

-opslag, het afvangen van

fijnstof en waterretentie.

Handige informatie om het vergroeningspotentieel mee te bepalen en te werken

aan een duurzaam bomenbestand.” Fidder: “En er is er nog ruimte voor

optimalisatie. In het begin had het algoritme moeite om onderdelen te onderscheiden,

maar de technologie leert van de mens. Als gegevens niet goed

zijn opgenomen, bijvoorbeeld wanneer een boompaaltje wordt gezien als onderdeel

van de boomstam, kunnen de inspecteurs dat aangegeven. Voor de

gegevensbeheerder is het van belang dat de gemuteerde data op de juiste

wijze wordt teruggezet in het gemeentelijk beheersysteem.” ❚

De Gemeente Almere heeft voor het inwinnen van hun boomgegevens gekozen voor Boominspectie Plus.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

43


Meubilair en paden bij Bas Trucks in Veghel.

Op maat gemaakt straatmeubilair bezig aan opmars

Bamboe vervangt

steeds vaker hardhout

Fabrikant van straatmeubilair FURNS uit Uden levert niet alleen opvallende, in gepoedercoat aluminium of cortenstaal uitgevoerde, plantenbakken

in standaardmaten, maar wordt steeds vaker gevraagd om op maat gemaakte oplossingen. Door die oplossingen digitaal en volledig

geautomatiseerd van lassamenstelling tot 3D-bestand te tekenen en in Polen te produceren kan FURNS snel leveren.

Tekst Armand Landman | Beeld FURNS

Sil van Duijnhoven, mede-eigenaar en creatief directeur

bij FURNS Street Furniture ziet dat zijn bedrijf

steeds vaker vanaf het begin van een project aan tafel

zit. “Gemeenten, landschapsarchitecten en groenvoorzieners

vragen ons al in een vroeg stadium om

mee te denken over een ontwerp. Daardoor maken

we steeds mooiere en innovatieve ontwerpen.”

Dat FURNS steeds eerder gevraagd wordt mee te

denken over de inrichting van (openbare) ruimte

komt omdat het Udens bedrijf zich steeds weer

bewijst in het meedenken, ontwerpen en produceren

van verschillende mobiele elementen. “We

weten precies welke vraagstukken er komen kijken

en waar je aan moet denken tijdens de productie

en het plaatsen van bakken en meubilair”, aldus

Van Duijnhoven

Bamboe

Van Duijnhoven constateert bijvoorbeeld dat bamboe

steeds vaker als alternatief voor hardhout

wordt ingezet. “Als je gemeenten kunt uitleggen

dat bamboe de meest duurzame oplossing is, dan

krijgt dit steeds de voorkeur. Bamboe is niet alleen

het snelst groeiende bouwmateriaal ter wereld, het

is ook een snel hernieuwbaar materiaal dat in alle

(sub)tropische regio’s van de wereld in overvloed

beschikbaar is. Bamboe neemt de rol van hardhout

langzamerhand over in de openbare ruimte en wij

dragen daar een flink steentje aan bij.

FURNS ontwerpt en produceert al het straatmeubilair

zelf. Van Duijnhoven: “In onze fabriek

44 ONLINE.NL

ONLINE.NL


in Polen worden alle cortenstalen, aluminium en

verzinkt stalen onderdelen gemaakt. Ons zusterbedrijf

Awood is gespecialiseerd in het leveren en

verwerken van bamboe. In de productie werken

we samen, maar als bedrijf hebben we ieder een

eigen lijn. Zij verwerken voor ons het hout op de

metalen onderdelen en maken bijvoorbeeld onze

hardhouten plantenbakken.”

Plantenbakken op dakterras in Eindhoven.

‘We kunnen in

principe morgen

een volledig plein

opleveren met

onze producten uit

voorraad’

Meubilair en paden bij Bas Trucks in Veghel.

Op maat gemaakte en verplaatsbare plantenbakken met zitelementen.

Op voorraad

Een van de sterke punten van FURNS is dat ze

veel materialen en onderdelen op voorraad hebben.

“We kunnen in principe morgen een volledig

plein opleveren met onze producten uit voorraad.”

Toch ziet de creatief directeur dat steeds meer afnemers

kiezen voor maatwerk. “Onze engineers en

ontwerpers maken een 3D-ontwerp en deze wordt

ter goedkeuring naar de klant gestuurd. Op het

moment dat de klant akkoord geeft, wordt het

technisch uitgewerkt en begint het productieproces.

Aan de hand van de tekeningen maken onze

collega’s in Polen uiteindelijk de producten. We

hebben alle kennis in eigen huis en hoeven dus

nooit taken uit te besteden. In ons assortiment bieden

we naast maatwerk een standaard gamma dat

universeel met elkaar is uit te wisselen.”

FURNS ontwerpt en produceert niet alleen maar

plantenbakken, maar ook zitelementen, boombeugels

en afvalbakken voor de openbare ruimte.

Volgens Van Duijnhoven is er een toenemende

interesse in groenoplossingen waarin een zitelement

geïntegreerd is. Daarvoor produceert

FURNS de zogenaamde Greenpoints: verplaatsbare

plantenbakken met een geïntegreerd zitje. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

45


Je tuin voorbereiden voor de zomer doe

je met echte EXPERT producten!

Voor meer informatie, contacteer:

Technical Advisor België

Jo Verschueren

+32(0)497/ 58 89 31

jo.verschueren@compo-expert.com

Technical Advisor Nederland

Harry van het Hof

+31 (0) 6/836.047.65

harry.vanhethof@compo-expert.com

BE012272

WWW.COMPO-EXPERT.COM

GRIB 2.0

Slimme software voor uw bomen

Vraag een gratis

demo aan!

www.grib.app

Bespaar tijd, houd grip op de situatie en krijg direct inzicht in de actuele

stand van zaken van de cruciale processen in uw boombeheer.


WERELDPRIMEUR

AP 500 S ACCU.

Revolutionair

en ongevenaard

ƒ

“Een accu die nóg meer kan? De AP 500 S kan gewoon

alles aan. De nieuwe, krachtigste STIHL accu met de beste

verhouding vermogen-gewicht** tilt de looptijd naar een

hoger niveau dankzij de Power Laminate technologie. En

dat voor alle machines van het STIHL AP systeem.“

Robert Ebner,

Duits kampioen STIHL TIMBERSPORTS 2021

ACCUPOWER VOOR PROFESSIONALS:

DE INNOVATIEVE AP 500 S ACCU MET EEN

DUBBEL ZO LANGE LEVENSDUUR EN EEN

NOG LANGERE LOOPTIJD.*

STIHL. STERK WERK

MEER INFO OP STIHL.NL

OF BIJ EEN STIHL DEALER IN JE BUURT

100 % LANGERE

LEVENSDUUR

DANKZIJ EEN

VERDUBBELD AANTAL

LAADCYCLI

KRACHTIGERE

PRESTATIES

MET EEN

VERMOGEN VAN

MAX. 3,0 KW

20 % LANGERE

LOOPTIJD

DANKZIJ DE POWER

LAMINATE CELLEN

* In vergelijking met de AP 300 S. ** In prestatieklasse 3,0 kW vermogen op basis van een accugewicht van 2 kg.


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Sabo SA1530 Pro K Vario maaier.

Eerste vestiging van Van Dyck

Marcel in Made, Noord-Brabant

AMBITIE VAN TOONAANGEVEND

VLAAMS BEDRIJF LEIDT TOT

OPRICHTING VAN DYCK NEDERLAND

Ook in Nederland kennen we Van Dyck Marcel, gevestigd in Houtvenne in België, natuurlijk al een tijdje als brede leverancier voor de groene

en de grijze sector (wegenonderhoud). Met bekende merken als Sabo, Maruyama, Alkè, Cmar en Multihog, Energreen, Fort MPM bedient

men de Benelux al sinds jaar en dag. Aan ambitie echter geen gebrek en daarom hebben ze de sprong gewaagd en een eerste Nederlandse

vestiging geopend. Daarmee is Van Dyck Nederland een feit en vanuit Made in Noord-Brabant gaat men nu de Nederlandse markt bedienen.

Hij is maar wat trots, Marc Kipperman, manager

Nederlandse markt bij Van Dyck Marcel. Hij kent

de marktomstandigheden, de klanten hun eisen

en wensen als zijn eigen binnenzak. Logischerwijze

gaat Marc deze nieuwe vestiging vormgeven

en daarom hebben we afgesproken in Made.

Hij legt ons uit waarom men deze stap genomen

heeft: ‘Natuurlijk biedt het voordelen om dicht bij

je klanten gevestigd te zijn. Dat snapt iedereen.

Het is handig voor de klanten zelf omdat ze nu

ter plaatse kennis en advies in kunnen winnen.

Voor ons is het handig omdat we net iets sneller

in kunnen spelen op de Nederlandse marktvraag.

Maruyama MCV5100S kettingzaag.

We starten nu op in Made en gaan Van Dyck Nederland

gestaag uitbouwen.’

Sterke merken

Van Dyck Nederland voert een aantal hele bekende

merken. Denk maar aan Sabo, bekend van

zijn maaimachines, bosmaaiers, heggenscharen,

kettingzagen, al dan niet op accu, en nog veel

meer. Dit Duitse kwaliteitsmerk, wat breed door

groenprofessionals gewaardeerd wordt, krijgt

dan ook een prominente plaats in de showroom.

Ook Maruyama is breed vertegenwoordigd. Dit

Japanse A-merk produceert een breder gamma

aan machines met onder andere ook grondboren,

poederverstuivers en waterpompen. Verder

komen we Multihog tegen die geroemd worden

om hun werktuigdragers, en Fort die we ondermeer

kennen van de 2-wielige tuintrekkers met

de diverse werktuigen.

Elektrische voertuigen

Aangezien de vraag naar elektrisch aangedreven

voertuigen sterk toeneemt, kan Alkè hier niet

ongenoemd blijven. Marc Kipperman legt uit:

‘Vanuit groen aannemers en plantsoenendiensten

maar ook bezorgdiensten zien we veel behoefte

aan accu-voertuigen. Met Alkè hebben we een

toonaangevend topmerk in huis. In Italië worden

zowel wegvoertuigen gefabriceerd als ook heavy

duty industriële voertuigen. Er zijn honderden

configuraties beschikbaar dus we kunnen eigenlijk

altijd wel een versie aanbieden die naadloos

aansluit bij de behoefte van onze klanten, met de

beste lithium accu uit de industrie(LiPO4FE).’

Reservedelen en Service &

Onderhoud

In België beschikt Van Dyck Marcel over een

enorm groot en efficiënt magazijn voor de reservedelen

van de merken en machines die Van Dyck

Nederland verkoopt. Daar liggen vele duizenden

48 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

spareparts in eigen magazijnen en een team van

zes personen verzamelt en verstuurd de hele dag

orders van de klanten. Dit magazijn is zo uniek en

biedt zoveel toegevoegde waarde dat men besloten

heeft om de reservedelen vanuit België te versturen.

Voor kleine werkzaamheden in het kader

van Service & Onderhoud kunnen de klanten wel

in Made terecht.

Primeur: nieuw merk Compact-

Shovel

Van Dyck Nederland komt binnen enkele weken

met een nieuw merk compact-shovel op de markt.

Dit is een machine waarop je voorop plaatsneemt,

maar voorzien van een telescoopgiek. Hierdoor

kun je zwaardere lasten aan en bovendien verder

tillen. Wordt vervolgd, dus houd de website hun

in de gaten. ❚

‘Marc Kipperman:’Door deze

eerste vestiging in Nederland

kunnen we de markt nog beter

bedienen.’

Maruyama ht239dl heggenschaar.

Grote voorraden zorgen voor korte levertijden. Dat is veel waard tegenwoordig.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

49


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Als aanschaf niet rendabel is, biedt huren uitkomst

HET HUREN VAN PALENRAMMERS

OF GRONDBOREN IS VAAK EEN GOEDE OPTIE

Als geen ander bedrijf in de Benelux, kent EuroGate International de markt van palenrammers en grondboren. Zij weten welke machine het

beste geschikt is voor een specifieke toepassing. Het mag duidelijk zijn dat ze daarom erg succesvol zijn met de verkoop van hun machines.

Op vraag vanuit de markt zijn ze echter ook actief met het verhuren van machines. Soms is aanschaf namelijk simpelweg geen optie, bijvoorbeeld

omdat de (groen)aannemer een eenmalig project gegund heeft gekregen. Huren biedt dan uitkomst.

Tekst Mark Koopmans | Beeld EuroGate International

Op zich is het huren van een palenrammer of

grondboor al jarenlang ingeburgerd in de groene

markt en die van de grond- weg en waterbouw. De

meest courante machines zijn daarom ook te huur

via alle grote en bekende verhuurbedrijven. We

vragen aan Sander Spijker, verantwoordelijk voor

de marketing bij EuroGate International, wanneer

zij rechtstreeks een rol spelen in die relatief grote

verhuurmarkt. Hij staat ons vriendelijk te woord:

‘De traditionele machineverhuurders zijn generalisten.

Ze hebben een enorm breed assortiment en

weten van heel veel toepassingen een beetje af.

Maar soms doen zich complexere projecten voor

die minder courante machines vereisen, en dan

komen wij om de hoek kijken. Daarnaast hebben

wij uiteenlopen adapters voor verschillende applicaties

die breed ingezet kunnen worden.’

Samenwerking met CompactRent

Bij de aanleg van zonneparken moeten vaak een

groot aantal palen worden aangebracht. Als er

sprake is van grotere diameters en grotere lengtes,

dan heeft EuroGate de perfecte machine in zijn assortiment:

de Rhino Solar Pro. Deze compacte machine

vormt als aanbouwdeel met bijvoorbeeld een

schranklader een perfecte combinatie om in het veld

palen met een maximale kopmaat tot 115 x 150 mm

en lengtes tot 4,5 meter aan te brengen. Sander zegt

daarover: ‘Er was een duidelijk groeiende vraag naar

deze top-machine. Sommige bedrijven gingen over

tot aanschaf, maar voor anderen was dat nog een

stap te ver. Zij kunnen nu profiteren van een kersverse

samenwerking die EuroGate International met

de firma CompactRent is aangegaan. Wij verhuren

samen de combinatie van Rhino palenrammer en

Caterpillar rupslader. Daarmee voorzien we de markt

van een perfecte oplossing.’

Postmaster palenrammer.

Rhino Multi Pro XA benzine palenrammer.

50 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

Uitgebreid testen door te huren

Als specialist in de markt van palenrammers en

grondboren fungeert EuroGate vaak als klankbord

voor hun klanten. Daarmee vervullen ze

een unieke rol, waarbij men pro-actief meedenkt

met de klant. Dit zijn dikwijls complexe vragen

over capaciteiten, krachten en snelheden maar

altijd komen hun specialisten tot een passend

aanbod. Een complexer of veeleisender vraag,

geeft vaak ook de vraag naar een professionelere

machine, wat ook de bijhorende kosten met zich

meebrengt. Soms willen klanten dan het ultieme

bewijs dat de geadviseerde machine ook daadwerkelijk

zo goed presteert als men verwacht. Ook

dan biedt huren uitkomst doordat de grondboor

of palenrammer dan uitgebreid en voor langere

tijd in de praktijk getest kan worden. Uiteraard

wordt later bij eventuele aanschaf de huurprijs

op een bepaalde manier verdisconteerd in

de aanschafprijs. ❚

Rhino Solar Pro paalheimachine.

‘Ook de minder

courante machines

kunnen bij EuroGate

gehuurd worden’

Digga Halo set hydraulische grondboor.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

51


De accu voor de

tuin.

NIEUW

De Metabo-tuingereedschappen ondersteunen u niet alleen bij het tuinieren,

en landschapsonderhoud, bij de verzorging van groen, parken of sportterreinen,

maar zijn ook perfect voor toepassingen in en om het huis.

Krachtig. Comfortabel. Snoerloos.

Meer informatie

metabo.com

Eén accu vele oplossingen - Merkoverkoepelend - 100% uitwisselbaar

abrasives


WELKOM BIJ DE TOEKOMST VAN

COMMERCIEEL GAZONONDERHOUD

husqvarna.com/ceora

husqvarna.com/ceora


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Groenprofessionals vertrouwen op het XGT-platform

Nieuwe accu doorslijper blinkt uit in

prestaties, veiligheid en ergonomie

Dat het Japanse Makita succesvol is in Nederland (en de rest van de wereld), dat is al tientallen jaren erg duidelijk. Met hun nieuwe 40 volt

XGT-platform voor accu’s en accumachines laat Makita echter zien dat het ook de volgende stap in technologische ontwikkeling kan zetten.

Binnen het XGT 40 V Max platform zijn inmiddels meer dan 120 machines ontwikkeld voor de professional in de bouw, infra, industrie, schoonmaak

en groenvoorziening allemaal op dezelfde XGT accu. Vandaag zijn we te gast bij Makita Nederland, gevestigd in Eindhoven. We waren

uitgenodigd voor de introductie van hun nieuwe CE001GZ 2x40V doorslijper.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Makita Nederland

Je kunt langer werken zonder vermoeid te raken of pijnlijke handen te krijgen.

Het is een indrukwekkende verschijning, die CE001GZ

slijper. Arjen Peeters is verantwoordelijk voor het assortiment

tuin-, park- en bosmachines en hij legt uit wat deze

machine zo uniek maakt: ‘Natuurlijk zijn de specificaties

van een machine erg belangrijk. Met een vermogen van

3,6 kilowatt zitten we echt aan de bovenkant van de

markt. Dit vermogen wordt geleverd door twee XGT

40V Max accu’s. Met een slijpdiepte van maar liefst 127

mm is deze doorslijper universeel inzetbaar bij projecten

van hoveniers, stratenmakers en in de wegenbouw.

Mede doordat we een speciale diamantschijf hebben

ontwikkeld, kun je er erg snel de klus mee klaren en kun

je bovendien ook erg lang slijpen op één acculading.

Qua snijsnelheid is deze machine vergelijkbaar met de

meeste benzinemotor-slijpers’

Veiligheid

Naast het feit dat de machine erg goed uit de vergelijkingen

komt qua prestaties, is er in de ontwikkeling

ook veel aandacht geweest voor veiligheid van de

gebruiker. Door de elektronische rem staat de schijf

erg snel na uitschakelen stil. Tevens is de CE001GZ

voorzien van Active Feedback sensing Technology,

oftewel AFT. Hiermee wordt continue de kracht op

de schijf gemeten en als deze om wat voor reden dan

ook vast zou slaan, dan wordt de motor binnen een

milliseconde stilgezet. Dit heeft een groot positief

effect op zowel de gebruiker als op de levensduur

van de machine. De slijpmachine is standaard voorzien

van een wateraansluiting zodat je stofvrij kunt

werken. De watertoevoer kun je uiteraard traploos

regelen. Het is ook vermeldenswaard dat deze slijper

uitgerust is met eXtreme Protection Technology

(XPT), zodat waterdruppels en stof niet makkelijk

naar binnen kunnen dringen. Het werken onder Nederlandse

weersomstandigheden is hiermee dan ook

géén probleem.

Ergonomie

Als laatste stipt Arjen aan hoe belangrijk ergonomie

het ontwerp van de machine mede bepaald

heeft: ‘De engineers hebben goed geluisterd naar

de gebruikers. Als hovenier wil je dat de machine

goed in de hand ligt, dat deze in balans is en dat

trillingen zoveel mogelijk vermeden worden. Aan

al deze zaken is gedacht waardoor je langer kunt

werken zonder vermoeid te raken of pijnlijke handen

krijgt. Ook bij het wisselen van bijvoorbeeld

horizontaal naar verticaal slijpen, vertoont de

machine geen onbalans’. Voor onder andere het

inslijpen van sleuven in verhardingen heeft Makita

voor deze machine een speciale trolley in het assortiment.

Hiermee kun je erg lang en comfortabel

werken. ❚

54 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

Jordy van Efferen, Dura Vermeer Bouw Midden West, Cruquius

Indrukwekkende verschijning.

‘Het komende jaar komen er nog ruim 150

machines in het 40 volt XGT-platform bij.’

ONLINE.NL

ONLINE.NL 55


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Cramer ontwikkelde deze slijper met hoveniers in hun gedachten.

Topmerk ontwikkelt doorslijper voor hoveniers

Nieuwe 82V accu-doorslijper

levert ‘ongekende prestaties’

Bij EuroGarden zijn ze in hun nopjes met de laatste aanwinst in het 82 Volt platform van hun Cramer machines. Deze 2,5 kilowatt doorslijper

op accu levert prestaties die vergelijkbaar zijn met de traditionele benzine-varianten. Het is een ideale machine voor hoveniers en andere

groenprofessionals om bijvoorbeeld trottoirbanden en tegels door te slijpen. “De grote snijdiepte van 11 cm draagt zeker bij aan de brede

inzetbaarheid van deze nieuwe slijpmachine”, volgens Johan Teeuwen, Category Manager bij EuroGarden.

Tekst Mark Koopmans | Beeld EuroGarden Nederland B.V.

56 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

‘De PC300 doorslijper van Cramer is

speciaal ontwikkeld voor hoveniers’

Teeuwen vervolgt zijn energiek betoog: “De machine

is ontworpen voor doorslijpschijven van

300mm en door dit te combineren met een enorm

compact gebouwde overbrenging kunnen we die

snijdiepte van 11 centimeter bieden. Daarnaast is

de machine erg krachtig. De 2,5 kilowatt gelijkstroommotor

levert 4 Newtonmeter koppel een

snijsnelheid van 82 meter per seconde snijsnelheid

op de schijf. In tegenstelling tot brandstofmachines

is het volledige koppel beschikbaar bij

over het volledige toerental van de machine. Daar

komt bij dat er gekozen is voor een koolborstelloze

motor, die een lange levensduur garandeert.”

Fijne standaard opties

De Cramer PC300 accuslijper is standaard

voorzien van handige extra opties. Zo is er bij

de aan/uit-schakelaar een extra bediening geplaatst

voor de ingebouwde LED-verlichting.

Met deze 2 x 3 Watt/400 lumen ledlampen

heb je ook bij wat donker weer, of ‘s avonds,

goed zicht op je door te slijpen objecten. Uiteraard

wordt er een in vijf standen verstelbare

beschermkap meegeleverd en is deze machine

voorzien van een aansluiting voor water. Droog

slijpen veroorzaakt veel stof en dat voorkom

door hiervan gebruik te maken. De hoeveelheid

water kun je traploos regelen. In de doos bevindt

zich ook een 300mm diamantschijf, zodat

je direct aan de slag kunt. Deze schijf is snel

en simpel te verwisselen. Kortom, aan alles is

gedacht.

10 jaar garantie

Dat Cramer overtuigd is van de kwaliteit van hun

machines, dat wisten we al. Maar met hun garantievoorwaarden

laten ze dat ook aan alle professionele

eindgebruikers concreet zien. Door je accu’s

binnen twee maanden na aankoop online te registreren

voorzie je jezelf van maar liefst 10 jaar

garantie op je 82V accu’s. Voor de machines geldt

een garantieperiode van twee jaar na aankoop.

Ook daarvoor hoef je alleen maar even je machine

online te registeren. Als laatste willen we de

‘30-dagen-niet goed-geld-terug-garantie’ voor het

voetlicht brengen. Hiermee kun je dus deze Cramer

slijper erg laagdrempelig zelf en in de praktijk

testen. En ook voor de prijs hoef je het niet te laten.

Voor €495,04 ex BTW heb je hem al in huis.

Standaard wordt hij geleverd zonder accu. ❚

De Cramer PC300 Power Cutter is een beest van een machine.

Met de traploos instelbare watertoevoer kun je stofvrij slijpen.

Deze nieuwe machine past perfect in het grote 82V

platform van Cramer.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

57


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Ferris ISX3300: Professionele zero turnmaaier met vering en een zeer hoge productiviteit.

Bekende A-merken vormen de basis voor succes

OPTIMALE ONDERSTEUNING

van dealers en eindklanten

Natuurlijk had dit artikel kunnen gaan over allerlei innovaties van de merken die Van der Haeghe B.V. uit Geldermalsen vertegenwoordigd

in de Benelux. Met premium merken als Iseki, Ferris, Simplicity, Köppl, Snapper, Solo, Eco, Hörger en Avril is er altijd wel een technische

ontwikkeling te beschrijven waar de groensector zijn voordeel mee kan doen. Toch gaan we het nu eens over iets heel anders belangrijks

hebben. Iets waar groenprofessionals misschien wat minder bij stil staan, maar wat steeds belangrijker wordt.

Tekst Mark Koopmans | Beeld van der Haeghe B.V.

Als we op bedrijfsbezoek komen bij Van de

Haeghe in Geldermalsen, valt direct het erg

brede assortiment machines op. Van elektrische

bedrijfswagens tot compacttractoren en maaiers

tot machines voor onkruidbestrijding. Eén ding

hebben ze echter met elkaar gemeen: het betreft

allemaal topmerken die iets toevoegen aan de

markt. En via het brede assortiment komen we

eigenlijk al dichterbij het onderwerp van vandaag.

Hoe zorg je nu dat je als bedrijf, met een

erg breed aanbod, toch steeds voorop kunt lopen

als het aankomt op technische kennis, service &

onderdelen en allerlei commerciële zaken als toepassings-

en marktkennis. Daar weet Michaël van

der Lienden, verkoopleider bij Van der Haeghe,

alles van.

Investeren in kennis en opleiding

Michaël steekt van wal: ‘Zoals jullie zien hebben

we een mooi pakket opgebouwd van machines

die complementair aan elkaar zijn. We hebben

importeurschappen van merken die elkaar echt

aanvullen en nauwelijks overlap vertonen. In een

specialistische markt, en de machinemarkt voor

de groensector is dat, komt dat erg goed van pas.

58 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

Addax: Elektrisch Belgisch bedrijfsvoertuig dat naar wens uitgevoerd kan worden.

‘Het is onze missie om de

groenprofessionals te voorzien van

sterke machinemerken’

Alle merken vullen elkaar aan en hebben gemeen

dat ze een bepaalde focus op een specifieke doelgroep

of toepassing hebben. Door onze keuze om

ons team, van verkoper tot servicemonteur, continue

te blijven trainen en opleiden, weten we wat

de markt vraagt en hoe we onze dealers optimaal

kunnen ondersteunen. Zo zijn we recent nog met

een team van wel twaalf personen op fabrieksbezoek

geweest.’

voldoen. Er is sprake van specifieke wetgeving en

keuringen en het is onze taak om daarbij het voortouw

te nemen. We nemen onze productaansprakelijkheid

erg serieus. Zo zijn eindklanten in de

groene sector verzekerd van een veilige machine

die doet wat hij moet doen. ❚

Iseki TG 6687: Breed inzetbaar voor een veelvoud

aan werkzaamheden.

Inspelen op klantspecifieke eisen

en regelgeving

Van der Haeghe B.V. werkt met een fijnmazig dealernetwerk

en door de opgedane kennis en kunde

kan men erg goed inspelen op de vraag vanuit

de eindklant. Welke machine is het best geschikt

voor de betreffende toepassing en waar is de eindklant

echt mee geholpen? Michaël weet wat er in

de markt speelt: ‘In het verleden kon er nog wat

“geknutseld” worden. Tegenwoordig moet ook

bijvoorbeeld de combinatie van machine en aanbouwwerktuigen

aan bepaalde wettelijke eisen

Köppl CC-E: Volledig elektrische werktuigdrager met vele aanbouwwerktuigen.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

59


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Onkruidbeheer en reinigen met heet water

Volledig emissievrij

onkruidbeheer

Ook in de groensector speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Empas levert al jaren machines voor onkruidbeheer en reiniging op

basis van heet water. Maar het kan nog duurzamer, weet Gerard Baars, productspecialist bij Empas. Daarom blijft het bedrijf continu

doorontwikkelen.

Tekst Ramona Kezer | Beeld Empas

Alle machines van Empas hebben de aanduiding

MC: multi cleaning. MCE staat voor elektrisch,

MCB voor breed inzetbare basismachines en

MCP voor machines voor professioneel gebruik.

Baars: “De MCB-lijn is er in verschillende varianten

op het gebied van aandrijving en brandstoffen.

Met een elektrisch aangedreven machine

kun je emissieloos en stil werken. En met gas of

synthetische diesels verlaag je de emissies van de

branders fors, vergeleken met traditionele diesel.”

Synthetische brandstof kennen we al enkele jaren.

Empas doet onderzoek naar de verschillende samenstellingen

door ze te testen in haar machines.

En met resultaat, zegt Baars. “Zo werken we toe

naar meer alternatieven voor diesel. En dat is zeker

prettig nu de brandstofprijzen de pan uitrijzen.”

‘We werken toe naar meer

alternatieven voor diesel’

Steeds strengere eisen

Professionele gebruikers moeten voldoen aan

steeds strengere milieu-eisen. Gemeenten willen

dat er fossielvrij, met een lage emissie of zelfs

emissievrij gewerkt wordt. “Met een elektrische

aandrijving voldoe je aan vrijwel alle eisen. Alleen

vragen onkruidbranders en heteluchtsystemen te

veel vermogen om er volledig elektrisch mee te

kunnen werken. Daarom bieden wij in de MCBmachines

alle mogelijkheden. Ze zijn modulair

opgebouwd en er kan een extra watertank op.

Daarnaast zijn de machines voorzien van een

watertemperatuurbeheerssysteem. Dat betekent

MCB 3.0 van Empas

60 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

dat de eindtemperatuur van het water bepalend

is voor het toerental van de machine. Zo kun je in

de ochtend werken met bijvoorbeeld koud water

uit een vijver en in de middag met minder koud

water uit de waterleiding. De machine zorgt altijd

voor de juiste watertemperatuur van 100 graden.

De digitale aansturing en controle zorgen ervoor

dat er gemakkelijk en veilig gewerkt kan worden.”

Kokend water afhalen

Toch is er ook een mogelijkheid om wel volledig

emissievrij te werken: met EMPAS HWC-units. Op

steeds meer plekken kan kokend water worden

afgehaald voor onkruidbeheer. Baars: “Dan kun

je dus met een elektrisch aangedreven wagen

met een goed geïsoleerd vat en een vloeiboom

voorop, emissievrij, fossielvrij en duurzaam onkruid

beheren. Hiervoor bouwen wij sinds drie jaar ook

machines. Op het gebied van onkruidbeheer is dat

de meest duurzame manier om te werken in woonwijken.

Ook is het goedkoper, omdat zelf water koken

meer kost. Alleen de logistiek in de regio moet

goed geregeld zijn. Dat gaat steeds beter, omdat er

steeds meer tappunten bijkomen.” ❚

Empas HWC-unit.

WWW.ONKRUIDKOKEN.NL

10-03-2022 ONLINE.NL 11:23 61

ONLINE.NL


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Vijf nieuwe semi-professionele accutuinmachines

TUINGEREEDSCHAP MET

UITWISSELBARE ACCU

De 18 Volt accuheggenscharen voor het moeiteloos vormen en snoeien van heggen, bossages en struiken.

Metabo breidt de reeks accutuingereedschap uit. De fabrikant van elektrisch gereedschap introduceert vijf nieuwe accutuinmachines: een

grasmaaier, drie heggenscharen en een grastrimmer. De nieuwe serie werkt op het merkoverkoepelende accussysteem CAS (Cordless

Alliance System).

Tekst Ramona Kezer | Beeld Metabo Nederland

Metabo bracht vorig jaar zijn eerste lijn accutuinmachines

uit, gericht op de hovenier. Deze

nieuwe, semi-professionele lijn is gericht op de

zzp’er die zijn geld verdient met accumachines

en ook in zijn eigen tuin aan de slag gaat, vertelt

Enno Riemersma, brand- en productmanager bij

Metabo. “Voordeel voor deze doelgroep is dat zij

al beschikken over de accu’s, bijvoorbeeld omdat

zij een accuboormachine gebruiken tijdens hun

dagelijks werk. Dus zij hoeven alleen de body te

kopen en geen accu’s en laders om in hun eigen

tuin te werken met dit gereedschap. De kwaliteit

is voor beide series uitstekend, alleen is de professionele

lijn geschikt voor langduriger gebruik.

Deze nieuwe lijn is gericht op de wat kleinere tuin,

zoals bij een eengezinswoning.”

Vijf nieuwe machines

De serie bestaat uit vijf nieuwe accumachines. De

compacte, lichtgewicht accu-grasmaaier RM 36-

18 LTX BL 36 is wendbaar en combineert twee

De 18 Volt accu-grastrimmer RTD 18 LTX BL 30 is met een maaicirkel van 30 cm ideaal voor maaien, trimmen

en afwerken.

62 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

functies: hij maait en mulcht grasmatten met

een oppervlak tot 350 m 2 . “Dat is ideaal voor

tuinen van eengezinswoningen“, aldus Riemersma.

“Dankzij de krachtige borstelloze motor

heeft de grasmaaier een langere looptijd. Bij

kort gras maait deze grasmaaier bijvoorbeeld

met twee 18 Volt accu-packs met 5.2 Ah tot wel

70 minuten.“

Een ander nieuw product voor het onderhoud

van gras is de 18 Volt accu-grastrimmer RTD 18

LTX BL 30. De lichte en compacte trimmer heeft

een maaicirkel van 30 cm en is ideaal voor

maaien, trimmen en afwerken. De gebruiker kan

de draad tijdens het gebruik heel gemakkelijk

bijstellen. Een inklapbare beschermingsbeugel

biedt bescherming voor bomen, struiken en

andere obstakels en zorgt ervoor dat de draad

minder snel slijt.

Voor het moeiteloos vormen en snoeien van

heggen, bossages en struiken nam Metabo de

lichte 18 Volt accuheggenscharen HS 18 LTX

De compacte accu-grasmaaier RM 36-18 LTX BL 36.

‘Altijd een passende accu beschikbaar’

45, HS 18 LTX 55 en HS 18 LTX 65 op in haar

programma. Deze heggenscharen zijn verkrijgbaar

met een meslengte van 45, 55 en 65 cm.

De diamantgeslepen messen zorgen voor een

nauwkeurig snoeibeeld. Ook deze machines

hebben een lange looptijd: bij snoeiwerkzaamheden

kan met een 18 Volt accu-pack met 2.0

Ah per acculading wel 48 minuten worden

doorgewerkt. De heggenscharen zijn voorzien

van een extra veiligheidsschakelaar en snelstop

van de messen. In oktober wordt de lijn verder

uitgebreid met onder meer accukettingzagen.

Alle machines worden geleverd door de bekende

technische groothandels en andere Metaboverkooppunten.

De nieuwe lijn accutuingereedschap van Metabo.

Universeel accusysteem

Metabo staat voor krachtig accu-gereedschap

en is met haar LiHD-technologie de toonaangevende

aanbieder in het accu-segment. De LiHDtechnologie

is de basis voor het accusysteem CAS

(Cordless Alliance System), dat bestaat uit machines

en elektrisch gereedschap van verschillende,

branchespecifieke fabrikanten. Het systeem, ontwikkeld

op initiatief van Metabo, werkt inmiddels

op gereedschap van zo’n dertig merkfabrikanten.

Riemersma: “En dat wordt dit jaar nog verder uitgebreid.

Binnen dit accusysteem zijn alle machines

van de CAS-merken voor 100% uitwisselbaar.

Zo beschikt de gebruiker altijd over een passende

accu voor zijn gereedschap.” ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

63


Het onderhoud van de groene ruimten en

ecologie zijn uiteraard onafscheidelijk.

Om het seizoen te

beginnen in schoonheid

De robots van Belrobotics hebben

een laag stroomverbruik (gemiddeld 540/

KWH / jaar) en stoten 10 keer minder CO2 uit

dan een vergelijkbare termische machines.

-

90%

CO

Maak kennis met onze smartrobotgrasmaaiers op belrobotics.com

Naamloos-2 1 22-03-2022 16:45

WERK LICHTER EN STILLER... ACCUKRUIWAGEN.NL

100 % Elektrische

(lithium-ion accu)

Volledige dag werken

op één acculading

Compact & sterk

Bakinhoud 400 ltr en laadgewicht 700 KG

Leverbaar met of zonder

schaarlift (hoogkipper)

Dit model komt in aanmerking voor de MIA subsidie.

Bel voor een gratis demonstratie bij u op het werk.

WWW.ACCUKRUIWAGEN.NL

Jan Haverkate NLBE • Tel. +31 (0) 6 152 824 16

janhaverkate44@gmail.com

Arthur Verwoerd Reeuwijk NL • Tel. 0182-301505

info@verwoerdreeuwijk.nl


YEARS

WARRANTY

JAHRE

GARANTIE

ANS

DE GARANTIE

JAAR

GARANTIE

De voordelen van ons 12 volt systeem:

• Energiezuinig en duurzaam

• Makkelijk en snel aan te sluiten

• Ingraven van de kabel niet nodig

• Zeer veilig voor mensen en dieren

Eros Hi [214P]

Aluminium/glas - Zwart

Castor 4 [178S]

Aluminium - Antraciet

Nomia [207U]

Aluminium - Zwart

Tiga DL [209S]

Kunststof - Zwart

LED 3,5 W

LED 3,5 W

LED 3 W

LED 5,5 W

2.000 K - 280 lm

3.000 K - 400 lm

3.000 K - 310 lm

3.000 K - 75 lm

870 x 115 mm (H x Ø)

95 x 60 x 100 mm (H x B x D)

125 x 90 mm (H x Ø)

88 x 68 x 63 mm (H x B x D)

Boorgat 70 mm

DIMBAAR

DIMBAAR

lightpro.nl

TECHMAR B.V. | CHOPINSTRAAT 10-11 | 7557 EH HENGELO | +31 (0)88 43 44 517 | INFO@LIGHTPRO.NL


THEMA TUIN- EN PARKMACHINES

Uitbreiding Eurotrac assortiment

met terreinheftruck en minigraver

Onderdelen werktuigen en

bouwmachines universeel

en onderling uitwisselbaar

Een heftruck die makkelijk wendbaar is en met het grootste gemak over zachte ondergrond rijdt zoals over het gras. Ideaal voor gebruik

in de tuinbouw als in kassen, maar ook organisatoren in de evenementenbranche en professionele hoveniers zijn erg te spreken over de

Agri10 van Eurotrac. Bert de Heus van P. de Heus en Zonen uit Mijnsheerenland: “Wil je aan de straatzijde een vrachtwagen lossen; hiermee

rijd je zo over het gras door de tuin en plaatst de lading daar waar je ze graag wilt hebben. En ook nu geldt; we hebben nooit discussie over

dat een machine niet compleet is.”

Tekst Van Aalst Media

| Beeld P. de Heus en Zonen Groep bv

Het geheim is de combinatie van de brede banden en een laag eigen gewicht.

66 ONLINE.NL

ONLINE.NL


TUIN- EN PARKMACHINES THEMA

De motoren worden gebruikt van Kubota en YanMar.

De Agri10 is een nieuw model heftruck die op lagedrukbanden

staat en daardoor prima zijn weg

vindt over zachte ondergrond. De Heus: “Het geheim

is de combinatie van de brede banden en een

laag eigen gewicht. Daarbij zijn, indien wenselijk,

de ballastgewichten aan de achterzijde makkelijk

afneembaar, waardoor het totale gewicht verder

afneemt. De heftruck is hydrostatisch aangedreven

en verkrijgbaar in twee uitvoeringen; Agri10 en

Agri12. De eerste heeft een hefhoogte van 1,80 meter,

waarbij een rolbeugel niet nodig is. De Agri12

reikt 3,00 meter hoog, waarbij wel een rolbeugel is

geplaatst. Het hefvermogen is respectievelijk 1.200

en 1.400 kilogram. Met het plaatsen van een keybak

creëer je in een handomdraai een multifunctionele

heftruck. Beide uitvoeringen hebben dezelfde

componenten als de shovels van Eurotrac. Ze zijn

recent op de markt en ze zijn erg in trek, zo ook

bij hoveniers die eenvoudig hun werkmateriaal

verplaatsen of een zware boom met kluit en al verzetten.

Iedereen met een vorkheftruckrijbewijs gaat

meteen aan de slag en de joystickbediening bevordert

het gebruiksgemak.”

‘We gebruiken alleen onderdelen

die we zelf vertrouwen’

Minigraver

P. de Heus en Zonen is een familiebedrijf, dat volgend

jaar haar 100-jarig jubileum viert. De Heus:

“Ook de minigraver van Eurotrac heeft een nieuwe

joystick. Door de bediening aan te passen draait

deze minigraver rustiger. Een machine met een

totaalgewicht van bijna 1,8 ton waar alle opties

op zitten. De basis is de W11-shovel, waardoor we

zorgen dat alle componenten universeel en uitwisselbaar

zijn. Bij reparatie en onderhoud leveren wij

binnen 24 uur onderdelen en is de standaard fabrieksgarantie

geheel naar wens van de klant uit te

breiden naar drie of vier jaar.”

De Heus: “Wij zijn gespecialiseerd in de im- en export

van trekkers, werktuigen en bouwmachines

zoals van overige merken als Boxer-Agri, Vaia, Remac

en Tierre. Wij brachten twaalf jaar geleden een

eigen shovel van het merk Eurotrac op de markt.

De frames worden in China gefabriceerd waar ook

de Europese componenten zoals pompen op de

machines geassembleerd worden. De motoren worden

gebruikt van Kubota en YanMar. We hebben

vooraf goed rondgekeken en getest wat er allemaal

te krijgen was en daarbij bleef ons belangrijkste

uitgangspunt; we gebruiken alleen onderdelen

die we zelf vertrouwen en voegen enkel de opties

toe die wij nodig achten. Het resultaat; een complete

machine die bovendien financieel zeer voordelig

is, net als de terreinheftruck en minigraver

van Eurotrac die wij aan ons assortiment hebben

toegevoegd.” ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

67


Als onderbegroeiing voor een natuurlijke beplanting

ÉÉNJARIGE EN MEERJARIGE

BODEMBEDEKKERS

Op het Proefcentrum voor Sierteelt werd

een assortiment van bodembedekkende

vaste planten uitgetest onder verschillende

lichtomstandigheden, naast eenjarigen en

bodembedekkende heesters. In dit artikel

lees je de bevindingen na twee jaar.

Tekst en beeld Sandy Adriaenssens

Bodembedekkers vormen in een natuurlijke beplanting

de onderste laag, met daarboven nog

een zoomlaag die heesters bevat, een struiklaag

en een boomlaag. In tuin- en openbaargroentoepassingen

worden ze ook vaak gebruikt als

vakbeplanting, zonder of met één of meerdere

van de andere natuurlijke lagen. Ze bedekken

de anders kale bodem, wat voordelen biedt naar

onkruiddruk toe, maar ook naar het minder snel

uitdrogen van de bodem door verdamping. Vaak

wordt echter naar een aantal gekende soorten

gegrepen, die niet altijd toepasbaar zijn voor alle

omstandigheden.

Figuur 1: Bedekkingsgraad van de vaste planten in 2019 en 2020

Figuur 2 Score voor droogtetolerantie (0: zeer slecht -> 3 zeer goed) voor de 16 bodembedekkende vaste

planten op 22/06/2020.

68 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Bodembedekkende vaste

planten onder verschillende

lichtomstandigheden

In 2019 werd een proef opgezet met een selectie

van zestien bodembedekkers die telkens in zon,

halfschaduw en schaduwomstandigheden werden

aangeplant. De soorten werden geselecteerd op

basis van hun bladvorm, groeiwijze (ondergrondse

vs. bovengrondse uitlopers), wintergroen karakter

en herkomst (inheems/uitheems). Daarnaast

werd ook de associatie met een heester (Hydrangea

paniculata ‘Bobo’), een bolgewas (Narcissus

poeticus en Crocus vernus ‘Remembrance’) en een

opgaande vaste plant (Verbena bonariensis) geëvalueerd.

Het gekozen asortiment bevatte enkele

referentiesoorten zoals Waldsteinia ternata en

Pachysandra ternata, maar ook meer onbekende

soorten zoals Reineckia carnea.

De soorten Erodium en Maianthemum hadden

onder alle lichtomstandigheden een lage bedekkingsgraad.

Daarentegen deden Fragaria,

Prunella, Reineckia, Liriope spicata en Persicaria

het goed onder zowel zon, halfschaduw als schaduwomstandigheden.

Soorten als Ajuga, Dryas,

Glechoma en Herniaria hadden een duidelijke

voorkeur voor zon of halfschaduwomstandigheden,

terwijl Pachysandra, Pachypraghma en Waldsteinia

het beter deden in schaduwomstandigheden.

Glechoma en Prunella zijn eerder kortlevend,

‘Bodembedekkers vormen in een natuurlijke

beplanting de onderste laag’

maar door plaatselijke verjonging blijven ze wel

een goede bedekking geven. Dit kan echter ook

uitzaai in nabijgelegen beplantingen veroorzaken.

Op 22/06/2020 werd na een lange droogteperiode

een score voor droogtetolerantie (0 -> 3, met

3: geen droogteschade) gegeven, onafhankelijk

van de bedekkingsgraad. Hier bleken meer schaduwminnende

soorten duidelijk gevoeliger, maar

ook enkele soorten die goed presteerden in de

zon, zoals Ajuga reptans en Reineckia carnea.

Na een regenperiode herstelden alle soorten zich

weer goed.

Bodembedekkende perkplanten

Zowel in 2019 als 2020 werden naast de vaste

planten ook vakken met perkplanten geplaatst,

telkens vanaf juni, met referentiesoort Sanvitalia

speciosa. De gemiddelde bedekking van deze

perkplanten steeg snel na de aanplant en bleef

ook relatief constant tijdens het groeiseizoen.

Enkel bij Nemesia en Bidens was de bedekking

en zodoende het onkruiddrukkend vermogen

onvoldoende. Tijdens het groeiseizoen juni tot

september kunnen perkplanten zeker een volwaardige

vervanging vormen voor vaste planten om

onkruiddruk te beperken.

Toekomstig onderzoek:

bodembedekkende heesters en

plantmatten op rol

In 2020 werden tien soorten bodembedekkende

heesters aangeplant. Hierbij werd gekozen voor

volgende soorten: Hedera helix ‘Ivalice’, Hypericum

‘Black gem’, Lonicera nitida, Lonicera ‘Blond

& beyond’, Potentilla ‘Bellisima’, Prunus pumila

‘Depressa’, Rhus ‘Gro low’, Rosa ‘Green summer’,

Rubus ‘Betty Ashburner’, Symporicarpos ‘Hancock

low’. In het eerste jaar van aanplant werd hier

reeds een gemiddelde bedekkingsgraad van 50

tot 75 procent behaald, maar deze proef wordt

verder opgevolgd in 2021.

Voor 2021 wordt een aanplant van Waldsteinia

ternata en Vinca minor als voorbegroeide plantmatten

vergeleken met een aanplant in P9, waarbij

de verschillen in kostprijs worden afgewogen

tegenover de tijdswinst door sneller dichtgroeien

en minder onderhoudswerk. ❚

Figuur 3 Gemiddelde bedekking van de perkplanten tijdens het groeiseizoen juni – september.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

69


Bodemverbetering essentieel bij aanleg grasmat

GOEDE BASIS VOOR EEN STERK GAZON

Bij de aanleg van een nieuw gazon wordt vaak te weinig stilgestaan bij bodemverbetering. “Iedere ondergrond is anders, dus de hovenier

kan het best starten met een bodemanalyse en daar de voeding op afstemmen.”

Tekst Ramona Kezer | Beeld Compo Expert Benelux

Floranid ® Twin Permanent bevat alle voedingsstoffen voor de aanplant en het onderhoud van gazon en borders.

70 ONLINE.NL

ONLINE.NL


eenheden stikstof per jaar nodig. Die behoefte

is echter niet gelijkelijk verdeeld over het jaar.

In het voorjaar is de hoogste dosis stikstof nodig.

In het najaar juist minder, anders groeit het

gras te lang door. Ook wil je in het najaar het

gras beschermen tegen de kou en betreding. Hier

‘Veel problemen zijn te voorkomen door

het bemestingsschema aan te passen’

Een goed bemestingsschema voorkomt problemen.

Aan het woord is Jo Verschueren, technisch en

commercieel adviseur bij Compo Expert Benelux.

Deze fabrikant van meststoffen en biostimulanten

heeft twee eigen fabrieken: in het

Duitse Krefeld en in La Vall d’Uixó in Spanje.

Compo Expert biedt professionele gebruikers oplossingen

voor gras en openbaar groen, fruit- en

groententeelt, landbouwgewassen, en boomkwekerijen

en sierteelt. “Ons productassortiment omvat

onder meer biostimulanten op basis van zeewierextracten

en nuttige bodembacteriën”, vertelt

product & crop manager Robin Van Havermaet.

“Ook omdat het gebruik van bestrijdingsmiddelen

niet meer is toegestaan. We hebben specifieke formuleringen

voor bepaalde gewassen en voor de

stadia waarin die gewassen verkeren. In de tuinaanleg

zijn we vooral bekend van ons meststoffenmerk

Floranid ® .”

Uitgekiend bemestingsschema

Op het gebied van gazons zien de twee een duidelijke

verschuiving van inzaaien naar graszoden.

Maar dat maakt voor de ondergrond en het

onderhoud geen verschil. Verschueren: “In een

doorsnee gazon hebben grassen ongeveer 150

moet het bemestingsschema op afgestemd worden.”

Daarom levert Compo Expert verschillende

soorten Floranid ® : voor het voorjaar, de zomer en

het najaar. Als een hovenier liever werkt met één

product, is er Floranid ® Twin Permanent; hier zitten

alle voedingsstoffen in voor de aanplant en

het onderhoud van gazon en borders.

Maar alles start dus bij de ondergrond. “In

de ideale situatie neemt de hovenier een bodemmonster,

zodat direct duidelijk is wat de

kwaliteit is en wat er nodig is om een goede,

luchtige bodemstructuur te krijgen”, aldus

Verschueren. Van Havermaet vult aan: “Ook

de zuurtegraad is belangrijk. Gras gedijt het

best op lichtzure grond. Particulieren denken

vaak dat je het gazon moet bekalken omdat er

anders mos op komt. Maar dat komt vaak juist

door te kort maaien en te veel schaduw. Als de

grond niet zuur genoeg is, kan bij de aanleg

nog turf worden ingewerkt. Veel problemen

zijn te voorkomen door het bemestingsschema

aan te passen: van één keer per jaar naar drie

of vier keer in de juiste dosering. Dan hebben

onkruid en mos geen kans om zich te vestigen

in het gazon.”

Juiste product bij de aanleg

Kortom: hoveniers zijn nog te weinig vertrouwd

met bodemanalyses. “Het gebeurt dan dat ze

op termijn klachten krijgen van hun klant”, zegt

Verschueren. “Op deze manier kost het de hoveniers

vaak meer dan wanneer bij de aanleg

meteen de juiste producten worden gebruikt

om zo tot de ideale bodemtoestand te komen.

Een bodemstaal nemen en laten onderzoeken

in een laboratorium verdient zich dan ook sowieso

terug.” ❚

Een goede basis zorgt voor een mooi resultaat.

Gazon waar bij aanleg turf in is gewerkt.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

71


Met het stroomverbruik van

oude

gloei

1lamp

kunnen onze ledlampen een complete buitenruimte verlichten.

00031776001 - Suslight Nederland.indd 1 01-04-2022 12:50

Landbouwassen

WAGENBOUW onderdelen

Bezoek

onze

webshop

Door het enorm grote assortiment wagenbouwonderdelen voor de agrarische sector, hebben wij

altijd voor u het beste, het snelst leverbare en het meest prijsvriendelijkste artikel in huis.

Import en Groothandel

Triangel

ECE-R55 keur

Draaikrans

Landbouwband

+31(0)592 37 27 19

info@middelbos.nl

www.middelbos.nl

Naamloos-2 1 24-02-2021 16:01


Uniform kennisniveau door Green-Pro zorgt voor boost van

teamgeest en zelfvertrouwen van (nieuw) personeel

Hoefs (algemeen directeur Wizzflix):

‘Goed werkgeverschap is

belangrijker dan ooit’

Green-Pro van ontwikkelaar Wizzflix is ruim een jaar op de markt. Hoe staat het met dit

online platform met videotrainingen voor personeel in de groensector? Algemeen directeur

van Wizzflix Job Hoefs praat ons bij over de huidige stand van zaken en werpt een blik op

de toekomst.

Tekst Greenpro Online | Beeld Wizzflix

Videoplatform Green-Pro is met zijn online videotrainingen

een tool die werkgevers ontzorgt bij de

personeelsscholing. De inhoud van de videotrainingen,

die nauwgezet tot stand is gekomen door

samenwerking met bedrijven, gaat over veilig werken

en vaktechnische handelingen.

Handig: doen door te zien

Nieuwe medewerkers bereiken hetzelfde kennisniveau

om aan de slag te gaan én blijven in

de groensector. Dat gebeurt doorgaans in een

hoog tempo.

Omdat nieuwe medewerkers de online videotrainingen

overal op hun telefoon kunnen bekijken,

hoeven zij niet telkens aan te kloppen bij

hun voorman, die het vaak te druk heeft voor

uitgebreide instructies.

Bovendien blijkt dat het meestal praktisch ingestelde

personeel het handig vindt om via videotrainingen

de vaardigheden uit hun vakgebied

te leren: doen door te zien. Na het goed invullen

van een quiztest over een videotraining volgt

het volgende level. Zo klimt nieuw personeel op

van ‘Talent’ naar ‘Green pro’. Werkgevers kunnen

van een afstand de vorderingen volgen.

Terug- en vooruitblik

Hoe is het jaar 2021 voor Green-Pro verlopen?

CEO Job Hoefs vertelt dat het online platform

met videotrainingen in 2021 door meerdere

groenaannemers in gebruik is genomen en dat

geïnteresseerde partijen informatie hebben opgevraagd.

‘Green-Pro is een tool die veilig werken

en productkwaliteit borgt. Ook ontzorgt het

directie en management in hun personeelsscholing.

Maar dit online platform met videotrainingen

biedt veel meer dan dat. De werkgever laat

met een gedegen personeelstraining zien dat er

goed voor de medewerkers wordt gezorgd. Dat

trekt nieuwe mensen aan! Zij willen er van tevoren

van verzekerd zijn dat ze goed opgevangen

worden als ze ergens gaan werken en dat de

verwachtingen rond hun werktaken duidelijk

worden uitgelegd. Daar hebben ze ook het volste

recht op.’

Bedrijven vullen met de inzet van Green-Pro ook

deels hun doelen in op het gebied van duurzaamheid,

want geschikt personeel leidt tot een

hogere efficiëntie, lagere faalkosten en kleinere

hoeveelheden afval.’

Hoefs werpt een blik op de toekomst: ‘We leven

in een tijd waarin het niet vanzelfsprekend

is dat we over genoeg goede arbeidskrachten

beschikken. In de komende jaren zal het tekort

steeds nijpender worden in alle ambachtelijke

en vaktechnische beroepen. En mensen maken

het bedrijf. Goed werkgeverschap is daardoor

belangrijker dan ooit. Wie mikt op continuïteit

moet nu al investeren in de toekomst en dus

in het personeel. Green-Pro is daarvoor een van

Green-Pro-videotraining over hoe een aanhanger aan

te koppelen.

de meest eenvoudige en meest laagdrempelige

oplossingen die er bestaan.’

Nieuw personeel goed opvangen

Groenaannemer Jos Kanters Groenvoorziening

uit Erp werkt met Green-Pro. Voordat nieuwe medewerkers

aan de slag gaan, leren zij het bedrijf

kennen via de virtuele bedrijfsrondleiding op het

Green-Pro-platform. Vervolgens leren zij stap voor

stap de essentiële vaktechnische vaardigheden

en alles over veilig werken via de videotrainingen.

74 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Job Hoefs.

Bedrijfsleider Ruud Nooijen: ‘Zo komt iedereen

beslagen ten ijs. Natuurlijk krijgen zij op het

werk opnieuw alles voorgedaan. Maar dat hoeft

minder uitgebreid door de kennisvoorsprong van

de nieuwe medewerkers. Als nieuwe mensen iets

zijn vergeten, kunnen ze terplekke op het werk

even een videotraining terugkijken op hun telefoon

om te zien hoe een handeling ook alweer

moest. Dit scheelt enorm veel tijd en energie aan

uitleg voor de voorman.’

Uniform kennisniveau als boost

voor het zelfvertrouwen en de

teamgeest

Hoefs wijst bovendien op het uniforme kennisniveau

dat nieuwe medewerkers – hetzij

zij-instromers, hetzij mensen vanuit een groene

opleiding - hebben als zij aan hun werk beginnen.

‘In sommige organisaties heerst een bedrijfscultuur

van “kennis is macht”, waardoor

een kleine groep alles weet en de rest niet goed

genoeg vooruit kan komen. Door een laagdrempelige

toegang tot vakkennis, zoals Green-Pro in

de vorm van online videotrainingen aanbiedt,

stijgt niet alleen het welzijn en zelfvertrouwen

van al het personeel, maar ook de kwaliteit van

‘Green-Pro is een

van de meest

laagdrempelige

oplossingen

om te investeren in

de toekomst en dus

in het personeel’

het werk. En daar is het hele bedrijf bij gebaat.

Want succes bereikt een bedrijf het snelste door

alle medewerkers optimaal met elkaar te laten

samenwerken. Green-Pro geeft groenmedewerkers

vleugels en een boost voor de teamgeest.’ ❚

Green-Pro-videotraining over werken met een

heggenschaar.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

75


Van lukraak zwerven naar bewust ontmoeten

in ontspannen stedelijkheid

Investeren in centrale

ontmoetingsplekken

in de wijken van Assen

Samen met de inwoners van Assen aan de slag met de aanpak van speel- en ontmoetingsplekken, om eenzaamheid tegen te gaan, gezondheid

te versterken en buitenspelen te stimuleren. Dit is het doel van het nieuwe buitenruimteplan Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten (BOSS).

In het plan ‘Van lukraak zwerven naar bewust ontmoeten in ontspannen stedelijkheid’ staat de nieuwe aanpak beschreven voor de komende

jaren. Een belangrijk uitgangspunt is om in elke wijk centrale speel- en ontmoetingsplekken te creëren. Ook is het de bedoeling om straatplekken

te veranderen in aantrekkelijke groene ontmoetingsplekken, met plaats om te zitten en met natuurlijke objecten waar kinderen op

kunnen spelen. Het college van B&W heeft het plan vastgesteld en gaat het nu voorleggen aan de gemeenteraad.

Tekst en beeld Gemeente Assen

Deze aanpak sluit aan bij het bestuursakkoord

‘Sterke wijken in een sterke stad’ en bij de ambitie

ontspannen stedelijkheid uit de Omgevingsvisie.

Wethouder Jan Broekema: “Speel- en ontmoetingsplekken

zijn zo ontzettend belangrijk, omdat

zij het mogelijk maken dat jong en oud elkaar

ontmoeten, contact met elkaar leggen en in beweging

komen. Het nieuwe buitenruimteplan gaat

ons helpen om niet alleen kinderen, maar ook volwassenen

te stimuleren om naar buiten te gaan.

Verder biedt het een kader om nieuwe initiatieven

van bewoners op een met elkaar samenhangende

manier in ons beleid in te passen.”

Maatwerk in de buurt

Om ervoor te zorgen dat er in elke wijk een goede,

aantrekkelijke ontmoetingsplek in de buurt is, zijn

hiervoor centrale plekken aangewezen die hier

speciaal voor worden ingericht. Hier kan iedereen

bewegen, ontmoeten, spelen en sporten. Naast

deze centrale plekken komen er in alle wijken extra

ontmoetingsplekken, op basis van de behoefte

in die buurt. Bijvoorbeeld een speelplek voor kinderen

in de nieuwbouw of een extra trapveld bij

grote aantallen jeugd en jongeren in een wijk.

76 ONLINE.NL

ONLINE.NL


Samen met de stad

De mening van de inwoners van Assen, de

kinderraad, scholenkoepels en het Asser

Sportakkoord heeft een belangrijke bijdrage

geleverd aan de inhoud van het plan.

· Ruim 1.500 Assenaren hebben via een online

enquête hun mening gegeven over BOSS in

de wijken.

· De kinderraad heeft begin dit jaar

de speelplekken in kaart gebracht en

wijkschatkaarten gemaakt voor alle wijken.

· Samen met de scholenkoepels Plateau en

CKC is gekeken naar de waarde/rol van

schoolpleinen en de doorontwikkeling van

groene schoonpleinen in de toekomst.

· Met de partijen die betrokken zijn bij het Asser

Sportakkoord is besproken welke verbindingen

gelegd kunnen worden met de sport in de

gemeente.

Op plekken waar nu vaak maar één toestel staat,

is wellicht een picknickbank en een appelboom

meer gewenst. Of een speciaal klanktoestel voor

een kind in de straat met een visuele of mentale

beperking. Bij de realisatie wordt per buurt een

uitwerking van dit plan gemaakt in een buurtkaart.

Samen met de buurt, van jong tot oud. Zo

ontstaat maatwerk dat past bij het karakter van

de buurt.

‘Maatwerk dat past bij het

karaktervan de buurt’

Aanpak van speel- en

ontmoetingsplekken

Het buitenruimteplan is samen met bureau OBB

tot stand gekomen op basis van een inventarisatie

van BOSS in de openbare ruimte op dit moment.

Uit de inventarisatie komt naar voren dat circa 75

procent van de speeltoestellen de komende jaren

aan vervanging toe is. De resultaten van de inventarisatie

zijn geanalyseerd en vertaald in een

visie en een praktische aanpak. Zo wil het college

de komende jaren investeren in de aanpak van

de circa 312 speel- en ontmoetingsplekken in de

stad. Het is de bedoeling om in 2022 en 2023

te starten met de eerste centrale speel- en ontmoetingsplekken.

Hiervoor is de komende 2 jaar

€ 515.000 per jaar beschikbaar. Ook zal het plan

in samenwerking met bewoners en andere gebruikers

worden uitgewerkt in een buurtkaart per wijk

voor verdere investeringen in de toekomst. ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

77


THEMA SPORTVELDEN

De SMG TurfSoft kunstgrasreiniger daarentegen

manoeuvreert desnoods op vier zwenkwieltjes

overdwars de baan op.

SMG TurfSoft TS2 kunstgrasreiniger

IDEAAL VOOR REINIGING

EN ONDERHOUD PADELBANEN

Veel tennisclubs in Nederland wisselen na renovatie over naar padelbanen en speciaal voor de reiniging en het onderhoud levert Van Leeuwen

landbouw-, tuin- en parkmachines uit Benthuizen de SMG TurfSoft kunstgrasreinigers, die nu ook in een accu-uitvoering komt. Directeur

Willem Hak: “Het onderhoud van een padelbaan is intensief en stopt niet bij een of twee keer per jaar. Ook alleen maar vegen en slepen na

iedere wedstrijd volstaat niet, tenminste als optimaal genieten met de juiste speeleigenschappen wenselijk is.”

Tekst Van Aalst Media | beeld Van Leeuwen

De elektrische variant met stekkeraansluiting van

de SMG TurfSoft kunstgrasreiniger had Van Leeuwen

al in het assortiment, net als de benzinevariant

met de Honda-motor. Hak: “De accu-variant

met 2x 82 Volt accu voegen we hier nu aan toe.

Twee accu’s bij elkaar generen een werktijd van

circa 1,5 uur en zijn eveneens prima te combineren

in het gebruik met ander accugereedschap zoals

bladblazers, bosmaaiers en heggenscharen. Deze

accu-uitvoering is erg in trek bij gemeenten, clubs

en aannemers.”

Een padelbaan heeft een intensievere reiniging

en meer frequenter onderhoud nodig dan een

normale tennisbaan. Hak: “De kunstgrasmat is

vaak blauw of groen van kleur met een kortpolige

vezel en is ingestrooid met zand. Doordat

de baan in veel gevallen is omgeven door een

glazen kooi zorgt het voor beperkingen. De doorgangen

zijn te smal voor vaak grotere machines.

De SMG TurfSoft kunstgrasreiniger daarentegen

manoeuvreert desnoods op vier zwenkwieltjes

overdwars de baan op. Het zorgt dat deze krachtige

machine prima zijn werk doet; top- en diep

reinigen. De machine borstelt alles in één keer

los. Doordat padelbanen intensiever worden bespeeld

dan tennisbanen, zorgt het vaak sneller

voor harde plekken op de baan, die de speeleigenschappen

negatief beïnvloeden.”

Een padelbaan heeft een intensievere reiniging en meer frequenter onderhoud nodig dan een normale

tennisbaan.

78 ONLINE.NL

ONLINE.NL


SPORTVELDEN THEMA

Het onderhoud van een padelbaan is intensief en stopt niet bij een of twee keer per jaar.

‘De machine borstelt alles

in één keer los’

De TurfSoft TS2 kunstgrasreiniger heeft aan de onderzijde een borstel die tot aan de bekking van de mat het

zand of infill-materiaal los kan borstelen.

De TurfSoft TS2 kunstgrasreiniger heeft aan de

onderzijde een borstel die tot aan de bekking van

de mat het zand of infill-materiaal los kan borstelen.

Hak: “Dat gooit hij op een schudzeef die onder

andere zand, vuil, haren en balvezels scheidt.

Met het fijnstoffilter haal je ze grotendeels eruit.

Doe je dit niet regelmatig, dan blijft het allemaal

in de mat zitten, wat zorgt voor vervuiling en daardoor

is de baan minder waterdoorlatend. De SMG

TurfSoft is een mooie combinatiemachine, die de

levensduur van de mat verlengt. Een vereiste die

bij de investering van een padelbaan vaker over

het hoofd wordt gezien, want naast aanschaf is

ook onderhoud een behoorlijke uitgave. We willen

bij een aanbesteding graag eerder aan tafel.

Om samen het verschil uit te rekenen tussen zelf

onderhouden en reinigen of dit juist uit te besteden

aan een aannemer. Een BOSA-subsidieregeling

maakt zelf investeren extra interessant, zeker

om daar vooraf goed over na te denken.”

Ook voetbal- en hockeyclubs overwegen steeds

meer om padelbanen aan te leggen. Hak: “Blijf

ook dan goed nadenken over de reiniging en het

onderhoud. Zelf investeren loont in de levensduur

en de speeleigenschappen van de mat. Met de

SMG TurfSoft kunstgrasreiniger kun je alle soorten

kunstgras reinigen, ook niet infill. We leveren

de machine met een standaard 2 millimeter zeef,

een verstelbare zeef van 4 tot 10 millimeter en

ook een dichte bak, waarmee je alles kan opvangen.

Let wel op want het is een droog reinigingsmachine

en de mat moet goed droog zijn, dan

heb en behoud je het mooiste rendement.” ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

79


100% Elektrisch

100% Professioneel

0% Uitstoot

De Ariens Zenith E, ’s werelds eerste

professionele zitmaaier met accu

snelwisselsysteem

Geen lawaai, geen brandstof,

geen poelies, geen snaren,

Oneindig maaicapaciteit: lithium-ion

accu’s met intelligente ladingsbalans

en een snelwisselsysteem

Ga voor

de beste

groene

keuze!

Beste garantievoorwaarden in

zijn klasse: 5 jaar of 1.500 werkuren

garantie + 3 jaar garantie op de accu’s

Speciaal ontwikkelde elektrische

aandrijving en maaimotoren

voor perfect resultaat in alle

maaiomstandigheden

Extra diep gelast hardstalen

maaidek met 152 cm maaibreedte

voor professioneel maaiwerk

Maak kennis met de eerste elektrische professionele zero-turn

maaier voor de hele dag, elke dag: de Ariens Zenith

Hij is bruut op gras, aangenaam voor de oren en wordt

aangedreven door FusionCore, de eerste verwisselbare

lithium-ion batterij in de branche. Hiermee kunnen de

groene professionals de hele dag maaien zonder compromissen

te sluiten.

De Ariens Zenith levert topprestaties als het aankomt

op duurzaamheid, innovatie, design en comfort.

Dankzij de robuuste bouw, lange levensduur en minimale

onderhoudskosten is de Ariens Zenith uiterst

geschikt voor het beheer van openbaar groen. Geen

uitstoot en stille werking betekent dat de Ariens

Zenith ongestoord in openbare ruimtes kan werken.

Bovendien draagt het in te zetten van emissievrij materieel

bij aan een duurzame uitvoering van de beheerwerkzaamheden.

Poort van Midden Gelderland - Oranje 2 - 6666 LV Heteren

+31 (0)26 4723 464 - info@helthuis.nl - www.helthuis.nl


GRONDBOOR- EN

PALENRAMMER VERHUUR

RHINO

HYDRAULISCH

SOLAR PRO

HYDRAULISCHE PAALHEIMACHINE

i.c.m. 4 tons schranklader van Compact Rent

Weekprijs € 1200,-*

*Ex. btw. Vraag naar de voorwaarden

m.b.t. afleverkosten, borg, huur en

huur voor langere periodes.

Compleet met schranklader TE HUUR

KIJK OP EUROGATE-INTERNATIONAL.COM VOOR HET COMPLETE AANBOD!

Huurprijs ex btw

Dag: € 45,-

Week: € 135,-

Borg: € 270,-

Huurprijs ex btw

Dag: € 65,-

Week: € 195,-

Borg: € 390,-

Huurprijs ex btw

Dag: € 175,-

Week: € 525,-

Borg: € 1050,-

PALENRAMMER + SLANGEN + POWERPACK

Huurprijs ex btw

Dag: € 100,-

Week: € 300,-

Borg: € 400,-

MINI

HYDRAULISCH

POSTMASTER

INCL. CW05 KOPPLAAT

HYDRAULISCHE VIBRERENDE PALENRAMMER

Vermogen

50kN

Max. diameter paal

Machine typen

Hydraulische vereiste

tot 200 mm

1.5 tot 3 ton

25-35 l/min @ 200 BAR

DIGGA

PD4

VOOR ELKE KLUS, UITGERUST MET DE JUISTE ADAPTER OF BOOR ZONDER MEERPRIJS

HYDRAULISCHE GRONDBOOR

Max koppel (Nm) @ 240 bar ** 4.448

Aanbevolen Liters p/m. ** 55-85

Machine typen

Gewicht in kg 58

Aanbevolen boor

Boor meegeleverd voor huur

Huurprijs ex btw

Dag: € 80,-

Week: € 240,-

Borg: € 480,-

HYDRAULISCH

2 - 5 tons

A4 / RC4 /DR4

1 in prijs inbegrepen


THEMA SPORTVELDEN

Samenstelling van halfverharding vereist specialisme

Waterdoorlatende oplossing

voor paden op en rondom

sportterreinen

HanseGrand kan de “wortelopdruk” aanzienlijk verminderen.

Een groeiend aantal mensen is zich bewust van het lot van onze planeet en ons als bewoners daarvan. Als we niets veranderen aan ons

gedrag en onze leefomgeving, dan glijden we milieu- en klimaat-technisch steeds verder af. Vergroening is daarom vaak het toverwoord.

Maccrox B.V., bij monde van Onno Berens, doet daar nog een schepje bovenop. Door HanseGrand halfverharding toe te passen bij de aanleg

van paden vergroen je niet alleen, je “verblauwt” ook nog eens.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Maccrox B.V.

Zo’n uitspraak vraagt natuurlijk om een toelichting

en daarom zijn we vandaag op bezoek bij een mooi

referentieproject in Antwerpen. Daar worden de gedempte

Zuiderdokken omgetoverd tot een park met

ruimte voor sport & spel en een festivalterrein. Maccrox

is namelijk actief op het gebied van gebonden

halfverharding en andere oppervlakten in de gehele

Benelux. Onno legt uit waar de term “verblauwen”

vandaan komt: ‘Wat groen- en stadsbeheerders

meestal graag willen is dat het regenwater

niet klakkeloos wordt afgevoerd via het oppervlaktewater,

maar wordt opgenomen door de bodem.

Door paden, terreinen en/of (parkeer)plaatsen aan

te leggen met HanseGrand ® of Stabilizer ® creëer je

een water- en luchtdoorlatend oppervlak. Zo kan de

bodem het regenwater opnemen. Daarbij is het natuurlijk

wel van belang dat de fundering en/of de

ondergrond ook waterdoorlatend zijn.’

82 ONLINE.NL

ONLINE.NL


SPORTVELDEN THEMA

HanseGrand HG-Mix geschikt voor

multifunctionele ruimten.

Vergroening

Natuurlijk spelen naast technische aspecten,

waaronder afschuifsterkte en weersbestendigheid

van de deklagen, ook duurzaamheidskenmerken

een rol bij de keuze van de aanbesteder

of aannemer. Bij de ontwikkeling van de halfverharding

door HanseGrand is juist daar rekening

mee gehouden. Sterker nog, de eerste deklagen

zijn zo’n dertig jaar geleden ontwikkeld om een

duurzame en milieuvriendelijke bestemming

voor afval van Duitse steengroeves te “verzinnen”.

Door de juiste zeeffracties te selecteren en

te combineren met andere grondstoffen ontstonden

de eerste HanseGrand deklagen. Hoe duurzaam

wil je het hebben?

Toepassingsgebieden

Los van de paden en (parkeer)terreinen bij en

rondom sportvelden, wordt halfverharding steeds

vaker toegepast bij golfbanen, speeltuinen en

campings. De paden die Maccrox aanlegt, zijn rolstoel-

en rollator-vriendelijk, verstuiven nauwelijks

en er groeit geen onkruid doorheen. Ze hebben

een erg natuurlijke uitstraling en zijn gemakkelijk

aan te brengen en te onderhouden. Ook rondom

en tussen bomen zijn prima oplossingen met halfverharding

te leveren. De eerdergenoemde luchten

waterdoorlatendheid zorgt ervoor dat wortels

niet door het semiverharde oppervlak willen groeien.

Een fenomeen wat je natuurlijk na een aantal

jaren wel ziet bij geasfalteerde paden en wegen in

parken en bossen.

Halfverharding kan zowel machinaal als handmatig worden aangebracht.

‘De materiaalkeuze en

korrelgrootte speelt een enorme

rol bij gebonden halfverhardingen

en wij zijn DE specialist daarin’

Details maken het verschil

Elke toepassing vraagt om maatwerk. Welk basismateriaal

ga je kiezen? En welke korrelgrootte

van het gesteente is wanneer optimaal geschikt.

Daar hebben ze bij Maccrox hun expertise van

gemaakt. Zij adviseren groenprofessionals en

aannemers in de wegenbouw maar al te graag.

Van losse levering van alleen de halfverharding,

tot turnkey oplevering van projecten. U vraagt,

zij draaien. ❚

Voor Jeu de Boules - en BMX - banen is HanseGrand halfverharding een uitstekende keuze.

ONLINE.NL

ONLINE.NL

83


THEMA SPORTVELDEN

Patroonmaaien nu mogelijk door GPS-RTK technologie

Nieuwe technieken maken

ROBOTMAAIER uitermate

geschikt voor sportvelden

Dit maaipatroon combineert diagonale lijnen met rechte lijnen.

Door een nieuwe ontwikkeling bij Belrobotics, Dé specialist voor het gerobotiseerd maaien van sportvelden, is het nu heel goed mogelijk

om in vaste patronen met rechte lijnen te maaien. Dat zorgt ervoor dat een aantal gemeentes de overstap inmiddels gemaakt heeft van

traditioneel maaien naar robotmaaien. We gaan op bezoek bij Kees Vos van Vos Capelle uit het Brabantse Sprang-Capelle. Hij weet ons alles

te vertellen over een recent project voor de gemeente Borssele.

Tekst Mark Koopmans | Beeld Yamabiko Europe N.V.

We reizen af naar het Zeeuwse Borssele. Het is

koud en guur weer, maar het werk moet door en

dus is Kees Vos druk bezig. Toch neemt hij ruim

de tijd om het bijzondere karakter van dit project

en de toegepaste innovaties toe te lichten: ‘Van

oudsher kennen we natuurlijk robotmaaiers die in

een willekeurig zigzag-patroon een gazon maaien.

Voor sportvelden willen we echter meestal rechte

maailijnen. Denk maar aan het constateren van

buitenspel bij voetbalvelden. De maailijnen dienen

daarbij als hulplijnen. Bovendien is maaien in

rechte lijnen drie keer efficiënter dan “zigzagmaaien”.

In dit project, waarbij we tien locaties met

elf robots bedienen, zijn de grote technologische

ontwikkelingen bij het A-merk Belrobotics cruciaal

geweest voor de gunning aan Vos Capelle.’

maairobots op tien verschillende locaties. Kleine

obstakels die voorheen nog maaibeperkingen

veroorzaakten, denk aan dugouts en bomenrijen,

vormen nu geen belemmering meer.’

Het RTK GPS-proces

Een nauwkeurigheid van 2 à 3 cm.

Met de Real Time Kinematic (RTK)-functionaliteit

navigeert de robot met een nauwkeurigheid van 2

à 3 cm, waardoor hij in een patroon kan maaien met

minimale overlappingen.

Online portaal

Het online portaal van Belrobotics biedt op elk

niveau inzicht in en toegang tot de maairobots.

Maaitijden en maaihoogtes kunnen intuïtief

Satelliet voor

gps-positiebepaling

GPS-Real Time Kinematic

Met de introductie van GPS-RTK, Real Time Kinematic,

heeft Belrobotics de markt voor robot-sportveldmaaiers

in één klap en voor altijd veranderd.

Door deze innovatieve techniek kan hun Bigmow

maairobot, in combinatie met één basisstation, in

rechte of diagonale lijnen maaien, en dat tot op 2

centimeter nauwkeurig. Het maaien gebeurt dus

systematisch en met minimale overlap. Dat bespaart

tijd waardoor er meer gebruik van het veld

kan worden gemaakt. Kees vervolgt zijn verhaal:

‘In het geval van de gemeente Borsele kunnen we

met één zender alle sportvelden bereiken. Deze

centraal geplaatste zender bestuurt dus alle elf

Belroboticsantenne

GNSS

Correcties

Dankzij de GPS-RTK innovatie maait Belrobotics op 2cm nauwkeurig.

GNSS

BM-2050 / BP-1250

RTK GPS

84 ONLINE.NL

ONLINE.NL


SPORTVELDEN THEMA

Een voorbeeld van het online portaal.

‘Belrobotics en Vos Sprang vormen een optimale combinatie

voor gerobotiseerd maaien van sportvelden’

worden ingevoerd. Ook rapportages en eventuele

storingen kunnen simpel worden opgevraagd.

Individuele clubs krijgen toegang tot

“hun” robot, de gemeente bijvoorbeeld tot allemaal.

Zo kan er gedifferentieerd worden qua

toegangsniveaus.

Belrobotics maakt patroonmaaien mogelijk.

Een systeem met robotmaaiers heeft natuurlijk

meer nodig dan alleen de robot zelf. Daarom

zorgt Vos Capelle ervoor dat alle andere noodzakelijke

zaken worden aangelegd en geïnstalleerd.

Uiteraard is er een centraal basisstation

nodig. Daarnaast dienen er individuele laadstations

gebouwd te worden en worden de

sportvelden voorzien van begrenzingsdraden

die het te maaien terrein afbakenen. Bovendien

traint men de sportclubs en medewerkers van

de gemeente in het aansturen en gebruik van

de robots. Tenslotte worden door Vos Capelle

alle robots geprogrammeerd. Kees voegt nog

toe: ‘Vooral bij de eerste projecten was ondersteuning

van de fabrikant essentieel voor het

succes. Samen met hun engineers hebben we

ervoor gezorgd dat alles piekfijn functioneerde.

De korte communicatielijnen met Belrobotics

waren daarbij essentieel. ’ ❚

ONLINE.NL

ONLINE.NL

85


Onze tekentool is

nooit af. Samen

groeien we verder.


Platform voor de tuin- en groenprofessional

PARTNER WORDEN

VAN GREENPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op greenpro-online.nl

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op greenpro-online.nl verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +31 495 45 00 95

• Ga naar greenpro-online.nl/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

greenpro-online.nl


GREENPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Greenpro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

greenpro-online.nl/bedrijven

AAB TRAINING

Prins Mauritslaan 45c

3843 AJ HARDERWIJK

T +31 341 49 97 44

info@aabgroep.nl

www.aabgroep.nl

DE WILD B.V. / GTM PROFESSIONAL

De Meeten 54

4706 NH ROOSENDAAL

T +31 165 53 29 92

support@de-wild.com

www.de-wild.com

EUROGARDEN NEDERLAND B.V.

Hogelandseweg 51

6545 AB NIJMEGEN

T +31 24 373 19 90

info@eurogarden.nl

www.eurogarden.nl

TOBROCO-GIANT

Industrielaan 2

5061 KC OISTERWIJK

T +31 13 521 12 12

info@tobroco.nl

www.tobroco-giant.com

AVANT MACHINERY NV

Tienesteenweg 240

B-3800 SINT TRUIDEN

T +32 11 68 78 65

info@avantmachinery.be

www.avanttecno.com

DONAT VAN DER HORST

Loostraat 58

6924 AH LOO

T +31 316 26 16 73

info@donatvanderhorst.nl

www.donatvanderhorst.nl

EUROGATE INTERNATIONAL

Galileistraat 6

7701 SK DEDEMSVAART

T +31 523 63 82 86

info@eurogate-international.com

www.eurogate-international.com

GROENADVIES AMSTERDAM B.V.

Jonge Voolweg 11

1521 RH WORMERVEER

T +31 6 50 52 39 35

info@groenadviesamsterdam.nl

www.groenadviesamsterdam.nl

BECX MACHINES

De Sonman 35

5066 GJ MOERGESTEL

T +31 13 207 07 60

info@becxmachines.com

www.becxmachines.com

VAN DYCK MARCEL BELGIUM

Provinciebaan 71

B-2235 HOUTVENNE

T +32 16 69 61 56

info@vandyck.be

www.vandyck.be

FIRMA THOMAS

Brusselsesteenweg 144

1785 MERCHTEM

T +32 52 37 22 73

info@firmathomas.be

www.firmathomas.be

HEMOS MACHINEBOUW BV

Paradijsweg 4

7942 HB MEPPEL

T +31 6 83 97 44 00

info@hemos.nl

www.hemos.nl

R

BOOMROOIERIJ WEIJTMANS

Handelsweg 18

EMPAS BV

Kruisboog 43

3905 TE VEENENDAAL

FURNS

Liessentstraat 4

5405 AG UDEN

INFRARED

TECHNOLOGY

HOAF GROEN

Münsterstraat 14

5071 NT UDENHOUT

T +32 318- 52 58 88

T +31 413 39 52 62

7575 ED OLDENZAAL

T +31 13 511 14 83

info@empas.nl

info@furns.com

T +31 541 53 04 00

www.boomrooierijweijtmans.nl

www.empas.nl

www.furns.nl

www.hoaf.nl

88 ONLINE.NL

ONLINE.NL


GREENPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Greenpro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

greenpro-online.nl/bedrijven

HUSQVARNA NEDERLAND

Jool-Hulstraat 22

1327 HA ALMERE

T +31 365 210 000

info@husqvarna.nl

LIGHTPRO

Chopinstraat 10-11

7557 EH HENGELO

T +31 88 434 45 17

info@lightpro.nl

www.lightpro.nl

MICHEL OPREY & BEISTERVELD

Havenweg 18

6101 AB ECHT

T +31 475 41 70 00

info@mo-b.nl

www.mo-b.nl

TGS TREE GROUND SOLUTIONS

Kattenburgerstraat 5

1018 JA AMSTERDAM

T +31 20 411 71 75

info@tgs.nl

www.tgs.nl

www.husqvarna.com/nl/

ITS INTERNATIONAL TREE SERVICE BV

Rijksstraatweg 41a

1396 JD BAAMBRUGGE (AMSTERDAM)

MAKITA NEDERLAND B.V.

Park Forum 1101

5657 HK EINDHOVEN

T 31 40 206 40 40

info@makita.nl

www.makita.nl

NATIONALE BOMENBANK BV

Abbekesdoel 22A

2971 VA BLESKENSGRAAF

T +31 184 69 89 89

info@nationalebomenbank.nl

www.nationalebomenbank.nl

TREE-O-LOGIC

Westenengerdijk 11

6732 GP HARSKAMP

T +31 318 47 91 66

info@treeologic.nl

www.treeologic.nl

T + 31 (0)6 53491303

info@itsfortrees.nl

www.itsfortrees.nl

MATADOR BV

Torenstraat 29

5268 AS HELVOIRT

T +31 411 64 13 88

info@matadorbv.nl

www.matadorbv.com

NICG

Boogschutterstraat 1

7324 AE APELDOORN

T +31 85 210 14 51

info@nicg.nl

www.nicg.nl

VAN VOORTHUIZEN BOOM-

& GROENVERZORGING B.V.

Zandkuilweg 2a

4033 AL LIENDEN

T +31 344 60 15 56

info@vanvoorthuizenbomen.nl

www.vanvoorthuizenbomen.nl

JEAN HEYBROEK

Wilgenkade 6

3992 LL HOUTEN

T +31 30 639 46 11

info@jeanheybroek.com

www.jeanheybroek.com

MBI - DE STEENMEESTERS

Taylorweg 10

5466 AE VEGHEL

T +31 413 34 94 00

infoinfra@mbi.nl

PLADDET BV

Paulinaweg 6-10

4521 RE BIERVLIET

T +31 115 48 13 51

info@pladdet.nl

www.pladdet.nl

WATERKRACHT

Markenweg 1

7051 HS VARSENVELD

T +31 315 25 84 84

info@waterkracht.nl

www.waterkracht.nl

JO BEAU

Koningin Astridlaan 97/23

8200 BRUGGE

T +32 50 70 48 40

info@jobeau.eu

www.jobeau.be

www.mbi.nl

METABO NEDERLAND B.V.

Keulschevaart 8

3621 MX BREUKELEN

T +31 346 25 60 90

www.metabo.com

TERRA-FIT

Bultemansweg 2a

7156 NP BELTRUM

T +31 544 48 14 44

M +31 6 14 19 00 27

info@terra-fit.nl

www.terra-fit.nl

WeedControl

Specialist in gifvrij onkruidbeheer

WEEDCONTROL

Energieweg 9-11

5145 NW WAALWIJK

T +31 416 54 07 18

info@weedcontrol.nl

www.weedcontrol.nl

ONLINE.NL

ONLINE.NL

89


Een sluitend

vijveradvies

Totaaloplossingen

voor tuinprofessionals


Wilt U ”BREEAM”

bouwen conform

EC1 PLUS?

Professionele Tegellijmen

en Voegproducten

www.soprobv.nl


XGT 80 V Max

Dit kan accu

Professionele

bandenzaag 355 mm

Max. slijpdiepte 127 mm

Krachtige

BL-motor 3,6 kW

Standaard

wateraansluiting

Veilig door de

elektrische motorrem

AFT; schakelt de machine

uit bij plotseling vast slaan

of klemmen van de schijf

Het XGT platform van Makita

Geen snoer. Geen brandstof.

De visie van Makita is een wereld zonder snoeren en brandstof.

Maar de echte zware jongens, kunnen die ook op accu?

De XGT doorslijper bewijst het. Met twee stuks 40 V Max accu’s

doet hij in prestaties niet onder voor brandstofmachines.

Makita is gestopt met het produceren van brandstofmotoren.

Ze zijn niet meer nodig. Voor bouw, infra, industrie,

groenvoorziening en schoonmaak, XGT maakt meer mogelijk.

CE001GZ*

XGT 2x40 V Max

€1.099 ,00

191U28-6

Startset XGT:

4x accu 4,0Ah en

duosnellader in koffer

€889 ,00 988394610

Waterdruktank

kunststof

10 liter

€93 ,00

E-12996

Diamantblad

355 mm /

asgat 25,4 mm

€ 199 ,00

*

Model zonder accu’s en lader,

genoemde prijzen excl. BTW.

Jordi van Efferen, Dura Vermeer Bouw Midden West, Cruquius

makita.nl/xgt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!