12.10.2022 Views

Zwembadbouw 03 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

3

NR 03

2022

SEP | OKT

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen

Platform over Privé & Publieke Zwembaden, Wellness, Outdoor en Groen | www.zwembadbouw.eu

Waterbehandeling

wordt steeds

energiezuiniger

VOORDELEN VAN

vroegtijdige lekdetectie

PISCINE GLOBAL

Europe 2022


NIEUW:

GRAPHITE SOLAR

Als zwembadbouwer ben jij onze vaste partner. Elke dag ga jij met onze

producten aan de slag. Samen volgen we de trends en gaan we op zoek

naar vernieuwingen. Aquadeck® lanceert daarom het nieuwe ‘Graphite

Solar’: een nieuwe schitterende polycarbonaat lamel. Het resultaat is een

mooie donkere kleur mét solar werking. Samen vinden we bij elk project

de ideale afdekking.

Een Aquadeck® ziet er geweldig uit, zorgt voor veiligheid, bespaart

energiekosten en werkt feilloos.

Net omdat we prat gaan op de sterke kwaliteit van onze producten, biedt

Aquadeck voortaan 5 jaar garantie op alle lamellen en constructies.

Aquadeck®? Close...to be perfect!

www.aquadeck.nl


MADE IN BELGIUM

AUTOMATIC

SWIMMING POOL

COVERS

Kwaliteit

Veiligheid

Innovatie

Service

Betrouwbaarheid

Comfort

Energiebesparing

Klantentevredenheid

Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel

T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be

www.t-and-a.be

We’ve got you covered !


Voorwoord

Voetjes op de grond

Zaten zwembadbouwers tijdens de coronajaren nog collectief met de

handen in het werk en het hoofd in de wolken, dan staan de voetjes

intussen ongetwijfeld weer stevig op de grond. Na de hausse van

2020 en 2021 neemt de vraag naar zwembaden onder invloed van de

energiecrisis immers weer een duik. Weinig verrassend, natuurlijk,

als je bedenkt hoeveel peperdure kilowatturen er gemiddeld in het

verwarmen, reinigen en onderhouden van die flinke kuip water kruipen.

Maar kan het dan anders? Jazeker. Al jaren investeren en innoveren

fabrikanten in duurzame en energie-efficiënte oplossingen voor quasi

elk aspect van het zwembadwezen. Ook op de volgende pagina’s vindt

u dergelijke innovaties, onder meer voor waterbehandeling. Meer zelfs,

we bekijken hoe een totaalaanpak met optimale afstemming van de

verschillende technieken het energieverbruik tot een absoluut minimum

kan beperken. Omdat de allereerste stap richting een energieoptimum

erin bestaat om verspilling te vermijden, wijden we daarenboven de

nodige aandacht aan lekdetectie. Want wat voor zin heeft het om water

te verwarmen en behandelen, als het vervolgens gewoon weer de grond

in sijpelt?

Het spreekt voor zich dat de energiecrisis ook tijdens Piscine Global

Europe 2022 een centraal onderwerp van discussie zal zijn. Voor zij die

in november zelf naar Lyon trekken (of nog twijfelen), blikken we in dit

nummer alvast vooruit op de vakbeurs.


Elise Noyez

5


Platform over Privé & Publieke Zwembaden,

Wellness, Outdoor en Groen

Nr. 03 2022

verschijnt 4 x per jaar

ISSN 2772-5200

UITGEVER

Inhoud

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

VESTIGING NEDERLAND

Schatbeurderlaan 6

6002 ED Weert

Postbus 249

6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

EINDREDACTIE

Jan Devriese

REDACTIETEAM

Stephanie Demasure, Philip Doutreligne,

Els Jonckheere, Ayyoub Henjaly,

Armand Landman en Elise Noyez

PROJECTMANAGERS

Mathieu Noppe

m.noppe@louwersmediagroep.be

SECRETARIAAT

Riana Holley en Elke Kina

traffic@louwersmediagroep.be

ADVERTENTIES

Een hoge resolutie PDF moet worden

aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink

hebben ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

ABONNEMENTSPRIJS

België: € 63,00 per jaar excl. BTW

Buitenland: € 99,00 per jaar excl. BTW

ING BE33 3631 9320 5246

BIC: BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep

o.v.v. Zwembadbouw

Informatie over abonnementen:

+32 50 36 81 70

ADRESWIJZIGINGEN

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

OPZEGGINGEN

Indien twee maanden voor het verstrijken

van de abonnements periode geen

schriftelijk bericht van opzegging is

ontvangen, wordt het abonnement

automatisch met een jaar verlengd.

DOELGROEP

Verspreiding vindt plaats in België én

Nederland naar o.a. zwembadbouwers,

openbare besturen, uitbaters van

sportinfrastructuur, wellness-uitbaters,

landschapsarchitecten, designers,

installateurs van technieken, opdrachtgevers,

adviesbureaus, bestekschrijvers,

brancheorganisaties, leveranciers,

fabrikanten en aanverwante organisaties.

VORMGEVING / ART DIRECTION

studio@louwersmediagroep.nl

DRUKWERK

Drukkerij Pattyn, Veurne

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die

gebaseerd zijn op deze informatie.

Alle expertise rond afdekkingen verzameld 8

“Ik pleit voor een kwaliteitslabel voor zwembadbouwers” 11

Revolutionaire technologie voor betrouwbare

en betaalbare zwembadafdekking 14

De Pen, De trend wordt kleiner 16

Een attractieve sector die actief mensen zoekt en de

kennis van zijn professionals veder uitbouwt 18

Piscine Global Europe 2022 focust op alle aspecten

van het ontwerp van zwembaden en spa’s 24

BINDER zet zich in voor klimaat en milieu 27

Ontwerp, bouw en onderhoud van drie moderne zwembaden in één hand 28

PPG Academy ondersteunt zwembadbouwers 31

Vroegtijdige lekdetectie voorkomt ernstige schade of kosten 32

Verzekerde waterdichtheid vraagt proactieve aanpak 34

Hoogste detailgraad in PPC zwembaden 38

T&A Group presenteert volledig productgamma 40

Waterbehandeling wordt steeds energiezuiniger 42

Optimale reiniging dankzij intelligente zwembadrobot 46

SCP heeft een van de grootste assortimenten zwembadreinigers 49

3D-technologie verenigt kwaliteit en esthetiek 50

Energiecrisis dwingt sector tot nieuwe aanpak 52

Regeert geld boven veiligheid? Is er toekomst voor zwemles? 55

Kwalitatief tot in de kleinste details 58

Alle domotica voor zwembad in één kast, met één app 62

Innovatieve waterbehandeling maakt komaf met chloor 64

Alles wat u verlangt van een zwembadafdekking 66

Tegels in natuurtinten voor Drentse Lagune 71

Partner pagina's 72


8

11 18

32

34

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

zwembadbouw.eu

46

64

7


‘We streven naar the

best of all things: een zo

compleet en zo kwalitatief

mogelijk gamma’

Alle expertise

rond afdekkingen

verzameld

Lamellen, winterafdekkingen, veiligheidssystemen, beweegbare bodems en verrijdbare terrassen…: er is niet zomaar

één manier om een zwembad af te dekken. Waar en wanneer je precies voor welke oplossing kiest, is vooral een kwestie

van gebruik, omstandigheden en budget, maar één ding staat in ieder geval vast: voor het volledige aanbod hoef je niet

langer bij verschillende partners aan te kloppen. Dankzij enkele recente acquisities kan Technics & Applications, of beter

de T&A Group, vandaag alle technische oplossingen, inclusief service en expertise, aanbieden.

Tekst Elise Noyez | Beeld Technics & Applications

Met bijna dertig jaar ervaring in de fabricage

van automatische zwembadafdekkingen,

is T&A allerminst een onbekende in de

sector. De groei die het bedrijf de voorbije

jaren kende is bovendien zonder verpinken

opmerkelijk te noemen. De productiefaciliteit

in Geel werd sinds 2007 al drie

keer uitgebreid, meest recent nog in 2021,

nieuwe productielijnen werden in dienst

genomen, en de capaciteit ging gestaag de

hoogte in. Dit voorjaar kwam vervolgens het

nieuws van de acquisitie van Morgana Floor

uit Vorselaar en tijdens de zomer werden

daar stapsgewijs ook Aquacover, Walter Piscine

en Covrex aan toegevoegd.

COMPLEET EN GEOPTIMALISEERD GAMMA

Dankzij de recente overnames ontpopt

T&A zich van louter producent van lamellenafdekkingen

tot totaalpartner voor een

compleet gamma aan afdekkingsoplossingen.

Zo behoren ook beweegbare bodems

(AquaFloor), verrijdbare terrassen en allerhande

flexibele oplossingen zoals winterafdekkingen

en veiligheidsafdekkingen

met staven (Walter Piscine) vandaag tot de

mogelijkheden. In het gamma automatische

zwembadafdekkingen worden de

opties dan weer uitgebreid met onder meer

de gepatenteerde, isolerende volle lamel van

Covrex en de bronzen polycarbonaatlamel

van Aquacover. Daarnaast zal de Aquacover

Coverlock de T&A Toplock vervangen.

8


De productiefaciliteit in Geel blijft het spilpunt van de

automatische zwembadafdekkingen.

“We streven naar the best of all things”, zegt

managing director Joeri Dils. “We willen met

andere woorden een zo compleet, maar

bovenal ook zo kwalitatief mogelijk gamma

aanbieden. Dat betekent dat we de juiste

producten samenbrengen en bouwen op

elkaars sterktes.”

TECHNISCHE EXPERTISE

Dat de zwembadbouwer vanaf heden voor

elk type afdekking bij T&A terechtkan, betekent

evenwel niet dat het bedrijf tot distributeur

verworden is. “Zonder een gedeelde

focus op kwaliteit, maatwerk en nazorg

zouden deze overnames nooit tot stand

gekomen zijn”, benadrukt Dils. “We zijn en

blijven een technisch-commerciële partner

voor onze klanten en bieden dus zowel voor

als na aankoop en installatie het nodige

advies en begeleiding.”

Om medewerkers zo snel mogelijk met alle

technische aspecten van het uitgebreide

productgamma te laten kennismaken

organiseert T&A vandaag diverse interne

opleidingen. “Eind november organiseren

we daarnaast nog de Dealer Days, waarop

we de nieuwe producten tijdens workshops

aan onze klanten voorstellen. Vanaf

januari volgen dan de meer gerichte technische

opleidingen. Daaraan kan het technisch

personeel van onze klanten volledig

gratis deelnemen.”

CENTRALE PRODUCTIE, LOKALE SERVICE

Met de overnames breidt T&A echter

niet alleen het gamma uit; ook op geografisch

vlak is er een strategische spreiding.

“Met T&A opereerden we vanuit het

hoofdkantoor in Geel enerzijds en vanuit

Loriol-du-Comtat in Zuid-Frankrijk anderzijds.

Vandaag kunnen we daar locaties in

Aarschot, Andenne en Brumath (FR) aan

toevoegen. Om overal een lokale aanwezigheid

te waarborgen en onze begeleiding en

nazorg zo efficiënt mogelijk te organiseren,

blijven de oorspronkelijke verkoopkantoren

van Covrex, Aquacover en Walter Piscine

immers bestaan.”

De productie wordt dan weer in drie afzonderlijke

entiteiten gecentraliseerd. “Alle

flexibele oplossingen zullen op de productiesite

van Walter Piscine in Brumath

geproduceerd worden. Geel wordt het

spilpunt van de automatische zwembadafdekkingen,

waar op termijn dus ook de

productie van Aquacover en Covrex ondergebracht

zal worden. Tenminste, een deel

van de productie van Covrex, want de productiefaciliteiten

voor inox componenten

in Aarschot blijft wel behouden. Daarmee

krijgen we ook de productie van assen, flenzen

en andere onderdelen in eigen beheer,

en kunnen we met andere woorden nog

sneller en flexibeler aan de vragen van onze

klanten voldoen.” ●

“We zijn en blijven een technisch-commerciële partner”,

Ook de flexibele oplossingen van Walter Piscine behoren nu tot het gamma.

9


HÉT INTERNATIONALE

VAKEVENEMENT VOOR

ZWEMBADEN EN WELLNESS

15 T/M 18 NOVEMBER 2022

EUREXPO - LYON - FRANKRIJK

START UW BEZOEK OP

WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM

VRAAG UW TOEGANGSBADGE

AAN MET DE CODE PPGEN

CONTACT

hotlinevisiteurs@gl-events.com

+33 (0)4 78 176 324

In partnerschap

WWW.PISCINE-GLOBAL-EUROPE.COM


“Ik pleit voor een kwaliteitslabel

voor zwembadbouwers”

Een eigen zwembad is voor velen het summum van een vakantiegevoel in de eigen tuin. En de vraag naar particuliere

zwembaden is de laatste jaren sterk toegenomen. Leisure Pools profileert zich als wereldspeler in de productie en

distributie van toonaangevende vezelversterkte composiet zwembaden. “Dankzij het innovatieve concept ‘Zero Energy

Pool’ kunnen we nu nog een stap verder gaan”, aldus Steffert Vaneste, CEO van Leisure Pools.

Tekst & Beeld Belgische Federatie van Zwembad- en Wellnessprofessionals

Wat wilt u als CEO betekenen voor Leisure Pools?

Steffert Vaneste: “We willen met Leisure

Pools de leider zijn op vlak van de industrialisering

en digitalisering in de zwembadwereld.

We willen aan de consument en onze

B2B-partners operational excellence bieden

en daarom ook al onze processen en procedures

onder de loep nemen. Ik was zelf

reeds meer dan zeventien jaar actief in de

zwembadwereld op Europees en internationaal

vlak, maar dan aan de zijde van de

groothandel. Ik heb gedurende zes jaar een

zijsprong gemaakt naar de HVAC-wereld,

als commercieel directeur bij Duco en Jaga.

Het voelt goed om terug te zijn in de markt,

maar ik merk dat vrij simpele zaken die in

de HVAC-markt al standaard waren, nog een

lange weg af te leggen hebben in de zwembadwereld.

Cloud-oplossingen, servicecontracten,

AI en data-analyse, nacalculatie,

stockbeheer…: dat zijn zaken die absoluut in

de zwembadmarkt naar een hoger niveau

kunnen gebracht worden.”

Hoe verklaart u de enorme groei van de verkoop

van zwembaden de afgelopen twee jaar? Denkt

u dat dit zal verminderen?

“Een samenloop van omstandigheden heeft

ervoor gezorgd dat mensen de afgelopen

twee jaar massaal geïnvesteerd hebben

in hun tuin en een zwembad aangekocht

hebben. >

‘STEFFERT VANESTE, CEO VAN LEISURE

POOLS, WIL MET ZIJN BEDRIJF DE LEIDER

ZIJN OP VLAK VAN DE INDUSTRIALISERING EN

DIGITALISERING IN DE ZWEMBADWERELD’

11


In andere werelddelen, met een warmer klimaat,

is het niet ongewoon dat bijna elke

woning een zwembad heeft. We zien jaar

na jaar de temperaturen stijgen in Europa

en mensen zien hun tuin ook steeds meer

als een investering en een meerwaarde op

het onroerend goed. En dan kwam corona,

die een prachtige facilitator was van dit

proces en het uiteraard enorm versneld

heeft. Het is duidelijk dat de zwembaden

die normaal de komende zes tot acht jaar

gebouwd gingen worden, nu op een periode

van ongeveer twee jaar zijn gebouwd.”

“Het gevolg was dat er veel bedrijven en

ondernemers uit andere sectoren kansen

zagen in deze massale marktgroei en zich

op deze sector gestort hebben. De eerste

gevolgen hiervan zijn al merkbaar. Die

bedrijven hebben niet de servicestructuur

en de kennis om de vragen uit de markt te

blijven faciliteren. Het betreft namelijk een

bouwproces waar water, elektriciteit, ontsmetting

en talloze andere zaken bij elkaar

komen. We zullen een periode van droogte

kennen en na die terugval zal er snel een

stabilisatie van de markt komen, met de

niveaus van voor de coronapandemie.”

Meer en meer ongekwalificeerde bedrijven

beginnen tegenwoordig zwembaden te bouwen.

Wat zijn de risico’s voor potentiële klanten?

“Persoonlijk pleit ik al lang voor een label

waarbij zwembadbouwers in verschillende

disciplines een bepaald niveau zouden

moeten halen, alvorens in de markt te

mogen opereren. Verschillende markten

en industrieën zijn hiervan reeds een goed

voorbeeld. Voor de consument, die via

allerlei media vandaag verschillende boodschappen

toegestuurd krijgt, is het moeilijk

om de gekwalificeerde bedrijven te onderscheiden

van de cowboys op de markt.”

Speelt de digitalisering een belangrijke rol in de

zwembadsector?

“Absoluut. Na bijna één jaar ontwikkeling

en fieldtests lanceert Leisure Pools Benelux

bijvoorbeeld het innovatieve concept ‘Zero

Energy Pool’. Voor de R&D-afdeling bij Leisure

Pools was het al langer duidelijk dat

energie een cruciale rol zou spelen in het

aankooppatroon van de consument, maar

zeker en vast ook voor de mensen met een

bestaand zwembad. Het nieuwe concept

sluit daar naadloos op aan en zal de overtollige

energie die door de zonnepanelen

wordt opgewekt, gebruiken om gratis het

zwembad te verwarmen.”

Hoe werkt het systeem?

“De technische installaties van Leisure Pools

zijn uitgerust met een compleet nieuwe

innovatieve sturing. Die bevat onder andere

een PLC-sturing, een frequentiesturing,

een touchscreen, een rolluiksturing en

een industrieel ontsmettings- en doseringssysteem.

Het grote voordeel is dat

die zaken allemaal samenkomen in één

kast en één centrale aansturing, die Leisure

Pools vervolgens ook nog in de cloud

brengt. Op die manier kunnen veel serviceopdrachten,

vragen of aanpassingen van

parameters vanop afstand gedaan worden.

Leisure Pools ontzorgt zo zijn klanten en

zal dankzij deze cloud-oplossing onmiddellijk

het juiste advies kunnen geven aan

zijn klanten door in te loggen op de sturing

van hun zwembad. Daarnaast zal de klant

ook zelf op zijn/haar smartphone of tablet

alle parameters kunnen zien en volgen.”

“Dankzij deze innovatieve technische

installatie kan Leisure Pools nu ook nog

een stap verder gaan. Consumenten

die zonnepanelen hebben of van plan

zijn zonnepanelen te leggen, krijgen

de mogelijkheid om mits de aanschaf

van een extra module de overcapaciteit

van die zonnepanelen als thermische

buffer te gebruiken en op die manier

het zwembad gratis te verwarmen. Het

‘Zero Energy Pool’-systeem zal automatisch

het weerpatroon van de dag volgen.

Van zodra de woning minder elektriciteit

consumeert dan produceert, zal

het zwembad gratis gaan verwarmen.

De consument heeft uiteraard ook nog

zelf de keuze om voor de eco-modus te

kiezen. Hierbij wordt het zwembad al op

een aangename temperatuur gebracht

en daarna wordt de laatste bandbreedte

van een paar graden gratis toegevoegd

aan het zwembad. Het ‘Zero Energy

Pool’-systeem is dus duidelijk niet alleen

innovatief en ecologisch verantwoord,

maar vooral ook enorm besparend op de

energiefactuur van de consument.”

Bent u voorstander van de ontwikkeling van een

alternerend opleidingsaanbod voor toekomstige

zwembadprofessionals? Is het tekort aan

arbeidskrachten moeilijk op te vangen?

“Absoluut, het aanbod vandaag is veel te

klein voor de stijgende vraag aan goed

opgeleide techniekers die een brede kennis

van de zwembadbouw en het onderhoud

hebben. Leisure Pools investeert zelf veel

in opleidingen en nodigt zijn bouwers en

techniekers vanuit de volledige Benelux

elke maand uit op het hoofdkantoor in Aarschot

om hen bij te scholen.” ●

12


CHECK HET HIER!

BLUEPLUS

BRITE

LEDVERLICHTING

TECHNOGLOGY ON ITS BEST

De blueplus LIGHTS zij n ‘s werelds meest geavanceerde en geëvolueerde

zwembadverlichtingssystemen. Het gamma biedt u producten waarmee u

exclusieve en sfeervolle zwembaden kunt creëren.

Wij zij n gespecialiseerd in het verlichten van een breed scala aan ruimtes,

van kleine spa’s en dompelbaden tot grotere commerciële zwembaden.

Onze unieke ontwerpen worden geleverd met de optie en luxe

van volledige controle over kleuren en sfeer.

Ons succes komt voort uit de eenvoudige combinatie van basis verlichtingsprincipes,

een sterke creatieve en innovatieve visie en de nieuwste technologie in LED

verlichting resulterend in de toonaangevende kwaliteitsproducten van blueplus.

REMOTE

CONTROL


Rolluikas en plagebalk met de nieuwe ophangbeugels.

Speciaal geprofileerde rolluikas. De motor trekt voortaan op de profilering van de as,

en niet langer op de schroeven.

Voortaan gebruikt PCS een aspin met een

50 mm-diameter en een dubbele klos voor extra

stabiliteit en draagkracht van de rolluikas.

REVOLUTIONAIRE TECHNOLOGIE

VOOR BETROUWBARE EN

BETAALBARE ZWEMBADAFDEKKING

Op de internationale zwembadbeurs Piscine Global Europe 2022 moet je absoluut de stand van Pool Cover Systems

gezien hebben. Met een revolutionaire technologie wil de producent van zwembadafdekkingen het huidige landschap

in de sector grondig hertekenen. Zeg vaarwel tegen corrosie- en prijsgevoelige rvs-profielen en -onderdelen, en maak

kennis met een toekomstgerichte oplossing die composiet combineert met aangepaste kunststofdelen.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld Pool Cover Systems, fotograaf Igna Verheyen

Pool Cover Systems is geen onbekende

speler in de Benelux. Al meer dan tien

jaar ontwikkelt en produceert het bedrijf

uit Weelde hoogwaardige zwembadafdekkingen,

met opbouw- of inbouwsystemen.

De meerwaarde van een rolluik

is voor vele zwembadbouwers en hun

eindklanten wel gekend: de betere

isolatie van het zwembadwater beperkt

het verlies van warmte, en de afdekking

verhoogt de veiligheid rondom het

zwembad. Toch ondervindt de producent

geregeld terughoudendheid bij de installatie

van het rolluik. “Ondanks die positieve

elementen blijft de aanschaf van een afdekking

een hoge kost, die makkelijk oploopt

tot een vijfde van het totale budget voor

een zwembadinstallatie”, legt commercieel

manager Simon Ryckewaert uit. “De zwembadafdekking

is de laatste investering die

een eindklant doet. Niet onlogisch dus, dat

vaak de vraag zich opdringt of het rolluik er

wel onmiddellijk moet komen. Door alle uitdagingen

die 2022 al met zich meebracht,

14


zien we dat meer en meer eindklanten de

aankoop ervan uitstellen. Dat is voor Pool

Cover Systems een heikel punt, natuurlijk.”

Om hierop een antwoord te bieden zoekt

de producent al enkele jaren naar alternatieve

oplossingen voor de constructie

van zwembadafdekkingen.

TIJD VOOR VERANDERING

De prijs is niet de enige uitdaging waarmee

de sector kampt. In de zoektocht naar andere

materialen of technieken voor zwembadafdekkingen

kwam ook steevast de problematiek

van corrosie naar boven. Ryckewaert:

“De profielen en ophangdelen van een traditionele

zwembadafdekking worden van

rvs gemaakt. Zonder behandeling zijn de

meeste soorten roestvrij staal zeer gevoelig

aan chloor. Voor zwembaden gebruiken wij

rvs 316L, maar met de evolutie van het type

ontsmetting naar hydrolyse is dit systeem op

termijn niet slijtvast. De uitdaging was dus

dubbel: een materiaal vinden dat minder

prijsgevoelig is, waardoor onze oplossingen

betaalbaar blijven en eindklanten wel kiezen

voor een rolluik, en tegelijk een systeem ontwikkelen

dat bestand is tegen de extreme

omstandigheden van een zwembad.”

Pool Cover Systems vond het antwoord in een

combinatie van composiet en aangepaste

kunststofdelen. Voor de inbouwsystemen ontwikkelde

het bedrijf volledig nieuwe profielen

die gemaakt zijn uit composiet. “Dit samengesteld

materiaal heeft als eigenschap dat het

niet roest of oxideert onder invloed van water

en zuurstof. Bovendien hebben we onze

composietprofielen specifiek chemicaliënbestendig

laten maken. Zo garanderen we dat

de profielen tegen eender welke aandoening

van het zwembadwater resistent zijn. Denk

aan een disbalans tussen chloor en pH”, legt

Ryckewaert uit. “Voor de ophangonderdelen

kozen we aangepaste kunststofdelen, die perfect

compatibel zijn met diverse types zwembadkuipen

op de markt.”

CORROSIE VERMIJDEN

De laatste jaren evolueert het ontsmetten

van het zwembadwater van chloor naar

zoutelektrolyse, en verder naar hydrolyse.

Voor deze ontsmettingstechniek is rvs

zeer corrosiegevoelig.

Ryckewaert: “Met composiet en kunststof

sluiten we elke vorm van corrosie uit. Dat is

een kopzorg minder voor de zwembadbouwer

en garandeert een langere levensduur

voor de eindklant. De testprojecten die we

met een aantal klanten uitvoerden, zijn zeer

positief ontvangen. We bieden als enige

in de markt een concrete oplossing voor

deze problematiek. Daarnaast zijn onze

nieuwe systemen uiteraard uitvoerig getest

op bijvoorbeeld torsie en doorbuiging. Om

de zwembadbouwers te ondersteunen

werken we momenteel installatievoorschriften

uit, zodat zij er makkelijk mee aan de

slag kunnen.”

INHOUSE ONTWIKKELING

Het nieuwe systeem van Pool Cover Systems

is uniek in de markt. Alle knowhow hiervoor

werd inhouse ontwikkeld.

“De tekeningen voor de profielen werken wij

eigenhandig in detail uit. Op basis hiervan

produceren onze fabrikanten deze specifiek

voor ons. De kunststofonderdelen produceren

we zelf. We investeerden vorig jaar sterk

in een eigen gereedschapsatelier, met een

draaiband en twee vijfassige CNC-machines,

waardoor we de stukken dus zelf kunnen

draaien”, gaat Ryckewaert verder. ”De keuze

voor kunststofonderdelen is gestuurd vanuit

de groei die we de laatste jaren zien in de

kunststof zwembadkuipen. Voor de zwembadbouwer

is dit heel interessant. Waar ze

vroeger mechanische verbindingen nodig

hadden om de onderdelen vast te schroeven

in het bad, kunnen zwembadprofessionals

alle onderdelen nu aan de binnen- en

buitenkant aflassen. Dit garandeert een

honderd procent waterdicht systeem.” Pool

Cover Systems zal z’n bestaande systemen

stelselmatig omvormen naar deze nieuwe

oplossing. “Die kan gebruikt worden in

zwembaden tot maximaal 4,5 meter breed,

wat voor ons toch het merendeel van de

installaties vertegenwoordigt. Toch willen

we benadrukken dat in de toekomst de

rvs-profielen en -ophangonderdelen nog

beschikbaar zijn op expliciete vraag van de

zwembadbouwer, bijvoorbeeld voor renovaties

of installaties van zwembaden breder

dan 4,5 meter. De prototypes zijn volledig

goedgekeurd en vanaf het voorjaar 2023

zijn onze nieuwe inbouwsystemen voor het

brede publiek beschikbaar.”

EERSTE DEELNAME PISCINE GLOBAL

Voor Pool Cover Systems is de deelname

aan Piscine Global Europe 2022 een primeur.

Het is de eerste keer dat het bedrijf

exposeert op een internationale beurs.

“We willen meer naambekendheid creëren

in Europa. Momenteel halen we het grootste

deel van onze omzet uit de Benelux, en

dat willen we graag diversifiëren”, vertelt

Ryckewaert. Het toonaangevende zwembad-

en wellnessevenement is tegelijk ook

de ideale gelegenheid om de splinternieuwe

technologie in de markt te zetten.

“De beurs is het uitgelezen moment om

internationale contacten aan te spreken en

uit te pakken met een innovatief systeem

dat ons onderscheidt van andere spelers in

de markt.” ●

Je vindt Pool Cover Systems op stand 5B 94.

Flens, ophangbeugel en aspin voor traditioneel linerbad.

Flens en ophangbeugel voor PCS motorkop.

Flens en ophangbeugel voor de nieuwe

plagebalk. Door de extra geleiding op de

beugels blijft het rolluik niet haperen.

15


De pen

‘Een kleiner bad

betekent niet minder

zwemplezier’

16


De pen

Jan van Loon

Directeur Eva Optic

DE TREND WORDT KLEINER

De energie- en gascrisis heeft een enorme impact op onze branche. Ik zie – onder invloed

van de boze buitenwereld – in de particuliere markt een verschuiving ontstaan van grote

naar kleinere baden, met toegevoegde functies. Een kleiner bad scheelt natuurlijk water en

dus filtering en dergelijke, maar je moet ook minder water verwarmen, wat met de huidige

energieprijzen zeer gewenst is.

Toch hoeft een kleiner bad, met de huidige stand der techniek, niet te betekenen dat

je daaraan minder zwemplezier beleeft. Want met onze EVAstream zwemmachine

verandert ieder bad – hoe klein ook – in een wedstrijdbad. Met onze zwemmachine voeg je

eenvoudig en tegen geringe kosten een volledig nieuwe ervaring aan je zwembad toe.

Daar waar veel andere zwemmachines vaak een pomp-aangedreven jetstream zijn, wordt

de EVAstream turbine-aangedreven. Dat maakt dat het water op een natuurlijke manier in

beweging wordt gezet, en dat zwemt veel rustiger en aangenamer, met minder golfslag. Terwijl

de kracht een stuk hoger kan zijn. Iedere EVAstream kent een aantal voorgeprogrammeerde

trainingen. Die trainingen bestaan uit interval-, sprint- en duurelementen, en lopen op

in duur en intensiteit, maar zijn per persoon in te stellen. Bovendien kent de EVAstream

een unieke koppeling met EVA’s RGBW led-onderwaterverlichting. Dat maakt het

mogelijk dat steeds meer mensen op een relatief gemakkelijke manier zo dicht

mogelijk in de buurt kunnen komen van het ouderwetse baantjes trekken, maar dan in hun

eigen, veel kleinere en dus goedkopere zwembad.

Daar waar er tijdens corona nog flink is geïnvesteerd in vooral particuliere zwembaden, hoor

ik steeds meer geluiden dat gemeentelijke baden het moeilijk hebben of gaan krijgen. De

gasrekening om die baden te kunnen verwarmen wordt onbetaalbaar, met de huidige

prijzen. En ondanks het feit dat wij als EVA Optic een flink steentje kunnen bijdragen in het

terugdringen van kosten voor elektriciteit, besef ik maar al te goed dat dit voor heel veel

zwembaden slechts een druppel op een ondertussen gloeiend hete plaat is.

Toch denk ik dat we voor veel openbare baden hulp kunnen bieden. Ik denk dan aan onze

nieuwe lijn van zogenoemde asymmetrische verlichting. Daarmee kun je een zwembad

verlichten zonder dat er verlichting boven het water nodig is terwijl je toch hetzelfde

lichtniveau op het water kunt realiseren. In plaats van armaturen boven het zwembad, hang

je deze nu in een carrévorm boven de perrons. Het licht schijnt echter niet meer symmetrisch

naar links en rechts, maar nog maar naar één kant. En wanneer je geen armaturen meer

boven het water hoeft op te hangen, scheelt dat natuurlijk flink in de kosten voor service en

onderhoud. ●

17


Een attractieve sector

die actief mensen

zoekt en de kennis

van zijn professionals

verder uitbouwt

De sector van zwembad- en spa-bouw zit in de lift en staat voor belangrijke uitdagingen, zoals de werving van personeel

voor een groot aantal functies, en de ontwikkeling van de kennis van het personeel op gebieden als domotica, digitale

technologie, duurzame ontwikkeling en nieuwe verkooptechnieken. Er worden initiatieven opgestart om aan die

behoeften te voldoen. Piscine Global Europe heeft een reputatie opgebouwd als ideaal platform, waar de professional

oplossingen kan bespreken en vinden om hem hierbij te helpen.

Tekst Piscine Global Europe | Beeld Gregoire Gardette & Jean-Marc Courtade

18


De FPP en de CFA-opleidingscentra hand in hand

Bij het ontwerpen en inrichten van zwembaden is improviseren

niet aan de orde. Het vereist immers een brede waaier van

gespecialiseerde vaardigheden om de kwaliteitsnormen

te halen die consumenten verwachten. Daarom werkt de

FPP nauw samen met opleidingsinstellingen en bedrijven

om de basis- en voortgezette opleiding binnen de sector te

versterken. De Federatie is partner van het ‘Institut Supérieur

Métiers de la Piscine’ (ISMP - Instituut voor Hoger Onderwijs

voor de Zwembranche), een nieuw kenniscentrum dat vorig

jaar opgestart werd en over een aantal volledig uitgeruste

faciliteiten beschikt. De federatie werkt ook samen met

de negen instellingen die het Franse beroepsdiploma

‘zwembadtechnicus’ verstrekken, en volgt de evolutie rond de

plannen om vijf nieuwe centra te openen op de voet. Tot slot

heeft de FPP haar eigen opleidingscentrum met 220 stagiairs

in 2021 én biedt ze op www.propiscines.fr een Job Exchange

om de werving te vereenvoudigen

basis- als voortgezette opleiding te voldoen, neemt de FPP haar

verantwoordelijkheid door overal in Frankrijk meer opleidingscentra

op te zetten. Alle professionals bevinden zich nu binnen twee uur

rijden van een opleidingscentrum.

Zo worden uitgebreide programma's aangeboden via het beroepsdiploma

‘Pool Trades’ (Brevet Professionnel, of BP) en via bijscholing

en kwalificaties voor volwassenen die al in de sector werkzaam zijn

of een carrièreswitch willen maken.

OPVALLENDE UITDAGINGEN BIJ WERVING EN UITBOUW VAN KENNIS

Net als veel andere sectoren waarin handenarbeid verricht wordt,

is de zwembadsector niet echt aantrekkelijk, terwijl men net op zoek

is naar nieuwe medewerkers en wil inzetten op de verdere ontwikkeling

van de kennis en vaardigheden van het personeel. Jean-Pierre

Marcati, directeur van de FPP (Franse Federatie van Zwembad- en

Spa-Professionals) en manager van het bedrijf Piscines de France,

deelt zijn gespecialiseerde mening rond dit onderwerp.

De typische zwembadbouwer is een ‘allrounder’, die verschillende

stielen onder de knie moet hebben, zoals elektriciteit,

loodgieterswerk en waterdicht maken.... In die job kan niet

geïmproviseerd worden, zeker niet in tijden waarin technieken

snel evolueren en meer en meer complex worden. Werk voor

specialisten dus, bijvoorbeeld op het vlak van ‘smart home’

systemen en automatisering. Om aan de vraag naar zowel

Vandaag wordt ernaar gestreefd om het onderhoud duurzamer

te maken door apparaten te installeren die minder water en

elektriciteit verbruiken en door milieuvriendelijkere materialen te

gebruiken. Technici moeten zich dus gedurende hun hele carrière

blijven bijscholen om deze veranderingen te kunnen volgen.

We stellen vast dat studenten die in een van de opleidingscentra een

cursus volgen, veel kans maken om op het einde van hun opleiding

aangenomen te worden. Er zijn evenveel jobs als er kandidaten zijn.

In 80% van de gevallen gaat het om een zwembadtechnicus. Er is

echter ook vraag naar nieuwe profielen, die meer gericht zijn op IT,

programmering en elektronica, bijvoorbeeld voor jobs in domotica

en digitalisering.

Dergelijke jobs zijn, net als in andere sectoren, zeer aantrekkelijk.

Ze combineren het werken in teamverband met een zekere vorm

van zelfstandigheid om bij klanten thuis of in hun faciliteiten onderhoudsbeurten

te organiseren. Dat zijn ook het soort jobs waar veel

mogelijkheden liggen om later in de firma verder door te groeien.

Zo kan een technicus op termijn teamleader, planningsverantwoordelijke

of zelfs supervisor worden. >

19


Bovendien verdient men niet slecht in de

zwembadsector, al vanaf het laagste niveau.

Een technicus heeft een gemiddeld nettosalaris

van 2.000 euro voor een 35-uren

werkweek, met mogelijkheden voor overuren,

bonussen en zelfs het gebruik van een

bedrijfswagen.

Om haar leden bij hun wervings- en

opleidingsbehoeften te ondersteunen,

ontwikkelt de FPP een reeks communicatiemiddelen

en -acties. Deze omvatten

partnerships met opleidingscentra, samenwerkingen

met Franse arbeidsbureaus

en de Kamers van Koophandel, een Job

Exchange op de website van de FPP, en promotiecampagnes

op regionale vakbeurzen,

in opleidingsfora, in de gespecialiseerde

pers voor zwembaden, en op sociale media

(Facebook, Instagram, YouTube).

Twee elementen worden gebundeld: de

kracht van de professionals via de FPP en

een positief onthaal vanuit de onderwijs- en

opleidingswereld (opleidingscentra, middelbare

scholen, hogescholen...). Er is een

synergie die we kunnen gebruiken om de

uitdagingen op het vlak van werving en

opleiding het hoofd te bieden!

STAGE ALS SPRINGPLANK NAAR EEN JOB

Het ISMP (Frans Instituut voor Hoger

Onderwijs voor het Zwembadwezen),

gevestigd in La Roche-sur-Yon aan de

westkust van Frankrijk, leidt jaarlijks 60

leerlingen op voor beroepskwalificaties en

bijna 500 werknemers van bedrijven uit

de sector. Directeur Thierry Dubin legt uit

welke vaardigheden tijdens de opleiding

ontwikkeld worden en welke toegevoegde

waarde een opgeleide persoon voor een

zwembadspecialist heeft.

Het is onze missie om werknemers op

te leiden die nadien in staat zijn om een

zwembad van a tot z te installeren en te

onderhouden. Het beroepsdiploma ‘brevet

professionnel’ na een opleiding van twee

jaar én volgend op een basiskwalificatie

van hoger middelbaar niveau (CAP, BP,

7 belangrijke USP’s om een zwembadprofessional aan te werven

Jobs in de zwembadsector genieten veel interesse, maar om sollicitanten te overtuigen

moet je toch de juiste argumenten aanhalen. Hieronder vind je een aantal

mogelijke argumenten:

• de zwembadsector biedt veel en diverse jobs;

• een bloeiende sector met vooruitzichten voor een verdere groei op lange termijn;

• kansen om te ontwikkelen en te leren door permanente bijscholing;

• een zwembad bouwen draagt bij aan het geluk van een gezin;

• het belang om relaties met klanten op te bouwen en te onderhouden;

• het plezier om in de buitenlucht te mogen werken;

• een beroep waarin je volop jouw creativiteit kwijt kunt.

Voor meer informatie kan je terecht op de blog van Piscine Global Europe.

Baccalauréat, enzovoort) zorgt ervoor

dat leerklingen finaal geschoold zijn in

volgende vaardigheden:

• installatie;

• bouw van verschillende soorten zwembaden:

beton, hout, bouwpakketten,

ingegraven glasvezel, enzovoort;

• waterdicht maken;

• waterbehandeling inclusief filtratie;

• verwarming;

• bijkomende uitrusting voor reiniging,

comfort en veiligheid;

• service en onderhoud;

• elektriciteit;

• domotica en slimme objecten.

Sommige deelnemers hebben al een

basisdiploma elektriciteit of metselwerk en

hebben zo al enkele vaardigheden onder

de knie. Er komen ook veel jongeren van

hoveniersbedrijven, waar ze beslist hebben

om ook op de zwembadbouw te focussen.

Die sturen dan hun leerjongens naar de

opleiding om bij te scholen en een ‘BP’-

beroepscertificaat te behalen. Meteen na

die opleiding worden de meeste van die

jongeren ook aangenomen. >

21


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1 Vacature pakket 2 Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.zwembadbouw.eu voor meer informatie. U kunt ook

bellen naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar m.noppe@louwersmediagroep.be.

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


presenteert de FPP ook specifieke cursussen

voor volwassenen die van job willen

veranderen.

Dankzij dit aanbod van voortgezette opleidingen,

die door de opleidingsinstellingen

en sommige agentschappen voor volwassenenonderwijs

(AFPA) aangeboden worden,

kunnen werkzoekenden en vaklui uit

andere sectoren de nodige vaardig heden

verwerven om in de zwembadsector aan

de slag te gaan.

Omdat er een grote vraag naar onderhoud

en installatie van zwembaden is en de

marktomstandigheden gunstig zijn door

onze geografische ligging (in de Vendée,

aan de Atlantische kust van Frankrijk), is

het aantal leerlingen in een paar jaar tijd

verdubbeld, van 30 naar 60. De sector staat

hoog aangeschreven en dat trekt jongeren

aan. Ze lopen ook warm voor de opleidingen

omdat er een ruim aanbod aan jobs is.

Als ik de specialisten uit de zwembadsector

twee adviezen mag geven opdat een stage

goed zou verlopen, dan zou ik hen in de

eerste plaats aanraden tijd te nemen om de

stagiair of leerjongen een warm onthaal te

geven. Werkervaring in een bedrijf is immers

van vitaal belang voor de toekomst. Om

hun stage succesvol af te ronden, moeten

jongeren een goed inzicht krijgen in de

werkomgeving en de klanten. Een andere

belangrijke factor is het mentorschap: mentors

moeten hun rol vol overgave opnemen

en ook aan een specifieke cursus kunnen

deelnemen om volledig te begrijpen hoe

ze met het opleidingscentrum kunnen

samenwerken. We moeten consequent zijn

om samen vooruitgang te boeken in het

belang van de leerjongen.

KANDIDATEN AANWERVEN ZONDER

VOOROPLEIDING IN DE ZWEMBADBRANCHE

De vraag naar technici in de zwembadsector

is groot en iedereen zoekt dan ook

personeel, van ingenieurs tot verkopers.

Er zijn dus in deze bloeiende en groeiende

branche kansen genoeg voor jongeren

die op zoek zijn naar een job én voor

mensen die al werken, maar een carrièreswitch

willen maken. Het bouwen van een

zwembad vereist een aantal vaardigheden,

waaronder constructie, waterdicht maken,

stedenbouwkundige regels, grondwerken,

loodgieterswerk, elektriciteit, waterbehandeling,

verwarming, domotica en veiligheid.

Naast het initiële beroepsdiploma

‘zwembadtechnicus’, dat momenteel

in negen opleidingscentra behaald kan

worden (daar komen nog vijf centra bij),

Vakmensen die reeds in de branche werkzaam

zijn, kunnen ook opleidingen volgen

om hun vaardigheden verder te ontwikkelen

en uit te breiden, bijvoorbeeld op het

vlak van hydraulica, waterbehandeling en

-beheer, elektriciteit, service na verkoop en

technische voorzieningen.

VIND CONCRETE ANTWOORDEN OP

PISCINE GLOBAL EUROPE 2022

Aangezien professionalisering en werving

van personeel twee belangrijke thema's zijn

voor de sector, organiseert Piscine Global

Europe samen met de FPP een primeur

voor 2022: een speciale zone binnen de

beurs, de Jobs & Training Campus. In deze

ruimte zullen organisaties voor basis- en

voortgezette opleiding aanwezig zijn om

vragen te beantwoorden van werkgevers,

werknemers, werkzoekenden, volwassenen

die van job willen veranderen, en jongeren

die een opleiding volgen.

Het programma op de beurs is gericht op

bijscholing, stages, carrièremogelijkheden in

de sector en aanwervingsmogelijkheden:

• workshops met concrete antwoorden

op specifieke vragen: Hoe schrijf je een

personeelsadvertentie? Hoe voer je een

sollicitatiegesprek? En nog veel meer.

• advies voor professionals door opleidingsen

aanwervingsorganisaties;

• een jobbeurs met actuele vacatures in

de sector;

• lezingen in de Pool Design Arena rond

toekomstgerichte en geavanceerde

onderwerpen.

Deze editie van Piscine Global Europe

is dé gelegenheid om de zwembad- en

spa-professionals samen te brengen om

elkaar te ontmoeten, te discussiëren en de

toekomstige uitdagingen voor de sector

aan te pakken. ●

23


Piscine Global Europe 2022 focust

op alle aspecten van het ontwerp

van zwembaden en spa’s

Vandaag betekent een zwembad een extra troef voor elk bouwproject! Of het nu gaat om de realisatie van zwembaden

voor thuis of het ontwerp van nieuwe waterparken, de vraag neemt sterk toe. Dat juichen bestekschrijvers alleen maar

toe. Piscine Global Europe is voor architecten, ontwerpers, projectontwikkelaars en ontwerpbureaus een unieke kans om

hun expertise uit te breiden.

Tekst Piscine Global Europe | Beeld Elisabeth Rull

‘WIE DE SPECIFIEKE BEPERKINGEN

VAN DE SECTOR AANPAKT, HEEFT DE

SLEUTEL OM PROJECTEN VAN NOG

HOGERE KWALITEIT AF TE LEVEREN’

24


EXPERTISE IN ZWEMBADEN: EEN BELANGRIJKE

TROEF BINNEN UW DIENSTVERLENING

Klanten zijn zich meer dan ooit bewust van

de gigantische toegevoegde waarde van

een zwembad en andere waterfaciliteiten.

Ze kiezen daarbij bewust voor een kanten-klaar

project met één aanspreekpartner

dat perfect aan al hun wensen en behoeften

voldoet.

Expertise op het vlak van aquacultuur is

essentieel om in deze bloeiende sector

een rol van betekenis te kunnen spelen. Of

u nu uw bedrijf wil herpositioneren of wil

uitbreiden naar nieuwe markten, de zwembadindustrie

beschikt over een groot aantal

professionals die u vanaf de ontwerpfase

willen ondersteunen.

MEER DAN EEN VAKBEURS: SNELLE OPLEIDING

TIJDENS PISCINE GLOBAL EUROPE

Dit evenement mag u niet missen als u

wil netwerken met de professionals in de

markt en uw klanten complete oplossingen

wil bieden.

In slechts vier dagen kunt u uw expertise

op het vlak van aquatische producten uitbreiden

tijdens discussies en seminaries in

de Pool Arena, telkens onder leiding van

experts uit de sector. Via het Piscine Connect

platform en app kunt u netwerken

met alle bezoekers op de beurs: deze handige

tool kunt u voor, tijdens en na het event

gebruiken om uw leads te maximaliseren

en nauwkeurige antwoorden op uw vragen

te krijgen.

POOL DESIGN AWARDS: LAAT U INSPIREREN

DOOR DE MEESTE ACTUELE TRENDS

Bent u op zoek naar nieuwe inspiratie om

bij uw klanten een ‘WOW’-effect te creëren?

Bekijk dan de verbluffende creaties

van zwembadontwerpers en architecten!

De Pool Design Awards is een uitstekende

vitrine voor baanbrekende projecten en zet

de inventiviteit en technische bekwaamheid

van ontwerpers uit de hele wereld

in de schijnwerpers. U zult zeker een paar

slimme ideeën oppikken voor uw volgende

zwembad- of waterparkproject.

Registreer nu voor het vlaggenschip van de

zwembad- en spa-industrie en vraag uw

badge aan op www.piscine-global-europe.

com met de code PPGEN. ●

Contact voor exposanten:

Contact voor bezoekers:

exhibitorpiscine@gl-events.com

hotlinevisiteurs@gl-events.com

+33 (0)4 78 17 63 50

+33 (0)4 78 17 63 24

Tijdens Piscine Global Europe 2022, van 15

tot 18 november 2022 in de Eurexpo in Lyon,

komt u in contact met een reeks zorgvuldig

geselecteerde Franse en internationale

professionals in de zwembad- en spa-bouw.

Van residentiële zwembaden tot commerciële

faciliteiten en van wellness tot outdoor

toepassingen, u vindt er een ideale partner

en onderaannemer voor gespecialiseerde

vaardigheden in het ontwerpen en monteren

van zwembaden. Wie de specifieke

beperkingen van de sector aanpakt, heeft

de sleutel om projecten van nog hogere

kwaliteit af te leveren!

25


WIJ BESCHERMEN UW ZWEMBAD

EN DAT SINDS 1994

Chaussée d’Anton, 26 – B-5300 Andenne [Belgique] | T. +32(0) 85 844 770 | F +32(0)85 846 521| info@ aquacover.be | www.aquacover.be


BINDER zet zich in

voor klimaat en milieu

Steeds meer mensen letten bij de aanschaf van een product op de ecobalans van de producent. Bij BINDER spelen

milieubescherming en duurzaamheid sinds lange tijd een grote rol. De bedenker van de turbinezweminstallatie

HydroStar doet er veel aan om energie te besparen en het verbruik van grondstoffen te reduceren.

Tekst & Beeld | Binder

Voor BINDER is het erg belangrijk om zuinig

met grondstoffen om te gaan. Daarom

bespaart de zwembadtechniek-specialist

bijvoorbeeld veel verpakkingsmateriaal

door het gebruik van pendelverpakkingen.

Ook het opwekken van duurzame energie

vindt het bedrijf belangrijk. Zo leveren zonnepanelen

op het dak van het productiegebouw

stroom voor productie en beheer,

en is het laadstation op het bedrijventerrein

niet alleen voor het opladen van de

bedrijfsvoertuigen; ook medewerkers en

klanten kunnen er met hun auto gebruik

van maken.

BINDER zet echter niet alleen in op groene

stroom. Het bedrijf probeert ook het eigen

energieverbruik zoveel mogelijk te verminderen.

Het beste voorbeeld hiervan is het

nieuwe bedrijfsgebouw. Het wordt ontworpen

volgens de nieuwste inzichten op het

gebied van duurzaam bouwen.

‘Het bedrijf gaat niet

alleen voor groene stroom,

maar probeert ook het

energieverbruik zoveel

mogelijk te verminderen’

Bij de ontwikkeling van de turbinezweminstallaties

heeft BINDER ook opgelet dat

de installaties zo zuinig mogelijk zijn. Systemen

die door pompen worden aangedreven,

verbruiken 85 procent meer stroom dan

HydroStar en EasyStar. Alle BINDER-producten

hebben bovendien een lange levensduur

en veel onderdelen zijn recycleerbaar.

Tijdens de Piscine Global van 15 tot en met

18 november in Lyon kunnen bezoekers bij

stand 5E62 de unieke tegenstroomsystemen

live meemaken. Sporters van de Mulhouse

Olympique Natation gaan het opnemen

tegen de turbinezweminstallaties. ●

27


Ontwerp, bouw en onderhoud

van drie moderne zwembaden

in één hand

In de Nederlandse stad Veldhoven, nabij Eindhoven, is een spiksplinternieuw zwembad opgeleverd. Het zwembad

grenst – net als zijn voorganger – aan de sporthal, maar dan aan de andere kant. Zo konden de Veldhovenaren van de

ene op de andere dag overstappen van hun vertrouwde Ekkerman naar het nieuwe Citysport Veldhoven. Van der Horst

aannemers haalde de opdracht voor de bouw van het zwembad binnen.

Tekst Liliane Verwoolde | Beeld Van der Horst aannemers

Het bedrijf deed dat met een UAV-GC-contract. Design, build &

maintain (tien jaar onderhoud) van het nieuwe zwembad waren dus

geheel aan Van der Horst aannemers, waarbij het ontwerp moest

voldoen aan het Programma van Eisen, het plafondbudget, de maintain-eisen

en de randvoorwaarden van de gemeente Veldhoven.

Met een speciaal hiervoor samengesteld projectteam ontwierp het

bedrijf een plan met recreatiebad, doelgroepenbad en therapeutisch

bad, inclusief bijbehorende faciliteiten en horeca.

VAN VO NAAR UO

De totstandkoming van het plan was een intensief traject. “Tijdens

de aanbesteding hadden we drie maanden de tijd om met een

plan te komen dat voldeed aan de uitvraag en het budget”, vertelt

projectleider planontwikkeling Gerben Elzer van Van der Horst aannemers.

“In deze periode zaten de ontwerpende en uitvoerende

partijen samen aan tafel, en van tijd tot tijd ook de opdrachtgever.

Toen we de aanbesteding hadden gewonnen, is het plan uitgewerkt

tot een definitief en uitvoeringsontwerp.”

28


Het plan voor de moderne baden kwam binnen drie maanden tot stand.

OMGEVINGSCOMMUNICATIE

Gedurende de hele uitvoeringsperiode moesten het bestaande

sportcomplex en het ‘oude’ zwembad veilig bereikbaar blijven.

“Hierop hebben we de gehele planning afgestemd”, vertelt Elzer.

“Daarnaast hadden we de omgeving goed geïnformeerd. Dankzij

een voorlichtingsavond en regelmatige updates via een groepsapp

met de voorzitters van de buurtverenigingen, wisten de omwonenden

precies wat zij konden verwachten.”

WATERDICHT

Een uitdaging van een andere orde was de waterdichtheid van

de baden. Hiervoor werd de gehele betonconstructie in het werk

gestort, waarbij een kim – half in de vloer en half in de wand – de

waterdichtheid borgt. Waar twee wanden op elkaar aansluiten,

werd de waterdichtheid gerealiseerd met rubberen afdrukprofielen.

Samen met de constructeur en betontechnoloog werd er een

speciale betonmortel samengesteld om de krimp te minimaliseren.

“De waterdichtheid is getest met een GEO-elektrisch onderzoek”,

vertelt projectleider Wouter van Erp. “Hiervoor hoefden de

bassins niet twee weken vol met water te staan. Dat heeft een

flinke tijdwinst opgeleverd – en ook niet onaardig: er werden geen

lekken geconstateerd.”

CHLORIDEDAMPEN

Er werden speciale maatregelen getroffen ter bescherming tegen

de aanwezige chloridedampen. Van Erp: “De bovenbouw werd opgetrokken

met een staalconstructie. Om de stalen balken te beschermen

tegen aantasting door deze dampen, zijn ze behandeld met een

speciale legering. Deze is aangebracht door de staalleverancier; wij

hebben de laagdikte gecontroleerd en deze geregistreerd in ons kwaliteitsborgingssysteem.

In ditzelfde kader was ook de luchtdichtheid

van het gebouw belangrijk. Deze is getest met behulp van overdruk.”

In november 2021 was Citysport Veldhoven klaar voor gebruik. Nu

kan het oude zwembad worden gesloopt. ●

Geo-elektrisch onderzoek om de waterdichtheid aan te tonen leverde

een flinke tijdwinst op.

29


in het delen van kennis en het beste assortiment zwembadcomponenten

®

AFM

Pomaz is kennis- en productleverancier voor zwembaden en spa’s in de Benelux.

Al zo’n 45 jaar. Van alles wat we verkopen willen we zo veel mogelijk weten, dat zit in onze aard.

Zo kunnen wij de zwembadbouwer optimaal ondersteunen en adviseren.

Dat doen we met ons actuele assortiment zwembadcomponenten en met onze kennis die

wij graag met u delen. Zo kunnen we samen meer uit de markt halen.

Bel voor meer informatie: +31 (0)40 285 66 58 of stuur een mail naar support@pomaz.nl


PPG Academy

ondersteunt

zwembadbouwers

PPG Belgium, onderdeel van het internationale Pollet Pool Group, onderscheidt

zich door kwaliteit, een uitgebreid aanbod en sterke technische

ondersteuning. Om zwembadbouwers nog meer te ontzorgen, organiseert de

zwembadspecialist nu de PPG Academy. Met opleidingen rond een waaier van

thema’s en producten, onder het motto #SupportingPoolBuilders.

De opleiding warmtepompen maakt je wegwijs

in de ideale opstelling, bekabeling, werking en

alarmsignalen. Verkoopargumenten inclusief.

Tekst & Beeld Pollet Pool Group Belgium

PPG Belgium is een echte one-stop-shop

voor de zwembadbouwer. Met zijn aandacht

voor betrouwbare producten en een serviceafdeling

waarop je kan bouwen, heb je als

zwembadprofessional een betrouwbare

partner aan je zijde. De zwembadspecialist

ondersteunt je nieuwbouw- of renovatieproject

van a tot z. PPG Belgium biedt oplossingen

voor elk segment, is steeds bereikbaar

voor vragen, en staat dicht bij de klant.

Kortom: Supporting Pool Builders.

Om de service nog te verbeteren, investeerde

de zwembadspecialist de afgelopen

jaren fors in zijn afdeling PPG Technics. Het

gespecialiseerde team biedt uitgebreide

technische ondersteuning voor zwembadbouwers.

Dat gebeurt vanop afstand, maar

ook heel vaak ter plaatse. Een extra initiatief

om de zwembadprofessional nog beter

van dienst te zijn, is de PPG Academy. Zo

organiseert PPG Technics opleidingen voor

zwembadbouwers rond specifieke thema’s

of producten, en deelt het zijn knowhow.

Elke opleiding wordt beperkt tot een maximum

aantal deelnemers om voldoende

aandacht te besteden aan extra vragen en

individuele ondersteuning. De trainingen

worden exclusief voor klanten georganiseerd

en zijn (bijna) allemaal gratis.

OPLEIDING AQUADECK ®

Deze opleiding gaat over de installatie van

een Aquadeck ® -zwembadafdekking en de

instellingsmogelijkheden van de stuurkast.

PPG Belgium deelt ook de belangrijkste

verkoopargumenten.

LASOPLEIDING

De lasopleiding is een praktische training

over liners lassen. Er zijn zowel sessies voor

beginners als voor gevorderden.

OPLEIDING ZWEMBADONDERHOUD

Het algemeen onderhoud van een zwembad,

het gebruik van robots, het controleren

en bijstellen van parameters, de overwintering,

het zomerklaar maken… Het zijn maar

enkele van de thema’s die de revue passeren

tijdens de opleiding zwembadonderhoud.

OPLEIDING WATERBEHANDELING

In de sessie over waterbehandeling

bespreekt PPG Belgium verschillende

zwembadparameters, gaat het dieper in op

desinfectie met chloor versus zoutelektrolyse

en het gebruik van chemicaliën.

OPLEIDING WARMTEPOMPEN

Wil je tips voor de ideale opstelling van een

warmtepomp? Meer weten over de bekabe ling,

werking, alarmsignalen en enkele verkoopargumenten

erbovenop? De PPG Academy heeft

de geknipte opleiding voor jou.

Op zoek naar meer info over de PPG Academy,

het opleidingsaanbod of je registratie?

Surf naar academy.polletpoolgroup.eu.

Heb je vragen? Aarzel niet om PPG Technics

te contacteren via technics@polletpoolgroup.com

of +32 (0)56 78 20 56. ●

31


Vroegtijdige lekdetectie voorkomt

ernstige schade of kosten

Een waterlek in een zwembad wil je te allen tijde vermijden. Niet alleen om het waterverlies en de mogelijke kosten, maar

ook omdat zo’n lek niet altijd makkelijk te lokaliseren is. Een lek kan namelijk voorkomen in een van de leidingen, de

aansluitingen of in het zwembad zelf. Met het goede lekdetectiegereedschap en de juiste kennis spoor je een eventueel

lek tijdig op, en voorkom je bijkomende waterschade in en rond het zwembad.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld iStock

32


Niets zo vervelend als een klant die je

opbelt en meldt dat hij veel vaker dan

normaal zijn zwembad moet bijvullen.

Of nog erger, dat er verzakkingen zijn

rondom het zwembad.

De eerste belangrijke stap is het lokaliseren

van het mogelijke lek. De plaats waar het

lek zich bevindt, bepaalt namelijk hoe je

het kan opsporen en wat je moet doen om

het te herstellen. Lekken komen meestal

voor in de zwembadfolie of de betegeling,

in de leidingen of in de aansluitingen van

apparatuur en accessoires. Hoewel de standaardonderdelen,

zoals een zwembadfolie,

bestand zijn tegen slijtage, is het nooit

uitgesloten dat je te maken krijgt met een

lek. Naast slijtage en beschadiging kunnen

onderdelen slecht gemonteerd zijn of aansluitingen

stukgaan, bijvoorbeeld door een

grondverzakking. Denk aan een beschadigde

liner, een scheur in de betegeling,

een gebarsten leiding of een slechte aansluiting

tussen de leiding en de pomp of de

skimmer. Ook de verlichting in het zwembad

of de bevestigingsplaatsen van de trap

zijn mogelijke probleemzones.

LEK DETECTEREN

De grootste vrees bij een waterlek is dat

alles moet worden uitgebroken of het

zwembad volledig geledigd om het lek te

detecteren. Gelukkig bestaan er vandaag

verschillende niet-invasieve technieken om

een lek op te sporen. Al is wel gespecialiseerd

gereedschap vereist en is het vaak

nodig om stapsgewijs uit te sluiten waar het

lek al dan niet zit.

Een eerste manier om de leidingen te controleren

is de druktest. Hierbij sluit je de

skimmers en lampen af en zet je daarna

de leidingen afzonderlijk onder druk. Merk

je drukverlies op, dan zit het probleem

in een van de leidingen. Een alternatieve

methode is de akoestisch lekdetectie, waarbij

een ultrasoon gebruikt wordt om lekruis

– het geluid dat vrijkomt bij lekkage – op

te sporen. De ultrasoon stuurt geluidsimpulsen

onder water en is afgesteld op de

geluidsfrequenties van de waterlekkage. Dit

kan ook afgesteld worden op luchtlekkage

en wordt dan gebruikt in combinatie met

een druktest met stikstof.

Om de zwembadfolie te controleren wordt

vaak gebruik gemaakt van elektriciteit. Hierbij

creëer je boven het wateroppervlak een

elektrisch veld. Water is namelijk een zeer

goede stroomgeleider. Vloeit er elektriciteit

weg naar de aarde, dan weet je dat daar het

lek zit. Ook de kleurstoftest is een courante

techniek. Hierbij voeg je een onschadelijke

gekleurde vloeistof toe aan het zwemwater.

De gekleurde vloeistof stroomt dan weg

door het lek in het zwembad.

‘OM EEN LEK OP TE SPOREN ZET JE VAAK

VERSCHILLENDE TECHNIEKEN TEGELIJK IN:

ZOALS EEN DRUKTEST MET STIKSTOF SAMEN

MET EEN ULTRASOONMETER’

Een lek kan je ook traceren door te kijken

naar vochtproblemen rond het zwembad.

Met een vochtmeting ga je na waar veel

vocht is. Een vochtmeter meet tot acht

centimeter diepte onder het oppervlak.

Eens je die plek vindt, zoek je van daaruit

verder met bovenstaande technieken. Ga

als zwembadbouwer zelf aan de slag met

deze systemen of schakel een professional

in die gespecialiseerd is in lekdetectie. Eens

die het lek gevonden heeft, kan jij aan de

slag om de herstellingen uit te voeren.

EEN ZWEMBADLEK HERSTELLEN

Afhankelijk van de oorzaak van het lek,

zal de nodige actie om het te herstellen

anders zijn. Is de liner gescheurd en is het

een klein lek, dan bestaan er reparatiekits

voor liners waarmee je snel aan de slag kan,

zoals speciale lijmen. Om grotere gaten te

herstellen kan je een stuk zwembadfolie

gebruiken en moet je mogelijks het water

laten zakken tot onder het lek. Is de betegeling

beschadigd, dan bestaan hiervoor

speciale tegelkits. Bij schade aan aansluitingen

of leidingen volstaat het meestal

om een bepaald onderdeel te vervangen.

Is de schade te ernstig, dan dringt zich een

zwembadrenovatie op. ●

33


Verzekerde waterdichtheid

vraagt proactieve aanpak

Natuurlijk, slim, energie-efficiënt…: de voorwaarden die aan zwembaden gesteld worden, zijn – net als de technologische

oplossingen – alsmaar breder en verregaander. Één basisvoorwaarde staat evenwel al sinds mensenheugenis centraal:

het zwembad moet waterdicht zijn. Een verhaal dat begint bij de liner, tegels of andere waterdichte structuren, en eindigt

bij een snelle identificatie en aanpak van eventuele lekken.

Tekst Elise Noyez | Beeld SCP Benelux

34


‘ZONDER DE JUISTE HULPMIDDELEN KAN

HET LANG DUREN ALVORENS JE EEN LEK

GELOKALISEERD HEBT’

Gewapende pvc-folies hebben vandaag erg

realistische 3D-designs.

Het is vanzelfsprekend. Een zwembad dat

voortdurend water verliest heeft weinig

bestaansrecht. Maar ook kleine, soms bijna

onmerkbare lekken en verliezen brengen

risico’s met zich mee. Enerzijds omdat

kleine lekken bijna altijd groter worden en

op termijn de integriteit van de structuur

en installatie kunnen aantasten, anderzijds

omdat zelfs de minste waterverspilling in

tijden van langdurige droogte en torenhoge

energieprijzen enorme repercussies heeft

voor zowel het milieu als de portemonnee.

ALLES VOOR EEN VOLWAARDIGE

WATERDICHTING

In bouwkundige zwembaden is een liner

of zwembadfolie in de meeste gevallen

de belangrijkste waterdichting. “In wezen

heeft de zwembadbouwer hier twee opties”,

zegt Maxime De Gunsch van SCP Benelux.

“Ofwel kiest hij voor een op maat gemaakte

pvc-zak, ofwel voor een gewapende folie.

Die laatste moet op de werf zelf gelast

worden en vergt dus iets meer expertise,

maar is met 1,5 mm wel dubbel zo dik als

de geprefabriceerde zakken en bijgevolg

steviger. De nieuwste gewapende folies

hebben bovendien een hogere chemische

en temperatuurbestendigheid en zullen bij

aanhoudende hoge watertemperaturen of

chloorconcentraties dus niet zomaar hun

kleur of elasticiteit verliezen.”

Naast een partnerschap met het Franse

Albon voor op maat gemaakte liners heeft

SCP in ieder geval een grote voorraad gewapende

folies in zowel unikleuren als 2D- en

3D-designs. Ook accessoires zoals anti-slipfolie,

profielen, vloeibare pvc en lasgereedschappen

zijn standaard beschikbaar, en in

2023 volgen zelfs specifieke lasopleidingen.

LEKKEN SNEL LOKALISEREN…

Enkel een kwalitatieve folie plaatsen

volstaat evenwel niet. “In principe moet

elk zwembad bij oplevering op eventuele

lekken gecontroleerd worden”, benadrukt

De Gunsch. “Dat geldt zowel voor de structuur

als voor het leidingnet. Kleine lekken of

perforaties zal je met het blote oog immers

niet meteen opmerken. Ook wanneer de

klant het wel aan zijn waterverbruik ziet,

kan het lang duren alvorens je een lek effectief

gelokaliseerd hebt.”

Maxime De Gunsch maakt een onderscheid

tussen twee belangrijke types lekdetectie.

“In de eerste plaats is er het systeem voor de

leidingen. Dat is relatief eenvoudig: je sluit

de buizen stuk voor stuk af, drijft de druk in

het afgezonderde leidingdeel op en controleert

of er geen drukverliezen zijn.”

"Een lekdetectie op de structuur is iets complexer.

Anderson maakt hiervoor gebruik

van sonar. Net zoals strandjutters met

een metaaldetector naar munten zoeken,

beweeg je met het toestel langsheen de

zwembadwand en analyseer je de geluidstonen.

Gaat het signaal plots de hoogte in,

dan zit je met een lek.”

EN OPLOSSEN

De lekdetectiesystemen van Anderson

laten toe om zelfs de kleinste lekken snel

te lokaliseren en identificeren, zonder

verregaande speurtocht of dat het zwembad

geleegd moet worden. “Vervolgens

moet je natuurlijk ook nog een oplossing

aanbieden. Daarvoor omvat ons gamma

heel wat kleinere materialen, tools en

gereedschappen. Denk maar aan rubberen

schijven om de bodemput af te sluiten, of

platen die je op maat kan versnijden om

dichtingen te herstellen. Een slimme oplossing

voor kleine lekken is dan weer de sealer

van Lo-chlor. Die giet je gewoon in het water

en zal zo kleine lekjes in min of meer elk

bouwdeel dichten.” ●

Om lekken in de structuur te identificeren maken

de lekdetectiesystemen van Anderson gebruik

van sonar.

35


(ADVERTORIAL)

‘De nieuwe

ledernerfstructuur is

krasvast en antislip’

​Als Passionate Pool Constructors staat PPC Pools ® in voor de productie van hoogwaardige kunststofzwembaden uit PPC.

HOOGSTE

DETAILGRAAD IN

PPC ZWEMBADEN

In een branche als de zwembadbouw zijn het vaak details die het verschil maken tussen een succesvol project en

een pijnlijk in het water gevallen droom. Enerzijds omdat eindklanten almaar kritischer, veeleisender en mondiger

worden wat de afwerking van hun bad betreft; anderzijds omdat kleine fouten al eens grote gevolgen kunnen hebben.

Om dat te vermijden neemt het in Desselgem gevestigde PPC Pools ® de belangrijkste details in een gecontroleerde

productieomgeving voor zijn rekening.

Tekst Elise Noyez | Beeld PPC Pools ®

De PPC in PPC Pools ® heeft een dubbele

betekenis. Als Passionate Pool Constructors

staat het bedrijf namelijk in voor de productie

van hoogwaardige kunststofzwembaden

uit PPC of polypropyleen copolymeer.

Dat gebeurt in de productiefaciliteit in

Desselgem, en op maat van zowel zwembadbouwer

als particuliere eindklant. “Uiteindelijk

wordt elk zwembad in één stuk

op de werf afgeleverd”, vertelt zaakvoerder

Wim Devreese, “inclusief voorgemonteerde

inbouwdelen. Dat reduceert niet alleen het

risico op fouten, maar betekent ook een

aanzienlijke ontzorging voor de zwembadbouwer.

Iets waarop we met recente investeringen

nóg sterker hebben ingezet.”

ZEG VAARWEL AAN DE DICHTING

Als belangrijkste investeringen verwijst

Devreese naar de aankoop van een CNC

nesting machine en de ontwikkeling van

een volledig eigen machine voor procesautomatisatie.

“In de eerste plaats laat automatisatie

ons natuurlijk toe om sneller te

werken, maar ook op technisch vlak is de

impact enorm. In plaats van met klassieke

dichtingen te werken, worden alle inbouwstukken,

inclusief inspuiters, skimmers en

aanzuigpunten, vanaf heden bijvoorbeeld

afgelast. Men hoeft zich dus geen zorgen

36


(ADVERTORIAL)

Elk zwembad wordt in één stuk op de werf afgeleverd, inclusief voorgemonteerde inbouwdelen.

meer te maken dat rubberen dichtingen

zouden versterven; de PPC las is niet kapot

te krijgen.”

Hoewel bepaalde inbouwstukken ook in

het verleden al manueel werden afgelast,

gebeurt dat nu volledig automatisch. “Het

is geen volledig ambachtelijk proces meer”,

aldus Devreese. “Bijgevolg verloopt alles niet

alleen sneller maar vooral ook veel preciezer.

Nog minder risico op fouten, dus.”

GEÏNTEGREERDE VERLICHTING

Net als alle andere inbouwdelen worden

ook zwembadspots vandaag met de CNC

machine ingewerkt. “Op deze manier kunnen

we spots volledig vlak met de zwembadwand

afwerken en kunnen we extra toevoegingen

zoals afwerkingsringen achterwege laten.

Heel wat eindklanten vinden dat esthetisch

toch een belangrijke meerwaarde.”

KRASVAST EN ANTISLIP OPPERVLAK

Niet alleen op technisch, maar ook op esthetisch

vlak hebben de recente investeringen

van PPC Pools ® zo dus hun meerwaarde.

Twee aspecten die zich eveneens verenigen

in de toevoeging van een nieuwe ledernerfstructuur.

“Sinds kort bieden we naast de

zwembaden in vlakke PPC, beschikbaar in

vier kleuren, ook zwembaden en -vijvers aan

in een getextureerde PPC met ledernerfstructuur.

Deze biedt exact dezelfde mogelijkheden

qua vormgeving en afwerking,

maar de antislipeigenschappen van het

oppervlak zijn beter, de krasbestendigheid

is hoger en het uitzicht wat matter.”

Omwille van de hoge krasvastheid en goede

antislipeigenschappen ziet Devreese vooral

voordelen ter hoogte van de zwembadtrap

en eventuele plage. Want ja, een vlakke en

een getextureerde PPC kunnen perfect

in één en hetzelfde bad gecombineerd

worden. “Al is er zeker ook wat te zeggen

voor een volledig bad in ledernerfstructuur.

Het gevoel is namelijk heel wat anders.”

Naast de gladde PPC is er nu ook een

getextureerde PPC met ledernerfstructuur.

De nieuwe ledernerfstructuur is ook beschikbaar

in het zwart.

De nieuwe ledernerfstructuur is beschikbaar

in niet vier, maar vijf kleuren. “Naast

de standaardkleuren wit, grijs, lichtgrijs en

antraciet, hebben we op vraag van de markt

ook een zwarte uitvoering in huis gehaald.

Die wordt vooral gebruikt voor zwemvijvers

en black pools. En zo zal ons gamma in de

loop van de jaren wellicht nog wel vaker uitgebreid

worden.” ●

Alle inbouwstukken zijn vervaardigd uit PP en

worden afgelast.

Spots kunnen volledig vlak en zonder

afwerkingsring gerealiseerd worden.

37


Zwemmen in de EVAstream Pro opbouwvariant

‘‘Maak de

beleving

compleet

met het

EVAstream

Training

Programma!’’

EVAstream

Zwem, sport en geniet

het hele jaar door

EVA Optic is dé vertegenwoordiger van innovatiekracht in de wereld

van zwembaden & home wellness. Onze producten bieden u een

fantastische zwembadbeleving thuis. Niet alleen met onze onverwoestbare

onderwaterlampen, maar we zien ook nieuwe mogelijkheden

om nóg meer te genieten van zwemmen en sport.

Swim@Home in de EVAstream

Wij ontwikkelden de EVAstream zwemmachine, verkrijgbaar

in drie modellen: FIT, PRO en MAX. Fantastisch voor “banen

zwemmen” of zwemtrainingen in uw privé zwembad. Daarnaast

kunt u de EVAstream inzetten bij revalidatie en therapeutische

oefeningen, maar ook aquarobics en aquajogging behoren tot de

mogelijkheden. Ontdek nieuwe aquasporten in de privacy van

uw eigen zwembad.

Ook voor bestaande zwembaden

De EVAstream is ook verkrijgbaar als (flexibele) opbouwvariant.

Hiermee tovert u eenvoudig uw bestaande zwembad om tot een

heus trainingsbad, met nóg meer mogelijkheden: creëer bijvoorbeeld

een stroomversnelling! Na gebruik haalt u de EVAstream

eenvoudig weer uit het bad. Onderhoud is eenvoudig, dit bestaat

slechts uit het periodiek reinigen van korf (bij opbouw) of

de nis (bij inbouw).

Ruime zwemzone

De stroming van de EVAstream is krachtig en reikt ver, waardoor

een ruime zwemzone wordt gecreëerd. U ligt verder van

de machine af en heeft daardoor meer bewegingsruimte tijdens

het zwemmen. Met als gevolg een zeer natuurgetrouwe zwembeleving.

Ontdek de allernieuwste mogelijkheden om nog meer te

genieten van zwemmen en sport. Kijk op www.evastream.nl

of vraag uw dealer naar de mogelijkheden.

EVA Experience Controller

In een persoonlijke, digitale omgeving kunnen gebruikers van de

EVAstream zwemtrainingen volgen en aanpassen via een tablet.

De zwemtraining wordt door de gebruiker via de webomgeving

voorbereid. Vanuit het water is de training eenvoudig te starten,

te pauzeren of te versnellen/vertragen met de Piezo3 bediening.

Voor iedere leeftijd en zwemniveau

De work-outs zijn bedoeld voor zwemmers van iedere leeftijd en

zwemniveau en bestaan uit interval-, sprint- en duurelementen. De

zwemtrainingen zijn gericht op het opbouwen van conditie, spierkracht

en het verbeteren van snelheid en uithoudingsvermogen.

Oriëntatie en motivatie

EVA’s RGBW LED onderwaterverlichting maakt de beleving compleet.

De onderwaterverlichting verandert van kleur wanneer een

oefening start, versnelt of stopt. Dit biedt de zwemmer oriëntatie

en motivatie.

EVA Optic B.V.

De Velde 1

8064PH Zwartsluis

Nederland

+31 (0)38 33 75 067

info@evaoptic.nl

www.evaoptic.nl


Uw solide partner voor

kunststof zwembaden

op maat.

Een jonge, 100% Belgische speler, die zich specialiseert in

de productie van hoogwaardige polypropyleen copolymeer

(PPc) zwembadkuipen op maat. Kwaliteit, flexibiliteit en

onze no-nonsense aanpak zijn dan ook dé 3 pijlers van onze

toekomstvisie.

Onze gecertifieerde kunststoflassers realiseren elk ppc

zwembad op maat van uw klant en dit volgens de regels

van de kunst.

PPC POOLS BV • WWW.PPCPOOLS.BE • INFO@PPCPOOLS.BE • BE 0758.602.059


T&A GROUP PRESENTEERT

VOLLEDIG PRODUCTGAMMA

Een mobiel terras dat over het zwembad of de spa glijdt combineert perfecte isolatie met hoge esthetische waarde.

T&A is één van de toonaangevende fabrikanten van automatische zwembadafdekkingen in Europa. In het afgelopen

anderhalf jaar zag het bedrijf een sterke groei met de overnames van Aquacover, Covrex en Walter Pool. Daarmee bieden

ze een totaalaanbod aan zwembadafdekkingen en aandrijfsystemen voor elk type zwembad, dat ze presenteren op

Piscine Global Europe 2022.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld T&A

Door de recente overnames van Aquacover,

Covrex en Walter Pool breidt T&A Group hun

productgamma aanzienlijk uit. “De acquisities

kaderen in onze groeistrategie”, licht

managing director Joeri Dils toe. “We bieden

nu een volledig aanbod aan automatische

rolluiken, allerhande zwembadafdekkingen

en aandrijfsystemen voor particuliere en

openbare baden. In het hele verhaal staat

onze klant voorop. Het belangrijkste is dat

de zwembadbouwers op dezelfde manier

kunnen blijven werken. Het voordeel voor

hen is dat ze een groter productgamma ter

beschikking hebben.”

Op Piscine Global Europe 2022 is de groep

aanwezig met twee standen: één stand

gewijd aan T&A en Aquacover, een andere

gewijd aan Covrex en Walter Pool. Samen

tonen ze het volledige productgamma

voor 2023. Vanuit de hoek van Covrex zal

de geschuimde lamel, die vooral gekend

staat om zijn goede isolatie en slagvastheid,

nu ook te vinden zijn bij T&A. Solarlamellen

in pvc en polycarbonaat blijven

natuurlijk een belangrijk deel uitmaken van

het aanbod, zeker in tijden waarin ener-

40


gieprijzen extreem hoog zijn. Een van de

recentste toevoegingen is de Aquafloor: een

bewegende bodem die het zwembad in

een handomdraai transformeert in een isolerend

terras.

UITBREIDING VAN HET OPBOUWGAMMA

Blikvanger voor T&A is het nieuwe gamma

aan opbouwafdekkingen. T&A is al jarenlang

een gevestigde waarde in geïntegreerde

afdekkingen en doet nu de nodige

investeringen in het opbouwgamma. Dils

geeft aan dat ze voor 95 procent handelen

in inbouw- en 5 procent in opbouwoplossingen,

maar dat hij de verhoudingen ziet

veranderen. Om twee redenen. “Europa

werkt aan een nieuwe norm rond ecologische

voetafdruk. Daarbij zal elk zwembad

een bepaalde energiescore krijgen. Bepalend

voor dat energiepeil zijn de manier

waarop je verwarmt enerzijds, en de isolatie

anderzijds. De wanden isoleren is één ding,

maar je moet ook vermijden dat je aan de

oppervlakte energie verliest. Afdekkingen

worden daarom nog belangrijker. Daarnaast

zien we een stijgende vraag vanuit de

renovatiemarkt. De boom in nieuwbouw

tijdens de pandemie was van korte duur,

daar waren we ons van bewust. Renovatie

zal in de komende tien tot vijftien jaar ontzettend

belangrijk zijn. Het komt erop aan

om bestaande zwembaden naar een hoger

niveau te tillen door een betere uitrusting.”

ESTHETIEK HAND IN HAND MET VEILIGHEID.

Walter Pool is de referentie als het aankomt

op soepele pvc-producten zoals veiligheidsafdekkingen,

zomer- en winterzeilen maar

ook verschuifbare terrassen en automatische

rolluiken. De blikvanger tijdens Piscine

Global Europe 2022 wordt ongetwijfeld de

WaluDeck, een mobiel terras dat over het

zwembad of de spa glijdt. Het nieuwe flat

model combineert perfecte isolatie met

hoge esthetische waarde. “Dit lage model

met kleine overspanning is specifiek ontwikkeld

voor spa’s, swimspa’s en minipools”,

vertelt Joeri. “Stukken grond worden kleiner

en kleiner. Mensen in de stad leggen

nu vaker een zwembad aan van twee op

drie meter, dan één met een lengte van 10

meter, bijvoorbeeld. Dit is echt een win-winoplossing,

want je behoudt je terras ook als

je niet in het water zit.”

Dils merkt ook een duidelijke trend op

waarbij mensen actief hun zwembad laten

De bewegende bodem transformeert het zwembad in een isolerend terras.

De beweegbare bodem kan op elke gewenste positie geblokkeerd worden.

overwinteren. Daarbij blijft het water op

peil en wordt de pomp niet meer volledig

stilgelegd. “Het rolluik gaat dan dicht, maar

lamellen zijn niet hermetisch. Zo kan er dus

toch snel vervuiling optreden. WaluCover,

de veiligheidsafdekking met staven, is vandaag

een populaire keuze als winterafdekking.

De aluminium profielen maken de

afdekking bijzonder stevig en sluiten het

zwembad hermetisch af, zodat het water

volledig proper blijft. Bovendien voldoet het

aan alle veiligheidsnormen, waardoor kinderen

en huisdieren geen gevaar lopen.”

Maak kennis met het uitgebreide gamma

op de standen 4J 102 (T&A en Aquacover) en

4C 88 (Covrex en Walter Pool). ●

41


WATERBEHANDELING WORDT

STEEDS ENERGIEZUINIGER

Bewegen in helder, fris water met een gezonde waterbalans is een must voor elke zwemmer. Als zwembadbouwer sta

je in voor een hoge waterkwaliteit en de veiligheid voor de gebruikers. Lennart Dokter, projectleider gespecialiseerd in

waterbehandeling bij Hellebrekers, licht voor Zwembadbouw graag toe welke aspecten daarbij komen kijken.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Hellebrekers

Een deel van een

zwembadinstallatie

met een Bi-Flowfilter.

42


Om goed en veilig zwembadwater te

krijgen en te behouden, moet het water

voortdurend worden gecontroleerd en

gereinigd. Lennart Dokter, projectleider bij

Hellebrekers, doet uit de doeken wat er allemaal

bij komt kijken.

Hellebrekers is een allround installatiebedrijf,

gevestigd in Nederland, en een

internationale referentie op het vlak van

industriële automatisering en zwembadinstallaties.

De ‘water & leisure’-afdeling

biedt oplossingen voor zwembaden, wellness,

recreatie en (super)jachten, met een

expertise in waterbehandelingssystemen,

klimaatbeheersingssystemen en energiezuinige

technologieën.

“Elke sector vraagt toegespitste producten.

Denk aan superjachten waarin we drie,

vier of vijf zwembaden installeren, of de

veel eisende omgeving van een wellness.

Daarop spelen we met Hellebrekers steevast

in”, legt Dokter uit.

FILTRATIE EN CIRCULATIE

De gekozen filtratiemethode is sterk afhankelijk

van het zwembad en van het aantal

bezoekers, voor een optimale waterkwaliteit.

“Heel interessant zijn trommelfilters”, weet

Dokter. “Die doen een voorfiltratie van grove,

onoplosbare vervuilingen uit het water.

Daardoor krijgen zandfilters verderop in

het waterbehandelingsproces het minder

zwaar te verduren. Het gebruik van een

trommelfilter leidt tot flinke besparingen

op onder meer water- en energieverbruik.

Bovendien levert voorfiltratie met trommelfilters

een langere levensduur op voor

zandfilters, omdat de filters schoner blijven

en minder vaak gereinigd moeten worden.”

Een goede circulatie ligt aan de basis van

‘Het belang van ecologie

weegt steeds vaker door bij de

installatie en het onderhoud

van een zwembad’

effectieve zwembadwaterbehandeling. De

doorstroom van het water is essentieel voor

het zuiveringsproces. Daarnaast resulteert

circulatie in een betere verdeling van de

desinfectiemiddelen in het zwemwater en

in een snellere opwarming ervan. “Bij circulatie

komt het erop aan om zo min mogelijk

weerstand te creëren in de leidingen.

Op die manier maken we het leidingwerk

energiezuiniger.”

DESINFECTIE

Desinfectie is vanzelfsprekend een onmisbaar

onderdeel van een gebalanceerde

waterbehandeling. Algen, bacteriën en

ziekteverwekkende micro-organismen in

het water worden gedood, en het water ziet

er helder uit.

“Er bestaan verschillende effectieve manieren

om aan desinfectie te doen”, zegt

Dokter. “De bekendste is chemische desinfectie

door het gebruik van chloor. Chlorering

gebeurt ofwel door een doseerpomp

die chloor aan het zwembadwater toevoegt,

ofwel door middel van chloortabletten, voor

kleinere zwembaden.”

Een andere welbekende desinfectiemethode

is zoutelektrolyse. In een vat wordt een

zoutoplossing met behulp van membraantechnologie

gescheiden in natrium en

chloride. Chloride wordt vervolgens als

desinfectiemiddel in het zwembad water

gepompt. “Het ecologische voordeel is

dat we opslag en transport minimaliseren,

omdat de nodige chloor ter plaatse

wordt geproduceerd.”

De beste manier om vandaag zwembadwater

te desinfecteren is door uv-licht. De

straling op het water neutraliseert bacteriën,

virussen en andere micro-organismen,

en voorkomt de vermenigvuldiging ervan.

Bovendien wordt de gebonden chloor in

het zwembad afgebroken.

De investering in hogerendementsinstallaties loont op lange termijn.

“Chloor is vandaag nog steeds verplicht, en

desinfectie middels uv-licht vindt enkel

in de technische ruimte plaats, niet in het

zwembassin. In de toekomst zullen we

het gebruik van chemicaliën aanzienlijk

moeten en kunnen afbouwen. Hierdoor

wint deze technologie aan belang. Met desinfectie

door uv-licht en ultrafiltratie realiseert

Hellebrekers momenteel zijn eerste

chloorvrije binnenzwembad. >

43


Om onze groei verder te zetten

FUNCTIE

ontvangen, te controleren op

van orders en het proper houden

Je controleert binnenkomende goederen

aan de hand van de bestelbon op

Je registreert de gegevens in het

computersysteem

laden en lossen

Je een relevante werkervaring van 2 tot 5

jaar

een heftruck- en/of

reachtruckattest (pluspunt)

Je aandacht hebt voor kwaliteit en fouten

pakket aan extralegale voordelen

Sterk teamwerk met hoge zelfstandigheid in

Je

goederen te picken

de correcte

Je voert pickings uit met de reachtruck

supervisie

Je goed in team

zonder constante

Goede ligging

diverse (product)opleidingen

Je garandeert een constante

stockbevoorrading

GOESTINGteam.

Je voert regelmatig stockcontroles uit en

Je ruimt je werkplek regelmatig op, sorteert

JE KAN NIET

MEER WACHTEN?

Overtuig ons en

naar hr@bluedrops.eu

ter attentie van Kim.


Een jacht met zwembad op het achterdek.

We kenden de principes van zwemvijvers en

dergelijke, maar een chloorvrije installatie

in een openbaar binnenzwembad is toch

wel innovatief.”

DUURZAAMHEID ALS INVESTERING

Algemeen is de zoektocht naar energiezuinigere

oplossingen de duidelijkste trend op

het gebied van zwemwaterbehandeling.

Dokter: “We merken dat de ecologie tegenwoordig

soms belangrijker wordt dan de

bouw- en beheerkosten. Steeds vaker

gaan we overeenkomsten aan waarbij we

als Hellebrekers de zwembadinstallaties

bouwen en ook dertig jaar onderhoud op

ons nemen. In sommige gevallen inclusief

garanties op energieverbruik. Er wordt

meer vooruit gekeken. Dus investeer je in

hogerendementsinstallaties, zodat je later

minder kosten hebt.”

WATERBESPARING

Niet enkel de energie is een kostenpost om

op te besparen, ook het water wordt meer

en meer gerecupereerd.

vertelt Dokter. “Door UFRO wordt zeventig

procent van het spoelwater gezuiverd en

weer geschikt gemaakt als suppletiewater

voor het zwembad. Dat alles samen maakt

een aanzienlijk verschil in je verbruik.”

Wanneer een vervuilde zwembadfilter

gespoeld wordt, komt daarbij ook warmte

vrij. “We halen nu met warmteterugwin-

ning een rendement van honderd procent.

Koud suppletiewater komt binnen

met een temperatuur van zo’n tien graden

Celsius. Dat wordt middels een warmteterugwinningssysteem

verwarmd naar de

geschikte temperatuur als zwemwater. Als

verwarmingsbron wordt het afvalwater van

de filterspoelingen gebruikt. En zo is de

cirkel rond.” ●

“In veel zwembaden wordt onnodig veel

spoelwater, gebruikt voor het reinigen van

de zwemwaterfilters, in het riool geloosd”,

De installatie van een zwembad met conventionele zandfilters.

45


De robots beschikken over een

gepatenteerde cycloonaanzuiging voor

extra sterke en langdurige zuigkracht.

Optimale reiniging dankzij

intelligente zwembadrobot

Met de Zodiac Alpha iQ biedt de zwembadvakman zijn klanten een robot met optimale prestaties en intelligentie.

De Alpha iQ-reeks is uitgerust met het Sensor Nav System, waarmee de zwembadrobots de lengte, breedte en diepte

van het zwembad kunnen herkennen. Op basis van de verzamelde informatie worden de bewegingen en de reinigingstijd

bepaald, wat zorgt voor een optimale reiniging van het zwembad.

Tekst Fluidra | Beeld Fluidra

De Alpha iQ-reeks van Zodiac bestaat

uit vier modellen: de RA6300iQ,

RA6500iQ, RA6700iQ en RA6900iQ. De

Alpha iQ zorgt voor de ultieme reiniging

van alle zwembadhoeken: van de

wanden tot de waterlijn en de bodem.

Dit dankzij een extra grote aanzuigcapaciteit

en een zeer fijne filtratie van 60 micron.

De RA6900iQ heeft zelfs een dubbele filtratie

(‘dual stage’) van 150 én 60 micron.

AUTONOME WERKING

De elektrische reinigingsrobots werken helemaal

autonoom en hebben geen aansluiting

op het filtersysteem nodig. Het vuil wordt

opgevangen in een eigen filterbak met transparant

venster. Hierdoor is gemakkelijk te zien

hoe vol de filtercartridge zit. Ook wordt het

aangegeven als de filterbak vol zit. De filter is

gemakkelijk toegankelijk en daardoor goed te

reinigen zonder contact met het vuil. Dit zorgt

voor optimaal gebruikersgemak!

SENSOR NAV SYSTEM

De Zodiac Alpha iQ is uitgerust met het

Sensor Nav System. Met deze techniek

kunnen de robots de lengte, breedte en

diepte van het zwembad herkennen. Aan

de hand van deze informatie berekent de

zogenoemde ‘Smart cycle’ de optimale reinigingstijd

voor elk zwembad en worden

de bewegingen geoptimaliseerd. Daarnaast

beschikken de robots over een druksensor,

die ervoor zorgt dat de wanden gemakkelijk

46


De Alpha iQ robot is volledig vanop afstand te beheren, bijvoorbeeld met de app.

Het liftsysteem zorgt ervoor dat de robot al

zijn water verliest voordat hij uit het zwembad

wordt getild.

kunnen worden beklommen en de waterlijn

zo goed mogelijk wordt gereinigd.

‘DE ROBOT

BEREKENT ZELF DE

BEST MOGELIJKE

REINIGINGSTIJD VOOR

HET ZWEMBAD’

NOG MEER VOORDELEN

Deze populaire serie zwembadrobots heeft

Zodiac ontworpen voor maximaal gebruikersgemak.

Zo beschikken de vierwiel aangedreven

robots over een gepatenteerde

cycloonaanzuiging, die een extra sterke en

langdurige zuigkracht garandeert. Door

het liftsysteem is de robot dan weer

gemakkelijk uit het water te halen. De

Alpha iQ komt zelf naar de wand,

kruipt omhoog en blijft daar vervolgens

hangen totdat iemand hem uit het

water haalt. Hierdoor hoeft er niet aan

de kabel te worden getrokken om de

robot uit het zwembad te halen. Bovendien

zorgt het liftsysteem ervoor dat de

robot al zijn water verliest voordat hij uit

het zwembad wordt getild, wat de handeling

nog verder vereenvoudigt.

BEDIENING OP AFSTAND

De Alpha iQ robot is volledig vanop afstand

te beheren. Dankzij de iAquaLink app

kan de voortgang van het reinigen op elk

gewenst moment worden gevolgd. De robot

is ook gemakkelijk te upgraden via verbeteringen

en automatische updates via de app.

Voor de grotere modellen is de app ook te

gebruiken als afstandsbediening.

Zodiac biedt nog een extra voordeel wanneer

er gebruik wordt gemaakt van de app.

De gebruiker krijgt dan namelijk boven op

de drie jaar een jaar extra garantie aangeboden.

Dit op voorwaarde dat de robot binnen

de zes maanden na aankoop gekoppeld

wordt met de iAquaLink app. ●

47


EXCLUSIEVE SAMENWERKING

MET TOP FABRIKANTEN

SPECIAAL VOOR DE PROFESSIONAL

SCP Benelux N.V.

21 Maalbeekweg

B-1930 Zaventem

Tel: +32 (0)2 386 03 40

info.benelux@scppool.com

www.scpeurope.com

Een breed assortiment van exclusieve producten

geselecteerd voor u en volgens uw behoeften.


SCP heeft een van de grootste

assortimenten zwembadreinigers

Tekst & Beeld SCP Benelux

(ADVERTORIAL)

SCP kondigt met trots de uitbreiding van zijn

gamma reinigingsrobots aan met de presentatie

van nieuwe Zodiac en Polaris modellen.

Het SCP assortiment is samengesteld uit

alle technologieën op de markt en kan aan

alle eisen van zwembadeigenaren voldoen:

• hydraulische robots, met de merken

Hayward ® en Vektro ® ;

• batterij-aangedreven robots, met het

merk Vektro ® ;

• elektrische robots, met de merken

Hexagone ® , Hayward ® , Maytronics ® ,

Zenit ® , en nu ook Zodiac ® en Polaris ® .

• Polaris ® maakt deel uit van de Zodiac ®

productfamilie en bestaat al meer dan

veertig jaar.

SCP biedt daarom vijf nieuwe robots aan,

waarvan sommige zijn uitgerust met iAqualink

besturingstechnologie. Dankzij deze

technologie kunnen alle Zodiac ® producten

worden bestuurd via een smartphoneapplicatie,

en in het bijzonder een aantal

van deze elektrische robots:

• drie Polaris-robots met iAqualinkbesturing,

met gemakkelijke toegang tot

de filter en gemakkelijke waterafvoer;

• de W675 met ingebouwde sensoren:

gyroscoop en versnellingsmeter;

• de W655 met vierwielaandrijving voor

gemakkelijke verplaatsing, drie reinigingscycli

en controlebox;

• de W635 biedt twee reinigingscycli;

• de W445 voor bovengrondse en ingegraven

zwembaden met harde wanden, alle

vormen (polyester kuip en tegels) met

grote capaciteit filtertank en extra grote

aanzuigmond (22 cm) en gemakkelijke

toegang tot het filter.

Al deze producten worden aangeboden

in onze catalogus 2022.

Vraag uw catalogus aan:

info.benelux@scppool.com

www.scpeurope.com

www.swimmingpool.eu ●

ZORG DAT U NIET ONTBREEKT IN

ZWEMBADBOUW OFFLINE & ONLINE!

NEEM NU CONTACT MET ONS OP!

M.NOPPE@LOUWERSMEDIAGROEP.BE

ZWembadbou 1/2e.indd 1 11-10-2022 13:43


Blue Drops organiseert

regelmatig opleidingen.

Pvc zwembadfolies:

3D-technologie verenigt

kwaliteit en esthetiek

Vraag aan twintig klanten hoe hun ideale zwembad eruitziet, en de kans is groot dat het merendeel van de warme

en luxueuze uitstraling van een betegeld bad begint te dromen. Opvallend, want in de praktijk nemen betegelde

zwembaden maar een beperkt deel van de markt in. Vooral de prijs, complexe uitvoering en potentiële problemen met

de waterdichting weerhouden mensen ervan om daadwerkelijk voor tegels te kiezen. Maar wil dat daarom zeggen dat

ze hun zwembaddromen moeten inperken? Bram Flobert van Blue Drops vindt van niet.

Tekst Elise Noyez | Beeld Blue Drops

“De markt van pvc-zwembadfolies is de voorbije

jaren enorm geëvolueerd”, zegt Bram

Flobert, medezaakvoerder van zwembadgroothandel

Blue Drops. “De eenvoudige

effen kleuren zijn inmiddels vervoegd door

heel wat verschillende dessins, en zelfs

gestructureerde folies met diverse steen- of

mozaïeklooks. De zwembadbouwer kan

vandaag dus perfect aan de gevarieerde

vragen en dromen van zijn klanten voldoen,

zonder van zijn vertrouwde pvc-folie te

moeten afwijken.”

DE KRACHT VAN 3D-TECHNOLOGIE

In het gamma pvc-folies biedt Blue Drops

onder meer een mooie selectie 3D-folies

van Haogenplast aan. Neem nu de Sto-

neflex Royal met zijn lichtgrijze marmerlook,

of de Stoneflex Sand met het warme

karakter van een natuurlijke kalksteen. De

populaire Stoneflex Bazelet simuleert dan

weer een donkerblauwe natuursteen, en de

recente Larch dessins hebben een opvallende

houtlook. Onder de naam Matrix, tot

slot, zijn er ook verschillende mozaïekimitaties

beschikbaar.

“Op onze website kan je alle opties uitgebreid

bekijken”, vat Bram Flobert samen.

“Zowel onder als boven water. Laat je

echter niet misleiden door de term ‘imitaties’.

De folies zijn niet zomaar met een

dessin bedrukt, maar hebben dankzij

3D-technologie ook een erg realistische

Stalenmap met de 3D-folies van Haogenplast.

50


steen- of houttextuur. Bij de mozaïekfolies

kan je effectief elke voeg voelen, al is

overal natuurlijk wel de minimumdikte van

1,5 mm gegarandeerd.”

Bijkomend voordeel van deze texturen: ze

verbeteren de antislipeigenschappen van

de liners, waardoor deze ook op trappen

en plages veilig en zonder extra ingrepen

of toevoegingen toegepast kunnen worden.

KWALITEIT IN ELKE FASE

Haogenplast is onder Belgische zwembadbouwers

wellicht een minder gekende

naam, maar het Israëlische bedrijf specialiseert

zich al sinds 1944 in de productie

van pvc-membranen en past die expertise

ondertussen ook zo’n dertig jaar toe op

zwembaden en zwembadfolies. “Een van

onze grote troeven is dat we alles in-house

doen”, vertelt Avichai Rosenshtok, VP Sales

Een online simulatie toont het effect van de verschillende texturen, boven en onder water.

bij Haogenplast. “Inmiddels maken we

weliswaar deel uit van een Duitse holding,

maar alles gebeurt nog steeds in onze

‘De slimme verpakking

zorgt voor een enorme

vereenvoudiging op de werf’

productiefaciliteit in Israël, van de verwerking

van het ruwe materiaal tot het verpakken

van de eindproducten. Zo hebben we in

elke stap van het proces complete controle

over de kwaliteit.”

Bram Flobert beaamt: “De kwaliteit van de

producten is uitstekend, maar daar blijft

het niet bij. Het bedrijf denkt ook verder.

Zo verpakken ze de rollen op een zodanige

manier, dat ze ook bij lang durige

opslag niet platgedrukt worden. Dat is

een kleine ingreep, die evenwel voor een

enorme meerwaarde zorgt op de werf.

Op geen enkele plaats zal er namelijk een

slag in de folie zitten, waardoor de goede

verwerking aanzienlijk vereenvoudigd én

versneld wordt.”

AANGEPASTE OPLEIDINGEN

Toch is en blijft het lassen van pvc een

kunst. “Het getextureerde oppervlak van de

3D-folies vraagt in dat opzicht ook wat extra

aandacht en precisie”, geeft Bram Flobert

toe. “Daarom richten we regelmatig lascursussen

in en gaan we binnenkort zelfs met

een delegatie klanten naar de Haogenplast

Academy in Israël.”

De folies zijn niet zomaar met een dessin bedrukt, maar hebben een realistische steen- of houttextuur.

“Zo’n Academy duurt drie à vier dagen

en behandelt alles, van berekening tot

snijden en lassen”, verduidelijkt Avichai

Rosenshtok. “Al is het maar de eerste stap

in ons opleidingsprogramma. Nadien

zorgen we samen met lokale partners nog

voor ondersteuning en kwaliteitscontrole

op de werf. Zo verzekeren we niet alleen

kwalitatieve producten, maar ook een

kwalitatieve uitvoering.” ●

51


ENERGIECRISIS DWINGT

SECTOR TOT NIEUWE AANPAK

Bleek de vorige mondiale crisis voor de zwembadbranche nog een enorme opsteker, dan dreigt de huidige de markt

opnieuw de dieperik in te jagen. De torenhoge energiekosten doen heel wat zwembadeigenaars nu eenmaal stilstaan

bij de kilowatturen die ze jaarlijks in hun installatie pompen, en om dezelfde reden sloten verschillende openbare

zwembaden al tijdelijk hun deuren. “Een duidelijk signaal dat we het als sector anders moeten gaan aanpakken”, meent

Niels Helmond van HRS Pool & Technical Equipment.

Tekst Elise Noyez | Beeld HRS Pool & Technical Equipment

Uw zwembad bedienen

vanaf uw smartphone

Alle informatie wordt

24 uur per dag in

realtime verzonden

Beheert uw apparaten en

controleert de status van

uw zwembad op afstand

Dé finale sleutel ligt bij de sturing.

Alle relevante informatie van en voor

het zwembad wordt 24 uur per dag in

realtime verzonden.

Nieuwe sturingsoplossingen zorgen voor een

optimale afstemming van alle verschillende

technieken.

52


Het hoogtepunt van de crisis hebben we

volgens Helmond in ieder geval nog niet

bereikt. “Duitsland kondigde eind juli al een

verbod aan op het verwarmen van zwembaden

met gas en ook warmtepompen

die niet meer efficiënt werken moeten er

verplicht vervangen worden. Dat zijn drastische

maatregelen, maar het zou me niet

verbazen mochten België en Nederland dit

najaar gelijkaardige acties afkondigen.”

NOOD AAN TOTAALCONCEPT

Om zich nu al op dergelijke situaties voor

te bereiden raadt Helmond zwembadbouwers

aan om zich heel gericht op energiezuinige

oplossingen toe te leggen. “Er zijn

opties genoeg om het energieverbruik van

zwembaden naar beneden te trekken. Maar

het gaat er ook om om alle technieken zo

efficiënt mogelijk te doen samenwerken.

Dat vergt een totaalaanpak.”

DE KRACHT VAN DE ZON

HRS Pool & Technical Equipment ontwikkelde

de voorbije 25 jaar al heel wat

expertise om zwembadbouwers richting

energieneutrale en integrale installaties te

begeleiden. Een absolute constante in dat

verhaal is de zon. “Zonnecollectoren, solarmatten

en zwembadafdekkingen met

solarlamellen zijn een eenvoudige manier

om de warmte van de zon te benutten”,

aldus Helmond, “maar inmiddels kan je

daar ook veel verder in gaan.”

Vorig jaar nog lanceerde HRS zo een innovatief

PVT-paneel met zowel collectoren als

fotovoltaïsche cellen. “Zo geniet je van duurzaam

aangemaakt warm water enerzijds

én hernieuwbare elektriciteit anderzijds.

En die kan dan weer gebruikt worden om

De huidige energiecrisis vraagt om energiezuinige of zelfs -neutrale oplossingen.

een efficiënte warmtepomp aan te sturen.

Inmiddels is de vraag naar PVT-panelen zo

groot, dat zwembadbouwers best niet te

lang wachten om te bestellen.”

"Er zit trouwens nog een nieuwe innovatie

aan te komen”, verklapt Helmond verder.

“Die is gebaseerd op de intussen gekende

solarafdekking, maar zal ook zelf energie

kunnen opwekken!”

WATERBEHANDELING ANDERS BEKEKEN

Toch is het niet alleen de verwarming van

het zwembad die energie vraagt. Ook het

filteren, desinfecteren en behandelen van

water hebben zo hun impact op de globale

energie-efficiëntie. “In België en Nederland

is het gangbaar om zandfilters te gebruiken,

maar bij het terugspoelen van die filters gaan

best wat water en energie verloren. Daarom

bieden we vandaag ook filtersystemen met

cartouches aan. Dat vergt van gebruiker en

zwembadbouwer weliswaar een kleine aanpassing

– je moet de cartouches tijdig vervangen

– maar het energieverbruik ligt wel

aanzienlijk lager.” Voor de verdere waterbehandeling

heeft HRS dan weer een complete

lijn zoutelektrolysesystemen.

STURING ALS VERBINDEND ONDERDEEL

Dat er voor elk onderdeel van het zwembad

energiezuinige oplossingen en alternatieven

bestaan, is duidelijk. Maar de

echte sleutel ligt volgens Helmond in

de combinatie van en interactie tussen die

zaken. “Het zijn niet alleen PVT-panelen

die een zwembad energiezuinig maken;

wel het complete concept van verwarming,

doseertechniek, afdekking, enzovoort.

Daarin speelt de sturing tevens een centrale

rol, want die brengt uiteindelijk alles

samen en zorgt er bijvoorbeeld voor dat

pompen niet onnodig blijven draaien. Ons

recent vernieuwd gamma zorgt zo voor

een optimale afstemming van alle verschillende

technieken.” ●

Voor de waterbehandeling heeft HRS een

complete lijn zoutelektrolysesystemen.

Zoutunit

‘OM HET

ENERGIEVERBRUIK TE

BEPERKEN LAAT JE

DE VERSCHILLENDE

TECHNIEKEN BEST

ZO SLIM MOGELIJK

SAMENWERKEN’

53


HRS POOL & TECHNICAL EQUIPMENT

Anders dan andere...

Wij zijn verhuisd naar Beijerdstraat 11, 4112 NE Beusichem

Beijerdstraat 11 | 4112 NE Beusichem | T: 0031-345517013 | info@zwembadengroothandel.nl | www. zwembadengroothandel.nl


Regeert geld boven veiligheid?

Is er toekomst voor zwemles?

“Als er niet op tijd ingegrepen wordt, zullen er zwembaden en zwemscholen (tijdelijk) moeten sluiten.” Bouwgrond voor

woningen en appartementen is goud waard, terwijl zwembaden en hun onderhoud alleen maar geld kosten. Dan lijkt de

rekening gauw gemaakt. Of niet? Hoe belangrijk vinden we het als samenleving dat zwemlessen en zwemmen haalbaar

en betaalbaar blijven? Shiva De Winter van de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid slaat alarm.

Tekst & Beeld De Winter Group

Het geduld en ondernemerschap van de

managers en zwemschoolhouders en van

de zwemonderwijzers is de afgelopen jaren

tamelijk op de proef gesteld. De ene crisis

was nog niet voorbij, of de volgende diende

zich al aan.

Hoe je het ook wendt of keert, de ondernemers

en de gebruikers zijn de dupe, de

overheid is de gemene deler, en het draait

uiteindelijk allemaal om geld. Is het niet via

de SPUKIJZ regeling, dan zijn het wel de

stijgende lonen of buitensporige energieprijzen.

Het doorberekenen van de kosten

aan de gebruikers maakt van zwemmen of

leren zwemmen een elitebezigheid.

Hoe hoog is het belang van zwemles

en zwemveiligheid? Hoeveel is

zwemveiligheid waard bij de gebruikers,

maar zeker ook voor de overheid?

Er zal geld bij moeten, anders druppelt

de branche leeg. >

Shiva De Winter

55


Geelen Vastgoed_1/4 advertentie.indd 1 25-06-2021 10:54

DURACOVER

Cover system products

Telescopic tube

> For pools between 3,30m - 5,50m

> Available from stock

> Compact to transport

Unique ball bearing

> Easy installation

> By only ONE man

> During pool build

Propulsion Systems bv

Dooren 72 - 1785 Merchtem, Belgium - T +32 2 461 02 53 - info@propulsionsystems.be - www.duratech.be

EcoPure Glasmedia

Gemaakt van 100%

gerecycled glas.

20% besparing op

filtervulling.

Poolquip Balance

Deluxe warmtepomp

Full inverter techniek,

leverbaar in

17 of 19,5 kW

sales@poolquip.com | www.poolquip.com

GEELEN BOUWBEDRIJF B.V.

Engelmanstraat 49 | 6086 BB Neer | Postbus 4408 | 6086 ZG Neer

T+31 (0) 475 59 18 48 | E info@geelen.nl


Geen of minder commerciële zwemscholen

betekent langere wachtlijsten bij de

publieke zwembaden, die nu al bomvol

over hun capaciteit zitten. Het sluiten van

zwembaden uit financieel oogpunt, ook

als dit wordt verkocht onder de noemer

tijdelijk, kan inhouden dat het niet tijdelijk

maar definitief is.

Bouwgrond voor nieuwe woningen is

goud waard. Waar staan een zwembad en

zwemveiligheid qua waarden, tegenover

meerdere woningen en/of zeg maar 60 tot

100 appartementen die op dezelfde plek

zouden kunnen verrijzen?

Als deze tendens zich doorzet, worden de

afwegingen rond zwemles en zwemveiligheid

puur om geld gemaakt. Het kost

namelijk miljoenen om zwembaden op

te knappen, te verduurzamen en te (her)

bouwen. Is het bewegen in het water en het

aanleren van zwemles in de toekomst nog

wel de moeite waard?

‘ALS ER NIET OP TIJD INGEGREPEN WORDT,

ZULLEN ER ZWEMBADEN EN ZWEMSCHOLEN

(TIJDELIJK) MOETEN SLUITEN’

BETER VOORKOMEN DAN BLUSSEN

De afgelopen jaren draaide zwemveiligheid

om preventie en reddingsoperaties. Enkele

losse flodders die de bewustwording bij

mensen moesten oproepen, kwamen nauwelijks

of te weinig aan, doordat de ‘campagnes’

marketingtechnisch niet goed of

te klein werden neergezet. Een geldkwestie

dus, die anders aangepakt moet worden.

Er zou bijvoorbeeld gewerkt kunnen worden

met onderwijspakketten op basisscholen,

om de allerkleinsten al over een mui te leren

en de gevaren van het water bij te brengen.

En met een goede samenwerking tussen

partijen zoals VWS, CBS, publieke zwembranche,

partijen en de commerciële zwemlesaanbieders,

kan er gewerkt worden aan

gerichte bewustwording.

SLUITING VAN ZWEMBADEN

Kort gezegd: de energiecrisis is voor de

zwemlessen als een zwaard van Damocles.

Als er niet op tijd ingegrepen wordt, zullen

er zwembaden en zwemscholen (tijdelijk)

moeten sluiten. Als gevolg hiervan kunnen

er (nog) minder kinderen leren zwemmen,

zullen kinderen met een zwemdiploma

niet tot nauwelijks kunnen oefenen om de

zwemslag vaardig te blijven, en zullen senioren

die moeten blijven bewegen om zoveel

mogelijk pijnvrij de dag door te komen

gedupeerd raken. Wie raakt de gevoelige

snaar in Den Haag om duidelijk te maken

dat het hier om mensenlevens gaat?

SAMENWERKEN IS DE SLEUTEL

Het is aan alle belanghebbende branchepartijen

om Den Haag te mobiliseren

om ervoor te zorgen dat de al zorgelijke

verdrinkingscijfers niet explosief zullen

gaan stijgen. Zwemveiligheid maak je

samen, samen met overheden, branchepartijen,

volwassenen en kinderen. Maar

dan moet daartoe nog wel de mogelijkheid

blijven. Laat het belang en de prioriteit

gauw genoeg in de Kamer bekend raken

– of moeten wij bij wijze van protest daar

een opzetzwembad neerzetten, en zo proberen

aandacht te krijgen?

Shiva De Winter

Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid ●

57


Kwalitatief tot in

de kleinste details

Technologische innovatie in combinatie met precisie, gedetailleerd vakmanschap en een milieuvriendelijke aanpak van

een productie met veel manueel werk: het zijn sinds de oprichting in 1995 de hoekstenen van de bedrijfsfilosofie van

NIVEKO. De firma, die sinds 2018 deel uitmaakt van de Pollet Pool Group uit Waregem, is uitgegroeid tot een internationaal

gerenommeerde speler, die in de zwembadbranche bekend staat om zijn moderne productieprocessen, die zijn partners

op alle mogelijke vlakken ondersteunt en zijn klanten een gevarieerd palet aan configuratiemogelijkheden biedt om

hun eigen unieke ideeën te realiseren.

Tekst Johan Debaere | Beeld NIVEKO

58


De producten worden op maat gemaakt in

twee productiefaciliteiten, met een totale

capaciteit van 800 zwembaden per jaar. De

fabrieken zijn uitgerust met ultramoderne

technologieën, waardoor het gebruik van

materialen gemaximaliseerd wordt, het

werk voor de medewerkers gestroomlijnd

wordt en het hele proces geoptimaliseerd

wordt om de kortst mogelijke leveringstermijnen

voor de klanten te garanderen.

De hoofdzetel omvat binnen en buiten

een showroom, en faciliteiten om nieuwe

partners op te leiden. Tijdens de training

kunnen ze het productieproces en alle faciliteiten

van het bedrijf bekijken.

De productie van geïndividualiseerde

zwembaden vergt veel ambachtelijk werk.

Dankzij de lange traditie van zwembadbouw

wordt de ervaring bij NIVEKO van

generatie op generatie doorgegeven. Elke

nieuwe productiemedewerker krijgt een

doorgedreven opleiding om alle werkzaamheden

die bij de job komen kijken

volledig onder de knie te krijgen. Dankzij

een ongekende knowhow kunnen alle

relevante kennis, verbeteringen en optimale

werkmethoden onmiddellijk in de

praktijk toegepast worden. Dit zorgt voor

een vlotte continuïteit van geschiedenis

en traditie met moderne productiemethoden,

wat het DNA van het merk NIVEKO

vormt.

EFFICIËNTIE

Efficiëntie staat centraal bij NIVEKO, zowel

in de productieprocessen, waar een goede

werkplanning voor de medewerkers en een

correct gebruik van materiaal cruciaal zijn,

als in de samenwerking met de partners.

Het brede scala aan afzonderlijke stappen

is erop gericht de tijd en het werk van de

partners zo efficiënt mogelijk te gebruiken,

en het binnenhalen en uitvoeren van

bestellingen zo eenvoudig mogelijk te

maken. Een reeks marketingactiviteiten,

waaronder promotie van het merk online

en via de klassieke media, helpt om de

verkoop en de naamsbekendheid in de

markt te stimuleren. >

‘WE STAAN VOOR EEN OPEN EN EERLIJKE

BENADERING, MET ALS DOEL MAXIMALE

TEVREDENHEID VAN PARTNERS EN KLANTEN.’

59


a member of

www.niveko-pools.com


De nadruk op lokale zakelijke samenwerkingen en marketing wordt

weerspiegeld in het unieke karakter van het merk NIVEKO, dat

ondanks zijn uniforme visie altijd in staat is om tegemoet te komen

aan de specifieke behoeften van individuele markten en klanten.

De ontelbare configuratiemogelijkheden zijn een van de belangrijkste

voordelen van de zwembaden van NIVEKO. Op die manier kan de

firma de ideeën van de klant perfect in de praktijk realiseren en zo

iedereen tevreden stellen. Een individuele productie heeft tot gevolg

dat elk zwembad ook verschillend is – met configureerbare afmetingen,

kleuren van zwembad en afdekking, types trappen, de klassieke

geïntegreerde elementen of die uit de unieke NIVEKO Plus-lijn. Alles

kan aan de wensen van de klant aangepast worden, terwijl er ook

keuze is uit zeven verschillende zwembadtypes: twee skimmer- en

vijf overloopsystemen.

WATER BESPAREN

Binnen het assortiment skimmer-zwembaden biedt NIVEKO twee

types: Top Level en Invisible. Eerstgenoemde is een klassiek ontwerp,

dat zich in de loop der jaren heeft bewezen. Het is zeer eenvoudig

te installeren en te onderhouden én bespaart water, zelfs bij

intensief gebruik of als kinderen erin spelen en het water in het

rond spettert. De Invisible is een technologisch meer geavanceerde

oplossing, die exclusief door NIVEKO ontworpen werd en waarbij

de skimmeropeningen in de wand van het zwembad geïntegreerd

zijn. Deze oplossing combineert een strak design met functionele

en praktische meerwaarde.

Overloopsystemen bestaan bij NIVEKO in vijf verschillende types,

elk met een eigen uniek design: Multi, Evolution, Advance, Infinity

en Underflow. De Multi overloop kan met een rooster uit steen

of PVC geleverd worden en is gemakkelijk te installeren. Wie van

een minimalistisch design houdt, valt zeker voor de Evolution. De

zwembadrand gaat vloeiend over in de omgeving en accentueert

het wateroppervlak. De Advance sluit dan weer het beste aan bij

een woning met een moderne architectuur. Dit type wordt immers

gekenmerkt door een in het oog springend lijnenspel en is meestal

bekleed met een donkere steen.

NIVEKO biedt natuurlijk ook het beroemde type Infinity, ideaal

voor een tuin met een hellend terrein. Het ononderbroken uitzicht

vanuit het zwembad over de omgeving is een onvergetelijke ervaring.

Het originele overloopmodel Underflow, tot slot, verbergt de

overlooprand onder de omringende muur en combineert de technische

aspecten die kenmerkend zijn voor overloopsystemen met

het praktische van skimmertypes.

Het merk NIVEKO heeft zowel klanten als partners veel te bieden.

De unieke, op maat gemaakte producten vallen vooral in de smaak

van mensen die een zwembad van topklasse willen, dat perfect op

hun wensen en behoeften afgestemd is. De partners waarderen

dan weer de persoonlijke benadering. Ze kunnen steeds bij iemand

terecht die hen een uitstekende technische ondersteuning kan

bieden. Ook op het vlak van marketing kunnen partners terugvallen

op de organisatie van de fabrikant. Het merk NIVEKO staat voor een

open en eerlijke benadering, met als doel maximale tevredenheid

van partners en klanten. ●

61


Alle domotica voor

zwembad in één

kast, met één app

Het zwembadwater opwarmen vanop afstand? De verlichting of filterpomp bedienen met de smartphone? Een alert

ontvangen als zich een probleem voordoet met een installatie? Voor zowel de professionele zwembadbouwer als de

eindklant is het innovatieve domoticasysteem van DURATECH een goede aanwinst. Snel en eenvoudig te beheren via

een uitgebreide app.

Tekst Cindy De Kegel | Beeld DURATECH

Het DURATECH-systeem kost minder, is snel en

eenvoudig te installeren, en integreert alles mooi

in één kast.

62


De vernieuwende producten van DURA-

TECH – Durable Technologies – zijn van Belgische

makelij. Deze producent mikt niet

alleen op hoogstaande kwaliteit, maar is

ook een innovatieve koploper in de zwembadsector.

Zijn nieuwste realisatie is een

compleet domoticasysteem waarin alles

gecentraliseerd is.

“Bij een klassieke installatie heb je een

viertal kasten aan de muur”, vertelt Marc

Lamberts, CEO van DURATECH. “Een

aparte kast voor het rolluik, een voor de verlichting…

Ons nieuw systeem centraliseert

alles in één kast. De bediening gebeurt via

een uitgebreide app met verschillende

mogelijkheden.”

“Momenteel kan je ons domoticasysteem

aan vier items koppelen: een filterpomp,

verschillende warmtepompen, verlichting

en afdekking. De komende jaren breiden

we dit aanbod verder uit, onder andere met

automatische ontsmetting. Ons systeem

is uiteraard het beste afgestemd op eigen

DURATECH-producten, waarmee we een

bidirectionele communicatie hebben. Dat

geeft ons de beste informatie voor een

optimale sturing. Het systeem is zo ontwikkeld,

dat je er ook andere merken aan kan

koppelen, al boet je hierbij soms wat in aan

functionaliteit, omdat we de functies van

andere pompen niet in dezelfde mate van

detail kennen.”

MEEST COMPLETE SYSTEEM

De app werkt zowel met als zonder internet,

maar connectie met internet geeft

meer mogelijkheden. Lamberts: “Alles

wordt automatisch opgeslagen in de cloud,

en de zwembadbediening is dan mogelijk

van overal in de wereld. De eindklant ontvangt

een melding als iets niet naar behoren

werkt. En ook als installateur kan je via

de app ingelicht worden. Zo is het mogelijk

om vanop afstand te bekijken wat er mis is,

en of en hoe je het probleem kan verhelpen.

Dat vertaalt zich in minder verplaatsingen.”

De ecologische voetafdruk verkleint en de

efficiëntie van de installatie verhoogt. Vanaf

de paasvakantie draait het zwembadseizoen

op volle toeren en is elke tijdswinst

mooi meegenomen. Met het DURATECHdomoticasysteem

los je meer problemen

vanop afstand op, help je klanten sneller

vooruit, en heb je meer tijd over voor de

nieuwe installaties.

Met de DURATECH-app bedien je moeiteloos de filterpomp, warmtepomp, verlichting en afdekking.

‘MOEITELOZE BEDIENING VAN FILTERPOMP,

WARMTEPOMP, VERLICHTING EN AFDEKKING’

De Link Touch is een bedieningspaneel dat heel eenvoudig is in gebruik, zelfs door kinderen.

Hoewel België meerdere verdelers van

dit soort domoticasystemen telt, is alleen

DURATECH een Belgische fabrikant. Bovendien

is het systeem het meest complete

op de markt, met een volledige communicatie,

terwijl andere zich beperken tot

het aan- en uitzetten van de aangesloten

toestellen. Dat betekent niet automatisch

een meerkost. Integendeel. “Een installatie

met onze toestellen betekent voor de professionele

installateur een besparing van

1.000 euro netto ten opzichte van een klassieke

oplossing”, zegt Lamberts. “Ons nieuw

systeem biedt dus meer mogelijkheden,

kost minder, is sneller en eenvoudiger te

installeren, en is mooier omdat er maar één

kast aan je muur hangt.”

VAN APP TOT BEDIENINGSPANEEL

DURATECH is trots op de Link Touch, een

bedieningspaneel dat samen met de app

ook het Duratech-domoticasysteem kan aansturen.

Zes jaar geleden begon DURATECH

met de ontwikkeling van dit display, dat perfect

op het nieuwe systeem aan te sluiten is.

“Onze Link Touch is nu drie jaar te verkrijgen.

Dit bedieningspaneel heeft een mooi en

strak design, en is tegelijk heel gebruiksvriendelijk.

Met een kleurenwiel bedien je

de lichten, het systeem geeft de watertemperatuur

aan die je ook makkelijker instelt,

en je stuurt er de afdekking mee aan. De

app is natuurlijk veel uitgebreider, maar de

Link Touch is eenvoudig in gebruik, zelfs

door kinderen.” ●

63


Innovatieve waterbehandeling

maakt komaf met chloor

Van de zwembadinstallatie of -renovatie tot het onderhoud en algemeen welzijn errond. Daarvoor reken je op de

expertise en het uitgebreide aanbod van CF Group Benelux. Niet verwonderlijk dus, dat de groothandel-producent ook

dit jaar zijn producten in de kijker zet op de internationale beurs Piscine Global Europe 2022. Met een aantal innovatieve

technieken voor 2023 in het verschiet.

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld CF Group Benelux

64


Als gerenommeerde groothandel en producent

biedt CF Group Benelux oplossingen

voor zowat alles in en rond een zwembad.

Niet alleen voor de installatie of renovatie

heb je de keuze uit een breed productassortiment,

ook voor het onderhoud en de

veiligheid rondom het zwembad ben je bij

hen aan het juiste adres.

maar is iets duurder. Wil je de hoeveelheid

chloor verder terugdringen, dan is hydrolyse

met koperionisatie een goede oplossing,

bijvoorbeeld met Aquascenic van Hayward.

Deze aanpak is duurder dan zoutelektrolyse.

Welke oplossing je kiest, hangt uiteindelijk

af van de persoonlijke voorkeur van je eindklant

en zijn budget.”

“CF Group zet sterk in op verschillende productwerelden

die de zwembadprofessional van

a tot z ondersteunen. Denk aan filtratiepompen,

verwarming, reinigers, liners, afdekkingen,

maar ook waterbehandelingssystemen, oplossingen

voor lekdetectie en apparatuur om het

zwembad te reinigen”, legt operations & product

manager Gil Galle uit.

ZO MIN MOGELIJK CHLOOR

Het bedrijf ziet de laatste jaren een evolutie

naar waterbehandelingssystemen met

minder chloor.

Galle: “De klassieke manier om chemische

producten aan het water toe te voegen

bestaat nog steeds. Toch zien we een

opmars van zoutelektrolyse en hydrolyse.

CF Group Benelux biedt in alle behandelingsmethodes

de gepaste oplossing. Of je

eindklant gaat manueel aan de slag met

chloor of pH – zoals met Chemoform, Melpool

of Smartchim – of hij kiest voor een

automatisch doseringssysteem, zoals Seko,

Hayward of Microdos. Voor zoutelektrolyse

hebben we standaard- en ‘low salt’-oplossingen

van Hayward. Deze techniek biedt

als voordeel dat het water zachter is en het

systeem veel minder onderhoud vraagt,

Vitii biedt een natuurlijk behandeling van het

zwembadwater, zonder chemische producten.

Wil je volledig komaf maken met chloor?

Dan is het wachten op de lancering van

het chloorvrij systeem Vitii van CF Group,

in het voorjaar van 2023. “Met deze revolutionaire

techniek wordt het water op

natuurlijke wijze in balans gebracht door

een combinatie van uv-stralen, bacteriën

en mechanische filtratie. Hieraan komen

geen ontsmettingsmiddelen zoals chloor,

broom of waterstofperoxide te pas. Het is

de meest gezonde waterbehandeling, die

het lichaam respecteert en ook beter is voor

het milieu.”

OPTIMALE LEVENSDUUR VAN FOLIE

Voor je liner heb je bij CF Group Benelux

een ruime keuze aan oplossingen: van een

unikleur of bedrukte zwembadfolie, over

een met mozaïektekening, tot een uitvoering

met reliëf.

“De meest gekozen zwembadfolie is een van

1,5 millimeter met een bewapeningsnet”,

verduidelijkt Galle. “Deze is sterker en gaat

langer mee. Je moet de folie wel ter plaatse

lassen, wat enige expertise vergt. De gewapende

zwembadfolies kunnen water tot 32

graden moeiteloos aan en bestaan met of

zonder laklaag. Hierin bieden we Renolit

Alkorplan, Coatflex en Elbe aan. Vanaf 2023

zit ook Delifol in ons gamma.”

Een alternatief is een ongewapende liner

van 0,75 millimeter dik. “Deze wordt vooraf

geproduceerd, op maat. De plaatsing gaat

sneller, maar zo’n foliezak is wel minder

sterk. Daartegenover staat dat deze oplossing

budgetvriendelijker is. Onze Evolution-liner

is een hoogwaardige foliezak

uit ftalaatvrij materiaal, met een perfecte

dimensionale stabiliteit en een hoge weerstand

tegen veroudering en vlekken. Voor

Met Aquarite van Hayward behandel je het

zwembadwater door zoutelektrolyse.

dit soort liners kunnen we bovendien zeer

snelle levertermijnen garanderen.”

LEKDETECTIE

Met Route Mate heeft CF Group Benelux

een degelijk lekdetectiesysteem in zijn

portfolio. “Met de druktestkit wek je waterof

luchtdruk in alle buizen en inbouwdelen

op en meet je die druk. Via een drukmeter

of geschikt luisterapparaat (via geregelde

luchtbron) is het mogelijk om een lek te

lokaliseren”, licht Galle toe. “Die toestellen

vragen geen grote investering en bewijzen

hun kwaliteit voor elke zwembadbouwer.

Route Mate is eenvoudig in gebruik en laat

je toe om snel een probleem te detecteren.

Daarnaast bieden we diverse producten

aan om herstellingen te doen, van de bekleding

tot de leidingen en inbouwdelen.”

Dat CF Group van alle markten thuis is, is

wel duidelijk. Net die diversiteit benadrukt

de groep tijdens Piscine Global Europe

2022, waarbij het de klemtoon legt op

duurzame en ecologische ontwikkelingen,

materialen en uitrustingen voor een milieuvriendelijk

zwembad. Naast de delegatie uit

Frankrijk, zijn ook de vertegenwoordigers uit

de Benelux aanwezig. Het ideale moment

om eens bij te praten over deze nieuwe

evoluties in de zwembadsector. Kom zeker

langs op stand 4D 26. ●

65


ALLES WAT U

VERLANGT VAN EEN

ZWEMBADAFDEKKING

Wie op zoek is naar kwalitatieve zwembadafdekkingen en afdeksystemen,

is bij Covrex ® aan het juiste adres. Het bedrijf, met fabriek en kantoren in

Aarschot, startte destijds als een product en merk van LPW Pools, een van

de toonaangevende bedrijven in Europa voor de productie van zwembaden.

Vandaag zijn de Covrex ® zwembadrolluiken toonaangevend in de markt.

Tekst Geert Van Cauwenberge | Beeld Covrex ®

Installateurs van zwembaden hebben

goedgevulde orderboekjes. Door de coronacrisis

piekt de vraag naar privézwembaden.

Volgens cijfers van de Belgische Federatie

van Zwembad- en Wellnessprofessionals

blijkt dat in 2021 in België 6.150 zwembaden

aangelegd werden, wat dubbel zoveel

is als in 2019. En wie zwembad zegt, zegt

ook zwembadafdekking.

VOORDELEN

Een kwaliteitsvol afgewerkte en trendy

zwembadafdekking zorgt er uiteraard voor

dat een zwembad proper blijft. Een afdekking

houdt ook de warmte vast, wat een

positieve impact heeft op de energiefactuur.

Daarnaast zorgt een rolluik voor extra veiligheid

rondom een zwembad. Last but not

least is een mooie zwembadafdekking een

stijlvolle afwerking van het zwembad.

Covrex ® is al jaren de vaste partner voor

zwembadinstallateurs en particulieren

die op zoek zijn naar een betrouwbare en

duurzame oplossing om een zwembad af

te dekken. Dat is geen toeval, want de fabrikant

biedt toepassingen aan die hun nut

al lang bewezen hebben. Bovendien investeert

Covrex ® voortdurend in nieuwe, innovatieve

afdekkingen en aandrijfsystemen.

STERKER, BETER, GEMAKKELIJKER

Een van de sterproducten van de Aarschotse

fabrikant is de zwembadafdekking

Covrex ® Classic.

Het eerste automatische Covrex ® Classic

rolluik werd bijna twintig jaar geleden – in

2003 – door de ingenieurs van Covrex ® ont-

66


De Covrex ® Classic zwembadafdekking voldoet aan de strengste Franse veiligheidsnormen.

worpen. Het doel: een rolluik maken dat

veilig is, isoleert en lang meegaat. En bovendien

bestand is tegen slechte weersomstandigheden,

want een rolluik krijgt het buiten

vaak hard te verduren.

De Covrex ® Classic Lamellen werden onmiddellijk

erg populair in de zwembadwereld.

In 2006 bracht Covrex ® een nieuwe lamellenvariant

op de markt, die nog sterker was,

beter isoleerde en makkelijker te onderhouden

was. Het is deze versie die vandaag de

markt verder blijft veroveren.

STRENGER DAN DE NORMEN

Wat maakt van Covrex ® Classic zo’n

topper? Een van zijn troeven is het ontwerp

op basis van de strengste Franse

veiligheidsnormen, waarbij de fabrikant

zelfs meer dan tweemaal beter doet

dan de wettelijke norm NF P90-308.

Een ander uniek voordeel zijn de sterke

isolerende eigenschappen van de lamellen,

met een zeer hoge isolatiecoëfficiënt.

Zo wordt het warmteverlies tijdens

de nacht en koudere dagen maximaal

beperkt. >

67


Wilt U ”BREEAM”

bouwen conform

EC1 PLUS?

Professionele Tegellijmen

en Voegproducten

www.soprobv.nl


De Top Titanium: een automatisch bovengronds veiligheidsrolluik met aluminium as, rolsteunen en een Covrex ® Lite afdekking in een kleur naar keuze

‘Covrex ® investeert

voortdurend in innovatieve

afdekkingen en

aandrijfsystemen’

En wat te denken van een flexibele

verbinding in plaats van traditioneel

scharnier, wat voor een groot onderhoudsgemak

zorgt?

OPBOUWSYSTEMEN

Covrex ® biedt ook een uitgebreid assortiment

aan van automatische bovengrondse

rolluiksystemen die zich aanpassen aan

zowel bestaande als nieuwe projecten.

Voordeel is dat ze geen zwemruimte innemen

en zeer makkelijk te installeren zijn.

Maak kennis met de Top Titanium, een

automatisch bovengronds veiligheidsrolluik

dat samengesteld is uit een aluminium as,

rolsteunen en een Covrex ® Lite afdekking in

een kleur naar keuze. De Titanium Mobile

biedt dezelfde eigenschappen, en is bovendien

verwijderbaar.

Daarnaast hebben de klanten de keuze

uit de Top Silver, Top Gold, de Top Quartz

en de Top Platinium. De Top Onyx sluit dit

rijtje af. Elk systeem is ideaal voor renovaties,

past zich aan elk nieuw of bestaand zwembad

aan, en vermindert de zwemruimte

niet. Esthetisch, makkelijk en flexibel zijn de

codewoorden. ●

69


Om onze groei verder te zetten

SERVICETECHNIEKER ZWEMBAD

FUNCTIE

Jouw technisch talent ondersteunt onze klanten op een doelgerichte manier. Je biedt

een gepast antwoord op hun technische uitdagingen door de juiste analyse te maken en een

correcte interventie (via mail, telefoon of ter plaatse) uit te voeren.

Je staat in voor de

van onze zwembadbouwers.

Dit doe je via mail, telefoon of via een

gerichte interventie.

Je

omtrent aansluitingsproblemen,

defecten, verkeerde instellingen van

ons divers productengamma (bv.

doseersystemen, ea.).

Je

Je een

Je beschikt over een

Je een

(pluspunt).

Je kennis hebt van

hebt

. .

GSM-abonnement, hospitalisatieverzekering,

Een

waar

eigen initiatief sterk wordt gewaardeerd.

in

de functie.

Je hebt

communicatie over de stand van zaken.

Je ziet erop toe dat

om een gegarandeerde service te

kunnen verlenen naar de klant.

Je bent

van onze retours.

Je

regelmatig met het team.

en brieft

Je

in de wondere

wereld van zwembaden.

Je

Je

Je een

analysevermogen.

bent en graag

werkt.

bent en goed kan omgaan met

hebt met sterk

Deelname aan .

bereikbaar is.

uitmaken van ons

JE KAN NIET

MEER WACHTEN?

Overtuig ons en

naar hr@bluedrops.eu

ter attentie van Kim.


‘WIJ ONTWIKKELEN TEGELS SAMEN MET VIJFTIG

VOORAANSTAANDE TEGELFABRIKANTEN, DUS HEBBEN

WIJ ALTIJD EEN PASSENDE OPLOSSING’

De warme zandtinten en steenachtige grijstonen komen mooi tot uiting bij het zwembad.

Tegels in natuurtinten

voor Drentse Lagune

De Drentse Lagune moet een vakantiegevoel midden in de natuur oproepen. Daarom krijgen de woningen en het

hoofdgebouw een natuurlijke uitstraling, met kleuren en materialen die passen bij het Drentse landschap en de

hunebedden. Tegelgroep Nederland selecteerde daarvoor de meest geschikte tegels en stelde zo een assortiment samen

dat helemaal aan de wensen van Kompare Development voldoet.

Tekst | Desiree Pennings

Beeld | Exagres

De tegels zijn geselecteerd in de showroom

van Tegelgroep Nederland in Andelst, in de

Nederlandse provincie Gelderland. Er werd

gekozen voor afwerkingsniveaus passend

bij de woningen, met steeds warme zandtinten

en steenachtige grijstonen. Extra

aandacht is uitgegaan naar het tegelwerk

van het zwembad en hoofdgebouw. Hier is

gekozen voor tegels van het merk Exagres.

Qua uitstraling en techniek de perfecte

oplossing. “Tegelgroep Nederland ontwikkelt

samen met vijftig vooraanstaande

fabrikanten tegels, dus wij hebben altijd

een passende oplossing”, vertelt Eddie Duikersloot,

key accountmanager projects.

Tegelgroep Nederland werkt bij de Drentse

Lagune in opdracht van Brands Bouw, en

die samenwerking noemt Duikersloot een

verademing. “Brands Bouw is zo prettig

om mee samen te werken. Het is een nononsense

bedrijf, en afspraak is afspraak.

Dat is ook een van onze kernwaarden. Een

van onze speerpunten is onze logistiek. Het

gaat niet alleen om de prijs, maar ook om

de leverbetrouwbaarheid en het nakomen

van afspraken.” ●

71


PARTNER

WORDEN VAN

ZWEMBADBOUW?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op zwembadbouw.eu

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op zwembadbouw.eu verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar zwembadbouw.eu/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanager vertelt u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

72

zwembadbouw.eu


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

AQUAJOGGING DE BUFFEL

Vinkelsestraat 80

5383 KM VINKEL

T +31 85 210 44 40

E info@aquarunner.nl

W www.aquarunner.nl

BOERSLIDES & DISCO B.V

Doornkampsteeg 36

5236 BB DEN BOSCH

T +31 6 376 054 07

W info@boerslides.nl

FLUIDRA BELGIQUE

Rue Louis Blériot 40

1300 GOSSELIES

T +32 8 001 13 52

E info@fluidra.be

INSTICOM

Waaglaan 130

1050 BRUSSEL

T +32 2 627 06 00

E hello@insticom.be

W www.boerslides.nl

W www.astralpool.com

W www.insticom.be

W www.zodiac-poolcare.be

AQUA COVER

CHAUSEE D'ANTON 26

5300 ANDENNE

T +32 85 844 770

E info@aquacover.com

W www.aquacover.be

AQUADOMO

Stropstraat 1

BWT (Best Water Technology)

Leuvensesteenweg 633

B-1930 Zaventem

T +32 2 758 03 10

E bwt@bwt.be

W www.bwt.be

G.GIL PRODUCTION NV

Chaussée de Charleroi 340 B

5070 LE ROUX

T +32 71 38 00 37

E info@ggilpro.eu

W www.ggilpro.be

KSB NEDERLAND

Wilgenlaan 68

1161 JN ZWANENBURG

T +31 20 4079800

W www.ksb.com

9000 GENT

T +32 9 242 58 39

E info@aquadomo.be

W www.aquadomo.be

BENELUX

CF GROUP

Europalaan 74

HRS Pool & Technical

Equipment

LOTEC

Esperantolaan 4

1932 SINT STEVENS WOLUWE

Beijerdstraat 11

3001 HEVERLEE

BELTRAMI NATUURSTEEN

Venetiëlaan 22

8530 HARELBEKE

T +32 56 23 70 00

E info@beltrami.be

W www.beltrami.be

T +32 2 648 17 82

E info.be@cf.group

W www.be.cf.group

4112 NE BEUSICHEM

T +31 34 551 70 13

E info@zwembadengroothandel.nl

W www.zwembadengroothandel.nl

T +32 16 98 01 03

E info@lotec.be

W www.lotec.be

NIVEKO

BLUE DROPS

KONINGINNELAAN 3

9031 DRONGEN

T +32 9 430 77 77

E info@bluedrops.eu

W www.bluedrops.eu

CLEARDRUM BV

Graaf Lodewijklaan 11c

3708 DM ZEIST

T +31 30 767 10 51

E info@cleardrum.nl

W www.cleardrum.nl

IMPRO

Oude Boekeloseweg 9

7553 DS HENGELO

T +31 6 53 75 09 63

E info@im-pro.nl

W www.im-pro.nl

Nivnická 2716

68801" Uherský Brod

T +420 736 290 061

E info@niveko-pools.com

W www.niveko-pools.com

73


ZWEMBADBOUW PARTNERS

Voor uitgebreide informatie over

de zwembadbouw partners,

scan deze QR code met uw smartphone

www.zwembadbouw.eu/bedrijven

POLLET POOL GROUP

PROPULSION SYSTEMS

SIBO FLUIDRA

TSPH

Textielstraat 13

8790 Waregem

T +32 56 78 20 57

E info@polletpoolgroup.com

W www.shop.polletpoolgroup.eu

Dooren 72

1785 MERCHTEM

T +32 2 461 02 53

E info@propulsionsystems.be

W www.duratech.be

Doornhoek 3950

5465 TC VEGHEL

T +31 413 293918

E info@sealtec.be

W www.sealtec.be

Nieuwlandlaan 87 B436

3200 AARSCHOT

T +32 16 62 26 16

E Info@tsph.com

W www.tsph.com"

B E N E L U X

POOL COVER SYSTEMS

Industrieweg 4

2381 WEELDE

T +32 14 82 16 02

E info@poolcoversystems.be

W www.poolcoversystems.be

SCP BENELUX

Maalbeekweg 21

1930 ZAVENTEM

T +32 2 386 03 40

E info.benelux@scppool.com

W www.scpeurope.nl

SOPRO NEDERLAND BV

Kruyderlaan 21 A

3431 BM NIEUWEGEIN

T +31 30 60 50 214

E info@soprobv.nl

W www.soprobv.nl

VAN DORP PROJECTEN B.V.

Fasciantio Boulevard 602

2909 VA

CAPELLE AAN DEN IJSSEL

T +31 10 487 88 00

E projecten@vandorp.eu

W www.vandorp.eu

POOLQUIP

De Vest 50b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 201 9765

E sales@poolquip.com

W www.poolquip.com

SEALTEC

Butschovestraat 30

3384 GLABBEEK

T +32 16 19 71 60

E renolit.belgium@renolit.com

W www.renolit.com

STARLINE

De Vest 50 b

5555 XP VALKENSWAARD

T +31 40 218 2805

E info@starlinepool.com

W www.starlinepool.com

WATERAIR NEDERLAND

Communicatieweg 17

3641 SG MIJDRECHT

T +31 297 233 630

E info@alvaedison.nl

W www.alvaedison.nl

PPC POOLS

Spildoornstraat 34

8792 DESSELGEM

T +32 492 93 52 23

SERA BUSINESS DESIGN

Raadhuisstraat 211

2406 AC ALPHEN AAN DE RIJN

T +31 0172 473 430

TECHNICS & APPLICATIONS

Klaus-Michael Keuhnelaan 9

2440 GEEL

T + 32 14 23 74 95

WOLF ENERGIESYSTEMEN

Blauwe Engel 1

8265 NL KAMPEN

T +31 38 333 50 86

E info@ppcpools.be

E info@sera.nl

E info@aquatop.be

E info-nl@wolf.eu

W www.ppcpools.be

W www.sera.nl

W www.t-and-a.be

W www.wolf-energiesystemen.nl

74


BENELUX

Ontdek onze exclusieve aanbiedingen

in onze brochure

Overwintering 2022

Aanbiedingen uitsluitend voor de vakhandel.

Vind de volledige aanbieding op be.cf.group


BLUEPLUS

STANDARD FILTER

MET PRAHER 6-WEG KLEP

100% GETEST

NA PRODUCTIE

ACCESOIRES

TANK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!