15.11.2022 Views

NNA agenda 2023-LR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

023

INCLUSIEF

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA


inhoudsopgave

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA 2023

- Jaargang 36 -

ISSN 0929-8800

Memorandum ...............................................................................................................................................................................3

Jaarkalender 2023 ................................................................................................................................................................ 5

Feest- en Gedenkdagen 2023 .....................................................................................................................................6

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert

Postbus 249, 6000 AE Weert

+31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

notaris-online.nl

donerenennalaten.nl

Secretariaat

Manuela Depenbrock

Sandra Reijnders

Stichtingen registratie

Manuela Depenbrock

m.depenbrock@louwersmediagroep.nl

Verjaardagen van het Koninklijk huis /

Feestdagen / Schoolvakanties .................................................................................................................................... 7

Jaarkalender 2024 ..................................................................................................................................................................9

Doneren & Nalaten .............................................................................................................................................................13

Profielen en presentaties ..............................................................................................................................................51

Lijst instellingen en stichtingen .............................................................................................................................57

Calendarium ..............................................................................................................................................................................75

Projectmanager

Mark de Lau

m.delau@louwersmediagroep.nl

Eindredactie

Susan Peek

Vormgeving/ Art Direction

E studio@louwersmediagroep.nl

INCLUSIEF

Deze agenda wordt kosteloos in controlled

circulation aangeboden aan alle notarissen

in geheel Nederland.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd

zonder uitdrukkelijke toestemming van

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad

op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg

is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

zijn op deze informatie.

Nederlandse Notarisagenda 2023

1


Memorandum

EIGENAAR

Naam ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Straat ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats ...............................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................

Zakenadres ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................

E-mail .....................................................................................................................................................................................................

Website .................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN

Naam ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Straat ......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Postcode/Woonplaats ...............................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Telefoon ................................................................................................................................................................................................

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................

Nederlandse Notarisagenda 2023

3


Voor een toekomst zonder

tromboseleed

Prof. dr. Leon Schurgers (MUMC+):

“ Mijn droom is om zelf te begrijpen waarom

wij ziektes als trombose ontwikkelen. Wat

kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen

we dat voorkomen? Mijn levensmotto is:

jong sterven op oude leeftijd.”

Een klein bloedstolsel met grote gevolgen

Trombose kan iedereen overkomen: jong of oud,

sportief of niet. Bij trombose blokkeert een bloedstolsel

een bloedvat. Trombose kan in alle bloedvaten

ontstaan en kan leiden tot een trombosebeen, een

longembolie of een hersen­ of hartinfarct.

• In Nederland krijgen ieder uur 11 mensen

een vorm van trombose.

• Dagelijks overlijden maar liefst 40 mensen

aan trombose.

• 1 op de 4 mensen overlijdt aan de (directe

of indirecte) gevolgen van een trombose.

De Trombosestichting zet zich al bijna 50 jaar in om

een einde te maken aan tromboseleed. Wij financieren

wetenschappelijk onderzoek en geven voorlichting.

Er is al heel veel bereikt, maar er is helaas nog heel

veel onduidelijk. Meer onderzoek naar de oorzaken en

behandeling van trombose is noodzakelijk.

Het verschil maken voor trombosepatiënten

Door de Trombosestichting op te nemen in het

testament krijgen trombosepatiënten kans op een

betere behandeling!

Op dit moment krijgt iedere trombose patiënt een

vergelijkbare antistollingsbehandeling. Door het

onderzoek van prof. dr. Leon Schurgers naar de

oorzaken van trombose wordt het mogelijk antistollingsmiddelen

optimaal af te stemmen op wat

een patiënt nodig heeft.

Meer informatie?

Meer weten over nalaten aan de

Trombosestichting? Neemt u dan contact op

met Yen­li Busscher via 071­561 77 17 of

nalaten@trombosestichting.nl


jaarkalender 2023

JANUARI

wk 52 1 2 3 4 5

m

d

w

d

v

z

z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FEBRUARI

wk 5 6 7 8 9

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

MAART

wk 9 10 11 12 13

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

APRIL

wk 13 14 15 16 17

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MEI

wk 18 19 20 21 22

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNI

wk 22 23 24 25 26

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULI

wk 26 27 28 29 30 31

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AUGUSTUS

wk 31 32 33 34 35

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBER

wk 35 36 37 38 39

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OKTOBER

wk 39 40 41 42 43 44

m

d

w

d

v

z

z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER

wk 44 45 46 47 48

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DECEMBER

wk 48 49 50 51 52

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nederlandse Notarisagenda 2023

5


Feest- en gedenkdagen 2023

1 januari Nieuwjaar zondag

6 januari Driekoningen (r.-k.) vrijdag

14 februari Valentijnsdag dinsdag

19 februari Begin carnaval zondag

21 februari Vastenavond (r.-k.) dinsdag

22 februari Aswoensdag (r.-k.) woensdag

7 maart Poerimfeest (isr.) dinsdag

8 maart Biddag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag

22 maart Begin Ramadan (islam.) woensdag

25 maart Maria Boodschap (r.-k.) zaterdag

26 maart Begin zomertijd zondag

2 april Palmzondag (r.-k.) zondag

6 april Witte Donderdag donderdag

7 april Goede Vrijdag vrijdag

6-13 april Pésach (isr. Pasen) (7 dagen) donderdag

09-10 april Pasen zondag/maandag

20 april Idul-fitr (einde Ramadan, Islam.) donderdag

20 april Secretaressedag donderdag

21 april Suikerfeest (Islam.) vrijdag

27 april Koningsdag donderdag

1 mei Dag van de Arbeid zondag

4 mei Herdenking der Gevallenen donderdag

5 mei Bevrijdingsdag vrijdag

14 mei Moederdag zondag

18 mei Hemelvaartsdag (r.-k.) donderdag

25 mei Wekenfeest (isr.) donderdag

28-29 mei Pinksteren (r.-k.) zondag/maandag

18 juni Vaderdag zondag

28 juni Offerfeest (slachtfeest, Islam.) woensdag

18 juli Islamitisch Nieuwjaar dinsdag

15 augustus Maria Tenhemelopneming (r.-k.) dinsdag

19 september Prinsjesdag dinsdag

24 september Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.) zondag

29 september Loofhuttenfeest (isr. -7 dagen) vrijdag

4 oktober Werelddierendag woensdag

7 oktober Slotfeest (isr.) zaterdag

29 oktober Begin wintertijd zondag

31 oktober Halloween dinsdag

1 november Allerheiligen (r.-k.) woensdag

1 november Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag

2 november Allerzielen (r.-k.) donderdag

11 november Sint Maarten (r.-k.) zaterdag

3 december 1e zondag van de Advent (r.-k.) zondag

5 december Pakjesavond dinsdag

6 december Sint Nicolaas woensdag

25-26 december Kerstmis maandag/dinsdag

31 december Oudejaarsdag zondag

6 Nederlandse Notarisagenda 2023


Verjaardagen van het Koninklijk Huis

donderdag 19 januari h.k.h. prinses Margriet (1943)

dinsdag 31 januari h.m. prinses Beatrix (1938)

zaterdag 4 februari h.h. prinses Marilène (1970)

woensdag 22 maart z.h. prins Pieter-Christiaan (1972)

maandag 10 april h.k.h. prinses Ariane (2007)

maandag 10 april z.h. prins Floris (1975)

maandag 17 april z.h. prins Maurits (1968)

dinsdag 18 april h.h. prinses Annette (1972)

donderdag 27 april z.k.h. koning Willem-Alexander (1967)

zondag 30 april mr. Pieter van Vollenhoven (1939)

woensdag 17 mei h.k.h. koningin Máxima (1971)

donderdag 25 mei h.h. prinses Laurentien (1966)

maandag 26 juni h.k.h. prinses Alexia-Juliana (2005)

zaterdag 5 augustus h.k.h. prinses Irene (1939)

vrijdag 11 augustus h.h. prinses Mabel (1968)

woensdag 11 oktober z.k.h. prins Constantijn (1969)

woensdag 18 oktober h.h. prinses Aimée (1977)

vrijdag 27 oktober h.h. prinses Anita (1969)

donderdag 7 december h.k.h. prinses Catharina-Amalia (2003)

maandag 25 december z.h. prins Bernhard jr. (1969)

Christelijke feestdagen in de toekomst

jaar Nieuwjaar Pasen Hemelvaart Pinksteren Kerstmis

2023 zondag 9 april 18 mei 28 mei maandag

2024 maandag 31 maart 9 mei 19 mei woensdag

2025 woensdag 20 april 29 mei 8 juni donderdag

2026 donderdag 5 april 14 mei 24 mei vrijdag

2027 vrijdag 28 maart 6 mei 16 mei zaterdag

2028 zaterdag 16 april 25 mei 4 juni maandag

Schoolvakanties

regio noord: Drenthe, Flevoland (m.u.v. Zeewolde), Friesland, Gelderland (alleen Hattem), Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht

(alleen Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude).

regio midden: Flevoland (alleen Zeewolde), Gelderland (alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen,

Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (behalve

de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek,

Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen, Noord-Brabant (alleen de plaatsen

Werkendam (behalve de kernen Hank en Dussen) en Woudrichem), Utrecht (m.u.v. Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude), Zuid-Holland.

regio zuid: Gelderland alleen de plaatsen Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (alleen de

voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Nijmegen,

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar,

Limburg, Noord-Brabant (m.u.v. Woudrichem en de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam in de gemeente Werkendam), Zeeland.

regio noord regio midden regio zuid

voorjaarsvakantie 25 feb. t/m 5 maart. 2023 25 feb. t/m 5 maart. 2023 18 feb. t/m 26 feb. 2023

meivakantie 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023 29 april t/m 7 mei 2023

zomervakantie 22 juli t/m 3 sept. 2023 8 juli t/m 20 aug. 2023 15 juli t/m 27 aug. 2023

herfstvakantie 21 okt. t/m 29 okt. 2023 14 okt. t/m 22 okt. 2023 14 okt. t/m 22 okt. 2023

kerstvakantie 23 dec. t/m 7 jan. 2023-2024 23 dec. t/m 7 jan. 2023-2024 23 dec. t/m 7 jan. 2023-2024

Nederlandse Notarisagenda 2023 7


HOUD DE

GROENE STRIJD

LEVEND

Met Greenpeace in uw testament

© Julia Petrenko / Greenpeace

Vastberaden en vreedzaam beschermt Greenpeace onze prachtige aarde. Al 50 jaar voorkomen we

milieurampen en pakken we grote misstanden aan. Dankzij steun van mensen zoals u hebben

we walvisjacht gestopt, kwetsbare regenwouden beschermd en kolencentrales dicht gekregen.

Uw nalatenschap betekent dat Greenpeace in actie kan blijven komen. Samen gaan we door tot

ál het leven op aarde is beschermd.

Meer weten? Kijk op greenpeace.nl/nalaten

Benieuwd naar hoe u de groene strijd levend kunt houden? Vraag dan de brochure over nalaten

aan Greenpeace via deze antwoordkaart aan.

Ja, stuur mij de brochure over nalaten aan Greenpeace

Ja, ik wil graag een vrijblijvend persoonlijk gesprek met Gabriëlla van der Ham over nalaten

U kunt de brochure ook telefonisch aanvragen via 020 - 5249 549 of per email: gabriella@greenpeace.nl

Naam:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaats:

Telefoonnummer (optioneel):

Greenpeace respecteert uw privacy. Zie greenpeace.nl/privacy

U kunt deze antwoordkaart gratis

retourneren naar onderstaand

antwoordnummer. Een postzegel is

niet nodig.

Greenpeace Nederland

T.a.v. Gabriëlla van der Ham

Antwoordnummer 11330

1000 PJ Amsterdam

NLNA-08-22


jaarkalender 2024

JANUARI

wk 1 2 3 4 5

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

FEBRUARI

wk 5 6 7 8 9

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

MAART

wk 9 10 11 12 13

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

APRIL

wk 14 15 16 17 18

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

MEI

wk 18 19 20 21 22

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUNI

wk 22 23 24 25 26

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

JULI

wk 27 28 29 30 31

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

AUGUSTUS

wk 31 32 33 34 35

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

SEPTEMBER

wk 35 36 37 38 39 40

m

d

w

d

v

z

z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

OKTOBER

wk 40 41 42 43 44

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

NOVEMBER

wk 44 45 46 47 48

m

d

w

d

v

z

z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

DECEMBER

wk 48 49 50 51 52 1

m

d

w

d

v

z

z 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nederlandse Notarisagenda 2023

9


Zelfs wanneer ik er niet meer ben zou ik

nog altijd graag dieren willen helpen...

Mijn leven staat in het teken van

dieren. Dat heeft het altijd gedaan.

Dieren in de natuur in het bijzonder.

Ik vind ze geweldig. Maar het leven is

eindig. Ook wanneer ik er niet meer

ben wil ik dieren blijven helpen.

Met DierenLot kan dit. Door hen op

te nemen in het testament kunnen

zij ervoor zorgen dat ook in de

toekomst dieren in nood geholpen

kunnen worden. Huisdieren, maar

ook natuurdieren. Mijn nalatenschap

helpt bij het ondersteunen van

lokale dierenhulporganisaties. Denk

aan wildopvang-centra, asielen

of dierenambulances. Allen doen

fantastisch werk. Onmisbaar werk.

Met DierenLot draag ik nu een

steen bij. Zodat het werk door kan

blijven gaan. Niet enkel nu, ook in de

toekomst. Help ook dieren in nood.

Ook bij u in de buurt. Neem DierenLot

op in uw testament.

André Donker

Boswachter, wildlife adviseur en docent én

ambassadeur Stichting DierenLot. André is

regelmatig als natuurverslaggever te gast bij

televisieprogramma’s. (foto: Odiene Agasi)

Scan deze QR code

en vraag online

informatie aan

via onze website

Stichting DierenLot

Dam 20-22

4241 BN Arkel

Telefoon: 0183 - 563 912

E-mail: nalaten@dier.nu

DierenLot.nl

Vul de bon in, kopieer deze of knip uit en stuur op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 51013, 3501 VB

Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt natuurlijk ook mailen naar nalaten@dier.nu of bellen naar 0183 - 563 912.

Ja, ik wil graag dieren helpen wanneer ik er zelf niet meer ben

Ik heb DierenLot al opgenomen in mijn testament.

Ja, ik ontvang graag een uitgebreidere brochure over nalaten aan DierenLot.

Ja, ik heb vragen over nalaten aan DierenLot, neemt u telefonisch contact met mij op.

Ja, ik heb interesse in nalaten aan DierenLot, belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.

Ja, als DierenLot voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik DierenLot graag op in mijn testament.

Neemt u contact met mij op.

Ja, ik neem DierenLot op in mijn testament en oormerk graag mijn nalatenschap aan een of meer

van de Erkend Beneficianten van DierenLot. Neemt u contact met mij op.

Naam Mw. Dhr.

Adres

Postcode/Woonplaats


Telefoon

Geboortedatum


E-mail

NAG-AD-2022

Invullen in blokletters a.u.b.


FOTO: FRANK RUITER

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later

Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de

regie over hun nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij zelf geen kinderen hebben…

Lang hoefden ze niet te overleggen; direct was helder dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd

doel zou gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons helemaal duidelijk waar

deze Stichting voor staat. Onderzoek is namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing

voor MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek.

De keuze laten wij met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het absolute

vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten

de onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van deze ziekte.

Op de vraag of zij nog iets willen meegeven, antwoordt Jos: “Als je in

de omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan voordat het

te laat is. Nu kun je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat

niet, dan zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander

bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je

zaken, voordat het te laat is.”

Wilt u zelf een concrete

bestemming geven aan uw

nalatenschap? Neem dan gerust

contact met ons op via tel. 071-5600500.

Stichting MS Research

www.msresearch.nl

communicatie@msresearch.nl


WWW.DONERENNALATEN.NL


Frans: “Nalaten aan KWF maakt

mijn erfenis extra waardevol”

Nalaten aan KWF, hoe werkt dat?

KWF financiert wetenschappelijk onderzoek naar kanker. 30% daarvan wordt mogelijk

gemaakt door mensen die KWF als erfgenaam hebben. Hierdoor dragen zij op een

bijzondere manier bij aan de gezondheid van volgende generaties. Wil je net als Frans

je erfenis, of een deel daarvan, nalaten aan KWF? Misschien voor onderzoek naar een

bepaalde soort kanker of behandeling? We bespreken de mogelijkheden graag met je.

Meer informatie, en het verhaal van Frans, vind je op: kwf.nl/nalaten

Tegen kanker. Voor het leven.


VOORWOORD

Keuzevrijheid

Hoewel we over het algemeen minder te besteden hebben, blijft de behoefte bestaan om iets goeds

voor anderen te doen. En dat is maar goed ook. Want bij iets minder dan de helft van alle goede doelen

zijn de inkomsten de afgelopen tijd gedaald. Bovendien hebben ook zij minder te besteden, nu alle

kosten hoger worden. Terwijl er nog altijd geld nodig is. Geld voor onderzoek naar ziekten en daarmee

hopelijk naar een eventuele oplossing of genezing. Maar ook geld voor hulpdiensten, die hard nodig

zijn in de huidige oorlogssituatie. Ook is geld hard nodig om armoede te bestrijden of uitbuiting te

voorkomen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de goede doelen die dieren helpen…

De bereidheid in Nederland om elkaar te helpen, is gelukkig nog altijd aanwezig. Mensen stellen een

positieve daad door te doneren aan goede doelen. Dat kan op het moment dat een collectant aan de

deur komt, maar periodiek doneren is ook een optie. We zien daarnaast dat er steeds meer mensen

zijn die (een deel van) hun nalatenschap doneren aan een goed doel. Het financieel steunen van een

goed doel mag nu, of later. Het staat je vrij om te kiezen. Niet alleen het moment van doneren is jouw

keuze, maar ook de grootte van je donatie én het doel waaraan je doneert. Soms kun je zelfs nóg

specifieker aangeven wat je precies wilt steunen. Een bepaald onderzoek van het doel van je keuze,

of misschien wel het onderzoek van jouw eigen arts.

Er is veel mogelijk en daarover lees je meer in het katern Doneren & Nalaten, een vast onderdeel van

de Nederlandse Notaris Agenda. Hierin vind je betrouwbare informatie over diverse goede doelen,

zodat je een keuze kunt maken op welke manier jij een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld.

Deze doelen beschikken allemaal over ANBI status en zijn daarmee vrijgesteld van erfrechtbelasting.

Elke euro komt dus ten goede aan het doel van jouw keuze.

Veel leesplezier toegewenst!

Mark de Lau

Projectmanager Doneren & Nalaten


04 2021065 NNA Doneren & nalaten 2023 js.indd 13 09-11-22 13:43

INHOUD

COVER

WWW.DONERENNALATEN.NL

platform over

schenken, erven

en nalaten

Doneren & Nalaten is hét eerste

‘Omnichannel Platform’ over alle

mogelijkheden met betrekking tot

giften, schenkingen, legaten,

donaties en nalatenschappen

aan Goede Doelen.

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte

van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en

meld u aan voor onze nieuwsbrief!

donerennalaten.nl

Stichting Greenpeace Nederland

Greenpeace: een groene, duurzame wereld

is nodig, beter en haalbaar!...18

KWF Kankerbestrijding

‘Dat we wat gaan betekenen voor anderen,

vinden we een mooie gedachte’...20

Erasmus MC Foundation

De magie van samen iets kunnen betekenen...22

Terre des Hommes

Samen maken we een einde aan kinderuitbuiting ...24

Oogfonds

Vroege opsporing betekent behoud van zicht!...26

Stichting MS Research

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later...28

Stichting Ouwehand Zoo Foundation

Ouwehand Zoo Foundation helpt wilde soortgenoten

van de dieren uit het Dierenpark ...30


INHOUD

Stichting JDRF Nederland

Een wereld zonder type 1 diabetes: een wens voor Levi (4) ...32

Stichting Bears in Mind

We doen er alles aan om beren weer een

beerwaardig bestaan te geven...34

CAS International

CAS International wil een einde maken aan dierenleed

als gevolg van ‘culturele’ evenementen...36

Ronald McDonald Kinderfonds

"Je ouder aan je zijde maakt het verschil"...38

Stichting DierenLot

DierenLot laat geen enkel dier aan zijn lot over...40

Trombosestichting Nederland

Een toekomst zonder tromboseleed, dat is ons doel...44

WereldOuders

WereldOuders gelooft in de kracht van familie...48


STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

Greenpeace: een groene, duurzame

wereld is nodig,

beter en haalbaar!

Al ruim vijftig jaar probeert Greenpeace de wereld wakker te schudden. “Want we móeten de klimaatverandering

in zijn ergste vorm tegen gaan en voorkomen dat er nog meer natuur en biodiversiteit verloren gaat”,

zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. “Greenpeace werkt wereldwijd hartstochtelijk aan

deze twee meest ontwrichtende situaties die we als mensheid moeten oplossen.”

Tekst | Susan Peek

(Beeld: Markus Mauthe)

Greenpeace staat vooral bekend om spectaculaire,

maar veilige en vreedzame acties.

“Maar we doen nog zoveel meer”, zegt Andy.

“We voeren wetenschappelijk onderzoek uit

of steunen dit, we lobbyen, publiceren rapporten,

voeren gesprekken met beleidsmakers en

organiseren klimaatmarsen. Omdat wij echt

geloven dat een groene, duurzame wereld

nodig, beter én haalbaar is.”

VOLKOMEN

ONAFHANKELIJK

“De toekomst is van ons allemaal. Wij vechten

voor een betere toekomst, maar dat kunnen

we niet alleen”, zegt Andy. “Daar hebben we

de hulp van donateurs hard bij nodig! We

nemen namelijk geen geld aan van bedrijven

en overheden. Dat doen we heel bewust

zodat we volkomen onafhankelijk blijven en

dit belangrijke werk kunnen doen. We zijn

helemaal zelfstandig in de afwegingen die wij

maken en volgen daarbij de lijn van de wetenschap.

Ook al betekent dat soms dat we een

pijnlijke boodschap moeten verkondigen.”

en zo’n 600.000 mensen die zich aansluiten

bij de organisatie en haar acties. “We zijn

een beweging voor en door burgers die

een verschil willen maken op het gebied van

klimaat en natuur. Greenpeace faciliteert en

organiseert, maar de burgers zijn degenen

die het doen. Hierin trekken we echt samen

met grote groepen mensen op die allemaal

‘Een groene

toekomst

begint

vandaag’

VOOR EN DOOR BURGERS

Gelukkig kan Greenpeace rekenen op een

grote achterban van zo’n 330.000 donateurs

Al ruim vijftig jaar strijdt Greenpeace tegen de klimaatverandering in zijn ergste vorm en probeert te voorkomen

dat er nog meer natuur en biodiversiteit verloren gaat. (Beeld: Markus Mauthe)

18 donerennalaten.nl


STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

Greenpeace zet zich ook in voor de onderwaterwereld met campagnes als: Bescherm de oceaan, het leven hangt er van af. (Beeld: Paul Hilton)

hetzelfde doel voor ogen houden.” Andy is

zich bewust van het feit dat het soms best

pittige acties zijn. “Maar dat moet ook haast

wel als je tegen de grote vervuilers op deze

aarde strijdt”, zegt hij. “Toch doen we het

altijd veilig en vreedzaam en zijn we juist heel

samenwerkingsgericht.”

LIEFDE EN

VERANTWOORDELIJK­

HEID VOOR DE AARDE

Naast de donaties zijn ook de nalatenschappen

voor Greenpeace onmisbaar. “Via een

testament kunnen mensen hun liefde en

verantwoordelijkheid voor de aarde op een

heel bijzondere manier doorgeven”, zegt

Andy. “Het steunt ons in de strijd om de aarde

tot ver in de toekomst te beschermen.” Het

is Greenpeace al gelukt om o.a. de walvisjacht

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland.

(Beeld: Marten van Dijl)

te stoppen, chemische afvaldumps te voorkomen

en kwetsbare regenwouden te beschermen.

En Greenpeace gaat door tot al het

leven op aarde beschermd is. Zo worden op

dit moment de klimaatverandering, ontbossing

en plastic in de oceanen aangepakt.

ENORM DANKBAAR

Andy is enorm dankbaar dat er mensen zijn

die Greenpeace in hun testament opnemen.

“De droom voor een betere wereld gaat door

na overlijden. En dan is het ontzettend bijzonder

dat ze ons als organisatie vertrouwen om

die droom verder te verwezenlijken. Ik vind

dat echt iets heel groots, onafhankelijk van de

hoogte van de nalatenschap”, benadrukt hij.

“Het voelt gewoon als een enorme eer en

verantwoordelijkheid, waar we uiteraard zorgvuldig

mee omspringen. Dus gaan we graag

het gesprek aan met mensen die overwegen

om aan ons na te laten en vertellen we ze de

verhalen uit eerste hand. Ook beantwoorden

we vragen die er zijn over ons beleid, hoe het

geld besteed wordt en welke impact we er

mee kunnen maken.” Andy tot slot: “Greenpeace

is een Erkend Goed Doel waarbij het

CBF controleert of het gedoneerde geld

ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor een

bijdrage aan een betere wereld. Ook heeft

Greenpeace een ANBI-status, wat betekent

dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt

hoeft te worden en daardoor dus meer geld

naar de projecten kan gaan. Steun ons dus nu,

want de toekomst heeft jou nodig!”

Kijk voor meer informatie op:

https://www.greenpeace.org/nl/acties/

nalaten-aan-greenpeace/

Stichting Greenpeace Nederland

Postadres

Postbus 3946

1001 AS Amsterdam

Bezoekadres

NDSM-Plein 32

1033 WB Amsterdam

T +31 800-422 33 44

E info@greenpeace.nl

W www.greenpeace.org

Bank BANK NL89 TRIO 0338 8885 00

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

19


KWF KANKERBESTRIJDING

‘Dat we wat gaan betekenen

voor anderen, vinden we

een mooie gedachte’

Aan het woord is de 66-jarige Frans Goorhuis, wiens moeder, broer en zus zijn overleden aan kanker. Als

Frans zelf een melanoom ontdekt en nierkanker krijgt, besluit hij dat zijn nalatenschap naar KWF zal gaan.

Tekst | KWF | Beeld | Elvin Boer

Frans: “Toen ik 2,5 jaar oud was, overleed mijn moeder aan de gevolgen

van kanker. Jaren later trokken ook mijn broer, zus én ikzelf het

verkeerde lootje. Gekscherend zeg ik weleens dat ik uit een kankerfamilie

kom. Mijn broer had asbestkanker en was niet meer te redden.

Mijn zus verloor ik een paar jaar geleden aan alvleesklierkanker. Tussen

haar diagnose en overlijden zat slechts 3 maanden. Zelf heb ik nierkanker

en melanoom gehad. Gelukkig sloegen de behandelingen bij mij

aan, maar ik hoop dat dit anderen bespaard blijft. Daarom gaat mijn

erfenis naar KWF”.

KWF IN TESTAMENT

“Ik houd graag de regie over mijn eigen geld. Maar als ik in mijn vriendenkring

vraag wie een testament heeft, hebben veel dat nog niet geregeld.

Dan denk ik: jongens, denk eens na. Manoel en ik hebben geen kinderen.

Dat geldt voor meer homoseksuele stellen. Dan is het helemaal verstandig

om na te denken waar je geld naartoe gaat als je er niet meer bent.

Het maakt me niet uit of mijn geld gaat naar voorlichting, training voor

vrijwilligers, kankeronderzoek of iets anders. Ik wil dat mijn erfenis wordt

besteed aan iets waar op dat moment het meeste behoefte aan is. En

door na te laten aan KWF weet ik dat dat in orde komt.”

GOED GEREGELD

Frans: “Een eenvoudig testament kost maar een paar honderd euro en

dan heb je het gewoon geregeld”. Zijn partner Manoel vult aan: “Het

geeft me een rustig gevoel dat we het goed geregeld hebben. We

kiezen er bewust voor om onze erfenis niet aan onze broers en zussen

te geven. We hebben er goed over nagedacht wie we met ons geld het

beste kunnen helpen. Voor mij zijn dat mijn neefjes en nichtjes in Brazilië.

Voor Frans is dat KWF. Mooi dat we dat zo hebben kunnen regelen.”

NADENKEN OVER NALATEN

Vorig jaar kregen zo'n 124.000 Nederlanders de diagnose kanker. En

inmiddels leven zo'n 830.000 Nederlanders met en na kanker. Ook

voor hen wil KWF zorgdragen voor kwalitatief goed onderzoek en

goede zorg.

Door na te laten aan KWF, draagt u op een bijzondere manier bij aan

de gezondheid en het welzijn van volgende generaties.

20 donerennalaten.nl


KWF KANKERBESTRIJDING

Manoel: ‘Het

geeft me rust

dat alles goed

is geregeld’

Benieuwd naar het hele verhaal

van Frans en Manoel? Kijk dan het

tv-programma De Nalatenschap

terug via kwf.nl/nalaten

Veel mensen vinden het lastig om na te

denken over hun nalatenschap. Maar het kan

ook rust geven als u vast nadenkt over uw

nalatenschap. Weet u bijvoorbeeld dat u belastingvrij

kunt schenken aan KWF, omdat KWF

als erkend goed doel geen erfbelasting hoeft

te betalen? Zo kunnen we uw nalatenschap

volledig inzetten voor onze missie: minder

mensen die kanker krijgen, meer mensen die

genezen, meer mensen die beter leven met

en na kanker en aandacht voor sterven als

iemand niet meer beter kan worden.

En weet u dat u aan kunt geven waar u uw

nalatenschap aan wilt laten besteden? Bijvoorbeeld

aan onderzoek naar een bepaalde

nieuwe behandelmethode of een bepaalde

kankersoort?

CONTACT

Onze juristen zijn gespecialiseerd in familieen

erfrecht en zorgen voor een zorgvuldige

afwikkeling van uw nalatenschap, geheel naar

uw wens.

Bent u geïnteresseerd in een gesprek over

de mogelijkheden om KWF te steunen?

Neem dan contact op met KWF Publieksservice:

0900 202 00 41 (gebruikelijke

belkosten) of nalateninfo@kwf.nl

KWF Kankerbestrijding

Postbus 75508

1070 AM Amsterdam

T +31 20 570 05 00

E nalateninfo@kwf.nl

W www.kwf.nl

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

21


ERASMUS MC FOUNDATION

Erasmus MC Foundation:

De magie van samen

iets kunnen betekenen

De Erasmus MC Foundation zet zich samen met artsen en onderzoekers in voor een gezonde toekomst

voor iedereen. De stichting is het steunfonds van het Erasmus MC waarmee -dankzij de steun van haar

donateurs- wetenschappelijk veelbelovend onderzoek mogelijk is. “Het is zo ontzettend fijn dat we weer

live evenementen kunnen organiseren”, zegt Leonore Tuijt, directeur van de Erasmus MC Foundation.

“Want daarin zie je weer de magie van samen iets kunnen betekenen voor anderen.”

Tekst | Susan Peek | Beeld | Erasmus MC Foundation

SAMEN BELEVEN

De afgelopen jaren stonden veelal in het teken

van corona, wat ook voor de goede doelen

de nodige uitdagingen met zich meebracht.

“Natuurlijk probeer je op allerlei andere

manieren je relaties in stand te houden en

nieuwe donateurs te werven, maar er gaat

niks boven live evenementen zoals de Tour

for Life, de Run4Daniel, de L’Etape Rotterdam,

Swim4Daniel en nog vele andere sponsorbijeenkomsten

en benefietdiners. Dit soort

evenementen zijn dé plek waar verhalen

worden gedeeld, waar alles heel dichtbij komt

en waar ruimte is voor emoties. Mensen doen

mee met een reden. Soms voor zichzelf, soms

voor een ander. Er zijn zoveel verhalen: als het

dán niet tastbaar is waarvoor je het doet…”

Leonore merkt dat mensen blij zijn dat ze

iets kunnen doen om een betere toekomst

te bewerkstelligen. “Door deel te nemen

aan zulke evenementen, zetten mensen hun

machteloosheid om in een daad. Dat ‘samen

beleven’ is enorm belangrijk.”

VIER BELANGRIJKE

PIJLERS

Door te doneren of nalaten aan de Erasmus

MC Foundation, ondersteun je onderzoeken

en zorgprojecten in het Erasmus MC. “Daarbij

hebben we vier belangrijke pijlers”, legt

Leonore uit. “Preventie, waarbij het doel is

om te voorkomen dat mensen ziek worden.

Vroege diagnose, waardoor we eerder en

beter kunnen ingrijpen en de kans op genezing

groter wordt. Betere behandeling, van

mensen die aan een ziekte lijden. En in het

verlengde daarvan zijn we ook bezig met de

kwaliteit van leven te verbeteren.”

‘De Erasmus MC Foundation

zet zich samen met artsen

en onderzoekers in voor een

gezonde toekomst’

Honderden mensen zwemmen in de Wijnhaven in Rotterdam om met elkaar wetenschappelijk onderzoek in het

Erasmus MC Kanker Instituut te steunen.

22 donerennalaten.nl


ERASMUS MC FOUNDATION

Op zaterdag 17 december 2022 vindt de Rotterdam Memory Walk plaats. We wandelen samen om geld op te halen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC.

MAAK OOK EEN

VERSCHIL!

Naast ‘geven bij leven’ in de vorm van een

donatie, is het ook mogelijk om te ‘geven ná

leven’. Leonore constateert dat steeds meer

mensen een goed doel opnemen in hun testament.

“Dat is echt enorm fijn. Ook die steun

is onmisbaar en elke bijdrage is ongelooflijk

welkom.” Het bijzondere aan doneren of nalaten

aan de Erasmus MC Foundation is dat je

zelf kunt bepalen waar je jouw bijdrage aan

wilt besteden. “Dat kan een zeldzame ziekte

zijn, of een specifiek onderzoek. Het is zelfs

mogelijk om het onderzoek van een ‘eigen

arts of afdeling’ te steunen. Zo kun je echt

bedenken wat voor jou persoonlijk belangrijk

is en geven aan iets wat je na aan het hart ligt.”

ROTTERDAM MEMORY

WALK

Een mooi evenement waar Leonore nog even

de aandacht voor wil vragen is de Rotterdam

Memory Walk op 17 december 2022. “Een

wandeling die start en eindigt bij het Erasmus

MC en in het teken staat van het dementieonderzoek

van het ziekenhuis. We starten

tegen het eind van de middag, als de schemer

al is ingezet en de stad gehuld is in kerstsfeer.

Met de circa 7 kilometer lange wandeling

zamelen we geld in voor het dementieonderzoek

van het Erasmus MC. Ontzettend

belangrijk omdat het aantal mensen dat met

dementie leeft in Nederland naar verwachting

toeneemt tot een half miljoen patiënten in de

komende 25 jaar. Onderzoek naar de oorzaken

en een betere behandeling van dementie

zijn daarom van levensbelang,” zegt Leonore

tot besluit.

Kijk voor meer informatie over

dit evenement op:

https://www.rotterdammemorywalk.nl/

Voor algemene informatie over de Erasmus

MC Foundation, of wanneer je vragen hebt of

kennis wilt maken, kun je contact opnemen via:

foundation@erasmusmc.nl of 010-703 48 02.

Stichting Erasmus MC Foundation

Postadres

Erasmus MC Foundation

Postbus 2040

3000 CA ROTTERDAM

Bezoekadres

Kamer GK – 656

Burgemeester s’Jacobplein 51

3015 CA ROTTERDAM

T +31 10 70 34 802

E foundation@erasmusmc.nl

W www.erasmusmcfoundation.nl

Bank NL88 INGB 0000 0029 95

Het peloton van “Samen Touren tegen Kanker” rijdt voor het Erasmus MC langs. Er is een fantastisch bedrag

opgehaald voor het onderzoek waarmee het Erasmus MC Kanker Instituut de kwaliteit van leven van alle

kankerpatiënten vóór, tijdens en na de behandeling wil verbeteren.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

23


TERRE DES HOMMES

Samen maken we een einde

aan kinderuitbuiting

Gedwongen om te werken, verkocht, geslagen, misbruikt. De rechten van miljoenen kinderen worden op

grote schaal geschonden. Ze worden uitgebuit en kunnen niet bouwen aan hun toekomst. Terre des

Hommes strijdt wereldwijd tegen deze uitbuiting van kinderen. Strijd mee. Stop uitbuiting van kinderen.

Tekst en beeld | Terre des Hommes

Kinderhulporganisatie Terre des Hommes

Nederland werd in 1965 opgericht. In het

begin verleende Terre des Hommes Nederland

vooral noodhulp in ontwikkelingslanden.

In de loop der jaren verschoof de focus naar

structurele hulp via lokale partnerorganisaties.

Het stoppen van kinderuitbuiting, de meest

ernstige schending van de rechten van het

kind, werd de missie van Terre des Hommes.

Onder kinderuitbuiting verstaat

Terre des Hommes:

• de ergste vormen van kinderarbeid

• kinderhandel en -migratie

• seksuele kinderuitbuiting (zoals

gebruik van kinderen in prostitutie)

• kindermisbruik

Terre des Hommes heeft daarmee geen

gemakkelijke strijd gekozen, want armoede

drijft mensen soms tot wanhoop. Maar Terre

des Hommes geeft niet zomaar op en blijft

zich samen met haar lokale partners inzetten

voor een wereld zonder kinderuitbuiting. We

beschermen kwetsbare kinderen en kinderen

die worden uitgebuit door middel van

onderwijs en waar nodig opvang, medische

zorg en therapie.

ARMOEDE TEN

GRONDSLAG AAN

UITBUITING

Kinderen uit arme gezinnen maken de meeste

kans om uitgebuit te worden. Daarom steekt

Terre des Hommes veel energie in het bestrij-

den van armoede. We zorgen dat kinderen

naar school gaan om later beter werk te

kunnen vinden. Ook worden gezinnen geholpen

bij het vinden van meer of andere inkomsten,

om te voorkomen dat kinderen worden

uitgebuit. Door onder meer de economische

gevolgen van de Covid-19 pandemie zien we

echter dat kinderarbeid wereldwijd aan het

toenemen is, een zorgelijke ontwikkeling.

MICAMIJNEN IN

MADAGASKAR

Madagaskar is één van de projectlanden van

Terre des Hommes waar nog steeds veel

kinderen moeten werken. Bijvoorbeeld in micamijnen.

Mica is een grondstof die veel wordt

gebruikt in make-up, auto’s en apparatuur.

24 donerennalaten.nl


TERRE DES HOMMES

Rosia in Benato - Madagaskar.

Het glimt mooi en isoleert goed. Maar de glans

is er snel af als je weet dat je daarmee profiteert

van de gevaarlijkste vorm van kinderarbeid.

In Madagaskar werken ruim tienduizend

kinderen in de mijnen. Sommige zijn niet

ouder dan vier jaar. Elke dag moeten ze mee

met hun ouders de tunnels in. Hun werk is

zwaar, ongezond en heel gevaarlijk.

DONATIES ZIJN

ONMISBAAR

Mede dankzij de steun van vele donateurs

slaagt Terre des Hommes er in om kinderen

Jongen aan het werk in de mijn.

uit de mijnen te halen zodat ze naar school

kunnen gaan. Samen met de ouders wordt

gewerkt aan verbetering van het onderwijs. Bij

overheid en bedrijfsleven wordt gelobbyd voor

toeleveringsketens die vrij zijn van kinderarbeid.

LEG JE IDEALEN VAST

Naast structurele donaties kan Terre des

Hommes ook gesteund worden via een nalatenschap.

Een gift via uw testament is een

mooie manier om het werk van Terre des

Hommes te steunen als u er niet meer bent.

Uw idealen leven voort en u biedt de generaties

na u een kans op een beter bestaan.

Twee vriendinnen in Laxmipur - India.

Wilt u hier meer over weten, vraag dan gratis

het door Terre des Hommes ontwikkelde

Erfenisdossier aan via onze website.

Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen

met Angélique van Oversteeg, relatiemanager

nalatenschappen bij Terre des Hommes via

a.vanoversteeg@tdh.nl - 06 53806050

Terre des Hommes

Zoutmanstraat 42 - 44

2518 GS Den Haag, Nederland

T +31 6 53 80 60 50

E info@terredeshommes.nl

W www.terredeshommes.nl

Volg ons op : Twitter - Facebook - Youtube - Linkedin

Kinderen krijgen een maaltijd op school in Madagaskar.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

25


OOGFONDS

Vroege opsporing

betekent behoud van zicht!

Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt. De oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer

oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk oogonderzoek naar het voorkomen en behandelen

van oogproblemen, en steunt patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven

voor mensen met een visuele beperking.

Tekst en beeld | Oogfonds

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek

laten zien dat het uitbannen van

oogproblemen mogelijk is, als er maar genoeg

onderzoek kan worden gedaan. Door oogproblemen

in een zo vroeg mogelijk stadium te

ontdekken en te behandelen, kan 50 procent

van ernstige slechtziendheid en blindheid

worden voorkomen.

Zo ook het onderzoek van oogarts dr. Lemij

(Oogziekenhuis Rotterdam). Hij speelt een

actieve rol bij onderzoek naar glaucoom,

vooral op het gebied van beeldvormende

technieken voor het (vroegtijdig) opsporen

en opvolgen. Als één van de eerste oogartsen

paste hij met succes kunstmatige intelligentie

(AI) toe bij het opsporen van deze veelvoorkomende

oogaandoening. “Vroege opsporing

is cruciaal, als je wacht tot de patiënt klachten

krijgt, dan ben je veelal te laat.”

Bij glaucoom raken de zenuwvezels van het

netvlies beschadigd en sterven af. Gezichtsveldverlies

treedt op vanuit de randen van

het zicht en wordt geleidelijk steeds ernstiger.

De aandoening kent verschillende vormen,

openkamerhoekglaucoom komt in Nederland

het vaakst voor. Glaucoom is de meest

voorkomende oogaandoening die zonder

behandeling leidt tot blijvend zichtverlies of

zelfs blindheid. “Om de schade te beperken

is het belangrijk om in een vroeg stadium de

aandoening te diagnosticeren en zo de gevolgen

te beperken. Glaucoom is een sluipende

oogziekte, heb je (visuele) klachten dan ben

je vaak al te laat. In Nederland hebben zo'n

150.000-200.000 mensen glaucoom. Slechts

de helft weet dit, deze groep loopt een groot

risico om (deels) blind te worden. Zij komen

vaak pas bij de oogarts terecht bij verminderd

zicht en hun glaucoom heeft hun ogen dan al

te ernstig aangetast.

Fundus ernstig glaucoom.

Behandeling van glaucoom is gericht op

het verlagen van de oogdruk, meestal door

oogdruppels. Bij een derde van de patiënten

weten we glaucoom te stoppen. Bij twee derde

kunnen we de progressie afremmen. Maar

ontstane schade aan de oogzenuw valt niet

meer te herstellen.” Opticiens kunnen oogdruk

als service meten, want zelf merk je er weinig

van. Bij te hoge waarden wordt verwezen naar

26 donerennalaten.nl


OOGFONDS

‘Ik had gehoopt dat 75% met AI

kon worden opgespoord,

het resultaat (85%) overtrof dus

mijn verwachtingen!’

Hans Lemij.

het ziekenhuis voor nader onderzoek van de

binnenkant oog en de oogzenuw.

Slechts bij 1 op de 3 mensen met een hoge

oogdruk ontstaat, veelal na jaren, glaucoom. Er is

meer behoefte om glaucoom met een efficiëntere

techniek op te sporen. Ook omdat glaucoom

in een beginnend stadium vaak (nog) niet

herkend wordt door de oogarts/optometrist.

“In het Oogziekenhuis Rotterdam zie ik vrijwel

alleen maar glaucoom-patiënten, dus ik kan

met mijn kennis en ervaring snel zien of iemand

deze aandoening heeft of niet. Maar uit onderzoek

blijkt dat een oogarts in een algemeen

ziekenhuis daar minder ‘geoefend’ in is.

Voor een betere opsporing van glaucoom

wilde ik kunstmatige intelligentie inzetten bij

de analyse van fundusfoto’s. Van onderzoek uit

China wist ik al dat computers fundusfoto's

konden beoordelen op de aanwezigheid van

glaucoom. Echter was deze software alleen

maar toepasbaar op Chinese ogen. Op niet-

Chinese ogen presteerde de Artificial Intelligence

(AI) eigenlijk vrij slecht. Mijn idee was

om een programma te maken dat bruikbaar

was voor ogen van meerdere etniciteiten.”

Om een goed algoritme voor de computersoftware

te schrijven moesten eerst 113.000

(anonieme) fundusfoto's digitaal gelabeld

worden. Een select groepje van twintig

oogartsen en optometristen gaven de foto's

het label ‘glaucoom’, 'geen glaucoom’ of ‘niet

te beoordelen’.

Toen eind 2021 alle foto's gelabeld waren, kon

de kunstmatige intelligentie (AI) worden ingezet

om computers te 'trainen’ in het herkennen

van glaucoom. Uiteindelijk wist een

Chinese AI-ontwikkelaar software te schrijven

die, op basis van de fundusfoto, 85% van de

glaucoom-patiënten kon opsporen.

“Ik had gehoopt dat 75% met AI kon worden

opgespoord, het resultaat (85%) overtrof dus

mijn verwachtingen!”

“Met deze nieuwe opsporingstechniek kan

het aantal ‘vals positieven’ fors worden

verminderd. Digitale screening van de fundusfoto's

is betrouwbaarder dan metingen van de

oogdruk. Bovendien wordt met AI de aandoening

in een veel eerder stadium ontdekt, vaak

al voordat er klachten optreden.”

Het Oogfonds is enorm trots op de mooie

resultaten van het onderzoek van dokter Lemij

dat mede door het Oogfonds is gefinancierd.

Fundus normaal.

Oogfonds

Churchilllaan 11- 16e etage

3527 GV Utrecht

T +31 30 29 66 999

E nalaten@oogfonds.nl

W www.oogfonds.nl

Bank NL21 INGB 0000 0039 10

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

27


STICHTING MS RESEARCH

Niet alleen

voor nu,

maar zeker

ook voor

later

Toen er in de directe omgeving van

Jos en Helma iemand overleed,

realiseerden ze zich dat zij zelf de

regie over hun nalatenschap wilden

hebben. Zeker ook omdat zij zelf

geen kinderen hebben…

Tekst | Karin Smits Beeld | Frank Ruiter

Wilt u zelf een concrete bestemming geven aan uw nalatenschap?

Bijvoorbeeld omdat u affiniteit heeft met een bepaald type onderzoek

of omdat u één van de andere activiteiten van Stichting MS

Research een warm hart toedraagt? U kunt dit op voorhand aangeven

en wij zorgen dat uw nalatenschap uw concrete bestemming

krijgt. Het hoeft uiteraard niet, dan wordt uw nalatenschap geheel

aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Wij kunnen u begeleiden

bij het vinden van een notaris bij u in de buurt en/of andere zaken.

Neem hiervoor gerust contact met ons op via tel. 071 – 5 600 500.

Jos en Helma Molthoff.

28 donerennalaten.nl


STICHTING MS RESEARCH

In 1982 werd bij Helma de diagnose MS vastgesteld. Lang

hoefden ze daarom niet te overleggen; direct was helder

dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd doel zou

gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons

helemaal duidelijk waar deze Stichting voor staat. En om

die reden was de keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk

enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing voor

MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt

voor een bepaald MS-onderzoek, omdat wij hier te weinig

verstand van hebben. De keuze laten wij daarom met een

gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het

absolute vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden

zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten de onderzoeksresultaten

leiden tot de oplossing van deze ziekte, waar ik

overigens geen jaartal aan vasthang, omdat MS helaas zo

ontzettend complex is.”

De familie Molthoff is al jaren vaste donateur van de Stichting.

“Er ligt hier al een aardig stapeltje lijfrente-schenkingen.

Het klinkt als een cliché, maar hoe meer geld voor

onderzoek beschikbaar komt, hoe meer kansen er zijn dat

de oorzaak van MS gevonden kan worden.”

Op de vraag of Jos en Helma nog iets aan de lezers willen

meegeven, antwoordt Jos: “Als je in de omstandigheid bent

nu iets te regelen, doe het dan voordat het te laat is. Nu kun

je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat niet, dan zullen

je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander bestedingsdoel

van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je zaken,

voordat het te laat is.”

Stichting MS Research

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

T +31 71 56 00 500

E directie@msrsesearch.nl

W www.msresearch.nl

Bank NL 17 INGB 0000006989

donerennalaten.nl

29


STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION

Ouwehand Zoo Foundation

helpt wilde soortgenoten van de

dieren uit het Dierenpark

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur

stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Met behulp van de Ouwehand Zoo Foundation

(OZF) worden diverse projecten ondersteund waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands

Dierenpark leven, centraal staan. “Zo helpen wij bedreigde diersoorten en hun leefomgeving te beschermen,

zijn we volop bezig op het gebied van soortbehoud, ondersteunen we onderzoek én geven we

voorlichting en educatie”, zegt José Kok, bioloog bij Ouwehands Dierenpark en bestuurslid bij OZF.

Tekst | Susan Peek | Beeld | Ouwehands Dierenpark

“Dieren die in ons dierenpark leven, zijn eigenlijk de ambassadeurs van

hun soortgenoten in het wild. Zo noemt José als voorbeeld de reuzepanda,

gorilla, ijsbeer, orang-oetan, Afrikaanse olifant en de berberaap.

“Maar het zijn er nog veel meer. Mensen hebben vaak geen idee hoe

slecht het met veel diersoorten gesteld is en hoe belangrijk het is dat

OZF projecten ondersteunt. Vanuit ons dierenpark, maar ook daarbuiten,

geven we hierover informatie, educatie en vragen mensen actief

mee te doen om ons hierbij te helpen.”

ECOSYSTEEM IN

STAND HOUDEN

“Als we nu niet in actie komen, zijn er straks diersoorten verdwenen”,

zegt José. “Weg uit het ecosysteem, met alle gevolgen van dien. Als het

ecosysteem is ontwricht, is het lastig te herstellen. Wat dat betreft is

voorkomen beter dan genezen!” Gelukkig heeft OZF al veel succes-

volle projecten ondersteund. “Er zijn veel kleinschalige, lokale organisaties

die actie ondernemen. Mensen kunnen zich altijd aansluiten bij dit

soort goed georganiseerde initiatieven door OZF te ondersteunen. Wij

kiezen met zorg organisaties en projecten uit zodat we er zeker van zijn

dat het geld goed wordt besteed.”

NATUURBESCHERMING

José vertelt dat er diverse manieren zijn waarop bedreigde diersoorten

geholpen kunnen worden. Een onderdeel daarvan is het beschermen

en in stand houden van de leefomgeving van deze dieren. “Er moet

voldoende ruimte en voedsel zijn.”

SOORTBEHOUD

“Dat draagt positief bij aan het in stand houden van een diersoort.

Daarnaast zijn we volop bezig met internationale fok- en herintro-

30 donerennalaten.nl


STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION

ductieprogramma’s. Op het gebied van fokken beschikken we over

de benodigde kennis. Voor het weer vrijlaten in de eigen leefgebieden

werken we heel nauw samen met de IUCN en andere natuurbeschermingsorganisaties,

die allemaal mensen in het veld hebben en

exact weten wat nodig is. Het is belangrijk dat alle betrokkenen ter

plaatse – dat geldt voor lokale overheden, de lokale bevolking, ecologen,

biologen en andere specialisten – weten wat er gaat gebeuren en

hier achter staan om zo’n missie te laten slagen.”

VOORLICHTING EN EDUCATIE

Helaas zijn mensen vaak de oorzaak van nogal wat ellende, volgens José.

“Denk aan stropers, maar ook het kappen van bossen e.d. Daarom is

voorlichting en educatie zó enorm belangrijk! Door veel aandacht te

besteden aan natuur- en milieueducatie hopen we een stuk bewustwording

bij mensen te creëren zodat onze hulp een langetermijnoplossing

zal zijn.” Ook de projectpartners van OZF kunnen rekenen op

langdurige steun, wat heel belangrijk is bij dit soort trajecten.

ONDERZOEK

“Deze partners in het veld zijn van grote betekenis voor ons. Niet

alleen brengen ze populaties in kaart, maar ze doen ook bruikbaar

onderzoek. Die opgedane kennis, bijvoorbeeld over het gedrag van de

dieren in het wild of wat ze eten, wordt met ons gedeeld en passen wij

weer toe bij de dieren in ons Dierenpark.”

PRACHTIGE PROJECTEN

OZF ondersteunt o.a. Polar Bears International (PBI) met hun onderzoek

naar het gedrag van ijsbeer-moeders. “De klimaatverandering

zorgt voor het smelten van de ijskap, wat gevolgen heeft voor de

ijsbeer. De Noordpool wordt steeds toegankelijker voor de mens

waardoor de ijsbeer wordt gestoord. Ook is er te weinig voedsel voor

de ijsbeer, waardoor ijsberen sterven. Daarnaast worden er minder

jongen geboren, omdat de moeders te weinig vetreserve kunnen

opbouwen om hun jongen maandenlang in het kraamhol te zogen.

PBI brengt alles rondom de kraamholen in beeld; het aantal moeders

dat het kraamhol ingaat en welke moeders met hoeveel jongen maanden

later naar buiten komen.” Het is één van de vele projecten van

OZF waarmee de wilde soortgenoot van een dier in het Ouwehands

Dierenpark wordt geholpen.

Er is al veel bereikt, er is nog veel te doen en er is volop hoop!

Als je wilt, kun je echt wat betekenen. Hoe? Kijk op onze website

www.ouwehandzoofoundation.nl of neem contact op met José Kok

via 0317-650200.

‘Natuurbescherming,

soortbehoud en educatie’

Ouwehand Zoo Foundation

Grebbeweg 111

3911 AV Rhenen

T +31 317 650200

E ozf@ouwehand.nl

W www.ouwehand.nl/ozf

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

31


STICHTING JDRF NEDERLAND

Een wereld zonder type 1 diabetes:

een wens voor Levi van vier

Prikken in zijn vinger, koolhydraten tellen en insuline spuiten: het is de dagelijkse werkelijkheid voor Levi (4)

die type 1 diabetes heeft. “Bij hoge bloedglucosewaardes krijgen we een ander kind”, vertelt zijn moeder

Drissja. “Genezing? We hopen heel erg dat hij het mee gaat maken.” Prof. dr. Bart Roep werkt aan oplossingen

voor type 1. “Wij wetenschappers stoppen niet totdat we type 1 diabetes kunnen genezen.”

Tekst | Suzan van Loenen | Beeld | YNNCK

32 donerennalaten.nl


STICHTING JDRF NEDERLAND

Kinderen zoals Levi, daar zet JDRF Nederland

zich voor in. Iedereen met type 1 diabetes

staat centraal in alles wat we doen. Met

het geld dat wij ophalen, doen wetenschappers

onderzoek naar de genezing, preventie

en betere behandeling van type 1 diabetes.

Samen gaan we van type één, naar type géén.

Kijk voor meer informatie op

www.jdrf.nl/iklaatna of neem contact op met

relatiemanager Henriette Bijl via 06-22873208

of hbijl@jdrf.nl.

Type 1 diabetes heeft grote impact op het

leven van Levi en zo'n 120.000 andere

mensen in Nederland. Bij deze ziekte kan het

lichaam glucose in eten en drinken niet uit het

bloed halen en in je cellen krijgen. Glucose

wordt dus geen brandstof, waarmee je actief

kan zijn. Dit komt doordat het lichaam te

weinig of geen insuline afgeeft. De oorzaak?

Het afweersysteem vernietigt de cellen in de

alvleesklier die insuline moeten maken.

“We weten pas sinds kort meer over de

oor zaak van type 1 diabetes”, vertelt prof. dr.

Bart Roep. Samen met dr. Arnaud Zaldumbide

ontdekte hij dat type 1 geen fout is

van het immuunsysteem. Bij type 1 diabetes

geven de bètacellen, de bron van insuline,

een verkeerd signaal af. Je afweersysteem

reageert daarop. Prof. dr. Bart Roep: “Die

kennis zorgt voor een radicale omslag in

wetenschappelijk onderzoek en behandeling.

Dat we dat weten, brengt ons veel dichter bij

oplossingen voor deze ingrijpende ziekte.”

Maar die oplossing voor type 1 diabetes is er

nu nog niet voor iedereen. Dat betekent dat

in Nederland nog steeds ieder jaar honderden

kinderen zoals Levi de diagnose type 1

diabetes krijgen. Voor Levi kwam die diagnose

in het voorjaar van 2022. Moeder Drissja: “Hij

dronk heel veel. Hij werd chagrijnig of dwingerig

als hij niet razendsnel wat te drinken

kreeg. Als we gingen wandelen, wilde hij na

tien minuten niet meer verder. We kregen in

korte tijd echt een ander kind.”

Uiteindelijk blijkt bij de huisarts dat Levi's

bloedglucosewaarde veel te hoog is. “De

vingerprik was niet te meten", vertelt Drissja.

Ze moeten direct naar het ziekenhuis, waar

een heftige week begint voor het gezin. “Levi

is erg gevoelig. In het ziekenhuis werd er

meteen aan hem getrokken. Bloed afnemen,

veel mensen in de kamer, insuline spuiten. We

herkenden Levi niet meer terug. Het was alsof

hij oogkleppen op had en geen oog meer had

voor anderen.”

Prof. dr. Bart Roep.

Na acht dagen in het ziekenhuis mag Levi

naar huis. Drissja: “Met een hoofd vol uitleg.

Al het eten gaat sindsdien eerst door je hoofd.

Iedere dag is het rekenen en opletten.” Samen

hebben ze langzaamaan een weg in dit ‘nieuwe

leven’ gevonden. “We hopen voor Levi op een

zorgeloos leven, met zo min mogelijk beperkingen”,

spreekt Drissja uit. “Hij gaat nu naar

school. Daar laat hij vol trots zijn sensor en

insulinepen zien. Maar toch blijft zo'n stap

spannend met diabetes.”

Soms denkt Drissja aan Levi's toekomst. “Hij

doet het nu supergoed. We zijn heel trots

op hem. Maar wat als hij een puber is? Hoe zal

dat gaan? Type 1 diabetes gaat zijn hele leven

mee. Ik hoop dat nieuwe ontwikkelingen in

onderzoek het voor hem zo makkelijk mogelijk

maken.” Ze wil vooral dat Levi mee kan

draaien in de maatschappij. “Zonder dat hij

na moet denken over zijn diabetes of over

dingen die hij niet mag of kan.”

Stichting JDRF Nederland

Maanlander 47

3824 MN Amersfoort

T +31 6 22873208

E hbijl@jdrf.nl

W www.jdrf.nl

Bank NL96 RABO 0166 8642 26

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

33


STICHTING BEARS IN MIND

Twee Oekraïense beren werden in oktober 2021 bevrijd uit hun

miserabele onderkomen en dankzij Bears in Mind kregen zij een

beerwaardig bestaan in Het Berenbos

Stichting Bears in Mind:

WE DOEN ER ALLES AAN OM BEREN WEER

EEN BEERWAARDIG BESTAAN TE GEVEN

Bears in Mind is een stichting voor de bescherming van beren en hun

leefgebied. Bears in Mind werkt wereldwijd aan het verbeteren van de

leefomgeving van beren, het redden van mishandelde beren en het

herplaatsen van mishandelde beren in een opvangcentra zoals Het

Berenbos in Rhenen. Ook zorgen zij door middel van voorlichting en

educatie voor bewustwording in de mogelijkheden om harmonieus

samen te leven met de beer, daar waar beren nog van nature in het

wild voorkomen. Met lokale projectpartners brengen zij berenpopulaties

in kaart, zetten educatieprojecten op en signaleren zij beren in nood,

zoals circus- en dansberen, beren in een kleine kooi bij een restaurant

of tankstation. “We doen er alles aan om deze beren weer een nieuw

beerwaardig bestaan te geven.”

HET BERENBOS

Bears in Mind zet zich al sinds 1993 voor de

bescherming van de beer en zijn leefgebied.

Bears in Mind is met Ouwehands Dierenpark

een samenwerkingsverband aangegaan en zo is

Het Berenbos ontstaan: het allereerste berenopvangcentrum

in Europa voor misbruikte beren,

die hier de rest van hun leven weer beer mogen

Tekst en beeld | Bears in Mind

De twee Oekraïense beren leven nu een beerwaardig

bestaan in Het Berenbos.

34 donerennalaten.nl


STICHTING BEARS IN MIND

zijn. “Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark

is eigenlijk hét visitekaartje voor wat wij wereldwijd

doen voor beren”, vertelt Ingrid Vermeulen,

directeur bij Bears in Mind.

BERENWELZIJN,

NATUURBESCHERMING EN

EDUCATIE

“Bears in Mind is internationaal hard aan het

werk en we zetten onze kennis, expertise en

financiële middelen in voor de bescherming van

beren en hun leefgebied in het wild en beren in

gevangenschap. Op het gebied van welzijn ligt

de focus op het tegengaan van wreedheden

waarbij mishandelde of gevangen beren bevrijd

en verzorgd zullen worden. Op het gebied van

natuurbescherming is het belangrijk op zoek

te gaan naar een goede manier waarin mens

en beer harmonieus samen kunnen leven en

beschermen we het leefgebied van de beer.

In beide gevallen is educatie en voorlichting

belangrijk om beer-mens-conflicten en daarmee

berenleed te voorkomen.”

INTERNATIONALE

BERENBESCHERMINGS­

ORGANISATIE

“Er is veel werk aan de winkel”, vervolgt Ingrid.

“Wij vinden het erg belangrijk dat we het

probleem op een duurzame manier aanpakken.

Daarom werken we als Nederlandse stichting

nauw samen met overheden en lokale organisaties

in diverse landen. Niet alleen hebben zij

goed in beeld welke beren er waar in miserabele

omstandigheden zitten, maar ook kennen

zij de lokale cultuur en hebben zij het netwerk

ter plaatse. Door ze actief te betrekken bij de

Een goed berenleven in Het Berenbos.

oplossing, bereik je zo enorm veel meer. Wij

financieren een project of een onderzoek en

ondersteunen met onze kennis zodat deze

mensen voorlichting kunnen geven die afgestemd

is op het lokale kennisniveau en bewustwordingsniveau.”

MOOIE, DUURZAME

RESULTATEN

Naast het bij nagenoeg iedereen welbekende

Berenbos, is Ingrid trots op de vele mooie

en duurzame resultaten die Bears in Mind de

afgelopen jaren behaald heeft. “Dankzij diverse

wetenschappelijke projecten brengen we

berenpopulaties in kaart, doen we tellingen en

oefenen we druk uit op overheden om jachtvergunningen

in te trekken. Een ander mooi

voorbeeld is de verhuizing van twee beren uit

Oekraïne naar Het Berenbos. De dieren zaten

als publiekstrekker bij een speeltuin. In een

slecht verblijf, gevaarlijk voor de kinderen en niet

goed verzorgd door geldgebrek. Bears in Mind

regelt niet alleen de verhuizing van de beren

met al het bijkomende papierwerk, het transport

en de verzorging tijdens de reis, maar gaat

ook in gesprek met de eigenaar. We leggen uit

dat we de beren meenemen naar een betere

leefomgeving, maar ook dat hij geen nieuwe

beren meer mag plaatsen. Ook de kinderen uit

de speeltuin krijgen voorlichting zodat ze weten

dat beren zo niet horen te leven. Ik ben er trots

op dat we een structurele oplossing bieden en

een duurzaam resultaat behalen.” Ingrid geeft

aan dat dit enkele van vele voorbeelden zijn van

het mooie werk dat Bears in Mind doet. “Ons

werk is nog altijd heel hard nodig, maar dit soort

projecten kosten enorm veel geld. We kunnen

dit alleen blijven doen dankzij de steun van

onze donateurs, giften en nalatenschappen die

we mogen ontvangen.” Omdat Bears in Mind

de ANBI-status heeft en beschikt over het CBF

-keurmerk, komt uw nalatenschap volledig ten

goede aan de bescherming van de beren. Met

het opnemen van Bears in Mind in uw testament

maakt u ècht het verschil.

Bears in Mind en de beren steunen kan op

diverse manieren. Neem voor meer informatie

contact op met de stichting via info@bearsinmind.org

of bel (0)317 650 220 of kijk op:

www.bearsinmind.org

Stichting Bears in Mind

Grebbeweg 111

3911 AV RHENEN

T +31 317 65 02 20

E info@bearsinmind.org

W www.BEARSinMIND.org

Dadon moest onder brute dwang rondjes fietsen en dansen in het Russisch circus.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

35


CAS INTERNATIONAL

Protest tegen het stierenvechten in Valencia in

2022 (Beeld: CAS International).

CAS INTERNATIONAL WIL EEN EINDE MAKEN AAN

DIERENLEED ALS GEVOLG VAN ‘CULTURELE’ EVENEMENTEN

CAS International, een stichting waar de naam staat

voor Comité Anti Stierenvechten, begon ooit met de

focus op het tegengaan van stierengevechten.

Inmiddels is het aandachtsveld van de stichting

uitgebreid en willen ze een einde maken aan allerlei

dierenleed als gevolg van ‘culturele’ evenementen.

Tekst | Susan Peek

Denk hierbij aan evenementen zoals de stierenrennen in Pamplona

en Toro de la Vega, één van de meest controversiële stierenfeesten

van Spanje. Naast stieren beschermt CAS ook paarden en koeien uit

de stierenvechtsector. En jachthonden zoals de galgo’s- (Spaanse

windhonden) en podenco’s die op grote schaal misbruikt worden

voor de traditionele jacht. “Ook maken we ons hard voor het welzijn

van andere dieren die lijden als gevolg van cultuur of tradities. Denk

bijvoorbeeld aan ganzen en eenden voor de productie van ganzenlever”,

zegt Maite van Gerwen, directeur van CAS International.

STOKJE OVERGENOMEN

Maite heeft sinds begin oktober het stokje overgenomen van Marius

Kolff, die de afgelopen 18 jaar de directeur was van CAS. “Op 4

oktober, om precies te zijn”, vertelt zij. “Geen betere dag om te

starten dan dierendag!” In de afgelopen jaren heeft CAS al veel voor

elkaar gekregen: er worden geen stierengevechten meer gepromoot

in Nederland en in Catalonië vinden al jaren geen stierengevechten

meer plaats. Ook passen landen de regels aan van bepaalde evenementen.

Zo mag de stier bij de Toro de la Vega al niet meer verwond

en gedood worden door mannen met lansen op paarden. “Dat er

verandering mogelijk is, blijkt daar wel uit. Dus wij blijven strijden”,

zegt Maite.

36 donerennalaten.nl


CAS INTERNATIONAL

VRIJHEID VAN CULTUUR STOPT

WANNEER DIERENLEED BEGINT

Ze benadrukt dat het niet het doel van CAS is om culturele evenementen

of tradities de halt toe te roepen, maar ook binnen cultuur, traditie en

religie valt er iets aan dierenwelzijn te doen. “Binnen Europa is er een

verdrag waarin dieren erkend worden als voelende wezens, die pijn

kunnen lijden en waar dus goed voor gezorgd moet worden. Tegelijkertijd

staat er dat de culturele tradities, religieuze riten en regionaal erfgoed

binnen de lidstaten geaccepteerd moeten worden. In feite betekent het

dat dieren die daaronder vallen, dus uitgezonderd zijn van de dierenwelzijnsregelgeving.

Dat maakt het lastig, omdat sommige landen die uitzonderingspositie

inzetten omwille van gebruiken en tradities. Wat ons

betreft stopt de vrijheid van cultuur wanneer dierenleed begint.”

ELKE STAP IS ER ÉÉN

“Dus moet je lobbyen, zaken bespreekbaar maken en kijken naar de

beste manier waarop tradities kunnen blijven bestaan, maar zónder dat

daarbij het welzijn van de dieren in het gedrang komt.” Maite legt uit dat

het vaak begint bij een stuk bewustzijn creëren. Om dat te optimaliseren

is CAS medeoprichter en coördinator van het Internationale netwerk

lokale, vaak kleine, organisaties die zich in Europa en Latijns-Amerika

inzetten tegen stierenvechten. “Want wat in het ene land werkt, hoeft

niet per se ergens anders ook aan te slaan, weten we inmiddels uit ervaring.”

Als voorbeeld noemt Maite de aanpak in Mexico: “Een rechter in

Mexico-Stad heeft gezegd dat stierenvechten agressie in de hand werkt

waardoor er een toename van huiselijk geweld is. Daarop zijn de stierengevechten

tijdelijk stilgelegd en gaat er een juridisch onderzoek plaatsvinden,

waarna er een uitspraak van de rechter volgt. Soms moeten we

genoegen nemen met kleinere stappen en al zijn die soms via een omweg

bereikt, elke stap is er één!”

STEUN ONS, HET IS NOG

ALTIJD HARD NODIG!

“Samen met de organisaties in de diverse stierenvechtlanden blijven we

volhouden en lobbyen”, zegt Maite, “maar dat kunnen we niet zonder de

hulp van onze donateurs.” U kunt helpen, door CAS International te

steunen. Dat kan op veel verschillende manieren. “Een stier adopteren,

doneren, nalaten maar ook het tekenen van een petitie is voor ons al van

Adoptiestier Marius (vernoemd naar de vorige directeur van CAS) in een opvang

(Beeld: Santuario Vegan/CAS International).

groot belang. Het feit dat mensen in andere landen er iets van vinden, is

het teken voor de lokale organisaties dat er een grote internationale

achterban is die het initiatief steunt”, zegt Maite tot slot.

Voor informatie over doneren en nalaten aan CAS International kunt u

op de website kijken of contact met ons opnemen.

Maite van Gerwen neemt het stokje over van Marius Kolff, die bijna 18 jaar

directeur van CAS International is geweest en veel bereikt heeft in die tijd

(Beeld: CAS International).

Een Spaanse jachthond met haar jong (Beeld: Aitor Garmendia/

CAS International/AnimaNaturalis.

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312

3500 BH Utrecht

Nederland

T +31 30 230 00 93

E

W

info@cas-international.org

www.cas-international.org

Bank NL79 TRIO 0781 4357 57

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

37


RONALD MCDONALD KINDERFONDS

Ronald Mc Donald Kinderfonds:

"Je ouder aan je zijde

maakt het verschil"

Gerard koos voor zijn nalatenschap een goed doel dat dicht bij

hem staat: het Ronald McDonald Huis in Amsterdam.

38 donerennalaten.nl


RONALD MCDONALD KINDERFONDS

Gerard (83) moest als vierjarig kind naar het ziekenhuis

voor een medische ingreep. “Ik weet nu nog

hoe spannend ik het daar vond. Wat was ik blij dat

mijn moeder bij me was.” Omdat hij ieder ziek kind

de aanwezigheid van een ouder gunt, heeft Gerard

het Ronald McDonald Huis in Amsterdam opgenomen

in zijn testament.

DICHTBIJ

“Het Ronald McDonald Huis als goed doel voelt voor mij heel dichtbij.

Daarom is het een logische keuze. Ik ben geboren en opgegroeid

in Amsterdam. Mijn beide kinderen zijn geboren in het VU medisch

centrum, ik heb in Amsterdam gestudeerd en ik heb altijd in die buurt

gewoond. Ik vind het fijn dat ik geld nalaat aan een doel dat lokaal

zoveel impact maakt. Bovendien krijgen de Ronald McDonald Huizen

geen subsidie van de overheid, dus ze kunnen het geld goed gebruiken.

En ik vind het fijn dat er zoveel vrijwilligers werken. Dat geeft mij het

vertrouwen dat mijn geld goed besteed wordt.”

Tekst en beeld | Ronald McDonald Kinderfonds

‘Dag en nacht op

loopafstand van het

ziekenhuisbed’

RUST

“Als je er na een scheiding of na het overlijden van je partner ineens

alleen voorstaat, komt er een moment dat je na gaat denken over

financiële vragen: wat wil ik regelen voor mijn nalatenschap? Het

geeft me rust om daarin mijn zaken goed geregeld te hebben. Ik

ben iemand die de regie wil houden, altijd al. Waarom zou ik andere

mensen opzadelen met mijn nalatenschap, terwijl ik die beslissingen

nu zelf met mijn goede verstand kan maken? Nu is mijn nalatenschap

keurig in orde. En als ik er niet meer ben, kunnen zieke kinderen

hun ouders nog steeds dicht bij zich hebben."

"Als je ziek bent, wil je als kind je ouders dicht bij je hebben,” vertelt

Gerard. “Ik denk dat dat een wereld van verschil maakt. De herinnering

die ik heb van mezelf als vierjarig kind, ineens in het ziekenhuis,

staat me nog zo goed bij. Zo’n vreemde omgeving, om me heen

waren kinderen aan het huilen en de zuster was heel streng voor

me. Wat was ik blij dat mijn moeder dicht bij me was. Die houvast

wil ik ieder kind geven. Ook als ik er straks niet meer ben. Daarom

heb ik het Ronald McDonald Huis in Amsterdam opgenomen in mijn

testament.”

Ronald McDonald Kinderfonds

Stationsplein 13

3818 LE Amersfoort

T +31 88 22 19 000

E info@kinderfonds.nl

W www.kinderfonds.nl

Bank NL 61 RABO 0393 200 000

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

39


STICHTING DIERENLOT

DierenLot

laat geen enkel dier

aan zijn lot over

DierenLot bekommert zich al meer dan 15 jaar over het lot van alle dieren. De missie van DierenLot is nog

altijd hetzelfde, maar de organisatie is inmiddels flink gegroeid. Steeds meer mensen weten DierenLot te

vinden en inmiddels is de grens van het aantal donateurs de 280.000 gepasseerd. “Daar zijn we erg dankbaar

voor”, zegt Sander van Hesteren, “want dankzij de steun van onze donateurs kunnen we nóg meer en

ook steeds mooiere en grotere dierenhulpprojecten ondersteunen.”

Tekst | Susan Peek | Beeld | DierenLot - Sascha Schalkwijk

“We moeten ook wel groeien om aan

het toenemend aantal steunvragen en

de groeiende ondersteuningsbehoefte te

kunnen voldoen”, vervolgt Sander. “Er is

een enorm netwerk aan lokale dierenwelzijnsorganisaties

die op ons rekenen. Onze

hulp is van groot belang voor mens én dier

en is ook in de toekomst onmisbaar. Zeker

in de huidige, dure, tijd waarin we leven.

De hulp van donateurs, bijzondere giftge-

vers en bedrijven kunnen we daarbij hard

gebruiken.”

NALATEN AAN DIERENLOT

Sander vertelt dat er veel trouwe donateurs

zijn, met een hart voor dieren in nood, die

al jarenlang maandelijks het laagdrempelige

bedrag van tenminste € 1,85 per maand

doneren. “Er zijn ook mensen die ons via

een nalatenschap ondersteunen. We merken

dat steeds meer mensen nadenken over

hun testament en een goed doel als (extra)

erfgenaam aanwijzen. Door DierenLot op te

nemen in uw testament, kunt u een wereld

van verschil maken voor mens en dier, ook

als u er zelf niet meer bent. Een mooie

gedachte. Als ANBI en CBF gecertificeerde

organisatie bent u ervan verzekerd dat uw

nalatenschap echt ten goede komt aan de

hulp voor dieren.”

40 donerennalaten.nl


STICHTING DIERENLOT

SPECIFIEKE WENSEN?

DAT KAN!

“Het kan natuurlijk zijn dat u een specifiek

dierenhulpproject wilt steunen, of een lokale

organisatie bij u in de buurt. Of u bent een ware

hondenliefhebber en wilt graag dat uw nalatenschap

besteed wordt aan hulp voor honden?

Bij ons is dat mogelijk. Wij zullen ervoor zorgdragen

dat al deze specifieke wensen, die u

kunt laten beschrijven in uw testament, ook zo

goed als mogelijk en binnen ons kunnen uitgevoerd

zullen worden.”

‘Kom in actie

voor dieren

in nood’

WIJ ZIJN ER OOK VOOR

ÚW HUISDIER

“Als geen ander begrijpen wij dat u zich

misschien afvraagt wat er met uw eigen

huisdier gebeurt als u er niet meer bent. Wij

kunnen u geruststellen. Want DierenLot laat

geen enkel dier aan zijn lot over. Als u besluit

DierenLot op te nemen in uw testament,

dan bieden wij de mogelijkheid om zorg te

dragen voor opvang en herplaatsing van uw

geliefde huisdier.”

MAARTEN STOOPENDAAL

DROOMCHEQUE

DierenLot is erg dankbaar voor alle donaties en

nalatenschappen. “Daar kunnen we weer menig

dierenhulporganisatie mee steunen. Zoals

bijvoorbeeld door middel van een Maarten

Stoopendaal Droomcheque. Maarten Stoopendaal

was één van de oprichters van Stichting

DierenLot. Hij overleed helaas in februari 2020.

Door middel van deze Droomcheques zetten

wij zijn passie voor dierenhulpverlening graag

voort. Hiermee kunnen we ook grote dromen

mogelijk maken op het gebied van dierenwelzijn.

Fantastisch om te kunnen doen.”

Dierenarts en DierenLot ambassadeur Piet

Hellemans. (Beeld Sascha Schalkwijk)

DIERENLOT ACADEMIE

Volgens Sander wordt kennis- en informatieoverdracht

steeds belangrijker en hij ziet daarin

een toenemende vraag vanuit de lokale dierenhulporganisaties.

”Gelukkig zijn er weer fysieke

evenementen mogelijk. Zo organiseren wij twee

maal per jaar het Landelijk Congres Dierenhulpverlening

, speciaal voor de medewerkers en

vrijwilligers van onze beneficianten, waarbij veel

kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld.

Dierenhulpverleners die hierbij aanwezig

zijn kunnen presentaties en workshops bijwonen.

Dit is enorm nuttig om dierenhulp verder

te professionaliseren. Daar hebben de dieren

in nood baat bij én dat is wat onze donateurs

en bijzondere giftgevers graag zien. Zo goed

en efficiënt mogelijk dieren helpen. Naast deze

evenementen heeft DierenLot ook een eigen

Academie. Docenten uit de praktijk bieden hier

hun expertise aan en trainen dierenhulpverleners

over een specifiek onderwerp. Van dieren

EHBO tot onderwerpen die meer gericht zijn

op de organisatie of omgang met gemeenten.

Dierenhulporganisaties kunnen hier écht

hun voordeel mee doen.“ Het moge duidelijk

zijn: DierenLot is, net als de achterban in de

vorm van lokale dierenhulporganisaties, enorm

belangrijk voor mens en dier.

Kijk voor meer informatie of als u wilt doneren

of nalaten op: www.dieren.nu

Stichting DierenLot

Postbus 377

4200 AJ Gorinchem

T +31 183 56 39 12

E info@dier.nu

W www.dier.nu

Bank NL28 INGB 0000 0023 29

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

41


“Goed doen, voor

nu en voor later.

Iets mooiers dan

een liefdevol thuis

kunt u niet nalaten.”

Wilt u een gift nalaten aan

WereldOuders?

Ook na uw overlijden kunt u nog

van betekenis zijn voor anderen.

Met uw gift geven we kwetsbare

en thuisloze kinderen in Latijns-

Amerika een stabiele en warme

thuisbasis, zodat ze kans hebben

op een betere toekomst. Vanuit de

veiligheid van een familie krijgen de

kinderen individuele aandacht en

steun op het gebied van medische

zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.

Kijk voor meer informatie op:

www.wereldouders.nl

What you leave behind,

determines what lies ahead

Wilt u, net als dr. Jane Goodall het verschil maken voor de chimpansees

en hun leefgebieden? Door het Jane Goodall Instituut Nederland op te

nemen in uw testament, draagt u bij aan een wereld waarin mens, dier

en natuur in harmonie met elkaar samenleven!

Wilt u het Jane Goodall Instituut Nederland opnemen in uw

testament of heeft u vragen? Kijk op www.janegoodall.nl/nalaten

of neem contact op met Monique Spaan: info@janegoodall.nl


Gaat u ook voor een

wereld zonder type 1 diabetes?

Levi is pas vier jaar. Type 1 diabetes gaat zijn hele leven mee. Ik hoop dat

nieuwe ontwikkelingen in onderzoek het voor hem zo makkelijk mogelijk maken.

Genezing? We hopen heel erg dat Levi het mee gaat maken.

Type 1 diabetes heeft grote impact op het leven van Levi en zo’n 120 duizend andere mensen in Nederland.

Bij deze ziekte kan het lichaam glucose in eten en drinken niet uit het bloed halen en in je cellen krijgen. Glucose

wordt dus geen brandstof, waarmee je actief kan zijn. Dit komt doordat het lichaam te weinig of geen insuline

afgeeft. De oorzaak? Het afweersysteem vernietigt de cellen in de alvleesklier die insuline moeten maken.

Mensen met type 1 diabetes moeten daarom zelf insuline toedienen. Ook controleren zij de hele dag door hun

bloedsuiker. Dat maakt type 1 diabetes een ziekte die 24 uur per dag impact heeft.

Type 1 diabetes in feiten en cijfers:

• Ieder jaar krijgen 500 tot 550 kinderen in Nederland de diagnose type 1 diabetes.

• Type 1 diabetes is, na astma, de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen.

• In Nederland hebben ongeveer 120 duizend mensen type 1 diabetes, waarvan 15 duizend

kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Kinderen zoals Levi, daar zet JDRF Nederland zich voor in. Iedereen met type 1 diabetes staat centraal

in alles wat we doen. Met het geld dat wij ophalen, doen wetenschappers onderzoek naar de genezing,

preventie en betere behandeling van type 1 diabetes. Samen gaan we van type één, naar type géén.

Als u JDRF Nederland steunt, draagt u bij aan een wereld zonder type 1 diabetes. Gunt u kinderen als Levi

een zorgeloos leven zonder beperkingen? Scan de QR-code voor meer informatie, ga naar

www.jdrf.nl/iklaatna of neem contact op met relatiemanager Henriette Bijl via 06-22873208 of hbijl@jdrf.nl.

jdrf.nl


TROMBOSESTICHTING NEDERLAND

Trombosestichting:

voor een toekomst

zonder tromboseleed

Tom Bos, directeur van de Trombosestichting.

44 donerennalaten.nl


TROMBOSESTICHTING NEDERLAND

Ieder uur krijgen maar liefst 11 mensen trombose. Trombose is één van de belangrijkste doodsoorzaken in

Nederland. Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel, bijvoorbeeld in een been, de

longen, het hart of de hersenen. Iedere dag overlijden maar liefst 40 mensen aan de gevolgen van trombose.

De Trombosestichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, preventie en behandeling van

trombose, om tromboseleed te verzachten.

Tekst en beeld | Trombosestichting Nederland

TROMBOSELEED

VERZACHTEN

Al bijna vijftig jaar zet de Trombosestichting

zich in voor een toekomst zonder tromboseleed.

“Jaarlijks worden zo’n 100.000 mensen,

jong en oud, getroffen door een bloedstolsel

in de ader of slagader. Dit veroorzaakt een

hoop leed”, vertelt Tom Bos, directeur van de

Trombosestichting. “Mensen kunnen overlijden

aan de gevolgen van trombose. Anderen

krijgen te maken met grote restschade,

zoals chronische pijnklachten en vermoeidheid,

waarbij de kwaliteit van het leven hard

achteruit gaat.”

FINANCIEREN VAN

ONDERZOEK

De Trombosestichting financiert ieder jaar

meerdere wetenschappelijke onderzoeken

naar trombose. Elk onderzoek voldoet aan de

hoogste kwaliteitseisen en wordt uitgevoerd

we hopen steeds meer te weten te komen

over de ziekte en het verloop.”

VOORLICHTING

Naast het financieren van onderzoek is het

geven van voorlichting ook een belangrijke

taak van de Trombosestichting. Zo zijn via

de website gratis diverse brochures aan te

vragen over de mogelijke oorzaken en symptomen

van trombose. “Herken de symptomen.

Want hoe eerder je er bij bent, hoe

beter er op ingespeeld kan worden”, aldus

Bos.

onderzoek en voorlichting. “We zitten in een

moeilijke periode”, vertelt Bos. “We komen

als maatschappij net uit een pandemie en

hebben op dit moment door verschillende

oorzaken een slecht economisch milieu. Dit

maakt het voor ons steeds moeilijker om

donaties te krijgen. Daarom worden donaties

uit nalatenschappen voor ons steeds belangrijker.

Want één ding is zeker: de strijd tegen

trombose moet onverminderd doorgaan, nu

en in de toekomst!”

Elke gift, groot of klein, is waardevol en zal

volledig ten goede komen aan het werk van

de Trombosestichting. Als Algemeen Nut

Beogende Instelling (ANBI) is de Trombosestichting

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Daarnaast is de Trombosestichting een

door het CBF erkend goed doel.

‘Elke gift, groot of klein, is

waardevol en komt ten goede aan

het werk van de Trombosestichting’

door gerenommeerde wetenschappers en

onderzoeksgroepen van topinstituten in

Nederland. “Zo ondersteunden wij dit jaar

een klinisch onderzoek naar een dotterbehandeling

bij een longembolie, waarmee de

volledige bloedprop verwijderd wordt. Hierdoor

kan de patiënt weer vrijer ademen”,

aldus Bos. Ook loopt er een onderzoek naar

de oorzaak van trombose bij CARIM Universiteit

Maastricht. “Veel mensen die een trombose

hebben gehad, horen van de arts dat de

exacte oorzaak niet precies te achterhalen is.

Er is nog veel meer onderzoek nodig, maar

ANTISTOLLINGSPAS

Voor mensen die anti-stollingsmedicatie

gebruiken, is er de Antistollingspas. Op deze

pas staan alle gegevens die van belang zijn

rond behandelingen met bloedverdunners.

Bos vertelt: “De Antistollingspas is gratis

aan te vragen. Door bloedverdunners, oftewel

anti-stollingsmedicatie, kunt u dan wel

minder snel een trombose krijgen, maar u

bloedt ook heviger en langer dan zonder

bloedverdunners. Met deze pas kunt u

overal laten zien dat u anti-stollingsmedicatie

gebruikt. Zo kunnen behandelaars beter

inspelen op uw medische situatie en wordt

de kans op vervelende gevolgen van uw

medicijngebruik verkleind.”

NALATENSCHAPPEN

Mede dankzij de steun uit nalatenschappen

kan structureel worden geïnvesteerd in

Trombosestichting Nederland

Postbus 100

2250 AC Voorschoten

T +31 71 561 77 17

E tsn@trombosestichting.nl

W trombosestichting.nl

Bank NL35 INGB 0000 3020 30

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

45


Heeft u

oog voor

haar

toekomst?

Lizzy heeft de pech dat ze al op jonge

leeftijd ernstig bijziend is. Met het risico

dat ze later zelfs blind wordt.

Daar legt het Oogfonds zich niet bij neer. Wij geloven

in een toekomst waarin iedereen kan blijven zien

waar hij of zij van houdt. Hiervoor is wetenschappelijk

oogonderzoek onmisbaar.

Vroeger werden mensen met staar niet behandeld. Ze

zagen hun leven door een waas en legden zich daar bij

neer. Maar dankzij de wetenschap is er een operatieve

behandeling gekomen die steeds verder is verfijnd. Met

als gevolg dat staar tegenwoordig geen invloed meer

heeft op iemands toekomstperspectief. Een fantastisch

resultaat dat we graag willen bereiken voor meer

oogziektes. Denk aan maculadegeneratie of glaucoom.

Heeft u oog voor de toekomst en steunt u wetenschappelijk

oogonderzoek? Ontdek wat u kunt

betekenen voor het Oogfonds via een belastingvrije

schenking of nalatenschap bijvoorbeeld. In ons gratis

magazine leest u er meer over.

Gratis magazine

Vraag ons gratis magazine

aan over schenken en nalaten

via oogfonds.nl/magazine

of bel Cindy Letschert:

06 82 06 73 46.

Blijf zien waar je van houdt


Bears in Mind

beschermt de beer

Wereldwijd steunt Bears in Mind projecten

om beren n het wild te beschermen en beren

in nood te helpen. Bears in Mind is bekend van

Het Berenbos in Rhenen.

Beren Beschermen

In Het Berenbos hebben we tot op heden 32 beren

een weer beerwaardig bestaan kunnen bieden,

zijn er door onze steun talrijke berenpopulaties

in kaart gebracht en educatieprogramma’s

opgezet. Bears in Mind bezit de ANBI status en

het CBF keurmerk en is volledig afhankelijk van

donateurs, giften en nalatenschappen. Alleen zo

kunnen wij onze hulp voor de beren inzetten en

voortzetten. Met het opnemen van Bears in Mind

in uw testament helpt u de beren en hun leefgebied

te beschermen!

Eén van de beren in Het Berenbos is

Dadon. In een Russisch theater werd hij

wreed gedwongen te dansen en rondjes

rijden op een fiets. Gelukkig kon Bears in

Mind hier een einde aanmaken en leeft hij

in Het Berenbos een heerlijk berenleven.

Stichting Bears in Mind is een bevlogen organisatie die zich met veel kennis

en enthousiasme in zet voor de bescherming van beren en hun leefgebied

Doel is duurzaam resultaat

Lees op pagina 44 meer over Stichting Bears in Mind

Stichting Bears in Mind

Grebbeweg 111

3911 AV RHENEN

T 0317 650 220

(Contactpersoon: Ingrid Vermeulen)

E info@bearsinmind.org

www.BEARSinMIND.org

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling


WERELDOUDERS

Hier is ons doel om kinderen

die nu bij ons wonen in het

programma, terug te brengen

bij hun eigen families en deze

3-5 jaar begeleiden tot ze

zelfstandig zijn. Zo hebben ze

kans op een betere toekomst

voor hun eigen en de volgende

generatie.

WereldOuders gelooft in

de kracht van familie

Ieder kind verdient aandacht en onvoorwaardelijke liefde en heeft recht op onderdak, onderwijs en medische

zorg zodat het kan opgroeien tot zelfstandige volwassene. Wanneer een familie dit een kind niet kan bieden,

zorgt WereldOuders voor een stabiele en veilige alternatieve thuisbasis. Dit doet ze voor kwetsbare en

thuisloze kinderen in Latijns-Amerika. “Wij zijn écht van mening dat het voor kinderen goed is om in een

familiesetting op te groeien”, zegt Pauline Lemberger, directeur van WereldOuders. “Dus onderzoeken we

wat ervoor nodig is om ze weer binnen hun eigen familie te integreren, of anders onder te brengen in een

andere gezinssituatie. Lukt dat echt niet, dan bieden we tijdelijk noodopvang in onze programma’s.”

Tekst | Susan Peek Beeld | Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)

GEZINSVERSTERKING

Vanuit de veiligheid van een gezinssituatie krijgen

de kinderen individuele aandacht en steun

op het gebied van medische zorg, onderwijs en

zelfredzaamheid en hebben ze een kans op een

betere toekomst. Pauline, zelf opgegroeid in een

warm nest, zag al snel dat dat niet voor iedereen

het geval was. Tijdens een grote reis door Latijns-

Amerika, zag ze families die verscheurd waren

door armoede en kinderen die soms onnodig

gescheiden van hun ouders leefden. “Ik besefte

dat armoede geen reden zou moeten zijn om

niet zelf voor je kind te kunnen zorgen en wilde

daar structureel aan bijdragen. WereldOuders

werkt met veel liefde en passie keihard om

structureel de situaties van kinderen in landen als

Mexico, Haïti, Honduras, Guatemala, Nicaragua,

El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en

Bolivia te verbeteren.”

AANDACHT EN

BEGELEIDING

“We kijken heel gericht en aandachtig naar

elke specifieke situatie op zich. Wat is er nodig?

Hoe kunnen ze zelf aan de slag gaan om hun

eigen situatie te verbeteren en hoe kunnen wij

ze daarin begeleiden? Dat is soms een grotere

uitdaging dan het regelen van een maaltijd of

een plekje in de klas. Ook kijken we wat er lokaal

nodig is. Als er geen dagopvang is, kan een vrouw

niet werken, is er geen inkomen en is er geen

eten. Dus bouwen we een dagopvang. Of zijn

we landbouwprogramma’s gestart, bouwden

we een kas en deelden we de kennis hoe er

groente en fruit geteeld kan worden zodat onze

programma’s zelfredzaam kunnen zijn.”

48 donerennalaten.nl


WERELDOUDERS

‘WereldOuders brengt families samen’

WereldOuders heeft tot doel haar locaties in de projectlanden zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten worden.

Daarom worden er agrarische- en veeteelt projecten opgezet.

FAMILIES

SAMENBRENGEN, DAAR

ÉN HIER

“Familie is zo enorm belangrijk om je staande

te houden in de maatschappij. Niet alleen

daar, ook hier. We gaan hier heel ver om onze

kinderen te helpen op weg naar een zelfstandige

toekomst. Dan realiseer ik me heus wel

dat Latijns-Amerika erg ver weg klinkt… dat

de problemen van daar ook kunnen voelen als

‘de ver-van-mijn-bed-show’. Maar in de afgelopen

heftige corona-periode zijn de familiewaarden

weer een stuk helderder geworden,

overal in de wereld. WereldOuders brengt

graag families samen, daar én hier. In onze

activiteiten proberen we ook de achterban

te binden, echt iets te organiseren wat samen,

als gezin, ondernomen kan worden. We willen

een spiraal doorbreken, door te beginnen bij

de generatie van de toekomst. Dáár door de

armoedespiraal te doorbreken, hier door de

jeugd de noodzaak van hulp en het ondersteunen

van goede doelen bij te brengen.”

GOED DOEN VOOR LATER

“Door nú WereldOuders te steunen, kan

iemand ook na zijn of haar overlijden van

grote betekenis zijn voor anderen! En iets

mooiers nalaten dan een liefdevol thuis,

is bijna niet denkbaar.” Pauline legt uit dat

-wanneer WereldOuders wordt opgenomen

in het testament- er volledig vastgelegd kan

worden wat en hoe de nalatenschap besteed

wordt. “Als er een bepaald land is dat een

warm hart toegedragen wordt, of wanneer

iemand specifiek wil nalaten aan onderwijs

omdat dat voor die persoon zo belangrijk is,

dan kan dat. In een persoonlijk gesprek nemen

we het allemaal zorgvuldig door en laten we

het vastleggen. Dat de nalatenschap goed

terecht komt, is één ding dat zeker is”, verzekert

Pauline. “WereldOuders heeft een ANBIstatus

en is daarom vrijgesteld van erfbelasting.

De giften komen dus geheel ten goede aan

het werk dat we doen. En omdat we precies

weten waar de focus ligt en er binnen die

behoeftes heel veel mogelijk is, bereiken we

veel. We zijn dankbaar voor elke steun van

onze donateurs!”

WereldOuders

Oude Enghweg 2

1217 JC Hilversum

T +31 35 626 45 78

E info@wereldouders.nl

W www.wereldouders.nl

Bank NL60 INGB 0000 001 171

WereldOuders beschikt in Haïti over het enige kinderziekenhuis van het land. Dit kinderziekenhuis biedt

(zwangere) vrouwen en kinderen medische zorg en heeft naast een polikliniek ook een intensive-careafdeling,

een afdeling verloskunde, oncologie en een speciale afdeling gericht op ondervoeding.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

donerennalaten.nl

49


Help de stieren en paarden

Steun Comité Anti Stierenvechten

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is een zeer actieve organisatie. Met uw steun

kunnen wij nog meer doen om voorgoed een einde te maken aan het stierenvechten en andere

wrede evenementen met stieren en andere dieren.

www.cas-international.org

CAS International

(Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht

Nederland

Tel: +31 30 230 00 93

info@cas-international.org

ANBI: 803015082

KVK: 41186192

Triodos Bank

IBAN: NL79 TRIO 0781 4357 57

Comite Anti Stierenvechten

BIC: TRIONL2U


NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

PROFIELEN EN PRESENTATIES


Profielen


STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN

Kerkelijk erfgoed heeft eeuwigheidswaarde

Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De

eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen en

maken stil.

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden

T +31 58 2139666

E info@aldefrysketsjerken.nl

W www.aldefrysketsjerken.nl

NL07 INGB 0000 7307 89

Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt de omgeving: wat

is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens?

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere

schat aan kerken in Fryslân. In ruim 50 jaar tijd zijn 55

kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan ons

toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd.

Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de

gebouwen een nieuw leven.

Voor dit bijzondere werk hebben we uw steun nodig. U kunt

daarom donateur worden van onze Stichting. Dat kan al

voor € 17,50 per jaar.

U kunt ons werk ook opnemen in uw legaat of testament.

Dat vinden we bijzonder: zo blijven mensen ook na hun

overlijden verbonden aan het waardevolle erfgoed in onze

prachtige provincie. Neemt u vooral contact met ons op;

we staan u graag te woord.


CAS INTERNATIONAL

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)

Postbus 1312

3500 BH Utrecht

Lange Voorhout 43

2514 EC Den Haag

T +31 30 2300093

E info@cas-international.org

W www.cas-international.org

CAS International (Comité Anti Stierenvechten, CAS) wil

een einde maken aan het stierenvechten en feesten

waarbij stieren en andere dieren worden misbruikt. CAS is

daarin zeer succesvol en verwacht dit binnen enkele jaren

te hebben bereikt, daarom richt zij zich tegenwoordig ook

op andere dieren die bij culturele evenementen worden

mishandeld, zoals nu de traditionele hondenjacht.

CAS International werkt intensief samen met zusterorganisaties

in alle stierenvechtlanden (Spanje, Frankrijk,

Portugal, Mexico, Venezuela, Colombia, Peru en Ecuador)

en daarbuiten. We voeren onder andere gezamenlijk

campagnes en lobbyen bij de Europese Unie en lokale/

nationale overheden.

Het Comité Anti Stierenvechten ontvangt geen overheidssubsidies

en is volledig afhankelijk van haar donateurs.

Uw steun is dus hard nodig! U kunt donateur worden

of ons een gift geven, maar u kunt ook denken aan een

periodieke schenking of regelen dat onze organisatie

opgenomen wordt in uw testament.


STICHTING VOOR DAADWERKELIJKE DIERENBESCHERMING

Stichting voor

Daadwerkelijke Dierenbescherming

Postadres: Hendrikje Stoffelsstraat 57

1058 GC Amsterdam

E noodfondsregionw@dierenbescherming.nl

W www.daadwerkelijkedierenbescherming.nl

De Stichting voor Daadwerkelijk Dierenbescherming is

opgericht op 27 augustus 1919 te Amsterdam met als

doelstelling ‘onvermogende’ diereneigenaren te ondersteunen

bij hun gang naar de dierenarts. Aanvankelijk

ontstaan als stichting voor Amsterdammers, is onze

huidige regio Noordholland, Utrecht en Flevoland.

De aanvragen lopen via de behandelende dierenarts.

Vanaf de jaren 90 is de samenwerking met de landelijke

Dierenbescherming aangegaan, waardoor de Stichting

voor Daadwerkelijke Dierenbescherming een ‘loket’ kreeg.

In de loop der jaren, en zeker na de financiële crisis

in 2008 en de jaren daarna, zijn de aanvragen sterk

toegenomen. De inkomsten van de stichting bestaan uit

schenkingen, legaten en erfenissen en de stichting heeft

een ANBI status.

Naast het helpen van particuliere diereigenaren ondersteunen

wij aanverwante stichtingen voor dieren(nood)

hulp, meestal in Nederland zoals Stichting De Toevlucht

(opvang voor vogels en zoogdieren) maar soms ook in het

buitenland (Paramaribo Zoo).

52 Nederlandse Notarisagenda 2023


Profielen


KONINGIN SOPHIA-VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN

Koningin Sophia-Vereeniging tot

Bescherming van Dieren (opgericht in 1867)

Nieuwezijds Voorburgwal 153

1012 RK Amsterdam

T +31 20 623 61 67

E info@sophia-vereeniging.nl

W www.sophia-vereeniging.nl

NL63 INGB 0000 3069 58

De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed, al sinds

1867. Dat doen we via politieke lobby voor dierenbeschermende

wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we

publieks- en voorlichtingscampagnes. We pakken huisdierenleed

bij de bron aan en daarbij staan de belangen

van dieren voorop, niet die van de eigenaren. Ons doel

is een goed leven voor alle huisdieren: geen huisdieren

meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op

straat terecht komen.

Structurele veranderingen teweeg brengen kost veel tijd.

De Sophia-Vereeniging heeft bewezen een lange adem

te hebben. Financiële steun zoals giften, schenkingen,

donaties, legaten of erfstellingen zijn hard nodig om

ervoor te zorgen dat de vele huisdieren het bestaan

krijgen dat ze verdienen.


KATHOLIEKE STICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN

Ook blinde en slechtziende mensen moeten mee kunnen

doen in de samenleving. Maar hoe leren kinderen dan de

wereld kennen? Hoe blijf je actief sporten? En hoe kun je

als grootouder blijven mailen met je kleinkind als je ogen

slechter worden?

kansen mee te doen in onze maatschappij. Helpt u ons?

Op onze site en in ons blad De Stem van Grave vindt u

informatie over leven met een visuele beperking en over

ons werk.

KSBS

Postbus 50

5360 AB Grave

T +31 486 471378

M +31 6 51636927

E info@ksbs.nl

W www.ksbs.nl

NL95 RABO 0117103632

Vaak is er wat extra’s nodig om deze maatschappelijke

participatie mogelijk te maken. In dat geval kan de

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)

financiële steun bieden

Blinde en slechtziende mensen

willen meedoen!

De KSBS geeft mensen met een visuele beperking meer


STICHTING MS RESEARCH

Stichting MS Research

Postbus 200

2250 AE Voorschoten

T +31 71 5600500

E info@msresearch.nl

W www.msresearch.nl

Stichting MS Research

In Nederland is Stichting MS Research de grootste organisatie

die wetenschappelijk onderzoek naar MS financiert.

Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren

van onderzoek het hoofddoel van de Stichting, naast het

geven van voorlichting en het bevorderen van optimale

MS-zorg. Het kost minimaal 70.000 euro per jaar om één

wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten

doen en in meer dan 40 jaar heeft Stichting MS Research

meer dan 72 miljoen euro toegekend aan 398 onderzoeksprojecten.

Dankzij deze steun is het aantal onderzoekers

dat zich met MS bezighoudt in de afgelopen jaren

flink gegroeid. Daarnaast biedt Stichting MS Research

programmasubsidies die vier jaar lang een structurele

ondersteuning vormen voor MS-centra verbonden aan universitair

medische centra. MS-centra die in Nederland

momenteel subsidie ontvangen zijn: het MS Centrum

Amsterdam, ErasMS in Rotterdam, MS Centrum Noord

Nederland in Groningen en de Nederlandse Hersenbank

voor MS in Amsterdam.

Nederlandse Notarisagenda 2023 53


Profielen


STICHTING STOPHERSENTUMOREN.NL

Stichting STOPhersentumoren.nl

Hoofdstraat 88

3972LC Driebergen

E info@STOPhersentumoren.nl

W www.STOPhersentumoren.nl

Actiesite www.STOPhet.nl

NL93RABO0136468942

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 47.000 mensen

door kanker, 9% daarvan overlijdt door hersentumoren.

Vooral onder kinderen met kanker is het sterftepercentage

door hersentumoren hoog; maar liefst 41%. Daar moet

verandering in komen. Iedere donatie vergroot de kans dat

er versneld een betere behandeling komt en genezingspercentages

omhoog gaan.

Stichting STOPhersentumoren.nl werft fondsen ter bevordering

van onderzoek naar hersentumoren.

Onze focus is dat de markers van de hersentumor in kaart

worden gebracht en de patiënt een unieke gepersonaliseerde

behandeling op maat krijgt, en dat deze behandeling

telkens bij nieuwe tekenen van groei op de nieuwe markers

wordt aangepast voor een maximaal resultaat.

Iedereen verdient de best mogelijke zorg. Zodat families

niet meer verscheurd worden door het verdriet dat door

hersentumoren wordt veroorzaakt. Verdriet, dat nu nog te

vaak en te veel voorkomt. Help ons helpen.


STICHTING DIERENOPVANG DE WISSEL

Stichting Dierenopvang De Wissel vangt in Leeuwarden

dieren op die dakloos of verdwaald zijn of waar afstand

van wordt gedaan. Wij zorgen dat de dieren herplaatst

worden in een passend en liefdevol thuis. Ook heeft De

Wissel een kattenpension en worden er hondentrainingen

gegeven.

Stichting Dierenopvang De Wissel

Kalverdijkje 76

8924 JJ Leeuwarden

T +31 58 2664300

E info@dierenopvangdewissel.nl

W www.dierenopvangdewissel.nl

NL51INGB0000839995

Dierenambulance de Wissel zorgt voor het vervoer van

zieke, gewonde en overleden huisdieren en zwerfdieren in

de regio Leeuwarden en is ook beschikbaar voor taxiritten

naar de dierenarts of pension.

Stichting Dierenopvang de Wissel is voor de zorg van

dieren afhankelijk van nalatenschappen, donaties en

sponsoren. Dankzij hun steun kunnen we de dieren de

liefdevolle zorg geven die zij nodig hebben. Wij zoeken

voor de dieren een baasje voor het leven. Dit zorgt voor

vele succesverhalen per jaar. Schrijft u mee aan het

volgende succesverhaal?


STICHTING SKEPSIS

beren ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen

en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk

zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.

Stichting Skepsis

Postbus 2657

3500 GR Utrecht

E info@skepsis.nl

W www.skepsis.nl

De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone

beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.

Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op

fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer

ze op de proef worden gesteld.

Skeptici prikken pseudowetenschappelijke theorieën door, signaleren

misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Ze pro-

Door middel van publicaties, lezingen, congressen, interviews,

adviezen, antwoorden op e-mails en twee websites

hebben skeptici al veel bijgedragen aan een betere voorlichting.

Verder geeft Skepsis sinds 1988 het tijdschrift

Skepter uit. Skepsis is een onafhankelijke organisatie die

steunt op vrijwilligers en op deskundige auteurs die voor

een bescheiden honorarium kritische artikelen in Skepter

publiceren. De stichting is financieel volledig afhankelijk

van abonnees en donateurs. Het tijdschrift wordt tegen

kostprijs geleverd.

54 Nederlandse Notarisagenda 2023


ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

WereldOuders

Wereldwijd leven er miljoenen kinderen

op straat, waarvan het grootste gedeelte

in Latijns-Amerika. Zonder huis, thuis

én toekomst.

❱ kenmerken

Naam organisatie:

WereldOuders

Kamer van koophandel:

41120904

Ambassadeurs:

O.a. Frits Sissing, Tim Immers,

Frank Evenblij, Evelien de Bruijn,

Familie van der Boom

en Rolf Sanchez

Bestuur:

Annemieke Nijsse, Carlo Brandwijk,

Pim Appel

Internationaal netwerk:

Partnerorganisatie Nuestros Pequeños

Hermanos

Voorzitter:

Pim Appel

Directeur:

Pauline Lemberger

Adres:

Oude Enghweg 2, 1217 JC Hilversum

Telefoon:

+31 35 6264578

E-mail:

info@wereldouders.nl

Internet:

www.wereldouders.nl

Bank:

NL60 INGB 0000001171

WereldOuders gelooft in de kracht van

familie. Ieder kind verdient aandacht

en onvoorwaardelijke liefde. Daarom

biedt WereldOuders kwetsbare en

thuisloze kinderen in Latijns-Amerika

een stabiele en warme thuisbasis,

zodat ze kans hebben op een betere

toekomst. Vanuit de veiligheid van een

familie krijgen de kinderen individuele

aandacht en steun op het gebied van

medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.

Nederlandse Notarisagenda 2023 55


HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw de regie over hun leven te krijgen en te behouden. Want iedereen heeft

recht op een veilige plek en een volwaardige positie in onze samenleving. We bieden opvang, begeleiding en dagactiviteiten.

Kijk op hvoquerido.nl om ons te steunen.

’Vanzelfsprekend laat ik na

aan vluchtelingen’

‘Dat een deel van de erfenis naar vluchtelingen gaat, is voor mij vanzelfsprekend.

Gelukkig weet ik niet hoe het is om te moeten vluchten, maar ik kan me wel een beetje

voorstellen hoe het is je ontheemd te voelen. Ik vind het heel belangrijk dat er dan

mensen zijn die je helpen, met de taal en de gebruiken.’ – Johke Heerkens Thijssen

Wilt u meer weten over nalaten aan VluchtelingenWerk?

Vraag dan vrijblijvend en kosteloos de Oriëntatiegids nalaten

aan. Naast praktische informatie, vindt u hierin

inspirerende verhalen van vluchtelingen,

vrijwilligers en donateurs. Dat maakt dit boekje

tot een waardevolle gids bij uw oriëntatie

op nalaten.

Bestel de ‘Oriëntatiegids nalaten’ op

www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel naar 020 346 72 07.


NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

INSTELLINGEN EN STICHTINGEN


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

A

Stichting AAP: Geeft exotische zoogdieren weer een toekomst

Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere,

Postbus 50313, 1305 AH Almere, Tel. (036) 523 87 87,

E-mail: nalaten@aap.nl, contactpersoon: Laura Kok

Lelystad (onder nr.: 41200553)

AAP geeft exotische zoogdieren, zoals chimpansees en tijgers weer een

toekomst. We vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel

Europa. Dweilen met de kraan dicht noemen we dat.

Stichting Zorg Adullam

Theaterplein 5, 3772 KX, Barneveld, 088 238 55 06,

steun@adullamzorg.nl, www.adullamzorg.nl

KvK 41053643

Het verlenen van begeleiding, ondersteuning, verzorging aan kinderen

en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking zodat

deze zoveel mogelijk het gewone leven kunnen ervaren. Adullam is een landelijk opererende,

identiteitsgebonden organisatie waarbij de Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid,

de identiteit stempelen en het richtsnoer zijn voor onze normen en waarden.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

African Parks

Postbus 313, 3940 AH Doorn, Bezoekadres: KIT, Mauritskade 64, Amsterdam,

Tel: (0343) 565019, E-mail: netherlands@africanparks.org,

Internet: www.africanparks.org

Utrecht, RSIN / fiscaal nummer: 814898671

African Parks is een natuurbeschermingsorganisatie die het management van nationale

parken in Afrika overneemt van de overheid, met als doel deze ecologisch, sociaal en financieel te

verduurzamen. African Parks beheert en herstelt de parken, creëert banen en werkt aan verbetering van de

leefomstandigheden van de lokale bevolking o.a. door ontwikkeling van toerisme.

Stichting Allegoeds

Molenweg 49 A, 6741 KK, Lunteren,

Tel.: (0318) 48 51 83, E-mail: ïnfo@allegoedsvakanties.nl

Ouderen met en zonder zorgvraag een betaalbare vakantie bezorgen.

Stichting ALS Nederland

Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag,

E-mail: info@als.nl, Internet: www.als.nl

Den Haag KvK 34219945

“De klok tikt. Er is dringend een oplossing nodig voor ALS. Na de eerste

symptomen leven patiënten met ALS gemiddeld nog drie tot vijf jaar.

Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak

en behandeling van ALS. Help mee en neem ALS op in je testament”.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Amivedi Nederland

Postbus 53018, 2505 AA Den Haag, E-mail: penningmeester@amivedi.com

Aalten 41149609

Het registreren en matchen van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

58 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Amref Flying Doctors

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Tel. 071-576 94 76, E-mail: info@amref.nl

Leiden, K.v.K. 41150298

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. We leiden

zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we

met Afrikaanse overheden, want we willen dat de verbeteringen in de gezondheidzorg blijvend zijn.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation

Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam, Tel.: 020 – 512 58 56,

E-mail: fondsenwerving@nki.nl, Contactpersoon: Ellen Coster

Amsterdam: 53146093

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation (AVL Foundation) werft fondsen voor kankeronderzoek

bij het Nederlands Kanker Instituut en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kankertherapie op maat.

De AVL Foundation vormt de schakel tussen gever en onderzoek.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting De Apenhof

Schoutenstraat 12, 3771 CJ Barneveld, E-mail:de.apenhof@kpnmail.nl

Barneveld 41047454

Opvang van uitheemse papegaaien en kromsnavels. Zo mogelijk terug sturen

naar land van herkomst of goedgekeurde dierentuin.

B

Bears in Mind stichting voor beerbescherming

Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen, Tel.: (0317) 65 02 20,

E-mail: info@bearsinmind.org, Internet; www.bearsinmind.org

KvK Utrecht 41186102

Stichting Bears in Mind, bekend van Het Berenbos in Rhenen

zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor

de bescherming van beren in het wild (en hun leefgebied) en in gevangenschap.

Bijen Educatie Stichting Nederland

Lindeseweg 2, 7251 NK VORDEN, E-mail: info@bijen-educatiecentrum.nl

Vorden (75436574)

D.m.v. voorlichting en educatie, kennis over wilde bijen en hommels verspreiden

zodat mensen ze gaan beschermen.

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden

Postbus 50, 5360 AB Grave,

Tel.: (06) 39 41 36 83 E-mail: info@ksbs.nl, internet: http://ksbs.nl

Grave

Financiële steun aan projecten voor Blinden en Slechtzienden in Nederland

en in ontwikkelingslanden.

Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging (NCB)

Postbus 499, 8000 AL Zwolle, tel. 038-4270448, info@ncb-belangen.nl

Amsterdam (K.v.K. 40532845)

Belangenbehartiging, ontmoetingen, financiële ondersteuning hulpmiddelen

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid

Postbus 207, 3940 AE Doorn

Amsterdam V40530342

De vereniging stimuleert o.a. wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken

van Slechtziendheid en Blindheid.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2023

59


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde)

Postbus 532, 3000 AM Rotterdam, Tel.: (010) 443 14 53, E-mail: sponsoring@diergaardeblijdorp.nl

Rotterdam

Bijzondere ontmoetingen die de bezoeker bewust maken van de schoonheid en waarde van

de natuur. Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde ofwel Diergaarde Blijdorp biedt haar

bezoekers een leuke en leerzame dag uit. Met kennis en onderzoek dragen wij bij aan het behoud

van (ernstig) bedreigde diersoorten. Diergaarde Blijdorp participeert in tachtig fokprogramma’s

en ondersteunt verschillende projecten voor natuurbehoud verspreid over de wereld. De bijzondere

architectuur met 21 rijksmonumenten uit 1940 van architect Sybold van Ravesteyn, maakt

Diergaarde Blijdorp een buitengewoon architectonisch geheel in Rotterdam. Diergaarde Blijdorp

heeft een Culturele ANBI status.

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)

Godebaldkwartier 363, 3511 DT Utrecht, E-mail: info@boogstudycenter.nl

Amsterdam, nr. 34154900

De BOOG is de Nederlandse onderzoekgroep, waarin een groot aantal

specialisten hun expertise heeft gebundeld om (inter)nationale studies van nieuwe

behandelingsmogelijkheden van borstkanker op te zetten, uit te voeren en zodanig te

stimuleren dat resultaten eerder voor de patiënt beschikbaar komen.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

C

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

CARE Nederland

Parkstraat 19, 2514 JD Den Haag, Tel.: (070) 310 50 55, E-mail: care@carenederland.org

Den Haag, KvK 41158230

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan.

Andere aanpak, eerlijke wereld. Meer informatie: www.carenederland.org

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Carré Fonds

Amstel 115-125 1018 EM / Postbus 20202 1000 HE Amsterdam

41210154

Het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

CBB, maakt informatie toegankelijk voor mensen die niet (meer) kunnen lezen

Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo, Tel.: (0341) 56 54 99, info@cbb.nl en www.cbb.nl

40094076

Wij zetten (christelijke) lectuur en informatie om in braille, grootletter, digitale en gesproken vorm.

Bankrek.: NL17 INGB 0000 5032 41

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Epilepsie

Postbus 6322, 2001 HH Haarlem, Tel.: (023) 531 95 39, E-mail: p.peters@ipa-acon.nl

Heemstede

Het beschikbaar stellen van gelden voor epilepsiezorg, in het bijzonder voor wetenschappelijk

onderzoek door de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI)

Postbus 11646, 2502 AP Den Haag, Tel.: (070) 364 68 62,

cidi@cidi.nl, www.cidi.nl, NL46ABNA0500240469

Den Haag, KvK: 41151087

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

CIDI komt op voor het recht van Israël en het Joodse volk om in vrede en veiligheid te leven. De stichting zet

zich op een betrouwbare wijze in voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en keert zich tegen alle vormen

van racisme en antisemitisme. CIDI heeft een ANBI status.

60 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Comité Anti Stierenvechten (CAS International)

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht, Tel.: (030) 230 00 93,

Lange Voorhout 43, 2514 EC Den Haag, E-mail: info@cas-international.org.

Den Haag, 41186192

Een einde maken aan het stierenvechten. CAS doet dit vanuit een

door haar gecoördineerd netwerk van honderden organisaties wereldwijd.

Gezamenlijk lobbyen ze bij politici, organiseren ze conferenties en demonstraties.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Congregatie van de Heilige Geest

Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep, E-mail: projecten-cssp@missie-geest.nl

Gennep, KvK:41087261 ANBI reg.nr. 002821667

Het verwerven van fondsen, welke zullen worden aangewend voor projecten, speciaal gericht op:

educatieve en missionaire activiteiten voor de armsten in de samenleving.

D

Design Museum Dedel

Prinsegracht 15, 2512 EW Den Haag, Tel. 06-20595283,

E-mail: president@designmuseumdedel.nl, www.designmuseumdedel.nl

Den Haag

Stichting Vrienden van Huis Dedel steunt het herstel en behoud van het

rijksmonument Huis Dedel (1642) aan de Prinsegracht 15 in Den Haag en het daarin gevestigde

Design Museum Dedel.

Hét museum voor het erfgoed grafische vormgeving, publiciteit, behang enzovoorts.

IBAN: NL53 RABO 0327 1840 78 Vrienden Huis Dedel

Design

Museum

Dedel

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Defence for Children

Hooglandse Kerkgracht 17 G, 2312 HS Leiden,

info@defenceforchildren.nl

41208813

Betere naleving van kinderrechten. Zie: www.defenceforchildren.nl

Diabetes Fonds

Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort,

Tel.: (033) 462 20 55, E-mail: info@diabetesfonds.nl

411 78 025

Het Diabetes Fonds financiert onderzoek naar de genezing van diabetes,

en naar behandelingen en oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren.

Zodat iedereen in de toekomst gezond kan opgroeien, vrij van diabetes.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Nederlands Kankerfonds voor Dieren (NKFD)

Dr. Alfonds Ariënsstraat 40, 7221 CD Steenderen, E-mail: info@nkfd.nl, Internet; www.nkfd.nl

Steenderen

Het verbeteren van de levenskwaliteit van gezelschapsdieren door kankerbestrijding.

Giften: NL46 RABO 0311521711

Vereniging Dierenambulance Rotterdam

Korperweg 35, 3084 NC Rotterdam, Tel. (010) 30 32 912,

E-mail: info@dierenambulancerotterdam.nl,

Internet: www.dierenambulancerotterdam.nl

Rotterdam 403 411 65

Het vervoer van zieke, gewonde en/of dode dieren.

Voorzitter J. Bungenaar 06-53370078, Penningmeester, R. Disco 06-12553909.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2023

61


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

DierenLot, stichting

Postbus 359, 3500 AJ Utrecht, Tel.: (030) 241 57 61, E-mail: info@dier.nu,

Internet: www.dier.nu

K.v.K. Utrecht 180 765 48

Hulp aan dieren in nood in Nederland door hulp te bieden aan, en samen te werken met,

lokale en regionale dierenhulporganisaties.

Dierennood Stichting

Henri Dunantstraat 337, 6441 XK Brunssum,

Tel.: (010) 420 23 44, info@dierennood.nl

Rotterdam

Zwerfdieren helpen die hulp zo hard nodig hebben.

Waar ook ter wereld.

Stichting Stichts Asyl voor Dieren

Koningsweg 141, 3585 LA Utrecht, Tel.: (030) 251 45 42, E-mail: info@dierenasielutrecht.nl,

Internet: www.dierenasielutrecht.nl.

Utrecht, KvK 4117 7172

De opvang en de huisvesting van zwerfdieren en van kansarme dieren, met name honden en

katten, met als doel om voor elk dier in onze opvang een nieuw baasje te vinden.

Vereniging Vrienden van Blijdorp

Populierendreef 287, 2272 RG Voorburg, E-mail: benjaminversluys@vriendenvanblijdorp.nl

Rotterdam

Financiering van moderne verblijven in Diergaarde Blijdorp en ondersteuning van gelieerde

natuurbehoudsprojecten. IBAN NL39INGB0001357803. www.vriendenvanblijdorp.nl

Dierenopvang De Wissel

Kalverdijkje 76, 8924 JJ Leeuwarden, E-mail: info@dierenopvangdewissel.nl

Leeuwarden KvK 58132317

Het opvangen, tijdelijk huisvesten en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren,

hulp bieden aan en vervoeren van gewonde, zieke en overleden dieren.

Bank: NL51 INGB 0000839995.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming

Van Ostadestraat 4-3, Amsterdam, E-mail: info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl

41201018

Financiële ondersteuning voor diergeneeskundige hulp aan minvermogende

diereneigenaren.

St. Nationaal Dierenpark De Hazenberg

Bergweg 12, 3958 AB Amerongen, E-mail: voorzitter@dierenasiel-dehazenberg.nl

Amerongen

Opvang zwerfdieren.

Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting D.O.G.)

Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht, Internet: www.stichtingdog.nl.

Utrecht, ANBI 8042 06 363

Financiële steun aan onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd

binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, mits proefdier vrij wordt gewerkt.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

62 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Diervriendelijk Nederland

Postbus 93029, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 38 33 699,

E-mail: info@diervriendelijk.nl, Internet: www.diervriendelijk.nl

Utrecht KvK 27175747

Het bevorderen van de rechten voor en van dieren om vrij van mishandeling te leven, totale afschaffing van alle

dierproeven om ethische en medisch-wetenschappelijke redenen, en zet zich in voor de rechten en belangen van

diervriendelijke burgers en consumenten.

Meer info: De Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven (SAD, KvK Amsterdam 4120863) en Stichting Een

DIER Een VRIEND (EDEV, KvK Utrecht 27175747) fuseren in 2022 om voortaan samen Stichting Diervriendelijk

Nederland te vormen en draagt de anbi-accreditatie van de belastingdienst.

Bankrekening: NL13 TRIO 0197 6203 29

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Verhuisdieren.nl (ANBI)

Plaats: Edam, E-mail: info@verhuisdieren.nl, Internet: www.verhuisdieren.nl

KvK: 34346976

Asielplaatsing voorkomen door tweedekans huisdieren direct

te matchen met een geschikt nieuw baasje of oppas.

De Stichting Duinbehoud

Rapenburg 8, 2311 EV Leiden, Tel. (071) 514 37 19, E-mail: stichting@duinbehoud.nl

41165217

Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor bescherming van de duinen.

Zij komt op voor belangen van mens en natuur langs de kust.

Steunstichting H.D. Guyot

Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren, E-mail: steunstichtingguyot@kentalis.nl

Haren

Het bevorderen en steunen van onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden

en communicatief beperkten, m.n. het verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Kentalis

(voorheen de Stichting Effatha Guyot Groep).

Stichting Vrienden van Effatha

Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, Tel.: (06) 29 54 89 89

Zoetermeer

Het verlenen van steun aan projecten voor doven, slechthorenden en communicatief beperkten.

Bankrekeningr. NL44FVLB0227329880

E

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen Expertisecentrum handicap + studie)

Stationsplein 14, 5200 BP ’s-Hertogenbosch, E-mail: algemeen@ecio.nl, Internet: www.ecio.nl

KvK 41200388

ECIO werkt aan inclusief onderwijs voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag.

Erasmus MC Foundation

Dr. Molenwaterplein 40, Rotterdam,

www.erasmusmcfoundation.nl

41128623

De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus.

De stichting heeft tot doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken.

Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur

en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2023

63


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Evangelische Broedergemeente in Nederland

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, E-mail: info@ebg.nl

Zeist

De Evangelische Broedergemeente in Nederland is een erkend protestants kerkgenootschap.

Ze weet zich geroepen tot de dienst aan de mensen door het evangelie in woord en daad.

F

Familiehuis Daniel den Hoed

Karl Weisbardstraat 205 – Rotterdam – www.familiehuis.nl – familiehuis@erasmusmc.nl

KvK 41131635

Dankzij het Familiehuis zijn kankerpatiënten & familieleden dichtbij elkaar.

Female Cancer Foundation

LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, E-mail: info@femalecancerfoundation.org,

Internet: www.femalecancerfoundation.org

Leiden, 34242224

Baarmoederhalskankerpreventie voor vrouwen in ontwikkelingslanden

door middel van screening, onderzoek en educatie.

Stichting Fonds Milieu Opvoeding

Postbus 43016, 3540 AA Utrecht, Tel.: (030) 635 89 00,

E-mail: nispen@sme.nl Internet: www.s-fmo.nl

Utrecht 41183852

Werving, beheer en besteding van gelden ten behoeve van opvoeding, onderwijs en

voorlichting ten dienste van duurzaamheid, milieu- en natuurbehoud.

Stichting Alde Fryske Tsjerken

Emmakade 59, Postbus 137 8900 AC Leeuwarden

41000959

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor historische

kerkgebouwen in de provincie Friesland en de instandhouding ervan, in de ruimste zin.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

FSHD Stichting

Frankenslag 172, 2582 HX Den Haag,

E-mail: info@fshd.nl

41160397

Het stimuleren, faciliteren en financieren van het

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD,

teneinde genezingswijzen te ontdekken.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

G

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Vereniging: Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten/OLG

Ruysdaelstraat 10, 9403 CH Assen, E-mail: secretaris@verenigingolg.nl, Internet: www.verenigingolg.nl

K.v.k. en fabrieken Hilversum: 40516071

De bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapten van alle gezindten uit

heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle

andere daartoe geëigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor

de verwezenlijking van voornoemde doelstelling.

Stichting Het Geldersch Landschap

Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl

41047543

Geldersch Landschap beheert natuur, huizen en landschappen om zo de karakteristieke rijkdom van

Gelderland te behouden en beschermen.

64 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen

Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl

41047558

Geldersche Kasteelen beheert kastelen, collecties en landgoederen om zo de karakteristieke rijkdom

van Gelderland te behouden en beschermen.

H

Habitat Nederland

Kruisweg 971c, 2132 CE Hoofddorp, Tel. (020) 800 29 70, Website: www.habitat.nl

Amsterdam, 41226182

Habitat for Humanity ondersteunt wereldwijd mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een

beter bestaan kunnen opbouwen. Een goed en veilig (t)huis is het beste fundament voor een beter leven. Het

betekent betere gezondheid en een betere educatie. Bij Habitat vinden wij dat huisvesting een basisrecht is.

Stichting Vrienden van het Herseninstituut | Nederlands Herseninstituut

Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam, Tel. (020) 566 4597,

E-mail: vrienden@nin.knaw.nl

41205869

Het bevorderen van hersenonderzoek op het Nederlands Herseninstituut en

het ondersteunen van de Nederlandse Hersenbank.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting STOPhersentumoren.nl

Hoofdstraat 88, 3972 LC Driebergen, E-mail: info@STOPhersentumoren.nl

Driebergen

Het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)

Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, E-mail: info@hgjb.nl, Website: HGJB.nl

Bilthoven

Jongeren bij Christus brengen door inspirerende jeugdactiviteiten en ondersteuning van gemeenten.

Koninklijke Hondenbescherming

Valkenboslaan 115, 2563 CJ Den Haag, Tel.: (070) 33 88 538,

E-mail: info@hondenbescherming.nl

Den Haag, nr. 40409239

De Koninklijke Hondenbescherming wil een waardig en respectvol bestaan

voor alle honden in Nederland. Dit willen wij bereiken door het delen van

onze jarenlange ervaring. Wij gebruiken onze specialistische kennis over honden

door een zeer toegankelijk kenniscentrum te zijn. Ook willen wij een hogere standaard

voor het opvangen van honden, één die gebaseerd is op de behoefte van de hond.

Stichting HomePlan

Steenen Hoofd 63, 4825 AJ Breda, Tel.: (076) 57 36 736, E-mail: info@homeplan.nl

KvK: Breda, 41106900

HomePlan biedt een huis, thuis en toekomst aan de allerarmsten in

Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Stichting vrienden van HVO-Querido

Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam, Tel.: (020) 561 90 90,

E-mail: info@hvoquerido.nl, Internet: www.hvoquerido.nl

Amsterdam

Opvang, (woon)begeleiding, dagbesteding en maatschappelijk werk voor

dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische en psychosociale

kwetsbaarheid, gezinnen, jongeren, slachtoffers van mensenhandel, ongedocumenteerde mensen.

Nederlandse Notarisagenda 2023

65


I

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting IMC Weekendschool

Strawinskylaan 719, 1077 XX Amsterdam, www.imcweekendschool.nl, info@weekendschool.nl

KvK: 41217599

Stichting IMC Weekendschool verzorgt met haar verschillende programma’s op de zondag en

door de week aanvullend onderwijs, gegeven door bevlogen gastdocenten, voor jongeren van tien tot

veertien jaar uit de armste wijken van Nederland. Ons onderwijs verbreedt perspectieven, versterkt

zelfvertrouwen en vergroot maatschappelijke betrokkenheid. Stichting IMC Weekendschool

heeft naast ANBI status ook CBF erkenning.

Stichting Interplast Holland

Postbus 2189, 2301 CD Leiden, Bezoekadres: Poortgebouw/Rijnsburgerweg 10,

2333 AA Leiden, Tel.: (071) 521 01 65, E-mail: info@interplastholland.nl,

website: www.interplastholland.nl

Voorzitter: Prof. dr. Corstiaan Breugem, Penningmeester: Dhr. Ton Hofstede

Leiden 41168141

Het kosteloos uitvoeren van plastische reconstructieve chirurgie in lage lonen landen bij kinderen en

(jong) volwassenen met o.a. brandwondcontracturen, lip- en gehemeltespleten, tumoren en andere

aangeboren of verworven afwijkingen. Tevens wordt lokaal medisch personeel opgeleid.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

IZB – Vereniging voor zending in Nederland

Breestraat 59-61, 3811 BH Amersfoort, Tel.: (033) 46 11 949.

E-mail: info@izb.nl, www.izb.nl

40478278/Amersfoort

De IZB is een vereniging voor zending in Nederland. We zijn actief op plekken

waar nooit op een kerk is gerekend, of waar de kerkelijke presentie zwak is.

J

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Het Jane Goodall Instituut Nederland

H. Zwaardemakerstraat 8, 1402 VE Bussum, Tel.: (06) 20611000,

E-mail: info@janegoodall.nl, Internet: www.janegoodall.nl

30147557

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Het Jane Goodall Instituut is een stichting die zich inzet voor de duurzame bescherming van chimpansees en

hun leefgebieden. Het is ons doel zo veel mogelijk mensen te inspireren zich in te zetten voor onze natuur.

Uw steun is hard nodig. Samen kunnen wij de chimpansees, hun leefgebieden en onze aarde beschermen.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting JDRF Nederland

Maanlander 47, 3824 MN Amersfoort, E-mail: jkooning@jdrf.nl

Bussum, KvK nr.: 51358131

Van type één naar type géén.

JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) zet zich in voor wetenschappelijk

onderzoek wereldwijd met één doel: een wereld zonder type 1 diabetes.

JDRF stimuleert, coördineert, initieert en financiert baanbrekend onderzoek, waar

ook ter wereld, naar het genezen, voorkomen en behandelen van type 1 diabetes.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Voorlichting is de tweede belangrijke doelstelling van JDRF. Door de nauwe band met JDRF International in

de Verenigde Staten, waar een nagenoeg compleet overzicht van onderzoek in de hele wereld is, kan

JDRF Nederland uitstekend kennis delen op dit gebied.

www.jdrf.nl www.jdrfwalk.nl www.actievoortype1.nl Bankrekening NL96 RABO 0166 8642 26

66 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Johanniter Orde in Nederland

Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag, E-mail: kanselarij@johanniter.nl, Internet: www.johanniter.nl

40408514

Hulp verlenen aan hulpbehoevenden.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Joods Nationaal Fonds

Postbus 78030, 1070 LP Amsterdam, Tel.: (020) 646 64 77,

E-mail: info@jnf.nl, Internet: www.jnf.nl

41200972

Het JNF richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten

behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israëlische samenleving.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum

Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Tel.: (020) 531 03 15,

E-mail: vrienden@jck.nl, Internet:www.jck.nl. Bankrekening: NL89 RABO 0195 2085 28

Amsterdam KvK nr: 41198780

Het verlenen van steun aan het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. De steun wordt verleend

o.a. door de financiering van tentoonstellingen en projecten en aankopen voor de collectie van het museum.

De Stichting beheert een aantal particulieren fondsen op naam. Door deze fondsen worden, binnen het

kader van hun specifieke doelstelling, activiteiten van het museum gesteund of aankopen gedaan.

K

Nederlandse Kastelenstichting

Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort, Tel.: (033) 510 05 77, E-mail: info@kastelen.nl

Den Haag, 41149488

De Nederlandse Kastelenstichting stelt zich ten doel om de Nederlandse kastelen en

buitenplaatsen, bijbehorende interieurs en hun historische omgeving voor nu en toekomstige

generaties te behouden. Dit doet zij door kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorging voor

kastelen en buitenplaatsen.

Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem

e-mail: penningmeester@bavovrienden.nl, Website: www.bavovrienden.nl

Haarlem

Instandhouden van het gebouw, onderhouden en completeren van de inventaris,

bevorderen van kennis en wetenschap en uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van de Grote of

St.-Bavokerk. De vereniging zoekt financiële steun bij leden uit alle gezindten en is

aangewezen als Culturele ANBI. Voor donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.

Bankrek.: NL70 INGB 000 3618800.

Stichting Steun Heilig Land

E-mail: info@heilig-land.nl, Internet: www.heilig-land.nl

Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland 41193470. Door de Belastingdienst erkend als ANBI.

Het ondersteunen van de werken van de christenen in het Heilig Land.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, Tel.: (033) 462 08 75,

Website: www.oudkatholiek.nl

Amersfoort K.v.K. 32164529

Kerkgenootschap.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Nederlandse Notarisagenda 2023

67


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.)

Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam, Tel.: (020) 301 84 84, E-mail: info@nik.nl

KvK dossiernummer 34371061

Het voorstaan van Joodse belangen. Art. 8 Reglement: Zonder voorafgaande goedkeuring van

de Permanente Commissie (dagelijks bestuur van het NIK) kunnen Joodse Gemeenten hun onroerende

zaken of hun roerende zaken van religieuze aard of historische betekenis noch geheel, noch ten dele

vervreemden of bezwaren.

Sekretaris: R.E. Vis.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk)

Postbus 705, 4200 AS Gorinchem, info@sdok.nl

41177410

SDOK dient vervolgde christenen over de hele wereld en verbindt christenen in

Nederland met hen.

Stichting Kind en Brandwond

Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, Tel.: (0251) 275510

Beverwijk KvK nr.: 41225391

De stichting stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met brandwonden in

Nederland. Zij doet dit door het organiseren van vakantieweken, logeerprojecten

en gezinsdagen. De aanschaf van speciaal speelgoed, het inrichten van ziekenhuis-kamers,

installeren van les- en spelcomputers. Het bijdragen in de exploitatie

van de Kiwanishuizen (gezinsverblijven), het verzorgen van voorlichtingsmateriaal

voor ouders en patiëntjes.

Meer informatie vindt u op onze website: www.kindenbrandwond.nl.

Ons rekeningnummer is BANK NL 92 ABNA 0444 3668 65

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Kruisvaarders van Sint Jan

Postbus 224, 2210 AE Noordwijkerhout, Tel.: (0252) 37 34 40, E-mail: van.mullekom@hccnet.nl

Noordwijkerhout

Ondersteuning landbouw- en onderwijsprojecten in Panama.

L

Levvel

Fred. Roeskestraat 73, 1076 EC Amsterdam, e-mail: steljevraag@levvel.nl

Amsterdam

Specialisten voor jeugd en gezin, van jeugdhulp tot jeugd-GGZ.

M

Maaszicht (Beschermd verblijf dak- en thuisloze jongeren), Stichting

Kleiweg 314, 3045 PM Rotterdam, Mob.: (06) 2951 4783, E-mail: vrienden@maaszicht.nl,

Internet: www.maaszicht.nl

Rotterdam 41133492 (Stichting Vrienden Maaszicht-ANBI)

Beschermd Wonen, Begeleid Wonen, Individuele Begeleiding en Nazorg dak- en thuisloze

jongeren met complexe problematiek (17-23 jaar) Rotterdam. IBAN: NL58RABO0154755915.

Stichting MEERGroen

Ramaerstraat 6, 2131 BJ Hoofddorp, Tel.: (06) 48 22 64 90, E-mail: info@stichtingmeergroen.nl

Heemstede IBAN: NLINGB0657122106

Handen uit de mouwen voor M(aatschappelijke), E(cologishe), E(ducatieve), E(conomische) en

R(ecratieve) meerwaarden en participatie.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

68 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

MISSIO Pauselijke Missiewerken

Emmaplein 19D, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch, Tel.: (070) 304 74 44,

E-mail: missio@missio.nl, Internet: www.missio.nl

Bank: NL93 INGB 0000 0087 25, Missio ‘s-Hertogenbosch.

Den Haag, K.v.K. 41151392

Financiële ondersteuning van parochies wereldwijd en bevordering van missionaire

bewustwording in eigen land. Missio is onderdeel van de Rooms-katholieke Wereldkerk.

De Hollandsche Molen

Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam, E-mail: dhm@molens.nl

Amsterdam

De Hollandsche Molen zet zich in voor het behoud van monumentale

windmolens en watermolens in Nederland.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Museon-Omniversum

Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag, Tel.:(070) 3381338,

E-mail: hello@oneplanet.nl, Internet:www.oneplanet.nl

Museon-Omniversum inspireert kinderen en jongvolwassenen om de wereld te ontdekken en met respect te

behandelen. Uitgangspunt hierbij zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Spannende educatieve programma’s en activiteiten, indrukwekkende tentoonstellingen en grootbeeldfilms

worden vanuit een zeer uitgebreide museale collectie thematisch ondersteund.

N

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Hoormij•NVVS

Randhoeve 221, 3995 GA Houten, Tel.: (030) 261 76 16,

E-mail: info@stichtinghoormij.nl, Internet: www.stichtinghoormij.nl

Houten, 40532151

Hoormij•NVVS streeft ernaar dat goede (hoor– en evenwicht)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen,

nu en in de toekomst.

O

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Ontmoeting

Postbus 263, 3990 GB Houten | Tel.: (030) 635 40 90,

E-mail: info@ontmoeting.org

Houten

Stichting Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.

Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden,

dak- en thuislozen en multi-probleemgezinnen. We werken aan hersteld

leven, door met en van elkaar te leren. Vrijwilligers en professionals zijn daarbij

present, gedreven door christelijke naastenliefde. Wilt u bijdragen aan een betere wereld,

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ook als u er niet meer bent? Overweeg een nalatenschap aan uw kwetsbare naaste in Nederland.

Informatiebrochure: ontmoeting.org/nalaten.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Opkikker

Versterkerstraat 3C, 1322 AN Almere, Tel.: (036) 538 66 60,

E-mail: info@opkikker.nl, www.opkikker.nl

Flevoland S412 471 69

Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind dat

langdurig onder behandeling is in het ziekenhuis.

Bank: NL44RABO0157182622.

KETEN VAN KRACHT

Nederlandse Notarisagenda 2023

69


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Ouwehand Zoo Foundation

Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen,

E-mail: ozf@ouwehand.nl, Internet: www.ouwehand.nl/ozf

KvK 30228562

Het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur levende

soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark levende dieren.

P

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

ParkinsonNL

Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort

Tel. (033) 303 2 303, E-mail: info@parkinson.nl

Internet: www.parkinson.nl

Bank: NL03 ABNA 050 156 66 51

Amersfoort

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Vanuit gevoelde urgentie verlegt ParkinsonNL grenzen in het leven van mensen met parkinson. De focus ligt

daarbij op het afremmen en het liefst voorkomen van de ziekte. ParkinsonNL werft fondsen voor onderzoek,

innovatie en voorlichting.

Stichting ParkinsonFonds

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp, Tel.: (023) 5540754,

E-mail: info@parkinsonfonds.nl, Internet: www.parkinsonfonds.nl

Hoofddorp KvK 34103067

Financieren van fundamenteel onderzoek op het gebied van de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden Parnassia Groep

Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag,

E-mail: info@vriendenparnassiagroep.nl, www.vriendenparnassiagroep.nl

Haaglanden 27 18 43 15

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten van

Parnassia Groep (GZZ) en de maatschappelijke integratie.

Aandachtsgebieden zijn: noodhulp, studie, sport en cultuur.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting De Poezenboot

Singel 38-G, 1015 AB Amsterdam, Tel. (020) 625 87 94, Internet: www.depoezenboot.nl

Amsterdam 41206494

De Poezenboot helpt, zoveel als mogelijk, poezen in nood. Zij geeft hen onderdak, (medische) verzorging,

veel liefde en een toekomst. En dankzij uw steun kunnen wij dat blijven doen.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

R

Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)

Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden,

E-mail: communicatie@reddingsbrigade.nl,

Internet: www.reddingsbrigade.nl

IJmuiden, gemeente Velsen (KVK-nummer 40531336)

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards

van de Reddingsbrigade zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen

dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

70 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

S

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s Gravenhage en omstreken

Oosterbeek 5, 2597 VJ Den Haag, E-mail: info@dierenambulancedenhaag.nl

41149338

Wij behartigen de belangen van dieren en helpen huisdieren en wilde dieren door ze te vervoeren, medische

zorg te bieden, te herenigen met hun eigenaar of na herstel een nieuw huis te geven.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting hulp en herplaatsing huisdieren Shhh

Postbus 7609, 8903 JP Leeuwarden, E-mail: info@shhh.nl, Internet: www.shhh.nl

Leeuwarden 01085317

De SHHH zet zich in voor:

Het plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren;

Het herplaatsen van honden en katten van particulieren;

Tijdelijke opvang;

Begeleiding bij probleemgedrag;

Senioren.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Skepsis

Postbus 2657, 3500 GR Utrecht, E-mail: info@skepsis.nl

41182760 (ANBI)

Op wetenschap gebaseerd onderzoek naar en voorlichting over pseudowetenschap en paranormale

verschijnselen. Kwartaalblad: Skepter, website: www.skepsis.nl Skepsis organiseert elk jaar een congres.

Voorzitter: prof. dr. F.P. Israel, secretaris: dr. J.W. Nienhuys (040) 2216791.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting SOKA (Sociaal -Culturele en Kunst Activiteiten)

Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam, www.soka.nl, secretariaat@soka.nl

KvK nr.: 41077071

Actuele thema’s en vraagstukken op basis van christelijke waarden. Activiteiten met een godsdienstige

inhoud zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

WG-Plein 332, 1054 SG Amsterdam,

e-mail: kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl

Amsterdam S-41225417

Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen die zijn opgegroeid in bittere armoede, met goed

onderwijs. Na het behalen van hun (vak)diploma gaan ze aan de slag bij lokale bedrijven. Zo kunnen

ze in hun eigen levensonderhoud voorzien, hun familie helpen en ontsnappen uit een leven van armoede.

Meer informatie op: www.werelddorpenvoorkinderen.nl

Nederlandse Notarisagenda 2023

71


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (opgericht in 1867)

Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam, Tel: (020) 623 61 67,

E-mail: info@sophia-vereeniging.nl, Internet: www.sophia-vereeniging.nl,

Rekeningnummer: NL63 INGB 0000 3069 58

Amsterdam 40 53 15 76

De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed, al sinds 1867. Dat doen we via politieke

lobby voor dierenbeschermende wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we publieks- en

voorlichtingscampagnes. We pakken huisdierenleed bij de bron aan en daarbij staan de belangen

van dieren voorop, niet die van de eigenaren. Ons doel is een goed leven voor alle huisdieren:

geen huisdieren meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op straat terecht komen.

Structurele veranderingen teweeg brengen kost veel tijd. De aanpak van de Sophia-Vereeniging

heeft zichzelf bewezen in de afgelopen 155 jaar.

Financiële steun zoals giften, schenkingen, donaties, legaten of erfstellingen zijn hard nodig om

ervoor te zorgen dat de vele huisdieren het bestaan krijgen dat ze verdienen.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting MS Research

Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten,

Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, E-mail: info@msresearch.nl

Den Haag, 41.20.13.60

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS) financiert

en stimuleert. Ook geeft de Stichting objectieve informatie over (leven met) MS en bevordert zij goede zorg

voor mensen met MS.

T

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Timon

Laan van Vollenhove 3209, 3706 AR in Zeist,

E-mail: relatiebeheer@timon.nl

41180521

Een warm en veilig thuis voor kwetsbare kinderen. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien.

Samen met kinderen, jongeren en hun gezin werken we aan hoop en herstel van het gewone leven.

Maak uw gift over via: timon.nl/doneer of NL25 INGB 0002 5264 20. Timon heeft ANBI status.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Trombosestichting Nederland

Postbus 100, 2250 AC Voorschoten,

E-mail: tsn@trombosestichting.nl

41150933

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar trombose

en het geven van voorlichting over trombose.

V

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

Rijksstraatweg 174,

6573 DG Beek-Ubbergen

Centraal Gelderland 40145291

Behoud en herstel van het agrarische cultuurlandschap, een landschap

van deze tijd, met respect voor het verleden, en voor de mensen die

daar nu werken, wonen en recreëren.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

72 Nederlandse Notarisagenda 2023


stichtingen

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Visio Foundation

Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel. (088) 585 50 00,

Internet: www.visiofoundation.org

41203622

Het doel van de stichting is het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van

slechtziende en blinde en meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten;

alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het vermogen van de stichting,

ter bereiking van haar doel.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting VluchtelingenWerk Nederland

Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, Tel: (020) 346 72 00, E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl,

Internet: www.vluchtelingenwerk.nl

K.v.K. Amsterdam 40532333

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en

helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Voedselbanken Nederland

Meidoornkade 19, 3992 AG Houten,

Tel. (088) 543 543 5, E-mail:welkom@voedselbankennederland.nl

KvK: 57977321

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.

Voedselbanken verstrekken voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers (12.500). Onze voedselhulp bestaat voor het overgrote

deel uit producten die anders vernietigd zouden worden maar nog volledig voldoen aan de eisen van de

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen,

gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling

wordt tegengegaan en het milieu minder wordt belast. Om onze klanten bij te staan op weg naar het herstel

van hun zelfredzaamheid werken we samen met andere hulpverleningsorganisaties. Voedselhulp zou immers

altijd tijdelijk moeten zijn.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis

Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp, Tel: (023) 224 20 83,

E-mail: vrienden@spaarneGasthuis.nl

Hoofddorp

De Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis streeft ernaar om het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk te

maken. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met de wensen en behoeftes van de patiënt.

Dit zorgt namelijk voor minder stress, voor meer rust en voor een sneller herstel. Een sfeervolle omgeving

draagt bij aan het welbevinden van onze patiënten én bezoekers.

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting VPSG

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, E-mail: info@vpsg.nl,

Internet: www.vpsg.nl

Haarlem, nr. 41225329

Advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld/misbruik,

godsdienst en zingeving.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Stichting de Vrolijkheid

Rigakade 16, 1013 BC Amsterdam,

E-mail: info@vrolijkheid.nl, Internet: vrolijkheid.nl

K.v.K. Amsterdam 34123985

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, vrijwilligers,

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten

op asielzoekerscentra door heel Nederland. Met dans, theater,muziek, nieuwe media en beeldende kunst

investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge azc-bewoners.

Nederlandse Notarisagenda 2023

73


Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

W

WIZO Nederland

A.J. Ernststraat 735-A, 1082 LJ Amsterdam,

Tel.: (020) 646 30 17, E-mail: info@wizo.nl, Internet: www.wizo.nl

Amsterdam, 40 530 307

WIZO is een vrijwilligersorganisatie die geld inzamelt om kwetsbare groepen mensen in Israël

een beter leven te bieden, ongeacht achtergrond of religie.

IBAN NL 29 INGB 0000 5356 17

STICHTING WOORD EN DAAD

Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem,

Tel. (0183) 61 18 00,

E-mail: info@woordendaad.nl

Gorinchem 41118168

Woord en Daad werkt wereldwijd vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering en

een menswaardig bestaan voor mensen in armoede.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

Naam :

Adres :

Zetel :

Doelstelling :

Z

Stichting Zwerfjongeren Nederland

Postbus 95301, 1090 HH Amsterdam, E-mail: info@zwerfjongeren.nl,

Internet: www.zwerfjongeren.nl

41209184

Stichting Zwerfjongeren Nederland is dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren.

Samen met jongeren activeert zij overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van

dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen.

ANBI

Algemeen Nut

Beogende Instelling

74 Nederlandse Notarisagenda 2023


NNA .

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN

CALENDARIUM 2023


HIJ WORDT IN

HET WILD BEDREIGD...

(OP)GEVEN IS (G)EEN OPTIE!

Vanuit de stichting Ouwehands Zoo Foundation worden

diverse projecten ondersteund waarin wilde soortgenoten

van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven en hun

leefgebied centraal staan. Ga naar www.ouwehand.nl/OZF

en bekijk hoe u het verschil kunt maken!

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFORMATIE


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 49

december

11

10

9

8


december

week 50

12

maandag

13

dinsdag

14

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 50

december

17

16

15

18


december

week 51

19

maandag

20

dinsdag

21

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 51

december

25

24

23

22

1e Kerstdag

z.h. prins Bernhard jr.


december

week 52

26

maandag

27

dinsdag

28

woensdag

2e Kerstdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

01

31

30

29

week 52

december/januari

Oudjaar

Nieuwjaar


januari

week 01

2

maandag

3

dinsdag

4

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

8

7

6

5

week 01

januari

Driekoningen (r.-k.)


januari

week 02

9

maandag

10

dinsdag

11

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 02

15

14

13

12

januari


januari

week 03

16

maandag

17

dinsdag

18

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

22

21

20

19

week 03

januari

h.k.h. prinses Margriet


januari

week 04

23

maandag

24

dinsdag

25

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 04

29

28

27

26

januari


januari/februari

week 05

30

maandag

31

dinsdag

1

woensdag

h.k.h. prinses Beatrix

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 05

februari

5

4

3

2

h.h. prinses Marilène


februari

week 06

6

maandag

7

dinsdag

8

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 06

12

11

10

9

februari


februari

week 07

13

maandag

14

dinsdag

15

woensdag

Valentijnsdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 07

19

18

17

16

februari

Begin Carnaval


februari

week 08

20

maandag

21

dinsdag

22

woensdag

Vastenavond (r.-k.)

Aswoendag (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

26

week 08

februari

25

24

23


februari/maart

week 09

27

maandag

28

dinsdag

1

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 09

maart

5

4

3

2


maart

week 10

6

maandag

7

dinsdag

8

woensdag

Poerimfeest (isr.)

Biddag voor gewas en arbeid (pr.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 10

12

11

10

9

maart


maart

week 11

13

maandag

14

dinsdag

15

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

19

18

17

16

week 11

maart


maart

week 12

20

maandag

21

dinsdag

22

woensdag

z.h. prins Pieter-Christiaan

Begin Ramadan, (Islam.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

26

25

24

23

week 12

maart

Maria boodschap (r.-k.)

Begin zomertijd


maart/april

week 13

27

maandag

28

dinsdag

29

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

april

2

1

31

30

week 13

Palmzondag (r.-k.)


april

week 14

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 14

9

8

7

6

april

Pasen

Witte donderdag Goede vrijdag Pésach (isr. pasen)


april

week 15

10

Pasen

maandag

11

dinsdag

12

woensdag

h.k.h. prins Ariane, z.h. prins Floris

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 15

16

15

14

13

april


april

week 16

17

maandag

18

dinsdag

19

woensdag

z.h. prins Mauritz

h.h. prinses Annette

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

23

22

21

20

week 16

april

Secretaressedag

Einde Ramadan, (Islam.)

Suikerfeest (Islam.)


april

week 17

24

maandag

25

dinsdag

26

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

30

29

28

april

27

week 17

Koningsdag

z.k.h. Willem-Alexander

mr. Pieter van Vollenhoven


mei

week 18

1

Dag van de arbeid

maandag

2

dinsdag

3

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 18

7

6

5

4

mei

Herdenking der gevallenen

Bevrijdingsdag


mei

week 19

8

maandag

9

dinsdag

10

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

14

13

12

11

mei

week 19

Moederdag


mei

week 20

15

maandag

16

dinsdag

17

woensdag

h.k.h. koningin Máxima

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

21

20

19

18

week 20

mei

Hemelvaartsdag


mei

week 21

22

maandag

23

dinsdag

24

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 21

mei

28

27

26

25

h.h. prinses Laurentien

Pinksteren (r.-k.)

Wekenfeest (isr.)


mei

week 22

29

maandag

30

dinsdag

31

woensdag

Pinksteren (r.-k.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

week 22

juni

4

3

2

1


juni

week 23

5

maandag

6

dinsdag

7

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

11

10

9

8

week 23

juni


juni

week 24

12

maandag

13

dinsdag

14

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

18

17

16

15

week 24

juni

Vaderdag


juni

week 25

19

maandag

20

dinsdag

21

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

25

24

23

22

week 25

juni


juni

week 26

26

maandag

27

dinsdag

28

woensdag

h.k.h. prinses Alexia-Juliana

Offerfeest (slachtfeest, Isl.)

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

2

1

30

29

week 26

juni/juli


juli

week 27

3

maandag

4

dinsdag

5

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

9

8

7

6

week 27

juli


juli

week 28

10

maandag

11

dinsdag

12

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

16

15

14

13

week 28

juli


juli

week 29

17

maandag

18

dinsdag

19

woensdag

Islamitisch Nieuwjaar

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30

10:00

10:00

10:00

10:30

10:30

10:30

11:00

11:00

11:00

11:30

11:30

11:30

12:00

12:00

12:00

12:30

12:30

12:30

13:00

13:00

13:00

13:30

13:30

13:30

14:00

14:00

14:00

14:30

14:30

14:30

15:00

15:00

15:00

15:30

15:30

15:30

16:00

16:00

16:00

16:30

16:30

16:30

17:00

17:00

17:00

17:30

17:30

17:30

18:00

18:00

18:00

18:30

18:30

18:30

19:00

19:00

19:00

19:30

19:30

19:30

20:00

20:00

20:00

20:30

20:30

20:30

21:00

21:00

21:00

21:30

21:30

21:30

22:00

22:00

22:00

Bears in Mind

beschermt de beer

www.BEARSinMIND.org

Organisatie die zich inzet

voor de bescherming van

beren en hun leefgebied

Lees meer op pagina 34 en 35

Nalaten

voor hulp

aan dieren

in nood in

Nederland!

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

07:00

07:30

08:00

08:30

09:00

09:30

10:00

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

18:00

18:30

19:00

19:30

20:00

20:30

21:00

21:30

22:00

vrijdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zaterdag

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

zondag

msresearch.nl/nalaten

23

22

21

20

week 29

juli


juli

week 30

24

maandag

25

dinsdag

26

woensdag

07:00

07:00

07:00

07:30

07:30

07:30

08:00

08:00

08:00

08:30

08:30

08:30

09:00

09:00

09:00

09:30

09:30

09:30