15.11.2022 Views

NNA agenda 2023-LR

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>NNA</strong> .<br />

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN<br />

023<br />

INCLUSIEF<br />

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA


inhoudsopgave<br />

NEDERLANDSE NOTARISAGENDA <strong>2023</strong><br />

- Jaargang 36 -<br />

ISSN 0929-8800<br />

Memorandum ...............................................................................................................................................................................3<br />

Jaarkalender <strong>2023</strong> ................................................................................................................................................................ 5<br />

Feest- en Gedenkdagen <strong>2023</strong> .....................................................................................................................................6<br />

Schatbeurderlaan 6, 6002 ED Weert<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

notaris-online.nl<br />

donerenennalaten.nl<br />

Secretariaat<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

Stichtingen registratie<br />

Manuela Depenbrock<br />

m.depenbrock@louwersmediagroep.nl<br />

Verjaardagen van het Koninklijk huis /<br />

Feestdagen / Schoolvakanties .................................................................................................................................... 7<br />

Jaarkalender 2024 ..................................................................................................................................................................9<br />

Doneren & Nalaten .............................................................................................................................................................13<br />

Profielen en presentaties ..............................................................................................................................................51<br />

Lijst instellingen en stichtingen .............................................................................................................................57<br />

Calendarium ..............................................................................................................................................................................75<br />

Projectmanager<br />

Mark de Lau<br />

m.delau@louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Susan Peek<br />

Vormgeving/ Art Direction<br />

E studio@louwersmediagroep.nl<br />

INCLUSIEF<br />

Deze <strong>agenda</strong> wordt kosteloos in controlled<br />

circulation aangeboden aan alle notarissen<br />

in geheel Nederland.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel dit blad<br />

op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze<br />

instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg<br />

is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

1


Memorandum<br />

EIGENAAR<br />

Naam ......................................................................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

Straat ......................................................................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

Postcode/Woonplaats ...............................................................................................................................................................<br />

Telefoon ................................................................................................................................................................................................<br />

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................<br />

E-mail .....................................................................................................................................................................................................<br />

Zakenadres ........................................................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

Telefoon ................................................................................................................................................................................................<br />

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................<br />

E-mail .....................................................................................................................................................................................................<br />

Website .................................................................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

BIJ ONGEVAL WAARSCHUWEN<br />

Naam ......................................................................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

Straat ......................................................................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

Postcode/Woonplaats ...............................................................................................................................................................<br />

.......................................................................................................................................................................................................................<br />

Telefoon ................................................................................................................................................................................................<br />

Mobiel ....................................................................................................................................................................................................<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

3


Voor een toekomst zonder<br />

tromboseleed<br />

Prof. dr. Leon Schurgers (MUMC+):<br />

“ Mijn droom is om zelf te begrijpen waarom<br />

wij ziektes als trombose ontwikkelen. Wat<br />

kunnen we daarvan leren? En hoe kunnen<br />

we dat voorkomen? Mijn levensmotto is:<br />

jong sterven op oude leeftijd.”<br />

Een klein bloedstolsel met grote gevolgen<br />

Trombose kan iedereen overkomen: jong of oud,<br />

sportief of niet. Bij trombose blokkeert een bloedstolsel<br />

een bloedvat. Trombose kan in alle bloedvaten<br />

ontstaan en kan leiden tot een trombosebeen, een<br />

longembolie of een hersen­ of hartinfarct.<br />

• In Nederland krijgen ieder uur 11 mensen<br />

een vorm van trombose.<br />

• Dagelijks overlijden maar liefst 40 mensen<br />

aan trombose.<br />

• 1 op de 4 mensen overlijdt aan de (directe<br />

of indirecte) gevolgen van een trombose.<br />

De Trombosestichting zet zich al bijna 50 jaar in om<br />

een einde te maken aan tromboseleed. Wij financieren<br />

wetenschappelijk onderzoek en geven voorlichting.<br />

Er is al heel veel bereikt, maar er is helaas nog heel<br />

veel onduidelijk. Meer onderzoek naar de oorzaken en<br />

behandeling van trombose is noodzakelijk.<br />

Het verschil maken voor trombosepatiënten<br />

Door de Trombosestichting op te nemen in het<br />

testament krijgen trombosepatiënten kans op een<br />

betere behandeling!<br />

Op dit moment krijgt iedere trombose patiënt een<br />

vergelijkbare antistollingsbehandeling. Door het<br />

onderzoek van prof. dr. Leon Schurgers naar de<br />

oorzaken van trombose wordt het mogelijk antistollingsmiddelen<br />

optimaal af te stemmen op wat<br />

een patiënt nodig heeft.<br />

Meer informatie?<br />

Meer weten over nalaten aan de<br />

Trombosestichting? Neemt u dan contact op<br />

met Yen­li Busscher via 071­561 77 17 of<br />

nalaten@trombosestichting.nl


jaarkalender <strong>2023</strong><br />

JANUARI<br />

wk 52 1 2 3 4 5<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

FEBRUARI<br />

wk 5 6 7 8 9<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

MAART<br />

wk 9 10 11 12 13<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

APRIL<br />

wk 13 14 15 16 17<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

MEI<br />

wk 18 19 20 21 22<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

JUNI<br />

wk 22 23 24 25 26<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

JULI<br />

wk 26 27 28 29 30 31<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

AUGUSTUS<br />

wk 31 32 33 34 35<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

SEPTEMBER<br />

wk 35 36 37 38 39<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

OKTOBER<br />

wk 39 40 41 42 43 44<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

NOVEMBER<br />

wk 44 45 46 47 48<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

DECEMBER<br />

wk 48 49 50 51 52<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

5


Feest- en gedenkdagen <strong>2023</strong><br />

1 januari Nieuwjaar zondag<br />

6 januari Driekoningen (r.-k.) vrijdag<br />

14 februari Valentijnsdag dinsdag<br />

19 februari Begin carnaval zondag<br />

21 februari Vastenavond (r.-k.) dinsdag<br />

22 februari Aswoensdag (r.-k.) woensdag<br />

7 maart Poerimfeest (isr.) dinsdag<br />

8 maart Biddag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag<br />

22 maart Begin Ramadan (islam.) woensdag<br />

25 maart Maria Boodschap (r.-k.) zaterdag<br />

26 maart Begin zomertijd zondag<br />

2 april Palmzondag (r.-k.) zondag<br />

6 april Witte Donderdag donderdag<br />

7 april Goede Vrijdag vrijdag<br />

6-13 april Pésach (isr. Pasen) (7 dagen) donderdag<br />

09-10 april Pasen zondag/maandag<br />

20 april Idul-fitr (einde Ramadan, Islam.) donderdag<br />

20 april Secretaressedag donderdag<br />

21 april Suikerfeest (Islam.) vrijdag<br />

27 april Koningsdag donderdag<br />

1 mei Dag van de Arbeid zondag<br />

4 mei Herdenking der Gevallenen donderdag<br />

5 mei Bevrijdingsdag vrijdag<br />

14 mei Moederdag zondag<br />

18 mei Hemelvaartsdag (r.-k.) donderdag<br />

25 mei Wekenfeest (isr.) donderdag<br />

28-29 mei Pinksteren (r.-k.) zondag/maandag<br />

18 juni Vaderdag zondag<br />

28 juni Offerfeest (slachtfeest, Islam.) woensdag<br />

18 juli Islamitisch Nieuwjaar dinsdag<br />

15 augustus Maria Tenhemelopneming (r.-k.) dinsdag<br />

19 september Prinsjesdag dinsdag<br />

24 september Yom Kippur, Grote Verzoendag (isr.) zondag<br />

29 september Loofhuttenfeest (isr. -7 dagen) vrijdag<br />

4 oktober Werelddierendag woensdag<br />

7 oktober Slotfeest (isr.) zaterdag<br />

29 oktober Begin wintertijd zondag<br />

31 oktober Halloween dinsdag<br />

1 november Allerheiligen (r.-k.) woensdag<br />

1 november Dankdag voor gewas en arbeid (pr.) woensdag<br />

2 november Allerzielen (r.-k.) donderdag<br />

11 november Sint Maarten (r.-k.) zaterdag<br />

3 december 1e zondag van de Advent (r.-k.) zondag<br />

5 december Pakjesavond dinsdag<br />

6 december Sint Nicolaas woensdag<br />

25-26 december Kerstmis maandag/dinsdag<br />

31 december Oudejaarsdag zondag<br />

6 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


Verjaardagen van het Koninklijk Huis<br />

donderdag 19 januari h.k.h. prinses Margriet (1943)<br />

dinsdag 31 januari h.m. prinses Beatrix (1938)<br />

zaterdag 4 februari h.h. prinses Marilène (1970)<br />

woensdag 22 maart z.h. prins Pieter-Christiaan (1972)<br />

maandag 10 april h.k.h. prinses Ariane (2007)<br />

maandag 10 april z.h. prins Floris (1975)<br />

maandag 17 april z.h. prins Maurits (1968)<br />

dinsdag 18 april h.h. prinses Annette (1972)<br />

donderdag 27 april z.k.h. koning Willem-Alexander (1967)<br />

zondag 30 april mr. Pieter van Vollenhoven (1939)<br />

woensdag 17 mei h.k.h. koningin Máxima (1971)<br />

donderdag 25 mei h.h. prinses Laurentien (1966)<br />

maandag 26 juni h.k.h. prinses Alexia-Juliana (2005)<br />

zaterdag 5 augustus h.k.h. prinses Irene (1939)<br />

vrijdag 11 augustus h.h. prinses Mabel (1968)<br />

woensdag 11 oktober z.k.h. prins Constantijn (1969)<br />

woensdag 18 oktober h.h. prinses Aimée (1977)<br />

vrijdag 27 oktober h.h. prinses Anita (1969)<br />

donderdag 7 december h.k.h. prinses Catharina-Amalia (2003)<br />

maandag 25 december z.h. prins Bernhard jr. (1969)<br />

Christelijke feestdagen in de toekomst<br />

jaar Nieuwjaar Pasen Hemelvaart Pinksteren Kerstmis<br />

<strong>2023</strong> zondag 9 april 18 mei 28 mei maandag<br />

2024 maandag 31 maart 9 mei 19 mei woensdag<br />

2025 woensdag 20 april 29 mei 8 juni donderdag<br />

2026 donderdag 5 april 14 mei 24 mei vrijdag<br />

2027 vrijdag 28 maart 6 mei 16 mei zaterdag<br />

2028 zaterdag 16 april 25 mei 4 juni maandag<br />

Schoolvakanties<br />

regio noord: Drenthe, Flevoland (m.u.v. Zeewolde), Friesland, Gelderland (alleen Hattem), Groningen, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht<br />

(alleen Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude).<br />

regio midden: Flevoland (alleen Zeewolde), Gelderland (alleen de plaatsen Aalten, Apeldoorn, Barneveld, Berkelland, Bronckhorst, Brummen,<br />

Buren, Culemborg, Doetinchem, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Geldermalsen, Harderwijk, Heerde, Lingewaal, Lochem, Montferland (behalve<br />

de voormalige gemeente Didam), Neder-Betuwe (behalve de voormalige gemeente Dodewaard), Neerijnen, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek,<br />

Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Scherpenzeel, Tiel, Voorst, Wageningen, Winterswijk en Zutphen, Noord-Brabant (alleen de plaatsen<br />

Werkendam (behalve de kernen Hank en Dussen) en Woudrichem), Utrecht (m.u.v. Eemnes en de voormalige gemeente Abcoude), Zuid-Holland.<br />

regio zuid: Gelderland alleen de plaatsen Arnhem, Beuningen, Doesburg, Druten, Duiven, Groesbeek, Heumen, Neder-Betuwe (alleen de<br />

voormalige gemeente Dodewaard), Lingewaard, Maasdriel, Millingen a/d Rijn, Montferland (alleen de voormalige gemeente Didam), Nijmegen,<br />

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Ubbergen, Westervoort, West Maas en Waal, Wijchen, Zaltbommel en Zevenaar,<br />

Limburg, Noord-Brabant (m.u.v. Woudrichem en de kernen Sleeuwijk, Nieuwendijk en Werkendam in de gemeente Werkendam), Zeeland.<br />

regio noord regio midden regio zuid<br />

voorjaarsvakantie 25 feb. t/m 5 maart. <strong>2023</strong> 25 feb. t/m 5 maart. <strong>2023</strong> 18 feb. t/m 26 feb. <strong>2023</strong><br />

meivakantie 29 april t/m 7 mei <strong>2023</strong> 29 april t/m 7 mei <strong>2023</strong> 29 april t/m 7 mei <strong>2023</strong><br />

zomervakantie 22 juli t/m 3 sept. <strong>2023</strong> 8 juli t/m 20 aug. <strong>2023</strong> 15 juli t/m 27 aug. <strong>2023</strong><br />

herfstvakantie 21 okt. t/m 29 okt. <strong>2023</strong> 14 okt. t/m 22 okt. <strong>2023</strong> 14 okt. t/m 22 okt. <strong>2023</strong><br />

kerstvakantie 23 dec. t/m 7 jan. <strong>2023</strong>-2024 23 dec. t/m 7 jan. <strong>2023</strong>-2024 23 dec. t/m 7 jan. <strong>2023</strong>-2024<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong> 7


HOUD DE<br />

GROENE STRIJD<br />

LEVEND<br />

Met Greenpeace in uw testament<br />

© Julia Petrenko / Greenpeace<br />

Vastberaden en vreedzaam beschermt Greenpeace onze prachtige aarde. Al 50 jaar voorkomen we<br />

milieurampen en pakken we grote misstanden aan. Dankzij steun van mensen zoals u hebben<br />

we walvisjacht gestopt, kwetsbare regenwouden beschermd en kolencentrales dicht gekregen.<br />

Uw nalatenschap betekent dat Greenpeace in actie kan blijven komen. Samen gaan we door tot<br />

ál het leven op aarde is beschermd.<br />

Meer weten? Kijk op greenpeace.nl/nalaten<br />

Benieuwd naar hoe u de groene strijd levend kunt houden? Vraag dan de brochure over nalaten<br />

aan Greenpeace via deze antwoordkaart aan.<br />

Ja, stuur mij de brochure over nalaten aan Greenpeace<br />

Ja, ik wil graag een vrijblijvend persoonlijk gesprek met Gabriëlla van der Ham over nalaten<br />

U kunt de brochure ook telefonisch aanvragen via 020 - 5249 549 of per email: gabriella@greenpeace.nl<br />

Naam:<br />

Straat en huisnummer:<br />

Postcode en plaats:<br />

Telefoonnummer (optioneel):<br />

Greenpeace respecteert uw privacy. Zie greenpeace.nl/privacy<br />

U kunt deze antwoordkaart gratis<br />

retourneren naar onderstaand<br />

antwoordnummer. Een postzegel is<br />

niet nodig.<br />

Greenpeace Nederland<br />

T.a.v. Gabriëlla van der Ham<br />

Antwoordnummer 11330<br />

1000 PJ Amsterdam<br />

NLNA-08-22


jaarkalender 2024<br />

JANUARI<br />

wk 1 2 3 4 5<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

FEBRUARI<br />

wk 5 6 7 8 9<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

MAART<br />

wk 9 10 11 12 13<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

APRIL<br />

wk 14 15 16 17 18<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

MEI<br />

wk 18 19 20 21 22<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

JUNI<br />

wk 22 23 24 25 26<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

JULI<br />

wk 27 28 29 30 31<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

AUGUSTUS<br />

wk 31 32 33 34 35<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

SEPTEMBER<br />

wk 35 36 37 38 39 40<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

OKTOBER<br />

wk 40 41 42 43 44<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

NOVEMBER<br />

wk 44 45 46 47 48<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

DECEMBER<br />

wk 48 49 50 51 52 1<br />

m<br />

d<br />

w<br />

d<br />

v<br />

z<br />

z 1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

13<br />

14<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18<br />

19<br />

20<br />

21<br />

22<br />

23<br />

24<br />

25<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

9


Zelfs wanneer ik er niet meer ben zou ik<br />

nog altijd graag dieren willen helpen...<br />

Mijn leven staat in het teken van<br />

dieren. Dat heeft het altijd gedaan.<br />

Dieren in de natuur in het bijzonder.<br />

Ik vind ze geweldig. Maar het leven is<br />

eindig. Ook wanneer ik er niet meer<br />

ben wil ik dieren blijven helpen.<br />

Met DierenLot kan dit. Door hen op<br />

te nemen in het testament kunnen<br />

zij ervoor zorgen dat ook in de<br />

toekomst dieren in nood geholpen<br />

kunnen worden. Huisdieren, maar<br />

ook natuurdieren. Mijn nalatenschap<br />

helpt bij het ondersteunen van<br />

lokale dierenhulporganisaties. Denk<br />

aan wildopvang-centra, asielen<br />

of dierenambulances. Allen doen<br />

fantastisch werk. Onmisbaar werk.<br />

Met DierenLot draag ik nu een<br />

steen bij. Zodat het werk door kan<br />

blijven gaan. Niet enkel nu, ook in de<br />

toekomst. Help ook dieren in nood.<br />

Ook bij u in de buurt. Neem DierenLot<br />

op in uw testament.<br />

André Donker<br />

Boswachter, wildlife adviseur en docent én<br />

ambassadeur Stichting DierenLot. André is<br />

regelmatig als natuurverslaggever te gast bij<br />

televisieprogramma’s. (foto: Odiene Agasi)<br />

Scan deze QR code<br />

en vraag online<br />

informatie aan<br />

via onze website<br />

Stichting DierenLot<br />

Dam 20-22<br />

4241 BN Arkel<br />

Telefoon: 0183 - 563 912<br />

E-mail: nalaten@dier.nu<br />

DierenLot.nl<br />

Vul de bon in, kopieer deze of knip uit en stuur op aan Stichting DierenLot, Antwoordnummer 51013, 3501 VB<br />

Utrecht (geen postzegel nodig). U kunt natuurlijk ook mailen naar nalaten@dier.nu of bellen naar 0183 - 563 912.<br />

Ja, ik wil graag dieren helpen wanneer ik er zelf niet meer ben<br />

Ik heb DierenLot al opgenomen in mijn testament.<br />

Ja, ik ontvang graag een uitgebreidere brochure over nalaten aan DierenLot.<br />

Ja, ik heb vragen over nalaten aan DierenLot, neemt u telefonisch contact met mij op.<br />

Ja, ik heb interesse in nalaten aan DierenLot, belt u mij voor een persoonlijke afspraak bij mij thuis.<br />

Ja, als DierenLot voor mijn dieren zorgt na mijn overlijden, neem ik DierenLot graag op in mijn testament.<br />

Neemt u contact met mij op.<br />

Ja, ik neem DierenLot op in mijn testament en oormerk graag mijn nalatenschap aan een of meer<br />

van de Erkend Beneficianten van DierenLot. Neemt u contact met mij op.<br />

Naam Mw. Dhr.<br />

Adres<br />

Postcode/Woonplaats<br />

✁<br />

Telefoon<br />

Geboortedatum<br />

✁<br />

E-mail<br />

NAG-AD-2022<br />

Invullen in blokletters a.u.b.


FOTO: FRANK RUITER<br />

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later<br />

Toen er in de directe omgeving van Jos en Helma iemand overleed, realiseerden ze zich dat zij zelf de<br />

regie over hun nalatenschap wilden hebben. Zeker ook omdat zij zelf geen kinderen hebben…<br />

Lang hoefden ze niet te overleggen; direct was helder dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd<br />

doel zou gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons helemaal duidelijk waar<br />

deze Stichting voor staat. Onderzoek is namelijk enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing<br />

voor MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt voor een bepaald MS-onderzoek.<br />

De keuze laten wij met een gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het absolute<br />

vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten<br />

de onderzoeksresultaten leiden tot de oplossing van deze ziekte.<br />

Op de vraag of zij nog iets willen meegeven, antwoordt Jos: “Als je in<br />

de omstandigheid bent nu iets te regelen, doe het dan voordat het<br />

te laat is. Nu kun je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat<br />

niet, dan zullen je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander<br />

bestedingsdoel van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je<br />

zaken, voordat het te laat is.”<br />

Wilt u zelf een concrete<br />

bestemming geven aan uw<br />

nalatenschap? Neem dan gerust<br />

contact met ons op via tel. 071-5600500.<br />

Stichting MS Research<br />

www.msresearch.nl<br />

communicatie@msresearch.nl


WWW.DONERE<strong>NNA</strong>LATEN.NL


Frans: “Nalaten aan KWF maakt<br />

mijn erfenis extra waardevol”<br />

Nalaten aan KWF, hoe werkt dat?<br />

KWF financiert wetenschappelijk onderzoek naar kanker. 30% daarvan wordt mogelijk<br />

gemaakt door mensen die KWF als erfgenaam hebben. Hierdoor dragen zij op een<br />

bijzondere manier bij aan de gezondheid van volgende generaties. Wil je net als Frans<br />

je erfenis, of een deel daarvan, nalaten aan KWF? Misschien voor onderzoek naar een<br />

bepaalde soort kanker of behandeling? We bespreken de mogelijkheden graag met je.<br />

Meer informatie, en het verhaal van Frans, vind je op: kwf.nl/nalaten<br />

Tegen kanker. Voor het leven.


VOORWOORD<br />

Keuzevrijheid<br />

Hoewel we over het algemeen minder te besteden hebben, blijft de behoefte bestaan om iets goeds<br />

voor anderen te doen. En dat is maar goed ook. Want bij iets minder dan de helft van alle goede doelen<br />

zijn de inkomsten de afgelopen tijd gedaald. Bovendien hebben ook zij minder te besteden, nu alle<br />

kosten hoger worden. Terwijl er nog altijd geld nodig is. Geld voor onderzoek naar ziekten en daarmee<br />

hopelijk naar een eventuele oplossing of genezing. Maar ook geld voor hulpdiensten, die hard nodig<br />

zijn in de huidige oorlogssituatie. Ook is geld hard nodig om armoede te bestrijden of uitbuiting te<br />

voorkomen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de goede doelen die dieren helpen…<br />

De bereidheid in Nederland om elkaar te helpen, is gelukkig nog altijd aanwezig. Mensen stellen een<br />

positieve daad door te doneren aan goede doelen. Dat kan op het moment dat een collectant aan de<br />

deur komt, maar periodiek doneren is ook een optie. We zien daarnaast dat er steeds meer mensen<br />

zijn die (een deel van) hun nalatenschap doneren aan een goed doel. Het financieel steunen van een<br />

goed doel mag nu, of later. Het staat je vrij om te kiezen. Niet alleen het moment van doneren is jouw<br />

keuze, maar ook de grootte van je donatie én het doel waaraan je doneert. Soms kun je zelfs nóg<br />

specifieker aangeven wat je precies wilt steunen. Een bepaald onderzoek van het doel van je keuze,<br />

of misschien wel het onderzoek van jouw eigen arts.<br />

Er is veel mogelijk en daarover lees je meer in het katern Doneren & Nalaten, een vast onderdeel van<br />

de Nederlandse Notaris Agenda. Hierin vind je betrouwbare informatie over diverse goede doelen,<br />

zodat je een keuze kunt maken op welke manier jij een bijdrage wilt leveren aan een betere wereld.<br />

Deze doelen beschikken allemaal over ANBI status en zijn daarmee vrijgesteld van erfrechtbelasting.<br />

Elke euro komt dus ten goede aan het doel van jouw keuze.<br />

Veel leesplezier toegewenst!<br />

Mark de Lau<br />

Projectmanager Doneren & Nalaten


04 2021065 <strong>NNA</strong> Doneren & nalaten <strong>2023</strong> js.indd 13 09-11-22 13:43<br />

INHOUD<br />

COVER<br />

WWW.DONERE<strong>NNA</strong>LATEN.NL<br />

platform over<br />

schenken, erven<br />

en nalaten<br />

Doneren & Nalaten is hét eerste<br />

‘Omnichannel Platform’ over alle<br />

mogelijkheden met betrekking tot<br />

giften, schenkingen, legaten,<br />

donaties en nalatenschappen<br />

aan Goede Doelen.<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte<br />

van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en<br />

meld u aan voor onze nieuwsbrief!<br />

donerennalaten.nl<br />

Stichting Greenpeace Nederland<br />

Greenpeace: een groene, duurzame wereld<br />

is nodig, beter en haalbaar!...18<br />

KWF Kankerbestrijding<br />

‘Dat we wat gaan betekenen voor anderen,<br />

vinden we een mooie gedachte’...20<br />

Erasmus MC Foundation<br />

De magie van samen iets kunnen betekenen...22<br />

Terre des Hommes<br />

Samen maken we een einde aan kinderuitbuiting ...24<br />

Oogfonds<br />

Vroege opsporing betekent behoud van zicht!...26<br />

Stichting MS Research<br />

Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor later...28<br />

Stichting Ouwehand Zoo Foundation<br />

Ouwehand Zoo Foundation helpt wilde soortgenoten<br />

van de dieren uit het Dierenpark ...30


INHOUD<br />

Stichting JDRF Nederland<br />

Een wereld zonder type 1 diabetes: een wens voor Levi (4) ...32<br />

Stichting Bears in Mind<br />

We doen er alles aan om beren weer een<br />

beerwaardig bestaan te geven...34<br />

CAS International<br />

CAS International wil een einde maken aan dierenleed<br />

als gevolg van ‘culturele’ evenementen...36<br />

Ronald McDonald Kinderfonds<br />

"Je ouder aan je zijde maakt het verschil"...38<br />

Stichting DierenLot<br />

DierenLot laat geen enkel dier aan zijn lot over...40<br />

Trombosestichting Nederland<br />

Een toekomst zonder tromboseleed, dat is ons doel...44<br />

WereldOuders<br />

WereldOuders gelooft in de kracht van familie...48


STICHTING GREENPEACE NEDERLAND<br />

Greenpeace: een groene, duurzame<br />

wereld is nodig,<br />

beter en haalbaar!<br />

Al ruim vijftig jaar probeert Greenpeace de wereld wakker te schudden. “Want we móeten de klimaatverandering<br />

in zijn ergste vorm tegen gaan en voorkomen dat er nog meer natuur en biodiversiteit verloren gaat”,<br />

zegt Andy Palmen, directeur van Greenpeace Nederland. “Greenpeace werkt wereldwijd hartstochtelijk aan<br />

deze twee meest ontwrichtende situaties die we als mensheid moeten oplossen.”<br />

Tekst | Susan Peek<br />

(Beeld: Markus Mauthe)<br />

Greenpeace staat vooral bekend om spectaculaire,<br />

maar veilige en vreedzame acties.<br />

“Maar we doen nog zoveel meer”, zegt Andy.<br />

“We voeren wetenschappelijk onderzoek uit<br />

of steunen dit, we lobbyen, publiceren rapporten,<br />

voeren gesprekken met beleidsmakers en<br />

organiseren klimaatmarsen. Omdat wij echt<br />

geloven dat een groene, duurzame wereld<br />

nodig, beter én haalbaar is.”<br />

VOLKOMEN<br />

ONAFHANKELIJK<br />

“De toekomst is van ons allemaal. Wij vechten<br />

voor een betere toekomst, maar dat kunnen<br />

we niet alleen”, zegt Andy. “Daar hebben we<br />

de hulp van donateurs hard bij nodig! We<br />

nemen namelijk geen geld aan van bedrijven<br />

en overheden. Dat doen we heel bewust<br />

zodat we volkomen onafhankelijk blijven en<br />

dit belangrijke werk kunnen doen. We zijn<br />

helemaal zelfstandig in de afwegingen die wij<br />

maken en volgen daarbij de lijn van de wetenschap.<br />

Ook al betekent dat soms dat we een<br />

pijnlijke boodschap moeten verkondigen.”<br />

en zo’n 600.000 mensen die zich aansluiten<br />

bij de organisatie en haar acties. “We zijn<br />

een beweging voor en door burgers die<br />

een verschil willen maken op het gebied van<br />

klimaat en natuur. Greenpeace faciliteert en<br />

organiseert, maar de burgers zijn degenen<br />

die het doen. Hierin trekken we echt samen<br />

met grote groepen mensen op die allemaal<br />

‘Een groene<br />

toekomst<br />

begint<br />

vandaag’<br />

VOOR EN DOOR BURGERS<br />

Gelukkig kan Greenpeace rekenen op een<br />

grote achterban van zo’n 330.000 donateurs<br />

Al ruim vijftig jaar strijdt Greenpeace tegen de klimaatverandering in zijn ergste vorm en probeert te voorkomen<br />

dat er nog meer natuur en biodiversiteit verloren gaat. (Beeld: Markus Mauthe)<br />

18 donerennalaten.nl


STICHTING GREENPEACE NEDERLAND<br />

Greenpeace zet zich ook in voor de onderwaterwereld met campagnes als: Bescherm de oceaan, het leven hangt er van af. (Beeld: Paul Hilton)<br />

hetzelfde doel voor ogen houden.” Andy is<br />

zich bewust van het feit dat het soms best<br />

pittige acties zijn. “Maar dat moet ook haast<br />

wel als je tegen de grote vervuilers op deze<br />

aarde strijdt”, zegt hij. “Toch doen we het<br />

altijd veilig en vreedzaam en zijn we juist heel<br />

samenwerkingsgericht.”<br />

LIEFDE EN<br />

VERANTWOORDELIJK­<br />

HEID VOOR DE AARDE<br />

Naast de donaties zijn ook de nalatenschappen<br />

voor Greenpeace onmisbaar. “Via een<br />

testament kunnen mensen hun liefde en<br />

verantwoordelijkheid voor de aarde op een<br />

heel bijzondere manier doorgeven”, zegt<br />

Andy. “Het steunt ons in de strijd om de aarde<br />

tot ver in de toekomst te beschermen.” Het<br />

is Greenpeace al gelukt om o.a. de walvisjacht<br />

Andy Palmen, directeur Greenpeace Nederland.<br />

(Beeld: Marten van Dijl)<br />

te stoppen, chemische afvaldumps te voorkomen<br />

en kwetsbare regenwouden te beschermen.<br />

En Greenpeace gaat door tot al het<br />

leven op aarde beschermd is. Zo worden op<br />

dit moment de klimaatverandering, ontbossing<br />

en plastic in de oceanen aangepakt.<br />

ENORM DANKBAAR<br />

Andy is enorm dankbaar dat er mensen zijn<br />

die Greenpeace in hun testament opnemen.<br />

“De droom voor een betere wereld gaat door<br />

na overlijden. En dan is het ontzettend bijzonder<br />

dat ze ons als organisatie vertrouwen om<br />

die droom verder te verwezenlijken. Ik vind<br />

dat echt iets heel groots, onafhankelijk van de<br />

hoogte van de nalatenschap”, benadrukt hij.<br />

“Het voelt gewoon als een enorme eer en<br />

verantwoordelijkheid, waar we uiteraard zorgvuldig<br />

mee omspringen. Dus gaan we graag<br />

het gesprek aan met mensen die overwegen<br />

om aan ons na te laten en vertellen we ze de<br />

verhalen uit eerste hand. Ook beantwoorden<br />

we vragen die er zijn over ons beleid, hoe het<br />

geld besteed wordt en welke impact we er<br />

mee kunnen maken.” Andy tot slot: “Greenpeace<br />

is een Erkend Goed Doel waarbij het<br />

CBF controleert of het gedoneerde geld<br />

ook daadwerkelijk gebruikt wordt voor een<br />

bijdrage aan een betere wereld. Ook heeft<br />

Greenpeace een ANBI-status, wat betekent<br />

dat er geen schenk- of erfbelasting betaalt<br />

hoeft te worden en daardoor dus meer geld<br />

naar de projecten kan gaan. Steun ons dus nu,<br />

want de toekomst heeft jou nodig!”<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

https://www.greenpeace.org/nl/acties/<br />

nalaten-aan-greenpeace/<br />

Stichting Greenpeace Nederland<br />

Postadres<br />

Postbus 3946<br />

1001 AS Amsterdam<br />

Bezoekadres<br />

NDSM-Plein 32<br />

1033 WB Amsterdam<br />

T +31 800-422 33 44<br />

E info@greenpeace.nl<br />

W www.greenpeace.org<br />

Bank BANK NL89 TRIO 0338 8885 00<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

19


KWF KANKERBESTRIJDING<br />

‘Dat we wat gaan betekenen<br />

voor anderen, vinden we<br />

een mooie gedachte’<br />

Aan het woord is de 66-jarige Frans Goorhuis, wiens moeder, broer en zus zijn overleden aan kanker. Als<br />

Frans zelf een melanoom ontdekt en nierkanker krijgt, besluit hij dat zijn nalatenschap naar KWF zal gaan.<br />

Tekst | KWF | Beeld | Elvin Boer<br />

Frans: “Toen ik 2,5 jaar oud was, overleed mijn moeder aan de gevolgen<br />

van kanker. Jaren later trokken ook mijn broer, zus én ikzelf het<br />

verkeerde lootje. Gekscherend zeg ik weleens dat ik uit een kankerfamilie<br />

kom. Mijn broer had asbestkanker en was niet meer te redden.<br />

Mijn zus verloor ik een paar jaar geleden aan alvleesklierkanker. Tussen<br />

haar diagnose en overlijden zat slechts 3 maanden. Zelf heb ik nierkanker<br />

en melanoom gehad. Gelukkig sloegen de behandelingen bij mij<br />

aan, maar ik hoop dat dit anderen bespaard blijft. Daarom gaat mijn<br />

erfenis naar KWF”.<br />

KWF IN TESTAMENT<br />

“Ik houd graag de regie over mijn eigen geld. Maar als ik in mijn vriendenkring<br />

vraag wie een testament heeft, hebben veel dat nog niet geregeld.<br />

Dan denk ik: jongens, denk eens na. Manoel en ik hebben geen kinderen.<br />

Dat geldt voor meer homoseksuele stellen. Dan is het helemaal verstandig<br />

om na te denken waar je geld naartoe gaat als je er niet meer bent.<br />

Het maakt me niet uit of mijn geld gaat naar voorlichting, training voor<br />

vrijwilligers, kankeronderzoek of iets anders. Ik wil dat mijn erfenis wordt<br />

besteed aan iets waar op dat moment het meeste behoefte aan is. En<br />

door na te laten aan KWF weet ik dat dat in orde komt.”<br />

GOED GEREGELD<br />

Frans: “Een eenvoudig testament kost maar een paar honderd euro en<br />

dan heb je het gewoon geregeld”. Zijn partner Manoel vult aan: “Het<br />

geeft me een rustig gevoel dat we het goed geregeld hebben. We<br />

kiezen er bewust voor om onze erfenis niet aan onze broers en zussen<br />

te geven. We hebben er goed over nagedacht wie we met ons geld het<br />

beste kunnen helpen. Voor mij zijn dat mijn neefjes en nichtjes in Brazilië.<br />

Voor Frans is dat KWF. Mooi dat we dat zo hebben kunnen regelen.”<br />

NADENKEN OVER NALATEN<br />

Vorig jaar kregen zo'n 124.000 Nederlanders de diagnose kanker. En<br />

inmiddels leven zo'n 830.000 Nederlanders met en na kanker. Ook<br />

voor hen wil KWF zorgdragen voor kwalitatief goed onderzoek en<br />

goede zorg.<br />

Door na te laten aan KWF, draagt u op een bijzondere manier bij aan<br />

de gezondheid en het welzijn van volgende generaties.<br />

20 donerennalaten.nl


KWF KANKERBESTRIJDING<br />

Manoel: ‘Het<br />

geeft me rust<br />

dat alles goed<br />

is geregeld’<br />

Benieuwd naar het hele verhaal<br />

van Frans en Manoel? Kijk dan het<br />

tv-programma De Nalatenschap<br />

terug via kwf.nl/nalaten<br />

Veel mensen vinden het lastig om na te<br />

denken over hun nalatenschap. Maar het kan<br />

ook rust geven als u vast nadenkt over uw<br />

nalatenschap. Weet u bijvoorbeeld dat u belastingvrij<br />

kunt schenken aan KWF, omdat KWF<br />

als erkend goed doel geen erfbelasting hoeft<br />

te betalen? Zo kunnen we uw nalatenschap<br />

volledig inzetten voor onze missie: minder<br />

mensen die kanker krijgen, meer mensen die<br />

genezen, meer mensen die beter leven met<br />

en na kanker en aandacht voor sterven als<br />

iemand niet meer beter kan worden.<br />

En weet u dat u aan kunt geven waar u uw<br />

nalatenschap aan wilt laten besteden? Bijvoorbeeld<br />

aan onderzoek naar een bepaalde<br />

nieuwe behandelmethode of een bepaalde<br />

kankersoort?<br />

CONTACT<br />

Onze juristen zijn gespecialiseerd in familieen<br />

erfrecht en zorgen voor een zorgvuldige<br />

afwikkeling van uw nalatenschap, geheel naar<br />

uw wens.<br />

Bent u geïnteresseerd in een gesprek over<br />

de mogelijkheden om KWF te steunen?<br />

Neem dan contact op met KWF Publieksservice:<br />

0900 202 00 41 (gebruikelijke<br />

belkosten) of nalateninfo@kwf.nl<br />

KWF Kankerbestrijding<br />

Postbus 75508<br />

1070 AM Amsterdam<br />

T +31 20 570 05 00<br />

E nalateninfo@kwf.nl<br />

W www.kwf.nl<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

21


ERASMUS MC FOUNDATION<br />

Erasmus MC Foundation:<br />

De magie van samen<br />

iets kunnen betekenen<br />

De Erasmus MC Foundation zet zich samen met artsen en onderzoekers in voor een gezonde toekomst<br />

voor iedereen. De stichting is het steunfonds van het Erasmus MC waarmee -dankzij de steun van haar<br />

donateurs- wetenschappelijk veelbelovend onderzoek mogelijk is. “Het is zo ontzettend fijn dat we weer<br />

live evenementen kunnen organiseren”, zegt Leonore Tuijt, directeur van de Erasmus MC Foundation.<br />

“Want daarin zie je weer de magie van samen iets kunnen betekenen voor anderen.”<br />

Tekst | Susan Peek | Beeld | Erasmus MC Foundation<br />

SAMEN BELEVEN<br />

De afgelopen jaren stonden veelal in het teken<br />

van corona, wat ook voor de goede doelen<br />

de nodige uitdagingen met zich meebracht.<br />

“Natuurlijk probeer je op allerlei andere<br />

manieren je relaties in stand te houden en<br />

nieuwe donateurs te werven, maar er gaat<br />

niks boven live evenementen zoals de Tour<br />

for Life, de Run4Daniel, de L’Etape Rotterdam,<br />

Swim4Daniel en nog vele andere sponsorbijeenkomsten<br />

en benefietdiners. Dit soort<br />

evenementen zijn dé plek waar verhalen<br />

worden gedeeld, waar alles heel dichtbij komt<br />

en waar ruimte is voor emoties. Mensen doen<br />

mee met een reden. Soms voor zichzelf, soms<br />

voor een ander. Er zijn zoveel verhalen: als het<br />

dán niet tastbaar is waarvoor je het doet…”<br />

Leonore merkt dat mensen blij zijn dat ze<br />

iets kunnen doen om een betere toekomst<br />

te bewerkstelligen. “Door deel te nemen<br />

aan zulke evenementen, zetten mensen hun<br />

machteloosheid om in een daad. Dat ‘samen<br />

beleven’ is enorm belangrijk.”<br />

VIER BELANGRIJKE<br />

PIJLERS<br />

Door te doneren of nalaten aan de Erasmus<br />

MC Foundation, ondersteun je onderzoeken<br />

en zorgprojecten in het Erasmus MC. “Daarbij<br />

hebben we vier belangrijke pijlers”, legt<br />

Leonore uit. “Preventie, waarbij het doel is<br />

om te voorkomen dat mensen ziek worden.<br />

Vroege diagnose, waardoor we eerder en<br />

beter kunnen ingrijpen en de kans op genezing<br />

groter wordt. Betere behandeling, van<br />

mensen die aan een ziekte lijden. En in het<br />

verlengde daarvan zijn we ook bezig met de<br />

kwaliteit van leven te verbeteren.”<br />

‘De Erasmus MC Foundation<br />

zet zich samen met artsen<br />

en onderzoekers in voor een<br />

gezonde toekomst’<br />

Honderden mensen zwemmen in de Wijnhaven in Rotterdam om met elkaar wetenschappelijk onderzoek in het<br />

Erasmus MC Kanker Instituut te steunen.<br />

22 donerennalaten.nl


ERASMUS MC FOUNDATION<br />

Op zaterdag 17 december 2022 vindt de Rotterdam Memory Walk plaats. We wandelen samen om geld op te halen voor dementieonderzoek in het Erasmus MC.<br />

MAAK OOK EEN<br />

VERSCHIL!<br />

Naast ‘geven bij leven’ in de vorm van een<br />

donatie, is het ook mogelijk om te ‘geven ná<br />

leven’. Leonore constateert dat steeds meer<br />

mensen een goed doel opnemen in hun testament.<br />

“Dat is echt enorm fijn. Ook die steun<br />

is onmisbaar en elke bijdrage is ongelooflijk<br />

welkom.” Het bijzondere aan doneren of nalaten<br />

aan de Erasmus MC Foundation is dat je<br />

zelf kunt bepalen waar je jouw bijdrage aan<br />

wilt besteden. “Dat kan een zeldzame ziekte<br />

zijn, of een specifiek onderzoek. Het is zelfs<br />

mogelijk om het onderzoek van een ‘eigen<br />

arts of afdeling’ te steunen. Zo kun je echt<br />

bedenken wat voor jou persoonlijk belangrijk<br />

is en geven aan iets wat je na aan het hart ligt.”<br />

ROTTERDAM MEMORY<br />

WALK<br />

Een mooi evenement waar Leonore nog even<br />

de aandacht voor wil vragen is de Rotterdam<br />

Memory Walk op 17 december 2022. “Een<br />

wandeling die start en eindigt bij het Erasmus<br />

MC en in het teken staat van het dementieonderzoek<br />

van het ziekenhuis. We starten<br />

tegen het eind van de middag, als de schemer<br />

al is ingezet en de stad gehuld is in kerstsfeer.<br />

Met de circa 7 kilometer lange wandeling<br />

zamelen we geld in voor het dementieonderzoek<br />

van het Erasmus MC. Ontzettend<br />

belangrijk omdat het aantal mensen dat met<br />

dementie leeft in Nederland naar verwachting<br />

toeneemt tot een half miljoen patiënten in de<br />

komende 25 jaar. Onderzoek naar de oorzaken<br />

en een betere behandeling van dementie<br />

zijn daarom van levensbelang,” zegt Leonore<br />

tot besluit.<br />

Kijk voor meer informatie over<br />

dit evenement op:<br />

https://www.rotterdammemorywalk.nl/<br />

Voor algemene informatie over de Erasmus<br />

MC Foundation, of wanneer je vragen hebt of<br />

kennis wilt maken, kun je contact opnemen via:<br />

foundation@erasmusmc.nl of 010-703 48 02.<br />

Stichting Erasmus MC Foundation<br />

Postadres<br />

Erasmus MC Foundation<br />

Postbus 2040<br />

3000 CA ROTTERDAM<br />

Bezoekadres<br />

Kamer GK – 656<br />

Burgemeester s’Jacobplein 51<br />

3015 CA ROTTERDAM<br />

T +31 10 70 34 802<br />

E foundation@erasmusmc.nl<br />

W www.erasmusmcfoundation.nl<br />

Bank NL88 INGB 0000 0029 95<br />

Het peloton van “Samen Touren tegen Kanker” rijdt voor het Erasmus MC langs. Er is een fantastisch bedrag<br />

opgehaald voor het onderzoek waarmee het Erasmus MC Kanker Instituut de kwaliteit van leven van alle<br />

kankerpatiënten vóór, tijdens en na de behandeling wil verbeteren.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

23


TERRE DES HOMMES<br />

Samen maken we een einde<br />

aan kinderuitbuiting<br />

Gedwongen om te werken, verkocht, geslagen, misbruikt. De rechten van miljoenen kinderen worden op<br />

grote schaal geschonden. Ze worden uitgebuit en kunnen niet bouwen aan hun toekomst. Terre des<br />

Hommes strijdt wereldwijd tegen deze uitbuiting van kinderen. Strijd mee. Stop uitbuiting van kinderen.<br />

Tekst en beeld | Terre des Hommes<br />

Kinderhulporganisatie Terre des Hommes<br />

Nederland werd in 1965 opgericht. In het<br />

begin verleende Terre des Hommes Nederland<br />

vooral noodhulp in ontwikkelingslanden.<br />

In de loop der jaren verschoof de focus naar<br />

structurele hulp via lokale partnerorganisaties.<br />

Het stoppen van kinderuitbuiting, de meest<br />

ernstige schending van de rechten van het<br />

kind, werd de missie van Terre des Hommes.<br />

Onder kinderuitbuiting verstaat<br />

Terre des Hommes:<br />

• de ergste vormen van kinderarbeid<br />

• kinderhandel en -migratie<br />

• seksuele kinderuitbuiting (zoals<br />

gebruik van kinderen in prostitutie)<br />

• kindermisbruik<br />

Terre des Hommes heeft daarmee geen<br />

gemakkelijke strijd gekozen, want armoede<br />

drijft mensen soms tot wanhoop. Maar Terre<br />

des Hommes geeft niet zomaar op en blijft<br />

zich samen met haar lokale partners inzetten<br />

voor een wereld zonder kinderuitbuiting. We<br />

beschermen kwetsbare kinderen en kinderen<br />

die worden uitgebuit door middel van<br />

onderwijs en waar nodig opvang, medische<br />

zorg en therapie.<br />

ARMOEDE TEN<br />

GRONDSLAG AAN<br />

UITBUITING<br />

Kinderen uit arme gezinnen maken de meeste<br />

kans om uitgebuit te worden. Daarom steekt<br />

Terre des Hommes veel energie in het bestrij-<br />

den van armoede. We zorgen dat kinderen<br />

naar school gaan om later beter werk te<br />

kunnen vinden. Ook worden gezinnen geholpen<br />

bij het vinden van meer of andere inkomsten,<br />

om te voorkomen dat kinderen worden<br />

uitgebuit. Door onder meer de economische<br />

gevolgen van de Covid-19 pandemie zien we<br />

echter dat kinderarbeid wereldwijd aan het<br />

toenemen is, een zorgelijke ontwikkeling.<br />

MICAMIJNEN IN<br />

MADAGASKAR<br />

Madagaskar is één van de projectlanden van<br />

Terre des Hommes waar nog steeds veel<br />

kinderen moeten werken. Bijvoorbeeld in micamijnen.<br />

Mica is een grondstof die veel wordt<br />

gebruikt in make-up, auto’s en apparatuur.<br />

24 donerennalaten.nl


TERRE DES HOMMES<br />

Rosia in Benato - Madagaskar.<br />

Het glimt mooi en isoleert goed. Maar de glans<br />

is er snel af als je weet dat je daarmee profiteert<br />

van de gevaarlijkste vorm van kinderarbeid.<br />

In Madagaskar werken ruim tienduizend<br />

kinderen in de mijnen. Sommige zijn niet<br />

ouder dan vier jaar. Elke dag moeten ze mee<br />

met hun ouders de tunnels in. Hun werk is<br />

zwaar, ongezond en heel gevaarlijk.<br />

DONATIES ZIJN<br />

ONMISBAAR<br />

Mede dankzij de steun van vele donateurs<br />

slaagt Terre des Hommes er in om kinderen<br />

Jongen aan het werk in de mijn.<br />

uit de mijnen te halen zodat ze naar school<br />

kunnen gaan. Samen met de ouders wordt<br />

gewerkt aan verbetering van het onderwijs. Bij<br />

overheid en bedrijfsleven wordt gelobbyd voor<br />

toeleveringsketens die vrij zijn van kinderarbeid.<br />

LEG JE IDEALEN VAST<br />

Naast structurele donaties kan Terre des<br />

Hommes ook gesteund worden via een nalatenschap.<br />

Een gift via uw testament is een<br />

mooie manier om het werk van Terre des<br />

Hommes te steunen als u er niet meer bent.<br />

Uw idealen leven voort en u biedt de generaties<br />

na u een kans op een beter bestaan.<br />

Twee vriendinnen in Laxmipur - India.<br />

Wilt u hier meer over weten, vraag dan gratis<br />

het door Terre des Hommes ontwikkelde<br />

Erfenisdossier aan via onze website.<br />

Ook kunt u vrijblijvend contact opnemen<br />

met Angélique van Oversteeg, relatiemanager<br />

nalatenschappen bij Terre des Hommes via<br />

a.vanoversteeg@tdh.nl - 06 53806050<br />

Terre des Hommes<br />

Zoutmanstraat 42 - 44<br />

2518 GS Den Haag, Nederland<br />

T +31 6 53 80 60 50<br />

E info@terredeshommes.nl<br />

W www.terredeshommes.nl<br />

Volg ons op : Twitter - Facebook - Youtube - Linkedin<br />

Kinderen krijgen een maaltijd op school in Madagaskar.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

25


OOGFONDS<br />

Vroege opsporing<br />

betekent behoud van zicht!<br />

Het aantal mensen met een oogprobleem stijgt. De oplossing ligt in voorlichting, preventie en meer<br />

oogonderzoek. Het Oogfonds financiert wetenschappelijk oogonderzoek naar het voorkomen en behandelen<br />

van oogproblemen, en steunt patiëntenverenigingen in het verbeteren van de kwaliteit van leven<br />

voor mensen met een visuele beperking.<br />

Tekst en beeld | Oogfonds<br />

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek<br />

laten zien dat het uitbannen van<br />

oogproblemen mogelijk is, als er maar genoeg<br />

onderzoek kan worden gedaan. Door oogproblemen<br />

in een zo vroeg mogelijk stadium te<br />

ontdekken en te behandelen, kan 50 procent<br />

van ernstige slechtziendheid en blindheid<br />

worden voorkomen.<br />

Zo ook het onderzoek van oogarts dr. Lemij<br />

(Oogziekenhuis Rotterdam). Hij speelt een<br />

actieve rol bij onderzoek naar glaucoom,<br />

vooral op het gebied van beeldvormende<br />

technieken voor het (vroegtijdig) opsporen<br />

en opvolgen. Als één van de eerste oogartsen<br />

paste hij met succes kunstmatige intelligentie<br />

(AI) toe bij het opsporen van deze veelvoorkomende<br />

oogaandoening. “Vroege opsporing<br />

is cruciaal, als je wacht tot de patiënt klachten<br />

krijgt, dan ben je veelal te laat.”<br />

Bij glaucoom raken de zenuwvezels van het<br />

netvlies beschadigd en sterven af. Gezichtsveldverlies<br />

treedt op vanuit de randen van<br />

het zicht en wordt geleidelijk steeds ernstiger.<br />

De aandoening kent verschillende vormen,<br />

openkamerhoekglaucoom komt in Nederland<br />

het vaakst voor. Glaucoom is de meest<br />

voorkomende oogaandoening die zonder<br />

behandeling leidt tot blijvend zichtverlies of<br />

zelfs blindheid. “Om de schade te beperken<br />

is het belangrijk om in een vroeg stadium de<br />

aandoening te diagnosticeren en zo de gevolgen<br />

te beperken. Glaucoom is een sluipende<br />

oogziekte, heb je (visuele) klachten dan ben<br />

je vaak al te laat. In Nederland hebben zo'n<br />

150.000-200.000 mensen glaucoom. Slechts<br />

de helft weet dit, deze groep loopt een groot<br />

risico om (deels) blind te worden. Zij komen<br />

vaak pas bij de oogarts terecht bij verminderd<br />

zicht en hun glaucoom heeft hun ogen dan al<br />

te ernstig aangetast.<br />

Fundus ernstig glaucoom.<br />

Behandeling van glaucoom is gericht op<br />

het verlagen van de oogdruk, meestal door<br />

oogdruppels. Bij een derde van de patiënten<br />

weten we glaucoom te stoppen. Bij twee derde<br />

kunnen we de progressie afremmen. Maar<br />

ontstane schade aan de oogzenuw valt niet<br />

meer te herstellen.” Opticiens kunnen oogdruk<br />

als service meten, want zelf merk je er weinig<br />

van. Bij te hoge waarden wordt verwezen naar<br />

26 donerennalaten.nl


OOGFONDS<br />

‘Ik had gehoopt dat 75% met AI<br />

kon worden opgespoord,<br />

het resultaat (85%) overtrof dus<br />

mijn verwachtingen!’<br />

Hans Lemij.<br />

het ziekenhuis voor nader onderzoek van de<br />

binnenkant oog en de oogzenuw.<br />

Slechts bij 1 op de 3 mensen met een hoge<br />

oogdruk ontstaat, veelal na jaren, glaucoom. Er is<br />

meer behoefte om glaucoom met een efficiëntere<br />

techniek op te sporen. Ook omdat glaucoom<br />

in een beginnend stadium vaak (nog) niet<br />

herkend wordt door de oogarts/optometrist.<br />

“In het Oogziekenhuis Rotterdam zie ik vrijwel<br />

alleen maar glaucoom-patiënten, dus ik kan<br />

met mijn kennis en ervaring snel zien of iemand<br />

deze aandoening heeft of niet. Maar uit onderzoek<br />

blijkt dat een oogarts in een algemeen<br />

ziekenhuis daar minder ‘geoefend’ in is.<br />

Voor een betere opsporing van glaucoom<br />

wilde ik kunstmatige intelligentie inzetten bij<br />

de analyse van fundusfoto’s. Van onderzoek uit<br />

China wist ik al dat computers fundusfoto's<br />

konden beoordelen op de aanwezigheid van<br />

glaucoom. Echter was deze software alleen<br />

maar toepasbaar op Chinese ogen. Op niet-<br />

Chinese ogen presteerde de Artificial Intelligence<br />

(AI) eigenlijk vrij slecht. Mijn idee was<br />

om een programma te maken dat bruikbaar<br />

was voor ogen van meerdere etniciteiten.”<br />

Om een goed algoritme voor de computersoftware<br />

te schrijven moesten eerst 113.000<br />

(anonieme) fundusfoto's digitaal gelabeld<br />

worden. Een select groepje van twintig<br />

oogartsen en optometristen gaven de foto's<br />

het label ‘glaucoom’, 'geen glaucoom’ of ‘niet<br />

te beoordelen’.<br />

Toen eind 2021 alle foto's gelabeld waren, kon<br />

de kunstmatige intelligentie (AI) worden ingezet<br />

om computers te 'trainen’ in het herkennen<br />

van glaucoom. Uiteindelijk wist een<br />

Chinese AI-ontwikkelaar software te schrijven<br />

die, op basis van de fundusfoto, 85% van de<br />

glaucoom-patiënten kon opsporen.<br />

“Ik had gehoopt dat 75% met AI kon worden<br />

opgespoord, het resultaat (85%) overtrof dus<br />

mijn verwachtingen!”<br />

“Met deze nieuwe opsporingstechniek kan<br />

het aantal ‘vals positieven’ fors worden<br />

verminderd. Digitale screening van de fundusfoto's<br />

is betrouwbaarder dan metingen van de<br />

oogdruk. Bovendien wordt met AI de aandoening<br />

in een veel eerder stadium ontdekt, vaak<br />

al voordat er klachten optreden.”<br />

Het Oogfonds is enorm trots op de mooie<br />

resultaten van het onderzoek van dokter Lemij<br />

dat mede door het Oogfonds is gefinancierd.<br />

Fundus normaal.<br />

Oogfonds<br />

Churchilllaan 11- 16e etage<br />

3527 GV Utrecht<br />

T +31 30 29 66 999<br />

E nalaten@oogfonds.nl<br />

W www.oogfonds.nl<br />

Bank NL21 INGB 0000 0039 10<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

27


STICHTING MS RESEARCH<br />

Niet alleen<br />

voor nu,<br />

maar zeker<br />

ook voor<br />

later<br />

Toen er in de directe omgeving van<br />

Jos en Helma iemand overleed,<br />

realiseerden ze zich dat zij zelf de<br />

regie over hun nalatenschap wilden<br />

hebben. Zeker ook omdat zij zelf<br />

geen kinderen hebben…<br />

Tekst | Karin Smits Beeld | Frank Ruiter<br />

Wilt u zelf een concrete bestemming geven aan uw nalatenschap?<br />

Bijvoorbeeld omdat u affiniteit heeft met een bepaald type onderzoek<br />

of omdat u één van de andere activiteiten van Stichting MS<br />

Research een warm hart toedraagt? U kunt dit op voorhand aangeven<br />

en wij zorgen dat uw nalatenschap uw concrete bestemming<br />

krijgt. Het hoeft uiteraard niet, dan wordt uw nalatenschap geheel<br />

aan wetenschappelijk onderzoek besteed. Wij kunnen u begeleiden<br />

bij het vinden van een notaris bij u in de buurt en/of andere zaken.<br />

Neem hiervoor gerust contact met ons op via tel. 071 – 5 600 500.<br />

Jos en Helma Molthoff.<br />

28 donerennalaten.nl


STICHTING MS RESEARCH<br />

In 1982 werd bij Helma de diagnose MS vastgesteld. Lang<br />

hoefden ze daarom niet te overleggen; direct was helder<br />

dat hun nalatenschap naar een MS-gerelateerd doel zou<br />

gaan, namelijk Stichting MS Research. Jos vertelt: “Het is ons<br />

helemaal duidelijk waar deze Stichting voor staat. En om<br />

die reden was de keuze snel gemaakt. Onderzoek is namelijk<br />

enorm belangrijk om uiteindelijk tot de oplossing voor<br />

MS te komen. Wij hebben zelf bewust geen keuze gemaakt<br />

voor een bepaald MS-onderzoek, omdat wij hier te weinig<br />

verstand van hebben. De keuze laten wij daarom met een<br />

gerust hart over aan Stichting MS Research. Wij hebben het<br />

absolute vertrouwen dat zij met de besteding van de gelden<br />

zeer verstandig omgaan. Uiteindelijk moeten de onderzoeksresultaten<br />

leiden tot de oplossing van deze ziekte, waar ik<br />

overigens geen jaartal aan vasthang, omdat MS helaas zo<br />

ontzettend complex is.”<br />

De familie Molthoff is al jaren vaste donateur van de Stichting.<br />

“Er ligt hier al een aardig stapeltje lijfrente-schenkingen.<br />

Het klinkt als een cliché, maar hoe meer geld voor<br />

onderzoek beschikbaar komt, hoe meer kansen er zijn dat<br />

de oorzaak van MS gevonden kan worden.”<br />

Op de vraag of Jos en Helma nog iets aan de lezers willen<br />

meegeven, antwoordt Jos: “Als je in de omstandigheid bent<br />

nu iets te regelen, doe het dan voordat het te laat is. Nu kun<br />

je het allemaal nog zelf bepalen. Doe je dat niet, dan zullen<br />

je uiteindelijke erfgenamen wellicht een ander bestedingsdoel<br />

van je nalatenschap kiezen. Kortom, regel je zaken,<br />

voordat het te laat is.”<br />

Stichting MS Research<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

T +31 71 56 00 500<br />

E directie@msrsesearch.nl<br />

W www.msresearch.nl<br />

Bank NL 17 INGB 0000006989<br />

donerennalaten.nl<br />

29


STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION<br />

Ouwehand Zoo Foundation<br />

helpt wilde soortgenoten van de<br />

dieren uit het Dierenpark<br />

In een wereld waar de natuur onder druk staat, wil Ouwehands Dierenpark bewondering voor de natuur<br />

stimuleren en mensen aanzetten tot nadenken en handelen. Met behulp van de Ouwehand Zoo Foundation<br />

(OZF) worden diverse projecten ondersteund waarin wilde soortgenoten van dieren die in Ouwehands<br />

Dierenpark leven, centraal staan. “Zo helpen wij bedreigde diersoorten en hun leefomgeving te beschermen,<br />

zijn we volop bezig op het gebied van soortbehoud, ondersteunen we onderzoek én geven we<br />

voorlichting en educatie”, zegt José Kok, bioloog bij Ouwehands Dierenpark en bestuurslid bij OZF.<br />

Tekst | Susan Peek | Beeld | Ouwehands Dierenpark<br />

“Dieren die in ons dierenpark leven, zijn eigenlijk de ambassadeurs van<br />

hun soortgenoten in het wild. Zo noemt José als voorbeeld de reuzepanda,<br />

gorilla, ijsbeer, orang-oetan, Afrikaanse olifant en de berberaap.<br />

“Maar het zijn er nog veel meer. Mensen hebben vaak geen idee hoe<br />

slecht het met veel diersoorten gesteld is en hoe belangrijk het is dat<br />

OZF projecten ondersteunt. Vanuit ons dierenpark, maar ook daarbuiten,<br />

geven we hierover informatie, educatie en vragen mensen actief<br />

mee te doen om ons hierbij te helpen.”<br />

ECOSYSTEEM IN<br />

STAND HOUDEN<br />

“Als we nu niet in actie komen, zijn er straks diersoorten verdwenen”,<br />

zegt José. “Weg uit het ecosysteem, met alle gevolgen van dien. Als het<br />

ecosysteem is ontwricht, is het lastig te herstellen. Wat dat betreft is<br />

voorkomen beter dan genezen!” Gelukkig heeft OZF al veel succes-<br />

volle projecten ondersteund. “Er zijn veel kleinschalige, lokale organisaties<br />

die actie ondernemen. Mensen kunnen zich altijd aansluiten bij dit<br />

soort goed georganiseerde initiatieven door OZF te ondersteunen. Wij<br />

kiezen met zorg organisaties en projecten uit zodat we er zeker van zijn<br />

dat het geld goed wordt besteed.”<br />

NATUURBESCHERMING<br />

José vertelt dat er diverse manieren zijn waarop bedreigde diersoorten<br />

geholpen kunnen worden. Een onderdeel daarvan is het beschermen<br />

en in stand houden van de leefomgeving van deze dieren. “Er moet<br />

voldoende ruimte en voedsel zijn.”<br />

SOORTBEHOUD<br />

“Dat draagt positief bij aan het in stand houden van een diersoort.<br />

Daarnaast zijn we volop bezig met internationale fok- en herintro-<br />

30 donerennalaten.nl


STICHTING OUWEHAND ZOO FOUNDATION<br />

ductieprogramma’s. Op het gebied van fokken beschikken we over<br />

de benodigde kennis. Voor het weer vrijlaten in de eigen leefgebieden<br />

werken we heel nauw samen met de IUCN en andere natuurbeschermingsorganisaties,<br />

die allemaal mensen in het veld hebben en<br />

exact weten wat nodig is. Het is belangrijk dat alle betrokkenen ter<br />

plaatse – dat geldt voor lokale overheden, de lokale bevolking, ecologen,<br />

biologen en andere specialisten – weten wat er gaat gebeuren en<br />

hier achter staan om zo’n missie te laten slagen.”<br />

VOORLICHTING EN EDUCATIE<br />

Helaas zijn mensen vaak de oorzaak van nogal wat ellende, volgens José.<br />

“Denk aan stropers, maar ook het kappen van bossen e.d. Daarom is<br />

voorlichting en educatie zó enorm belangrijk! Door veel aandacht te<br />

besteden aan natuur- en milieueducatie hopen we een stuk bewustwording<br />

bij mensen te creëren zodat onze hulp een langetermijnoplossing<br />

zal zijn.” Ook de projectpartners van OZF kunnen rekenen op<br />

langdurige steun, wat heel belangrijk is bij dit soort trajecten.<br />

ONDERZOEK<br />

“Deze partners in het veld zijn van grote betekenis voor ons. Niet<br />

alleen brengen ze populaties in kaart, maar ze doen ook bruikbaar<br />

onderzoek. Die opgedane kennis, bijvoorbeeld over het gedrag van de<br />

dieren in het wild of wat ze eten, wordt met ons gedeeld en passen wij<br />

weer toe bij de dieren in ons Dierenpark.”<br />

PRACHTIGE PROJECTEN<br />

OZF ondersteunt o.a. Polar Bears International (PBI) met hun onderzoek<br />

naar het gedrag van ijsbeer-moeders. “De klimaatverandering<br />

zorgt voor het smelten van de ijskap, wat gevolgen heeft voor de<br />

ijsbeer. De Noordpool wordt steeds toegankelijker voor de mens<br />

waardoor de ijsbeer wordt gestoord. Ook is er te weinig voedsel voor<br />

de ijsbeer, waardoor ijsberen sterven. Daarnaast worden er minder<br />

jongen geboren, omdat de moeders te weinig vetreserve kunnen<br />

opbouwen om hun jongen maandenlang in het kraamhol te zogen.<br />

PBI brengt alles rondom de kraamholen in beeld; het aantal moeders<br />

dat het kraamhol ingaat en welke moeders met hoeveel jongen maanden<br />

later naar buiten komen.” Het is één van de vele projecten van<br />

OZF waarmee de wilde soortgenoot van een dier in het Ouwehands<br />

Dierenpark wordt geholpen.<br />

Er is al veel bereikt, er is nog veel te doen en er is volop hoop!<br />

Als je wilt, kun je echt wat betekenen. Hoe? Kijk op onze website<br />

www.ouwehandzoofoundation.nl of neem contact op met José Kok<br />

via 0317-650200.<br />

‘Natuurbescherming,<br />

soortbehoud en educatie’<br />

Ouwehand Zoo Foundation<br />

Grebbeweg 111<br />

3911 AV Rhenen<br />

T +31 317 650200<br />

E ozf@ouwehand.nl<br />

W www.ouwehand.nl/ozf<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

31


STICHTING JDRF NEDERLAND<br />

Een wereld zonder type 1 diabetes:<br />

een wens voor Levi van vier<br />

Prikken in zijn vinger, koolhydraten tellen en insuline spuiten: het is de dagelijkse werkelijkheid voor Levi (4)<br />

die type 1 diabetes heeft. “Bij hoge bloedglucosewaardes krijgen we een ander kind”, vertelt zijn moeder<br />

Drissja. “Genezing? We hopen heel erg dat hij het mee gaat maken.” Prof. dr. Bart Roep werkt aan oplossingen<br />

voor type 1. “Wij wetenschappers stoppen niet totdat we type 1 diabetes kunnen genezen.”<br />

Tekst | Suzan van Loenen | Beeld | YNNCK<br />

32 donerennalaten.nl


STICHTING JDRF NEDERLAND<br />

Kinderen zoals Levi, daar zet JDRF Nederland<br />

zich voor in. Iedereen met type 1 diabetes<br />

staat centraal in alles wat we doen. Met<br />

het geld dat wij ophalen, doen wetenschappers<br />

onderzoek naar de genezing, preventie<br />

en betere behandeling van type 1 diabetes.<br />

Samen gaan we van type één, naar type géén.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.jdrf.nl/iklaatna of neem contact op met<br />

relatiemanager Henriette Bijl via 06-22873208<br />

of hbijl@jdrf.nl.<br />

Type 1 diabetes heeft grote impact op het<br />

leven van Levi en zo'n 120.000 andere<br />

mensen in Nederland. Bij deze ziekte kan het<br />

lichaam glucose in eten en drinken niet uit het<br />

bloed halen en in je cellen krijgen. Glucose<br />

wordt dus geen brandstof, waarmee je actief<br />

kan zijn. Dit komt doordat het lichaam te<br />

weinig of geen insuline afgeeft. De oorzaak?<br />

Het afweersysteem vernietigt de cellen in de<br />

alvleesklier die insuline moeten maken.<br />

“We weten pas sinds kort meer over de<br />

oor zaak van type 1 diabetes”, vertelt prof. dr.<br />

Bart Roep. Samen met dr. Arnaud Zaldumbide<br />

ontdekte hij dat type 1 geen fout is<br />

van het immuunsysteem. Bij type 1 diabetes<br />

geven de bètacellen, de bron van insuline,<br />

een verkeerd signaal af. Je afweersysteem<br />

reageert daarop. Prof. dr. Bart Roep: “Die<br />

kennis zorgt voor een radicale omslag in<br />

wetenschappelijk onderzoek en behandeling.<br />

Dat we dat weten, brengt ons veel dichter bij<br />

oplossingen voor deze ingrijpende ziekte.”<br />

Maar die oplossing voor type 1 diabetes is er<br />

nu nog niet voor iedereen. Dat betekent dat<br />

in Nederland nog steeds ieder jaar honderden<br />

kinderen zoals Levi de diagnose type 1<br />

diabetes krijgen. Voor Levi kwam die diagnose<br />

in het voorjaar van 2022. Moeder Drissja: “Hij<br />

dronk heel veel. Hij werd chagrijnig of dwingerig<br />

als hij niet razendsnel wat te drinken<br />

kreeg. Als we gingen wandelen, wilde hij na<br />

tien minuten niet meer verder. We kregen in<br />

korte tijd echt een ander kind.”<br />

Uiteindelijk blijkt bij de huisarts dat Levi's<br />

bloedglucosewaarde veel te hoog is. “De<br />

vingerprik was niet te meten", vertelt Drissja.<br />

Ze moeten direct naar het ziekenhuis, waar<br />

een heftige week begint voor het gezin. “Levi<br />

is erg gevoelig. In het ziekenhuis werd er<br />

meteen aan hem getrokken. Bloed afnemen,<br />

veel mensen in de kamer, insuline spuiten. We<br />

herkenden Levi niet meer terug. Het was alsof<br />

hij oogkleppen op had en geen oog meer had<br />

voor anderen.”<br />

Prof. dr. Bart Roep.<br />

Na acht dagen in het ziekenhuis mag Levi<br />

naar huis. Drissja: “Met een hoofd vol uitleg.<br />

Al het eten gaat sindsdien eerst door je hoofd.<br />

Iedere dag is het rekenen en opletten.” Samen<br />

hebben ze langzaamaan een weg in dit ‘nieuwe<br />

leven’ gevonden. “We hopen voor Levi op een<br />

zorgeloos leven, met zo min mogelijk beperkingen”,<br />

spreekt Drissja uit. “Hij gaat nu naar<br />

school. Daar laat hij vol trots zijn sensor en<br />

insulinepen zien. Maar toch blijft zo'n stap<br />

spannend met diabetes.”<br />

Soms denkt Drissja aan Levi's toekomst. “Hij<br />

doet het nu supergoed. We zijn heel trots<br />

op hem. Maar wat als hij een puber is? Hoe zal<br />

dat gaan? Type 1 diabetes gaat zijn hele leven<br />

mee. Ik hoop dat nieuwe ontwikkelingen in<br />

onderzoek het voor hem zo makkelijk mogelijk<br />

maken.” Ze wil vooral dat Levi mee kan<br />

draaien in de maatschappij. “Zonder dat hij<br />

na moet denken over zijn diabetes of over<br />

dingen die hij niet mag of kan.”<br />

Stichting JDRF Nederland<br />

Maanlander 47<br />

3824 MN Amersfoort<br />

T +31 6 22873208<br />

E hbijl@jdrf.nl<br />

W www.jdrf.nl<br />

Bank NL96 RABO 0166 8642 26<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

33


STICHTING BEARS IN MIND<br />

Twee Oekraïense beren werden in oktober 2021 bevrijd uit hun<br />

miserabele onderkomen en dankzij Bears in Mind kregen zij een<br />

beerwaardig bestaan in Het Berenbos<br />

Stichting Bears in Mind:<br />

WE DOEN ER ALLES AAN OM BEREN WEER<br />

EEN BEERWAARDIG BESTAAN TE GEVEN<br />

Bears in Mind is een stichting voor de bescherming van beren en hun<br />

leefgebied. Bears in Mind werkt wereldwijd aan het verbeteren van de<br />

leefomgeving van beren, het redden van mishandelde beren en het<br />

herplaatsen van mishandelde beren in een opvangcentra zoals Het<br />

Berenbos in Rhenen. Ook zorgen zij door middel van voorlichting en<br />

educatie voor bewustwording in de mogelijkheden om harmonieus<br />

samen te leven met de beer, daar waar beren nog van nature in het<br />

wild voorkomen. Met lokale projectpartners brengen zij berenpopulaties<br />

in kaart, zetten educatieprojecten op en signaleren zij beren in nood,<br />

zoals circus- en dansberen, beren in een kleine kooi bij een restaurant<br />

of tankstation. “We doen er alles aan om deze beren weer een nieuw<br />

beerwaardig bestaan te geven.”<br />

HET BERENBOS<br />

Bears in Mind zet zich al sinds 1993 voor de<br />

bescherming van de beer en zijn leefgebied.<br />

Bears in Mind is met Ouwehands Dierenpark<br />

een samenwerkingsverband aangegaan en zo is<br />

Het Berenbos ontstaan: het allereerste berenopvangcentrum<br />

in Europa voor misbruikte beren,<br />

die hier de rest van hun leven weer beer mogen<br />

Tekst en beeld | Bears in Mind<br />

De twee Oekraïense beren leven nu een beerwaardig<br />

bestaan in Het Berenbos.<br />

34 donerennalaten.nl


STICHTING BEARS IN MIND<br />

zijn. “Het Berenbos in Ouwehands Dierenpark<br />

is eigenlijk hét visitekaartje voor wat wij wereldwijd<br />

doen voor beren”, vertelt Ingrid Vermeulen,<br />

directeur bij Bears in Mind.<br />

BERENWELZIJN,<br />

NATUURBESCHERMING EN<br />

EDUCATIE<br />

“Bears in Mind is internationaal hard aan het<br />

werk en we zetten onze kennis, expertise en<br />

financiële middelen in voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied in het wild en beren in<br />

gevangenschap. Op het gebied van welzijn ligt<br />

de focus op het tegengaan van wreedheden<br />

waarbij mishandelde of gevangen beren bevrijd<br />

en verzorgd zullen worden. Op het gebied van<br />

natuurbescherming is het belangrijk op zoek<br />

te gaan naar een goede manier waarin mens<br />

en beer harmonieus samen kunnen leven en<br />

beschermen we het leefgebied van de beer.<br />

In beide gevallen is educatie en voorlichting<br />

belangrijk om beer-mens-conflicten en daarmee<br />

berenleed te voorkomen.”<br />

INTERNATIONALE<br />

BERENBESCHERMINGS­<br />

ORGANISATIE<br />

“Er is veel werk aan de winkel”, vervolgt Ingrid.<br />

“Wij vinden het erg belangrijk dat we het<br />

probleem op een duurzame manier aanpakken.<br />

Daarom werken we als Nederlandse stichting<br />

nauw samen met overheden en lokale organisaties<br />

in diverse landen. Niet alleen hebben zij<br />

goed in beeld welke beren er waar in miserabele<br />

omstandigheden zitten, maar ook kennen<br />

zij de lokale cultuur en hebben zij het netwerk<br />

ter plaatse. Door ze actief te betrekken bij de<br />

Een goed berenleven in Het Berenbos.<br />

oplossing, bereik je zo enorm veel meer. Wij<br />

financieren een project of een onderzoek en<br />

ondersteunen met onze kennis zodat deze<br />

mensen voorlichting kunnen geven die afgestemd<br />

is op het lokale kennisniveau en bewustwordingsniveau.”<br />

MOOIE, DUURZAME<br />

RESULTATEN<br />

Naast het bij nagenoeg iedereen welbekende<br />

Berenbos, is Ingrid trots op de vele mooie<br />

en duurzame resultaten die Bears in Mind de<br />

afgelopen jaren behaald heeft. “Dankzij diverse<br />

wetenschappelijke projecten brengen we<br />

berenpopulaties in kaart, doen we tellingen en<br />

oefenen we druk uit op overheden om jachtvergunningen<br />

in te trekken. Een ander mooi<br />

voorbeeld is de verhuizing van twee beren uit<br />

Oekraïne naar Het Berenbos. De dieren zaten<br />

als publiekstrekker bij een speeltuin. In een<br />

slecht verblijf, gevaarlijk voor de kinderen en niet<br />

goed verzorgd door geldgebrek. Bears in Mind<br />

regelt niet alleen de verhuizing van de beren<br />

met al het bijkomende papierwerk, het transport<br />

en de verzorging tijdens de reis, maar gaat<br />

ook in gesprek met de eigenaar. We leggen uit<br />

dat we de beren meenemen naar een betere<br />

leefomgeving, maar ook dat hij geen nieuwe<br />

beren meer mag plaatsen. Ook de kinderen uit<br />

de speeltuin krijgen voorlichting zodat ze weten<br />

dat beren zo niet horen te leven. Ik ben er trots<br />

op dat we een structurele oplossing bieden en<br />

een duurzaam resultaat behalen.” Ingrid geeft<br />

aan dat dit enkele van vele voorbeelden zijn van<br />

het mooie werk dat Bears in Mind doet. “Ons<br />

werk is nog altijd heel hard nodig, maar dit soort<br />

projecten kosten enorm veel geld. We kunnen<br />

dit alleen blijven doen dankzij de steun van<br />

onze donateurs, giften en nalatenschappen die<br />

we mogen ontvangen.” Omdat Bears in Mind<br />

de ANBI-status heeft en beschikt over het CBF<br />

-keurmerk, komt uw nalatenschap volledig ten<br />

goede aan de bescherming van de beren. Met<br />

het opnemen van Bears in Mind in uw testament<br />

maakt u ècht het verschil.<br />

Bears in Mind en de beren steunen kan op<br />

diverse manieren. Neem voor meer informatie<br />

contact op met de stichting via info@bearsinmind.org<br />

of bel (0)317 650 220 of kijk op:<br />

www.bearsinmind.org<br />

Stichting Bears in Mind<br />

Grebbeweg 111<br />

3911 AV RHENEN<br />

T +31 317 65 02 20<br />

E info@bearsinmind.org<br />

W www.BEARSinMIND.org<br />

Dadon moest onder brute dwang rondjes fietsen en dansen in het Russisch circus.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

35


CAS INTERNATIONAL<br />

Protest tegen het stierenvechten in Valencia in<br />

2022 (Beeld: CAS International).<br />

CAS INTERNATIONAL WIL EEN EINDE MAKEN AAN<br />

DIERENLEED ALS GEVOLG VAN ‘CULTURELE’ EVENEMENTEN<br />

CAS International, een stichting waar de naam staat<br />

voor Comité Anti Stierenvechten, begon ooit met de<br />

focus op het tegengaan van stierengevechten.<br />

Inmiddels is het aandachtsveld van de stichting<br />

uitgebreid en willen ze een einde maken aan allerlei<br />

dierenleed als gevolg van ‘culturele’ evenementen.<br />

Tekst | Susan Peek<br />

Denk hierbij aan evenementen zoals de stierenrennen in Pamplona<br />

en Toro de la Vega, één van de meest controversiële stierenfeesten<br />

van Spanje. Naast stieren beschermt CAS ook paarden en koeien uit<br />

de stierenvechtsector. En jachthonden zoals de galgo’s- (Spaanse<br />

windhonden) en podenco’s die op grote schaal misbruikt worden<br />

voor de traditionele jacht. “Ook maken we ons hard voor het welzijn<br />

van andere dieren die lijden als gevolg van cultuur of tradities. Denk<br />

bijvoorbeeld aan ganzen en eenden voor de productie van ganzenlever”,<br />

zegt Maite van Gerwen, directeur van CAS International.<br />

STOKJE OVERGENOMEN<br />

Maite heeft sinds begin oktober het stokje overgenomen van Marius<br />

Kolff, die de afgelopen 18 jaar de directeur was van CAS. “Op 4<br />

oktober, om precies te zijn”, vertelt zij. “Geen betere dag om te<br />

starten dan dierendag!” In de afgelopen jaren heeft CAS al veel voor<br />

elkaar gekregen: er worden geen stierengevechten meer gepromoot<br />

in Nederland en in Catalonië vinden al jaren geen stierengevechten<br />

meer plaats. Ook passen landen de regels aan van bepaalde evenementen.<br />

Zo mag de stier bij de Toro de la Vega al niet meer verwond<br />

en gedood worden door mannen met lansen op paarden. “Dat er<br />

verandering mogelijk is, blijkt daar wel uit. Dus wij blijven strijden”,<br />

zegt Maite.<br />

36 donerennalaten.nl


CAS INTERNATIONAL<br />

VRIJHEID VAN CULTUUR STOPT<br />

WANNEER DIERENLEED BEGINT<br />

Ze benadrukt dat het niet het doel van CAS is om culturele evenementen<br />

of tradities de halt toe te roepen, maar ook binnen cultuur, traditie en<br />

religie valt er iets aan dierenwelzijn te doen. “Binnen Europa is er een<br />

verdrag waarin dieren erkend worden als voelende wezens, die pijn<br />

kunnen lijden en waar dus goed voor gezorgd moet worden. Tegelijkertijd<br />

staat er dat de culturele tradities, religieuze riten en regionaal erfgoed<br />

binnen de lidstaten geaccepteerd moeten worden. In feite betekent het<br />

dat dieren die daaronder vallen, dus uitgezonderd zijn van de dierenwelzijnsregelgeving.<br />

Dat maakt het lastig, omdat sommige landen die uitzonderingspositie<br />

inzetten omwille van gebruiken en tradities. Wat ons<br />

betreft stopt de vrijheid van cultuur wanneer dierenleed begint.”<br />

ELKE STAP IS ER ÉÉN<br />

“Dus moet je lobbyen, zaken bespreekbaar maken en kijken naar de<br />

beste manier waarop tradities kunnen blijven bestaan, maar zónder dat<br />

daarbij het welzijn van de dieren in het gedrang komt.” Maite legt uit dat<br />

het vaak begint bij een stuk bewustzijn creëren. Om dat te optimaliseren<br />

is CAS medeoprichter en coördinator van het Internationale netwerk<br />

lokale, vaak kleine, organisaties die zich in Europa en Latijns-Amerika<br />

inzetten tegen stierenvechten. “Want wat in het ene land werkt, hoeft<br />

niet per se ergens anders ook aan te slaan, weten we inmiddels uit ervaring.”<br />

Als voorbeeld noemt Maite de aanpak in Mexico: “Een rechter in<br />

Mexico-Stad heeft gezegd dat stierenvechten agressie in de hand werkt<br />

waardoor er een toename van huiselijk geweld is. Daarop zijn de stierengevechten<br />

tijdelijk stilgelegd en gaat er een juridisch onderzoek plaatsvinden,<br />

waarna er een uitspraak van de rechter volgt. Soms moeten we<br />

genoegen nemen met kleinere stappen en al zijn die soms via een omweg<br />

bereikt, elke stap is er één!”<br />

STEUN ONS, HET IS NOG<br />

ALTIJD HARD NODIG!<br />

“Samen met de organisaties in de diverse stierenvechtlanden blijven we<br />

volhouden en lobbyen”, zegt Maite, “maar dat kunnen we niet zonder de<br />

hulp van onze donateurs.” U kunt helpen, door CAS International te<br />

steunen. Dat kan op veel verschillende manieren. “Een stier adopteren,<br />

doneren, nalaten maar ook het tekenen van een petitie is voor ons al van<br />

Adoptiestier Marius (vernoemd naar de vorige directeur van CAS) in een opvang<br />

(Beeld: Santuario Vegan/CAS International).<br />

groot belang. Het feit dat mensen in andere landen er iets van vinden, is<br />

het teken voor de lokale organisaties dat er een grote internationale<br />

achterban is die het initiatief steunt”, zegt Maite tot slot.<br />

Voor informatie over doneren en nalaten aan CAS International kunt u<br />

op de website kijken of contact met ons opnemen.<br />

Maite van Gerwen neemt het stokje over van Marius Kolff, die bijna 18 jaar<br />

directeur van CAS International is geweest en veel bereikt heeft in die tijd<br />

(Beeld: CAS International).<br />

Een Spaanse jachthond met haar jong (Beeld: Aitor Garmendia/<br />

CAS International/AnimaNaturalis.<br />

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)<br />

Postbus 1312<br />

3500 BH Utrecht<br />

Nederland<br />

T +31 30 230 00 93<br />

E<br />

W<br />

info@cas-international.org<br />

www.cas-international.org<br />

Bank NL79 TRIO 0781 4357 57<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

37


RONALD MCDONALD KINDERFONDS<br />

Ronald Mc Donald Kinderfonds:<br />

"Je ouder aan je zijde<br />

maakt het verschil"<br />

Gerard koos voor zijn nalatenschap een goed doel dat dicht bij<br />

hem staat: het Ronald McDonald Huis in Amsterdam.<br />

38 donerennalaten.nl


RONALD MCDONALD KINDERFONDS<br />

Gerard (83) moest als vierjarig kind naar het ziekenhuis<br />

voor een medische ingreep. “Ik weet nu nog<br />

hoe spannend ik het daar vond. Wat was ik blij dat<br />

mijn moeder bij me was.” Omdat hij ieder ziek kind<br />

de aanwezigheid van een ouder gunt, heeft Gerard<br />

het Ronald McDonald Huis in Amsterdam opgenomen<br />

in zijn testament.<br />

DICHTBIJ<br />

“Het Ronald McDonald Huis als goed doel voelt voor mij heel dichtbij.<br />

Daarom is het een logische keuze. Ik ben geboren en opgegroeid<br />

in Amsterdam. Mijn beide kinderen zijn geboren in het VU medisch<br />

centrum, ik heb in Amsterdam gestudeerd en ik heb altijd in die buurt<br />

gewoond. Ik vind het fijn dat ik geld nalaat aan een doel dat lokaal<br />

zoveel impact maakt. Bovendien krijgen de Ronald McDonald Huizen<br />

geen subsidie van de overheid, dus ze kunnen het geld goed gebruiken.<br />

En ik vind het fijn dat er zoveel vrijwilligers werken. Dat geeft mij het<br />

vertrouwen dat mijn geld goed besteed wordt.”<br />

Tekst en beeld | Ronald McDonald Kinderfonds<br />

‘Dag en nacht op<br />

loopafstand van het<br />

ziekenhuisbed’<br />

RUST<br />

“Als je er na een scheiding of na het overlijden van je partner ineens<br />

alleen voorstaat, komt er een moment dat je na gaat denken over<br />

financiële vragen: wat wil ik regelen voor mijn nalatenschap? Het<br />

geeft me rust om daarin mijn zaken goed geregeld te hebben. Ik<br />

ben iemand die de regie wil houden, altijd al. Waarom zou ik andere<br />

mensen opzadelen met mijn nalatenschap, terwijl ik die beslissingen<br />

nu zelf met mijn goede verstand kan maken? Nu is mijn nalatenschap<br />

keurig in orde. En als ik er niet meer ben, kunnen zieke kinderen<br />

hun ouders nog steeds dicht bij zich hebben."<br />

"Als je ziek bent, wil je als kind je ouders dicht bij je hebben,” vertelt<br />

Gerard. “Ik denk dat dat een wereld van verschil maakt. De herinnering<br />

die ik heb van mezelf als vierjarig kind, ineens in het ziekenhuis,<br />

staat me nog zo goed bij. Zo’n vreemde omgeving, om me heen<br />

waren kinderen aan het huilen en de zuster was heel streng voor<br />

me. Wat was ik blij dat mijn moeder dicht bij me was. Die houvast<br />

wil ik ieder kind geven. Ook als ik er straks niet meer ben. Daarom<br />

heb ik het Ronald McDonald Huis in Amsterdam opgenomen in mijn<br />

testament.”<br />

Ronald McDonald Kinderfonds<br />

Stationsplein 13<br />

3818 LE Amersfoort<br />

T +31 88 22 19 000<br />

E info@kinderfonds.nl<br />

W www.kinderfonds.nl<br />

Bank NL 61 RABO 0393 200 000<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

39


STICHTING DIERENLOT<br />

DierenLot<br />

laat geen enkel dier<br />

aan zijn lot over<br />

DierenLot bekommert zich al meer dan 15 jaar over het lot van alle dieren. De missie van DierenLot is nog<br />

altijd hetzelfde, maar de organisatie is inmiddels flink gegroeid. Steeds meer mensen weten DierenLot te<br />

vinden en inmiddels is de grens van het aantal donateurs de 280.000 gepasseerd. “Daar zijn we erg dankbaar<br />

voor”, zegt Sander van Hesteren, “want dankzij de steun van onze donateurs kunnen we nóg meer en<br />

ook steeds mooiere en grotere dierenhulpprojecten ondersteunen.”<br />

Tekst | Susan Peek | Beeld | DierenLot - Sascha Schalkwijk<br />

“We moeten ook wel groeien om aan<br />

het toenemend aantal steunvragen en<br />

de groeiende ondersteuningsbehoefte te<br />

kunnen voldoen”, vervolgt Sander. “Er is<br />

een enorm netwerk aan lokale dierenwelzijnsorganisaties<br />

die op ons rekenen. Onze<br />

hulp is van groot belang voor mens én dier<br />

en is ook in de toekomst onmisbaar. Zeker<br />

in de huidige, dure, tijd waarin we leven.<br />

De hulp van donateurs, bijzondere giftge-<br />

vers en bedrijven kunnen we daarbij hard<br />

gebruiken.”<br />

NALATEN AAN DIERENLOT<br />

Sander vertelt dat er veel trouwe donateurs<br />

zijn, met een hart voor dieren in nood, die<br />

al jarenlang maandelijks het laagdrempelige<br />

bedrag van tenminste € 1,85 per maand<br />

doneren. “Er zijn ook mensen die ons via<br />

een nalatenschap ondersteunen. We merken<br />

dat steeds meer mensen nadenken over<br />

hun testament en een goed doel als (extra)<br />

erfgenaam aanwijzen. Door DierenLot op te<br />

nemen in uw testament, kunt u een wereld<br />

van verschil maken voor mens en dier, ook<br />

als u er zelf niet meer bent. Een mooie<br />

gedachte. Als ANBI en CBF gecertificeerde<br />

organisatie bent u ervan verzekerd dat uw<br />

nalatenschap echt ten goede komt aan de<br />

hulp voor dieren.”<br />

40 donerennalaten.nl


STICHTING DIERENLOT<br />

SPECIFIEKE WENSEN?<br />

DAT KAN!<br />

“Het kan natuurlijk zijn dat u een specifiek<br />

dierenhulpproject wilt steunen, of een lokale<br />

organisatie bij u in de buurt. Of u bent een ware<br />

hondenliefhebber en wilt graag dat uw nalatenschap<br />

besteed wordt aan hulp voor honden?<br />

Bij ons is dat mogelijk. Wij zullen ervoor zorgdragen<br />

dat al deze specifieke wensen, die u<br />

kunt laten beschrijven in uw testament, ook zo<br />

goed als mogelijk en binnen ons kunnen uitgevoerd<br />

zullen worden.”<br />

‘Kom in actie<br />

voor dieren<br />

in nood’<br />

WIJ ZIJN ER OOK VOOR<br />

ÚW HUISDIER<br />

“Als geen ander begrijpen wij dat u zich<br />

misschien afvraagt wat er met uw eigen<br />

huisdier gebeurt als u er niet meer bent. Wij<br />

kunnen u geruststellen. Want DierenLot laat<br />

geen enkel dier aan zijn lot over. Als u besluit<br />

DierenLot op te nemen in uw testament,<br />

dan bieden wij de mogelijkheid om zorg te<br />

dragen voor opvang en herplaatsing van uw<br />

geliefde huisdier.”<br />

MAARTEN STOOPENDAAL<br />

DROOMCHEQUE<br />

DierenLot is erg dankbaar voor alle donaties en<br />

nalatenschappen. “Daar kunnen we weer menig<br />

dierenhulporganisatie mee steunen. Zoals<br />

bijvoorbeeld door middel van een Maarten<br />

Stoopendaal Droomcheque. Maarten Stoopendaal<br />

was één van de oprichters van Stichting<br />

DierenLot. Hij overleed helaas in februari 2020.<br />

Door middel van deze Droomcheques zetten<br />

wij zijn passie voor dierenhulpverlening graag<br />

voort. Hiermee kunnen we ook grote dromen<br />

mogelijk maken op het gebied van dierenwelzijn.<br />

Fantastisch om te kunnen doen.”<br />

Dierenarts en DierenLot ambassadeur Piet<br />

Hellemans. (Beeld Sascha Schalkwijk)<br />

DIERENLOT ACADEMIE<br />

Volgens Sander wordt kennis- en informatieoverdracht<br />

steeds belangrijker en hij ziet daarin<br />

een toenemende vraag vanuit de lokale dierenhulporganisaties.<br />

”Gelukkig zijn er weer fysieke<br />

evenementen mogelijk. Zo organiseren wij twee<br />

maal per jaar het Landelijk Congres Dierenhulpverlening<br />

, speciaal voor de medewerkers en<br />

vrijwilligers van onze beneficianten, waarbij veel<br />

kennis en ervaring onderling wordt uitgewisseld.<br />

Dierenhulpverleners die hierbij aanwezig<br />

zijn kunnen presentaties en workshops bijwonen.<br />

Dit is enorm nuttig om dierenhulp verder<br />

te professionaliseren. Daar hebben de dieren<br />

in nood baat bij én dat is wat onze donateurs<br />

en bijzondere giftgevers graag zien. Zo goed<br />

en efficiënt mogelijk dieren helpen. Naast deze<br />

evenementen heeft DierenLot ook een eigen<br />

Academie. Docenten uit de praktijk bieden hier<br />

hun expertise aan en trainen dierenhulpverleners<br />

over een specifiek onderwerp. Van dieren<br />

EHBO tot onderwerpen die meer gericht zijn<br />

op de organisatie of omgang met gemeenten.<br />

Dierenhulporganisaties kunnen hier écht<br />

hun voordeel mee doen.“ Het moge duidelijk<br />

zijn: DierenLot is, net als de achterban in de<br />

vorm van lokale dierenhulporganisaties, enorm<br />

belangrijk voor mens en dier.<br />

Kijk voor meer informatie of als u wilt doneren<br />

of nalaten op: www.dieren.nu<br />

Stichting DierenLot<br />

Postbus 377<br />

4200 AJ Gorinchem<br />

T +31 183 56 39 12<br />

E info@dier.nu<br />

W www.dier.nu<br />

Bank NL28 INGB 0000 0023 29<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

41


“Goed doen, voor<br />

nu en voor later.<br />

Iets mooiers dan<br />

een liefdevol thuis<br />

kunt u niet nalaten.”<br />

Wilt u een gift nalaten aan<br />

WereldOuders?<br />

Ook na uw overlijden kunt u nog<br />

van betekenis zijn voor anderen.<br />

Met uw gift geven we kwetsbare<br />

en thuisloze kinderen in Latijns-<br />

Amerika een stabiele en warme<br />

thuisbasis, zodat ze kans hebben<br />

op een betere toekomst. Vanuit de<br />

veiligheid van een familie krijgen de<br />

kinderen individuele aandacht en<br />

steun op het gebied van medische<br />

zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.<br />

Kijk voor meer informatie op:<br />

www.wereldouders.nl<br />

What you leave behind,<br />

determines what lies ahead<br />

Wilt u, net als dr. Jane Goodall het verschil maken voor de chimpansees<br />

en hun leefgebieden? Door het Jane Goodall Instituut Nederland op te<br />

nemen in uw testament, draagt u bij aan een wereld waarin mens, dier<br />

en natuur in harmonie met elkaar samenleven!<br />

Wilt u het Jane Goodall Instituut Nederland opnemen in uw<br />

testament of heeft u vragen? Kijk op www.janegoodall.nl/nalaten<br />

of neem contact op met Monique Spaan: info@janegoodall.nl


Gaat u ook voor een<br />

wereld zonder type 1 diabetes?<br />

Levi is pas vier jaar. Type 1 diabetes gaat zijn hele leven mee. Ik hoop dat<br />

nieuwe ontwikkelingen in onderzoek het voor hem zo makkelijk mogelijk maken.<br />

Genezing? We hopen heel erg dat Levi het mee gaat maken.<br />

Type 1 diabetes heeft grote impact op het leven van Levi en zo’n 120 duizend andere mensen in Nederland.<br />

Bij deze ziekte kan het lichaam glucose in eten en drinken niet uit het bloed halen en in je cellen krijgen. Glucose<br />

wordt dus geen brandstof, waarmee je actief kan zijn. Dit komt doordat het lichaam te weinig of geen insuline<br />

afgeeft. De oorzaak? Het afweersysteem vernietigt de cellen in de alvleesklier die insuline moeten maken.<br />

Mensen met type 1 diabetes moeten daarom zelf insuline toedienen. Ook controleren zij de hele dag door hun<br />

bloedsuiker. Dat maakt type 1 diabetes een ziekte die 24 uur per dag impact heeft.<br />

Type 1 diabetes in feiten en cijfers:<br />

• Ieder jaar krijgen 500 tot 550 kinderen in Nederland de diagnose type 1 diabetes.<br />

• Type 1 diabetes is, na astma, de meest voorkomende chronische ziekte onder kinderen.<br />

• In Nederland hebben ongeveer 120 duizend mensen type 1 diabetes, waarvan 15 duizend<br />

kinderen en jongeren onder de 18 jaar.<br />

Kinderen zoals Levi, daar zet JDRF Nederland zich voor in. Iedereen met type 1 diabetes staat centraal<br />

in alles wat we doen. Met het geld dat wij ophalen, doen wetenschappers onderzoek naar de genezing,<br />

preventie en betere behandeling van type 1 diabetes. Samen gaan we van type één, naar type géén.<br />

Als u JDRF Nederland steunt, draagt u bij aan een wereld zonder type 1 diabetes. Gunt u kinderen als Levi<br />

een zorgeloos leven zonder beperkingen? Scan de QR-code voor meer informatie, ga naar<br />

www.jdrf.nl/iklaatna of neem contact op met relatiemanager Henriette Bijl via 06-22873208 of hbijl@jdrf.nl.<br />

jdrf.nl


TROMBOSESTICHTING NEDERLAND<br />

Trombosestichting:<br />

voor een toekomst<br />

zonder tromboseleed<br />

Tom Bos, directeur van de Trombosestichting.<br />

44 donerennalaten.nl


TROMBOSESTICHTING NEDERLAND<br />

Ieder uur krijgen maar liefst 11 mensen trombose. Trombose is één van de belangrijkste doodsoorzaken in<br />

Nederland. Bij trombose raakt een bloedvat verstopt door een bloedstolsel, bijvoorbeeld in een been, de<br />

longen, het hart of de hersenen. Iedere dag overlijden maar liefst 40 mensen aan de gevolgen van trombose.<br />

De Trombosestichting financiert wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken, preventie en behandeling van<br />

trombose, om tromboseleed te verzachten.<br />

Tekst en beeld | Trombosestichting Nederland<br />

TROMBOSELEED<br />

VERZACHTEN<br />

Al bijna vijftig jaar zet de Trombosestichting<br />

zich in voor een toekomst zonder tromboseleed.<br />

“Jaarlijks worden zo’n 100.000 mensen,<br />

jong en oud, getroffen door een bloedstolsel<br />

in de ader of slagader. Dit veroorzaakt een<br />

hoop leed”, vertelt Tom Bos, directeur van de<br />

Trombosestichting. “Mensen kunnen overlijden<br />

aan de gevolgen van trombose. Anderen<br />

krijgen te maken met grote restschade,<br />

zoals chronische pijnklachten en vermoeidheid,<br />

waarbij de kwaliteit van het leven hard<br />

achteruit gaat.”<br />

FINANCIEREN VAN<br />

ONDERZOEK<br />

De Trombosestichting financiert ieder jaar<br />

meerdere wetenschappelijke onderzoeken<br />

naar trombose. Elk onderzoek voldoet aan de<br />

hoogste kwaliteitseisen en wordt uitgevoerd<br />

we hopen steeds meer te weten te komen<br />

over de ziekte en het verloop.”<br />

VOORLICHTING<br />

Naast het financieren van onderzoek is het<br />

geven van voorlichting ook een belangrijke<br />

taak van de Trombosestichting. Zo zijn via<br />

de website gratis diverse brochures aan te<br />

vragen over de mogelijke oorzaken en symptomen<br />

van trombose. “Herken de symptomen.<br />

Want hoe eerder je er bij bent, hoe<br />

beter er op ingespeeld kan worden”, aldus<br />

Bos.<br />

onderzoek en voorlichting. “We zitten in een<br />

moeilijke periode”, vertelt Bos. “We komen<br />

als maatschappij net uit een pandemie en<br />

hebben op dit moment door verschillende<br />

oorzaken een slecht economisch milieu. Dit<br />

maakt het voor ons steeds moeilijker om<br />

donaties te krijgen. Daarom worden donaties<br />

uit nalatenschappen voor ons steeds belangrijker.<br />

Want één ding is zeker: de strijd tegen<br />

trombose moet onverminderd doorgaan, nu<br />

en in de toekomst!”<br />

Elke gift, groot of klein, is waardevol en zal<br />

volledig ten goede komen aan het werk van<br />

de Trombosestichting. Als Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling (ANBI) is de Trombosestichting<br />

vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.<br />

Daarnaast is de Trombosestichting een<br />

door het CBF erkend goed doel.<br />

‘Elke gift, groot of klein, is<br />

waardevol en komt ten goede aan<br />

het werk van de Trombosestichting’<br />

door gerenommeerde wetenschappers en<br />

onderzoeksgroepen van topinstituten in<br />

Nederland. “Zo ondersteunden wij dit jaar<br />

een klinisch onderzoek naar een dotterbehandeling<br />

bij een longembolie, waarmee de<br />

volledige bloedprop verwijderd wordt. Hierdoor<br />

kan de patiënt weer vrijer ademen”,<br />

aldus Bos. Ook loopt er een onderzoek naar<br />

de oorzaak van trombose bij CARIM Universiteit<br />

Maastricht. “Veel mensen die een trombose<br />

hebben gehad, horen van de arts dat de<br />

exacte oorzaak niet precies te achterhalen is.<br />

Er is nog veel meer onderzoek nodig, maar<br />

ANTISTOLLINGSPAS<br />

Voor mensen die anti-stollingsmedicatie<br />

gebruiken, is er de Antistollingspas. Op deze<br />

pas staan alle gegevens die van belang zijn<br />

rond behandelingen met bloedverdunners.<br />

Bos vertelt: “De Antistollingspas is gratis<br />

aan te vragen. Door bloedverdunners, oftewel<br />

anti-stollingsmedicatie, kunt u dan wel<br />

minder snel een trombose krijgen, maar u<br />

bloedt ook heviger en langer dan zonder<br />

bloedverdunners. Met deze pas kunt u<br />

overal laten zien dat u anti-stollingsmedicatie<br />

gebruikt. Zo kunnen behandelaars beter<br />

inspelen op uw medische situatie en wordt<br />

de kans op vervelende gevolgen van uw<br />

medicijngebruik verkleind.”<br />

NALATENSCHAPPEN<br />

Mede dankzij de steun uit nalatenschappen<br />

kan structureel worden geïnvesteerd in<br />

Trombosestichting Nederland<br />

Postbus 100<br />

2250 AC Voorschoten<br />

T +31 71 561 77 17<br />

E tsn@trombosestichting.nl<br />

W trombosestichting.nl<br />

Bank NL35 INGB 0000 3020 30<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

45


Heeft u<br />

oog voor<br />

haar<br />

toekomst?<br />

Lizzy heeft de pech dat ze al op jonge<br />

leeftijd ernstig bijziend is. Met het risico<br />

dat ze later zelfs blind wordt.<br />

Daar legt het Oogfonds zich niet bij neer. Wij geloven<br />

in een toekomst waarin iedereen kan blijven zien<br />

waar hij of zij van houdt. Hiervoor is wetenschappelijk<br />

oogonderzoek onmisbaar.<br />

Vroeger werden mensen met staar niet behandeld. Ze<br />

zagen hun leven door een waas en legden zich daar bij<br />

neer. Maar dankzij de wetenschap is er een operatieve<br />

behandeling gekomen die steeds verder is verfijnd. Met<br />

als gevolg dat staar tegenwoordig geen invloed meer<br />

heeft op iemands toekomstperspectief. Een fantastisch<br />

resultaat dat we graag willen bereiken voor meer<br />

oogziektes. Denk aan maculadegeneratie of glaucoom.<br />

Heeft u oog voor de toekomst en steunt u wetenschappelijk<br />

oogonderzoek? Ontdek wat u kunt<br />

betekenen voor het Oogfonds via een belastingvrije<br />

schenking of nalatenschap bijvoorbeeld. In ons gratis<br />

magazine leest u er meer over.<br />

Gratis magazine<br />

Vraag ons gratis magazine<br />

aan over schenken en nalaten<br />

via oogfonds.nl/magazine<br />

of bel Cindy Letschert:<br />

06 82 06 73 46.<br />

Blijf zien waar je van houdt


Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

Wereldwijd steunt Bears in Mind projecten<br />

om beren n het wild te beschermen en beren<br />

in nood te helpen. Bears in Mind is bekend van<br />

Het Berenbos in Rhenen.<br />

Beren Beschermen<br />

In Het Berenbos hebben we tot op heden 32 beren<br />

een weer beerwaardig bestaan kunnen bieden,<br />

zijn er door onze steun talrijke berenpopulaties<br />

in kaart gebracht en educatieprogramma’s<br />

opgezet. Bears in Mind bezit de ANBI status en<br />

het CBF keurmerk en is volledig afhankelijk van<br />

donateurs, giften en nalatenschappen. Alleen zo<br />

kunnen wij onze hulp voor de beren inzetten en<br />

voortzetten. Met het opnemen van Bears in Mind<br />

in uw testament helpt u de beren en hun leefgebied<br />

te beschermen!<br />

Eén van de beren in Het Berenbos is<br />

Dadon. In een Russisch theater werd hij<br />

wreed gedwongen te dansen en rondjes<br />

rijden op een fiets. Gelukkig kon Bears in<br />

Mind hier een einde aanmaken en leeft hij<br />

in Het Berenbos een heerlijk berenleven.<br />

Stichting Bears in Mind is een bevlogen organisatie die zich met veel kennis<br />

en enthousiasme in zet voor de bescherming van beren en hun leefgebied<br />

Doel is duurzaam resultaat<br />

Lees op pagina 44 meer over Stichting Bears in Mind<br />

Stichting Bears in Mind<br />

Grebbeweg 111<br />

3911 AV RHENEN<br />

T 0317 650 220<br />

(Contactpersoon: Ingrid Vermeulen)<br />

E info@bearsinmind.org<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling


WERELDOUDERS<br />

Hier is ons doel om kinderen<br />

die nu bij ons wonen in het<br />

programma, terug te brengen<br />

bij hun eigen families en deze<br />

3-5 jaar begeleiden tot ze<br />

zelfstandig zijn. Zo hebben ze<br />

kans op een betere toekomst<br />

voor hun eigen en de volgende<br />

generatie.<br />

WereldOuders gelooft in<br />

de kracht van familie<br />

Ieder kind verdient aandacht en onvoorwaardelijke liefde en heeft recht op onderdak, onderwijs en medische<br />

zorg zodat het kan opgroeien tot zelfstandige volwassene. Wanneer een familie dit een kind niet kan bieden,<br />

zorgt WereldOuders voor een stabiele en veilige alternatieve thuisbasis. Dit doet ze voor kwetsbare en<br />

thuisloze kinderen in Latijns-Amerika. “Wij zijn écht van mening dat het voor kinderen goed is om in een<br />

familiesetting op te groeien”, zegt Pauline Lemberger, directeur van WereldOuders. “Dus onderzoeken we<br />

wat ervoor nodig is om ze weer binnen hun eigen familie te integreren, of anders onder te brengen in een<br />

andere gezinssituatie. Lukt dat echt niet, dan bieden we tijdelijk noodopvang in onze programma’s.”<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Nuestros Pequeños Hermanos (NPH)<br />

GEZINSVERSTERKING<br />

Vanuit de veiligheid van een gezinssituatie krijgen<br />

de kinderen individuele aandacht en steun<br />

op het gebied van medische zorg, onderwijs en<br />

zelfredzaamheid en hebben ze een kans op een<br />

betere toekomst. Pauline, zelf opgegroeid in een<br />

warm nest, zag al snel dat dat niet voor iedereen<br />

het geval was. Tijdens een grote reis door Latijns-<br />

Amerika, zag ze families die verscheurd waren<br />

door armoede en kinderen die soms onnodig<br />

gescheiden van hun ouders leefden. “Ik besefte<br />

dat armoede geen reden zou moeten zijn om<br />

niet zelf voor je kind te kunnen zorgen en wilde<br />

daar structureel aan bijdragen. WereldOuders<br />

werkt met veel liefde en passie keihard om<br />

structureel de situaties van kinderen in landen als<br />

Mexico, Haïti, Honduras, Guatemala, Nicaragua,<br />

El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Peru en<br />

Bolivia te verbeteren.”<br />

AANDACHT EN<br />

BEGELEIDING<br />

“We kijken heel gericht en aandachtig naar<br />

elke specifieke situatie op zich. Wat is er nodig?<br />

Hoe kunnen ze zelf aan de slag gaan om hun<br />

eigen situatie te verbeteren en hoe kunnen wij<br />

ze daarin begeleiden? Dat is soms een grotere<br />

uitdaging dan het regelen van een maaltijd of<br />

een plekje in de klas. Ook kijken we wat er lokaal<br />

nodig is. Als er geen dagopvang is, kan een vrouw<br />

niet werken, is er geen inkomen en is er geen<br />

eten. Dus bouwen we een dagopvang. Of zijn<br />

we landbouwprogramma’s gestart, bouwden<br />

we een kas en deelden we de kennis hoe er<br />

groente en fruit geteeld kan worden zodat onze<br />

programma’s zelfredzaam kunnen zijn.”<br />

48 donerennalaten.nl


WERELDOUDERS<br />

‘WereldOuders brengt families samen’<br />

WereldOuders heeft tot doel haar locaties in de projectlanden zoveel mogelijk zelfvoorzienend te laten worden.<br />

Daarom worden er agrarische- en veeteelt projecten opgezet.<br />

FAMILIES<br />

SAMENBRENGEN, DAAR<br />

ÉN HIER<br />

“Familie is zo enorm belangrijk om je staande<br />

te houden in de maatschappij. Niet alleen<br />

daar, ook hier. We gaan hier heel ver om onze<br />

kinderen te helpen op weg naar een zelfstandige<br />

toekomst. Dan realiseer ik me heus wel<br />

dat Latijns-Amerika erg ver weg klinkt… dat<br />

de problemen van daar ook kunnen voelen als<br />

‘de ver-van-mijn-bed-show’. Maar in de afgelopen<br />

heftige corona-periode zijn de familiewaarden<br />

weer een stuk helderder geworden,<br />

overal in de wereld. WereldOuders brengt<br />

graag families samen, daar én hier. In onze<br />

activiteiten proberen we ook de achterban<br />

te binden, echt iets te organiseren wat samen,<br />

als gezin, ondernomen kan worden. We willen<br />

een spiraal doorbreken, door te beginnen bij<br />

de generatie van de toekomst. Dáár door de<br />

armoedespiraal te doorbreken, hier door de<br />

jeugd de noodzaak van hulp en het ondersteunen<br />

van goede doelen bij te brengen.”<br />

GOED DOEN VOOR LATER<br />

“Door nú WereldOuders te steunen, kan<br />

iemand ook na zijn of haar overlijden van<br />

grote betekenis zijn voor anderen! En iets<br />

mooiers nalaten dan een liefdevol thuis,<br />

is bijna niet denkbaar.” Pauline legt uit dat<br />

-wanneer WereldOuders wordt opgenomen<br />

in het testament- er volledig vastgelegd kan<br />

worden wat en hoe de nalatenschap besteed<br />

wordt. “Als er een bepaald land is dat een<br />

warm hart toegedragen wordt, of wanneer<br />

iemand specifiek wil nalaten aan onderwijs<br />

omdat dat voor die persoon zo belangrijk is,<br />

dan kan dat. In een persoonlijk gesprek nemen<br />

we het allemaal zorgvuldig door en laten we<br />

het vastleggen. Dat de nalatenschap goed<br />

terecht komt, is één ding dat zeker is”, verzekert<br />

Pauline. “WereldOuders heeft een ANBIstatus<br />

en is daarom vrijgesteld van erfbelasting.<br />

De giften komen dus geheel ten goede aan<br />

het werk dat we doen. En omdat we precies<br />

weten waar de focus ligt en er binnen die<br />

behoeftes heel veel mogelijk is, bereiken we<br />

veel. We zijn dankbaar voor elke steun van<br />

onze donateurs!”<br />

WereldOuders<br />

Oude Enghweg 2<br />

1217 JC Hilversum<br />

T +31 35 626 45 78<br />

E info@wereldouders.nl<br />

W www.wereldouders.nl<br />

Bank NL60 INGB 0000 001 171<br />

WereldOuders beschikt in Haïti over het enige kinderziekenhuis van het land. Dit kinderziekenhuis biedt<br />

(zwangere) vrouwen en kinderen medische zorg en heeft naast een polikliniek ook een intensive-careafdeling,<br />

een afdeling verloskunde, oncologie en een speciale afdeling gericht op ondervoeding.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

donerennalaten.nl<br />

49


Help de stieren en paarden<br />

Steun Comité Anti Stierenvechten<br />

CAS International (Comité Anti Stierenvechten) is een zeer actieve organisatie. Met uw steun<br />

kunnen wij nog meer doen om voorgoed een einde te maken aan het stierenvechten en andere<br />

wrede evenementen met stieren en andere dieren.<br />

www.cas-international.org<br />

CAS International<br />

(Comité Anti Stierenvechten)<br />

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht<br />

Nederland<br />

Tel: +31 30 230 00 93<br />

info@cas-international.org<br />

ANBI: 803015082<br />

KVK: 41186192<br />

Triodos Bank<br />

IBAN: NL79 TRIO 0781 4357 57<br />

Comite Anti Stierenvechten<br />

BIC: TRIONL2U


<strong>NNA</strong> .<br />

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN<br />

PROFIELEN EN PRESENTATIES


Profielen<br />

❱<br />

STICHTING ALDE FRYSKE TSJERKEN<br />

Kerkelijk erfgoed heeft eeuwigheidswaarde<br />

Kerken zijn prachtig, van buiten én van binnen. De<br />

eeuwenoude gebouwen ontroeren, vertellen verhalen en<br />

maken stil.<br />

Stichting Alde Fryske Tsjerken<br />

Postbus 137, 8900 AC Leeuwarden<br />

T +31 58 2139666<br />

E info@aldefrysketsjerken.nl<br />

W www.aldefrysketsjerken.nl<br />

NL07 INGB 0000 7307 89<br />

Dit bijzondere Friese erfgoed bepaalt de omgeving: wat<br />

is het Friese landschap zónder de honderden kerktorens?<br />

De Stichting Alde Fryske Tsjerken bewaakt de bijzondere<br />

schat aan kerken in Fryslân. In ruim 50 jaar tijd zijn 55<br />

kerken, 7 begraafplaatsen en 2 klokkenstoelen aan ons<br />

toevertrouwd. Veel van deze kerken zijn gerestaureerd.<br />

Samen met meer dan 300 lokale vrijwilligers geven we de<br />

gebouwen een nieuw leven.<br />

Voor dit bijzondere werk hebben we uw steun nodig. U kunt<br />

daarom donateur worden van onze Stichting. Dat kan al<br />

voor € 17,50 per jaar.<br />

U kunt ons werk ook opnemen in uw legaat of testament.<br />

Dat vinden we bijzonder: zo blijven mensen ook na hun<br />

overlijden verbonden aan het waardevolle erfgoed in onze<br />

prachtige provincie. Neemt u vooral contact met ons op;<br />

we staan u graag te woord.<br />

❱<br />

CAS INTERNATIONAL<br />

CAS International (Comité Anti Stierenvechten)<br />

Postbus 1312<br />

3500 BH Utrecht<br />

Lange Voorhout 43<br />

2514 EC Den Haag<br />

T +31 30 2300093<br />

E info@cas-international.org<br />

W www.cas-international.org<br />

CAS International (Comité Anti Stierenvechten, CAS) wil<br />

een einde maken aan het stierenvechten en feesten<br />

waarbij stieren en andere dieren worden misbruikt. CAS is<br />

daarin zeer succesvol en verwacht dit binnen enkele jaren<br />

te hebben bereikt, daarom richt zij zich tegenwoordig ook<br />

op andere dieren die bij culturele evenementen worden<br />

mishandeld, zoals nu de traditionele hondenjacht.<br />

CAS International werkt intensief samen met zusterorganisaties<br />

in alle stierenvechtlanden (Spanje, Frankrijk,<br />

Portugal, Mexico, Venezuela, Colombia, Peru en Ecuador)<br />

en daarbuiten. We voeren onder andere gezamenlijk<br />

campagnes en lobbyen bij de Europese Unie en lokale/<br />

nationale overheden.<br />

Het Comité Anti Stierenvechten ontvangt geen overheidssubsidies<br />

en is volledig afhankelijk van haar donateurs.<br />

Uw steun is dus hard nodig! U kunt donateur worden<br />

of ons een gift geven, maar u kunt ook denken aan een<br />

periodieke schenking of regelen dat onze organisatie<br />

opgenomen wordt in uw testament.<br />

❱<br />

STICHTING VOOR DAADWERKELIJKE DIERENBESCHERMING<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Stichting voor<br />

Daadwerkelijke Dierenbescherming<br />

Postadres: Hendrikje Stoffelsstraat 57<br />

1058 GC Amsterdam<br />

E noodfondsregionw@dierenbescherming.nl<br />

W www.daadwerkelijkedierenbescherming.nl<br />

De Stichting voor Daadwerkelijk Dierenbescherming is<br />

opgericht op 27 augustus 1919 te Amsterdam met als<br />

doelstelling ‘onvermogende’ diereneigenaren te ondersteunen<br />

bij hun gang naar de dierenarts. Aanvankelijk<br />

ontstaan als stichting voor Amsterdammers, is onze<br />

huidige regio Noordholland, Utrecht en Flevoland.<br />

De aanvragen lopen via de behandelende dierenarts.<br />

Vanaf de jaren 90 is de samenwerking met de landelijke<br />

Dierenbescherming aangegaan, waardoor de Stichting<br />

voor Daadwerkelijke Dierenbescherming een ‘loket’ kreeg.<br />

In de loop der jaren, en zeker na de financiële crisis<br />

in 2008 en de jaren daarna, zijn de aanvragen sterk<br />

toegenomen. De inkomsten van de stichting bestaan uit<br />

schenkingen, legaten en erfenissen en de stichting heeft<br />

een ANBI status.<br />

Naast het helpen van particuliere diereigenaren ondersteunen<br />

wij aanverwante stichtingen voor dieren(nood)<br />

hulp, meestal in Nederland zoals Stichting De Toevlucht<br />

(opvang voor vogels en zoogdieren) maar soms ook in het<br />

buitenland (Paramaribo Zoo).<br />

52 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


Profielen<br />

❱<br />

KONINGIN SOPHIA-VEREENIGING TOT BESCHERMING VAN DIEREN<br />

Koningin Sophia-Vereeniging tot<br />

Bescherming van Dieren (opgericht in 1867)<br />

Nieuwezijds Voorburgwal 153<br />

1012 RK Amsterdam<br />

T +31 20 623 61 67<br />

E info@sophia-vereeniging.nl<br />

W www.sophia-vereeniging.nl<br />

NL63 INGB 0000 3069 58<br />

De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed, al sinds<br />

1867. Dat doen we via politieke lobby voor dierenbeschermende<br />

wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we<br />

publieks- en voorlichtingscampagnes. We pakken huisdierenleed<br />

bij de bron aan en daarbij staan de belangen<br />

van dieren voorop, niet die van de eigenaren. Ons doel<br />

is een goed leven voor alle huisdieren: geen huisdieren<br />

meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op<br />

straat terecht komen.<br />

Structurele veranderingen teweeg brengen kost veel tijd.<br />

De Sophia-Vereeniging heeft bewezen een lange adem<br />

te hebben. Financiële steun zoals giften, schenkingen,<br />

donaties, legaten of erfstellingen zijn hard nodig om<br />

ervoor te zorgen dat de vele huisdieren het bestaan<br />

krijgen dat ze verdienen.<br />

❱<br />

KATHOLIEKE STICHTING VOOR BLINDEN EN SLECHTZIENDEN<br />

Ook blinde en slechtziende mensen moeten mee kunnen<br />

doen in de samenleving. Maar hoe leren kinderen dan de<br />

wereld kennen? Hoe blijf je actief sporten? En hoe kun je<br />

als grootouder blijven mailen met je kleinkind als je ogen<br />

slechter worden?<br />

kansen mee te doen in onze maatschappij. Helpt u ons?<br />

Op onze site en in ons blad De Stem van Grave vindt u<br />

informatie over leven met een visuele beperking en over<br />

ons werk.<br />

KSBS<br />

Postbus 50<br />

5360 AB Grave<br />

T +31 486 471378<br />

M +31 6 51636927<br />

E info@ksbs.nl<br />

W www.ksbs.nl<br />

NL95 RABO 0117103632<br />

Vaak is er wat extra’s nodig om deze maatschappelijke<br />

participatie mogelijk te maken. In dat geval kan de<br />

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden (KSBS)<br />

financiële steun bieden<br />

Blinde en slechtziende mensen<br />

willen meedoen!<br />

De KSBS geeft mensen met een visuele beperking meer<br />

❱<br />

STICHTING MS RESEARCH<br />

Stichting MS Research<br />

Postbus 200<br />

2250 AE Voorschoten<br />

T +31 71 5600500<br />

E info@msresearch.nl<br />

W www.msresearch.nl<br />

Stichting MS Research<br />

In Nederland is Stichting MS Research de grootste organisatie<br />

die wetenschappelijk onderzoek naar MS financiert.<br />

Sinds de oprichting in 1980 is het structureel financieren<br />

van onderzoek het hoofddoel van de Stichting, naast het<br />

geven van voorlichting en het bevorderen van optimale<br />

MS-zorg. Het kost minimaal 70.000 euro per jaar om één<br />

wetenschapper een jaar lang onderzoek naar MS te laten<br />

doen en in meer dan 40 jaar heeft Stichting MS Research<br />

meer dan 72 miljoen euro toegekend aan 398 onderzoeksprojecten.<br />

Dankzij deze steun is het aantal onderzoekers<br />

dat zich met MS bezighoudt in de afgelopen jaren<br />

flink gegroeid. Daarnaast biedt Stichting MS Research<br />

programmasubsidies die vier jaar lang een structurele<br />

ondersteuning vormen voor MS-centra verbonden aan universitair<br />

medische centra. MS-centra die in Nederland<br />

momenteel subsidie ontvangen zijn: het MS Centrum<br />

Amsterdam, ErasMS in Rotterdam, MS Centrum Noord<br />

Nederland in Groningen en de Nederlandse Hersenbank<br />

voor MS in Amsterdam.<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong> 53


Profielen<br />

❱<br />

STICHTING STOPHERSENTUMOREN.NL<br />

Stichting STOPhersentumoren.nl<br />

Hoofdstraat 88<br />

3972LC Driebergen<br />

E info@STOPhersentumoren.nl<br />

W www.STOPhersentumoren.nl<br />

Actiesite www.STOPhet.nl<br />

NL93RABO0136468942<br />

Jaarlijks overlijden er in Nederland ongeveer 47.000 mensen<br />

door kanker, 9% daarvan overlijdt door hersentumoren.<br />

Vooral onder kinderen met kanker is het sterftepercentage<br />

door hersentumoren hoog; maar liefst 41%. Daar moet<br />

verandering in komen. Iedere donatie vergroot de kans dat<br />

er versneld een betere behandeling komt en genezingspercentages<br />

omhoog gaan.<br />

Stichting STOPhersentumoren.nl werft fondsen ter bevordering<br />

van onderzoek naar hersentumoren.<br />

Onze focus is dat de markers van de hersentumor in kaart<br />

worden gebracht en de patiënt een unieke gepersonaliseerde<br />

behandeling op maat krijgt, en dat deze behandeling<br />

telkens bij nieuwe tekenen van groei op de nieuwe markers<br />

wordt aangepast voor een maximaal resultaat.<br />

Iedereen verdient de best mogelijke zorg. Zodat families<br />

niet meer verscheurd worden door het verdriet dat door<br />

hersentumoren wordt veroorzaakt. Verdriet, dat nu nog te<br />

vaak en te veel voorkomt. Help ons helpen.<br />

❱<br />

STICHTING DIERENOPVANG DE WISSEL<br />

Stichting Dierenopvang De Wissel vangt in Leeuwarden<br />

dieren op die dakloos of verdwaald zijn of waar afstand<br />

van wordt gedaan. Wij zorgen dat de dieren herplaatst<br />

worden in een passend en liefdevol thuis. Ook heeft De<br />

Wissel een kattenpension en worden er hondentrainingen<br />

gegeven.<br />

Stichting Dierenopvang De Wissel<br />

Kalverdijkje 76<br />

8924 JJ Leeuwarden<br />

T +31 58 2664300<br />

E info@dierenopvangdewissel.nl<br />

W www.dierenopvangdewissel.nl<br />

NL51INGB0000839995<br />

Dierenambulance de Wissel zorgt voor het vervoer van<br />

zieke, gewonde en overleden huisdieren en zwerfdieren in<br />

de regio Leeuwarden en is ook beschikbaar voor taxiritten<br />

naar de dierenarts of pension.<br />

Stichting Dierenopvang de Wissel is voor de zorg van<br />

dieren afhankelijk van nalatenschappen, donaties en<br />

sponsoren. Dankzij hun steun kunnen we de dieren de<br />

liefdevolle zorg geven die zij nodig hebben. Wij zoeken<br />

voor de dieren een baasje voor het leven. Dit zorgt voor<br />

vele succesverhalen per jaar. Schrijft u mee aan het<br />

volgende succesverhaal?<br />

❱<br />

STICHTING SKEPSIS<br />

beren ook verklaringen te vinden voor vreemde verschijnselen<br />

en hebben belangstelling voor factoren die verantwoordelijk<br />

zijn voor het ontstaan van ongefundeerde overtuigingen.<br />

Stichting Skepsis<br />

Postbus 2657<br />

3500 GR Utrecht<br />

E info@skepsis.nl<br />

W www.skepsis.nl<br />

De Stichting Skepsis stelt zich ten doel buitengewone<br />

beweringen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen.<br />

Meestal blijkt dat de beweringen niet zijn gebaseerd op<br />

fatsoenlijk bewijsmateriaal of door de mand vallen wanneer<br />

ze op de proef worden gesteld.<br />

Skeptici prikken pseudowetenschappelijke theorieën door, signaleren<br />

misstanden en ontmaskeren soms bedriegers. Ze pro-<br />

Door middel van publicaties, lezingen, congressen, interviews,<br />

adviezen, antwoorden op e-mails en twee websites<br />

hebben skeptici al veel bijgedragen aan een betere voorlichting.<br />

Verder geeft Skepsis sinds 1988 het tijdschrift<br />

Skepter uit. Skepsis is een onafhankelijke organisatie die<br />

steunt op vrijwilligers en op deskundige auteurs die voor<br />

een bescheiden honorarium kritische artikelen in Skepter<br />

publiceren. De stichting is financieel volledig afhankelijk<br />

van abonnees en donateurs. Het tijdschrift wordt tegen<br />

kostprijs geleverd.<br />

54 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

WereldOuders<br />

Wereldwijd leven er miljoenen kinderen<br />

op straat, waarvan het grootste gedeelte<br />

in Latijns-Amerika. Zonder huis, thuis<br />

én toekomst.<br />

❱ kenmerken<br />

Naam organisatie:<br />

WereldOuders<br />

Kamer van koophandel:<br />

41120904<br />

Ambassadeurs:<br />

O.a. Frits Sissing, Tim Immers,<br />

Frank Evenblij, Evelien de Bruijn,<br />

Familie van der Boom<br />

en Rolf Sanchez<br />

Bestuur:<br />

Annemieke Nijsse, Carlo Brandwijk,<br />

Pim Appel<br />

Internationaal netwerk:<br />

Partnerorganisatie Nuestros Pequeños<br />

Hermanos<br />

Voorzitter:<br />

Pim Appel<br />

Directeur:<br />

Pauline Lemberger<br />

Adres:<br />

Oude Enghweg 2, 1217 JC Hilversum<br />

Telefoon:<br />

+31 35 6264578<br />

E-mail:<br />

info@wereldouders.nl<br />

Internet:<br />

www.wereldouders.nl<br />

Bank:<br />

NL60 INGB 0000001171<br />

WereldOuders gelooft in de kracht van<br />

familie. Ieder kind verdient aandacht<br />

en onvoorwaardelijke liefde. Daarom<br />

biedt WereldOuders kwetsbare en<br />

thuisloze kinderen in Latijns-Amerika<br />

een stabiele en warme thuisbasis,<br />

zodat ze kans hebben op een betere<br />

toekomst. Vanuit de veiligheid van een<br />

familie krijgen de kinderen individuele<br />

aandacht en steun op het gebied van<br />

medische zorg, onderwijs en zelfredzaamheid.<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong> 55


HVO-Querido ondersteunt mensen om zelf opnieuw de regie over hun leven te krijgen en te behouden. Want iedereen heeft<br />

recht op een veilige plek en een volwaardige positie in onze samenleving. We bieden opvang, begeleiding en dagactiviteiten.<br />

Kijk op hvoquerido.nl om ons te steunen.<br />

’Vanzelfsprekend laat ik na<br />

aan vluchtelingen’<br />

‘Dat een deel van de erfenis naar vluchtelingen gaat, is voor mij vanzelfsprekend.<br />

Gelukkig weet ik niet hoe het is om te moeten vluchten, maar ik kan me wel een beetje<br />

voorstellen hoe het is je ontheemd te voelen. Ik vind het heel belangrijk dat er dan<br />

mensen zijn die je helpen, met de taal en de gebruiken.’ – Johke Heerkens Thijssen<br />

Wilt u meer weten over nalaten aan VluchtelingenWerk?<br />

Vraag dan vrijblijvend en kosteloos de Oriëntatiegids nalaten<br />

aan. Naast praktische informatie, vindt u hierin<br />

inspirerende verhalen van vluchtelingen,<br />

vrijwilligers en donateurs. Dat maakt dit boekje<br />

tot een waardevolle gids bij uw oriëntatie<br />

op nalaten.<br />

Bestel de ‘Oriëntatiegids nalaten’ op<br />

www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten of bel naar 020 346 72 07.


<strong>NNA</strong> .<br />

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN<br />

INSTELLINGEN EN STICHTINGEN


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

A<br />

Stichting AAP: Geeft exotische zoogdieren weer een toekomst<br />

Kemphaanpad 1, 1358 AC Almere,<br />

Postbus 50313, 1305 AH Almere, Tel. (036) 523 87 87,<br />

E-mail: nalaten@aap.nl, contactpersoon: Laura Kok<br />

Lelystad (onder nr.: 41200553)<br />

AAP geeft exotische zoogdieren, zoals chimpansees en tijgers weer een<br />

toekomst. We vangen dieren in nood op én pleiten voor betere wetten in heel<br />

Europa. Dweilen met de kraan dicht noemen we dat.<br />

Stichting Zorg Adullam<br />

Theaterplein 5, 3772 KX, Barneveld, 088 238 55 06,<br />

steun@adullamzorg.nl, www.adullamzorg.nl<br />

KvK 41053643<br />

Het verlenen van begeleiding, ondersteuning, verzorging aan kinderen<br />

en volwassenen met een verstandelijke of meervoudige beperking zodat<br />

deze zoveel mogelijk het gewone leven kunnen ervaren. Adullam is een landelijk opererende,<br />

identiteitsgebonden organisatie waarbij de Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid,<br />

de identiteit stempelen en het richtsnoer zijn voor onze normen en waarden.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

African Parks<br />

Postbus 313, 3940 AH Doorn, Bezoekadres: KIT, Mauritskade 64, Amsterdam,<br />

Tel: (0343) 565019, E-mail: netherlands@africanparks.org,<br />

Internet: www.africanparks.org<br />

Utrecht, RSIN / fiscaal nummer: 814898671<br />

African Parks is een natuurbeschermingsorganisatie die het management van nationale<br />

parken in Afrika overneemt van de overheid, met als doel deze ecologisch, sociaal en financieel te<br />

verduurzamen. African Parks beheert en herstelt de parken, creëert banen en werkt aan verbetering van de<br />

leefomstandigheden van de lokale bevolking o.a. door ontwikkeling van toerisme.<br />

Stichting Allegoeds<br />

Molenweg 49 A, 6741 KK, Lunteren,<br />

Tel.: (0318) 48 51 83, E-mail: ïnfo@allegoedsvakanties.nl<br />

Ouderen met en zonder zorgvraag een betaalbare vakantie bezorgen.<br />

Stichting ALS Nederland<br />

Koninginnegracht 7, 2514 AA Den Haag,<br />

E-mail: info@als.nl, Internet: www.als.nl<br />

Den Haag KvK 34219945<br />

“De klok tikt. Er is dringend een oplossing nodig voor ALS. Na de eerste<br />

symptomen leven patiënten met ALS gemiddeld nog drie tot vijf jaar.<br />

Stichting ALS Nederland financiert wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak<br />

en behandeling van ALS. Help mee en neem ALS op in je testament”.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Amivedi Nederland<br />

Postbus 53018, 2505 AA Den Haag, E-mail: penningmeester@amivedi.com<br />

Aalten 41149609<br />

Het registreren en matchen van vermiste en gevonden huisdieren in Nederland.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

58 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Amref Flying Doctors<br />

Schuttersveld 9, 2316 XG Leiden, Tel. 071-576 94 76, E-mail: info@amref.nl<br />

Leiden, K.v.K. 41150298<br />

Amref Flying Doctors werkt aan een gezond en sterk Afrika. We leiden<br />

zorgverleners in Afrika op, bieden basiszorg en geven voorlichting. Ook praten we<br />

met Afrikaanse overheden, want we willen dat de verbeteringen in de gezondheidzorg blijvend zijn.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Stichting Antoni van Leeuwenhoek Foundation<br />

Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam, Tel.: 020 – 512 58 56,<br />

E-mail: fondsenwerving@nki.nl, Contactpersoon: Ellen Coster<br />

Amsterdam: 53146093<br />

De Antoni van Leeuwenhoek Foundation (AVL Foundation) werft fondsen voor kankeronderzoek<br />

bij het Nederlands Kanker Instituut en draagt daarmee bij aan de ontwikkeling van kankertherapie op maat.<br />

De AVL Foundation vormt de schakel tussen gever en onderzoek.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting De Apenhof<br />

Schoutenstraat 12, 3771 CJ Barneveld, E-mail:de.apenhof@kpnmail.nl<br />

Barneveld 41047454<br />

Opvang van uitheemse papegaaien en kromsnavels. Zo mogelijk terug sturen<br />

naar land van herkomst of goedgekeurde dierentuin.<br />

B<br />

Bears in Mind stichting voor beerbescherming<br />

Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen, Tel.: (0317) 65 02 20,<br />

E-mail: info@bearsinmind.org, Internet; www.bearsinmind.org<br />

KvK Utrecht 41186102<br />

Stichting Bears in Mind, bekend van Het Berenbos in Rhenen<br />

zet haar kennis, expertise en financiële middelen in voor<br />

de bescherming van beren in het wild (en hun leefgebied) en in gevangenschap.<br />

Bijen Educatie Stichting Nederland<br />

Lindeseweg 2, 7251 NK VORDEN, E-mail: info@bijen-educatiecentrum.nl<br />

Vorden (75436574)<br />

D.m.v. voorlichting en educatie, kennis over wilde bijen en hommels verspreiden<br />

zodat mensen ze gaan beschermen.<br />

Katholieke Stichting voor Blinden en Slechtzienden<br />

Postbus 50, 5360 AB Grave,<br />

Tel.: (06) 39 41 36 83 E-mail: info@ksbs.nl, internet: http://ksbs.nl<br />

Grave<br />

Financiële steun aan projecten voor Blinden en Slechtzienden in Nederland<br />

en in ontwikkelingslanden.<br />

Nederlandse Christelijke blinden en slechtzienden Belangenvereniging (NCB)<br />

Postbus 499, 8000 AL Zwolle, tel. 038-4270448, info@ncb-belangen.nl<br />

Amsterdam (K.v.K. 40532845)<br />

Belangenbehartiging, ontmoetingen, financiële ondersteuning hulpmiddelen<br />

Algemene Nederlandse Vereniging ter Voorkoming van Blindheid<br />

Postbus 207, 3940 AE Doorn<br />

Amsterdam V40530342<br />

De vereniging stimuleert o.a. wetenschappelijk onderzoek naar oorzaken<br />

van Slechtziendheid en Blindheid.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

59


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Diergaarde Blijdorp (Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde)<br />

Postbus 532, 3000 AM Rotterdam, Tel.: (010) 443 14 53, E-mail: sponsoring@diergaardeblijdorp.nl<br />

Rotterdam<br />

Bijzondere ontmoetingen die de bezoeker bewust maken van de schoonheid en waarde van<br />

de natuur. Stichting Koninklijke Rotterdamse Diergaarde ofwel Diergaarde Blijdorp biedt haar<br />

bezoekers een leuke en leerzame dag uit. Met kennis en onderzoek dragen wij bij aan het behoud<br />

van (ernstig) bedreigde diersoorten. Diergaarde Blijdorp participeert in tachtig fokprogramma’s<br />

en ondersteunt verschillende projecten voor natuurbehoud verspreid over de wereld. De bijzondere<br />

architectuur met 21 rijksmonumenten uit 1940 van architect Sybold van Ravesteyn, maakt<br />

Diergaarde Blijdorp een buitengewoon architectonisch geheel in Rotterdam. Diergaarde Blijdorp<br />

heeft een Culturele ANBI status.<br />

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)<br />

Godebaldkwartier 363, 3511 DT Utrecht, E-mail: info@boogstudycenter.nl<br />

Amsterdam, nr. 34154900<br />

De BOOG is de Nederlandse onderzoekgroep, waarin een groot aantal<br />

specialisten hun expertise heeft gebundeld om (inter)nationale studies van nieuwe<br />

behandelingsmogelijkheden van borstkanker op te zetten, uit te voeren en zodanig te<br />

stimuleren dat resultaten eerder voor de patiënt beschikbaar komen.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

C<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

CARE Nederland<br />

Parkstraat 19, 2514 JD Den Haag, Tel.: (070) 310 50 55, E-mail: care@carenederland.org<br />

Den Haag, KvK 41158230<br />

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan.<br />

Andere aanpak, eerlijke wereld. Meer informatie: www.carenederland.org<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Carré Fonds<br />

Amstel 115-125 1018 EM / Postbus 20202 1000 HE Amsterdam<br />

41210154<br />

Het bevorderen van de instandhouding van Koninklijk Theater Carré.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

CBB, maakt informatie toegankelijk voor mensen die niet (meer) kunnen lezen<br />

Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo, Tel.: (0341) 56 54 99, info@cbb.nl en www.cbb.nl<br />

40094076<br />

Wij zetten (christelijke) lectuur en informatie om in braille, grootletter, digitale en gesproken vorm.<br />

Bankrek.: NL17 INGB 0000 5032 41<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Christelijke Vereniging voor de Verpleging van Lijders aan Epilepsie<br />

Postbus 6322, 2001 HH Haarlem, Tel.: (023) 531 95 39, E-mail: p.peters@ipa-acon.nl<br />

Heemstede<br />

Het beschikbaar stellen van gelden voor epilepsiezorg, in het bijzonder voor wetenschappelijk<br />

onderzoek door de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Centrum Informatie en Documentatie over Israel (CIDI)<br />

Postbus 11646, 2502 AP Den Haag, Tel.: (070) 364 68 62,<br />

cidi@cidi.nl, www.cidi.nl, NL46ABNA0500240469<br />

Den Haag, KvK: 41151087<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

CIDI komt op voor het recht van Israël en het Joodse volk om in vrede en veiligheid te leven. De stichting zet<br />

zich op een betrouwbare wijze in voor vrede tussen Israël en de Palestijnen en keert zich tegen alle vormen<br />

van racisme en antisemitisme. CIDI heeft een ANBI status.<br />

60 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Comité Anti Stierenvechten (CAS International)<br />

Postbus 1312, 3500 BH Utrecht, Tel.: (030) 230 00 93,<br />

Lange Voorhout 43, 2514 EC Den Haag, E-mail: info@cas-international.org.<br />

Den Haag, 41186192<br />

Een einde maken aan het stierenvechten. CAS doet dit vanuit een<br />

door haar gecoördineerd netwerk van honderden organisaties wereldwijd.<br />

Gezamenlijk lobbyen ze bij politici, organiseren ze conferenties en demonstraties.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Congregatie van de Heilige Geest<br />

Spoorstraat 159, 6591 GT Gennep, E-mail: projecten-cssp@missie-geest.nl<br />

Gennep, KvK:41087261 ANBI reg.nr. 002821667<br />

Het verwerven van fondsen, welke zullen worden aangewend voor projecten, speciaal gericht op:<br />

educatieve en missionaire activiteiten voor de armsten in de samenleving.<br />

D<br />

Design Museum Dedel<br />

Prinsegracht 15, 2512 EW Den Haag, Tel. 06-20595283,<br />

E-mail: president@designmuseumdedel.nl, www.designmuseumdedel.nl<br />

Den Haag<br />

Stichting Vrienden van Huis Dedel steunt het herstel en behoud van het<br />

rijksmonument Huis Dedel (1642) aan de Prinsegracht 15 in Den Haag en het daarin gevestigde<br />

Design Museum Dedel.<br />

Hét museum voor het erfgoed grafische vormgeving, publiciteit, behang enzovoorts.<br />

IBAN: NL53 RABO 0327 1840 78 Vrienden Huis Dedel<br />

Design<br />

Museum<br />

Dedel<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Defence for Children<br />

Hooglandse Kerkgracht 17 G, 2312 HS Leiden,<br />

info@defenceforchildren.nl<br />

41208813<br />

Betere naleving van kinderrechten. Zie: www.defenceforchildren.nl<br />

Diabetes Fonds<br />

Stationsplein 139, 3818 LE Amersfoort,<br />

Tel.: (033) 462 20 55, E-mail: info@diabetesfonds.nl<br />

411 78 025<br />

Het Diabetes Fonds financiert onderzoek naar de genezing van diabetes,<br />

en naar behandelingen en oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren.<br />

Zodat iedereen in de toekomst gezond kan opgroeien, vrij van diabetes.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Nederlands Kankerfonds voor Dieren (NKFD)<br />

Dr. Alfonds Ariënsstraat 40, 7221 CD Steenderen, E-mail: info@nkfd.nl, Internet; www.nkfd.nl<br />

Steenderen<br />

Het verbeteren van de levenskwaliteit van gezelschapsdieren door kankerbestrijding.<br />

Giften: NL46 RABO 0311521711<br />

Vereniging Dierenambulance Rotterdam<br />

Korperweg 35, 3084 NC Rotterdam, Tel. (010) 30 32 912,<br />

E-mail: info@dierenambulancerotterdam.nl,<br />

Internet: www.dierenambulancerotterdam.nl<br />

Rotterdam 403 411 65<br />

Het vervoer van zieke, gewonde en/of dode dieren.<br />

Voorzitter J. Bungenaar 06-53370078, Penningmeester, R. Disco 06-12553909.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

61


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

DierenLot, stichting<br />

Postbus 359, 3500 AJ Utrecht, Tel.: (030) 241 57 61, E-mail: info@dier.nu,<br />

Internet: www.dier.nu<br />

K.v.K. Utrecht 180 765 48<br />

Hulp aan dieren in nood in Nederland door hulp te bieden aan, en samen te werken met,<br />

lokale en regionale dierenhulporganisaties.<br />

Dierennood Stichting<br />

Henri Dunantstraat 337, 6441 XK Brunssum,<br />

Tel.: (010) 420 23 44, info@dierennood.nl<br />

Rotterdam<br />

Zwerfdieren helpen die hulp zo hard nodig hebben.<br />

Waar ook ter wereld.<br />

Stichting Stichts Asyl voor Dieren<br />

Koningsweg 141, 3585 LA Utrecht, Tel.: (030) 251 45 42, E-mail: info@dierenasielutrecht.nl,<br />

Internet: www.dierenasielutrecht.nl.<br />

Utrecht, KvK 4117 7172<br />

De opvang en de huisvesting van zwerfdieren en van kansarme dieren, met name honden en<br />

katten, met als doel om voor elk dier in onze opvang een nieuw baasje te vinden.<br />

Vereniging Vrienden van Blijdorp<br />

Populierendreef 287, 2272 RG Voorburg, E-mail: benjaminversluys@vriendenvanblijdorp.nl<br />

Rotterdam<br />

Financiering van moderne verblijven in Diergaarde Blijdorp en ondersteuning van gelieerde<br />

natuurbehoudsprojecten. IBAN NL39INGB0001357803. www.vriendenvanblijdorp.nl<br />

Dierenopvang De Wissel<br />

Kalverdijkje 76, 8924 JJ Leeuwarden, E-mail: info@dierenopvangdewissel.nl<br />

Leeuwarden KvK 58132317<br />

Het opvangen, tijdelijk huisvesten en herplaatsen van zwerf- en afstandsdieren,<br />

hulp bieden aan en vervoeren van gewonde, zieke en overleden dieren.<br />

Bank: NL51 INGB 0000839995.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming<br />

Van Ostadestraat 4-3, Amsterdam, E-mail: info@daadwerkelijkedierenbescherming.nl<br />

41201018<br />

Financiële ondersteuning voor diergeneeskundige hulp aan minvermogende<br />

diereneigenaren.<br />

St. Nationaal Dierenpark De Hazenberg<br />

Bergweg 12, 3958 AB Amerongen, E-mail: voorzitter@dierenasiel-dehazenberg.nl<br />

Amerongen<br />

Opvang zwerfdieren.<br />

Stichting Diergeneeskundig Onderzoek Gezelschapsdieren (Stichting D.O.G.)<br />

Postbus 80.154, 3508 TD Utrecht, Internet: www.stichtingdog.nl.<br />

Utrecht, ANBI 8042 06 363<br />

Financiële steun aan onderzoek naar ziekten van gezelschapsdieren, uitgevoerd<br />

binnen de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren, mits proefdier vrij wordt gewerkt.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

62 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Diervriendelijk Nederland<br />

Postbus 93029, 2509 AA Den Haag, Tel.: (070) 38 33 699,<br />

E-mail: info@diervriendelijk.nl, Internet: www.diervriendelijk.nl<br />

Utrecht KvK 27175747<br />

Het bevorderen van de rechten voor en van dieren om vrij van mishandeling te leven, totale afschaffing van alle<br />

dierproeven om ethische en medisch-wetenschappelijke redenen, en zet zich in voor de rechten en belangen van<br />

diervriendelijke burgers en consumenten.<br />

Meer info: De Stichting voor de Afschaffing van Dierproeven (SAD, KvK Amsterdam 4120863) en Stichting Een<br />

DIER Een VRIEND (EDEV, KvK Utrecht 27175747) fuseren in 2022 om voortaan samen Stichting Diervriendelijk<br />

Nederland te vormen en draagt de anbi-accreditatie van de belastingdienst.<br />

Bankrekening: NL13 TRIO 0197 6203 29<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Verhuisdieren.nl (ANBI)<br />

Plaats: Edam, E-mail: info@verhuisdieren.nl, Internet: www.verhuisdieren.nl<br />

KvK: 34346976<br />

Asielplaatsing voorkomen door tweedekans huisdieren direct<br />

te matchen met een geschikt nieuw baasje of oppas.<br />

De Stichting Duinbehoud<br />

Rapenburg 8, 2311 EV Leiden, Tel. (071) 514 37 19, E-mail: stichting@duinbehoud.nl<br />

41165217<br />

Duinbehoud is een onafhankelijke landelijke organisatie voor bescherming van de duinen.<br />

Zij komt op voor belangen van mens en natuur langs de kust.<br />

Steunstichting H.D. Guyot<br />

Rijksstraatweg 63, 9752 AC Haren, E-mail: steunstichtingguyot@kentalis.nl<br />

Haren<br />

Het bevorderen en steunen van onderwijs, zorg en dienstverlening aan doven, slechthorenden<br />

en communicatief beperkten, m.n. het verlenen van financiële steun aan de Koninklijke Kentalis<br />

(voorheen de Stichting Effatha Guyot Groep).<br />

Stichting Vrienden van Effatha<br />

Postbus 5095, 2701 GB Zoetermeer, Tel.: (06) 29 54 89 89<br />

Zoetermeer<br />

Het verlenen van steun aan projecten voor doven, slechthorenden en communicatief beperkten.<br />

Bankrekeningr. NL44FVLB0227329880<br />

E<br />

ECIO, Expertisecentrum inclusief onderwijs (voorheen Expertisecentrum handicap + studie)<br />

Stationsplein 14, 5200 BP ’s-Hertogenbosch, E-mail: algemeen@ecio.nl, Internet: www.ecio.nl<br />

KvK 41200388<br />

ECIO werkt aan inclusief onderwijs voor studenten met een beperking of ondersteuningsvraag.<br />

Erasmus MC Foundation<br />

Dr. Molenwaterplein 40, Rotterdam,<br />

www.erasmusmcfoundation.nl<br />

41128623<br />

De Erasmus MC Foundation is het officiële steunfonds van het Erasmus.<br />

De stichting heeft tot doel om concrete projecten in het Erasmus MC mogelijk te maken.<br />

Meestal gaat het om wetenschappelijk onderzoek, maar ook de aanschaf van apparatuur<br />

en projecten ten behoeve van patiëntenzorg komen in aanmerking.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

63


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Evangelische Broedergemeente in Nederland<br />

Zusterplein 20, 3703 CB Zeist, E-mail: info@ebg.nl<br />

Zeist<br />

De Evangelische Broedergemeente in Nederland is een erkend protestants kerkgenootschap.<br />

Ze weet zich geroepen tot de dienst aan de mensen door het evangelie in woord en daad.<br />

F<br />

Familiehuis Daniel den Hoed<br />

Karl Weisbardstraat 205 – Rotterdam – www.familiehuis.nl – familiehuis@erasmusmc.nl<br />

KvK 41131635<br />

Dankzij het Familiehuis zijn kankerpatiënten & familieleden dichtbij elkaar.<br />

Female Cancer Foundation<br />

LUMC, Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, E-mail: info@femalecancerfoundation.org,<br />

Internet: www.femalecancerfoundation.org<br />

Leiden, 34242224<br />

Baarmoederhalskankerpreventie voor vrouwen in ontwikkelingslanden<br />

door middel van screening, onderzoek en educatie.<br />

Stichting Fonds Milieu Opvoeding<br />

Postbus 43016, 3540 AA Utrecht, Tel.: (030) 635 89 00,<br />

E-mail: nispen@sme.nl Internet: www.s-fmo.nl<br />

Utrecht 41183852<br />

Werving, beheer en besteding van gelden ten behoeve van opvoeding, onderwijs en<br />

voorlichting ten dienste van duurzaamheid, milieu- en natuurbehoud.<br />

Stichting Alde Fryske Tsjerken<br />

Emmakade 59, Postbus 137 8900 AC Leeuwarden<br />

41000959<br />

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor historische<br />

kerkgebouwen in de provincie Friesland en de instandhouding ervan, in de ruimste zin.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

FSHD Stichting<br />

Frankenslag 172, 2582 HX Den Haag,<br />

E-mail: info@fshd.nl<br />

41160397<br />

Het stimuleren, faciliteren en financieren van het<br />

wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van de spierziekte FSHD,<br />

teneinde genezingswijzen te ontdekken.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

G<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Vereniging: Ontspanning Lichamelijk Gehandicapten/OLG<br />

Ruysdaelstraat 10, 9403 CH Assen, E-mail: secretaris@verenigingolg.nl, Internet: www.verenigingolg.nl<br />

K.v.k. en fabrieken Hilversum: 40516071<br />

De bevordering van de integratie in de samenleving van lichamelijk gehandicapten van alle gezindten uit<br />

heel Nederland door middel van het bieden van ontspanning en recreatie en het verrichten van alle<br />

andere daartoe geëigende middelen in de ruimste zin des woords, welke nuttig zijn of kunnen zijn voor<br />

de verwezenlijking van voornoemde doelstelling.<br />

Stichting Het Geldersch Landschap<br />

Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl<br />

41047543<br />

Geldersch Landschap beheert natuur, huizen en landschappen om zo de karakteristieke rijkdom van<br />

Gelderland te behouden en beschermen.<br />

64 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen<br />

Postbus 7005, 6801 HA Arnhem, e-mail: info@glk.nl, Internet: www.glk.nl<br />

41047558<br />

Geldersche Kasteelen beheert kastelen, collecties en landgoederen om zo de karakteristieke rijkdom<br />

van Gelderland te behouden en beschermen.<br />

H<br />

Habitat Nederland<br />

Kruisweg 971c, 2132 CE Hoofddorp, Tel. (020) 800 29 70, Website: www.habitat.nl<br />

Amsterdam, 41226182<br />

Habitat for Humanity ondersteunt wereldwijd mensen bij de bouw van een eigen huis zodat zij zelfstandig een<br />

beter bestaan kunnen opbouwen. Een goed en veilig (t)huis is het beste fundament voor een beter leven. Het<br />

betekent betere gezondheid en een betere educatie. Bij Habitat vinden wij dat huisvesting een basisrecht is.<br />

Stichting Vrienden van het Herseninstituut | Nederlands Herseninstituut<br />

Meibergdreef 47, 1105 BA Amsterdam, Tel. (020) 566 4597,<br />

E-mail: vrienden@nin.knaw.nl<br />

41205869<br />

Het bevorderen van hersenonderzoek op het Nederlands Herseninstituut en<br />

het ondersteunen van de Nederlandse Hersenbank.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting STOPhersentumoren.nl<br />

Hoofdstraat 88, 3972 LC Driebergen, E-mail: info@STOPhersentumoren.nl<br />

Driebergen<br />

Het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek naar hersentumoren.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB)<br />

Prins Bernhardlaan 1, 3722 AE Bilthoven, E-mail: info@hgjb.nl, Website: HGJB.nl<br />

Bilthoven<br />

Jongeren bij Christus brengen door inspirerende jeugdactiviteiten en ondersteuning van gemeenten.<br />

Koninklijke Hondenbescherming<br />

Valkenboslaan 115, 2563 CJ Den Haag, Tel.: (070) 33 88 538,<br />

E-mail: info@hondenbescherming.nl<br />

Den Haag, nr. 40409239<br />

De Koninklijke Hondenbescherming wil een waardig en respectvol bestaan<br />

voor alle honden in Nederland. Dit willen wij bereiken door het delen van<br />

onze jarenlange ervaring. Wij gebruiken onze specialistische kennis over honden<br />

door een zeer toegankelijk kenniscentrum te zijn. Ook willen wij een hogere standaard<br />

voor het opvangen van honden, één die gebaseerd is op de behoefte van de hond.<br />

Stichting HomePlan<br />

Steenen Hoofd 63, 4825 AJ Breda, Tel.: (076) 57 36 736, E-mail: info@homeplan.nl<br />

KvK: Breda, 41106900<br />

HomePlan biedt een huis, thuis en toekomst aan de allerarmsten in<br />

Zuidelijk Afrika en Latijns-Amerika.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Stichting vrienden van HVO-Querido<br />

Eerste Ringdijkstraat 5, 1097 BC Amsterdam, Tel.: (020) 561 90 90,<br />

E-mail: info@hvoquerido.nl, Internet: www.hvoquerido.nl<br />

Amsterdam<br />

Opvang, (woon)begeleiding, dagbesteding en maatschappelijk werk voor<br />

dak- en thuislozen, mensen met psychiatrische en psychosociale<br />

kwetsbaarheid, gezinnen, jongeren, slachtoffers van mensenhandel, ongedocumenteerde mensen.<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

65


I<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting IMC Weekendschool<br />

Strawinskylaan 719, 1077 XX Amsterdam, www.imcweekendschool.nl, info@weekendschool.nl<br />

KvK: 41217599<br />

Stichting IMC Weekendschool verzorgt met haar verschillende programma’s op de zondag en<br />

door de week aanvullend onderwijs, gegeven door bevlogen gastdocenten, voor jongeren van tien tot<br />

veertien jaar uit de armste wijken van Nederland. Ons onderwijs verbreedt perspectieven, versterkt<br />

zelfvertrouwen en vergroot maatschappelijke betrokkenheid. Stichting IMC Weekendschool<br />

heeft naast ANBI status ook CBF erkenning.<br />

Stichting Interplast Holland<br />

Postbus 2189, 2301 CD Leiden, Bezoekadres: Poortgebouw/Rijnsburgerweg 10,<br />

2333 AA Leiden, Tel.: (071) 521 01 65, E-mail: info@interplastholland.nl,<br />

website: www.interplastholland.nl<br />

Voorzitter: Prof. dr. Corstiaan Breugem, Penningmeester: Dhr. Ton Hofstede<br />

Leiden 41168141<br />

Het kosteloos uitvoeren van plastische reconstructieve chirurgie in lage lonen landen bij kinderen en<br />

(jong) volwassenen met o.a. brandwondcontracturen, lip- en gehemeltespleten, tumoren en andere<br />

aangeboren of verworven afwijkingen. Tevens wordt lokaal medisch personeel opgeleid.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

IZB – Vereniging voor zending in Nederland<br />

Breestraat 59-61, 3811 BH Amersfoort, Tel.: (033) 46 11 949.<br />

E-mail: info@izb.nl, www.izb.nl<br />

40478278/Amersfoort<br />

De IZB is een vereniging voor zending in Nederland. We zijn actief op plekken<br />

waar nooit op een kerk is gerekend, of waar de kerkelijke presentie zwak is.<br />

J<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Het Jane Goodall Instituut Nederland<br />

H. Zwaardemakerstraat 8, 1402 VE Bussum, Tel.: (06) 20611000,<br />

E-mail: info@janegoodall.nl, Internet: www.janegoodall.nl<br />

30147557<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Het Jane Goodall Instituut is een stichting die zich inzet voor de duurzame bescherming van chimpansees en<br />

hun leefgebieden. Het is ons doel zo veel mogelijk mensen te inspireren zich in te zetten voor onze natuur.<br />

Uw steun is hard nodig. Samen kunnen wij de chimpansees, hun leefgebieden en onze aarde beschermen.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting JDRF Nederland<br />

Maanlander 47, 3824 MN Amersfoort, E-mail: jkooning@jdrf.nl<br />

Bussum, KvK nr.: 51358131<br />

Van type één naar type géén.<br />

JDRF (Juvenile Diabetes Research Foundation) zet zich in voor wetenschappelijk<br />

onderzoek wereldwijd met één doel: een wereld zonder type 1 diabetes.<br />

JDRF stimuleert, coördineert, initieert en financiert baanbrekend onderzoek, waar<br />

ook ter wereld, naar het genezen, voorkomen en behandelen van type 1 diabetes.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Voorlichting is de tweede belangrijke doelstelling van JDRF. Door de nauwe band met JDRF International in<br />

de Verenigde Staten, waar een nagenoeg compleet overzicht van onderzoek in de hele wereld is, kan<br />

JDRF Nederland uitstekend kennis delen op dit gebied.<br />

www.jdrf.nl www.jdrfwalk.nl www.actievoortype1.nl Bankrekening NL96 RABO 0166 8642 26<br />

66 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Johanniter Orde in Nederland<br />

Lange Voorhout 48, 2514 EG Den Haag, E-mail: kanselarij@johanniter.nl, Internet: www.johanniter.nl<br />

40408514<br />

Hulp verlenen aan hulpbehoevenden.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Joods Nationaal Fonds<br />

Postbus 78030, 1070 LP Amsterdam, Tel.: (020) 646 64 77,<br />

E-mail: info@jnf.nl, Internet: www.jnf.nl<br />

41200972<br />

Het JNF richt zich op de ontwikkeling van duurzame, ecologische projecten ten<br />

behoeve van de leefbaarheid van alle mensen in de Israëlische samenleving.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Vrienden van het Joods Historisch Museum<br />

Postbus 16737, 1001 RE Amsterdam, Tel.: (020) 531 03 15,<br />

E-mail: vrienden@jck.nl, Internet:www.jck.nl. Bankrekening: NL89 RABO 0195 2085 28<br />

Amsterdam KvK nr: 41198780<br />

Het verlenen van steun aan het Joods Cultureel Kwartier te Amsterdam. De steun wordt verleend<br />

o.a. door de financiering van tentoonstellingen en projecten en aankopen voor de collectie van het museum.<br />

De Stichting beheert een aantal particulieren fondsen op naam. Door deze fondsen worden, binnen het<br />

kader van hun specifieke doelstelling, activiteiten van het museum gesteund of aankopen gedaan.<br />

K<br />

Nederlandse Kastelenstichting<br />

Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort, Tel.: (033) 510 05 77, E-mail: info@kastelen.nl<br />

Den Haag, 41149488<br />

De Nederlandse Kastelenstichting stelt zich ten doel om de Nederlandse kastelen en<br />

buitenplaatsen, bijbehorende interieurs en hun historische omgeving voor nu en toekomstige<br />

generaties te behouden. Dit doet zij door kennisgedreven, onafhankelijke pleitbezorging voor<br />

kastelen en buitenplaatsen.<br />

Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem<br />

e-mail: penningmeester@bavovrienden.nl, Website: www.bavovrienden.nl<br />

Haarlem<br />

Instandhouden van het gebouw, onderhouden en completeren van de inventaris,<br />

bevorderen van kennis en wetenschap en uitdragen van de cultuurhistorische betekenis van de Grote of<br />

St.-Bavokerk. De vereniging zoekt financiële steun bij leden uit alle gezindten en is<br />

aangewezen als Culturele ANBI. Voor donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek.<br />

Bankrek.: NL70 INGB 000 3618800.<br />

Stichting Steun Heilig Land<br />

E-mail: info@heilig-land.nl, Internet: www.heilig-land.nl<br />

Kvk Gooi-, Eem- en Flevoland 41193470. Door de Belastingdienst erkend als ANBI.<br />

Het ondersteunen van de werken van de christenen in het Heilig Land.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Oud-Katholieke Kerk van Nederland<br />

Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, Tel.: (033) 462 08 75,<br />

Website: www.oudkatholiek.nl<br />

Amersfoort K.v.K. 32164529<br />

Kerkgenootschap.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

67


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (N.I.K.)<br />

Van der Boechorststraat 26, 1081 BT Amsterdam, Tel.: (020) 301 84 84, E-mail: info@nik.nl<br />

KvK dossiernummer 34371061<br />

Het voorstaan van Joodse belangen. Art. 8 Reglement: Zonder voorafgaande goedkeuring van<br />

de Permanente Commissie (dagelijks bestuur van het NIK) kunnen Joodse Gemeenten hun onroerende<br />

zaken of hun roerende zaken van religieuze aard of historische betekenis noch geheel, noch ten dele<br />

vervreemden of bezwaren.<br />

Sekretaris: R.E. Vis.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

SDOK (Stichting De Ondergrondse Kerk)<br />

Postbus 705, 4200 AS Gorinchem, info@sdok.nl<br />

41177410<br />

SDOK dient vervolgde christenen over de hele wereld en verbindt christenen in<br />

Nederland met hen.<br />

Stichting Kind en Brandwond<br />

Postbus 1015, 1940 EA Beverwijk, Tel.: (0251) 275510<br />

Beverwijk KvK nr.: 41225391<br />

De stichting stelt zich ten doel de zorg voor kinderen met brandwonden in<br />

Nederland. Zij doet dit door het organiseren van vakantieweken, logeerprojecten<br />

en gezinsdagen. De aanschaf van speciaal speelgoed, het inrichten van ziekenhuis-kamers,<br />

installeren van les- en spelcomputers. Het bijdragen in de exploitatie<br />

van de Kiwanishuizen (gezinsverblijven), het verzorgen van voorlichtingsmateriaal<br />

voor ouders en patiëntjes.<br />

Meer informatie vindt u op onze website: www.kindenbrandwond.nl.<br />

Ons rekeningnummer is BANK NL 92 ABNA 0444 3668 65<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Kruisvaarders van Sint Jan<br />

Postbus 224, 2210 AE Noordwijkerhout, Tel.: (0252) 37 34 40, E-mail: van.mullekom@hccnet.nl<br />

Noordwijkerhout<br />

Ondersteuning landbouw- en onderwijsprojecten in Panama.<br />

L<br />

Levvel<br />

Fred. Roeskestraat 73, 1076 EC Amsterdam, e-mail: steljevraag@levvel.nl<br />

Amsterdam<br />

Specialisten voor jeugd en gezin, van jeugdhulp tot jeugd-GGZ.<br />

M<br />

Maaszicht (Beschermd verblijf dak- en thuisloze jongeren), Stichting<br />

Kleiweg 314, 3045 PM Rotterdam, Mob.: (06) 2951 4783, E-mail: vrienden@maaszicht.nl,<br />

Internet: www.maaszicht.nl<br />

Rotterdam 41133492 (Stichting Vrienden Maaszicht-ANBI)<br />

Beschermd Wonen, Begeleid Wonen, Individuele Begeleiding en Nazorg dak- en thuisloze<br />

jongeren met complexe problematiek (17-23 jaar) Rotterdam. IBAN: NL58RABO0154755915.<br />

Stichting MEERGroen<br />

Ramaerstraat 6, 2131 BJ Hoofddorp, Tel.: (06) 48 22 64 90, E-mail: info@stichtingmeergroen.nl<br />

Heemstede IBAN: NLINGB0657122106<br />

Handen uit de mouwen voor M(aatschappelijke), E(cologishe), E(ducatieve), E(conomische) en<br />

R(ecratieve) meerwaarden en participatie.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

68 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

MISSIO Pauselijke Missiewerken<br />

Emmaplein 19D, 5211 VZ ‘s-Hertogenbosch, Tel.: (070) 304 74 44,<br />

E-mail: missio@missio.nl, Internet: www.missio.nl<br />

Bank: NL93 INGB 0000 0087 25, Missio ‘s-Hertogenbosch.<br />

Den Haag, K.v.K. 41151392<br />

Financiële ondersteuning van parochies wereldwijd en bevordering van missionaire<br />

bewustwording in eigen land. Missio is onderdeel van de Rooms-katholieke Wereldkerk.<br />

De Hollandsche Molen<br />

Zeeburgerdijk 139, 1095 AA Amsterdam, E-mail: dhm@molens.nl<br />

Amsterdam<br />

De Hollandsche Molen zet zich in voor het behoud van monumentale<br />

windmolens en watermolens in Nederland.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Museon-Omniversum<br />

Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag, Tel.:(070) 3381338,<br />

E-mail: hello@oneplanet.nl, Internet:www.oneplanet.nl<br />

Museon-Omniversum inspireert kinderen en jongvolwassenen om de wereld te ontdekken en met respect te<br />

behandelen. Uitgangspunt hierbij zijn de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.<br />

Spannende educatieve programma’s en activiteiten, indrukwekkende tentoonstellingen en grootbeeldfilms<br />

worden vanuit een zeer uitgebreide museale collectie thematisch ondersteund.<br />

N<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Hoormij•NVVS<br />

Randhoeve 221, 3995 GA Houten, Tel.: (030) 261 76 16,<br />

E-mail: info@stichtinghoormij.nl, Internet: www.stichtinghoormij.nl<br />

Houten, 40532151<br />

Hoormij•NVVS streeft ernaar dat goede (hoor– en evenwicht)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen,<br />

nu en in de toekomst.<br />

O<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Ontmoeting<br />

Postbus 263, 3990 GB Houten | Tel.: (030) 635 40 90,<br />

E-mail: info@ontmoeting.org<br />

Houten<br />

Stichting Ontmoeting biedt steun aan kwetsbare mensen die zijn vastgelopen.<br />

Mensen met sociale, psychische en financiële problemen, ex-gedetineerden,<br />

dak- en thuislozen en multi-probleemgezinnen. We werken aan hersteld<br />

leven, door met en van elkaar te leren. Vrijwilligers en professionals zijn daarbij<br />

present, gedreven door christelijke naastenliefde. Wilt u bijdragen aan een betere wereld,<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ook als u er niet meer bent? Overweeg een nalatenschap aan uw kwetsbare naaste in Nederland.<br />

Informatiebrochure: ontmoeting.org/nalaten.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Opkikker<br />

Versterkerstraat 3C, 1322 AN Almere, Tel.: (036) 538 66 60,<br />

E-mail: info@opkikker.nl, www.opkikker.nl<br />

Flevoland S412 471 69<br />

Het verzorgen van Opkikkerdagen voor gezinnen met een ziek kind dat<br />

langdurig onder behandeling is in het ziekenhuis.<br />

Bank: NL44RABO0157182622.<br />

KETEN VAN KRACHT<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

69


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Ouwehand Zoo Foundation<br />

Grebbeweg 111, 3911 AV Rhenen,<br />

E-mail: ozf@ouwehand.nl, Internet: www.ouwehand.nl/ozf<br />

KvK 30228562<br />

Het beschermen en in stand houden van de in het wild en de vrije natuur levende<br />

soortgenoten van de in Ouwehands Dierenpark levende dieren.<br />

P<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

ParkinsonNL<br />

Stationsplein 123, 3818 LE Amersfoort<br />

Tel. (033) 303 2 303, E-mail: info@parkinson.nl<br />

Internet: www.parkinson.nl<br />

Bank: NL03 ABNA 050 156 66 51<br />

Amersfoort<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Vanuit gevoelde urgentie verlegt ParkinsonNL grenzen in het leven van mensen met parkinson. De focus ligt<br />

daarbij op het afremmen en het liefst voorkomen van de ziekte. ParkinsonNL werft fondsen voor onderzoek,<br />

innovatie en voorlichting.<br />

Stichting ParkinsonFonds<br />

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp, Tel.: (023) 5540754,<br />

E-mail: info@parkinsonfonds.nl, Internet: www.parkinsonfonds.nl<br />

Hoofddorp KvK 34103067<br />

Financieren van fundamenteel onderzoek op het gebied van de ziekte van Parkinson en Parkinsonismen.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Vrienden Parnassia Groep<br />

Monsterseweg 93, 2553 RJ Den Haag,<br />

E-mail: info@vriendenparnassiagroep.nl, www.vriendenparnassiagroep.nl<br />

Haaglanden 27 18 43 15<br />

Het bevorderen van de kwaliteit van leven van cliënten van<br />

Parnassia Groep (GZZ) en de maatschappelijke integratie.<br />

Aandachtsgebieden zijn: noodhulp, studie, sport en cultuur.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting De Poezenboot<br />

Singel 38-G, 1015 AB Amsterdam, Tel. (020) 625 87 94, Internet: www.depoezenboot.nl<br />

Amsterdam 41206494<br />

De Poezenboot helpt, zoveel als mogelijk, poezen in nood. Zij geeft hen onderdak, (medische) verzorging,<br />

veel liefde en een toekomst. En dankzij uw steun kunnen wij dat blijven doen.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

R<br />

Reddingsbrigade Nederland (KNBRD)<br />

Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden,<br />

E-mail: communicatie@reddingsbrigade.nl,<br />

Internet: www.reddingsbrigade.nl<br />

IJmuiden, gemeente Velsen (KVK-nummer 40531336)<br />

Meer veiligheid in, op en langs het water. Dat is het doel waarvoor de lifesavers en lifeguards<br />

van de Reddingsbrigade zich dagelijks vrijwillig inzetten. We doen het uiterste om te zorgen<br />

dat er niemand verdrinkt en iedereen veilig kan genieten van het vele water dat Nederland telt.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

70 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

S<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Dierenhospitaal en Ambulancedienst ’s Gravenhage en omstreken<br />

Oosterbeek 5, 2597 VJ Den Haag, E-mail: info@dierenambulancedenhaag.nl<br />

41149338<br />

Wij behartigen de belangen van dieren en helpen huisdieren en wilde dieren door ze te vervoeren, medische<br />

zorg te bieden, te herenigen met hun eigenaar of na herstel een nieuw huis te geven.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting hulp en herplaatsing huisdieren Shhh<br />

Postbus 7609, 8903 JP Leeuwarden, E-mail: info@shhh.nl, Internet: www.shhh.nl<br />

Leeuwarden 01085317<br />

De SHHH zet zich in voor:<br />

Het plaatsen van ex-proefdieren bij particulieren;<br />

Het herplaatsen van honden en katten van particulieren;<br />

Tijdelijke opvang;<br />

Begeleiding bij probleemgedrag;<br />

Senioren.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Skepsis<br />

Postbus 2657, 3500 GR Utrecht, E-mail: info@skepsis.nl<br />

41182760 (ANBI)<br />

Op wetenschap gebaseerd onderzoek naar en voorlichting over pseudowetenschap en paranormale<br />

verschijnselen. Kwartaalblad: Skepter, website: www.skepsis.nl Skepsis organiseert elk jaar een congres.<br />

Voorzitter: prof. dr. F.P. Israel, secretaris: dr. J.W. Nienhuys (040) 2216791.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting SOKA (Sociaal -Culturele en Kunst Activiteiten)<br />

Concertgebouwplein 17, 1071 LM Amsterdam, www.soka.nl, secretariaat@soka.nl<br />

KvK nr.: 41077071<br />

Actuele thema’s en vraagstukken op basis van christelijke waarden. Activiteiten met een godsdienstige<br />

inhoud zijn toevertrouwd aan de prelatuur van het Opus Dei, een instelling van de R.K. Kerk.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen<br />

WG-Plein 332, 1054 SG Amsterdam,<br />

e-mail: kantoor@werelddorpenvoorkinderen.nl<br />

Amsterdam S-41225417<br />

Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen die zijn opgegroeid in bittere armoede, met goed<br />

onderwijs. Na het behalen van hun (vak)diploma gaan ze aan de slag bij lokale bedrijven. Zo kunnen<br />

ze in hun eigen levensonderhoud voorzien, hun familie helpen en ontsnappen uit een leven van armoede.<br />

Meer informatie op: www.werelddorpenvoorkinderen.nl<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

71


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren (opgericht in 1867)<br />

Nieuwezijds Voorburgwal 153, 1012 RK Amsterdam, Tel: (020) 623 61 67,<br />

E-mail: info@sophia-vereeniging.nl, Internet: www.sophia-vereeniging.nl,<br />

Rekeningnummer: NL63 INGB 0000 3069 58<br />

Amsterdam 40 53 15 76<br />

De Sophia-Vereeniging voorkomt huisdierenleed, al sinds 1867. Dat doen we via politieke<br />

lobby voor dierenbeschermende wetgeving en strenge handhaving. Ook voeren we publieks- en<br />

voorlichtingscampagnes. We pakken huisdierenleed bij de bron aan en daarbij staan de belangen<br />

van dieren voorop, niet die van de eigenaren. Ons doel is een goed leven voor alle huisdieren:<br />

geen huisdieren meer die lijden, in het asiel belanden of zwervend op straat terecht komen.<br />

Structurele veranderingen teweeg brengen kost veel tijd. De aanpak van de Sophia-Vereeniging<br />

heeft zichzelf bewezen in de afgelopen 155 jaar.<br />

Financiële steun zoals giften, schenkingen, donaties, legaten of erfstellingen zijn hard nodig om<br />

ervoor te zorgen dat de vele huisdieren het bestaan krijgen dat ze verdienen.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting MS Research<br />

Schoolstraat 174, 2252 CN Voorschoten,<br />

Postbus 200, 2250 AE Voorschoten, E-mail: info@msresearch.nl<br />

Den Haag, 41.20.13.60<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Stichting MS Research is dé organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar multiple sclerose (MS) financiert<br />

en stimuleert. Ook geeft de Stichting objectieve informatie over (leven met) MS en bevordert zij goede zorg<br />

voor mensen met MS.<br />

T<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Timon<br />

Laan van Vollenhove 3209, 3706 AR in Zeist,<br />

E-mail: relatiebeheer@timon.nl<br />

41180521<br />

Een warm en veilig thuis voor kwetsbare kinderen. Timon helpt bij problemen met opvoeden en opgroeien.<br />

Samen met kinderen, jongeren en hun gezin werken we aan hoop en herstel van het gewone leven.<br />

Maak uw gift over via: timon.nl/doneer of NL25 INGB 0002 5264 20. Timon heeft ANBI status.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Trombosestichting Nederland<br />

Postbus 100, 2250 AC Voorschoten,<br />

E-mail: tsn@trombosestichting.nl<br />

41150933<br />

Het financieren van wetenschappelijk onderzoek naar trombose<br />

en het geven van voorlichting over trombose.<br />

V<br />

Vereniging Nederlands Cultuurlandschap<br />

Rijksstraatweg 174,<br />

6573 DG Beek-Ubbergen<br />

Centraal Gelderland 40145291<br />

Behoud en herstel van het agrarische cultuurlandschap, een landschap<br />

van deze tijd, met respect voor het verleden, en voor de mensen die<br />

daar nu werken, wonen en recreëren.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

72 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


stichtingen<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Visio Foundation<br />

Amersfoortsestraatweg 180, 1272 RR Huizen, Tel. (088) 585 50 00,<br />

Internet: www.visiofoundation.org<br />

41203622<br />

Het doel van de stichting is het zonder winstoogmerk bevorderen van activiteiten, gericht op het welzijn van<br />

slechtziende en blinde en meervoudig beperkte slechtziende en blinde mensen in Nederland en daarbuiten;<br />

alsmede het beheren of doen beheren (waaronder het beleggen) van het vermogen van de stichting,<br />

ter bereiking van haar doel.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting VluchtelingenWerk Nederland<br />

Postbus 2894, 1000 CW Amsterdam, Tel: (020) 346 72 00, E-mail: info@vluchtelingenwerk.nl,<br />

Internet: www.vluchtelingenwerk.nl<br />

K.v.K. Amsterdam 40532333<br />

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en<br />

helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.<br />

Kijk voor meer informatie op: www.vluchtelingenwerk.nl/nalaten.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Voedselbanken Nederland<br />

Meidoornkade 19, 3992 AG Houten,<br />

Tel. (088) 543 543 5, E-mail:welkom@voedselbankennederland.nl<br />

KvK: 57977321<br />

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.<br />

Voedselbanken verstrekken voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers (12.500). Onze voedselhulp bestaat voor het overgrote<br />

deel uit producten die anders vernietigd zouden worden maar nog volledig voldoen aan de eisen van de<br />

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.<br />

Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen,<br />

gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedselverspilling<br />

wordt tegengegaan en het milieu minder wordt belast. Om onze klanten bij te staan op weg naar het herstel<br />

van hun zelfredzaamheid werken we samen met andere hulpverleningsorganisaties. Voedselhulp zou immers<br />

altijd tijdelijk moeten zijn.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis<br />

Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp, Tel: (023) 224 20 83,<br />

E-mail: vrienden@spaarneGasthuis.nl<br />

Hoofddorp<br />

De Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis streeft ernaar om het verblijf van patiënten zo aangenaam mogelijk te<br />

maken. Wij houden hierbij nadrukkelijk rekening met de wensen en behoeftes van de patiënt.<br />

Dit zorgt namelijk voor minder stress, voor meer rust en voor een sneller herstel. Een sfeervolle omgeving<br />

draagt bij aan het welbevinden van onze patiënten én bezoekers.<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting VPSG<br />

Nieuwe Groenmarkt 8, 2011 TW Haarlem, E-mail: info@vpsg.nl,<br />

Internet: www.vpsg.nl<br />

Haarlem, nr. 41225329<br />

Advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld/misbruik,<br />

godsdienst en zingeving.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Stichting de Vrolijkheid<br />

Rigakade 16, 1013 BC Amsterdam,<br />

E-mail: info@vrolijkheid.nl, Internet: vrolijkheid.nl<br />

K.v.K. Amsterdam 34123985<br />

Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, vrijwilligers,<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten<br />

op asielzoekerscentra door heel Nederland. Met dans, theater,muziek, nieuwe media en beeldende kunst<br />

investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van jonge azc-bewoners.<br />

Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong><br />

73


Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

W<br />

WIZO Nederland<br />

A.J. Ernststraat 735-A, 1082 LJ Amsterdam,<br />

Tel.: (020) 646 30 17, E-mail: info@wizo.nl, Internet: www.wizo.nl<br />

Amsterdam, 40 530 307<br />

WIZO is een vrijwilligersorganisatie die geld inzamelt om kwetsbare groepen mensen in Israël<br />

een beter leven te bieden, ongeacht achtergrond of religie.<br />

IBAN NL 29 INGB 0000 5356 17<br />

STICHTING WOORD EN DAAD<br />

Spijksedijk 16, 4207 GN Gorinchem,<br />

Tel. (0183) 61 18 00,<br />

E-mail: info@woordendaad.nl<br />

Gorinchem 41118168<br />

Woord en Daad werkt wereldwijd vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering en<br />

een menswaardig bestaan voor mensen in armoede.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

Naam :<br />

Adres :<br />

Zetel :<br />

Doelstelling :<br />

Z<br />

Stichting Zwerfjongeren Nederland<br />

Postbus 95301, 1090 HH Amsterdam, E-mail: info@zwerfjongeren.nl,<br />

Internet: www.zwerfjongeren.nl<br />

41209184<br />

Stichting Zwerfjongeren Nederland is dé landelijke belangenbehartiger van dak- en thuisloze jongeren.<br />

Samen met jongeren activeert zij overheden, politiek, organisaties en burgers om de situatie van<br />

dak- en thuisloze jongeren blijvend te verbeteren en jongerendakloosheid te voorkomen.<br />

ANBI<br />

Algemeen Nut<br />

Beogende Instelling<br />

74 Nederlandse Notaris<strong>agenda</strong> <strong>2023</strong>


<strong>NNA</strong> .<br />

VOOR HET NOTARIAAT, OVER GOEDE DOELEN<br />

CALENDARIUM <strong>2023</strong>


HIJ WORDT IN<br />

HET WILD BEDREIGD...<br />

(OP)GEVEN IS (G)EEN OPTIE!<br />

Vanuit de stichting Ouwehands Zoo Foundation worden<br />

diverse projecten ondersteund waarin wilde soortgenoten<br />

van dieren die in Ouwehands Dierenpark leven en hun<br />

leefgebied centraal staan. Ga naar www.ouwehand.nl/OZF<br />

en bekijk hoe u het verschil kunt maken!<br />

SCAN DE QR-CODE VOOR MEER INFORMATIE


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 49<br />

december<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8


december<br />

week 50<br />

12<br />

maandag<br />

13<br />

dinsdag<br />

14<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 50<br />

december<br />

17<br />

16<br />

15<br />

18


december<br />

week 51<br />

19<br />

maandag<br />

20<br />

dinsdag<br />

21<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 51<br />

december<br />

25<br />

24<br />

23<br />

22<br />

1e Kerstdag<br />

z.h. prins Bernhard jr.


december<br />

week 52<br />

26<br />

maandag<br />

27<br />

dinsdag<br />

28<br />

woensdag<br />

2e Kerstdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

01<br />

31<br />

30<br />

29<br />

week 52<br />

december/januari<br />

Oudjaar<br />

Nieuwjaar


januari<br />

week 01<br />

2<br />

maandag<br />

3<br />

dinsdag<br />

4<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

week 01<br />

januari<br />

Driekoningen (r.-k.)


januari<br />

week 02<br />

9<br />

maandag<br />

10<br />

dinsdag<br />

11<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 02<br />

15<br />

14<br />

13<br />

12<br />

januari


januari<br />

week 03<br />

16<br />

maandag<br />

17<br />

dinsdag<br />

18<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

22<br />

21<br />

20<br />

19<br />

week 03<br />

januari<br />

h.k.h. prinses Margriet


januari<br />

week 04<br />

23<br />

maandag<br />

24<br />

dinsdag<br />

25<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 04<br />

29<br />

28<br />

27<br />

26<br />

januari


januari/februari<br />

week 05<br />

30<br />

maandag<br />

31<br />

dinsdag<br />

1<br />

woensdag<br />

h.k.h. prinses Beatrix<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 05<br />

februari<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

h.h. prinses Marilène


februari<br />

week 06<br />

6<br />

maandag<br />

7<br />

dinsdag<br />

8<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 06<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

februari


februari<br />

week 07<br />

13<br />

maandag<br />

14<br />

dinsdag<br />

15<br />

woensdag<br />

Valentijnsdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 07<br />

19<br />

18<br />

17<br />

16<br />

februari<br />

Begin Carnaval


februari<br />

week 08<br />

20<br />

maandag<br />

21<br />

dinsdag<br />

22<br />

woensdag<br />

Vastenavond (r.-k.)<br />

Aswoendag (r.-k.)<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

26<br />

week 08<br />

februari<br />

25<br />

24<br />

23


februari/maart<br />

week 09<br />

27<br />

maandag<br />

28<br />

dinsdag<br />

1<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 09<br />

maart<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2


maart<br />

week 10<br />

6<br />

maandag<br />

7<br />

dinsdag<br />

8<br />

woensdag<br />

Poerimfeest (isr.)<br />

Biddag voor gewas en arbeid (pr.)<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 10<br />

12<br />

11<br />

10<br />

9<br />

maart


maart<br />

week 11<br />

13<br />

maandag<br />

14<br />

dinsdag<br />

15<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

19<br />

18<br />

17<br />

16<br />

week 11<br />

maart


maart<br />

week 12<br />

20<br />

maandag<br />

21<br />

dinsdag<br />

22<br />

woensdag<br />

z.h. prins Pieter-Christiaan<br />

Begin Ramadan, (Islam.)<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

26<br />

25<br />

24<br />

23<br />

week 12<br />

maart<br />

Maria boodschap (r.-k.)<br />

Begin zomertijd


maart/april<br />

week 13<br />

27<br />

maandag<br />

28<br />

dinsdag<br />

29<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

april<br />

2<br />

1<br />

31<br />

30<br />

week 13<br />

Palmzondag (r.-k.)


april<br />

week 14<br />

3<br />

maandag<br />

4<br />

dinsdag<br />

5<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 14<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

april<br />

Pasen<br />

Witte donderdag Goede vrijdag Pésach (isr. pasen)


april<br />

week 15<br />

10<br />

Pasen<br />

maandag<br />

11<br />

dinsdag<br />

12<br />

woensdag<br />

h.k.h. prins Ariane, z.h. prins Floris<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 15<br />

16<br />

15<br />

14<br />

13<br />

april


april<br />

week 16<br />

17<br />

maandag<br />

18<br />

dinsdag<br />

19<br />

woensdag<br />

z.h. prins Mauritz<br />

h.h. prinses Annette<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

23<br />

22<br />

21<br />

20<br />

week 16<br />

april<br />

Secretaressedag<br />

Einde Ramadan, (Islam.)<br />

Suikerfeest (Islam.)


april<br />

week 17<br />

24<br />

maandag<br />

25<br />

dinsdag<br />

26<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

30<br />

29<br />

28<br />

april<br />

27<br />

week 17<br />

Koningsdag<br />

z.k.h. Willem-Alexander<br />

mr. Pieter van Vollenhoven


mei<br />

week 18<br />

1<br />

Dag van de arbeid<br />

maandag<br />

2<br />

dinsdag<br />

3<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 18<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

mei<br />

Herdenking der gevallenen<br />

Bevrijdingsdag


mei<br />

week 19<br />

8<br />

maandag<br />

9<br />

dinsdag<br />

10<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

14<br />

13<br />

12<br />

11<br />

mei<br />

week 19<br />

Moederdag


mei<br />

week 20<br />

15<br />

maandag<br />

16<br />

dinsdag<br />

17<br />

woensdag<br />

h.k.h. koningin Máxima<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

21<br />

20<br />

19<br />

18<br />

week 20<br />

mei<br />

Hemelvaartsdag


mei<br />

week 21<br />

22<br />

maandag<br />

23<br />

dinsdag<br />

24<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 21<br />

mei<br />

28<br />

27<br />

26<br />

25<br />

h.h. prinses Laurentien<br />

Pinksteren (r.-k.)<br />

Wekenfeest (isr.)


mei<br />

week 22<br />

29<br />

maandag<br />

30<br />

dinsdag<br />

31<br />

woensdag<br />

Pinksteren (r.-k.)<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

week 22<br />

juni<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1


juni<br />

week 23<br />

5<br />

maandag<br />

6<br />

dinsdag<br />

7<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

11<br />

10<br />

9<br />

8<br />

week 23<br />

juni


juni<br />

week 24<br />

12<br />

maandag<br />

13<br />

dinsdag<br />

14<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />

Lees meer op pag. 40 en 41


donderdag<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:30<br />

22:00<br />

vrijdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zaterdag<br />

09:00<br />

10:00<br />

11:00<br />

12:00<br />

13:00<br />

14:00<br />

15:00<br />

16:00<br />

17:00<br />

18:00<br />

zondag<br />

msresearch.nl/nalaten<br />

18<br />

17<br />

16<br />

15<br />

week 24<br />

juni<br />

Vaderdag


juni<br />

week 25<br />

19<br />

maandag<br />

20<br />

dinsdag<br />

21<br />

woensdag<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:00<br />

07:30<br />

07:30<br />

07:30<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:00<br />

08:30<br />

08:30<br />

08:30<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:00<br />

09:30<br />

09:30<br />

09:30<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:00<br />

10:30<br />

10:30<br />

10:30<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:00<br />

11:30<br />

11:30<br />

11:30<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:00<br />

12:30<br />

12:30<br />

12:30<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:00<br />

13:30<br />

13:30<br />

13:30<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:00<br />

14:30<br />

14:30<br />

14:30<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:00<br />

15:30<br />

15:30<br />

15:30<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:00<br />

16:30<br />

16:30<br />

16:30<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:00<br />

17:30<br />

17:30<br />

17:30<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:00<br />

18:30<br />

18:30<br />

18:30<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:00<br />

19:30<br />

19:30<br />

19:30<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:00<br />

20:30<br />

20:30<br />

20:30<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:00<br />

21:30<br />

21:30<br />

21:30<br />

22:00<br />

22:00<br />

22:00<br />

Bears in Mind<br />

beschermt de beer<br />

www.BEARSinMIND.org<br />

Organisatie die zich inzet<br />

voor de bescherming van<br />

beren en hun leefgebied<br />

Lees meer op pagina 34 en 35<br />

Nalaten<br />

voor hulp<br />

aan dieren<br />

in nood in<br />

Nederland!<br />