30.11.2022 Views

RIWOOD DKG montage instructies

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MONTAGE INSTRUCTIE<br />

<strong>DKG</strong> TERRASPROFIELEN


1.INHOUD<br />

2.ALGEMEEN<br />

p2<br />

3.OPSLAG<br />

p3<br />

4.INSTALLATIE<br />

p3<br />

5.AANVULLEND<br />

p13<br />

6.ONDERHOUD<br />

p13<br />

1


2.ALGEMEEN<br />

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u<br />

met de werkzaamheden begint. Het bevat<br />

belangrijke informatie en richtlijnen op basis<br />

van kennis en ervaring. De geldende bouwregelgeving<br />

ten aanzien van veiligheid<br />

heeft natuurlijk voorrang tijdens het werk. De<br />

fabrikant of leverancier kan niet aansprakelijk<br />

worden gesteld voor verliezen of schade<br />

veroorzaakt door onjuiste installatie. Het<br />

wordt sterk aanbevolen de installatie uit te<br />

laten voeren door gekwalificeerde en ervaren<br />

<strong>montage</strong>teams.<br />

Het wordt aanbevolen om de profielen ca.<br />

24 uur op de installatieplaats te laten acclimatiseren<br />

voordat u met de werkzaamheden<br />

begint.<br />

MATERIAAL<br />

<strong>RIWOOD</strong> <strong>DKG</strong>-producten omvatten hoogwaardige<br />

profielen gemaakt van composietmateriaal<br />

op basis van rijstschil silica en<br />

polyvinylchloride. Het <strong>DKG</strong>-terrassysteem is<br />

speciaal ontwikkeld voor het vakkundig afdekken<br />

van zowel binnen als buiten vloeren.<br />

De systeemcomponenten kunnen niet voor<br />

andere doeleinden worden gebruikt, zoals<br />

bijvoorbeeld constructiemateriaal.<br />

<strong>RIWOOD</strong> EIGENSCHAPPEN VERSUS HOUT<br />

In tegenstelling tot hout heeft <strong>RIWOOD</strong>-<br />

-composietmateriaal geen last van:<br />

• Verkleuring als gevolg van chemische<br />

afbraak of het uitwassen van componenten<br />

• Loog vlekken, door materiaalzweten<br />

(hars)<br />

• Oppervlakte erosie<br />

• Scheurvorming als gevolg van zwelling<br />

• Rot, zwel of scheurvorming als gevolg<br />

van vochtopname<br />

• Capillair effect op de uiteinden van<br />

het materiaal<br />

<strong>RIWOOD</strong> bevat rijstschilsilica en vertoont<br />

hierdoor geen eigenschappen die typisch<br />

zijn voor hout; zoals vervagen, barsten of<br />

delaminatie. De unieke materiaaleigenschappen<br />

zorgen ervoor dat de basisinstallatie<br />

iets anders is dan voor andere<br />

materialen.<br />

<strong>DKG</strong> SYSTEEMCOMPONENTEN:<br />

<strong>DKG</strong>125.22 (terras profiel)<br />

Breedte: 124 mm<br />

Hoogte: 21 mm<br />

Lengte: 3000, 4000, 5000 mm<br />

T-type installatieclip<br />

(pa + carbon)<br />

PP60.20 (volledig dekprofiel)<br />

Breedte: 60 mm<br />

Hoogte: 18 mm<br />

Lengte: 3000, 4000, 5000 mm<br />

Montageschroef<br />

3,5 x 30 mm (RVS)<br />

LK70.38/LKR70.38 (fundatiebalk)<br />

Breedte: 70 mm<br />

Hoogte: 38 mm<br />

Lengte: 2400 mm<br />

2


3.OPSLAG<br />

<strong>RIWOOD</strong>-composietprofielen moeten<br />

plat op een harde ondergrond worden<br />

bewaard. Ze mogen hierbij niet worden<br />

bedekt met dampdichte materialen. Een<br />

gebrek aan voldoende luchtcirculatie of<br />

mogelijke vochtophoping op het materiaal<br />

oppervlak kunnen leiden tot vlekvorming of<br />

materiaal vervorming.<br />

UITZETTING<br />

De lengte van de <strong>RIWOOD</strong>-profielen veranderen<br />

op basis van de omgevingstemperatuur<br />

(+/- 1,5–2,0 mm per lopende meter<br />

wanneer de temperatuur met 70 graden<br />

Celsius verandert). Om deze reden is het<br />

noodzakelijk voldoende ruimte aan de<br />

profieleinden achter te laten. Het is belangrijk<br />

om de grootte van de kopse naden<br />

correct te specificeren, dit afhankelijk van<br />

de omstandigheden en de temperatuur<br />

van het materiaal tijdens de installatie. De<br />

minimale grootte van kopse naden per<br />

lopende meter, afhankelijk van de materiaal<br />

temperatuur, wordt weergegeven in de<br />

4.INSTALLATIE<br />

ONDERGROND<br />

Terrassen, balkons, trappen en galerijen<br />

uitgevoerd met <strong>RIWOOD</strong>-composietprofielen<br />

moeten worden geïnstalleerd op een<br />

degelijke onderconstructie, dit in overeenstemming<br />

met de relevantie wettelijke voorschriften.<br />

Hou bij het voorbereiden van de<br />

ondergrond rekening met een dekhoogte<br />

van minimaal 60 mm (het <strong>DKG</strong>-terrasprofiel +<br />

de fundatiebalk).<br />

OPMERKING<br />

De onderconstructie voor de <strong>DKG</strong>-profielen<br />

moet worden voorbereid door een ervaren<br />

team van vakmensen, in overeenstemming<br />

met de geldende bouwpraktijken en een<br />

passend ontwerp. De verantwoordelijkheid<br />

van de onderconstructie valt volledig bij de<br />

verwerker, de richtlijnen in de handleiding<br />

zijn puur indicatief. Een correcte onderconstructie<br />

opbouw voor de terrasprofielen is<br />

hierbij van groot belang. De richtlijnen kunnen<br />

variëren, afhankelijk van de ondergrond<br />

op de installatieplaats.<br />

Grafiek 1: Grootte van de kopsenaad afhankelijk van de<br />

materiaal temperatuur tijdens de installatie.<br />

De verandering in de lengte van de RI-<br />

WOOD-rijstvliescomposiet profielen, hangt<br />

uitsluitend af van de thermische eigenschappen<br />

van het materiaal. Luchtvochtigheid<br />

of aanwezigheid van (regen)water<br />

heeft geen invloed op de profiellengte.<br />

De hierin gegeven richtlijnen hebben met<br />

name betrekking tot de installatie van het<br />

terras op:<br />

• een (gewapende) betonnen ondervloer<br />

• beton steunen<br />

• beton platen<br />

• een vrijdragende balkonconstructie<br />

• een waterdicht en dragend dakmembraan<br />

De leverancier of producent kan niet aansprakelijk<br />

worden gesteld voor eventuele<br />

schade aan het terras als gevolg van een<br />

onjuiste ondergrond of onderconstructie.<br />

Het is van belang dat elke keer voordat men<br />

met de werkzaamheden begint alles goed is<br />

uitgetekend en berekend.<br />

3


TERRAS INSTALLATIE OP EEN BETONNEN ONDERVLOER<br />

De fundatiebalken kunnen permanent worden bevestigd aan de betonnen ondervloer<br />

met rawplugs geschikt voor beton. De fundatiebalk kan in een horizontale positie (in de<br />

lengte) op een vlak oppervlak worden geplaatst - zodat de balk onderaf over het gehele<br />

oppervlak ondersteund is. De maximaal afstand tussen de balken onderling is 350 mm<br />

vanaf het midden van de eerste balk tot het midden van de volgende (hart-op-hart).<br />

Voor publieke omgevingen raden wij sterk aan 300 mm te hanteren.<br />

(maximale afstand 350 mm)<br />

Fundatiebalken gefixeerd op een bed van gewapend beton.<br />

Het is mogelijk de onderconstructie te verhogen met vloerdragers in combinatie met<br />

houten, aluminium of kunststof fundatiebalken. Bij hout raden wij aan harde vacuüm<br />

geïmpregneerde fundatiebalken te gebruiken. Het gebruik van zachte houtsoorten (zoals<br />

grenen) wordt sterk afgeraden, dit kan namelijk leiden tot rot of kromtrekking, wat weer<br />

resulteert in een snelle aftakeling van het loopoppervlak. Raadpleeg de vooropgestelde<br />

tekeningen en voorschriften veelvuldig bij het voorbereiden van het <strong>DKG</strong>-terrassysteem<br />

en de onderconstructie. Hou er rekening mee dat de balk iedere 250 mm van onderaf<br />

moet worden ondersteund. Waarborg hierbij de stabiliteit en het afschot van de ondergrond,<br />

rekening houdend met ten minste 0,5% helling vanaf de buitenmuren. Het is belangrijk<br />

dat water op en onder het terras vrij kan worden afgevoerd.<br />

Plaatsing fundatiebalken op een houtconstructie<br />

Plaatsing fundatiebalken op een staalconstructie<br />

4


Plaatsing fundatiebalken op kunststof vloerdragers.<br />

INSTALLATIE TERRAS OP BETONNEN STEUNEN<br />

Voordat het <strong>DKG</strong>-terrassysteem kan worden geïnstalleerd, is het noodzakelijk stevige betonnen<br />

steunen te plaatsen. Begin eerst met het graven van de gaten hiervoor, diameter<br />

en diepte is hierbij afhankelijk van het type ondergrond (aanbevolen minimale afmetingen<br />

van de betonnen steunen zijn 100 mm in diameter en 1000 mm diep). Vaak ik het<br />

hierbij handig om eerst dikwandige kunststofbuizen in de voorbereide gaten te plaatsen.<br />

Ze moeten worden geëgaliseerd en boven de grond uitstrekken tot de benodigde hoogte.<br />

Het gehele oppervlak wordt bepaald door de bovenranden van de pilaren, aangeraden<br />

wordt tenminste een half procent helling vanaf de buitenmuren te hanteren. Dit<br />

zodat regenwater makkelijk en snel kan worden afgevoerd. Voor onderconstructies van<br />

dit type is het erg belangrijk te onthouden dat de afstand tussen de onderlinge steunen<br />

niet groter mag zijn dan 250 mm. Begin pas met het terrasconstructie als het gietbeton<br />

volledig is uitgehard.<br />

Terrasfundatie van betonnen palen<br />

5


TERRASINSTALLATIE OP BETONPLATEN (OP GROND)<br />

Bij het bouwen van het terras op betonplaten wordt aanbevolen om eerst de buitenste<br />

aardlaag te verwijderen en dit op te vullen met bouwzand. Het zand moet daarna zoveel<br />

mogelijk worden verdicht en gehard - zodat het overblijvende oppervlak compact en<br />

stabiel is. Plaats vervolgens de betonplaten zodanig dat de afstand tussen de platen niet<br />

groter is dan 250 mm. Onvoldoende verharding van het oppervlak onder de betonplaten<br />

kan leiden tot verzakking met als bijgevolg schade of een oneven loopoppervlak.<br />

Aangedikt<br />

zandbed<br />

Grond<br />

Fundatie voor een terrasconstructie op betonnen platen.<br />

6


INSTALLATIE OP BALKON OF DAK - ZWEVEND TERRAS<br />

Wanneer het terras wordt geïnstalleerd op een waterdicht oppervlak (bijv. dakleer) op<br />

balken die niet permanent met schroeven aan de ondergrond kunnen worden bevestigd,<br />

wordt aanbevolen om eerst een verhoogde terrasonderconstructie te realiseren. De<br />

onderconstructie moet hierbij een stevig geheel vormen en het liefste onderling verbonden<br />

zijn met dwarsbalken. Ook is er een voorkeur voor het gebruik van terrasdragers (ook<br />

wel bekend als vloerdragers) deze kunnen bij veel bouwmateriaal groothandels of online<br />

worden gekocht. Het is belangrijk de constructie dusdanig te ondersteunen dat er geen<br />

voelbare doorbuiging plaatsvindt (ook bij hoge dynamische belastingen). De constructie<br />

moet hiervoor worden voorbereid in overeenstemming met de bovenstaande informatie,<br />

zeker met betrekking tot de aanbevolen afstand tussen de fundatiebalken (300 – 350 mm)<br />

en de vloerdragers. Ten aanzien van de onderlinge afstand van de terrasdragers is er een<br />

duidelijk onderscheid tussen residentiële (400 mm) en publieke toepassingen (300 mm). Dit<br />

gezien er bij publieke toepassing sprake is van een verhoogde dynamische belastingen.<br />

Steunpunt<br />

Maximale<br />

overspanning<br />

zwevend terras<br />

LKR70.38.<br />

INSTALLATIE VAN DE BALKEN<br />

Het <strong>DKG</strong>-terrassysteem is deels ontwikkeld<br />

om in combinatie met de LKR 70.38 fundatiebalken<br />

te worden gebruikt. De leverancier<br />

of producent kan niet aansprakelijk<br />

worden gesteld voor mogelijke schade<br />

veroorzaakt door het gebruik van andere<br />

fundatiebalken in combinatie met het<br />

<strong>DKG</strong>-systeem.<br />

Dwarsbalken ter versteviging<br />

De maximaal aanvaardbare afstand tussen<br />

de balken in het <strong>DKG</strong>-terrassysteem is<br />

axiaal 350 mm (hart-op-hart). Deze afstand<br />

kan vrij worden ingekort, dit heeft echter<br />

wel invloed op de totale hoeveelheid benodigde<br />

materialen, zoals <strong>montage</strong>clips.<br />

Om de reden raden wij aan de afstand<br />

tussen de balken niet minder dan 300 mm<br />

te maken.<br />

Voorbeeld bij plaatsing op betonnen ondervloer<br />

en maximale h-o-h afstand.<br />

7


Bevestig de balken aan de grond op de platte kant (70 mm), parallel aan elkaar en stabiel. Het<br />

is niet toegestaan de balken op de smalle zijkant (38 mm) te plaatsen. Het wordt aanbevolen om<br />

een ruimte van min. 5 mm tussen balk en muur of tussen balken uiteinden vrij te laten. Dit verbetert<br />

de waterafvoer en voorkomt kromtrekken als gevolg van oppervlaktespanningen in lengte door<br />

temperatuurveranderingen.<br />

Hou bij plaatsing minimaal 5 mm over tussen de uitenden<br />

van de profielen.<br />

Plaatsing fundatieprofielen nabij de muur. Hou ook hier 5<br />

mm ruimte vrij.<br />

De balken moeten - afhankelijk van het type ondergrond - worden bevestigd met roestvrijstalen<br />

schroeven, bouten of betonplugs (deze zijn niet inbegrepen). De schroeven moeten van de juiste<br />

lengte zijn, rekening houdend met de hoogte van de LKR 70.38 balk (38 mm hoog). De fundatiebalk<br />

kan het beste aan de grond worden bevestigd door rechtstreeks door de balk te boren.<br />

Fixatie LK70.38 / LKR70.38 op de ondergrond.<br />

8


Wanneer de terrasprofielen met een verspringend patroon (bijv. wildverband) worden geïnstalleerd<br />

moeten extra fundatiebalken worden gebruikt bij de uiteinden van de terrasprofielen. Om<br />

die reden raden wij het sterk af. Het aantal benodigde fundatieprofielen en <strong>montage</strong>clips is in die<br />

gevallen veel hoger.<br />

Voorbeeld kopse naden <strong>DKG</strong> profielen<br />

Als een onconventionele aansluiting van de uiteinden van het terrasprofiel van toepassing is, bijvoorbeeld<br />

bijgesneden op 45 graden of een visgraatpatroon. Moet de installatie worden aangepast<br />

zodat de uiteinden van het profiel door verschillende balken voldoende wordt ondersteund.<br />

Tijdens de installatie moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende ruimte aan de kopse naad<br />

overblijft (min 5 mm), zodat het materiaal vrij kan uitzetten en krimpen (zie grafiek 1, pagina 5).<br />

Voorbeelden onderconstructie bij hoeken<br />

9


AANVULLENDE OPMERKINGEN<br />

• LKR 78.38 fundatiebalken kunnen meegeleverd worden met de <strong>DKG</strong>-profielen. Gebruik van<br />

andere fundatiebalken, bijvoorbeeld aluminium, staal of hout is uitsluitend op eigen risico<br />

van de klant/verwerker. Bij een houten onderbouw, wordt sterk aangeraden harde vacuüm<br />

geïmpregneerde of hardhouten balken te gebruiken. Gebruik van zachte houtsoorten (bijv.<br />

grenen) wordt sterk afgeraden. Dit omdat het kan leiden tot een te snelle degradatie van de<br />

balken, wat weer resulteert in schade aan het terras. Wij raden aan eerst leverancier van de<br />

balken te raadplegen over de maximale afstand tussen vloerdragers/steunpunten.<br />

• De maximale axiale ruimte tussen de LKR 70.38 fundatiebalken is 350 mm, dit mag in geen geval<br />

groter zijn.<br />

PLAATSING TERRASPROFIELEN<br />

De <strong>DKG</strong>-terrasprofielen moeten worden bevestigd op de gefixeerde fundatiebalken, dit met<br />

roestvrijstalen schroeven en de <strong>DKG</strong> startclips. Begin bij de bouwmuur door de startclips in een lijn<br />

te bevestigen op de fundatiebalk. Plaats vervolgens de onderste plankneus van het <strong>DKG</strong>-profiel<br />

onder de startclip en hamer deze voorzichtig met een rubberen hamer op zijn plek. De installatie<br />

moet zo worden uitgevoerd dat het onderste plankneus van het terrasprofiel stevig vast zit en zo<br />

recht mogelijk is. De andere kant van het <strong>DKG</strong>-profiel moet met T-clips op alle fundatiebalken<br />

waarop het <strong>DKG</strong>-terrasprofiel rust worden vastgezet.<br />

Plaatsing <strong>DKG</strong> profiel onder de T-clip<br />

10


Notitie!<br />

De <strong>montage</strong>clip van het T-type is zo ontworpen dat de ene kant van de “kop” iets lager is dan de<br />

andere. Dit lagere deel van de clip moet altijd als eerste worden geplaatst om daarna het <strong>DKG</strong>-<br />

-profiel onder de <strong>montage</strong>clip te schuiven. De andere kant van de clip - met een grotere opening<br />

- maakt het eenvoudig om het volgende <strong>DKG</strong>-profiel onder de clip in te schuiven. De T-type<br />

<strong>montage</strong>clip zorgt er ook voor dat er een afstand van minimaal 4 mm wordt gehanteerd tussen<br />

de <strong>DKG</strong>-profielen.<br />

Hoogteverschil T-clip<br />

INSTALLATIE VAN OPEENVOLGENDE <strong>DKG</strong>-PROFIELEN<br />

Nadat het eerste <strong>DKG</strong>-profiel is geplaatst moet het opvolgende terrasprofiel vervolgens voorzichtig<br />

op zijn plaats worden geschoven/gehamerd met een rubberen hamer in de gefixeerde<br />

<strong>montage</strong>clip. Fixeer het profiel met T-clips op elke fundatiebalk die de plank aanraakt. Dit proces<br />

moet keer-op-keer worden herhaald voor alle <strong>DKG</strong>-terrasprofielen. Het laatste <strong>DKG</strong>-terrasprofiel<br />

moet met <strong>montage</strong>schroeven onder een hoek aan de fundatiebalk worden gefixeerd. Om dit<br />

eenvoudig te realiseren raden wij aan deze gaten eerst voor te boren. Doe dit met behulp van<br />

een houtboor met een diameter van 3 mm. Gebruik roestvrij stalen schroeven (3 x 30 mm met een<br />

conische kop schroef) om het profiel vervolgens op alle steunpunten aan de fundatiebalk te fixeren.<br />

Er moet voldoende ruimte aan de uiteinden van het profiel overblijven zodat het materiaal<br />

vrij kan werken.<br />

Plaatsen <strong>DKG</strong> profiel onder T-clip<br />

Fixatie eindprofiel met schroeven<br />

11


CONTROLE VAN DE RICHTING VOOR HET<br />

PROFIEL - THERMISCHE EXPANSIE<br />

Gezien het thermoplastische karakter van het<br />

materiaal, vindt er bij temperatuurveranderingen<br />

met name een uitzetting plaats in de lengte.<br />

Het is daarom belangrijk dat er voldoende<br />

ruimte hiervoor is bij de kopse naden en nabij<br />

muren. Het profiel moet stevig en volgens de<br />

voorschriften met clips worden gefixeerd om dit<br />

op te kunnen vangen. Laat het materiaal voor<br />

installatie acclimatiseren.<br />

AFWERKING VAN DE TERRASRAND<br />

Voor een mooie afwerking kunt u het 60 mm<br />

hoge PP60.20 profiel gebruiken om een terras<br />

“plint” te realiseren. Het profiel moet met een<br />

roestvrijstalen schroef aan het uiteinde van<br />

de fundatiebalk worden vastgeschroefd. De<br />

aanbevolen afmeting van de <strong>montage</strong>schroef<br />

hiervoor is 3,5 x 35 mm (bolkop).<br />

Wij raden alles eerst voor te boren met een<br />

houtboor met een diameter van 4 mm, om vervolgens<br />

de schroef in het midden van de fundatiebalk<br />

te fixeren. Het is belangrijk voldoende<br />

ruimte achter te laten tussen de uiteinden van<br />

de profielen. Anders is er een kans op kromtrekking<br />

of alg vorming<br />

Invloed plaatsing schroef op uitzettingsrichting <strong>DKG</strong> profielen.<br />

OPMERKINGEN<br />

Plaatsing T-clips kopse naden<br />

1. Het is belangrijk dat het uiteinde van ieder<br />

profiel altijd goed ondersteund wordt. Hier zijn ook<br />

meerdere <strong>montage</strong>clips voor benodigd.<br />

Voorbeelden uitzettingsnaden terras<br />

2. Zorg ervoor dat er altijd voldoende ruimte over<br />

blijft aan de uiteinden van de profielen zodat het<br />

materiaal voldoende kan uitzetten en spanningen<br />

worden voorkomen.<br />

Maximale overhang <strong>DKG</strong> terrasprofiel<br />

3. De maximaal aanvaardbare overhang van het<br />

terrasprofiel ten opzichte van de laatste fundatiebalk<br />

mag niet groter zijn dan 25 mm.<br />

12


5.AANVULLEND<br />

• De kwaliteit van de geleverde profielen moet<br />

onmiddellijk na levering worden gecontroleerd.<br />

• De gedetailleerde informatie, inclusief de<br />

voorwaarden van de garantie, kunt u vinden in<br />

de algemene verkoopvoorwaarden of opvragen<br />

bij de leverancier.<br />

• Tijdens installatiewerkzaamheden dienen de<br />

geldende bouwnormen en voorschriften in<br />

acht te worden genomen.<br />

• De opgenomen cijfers en visualisaties in deze<br />

bijsluiter mogen niet als technische tekeningen<br />

worden behandeld en zijn voornamelijk indicatief.<br />

• Het is verboden om het composietmateriaal<br />

te verbranden. Resten van het onbehandeld<br />

composietmateriaal kunnen, in overleg, worden<br />

teruggebracht naar de leverancier/producent.<br />

Neem hierover contact met ons op.<br />

6.ONDERHOUD<br />

Er is geen speciaal onderhoud van <strong>RIWOOD</strong>-<br />

-profielen vereist, maar afhankelijk van gebruiksintensiteit<br />

en plek van installatie (plafond,<br />

muren, vloer). Is het mogelijk dat er over tijd<br />

slijtage plekken of krassen ontstaan.<br />

AANDACHT<br />

Het kopiëren van de tekeningen, foto’s en<br />

informatie in deze handleiding zonder toestemming<br />

van de leverancier of producent is verboden.<br />

ONDERHOUD EN VERZORGING<br />

Vanwege de hoge weerstand tegen weersinvloeden<br />

(regen, sneeuw, vorst, hoge en lage<br />

temperaturen), behoeven <strong>RIWOOD</strong>-composietprofielen<br />

vergeleken met hout veel minder<br />

onderhoud. Het is belangrijk dat water niet<br />

langdurig op het oppervlak blijft liggen, dit om<br />

algvorming te voorkomen. Spoel het dek af<br />

en toe, met lage druk in waaiervorm met een<br />

hogedrukreiniger af.<br />

REINIGING<br />

Vuil kan redelijk gemakkelijk worden verwijderd<br />

met mild water of een zachte borstel. Reinigingsmiddelen<br />

op basis van zeep worden aanbevolen<br />

voor sterkere verontreinigingen, zoals<br />

vet of wijn. Vlekken die niet kunnen worden<br />

gereinigd, kunnen subtiel worden gematteerd<br />

met hoogwaardig schuurpapier. Gebruik geen<br />

reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen<br />

beschadigen (zoals dikke bleek).<br />

13


Fiberplast biobased BV Nederland<br />

Telefoon:<br />

E-Mail:<br />

Adres:<br />

Plaats:<br />

Postcode:<br />

+31 (0)512-544 503<br />

info@fiberplastbiobased.nl<br />

De Kletten 10<br />

Drachten<br />

NL-9206 BA<br />

Fiberplast biobased BV België<br />

Telefoon:<br />

E-Mail:<br />

Adres:<br />

Plaats:<br />

Postcode:<br />

+32 (0)38-207 266<br />

info@fiberplastbiobased.nl<br />

Boomsesteenweg 690<br />

Antwerpen<br />

B-2610 Wilrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!