30.11.2022 Views

RIWOOD DKG montage instructies

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MONTAGE INSTRUCTIE

DKG TERRASPROFIELEN


1.INHOUD

2.ALGEMEEN

p2

3.OPSLAG

p3

4.INSTALLATIE

p3

5.AANVULLEND

p13

6.ONDERHOUD

p13

1


2.ALGEMEEN

Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u

met de werkzaamheden begint. Het bevat

belangrijke informatie en richtlijnen op basis

van kennis en ervaring. De geldende bouwregelgeving

ten aanzien van veiligheid

heeft natuurlijk voorrang tijdens het werk. De

fabrikant of leverancier kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor verliezen of schade

veroorzaakt door onjuiste installatie. Het

wordt sterk aanbevolen de installatie uit te

laten voeren door gekwalificeerde en ervaren

montageteams.

Het wordt aanbevolen om de profielen ca.

24 uur op de installatieplaats te laten acclimatiseren

voordat u met de werkzaamheden

begint.

MATERIAAL

RIWOOD DKG-producten omvatten hoogwaardige

profielen gemaakt van composietmateriaal

op basis van rijstschil silica en

polyvinylchloride. Het DKG-terrassysteem is

speciaal ontwikkeld voor het vakkundig afdekken

van zowel binnen als buiten vloeren.

De systeemcomponenten kunnen niet voor

andere doeleinden worden gebruikt, zoals

bijvoorbeeld constructiemateriaal.

RIWOOD EIGENSCHAPPEN VERSUS HOUT

In tegenstelling tot hout heeft RIWOOD-

-composietmateriaal geen last van:

• Verkleuring als gevolg van chemische

afbraak of het uitwassen van componenten

• Loog vlekken, door materiaalzweten

(hars)

• Oppervlakte erosie

• Scheurvorming als gevolg van zwelling

• Rot, zwel of scheurvorming als gevolg

van vochtopname

• Capillair effect op de uiteinden van

het materiaal

RIWOOD bevat rijstschilsilica en vertoont

hierdoor geen eigenschappen die typisch

zijn voor hout; zoals vervagen, barsten of

delaminatie. De unieke materiaaleigenschappen

zorgen ervoor dat de basisinstallatie

iets anders is dan voor andere

materialen.

DKG SYSTEEMCOMPONENTEN:

DKG125.22 (terras profiel)

Breedte: 124 mm

Hoogte: 21 mm

Lengte: 3000, 4000, 5000 mm

T-type installatieclip

(pa + carbon)

PP60.20 (volledig dekprofiel)

Breedte: 60 mm

Hoogte: 18 mm

Lengte: 3000, 4000, 5000 mm

Montageschroef

3,5 x 30 mm (RVS)

LK70.38/LKR70.38 (fundatiebalk)

Breedte: 70 mm

Hoogte: 38 mm

Lengte: 2400 mm

2


3.OPSLAG

RIWOOD-composietprofielen moeten

plat op een harde ondergrond worden

bewaard. Ze mogen hierbij niet worden

bedekt met dampdichte materialen. Een

gebrek aan voldoende luchtcirculatie of

mogelijke vochtophoping op het materiaal

oppervlak kunnen leiden tot vlekvorming of

materiaal vervorming.

UITZETTING

De lengte van de RIWOOD-profielen veranderen

op basis van de omgevingstemperatuur

(+/- 1,5–2,0 mm per lopende meter

wanneer de temperatuur met 70 graden

Celsius verandert). Om deze reden is het

noodzakelijk voldoende ruimte aan de

profieleinden achter te laten. Het is belangrijk

om de grootte van de kopse naden

correct te specificeren, dit afhankelijk van

de omstandigheden en de temperatuur

van het materiaal tijdens de installatie. De

minimale grootte van kopse naden per

lopende meter, afhankelijk van de materiaal

temperatuur, wordt weergegeven in de

4.INSTALLATIE

ONDERGROND

Terrassen, balkons, trappen en galerijen

uitgevoerd met RIWOOD-composietprofielen

moeten worden geïnstalleerd op een

degelijke onderconstructie, dit in overeenstemming

met de relevantie wettelijke voorschriften.

Hou bij het voorbereiden van de

ondergrond rekening met een dekhoogte

van minimaal 60 mm (het DKG-terrasprofiel +

de fundatiebalk).

OPMERKING

De onderconstructie voor de DKG-profielen

moet worden voorbereid door een ervaren

team van vakmensen, in overeenstemming

met de geldende bouwpraktijken en een

passend ontwerp. De verantwoordelijkheid

van de onderconstructie valt volledig bij de

verwerker, de richtlijnen in de handleiding

zijn puur indicatief. Een correcte onderconstructie

opbouw voor de terrasprofielen is

hierbij van groot belang. De richtlijnen kunnen

variëren, afhankelijk van de ondergrond

op de installatieplaats.

Grafiek 1: Grootte van de kopsenaad afhankelijk van de

materiaal temperatuur tijdens de installatie.

De verandering in de lengte van de RI-

WOOD-rijstvliescomposiet profielen, hangt

uitsluitend af van de thermische eigenschappen

van het materiaal. Luchtvochtigheid

of aanwezigheid van (regen)water

heeft geen invloed op de profiellengte.

De hierin gegeven richtlijnen hebben met

name betrekking tot de installatie van het

terras op:

• een (gewapende) betonnen ondervloer

• beton steunen

• beton platen

• een vrijdragende balkonconstructie

• een waterdicht en dragend dakmembraan

De leverancier of producent kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor eventuele

schade aan het terras als gevolg van een

onjuiste ondergrond of onderconstructie.

Het is van belang dat elke keer voordat men

met de werkzaamheden begint alles goed is

uitgetekend en berekend.

3


TERRAS INSTALLATIE OP EEN BETONNEN ONDERVLOER

De fundatiebalken kunnen permanent worden bevestigd aan de betonnen ondervloer

met rawplugs geschikt voor beton. De fundatiebalk kan in een horizontale positie (in de

lengte) op een vlak oppervlak worden geplaatst - zodat de balk onderaf over het gehele

oppervlak ondersteund is. De maximaal afstand tussen de balken onderling is 350 mm

vanaf het midden van de eerste balk tot het midden van de volgende (hart-op-hart).

Voor publieke omgevingen raden wij sterk aan 300 mm te hanteren.

(maximale afstand 350 mm)

Fundatiebalken gefixeerd op een bed van gewapend beton.

Het is mogelijk de onderconstructie te verhogen met vloerdragers in combinatie met

houten, aluminium of kunststof fundatiebalken. Bij hout raden wij aan harde vacuüm

geïmpregneerde fundatiebalken te gebruiken. Het gebruik van zachte houtsoorten (zoals

grenen) wordt sterk afgeraden, dit kan namelijk leiden tot rot of kromtrekking, wat weer

resulteert in een snelle aftakeling van het loopoppervlak. Raadpleeg de vooropgestelde

tekeningen en voorschriften veelvuldig bij het voorbereiden van het DKG-terrassysteem

en de onderconstructie. Hou er rekening mee dat de balk iedere 250 mm van onderaf

moet worden ondersteund. Waarborg hierbij de stabiliteit en het afschot van de ondergrond,

rekening houdend met ten minste 0,5% helling vanaf de buitenmuren. Het is belangrijk

dat water op en onder het terras vrij kan worden afgevoerd.

Plaatsing fundatiebalken op een houtconstructie

Plaatsing fundatiebalken op een staalconstructie

4


Plaatsing fundatiebalken op kunststof vloerdragers.

INSTALLATIE TERRAS OP BETONNEN STEUNEN

Voordat het DKG-terrassysteem kan worden geïnstalleerd, is het noodzakelijk stevige betonnen

steunen te plaatsen. Begin eerst met het graven van de gaten hiervoor, diameter

en diepte is hierbij afhankelijk van het type ondergrond (aanbevolen minimale afmetingen

van de betonnen steunen zijn 100 mm in diameter en 1000 mm diep). Vaak ik het

hierbij handig om eerst dikwandige kunststofbuizen in de voorbereide gaten te plaatsen.

Ze moeten worden geëgaliseerd en boven de grond uitstrekken tot de benodigde hoogte.

Het gehele oppervlak wordt bepaald door de bovenranden van de pilaren, aangeraden

wordt tenminste een half procent helling vanaf de buitenmuren te hanteren. Dit

zodat regenwater makkelijk en snel kan worden afgevoerd. Voor onderconstructies van

dit type is het erg belangrijk te onthouden dat de afstand tussen de onderlinge steunen

niet groter mag zijn dan 250 mm. Begin pas met het terrasconstructie als het gietbeton

volledig is uitgehard.

Terrasfundatie van betonnen palen

5


TERRASINSTALLATIE OP BETONPLATEN (OP GROND)

Bij het bouwen van het terras op betonplaten wordt aanbevolen om eerst de buitenste

aardlaag te verwijderen en dit op te vullen met bouwzand. Het zand moet daarna zoveel

mogelijk worden verdicht en gehard - zodat het overblijvende oppervlak compact en

stabiel is. Plaats vervolgens de betonplaten zodanig dat de afstand tussen de platen niet

groter is dan 250 mm. Onvoldoende verharding van het oppervlak onder de betonplaten

kan leiden tot verzakking met als bijgevolg schade of een oneven loopoppervlak.

Aangedikt

zandbed

Grond

Fundatie voor een terrasconstructie op betonnen platen.

6


INSTALLATIE OP BALKON OF DAK - ZWEVEND TERRAS

Wanneer het terras wordt geïnstalleerd op een waterdicht oppervlak (bijv. dakleer) op

balken die niet permanent met schroeven aan de ondergrond kunnen worden bevestigd,

wordt aanbevolen om eerst een verhoogde terrasonderconstructie te realiseren. De

onderconstructie moet hierbij een stevig geheel vormen en het liefste onderling verbonden

zijn met dwarsbalken. Ook is er een voorkeur voor het gebruik van terrasdragers (ook

wel bekend als vloerdragers) deze kunnen bij veel bouwmateriaal groothandels of online

worden gekocht. Het is belangrijk de constructie dusdanig te ondersteunen dat er geen

voelbare doorbuiging plaatsvindt (ook bij hoge dynamische belastingen). De constructie

moet hiervoor worden voorbereid in overeenstemming met de bovenstaande informatie,

zeker met betrekking tot de aanbevolen afstand tussen de fundatiebalken (300 – 350 mm)

en de vloerdragers. Ten aanzien van de onderlinge afstand van de terrasdragers is er een

duidelijk onderscheid tussen residentiële (400 mm) en publieke toepassingen (300 mm). Dit

gezien er bij publieke toepassing sprake is van een verhoogde dynamische belastingen.

Steunpunt

Maximale

overspanning

zwevend terras

LKR70.38.

INSTALLATIE VAN DE BALKEN

Het DKG-terrassysteem is deels ontwikkeld

om in combinatie met de LKR 70.38 fundatiebalken

te worden gebruikt. De leverancier

of producent kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor mogelijke schade

veroorzaakt door het gebruik van andere

fundatiebalken in combinatie met het

DKG-systeem.

Dwarsbalken ter versteviging

De maximaal aanvaardbare afstand tussen

de balken in het DKG-terrassysteem is

axiaal 350 mm (hart-op-hart). Deze afstand

kan vrij worden ingekort, dit heeft echter

wel invloed op de totale hoeveelheid benodigde

materialen, zoals montageclips.

Om de reden raden wij aan de afstand

tussen de balken niet minder dan 300 mm

te maken.

Voorbeeld bij plaatsing op betonnen ondervloer

en maximale h-o-h afstand.

7


Bevestig de balken aan de grond op de platte kant (70 mm), parallel aan elkaar en stabiel. Het

is niet toegestaan de balken op de smalle zijkant (38 mm) te plaatsen. Het wordt aanbevolen om

een ruimte van min. 5 mm tussen balk en muur of tussen balken uiteinden vrij te laten. Dit verbetert

de waterafvoer en voorkomt kromtrekken als gevolg van oppervlaktespanningen in lengte door

temperatuurveranderingen.

Hou bij plaatsing minimaal 5 mm over tussen de uitenden

van de profielen.

Plaatsing fundatieprofielen nabij de muur. Hou ook hier 5

mm ruimte vrij.

De balken moeten - afhankelijk van het type ondergrond - worden bevestigd met roestvrijstalen

schroeven, bouten of betonplugs (deze zijn niet inbegrepen). De schroeven moeten van de juiste

lengte zijn, rekening houdend met de hoogte van de LKR 70.38 balk (38 mm hoog). De fundatiebalk

kan het beste aan de grond worden bevestigd door rechtstreeks door de balk te boren.

Fixatie LK70.38 / LKR70.38 op de ondergrond.

8


Wanneer de terrasprofielen met een verspringend patroon (bijv. wildverband) worden geïnstalleerd

moeten extra fundatiebalken worden gebruikt bij de uiteinden van de terrasprofielen. Om

die reden raden wij het sterk af. Het aantal benodigde fundatieprofielen en montageclips is in die

gevallen veel hoger.

Voorbeeld kopse naden DKG profielen

Als een onconventionele aansluiting van de uiteinden van het terrasprofiel van toepassing is, bijvoorbeeld

bijgesneden op 45 graden of een visgraatpatroon. Moet de installatie worden aangepast

zodat de uiteinden van het profiel door verschillende balken voldoende wordt ondersteund.

Tijdens de installatie moet ervoor worden gezorgd dat er voldoende ruimte aan de kopse naad

overblijft (min 5 mm), zodat het materiaal vrij kan uitzetten en krimpen (zie grafiek 1, pagina 5).

Voorbeelden onderconstructie bij hoeken

9


AANVULLENDE OPMERKINGEN

• LKR 78.38 fundatiebalken kunnen meegeleverd worden met de DKG-profielen. Gebruik van

andere fundatiebalken, bijvoorbeeld aluminium, staal of hout is uitsluitend op eigen risico

van de klant/verwerker. Bij een houten onderbouw, wordt sterk aangeraden harde vacuüm

geïmpregneerde of hardhouten balken te gebruiken. Gebruik van zachte houtsoorten (bijv.

grenen) wordt sterk afgeraden. Dit omdat het kan leiden tot een te snelle degradatie van de

balken, wat weer resulteert in schade aan het terras. Wij raden aan eerst leverancier van de

balken te raadplegen over de maximale afstand tussen vloerdragers/steunpunten.

• De maximale axiale ruimte tussen de LKR 70.38 fundatiebalken is 350 mm, dit mag in geen geval

groter zijn.

PLAATSING TERRASPROFIELEN

De DKG-terrasprofielen moeten worden bevestigd op de gefixeerde fundatiebalken, dit met

roestvrijstalen schroeven en de DKG startclips. Begin bij de bouwmuur door de startclips in een lijn

te bevestigen op de fundatiebalk. Plaats vervolgens de onderste plankneus van het DKG-profiel

onder de startclip en hamer deze voorzichtig met een rubberen hamer op zijn plek. De installatie

moet zo worden uitgevoerd dat het onderste plankneus van het terrasprofiel stevig vast zit en zo

recht mogelijk is. De andere kant van het DKG-profiel moet met T-clips op alle fundatiebalken

waarop het DKG-terrasprofiel rust worden vastgezet.

Plaatsing DKG profiel onder de T-clip

10


Notitie!

De montageclip van het T-type is zo ontworpen dat de ene kant van de “kop” iets lager is dan de

andere. Dit lagere deel van de clip moet altijd als eerste worden geplaatst om daarna het DKG-

-profiel onder de montageclip te schuiven. De andere kant van de clip - met een grotere opening

- maakt het eenvoudig om het volgende DKG-profiel onder de clip in te schuiven. De T-type

montageclip zorgt er ook voor dat er een afstand van minimaal 4 mm wordt gehanteerd tussen

de DKG-profielen.

Hoogteverschil T-clip

INSTALLATIE VAN OPEENVOLGENDE DKG-PROFIELEN

Nadat het eerste DKG-profiel is geplaatst moet het opvolgende terrasprofiel vervolgens voorzichtig

op zijn plaats worden geschoven/gehamerd met een rubberen hamer in de gefixeerde

montageclip. Fixeer het profiel met T-clips op elke fundatiebalk die de plank aanraakt. Dit proces

moet keer-op-keer worden herhaald voor alle DKG-terrasprofielen. Het laatste DKG-terrasprofiel

moet met montageschroeven onder een hoek aan de fundatiebalk worden gefixeerd. Om dit

eenvoudig te realiseren raden wij aan deze gaten eerst voor te boren. Doe dit met behulp van

een houtboor met een diameter van 3 mm. Gebruik roestvrij stalen schroeven (3 x 30 mm met een

conische kop schroef) om het profiel vervolgens op alle steunpunten aan de fundatiebalk te fixeren.

Er moet voldoende ruimte aan de uiteinden van het profiel overblijven zodat het materiaal

vrij kan werken.

Plaatsen DKG profiel onder T-clip

Fixatie eindprofiel met schroeven

11


CONTROLE VAN DE RICHTING VOOR HET

PROFIEL - THERMISCHE EXPANSIE

Gezien het thermoplastische karakter van het

materiaal, vindt er bij temperatuurveranderingen

met name een uitzetting plaats in de lengte.

Het is daarom belangrijk dat er voldoende

ruimte hiervoor is bij de kopse naden en nabij

muren. Het profiel moet stevig en volgens de

voorschriften met clips worden gefixeerd om dit

op te kunnen vangen. Laat het materiaal voor

installatie acclimatiseren.

AFWERKING VAN DE TERRASRAND

Voor een mooie afwerking kunt u het 60 mm

hoge PP60.20 profiel gebruiken om een terras

“plint” te realiseren. Het profiel moet met een

roestvrijstalen schroef aan het uiteinde van

de fundatiebalk worden vastgeschroefd. De

aanbevolen afmeting van de montageschroef

hiervoor is 3,5 x 35 mm (bolkop).

Wij raden alles eerst voor te boren met een

houtboor met een diameter van 4 mm, om vervolgens

de schroef in het midden van de fundatiebalk

te fixeren. Het is belangrijk voldoende

ruimte achter te laten tussen de uiteinden van

de profielen. Anders is er een kans op kromtrekking

of alg vorming

Invloed plaatsing schroef op uitzettingsrichting DKG profielen.

OPMERKINGEN

Plaatsing T-clips kopse naden

1. Het is belangrijk dat het uiteinde van ieder

profiel altijd goed ondersteund wordt. Hier zijn ook

meerdere montageclips voor benodigd.

Voorbeelden uitzettingsnaden terras

2. Zorg ervoor dat er altijd voldoende ruimte over

blijft aan de uiteinden van de profielen zodat het

materiaal voldoende kan uitzetten en spanningen

worden voorkomen.

Maximale overhang DKG terrasprofiel

3. De maximaal aanvaardbare overhang van het

terrasprofiel ten opzichte van de laatste fundatiebalk

mag niet groter zijn dan 25 mm.

12


5.AANVULLEND

• De kwaliteit van de geleverde profielen moet

onmiddellijk na levering worden gecontroleerd.

• De gedetailleerde informatie, inclusief de

voorwaarden van de garantie, kunt u vinden in

de algemene verkoopvoorwaarden of opvragen

bij de leverancier.

• Tijdens installatiewerkzaamheden dienen de

geldende bouwnormen en voorschriften in

acht te worden genomen.

• De opgenomen cijfers en visualisaties in deze

bijsluiter mogen niet als technische tekeningen

worden behandeld en zijn voornamelijk indicatief.

• Het is verboden om het composietmateriaal

te verbranden. Resten van het onbehandeld

composietmateriaal kunnen, in overleg, worden

teruggebracht naar de leverancier/producent.

Neem hierover contact met ons op.

6.ONDERHOUD

Er is geen speciaal onderhoud van RIWOOD-

-profielen vereist, maar afhankelijk van gebruiksintensiteit

en plek van installatie (plafond,

muren, vloer). Is het mogelijk dat er over tijd

slijtage plekken of krassen ontstaan.

AANDACHT

Het kopiëren van de tekeningen, foto’s en

informatie in deze handleiding zonder toestemming

van de leverancier of producent is verboden.

ONDERHOUD EN VERZORGING

Vanwege de hoge weerstand tegen weersinvloeden

(regen, sneeuw, vorst, hoge en lage

temperaturen), behoeven RIWOOD-composietprofielen

vergeleken met hout veel minder

onderhoud. Het is belangrijk dat water niet

langdurig op het oppervlak blijft liggen, dit om

algvorming te voorkomen. Spoel het dek af

en toe, met lage druk in waaiervorm met een

hogedrukreiniger af.

REINIGING

Vuil kan redelijk gemakkelijk worden verwijderd

met mild water of een zachte borstel. Reinigingsmiddelen

op basis van zeep worden aanbevolen

voor sterkere verontreinigingen, zoals

vet of wijn. Vlekken die niet kunnen worden

gereinigd, kunnen subtiel worden gematteerd

met hoogwaardig schuurpapier. Gebruik geen

reinigingsmiddelen die het oppervlak kunnen

beschadigen (zoals dikke bleek).

13


Fiberplast biobased BV Nederland

Telefoon:

E-Mail:

Adres:

Plaats:

Postcode:

+31 (0)512-544 503

info@fiberplastbiobased.nl

De Kletten 10

Drachten

NL-9206 BA

Fiberplast biobased BV België

Telefoon:

E-Mail:

Adres:

Plaats:

Postcode:

+32 (0)38-207 266

info@fiberplastbiobased.nl

Boomsesteenweg 690

Antwerpen

B-2610 Wilrijk

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!