24.02.2023 Views

Interieurbouw & Schrijnwerk 2023 01

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

februari - maart <strong>2023</strong> - Jaargang 11<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be 1<br />

PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE<br />

PLATFORM VOOR INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE INTERIEURBOUWENSCHRIJNWERK.BE JAARGANG 11<br />

1<br />

Circulaire houtbouw<br />

in Living Lab<br />

Beroepskwalificaties<br />

voor de houtsector<br />

Kleur in<br />

het interieur


Splintervrij aan elke<br />

zij met één enkele<br />

zaagsnede<br />

Splintervrij aan elke<br />

zij met één enkele<br />

zaagsnede<br />

TSV 60 K<br />

TSV 60 K<br />

invalcirkelzaag met<br />

invalcirkelzaag met<br />

vooritsfunctie.<br />

vooritsfunctie.<br />

www.festool.be<br />

www.festool.be<br />

Festool zet zijn sterke reputatie consequent verder met<br />

Festool de nieuwe zet invalcirkelzaag zijn sterke reputatie met voorritsfunctie. consequent verder met<br />

de Met nieuwe de TSV invalcirkelzaag 60 K zaagt u met met één voorritsfunctie.<br />

enkele zaagsnede<br />

Met splintervrij de TSV aan 60 beide K zaagt zijden u met én met één een enkele zaagdiepte zaagsnede<br />

van<br />

60<br />

splintervrij mm.<br />

aan beide zijden én met een zaagdiepte van<br />

60 De mm.<br />

ingebouwde KickbackStop technologie maakt komaf<br />

met gevaarlijke terugslagen. Hierdoor vermindert het<br />

De letselrisico ingebouwde en beschermt KickbackStop u ook uw technologie werkstuk. maakt komaf<br />

met gevaarlijke terugslagen. Hierdoor vermindert het<br />

letselrisico Dankzij de veelzijdige en beschermt systeemaccessoires u ook uw werkstuk.<br />

kan op<br />

elk moment mobiel, nauwkeurig en perfect op maat<br />

Dankzij gewerkt worden. veelzijdige systeemaccessoires kan er op<br />

elk moment mobiel, nauwkeurig en perfect op maat<br />

gewerkt Geniet van<br />

worden.<br />

een even perfect resultaat als met een<br />

stationaire machine. Ook op de bouwplaats.<br />

Geniet van een even perfect resultaat als met een<br />

stationaire machine. Ook op de bouwplaats.


INNOVATIE EN TOPKWALITEIT<br />

EPICON GENIAAL IN IN 5-ASSEN TECHNOLOGIE MET MET SAFEDETECT<br />

RADARBEVEILIGING AAN AAN 131 131 M/MIN<br />

LUMINA KANTENAANLIJMMERS VOOR EVA, PUR PUR EN EN LASERKANTEN<br />

T77 T77 GEEN COMPROMISSEN MAAR COMPETITIEVE PRIJSSTELLING<br />

PHILIPS CONSTANT NV NV | +32 | +32 3 897 3 897 97 | 97 | INFO@PHILIPSCONSTANT.BE


In Memoriam<br />

Bert Louwers (1956-<strong>2023</strong>)<br />

Geheel onverwacht overleed op 2 januari <strong>2023</strong> Bert Louwers, oprichter van Louwers<br />

Uitgeversorganisatie (nu Louwers Mediagroep). Bert werd slechts 66 jaar.<br />

De eindigheid van het leven versloeg een ondernemer in hart en nieren én een<br />

geweldig mens. Wij kunnen het nog steeds niet bevatten.<br />

We koesteren in deze verdrietige tijd vele mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld<br />

de zorgzaamheid van Bert voor zijn medewerkers. Als er wat te vieren was, dan<br />

regelde hij dat. Zelfs vorige zomer nog: een feest op een partyboot ter ere van<br />

het 35-jarig bestaan van het bedrijf. Iedereen die er was, van directe collega’s tot<br />

freelancers en van leveranciers tot klanten, werd in de watten gelegd. Een event om<br />

nooit te vergeten. De hele dag had Bert een brede glimlach op zijn gezicht. Dit was<br />

voor hem genieten, genieten en nog eens genieten omdat… alle gasten genoten!<br />

Bert wist bovendien als geen ander wat de essentie van succesvol ondernemerschap<br />

was. Inspirerend waren zijn verhalen over de start van Louwers Mediagroep. Met<br />

helemaal niets, pleegde hij gepassioneerd zijn eerste verkoopgerichte telefoontjes.<br />

Op zolder thuis richtte hij een kantoor in. Uiteraard zijn haren keurig gekamd,<br />

altijd een fris overhemd aan en niet op pantoffels aan z’n bureau maar wél met<br />

keurige schoenen. Alleen zó kwam hij in de juiste mindset van verkoop, groei en<br />

ondernemerschap. Hij nam niet alleen zijn klanten serieus maar ook zijn eigen<br />

ambities en dromen.<br />

En wat te denken van het prachtige pand in Weert of de unieke locatie van de<br />

Belgische vestiging in Oostkamp: Bert ging voor zakelijke klasse. Tot in detail wist<br />

hij dat het verhaal van Louwers Mediagroep moest kloppen om te kunnen groeien<br />

en bloeien.<br />

In de afgelopen jaren delegeerde hij werkzaamheden naar zijn zoon Stefan en Wim,<br />

die de zaak stapsgewijs overnamen. Natuurlijk was dit niet altijd even eenvoudig<br />

voor Bert. Zijn bedrijf was immers zijn kindje. Maar hij begreep als geen ander<br />

dat een geleidelijke overdracht een voorwaarde was voor de continuïteit van de<br />

organisatie. Daarmee nam hij als vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid: zorg<br />

voor de medewerkers, hun gezinnen én het netwerk rondom Louwers Mediagroep.<br />

Dat mocht niet stoppen!<br />

Bert, de ondernemer én mentor voor velen, blijft daarom voor ons altijd de man van<br />

een gezonde, menselijke en verstandige blik op de toekomst. Helaas werd hem die<br />

toekomst niet meer gegund.<br />

Wij wensen zijn echtgenote Mariëlle, zijn zoon Stefan, schoondochter Zoë en<br />

kleinzoon James sterkte en kracht om dit verlies een plekje te kunnen geven. Wij<br />

hopen dat ze niet alleen troost ervaren uit ons warme medeleven maar ook uit de<br />

prachtige onuitwisbare herinneringen aan Bert.


iX SCOUT<br />

...deelt eenvoudig informatie<br />

in de productie en op de werf.<br />

NIEUW!<br />

Koppeling tussen<br />

imos en uw toonzaalsoftware<br />

is mogelijk.<br />

3D CAD/CAM vanaf:<br />

€ 4755,00*<br />

Doorniksesteenweg 61 bus 21<br />

B—8500 Kortrijk<br />

Tel: +32 56 96 95<br />

joeri.snauwaert@ras-group.eu<br />

www.ras-group.eu<br />

Lage kostprijs - Hoge verdiensten<br />

Gratis demo en testversie<br />

WE KNOW[HOW]...<br />

*Inclusief: basismodule, 1 PP voor CNC, WoodWop integratie,<br />

schuine kasten module, 1 jaar support abonnement.<br />

Exclusief: installatie, implementatie en opleiding.


We staan al te popelen<br />

Hier zijn we dan met de eerste <strong>Interieurbouw</strong> & <strong>Schrijnwerk</strong> van <strong>2023</strong>. Misschien heb je<br />

begin januari wel goede voornemens gemaakt – misschien zijn enkele daarvan ook al weer<br />

gesneuveld. Ons redactieteam deed gezellig mee. Onze voornemens? Jou als professional<br />

nog meer nieuws en mooie projecten bezorgen, de beursvloeren afschuimen, ons netwerk<br />

verrijken en je blijven inspireren. En geen nood: we zijn absoluut niet van plan om die<br />

ambities doorheen het jaar te temperen.<br />

Zo zoomen we in deze editie onder meer in op circulair bouwen met hout, op de wondere<br />

wereld van keukenwerkbladen en op de tegeltrends. We maken ook van de gelegenheid<br />

gebruik om de nieuwe trendkleuren in de kijker te zetten. Verschillende verfmerken<br />

pakken uit met naturelle, warme en rijke tinten. Mogen ze je veel inspiratie en creatieve<br />

ideeën geven!<br />

Zelf zijn we er als redactieteam alvast op verheugd om het beursseizoen opnieuw aan te<br />

vatten. Batibouw, BAU München en ARCHITECT@WORK staan al met stip op onze agenda.<br />

In dit nummer lichten we alvast een tipje van de sluier op, wat deze professionele hoogmissen<br />

betreft. En ook richting noorderburen kijken we graag even over de landsgrenzen heen:<br />

Utrecht maakt zich binnenkort op voor de zestiende editie van MaterialDistrict. Het wordt<br />

ongetwijfeld opnieuw een succes. Want dat fysieke beurzen populair zijn en blijven bevestigt<br />

ook Anja Stuerbout van beursorganisator Claever. In De Pen legt ze uit waarom en hoe zij als<br />

organiserend bedrijf de toekomst zien. De meerwaarde van elkaar offline ontmoeten in een<br />

door online gedomineerde wereld.<br />

Met hetzelfde geloof in een complementair verhaal werken we ook de komende maanden<br />

en jaren vol goesting verder aan dit mooie magazine. Zes nummers en 365 dagen lang in<br />

<strong>2023</strong>. De eerste neerslag van dat teamwerk heb je ondertussen in je handen.<br />

Veel leesplezier en tot op de beursvloer!<br />

Stephanie Demasure


PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE<br />

INTERIEURBOUWENSCHRIJNWERK.BE<br />

Jaargang 11 • nummer 1 • <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Stephanie Demasure<br />

REDACTIETEAM<br />

Eva Goossens, Johan Debaere,<br />

Koen Mortelmans, Kris Vandekerckhove,<br />

Marlies Decavel, Stephanie Demasure,<br />

Tamara Brouwers, Tom Rampelbergh<br />

BLADMANAGER<br />

Pieter-Jan Vansteelandt<br />

+32 50 36 81 70<br />

p.vansteelandt@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden<br />

aangeleverd via de AdPortal. Mocht u nog<br />

geen uploadlink hebben ontvangen, stuur<br />

een email naar:<br />

traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Riana Holley, Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

België: € 70,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 110,00 per jaar excl. BTW<br />

ING Bank<br />

IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC KREDBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Interieurbouw</strong>.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken<br />

van de abonnementsperiode geen<br />

schriftelijk bericht van opzegging is<br />

ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

De verspreiding van <strong>Interieurbouw</strong><br />

gebeurt via abonnementen en via<br />

gerichte distributie in controlled<br />

circulation aan interieurbouwbedrijven,<br />

standenbouwers, schrijnwerkbedrijven,<br />

interieur-architecten, beroepsopleidingen,<br />

aannemers, adviesbureaus, architecten,<br />

ontwerpbureaus, afbouw-bedrijven,<br />

meubelfabrikanten, montage-bedrijven,<br />

verbouw- en renovatie-bedrijven,<br />

overheidsinstellingen, sectororganisaties,<br />

toeleveranciers en aanverwante<br />

organisaties.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of<br />

vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemming<br />

van de uitgever en zonder bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is<br />

samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid<br />

van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook,<br />

die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

10 Werken aan circulaire houtbouw<br />

in Living Lab<br />

12 Stappen maken met 3D<br />

tekenprogramma<br />

14 De Pen, Anja Stuerbout<br />

16 Een praktische keuken met Orgalux<br />

18 Uitstekende kwaliteit en veelzijdigheid<br />

20 Bouwen aan morgen<br />

26 Topproducten in de schijnwerper<br />

28 Kwalitatieve machines onder één dak<br />

30 Officiële beroepskwalificaties voor<br />

de houtsector<br />

34 Niet van echt eiken te onderscheiden<br />

37 Leverancier met oog voor elk aspect<br />

in de schrijnwerkerij<br />

38 Kleur in het interieur<br />

42 Splintervrij in één enkele zaagsnede<br />

44 ‘Customer delighting’ als het<br />

ultieme doel<br />

46 De gloednieuwe decors komen eraan!<br />

48 Teugelloze tegeltrends<br />

52 Alle stadia van de innovatietrajecten<br />

krijgen volop aandacht<br />

16<br />

18<br />

34


Het raam van de toekomst voor een juweel aan de kust<br />

38<br />

56 Hou steeds het overzicht op de voorraad<br />

42<br />

59 Kwaliteitsvolle producten,<br />

kwaliteitsvol advies<br />

60 Interieur verdelen zonder lichtverlies<br />

62 Welk werkblad is het juiste?<br />

66 WTCB heet voortaan Buildwise<br />

46<br />

68 MaterialDistrict Utrecht kondigt<br />

de zestiende editie aan<br />

70 Een groenere toekomst binnen<br />

handbereik<br />

73 Met nieuwe branding en tal van<br />

innovaties naar BAU in München<br />

74 Hoe duurzaam zijn gevels in<br />

gerecycleerd aluminium?<br />

46 Het raam van de toekomst voor<br />

een juweel aan de kust<br />

48<br />

78 Branchepartners<br />

Cover<br />

Nieuwe keramische tegelcollectie Kosei<br />

van Mutina<br />

Design Vincent Van Duysen<br />

(Beeld: Gerhardt Kellermann)<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de hoogte van het<br />

laatste nieuws. Volg ons op social media en<br />

meld je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

62<br />

74<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

9


WERKEN AAN CIRCULAIRE HOUTBOUW IN LIVING LAB<br />

WOOD.BE is het kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie. Al jarenlang voeren ze onderzoek naar<br />

en ontwikkelen ze technieken voor het circulair gebruik van hout in de bouwsector. Met een nieuw Living<br />

Lab in het bedrijventerrein Platform Grensland in Menen zetten ze die ambitie verder. In de eerste fase van<br />

het onderzoeksproject gaan ze actief aan de slag met enkele houtverwerkende bedrijven op het terrein. Met<br />

de bedoeling om later op te schalen.<br />

Tekst: Stephanie Demasure Beeld: Wood.be<br />

Begin dit jaar lanceerde VLAIO een oproep voor projectvoorstellen<br />

om het circulair denken in Vlaanderen te versnellen, door diverse<br />

Living Labs op te richten. Die konden binnen twee categorieën<br />

kaderen: maakindustie of bouw. WOOD.BE diende een voorstel<br />

in voor het circulaire verhaal in de maakindustrie. Kurt De Proft,<br />

Research and Innovation Manager bij WOOD.BE legt uit: “Het<br />

concept sprak ons meteen aan, omdat het zo hands-on is en je heel<br />

concrete zaken kan uitproberen. Een Living Lab geeft ons drie jaar<br />

lang ruimte voor een intensief traject in de praktijk. We focussen<br />

op Platform Grensland in Menen en niet enkel wij zagen potentieel.<br />

Vier lokale bedrijven engageerden zich mee in dit verhaal. In<br />

verschillende segmenten bovendien: meubelbouw, keukens, fineer-<br />

toepassingen en gevels. Dat maakt het extra interessant.”<br />

Levensduur verlengen<br />

lijk De komende maanden en jaren gaan WOOD.BE en hun partners in<br />

het werkveld samen aan de slag. Ze zullen de antwoorden zoeken<br />

op vragen als ‘Wat kunnen we doen om deze houtverwerkende<br />

bedrijven meer circulair te laten werken?’ en ‘Hoe vertalen we onze<br />

bevindingen naar andere houtverwerkers?’ In een latere fase bekijkt<br />

WOOD.BE de implementatie van hun conclusies naar alle bedrijven op<br />

het terrein– en hoe ze die kunnen kopiëren naar andere bedrijventer-<br />

reinen. Van enkele concrete cases naar maximale impact.<br />

Waarom hout zo een interessante bouwsteen is op weg naar een<br />

circulaire economie? Simpel: het hout capteert CO 2 en dat is natuur-<br />

lijk een grote troef. “Met een belangrijke kanttekening”, benadrukt<br />

Kurt. “Als hout rot of het verbrand wordt, komt deze CO 2 terug vrij.<br />

Op basis van dat gegeven is het doel dan ook heel concreet: we<br />

moeten de levensduur van onze houtproducten tenminste verlengen<br />

tot de groeitijd van een nieuwe boom, die deze CO 2 dan opnieuw<br />

capteert en opslaat. Pas dan krijgen we een systeem in evenwicht.”<br />

De 9R-strategieën als basis<br />

Net zoals vele circulaire denkoefeningen vertrekt ook het Living<br />

Lab vanuit de 9R-strategieën. Die ordenen de levenscyclus van<br />

een gebruikt materiaal van het meest circulaire (hergebruik voor<br />

dezelfde functie) tot de minst circulaire (energieopwekking)<br />

toepassing. “Globaal genomen worden die negen fases in drie<br />

clusters onderverdeeld”, legt Kurt uit. “Naast hergebruik kunnen<br />

we ons wenden tot het verlengen van de levensduur in andere<br />

vormen of ten slotte tot recyclage.<br />

Concreet bekijken de onderzoekspartners dus nieuwe mogelijkheden<br />

om langer in de hoogste cluster te blijven hangen. Het herge-<br />

bruik van grondstoffen en afval staat voorop. En dat hoeft zeker<br />

niet altijd binnen dezelfde sector te zijn. “Het wordt ongetwijfeld<br />

interessant wanneer we bepaalde bevindingen opentrekken naar<br />

omliggende bedrijven in een andere business. De afvalstoffen van<br />

de ene sector kunnen misschien wel nieuwe grondstoffen zijn voor<br />

een andere sector. We kijken er alvast naar uit om aan de slag te<br />

gaan”, zegt Kurt overtuigd. ■<br />

Het hergebruik van grondstoffen en afval staat voorop.<br />

10 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘ALS WE DE<br />

LEVENSDUUR VAN<br />

BOUWHOUT KUNNEN<br />

OPTREKKEN TOT DE<br />

GROEITIJD VAN EEN<br />

NIEUWE BOOM,<br />

HEBBEN WE EEN<br />

SYSTEEM IN<br />

EVENWICHT’<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

11


Gebruikers vertellen over interieurbouwsoftware<br />

Stappen maken met 3D tekenprogramma<br />

PaletteCAD is een naam die vrijwel iedere interieurbouwer kent. Het 3D-tekenprogramma helpt professionals<br />

om beter en sneller te ontwerpen. Dit is niet alleen het verhaal van het bedrijf, maar ook de ervaring<br />

van gebruikers die al jarenlang met de software werken.<br />

Tekst: Tamara Brouwers Beeld: PaletteCAD<br />

In 2<strong>01</strong>3 kwam Van Diessen Keukens uit<br />

Veldhoven op een beurs in aanraking<br />

met PaletteCAD. Steven Michielse: “Mijn<br />

collega heeft het bij ons geïntroduceerd.<br />

Daarvoor deden we in de fabriek alles met<br />

de hand, zoals het maken van lijsten of het<br />

uittekenen daarvan. Voor het ontwerpen<br />

van keukens werkten we al met een tekenprogramma,<br />

maar er was geen koppeling<br />

met de machines in de fabriek.”<br />

Productie bijna verdubbeld<br />

Toen Van Diessen met PaletteCAD ging<br />

werken betekende dit een grote stap in het<br />

automatiseren van de werkzaamheden. “In<br />

het programma tekenen we de keukens,<br />

we gebruiken het voor de verkoop en<br />

daarnaast stuurt de software de gegevens<br />

naar de machines.” Daardoor kon de<br />

keukenfabrikant sterk groeien. “Voorheen<br />

maakten wij ongeveer twaalf keukens in<br />

de week. Dat was wel het maximale dat<br />

we konden produceren. Met PaletteCAD<br />

‘WE ZIJN 100 PROCENT BLIJ MET HET PROGRAMMA,<br />

OOK VANWEGE DE MOOIE RENDERS’<br />

Van Diessen Keukens heeft de productie bijna verdubbeld.<br />

12 interieurbouwenschrijnwerk.be


kunnen we in onze fabriek met beperkte<br />

afmetingen nu veel meer doen, omdat<br />

het denkwerk en de aansturing vanuit<br />

het kantoor gebeuren. Het productieproces<br />

is veel sneller. We maken momenteel<br />

gemiddeld 23 keukens per week, bijna het<br />

dubbele. We zijn dus heel tevreden.”<br />

Michielse vervolgt. “Om PaletteCAD optimaal<br />

te gebruiken is een goede catalogus<br />

belangrijk. Hier hebben we veel tijd in<br />

gestoken. Dit minimaliseert de fouten,<br />

omdat niet meer met de hand gemeten<br />

wordt. Inmiddels werken twaalf tekenaars<br />

en drie verkopers met de software. Zij<br />

werken in twee fases, de verkoopfase en<br />

de controle.” In de PaletteCAD-catalogus<br />

kunnen standaardkasten eenvoudig<br />

worden opgeslagen, om telkens weer te<br />

gebruiken. “Het speciaalwerk en maatwerk<br />

dat wij doen kost wat meer tijd, maar in<br />

PaletteCAD is het eenvoudig om maten<br />

aan te passen. PaletteCAD is voor ons dus<br />

echt een blijvertje, waar we ons bedrijf op<br />

ingericht hebben.”<br />

Van productie naar eigen ontwerpafdeling<br />

Verdam Interieurmaker, of CLLTV, specialiseert<br />

zich in exclusieve designs en maatwerkinterieurs.<br />

Eigenaar Ron Walenberg:<br />

“Wij werken al zeven of acht jaar met<br />

PaletteCAD. De laatste twee jaar zijn er<br />

steeds meer gebruikers bijgekomen, omdat<br />

we nu ook een eigen ontwerpafdeling<br />

hebben. Vroeger werkten we veel voor<br />

projectontwikkelaars en aannemers, we<br />

produceerden maatwerk en moesten veel<br />

reizen. Vanuit de behoefte om meer in onze<br />

eigen regio te gaan werken zijn we gestart<br />

met onze eigen ontwerpafdeling, mede<br />

mogelijk gemaakt door PaletteCAD.”<br />

Het bedrijf is de afgelopen jaren flink<br />

gegroeid. “Inmiddels zijn acht mensen<br />

iedere dag bezig met tekenen. We zijn<br />

100 procent blij met PaletteCAD, ook<br />

vanwege de mooie renders die het softwareprogramma<br />

maakt. Wij hebben geen<br />

showroom, maar verkopen onze ontwerpen<br />

allemaal met onze renders. Zij zijn<br />

levensecht en maken het ook mogelijk om<br />

door de ruimte te bewegen.” Walenberg<br />

vervolgt: “Scholieren moeten vaak even<br />

wennen aan de andere manier van tekenen<br />

in PaletteCAD, maar leren dit snel aan. Om<br />

het je makkelijker te maken is het belangrijk<br />

om de bibliotheek steeds te blijven vullen.<br />

Hier neem ik regelmatig de tijd voor, maar<br />

die tijd winnen we weer terug door de<br />

efficiëntie van het programma.” ■<br />

Een render van CLLTV, aangemaakt in PaletteCAD.<br />

CLLTV verkoopt zijn ontwerpen met de visuele renders.<br />

PaletteCAD kan een streepjescode genereren voor stickers/etiketten<br />

die een koppeling maakt met het juiste CNC-progamma.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

13


■ De Pen<br />

“STREAMER”<br />

14 interieurbouwenschrijnwerk.be


De Pen ■<br />

Anja Stuerbout,<br />

Salesmanager Claever Associates<br />

Fysieke beurzen<br />

blijven overeind<br />

Het zijn turbulente tijden geweest. In de wereld, in de interieurbouwsector<br />

en in het beurzenlandschap. Door de coronacrisis<br />

konden verschillende vakbeurzen niet doorgaan. Heel wat organisaties<br />

schakelden daarom over naar een online evenement. Het<br />

bood een manier om de leemte wat te vullen, maar kon bijlange<br />

niet tippen aan de fysieke bijeenkomsten van professionals, fabrikanten<br />

en verdelers.<br />

Precies daarom kozen wij er bewust voor om niet terug te plooien op een online event.<br />

Net zoals we blijven gaan voor een driejaarlijks gebeuren. We krijgen wel vaker de vraag<br />

om onze frequentie op te drijven, maar zowel Houtpro+ in Nederland als Prowood in<br />

België zullen ook in de toekomst slechts om de drie jaar doorgaan. Zo blijven we honger<br />

creëren. Bij exposanten en bij bezoekers. Machinebouwers hebben namelijk niet elk<br />

jaar een grote innovatie in hun assortiment. Toch is het een van de productgroepen bij<br />

uitstek die je in het echt moet zien. Alle machines staan op onze beurzen opgesteld en<br />

werken echt. Enkel zo krijg je als vakman het gevoel van de machines en welke jouw<br />

bedrijf precies nodig heeft.<br />

Dat we zowel op Prowood 21 als op HoutPro+ 22 recordaantallen bezoekers mochten<br />

verwelkomen, bevestigt ons aanvoelen dat fysieke beurzen voor de houtsector gegeerd<br />

en gesmaakt blijven. Uiteraard stellen onze exposanten hun nieuwigheden wel al voor<br />

de start van de effectieve beurs voor op de website. En die wordt actief gebruikt.<br />

Bezoekers komen goed voorbereid aan op de beursvloer. Ze weten wat ze zoeken en<br />

bij welke exposanten ze zeker langs willen gaan. Na hun gerichte ronde doen ze dan<br />

veelal nog een toertje op de beurs, langsheen de andere standen. Er valt namelijk altijd<br />

iets nieuws te ontdekken. Zoals de parketbeurs sinds de vorige editie. Zo anticiperen<br />

we actief op vragen uit de markt en houden we het boeiend voor professionals uit de<br />

sector. Ons concept blijft overeind en we staan er nog steeds 100 procent achter. Met<br />

persoonlijk contact en een ruim aanbod binnen het schrijnwerkerssegment.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

15


Een praktische keuken met Orgalux<br />

Het Belgische familiebedrijf Van Hoecke uit Sint-Niklaas helpt al 55 jaar gepassioneerd haar klanten om<br />

hun interieur- en keukenprojecten tot in de puntjes af te werken. De jarenlange samenwerking met het<br />

Oostenrijkse Blum maakt van Van Hoecke de marktleider in de Benelux op vlak van scharnieren, klapdeursystemen<br />

en ladesystemen.<br />

Tekst en beeld: Van Hoecke<br />

Het Orgalux-ladesysteem van Van Hoecke bestaat in alle vormen en maten en voor alle mogelijke doeleinden.<br />

De afgelopen jaren is het speelvlak van<br />

Van Hoecke fors uitgebreid naar onder<br />

andere Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, het<br />

Verenigd Koninkrijk en Israël. Met de inzet<br />

van meer dan 350 enthousiaste medewerkers<br />

en belangrijke lopende investeringen<br />

in technologie en automatisering groeit<br />

het bedrijf jaar na jaar. Met TA’OR bracht<br />

Van Hoecke in 2<strong>01</strong>4 een eigen, industrieel<br />

vervaardigd, houten ladesysteem op de<br />

markt met oneindig veel mogelijkheden<br />

en ook hun vooruitstrevende ORGALUXladesysteem<br />

biedt voor steeds meer<br />

gebruikers een belangrijke houvast in het<br />

huishouden.<br />

bewaren en om weer echt op gezelligheid en<br />

lekker eten te kunnen focussen, kwam Van<br />

Hoecke met het Orgalux-opbergsysteem.<br />

Deze handige verdeelsystemen en organizers<br />

voor keukens, badkamers en burelen maken<br />

in veel huishoudens een wereld van verschil.<br />

Creëer orde en ruimte met Orgalux<br />

De voorindelingen in de Orgalux-lades<br />

helpen om op een intuïtieve manier alles<br />

een vaste plaats te geven en keuken-,<br />

badkamer- of bureaulades logisch te<br />

ordenen. Met een beter overzicht over<br />

Comfortabel koken<br />

De keuken en eetruimte spelen vaak een<br />

cruciale rol in huishoudens, overal ter wereld.<br />

Ze brengen families en vrienden samen voor<br />

een gezellige maaltijd. De keuken zou een<br />

warme, aangename plek moeten zijn waar<br />

mensen graag hun tijd doorbrengen, maar<br />

rammelende keukenlades waar je niets in<br />

terugvindt, dekselse deksels die nergens<br />

passen of zout met suiker verwarren tijdens<br />

het pannekoekenbakken strooien te vaak<br />

roet in dat lekkere eten. Dat vermijdt iedereen<br />

toch liever. Om de rust in de keuken te<br />

Creëer rust en orde in de keuken met het Orgalux-ladesysteem.<br />

16 interieurbouwenschrijnwerk.be


Basispakketten van TA’OR brengen jouw keuken naar een hoger niveau. (Beeld: Juan Wyns)<br />

‘Transformeer elke keuken tot een praktische werkruimte waarin<br />

orde, design en gebruiksgemak centraal staan’<br />

alle spullen vinden klanten hun materialen<br />

sneller terug en staan ze er vaak ook van<br />

versteld hoeveel extra ruimte er is in een<br />

opgeruimde lade. De voorgemonteerde<br />

lades bieden een perfecte finishing touch<br />

en transformeren elke keuken tot een<br />

praktische werkruimte waarin orde, design<br />

en gebruiksgemak centraal staan. Met oog<br />

voor ergonomie en duurzaamheid bewijst<br />

Van Hoecke dat praktisch en stijlvol hand<br />

in hand gaan. Vanuit die insteek startte het<br />

bedrijf in 1967 dan ook. “Wij gaan al 55<br />

jaar lang elke dag opnieuw op zoek naar<br />

manieren om onze klanten nog beter te<br />

helpen,” klinkt het bij Van Hoecke.<br />

Zo besteld, zo geïnstalleerd<br />

Het gebruiksgemak van de Orgaluxladesystemen<br />

komt al tot uiting vanaf<br />

het bestelproces. Zo biedt Van Hoecke<br />

zeer overzichtelijke basispakketten<br />

aan die de klanten eenvoudig kunnen<br />

bestellen. De naam verklapt het al, deze<br />

pakketten werden ontwikkeld om een<br />

basis aan Orgalux-producten te kunnen<br />

aanbieden en bevatten alle musthaves<br />

die iedere keuken omtoveren tot een<br />

praktische werkplek waar elke kok,<br />

bakker of keukenprins(es) met plezier<br />

aan de slag gaat. In ieder basispakket<br />

zit een bestekindeling en een ruimere<br />

verdeling om werkbestek in op te bergen.<br />

Daarnaast zijn er uitgebreidere pakketten<br />

die ook nog enkele handige keukenhelpers<br />

zoals een messenhouder,<br />

foliesnijder, … bevatten.<br />

Met de Orgalux-indelingen komt het eten<br />

nog sneller op tafel. Laat het smaken. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

17


UITSTEKENDE KWALITEIT EN VEELZIJDIGHEID<br />

SCM, hoofdrolspeler in houtbewerkingstechnologieën,<br />

kwam op<br />

Xylexpo met een wereldprimeur.<br />

De hoogtechnologische stefani<br />

sbx formatteer-kantenlijmmachine<br />

en de olimpic 500 kantenlijmer<br />

voldoen aan de meest uiteenlopende<br />

productiebehoeften op het<br />

vlak van paneelbewerking. Van<br />

industrie tot ambachtelijke bedrijven<br />

en voor veelzijdige designs<br />

van hoge kwaliteit, zelfs bij de<br />

meest actuele en complexe bewerkingen<br />

en delicate materialen.<br />

Tekst en beeld: Rogiers<br />

De nieuwe industriële stefani sbx formatteer-kantenlijmer<br />

beschikt over de meest<br />

geavanceerde technologische oplossingen<br />

die SCM al ontwikkelde, zoals de<br />

servo-elektronische eenheden en andere<br />

optimalisaties. Deze toepassingen zijn erop<br />

gericht de hoogste niveaus van afwerkingskwaliteit<br />

en haaksheid te bereiken.<br />

De stefani sbx kan alleenstaand gebruikt<br />

worden of gemonteerd als onderdeel van<br />

geïntegreerde lijnen. Door de beste prijsprestatieverhouding<br />

in zijn marktsegment<br />

biedt deze formatteer-kantenlijmoplossing<br />

een hoog investeringsrendement.<br />

Formatteren met grote precisie<br />

De stefani sbx is ontworpen om betrouwbaar<br />

en zonder onderbreking te werken gedurende<br />

De olimpic 500 garandeert een hoogstaande<br />

afwerkingskwaliteit door de multi-edge uitrusting.<br />

meerdere ploegen per dag, zeven dagen<br />

per week. De machine bereikt bewerkingssnelheden<br />

tot veertig meter per minuut met<br />

een paneeltussenafstand van slechts 350<br />

millimeter. De stefani sbx werkt een breed<br />

scala aan panelen af met een dikte tussen 8<br />

en 60 millimeter. De grote haakse precisie en<br />

het parallellisme zijn nog twee troeven. De<br />

extreem vaste monoblokstructuur, de innovatieve<br />

formatteereenheden en het gebruik van<br />

dertientandige kettingwielen verminderen de<br />

trillingen aanzienlijk, zelfs bij hoge snelheden.<br />

De lijmkleur of -soort kan bovendien<br />

worden gewisseld zonder de machinedoorloop<br />

te stoppen. Het exclusieve lijmschakelaarsysteem<br />

maakt het mogelijk om tussen<br />

opeenvolgende panelen onmiddellijk van<br />

kleur en lijmtype te wisselen. Dit gebeurt<br />

door een extra lijmopbrengsysteem naast<br />

de al aanwezige lijmeenheid te monteren,<br />

compleet met zijn eigen aandrijving.<br />

Afhankelijk van de productiebehoeften kan<br />

de stefani sbx ook uitgerust worden met<br />

een van de optionele voorsmeltcombinaties.<br />

De hoogtechnologische uitrusting van de olimpic 500 voldoet aan alle noden van de klant.<br />

Intuïtieve technologische ondersteuning<br />

Met de nieuwe multi-edge-eenheden kiest<br />

de gebruiker eenvoudig een van de drie<br />

verschillende afrondingsstralen, in combinatie<br />

met een oneindige verscheidenheid<br />

aan mogelijkheden voor de afwerking van<br />

panelen: van zeer dunne kanten, uitstekende<br />

fineer of voorzien van boringen<br />

voor hardware. Deze hoogwaardige afwerking<br />

wordt ook gegarandeerd door de<br />

electronic-toucheenheden. Deze besturingstechnologie<br />

garandeert een automatische<br />

18 interieurbouwenschrijnwerk.be


13-tands tandwielen voor een hoge precisie<br />

bij het kalibreren en kwadrateren.<br />

Een eenvoudig systeem voor het snel wisselen<br />

van lijmtype of kleur.<br />

‘DE NIEUWE STEFANI SBX FORMATTEER-KANTENLIJMER BESCHIKT OVER DE MEEST GEAVANCEERDE<br />

TECHNOLOGISCHE TOEPASSINGEN DIE SCM AL ONTWIKKELDE’<br />

en flexibele instelling die de formatteerkantenlijmers<br />

nog intuïtiever maakt.<br />

Hierbij komen nog de voordelen van het op<br />

het netwerk aangesloten, digitale besturingssysteem<br />

met ‘3D additief preview’.<br />

Hiermee werkt de gebruiker in perfecte<br />

synergie met andere technologieën zoals<br />

MES-computer en managementsystemen<br />

in de fabriek.<br />

De nieuwe stefani sbx formatteer-kantenlijmer<br />

van SCM levert een jaarlijkse energiebesparing<br />

van tien procent op en vermindert<br />

het kantenafval met vijftig procent. De<br />

verlijming is zo precies dat het een minimale<br />

verspilling garandeert, zelfs bij hoge snelheden.<br />

De stefani sbx is een zeer configureerbare<br />

en aanpasbare formatteer-kantenlijmer<br />

die maximale veelzijdigheid biedt.<br />

Een flexibele kantenlijmer,<br />

zelfs in kleine ruimtes<br />

De veelzijdige olimpic 500 is geschikt voor<br />

ambachtelijke bedrijven. De kantenlijmer is<br />

in staat een breed scala aan bewerkingen<br />

in een kleine werkruimte te realiseren en<br />

garandeert de hoogste kwaliteitsnormen.<br />

De olimpic 500 is verkrijgbaar met zowel<br />

pneumatische als elektronische instellingen.<br />

Hiermee kan de gebruiker twee<br />

verschillende afrondingsstralen kiezen voor<br />

de afwerking op alle eenheden en dit op<br />

panelen tot 60 millimeter dikte. De stevige<br />

mechanische structuur van de machine, de<br />

tweemotorige afrondingseenheid en de<br />

multi-edge uitrusting op alle bewerkingseenheden<br />

garanderen een hoogstaande<br />

afwerkingskwaliteit. Met de SGP-E lijmbak<br />

is het bovendien mogelijk een eenvoudige,<br />

automatische lijmwissel uit te voeren om<br />

een perfecte verbindingsvoeg te realiseren.<br />

De kunststof randverhelderingseenheid<br />

maakt deze kantenlijmer uniek in zijn soort.<br />

Het besturingspaneel met 15 inchtouchschreen<br />

en de ‘Maestro active edge<br />

interface’-software bieden niet alleen een<br />

efficiënte werkervaring, maar garanderen<br />

ook een maximale verbinding en synchronisatie<br />

met bedrijfssystemen. De oneindige<br />

hoogtechnologische opties van de olimpic<br />

500 voldoen aan de noden van elke klant. ■<br />

De stefani sbx is uitgerust met de nieuwste technologieën.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

19


Bouwen aan morgen<br />

Rijkgevuld aan nieuwigheden met een bijzondere nadruk op duurzaamheid<br />

en energie. Tijdens de jaarlijkse voorstelling van Batibouw,<br />

de vakbeurs voor bouwers en verbouwers, weerklonken duidelijk<br />

deze belangrijke trends. “Want Batibouw wil de referentie blijven qua<br />

(algemeen) bouwnieuws en worden qua energieverbruik, duurzame<br />

woningen en nieuwe technologieën die daarmee verbonden zijn”,<br />

aldus Frédéric Devos, directeur Batibouw.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld Batibouw<br />

Kom heel wat keukenlekkers proeven,<br />

beleven, aanraken, bekijken, ervaren!<br />

20 interieurbouwenschrijnwerk.be


Brussels Expo is als vanouds the place to be. (Beeld: N.Lobet PRYZM photogaphy)<br />

We horen en schrijven er de laatste tijd een<br />

pak minder over, toch heeft de gezondheidscrisis<br />

die we de afgelopen jaren<br />

beleefden nog steeds een impact op onze<br />

dagelijkse bezigheden. Productieketens<br />

lagen (tijdelijk) stil waardoor de beschikbaarheid<br />

van bepaalde grondstoffen en/of<br />

materialen onder druk kwam te staan. Voeg<br />

daarbij aansluitend de oorlog in Oekraïne,<br />

een conflict waarvan we het einde nog niet<br />

in zicht hebben, en je weet meteen dat er<br />

extra uitdagingen op onze plank liggen.<br />

De stookolieprijzen staan/stonden hoog,<br />

de prijzen van gas en elektriciteit swingen<br />

nog steeds de pan uit en de hierboven<br />

genoemde gelimiteerde beschikbaarheid<br />

van grondstoffen doet de prijzen ervan<br />

uiteraard ook geen deugd. Het budget van<br />

(kandidaat-)bouwers en -verbouwers staat<br />

immens onder druk.<br />

‘Inspiratie staat<br />

centraal’<br />

Informatie inwinnen<br />

De ideale plek om op een relatief beperkte<br />

oppervlakte een heel pak nuttige informatie<br />

te verzamelen, is wel een vakbeurs. De<br />

organisatie van Batibouw houdt bovendien<br />

steeds de vinger aan de trendpols van<br />

de bouwsector en ontwikkelde voor de<br />

editie 2022 een hele Batibouw Experience,<br />

een concept dat ook in <strong>2023</strong> zal worden<br />

ingesteld. “Dit zijn inspiratiezones waar<br />

installaties, producten, nieuwe trends en<br />

technologieën op een educatieve manier<br />

worden voorgesteld”, klinkt het. “Zo krijgen<br />

de bezoekers een brede waaier aangeboden<br />

van alles wat in aanmerking kan komen voor<br />

hun projecten, of het nu gaat om renovatie<br />

of nieuwbouw. Batibouw Experience zal<br />

vijf inspiratiezones tellen, verspreid over de<br />

patio en enkele Paleizen.”<br />

Batibouw Experience<br />

Twee van de inspiratiezones bevinden<br />

zich in Paleis 5: Batibouw Academy en<br />

Matchmaking Zone. De Academy Zone<br />

bestaat uit een atrium voor ongeveer<br />

120 mensen en twee workshopruimtes<br />

waar lezingen, productdemo’s en interactieve<br />

workshops georganiseerd worden.<br />

De Matchmaking Zone brengt experten,<br />

professionals en consultants samen met<br />

kandidaat-bouwers en -verbouwers rond<br />

specifieke thema’s. Deze sessies duren<br />

ongeveer een uur en zijn een-op-een, dit<br />

betekent dat het echt kan gaan over het<br />

specifieke project van de bezoekers. ❯<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

21


Meer zelfs, over één specifiek onderdeel<br />

van een specifiek project kan samen met<br />

de professional gekeken worden naar<br />

verschillende mogelijkheden of een oplossing<br />

worden uitgewerkt. In Paleis 7 richt<br />

Fisa de inspiratiezone Energy Solutions<br />

in terwijl in Paleis 11, traditioneel het<br />

Keukenpaleis, een Kitchen Xperience Zone<br />

zal pronken. Tot slot is er de Flex Living<br />

inspiratiezone in de patio, een zone die<br />

een blik werpt in de (nabije) toekomst en<br />

enkele mogelijke toekomstige woonconcepten<br />

zal belichten.<br />

De schildpad is groen<br />

De bekende schildpad die het logo van<br />

Batibouw vormt, kleurde de voorbije jaren al<br />

wat groener. Elke editie opnieuw bekeken de<br />

organisatoren namelijk hoe de ecologische<br />

voetafdruk binnen de perken kon blijven.<br />

Met de editie van <strong>2023</strong> gaat Fisa, de organisator<br />

van Batibouw, nog een stap verder.<br />

“Als beursorganisatoren hebben wij ook<br />

onze verantwoordelijkheid”, aldus Frédéric<br />

François, CEO van Fisa. “We gaan deze ook<br />

totaal niet uit de weg. We tonen niet alleen<br />

duurzame oplossingen, we organiseren de<br />

beurs op zo’n manier dat onze schildpad<br />

overwegend tot helemaal groen zal kleuren.<br />

Zo zijn we ondertussen ingeschreven in het<br />

Net Zero Carbon Events-programma en<br />

verminderen we volgens dit plan het gebruik<br />

van materialen voor eenmalig gebruik. We<br />

verminderen eveneens de verwarming en de<br />

verlichting van de beurshallen en beperken<br />

bovendien de duur van de beurs tot zes<br />

dagen, een strategische keuze. Exposanten<br />

die een stand duurzaam bouwen worden<br />

daarvoor beloond.”<br />

Bouwen binnen budget, een brandend actueel thema voor vele bouwers en verbouwers.<br />

Volop vernieuwing<br />

De vermindering van het aantal beursdagen<br />

is meteen de grootste verandering die Fisa<br />

aankondigt wat betreft Batibouw. Er wordt<br />

afgestapt van de traditionele elf dagen (met<br />

twee weekends) en overgegaan naar zes<br />

dagen (met één weekend). Die verandering<br />

komt er als grootste concrete maatregel<br />

om het energieverbruik te verminderen.<br />

Tegelijkertijd zullen tijdens deze zes dagen<br />

de verwarming en de verlichting nauwlettend<br />

in de gaten worden gehouden en<br />

sowieso minder hoog staan (verwarming)<br />

en minder opvallend aanwezig zijn (verlichting).<br />

“We richten een speciale zone in<br />

om onze bezoekers bij te staan om de<br />

juiste beslissingen te nemen rond energieefficiëntie”,<br />

verklaart Fisa. “Het spreekt<br />

dan ook voor zich dat we zelf de nodige<br />

ingrepen doen.” ❯<br />

22 interieurbouwenschrijnwerk.be


C<br />

M<br />

Y<br />

CM<br />

MY<br />

CY<br />

CMY<br />

K<br />

STRIEBIG<br />

VERTICALE<br />

PANEELZAGEN<br />

MAKEN HET VERSCHIL<br />

NIEUW<br />

optimalisatiesoftware,<br />

automatische beweging<br />

van de zaagbalk en labelprinter.<br />

Maak kennis met het<br />

nieuwe type Control 18,<br />

een verticaal opdeelcenter<br />

van de premium klasse.<br />

Wenst U een demonstratie van de Striebig oplossingen? Welkom in onze showroom te Londerzeel.<br />

NOBLESSE BENELUX N.V. - INDUSTRIEPARK - NERINGSTRAAT 2 - 1840 LONDERZEEL<br />

TEL.: +32 (0)52 30 09 81 - info@noblesse.be - www.noblesse.be


Batibouw: “Je kan met concrete (keuken)plannen terecht in de Matchmaking Zone voor een-op-een advies en begeleiding.”<br />

Een bijkomende verandering ten opzichte<br />

van de edities pre-corona is de beperking<br />

van het aantal Paleizen. Batibouw vult niet<br />

langer heel Brussels Expo maar wel de<br />

Paleizen 5, 6, 7, 8, 9, 11 en de patio. “Overal<br />

staat inspiratie centraal”, bevestigt Fisa.<br />

Praktische informatie<br />

Van dinsdag 14 maart tot en met zondag 19<br />

maart <strong>2023</strong> is het weer zover, dan openen<br />

de deuren van de genoemde Paleizen weer<br />

voor de bezoekers van Batibouw. Vanaf 10<br />

uur zijn kandidaat-bouwers en -verbouwers<br />

meer dan welkom, om 19 uur sluiten<br />

de deuren weer. Traditioneel zijn er twee<br />

nocturnes en dat is ook zo bij deze kortere<br />

editie. Donderdag 16 en vrijdag 17 maart<br />

<strong>2023</strong> blijven de deuren dan ook open<br />

(figuurlijk, niet letterlijk, energie-efficiëntie<br />

weet je wel) tot 21 uur. ■<br />

24 interieurbouwenschrijnwerk.be


Renovation for<br />

walls X floors.<br />

Made easy.<br />

powered by Vanca Belgium<br />

tiles x<br />

planks x<br />

XXL panels<br />

roxer.be<br />

Adv Roxer <strong>Interieurbouw</strong> 06<strong>01</strong><strong>2023</strong>.indd 1 13/<strong>01</strong>/<strong>2023</strong> 15:46:15<br />

Edelfineer in alle diktes, maten en afwerkingen<br />

Fineerfabriek PLACABOIS - placabois@placabois.be - www.placabois.be<br />

Maatwerk: Interieur Vermote I Ontwerp: D-U-S-T<br />

Fotografie: KijkRond I Fineer: Notelaar<br />

adv-placabois-interieurbouw-2022-B197xH130-Vermote.indd 1 20/05/2022 11:35:12


Voegen als een echte professional<br />

Topproducten in de schijnwerper<br />

Soudal is de grootste onafhankelijke producent van afdichtingsmiddelen, lijmen en PU-schuimproducten<br />

voor specialisten en particuliere gebruikers in Europa. Dit 100 procent Belgische familiebedrijf telt ondertussen<br />

meer dan 4.000 werknemers en 24 productievestigingen op vijf continenten. Uitgebreide investeringen<br />

in R&D, gecombineerd met een langetermijnvisie op innovatie en aanpassing aan lokale markteisen, vormen<br />

de basis voor de uitzonderlijke prestaties van het bedrijf. Verleden jaar startten ze nog een spraakmakend<br />

wieleravontuur, door een sponsorshipdeal te tekenen met het overbekende Quick-Step van Patrick<br />

Lefevre. En natuurlijk zal ook Soudal aanwezig zijn op de komende editie van Batibouw.<br />

Tekst: Kris Vandekerckhove Beeld: Soudal<br />

Fix ALL ® is een gamma van multifunctionele producten, dus geschikt voor lijmen en kitten, binnen en buiten, op alle ondergronden.<br />

26 interieurbouwenschrijnwerk.be


Gert Huygaerts, Exhibition Manager Soudal: “Tijdens de grootste<br />

bouwbeurs van het land zal er op onze stand heel wat te doen zijn<br />

rond het wielerteam, maar we zullen ook enkele van onze sterkste<br />

producten in de schijnwerper plaatsen. Onder andere onze EASY<br />

sanitaire silicone. Deze sanitaire voegkit, makkelijk aan te brengen<br />

en af te strijken, hebben we speciaal ontwikkeld voor het afdichten<br />

van voegen in een sanitaire of vochtige omgeving. Enkele belangrijke<br />

eigenschappen van deze afdichtingskit zijn de blijvende elasticiteit<br />

na uitharding, het is zeer makkelijk aan te brengen en af te werken,<br />

ook is het overschilderbaar na uitharding en biedt een zeer goede<br />

hechting op vele poreuze materialen, hard pvc en aluminium. EASY<br />

heeft ook het EC-1 Plus-label en is dus zeer emissiearm.”<br />

‘Sterk leiderschap in combinatie<br />

met de beste mensen<br />

op alle posities’<br />

Spuitbaar isolatieschuim<br />

Het spuitbaar isolatieschuim van Soudal is een unieke formule die<br />

verspoten kan worden op afstand met een innovatieve sproeikop.<br />

Hierdoor kunnen objecten en bouwmaterialen die vaak lastig in te<br />

pakken zijn met standaard isolatieplaten en -materialen ook worden<br />

geïsoleerd. Geschikt voor gebruik met een standaard pistool.<br />

Bovendien is het product niet giftig en volledig isocyanaatvrij. Dit<br />

schuim kan gebruikt worden voor het isoleren van horizontale en<br />

verticale toepassingen, oneven en onregelmatige, moeilijk bereikbare<br />

ondergronden bijvoorbeeld leidingen, buizen en balken, en is<br />

ideaal voor kleine openingen.<br />

Montage- en voegkit in één<br />

Gert Huygaerts: “Uiteraard kunnen onze overbekende Fix ALL®producten<br />

niet ontbreken. Ze bestaan per slot van rekening al 25<br />

jaar, waardoor we een van de pioniers waren op gebied van hybride<br />

polymeren. Het was toen, en ook nu nog altijd, een gamma van<br />

multifunctionele producten, dus geschikt voor lijmen en kitten,<br />

binnen en buiten, op alle ondergronden. Met andere woorden een<br />

echte alleskunner. Intussen zijn er vijf verschillende varianten Fix<br />

ALL ® ontwikkeld met elk hun eigen specifieke kenmerk. Verwacht<br />

op Batibouw uitgebreide demo’s, die de veelzijdigheid van deze<br />

producten in de kijker zetten.”<br />

Het spuitbaar isolatieschuim<br />

van Soudal is een unieke<br />

formule die verspoten kan<br />

worden op afstand met een<br />

innovatieve sproeikop.<br />

EASY heeft ook het<br />

EC-1 Plus-label en is<br />

dus zeer emissiearm.<br />

Gesigneerd shirt<br />

Over de sponsordeal met Soudal zei Quick-Step Alpha Vinyl Team<br />

CEO Patrick Lefevere: “We zijn verheugd om Soudal te verwelkomen<br />

in de ploeg. Hun partnerschap met ons biedt de ploeg stabiliteit voor<br />

meerdere jaren. Het stelt ons in staat om samen met Quick-Step te<br />

werken aan enkele langetermijnprojecten en gemeenschappelijke<br />

doelen die we allemaal willen bereiken.”<br />

Dirk Coorevits, CEO van Soudal: “Veel van de waarden waar we<br />

als bedrijf voor staan, vinden we terug in het wielrennen in het<br />

algemeen en deze wielerploeg in het bijzonder. Denk hierbij aan<br />

ambitie, doorzettingsvermogen, sterke Vlaamse roots en een<br />

succesvol Belgisch 'exportproduct' zijn. Maar ook de referentie<br />

zijn in onze sector en sterk leiderschap in combinatie met de beste<br />

mensen op alle posities.”<br />

Tijdens Batibouw, op de stand van Soudal, maakt<br />

iedereen kans op een gesigneerd shirt of tickets<br />

voor een race van Soudal Quick-Step’.<br />

“Op Batibouw zullen we een actie rond het team organiseren voor<br />

onze bezoekers, waar ze met twee levensgrote prints van Remco<br />

Evenepoel en Julian Alaphilippe een selfie kunnen maken. Iedereen<br />

maakt bovendien kans op een gesigneerd shirt of tickets voor een<br />

race van Soudal Quick-Step”, besluit Gert Huygaerts.<br />

Soudal op Batibouw: standnummer 5428 in hal 5.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

27


De Striebig Control 18 is de verticale zaagtechnologie van de toekomst.<br />

Kwalitatieve machines onder één dak<br />

Elke zaakvoerder is op zoek naar de juiste investering voor zijn specifieke doeleinden en naar een zo compleet<br />

en flexibel mogelijk machinepark. Voor zoveel machines, is natuurlijk ook voldoende plaats nodig en<br />

net daar wringt wel eens het schoentje. Met de juiste verticale opdeelzaag, CNC-machine en kantenaanlijmmachine<br />

biedt Noblesse Benelux je een uiterst kwalitatieve, efficiënte en betaalbare werkplaats op een<br />

beperkt oppervlak. Met hun jarenlange ervaring in houtbewerkingsmachines, is Noblesse de betrouwbare<br />

partner voor elke schrijnwerkerij.<br />

Tekst en beeld: Noblesse<br />

Premium klasse<br />

De Striebig Control 18 is de verticale zaagtechnologie van de<br />

toekomst. Met dit nieuwe model heeft Striebig zijn voorsprong<br />

nog verder uitgebouwd. De hoge automatiseringsgraad en de<br />

De vernieuwde uitstraling en digitale toepassingen<br />

van de Hebrock-collectie garanderen een<br />

eenvoudige en stabiele bediening.<br />

Haal alle voordelen op het gebied van nesting in huis<br />

met het universele CNC Center Vitap K2 2.0.<br />

veelzijdige mogelijkheden van dit toestel maken dit het beste<br />

verticaal opdeelcenter ooit. Door de unieke ‘touch & saw’ bediening<br />

via het 12 inch touchscreen en de moderne machinesoftware<br />

is het beheer van de vele functies gebruiksvriendelijk, ergonomisch<br />

en intelligent. Geoptimaliseerde zaagplannen worden door<br />

de Control 18 volledig automatisch verwerkt. Jouw garantie voor<br />

functionaliteit en comfort.<br />

28 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘MET DE JUISTE VERTICALE OPDEELZAAG, CNC-MACHINE EN KANTENAANLIJMMACHINE<br />

BIEDT NOBLESSE BENELUX JE EEN UITERST KWALITATIEVE, EFFICIËNTE EN BETAALBARE<br />

WERKPLAATS OP EEN BEPERKT OPPERVLAK’<br />

De veiligste machines ter wereld<br />

Zoals Striebig de referentie is voor verticale<br />

paneelzagen, is Altendorf de norm<br />

voor formaatzagen. Iedereen kent de<br />

F45-paneelzaag, de WA80-serie en de<br />

betaalbare, manueel te bedienen F25-<br />

formaatzaag die met succes zijn intrede<br />

maakte. Met deze hoogwaardige zagen<br />

lever je moeiteloos kwalitatief werk af.<br />

PLC-sturing, een aanraakscherm en een<br />

optie voor een verwisselbare lijmbak voor<br />

EVA- of PUR-lijmen.<br />

De F-serie heeft heel wat in huis. Op<br />

een lengte van slechts vier meter biedt<br />

deze machine een complete afwerking.<br />

De K-serie omvat dan weer een heel brede<br />

waaier aan mogelijkheden en voldoet aan<br />

de hoogste eisen. Alle machines uit de<br />

K-serie kunnen optioneel uitgerust worden<br />

met het Airtronic-aggregaat voor de laserkanten<br />

(nulvoeg). De ideale kantenaanlijmer<br />

voor de moderne schrijnwerkerij dus. ■<br />

De veiligheid van de werknemer komt altijd<br />

op de eerste plaats. Het is geen geheim<br />

dat er bij het werken met zaagmachines<br />

wel eens iets fout durft gaan. Daarom<br />

ontwikkelde Altendorf met de Hand Guard<br />

Singleflex en Twinflex de veiligste machines<br />

ter wereld. Hun gamma werd ondertussen<br />

uitgebreid met de Hand Guard Standard en<br />

de Hand Guard Performance. Deze omvatten<br />

een uniek optisch detectiesysteem met<br />

twee camera’s dat reageert nog voor er<br />

contact is met de handen. Zo garandeert de<br />

leverancier een optimale bescherming doorheen<br />

zijn gamma. De Hand Guard verzaagt<br />

alle materialen: van platen en massief hout<br />

(droog of nat) tot kunststof en aluminium.<br />

Deze machines worden geleverd met een<br />

12 inch touchscreen op ooghoogte en de<br />

gebruiksvriendelijke Elmo Drive-sturing.<br />

Hierdoor verloopt het werken met de Hand<br />

Guardreeks van Altendorf nog efficiënter.<br />

De Bar Nesting revolutie<br />

Met het universele CNC Center Vitap K2<br />

2.0 haal je alle voordelen op het gebied van<br />

nesting in huis, maar dan zonder de limieten<br />

van bijvoorbeeld horizontaal boren.<br />

Een dubbel dynamisch transport met twee<br />

klemmen, een automatisch lineair magazijn<br />

en de mogelijkheid om machinaal langs<br />

vier zijden te kalibreren, bieden een ongeziene<br />

flexibiliteit. De machine kent een<br />

grote capaciteit op de Y-as, met panelen<br />

tot 1.250 millimeter.<br />

Kantenlijmers Hebrock in een nieuw kleedje<br />

Met een vernieuwd design, een 15 inch<br />

touchscreen en een snellere werking zit<br />

de Hebrock-collectie van Altendorf in een<br />

gloednieuw jasje. De machines garanderen<br />

een eenvoudige, zeer snelle en stabiele<br />

omstelling en bediening. Alle Hebrocktoestellen<br />

zijn standaard uitgerust met een<br />

De ‘touch & saw’ bediening en de machinesoftware maken de<br />

Striebig Control 18 gebruiksvriendelijk en intelligent.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

29


Unilin had al heel wat interne opleidingen lopen, maar stemde deze nu af op de verwachtingen<br />

van de sector. Pieter Mekeirle behaalde er zijn beroepskwalificatie.<br />

OFFICIËLE BEROEPSKWALIFICATIES<br />

VOOR DE HOUTSECTOR<br />

Wat werknemers leren op de werkvloer bleef tot nu toe ‘onzichtbaar’. En dat in een gespannen arbeidsmarkt<br />

waar werkgevers steeds vaker hun medewerkers on the job opleiden. Sectororganisatie<br />

Woodwize brengt hierin verandering. Ze werkte samen met partners een leertraject op de werkvloer uit<br />

dat bekroond wordt met een beroepskwalificatie, voor de sector gelijkwaardig aan een diploma. Mathijs,<br />

Erwin, Kenny, Pieter en Ali stapten zonder diploma of vanuit een heel andere achtergrond de houtsector<br />

in en doorliepen als eersten het traject. Vanaf nu mogen ze zich volwaardig productieoperator hout of<br />

machinaal houtbewerker noemen.<br />

Tekst en beeld: Woodwize<br />

30 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘Leren op de werkvloer telt vanaf nu even hard mee<br />

als leren op de schoolbanken’<br />

Minister Jo Brouns onderstreepte vorige<br />

week, bij de uitreiking van de eerste individuele<br />

beroepskwalificaties, het belang<br />

van deze nieuwe aanpak: “Vlaanderen kan<br />

nog heel wat stappen zetten in levenslang<br />

leren en werkplekleren. De werkvloer is<br />

de grootste leerschool van Vlaanderen.<br />

Met deze beroepskwalificerende trajecten<br />

op de werkvloer maakt Woodwize dit als<br />

eerste zichtbaar.”<br />

Beroepskwalificatie gelijkwaardig<br />

aan andere diploma’s<br />

Bart De Waele, coördinator van het<br />

ESF-project ‘WPL4BK - Levenslang gekwalificeerd<br />

werkplekleren in de houtsector’,<br />

reikte de eerste kwalificaties uit aan de<br />

vijf pioniers. “Samen met de bedrijven<br />

Bours, Decadt, De Stoffeerder, Galle houtbewerking,<br />

Lenzo, Unilin, sociale leerwerkplek<br />

De Sluis en VDAB ontwikkelden we<br />

vier beroepskwalificerende trajecten die<br />

haalbaar zijn voor zowel grote als kleine<br />

bedrijven. Intussen erkennen we liefst 238<br />

modules voor werkplekleren. Wie niet de<br />

nood of de tijd heeft om een volledig traject<br />

af te leggen, krijgt een sectoraal competentiebewijs<br />

voor de afgelegde module(s). Door<br />

deze inspanningen konden we de afgelopen<br />

twee jaar 33 personen gekwalificeerd opleiden<br />

op de werkvloer. Vijf van hen ontvingen<br />

- vroeger dan verwacht - een volwaardige<br />

beroepskwalificatie. Deze verschijnen<br />

naast andere erkende diploma’s in de<br />

LED-databank (Leer- en Ervaringsbewijzen)<br />

van de Vlaamse Overheid. Leren op de<br />

werkvloer telt vanaf nu even hard mee als<br />

leren op de schoolbanken.”<br />

Externe erkenning voor interne opleidingen<br />

Een bedrijf als Unilin dat hout gebruikt als<br />

grondstof voor een deel van haar producten<br />

had al heel wat interne opleidingen lopen,<br />

maar stemde deze nu af op de verwachtingen<br />

van de sector. Bart Den Tijn, trainingmanager<br />

bij Unilin in Wielsbeke: “Onze interne<br />

trainingen zijn nu klaar om gekwalificeerd<br />

te worden. Zo krijgen ze ook een externe<br />

waarde.” Voor Pieter Mekeirle, die een achtergrond<br />

heeft in de chemische sector, kwam<br />

het traject als geroepen. “Ik wil mijn job als<br />

operator goed uitvoeren, dus is het ideaal<br />

dat een plan aangeeft welke competenties ik<br />

op mijn eigen tempo moet aanleren, en dat<br />

iemand dat met mij opvolgt.<br />

›<br />

(Zelf)vertrouwen bij werknemers<br />

en werkgevers<br />

De 23-jarige Mathijs Guerboo werkt bij<br />

Boomzagerij Decadt in Vlamertinge en<br />

behaalde als eerste een beroepskwalificatie<br />

productieoperator hout. “Deze kwalificatie<br />

leidt tot meer afwisseling in mijn job. Ik kan<br />

nu de volledige zaagstraat bedienen, instellen<br />

en onderhouden. Als de coördinator van<br />

de zagerij afwezig is, mag ik zelfs de leiding<br />

overnemen.” Zaakvoerder Stefan Decadt<br />

ziet beroepsgekwalificeerde medewerkers<br />

als een grote meerwaarde: “De kwalificatie<br />

geeft mij het vertrouwen dat mijn medewerkers<br />

goed opgeleid zijn en altijd de<br />

gevraagde kwaliteit afleveren.”<br />

Ali, maatwerker bij sociale leerwerkplek De Sluis in Genk leerde al doende en<br />

pronkt nu trots met zijn beroepskwalificatie als machinaal houtbewerker.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

31


Met Conero presenteert Kesseböhmer<br />

voor het eerst een uitgebreid assortiment<br />

kastinrichtingen voor de dressing.<br />

Van elegante binnenladen tot<br />

een wereldprimeur, de TOP kledinglift.<br />

Nu uit voorraad leverbaar.<br />

Uniek: speciaal voor de dressing<br />

ontwikkelde design lade.<br />

Conero dressing inrichting<br />

Van Opstal & C° n.v.<br />

Boomsesteenweg 34, 2630 Aartselaar<br />

T 03- 887.40.48 • E info@vanopstal.be<br />

www.vanopstal.be<br />

Van Opstal Nederland b.v.<br />

Minden 56, 7327 AW Apeldoorn<br />

T 055- 543.03.33 • E info@vanopstal.nl<br />

www.vanopstal.nl


De 23-jarige Mathijs Guerboo werkt bij Boomzagerij Decadt in Vlamertinge en behaalde als eerste een beroepskwalificatie productieoperator hout.<br />

Deze kwalificatie is een mooie erkenning<br />

van het werk dat ik geleverd heb voor mijn<br />

omscholing”, zegt Pieter.<br />

Een win-win voor de maatwerker<br />

en de houtsector<br />

Ook Ali, maatwerker bij sociale leerwerkplek<br />

De Sluis in Genk leerde al doende en<br />

pronkt nu trots met zijn beroepskwalificatie<br />

als machinaal houtbewerker. Kim Cuypers,<br />

coördinator van De Sluis vzw: “De mensen<br />

in onze maatwerkafdeling zijn vaak afgestudeerd<br />

in het Buitengewoon Onderwijs<br />

en vinden soms moeilijk hun weg. Deze<br />

erkenning vanuit de sector geeft hen een<br />

ongelooflijke boost.” “Op het moment dat<br />

een werkgever twijfelt om iemand aan te<br />

nemen, kan deze kwalificatie hen over de<br />

streep trekken om het te proberen”, vult<br />

Bart De Waele van Woodwize aan. “En elke<br />

gewonnen werknemer is een meerwaarde.”<br />

De sector versterken<br />

De werkgeversorganisaties uit de meubel- en<br />

houtsectoren zien de nood aan werkplekleren<br />

groeien in hun sector. “Enerzijds stellen<br />

we een mismatch vast tussen het onderwijs<br />

en de arbeidsmarkt. Anderzijds weten we<br />

dat jobs op technologisch vlak voortdurend<br />

veranderen. Tot slot komen veel jongeren op<br />

de arbeidsmarkt zonder diploma. Als we hun<br />

competenties versterken, kunnen ze perfect<br />

ingezet worden in onze sector. Die drie zaken<br />

maken werkplekleren onmisbaar. Door middel<br />

van gestructureerde en erkende opleidingstrajecten<br />

op maat en op tempo van de lerenden<br />

en de bedrijven, willen we deze leervorm<br />

koesteren”, vertelt Wim van Goethem, coördinator<br />

opleiding en vorming bij Fedustria. “Het<br />

ondersteunen van dit traject biedt toekomst.<br />

Hoe beter het opleidingstraject, hoe sterker<br />

de sector. Mensen intern begeleiden is de<br />

beste school, maar door daar externe begeleiding<br />

vanuit de sector aan toe te voegen,<br />

hebben we alle middelen in handen om<br />

kwaliteit op de lange termijn te garanderen”,<br />

geeft Pascal Mageren van de Belgische<br />

Houtconfederatie nog mee. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

33


Niet van echt eiken te onderscheiden<br />

UNILIN staat gekend voor zijn uitstekende kwaliteit en het innovatieve design. Met hun nieuwste Master<br />

Oak-structuur uit de Evola collectie doet UNILIN het opnieuw. Ze creëerden een plaatmateriaal dat niet<br />

meer van echt eiken te onderscheiden is. Baars & Bloemhoff voegde deze uitvoering daarom zonder twijfelen<br />

toe aan hun assortiment.<br />

Tekst: Marlies Decavel Beeld: Baars & Bloemhoff<br />

De UNILIN Evola collectie 2022 – 2026<br />

bestaat uit een breed gamma van 197<br />

kleuren en 16 structuren met natuur, mode<br />

en kunst als inspiratiebron voor de designs.<br />

De Master Oak V2A is het paradepaardje<br />

van deze collectie die zelfs de grootste<br />

kenners doet twijfelen aan de echtheid<br />

van het hout. Alle uitvoeringen van de<br />

Evola collectie zijn beschikbaar in gemelamineerde<br />

spaanplaat voor verticale, vlakke<br />

oppervlakten en in HPL voor gebogen<br />

en horizontale realisaties die net extra<br />

slijtvast en krasbestendig zijn. Daarnaast<br />

ontwikkelde UNILIN ook ABS-kantenband<br />

die perfect één op één matcht met het<br />

design van jouw plaat, ideaal om eenheid<br />

te creëren in jouw project.<br />

Volmaakte schoonheid<br />

De Master Oak-collectie is binnen Evola<br />

de grootste eyecatcher door de volmaakte<br />

schoonheid van natuur en de elegantie van<br />

echt natuurhout als inspiratiebron. Door<br />

zijn matte finish en de elegante en verfijnde<br />

structuur is dit nerfpatroon bijna niet meer<br />

te onderscheiden van echt eiken. De unieke<br />

persplaattechnologie van UNILIN geeft de<br />

structuur van de Master Oak V2A tot<br />

wel twintig meer diepteniveaus dan originele<br />

structuren. De Master Oak-collectie<br />

heeft een synchroon structuur waarbij de<br />

houttekening perfect overeenkomt met<br />

de authentieke oppervlaktestructuur van<br />

het hout. Alle V2A-uitvoeringen worden<br />

afgewerkt met een splinter dunne 0,5<br />

millimeter kantenband in ABS waardoor de<br />

plaat er nog natuurlijker uitziet. De Master<br />

Oak V2A is beschikbaar in vier houtkleuren<br />

en in zwart en wit.<br />

De Master Oak-collectie is uitvoerbaar in vier houtkleuren en in zwart en wit.<br />

34 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘De Master Oak<br />

biedt de volmaakte<br />

schoonheid van<br />

natuur en de<br />

elegantie van echt<br />

natuurhout’<br />

De Master Oak-collectie is niet meer te onderscheiden van echte eik.<br />

Tot twintig meer dieptestructuren in de Master Oak-collectie van Unilin Evola.<br />

Alle decoren van de UNILIN Evola collectie<br />

zijn perfecte onderhouds- en budgetvriendelijke<br />

alternatieven voor authentieke materialen<br />

zoals hout en beton. Welke uitvoering<br />

je ook kiest, elke afwerking is even slijt- en<br />

stootvast, onderhoudsvriendelijk, krasbestendig<br />

en bestand tegen licht en uv-stralen.<br />

Daardoor is deze robuuste collectie bijzonder<br />

duurzaam zowel in gebruik als bij de productie.<br />

Bij het ontwikkelen van spaanplaten van<br />

UNILIN worden geen bomen gekapt, de<br />

platen bestaan namelijk voor wel 90 procent<br />

post-consumer houtafval. Niet alleen een<br />

mooie, ook een duurzame keuze dus.<br />

Ontdek UNILIN Evola zelf<br />

met een handige Decor Kiezer<br />

Vond je online het meest geschikte plaatmateriaal,<br />

maar ben je benieuwd hoe dit er<br />

straks uitziet in jouw project? Met de Decor<br />

Kiezer krijg je een goed visueel voorbeeld<br />

van de toepassing van het materiaal. Zo<br />

zie je het potentiële eindresultaat van je<br />

interieurproject in een populaire uitvoering,<br />

zoals het maatwerk voor een keuken.<br />

UNILIN Master Oak op stock<br />

Bij Baars & Bloemhoff doen ze veel meer dan<br />

platen verkopen. Zij brengen een verhaal en<br />

zetten producten met een meerwaarde in de<br />

markt. Het unieke verhaal, de circulariteit van<br />

het materiaal en de natuur als inspiratiebron<br />

van de Master Oak-collectie passen dan ook<br />

perfect in de visie van Baars & Bloemhoff.<br />

Bij Baars & Bloemhoff vind je een brede<br />

selectie gemelamineerde spaanplaat, HPL<br />

en bijpassende kantenband. Hun enorme<br />

De Master Oak collectie van Unilin<br />

Evola garandeert eenheid in elk<br />

project. (Beeld: Wouter van der Sar)<br />

assortiment levert gegarandeerd inspiratie<br />

voor jouw project. Klanten hebben 24 op<br />

7 toegang tot de webshop waar meer<br />

dan 4.000 producten beschikbaar zijn en<br />

je hebt op elk ogenblik van de dag een<br />

overzicht op de realtime voorraad van Baars<br />

& Bloemhoff. Via de klantenzone krijg je<br />

ook inzage in de nettoprijzen, order- en<br />

factuurhistorie en alles wat je voor 17 uur<br />

bestelt, wordt de volgende werkdag al geleverd<br />

in jouw werkplaats. Baars & Bloemhoff<br />

is de ideale partner voor het aankopen van<br />

plaatmateriaal voor jouw project. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

35


Allée Hof ter Vleestdreef 3 - B-1070 Brussels - Belgium<br />

T: 00 32 2 558 15 50 - info@wood.be - www.wood.be


Leverancier met oog voor elk aspect<br />

in de schrijnwerkerij<br />

Met het grootste uit voorraad<br />

leverbare kantenassortiment in<br />

Europa is Ostermann een belangrijke<br />

speler op het vlak van kantenbanden<br />

en toebehoren. Het<br />

bedrijf uit Liedekerke staat niet<br />

stil en breidt dagelijks hun expertise<br />

verder uit. Met hun eigen reinigingsmiddel<br />

Redocol Teclinex<br />

One-For-All zetten ze de volgende<br />

stap naar een veilige, betrouwbare<br />

en ecologische afwerking<br />

van elk project.<br />

Tekst: Marlies Decavel Beeld: Ostermann<br />

Van kanten en lijmen tot schuiven, scharnieren<br />

en decoratieve ledverlichting, Ostermann<br />

heeft alles in huis. “We zien onszelf als<br />

totaalleverancier voor schrijnwerkers”, gaat<br />

Alain Van Der Kuylen, zaakvoerder van<br />

Ostermann, van start. “Onze hoofdfocus<br />

blijft kantenband en alles wat daarbij hoort:<br />

kanten, lijmen en reinigingsproducten. Dat<br />

is al lang niet meer onze enige corebusiness.<br />

Steeds meer zetten we in op elk aspect van<br />

een schrijnwerkerij.” Zo bouwde het bedrijf<br />

een duurzaam partnerschap op met Grass<br />

en Hettich voor confectie meubelbeslag.<br />

Daarnaast breiden ze hun aanbod en service<br />

steeds verder uit met onder andere design<br />

meubelverlichting en innovatieve wandbekleding<br />

en oppervlakken. <strong>Schrijnwerk</strong>ers kunnen<br />

zo gemakkelijk bij één leverancier terecht.<br />

Van vraag naar aanbod<br />

Door de inhouse expertise op al deze domeinen,<br />

speelt Ostermann gemakkelijk in op de<br />

wensen en noden van hun klanten. Steeds<br />

meer rijst vanuit werkplaatsen de vraag naar<br />

een ecologisch, veilig en efficiënt product<br />

voor het schoonmaken van machines, oppervlakken<br />

en materialen. “Wij voeren hier al<br />

jaren onderzoek naar”, vertelt Alain. “Enkele<br />

praktijkbezoeken leerden ons dat ateliers<br />

nog vol staan met talloze oude producten.<br />

Het gebruik daarvan is vaak gevaarlijk, ze zijn<br />

chemisch, ontvlambaar of zelfs giftig en niet<br />

Redocol Teclinex One-For-All, een reiniger voor alle toepassingen.<br />

‘BIJ REDOCOL TECLINEX ONE-FOR-ALL STAAN DE VEILIGHEID VAN<br />

DE WERKNEMER, DE BESCHERMING VAN HET MILIEU EN EEN<br />

UITSTEKENDE WERKING CENTRAAL’<br />

alle mensen kennen de correcte toepassing<br />

of bescherming waardoor er ongelukken<br />

gebeuren. Bedrijven hebben bovendien een<br />

grote kost om dit afval veilig op te slaan<br />

en te verwerken. Dat kon dus heel wat<br />

beter, vonden wij.” Om hier op in te spelen<br />

ontwikkelde Ostermann, door hun jarenlange<br />

expertise in kantenbanden en lijmen,<br />

een eigen duurzaam en gebruiksvriendelijk<br />

schoonmaakmiddel voor alle toepassingen:<br />

Redocol Teclinex One-For-All.<br />

Ecologisch, veilig en doeltreffend<br />

Redocol Teclinex One-For-All bestaat voor<br />

honderd procent uit natuurlijke grondstoffen<br />

en is volledig vrij van benzine, silicone,<br />

emulgatoren, aldehyden, aceton en water.<br />

De samenstelling voor dit middel is perfect<br />

gebalanceerd zonder risico op gevaarlijke<br />

chemische reacties of onverwachte schade<br />

aan het eindproduct. Daarnaast is Redocol<br />

Teclinex One-For-All perfect afgestemd op<br />

alle eigentijdse nulvoegtechnologieën en<br />

geschikt om zowel handmatig als machinaal<br />

te gebruiken, ongeacht welk merk of welke<br />

toepassing. De moderne compositie van dit<br />

reinigingsmiddel houdt spuitmondjes zuiver<br />

en werkt niet in op metalen. Met dit ene<br />

product, vervang je een resem andere in<br />

de kast. “We zijn uitgegaan van veiligheid<br />

en gebruiksgemak voor de werknemers. Zij<br />

zijn het die ermee aan de slag gaan”, vult<br />

Alain aan. “Ook de bescherming van het<br />

milieu en een uitstekende werking van het<br />

product waren essentieel bij de ontwikkeling.”<br />

Redocol Teclinex One-For-All voldoet<br />

met glans aan de gestelde normen voor<br />

arbeids- en gezondheidsbescherming. Deze<br />

reiniger voor alle toepassingen moet elke<br />

schrijnwerkerij in huis hebben. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

37


De trends voor <strong>2023</strong><br />

Kleur in het interieur<br />

De gustibus et coloribus non disputandum est. Over kleuren en<br />

smaken valt inderdaad niet te twisten. Niettemin schotelen de<br />

diverse verflabels ons ook voor <strong>2023</strong> weer een aantal trendkleuren<br />

voor, tinten die aansluiten bij de huidige tijdsgeest. Hiermee<br />

willen ze niet alleen de consument maar ook de professional op<br />

vlak van interieurinrichting en kleurgebruik inspireren. De nieuwe<br />

trendkeuren toegelicht.<br />

Tekst: Eva Goossens Beeld: AkzoNobel, PPG Coatings, Boss Paints en Colora, Farrow<br />

& Ball, Graham & Brown, Little Greene, Paint & Paper Library<br />

Paint & Paper Library: tint uit de nieuwe<br />

kleurenfamilie Sprig met self-priming finish.<br />

38 interieurbouwenschrijnwerk.be


Evolutie, geen revolutie. Als we even terugblikken<br />

op 2022 dan waren het vooral<br />

de groene, blauwe en zandtinten die het<br />

goed deden. Ook volgend jaar blijven deze<br />

kleuren prominent aanwezig. Groen domineert,<br />

aangevuld met kalmerend blauw en<br />

een palet aan aardse kleuren. De natuur<br />

inspireert. Daarnaast noteren we ook een<br />

opbeurend vleugje geel, terracotta en tinten<br />

die zich ergens situeren tussen rood en<br />

oranje. Aan inspiratie dus geen gebrek.<br />

Warme natuurtint<br />

Dat de natuur invloed heeft op ons welzijn<br />

is algemeen geweten. Vanuit dit opzicht<br />

pakt AkzoNobel, het moederbedrijf van<br />

Sikkens, Trimetal en Levis, uit met Wild<br />

Wonder als kleur van het jaar <strong>2023</strong>. Het is<br />

een korenkleurige natuurtint met warme<br />

Wild Wonder, de Sikkens trendkleur <strong>2023</strong> voorgesteld door AkzoNobel.<br />

‘DOOR HET 60-30-10-PRINCIPE<br />

TOE TE PASSEN ONTSTAAT<br />

EEN MOOI EVENWICHT’<br />

gloed. “De natuur bepaalt mee hoe we ons<br />

voelen en de voorbije jaren ook de trends”,<br />

klinkt het. “Het belang van duurzaamheid<br />

en ecologie, biophilic design, organische<br />

vormen, natuurlijke kleuren en materialen<br />

neemt alleen maar toe.” Ter aanvulling<br />

stelt AkzoNobel vier aanvullende kleurpaletten<br />

voor die Wild Wonder telkens op een<br />

andere manier tot zijn recht brengen: Lush<br />

met rustgevende bostinten, weidekleuren<br />

onder de noemer Buzz, Raw met aardse<br />

oogsttinten en tot slot de Flow-kleuren voor<br />

een gevoel van frisheid en evenwicht.<br />

Van groen tot blauw en terug<br />

PPG, moederbedrijf van Sigma Coatings en<br />

Histor, ziet in <strong>2023</strong> vooral heil in Vining Ivy,<br />

een best gedurfde blauwgroene tint. Donna<br />

Taylor, kleurexpert bij PPG: “Kiezen voor<br />

een diepe, intense kleur vindt niet iedereen<br />

makkelijk. Vaak is men bang dat het een<br />

ruimte klein maakt of dat het enorm overheerst.<br />

Een kleur op zich zal dit niet veroorzaken,<br />

je moet vooral goed kijken naar het<br />

gebruik van de kleur. Wil je meer kleur in een<br />

interieur of bedrijfsruimte, dan is een wand<br />

schilderen niet de enige optie. Doe eens iets<br />

met je deuren of ramen. Een wandkast kan<br />

ook een blikvanger worden. Op die manier<br />

kan kleur ook in kleine ruimtes veel doen,<br />

zonder de balans te verstoren.” Aanvullend<br />

worden met Serenity, Origin en Duality ook<br />

hier drie inspiratiepaletten gepresenteerd: van<br />

neutraal tot aards en van warm tot uitbundig.<br />

Door het 60-30-10-principe toe te passen<br />

– hoofdkleur, nuancekeur en accentkleur –<br />

ontstaat een mooi evenwicht tussen muren,<br />

vloer of meubels en accessoires. Boss Paint en<br />

Colora presenteren op hun beurt Entangled<br />

Green als trendkleur <strong>2023</strong>. Het is een subtiel<br />

vergrijsd muntgroen dat het evenwicht vindt<br />

tussen natuur en rust enerzijds en technologie<br />

en innovatie anderzijds.<br />

Hopper Head, de architectonische antracietkleur van Farrow & Ball.<br />

Britse charme<br />

Aanvullend kijken we ook naar de collecties<br />

en kleuren van enkele Britse huizen. Verf- en<br />

behangspecialist Farrow & Ball heeft recent<br />

elf nieuwe verftinten toegevoegd, de eerste<br />

update van het tijdloze palet met 132<br />

kleuren sinds 2<strong>01</strong>8. De nieuwe kleuren zijn<br />

geïnspireerd door momenten van vreugde,<br />

comfort en verkwikking. Ze variëren van<br />

gebruiksvriendelijke lichte kleurnuances<br />

tot dramatische en sfeervolle diepe tinten,<br />

waaronder het meer gewaagde Bamboozle<br />

rood en diepe Hopper Head antraciet.<br />

Graham & Brown doet wel mee aan de<br />

kleur van het jaar en stelt Alizarin voor, een<br />

diep en stemmig, maar verfrissend warm<br />

kastanjebruin. ❯<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

39


Deze tint is donker genoeg om kleur en<br />

diepte in een ruimte te brengen, maar tegelijkertijd<br />

is het ook opbeurend en inspirerend,<br />

als creatief alternatief voor grijs en beige.<br />

Samengestelde collecties<br />

Veel van deze Britse huizen hebben naast<br />

verf ook behang. Zo ook Little Greene dat<br />

met Forest een samengestelde collectie<br />

presenteert waarbij groen de toon zet. Dit<br />

ecologische label erkent mee het toenemend<br />

verlangen om onszelf met de natuur<br />

te omringen. Tot slot is er Paint & Paper<br />

Library, een Londens huis dat in september<br />

een nieuwe kleurenkaart presenteerde.<br />

Naast de upgrade van het kleurenpalet<br />

zijn er ook drie nieuwe families van zachte,<br />

gegradueerde Architectural Colours aan<br />

het assortiment toegevoegd. Binnen een<br />

kleurenfamilie bieden vijf tinten diverse<br />

sterktes van hetzelfde pigment, waarmee<br />

een harmonieus en goed afgestemd<br />

kleurenschema kan worden gevormd. De<br />

drie nieuwe kleurenfamilies omvatten het<br />

eerder neutrale Cashmere, het natuurlijke<br />

en zachte Sprig met discrete, groene ondertonen<br />

en de kleurenfamilie Powder met<br />

delicate tinten voorzien van warme, roze<br />

ondertonen. Bovendien heeft Paint & Paper<br />

Library de afwerkingen uit de Architects’-<br />

serie geherformuleerd met self-priming<br />

en multi-surface hechtingsformules. Geen<br />

aparte primer meer nodig. Deze slijtagebestendige<br />

en duurzame finishes kunnen<br />

rechtstreeks worden toegepast op verscheidene<br />

oppervlakken, zoals pleister- en stucwerk,<br />

houtwerk, metaal, glas, keramische<br />

tegels en uPVC, zowel binnen als buiten.<br />

Volgens Little Greene is groen de kleur voor het interieur.<br />

‘OOK VOLGEND JAAR BLIJFT<br />

GROEN PROMINENT AANWEZIG’<br />

Met effecten<br />

Ook hot: verf met originele effecten. Zo<br />

is er de Elements Collection van Pure &<br />

Original: sprankelende metallic varianten op<br />

de huidige kleurencollectie. Deze collectie<br />

omvat twee alternatieven met als basis de<br />

Classico Krijtverf en Traditional Paint High<br />

Gloss. De eerste combineert de ultramatte<br />

uitstraling van krijtverf met een parelmoereffect<br />

terwijl de tweede het hoogglanseffect<br />

extra laat schitteren. Verkrijgbaar in nagenoeg<br />

alle bestaande kleuren en in zeven speciaal<br />

ontwikkelde kleuren: Gold, Brass, Bronze,<br />

Rose Gold, Copper, Silver en Gunmetal. ■<br />

Entangled Green van Boss<br />

Paints & Colora.<br />

Pure & Original Bronze uit<br />

de Elements Collection.<br />

(Beeld: Judith Doppenberg-Huizedop)<br />

Vining Ivy, trendkleur voorgesteld door PPG van Sigma en Histor.<br />

40 interieurbouwenschrijnwerk.be


Perfectie vanaf de eerste zaagsnede met TSV 60 K, de nieuwe invalcirkelzaag met voorritsfunctie.<br />

Nieuwe invalcirkelzaag met voorritsfunctie<br />

SPLINTERVRIJ IN ÉÉN ENKELE ZAAGSNEDE<br />

Festool is sinds 1962 gekend voor zijn betrouwbare kwaliteit en absolute precisie. Deze traditie zet Festool<br />

verder met de nieuwe invalcirkelzaag met voorritsfunctie. Hiermee zaag je van bij de eerste zaagsnede aan<br />

beide zijden splintervrij met een zaagdiepte van 60 millimeter. De ingebouwde KickbackStop-technologie<br />

maakt bovendien een einde aan gevaarlijke terugslagen waardoor het letselrisico vermindert en je het werkstuk<br />

beschermt tegen beschadiging. Met de veelzijdige systeemaccessoires kan je op elk moment mobiel,<br />

nauwkeurig en perfect op maat werken.<br />

Tekst en beeld: Festool<br />

Festool geniet al vele jaren bekendheid door<br />

zijn handcirkelzagen: "In het begin van de<br />

jaren 60 brachten we als eerste fabrikant ter<br />

wereld de combinatie van handcirkelzaag en<br />

geleiderail op de markt, begin de jaren 80<br />

de eerste invalcirkelzaag. Zo legden we de<br />

lat bij het zagen steeds hoger met nieuwe<br />

modellen. Nu gaan we weer een stapje<br />

verder met onze nieuwe invalcirkelzaag TSV<br />

60 K die vanaf mei <strong>2023</strong> beschikbaar is",<br />

aldus Boris Seyfried, productmanager van<br />

de afdeling zagen bij Festool.<br />

Splintervrij zagen aan beide zijden<br />

De nieuwe invalcirkelzaag met voorritsfunctie<br />

vermijdt van bij de eerste zaagsnede<br />

versplintering aan beide zijden. Zo zijn de<br />

snijranden direct klaar voor verdere bewerking.<br />

"Deze uitvoering is ongezien op de<br />

42 interieurbouwenschrijnwerk.be


Door de fixering van de geleiderail met schroefklemmen en de<br />

zonder gereedschap verstelbare geleidebekken, loopt de TSV 60 K<br />

zonder speling op de geleiderail voor zeer nauwkeurige resultaten.<br />

De koolborstelloze EC-TEC-motor is vrijwel onderhoudsvrij,<br />

extreem krachtig en garandeert een constant hoog zaagvermogen.<br />

markt. We maakten de voorritseenheid<br />

met een spoor- en diepte-instelling die,<br />

in combinatie met het diamant voorritszaagblad,<br />

exacte instelmogelijkheden en<br />

perfecte zaagsnedekwaliteit garandeert.<br />

Zeer handig voor het efficiënt op maat<br />

zagen van platen in de hoogste kwaliteit",<br />

bevestigt Seyfried.<br />

Ook op de bouwplaats perfect<br />

op maat zagen<br />

De nieuwe TSV kan zelfs grote platen mobiel<br />

op het bouwterrein exact en splintervrij<br />

zagen. Dat is noodzakelijk, want precisie en<br />

details zijn in deze sector heel belangrijk.<br />

Net daarom kan deze nieuwe invalcirkelzaag<br />

van Festool ook op de geleiderail<br />

geplaatst worden. Door de bevestiging van<br />

de geleiderail met schroefklemmen en het<br />

zonder gereedschap in te stellen geleidebekken,<br />

loopt de TSV 60 K zonder speling.<br />

“Met onze veelzijdige systeemaccessoires<br />

ontstaan zaagsneden die net zo kwalitatief<br />

zijn als met een stationaire machine. In deze<br />

vorm was dit niet eerder mogelijk: mobiel<br />

en tegelijk precies en splintervrij zagen op<br />

maat”, vertelt Seyfried.<br />

Meer veiligheid tijdens het zagen<br />

dankzij de KickbackStop<br />

“Onze innovatieve KickbackStoptechnologie<br />

beschermt het werkstuk en<br />

minimaliseert het risico op letsels”, aldus<br />

Seyfried. "De KickbackStop garandeert dat<br />

het zaagblad en de motor bij een terugslag<br />

in een oogwenk stoppen. Na de activering<br />

van de KickbackStop is de zaag direct<br />

weer gebruiksklaar, zonder vervanging en<br />

zonder extra kosten.”<br />

‘We leggen de lat<br />

bij het zagen<br />

steeds hoger’<br />

met dubbele wijzer en fijninstelling. De<br />

koolborstelloze EC-TEC-motor maakt de<br />

zaag vrijwel onderhoudsvrij en ontzettend<br />

krachtig. De maximaal 6.800 toeren per<br />

minuut resulteren in ideale verspaning,<br />

moeiteloze voeding en een perfecte zaagsnedekwaliteit.<br />

De veelzijdigheid van het volledige accessoiresysteem<br />

van de TSV 60 K komt helemaal<br />

tot zijn recht door de mogelijkheid invalcirkelzaag<br />

met alle afkortrails te combineren.<br />

Zo worden herhaalbare, precieze en zuivere<br />

afkortzaagsneden kinderspel.<br />

Service zonder discussies<br />

De TSV 60 K geniet gedurende drie<br />

jaren van alle voordelen van de Garantie<br />

All-inclusive: gratis herstellingen, volledige<br />

garantie, vervangmachine bij diefstal en<br />

beschikbaarheid van originele reserveonderdelen<br />

gedurende tien jaar (zelfs als<br />

Festool ooit zou beslissen om de machine<br />

niet langer te produceren).<br />

De nieuwe invalcirkelzaag met voorritsfunctie<br />

TSV 60 K is vanaf mei <strong>2023</strong> in de<br />

vakhandel verkrijgbaar. ■<br />

Pure veelzijdigheid<br />

Festool dacht bij de ontwikkeling van de<br />

TSV 60 K aan alle details, zoals een eenvoudige<br />

FastFix-zaagbladwissel, een kijkvenster,<br />

toerentalregeling, exacte diepte-instelling<br />

De nieuwe voorritser-invalcirkelzaag TSV 60 K in de zaagvergelijking:<br />

1. Aan beide zijden splintervrije zaagsneden, direct klaar voor verdere bewerking.<br />

2. Invalcirkelzaag met splinterbescherming aan beide zijden:<br />

uitstekende zaagsnedekwaliteit, vrijwel splintervrij.<br />

3. Invalcirkelzaag zonder splinterbescherming: zichtbare splinters aan de snijranden.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

43


Het Brio-kwaliteitslabel, ook voor architecturaal keukendesign<br />

‘Customer delighting’<br />

als het ultieme doel<br />

Deze Frako-toonzaalkeuken combineert<br />

structuur- en hoogglanslak met notelaar<br />

fineer en accenten in blauwstaal.<br />

De Gaggenau-ovenuitrusting zet de<br />

puntjes op het exclusieve design.<br />

44 interieurbouwenschrijnwerk.be


Het gemeenschappelijke doel van zowel Brio Group, Frako als Gaggenau? De tevreden consument, ook<br />

deze die uit is op onderscheidend en individueel keuken- en interieurdesign. Uitmuntend vakmanschap en<br />

minutieus maatwerk maken nog steeds een groot verschil, vooral in dit high-end segment, net als die ontzorgende<br />

totaalservice. Het ultieme doel: ‘customer delighting’ waarbij men de terecht hoge verwachtingen<br />

van deze consument zelfs nog tracht te overtreffen. De juiste partners en een sterk netwerk zijn daarbij<br />

onmisbaar.<br />

Tekst: Eva Goossens Beeld: Frako – Gaggenau<br />

Frako is Brio-partner van het eerste uur. Brio<br />

Group groepeert succesvolle ondernemingen<br />

die staan voor kwaliteit, vakmanschap<br />

en een totaalaanpak in keuken- en interieurbouw.<br />

Daar is Frako, die het Briolabel voert,<br />

er beslist één van. Naast de aankoopvoordelen<br />

doet deze maatwerker next level ook<br />

een beroep op een waaier aan diensten,<br />

waaronder opleidingen, productpresentaties<br />

en netwerkevents. Ook de high-end keukentoestellen<br />

van Gaggenau, present in de<br />

Frako-toonzaal, worden via Brio voorgesteld<br />

en aangeboden. Drie gekende labels die<br />

elkaar versterken met het oog op de ‘delighted<br />

customer’, ook in het high-end segment.<br />

Exponentiële groei<br />

Het verhaal van Frako is er een van exponentiële<br />

en strategische groei. Opgericht<br />

zo’n 40 jaar geleden en geëvolueerd van<br />

een kleinschalige keukeninstallateur naar<br />

een maatwerkbedrijf met state of the art<br />

atelier dat zowel de b2c- als b2b-markt<br />

bedient. Anno <strong>2023</strong> zijn deze twee kanalen<br />

elk goed voor zo’n 50 procent van de activiteiten.<br />

Thomas Verschueren, Frako Business<br />

Developer: “Het vertrekpunt is nog vaak de<br />

keuken, maar vandaag ligt onze focus op<br />

totaalinrichting.” Dit alles heeft geleid tot<br />

een mooi groeitraject. Tijdens de coronajaren<br />

mocht Frako zelfs een groei optekenen<br />

van 30 procent. “Vandaag telt ons team<br />

een zeventigtal medewerkers en hebben<br />

we in totaal drie toonzalen in Weelde,<br />

Zoersel en Merelbeke”, aldus nog Thomas<br />

Verschueren. Frako staat zowel in voor<br />

ontwerp en productie als plaatsing en<br />

nazorg. Daarnaast werken ze voor externe<br />

architecten die een feilloze uitvoering<br />

wensen van hun ontwerp. In welke markt<br />

beweegt Frako zich? “We zijn er zowel<br />

voor de klant die kwaliteit wenst voor een<br />

‘ELKAAR VERSTERKEN<br />

MET HET OOG OP DE<br />

‘DELIGHTED CUSTOMER’, OOK<br />

IN HET HIGH-END SEGMENT’<br />

Professioneel geïnspireerde flexinductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie uit<br />

de 400-serie van Gaggenau, met zwarte bedieningsknoppen met verlichte ring.<br />

Naar wens uitbreidbaar, bijvoorbeeld met een Teppanyaki of grillplaat.<br />

beperkter budget als de high-end consument.<br />

Vooral dat laatste segment, met<br />

klanten die uit zijn op exclusief maatwerk,<br />

heeft de laatste jaren verder aan belang<br />

gewonnen.”<br />

Vakmanschap, design en<br />

technologie verzoend<br />

Dit brengt ons naadloos bij Gaggenau, present<br />

in de Frako-toonzaal en een van de geprefereerde<br />

merken in dit high-end segment.<br />

Waarmee maakt Gaggenau het verschil?<br />

Christel Heremans, Sales Director Gaggenau:<br />

“Elk Gaggenau-toestel is een uiting van echt<br />

vakmanschap, met de hand afgewerkt en<br />

enkel bestaande uit hoogwaardige materialen.<br />

Gaggenau gaat helemaal terug tot in<br />

1683 en aan de passie voor ‘het ambacht’ is<br />

in al bijna 340 jaar niets veranderd. Ook de<br />

iconische 90 centimeter brede ovens worden<br />

nog steeds manueel in elkaar gezet.”<br />

Dat wil uiteraard niet zeggen dat de toestellen<br />

niet mee zijn met de tijd, integendeel.<br />

Op technologisch vlak zijn het voorlopers,<br />

met het oog op professioneel kookcomfort.<br />

“Gaggenau wil de professionele keuken<br />

tot bij de consument thuis brengen. De<br />

toestellen zijn ontworpen om buitengewoon<br />

te presteren en gastronomisch te<br />

inspireren. Denk daarbij aan koelkasten met<br />

roestvrijstalen interieur, wijnklimaatkasten<br />

met professionele prestaties en eindeloos<br />

combineerbare kookplaten en afzuiging –<br />

met of zonder kader - voor een kookomgeving<br />

op maat.” Tot slot is er uiteraard<br />

het design: anders dan anders en exclusief.<br />

Elk detail telt. Heremans: “Net daarom<br />

zullen de massieve roestvijstalen knoppen,<br />

zowel de afneembare TwistPads als verticaal<br />

gemonteerde knoppen, ook in een zwarte<br />

uitvoering beschikbaar zijn.” Omdat alleen<br />

perfectie volstaat. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

45


Moa, de nieuwste steentextuur<br />

uit de update van decors<br />

binnen de Gama Duo-collectie.<br />

(Beeld: Coloradoestudio)<br />

Nieuwe decors, nieuwe texturen<br />

DE GLOEDNIEUWE DECORS KOMEN ERAAN!<br />

De Gama Duo-collectie gaat al even mee. Al jaren wordt er ongeveer elke twee jaar een nieuwe collectie<br />

uitgebracht. Deze bevat dan een flink aantal nieuwe decors met bijpassende texturen, geheel volgens de<br />

laatste trends. Dit jaar zal er ook een update van de collectie volgen: een aantal designs verdwijnt, sommige<br />

worden gecombineerd met de nieuwe texturen maar ook geheel nieuwe decors met nieuwe structuren<br />

worden toegevoegd.<br />

Tekst en beeld: Finsa BV<br />

tie zullen in één klap vier steendecors met<br />

deze afwerking worden toegevoegd.<br />

Geborsteld metaal als textuur<br />

Moon is een afwerking met een geborsteld<br />

metaaleffect, een mat oppervlak en een<br />

aangename touch. Een gloss benadrukt de<br />

Nieuwe steenstructuur, Moa<br />

Moa is een soft-touchstructuur. De homogene<br />

afwerking is mat en bootst een gebouchardeerd<br />

steeneffect na. Dit past natuurlijk<br />

perfect bij de meest uitlopende decors, zoals<br />

effen kleuren, beton, kalksteen, graniet,<br />

terrazzo’s en zo meer. Aan de nieuwe collecdieptes<br />

en creëert echt de sensatie van een<br />

geschuurd oppervlak. Naast de bestaande<br />

metaaldecors, die eerder een standaard<br />

structuur hadden, zijn er ook twee nieuwe<br />

metalen toegevoegd. Met deze goudkleurige<br />

en donkergrijze luxe uitziende decors kunnen<br />

prachtig chique meubels worden gemaakt.<br />

46 interieurbouwenschrijnwerk.be


‘AAN DE NIEUWE COLLECTIE ZULLEN<br />

IN ÉÉN KLAP VIER STEENDECORS<br />

MET DEZE AFWERKING WORDEN<br />

TOEGEVOEGD’<br />

Ari, de nieuwe textieltextuur<br />

Naast Moa en Moon is Ari een textuur die<br />

wordt toegevoegd. Het is een mooie toevoeging<br />

aan de opties voor de zacht ogende<br />

textieldesigns uit de collectie. Natuurlijk was<br />

er al de Nude, de leertextuur en Textil, die aan<br />

geweven stof doet denken. Ari combineert de<br />

beste eigenschappen van deze twee en voegt<br />

echt een voelbare beleving toe aan het decor.<br />

Ari is geïnspireerd op natuurlijke vezels en met<br />

name op hun lichtheid en onvolkomenheden.<br />

De afgebeelde draden en het matte voorkomen<br />

benadrukken het handgemaakte karakter van<br />

het textielontwerp.<br />

Met de online Visualizer kan men alle decoratieve materialen<br />

zelf combineren in een eigen gekozen setting.<br />

De decors Canvas Greige, Crudo en Pardo<br />

genieten alle drie van deze nieuwe afwerking.<br />

Eerder waren deze al te ontdekken op Material<br />

District, waar vooral Canvas Pardo menig<br />

bezoekershart sneller deed kloppen. Deze favoriet<br />

is ook zeker een decor die grote kans maakt<br />

om in de voorraadcollectie van Finsa’s Premium<br />

Partners te komen.<br />

Beschikbaarheid Superpan Decor<br />

De Gama Duo-collectie is via Finsa’s Premium<br />

Partners Baars & Bloemhoff en Maiburg in<br />

Nederland en via Cras in België leverbaar.<br />

Iedere partner heeft zijn eigen gekozen selectie<br />

op voorraad. Gama Duo-decoren zijn standaard<br />

op Finsa’s unieke Superpan te verkrijgen, maar<br />

zijn ook zeker op andere dragers mogelijk.<br />

Denk hierbij aan door-en-door gekleurd of<br />

vochtwerend mdf en de compacte houtvezelplaat<br />

Compac Plus.<br />

De twee nieuwe metaaldecors Champán Metalizado en Titanio Tambo<br />

met Moon-structuur geven de ruimte een luxe uitstraling.<br />

Superpan is hier voor iedereen de eerste keuze.<br />

Deze draagt de beste eigenschappen van zowel<br />

spaanplaat als mdf. Ook niet geheel onbelangrijk<br />

is dat alle Superpan-platen met de decors<br />

het het cradle-to-cradle Silver certificaat dragen.<br />

En… het is volledig recyclebaar.<br />

Superpan is dus een exclusief door Finsa<br />

geproduceerde dragerplaat die bestaat uit HDF<br />

toplagen en een kern van spaanplaat, waardoor<br />

Superpan de voordelen van beide bezit. Door de<br />

uitstekende fysisch-mechanische eigenschappen<br />

is de plaat onder andere perfect machinaal<br />

te bewerken, heeft het een uitstekende<br />

oppervlakte afwerking en heeft het een hoge<br />

weerstand tegen impact. ■<br />

Ari doet denken aan lichte geweven stof met een erg natuurlijke look. De nieuwe<br />

collectie bevat drie nieuwe decors met deze afwerking. (Beeld: Coloradoestudio)<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

47


Teugelloze tegeltrends<br />

Zich onderscheiden op vlak van gepersonaliseerd badkamerdesign? Dat<br />

kan meer dan ooit met keramische tegels, zowel voor vloer als wand.<br />

Naast het eerder tijdloos en trendoverschrijdend aanbod noteren we ook<br />

heel wat nieuwigheden die getuigen van een flinke dosis lef. Wie durft?<br />

Tekst Eva Goossens<br />

Karaktervolle I Cocci Siciliani, nieuw bij Cermica Fioranese, hier in de kleur Grigio.<br />

48 interieurbouwenschrijnwerk.be


De natuur als inspiratiebron voor de nieuwe Florim Nature Mood-collectie.<br />

Wat meteen opvalt: de formaten! Kleinere<br />

tegels zijn weer helemaal hot. Daar staat<br />

tegenover dat ook XXL tegels het uiteraard<br />

goed doen. Daarnaast blijft natuursteen<br />

verder inspireren, soms ingetogen, maar<br />

bij momenten ook bijzonder uitgesproken.<br />

Warme tinten zijn sowieso populair. De<br />

badkamer anno <strong>2023</strong> wint aan gezelligheid<br />

en karakter, zoveel is zeker.<br />

Expressief in keramiek<br />

Mag het een beetje meer zijn? Ga dan voluit<br />

voor keramiek met hoog wauw-gehalte<br />

en een exclusieve look. De natuursteen<br />

fungeert hier nog steeds als inspiratiebron,<br />

maar wel met een meer gedurfde insteek.<br />

Een voorbeeld hiervan is Heritage Luxe van<br />

Florim, een collectie waarin het weelderige<br />

verleden – denk aan marmeren paleizen<br />

– en eigentijdse luxe samenkomen. Een<br />

levendige adering en gevarieerd kleurenpalet<br />

zetten de toon. Hetzelfde geldt trouwens<br />

voor de nieuwe eigentijdse collectie Nature<br />

Mood, met op marmer maar eveneens op<br />

‘De badkamer wint<br />

aan gezelligheid<br />

en karakter, met<br />

bijzondere tegels en<br />

oppervlakken<br />

in keramiek’<br />

hout geïnspireerde keramische oppervlakken.<br />

Verkrijgbaar in diverse finishes, diktes<br />

en extra grote formaten tot 120 op 280<br />

centimeter en een dikte van 6 millimeter die<br />

zich uitermate lenen voor het bekleden van<br />

verticale oppervlakken, uiteraard ook in de<br />

badkamer en doucheruimte.<br />

Ceppo en aanverwanten<br />

Ook erg in trek: keramische tegels gebaseerd<br />

op natuursteen met daarin markante<br />

gesteentefragmenten. Denk daarbij aan<br />

een Breccia of Ceppo, een steen waar<br />

grote kiezelstenen als gesteentefragmenten<br />

in verwerkt zitten. Een opmerkelijke<br />

nieuwkomer in ‘ceppo stonelook’ is de<br />

collectie I Cocci Siciliani van Fioranese<br />

Ceramica, geïnspireerd op een Siciliaanse<br />

zandsteen die kiezels, stenen en keien<br />

bevat. Ook Ceramiche Coem heeft met<br />

Sassiepietre een fraaie nieuwe keramische<br />

tegel die aansluiting vindt bij deze trend.<br />

Verkrijgbaar in vijf natuurlijke tinten met<br />

dynamische lichtspelingen en veel diepte.<br />

Onder de zes beschikbare formaten voor<br />

het interieur noteren we ook hier weer<br />

extra grote ‘Wide Gres’ platen van 120 op<br />

280 centimeter en een dikte van 6 millimeter,<br />

ideaal voor de bekleding van wanden<br />

met een minimum aan voegen.<br />

Trendy travertin<br />

Materialen, texturen en kleuren met<br />

warme uitstraling doen het goed in het<br />

interieur. ❯<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

49


Proloc van werkplaats tot oplevering.<br />

Proloc blijft het assortiment uitbreiden.....<br />

Met poetspapier, reinigers, werkhandschoenen,<br />

dekens ed. Alles onder 1 dak te bestellen, van<br />

werkplaats tot oplevering.<br />

Nu nog sneller zoeken op onze webshop<br />

www.proloc.nl met de aangepaste zoekfunctie.<br />

T +31 (0)492 - 510404<br />

E info@proloc.nl<br />

I www.proloc.nl


Dit verklaart meteen ook de onmiskenbare<br />

terugkeer van travertin, dit in allerhande<br />

toepassingen. De beigekleurige kalksteen<br />

met warm cachet, voorzien van gelaagde<br />

en net iets grovere structuur dan marmer,<br />

heeft zijn ‘klassieke stempel’ helemaal van<br />

zich afgeschud. Travertin is trendy! Dit heeft<br />

geleid tot diverse keramische alternatieven<br />

voor deze natuursteen. Uiteraard vinden<br />

ook die hun weg naar de badkamer. Onder<br />

meer Supergres heeft met Astrum een volledige<br />

tegellijn, zowel voor binnen maar ook<br />

buiten, geïnspireerd op travertin. Zo ook<br />

Refin dat recent uitpakte met de lijn Prestigio<br />

Travertino, dit met keuze uit drie kleurnuances:<br />

Beige, Pure White en Grey. Het<br />

assortiment, met tegels van 9 millimeter dik<br />

in diverse formaten, wordt aangevuld met<br />

twee mozaïeken onder de naam Mosaico<br />

T-Mix. Deze lenen zich tot grafische patronen<br />

die het stijlvolle totaalplaatje vervolledigen<br />

en extra persoonlijk maken.<br />

Durf te combineren<br />

Geen fan van keramiek met stonelook?<br />

Uiteraard zijn er nog tal van andere mogelijkheden.<br />

Zo is er het aanbod aan kleinere<br />

tegels die zich lenen tot creatief en bij<br />

momenten bijzonder kleurrijk badkamerdesign.<br />

Ze worden steeds vaker verticaal<br />

toegepast, met een eigentijds resultaat.<br />

Het eigenzinnige 41zero42 pakt uit met<br />

Kappa, tegels van 5 op 20 centimeter in<br />

twaalf levendige en glanzende kleuren.<br />

De reeks wordt aangevuld met de ultraslanke<br />

Matita-‘potloodtegel’ en de 3D-tegel<br />

Raw met een korrelige, matwitte textuur.<br />

‘Durf te combineren’ is hier het motto.<br />

Sassiepietre van Ceramiche Coem in de kleur Beige op de vloer en de lichtste<br />

tint Bianco tegen de wand met XXL tegels van 120 op 280 centimeter.<br />

Onder de categorie slank en elegant valt<br />

ook de spiksplinternieuwe Stick-tegel van<br />

Terrantinta, een nieuwe interpretatie van de<br />

kitkat mozaïek met keuze uit maar liefst 27<br />

verschillende matte en glanzende kleuren.<br />

Verkrijgbaar op matten van 29 op 30 centimeter<br />

waarmee je ook gebogen wanden<br />

makkelijk kan bekleden.<br />

Bijzonder vormen en oppervlakken<br />

Sommige tegels onderscheiden zich niet<br />

alleen door hun kleur en formaat, maar<br />

ook door de vorm. Zo is er WOW met<br />

Aquarelle, tegels van 7,5 op 30 centimeter<br />

in zes glanzende kleuren die het licht op een<br />

speelse manier weerkaatsen. Deze tegel is<br />

zowel verkrijgbaar met rechte als afgeronde<br />

hoeken, wat fraaie combinaties toelaat. Nog<br />

meer eindeloze combinaties en vooral ook<br />

bijzonder design bij het Italiaanse Mutina<br />

dat de Belgische architect en ontwerper<br />

Vincent Van Duysen onder de arm nam.<br />

Het resultaat is Kosei, een reeks matte en<br />

tactiele keramische tegels geïnspireerd door<br />

lavagesteente zoals obsidiaan en vulkanisch<br />

glas. Verkrijgbaar in vijf kleuren en<br />

acht formaten waaronder ook een Chevron<br />

tegel, dit in een dikte van 10 millimeter.<br />

Geschikt voor de vloer in de badkamer<br />

maar uiteraard ook elders in huis waar deze<br />

tegel een architecturale meerwaarde kan<br />

betekenen. ■<br />

Kleuren troef met Kappa van 41zero42.<br />

Het uitgesproken marmerdecor van Heritage Luxe Aqua, gespot bij Florim.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

51


Unieke expertise is gegroeid naar wereldreferentie<br />

ALLE STADIA VAN DE INNOVATIETRAJECTEN<br />

KRIJGEN VOLOP AANDACHT<br />

BEAL International, opgericht in 1974, is een Belgisch familiebedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerp,<br />

de productie en de distributie van innoverende producten voor de bouw- en decoratiesector.<br />

Tekst en beeld: BEAL International<br />

Onder het gamma producten ontworpen door BEAL International,<br />

zijn het vooral de MORTEX ® bekledingen type beton cire en<br />

zelfs Tadelakt, het BEALSTONE ® systeem, een nieuwe generatie<br />

Terrazzo, en de CAPILASIL ® waterdichtingsoplossingen die het<br />

bedrijf beroemd hebben gemaakt. Met meer dan 45 jaar ervaring<br />

heeft BEAL International dan ook een unieke expertise ontwikkeld<br />

en zich gevestigd als een wereldreferentie voor multi-oppervlak<br />

‘beton cire’ en terrazzobekledingen.<br />

Uitmuntendheid<br />

De oprichters en teams van BEAL International delen een voorliefde<br />

voor het streven naar uitmuntendheid. Om het hoogste kwaliteitsniveau<br />

voor de eigen producten te garanderen, heeft het bedrijf<br />

aandacht voor alle stadia in de innovatietrajecten: het ontwerp,<br />

de productie, de distributie, de opleiding van ambachtslieden en<br />

natuurlijk ook deskundig advies nadat de verkoop is beklonken.<br />

Betonlook bekleding<br />

MORTEX ® ‘betonlook’ is de bekleding bij uitstek voor wie techniciteit,<br />

originaliteit, persoonlijkheid en esthetiek wenst te combineren.<br />

Deze wordt zowel om zijn technische kwaliteiten als om zijn<br />

decoratieve voordelen gebruikt en biedt binnen- en buitenhuisarchitectuurprojecten<br />

een mineraal uitzicht die aan ‘betonlook’ of zelfs<br />

‘Tadelakt’ doet denken.<br />

'De opleiders zijn<br />

gepassioneerde,<br />

hooggekwalificeerde<br />

en ervaren vakmannen'<br />

Beal international - Fernelmont (Belgium).<br />

52 interieurbouwenschrijnwerk.be


TECTUS®<br />

HET KOMPLEET VERDEKTE<br />

SCHARNIERENSYSTEEM<br />

Mortex ® - © Andrieux Leny - Applicator:<br />

Stephanie Parutto & André Delagarde.<br />

Met zijn dunheid en ondoordringbaarheid past de MORTEX ® bekleding<br />

minerale micro-mortel zich aan alle vormen en oppervlakken<br />

aan voor een unieke uitstraling van douches, vloeren, zwembaden,<br />

trappen en meubels. Zowel binnen als buiten brengt MORTEX ® ,<br />

gladgestreken betonlook de meest creatieve ideeën tot leven. Het<br />

resulteert in een uniek betoneffect, neutraal of gekleurd, zowel<br />

horizontaal als verticaal toepasbaar. Maar ook binnen en buiten,<br />

zowel technisch als decoratief. Bovendien bedekt MORTEX ® gemakkelijk<br />

bestaande tegels, zelfs bij vloerverwarming. Alles is mogelijk.<br />

Creativiteit<br />

Kleuren, tinten, vormen, texturen, effecten… De neutrale basis<br />

die in de massa kan worden gepigmenteerd en de verschillende<br />

toepassingsmethodes maken de MORTEX ® bekleding onbeperkt<br />

in kleuren -en renderingsmogelijkheden voor badkamers, vloeren,<br />

woonkamers en exterieurs. Iedereen krijgt het gedroomde resultaat.<br />

Daarnaast is MORTEX ® een van de essentiële materialen voor<br />

bouw- of renovatieprojecten die deel uitmaken van een ecologisch<br />

verantwoorde en duurzame aanpak. Deze is gemaakt in België en<br />

samengesteld uit 95 procent natuurlijke ingrediënten, afkomstig<br />

uit Europa. De formule is neutraal en kan door de vakman direct<br />

ter plaatse worden gepigmenteerd, wat een ecologischer transport<br />

mogelijk maakt en productafval voorkomt.<br />

Milieuvriendelijk<br />

BEALSTONE ® is een eigentijds en verbeterd alternatief voor terrazzo<br />

dat scheurvrij, dun en gemakkelijk te installeren is. Het is geproduceerd<br />

uit 97 procent natuurlijke ingrediënten en recyclagebevorderend<br />

door het gebruik van lokale aggregaten. Dit minerale product<br />

is een volledig milieuvriendelijke en aanpasbare oplossing die<br />

ongeëvenaarde stijl biedt aan decoratie- of renovatieprojecten. Met<br />

zijn uitzonderlijke eigenschappen en hoge technische prestaties laat<br />

BEALSTONE ® ruimte voor creativiteit bij het ontwerpen of renoveren<br />

van interieurs, van de meest trendy tot de meest klassieke. Met het<br />

BEALSTONE ® systeem bouw of renoveer je unieke ruimtes. ❯<br />

Voor hoogwaardige woonkamer- en objekt -<br />

deuren voor zowel stomp als opdek concepten.<br />

TECTUS®<br />

〉 belastbaar vanaf 60 – 300 kg<br />

〉 voor stompe- en opdekdeuren<br />

〉 comfortabele 3D verstelling<br />

〉 model varianten voor<br />

speciaal gebruik<br />

www.simonswerk.nl<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

SIM_Anz-<strong>2023</strong>_Tectus-Motiv3_NL_halb_95x267_RZ.indd 1 06.<strong>01</strong>.23 10:12<br />

53


Opleidingen worden in verschillende talen gegeven in het opleidingscentrum<br />

in België, bij de partnerdistributeurs in Nederland<br />

en eigenlijk verder over de hele wereld. Ze combineren theorie en<br />

praktijk en worden op verschillende niveaus aangeboden (initiatie<br />

en specialisatie). Deze cursussen zijn niet verplicht. Een plaatser<br />

kan namelijk al zeer bekwaam zijn zonder deze trainingen te<br />

hebben bijgewoond.<br />

MORTEX ® Opleiding<br />

Leer meer over de toepassingstechnieken van MORTEX ® -bekleding<br />

of scherp je vaardigheden aan met de specialisatiecursussen. De<br />

introductiecursus is een voorwaarde voor het volgen van de<br />

gespecialiseerde cursussen.<br />

BEALSTONE ® opleiding<br />

Als je als vakman met het BEALSTONE ® -systeem wil leren werken,<br />

dan zijn er de algemene introductiecursus van één dag en de<br />

specialisatiecursus van drie dagen.<br />

BEALSTONE ® . (Beeld: Kevin Thiry)<br />

Persoonlijkheid<br />

Terwijl originele terrazzo uit Italië gemaakt is van natuursteenfragmenten<br />

en marmer, gaat de BEALSTONE ® terrazzo-oplossing een<br />

stap verder. Deze biedt de mogelijkheid om verschillende materialen<br />

te kiezen voor de samenstelling ervan. Kwarts, metaal, marmer,<br />

terracotta, edelstenen, glas, schelpen, kiezels, spiegelsnippers,<br />

kleine kiezelsteentjes, kiezelzuurkorrels, gerecycleerde materialen…<br />

Je kiest het gewenste aggregaat, je verbeelding is de enige limiet.<br />

Dat geldt ook voor de kleur. Het BEALSTONE ® -poeder kan in een<br />

oneindig aantal kleuren worden voorbereid. De enige ‘moeilijkheid’<br />

is een kleur te kiezen uit dit oneindige palet. Met zoveel<br />

aanpassingsmogelijkheden, weinig technische beperkingen en een<br />

gegarandeerd verbluffend resultaat, is BEALSTONE ® de voor de<br />

hand liggende keuze voor wie houdt van schoonheid en een<br />

praktisch gevoel voor wat mogelijk is. Architecten, decorateurs en<br />

particulieren kunnen eindelijk ruimtes tot leven brengen zoals zij ze<br />

gedroomd hebben: zonder grenzen.<br />

Opleiding voor vakmannen<br />

Werk je al als vakman in de bouw-, renovatie- en decoratiesector<br />

en wil je nieuwe materialen leren kennen of je vaardigheden<br />

verbeteren? Onze opleidingen zijn voor jou, het hele jaar door,<br />

overdag en op weekdagen.<br />

In de E-Live opleidingen volg je live training, gegeven door onze<br />

expert. Met de E-Learning opleidingen kan elke belangstellende<br />

vooraf bepalen wanneer het inplannen uitkomt. Deze digitale<br />

opleidingen combineren, net als de opleidingen in ons opleidingscentrum,<br />

theorie en praktijk. Voor elke cursus ontvangt de<br />

cursist een doos met al het nodige gereedschap om de praktische<br />

oefeningen uit te voeren.<br />

Alle opleidingen in het Nederlands en Frans voor het jaar <strong>2023</strong> vind<br />

je op de website. ■<br />

Esthetiek en techniek om ruimtes te renoveren<br />

Het BEALSTONE ® -product is ideaal voor het creëren van moderne,<br />

naadloze ruimtes met een sterke terrazzostijl. De dikte kan aan elke<br />

plaats worden aangepast, van 2 millimeter tot enkele centimeters.<br />

Het kan ter plaatse worden gegoten of in de werkplaats worden<br />

geprefabriceerd. Daarna is het bruikbaar voor de bekleding van<br />

wanden, vloeren en meubilair, zowel binnen als buiten. Het<br />

respecteert de bestaande functionele verbindingen. In elke kamer<br />

past BEALSTONE ® perfect bij het omringende decor, of het nu<br />

hedendaags is of antiek. In combinatie met andere materialen –<br />

hout, metaal, staal enzovoort – komt de pracht ervan nog meer tot<br />

uiting. Het BEALSTONE ® -product kan worden gebruikt om oude<br />

terrazzobekledingen, met name uit de art-decoperiode, in vrijwel<br />

identieke staat te herstellen.<br />

Opleidingen<br />

Er zijn specifieke opleidingen voor de verschillende productreeksen.<br />

De opleiders zijn gepassioneerde, hooggekwalificeerde en ervaren<br />

vakmannen. Zij delen de bedrijfsfilosofie en de technieken die nodig<br />

zijn om de juiste oplossingen in te kunnen zetten.<br />

Mooie producten en opleidingen voor de optimale verwerking.<br />

Shooting: The ImageFactory. (Beeld: C.LINKENS/TIF)<br />

54 interieurbouwenschrijnwerk.be


CLICK & FIX<br />

MEER<br />

OPBRENGST<br />

X-TRA<br />

ELASTISCH<br />

ENERGIEZUINIG<br />

LUCHTDICHT<br />

THERMISCHE<br />

ISOLATIE<br />

AKOESTISCHE<br />

ISOLATIE<br />

LAGE<br />

ONTVLAMBAARHEID<br />

ALLE<br />

SEIZOENEN<br />

BATIBOUW 5428<br />

INSTALLPRO 8150<br />

000642-ADVERT


Gunther Keysers is gespecialiseerd in maatwerk voor keukens, interieurs, kantoren en<br />

dressings. Ook binnendeuren worden naar wens van de klant gemaakt.<br />

HOU STEEDS HET OVERZICHT OP DE VOORRAAD<br />

Wie efficiënt wil werken, moet een overzichtelijke opslag van materialen voorzien. Bij de interieurbouwer<br />

gaat dat om plaatmateriaal, maar ook om kleinere onderdelen, zoals scharnieren, schroeven en zo meer. Bij<br />

maatwerkbedrijf Keysers in Brecht halen ze niet enkel het plaatmateriaal automatisch uit het magazijn, maar<br />

investeerden ze ook in een Hänel Lean-Lift voor de stockage van de kleine materialen. Via dit plateauliftsysteem,<br />

geleverd en gemonteerd door DDD Technics, ligt alles op één centrale locatie en houden ze steeds<br />

een correct zicht op de voorraad. Nooit meer tijd verliezen door langdurig zoeken naar de juiste onderdelen.<br />

Tekst: Johan Debaere Beeld: DDD Technics<br />

Gunther Keysers startte eind 1996 een<br />

eenmanszaak met de focus op binnenschrijnwerk.<br />

Met succes, want algauw<br />

moest hij een eerste medewerker in dienst<br />

nemen. “Om de zaak verder te kunnen<br />

uitbouwen, kochten we een industriepand<br />

in de buurt. We bouwden hier een volledig<br />

nieuw pand met atelier en toonzaal op. We<br />

investeerden ook sterk in het machinepark<br />

met onder meer een formaatzaag, een<br />

kantenaanlijmmachine, een CNC-machine,<br />

een opdeelzaag, een nesting systeem en<br />

een volledig automatisch platenmagazijn”,<br />

vertelt de zaakvoerder. “Vandaag richten<br />

we ons op keukens en badkamermeubilair,<br />

interieur- en kantoorinrichting, dressings, …<br />

Alles volledig op maat. Ook binnendeuren<br />

worden in het eigen atelier naar wens<br />

van de klant gemaakt: mdf, fineer, HPL,<br />

massief en nog veel meer. Intussen telt de<br />

firma naast mezelf en mijn vrouw nog acht<br />

medewerkers in vaste dienst.”<br />

Opslag van kleine materialen<br />

In het atelier van een houtverwerker worden<br />

veel materialen gebruikt. Dat gaat vooral<br />

om platen, maar ook om kleine elementen,<br />

‘WE KUNNEN ALLES<br />

OVERZICHTELIJK EN OP EEN<br />

BEPERKTE RUIMTE OPSLAAN’<br />

zoals scharnieren, grepen, sloten, schroeven,<br />

bouten, moeren, draadstangen, bits, boren,<br />

frezen en nog veel meer. “Vroeger werden<br />

die artikelen in een kast gelegd. Maar<br />

was de kast vol, dan werden ze weer op<br />

een andere plaats gestockeerd. Uiteindelijk<br />

lagen ze overal in het atelier en de wagens<br />

verspreid, waardoor het soms lang duurde<br />

om ze terug te vinden. Niemand wist ook<br />

wat er juist beschikbaar was. Dat kostte<br />

veel tijd en geld”, gaat Gunther Keysers<br />

verder. “Om dat te voorkomen, gingen we<br />

op zoek naar een adequate oplossing voor<br />

de overzichtelijke opslag en groepering van<br />

al die kleinere onderdelen en materialen.<br />

Toen we in 2021 op vraag van een machineleverancier<br />

de beurs Prowood bezochten,<br />

56 interieurbouwenschrijnwerk.be


maakten we kennis met de mensen van<br />

DDD Technics en hun magazijnsystemen.”<br />

Geautomatiseerd plateauliftsysteem<br />

“Eigenlijk hadden ze interesse in een paternostersysteem,<br />

maar nadat ik naar hun<br />

behoeften en wensen geluisterd had, stelde<br />

ik hen een geautomatiseerd plateauliftsysteem<br />

voor", geeft Chris Cherretté, technisch<br />

commercieel afgevaardigde bij DDD Technics,<br />

aan. “We leverden en plaatsten een Hänel<br />

Lean-Lift van 2.460 millimeter breed, 825<br />

millimeter diep en 5.000 millimeter hoog.<br />

Dit magazijn omvat 40 plateaus, elk met<br />

een maximaal gewicht van 400 kilogram,<br />

die afhankelijk van de materialen ingedeeld<br />

zijn. Via de innovatieve sturing met intuïtieve<br />

touchscreen worden de plateaus met schroeven,<br />

cleaners, verlichting, siliconen en andere<br />

kleine materialen binnen enkele seconden<br />

automatisch naar de werkopening gebracht.”<br />

Het magazijn omvat 40 plateaus en wordt bediend via een intuïtieve touchscreen.<br />

De artikelen worden binnen enkele seconden naar de werkopening gebracht.<br />

Door deze investering kunnen de medewerkers<br />

bij Keysers snel en efficiënt alle componenten<br />

opvragen en weten ze ook precies<br />

wat er op voorraad is. “We moeten nooit<br />

meer zoeken naar de kleine materialen en<br />

sparen bovendien veel magazijnruimte uit<br />

omdat alles zorgvuldig in deze compacte<br />

toren in de hoogte gestapeld wordt”, sluit<br />

Gunther Keysers af. “In een volgende fase<br />

zal de bediening niet alleen aan het magazijn<br />

zelf, maar ook vanuit het kantoor<br />

kunnen gebeuren.” ■<br />

DDD Technics leverde en plaatste<br />

een Hänel Lean-Lift ® van 2.460<br />

millimeter breed, 825 millimeter<br />

diep en 5.000 millimeter hoog.<br />

Keysers beschikt over een uitgebreid en up-to-date machinepark.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

57


Zorgt u voor een straf resultaat?<br />

Zien wij toe op een strakke levertijd.<br />

In de namiddag besteld, de volgende werkdag uw klus afgerond.<br />

Baars & Bloemhofff, voor 17.00u besteld, de volgende werkdag geleverd.<br />

Alle voordelen voor de vakman,<br />

nu ook in Vlaanderen:<br />

Vlot (online) bestellen<br />

Sterke service, persoonlijk advies<br />

Ruim 4000 hoogwaardige (plaat)materialen op stock<br />

Geleverd op een adres naar keuze<br />

Voor 17.00 uur besteld, de volgende werkdag geleverd<br />

Scan de QR-code, word klant en<br />

geniet direct van de voordelen


Kwaliteitsvolle producten, kwaliteitsvol advies<br />

Bij Robaco in Sint-Eloois-Vijve staan de deuren open voor elke professional<br />

die met massief hout of plaatmateriaal aan de slag gaat. Van<br />

meubelmakers tot keuken- en badkamerproducenten, van winkelinrichters<br />

tot platenhandelaars. Robaco streeft naar een hechte relatie met al<br />

haar klanten, zodat zij zich op hun business kunnen concentreren.<br />

Tekst en beeld: Robaco<br />

Robaco bezit een divers assortiment in<br />

verschillende productgroepen: lijmen,<br />

kantenbanden, snijgereedschappen, drevels,<br />

cleaners, schuurmiddelen, … Over al deze<br />

producten en machines kan je correct,<br />

technisch advies verwachten over een<br />

optimaal gebruik en verbruik, en over de<br />

beste afwerking voor elk project. Met hun<br />

eigen slijpservice voor snijgereedschappen is<br />

Robaco een unieke speler op de markt, die<br />

elke machine voor houtbewerkingsateliers<br />

inhouse uitrust of herstelt.<br />

sing. Zo werd de collectie van Pfleiderer<br />

onlangs grondig hernieuwd. Ook Kaindl,<br />

Egger en Inn zijn vaste waarden in de<br />

Robaco-collectie.<br />

Gloednieuw in het ruime aanbod van<br />

Robaco is het lijmassortiment van Rakoll®<br />

4933. Met deze lijmen wil Robaco een stap<br />

verder gaan in duurzaamheid door haar<br />

klanten de zekerheid te bieden van sterke,<br />

betrouwbare lijmen die bovendien bijdragen<br />

aan het verlagen van schadelijke emissies.<br />

De lijmen van Rakoll ® 4933 zijn allemaal<br />

formaldehydevrij, maar blijven de sterkste<br />

binding behouden. Zo waarborgen ze de<br />

strengste normen voor paneelclassificatie.<br />

De geringe afgifte van vluchtige organische<br />

stoffen, een lagere machinecorrosie, betere<br />

productstabilisatie, hoge beginsterkte en<br />

snelle uitharding garanderen een betere<br />

De lijmen van Rakoll ® 4933 zijn<br />

allemaal formaldehydevrij, maar blijven<br />

de sterkste binding behouden.<br />

Officiële verdeler<br />

Voor het enorme aanbod aan kantenband<br />

is Robaco officiële verdeler van Surteco<br />

(Dölken). Daarnaast vind je nog andere<br />

grote leveranciers en producenten terug in<br />

hun aanbod. Ook voor alle gekende platenmerken<br />

heeft Robaco een passende oploskwaliteit<br />

van het eindproduct en dragen bij<br />

aan een hoger welzijn op de werkvloer. ■<br />

Robaco is en blijft gekend voor zijn enorme kantenbandassortiment.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

59


Systeem voor glazen binnenwanden uitgebreid met hoek- en eindprofiel<br />

INTERIEUR VERDELEN ZONDER LICHTVERLIES<br />

Glazen binnenwanden zijn ‘hot’ maar worden pas echt praktisch als je er alle kanten mee uit kan: horizontaal,<br />

verticaal, met welke glasdikte ook, met of zonder geïntegeerde glazen deur. Sinds kort zijn ook een<br />

hoekprofiel en een eindprofiel beschikbaar, wat nog meer mogelijkheden biedt om ruimtes op te delen<br />

zonder aan visibiliteit in te boeten.<br />

Tekst en beeld: Arlu<br />

Het divina-gamma werd uitgebreid met een zeer slank hoek (38 mm) en een eindprofiel (35 mm). (Beeld: Atelier Claar)<br />

Hoeken en zijkanten<br />

Het divina-gamma werd uitgebreid met een zeer slank hoek (38<br />

mm) en een eindprofiel (35 mm). Met het hoekprofiel kan je twee<br />

divina-wanden loodrecht koppelen en zo hoeken of zelfs volledige<br />

kamers maken. Het eindprofiel werkt dan weer mooi een zijkant<br />

af als je die vrij laat staan. Bij beiden wordt hetzelfde intuïtieve<br />

‘turn ’n click’-systeem gebruikt als voor de standaard profielen,<br />

en dat voor de verschillende glasdiktes. De hoek- en eindstaander<br />

zijn 5 millimeter horizontaal en verticaal regelbaar, net als de<br />

standaard divina-wandprofielen.<br />

Functionaliteit en esthetiek<br />

Met het divina-systeem hou je alle opties open om een interieur<br />

op te delen zonder dat je daarbij aan licht moet inboeten. Dankzij<br />

het basisprofiel en de speciaal ontwikkelde regelblokjes kan de<br />

positie van de wand zowel horizontaal als verticaal 5 millimeter<br />

60 interieurbouwenschrijnwerk.be


DIVINA<br />

Het minimalistisch aluminium kader<br />

voor steellook wanden en deuren<br />

De mogelijkheid om een kamerhoge deur tot 2.800 millimeter<br />

te integreren, voorzien van onzichtbaar geïntegreerde<br />

3D regelbare tyo-scharnieren, maakt dat het strakke<br />

design van de profielen niet onderbroken wordt.<br />

‘Een primeur in de markt<br />

van wanden en deuren<br />

in steellook’<br />

aangepast worden. Het innovatieve ‘turn ‘n click’-systeem bevestigt<br />

verschillende glasdiktes (6 tot 10 mm voor gehard en 33,1 tot 55,2<br />

mm voor gelaagd glas) zonder deze in de profielen te moeten<br />

lijmen. Dat maakt (de)montage extra gemakkelijk, zonder risico op<br />

glasbreuk. Met glaspanelen tot 2,8 meter hoog en 1,5 meter breed<br />

resulteert dit zowel in residentiële als in commerciële toepassingen<br />

zoals restaurants en kantoren in een industriële maar minimalistische<br />

uitstraling.<br />

Scharnieren en sloten<br />

Divina gaat verder dan de bestaande oplossingen op het vlak van<br />

glazen binnenwanden. De mogelijkheid om een kamerhoge deur<br />

tot 2.800 millimeter te integreren, voorzien van onzichtbaar geïntegreerde<br />

3D regelbare tyo-scharnieren, maakt dat het strakke design<br />

van de profielen niet onderbroken wordt. Een primeur in de markt<br />

van wanden en deuren in steellook. Meer zelfs: ook het argenta<br />

magnotica pro-magneetslot is onzichtbaar in het profiel verwerkt.<br />

Het maakt een vergrendelingsmechanisme overbodig en blijft zelfs<br />

bij een openstaande deur onzichtbaar. Een voegafdichting tussen<br />

de deur en de wand zorgt bovendien voor een betere akoestische<br />

demping en isoleert ook beter.<br />

Red Dot Product Award<br />

Divina werd bekroond met een Red Dot Product Award. De jury<br />

was vooral onder de indruk van de meerwaarde van dit scheidingswandsysteem<br />

om ruimtes makkelijk, snel en kwalitatief op te delen<br />

en tegelijk toch naadloos met elkaar te verbinden. ■<br />

ARLU nv<br />

Ter Vlucht 2<br />

8850 Ardooie - Belgium<br />

+32 (0)51 27 05 00<br />

info@arlu.be<br />

WWW.ARLU.BE<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

61<br />

Binnenwerk-95x267-divina_0322.indd 1 28/03/2022 08:41


“De sfeer en de stijl van de keuken hangen af van de keuze van het werkblad”<br />

WELK WERKBLAD IS HET JUISTE?<br />

Dat een keukenwerkblad een belangrijk onderdeel in de keuken is, is al lang geen geheim meer. En dat een<br />

keukenwerkblad in verschillende materialen, diktes en kleuren kan komen, is eigenlijk een evidentie. Even<br />

evident is het feit dat de consument die zijn nieuwe keuken komt kiezen die zaken eigenlijk niet weet. Een<br />

duidelijke communicatie over de voor- en nadelen en de specifieke eigenschappen van elk materiaal is dus<br />

nodig. Het plaatje moet kloppen.<br />

Tekst Tom Rampelbergh Beeld eggo, Franke, Jetstone, Poggenpohl<br />

Hoogwaardig, hygiënisch, robuust en duurzaam. Roestvrij staal leent zich uitstekend voor tijdloze keukendesigns. (Beeld: Franke)<br />

Welk keukenwerkblad is de beste keuze? Een<br />

dooddoener van een vraag want probeer<br />

hier maar eens een gepast antwoord op te<br />

geven. En toch is het aan jou als keukenspecialist<br />

om dat te doen. Een keukenwerkblad<br />

is een van de belangrijkste elementen in de<br />

keuken, het is het ‘toestel’ met de grootste<br />

oppervlakte en daarom ook hetgeen dat het<br />

meest te verduren krijgt. Sta samen met de<br />

consument aan de andere kant van de tafel<br />

uitgebreid stil bij de verwachtingen van het<br />

werkblad en spring zeker niet overhaast naar<br />

een welbepaald materiaal. Eigenschappen<br />

als onderhoudsvriendelijk, hygiënisch en<br />

duurzaam zullen waarschijnlijk de populaire<br />

antwoorden zijn bij de vraag wat zij van<br />

hun werkblad verwachten. Maar dat lijstje<br />

mogelijkheden blijft natuurlijk lang. Zijn<br />

62 interieurbouwenschrijnwerk.be


dus te bekijken tijdens elk gesprek: welk<br />

materiaal, welke vorm, welke hoogte, ...?<br />

Afrondingen<br />

Een werkblad wordt steeds op maat<br />

gemaakt. Het cliché is namelijk een waarheid<br />

als een koe. Elke woning is anders dus<br />

ook elke keuken is anders en daarbovenop<br />

zijn ook de mensen die er wonen anders<br />

dan de buren. Dat maakt elke keuken zo<br />

uniek en daarom is het van levensbelang<br />

om gepaste aandacht te schenken aan<br />

het werkblad, net als aan de spoelbak, de<br />

keukenkraan en alle toestellen uiteraard.<br />

We zien vandaag toch een voorzichtig opkomen<br />

van de afgeronde keukeneilanden. Na<br />

de ronde sofa’s, tapijten, tafels en dergelijke<br />

vertaalt zich dit nu dus ook in de keuken.<br />

Vlak is saai geworden en we willen meer<br />

leven in de keuken. Handige ‘bijkomstigheid’<br />

is bovendien de extra veiligheid die<br />

de afgeronde hoeken opleveren wanneer er<br />

(kleinere) kinderen in huis en dus ook in de<br />

keuken rondlopen.<br />

De eigenschappen van composiet, de look van natuursteen. (Beeld: Jetstone)<br />

‘Een werkblad is<br />

de eyecatcher van<br />

de keuken’<br />

Hoger lager<br />

De hoogte van het werkblad is van ergonomisch<br />

belang. Je zal maar aan een werkblad<br />

staan en vaststellen dat het eigenlijk een<br />

beetje hoger had moeten staan om ideaal<br />

te zijn. Er is uiteraard een standaardhoogte<br />

maar daar kan naar wens van afgeweken<br />

worden. Beste scenario is natuurlijk de proef<br />

op de som nemen en enkele handelingen<br />

uitvoeren aan een werkblad. De traditionele<br />

handelingen die veelvuldig gedaan worden<br />

bij het bereiden van de maaltijd, zoals snijden<br />

van groenten en het roeren in potten<br />

en pannen. Pas dan weet je welke hoogte<br />

voor je klant echt werkt.<br />

Een esthetische lijn doortrekken vanuit de woonkamer naar de keuken of omgekeerd,<br />

het kan dankzij de veelvoud aan mogelijke materialen en kleuren. (Beeld: eggo)<br />

Veel mogelijke materialen<br />

Waar elke klant zich aan verwacht, is de<br />

keuze van materiaal en kleur van het werkblad.<br />

Per slot van rekening is dat hetgeen<br />

elke bezoeker thuis zal zien, zeker nu de<br />

keuken en de woonkamer versmelten tot één<br />

geheel en de keuken het middelpunt van de<br />

woning is geworden. Door corona zijn we<br />

misschien wel geëvolueerd naar het willen<br />

‘verstoppen’ van de toestellen maar dat kan<br />

natuurlijk niet met een werkblad. ❯<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

63


Met de verschillende materialen, afwerkingen en diktes krijgen de keukenontwerpers en -fabrikanten enorme creatieve vrijheid.<br />

De sfeer en de stijl van de keuken hangen<br />

af van de keuze van het werkblad. Er<br />

moeten dus meer dan enkel de functionele<br />

eigenschappen worden bekeken. Qua materialen<br />

weten we natuurlijk allemaal wat de<br />

meest gangbare (of meest genoemde) zijn:<br />

natuursteen (graniet, blauwe hardsteen,<br />

marmer,…), composiet, keramiek, Dekton,<br />

inox… Maar ook werkbladen uit glas, hout<br />

of beton zijn mogelijk. Deze laatste is in<br />

allerlei soorten en maten leverbaar en uiteraard<br />

niet beperkt tot de keuken alleen.<br />

Garage, badkamer of hobbykamer, ook<br />

hier zijn werkbladen van beton mogelijk.<br />

Een betonnen werkblad heeft als voordelen<br />

dat het blad robuust is en bestendig tegen<br />

krassen, warmte, druk en vuil. Beton is<br />

hard, glad, slijtvast en bestand tegen hitte<br />

en belasting. Gepolierd beton is bovendien<br />

minder gevoelig voor vlekken en makkelijker<br />

te reinigen. ■<br />

64 interieurbouwenschrijnwerk.be


NIEUWE KRONOSPAN COLLECTIE<br />

KANTEN DIRECT LEVERBAAR<br />

KANTEN<br />

EYE-CATCHERS EN ZACHT MATTE UNIKLEUREN<br />

Tegelij k met het verschij nen van de nieuwe Kronodesign Global Collection 3.0 leveren wij de passende kanten in meer<br />

dan 200 kleuren en decoren direct uit onze voorraad. Zij maken indruk met matte hout-, steen- en textieldecoren en<br />

unikleuren in zachte trendkleuren.<br />

SERVICE, VEELVOUD EN TEMPO - DAT IS OSTERMANN.<br />

Meer informatie op<br />

www.ostermann.eu via het zoekbegrip<br />

#KronodesignGlobal<br />

www.ostermann.eu<br />

3<br />

Italiaanse topmerken<br />

onder één dak bij Finterio<br />

Vliegveld 45 | B-8560 Wevelgem | info@finterio.com | www.finterio.be | T +32 56 370 335


WTCB HEET VOORTAAN BUILDWISE<br />

Na een bestaan van meer dan zestig jaar heeft het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het<br />

Bouwbedrijf (WTCB) zijn naam veranderd in Buildwise. De nieuwe naam is de exponent van een uitgebreide<br />

transformatie van onderzoekscentrum tot innovatiecentrum, dat zijn innovatievermogen wil versterken<br />

door samenwerkingen en een transdisciplinaire aanpak te stimuleren.<br />

Tekst Koen Mortelmans Beeld Buildwise, BOVAArchitects<br />

Het WTCB werd in 1959 opgericht om het<br />

toegepast onderzoek in de Belgische bouwsector<br />

te bevorderen en zo zijn concurrentievermogen<br />

te verhogen. De bedrijven<br />

in de sector zijn dan ook sterk betrokken<br />

bij de werking ervan. Vergelijkbare centra<br />

zijn toen opgericht voor onder meer de<br />

wegenbouw en de textielindustrie. Het<br />

WTCB is vooral bekend via de Technische<br />

Voorlichtingen voor de correcte uitvoering<br />

van bouwwerken, maar er is nog veel meer.<br />

"Buildwise is in de eerste plaats een vooruitstrevend<br />

centrum. Met sterke ambities voor<br />

2025 rond de drie hoofdthema's ‘Metier’,<br />

‘Green Deal’ en ‘Bouw 4.0’ sluit de nieuwe<br />

strategie aan bij de wensen en noden<br />

van zijn leden en andere bouwprofessionals",<br />

vertelt voorzitter Johan Willemen.<br />

"Buildwise wil zijn rol als forum voor interactie<br />

en verbinding tussen de verschillende<br />

spelers in de bouwsector versterken. Onze<br />

280 medewerkers vertalen hun kennis en<br />

expertise naar concrete en innovatieve<br />

oplossingen op het terrein."<br />

In het Belgische en Europese landschap heeft<br />

de nieuwe naam het enorme voordeel dat hij<br />

niet alleen bondig, maar ook eenduidig klinkt<br />

voor gebruikers met verschillende moedertalen.<br />

De oude, lange namen klonken erg<br />

divers in het Nederlands, Frans en Engels.<br />

Innovatieve technieken stimuleren<br />

"Buildwise wordt de inspirerende gids die<br />

de modernisering van de sector en de<br />

introductie van innovatieve technieken zal<br />

stimuleren voor meer duurzaamheid en<br />

efficiëntie", aldus Willemen. "De aannemers<br />

staan centraal in deze ambitie, met<br />

aan de bron kennisontwikkeling via de<br />

onderzoeksactiviteiten en de verschillende<br />

Met het oog op een hoge levensduur en het hightech karakter van het gebouw is er qua<br />

gevelbekleding voor een semireflecterende rvs beplating geopteerd.<br />

66 interieurbouwenschrijnwerk.be


toonaangevende projecten. De activiteiten<br />

sluiten nauw aan bij de huidige en toekomstige<br />

behoeften op het terrein door de<br />

wisselwerking met de bouwondernemingen<br />

zelf, die deel uitmaken van de bestuursorganen<br />

en de technische comités van Buildwise.<br />

Deze activiteiten zijn gericht op thema’s<br />

zoals energetische renovatie en transitie,<br />

circulariteit, waterbeheer, digitalisering,<br />

industrialisering en logistiek."<br />

Transformatie ondersteunen<br />

"Vandaag heeft de sector nood aan een<br />

onderzoeks- en innovatiepartner die de soms<br />

radicale transformatie van de bouwberoepen<br />

en -processen ondersteunt. Momenteel<br />

gaan we door een periode die zowel stimulerend<br />

als complex is. Stimulerend omdat<br />

we midden in een boeiende digitale en<br />

industriële transformatie zitten. Dit stelt ons<br />

in staat om het imago van de sector te updaten,<br />

jongeren aan te trekken en concrete<br />

oplossingen aan te reiken voor de huidige<br />

maatschappelijke uitdagingen. Maar het zijn<br />

ook complexe tijden, omdat de ene na de<br />

andere beproeving de organisatie of financiering<br />

van onze activiteiten bemoeilijkt. We<br />

moeten ambitieus zijn en durf tonen om<br />

de touwtjes van onze toekomst stevig in<br />

handen te houden. Buildwise begeleidt ons<br />

in het collectieve engagement om innovatie<br />

te ondersteunen en aan te moedigen."<br />

Willemen wees er ook op dat in 2022<br />

(tot begin november) al 30 procent meer<br />

Directeur-generaal Olivier Vandooren (links) en voorzitter<br />

Johan Willemen. (Beeld: Stefaan van Hul)<br />

aannemers een beroep deden op de kennis<br />

van Buildwise dan in 2021. 19.000 extra<br />

bedrijven konden al genieten van een<br />

gepersonaliseerde dienstverlening. "In <strong>2023</strong><br />

zullen we op dezelfde manier nog eens<br />

28.000 nieuwe bedrijven kunnen helpen."<br />

Groene renovatie<br />

Naast de naamsverandering verhuist<br />

Buildwise naar een nieuw, duurzaam gerenoveerd<br />

pand dat aan de strengste energienormen<br />

voldoet. Het gebouw vormt een<br />

proeftuin voor nieuwe technologieën en<br />

een inspiratiebron voor bouwprofessionals.<br />

Het omvat ook een Experience Center, waar<br />

de professional zich kan laten inspireren<br />

door nieuwe technologieën.<br />

Om een nieuwe, centrale polyvalente ruimte<br />

te realiseren, werd de bestaande patio<br />

overdekt. Dit atrium fungeert als demonstratieruimte<br />

voor nieuwe technologieën<br />

en als katalysator voor een kruisbestuiving<br />

tussen de verschillende bouwdisciplines. De<br />

groene gevel is geconcipieerd als verticaal<br />

toegankelijk labo en uitgerust met loopbruggen,<br />

die onderhoud, monitoring en<br />

onderzoeksactiviteiten vergemakkelijken. ■<br />

Zichtbare stalen structuren,<br />

automatisch openende<br />

raamelementen, aerodynamische<br />

windschermen enzovoort beogen<br />

een dynamische beleving.<br />

Het gevelsysteem is ontworpen als een onafhankelijke stalen<br />

structurele laag die de bestaande betonstructuur niet verticaal belast<br />

met het nieuwe gewicht van de modulaire minituinen.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

67


Werkspoorkathedraal Utrecht is van 8 tot en met 10 maart opnieuw het decor van MaterialDistrict. (Beeld: Ilco Kemmere)<br />

Een goed overzicht van alle nieuwste trends<br />

MaterialDistrict Utrecht kondigt de<br />

zestiende editie aan<br />

MaterialDistrict Utrecht, de beurs bij uitstek over de nieuwste trends op het gebied van materiaalinnovatie<br />

voor architectuur en interieur, kondigt zijn zestiende editie aan, die plaatsvindt van 8 tot en met 10 maart<br />

<strong>2023</strong> in Werkspoorkathedraal Utrecht. Tijdens het evenement, met als thema ‘Meet the Innovators’, zullen<br />

125 exposanten hun nieuwste producten en materialen presenteren, is er een materiaaltentoonstelling met<br />

250 samples te bewonderen en een lezingenprogramma met 50 sprekers bij te wonen.<br />

Tekst en beeld: Materia Exhibitions<br />

ste duurzame materialen", zegt Jeroen van<br />

Oostveen, organisator van het evenement.<br />

“Ons doel is om meer bewustwording te<br />

creëren over het belang van het gebruik<br />

Als toonaangevend platform voor materiaalinnovaties<br />

voor het ruimtelijk domein, is<br />

MaterialDistrict er op gericht om bezoekers<br />

de mogelijkheid te bieden nieuwe materialen<br />

en producten te zien en aan te raken,<br />

leveranciers te ontmoeten en meer te weten<br />

te komen over de nieuwste design- en<br />

duurzaamheidstrends. Het evenement is<br />

niet te missen voor architecten en interieurontwerpers<br />

die op zoek zijn naar nieuwe<br />

materiaaloplossingen voor hun volgende<br />

projecten. “We zijn enthousiast om het<br />

evenement weer in Utrecht te organiseren<br />

en de ontwerpbranche de kans te bieden<br />

om alles te weten te komen over de nieuwvan<br />

duurzame materialen in de gebouwde<br />

omgeving en om architecten, ontwerpers<br />

en bouwers te inspireren om duurzamere<br />

keuzes te maken.”<br />

‘VAN DUURZAME EN BIOLOGISCH<br />

AFBREEKBARE MATERIALEN<br />

TOT HIGHTECH MATERIALEN<br />

DIE ZICH KUNNEN AANPASSEN<br />

AAN HUN OMGEVING’<br />

68 interieurbouwenschrijnwerk.be


Met 250 materiaalsamples geeft deze tentoonstelling een overzicht van de nieuwste duurzame<br />

materialen die momenteel op de markt verkrijgbaar zijn. (Beeld: Ilco Kemmere)<br />

Materialenexpo<br />

Nu de vraag naar duurzame en innovatieve<br />

materialen in de bouwsector snel groeit,<br />

ziet de branche een golf van nieuwe en<br />

opwindende materialen met unieke eigenschappen<br />

en ontwerpmogelijkheden. Met<br />

250 materiaalsamples geeft deze tentoonstelling<br />

een overzicht van de nieuwste<br />

duurzame materialen die momenteel op<br />

de markt verkrijgbaar zijn. De tentoonstelling<br />

toont een scala aan materialen,<br />

waaronder 3D-printfilament gemaakt van<br />

gerecyclede visnetten, tegels gemaakt van<br />

glas uit e-waste, wandtegels geproduceerd<br />

uit mycelium (het wortelsysteem van<br />

paddenstoelen) en plaatmateriaal uit de<br />

invasieve Japanse duizendknoop.<br />

Sprekersprogramma<br />

MaterialDistrict Utrecht staat verder bekend<br />

om haar spraakmakende lezingenprogramma,<br />

waarin gerenommeerde (inter)<br />

nationale architecten, wetenschappers,<br />

ontwerpers en andere experts de laatste<br />

ontwikkelingen op materiaalgebied delen<br />

met het publiek. Ook dit jaar zijn er simultaan<br />

twee theaterprogramma’s waarin een<br />

line-up van 50 sprekers hun kennis en<br />

ervaring met de bezoeker delen.<br />

Het lezingenprogramma omvat dit jaar<br />

presentaties van experts uit de branche over<br />

een reeks van onderwerpen, waaronder<br />

de nieuwste trends op het gebied van<br />

materiaalinnovatie, duurzaam bouwen en<br />

de toekomst van architectuur en interieurontwerp.<br />

De line-up van dit jaar varieert<br />

van bekende ontwerpers, waaronder Rob<br />

van Lith (New Horizon), Marjanne Cuypers<br />

(BlueBlocks), Wessel van Beerendonk (Studio<br />

Rap) en Simone Post (Studio Simone Post)<br />

tot tal van jonge ontwerpers en start-ups.<br />

Exposanten<br />

Het evenement biedt de bezoeker de uitgelezen<br />

kans om de juiste leveranciers voor hun<br />

volgende projecten te vinden, met exposanten<br />

die een scala aan innovatieve materialen<br />

presenteren en die het potentieel hebben<br />

om een ​revolutie teweeg te brengen in de<br />

manier waarop we in Nederland ontwerpen<br />

en bouwen. Van duurzame en biologisch<br />

afbreekbare materialen tot hightech materialen<br />

die zich kunnen aanpassen aan hun<br />

omgeving: er is dit jaar voor ieder wat wils.<br />

Enkele van de exposanten van dit jaar zijn Huis<br />

Veendam, Interface, Planq, Leoxx, The Good<br />

Plastic Company, Vescom, Holland Composites,<br />

Arcelor Mittal, Finsa en vele anderen.<br />

Bezoeken<br />

De zestiende editie van MaterialDistrict<br />

Utrecht vindt plaats van 8 tot en met<br />

10 maart <strong>2023</strong> in Werkspoorkathedraal<br />

in Utrecht. Met 5.000 verwachte bezoekers,<br />

125 exposanten en 5.800 vierkante<br />

meter expositieruimte staat het top materialenevent<br />

voor (interieur)architecten en<br />

R&D-professionals geheel in het teken<br />

van materiaalinnovaties voor het ruimtelijk<br />

domein: Architectuur, Interieur, Tuin- &<br />

Landschapsarchitectuur, Leisure, Exhibition<br />

& Setbouw en Meubel- & <strong>Interieurbouw</strong>.<br />

Ga voor meer informatie over Material-<br />

District Utrecht en voor tickets naar<br />

utrecht.materialdistrict.nl. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

69


Een groenere toekomst binnen handbereik<br />

Van 17 tot en met 22 april <strong>2023</strong> vindt BAU, ’s werelds meest baanbrekende vakbeurs voor architectuur, materialen<br />

en systemen, plaats in München. Na vier jaar afwezigheid wordt het voor bezoekers en exposanten<br />

eindelijk weer mogelijk elkaar persoonlijk te ontmoeten en om zo samen de nieuwste trends en ontwikkelingen<br />

te ontdekken.<br />

Tekst: Marlies Decavel Beeld: BAU<br />

Energie-efficiënte bouwpraktijken en duurzame technieken vormen een rode draad<br />

door alle aspecten van BAU en het ondersteunende programma.<br />

Bouwen is een dynamisch proces. Daarom focust BAU op onderwerpen<br />

die de industrie vormen en in beweging brengen. Zo is<br />

klimaatverandering een belangrijke uitdaging voor de bouwsector.<br />

Energie-efficiënte bouwpraktijken en duurzame technieken vormen<br />

dan ook een rode draad door alle aspecten van de beurs en het<br />

ondersteunende programma.<br />

Toekomstgericht bouwen<br />

Herbruikbare grondstoffen spelen een sleutelrol in de bouwpraktijken<br />

van de toekomst. Tijdens BAU <strong>2023</strong> presenteren bedrijven<br />

oplossingen en bespreken experts verschillende aspecten en uitdagingen<br />

over deze ecologische ontwikkelingen. Ook bezoekers<br />

worden betrokken in de zoektocht naar duurzame bouwpraktijken.<br />

70 interieurbouwenschrijnwerk.be


au-muenchen.com/tickets<br />

‘BAU biedt bezoekers de kans om hun CO 2<br />

-voetafdruk<br />

te compenseren op de beurs’<br />

Iedereen kan namelijk zijn steentje bijdragen aan de bescherming<br />

van het klimaat. Daarom biedt BAU bezoekers de mogelijkheid<br />

om hun CO 2<br />

-voetafdruk op de beurs te compenseren. Door een<br />

compensatiebedrag te betalen voor het gemiddelde CO 2<br />

-verbruik,<br />

investeert BAU in twee hoogwaardige myclimate carbon offset<br />

projecten, Gold Standard en Plan Vivo, die voldoen aan de hoogste<br />

duurzaamheidsnormen. Naast een vermindering van broeikasgassen<br />

leveren deze projecten ook een positieve bijdrage aan duurzame<br />

ontwikkeling op lokaal en regionaal niveau.<br />

Tijdens de editie van <strong>2023</strong> wil BAU zich bovendien nog meer richten<br />

op de toekomst. Daarom zijn aan de zestien hallen nog twee nieuw<br />

expositieruimtes toegevoegd. Zo krijgt modulair bouwen extra<br />

aandacht in het atrium, met een speciale dorpachtige tentoonstellingsruimte.<br />

In de Innovation Hub draait alles dan weer rond<br />

grondstoffen en recycling, urban mining, modulair bouwen en<br />

innovatieve bouwprocessen om het belang van klimaatbewust en<br />

grondstofbesparend bouwen te benadrukken. Zo bewandelen we<br />

samen de weg naar een groenere toekomst. ■<br />

BAU presenteert onder meer een gigantische<br />

collectie aan materialen en systemen.<br />

Secure<br />

your ticket now:<br />

Tel. +49 89 949-11308 · info@bau-muenchen.com<br />

Naamloos-31 BAU23_Anzeige_Master_CTA-URL+QR_210x148_E-AV.indd 1 1 22-11-2022 15.09.22 15:28<br />

15:31<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

71


Vertrouw<br />

op hout<br />

Opleiding, HR-advies of begeleiding nodig?<br />

Vragen over veiligheid en welzijn in de houtsector?<br />

WOODWIZE is je ideale aanspreekpunt.


Met nieuwe branding en tal van innovaties<br />

naar BAU in München<br />

Met 162 vierkante meter aan<br />

standruimte en een centrale locatie<br />

is Lamett helemaal klaar<br />

voor de BAU-beurs in München.<br />

Ook de timing is ideaal: begin<br />

maart lanceert Lamett een nieuwe<br />

houtcatalogus en dito corporate<br />

branding. Samen met enkele<br />

belangrijke innovaties bieden<br />

deze nieuwigheden voldoende<br />

voer voor een geanimeerde<br />

beursdeelname.<br />

Tekst: Stephanie Demasure Beeld: Lamett<br />

De stand zal uit drie zones bestaan, elk met<br />

de focus op een specifieke productgroep.<br />

Zo staat binnen het Parquetvinyl vooral<br />

de nieuwste Nakuru-collectie in de kijker,<br />

met een sterke akoestische performantie<br />

als extra troef. “Vroeger was een goede<br />

geluidsisolatie iets voor hotels, bioscopen of<br />

theaters. Vandaag spenderen we vaak veel<br />

meer tijd in onze eigen woonomgeving,<br />

zowel voor werk als privé, en willen we<br />

daar echte rust ervaren. Daar speelt een<br />

goede akoestiek een aanzienlijke rol in”,<br />

zegt Pieter-Jan Dendooven, CSO bij Lamett.<br />

Tijdens BAU zal je allerhande nieuwe parketcollecties kunnen ontdekken, waaronder<br />

een uitbreiding van zes Carcassonne deep color tinten, na bewerking met reactiebeits.<br />

Nakuru is de enige SPC-vloer in de markt<br />

met een enkele productopbouw van 7,5<br />

millimeter die voldoet aan een transmissie<br />

geluidsreductie van 21 dB ∆Lw (mid<br />

en hoge tonen) en die tegelijk de 10 dB<br />

∆Llin-norm haalt (lage tonen). Bovendien<br />

garandeert Lamett een reflectiegeluidreductie<br />

van maar liefst 81 procent.<br />

Pieter-Jan: “Op onze stand zullen we een<br />

experience corner voorzien omdat enkele<br />

eenvoudige testen de unieke eigenschappen<br />

van die vloer onmiddellijk aantonen.<br />

Seeing is believing... in dit geval 'hearing<br />

is believing'.”<br />

Binnen het Parquetvinyl staat de nieuwste Nakuru-collectie in de kijker, met<br />

een sterke akoestische performantie als extra troef. (Beeld: KAAT PYPE)<br />

Nog meer nieuwe vloeren<br />

Nog een Lamett-innovatie: Wood & Stone,<br />

een eik fineervloer met SPC-drager. Die<br />

combineert een echte houten toplaag van<br />

1 millimeter met een eenvoudig te plaatsen<br />

clickvloer van 7 millimeter, ideaal voor<br />

renovatie en waterbestendig. De rustieke<br />

fineer toplaag met matte vernis en zichtbare<br />

knopen resulteert in een authentieke look.<br />

En uiteraard kan ook het parket van Lamett<br />

niet ontbreken. Tijdens BAU zal je allerhande<br />

nieuwe parketcollecties kunnen<br />

ontdekken, waaronder een uitbreiding<br />

van zes Carcassonne deep color tinten, na<br />

bewerking met reactiebeits. ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

73


​Hoe duurzaam<br />

zijn gevels in<br />

gerecycleerd<br />

aluminium?<br />

In de hedendaagse queeste naar een circulaire bouwpraktijk<br />

wordt steeds meer geopteerd voor gevels in<br />

gerecycleerd aluminium. Een uitstekende zaak, maar<br />

hoe kan je als ontwerper weten of het gerecycleerd<br />

aluminium dat je voorschrijft in het verleden effectief<br />

gebruikt is in producten en dat het niet om hergebruikt<br />

productieafval gaat? En is dat überhaupt belangrijk? De<br />

bijbehorende terminologie is essentieel, zo blijkt. Want<br />

daarin zitten subtiele, maar significante verschillen.<br />

Tekst: Liesbeth Verhulst, Sapa Beeld: Pixabay<br />

De ene gevel in gerecycleerd aluminium is de andere niet. Hoe duurzaam<br />

hij werkelijk is, hangt af van de fracties post- en pre-consumer schroot.<br />

74<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be


Aluminium heeft de unieke eigenschap<br />

dat het al zijn karakteristieken behoudt<br />

na recyclage. Het kan oneindig worden<br />

hersmolten en hergebruikt voor de toepassing<br />

waarvoor het oorspronkelijk bedoeld<br />

was. Dit maakt van aluminium een duurzaam<br />

en milieuvriendelijk materiaal, al<br />

zijn niet alle aluminiumvarianten identiek.<br />

Dat geldt evenzeer voor het gehalte aan<br />

gerecycleerd aluminium in een product.<br />

Verkeerd gebruik van de bijbehorende<br />

terminologie – al dan niet bewust – kan tot<br />

verwarring leiden, onder meer doordat de<br />

milieuvoordelen overschat worden. En dat<br />

is uiteraard te vermijden …<br />

Pre-consumer schroot<br />

Een belangrijk terminologisch onderscheid<br />

is dat tussen ‘pre-consumer schroot’ en<br />

‘post-consumer schroot’. Het totale gerecycleerde<br />

gehalte omvat beide types, maar<br />

er is wel sprake van een wezenlijk onderling<br />

verschil. Pre-consumer schroot wordt ook<br />

wel productieschroot genoemd. Daarbij<br />

gaat het om aluminiumafval dat afkomstig<br />

is uit het productieproces (bijvoorbeeld<br />

extrusie). Lees: het metaal is nooit<br />

een eindproduct geworden. Het is wel<br />

mogelijk dat het geanodiseerd of gelakt<br />

is, maar het is nooit gebruikt waarvoor het<br />

eigenlijk bedoeld was. Het is verzameld<br />

tijdens de productie (zuiver materiaal) en<br />

naar de recyclage-installatie gebracht om<br />

te worden hersmolten. Een positieve zaak,<br />

want door dit aluminium te hergebruiken,<br />

bespaar je heel wat materiaal. Bovendien<br />

vraagt het hersmelten van aluminium 95<br />

procent minder energie dan de productie<br />

van primair aluminium.<br />

Post-consumer schroot<br />

Post-consumer schroot is end-of-life of gereclaimed<br />

aluminium. Dit is metaal dat werd<br />

gebruikt in een product dat zijn volledige<br />

levenscyclus heeft doorlopen en dat klaar is<br />

voor recyclage of hergebruik. Een aluminium<br />

raam kan worden beschouwd als postconsumer<br />

schroot wanneer een gebouw<br />

wordt gesloopt of gerenoveerd en het<br />

materiaal wordt verwerkt en finaal hersmolten<br />

om te gebruiken voor de productie van<br />

nieuwe ramen. Het onderscheid met preconsumer<br />

schroot is heel belangrijk, want<br />

hoe hoger het gehalte aan post-consumer<br />

schroot, hoe lager de CO 2<br />

-footprint en de<br />

totale milieu-impact. De keerzijde van de<br />

medaille is dat de productie van metaal<br />

van topkwaliteit met een hoog gehalte aan<br />

post-consumer schroot veel complexer is,<br />

gezien het niet om zuiver materiaal gaat:<br />

Post-consumer schroot is end-of-life of gereclaimed aluminium,<br />

dat verschillende bewerkingen moet ondergaan alvorens het<br />

kan worden hersmolten met het oog op hergebruik.<br />

het is geanodiseerd of gelakt, er is mogelijk<br />

sprake van een thermische onderbreking<br />

tussen de binnen- en de buitenschaal, het is<br />

uitgerust met beslag (scharnieren, kruk ...),<br />

enzovoort. Kortom: het gaat over een volledig<br />

product dat uit verschillende materialen<br />

is samengesteld.<br />

Complex recyclageproces<br />

Aluminium recycleren is een complex<br />

proces dat verschillende stappen omvat.<br />

Ten eerste moet het schroot gesorteerd<br />

worden, waarna de componenten van<br />

elkaar moeten worden gescheiden en<br />

finaal vermalen worden tot metaalchips.<br />

Die metaalchips moeten dan nog door een<br />

röntgeninstallatie worden gestuurd om de<br />

verschillende metalen en legeringen van<br />

elkaar te scheiden. Tot slot moet het zuiver<br />

aluminiumschroot ontlakt worden, waarna<br />

het eindelijk kan worden hersmolten. Hoe<br />

beter al deze bewerkingen worden uitgevoerd,<br />

hoe 'schoner' de nieuwe grondstof<br />

zal zijn. Conclusie: het vroegtijdig betrekken<br />

van een leverancier van aluminiumsystemen<br />

bij het ontwerpproces is cruciaal voor het<br />

bekomen van een duurzame bouwoplossing.<br />

Bovendien kan de manier waarop<br />

leveranciers van aluminiumsystemen hun<br />

producten etiketteren ongelooflijk belangrijk<br />

zijn, want het bepaalt hoe duurzaam die<br />

gevel in gerecycleerd aluminium werkelijk<br />

is. Een claim als ’90 procent gerecycleerd<br />

aluminium’ klinkt alleszins helemaal anders<br />

als er meer of minder fracties post- en preconsumer<br />

schroot in vervat zitten. ■<br />

Aluminium heeft de unieke eigenschap dat het al zijn karakteristieken behoudt<br />

na recyclage. Het kan oneindig worden hersmolten en hergebruikt.<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

75


Duurzame aluminium systemen<br />

Het raam van de toekomst voor een juweel<br />

aan de kust<br />

Op de hoek van de Zeelaan en de Markt in De Panne springt het hedendaagse appartementsblok Mon Bijou<br />

meteen in het oog. De raamsystemen Star75 en Ultraglide-schuiframen van Aliplast komen helemaal tot<br />

hun recht in de gelijkvloerse handelsruimte en 14 appartementen.<br />

Tekst: Hanne Verhaegen Beeld: Yvan Glavie<br />

Aliplast Aluminium Systems is al meer dan 35<br />

jaar een van de belangrijkste spelers in het<br />

ontwikkelen en produceren van aluminium<br />

raam- en deursystemen. Voor het project<br />

Mon Bijou viel de keuze op hun raamsysteem<br />

Star75. “De logische keuze, dit is het raam<br />

van de toekomst”, zegt Aliplast-salesmanager<br />

Jourik Duwez. “De strakke vormgeving in<br />

combinatie met de performante isolatie zijn<br />

ideaal voor lage energiewoningen, zowel<br />

nieuwbouw als renovatie. De eindeloze<br />

mogelijkheden in keuze van het beslag<br />

garanderen dat de Star75 zeer inbraakveilig<br />

is. Ook de akoestische prestaties dragen<br />

sterk bij tot een verhoogde comfortbeleving<br />

van de bewoners.” In de winkelruimte op het<br />

gelijkvloers zit een hoekig gebogen facettenraam<br />

in glas-op-glas-uitvoering.<br />

De raamsystemen Star75 en Ultraglide-schuiframen van Aliplast komen hier helemaal tot hun recht.<br />

76 interieurbouwenschrijnwerk.be


Daarnaast werden Ultraglide-schuiframen<br />

geplaatst. “De Ultraglide is het ideale schuifsysteem<br />

voor grote glasoppervlakten met<br />

een zeer hoge thermische waarde. Het vleugelgewicht<br />

van dit schuifraam kan tot 440<br />

kilogram gaan met een hefschuifsysteem.”<br />

De Ultraglide is beschikbaar in verschillende<br />

uitvoeringen. Voor Mon Bijou viel de keuze<br />

op een monorail uitvoering, die een schuivend<br />

gedeelte combineert met een vaste<br />

beglazing die rechtstreeks in het buitenkader<br />

wordt geplaatst. Dit resulteert in een<br />

uiterst slank en minimalistisch schuifraam.<br />

Kwaliteitsgarantie door Aliplast<br />

Aliplast ontving voor zowel de Star75 als<br />

de Ultraglide een C2C-certificaat. “C2C of<br />

Cradle-to-Cradle betekent dat producten<br />

na gebruik kunnen worden hergebruikt in<br />

een nieuw product of als grondstof kunnen<br />

dienen. Materiaal eindigt dus niet op de<br />

afvalberg. Zo dragen we ons steentje bij aan<br />

de bescherming van het milieu.”<br />

Aliplast staat garant voor kleurkwaliteit. “We<br />

bieden onze profielen aan met een lakgarantie<br />

van 15 jaar of zelfs 25 jaar voor een<br />

selectie van 60 kleuren. Een mooie meerwaarde<br />

tegenover de gangbare tien jaar. Dat<br />

kan omdat we het Qualicoat Seaside-label<br />

hebben en al het poederlakwerk zelf uitvoeren.<br />

Voor de garantie van 25 jaar gebruiken<br />

we poeders van klasse 2: die hebben een<br />

veel hogere weerstand tegen uv-straling en<br />

behouden dus beter hun originele kleur.”<br />

Mon Bijou omvat een handelsruimte en 14 appartementen.<br />

Aliplast staat garant voor kleurkwaliteit.<br />

Alles onder één dak<br />

Aliplast opereert onder het motto ‘Alles onder<br />

één dak’: zowel het extruderen, poederlakken<br />

als isoleren van de aluminium profielen<br />

gebeurt in hun vestiging in Lokeren. Volgens<br />

salesmanager Jourik Duwez is het de combinatie<br />

van deze belangrijke processen die het<br />

bedrijf onderscheidt van de concurrentie.<br />

“Andere systeemhuizen geven sommige van<br />

die processen doorgaans uit handen”, zegt<br />

hij. “Het feit dat Aliplast deze kernprocessen<br />

inhouse beheert, heeft grote voordelen voor<br />

onze partners, de professionele raamfabrikanten.<br />

We hebben de kwaliteitsprocessen<br />

zelf in de hand en hangen dus niet af van<br />

leveranciers. Aangezien we alles zelf doen,<br />

zijn we bovendien zeer flexibel. We hanteren<br />

ook korte, en belangrijk, zeer betrouwbare<br />

leveringstermijnen. Alle materialen die we<br />

produceren, leveren we zelf bij onze klanten.<br />

Zij produceren met onze materialen afgewerkte<br />

ramen, deuren en schuifelementen en<br />

plaatsen ze uiteindelijk bij de eindklant.” ■<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

77


PLATFORM VOOR DE INTERIEURBOUW- & SCHRIJNWERKBRANCHE<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN INTERIEURBOUW<br />

& SCHRIJNWERK?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar interieurbouwenschrijnwerk.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be


BRANCHEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijven<br />

3D-SWOOD BENELUX BV<br />

Torhoutbaan 122<br />

8480 ICHTEGEM<br />

T +32 479 16 10 64<br />

E info@3d-swood.be<br />

W www.3d-swood.be<br />

BELMEKO<br />

Siemenslaan 5<br />

8020 OOSTKAMP<br />

T +32 50 83 11 83<br />

F +32 50 83 11 84<br />

E info@belmeko.be<br />

BRACHOT<br />

E-3 laan 86<br />

9800 DEINZE<br />

T +32 9 381 81 81<br />

E info@brachot.com<br />

W www.brachot.com<br />

DEBAL COATINGS<br />

Industrieweg 29<br />

8800 BEVEREN-ROESELARE<br />

T +32 (0) 51 3<strong>01</strong> 140<br />

E info@ciranova.be<br />

W www.belmeko.be<br />

W www.ciranova.eu<br />

ALIPLAST<br />

Waaslandlaan 15<br />

9160 LOKEREN<br />

C.B.A. SRL<br />

T +32 9 340 55 55<br />

Rue de la Clef 41/11<br />

E info@aliplast.com<br />

W www.aliplast.com<br />

BERMABRU NV<br />

Maurice Herbettelaan 63<br />

1070 BRUSSEL<br />

4650 HERVE<br />

T +32 87 76 61 64<br />

E info@cba.be<br />

W www.cba.be<br />

DECOSPAN NV<br />

Lageweg 33<br />

8930 MENEN<br />

T +32 2 529 50 50<br />

T +32 56 52 88 00<br />

ARBIS BVBA<br />

F +32 2 524 22 24<br />

F +32 56 52 88 03<br />

Poeierstraat 8 (I.Z. Driehoek)<br />

2490 BALEN<br />

T +32 14 63 17 44<br />

F +32 14 70 45 09<br />

E info@arbis.be<br />

W www.arbis.be<br />

E info@bermabru.be<br />

W www.bermabru.be/nl-be/<br />

CORETEC FLOORS INTERNATIONAL<br />

Souverainestraat 27<br />

9770 KRUISEM<br />

T +32 9 391 64 55<br />

E info@usfloors.be<br />

E info@decospan.com<br />

DORMAKABA<br />

ARDIS INFORMATION SYSTEMS<br />

Aardenburgkalseide 254<br />

9990 MALDEGEM<br />

T +32 50 72 89 89<br />

F +32 50 72 89 88<br />

BERMADECOR<br />

Joseph Cardijnstraat 33<br />

9420 ERPE-MERE<br />

T +32 53 80 48 15<br />

W www.bermadecor.com<br />

W www.coretecfloors.com<br />

CRAS NV<br />

Industrielaan 5<br />

8790 WAREGEM<br />

Monnikenwerve 17-19<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 45 15 94<br />

E info.be@dormakaba.com<br />

W www.dormakaba.be<br />

E info@ardis.be<br />

T +32 56 60 34 44<br />

W www.ardis.be<br />

E info@cras.be<br />

W www.cras.be<br />

ARGENT ALU<br />

Bankstraat 2<br />

®<br />

argenta<br />

opening doors<br />

9770 KRUISHOUTEM<br />

T +32 9 333 99 99<br />

F +32 9 333 99 90<br />

E info@argentalu.com<br />

BOSTIK<br />

Denariusstraat 11<br />

4903 RC OOSTERHOUT<br />

T +31(0)162 4910 000<br />

E info.benelux@bostik.com<br />

DB&S MACHINES<br />

Bruggesteenweg 109 C<br />

8830 HOOGLEDE-GITS<br />

T +32 51 70 54 66<br />

F +32 51 70 54 67<br />

E info@dbs-machines.be<br />

DU PONT BVBA<br />

Bouwelven 16<br />

2280 GROBBENDONK<br />

T +32 3 464 00 91<br />

E info@du-pont.be<br />

W www.argentalu.com<br />

W www.bostik.com<br />

W www.dbs-machines.be<br />

W www.du-pont.be<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

79


BRANCHEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijven<br />

ECI SOFTWARE SOLUTIONS<br />

FINTERIO NV<br />

LIMOCO NV<br />

Drukkerijstraat 11<br />

9240 ZELE<br />

T +32 52 57 88 44<br />

E belgium-info@ecisolutions.com<br />

Vliegveld 45<br />

8560 WEVELGEM<br />

T +32 56 37 03 35<br />

F +32 56 37 12 49<br />

HUSQVARNA CONSTRUCTION<br />

Avenue des Artisans 50<br />

7822 ATH<br />

Industrieweg Noord 1141<br />

3660 OPGLABBEEK<br />

T +32 89 85 55 21<br />

W www.ecisolutions.com<br />

E info@finterio.com<br />

W www.finterio.com<br />

T +32 68 25 13 62<br />

E bds.customerservices@<br />

husqvarnagroup.com<br />

W www.husqvarnacp.com/be-nl/<br />

F +32 89 95 42 21<br />

E info@limoco.be<br />

W www.limoco.be<br />

EGGER BENELUX NV<br />

Engelese Wandeling 2K4V<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 24 78 49<br />

F +32 56 24 78 40<br />

E info-benelux@egger.com<br />

W www.egger.com<br />

HÄFELE BELGIUM N.V.<br />

Lindestraat 5<br />

9240 ZELE<br />

T +32 5 245 <strong>01</strong> 14<br />

F +32 5 245 <strong>01</strong> 51<br />

E info@hafele.be<br />

W www.hafele.be<br />

KAVEC<br />

Weg naar Zwartberg 230<br />

3660 OPGLABBEEK<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Pieter Verhaeghestraat 20<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 35 92 94<br />

T +32 89 85 40 44<br />

F +32 56 35 88 47<br />

ENGELS SURFACES<br />

Industrieweg 19<br />

2390 MALLE<br />

T +32 3 202 88 21<br />

E info@engels-surfaces.be<br />

HAWA AG<br />

Untere Fischbachstrasse 4<br />

CH-8932 METTMENSTETTEN<br />

T +41 44 767 91 91<br />

F +41 44 767 91 78<br />

W www.hawa.ch<br />

F +32 89 85 62 33<br />

E info@schreursprojects.be<br />

W www.schreurs-projects.be<br />

E info@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

W www.engels-surfaces.be<br />

LASERTOPO BVBA<br />

LMC BENELUX NV<br />

Markt 4<br />

Vinkenlaan 22<br />

FESTOOL BELGIUM NV<br />

Alfons Gossetlaan 48/0<strong>01</strong><br />

1702 GROOT-BIJGAARDEN<br />

T +32 2 893 36 36<br />

E customerservice-be@festool.com<br />

W www.festool.be<br />

HESSE BENELUX NV<br />

Venecoweg 6<br />

9810 NAZARETH<br />

T +32 9 281 06 40<br />

E benelux@hesse-lignal.com<br />

W www.hesse-lignal.com<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

9520 WAASMUNSTER<br />

T +32 9 261 03 70<br />

E contactbenelux@lmcstore.com<br />

W www.lmcstore.com<br />

oplossingen in hout<br />

FINSA BV<br />

Westerhavenweg 12<br />

4382 NM VLISSINGEN<br />

T +31 118 47 12 22<br />

F +31 118 47 24 00<br />

E holland@finsa.es<br />

HETTICH MARKETING- UND<br />

VERTRIEBS GMBH & CO. KG<br />

Gerhard-Lüking-Strasse 10<br />

D-326063 VLOTHO<br />

T +32 22 70 12 10<br />

E info@de.hettich.com<br />

LIGNE PIERRE<br />

Leuvensesteenweg 326<br />

3190 BOORTMEERBEEK<br />

T +32 15 50 97 00<br />

F +32 15 50 97 <strong>01</strong><br />

E info@lignepierre.com<br />

LOCRA<br />

Poelstraat 9<br />

3511 KURINGEN<br />

T +32 11 231 546<br />

E info@locra.be<br />

W www.finsa.com<br />

W www.hettich.com<br />

W www.lignepierre.com<br />

W www.locra.be<br />

80 interieurbouwenschrijnwerk.be


BRANCHEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijven<br />

MEISTERWERKE SCHULTE GMBH<br />

Johannes Schulte Allee 5<br />

D-59602 RUTHEN-MEISTE<br />

T +49 29 52 816 1304<br />

F +49 29 52 816 95 1304<br />

E info@meisterwerke.com<br />

W www.meisterwerke.com/nl/<br />

NMC SA<br />

Gert-Noël-Strasse<br />

4731 EYNATTEN<br />

T +32 87 85 85 00<br />

E info@nmc.eu<br />

W www.nmc.eu/en/<br />

PALETTECAD.NL BV<br />

Stationsstraat 278A<br />

6361 BH NUTH<br />

T +31 455 65 07 20<br />

E info@palettecad.nl<br />

W www.palettecad.com<br />

RECTAVIT<br />

Ambachtenlaan 4<br />

9080 BEERVELDE<br />

T +32 9 216 85 20<br />

F +32 9 216 85 30<br />

E info@rectavit.be<br />

PHILIPS CONSTANT<br />

W www.rectavit.be<br />

MERLIER SLIJPERIJ BVBA<br />

Esserstraat 18<br />

8550 KORTRIJK<br />

T +32 54 25 87 99<br />

E info@merlierslijperij.be<br />

W www.merlierslijperij.be<br />

NV INTERNATIONAL WOOD PRODUCTS SA<br />

Pater Beckstraat 45<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 50 37 34 20<br />

E iwp@iwp.be<br />

W www.iwp.be<br />

OOSTERLINCK HOUT<br />

Begijnhofstraat 47<br />

2870 Puurs<br />

T +32 3 897 97 97<br />

F +32 3 889 89 78<br />

E info@philipsconstant.be<br />

W www.philipsconstant.com<br />

REHAU NV<br />

Ambachtenlaan 22<br />

Ambachtszone Haasrode 3326<br />

30<strong>01</strong> HEVERLEE<br />

T+32 16 39 99 11<br />

Schaapsdreef 8B<br />

T +32 16 39 99 12<br />

MEUBELLAKKEN SERVICE CENTER<br />

8750 WINGENE<br />

T +32 51 65 75 41<br />

F +32 51 65 75 35<br />

E info@oosterlinck-hout.be<br />

W www.oosterlinck-hout.be<br />

PLACABOIS<br />

Oostlaan 4<br />

8560 Gullegem<br />

T +32 56 60 21 12<br />

E placabois@placabois.be<br />

W www.placabois.be<br />

E info.bel@rehau.com<br />

W www.rehau.com<br />

Centrum-Zuid 3023 B4<br />

3530 HOUTHALEN<br />

ROBACO<br />

T +32 11 21 36 38<br />

Gentseweg 432<br />

F +32 11 21 36 34<br />

OSMO HOLZ UND COLOR<br />

8793 SINT-ELOOIS-VYVE<br />

E info@meubellakken.be<br />

W www.meubellakken.be<br />

GMBH & CO. KG<br />

Affhüppen Esch 12<br />

D-48231 WARENDORF<br />

T +49 2581 922 100<br />

F +49 2581 922 200<br />

E info@osmo.de<br />

W www.osmo.de<br />

PUBLIGANDA<br />

Ottergemsesteenweg Zuid 717<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 226 45 45<br />

E interieur@publiganda.be<br />

W www.publiganda.be<br />

T +32 56 62 11 98<br />

E info@robaco.be<br />

W www.robaco.be<br />

NOBLESSE BENELUX BVBA<br />

ROGIERS - VANPOUCKE NV/SA<br />

Industriepark-Neringstraat 2<br />

1840 LONDERZEEL<br />

T +32 52 30 09 81<br />

F +32 52 31 94 13<br />

E info@noblesse.be<br />

W www.noblesse.be<br />

OSTERMANN BELUX NV<br />

I.Z. Begijnenmeers 44<br />

1770 LIEDEKERKE<br />

T +32 53 68 17 51<br />

F +32 53 64 82 64<br />

E verkoop.be@ostermann.eu<br />

W www.ostermann.eu<br />

RD DESIGN<br />

Laukenshof 2/1<br />

3910 NEERPELT<br />

T +32 11 94 60 37<br />

F +32 11 91 15 89<br />

E info@rd-design.be<br />

W www.rd-design.be<br />

H. Lebbestraat 150<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 60 13 45<br />

F +32 56 60 74 76<br />

E info@rogiers.be<br />

W www.rogiers.be<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be<br />

81


BRANCHEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

branchepartners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

interieurbouwenschrijnwerk.be/bedrijven<br />

VENS & THIERS<br />

SCHLÜTER SYSTEMS KG<br />

Schmölestrasse 7<br />

58640 ISERLOHN<br />

T +32 14 44 30 80<br />

F +32 14 44 30 81<br />

W www.schlueter-systems.com<br />

TOPSOLID BELGIUM<br />

Ternatstraat 4<br />

B-1742 TERNAT<br />

T +32 25 82 72 64<br />

E info@topsolid.be<br />

W www.topsolid.be<br />

VANCA<br />

Oostlaan 4<br />

8560 WEVELGEM - GULLEGEM<br />

T +32 56 40 26 55<br />

E info@vanca.be<br />

W www.vanca.be<br />

Waterven 12<br />

85<strong>01</strong> HEULE<br />

T +32 56 36 51 70<br />

F +32 56 36 51 78<br />

E info@vens-thiers.be<br />

W www.vens-thiers.be<br />

VIVA MACHINES<br />

Zandstraat 14<br />

8870 IZEGEM<br />

SIMONSWERK GMBH<br />

T +32 51 20 02 34<br />

E info@vivamachines.be<br />

Bosfelder Weg 5<br />

33378 RHEDA-WIEDENBRÜCK<br />

T +49 05 24 24 13 0<br />

E info@simonswerk.de<br />

W www.simonswerk.de<br />

TYPHOON NV<br />

Grote Heerweg 67<br />

8791 BEVEREN - LEIE<br />

T +32 56 69 46 50<br />

VAN BELLE NV<br />

Steenstraat 12<br />

9402 MEERBEKE<br />

T +32 54 31 77 60<br />

E info@vanbelle.be<br />

W www.vivamachines.be<br />

F +32 56 75 46 60<br />

W www.vanbelle.be<br />

VLECAD BVBA<br />

E info@typhoon.be<br />

Kanaalkom 36<br />

W www.typhoon.be<br />

3960 BREE<br />

T +32 89 81 93 30<br />

SORTIMO BVBA<br />

Schaarbeeklei 491<br />

1800 VILVOORDE<br />

T +32 2 355 03 70<br />

F +32 2 355 03 71<br />

E info@sortimo.be<br />

W www.sortimo.be<br />

UNILIN BVBA - DIVISION PANELS<br />

Ingelmunstersteenweg 229<br />

8780 OOSTROZEBEKE<br />

T +32 56 66 70 21<br />

F +32 56 66 82 25<br />

VAN HOECKE NV<br />

Europark - Noord 9<br />

9100 SINT - NIKLAAS<br />

T +32 3 760 19 00<br />

E info@vanhoecke.be<br />

W www.vanhoecke.be<br />

E info@vlecad.be<br />

W www.vlecad.be<br />

WIDOOCA<br />

Lenneke Mare 11<br />

3020 WINKSELE<br />

T +32 16 49 02 40<br />

W www.unilinpanels.com<br />

E info@widooca.be<br />

W www.widooca.be<br />

UNILIN, DIVISION INSULATION<br />

SOUDAL<br />

Waregemstraat 112<br />

VAN OPSTAL & C° N.V.<br />

Everdongenlaan 18<br />

2300 TURNHOUT<br />

T +32 14 42 42 31<br />

F +32 14 42 65 14<br />

E info@soudal.com<br />

9792 DESSELGEM<br />

T +32 56 73 50 91<br />

F +32 56 73 50 90<br />

E info.panels@unilin.com<br />

Boomsesteenweg 34<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 887 40 48<br />

F +32 3 887 76 06<br />

E info@vanopstal.be<br />

WOOD.BE<br />

Hof ter Vleestdreef 3<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 25 58 15 50<br />

E info@wood.be<br />

W www.soudal.com<br />

W www.unilinpanels.com<br />

W www.vanopstal.be<br />

W www.wood.be<br />

82 interieurbouwenschrijnwerk.be


REVEGO voor nieuwe<br />

ruimteconcepten<br />

REVEGO is dé oplossing voor flexibel ruimtegebruik die nieuwe<br />

mogelijkheden schept in de interieurwereld. Met dit nieuwe<br />

vouwschuifdeursysteem met volledig geïntegreerde techniek<br />

is het mogelijk om in een handomdraai een thuiskantoor,<br />

een keukenzone of zelfs een heel woongedeelte te laten<br />

verdwijnen of verschijnen.<br />

www.vanhoecke.be/revego


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Creëer de ruimte<br />

Ontwerp interieur op maat<br />

met een eigen catalogus<br />

Kleed aan met texturen en apparaten<br />

van de bekende leveranciers<br />

Verkoop met fotorealistische beelden<br />

Exporteer stuklijsten en zaagschema’s<br />

Stuur door naar CNC machines<br />

Voor meer informatie: www.palettecad.info | contact@palettecad.info | +31 (0)45 565 07 20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!