28.02.2023 Views

Grond Weg Waterbouw 2023 01

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW<br />

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 13 - <strong>2023</strong><br />

februari - maart 1<br />

GWW-BOUW.NL<br />

1<br />

Klimaatadaptie vraagt aanpassing<br />

van bestaande waterwerken<br />

Inwinnen van data<br />

vanuit de lucht<br />

Innovatieve kademuur<br />

voor Prinses Amaliahaven<br />

Een brede blik op duurzaamheid<br />

in de funderingstechniek


EXTRA DATA AAN<br />

NLCS-OBJECTEN<br />

TOEVOEGEN<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD 8<br />

• MEER OVERZICHT MET<br />

ENTITY DATA VIEWER<br />

• INFRACAD NLCS<br />

BIBLIOTHEEK 5.0<br />

• NOG VEEL MEER<br />

NLCS-FUNCTIONALITEIT<br />

WWW.INFRACAD.NL<br />

DOWNLOAD TRIAL<br />

ONLINE DEMO<br />

GRATIS WORKSHOP<br />

INFRACAD MAP<br />

Geo-informatie (PDOK)<br />

en KLIC verwerken<br />

· BGT en Kadastrale kaart importeren<br />

· KLIC-meldingen importeren<br />

· Luchtfoto’s importeren<br />

· Import volledig conform NLCS<br />

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,<br />

BricsCAD en MicroStation<br />

NIEUW!<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD<br />

#1 NLCS applicatie voor<br />

ontwerpen en toetsen<br />

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS<br />

· Automatische legenda en bijschriften<br />

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit<br />

· Efficiënte gereedschappen en ontwerptools<br />

Beheer van bibliotheken, incl. NLCS-objectdata<br />

Verbeterde sondering-functionaliteit<br />

INFRACAD CE<br />

Landmeetkundige software<br />

voor professionals<br />

· Geschikt voor alle merken apparatuur<br />

· Dwars- en lengteprofielen verwerken<br />

· Uitzetbestanden maken en bijhouden<br />

· Werken met eigen meetcodes<br />

· Verwerking volledig conform NLCS<br />

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


In Memoriam<br />

Bert Louwers (1956-<strong>2023</strong>)<br />

Geheel onverwacht overleed op 2 januari <strong>2023</strong> Bert Louwers, oprichter van Louwers<br />

Uitgeversorganisatie (nu Louwers Mediagroep). Bert werd slechts 66 jaar.<br />

De eindigheid van het leven versloeg een ondernemer in hart en nieren én een<br />

geweldig mens. Wij kunnen het nog steeds niet bevatten.<br />

We koesteren in deze verdrietige tijd vele mooie herinneringen, zoals bijvoorbeeld<br />

de zorgzaamheid van Bert voor zijn medewerkers. Als er wat te vieren was, dan<br />

regelde hij dat. Zelfs vorige zomer nog: een feest op een partyboot ter ere van<br />

het 35-jarig bestaan van het bedrijf. Iedereen die er was, van directe collega’s tot<br />

freelancers en van leveranciers tot klanten, werd in de watten gelegd. Een event om<br />

nooit te vergeten. De hele dag had Bert een brede glimlach op zijn gezicht. Dit was<br />

voor hem genieten, genieten en nog eens genieten omdat… alle gasten genoten!<br />

Bert wist bovendien als geen ander wat de essentie van succesvol ondernemerschap<br />

was. Inspirerend waren zijn verhalen over de start van Louwers Mediagroep. Met<br />

helemaal niets, pleegde hij gepassioneerd zijn eerste verkoopgerichte telefoontjes.<br />

Op zolder thuis richtte hij een kantoor in. Uiteraard zijn haren keurig gekamd,<br />

altijd een fris overhemd aan en niet op pantoffels aan z’n bureau maar wél met<br />

keurige schoenen. Alleen zó kwam hij in de juiste mindset van verkoop, groei en<br />

ondernemerschap. Hij nam niet alleen zijn klanten serieus maar ook zijn eigen<br />

ambities en dromen.<br />

En wat te denken van het prachtige pand in Weert of de unieke locatie van de<br />

Belgische vestiging in Oostkamp: Bert ging voor zakelijke klasse. Tot in detail wist<br />

hij dat het verhaal van Louwers Mediagroep moest kloppen om te kunnen groeien<br />

en bloeien.<br />

In de afgelopen jaren delegeerde hij werkzaamheden naar zijn zoon Stefan en Wim,<br />

die de zaak stapsgewijs overnamen. Natuurlijk was dit niet altijd even eenvoudig<br />

voor Bert. Zijn bedrijf was immers zijn kindje. Maar hij begreep als geen ander<br />

dat een geleidelijke overdracht een voorwaarde was voor de continuïteit van de<br />

organisatie. Daarmee nam hij als vanzelfsprekend zijn verantwoordelijkheid: zorg<br />

voor de medewerkers, hun gezinnen én het netwerk rondom Louwers Mediagroep.<br />

Dat mocht niet stoppen!<br />

Bert, de ondernemer én mentor voor velen, blijft daarom voor ons altijd de man van<br />

een gezonde, menselijke en verstandige blik op de toekomst. Helaas werd hem die<br />

toekomst niet meer gegund.<br />

Wij wensen zijn echtgenote Mariëlle, zijn zoon Stefan, schoondochter Zoë en<br />

kleinzoon James sterkte en kracht om dit verlies een plekje te kunnen geven. Wij<br />

hopen dat ze niet alleen troost ervaren uit ons warme medeleven maar ook uit de<br />

prachtige onuitwisbare herinneringen aan Bert.


KANTOREN<br />

KLEEDKAMERS<br />

SANITAIRE RUIMTES<br />

OPSLAGRUIMTES<br />

KANTINES<br />

Alle soorten<br />

tijdelijke huisvesting<br />

voor uw bouwplaats<br />

Wij werken graag aan kleine (vanaf een paar units) maar<br />

ook aan grote projecten! Onze specialisten stellen hun<br />

uitgebreide ervaring in de bouwsector tot uw dienst. Doe<br />

een beroep op hun professionele en gepersonaliseerde<br />

advies voor de volledige inrichting van uw bouwplaats<br />

huisvesting. Dankzij onze 360° services hoeft u niet op<br />

zoek naar andere leveranciers voor meubilair, sanitaire<br />

en veiligheidsvraagstukken. Wij hebben het allemaal!<br />

• Bouwkeet<br />

• Schaftwagen<br />

• Opslagcontainer<br />

• Schottenkeet<br />

• Varianthal<br />

algeco.nl/nl/branches/bouw


1<br />

Voorwoord<br />

‘N INNOVATIEF NUMMER<br />

Een interessante editie wederom, deze eerste editie van <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> van dit jaar. Een bomvol nummer met vele thema’s<br />

en kennisartikelen. Zo trappen we af met het thema waterwerken. De roep om concrete, klimaatadaptieve maatregelen wordt<br />

steeds sterker en voor de waterbouwsector is daarin een cruciale rol weggelegd. Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van<br />

<strong>Waterbouw</strong>ers, leidt het thema in en brengt de Watersnoodramp van 1953 voor het voetlicht. Het is weliswaar zeventig jaar geleden,<br />

maar het thema is nog volop actueel. Volgens haar lopen we niet direct gevaar, maar moeten we ons wel realiseren dat we in transitie<br />

zijn. En dat we daarop moeten anticiperen. Het vraagt om creativiteit en innovativiteit.<br />

Innovatie staat ook centraal in het thema riolering & afwatering. In verschillende artikelen lees je alles over inventieve kolken die wateroverlast<br />

helpen te voorkomen, diervriendelijk of rammelvrij zijn. Of wat te denken van royale pompputten met een platform in het<br />

midden om de put schoon te kunnen betreden? Daarnaast nemen we een innovatieve oplossing voor het afkoppelen van regenwater<br />

naar stedelijk groen uitgebreid onder de loep. En wat blijkt? Er is zelfs gedacht aan het scheiden van strooizout, zware metalen en<br />

zwerfvuil in afstromend regenwater. Over innovatief gesproken…<br />

In vrijwel elke editie van <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> komt het thema digitalisering wel aan bod. Zo ook in dit nummer, en uitgebreider<br />

dan ooit tevoren. We zoomen in op de voordelen van drone mapping, geven een aantal experts het woord over het digitaliseren van<br />

bedrijfsprocessen en bekijken de mogelijkheden van InfraCAD 8.0. Eigenlijk sluit het thema landmeten naadloos aan op voornoemd<br />

thema, want ook hier wordt gretig gebruik gemaakt van de meest moderne en innovatieve software. En met innovatieve (ruimtevaart)technologie<br />

is het zelfs mogelijk om terug te kijken in de tijd.<br />

Het vijfde en laatste thema richt zich op funderingstechnieken. Jaap Estié, directeur van de NVAF, laat zijn licht schijnen op duurzaam<br />

funderen. Hij benadrukt dat duurzaamheid een breed maatschappelijk thema is dat (veel) verder gaat dan alleen het verduurzamen<br />

van de motor van een funderingsmachine. Estié praat ons bij over de vele (duurzame) initiatieven en actuele ontwikkelingen binnen<br />

de vereniging. Aansluitend gunt een aantal lidbedrijven ons een kijkje in de veelal innovatieve keuken. Wat een inspanningen worden<br />

hier nu al verricht! Dat belooft wat voor de komende jaren.<br />

En tot slot, over innovatief gesproken, ook wij van <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> gaan met onze tijd mee. Al vele jaren zijn we hét communicatienetwerk<br />

voor de infrasector, zowel online als offline. Op InfraTech <strong>2023</strong> zijn we weer nét een stapje verder gegaan en hebben<br />

met onze videocrew de laatste nieuwtjes en innovaties op beeld vastgelegd. Mocht je de video’s en aftermovie nog niet hebben<br />

gespot via onze social media kanalen of die van onze partners, dan kun je ze in alle rust bekijken via onze website gww-bouw.nl/<br />

gww-tv. Wordt vervolgd!<br />

Voor nu wens ik u, namens het hele team van GWW, veel lees- en kijkplezier!<br />

Roel van Gils,<br />

Eindredacteur


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

gww-bouw.nl<br />

Jaargang 13 • Nummer 1 <strong>2023</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 2212-9979<br />

UITGEVER<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Roel van Gils<br />

REDACTIETEAM<br />

Chris Elbers, Roel van Gils, Alon Winnen,<br />

Susan Peek, Suzanne van Gaale, Pieter de Mos.<br />

PROJECTMANAGER<br />

Frank Wekking<br />

f.wekking@louwersmediagroep.nl<br />

Wouter Jansen<br />

w.jansen@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 90,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 142,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA 0490 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

T.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van op zegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> wordt als abonnement<br />

en in controlled Circulation persoonsgericht<br />

gestuurd naar: directies en management van<br />

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,<br />

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,<br />

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,<br />

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,<br />

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,<br />

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur<br />

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander<br />

betrokken overheden. Oplage 6900<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor<br />

schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Innovatieve oplossingen voor alle huisvestingsproblemen 12<br />

Veilig ophogen van Markermeerdijken 14<br />

THEMA WATERWERKEN<br />

<strong>Waterbouw</strong>sector: spil bij klimaatadaptatie 18<br />

Building with nature 20<br />

Materieel op maat voor Gloucesters grootste winterbaggerwerk ooit 24<br />

Nieuwste technieken verpakt in historische uitstraling 26<br />

Een passende keerwandoplossing, altijd en overal 30<br />

Snel en eenvoudig dieptemetingen uitvoeren 34<br />

Emissieloos bemalen voor 2,4 kilometer nieuwe kademuur 36<br />

Slimme combiwand deelt real-time informatie 38<br />

Veelzijdige alleskunner op HVO100 42<br />

Infra-Marktplaats: ‘Vijftien liggers t.e.a.b.’ 46<br />

THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Innovatieve producten in afwatering 50<br />

De kracht van de combinatie 54<br />

Duurzaam bluswatersysteem voor XL Businesspark Almelo 56<br />

Hier moet je aan denken bij het afkoppelen van regenwater naar stedelijk groen 60<br />

Eerste hulp bij leidingschade 63<br />

Microtunnel onder de Donau 64<br />

14<br />

20<br />

30


Inhoud<br />

54<br />

64<br />

42<br />

82<br />

THEMA VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

Aqua Nederland: ‘Samen werken aan water’ 66<br />

Plattegrond Aqua Nederland 68<br />

Deelnemerslijst Aqua 70<br />

De Pen: Bart Wernik, advocaat bij Stijl Advocaten 72<br />

PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen gaat nieuwe fase in 74<br />

Ontwerp van afdichtingen luistert heel nauw 76<br />

Specialistisch werk 15 meter onder water 78<br />

‘Omgekeerd bouwen is moeilijker dan opbouwen’ 80<br />

Adequaat en snel optreden na schade door explosie 82<br />

Bouw van bediengebouw en gebouw dienstenhaven in volle gang 84<br />

Corrosiereserve van 6 mm als grote uitdaging 87<br />

Ingenieuze oplossing voor verwijderbare balken van de sluis 88<br />

Laat je opleiden tot vakspecialist 90<br />

Hybride aanpak in verkeersmaatregelen 92


Inhoud<br />

THEMA DIGITALISERING<br />

“We hebben tot nu toe 2-3 FTE bespaard dankzij digitalisering” 94<br />

Niemand zal een traan laten bij het afscheid nemen van papier en visieloze, verouderde software 96<br />

De vier belangrijkste voordelen van drone mapping software 102<br />

E-facturatie: voor iedereen geschikt dus start er nu mee! 104<br />

Inhoud Eenvoudig data aan objecten toevoegen 108<br />

Standaardisatie in automatisering: blauwdruk voor de toekomst 110<br />

Middelgrote range voor emissievrij graven, laden en transporteren 112<br />

Hét certificeringsloket voor de GWW-sector 114<br />

Vrouw in de bouw: Mirjam van der Gaauw 116<br />

THEMA LANDMETEN<br />

Van maatvoering tot monitoring 118<br />

Meten, ontwerpen en bouwen met één systeem 120<br />

Inmeten van boogzinker: fluitje van een cent 122<br />

Bodem monitoren met satellietdata 124<br />

Zakbaken meten met de nieuwste ruimtevaarttechnologie 126<br />

Keuringsdata: waardevolle inzichten in status GWW-materieel 128<br />

Voor elk type machine een radiografisch besturingssysteem 130<br />

102<br />

118<br />

134<br />

10


Inhoud<br />

142<br />

161<br />

148<br />

154<br />

164<br />

THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Duurzaam funderen 134<br />

Vergroten doorstroming monumentale Doorslagsluis in Nieuwegein 136<br />

Slijtonderdelen voor de funderingsbranche en méér 140<br />

Totaalpakket in funderingstechnieken 142<br />

Specialist in de compacte funderingswereld 145<br />

Trillingsvrij funderen, zonder geluidsoverlast en met minimale gronduitvoer 146<br />

Koploper in kwaliteit, snelheid én nul-emissie 148<br />

Eerste landelijke NEN 72<strong>01</strong>-Zelfverklaring ‘Proefbelasting van funderingspalen’ 151<br />

Gecertificeerde systemen voor de span- en ankertechniek 154<br />

Funderingsherstel voor verzakkende woningen 156<br />

Veelzijdig funderingsbedrijf investeert in toekomst 158<br />

Waterdichte bouwkuipen dankzij horizontale waterglasinjecties 161<br />

Een brede blik op het bevorderen van veiligheid en kwaliteit 162<br />

Veelzijdige calculatiesoftware biedt geotechnici winst op vele vlakken 164<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL<br />

1<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

Klimaatadaptie vraagt aanpassing<br />

van bestaande waterwerken<br />

Inwinnen van data<br />

vanuit de lucht<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.nl<br />

bouwmat.eu<br />

Innovatieve kademuur<br />

voor Prinses Amaliahaven<br />

jaargang 13 - <strong>2023</strong><br />

februari - maart 1<br />

GWW-BOUW.NL<br />

Een brede blik op duurzaamheid<br />

in de funderingstechniek<br />

Cover: Boskalis sleephopperzuiger<br />

Causeway, opspuiten van zand<br />

op de 2e Maasvlakte<br />

Beeld: Boskalis/Flying Focus<br />

Infrapartners 167<br />

11


Tekst | Frederique Huting Beeld | Algeco<br />

Innovatieve<br />

oplossingen voor alle<br />

huisvestingsproblemen<br />

Marktleider in modulaire oplossingen<br />

Algeco is sinds de jaren ’50 expert op het gebied van modulaire huisvestigingsoplossingen.<br />

Het is niet voor niets dat ze marktleider zijn in modulaire huisvestigingsoplossingen in Europa. Borut<br />

Nastran, Country Manager Algeco Nederland, vertelt: “Met wel 20.000 eenheden in Nederland en<br />

België zijn we in staat om te werken met veel verschillende klanten: van kleine ondernemingen en<br />

particulieren tot gigantische industriële projecten. Wij doen het allemaal!”<br />

Al decennialang is Algeco koploper als het<br />

gaat om modulaire constructies. Algeco<br />

werd in 1955 in Frankrijk opgericht. Een aantal<br />

jaren later bracht het bedrijf de allereerste<br />

modulaire constructie op de markt.<br />

Inmiddels is het onderdeel van de Modulaire<br />

Group en uitgegroeid tot marktleider<br />

in de modulaire bouw met vestigingen in<br />

meer dan 25 landen. In Nederland en België<br />

beschikt Algeco over acht locaties met wel 350<br />

medewerkers. Zo werkt Algeco dagelijks aan<br />

oplossingen die aansluiten bij de behoefte van<br />

de klant. Van een klein bouwproject tot een<br />

groot schoolgebouw of van een kantoorunit<br />

tot productieruimten op een groot evenement.<br />

VAN KANTOORUNITS<br />

TOT SCHOTTENKETEN<br />

Vanuit haar expertise timmert Algeco hard<br />

aan de weg in veel verschillende branches. Andreas<br />

Zonnenberg, Directeur Algeco Bouw &<br />

Winkels, vertelt: “We bieden onderdak aan de<br />

bouw, industrie, onderwijs, kantoorhuisvesting,<br />

retail en evenementen. Op dit moment staan<br />

op de bouwplaatsen van vele grote en kleine<br />

bouwprojecten wel één of meer van onze<br />

units of schottenketen. Denk aan grote projecten,<br />

zoals de bouw van een nieuwe zeesluis, de<br />

renovatie van een tunnel of een grote woontoren.<br />

En dat kan van alles zijn: bouwketen,<br />

schaftwagens, sanitair-units, combi- en/of opslagcontainers,<br />

schottenketen, Romneyloodsen<br />

of varianthallen. Soms wel voor 1.000 mensen.<br />

Maar ook MKB-bedrijven maken gebruik van<br />

onze units. Zelfs een zzp’er kan voor een grote<br />

schilderklus beschikken over bijvoorbeeld een<br />

mooie schaftwagen, inclusief sanitair.”<br />

Maar ook voor andere bedrijfstakken biedt<br />

Algeco handige oplossingen. “Voor het onderwijs<br />

leveren we onder andere noodlokalen<br />

en (tijdelijke) schoolgebouwen. Op het<br />

gebied van kantoorhuisvesting bieden we<br />

zowel tijdelijke oplossingen als kantoorunits<br />

die voor langere tijd te gebruiken zijn of units<br />

die maar voor een korte periode in gebruik<br />

Een varianthal.<br />

Een kantoorruimte, verzorgd via het 360° services-programma.<br />

12


Algeco heeft keuze uit verschillende advance flash units.<br />

dienen te gaan. Voor de industrie leveren we<br />

kantines, kleedkamers, kantoorgebouwen en<br />

opslagloodsen. En ook voor de retail bieden<br />

we oplossingen in alle soorten en maten.<br />

Denk aan tijdelijke winkels,<br />

apotheken, bibliotheken,<br />

strandpaviljoens,<br />

bakkerijen en cafés”,<br />

aldus Nastran.<br />

ALGECO’S 360°<br />

SERVICES-<br />

PROGRAMMA<br />

Wat als een klant nog<br />

meer services wenst? Ook dan gaat Algeco de<br />

uitdaging niet uit de weg! Wie volledig ontzorgd<br />

wil worden kan kiezen voor ‘360° services’. “Dat<br />

staat voor totaalinrichting. Alles dat een relatie<br />

heeft met huisvesting of opslag kunnen wij ook<br />

verzorgen”, zegt Zonnenberg. “Wat wil een uitvoerder?<br />

Die wil goed kunnen zitten, een aangename<br />

binnentemperatuur en een goed koffiezetapparaat.<br />

Wat te doen als een stoel stuk<br />

'Van kleine ondernemingen en particulieren<br />

tot gigantische industriële projecten.<br />

We doen het allemaal!'<br />

gaat? Dan belt de klant ons op en gaan we deze<br />

vervangen door een nieuw exemplaar.”<br />

Feitelijk kan Algeco alles leveren: stoelen, tafels,<br />

kantoorkasten, kledingkasten, dryinglockers,<br />

whiteboards, prullenbakken en kapstokken.<br />

Maar ook sanitair, verlichting, raam- en vloerbekleding<br />

is mogelijk of een compleet ingerichte<br />

keuken. Voor klimaatbeheersing kan ook<br />

alles worden geregeld,<br />

zoals airco’s en verwarming.<br />

“En dan zijn er nog<br />

de brandveiligheidsaccessoires,<br />

zoals rookmelders,<br />

brandmelders en<br />

brandblussers. Maar denk<br />

ook aan inbraakpreventie<br />

met bewegingsmelders,<br />

buitenverlichting, rolluiken,<br />

hekwerken en raam- en deurstangen.<br />

Zelfs de verzekering is te regelen. Ook binnen-/buitendecoratie<br />

en belettering van uw<br />

tijdelijke huisvestingsoplossing behoren tot de<br />

mogelijkheden”, zegt Nastran. ■<br />

Borut Nastran, Country Manager Algeco Nederland.<br />

Een kleedkamer, verzorgd via het 360° services-programma.<br />

13


Tekst | Roel van Gils Beeld | Alliantie Markermeerdijken<br />

Veilig ophogen van<br />

Markermeerdijken<br />

Site-engineeringsteam vormt de schakel tussen ontwerp en realisatie<br />

Tijdens een periodieke veiligheidsinspectie in 2006 zijn de Markermeerdijken tussen Durgerdam en<br />

Hoorn getoetst en over een lengte van zo’n 33 kilometer afgekeurd. Vervolgens is er volop gestudeerd<br />

over het ontwerp en de aanpak van de grootschalige versterkingsoperatie in een gebied met<br />

een zeer slappe en weinig draagkrachtige ondergrond. Dat maakt dat de dijken laagsgewijs worden<br />

opgehoogd. BT Geoconsult maakt deel uit van het site-engineeringsteam en vormt als het ware de<br />

schakel tussen ontwerp en realisatie. Aan de hand van uitgebreide meetdata ondersteunt het siteengineeringsteam<br />

de Alliantie Markermeerdijken bij het veilig ophogen en garandeert tegelijk de<br />

waterveiligheid en beperkt de risico’s voor de omgeving.<br />

De ondergrond is langs grote delen van het tracé enorm slap.<br />

De dijkversterkingsoperatie is opgedeeld in drie deelgebieden. BT Geoconsult is betrokken<br />

bij twee deelgebieden met drie site-engineers en assistentie vanuit de back-office.<br />

14


De dijk werd in 2006 getoetst en afgekeurd. “Volgens<br />

de toenmalige rekenregels zou de versterkingsoperatie<br />

resulteren in een enorme impact op<br />

de omgeving, onder meer vanwege de aanleg van<br />

lange steunbermen”, zegt Remco Bakker, geotechnisch<br />

adviseur bij BT Geoconsult. “Het bleek bovendien<br />

niet inpasbaar. Vervolgens is een omvangrijk<br />

onderzoeksprogramma Dijken op Veen (DoV)<br />

gestart waaruit geconcludeerd werd dat de sterkte<br />

van het veen onderschat werd. Dit heeft uiteindelijk<br />

geresulteerd in de specifieke werkmethode<br />

Dijken op Veen waarbij gerekend wordt met de<br />

ongedraineerde schuifsterkte van de ondergrond<br />

die onder andere afhankelijk is van de grensspanning.<br />

Het mooie van deze methode is dat je door<br />

het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting de<br />

grensspanning (lees: sterkte in de ondergrond)<br />

kunt verhogen. Uiteindelijk wordt de bodem dus<br />

versterkt zonder dat het in geometrie grote impact<br />

heeft op het eindontwerp. Die methodiek<br />

vormt de basis van de versterkingsoperatie.”<br />

MEETDATA INTERPRETEREN<br />

Het toepassen van de innovatieve methode en<br />

vooral het aanbrengen van de ophoogslagen gaat<br />

gepaard met de nodige restricties en randvoorwaarden.<br />

“Monitoring is daarin cruciaal”, weet<br />

Bakker. “Er zijn dan ook aardig wat meetinstrumenten<br />

geplaatst, zoals meer dan duizend zakbaken<br />

en honderden waterspanningsmeters, waarvan<br />

wij de data interpreteren zodat de alliantie<br />

veilig de ophogingen kan aanbrengen. De ondergrond<br />

is langs grote delen van het tracé enorm<br />

slap. Elke meter zand die wordt aangebracht, zakt<br />

weg en geeft een horizontale vervorming. Ook<br />

die vervormingen worden uiteraard gemonitord<br />

en net als alle andere data vastgelegd in een GISomgeving.<br />

Op basis van die informatie controleren<br />

we of de bodem en de omgeving zich gedraagt<br />

volgens verwachting. Bij afwijkingen wordt<br />

gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn<br />

om vervormingen te beperken of dat eventueel<br />

de grenswaarden bijgesteld kunnen worden.”<br />

FORSE ZETTINGEN<br />

De dijkversterkingsoperatie is opgedeeld in drie<br />

deelgebieden. BT Geoconsult is betrokken bij<br />

twee deelgebieden met drie site-engineers en assistentie<br />

vanuit de back-office. “Het site-engineeringsteam<br />

bestaat uit meer geotechneuten, maar<br />

al met al hebben we een relatief grote inbreng in<br />

de site-engineering op het project”, zegt Bakker<br />

met gepaste trots. “Vanuit BT Geoconsult hebben<br />

we veel ervaring met infra- en dijkprojecten<br />

op slappe ondergronden. Dat is ook wel nodig wil<br />

je op zo’n project beslagen ten ijs komen, want<br />

de praktijk blijkt soms weerbarstiger dan vooraf<br />

gedacht. Ook hier op de Markermeerdijken. De<br />

versterking wordt grotendeels in voorbelasting<br />

gerealiseerd en in meerdere ophoogslagen aangebracht,<br />

variërend van een halve meter tot een<br />

meter. Per ophoogslag geven we een vrijgave. Om<br />

tot die vrijgave te komen, interpreteren we dus<br />

alle meetdata. Dat luistert zo nauw dat we in sommige<br />

gevallen in slagen van slechts 25 centimeter<br />

ophogen. Het is gelukkig uitzonderlijk, maar geeft<br />

wel aan hoe kritisch het soms is. De zettingen zijn<br />

fors, meer dan een meter is geen uitzondering en<br />

soms tot zelfs meer dan 2 meter!”<br />

Het versterken van de Markermeerdijken is dus<br />

met recht een complexe operatie. “We zijn als<br />

site-engineeringsteam weliswaar een klein onderdeel<br />

binnen het totale project, maar cruciaal<br />

voor de voortgang van het project.” ■<br />

BT Geoconsult maakt deel uit van het site-engineeringsteam en vormt als het<br />

ware de schakel tussen ontwerp en realisatie.<br />

De versterking wordt grotendeels in voorbelasting gerealiseerd en in meerdere<br />

ophoogslagen aangebracht, variërend van een halve meter tot een meter.<br />

15


BT Geoconsult BV<br />

I N G E N I E U R S B U R E A U<br />

AL 25 JAAR<br />

UW PARTNER IN GEOTECHNIEK<br />

Zettingen en stabiliteit | Funderingen en ondergrondse constructies | Bouwkuipen en<br />

grondkerende constructies | Geohydrologie | Kunstwerken | Leidingen en sleufloze<br />

technieken | <strong>Waterbouw</strong>kundige constructies | Projectmanagement en directievoering<br />

Bron: Alliantie Markermeerdijken<br />

WWW.BTGEOCONSULT.NL | INFO@BTGEOCONSULT.NL | +31 (0)70 - 4159002


GROUTANKERS<br />

ANKERS EN ANKERPALEN<br />

BOORPALEN<br />

DAMWANDEN<br />

Hakkers maakt het mogelijk!<br />

Hakkers is dé specialist in het realiseren van funderingen. Voor het trillingsvrij aanbrengen van<br />

groutankers, paalfunderingen en damwanden beschikt Hakkers over een duurzame vloot van<br />

makelaar- en boorstellingen.<br />

Wij hebben onze expertise op het gebied van funderingstechniek door de jaren heen verfijnd.<br />

Met een team van gedreven vakmensen staan wij voor kwaliteit en constructief denken. Het<br />

domein is groot geworden dankzij het in eigen beheer produceren en aanbrengen van onder<br />

andere zelfborende groutinjectieankers. Zo is Hakkers ook binnen het domein van de<br />

funderingstechniek de beste partner.<br />

Met trots, passie en ambitie werken wij aan mooie projecten. Wil je samen met Hakkers de<br />

uitdaging aangaan om van jouw project een succes te maken? Neem dan contact met ons op.<br />

Bekijk ook onze vernieuwe website www.hakkers.com voor ons verhaal.<br />

Hakkers | Oudsas 11 | 4251 AW Werkendam<br />

E: info@hakkers.com | funderingstechniek@hakkers.com www.hakkers.com | www.werkenbijhakkers.com


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers<br />

<strong>Waterbouw</strong>sector:<br />

spil bij klimaatadaptatie<br />

Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de Nederlandse bodem daalt. De roep om concrete, klimaatadaptieve<br />

maatregelen wordt steeds sterker en veel bestaande waterwerken zullen aangepast moeten worden.<br />

De waterbouwsector heeft hierin een cruciale rol. Het is niet alleen een mooie, maar ook een dankbare<br />

én zichtbare taak. Aan het woord is Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers.<br />

De maand februari stond in het teken van de<br />

Watersnoodramp van 1953, de grootste Nederlandse<br />

natuurramp van de 20ste eeuw.<br />

“Het is weliswaar zeventig jaar geleden, maar<br />

het thema is nog volop actueel. En terecht”,<br />

vindt Vollebregt. “Het is niet zo dat we gelijk<br />

gevaar lopen, maar we moeten ons wel realiseren<br />

dat we in transitie zijn. Daarop zullen<br />

we moeten anticiperen. Dat vraagt iets aan de<br />

kant van de overheid: hoe willen we het land<br />

gaan inrichten in de toekomst? Behouden zoals<br />

het nu is en het verhogen van dijken? Of gaan<br />

we de kust juist aanpassen, zodat we mee kunnen<br />

stijgen met het water?”<br />

TOEGEVOEGDE WAARDE<br />

Het zijn interessante vraagstukken die op verschillende<br />

tafels worden besproken en waarin<br />

De roep om concrete, klimaatadaptieve maatregelen wordt steeds sterker en veel bestaande waterwerken zullen aangepast moeten worden.<br />

18


THEMA WATERWERKEN<br />

Andrea Vollebregt, directeur van de Vereniging van<br />

<strong>Waterbouw</strong>ers.<br />

heel veel partijen een belangrijke rol hebben,<br />

meent Vollebregt. “De overheid enerzijds, met<br />

aan de andere kant de ingenieurs met ontwerpideeën,<br />

en natuurlijk de aannemers in de waterbouw<br />

die hun uitvoeringservaring inbrengen. Met<br />

andere woorden, verschillende disciplines in de<br />

hele keten zullen zich moeten verenigen. De rol<br />

van de waterbouwersector is daarin niet te onderschatten.<br />

De toegevoegde waarde is enorm<br />

en dat maakt de sector ook zo boeiend: je bouwt<br />

letterlijk mee aan de inrichting van Nederland.”<br />

DUURZAME ONTWIKKELINGEN<br />

Het bouwen aan de toekomst van Nederland<br />

gaat ook op een steeds duurzamere manier.<br />

“De komende vijf tot zes jaar gaan er grote<br />

stappen gemaakt worden”, verwacht Vollebregt.<br />

“Er zijn volop ontwikkelingen op het gebied<br />

van emissiearm en emissievrij materieel,<br />

al moet wel gezegd dat het voor met name<br />

het grote materieel nog echt een zoektocht<br />

is naar de mogelijkheden en goed toepasbare<br />

oplossingen. Maar ook daar wordt op verschillende<br />

plekken hard aan gewerkt, waar onderzoeksinstituten<br />

én waterbouwers bij betrokken<br />

zijn. Niet alleen het materieel wordt<br />

verduurzaamd, ook de wijze waarop we omgaan<br />

met de uitvoering vraagt om duurzame<br />

methodieken. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht<br />

over een initiatief waarbij baggerslib<br />

niet wordt gestort, maar wordt toegepast<br />

in cementblokken zodat de koolstof gevangen<br />

blijft. Op alle fronten wordt gewerkt aan<br />

duurzaamheid en circulariteit.”<br />

UITDAGINGEN<br />

Een aspect dat de waterbouwsector wel ‘plaagt’,<br />

is stikstof. “Het zorgt ervoor dat er minder werk<br />

op de markt komt en dat is best zorgwekkend<br />

als je ziet welke (maatschappelijke) opgaven er<br />

liggen”, erkent Vollebregt. “Daar maken we ons<br />

wel zorgen over voor de toekomst. Aan de andere<br />

kant stimuleert het wel weer de creativiteit<br />

en innovativiteit bij waterbouwers. PFAS en<br />

corona zijn we als sector ook goed doorgekomen.”<br />

En als we het dan toch over uitdagingen<br />

hebben, het vinden van gekwalificeerd personeel,<br />

is ook geen sinecure. “Daarin zijn we niet<br />

de enige, maar we hebben als sector wel ontzettend<br />

veel te bieden. Het is een boeiende en<br />

spannende sector met een sterk innovatief karakter<br />

en met een grote diversiteit aan functies<br />

op alle niveaus van Mbo tot WO.” ■<br />

Het bouwen aan de toekomst van Nederland gaat op een steeds duurzamere manier.<br />

19


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Van Aalsburg B.V.<br />

Building with nature<br />

Natuur met natuur in stand houden. Op een natuurvriendelijke manier!<br />

Nederland is een waterland. Een levendig landschap van sloten,<br />

plassen, vaarten, kanalen en rivieren. Al dat water heeft ons land<br />

gevormd. De Nederlandse delta, met grote prachtige natuurgebieden en<br />

eindeloze watergezichten, zijn enorm belangrijk voor Europa. Dus is het minstens<br />

net zo belangrijk om goed voor onze natuur te zorgen en deze op de juiste wijze te<br />

onderhouden. En precies dát is de kracht van Van Aalsburg. Het toonaangevende bedrijf<br />

werkt aan de toekomst van morgen met als visie ‘Building with nature’.<br />

“Natuur met natuur beschermen en in stand houden, op een circulaire manier.<br />

Dat is in het kort waar het bij ons om draait”, zegt Dick van Aalsburg. “Dat<br />

doen we door het oude ambacht van griendwerker op een revolutionaire<br />

manier door te ontwikkelen met de technieken van nu. Met aandacht voor het<br />

milieu, efficiëntie en kosten.”<br />

FAMILIEBEDRIJF<br />

Van Aalsburg B.V. is een derde generatie familiebedrijf met hoogwaardige<br />

wilgenhoutproducten. Toonaangevend in Nederland en ver erbuiten. De<br />

leiding is in handen van zes broers en twee neven. Het bedrijf ademt in<br />

alles één grote familie te zijn. Ook de eersten van de nieuwe generatie, de<br />

neven, draaien al volop mee. “Enthousiaste doorzetters zijn het, met allemaal<br />

hetzelfde doel voor ogen én voortdurend innoverend. Wij zijn blij<br />

met ons prachtige team van zo’n 100 gedreven mensen”, zegt Dick.<br />

NATUURLIJKE MATERIALEN<br />

Bij Van Aalsburg vormen wiepen de prachtige basis voor beschoeiingen, legakkers,<br />

vissenbossen en zinkstukken. Wiepen zijn bundels van gevlochten wilgenhout,<br />

die van de kwaliteitswilgen uit eigen kwekerij komen. Wilgenhout in<br />

combinatie met jute en maisdoek zijn inmiddels al een prima alternatief bij zinkstukken<br />

en beschoeiingen. Het toepassen van dergelijke natuurlijke materialen<br />

bij legakkers zorgt voor maar liefst 77% minder CO 2<br />

-uitstoot dan wanneer er<br />

gebruik gemaakt zou zijn van Geotubes. Bij zinkstukken streeft het bedrijf binnen<br />

10 jaar naar een kunststofreductie van 90% (van 1.000.000 m 2 geotextiel<br />

naar 100.000 m 2 ). “Waar het kan passen we graag geheel natuurlijke materialen<br />

toe, waar het nodig is zoeken we naar een gezonde combinatie.”<br />

VAN KNOTWILG TOT CO 2<br />

-ARME EN<br />

CIRCULAIRE BESCHOEIING<br />

Beschoeiingen en zinkstukken zijn een hoogst betrouwbare bodem- en oeverbescherming<br />

en grondkering, die er voor zorgen dat we droge voeten<br />

houden. Van Aalsburg plaatst jaarlijks meer dan 30 kilometer beschoeiing.<br />

Van hardhout, van wilgenhout en van gerecycled kunststof. “Of een verrassende<br />

combinatie ervan”, zegt Dick. “Goede beschoeiingen verlagen de onderhoudskosten<br />

van waterwegen én een beschoeiing van wilgenhout stoot<br />

de minste CO 2<br />

uit.” Van Aalsburg heeft de afgelopen jaren de wilgenhouten<br />

beschoeiing doorontwikkeld en in compleet nieuwe situaties met verrassend<br />

resultaat toegepast. “Zo natuurlijk en circulair mogelijk uiteraard. Deze<br />

volledig circulaire manier van bouwen en de ecologische meerwaarde ervan<br />

hebben zich duidelijk bewezen. Dat geldt ook voor de legakkers, die ontwikkeld<br />

zijn om ecosystemen een natuurlijke impuls te geven, en de vissenbossen<br />

die aangelegd worden voor herstel van de vis- en vogelpopulatie. Al dit<br />

soort projecten dragen aantoonbaar bij aan de gestelde doelstellingen van<br />

de Kaderrichtlijn Water. We zijn daar best wel trots op.” ❯<br />

20


THEMA WATERWERKEN<br />

Voor Rijkswaterstaat bouwde Van Aalsburg in het Wolderwijd nabij Harderwijk<br />

een duurzaam vissenhotel. De legakkerconstructie is vanaf het ponton gevlochten,<br />

zonder overlappen.<br />

Op dit moment is Van Aalsburg bezig met een nieuw eiland bij Vogelplas<br />

Starrevaart in Leidschendam waarmee een impuls aan de natuur gegeven wordt.<br />

In de Westeinderplassen is door Van Aalsburg een natuureiland<br />

gerealiseerd dat volledig is opgetrokken uit natuurlijk materiaal.<br />

21


VAN AALSBURG<br />

UNIEK IN NEDERLAND, ONZE TROTS<br />

150 hectare eigen wilgen producten -<br />

Meer dan 55 jaar ervaring -<br />

Beschermen van oevers en waterbodems -<br />

Wij compenseren 3.300 ton CO2 per jaar -<br />

Ambachtelijk gebouwd met natuurlijke materialen -<br />

Laten floreren van planten en dieren -<br />

3E GENERATIE FAMILIEBEDRIJF<br />

met hoogwaardige wilgenhouten producten<br />

Van Aalsburg B.V. is een derde generatie familiebedrijf met hoogwaardige wilgenhoutproducten.<br />

De leiding is in handen van zes broers. Het bedrijf ademt in<br />

alles één grote familie te zijn. Ook de eersten van de nieuwe generatie, de neven,<br />

draaien al volop mee. Doorzetters. En erg enthousiast. Allen met hetzelfde doel<br />

en voortdurend innoverend. Toonaangevend in Nederland en ver erbuiten. Typisch<br />

Van Aalsburg.<br />

De broers Van Aalsburg zijn blij met hun prachtige teams van gedreven mensen.<br />

Zo’n slordige 100 in totaal. En ze zijn dankbaar dat hun werk zo gezegend is.<br />

Paalgraaf 11,<br />

4174 LC Hellouw<br />

+31 (0)418 203 683<br />

www.vanaalsburgbv.nl<br />

info@vanaalsburgbv.nl


THEMA WATERWERKEN<br />

De unieke omgebouwde Pistenbully zorgt voor een minimale bodemdruk en<br />

voorkomt zo structuur bederf in natuurgebieden.<br />

De EnergyHub: een container met ingebouwd 40 kW Lithium accuopslagsysteem, voorzien<br />

van drie windwokkels en zes zonnepanelen die op de projectlocatie energie opwekken.<br />

DUURZAAM EN INNOVATIEF MATERIEEL<br />

“Bouwen met natuur, en dat op een natuurvriendelijk manier, vraagt om<br />

duurzaam en innovatief materieel”, zegt Dick. “De reden dat we daar dan<br />

ook volop in investeren. We realiseren niet alleen duurzame projecten, maar<br />

hebben ook onbeperkte aandacht voor het hele systeem er omheen. Zo<br />

beperken we het afval, hebben we een enorme hoeveelheid zonnepanelen<br />

op ons pand en een eigen trafohuis, laadpalen voor onze elektrische auto’s<br />

en bussen.” Onmisbaar voor alle elektrisch aangedreven materieel waar<br />

Van Aalsburg mee werkt. Zo hebben ze in eigen beheer onder andere drie<br />

drijvende kranen en daarnaast nog twee unieke aangepaste moeraskranen,<br />

twee pistenbullys en verschillende omgebouwde rupsdumpers. “Ook onze<br />

boten, accuzagen en boren draaien allemaal op groene stroom. Op de projectlocatie<br />

maken we gebruik van een EnergyHub: een container met ingebouwd<br />

40 kW Lithium accuopslagsysteem, voorzien van drie windwokkels<br />

en zes zonnepanelen die energie opwekken, maar ook van onze accu-aanhanger<br />

met 60 kWh opslagcapaciteit, opgeladen door de zonnepanelen op<br />

het dak van ons bedrijf.” Onlangs nam Van Aalsburg een geheel elektrische<br />

9 tons midigraver in gebruik en een 16 tons unieke drijvende kraan. Deze is<br />

volledig gecertificeerd om ook in binnenwateren en rivieren verantwoord te<br />

mogen werken, mede door de extra ES-TRIN certificering. Geen enkel ander<br />

bedrijf in Nederland heeft zoveel uniek aangepaste ‘wetland’ machines.<br />

“Met onze projecten willen we meer CO 2<br />

vasthouden dan uitstoten, dát is<br />

-naast bodem- en oeverbescherming- het doel.” Niet verwonderlijk dat Van<br />

Aalsburg op niveau 5 van de CO 2<br />

-prestatieladder staat, het hoogste niveau<br />

voor kwaliteit, veiligheid, duurzaam hout en milieu.<br />

SAMENWERKINGEN BINNEN PRACHTIGE PROJECTEN<br />

Van Aalsburg werkt nauw samen met, en in opdracht van onder andere<br />

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting Het Groninger Landschap,<br />

Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Stichting Het Utrechts<br />

Landschap aan prachtige projecten. “Zo hebben we in de Westeinderplassen<br />

bij Aalsmeer een natuureiland gerealiseerd van maar liefst 10x340<br />

meter, volledig gebouwd met natuurlijke materialen. Niet alleen is de waterkwaliteit<br />

en de ecologie verbeterd, maar dit was ook het eerste berekende<br />

CO 2<br />

-negatieve project: een prachtige prestatie! Op dit moment zijn<br />

we bezig met een nieuw eiland bij Vogelplas Starrevaart in Leidschendam<br />

waarmee we de natuur een impuls geven.”<br />

Bij het labyrintische grachtenstelsel in Giethoorn heeft Van Aalsburg kilometers<br />

beschoeiingen gerealiseerd. Uitgevoerd met behulp van een uniek ponton<br />

met interne kraanlift, zodat de 177 bruggetjes onaangeroerd konden blijven.<br />

Voor Rijkswaterstaat bouwde Van Aalsburg twee grote legakkers in Wolderwijd.<br />

De zelfontworpen constructies zijn -zonder overlappen- op een ponton<br />

gevlochten uit bestorven wilgenhout en van binnen afgewerkt met natuurlijk<br />

doek en sisaltouw. Het resultaat? Een groot en prachtig vissenhotel! In het Natura<br />

2000-gebied Brandemeer heeft Van Aalsburg in opdracht van Staatsbosbeheer<br />

de legakkers hersteld. Een project waar uiteraard elektrisch gevaren is<br />

en de EnergyHub is ingezet. “Zo hebben we, zelfs op de meest afgelegen en<br />

moeilijk toegankelijke plaatsen, toch stroom voor ons elektrisch aangedreven<br />

materieel.” Een project dat uitblonk in complexiteit en dat mede dankzij de<br />

expertise van Van Aalsburg succesvol is uitgevoerd, is het Belgische Fort Sint-<br />

Filips. In de Schelde is een nieuwe kribbe gerealiseerd waarmee een zone van<br />

20 hectare aan waardevolle getijdennatuur is ontstaan, die heel belangrijk is<br />

voor de biodiversiteit in dat rivierengebied. “Stuk voor stuk mooie voorbeelden<br />

van projecten waaruit ook daadwerkelijk blijkt dat natuur met natuur beschermen<br />

werkt. En dat kan alleen als je goed samenwerkt en dezelfde doelen<br />

voor ogen hebt.” Dick noemt nog even een project in Zuidlaren waar ze voor<br />

de Stichting Het Groninger Landschap en Waterschap Hunze en Aa’s op een<br />

natuurvriendelijke manier de natuur aan het herstellen en versterken is. “Maar<br />

daarover in een volgend artikel meer…”<br />

CERTIFICERINGEN<br />

Bij Van Aalsburg weten ze wat pionieren is: het bedrijf is vanuit het niets begonnen<br />

en inmiddels uitgegroeid tot een internationale onderneming met een<br />

sterke persoonlijkheid. Bruisend en dynamisch en met een duidelijke visie en<br />

missie. Stap voor stap gebouwd door fantastische en loyale medewerkers. Allemaal<br />

ambachtslieden die veel waarde hechten aan milieu- en kwaliteitszorg.<br />

Met heel wat waardevolle certificaten op zak. We noemden al even de ES-<br />

TRIN certificering op de elektrische drijvende kraan en trede 5 op de CO 2<br />

-<br />

prestatieladder, maar uiteraard mogen de ISO 90<strong>01</strong>, ISO 1400<strong>01</strong> en VCA**<br />

certificaten niet ontbreken. “En onlangs hebben we -naast ons bestaande FSCcertificaat<br />

voor hardhout, ook het PEFC-certificaat behaald, voor naaldhout.<br />

Hiermee hebben we het duurzaam inkopen van hout nog verder afgedicht.”<br />

TOEKOMSTVISIE: 100% NATUURLIJK<br />

Als we naar de toekomstplannen vragen, dan is Dick duidelijk: “Bouwen in<br />

de natuur, met de natuur, op een natuurverantwoorde manier, dat is wat<br />

we altijd zullen blijven doen. Onze toekomstvisie daarbij is dat we streven<br />

naar het gebruik van 100% natuurlijk afbreekbare materialen. We willen zo<br />

min mogelijk kunststof zoals polypropeen gebruiken, want dat veroorzaakt<br />

microplastics en zorgt voor hoge opruimkosten bij einde levensduur.” Dick<br />

is ervan overtuigd dat natuurlijke materialen kwalitatief gelijkwaardig zijn<br />

bij de juiste uitgangspunten en verwachtingen. “En als we kijken naar de<br />

kosten over de gehele levenscyclus, dan zijn die gelijk aan of minder dan<br />

kunststof geotextielen. Dat mag dus geen reden meer zijn om niet voor<br />

natuurlijke materialen te kiezen”, zegt Dick tot slot. ■<br />

23


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Bell Dredging Pumps<br />

Materieel op maat voor Gloucesters<br />

grootste winterbaggerwerk ooit<br />

Dankzij een uitgebreid leveringsprogramma kan Bell Dredging Pumps voor elke baggerklus in de juiste<br />

apparatuur voorzien. Dat blijkt andermaal tijdens het project dat momenteel in Gloucester (Engeland)<br />

wordt uitgevoerd. Aan de klus, die geldt als grootste winterbaggerwerk van de stad ooit, levert het<br />

vanuit het Noord-Hollandse Winkel opererende bedrijf met twee installaties een substantiële bijdrage.<br />

Als internationaal specialist in de verhuur en<br />

verkoop van baggerapparatuur voor de onen<br />

offshore-industrie heeft Bell Dredging alles<br />

aan boord. Het productengamma is met<br />

onder meer amfibische graafmachines, cutterzuigers<br />

en heavy-duty baggerpompen breed<br />

én diep. Voor de opdrachtgever mede aanleiding<br />

om voor het groots(t)e winterbaggerwerk<br />

van de stad ooit gebruik te maken van<br />

de expertise en services van de wereldwijd<br />

actieve onderneming. "Het project betreft<br />

een vier maanden durend baggerprogramma<br />

in Gloucester Docks waarbij een laag slib,<br />

zand en sediment uit de haven wordt verwijderd",<br />

legt sales engineer Thijs van den Outenaar<br />

namens Bell uit. "Deze laag is als gevolg<br />

van de droge zomer en de drinkwaterbehoefte<br />

van omliggende steden uiteindelijk hier terechtgekomen.<br />

Daardoor is de waterdiepte<br />

op sommige plaatsen van ongeveer 3,5 meter<br />

afgenomen tot 1 meter of zelfs minder. Een<br />

ongewenste situatie die vooral de scheepvaart<br />

belemmert tijdens het navigeren en<br />

aanmeren in Gloucester Docks."<br />

‘Voor de baggerwerken<br />

verhuurt het bedrijf<br />

twee complete<br />

uitrustingen’<br />

Bell 200 met Bell Cutter Head voorzien van waterjet nozzles in en naast de snijkop.<br />

OPLOSSING<br />

Bell Dredging Pumps levert met de componenten<br />

voor twee baggerinstallaties op<br />

evenzoveel locaties een oplossing voor het<br />

probleem. "Volgens het bestek diende er<br />

oorspronkelijk één bepaald gebied in de haven<br />

te worden gebaggerd", aldus Van den<br />

24


THEMA WATERWERKEN<br />

Naast de pomp levert Bell ook de 400 meter lange drijvende leiding en de power packs.<br />

Outenaar. "Hiervoor hebben we een Bell<br />

200 baggerpomp met snijkop, power pack<br />

(aggregaat, red.) en een drijvende persleiding<br />

geleverd. Om de verschillende lagen<br />

sediment overal goed in beweging te krijgen<br />

en dus nóg effectiever te kunnen baggeren,<br />

wordt aanvullend een hogedrukwaterpomp<br />

gebruikt. Deze voedt de nozzles die we in en<br />

aan weerszijden van de snijkop geïnstalleerd<br />

hebben." Voor aanvullende baggerwerkzaamheden<br />

die bij nader inzien op een andere<br />

plek in de haven dienen te worden verricht,<br />

kiest de opdrachtgever voor de huur<br />

van eenzelfde set bij Bell Dredging. Op één<br />

component na, zo blijkt. "Waar we tijdens het<br />

initiële baggerwerk een enkele snijkop ofwel<br />

cutter inzetten, dienen we voor dit projectdeel<br />

een dubbele cutter te gebruiken", zegt<br />

Van den Outenaar. "Dit heeft te maken met<br />

de manier van gebruik door onze klant. Bij de<br />

eerste set is de Bell pomp star bevestigd aan<br />

de arm van een graafmachine, terwijl deze bij<br />

de tweede set vrijhangend gebruikt wordt.<br />

Doordat de twee snijkoppen van de dubbele<br />

cutter in tegengestelde richting draaien, blijft<br />

de pomp stil hangen en kun je deze vervolgens<br />

zonder problemen aan een draad in het<br />

water laten afzakken." ■<br />

25


THEMA WATERWERKEN<br />

De dubbele beweegbare delen (vallen) van de brug vragen om een specifieke aansturing, zodat voldaan werd aan de eis voor een volledige verkeersbelasting. (Beeld: Pilz Nederland)<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Pilz Nederland / Damsteegt<br />

Vechtbrug Breukelen:<br />

Nieuwste technieken verpakt<br />

in historische uitstraling<br />

Over de smalle Breukelse Vechtbrug aan de rand van een monumentaal stukje Breukelen passeert<br />

dagelijks een veelvoud aan fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer. Vanwege aantasting van het<br />

hout en beton en de vele technische storingen, besloot gemeente Stichtse Vecht de brug te vervangen.<br />

Aannemersbedrijf Damsteegt heeft de vervanging van de brug uitgevoerd en schakelde Pilz in voor<br />

het volledig elektrotechnische ontwerp, de machineveiligheid en de besturing van de ophaalbrug.<br />

FLINKE PUZZEL<br />

Als civiele aannemer van dit project stond<br />

Damsteegt voor aardig wat uitdagingen. Het<br />

bedrijf heeft veel ervaring met vaste bruggen<br />

en heeft sinds kort ook beweegbare bruggen<br />

in haar portfolio. “Hier hebben wij veel energie<br />

gestoken in het zo goed mogelijk benaderen<br />

van de historische uitstraling van de brug, gecombineerd<br />

met de allernieuwste technieken<br />

op het gebied van de besturing. Op de projectlocatie<br />

zelf is er sprake van een zeer beperkte<br />

ruimte. Tijdens de uitvoering moest ook het<br />

verkeer zo min mogelijk hinder ondervinden.<br />

Een hele puzzel die gelegd moest worden dus”,<br />

zegt Hans de Wit, bedrijfsleider bij Aannemersbedrijf<br />

Damsteegt B.V. En dan noemt hij<br />

nog niet eens de uitdagingen die erbij komen<br />

kijken om de twee bewegende delen van de<br />

brug goed op elkaar aan te laten sluiten, zodat<br />

de brug geschikt is voor volledige verkeersbelasting.<br />

Dat vraagt niet alleen om specifieke besturing,<br />

maar ook voor een unieke constructie.<br />

Damsteegt heeft stalen hangstangen gebruikt<br />

waardoor het krachtenspel herverdeeld kon<br />

worden. Overigens zijn nagenoeg alle stalen<br />

onderdelen van de brug in de eigen fabriek van<br />

Damsteegt opgebouwd.<br />

BOUWTEAM<br />

De gemeente heeft voor deze aanbesteding<br />

gekozen voor een bouwteam, om optimaal<br />

gebruik te kunnen maken van alle expertise<br />

van de betrokken partijen bij dit project. “Pilz<br />

26


THEMA WATERWERKEN<br />

De Vechtbrug in Breukelen is volledig vernieuwd, met behoud van de historische uitstraling. (Beeld: Pilz Nederland)<br />

is vanaf het begin betrokken”, zegt Emiel van<br />

Zundert, Project Manager bij Pilz Nederland.<br />

“We hebben in een vroeg stadium met alle<br />

betrokken partijen verschillende opties besproken,<br />

kennis en adviezen uitgewisseld en<br />

gezorgd dat iedereen wist waar men rekening<br />

mee moest houden. Het zorgde ervoor dat<br />

alles perfect op elkaar aansloot.” De Wit beaamt<br />

dat de onderlinge samenwerking prima<br />

is verlopen.<br />

VEILIGE BEDIENING VAN DE BRUG<br />

De bediening van beweegbare bruggen, dus<br />

ook voor de Vechtbrug, moet aan de strenge<br />

regels van de Europese Machinerichtlijn voldoen.<br />

Een goede zaak volgens Van Zundert.<br />

“Want een brug moet veilig bediend en onderhouden<br />

kunnen worden. Het opzetten van een<br />

elektrotechnisch ontwerp, evenals de benodigde<br />

documenten op het gebied van machineveiligheid<br />

en functionele veiligheid vraagt om een<br />

specifieke expertise.” Al bij aanvang van het<br />

project stelde Pilz daarom een risicobeoordeling<br />

op en ondersteunde aannemer Damsteegt<br />

bij het CE-proces evenals het aanleggen van<br />

het verplichte technische dossier.<br />

SPECIFIEKE BESTURINGSSOFTWARE<br />

De besturing voor de PLC en het bedienscherm<br />

van de brug is geprogrammeerd in de<br />

softwarepakketten PAS4000 en PASvisu van<br />

Pilz. Van Zundert: “Deze besturingssoftware<br />

is specifiek gericht op de inframarkt, waarbij<br />

gebruik gemaakt wordt van een softwarebibliotheek,<br />

waar onder andere softwareblokken<br />

in staan voor het aansturen van alle<br />

deelinstallaties van een brug (zoals landverkeerseinen,<br />

scheepvaartseinen, aandrijvingen<br />

van onder meer de vallen, regelaars en de<br />

rem- en retardeerposities). Het grafisch bedieningsscherm<br />

toont zowel de toestand van<br />

de brug als eventuele storingen.” De werking<br />

van de besturingskasten zijn tijdens de FAT<br />

(Factory Acceptance Test) op de locatie van<br />

Pilz in Vianen getest. “Hierbij werden componenten<br />

van de brug, zoals motoren en<br />

seinen, op de besturingskasten aangesloten,<br />

om zoveel mogelijk de praktijksituatie te simuleren.<br />

Zo weet je dat de besturingskasten<br />

in combinatie met de geprogrammeerde<br />

softwareapplicatie correct functioneren, wat<br />

tijd scheelt bij de werkzaamheden die je op<br />

locatie moet uitvoeren.”<br />

Wederom een mooi project waarbij Pilz laat<br />

zien waar het toe in staat is. “We worden vaak<br />

gezien als leverancier, maar zijn ook in staat om<br />

de volledige elektrotechnische engineering van<br />

een brug uit te voeren en daarnaast CE-begeleiding<br />

en programmering te verzorgen. Met deze<br />

brug hebben we een compacte én veilige bouwvorm<br />

gerealiseerd met aansturing van twee vallen,<br />

twee afsluitbomen, zeven landverkeerseinen<br />

en twee onderdoorvaartseinen.” ■<br />

De besturingskasten van de brug zijn voorzien van drie<br />

bedienvormen: de reguliere bediening, de onderhoudsbediening<br />

en de noodbediening. (Beeld: Damsteegt)<br />

De noodbediening van de burg. Deze vindt plaats via een<br />

afzonderlijke bedienconsole. (Beeld: Pilz Nederland)<br />

De reguliere bediening van de brug. (Beeld: Pilz Nederland)<br />

27


Risicobeoordeling van natte infra<br />

op basis van ISO 12100<br />

Deskundig<br />

uitgevoerd met<br />

uitgebreide<br />

rapportage<br />

Wist u dat een risicobeoordeling volgens de Machine- en Arbeidsmiddelenrichtlijn van uw<br />

bruggen en/of sluizen wettelijk verplicht is? Een deskundig uitgevoerde risicobeoordeling fungeert<br />

als basis voor een veilige constructie van uw object.<br />

Europese Unie Richtlijnen<br />

Pilz heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren<br />

van risicobeoordelingen op diverse natte infra van<br />

Product Richtlijnen<br />

Sociale Richtlijnen<br />

onder andere Rijkswaterstaat en verschillende<br />

provincies, gemeenten en waterschappen. De<br />

Machinerichtlijn<br />

(2006/42/EG)<br />

Arbeidsmiddelenrichtlijn<br />

(2009/104/EG)<br />

Internationaal niveau<br />

Europa<br />

basis hiervoor is altijd de ISO 12100. Tijdens de<br />

beoordeling wordt het hele scala aan mogelijkheden<br />

bekeken en doorgelicht. Dit resulteert<br />

uiteindelijk in een uitgebreide rapportage met<br />

daarin aanbevelingen voor aanpassingen.<br />

Ruim 200<br />

normen<br />

Verplichting fabrikant:<br />

• Artikel 5 machinerichtlijn<br />

Warenweg Besluit Machines<br />

Arbeidsomstandighedenwet<br />

(ARBO WEG)<br />

Verplichting werkgever:<br />

• Risicobeoordeling<br />

• Plan van aanpak<br />

• Instructie en informatie<br />

• Beleid<br />

Nationaal niveau<br />

Europa<br />

Wilt u meer weten over het uitvoeren van een risicobeoordeling?<br />

Neem direct contact op met Pilz via info@pilz.nl, 0347 320 477 of scan de QR-code!<br />

Pilz Nederland | 0347 320 477 | info@pilz.nl | bruggenensluizen.pilz.nl


Pejling<br />

Pejlebådene hos Rohde Nielsen A/S er alle udstyret med den nyeste teknologi og er i stand<br />

til at levere detaljerede multibeam-pejlinger, der giver et komplet billede af havbundens<br />

beskaffenhed.<br />

Skjold R er den seneste tilføjelse til virksomhedens gruppe af pejlebåde. Båden er baseret<br />

centralt i Grenå og kan sejles til alle havne i Danmark på kort tid. Båden er med sine lille<br />

dybgang og høje manøvredygtighed ideel til opgaver i havne og smalle sejlrender, men kan<br />

samtidig også operere i mere udsatte områder.<br />

Skuld R er et ubemandet fartøj med en længde på ca. 1,2m, der er trådløst opereret fra land.<br />

’Dronen’ transporteres i en varevogn og kan udsættes af blot én enkelt person. Skuld R’s stør -<br />

relse betyder at den kan løse opgaver på smalle og ellers ufremkommelige steder, samtidig<br />

med at den med fordel også bruges på åbne områder. Dronen kan ligeledes opereres på<br />

vanddybder på under 1m.<br />

Referencer<br />

Rohde Nielsen A/S har stor erfaring med uddybning og oprensning samt udførsel af<br />

pejlinger i danske havne og sejlrender:<br />

Toste R har de seneste år arbejdet i nogle af landets vigtigste havne såsom Esbjerg,<br />

Frederikshavn, Aalborg m.v. med både tilbagevendende og akutte oprensningsopgaver.<br />

Fartøjet har desuden stået for uddybning af havneområder – af bl.a. en lystbådsmarina<br />

i Tyskland.<br />

Pejlebådene, Skjold R og Skuld R, assisterer både Toste R og rederiets andre fartøjer i<br />

havne og sejlrender i hele landet. Udover ovennævnte havne har Skjold R udført opgaver<br />

i bl.a. Nakskov og Vordingborg havne og sejlrender. Skuld R har leveret pejlinger af<br />

Worldwide performance<br />

Tommy M. Nielsen<br />

With a highly professional team Rohde Nielsen A/S operates worldwide,<br />

Områdechef<br />

Tlf: +45 20 21 87 86<br />

Email: tmn@rohde-nielsen.dk<br />

Rohde Nielsen A/S • Nyhavn 20 • DK-1051 Copenhagen K • Phone: +45 33 91 25 07 • E-mail: mail@rohde-nielsen.dk • www.rohde-nielsen.com


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Bosch Beton<br />

Een passende keerwandoplossing,<br />

altijd en overal<br />

Het in Barneveld gevestigde Bosch Beton voorziet uiteenlopende opdrachtgevers in binnen- en buitenland<br />

van hoogwaardige prefab betonnen keerwanden. Zo wordt het bedrijf met grote regelmaat<br />

ingeschakeld voor de realisatie van waterkeringen. Oplossingen die bestand zijn tegen de immens<br />

zware druk van overtollig water en zich net als de overige producten van Bosch Beton onderscheiden<br />

qua duurzaamheid en afwerking.<br />

Bosch Beton staat voor een ongekende veelzijdigheid<br />

op keerwandgebied. Bijvoorbeeld<br />

rondom de realisatie van uiteenlopende waterprojecten.<br />

“We leveren keerwanden om<br />

bijvoorbeeld wateroverlast te voorkomen<br />

of bij te dragen aan schoon water in een rioolzuiveringsinstallatie”,<br />

zegt Lennart van de<br />

Loenhorst, Teamleider GWW Nederland<br />

namens Bosch Beton. "Maar ook wanneer er<br />

een duurzame oplossing wordt gevraagd of<br />

voor recreatieve toepassingen, zoals zwem-<br />

vijvers en terrassen aan het water. We zijn<br />

van vele markten thuis.”<br />

BESCHERMING<br />

Door keerwanden als waterkering in te zetten,<br />

wordt (overtollig) water tegengehouden<br />

en daarmee overstroming en uitspoeling<br />

voorkomen. “Een dergelijke constructie<br />

dient optimaal bescherming te bieden tegen<br />

maximale waterhoogte”, aldus Van de Loenhorst.<br />

“Denk in dat kader aan dammen, dijken,<br />

beschoeiingen en kademuren. Tegelijk<br />

moet een keerwand sterk genoeg zijn om<br />

de vaak enorme kracht van water te kunnen<br />

trotseren. Met speciale betonnen keerwanden<br />

die bestand zijn tegen extreem zware<br />

belastingen voorzien we in beide behoeften.”<br />

DUURZAME OPLOSSING<br />

Bosch Beton biedt altijd een duurzame keerwandoplossing<br />

op maat. Voor de natte en<br />

droge infrastructuur, maar ook voor weg- en<br />

Keerwanden bij het innamepompstation Bergsche Maas.<br />

30


THEMA WATERWERKEN<br />

verkeersdoeleinden. Een project dat de expertise<br />

van de onderneming bevestigt, is de<br />

levering van verschillende speciale keerwanden<br />

voor het nieuwe innamepompstation<br />

Bergsche Maas in De Biesbosch. De bouw<br />

WATEROVERLAST VOORKOMEN<br />

Om in de laaggelegen stadswijken<br />

Pathmos en Stadsveld wateroverlast<br />

voor nu en de toekomst te<br />

voorkomen, ondernam de Gemeente<br />

Enschede gericht actie met de<br />

aanleg van de Stadsbeek. Voor dit<br />

project leverde Bosch Beton 400<br />

meter speciale keerwand, inclusief<br />

de vorm van de goot. De duurzame<br />

oplossing omvat keerwanden die in<br />

hoogte variëren tussen 130 en 150<br />

cm. De bij de overgangen toegepaste<br />

duikerelementen zijn geschikt voor<br />

zwaar verkeer.<br />

Stadsbeek Enschede.<br />

van dit station, het grootste in Nederland<br />

voor de inname van rivierwater, is bedoeld<br />

om voorbereid te zijn op de toenemende<br />

vraag naar drink- en industriewater en tegelijk<br />

te kunnen voorzien in een grotere pompcapaciteit.<br />

Bosch Beton produceerde voor<br />

dit bijzondere project onder meer structuurwanden<br />

met uitgespaarde holen waarin zwaluwen<br />

kunnen nestelen. “Een extra uitdaging<br />

daarbij betrof het feit dat het ontwerp van<br />

het pompstation, gelegen in een zogenaamd<br />

Natura2000-gebied, naadloos diende aan te<br />

sluiten bij het bestaande rivieren- en dijkenlandschap”,<br />

besluit Van de Loenhorst. ■<br />

WE MAKEN ER EEN SPORT VAN<br />

Vorm geven aan een duurzame omgeving voor iedereen.<br />

Bel uw persoonlijke adviseur<br />

Tel: +32(0)11 98 83 90<br />

BUILDING A<br />

SOLID FUTURE<br />

BOSCHBETON.BE<br />

31


AL MEER DAN 30 JAAR DÉ EXPERT OP<br />

HET GEBIED VAN 100% BIOLOGISCH<br />

AFBREEKBARE / PFAS VRIJE<br />

SMEERMIDDELEN<br />

Mobiele Kooiladders<br />

Universele trappen (talud)<br />

Modulaire trappen<br />

Referenties op te vragen!<br />

Neem gerust contact met ons op<br />

voor GRATIS bemonstering, advies<br />

en begeleiding van alle merken olie!<br />

Laad & los platform<br />

Containertrappen<br />

Trappentorens<br />

Michael Anslijn<br />

+31 (0)6-23 037 020<br />

Met onze SuperStairs bereik je veilig en duurzaam de top!<br />

Verkoop Verhuur Montage<br />

info@easystairs.nl /085-0092070/ easystairs.nl<br />

Duport Lubricare B.V. | www.duportlubricare.nl | 0523 -619892<br />

Met jouw werk<br />

maak je een wereld<br />

van verschil<br />

Wij staan klaar om je te helpen: (3D) Machinebesturing • Total stations<br />

• 2D en 3D maatvoering • GPS-ontvangers • Lasers • Trainingen & support •<br />

Scanners • (maatwerk) Projectmanagement software<br />

www.topconpositioning.nl


Dé leverancier van<br />

meetoplossingen<br />

VERKOOP<br />

VERHUUR<br />

LEASE<br />

SUPPORT<br />

SERVICE<br />

TRAINING<br />

Heb je vragen?<br />

Dan helpen wij je graag...<br />

Bel: 088 43 66 300


THEMA WATERWERKEN<br />

Scanresultaten van het opmeten van de haven.<br />

De data die wordt opgehaald bestaat uit dieptegetallen gekoppeld aan GPS-posities.<br />

Tekst en beeld | Geometius<br />

Snel en eenvoudig<br />

dieptemetingen uitvoeren<br />

Onafhankelijk civieltechnisch en landmeetkundig adviesbureau Infra Plus pakt de opdracht om een<br />

haven in Nederland in kaart te brengen met beide handen aan. Ze gingen daarvoor op zoek naar<br />

een op afstand bestuurbare peilboot en vonden deze bij partner Geometius. Aan senior landmeter<br />

Pieter Blankestijn en landmeter Richard van Loo de eer om de gehuurde peilboot, genaamd Geometius<br />

USV, te water te laten.<br />

BODEMVERLOOP IN BEELD<br />

De opdracht heeft betrekking op een haven<br />

in Nederland die veelvuldig bezocht wordt<br />

door recreatievaart en rondvaartboten. Om<br />

de veiligheid van de haven te waarborgen is<br />

het onder andere noodzakelijk dat de vereiste<br />

vaardiepte wordt behaald. Vandaar<br />

de wens van de betrokken gemeente om<br />

het bodemverloop van de haven in beeld te<br />

brengen. Een opdracht die Infra Plus met veel<br />

plezier uitvoert met de inzet van de Geometius<br />

USV boot.<br />

VOORDEEL GEOMETIUS USV<br />

Gewapend met instructies en adviezen van<br />

leverancier Geometius lieten Pieter en Richard<br />

de USV boot begin dit jaar los in de<br />

desbetreffende haven om snel en eenvoudig<br />

dieptemetingen uit te voeren. Dit is onder andere<br />

mogelijk doordat de USV beschikt over<br />

de single frequency transducer. Een sensor die<br />

zeer geschikt is voor surveys in ondiep water.<br />

Naast deze techniek is Richard te spreken<br />

over de eenvoud waarmee de boot bediend<br />

wordt en spreekt hij lovend over de wendbaarheid:<br />

“We kunnen nu eenvoudig tussen<br />

de aangemeerde boten in de haven komen en<br />

ook daar een dieptepeiling doen.” Dit is onder<br />

andere mogelijk doordat de boot maar 1,75<br />

meter lang is en een licht gewicht heeft van<br />

rond de 25 kilogram.<br />

Uiteraard heeft beweging effect op de nauwkeurigheid<br />

van een meting. Toch kan de USV<br />

boot volgens Pieter wel tegen een stootje: “Alles<br />

onder windkracht 4 kan goed gemeten worden.<br />

Vanaf daar worden de metingen gevoelig.”<br />

34


THEMA WATERWERKEN<br />

De op afstand bestuurbare peilboot van Geometius beschikt over een single frequency transducer. Een sensor die zeer geschikt is voor surveys in ondiep water.<br />

Richard geeft aan dat de nauwkeurigheid van de<br />

metingen ook wordt gewaarborgd doordat de<br />

boot per seconde meerdere punten kan vastleggen:<br />

“Zo kunnen we een nauwkeurig beeld<br />

geven van de onderwatersituatie in de haven.”<br />

HET RESULTAAT VAN DE METING<br />

De data die wordt opgehaald bestaat uit dieptegetallen<br />

gekoppeld aan GPS-posities. Deze<br />

data kan verwerkt worden via uiteenlopende<br />

De Geometius USV vaart gemakkelijk tussen de<br />

boten door.<br />

hydrografische softwarepakketten. Tijdens<br />

dit project werd er gekozen voor Hydromagic.<br />

Voor Infra Plus de eerste keer dat zij met<br />

deze software werkten. Volgens Pieter een gebruiksvriendelijk<br />

proces: “Geometius heeft een<br />

toelichting gegeven op de software. Vanaf dit<br />

startpunt lukte het ons snel om de data goed<br />

te verwerken.” Het resultaat is een visualisatie<br />

van de bodemkaart. Op de vraag of deze<br />

voldoet aan de verwachting, antwoordt Pieter:<br />

“Ja, helemaal. Tijdens het veldwerk zagen we<br />

real-time data voorbijkomen. Op basis hiervan<br />

konden we voorzichtig een vermoeden uitspreken<br />

met betrekking tot het verloop van de<br />

bodem. De uiteindelijk dataverwerking bevestigde<br />

dat. Er stonden ons dus geen grote verrassingen<br />

te wachten. Het resultaat is helder.”<br />

‘Hopelijk mogen we de<br />

boot snel weer loslaten<br />

op het water’<br />

Vlnr. Pieter Blankestijn en Richard van Loo van Infra Plus.<br />

EEN VOORUITZIENDE BLIK<br />

De mannen van Infra Plus blikken vooruit. Zo<br />

ziet Pieter hoe de Geometius USV kan bijdragen<br />

aan het effectiever uitvoeren van de toekomstige<br />

peilwerkzaamheden: “Als landmeetkundige<br />

richten onze werkzaamheden zich voornamelijk<br />

op kleinere wateren, zoals watergangen en<br />

vijverpartijen in woonwijken. Die zijn meestal<br />

niet dieper dan 1,5 meter. Die betreden we dan<br />

te voet met waadpak of door middel van een<br />

bootje. De USV kan de uitvoering hiervan een<br />

stuk vereenvoudigen.” Richard voegt daaraan<br />

toe dat de inzet van de op afstand bestuurbare<br />

peilboot het werkveld verbreedt: “Met deze<br />

boot kunnen we eenvoudig grotere wateren<br />

gaan vastleggen. Infra Plus staat hiermee klaar<br />

om de dienstverlening te verbreden.”<br />

Op de vraag of de heren nogmaals de Geometius<br />

USV gaan huren is het antwoord: “Ja, zeer<br />

zeker! Hopelijk mogen we de boot snel weer<br />

loslaten op het water.” ■<br />

35


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Henk van Tongeren Water & Techniek<br />

Het bemalen van zo’n omvangrijk project vergt een optimale voorbereiding.<br />

Emissieloos bemalen voor<br />

2,4 kilometer nieuwe kademuur<br />

De containerterminals in de Prinses Amaliahaven op Maasvlakte II breiden uit. Daarvoor wordt 2,4<br />

kilometer aan nieuwe kademuur gerealiseerd. De nieuwe diepzee- en binnenvaartkades worden in den<br />

droge ontgraven. Henk van Tongeren Water & Techniek zorgt voor een droge kuip en maakt voor het<br />

bemalen gebruik van maar liefst 138(!) elektrische plunjerpompen. Op die manier draagt het familiebedrijf<br />

bij aan de duurzame ambities van Havenbedrijf Rotterdam om de CO 2<br />

-uitstoot flink te verminderen.<br />

Het bemalen van zo’n omvangrijk project<br />

vergt een optimale voorbereiding. “Om<br />

niets aan het toeval over te laten en onze<br />

beoogde methodiek in de praktijk te toetsen,<br />

hebben we eerst een pompproef uitgevoerd<br />

(in samenwerking met ons zusterbedrijf Tjaden<br />

adviesbureau voor grondmechanica) op<br />

weerszijden van de haven”, zegt Roel Dibbelink,<br />

projectmanager bij Henk van Tongeren<br />

Water & Techniek. “Aan de hand daarvan is<br />

het bemalingsontwerp definitief gemaakt, de<br />

capaciteit bepaald evenals de lozingsgetal-<br />

len.” De methodiek bestaat uit vele kilometers<br />

aan drains die 4 tot 6 meter diep worden<br />

ingefreesd, zowel aan de land- als waterzijde.<br />

De drains zijn op plunjerpompen aangesloten<br />

die staan opgesteld op zogenaamde pompdijken.<br />

Het water wordt met kilometerslange<br />

afvoeren en opjaagstations naar het retourveld<br />

en de haven geleid.<br />

REAL-TIME MONITORING<br />

Henk van Tongeren Water & Techniek heeft<br />

de drains op de APMT-kade en RWG-kade<br />

inmiddels al aangebracht. “We zijn in de zomer<br />

van 2021 gestart met het aanbrengen van<br />

de drains. De drainmachine is een soort kettingzaag<br />

die door de grond freest. Tijdens het<br />

frezen wordt ook de drainbuis toegevoerd en<br />

op diepte gebracht.” In totaal is er aan APMTzijde<br />

10 kilometer aan drains aangebracht in<br />

verschillende strengen. Aan de RWG-zijde<br />

is dit 8,5 kilometer. “Momenteel zijn we nog<br />

werkzaam op de binnenvaartkade, waar in totaal<br />

een kleine 1,5 kilometer aan drains wordt<br />

ingefreesd in combinatie met filterbemaling.”<br />

36


THEMA WATERWERKEN<br />

Verder zijn er 67 peilbuizen geplaatst voor<br />

monitoring. “Deze kunnen wij, net als de<br />

watermeters, real-time uitlezen en analyseren.<br />

Daarnaast maken we gebruik van een<br />

retourbemaling in combinatie met opjaagstations.<br />

Het water wordt gedeeltelijk teruggebracht<br />

in de bodem. Dat voorkomt negatieve<br />

omgevingsbeïnvloeding, zoals inklinking van<br />

de achterkraanbaan.”<br />

GIGANTISCHE VERMOGENS<br />

De plunjerpompen staan opgesteld op verschillende<br />

pompdijken. “Op elke pompdijk draaien<br />

ongeveer acht plunjerpompen”, legt Dibbelink<br />

uit. “Op die manier pompen we de kuip<br />

droog en kunnen de moten tussen de pompdijken<br />

worden ontgraven. Dat gebeurt in drie<br />

fasen. Na elke fase worden de pompen verplaatst<br />

(lees: verlaagd). De opgestelde pompen<br />

verpompen jaarlijks zo’n 10 miljoen m3 water,<br />

volledig elektrisch! Dat vraagt natuurlijk grote<br />

vermogens van het stroomnet, maar ook dat is<br />

allemaal in het voortraject in goed overleg met<br />

de opdrachtgever afgekaderd. Als het werk gereed<br />

is, worden de drains afgevuld met grout<br />

om mogelijke verzakkingen te voorkomen.<br />

Ook die methodiek is succesvol beproefd nadat<br />

de pompproeven gereed waren. Daarnaast<br />

nemen we iedere maand watermonsters om<br />

de waterkwaliteit te bewaken. We laten dus<br />

niets aan het toeval over.”<br />

De grootste uitdaging hier op de Prinses Amaliahaven<br />

is volgens Dibbelink niet zozeer het bemalen<br />

zelf, maar vooral de instandhouding. “We<br />

hebben hier te maken met rondkorrelig zand,<br />

zoutwater en veel wind. Het blijkt een ‘giftige<br />

cocktail’ voor de apparatuur. De instandhouding<br />

van de pompen en bovengrondse leidingwerk<br />

vergt veel meer onderhoud dan gebruikelijk,<br />

maar ook dat is Henk van Tongeren Water &<br />

Techniek wel toevertrouwd. De bemaling blijft<br />

operationeel tot april 2024.” ■<br />

‘We hebben hier te maken met rondkorrelig zand,<br />

zoutwater en veel wind. Het blijkt een<br />

‘giftige cocktail’ voor de apparatuur' De opgestelde pompen verpompen jaarlijks zo’n 10<br />

miljoen m3 water, volledig elektrisch.<br />

055 - 368 2300<br />

www.henkvantongeren.nl<br />

072 - 533 1720<br />

www.theovanvelzen.nl<br />

072 - 506 4817<br />

www.tjadenadvies.nl<br />

Wij zijn onderdeel van<br />

055 - 368 23 00<br />

www.vantongeren.nl<br />

37


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | ArcelorMittal<br />

Slimme combiwand deelt<br />

real-time informatie<br />

Omdat de containervolumes in de Rotterdamse haven de komende jaren naar verwachting sterk<br />

blijven toenemen, wordt de kade in de Prinses Amaliahaven verlengd. De aanleg van nieuwe diepzee-<br />

en binnenvaartkades stelt overslagbedrijven in staat om de nog braakliggende terreinen rond<br />

dit deel van de haven verder te ontwikkelen. Om het gedrag van de kadeconstructie zowel tijdens<br />

de installatiefase als in de exploitatiefase te kunnen monitoren, maakt het Havenbedrijf Rotterdam<br />

gebruik van een ‘slimme’ combiwand die geleverd is door ArcelorMittal Projects.<br />

ArcelorMittal is een bekende naam in het havengebied.<br />

“In het verleden hebben wij in samenwerking<br />

met Havenbedrijf Rotterdam het moederbestek<br />

beoordeeld op haalbaarheid waarin we onze<br />

jarenlange ervaring hebben meegenomen. Hierin<br />

staan de kwaliteitseisen opgesteld waaraan het<br />

staal voor de combiwanden moet voldoen”, begint<br />

Patrick Mulders van ArcelorMittal. “We zijn dus<br />

bekend met alle eisen en hebben standaard kwaliteitsdocumenten<br />

opgesteld zoals ITP’s (Inspectie<br />

en Test Plan), een kwaliteitsplan en meetrapporten.<br />

Zo worden er aanvullende eisen gesteld aan<br />

onder andere de rechtheid van de buizen en is er<br />

een aanvullend testregime dat inzet van voorraadbuizen<br />

mogelijk maakt. Steekproefsgewijs wordt<br />

met slotverklikkersystemen geverifieerd of de<br />

damwanden inderdaad in het slot zijn gebleven.”<br />

20.000 TON STAAL<br />

De nieuwe diepzee- en binnenvaartkades zijn<br />

ontworpen als een combiwand: buizen met sloten<br />

en tussenplanken. “Gezien de lengte van 2,4<br />

kilometer aan nieuwe kademuur gaat het om<br />

enorme hoeveelheden”, aldus Mulders. Arcelor-<br />

Mittal levert 15.000 ton aan buismateriaal en<br />

5.000 ton aan damwandplanken. “Als Arcelor-<br />

Mittal Projects hebben we ons kunnen confirmeren<br />

aan de zeer uitdagende planning van het<br />

project middels een combinatie van onze voorraadbuizen<br />

en nieuw geproduceerde buizen. Al<br />

het staal is vanuit de productielocaties per schip<br />

getransporteerd naar een speciaal daarvoor ingerichte<br />

loskade in de Prinses Amaliahaven."<br />

MONITORING VAN BUISPALEN<br />

Los van de omvang heeft dit project nog een<br />

andere bijzonderheid. Een vijftal buispalen is namelijk<br />

uitgevoerd met een monitoringssysteem.<br />

“Het systeem bestaat uit een aan weerszijden<br />

Het monitoringssysteem is op het terrein van ArcelorMittal uitvoerig getest.<br />

38


THEMA WATERWERKEN<br />

verlijmde glasvezelkabel over de volledige lengte<br />

van de buispaal. Tevens is er een referentiekabel<br />

voor temperatuurmetingen aangebracht”, legt<br />

Mulders uit. “Hieroverheen is een stalen beschermkoker<br />

geplaatst, zodat het systeem niet<br />

kan beschadigen tijdens transport en installatie<br />

op de bouwplaats. Met dit systeem is het havenbedrijf<br />

in staat om de rek in de buispaal te monitoren<br />

en tegelijk de temperatuurinvloeden eruit<br />

te filteren. Het biedt inzicht in hoe zwaar de paal<br />

belast wordt en of er vervorming optreedt. Enerzijds<br />

kun je er het ontwerpmodel mee toetsen,<br />

anderzijds ook de conditie van de constructie<br />

door de tijd heen. Meer belasting op de constructie<br />

(fysiek waarneembaar of door corrosie) zie je<br />

terug in de resultaten van de glasvezel.”<br />

BEPROEVEN<br />

MONITORINGSSYSTEEM<br />

Het monitoringssysteem is op het terrein van<br />

ArcelorMittal uitvoerig getest. Mulders: “Alle<br />

vijf de buispalen zijn getoetst op de werking en<br />

vergeleken met de predicties. Allereerst zijn er<br />

nulmetingen uitgevoerd door de buispalen op<br />

H-balken te plaatsen voor een belastingsloze<br />

oplegging. Vervolgens zijn ze verder getest door<br />

de belasting op de buis door middel van een vijzel<br />

in verschillende stappen op te bouwen. Op<br />

die manier konden we de doorbuiging en de belasting<br />

in de buis meten.” Als back-up systeem<br />

zijn de vijf buispalen voorzien van twee additionele<br />

beschermkokers. Mocht er tijdens installatie<br />

iets misgaan, dan kunnen er nadien nieuwe<br />

glasvezelkabels aangebracht worden middels<br />

groutinjectie. Inmiddels is de hele combiwand<br />

succesvol geïnstalleerd, waaronder dus ook de<br />

vijf buispalen met het monitoringssysteem verdeeld<br />

over de 2,4 kilometer lange kade.<br />

SMARTSHEETPILE<br />

Het concept van de slimme combiwand in de<br />

Prinses Amaliahaven sluit naadloos aan bij het<br />

onlangs geïntroduceerde SmartSheetPile concept<br />

van ArcelorMittal. “Al naar gelang de vraag<br />

vanuit de opdrachtgever kunnen we een projectspecifieke<br />

invulling geven aan het concept”, zegt<br />

Mulders. “Met behulp van sensoren worden allerlei<br />

parameters in beeld gebracht, zowel tijdens<br />

installatie als gedurende de exploitatiefase van de<br />

damwand. Denk bijvoorbeeld aan het meten van<br />

rek en vervormingen, maar ook het monitoren<br />

van corrosie gedurende de levensduur. Tevens is<br />

het mogelijk om stootbelastingen en scheefstand<br />

waar te nemen. Data worden real-time gemonitord<br />

en naar een online dashboard verzonden.<br />

Het doel is om nog meer grip te krijgen op het gedrag<br />

en de prestaties van de stalen constructies.<br />

Het kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe<br />

modellen, nieuwe rekenmethodieken en uiteindelijk<br />

tot optimalisaties van het staalgebruik.” ■<br />

Het monitoringssysteem is op het terrein van ArcelorMittal uitvoerig getest.<br />

De buispalen zijn getest door de belasting op buis door middel van een vijzel in verschillende stappen op te bouwen.<br />

Een stalen beschermkoker zorgt ervoor dat het monitoringssysteem niet beschadigt tijdens transport en<br />

installatie op de bouwplaats.<br />

39


Tekst en beeld | Ahlmann Nederland<br />

Veelzijdige alleskunner<br />

op HVO100<br />

Met zo’n 450 hectare en een assortiment van meer dan 1.600 boomsoorten of cultivars<br />

behoort Van den Berk Boomkwekerijen tot de grootste kwekerijen van Europa. Vanuit drie locaties<br />

in Nederland, Duitsland en Engeland werken ruim honderd medewerkers aan het kweken,<br />

verkopen en leveren van topproducten voor afnemers in 35 landen. Hierbij worden meerdere<br />

Mecalac 12MTX-en ingezet, waaronder sinds kort een machine die draait op biodiesel.<br />

Ahlmann Nederland nam een kijkje op de indrukwekkende<br />

vestiging in Noord-Brabant.<br />

Sint-Oedenrode heet ook wel ‘Het groene<br />

hart van de Meierij’, waarbij de boomgaarden<br />

van Van den Berk het dorp als een groene<br />

deken omsluiten. De voormalige boerderij is<br />

omgebouwd tot kantoorgedeelte, met daaraan<br />

vast een moderne loods met werkplaats.<br />

In nauw overleg met landschapsarchitecten,<br />

projectontwikkelaars, groenbeheerders, tuinontwerpers<br />

en hoveniers worden jaarlijks<br />

zo’n 20.000 tot 30.000 bomen geleverd voor<br />

in stadscentra, recreatieparken, tuinen of<br />

op bedrijfsterreinen.<br />

Bij aankomst is machinist Mark van de Wiel<br />

met een rolbezem de parkeerplaats schoon<br />

aan het vegen. Onder het genot van een kop<br />

koffie praat Bram van den Bosch ons ondertussen<br />

bij over zijn werkzaamheden op het<br />

gebied van planning & logistiek, innovatie en<br />

certificeringen, zoals die voor de CO 2<br />

Prestatieladder<br />

en On the way to Planet Proof.<br />

OMVANGRIJKE VLOOT<br />

Van den Berk Boomkwekerijen draagt het<br />

milieu hoog in het vaandel en voert dit door<br />

binnen de hele bedrijfsvoering. “We staan in<br />

voor duurzame productie en kweken in harmonie<br />

met de natuur”, vertelt Van den Bosch.<br />

“Wij hechten niet alleen belang aan een milieubewuste<br />

kweek, maar ook aan een hoge<br />

biodiversiteit op onze percelen. Op het gebied<br />

van verduurzaming zijn alle energiestromen in<br />

kaart gebracht en kijken we kritisch naar ons<br />

omvangrijke machinepark als grootste ‘vervuiler’.<br />

De vloot telt zo’n honderd machines, waaronder<br />

dertig tractoren, zeven mobiele kranen,<br />

drie shovels en enkele vrachtwagens.”<br />

De groenspecialist is al vele jaren een trouwe<br />

klant van Mecalac en beschikt over zes<br />

12MTX-en en één 12MXT, een voorloper van<br />

de huidige generatie. De gelede onderwagen<br />

en unieke giekconstructie geven deze multifunctionele<br />

machine een bijzondere uitstraling.<br />

“Voor ons zijn het ideale machines, veel<br />

praktischer dan een 14-tons mobiele kraan”,<br />

weet machinist Van de Wiel. Het lage eigengewicht<br />

van 9 ton in combinatie met een knikchassis<br />

en pendelende achteras garandeert<br />

uitstekende terreincapaciteiten, wat wordt<br />

gedemonstreerd tijdens het werken met een<br />

hijsjib op de smalle paden van het kokosveld.<br />

Van den Berk Boomkwekerijen is al vele jaren een trouwe klant van Mecalac en beschikt over zes 12MTX-en en<br />

één 12MXT, een voorloper van de huidige generatie.<br />

ONOVERTROFFEN BEREIK<br />

Ook de verstelgiek met offsetfunctie en parallellogram<br />

hefsysteem (waarmee de arm over<br />

de bovenwagen is te trekken) draagt bij aan het<br />

Mecalac-DNA. Het zorgt voor een onovertroffen<br />

werkbereik in alle richtingen en garandeert<br />

veel hefvermogen. “Hij tilt met gemak 5 ton”,<br />

meldt Van de Wiel trots. De machinist roemt<br />

de Mecalac als een allround alleskunner: compact,<br />

wendbaar en sterk. “De 12MTX wordt<br />

breed ingezet, van het tillen van bomen tot het<br />

trekken van karren binnen een straal van 10<br />

kilometer. We koppelen er ook een mes aan<br />

om te rooien bomen rond te steken en met<br />

palletvorken is het net een grote heftruck. Die<br />

veelzijdigheid komt dus goed van pas.”<br />

42


Jos Heijmans tankt HVO100 biodiesel.<br />

Links machinist Mark van de Wiel, rechts Bram van den Bosch.<br />

Hoewel de multi-grondverzetmachine ogenschijnlijk<br />

weinig verandert, merkt Van de Wiel<br />

dat die door de jaren heen steeds verfijnder is<br />

geworden. Vergeleken met vorige modellen is<br />

het zicht naar rechts verbeterd en de cabine<br />

met schuifdeur biedt extra comfort. De nieuwe<br />

aanwinst heeft een stille, zuinige en schone<br />

krachtbron, die voldoet aan de strengste<br />

emissienormen (Stage V). In oktober toonde<br />

Mecalac op de bauma de productieversie van<br />

de e12, een volledig accu-aangedreven versie<br />

van de 12MTX. “Er is gekeken naar elektrisch,<br />

maar dat blijft voor ons nog toekomstmuziek.<br />

Eerst moet de accucapaciteit verder toenemen,<br />

Bomen zijn vaak zo zwaar, dat de batterij<br />

al binnen een paar uur leeg is”, laat Van<br />

den Bosch weten.<br />

TOT 90% CO 2<br />

-REDUCTIE<br />

Als milieubewust alternatief is in overleg met<br />

Ahlmann Nederland besloten om de 12MTX<br />

te laten draaien op biodiesel. HVO100 is gemaakt<br />

van 100% hernieuwbare grondstoffen<br />

en levert ten opzichte van fossiele brandstof<br />

tot 90% CO 2<br />

-reductie op. Dit past uitstekend<br />

binnen de duurzaamheidsambities van de<br />

boomkwekerij, die onder de noemer Treevolution<br />

werkt aan oplossingen voor actuele<br />

thema’s als: Hoe kunnen we profijt hebben<br />

van groen in een snel veranderende wereld?<br />

Welke boomsoorten en cultivars lijken klimaatbestendig?<br />

Hoe zijn die duurzaam en efficiënt<br />

te kweken? Dit alles met het oog op<br />

de toekomst, waarin milieubewuste kweek in<br />

harmonie met de natuur centraal staat.<br />

een HVO-tank geïnstalleerd. Jos Heijmans,<br />

binnen Van den Berk verantwoordelijk voor<br />

machine-inkoop, is erg te spreken over deze<br />

oplossing. “Qua prestaties merk je geen verschil,<br />

wél qua uitstoot. De machine moet ook<br />

veel lossen in de loods en dan ruik je bij de<br />

nieuwe motor in combinatie met biodiesel<br />

echt helemaal niets. Over de eerste 500 uur<br />

verbruikt de 12MTX gemiddeld 5,7 l/uur, dus<br />

dat is een keurige waarde. HVO is wel wat<br />

duurder, maar de gewone dieselprijzen stijgen<br />

toch ook door.” ■<br />

In het verlengde hiervan wordt volop geïnvesteerd<br />

in materieel. Alle vrachtauto’s zijn uitgerust<br />

met Euro 6 motoren en voor de nieuwe<br />

Mecalac is op het terrein in Sint-Oedenrode<br />

43


Kom ook<br />

werken bij bij<br />

een slimme<br />

verbinder!<br />

“ “ Techniek staat staat bij bij ons ons als als basis basis<br />

voor voor onze onze oplossingen “ “<br />

Stephen Stephen Sommandas Sommandas – – Projectcoördinator Mobilis Mobilis<br />

Bekijk alle alle vacatures op op<br />

werkenbijmobilis.nl


Eline Pohlmann van Mobilis en Corstian van Hartingsveldt van Struijk.<br />

Stalen voetgangersbrug (rouleerde van Geldermalsen naar Diemen en gaat naar Oosterweel)<br />

Tekst I Ingrid Koenen Beeld | Mobilis<br />

Infra-Marktplaats:<br />

‘Vijftien liggers t.e.a.b.’<br />

Wat te doen met balkstaal, oude rijplaten, stelconplaten of houten balken? Die verdienen een tweede<br />

leven op de Infra-Marktplaats. Hergebruik moet het nieuwe normaal worden. “We hebben concreet<br />

vijftien betonnen liggers in de aanbieding. Die komen straks vrij bij de renovatie van de Haringvlietbrug.”<br />

Het idee van Marktplaats is het simpele idee<br />

achter de Infra-Marktplaats die Corstian van<br />

Hartingsveldt van Struijk en Eline Pohlmann<br />

van Mobilis een duw in de rug willen geven.<br />

De managers pleiten voor een nieuwe moraal<br />

in de infra-sector: “De gedachte dat je éérst<br />

kijkt naar wat kan worden hergebruikt. Het<br />

liefst op de locatie zelf, maar anders elders.”<br />

De Marktplaats speelt in op het matchen tussen<br />

bouwplaatsen.<br />

Struijk is, net als Mobilis, onderdeel van TBI<br />

Infra en vorige eeuw begonnen als sloop- en<br />

saneerbedrijf. Hartingsveldt: “We hebben het<br />

tegenwoordig over demonteren. Minimaal<br />

80% op een bouwplaats is goed herbruikbaar<br />

bij een ander project.” Concreet loopt<br />

de marktplaats via Stichting Insert, dat is opgericht<br />

door meerdere marktpartijen. “Dat<br />

loopt al goed, maar kan nog een boost gebruiken.”<br />

Daar staan al gipsplaten en kanaalvloeren<br />

op, kozijnen en metselwerk, maar nog<br />

bijna geen materiaal uit de infra-sector. Dat<br />

gaat veranderen als het aan de TBI-bedrijven<br />

ligt, met Mobilis en Struijk voorop.<br />

HERGEBRUIK IS NIET GRATIS<br />

Hartingsveldt weet dat hergebruik niet altijd de<br />

makkelijkste route is. Gebruikt materiaal moet<br />

vaak worden schoongemaakt en opgeslagen. De<br />

kans op succes op een goede match tussen vraag<br />

en aanbod is het grootst als je ruim van te voren<br />

weet wanneer materiaal vrijkomt. Hij wijst weer<br />

op het voorbeeld van de Haringvlietbrug. “We<br />

zijn maanden geleden al gaan kijken en hebben<br />

samen de planning bekeken. Dan kies je in overleg<br />

het beste moment, want de renovatie van de<br />

brug heeft een ronduit krappe fasering. We weten<br />

nu al dat we over acht weken de balken kunnen<br />

loszagen met draadzagen. Het zijn voorgespannen<br />

liggers, dus we moeten op zoek naar een kunstwerk<br />

waar die liggers van 22 meter weer precies<br />

passen. Je kunt er geen stukje afzagen. We hebben<br />

een locatie bij de MDB gereserveerd om de liggers<br />

schoon te maken. Nee, ze zijn niet gratis af te halen.<br />

De meerwaarde en winst zit in het hergebruik, in<br />

het uitsparen van materialen. In de CO 2<br />

die niet<br />

vrijkomt. Hergebruik verdient een reële prijs.”<br />

“Op dit moment ligt de bouw voor op de infra.<br />

Bij kantoren en huizen is al een levendige<br />

handel in materialen als gipsplaten, kanaalvloerplaten<br />

en kabelgoten. Die stap gaan we<br />

voor de infra ook maken.”<br />

ROUTINE AANPASSEN<br />

De ambitie voor de Marktplaats: nog dit jaar alle<br />

vrijkomende materialen van nog minimaal tien<br />

lopende infraprojecten op de marktplaats plaatsen.<br />

Dat materiaal hoeft dus niet meteen vrij te<br />

komen, maar moet gepaard gaan met een planning<br />

over de termijn dat iets beschikbaar komt.<br />

Eline Pohlmann, Afdelingshoofd Beheersing en<br />

Projectondersteuning bij Mobilis hamert op de<br />

noodzaak van een nieuwe moraal in de infra-<br />

46


Hardhouten sluisdeuren.<br />

sector. “Het is misschien nog de makkelijke weg<br />

om het niet te doen, maar het is de enige juiste<br />

weg om het wel te doen. De milieu-impact<br />

moet omlaag. Dat is een kwestie van mindset<br />

en dóen. Ik weet nog dat een paar jaar geleden<br />

veel kritiek was op het verbod van plastic<br />

zakjes in winkels. Nu hoor je er niemand meer<br />

over. Niemand vindt het meer raar als de verwarming<br />

een paar graden lager staat om het<br />

gasverbruik te verlagen. Met dit soort maatregelen<br />

neem je stappen en meestal is een routine<br />

makkelijk aan te passen.”<br />

DOORSCHUIVEN<br />

Tussen de verschillende bouwplaatsen van<br />

Mobilis wordt al van alles doorgeschoven.<br />

Vaak gaat dat om losse elementen zoals noodaggregaten,<br />

lockers of kantoormeubilair. Ook<br />

bouwketen krijgen vaak een tweede of derde<br />

leven. Verder hoppen hulpbruggen, barriërs,<br />

rijplaten, dranghekken en overig materieel<br />

steeds vaker van bouwplaats naar bouwplaats.<br />

Relatief nieuw is het circulair denken over het<br />

project zelf. “Feitelijk zou je in de tender al moeten<br />

nadenken over welke elementen je kunt<br />

hergebruiken van een brug, tunnel of waterzuivering.<br />

Niemand is bezig met het einde van de<br />

levensduur als een project nog moet worden<br />

gegund. Maar het is het meest efficiënt om meteen<br />

bij inkoop en levering vast te leggen welke<br />

materialen waar zijn gebruikt. Hoe iets is vastgemaakt<br />

en ook weer los te maken is. Tijdens de<br />

tenderfase of bouwfase ligt de focus op de planning<br />

en de oplevering. Begrijpelijk maar ook daar<br />

moet de sector een ‘mindshift’ maken. Het is<br />

nog steeds te makkelijk om niets te doen.” ■<br />

Betonnen liggers Haringvlietbrug.<br />

47


VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT<br />

VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING<br />

In ruim 100 jaar is Boomrooierij Weij tmans uitgegroeid tot<br />

een hypermoderne onderneming en vooraanstaand landelij k<br />

speler. Met vakkundige en betrokken medewerkers en een<br />

uitgebreid innovatief machinepark staan we klaar om snel,<br />

veilig en effi ciënt uw opdracht uit te voeren. Bij vitaal boombeheer<br />

alsook onze bedrij fsvoering heeft duurzaam en<br />

circulair denken onze volle aandacht.<br />

Boomrooierij Weij tmans is een professioneel en uitstekend<br />

geoutilleerd partner voor werkzaamheden in de GWW-sector.<br />

Zowel bij nieuwbouwprojecten maar ook bij regulier onderhoud<br />

kunnen wij u de best passende oplossing bieden.<br />

Bomen rooien en snoeien<br />

Compleet projectbeheer<br />

Uniek gespecialiseerd materieel<br />

Veilig, vakkundig en betrokken<br />

Modern, innovatief en duurzaam<br />

BOOMROOIERIJ<br />

WEIJTMANS BV<br />

Handelsweg 18<br />

5071 NT Udenhout<br />

Nederland<br />

Tel. <strong>01</strong>3-511 14 83<br />

algemeen@weij tmans.nl<br />

boomrooierij weij tmans.nl


AGRULINE<br />

PE 100-RC<br />

Scheurbestendige fittings & leidingen<br />

®<br />

LANGERE LEVENSDUUR<br />

scheurbestendig PE 100-RC<br />

HOGE ECONOMISCHE EFFICIËNTIE<br />

schuurvrije installatie<br />

DUURZAME KOPPELINGEN<br />

betere lasresultaten<br />

ONE STOP SHOPPING<br />

compleet PE 100 RC leidingsysteem<br />

voor gas, waterstof, water, afvalwater<br />

en chemische media<br />

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Oostenrijk | www.agru.at |


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | TBS-SVA<br />

Innovatieve producten<br />

in afwatering<br />

Sinds de fusie tussen Technisch Bureau Soest (TBS) en Struyk Verwo Aqua (SVA) in januari 2020<br />

zijn er diverse innovatieve producten op het gebied van afwatering op de markt gekomen.<br />

“Een succesvolle kruisbestuiving waar innovativiteit en betrouwbaarheid perfect gecombineerd<br />

worden”, zegt Willy Bruckers, commercieel directeur van TBS-SVA GROEP. Hij is zichtbaar trots<br />

op de integratie van beide merken. “De twee culturen zijn perfect samengesmolten en het voelt<br />

helemaal als één bedrijf waarbij iedereen in zijn kracht kan staan.” Die kracht komt beslist naar<br />

voren in de innovatieve producten die het bedrijf op de markt zet.<br />

“In de huidige tijden, waarin enerzijds sprake<br />

is van grote droogte en anderzijds naar manieren<br />

gezocht wordt om overtollig water snel en<br />

verantwoord af te voeren of te bufferen, is het<br />

cruciaal dat we met producten komen die dat<br />

soort uitdagingen het hoofd kunnen bieden”,<br />

vervolgt Bruckers.<br />

INFILTRATIE MET VUILOPVANG<br />

VIA KOLKEN<br />

In het kader van klimaatadaptatie zijn infiltratiesystemen<br />

in de openbare ruimte natuurlijk een<br />

must, maar daarbij is het evenzo belangrijk dat<br />

er goed nagedacht wordt over de impact van<br />

het vuil in het regenwater dat in ondergrondse<br />

infiltratiesystemen terecht komt. “Dus zijn we<br />

gaan onderzoeken, analyseren en met nieuwe<br />

producten gekomen zoals de Cycloon filterput<br />

kolk, maar ook wateroverlast voorkomen door<br />

de Stormwaterkolk 50-50, of de Diervriendelijke<br />

straatkolk en de rammelvrije Q-Line PRO<br />

kolk. Een kolk is belangrijker dan u denkt!”<br />

CYCLOON FILTERPUT KOLK<br />

Op de InfraTech presenteerde TBS-SVA de Cycloon<br />

filterput kolk. Een systeem waarmee extra<br />

veel vuil opgevangen kan worden. “Nederland<br />

telt zo’n zeven miljoen kolken, die gemiddeld<br />

zo’n 8 kg vuil per jaar opvangen, waarvan zo’n<br />

6 kg gereinigd en hergebruikt kan worden. Wij<br />

hebben onderzocht dat je de vuilopvang kunt<br />

verdubbelen (van 8 naar 16 kg) door een eenvoudig<br />

filterschot in de kolk te plaatsen. En dat<br />

principe is de basis geweest voor het ontwikkelen<br />

van de cycloon filterput kolk”, vertelt<br />

Bruckers. “Een fijnmaziger filter houdt niet alleen<br />

meer vuil en schadelijke stoffen tegen, maar<br />

door de zelfreinigende werking slibt het filter<br />

minder snel dicht. De cycloon filterput kolk is op<br />

meerdere traditionele kolken aan te sluiten. Het<br />

water wordt als een cycloon door de kolk geleid<br />

en drukt zich door het fijnmazige filter heen,<br />

waarbij het vuil aan de binnenkant van het filter<br />

blijft hangen. Van het water gaat 90% als schoon<br />

water naar de infiltratievoorziening en slechts<br />

De innovatieve rubberafdichtingen bij de randen en roosters voorkomt geluidsoverlast en beschermt tegen slijtage.<br />

50


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Een weergave van de werking van de Cycloon filterput kolk.<br />

10% (verontreinigd water) gaat naar de vuilwateruitlaat<br />

en het vuilwaterriool.” Bruckers benadrukt<br />

dat de cycloon filterput kolk gemakkelijk in<br />

onderhoud is. “Het filter is snel te vervangen en<br />

de kolk heeft een lange levensduur.”<br />

‘Waar kwaliteit<br />

en innovatie<br />

samenvloeien’<br />

De Q-Line PRO is een ander innovatief concept van<br />

TBS-SVA.<br />

DUURZAAMHEIDSAMBITIES<br />

Het opgevangen en gerecyclede slib uit kolken<br />

wordt als kolkenzand door TBS-SVA<br />

weer gebruikt voor eigen productie. “De<br />

grondstoffen voor het betondeel van de kolken<br />

en putranden bestaat al voor 20% uit<br />

gerecycled materiaal. Dat percentage willen<br />

we nog verder omhoog krijgen. Het toegepaste<br />

gietijzer is natuurlijk al een secundair<br />

product. Ook plaatsen wij op verzoek van<br />

gemeenten gratis containers bij herinrichtingsprojecten,<br />

waar aannemers oude afwateringsmaterialen<br />

in kwijt kunnen. Wij zorgen<br />

voor verwerking, zuivering en hergebruik<br />

van de grondstoffen.” Niet verwonderlijk dat<br />

de kolken van TBS-SVA de laagste MKI-score<br />

behalen, als we kijken naar vergelijkbare afwateringsproducten.<br />

“Zo zijn we zelf niet alleen<br />

duurzame stappen aan het zetten, maar<br />

helpen wij ook gemeenten bij het behalen<br />

van hun duurzaamheidsambities. En dus ook<br />

bij hun infiltratieopgaven”, zegt Bruckers.<br />

UNIEK CONCEPT VOOR MINDER<br />

GELUIDSOVERLAST<br />

Een ander belangrijk innovatief concept van<br />

TBS-SVA, waarmee wordt ingespeeld op huidige<br />

vraagstukken vanuit de markt, is de Q-Line<br />

PRO. “Doorgaande straten en pleinen worden<br />

Met de Cycloon filterput kolk van TBS-SVA kan extra<br />

veel vuil opgevangen worden.<br />

tegenwoordig anders ingericht, waardoor blijkt<br />

dat auto’s vaker over kolkroosters en deksels<br />

heen rijden. Door innovatieve rubberafdichtingen<br />

(polyurethaan) te gebruiken bij randen en<br />

roosters wordt geluidsoverlast van gietijzer op<br />

gietijzer vrijwel geheel uitgesloten. Bovendien<br />

is de kolk beter beschermd tegen slijtage en is<br />

daarmee duurzamer”, zegt Bruckers. Over de<br />

andere collectieve innovaties zoals de stormwaterkolk<br />

en de diervriendelijke straatkolk<br />

vertelt hij in een volgend artikel meer. ■<br />

51


VAN KAAM SPECIALIST IN<br />

KUNSTSTOFLEIDINGWERK<br />

EN APPENDAGES<br />

Van Kaam BV is uw bedrijf voor<br />

aanschaf, advies en aanpassing<br />

van ondergrondse infrastructuren<br />

en voorraad houdend partner van<br />

grote producenten als GF en AVK.<br />

Jarenlange ervaring zorgt ervoor<br />

dat onze specialisten uw meest<br />

complexe vraagstukken kunnen<br />

tackelen.<br />

VAN KAAM BV<br />

Rechte Tocht 11<br />

1507 BZ Zaandam<br />

Nederland<br />

+31 (0)75 631 48 41<br />

info@vankaam.eu<br />

Volg ons op<br />

social media<br />

@ VANKAAMBV<br />

WWW.VANKAAM.EU


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van Kaam<br />

De kracht van de combinatie<br />

Van Kaam weet als specialist in ondergrondse infrastructuren als geen ander wat er ‘te koop’ is<br />

op de Europese markt. Dankzij verregaande partnerships brengt van Kaam een aantal unieke<br />

producten op de Nederlandse (riool)markt, zoals duurzame, slimme én prijsgunstige kunststof<br />

pompputten, al dan niet in combinatie met het Quick-PIG station voor een efficiënte en<br />

veilige uitvoering van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden van rioleringen.<br />

INVENTIEVE POMPPUTTEN<br />

Sinds enkele jaren hebben wij de exclusieve<br />

vertegenwoordiging van Innovative Water<br />

Systems Ltd (IWS) in Nederland, begint<br />

Bastiaan van Kaam. Het productiebedrijf<br />

is gevestigd in Estland en houdt zich bezig<br />

met de ontwikkeling en productie van onder<br />

meer kunststof pompputten, op maat<br />

gemaakte tanks en grote leidingen met een<br />

binnendiameter tot 2.400 mm. “Met name<br />

de putten die zij maken, zowel in een droge<br />

of natte opstelling, zijn zeer geschikt voor<br />

de Nederlandse markt. Behalve kostentechnisch<br />

zeer interessant zijn de putten<br />

ook heel inventief en kwalitatief zeer hoogstaand.<br />

Voor een put de fabriek verlaat, is<br />

deze aan een uitvoerige (druk)test onderworpen.<br />

IWS maakt bovendien hele speciale<br />

opstellingen, zoals een pompput met een<br />

platform in het midden om de put schoon te<br />

kunnen betreden. Diverse pompenleveranciers<br />

in ons land maken al dankbaar gebruik<br />

van het gamma van IWS.”<br />

QUICK-PIG STATION<br />

De producten van onze leverancier Reinert-Ritz<br />

vormen een mooie aanvulling op de pompputten<br />

van IWS, vervolgt Van Kaam. Hij doelt<br />

op het Quick-PIG station dat buiten de<br />

pompput wordt opgesteld. “Op die manier<br />

kan één persoon op een efficiënte en veilige<br />

manier vanaf het maaiveld de riolering reinigen,<br />

ook nog eens met veel minder handelingen.<br />

Een veel beter alternatief voor de conventionele<br />

methode met gietijzeren T-stuk en blindplaat<br />

van gietijzer, die eerst opgespoord en gedemonteerd<br />

moet worden alvorens je een<br />

Foam-PIG door het systeem kunt blazen.<br />

De Quick-PIG is voorzien van een bajonetverbinding<br />

(in plaats van een deksel met twaalf bouten)<br />

zodat je heel eenvoudig de Foam-PIG kunt insteken,<br />

wegschieten en in het ontvangststation weer<br />

kunt verwijderen. Het is veel efficiënter en levert<br />

een gigantische tijdsbesparing op.”<br />

De Quick-PIG is in Duitsland niet aan te slepen,<br />

maar in Nederland nog geen hardloper.<br />

IWS maakt hele speciale opstellingen, zoals een<br />

pompput met een platform om de put schoon te<br />

kunnen betreden.<br />

“Zonde”, vindt Van Kaam. Hij nodigt bedrijven<br />

van harte uit om een pilot aan te gaan. “Wie<br />

daagt ons uit?” ■<br />

De Quick-PIG is voorzien van een bajonetverbinding in plaats van een deksel met<br />

twaalf bouten, zodat je heel eenvoudig de Foam-PIG kunt insteken.<br />

De Quick-PIG levert een gigantische tijdsbesparing op.<br />

54


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Behalve kostentechnisch zeer interessant zijn de putten van IWS heel inventief en kwalitatief zeer hoogstaand.<br />

55


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Aannemingsbedrijf QUALM BV<br />

Duurzaam bluswatersysteem<br />

voor XL Businesspark Almelo<br />

Al meer dan 90 jaar is Aannemingsbedrijf QUALM gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen,<br />

repareren en onderhouden van hoogwaardige blussystemen voor onder meer de industrie,<br />

petrochemie, logistiek en infrastructuur. Maar ook voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden<br />

en het (ver)leggen van gas- en drinkwaterleidingen ben je aan de Oranjelaan 43 in Rozenburg<br />

aan het juiste adres. Het maakt de door Eric Mulders en zijn zoon Menno geleide onderneming<br />

tot een bijzondere en veelzijdige speler.<br />

Het bewerkstelligen van een optimale brandveiligheid.<br />

Voor gebouwen, terreinen, installaties<br />

én vooral mensen. "Ongeacht projectinsteek<br />

of -omvang is dát altijd het uitgangspunt<br />

wanneer we gevraagd worden om een passend<br />

blussysteem te verzorgen", aldus Eric<br />

Mulders, die samen met zoon Menno de directie<br />

vormt van het aannemingsbedrijf. "Een<br />

systeem dat naadloos wordt geïntegreerd in<br />

de bestaande infrastructuur van gebouw en/<br />

of terrein en tot in detail beantwoordt aan<br />

de eisen van de opdrachtgever. We zorgen<br />

Afsluitergroep met post indicators voor aanvullen.<br />

56


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

altijd voor de best passende oplossing en<br />

vormen voor onze klanten altijd het centrale<br />

aanspreekpunt. Ook wanneer we gevraagd<br />

worden om deelsaneringen uit te voeren,<br />

kleinschalige funderingen en bestratingen te<br />

realiseren of gasleidingen, waterleidingen of<br />

rioleringen aan te leggen. Want ook díe werkzaamheden<br />

behoren tot onze activiteiten."<br />

FLINKE BESPARINGEN<br />

Een project dat recent door de specialisten<br />

van QUALM met succes werd afgerond, betreft<br />

de uitbreiding van een duurzaam en geavanceerd<br />

centraal bluswatersysteem op het<br />

XL Businesspark aan de A35 in Almelo. Dit<br />

grootschalige en optimaal bereikbare bedrijventerrein<br />

onderscheidt zich door een hoogwaardig<br />

collectief parkmanagement, waarvan<br />

onder meer een breedband glasvezelnet, een<br />

centrale laad- en loskade, een 24-uurs terreinbeveiliging<br />

én de door QUALM gerealiseerde<br />

Collectieve Bluswater Voorziening (CBV) onderdeel<br />

vormen. Voorzieningen die dankzij de<br />

‘De CBV kan het gehele<br />

bedrijventerrein van<br />

bluswater voorzien’<br />

Het werkterrein van QUALM is gelegen naast de pompkamer met de twee sprinklertanks.<br />

gezamenlijke inkoop en een slim onderhoud<br />

en beheer de toekomstige gebruikers van het<br />

XL Businesspark flinke besparingen op het facilitaire<br />

front opleveren. "De CBV, bestaande<br />

uit twee watertanks, een pompkamer en ondergronds<br />

leidingwerk, levert het bluswater<br />

voor alle sprinklerinstallaties en brandhydranten<br />

op het gehele bedrijventerrein", zo licht<br />

Menno Mulders de door QUALM in februari<br />

jongstleden afgeronde werkzaamheden toe.<br />

"In plaats van dat elk pand op het bedrijvenpark<br />

een eigen pompkamer en watervoorraad<br />

heeft voor de sprinklerbeveiliging, sluit<br />

elk gebouw rechtstreeks aan op de hoofdleiding<br />

van de CBV. Deze hoofdleiding is bovendien<br />

zodanig aangelegd dat nieuwe aansluitingen<br />

of uitbreidingen in de toekomst zonder<br />

problemen kunnen worden gerealiseerd."<br />

GUNSTIGE CO 2<br />

-FOOTPRINT<br />

Aannemingsbedrijf QUALM bracht voor fase 3<br />

van het centrale bluswatersysteem circa 200 meter<br />

nodulair gietijzeren buis aan, waarvan 150 meter<br />

in de diameter 400 mm en 50 meter in 250<br />

mm. Daarnaast plaatste de onderneming vijftien<br />

afsluiters voor de verschillende aftakkingen naar<br />

de bedrijfspanden en vijf brandkranen die de beschikbaarheid<br />

van voldoende bluswater voor de<br />

Aanrijdbeveiliging voor brandkranen en post indicators.<br />

brandweer in het geval van calamiteiten garanderen.<br />

"De toegepaste nodulaire gietijzeren leidingsystemen<br />

van Saint-Gobain PAM staan niet alleen<br />

garant voor uitstekende prestaties, maar blinken<br />

ook qua duurzaamheid uit", vervolgt Eric Mulders.<br />

"Het is namelijk een oplossing die wel 100<br />

jaar meegaat en bovendien oneindig en volledig<br />

kan worden gerecycled. Vooral daardoor wordt<br />

de CO 2<br />

-footprint van het door ons toegepaste<br />

leidingsysteem sterk verkleind." ■<br />

57


Hoogwaardige blussystemen<br />

en grondwerkzaamheden<br />

BLUSSYSTEMEN LEIDINGWERK GWW-WERKEN<br />

• Meer dan 90 jaar ervaring in ontwerp, aanleg, reparatie en onderhoud.<br />

• Specialist in de industrie, petrochemie, logistiek en infrastructuur.<br />

• Uitvoeren van grondwerkzaamheden en gas- en drinkwaterleidingen.<br />

<strong>01</strong>81-212822<br />

info@qualm.org<br />

QUALM.org


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Tekst en beeld | ACO<br />

Hier moet je aan denken bij<br />

het afkoppelen van regenwater<br />

naar stedelijk groen<br />

Om bodemuitdroging in warme perioden te voorkomen willen we regenwater graag langer vasthouden in<br />

binnenstedelijk gebied en dan bij voorkeur op de plek waar het valt. In plaats van regenwater te infiltreren<br />

of weg te laten lopen via wadi’s of het oppervlaktewater is het gebruiken ervan een veel betere optie. Ons<br />

advies: vang regenwater op waar het valt, houdt het vast en gebruik het ter plaatse voor een verkoelende,<br />

groene binnenstad. Bomen en planten hebben immers water nodig om te kunnen verdampen en zo bij te<br />

dragen aan verkoeling. Uitdaging daarbij is de kwaliteit van het hemelwater. Zodra het valt komt het in contact<br />

met vervuilende stoffen en worden we geconfronteerd met vraagstukken als strooizout, zware metalen<br />

en zwerfvuil. Met vies water kun je niets. Wat we willen is hemelwater duurzaam gebruiken door het op te<br />

vangen, te zuiveren, vast te houden en te gebruiken voor groen. Maar, hoe ga je hiermee om?<br />

VOORAF FILTEREN<br />

Het opvangen en gebruiken van regenwater voor<br />

de bewatering van stedelijk groen kan enorm<br />

helpen om meer betaalbaar en duurzaam groen<br />

in verharde binnensteden te realiseren. Hierbij<br />

moet wel rekening gehouden worden met een<br />

aantal zaken, zoals het zuiveren van afstromend<br />

regenwater, zodat vervuiling van achterliggende<br />

boomgroeiplaatsen en of plantvakken voorkomen<br />

ACO filterkolk.<br />

wordt, zo vertelt Rieks Hulst, Product Management<br />

bij ACO. “Hiervoor heb je filtertechnieken<br />

nodig waar wij al verschillende oplossingen voor<br />

hebben bedacht. Als je weinig inbouwdiepte hebt,<br />

kan een lijngoot worden voorzien van een filtervoorziening<br />

en zo ontstaat een filtratiegoot. Heb<br />

je meer ruimte, dan kun je de slibvangput voorzien<br />

van een speciaal filter. Op die manier wordt zowel<br />

grove als fijne vervuiling tegengehouden.”<br />

WAT TE DOEN MET STROOIZOUT?<br />

Wanneer je bezig gaat met het filteren van regenwater<br />

komt bijna automatisch de vraag ‘wat<br />

te doen met strooizout in afstromend regenwater’<br />

aan de orde. Een terechte vraag volgens<br />

Hulst. “Zout verstoort de waterhuishouding<br />

van een boom, er ontstaat verzilting van boomgroeiplaatsen<br />

met droogteschade als gevolg.<br />

De knoppen verschrompelen in het voorjaar,<br />

de bladeren verkleuren alsof het herfst is. Zout<br />

is een stof die zich goed laat oplossen in water.<br />

Hierdoor is het afscheiden ervan niet eenvoudig.<br />

Wij ontwikkelden de Salt-Protector die<br />

werkt op basis van soortelijk gewicht. Zout water<br />

is zwaarder dan regenwater. Bij een te hoge<br />

concentratie van zout in het water sluit de Salt-<br />

Protector de toevoer naar groenvoorzieningen.<br />

Hierdoor stijgt het water en kan het de Salt-Protector<br />

via een hoger gelegen aansluiting verlaten.<br />

Er kan voor worden gekozen of er bij een te<br />

hoog gehalte aan zout geloosd moet worden op<br />

het riool, een wadi of oppervlaktewater. Hiermee<br />

wordt het verzilten van boomgroeiplaatsen<br />

of groenvakken tot een minimum beperkt<br />

en het stedelijk groen optimaal beschermd.<br />

In een wereld die verandert hechten wij veel waarde<br />

aan persoonlijk advies en samen presteren.<br />

Daarom zijn wij jouw gratis kennispartner op het<br />

gebied van watermanagement. Dat noemen we<br />

#askACO. Wij praten je graag bij over het I-DSAS<br />

concept zodat je een integrale visie kunt ontwikkelen<br />

over het ‘managen’ van hemelwater. ■<br />

60


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

‘In een wereld die verandert hechten<br />

wij veel waarde aan persoonlijk advies<br />

en samen presteren’<br />

Wanneer je bezig gaat met het filteren van regenwater komt bijna automatisch de vraag ‘wat te doen met strooizout in afstromend regenwater’ aan de orde.<br />

61


GEZOCHT: PROJECTLEIDER<br />

DIE DUURZAME RIOOLRENOVATIES<br />

NAAR DE FINISH GAAT BRENGEN<br />

Kumpen is gespecialiseerd in de renovatie van gas-, water- en rioleringsstelsels en kiest bewust<br />

voor het type renovatietechnieken die tegemoetkomen aan de logische verwachtingen van de<br />

mensen en de omgeving: duurzame en sleufloze toepassingen die weinig of geen overlast met<br />

zich meebrengen.<br />

HOE BOUW JIJ MEE AAN DE STRAFSTE PLANNEN?<br />

Je bent de drijvende kracht die projecten vlot & zelfstandig afwerkt, binnen de termijn & budget<br />

Je analyseert de dossiers, stelt de uitvoeringsplannen proactief op & bewaakt de voortgang.<br />

Dankzij je sterk technisch inzicht plan je de werkzaamheden op een resultaatgerichte manier.<br />

Je bent de spilfiguur tussen opdrachtgever, onze binnendienst en de uitvoeringsteams.<br />

WAT BIEDT KUMPEN JE?<br />

Een boeiende job bij een stabiel & groeiend bedrijf<br />

Individueel opleidingsplan + cafetariaplan<br />

Marktconform salaris met extralegale voordelen<br />

Voornamelijk werven in Zuid-Nederland<br />

MEER WETEN?<br />

WWW.KUMPEN.BE


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Specifiek voor de Nederlandse markt is Kumpen op zoek naar een Projectleider Rioolrenovatie.<br />

Kumpen werkt met een zestigtal mensen door heel<br />

België en Nederland.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Kumpen<br />

Eerste hulp bij leidingschade<br />

Door specialist in leidingreparatie en -renovatie<br />

Leidingreparatie en -renovatie gaat vaak gepaard met veel hinder voor de omgeving. Echter niet als het<br />

door Kumpen nv wordt uitgevoerd. Het bedrijf uit Hasselt (B) maakt namelijk gebruik van zogenaamde<br />

minder-hinder-technieken en wordt daarom veelvuldig ingeschakeld door Nederlandse opdrachtgevers.<br />

Kumpen is onderdeel van de Willemen Groep,<br />

de grootste familiale bouwgroep van België<br />

met meer dan 2.000 medewerkers. “Wij hebben<br />

alle technieken in huis om leidingen te repareren<br />

en renoveren, zonder te moeten graven”,<br />

zegt Gert-Jan Merkx, algemeen directeur<br />

van Kumpen. “Onze voertuigen zijn ingericht<br />

volgens het concept van de brandweer en<br />

ambulance, maar in ons geval dan om direct<br />

eerste hulp te kunnen verlenen aan leidingen<br />

bij schade, zoals het lokaal herstellen van een<br />

scheur bijvoorbeeld. Daarnaast zijn we gespecialiseerd<br />

in het relinen of te wel een nieuwe<br />

binnenkant aanbrengen in een riool-, water- of<br />

gasleiding om de restlevensduur te verlengen.<br />

Ook beschikken we over een afdeling die zich<br />

bezighoudt met betonherstellingen op voornamelijk<br />

RWZI’s, waarbij we het beton herstellen<br />

en voorzien van een epoxy-beschermende laag<br />

zodat deze weer jaren meekan.”<br />

ARNHEMSE MOERRIOOL<br />

GERENOVEERD<br />

Kumpen werkt met een zestigtal mensen<br />

door heel België en Nederland. “We hebben<br />

vier teams ‘op de baan’ die zich richten<br />

op het relinen, drie teams voor betonherstel<br />

en drie polyvalente teams voor eerste hulp<br />

bij leidingschade”, zegt Merkx. “Omdat we<br />

gevestigd zijn in Hasselt, dicht bij de Nederlandse<br />

grens, kunnen we heel gemakkelijk<br />

uitwijken naar Nederland. En dat gebeurt<br />

dan ook veelvuldig. Sterker nog, we behalen<br />

50% van onze omzet in Nederland en hebben<br />

hier ook meerjarige overeenkomsten<br />

met opdrachtgevers. We hebben recent nog<br />

het 150 jaar oude moerriool in Arnhem (op<br />

‘Wij hebben alle technieken in huis om leidingen te<br />

repareren en renoveren, zonder te moeten graven’<br />

10 meter diepte onder het centrum) gerenoveerd<br />

voor de komende 50 jaar. We beslaan<br />

dus de hele Nederlandse markt en onze medewerkers<br />

zijn gewend aan het reizen en<br />

verblijven in de buurt van projecten.”<br />

Projectleider Rioolrenovatie Nederland<br />

Specifiek voor de Nederlandse markt is Kumpen<br />

op zoek naar een Projectleider Rioolrenovatie.<br />

“Wat onze werkwijze typeert, is dat een<br />

klant die een probleem aan een leidingstelsel<br />

bij ons neerlegt, te maken krijgt met één aanspreekpunt<br />

(projectleider) voor het complete<br />

traject van A tot Z. Vanaf het eerste contact<br />

tot reparatie/renovatie en afwikkeling”, benadrukt<br />

Merkx. “Voor die functie zijn we op zoek<br />

naar een geschikte kandidaat, bij voorkeur met<br />

een achtergrond in de infra en een gezonde<br />

nieuwsgierigheid naar innovaties en oplossingen.<br />

Een type projectleider die graag tussen de<br />

mensen staat, en soms ook in de modder. Het<br />

is een best wel zelfstandige job en je moet geen<br />

hekel hebben aan reizen. Lijkt het je wat? We<br />

komen graag met jou in contact.” ■<br />

63


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

Tekst en beeld | AGRU Kunststofftechnik GmbH<br />

Microtunnel onder de Donau<br />

Klosterneuburg en Korneuburg zijn twee Neder-Oostenrijkse gemeenten die recht tegenover<br />

elkaar liggen aan de oevers van de Donau. Door middel van een microtunnel onder de rivierbedding<br />

werden de bevoorradingssystemen van de twee gemeenten Klosterneuburg en Korneuburg<br />

met elkaar verbonden. EVN heeft ongeveer 10 miljoen euro geïnvesteerd in de ondertunneling<br />

van de Donau en de aanleg van de leidingen voor drinkwater, natuurlijke warmte, internet,<br />

elektriciteit en gas. Dit moet de voorzieningszekerheid in de regio verbeteren en de uitbreiding<br />

van de duurzame energievoorziening verder bevorderen.<br />

Om de gas-, water- en stadsverwarmingsleidingen van de twee gemeenten<br />

met elkaar te verbinden, heeft EVN een 460 meter lange microtunnel<br />

met een doorsnede van twee meter onder de Donau laten<br />

bouwen. De tunnel, die door middel van buizenvijzelen werd gebouwd,<br />

bevat de stalen hogedruk aardgastak Korneuburg-Klosterneuburg en<br />

twee AGRULINE drinkwaterleidingen van de hoogwaardige kunststof<br />

PE 100-RC in de afmetingen da 560 mm SDR 11 voor een bedrijfsdruk<br />

van maximaal 16 bar. AGRU Kunststofftechnik GmbH leverde in<br />

totaal meer dan 1.000 meter PE 100-RC buizen inclusief fittingen. Uit<br />

voorzorg werden in de Donau-tunnel ook twee leidingen voor stadsverwarming<br />

en een reserve hogedrukgasleiding van staal, alsmede 16<br />

kabelbeschermingsbuizen van kunststof voor elektriciteit en optische<br />

De AGRULINE-buizen van PE 100-RC in diameter 560 mm zorgen voor de drinkwatervoorziening op beide oevers van de Donau. (Beeld: AGRU)<br />

64


THEMA RIOLERING & AFWATERING<br />

De voorgelaste buizen werden op een railsysteem in de duiker getrokken.<br />

(Beeld: EVN)<br />

De wagen, gemaakt van staal en hout, maakte het mogelijk de pijpleidingen<br />

naar binnen te trekken. (Beeld: AGRU)<br />

vezels geïnstalleerd. AGRU Kunststofftechnik GmbH leverde in totaal<br />

2.880 meter PE 100-RC-buis en hulpstukken in diameter 160 mm SDR<br />

21 voor de kabelbeschermingsbuizen.<br />

SLEUFLOZE PIJPLEIDINGBOUW<br />

VOOR INFRASTRUCTUUR<br />

De 460 meter lange Donau-doorlaat begint aan de kant van Klosterneuburg<br />

aan de noordelijke rand van de Rollfährensiedlung en eindigt<br />

aan de kant van Korneuburg in Tuttendörfl. Het werd geboord<br />

volgens de pijpdoorpersmethode met een boorkop van 40 ton en<br />

bekleed met betonnen buizen. De tunnelroute is niet recht, maar<br />

loopt in een straal van 1.600 meter. Deze ‘banaanvorm’ resulteert in<br />

verschillende bedekkingshoogten tot aan de Donaubedding van circa<br />

5 meter in de oeverzone en maximaal 11 meter in het midden van de<br />

Donau. Dankzij de sleufloze bouwmethode kon de Donau veilig worden<br />

overgestoken en kon de betonnen buis met een binnendiameter<br />

van 2 meter efficiënt worden gelegd. De leidingen voor drinkwater,<br />

natuurlijke warmte en internet werden gelast, op een sledeconstructie<br />

in positie gebracht en via een railsysteem in de tunnelbuis getrokken.<br />

AGRU leverde 18 meter extra lange PE 100-RC-buisstaven in diameter<br />

560 mm, waardoor de laswerkzaamheden aanzienlijk werden<br />

verminderd. In de verbindingszones werden mechanisch vervaardigde<br />

verwarmingsspoelhulzen gebruikt.<br />

uitgevoerd onder de spoorlijn en de A22. De thermische centrale van<br />

Korneuburg werd in 2<strong>01</strong>5 aangevuld met een EVN-verwarmingscentrale<br />

op biomassa. Het zet bosspaanders uit de regio om in duurzaam<br />

geproduceerde en milieuvriendelijke warmte. Dit is ook een reden<br />

voor de aanleg van de aanvoertunnel. EVN-woordvoerder Stefan<br />

Zach: "De biomassacentrales aan beide zijden van de Donau kunnen<br />

te allen tijde voor de andere centrale invallen in geval van een storing<br />

of revisie. Aangezien we aan beide zijden van de Donau ook grote<br />

putten en bronnen hebben, maakt de tunnel het mogelijk de drinkwaterreserves<br />

met elkaar te verbinden. Dit kan van essentieel belang zijn<br />

in geval van een storing in het puttenveld. Vooral in moeilijke tijden als<br />

deze blijkt hoe belangrijk regionale voorzieningszekerheid is." ■<br />

Vervolgens werd de tunnel aan beide uiteinden afgesloten, met water<br />

gevuld en de leidingen op eventuele gebreken gecontroleerd. "Nadat<br />

de inspectie positief was afgerond, werd de tunnel gevuld met een betonsuspensie<br />

en permanent en onderhoudsvrij afgesloten", legt EVNbedrijfswoordvoerder<br />

Stefan Zach uit.<br />

STADSVERWARMING EN DRINKWATERNETWERK<br />

Aan de kant van Korneuburg werden pijpleidingen aangelegd vanaf<br />

het terrein van de EVN-centrale en van een puttenveld tot vlak voor<br />

de oever van de Donau, en werden de nodige tunnelwerkzaamheden<br />

EVN heeft ongeveer 10 miljoen euro geïnvesteerd in de ondertunneling van de<br />

Donau en de aanleg van de pijpleidingen voor drinkwater, natuurlijke warmte,<br />

internet, elektriciteit en gas. (Beeld: EVN)<br />

65


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

Tekst en beeld | Easyfairs<br />

Aqua Nederland:<br />

‘Samen werken aan water’<br />

Met de huidige uitdagingen op het gebied van afvalwater, proceswater, drinkwater en stedelijk water<br />

is het van groot belang om samen te komen met de sector. Aqua Nederland vormt op 21, 22 en 23<br />

maart in Evenementenhal Gorinchem hét moment voor de Nederlandse watersector. Hier worden<br />

krachten gebundeld om een verschil te maken en actuele waterproblematiek aan te pakken. Aqua<br />

Nederland faciliteert met ruim 300 exposanten en een omvangrijk kennisprogramma met 50+<br />

sprekers een belangrijk netwerkmoment voor de sector.<br />

“De verschillende waterketens vormen steeds<br />

meer één geheel en werken steeds vaker samen<br />

om duurzamer met water om te gaan en gezamenlijk<br />

uitdagingen aan te pakken. We vinden het<br />

belangrijk om bedrijven vooruit te helpen en hen<br />

hiervoor de faciliteiten te bieden. Met een omvangrijk<br />

kennisprogramma bieden we de markt<br />

de mogelijkheid om hun expertises en best practices<br />

te delen met elkaar. Zodat we van elkaar<br />

kunnen leren, maar ook nieuwe samenwerkingen<br />

stimuleren. ‘Samen werken aan water’ is dan ook<br />

het beursmotto van Aqua Nederland”, aldus Robin<br />

Vissers, Marketing Event Manager.<br />

STEDELIJK WATERTHEATER<br />

Op Next Level worden drie dagen lang thematieken<br />

rondom klimaat en riolering behandeld<br />

in het Stedelijk Watertheater, zoals oplossingen<br />

voor droogteperioden, extreme regenval, duurzame<br />

rioolbeheertechnieken en manieren om<br />

duurzaam met afvalwater om te gaan. Partijen<br />

als Veolia, Stichting IKN, VPdelta, KWR, Aqua<br />

Base, Circospin en Royal HaskoningDHV nemen<br />

de luisteraar mee in hun expertise en ervaringen.<br />

WATERTHEATER<br />

In het Watertheater, evenals op Next Level, ligt<br />

Bezoekers kunnen productpresentaties van zo’n 300 exposanten op het gebied van watermanagement verwachten.<br />

66


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Over het gehele<br />

spectrum van circulair bouwen: van initiatief tot<br />

en met sloop en hergebruik.<br />

Een omvangrijk programma in onder andere het Stedelijk Watertheater.<br />

SIDE-EVENTS<br />

Diverse brancheverenigingen vinden Aqua Nederland<br />

het juiste moment om hun bijeenkomst<br />

te houden. Zo organiseert Deltares wederom<br />

hun ‘CAPWAT Community of Practice bijeenkomst’<br />

waarin diverse onderwerpen rondom<br />

afvalwatertransport besproken worden. Ook<br />

BouwendNL en Platform DIO organiseren een<br />

kennis- en netwerkbijeenkomst op Next Level.<br />

de focus op Proceswater Dinsdag, Waterschap<br />

Woensdag en Drinkwater Donderdag. Partijen<br />

als KWR, Koninklijk Nederlands Waternetwerk,<br />

Hach, Royal HaskoningDHV, Hoppenbrouwers,<br />

Stichting Nederlands Veiligheidsinstituut behandelen<br />

hier thema’s duurzaam watermanagement,<br />

stikstofuitdagingen, herwinnen van grondstoffen,<br />

digitale transitie én meer.<br />

MINISYMPOSIUM<br />

Tevens in het Watertheater organiseert Water<br />

Alliance vanuit TKI Watertechnologie samen<br />

met STOWA, Waterschap Noorderzijlvest,<br />

Van Remmen UV Technology en NX Filtration<br />

een 1,5 uur durend minisymposium over microverontreinigingen<br />

in water.<br />

WATER ZUIVERINGEN ALLIANTIE<br />

Iedere dag wordt er door de Water Zuiveringen<br />

Alliantie (WZA), bestaande uit Mobilis,<br />

Croonwolter&Dros, TAUW, Sweco en RWBwater,<br />

het driedaags minisymposium ‘Waterzuiveringen’<br />

georganiseerd. Hierin geven zij<br />

een kijk op specifieke en grootschalige projecten.<br />

Als onafhankelijke systeemintegrator richt<br />

WZA zich op de gehele levenscyclus van een<br />

OVER AQUA NEDERLAND<br />

Aqua Nederland is te bezoeken op dinsdag 21,<br />

woensdag 22 en donderdag 23 maart <strong>2023</strong><br />

van 10.00 tot 18.00 uur in Evenementenhal<br />

Gorinchem. Aqua Nederland is een laagdrempelige<br />

vakbeurs voor de gehele watersector<br />

met een focus op afvalwater, drinkwater, proceswater<br />

en stedelijk water. Bezoekers en exposanten<br />

komen onder het genot van de gratis<br />

catering in contact met elkaar. Voor meer<br />

informatie: www.aquanederland.nl.<br />

Bezoek Aqua Nederland gratis<br />

met code: MP1302 ■<br />

DRINK<br />

WATER<br />

PROCES<br />

WATER<br />

21, 22 & 23<br />

MAART <strong>2023</strong><br />

EVENEMENTENHAL<br />

GORINCHEM<br />

AFVAL<br />

WATER<br />

STEDELIJK<br />

WATER &<br />

RIOOLBEHEER<br />

WWW.AQUANEDERLAND.NL<br />

AQUA NEDERLAND<br />

BESTEL UW<br />

GRATIS TICKETS<br />

MET CODE MP1250<br />

67


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

68


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

69


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

Deelnemerslijst<br />

STAND NAAM STAND NAAM<br />

A119<br />

K118<br />

E128<br />

A108<br />

K110<br />

F140<br />

A126<br />

L131<br />

M119<br />

M111<br />

B123<br />

E120<br />

J128<br />

J127<br />

I102<br />

E110<br />

B134<br />

D131<br />

H130<br />

C138<br />

K134<br />

K142<br />

M121<br />

L132<br />

K130<br />

F112<br />

F108<br />

F141<br />

C207<br />

K106<br />

F156<br />

A120<br />

K1<strong>01</strong><br />

B122<br />

L143<br />

H116<br />

J116<br />

E127<br />

M113<br />

L108<br />

D111<br />

I104<br />

K153<br />

D206<br />

E118<br />

H102<br />

G141<br />

B117<br />

IKN3<br />

J119<br />

B126<br />

D212<br />

H123<br />

L118<br />

M118<br />

G139<br />

L137<br />

F104<br />

D122<br />

D1<strong>01</strong><br />

L111<br />

K102<br />

ACN Water Treatment BV<br />

Adesys BV<br />

ADS Groep<br />

Aerzen Nederland BV<br />

AJ Group Sp. z o.o.<br />

Albers Alligator Projekten BV<br />

Allsorb Air Filter BV<br />

Alpha Cleantec AG<br />

Ambi Smeersystemen<br />

APT BV<br />

Aquador BV<br />

Arcus Nederland bv<br />

Arveon BV<br />

Askové Solutions<br />

ASV-Services BV<br />

Atlas Copco Compressors Nederland<br />

AUMA Benelux BV<br />

Avedko BV<br />

AVEVA Select Benelux | Schneider Electric<br />

AVK Nederland BV<br />

AxFlow BV<br />

Azzuro BV<br />

Bar Instruments<br />

Batenburg Energietechniek BV<br />

Bernard Controls Benelux N.V.<br />

BEST Instruments<br />

Bestuv BV<br />

Beuker Special Projects BV<br />

Bilfinger Tebodin Netherlands BV<br />

Binder Engineering<br />

Biogas Holland<br />

Boeg BV Constructiewerken<br />

Börger Benelux<br />

Bosman Watermanagement BV<br />

BRAY<br />

Brenntag Nederland BV<br />

Buhlmann Group<br />

Buytenhek Pumps International BV<br />

BYTECH Pompen<br />

Caldic Nederland BV - duplicate<br />

CARMEUSE EUROPE<br />

CG Drives & Automation<br />

CGK Group BVBA<br />

Cimpro BV<br />

CINTROPUR<br />

CirTec BV<br />

Consilium Safety Netherlands BV<br />

Conval Nederland BV<br />

Copier Water<br />

CRA Nederland BV<br />

Crest Sensors BV<br />

Croonwolter& dros | Mobilis<br />

DAB Pumps BV<br />

DAC DirectDrives BV<br />

Dejonghe Techniek<br />

Desman Pumps BV<br />

Distrimex Pompen & Service BV<br />

DL Plastics BV<br />

Duijvelaar Pompen bv<br />

Dutair by Sjerp & Jongeneel BV<br />

Dutch Filtration<br />

Dutch Spiral BV<br />

Business Lounge Easyfairs Netherlands<br />

C129 Ebro Valves BV<br />

D115 EDUR distributed by Verder BV<br />

J110<br />

Efcon ® Water BV<br />

E104 Electroproject BV<br />

G110 Eliquo Water and Energy BV<br />

G102 Elscolab BV<br />

L122 Emec Benelux BV<br />

H112 Endress+Hauser BV<br />

A138 Entec Holland BV<br />

A118 EnviroChemie BV<br />

H147 Environment One Corporation<br />

K143 Evilim Industriewater BV<br />

C126 Exalto Bearings UK Limited<br />

G1<strong>01</strong> Feralco Nederland BV<br />

E116 Ferrotech BV<br />

B124 Flexim Instruments Benelux BV<br />

G130 Flexpumps & Flexbuis<br />

C114 Flottweg Nederland BV<br />

M120 Flowserve BV<br />

G131 Gardner Denver Nederland BV<br />

D215 Gemba Service BV<br />

M110 GENAP BV<br />

C139 Geodirect BV<br />

G114 Georg Fischer NV<br />

IKN9 Gep Water BV<br />

F110 Global Water & Energy<br />

F126 GMB<br />

L121 Gorman-Rupp Europe<br />

K137 Gouda Holland BV<br />

J133<br />

Gravo<br />

C104 Hach<br />

F106 Hanna Instruments BV<br />

J129<br />

Haus Europe BV<br />

C111 Hear tfil BV<br />

H142 Hegawa BV<br />

E134 Hidrostal BV<br />

H120 Hiller GmbH<br />

D125 HMS Networks Benelux<br />

H124 Hollander Techniek<br />

E105 Hoppenbrouwers Techniek<br />

M125 Huba Control A.G.<br />

J104 Hubert Stavoren BV<br />

B118 Hydrochemie-Conhag bv<br />

H128 I-automations BV<br />

C137 I-Real<br />

L123 i2motion Group | Architects in Motion<br />

L142 IA Groep BV<br />

L116 IB-pompen<br />

F122 IBAK Helmut Hunger GmbH & Co. KG<br />

A208 IE Systems BV<br />

M117 ifm electronic<br />

G120 Iloq Benelux BV<br />

L110 IMD bv<br />

IKN2 InfraCampus-Stichting IKN<br />

C.205g Insezo<br />

M126 Inter ACT BV<br />

I120<br />

Intercontrol Meet- en Regeltechniek BV<br />

A112 Interfilter Group<br />

J138<br />

INVENT Umwelt- und Verfahrenstechnik AG<br />

K126 Inventflow bv<br />

F105 IPCO BV<br />

70


VAKBEURS AQUA NEDERLAND<br />

STAND NAAM STAND NAAM<br />

K135<br />

H109<br />

D134<br />

A125<br />

F130<br />

J122<br />

F115<br />

L138<br />

D116<br />

M105<br />

D102<br />

I126<br />

M123<br />

G126<br />

B108<br />

D211<br />

B133<br />

C108<br />

C124<br />

B130<br />

L106<br />

L109<br />

M128<br />

G146<br />

J125<br />

K107<br />

D113<br />

L113<br />

D118<br />

J1<strong>01</strong><br />

J113<br />

J113<br />

C118<br />

J109<br />

G155<br />

B116<br />

D128<br />

M141<br />

G121<br />

I122<br />

D117<br />

I140<br />

I141<br />

G106<br />

D124<br />

G107<br />

K124<br />

D142<br />

E205<br />

C117<br />

I121<br />

E125<br />

E122<br />

H108<br />

B206<br />

C128<br />

B119<br />

C.205d<br />

J112<br />

C132<br />

B113<br />

L130<br />

M129<br />

C127<br />

D129<br />

F138<br />

E102<br />

Iskraemeco<br />

ISS Tanks BV<br />

Iwaki Europe<br />

JMF-Filters BV<br />

Jotem water solutions<br />

Jumo Meet- en Regeltechniek BV<br />

Kaeser Compressoren BV<br />

Kemeling Kunststoffen<br />

Kemira Rotterdam BV<br />

Kersten coating technology<br />

Kobato bv<br />

Koenders Instruments BV<br />

Kolmer Elektromotoren bv<br />

KROHNE Nederland BV<br />

KSB Nederland BV<br />

KWR Water Research Institute<br />

KWT Waterbeheersing BV<br />

L. van Raak Milieutechniek BV<br />

Lagersmit Sealing Solutions Bv<br />

Lamers System Care<br />

Landustrie Sneek BV<br />

Lechler Benelux<br />

Leiderdorp Instruments BV<br />

Lek/Habo<br />

Lenntech BV<br />

Lidering Sa Nv<br />

Lighthouse Europe BV<br />

Lubo International Bv<br />

Lubrafil bv<br />

Lutz-Jesco Nederland BV<br />

Macero BV<br />

Macero BV<br />

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG<br />

Machinefabriek-Apparatenbouw Bosker en Zonen BV<br />

MANN+HUMMEL VOKES-AIR BV<br />

MATEC INDUSTRIES S.P.A.<br />

Mavalma Valves Made BV<br />

Merrem & La Porte bv<br />

Metrohm Nederland<br />

Milder BV<br />

Modderkolk Projects & Maintenance BV<br />

Moekotte Groep BV<br />

Monostore<br />

Morselt Watertechniek BV<br />

Mous Waterbeheer BV<br />

Multi Instruments Analytical BV<br />

Munisense BV<br />

NATUS GmbH & Co. KG<br />

Netmore - No1 European LoRaWAN provider<br />

Netzsch Pompen Nederland BV<br />

Nidec Netherlands BV<br />

Nijhuis Water Technology BV<br />

NKI Neede BV<br />

Nord Aandrijvingen Nederland bv<br />

NTP BV<br />

Observator Instruments<br />

ODS Water Solutions<br />

OIOSYSTEMS<br />

Omnial Waterzuivering Techniek BV<br />

Opticon Benelux Naarden BV<br />

Panasonic TOUGHBOOK<br />

Pentair Fairbanks Nijhuis<br />

Pentair Jung Pumpen<br />

Pro Water BV<br />

PROCENTEC<br />

putrenovatie.nl<br />

Qsenz BV<br />

L1<strong>01</strong> Reko Industrial Equipment BV<br />

J126<br />

REMONDIS Smart Infra BV<br />

C206 Renotec<br />

B109 Rietland<br />

F109 RLC Roosterreiniger BV<br />

C.205c Rolapac Drijflaagverwijderaar<br />

I106<br />

Rossi BeNeLux BV - Tandwielkasten en Motoreductoren<br />

D204 Royal HaskoningDHV<br />

I130<br />

RWB BV<br />

J140<br />

Saint-Gobain PAM Nederland<br />

K108 Sandfirden Technics<br />

L112 Schenk BV<br />

A109 Schmidt Watertechniek BV<br />

C112 Schwer fittings<br />

K111 SEEPEX GmbH<br />

C134 Sencon | SAM ®<br />

E138 Service in Separation BV<br />

G135 SEW-EURODRIVE BV<br />

M114 Snoek Technology<br />

E114 SOLIS Projects BV<br />

A111 Speck-Pompen Nederland BV<br />

J118<br />

SPIE Nederland BV, Smart City<br />

H118 Spirac BV<br />

J114<br />

Spirofil BV<br />

B127 Staka Metallics<br />

K128 Stork Pompen<br />

L105 Susabanda Consultancy<br />

E211 Sweco Nederland<br />

J111<br />

Task /Lackeby<br />

D214 TAUW BV<br />

A212 TBS-SVA GROEP<br />

D126 TEC42.COM BV<br />

M133 Technische Alliantie<br />

E109 Tubi Valves Nederland<br />

A117 Turbin BV<br />

A122 U-F-M. BV<br />

J117<br />

usePAT GmbH<br />

I134<br />

Valk Welding BV<br />

E124 Van der Ende Groep<br />

L134 Van Geffen Reliability & AES Benelux BV<br />

H140 Van Remmen UV Techniek<br />

D140 Van Stenis Group<br />

A124 Van Walraven<br />

C209 Vandervalk + Degroot BV<br />

J105<br />

Vandezande<br />

A123 VDH Watertechnology BV<br />

D.121 VEGA Meet- En Regeltechniek<br />

D206 VeldBerg Engineering VOF<br />

G142 Veolia Water Technologies<br />

B112 VGE BV<br />

M106 Vink Kunststoffen BV<br />

C.205b Vislift BV<br />

J106<br />

Vlaartechniek BV<br />

E154 Vogelsang BV<br />

D103 Vopo Pompen- en Machinefabriek BV<br />

E140 VTN Veiligheidstechniek Nederland<br />

D213 Wageningen University & Research<br />

L107 Wager Europe<br />

D114 WAM Holland BV<br />

F132 WASYS BENELUX<br />

C204 WaterCampus<br />

A130 Watson-Marlow BV<br />

IKN5 Wavin Nederland BV<br />

D105 WEG Benelux nv<br />

A110 Wiefferink BV<br />

E107 Wilo Nederland BV<br />

I114<br />

Wopereis<br />

71


DE PEN<br />

72


DE PEN<br />

Bart Wernik<br />

advocaat bij Stijl Advocaten<br />

Het belang van de<br />

CROW 500 bij graafschade<br />

In Nederland ligt er 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen in de grond, en mede door de energietransitie zullen<br />

dat er nog veel meer worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij werkzaamheden in de grond nog steeds<br />

regelmatig kabels en leidingen worden geraakt. Dat gebeurde in 2021 zelfs meer dan 45.000 keer. Oftewel, ongeveer<br />

173 keer per werkdag.<br />

De ‘Richtlijn zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’, de welbekende CROW 500, is de handleiding<br />

voor zorgvuldig graven. De CROW 500 is primair een praktische richtlijn voor grondroerders, maar als het toch<br />

misgaat heeft de CROW 500 wel degelijk juridische consequenties. De richtlijn wordt dan voor juristen, advocaten<br />

en rechters een sterk handvat om te beoordelen of en welke partij aansprakelijk is voor de betreffende graafschade.<br />

Om bij graafschades tot schadevergoeding te komen, moet de grondroerder namelijk – kort gezegd – onrechtmatig<br />

hebben gehandeld jegens de leidingeigenaar. Van onrechtmatig handelen kan sprake zijn wanneer de grondroerder<br />

‘onzorgvuldig’ heeft gehandeld bij de uitvoering van zijn werkzaamheden in de grond. Een schending van deze zogenaamde<br />

zorgvuldigheidsnorm is in het algemeen afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Dat is een wollig<br />

en ruim criterium. Voor de graafpraktijk is de invulling van de zorgvuldigheidsnorm echter iets vereenvoudigd.<br />

De Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat er bij de invulling van de zorgvuldigheidsnorm groot gewicht moet worden<br />

toegekend aan de (naleving van de) CROW 500. Dit komt mede doordat de CROW 500 door de beroepsgroep<br />

zelf is opgesteld. Dit leidt tot de situatie dat wanneer een grondroerder een leiding raakt en hij niet heeft gehandeld<br />

conform de CROW 500, sneller kan worden aangenomen dat hij onzorgvuldig heeft gegraven en dus aansprakelijk is<br />

voor de schade. De tegenovergestelde situatie is echter minstens van even groot belang. Wanneer een grondroerder<br />

een leiding raakt en daardoor schade veroorzaakt, maar hij wel heeft gehandeld conform de CROW 500, dan is hij<br />

mogelijk niet aansprakelijk voor de schade.<br />

Over deze laatste situatie heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden zich uitgelaten. In deze procedure had een<br />

aannemer van een waterschap de opdracht gekregen een beschoeiing aan te brengen. Uit de KLIC-melding bleek dat<br />

er kabels en leidingen aanwezig waren. De aannemer kon deze alleen niet lokaliseren en op grond van de CROW<br />

500 koos de aannemer ervoor om te gaan ‘graven als in een risicogebied’. Met die werkwijze maakt de CROW 500<br />

het mogelijk om toch een grondroering uit te voeren zonder dat de betreffende kabels en leidingen zijn gelokaliseerd,<br />

aldus het hof.<br />

In de procedure oordeelt het hof uiteindelijk dat de aannemer conform de CROW 500 en aldus niet-onzorgvuldig<br />

heeft gehandeld. Kortom, de aannemer heeft de kabel beschadigd maar is daarvoor niet aansprakelijk.<br />

Hoewel het altijd afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval, waaronder de wijze van procederen,<br />

is dit voor de praktijk een interessante uitspraak. <strong>Grond</strong>roerders die na een KLIC-melding een kabel niet kunnen lokaliseren,<br />

maar conform de CROW 500 er toch alles aan doen om schade te voorkomen, zijn mogelijk niet aansprakelijk<br />

wanneer zij toch een kabel raken. Tegelijkertijd benadrukt de uitspraak eens te meer het belang van de CROW 500. ■<br />

73


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Er wordt nog volop gewerkt rondom de Nieuwe Sluis Terneuzen. (Beeld: Sassenvaart/droneteam RWS)<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Sassenvaart/RWS<br />

Bouw Nieuwe Sluis Terneuzen<br />

gaat nieuwe fase in<br />

Van civiel werk naar mechanica<br />

De oplevering van de Nieuwe Sluis Terneuzen komt dichterbij. Tot het zover is, staat er nog<br />

een aantal belangrijke momenten en tevens uitdagingen op de agenda. Met omgevingsmanager<br />

Harm Verbeek blikken we terug op afgelopen jaar én kijken we naar de komende periode<br />

waarin volgens Verbeek “de Nieuwe Sluis steeds meer op een sluis begint te lijken.”<br />

“We bevinden ons nu in een fase van het project waarin we over<br />

een kanteling heen zijn”, vertelt Verbeek. “Waren we afgelopen jaren<br />

vooral met de civiele werken bezig, ofwel beton, komt nu de mechanica<br />

om de hoek kijken. Denk hierbij aan de deuren en bruggen<br />

die geplaatst zijn inclusief alle techniek die daarbij komt kijken.” Als<br />

omgevingsmanager houdt Verbeek zich bezig met de signalen van de<br />

buitenwereld. Hij heeft zijn voelsprieten uitstaan bij onder meer de<br />

bewoners van Terneuzen, de gemeente, de bedrijven in de haven en<br />

de scheepvaart in het sluizencomplex.<br />

INDRUKWEKKENDE AFMETINGEN<br />

Als we Verbeek vragen naar belangrijke ijkpunten van 2022, dan heeft de<br />

oplevering van de grote betonwerken van het binnen- en buitenhoofd<br />

van de Nieuwe Sluis grote indruk op hem gemaakt. “Het project in zijn<br />

geheel is bijzonder vanwege de omvang en het feit dat het aan de rand<br />

van Terneuzen plaatsvindt. Zo waren de bouwkuipen voor het binnenen<br />

buitenhoofd 130 meter breed, 80 meter lang en 25 meter diep. Een<br />

andere mooie mijlpaal was de aankomst van de vier deuren en twee<br />

bruggen op de opslaglocatie in Westdorpe eind januari. De bruggen hebben<br />

een lengte van 86 meter en zijn 17 meter breed. Iedere brug heeft<br />

een gewicht van 1.540 ton. De sluisdeuren zijn ieder 62 meter breed,<br />

26 meter hoog en 9 meter diep en wegen ieder 2.000 ton. Dat is onder<br />

meer wat ik bedoel met “de Nieuwe Sluis gaat nu steeds meer op een<br />

sluis lijken. Daarnaast krijgt de Nieuwe Sluis meer vorm door de afronding<br />

van de dienstenhaven en het bijbehorende gebouw alsook de bouw<br />

van een bediengebouw naast de Nieuwe Sluis.”<br />

WEGBAGGEREN WORDT FLINKE KLUS<br />

Het project is een aaneenschakeling van bijzondere mijlpalen en uitdagingen.<br />

Zo vonden begin dit jaar een reeks proefploffen met explosie-<br />

74


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

De Nieuwe Sluis Terneuzen krijgt steeds meer vorm. (Beeld: Sassenvaart)<br />

Installatie van de wielschuif. (Beeld: Sassenvaart)<br />

ven plaats ter voorbereiding op de sloop van de oostelijke kolkwand<br />

van de Middensluis dit voorjaar. Na de zomer worden de landtongen<br />

aan de noord- en zuidkant voor de ingang van de Nieuwe Sluis helemaal<br />

leeggehaald en weggebaggerd. “Dit is een flinke klus vanwege wat<br />

we in de verschillende grondlagen kunnen tegenkomen. In de afgelopen<br />

jaren hebben we al veel onderzoek gedaan naar de bodemkwaliteit en<br />

eventuele oude funderingen of andere resten die we konden tegenkomen.”<br />

Bij het wegbaggeren van de landtongen komt een hoeveelheid<br />

grond van in totaal bijna 7 miljoen kuub vrij. Hiervan gaat 4 miljoen naar<br />

de Westerschelde waar het in vaktermen een ‘nuttige toepassing’ heeft<br />

in de zin dat het bijdraagt aan het beperken van het getij. De overige<br />

hoeveelheid zand wordt vervoerd naar Knokke waar het als vooroeversuppletie<br />

een waardevolle functie krijgt als kustverdediging.<br />

VEILIGHEID<br />

Gedurende de looptijd van het project is er veel aandacht voor veiligheid.<br />

Voorkomen is belangrijk en daarom worden er zogenaamde Safety<br />

Walks gehouden. Daarnaast wordt ieder incident geanalyseerd om een<br />

mogelijk volgende calamiteit te voorkomen. Een belangrijk verschil met<br />

voorgaande fasen, is dat er nu heel veel verschillende kleinere partijen<br />

aan het werk zijn op de locatie. Dat vraagt een behoorlijke focus op<br />

goede coördinatie en afstemming van alle werkzaamheden.<br />

VOLG DE BOUW<br />

Behalve genoemde werkzaamheden zijn er nog tal van stappen die genomen<br />

worden tot de uiteindelijke oplevering van de Nieuwe Sluis. Tot die tijd<br />

is de bouw te volgen via de website www.nieuwesluisterneuzen.eu. ■<br />

Installatie van de deurkassen. (Beeld: Sassenvaart)<br />

75


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Het afdichten van constructies als die in de Nieuwe Sluis Terneuzen vraagt veel expertise.<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Trelleborg/Sassenvaart<br />

Ontwerp van afdichtingen<br />

luistert heel nauw<br />

Complexe puzzel met veel details<br />

Het afdichten van constructies als die in de Nieuwe Sluis Terneuzen vraagt veel expertise, denkwerk<br />

en kennis van zaken. Het is op z’n zachtst gezegd, een complex verhaal. Laten de design engineers<br />

van Trelleborg Ridderkerk zich daar nu juist naar eigen zeggen ‘heel comfortabel’ bij voelen.<br />

Eén van hen is Olivier Schuringa: “Een technische uitdaging is er om op te lossen.”<br />

Trelleborg ontwerpt, produceert, test, evalueert<br />

en installeert waterinfrastructurele oplossingen.<br />

Hoe complexer, hoe beter. Want, “onze<br />

kracht is creatief zijn in het bedenken van oplossingen”,<br />

aldus Schuringa. “Wat wil de klant,<br />

wat zijn de mogelijkheden en hoe kunnen wij<br />

daar werkbare producten voor ontwerpen?”<br />

In het geval van de Nieuwe Sluis Terneuzen is<br />

Trelleborg onder meer verantwoordelijk voor<br />

het ontwerp, levering en installatie van de afdichtingen<br />

voor de rioolschuiven, de droogzetschotten<br />

en onderhoudsschotten.<br />

TOT OP DE MILLIMETER<br />

NAUWKEURIG<br />

Schuringa legt uit dat er twee type afdichtingen<br />

zijn toegepast: enerzijds een compressieafdichting<br />

en anderzijds een afdichting door<br />

waterdruk. “Voor Terneuzen hebben we een<br />

combinatie van deze twee ontworpen. Bij dit<br />

soort projecten speelt een aantal uitdagingen.<br />

Je hebt te maken met de wensen en eisen van<br />

de klant, denk bijvoorbeeld aan gewenste levensduur,<br />

onderhoud en gebruik van de betreffende<br />

schuif. De rioolschuif bijvoorbeeld<br />

gaat vaak op en neer, terwijl het onderhoudsschot<br />

alleen tijdens onderhoud wordt ingezet.<br />

76


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

De droogzetschotten hebben complexe vormen<br />

om af te dichten, rekening houdend met<br />

een hoge waterdruk op de onderste schotten.<br />

Dat heeft uiteraard gevolgen voor het ontwerp<br />

en materiaal van de afdichting. Maar ook<br />

moet er rekening worden gehouden met onder<br />

meer de omgeving. Heb je te maken met<br />

getijden waardoor de waterdruk dynamisch is,<br />

is het zout of zoet water, hoe groot is de kans<br />

op storm of cyclonen zoals in Azië? Dit soort<br />

vraagstukken leverden geregeld interessante<br />

open dialogen op met de aannemerscombinatie<br />

Sassevaart.” Wat het voor het team van<br />

Trelleborg extra uitdagend maakt, is dat de<br />

verschillende profielen ook nog naadloos op<br />

elkaar aan moeten sluiten, met name in de<br />

hoeken. “Een complexe puzzel met veel details<br />

waar je op moet letten. Wij denken mee<br />

aan robuuste oplossingen met een lange levensduur<br />

van goede kwaliteit.”<br />

de daadwerkelijke installatie komen staal, beton<br />

en rubber bij elkaar. Wij hebben nauw contact<br />

met onze buitendienst. Hoe beter mijn ontwerp<br />

praktisch uitvoerbaar is, hoe soepeler de installatie<br />

verloopt. De feedback van de buitendienst<br />

is dan ook zeer waardevol en levert extra praktische<br />

kennis op voor volgende projecten. Dankzij<br />

de goede samenwerking en afstemming met<br />

de aannemerscombinatie Sassevaart zijn de afdichtingen<br />

vakkundig ingebouwd.” ■<br />

PRAKTISCHE KENNIS<br />

Eenmaal uitgedacht en ontworpen, zijn de afdichtingen<br />

klaar om geïnstalleerd te worden.<br />

Voor de Nieuwe Sluis is Trelleborg ook verantwoordelijk<br />

voor de installatie van haar afdichtingen.<br />

Ook hier zijn de design engineers van<br />

Trelleborg nauw bij betrokken. Schuringa: “Bij<br />

Hoe beter het ontwerp praktisch uitvoerbaar is, hoe soepeler de installatie verloopt.<br />

TRELLEBORG MARINE AND INFRASTRUCTURE<br />

TRELLEBORG MARINE AND INFRASTRUCTURE<br />

Water<br />

Water<br />

Infrastructure<br />

Infrastructure<br />

TAME THE RAW, DESTRUCTIVE POWER OF WATER<br />

BUILD RESILIENT WATER INFRASTRUCTURE<br />

WITH OUR INNOVATIVE SOLUTIONS.<br />

TAME THE RAW, DESTRUCTIVE POWER OF WATER<br />

BUILD RESILIENT WATER INFRASTRUCTURE<br />

WITH OUR INNOVATIVE SOLUTIONS.<br />

Trelleborg Ridderkerk, PO Box 4007, 2985 AZ Ridderkerk, The Netherlands<br />

WWW.TRELLEBORG.COM/MARINEANDINFRASTRUCTURE<br />

12052 - Adv. 19,7 x 13 cm t.b.v. vakmagazine <strong>Grond</strong> <strong>Weg</strong> <strong>Waterbouw</strong> GWW.indd 1 31-<strong>01</strong>-<strong>2023</strong> 10:40<br />

77


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld |DISA International<br />

Specialistisch werk<br />

15 meter onder water<br />

Afbranden van de damwanden<br />

Ter voorbereiding op het invaren van de bruggen, moeten<br />

de twee combiwanden die de sluiskolk scheiden van de<br />

Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen afgebrand<br />

worden. Een klus die de duikers van DISA International op<br />

het lijf geschreven is. Hoe water en vuur onder water goed<br />

samen gaan? Daarover vertellen twee DISA experts; Victor<br />

Demoniere (beroepsduiker) en Marc Veldhuizen (uitvoerder).<br />

Bij het afbranden van de twee buitenste<br />

combiwanden komt veel kijken. Zo kan de<br />

combiwand van het buitenhoofd pas afgebrand<br />

worden als de achterliggende landtong<br />

is weggebaggerd. Daarom wordt eerst een<br />

deel van de combiwand afgebrand zodat de<br />

bruggen ingevaren kunnen worden. De combiwand<br />

bestaat uit buispalen met daartussen<br />

damwandplanken. Om de buispalen veilig<br />

af te branden, moet het waterpeil aan de<br />

buitenkant van de combiwand op hetzelfde<br />

niveau zijn als het waterpeil in de sluiskolk.<br />

Zodoende ontstaat er geen stroming als de<br />

combiwanden weggehaald worden en kunnen<br />

de duikers veilig hun werk doen. “Met<br />

het afbranden van de twee combiwanden zijn<br />

we in totaal drie maanden bezig”, vertelt Demoniere.<br />

Hij is één van de vaste beroepsduikers<br />

op dit project. “Het is heel specialistisch<br />

werk, dat maakt het ook zo mooi. Dat wij onder<br />

water staal weg branden met vuur, is voor<br />

veel mensen onbegrijpelijk. Water en vuur<br />

gaan toch niet samen? Wij kunnen echter tot<br />

een temperatuur van 2.500 graden door staal<br />

van maximaal 15 centimeter branden. Daarin<br />

is DISA uniek. Wij hebben speciaal ontwikkeld<br />

gereedschap en de juiste mensen.”<br />

VEILIGHEID<br />

Om veilig te kunnen werken, werkt Demoniere<br />

altijd in een team van drie mensen en afhankelijk<br />

van de diepte van de werkzaamheden is<br />

er een decompressietank aanwezig. Om langer<br />

onder water te kunnen werken, werken de duikers<br />

met een speciaal afgesteld gasmengsel van<br />

maximaal 36 procent zuurstof en 60 procent<br />

stikstof. Ter vergelijking, boven water in de bui-<br />

tenlucht is deze verhouding 21 procent zuurstof,<br />

79 procent stikstof.<br />

UITDAGENDE OPLOSSING<br />

De uitdaging bij de Nieuwe Sluis Terneuzen<br />

was dat de combiwand moeilijk bereikbaar<br />

was. Ook waren de buitenwanden erg bevuild.<br />

Om het afbranden toch mogelijk te maken,<br />

zonder dat de veiligheid van de duikers in het<br />

geding zou komen, bedacht DISA een effectieve<br />

en tevens kostenbesparende oplossing.<br />

Veldhuizen: “Een combiwand bestaat uit buispalen<br />

met daartussen de damwandplank. Om<br />

de wand veilig af te branden, hebben de duikers<br />

in iedere buispaal een mangat van circa 70<br />

cm bij 1 meter gebrand. Zodoende konden zij<br />

van binnenuit de elementen van de wand wegbranden.<br />

Dat is geen sinecure als je bedenkt<br />

dat een buispaal zo’n 30 ton weegt.” Volgens<br />

Veldhuizen toont dit de kracht aan van DISA<br />

International. “Wij hebben veel ervaring en<br />

kennis in huis, alsmede de juiste mensen. Wij<br />

werken zowel in Nederland als internationaal<br />

met 200 duikers. Daardoor zijn we snel en<br />

flexibel inzetbaar op projecten, ook projecten<br />

die een langere looptijd hebben.”<br />

ZICHT IN HET DONKER<br />

Wat het duikwerk in Terneuzen extra mooi<br />

maakt voor Demoniere en zijn collega’s, is dat ze<br />

hier zicht hebben onder water. “Driekwart van<br />

de tijd werken we in pikzwart water met nauwelijks<br />

zicht. In de Nieuwe Sluis konden we 2 tot<br />

3 meter ver kijken, een mooie ervaring!” ■<br />

Een DISA duiker aan het werk onder water.<br />

78


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Om de wand veilig af te branden, hebben de duikers in iedere buispaal een mangat van circa 70 cm bij 1 meter gebrand.<br />

De uitdaging bij de Nieuwe Sluis Terneuzen was dat de combiwand moeilijk bereikbaar was.<br />

Een goede duikhelm is standaard uitrusting.<br />

79


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld |Van den Herik<br />

‘Omgekeerd bouwen is<br />

moeilijker dan opbouwen’<br />

Materialen scheiden voor hergebruik<br />

Bij de Frontmuur Zuidwest was een tijdelijke constructie gemaakt voor de bouw van de Nieuwe Sluis.<br />

En omdat deze zoals gezegd tijdelijk is, moest deze weer verwijderd worden. Geen sinecure, want verwijderen,<br />

oftewel omgekeerd bouwen, is moeilijker dan opbouwen. Zeker in het kader van circulariteit<br />

waarbij de materialen gescheiden ontmanteld moeten worden om hergebruik mogelijk te maken.<br />

Aan waterbouwbedrijf Van den Herik Sliedrecht de uitdaging om deze klus in goede banen te leiden.<br />

“De dam in één keer met grote scheppen eruit<br />

halen is niet moeilijk”, aldus Leo Kruidenier, manager<br />

Uitvoering bij Van den Herik. “Maar dan heb<br />

je je eigen probleem gecreëerd. De uitdaging was<br />

om zoveel mogelijk vrijkomende materialen te<br />

kunnen hergebruiken.” Om een beeld te schetsen;<br />

deze werkzaamheden omvatten het verwijderen<br />

(omgekeerd bouwen) van de staalslakken,<br />

bentonietmatten en het verwijderen van het<br />

zand van de tijdelijke landaanvulling rondom de<br />

Frontmuur Zuidwest. Als je dat vertaalt naar hoeveelheden,<br />

dan gaat het om 45.000 ton staalslakken<br />

van 45/180 mm, 3.000 m² bentonietmatten,<br />

2.500 ton van 5/40 kg stortsteen gepenetreerd<br />

met colloïdaal beton, 15.000 m³ zand en 1.600<br />

ton klei. Al dit materiaal is waar mogelijk elders op<br />

de locatie hergebruikt of geschikt gemaakt voor<br />

hergebruik op andere bouwlocaties.<br />

VOLGORDE BEPALEND<br />

VOOR HERGEBRUIK<br />

Van den Herik is zorgvuldig en stapsgewijs te<br />

werk gegaan. Allereerst is het zand ontgraven,<br />

vervoerd en verwerkt in een nieuwe toepassing.<br />

Hierbij moest het zand nauwkeurig verwijderd<br />

worden tot op de staalslakken, waarmee<br />

de bentonietmatten waren aangebracht<br />

om geen vermenging van staalslakken in het<br />

Fotobijschrift 3.<br />

80


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

zand te krijgen. Vervolgens zijn aan de binnenzijde<br />

van de dam de zinkstukken verwijderd<br />

die met staalslakken waren afgezonken.<br />

Kruidenier: “Door in deze volgorde te werken,<br />

hebben we de materialen kunnen scheiden. De<br />

grootste moeilijkheid was om de staalslakken,<br />

wiepen en het geotextiel te scheiden.”<br />

INZET VAN GROTE<br />

KRAANPONTONS<br />

Aan de buitenzijde van de dam is de gepenetreerde<br />

breuksteen tot 12 meter diepte opgebroken<br />

en is het colloïdaal beton zoveel<br />

mogelijk gescheiden van de breuksteen. Voor<br />

deze werkzaamheden is veel kracht vereist op<br />

grote diepte. Hiervoor heeft Van den Herik<br />

haar kraanponton Prins 5 aangepast en ingezet.<br />

De vrijgekomen materialen zijn met beunbakken<br />

naar een depot vervoerd waar de laatste<br />

materialen gescheiden zijn. Hierdoor kan<br />

ook de breuksteen elders worden toegepast.<br />

“Na het gescheiden verwijderen van het zand,<br />

breuksteen en zinkstukken konden we ook<br />

de 45.000 ton staalslakken verwijderen. Voor<br />

deze hoeveelheid op grotere diepte hebben<br />

onze kraanpontons Karma IV en Prins 5 goed<br />

werk verzet.”<br />

LOGISTIEKE UITDAGING<br />

Dankzij de twee grote kraanpontons, Karma<br />

IV en Prins 5 met de nodige beunbakken en<br />

duwboten, is het werk in een kort tijdsbestek<br />

afgerond. Logistiek was het een extra uitdaging<br />

aangezien de werkzaamheden dichtbij de druk<br />

bevaren Westsluis plaatsvonden. Een goede<br />

voorbereiding, werkwijze en duidelijke afstemming<br />

waren essentieel. “Eén verkeerde keuze<br />

in de afwegingen zou gevolgen kunnen hebben.<br />

Maar met de dagelijkse leiding van uitvoerder<br />

Gerco Grootenboer, met het juiste materieel<br />

bediend door vakbekwame specialisten en met<br />

grote inzet en betrokkenheid is het werk succesvol<br />

afgerond. Wij zijn trots op de mensen<br />

die het maken en kijken tevreden terug op een<br />

uitdagend project dat naar ieders tevredenheid<br />

binnen de gestelde tijd is afgerond.” ■<br />

'Na het gescheiden verwijderen van het zand,<br />

breuksteen en zinkstukken konden we ook de<br />

45.000 ton staalslakken verwijderen'<br />

De vrijgekomen materialen zijn met beunbakken<br />

naar een depot vervoerd waar de laatste materialen<br />

gescheiden zijn.<br />

Dankzij de twee grote kraanpontons, Karma IV en Prins 5, is het werk binnen tijdsbestek afgerond.<br />

81


POJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Top Expertise/Sassevaart<br />

Adequaat en snel optreden<br />

na schade door explosie<br />

200 schademeldingen<br />

Het afbreken van de Middensluis in Terneuzen in maart 2022 verliep explosiever dan verwacht. Als<br />

gevolg hiervan kwamen ruim 200 schademeldingen binnen, variërend van gebroken ruiten tot schade<br />

aan serres en gevelwerk. Dat is aanleiding voor de experts van TOP Expertise om direct in actie te<br />

komen. Aart-Jan Slingerland en Robert Kruik lichten hun betrokkenheid bij de schadeafhandeling toe.<br />

Vanaf het begin van de bouw van de Nieuwe<br />

Sluis Terneuzen is TOP Expertise betrokken als<br />

vast bureau voor eventuele schadeafhandeling<br />

tijdens het project, zowel op de bouwlocatie als<br />

voor de omwonenden. “Door de onafhankelijke<br />

positie, kunnen we snel schakelen bij eventuele<br />

calamiteiten”, aldus Kruik, NIVRE-re schade-<br />

expert en mededirecteur van TOP Expertise.<br />

“Want het snel af kunnen handelen van claims<br />

is waardevol voor aannemer én omwonenden.<br />

Voor de aannemerscombinatie Sassevaart zijn<br />

wij de ontzorgende partij als het gaat om het<br />

in behandeling nemen en het correct afhandelen<br />

van eventuele schadeclaims.”<br />

DIRECTE ACTIE<br />

Tot begin 2022 verliepen de werkzaamheden<br />

rondom de bouw van de Nieuwe Sluis<br />

zonder noemenswaardige calamiteiten. De<br />

geplande plof van de Middensluis in maart<br />

2022 bracht echter verandering in de zaak.<br />

Deze was heviger dan verwacht en de plof<br />

Het snel afhandelen van claims is waardevol voor zowel aannemers als omwonenden. (Beeld: Top Expertise)<br />

82


POJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Direct is gestart met het inventariseren van<br />

claims en het uitvoeren van inspecties. Binnen<br />

enkele dagen na de explosie zijn de eerste<br />

inspecties verricht.<br />

HERSTEL IN NATURA OF<br />

COMPENSATIE<br />

Van de 200 schademeldingen kregen in augustus<br />

2022 de meeste schademelders duidelijkheid<br />

of ze voor compensatie (door<br />

middel van herstel of schadeloosstelling) in<br />

aanmerking kwamen. Dit was bij meer dan<br />

de helft van de meldingen het geval. Een lokale<br />

aannemer is voor uitvoering van de herstelwerkzaamheden<br />

van schades ingeschakeld.<br />

Het streven is om alle dossiers in de<br />

eerste helft van <strong>2023</strong> afgerond te hebben.<br />

Het afbreken van de Middensluis in Terneuzen in maart 2022 verliep explosiever dan verwacht.<br />

Beeld: Top Expertise/Sassevaart)<br />

was op grote afstand te horen en te voelen.<br />

Er kwamen schadeclaims van bewoners<br />

en eigenaren van diverse gebouwen.<br />

Schade-expert en mededirecteur van TOP<br />

Expertise Slingerland: “Direct zijn wij in actie<br />

gekomen. Na overleg met Sassevaart<br />

hebben we een team van ervaren experts<br />

op de zaak gezet en een plan van aanpak<br />

opgesteld. Door de omvang van het aantal<br />

schademeldingen was snel en adequaat optreden<br />

noodzakelijk.” Het schadeloket heeft<br />

contact opgenomen met schademelders.<br />

GOEDE AFRONDING<br />

Slingerland: “Wij zijn de schakel tussen verschillende<br />

partijen. De uitdaging is om een<br />

schade met een goed gevoel voor alle betrokken<br />

partijen af te handelen. Hoe eerder<br />

en beter een schade afgehandeld wordt, hoe<br />

beter het is voor de betrokkenen.” Kruik:<br />

“Over het algemeen is onze inzet als positief<br />

ervaren door Sassevaart, verzekeraars en<br />

schadelijdende partijen.” ■<br />

Kantoor Rotterdam / Kantoor Zwolle<br />

Tel: <strong>01</strong>0 - 31 33 940<br />

info@topexpertise.nl<br />

www.topexpertise.nl<br />

Het hoogste niveau in schaderegeling,inspectie en advies<br />

TOTAALPAKKET VOOR PREVENTIE EN<br />

SCHADEREGELING<br />

Vooropname<br />

Trillingsmeting<br />

Deformatiemeting<br />

Scheurmeters<br />

SCHADE EXPERTISE<br />

SCHADE PREVENTIE<br />

Lorem Monitoringsplan ipsum<br />

Lorem ipsum<br />

Communicatie<br />

SCHADELOKET<br />

CONSULTANCY<br />

INSPECTIE<br />

Schade-opname<br />

Schadeverzekering<br />

18-<strong>01</strong>-2022 16:02<br />

83


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Sassevaart<br />

Bouw van bediengebouw en<br />

gebouw dienstenhaven in volle gang<br />

Twee in het oogspringende gebouwen<br />

In de directe omgeving van de Nieuwe Sluis verrijzen twee gebouwen. Direct bij de Nieuwe Sluis<br />

wordt gebouwd aan het bediengebouw van waaruit de sluis straks bediend wordt. En in de nieuwe<br />

dienstenhaven ligt inmiddels de fundering voor het gebouw dienstenhaven met kantoorruimten en<br />

een loods. De bouw is in handen van het Zeeuwse bouwbedrijf Van Driessche & De Koster.<br />

Het ontwerp van het bediengebouw is geïnspireerd op de bestaande gebouwen op het sluizencomplex.<br />

84


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

“Wij zijn trots dat we in een kort tijdsbestek<br />

de ruwbouw van het bediengebouw<br />

neergezet hebben”, valt projectleider Patrick<br />

Hemelaar met de deur in huis. Binnen vijf<br />

weken moest het gebeuren, een hele uitdaging<br />

voor het Zeeuwse bouwbedrijf. “Vergelijk<br />

het met een sprint. Dankzij de goede<br />

samenwerking met aannemerscombinatie<br />

Sassevaart, Tricon en Bouwbedrijf Vrolijk,<br />

is het gelukt.” Nadat Van den Driessche &<br />

De Koster de ruwbouw van geprefabriceerd<br />

beton van het 62 meter<br />

lange en 13 meter brede<br />

gebouw plaatste, vond<br />

de verdere afbouw<br />

plaats. “Op de fundering<br />

plaatsten we vervolgens<br />

de betonnen wanden,<br />

vloeren, kolommen en<br />

het dak met een grote<br />

hijskraan. Nu dat gereed<br />

is, worden de raamkozijnen geïnstalleerd,<br />

daarna kan worden aangevangen met<br />

de verdere afwerking zoals de buitengevel en<br />

de inrichting van het gebouw.” Het ontwerp<br />

van het bediengebouw is geïnspireerd op de<br />

bestaande gebouwen op het sluizencomplex,<br />

met een moderne uitstraling. Naast bediening<br />

van de sluis biedt het gebouw straks ook<br />

plaats aan andere maritieme dienstverlenende<br />

functies als bijvoorbeeld de bootlieden.<br />

SECUUR WERK<br />

Ook voor de bouw van het tweede gebouw,<br />

het gebouw dienstenhaven, is tijd een belangrijke<br />

uitdaging. Daarnaast speelt het weer<br />

een belangrijke factor in de voortgang van<br />

de werkzaamheden. “Met name bij het hijsen<br />

'Zowel tijd, het weer als het ontwerp zorgden<br />

voor de nodige uitdagingen tijdens de<br />

ontwerp- en bouwfase'<br />

van de prefab elementen moesten we rekening<br />

houden met de windsterkte.” Een derde<br />

factor is het ontwerp. “Het is een mooi gebouw<br />

maar met lastige details. Het pand bestaat<br />

voor het merendeel uit glazen puien.<br />

De verticale en horizontale betonnen wanden<br />

moeten wind- en waterdichte verbindingen<br />

hebben. Dit moet allemaal naadloos op<br />

elkaar aansluiten. En dat met een afmeting<br />

van 100 meter in de lengte en 20 meter in<br />

de breedte. Heel secuur werk en zeker geen<br />

alledaagse kost. Hiervoor zetten wij dan ook<br />

onze beste mensen in met veel ervaring en<br />

kennis.” Het gebouw bestaat uit drie delen.<br />

Een deel met kantoorruimtes voor sleep- en<br />

bergingsbedrijf Multraship, in het midden van<br />

het gebouw komt een loods en er komt nog<br />

een deel met kantoorruimtes<br />

waarin onder<br />

andere Rijkswaterstaat,<br />

de Koninklijke Marechaussee<br />

en sleepdienst<br />

Boluda komen.<br />

ZEEUWSE ROOTS<br />

Voor Hemelaar en het<br />

team van Van Driessche<br />

& De Koster is de bijdrage aan de Nieuwe<br />

Sluis Terneuzen extra bijzonder vanwege<br />

hun Zeeuwse roots. “Hier willen wij heel<br />

graag iets in betekenen. Je hebt er een binding<br />

mee en we zijn trots dat we hier aan<br />

mee mogen werken.” ■<br />

85


RONDSTAALANKERS<br />

M36 - M160+<br />

KADE UITRUSTING<br />

BOLDERS<br />

50 KN - 3000 KN<br />

MICROPALEN<br />

M68 - M160+<br />

Agent voor ASDO - Anker Schroeder<br />

Bender International b.v.<br />

Postbus 85224<br />

3009 ME Rotterdam<br />

Tel. +31 (0)180 326900<br />

info@benderinternational.nl<br />

www.benderinternational.nl


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Bender/ASDO<br />

Corrosiereserve van<br />

6 mm als grote uitdaging<br />

Oersterk verankeringssysteem<br />

Wereldwijd zijn vele bruggen, sluizen, kademuren, stadions en andere constructies voorzien van<br />

het Anker Schroeder ASDO verankerings- en staafsysteem. De Duitse firma, opgericht in 1920,<br />

staat bekend om haar kwaliteit, betrouwbaarheid en knowhow. Voor de Nieuwe Sluis Terneuzen<br />

heeft zij honderden ankerstangen variërend in lengte van 2 tot meer dan 70 meter geleverd.<br />

“Al in een vroeg stadium zijn wij door aannemerscombinatie<br />

Sassevaart betrokken bij<br />

het ontwerp van de Nieuwe Sluis Terneuzen”,<br />

vertelt Cor Janse, ingenieur bij Bender International.<br />

Bender International bestaat sinds<br />

1982 en is gespecialiseerd in de levering van<br />

technische staalproducten voor onder meer<br />

de natte waterbouw, utiliteitsbouw en machinebouw<br />

en is partner van Anker Schroeder<br />

ASDO. “Wij werken reeds 40 jaar samen met<br />

ASDO als partner en zijn hoofdzakelijk voor<br />

Nederland de exclusief vertegenwoordiger.<br />

Samen hebben we onze knowhow en expertise<br />

voor vele mooie projecten in mogen zetten.<br />

Recente voorbeelden zijn onder meer de<br />

Zeesluis in IJmuiden en de Maasdeltatunnel.”<br />

VEEL REKENWERK<br />

In het beginstadium, de ontwerpfase van de<br />

Nieuwe Sluis Terneuzen, zijn Bender en ASDO<br />

gevraagd voor technisch advies voor de sluisconstructie.<br />

“Samen met de ingenieurs van aannemerscombinatie<br />

Sassevaart hebben we gekeken<br />

naar de beste dimensionering van de legankers.<br />

De belangrijkste uitdaging in het gehele constructiesysteem<br />

voor de Nieuwe Sluis Terneuzen<br />

was met name de corrosievereisten. De<br />

zogenaamde corrosiereserve moest nagenoeg<br />

overal minimaal 6 mm per zijde zijn, om de lange<br />

levensduur te waarborgen. In de praktijk betekent<br />

dit dat je een zeer robuust systeem van<br />

dikker staal krijgt.” Deze corrosiereserve gold<br />

niet alleen voor de staven, maar ook voor alle<br />

De schroefdraden variëren van M42 tot M175 mm.<br />

onderdelen van de totale aansluiting. “Het feit<br />

dat niet alleen de staven, maar ook alle andere<br />

onderdelen voorzien moesten zijn van die 6<br />

mm corrosiereserve, maakte het ingewikkelder<br />

om te ontwerpen. Daar kwam heel veel rekenwerk<br />

bij kijken. Onze kracht is dat we middels<br />

de Final Element Analysis (FEA) alles berekenen<br />

en zo aantoonbaar maken dat het gehele systeem<br />

sterk genoeg is.” In totaal zijn er honderden<br />

ASDO staven met totaal gewicht 2.000 ton<br />

gedimensioneerd, geproduceerd en geleverd.<br />

De schroefdraden variëren van M42 tot M175<br />

mm. Ook bij de installatie van het gehele verankeringssysteem<br />

zijn de mensen van Bender en<br />

ASDO nauw betrokken geweest.<br />

In totaal zijn er honderden ASDO staven met een totaal gewicht van 2.000 ton geleverd.<br />

Bender en ASDO kijken terug op een goede<br />

en plezierige samenwerking met aannemerscombinatie<br />

Sassevaart. “Voor dit mooie grote<br />

project hebben we onze jarenlange ervaring en<br />

kennis mogen inzetten. Dankzij de goede samenwerking<br />

hebben we de opdrachtgever een<br />

goede oplossing kunnen aanreiken als onderdeel<br />

van de borging van de levensduur en kwaliteit<br />

van de Nieuwe Sluis Terneuzen.” ■<br />

87


PROJECT NIEUWE SLUIS TERNEUZEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Finres<br />

Ingenieuze oplossing voor<br />

verwijderbare balken van de sluis<br />

Zeewater resistent product<br />

Voor de Nieuwe Sluis Terneuzen heeft Finres een aantal cruciale elementen van de sluis<br />

ondergoten. Namelijk de geleiderails voor de sluisdeuren, de cilinderstoel voetplaten van de<br />

bruggen en de verwijderbare steunbalken op de sluisdeuren zelf.<br />

Finres is al 45 jaar actief in de industriële nichemarkt van het grouten en ondergieten<br />

met Epoxy mortels en hydraulische mortels. Directeur Maximilien<br />

Scheppers: “Wij bieden niet alleen een ondergieting aan, maar ook de nodige<br />

uitleg, ondersteuning en begeleiding om ervoor te zorgen dat onze klant de<br />

juiste toepassing van het juiste product, voor de juiste omstandigheden, krijgt.”<br />

OPLOSSING OP MAAT<br />

Kijkende naar de Nieuwe Sluis Terneuzen, dan is met name het gieten<br />

van de verwijderbare steunbalken op de deuren een bijzondere opdracht<br />

voor Finres. “Wij kregen de vraag voorgelegd of wij een oplossing konden<br />

bedenken voor het plaatsen van deze steunbalken. Er moest een zeewater<br />

resistent product komen dat vloeibaar toegepast kon worden tussen<br />

steunbalk en sluisdeur. En tevens, na uitharding, zonder krimp de aflijning<br />

perfect garandeert en een groot aantal jaren zou meegaan. Dit allemaal<br />

met een zeer hoge drukweerstandwaarde. Samen met de klant en onze<br />

Chockfast producten hebben we een aangepaste, snel toepasbare en efficiënte<br />

oplossing gevonden om aan deze voorwaarden te voldoen. Een<br />

oplossing die wij momenteel toepassen nadat elke deur op zijn plaats staat<br />

in zijn deurkas. Wij zijn trots dat we onze expertise in mogen zetten voor<br />

een dergelijk mooi project als de Nieuwe Sluis Terneuzen.” ■<br />

E X P E R T I N G R O U T E N<br />

V O O R I N D U S T R I Ë L E<br />

T O E P A S S I N G E N<br />

Op zoek naar een snelle, duurzame en<br />

kostefficiente oplossing om de uitlijning<br />

van een pomp, machine, compressor, rail,<br />

… over de jaren te garanderen?<br />

Ons team helpt U graag met uw projekten.<br />

ONTDEK ONZE MOOISTE CASES HIER<br />

Het grouten en ondergieten met Epoxy mortels en hydraulische mortels is<br />

specialistisch werk.<br />

GROUTING EXPERT<br />

W W W . F I N R E S - S A . C O M<br />

88


Tekst | Roel van Gils Beeld | Ampliar<br />

Laat je opleiden tot vakspecialist<br />

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen (Social Return), dat is waar<br />

Ampliar zich al sinds 1995 uiterst succesvol voor inzet. Het bedrijf heeft van oudsher een sterke<br />

focus op de bouw- en infrasector. Met het Project STIP. gaat Ampliar nóg een stap verder en<br />

begeleidt werkzoekenden bij het opleiden tot vakspecialist in de bouw- en infrasector.<br />

Een gesprek met Dyon Hellemons, regiomanager Haaglanden en Zeeland bij Ampliar.<br />

Ampliar is een organisatie met een landelijke dekking.<br />

Jaarlijks helpt het bedrijf zo’n 500 kandidaten<br />

met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een<br />

baan. “Onze mensen zijn werkzaam en woonachtig<br />

door het hele land”, zegt Hellemons die<br />

zelf sinds april 2<strong>01</strong>2 werkzaam is bij Ampliar. “De<br />

afgelopen jaren hebben we een bijdrage geleverd<br />

aan mooie projecten. Zo hebben we portiers en<br />

verkeersregelaars geleverd tijdens de bouw van<br />

Westfield Mall of the Netherlands en zijn we al<br />

verschillende jaren betrokken bij de RijnlandRoute.”<br />

De nieuwe wegverbinding van Katwijk via het<br />

zuiden van Leiden naar de A4 bij Zoeterwoude is<br />

opgesplitst in vier deelprojecten. “Sinds vier jaar<br />

nu al leveren we portiers en verkeersregelaars,<br />

en draaien geregeld 24-uursdiensten. Ook zorgen<br />

we voor de invulling van administratief personeel,<br />

bouwopruimers en buurtconciërges. Allemaal<br />

in het kader van Social Return.”<br />

SOCIAL RETURN<br />

Bij aanbestedingen wordt doorgaans geëist<br />

of gestimuleerd om een percentage van de<br />

opdrachtsom in te vullen door Social Return.<br />

Hellemons: “Met onze jarenlange ervaring en<br />

kennis van de plaatselijke regelgeving kunnen<br />

we bouw- en infra-aannemers op dat gebied<br />

volledig ontzorgen. We zijn een erkende sociale<br />

onderneming en zijn PSO30+ gecertificeerd,<br />

waarmee we aantonen dat we letterlijk<br />

achter onze mensen staan. Behalve mensen<br />

met een achterstand tot de arbeidsmarkt helpen<br />

aan een baan, ondersteunen en begeleiden<br />

we ze bijvoorbeeld ook bij het wegnemen<br />

van schulden of bij het vinden van een<br />

passende huisvesting. We nemen als het ware<br />

alle zorgen weg, zodat ze zich volledig kunnen<br />

focussen op een re-integratie op de arbeidsmarkt.<br />

Onze insteek is bovendien dat onze<br />

mensen op den duur doorstromen naar een<br />

vaste baan bij een bouw- of infra-aannemer.<br />

Dan gaat bij ons de vlag uit.”<br />

PROJECT STIP.<br />

Project STIP. is een gezamenlijk initiatief van<br />

Boskalis Nederland en Ampliar om werkzoekenden<br />

aan een vaste baan te helpen in de<br />

infrasector. “Boskalis kampt met uitstroom<br />

van vakspecialisten de komende jaren vanwege<br />

het bereiken van de pensioengerechtigde<br />

leeftijd, terwijl de instroom aan de<br />

voorkant achterblijft”, zegt Hellemons. “Om<br />

dat tij te keren, is een ontwikkeltraject tot<br />

vakspecialist opgetuigd, waarin wij als Ampliar<br />

verantwoordelijk zijn voor de werving<br />

en selectie, het tijdelijke werkgeverschap<br />

en de nodige begeleiding en ondersteuning.<br />

Deelnemers lopen over een periode van anderhalf<br />

jaar mee in een ontwikkeltraject en<br />

worden opgeleid tot vakspecialist. Na afloop<br />

van het opleidingstraject wordt bekeken<br />

waar de persoon het beste tot zijn recht<br />

komt en krijgt vanuit Boskalis Nederland een<br />

vaste baan aangeboden. Project STIP. is niet<br />

gericht op Social Return, maar vooral bedoeld<br />

om werkzoekenden met een affiniteit<br />

voor de bouw- en infrasector klaar te stomen<br />

voor een vaste baan in dit boeiende<br />

vakgebied. Ervaring is niet vereist.” ■<br />

Project STIP. is niet gericht op Social Return, maar een gezamenlijk initiatief van Boskalis Nederland en Ampliar om werkzoekenden aan een vaste baan te helpen in de infrasector.<br />

90


Bij aanbestedingen wordt doorgaans geëist<br />

of gestimuleerd om een percentage van de<br />

opdrachtsom in te vullen door Social Return.<br />

‘Jaarlijks helpt het bedrijf zo’n<br />

500 kandidaten met een afstand<br />

tot de arbeidsmarkt aan een baan'<br />

Dyon Hellemons, regiomanager Haaglanden en Zeeland bij Ampliar.<br />

91


Tekst | Susan Peek Beeld | Marc Verhees<br />

Hybride aanpak in<br />

verkeersmaatregelen<br />

bij Tramlijn 16 Den Haag<br />

In opdracht van de gemeente Den Haag worden het spoor en de haltes van Tramlijn 16 vernieuwd<br />

en geschikt gemaakt voor nieuwe lagevloertrams, zodat mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen<br />

makkelijker kunnen instappen. Bij dit complexe binnenstedelijke project is de grootste<br />

uitdaging om overlast voor omwonenden, winkelend publiek én de ondernemers zoveel mogelijk te<br />

beperken en het gebied bereikbaar te houden. Als contractpartner van de gemeente Den Haag is<br />

BUKO Infrasupport nauw betrokken bij het project, dat in meerdere fasen wordt uitgevoerd.<br />

Dalino van der Velden, projectleider Verkeersmaatregelen<br />

bij BUKO Infrasupport: “Wij doen<br />

er alles aan om dit -grotendeels binnenstedelijke-<br />

project in goede banen te leiden, waarbij<br />

we rekening moeten houden met diverse<br />

stakeholders. Daarbij is het doel een veilige<br />

werkomgeving te creëren en uiteindelijk een<br />

positieve(re) hinderbeleving. Dat begint met<br />

een gedegen plan en daarna natuurlijk een<br />

zorgvuldige uitvoering.”<br />

ONDERSCHEIDEN<br />

DOOR OPVALLEN<br />

Zoals in veel gevallen waar tijdelijke verkeersmaatregelen<br />

nodig zijn, werkt BUKO<br />

Infrasupport ook op dit project met fysieke<br />

Bij project Tramlijn 16 zijn naast fysieke maatregelen ook volop digitale maatregelen toegepast door BUKO.<br />

92


onze<br />

eest<br />

gelen<br />

heid<br />

ikers.<br />

eersvan<br />

xpert<br />

r dan<br />

al in<br />

Lekker opvallend, die roze borden waarop de (voetgangers)routes naar de winkelstraten aangegeven staan.<br />

eindbestemming in het gebied en het doorgaande<br />

verkeer. Voor de start hebben we samen met<br />

gedragswetenschappers onderzoek gedaan naar<br />

het verlagen van weerstand rondom de werkzaamheden.<br />

Op basis hiervan hebben we de<br />

juiste interventies gekozen en onze communicatie<br />

daarop afgestemd. En precies dáár zit onze<br />

toegevoegde waarde.” Van Beurden legt uit dat<br />

alles volledig data gestuurd is en de online rapportages<br />

realtime beschikbaar zijn. “Zo weten we<br />

exact hoeveel mensen er bereikt zijn en kunnen<br />

we waar nodig bijsturen.”<br />

maatregelen, zoals bebording. “Vanwege de<br />

grote hoeveelheid omleidingsborden in de<br />

stad, doordat er meer projecten in uitvoering<br />

zijn, hebben we roze borden ingezet waarop<br />

de (voetgangers)routes naar de winkelstraten<br />

aangegeven staan. Lekker opvallend en het<br />

zorgt dat klanten blijven komen.”<br />

REALTIME INFORMEREN<br />

Naast fysieke maatregelen zijn er ook volop digitale<br />

maatregelen toegepast. Martin van Beurden,<br />

manager van BUKO Bereikbaar, een nieuwe afdeling<br />

binnen BUKO Infrasupport: “We zorgen dat<br />

men vóóraf goed geïnformeerd is, bijvoorbeeld<br />

via social media, zodat ze beter voorbereid op<br />

pad gaan en weten welke keuzes ze kunnen maken<br />

tijdens de uitvoering. Ook hebben we meerdere<br />

socialmediacampagnes gedraaid in het belang<br />

van de winkeliers en is het bebordingsplan<br />

volledig gedigitaliseerd. Dankzij een geofence<br />

en Digitaal Informatiebaken ontvangen bestuurders<br />

op de locatie waar de omleiding start een<br />

gesproken bericht over de werkzaamheden en<br />

de omleiding. Ook hebben wij alle verkeersmaatregelen<br />

gedigitaliseerd waardoor afsluitingen,<br />

omgedraaide rijrichtingen en overige wijzigingen<br />

in de navigatiesystemen verwerkt zijn. Daarbij<br />

maken wij onderscheid tussen mensen met een<br />

SAMEN ONDERWEG<br />

NAAR VEILIGHEID<br />

De kracht zit vooral in de juiste combinatie van<br />

fysieke en digitale maatregelen, zodat iedereen<br />

die woont, werkt en reist in het betreffende<br />

gebied goed op de hoogte is. BUKO biedt een<br />

totaalpakket, verzorgd door diverse gespecialiseerde<br />

afdelingen binnen BUKO Infrasupport.<br />

Van der Velden: “De materieeldienst levert wat<br />

er nodig is aan fysieke bebording, de marketingafdeling<br />

denkt mee op het gebied van campagnes<br />

en BUKO Bereikbaar maakt het onderscheid<br />

op digitaal gebied. Je moet het tenslotte<br />

met z’n allen doen. Niet voor niets is onze slogan<br />

‘Samen onderweg naar veiligheid’.” ■<br />

je nu<br />

varen<br />

het<br />

, op<br />

.<br />

WERKEN BIJ BUKO<br />

Wij zoeken nieuwe collega’s. Of je nu<br />

een starter bent of een ervaren<br />

professional: jij kunt bij ons het<br />

verschil maken. Op de wagen, op<br />

kantoor, op de werf, in de loods.<br />

Waar jij naartoe wil vinden wij belangrijker<br />

dan waar je vandaan komt.<br />

Waar wacht je nog op?<br />

CONTACT ONS VIA<br />

WERKENBIJBUKO.NL<br />

BUKOINFRASUPPORT<br />

RUIM BAAN VOOR JOU<br />

93


THEMA DIGITALISERING<br />

Tekst en beeld | Idee1<strong>01</strong><br />

“We hebben tot nu toe 2-3 FTE<br />

bespaard dankzij digitalisering”<br />

Het innovatieve EBC Group werkt sinds 2<strong>01</strong>9 met Cleverdesk om projecten in de ondergrondse<br />

infra beter te organiseren. We spreken Frank Pijper, Technisch Directeur en mede-eigenaar van EBC<br />

Group over de softwareoplossing van Idee1<strong>01</strong>. Zijn de werkzaamheden van EBC overzichtelijker<br />

geworden? Is er tijdwinst behaald? En wat is de visie van EBC Group?<br />

EBC Group is gespecialiseerd in het efficiënt<br />

en veilig aanleggen en onderhouden van glasvezelnetwerken.<br />

De kracht van EBC ligt in het<br />

ontzorgen van de klant. Door gebruik te maken<br />

van unieke technieken bieden ze totaaloplossingen<br />

op het gebied van glasvezelnetwerken.<br />

Hierdoor zijn zij de afgelopen twintig jaar uitgegroeid<br />

tot een internationale speler in de<br />

branche. Zij werken ondertussen met zo’n 120<br />

mensen (eigen en samenwerkingspartners) aan<br />

uitdagende projecten.<br />

WAAR KOMT HET SUCCES<br />

VANDAAN?<br />

“De laatste jaren is de focus vooral komen te<br />

liggen op de Duitse markt”, zegt Pijper. “Door<br />

vooral in de buitengebieden van Duitsland te<br />

starten, waar we zo min mogelijk overlast veroorzaken<br />

zijn we snel gegroeid.” De markt in<br />

Duitsland loopt behoorlijk achter op de Ne-<br />

derlandse, daarom zijn hier voldoende kansen.<br />

Ook heeft EBC een unieke kijk op samenwerken<br />

met onderaannemers, die zij partners<br />

noemen. Door goed voor deze partners te<br />

zorgen, is er veel goodwill gecreëerd, waardoor<br />

EBC weer garant kan staan voor kwalitatief<br />

werk dat tijdig af is.<br />

WAAROM CLEVERDESK?<br />

EBC heeft in 2<strong>01</strong>9 gekozen voor Cleverdesk<br />

omdat zij hun processen wilden optimaliseren<br />

en dat de beoogde groei werd ondersteund.<br />

“We hebben tot nu toe 2-3 FTE<br />

bespaard”, zegt Pijper. “Dit is mede door<br />

Cleverdesk tot stand gekomen. Er is veel administratie<br />

nodig voor het boren in de grond,<br />

vaak hebben mensen dezelfde data in handen.<br />

Een systeem als Cleverdesk zorgt voor<br />

een single point of truth. Dit willen we het<br />

komende jaar nog verder uitbreiden.”<br />

WAT IS CLEVERDESK?<br />

Gebruiksvriendelijke ERP-software voor bedrijven<br />

die werken met mensen en materieel.<br />

Cleverdesk is een product van Idee1<strong>01</strong> BV uit<br />

Assen, daar wordt met 17 mensen elke dag enthousiast<br />

gewerkt aan digitalisering.<br />

Cleverdesk combineert online plannen, projecten,<br />

productievoortgang, materieel, urenregistratie,<br />

facturatie op één plek, zowel via<br />

CleverApp (Ios/Android) als tablet of desktop.<br />

Met CleverApi kun je gebruik maken van<br />

de standaard financiële koppelingen, of een eigen<br />

koppeling ontwikkelen met jouw pakket.<br />

PROJECTMANAGEMENT IN<br />

CLEVERDESK<br />

De calculatie uit Bakker & Spees wordt in<br />

CUF-formaat ingelezen in Cleverdesk. Zodra<br />

het project is gestart, worden alle uren,<br />

werkzaamheden, materieel, leveringen etc.<br />

bijgehouden in Cleverdesk. Ook de facturatie<br />

is gekoppeld aan het financiële pakket van<br />

EBC Group. Hierdoor kan er sneller worden<br />

gefactureerd en is er real-time financieel inzicht<br />

in de projecten.<br />

EBC Group is gespecialiseerd in het efficiënt en veilig aanleggen en onderhouden van glasvezelnetwerken en<br />

vertrouwt sinds 2<strong>01</strong>9 op de software van Cleverdesk.<br />

MAATWERK VOOR<br />

SPECIFIEKE OPTIES<br />

Tijdens de implementatie bleek dat er wat<br />

maatwerk nodig was. Cleverdesk is natuurlijk<br />

een standaardsysteem en de business van EBC<br />

Group vraagt om specifieke opties. Cleverdesk<br />

is nu bijna volledig afgestemd op hun bedrijfsproces.<br />

“80% is precies zoals we het wilden<br />

hebben”, zegt Pijper. “We zijn begonnen met<br />

het registreren van inkopen en leveranciers<br />

opvoeden door het vermelden van inkoopordernummers<br />

op facturen, vervolgens tijdregistratie<br />

voor alle medewerkers en materieel,<br />

werkorders en projecten, boeken van inkoopfacturen<br />

en het maken van verkoopfacturen.<br />

We gebruiken inmiddels circa 80% van de opties<br />

en functionaliteiten die wij willen inzetten.”<br />

94


THEMA DIGITALISERING<br />

Cleverdesk combineert online plannen, projecten, productievoortgang, materieel, urenregistratie, facturatie op één plek, zowel via CleverApp (Ios/Android) als tablet of desktop.<br />

‘Het investeren en het inrichten van de software<br />

kost ons op de korte termijn tijd en geld, maar op de lange termijn<br />

zorgt het voor een goed georganiseerd bedrijf'<br />

CLEVERDESK-WENSEN<br />

VOOR DE TOEKOMST<br />

“We gebruiken de planning nog niet zoals we<br />

zouden willen”, vindt Pijper. “We willen samen<br />

met het product & innovation team van<br />

Idee1<strong>01</strong> een diepgaandere projectplanning realiseren.<br />

Een andere wens is big data. We zijn<br />

hiermee een eind op weg, om op basis van<br />

PowerBI informatie uit Cleverdesk (en allerlei<br />

andere software) te halen, zodat we de juiste<br />

dashboards hebben om nog eerder in te kunnen<br />

grijpen op onze projecten, waar nodig.”<br />

Met Cleverdesk zijn we goed georganiseerd<br />

“Drie jaar geleden was er alleen Excel. Inkopen<br />

gebeurde op papier in een schrift”, schetst<br />

Pijper. “Toen zijn we begonnen met het aanmaken<br />

van projecten in Cleverdesk. Daarna<br />

gingen we verder met uren en materieel in<br />

Cleverdesk. Vervolgens inkoopfacturen. Steeds<br />

merkten we dat het investeren en het inrichten<br />

van de software ons op korte termijn tijd en<br />

geld kost, maar op de lange termijn zorgt het<br />

voor een goed georganiseerd bedrijf.” ■<br />

95


THEMA DIGITALISERING<br />

Tekst en beeld | Softwareshaker<br />

Niemand zal een traan laten bij<br />

het afscheid nemen van papier en<br />

visieloze, verouderde software<br />

Revolutie in bouwsoftware gaande<br />

Revolutionaire veranderingen gaan vaak gepaard met een moeizaam afscheid van wat ooit<br />

de standaard was. Deze digitale revolutie in de bouw is anders. Niemand in de grond-, wegen<br />

waterbouw zal vermoedelijk een traan laten om het verdwijnen van papier en visieloze,<br />

verouderde software. De komst van een geheel nieuwe generatie bouwsoftware leidt in korte<br />

tijd al tot juichende reacties en een warme ontvangst; een welkome verlichting in deze tijd<br />

waarin van ondernemingen steeds meer wordt gevraagd. Wat is hier gaande?<br />

De marges staan onder druk. Bedrijven acteren<br />

te traag en gebruiken daarbij onvoldoende actuele<br />

cijfers. Vanaf de accountant tot aan de werkvloer<br />

is er te weinig zicht op wat er allemaal gebeurt<br />

tussen calculatie, uitvoering en facturatie.<br />

Nacalculatie gebeurt niet, te laat of in losstaande<br />

Excelspreadsheets. Met als direct gevolg dat er<br />

geen goede sturing is voor toekomstige calcula-<br />

ties, die daardoor steeds meer tijd en geld vergen.<br />

Gelukkig is dit aan het veranderen, en wel<br />

drastisch, vanuit de softwarekant.<br />

OVERDONDERD OP DE<br />

SOFTWAREMARKT,<br />

TIJD VOOR EEN OMSLAG<br />

Veel ondernemers voelen zich overdonderd op de<br />

softwaremarkt. Iedereen blijkt ineens software te<br />

kunnen bouwen, het aanbod op internet spreekt<br />

boekdelen. Bij de kwaliteit en de visie van het huidige<br />

aanbod kun je echter vraagtekens plaatsen. Wat<br />

brengt het de ondernemer? Helaas zijn de meeste<br />

softwarepakketten bedacht vanuit een korte-termijnvisie,<br />

wat je terugziet in de complexiteit van het<br />

gebruik en de moeizame integraties. ❯<br />

Robaws planning voor mensen, materieel, projecten en ploegen.<br />

96


THEMA DIGITALISERING<br />

‘Je kunt je geld maar één keer uitgeven.<br />

Geef het dan uit aan software die vooroploopt,<br />

zoals die van het visionaire brein achter Robaws’<br />

Arjan Vlieger, Softwareshaker.<br />

97


THEMA DIGITALISERING<br />

Gelukkig is er die omslag, en wel in de gedaante<br />

van Softwareshaker, een nieuwkomer die — met<br />

15 jaar ervaring in software voor de bouwsector<br />

— ondernemers helpt bij het maken van keuzes.<br />

Het bedrijf Softwareshaker van ondernemer<br />

Arjan Vlieger distribueert en implementeert<br />

een van origine Belgisch totaalplatform voor<br />

de bouw- en infrasector. Typerend is de focus<br />

op de kwaliteit van elke softwarecode en op<br />

de visie van de makers. Vlieger: “In gewone<br />

taal: er is een omslag gaande van logge, verouderde<br />

software naar soepele platforms waar<br />

data vrij op kan stromen, en waar mensen intuïtief<br />

mee kunnen werken. Softwareshaker<br />

bevindt zich middenin die omslag. Ik maak me<br />

hard voor de ondernemer, die tegenwoordig<br />

voor moeilijke keuzes staat als het om software<br />

gaat. Ik heb daar nu zo’n 15 jaar ervaring<br />

mee opgedaan en ken gelukkig de meeste<br />

softwarepakketten inmiddels wel.”<br />

TIJDVERLIES IS NIET LANGER<br />

NORMAAL, OOK NIET<br />

IN DE BOUWSECTOR<br />

Softwareshaker brengt in Nederland onder<br />

andere Robaws bedrijfsadministratiesoftware<br />

naar bedrijven: een totaalplatform voor de<br />

bouwsector. Robaws maakt een ongekende<br />

soepelheid mogelijk voor inkoopfacturen,<br />

verkoopfacturen, klantenbeheer, calculatie,<br />

offertes, projecten, personeel, materieel en<br />

projectplanning, werkbonnen, inkooporders,<br />

mandagstaten. Niet alleen de software zelf is<br />

ongekend intuïtief en eenvoudig, ook de mate<br />

waarin die programma’s aan elkaar kunnen<br />

worden gekoppeld is opvallend. Dat gaat met<br />

een gemak alsof het niet uitmaakt.<br />

NIKS INGEWIKKELDE TOESTANDEN<br />

OP DE BOUWPLAATS,<br />

GEWOON GAAN GEBRUIKEN<br />

“Eenvoud is mijn gouden regel”, vervolgt<br />

Vlieger. “Andere softwareaanbieders zetten<br />

vaak combinaties van systemen in, die van<br />

nature minder goed werken omdat er een<br />

stukje complexiteit in blijft zitten. Het gaat<br />

om de code, de techniek, en niet om wat je<br />

op het eerste oog denkt te zien. Het zit hem<br />

in de visie, de code van de software en de<br />

bedenker. Visionair Michael van Robaeys, de<br />

man achter Robaws, heeft zich met zijn team<br />

de afgelopen acht jaar hard gemaakt om een<br />

totaalplatform te ontwikkelen. En met succes.<br />

Als mensen buiten op een bouwplaats<br />

staan en in de Robaws-app gegevens moeten<br />

invoeren, wil je dat het écht intuïtief gaat.<br />

Niks ingewikkelde toestanden en ook geen<br />

intensieve trainingen vooraf. Gewoon gaan<br />

gebruiken. Met deze software kan dat.”<br />

In een handomdraai je calculatie omzetten tot offerte, verzenden per mail en omzetten tot een project inclusief<br />

budget voor materialen, materieel en uren.<br />

Volgens Vlieger is het niet gemakkelijk om<br />

de eenvoud in een systeem te krijgen. Er zijn<br />

sowieso maar weinig pakketten waarbij de<br />

makers echt rekening hebben gehouden met<br />

de eenvoud. Goed zoeken en vinden is dus<br />

stap één. Het voornaamste doel van Softwareshaker<br />

is dan ook om ondernemers te<br />

helpen met kiezen over welke software het<br />

beste bij hen past. Tevens geven we de gebruikers<br />

handvatten om ermee te werken.<br />

MERENDEEL VAN DE BEDRIJVEN<br />

WEET GEWOON NIET<br />

MEER WELKE DE BESTE IS<br />

Is ‘revolutie’ niet een te groot woord? Bekijk<br />

het aanbod op de markt eens, die gigantische<br />

toename. Bedrijven kiezen massaal voor<br />

softwarepakketten waar ze later op terugkomen.<br />

Wat je te vaak hoort: “Het pakket is<br />

niet helemaal geschikt voor ons en koppelt<br />

niet lekker met andere.” Ook een klassieker<br />

is: “Ik moet te vaak klikken om iets te bereiken<br />

met de software.”<br />

Heel veel informatie over uren, kosten en<br />

nog veel meer wordt domweg overgetypt<br />

van het ene systeem naar het andere. Inzicht<br />

in uren komt daardoor bijvoorbeeld dagen<br />

later. Leren van gerealiseerde projecten,<br />

waardoor calculeren veel makkelijker en<br />

sneller kan, gebeurt onvoldoende. Bijhouden<br />

waar (rijdend) materieel zich bevindt is<br />

handwerk of zit opgesloten in een softwareoplossing<br />

van waaruit niet kan worden geëxporteerd<br />

naar de boekhouding, naar het<br />

systeem voor nacalculatie.<br />

“We hebben het altijd zo gedaan”, is niet langer<br />

een excuus om met logge software door<br />

te gaan. De mogelijkheden zijn te beperkt<br />

geworden om de uitdagingen en de concurrentie<br />

van deze tijd aan te gaan. Er is door<br />

de makers extra veel energie gestoken in het<br />

intuïtief maken van Robaws, zodat ook op<br />

de werkvloer en op bouwplaatsen de overstap<br />

naar apps en dashboards laagdrempelig<br />

is. Dit maakt de acceptatie van Robaws ook<br />

makkelijker onder de medewerkers.<br />

Robaws als weinigen met een ERP-app voor management,<br />

werkvoorbereiders, uitvoerders en planners. Alles rondom klanten,<br />

in- en verkoopfacturen, projecten en planning in één app!<br />

98


THEMA DIGITALISERING<br />

OPENSTAAN VOOR<br />

SAMENWERKINGEN<br />

Robaws is een softwarebedrijf dat openstaat<br />

voor samenwerkingen met internationale en<br />

lokale ondernemers, zo ook in buurland Nederland.<br />

Zij willen niet alles zelf bouwen. Er<br />

wordt bijvoorbeeld bekeken hoe loonadministraties<br />

en RAW-bestekken kunnen worden<br />

ingeladen. De rol van Softwareshaker is onder<br />

meer de beste aanbieders bij elkaar te brengen,<br />

zodat de ondernemer maar ook stakeholders<br />

de beste tools in handen hebben. Tools<br />

die aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Zo<br />

vraagt de markt ook om dashboards, voor<br />

vroegtijdige signalering of weten waar we vandaag<br />

staan. En ook de overheid vraagt om informatie<br />

vanuit de bouwsector.<br />

Vlieger: “Ik heb op de meest recente beurs<br />

een enkeling ontmoet met toekomstbestendige<br />

software en die bereid is tot koppeling met<br />

Robaws. Die open houding durf ik ook revolutionair<br />

te noemen; het is afgelopen met die<br />

eilandjescultuur van de klassieke software.”<br />

EEN ROBAWS-GEBRUIKER AAN HET<br />

WOORD: “IN VIJF MINUTEN EEN<br />

COMPLETE OFFERTE CALCULEREN”<br />

Wie navraag doet bij bedrijven waar deze<br />

kleine softwarerevolutie al (deels) heeft<br />

plaatsgevonden, hoort enthousiaste geluiden.<br />

Eén ondernemer in grondwerken (naam<br />

bij de redactie bekend) zei hierover: “Wij<br />

kunnen sinds de komst van Robaws binnenkort<br />

in vijf minuten een complete offerte calculeren.”<br />

Bij de implementatie van de nieuwe<br />

software door Softwareshaker greep men<br />

de gelegenheid aan om ook projectprijzen<br />

en andere informatie op te frissen, wat een<br />

enorme verbetering oplevert. Zo eenvoudig<br />

kan het zijn, ook in een bedrijf dat tot voor<br />

kort nog met papieren werkbonnen werkte.<br />

‘We hebben het altijd<br />

zo gedaan, is niet<br />

langer een excuus om<br />

met logge software<br />

door te gaan’<br />

VAN SOFTWAREONTWIKKELING<br />

TOT DIENSTVERLENING<br />

OP LOCATIE<br />

Zoals gezegd is Robaws de bouwer van de<br />

softwareoplossing voor administratie en<br />

projectbeheer in de bouw. Meer dan zeshonderd<br />

bouwbedrijven maken daar al gebruik<br />

van, dat zegt het nodige. We moeten<br />

hierbij opmerken dat hooguit iets meer dan<br />

een derde van de Nederlandse bedrijven in<br />

de grond-, weg- en waterbouw inmiddels<br />

digitale werkbonnen gebruikt. Het merendeel<br />

is gewoon nog niet zo ver, maar dat zal<br />

onder de huidige omstandigheden ongetwijfeld<br />

snel veranderen.<br />

DIRECTE WINST DIGITALE<br />

REVOLUTIE VOOR GROND-,<br />

WEG- EN WATERBOUW:<br />

• Afscheid van in beton gegoten softwareoplossingen<br />

en -contracten.<br />

• Afscheid van eilandcultuur (gescheiden<br />

software, losstaande apps enz.).<br />

• Afscheid van papier of oude, logge en<br />

niet-gekoppelde software.<br />

• Afscheid van handmatig overnemen van<br />

data of overtypen van papier of apps.<br />

• Overzichtelijke bundeling in één tool: projectbeheer,<br />

offertes, facturatie, aankoop,<br />

voorraad, planning en digitale werkbonnen.<br />

• Aanzienlijke tijdbesparingen.<br />

• Meer centraal zicht op uren, kosten,<br />

apparatuur, instrumentarium, locaties.<br />

• Snellere acceptatie onder medewerkers<br />

door intuïtieve apps en dashboards.<br />

■<br />

Medewerkers gemakkelijk via plaatjes laten zoeken<br />

naar een artikel.<br />

Een voorbeeld werkbon voor de bouwvakkers: vooraf<br />

ingepland of zelf aangemaakt.<br />

Eenvoudig je urenregistratie weergeven: door middel<br />

van scrollen met totaal aantal uren, of via een starten<br />

stop weergave.<br />

99


LOCATOR ONE<br />

Innovatieve grondmonitoring<br />

De Locator One is een autonoom<br />

GNSS-precisie meetapparaat<br />

ontworpen voor bouwbedrijven,<br />

maritieme bedrijven, geodetische en<br />

geofysische ingenieurs en asset<br />

managers die zich bezighouden met<br />

grondmonitoring.<br />

ACCURAAT DUURZAAM VEILIG VOORSPELBAAR<br />

Hoe werkt Locator One?<br />

De Locator One kan de positie op millimeter<br />

precisie bepalen en de data aanleveren via het<br />

Basetime dashboard of een eigen informatiesysteem<br />

middels een API.<br />

Vloot Locator<br />

One apparaten<br />

Lokale of uitgebreide<br />

netwerkverbindingen<br />

Locator One Cloud<br />

GIS Database en<br />

diensten van derden<br />

Een efficiënt<br />

bouwproces<br />

De combinatie van precieze<br />

metingen op een vooraf<br />

gedefinieerd tijdstip verhoogt de<br />

basis voor betrouwbare voorspellingen<br />

van het zettingsgedrag. De<br />

stabilisatieperiode wordt eerder<br />

inzichtelijk, wat bijdraagt aan een<br />

efficiënt bouwproces en een<br />

verkorte doorlooptijd.<br />

www.basetime.nl<br />

info@basetime.nl<br />

Wij werken o.a. voor:


Esri Nederland<br />

TREND INSIGHT <strong>2023</strong><br />

Meer weten over GeoAI, Digital Twin of<br />

Datagedreven werken. Lees meer: esri.nl<br />

DATA GEDREVEN WERKEN<br />

DIGITAL TWIN<br />

GEOAI


THEMA DIGITALISERING<br />

Drones bieden een geweldige mogelijkheid om foto’s en video’s te maken van landschappen, afgelegen gebieden of stedelijke bebouwing.<br />

Tekst | Lisa Zeijpveld Beeld | Esri Nederland<br />

De vier belangrijkste voordelen<br />

van drone mapping software<br />

Drones bieden een geweldige mogelijkheid om foto’s en video’s te maken van landschappen,<br />

afgelegen gebieden of stedelijke bebouwing. Het is een eenvoudige manier van inwinning van<br />

data in 2D- en 3D-afbeeldingen, wat voor nauwkeurige beelden zorgt. Daarnaast gaat het<br />

inwinnen van deze data een stuk sneller én is er minder mankracht nodig dan met handmatig<br />

inwinnen. Maar er zijn nog meer voordelen van drone mapping. We lichten er vier uit.<br />

INSPECTIELAST VERMINDEREN DOOR<br />

HERHAALBARE INSPECTIEVLUCHTEN<br />

Er wordt elk jaar een toenemende hoeveelheid infrastructuur gebouwd.<br />

Asset owners over de hele wereld proberen het inspectieprobleem op<br />

te lossen; het probleem dat optreedt wanneer de hoeveelheid assets<br />

toeneemt, terwijl het aantal gekwalificeerde inspecteurs niet in hetzelfde<br />

tempo groeit. De druk om dit probleem op te lossen is tegenwoordig<br />

groter vanwege de toegenomen snelheid waarmee we werken, waardoor<br />

we meer informatie nodig hebben om inspecties uit te voeren.<br />

In de cloudgestuurde wereld hebben inspecteurs moeite om bij te houden<br />

hoe informatie wordt verspreid. Organisaties zijn op zoek naar manieren<br />

om handmatig werk te automatiseren, bijvoorbeeld door middel<br />

van machine learning. Daarbij is er een behoefte aan methodieken om<br />

de gegevens te verzamelen die vanaf het begin zijn gedigitaliseerd.<br />

102


THEMA DIGITALISERING<br />

De inspectielast wordt verlaagd met herhaalbare inspectievluchten, waarbij minimale expertise nodig is, dankzij een schaalbare cloudgebaseerde oplossing.<br />

De inspectielast wordt verlaagd met herhaalbare inspectievluchten,<br />

waarbij minimale expertise nodig is, dankzij een schaalbare cloudgebaseerde<br />

oplossing. Zo staat alles op de gewenste instelling voor de dronevlucht<br />

en wordt er met precisie foto’s genomen van dezelfde gebieden.<br />

MOEILIJK BEREIKBARE GEBIEDEN IN KAART BRENGEN<br />

Drone mapping maakt het mogelijk om moeilijk bereikbare gebieden in<br />

kaart te brengen. Gebieden zoals waterkeringen, heide, moeras of onveilige<br />

gebieden zoals een ruw terrein of helling. Zo worden gebieden die<br />

eerder onbereikbaar waren, goed in kaart gebracht.<br />

VOLUMEBEREKENING OP BASIS VAN DRONES<br />

Drone 3D-modelleringen maken het mogelijk om volumeberekeningen<br />

vanuit de lucht uit te voeren. Het gebruik van drone 3D-modelleringen<br />

helpt om sneller en nauwkeuriger metingen uit te voeren<br />

‘Het inwinnen van data met drones<br />

gaat een stuk sneller én er is<br />

minder mankracht nodig dan met<br />

handmatig inwinnen’<br />

van zaken als land, gebouwen en trottoirs. Voorheen onderzochten<br />

inspecteurs de grond op een locatie handmatig met een wiel. Dit is<br />

erg tijdrovend, vooral bij grote projecten. Nu krijgen ze met een paar<br />

drukken op de knop de metingen direct in de cloud, met herhaalbare<br />

documentatie voor de exacte locatie waar de meting is gedaan. Met<br />

onder andere Site Scan for ArcGIS kunnen er op basis van de ingewonnen<br />

data analyses uitgevoerd worden om volumes te berekenen.<br />

START EEN DIGITAL TWIN MET DRONE BEELDEN<br />

Digital Twins moderniseren de manier waarop organisaties gegevens inwinnen<br />

en visualiseren, data integreren en informatie analyseren. Het<br />

creëren van Digital Twins begint met het verzamelen en inwinnen van<br />

data. Dronetechnologie helpt bij het verzamelen van realtime informatie<br />

én visualisatie. De mogelijkheden met drone mapping zijn eindeloos,<br />

denk hierbij aan;<br />

· 3D-puntenwolken en meshes<br />

· Orthomozaïeken<br />

· Digital elevation models<br />

· 360 panorama’s<br />

Hierboven leest u vier van de belangrijkste voordelen van drone mapping,<br />

maar er zijn er nog veel meer. Is uw organisatie van plan om aan<br />

de slag te gaan met drones en/of wilt u de mogelijkheden ontdekken van<br />

drone mapping, bekijk dan onze website voor meer informatie over de<br />

producten die we vanuit Esri Nederland bieden. ■<br />

103


THEMA DIGITALISERING<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Van Meijel Automatisering<br />

E-facturatie: voor iedereen<br />

geschikt dus start er nu mee!<br />

Alhoewel de gww- en bouwwereld niet vooroplopen op het gebied van automatisering, schreeuwt<br />

de sector wel om een samenhangende informatiehuishouding. Maar dan moet de sector wel van<br />

zijn koudwatervrees af. Helpende factor daarbij is dat overheden zaken als e-facturatie al steeds<br />

vaker voorschrijven. Bij de Rijksoverheid is een digitale factuur al een vereiste. “Dus dan moet je<br />

wel”, zegt Arnold Ruisch van Van Meijel Automatisering. “Maar waar we eigenlijk naar toe willen,<br />

is dat aannemers en leveranciers samen met bouwend Nederland gaan kijken hoe ze van het<br />

hele bonnenproces af kunnen komen, omdat ze er zélf de voordelen van in zien.”<br />

Marcel van Wensem van eConnect (een bedrijf<br />

dat bezig is om één van de meest belangrijke<br />

en tijdrovende bedrijfsprocessen te moderniseren:<br />

namelijk het geheel elektronisch maken<br />

van het administratieproces: machine2machine)<br />

beaamt dat er op administratief gebied nog<br />

veel winst te behalen valt. “Iedere organisatie<br />

verwerkt facturen. Onze missie is dan ook: een<br />

automatische administratie voor iedereen, inclusief<br />

e-facturatie.” En met iedereen, bedoelt<br />

hij dus niet alleen de grote bouwers of gebruikers<br />

van VanMeijel software, maar ook de kleine<br />

zzp’er die nu af en toe een factuur als pdf via<br />

een mailtje verstuurt.<br />

WAT IS NOU PRECIES<br />

E-FACTURATIE?<br />

Ruisch wil allereerst duidelijk maken wat on-<br />

Met behulp van laagdrempelige software komt de bouwwereld van het papieren bonnenproces af. (Beeld: Van Meijel Automatisering)<br />

104


THEMA DIGITALISERING<br />

De enorme winst die er te behalen is op administratief gebied, reikt verder dan<br />

alleen facturatie. (Beeld: Van Meijel Automatisering)<br />

Metacom is hét platform dat de benodigde ondersteuning biedt voor een versneld,<br />

geautomatiseerd facturatieproces.(Beeld: Van Meijel Automatisering)<br />

der e-facturatie verstaan wordt. “Wij bedoelen<br />

daarmee dat je in het administratieve systeem<br />

aangeeft dat een factuur definitief is en dat die<br />

factuur -zonder dat daar verder menselijk handelen<br />

aan te pas komt- wordt afgeleverd in het<br />

systeem van de ontvangende partij, als boeking<br />

of via een fiatteringssysteem. Pas dan ben je echt<br />

goed bezig op het gebied van kostenbesparing,<br />

efficiëntie en foutreductie.” Maar hoe krijgen we<br />

de sector van zijn koudwatervrees af?”<br />

ONWETENDHEID<br />

Van Wensem merkt dat de eerste drempel ‘wat<br />

moeten we ervoor doen om het allemaal in te<br />

regelen’ makkelijk te nemen is. “Die angst berust<br />

vaak op onwetendheid. In veel software-/boekhoudpakketten<br />

zit namelijk al een manier om een<br />

factuur ook echt via een veilig netwerk elektronisch<br />

af te leveren. Kwestie van een kleine handeling<br />

van de gebruiker om iets om te zetten en het<br />

in gebruik te nemen. Het besef dat ze eenvoudig<br />

iets kunnen automatiseren in de software waarmee<br />

ze gewend zijn te werken, draagt bij aan het<br />

daadwerkelijk gebruiken ervan.”<br />

STANDAARDISATIE<br />

Ook standaardisatie is een manier die positief<br />

bijdraagt aan de automatiseringsslag die bedrijven<br />

moeten gaan maken. Want het werkt<br />

stagnerend als er op diverse manieren gefactureerd<br />

wordt. Van Wensem: “Wij maken een<br />

einde aan de discussie rondom verschillende<br />

standaarden, formaten en factuurtypen door<br />

deze te normaliseren naar een standaard die<br />

een ontvangend pakket aan kan, bijvoorbeeld<br />

Peppol en DICO.” Ruisch weet te vertellen dat<br />

inmiddels al zo’n 50 à 60% van de branche met<br />

DICO werkt. “Die standaard is geaccepteerd<br />

en wordt omarmd door de bouwsector.” Los<br />

van het bestandsformaat moet dat dat ook<br />

voor het netwerk gelden, vindt Van Wensem.<br />

“Je moet de complexiteit én de onzekerheid<br />

voor de gebruiker eruit halen zodat dát geen<br />

belemmering meer is.”<br />

Arnold Ruisch (Van Meijel Automatisering):<br />

“E-facturatie is écht voor iedereen!” (Beeld: Van<br />

Meijel Automatisering)<br />

JUISTHEID, TIJDIGHEID EN<br />

VOLLEDIGHEID<br />

“Het gaat om juistheid, tijdigheid en volledigheid”,<br />

weet Van Wensem. “En precies aan alle<br />

drie deze voorwaarden wordt per direct voldaan<br />

wanneer je aan e-facturatie doet.” Ruisch<br />

licht toe: “Als een e-factuur via een betrouwbaar<br />

e-facturatienetwerk komt, dan weet je<br />

zeker dat alles op de factuur (zoals leverancier,<br />

factuurinhoud etc.) geverifieerd is. Ook alle regelinformatie<br />

met orders staan al op de factuur,<br />

waardoor factuurmatching met het orderproces<br />

ook nog geautomatiseerd zou kunnen worden.<br />

Want de enorme winst die er te behalen<br />

is, reikt verder dan alleen facturatie.” Het Metacom<br />

platform van VanMeijel is zo’n alles-inéén-systeem<br />

dat de administratieve last van<br />

onder andere aannemers aanzienlijk verlaagt.<br />

INTEGREREN VAN<br />

E-FACTURATIE IN SOFTWARE<br />

De e-facturatie oplossing van eConnect wordt<br />

achter de schermen geïntegreerd in Metacom.<br />

“De gebruiker merkt hier niks van”, zegt Van<br />

Wensem. “Ik vergelijk het altijd met bellen via<br />

je mobiel: ongeacht het type telefoon of het<br />

netwerk waar je mee belt: je krijgt elkaar gewoon<br />

te spreken. Zo werken wij in feite ook:<br />

eConnect is de software die de te verwerken<br />

factuur (inkomend of versturend) afhandelt in<br />

het ERP-systeem.” Deze superlaagdrempelige<br />

manier van e-facturatie draagt bij aan het succes<br />

en de acceptatie ervan. “Het is dus écht<br />

voor iedereen!”, zegt Ruisch tot slot. ■<br />

Marcel van Wensem (eConnect): “Om het proces van<br />

bestellen tot betalen goed te automatiseren pleit ik<br />

er voor alles elektronisch te doen.” (Beeld: eConnect)<br />

105


WERK SLIMMER, SNELLER EN EFFICIËNTER<br />

MET E-FACTURATIE<br />

Het verwerken van facturen door E-facturatie brengt verschillende<br />

organisaties in de GWW sector al veel voordelen, zoals:<br />

Winst behalen op financieel gebied doordat je zeker weet dat het op de<br />

goede plek terecht komt.<br />

Win tijd op administratieve kosten en bespaar manuren.<br />

Reduceer fouten door het gebruiken van een automatische<br />

fiatteringsroute.<br />

Snel en veilig door betrouwbaar e-facturatienetwerk “PEPPOL”<br />

Benieuwd hoe e-facturatie software<br />

jouw bedrijf kan ondersteunen?<br />

Lees meer via de QR!


Sinds enkele jaren worden er artikelen geplaatst van<br />

SmallToGo. Maar wie is nu eigenlijk SmallToGo?<br />

Achter SmallToGo zit ing. Danny van Hooren.<br />

In 1995 afgestudeerd aan de, toen nog, H.T.S., HBO in<br />

Heerlen in de richting van Elektrotechniek met als<br />

differentiatie Technische ComputerKunde. Ook wel TCK<br />

genoemd.<br />

In die tijd waren er niet veel vacatures op dit vakgebied<br />

beschikbaar dus een mogelijke andere invulling van<br />

werkzaamheden was noodzakelijk. In 1996 kwam D. van<br />

Hooren in aanraking met geografische informatie<br />

systemen, afgekort tot GIS. Dit was puur op software gebaseerd. Een enigszins moeilijke start sloeg<br />

om naar interesse en een flinke groei.<br />

De applicatie waar D. van Hooren in 1996 mee begon was Smallworld. Een applicatie toegespitst op<br />

infrastructuren van gas, water, elektriciteit en later ook telecommunicatie. Tot op de dag van<br />

vandaag is D. van Hooren in deze tak als specialist werkzaam.<br />

Naast de Smallworld applicatie groeide de interesse ook naar andere GIS systemen. Daar vond in<br />

2007 dan ook een bijzondere stap plaats. Het bijzondere was dat de interesse niet groeide in de GIS<br />

applicaties die het meest gebruikt worden, maar naar een GIS omgeving met veel potentieel en veel<br />

vrijheid tot het ontwikkelen van een applicatie naar eigen smaak.<br />

In 2007 is D. van Hooren begonnen met de ontwikkelomgevingen van TatukGIS. Een bedrijf dat haar<br />

competenties onderschat, maar zeker kan concurreren met andere meer bekendere producten op de<br />

markt.<br />

Met deze GIS omgeving bevindt D. van Hooren zich in een niche markt. Zo zijn er producten<br />

geschreven van uiteenlopende aard: boot koers berekeningen, basis opzet voor een groot telecom<br />

bedrijf, weginspectie applicatie, algemene GIS viewer met bijzondere eigenschappen en een<br />

rioleringsapplicatie.<br />

De rol binnen een organisatie die door D. van Hooren vaak wordt vervuld is een rol tussen manager<br />

en eindgebruikers. Soms begrijpen deze groepen elkaar niet goed of spelen er verschillende belangen<br />

binnen de groepen. Hier speelt niet alleen de ervaring en kunde van D. van Hooren een rol, maar ook<br />

het begrip en de noodzaak en wordt er vaak een brug tussen beide groepen gebouwd.<br />

Zo is het mogelijk om altijd een werkbare en geschikte oplossing te vinden zodat een ieder naar alle<br />

tevredenheid gebruik kan maken van het eindresultaat.<br />

SmallToGo ondersteunt al sinds 2008 haar klanten in deze. Of door het slim inzetten van<br />

standaardoplossingen of door het specifiek voor een bepaald doel te maken oplossing.<br />

SmallToGo BV<br />

Postbus 269<br />

4000AG Tiel<br />

www.smalltogo.com<br />

info@smalltogo.com


THEMA DIGITALISERING<br />

Tekst | Redactie Beeld | Arkance Systems<br />

Eenvoudig data aan<br />

objecten toevoegen<br />

InfraCAD 8.0 is beschikbaar. De NLCS-applicatie is weer aanzienlijk sneller en er zijn een<br />

flink aantal tools verbeterd. Maar vooral de beschikking tot de NLCS-bibliotheek 5.0 en de<br />

toevoeging van NLCS-objectdata en Entity Data Viewer springen in het oog. Met deze<br />

nieuwe NLCS-functionaliteit kan data aan NLCS-objecten worden toegevoegd,<br />

en beheerd. InfraCAD richt hiermee duidelijk haar pijlen op toekomstige ontwikkelingen.<br />

Om de NLCS klaar te maken voor de toekomst<br />

wordt in werkgroepen hard gewerkt aan afspraken<br />

met netbeheerders over onder andere het<br />

opnemen van data in de NLCS-bibliotheek en<br />

de mogelijkheden tot uitwisseling daarvan. Het<br />

doel is een goede koppeling te waarborgen met<br />

bijvoorbeeld databronnen (BGT, Klic-meldingen,<br />

GWSW) en GIS toepassingen.<br />

NLCS-OBJECTDATA<br />

De ontwikkelaars bij Arkance Systems hebben<br />

ondertussen niet stilgezeten. InfraCAD 8.0<br />

heeft met NLCS-objectdata nu een volledig<br />

in de NLCS-module geïntegreerde toepassing,<br />

waarmee in een tekening zelf tabellen met data<br />

toegevoegd kunnen worden aan Entities.<br />

De NLCS-objectdata is vergelijkbaar met Object<br />

Data in AutoCAD Map 3D of de Property<br />

Sets in Autodesk Civil 3D. Het grote verschil<br />

met InfraCAD is echter dat de gedefinieerde<br />

tabellen direct aan de NLCS-objecten gekoppeld<br />

kunnen worden; alle definities van de tabellen<br />

én de tabelkoppelingen worden opgeslagen<br />

in de NLCS-bibliotheek.<br />

Een ander belangrijk voordeel is dat AutoCAD<br />

Map 3D of Civil 3D niet nodig zijn. InfraCAD<br />

8.0 heeft aan AutoCAD genoeg om alle data<br />

van objecten, samen met de tabeldefinities op<br />

te slaan in een NLCS-tekening en razendsnel<br />

weer uit te lezen. Ook de toegepaste keuzelijsten<br />

bij het invullen van de gegevens blijven<br />

bewaard in de tekening.<br />

De dialoogschermen van InfraCAD zijn geoptimaliseerd<br />

om de tabellen te definiëren en te<br />

koppelen aan de NLCS-objecten. Met behulp<br />

van de tekenfuncties van de NLCS-module en<br />

de functies op de NLCS-objectdata knoppenbalk<br />

kan de data in de tekening worden opgenomen<br />

en eenvoudig worden beheerd. In het<br />

eigenschappenscherm kan elk veld van een tabel<br />

snel worden bewerkt.<br />

VOORKEUREN EN POSITIES<br />

Door het toepassen van Voorkeuren heeft u de<br />

mogelijkheid om de waarden van velden vooraf in<br />

te stellen, bijvoorbeeld bij een specifiek Symbool.<br />

Tijdens het tekenen wordt deze voorkeursdata<br />

toegevoegd aan de nieuwe Entity. Ook een handige<br />

functie is de mogelijkheid tot het vastleggen<br />

van Posities, om de waarden van velden op te nemen<br />

in de laagnaam. Bij het tekenen van een Entity<br />

of het wijzigen van de bijbehorende data wordt<br />

dan direct een laagnaam samengesteld die op deze<br />

data is afgestemd, inclusief de eigenschappen zoals<br />

kleur en lijntype van het bijpassende NLCS-object.<br />

UITWISSELINGSFORMAAT<br />

Binnen de werkgroepen wordt gewerkt aan het<br />

vastleggen van een uitwisselingsformaat voor<br />

deze data. InfraCAD heeft nu alle functionaliteit<br />

om de data te importeren vanuit, en te exporteren<br />

naar databestanden die samen met de tekening<br />

kunnen worden uitgewisseld met derden.<br />

Op deze wijze zijn de gegevens ook beschikbaar<br />

voor applicaties die de data in de tekening niet<br />

direct kunnen uitlezen.<br />

De Entity Data Viewer: goed overzicht van alle informatie in de tekening.<br />

ENTITY DATA VIEWER<br />

Als aanvulling op de NLCS-object Viewer heeft<br />

InfraCAD nu ook de Entity Data Viewer. Een<br />

nieuwe functie die een overzicht geeft van alle<br />

unieke gegevens van elke Entity in de tekening.<br />

Door te zoeken in deze gegevens kunnen specifieke<br />

Entities snel in beeld worden gebracht.<br />

Ook kunnen alle gegevens of een selectie ervan<br />

worden geëxporteerd naar een bestand. Voorbeelden<br />

zijn lengte, oppervlakte, data uit At-<br />

108


THEMA DIGITALISERING<br />

Eenvoudig toepassen van NLCS-objectdata in de tekening.<br />

'InfraCAD 8.0 heeft nu alle mogelijkheden om<br />

NLCS-objectdata optimaal te benutten'<br />

tributes en Dynamic Properties, maar ook alle<br />

NLCS-objectdata. Het geëxporteerde bestand<br />

is uitstekend geschikt om te importeren in ERPsoftware<br />

en calculatieprogramma’s, waar de data<br />

tot waardevolle informatie kan worden omgezet.<br />

TOEPASSINGEN<br />

De NLCS-bibliotheek bevat nu nog geen<br />

NLCS-objectdata. Maar InfraCAD heeft alle<br />

mogelijkheden om het gebruik van data optimaal<br />

te benutten. Voor bijvoorbeeld OV<br />

(Openbare Verlichting) kan eenvoudig een<br />

Project-bibliotheek worden samengesteld, met<br />

tabellen met gegevens zoals fabricaat, type armatuur<br />

en faseaansluiting.<br />

Of een Project-bibliotheek voor beplantingsplannen<br />

met daarin alle benodigde Symbolen en Geometrie,<br />

met een tabel voor de kenmerken van een<br />

boom of plant zoals Latijnse naam, bloemkleur,<br />

bloeitijd, hoogte en aantal.<br />

NLCS 5.0<br />

Met InfraCAD 8.0 is nu ook de NLCS-bibliotheek<br />

5.0 beschikbaar, waarin grote wijzigingen zijn doorgevoerd<br />

ten opzichte van de vorige versie. Zo zijn<br />

door het afstemmen op de BGT en GWSW én<br />

herschikking van de hoofdgroepen, veel NLCSobjecten<br />

toegevoegd, verplaatst of vervallen. Maar<br />

ook veel namen van arceringen en lijntypes zijn<br />

anders. Henk Loonstra, ontwikkelaar bij Arkance<br />

Systems licht toe: “Het zijn goede verbeteringen,<br />

maar gebruikers zijn toch enigszins verrast door<br />

de vele wijzigingen. InfraCAD biedt echter met<br />

de reeds aanwezige NLCS Controle en Herstelfunctie<br />

een handig hulpmiddel waarmee bestaande<br />

NLCS-tekeningen eenvoudig opgewaardeerd<br />

kunnen worden.”<br />

De wijzigingen kunnen ook gevolgen hebben<br />

voor de Gebruiker-bibliotheek. In InfraCAD is<br />

daarom de optie toegevoegd om bij de omzetting<br />

van deze bibliotheek een migratierapport<br />

te tonen, met wijzigingen die hier van invloed<br />

kunnen zijn. Handig!<br />

NIEUW LICENTIEMECHANISME<br />

Ook voor het beheren van de InfraCAD-licenties<br />

is een flinke modernisering doorgevoerd. Vanaf InfraCAD<br />

8.0 maken alle InfraCAD Suite-applicaties<br />

namelijk gebruik van het nieuwe (cloud-gebaseerde)<br />

Holixa-licentiemechanisme van Arkance Sys-<br />

tems. Loonstra: “Holixa kent prettige voordelen<br />

voor onze klanten. Zo kunnen ze met één keer<br />

inloggen alle applicaties gebruiken én zelf de licenties<br />

beheren. En omdat de licenties in de cloud<br />

worden beheerd, is thuiswerken of op locatie veel<br />

eenvoudiger. Ook zijn ‘named user’ als ‘concurrent<br />

user’ licenties nog steeds mogelijk.” Arkance Systems<br />

is inmiddels gestart met het overzetten van<br />

klanten naar het nieuwe licentiesysteem. ■<br />

OVER ARKANCE SYSTEMS<br />

Arkance Systems helpt organisaties in hun<br />

digitale transitie door het verbeteren van<br />

processen, het optimaliseren van (keten)<br />

samenwerkingen en het stimuleren van<br />

datagedreven processen. Dat doet het in<br />

de branches bouw, infra en maakindustrie.<br />

Hiervoor ontwikkelt Arkance Systems<br />

eigen IP en biedt het software, hardware,<br />

diensten en trainingen aan. Arkance<br />

Systems streeft naar strategische<br />

partnerships en zet haar internationale<br />

expertise in voor lokale oplossingen.<br />

109


THEMA DIGITALISERING<br />

Technisch Manager Yvo van de Klundert.<br />

Systeem Integratie Manager Mark Croonenberg.<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Croonwolter&dros/Soltegro/RWS<br />

Standaardisatie in<br />

automatisering: blauwdruk<br />

voor de toekomst<br />

Renovatie klep Haringvlietbrug ambitieuze pilot portfolioaanpak<br />

Tijdens de renovatie van het beweegbare deel van de Haringvlietbrug tonen Croonwolter&dros<br />

en Soltegro niet alleen opnieuw hun uitgebreide expertise. Het in opdracht van Rijkswaterstaat<br />

uitgevoerde project geeft beide bedrijven ook de mogelijkheid om de toegepaste ontwerp- en<br />

automatiseringstechnieken richting toekomstige (waterbouwkundige) opdrachten verder te<br />

ontwikkelen. Tegelijk geldt de opdracht als een veelbelovende pilot met portfolioaanpak zoals<br />

genoemd in de Innovatieagenda 2030 van Rijkswaterstaat.<br />

110


THEMA DIGITALISERING<br />

Aan het begin van het traject is samen uitgedacht hoe via de verschillende ontwerpfasen en binnen de<br />

kaders van de portfolioaanpak zo effectief mogelijk tot de beste integrale, repeteerbare systeemoplossing<br />

gekomen kon worden. (Foto: Soltegro)<br />

Haringvlietbrug. (Foto: RWS)<br />

De ontwerp- en renovatiewerkzaamheden<br />

die de combinatie Mobilis Croonwolter&dros<br />

(CMCH) aan het beweegbare deel van de<br />

Haringvlietbrug tot het najaar van <strong>2023</strong> uitvoert,<br />

zijn zeer omvattend. Zo staat de vervanging<br />

van de brugklep, het aandrijf- en<br />

bewegingswerk, de voegovergangen, de betonnen<br />

constructies en alle technische systemen<br />

op het programma. Daartoe wordt in<br />

de vorm van een viertal bouwblokken, geleverd<br />

door Rijkswaterstaat, een gestandaardiseerd<br />

systeem voor de toekomstige bediening,<br />

besturing en bewaking van de 1.220<br />

meter lange brug tussen Numansdorp en<br />

Willemstad geïnstalleerd. Dit systeem, dat<br />

dient te voldoen aan de systeemtechnische<br />

cybersecurityeisen die in de Cybersecurity<br />

Implementatierichtlijn Objecten van Rijkswaterstaat<br />

(CSIR versie 2.4) zijn vermeld,<br />

bestaat als het ware uit vier grote Lego-blokken<br />

die in elke brugconstructie passen. Het<br />

grootste bouwblok is hierbij het 3BB bouwblok,<br />

dat voor het eerst in de Wantijbrug is<br />

toegepast. CMCH is hierbij verantwoordelijk<br />

‘De gehanteerde<br />

werkwijze en het<br />

gegenereerde model zijn<br />

een perfecte blauwdruk<br />

voor bruggerelateerde<br />

vervolgopdrachten’<br />

voor de integratie van deze bouwblokken in<br />

het geheel en de aansluiting op de te realiseren<br />

LFV’s (deelsystemen). Rijkswaterstaat<br />

heeft als doel om deze standaard op termijn<br />

voor al haar bruggen te gaan gebruiken.<br />

RAZENDSNELLE DOORLOOP<br />

Wat betreft het ontwerp van het gehele systeem<br />

en de systeemintegratie van de bouwblokken<br />

zijn Technisch Manager Yvo van de<br />

Klundert en Systeem Integratie Manager<br />

Mark Croonenberg namens respectievelijk<br />

Croonwolter&dros en Soltegro nauw bij het<br />

project betrokken. "Aan het begin van het<br />

traject hebben we samen vastgesteld hoe we<br />

via de verschillende ontwerpfasen en binnen<br />

de kaders van de portfolioaanpak zo effectief<br />

mogelijk tot de beste integrale, repeteerbare<br />

systeemoplossing konden komen", blikt<br />

Croonenberg terug. "Door voor het maken<br />

van het totale ontwerp (Voorlopig, Definitief<br />

en Uitvoeringsontwerp) én de bijbehorende<br />

documentgeneratie een standaardaanpak<br />

te hanteren, hebben we hier een behoorlijke<br />

efficiëntieslag kunnen maken. Hiermee<br />

staan we gesteld voor mogelijke vervolgopdrachten."<br />

Ook Van de Klundert is namens<br />

Croonwolter&dros zeer tevreden over de gebezigde<br />

aanpak, de onderlinge samenwerking<br />

en het resultaat. "Soltegro is heel erg sterk in<br />

de ontwerpfase, vooral als het gaat om het opstellen<br />

van standaardisaties binnen een modelgebaseerd<br />

ontwerp. Dit in combinatie met de<br />

inhoudelijke expertise van de brugtechnische<br />

installaties die wij als Croonwolter&dros bezitten,<br />

maakt dit tot een ideale samenwerking. In<br />

april 2022 hebben we de opdracht gekregen.<br />

Sindsdien zijn we gestart om het Voorlopig,<br />

Definitief en Uitvoeringsontwerp in recordtijd<br />

te doorlopen. Dat lukt alleen als je samenwerkt<br />

met een partij die dit soort ontwerptechnieken<br />

tot in de finesses beheert en daarvoor ook een<br />

standaard beschikbaar heeft."<br />

INTEGRALITEIT<br />

Voor het systeemontwerp maakt Soltegro gebruik<br />

van de veel gebruikte ontwerptaal SysML en de<br />

modelleringstools van Enterprise Architect. "Deze<br />

tools zorgen voor een optimale integraliteit tussen<br />

de systeemcomponenten", zegt Croonenberg.<br />

"Het voordeel hiervan is dat wanneer je een raakvlak<br />

tussen twee systemen definieert, alles in het<br />

model op één centrale plek vastligt en voor iedereen<br />

te begrijpen is. Vanuit Soltegro zijn we zelfs<br />

een stap verder gegaan door ook een documentatiemodule<br />

te bouwen. Deze trekt de informatie uit<br />

de modelleringstool en genereert zo de vereiste<br />

documentatie voor de opdrachtgever."<br />

BLAUWDRUK<br />

Beide projectmanagers beschouwen de gehanteerde<br />

werkwijze en het gegenereerde model als<br />

een perfecte blauwdruk voor bruggerelateerde<br />

vervolgopdrachten. "We hebben voor het Haringvlietbrug-project<br />

een model gerealiseerd dat<br />

in basis goed kan worden hergebruikt voor andere,<br />

soortgelijke opdrachten", legt Van de Klundert<br />

uit. "Telkens het wiel opnieuw uitvinden hoeft<br />

dus niet. Dat biedt niet alleen óns voordeel, het<br />

sluit ook perfect aan op de door Rijkswaterstaat<br />

beoogde portfolioaanpak, die inzet op langdurige<br />

samenwerkingsverbanden met marktpartijen.<br />

Verder linkt één en ander prima met de Innovatieagenda<br />

2030, waarmee Rijkswaterstaat focust<br />

op gericht samen met anderen innoveren. We<br />

slaan dus meerdere vliegen in één klap." ■<br />

OVER DE HARINGVLIETBRUG<br />

Het bewegende deel van de Haringvlietbrug<br />

heeft in januari <strong>2023</strong> het<br />

einde van zijn technische levensduur<br />

bereikt en zal daarom worden<br />

vervangen. Combinatie Mobilis en<br />

Croonwolter&dros is in opdracht van<br />

Rijkswaterstaat samen met Hollandia<br />

Infra en Machinefabriek Rusthoven<br />

verantwoordelijk voor de renovatie<br />

van de Haringvlietbrug. De opdracht<br />

bestaat uit ontwerpwerkzaamheden<br />

en de uitvoering van de renovatie van<br />

de beweegbare delen.<br />

111


Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Ahlmann/Mecalac<br />

Middelgrote range<br />

voor emissievrij graven,<br />

laden en transporteren<br />

Mecalac loopt graag voorop met innovatieve machines, zo ook voor de energietransitie.<br />

De Franse constructeur draagt het milieu hoog in het vaandel en onderstreept dit door als eerste<br />

merk middelgrote modellen te introduceren voor emissievrij graven, laden of transporteren.<br />

Maak kennis met de E-serie, die bestaat uit de e12, Ahlmann eS 1000 en eD6.<br />

door ze een langere inzettijd hebben en<br />

minder vaak hoeven te worden opgeladen.<br />

Andere voordelen zijn minder geluid of trillingen<br />

en lagere onderhoudskosten, want er<br />

hoeven geen filters of katalysatoren te worden<br />

vervangen. Ook is geen motorolie- en<br />

koelvloeistofverversing meer nodig.<br />

DE E12 IS DE ELEKTRISCHE<br />

VARIANT VAN DE 12MTX<br />

Een veelzijdige werktuigdrager met een unieke<br />

giekconfiguratie en een knikchassis. Dankzij<br />

de elektromotor in de onderwagen ontstaat<br />

een accucapaciteit van 150 kWh, wat resulteert<br />

in een probleemloze inzetbaarheid van<br />

8 uur. Later dit jaar worden de eS 1000 en<br />

eD6 gelanceerd, met beide een batterij van<br />

75 kWh. De Ahlmann zwenklader met 1.000<br />

liter bakinhoud garandeert optimale stabiliteit,<br />

kracht en werkduur, terwijl Mecalac bij ’s<br />

werelds eerste elektrische dumper met 6 ton<br />

laadcapaciteit veiligheid en comfort koppelt<br />

aan prestaties in ieder terrein.<br />

De Mecalac eD6: ‘s werelds eerste elektrische dumper met 6 ton laadcapaciteit.<br />

Dat Mecalac bij het ontwikkelen van de batterij-elektrische<br />

machines niet over één nacht<br />

ijs is gegaan, blijkt wel uit het feit dat het prototype<br />

van de e12 al in 2<strong>01</strong>8 was te bewonderen<br />

op de beurs Intermat in Parijs. Inmiddels<br />

zijn drie productiemodellen (nagenoeg) gereed<br />

om hoge ogen te gooien binnen het grondwerk<br />

en de wegenbouw. Bij deze nieuwe generatie<br />

staat de ‘e’ voor: elektrisch, emissievrij, ecologisch<br />

en efficiënt. Het zijn duurzame machines,<br />

die op basis van hun kracht, inzetduur en com-<br />

pactheid ideaal zijn voor binnenstedelijke projecten<br />

zonder uitstoot van CO 2<br />

en fijnstof.<br />

INNOVATIEVE TECHNOLOGIE<br />

De E-serie bestaat voorlopig uit drie modellen,<br />

en wel een 11-tons mobiele graafmachine,<br />

een 7,8-tons zwenklader en een 6-tons<br />

wieldumper. Alle machines zijn voorzien van<br />

innovatieve technologieën, zoals hoogwaardige<br />

lithium-ion batterijen, efficiënte motoren<br />

en geavanceerde hulpsystemen, waar-<br />

ECHTE GAMECHANGER<br />

Met de E-serie effent de producent de weg<br />

naar intelligente, schone en stille bouwwerven.<br />

Dit drietal levert op jaarbasis al snel<br />

een CO 2<br />

-besparing op van 64 ton, zo is berekend.<br />

Het nieuwe ecosysteem van Mecalac<br />

lijkt een echte gamechanger, die een<br />

toekomst met nog duurzamere, stillere en<br />

efficiëntere bouwmachines weer wat dichterbij<br />

brengt. Daarbij worden kwaliteit en<br />

robuustheid niet uit het oog verloren, zodat<br />

de elektrisch aangedreven modellen zelfs<br />

onder de zwaarste omstandigheden blijven<br />

voldoen aan de emissievrije wensen van<br />

binnenstedelijke bouwers. ■<br />

112


De Mecalac ES1000: zwenklader met 1.000 liter bakinhoud garandeert optimale stabiliteit.<br />

'Het nieuwe ecosysteem lijkt een echte gamechanger,<br />

die een toekomst met nog duurzamere, stillere en efficiëntere<br />

bouwmachines weer wat dichterbij brengt'<br />

113


Tekst | Chris Elbers Beeld | Normec Group<br />

Hét certificeringsloket<br />

voor de GWW-sector<br />

Met de recente toevoeging van ISO 270<strong>01</strong> aan het dienstenportfolio maakt Normec Certification wederom<br />

een mooie move. Als onderdeel van de Normec Group is het bedrijf marktpartijen graag behulpzaam<br />

om hun aanpak en expertise via certificering te bewijzen. Dat gebeurt met een buitengewoon bont<br />

palet waarvan ook binnen de GWW actieve ondernemingen volop de vruchten kunnen plukken…<br />

Het one-stop-shopping-concept van Normec<br />

Certification, de grootste certificerende<br />

instelling van Nederland op het gebied<br />

van kwaliteit, milieu en veiligheid, krijgt met<br />

ISO 270<strong>01</strong> weer meer inhoud. “Je kunt bij<br />

ons voor alle certificeringen terecht”, aldus<br />

commercieel directeur Arjen Werkmeester.<br />

“Een voorbeeld is dus de 270<strong>01</strong>, de internationale<br />

norm op het gebied van infor-<br />

matiebeveiliging. Maar ook als het gaat om<br />

andere, veel voorkomende certificeringsregelingen<br />

binnen de GWW-sector staan<br />

onze eigen auditoren de aannemer graag bij.<br />

Denk in dat kader aan de Veiligheid Checklist<br />

Aannemer. Met dit op twee niveaus te<br />

behalen certificaat wordt op verschillende<br />

vlakken de basis gelegd voor veilig, gezond<br />

en duurzaam werken."<br />

STAP VOOR STAP OMHOOG<br />

Een regeling die als een waardevolle aanvulling<br />

op VCA, mede vanwege de Governance Code<br />

Veiligheid in de Bouw, steeds vaker wordt geëist,<br />

is de Veiligheidsladder ofwel Safety Culture<br />

Ladder (SCL). Voor deze per 1 januari 2022<br />

verplicht gestelde regeling verzorgt Normec<br />

Certification eveneens de toetsing en de uiteindelijke<br />

certificering. "Met de SCL-certifice-<br />

‘Op het gebied van<br />

kwaliteit, milieu<br />

en veiligheid biedt<br />

het bedrijf alle<br />

certificeringen’<br />

Vakkundige, eigen auditoren staan de aannemer graag bij.<br />

GOED VOOR DE PLANEET<br />

Ook de GWW- en infrabranche<br />

raakt er steeds meer van overtuigd<br />

dat er harde maatregelen moeten<br />

worden genomen om de voortgaande<br />

klimaatverandering af te remmen.<br />

Normec Certification ziet deze<br />

ontwikkeling terug in een groeiende<br />

vraag naar regelingen en certificaten<br />

die daarin voorzien, zoals het<br />

milieumanagementsysteem ISO<br />

140<strong>01</strong> en de CO2-prestatieladder.<br />

"Buiten de groeiende bewustwording<br />

stellen opdrachtgevers rondom<br />

tenders en aanbestedingen dergelijke<br />

certificeringen zelfs steeds vaker<br />

verplicht", aldus Werkmeester. "Een<br />

goede zaak voor onze planeet."<br />

114


Arjen Werkmeester, commercieel directeur<br />

Normec Certification.<br />

Ook voor certificeringen op het gebied van bodem kunt u bij Normec Certification terecht.<br />

ring zetten organisaties letterlijk in op een nóg<br />

hoger niveau van veiligheid en veiligheidsbewustzijn",<br />

legt Werkmeester uit. "Is VCA vooral<br />

een instrument om te kunnen beantwoorden<br />

aan de Arboregels, binnen de SCL gaat het<br />

vooral om wat er bij medewerkers leeft en wat<br />

hen drijft om al dan niet veilig te werken. Om<br />

dat in kaart te brengen, interviewen onze eigen<br />

auditoren het voltallige uitvoerende personeel.<br />

Zo ontstaat een helder en compleet beeld van<br />

het gevoerde veiligheidsbeleid. En wat ook<br />

mooi is: de klant bepaalt zélf op welk van de vijf<br />

ladderniveaus hij wenst te belanden. Hoe hoger<br />

op de ladder, des te zwaarder zijn de eisen<br />

waaraan voldaan moet worden. Nu we ruim<br />

een jaar bezig zijn met deze regeling is het mooi<br />

om te zien dat bedrijven daadwerkelijk stappen<br />

zetten op de ladder. Waar de meeste klanten<br />

eerder instapten op trede 2 zitten sommige<br />

van hen al een niveau hoger. Een aantal gaat<br />

zelfs al op voor de vierde trede!" ■<br />

Wij zijn uw partner in certificeringen op<br />

het gebied van Sloop, Recycling en Milieu<br />

U kunt bij ons terecht voor Asbestverwijdering en -inventarisatie,<br />

Chroom-6, ISO 90<strong>01</strong>, ISO 140<strong>01</strong>, CO2-prestatieladder,<br />

Veiligheidsladder, BRL 9335, BRL 2506, CPR2+ en VCA.<br />

Offerte binnen 1 dag<br />

Neem contact op via<br />

0345 585 000 of<br />

info-cert@normec.nl<br />

<br />

<br />

<br />

Marktleider door hoogwaardige<br />

dienstverlening<br />

Uw certificatiedossier via uw eigen<br />

klantportaal inzichtelijk<br />

Al uw certificaten onder één dak,<br />

informeer naar de voordelen<br />

Normec<br />

Certification<br />

<br />

<br />

<br />

Overstappen maken wij eenvoudig<br />

met onze overstapservice<br />

Alle auditoren zijn in dienst<br />

en hebben ruime praktijkervaring<br />

Op korte termijn een certificaat<br />

nodig? Neem contact met ons op.<br />

Wij garanderen korte doorlooptijden.<br />

Circulair slopen wint terrein<br />

De missie van Normec is om<br />

een bijdrage te leveren aan<br />

een duurzame en veilige<br />

omgeving. Wij zijn u graag<br />

van dienst om het certificaat<br />

‘Circulair Sloopproject’<br />

te behalen.<br />

Meer informatie? Neem contact op via 0345 585 000 of info-cert@normec.nl<br />

115


VROUW IN DE BOUW<br />

116


VROUW IN DE BOUW<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van den Herik Sliedrecht<br />

Mirjam van der Gaauw (45),<br />

projectleider bij<br />

Van den Herik Sliedrecht<br />

De bouw- en infrasector is een mannenwereld. Maar wie goed zoekt, komt wel degelijk ook vrouwen tegen.<br />

Op deze pagina bieden we hen een podium. Om te lezen wat ze beweegt, hoe ze hun werk doen en<br />

vooral hoe het is om als vrouw in een overwegend mannenwereld werkzaam te zijn. In deze editie geven<br />

we het woord aan Mirjam van der Gaauw, al 22 jaar met veel plezier werkzaam bij Van den Herik Sliedrecht.<br />

Het was voor Mirjam van jongs af aan wel<br />

duidelijk dat ze later ‘iets’ met water wilde<br />

gaan doen. “Ik had altijd al interesse in water,<br />

bruggen en sluizen, ben actief bij de waterscouting<br />

en zeil graag”, zegt ze. De keuze<br />

voor een opleiding civiele techniek leek dan<br />

ook een logische. “Na het behalen van mijn<br />

diploma kreeg ik de<br />

kans om bij Van den<br />

Herik te starten als<br />

werkvoorbereider,<br />

inmiddels alweer<br />

22 jaar geleden. Een<br />

kans die ik met beide<br />

handen heb aangegrepen.<br />

Ik kende<br />

het bedrijf namelijk<br />

al vanuit mijn stageperiode en kreeg direct<br />

mooie projecten onder mijn hoede, zoals de<br />

Waterkering in Kampen en een grote dijkversterking<br />

in Zeeland.”<br />

UITSTAPJE NAAR<br />

EXPLOSIEVEN OPSPORING<br />

Enkele jaren later werd Mirjam gevraagd om<br />

assistentie te verlenen op de afdeling explosieven<br />

opsporing bij Van den Herik. “Aanvankelijk<br />

was het idee om twee dagen in de week<br />

te assisteren als werkvoorbereider op een<br />

project, maar dat werd al snel een fulltime be-<br />

‘Het was voor Mirjam van jongs af<br />

aan wel duidelijk dat ze later ‘iets’<br />

met water wilde gaan doen’<br />

zigheid. Ik beschouwde het als een civiel project<br />

met een extra dimensie.” Enkele jaren<br />

later groeide Mirjam door tot afdelingshoofd<br />

van de afdeling explosieven opsporing. “Die<br />

functie heb ik zo’n vijf jaar lang met veel plezier<br />

vervuld. Op een gegeven moment begon<br />

het toch weer te kriebelen. Ik miste de waterbouw.<br />

Vanuit de directie werd dat goed opgepakt.<br />

Sinds begin 2<strong>01</strong>7 ben ik als projectleider<br />

actief op een groot onderhoudscontract voor<br />

de IJsseldelta en Twentekanalen. Dat contract<br />

is overigens net afgerond en overgegaan in<br />

een nieuw meerjarencontract.”<br />

OPEN CULTUUR<br />

Hoe is het om in een overwegend mannenwereld<br />

werkzaam te zijn? “Ik ben niet anders<br />

gewend – ook vanuit mijn opleiding – en voel<br />

me daar helemaal prima bij”, zegt Mirjam. “Ik<br />

heb de cultuur bij Van den Herik altijd als zeer<br />

prettig ervaren. De laatste jaren zijn er overigens<br />

steeds meer vrouwen werkzaam binnen<br />

ons bedrijf, op alle niveaus. Zo is de verdeling<br />

man-vrouw in de directie zelfs 50-50. Een<br />

groot verschil met de mannenwereld die het<br />

twintig jaar geleden was. Projectteams worden<br />

vandaag de dag veel breder ingestoken,<br />

ook met niet technische<br />

functies. Dat<br />

zorgt voor meer diversiteit,<br />

ook onder<br />

mannen, en leidt tot<br />

goede resultaten.”<br />

Ambities heeft Mirjam<br />

niet zozeer. “Ik<br />

leef in het hier en<br />

nu. Ik moet plezier en uitdaging hebben in het<br />

werk dat ik doe, de functietitel is me om het<br />

even. Het leuke van mijn huidige rol als projectleider<br />

is dat je aanwezig bent op het project<br />

zelf. Je ziet wat er buiten gebeurt. Bovendien<br />

is elk project uniek en elke dag anders.<br />

Ook de aard van de werkzaamheden verschilt<br />

per project(onderdeel). De ene keer ligt de<br />

focus meer op de aansturing van mensen, een<br />

andere keer op technisch vlak en momenteel<br />

neem ik de taak van ‘disciplineleider duurzaamheid’<br />

waar, boven op mijn rol als projectleider.<br />

Mij zul je niet horen klagen!” ■<br />

117


THEMA LANDMETEN<br />

Tekst en beeld | Iv-Infra<br />

Van maatvoering<br />

tot monitoring<br />

De RijnlandRoute van de provincie Zuid-Holland vormt de nieuwe verbinding tussen Leiden en<br />

Katwijk. Er is een nieuwe tunnel, de Corbulotunnel, en er wordt een nieuwe weg aangelegd: de N434.<br />

Ook delen van de N206 worden aangepast en verbeterd. Doel is om de doorstroming rondom de<br />

A44 en de A4, die dikwijls muurvast staan, te verbeteren en de ontwikkeling van het gebied mogelijk<br />

te maken. Iv-Infra verzorgde de afgelopen jaren namens aannemerscombinatie Comol5 de maatvoering<br />

voor de aanleg van de N434, de nieuwe oost-westverbinding tussen de A44 en de A4 bij Leiden,<br />

inclusief de 2.200 meter lange Corbulotunnel, een infrastructureel hoogstandje: de tunnel ligt zo’n 30<br />

meter ondergronds en is dankzij de verdiepte ligging grotendeels weggewerkt in het landschap.<br />

Iv-Infra is jarenlang dagelijks bij het project geweest<br />

om de (betonnen) maatvoering te verrichten.<br />

NAUWKEURIGHEID ALS<br />

SLEUTELWOORD<br />

Bart Sweere en Justin Knook zijn als landmeetkundigen<br />

jarenlang dagelijks bij het project<br />

geweest om de (betonnen) maatvoering<br />

te verrichten. Dat wil zeggen: het berekenen<br />

en bepalen van alle relevante maten binnen<br />

het project, op basis van het uitvoeringsontwerp.<br />

Dit zodat de aannemer precies weet<br />

wat te doen. Daarbij is nauwkeurigheid het<br />

sleutelwoord.<br />

“Het mooie is dat het met niks begint”, vertelt<br />

Justin Knook. “Toen wij hier voor het eerst<br />

kwamen, was dit gebied een groot stuk braakliggend<br />

terrein. Het begint voor ons met het<br />

uitzetten van piketpaaltjes en van daaruit zien<br />

we het groeien.”<br />

De maatvoering beperkt zich niet alleen tot<br />

de wegdelen zelf: ook bijvoorbeeld de verlichting<br />

in de Corbulotunnel, bepalen waar<br />

vluchtborden moeten komen, de vangrails, de<br />

fly-overs boven de A4 en bepalen waar verstevigingen<br />

nodig zijn, behoren tot de werkzaamheden<br />

van beide heren.<br />

BELANG VAN ONDERLINGE<br />

COMMUNICATIE<br />

Sweere: “In ons werk hebben we met iedereen<br />

te maken: met de architecten, ontwerpers, de<br />

hoofduitvoerders, onderaannemers en natuurlijk<br />

de mensen op de werkvloer. Wij bepalen<br />

voor hen welke richting ze op moeten, aan welke<br />

hoogtes ze zich moeten houden. Naarmate<br />

het project vordert, wordt dat iets minder omdat<br />

iedereen van elkaar weet wat er verwacht<br />

wordt, maar die onderlinge communicatie is<br />

een heel leuk onderdeel.”<br />

Knook: “We zijn de schakel tussen veel partijen,<br />

dat brengt veel verantwoordelijkheid met zich<br />

mee. Als wij ergens een ‘maatje’ (een paaltje, red.)<br />

zetten, dan gaat men er terecht vanuit dat het<br />

klopt. Zolang wij de juiste informatie tot ons hebben<br />

en over de meest recente tekeningen beschikken,<br />

klopt dat ook. Dat betekent dat we ook altijd<br />

op de hoogte moeten zijn van veranderingen.”<br />

Die korte lijnen met de ontwerpers is essentieel,<br />

zeker nu de architectonische waarde<br />

steeds belangrijker wordt in een project. “Iedereen<br />

wil mooie bochten, aparte hoeken. Het<br />

gaat vaak om het uiterlijk en dat maakt het in<br />

de uitvoering uitdagender. Als wij de maatvoe-<br />

118


THEMA LANDMETEN<br />

Iv-Infra kent de RijnlandRoute van A tot Z.<br />

De tunnel ligt zo’n 30 meter ondergronds en is dankzij de verdiepte ligging<br />

grotendeels weggewerkt in het landschap.<br />

ring doen op basis van die ontwerpen, moeten<br />

we er 100% zeker van zijn dat het klopt.<br />

We kunnen veel zelf binnen AutoCAD, maar<br />

bij 3D-modellen is dat soms lastig. We staan in<br />

die fase heel veel met ontwerpers in contact.”<br />

De schakel tussen ontwerp en uitvoering<br />

Het voornaamste deel van de werkzaamheden<br />

bestaat dus uit de maatvoering: de belangrijkste<br />

schakel tussen ontwerp en uitvoering. Dat<br />

gedeelte zit er op. De laatste maanden zijn ze<br />

vooral op locatie geweest voor monitoring en<br />

controle. Aangezien ze iedere centimeter asfalt<br />

en elke hectometerpaal op hun duimpje kennen,<br />

wordt die rol ook aan hen toegedicht.<br />

“Voor de jongens buiten is het fijn om te weten<br />

dat die controle er is vanuit ons”, vervolgt<br />

Knook. “Dat we kunnen bijsturen als het nodig<br />

is. Niet alleen voor onszelf is het handig dat wij<br />

er al zo lang lopen, voor iedereen. Naarmate<br />

het werk groeit, kom je sneller kritieke punten<br />

tegen. Omdat Bart en ik dit project nu zo goed<br />

kennen, hebben we daar ook oplossingen voor.”<br />

‘SPELEN’ MET HET VEEN<br />

Los van de maatvoering is de ondergrond in<br />

het gebied rond Leiden de grootste uitdaging.<br />

Een veenlaag van 6 meter dikte ligt er verscholen.<br />

Wie zijn schop in de grond steekt,<br />

schept al snel water. Knook: “En er moest hier<br />

15 meter onder de grond gebouwd worden.<br />

Qua techniek is dat enorm complex, des te<br />

mooier om te zien dat het lukt.”<br />

De RijnlandRoute krijgt inmiddels vorm en dat<br />

moet straks veel verkeershinder voorkomen.<br />

Voor beide heren is een rondje over het enorme<br />

projectterrein misschien de normaalste<br />

zaak van de wereld. “Maar ik kan me voorstellen<br />

dat je er niet bij stil staat hoeveel werk dit is<br />

geweest als je er overheen rijdt”, snapt Sweere.<br />

“Het is een groot gebied, maar wel heel complex.<br />

Qua bouwgrond, maar ook als het gaat<br />

om het aantal kritische boringen voor de tunnel.<br />

Er liggen hier woningen, voetbalvelden,<br />

hoogspanningsmasten. Daar moet je onderdoor,<br />

zonder dat het daarvan ten koste gaat.”<br />

“We proberen ons pro-actief en flexibel op te<br />

stellen en we krijgen vanuit de projectcoördinator<br />

heel positieve feedback terug. Dat is leuk<br />

om te horen”, besluit Sweere. “Na jaren hierop<br />

gewerkt te hebben, krijg je er ook wel gevoel<br />

bij. Mooi dat we het zo af kunnen sluiten.” ■<br />

119


THEMA LANDMETEN<br />

MC-mobile bespaart tijd, middelen en geld. Het maakt aannemers minder<br />

afhankelijk van derden.<br />

Na het inmeten en ontwerpen is de MC-mobile inzetbaar als<br />

machinebesturingssysteem voor kleine graafmachines.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Topcon Positioning Systems<br />

Meten, ontwerpen en<br />

bouwen met één systeem<br />

Een compact systeem waarmee je als aannemer eenvoudig, snel en accuraat kunt meten, ontwerpen,<br />

graven én bouwen: dat introduceerde Topcon recent op de bauma in München en de InfraTech<br />

in Rotterdam. De MC-mobile is binnenkort in Nederland verkrijgbaar. “Mensen zijn nu al enthousiast<br />

over de innovatieve combinatie van inmeten en machinebesturing”, zegt Marcel ten Westenend<br />

van Topcon Positioning Netherlands, die bedrijven al decennialang ondersteunt bij de aankoop van<br />

machines en machinebesturingssystemen.<br />

Zwembad uitzetten<br />

Traditioneel<br />

O.b.v. uurtarief medewerker € 55 Tijdsinvestering (uur) Kosten<br />

Voorbereiding op locatie 0,5 € 28<br />

Voorbereiding (digitale tekening klaarmaken voor uitzetten) 0 € - 0<br />

Uitzetten op locatie 9 € 495<br />

Punten omlaag halen in de bouwput (afloden) eerste fase 1 € 55<br />

Punten omlaag halen in de bouwput (afloden) tweede fase 1 € 55<br />

Inmeten/vastleggen belangrijke (ondergrondse) infrastructuur 1 € 55<br />

Totaal manuren en kosten bij uitzetten van 1 zwembad 12,5 € 688<br />

Totale besparing bij 1 zwembad<br />

Aantal zwembaden per jaar 60<br />

Besparing in afschrijvingsperiode (voorbeeld)<br />

Tabel 1: De cijfers liegen er niet om!<br />

120


THEMA LANDMETEN<br />

Zeker in de huidige tijden, waarin goedopgeleide<br />

vakmensen schaars zijn en de eisen op de<br />

projecten alsmaar toenemen, biedt MC-mobile<br />

een uitkomst. “Met name voor MKB-aannemers<br />

in bijvoorbeeld de bouw, tuinbouw en zwembadbouw<br />

die afhankelijk zijn van derden voor<br />

data of het 3D-model. Of bedrijven die zelf nog<br />

met traditionele apparatuur werken (roterende<br />

laser, bouwplanken en meetbanden).”<br />

IN EIGEN BEHEER<br />

Met MC-mobile heb je een drie-in-één workflowoplossing<br />

te pakken. Het is een landmeetkundige<br />

tool voor het inmeten van de bestaande<br />

omstandigheden, je kunt een passend<br />

ontwerp maken op basis van die informatie en<br />

de informatie kan naadloos overgebracht worden<br />

naar de machine, waar MC-mobile als machinebesturingssysteem<br />

fungeert. Het gehele<br />

werkproces wordt digitaal vastgelegd, waardoor<br />

het eenvoudig te delen is met uitvoerende<br />

collega’s of opdrachtgever. “Door te werken<br />

met MC-mobile heb je grip op het plannen, inmeten,<br />

uitvoeren en de eindcontrole, wat positief<br />

bijdraagt aan de vermindering van fouten<br />

en bijkomende kosten”, zegt Ten Westenend.<br />

WAT KRIJG JE<br />

De MC-mobile wordt als complete set geleverd:<br />

de LN-150 (een mm-nauwkeurige 3D-laser),<br />

een prisma met prismastok en een Android<br />

tablet voorzien van robuuste behuizing. Voor<br />

de machinebesturing bestaat de voorbereiding<br />

standaard uit vier sensoren die uit te breiden is<br />

met een kantelbaksensor. Uniek is, dat -door het<br />

plaatsen van een extra sensor- de horizontale<br />

beweging van een zwenkgiek meetbaar is, omdat<br />

de allernieuwste snelle IMU-sensor voorzien<br />

is van een gyroscoop. “Hierdoor heeft de machinist<br />

een 1-op-1 beleving zonder vertraging én<br />

is de beweging van de giek in beeld te krijgen.<br />

Het wordt de nieuwe standaard op alle type<br />

machines, zoals bulldozers, graafmachines en<br />

wielladers”, zegt Ten Westenend en benadrukt<br />

dat zowel het prisma als het scherm uitwisselbaar<br />

zijn met andere machines, mits die voorbereidingen<br />

zijn uitgevoerd inclusief de rover box<br />

met de Bluetooth-connectie voor de LN-150<br />

en/of het Android tablet.<br />

Onbeperkt, snel en zelf nauwkeurig meten<br />

“Dit systeem maakt het mogelijk om zonder<br />

extra personeel of gereedschap alle fases in de<br />

workflow op te pakken en een compleet werk<br />

in eigen beheer uit te voeren zonder externe<br />

landmeter. Onverwachte aanpassingen zijn zelf,<br />

snel en eenvoudig te verwerken, waardoor je<br />

stilstand voorkomt.” Bijkomend voordeel is dat<br />

dit LPS-systeem niet afhankelijk is van een RTKcorrectie<br />

GSM-verbinding. “Dat betekent dat je<br />

niet afhankelijk bent van satellietontvangst en de<br />

systeemcomponenten een hogere nauwkeurigheid<br />

hebben. Hierdoor kun je uiterst nauwkeurig<br />

werken, óók in hallen, tunnels of binnenstedelijke<br />

gebieden vol met bebouwing.”<br />

SNEL TERUGVERDIEND<br />

Geen beperkende factoren of externe abonnementen<br />

dus. Bovendien zorgt nauwkeuriger<br />

werken voor minder machinebewegingen<br />

wat bijdraagt aan CO 2<br />

-reducerend werken.<br />

Ten Westenend: “Ondernemers met kleinere<br />

graafmachines gaan met deze tool het verschil<br />

maken én het verschil merken. De investering<br />

hebben ze dan ook zo terugverdiend.” Dat zegt<br />

hij niet alleen maar onderbouwt dit ook. “Met<br />

een zwembadbouwer hebben we uitgerekend<br />

dat hij op jaarbasis ruim 26.000 euro bespaart<br />

door met MC-mobile te werken. Zie tabel 1:<br />

de cijfers liegen er niet om.” Ten Westenend<br />

merkt hierbij op dat deze cijfers uiteraard voor<br />

deze specifieke zwembadbouwer zijn en voegt<br />

daaraan toe: “Ben je nieuwsgierig naar wat dit<br />

systeem jou kan opleveren? Neem contact op<br />

met Topcon; dan berekenen we samen met<br />

jouw cijfers de terugverdientijd.” ■<br />

Met MC-mobile is het mogelijk het gehele project in<br />

eigen beheer uit te voeren en te controleren.<br />

Digitaal<br />

Tijdsinvestering (uur)<br />

Kosten<br />

Toelichting:<br />

1 € 55 Digitale inmeting icm andere voorbereidingen op locatie<br />

0,5 € 28<br />

1,5 € 83 Traditioneel met (minimaal) 2 personen (4,5 uur werk), digitaal met 1 persoon<br />

0,5 € 28 NB: digitaal werkt veel zuiverder dan met de lange waterpas<br />

0,5 € 28 NB: digitaal werkt veel zuiverder dan met de lange waterpas<br />

0,5 € 28 NB: archiveren en delen van digitaal vastgelegde gegevens efficiënter<br />

4,5 € 248<br />

€ 440<br />

Besparing per jaar € 26.400<br />

Besparing op 5 jaar € 132.000<br />

121


THEMA LANDMETEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Brouwer Boogzinkeren<br />

Inmeten van boogzinker:<br />

fluitje van een cent<br />

Dankzij dedicated software<br />

Boogzinkeren is een vorm van een sleufloze techniek om snel en veilig een doorgang te<br />

creëren langs of onder bestaande ondergrondse infrastructuur, zoals kabels en leidingen.<br />

Brouwer Boogzinkeren beheerst die techniek als geen ander en dankzij de software van<br />

MyCumulus is het zinkerprofiel direct digitaal beschikbaar.<br />

De techniek van boogzinkeren berust op voorgebogen<br />

stalen stangen die met behulp van<br />

een hydraulische machine onder een bepaalde<br />

radius in de bodem worden gedrukt. “Het grote<br />

voordeel van deze techniek is dat we snel<br />

een grote diepte bereiken, waar geen andere<br />

kabels of leidingen liggen”, zegt René Brouwer<br />

van Brouwer Boogzinkeren. “Ook is het een<br />

relatief snelle techniek die zorgt voor onbelemmerde<br />

doorgang van verkeer, ongehavende<br />

bermen, beschoeiingen en kademuren. Boogzinkeren<br />

kan in nagenoeg elke bodemsoort en<br />

onder alle omstandigheden.”<br />

DRIE PLOEGEN<br />

Brouwer Boogzinkeren is een bedrijf met<br />

drie ploegen ‘in het veld’, die door het hele<br />

land zinkers maken als mantelbuis voor glasvezel,<br />

gas, elektra, water, enz. “Van oudsher<br />

werden boogzinkers gemaakt om watergangen<br />

te passeren, maar inmiddels passeren we<br />

ook wegen en spoorwegen”, zegt Brouwer.<br />

“Aan de hand van de te overbruggen afstand,<br />

stellen we de boogset samen en bepalen de<br />

radius van de stangen. Vervolgens spuiten we<br />

water of een bentonietmengsel onder grote<br />

druk door de kop van de stang die telkens<br />

wordt opgelengd met voorgebogen segmenten<br />

van 3 meter. Zo ontstaat er een keurige<br />

gang (boog) tussen intrede- en uittredepunt.<br />

Eenmaal aangekomen bij het uittredepunt,<br />

wordt een PE-leiding aan de stang vastgemaakt<br />

en trekken we de boogset weer terug,<br />

zodat er een mantelbuis in de vorm van een<br />

boog achterblijft.”<br />

WORKFLOW<br />

Voor het digitaal inmeten van de boogzinker<br />

gebruikt Brouwer Boogzinkeren apparatuur<br />

van marXact. “Voor het registeren van<br />

die data maken we gebruik van MyCumulus.<br />

toevoegen: ", aldus René Brouwer over de software van MyCumulus.<br />

122


THEMA LANDMETEN<br />

De techniek van boogzinkeren berust op voorgebogen stalen stangen die met behulp van een hydraulische<br />

machine onder een bepaalde radius in de bodem worden gedrukt.<br />

OVER MYCUMULUS<br />

MyCumulus is een softwaretool<br />

die gebruikers eenvoudig en snel<br />

formulieren laat aanmaken, gegevens<br />

verwerken en rapporten uitschrijven.<br />

Ontwikkeld door Fons de Wolf en<br />

sinds 1 januari <strong>2023</strong> in handen van<br />

het Nederlandse bedrijf MyCumulus<br />

B.V. De nieuwe eigenaren willen met<br />

deze overname de continuïteit van<br />

de dienstverlening waarborgen en<br />

de ontwikkeling een boost geven.<br />

Fons de Wolf blijft de komende<br />

jaren betrokken en heeft veel<br />

vertrouwen in de toekomst: “Met deze<br />

nieuwe samenwerking kunnen we<br />

MyCumulus nog beter maken en de<br />

functionaliteiten verder uitbreiden.”<br />

Het is voor ons de meest gebruiksvriendelijke<br />

software”, vindt Brouwer. “Voor onze<br />

jongens in het veld is het belangrijk dat ze<br />

snel en adequaat hun data kunnen delen. In<br />

MyCumulus is vrijwel alles al voorgedefinieerd,<br />

zodat men in het veld slechts een be-<br />

perkt aantal gegevens hoeft in te vullen, de<br />

rest gebeurt automatisch. We hebben in de<br />

software namelijk de hele workflow opgezet<br />

in formulieren, die na invullen direct in de<br />

‘cloud’ worden opgeslagen. Sinds een half<br />

jaar is er ook een connectie met Pythagoras<br />

die alle data bij MyCumulus vandaan haalt,<br />

zodat er direct een digitaal zinkerprofiel beschikbaar<br />

is. Nog voor onze jongens weer<br />

‘thuis’ zijn, is de volledige rapportage vanuit<br />

kantoor al verstuurd naar de klant. Dat<br />

werkt gewoon super.” ■<br />

DE OPLOSSING VOOR MOBIELE DATA COLLECTIE<br />

Mobiele gegevensverzameling<br />

was nog nooit zo eenvoudig!<br />

De volledige vrijheid met het invullen van formulieren zorgt<br />

voor ultiem gebruiksgemak. Je haalt alleen die data binnen<br />

die je ook echt nodig hebt!<br />

• CREËER JE EIGEN FORMULIEREN<br />

• SYNCHRONISEER EN BEWAAR DATA IN DE CLOUD<br />

• DIRECTE KOPPELING MET CAD- EN GIS-APPLICATIES<br />

• EENVOUDIG RAPPORTEN CREËREN<br />

Een onmisbare oplossing voor iedere organisatie die gegevens<br />

moet verzamelen, verwerken en rapporten moet genereren.<br />

PROBEER NU 14 DAGEN GRATIS!<br />

www.mycumulus.com<br />

MyCumulus_Adv_GWW-23_197x130mm_v6.indd 1 06-02-<strong>2023</strong> 15:55<br />

123


THEMA LANDMETEN<br />

Een van de satellieten waarmee Sensar werkt.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Sensar<br />

Bodem monitoren<br />

met satellietdata<br />

Zo houd je bewegingen in bodem, bebouwing en infrastructuur in de gaten<br />

Sinds vijf jaar gebruikt Sensar bijzonder nauwkeurige satellietdata om bewegingen aan de bodem,<br />

bebouwing en infrastructuur tot op de millimeter nauwkeurig te monitoren. Met deze nauwkeurige<br />

en actuele kennis van de bodemgesteldheid, kunnen gemeenten, (semi-)overheden en uitvoerende<br />

partijen bijvoorbeeld een slimmere onderhoudsplanning realiseren of in de ontwerpfase al<br />

rekening houden met toekomstige bodembewegingen. Want werken met satellietdata biedt veel<br />

mogelijkheden, zoals zelfs terugkijken in de tijd en vooruitblikken naar de toekomst.<br />

“De techniek waarvan Sensar gebruik maakt<br />

(InSAR), bestaat al sinds de jaren negentig”,<br />

zegt Arjan Tabak, algemeen directeur van<br />

Sensar. “Wij maken die data nu toepasbaar<br />

voor een ‘breder publiek’. Het gaat in de<br />

basis om satellietbeelden die op een hoogte<br />

van 500 tot 800 kilometer vanaf de aarde<br />

worden geschoten. Die vergelijken we door<br />

de tijd en met behulp van onze eigen software<br />

brengen we de minieme verschillen<br />

tussen die beelden in kaart. Dat levert tot<br />

op de millimeter nauwkeurige metingen op<br />

van bewegingen van de bodem, bebouwing<br />

en infrastructuur.”<br />

ARCHIEF VANAF 1992<br />

In de basis lijkt de techniek op landmeten, maar<br />

met een andere karakteristiek. “De metingen<br />

zijn het meest nauwkeurig in de Z-richting, maar<br />

ook in de X en Y richting wordt gemeten”, legt<br />

Tabak uit. “Een bijzonder aspect aan deze techniek<br />

is dat we terug kunnen kijken in de tijd.<br />

De InSAR-satellieten nemen al sinds 1992 beelden<br />

op. We kunnen dus putten uit een enorm<br />

archief met informatie. En dat maakt dat uitvoerende<br />

partijen bijvoorbeeld direct kunnen<br />

beginnen met bouwen. Omdat we terug kunnen<br />

kijken in de tijd, hebben we meteen een<br />

nulmeting te pakken. Uit satellietbeelden blijkt<br />

direct welke objecten mogelijk een risico lopen<br />

en welke niet. Een tweede belangrijk punt<br />

is dat we met een druk op de knop een heel<br />

gebied inzichtelijk kunnen maken. Je mist niets<br />

meer en dus ga je van situatie-gestuurd werken<br />

naar risico-gestuurd werken. Tot slot: omdat er<br />

continu beelden worden opgenomen, kunnen<br />

124


THEMA LANDMETEN<br />

‘Een bijzonder aspect<br />

aan deze techniek is<br />

dat we terug kunnen<br />

kijken in de tijd'<br />

we tijdig een signalering afgeven, mocht er iets<br />

mis dreigen te gaan.”<br />

De informatie kan bekeken en geanalyseerd worden in een intuïtieve online viewer.<br />

CO-CREATIE<br />

Sensar werkt zoveel mogelijk in co-creatie.<br />

“We bouwen specifieke klantoplossingen op<br />

basis van satellietdata. Dat betekent dat 90%<br />

van onze techniek standaard is en dat we de<br />

laatste 10% perfect afstemmen op de ‘individuele’<br />

gebruiker”, verduidelijkt Tabak. “Zo hebben<br />

we onder meer de CityScan ontwikkeld,<br />

een hulpmiddel voor gemeenten bij het beheer<br />

en onderhoud van buurten of wijken, maar<br />

ook een DijkScan voor waterschappen. Deze<br />

geeft heel concreet inzicht in hoe een dijk zich<br />

heeft ontwikkeld. Zeer waardevolle informatie<br />

om het juiste onderhoudspad te bewandelen<br />

of een dijkversterking aan te vliegen. De Infra-<br />

Scan is op zijn beurt weer een hulpmiddel bij<br />

omgevingsmonitoring. Deze heeft als doel te<br />

voorkomen dat de omgeving schade oploopt<br />

ten gevolge van een project. Daarnaast zijn we<br />

nu ook heel actief met het meten van de horizontale<br />

beweging van kademuren, waarvoor<br />

we samen met de gemeente Amsterdam een<br />

oplossing hebben ontwikkeld. Vier verschillende<br />

producten, maar voor 90% identiek. 90%<br />

bewezen technologie, 10% zuivere afstemming<br />

op de specifieke behoefte van de klant.”<br />

Sensar visualiseert de satellietdata in een online<br />

viewer, waarmee gebruikers de gegevens kunnen<br />

bekijken en analyseren. “We leveren ook<br />

een databestand aan voor aanvullende analyses<br />

in het eigen softwaresysteem van klanten. Overall<br />

kunnen we stellen dat satellietdata het mogelijk<br />

maken voorspellend onderhoud te gaan<br />

doen: onderhouden waar nodig, uitstellen waar<br />

mogelijk. Zodat met minder mankracht een betere<br />

staat van het areaal wordt bereikt.” InSAR<br />

is volgens Tabak geen vervanging van waterpassen<br />

of GPS, maar een toevoeging daarop. “Met<br />

de inzet van Sensar-software kun je lokale metingen<br />

en inspecties slimmer inzetten, en hoef je<br />

dus alleen die objecten te monitoren die risico<br />

lopen. Dat scheelt veel tijd en geld.” ■<br />

De grond in uw gemeente is aan zakking onderhevig. Dit kan een forse onverwachte<br />

kostenpost opleveren. Met CityScan ® krijgt u nauwkeurige zakkingsmetingen van de<br />

hele gemeente. Zodat u perfect kunt prioriteren, plannen en scherp budgetteren.<br />

125


THEMA LANDMETEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Soilspect<br />

Zakbaken meten met de<br />

nieuwste ruimtevaarttechnologie<br />

Het handmatig inmeten van een zakbaak is een tijdrovende aangelegenheid, vooral op grote infrastructurele<br />

projecten met vele tientallen, zo niet honderden zakbaken. Met de Spot ONE van Soilspect is dat<br />

verleden tijd. Het systeem voor automatische zettingsmonitoring is in samenwerking met The European<br />

Space Agency ontwikkeld en maakt gebruik van geavanceerde GNSS-technologie.<br />

Soilspect is enkele jaren geleden opgericht door<br />

twee enthousiaste techneuten – Hille Wichers<br />

en Daniel Spils – met de ambitie om de bouwen<br />

infrasector verder te digitaliseren. Maar<br />

vooral om bedrijven de mogelijkheid te bieden<br />

om met innovaties aan de slag te gaan. De Spot<br />

ONE is het eerste resultaat. “Het handmatig inmeten<br />

van zakbaken is eigenlijk niet meer van<br />

deze tijd”, vindt Wichers. “Het is tijdrovend en<br />

bovendien niet bepaald duurzaam als een landmeter<br />

de zakbaken handmatig moet inmeten.<br />

De Spot ONE maakt het inmeten veel efficiënter<br />

en dus ook duurzamer. Bovendien is er<br />

realtime zicht op de voortgang van een project.”<br />

ROBUUST<br />

De Spot ONE is in feite een meetstation dat boven<br />

op een zakbaak wordt geplaatst. “Het sys-<br />

‘Het handmatig inmeten van zakbaken is<br />

eigenlijk niet meer van deze tijd’<br />

Dankzij geavanceerde GNSS-technologie is de Spot ONE nauwkeuriger dan traditionele GPS-systemen.<br />

OVER GNSS-TECHNOLOGIE<br />

GNSS-satellieten zijn onmisbare<br />

hulpmiddelen voor de moderne<br />

technologie en zijn verantwoordelijk voor<br />

het sturen van signalen naar de aarde<br />

voor navigatie en locatiebepaling. Ze<br />

zijn onderdeel van systemen zoals GPS,<br />

GLONASS, Galileo, Beidou en QZSS en<br />

bevinden zich rond 20.000 km hoogte<br />

boven de aarde. De GNSS-ontvanger<br />

in de Spot ONE van Soilspect bepaalt<br />

zijn positie door te luisteren naar de<br />

signalen van meerdere GNSS-satellieten<br />

en de tijd te meten die het signaal<br />

nodig heeft om van de satelliet naar de<br />

ontvanger te reizen. Met deze informatie<br />

berekent de ontvanger zijn afstand tot<br />

de satellieten. De atmosfeer kan zorgen<br />

voor afwijkingen in de berekende afstand<br />

en zo voor onnauwkeurigheden in de<br />

positieberekening zorgen. Met behulp<br />

van RTK (Real Time Kinematic) wordt<br />

dit signaal gecorrigeerd wat resulteert in<br />

een uiterst nauwkeurige plaatsbepaling.<br />

RTK werkt door het gebruik van<br />

tenminste twee GNSS-ontvangers,<br />

waarvan tenminste één van de posities<br />

bekend is. De nauwkeurige locatie wordt<br />

bepaald door het vergelijken van de<br />

satellietgegevens van de twee ontvangers.<br />

Dit is vele malen nauwkeuriger dan het<br />

gebruik van slechts één ontvanger. RTKcorrectie<br />

wordt op dit moment al veel<br />

gebruikt in het landmeten<br />

126


THEMA LANDMETEN<br />

teem wordt geactiveerd volgens een ingesteld<br />

interval, voert een meting uit en stuurt de data<br />

door naar een softwareportaal”, legt Spils uit.<br />

“Het is ook mogelijk om de data in het eigen<br />

geo-ICT-systeem in te laden voor verdere analyse.”<br />

Wichers vult aan: “De Spot ONE wordt<br />

gevoed door een batterij met, afhankelijk van de<br />

configuratie, een levensduur van anderhalf tot<br />

drie jaar. Alle technologie is ‘verpakt’ in een uiterst<br />

robuuste en recyclebare behuizing die letterlijk<br />

tegen een stootje kan. Op locatie is het<br />

een kwestie van het systeem bevestigen op de<br />

voetplaat van de zakbaak en de Spot ONE begint<br />

direct met meten. Er zit geen aan- of uitknop<br />

op.” De Spot ONE is door Boskalis uitvoerig<br />

en succesvol getest op de Markermeerdijken.<br />

“Zelfs met een laag modder op het toestel<br />

kwam de data nog perfect door.”<br />

AUTORITEIT<br />

Dankzij geavanceerde GNSS-technologie is de<br />

Spot ONE is nauwkeuriger dan traditionele<br />

GPS-systemen. “Het toestel is met hulp van<br />

The European Space Agency (ESA) ontwikkeld,<br />

een autoriteit op het gebied van satellietsignalen”,<br />

zegt Spils. “We kunnen ook gebruikmaken<br />

van de productiefaciliteit van ESA, aangezien<br />

we gevestigd zijn in het ESA business incubation<br />

centre, onderdeel van de Space Campus<br />

in Noordwijk. Dat betekent dat we snel kunnen<br />

opschalen naarmate de vraag toeneemt.”<br />

Soilspect assembleert de apparatuur namelijk<br />

in eigen huis, die volgens Wichers voornamelijk<br />

wordt ‘gehuurd’. “Wij leveren de hardware,<br />

software en een stukje service, zodat we klanten<br />

volledig kunnen ontzorgen op het gebied<br />

van zettingsmonitoring.” En daar blijft het vermoedelijk<br />

niet bij, want de heren hebben torenhoge<br />

ambities. “Ons doel is om met slimme<br />

hard- en softwaretoepassingen de efficiëntie<br />

in de bouw en infra aanzienlijk te verhogen.”<br />

Wordt ongetwijfeld vervolgd!. ■<br />

De Spot ONE wordt gevoed door een batterij met, afhankelijk van de configuratie, een levensduur van<br />

anderhalf tot drie jaar.<br />

127


Tekst | Roel van Gils Beeld | Aboma<br />

Keuringsdata: waardevolle<br />

inzichten in status GWW-materieel<br />

Het Arbobesluit (artikel 7.4) eist dat elk arbeidsmiddel, afhankelijk van inzet en gebruik, jaarlijks gekeurd<br />

wordt en degene die de keuring uitvoert, moet aantoonbaar kundig zijn. AMTeK is een keuringsysteem<br />

van Aboma dat monteurs opleidt om zelf, aantoonbaar kundig, te mogen keuren op het<br />

moment dat het hen uitkomt. Het systeem biedt niet alleen veel flexibiliteit, maar ook waardevolle<br />

inzichten om op basis van (historische) data uitval of stilstand van machines te voorkomen.<br />

Met AMTeK biedt Aboma bedrijven een tool<br />

voor het vervullen van de wettelijke plicht<br />

tot het deskundig keuren van materieel. Gewoon<br />

in eigen huis door eigen (opgeleid)<br />

personeel. “Wij verzorgen de opleiding tot<br />

keurmeester die bestaat uit een theoretischen<br />

een praktisch deel”, zegt Mario Rovers,<br />

Manager AMTeK bij Aboma. “Om ervoor te<br />

zorgen dat personeel kundig blijft, worden<br />

opgeleide monteurs jaarlijks begeleid door<br />

een inspecteur van Aboma. Bovendien hou-<br />

den we toezicht op de uitgevoerde keuringen<br />

via ons eigen portaal. Groot voordeel<br />

van een begeleiding is dat een keuringsbegeleider<br />

kan inspelen op de actualiteit en<br />

tekst en uitleg kan geven over bijvoorbeeld<br />

het keuren van nieuw aangeschaft geëlektrificeerd<br />

of hybride materieel.”<br />

WAARDEVOLLE INZICHTEN<br />

Het AMTeK-systeem is zeer breed inzetbaar.<br />

“Van elk gekeurd materieelstuk wordt een digitaal<br />

rapport aangemaakt”, legt Rovers uit.<br />

“Het mooie daarvan is dat je hieruit waardevolle<br />

informatie kunt halen. Elke regel in het<br />

rapport is namelijk voorzien van een code. Via<br />

slimme algoritmen kun je uit het systeem heel<br />

eenvoudig informatie ophalen over gemaakte<br />

opmerkingen of punten die zijn afgekeurd, op<br />

basis van data uit gemaakte rapporten. Dan<br />

weet je als keurmeester en inspecteur waar je<br />

een volgende keer extra aandacht aan moet<br />

schenken, waardoor het keuringsniveau om-<br />

Met AMTeK biedt Aboma bedrijven een tool voor het vervullen van de wettelijke plicht tot het deskundig keuren van materieel.<br />

128


hooggaat. De gedetailleerde informatie van<br />

machines biedt ook waardevolle inzichten<br />

voor preventief onderhoud. Als bijvoorbeeld<br />

naar voren komt dat bij machines ouder dan<br />

vijf jaar bepaalde componenten defect raken<br />

of gebreken vertonen, dan zou je die preventief<br />

kunnen wisselen. Het mes snijdt op die<br />

manier aan twee kanten.”<br />

‘De gedetailleerde<br />

informatie van<br />

machines biedt ook<br />

waardevolle inzichten<br />

voor preventief<br />

onderhoud'<br />

Zelf keuren onder AMTeK is niet alleen kostenbesparend, het draagt ook bij aan de efficiëntie en<br />

kennisvergroting op de werkvloer, en aan de levensduur van je materieel.<br />

Zelf keuren onder AMTeK is dus niet alleen<br />

kostenbesparend, het draagt ook bij aan de<br />

efficiëntie en kennisvergroting op de werkvloer,<br />

en aan de levensduur van je materieel.<br />

“Door via AMTeK data te vergaren over je ei-<br />

gen machinepark, kun je uiteindelijk stilstand<br />

voorkomen. Dat maakt het keuringssysteem<br />

dus zeer effectief. Het is bovendien uiterst<br />

flexibel. We werken niet met een steekproef,<br />

opfriscursus of herexamens, maar geloven<br />

zoals gezegd in een jaarlijkse begeleiding.<br />

Daarmee kunnen we dus veel flexibeler inspelen<br />

op de actualiteit en aantonen dat een<br />

keurmeester écht kundig is. Een win-winsituatie”,<br />

zegt Rovers tot besluit. ■<br />

Aboma Inspections bv<br />

Maxwellstraat 49 a<br />

6716 BX Ede<br />

Postbus 141<br />

6710 BC Ede<br />

T 0318 691920<br />

info@aboma.nl<br />

www.aboma.nl<br />

Zelf GWW-materieel keuren?<br />

Dat kan met het AMTeK-systeem!<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.<br />

129


Tekst | Pieter de Mos Beeld | Hetronic<br />

Voor elk type machine een<br />

radiografisch besturingssysteem<br />

met op maat gemaakte buikzender<br />

Goed functioneren van machines valt of staat met het besturingssysteem. De engineers van Hetronic<br />

uit Weesp weten dat als geen ander. Naast standaard systemen (van kleine tot grote aantallen)<br />

voor machinebouwers ontwerpen en bouwen ze ook radiografische besturingssystemen op maat<br />

voor unieke machines en werksituaties. Daar gaan ze ver in: tot aanpassen van de firmware aan toe.<br />

Dat alles om de klant – u dus – zo veilig, efficiënt en economisch verantwoord te laten werken.<br />

Aan de Amsterdamse Herengracht levert de<br />

Beens Groep specialistisch maatwerk bij het<br />

vernieuwen van de kademuren. Dat gebeurt<br />

met een door Van den Heuvel Werkendam geleverde<br />

MP70 TC (Tool Carrier) funderingsmachine,<br />

waarmee vanaf een drijvend ponton stil<br />

en trillingvrij buispalen de grond worden inge-<br />

bracht. Een Tool Carrier kan worden voorzien<br />

van uiteenlopende uitrustingsstukken, zodat de<br />

machine kan boren, heien of trillen. Dat levert<br />

een grote hoeveelheid instellingsmogelijkheden<br />

op voor de machinist. Aangezien die zijn werk<br />

veilig en efficiënt op afstand doet, is een gemakkelijk<br />

te bedienen radiografisch besturingssysteem<br />

noodzakelijk. Hetronic adviseerde voor de<br />

MP70 TC een op maat gemaakte NOVA XXL<br />

buikzender met RX ES ProfiNET radiografische<br />

ontvanger. Die is snel en feilloos te integreren in<br />

de PLC structuur van de klant. Door zijn unieke<br />

versleutelde code kan hij alleen met de eigen<br />

zender worden geprogrammeerd. Vanwege de<br />

Om de Tool Carrier optimaal te kunnen besturen bleken tien joysticks nodig, waar de NOVA XXL buikzender er standaard acht heeft. Tijd dus voor snel en slim maatwerk.<br />

130


drukke omgeving is gekozen voor de extra veilige<br />

Frequency Hopping techniek, waardoor de<br />

machine niet spontaan zal uitvallen bij verstoring<br />

door externe frequenties.<br />

VOOR ELK TYPE<br />

ZWAAR MATERIEEL<br />

De NOVA-XXL 4.3” is één van de paradepaardjes<br />

van Hetronic. De radiografische buikzender<br />

is inzetbaar bij elk type zwaar materieel,<br />

zoals rupskranen, locomotiefbesturing, material<br />

handling en, zoals in Amsterdam, bij een funderingsmachine.<br />

De zender biedt de allernieuwste<br />

machine-to-human interface technologie. Het<br />

4.3 inch TFT LED-kleurenscherm is optioneel te<br />

verrijken met een Touch-layer met aanraakfunctie,<br />

voor directe terugkoppeling en het instrueren<br />

van de machine of instellen van parameters.<br />

Met het grootste bedieningspaneel van de<br />

NOVA-familie heeft de buikzender ruimte<br />

voor veel proportionele functies. Dat leek<br />

voor de MP70 TC een uitkomst, maar later<br />

bleek toch dat maatwerk nodig was. “Geen<br />

probleem”, zo vertelt Xander Speelman, accountmanager<br />

van Hetronic. “Doordat wij de<br />

radiografische besturingssystemen in-house<br />

ontwerpen en produceren met Nederlandse<br />

engineers, kunnen wij binnen 4 tot 6 weken<br />

een custommade systeem opleveren. Een<br />

teamprestatie waar wij trots op zijn!"<br />

VAN ACHT NAAR TIEN JOYSTICKS<br />

“Toen we gevraagd werden om een radiografisch<br />

besturingssysteem voor een modulair<br />

opgebouwde MultiPurpose machine te ontwerpen,<br />

grepen we deze kans met beide<br />

handen aan”, aldus Speelman. Het bleek<br />

een complexe opgave, want de Tool<br />

Carrier is uitgerust met drie hefmogelijkheden.<br />

Om die optimaal te<br />

besturen, legde Van den Heuvel<br />

een harde eis op tafel. Om alle<br />

verschillende functionaliteiten<br />

optimaal te laten uitvoeren,<br />

waren in totaal tien joysticks<br />

nodig. Echter, de standaardconfiguratie<br />

van de NOVA-XXL<br />

had maximaal acht joysticks.<br />

Tijd om het vernuft van de in-house engineeringsafdeling<br />

in te roepen. Nadat er een custom<br />

design was gemaakt voor de gevraagde tien joysticks<br />

werd ook de firmware van de zender aangepast<br />

op deze nieuwe configuratie. Door het<br />

snelle schakelen met de eigen engineersafdeling<br />

van Hetronic kon de custommade NOVA XXL<br />

met tien joysticks al binnen enkele weken worden<br />

opgeleverd en kon de Beens Groep mooi<br />

op tijd beginnen aan de Amsterdamse klus. ■<br />

Werktekening van de speciaal voor Van den Heuvel naar<br />

tien joysticks uitgebreide buikzender NOVA XXL 4.3.<br />

Voor het plaatsen van de damwanden langs de Amsterdamse Herengracht zet de Beens Groep een op afstand bedienbare Tool Carrier in.<br />

131


WE’RE NOT JUST CREATING REMOTE CONTROLS,<br />

WE’RE CREATING CUSTOM SOLUTIONS<br />

ROBUUST ERGONOMISCH EFFICIENT BETROUWBAAR<br />

VEILIG<br />

HETRONIC<br />

INDUSTRIËLE<br />

AFSTANDSBEDIENINGEN<br />

VOOR ELKE BRANCHE<br />

Bij Hetronic vindt u een groot assortiment<br />

zenders en ontvangers. Onze draadloze<br />

industriële afstandsbedieningen zijn geschikt<br />

voor toepassingen in alle industriële markten<br />

waarin gewerkt wordt met relais-, hydraulische en<br />

pneumatische apparatuur die men op afstand wil<br />

besturen.<br />

BREDE RANGE ZENDERS EN<br />

ONTVANGERS<br />

MAATWERK RADIOGRAFISCHE<br />

BESTURINGSSYSTEMEN<br />

SNELLE LEVERTIJEN<br />

WERELDWIJD SUPPORTNETWERK<br />

INSTALLATIE EN TESTEN DOOR EIGEN<br />

TECHNICI<br />

KENNIS VAN DE MARKT<br />

ERGO-S NOVA-XL EX NOVA-XL 4.3 NOVA-XXL 4.3<br />

www.hetronic.nl info@hetronic.nl +31 (0)29 4239 870


Doosan DX85R-7<br />

midi<br />

graafmachine<br />

De nieuwste toevoeging aan de volgende generatie Stage V midigraafmachines, de DX85R-7<br />

graafmachine met verminderde achterzwenk (RTS) is ontworpen om maximale prestaties, optimale<br />

stabiliteit, grotere veelzijdigheid, meer comfort voor de machinist, bestuurbaarheid, duurzaamheid en het<br />

onderhoud- en servicegemak te bieden. Interesse? Neem dan contact op met jouw Doosan dealer!<br />

Staad, Anema Arum, Snippe Erica, ELM Bouwmachines, R&L Machinery en Nijland Service<br />

*Hyundai Doosan Infracore (HDI) vervangt het merk DOOSAN op zijn bouwmachines en introduceert het nieuwe merk DEVELON, dat zich nu in een overgangsperiode bevindt.


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | NVAF<br />

Duurzaam funderen<br />

‘Kijk verder dan alleen de motor’<br />

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de funderingssector. Het is één van de speerpunten van<br />

de Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken (NVAF). Directeur Jaap Estié benadrukt<br />

dat duurzaamheid een breed maatschappelijk thema is dat (veel) verder gaat dan alleen het verduurzamen<br />

van de motor van een funderingsmachine. Hij praat ons bij over de vele (duurzame)<br />

initiatieven en actuele ontwikkelingen binnen de vereniging.<br />

Afgelopen jaar bestond de NVAF 75 jaar, een<br />

jubileum dat groots werd gevierd met alle leden.<br />

“We zijn een zeer actieve vereniging die<br />

nog steeds groeiende is en opkomt voor de belangen<br />

van onze lidbedrijven”, zegt Estié. “De<br />

betrokkenheid vanuit de leden is enorm. Mede<br />

dankzij de grandioze inzet van de vele vrijwilligers<br />

van aangesloten lidbedrijven in werkgroepen<br />

en commissies weten we gezamenlijk<br />

mooie resultaten te bereiken voor de branche.<br />

Resultaten die op individueel niveau absoluut<br />

onhaalbaar zijn.”<br />

SYMBOOLPOLITIEK<br />

Als je het ontwerp een fundering beschouwt,<br />

dan stoppen we 90% van de totale CO2-uitstoot<br />

die hiermee gepaard gaat in de grond.<br />

“Inderdaad het komt voor rekening van het beton<br />

en staal. Leg dus de focus niet alleen op de<br />

motor van een funderingsmachines, maar bekijk<br />

het vanuit een breder aspect”, vindt Estié.<br />

“Al vinden op dit vlak wel volop ontwikkelingen<br />

plaats. We zien geleidelijk aan de eerste<br />

emissieloze machines op de markt verschijnen.<br />

Maar deze machines moeten natuurlijk wel gevoed<br />

kunnen worden. Wat we nu zien, is dat<br />

bouwstroom vaak in onvoldoende mate aanwezig<br />

is. Dat vervolgens een dieselaggregaat<br />

wordt ingezet om de elektrische machine te laten<br />

draaien, is natuurlijk je reinste symboolpolitiek.<br />

Een interessantere route voor veel bedrijven<br />

kan zijn om ‘oude’ Stage III-machines, die<br />

tot voor enkele jaren geleden nog de standaard<br />

waren op de markt, te hermotoriseren naar<br />

Stage V-exemplaren. Een mooie tussenstap om<br />

fors te besparen op CO 2<br />

- en stikstofuitstoot.”<br />

PAALREDUCTIEFACTOREN<br />

Een ander actueel thema binnen de NVAF is<br />

de discussie rondom de paalreductiefactoren.<br />

“Ook dat heeft direct gevolgen voor duurzaam<br />

funderen, weliswaar in negatieve zin. De invoering<br />

van de paalreductiefactoren heeft ertoe<br />

geleid dat de gemiddelde funderingspaal op<br />

grond van de nieuwe rekennormen een stuk<br />

zwaarder is geworden”, legt Estié uit. “Dat<br />

betekent dus dat je meer CO2 in de grond<br />

brengt. Men mag uitsluitend met afwijkende<br />

(lees: hogere) paalklassefactoren ontwerpen<br />

mits dit met proefbelastingen wordt aangetoond<br />

conform de NPR 72<strong>01</strong>. Eén van onze lidbedrijven<br />

heeft inmiddels de eigen paalklassefactoren<br />

erkend gekregen (zie verderop in dit<br />

magazine, red.). Ook vanuit de NVAF lopen er<br />

initiatieven, waarbij tien lidbedrijven zich hebben<br />

verenigd en inmiddels diverse paalproeven<br />

hebben uitgevoerd met schroefinjectiepalen.<br />

Voornaamste doel was om onderzoek te doen<br />

naar het verschil in soorten paalpunten. Ook is<br />

gekeken naar de invloed van het inbrengen van<br />

een watercementfactoring; wat doet het met<br />

de groutschil op de paal? Gemeenten en toezichthouders<br />

houden er namelijk allemaal eigen<br />

ideeën op na.”<br />

VEILIG GRONDROEREN<br />

De NVAF opereert ook buiten de ‘grenzen’<br />

van de eigen vereniging en is bijvoorbeeld heel<br />

actief in het Kabel en Leiding Overleg, een<br />

samenwerkingsverband van grondroerders,<br />

netbeheerders en beheerders van de ondergrond.<br />

Estié: “Het doel is om zoveel mogelijk<br />

graafschade te voorkomen. Opdrachtgevers<br />

moeten al in het ontwerp nadenken over fysieke<br />

bouwveiligheid, dus ook over kabels en<br />

leidingen in de ondergrond. In de praktijk komt<br />

dat pas bij de uitvoering aan de orde, en dan<br />

is het vaak te laat. In dat kader hebben we als<br />

vereniging afgelopen jaar de richtlijn afgerond<br />

over hoe om te gaan met veilig grondroeren.”<br />

Ook de richtlijn veilig hijsen is afgelopen jaar<br />

geactualiseerd en heeft betrekking op het veilig<br />

hijsen van funderingselementen. “Hierin is nadrukkelijk<br />

bekeken hoe je met uitvalbeveiliging<br />

kunt werken in plaats van met dubbele borging,<br />

met als resultaat de introductie van een eigen<br />

hijslastposter.”<br />

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft de NVAF<br />

afgelopen jaar actief meegewerkt aan de Europese<br />

richtlijnen voor het reduceren van<br />

CO2-uitstoot bij het ontwerp van funderingen.<br />

“De guideline is vertaald naar het Nederlands<br />

en hebben we beschikbaar gesteld aan onze<br />

leden. Verder gaat er veel aandacht uit naar<br />

funderingsherstel, een groot item in Nederland<br />

door de klimaatverandering, en merken<br />

we een toenemende belangstelling voor onze<br />

funderingsvakschool. Aan de bestuurskant tot<br />

slot hebben we een voorzitterswisseling gehad.<br />

Ted van ‘t Hek neemt het stokje over van Ton<br />

Groeneweg die benoemd is tot erelid.” ■<br />

Jaap Estié, directeur van de Nederlandse Vereniging<br />

Aannemers Funderingswerken (NVAF).<br />

134


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Een actueel thema binnen de NVAF is de<br />

discussie rondom de paalreductiefactoren.<br />

135


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Kandt B.V.<br />

Vergroten doorstroming<br />

monumentale Doorslagsluis<br />

in Nieuwegein<br />

De historische Doorslagsluis in Nieuwegein kampt met achterstallig onderhoud en vormt een<br />

knelpunt in de aanvoerroute van het water naar West-Nederland. Bij het variantenonderzoek voor<br />

het vergroten van de Doorslagsluis was verwijderen een reële optie, maar gezien de monumentale<br />

status is gekozen voor een innovatieve oplossing. Deze kwam tot stand door goed overleg tussen<br />

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Nieuwegein, Historische Kring Nieuwegein,<br />

monumentencommissie en omwonenden. Er is gekozen voor een variant waarbij de doorvoercapaciteit<br />

rond de Doorslagsluis vergroot wordt, terwijl de cultuurhistorische uitstraling behouden blijft.<br />

GEZAMENLIJK AANPAK<br />

MET BOUWTEAM<br />

De werkzaamheden worden in verschillende<br />

fases uitgevoerd. Er is een bouwteam opgericht<br />

waarin opdrachtgever en bouwer nauw<br />

samenwerken en hun kennis en expertise<br />

delen. Het bouwteam coördineert het hele<br />

project. Hoofdaannemer Heijmans schakelde<br />

Kandt B.V. in als onderaannemer voor het uit-<br />

voeren van diverse werkzaamheden aan de<br />

sluis. Bastiaan Verheul, projectleider bij Kandt:<br />

“Als onderdeel van het bouwteam ben je vroeg<br />

betrokken bij het project en draag je proactief<br />

bij aan de uitvoerbaarheid van de werkzaamheden.<br />

De uitdaging bij dit project? Er waren<br />

geen tekeningen beschikbaar van de bestaande<br />

constructie. Daarop deed Heijmans diverse<br />

onderzoeken om de benodigde informatie boven<br />

water te krijgen. Een goede eerste stap om<br />

de aanlegdiepte, de staat en de constructie van<br />

de kademuren inzichtelijk te krijgen.”<br />

BELEMMERENDE DOORSTROOM<br />

EN MONUMENTALE RESTRICTIES<br />

Verheul licht meer uitdagingen toe bij dit project.<br />

“Het is een lang gestrekt werk van zo’n 300 meter,<br />

met een bovenhoofd, benedenhoofd en een<br />

Vanaf het hulpplateau worden straks de werkzaamheden uitgevoerd.<br />

136


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Getrokken kernboring uit de wand van de sluiskolk.<br />

brughoofd. De sluiskolk van de voormalige sluis<br />

is 11 meter breed, maar bij de sluishoofden en<br />

het brughoofd is het slechts 6 meter breed, wat<br />

de doorstroom van het water belemmert. Daar<br />

moet dus iets mee gebeuren. Tegelijkertijd zijn er<br />

restricties omdat het een monument betreft. Iets<br />

om rekening mee te houden in het ontwerp. Dit<br />

wordt gedaan door de sluishoofden te slopen en<br />

op palen terug te bouwen. De sluis blijft optisch<br />

intact en de benodigde doorstroom is gecreëerd<br />

zodat extra water er onderdoor kan stromen.”<br />

SPECIFIEK MATERIEEL<br />

Daar waar de sluishoofden en het brughoofd<br />

verdwijnen, is het belangrijk dat de kade zijn<br />

kerende functie behoudt. Door Kandt zijn er<br />

op vijf verschillende locaties damwanden aangebracht<br />

(in totaal zo’n 120 meter), die verankerd<br />

zijn met tweeëndertig groutankers.<br />

“Omdat er onder de kademuur houten palen<br />

en kespen zitten, waar de damwand doorheen<br />

moest, hebben we daar de oude fundatie<br />

gecrusht om de damwandlijn vrij te maken.<br />

Ook hebben we vijftien LeKa-palen geboord<br />

door de bestaande sluishoofden, waar -na de<br />

sloop van de sluishoofden- een tafelconstructie<br />

op gemaakt wordt waar de nieuwe sluishoofden<br />

op komen te rusten. Vanaf de buitenzijde<br />

krijgt het hiermee de uitstraling van<br />

een sluis. In overleg met de architect, die betrokken<br />

is bij dit project vanwege het monumentale<br />

karakter van de sluis, worden er ook<br />

gedeeltelijke sluisdeuren toegepast, waar het<br />

water wel onderdoor kan stromen.”<br />

Verheul legt uit dat er specifiek materieel is ingezet<br />

om alle werkzaamheden te kunnen realiseren.<br />

“Het water is te smal om een ponton<br />

in kwijt te kunnen. Vanaf het fabrieksterrein<br />

mogen we niet werken en aan de andere zijde<br />

mag de weg wel afgesloten worden, maar de<br />

belangrijke fietsroute die er loopt niet. Het<br />

is niet helemaal bekend wat de staat van de<br />

kade is, dus ook daar kun je niet ongelimiteerd<br />

met groot materiaal gaan staan.” Een hele<br />

uitdaging dus, maar eentje waar Kandt wel<br />

‘Voor elk project een<br />

passende oplossing’<br />

raad mee weet. “We hebben hulpplateaus<br />

gemaakt waarvanaf de werkzaamheden zijn<br />

uitgevoerd, zonder de fietsers te hinderen.<br />

En om een goede aansluiting te maken tussen<br />

de sluiskolkwand en de nieuw te plaatsen<br />

damwand door de bestaande sluishoofden,<br />

heeft De Wilde NL B.V. kernboringen door<br />

het metselwerk van de bestaande sluiswand<br />

gemaakt. Omdat er met diamantboringen een<br />

strakke slooplijn gemaakt wordt -exact op de<br />

gewenste plaats- is de aansluiting op de intact<br />

blijvende bestaande kolkwand gewaarborgd.<br />

Al met al weer een mooi project waar Kandt<br />

aan mee heeft gewerkt en waar er tussen verschillende<br />

partijen en disciplines constructief<br />

is samengewerkt”, zegt Verheul tot slot. ■<br />

Doorslaghuis Nieuwegein is een mooi project waar er tussen verschillende partijen en disciplines constructief is samengewerkt.<br />

137


Oplossingen<br />

door maatwerk.<br />

Bij Kandt kunt u onder meer terecht voor het leveren, aanbrengen en eventueel<br />

weer verwijderen van uw (verankerde of gestempelde) damwandconstructie<br />

en het trillen, heien of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse<br />

omstandigheden). Veel van het materieel is geschikt om in een omgeving te<br />

werken met een hoogtebeperking.<br />

- SINDS 1978 -<br />

Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

t <strong>01</strong>80 - 633 048 e kandtbv@kandtbv.nl www.kandtbv.nl


Gedreven door vakmanschap<br />

TITAN<br />

TENSA<br />

Hulsenboschstraat 25|4251LR Werkendam|info@devrieswerkendam.nl|<strong>01</strong>83-50 88 88


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | STDS-Jantz<br />

Slijtonderdelen voor de<br />

funderingsbranche en méér<br />

Voor geavanceerd (funderings)boormaterieel en -machines ben je bij het Duitse STDS-Jantz al<br />

ruim 40 jaar aan het juiste adres. Behalve als verkoper van een uitgebreid standaardprogramma<br />

avegaarboren, hydraulische boormotoren en heimachines is het Belgische kantoor van STDS-Jantz<br />

ook actief als official dealer in de Benelux van Betek, producent van een ruim assortiment<br />

slijtonderdelen. Oerdegelijke en breed inzetbare oplossingen die binnen uiteenlopende<br />

branches een waardevolle aanvulling vormen. Zéker binnen de Nederlandse GWW-sector.<br />

Betek behoort tot de toonaangevende fabrikanten<br />

van onder meer wolfraamcarbidegereedschappen,<br />

gereedschapssystemen en oplossingen<br />

voor slijtagebescherming. Producten die zich onderscheiden<br />

door de typische Duitse degelijkheid<br />

en voor uiteenlopende werkzaamheden kunnen<br />

worden ingezet. "Bijvoorbeeld binnen de GWWen<br />

infrabranche en dan specifiek binnen Ne-<br />

derland", zo meent Marnik Janssens, die namens<br />

STDS-Jantz het Belgische saleskantoor in Ternat<br />

runt. "Veel Nederlandse bedrijven stellen zelf hun<br />

materieel samen. De los te verkrijgen onderdelen<br />

van Betek sluiten daar perfect op aan. Daar komt<br />

bij dat er in Nederland diep gefundeerd wordt.<br />

Zonder de toevoeging van bijvoorbeeld oplastanden<br />

is de kans reëel dat boringen op grote diepte<br />

niet kunnen worden uitgevoerd. Ook aan die onzekerheid<br />

maakt het Betek-programma een eind."<br />

VEELZIJDIG<br />

Als we de slijtonderdelen van Betek onder de<br />

loep nemen, blijkt de ultieme topkwaliteit ervan.<br />

Zo wordt nagenoeg elk product geheel in<br />

eigen huis samengesteld uit tungsten carbide<br />

Een combinatie van oplastanden, ronde tanden met tandhouders en tungstuds.<br />

140


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

'De slijtonderdelen worden vooral op<br />

onze boren toegepast'<br />

Tungstuds lasapparaat en pistool.<br />

(hardmetaal). Het draagt er stevig aan bij<br />

dat Betek tot een welkome onderdelenleverancier<br />

wordt gezien rondom de<br />

uitvoering van onder andere horizontaal<br />

gestuurde boringen, baggerwerken,<br />

tunnelboringen en freeswerken. Binnen<br />

STDS-Jantz, waarvan het productengamma<br />

vooral een link heeft met funderingswerken,<br />

worden de Betek-vindingen<br />

hoofdzakelijk toegepast op de door<br />

het bedrijf geleverde boren. "Maar<br />

in zijn algemeenheid kun je stellen<br />

dat het assortiment van Betek zeer<br />

compleet is en geschikt voor tal van<br />

toepassingen en disciplines", aldus Janssens. "Die<br />

veelzijdigheid zorgt ervoor dat we regelmatig in<br />

contact komen met bedrijven die juist buíten<br />

de funderingswereld actief zijn. In sommige gevallen<br />

kunnen we hen zelfs uit eigen voorraad<br />

voorzien van een specifiek benodigd onderdeel.<br />

Leuk, leerzaam en lucratief." ■<br />

DE OPMARS DER TUNGSTUDS<br />

Verschillende klanten van STDS-<br />

Jantz in Nederland en België<br />

gebruiken de tungstuds van Betek als<br />

slijtagebeschermer en bezitten dus een<br />

speciale lasmachine met bijbehorend<br />

pistool. Deze machine kan in minder<br />

dan een seconde toppen met een<br />

carbide kern (tungstuds) op een stalen<br />

ondergrond lassen. "Het aanbrengen<br />

van de in verschillende diameters en<br />

hoogtes verkrijgbare tungstuds is niet<br />

alleen vlug aan te leren, het verloopt<br />

ook nog eens gemakkelijk en snel",<br />

meent Janssens. "Bovendien vragen<br />

tungstuds minder onderhoud, waardoor<br />

je ook minder stilstand hebt. Dat alles<br />

maakt ze tot een aanzienlijk beter<br />

alternatief voor de klassieke hardoplas."<br />

STDS-JANTZ uw leverancier van<br />

materiaal voor funderingstechnieken<br />

• Avegaarboren van ø 78 tot 1.500 mm<br />

• Holle avegaar voor mortelschroefpalen<br />

• Holle avegaar voor het plaatsen van peilbuizen<br />

• <strong>Grond</strong> verdringende boren<br />

• Soilmix boren enkel en dubbel<br />

• Kelly Boren<br />

• Boormotoren voor funderingsmachines en graafkraan<br />

• Eigen fabricaat van zeskantkoppelingen en spoelkoppen<br />

• Mini heimachines<br />

• Boormateriaal voor ankerboormachines<br />

• Duitse fabrikant met verkooppunt in België<br />

www.stds.be<br />

STDS-Jantz GmbH & Co. KG<br />

Molenstraat 32, 1740 Ternat, België<br />

T+32 (0)2 520 56 33<br />

E info@stds.be<br />

141


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Terracon Funderingstechniek<br />

Totaalpakket in<br />

funderingstechnieken<br />

Altijd een best for project oplossing<br />

Met de overname van Tubex BV vorig jaar heeft Terracon<br />

Funderingstechniek zijn positie verder verstevigd in de<br />

markt. De funderingsspecialist heeft een breed scala aan<br />

oplossingen voor de kleine of beperkte ruimten tot grote<br />

en complexe funderingsvraagstukken, en kan overweg met<br />

alle typen paalsystemen. Dat resulteert altijd in een best<br />

for project oplossing voor de industrie, petrochemie, datacenters,<br />

energietransitie en de rail-civiele omgeving.<br />

Terracon Funderingstechniek is weliswaar<br />

een 100% dochter van Strukton, maar opereert<br />

compleet zelfstandig, benadrukt directeur<br />

Benjamin Bekhof. “We zijn gespecialiseerd<br />

in advies, ontwerp en realisatie van<br />

fundatie-elementen bestaande uit zowel<br />

geboorde als geheide paalsystemen. Dat<br />

maakt dat we ingeschakeld worden voor de<br />

meest uiteenlopende projecten, zoals het<br />

realiseren van fundaties binnen de petrochemie<br />

en industrie als ook in de rail-civiele<br />

omgeving. Dat laatste is te danken aan ons<br />

specialisme in het aanbrengen van fundatiepalen<br />

op uitdagende locaties.”<br />

ZEER HOOG KWALITEITSNIVEAU<br />

Het machinepark van Terracon is de laatste<br />

jaren aanzienlijk uitgebreid, niet in de laatste<br />

plaats door de overname. “Voor het midden<br />

en zware segment beschikken we over maar<br />

liefst 14 funderingsmachines”, zegt Bekhof.<br />

“We bedienen de markt op een zeer hoog<br />

kwaliteitsniveau en zijn bovendien gecertificeerd<br />

voor trede 4 op de Safety Culture Ladder.<br />

Als Terracon is ons er alles aangelegen<br />

om gezamenlijk met het projectteam en/of<br />

opdrachtgever te streven naar de best mogelijke<br />

funderingsoplossing voor het betref-<br />

Terracon heeft een breed scala aan oplossingen voor<br />

de kleine of beperkte ruimten tot grote en complexe<br />

funderingsvraagstukken.<br />

142


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

fende project. Niet alleen voor de beoogde<br />

hoge kwaliteit, maar ook om faalkosten, uitvoeringstijd<br />

en omgevingshinder tot een minimum<br />

te beperken.”<br />

Ambities heeft Bekhof nog te over, ondanks<br />

het brede portfolio. “Onze investeringen<br />

zijn dan ook niet gericht op een verbreding<br />

van het portfolio, maar vooral op het verduurzamen<br />

van het machinepark. Als onderneming<br />

nemen we ook op dit vlak onze<br />

verantwoordelijkheid, zodat we onze planeet<br />

leefbaar kunnen doorgeven aan volgende<br />

generaties.”<br />

Terracon is kind aan huis in Europoort. “Momenteel<br />

zijn we met diverse stellingen aan het<br />

werk bij een grote raffinaderij in Europoort<br />

waarbij we ook de Tubex palen optimaal gebruiken.<br />

Verder zijn we bezig met het fundament<br />

van een groot datacenter en gaan we<br />

samen met onze ‘grote zus’ Strukton Rail de<br />

railomgeving verder ontdekken. Kortom, onze<br />

klanten profiteren van de voordelen van een<br />

groot concern in combinatie met de slagvaardigheid<br />

van een onafhankelijke en breed georiënteerde<br />

speler. Dat belooft veel moois<br />

voor de toekomst”, besluit Bekhof. ■<br />

Terracon kan overweg met alle typen paalsystemen.<br />

Kwaliteit is<br />

ons fundament<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd in advies, ontwerp<br />

en uitvoering van paalfunderingen voor projecten in de industrie,<br />

utiliteitsbouw, infrastructuur en railomgeving.<br />

Wij brengen onze expertise het liefst vroeg in het klanttraject in, om<br />

als partner met de beste funderingsoplossing te komen.<br />

We gaan voor kwaliteit. En we werken veilig omdat we dit belangrijk<br />

vinden. Voor onszelf, onze partners en klanten en de omgeving.<br />

Terracon Funderingstechniek<br />

info@terracon.nl<br />

+31 (0)183 4<strong>01</strong>311<br />

www.terracon.nl<br />

143


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | INPIEQ<br />

Specialist in de compacte<br />

funderingswereld<br />

INPIEQ vormt het fundament voor haar klanten als one-stop-shop fabrikant van compacte funderingsmachines.<br />

Directeur Frank van Deursen legt uit welke voordelen dit biedt voor aannemers.<br />

De IFP 30, de compacte heimachine met 3t vrijvallier.<br />

INPIEQ levert niet alleen funderingsmachines,<br />

maar is tevens specialist in de installatie en reparatie<br />

ervan, en levert bijbehorende registratiesystemen<br />

en materieel. “Als een klant bij ons<br />

komt, starten we het gesprek vanuit ons basisconcept<br />

van de funderingsmachine”, legt Van<br />

Deursen uit. “Vanuit hier bouwen we de funderingsmachines<br />

op maat op, al naar gelang de<br />

specifieke wensen van de klant. Onze klanten<br />

verrichten veelal specialistisch werk en kopen<br />

een dergelijke machine voor de komende 10<br />

tot 15 jaar waardoor maatwerk een must is.”<br />

MEER COMPACT<br />

FUNDERINGSWERK<br />

De klanten van INPIEQ zijn actief in de compacte<br />

funderingswereld. Denk hierbij aan<br />

inpandig funderingsherstel en funderingen<br />

in beperkte ruimten van onder meer binnensteden,<br />

maar ook nieuwbouwwijken die<br />

steeds compacter worden. “Funderingsmachines<br />

moeten daar op afgestemd zijn,<br />

denk aan flexibiliteit, mobiliteit en compact<br />

van formaat. De vraag naar inpandig herstel<br />

stijgt. De droge zomers en natte winters vormen<br />

een stevige aanslag op funderingen van<br />

huizen en gebouwen. De verzakkingskans is<br />

daardoor groter geworden.”<br />

SNELLE SERVICE<br />

“Belangrijk voordeel voor onze klanten is<br />

dat wij een overzichtelijk assortiment voeren”,<br />

aldus Van Deursen. “Hierdoor kunnen<br />

wij onze klanten met een snelle levering<br />

en service goed van dienst zijn. Door<br />

de slimme inzet van componenten in iedere<br />

machine kunnen we met een beknopte<br />

voorraad onze klanten helpen. Hoe sneller<br />

een funderingsmachine gerepareerd of<br />

geleverd is, hoe beter het is voor de klant.<br />

Dankzij een team met kennis en ervaring<br />

kunnen we snel en goed inspelen op de<br />

vraag vanuit de markt.”<br />

NAUWKEURIG FUNDEREN<br />

Behalve funderingsmachines levert INPIEQ<br />

tevens systemen om funderingswerkzaamheden<br />

zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren.<br />

Hiervoor levert men het in huis ontwikkelde<br />

INPIEQ Data Logging System. Dit wordt geïnstalleerd<br />

op de funderingsmachine en registreert<br />

met hoge nauwkeurigheid alle gegevens<br />

van elke gemaakte paal, ongeacht het type.<br />

Zo zie je precies waar je mee bezig bent en<br />

kun je de machine op de juiste manier aansturen.<br />

De verkregen data biedt waarborging op<br />

de kwaliteit van de gemaakte paal. ■<br />

'Door de slimme inzet<br />

van componenten<br />

in iedere machine<br />

kunnen we onze klanten<br />

snel en efficiënt helpen'<br />

De Junttan met data logging systeem voor heiregistratie.<br />

145


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Nederfund<br />

Trillingsvrij funderen,<br />

zonder geluidsoverlast en<br />

met minimale gronduitvoer<br />

Op projecten waarbij trillingen en geluidsoverlast tot een minimum beperkt moeten blijven, blijkt de<br />

mortelschroefpaal doorgaans een ideaal funderingssysteem. Nederfund is gespecialiseerd in het aanbrengen<br />

van deze mortelschroefpalen (en trouwens ook schroefinjectiepalen) en heeft afgelopen<br />

jaar fors geïnvesteerd in een verdere uitbreiding en verduurzaming van het machinepark.<br />

In 2007 is Nederfund gestart met het boren van mortelschroef- en<br />

schroefinjectiepalen. Het bedrijf uit Wijchen mag zich met recht ‘specialist’<br />

noemen op dit vlak. Het is een platte organisatie die zich gelukkig mag<br />

prijzen met kundig personeel en goede machinisten die hun vak verstaan.<br />

Een funderingsplan op papier is geduldig, maar de situatie in de praktijk kan<br />

voor onverwachte verrassingen zorgen. Nederfund is als geen ander in<br />

staat om daar flexibel op in te spelen. Alles voor een perfect eindresultaat.<br />

BREED GECERTIFICEERD<br />

Nederfund is de partij voor zowel het kleine precisiewerk als voor de grote<br />

bouw- en infrastructurele projecten. Het bedrijf is VCA* gecertificeerd en lid<br />

van de NVAF (Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken). Met<br />

name de laatste jaren hebben ze fors geïnvesteerd in het machinepark. Dat<br />

maakt dat ze uit de voeten kunnen in situaties met een beperkte werkhoogte<br />

of op moeilijk bereikbare locaties, maar ook in staat zijn om op grote schaal<br />

lange palen te boren tot wel 27 meter. Ook het specialistische werk, bijvoorbeeld<br />

boren langs het spoor of in verontreinigde grond, is voor Nederfund<br />

geen enkel probleem. De medewerkers beschikken bovendien over alle benodigde<br />

certificaten.<br />

NIEUWE STELLINGEN<br />

In 2022 heeft Nederfund twee nieuwe stellingen in gebruik genomen.<br />

De mortelschroefpaalmachine 1712 heeft een gewicht van 17 ton en is<br />

in staat om palen van maximaal 11 meter te boren, terwijl de 4322 met<br />

een gewicht van 50 ton palen tot een maximale lengte van 20 meter kan<br />

boren. Beide machines voldoen uiteraard aan de laatste emissienormen<br />

en zijn voorzien van een geautomatiseerd systeem voor boorregistratie.<br />

Aan de hand van die data worden boorgrafieken en -staten opgesteld<br />

zodat de geleverde kwaliteit achteraf ook aangetoond kan worden. Met<br />

deze nieuwe machines heeft Nederfund onder meer het fundament gemaakt<br />

voor het project WoonDroom in Wijchen en het plan Driegaarden<br />

in Huissen. Naast de twee nieuwe stellingen zijn er vier bestaande<br />

stellingen aanwezig, waarmee een breed scala aan funderingswerk uitgevoerd<br />

kan worden met palen in lengtes tot 27 meter.<br />

De mortelschroefpaalmachine 1712 heeft een gewicht van 17 ton en is in staat<br />

om palen van maximaal 11 meter te boren.<br />

De agenda voor de komende periode is goed gevuld. De ambitie van Nederfund<br />

is niet alleen gestaag doorgroeien, maar ook inzetten op emissieloos<br />

funderen. Momenteel is de markt nog niet zover, maar de ontwikkelingen<br />

worden nauwlettend in de gaten gehouden. ■<br />

146


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Nederfund is de partij voor zowel het kleine precisiewerk als voor de grote bouw- en infrastructurele projecten.<br />

Nederfund is een funderingsspecialist.<br />

Zowel op het gebied<br />

van mortelschroefpalen<br />

als voor schroefinjectiepalen.<br />

75 tons kraan,<br />

boort palen<br />

tot 27 m<br />

17 tons kraan,<br />

boort palen<br />

tot 11 m<br />

Wij zijn sterk in het grote<br />

werk, zo kunnen wij met onze<br />

machines palen boren tot 27 m.<br />

Daarnaast zijn wij breed<br />

inzetbaar voor ook de kleinere<br />

werken en hebben wij kranen<br />

die inzetbaar zijn in beperkte<br />

werkruimtes.<br />

info@nederfund.nl - 024 642 56 55 - www.nederfund.nl<br />

147


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Funderingstechnieken Verstraeten beschikt volgens Maes over state-of-the-art materieel dat wordt bediend door enthousiast en ervaren personeel in bezit van alle<br />

relevante opleidingen en certificaten.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Funderingstechnieken Verstraeten<br />

Koploper in kwaliteit,<br />

snelheid én nul-emissie<br />

Met een prachtige historie en veel ervaring is Funderingstechnieken Verstraeten BV dé specialist<br />

in grondverdringende, trillingsvrije technieken. Het bedrijf investeert fors in de verduurzaming van<br />

het materieel en wil zijn zaakjes al maximaal op orde hebben voordat de vraag naar nul-emissie<br />

funderingsmachines echt grote vormen gaat aannemen.<br />

“Dit jaar vieren we als funderingsaannemer ons<br />

70-jarig bestaan en als firma bestaan we zelfs 120<br />

jaar. We zijn nog steeds die ene vrije marktpartij,<br />

het familiebedrijf dat zelf prioriteiten kan stellen<br />

en daarbij snel kan schakelen”, zegt Davy Maes.<br />

De algemeen directeur heeft haarscherp in beeld<br />

dat het kunnen mobiliseren van nul-emissie funderingsmachines<br />

een doorslaggevende factor zal<br />

worden in het al dan niet kunnen realiseren van<br />

bouwprojecten. “En dan willen we zeker niet<br />

wachten tot iedereen in de bouw zich dat realiseert,<br />

want dan kunnen vanwege de geringe beschikbaarheid<br />

de wachttijden wel eens oplopen.<br />

Dat zijn we graag voor. En als grote partij hebben<br />

we daarvoor ook de slagkracht.”<br />

SPECIALIST IN (DIEP)FUNDEREN<br />

Funderingstechnieken Verstraeten is door de<br />

jaren heen haar producten zoals de Fundex®en<br />

Tubex®-palen blijven verbeteren en<br />

wordt in de markt gezien als dé specialist op<br />

het gebied van trillingsvrij (diep)funderen voor<br />

vele constructie, maar ook zeker in de hoogbouw.<br />

“Onze producten geven een zeer hoog<br />

draagvermogen, resulteren in een excellent<br />

lastzettingsgedrag en zijn in combinatie met<br />

een financieel aantrekkelijk plaatje daarom uitermate<br />

geschikt voor dit type constructies.<br />

Het leveren van kwaliteit, het betrokken zijn<br />

vanaf het begin en de opdrachtgevers voorzien<br />

van goed advies is een pré in het aannemen<br />

en uitvoeren van funderingswerken van<br />

importantie.”<br />

BATTLE<br />

Funderingstechnieken Verstraeten beschikt<br />

volgens Maes over state-of-the-art materieel<br />

dat wordt bediend door enthousiast en<br />

ervaren personeel in bezit van alle relevante<br />

148


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

‘Continue verbetering en innovaties van<br />

bestaande en nieuwe technieken heeft ons<br />

in de markt een leidende positie gebracht<br />

die we zeer graag verdedigen’<br />

opleidingen en certificaten. “We hebben bijvoorbeeld<br />

vijf nieuwe generatie Fundex F3500<br />

machines in ons bezit en vorig jaar zelfs een<br />

nieuwe Fundex F4800 aangeschaft. Die laatste<br />

kan palen in één lengte maken van zeker 40<br />

meter! We zijn verder drukdoende met het investeren<br />

en testen van materieel om ook voor<br />

de toekomst klaar te staan. Zo zijn we nu bezig<br />

met een interessante pilot op een nieuwbouwproject<br />

in de haven van Breskens. Voor het boren<br />

van de benodigde 400 Fundex®-palen zetten<br />

we onze nieuwste aanwinst aan het werk:<br />

de Fundex F4800 machine. Van deze machine<br />

heeft onze leverancier Fundex Equipment in<br />

Middelburg ook een elektrische ZE-versie gemaakt,<br />

die we in dit project uitvoerig gaan testen.”<br />

Een heuse ‘battle’ dus. Maes verwacht dat<br />

de ZE-versie in vermogen niet zal onderdoen.<br />

Duurzaamheid staat dus hoog op de agenda en<br />

wordt vormgegeven door materieel met lage<br />

emissiewaarden of zelfs volledig emissieloos. “Het<br />

probleem is dat (veel) bouwplaatsen nog niet ingericht<br />

zijn om dit soort machines te laten draaien,<br />

dus ook daar moeten nog stappen gezet worden.<br />

Daarnaast zoeken we samen met leveranciers<br />

naar besparingen en/of hergebruik van materialen.<br />

We gaan hierin zeker de komende jaren nog grote<br />

stappen kunnen maken. Continue verbetering en<br />

innovaties van bestaande en nieuwe technieken<br />

heeft ons in de markt een leidende positie gebracht<br />

die we zeer graag verdedigen.” ■<br />

De nieuwste aanwinst van Funderingstechnieken<br />

Verstraeten aan het werk: de Fundex F4800 machine.<br />

UNIQUE<br />

The experience we can offer in the field<br />

of foundation works is unique.<br />

Fundex can be engaged in any role:<br />

• for advisory and study for existing and<br />

new customers,<br />

• as main- and subcontractor in<br />

Benelux projects,<br />

• as a partner in international projects<br />

Fundex has built up world fame over the years.<br />

With more than 70 years of experience and a<br />

range of multifunctional foundation techniques,<br />

we are your flexible partner in every project.<br />

Funderingstechnieken Verstraeten BV<br />

Brugsevaart 6<br />

45<strong>01</strong> NE Oostburg<br />

Tel. +31 (0)117 45 75 75<br />

www.fundex.nl<br />

149


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | All Piles Testing Services (APTS)<br />

Eerste landelijke NEN 72<strong>01</strong>-Zelfverklaring<br />

‘Proefbelasting van funderingspalen’<br />

De paalklassefactoren voor de paalpunt (αp) voor alle paaltypen zijn door de normcommissie Geotechniek<br />

op 1 januari 2<strong>01</strong>7 met 30% gereduceerd, omdat uit proeven bleek dat de tot dan toe gehanteerde<br />

ontwerpwaarden niet aantoonbaar het volgens de wet vereiste betrouwbaarheidsniveau garandeerden.<br />

Oftewel: de funderingspalen kunnen minder draagvermogen hebben dan verondersteld. Er geldt wel een<br />

uitzondering op die regel. Wanneer proefbelastingen worden uitgevoerd, mogen de daaruit afgeleide,<br />

hogere waarden van de paalklassefactoren worden aangehouden. Samen met All Piles Testing Services<br />

(APTS) voerde Verhoef Funderingstechnieken alle benodigde belastingproeven uit en ontving eind 2022<br />

als eerste de landelijke NEN 72<strong>01</strong>-Zelfverklaring ‘Proefbelasting van funderingspalen’ op zijn Olivierpalen.<br />

Bij draagkrachtberekeningen voor paalfunderingen<br />

wordt uitgegaan van de voorschriften<br />

van NEN 9997-1 (Eurocode 7 met Nationale<br />

Bijlage). Sinds 1 januari 2<strong>01</strong>7 zijn hierin de<br />

paalklassefactoren voor de paalpunt van alle<br />

paaltypen met 30% gereduceerd. Dat heeft de<br />

normcommissie Geotechniek besloten, waarin<br />

de gehele geotechnische branche in Nederland<br />

is vertegenwoordigd. “Dat betekent dat sindsdien<br />

nog uitsluitend met afwijkende (hogere)<br />

paalklassefactoren mag worden ontworpen in<br />

het geval die door proefbelastingen worden<br />

Een Olivierpaal wordt trillingsvrij in de grond geschroefd, waardoor de grond zijdelings verdrongen wordt. Daarbij wordt geen grond naar de oppervlakte getransporteerd.<br />

151


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

152


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Een schematische weergave van de proefopstelling.<br />

Een fysiek meetsysteem voor zowel de paalkop als de paalvoet maakt het<br />

mogelijk de elastische verkorting van de paal op relatief eenvoudige wijze<br />

grafisch zichtbaar te maken.<br />

gelegitimeerd”, zegt Gilliam de Nijs, directeur<br />

van All Piles Testing Services (APTS) dat jaarlijks<br />

honderdvijftig tot tweehonderd paalproeven<br />

uitvoert.<br />

NPR 72<strong>01</strong><br />

In grote lijnen onderscheiden genoemde paalproeven<br />

zich in twee categorieën, namelijk<br />

proeven waarvan de gevonden ontwerpwaarden<br />

uitsluitend geldigheid hebben voor die<br />

De proefpalen zijn voorzien van rekopnemers in<br />

combinatie met een over de volle paallengte centraal<br />

in de paal aanwezige tell-tale buis.<br />

specifieke projectlocatie waar de proeven ook<br />

werden uitgevoerd. En een combinatie van<br />

proeven waarvan gevonden ontwerpwaarden<br />

een landelijke geldigheid hebben en daarom<br />

op elke willekeurige projectlocatie in Nederland<br />

mogen worden aangewend. “Door de<br />

normcommissie Geotechniek is een richtlijn<br />

opgesteld met als doel om voor verschillende<br />

testvormen (testklassen) uniforme testprocedures<br />

op te stellen. Het resultaat daarvan<br />

is opgetekend in de NPR 72<strong>01</strong>”, verduidelijkt<br />

De Nijs. “Deze richtlijn geeft aanwijzingen voor<br />

de uitvoering, de uitwerking en de interpretatie<br />

van in situ uit te voeren proefbelastingen<br />

met axiale krachten op funderingspalen. Afhankelijk<br />

van de gekozen testvorm, kunnen de<br />

resultaten worden aangewend ten behoeve<br />

van de bepaling/vaststelling van bijvoorbeeld<br />

de maximumdraagkracht op druk en trek; de<br />

paalklassefactoren; het karakteristieke last-zakkingsgedrag<br />

en last-rijzingsgedrag van de palen<br />

ten behoeve van het ontwerp van de paalfundering;<br />

de toetsing van het last-zakkingsgedrag<br />

en last-rijzingsgedrag van de palen van de te<br />

onderzoeken fundering.”<br />

TWEE PROEVEN<br />

In het kader van de destijds voorgenomen<br />

reducering van de paalklassefactor voor de<br />

paalpunt (αp), is door Verhoef Funderingstechnieken<br />

al in een vroeg stadium besloten<br />

paalproeven te gaan uitvoeren op zijn Olivierpalen<br />

volgens de NPR 72<strong>01</strong>. Doel van deze<br />

proeven was voor dit specifieke paalsysteem<br />

eenduidige en landelijk toepasbare paalklassefactoren<br />

vast te stellen. Met dit doel voor ogen<br />

zijn onder toeziend oog van APTS in Nederland<br />

op twee locaties de in de NPR 72<strong>01</strong> beschreven<br />

klasse A1-proeven uitgevoerd, een<br />

proefbelasting in Terneuzen in 2<strong>01</strong>6 op drie<br />

Olivierpalen (310/460) en daarna in Utrecht<br />

in 2021 op drie Olivierpalen 360/560. De Nijs:<br />

“Op de locatie in Terneuzen zijn de proefpalen<br />

monotonisch belast, terwijl in Utrecht<br />

een cyclisch belastingschema is aangehouden.<br />

Daarnaast is omwille van de typische paalvorm<br />

van een Olivierpaal uitgebreid aandacht<br />

besteed aan het bepalen van de actuele beton<br />

E-modulus van de beproefde palen. Zo<br />

is een van de palen getrokken. De desbetreffende<br />

paal werd in segmenten van 1,5 meter<br />

gezaagd waarna deze werden getest in een<br />

drukbank waarbij dezelfde belastingstappen<br />

werden gehanteerd als gedurende de klasse<br />

A1-proefbelasting. Op deze wijze is een uiterst<br />

betrouwbare axiale stijfheid EA van het<br />

beton van de beproefde paal vastgesteld en<br />

daarmee betrouwbare paalklassefactoren.”<br />

OPTIMALE VEILIGHEID<br />

ZONDER OVERKILL<br />

Met de resultaten van de proefbelastingen is<br />

belangrijke kennis vergaard over het last-zakkingsgedrag<br />

van de Olivierpalen en zijn bovendien<br />

nieuwe landelijk geldende paalklassefactoren<br />

bepaald, te weten: een op de kerndiameter<br />

betrekking hebbende αp-waarde van 0,5338 en<br />

een op de spoeddiameter betrekking hebbende<br />

αs-waarde van 0,<strong>01</strong>132. De Nijs: “Conclusie is<br />

dat bij het Olivierpaal-systeem het last-zakkingsgedrag<br />

exact aansluit bij de last-zakkingslijn 1 uit<br />

de NEN-EN 1997-1+C2-2<strong>01</strong>7 hoofdstuk 7.6.4.2.<br />

Een funderingsontwerp gebaseerd op landelijk<br />

erkende paalklassefactoren garandeert dus een<br />

optimaal veiligheidsniveau zonder dat daarbij<br />

sprake is van overkill. Bovendien wordt de duurzaamheid<br />

van een funderingsontwerp optimaal<br />

gediend, aangezien er niet meer materialen de<br />

grond in verdwijnen dan nodig voor een veilig<br />

ontwerp. De Olivierpaal is de eerste die op de<br />

NEN-website wordt opgenomen met de nieuwe<br />

landelijke, op A1-proeven gebaseerde factoren,<br />

maar zeker niet de laatste. Als ATPS zijn wij<br />

u daarin graag van dienst.” ■<br />

153


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Remco van der Voorden van ANP-Systems pleit voor een systeemcertificering op verankeringssystemen voor Nederland.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | ANP-Systems<br />

Gecertificeerde systemen voor<br />

de span- en ankertechniek<br />

ANP-Systems is een onafhankelijke producent van systemen voor de span- en ankertechniek<br />

voor toepassing in beton- en geotechnische constructies. In de funderingstechniek worden de<br />

systemen van de Oostenrijkse producent overwegend toegepast voor het mobiliseren van<br />

trekdraagvermogen, maar ook ankerpalen voor het mobiliseren van drukdraagvermogen behoren<br />

tot de mogelijkheden. Dit alles met bewezen én gecertificeerde kwaliteit. Remco van der Voorden<br />

van ANP-Systems pleit voor een systeemcertificering op verankeringssystemen voor Nederland.<br />

Het verkleint de kans op grote problemen zoals recent het omhoogkomen van het wegdek<br />

in de A7 tussen Sneek en Joure en in het verleden bij de Vlaketunnel in de A58.<br />

Nederland kent geen systeemcertificering ten<br />

aanzien van geotechnische verankeringssystemen,<br />

begint Van der Voorden. “Dat is best vreemd,<br />

want het meest eenvoudige funderingselement<br />

van Nederland - de prefab betonnen heipaal -<br />

koop je met een KOMO-keurmerk waarmee<br />

product en proceseisen zijn gegarandeerd. Maar<br />

betreft het verankeringssystemen, dan is er in feite<br />

niets centraal gereguleerd door de overheid. Het<br />

is een grijs gebied met als nadeel dat opdrachtge-<br />

vers, ingenieursbureaus, adviesorganen, enz. telkens<br />

het wiel opnieuw gaan uitvinden. Vooral synergie<br />

in detail, afwerking en aansluitconstructies<br />

is ver te zoeken met alle risico’s van dien. Nederland<br />

loopt daarin echt achter ten opzichte van landen<br />

als Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland waar<br />

het vanuit de overheid is gereguleerd en bouwtechnische<br />

goedkeuringen op dit soort systemen<br />

verplicht zijn gesteld. Beschikt de producent niet<br />

over een bouwtechnische goedkeuring dan mag<br />

zijn systeem op overheidsprojecten gewoon niet<br />

toegepast worden. Punt. Bij dit soort bouwtechnische<br />

goedkeuringen wordt het product en productieproces,<br />

naast de continue interne kwaliteitsborging,<br />

ook altijd periodiek gecontroleerd<br />

door onafhankelijke externe keuringsinstanties.”<br />

EENDUIDIGE REGELGEVING<br />

Met een basis in Oostenrijk en Duitsland adviseert<br />

ANP-Systems opdrachtgevers en advi-<br />

154


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

seurs in de wereld van verankeringssystemen<br />

om een gegarandeerd en hoogwaardig eindresultaat<br />

te behalen. Voorbeelden van toepassingsgebieden<br />

zijn het in positie houden van<br />

vloeren, parkeerkelders, onderdoorgangen en<br />

tunnelbakken, maar ook het stabiliseren van<br />

kademuren, bouwkuipwanden en boordvoorzieningen<br />

langs waterwegen. “Vanwege het<br />

ontbreken van de eenduidige regelgeving in Nederland,<br />

zijn niet voor alle verankeringssystemen<br />

de effecten op de lange termijn bekend”, weet<br />

Van der Voorden. “De gevolgen zijn zeer ongewenst.<br />

Kijk bij de actuele situatie van de A7<br />

maar naar de technische, financiële en vooral<br />

ook de economische impact op de omgeving.<br />

Weliswaar is de oorzaak nog niet bekend, het<br />

onderzoek loopt immers nog, maar een complete<br />

tunnelmoot komt niet ‘zomaar’ omhoog.<br />

Het wijst erop dat de verbinding tussen de ankerpaal<br />

en de vloer onjuist is uitgevoerd en naar<br />

alle waarschijnlijkheid is bezweken.”<br />

AANDACHT VOOR ONDERHOUD<br />

Om dergelijke problemen in de toekomst te<br />

voorkomen, is er volgens Van der Voorden ook<br />

meer visie nodig vanuit opdrachtgeverszijde of<br />

vanuit de eigenaar van een kunstwerk. “Er moet<br />

bij de bouw niet alleen gekozen worden voor<br />

een duurzaam concept met een deugdelijke<br />

corrosiewering, maar er moet ook meer aandacht<br />

komen voor controle en onderhoud tijdens<br />

de levensduurperiode van het kunstwerk.<br />

In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is het<br />

heel normaal dat verankeringssystemen op een<br />

dusdanige manier worden toegepast dat ze periodiek<br />

gecontroleerd kunnen worden. Zo worden<br />

er ook meetinstrumenten ingebouwd en<br />

wordt ervoor gezorgd dat een aantal ankerkoppen<br />

bereikbaar blijft voor inspectie. In Nederland<br />

is die beleving van onderhoud van verankeringssystemen<br />

er nauwelijks.” Gelukkig worden<br />

er wel stappen gemaakt in de goede richting. Zo<br />

wordt momenteel gewerkt aan een update van<br />

de CROW-richtlijn voor ankerpalen waar ANP-<br />

Systems al vanaf de start bij betrokken is.<br />

ANP-Systems levert haar ankersystemen rechtstreeks<br />

aan gespecialiseerde funderingsbedrijven.<br />

“Wij treden heel vaak op als vraagbaak en<br />

sparringpartner voor aannemers, funderingsbedrijven,<br />

constructeurs en ingenieursbureaus om<br />

mee te denken op zoek naar de juiste oplossing.<br />

We maken daarbij ook gebruik van kennis en<br />

ervaring uit het buitenland”, verzekert Van der<br />

Voorden. “We zijn breed vertegenwoordigd in<br />

Europa en beschikken over grote voorraden.<br />

Dat maakt ons slagvaardig om ook grote projecten<br />

adequaat te beleveren, zoals recent de<br />

wandverankeringen voor de Noordzijde A24<br />

Blankenburgverbinding, de Nieuwe Sluis in Terneuzen<br />

en de uitbreiding van de A9.” ■<br />

ANP-Systems levert haar ankersystemen weliswaar<br />

rechtstreeks aan gespecialiseerde funderingsbedrijven,<br />

maar treedt heel vaak op als vraagbaak en<br />

sparringpartner voor aannemers, funderingsbedrijven,<br />

constructeurs en ingenieursbureaus.<br />

Anker<br />

Nagel<br />

Paal<br />

BETROUWBAAR<br />

DESKUNDIG<br />

WERELDWIJD<br />

ANP-SYSTEMS GmbH is een erkend fabrikant op het gebied van span– en ankertechniek.<br />

- Voor geotechnische toepassing: Strengen- en staafanker, rots- resp.<br />

grondnagels, micropalen en een zeer efficiënt, intern ontwikkeld,<br />

zelfborend ankersysteem (voorzien van EPD-registratie).<br />

- Toepassingsmogelijkheden: Bruggen-, hoog- en industriebouw,<br />

funderingstechniek en tunnelbouw, efficiënte fundamentverankering van<br />

windturbines voor verschillende bodemomstandigheden.<br />

- Eigen productie met moderne productiemiddelen en strenge kwaliteitscontrole.<br />

- Snelle levering, een ruime voorraad, talrijke goedkeuringen van bouwkundige<br />

autoriteiten, advies en ondersteuning ter plaatse maken ons uw betrouwbare<br />

mondiale partner.<br />

ANP- Systems GmbH<br />

Anker I Nagel I Pfahl<br />

Christophorusstraße 12<br />

5061 Elsbethen, Austria<br />

Tel: +43 662 253253-0<br />

info@anp-systems.at<br />

www.anp-systems.at<br />

Anker I Nagel I Paal I Voorspansystemen I Bekisting anker I Wapeningsstaal I Spantechniek<br />

155


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | DYWIDAG<br />

Funderingsherstel voor<br />

verzakkende woningen<br />

Steeds meer woningen kampen met funderingsproblemen, zo meldt het Kennis Centrum Aanpak<br />

Funderingsproblematiek. Door klimaatverandering is er een toename van de dynamiek in de grondwaterstand<br />

gedurende het jaar met alle gevolgen van dien. Maar ook specifieke werkzaamheden, zoals het<br />

vervangen van rioolstelsels waarvoor de grondwaterstand (tijdelijk) wordt verlaagd, kunnen later tot<br />

grote problemen leiden door inklinking van de bodem. DYWIDAG heeft een interessante methodiek<br />

ontwikkeld om funderingsproblemen te lijf te gaan, ook nog eens met een minimale economische impact.<br />

De voorspansystemen van DYWIDAG zorgen<br />

al sinds jaar en dag voor stabiliteit van infrastructurele<br />

kunstwerken. Maar in de infrastructuur<br />

gebeurt nog veel meer. Zo weten<br />

ook geotechneuten sinds enige tijd het gerenommeerde<br />

bedrijf te vinden. “De aanleiding<br />

was een project in Amstenrade in Limburg,<br />

waar we een aantal woningen hebben ‘verlost’<br />

van verdere verzakking door middel van een<br />

unieke methodiek”, vertelt Robert Jansen van<br />

DYWIDAG. “De schade (scheurvorming door<br />

verzakking) was te herleiden naar de mijnbouwactiviteiten<br />

uit het verleden. Er lagen enkele<br />

oplossingen op tafel, maar die bleken nogal<br />

ingrijpend voor de bewoners. Het zou resulteren<br />

in veel hinder en bovendien waren er twijfels<br />

of de geopperde methodieken wel het juiste<br />

resultaat zouden bieden. Wij zijn benaderd<br />

om de aanpak te versimpelen en dat heeft geleid<br />

tot een compleet andere methodiek.”<br />

VERLAGEN DRUKSPANNING<br />

De methodiek van DYWIDAG is geschikt voor<br />

funderingsherstel van op staal gefundeerde, geschakelde<br />

woningen met een kruipruimte en gaat<br />

uit van het verlagen van de drukspanning onder<br />

de fundering. “Dat doen we door het fundatie-<br />

In Amstenrade in Limburg heeft DYWIDAG een aantal woningen ‘verlost’ van verdere verzakking door middel van een unieke methodiek.<br />

156


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

oppervlakte te vergroten oftewel de kruipruimte<br />

(deels) vol te storten met beton en op te spannen<br />

met het DYWIDAG enkelstrengs VZA-systeem”,<br />

legt Jansen uit. “Daarmee creëren we aanzienlijk<br />

meer oppervlakte waardoor de grondspanning<br />

enorm daalt en de massa die wordt toegevoegd<br />

in verhouding minimaal is. Mochten er plaatselijk<br />

weer zettingen optreden, dan fungeert de fundering<br />

onder de woningen als één grote plaat en<br />

is de kans op scheurvorming nihil. De krachten<br />

worden nu verdeeld over een veel groter oppervlak.<br />

Het eerste project in Amstenrade is door<br />

Geonius geotechnisch beoordeeld. Conclusie: de<br />

grondspanning is dermate gedaald waarbij een<br />

stabiele rij woningen is ontstaan. Plaatselijke zettingen<br />

hebben geen invloed.”<br />

STABIELE RANDBALK<br />

In Amstenrade heeft DYWIDAG inmiddels al<br />

meerdere rijwoningen versterkt. De oplossing<br />

is officieel erkend door de Stichting Calamiteitenfonds<br />

Mijnwaterschade. En dat is niet onopgemerkt<br />

gebleven in de markt. “Inmiddels zijn<br />

we in de gemeente Rhoden (Drenthe) 81 rijwoningen<br />

aan het versterken. Hier is de grondwaterstand<br />

tijdelijk verlaagd voor de aanleg van<br />

een hogedruk persleiding. De verwachting was<br />

dat het peil terug zou komen op het oude niveau.<br />

Dat bleek dus niet het geval met als gevolg<br />

inklinking van de bodem, dus verzakkingen en<br />

scheurvorming. Ook hier hanteren we dezelfde<br />

methodiek. Rondom de woningen graven we<br />

een sleuf, waarbij we gaten in het metselwerk<br />

maken om van buitenaf in de kruipruimte te komen.<br />

De kruipruimte storten we vervolgens vol<br />

tot een bepaalde hoogte, zodat deze nog altijd<br />

bereikbaar blijft voor bewoners. Dan storten<br />

we beton in de sleuf om zo een stabiele randbalk<br />

te creëren waaraan de oude strokenfundering<br />

en nieuwe vloer worden verankerd.”<br />

Los van een stukje bereikbaarheid over planken<br />

naar de voordeur, ondervinden bewoners<br />

geen overlast van de werkzaamheden.<br />

“We zijn in staat om verzakte funderingen<br />

met minimale economische impact te herstellen<br />

en inmiddels ook ‘partner’ van het<br />

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek.<br />

Op dit moment ligt de focus van de<br />

overheid op de bouw van 900.000 woningen,<br />

maar parallel daaraan moeten er ook<br />

700.000 woningen hersteld worden door<br />

veranderende grondwaterstanden.” ■<br />

De methodiek is geschikt voor funderingsherstel van op staal gefundeerde, geschakelde woningen met een<br />

kruipruimte en gaat uit van het verlagen van de drukspanning onder de fundering.<br />

We make<br />

infrastructure<br />

safer, stronger,<br />

and smarter.<br />

We build We monitor We strengthen We repair We maintain<br />

dywidag.com<br />

Naamloos-18 1 19-05-2022 14:13<br />

157


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

H. van Dieren is een uitermate<br />

veelzijdig familiebedrijf en beschikt<br />

over een breed machinepark in<br />

verschillende ranges.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | H. van Dieren Hei- en Waterwerken<br />

Veelzijdig funderingsbedrijf<br />

investeert in toekomst<br />

Met een brede range aan funderingsmachines en bijna 100 jaar (!) aan ervaring is H. van Dieren<br />

Hei- en Waterwerken een gerenommeerde speler in de wereld van funderingstechnieken. Om<br />

de continuïteit te waarborgen, investeert het familiebedrijf voortdurend in mens en materieel. Zo<br />

wordt binnenkort de eerste volledig elektrische heistelling van Nederland in gebruik genomen.<br />

158


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

H. van Dieren is een uitermate veelzijdig familiebedrijf.<br />

“Wij beschikken over een breed machinepark<br />

in verschillende ranges, zodat we voor<br />

ieder project de juiste oplossing kunnen aandragen”,<br />

begint Alex van Dieren, directeur van H.<br />

van Dieren. “Het varieert van materieel voor<br />

het aanbrengen van palen in grote diameters en<br />

lange lentes tot de kleine(re) machines waarmee<br />

we in beperkte ruimtes<br />

ook heel goed uit<br />

de voeten kunnen.<br />

In de loop der jaren<br />

hebben we een<br />

trouwe klantenkring<br />

opgebouwd die ons<br />

telkens weer inschakelt<br />

voor de meest<br />

uiteenlopende projecten.<br />

Het feit dat we beschikken over eigen<br />

transport met diepladers, maakt ons bovendien<br />

uiterst flexibel en zelfvoorzienend.”<br />

EEN VERTROUWD GEZICHT<br />

De machines van H. van Dieren zijn al bijna<br />

negen jaar een vertrouwd gezicht op Casterhoven,<br />

een enorme uitbreidingswijk van<br />

Kesteren. “We werken hier gefaseerd aan<br />

het fundament van de wijk, en zijn op dit<br />

moment bezig met fase 18 in opdracht van<br />

Bouwbedrijf Van Grootheest”, licht Van<br />

Dieren toe. “De heiwerkzaamheden die wij<br />

hier verzorgen, zijn heel divers. Het vraagt<br />

om de inzet van diverse machines, veelal uit<br />

‘We volgen duurzame ontwikkelingen op de voet<br />

en zijn als familiebedrijf ook nauw betrokken bij<br />

het ontwikkelen van machines'<br />

het middensegment in de range van 4 en 5<br />

ton. We brengen palen aan in lengtes van<br />

10 tot 13 meter, en fase 19 staat ook alweer<br />

op de planning. Dergelijke (grootschalige)<br />

projecten zijn ons op het lijf geschreven.<br />

Ook in Utrecht, Lent en Nijmegen hebben<br />

we in verschillende fases gewerkt aan het<br />

fundament voor nieuwe woonwijken. Alles<br />

bij elkaar hebben we hier al meer dan 6.000<br />

palen aangebracht.”<br />

Als bedrijf moet je aan het milieu denken om<br />

te blijven bestaan, vindt Van Dieren. “We<br />

volgen duurzame ontwikkelingen op de voet<br />

en zijn als familiebedrijf ook nauw betrokken<br />

bij het ontwikkelen<br />

van machines.<br />

Want als we investeren<br />

in duurzaam<br />

materieel, moet<br />

de techniek betrouwbaar<br />

zijn en<br />

de capaciteit toereikend<br />

om er een<br />

volle werkdag mee<br />

te kunnen werken. Zo’n machine hebben we<br />

nu gevonden. Binnenkort nemen we namelijk<br />

de eerste volledig elektrische heistelling<br />

in gebruik. Een primeur voor Nederlandse<br />

begrippen. Het stelt ons in staat om volledig<br />

uitstootvrij een stevige basis te leggen voor<br />

ieder project.” ■<br />

159


Diepgravende<br />

bouwtechnieken<br />

We stabiliseren wat oud is en steun<br />

nodig heeft, zodat ondergrondse<br />

uitbreiding haalbaar/betaalbaar wordt.<br />

www.soilid.nl<br />

Telefoon 076-549 83 70<br />

We faciliteren nieuwbouw<br />

door droge bouwkuipen op te leveren<br />

en we maken liftputten in bestaande<br />

gebouwen<br />

Bouw voor de zekerheid op Soil-ID bouwkundige bodeminjecties


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Parkeergarage in Leiden: de diepte in.<br />

Vught krijgt een nieuw centrumplan, de bouwvakkers houden de voeten droog.<br />

Tekst | Els Hekkenberg Beeld | Soil-ID<br />

Waterdichte bouwkuipen dankzij<br />

horizontale waterglasinjecties<br />

Bij ondergronds bouwen met hoge grondwaterstanden zijn nagenoeg waterdichte bouwkuipen noodzakelijk.<br />

De horizontale waterremmende lagen met behulp van waterglasinjecties van Soil-ID Bouwkundige<br />

Bodeminjects zijn hiervoor dé oplossing. Patrick Wolfs vertelt hoe hij de techniek in 2009 samen met zijn<br />

compagnon nieuw leven inblies. Sindsdien heeft het bedrijf al ruim 200 bouwkuipen opgeleverd.<br />

Als alternatief voor onderwaterbeton ontwikkelde<br />

Soil-ID een moderne variant van een oude<br />

methode. Met deze specialistische funderingstechniek<br />

maak je bouwkuipen, zonder te bemalen<br />

en zonder dat de grondwaterspiegel in de<br />

omgeving zakt. Wolfs: “We hebben de methode<br />

veel sneller gemaakt en geïndustrialiseerd. Met<br />

oude installaties pompte je 12.000 tot 15.000 liter<br />

per dag, maar met onze zelf ontwikkelde machines<br />

haal je de 250.000 liter per dag.”<br />

Met micro-elektronica en sensortechnologie is<br />

ook de monitoring van de techniek verbeterd.<br />

Wolfs: “Hiermee krijg je meer kennis van de<br />

grond en toon je aan dat je daadwerkelijk gemaakt<br />

hebt wat je belooft.” Ook denkt Soil-ID<br />

mee over het totale project: “We adviseren bijvoorbeeld<br />

over de bemaling van de bouwkuip en<br />

leggen uit waarom het bij deze techniek essentieel<br />

is om te kiezen voor zwaartekrachtbemaling.”<br />

WATERGLASINJECTIETECHNIEK<br />

Hoe werkt de waterglasinjectietechniek? “In<br />

het kort: we begrenzen de te ontgraven bouw-<br />

put met dam-, diep- of soilmixwanden. Dan<br />

pompen we op injectiepunten waterglas in<br />

de grond, een paar meter onder de toekomstige<br />

vloer van de te graven bouwkuip.” Het<br />

waterglas vormt in de grond een dicht waterwerend<br />

‘tapijt’ van grond, waterglas en harder.<br />

“Dan wordt de grond boven de bodemafsluiter<br />

gedraineerd, om grond- en hemelwater af<br />

te voeren zodat de kuip droog ontgraven kan<br />

worden.” Horizontale grondinjecties maken<br />

bronbemaling grotendeels overbodig.<br />

HET VERSCHIL MET<br />

ONDERWATERBETON<br />

Horizontale injecties hebben voordelen ten<br />

aanzien van de vaak gangbare methode van onderwaterbeton.<br />

“Als een natuurlijke waterremmende<br />

grondlaag van klei ontbreekt, dan zijn de<br />

Soil-ID waterglasinjecties een logisch alternatief.”<br />

Ook in het kader van duurzaamheid is de methode<br />

aantrekkelijk. “Deze techniek stoot veel<br />

minder CO 2<br />

uit. De laag breekt langzaam af,<br />

waardoor je nog meer milieuvoordelen hebt.”<br />

Dat is ook goed nieuws voor aannemers en<br />

overheden die steeds kritischer kijken naar de<br />

verlaging van het grondwaterpeil en andere<br />

bouwoverlast.<br />

ONDERTUNNELINGEN<br />

Een project waar Wolfs erg trots op is?<br />

“We doen regelmatig ondertunnelingen voor<br />

ProRail. We maken in één weekend een totale<br />

bouwkuip, voor een tunnelelement of<br />

een dekplaat. Zonder onze methode is dat<br />

veel arbeidsintensiever.”<br />

Naast de horizontale injecties houdt Soil-ID<br />

zich ook bezig met stabilisering van grond met<br />

waterglas, funderingsherstel en vochtbestrijding<br />

in bouwkuipen en bestaande gebouwen.<br />

“Ook maken we steeds vaker liftputten in bestaande<br />

gebouwen. Denk aan het moderniseren<br />

van een winkelcentrum, met een roltrap<br />

naar de parkeergarage toe. De meeste kelders<br />

zijn onder de grondwaterspiegel gebouwd. Een<br />

gat maken in die waterdichte bak, voor zo’n<br />

roltrap, dat vraagt om specialisten.” ■<br />

161


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | TÜV NORD Nederland<br />

Een brede blik op<br />

het bevorderen van<br />

veiligheid en kwaliteit<br />

Wist je dat TÜV NORD Nederland, onderdeel van de wereldwijd opererende TÜV NORD Group,<br />

al ruim veertig jaar actief is in Nederland? Het is de grootste keuringsinstelling van ons land als het<br />

gaat om periodieke inspecties van arbeidsmiddelen in het algemeen. TÜV NORD Nederland keurt<br />

niet alleen jaarlijks vele honderden funderingsmachines, maar is ook nauw betrokken bij het bepalen<br />

van de ‘spelregels’ van het keuren.<br />

Het werkveld van TÜV NORD Nederland is<br />

zeer omvangrijk. “We bevorderen de veiligheid<br />

en kwaliteit door middel van audits, keuringen<br />

en inspecties”, licht Marcel Kleintjens toe,<br />

marketingmanager bij TÜV NORD Nederland.<br />

“Onze taken variëren van het auditen van ma-<br />

nagementsystemen tot het keuren en inspecteren<br />

van werkmaterieel. Daarnaast verzorgen we<br />

ook productkeuringen en certificeringen.” Binnen<br />

TÜV NORD Nederland is een specifieke<br />

afdeling ingericht die zich uitsluitend bezighoudt<br />

met het certificatieproces in het verticaal transport,<br />

waaronder dus ook funderingsmachines.<br />

Deze afdeling bepaalt bovendien samen met<br />

stichting TCVT (gelieerd aan het ministerie van<br />

SZW), de industrie en brancheorganisaties de<br />

‘spelregels’ en keuringsschema’s voor het keuren<br />

van materieel in het verticaal transport.<br />

Binnen TÜV NORD Nederland is een specifieke afdeling ingericht die zich uitsluitend bezighoudt met het certificatieproces in het verticaal transport, waaronder dus ook<br />

funderingsmachines.<br />

162


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

persoon van de klant zelf worden uitgevoerd.<br />

De praktijk leert dat wij als onafhankelijke<br />

keurende instantie ook voor dat onderdeel<br />

worden ingeschakeld, omdat de klant wil vermijden<br />

dat hij zijn eigen ‘vlees’ keurt.”<br />

De taken van TÜV NORD Nederland variëren van het auditen van managementsystemen tot het keuren en<br />

inspecteren van werkmaterieel.<br />

VERPLICHTE EN<br />

NIET VERPLICHTE KEURING<br />

TÜV NORD Nederland keurt vele honderden<br />

funderingsmachines per jaar. “We behartigen<br />

de belangen voor Nederlandse klanten,<br />

maar schromen niet om een uitstapje te<br />

maken naar het buitenland als materieel ingezet<br />

wordt op projecten over de grens”, vertelt<br />

Han Roelofs, technisch manager bij TÜV<br />

NORD Nederland en verantwoordelijk voor<br />

het verticaal transport. Funderingsmachines<br />

kunnen aan verschillende inspecties worden<br />

onderworpen. “Voordat de werkzaamheden<br />

beginnen, wordt vaak een opstellingskeuring<br />

vereist om te beoordelen of een installatie<br />

veilig in zijn omgeving kan opereren. Daar<br />

kunnen we uiteraard gehoor aan geven.<br />

Daarnaast dient de funderingsmachine zelf<br />

periodiek gekeurd te worden, opgesplitst<br />

in een verplichte en niet verplichte keuring.<br />

Voor het eerste deel (veelal tweejaarlijks)<br />

moet een geaccrediteerde instantie worden<br />

ingeschakeld, zoals TÜV NORD Nederland,<br />

die volgens een gestandaardiseerd schema<br />

de keuring uitvoert. Het niet verplichte onderdeel<br />

(jaarlijks) mag door een deskundig<br />

Funderingsmachines worden gekeurd volgens<br />

het TCVT keuringschema W6-<strong>01</strong>. “Hierin<br />

staan onder meer de punten beschreven die<br />

de keurmeester tijdens de keuring moet afwerken,<br />

maar ook wat er van de keurmeester<br />

verwacht wordt. Het schema biedt dus<br />

duidelijkheid in de markt”, vindt Roelofs. “Iedereen<br />

kan de punten nalezen, het voorkomt<br />

discussie. Bovendien is het altijd goed dat er<br />

een paar vreemde ogen kijken naar een installatie.”<br />

En die ‘vreemde ogen’ hebben in het<br />

geval van TÜV NORD Nederland veel kennis<br />

van zaken. “Onze inspecteurs onderkennen<br />

het belang van onze klanten en spreken<br />

dezelfde taal. We denken mee, ook met het<br />

oog op nieuwe ontwikkelingen en technieken.<br />

Niet alleen bij onze klanten overigens. We zitten<br />

regelmatig met de industrie om tafel om<br />

te bekijken wat nieuwe ontwikkelingen, zoals<br />

elektrificatie en emissieloos werken betekenen<br />

voor de keuringsschema’s en de van toepassing<br />

zijnde wetgeving.” ■<br />

Lisière du Bois 7, 7063 Neufvilles |T: 0471 53 47 89| E: artechbeton@gmail.com<br />

00034056003 - Art Tech Béton.indd 1 07-02-<strong>2023</strong> 10:48<br />

163


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | CloudPiling<br />

Veelzijdige calculatiesoftware biedt<br />

geotechnici winst op vele vlakken<br />

CloudPiling is opgericht met een duidelijke missie: diepfundeerders en geotechnische adviesbureaus<br />

een betere performance bieden door repetitieve handelingen vergaand te automatiseren.<br />

Hierdoor kan de gebruiker datagestuurde beslissingen nemen. Met een doordacht en alomvattend<br />

cloud platform maakt het in Roeselare (België) gevestigde bedrijf definitief een einde aan<br />

tijdrovende berekeningen in meerdere tools en Excel spreadsheets.<br />

CloudPiling levert met het gelijknamige softwarepakket<br />

een calculatieplatform dat de<br />

geotechnische wereld alles biedt wat nodig<br />

is. Vooral als het gaat om het snel en nauwkeurig<br />

berekenen en visualiseren van paalfunderingen,<br />

grondkeringen en ankers. “Verschillende<br />

casestudies tonen aan dat ingenieurs<br />

met behulp van het parametrisch rekenmodel<br />

oplossingen vinden met gemiddeld 30% minder<br />

beton en staal. Dit betekent een ongelofelijke<br />

winst wat betreft de CO 2<br />

-uitstoot”,<br />

zegt Vanhove. Zwaenepoel vult aan: “Het was<br />

een bewuste keuze om in het rekenhart van<br />

CloudPiling geen api’s in te bouwen, omdat<br />

we zowel op korte als lange termijn het hoogste<br />

rekencomfort willen kunnen bieden aan<br />

onze klanten.”<br />

BEST PRACTICES<br />

VERANKERD IN DATABASE<br />

Een van de enthousiaste gebruikers van Cloud-<br />

Piling is BodemBouw, aanbieder van totaaloplossingen<br />

in bouwkuipen en gespecialiseerd<br />

in het maken van CSM-wanden. Het Udense<br />

bedrijf heeft bewust gekozen voor één techniek<br />

met als uitgangspunt om bij elk project het<br />

meest optimale ontwerp en uitvoering te realiseren.<br />

Bedrijfsleider Oskar de Kok: "Omdat<br />

er veel tijd verloren ging met het maken van<br />

interactie tussen verschillende programma’s,<br />

de verwerking van data en het samenstellen<br />

van rapporten, waren we al jaren op zoek naar<br />

een softwarepartner die ons behulpzaam zou<br />

kunnen zijn bij het optimaliseren van de CSMberekeningen.<br />

Met CloudPiling hebben we die<br />

gevonden." Het bedrijf wist De Kok in verschillende<br />

opzichten te overtuigen. "Specifiek voor<br />

CSM is het iteratieproces nog intensiever vanwege<br />

de interactie tussen stijfheid en sterkte.<br />

Binnen CloudPiling is deze interactie perfect<br />

'Het pakket is voor ons een volkomen<br />

gerechtvaardigde keuze'<br />

De ontwerpberekening wordt continu teruggekoppeld naar het uitgevoerde grondonderzoek. Zodoende wordt de engineering judgement van de ingenieur nog versterkt.<br />

164


THEMA FUNDERINGSTECHNIEKEN<br />

Werfbezoek met bedrijfsleider Oskar de Kok (BodemBouw).<br />

ingebouwd. Daarnaast maakt de applicatie<br />

het mogelijk om met zowel profielen als wapeningskorven<br />

te werken en automatisch een<br />

rapportering met een vertaalslag naar materiaalstaten<br />

te genereren. Tot slot is de opbouw<br />

vanuit een projectgeschiedenis zeer interessant<br />

voor de CSM-techniek, omdat de uiteindelijke<br />

druksterkte van het CSM-materiaal mede afhankelijk<br />

is van de lokale grond."<br />

met de uitvoering. Juist dát gegeven maakt<br />

CloudPiling zo bruikbaar en krachtig voor<br />

ons. Bovendien is er een project- en CRMkoppeling,<br />

waardoor CloudPiling ingebouwd<br />

kan worden in de bestaande structuur van de<br />

Hekgroep. CloudPiling genereert ook de materiaalhoeveelheden<br />

voor de uitvoering. Hierdoor<br />

kunnen we in de nabije toekomst een<br />

volledige stap in het proces overslaan. Dat<br />

levert mooie besparingen op. In tijd én geld.<br />

Tot slot is de samenwerking ook heel fijn. Ze<br />

denken mee en reageren snel.” ■<br />

MOOIE BESPARINGEN<br />

IN TIJD EN GELD<br />

Ook geo- en funderingsspecialist Hektec uit<br />

Zuidoostbeemster benut de vele voordelen<br />

van het calculatieplatform. "Voor het gehele<br />

proces, van paalontwerp tot oplevering van<br />

het paaldossier, hebben we binnen de Hekgroep<br />

onderzocht welke processen op elkaar<br />

moesten aansluiten en welke software<br />

daarvoor op de markt beschikbaar was", zegt<br />

Teamleader Engineering Arie-Jan Tol. "Voor<br />

het ontwerpproces zijn we toen uitgekomen<br />

bij CloudPiling, voor ons een volkomen gerechtvaardigde<br />

keuze. Simpelweg omdat we<br />

niet alleen adviseren, maar ook meedenken<br />

Bouwprojecten worden steeds groter en de nieuwe Eurocodes laten het toe om minder veiligheid in te bouwen<br />

als er meer grondonderzoek wordt uitgevoerd. Hierdoor wint het vlot kunnen verwerken én analyseren van<br />

sonderingen aan belang.<br />

165


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN GROND WEG<br />

WATERBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gww-bouw.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op gww-bouw.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar gww-bouw.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

gww-bouw.nl


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

ABOMA BV<br />

MaxWellstraat 49a<br />

6716 BX EDE<br />

Postbus 121<br />

6710 BC EDE<br />

T +31 318 69 19 20<br />

E info@aboma.nl<br />

W www.aboma.nl<br />

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV<br />

Postbus 26<br />

8530 AA Lemmer<br />

Industrieweg 17<br />

8531 PA LEMMER<br />

T +31 514 58 88 20<br />

F +31 514 58 88 39<br />

E info@altenburggroep.com<br />

W www.altenburggroep.com<br />

INGENIEURSBUREAU BOORSMA<br />

G. Sondermanstraat 2<br />

9203 PV DRACHTEN<br />

Postbus 647<br />

9200 AP DRACHTEN<br />

T +31 512 58 03 00<br />

F +31 512 52 52 96<br />

E drachten@boorsma-consultants.nl<br />

W www.boorsma-consultants.nl<br />

BOSKALIS NEDERLAND<br />

Waalhaven Oostzijde 85<br />

Postbus 4234<br />

3006 AE ROTTERDAM<br />

T +31 10 288 87 77<br />

F +31 10 288 87 66<br />

E nederland@boskalis.nl<br />

W www.boskalis.nl/nederland<br />

DIESEKO GROUP B.V.<br />

Lelystraat 49<br />

3364 AH SLIEDRECHT<br />

T +31 184 41 03 33<br />

E info@diesekogroup.com<br />

W www.diesekogroup.com<br />

DYNAMOSTAAL BV<br />

BOUWINFRASUPPORT.COM<br />

Dynamostraat 31<br />

3903 LK VEENENDAAL<br />

Postbus 135<br />

3900 AC VEENENDAAL<br />

T +31 318 50 93 30<br />

F +31 318 55 61 41<br />

E info@bouwinfrasupport.com<br />

W www.bouwinfrasupport.com<br />

W www.dynamostaal.com<br />

ANTEA GROUP<br />

Postbus 10044<br />

13<strong>01</strong> AA ALMERE<br />

T +31 36 530 80 00<br />

E info.nl@anteagroup.com<br />

W www.anteagroup.nl<br />

BIA GROUP<br />

Skagerrakstraat 6<br />

7202 BZ ZUTPHEN<br />

T +31 88 303 22 00<br />

E info.nl@biagroup.com<br />

W www.biagroup.com<br />

BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV<br />

Postbus 50<br />

7390 AB TWELLO<br />

T +31 571 27 69 00<br />

E info@bnmotoren.nl<br />

W www.bnmotoren.nl<br />

CROONWOLTER & DROS<br />

Marten Meesweg 25<br />

3068 AV ROTTERDAM<br />

T +31 88 923 33 44<br />

E info@croonwolterendros.nl<br />

W www.croonwolterendros.nl<br />

GM RECYCLING BVBA<br />

Krommeveldstraat 1<br />

B-9971 LEMBEKE (B)<br />

T +32 9 378 39 47<br />

E info@gmrecycling.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

GOOIMEER B.V.<br />

Damsluisweg 67<br />

1332 EB ALMERE<br />

Postbus 30219<br />

1303 AE ALMERE<br />

T +31 36 537 03 33<br />

F +31 36 537 03 32<br />

E mail@gooimeer.nl<br />

W www.gooimeer.nl<br />

168


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

HAKKERS BV<br />

Oudas 11<br />

4251 AW Werkendam<br />

Postbus 11<br />

4250 DA Werkendam<br />

T +31 183 50 11 22<br />

F +31 183 50 16 65<br />

E info@hakkers.com<br />

W www.hakkers.com<br />

VAN DER KAMP<br />

Hoekerweg 1<br />

8042 PH ZWOLLE<br />

T +31 38 422 20 09<br />

E info@vdkamp.eu<br />

W www.vdkamp.eu<br />

LEICA GEOSYSTEMS B.V.<br />

Turfschipper 39<br />

2292 JC Wateringen<br />

T +31 88 0<strong>01</strong> 80 00<br />

E customercare.nl@leica-geosystems.com<br />

W www.leica-geosystems.com/nl-nl<br />

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT<br />

Lange Dreef 13<br />

4131 NJ VIANEN<br />

T +31 348 43 51 00<br />

F +31 348 43 51 11<br />

E info@vhbinfra.nl<br />

W www.vhbinfra.nl<br />

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE NV<br />

Vossendaal 11<br />

B-2440 GEEL<br />

T +32 14 56 22 00<br />

E info@hyundai.eu<br />

W www.hyundai.eu<br />

LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV<br />

Kamerlingh Onnesweg 7<br />

4131 PK VIANEN<br />

Postbus 191<br />

4130 ED VIANEN<br />

T +31 347 37 48 44<br />

F +31 347 37 79 08<br />

E verkoop@ltl.nl<br />

W www.ltl.nl<br />

HOFFMANN BODEMTECHNIEKEN B.V.<br />

Beekerheide 17-19<br />

5741 HB BEEK EN DONK<br />

T +31 492 38 66 66<br />

E info@hoffmanngroep.com<br />

W www.hoffmanngroep.com<br />

INPIEQ<br />

Liberatorstraat 3<br />

4651 SC STEENBERGEN<br />

T +31 850 81 20 00<br />

E info@inpieq.nl<br />

W www.inpieq.nl<br />

MAX BÖGL NEDERLAND BV<br />

Pedro de Medinalaan 5a<br />

1086 XK AMSTERDAM<br />

T +31 20 398 11 30<br />

E info@nl.max-boegl.com<br />

W www.max-boegl.de/nl/<br />

HOOGMARTENS WEGENBOUW<br />

Hagelkruisweg 2<br />

5993 SC MAASBREE<br />

T +32 89 81 02 30<br />

E info@hoogmartens.be<br />

W www.hoogmartens.be<br />

IPV DELFT<br />

Oude Delft 39<br />

2611 BB Delft<br />

T +31 15 750 25 75<br />

E info@ipvdelft.nl<br />

W www.ipvdelft.nl<br />

MOBILIS<br />

Landdrostlaan 49<br />

7327 GM Apeldoorn<br />

Postbus 2<strong>01</strong>75<br />

7302 HD Apeldoorn<br />

Nederland<br />

T +31 55 538 22 22<br />

E info@mobilis.nl<br />

W www.mobilis.nl<br />

HUPKES HOUTHANDEL DIEREN B.V.<br />

Sprankerenseweg 79<br />

6951 DE DIEREN<br />

T +31 313 41 91 00<br />

F +31 313 42 00 39<br />

E info@hupkes.nl<br />

w www.hupkes.nl<br />

0313 - 419 100<br />

sales@hupkes.nl<br />

KOKOSYSTEMS B.V.<br />

Saturnus 9<br />

2685 LX POELDIJK<br />

Postbus 107<br />

2290 AC WATERINGEN<br />

T +31 174 24 48 38<br />

F +31 174 24 02 45<br />

maatwerk E info@kokosystems.nl in hout voor<br />

W www.kokosystems.nl<br />

grond-, weg- en<br />

waterbouw<br />

NLMK PLATE SALES S.A.<br />

Rue de Clabecq 1<strong>01</strong><br />

B-1460 ITTRE<br />

T + 32 2 391 91 00<br />

E quard@eu.nlmk.com<br />

W www.eu.nlmk.com/en/<br />

169


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

VAN OORD NEDERLAND<br />

Schaardijk 211<br />

3063 NH ROTTERDAM<br />

Postbus 8574<br />

3009 AN ROTTERDAM<br />

T +31 88 826 00 00<br />

F +31 88 826 50 10<br />

E info@vanoord.com<br />

W www.vanoord.com<br />

PERI NEDERLAND B.V.<br />

Bekistingen, steigers en Engineering<br />

Postbus 304<br />

5480 AH SCHIJNDEL<br />

T +31 73 547 91 00<br />

F +31 73 549 36 51<br />

E info@peri.nl<br />

W www.peri.nl<br />

TELE RADIO BV<br />

Tiber 2<br />

2491 DH DEN HAAG<br />

T +31 70 419 41 27<br />

E info@teleradio.nl<br />

W www.teleradio.nl<br />

TENSAR INTERNATIONAL B.V.<br />

Helftheuvelweg 11<br />

5222 AV S-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 19 16<br />

E info@tensar.nl<br />

W www.tensar.nl<br />

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV<br />

Admiraal de Boisotstraat 13<br />

B-2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 210 91 91<br />

F +32 3 210 91 92<br />

E info@texion.be<br />

W www.texion.be<br />

UNIHORN BV<br />

Verbinders in infra<br />

Scharwoude 9 Postbus 58<br />

1634 EA SCHARWOUDE 1633 ZH AVENHORN<br />

T +31 229 54 78 50<br />

E info@unihorn.nl<br />

W www.unihorn.nl<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8 Vleugelboot 51<br />

8210 ZEDELGEM 3991 CM HOUTEN<br />

België<br />

Nederland<br />

T +32 50 55 18 90 T +31 30 68 68 100<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

VAN SCHAIK GRONDVERZET<br />

Dorpsstraat 1<br />

3481 AE HARMELEN<br />

T +31 348 442 852<br />

E info@vanschaikgrondverzet.nl<br />

W www.vanschaikgrondverzet.nl<br />

REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT NL<br />

B.V.<br />

Molensteyn 47<br />

3454 PT DE MEERN<br />

T +31 30 666 60 66<br />

E info@kemp-groep.nl<br />

W www.kemp-groep.nl<br />

TOPCON<br />

De Kronkels 14<br />

3752 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG<br />

T +31 33 299 29 39<br />

E customerservice.nl@topcon.com<br />

W www.topconpositioning.com<br />

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK B.V<br />

Postbus 207<strong>01</strong><br />

10<strong>01</strong> NS AMSTERDAM<br />

T +31 20 407 71 00<br />

F +31 20 407 71 99<br />

E info@voorbijft.nl<br />

W www.voorbijdunderingstechniek.nl<br />

SAES INTERNATIONAL B.V.<br />

Lozerweg 10<br />

6006 SR WEERT<br />

T +31 495 56 19 29<br />

E info@saes.nl<br />

W www.demolitiontools.eu<br />

TRIFLEX<br />

Boerendanserdijk 35<br />

8024 AE ZWOLLE<br />

T +31 38 460 20 50<br />

E info@triflex.nl<br />

W www.triflex.nl<br />

XYLEM WATER SOLUTIONS<br />

NEDERLAND B.V.<br />

Pieter Zeemanweg 240 Postbus 1126<br />

3316 GZ DORDRECHT 3300 BC DORDRECHT<br />

T +31 78 654 84 00<br />

F +31 78 651 09 36<br />

E xylemwatersolutionsnl@xyleminc.com<br />

W www.xylemwatersolutions.com/nl<br />

STRUKTON CIVIEL NOORD & OOST BV<br />

Kelvinstraat 1<br />

Postbus 355<br />

7570 AJ OLDENZAAL<br />

T +31 6 51 56 33 49<br />

E marlon.snijders@strukton.com<br />

W www.struktonciviel.nl<br />

UCM HOLLAND/SANY CRANES SERVICES<br />

Rijksstraatweg 59<br />

2171 AK SASSENHEIM<br />

T +31 252 25 52 55<br />

E info@sanycranes.services<br />

W www.sanycranes.services<br />

ZIUT<br />

Nieuwe Plein 1b<br />

6811 KN ARNHEM<br />

T +31 26 800 19 00<br />

E info@ziut.nl<br />

W www.ziut.nl<br />

170


At DISA, it's all about making ideas happen<br />

We understand the art of inventing and modifying concepts and techniques, and also<br />

bringing them to life to meet operational challenges.<br />

ABOUT DISA<br />

YOUR SUBSEA<br />

SOLUTIONS<br />

SPECIALIST<br />

We are DISA International, your specialists in<br />

pioneering subsea solutions. Since 2003 we have<br />

been diving into different segments of the marine<br />

and underwater world where our inventive and<br />

comprehensive solutions are relied upon by our<br />

international client base.<br />

CIVIL CONSTRUCTION - OFFSHORE RENEWABLES - OFFSHORE OIL & GAS - WRECK REMOVAL<br />

W W W . D I S A - I N T E R N A T I O N A L . C O M


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

EEN WERELD WAARIN<br />

SOFTWARE VOOR JOU WERKT,<br />

NIET ANDERSOM<br />

Arjan Vlieger<br />

+31 (0)38 744 03 04<br />

info@softwareshaker.com<br />

EENVOUD IS ONZE<br />

GOUDEN REGEL<br />

Of je nu zelfstandig bent of een bouwbedrijf met 100 medewerkers:<br />

stel je voor dat je de juiste bedrijfssoftware hebt om met je vak een<br />

succesvol bedrijf te maken...<br />

HET IS GEDAAN MET TIJDVERLIES<br />

WERK JE OP PAPIER, HEB JE VEROUDERDE OF NIET GOED<br />

GEKOPPELDE SOFTWARE? BEL SOFTWARESHAKER

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!