26.10.2023 Views

5 | 2023 Massage Magazine

In deze editie: Massagetherapeut en podcast-maker Erik Zoomers: 'Ik ben gefascineerd door de veelzijdige inzet van massagetherapie' - Step by Step...Burn-out? Zeven stappen om eruit te komen - Slapen en burn-out: Een gezonde slaap is essentieel bij burn-out herstel en meer.

In deze editie: Massagetherapeut en podcast-maker Erik Zoomers: 'Ik ben gefascineerd door de veelzijdige inzet van massagetherapie' - Step by Step...Burn-out? Zeven stappen om eruit te komen - Slapen en burn-out: Een gezonde slaap is essentieel bij burn-out herstel en meer.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Erik Zoomers:<br />

‘Je bent veel meer<br />

dan je ziekte’<br />

Masseur loopt gevaar<br />

Hoe voorkom jij<br />

burn-out klachten?<br />

‘Ik vind het goed dat<br />

jongeren zichzelf een<br />

massage gunnen’<br />

magazine voor wellness & therapie<br />

Een gezonde slaap<br />

is essentieel bij<br />

herstel burn-out<br />

oktober <strong>2023</strong>


Nano CellCare therapie<br />

Een andere benadering<br />

Mogelijke effecten van Nano verneveling<br />

in de praktijk:<br />

Acute activering van het zelfgenezend vermogen<br />

Herstellen activiteit van het Lymfatisch systeem<br />

Boost immuunsysteem met hyaluronzuur, mineralen uit<br />

het zout van de Dode Zee + vitamine C<br />

Zuurstofopname verhogend en snelle vermindering van<br />

ademhalingsproblemen<br />

Directe ontspanning en opname complete Fascia<br />

& Endocriene systeem<br />

Voordelen voor de therapeut & cliënt:<br />

Actief op cellulair niveau<br />

Comfortabele behandeling voor beiden<br />

100% natuurlijke ingrediënten<br />

Exclusiviteit onder licentie per werkregio<br />

Unieke resultaten met slechts enkele behandelingen<br />

Transparant totaalconcept met maximale uptime garanties<br />

Benieuwd of dit concept in jouw regio nog beschikbaar is?<br />

Neem dan snel contact op en laat je uitgebreid en persoonlijk<br />

informeren!<br />

Nano Healthcare Europe - Engellaan 1A - 1427AK Amstelhoek<br />

0031297743572 - info@nanohealthcare.nl<br />

www.nanohealthcare.nl<br />

Kijk voor persoonlijke ervaringen van partners en<br />

eindgebruikers op ons YouTube Kanaal. Of volg ons op:


EDITORIAL<br />

Beurzen, zorg dat je erbij bent…<br />

Naast de vakbladen en andere vakliteratuur in print of online is het<br />

beursbezoek een van de belangrijkste middelen om op de hoogte<br />

te blijven van wat nieuw of verder ontwikkeld is in je branche.<br />

Op welke beurs je ook komt, het gesprek gaat altijd over hoe de beurs voor<br />

de exposant of bezoeker is. De exposant probeert altijd balans op te maken<br />

tussen de investering die hij moet maken in de stand, personeelsbezetting,<br />

eigen tijd en allerlei bijkomende kosten enerzijds en het aantal en de kwaliteit<br />

van bezoekers die zijn stand aandoen, relatieonderhoud en eventuele new<br />

business die de bezoekers zullen genereren anderzijds. De beursbezoeker<br />

daartegen weegt de opgedane kennis en relaties en kwaliteit van vergaarde<br />

informatie af tegen de opgeofferde werk- of vrije tijd en ook weer de reis-,<br />

parkeer- en andere verblijfskosten.<br />

Als het een of het ander in onbalans raakt, komt de beurs op een hellende<br />

vlak. Dan hoor je al snel de standhouders morren dat er te weinig bezoekers<br />

waren en/of dat de beurskosten te hoog zijn. De perceptie van de bezoekers<br />

is vaak heel anders. Uit de onderzoeken van de beursorganisaties komt vaak<br />

naar voren dat de bezoekers juist de beurs niet goed vonden omdat naar hun<br />

mening de beurs te druk was, waardoor zij op de stands niet goed te woord zijn<br />

gestaan, en dat er te veel drukte in gangpaden was en daardoor onvoldoende<br />

service faciliteiten.<br />

Het probleem van mogelijke lage bezoekersaantal is relatief makkelijk op<br />

te lossen. Laat als exposant niet alleen de marketinginspanningen aan de<br />

beursorganisatie over. Zorg dat je relaties, prospects en suspects op de hoogte<br />

zijn van je beursaanwezigheid en wees niet bang dat je ook bezoekers werft<br />

voor je concullega die een stand verderop heeft, je krijgt ongetwijfeld ook<br />

de kans om zijn invitees te spreken. En vooral, ga uit van je eigen kracht en<br />

kwaliteit van je product en aanbod.<br />

Als bezoeker, informeer je goed welk type beurs je gaat bezoeken. Wil je<br />

rustig met de exposant kunnen praten en eventueel een product uitproberen<br />

of een behandeling ondergaan, kies dan de beurs waar dit kan en waar je<br />

niet platgereden wordt door de collega’s met boodschappenkarretjes en<br />

koffers op wielen. Soms is zelfs de laatste of juist de eerste beursdag meest<br />

geschikt hiervoor. Wil je daarentegen je voorraad aanvullen met goedkope<br />

beursaanbiedingen, check dan de beursinfo.<br />

Met andere woorden, gewoon nadenken en je goed te oriënteren vooraf<br />

verhelpt een hoop onvrede achteraf.<br />

Wij van <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> helpen je graag bij het verstrekken van de juiste<br />

beursinformatie en staan graag de beursorganisaties en de exposanten bij.<br />

Zo informeerden wij je in onze vorige editie over de in november (18 en 19<br />

november a.s.) te houden vakbeurs Internationaal Therapeut in Houten en in<br />

deze en komende drie edities zal de in april volgend jaar te houden <strong>Massage</strong>-<br />

Complementairvakbeurs in Gorinchem uitgebreid aan bod komen.<br />

Deze editie is volledig geweid aan een steeds vaker voorkomend verschijnsel:<br />

burn out. Toelichting, bestrijding en help bij burn out wordt in nagenoeg alle<br />

artikelen beschreven. Gelukkig hoef ik hier geen extra introductie voor maken,<br />

de artikelen spreken voor zich. Ik wens je veel leesplezier.<br />

Milan Potuznik<br />

Wij verwelkomen uw ideeën en suggesties!<br />

NB Mocht u behoefte voelen uw gedachten over ons magazine<br />

of website met ons te delen, dan kunt u een e-mail sturen naar:<br />

massagemag@businesscontentmedia.nl.<br />

5-<strong>2023</strong><br />

3


COLOFON<br />

Uitgever<br />

Business Content Media b.v.<br />

Richard van der Hak, Milan Potuznik<br />

Bink 36, Unit C1-19<br />

Binckhorstlaan 36<br />

2516 BE Den Haag<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

www.businesscontentmedia.nl<br />

info@businesscontentmedia.nl<br />

Redactie<br />

Saskia Petit, Gonnie van de Lang,<br />

Lizet van Triet<br />

Ontwerp en vormgeving<br />

Wendy Rijke, Studio 3017<br />

Adverteren<br />

Danijela Pantelic<br />

T. +31(0) 628422526<br />

danijela@businesscontentmedia.nl<br />

Traffic<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

traffic@businesscontentmedia.nl<br />

Abonnement<br />

Abonneren en vragen over<br />

abonnementen:<br />

Abonnementenland<br />

Postbus 20<br />

1910AA UITGEEST<br />

Tel: +31(0)251-257924<br />

Site: www.aboland.nl voor abonneren,<br />

adreswijzigingen en opzeggingen.<br />

Financial Controller<br />

Linda van den Brink<br />

T. +31(0)70-2211944<br />

linda@businesscontentmedia.nl<br />

Drukwerk<br />

Damen Drukkers<br />

Abonneren<br />

Verschijnt 6 keer per jaar<br />

Voor actuele aanbieding check s.v.p.:<br />

www.massage-magazine.nl/<br />

abonnementen<br />

Opzeggen van het abonnement:<br />

Abonnementen worden na afloop<br />

van de abonnementstermijn telkens<br />

stilzwijgend verlengd met een<br />

periode van twaalf maanden tenzij de<br />

afnemer het abonnement tenminste<br />

twee maanden vóór het einde van<br />

de lopende abonnementstermijn<br />

schriftelijk heeft opgezegd.<br />

Persoonsgegevens<br />

<strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong> legt persoonsgegevens<br />

vast van lezers ten behoeve<br />

van de abonnementsovereenkomst.<br />

Die gegevens kunnen worden gebruikt<br />

om je te informeren over andere<br />

producten of diensten. Liever niet?<br />

Geen probleem. Laat het weten via<br />

info@businesscontentmedia.nl.<br />

ISSN-1877-4423<br />

Copyright<br />

Niets uit dit vakblad mag worden<br />

verveelvoudigd, opgeslagen in een<br />

geautomatiseerd gegevensbestand<br />

of openbaar gemaakt worden in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij<br />

elektronisch, mechanisch of door<br />

fotokopieën, opname, of op enige<br />

andere manier, zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de<br />

uitgever.<br />

WIE WERKTEN MEE<br />

Tirza Bottema<br />

Tirza Bottema is directeur van<br />

Thaise massage opleiding Thai Dee in<br />

Valkenswaard. Kijk voor meer informatie<br />

op www.yogamassage.nl.<br />

Gonnie van de Lang<br />

Gonnie heeft een praktijk voor Yoga<br />

en Chinese geneeswijzen in Wierden.<br />

Zij is als verpleegkundige opgeleid in<br />

de reguliere geneeskunde en later<br />

als acupuncturist in de traditionele<br />

Chinese geneeskunde. Gonnie kan<br />

putten uit een brede kennis en<br />

ervaring in de Westerse- en Oosterse<br />

geneeswijzen. Zij heeft naast haar<br />

praktijk meer dan 25 jaar parttime<br />

gewerkt als lerares verpleegkunde en<br />

als yogadocent. Zij schrijft sinds 2008<br />

voor vakbladen over gezondheid en<br />

heeft diverse boeken over massage,<br />

yoga en gezond leven geschreven.<br />

Stefan van Rossum<br />

Stefan van Rossum is oprichter<br />

van Esoterra, een opleidingsinstituut<br />

voor massage-, lichaamsgerichteen<br />

energetische therapie. Stefan is<br />

in de jaren ’90 begonnen als een<br />

van de eerste stoelmasseurs in<br />

Nederland en heeft zich daarna<br />

verder ontwikkeld als docent,<br />

hypnotherapeut en lichaamswerker.<br />

Hij is host van de Esoterra podcast<br />

waarin hij interessante gasten uit de<br />

complementaire zorg interviewt en<br />

samen met Lizet van Triet schreef hij<br />

de bestseller ‘Mindfulness <strong>Massage</strong>’.<br />

Stefan is ook voorzitter van het<br />

CGO (Collectief Geaccrediteerde<br />

Opleidingen).<br />

Pim Vree<br />

Pim Vree is de bewogen eigenaar<br />

van de opleiding Vreeling Deep<br />

Tissue <strong>Massage</strong>; hij schreef het<br />

lesboek ‘Vreeling deep tissue<br />

massage’ (lesboek). Hij is tevens<br />

eigenaar van Centrum te vree, een<br />

spirituele beweging en schreef van<br />

daaruit drie boeken in twee jaar: Zijn<br />

in vree, Zin in vree, Zon in vree.<br />

Drs. Harmen Rijpkema<br />

Drs. Harmen Rijpkema is medisch<br />

antropoloog, aromatherapeut en<br />

auteur van vele artikelen en diverse<br />

boeken over aromatherapie. In<br />

2019 is de 9e druk van zijn werk het<br />

Aromecum verschenen met meer<br />

dan 600 pagina’s aan informatie<br />

over aromatherapie. Met meer dan<br />

40 jaar ervaring geeft hij diverse<br />

cursussen, lezingen en opleidingen<br />

over aromatherapeutische onderwerpen.<br />

Harmen is ook adviseur in<br />

aromatherapie op het gebied van<br />

wetenschappelijk literatuuronderzoek<br />

en productontwikkeling.<br />

Saskia Petit<br />

Saskia Petit is freelance journalist<br />

en eigenaar van Petit Media. Zij<br />

schrijft voor verschillende vakbladen<br />

en organisaties in onder meer de<br />

branches huidverzorging en de<br />

massagebranche. Saskia werkte voor<br />

verschillende uitgeverijen en heeft<br />

jarenlange ervaring als redacteur,<br />

eindredacteur en hoofdredacteur.<br />

In 2021 richtte zij haar eigen tekstbureau<br />

op. Voor <strong>Massage</strong> <strong>Magazine</strong><br />

schrijft zij reportages, interviews en<br />

achtergrondartikelen.<br />

Lizet van Triet<br />

Freelance journalist drs.<br />

Lizet van Triet studeerde af als<br />

bewegingswetenschapper en<br />

als fysiotherapeut. Voor <strong>Massage</strong><br />

<strong>Magazine</strong> interviewt zij met veel<br />

passie deskundigen uit binnenen<br />

buitenland voor de rubrieken<br />

Sportmassage, Medisch en Step-bystep.<br />

Dit om je te inspireren met de<br />

laatste (wetenschappelijke) inzichten<br />

over jouw vak. Daarnaast ontwikkelde<br />

en schreef zij samen met Stefan van<br />

Rossum Mindfulness <strong>Massage</strong> en met<br />

Lorraine Vesterink Charismatische<br />

Vrouw, hoe haal je het maximale<br />

uit jezelf.<br />

4 5-<strong>2023</strong>


Inhoud: editie 5/<strong>2023</strong><br />

34<br />

Slapen en burn-out...........................18<br />

Een gezonde slaap is essentieel<br />

bij burn-out herstel<br />

Slapen is één van de pijlers van een<br />

gezonde leefstijl en essentieel voor<br />

een goede gezondheid. Iedereen heeft<br />

behoefte aan voldoende slaap alleen op<br />

een natuurlijke wijze in- en doorslapen<br />

gaat niet bij iedereen vanzelf. Mensen<br />

met een burn-out hebben te maken<br />

met een verstoord slaappatroon terwijl<br />

juist bij burn-out om te herstellen een<br />

gezonde slaap van belang is.<br />

24<br />

Reportage..................................................... 8<br />

<strong>Massage</strong>therapeut en<br />

podcast-maker Erik Zoomers:<br />

‘Ik ben gefascineerd door<br />

de veelzijdige inzet van<br />

massagetherapie’<br />

“<strong>Massage</strong>therapie is eigenlijk mijn<br />

derde carrière”, vertelt Erik Zoomers,<br />

eigenaar van praktijk <strong>Massage</strong>Helpt<br />

in Amersfoort. Oorspronkelijk was hij<br />

radiomaker en later directeur van een<br />

internetbureau, maar vanwege een<br />

chronische ziekte moest hij stoppen met<br />

werken. Na een lange zoektocht kwam<br />

hij uit bij massagetherapie. Als holistisch<br />

massagetherapeut ondersteunt hij in<br />

zijn praktijk veel mensen bij hun herstel<br />

die last hebben van burn-outklachten.<br />

Step-by-step...........................................11<br />

Burn-out? Zeven stappen om<br />

eruit te komen<br />

Wel eens van de stresscyclus gehoord?<br />

In de New York Times-bestseller<br />

Burnout van Amelia en Emily Nagoski<br />

lees je hoe je als vrouw – en ook als<br />

man – in zeven stappen je stress kunt<br />

verminderen zodat je vrolijker en<br />

gelukkiger in het leven komt te staan. En<br />

hoe het kan dat vrouwen een burn-out<br />

anders ervaren van mannen.<br />

11<br />

Medisch.......................................................24<br />

Masseur loopt gevaar<br />

Als zelfstandig werkend masseur heb<br />

je een verhoogde kans op een burnout,<br />

zo blijkt uit onderzoek van CNV.<br />

En cijfers van de negende Kleinbedrijf<br />

Index gaven dit voorjaar aan dat een op<br />

de zes ondernemers burn-outklachten<br />

heeft. Een van de redenen is dat slechts<br />

45 procent van de kleine entrepreneurs<br />

normaal kan rondkomen en dat het<br />

hebben van schulden een enorme<br />

psychologische last is. Hoe voorkom jij<br />

burn-out klachten?<br />

18<br />

16<br />

TCM..................................................................33<br />

Burn-out vanuit de TCM<br />

bezien<br />

Burn-out is een ernstige langdurige<br />

uitputtingstoestand waarbij iemand<br />

letterlijk opgebrand is. Er zijn vaak<br />

meerdere oorzaken en factoren<br />

waardoor degene in een uitputtingsstaat<br />

terecht komt. Binnen de TCM is een<br />

burn-out een uitputting van één of<br />

meerdere organen dat kan resulteren<br />

in een leegte of stagnatie van de<br />

levensenergie.<br />

Oliën...............................................................36<br />

Verwarmende massage met<br />

essentiële olie<br />

Aromatherapie en massage zou je<br />

kunnen zien als een twee-eenheid.<br />

In feite is het vak met toepassingen<br />

op de huid gestart in Engeland.<br />

Het was de huidtherapeute en<br />

schoonheidsspecialiste Margarite Maury<br />

die de grote voordelen van essentiële<br />

oliën voor de huid ontdekte.<br />

En nog meer:<br />

Boekennieuws.............................................. 6<br />

<strong>Massage</strong> beurs.............................................. 7<br />

Reportage....................................................... 9<br />

Column Linda Dool.................................... 14<br />

Thaise massage........................................... 16<br />

In de praktijk................................................. 21<br />

Column Pim Vree........................................ 28<br />

Opleiding in beeld...................................... 30<br />

Column Stefan van Rossum.................. 32<br />

Agenda............................................................. 38<br />

Abo-aanbieding........................................... 39<br />

5-<strong>2023</strong><br />

5


KLEUR JOUW KRACHT<br />

VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN ZAKELIJKE GROEI<br />

Uniek, spraakmakend boek met een aansprekende titel; “Kleur jouw Kracht”.<br />

Nog nooit eerder werd in één boek zo’n gedetailleerde verbinding gemaakt<br />

tussen kracht, talenten, drijfveren en personal branding. Met meer dan<br />

2 miljoen mogelijkheden wordt niemand in een hokje gestopt en de power<br />

branding adviezen zijn zo spot-on, zo praktisch, compact en uitgebreid dat je<br />

meteen weet hoe je kracht kleur geeft en onderscheidend zichtbaar maakt.<br />

FASCIA<br />

HET BINDWEEFSELNETWERK<br />

Auteur: Peter Schwind<br />

Fascia is het bindweefselnetwerk dat de spieren, botten,<br />

gewrichten en organen in ons lichaam omgeeft en dat ons in<br />

de kern bijeen houdt. Het loopt door het hele lichaam: van top<br />

tot teen, van huid tot bot. Dit complexe systeem heeft invloed<br />

op onze houding, flexibiliteit, ons immuunsysteem en op onze<br />

emotionele gesteldheid. Hoewel fascia zeer belangrijk is voor<br />

een gezond en soepel lichaam en een belangrijke rol speelt in<br />

het verlichten van bijvoorbeeld nek- en rugpijn, spannings- en<br />

gewrichtsklachten, wordt het in de traditionele geneeskunde<br />

nog vaak over het hoofd gezien. Dit boek biedt een diepgaand<br />

inzicht in fascia en biedt vele praktische tips en oefeningen<br />

om het gezond te houden. Ben jij klaar om je lichaam te<br />

transformeren en een nieuwe dimensie van welzijn te ervaren?<br />

Uitgeverij: AnkhHermes, www.ankh-hermes.nl<br />

Dit complexe systeem heeft invloed op<br />

onze houding, flexibiliteit, ons immuunsysteem<br />

en op onze emotionele gesteldheid.<br />

Over dit kleurrijke boek<br />

Dit boek is voor iedereen die kracht kleur wil geven. Stapsgewijs word je<br />

in dit boek uitgenodigd om dit te doen, gebaseerd op de Persoonlijke<br />

Kracht Methodiek. Met 10 Power Doelen, 40 Power Branding adviezen en<br />

1001 tips voor persoonlijke ontwikkeling en zakelijke groei. Dit boek is voor<br />

jou bedoeld als je op zoek bent naar wie jij bent, wat je grootste kracht is, wat<br />

jouw unieke talenten zijn en hoe je deze vol vertrouwen zichtbaar maakt en<br />

ontwikkelt. €27.48 excl. BTW, info@kijkopkleur.nl<br />

Dit boek is voor jou bedoeld als je op zoek<br />

bent naar wie jij bent.<br />

BOEKEN- EN PRODUCTNIEUWS<br />

ZENGROWTH VERNIEUWD PU-LEER VAN ALLE MASSAGEARTIKELEN<br />

ZenGrowth heeft het PU-leer van al hun massageartikelen recent vernieuwd en<br />

verbeterd. Het nieuwe PU-leer voelt net zo zacht en comfortabel aan als het oude<br />

leer, waardoor er geen verschil in de algehele massage ervaring zal zijn. Het grote<br />

verschil zit hem met name in de duurzaamheid. Het nieuwe PU-leer is namelijk vele<br />

malen resistenter tegen vocht, olie, hitte en kou. Dit betekent dat de bekleding van<br />

massagetafels, massagestoelen, zadelkrukken en massagekussens minder snel zal<br />

afbrokkelen of vervellen waardoor je langer gebruik kunt maken van je producten!<br />

www.demassagewinkel.nl<br />

DERMATOLOGISCHE KLINIEK<br />

Cosmetische dermatologie & chirurgie | Huidkanker<br />

Dr SOE JANSSENS<br />

Dermatoloog<br />

www.aestate.nu | De Schulp 10, Amstelveen | info@aestate.nu<br />

Een afspraak is mogelijk zowel met als zonder verwijzing.<br />

6 5-<strong>2023</strong>


BEURS<br />

“Samen natuurlijk beter”<br />

Daar draait het om op de <strong>Massage</strong> en Complementair Vakbeurs. Waar reguliere zorg haar grenzen bereikt,<br />

kunnen natuurlijke behandelmethodes de uitkomst bieden, en vice versa. Samen kunnen ze veel betekenen om<br />

gezondheid en welzijn te waarborgen.<br />

De <strong>Massage</strong> en<br />

Complementair<br />

Vakbeurs biedt een<br />

platform waarin deze<br />

integrale visie centraal<br />

staat. Dit evenement is de ideale<br />

ontmoetingsplek voor therapeuten en<br />

andere professionals in de medische<br />

en natuurlijke gezondheidszorg,<br />

en geïnteresseerden, om in een<br />

ontspannen en informele setting<br />

uitgebreid kennis te maken met<br />

diverse facetten van natuurlijke<br />

gezondheid. Hierbij gaat het om<br />

tal van gezondheidsgerelateerde<br />

producten en diensten als cursussen,<br />

producten, methodieken, voeding en<br />

suppletie. Om diverse therapieën en<br />

producten direct te voelen en ervaren,<br />

wordt een gevarieerd workshop- en<br />

lezingprogramma aangeboden. Zo<br />

kun je onder meer de kracht van<br />

soundhealing ervaren, in aanraking<br />

komen met de Pijn Reset Methode,<br />

experimenteren met BamboeSage,<br />

of leren hoe jij eenvoudig meer<br />

klanten trekt.<br />

Wil jij je verder verdiepen in de wereld<br />

van natuurlijke gezondheid en daarnaast<br />

profiteren van de vele beursacties? Kom<br />

dan voelen, netwerken en verbinden<br />

tijdens de 12 e editie van de <strong>Massage</strong> en<br />

Complementair Vakbeurs op 19 en 20<br />

april 2024 in Gorinchem! Gebruik bij<br />

het bestellen de code natuurlijkbeter en<br />

ontvang €10 korting op de entreeprijs! ✤<br />

Tickets bestellen kan via onze website<br />

www.soonerevents.nl.<br />

‘Dit evenement is de ideale ontmoetingsplek<br />

voor therapeuten en andere professionals in de medische<br />

en natuurlijke gezondheidszorg’<br />

5-<strong>2023</strong><br />

7


REPORTAGE<br />

<strong>Massage</strong>therapeut en<br />

podcast-maker Erik Zoomers:<br />

‘Ik ben gefascineerd<br />

door de veelzijdige inzet<br />

van massagetherapie’<br />

“<strong>Massage</strong>therapie is eigenlijk mijn derde carrière”, vertelt Erik Zoomers,<br />

eigenaar van praktijk <strong>Massage</strong>Helpt in Amersfoort. Oorspronkelijk was<br />

hij radiomaker en later directeur van een internetbureau, maar<br />

vanwege een chronische ziekte moest hij stoppen met werken. Na een<br />

lange zoektocht kwam hij uit bij massagetherapie.<br />

Als holistisch massagetherapeut ondersteunt hij in zijn praktijk<br />

veel mensen bij hun herstel van burn-outklachten.<br />

Tekst Saskia Petit<br />

Chronisch ziek zijn heeft<br />

een grote impact op je<br />

leven, je werk en je gezin.<br />

Dat ondervond ook Erik<br />

Zoomers, die op zijn 38ste<br />

ziek werd. “Het was zeer onduidelijk wat<br />

ik had. Ik ging van ziekenhuisopname<br />

naar ziekenhuisopname. Tijdens mijn<br />

ziekte ben ik me gaan verdiepen in<br />

wat ik nog wél kon. Ik kwam terecht bij<br />

de Holos Academie en ontdekte dat<br />

massagetherapie ondersteunend kan<br />

zijn voor het zelfherstellend vermogen<br />

van het lichaam. Dat herkende ik aan<br />

mijn eigen lichaam. Ik zag ondanks<br />

mijn klachten toch mogelijkheden<br />

om mijn conditie te verbeteren. Je<br />

bent veel meer dan je ziekte. Tijdens<br />

de sessies in het ziekenhuis leerde ik<br />

goed te luisteren naar mijn lichaam.<br />

Ik knalde vroeger altijd maar door, nu<br />

moest ik me continu aanpassen aan<br />

de behoefte van mijn lichaam maar<br />

kon daardoor uiteindelijk meer dan ik<br />

dacht. Ik besloot in 2018 de vierjarige<br />

hbo-opleiding tot massagetherapeut<br />

te gaan doen. Het eerste jaar beviel<br />

goed. Ik maakte kennis met het<br />

lichaamsbewustzijn en persoonlijke<br />

ontwikkeling. Daar wilde ik graag meer<br />

8<br />

5-<strong>2023</strong>


‘Het zelfherstellend<br />

vermogen van lichaam en<br />

geest vind ik heel boeiend<br />

en hoopgevend’<br />

Erik Zoomers: “Je bent veel meer dan je ziekte.”<br />

van weten! Uiteindelijk heb ik de hele<br />

opleiding kunnen doen. Groot voordeel<br />

is dat je maar één dag naar school gaat<br />

en dat je je tijd zelf kunt indelen.”<br />

Weerstand<br />

In zijn tweede jaar opende Erik<br />

zijn praktijk <strong>Massage</strong>Helpt in<br />

Amersfoort. “Dat vond ik nog best<br />

een ding, in wat voor wereld zou ik<br />

me begeven? Ik voelde in mezelf best<br />

wat weerstand. De vraag is hoe je<br />

omgaat met die weerstand. Wat heb<br />

je nodig om verder te gaan? Daar gaat<br />

massagetherapie natuurlijk ook over.<br />

Ik besloot er vol voor te gaan. Ik heb<br />

me verder ontwikkeld als holistisch<br />

massagetherapeut, omdat ik vooral de<br />

connectie tussen lichaam en geest zo<br />

belangrijk en interessant vind en de<br />

mens zie in samenhang met de sociale<br />

omgeving waarin die leeft. Alles heeft<br />

invloed op elkaar. Het zelfherstellend<br />

vermogen van lichaam en geest vind ik<br />

heel boeiend en hoopgevend.<br />

Daarnaast ben ik massagepodcasts<br />

gaan maken. Eerst als manier om<br />

zelf de wereld van massagetherapie<br />

te ontdekken. Later hoorde ik dat<br />

collega’s graag meeluisterden en de<br />

Eriks doelgroep is heel divers, mensen met<br />

lage rugpijn, migraine, buikklachten,<br />

bekkenklachten, fibromyalgie en burn-out.<br />

<strong>Massage</strong>Podcast zeer waarderen. Op<br />

deze manier kan ik mijn oude liefde<br />

voor radio combineren met mijn<br />

nieuwe liefde voor massagetherapie. Ik<br />

heb in totaal 21 afleveringen gemaakt.<br />

In mijn podcasts neem ik de luisteraars<br />

mee op mijn ontdekkingstocht naar<br />

antwoorden op de vraag ‘Waarom<br />

is massage een goed idee?’. Ik ben<br />

gefascineerd door de veelzijdige inzet<br />

van massagetherapie en tegelijkertijd<br />

de onbekendheid daarvan.”<br />

Holistisch<br />

<strong>Massage</strong>therapie gaat over<br />

bewustwording van wat je ervaart in<br />

je lichaam. In zijn praktijk behandelt<br />

Erik veel mensen met Aanhoudende<br />

Lichamelijke Klachten (ALK).<br />

“Lichamelijke klachten kunnen leiden<br />

tot psychische klachten en andersom.<br />

Bovendien is de sociale omgeving ook<br />

van grote invloed op je gezondheid en<br />

welzijn. Je kunt bijvoorbeeld niet meer<br />

goed meekomen op je werk, verliest<br />

inkomen, ziet je collega’s minder vaak<br />

en merkt dat weer in een toename van<br />

5-<strong>2023</strong><br />

9


Neem nu een abonnement<br />

en krijg toegang tot<br />

het volledige magazine

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!