30.11.2023 Views

Archicomm B 04 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Platform voor de architect | nr 4 <strong>2023</strong> | november-december<br />

Platform voor de architect | www.archicomm-online.be |<br />

| | <strong>2023</strong> |<br />

4 De wondere wereld<br />

van toegangscontrole<br />

Moderne kantoorbouw<br />

en -inrichting<br />

Focus op interieur<br />

en exterieur<br />

www.archicomm-online.be


NOVY MINERAL BLACK<br />

Het nieuwe zwart, stijlvol mat zwart<br />

met een subtiele structuur<br />

Trends komen en gaan maar zwart blijft altijd bestaan. Novy, de Belgische specialist in dampkappen,<br />

kookplaten en verlichting, lanceert een nieuwe kleur in haar gamma: Mineral Black. Een matter zwart<br />

dat opvalt door de subtiele structuur, een stijlvol designeffect dat bovendien zeer onderhoudsvriendelijk<br />

is en minder gevoelig aan vingerafdrukken. novy.com


Nieuw<br />

Beter bouwprojecten ontwerpen, bouwen<br />

en beheren met de Wienerberger BIM-tool<br />

Architecten, ontwerpers en uitvoerders kunnen met behulp van de<br />

Wienerberger BIM-tool heel eenvoudig BIM-elementen downloaden<br />

voor gevel en binnenmuur. De elementen bevatten niet enkel technische<br />

en logistieke data, maar ook het legpatroon met aanduiding van de<br />

voegverdeling. Bovendien wordt het 3D-gebouwmodel eenvoudig<br />

verrij kt met een textuur van de gekozen gevelsteen.<br />

• Wienerberger elementen eenvoudig<br />

integreren in het 3D-ontwerp<br />

• Inclusief materiaaldata, legpatronen<br />

en geveltexturen<br />

• Nog eenvoudiger werken met de<br />

Revit plug-in<br />

• Perfect compatibel met het<br />

merkneutrale MatBiM-platform<br />

bim.wienerberger.be<br />

Wienerberger nv<br />

Kapel ter Bede 121, 8500 Kortrijk<br />

056 24 96 27<br />

bim.be@wienerberger.com


BEEUWSAERT-CONSTRUCT.BE


Voorwoord<br />

Blik op morgen<br />

“Als architect zal je moeten leren ontwerpen voor de toekomst, eerder dan ontwerpen<br />

voor specifieke behoeften van vandaag. Er moet aandacht zijn voor standaardisatie<br />

en het toepassen van hergebruikmaterialen.” Aan het woord is Dr. Ir. Arch.<br />

Aline Vergauwen, ook projectleider bij Buildwise. Met het jaareinde in zicht, geeft<br />

ze in ‘De Pen’ haar visie hoe het in de toekomst beter kan. Circulariteit en duurzaamheid<br />

staan daarbij centraal, uiteraard zeer actuele en steeds terugkerende<br />

thema’s. Zo ook in deze editie van ArchiComm, waarin we onder meer de bevindingen<br />

van het nationaal verwarmingsonderzoek bekijken. Maar ook de toepassingen<br />

van ‘hennep van eigen kweek’ die verder gaan dan enkel biobased isolatie.<br />

Wat de nabije toekomst betreft, kunnen we uiteraard niet buiten het feit dat de<br />

bouwsector, met zowel nieuwbouw als de o zo nodige woningrenovatie, momenteel<br />

rake klappen krijgt. Zo verwacht twee derde van de woningbouwers dat 2024<br />

nog slechter zal worden met een daling van de investeringen, de activiteit en de<br />

rendabiliteit. De woningmarkt zit in het slop, niet in het minst door de stijging<br />

van de hypothecaire rente. Dat voelen ook de architecten. Projectontwikkelaars<br />

zitten met de handen in het haar door de aangekondigde btw-aanpassingen voor<br />

sloop en heropbouw. Het tarief van 6 procent kan vanaf 1 januari niet meer worden<br />

toegepast voor de verkoop van na afbraak herbouwde woningen. Nefast voor de<br />

vernieuwing van ons sterk verouderd woningpark.<br />

Om het jaar en dit voorwoord dan toch in schoonheid af te sluiten brengen we<br />

in deze editie uiteraard ook bijzondere architectuur in binnen- en buitenland en<br />

hebben we bovendien veel aandacht voor het interieur en de daarbij horende verf-,<br />

behang- en tegeltrends voor 2024. En wat blijkt? Het interieur, met de leefruimte<br />

als ruimte in de kijker, wordt meer dan ooit een plek om thuis te komen: warm,<br />

zacht en sfeervol.<br />

Welbevinden staat centraal, trouwens ook in het kantoor van vandaag en morgen.<br />

We bekijken niet alleen inspirerende cases en oplossingen, maar ook awardwaardige<br />

meubels en ontwerpen die het kantoor mooier, aangenamer en efficiënter<br />

maken.<br />

Veel leesplezier,<br />

Eva Goossens<br />

5


Perfectie<br />

wordt tastbaar.<br />

De nieuwe Excellence Line van V-ZUG.<br />

Meer informatie op vzug.com


ArchiComm<br />

Platform voor de Architect<br />

nr. 4 <strong>2023</strong><br />

verschijnt 4 x per jaar<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Projectmanager<br />

Secretariaat<br />

Online marketing<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Stephanie Demasure<br />

Anastasia Verleysen, Eva Goossens,<br />

Geert Van Cauwenberghe, Kris Vandekerckhove,<br />

Laureline Vansteenkiste, Marlies Decavel,<br />

Patrick Retour, Tom Rampelberg, Trees Accou,<br />

Kevin Desender, Freddy Fierens<br />

Riana Holley, Elke Kina<br />

Mark Schouten, Tarik Yilmaz<br />

Daan Halters, Jeroen Saes<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Pattyn, Veurne<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.be een e-mail met<br />

een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 90,00 per jaar excl. btw, Buitenland: € 142,00 per jaar excl. btw,<br />

bankrekening ING BE33 3631 9320 5246, BIC: BBRUBEBB t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +32 50 36 81 70.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.be.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm-online.be/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm-online.be/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm-online.be, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.be of bel +32 50 36 81 70.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

‘Beleving moet steeds centraal staan’ 10<br />

Innovaties in de woon- en bouwwereld voorgesteld 12<br />

Chic keramiek: bijzondere decors in de kijker 16<br />

De Pen: Aline Vergauwen 20<br />

INTERIEUR<br />

Revolutionair systeem voor traprenovatie 22<br />

Verbeterde akoestiek in Kamer van Volksvertegenwoordigers 24<br />

Toegangscontrole<br />

Veiligheid, gebruiksgemak en esthetiek hand in hand 28<br />

De toekomst van mechatronische toegangsoplossingen 30<br />

Letterlijk en figuurlijk in de spotlight 32<br />

'Op naar de feestdagen' 34<br />

Werkbladen en spoelbakken van Nederlandse makelij 36<br />

Luxueuze wellnessoplossingen op maat 38<br />

Wanden met lef 40<br />

Een extra lifestyle voor de persoonlijke keuken 44<br />

Waterbesparende systemen voor openbare gebouwen 46<br />

Koesterende kleuren zetten de toon 48<br />

Balansventilatie-unit met ruime mogelijkheden die zich snel laat plaatsen 54<br />

Kantoorbouw en inrichting<br />

Awardwaardig kantoormeubilair 56<br />

Klaar voor morgen 60<br />

PCM klimaatplafonds: efficiënte klimaatregeling meets esthetisch design 62<br />

Kosten noch moeite gespaard voor stijlvol nieuwbouwkantoor 64<br />

Prefabbeton en elegant antraciet komen samen in Veurne 66<br />

Een waaier aan mogelijkheden met BIM 68<br />

‘Architectuur, ook ten dienste van kwaliteitsvolle en betaalbare woningen voor starters’ 70<br />

EXTERIEUR<br />

Heropwaardering centrale wijk in Namen 72<br />

HBS-spuitschuimisolatie: want iedereen voelt zich thuis in een warm huis 74<br />

'Hoe gaan we in de toekomst leven en werken?' 76<br />

Een veilige locatie voor hulpdiensten dankzij keerwanden 78<br />

Nieuwe polyvalente stabilisatieplaat voor waterdoorlatende verhardingen 80<br />

Duurzaam bevestigd 84<br />

3D-scanning voor BIM-samenwerking over de grenzen heen 86<br />

Op naar meer hennep! 88<br />

inNOAvations: focus op creativiteit en duurzaamheid 90<br />

Bovenste beste Belgische architectuur 92<br />

Nationaal Verwarmingsonderzoek toegelicht 94<br />

Architzer A+Award Project <strong>2023</strong> 98<br />

Grensverleggend! 1<strong>04</strong><br />

8


12<br />

30<br />

40<br />

56<br />

66<br />

98<br />

1<strong>04</strong><br />

Coverfoto:<br />

The Greenary, Parma (Italië)<br />

CRA-Carlo Ratti Associati<br />

9


Staal en beton in een<br />

knappe hoofdrol.<br />

(Beeld: Yannick Milpas)<br />

ARCHITECT EN PROJECT<br />

‘BELEVING MOET STEEDS CENTRAAL STAAN’<br />

Architectuur is veel meer dan stijlvorming of een middel tot behagen. Het heeft ook en bovenal een<br />

maatschappelijke functie. "Een bouwwerk dient te allen tijde een link te hebben met wat zich rondom<br />

afspeelt, zowel op micro- als op macroschaal.”<br />

Tekst: Patrick Retour<br />

Milos Van den Berge is het gezicht en het brein<br />

achter MVDB architectuur. “Mijn werkveld<br />

was aanvankelijk zeer ruim, van Mechelen tot<br />

Kortrijk, maar is doorheen de jaren steeds<br />

meer verfijnd naar de regio tussen Gent en<br />

Dendermonde. Niet bewust maar ook niet<br />

onbedoeld. Niet alleen laat die lokale verankering<br />

toe om individueel te werken, dat resulteert<br />

ook in een kwalitatieve dienstverlening”,<br />

aldus de architect.<br />

Nieuwe woonvormen<br />

Vlaanderen kent veel lintbebouwing en architectuur<br />

kan een oplossing bieden voor dit<br />

ruimtelijke macroprobleem. "Door in de toekomst<br />

de buitengebieden niet verder te gaan<br />

bebouwen maar eerder terug te schenken<br />

aan de natuur. Door de bestaande stads- en<br />

dorpskernen kwalitatief te gaan verdichten en<br />

door de te bebouwen ruimte multifunctioneel te<br />

gaan benutten, met een combinatie van wonen,<br />

werken, recreatie en groen." Andere woontypologieën<br />

dringen zich op: collectieve huisvesting,<br />

cohousing, deelarchitectuur, coöperatieve<br />

woningbouw.<br />

"In mijn ontwerpen<br />

wil ik graag blijven<br />

vernieuwen."<br />

Mooi in balans<br />

Architectuur vraagt om authenticiteit. Locatie<br />

en oriëntatie zijn altijd uniek, het bouwprogramma<br />

verschillend en de eisen van de bouwheer<br />

uiteenlopend. Elk project moet daarom op<br />

een specifieke manier worden benaderd. "Een<br />

weldoordacht ontwerp vormt het fundament<br />

van een geslaagde architectuuropdracht, is<br />

compromisloos, maar vindt tegelijk de juiste<br />

balans tussen het eigen en het algemene<br />

belang." Micro of macro, ongeacht de schaal<br />

van de architectuur, beleving moet steeds<br />

centraal staan. “Natuurlijk licht, constructieve<br />

logica, duidelijke indeling en klare vormentaal<br />

zijn de hoekstenen van een goed ontwerp. De<br />

bouwstijl is nooit het doel, maar een middel om<br />

de juiste beleving te bekomen.”<br />

10


Het geheel kreeg een compleet nieuw jasje aangemeten. (Beeld: Michiel Vergauwen)<br />

Binnen en buiten in een onlosmakelij ke<br />

relatie. (Beeld: Yannick Milpas)<br />

Spectaculaire update<br />

Deze bestaande woning vroeg een grondige<br />

update, binnen en buiten. “Met een compleet<br />

nieuw jasje hebben we het ietwat saaie balkvormige<br />

volume optimaal aangekleed. Het is<br />

een eigentijdse ode aan de Vlaamse manier<br />

van bouwen, de kleibaksteen en het typische<br />

metselverband.” Dat wordt nog geaccentueerd<br />

door op verschillende plaatsen de kopse<br />

stenen te laten uitsteken of weg te laten. Qua<br />

interieurarchitectuur trekt Milos de lijn consequent<br />

door.<br />

Eyecatcher in de rij<br />

Waar ooit een klein rijhuisje stond, prijkt nu<br />

een eyecatcher van een gevel die het licht naar<br />

binnen trekt. “Na afbraak van het oude pand<br />

bleef er een grillig stukje bouwgrond over. De<br />

vorm van de woning en de schuine ontwerplijnen<br />

bieden daar een creatief antwoord op.” Het<br />

resultaat oogt bijzonder. De voorgevel geeft een<br />

gesloten indruk, maar achter het metselwerk<br />

gaan ramen verscholen. “In het midden hebben<br />

we een patio ingericht en de glazen achtergevel<br />

reikt de zon als het ware de hand.”<br />

Groene toekomstplannen<br />

Als architect wil Milos Van den Berge blijven<br />

vernieuwen. "De eigen werking wordt altijd<br />

opnieuw in vraag gesteld. Wat nodig is om te<br />

kunnen blijven evolueren." We zien bij hem<br />

alvast een evolutie van kleinschalige verbouwingen<br />

naar grote nieuwbouwprojecten en<br />

totaalrenovatie. “Ik onderschrijf een toekomstvisie<br />

die neigt naar kwalitatieve verdichting<br />

van de huidige kernen en het vrijwaren van het<br />

groen dat ons nog rest.” En dit leidt richting collectieve<br />

architectuur met een plus. •<br />

Achter de gevel trekken ramen het licht naar binnen. (Beeld: Michiel Vergauwen)<br />

Milos Van den Berge, de man achter MVDB<br />

architectuur. (Beeld: Geert Van de Velde)<br />

11


DERDE EDITIE VAN GALLERY DAYS<br />

Innovaties in de woon- en<br />

bouwwereld voorgesteld<br />

Voor het derde jaar op rij waren we te gast bij de Gallery Days, een<br />

interactieve expositie waarop een aantal producten en diensten uit<br />

de woon- en bouwsector werden onthuld. Rode draad: innovatie, ten<br />

dienste van het wooncomfort, design en vooral meer duurzaamheid<br />

in de woning van vandaag en morgen.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Verduurzaming van bakstenen en<br />

dakbedekking<br />

Wienerberger trekt volop de kaart van verdere<br />

verduurzaming en dit met twee innovaties.<br />

Leadax Roov is een nieuwe platdakbedekking<br />

gemaakt van PVB-folie, een afvalstroom uit de<br />

glasindustrie. De witte kleur is niet toevallig:<br />

deze reflecteert de zon, vermindert de vorming<br />

van hitte-eilanden en verbetert het rendement<br />

van zonnepanelen. Het product is bovendien<br />

recycleerbaar en 100 procent circulair. Eveneens<br />

circulair is de nieuwe Wienerberger<br />

ClickBrick Pure, een droogstapelsysteem met<br />

roestvrijstalen clips en dito spouwankers waardoor<br />

men de handvormgevelstenen gemakkelijk<br />

kan demonteren en hergebruiken. De verschillende<br />

verstelmogelijkheden bieden architecten<br />

bovendien een grote ontwerpvrijheid.<br />

Dubbel gemodificeerd zachthout<br />

Ook het Noorse bedrijf Kebony, innovator op<br />

vlak van houtmodificatie, focust op duurzaamheid.<br />

Een gepatenteerd tweestapsproces van<br />

impregnatie en uitharding transformeert duurzaam<br />

naaldhout in een superieure houtsoort,<br />

vergelijkbaar met tropisch hardhout. Dit direct<br />

bruikbare hout, dat na verloop van tijd vanzelf<br />

een zilvergrijs patina krijgt, behoudt levenslang<br />

zijn sterkte en hardheid. Geschikt voor een<br />

veelheid aan projecten zoals gevelbekleding of<br />

terrassen tot ontwerpen voor openbare ruimtes.<br />

Voordeel voor de planeet? Een Kebonyterras<br />

van 10 vierkante meter bespaart tot bijna<br />

twee ton CO 2<br />

.<br />

Focus op ramen: producten en<br />

diensten<br />

In de categorie ‘ramen’ stonden er op de Gallery<br />

Days drie exposanten in de kijker. Bij Reynaers<br />

Aluminium lag de focus op de ecologisch verantwoorde<br />

en energiebesparende aluminium<br />

raamprofielen, met onder meer de beproefde<br />

en ultraslanke SlimLine-oplossing voor fijn<br />

Wienerberger ClickBrick, een droogstapelsysteem met<br />

vlakgeslepen gevelstenen, aan elkaar gezet met rvs clips en<br />

verbonden met de achterconstructie via spouwankers.<br />

De MasterLine 10 aluminium ramen met slank profi el<br />

van Reynaers Aluminium voldoen aan de strengste<br />

normen voor passiefbouw. (Beeld: Marc Soubron)<br />

12


Villa Grieg van Saunders Architecture in Noorwegen, voorzien van gevelbekleding in verduurzaamd Kebonyhout.<br />

geprofileerde ramen. Velux presenteerde op<br />

zijn beurt twee nieuwe diensten, dit met het oog<br />

op een superieure ruimteoptimalisatie onder<br />

het dak. Vooreerst is er de Velux Design Service,<br />

een dienst op maat van woningrenovaties<br />

met gepersonaliseerde ontwerpsimulaties.<br />

Daarnaast is er ook de Daylight Academy<br />

met training en ondersteuning, specifiek<br />

voor architecten. Tot slot was er AGC dat met<br />

RenoWindow eveneens een interessante<br />

dienst toelichtte. Een historisch of beschermd<br />

gebouw dat toe is aan nieuwe en isolerende<br />

beglazing? RenoWindow biedt de mogelijkheid<br />

om de beglazing te vervangen, met behoud van<br />

de bestaande kozijnen. ><br />

Velux innoveert met twee nieuwe diensten om heldere,<br />

duurzame leefruimtes onder het dak te creëren.<br />

RenoWidow vervangt beglazing van bestaande<br />

ramen, met behoud van de kozij nen.<br />

13


kreon<br />

purity in light<br />

© Patricia Goijens | Dieter Vander Velpen Architects<br />

kreon holon 60 in custom silver<br />

We strive for the highest quality in each of our lighting tools that we develop and deliver.<br />

Our knowledge and operation enable us to propose products and solutions customized for each project.<br />

Interested in learning more about our bespoke solutions? Visit our website: www.kreon.com/bespoke<br />

Naamloos-1 1 13/11/<strong>2023</strong> 15:06:31


"Uiteraard konden ook<br />

de slimme technieken<br />

niet ontbreken<br />

op het event."<br />

Deze methode is bovendien snel, economisch en<br />

ecologisch verantwoord. In synergie met Fineo,<br />

een ultradun vacuüm isolerend glas, maximaliseert<br />

deze dienst bovendien de voordelen op het<br />

gebied van isolatie en duurzaamheid.<br />

Slimme technieken<br />

Uiteraard konden ook de slimme technieken<br />

niet ontbreken op het event, met onder meer<br />

de Daikin Home Hub voor optimalisatie van de<br />

zelfconsumptie van opgewekte energie. Deze<br />

module, compatibel met de Daikin Altherma<br />

lucht-waterwarmtepomp of de Daikin Multi+,<br />

zal de overtollige energie van de zonnepanelen<br />

op slimme wijze gebruiken om de warmtepomp<br />

aan te sturen in plaats van deze terug te leveren<br />

aan het elektriciteitsnet. Eveneens present op<br />

de Gallery Days: Vektron, het uitgebreide assortiment<br />

aan slimme plafondsystemen van Kreon<br />

– met integratie van klimaatregeling, verlichting,<br />

akoestische isolatie en audio – dat nu onder een<br />

eigen merknaam verder gaat. Nieuw is Vektron<br />

ili, een plafondsysteem dat een totaaloplossing<br />

biedt voor gebouwen met geavanceerde energietechnieken<br />

zoals betonkernactivering. Met<br />

de toevoeging van digitale technologieën zoals<br />

sensoren, bluetooth en beacons, is automatisering<br />

mogelijk en worden de gebruikersbeleving<br />

en het energiebeheer geoptimaliseerd. Een<br />

totaaloplossing voor zowel kantoorruimtes als<br />

commerciële ruimtes.<br />

Het nieuwe plafondconcept Vektron ili biedt een totaaloplossing<br />

voor moderne kantoorruimtes met betonkernactivering.<br />

Nieuw voor badkamer, keuken en<br />

interieur<br />

We noteren ook diverse nieuwigheden voor<br />

badkamer, keuken en bij uitbreiding het hele<br />

interieur. Hansgrohe presenteerde Xelu Q, een<br />

totaalconcept voor de badkamer met naast kranen,<br />

douches en accessoires nu ook wastafels,<br />

toiletten, badkamermeubels en spiegels. De<br />

nadruk ligt op functionaliteit, orde, ruimtebesparende<br />

oplossingen en een waaier aan<br />

keuzemogelijkheden die een verregaande personalisatie<br />

mogelijk maken. Van de badkamer<br />

naar de keuken met SieMatic en meer bepaald<br />

met SieMatic Mondial. Deze nieuwe high-end<br />

Derde editie van de Gallery Days.<br />

lijn combineert geometrische vormen en lijnen<br />

met luxueuze, expressieve materialen zoals<br />

natuursteen en hoogwaardig hout. Ook nieuw<br />

en trouwens beschikbaar voor alle Siematickeukenstijlen:<br />

de donkergrijze afwerking van<br />

de binnenkasten. Tot slot is er Mobalpa dat de<br />

nieuwe Bucolische Sfeer voorstelde. Dit werd<br />

geïllustreerd aan de hand van een renovatie<br />

van een oude boerderij, omgevormd tot een<br />

charmant landhuis. Mobalpa drukt hier zijn<br />

stempel op de inrichting van zowel de inkomhal,<br />

keuken als wasruimte. De nieuwe sfeer, met<br />

landelijke en karaktervolle knipoog, combineert<br />

modern comfort met een warme en<br />

tijdloze look waarbij kleur en bronzen accenten<br />

niet worden geschuwd. Op maat van de woning,<br />

het interieur en de klant die hier nu pas echt<br />

kan thuiskomen. •<br />

15


NIEUWE WANDTEGELS GESPOT OP CERSAIE<br />

Chic keramiek:<br />

bijzondere decors<br />

in de kijker<br />

En of er weer heel wat nieuws te rapen viel op de voorbije en ondertussen<br />

al veertigste editie van Cersaie in Bologna. We selecteerden enkele<br />

bijzondere tegeltrends, niet alleen voorgesteld op de beursvloer<br />

maar ook tijdens houseshows in de toonzalen. Chic keramiek, met de<br />

focus op vernieuwende wandtegels die onze aandacht trokken.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Wat de algemene keramische tegeltrends<br />

betreft, blijft natuursteen uiteraard de inspiratiebron<br />

bij uitstek. Tegen de wand neemt de<br />

keramiek vaak de vorm aan van XXL platen<br />

die de kracht en schoonheid van de natuur<br />

in huis brengen. Carraramarmer krijgt heel<br />

wat concurrentie, onder meer van travertin,<br />

kwartsiet, Lapis Lazuli, maar ook van onyx met<br />

karaktervolle aders. De registers van moeder<br />

natuur worden helemaal opengetrokken.<br />

Naast de grote formaten doen ook de kleinere<br />

tegels het goed. Soms strak, dan weer met<br />

een ambachtelijke insteek. Er wordt gespeeld<br />

met diverse vormen en formaten, maar ook<br />

met dessins, textuur en kleur, dit op manieren<br />

die we nog niet eerder zagen. En dit maakt het<br />

extra interessant.<br />

Moiré en dégradé<br />

Nieuw van Ceramiche Coem is Moiré, een keramiekcollectie<br />

met verrassende insteek. We<br />

kennen moiré als een interferentiepatroon met<br />

golvend effect dat als storend wordt beschouwd<br />

in de grafische wereld. Toegepast op keramiek<br />

zorgt het juist voor een originele textuur, een<br />

derde ‘vibrerende’ dimensie die meteen onze<br />

nieuwsgierigheid wekt. Moiré, met het designsignatuur<br />

van Alessandro Pasinelli, is verkrijgbaar<br />

in vijf kleuren en is er enkel in grote platen<br />

van 120 op 280 centimeter en 6 millimeter dik.<br />

Het golvende moiré-effect komt pas echt tot<br />

zijn recht op een groot oppervlak, wanneer er<br />

diverse platen naast elkaar worden geplaatst.<br />

Halo van Refi n,<br />

met krachtige<br />

decoratieve impact.<br />

16


"Naast moiré doet ook dégradé een opvallende<br />

entree in de wereld van de keramiek."<br />

Naast moiré doet ook dégradé een opvallende<br />

entree in de wereld van de keramiek. Marca<br />

Corona doet dit met Iridea-tegels, meteen goed<br />

voor een bekroning met een ADI Ceramics &<br />

Bathroom Design Award. De Iridea-collectie<br />

omvat tegels van 50 op 120 centimeter die halverwege<br />

geleidelijk aan van kleurnuance veranderen,<br />

verkrijgbaar in vier pasteltinten. Het<br />

subtiele 3D-reliëf, met een behangachtig effect,<br />

nodigt bovendien uit tot aanraken. De dégradétegels<br />

kunnen desgewenst worden aangevuld<br />

met tegels in unikleuren, met eenzelfde aangename<br />

look-and-feel. Ook het eigenzinnige Wow<br />

Design zet in op dégradé en wel met de nieuwe<br />

reeks Melange. Roze evolueert naar groen en<br />

groen naar blauw op één en dezelfde tegel (11,7<br />

x 54,2 cm) met matte afwerking. Tegels met<br />

zachte kleurovergangen, eveneens aangevuld<br />

met uni’s die de collectie vervolledigen.<br />

Markante decors<br />

Er vielen ons ook een aantal markante geometrische<br />

decors op, niet zelden verbonden aan<br />

grote namen uit de design- en architectuurwereld.<br />

Blikvanger bij Atlas Concorde is de nieuwe<br />

Marvel Meraviglia-collectie met Diamond-decor,<br />

ontstaan in samenwerking met Zaha Hadid<br />

Architects. Noteer dat deze collectie verkrijgbaar<br />

is met de nieuwe gepatenteerde Velvetech<br />

finish met een fluweelachtige look-and-feel. De<br />

basis van het decor blijft het Calacatta Meraviglia-marmer,<br />

waaraan de collectie zijn naam<br />

ontleent. Nog meer grafische decors bij Lea<br />

Ceramiche met Segni, de capsulecollectie ontworpen<br />

door Ferruccio Laviani. Segni neemt de<br />

chromatische nuances van het Pigmenti-project,<br />

eveneens ontworpen door Laviani, en bedekt ze<br />

met imperfecte lijnen en geschilderde druppels<br />

om gestructureerde reliëfen te creëren. ><br />

De Iridea dégradé wandtegels van<br />

Marca Corona, goed voor een ADI<br />

Ceramics & Bathroom Design Award.<br />

Moiré van Coem, keramiek met ‘vibrerend’ effect. Design Alessandro Pasinelli.<br />

17


Reginox, sinds 1976<br />

Al sinds 1976 staat Reginox in Rijssen voor kwaliteit in rvs spoelbakken en werkbladen<br />

voor de keuken. In eigen huis ontwerpen, ontwikkelen en produceren<br />

wij spoelbakken en (multiplex en rvs) werkbladen in een groot aantal stijlen<br />

en uitvoeringen. Daarnaast leveren we bijpassende kranen en accessoires.<br />

WWW.REGINOX.BE


Capsulecollectie van Ferruccio Laviani voor Lea Ceramiche, met vij f<br />

verschillende decors in combinatie met twaalf kleuren.<br />

Capsulecollectie van Iris Ceramica:<br />

Bottega d'Arte met de nieuwe<br />

Città di Faenza afwerking.<br />

En dan is er nog Ceramica Fioranese die een<br />

samenwerking aanging met de Milanese<br />

architectuur- en designstudio 23Bassi. Het<br />

resultaat is op zijn minst opmerkelijk: Italian<br />

Landscape, met decors geïnspireerd op – je<br />

vermoedt het al – de Italiaanse natuur en cultuur.<br />

Mix & match is het motto, met unieke legpatronen<br />

die uitnodigen tot individueel design,<br />

dit ondanks het beperkte kleurenpalet met<br />

enkele grijs- en terracottatinten.<br />

Nieuw bij Fioranese: Italian Landscape, hier zowel toegepast op wand als vloer.<br />

Het resultaat van een samenwerking tussen Atlas Concorde en Zaha Hadid.( © Zaha<br />

Hadid Limited <strong>2023</strong> manufactured by Ceramiche Atlas Concorde under license)<br />

Ambachtelijk cachet en levendige oppervlakken<br />

Zeer actueel zijn ook de compacte, rechthoekige<br />

tegels met ambachtelijk cachet. Ze kunnen<br />

verticaal, horizontaal, offset of lineair worden<br />

geplaatst, of in visgraatmotief voor een subtiel<br />

effect in een volledige ruimte of uitgesproken<br />

'feature wanden'. Zo is er de Mosa Classics<br />

Tide-serie. Verschillende visuele dieptes<br />

en subtiele beweging in de glazuurtechniek<br />

vormen levendige, opvallende oppervlakken<br />

zonder herhalingen. Het lijkt wel of de klei<br />

met de hand is geperst. Ook Ceramiche Refin<br />

toont met de Halo-reeks bijzondere tegels met<br />

glanzende afwerking, intense kleuren en een<br />

oneffen effect, versterkt door de onregelmatige<br />

afwerking van de randen. Het komt erop<br />

aan het aardse karakter en de beleving van<br />

een handgemaakt product te accentueren. Wat<br />

kleuren betreft, mag het allemaal wat intenser<br />

en dieper: oceaanblauw, basilicumgroen en<br />

kersen- of koraalrood. Dit zien we ook bij Iris<br />

Ceramica met de vierkante tegels uit de Bottega<br />

d’Arte-serie, verkrijgbaar met de nieuwe<br />

Città di Faenza finishes en een herinterpretatie<br />

van het in 1974 gelanceerde GEO 3D-decor.<br />

Graag extra bling bling? De kleur wordt gecombineerd<br />

met goud in de Geo-Oro varianten van<br />

deze tegels. Impact gegarandeerd! •<br />

19


20<br />

DE PEN


DE PEN<br />

Aline Vergauwen,<br />

Dr. Ir. Arch. – Projectleider bij Buildwise<br />

Ontwerpen voor de<br />

toekomst<br />

De afgelopen vijf jaar is er in Vlaanderen heel wat geëxperimenteerd en kennis gedeeld<br />

over circulair bouwen. Het was een genoegen om zo veel enthousiaste en geëngageerde<br />

professionals bezig te zien tijdens de actiedagen van de Green Deal Circulair Bouwen of in<br />

de vele projecten van Vlaanderen Circulair. En ook vanuit Buildwise heb ik heel wat voorlopers<br />

uit te sector mogen ondersteunen en begeleiden bij het in de praktijk brengen van<br />

circulaire principes.<br />

De grote vraag is nu, hoe kunnen we gaan opschalen? Hoe krijgen we iedereen mee? Ik ben dan<br />

ook zeer benieuwd of de EU-Taxonomie in 2024 de verwachte (en nodige) push zal waarmaken.<br />

Grote bedrijven, bijvoorbeeld grote projectontwikkelaars, producenten, banken, verzekeringsmaatschappijen,<br />

zullen verplicht moeten rapporteren over hun duurzame activiteiten. Zij zullen<br />

dit op hun beurt opleggen aan bedrijven uit hun waardeketen. De overgrote meerderheid van de<br />

bouw- en installatiebedrijven of architectenbureaus wordt dus niet rechtstreeks door de taxonomie<br />

geraakt, maar kunnen wel indirect door de taxonomie worden getroffen. In hoeverre zullen<br />

de ‘circulaire criteria’ die deel uitmaken van de taxonomie doorsijpelen tot op de ontwerptafel en<br />

in de bestekken? En als dat gebeurt, zullen architecten dan klaar zijn om antwoorden te bieden?<br />

Zo zal je als architect moeten leren ontwerpen voor de toekomst (volgens mogelijke scenario’s)<br />

eerder dan ontwerpen voor specifieke behoeften van vandaag. Dat betekent minder je eigen<br />

stempel drukken en meer vrijheid laten aan toekomstige eigenaars of gebruikers om zaken aan<br />

te passen in de toekomst. Natuurlijk kan je niet anticiperen op alle mogelijke toekomstige wijzigingen,<br />

maar met een aantal slimme ontwerpkeuzes kan je een gebouw een langere levensduur<br />

meegeven. De keuze tussen slopen, renovatie of reconversie heeft vandaag vaak te maken met<br />

plafondhoogtes, het structureel concept, ruimte voor technische installaties, de mogelijkheden<br />

om plan-layout te wijzigen… Ik vind dat architecten zich meer bewust moeten zijn van deze<br />

verantwoordelijkheid.<br />

Je zal als architect ook meer aandacht moeten hebben voor standaardisatie. Zo zorg je er mee<br />

voor dat gebouwonderdelen in de toekomst een hoger hergebruikpotentieel hebben. En nu fabrikanten<br />

steeds meer de verantwoordelijkheid opnemen voor het tweede leven van hun producten<br />

- in de vorm van hergebruik of recyclage - zullen zij eisen stellen over hoe hun materialen gebruikt<br />

worden. Bouwtechnische oplossingen zullen dus meer en meer als ‘totaaloplossing’ vanuit de<br />

markt aangeboden worden, met standaardmaten of specifieke verbindingswijzen, en minder<br />

ontstaan van op de tekentafel.<br />

Tot slot zie ik een belangrijke rol voor de architect in het toepassen van hergebruikmaterialen<br />

in projecten. Hergebruikmaterialen hebben imperfecties, kleurverschillen of soms onzekere<br />

technische prestaties. Door een slim en creatief ontwerp te combineren met de ervaring in<br />

samenwerken en coördineren kan de architect het verschil maken en is hij ideaal geplaatst om<br />

de slaagkansen van hergebruik in projecten te verhogen.<br />

Ik kijk dus uit naar 2024 en ben benieuwd hoe we als bouwsector de transitie naar circulaire<br />

economie écht kunnen gaan waarmaken.<br />

21


TRAPRENOVATIES, NU NÓG GEMAKKELIJKER<br />

REVOLUTIONAIR SYSTEEM<br />

VOOR TRAPRENOVATIE<br />

COREtec ® Floors, toonaangevende producent van innovatieve vloeren, kondigt met trots de lancering<br />

aan van Stair Expert: een uniek systeem dat traprenovaties gemakkelijker dan ooit maakt. Na de introductie<br />

van hun eigen trappencollectie in 2022, COREtec ® Stairs, komt het vloerenmerk nu met de<br />

perfecte oplossing om het renovatieproces nog eenvoudiger te maken. Met behulp van deze baanbrekende<br />

app en het online bestelplatform wordt het inmeten en bestellen van trappen kinderspel voor<br />

verdelers en installateurs. De op maat gezaagde trapdelen worden daarna rechtstreeks geleverd.<br />

Tekst en beeld: Caryn Communication, COREtec ® Floors<br />

Geavanceerd en toch toegankelijk<br />

Traditionele traprenovaties zijn vaak tijdrovend en ingewikkeld, en vereisen<br />

speciaal gereedschap. Met Stair Expert brengt COREtec ® Floors een<br />

geavanceerd systeem dat de renovatie van trappen toegankelijk maakt<br />

voor elke verdeler of installateur, ongeacht hun expertise en vaardigheden,<br />

en zonder (dure) tools of risico op vergissingen.<br />

centimeter. Dit maakt het systeem bijzonder geschikt voor zowel rechte<br />

trappen, als trappen met één of twee draaien. De trappen zijn verder uit<br />

te breiden met ingebouwde ledverlichting, wat zowel een streling voor<br />

het oog als ontzettend praktisch is. Daarnaast kan je bijpassende vloeren,<br />

plinten of andere accessoires kiezen. Met de COREtec ® -onderhoudskit<br />

hou je de trap vervolgens in topvorm.<br />

Na ontvangst van de traprenovatiekit, inclusief alle nodige tools, markers<br />

en een duidelijke handleiding, kan je als verdeler of installateur meteen<br />

van start gaan. Na het scannen van de QR-code en het aanmaken van een<br />

Stair Expert-account, kan je alle<br />

details van de trap ingeven en<br />

het gewenste decor selecteren.<br />

Door de instructies te volgen in<br />

de ICM 2 0-app, die in zowel de App<br />

Store (iOS) als via Google Play<br />

(Android) beschikbaar is, kan je<br />

de trap nauwkeurig inmeten. Je<br />

hoeft enkel foto’s te nemen van<br />

de tredes met de markers erop.<br />

Alle metingen worden bovendien<br />

automatisch verstuurd naar het<br />

account vanuit de app.<br />

Tenslotte selecteert men de gewenste COREtec ® -trapdelen en kan je<br />

deze in enkele klikken op maat laten maken. De gepersonaliseerde trapdelen<br />

worden daarna rechtstreeks naar de winkel verzonden, klaar voor<br />

installatie.<br />

Op ieders maat<br />

Een van de opvallende kenmerken van COREtec ® Stair Expert is de mogelijkheid<br />

om traptreden te renoveren met een breedte tot maar liefst 153<br />

"Stair Expert maakt traprenovatie<br />

toegankelijk voor elke verdeler<br />

en voor zo goed als elke trap."<br />

"Stair Expert maakt traprenovatie toegankelijk voor elke verdeler en voor<br />

zo goed als elke trap”, zegt Mathias De Ruyck, productmanager bij COREtec<br />

® Floors. "Het nauwkeurige inmeetsysteem garandeert dat de trapdelen<br />

perfect passen, waardoor<br />

het verzagen van trapelementen<br />

op locatie niet meer nodig is. Een<br />

standaardtrap kan zo in slechts<br />

twee tot drie uur tijd gerenoveerd<br />

worden. Win-win dus!”<br />

Akoestisch dempend en veilig<br />

De trappen van COREtec ® Stairs<br />

beschikken over hoogwaardige<br />

slijtlagen van 0,55 millimeter dik<br />

en kunnen dus zeker tegen een<br />

stootje. Dat maakt hen volledig<br />

bestand tegen het echte gezinsleven met kinderen en huisdieren. Net als<br />

de vloeren van COREtec ® zijn de trappen akoestisch dempend door de<br />

geïntegreerde kurkonderlaag en de Sound Core ® -technologie. Hierdoor<br />

voelt de trap warm en stil onder de voeten, wat het heel aangenaam<br />

maakt om op te lopen. De speciale COREtec ® -antisliplaag maakt de trappen<br />

bovendien nog eens volledig veilig.<br />

Renovatie van een trap kan al snel een volledige dag in beslag nemen.<br />

Met 'Stair Expert' kan de volledige renovatie gebeuren in twee à<br />

22<br />

| Interieur


Door de instructies te volgen in de ICM 2 0-app, die in zowel de iOS- als Android app store beschikbaar is, kan je de trap nauwkeurig inmeten.<br />

drie uur. Zo kan je snel verder met eventuele andere verbouwings- of<br />

renovatiewerken.<br />

Een nieuwe trap in slechts vijf stappen<br />

Na het downloaden van de app in de App Store (iOS) of Google Play<br />

(Android) kan je de trap opmeten met je eigen smartphone:<br />

1. Kies het decor en vul de details van de trap in.<br />

2. Plaats de markers op de onderste trede.<br />

3. Volg de instructies in de app en neem een foto.<br />

4. Herhaal deze stappen voor elke trede.<br />

5. Ontvang de op maat gezaagde trapelementen en renoveer de trap in<br />

een handomdraai.<br />

COREtec ® Floors is er trots op dat Stair Expert past bij hun missie om<br />

met innovatieve oplossingen het leven van consumenten te verbeteren.<br />

Het bedrijf staat bekend om haar hoogwaardige vloeren en blijft zich<br />

inzetten voor het leveren van een ruim aanbod kwalitatieve vloeren, die<br />

schoonheid, duurzaamheid en gebruiksgemak combineren. •<br />

| Interieur<br />

23


De vorm van de akoestische cloud sluit perfect aan bij de ronde vormen van de ruimte en de koepel.<br />

ABSORBERENDE PANELEN EN GELUIDSVERSTERKING<br />

MET AANDACHT VOOR KLASSIEK KARAKTER<br />

Verbeterde akoestiek in Kamer<br />

van Volksvertegenwoordigers<br />

Als specialist in professionele audiovisuele installaties draagt Amptec kwaliteit hoog in het vaandel en<br />

gaat het bedrijf graag een uitdaging aan. Het verbeteren van de akoestiek in de Belgische Kamer van<br />

Volksvertegenwoordigers vroeg dan ook om een innovatieve aanpak. Met aandacht voor de klassieke<br />

look-and-feel installeerde Amptec een grote hoeveelheid akoestisch materiaal en optimaliseerde het<br />

volledige audiosysteem.<br />

Tekst: Laureline Vansteenkiste | Beeld: Amptec / www.watchkraft.com<br />

Een slechte akoestiek in de Kamer van Volksvertegenwoordigers<br />

is natuurlijk nefast voor<br />

een goede debatcultuur. Toch was net dat een<br />

van de grootste uitdagingen in het achttiendeeeuwse<br />

neoklassieke Paleis der Natie in<br />

Brussel, waar het Federaal Parlement zetelt.<br />

Daarom lanceerde de Belgische regering een<br />

openbare aanbesteding voor het vinden van<br />

een goede audiovisuele oplossing, al was dat<br />

in deze specifieke omgeving geen sinecure.<br />

Jasper Willems, projectleider bij Amptec, legt<br />

uit waarom: “Het gebouw is beschermd wat<br />

beperkingen oplegt voor eventuele oplossingen,<br />

want het authentieke karakter van de<br />

ruimte moet zoveel mogelijk bewaard blijven.<br />

24<br />

| Interieur


Daarnaast vormde de grote glazen koepel een<br />

enorme uitdaging. Toch zat net in die structuur<br />

ook het grootste potentieel voor verbeteringen.”<br />

Amptec acstx<br />

Amptec acstx stond in voor de akoestische engineering.<br />

"We deden een grondige 3D-scan, wat<br />

ons toeliet de akoestische eigenschappen zoals<br />

spraakverstaanbaarheid en nagalmtijd van de<br />

ruimte te simuleren en zo gepaste oplossingen<br />

voor te stellen”, aldus Jasper. “De vele harde<br />

oppervlakken en de indrukwekkende koepel creeerden<br />

ongewenste reflecties, waardoor politici<br />

niet goed verstaanbaar waren. Onze oplossing<br />

bestaat uit een akoestische en elektroakoestische<br />

component, namelijk akoestisch absorberende<br />

panelen en een geoptimaliseerde geluidsversterking<br />

door een aangepast audiosysteem.”<br />

Akoestiek en esthetiek hand in hand<br />

Onder de imposante koepel installeerde Amptec<br />

een aanzienlijke hoeveelheid materiaal in de<br />

vorm van een akoestische en lichtgevende cloud<br />

om de weerkaatsingen te absorberen. De onderste<br />

laag van de cloud is lichtgevend, de andere<br />

lagen hebben uplighters die de structuur erboven<br />

uitlichten en de nodige ambiance creëren in<br />

de Kamer. Alle verlichting is uitgevoerd met ledlampen.<br />

Jasper: “Door ons flexibel op te stellen,<br />

en proactief mee te denken met de kamerleden<br />

en out of the box ideeën aan te reiken ontwikkelden<br />

we een unieke akoestische cloud met<br />

aandacht voor de esthetiek van het gebouw.”<br />

Naast de cloud bevestigde Amptec op verschillende<br />

andere reflectiepunten en tegen de<br />

Onder de imposante koepel plaatste Amptec een aanzienlij ke hoeveelheid<br />

materiaal in de vorm van een akoestische en lichtgevende cloud.<br />

"Onze hoogwaardige oplossing bestaat uit een<br />

akoestische en elektroakoestische component<br />

met aandacht voor de esthetiek van het gebouw."<br />

muren nog meer akoestische panelen. Deze<br />

absorberende Artnovion-panelen werden<br />

beprint met hetzelfde marmerpatroon dat in<br />

de Kamer te zien is. “Dit is een stoffering die<br />

over de panelen wordt gespannen. Hoewel dit<br />

geen nieuwe techniek is, was de omvang van<br />

dit project vrij uniek. We namen heel wat foto’s<br />

van de totale ruimte om die beelden nadien te<br />

printen op de panelen. Zo wisten we het klas-<br />

sieke karakter van het beschermde gebouw te<br />

vrijwaren. De vorm van de akoestische cloud<br />

sluit perfect aan bij de ronde vormen van de<br />

ruimte en de koepel.”<br />

Prestigeproject<br />

Voor de installatie van de verlichting schakelde<br />

Amptec partners Painting with Light en Lux<br />

Lumen in, die in de sector de referentie zijn<br />

voor respectievelijk lichtontwerp en lichtrealisaties.<br />

De cloud hangt op met een indrukwekkend<br />

takelsysteem van Stapotech. “De<br />

audiovisuele upgrade van de Kamer is een<br />

absoluut prestigeproject”, benadrukt Jasper.<br />

“Het was een zeer interessante opdracht. We<br />

namen de volledige projectcoördinatie op<br />

ons en stuurden de verschillende onderaannemers<br />

aan. Het project is honderd procent<br />

maatwerk en onze oplossing kwam tot stand<br />

na heel wat overleg met plaatsbezoeken en<br />

testopstellingen. We zijn bijzonder fier dat<br />

de verstaanbaarheid in de ruimte drastisch<br />

verbeterde sinds de akoestische behandeling.<br />

Volgend jaar leveren we de elektroakoestische<br />

component op, waarna de integratie van<br />

het volledige audiosysteem compleet is.” •<br />

De akoestische panelen werden beprint met hetzelfde marmerpatroon dat in de Kamer te zien is.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Kamer van Volksvertegenwoordigers<br />

Locatie: Brussel<br />

| Interieur<br />

25


Mondial<br />

Weelde, opnieuw geïnterpreteerd<br />

Vind de dealer in uw regio via siematic.com/showrooms


Akoestiek en esthetiek hand in hand<br />

Turnkey-projecten / Consultancy en engineering / Ruim aanbod afwerkingen / Ook makkelijk zelf te installeren<br />

Horeca / Residential / Onderwijs / Corporate / Medische faciliteiten / Studio’s / Concerten en theater<br />

Ons team van deskundige professionals biedt een scala aan diensten, van advies tot turnkey-projecten, en baseert<br />

zich op grondige akoestische analyses om uw doelen te behalen. Neem vandaag nog contact op om te ontdekken<br />

wat Amptec acstx voor u kan betekenen, of neem een kijkje tussen onze gerealiseerde projecten : amptec.be/acstx<br />

Distributeur van<br />

Bremakker 45 - 3740 Bilzen - België / Belgique - www.amptec.be - sales@amptec.be - tel: +32 (0) 11 28 14 58<br />

Nijverheidsweg 23E - 3534 AM Utrecht - Nederland - www.amptec.nl - sales@amptec.nl - tel: +31 (0) 30 737 00 81


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

INNOVATIEVE TOEGANGSCONTROLE VOOR<br />

MEER COMFORT EN GEMOEDSRUST<br />

Veiligheid, gebruiksgemak<br />

en esthetiek hand in hand<br />

SALTO Systems staat wereldwijd bekend als marktleider op het vlak van intelligente elektronische<br />

oplossingen voor toegangscontrole en -beheer. Door continu te innoveren slaagt het bedrijf erin systemen<br />

te ontwikkelen die eenvoudig en flexibel zijn in gebruik en die comfort naadloos combineren met<br />

esthetiek. Met aandacht voor de privacy van gebruikers en de beveiliging van het systeem.<br />

Tekst: Laureline Vansteenkiste | Beeld: SALTO Systems<br />

De SALTO-sloten zij n een esthetisch verantwoorde keuze. (Beeld: Lopez de Zubiria)<br />

Als innovatieve speler op het vlak van toegangscontrole<br />

streeft SALTO Systems naar<br />

oplossingen die niet alleen honderd procent<br />

veilig en zeer gebruiksvriendelijk zijn, maar<br />

ook een esthetische meerwaarde bieden.<br />

SALTO Systems heeft toepassingen voor alle<br />

segmenten in de markt: van gezondheids- en<br />

onderwijsinstellingen over residentiële woningen,<br />

overheids- en kantoorgebouwen tot leisure<br />

en hospitality. Hun systemen werken op<br />

zowel server- als cloudgebaseerde platformen.<br />

De laatste jaren ziet het bedrijf een enorme<br />

evolutie naar draadloze, batterijgevoede sloten<br />

waarbij de smartphone een steeds prominentere<br />

rol inneemt.<br />

28<br />

| Interieur


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

"Met Homelok heeft SALTO een webgebaseerde<br />

toepassing voor appartementsgebouwen, multifamily<br />

housingprojecten en privéwoningen."<br />

Met Homelok beheer je makkelij k online vanop afstand alle toegangsrechten voor de gebruikers.<br />

(Beeld: Alex Abril)<br />

In de Homelok-app heb je een handig<br />

overzicht van al je digitale sleutels.<br />

Eenvoudig beheer<br />

“Al meer dan twintig jaar specialiseren we ons in<br />

efficiënte toegangscontrole waarbij eenvoudig<br />

beheer centraal staat, zonder in te boeten op<br />

kwaliteit en veiligheid”, benadrukt Eric Beling,<br />

marketing- en business development manager<br />

bij SALTO Systems. “Onze systemen zijn makkelijk<br />

op te zetten en heel intuïtief in gebruik.<br />

Zo kan een gebouwbeheerder van een appartementsblok<br />

met SALTO Homelok moeiteloos<br />

alle bewoners in het gebouw toegang verlenen<br />

tot gemeenschappelijke delen, zoals de voordeur,<br />

de parking en de lift, maar ook gericht<br />

werken door een specifieke bewoner unieke<br />

toegang te geven tot zijn of haar appartement<br />

en bijhorende berging.”<br />

Omdat SALTO Homelok cloudgebaseerd is,<br />

kan de gebouwbeheerder via het web alle<br />

rechten vanop afstand aanmaken en aanpassen.<br />

Deze oplossing werkt met een sleutelkaart,<br />

met de Homelok-app met digitale<br />

sleutel of met een sleutel in Apple Wallet. De<br />

integratie met Google Wallet is in ontwikkeling.<br />

“Smartphone-as-a-key is aan een<br />

opmars bezig. Het biedt enorm veel flexibiliteit,<br />

want het is niet nodig iemand ter plaatse<br />

te sturen om een fysieke toegangskaart of<br />

badge af te geven. Bovendien kan je met<br />

SALTO Homelok de toegang ook beperken in<br />

de tijd. Handig als bijvoorbeeld een technieker<br />

moet langskomen en tijdelijk toegang wil tot<br />

de gemeenschappelijke technische ruimte.”<br />

Indrukwekkend nieuwbouwproject<br />

SALTO Homelok is specifiek ontwikkeld voor<br />

residentiële toepassingen en is integreerbaar<br />

met andere platformen. Zo vormen deze<br />

geavanceerde elektronische toegangscontroleoplossingen<br />

de basis van intelligente ecosysteem<br />

in gebouwen. Niet verwonderlijk dus<br />

dat Homelok aanslaat bij projectontwikkelaars<br />

en architecten. Een mooi voorbeeld daarvan<br />

is Troon 17 in Oostende. Het nieuwbouwproject<br />

omvat een mix van zo’n 150 residentiële<br />

woningen, van een- tot vierslaapkamerappartementen,<br />

en publieke ruimtes. De architecturale<br />

vormgeving verbindt oud en nieuw op<br />

harmonieuze wijze en de nieuwe technologie<br />

van SALTO vervolledigt dat plaatje. Eric: “Het is<br />

een vrij complex project door de combinatie van<br />

privaat en publiek, en toont meteen wat SALTO<br />

mogelijk maakt. We zijn bijzonder fier om Troon<br />

17 mee op de kaart te zetten.”<br />

Esthetische uitvoering<br />

De sloten van SALTO Systems zijn toepasbaar in<br />

elk type deur, zowel in nieuwbouw als bij renovatie.<br />

“Voor dat laatste is het een kwestie van<br />

de cilinder te vervangen door een elektronisch<br />

exemplaar. Ook voor het elektronisch contact<br />

met de parlofonie hebben we een oplossing”,<br />

aldus Eric. Om als architect een goed beeld te<br />

krijgen van hoe een SALTO-slot eruitziet, kan<br />

je op mylock.saltosystems.com zelf aan de slag<br />

met je configuratie. Daar geef je verschillende<br />

parameters in, waaronder het slotmodel, het<br />

deurtype, de deurafwerking en -hendel, en de<br />

plaatafwerking van het slot. Vervolgens kan je<br />

die simulatie downloaden, inclusief de nodige<br />

documentatie. “Zo willen we architecten laten<br />

zien dat we voor elk type woning en elk soort<br />

project een oplossing hebben. Van landelijk tot<br />

modern, de SALTO-sloten zijn een esthetisch<br />

verantwoorde en veilige keuze.” •<br />

| Interieur<br />

29


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

Met verschillende beslagen, cilinders en wandlezers voor binnen-, buiten- en zelfs brand- en nooddeuren,<br />

en de keuze uit diverse identifi catiemedia is de Xesar-collectie enorm veelzij dig.<br />

HET OPTIMALE SLUITSYSTEEM VOOR VEILIGE EIGENDOMMEN<br />

De toekomst van mechatronische<br />

toegangsoplossingen<br />

Een toonaangevende speler in de wereld van de toegangsoplossingen is het Oostenrijkse familiebedrijf<br />

EVVA. Zijn enorme scala aan mechanische en elektronische beveiligingstoepassingen maakt de<br />

producent tot een betrouwbare partner voor residentiële, commerciële en openbare gebouwen. De<br />

nadruk op kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid garandeert een geavanceerd sluitplan op maat<br />

van elk project.<br />

Tekst: Marlies Decavel | Beeld: EVVA<br />

Met ruim tien vestigingen in Europa en een wijdverspreide<br />

distributie van zijn gepatenteerde<br />

systemen is EVVA een gerenommeerde producent<br />

van mechanische en elektronische toegangsoplossingen.<br />

In zijn visie op de toekomst<br />

streeft de fabrikant naar totaaltoepassingen op<br />

maat. “Als betrouwbare metgezel combineren<br />

we de wereld van mechanica en elektronica tot<br />

mechatronische toegangsoplossingen”, legt<br />

Serge Spolspoel, algemeen directeur voor EVVA<br />

België, Nederland en Frankrijk uit. “We denken<br />

niet meer in systemen, maar in oplossingen van<br />

a tot z. We maken een volledig sluitplan met een<br />

optimale, veilige toegang tot het gebouw.”<br />

Geavanceerde sluitsystemen<br />

EVVA biedt een ruim aanbod mechanische<br />

sluitsystemen aan. Een grote troef zijn de<br />

modulaire toepassingen. Daardoor breidt<br />

een gebrevetteerde installateur gemakkelijk<br />

bestaande systemen uit met de nieuwste toepassingen.<br />

Alle systemen zijn gepatenteerd<br />

volgens de internationale MCS-certificeringen.<br />

Serge: “Onze reeksen 3KS en 4KS zijn zeer<br />

gekend op de Belgische markt in talloze sectoren.<br />

De Akura44, speciaal ontwikkeld voor<br />

de woningbouw, en MCS zijn minder courant<br />

maar absolute toppers in ons assortiment.<br />

Deze sleutels zijn door de magneettechnologie<br />

niet te kopiëren en garanderen een optimale<br />

veiligheid van gebouwen.”<br />

Veiligheid onder controle<br />

Als hybride toepassing springt de Xesarcollectie<br />

meteen in het oog. Het beslag combineert<br />

de voordelen van een mechanisch beslag<br />

met die van een elektronisch sluitsysteem. Het<br />

is eenvoudig op meerdere plaatsen te installeren<br />

volgens verschillende gebruikersrollen.<br />

Je hebt bovendien de keuze om het systeem in<br />

een lokaal geïnstalleerd netwerk te integreren<br />

of eenvoudig en veilig te beheren via de cloud.<br />

“Met verschillende beslagen, cilinders en<br />

30<br />

| Interieur


THEMA TOEGANGSCONTROLE<br />

Voor individuele elektronische toepassingen is<br />

EVVA’s AirKey de meest interessante optie. Via<br />

de smartphone krijg je toegang tot de gewenste<br />

ruimtes. Denk aan fietsboxen, B&B’s of kleedkamers<br />

in een sportcentrum. Vanop afstand<br />

kent de eigenaar eenvoudig de toegangsrechten<br />

voor het smartslot toe, zonder fysieke tussenkomst.<br />

EVVA biedt een ruim aanbod<br />

mechanische sluitsystemen aan.<br />

wandlezers voor binnen-, buiten- en zelfs<br />

brand- en nooddeuren, en de keuze uit diverse<br />

identificatiemedia is deze collectie enorm<br />

veelzijdig”, benadrukt Serge. “Zeker in grotere<br />

instellingen zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra,<br />

scholen, kantoren en bedrijvenparken komt<br />

deze oplossing goed van pas.”<br />

Totaalpakket op maat<br />

EVVA begeleidt zijn klanten naar een geavanceerde<br />

toegangsoplossing op maat. Volgens<br />

de producent schuilt het geheim van een<br />

optimaal sluitsysteem in de combinatie van<br />

grotendeels mechanische toepassingen met<br />

enkele elektronische oplossingen op cruciale<br />

plekken. Daarom denkt het bedrijf mee na<br />

over de omvang van het sluitplan en de nodige<br />

systemen volgens de eisen van de klant en het<br />

vooropgestelde budget.<br />

Ook na installatie van de toegangssystemen<br />

biedt EVVA de nodige ondersteuning voor<br />

garanties en advies. “Onze partners zijn gediplomeerd<br />

en hebben een goede kennis van onze<br />

Voor individuele elektronische toepassingen<br />

is EVVA’s AirKey de meest interessante optie.<br />

producten. Nieuwe toepassingen zijn compatibel<br />

met eerder geïnstalleerde systemen, maar<br />

installateurs en verdelers kunnen continu bij<br />

ons terecht voor bijkomende opleidingen. Zo<br />

garanderen we tijdens het hele proces een<br />

betrouwbare installatie van onze producten en<br />

een sluitende veiligheid van elk project.” •<br />

Akura 44<br />

A new dimension of flexibility<br />

Akura 44 is het flexibele keersleutelsysteem dat speciaal voor de woningbouw is ontwikkeld.<br />

Kies uit een breed cilinderassortiment of voor de optionele kopieerbeveiliging en blijf zo flexibel.<br />

www.evva.com<br />

| Interieur<br />

31


Letterlijk en figuurlijk in de spotlight<br />

Met een sterk productaanbod onder de arm trok Novy naar de Küchenmeile. Deze keer niet met een<br />

karrevracht nieuwigheden, wel met recente toevoegingen die de spotlight nog een keer verdienden.<br />

Verlichting, kookplaten met geïntegreerde afzuiging en opvallende dampkappen: het sterrenteam van<br />

Novy stond er.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: Novy<br />

“Het opzet van onze deelname dit jaar is vooral<br />

onze topproducten hernieuwde aandacht te<br />

geven”, legt Olivier Lambert van Novy ons uit.<br />

“En toch komen we ook met wat nieuws. Bij onze<br />

verlichting komen we met twee nieuwe kleuren,<br />

namelijk Mineral Black en Mineral White.”<br />

Mineral Black kennen we al van bij de dampkappen,<br />

Mineral White is compleet nieuw. Ook de<br />

medewerking van de bezoekers werd gevraagd.<br />

De bezoekers van de stand kregen een poll<br />

voorgeschoteld met vijf keuzemogelijkheden<br />

qua kleuren. “Wie weet komen er daarvan in de<br />

toekomst wel één of twee echt in ons gamma<br />

terecht”, prikkelt Lambert de aanwezigen.<br />

Performante sfeermaker<br />

Een van de sterren in het gamma is de Novy<br />

Phantom. Wat valt het meeste op bij deze elegante<br />

dampkap? Voor de ene is dat het strakke<br />

ontwerp dat een evenwicht vindt tussen glas en<br />

metaal. Voor de andere is dat het box-in-box<br />

design waarbij het delicate en doorzichtige glas<br />

de zwarte dampkap omhult. Een zekerheid is<br />

dat Novy Phantom een eyecatcher boven het<br />

kookveld is, eentje die in twee mogelijke uitvoeringen<br />

beschikbaar is. De Novy Phantom Frame<br />

creëert met zijn strakke frame een industriële<br />

Unieke verlichting en extra ruimte voor accessoires.<br />

32<br />

| Interieur


Novy Phantom, eyecatcher boven elk kookvuur.<br />

look terwijl de Novy Phantom Cable met de verstelbare<br />

zwarte kabels als het ware boven het<br />

kookveld lijkt te zweven. De afzuiging gebeurt<br />

aan de rand van de dampkap. Standaard is de<br />

Novy Phantom een recirculatiedampkap die<br />

de schone lucht na interne filtering weer in de<br />

keuken blaast. “En vergeet ook de verlichting<br />

niet”, voegt Lambert toe. “Dimbare ledstrips<br />

creëren een sfeervol opwaarts strooilicht en de<br />

vier hoekspots creëren voldoende licht tijdens<br />

het koken. De kleurintensiteit kies je zelf.”<br />

Bedienen met de hand<br />

Dat verlichting een wezenlijk onderdeel van<br />

de woning is, dat beseffen we allemaal. Novy<br />

gaat sinds kort een stap verder en brengt ook<br />

designverlichting naar de keuken. “Met een<br />

vleugje magie erbovenop”, aldus Lambert.<br />

“De armaturen laten zich immers bedienen<br />

door onze innovatieve ‘gesture control’. Dat<br />

betekent dat een handgebaar voldoende is om<br />

het licht aan of uit te schakelen, om de lichtsterkte<br />

en de kleur te bepalen. Ideaal voor de<br />

keuken waar je al wel eens met vuile of vettige<br />

handen staat. Met Novy Shelf, Novy Wall en<br />

Novy Pendant bieden we drie armaturen aan<br />

die deze unieke feature toevoegen aan elke<br />

keuken. Zoals de naam al prijsgeeft, is Novy<br />

Shelf een minimalistische wandplank waarin<br />

de designverlichting geïntegreerd zit, zowel<br />

langs de boven- als de onderkant. Meteen heb<br />

je ook ruimte voor accessoires en heb je het<br />

gewenste licht op het werkblad. Novy Pendant<br />

is de stijlvolle pendelarmatuur die voor<br />

functioneel licht boven een kookeiland of de<br />

tafel zorgt. Met ook indirecte verlichting langs<br />

boven is de ideale beleving binnen handbereik.<br />

Novy Wall is de strakke wandarmatuur die op<br />

elk moment mee zorgt voor de ideale lichtsetting.<br />

Een compleet gamma ten dienste van de<br />

ultieme kookbeleving.” •<br />

'Paradepaardjes verdienen de spotlight'<br />

Novy Wall in de nieuwe kleur Mineral White.<br />

| Interieur<br />

33


Een groot gerecht in de oven of meerdere gerechtjes tegelij kertij d? Het kan dankzij de CombiSteamer V6000 Grand. (Beeld: Mark Seelen)<br />

'OP NAAR DE FEESTDAGEN'<br />

De feestdagen staan weer voor de deur en dan breekt de stress wel eens uit bij menig keukenprins(es).<br />

Welk receptje er gekozen wordt, dat laat V-ZUG aan de voorkeuren van de chefs over. De Zwitserse<br />

fabrikant zorgt wel voor kwalitatieve keukentoestellen zodat daar geen zenuwen voor nodig zijn.<br />

Tekst: V-ZUG<br />

Het plannen van een etentje, of het nu voor de<br />

feestdagen is of niet, vraagt de nodige aandacht<br />

en tijd. Een goede planning is dan ook het beste<br />

begin van de voorbereidingen. De Zwitserse<br />

fabrikant V-ZUG helpt een flink handje. Weliswaar<br />

niet met de keuze van het recept en het<br />

kopen van de ingrediënten, wel met het ontwikkelen<br />

van kwalitatief hoogstaande keukenapparaten.<br />

Denk maar aan de CombiSteamer<br />

V6000 Grand combi-stoomoven, het CookTop<br />

V6000 FullFlex kookveld tot zelfs de Coffee-<br />

Center V6000 koffiemachine.<br />

Meer ovencapaciteit<br />

De nodige werk- en beweegruimte is onontbeerlijk<br />

wanneer je aan de slag gaat om een<br />

maaltijd te bereiden voor een wat groter<br />

gezelschap. Alle ingrediënten moeten een<br />

plaatsje krijgen en je hebt ook wat plek nodig<br />

om te kunnen werken. Een beperkte capaci-<br />

teit in de oven is, zeker bij koken voor grotere<br />

gezelschappen, ongemakkelijk en tijdrovend.<br />

En daar heeft V-ZUG wat op gevonden met de<br />

CombiSteamer V6000 Grand. De naam verklapt<br />

al een aantal belangrijke eigenschappen. Het<br />

toestel is inderdaad een combi-stoomoven en<br />

de Grand verraadt dat het gaat om een extra<br />

breed toestel. “De enige op de markt in dit<br />

formaat”, benadrukt Maaike Dickx van V-ZUG.<br />

Voldoende plek dus om grotere gerechten te<br />

"Een mise en place zonder zorgen."<br />

34<br />

| Interieur


ereiden. Of verschillende gerechten tegelijkertijd.<br />

Enkele handige functies staan klaar. Zo<br />

is er de AutoBraad-functie die zelf de omvang<br />

en textuur van ieder gerecht detecteert om de<br />

juiste bakwijze, duur en temperatuur te bepalen.<br />

De PowerSteam garandeert op zijn beurt<br />

een snelle kooktijd, zonder smaakverlies.<br />

Veel potten en pannen<br />

Meer plek in de oven maar onvoldoende ruimte<br />

op de kookplaat? Dat werkt niet handig. Maar<br />

geen nood, ook daar weet V-ZUG raad mee. En<br />

wel met het CookTop V6000 FullFlex kookveld<br />

dat werkt zonder vaste hittezones. De tientallen<br />

sensoren in de kookplaat geven zoveel flexibiliteit<br />

dat iedere centimeter van de kookplaat<br />

bruikbaar is. Het resultaat: tot maar liefst<br />

zes potten of pannen vinden tegelijkertijd een<br />

plekje op de kookplaat. Bovendien kan je de<br />

potten of pannen steeds verplaatsen zonder het<br />

kookproces te onderbreken. De CookTop V6000<br />

FullFlex verplaatst dit simpelweg mee.<br />

Een kopje koffie hoort er bij<br />

Na de hoofdmaaltijd volgt het dessert. Het<br />

moment voor de gasten, en de chef uiteraard,<br />

om even tot rust te komen bij een gezellige<br />

babbel. En daar hoort een heerlijk koffietje<br />

bij. De CoffeeCenter V6000 koffiemachine is<br />

de partner in crime om dit tot een goed einde<br />

te brengen. Een ingebouwde melkschuimer<br />

laat toe iedere gewenste koffievariant te zetten<br />

met daarbij volledige controle over de<br />

sterkte en hoeveelheid. En weet je dat die<br />

gasten regelmatig langskomen? Bewaar dan<br />

tot wel zes koffieprofielen met instellingen<br />

in de koffiemachine. Hoe? Door één druk op<br />

de knop. •<br />

Tot zes potten en pannen vinden hun<br />

plaatsje op de CookTop V6000 FullFlex.<br />

Het verschuiven van potten en pannen<br />

onderbreekt het kookproces niet.<br />

“Een koffi etje bij het dessert? Dat moet!”<br />

| Interieur<br />

35


WERKBLADEN EN<br />

SPOELBAKKEN VAN<br />

NEDERLANDSE MAKELIJ<br />

De aantrekkingskracht van Löhne en omstreken is groot bij de keukenprofessionals. Daar zijn namelijk<br />

heel wat Duitse fabrikanten gevestigd. Eén keer per jaar organiseren ze de Küchenmeile. Dat betekent<br />

dat ze tegelijkertijd de deuren van hun showrooms opengooien en dat de keukensector van over heel<br />

de wereld naar daar afzakt. Ook fabrikanten zonder vestiging in de buurt zijn op tal van locaties van de<br />

partij. Het Nederlandse Reginox pakte, na een geslaagd debuut vorig jaar, dit jaar uit op twee locaties.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: Reginox<br />

Twee van de drukbezochte locaties tijdens de<br />

Küchenmeile zijn area30, waar Reginox vorig<br />

jaar debuteerde met een leuke en opvallende<br />

stand, en het historisch landgoed Gut Böckel.<br />

“De reacties op onze deelname waren unaniem<br />

positief, zowel qua stand als qua producten”,<br />

herinnert Pieter Jan Leeuwerink van Reginox<br />

zich. “De beslissing om opnieuw deel te nemen<br />

als exposant was snel genomen. We kregen<br />

bovendien de kans om ook op het historisch<br />

landgoed Gut Böckel een ruimte in te richten.<br />

Ons vakmanschap op twee toplocaties! We<br />

kijken ook nu positief terug op onze deelname.”<br />

Kwaliteit ervaren<br />

Twee locaties, dat betekent twee stands om in<br />

te richten. Met een uitgebreid aanbod spoelbakken,<br />

kranen en rvs werkbladen slaagde<br />

Reginox in hun opzet. Een interessante mix<br />

van populaire producten en veelbelovende<br />

nieuwkomers werkten als een magneet op de<br />

keukenprofessional die in Löhne en omstreken<br />

naar nieuws kwam zoeken. “Onze luxe en<br />

standaard rvs werkbladen lokken enthousiaste<br />

reacties uit en daarom kozen we ervoor om<br />

deze uitgebreid te presenteren”, legt Reginox<br />

uit. “Alle finishes van de luxe rvs werkbladen<br />

Voor de tweede deelname aan area30 bouwde Reginox een nieuwe, grotere stand.<br />

"Twee drukbezochte<br />

locaties om ons<br />

vakmanschap te<br />

ontdekken."<br />

waren aanwezig, namelijk excentrisch geslepen,<br />

mat geborsteld, warm gewalst, richtingloos<br />

geborsteld en diamant. We informeerden<br />

de bezoekers heel vlot dankzij de aanwezige<br />

voorbeelden en stalen. En we verwerkten de<br />

rvs werkbladen zelfs in het meubel waarin we<br />

de stalen tentoonstelden.”<br />

Waardevolle aanvullingen<br />

De rvs werkbladen werden dus verwerkt in het<br />

meubilair van de stands en ook de spoelbakken<br />

kregen een atypische stek toebedeeld. Door ze<br />

op een speelse manier in de wand van de stand<br />

te bouwen, werd de aandacht van de beursbezoeker<br />

meteen getrokken. Een eyecatcher die<br />

menig keukenprofessional uitnodigde de stand<br />

te betreden waar duidelijk werd dat de New<br />

York-lijn spoelbakken aan gezinsuitbreiding<br />

deed. Met name de New York Slim vervoegt de<br />

familie, een superstrakke spoelbak met een<br />

dunnere rand waardoor het optisch bijna lijkt<br />

of deze in onderbouw geïnstalleerd is. Deze<br />

spoelbak wordt zonder las- of vouwnaden<br />

gemaakt omdat de spoelbak diepgetrokken<br />

36<br />

| Interieur


De nieuwe granieten spoelbak Paris in de kleur grey silvery. (Beeld: Niek Erents)<br />

wordt uit één enkel stuk rvs. “Ook de tweede<br />

nieuwkomer in de familie kreeg de nodige aandacht”,<br />

aldus Reginox. “Het gaat om de New<br />

York 34x40 tapwing, een spoelbak met een<br />

kranenbank eraan vast. Op deze kranenbank<br />

kan dan de kraan en eventueel ook een pop-up<br />

of zeepdispenser worden geïnstalleerd. Dat<br />

neemt de noodzaak aan een extra gat in het<br />

werkblad weg. De ril in de kranenbank voorkomt<br />

bovendien dat het water in contact komt<br />

met het werkblad.”<br />

New York tapwing, spoelbak met geïntegreerde kranenbank. (Beeld: Niek Erents)<br />

Ook nieuw graniet<br />

Ook bij de granieten spoelbakken van Reginox<br />

zagen we nieuwkomers. Net als de populaire<br />

New York kregen deze namen van steden. De<br />

nieuwe granieten lijnen heten namelijk Paris<br />

en Lyon. “Paris is in verschillende afmetingen<br />

te verkrijgen, zowel in enkele als dubbele<br />

spoelbak. En uiteraard in de bekende Reginoxkleuren”,<br />

besluit Leeuwerink. •<br />

| Interieur<br />

37


BLIZZ zal fungeren als een toonaangevende ontwikkelaar van wellnessprojecten.<br />

BLIZZ ZET EERSTE STAPPEN IN B2B-WELLNESS<br />

Luxueuze wellnessoplossingen<br />

op maat<br />

Binnenkort lanceert Gervi – bekend als ontwerpers van inhouse privéwellness – het nieuwe merk/bedrijf<br />

BLIZZ: professionele wellnessprojecten op maat. Hoewel BLIZZ trouw blijft aan de kernwaarden<br />

en filosofie van Gervi, onderscheidt dit splinternieuwe bedrijf zich doordat het zich uitsluitend op de<br />

professionele markt richt. Denk hierbij aan grootschalige projecten die in opdracht worden uitgevoerd<br />

voor architectenbureaus, villabouwers, tuinontwerpers, wellnessuitbaters, hotels en interieurontwerpers.<br />

CEO Marjolein Nijs en commercieel directeur Bart Daems van BLIZZ zeggen dat hiermee wordt<br />

voldaan aan een dringende behoefte binnen de sector.<br />

Tekst: BLIZZ, Kris Vandekerckhove | Beeld: BLIZZ<br />

BLIZZ ontleent zijn naam aan het Engelse woord 'bliss', wat geluk en welzijn<br />

betekent, en symboliseert ontspanning en gezondheid. Terwijl Gervi<br />

zich richt op particulieren en eindgebruikers (b2c), zal BLIZZ zich toeleggen<br />

op grotere en exclusievere projecten voor zakelijke klanten (b2b).<br />

"Binnen de sector bestaat al geruime tijd de vraag naar een dergelijke<br />

speler", aldus commercieel directeur Bart Daems. "We werden<br />

vaak gevraagd of Gervi ook professionele projecten voor bedrijven<br />

of hotels uitvoerde. Na ons eigen marktonderzoek bleek dat er<br />

38<br />

| Interieur


"Waar Gervi staat voor eersteklas<br />

wellnessoplossingen voor<br />

particuliere klanten, staat BLIZZ<br />

voor luxueuze wellnessprojecten<br />

voor zakelijke klanten."<br />

Het nieuwe bedrij f zal ook zwembaden aanbieden.<br />

vrijwel geen Belgische concurrentie was, afgezien van enkele<br />

buitenlandse bedrijven."<br />

Grootschalige projecten<br />

CEO Marjolein Nijs: “BLIZZ zal fungeren als een toonaangevende<br />

ontwikkelaar van wellnessprojecten, waarbij we grootschalige<br />

projecten vanaf het begin tot het einde begeleiden in samenwerking<br />

met de juiste leveranciers en partners. Van het concept<br />

tot de volledige realisatie, inclusief prachtige visualisaties,<br />

ontwerptekeningen, installatie en zelfs onderhoud: het doel is<br />

om de klant volledig te ontzorgen. Hoewel het aanbod van BLIZZ<br />

vergelijkbaar is met dat van Gervi, zijn er enkele belangrijke verschillen.<br />

Zo zal BLIZZ bijvoorbeeld ook zwembaden aanbieden<br />

en zullen de medewerkers zich meer richten op het bundelen<br />

van krachten en het inschakelen van hoogwaardige leveranciers<br />

voor elk individueel project, zelfs als dit wellnessoplossingen<br />

omvat die buiten het standaardassortiment vallen.”<br />

Nieuwe energie<br />

Aan het begin van <strong>2023</strong> nam Marjolein Nijs de leiding van Gervi<br />

over van haar vader en werd CEO. Met een sterke focus op uitbreiding<br />

bracht ze nieuwe energie in het bedrijf. De lancering<br />

van BLIZZ is hiervan een succesvol voorbeeld. Hoewel Marjolein<br />

Nijs ook de leiding heeft over BLIZZ, opereren beide bedrijven<br />

volledig onafhankelijk van elkaar. De samenwerking zal eerder<br />

symbiotisch zijn, waarbij BLIZZ kan vertrouwen op de meer dan<br />

35 jaar ervaring en expertise van het moederbedrijf.<br />

Grootschalige projecten die in opdracht worden uitgevoerd voor<br />

architectenbureaus, villabouwers, tuinontwerpers, wellnessuitbaters,<br />

hotels en interieurontwerpers, zij n geen enkel probleem.<br />

"De naam BLIZZ zal bijvoorbeeld niet te zien zijn in de showrooms<br />

van Gervi”, gaat Marjolein verder. “Maar als dat gewenst<br />

is, nodigen we eindklanten graag uit om producten uitgebreid te<br />

testen. Bij Gervi streven we er altijd naar om de juiste wellnessoplossing<br />

voor elke klant te vinden en dat is natuurlijk ook de<br />

eerste prioriteit bij BLIZZ."<br />

Bart Daems: “Bovendien zal BLIZZ kunnen rekenen op het uitgebreide<br />

netwerk van leveranciers en de volledige technische<br />

ondersteuning van Gervi. Waar Gervi staat voor eersteklas<br />

wellnessoplossingen voor particuliere klanten, gaat BLIZZ voor<br />

luxueuze wellnessprojecten voor zakelijke klanten. Gervi is de<br />

onbetwiste marktleider in de b2c-sector. Met BLIZZ streven we<br />

naar een vergelijkbare positie in de professionele b2b-markt.<br />

We zijn ambitieus!" •<br />

BLIZZ ontleent zij n naam aan het Engelse woord 'bliss’, wat geluk en<br />

welzij n betekent, en symboliseert ontspanning en gezondheid.<br />

| Interieur<br />

39


TRENDS IN BEHANG EN WANDBEKLEDING<br />

WANDEN MET LEF<br />

Behang passé? Allesbehalve! Meer nog: behang overtuigt meer dan ooit<br />

tevoren. Het mag dan ook allemaal weer wat warmer en sfeervoller. Soms<br />

eerder ingetogen en natuurlijk, maar vaak ook met bijzonder expressieve<br />

decors, effecten en materialen. Durven is de boodschap.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Glamoureuze wanden met het Mystique<br />

Yellow-behang van La Aurelia Design. (Beeld: La Aurelia)<br />

40<br />

| Interieur


Een statement maken in het interieur? Dat kan<br />

perfect met behang. Wat de trends betreft, blijkt<br />

er voor elk wat wils. De natuur blijft de grote<br />

inspiratiebron. De botanische en tropische<br />

prints zijn alom aanwezig, met onder meer grote<br />

murals die de kamer doen opleven. Daarnaast<br />

zien heel wat natuurlijke materialen – van raffia<br />

tot jute – zich verwerkt in hoogwaardige wandbekleding<br />

met cachet. Wat kleuren van de nieuwste<br />

prints betreft, doen de diepere tonen van blauw<br />

en groen, aangevuld met warm terracotta rood,<br />

het nog steeds goed. Daarnaast zijn er de meer<br />

neutrale en tijdloze bruintinten – gaande van<br />

beige tot brons - waarbij textuur en glans voor<br />

een extra dimensie zorgen. Aardse tinten zien<br />

zich ook verwerkt in opmerkelijke dessins die<br />

we hier graag eens extra in de kijker zetten. Net<br />

als nog een andere opmerkelijke trend: metallic<br />

behang met vooral goud en brons in de hoofdrol.<br />

Chic metallic<br />

Goud en brons zijn overtuigend aanwezig in het<br />

interieur. En inderdaad, ook het behang doet<br />

"Een statement maken<br />

in het interieur? Dat kan<br />

perfect met behang."<br />

mee. Soms subtiel, dan weer zeer overtuigend.<br />

Nieuw van Arte is de Metal X Patina-collectie,<br />

wandbekleding geprint op een basis van echte<br />

metaalfolie. Het resultaat heeft iets weg van<br />

verweerd maar artistiek pleisterwerk, kracht<br />

bijgezet door de combinatie van glanzende en<br />

matte delen. Bijzonder is ook de wandbekleding<br />

Hurricane van CMO Paris by Élitis. Dit<br />

high-end label staat bekend om het gebruik<br />

en de ambachtelijke verwerking van natuurlijke<br />

vezels en materialen. Deze keer wordt er<br />

gebruik gemaakt van een dun laagje koper, vakkundig<br />

met de hand verwerkt en behandeld met<br />

brand- of oxidatietechieken voor een bijzonder<br />

effect. Verkrijgbaar in vijf karaktervolle varianten<br />

met elk een eigen uniek cachet.<br />

Goudkoorts<br />

Wie goud zegt, zegt luxe. Luxueus is het minste<br />

wat je kan zeggen van La Aurelia Design, de<br />

Nederlandse ontwerpstudio met internationale<br />

allure en onder meer rijkelijke behangcollecties<br />

voor spraakmakende muren. Nieuw is<br />

onder meer de Mystique-collectie, verkrijgbaar<br />

in diverse kleurnuances waaronder ook<br />

geelgoud. Deze mural kan je trouwens op maat<br />

laten maken, waarbij de afbeelding wordt aangepast<br />

aan de afmetingen van de muur. Daarbij<br />

kan zowel geopteerd worden voor vliesbehang<br />

non-woven als naadloos pvc behang. Nog meer<br />

goud, en wel in de hoofdrol, bij KEK Amsterdam<br />

waar de collecties Engraved Flowers en<br />

Engraved Landscapes ook verkrijgbaar zijn<br />

met metallic toplaag in de kleur goud. Het<br />

motief van Engraved Landscapes is gebaseerd<br />

op oude gravures die door de gouden finish<br />

extra cachet krijgen. Ook hier is maatwerk<br />

mogelijk, waarbij je via een online configurator<br />

zelf kiest welk gedeelte van de print je graag op<br />

de muur wenst. ><br />

Vakkundig bewerkt koper geeft deze Hurricane wandbekleding van CMO Paris by Élitis haar uniek cachet.<br />

| Interieur<br />

41


4 in 1<br />

DESIGN<br />

DESIGN EN FUNCTIONALITEIT VERENIGD!<br />

Een spiegel om zichzelf te bewonderen, met kraan, zeepverdeler en handendroger.<br />

Dit allemaal op basis van automatische detectie, voor een hygiëne die doet wegdromen.<br />

Deze spiegelkast van DELABIE, met afwerking in mat zwart en subtiele verlichting, combineert design<br />

en functionaliteit met een ultra gemakkelijke plaatsing.<br />

DELABIE, expert in kranen en sanitaire voorzieningen voor publieke ruimten,<br />

stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van hoogwaardige<br />

en verantwoorde productlijnen.<br />

Meer informatie op delabiebenelux.com


Goudkoorts bij Wallpepper, met een<br />

waaier aan dessins die ook op metallic<br />

papier kunnen worden geprint.<br />

Terra van Masureel, een<br />

eerbetoon aan de aarde.<br />

Het behang Engraved Landcapes Goud Metallic<br />

van KEK Amsterdam. (Beeld: Shutterstock)<br />

"Goud en brons zijn overtuigend aanwezig in<br />

het interieur. En ook het behang doet mee."<br />

Nog meer mogelijkheden tot personalisatie bij<br />

het Italiaanse Wallpepper waar je het gekozen<br />

dessin op een drager naar wens kan laten printen,<br />

met keuze uit maar liefst acht varianten<br />

voor binnen of buiten, leefruimte of badkamer,<br />

thuis of op kantoor. Naast de speciale akoestische<br />

oplossing kan je bijvoorbeeld ook opteren<br />

voor een metallicachtig papier dat extra glans<br />

toevoegt en perfect aansluit bij deze trend. Of<br />

hoe ook de drang naar individueel design in het<br />

interieur zich ook hier duidelijk manifesteert.<br />

Aardse schoonheid<br />

Voor wie de metallictrend liever aan zich laat<br />

voorbij gaan, zijn er bijvoorbeeld de meer aardse<br />

kleuren en dessins die zich in de nieuwste collecties<br />

laten opmerken. Masureel presenteert Terra,<br />

geïnspireerd op ruwe klei en puur ambachtschap,<br />

wars van formele perfectie. Casamance heeft op<br />

zijn beurt de collectie Terra Rossa, gebaseerd op<br />

de kleirode aarde van het Middellandse Zeegebied.<br />

Blikvanger in deze reeks is de Panoramic<br />

Pittore, net een aquarel van een landschap met<br />

transparante kleuren en zachte overgangen.<br />

Niet helemaal hetzelfde, maar wel aanleunend<br />

bij een andere trend die zich aankondigt: ombré<br />

of degradé met geleidelijk kleurverloop, helemaal<br />

terug van weggeweest. Een natuurlijk<br />

kleurenpalet zet ook de toon bij het nieuwste en<br />

indrukwekkende ontwerp van Danielli Studio<br />

voor YO2: de Birds Eye View-collectie, met naast<br />

behang ook tapijten met gelijkaardig patroon. De<br />

collectie, trouwens verkrijgbaar in vier kleurstellingen,<br />

is geïnspireerd op een woestijnlandschap<br />

of een gebied met uitgerekte meren vanuit vogelperspectief.<br />

Nog meer krachtige en organische<br />

vormen zien we in de Exploration-collectie van<br />

Casamance en wel met de Panoramic Concordance.<br />

De grootschalige geometrische<br />

compositie is bedekt met een lichte linnen voile,<br />

naar keuze naturel of zwart, die extra textuur<br />

toevoegt. Een mooie afsluiter van weliswaar een<br />

kleine greep uit het ruime aanbod aan behang<br />

dat indruk maakt. Een statement maken in het<br />

interieur? Zo doe je dat. •<br />

Birds Eye View, ontworpen door Danielli Studio voor YO2.<br />

Panoramic Concordance van Casamance<br />

met krachtige geometrische compositie.<br />

| Interieur<br />

43


Een extra lifestyle voor<br />

de persoonlijke keuken<br />

Wereldwijd woonruimtes creëren die de persoonlijkheid van de bewoners weerspiegelen. Het is niet<br />

zo’n evidente taak die SieMatic zichzelf oplegt. Maar met vier lifestyles onder de arm slaagt de keukenfabrikant<br />

uit Löhne in haar opzet. Vier lifestyles inderdaad, want met Mondial zet SieMatic er eentje<br />

naast de al bestaande Pure, Urban en Classic.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: SieMatic<br />

De eerste Mondial-keuken van SieMatic werd in<br />

juni in Antwerpen geplaatst. Met deze woorden<br />

nodigde een trotse Nicole Hastinckx van Sie-<br />

Matic België ons uit een kijkje te komen nemen<br />

in de showroom in Antwerpen. “Mondial is een<br />

nieuwe keukenstijl die bij de al bestaande Classic,<br />

Urban en Pure komt”, legt designer Perry<br />

Hanssen uit. “Keukendesign is onderhevig aan<br />

vele veranderingen. Zo is luxe niet langer het<br />

bezitten van oppervlakkige statussymbolen<br />

maar draait het juist veel meer om ervaringen<br />

en het emotioneel aangetrokken voelen tot<br />

merken waarmee men in aanraking komt. We<br />

noemen dit het ‘Exciting Minimalism’. En omdat<br />

de keuken het hart van de woning is, wordt ze<br />

meer dan ooit de ruimte die onze persoonlijkheid<br />

weerspiegelt. Mondial is een expressie van<br />

deze nieuwe trends.”<br />

Wat zijn lifestyles?<br />

Hanssen: “Om Mondial uit te leggen, pakken<br />

we er best de drie andere lifestyles even bij.<br />

Het zijn leefwerelden waarmee we de actuele<br />

trends op het gebied van lifestyle en interieurtrends<br />

volgen en die ons tegelijkertijd de<br />

mogelijkheid geven om de voorheen ietwat<br />

starre keukenprogramma’s flexibel te maken.<br />

En bovendien precies afgestemd op persoonlijke<br />

smaak. Pure integreert de functies van<br />

de keuken perfect en subtiel in de architectuur<br />

met een elegant en minimalistisch design van<br />

de meubelen. Urban is los, onconventioneel<br />

en individueel waarbij de meest functionele<br />

Perry Hansen.<br />

(Beeld: Willem vanPuyenbroeck)<br />

Gewaagde kleuren en vormen, expressieve<br />

materialen en materiaaldiktes.<br />

Continuïteit tussen binnen- en buitenkant<br />

dankzij de donkergrij ze binnenkasten.<br />

44<br />

| Interieur


De eerste Mondial-keuken van SieMatic werd geplaatst in Antwerpen.<br />

"Een Mondial-keuken heeft een<br />

uitzonderlijke présence."<br />

keukenelementen toch het karakter van elegante<br />

meubels krijgen. Classic combineert op<br />

geraffineerde wijze vertrouwde en moderne<br />

stijlen waarbij de vormgeving een speelse<br />

uitstraling krijgt door sterke materiaal- en<br />

kleurcontrasten en omlijstingen.”<br />

Weelde opnieuw geïnterpreteerd<br />

“Echte persoonlijkheid onderwerpt zich aan<br />

geen enkele norm”, gaat Hanssen verder. “Het<br />

expressieve design van SieMatic Mondial<br />

spreekt van een minimalistische, moderne en<br />

geometrische vormentaal zonder traditionele<br />

ornamenten en opsmuk. Met gewaagde kleuren<br />

en vormen, gepaard gaand met expressieve<br />

materialen en materiaaldiktes, overschrijdt het<br />

de grenzen van het keukendesign. Er opent zich<br />

een zinnenprikkelende wereld van weelde, eenvoud<br />

en sensualiteit. Elk detail van een Mondial<br />

beschikt over meesterlijk vakmanschap,<br />

getuigt van diepe waardering voor de hoogste<br />

kwaliteit en is een bewijs van het streven naar<br />

maximale perfectie. Een unieke plek ontstaat,<br />

volledig in harmonie met zijn omgeving. En met<br />

jouw persoonlijkheid.”<br />

Harmonie tussen binnen- en buitenkant<br />

Tegelijkertijd onthulde SieMatic nog een<br />

belangrijke innovatie, niet alleen voor Mondial<br />

maar voor het hele assortiment. SieMatic voegt<br />

namelijk mistiek donkergrijs toe als kleur voor<br />

de binnenkasten. “Donkergrijze open keukenelementen<br />

creëren een harmonieus geheel bij<br />

bepaalde buitenkleuren of hout (natuur of laminaat),<br />

waarbij de continuïteit tussen binnen- en<br />

buitenkant wordt benadrukt”, legt Hanssen uit.<br />

Bovendien komt dit samen met een edelgrijs<br />

MultiMatic-systeem. Dit modulair organisatiesysteem,<br />

exclusief verkrijgbaar bij SieMatic,<br />

werd al bekroond met talrijke designprijzen<br />

en levert tot 30 procent extra opbergruimte<br />

in de kasten op. “Een mooie toevoeging, volledig<br />

in lijn met onze filosofie”, besluit Hanssen.<br />

“Het geeft namelijk de mogelijkheid om<br />

een exclusieve aluminium interieurindeling te<br />

combineren met een verfijnd design voor lades<br />

en uitschuifbare elementen in hoge en lage<br />

kasten.” •<br />

| Interieur<br />

45


Elektronische kranen laten toe om te besparen op water en verwarmingskosten, maar dragen ook bij tot een betere hygiëne.<br />

OPLOSSINGEN DIE BIJDRAGEN TOT BEHALEN VAN BREEAM-CERTIFICAAT<br />

Waterbesparende systemen<br />

voor openbare gebouwen<br />

Schell is in de sanitairwereld een begrip door het Schell-kraantje. Deze hoekregelkraan laat toe om tot<br />

veertig procent water te besparen. Al zet het Duitse familiebedrijf daarnaast sterk in op andere innovatieve<br />

toepassingen met aandacht voor zuinige watersystemen voor sanitair water en geconnecteerde<br />

kranen. Zo is Schell een actieve speler voor (semi-)openbare gebouwen en begeleiden ze architecten<br />

en bouwheren bij het maken van doordachte keuzes.<br />

Tekst: Anastasia Verleysen | Beeld: Schell<br />

Schell stelt in totaal zo’n 450 mensen tewerk<br />

en verdeelt zijn producten in Europa, Zuid-<br />

Afrika, het Midden-Oosten en Singapore. “Met<br />

ons alom bekende Schell-kraantje hebben<br />

we tachtig procent marktaandeel”, zegt Dirk<br />

vanden Breede, directeur van Schell België.<br />

“Daarnaast groeiden we door een sterke inzet<br />

op waterbesparende systemen voor (semi-)<br />

openbare gebouwen. Dat startte met de volumespoeler<br />

voor urinoirs, uitgevonden in 1935<br />

door oprichter Hubert Schell. Het liet toe ons<br />

portfolio uit te breiden en ons te diversifiëren<br />

van andere spelers.”<br />

Veertig procent water besparen<br />

In openbare sanitaire ruimtes wordt de wastafel<br />

door iedereen gebruikt. Waterverbruik<br />

verminderen en zelfs monitoren is dan een<br />

welgekomen oplossing. Met een hoekregelkraan<br />

zoals die van Schell kan je de regelknop<br />

tweemaal 360 graden draaien en je debiet<br />

variëren van nul tot honderd procent doorstroming.<br />

“Met een debiet van zestig procent geef<br />

je gebruikers nog voldoende comfort om de<br />

handen te wassen en bespaar je zelf veertig<br />

procent water”, licht Dirk toe. “Een hoekstopkraan<br />

werkt anders: je draait de regelaar open<br />

of dicht. Ons systeem laat meer flexibiliteit toe.”<br />

Duurzaam door slimme systemen<br />

Schell wil verder groeien als partner voor<br />

openbare gebouwen. “Daar zijn we ingerold<br />

door onze urinoirspoeler en van daaruit hebben<br />

46<br />

| Interieur


Regelknop<br />

2x 360°<br />

Functies<br />

SCHELL Hoekregelkraan<br />

Regelbaar watervolume<br />

l/min.<br />

OFF<br />

SCHELL Hoekregelkraan<br />

5 5<br />

4 4<br />

3 3<br />

2 2<br />

1 1<br />

ON OFF<br />

ON<br />

0 50 100 % 0<br />

50<br />

100 %<br />

Bereik van kraan<br />

VS<br />

Hoekstopkraan<br />

l/min.<br />

Bereik van kraan<br />

Ja Afsluiten Ja<br />

Ja Regelen Nee<br />

ja, tot 40% Waterbesparen Nee<br />

ON/OFF watervolume<br />

Hoekstopkraan<br />

De hoekregelkraan waar Schell bekend om staat laat een waterbesparing<br />

tot veertig procent toe, zonder aan comfort in te boeten.<br />

we ons aanbod en onze expertise doorontwikkeld”,<br />

zegt Dirk. Dat leidde tot onder meer een<br />

assortiment elektronische kranen die besparingen,<br />

hygiëne en veiligheid waarborgen. “Een<br />

elektronische kraan met een sensor verbruikt<br />

enkel het water dat nodig is. Dat is een reductie<br />

tot zeventig procent op je waterverbruik,<br />

maar ook op het verwarmen van dat water en<br />

het verwerken van afvalwater. Bovendien hoef<br />

je door de sensor de kraan niet langer aan te<br />

raken, wat ook de hygiëne van gebruikers ten<br />

goede komt.”<br />

300522_BAG_SCHELL - Schema.indd 6 30/05/2022 09:22<br />

Een andere waterbesparende oplossing van<br />

Schell is de urinoirspoeler, met een specifieke<br />

stadionfunctie. “Normaal spoelt die vijf à zeven<br />

seconden wanneer de gebruiker weggaat<br />

van het urinoir”, vertelt Dirk. “Voor stadions<br />

kunnen we die spoeler instellen dat hij de<br />

snelle frequentie van mensen tijdens de rusttijd<br />

van een wedstrijd oppikt en slechts één<br />

seconde spoelt. Ook in schoolgebouwen is dit<br />

een handige functie tijdens de speeltijd. Deze<br />

stadionfunctie programmeer je eenvoudig met<br />

behulp van een bluetoothmodule en smartphone.<br />

Dit resulteert in een besparing op basis<br />

van frequentie. Zo dragen Schell-producten bij<br />

aan het behalen van een BREEAM-certificaat,<br />

zoals bij het kantoor- en hotelproject The Wings<br />

in Diegem.”<br />

Knop<br />

90°<br />

Hygiëne en service<br />

Het programmeren van kranen verhoogt de<br />

algemene hygiëne voor gebruikers. Water is<br />

een levensmiddel en heeft dus een gebruiksduur.<br />

“Water dat stilstaat in leidingen tussen<br />

25 en 60 graden heeft tijd en voeding om bacteriën<br />

exponentieel te laten groeien”, licht Dirk<br />

toe. “Elektronische kranen kan je instellen dat<br />

ze bijvoorbeeld op een school elke maandag<br />

en donderdag spoelen zodat er vers water door<br />

de leidingen stroomt. Dat is geen verspilling,<br />

want je berekent en timet dat verbruik volgens<br />

wat exact nodig is in functie van de hygiëne.”<br />

Als familiebedrijf draagt Schell een goede<br />

band met zijn klanten hoog in het vaandel.<br />

Betrouwbare systemen, korte communicatielijnen<br />

en de juiste oplossingen op basis van<br />

de specifieke context zijn daarbij essentieel.<br />

“We begeleiden architecten, bouwheren en<br />

studiebureaus op een neutrale manier in die<br />

keuze. Dat is een bewustwordingsproces.<br />

Sanitair wordt meestal als laatste definitief<br />

gekozen en een zelfsluitende mechanische<br />

kraan is dan vaak een budgetkeuze in plaats<br />

van een elektronisch exemplaar. Al levert<br />

dat eerste type niet dezelfde voordelen. We<br />

helpen hen daarom in het opmaken van dossiers<br />

en bestekken, en staan vervolgens<br />

installatiebedrijven bij in het programmeren<br />

van deze kranen. Door onze focus op service<br />

onderscheiden we ons van andere spelers<br />

in de markt.” •<br />

De stadionfunctie van de Schell-spoelknop voor<br />

urinoirs stemt het gebruik af op de frequentie.<br />

Schell is een Duits familiebedrij f dat service centraal stelt.<br />

| Interieur<br />

47


VERFTRENDS 2024<br />

KOESTERENDE<br />

KLEUREN<br />

ZETTEN<br />

DE TOON<br />

Madeleine, een nieuwe<br />

tint uit de Sweet Treats<br />

capsulecollectie van<br />

Little green.<br />

48<br />

| Interieur


Tijd om kleur te bekennen! Met het einde van het jaar in zicht presenteren een aantal grote en minder<br />

grote verflabels ons traditiegetrouw de kleurentrends voor 2024, met als blikvanger ‘een kleur van het<br />

jaar’. Wat blijkt? Het interieur wordt meer dan ooit een plek om thuis te komen: warm, zacht en sfeervol.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

De trendkleuren anno 2024 zijn helend en koesterend,<br />

met zachtere en lichtere kleuren die<br />

naar voor worden geschoven. Zoals altijd maken<br />

ze deel uit van kleurenthema’s die inspireren<br />

om te combineren maar vooral ook veel vrijheid<br />

bieden. Je eigen stempel drukken is het motto.<br />

"De trendkleuren anno 2024 zijn<br />

helend en koesterend."<br />

Keep calm and… paint<br />

Rust en harmonie, daar hebben we thuis anno<br />

2024 vooral behoefte aan. Dat is tenminste de<br />

visie van BOSS paints & colora die de vergrijsde<br />

blauwtint Healing Blue voorstellen als nieuwe<br />

trendkleur. De kleur nodigt uit tot vertraging,<br />

reflectie en herstel, terwijl het tegelijkertijd<br />

een krachtig gevoel van stijl en moderniteit<br />

toevoegt aan het interieur. Healing Blue<br />

vormt het vlaggenschip van de trendcollectie<br />

Re-inventing History. Deze omvat 25 kleuren,<br />

verdeeld over drie verschillende thema's: The<br />

Age of Origin met warme en aardse tinten, The<br />

Age of Technology met kleuren die positiviteit<br />

en plezier uitstralen en The Age of Healing met<br />

een aantal ongewone combinaties zoals brave<br />

green met hopeful lilac. Een vierde thema<br />

voorziet een mix van kleuren uit de volledige<br />

trendcollectie, ontwikkeld voor wie al eens<br />

graag buiten de lijntjes van de verschillende<br />

thema’s kleurt. ><br />

Healing Blue, trendkleur van BOSS paints & colora.<br />

| Interieur<br />

49


SMART DESIGN. WORKS BETTER.<br />

Van zit-stawerkplekken tot circulair materiaalgebruik, bij<br />

Pami komt het allemaal vanonder hetzelfde, Belgische dak.<br />

Pami is bovendien het enige Belgische bedrijf in zijn sector<br />

met een MVO Prestatieladder-certificaat op basis van een<br />

objectieve screening door Kiwa.<br />

Al sinds 2013.<br />

Doordrongen van die maatschappelijke betrokkenheid, zijn<br />

onze designers, projectmanagers en installateurs gebrand<br />

om de beste service te leveren. Dankzij een inspirerende<br />

werkomgeving op maat van jouw mensen krijgt het<br />

rendement van jouw organisatie een stevige boost.<br />

Origineel, flexibel en ergonomisch verantwoord.<br />

Want dat … werkt beter.<br />

Contacteer ons voor meer informatie<br />

of vraag een offerte<br />

via de QR-code of link hieronder:<br />

pami.be/werkt-beter<br />

Een duurzame zit-stawerkplek.<br />

Al vanaf € 18,50 per maand<br />

excl. btw in leasing, mét<br />

terugnamegarantie.<br />

NX2 BV<br />

EXPERTS IN<br />

SCAN to BIM<br />

PROJECTEn<br />

Via 3D laser-, mobile- of drone<br />

scanning wordt de as-built volledig<br />

in kaart gebracht.<br />

Neem contact met ons op om de<br />

verschillende mogelijkheden te<br />

bespreken of vraag een vrijblijvende<br />

offerte aan.<br />

info@nx2.be<br />

+ 32 (0)56 89 30 22<br />

www.nx2.be


Koesterde pasteltinten en warme dégradés<br />

Ook AkzoNobel, het moederbedrijf van Sikkens,<br />

Trimetal en Levis, zet in op het interieur als<br />

veilige thuishaven. Dit vertaalt zich in Sweet<br />

Embrace, een zachte vergrijsde en positieve<br />

lichtroze tint die door het AkzoNobel Global<br />

Aesthetic Center naar voor geschoven wordt<br />

als kleur van het jaar. “Het is een tedere tint die<br />

kalmte uitstraalt, stabiliteit creëert en iedere<br />

ruimte een vriendelijke noot geeft”, klinkt het<br />

bij AkzoNobel. Het interieur als een warme<br />

omhelzing, waarbij het roze van Sweet Embrace<br />

desgewenst wordt aangevuld door andere<br />

kleuren uit de Levis Ambiance Trend Collection<br />

2024, stuk voor stuk rustgevende pasteltinten:<br />

van dromerige lila’s tot moderne gelen. Kleuren<br />

die zich ook graag samenbrengen in een<br />

dégradé met vloeiend kleurverloop, een opvallende<br />

trend die zich nu al aankondigt voor 2024.<br />

"Het interieur als een<br />

warme omhelzing."<br />

Warm honingbeige<br />

Limitless, dat is de kleur van het jaar die de<br />

kleurexperts van PPG, met onder meer de<br />

merken Sigma en Histor, naar voor schuiven.<br />

Het is een warme honingbeige tint die tot zijn<br />

recht komt als basiskleur, maar het net zo<br />

goed doet als ondersteuner van zowel warme<br />

als koele tonen. Donna Taylor, kleurexpert<br />

bij Sigma: "We bevinden ons in een tijd van<br />

explosieve creativiteit en verandering. Klanten<br />

benutten kleuren op manieren die voorheen<br />

onconventioneel waren, en daarom hebben ze<br />

behoefte aan een kleurenpalet dat hen de vrijheid<br />

biedt om zowel met nieuwe als bestaande<br />

inrichtingen te werken." Deze kleur is ideaal<br />

als interieurkleur op alle vier de muren, als<br />

accentmuur, op sierlijsten en kasten. Voor een<br />

maximale impact suggereren de experts van<br />

PPG zelfs het gebruik op onconventionele plekken.<br />

Denk aan plafonds, abstracte of geometrische<br />

vormen en binnendeuren, om een unieke<br />

en trendy uitstraling te creëren. Ook PPG stelt<br />

voor Histor, aanvullend op de kleur van het jaar,<br />

drie bijhorende inspiratiepaletten voor: Internal<br />

worlds met rustgevende zachte tonen, Nature’s<br />

partner met levendige en natuurlijk tinten en<br />

The new eccentrics met verwijzing naar populaire<br />

kleuren uit de renaissance, barok, art<br />

deco en popart. ><br />

Wie durft? Gewaagde kleurencombinaties uit de capsulecollectie Carte Blanche<br />

van Farrow & Ball en Christopher John Rogers. (Beeld: James Merrell)<br />

Carte Blanche van Farrow & Ball: een capsulecollectie met verf en behang in<br />

samenwerking met modeontwerper Christopher John Rogers. (Beeld: James Merrell)<br />

| Interieur<br />

51


Leer meer<br />

over<br />

spuitschuimisolatie<br />

Voel<br />

je thuis<br />

in een<br />

warm huis<br />

met HBS-spuitschuimisolatie


De kleur Coy Blush in Classico verf op kalkbasis<br />

van Pure & Original. (Beeld: Margaret de Lange)<br />

De PPG trendkleur Limitless voor Sigma en Histor.<br />

Graham & Brown: behangdesign van het jaar New Eden in combinatie<br />

met de kleur het jaar Viridis, een gedempte groentint.<br />

Het AkzoNobel Global Aesthetic Center stelt Sweet Embrace voor als kleur voor 2024.<br />

Capsulecollecties<br />

Ook Pure & Original stelt een nieuwe capsulecollectie<br />

voor. Dit Nederlandse merk in het hogere<br />

segment is vooral bekend voor Classico, de verf op<br />

krijtbasis. En hoewel dit label vooral geassocieerd<br />

wordt met zachte grijstinten, beige en wit durft het<br />

nu ook kleur bekennen met Grounded Beautitude,<br />

een Capsule Collection ontwikkeld in samenwerking<br />

met KOI Colour Studio. Het palet met zeven<br />

kleuren wordt omschreven als aards, weelderig en<br />

luchtig, met onder meer de zachtroze tint Coy Blush<br />

en de karamelachtige nuance Toffee als basiskleuren.<br />

Nog meer nieuws valt er te rapen bij de diverse<br />

Britse labels. Little Green serveert dit najaar de<br />

capsulecollectie Sweet Treats, een collectie van<br />

warme, neutrale honing-, karamel- en chocoladetinten.<br />

Elke kleur is geïnspireerd op zoete lekkernijen.<br />

Naast de bestaande Little Green-favoriet<br />

Chocolate Colour omvat het palet nieuwe verfijnde<br />

goudtinten, zoals Madeleine en Bombolone, warme<br />

karamelkleuren Galette en Affogato, zachtroze tinten<br />

Split Pink en Mochi, de terracotta-achtige kleur<br />

Muscovado en de rijkelijke chocoladetint Ganache.<br />

Van een smakelijk kleurenpalet gesproken.<br />

Verf en behang in harmonie<br />

Graham & Brown presenteert op zijn beurt Viridis,<br />

een gedempte groene tint die harmonie en stabiliteit<br />

brengt. Deze kleur past uiteraard perfect bij New<br />

Eden, het Graham & Brown behangdesign van het<br />

jaar met botanische print. De intense groene tinten<br />

geven diepte aan het ontwerp, terwijl het gebruik<br />

van gouden, blauwe en beige een speels kleuraccent<br />

toevoegt. Last but absolutely not least is er de<br />

nieuwe capsulecollectie Carte Blanche van Farrow<br />

& Ball, premium verf en behang gerealiseerd in<br />

samenwerking met Christopher John Rogers. Dat<br />

deze gerenommeerde Amerikaanse modeontwerper<br />

geen kleur schuwt, blijkt uit de bij momenten<br />

gewaagde combinaties. De collectie omvat vier<br />

neutrale verftinten, acht statementkleuren en dus<br />

ook drie speelse behangprints voor een individuele<br />

en expressieve stijl. Wie durft? •<br />

| Interieur<br />

53


GESTUURD DOOR VOCHT-, VOC- EN CO<br />

Balansventilatie-unit met ruime<br />

2<br />

-DETECTIE<br />

mogelijkheden die zich snel laat plaatsen<br />

Met Flux+ Flat tilt Renson balansventilatie naar een hoger niveau. Het unieke systeem stemt zijn ventilatiedebiet<br />

af op vocht-, VOC- en CO 2<br />

-detectie. Bovendien kan de installatie ervan snel en eenvoudig<br />

gebeuren. Zelfs alleen plaats je de unit zonder problemen en zonder extra hulp. De diverse uitvoeringen<br />

en de mogelijkheid om het systeem zowel aan het plafond als tegen de wand te monteren geven<br />

je een brede waaier aan mogelijkheden.<br />

Tekst en beeld: Renson<br />

Doorheen de jaren ontpopte Renson zich tot expert in vraaggestuurde<br />

ventilatie. Naast het populaire C+-systeem Healthbox 3.0 trekt het die<br />

kennis nu ook door in zijn D-ventilatie. De nieuwe Flux+ Flat stemt zijn<br />

ventilatieniveau naast vocht en VOC’s ook automatisch af op CO 2<br />

-detectie.<br />

Via de app krijgen bewoners inzicht in de binnenluchtkwaliteit en een<br />

melding wanneer de filters aan vervanging toe zijn. De unit is beschikbaar<br />

met een nominaal debiet van 275 m³/h of 225 m³/h. Het thermisch<br />

rendement tot 91 procent en een uiterst laag vermogen maken het stille<br />

en volautomatische D+-ventilatiesysteem enorm energiezuinig, met het<br />

laagste E-peil in zijn klasse, bij een restdruk van 200 Pa.<br />

Je monteert de Flux+ Flat tegen het plafond of aan de wand.<br />

54<br />

| Interieur


Istallatie&Bouw_Flux_Flat_95x267_0323.indd 1 15/03/<strong>2023</strong> 13:17<br />

NIEUW<br />

Het handige boorsjabloon op de verpakking zorgt ervoor<br />

dat de geïnstalleerde unit uitgelij nd is met de leidingen.<br />

Tot 50 procent tijdswinst<br />

De installatie van de nieuwe Flux+ Flat is kinderspel. De unit weegt<br />

amper 25 kg en is daarmee gemakkelijk te plaatsen zonder extra hulp. De<br />

behuizing meet slechts 1,18 meter op 74,5 centimeter, met een diepte van<br />

30 centimeter. Zo past ze zelfs in de meest compacte technische ruimte.<br />

Je monteert de Flux+ Flat tegen het plafond of aan de wand, dus rechtop<br />

of horizontaal. Om te weten waar de unit precies moet komen in functie<br />

van de leidingen, is er het handige boorsjabloon op de verpakking. Je<br />

tekent de boorgaten meteen juist af en schroeft de bijgeleverde plafondbeugels<br />

vast. De andere beugels monteer je op de zijkanten van de unit.<br />

Dan hoef je enkel nog het toestel op zijn plaats te klikken, de leidingen<br />

aan te sluiten en de installatie is klaar.<br />

Ook het toestel inregelen is eenvoudig. Via de wifidongle kan dat zelfs<br />

zonder connectie op een draadloos netwerk. Door het project vooraf<br />

te registreren in het My Lio-platform zijn de projectgegevens meteen<br />

gesynchroniseerd met de Renson-app, die je stap voor stap begeleidt<br />

bij de opstart van het systeem. Het installatierapport sla je bovendien<br />

digitaal op en stuur je meteen door. Zo bespaar je tot 50 procent op de<br />

totale installatietijd. •<br />

FLUX+ FLAT<br />

Balansventilatie in combinatie<br />

met puur installatiegemak<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Vocht, CO 2<br />

en VOC vraagsturing<br />

Plafond- of wandmontage<br />

25 kg & Quick-Fix<br />

ophangsysteem<br />

Bespaar tot 50 % totale<br />

installatietijd<br />

www.renson.net<br />

VENTILATION SUNPROTECTION OUTDOOR<br />

| Interieur<br />

55


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

MEER BELEVING MET BIJZONDER DESIGN OP DE WERKVLOER<br />

AWARDWAARDIG<br />

KANTOORMEUBILAIR<br />

Het kantoor is, naast een plaats voor concentratiewerk, meer dan ooit een dynamische werkplek die<br />

uitnodigt tot ontmoeten. Het is een visitekaartje van de onderneming, waar werknemers zich goed<br />

voelen en bezoekers in stijl worden ontvangen. Deze awardwaardige meubels kunnen daar alvast<br />

toe bijdragen.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Hunebed van Very,<br />

design Sander Mulder<br />

Van het Nederlandse Very is dit Hunebed, een<br />

modulaire zitoplossing die zich flexibel laat<br />

organiseren. Voeg naar wens horizontale of<br />

verticale pivoterende ‘stenen’ toe aan de slim<br />

geportioneerde draaipunten. Lege draaipunten<br />

kunnen worden gebruikt voor USB-poorten<br />

of stopcontacten. De plantenbak vervolledigt<br />

de uitnodigende opstelling. Winnaar Benelux<br />

Office Product (BOP) award <strong>2023</strong>.<br />

Ralik van Arper,<br />

design Ichiro Iwasaki<br />

Ralik, nieuw van Arper, is een uiterst modulair<br />

zitsysteem met zachte en uitnodigende kussens<br />

en slanke L-vormige poten in polypropyleen,<br />

beide verkrijgbaar in een waaier aan kleuren.<br />

De reeks omvat zes modules die zich snel en<br />

gereedschaploos laten koppelen. De Raliktafels<br />

zijn zowel verkrijgbaar met een vaste als<br />

met een verstelbare hoogte. Ook dit modulaire<br />

systeem kan uitgerust worden met laadpunten.<br />

Winnaar MetropolisLikes <strong>2023</strong> Winner Award<br />

en Finalist HiP Award.<br />

Grace van Daniël Devadder<br />

Interior, design Daniël Devadder<br />

Onder de recente awardwinnaars noteren<br />

we ook een Belgische blikvanger en wel deze<br />

Grace-loungestoel van interieurarchitect<br />

en ontwerper Daniël Devadder. Grace is een<br />

sculpturaal ontwerp met een 3D-geprint frame,<br />

gedeeltelijk bedekt met foam voor extra comfort<br />

en een elastische maar toch duurzame<br />

stof. Het meubel heeft een tijdloze elegantie die<br />

zowel past in een woning als hotel of high-end<br />

kantooromgeving. Winnaar iF Design Award<br />

<strong>2023</strong> en Gold A’Design Award <strong>2023</strong>. (Beeld:<br />

Ypsilon Business Photography)<br />

Pony van Gumpo,<br />

design Relvãokellermann<br />

In het zadel! Pony van Gumpo is een speelse<br />

stoel-en-tafelcombinatie, bijna volledig vervaardigd<br />

uit multiplex. Voorzien van wieltjes<br />

en dus inzetbaar waar gewenst, alleen of in<br />

groep. Het tafelblad is draaibaar om positie<br />

en afstand eenvoudig in te stellen. Winnaar<br />

iF Gold Award <strong>2023</strong> en Stylepark Selected<br />

Award 2021.<br />

56


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

Nova Wood Multipurpose van Narbutas,<br />

inhouse design<br />

De trapeziumvormige constructie maakt deze Nova Wood Multipurposetafels<br />

van Narbutas anders dan anders. Verkrijgbaar als hoge statafel<br />

of als lagere tafel, telkens met of zonder wieltjes. Verschillende extra’s,<br />

waaronder de in het tafelblad geïntegreerde elektrische opties, kantooraccessoires<br />

maar ook plantenbakken, maken dit meubel compleet. Winnaar<br />

German Design Award <strong>2023</strong> en iF Design Award <strong>2023</strong>.<br />

Se:lounge van Sedus, inhouse design<br />

Deze Sedus se:lounge oorfauteuil heeft een comfortabele zitschaal van<br />

PET-vilt uit één stuk. De gestoffeerde armleuningen kunnen, onafhankelijk<br />

van de rest van de stofferingen, met tal van kleurcombinaties worden<br />

geconfigureerd. Voor meer hygiëne is bijvoorbeeld ook leder mogelijk dat<br />

makkelijker kan worden schoongemaakt. Optioneel: een draaibaar plateau<br />

en bijpassende voetenbank. Winnaar German Design Award <strong>2023</strong>,<br />

Reddot Award <strong>2023</strong> en iF Design Award <strong>2023</strong>.<br />

Max van Blå Station, design Johan Ansander<br />

De naam Max verwijst uiteraard naar de ronde en weelderige vormen<br />

van deze awardwinnende stoel van het Scandinavische Blå Station. De<br />

verende kussens garanderen bovendien het zitcomfort. Verkrijgbaar met<br />

bekleding in stof of leder. Winnaar Hip Award <strong>2023</strong> en genomineerd voor<br />

Design S - Swedish Design Award <strong>2023</strong>.<br />

Patio van Cascando, Robert Bronwasser design<br />

Nog uit Nederland: Patio van Cascando, een brede reeks van ruimteverdelers<br />

die inzet op agile werken. Mobiel, wendbaar en zeer praktisch,<br />

bedoeld om de prestaties maar ook het welzijn van teams en individuen<br />

te verhogen. Winnaar Iconic Awards <strong>2023</strong> Innovative Interior best of best<br />

en iF Design Award <strong>2023</strong>.<br />

><br />

ONTWERP EN REALISATIE VAN TRAPPEN - DEUREN - GLAZEN DEUREN<br />

Staatsbaan 289<br />

B-9870 Zulte T +32 (0)56 61 34 39 info@trappensmet.be<br />

57


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

Profim Revo van Flokk, design Pearson Lloyd<br />

Het Profim Revo-kantoormeubelsysteem van het Noorse Flokk omvat<br />

organisch vormgegeven sofa’s, banken, krukken, scheidingswanden,<br />

kussens en tafels in verschillende maten en hoogtes die talloze configuraties<br />

toelaten. De reeks is gemaakt van gerecycleerd polypropyleen<br />

met een stoffen bekleding met onderaan een trekkoord. De<br />

montage zonder lijm of nietjes maakt de demontage en het hergebruik<br />

van de materialen gemakkelijker. Oneindig recycleerbaar is het motto.<br />

Winnaar Reddot <strong>2023</strong>.<br />

Calma van Andreu World,<br />

design Benjamin Hubert van Layer<br />

De Calma-bureaustoel van Andreu World combineert<br />

ergonomie met elegant en vloeiend vormgegeven design.<br />

Kenmerkend is het aluminium frame dat de rugleuning<br />

omkadert en dat naadloos overgaat in de lusvormige<br />

armleuningen. Een verregaande personalisatie is<br />

mogelijk. Zo is er onder meer keuze uit vijf verschillende<br />

rugleuningen en twee varianten voor de voet. Winnaar<br />

Reddot <strong>2023</strong> best of the best.<br />

Eleganza van Kartell,<br />

design Philippe Starck<br />

De stoelen van Kartell vinden regelmatig hun weg<br />

naar het kantoor, zo ook de gestoffeerde Eleganza met<br />

het signatuur van Philippe Starck. Deze elegante stoel,<br />

gemaakt van gerecycleerd materiaal, is verkrijgbaar in<br />

twee versies: Eleganza Nia en Eleganza Ela, respectievelijk<br />

met en zonder armleuningen. De gemêleerde<br />

stoffering, verkrijgbaar in vijf kleuren, maakt het design<br />

af. Winnaar Reddot <strong>2023</strong> best of the best.<br />

Acx van Vitra, design Antonio Citterio<br />

Al heeft deze spiksplinternieuwe Acx stoel van Vitra (nog)<br />

geen award op het palmares, hij is ons inziens zeker<br />

awardwaardig en mag niet ontbreken. Naast het bijzondere<br />

design blinkt deze stoel uit in comfort en duurzaamheid.<br />

De constructie, de materialen, de productie, de<br />

logistiek en het onderhoud van Acx werden ontworpen<br />

met een sterke focus op een lange levensduur en een zo<br />

klein mogelijke ecologische voetafdruk. Afhankelijk van<br />

het gekozen model is Acx tot 100 procent recycleerbaar.<br />

Het Acx-mechanisme past zich automatisch aan het<br />

gewicht van de gebruiker aan. Het enige wat je zelf hoeft<br />

in te stellen, is de zithoogte. •<br />

58


MARLOW - 50 LVRE 2884<br />

ELON - 50 LVRE 2887<br />

ZEER SLIJTVAST<br />

oNDERHoUDSVRIENDELIJK<br />

100% WATERVAST<br />

coretecfloors.eu


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

HET HYBRIDE KANTOOR VERTAALT ZICH IN EEN<br />

GROTE VERSCHEIDENHEID AAN WERKPLEKKEN<br />

KLAAR VOOR MORGEN<br />

Klaar voor morgen. Deze slogan van Telenet gaat verder dan alleen de dienstverlening van dit telecombedrijf.<br />

Ook het bedrijfsgebouw an sich blijkt vandaag helemaal klaar voor de toekomst. De kantoren<br />

kregen recent een zeer grondige make-over, dit in nauwe samenwerking met de workspace designers<br />

van Pami.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Pami<br />

Waarom Pami? Het feit dat dit Belgische<br />

bedrijf alles in eigen beheer heeft - van R&D,<br />

interieurarchitecten en maatwerkatelier tot de<br />

plaatsingen en volledige logistieke omkadering<br />

- maakt dat Pami zeer flexibel kan inspelen op<br />

specifieke wensen. De timing is daarbij heilig,<br />

net als het respecteren van het budget. “De<br />

samenwerking verliep heel vlot”, klinkt het<br />

bij Telenet. “Pami bood het beste antwoord<br />

op onze wensen door actief mee te denken en<br />

maatwerk te ontwerpen dat voldeed aan onze<br />

behoeftes. Daarbij is Pami meer dan alleen<br />

een leverancier. Als partner zaten ze samen<br />

met Telenet aan de tekentafel en bedachten ze<br />

oplossingen op vlak van inrichting, meubilair en<br />

maatwerk. Tot ieders tevredenheid, zowel van<br />

het projectteam als de werknemers.”<br />

‘War for talent’ en het belang van welbevinden<br />

Pami ontwerpt en realiseert al meer dan<br />

65 jaar inspirerende werkomgevingen. De<br />

Telenet ziet het kantoor post-corona vooral als een ontmoetingsplek en dit werd door Pami optimaal gefaciliteerd.<br />

60


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

"Een kantoor geënt<br />

op de medewerkers,<br />

maar ook conform de<br />

bedrijfscultuur die inzet<br />

op maatschappelijk<br />

verantwoord<br />

ondernemen."<br />

Verschillende afdelingen hebben een metalen pitch area, inclusief<br />

podium, tv-scherm en stoffering in aangepaste kleur.<br />

mens en zijn welbevinden op kantoor staat<br />

daarbij steeds centraal, in de ‘war for talent’<br />

meer dan ooit actueel. De nieuwe realiteit,<br />

post-corona, vraagt bovendien om nieuwe<br />

concepten voor het hybride kantoor, telkens<br />

op maat van het bedrijf en de mensen. Dit was<br />

ook het geval bij Telenet, een organisatie met<br />

wel 2.000 medewerkers waar deels thuiswerk<br />

aangemoedigd wordt. Het resultaat is een<br />

dynamische kantooromgeving met een grote<br />

verscheidenheid aan werkplekken, vooral<br />

bedoeld om elkaar te ontmoeten maar net<br />

zo goed geschikt voor ongestoord focuswerk.<br />

Een kantoor geënt op de medewerkers, maar<br />

ook conform de bedrijfscultuur die onder<br />

meer inzet op maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen en de voorkeur geeft aan lokaal<br />

Belgisch maatwerk.<br />

– met elk een specifieke kleur - verschillende<br />

soorten werkplekken uitgewerkt, met vooraan<br />

vooral brainstormruimtes, bijvoorbeeld in de<br />

vorm van een metalen pitch area, en andere<br />

creatieve meetingplekken. Meer achteraan<br />

bevinden zich de traditionele werkplekken.”<br />

Wouter vult aan: “Telenet hanteert daarbij<br />

zoveel mogelijk een clean desk policy door<br />

met individuele lockers te werken. Dit combineren<br />

ze met flexibele zit-stawerkplekken om<br />

de ergonomie te garanderen.” Ook bijzonder<br />

is ‘de bibliotheek’, een stilteplek voor concentratiewerk.<br />

De ruimte werd creatief ingevuld<br />

met een op maat gerealiseerde grote kastenwand<br />

en ‘huisjes’ die de aanwezige bureaus<br />

hergebruiken en creatief omkaderen. Knap<br />

hoe het geheel, met het oog op het welbevinden,<br />

ook creatief werd ingevuld. Helemaal<br />

op maat van de werknemers van Telenet, en<br />

zo hoort het. •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project:<br />

Telenet<br />

Locatie:<br />

Mechelen<br />

Kantoorinrichting: Pami<br />

Opperste concentratie in de geïnstalleerde cubes, ook geschikt voor één-op-één overleg.<br />

Uitdagingen en oplossingen<br />

Telenet kwam bij Pami terecht na een RFQ<br />

waarbij het als beste uit de bus kwam. De<br />

uitdaging was niet min: een project van formaat,<br />

met uitdagende deadlines en heel wat<br />

factoren om rekening mee te houden. Wouter<br />

Michiels, account manager bij Pami: “Aan ons<br />

om de reeds bestaande plannen van Telenet<br />

verder te optimaliseren, met maatwerk, frisse<br />

ideeën van R&D en uiteraard onze knowhow.”<br />

In het kader van duurzaam ondernemen was<br />

er ook aandacht voor het circulaire om via<br />

refurbishment bestaand meubilair te integreren<br />

in het nieuwe ontwerp. Ann Eeckhout,<br />

accountmanager bij Pami: “Het kantoor functioneert<br />

als een soort stad, waar het atrium<br />

dienst doet als ‘Grote Markt’. Hier kunnen<br />

werknemers, over de verschillende afdelingen<br />

heen, elkaar treffen in verschillende settings.<br />

Op de verdiepingen werden per afdeling<br />

61


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

PCM klimaatplafonds zij n een energiebewuste oplossing voor temperatuurregeling in gebouwen. (Beeld: Thea van den Heuvel)<br />

PCM KLIMAATPLAFONDS:<br />

EFFICIËNTE KLIMAATREGELING<br />

MEETS ESTHETISCH DESIGN<br />

In kantoren en publieke ruimtes bepalen verschillende factoren de tevredenheid en het rendement van<br />

medewerkers en bezoekers. Luchthygiëne en klimatologische omstandigheden spelen hierbij een belangrijke<br />

rol. In de zoektocht naar een duurzaam en esthetisch alternatief voor klassieke klimaatregeling<br />

is het klimaatplafond aan een steile opmars bezig. Nico Van Opstaele, Advisor Climate Ceilings bij<br />

Beddeleem, legt uit hoe een PCM klimaatplafond actief bijdraagt aan de creatie van de ideale ruimte<br />

met een maximaal comfort.<br />

Tekst: Geert Van Cauwenberge | Beeld: Beddeleem<br />

In de (ver)bouwsector staan thema’s als duurzaamheid,<br />

energie-efficiëntie en gebruikscomfort<br />

vandaag meer dan ooit centraal. Als<br />

architect of bouwprofessional besef je als geen<br />

ander dat gebouwen veel meer zijn dan louter<br />

structuren. Het zijn omgevingen waarin mensen<br />

in alle comfort willen leven en werken. Het<br />

streven naar optimaal comfort en welzijn, in<br />

combinatie met een zo laag mogelijke ecologische<br />

voetafdruk, is een fikse uitdaging.<br />

Innovatieve oplossingen voor de temperatuurregeling<br />

van een woon- of werkomgeving winnen<br />

aan belang. Een van de technieken die aan<br />

een stevige opmars bezig is, zijn PCM (Phase<br />

Change Material) klimaatplafonds.<br />

In harmonie met elk interieur<br />

“PCM klimaatplafonds worden toegepast in<br />

diverse gebouwtypes, zoals kantoren en scholen”,<br />

bevestigt Nico Van Opstaele. “Dankzij<br />

hun discrete ontwerp passen ze harmonieus<br />

in verschillende interieurstijlen en architecturale<br />

ontwerpen. Als leverancier van deze<br />

oplossing zien we dat ze zowel in nieuwbouwals<br />

renovatieprojecten worden geïntegreerd.<br />

We bieden onze klanten een mooi assortiment<br />

van klimaatplafondsystemen aan die<br />

naadloos aansluiten bij andere Beddeleemproducten,<br />

zoals lichtarmaturen, wanden<br />

en deuren.”<br />

62


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

Dankzij hun discrete ontwerp passen PCM klimaatplafonds harmonieus in verschillende interieurstij len en architecturale ontwerpen.<br />

"De toepassing van PCM klimaatplafonds combineert een<br />

uitmuntende klimaatregeling, duurzaamheid en esthetiek."<br />

Efficiëntie en comfort in klimaatregeling<br />

Hoe werken PCM klimaatplafonds? Nico Van<br />

Opstaele licht toe: “Phase Change Materials<br />

(PCM) zijn stoffen die in staat zijn om van fase te<br />

veranderen – van vast naar vloeibaar of omgekeerd<br />

– bij een bepaalde temperatuur. Een toepassing<br />

hiervan die we allemaal kennen, zijn<br />

koelelementen die we gebruiken om voeding<br />

en drank in een frigobox te koelen. PCM maken<br />

gebruik van het fenomeen van latente warmteopslag,<br />

waarbij er warmte wordt opgenomen<br />

of afgegeven tijdens het faseovergangsproces<br />

zonder dat de temperatuur verandert.”<br />

“PCM klimaatplafonds zijn een energiebewuste<br />

oplossing voor temperatuurregeling in gebouwen.<br />

Dankzij de combinatie van thermische<br />

massa met de capaciteit om warmte-energie op<br />

te slaan en af te geven, bieden ze de aanwezige<br />

personen in een ruimte een uitzonderlijke efficiëntie<br />

en comfort. Tijdens de dag absorberen<br />

de PCM panelen warmte uit de omgeving, waardoor<br />

het materiaal smelt en de warmte opslaat.<br />

's Nachts, wanneer de omgevingstemperatuur<br />

daalt, stolt het materiaal en geeft het de opgeslagen<br />

warmte weer af aan de ruimte. Dit proces<br />

resulteert in een stabiele temperatuurregeling<br />

en een comfortabel binnenklimaat.”<br />

De vele troeven van PCM klimaatplafonds<br />

Het gebruik van PCM in plafonds biedt gebruikers<br />

tal van voordelen. Nico Van Opstaele somt<br />

de belangrijkste troeven op: “PCM klimaatplafonds<br />

kunnen aanzienlijke energiebesparingen<br />

opleveren in vergelijking met conventionele<br />

HVAC-systemen. Ze verminderen de piekbelastingen,<br />

waardoor de totale energievraag<br />

daalt. Bovendien zorgen deze plafonds voor<br />

een gelijkmatige temperatuurverdeling in de<br />

Toepasbaar in elke kantoorruimte,<br />

van inkomhal tot vergaderzaal.<br />

ruimte. Dit voorkomt onaangename temperatuurschommelingen<br />

en koude tocht, waardoor<br />

bewoners of gebruikers van het gebouw zich<br />

comfortabeler voelen.”<br />

Een derde voordeel is ruimtebesparing, omdat<br />

PCM klimaatplafonds direct aan het plafond<br />

gemonteerd worden en dus geen vloerruimte in<br />

beslag nemen. “Ook een geringe inbouwhoogte<br />

is een belangrijk pluspunt. Dit maximaliseert<br />

de bruikbare ruimte in een gebouw en biedt<br />

architecten meer ontwerpvrijheid. En last but<br />

not least is er de positieve impact op milieu en<br />

klimaat, omwille van de lagere CO 2<br />

-uitstoot.<br />

Mede door de inzet op circulariteit, met het<br />

hergebruik van materialen, scoren PCM klimaatplafonds<br />

zeer goed op het gebied van duurzaamheid.<br />

Geen wonder dus dat deze oplossing<br />

alsmaar populairder wordt in de bouwsector…”<br />

“Vanuit Beddeleem blijven we dan ook volop<br />

investeren in PCM toepassingen. Samen met<br />

onze klanten gaan we maximaal voor innovatie<br />

en duurzaamheid, waarbij we streven naar een<br />

hoogwaardige interieurinrichting met een positieve<br />

impact op het milieu.”<br />

63


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

ARCHITECTURAAL LIJNENSPEL DOET ERVAREN<br />

BOUWSPECIALIST GRENZEN VERLEGGEN<br />

Kosten noch moeite gespaard<br />

voor stijlvol nieuwbouwkantoor<br />

Voor de nieuwe kantoren van online veilinghuis Vavato haalde industriebouwer Beeuwsaert Construct<br />

het onderste uit de kan. Het stijlvolle concept vereiste een zeer nauwkeurige planning en uitvoering, en<br />

een doorgedreven opvolging van de werken. “We wilden het architecturale lijnenspel koste wat kost<br />

tot een goed einde brengen”, verklaart werfleider Mathias Despriet. “Met succes. Al moesten we af en<br />

toe onze grenzen verleggen.”<br />

Tekst: Marlies Decavel | Beeld: Beeuwsaert Construct<br />

Beeuwsaert Construct paste<br />

voor het eerst panelen met<br />

een enkele knik toe die geen<br />

extra hoekprofi elen vereisen.<br />

64


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

Het online veilinghuis Vavato zocht een nieuw<br />

onderkomen met voldoende opslag- en kantoorruimte.<br />

In Lokeren vond het bedrijf de<br />

geschikte loodsen met vooraan plaats voor<br />

een nieuwbouwkantoor. Architect Bram Verbauwhede<br />

werkte hiervoor een gestroomlijnd<br />

architecturaal concept uit met elegante betonwanden<br />

en gecoat staal. De architect rekende<br />

op Beeuwsaert Construct voor de casco-oplevering<br />

van het project.<br />

“We werken regelmatig samen met Bram”,<br />

vertelt werfleider bij Beeuwsaert Construct<br />

Mathias Despriet. “Er ging heel wat overleg aan<br />

deze realisatie vooraf, maar voor vaste klanten<br />

doen we graag wat extra moeite. Zeker op het<br />

vlak van detaillering, planning en uitvoerbaarheid<br />

hebben we hier een tandje bijgestoken.”<br />

Onberispelijke uitvoering<br />

Het nieuwbouwkantoor van Vavato heeft een<br />

minimalistische look. Bleek architectonisch<br />

beton wordt gecombineerd met zwarte metalen<br />

sandwichpanelen en grote raampartijen.<br />

Wat opvalt, zijn de doordachte naden en voegen.<br />

“Het sublieme architecturale lijnenspel<br />

zou helemaal verloren gaan door overbodige<br />

steunpalen, zichtbare profielen of een foute<br />

montage”, stelt Mathias. “Daarom was ik<br />

elke ochtend aanwezig voor een briefing bij<br />

de opstart. Een strikte montagevolgorde was<br />

cruciaal. Het geeft veel voldoening om het<br />

afgewerkte geheel te aanschouwen.”<br />

Behalve de installatie, vormde ook het materiaal<br />

zelf een uitdaging. Beeuwsaert Construct<br />

paste voor het eerst Kingspan-panelen met een<br />

enkele knik toe. Die zijn vooraf in een rechte<br />

hoek geplooid waardoor hoekprofielen overbodig<br />

zijn. “We bestelden bewust enkele oefenpanelen<br />

om ervaring op te doen. Zo hebben we<br />

onze vakkennis opnieuw wat opgeschaald.”<br />

De jarenlange expertise kwam de industriebouwer<br />

goed van pas bij het plaatsen van<br />

de architectonische betonomheining. “We<br />

gebruikten onze ervaring uit de agrosector voor<br />

het ondergronds inwerken van de betonmuren<br />

via sleuven. Het lijkt alsof ze zo uit de grond<br />

groeien. Helemaal in lijn met het totaalconcept.”<br />

De nieuwbouwkantoren van Vavato vormen een krachtig architecturaal<br />

concept met elegante betonwanden en gecoat staal.<br />

moeite gespaard, van de oprit tot in het kleinste<br />

kamertje”, lacht Mathias.<br />

De werkzaamheden begonnen in november<br />

met het isoleren van de bestaande topgevel, de<br />

funderingen en het aanbrengen van de regenwaterafvoer.<br />

Daarna begon de plaatsing van de<br />

prefabconstructies. Hier vormden de slanke terrassen<br />

de uitdaging. “We opteerden voor zwaluwstaartprofielen<br />

die ondanks hun lichtgewicht toch<br />

een enorme draagkracht hebben. Tegen januari<br />

konden we aan de slag met de isotherme panelen<br />

en een goede maand later was de ruwbouw quasi<br />

af. In juni legden we de laatste hand aan de omgevingswerken<br />

en was ons werk hier rond.”<br />

Verrassende uitdagingen<br />

Tijdens de werken bleef het veilinghuis Vavato<br />

operationeel. Dagelijks passeerden klanten om<br />

goederen op te halen. Talloze auto’s manoeuvreerden<br />

langs de werf via smalle doorgangen.<br />

“We hebben de veiligheidsregels heel consequent<br />

nageleefd, maar vanzelfsprekend was<br />

het zeker niet. Bovendien brak in mei een zware<br />

brand uit bij de buren. Dat was schrikken toen<br />

we de straat vol brandweerwagens binnenreden”,<br />

vertelt Mathias nog. “Maar eind goed, al<br />

goed. We zijn heel trots dat we met dit prachtige<br />

kantoorgebouw een nieuw topproject aan ons<br />

portfolio konden toevoegen.” •<br />

De architectonische betonomheining werd onzichtbaar weggewerkt<br />

in sleuven waardoor ze zo uit de grond lij ken te groeien.<br />

Van de oprit tot het kleinste kamertje: elk<br />

detail is honderd procent afgewerkt.<br />

Atypisch werk voor industriebouwer<br />

Voor Beeuwsaert Construct is de realisatie van<br />

zo’n kantoorgebouw een relatief klein project.<br />

Toch vormde het een uitdagend, atypisch werk.<br />

“Bij industriebouw gaat het in veel gevallen over<br />

efficiëntie op het vlak van materialen, uitvoering<br />

en kosten. In dit geval werden kosten noch<br />

65


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

PREFABBETON EN ELEGANT<br />

ANTRACIET KOMEN<br />

SAMEN IN VEURNE<br />

Toen de gebouwen van David Renovatiewerken in Pervijze te klein werden, konden ze een perceel<br />

bemachtigen op de site van een voormalige suikerfabriek in Veurne. Het bedrijf – dat naast renovatiewerken<br />

ook zwembaden en -vijvers aanlegt – vond in Altez de geknipte aannemer om zijn nieuwe<br />

loods met kantoorvolume te realiseren, met de twee kantoorhonden als extra aandachtspunt.<br />

Tekst: Trees Accou | Beeld: Altez, Karel Waignein<br />

66


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

een maximale lichtinval in de loods van 2.600<br />

vierkante meter. Naast en achter het gebouw<br />

stond Altez ook in voor de volledige buitenverharding,<br />

waar extra bouwmaterialen kunnen<br />

worden opgeslagen en parkeergelegenheid<br />

voorzien is voor het hele team.<br />

De gevel bestaat uit aluminiumlamellen en sandwichpanelen. (Beeld: Karel Waignein)<br />

Nadat David Renovatiewerken begin 2022<br />

contact opnam met Altez voor de bouw van een<br />

nieuwe loods met kantoorruimte ging de bal<br />

snel aan het rollen. Het ontwerp van architectenbureau<br />

Vanbecelaere-Hauspie uit Veurne<br />

was al opgemaakt en bestond uit een ruime<br />

loods van 87 meter lang en 30 meter breed,<br />

met een kantoorvolume van 500 vierkante<br />

meter. Dit laatste telt twee bouwlagen, met<br />

een zonnig terras op de eerste verdieping en<br />

een oversteek. Het contrast tussen de betonnen<br />

loods en het elegante kantoorvolume in<br />

antracietkleurig staal, gecombineerd met een<br />

in- en uitsprong van het gebouw, creëert een<br />

interessant geheel.<br />

Een spel van lijnen<br />

Arne Colpaert, salesmanager bij Altez, vertelt:<br />

“Het kantoorvolume is opgetrokken in een<br />

staalstructuur en metalen sandwichpanelen.<br />

De oversteek en de uitsprong aan de voor- en<br />

langsgevel van het gebouw vormden een bouwtechnische<br />

uitdaging. Belangrijk hierbij was dat<br />

de onderzijde en aansluitingen esthetisch mooi<br />

moesten worden afgewerkt. De eyecatcher is de<br />

stalen draaitrap die toegang geeft tot het kantoor,<br />

al is er achteraan ook een rechte trap met<br />

gesloten tredes en opstaande randen geplaatst.<br />

Zo kunnen de honden van de zaakvoerders via<br />

het terras makkelijk en veilig de ruime tuin<br />

bereiken. Er is echt aan alles gedacht.”<br />

Een leuk detail zijn de terugkerende verticale<br />

lijnen. Zo zijn voor de imposante raampartijen<br />

antracietkleurige aluminiumlamellen geplaatst.<br />

Die lijnen zijn doorgetrokken in de balustrades<br />

van het terras. De verticale lamellen fungeren<br />

als zonwering, maar garanderen tegelijk voldoende<br />

lichtinval in het kantoor en dragen bij<br />

aan de uitstraling van het gebouw en het bedrijf.<br />

De loods van David Renovatiewerken bestaat<br />

uit betonnen kolommen, liggers en prefabbetonpanelen.<br />

Een brede lichtstraat garandeert<br />

Snelle oplevering<br />

Altez Construction Group richtte zich bij zijn<br />

ontstaan in 1990 vooral op agrarische gebouwen.<br />

Vandaag maken industriegebouwen het<br />

grootste deel uit van hun realisaties. De voorbije<br />

jaren breidden ze hun productie – naast<br />

staalstructuren en prefabbetonwanden – ook<br />

uit naar betonkolommen. Door de hele productie<br />

in goede banen te leiden, kunnen ze de<br />

kwaliteit van hun bouwprojecten garanderen<br />

en de planning zelf in de hand houden. Tussen<br />

de aanvraag en oplevering van de loods en het<br />

kantoorvolume van David Renovatiewerken zat<br />

bijvoorbeeld slechts een jaar tijd. In februari<br />

2022 werd de overeenkomst afgesloten en in<br />

maart <strong>2023</strong> nam het team van David Renovatiewerken<br />

zijn intrek in het pand.<br />

Arne Colpaert: “Essentieel voor die snelle<br />

oplevering was het goede contact met de klant.<br />

Open, transparante communicatie: dat past<br />

bij ons. In totaal hebben we op deze site een<br />

oppervlakte van 6.600 vierkante meter. gerealiseerd,<br />

waarvan 2.600 vierkante meter. wind- en<br />

waterdicht gebouw. De ruimte die het bedrijf op<br />

zijn vorige locatie tekort had, heeft het vandaag<br />

in overvloed.” •<br />

De staalstructuur van het kantoorvolume<br />

contrasteert met het prefabbeton.<br />

Een lichtstraat garandeert een maximale lichtinval. (Beeld: Karel Waignein)<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: David Renovatiewerken<br />

Locatie: Veurne<br />

Architect: Vanbecelaere-Hauspie<br />

67


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

KLIMAATPLAFONDS ONTWERPEN EN CALCULEREN ZONDER TABELLEN<br />

EEN WAAIER AAN<br />

MOGELIJKHEDEN MET BIM<br />

Voor de installatie van de klimaatplafonds<br />

in een prestigieus<br />

Brussels kantoorgebouw<br />

vertrouwt Group Jansen op een<br />

straf staaltje modelleringswerk<br />

van zijn BIM-afdeling. Startend<br />

vanuit de gegevens van een<br />

puntenwolk calculeert Jansen<br />

Building Solutions de vermogens<br />

voor de plafonds, maakt<br />

verschillende uitvoeringsplannen<br />

en bepaalt de juiste hoeveelheden<br />

van alle materialen.<br />

“Met deze integratie hebben we<br />

een voetje voor op de concurrentie”,<br />

vertelt Nick Jansen, BIMexpert<br />

bij Group Jansen.<br />

Tekst: Trees Accou | Beeld: Group Jansen<br />

Architectenbureau Jaspers-Eyers en<br />

opdrachtgever Espace Jacqmotte staan in voor<br />

de renovatie van Regence 52. Een gebouw van<br />

plusminus 13.000 vierkante meter en tien verdiepingen<br />

gelegen aan de Regentschapsstraat<br />

52 in Brussel. Voor elke verdieping is een energiezuinige<br />

verwarming en koeling een absolute<br />

must. Hiervoor kijkt Espace Jacqmotte in de<br />

richting van Jansen Building Solutions voor de<br />

installatie van klimaatplafonds. Deze pijler van<br />

Group Jansen blinkt uit in de minutieuze calculatie<br />

van zowel klimaatplafonds als andere<br />

bouwtoepassingen met behulp van een uitgebreid<br />

BIM-model.<br />

Van puntenwolkscan tot integratie<br />

BIM-expert Nick Jansen legt uit: “Binnen dit<br />

project kiezen we voor onze eigen klimaatplafonds,<br />

ook wel comforteilanden genoemd, van<br />

Jansen Ceiling Solutions. Natuurlijk willen we<br />

dat alle klimaatplafonds naadloos op elkaar<br />

aansluiten en het correcte vermogen genereren.<br />

De Leica RTC360-scanner brengt ter plaatse de ruimte gedetailleerd in beeld.<br />

68


THEMA KANTOORBOUW EN INRICHTING<br />

"Met Revit maken we minder fouten en zijn we sneller<br />

dan op de oude traditionele manier in Excel."<br />

De BIM-afdeling van Group Jansen.<br />

Klimaatplafonds van Group Jansen worden secuur geproduceerd en geplaatst.<br />

Daarom starten we elk project met een duidelijke<br />

opname van de bestaande situatie en<br />

brengen we elke millimeter perfect in kaart. Zo<br />

herleiden we de foutenmarge tot een absoluut<br />

minimum. Deze scan maken we ter plekke met<br />

onze Leica RTC360-scanner die de punten in de<br />

ruimte opmeet en omzet naar een puntenwolk.<br />

Deze puntenwolk van de bestaande toestand<br />

zetten we op zijn beurt weer om naar een bouwinformatiemodel<br />

(BIM-model) in de modelleersoftware<br />

Revit.”<br />

Die puntenwolk is de perfecte basis voor het<br />

intekenen van de klimaatplafonds inclusief<br />

ophangstructuur, aansluitingen, etcetera. Ook<br />

de details, technische plannen en uitvoeringplannen<br />

worden hier netjes in geïntegreerd en<br />

zijn onmiddellijk bruikbaar op de werf. “Verder<br />

maken we vanuit Revit de productielijsten en de<br />

assemblagelijsten voor de panelen en registers<br />

op. De panelen worden zelfs geleverd op de werf<br />

met QR-codes volgens de uitvoeringsplannen.<br />

Op die manier kan een installatie van panelen<br />

op de werf razendsnel en foutloos gebeuren.”<br />

Een stapje voor dankzij Revit<br />

Sinds de komst van BIM werkt Group Jansen<br />

al met Revit. Dit programma geeft je de<br />

mogelijkheid om je eigen Revit-elementen,<br />

-schema’s en -lijsten met formules en berekeningen<br />

aan te maken. Het achtkoppige BIMteam<br />

gebruikt deze software gretig voor elke<br />

integratie van producten en berekeningen van<br />

Group Jansen. Zo ook voor de klimaatplafonds.<br />

“Voor we deze software gebruikten, deden we<br />

onze berekeningen in Excel. Zeer tijdrovend<br />

en met een grotere foutenmarge. Ondertussen<br />

maakten we de overstap. Samen met een<br />

collega BIM’mer en collega’s van zowel Jansen<br />

Ceiling Solutions als Jansen Building Solutions<br />

integreerden we onze klimaatplafonds in<br />

Revit. Met deze integratie modelleren we klimaatplafonds,<br />

maken we uitvoeringsplannen<br />

en berekenen we de vermogens om te koelen<br />

en verwarmen volledig in het BIM-model. Dat<br />

geeft ons een voetje voor op onze concurrenten”,<br />

legt Nick uit.<br />

Buitengewone BIM-visie<br />

Nick: “Binnen Group Jansen geloven we niet in<br />

een BIM-afdeling die los functioneert van de<br />

rest. We dompelen liever iedereen onder in een<br />

BIM-bad. Wij optimaliseren en digitaliseren de<br />

werkwijze in de voorbereiding, de productie<br />

en de uitvoering. Daarna zetten we in op een<br />

degelijke opleiding. Zo slagen bijvoorbeeld<br />

onze collega’s van Jansen Building Solutions er<br />

na hun BIM-sessies in om projecten autonoom<br />

uit te werken. Dankzij onze doorgedreven BIMaanpak<br />

geniet de klant van vele voordelen. Ze<br />

kunnen een beroep doen op een bijzonder groot<br />

BIM-team, want iedereen spreekt dezelfde taal<br />

binnen Group Jansen. Onnauwkeurigheden en<br />

fouten worden steevast de kop ingedrukt. De<br />

doorlooptijd van BIM-projecten is sneller, de<br />

installatie an sich verloopt veel gemakkelijker<br />

omdat de plaatsingsinformatie recht uit Revit<br />

stroomt, aanpassingen worden vlotter doorgevoerd<br />

en kunnen zelfs live aangetoond worden.<br />

Last but not least: met het 3D-model krijgt de<br />

klant een beter inzicht in zijn project en heeft<br />

hij meteen een as-built- en onderhoudsmodel<br />

in handen.”<br />

Een toekomst vol toepassingen<br />

De comforteilanden voor Espace Jacqmotte<br />

zijn in deze optiek alvast een primeur. Het is het<br />

eerste grote project waar voor Group Jansen de<br />

integratie gebruikt voor het volledige proces.<br />

Na de oplevering in de Regentschapsstraat<br />

zitten er nog bijzonder veel projecten met<br />

klimaatplafonds in de pipeline. En daar stopt<br />

het niet bij: “Momenteel help ik mee aan de<br />

ontwikkeling van de modulaire wanden van<br />

Jansen Wall Solutions”, licht Nick een tipje<br />

van de sluier. “Deze systeemwanden worden<br />

geproduceerd met CNC-machines, die worden<br />

aangestuurd op basis van de gegevens<br />

die rechtstreeks uit ons Revit-model komen.<br />

Uniek binnen onze sector. Conclusie: met<br />

onze BIM-toepassingen maken we echt het<br />

verschil.” •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Regence 52<br />

Locatie: Brussel<br />

Architect: Architectenbureau<br />

Jaspers-Eyers<br />

69


JONGE GARDE<br />

‘Architectuur, ook ten dienste van<br />

kwaliteitsvolle en betaalbare<br />

woningen voor starters’<br />

De projecten van FORK Architects, ontsproten aan de voormalige architectenbureaus LBAU en ILB, bevinden<br />

zich vaak op het raakvlak van architectuur en stedenbouw. Dit vraagt doorgaans om een sterke<br />

masterplanvisie, rekening houdend met vaak uitdagende randvoorwaarden. Een challenge voor menig<br />

architect. Zo ook voor Daan Robben die, onder de vleugels van stagemeester Michel Bylois, sinds begin<br />

dit jaar het team als stagiair-architect versterkt en meteen een klik had met de job en de mensen<br />

die hem hier omringen.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: FORK Architects<br />

Masterplanvisie Rij ksweg Maasmechelen – FORK Architects: het gesloten straatbeeld wordt opengebroken.<br />

70


Masterplanvisie Rij ksweg Maasmechelen – FORK Architects<br />

1. Ruimtelij k kader<br />

2. Straatbeeld doorbreken<br />

3. Plein creëren aan de Rij ksweg<br />

4. Afbouw tegen bestaande bebouwing en opbouwen achterste deel<br />

Daan Robben, sinds januari aan de slag<br />

als stagiair-architect bij Fork Architects.<br />

Bij FORK Architects kan Daan Robben, afgestudeerd<br />

aan de UHasselt, zich onderdompelen in<br />

de dagdagelijkse realiteit van de job. En dit gaat<br />

uiteraard verder dan enkel het ontwerpmatige.<br />

Daan: “Het volledige proces is best complex,<br />

met allerlei stappen die regelmatig met alle<br />

partijen moeten worden afgetoetst. De uitdaging?<br />

Met alle wensen en nevenvoorwaarden<br />

in het achterhoofd telkens weer gaan voor<br />

kwalitatieve architectuur die het beter maakt<br />

voor mens en omgeving. En om uiteraard ook<br />

de bouwheer volledig mee te krijgen in het<br />

verhaal.” Waarin Daan als architect nog mee<br />

het verschil zou willen maken? “Net als mijn<br />

leeftijdsgenoten ondervind ik dat het als starter<br />

niet eenvoudig is om vandaag een woning te<br />

kopen of bouwen. En ook al zijn de prijsstijgingen<br />

nu eenmaal de realiteit van vandaag, toch<br />

moet architectuur ook ten dienste staat van<br />

kwaliteitsvolle en betaalbare woningen, eveneens<br />

voor jonge mensen.”<br />

Waar een wil is, is een weg<br />

De keuze voor architectuur was voor Daan uiteindelijk<br />

de juiste maar in het begin toch niet<br />

de meest evidente keuze. Maar waar een wil is,<br />

is een weg. Hard werk en doorzettingsvermogen<br />

hebben geloond. Het eerste semester van<br />

zijn master bracht Daan als Erasmusstudent<br />

door in het Politecnico di Milano. “Ook al heb ik<br />

dit als tamelijk chaotisch ervaren, het was wel<br />

interessant om de visie op architectuur van<br />

al die diverse nationaliteiten te leren kennen.”<br />

Toen kwam 2020 en gooide corona roet in het<br />

eten. Thuiswerk werd de regel. “Interessant<br />

was wel de stedenbouwkundige studie rond<br />

Oostende. Het stadsbestuur presenteerde<br />

een lijst met honderd punten die voor verbetering<br />

vatbaar waren op vlak van wonen en<br />

ruimte. Rond enkele van deze punten mochten<br />

we een project uitwerken. De maatschappelijke<br />

relevantie maakte het extra boeiend.”<br />

In de tweede master opteerde Daan voor de<br />

studio Plaperi (platteland & periferie), met als<br />

masterproef een project dat wonen en werken<br />

combineert in het landelijke ’s-Gravenvoeren.<br />

“Hier heb ik getracht een omvangrijk woonwerkprogramma<br />

op een dense manier uit te<br />

werken, maar op maat van het dorp. Als een<br />

soort antwoord op de stapelbouw die niet altijd<br />

aangepast is aan een dorpse omgeving. Meer<br />

contextgebonden dorpsarchitectuur, daar<br />

pleit ik voor.”<br />

Masterplanvisie Rijksweg Maasmechelen<br />

Daan heeft voeling met de streek waar hij<br />

woont en de projecten die zich daar ontplooien.<br />

Voor zijn stage zocht hij het dan ook<br />

dicht bij huis: FORK Architects in Sint-Truiden.<br />

“Hier kon ik al meteen meewerken aan het<br />

schetsontwerp voor de renovatie van een<br />

ééngezinswoning. Rekening houdend met hoe<br />

de mensen leven en de ligging vlak bij een<br />

drukke school hebben we ‘het binnenkomen’<br />

herdacht, vooral met het oog op meer privacy”,<br />

vertelt Daan. Ondertussen ligt er nog een<br />

groter project op zijn tekentafel: de Masterplanvisie<br />

voor de Rijksweg Maasmechelen.<br />

Verouderde gebouwen ruimen plaats voor een<br />

woonprogramma met een commerciële plint<br />

voor onder meer een grote belevingsapotheek.<br />

Daan: “Op vraag van de gemeente moest er<br />

een rustpunt komen in de harde grens van<br />

gebouwen aan deze drukke baan. Het gesloten<br />

straatbeeld wordt opengebroken en er komt<br />

een pleintje met groen. Dit moest op zijn beurt<br />

verzoend worden met een parking.” Alles<br />

kadert in een groot masterplan en de toekomstige<br />

vernieuwing van deze Rijksweg met meer<br />

ontsluiting in het straatbeeld, verdere ontharding<br />

en meer verbinding tussen groenzones.<br />

Een knap project waar vast nog veel van te<br />

leren valt. •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Rijksweg Maasmechelen<br />

Locatie: Maasmechelen<br />

Architect: FORK Architects<br />

71


GEVENTILEERDE GEVEL UIT WITTE<br />

VEZELCEMENTPANELEN EN GLASWOLISOLATIE<br />

Heropwaardering<br />

centrale wijk in Namen<br />

Vlak bij het centrum van Namen herontwikkelde de stad de oude kazernesite tot de nieuwe stadswijk<br />

Novia. Hoofdaannemer Thomas & Piron Bâtiment gaf een terrein van meer dan een hectare groot<br />

een residentiële en commerciële invulling met ruimte voor publieke diensten en een groot park. Een<br />

mix van rode bakstenen en witte geventileerde gevels karakteriseert de nieuwe buurt. Met WALLTEC<br />

BLACK als gevelisolatie.<br />

Tekst: Laureline Vansteenkiste | Beeld: URSA<br />

WALLTEC BLACK is aan één zij de bekleed met een zwart glasvlies, wat bij draagt tot de esthetische uitstraling van de bleke gevels.<br />

72<br />

| Exterieur


De zwarte pluggen sluiten mooi aan bij het zwarte glasvlies.<br />

De geventileerde gevel bestaat uit witte vezelcementpanelen en glaswolisolatie.<br />

Voor dit project werd WALLTEC BLACK in 140<br />

en 180 millimeter geïnstalleerd.<br />

HD Systems nam de plaatsing voor zij n rekening.<br />

De nieuwe Novia-wijk in het hart van Namen kreeg een moderne uitstraling<br />

met een elegante knipoog naar het verleden. Zo integreerden de<br />

architecten de oude poort van de voormalige kazernesite in het nieuwe<br />

ontwerp. De gevels zijn uitgevoerd in een combinatie van rode baksteen<br />

en geventileerde gevel met witte architecturale elementen. De geventileerde<br />

gevel bestaat uit witte vezelcementpanelen en glaswolisolatie. HD<br />

Systems nam de plaatsing voor zijn rekening. De minerale-wolisolatie<br />

van URSA werd aangekocht bij Biemar Bois.<br />

Esthetische aanblik<br />

Initieel stelde hoofdaannemer Thomas & Piron Bâtiment een oplossing<br />

met steenwol voor in dit project. HD Systems besloot een alternatief aan<br />

te bieden, namelijk de glaswol URSA WALLTEC BLACK in 140 en 180<br />

millimeter. “Dankzij de hoge isolatiewaarde van deze WALLTEC BLACKproducten<br />

konden we een dunnere isolatielaag installeren. De keuze van<br />

glaswol had daarnaast ook een positieve impact op de prijs”, legt Ludovic<br />

Lamby uit, projectverkoopverantwoordelijke bij HD Systems. “Bovendien<br />

is glaswol ook vlotter hanteerbaar dan steenwol.”<br />

De minerale wolplaat WALLTEC BLACK is aan één zijde bekleed met<br />

een zwart glasvlies, wat bijdraagt tot de esthetische uitstraling van de<br />

bleke gevels. “Door het vlies is de isolatie niet zichtbaar op ooghoogte<br />

doorheen de horizontale voegen tussen de panelen, waardoor het afsluitprofiel<br />

niet nodig is. Dat biedt opnieuw een financieel voordeel voor de<br />

eindklant. De isolatie bevestigden we met zwarte pluggen, zodat het een<br />

coherent geheel vormt.”<br />

Transparante communicatie<br />

Voor HD Systems was het niet de eerste keer dat ze URSA-glaswol<br />

plaatsten. Ludovic: “De communicatie met URSA verloopt steeds correct.<br />

Ze leggen heel duidelijk uit waarom ze bepaalde beslissingen nemen,<br />

zoals bij prijswijzigingen. We appreciëren deze transparante aanpak<br />

enorm. Verder zijn zowel de salesverantwoordelijke als de technische<br />

dienst zeer toegankelijk. Voor dit project kochten we de glaswol aan bij<br />

onze leverancier Biemar Bois.”<br />

Justin Debel, Biemar Bois-salesverantwoordelijke voor gevels beaamt<br />

deze woorden. Over de samenwerking met URSA heeft hij niets dan<br />

lof. “URSA is onze hoofdleverancier van glaswol en we werken al veertig<br />

jaar met het bedrijf samen. In dit project stonden we volledig achter de<br />

keuze voor glaswol. Deze isolatie biedt namelijk enorm veel voordelen, is<br />

brandveilig en heeft een goede prijs-kwaliteitverhouding”, zegt hij. “Onze<br />

salesverantwoordelijke Wendy Vanderhaeghe bij URSA is heel proactief<br />

en antwoordt snel op onze vragen. We wisselen onderling de nodige<br />

informatie met elkaar uit over de verschillende projecten en oplossingen.<br />

URSA heeft een hoogwaardig product dat goed gepositioneerd is in de<br />

markt. Een aanrader voor diverse geveloplossingen.” •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Site de Casernes<br />

Locatie: Namen<br />

1<br />

Hoofdaannemer: Thomas & Piron Bâtiment<br />

| Exterieur 73


HBS-SPUITSCHUIMISOLATIE:<br />

WANT IEDEREEN VOELT ZICH<br />

THUIS IN EEN WARM HUIS<br />

Het combineren van een lagere energierekening met een comfortabelere temperatuur in huis en tegelijk<br />

bijdragen aan meer duurzaamheid. Het kan! Door je woning te isoleren met Huntsman Building<br />

Solutions (HBS)-spuitschuimisolatie zit je er deze winter warm bij.<br />

Tekst en beeld: Progress Communications<br />

Polyurethaan spuitschuim is een van de meest effi ciënte isolatiematerialen ter wereld en kan<br />

worden gebruikt voor het isoleren van daken, zolders, vloeren of kruipruimtes.<br />

74<br />

| Exterieur


Elke expert wordt volgens de hoogste normen getraind en continu bij gestaan op het vlak van kennis en kunde. (Beeld: Bjorn Staps)<br />

De spuitschuimisolatie van HBS is een van de meest effectieve en innovatieve<br />

oplossingen voor woningisolatie op de markt en is ontwikkeld om<br />

de voordelen van traditionele isolatie te overtreffen. Het biedt het grote<br />

voordeel dat het – vooral in bestaande woningen en gebouwen - snel<br />

en gemakkelijk aan te brengen is. Een woning is bijvoorbeeld meestal<br />

probleemloos in één dag volledig te isoleren. De luchtdichte en naadloze<br />

isolatie maakt van ieder huis een warme thuis.<br />

Wat is spuitschuimisolatie?<br />

Polyurethaan spuitschuim is een van de meest efficiënte isolatiematerialen<br />

ter wereld en kan worden gebruikt voor het isoleren van daken,<br />

zolders, vloeren of kruipruimtes. Een erkend isolatie-expert spuit het<br />

schuim, gemaakt door twee componenten te mengen, rechtstreeks op<br />

een oppervlakte waarna het uitzet en alle hoeken en gaten dicht. Gedaan<br />

dus met luchtlekken of tocht in huis. Bovendien werkt HBS-spuitschuim<br />

geluiddempend, wat het wooncomfort in huis verder verhoogt.<br />

En dat is niet het enige voordeel. Omdat de spuitschuimisolatie van HBS<br />

uitsluitend milieuvriendelijke en duurzame materialen bevat die hun isolerende<br />

eigenschappen jarenlang behouden, is het ook duurzaam.<br />

Wat levert het op?<br />

Voor huiseigenaar biedt HBS-spuitschuimisolatie verschillende voordelen.<br />

Om te beginnen, kan de besparing op de energierekening oplopen tot<br />

wel 56 procent (volgens een onderzoek van de Scott Sutherland School<br />

of Architecture and Built Environment van de Robert Gordon University,<br />

de Heriot-Watt University en Icynene (nu bekend als HBS) in september<br />

2018).. Daarnaast creëert het, mede door zijn waterdampdoorlatendheid,<br />

voor een heel aangenaam binnenklimaat. Het houdt in de winter kou en<br />

vocht buiten en in de zomer de warmte.<br />

Spuitschuim is zeer duurzaam. Het gaat tientallen jaren mee en is volledig<br />

ongevoelig voor verrotting of schimmels. Verder zal spuitschuim,<br />

eenmaal aangebracht, nooit verzakken of losraken. Het behoudt ook op<br />

lange termijn zijn isolerende eigenschappen. Het materiaal is dankzij de<br />

VOC A+-certificering bovendien veilig in huis te gebruiken. VOC A+ is de<br />

strengste norm wat betreft de veiligheid van bestanddelen als het gaat<br />

om gezondheid.<br />

En voor de isolatie-expert?<br />

Ook voor de isolatievakman is HBS de juiste oplossing. Het werkt uitsluitend<br />

met een netwerk van erkende isolatie-experts. Elke expert wordt<br />

volgens de hoogste normen getraind en continu bijgestaan op het vlak van<br />

kennis en kunde. Zo wordt gegarandeerd dat ze voldoen aan de strengste<br />

eisen als het gaat om vakmanschap, kwaliteit en veiligheid. Bovendien<br />

biedt HBS met zijn 110 jaar ervaring in woningisolatie gegarandeerde en<br />

gecertificeerde productkwaliteit en een productgarantie van 25 jaar.<br />

Bewezen oplossing<br />

Spuitschuimisolatie is al tientallen jaren een bewezen oplossing,<br />

zeker voor bestaande woningen. Het aantal woningen dat met deze<br />

techniek wordt geïsoleerd, blijft groeien door de hoge energietarieven<br />

en de striktere Belgische regelgeving voor woningen met een slechte<br />

energiescore. •<br />

| Exterieur 75


Het FWS 50.SI+<br />

gevelsysteem in de<br />

opvallende blauwe<br />

kleur, speciaal<br />

ontwikkeld voor<br />

Living Tomorrow.<br />

(Beeld: Thomas<br />

Evrard)<br />

'HOE GAAN WE IN DE<br />

TOEKOMST LEVEN<br />

EN WERKEN?'<br />

Wat in 1995 begon als het Huis van de Toekomst, is uitgegroeid tot een ware innovatiecampus met<br />

een hotel, congrescentrum, restaurant en kantoorruimtes. De ondertussen zevende generatie van het<br />

innovatiecentrum valt op dankzij de vijftig meter hoge blauwe toren. Schüco stapte mee aan boord als<br />

co-initiator van Living Tomorrow.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: Schüco<br />

Living Tomorrow ademt innovatie. De innovatiecampus<br />

is immers uitgerust met de laatste<br />

technische snufjes, van de kleinste details tot<br />

de volledige gebouwschil. En daarvoor werd<br />

een beroep gedaan op Schüco, toonaangevende<br />

aanbieder van hoogwaardige raam-, deur- en<br />

gevelsystemen. “We ontwikkelen continu<br />

nieuwe producten en concepten”, legt Joep<br />

Römgens, Head of Engineering bij Schüco België,<br />

uit. “In totaal integreerden we elf nieuwe<br />

Schüco-innovaties.”<br />

Onderhoud optimaliseren<br />

Geert Michels, General Manager Schüco<br />

BeLux, voegt toe: “Living Tomorrow is een<br />

heel interessante testcase. Zoals Internet of<br />

Facades dat slimme gevels en ramen doet<br />

ontstaan in een ‘digital twin’ door sensoren te<br />

"Een showcase van expertise en een<br />

testcase van nieuwe ontwikkelingen."<br />

integreren en de koppeling te maken met het<br />

gebouwbeheersysteem. We hebben al de IoF.<br />

ID en breiden deze verder uit naar IoF.Pulse<br />

dat nog meer sensorinformatie zal bevatten.<br />

Dan is het mogelijk om ook de snelheid en de<br />

kracht van het dichtgooien van een deur te<br />

meten. Dat levert nuttige informatie op om de<br />

predictive maintenance, het tijdig inplannen<br />

van een onderhoud of reparatie om storingen<br />

te vermijden, te kunnen optimaliseren naar<br />

gebruikersafhankelijk onderhoud.”<br />

Wonen in de toekomst<br />

In de toekomst willen we, nog meer dan nu het<br />

geval is, langer thuis blijven wonen vooraleer<br />

de stap naar een woonzorgcentrum te zetten.<br />

“Maar dan moeten de woningen van en in de toekomst<br />

daar wel op voorzien zijn”, aldus Michels.<br />

“Living Tomorrow biedt ons de ideale opportuniteit<br />

om het schuifraamsysteem AS PD 75.HI<br />

Performance Line uitgebreid te testen. Langer<br />

thuis blijven wonen betekent namelijk dat we<br />

rekening moeten houden met rolstoelgebruik<br />

76<br />

| Exterieur


Joep Römgens: “In totaal werden elf nieuwe systemen geïntegreerd.”<br />

Het restaurant op de twaalfde verdieping is voorzien van AWS 75.SI+<br />

TipTronic dat constant het binnenklimaat meet en automatisch<br />

de ramen stuurt, afhankelij k van de buitenomstandigheden.<br />

of gebruik van een rollator. De woning moet<br />

dus barrièrevrij zijn. Schuiframen zonder een<br />

gootje dus. Met een gemotoriseerde nieuwe<br />

hef-en-schuiftechnologie is er geen gootje<br />

meer, hoeft er geen zware vleugel opgeheven<br />

te worden en geniet men toch van een ultiem<br />

transparant ‘panoramadesign’.”<br />

Schüco zorgde als co-initiator van Living Tomorrow voor de volledige gebouwschil.<br />

Werken in de toekomst<br />

Schüco gebruikt de eigen kantoorruimtes in<br />

het gebouw als showcase van haar expertise.<br />

“Living Tomorrow ligt vlak bij de autostrade en<br />

een van de aanvliegroutes naar de luchthaven<br />

van Zaventem”, benadrukt Michels. “Je hebt<br />

dus altijd wel wat lawaai in de omgeving. Ons<br />

innovatieve AWS 90 AC.SI raamsysteem laat<br />

toch toe de kantoren voldoende te ventileren.<br />

De geïntegreerde geluidsabsorberende cassettes<br />

laten in kiepstand namelijk frisse buitenlucht<br />

binnen terwijl het geluid sterk wordt<br />

gereduceerd.”<br />

Kernwaarden<br />

De groeiende vraag naar circulaire bouwmaterialen<br />

komt eveneens terug in deze nieuw opgetrokken<br />

Living Tomorrow-toren. Römgens:<br />

“Een van onze uitgangspunten bij het ontwerpen<br />

van nieuwe producten en concepten is net dat<br />

‘designed to disassemble’. We ontwerpen dus<br />

letterlijk producten om ze later, om welke<br />

reden dan ook, makkelijk te kunnen demonteren.<br />

Bij Living Tomorrow testen we elf nieuwe<br />

systemen. Neem nu de gevel. De structuur van<br />

het FWS 50.SI+ gevelsysteem laat toe om flexibel<br />

in te spelen op veranderingen. Toevoegen<br />

van ramen, uitwisselen van panelen, nieuwe<br />

testcases implementeren. Allemaal makkelijk<br />

uit te voeren. En dat gaan we ook doen!” •<br />

| Exterieur 77


PLATEAU OP STEIL AFLOPEND TERREIN<br />

Een veilige locatie voor hulpdiensten<br />

dankzij keerwanden<br />

De keerwanden van CBS Beton speelden een belangrijke rol bij de bouw van het nieuwe bedrijvencomplex<br />

van Ninove, dat onderdak zal bieden aan negen kmo’s. Hoofdaannemer Morti kreeg de opdracht<br />

om een veilige locatie te bouwen voor de verschillende hulpdiensten op het hellende terrein<br />

rechts van het gebouw. Meer dan 250 strekkende meter keerwanden en de nodige expertise van Morti<br />

en CBS Beton maakten dit project mogelijk.<br />

Tekst en beeld: CBS BETON<br />

Voor de productie en levering van de keerwanden<br />

deed Morti een beroep op CBS Beton. "De<br />

snelle doorlooptijden en optimale service van<br />

CBS Beton zijn een echte meerwaarde", legt<br />

Tonny De Baere van Morti uit. "Zeker gezien<br />

de krappe deadlines die we moesten halen om<br />

deze uitdaging aan te gaan. De creatie van een<br />

beveiligde ruimte voor de hulpdiensten was<br />

een relatief late toevoeging aan het project,<br />

waardoor we snel moesten reageren. Enerzijds<br />

moesten we de elementen snel geleverd krijgen<br />

en anderzijds moesten we voldoen aan talrijke<br />

veiligheidseisen voor dit deel van het project.<br />

Onze opdracht was om op een steil aflopend<br />

terrein een plateau te bouwen voor een bedrij-<br />

Meer dan 250 strekkende meter keerwanden en de nodige expertise van Morti en CBS Beton maakten dit project mogelij k.<br />

78<br />

| Exterieur


"Zo'n 250 lopende meter keerwanden,<br />

met elementen van 2,5 tot 3 meter<br />

lang en tot 3,5 meter hoog."<br />

Morti: “Rechts van het gebouw moesten de hulpdiensten veilig kunnen manoeuvreren en parkeren langs de<br />

grens van het perceel. Daarvoor moesten we op het steil afl opend terrein een plateau bouwen.”<br />

vencomplex. Rechts van het gebouw moesten<br />

de hulpdiensten veilig kunnen manoeuvreren<br />

en parkeren langs de grens van het perceel.<br />

Maar door de steile helling van het terrein<br />

lag deze perceelsgrens drie meter boven het<br />

niveau van de buren. Na een grondige studie<br />

door Morti besloten ze, in samenwerking met<br />

de klant, om dit niveauverschil met keermuren<br />

te compenseren".<br />

250 lopende meter<br />

In totaal werden zo'n 250 lopende meter keerwanden<br />

gebruikt, met elementen van 2,5 tot<br />

3 meter lang en tot 3,5 meter hoog. Tonny De<br />

Baere: "Voor dit project waren dus heel wat<br />

elementen nodig, die op korte tijd geleverd en<br />

geplaatst moesten worden. CBS Beton is de<br />

ideale partner voor dit soort projecten. Het<br />

heeft niet alleen de kennis, maar ook de capaci-<br />

teit en flexibiliteit om de klus in korte tijd te klaren.<br />

Eens de uitvoeringsplannen klaar waren, hebben<br />

we het terrein geëgaliseerd en de keerwanden<br />

geplaatst. Dezelfde keerwanden plaatsten we ook<br />

op de grens met de achterliggende buurman om<br />

een groot niveauverschil te overbruggen. Terwijl er<br />

aan de rechterkant een terrein voor de hulpdiensten<br />

is aangelegd, zijn er aan de linkerkant van de<br />

perceelgrens ook keerwanden geplaatst om de<br />

aarde tegen te houden met het oog op de aanleg<br />

van een groenstrook.<br />

Betrouwbaarheid<br />

Morti realiseert al meer dan vijfitg jaar volledige<br />

projecten in de industriebouw, woning- en flatbouw<br />

en landbouwsector. Met zijn brede expertise en<br />

erkende knowhow kan de Gentse aannemer bijna<br />

het hele bouwproces in handen nemen. Ook de<br />

betrouwbaarheid en garanties die CBS Beton biedt,<br />

zijn een waardevolle troef. "Ze hebben een indrukwekkende<br />

voorraad en een breed gamma aan standaard<br />

keerwanden. Onze agrodivisie doet ook vaak<br />

een beroep op CBS voor het bouwen van keerwanden<br />

(tot 6 meter hoog) voor de bouw van sleufsilo's in<br />

het bijzonder", besluit Tonny De Baere. •<br />

De keerwanden zij n 2,5 tot 3 meter lang, en tot 3,5 meter hoog.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Bedrijvencomplex<br />

Locatie: Ninove<br />

Hoofdaannemer: Morti<br />

| Exterieur 79


GROTE ONTWERPVRIJHEID EN ECOLOGISCH<br />

KARAKTER ZIJN BELANGRIJKE TROEVEN<br />

Nieuwe polyvalente stabilisatieplaat<br />

voor waterdoorlatende verhardingen<br />

Insulco is al meer dan vijftig jaar producent en verdeler van akoestische, thermische en geotechnische<br />

producten. Die laatste categorie is verkrijgbaar via de afdeling MatGeco, specialist in gras- en grindplaten.<br />

Ze benaderen de professionele markt met innovatieve producten en oplossingen op maat van<br />

ieder project. Een van die vernieuwingen is de PaveGrid 60, een nieuwe polyvalente stabilisatieplaat<br />

die opgevuld kan worden met klinkers, gras of grind.<br />

Tekst: Anastasia Verleysen | Beeld: Insulco MatGeco<br />

Ontharde en waterdoorlatende oppervlakken winnen meer en meer aan<br />

belangstelling. Dit type oplossingen is noodzakelijk om tegemoet te<br />

komen aan stedenbouwkundige voorschriften en aan de weersomstandigheden<br />

in ons land. Met PaveGrid 60 wil MatGeco een antwoord bieden<br />

op die stijgende vraag. Deze veelzijdige stabilisatieplaat laat toe om zelfdrainerende<br />

groenzones te creëren met waterdoorlaatbare verhardingen<br />

zoals gras, grind of klinkers. Op die manier sijpelt het regenwater op een<br />

natuurlijke manier in de grond.<br />

“Via de PaveGrid 60 deel je een oppervlakte eenvoudig in met berijdbare<br />

zones en verschillende opvullingen”, zegt François-Xavier Debaillie, technisch<br />

adviseur bij Insulco en MatGeco. “Zo dragen we bij aan het ontwerp,<br />

het comfort en de veiligheid van verschillende gebruikers. Denk maar<br />

aan paden die uitgevoerd kunnen worden in grind, parkeerplaatsen in<br />

gras en afgebakend met klinkers, een fietspad in het midden van een parkeerplaats,<br />

een voetpad in betonklinkers, … Een traditionele uitvoering<br />

vraagt dan verschillende funderingen en boordstenen om de zones af te<br />

bakenen. Met deze plaat creëer je haast eindeloze mogelijkheden aan de<br />

hand van een makkelijke plaatsing met een waterdoorlatende fundering.<br />

Dat spaart je tijd en kosten uit en biedt een handig alternatief voor de<br />

traditionele beton- en asfaltverhardingen.”<br />

Hoge belasting<br />

De PaveGrid 60 is langdurig bestand tegen zwaar en intensief verkeer<br />

en kan een belasting van meer dan 450 ton per vierkante meter aan.<br />

Hij beschikt over antislipeigenschappen, is vorst- en uv-bestendig<br />

en kan tegen zuren, strooizout, ammoniak, … Dat maakt deze oplossing<br />

geschikt voor parkeerterreinen, opritten, inritten van garages,<br />

80<br />

| Exterieur<br />

Lichte en donkere<br />

klinkers wisselen elkaar<br />

af om duidelij k aan<br />

te geven hoe breed<br />

een parkeerplaats is.<br />

Je kiest bij PaveGrid<br />

60 momenteel uit<br />

drie kleuren.


"Straatstenen blijven op hun<br />

plaats liggen, ook in bochten<br />

die intensief gebruikt worden." Je kan de PaveGrid 60<br />

opvullen met verschillende<br />

materialen zoals gras, grind of<br />

klinkers. Dit vraagt slechts één<br />

toegangswegen voor hulpdiensten, voetpaden, fietspaden, … Vlak of in<br />

een helling van maximaal 15 procent aangelegd.<br />

manier van plaatsing in plaats van<br />

meerdere types funderingen.<br />

Een tegel is 55 op 73 centimeter groot, is 6 centimeter dik en weegt<br />

ongeveer 9,6 kilogram. De verschillende tegels klikken makkelijk in<br />

elkaar en vergroten zo niet alleen het installatiegemak, maar ook de stabiliteit.<br />

“Omdat PaveGrid 60 de belasting van voertuigen spreidt over een<br />

groter oppervlak, wordt spoorvorming vermeden”, zegt François-Xavier.<br />

“Bovendien garandeert deze oplossing dat de straatstenen op hun plaats<br />

blijven liggen, bijvoorbeeld ook in bochten die intensief gebruikt worden.”<br />

Uitgebreid gamma aan oplossingen<br />

Bovendien is PaveGrid 60 gemaakt uit volledig gerecycleerd plastic,<br />

zonder schadelijke stoffen voor de bodem. Het product is ook honderd<br />

procent recycleerbaar. Dat duurzame aspect draagt MatGeco hoog<br />

in het vaandel. “Al meer dan dertig jaar verdiepen we ons in gras- en<br />

grindplaten”, licht François-Xavier toe. “Vandaag beschikken we over<br />

een compleet en innovatief gamma gras- en grindplaten, maar ook<br />

andere oplossingen om bodems te stabiliseren, versterken of draineren.<br />

Zo heeft MatGeco een ruim aanbod aan drainagemembranen om ondergrondse<br />

muren, kelders of zelfs groendaken te draineren. Daarnaast<br />

zijn we ook gespecialiseerd in geotextielen met tal van mogelijke oplossingen<br />

voor wegen, funderingen, beplantingen, … We hebben intern<br />

specialisten beschikbaar die onderbouwd advies en technische hulp<br />

kunnen aanbieden aan architecten en aannemers. Zo gaan we samen in<br />

het uitgebreide aanbod van MatGeco op zoek naar de geschikte oplossing<br />

voor elk project.” •<br />

Creëer patronen, markeringen en afbakeningen aan de hand van verschillende opvullingen.<br />

| Exterieur 81


SALTO SPACE<br />

SALTO KS<br />

SALTO HOMELOK<br />

Intelligente toegangscontrole<br />

voor elke deur.<br />

/saltosystems.be<br />

/saltosystems.be<br />

Coliving Commercial Coworking Education Healthcare Hospitality Residential Retail


BIM Application<br />

Suite<br />

Download eenvoudig de<br />

planningsdata van B.E.G.<br />

Wat je kan verwachten:<br />

• Snel: Vind eenvoudig uw product met de<br />

overzichtelijke zoekfunctie<br />

• Gemakkelijk: Download onze BIM-bestanden van<br />

de B.E.G. aanwezigheids- en bewegingsmelders<br />

en bewegingsmelders, afzonderlijk of als pakket<br />

• Gecombineerd: Alle bestanden bevatten<br />

technische informatie zoals afmetingen,<br />

materiaal, montagetype, vereiste voeding,<br />

detectiebereik, aanbevolen montagehoogte<br />

en installatiehandleiding<br />

• Selecteerbaar: Kies uit verschillende formats<br />

voor Revit, Archicad of andere software<br />

B.E.G. Belgium bv/srl<br />

Intercity Business Park<br />

Generaal De Wittelaan 17 C<br />

2800 Mechelen<br />

Tel. +32 (0)3 887 81 00<br />

luxomat@beg-belgium.be<br />

www.beg-luxomat.com/nl-be/<br />

bim.beg-luxomat.com


EEN EFFICIËNTE EN BETROUWBARE<br />

VERLIJMING VAN GEVELPANELEN<br />

DUURZAAM BEVESTIGD<br />

Gevelpanelen worden steeds populairder.<br />

Niet alleen vanwege<br />

hun duurzaamheid en energievoordelen,<br />

maar ook omdat zij<br />

gemakkelijk, snel en schoon te<br />

installeren zijn. “Bovendien kan<br />

met gevelpanelen een esthetisch<br />

hoogwaardige en naadloze gebouwgevel<br />

gerealiseerd worden”,<br />

weet Free Van hulle, Technical<br />

Account Manager Façade bij Bostik.<br />

“Onze PanelTack paneelverlijmingsystemen<br />

zijn ontwikkeld<br />

om 10 keer het gewicht van het<br />

paneel te kunnen dragen. Bovendien<br />

vangen zij cyclische uitzetting<br />

en inkrimping als gevolg van<br />

omgevingsinvloeden zoals wind,<br />

temperatuur en luchtvochtigheid<br />

op. Hierdoor wordt een duurzame<br />

hechting van onder andere<br />

hogedruklaminaat (HPL), aluminiumcomposietmaterialen<br />

(ACM),<br />

geperste minerale wol (PMW),<br />

vezelcementplaat (FCB), keramiek<br />

en andere materialen onder<br />

alle omstandigheden geborgd.”<br />

Tekst: Lieke Bousema | Beeld: Bostik<br />

Bostik biedt een uniek assortiment producten<br />

voor het verlijmen van gevelpanelen, met<br />

producten die zijn getest en gecertificeerd<br />

volgens European Technical Assessment (ETA)<br />

0<strong>04</strong>:2000. Dit betekent dat de Bostik lijmen zonder<br />

extra mechanische bevestigingen, gebruikt<br />

kunnen worden. Dit bespaart tijd én kosten.<br />

Het verlijmen van gevelplaten biedt grote<br />

voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld<br />

De PanelTack paneelverlij mingsystemen zij n ontwikkeld om tien keer<br />

het gewicht van het gevelpaneel te kunnen dragen.<br />

84<br />

| Exterieur


"Met onze paneelverlijmingssystemen wordt een duurzame<br />

hechting onder alle omstandigheden geborgd."<br />

schroeven. Een belangrijke troef is de blinde<br />

bevestiging. Na de montage zijn geen schroeven<br />

of afdekkapjes zichtbaar. Bovendien zijn<br />

lekstrepen (vuilstrepen) niet aan de orde en<br />

wordt breukspanning voorkomen. Doordat bij<br />

gevelplaatverlijming wordt gewerkt met een<br />

verticale draagconstructie, waarbij de gevelplaten<br />

worden verlijmd op verticale latten, is<br />

het spanningsveld aanzienlijk beter verdeeld.<br />

Puntbelasting zoals bij schroeven is niet van<br />

toepassing. Hierdoor is het mogelijk om ook<br />

dunnere platen (>6 mm) te verlijmen, zonder<br />

risico op breken of scheuren.<br />

In enkele stappen naar een perfecte verlijming<br />

Bostik is al meer dan 30 jaar toonaangevend op het<br />

gebied van gevelbekleding en paneelverlijming<br />

met het PanelTack systeem, dat een zorgeloze<br />

verlijming van wandpanelen, gevelbekledingssystemen<br />

en isolerende gevelplaatsystemen aan<br />

de buitenzijde van gebouwen garandeert.<br />

Wanneer de houten of aluminium onderstructuur<br />

van de gevel en/of de gevelplaten sterk<br />

vervuild zijn, dan adviseert Bostik het gebruik<br />

van een PanelTack cleaner. “Vervolgens kan<br />

de primer worden aangebracht”, vertelt Van<br />

hulle. “Naast een specifieke lijm, vraagt elk<br />

type gevelplaat om een specifieke primer. Het<br />

belangrijkste doel van deze primer is om de<br />

onderstructuur te reinigen en te prepareren<br />

voor de verlijming, waardoor de allerbeste<br />

hechting ontstaat.”<br />

In navolging van de onderstructuur breng je ook<br />

een primer aan op de achterzijde van de gevelplaten.<br />

“Deze primer moet worden aangebracht<br />

in verticale stroken van 10 tot 15 centimeter<br />

(conform de afmeting van de verticale latten<br />

van de onderstructuur). Bovendien is de montage<br />

van een foamtape op de draagconstructie<br />

noodzakelijk, die dient als afstandshouder (3<br />

mm) en voor de aanvangshechting. Vervolgens<br />

kan de lijm aangebracht worden. Bostik adviseert<br />

hiervoor een driehoeksril van 9x9x9 mm,<br />

die men automatisch bekomt door de vorm van<br />

de tuit bij het loodrecht aanbrengen van de lijm.”<br />

Drie paneelsoorten, drie lijmsystemen<br />

Gevelpanelen van steenwolplaat, HPL en<br />

vezelcementplaat hebben elk hun eigen,<br />

specifieke eigenschappen, benadrukt Van<br />

hulle. “Zo verschilt de thermische en hygrische<br />

beweging (krimpen en uitzetten door<br />

temperatuurschommelingen en luchtvochtigheid).<br />

Daarom zijn voor de verlijming van deze<br />

panelen specifieke lijmsystemen nodig, met<br />

een specifieke elasticiteit. Bijvoorbeeld om<br />

vervorming van de gevelpanelen op te vangen.<br />

Bostik voorziet hierin met drie lijmsystemen<br />

(Paneltack, Paneltack S970 S en Paneltack HM)<br />

met bijbehorende primers. Een groot voordeel<br />

van deze lijmsystemen is het beperkte aantal<br />

verwerkingsstappen. Tussenstappen als reinigen<br />

en droogwrijven zijn niet aan de orde,<br />

waardoor verwerkers flinke tijdswinst kunnen<br />

behalen.”<br />

Bostik Academy<br />

Bostik ondersteunt professionals in de verlijmingsindustrie<br />

met het opstarten van projecten<br />

en het opstellen van werkplannen. De<br />

accountmanagers geven advies over de juiste<br />

producten voor ieder project en plaattype. Via<br />

de Bostik verdeelpartners worden bovendien<br />

praktijkgerichte trainingen verzorgd, waarin<br />

het correct aanbrengen van de producten, het<br />

proces van uitharding en het voorkomen van<br />

veelgemaakte fouten uitgebreid aan bod komen.<br />

Product- en projectgarantie<br />

Naast de wettelijke productgarantie kan Bostik<br />

ook een projectgarantie afgeven voor projecten<br />

vanaf 150 m 2 . Aan de basis van deze projectgarantie<br />

ligt een volledige projectontzorging.<br />

Vanaf de projectstart tot en met de oplevering,<br />

waarbij Bostik de tekeningen controleert,<br />

advies uitbrengt over de juiste producten en<br />

een training verzorgt over de juiste applicatie<br />

hiervan. Bovendien vindt 3 keer een controle op<br />

de werf plaats, om te inventariseren of er vragen<br />

zijn, of alle productvoorschriften worden<br />

opgevolgd of dat er misschien nog bijsturing<br />

nodig is. Alle verwerkingsstappen worden<br />

nauwkeurig bijgehouden en gebundeld in een<br />

dossier, dat na gereedmelding en inclusief een<br />

garantiecertificaat wordt overhandigd aan de<br />

opdrachtgever. De projectgarantie bedraagt<br />

standaard 10 jaar. •<br />

Een belangrij ke troef is de blinde bevestiging. Na de montage<br />

zij n geen schroeven of afdekkapjes zichtbaar. Bovendien zij n<br />

lekstrepen niet aan de orde en wordt breukspanning voorkomen.<br />

Bostik is al meer dan dertig jaar toonaangevend op het gebied van<br />

gevelbekleding en paneelverlij ming met het PanelTack systeem.<br />

| Exterieur 85


De site van 25.000 vierkante meter bood een serieuze uitdaging.<br />

GROTE PROJECTSITE MET ERFGOEDWAARDE<br />

GEDETAILLEERD IN KAART GEBRACHT<br />

3D-scanning voor BIM-samenwerking<br />

over de grenzen heen<br />

Een samenwerking tussen het gerenommeerd Brits architectenbureau van David Chipperfield en het<br />

lokale aNNo Architecten, op een site van zowat 25.000 vierkante meter: evident is het niet. Voor project<br />

Lindenlij 38 in Gent voerde NX2 een 3D-scan uit. Vervolgens maakte het team de plannen op in<br />

verschillende bestandtypes, op vraag van de twee bureaus die eraan werkten. “De overeenstemmende<br />

lambertcoördinaten maken het mogelijk om hier vlot en transparant mee samen te werken”, zegt NX2-<br />

zaakvoerder Nic Kerkhof.<br />

Tekst: Stephanie Demasure | Beeld: NX2<br />

In opdracht van VDD Project Development<br />

uit Brugge trokken drie medewerkers van<br />

NX2 naar de Lindenlij in Gent. De omvangrijke<br />

opdracht: een site van 25.000 vierkante<br />

meter volledig en gedetailleerd in kaart<br />

brengen, met bijzondere aandacht voor de<br />

elementen met erfgoedwaarde. Het terrein<br />

heeft namelijk een rijke geschiedenis en dat<br />

brengt waardevolle artefacten met zich mee.<br />

De gedocumenteerde geschiedenis gaat terug<br />

tot rond het jaar 1400. Doorheen de jaren<br />

waren er onder meer een klooster en een<br />

nijverheidsschool gevestigd. Nic Kerkhof: “Bij<br />

de ontwikkeling van de plannen hielden we<br />

rekening met het behoud en het herstel van<br />

onder meer de oude kloostergevels. Onze<br />

gedetailleerde plannen geven de architecten<br />

daarbij houvast.”<br />

86<br />

| Exterieur


NX2 vertaalde alle oude gebouwen in een digitaal model.<br />

"De architectenteams werken niet letterlijk in<br />

hetzelfde model, maar doordat ze in se wel<br />

identiek dezelfde plannen voor zich hebben,<br />

kunnen ze vlot dingen afstemmen."<br />

Drone en 3D-scanners<br />

In vijf werkdagen bracht het NX2-team de<br />

hele site in kaart, met drie Faro Premium<br />

S350-scanners en een drone, voor de daken<br />

en het overzicht van het terrein. Door elke<br />

centimeter digitaal te scannen, kregen ze<br />

een mooi zicht over het terrein. De resulterende<br />

puntenwolk werd initieel gebruikt om<br />

2D CAD-plannen uit te werken. Anderhalve<br />

maand later kwam de vraag om ook een<br />

Revit-model af te leveren. “Hierbij moesten<br />

de gevelelementen specifiek in level of detail<br />

(LOD) 350 voorzien worden, omdat de kenmerken<br />

van deze gevels heel bepalend zijn<br />

voor de uitstraling van de gebouwen en dus<br />

bewaard moesten worden”, zegt Nic. “Bovendien<br />

werd ons gevraagd om orthobeelden op<br />

schaal 1/1 te maken van alle gevels en werden<br />

enkele andere zones, omwille van hun erfgoedwaarde,<br />

speciaal op hoger detailniveau<br />

uitgewerkt.”<br />

Van Revit naar ArchiCAD<br />

Het Gentse aNNo Architecten kijkt tijdens elke<br />

stap in de projectontwikkeling nauwgezet toe op<br />

de erfgoedwaarde van de site. Ze bekijken waar<br />

authentieke elementen kunnen bewaard of in<br />

ere hersteld worden. Voor het architecturale<br />

concept schuift het gerenommeerde Londense<br />

architectenbureau van David Chipperfield mee<br />

aan tafel. Vooral figuurlijk dan, gezien de letterlijke<br />

afstand tussen beide ontwerppartijen.<br />

NX2 droeg bij aan de vlotte samenwerking<br />

door het Revit-model te vertalen naar een<br />

bestand dat werkbaar is in ArchiCAD, de<br />

software waarmee David Chipperfield werkt.<br />

“We converteerden ons Revit-model naar de<br />

geschikte IFC-bestanden”, legt Nic uit. “Geen<br />

evidente vraag, maar gelukkig hadden we<br />

de kennis hiervoor in huis. Op vraag van de<br />

klanten dubbelcheckten we onlangs de coördinaten<br />

nog even en vooral of ze goed op elkaar<br />

afgestemd zijn. Dat bleek geen probleem. De<br />

architectenteams werken niet letterlijk in<br />

hetzelfde model, maar doordat ze in se wel<br />

identiek dezelfde plannen voor zich hebben,<br />

kunnen ze vlot dingen afstemmen en samen<br />

goed vorderen in het ontwikkelen van deze<br />

mooie site.” •<br />

Ook binnenin werden de authentieke elementen zorgvuldig in kaart gebracht.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Lindenlij 38<br />

Locatie: Gent<br />

Architect: aNNo Architecten (Gent),<br />

David Chipperfield (Londen)<br />

| Exterieur 87


Hennep verwerkt in het C-biotech plaatmateriaal.<br />

GROEIENDE INTERESSE VOOR HENNEP, ZOWEL BIJ BOUW ALS BOER<br />

OP NAAR MEER HENNEP!<br />

De bouwsector moet verder verduurzamen, de landbouw ook. Er blijkt een bijzondere rol te zijn weggelegd<br />

voor hennep, uiteraard het liefst lokaal geteeld, dat als biobased materiaal heel wat in zijn mars<br />

heeft. Uiteraard in de vorm van de gekende isolatie, maar er zijn nog toepassingen en bijkomende<br />

troeven waar ook steeds meer projectontwikkelaars oren naar hebben. Of hoe duurzaamheid, bouw en<br />

landbouw kunnen samen gaan.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: C-biotech, IsoHemp<br />

Waar men wandelt langs Vlaamse wegen, komt<br />

men tegenwoordig al eens een hennepveld<br />

tegen. Industriële hennep, wel te verstaan,<br />

zonder geestverruimende werking. Er is een<br />

stijgende interesse voor deze hennep, zowel<br />

bij bouw als boer die elkaar nodig hebben.<br />

Momenteel loopt er met Hennep+ trouwens<br />

een VLAIO-onderzoeksproject, dit met het<br />

oog op het creëren van een duurzame hennepwaardeketen<br />

voor de Vlaamse maak- en<br />

bouwindustrie. En of er mogelijkheden zijn. Zo<br />

wordt er in Australië al gewag gemaakt van<br />

een 3D-geprint hennephuis. Bovendien heeft<br />

industriële hennep als snelgroeiend gewas nog<br />

meer positieve effecten op de leefomgeving.<br />

Een toelichting.<br />

Drie pijlers<br />

“Het potentieel van de hennepsector is gestoeld<br />

op drie pijlers: biobased bouwmaterialen, het<br />

capteren van CO₂ en tot slot het saneren van de<br />

bodem.” Aan het woord is Frederik Verstraete,<br />

Managing Director van C-biotech dat, als<br />

onderdeel van Cordeel Group, inzet op duurzame<br />

oplossingen voor de bouw. “Vooreerst<br />

zijn er de toepassingen van hennep voor biobased<br />

bouwmaterialen: als isolatiemateriaal in<br />

de vorm van kalkhennep, maar ook verwerkt tot<br />

‘hennep hardhout’ en duurzaam plaatmateriaal.”<br />

Een ander opmerkelijk voorbeeld zien we<br />

bij Powerstation, een zusterbedrijf van C-biotech,<br />

dat ecologische laadpalen ontwikkelt met<br />

hennep biocomposieten. De firma Trafiroad<br />

doet hetzelfde voor verkeerspaaltjes. Frederik<br />

Verstraete: “Biobased bouwmaterialen, zoals<br />

lokaal geproduceerde hennep, zijn de sleutel<br />

tot vermindering van de koolstofuitstoot van de<br />

bouwsector. Geen duurzame bouw zonder boer<br />

en geen boer zonder bouw.”<br />

Daling van de CO₂-voetafdruk<br />

Het lokaal telen van hennep heeft nog andere<br />

voordelen. Frederik Verstraete: “Hennep kan<br />

worden ingezet tegen bodemvervuiling, wat<br />

is gebleken uit een succesvol proefproject in<br />

Zwijndrecht op door PFAS vervuilde grond.”<br />

Daarnaast kan hennep als snelgroeiende plant<br />

een aanzienlijke hoeveelheid CO₂ capteren,<br />

tussen 8 en 15 ton CO₂ per hectare. Niet alleen<br />

88<br />

| Exterieur


"Het potentieel van de hennepsector gaat<br />

verder dan alleen biobased isolatie."<br />

Frederik Verstraete van C-biotech: “In amper<br />

vier maanden is de hennep volgroeid.”<br />

verschillende steden maar ook vastgoedbedrijven<br />

boden al gronden aan voor hennepteelt.<br />

“Door deze hennep vervolgens te verwerken in<br />

bouwmaterialen en deze te gebruiken bij de<br />

bouw wordt het dus mogelijk om CO₂ te stockeren<br />

in het gebouw”, aldus Frederik Verstraete.<br />

Resultaat: een daling van de CO₂-voetafdruk,<br />

wat bijdraagt tot de doelstelling om klimaatneutraal<br />

te bouwen.<br />

Innovatieve oplossingen<br />

De meest gekende toepassingen van hennep<br />

in de bouw is uiteraard isolatie. Denk daarbij<br />

bijvoorbeeld aan producten van de Belgische<br />

firma’s Exie en IsoHemp. Deze laatste pakte<br />

recent uit met het Hempro System, een lowcarbon<br />

bouwoplossing bestaande uit twee<br />

soorten hennepblokken: volle blokken en voorgefabriceerde<br />

holle of U-vormige blokken. Dit<br />

systeem leent zich voor een 100 procent monomuur<br />

systeem, met een U-waarde van 0,19 W/<br />

m²K in 36 centimeter dikte, snel en eenvoudig<br />

te plaatsen. “Momenteel halen we het grootste<br />

deel van onze hennep nog uit Noord-Frankrijk<br />

en Nederland”, aldus Charlotte de Bellefroid<br />

van IsoHemp. “Maar tot onze grote vreugde<br />

maakt de hennepteelt ook in België een comeback.<br />

De Belgische hennep integreren in de<br />

productie is dan ook het opzet.” Op naar meer<br />

hennep, van Belgische kweek! •<br />

Hempro, het 100 procent hennep monomuur systeem van IsoHemp.<br />

| Exterieur 89


INNOVATIE IN OPENLUCHT<br />

inNOAvations: focus op<br />

creativiteit en duurzaamheid<br />

Een jaar geleden werd in België<br />

een nieuw concept geboren:<br />

NOA outdoor living. Dit prachtige<br />

landschapspark is een broedplaats<br />

van design en innovatie,<br />

een kruispunt waar high-end<br />

partners samenkomen om de<br />

wereld van outdoor living een<br />

ander, meer innovatief, gezicht<br />

te geven. Tijdens het inNOAvations-event<br />

– op donderdag 26<br />

oktober <strong>2023</strong> - transformeerde<br />

NOA dan ook in een bruisend<br />

centrum van creativiteit en toekomstvisie.<br />

Tekst: Kris Vandekerckhove |<br />

Beeld: NOA outdoor living, Hannes Otté<br />

De focus lag op het samenbrengen van design, functionaliteit en innovatie.<br />

De dag begon met een hartelijk welkom, waarna<br />

er getrakteerd werd op een reeks presentaties<br />

die de laatste ontwikkelingen in outdoor design<br />

belichtten. De focus lag op het samenbrengen<br />

van design, functionaliteit en innovatie.<br />

Catherine Degreef, Manager NOA: “Een van<br />

de hoogtepunten van de dag was ongetwijfeld<br />

de inspirerende lezing van keynotespreker<br />

Kristel Vanderlinden, een gerespecteerde<br />

toekomststrateeg die ons meenam op een reis<br />

door cross-generatiemarketing. Haar inzichten<br />

openden nieuwe perspectieven over hoe verschillende<br />

generaties interactie hebben met<br />

merken en producten, een cruciaal element in<br />

de snel evoluerende wereld van het buitenleven.”<br />

Na de presentaties was er tijd voor ontspanning<br />

en netwerken. De vele bezoekers uit alle windrichtingen<br />

konden genieten van een ontdekkingstocht<br />

door het landschapspark. Hierbij<br />

werden meer dan twintig innovaties van NOA's<br />

Na de presentaties was er tij d voor ontspanning en netwerken.<br />

90<br />

| Exterieur


partners voorgesteld. Uiteraard overgezeld<br />

van heerlijke hapjes, verfrissende drankjes en<br />

sfeervolle muziek. Het was dan ook een uitgelezen<br />

kans om te netwerken, ideeën uit te wisselen<br />

en de nieuwste trends in outdoor living<br />

te bespreken. Of het nu de creatie of enkel de<br />

opfrissing van een buitenruimte betreft, deze<br />

innovaties kunnen inspirerend zijn:<br />

Innovaties 1 - 7<br />

Het Alpha Smart Heat & Steam-ventilatiesysteem<br />

verbetert de sauna-ervaring met zachtere,<br />

luchtigere stoom en hogere temperaturen. Coco<br />

Wolf's duurzame revolutie wordt zichtbaar in hun<br />

luxe outdoor meubilair met Accoya hout, zoals de<br />

Porto-eetkamerstoel. Carpentier's XXL Shade,<br />

een zonneweringssysteem met thermisch essen<br />

beweegbare lamellen, biedt functionaliteit als<br />

zonlichtregelaar en roomdivider. Extremis introduceert<br />

de Panigiri-collectie, geïnspireerd door<br />

Griekse festivals, die een zonovergoten sfeer<br />

creëert met authentieke materialen. eSafe biedt<br />

een praktische pakketbrievenbusoplossing voor<br />

meergezinswoningen en appartementen aan.<br />

Cosapots presenteert de duurzame, artistieke<br />

MONDO 120 potten. Limited Edition onthult<br />

de Nautilus-collectie, handgemaakte tapijten<br />

geschikt voor binnen en buiten.<br />

Innovaties 8 - 14<br />

Duofuse ® combineert de uitstraling van echt<br />

hout met de duurzame resistentie van moderne<br />

kunststoffen. BEGA introduceert geïntegreerde<br />

"De vele bezoekers uit alle windrichtingen konden<br />

genieten van een ontdekkingstocht door het<br />

landschapspark. Hierbij werden meer dan twintig<br />

innovaties van NOA's partners voorgesteld."<br />

Een uitgelezen kans om te netwerken,<br />

ideeën uit te wisselen en de nieuwste<br />

trends in outdoor living te bespreken.<br />

oplaadunits in straat- en ruimtelijke lichtpunten,<br />

die ruimte-efficiënt en esthetisch zijn. Kreon<br />

vergo levert compacte cilindrische buitenspots<br />

voor een subtiele lichtsfeer. Renson's Algarve<br />

Storage biedt dan weer een naadloze en praktische<br />

oplossing aan voor buitenleefruimtes.<br />

Een broedplaats van design en innovatie,<br />

een kruispunt waar high-end partners<br />

samenkomen om de wereld van outdoor living<br />

een ander, meer innovatief, gezicht te geven.<br />

CUBIC OUTDOOR LIVING maakt het mogelijk<br />

om het hele jaar door buiten te borrelen met<br />

hun innovatieve bar in de kast. De Quercus cerris<br />

Summer Veil is ontstaan als zaailing van Q.<br />

cerris en op de markt gebracht door Van den<br />

Berk. OFYR's buitenkeuken Cozinha, verkrijgbaar<br />

in twee kleurencombinaties, biedt een<br />

stijlvolle keramische topplaat aan.<br />

Innovaties 15 - 20<br />

De Mobile Unit van Sioen Greentexx ® is een 2<br />

x 2 meter mobiele eenheid met een verticale<br />

tuin, compleet met watertank, pomp en timer,<br />

bedienbaar via een app, ideaal als roomdivider<br />

in werkplekken. Schellevis introduceert een<br />

speelse, ronde tegelcollectie voor tuinontwerpen.<br />

Petac biedt dan weer op maat gemaakt,<br />

ecologisch akoestisch meubilair aan. Met<br />

de Linea7 9002 bakstenen in crèmewit en<br />

zandkleur breidt Vande Moortel zijn gamma<br />

ecologische en duurzame gevelstenen uit. De<br />

Royal Botania Mambo Lounge Collectie combineert<br />

modulaire luxe met weelderige kussens<br />

en een warm houten frame voor een luxueuze<br />

buitenervaring.<br />

Dit prachtige landschapspark is meer dan zomaar een ruimte.<br />

Al deze innovaties vertegenwoordigen een<br />

samensmelting van functionaliteit, esthetiek<br />

en duurzaamheid en sluiten naadloos aan bij de<br />

visie van NOA outdoor living. Ze zijn nog tot eind<br />

februari 2024 bij NOA in Kruisem te bekijken.<br />

| Exterieur 91


THEMA BELGISCH PROJECT IN DE KIJKER<br />

‘WE ZETTEN IN OP MAXIMALE ONTHARDING EN VERGROENING’<br />

Bovenste beste Belgische architectuur<br />

In het centrum van Lier ontplooit zich met Hof Berlamuze een nieuw woonproject van Fides dat inzet<br />

op hoge woonkwaliteit en een grote verscheidenheid aan woningen, dicht bij het groen en geënt op<br />

de buurt waarin het zich nestelt. Koen Drossaert, architect en Managing partner van HUB: “We zetten<br />

in op maximale ontharding en vergroening. Bovendien willen we het zicht en licht voor de buurt maximaal<br />

vrijwaren.” Een project met een lang voortraject, waarin nu weliswaar iedereen mee is.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Fides Invest, HUB<br />

Maximale vergroening van het binnengebied.<br />

De naam Hof Berlamuze knipoogt enerzijds<br />

naar de Berlarij, de Lierse historische invalsweg<br />

en een van de straten die het project<br />

begrenzen, en anderzijds naar de vlakbij<br />

gelegen muziekacademie in een groene buurt<br />

die opleeft. Hof verwijst uiteraard naar het<br />

groene binnengebied dat de rust tot dicht bij de<br />

bewoners brengt. Want ook al worden er hier<br />

straks in totaal 70 appartementen en woningen<br />

gebouwd, toch zal het percentage van de site<br />

dat door gebouwen wordt ingenomen dalen van<br />

58 procent naar 35 procent, de verharding zakt<br />

van 32 procent naar 6 procent, terwijl het aandeel<br />

groen stijgt van 11 procent naar 59 procent.<br />

Zeven aparte gebouwen, allemaal laagbouw<br />

Hof Berlamuze wordt ontwikkeld in een binnengebied<br />

omgeven door vijf straten vlak bij<br />

de Nete en de Lierse binnenstad. Leegstaande<br />

panden, waaronder een supermarkt, fietsenwinkel<br />

en loods, en een half ondergrondse<br />

parking ruimen plaats voor een nieuwbouwproject<br />

in de vorm van 7 aparte en kleinschalige<br />

gebouwen, met 6 tot 18 units per gebouw, die<br />

samen Hof Berlamuze vormen. Deze unieke<br />

ligging maakt dat er met veel zorg moest worden<br />

ontworpen. Koen Drossaert: “Wij hebben<br />

92<br />

| Exterieur


THEMA BELGISCH PROJECT IN DE KIJKER<br />

gefocust op een laag, toegankelijk en huiselijk<br />

project, op maat van de omgeving. De gebouwen<br />

zijn allemaal laagbouw en zitten met hun<br />

vloerpas onder de 10 meter.” Daarnaast wordt<br />

er ook ingezet op een grote verscheidenheid<br />

aan woningen. “We noteren inderdaad zowel<br />

doorzonappartementen, tuinappartementen<br />

met een eigen voordeur, duplexappartementen,<br />

maar ook grondgebonden woningen met 4<br />

slaapkamers. Deze laatste hebben zowel een<br />

private achtertuin aan het kruiwagenpad als<br />

een terras dat aansluiting vindt bij het groene<br />

binnengebied.”<br />

Architectuur en zorgvuldig<br />

geselecteerd materialenpalet<br />

Wat architectuur betreft, vormt het project<br />

een fraai geheel met niettemin markante verschillen<br />

tussen de gebouwen. Van de zeven<br />

gebouwen grenzen er drie aan een straat en<br />

staan er vier middenin het groene binnengebied.<br />

David Jacobs, projectarchitect HUB: “De<br />

straatgebouwen ogen net wat formeler. Voor<br />

die straatgebouwen lieten we ons inspireren<br />

op karaktervolle woningen in de Berlarij, met<br />

een verzorgde architectuur van baksteen met<br />

bleke natuursteen. Typerend zijn de platte<br />

daken, betonnen plinten, rode baksteen en<br />

witte geglazuurde baksteen bij wijze van<br />

ornamentering rond de ramen. De geleding<br />

van de gevel refereert naar de gevels van de<br />

bestaande gebouwen. Elk straatgebouw heeft<br />

Het project nestelt zich in de buurt, met respect voor de omliggende woningen.<br />

trouwens een specifieke doorsteek naar het<br />

binnengebied. Dit brengt ons bij de vier tuingebouwen<br />

waar we een meer informelere sfeer<br />

creëren. Deze gebouwen hebben hellende<br />

daken om de kroonlijst lager te brengen voor<br />

een meer huiselijke sfeer. Hier laten we ook de<br />

betonelementen achterwege en wordt de witte<br />

baksteen vervangen door rode geglazuurde<br />

baksteen. Een rode achtergrond voor het<br />

aanwezige groen.” Dit brengt ons vanzelf bij de<br />

tuin. “We gaan voor een maximale vergroening<br />

van het maaiveld”, vervolgt David Jacobs. “Op<br />

de ondergrondse parking komt een volwaardig<br />

groenpakket waarop jonge bomen de kans<br />

krijgen om te groeien. Verder vergroenen we<br />

ook de randen, onder meer met klimplanten.<br />

In de groene collectieve ruimte, een ontwerp<br />

in samenwerking met LAND Landschapsarchitecten,<br />

komt een trage publieke doorsteek voor<br />

fietsers en voetgangers. Ook de fietsenstallingen<br />

op het maaiveld zijn mee opgenomen zijn<br />

in deze landschappelijke aanleg.” Zo wordt er<br />

maximaal ingezet op woonkwaliteit, met een<br />

belangrijke rol voor groen dat mensen verbindt<br />

en het leven in de stad aangenamer maakt.<br />

Kwalitatieve woonbeleving, hier in een appartement met extra ruimte onder het dak.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project:<br />

Hof Berlamuze<br />

Locatie:<br />

Lier<br />

Architect:<br />

HUB<br />

Landschapsarchitect: LAND Landschapsarchitecten<br />

Projectontwikkelaar: Fides Invest<br />

| Exterieur 93


‘DE HELFT VAN DE BELGISCHE WONINGEN IS WARMTEPOMPKLAAR’<br />

Nationaal Verwarmingsonderzoek toegelicht<br />

Eén op twee Belgische woningen zijn nu al klaar voor een warmtepomp, maar de eigenaars blijken<br />

daarvan niet op de hoogte. Dat is alvast één opmerkelijke bevinding die naar voor komt uit het Nationaal<br />

Verwarmingsonderzoek. Uit de bevraging blijkt dat er nood is aan begeleiding en meer informatie.<br />

Een job weggelegd voor de sector, media en overheid, met onder meer energiehuizen en -coaches.<br />

Uiteraard is ook de adviserende rol van de installateur zeer belangrijk, net als die van de architect die<br />

de bouwheer begeleidt, zowel bij nieuwbouw maar ook bij een grotere energetische renovatie van een<br />

bestaand pand.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Daikin<br />

Luc De Smet van Daikin, Tom Defruyt van Eneco, Vincent Vancaeyzeele van Techlink en Sam Hamels van UGent<br />

gingen tij dens een panelgesprek dieper in op de resultaten van het Nationaal Verwarmingsonderzoek.<br />

ArchiComm was aanwezig tijdens het panelgesprek<br />

waarbij de resultaten van het Nationaal<br />

Verwarmingsonderzoek, uitgevoerd door iVox<br />

in opdracht van Daikin, werden toegelicht. Tom<br />

Defruyt van Eneco, Vincent Vancaeyzeele van<br />

Techlink, Sam Hamels van UGent en Luc De<br />

Smet van Daikin gingen dieper in op de bevindingen.<br />

Want ook al zijn we op de goede weg,<br />

een versnelling van de transitie naar een meer<br />

duurzame manier van verwarmen is nodig.<br />

Traditionele verwarming moet verder plaats<br />

ruimen voor warmtepompen. Zijn de woningen<br />

en ook de consumenten er klaar voor? Wat zijn<br />

de uitdagingen? Een toelichting.<br />

Mythes ontkrachten<br />

Uit de nieuwe onderzoeksresultaten is naar<br />

voor gekomen dat de Belg voornamelijk nog<br />

klassiek verwarmt. Zo heeft 59 procent nog<br />

steeds een gasketel. Toch zien veel Belgen<br />

het belang in van de overstap naar hernieuwbare<br />

energie en slimme technologieën. Een<br />

94


Een op de twee Belgische woningen blij kt klaar voor een warmtepomp.<br />

Slecht 5 procent bezit een warmtepomp en de gasketel blij ft<br />

met 59 procent de meest gebruikte verwarmingsinstallatie.<br />

"Die hoge heffi ngen op<br />

elektriciteit, dat is waar<br />

het schoentje knelt."<br />

kwart van hen zegt dat er nood is aan een<br />

energetische renovatie met extra isolatie en<br />

een nieuw verwarmingssysteem. Al is er nog<br />

wat onzekerheid over welk systeem hij moet<br />

kiezen. Luc De Smet, Director Strategy &<br />

Innovation bij Daikin: “Ondanks dat een op de<br />

vier geïnstalleerde toestellen voor centrale<br />

verwarming al een warmtepomp is, twijfelt<br />

de gemiddelde Belg nog of de eigen woning<br />

geschikt is voor een warmtepomp. Wanneer<br />

we gaan kijken naar de woningoppervlakte,<br />

het ingeschatte energieverbruik en de aangegeven<br />

isolatiegraad van de woning, zien we<br />

nochtans dat ongeveer een op twee woningen<br />

er klaar voor is.” Sam Hamels, Energy Economics<br />

Reseracher aan UGent vult aan: “Bovendien<br />

moeten verschillende mythes ontkracht<br />

worden. Zo denkt nog steeds een op twee<br />

Belgen dat warmtepompen alleen interessant<br />

zijn voor nieuwbouw.” Nog zo’n mythe is dat bij<br />

een warmtepomp vloerverwarming sowieso<br />

een must is. Correct, vloerverwarming garandeert<br />

de hoogste efficiëntie. Maar als dat niet<br />

kan, dan zijn ook radiatoren – vaak zelfs de<br />

bestaande – een optie. Besluit: het is essentieel<br />

om deze misvattingen te weerleggen en<br />

meer bewustzijn te creëren over de mogelijkheden<br />

van warmtepompen in bestaande<br />

woningen.<br />

Van degenen die al een warmtepomp aanschaften, zegt 28<br />

procent dat gedaan te hebben op aanraden van de installateur.<br />

Taxshift nodig<br />

70W/m², bij kleinere woningen is dat zelfs 100W/<br />

Om economisch rendabel te investeren in een m². Tom Defruyt van Eneco: “Of een woning<br />

warmtepomp, moet er rekening gehouden technisch klaar is voor een warmtepomp, kan<br />

worden met het aangegeven verbruik, de oppervlakte<br />

van de woning en de isolatiekwaliteit. Een tijdens een winterprik de verwarmingsketel op<br />

achterhaald worden met de 50-gradentest. Zet<br />

studie van VITO toont aan dat met de huidige 50 graden Celcius in plaats van 70 of 80 graden.<br />

energieprijzen een warmtepomp rendabel is Lukt het om de woning warm te krijgen, dan<br />

bij woningen met een warmtevraag beperkt tot kan een warmtepomp. ><br />

95


WIJ BOREN<br />

ENERGIEFACTUREN<br />

DE GROND IN...<br />

Deze slogan maken wij sinds 2010 dagelijks waar, en dat mag u letterlijk nemen.<br />

Kiezen voor geothermie is kiezen voor een extreem lage energiefactuur.<br />

Zelfs in deze tijden met hoge energieprijzen, want de beste energiebesparing is de energie die u niet verbruikt.<br />

Geothermie heeft immers van alle verwarmingssystemen met stip het laagste verbruik.<br />

... EN NEMEN ALLE ZORGEN UIT UW HANDEN:<br />

HET TOTAALCONCEPT GEOTHERMIE<br />

STUDIE<br />

BORING<br />

INSTALLATIE<br />

MONITORING<br />

ALLE VEREISTE<br />

GEOTHERMIE-EXPERTISE<br />

ONDER ÉÉN DAK!<br />

Geothermie: onuitputtelijk & voordelig<br />

Ingenieursbureau | Geothermisch grondboorbedrijf | Installatiebedrijf<br />

Bosstraat 54 - 9820 Schelderode<br />

Bezoekadres: Carl Plissartstraat 4 - 9820 Schelderode<br />

tel 09 362 84 66 | www.geo-thermics.be | info@geo-thermics.be


Bij de respondenten die beschikken over een warmtepomp zij n de meest gekozen types radiatoren (29 %),<br />

gevolgd door vloerverwarming (27 %), airco-units (20 %) en ventilo-convectoren (12 %).<br />

"Het is essentieel om meer bewustzijn te<br />

creëren over de mogelijkheden van<br />

warmtepompen in bestaande woningen."<br />

Dit bleek bij een vorig jaar uitgevoerde test<br />

het geval bij een op de twee klanten.” Waarom<br />

twijfelen we dan nog? Informeren is belangrijk,<br />

maar de manier om de Belg helemaal te<br />

overtuigen is met het overduidelijke effect in<br />

de portemonnee. De voornaamste reden die de<br />

bevraagden opgaven om een warmtepomp te<br />

installeren, is nog steeds om geld te besparen.<br />

“Die hoge heffingen op elektriciteit, dat is waar<br />

het schoentje knelt in België”, reageert Tom<br />

Defruyt. “Voor een goede terugbetalingstermijn<br />

op de warmtepomp moet de verhouding van<br />

de prijs voor elektriciteit op gas naar omlaag.”<br />

Concreet: door de heffingen op elektriciteit<br />

te verlagen of verschuiven naar gas kan de<br />

energietransitie verder versnellen, zoals ook<br />

in Nederland het geval is. Die taxshift komt er<br />

volgens de panelleden sowieso aan. Belangrijk<br />

om de bouwheer, die nu investeert in een nieuw<br />

verwarmingssysteem voor de komende decennia,<br />

daar attent op te maken.<br />

Elektriciteitsvraag en dynamische tarieven<br />

Die toenemende vraag naar elektriciteit, kan ons<br />

net dat wel aan? Tom Defruyt: “Enerzijds wordt er<br />

volop geïnvesteerd in meer Belgische zonne- en<br />

windenergie, anderzijds zetten we in op flexibele<br />

sturing met dynamische tarieven waarbij de<br />

pieken worden afgevlakt.” De combinatie van een<br />

warmtepomp met dynamisch elektriciteitstarief<br />

en een slimme sturing, nu al mogelijk, lijkt opportuun.<br />

Op deze manier blijft het net in balans en doet<br />

de klant een extra besparing. Samengevat: de verwarmingssector<br />

en energiesector zetten volop in<br />

op de energietransitie en een groenere toekomst.<br />

Alles komt neer op informeren, begeleiden en<br />

samenwerken zodat de eindklant mee stapt in het<br />

verhaal zonder twijfel of onzekerheid. •<br />

Dé belangrij kste reden om over te<br />

stappen naar een warmtepomp is omdat<br />

men de energiefactuur wilt verlagen.<br />

97


WEDSTRIJD<br />

ARCHITZER A+AWARD<br />

PROJECT <strong>2023</strong><br />

De winnaars van de elfde A+Awards, internationale architectuurwedstrijd met deelnemers uit 95 landen,<br />

zijn bekend. Onder de Belgische winnaars noteren we onder meer Glenn Sestig Architects dat in<br />

de prijzen viel in de categorie Architecture +Concrete. De Sportoase Groot Schijn Antwerpen, met het<br />

signatuur van ZJA en OM/AR, was op zijn beurt goed voor een speciale vermelding. Deze laatste en<br />

nog een aantal andere bijzondere Europese awardwinnende inzendingen in de kijker.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Hub of Huts, Olang-Zuid Tirol<br />

(IT) - NOA<br />

In 2016 ontwierp NOA voor Hotel<br />

Hubertus een imposant uitkragend<br />

zwembad dat internationaal niet onopgemerkt<br />

bleef. In 2019 volgde de vraag<br />

om, verder bouwend op hetzelfde<br />

spraakmakende elan, de wellnessfaciliteiten<br />

verder uit te breiden. Het<br />

resultaat? Hub of Huts! Uit de observatie<br />

van het omringende landschap,<br />

weerspiegeld in het zwembad, kwam<br />

dit verrassende ontwerpconcept tot<br />

stand: het materialiseren van wat men<br />

gespiegeld ziet op het wateroppervlak.<br />

Lukas Rungger, founder/architect<br />

NOA: "De essentie van dit project is<br />

het omverwerpen van horizonten, met<br />

als bedoeling verwondering teweeg te<br />

brengen." Het platform zweeft vijftien<br />

meter boven de grond. Op de bovenverdieping<br />

bevinden zich twee bubbelbaden,<br />

twee panoramische douches en<br />

een kleedkamer. Op de benedenverdieping<br />

heb je vanuit de foyer toegang tot<br />

de softsauna, Finse sauna, douchecabine,<br />

ijsmistdouche en een derde buitenzwembad<br />

met adembenemend zicht<br />

op het omringende landschap. Van een<br />

ervaring gesproken.<br />

Fiche van het project<br />

Architect: NOA (Bolzano)<br />

Award: Architizer A+Award <strong>2023</strong><br />

Popular Choice Winner,<br />

category Spa & Wellness<br />

Foto’s: Alex Filz<br />

Het platform zweeft vij ftien meter boven de grond en is bereikbaar via een loopbrug.<br />

Genieten van wellness, zwevend tussen hemel en aarde.<br />

98


WEDSTRIJD<br />

Een open en uitnodigend gevelbeeld, geënt op de groene omgeving.<br />

Op de tweede verdieping is een buitenterras met twee<br />

buitenbaden, omgeven door een ligweide.<br />

Sportoase Groot Schijn, Deurne (BE) – ZJA en OM/AR<br />

Dit sportcomplex op Belgische bodem kreeg een verdienstelijke<br />

eervolle vermelding. Het complex verwelkomt zowel liefhebbers<br />

van de zwem- als schaatssport in diverse disciplines. De hoge,<br />

transparante entree oogt open en uitnodigend. Er zijn slanke<br />

kolommen en een glazen dak dat de levendige en open sfeer<br />

versterkt. ZJA en OM/AR slaagden erin om die heel verschillende<br />

functies op een slimme manier met elkaar te verweven<br />

in een compact, overzichtelijk en gebruiksvriendelijk gebouw.<br />

Reinald Top, architect/partner ZJA: “Zowel in de entree, de verkeersruimtes<br />

en de kantine hebben wij ijs en water bewust in<br />

elkaars zicht en nabijheid gebracht. Toch levert die combinatie<br />

in één groot compact gebouw geen druk ogend geheel op. De<br />

multifunctionaliteit is dan ook ontworpen vanuit de voordelen en<br />

de gedeelde behoeften, en met oog voor eenvoud en helderheid.”<br />

Fiche van het project<br />

Architect: ZJA (Amsterdam) en OM/AR (Antwerpen)<br />

Award: Architizer A+Award <strong>2023</strong> Special Mention, category<br />

‘Gyms & Recreation Centers’ / Eerste prijs BIM<br />

Public Project Award - Belgian Construction<br />

Awards 2021<br />

Foto’s: Kattoo Hillewaere<br />

Valley, Amsterdam (NL) - MVRDV<br />

Love it or hate it. De eigenzinnige architectuur<br />

van Valley laat niemand onbewogen.<br />

Valley, eerder al bekroond met een Emporis<br />

Skyscraper Award 2021, werd ontworpen<br />

vanuit het idee om een groene en menselijke<br />

dimensie toe te voegen aan de kantooromgeving<br />

van Amsterdam Zuidas. Het geheel, een<br />

drietorencomplex, heeft iets van een moderne<br />

ruïne, een project met meerdere gezichten<br />

dat vanuit elk oogpunt weet te verrassen.<br />

Enerzijds is er de gladde bouwschil in spiegelglas,<br />

conform de context van het zakendistrict.<br />

Binnen deze schil heeft het gebouw een<br />

heel andere en meer natuurlijke uitstraling,<br />

alsof het glazen blok afbrokkelt en natuurlijke<br />

rotswanden met groen zichtbaar worden. De<br />

schijnbaar grillige natuurstenen gevels van<br />

Valley zijn ontworpen met het oog op optimalisatie<br />

van beleving en comfort. Maar bovenal<br />

onderscheidt Valley zich door de aandacht<br />

voor groen, met in totaal ruim 200 jonge<br />

bomen en struiken en zo’n 13.500 kleinere<br />

planten in de natuurstenen plantenbakken,<br />

goed voor 220 verschillende plantensoorten.<br />

Het 27 verdiepingen tellende gebouw heeft<br />

naast kantoren, winkels, horeca en appartementen<br />

ook publieke ruimtes en is daardoor<br />

ook voor voorbijgangers toegankelijk.<br />

><br />

Valley werd tij dens de Emporis Skyscraper<br />

Awards 2021 al uitgeroepen tot de beste<br />

nieuwe wolkenkrabber ter wereld.<br />

Veel aandacht voor groen.<br />

Fiche van het project<br />

Architect: MVRDV<br />

Landschapsarchitect: Piet Oudolf<br />

Award: Architizer A+Award <strong>2023</strong> Jury<br />

Winner, Architecture + Facades<br />

Foto’s: Ossip van Duivenbode<br />

99


Phaseo PCM<br />

Klimaatplafond<br />

Meer info<br />

NIEUW IN DUURZAAMHEID<br />

Deze 100% recycleerbare<br />

plafonds bieden lagere<br />

installatie- en energiekosten<br />

dan traditionele systemen en<br />

voorzien onze klanten van<br />

een geavanceerde, duurzame<br />

oplossing die de normen<br />

voor milieuvriendelijke<br />

bouwpraktijken verhoogt.<br />

Totaalafwerking<br />

Wanden<br />

Plafonds<br />

Deuren<br />

Meubilair<br />

CIRCULAIR<br />

Uw partner in totaalafwerking


WEDSTRIJD<br />

The Greenary, Parma (IT) - CRA<br />

The Greenary is een tot woonhuis gerenoveerde<br />

boerderij, ontworpen rond een 10 meter hoge<br />

ficus. Dit huis situeert zich op het Noord-<br />

Italiaanse platteland en werd gebouwd in<br />

opdracht van Francesco Mutti, CEO van Mutti<br />

dat we kennen van de tomatenproducten. The<br />

Greenary speelt in op het idee van biofilie, een<br />

wetenschappelijke hypothese voorgesteld door<br />

de bioloog en Harvard-professor E.O. Wilson,<br />

dat suggereert dat mensen een aangeboren<br />

verlangen delen om dicht bij de natuur te leven.<br />

De verschillende woonvertrekken omringen<br />

de lommerrijke takken van de boom, van de<br />

stam tot aan de top. The Greenary is ontworpen<br />

met een sterke focus op het omarmen van de<br />

natuurlijke omgeving en het creëren van een<br />

naadloze overgang tussen binnen en buiten. Dit<br />

vertaalt zich ook in grote raampartijen en een<br />

optimale verbinding met het buitengebeuren.<br />

Zo zijn keuken en woonkamer een stukje onder<br />

het maaiveld ingepland, met de idyllische weide<br />

en boomgaard op ooghoogte.<br />

><br />

De dynamische, onderling verbonden kamers<br />

herinterpreteren het Raumplan-principe van<br />

de architect Adolf Loos, met de natuur als spil.<br />

Een huis gebouwd rond een 50 jaar oude Ficus.<br />

Fiche van het project<br />

Architect: CRA-Carlo Ratti Associati<br />

Award: Architizer A+Award <strong>2023</strong> Jury<br />

Winner, Private House - Large<br />

Foto’s: DSL Studio (Delfino Sisto Legnani<br />

and Alessandro Saletta)<br />

101


No way!<br />

Want jij gaat voor het meest aangename binnenklimaat ooit!<br />

Dankzij onze klimaatplafonds, wij noemen ze ook wel comforteilanden, beleef je<br />

elke ruimte zoals het moet:<br />

met een optimale temperatuur - niet te koud of te warm<br />

met een perfecte ventilatie<br />

met een geïntegreerde verlichting<br />

met een aangename akoestiek<br />

Of het nu gaat om een kantoor, hotelsuite, ziekenhuiskamer, restaurant of een andere<br />

ruimte, het high-end gamma van Jansen Ceiling Solutions maakt van jouw ruimte<br />

een place to be, boordevol comfort!<br />

Wist je trouwens dat je onze duurzame oplossing niet alleen kan kopen, maar ook kan<br />

leasen dankzij onze comfort-as-a-service formule. Daar krijg je kiekenvel van, hé.<br />

Meer info?<br />

Scan onze<br />

QR-code.


WEDSTRIJD<br />

EDGE Suedkreuz Berlin Offices, Berlijn (DE) /<br />

Tchoban Voss Architekten<br />

Met het kantoor als een van de thema’s van deze editie mocht ook<br />

dit project in Berlijn niet ontbreken. EDGE Suedkreuz Berlin is<br />

een zeven verdiepingen tellend kantorencomplex bestaande uit<br />

twee gebouwen met een totale vloeroppervlakte van circa 32.000<br />

vierkante meter. Het complex is gebouwd met behulp van duurzame<br />

en modulaire hybride houtbouwtechnieken. Daarmee is het<br />

– voorlopig – de grootste hybride houtbouw van Duitsland en een<br />

van de grootste van Europa. De ‘Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges<br />

Bauen’(DGNB) heeft het project in 2022 gecertificeerd<br />

als het meest duurzame gebouw van Duitsland. Blikvanger: het<br />

atrium met vier grote en verbonden structuren die door het gelamelleerde<br />

hout iets weg hebben van gigantische paddenstoelen.<br />

Sinds de zomer van 2022 doet het dienst als het nieuwe Duitse<br />

hoofdkantoor van energieleverancier Vattenfall.<br />

Fiche van het project<br />

Architect: Tchoban Voss Architekten<br />

Award: Architizer A+Award <strong>2023</strong> Jury Winner, Mid-Rise Office<br />

Foto’s: HG Esch Duurzame hybride houtbouw toegepast in een groot kantoorgebouw.<br />

Het hart van gebouw is een ruim, licht atrium met vier paddenstoelachtige structuren.<br />

103


ARCHITECTUUR TUSSEN DE BESNEEUWDE BOOMTOPPEN<br />

Grensverleggend!<br />

De zomer kwam dit jaar aanzienlijk laat. Geef ons nu maar een échte winter. Om alvast in de stemming<br />

te komen, kijken we in deze rubriek naar buitenlandse architectuur die iets heeft met sneeuw en met<br />

hoogte. Knappe vakantieverblijven geënt op de omringende natuur en het witte, winterse landschap<br />

dat hen, toch een deel van het jaar, met een pure schoonheid omringt.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

De bij zondere ervaring<br />

van het verblij f in een<br />

PAN-hut start al van<br />

bij het beklimmen van<br />

de stalen wenteltrap.<br />

(Beeld: Maren Hansen)<br />

PAN Tretopphytter - Noorwegen<br />

In het oosten van Noorwegen, vlak bij de<br />

Zweedse grens, kan je sinds kort verblijven<br />

in deze PAN-tretopphutter, vrij vertaald als<br />

boomtophutten. De hutten, momenteel drie<br />

in totaal, dragen het signatuur van Architect<br />

Espen Surnevik, professor aan The Oslo School<br />

of Architecture die met het ontwerp al meermaals<br />

in de prijzen viel. Een recente Architizer<br />

A+ Award Jury winner <strong>2023</strong> in de categorie<br />

+Metal vormt de kroon op het werk. Net zoals<br />

alle realisaties van Surnevik zijn ook de PANhutten<br />

diep geworteld in de Noorse regionale<br />

traditie, met de overtuiging dat locatie en cultuur<br />

een architectonische meerwaarde creëert<br />

voor elke project. De stalen structuur, geïnspireerd<br />

op de uitkijktorens voor het detecteren<br />

van vuur, heft de A-vormige cabine acht meter<br />

boven de grond en zit bovendien tot zes meter<br />

diep in het gesteente onder de hutten om de<br />

windbelasting op te vangen. Langs buiten zetten<br />

zwart staal en zwart geoxideerde zink de<br />

toon, terwijl het interieur een intieme warmte<br />

uitstraalt dankzij het grenenhout en het textiel<br />

van 100 procent lokale wol. Het zwarte staal<br />

van buiten ziet zich binnen herhaald in de<br />

afwerking. De hut met mezzanine biedt tot zes<br />

slaapplaatsen, heeft een badkamer, keukentje<br />

en een gezellige haard.<br />

Fiche van project<br />

Project: PAN-tretopphytter<br />

(PAN treetop-cabins)<br />

Plaats: Finnskogen in Gjesåsen, Noorwegen<br />

Architect: Espen Surnevik<br />

Foto’s: Rasmus Norlander, Maren Hansen<br />

Het interieur werd uitgevoerd in<br />

grenenhout met zwartstalen accenten.<br />

(Beeld: Rasmus Norlander)<br />

In de uitgekiende indeling is er, naast zes<br />

slaapplekken, ook plaats voor een kleine keuken<br />

en badkamer. (Beeld: Rasmus Norlander)<br />

1<strong>04</strong>


Het witte huis gaat op in de besneeuwde omgeving.<br />

High House – Canada<br />

De Franse studio Delordinaire, met satellietkantoor in Montreal, ontwierp<br />

dit High House, een winterchalet ‘op stelten’ dat zich verheft<br />

boven het besneeuwde platteland van Quebec en richting boomtoppen<br />

reikt. Hierdoor wordt er onder de woning een buitenruimte gecreëerd<br />

– met kachel – om toch enigszins beschut van het buitenleven te kunnen<br />

genieten. Dit woonhuis speelt met de grenzen tussen binnen en<br />

buiten, en nodigt mensen uit om samen te komen in ruimtes midden<br />

in de natuur. Witte betonnen gevelpanelen en gegolfd metaal bekleden<br />

de buitenoppervlakken om een scherpe puntgevel te creëren. "Op een<br />

bewolkte, sneeuwachtige dag gaat het huis op in het witte landschap en<br />

verdwijnt het bijna, terwijl op een zomerdag de minimale witte structuur<br />

zich duidelijk aftekent tegen de omringende groene heuvels", aldus de<br />

architecten. Grote ramen houden het interieur de hele dag voldoende<br />

verlicht. Zo ook het wandhoge raam van de woonkamer dat bovendien<br />

een fraai uitzicht biedt op de hellingen van Mont Sainte-Anne, een skigebied<br />

op ongeveer 40 kilometer van de stad Quebec.<br />

Fiche van project<br />

Project: High House<br />

Plaats: Quebec, Canada<br />

Architect: Delordinaire<br />

Foto’s: Olivier Blouin<br />

Vertical Chalets Kitzbühel – Oostenrijk<br />

Deze ‘Vertical Chalets’ zijn ontworpen door het awardwinnende Milanese<br />

Pieter Pichler Architecture voor de Staininger Group en maken<br />

deel uit van een nieuw zevensterren hotelproject in Pass Thurn, dicht<br />

bij Kitzbühel in Oostenrijk. Het project omvat zes suites in het bos bij het<br />

hotel dat de faciliteiten zoals lobby, restaurant en spa deelt met deze<br />

‘verticale boschalets’. Elke chalet is bereikbaar via een glazen lift die<br />

de vakantiegangers tot rechtstreeks in de kamer brengt. De verbinding<br />

van de mens met de natuur is in dit gegeven heel belangrijk. De suites<br />

beschikken over een badkamer en slaapkamer met glazen gevels die<br />

het uitzicht rondom garanderen. De grotere units krijgen bovendien<br />

een eigen woonkamer en een sauna in de badkamer. Een houten exoskelet,<br />

opgebouwd uit twee lagen, omhult het hele gebouw: eerst een<br />

diagridstructuur met daarboven een tweede laag met kruisende latten<br />

om het licht te filteren en privacy te creëren. •<br />

Fiche van project<br />

Project: Vertical Chalets Kitzbühel<br />

Plaats: Pass Thurn, Kitzbühel, Oostenrijk<br />

Architect: Peter Pichler Architecture<br />

Renders: Peter Pichler Architecture<br />

Opmerkelij ke chalets ontworpen als onderdeel<br />

van een zevensterrenhotel.<br />

Magnifi ek uitzicht richting skigebied.<br />

De combinatie van glas en hout zorgt voor verbinding met de natuur.<br />

105


ArchiComm<br />

Platform over architectuur, interieur- & landschapsarchitectuur<br />

VOLG ONS!<br />

SCAN MIJ<br />

NR VERSCHIJNING THEMA’S<br />

1 maart Houtbouw - Verlichting - Gevel innovaties - Buitenschrijnwerk - Outdoor living - Deuren - Isoleren<br />

Special: Renovatie<br />

2 juni Akoestiek - Glas - Liften - Keuken - Dakdekking - Sanitair - Domotica & Elektriciteit - Brandveiligheid<br />

Special: Hotel<br />

3 september Duurzame energie - Beton - Groendaken - Ventilatie - Software - BIM - Wandafwerking<br />

Special: Circulair bouwen<br />

4 november Vloere - Toegangscontrole - Natuursteen - Plafonds - Kachels en Haarden - Verlichting<br />

Special: Kantoor & Industriebouw<br />

Wallonië<br />

1 april Houtbouw - Verlichting - Gevel innovaties - Buitenschrijnwerk - Outdoor living - Deuren - Isoleren -<br />

Akoestiek - Glas - Liften - Keuken - Dakdekking - Sanitair - Domotica & Elektriciteit - Brandveiligheid<br />

Special: Renovatie<br />

2 oktober Duurzame energie - Beton - Groendaken - Ventilatie - Software - BIM - Wandafwerking - Vloeren -<br />

Toegangscontrole - Natuursteen - Plafonds - Kachels en Haarden - Verlichting<br />

Special: Circulair bouwen - Kantoor<br />

www.archicomm-online.be<br />

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET KEVIN DESENDER<br />

BEL +32 50 36 81 70 OF MAIL K.DESENDER@LOUWERSMEDIAGROEP.BE


Theoretisch een lichtlijn.<br />

In de praktijk een revolutie.<br />

Lichtgevende lichtlijn in één blok klaar voor installatie<br />

Ultrasnelle montage: -50% montagetijd dankzij modules uit<br />

één stuk en Plug & Play-systeem<br />

Standaard beschermingsgraad IP 54<br />

Doorlopende bedrading standaard met 5, 7 of 14 polen<br />

7 soorten lichtverdelingen, 5 vermogensniveaus voor bijna<br />

alle verlichtingseisen in de industrie, winkels, kantoren en<br />

openbare gebouwen.<br />

Garantie tot 10 jaar<br />

Uitermate geschikt voor kantoorruimtes (UGR ≤ 19) en<br />

werkplekken met beeldscherm conform EN 12464-1<br />

80.000 uur LED-levensduur (L CLO<br />

) DALI/CLO-aangedreven;<br />

Hoge planningszekerheid door constante lichtopbrengst<br />

gedurende de gehele levensduur<br />

Armatuurlichtopbrengst tot 180 lm/W<br />

Talrijke uitbreidingsmodules, b.v. schijnwerpers, veiligheidsen<br />

noodverlichting, detectie en signalering, enz.<br />

ENEC gecertificeerd<br />

Milieu- en hulpbronvriendelijk dankzij vervangbare<br />

elementen<br />

Projectplanning in een paar stappen dankzij de<br />

LINEDO-applicatie<br />

Geschikt voor omgevingstemperaturen van -25° tot +50°C<br />

(DALI/ CLO- Constant Lighting Output tot 40°C)<br />

light control<br />

www.rzb.de/nl/linedo

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!