11.01.2024 Views

Roots 2 2024 - Inkijkexemplaar

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

+ DE KWESTIE: DE NATUUR ALS RECHTSPERSOON<br />

FEBRUARI <strong>2024</strong><br />

• BELEEF DE NATUUR •<br />

Nieuwe serie.<br />

Biomimicry:<br />

leren van<br />

de natuur<br />

WANDELEN<br />

Overijssels landgoed &<br />

buitenplaats Beeckestijn<br />

Boswachters op zee<br />

Meevaren met<br />

de Sea Rangers<br />

VROLIJKE<br />

japanse<br />

hoogvlieger<br />

Ezo vliegende eekhoorn<br />

FLUITER<br />

DE BOOMKLEVER LAAT ZICH GRAAG HOREN


Beleven<br />

Een nieuw jaar biedt nieuwe kansen. In tijdschriften<br />

land is het vaak een startpunt voor<br />

nieuwe rubrieken. Zo ook in <strong>Roots</strong>. Een aantal<br />

maanden geleden werd ik benaderd door Bas<br />

en Chris, twee enthousiaste mannen die op ons<br />

spoor waren gekomen via een buurman met een<br />

abonnement op <strong>Roots</strong>. Zij zijn dagelijks bezig<br />

met oplossingen die zijn geïnspireerd op kennis<br />

van de natuur, ofwel biomimicry. Vanaf nu<br />

komen ze elke editie met een rubriek waarin ze<br />

bijzondere voorbeelden voor een duurzamere<br />

manier van leven met ons delen.<br />

Ook had ik een leuk en inspirerend gesprek met<br />

Maartje Bregman, zelfbenoemd klimaatstrijder,<br />

vlogger en bedenker van het boomloze (!) tijdschrift<br />

Happy Times. Opgeleid als fysiotherapeut,<br />

maar zo begaan met het klimaat dat zij hier haar<br />

werk van heeft gemaakt. Voor <strong>Roots</strong> vult ze<br />

vanaf nu de rubriek Groener leven.<br />

De grootste verandering zit in het begin. De<br />

rubriek Nu te… hebben we met elkaar flink<br />

opgeschud om plaats te maken voor een grotere<br />

diversiteit aan natuur. De wereld is groter dan<br />

Nederland en België en dat zie je terug in Nu in<br />

de natuur.<br />

Tot slot is onze slogan vernieuwd: beleef de<br />

natuur. Beleven kun je namelijk op veel manieren<br />

doen, door te wandelen, fotograferen, kijken naar<br />

vogels, lezen (bijvoorbeeld in <strong>Roots</strong>), kijken naar<br />

een natuurfilm… Je hoeft niet altijd midden in<br />

de natuur te zijn om toch de natuur te kunnen<br />

beleven. En voor wie dat wel wil, hebben we weer<br />

een paar nieuwe vogelreizen in de aanbieding.<br />

Fraaie bestemmingen op treinafstand!<br />

Veel leesplezier en een mooi jaar!<br />

26 Over Overijssels landgoed<br />

46 Europa’s mooiste natuurfoto’s<br />

Caroline Vogel,<br />

hoofdredacteur<br />

caroline.vogel@roularta.nl<br />

facebook.com/rootsmag<br />

twitter.com/rootsnl<br />

instagram.com/rootsnl<br />

nl.pinterest.com/rootsmagazinenl<br />

rootsmagazine.nl/podcast<br />

Kijk voor het laatste<br />

natuurnieuws, nog meer<br />

lezersfoto’s en wandelen<br />

fotografietips op<br />

rootsmagazine.nl.<br />

4 FEBRUARI <strong>2024</strong><br />

82 Vliegend vierkant


DE KWESTIE<br />

de natuur als<br />

rechtspersoon<br />

pag. 52<br />

Vrolijke fluiter 20<br />

Diersporen 78<br />

BELEVEN & ONTDEKKEN<br />

07 NIEUW Nu in de natuur<br />

20 De boomklever<br />

64 Meevaren met<br />

de Sea Rangers<br />

76 NIEUW Biomimicry: leren<br />

van de natuur<br />

95 Ga mee met de vogelreizen<br />

van <strong>Roots</strong><br />

96 Sterren kijken met<br />

Govert Schilling<br />

FLORA & FAUNA<br />

38 De laatste neushoorns<br />

52 De kwestie: de natuur<br />

als rechtspersoon<br />

60 Wat een vraag!<br />

78 In de ban van diersporen<br />

82 Ezo vliegende eekhoorn<br />

WANDELEN<br />

26 Winterwandelen op<br />

de rand van Twente en<br />

Salland (+ routekaart)<br />

70 Natuurommetje bij<br />

buitenplaats Beeckestijn<br />

inhoud<br />

- Februari -<br />

FOTOGRAFIE<br />

46 Europa’s mooiste<br />

natuurfoto’s<br />

54 Lezersfoto’s:<br />

thema ‘ roofvogels’<br />

68 Doe mee met de Grote<br />

<strong>Roots</strong> Natuurfotowedstrijd<br />

<strong>2024</strong><br />

COLUMNS<br />

24 Beestenboel<br />

44 De kleintjes van Krekels<br />

63 Saskia struint<br />

ELKE MAAND<br />

18 Korting op een<br />

abonnement <strong>Roots</strong><br />

37 Post<br />

75 NIEUW Groener leven<br />

92 <strong>Roots</strong> recenseert<br />

98 Colofon & lezersservice<br />

99 Volgende maand<br />

100 Beleef de natuur met de<br />

wandelgidsen van <strong>Roots</strong><br />

NIEUWE SERIE:<br />

Leren van de natuur<br />

PAG. 76<br />

Iconisch oerdier 38<br />

COVERONDERWERPEN - COVERFOTO DAVID TIPLING/NPL<br />

MAGAZINE.NL 5


OSCAR DEWHURST/NPL<br />

BOOMBEWONERS<br />

Boomklevers leven vooral op<br />

de grote takken en stammen<br />

van grote bomen; de korte<br />

poten met relatief lange tenen<br />

zorgen voor een uitstekende<br />

grip op de ruwe boomschors.<br />

Tijdens de broedperiode is het<br />

mannetje extra opvallend gekleurd.<br />

Het vrouwtje is minder<br />

uitbundig van kleur en heeft<br />

een iets bruinere oogstreep.<br />

20 FEBRUARI <strong>2024</strong>


DAVID TIPLING/NPL<br />

De<br />

boomklever<br />

- KLEURRIJKE VEELFLUITER -<br />

De oogstrelende boomklever is vooral in deze tijd<br />

van het jaar luidruchtig en dus aanwezig. Redacteur<br />

Paul Böhre bespreekt de vogel deze maand in<br />

de <strong>Roots</strong>-podcast Notenkrakers en vertelt hier<br />

over de vogel die al lang geleden een plekje in<br />

zijn hart vervoverde.<br />

TEKST PAUL BÖHRE<br />

De eerste keer dat ik in mijn<br />

vogelaars leven een boomklever<br />

hoorde zingen, herinner ik me nog als de<br />

dag van gisteren. Het was in het begin van<br />

de jaren 80, ik wandelde op een zonnige dag in<br />

februari over een landgoed in Muiderberg met<br />

prachtige stokoude loofbomen. Opeens hoorde<br />

ik een voor mij onbekende vogel heel hard en<br />

melodieus zingen. Ik dacht eerst aan een ontsnapte<br />

kanarie, maar dat kon toch niet? Toen kreeg ik<br />

de bewuste vogel in beeld: een boomklever! Nooit<br />

ge weten dat die zo mooi kan zingen. En zo luid.<br />

Korte staart<br />

De boomklever was destijds in West-Nederland<br />

nog een schaarse vogel. Door de verrekijker genoot<br />

ik van zijn fraai blauwgrijze bovendelen, zwarte<br />

oogstreep en witte keeltje. De roestbruine flanken<br />

staken fraai af tegen de isabelkleurige buik. Wat een<br />

schoonheid! Sinds die februaridag, lang geleden, is<br />

de boomklever een van mijn favoriete vogelsoorten.<br />

Wat direct opvalt als je een boomklever ziet, is het<br />

verbazingwekkende gemak waarmee deze vogel zich<br />

langs de dikke stam van een boom zowel omhoog<br />

als naar beneden beweegt. Hij heet niet voor niets<br />

zo: het lijkt wel alsof hij letterlijk aan de boom<br />

kleeft. Bijzonder detail: de staart ondersteunt het<br />

klimwerk niet, wat bij een specht wel het geval is.<br />

De korte staart wordt vooral gebruikt om het ><br />

MAGAZINE.NL 21


<strong>Roots</strong>wandeling<br />

met routekaart<br />

OP DE RAND VAN<br />

TWENTE EN SALLAND<br />

Van berg naar berg<br />

Een bultje heet in Overijssel meestal een belt, maar een flinke pukkel noemen ze hier met<br />

enige overmoed een berg. Rondom Markelo liggen een paar prachtige exemplaren. Je verkent<br />

ze tijdens deze wandeling die grotendeels over het indrukwekkende landgoed Weldam loopt.<br />

TEKST MONIQUE VAN KLAVEREN FOTO’S ERNST KREMERS MET DANK AAN RIET ELSHOF<br />

Veel sperwers<br />

“Er zitten heel wat<br />

roofvogels in dit gebied”,<br />

aldus vogelkenner Peter<br />

van den Akker. “Een van<br />

die roofvogels is de<br />

sperwer. Van deze soort<br />

is het vrouwtje groter<br />

dan het mannetje. Zij<br />

vangt dan ook grotere<br />

prooien dan haar eega.”<br />

Al een beetje getraind zo vroeg in het jaar?<br />

Dat komt goed uit, want tijdens deze<br />

tocht beklim je drie bergen rondom Markelo:<br />

de Markelose Berg, de Hulpe en de Herikerberg.<br />

Nou ja, een echte klimgeit hoef je niet te zijn,<br />

want de toppen van de eerste twee liggen op<br />

slechts 40 meter en de derde blijft steken op<br />

47 meter. Ze zijn ontstaan in de voorlaatste<br />

ijstijd als gevolg van het ijs dat de grond<br />

opzij duwde. Kortom, je zet je voeten neer op<br />

honderd duizenden jaren geschiedenis. Leem<br />

werd gevormd, beekjes en rivieren zetten<br />

sediment af in de dalen, natte veengebiedjes<br />

ontstonden, zand daalde neer op hogere<br />

plekken, enzovoorts. Al die lagen vormen nu<br />

het canvas waarop de begroeiing tegenwoordig<br />

gebaseerd is.<br />

Wie verantwoordelijk zijn voor het huidige<br />

uiterlijk van de natuur? Uiteraard meerdere<br />

eigenaren. Vlak voor de finish in Markelo ligt<br />

bijvoorbeeld een plasdrasgebiedje dat de<br />

gemeente en het waterschap hebben aangelegd<br />

als overloopwaterbekken bij zware regenval.<br />

’s Zomers kwaken er kikkers en vliegen er<br />

libellen. Vandaag dobberen er wat wilde eenden.<br />

Adellijke voetstappen<br />

Een groot deel van de wandeling loop je over het<br />

landgoed Weldam, dat gelieerd is aan het gelijknamige<br />

kasteel zo’n 10 kilometer verderop.<br />

Sinds kort bewoont de 30-jarige Charlotte<br />

Gräfin zu Solms-Sonnenwalde met haar<br />

echtgenoot Carl het kasteel en draagt zij de<br />

verantwoordelijkheid voor het landgoed nadat<br />

haar vader overleed: “Al ben ik hier opgegroeid,<br />

deze taak is heel bijzonder en nieuw voor me.<br />

Elke dag leer ik weer wat nieuws. Gelukkig heb<br />

ik erg veel steun gehad aan onze rentmeester.”<br />

Jan Zandvoort was rentmeester tot hij recent<br />

met pensioen ging. Hij werkte ruim 40 jaar voor<br />

de familie en weet dan ook veel over het beheer<br />

en over de geschiedenis: “De eerste vermelding<br />

gaat terug tot de 13 e eeuw, toen de landheren in<br />

deze streek opereerden onder de vlag van de<br />

bisschop van Utrecht. Ene Godefridus de Gore<br />

– wat slaat op de plaatsnaam Goor – werd door<br />

de bisschop in 1328 wegens wangedrag aan de<br />

kant gezet en Hendrik van Weldamme nam zijn<br />

plaats in als kasteelheer. In 1389 gaf zoon<br />

Wolter van Weldamme het landgoed in onderpand<br />

aan diens schoonzoon. Het landgoed<br />

behoort dus al eeuwenlang bij dezelfde familie,<br />

vaak vererfd via de vrouwelijke lijn.”<br />

Met een oppervlakte van bijna 17 vierkante<br />

kilometer is het landgoed Weldam een van<br />

de grootste landgoederen van Oost-Nederland.<br />

1 De eerste zonnestralen verjagen het blauwe<br />

uurtje. 2 Berijpte struikheide in het ochtendlicht.<br />

><br />

26 FEBRUARI <strong>2024</strong>


Geel en blauw<br />

De kleuren van de luiken<br />

van Weldam zijn geel met<br />

zwart en van de familie<br />

Zu Solms-Sonnenwalde<br />

geel en blauw, dus als je deze<br />

kleuren tegenkomt, weet je<br />

meteen waar je bent.<br />

1<br />

2<br />

MAGAZINE.NL<br />

27


FILMTIP<br />

Behalve foto’s maakte Ernst<br />

Kremers ook mooie filmshots.<br />

Zie rootsmagazine.nl/video.<br />

1<br />

Vorst heeft een betoverend dekentje van<br />

rijp over de Markelose Berg uitgespreid.<br />

28 FEBRUARI <strong>2024</strong>


MAGAZINE.NL<br />

29


neushoorns<br />

Een witte neushoorn<br />

en haar kalf in Namibië.<br />

38 FEBRUARI <strong>2024</strong>


DE BITTERE<br />

STRIJD ROND<br />

EEN ICONISCH<br />

OERDIER<br />

ANN & STEVE TOON/NPL<br />

Erik van Zwam reisde voor zijn boek<br />

‘De laatste neushoorn’ langs de ernstig bedreigde<br />

neushoornsoorten in Afrika en Azië. Met rangers en<br />

soldaten ging hij mee op antistroop patrouilles. Een<br />

verslag van een zoektocht in Namibië en Indonesië.<br />

TEKST ERIK VAN ZWAM<br />

MAGAZINE.NL 39


46 FEBRUARI <strong>2024</strong>


Europa’s mooiste<br />

natuurfoto’s<br />

Al sinds 2001 organiseert de Duitse Gesellschaft für Naturfotografie<br />

(GDT) jaarlijks de toonaangevende wedstrijd Europese<br />

natuurfotograaf van het Jaar. Voor editie 2023 deden 920 Europese<br />

natuurfotografen met in totaal 18.000 foto’s mee. <strong>Roots</strong> koos een<br />

aantal prachtige inzendingen en laat de fotografen aan het woord.<br />

Eervolle vermelding<br />

Audun Rikardsen – Noorwegen<br />

NACHTUIL<br />

Een harige winteruil rust uit op een ratelpopulier,<br />

onder een hemel waarin het noorderlicht danst boven<br />

de noordkust van Noorwegen. “Pas toen ik de foto op<br />

mijn computer bekeek, ontdekte ik de hartvormige<br />

vraat sporen op de boombladeren. Op de avond waarop<br />

ik de foto maakte, vroor het en daardoor bewoog de<br />

winter uil nauwelijks. Zo kon ik kiezen voor een lange<br />

sluitertijd, waarbij ik voor de belichting twee flitslichten<br />

en een zaklantaarn gebruikte.”<br />

Canon EOS 5D Mark III, lens 2.8/15mm macro, ISO 1.000<br />

GDT EWPY 2023/AUDUN RIKARDSEN<br />

MAGAZINE.NL<br />

47


europa’s mooiste<br />

GDT EWPY 2023/ILKKA NISKANEN<br />

Eervolle vermelding<br />

Ilkka Niskanen - Finland<br />

HERSENSCHIM<br />

“In 2017 viel de lente pas laat in het noorden van Finland. Half<br />

mei lag er nog steeds 50 centimeter sneeuw in Suomussalmi.<br />

Desondanks waren enkele bruine beren al uit hun winterslaap<br />

gekomen en gingen hongerig op zoek naar voedsel. Ik bracht<br />

een aantal fascinerende dagen door in een schuilhut om het<br />

gedrag van de dieren te observeren. Daarbij deden zich af en<br />

toe wel hilarische momenten voor, zoals dit moment.”<br />

Canon EOS 1D X Mark II, lens 2.8/70-200mm, ISO 320<br />

48 FEBRUARI <strong>2024</strong>


Tweede plaats<br />

Florian Smit – Duitsland<br />

PARADIJS<br />

“Op de foto zie je het fascinerende landschap van een eiland aan<br />

de westkant van Noorwegen. Dat eiland is bespikkeld met kleine<br />

meertjes en veel van de naaldbomen die er staan, lijken qua uiterlijk<br />

sterk op bonsaiboompjes. Het landschap deed me denken aan een<br />

tropisch gebied. Ik nam deze foto ’s morgens vroeg, voordat de zon<br />

opkwam en de mist nog tussen de bomen hing.”<br />

Nikon D850, lens 2.8/70-200mm, ISO 100<br />

GDT EWPY 2023/FLORIAN SMIT<br />

MAGAZINE.NL 49


lezersfoto’s<br />

ROOFVOGELS<br />

Elke maand ontvangen we voor onze wedstrijd Foto van de Maand via rootsmagazine.nl<br />

de meest schitterende foto’s van lezers. Deze maand met het thema ‘roofvogels’. <strong>Roots</strong><br />

selecteerde 9 eervolle vermeldingen én koos de winnaar.<br />

PRODUCTIE RENÉ ALBLAS<br />

1<br />

EERVOLLE VERMELDINGEN<br />

Helaas geen prijs, maar deze foto’s verdienen<br />

wel een plek in <strong>Roots</strong>.<br />

1 Filip Leurs • jonge havik<br />

Het licht, de blik van de vogel en de grote<br />

scherptediepte maken deze foto bijzonder.<br />

Ook de vlakverdeling is perfect: de havik<br />

beslaat precies de helft van de breedte en<br />

tweederde van de hoogte.<br />

2 Ed van der Reek • roodpootvalk<br />

Door het eenvoudige kleurenpalet (wit/beige/<br />

bruin) is dit een heel krachtige plaat.<br />

3 Hans van Wijck • ransuil<br />

Herhalingen van vormen werken altijd goed in<br />

een foto. Hier matchen de oren van de uil<br />

prachtig met de gekromde takken.<br />

4 Wil de Veer • attente buizerd<br />

Het licht is prachtig. De beeldopbouw is<br />

vergelijkbaar met die van de jonge havik<br />

hiernaast: de vogel komt precies tot aan<br />

de helft van de breedte en beslaat ongeveer<br />

driekwart van de hoogte.<br />

UITGELICHT<br />

ROODPOOTVALK<br />

De roodpootvalk heeft een spanwijdte van<br />

65 tot 76 cm. Het mannetje is donkergrijs<br />

met rode accenten. Het vrouwtje heeft een<br />

licht roestbruine kop en een blauwgrijze<br />

boven zijde. Onvolwassen vogels (zoals<br />

de roodpootvalk op de foto) hebben een gestreepte<br />

borst met geelbruine veerranden en<br />

een bruine kopkap. Roodpootvalken broeden<br />

niet in Nederland en België, maar tijdens<br />

de trek kun je ze wel aantreffen in de Lage<br />

Landen. Dat zijn vaak juveniele dieren.<br />

Deze valk overwintert in zuidelijk Afrika.<br />

54<br />

FEBRUARI <strong>2024</strong>


3<br />

2<br />

4<br />

MAGAZINE.NL 55


Deze maand<br />

te fotograferen<br />

Het thema voor februari is ‘doorkijkjes’.<br />

Ga naar rootsmagazine.nl en upload<br />

je foto’s. Hier vind je ook de spel regels.<br />

Inzenden voor deze wedstrijd kan<br />

tot en met 4 februari. Om de winkans<br />

te verhogen, volgen hier enkele tips.<br />

• Doorkijkjes kunnen van een gewone<br />

registratie iets bijzonders maken. Door<br />

een soort van kader om je onderwerp<br />

te plaatsen, ontstaat diepte en krijg je<br />

meer spanning in de foto. Dit wordt<br />

ook wel framing genoemd.<br />

• Ga op zoek naar elementen in de voorgrond<br />

die een kader kunnen vormen.<br />

Dat kunnen boomstammen zijn,<br />

struiken, een donkere boslaan of<br />

misschien wel twee grote grazers. Je<br />

kunt er ook voor kiezen om een paar<br />

grassprieten of blaadjes vlak voor de<br />

lens te plaatsen en op die manier<br />

door een graspol of struik heen te<br />

fotograferen.<br />

• Framing hoeft niet per se aan alle<br />

kanten van de foto. Je kunt kiezen voor<br />

een frame aan alle vier de kanten, maar<br />

een frame aan twee of drie kanten<br />

werkt ook prima. Soms is zelfs een<br />

kader aan één kant (bijvoorbeeld een<br />

onscherpe tak) al voldoende.<br />

• Let op de belichting. In principe is het<br />

kader altijd donkerder dan het onderwerp.<br />

Kies je voor een breed kader (bijvoorbeeld<br />

een donkere boslaan met een<br />

open plek in de verte als onderwerp)<br />

belicht dan een beetje onder, omdat je<br />

anders een overbelicht onderwerp<br />

zult krijgen.<br />

• Vaak werkt een onscherp kader goed<br />

om het onderwerp (dat wel scherp is)<br />

te benadrukken. Gebruik daarvoor een<br />

lagere diafragmawaarde. Als je dwars<br />

door een graspol of struik heen fotografeert,<br />

worden de sprietjes/blaadjes<br />

vanzelf onscherp als je focust op het<br />

onderwerp verderop.<br />

Winnaar<br />

van de<br />

maand<br />

Bruine<br />

kiekendief<br />

Jacob Aberkrom<br />

Alle kleurschakeringen van de kiekendief<br />

komen in dit licht prachtig tot hun recht.<br />

De begroeiing maakt net zo’n diagonale lijn als<br />

de tak in de snavel en de pootjes, dat maakt de<br />

foto bijzonder. Ook de achtergrond is geraffi­<br />

58 FEBRUARI <strong>2024</strong>


lezersfoto’s<br />

neerd: de vogel vliegt precies voor het groene<br />

gedeelte en één vleugel tipt de lucht aan.<br />

Het winnende fotomoment<br />

In de polder nabij het huis van Jacob Aberkrom<br />

broedt elk jaar een stel bruine kiekendieven.<br />

Zodra er enige vorm van activiteit is, gaat<br />

de fotograaf op pad. “Deze foto heb ik genomen<br />

toen de weersomstandigheden precies<br />

goed waren”, zegt Aberkrom. “Genoeg licht,<br />

een lage zonnestand en wind uit de juiste<br />

richting. De kiekendieven vliegen dan naar je<br />

toe en het landen en stijgen vanuit het nest<br />

gebeurt ook in mijn richting. Toen de kiekendiefman<br />

met het takje kwam aanvliegen,<br />

volgde ik hem met de camera en bij het<br />

landen in het riet schoot ik een serie foto’s<br />

om de gehele actie vast te leggen.”<br />

Camera<br />

Een Canon R5 met een 600mm-objectief<br />

en 1.4 extender, diafragma f/8, sluitertijd<br />

1/4.000 en ISO 2.000. Voor de stabilisatie<br />

gebruikte de fotograaf een rijstzak.<br />

De prijs<br />

De winnaar van deze maand ontvangt een<br />

<strong>Roots</strong>-boek naar keuze.<br />

MAGAZINE.NL 59


de grote<br />

natuur foto<br />

JOHAN BOSMAN<br />

RICK WILLEMSEN<br />

Ben jij gek van natuurfotografie<br />

en ga je graag<br />

met je camera de natuur<br />

in? <strong>Roots</strong> gaat ook dit jaar<br />

op zoek naar de beste<br />

natuurfoto’s.<br />

Stuur vanaf 1 februari t/m<br />

3 maart <strong>2024</strong> je mooiste<br />

foto’s in en maak kans op<br />

fantastische prijzen!<br />

JURYPRIJS ÉN PUBLIEKSPRIJS<br />

Inzenden kan in zes verschillende<br />

categorieën: Vogels, Insecten, Overige<br />

dieren, Art of nature, Landschap en<br />

Plantenrijk. Uit alle inzendingen selecteert<br />

de jury 100 foto’s. Hieruit kiest de vakjury<br />

een hoofdprijs winnaar en per categorie<br />

één winnende foto.<br />

Voor de publieksprijs maakt de jury een<br />

shortlist met 25 foto’s. Vanaf half juni<br />

t/m half juli bepaalt het publiek welke foto<br />

daarvan het beste is en de publieksprijs<br />

verdient. Houd hiervoor <strong>Roots</strong> editie 6 in<br />

de gaten én onze website en socialmediakanalen.<br />

ZO DOE JE MEE<br />

Ga vanaf 1 februari t/m 3 maart <strong>2024</strong> naar<br />

rootsmagazine.nl/natuurfotowedstrijd en<br />

upload je mooiste natuurfoto’s. Je kunt<br />

meedoen in meerdere categorieën.<br />

MAAK KANS OP EEN PLEK IN DE<br />

ROOTS NATUURAGENDA 2025<br />

Behalve de mooie prijzen die je kunt<br />

winnen, worden de 100 door de jury<br />

geselecteerde foto’s gepubliceerd in de<br />

<strong>Roots</strong> Natuuragenda 2025. Iedereen die<br />

met een foto een plekje in deze natuuragenda<br />

weet te bemachtigen, krijgt als<br />

prijs sowieso de agenda thuisgestuurd.<br />

Alle winnaars ontvangen na medio<br />

augustus persoonlijk bericht.<br />

DIT IS DE JURY<br />

De vakjury bestaat uit Caroline Vogel<br />

(hoofdredacteur <strong>Roots</strong>), René Alblas<br />

(redacteur) en natuurfotografen<br />

David Pattyn en Edwin Giesbers.<br />

DOE MEE EN STUUR JE BESTE FOTO’S IN VIA<br />

De Grote <strong>Roots</strong><br />

Natuurfotowedstrijd <strong>2024</strong><br />

wordt mede mogelijk<br />

gemaakt door:


<strong>Roots</strong><br />

wedstrijd <strong>2024</strong><br />

CORINE VANDERHELSTRAETEN<br />

TOM KRUISSINK<br />

DOE MEE EN MAAK KANS OP FANTASTISCHE PRIJZEN!<br />

JURYPRIJZEN<br />

HOOFDPRIJS<br />

Fotoreis naar Spanje met BirdingBreaks<br />

t.w.v. € 1.795.<br />

CATEGORIEWINNAAR VOGELS<br />

5-rittenkaart fotohutten Han Bouwmeester t.w.v. € 475.<br />

CATEGORIEWINNAAR INSECTEN<br />

Fotografieworkshop op maat voor 2 personen,<br />

door Henkjan Kievit t.w.v. € 485.<br />

CATEGORIEWINNAAR OVERIGE DIEREN<br />

Verrekijker Bynolyt TX 8x42 HD, beschikbaar gesteld door<br />

Vogelinformatiecentrum Texel, t.w.v. € 449.<br />

CATEGORIEWINNAAR LANDSCHAP<br />

Cadeaucheque van CameraNU.nl t.w.v. € 300.<br />

CATEGORIEWINNAAR PLANTENRIJKIJK<br />

Cadeaucheque van CameraNU.nl t.w.v. € 300.<br />

CATEGORIEWINNAAR ART OF NATURE<br />

Verblijf in een natuurhuisje naar keuze t.w.v. € 300.<br />

PUBLIEKSPRIJS<br />

Weekend logeren bij de boswachter, beschikbaar<br />

gesteld door Staatsbosbeheer, t.w.v. max. € 200.<br />

ROOTSMAGAZINE.NL/NATUURFOTOWEDSTRIJD


Staan de deuren open, dan gaat je blik<br />

vanaf het toegangshek dwars door het huis<br />

helemaal tot waar de Franse tuin eindigt en<br />

de Engelse begint.


MET<br />

ROUTE-<br />

KAART<br />

natuur<br />

ommetje<br />

– BUITENPLAATS BEECKESTIJN –<br />

HERINNERING<br />

AAN EEN RIJK<br />

VERLEDEN<br />

Al in het prille voorjaar geven bloeiende stinsenplanten kleur<br />

aan de strakke geometrische tuinen en het romantische<br />

parkbos van Beeckestijn. Eindredacteur Lia van Looij liep een<br />

ommetje van 6 kilometer langs elementen van historische<br />

waarde op de buitenplaats in het pittoreske Velsen-Zuid.<br />

TEKST EN FOTO’S LIA VAN LOOIJ<br />

LENTEKLOKJE<br />

><br />

MAGAZINE.NL<br />

71


82 FEBRUARI <strong>2024</strong>


DE EZO<br />

VLIEGENDE<br />

EEKHOORN<br />

Kawaiijongens<br />

Het Japanse woord voor schattig is kawaii. En als één dier de<br />

belichaming is van dat woord, is het wel de Ezo momonga, de vliegende<br />

eekhoorn die in de bossen van Hokkaido leeft. Natuurfotograaf Tony Wu<br />

trotseerde drie winters in de dichte bossen van Japans noordelijkste<br />

hoofdeiland om deze hoogvliegers in beeld te brengen.<br />

FOTO’S TONY WU/NPL VERTALING EN BEWERKING DIEDERIK PLUG<br />

MAGAZINE.NL 83


Ezo vliegende eekhoorn<br />

Wilde achtervolgingen<br />

De Japanse vliegende eekhoorn leeft<br />

in bossen in de laaglanden en bergmet<br />

zijn grote, donkere<br />

ogen, kleine roze neus,<br />

afgeronde oren, een soort<br />

permanent glimlachje om de mond<br />

en een grote pluizige staart oogt de<br />

vliegende eekhoorn als een knuffelbare<br />

kwajongen. Geen wonder dat<br />

het dier in Japan enorm populair is.<br />

Plaatselijk staat de soort bekend als<br />

Ezo momonga, maar de officiële naam<br />

is het iets minder vlot bekkende<br />

Pteromys volans orii. Het is een ondersoort<br />

van de Siberische vliegende<br />

eekhoorn, die in de altijd groene<br />

bossen van het Euraziatische continent<br />

leeft, van de Baltische zeekust<br />

via noordelijk Rusland en de oostrand<br />

van China tot aan de kust van<br />

de Stille Oceaan in het oosten.<br />

De Ezo vliegende eekhoorn komt<br />

alleen voor op Hokkaido, het meest<br />

noordelijke van de vier hoofd eilanden<br />

van Japan, dat vroeger Ezo heette.<br />

Geluk bij een ongeluk<br />

De Japanse vliegende eekhoorn<br />

dankt zijn populariteit niet alleen<br />

aan zijn Pokémon-achtige looks,<br />

maar ook aan zijn vermogen om<br />

super snel te zweven. Maar zo geliefd<br />

als het charismatische dier in Japan<br />

is, zo weinig is er bekend over zijn<br />

gedrag; ook beelden van de eekhoorn<br />

zijn er mondjesmaat. Dat heeft alles<br />

te maken met het feit dat deze<br />

eekhoorn een nachtdier is, wat hem<br />

erg moeilijk te vinden maakt (laat<br />

staan te fotograferen). Tel daarbij op<br />

dat hij het grootste deel van de tijd<br />

hoog boven de grond doorbrengt en<br />

het is duidelijk dat het een aardige<br />

uitdaging is om de leefwijze van<br />

de Ezo momonga te bestuderen.<br />

Fotograaf Tony Wu werd een handje<br />

geholpen door een wat wreed toeval.<br />

Tussen de winters van 2021 en 2022<br />

werd de eekhoornpopulatie waar hij<br />

zich op richtte namelijk het slachtoffer<br />

van een paartje oeral uilen dat<br />

zo’n tweederde van de groep doodde.<br />

Dat leidde tot een opmerkelijke gedragsverandering<br />

bij de gewoonlijk<br />

vooral nachtactieve eekhoorn: hij<br />

werd meer overdag actief. Een geluk<br />

bij een ongeluk, want nu kon het dier<br />

bij daglicht worden geobserveerd én<br />

gefotografeerd. Zo kon Wu gedrag in<br />

beeld brengen dat nog maar zelden<br />

was gefotografeerd.<br />

84 FEBRUARI <strong>2024</strong>


Zo geliefd als<br />

het charismatische<br />

dier is in Japan, zo<br />

weinig is er bekend<br />

over zijn gedrag<br />

achtige gebieden van Hokkaido. Hij<br />

leeft in boomholtes die zijn gemaakt<br />

door spechten of schimmels. Ook<br />

gebruikt hij natuurlijke holtes. In de<br />

winter geeft het dier de voorkeur aan<br />

diepere holen, waar vaak drie tot vijf<br />

eekhoorns een nest delen om warm<br />

te blijven. De nesten zijn bekleed<br />

met droog mos en ander fijn versnipperd<br />

plantenmateriaal. Waar sommige<br />

vliegende eekhoornsoorten maar<br />

één paringscyclus per jaar hebben,<br />

paart de Ezo momonga twee keer per<br />

jaar, in de winter en in de zomer. Wu:<br />

“Het is niet duidelijk wat de dieren<br />

triggert om tijdens het winterseizoen<br />

te paren. Er wordt gesuggereerd dat<br />

temperaturen van 10 graden Celsius<br />

of meer nodig zijn om het voort plantings<br />

proces op gang te brengen en<br />

dat het aantal uren daglicht een rol<br />

speelt, maar niemand weet het zeker.”<br />

Zeker is wel dat de eekhoorns tijdens<br />

het paarseizoen behoorlijk opgefokt<br />

kunnen raken. Meerdere mannetjes<br />

krijgen het met elkaar aan de stok<br />

om één vrouwtje, zelfs als zij haar<br />

minnaar al gekozen heeft. De vrouwtjes<br />

zijn zeer selectief. Sommige eten<br />

van meerdere walletjes, maar als een<br />

bedrogen man daar lucht van krijgt,<br />

kan het er heet aan toegaan, met<br />

wilde achtervolgingen en spectaculaire<br />

lucht acrobatiek om de betreffende<br />

rivalen af te serveren.<br />

Zweven na 50 dagen<br />

Na de winterparing worden de jongen<br />

na een draagtijd van vijf weken in<br />

april-mei ge boren (in juli-augustus<br />

volgen de nestjes van het zomerpaarseizoen).<br />

Een moeder baart twee<br />

tot zes jongen per worp. Elke baby<br />

wordt haarloos en blind geboren en<br />

weegt drie tot vier gram. De jongen<br />

worden grootgebracht met een dieet<br />

van moedermelk en tegen de tijd dat<br />

ze een maand oud zijn, hebben ze<br />

een volledige vacht. Ze openen hun<br />

enorme ogen na ongeveer 35 dagen.<br />

Circa veertig dagen na de geboorte<br />

verlaten de jongen voor het eerst<br />

het nest en beginnen ze vast voedsel<br />

te eten, maar ze beginnen pas met<br />

zweven als ze zo'n vijftig dagen oud<br />

zijn. Na zestig dagen zijn ze klaar<br />

om het nest te verlaten.<br />

Het volwassen leven bestaat met<br />

name uit het zoeken van voedsel;<br />

de vliegende eekhoorn voedt zich<br />

met bladeren, knoppen, bloemen,<br />

zaden, eikels, katjes en vruchten van<br />

zowel loofbomen als naaldbomen.<br />

><br />

MAGAZINE.NL 85

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!