28.02.2024 Views

Archicomm BE 01 2024

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Archicomm</strong><br />

<strong>Archicomm</strong><br />

Platform voor de architect | nr 1 <strong>2024</strong> | februari-maart | www.archicomm-online.be<br />

Platform voor de architect | www.archicomm-online.be |<br />

GEVEL<strong>BE</strong>KLEDING<br />

Van hybride materialen tot<br />

3D-geprinte tegels<br />

CIRCULARITEIT<br />

Proeven met materialen en<br />

reconversieprojecten<br />

HOUT IN ARCHITECTUUR<br />

Modern, innovatief en krachtig<br />

| | <strong>2024</strong> |<br />

1


Bekijk hier onze<br />

volledige collectie<br />

Forest HB<br />

Volg ons voor meer inspiratie!<br />

www.coretecfloors.com


carpentier.be<br />

Hemels hout<br />

Hout. Bouwmateriaal par excellence.<br />

Natuurlijk en hernieuwbaar.<br />

Energiezuinig en milieuvriendelijk.<br />

Houtbouw. Een veelbelovende toekomst.<br />

Tijdseffi ciënt en afvalarm.<br />

Knus en verbonden.<br />

Hout trotseert de tijd.<br />

Hout is voor altijd.<br />

smart wood nice places<br />

H O U T B O U W<br />

_<br />

B I J G E B O U W E N<br />

_<br />

G E V E L B E K L E D I N G<br />

_<br />

P O O R T E N<br />

_<br />

Z O N W E R I N G


Elk raam draagt een stukje bij<br />

aan een duurzame planeet.<br />

Wij vertellen u graag alles over de duurzame<br />

ramen van Deceuninck op elkraamtelt.be.


Voorwoord<br />

Net dat ietsje (veel) meer<br />

De gemiddelde Belg wordt nog steeds geboren met de spreekwoordelijke<br />

baksteen in de maag. Ondanks dit ontegensprekelijk feit beweegt er wat en wordt<br />

er al eens vaker gekeken richting houtbouw. “Hout is trouwens het meest voor de<br />

hand liggend constructie- en afwerkingsmateriaal, dat over goede eigenschappen<br />

voor stabiliteit, akoestiek, brandreactie en mentale gezondheid beschikt met net<br />

dat iets meer”, getuigt arch. Piet Kerckhof in De Pen. Of hoe steeds meer architecten,<br />

maar ook goed en correct geïnformeerde bouwheren, oor hebben naar<br />

ethisch verantwoorde en tegelijk iconische architectuur voor een beter klimaat.<br />

Net dan ietsje meer? Zeg maar gerust véél meer, zeker wanneer we het hebben<br />

over Japans architect Shigeru Ban. Over iconisch gesproken! Deze houtkunstenaar,<br />

pionier in het gebruik van duurzame materialen, heeft heel wat spraakmakende<br />

projecten op zijn palmares. Meer dan vijftig daarvan werden gebundeld in<br />

een knap boek waarvan we er twee mogen uitdelen.<br />

Wie houtbouw zegt, zegt anno <strong>2024</strong> ook en misschien zelfs vooral cross laminated<br />

timber dat als duurzaam constructiemateriaal verder aan belang wint. De voordelen<br />

maar ook aandachtspunten van bouwen met CLT voor residentiële woningen?<br />

We hebben het erover met arch. Laurent Vanhaverbeke van Adaptief architectuur,<br />

dit aan de hand van een recent opgeleverde compacte maar sfeervolle woning die<br />

hout ademt en niet onopgemerkt blijft in het straatbeeld.<br />

Naast houtbouw hebben we in deze editie onder meer ook aandacht voor bijzondere<br />

gevelinnovaties, isolatie, buitenschrijnwerk, deuren en architecturale verlichting.<br />

Bovendien kijken we halsreikend uit naar de lente met de outdoortrends: van de<br />

nieuwste flexibele terrasoverkappingen tot meest comfy outdoorlounges die een<br />

mooi en zacht voorjaar aankondigen. Leun achterover, neem even de tijd en… lees<br />

vooral deze kakelverse editie van <strong>Archicomm</strong>.<br />

Veel leesplezier,<br />

Eva Goossens<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 5


Allée Hof terVleestdreef 3 - B-1070 Brussels - Belgium<br />

T: 00 32 2 558 15 50 - info@wood.be - www.wood.be


<strong>Archicomm</strong><br />

Platform voor de architect<br />

nr. 1 <strong>2024</strong><br />

verschijnt 4 x per jaar<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Redactieadres - bezoekadres België<br />

Domein de Herten<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Eindredactie<br />

Redactieteam<br />

Projectmanager<br />

Secretariaat<br />

Online marketing<br />

Vormgeving<br />

Drukwerk<br />

Stephanie Demasure<br />

Trees Accou, Tim Janssens, Eva Goossens,<br />

Wouter Polspoel, Tom Rampelbergh,<br />

Patrick Retour, Geert Van Cauwenberghe,<br />

Laureline Vansteenkiste<br />

Kevin Desender, Freddy Fierens<br />

Elke Kina, Nancy Priem, Loris Vermeulen<br />

Mark Schouten, Tarik Yilmaz<br />

Bart Haans, Daan Halters, Jeroen Saes<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Pattyn, Veurne<br />

Redactieadres - bezoekadres Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

6002 ED Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Advertenties<br />

Adverteerders ontvangen via traffic@louwersmediagroep.be een e-mail met<br />

een link om hun advertenties te uploaden.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats naar o.a. architecten, interieurarchitecten,<br />

landschapsarchitecten, designers, woningcorporaties, opdrachtgevers,<br />

bouwkostendeskundigen, bouwkundigen, adviesbureaus, bestekschrijvers,<br />

brancheorganisaties, leveranciers, fabrikanten en aanverwante organisaties.<br />

Prijzen en voorwaarden<br />

Het abonnementsgeld dient vooruit te worden voldaan. Bij niet-tijdige betaling<br />

worden herinneringskosten in rekening gebracht. Indien twee maanden voor<br />

het verstrijken van de abonnements periode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met een jaar<br />

verlengd. Prijswijzigingen voorbehouden.<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 90,00 per jaar excl. btw, Buitenland: € 142,00 per jaar excl. btw,<br />

bankrekening ING <strong>BE</strong>33 3631 9320 5246, BIC: BBRU<strong>BE</strong>BB t.n.v. Louwers<br />

Mediagroep, o.v.v. <strong>Archicomm</strong>. Informatie over abonnementen: +32 50 36 81 70.<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp.<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnements periode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

Bezorgklachten<br />

Bezorgklachten kunnen worden doorgegeven via info@louwersmediagroep.be.<br />

Nabestellen<br />

Reeds verschenen nummers kunt u nabestellen via<br />

archicomm-online.be/abonneren.<br />

Digitaal lezen<br />

Via archicomm-online.be/magazines.<br />

Vragen?<br />

Ga naar archicomm-online.be, mail naar:<br />

info@louwersmediagroep.be of bel +32 50 36 81 70.<br />

Copyright<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en / of bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorgvuldige wijze is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op<br />

geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke<br />

aard ook, die het gevolg is van handelingen en / of beslissingen die gebaseerd<br />

zijn op deze informatie.


Inhoud<br />

‘Steentje bijdragen om CO 2<br />

-uitstoot te verlagen' 10<br />

Tweede editie ARCHITECT@WORK Brussels op 29 en 30 mei 12<br />

De Pen: Arch. Piet Kerckhof 14<br />

EXTERIEUR<br />

GEVEL<br />

Digitaal vakmanschap ten dienste van de architectuur 16<br />

Verhalende architectuur met een warm hart 18<br />

Kwalitatieve gevelbekleding met ‘pitt’ 22<br />

Accentarchitectuur op maat 24<br />

Moderne, minimalistische pvc-profielen 26<br />

Gevelbekleding van de toekomst 28<br />

Herbruikbare gevelsteen voor campus KU Leuven 32<br />

Efficiënter isoleren tijdens prefab modulair bouwen 34<br />

Baksteenpuin als grondstof voor nieuwe snelbouwstenen 37<br />

‘We tonen aan hoe robotica en ambacht elkaar kunnen versterken’ 38<br />

OUTDOOR LIVING<br />

Architecturale schaduwoplossingen 40<br />

Zonwering gaat digitaal 45<br />

Outdoorpark als creatieve hub voor architecten 46<br />

Sensualiteit op het terras 48<br />

HOUTBOUW<br />

Spraakmakend gebruik van hout in hedendaagse architectuur 54<br />

Ontwerpen met ecologische moed 58<br />

Houtbouw is de duurzame toekomst 62<br />

Kenniscentrum voor hout- en meubelindustrie inspireert 64<br />

Jonge garde 66<br />

‘Het is beter te behouden wat er is’ 68<br />

Duitse vakbeurs opent (ramen en) deuren 72<br />

8 <strong>Archicomm</strong>-online.be<br />

INTERIEUR<br />

Ode aan verfijning en precisie 74<br />

Interieur- en raamfolies, het geheime ingrediënt bij renovatie 76<br />

Geslaagde esthetische en akoestische integratie nieuwe<br />

kantoren in historische textielfabriek 78<br />

VERLICHTING<br />

Groothandel maakt het architecten makkelijk: verlichting en alle<br />

noodzakelijke technieken onder één dak 80<br />

“Wij maken de verlichting die professionals nodig hebben” 84<br />

Slank en sterk: stalen profielen 86<br />

Hoe kiest interieurarchitect Ken Creemers een vloer? 88<br />

Design voor het grijpen 92<br />

De nieuwe eiken deur is er! 96<br />

Brandwerend beglaasd technisch binnenschrijnwerk met hoge prestaties 98<br />

Klaar voor verdere groei 100<br />

Grondstofzuinigheid ontmoet ambiance 102<br />

Terugblik op toonaangevende beurs voor tapijt en vloerbedekking 104<br />

Belgische genomineerde architectuur in de kijker 106<br />

Grensverleggend! 112


10<br />

22<br />

38<br />

48<br />

<strong>Archicomm</strong><br />

<strong>Archicomm</strong><br />

Platform voor de architect | nr 1 <strong>2024</strong> | februari-maart | www.archicomm-online.be<br />

72<br />

Platform voor de architect | www.archicomm-online.be |<br />

GEVEL<strong>BE</strong>KLEDING<br />

Van hybride materialen tot<br />

3D-geprinte tegels<br />

CIRCULARITEIT<br />

Proeven met materialen en<br />

reconversieprojecten<br />

HOUT IN ARCHITECTUUR<br />

Modern, innovatief en krachtig<br />

| | <strong>2024</strong> |<br />

1<br />

86<br />

100<br />

Coverfoto:<br />

Q Residences, Amsterdam (Nederland)<br />

Studio Gang - Rijnboutt BV<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be<br />

9


ARCHITECT EN PROJECT<br />

‘STEENTJE BIJDRAGEN OM<br />

CO 2<br />

-UITSTOOT TE VERLAGEN’<br />

De architect van morgen staat voor een enorme uitdaging: artistiek creatief blijven en tegelijk een<br />

steentje bijdragen voor een lagere CO 2<br />

-uitstoot om de klimaatverandering te keren. Moonarchitects<br />

gaat alvast ambitieus aan de slag.<br />

Tekst: Patrick Retour | Beeld: Liesbet Goetschalckx<br />

Het palmares van Moonarchitects bestaat uit woningbouw en huisvestingsprojecten, zowel private als voor de overheid. “Maar af en toe tekenen we<br />

ook voor praktijkruimtes en kantoor gerelateerde opdrachten”, aldus Annelies Geens, Ingenieur Architect en zaakvoerster.<br />

Renovatie zit in de lift<br />

Vaak betreft het nieuwbouw of herbouw, maar ook renovatieprojecten komen meer en meer aan bod. Mensen vinden een mooi plekje en willen het<br />

graag behouden, mits modernisering richting comfort en de regelgeving inzake verlaging van onze ecologische voetafdruk. “Voor elke opdracht<br />

vertrekken we vanuit de ruimtelijke context en gaan op zoek naar ontwerpmatige antwoorden.” Integratie in de omgeving is steeds het vertrekpunt en<br />

je ziet veel aandacht voor detaillering en een hoge afwerkingsgraad.<br />

'Veel aandacht voor<br />

detaillering en een<br />

hoge afwerkingsgraad'<br />

De gevels van Moonarchitects ogen sober en speels.<br />

.<br />

Slimme conceptwoning<br />

Voor nieuwbouw Papenhof kon de klant onder<br />

andere kiezen voor een slim drieslaapkamerconcept<br />

van Moonarchitects. “De nutsfuncties<br />

bevinden zich in een centraal compact blok. Dit<br />

geeft ruimtelijke kwaliteit aan de woning en<br />

betekent flexibiliteit voor de gevelopbouw. De<br />

circulatieruimte wordt zo een architecturale<br />

wandeling met wisselende zichten. De vide<br />

versterkt de samenhang en trekt extra daglicht<br />

binnen via een dakraam.”<br />

10 <strong>Archicomm</strong>-online.be


ARCHITECT EN PROJECT<br />

Met de nieuwste technieken werden hier<br />

<strong>BE</strong>N-appartementen gerealiseerd.<br />

Energieneutraal<br />

In Wommelgem ontdekken we een interessant<br />

reconversieproject. “Eerst hebben we drie<br />

verwaarloosde panden laten afbreken om dan<br />

een sociaal huisvestingsproject te ontwikkelen.<br />

In het hoekgebouw tref je aan de ene kant de<br />

kleinere appartementen en aan de andere<br />

de ruimere woongelegenheden. De centrale<br />

circulatiekoker verbindt beide delen en geeft<br />

de binnentuin een beetje prijs.” Annelies werkt<br />

hier bijna energieneutraal (<strong>BE</strong>N). Alle woonunits<br />

zijn rolstoelvriendelijk. Het regenwater<br />

wordt opgevangen voor maximaal hergebruik<br />

en de carports hebben een extensief groendak.<br />

Landelijke context<br />

Deze gezinswoning werd verbouwd in overeenstemming<br />

met de landelijke context. “Voor de<br />

woonuitbreiding zijn we vertrokken vanuit het<br />

interessante daklijnenspel van het bestaande<br />

gebouw. Op die manier wordt het gevelbeeld<br />

kracht bijgezet.” De dakstructuur is binnen<br />

overal als zichtwerk uitgewerkt. “Het houten<br />

buitenschrijnwerk en de materialisatie van het<br />

interieur zoeken hier aansluiting bij en vormen<br />

een warm contrast met het lichte interieur en<br />

de wit gekaleide gevels.”<br />

Knap geheel met een frisse toets,<br />

opgaand in de natuur.<br />

Annelies Geens van Moonarchitects.<br />

Het nieuwe volume haalt de tuin in huis.<br />

Scandinavische sfeer<br />

Nog een totaalrenovatie. Achteraan werd de woning uitgebreid met een nieuw volume. De keuken<br />

en leefruimte geven nu uit op de tuin en een ruim ingesloten terras. Hoge schuiframen resulteren in<br />

overvloedige lichtinval en bieden een mooi uitzicht. Het materiaalgebruik heeft iets Scandinavisch.<br />

Strak maatwerk in combinatie met warme accenten. “Het gebruik van berkenfineermultiplex, wit<br />

gelakte mdf, goudkleurige details en keramische marmer wordt in heel de woning doorgetrokken<br />

en brengt zo rust en harmonie.”<br />

Rode draad<br />

Duurzaamheid vormt een rode draad bij<br />

Moonarchitects. “Waar dit enkele jaren geleden<br />

nog vooral van toepassing was in het gebruik<br />

van duurzame materialen en technieken wordt<br />

dit nu veel uitgebreider toegepast met betrekking<br />

tot circulariteit, het hergebruik van materialen<br />

en het beperken van de CO 2<br />

-uitstoot door<br />

de toepassing van recuperatiebeton, recuperatiegevelsteen<br />

en CO 2<br />

-negatieve materialen.” •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 11


De eerste editie van<br />

ARCHITECT@WORK Brussels in<br />

Tour & Taxis was een succes.<br />

(Beeld: Pablo Treselj)<br />

SUPER SKIN ALS CENTRALE THEMA MET STRAFFE SEMINARIES<br />

Tweede editie ARCHITECT@WORK<br />

Brussels op 29 en 30 mei<br />

De eerste editie van ARCHITECT@WORK Brussels in 2022 was een regelrecht schot in de roos. Een succes<br />

dat de organisatie van deze conceptbeurs graag nog eens overdoet op 29 en 30 mei in sheds 1 en<br />

2 van Tour & Taxis. “Een locatie die perfect bij ons doelpubliek past en het programma uitstekend tot<br />

zijn recht laat komen”, zegt exhibition manager Anne-Laure Van de Ginste.<br />

Tekst: Anastasia Verleysen | Beeld: ARCHITECT@WORK<br />

Met 208 exposanten was ARCHITECT@WORK<br />

in 2022 in Brussel meteen uitverkocht. Zo’n<br />

2.775 bezoekers vonden toen de weg naar<br />

Tour & Taxis om er kennis te maken met de<br />

innovaties op de beurs. “Dat is een zeer mooi<br />

aantal, zeker als je weet dat we toen voor het<br />

allereerst met ons concept in de hoofdstad<br />

neerstreken”, zegt Anne-Laure Van de Ginste.<br />

“We bevroegen toen heel wat exposanten en<br />

bezoekers. Hun reactie was duidelijk: ARCHI-<br />

TECT@WORK Brussels smaakt naar meer. Dat<br />

zien we al in de inschrijvingen voor <strong>2024</strong>. Alle<br />

beursstanden zullen ingenomen zijn. We zijn er<br />

dus van overtuigd om het succes van twee jaar<br />

geleden te herhalen.”<br />

Versterkende samenwerkingen<br />

Het doelpubliek in Brussel heeft een ander<br />

profiel dan dat van de edities in Kortrijk. Net<br />

dat maakt het interessant, want andere<br />

onderwerpen en producten komen aan bod.<br />

“We zien er enerzijds jongere architecten en<br />

interieurarchitecten, maar ook grote bureaus<br />

komen langs”, zegt Anne-Laure. “Waar we in<br />

Oost- en West-Vlaanderen merken dat de interesse<br />

eerder uitgaat naar high-end en residentiële<br />

projecten, ligt in en rond onze hoofdstad<br />

de focus meer op duurzaamheid.”<br />

Al schuilt de echte sterkte van ARCHITECT@<br />

WORK nog altijd in het concept zelf. De beurs<br />

is gecreëerd door en voor architecten en interieurarchitecten<br />

vanuit het idee: zo willen we een<br />

beurs bezoeken. Elk product en iedere innovatie<br />

mag niet ouder zijn dan twee jaar en moet<br />

goedgekeurd worden door een jury. “Soms verliezen<br />

we zo een exposant. Maar deze manier<br />

van werken garandeert wel de kwaliteit die we<br />

elke editie neerzetten. Daarnaast werken we<br />

nauw samen met mediapartners en vakverenigingen.<br />

In Brussel zijn er nu meer Franstalige<br />

federaties verbonden. Zij ontdekten ons tijdens<br />

de eerste editie en zijn meer dan ooit overtuigd.<br />

Onze versterkte samenwerking met onder<br />

meer ARIB, Ordre des architectes, UPA-BUA,<br />

UWA (Union Wallonne des Architectes) en<br />

12 <strong>Archicomm</strong>-online.be


'Super Skin is een hot<br />

topic en gaat over meer<br />

dan enkel de buitenschil<br />

van gebouwen'<br />

AABW (Association des Architectes du Brabant<br />

Wallon) is een extra troef.”<br />

Super Skin, binnen en buiten<br />

Op 29 en 30 mei vind je ARCHITECT@WORK<br />

opnieuw in shed 1 en 2 van Tour & Taxis. Een<br />

goed gekozen locatie en een die perfect aansluit<br />

bij de randmanifestaties die de organisatie<br />

op poten zet. Die worden dit jaar gegroepeerd<br />

onder het thema Super Skin. “Dat is hetzelfde<br />

thema als vorig jaar in Kortrijk, maar wordt<br />

nu op vraag van het voorschrijverspubliek toegepast<br />

op het Brusselse publiek”, zegt Anne-<br />

Laure. “Super Skin is een hot topic. Het gaat<br />

niet enkel over de buitenschil van gebouwen.<br />

Ook binnen voldoen heel wat hoogwaardige,<br />

innovatieve en duurzame afwerkingen, materialen,<br />

systemen en processen aan de hoogste<br />

eisen van architecten en ontwerpers. Een eerste<br />

spreker die ik in dat kader mag aankondigen<br />

is Michiel Riedijk van het Rotterdamse bureau<br />

Neutelings Riedijk Architecten. Zij deden de<br />

renovatie van Gare Maritime, vlak naast Tour<br />

& Taxis. Hij licht het project toe op 30 mei om<br />

17.30 uur. Een tweede spreker is Tim Fu van de<br />

Londense Studio Tim Fu. Hij werkte vroeger bij<br />

Zaha Hadid Architects en specialiseert zich in<br />

artificiële intelligentie. Je hoort hem spreken<br />

over dit onderwerp op 30 mei om 15.30 uur.”<br />

Images by DAPh is een van de randmanifestaties die terugkeert naar Brussel. (Beeld: Pablo Treselj)<br />

Ook dit jaar reken je op interessante seminaries, onder meer door Michiel Riedijk en Tim Fu. (Beeld: Pablo Treselj)<br />

Het MaterialDistrict zal innovaties voorstellen die kaderen in het thema Super Skin. (Beeld: Mioulet Fotografie)<br />

Ook de vakverenigingen organiseren seminaries<br />

en daarnaast zijn er de exposities die gelijklopen<br />

met ARCHITECT@WORK Kortrijk. Het MaterialDistrict<br />

keert terug als materialenexpositie<br />

met producten die nog niet op de markt zijn, net<br />

zoals de architecturale foto’s in lichtbakken van<br />

Images by DAPh. “De INSTALLATION by FE<strong>BE</strong><br />

zal vanuit Kortrijk naar Brussel reizen en we<br />

voorzien opnieuw een projectmuur door worldarchitects.com<br />

met een selectie beelden uit de<br />

wereldwijde architectuur. Brussel biedt ons een<br />

nieuw, ander doelpubliek. Het concept staat op<br />

zichzelf en als organisatie versterken we dat<br />

door de randmanifestaties.” •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 13


DE PEN<br />

14 <strong>Archicomm</strong>-online.be


DE PEN<br />

Arch. Piet Kerckhof,<br />

Oprichter en zaakvoerder van Wood Architects & Engineers<br />

Bestuurslid Pixii (voorheen PassiefHuisPlatform)<br />

Bestuurslid NAV – Oost-Vlaanderen<br />

Ambassadeur Climate Reality Project (Former US Vice-President Al Gore)<br />

‘Study nature, love nature, stay<br />

close to nature. It will never<br />

fail you’ (Frank Lloyd Wright)<br />

In de zeventiger en tachtiger jaren waren Le Corbusier en zijn tijdsgenoten de grote voorbeelden in het<br />

onderwijs. Hoe kon het anders, onze professoren waren hun stagiairs geweest. Ik hield niet van Le Corbusier,<br />

waarschijnlijk omdat het mij werd opgedrongen. Ik was meer een Frank Lloyd Wright fan. En ik<br />

wil hier zeker niet de verwezenlijkingen van Le Corbusier en zijn generatie minimaliseren. Ze zijn kinderen<br />

van hun tijd. De industriële vooruitgang toonde zich in hun architectuur, waarbij overconsumptie<br />

van grondstoffen nog niet genoeg was en waarbij de arrogantie de mens boven de natuur heeft verheven.<br />

Niet onverwacht kaartte de Club van Rome (opgericht in 1968) in de zeventiger jaren reeds het probleem<br />

van de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling aan met hun bekendste rapport ‘De<br />

grenzen aan de groei’. Veel is gezegd daarover, weinig is veranderd daardoor. Alhoewel, na vijftig jaar<br />

boekt het COP jaarlijks een beetje vooruitgang. Soms lijkt het meer de greenwashingprocessie van Echternach,<br />

maar zolang er beweging is, is er hoop op vooruitgang.<br />

We zijn niet goed bezig. Onze CO 2<br />

-uitstoot is sedert ‘97 zelfs nog gestegen met 60 procent bovenop het referentiekader<br />

van de Kyoto-norm. Er is helemaal nog geen zicht op een kentering en een daling. China opent nog<br />

constant nieuwe koolcentrales om de honger naar energie te stillen. Duitsland verwijdert een recent gebouwd<br />

windmolenpark voor de ontginning van bruinkool.<br />

De renaissance heeft gezorgd voor het ontstaan van de wetenschap en de bewustwording van de mens, wat<br />

geleid heeft naar een technologische en medische vooruitgang. De industriële revolutie heeft ons welvaart<br />

gebracht. De kostprijs van dit alles is onthechting van onze roots (de natuur). Onthechting ligt altijd aan de<br />

oorsprong van extreme radicalisering en dwaze arrogantie.<br />

We hebben eeuwenlang de natuur gezien als onze grootste vijand om ons comfort en onze welvaart uit te bouwen.<br />

We deden dit in de geneeskunde met de antibiotica, in de voedselvoorziening met pesticiden, in de bouw- en<br />

industriële sector met kunstmatige grondstoffen en ontginning van fossiele brandstoffen voor verwarming en<br />

transport. In dit alles hebben we nooit stilgestaan bij de neveneffecten van overconsumptie en bij de negatieve<br />

impact op de natuur.<br />

Nochtans, de oplossing is er. De natuur moet onze bondgenoot worden. Met het huidig gekend biobased aanbod<br />

zijn we reeds in staat om klimaatneutraal en zelfs -herstellend te werken. Hout is trouwens het meest voor de<br />

hand liggend constructie- en afwerkingsmateriaal, dat over goede eigenschappen voor stabiliteit, akoestiek,<br />

brandreactie en mentale gezondheid beschikt met dat net iets meer. Het gebruik van hout (met alle andere<br />

biobased materialen) herstelt het klimaat door CO 2<br />

uit de atmosfeer te halen via fotosynthese. Bij langdurig<br />

gebruik van hout in onze constructies slaan we CO 2<br />

op gedurende meerdere decennia.<br />

Om deze transitie in gang te zetten, dienen we CO 2<br />

-opslag in onze gebouwen te valoriseren en te stimuleren. We<br />

verkopen de CO 2<br />

-opslag als CO 2<br />

-emissierechten (26 €/ton) aan de industrie. Dit kan een financiële injectie voor de<br />

bouwheer betekenen van 5.000 euro voor een standaard woning. Nog niet zo’n gek idee, maar het lijkt te eenvoudig.<br />

Zoals Frank Lloyd Wright zei: NATURE WILL NEVER FAIL YOU.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 15


THEMA GEVEL<br />

UNIEKE GEVEL MET 3D-GEPRINTE TEGELS<br />

Digitaal vakmanschap ten<br />

dienste van de architectuur<br />

Met innovatieve geveltoepassingen als een van de centrale thema’s in deze editie, mocht ook dit bijzondere<br />

project niet ontbreken: Ceramic House in Amsterdam van het architectenbureau Studio RAP.<br />

De gevel bestaat uit om en bij de 3.000 3D-geprinte en stuk voor stuk unieke keramische tegels die<br />

ambachtelijk werden afgewerkt. Het resultaat is om even bij stil te staan, zowel in de letterlijke als<br />

figuurlijke zin.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Riccardo De Vecchi / Studio RAP<br />

Een naadloze integratie van de traditionele én vernieuwende architectuur in de straat. (Beeld: Riccardo De Vecchi)<br />

16 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

De Rotterdamse Studio RAP is geen architectenbureau zoals we die<br />

doorgaans kennen. Naast het kantoor bevinden zich een R&D-robotlab<br />

en een productiefaciliteit met hightech robotarmen waarmee<br />

nieuwe fabricagetechnologieën worden ontwikkeld. Het opzet: deze<br />

meteen ook toepassen in hun eigen en best eigenzinnige projecten.<br />

Naast het Ceramic House is onder meer ook het Rotterdamse Theater<br />

Zuidplein een bijzonder project. De akoestische binnenwanden<br />

werden bekleed met wel 6.000 verschillende aluminium driehoeken<br />

die niet alleen de bijzondere esthetiek maar ook de akoestiek doen<br />

uitblinken. Verwant met Ceramic House is New Delft Blue waar<br />

het 3D-geprint keramiek knipoogt naar het Delfts Blauw porselein.<br />

Ook dit is een voorbeeld van hoe computeralgoritmes, keramische<br />

3D-geprinte elementen en het ambachtelijk glazuren het nieuw<br />

architectonisch potentieel van keramiek illustreren.<br />

Geïnspireerd op knitwear<br />

Hoe zich als high-end modeboetiek in de Amsterdams P.C. Hooftstraat,<br />

een van de meest luxueuze winkelstraten in Nederland,<br />

onderscheiden? Met de gevel! Een uitdaging die Studio RAP niet aan<br />

zich liet voorbij gaan. Uiteraard waren er de esthetische voorschriften<br />

van de historische stad waarmee men rekening moest houden.<br />

Dit weerhield het architectenteam er niet van met een vernieuwend<br />

concept uit te pakken. Men ging aan de slag met het ontwerp dat zijn<br />

inspiratie vond in de mode en meer bepaald in knitwear. Wessel van<br />

Beerendonk, architect en co-founder van Studio RAP: “Als je naar<br />

breigoed kijkt, zie je een aantal interessante ingrediënten die we<br />

vertaald hebben naar het architectonisch ontwerp: eerst de elegante<br />

plooien in het textiel, dan de in elkaar grijpende garens en vervolgens,<br />

wanneer je nog meer inzoomt, het stekenpatroon. Dit concept<br />

hebben we naar de digitale wereld vertaald, in patronen, gecreëerd<br />

door de computer.” Digitaal design next level, voor een bijzondere<br />

architecturale toepassing.<br />

Het digitale en ambachtelijke verzoend<br />

De hele gevel is dus bedekt met 3D-geprinte tegels die laag per laag<br />

worden opgebouwd en daarna worden gebakken en ambachtelijk<br />

geglazuurd. Bij het ontwerp werd er rekening gehouden met het<br />

silhouet van de oorspronkelijke gevel met karakteristieke tripartite<br />

structuur en de esthetische voorschriften. De schaal, het formaat,<br />

het type en de kleur van de ornamenten en materialen zijn zorgvuldig<br />

gesynchroniseerd met de aanpalende gebouwen. Het opzet: een<br />

naadloze integratie van de traditionele en vernieuwende architectuur<br />

in de straat. De organische, golvende structuur van de keramische<br />

gevel verandert naarmate de toeschouwer het ontwerp vanuit verschillende<br />

hoeken benadert. De lichte tegels onderaan – parelwit<br />

met een vleugje geel – zijn ontworpen om op ooghoogte visueel<br />

bijzonder expressief te zijn en naadloos over te gaan naar een vlakke<br />

uitlijning wanneer ze de grond raken. Op de hogere verdiepingen<br />

toont de gevel 3D-geprinte tegels geglazuurd in drie tinten rood. De<br />

detaillering van het door knitwear geïnspireerde patroon vervaagt<br />

naar boven toe. Deze tegels werden geplaatst in kruisverband, netjes<br />

uitgelijnd met de aangrenzende gemetste gevel. De tegels werden<br />

trouwens geplaatst in lasergesneden roestvrijstalen cassettes, ter<br />

plaatse verlijmd in een uiteraard strikt te respecteren volgorde. Geen<br />

sinecure, maar het resultaat mag er zijn. Digitale technologieën en<br />

‘computational design’ ten dienste van een bijzondere architectuurtaal<br />

die de wereld verrijkt, spannender en meer divers maakt. •<br />

De tegels werden in een lasergesneden roestvrijstalen<br />

frame verlijmd. (Beeld: Studio RAP)<br />

Elke baksteen is uniek. (Beeld: Studio RAP)<br />

De detaillering van het door knitwear geïnspireerde patroon<br />

vervaagt naar boven toe. (Beeld: Riccardo De Vecchi)<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Ceramic House<br />

Locatie: Amsterdam<br />

Architect: Studio RAP<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

17


THEMA GEVEL<br />

‘WE ZOCHTEN EN VONDEN MATWITTE GEVELPLATEN<br />

DIE DIENST DOEN ALS EEN WIT BLAD PAPIER’<br />

Verhalende architectuur<br />

met een warm hart<br />

CKG Molenhof, ontworpen<br />

met een warm thuisgevoel<br />

in het achterhoofd.<br />

18 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

Een warm nest en een helende thuis, dat is wat de architecten van BPA Groep Architectuur voor CKG<br />

Molenhof voor ogen hadden. Het resultaat is er en spreekt boekdelen, letterlijk. De Trespa Meteon<br />

Lumen-gevelplaten doen dienst als een mat, blank canvas en staan ten dienste van de bijzondere illustraties<br />

die als een rode draad doorheen het gebouw lopen, zowel buiten als binnen. Architectuur<br />

in functie van de kinderen die er verblijven, met een hartverwarmend verhaal dat verdient om verteld<br />

te worden.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Philippe van Gelooven<br />

Het Centrum voor kinderzorg en Gezinsondersteuning<br />

in Beringen, een woongebouw voor<br />

jonge kinderen met een rugzakje, was toe aan<br />

een nieuwbouw. De architectuurwedstrijd die<br />

werd uitgeschreven voor dit VIPA-dossier, met<br />

verplichte kunstintegratie, werd gewonnen<br />

door het Hasseltse BPA Groep Architectuur<br />

dat al van bij de start een duidelijk concept voor<br />

ogen had: een warme thuis creëren. Bijzondere<br />

tekeningen, de verdienste van kinderboekillustrator<br />

Jolanda Swennen uit Zutendaal, spelen<br />

hierbij een belangrijke rol.<br />

De illustraties werden in de vorm van stickers op de Trespa-gevelplaten aangebracht.<br />

'De gevelbekleding heeft<br />

zichzelf hier overstegen'<br />

Warm woongebouw<br />

“We zijn gegaan voor een woongebouw waar<br />

kinderen blij van kunnen worden”, gaat arch.<br />

Hubert Bijnens van BPA Groep Architectuur<br />

van start. “Dus zijn we ver weggebleven van<br />

het ‘klassieke instituut’ en volop voor een<br />

warme beleving gegaan.” Dit uit zich vooreerst<br />

al in de dynamische architectuur, doordachte<br />

indeling en warme aankleding van het gebouw.<br />

Het gelijkvloers biedt plaats aan de leefruimtes,<br />

keuken, ontvangstruimte en binnenspeelplaats.<br />

De kinderslaapkamers bevinden zich<br />

op de eerste verdieping en zijn ingepland rond<br />

een centrale en brede speel- en vertelgang. Op<br />

de tweede verdieping zijn er tot slot nog drie<br />

kleine appartementen, bestemd voor de tijdelijke<br />

opvang van gezinnen. Buiten creëert een<br />

royale oversteek – waarbij twee verdiepingen<br />

steunen op twaalf stalen kolommen - een overdekte<br />

en veilige buitenspeelruimte, sfeervol en<br />

fantasierijk aangekleed. Een opvanggebouw,<br />

veilig en functioneel, maar zonder een instelling<br />

te willen zijn. }<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

19


THEMA GEVEL<br />

Trespa Meteon Lumen in afwerking Diffuse: een ultramatte gevelplaat die zich uitstekend leent voor deze specifieke toepassing.<br />

Welbevinden voorop<br />

Welbevinden staat centraal. Daar kunnen<br />

ook de illustraties aan bijdragen. Hubert: “De<br />

gewenste kunstintegratie bracht ons tot bij<br />

Jolanda Swennen, die prachtige illustraties<br />

heeft gemaakt. Centraal staan verschillende<br />

fictieve diertjes, elk ook met eigen rugzakje, die<br />

het gebouw tot leven brengen en de kinderen<br />

eveneens kunnen aanmoedigen hun verhaal te<br />

vertellen.” De eerste kennismaking met deze<br />

diertjes is al meteen op de gevelbekleding die<br />

de eerste verdieping met slaapkamers omsluit.<br />

De architect zocht en vond gevelplaten die als<br />

een mat wit blad papier zijn en waarop de illustraties<br />

tot hun recht konden komen. De keuze<br />

viel op de Trespa-gevelplaten, als een eigentijdse<br />

puzzel met krachtig lijnenspel, gemonteerd<br />

op aluminium regelwerk. De illustraties<br />

werden in de vorm van stickers aangebracht.<br />

“Het ontwerp en de gevelbekleding, met al zijn<br />

technische voordelen, dragen hier bovendien<br />

bij tot een doel en heeft zichzelf hierdoor overstegen”,<br />

aldus nog de architect. Opzet geslaagd.<br />

Zijdezacht, met lage lichtreflectie<br />

“Ook wij zijn fier dat we aan dit project hebben<br />

kunnen bijdragen, met onze gevelplaten als<br />

ondersteuning van dit bijzondere concept.” Aan<br />

het woord is Caroline Biliën, Account Manager<br />

Façade bij Trespa. Voor dit specifieke project<br />

20 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

De gevel als aanleiding om een verhaal te vertellen.<br />

viel de keuze op Trespa Meteon Lumen in de<br />

kleur Athens White en afwerking Diffuse. “Deze<br />

Diffuse-afwerking voelt zijdezacht aan, heeft<br />

een lage lichtreflectie en geen textuur. Het licht<br />

wordt verstrooid, waardoor een glad en supermat<br />

oppervlak ontstaat. Net dus als een mat wit<br />

blad”, aldus nog Caroline. Noteer dat ditzelfde<br />

duurzame HPL-materiaal, naast deze ultramatte<br />

Diffuse-finish, ook beschikbaar is in de Obliqueafwerking<br />

met meer natuurlijke en verweerde<br />

look en de Specular-finish met levendige glans.<br />

Te verkrijgen in een brede waaier aan kleuren<br />

die zich, net als de diverse finishes, onderling op<br />

een bijzondere manier laten combineren. Voor<br />

creatieve en memorabele gevels waar ook deze<br />

van CKG Molenhof toe behoort. •<br />

De combinatie van volumes en materialen garandeert een dynamisch gevelbeeld.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project/bouwheer: CKG Molenhof<br />

Locatie:<br />

Beringen<br />

Architect: BPA Groep Architectuur<br />

Aannemer en gevelbouwer:<br />

Driesen NV<br />

Illustraties: Jolanda Swennen<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

21


THEMA GEVEL<br />

Een opkomende trend: diverse<br />

exterieurelementen die volledig<br />

geïntegreerd zijn in de buitengevel, met<br />

een strak en tijdloos geheel als resultaat.<br />

WANNEER FUNCTIONALITEIT EN ESTHETIEK HAND IN HAND GAAN<br />

Kwalitatieve<br />

gevelbekleding met ‘pitt’<br />

Wie op zoek is naar een professionele bouwpartner om een gebouw of woning een nieuwe look te geven<br />

met meteen ook een hoger isolatiepeil, is bij Pitt-solutions aan het goede adres. Deze Oost-Vlaamse<br />

onderneming bestaat amper vier jaar, maar bouwde op korte tijd een ijzersterke reputatie op als<br />

specialist in het plaatsen van kwalitatieve gevelbekleding waarin deuren en garagepoorten naadloos<br />

weggewerkt zijn. “Onafhankelijk advies en ontzorging van onze klanten zijn onze sleutels tot succes”,<br />

bevestigt Danny Pitteurs, bestuurder van Pitt-solutions.<br />

Tekst: Geert Van Cauwenberge / Tim Janssens | Beeld: Pitt-solutions<br />

Gebouwen en woningen een grondige facelift<br />

geven, en tegelijk het isolatiepeil opkrikken: het<br />

team van Pitt-solutions gaat telkens opnieuw<br />

graag deze uitdaging aan. Het integreren van<br />

deuren, poorten, hekwerk, shutters en zelfs<br />

hele bijgebouwen in de gevelbekleding is voor<br />

deze gespecialiseerde aannemer geen enkel<br />

probleem. “Of het nu gaat om een afwerking<br />

in hout, aluminium of HPL: wat onze klant ook<br />

wenst, we kunnen altijd een breed gamma<br />

oplossingen aanbieden in verschillende materialen”,<br />

aldus Danny. “We werken volledig op<br />

'Onafhankelijk<br />

(ver)bouwadvies<br />

en maatwerk staan<br />

hoog op de agenda<br />

bij Pitt-solutions'<br />

maat van klanten en vertrekken steeds vanuit<br />

hun dromen en behoeften.”<br />

Klantenbeloftes staan centraal<br />

Bij de uitwerking van projecten staan enkele<br />

klantenbeloftes altijd hoog op de agenda.<br />

Danny licht toe: “Bij het realiseren van een<br />

woondroom stemmen we onze violen altijd<br />

gelijk met elke andere betrokken bouwprofessional.<br />

Tegelijk gaan we altijd voor duidelijke en<br />

eerlijke communicatie, van bestelling tot oplevering<br />

en nazorg. We adviseren onze klanten en<br />

22 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

Uniek Pitt-concept<br />

De voorbije vier jaar – sinds de oprichting van<br />

Pitt-solutions – is het ‘Pitt-concept’ erg succesvol<br />

geworden. “Met ons unieke concept<br />

focussen we op het plaatsen van kwalitatieve<br />

gevelbekleding waarin de deuren, garagepoorten<br />

en andere exterieurelementen volledig<br />

geïntegreerd zijn in de buitengevel, zodat je één<br />

naadloos geheel te zien krijgt”, legt Danny uit.<br />

“Bij de start van ons bedrijf spitsten we ons aanvankelijk<br />

toe op gevelbekleding. Vandaag hebben<br />

we onze scope uitgebreid naar bijna het volledige<br />

uiterlijk van een woning of gebouw. Denk bijvoorbeeld<br />

aan de installatie van hekwerk, de plaatsing<br />

van lamellendaken en zelfs de realisatie van<br />

volledige bijgebouwen in houtskeletstructuur. En<br />

zelfs in interieur zijn we actief, omdat we anno<br />

<strong>2024</strong> alsmaar meer een trend zien om de gevelbekleding<br />

– of een deel ervan – door te trekken op<br />

een bepaalde accentmuur of -meubel. Bij al deze<br />

activiteiten loopt het samengaan van functionaliteit<br />

en esthetiek als een rode draad doorheen<br />

onze klantenprojecten.”<br />

Welkom bij een specialist in het plaatsen van kwalitatieve gevelbekleding<br />

waarin deuren en garagepoorten naadloos weggewerkt zijn.<br />

bouwpartners deskundig over concept, design<br />

en materiaalkeuze. En uiteraard dragen we een<br />

high-end kwaliteitsvolle afwerking steeds hoog<br />

in het vaandel, waarbij we enkel hoogwaardige<br />

materialen gebruiken en met goed opgeleid<br />

personeel werken.”<br />

Objectieve (ver)bouwpartner<br />

Een van de troeven die Pitt-solutions volop<br />

uitspeelt, is objectief (ver)bouwadvies in combinatie<br />

met maatwerk zonder beperkingen.<br />

Danny: “Als onafhankelijk aannemer zijn we<br />

niet gebonden aan bepaalde fabrikanten en hun<br />

producten. Hierdoor kunnen we altijd objectief<br />

advies verstrekken. En omdat we met een open<br />

blik naar de markt kijken, bieden we onze klanten<br />

en bouwpartners graag een brede waaier<br />

van bouwoplossingen aan, van hout – met zijn<br />

natuurlijke uitstraling – tot aluminium voor een<br />

moderne look. Of anders gezegd; van warm en<br />

gezellig tot strak en hedendaags.”<br />

Dankzij die open blik slagen Danny en zijn collega’s<br />

erin om de klanten van Pitt-solutions<br />

vakkundig maatwerk aan te bieden. “Als we zoeken<br />

naar unieke totaaloplossingen, durven we<br />

regelmatig out of the box te denken en houden<br />

we altijd rekening met het volledige plaatje: van<br />

esthetiek en duurzaamheid tot uitvoerbaarheid<br />

en onderhoudsgemak van bouwmaterialen.”<br />

Ook voor het ontwerpen en realiseren van trendy bijgebouwen staat Pitt-solutions altijd klaar.<br />

Maximale ontzorging<br />

En zoals al aangegeven, is ook een maximale<br />

ontzorging van klanten een belangrijke troef<br />

van Pitt-solutions. “Ontzorging van a tot z is een<br />

cruciaal aandachtspunt in al onze bouwprojecten”,<br />

zegt Danny. “We spelen kort op de bal<br />

bij klantenvragen en adviseren elke klant ook<br />

graag over specifieke topics, zoals bijvoorbeeld<br />

(ver)bouwpremies. Via een rechtstreekse dialoog<br />

met andere betrokken bouwprofessionals<br />

– van architect tot fabrikanten van bouwmaterialen<br />

– garanderen we een optimale coördinatie<br />

van projecten. Op die manier besparen<br />

we bouwheren de nodige kopzorgen, zodat ze<br />

zelf geen tijd en energie moeten steken in de<br />

opvolging van hun bouwdroom.”<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

23


THEMA GEVEL<br />

EIGENHEID DOOR GEPROFILEERDE<br />

ALUMINIUM GEVEL<strong>BE</strong>KLEDING<br />

Accentarchitectuur op maat<br />

Wil je een woning, middenbouw of hoogbouw een eigen karakter geven, op een duurzame en onderhoudsvriendelijke<br />

manier? De verticaal geprofileerde gevelbekleding van het Belgische Alinel leent<br />

zich uitstekend tot accentarchitectuur die blikken trekt. Op Polyclose lanceerde het bedrijf zijn Type F,<br />

met een lagere ecologische voetafdruk en de premium uitstraling die we van Alinel gewoon zijn.<br />

Tekst: Trees Accou | Beeld: Alinel<br />

“Bij Alinel zien we onze aluminium gevelbekleding als een accent waarmee de architect een toets uniciteit in zijn ontwerp kan steken.”<br />

Denk je aan geprofileerde aluminium gevelbekleding,<br />

dan denk je aan Alinel. De pionier uit<br />

Aalter bracht in 2<strong>01</strong>4 zijn Type A op de markt.<br />

Sindsdien volgden nog zes nieuwe types, die<br />

elk op hun eigen manier bijdragen aan de<br />

uitstraling van een gebouw. Wat ze gemeen<br />

hebben, is de snelle en naadloze montage<br />

op een horizontale aluminium of houten<br />

draagstructuur. Type A tot Type E wordt daar<br />

met het gepatenteerde tandhaaksysteem op<br />

bevestigd. Voor Type F pakt Alinel uit met een<br />

nieuw gepatenteerd montagesysteem, het<br />

kantel-haaksysteem. Zowel op een eigentijdse<br />

woning in crepi als op een klassiek huis uit<br />

baksteen, vormen Alinel-gevelsystemen een<br />

interessant accent. “Bij Alinel zien we onze<br />

aluminium gevelbekleding als een accent<br />

waarmee de architect een toets uniciteit in zijn<br />

ontwerp kan steken”, geeft marketingmanager<br />

Jan Beernaert mee. "We geven de voorkeur<br />

aan een bescheiden, maar evenwichtig volume<br />

van Alinel boven een groot oppervlak zonder<br />

cohesie met de rest van het gebouw. Hoewel<br />

dit wellicht niet zo commercieel klinkt, weerspiegelt<br />

het wel perfect waar Alinel voor staat,<br />

met aandacht voor het functionele.”<br />

Gestandaardiseerd maatwerk<br />

Doordat elk type uit een reeks profielen<br />

bestaat die tot een perfect geheel gemonteerd<br />

24 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

worden, spreekt Alinel over gestandaardiseerd<br />

maatwerk. Beernaert: “Onze tekenaars<br />

maken op basis van opmetingen van onze<br />

klanten schakeltekeningen van elk gevelvlak.<br />

Wij leveren alle profielen op maat gezaagd en<br />

gepoederlakt als bouwpakket, waardoor de<br />

installateur met de tekening en onze Alinelprofielen<br />

meteen aan de slag kan. Op de werf<br />

hoeft dus niet gezaagd te worden. Vergelijk het<br />

gerust met een ‘Mecano’-pakket. Voor elk type<br />

gevelbekleding kunnen er ook verschillende<br />

accessoires geïntegreerd worden zoals een<br />

stopcontact, brievenbus, waterkraantje, kattenluik<br />

of autolader. Zo vormt je gevelbekleding<br />

een naadloos geheel. Als architect heb je met<br />

de verschillende types een breed palet om mee<br />

aan de slag te gaan. Zeker als je weet dat de<br />

gevelbekleding in alle mogelijke RAL-kleuren<br />

gepoederlakt kan worden.”<br />

Elegant en grondstofzuinig<br />

Afgelopen januari stelde Alinel op Polyclose<br />

zijn nieuwste type voor. Beernaert: “Type F<br />

ademt elegantie. De aluminium kamprofielen<br />

staat iets verder uit elkaar dan bij Type D, met<br />

een tussenruimte van 45 millimeter en een<br />

diepte van 25 millimeter. Daardoor gebruiken<br />

we minder aluminium, en verkleinen we het<br />

Er zijn zeven types met elk hun eigen karakter.<br />

lakoppervlak. Type F heeft dezelfde premium<br />

uitstraling als alle andere types. Het verfijnde<br />

kamdesign is nu ook entry level en beschikbaar<br />

binnen de prijsklasse van Type A en E.<br />

Esthetisch en functioneel<br />

Design & Function, zo luidt de baseline van Alinel.<br />

De profielen zijn namelijk op verschillende<br />

manieren te combineren en kunnen op zowel<br />

gevels, hekken als poorten gebruikt worden. Alinel<br />

biedt op vlak van design een breed scala aan<br />

mogelijkheden, waardoor het gemakkelijk kan<br />

worden aangepast aan de esthetische eisen van<br />

de architect. De gevelbekleding is ook functioneel<br />

want deuren, ramen, garagepoorten en accessoires<br />

kunnen in het geheel geïntegreerd worden.<br />

Ook de onderhoudseisen van aluminium gevelsystemen<br />

zijn een functionele plus voor de<br />

bewoners. Door de verticale profielen spoelt<br />

water meteen van je gevel. Beernaert: “Waar<br />

hout of horizontale profielen water vast houden<br />

en tot mosvorming leiden, spoel je verticale<br />

profielen eenvoudig af met een tuinslang.” •<br />

Ook aan midden- en hoogbouw geven aluminium<br />

gevelsystemen een opvallend accent.<br />

Type F geeft ook buitenruimtes<br />

een elegante toets.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

25


THEMA GEVEL<br />

KIEZEN TUSSEN ESTHETIEK OF PRESTATIES HOEFT NIET<br />

Moderne, minimalistische<br />

pvc profielen<br />

Wie had gedacht dat pvc profielen<br />

even modern en minimalistisch<br />

konden ogen als hun<br />

aluminium tegenhangers? Met<br />

het Elegant-gamma, bewijst Deceuninck<br />

dat kunststof profielen<br />

perfect passen bij hedendaagse,<br />

moderne architectuur.<br />

Tekst en beeld: Deceuninck<br />

Het Elegant-kader kreeg een strakkere<br />

vormgeving en is in twee inbouwdieptes verkrijgbaar:<br />

een 76 mm en een 115 mm variant.<br />

Afhankelijk van de gewenste stijl kan het kader<br />

met verschillende vleugeldesigns gecombineerd<br />

worden. De Origin biedt een oplossing<br />

voor zij die houden van een klassieke, landelijke<br />

of pastorijstijl. De Abstract biedt een uiterst<br />

minimalistisch uitzicht en Infinity een heel<br />

subtiele overgang van profielkader naar vleugel.<br />

De vleugel kan terugliggend of vlak zijn,<br />

en dat laatste is uniek voor kunststof profielen.<br />

Rechthoekige in plaats van afgeronde glaslatten<br />

dragen verder bij aan de strakke look.<br />

Ongeziene isolatiewaarden<br />

Kunststof blinkt sowieso uit op vlak van<br />

thermische en akoestische prestaties, maar<br />

Deceuninck neemt het nog een stap verder.<br />

De Infinity-vleugel is er namelijk ook in een<br />

ThermoFibra-uitvoering. De standaard staalversterking<br />

maakt hier plaats voor structurele<br />

glasvezels die al tijdens het extrusieproces<br />

ingebracht worden. Met als resultaat profielen<br />

met dezelfde stabiliteit, maar betere<br />

thermische en akoestische prestaties. En<br />

doordat ze tot dertig procent lichter zijn dan<br />

staalversterkte ramen krijgen de montageonderdelen<br />

het minder hard te verduren en hoeft<br />

de installateur niet met al te zware raamelementen<br />

te sleuren. Dankzij het Smart Colours-kleurengamma matchen de beschikbare kleurencoatings .<br />

26 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

Het kaderprofiel kreeg op zijn beurt een<br />

thermische versterking op basis van staaldraadversterkt<br />

pvc-hardschuim om zo de<br />

isolatiewaarden nog verder te verbeteren. “In<br />

combinatie met dit kader is Elegant Thermo-<br />

Fibra de best werkende staalloze kunststof<br />

raam- en deuroplossing in de markt”, vertelt<br />

technical manager Wouter Vanderstraeten.<br />

De ThermoFibra Infinity-vleugel kan samen<br />

met een standaard vast kader een Uf-waarde<br />

van 0,88 W/m 2 K halen. Het draagt hierbij het<br />

Passiefhuis-certificaat.<br />

Kunststof en aluminium in één project<br />

Deceuninck koos ervoor om zijn kunststof<br />

(Elegant) en aluminium (Decalu) profielen<br />

zodanig op elkaar af te stemmen dat ze samen<br />

in één bouwproject gebruikt kunnen worden.<br />

Ook aan de technische details werd veel<br />

aandacht besteed. Decalu en Elegant kregen<br />

bijvoorbeeld een identieke beslaggroef, wat<br />

zowel voor de fabrikant als de installateur<br />

een complexiteitsreductie oplevert, want<br />

veel beslagonderdelen zijn dezelfde. Aan de<br />

buitenkant werd er gekozen voor een gelijklopende<br />

minimale opdekvoeg.<br />

In eenzelfde gebouw zou je dus de sterkte<br />

van aluminium kunnen uitspelen voor een<br />

vliesgevel of grote hefschuiframen. Waar je<br />

met meer gebruikelijke afmetingen werkt<br />

kan je voor de kunststof raamelementen van<br />

Elegant kiezen. Zo kan je het budget en de<br />

Infinity-profielen bieden een heel subtiele overgang van profielkader naar vleugel.<br />

energieprestaties optimaliseren. Dankzij het<br />

Smart Colours-kleurengamma matchen ook<br />

de beschikbare kleurencoatings voor kunststof<br />

(Decoroc) en aluminium (Aluroc) perfect met<br />

elkaar. Jaren later zullen ze nog dezelfde uitstraling<br />

hebben: de veroudering verloopt heel<br />

gelijklopend.<br />

Ook voor een klassieke stijl kan je bij Deceuninck terecht.<br />

Circulariteit voorop met Phoenix<br />

Wie volop voor circulariteit wil gaan, biedt<br />

Deceuninck Elegant-profielen uit honderd<br />

procent gerecycleerde grondstoffen aan. Deze<br />

ramenreeks doopten ze Phoenix. Al sinds 2<strong>01</strong>2<br />

recycleert Deceunink kunststof in de vestiging<br />

in Diksmuide, waar tot 45.000 ton of 2,3 miljoen<br />

oude ramen per jaar verwerkt kunnen worden.<br />

En “design for recycle” is een belangrijk<br />

speerpunt voor Deceuninck, dat volop inzet op<br />

duurzaamheid. Deceuninck is met het Phoenixgamma<br />

in staat circulaire profielen aan te bieden<br />

die volledig uit gerecycleerde kunststof zijn<br />

gemaakt. Het einddoel? Kunststof die binnen<br />

enkele eeuwen nog in omloop is. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

27


THEMA GEVEL<br />

Het materiaal is vorstbestendig,<br />

uitstekend bestand tegen vergeling<br />

door uv-stralen en niet-poreus.<br />

28 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

GEVEL<strong>BE</strong>KLEDING<br />

VAN DE TOEKOMST<br />

Welkom bij Cosentino, een familiebedrijf dat de voorbije jaren is uitgegroeid tot marktleider in innovatieve<br />

en hoogwaardige oppervlakken voor de architectuur- en designsector. Via baanbrekende merken<br />

zoals Silestone ® , Sensa ® en Dekton ® by Cosentino krijgen ontwerp- en bouwprofessionals mooie kansen<br />

om unieke woningen en openbare ruimtes te creëren. In dit artikel zoomen we in op de troeven van<br />

Dekton by Cosentino en de realisatie van een markant project in gevelbekleding.<br />

Tekst: Geert Van Cauwenberge | Beeld: Cosentino<br />

In de wereld van design en architectuur<br />

klinkt de naam van Cosentino als een klok.<br />

Al bijna 80 jaar is dit van oorsprong Spaanse<br />

familiebedrijf gespecialiseerd in de productie<br />

en distributie van innovatieve oppervlaktematerialen<br />

voor architectuur en design. Met<br />

een focus op hoogwaardige gerecycleerde<br />

hybride materialen biedt Cosentino een breed<br />

scala aan oplossingen voor keukens, badkamers,<br />

vloeren en gevels. Het bedrijf – met een<br />

eigen showroom in Antwerpen – staat bekend<br />

om zijn duurzame aanpak, waarbij technologische<br />

vooruitgang hand in hand gaat met<br />

milieubewuste productieprocessen. Cosentino's<br />

merken, waaronder Dekton ® , genieten<br />

wereldwijd een sterke reputatie vanwege<br />

hun esthetiek, duurzaamheid en functionele<br />

eigenschappen.<br />

Kracht meets esthetiek<br />

Het CO 2<br />

-neutrale Dekton ® is een van de<br />

sterproducten van Cosentino. Het is een<br />

ultracompacte steen die op ingenieuze wijze<br />

samengesteld is uit twintig natuurlijke mineralen.<br />

Deze steen is het resultaat van jarenlang<br />

onderzoek, ontwikkeling en innovatie. De<br />

exclusieve sintertechnologie (TSP) bootst in<br />

enkele uren na wat de natuur in enkele jaren<br />

produceert. Het resultaat? Een uitzonderlijk,<br />

koolstofneutraal en duurzaam materiaal, dat<br />

je kan toepassen in elk architecturaal project,<br />

zowel binnen als buiten.<br />

De exclusieve pers van Dekton ® genereert<br />

maar liefst 25.000 uniforme druk (2,5 maal het<br />

gewicht van de Eiffeltoren). ><br />

In het Waalse Hermalle-sous-Argenteau werd Dekton ® als gevelbekleding gebruikt van het nieuwe appartementencomplex MeuseView.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

29


forster presto xs<br />

Our minimalistic.<br />

De superslanke stalen profielen van Forster<br />

laten een maximale daglichtinval en<br />

transparantie toe. Dankzij het elegante en<br />

slanke profielaanzicht mogelijk vanaf 23<br />

mm passen forster presto XS-profielen<br />

perfect in de hedendaagse architectuur en<br />

projecten op zoek naar een minimalistisch<br />

en puristisch design.<br />

Forster | Reynaers Aluminium NV | <strong>BE</strong>-2570 Duffel<br />

info.belux@forstersystems.com | forstersystems.com


THEMA GEVEL<br />

Als gevolg van dit ultracompactieproces heeft<br />

Dekton ® geen microdefecten die spanningen of<br />

zwakke punten veroorzaken en heeft het een<br />

porositeit van bijna nul.<br />

Brede waaier van voordelen<br />

Naast deze indrukkende specificaties biedt<br />

Dekton ® nog tal van andere voordelen. Zo<br />

is dit materiaal beter bestand tegen slijtage<br />

dan graniet en porselein, waardoor het de<br />

ideale oplossing is voor gevels en vloeren<br />

in publieke ruimtes met veel activiteit. Qua<br />

kras- en stootbestendigheid scoort Dekton ®<br />

uitstekend, met 7/10 op de hardheidsschaal<br />

van Mohs. Doordat het materiaal zo goed<br />

als niet poreus is, is het extreem bestand<br />

tegen water en vlekken en dus eenvoudig<br />

te reinigen.<br />

Dekton ® is bij uitstek geschikt voor toepassingen met dynamische vormen<br />

en schuine vlakken in lichte tinten en grote afmetingen.<br />

'Dekton ® is een ultracompacte steen<br />

die op ingenieuze wijze samengesteld<br />

is uit twintig natuurlijke mineralen'<br />

Ook hoge temperaturen en brand vormen geen<br />

bedreiging voor dit materiaal. De lage thermische<br />

uitzettingscoëfficiënt maakt Dekton ® ideaal<br />

voor projecten die worden blootgesteld aan<br />

plotselinge temperatuurschommelingen. Met<br />

een A1-certificaat kan je op beide oren slapen.<br />

Dekton ® in de praktijk: Meuseview in Visé<br />

Ben je benieuwd hoe deze troeven er in de<br />

praktijk uitzien? Daarvoor trekken we richting<br />

het Waalse Hermalle-sous-Argenteau, waar<br />

architect Luc Spits bewust voor Dekton ® koos<br />

als gevelbekleding van het nieuwe appartementencomplex<br />

MeuseView. Na de lancering in 2<strong>01</strong>3<br />

werd Dekton ® voornamelijk als hittebestendig<br />

werkblad toegepast in keukens. Vandaag<br />

breekt het materiaal ook door als geventileerde<br />

gevelbekleding. “Het basisidee voor het project<br />

MeuseView was om een dynamiek te creëren<br />

met de nabijgelegen haven van Trilogiport”, zegt<br />

Luc. “De twee gebouwen bevinden zich namelijk<br />

vlak voor deze internationale binnenhaven. Dit<br />

resulteerde in een ontwerp met dynamische en<br />

schuine vormen.” Karl Syben, projectverantwoordelijke<br />

vanuit Syben Natuursteen, vult aan:<br />

“De uitdaging hier was om een passend product<br />

te vinden voor de gevelbekleding om onder meer<br />

die schuine vormen ook maakbaar te maken.<br />

Dekton ® bleek hiervoor het perfecte materiaal.”<br />

Maak kennis met de gevelbekleding van de toekomst.<br />

Gevelbekleding van de toekomst<br />

Zonder informatica en zonder BIM was dit<br />

project volgens de architect een onmogelijke<br />

opgave. “Al die moderne hulpmiddelen stellen<br />

ons in staat om niet alleen zo’n uniek ontwerp<br />

te maken, maar ook om op basis van het plan<br />

gezamenlijk tot de juiste oplossingen te komen<br />

en de juiste bestellingen te plaatsen”, vervolgt<br />

Luc. Renaud Dauby, Architect en Design Sales<br />

Manager bij Cosentino: “Dekton ® is bij uitstek<br />

geschikt voor dit soort unieke toepassingen<br />

met dynamische vormen en schuine vlakken in<br />

lichte tinten en grote afmetingen. Het materiaal<br />

is vorstbestendig en blijft jarenlang mooi. Er is<br />

geen risico op vergeling door uv-stralen. Het is<br />

bovendien uitermate vormvast en niet-poreus.<br />

Er is dus heel weinig risico op schimmelvorming<br />

of aanhechting van vuil. En zelfs al zou<br />

dat gebeuren, dan zal de regen er heel veel van<br />

wegwassen. Kortom, Dekton ® is de gevelbekleding<br />

van de toekomst.”<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Meuseview<br />

Locatie: Hermalle-sous-Argenteau<br />

Architect: Luc Spits<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

31


THEMA GEVEL<br />

DOORDACHTE MATERIAALKEUZE VOOR CIRCULAIR BOUWPROJECT<br />

Herbruikbare gevelsteen<br />

voor campus KU Leuven<br />

Op de campus Arenberg rondde de KU Leuven een uitbreidingsproject af voor<br />

het departement Wiskunde. De onderzoekers van het departement genieten van<br />

nieuwe kantoren, vergaderzalen en een refter. RADAR architecten ontwierp de uitbreiding<br />

volgens de circulaire principes, met de ClickBrick Pure van Wienerberger<br />

als een van de blikvangers.<br />

Tekst en beeld Wienerberger<br />

Op de campus Arenberg rondde de<br />

KU Leuven een uitbreidingsproject af<br />

voor het departement Wiskunde.<br />

32 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

'Een budgettair interessante oplossing<br />

om te proeven van circulair bouwen'<br />

De nieuwbouw van het departement Wiskunde<br />

oogt eigentijds en strak. Met een bebouwde<br />

oppervlakte van amper 135 vierkante meter<br />

biedt het uitbreidingsvolume, door zijn zes<br />

bouwlagen, toch meer dan 800 vierkante meter<br />

nuttige vloeroppervlakte. “Die is op het gelijkvloers<br />

ingekleed als refter en op de bovenverdieping<br />

zijn er vergaderruimtes. De vier<br />

tussenliggende niveaus zijn landschapskantoren<br />

voor de onderzoekers. Een nieuwe evacuatietrap<br />

verbindt de verschillende niveaus met<br />

elkaar”, zegt Jitske Pauwels, projectleider bij<br />

de KU Leuven.<br />

Het gebouw kreeg bewust geen ondergrondse<br />

bouwlaag omwille van de moerassige ondergrond.<br />

Ontwerper Stijn Leemans van RADAR<br />

architecten: “De nul-pas van de uitbreiding<br />

ligt 27 centimeter boven die van het bestaande<br />

gebouw om de kans op overstroming te vermijden.<br />

We gingen voor een sobere uitstraling<br />

met enkele duidelijke blikvangers, zoals<br />

het panoramaraam in de vergaderzalen op<br />

de topverdieping. Verder was vooral circulariteit<br />

een cruciale parameter in de wedstrijdvraag<br />

van de KU Leuven. Daar speelden<br />

we op in met flexibiliteit en een doordachte<br />

materiaalkeuze.”<br />

De beige handvormvariant sluit visueel aan op de bestaande gevels.<br />

Zoeken naar circulaire mogelijkheden<br />

De universiteit wilde de mogelijkheden van<br />

circulair bouwen in dit project aftasten en zo<br />

meteen ook haar maatschappelijke voorbeeldfunctie<br />

uitdragen. Voor RADAR architecten een<br />

kolfje naar hun hand. “We zochten een grote<br />

flexibiliteit voor de kantoorvelden”, legt Stijn uit.<br />

“De ritmiek van de ramen laat toe om eenvoudig<br />

aparte lokalen op een vloerniveau in te richten.<br />

We maakten per verdieping verschillende plannen<br />

om deze mogelijkheden te tonen.” Binnen<br />

bleven de betonnen wanden zichtbaar, in plaats<br />

van te pleisteren. Het buitenschrijnwerk werd<br />

luchtdicht afgekleefd en kreeg een kader in rubberwood.<br />

“Een esthetische keuze met een ecologisch<br />

karakter. Verder zijn alle technieken in<br />

opbouw om eenvoudig bereikbaar te blijven en<br />

is de tapijtafwerking van de vloeren gescreend<br />

op de cradle-to-cradle-eigenschappen.”<br />

Voor de buitengevels viel de keuze van het<br />

bouwteam op een herbruikbaar gevelsteenconcept.<br />

In overleg met het ontwerpteam<br />

stelde de aannemer binnen het kader van de<br />

aanbesteding het ClickBrick Pure-systeem van<br />

Wienerberger voor. Dit concept met klikbare<br />

gevelsteen was een budgettair interessante<br />

oplossing om te proeven van circulair bouwen.<br />

RADAR architecten: “Een belangrijk voordeel<br />

van dit gevelsysteem is dat uitvoering<br />

in wildverband kan. Daardoor konden<br />

we de gevelritmiek, die zo belangrijk<br />

is voor de flexibiliteit, aanhouden.”<br />

Ecologie en esthetiek<br />

De KU Leuven vergeleek enkele circulaire<br />

gevelsystemen. De ClickBrick Pure van Wienerberger<br />

gaf het meest vertrouwen. Ook voor<br />

RADAR architecten klopte het meteen. “Een<br />

belangrijk voordeel van dit gevelsysteem is<br />

dat uitvoering in wildverband kan. Daardoor<br />

konden we de gevelritmiek, die zo belangrijk<br />

is voor de flexibiliteit, aanhouden. Enig verbeterpunt<br />

is misschien het beperkte kleurenpalet,<br />

toch tijdens de ontwerpfase van dit project. Om<br />

visueel aan te sluiten op de bestaande gevels<br />

gebruikten we de beige handvormvariant. Zelf<br />

ben ik eerder fan van een Wasserstrich of een<br />

strengpers, maar het eindresultaat heeft me<br />

positief verrast”, aldus Stijn.<br />

De voegloze uitvoering valt ook bij de opdrachtgever<br />

alvast in de smaak. Jitske Pauwels van<br />

de KU Leuven: “De inkeping geeft een mooie<br />

schaduwvoeg. Als leek zie je niet eens dat<br />

het om een stapelsysteem gaat. We zullen de<br />

ClickBrick in volgende projecten zeker opnieuw<br />

overwegen.” •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Campus Arenberg, KU Leuven<br />

Locatie: Leuven<br />

Architect: RADAR architecten<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

33


THEMA GEVEL<br />

GLASWOL, EEN DUURZAME EN VEILIGE KEUZE IN FRAMECONSTRUCTIES<br />

EFFICIËNTER ISOLEREN<br />

TIJDENS PREFAB<br />

MODULAIR BOUWEN<br />

Prefab modulair bouwen met hout- en staalskeletbouw zit al een tijdje in de lift en daar speelt FRAME-<br />

TEC handig op in. De nieuwste telg binnen de URSA TERRA-glaswolfamilie scoort zowel op het vlak van<br />

installatiegemak als duurzaamheid. Met meer vierkante meters glaswol per pallet, minder transport en<br />

CO 2<br />

-uitstoot, plaatsbesparing in het magazijn en op de werf, en tijds- en efficiëntiewinst voor de plaatser<br />

biedt FRAMETEC heel wat voordelen in elke fase van het bouwtraject.<br />

Tekst: Laureline Vansteenkiste | Beeld: URSA, WIT fotografie<br />

Dat prefab modulair bouwen aan belang wint<br />

in de bouwsector hoeft niet te verbazen. Een<br />

minutieuze voorbereiding in het atelier verkort<br />

het bouwproces en de bouwtijd op de werf<br />

aanzienlijk, ongeacht de weersomstandigheden.<br />

Tegelijk minimaliseert deze aanpak het<br />

heen-en-weertransport en de overlast voor de<br />

buurtbewoners. Minerale glaswol past perfect<br />

in dat plaatje en wordt alsmaar vaker toegepast<br />

in renovatie, nieuwbouw, hout- en staalskeletbouw,<br />

en hellende daken. Het veelzijdige<br />

URSA TERRA-isolatiemateriaal biedt dan ook<br />

De URSA-glaswolproducten zijn volkomen brandveilig en honderd procent recycleerbaar.<br />

34 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA GEVEL<br />

tal van voordelen in frameconstructies: duurzaamheid,<br />

efficiëntie, kwaliteit en veiligheid.<br />

Zo zijn de URSA-glaswolproducten volkomen<br />

brandveilig en honderd procent recycleerbaar.<br />

Ze staan eveneens bekend om hun uitstekende<br />

thermische en akoestische prestaties, en<br />

garanderen een optimaal leefcomfort in de<br />

woning. De URSA TERRA-glaswol is zeer snel<br />

en eenvoudig te plaatsen. Doordat het product<br />

zich aanpast heb je bovendien geen naden, wat<br />

het tot een geliefde oplossing maakt bij heel<br />

wat aannemers en installateurs.<br />

Geoptimaliseerde lengtes voor prefab<br />

In <strong>2024</strong> focust URSA zich meer dan ooit op licht,<br />

modulair prefab bouwen. Vanuit haar investeringen<br />

in de toekomst en het continue verbeteren<br />

van de URSA TERRA-technologie lanceert<br />

de producent FRAMETEC: een isolatieproduct<br />

specifiek gericht op de hout- en staalbouw<br />

binnen de prefabmarkt. Het nieuwe isolatieproduct<br />

trekt de lijn van circulair bouwen door<br />

en speelt tegelijk in op het gebruiks- en installatiegemak.<br />

De glaswol wordt geproduceerd<br />

met gerecycleerd glas en zand, en is volledig<br />

verwerkbaar waardoor er geen afval is in het<br />

productieproces. Zoals alle producten binnen<br />

de URSA TERRA-familie is ook FRAMETEC<br />

uiterst zacht en tijdens de plaatsing komt nagenoeg<br />

geen stof vrij.<br />

Uitrollen, plaatsen en klaar. Zo eenvoudig is het<br />

om FRAMETEC te installeren op je project. Het<br />

assortiment omvat namelijk geoptimaliseerde<br />

lengtes van de rollen en extra afmetingen:<br />

FRAMETEC 32, 35, 37 en 38. Dit betekent dat<br />

er meer isolatie wordt verpakt in één rol, wat<br />

zich vertaalt in meer vierkante meters glaswol<br />

per pallet, minder transport en CO 2<br />

-uitstoot, en<br />

plaatsbesparing in het magazijn en op de werf.<br />

Daarnaast heb je minder rollen isolatie nodig<br />

voor eenzelfde project. Door de maatvoering<br />

blijft het snijverlies bovendien minimaal. Zo<br />

leidt FRAMETEC tot tijds- en efficiëntiewinst op<br />

het terrein. En dit voor zowel plaatsers van prefab<br />

in hout- en staalbouw, tiny house-bouwers<br />

als traditionele houtskeletbouwers die op de<br />

werf isoleren.<br />

Verkort bouwtraject<br />

Door in te zetten op modulair bouwen slaagt<br />

partner STiDO uit Asse erin de doorlooptijd<br />

van zijn bouwtrajecten tot zo’n twaalf weken<br />

te herleiden. Het gebruik van FRAMETEC<br />

speelt hierbij een belangrijke rol. Zo biedt de<br />

glaswol uitstekende klemkracht waardoor het<br />

materiaal stevig, naadloos en veilig tussen het<br />

houten regelwerk vastgeklemd zit. Daardoor<br />

Prefab modulair bouwen wint aan belang in de bouwsector.<br />

'FRAMETEC sluit perfect aan op de trend<br />

van modulair bouwen en het streven<br />

naar een circulaire economie'<br />

is FRAMETEC zeer effectief bij het isoleren<br />

van wanden, daken en vloeren in houten<br />

skeletconstructies. Dit resulteert in moderne<br />

structuren met een lage milieu-impact en in<br />

De glaswol biedt uitstekende klemkracht waardoor hij stevig, naadloos<br />

en veilig tussen het houten regelwerk vastgeklemd zit.<br />

gezonde, veilige leefomstandigheden. Tot slot<br />

vindt de partner de flexibiliteit van URSA om<br />

oplossingen op maat uit te werken een bijkomende<br />

troef. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

35


Pionier in Aluminium Gevelbekleding<br />

Tijdloze en stijlvolle accentarchitectuur<br />

Snelste montagesysteem op de markt<br />

Keuze uit 7 verschillende types gevelbekleding<br />

Naadloze integratie van gevelelementen<br />

Innovatief “kantel-haak” montagesysteem<br />

Esthetische en functionele meerwaarde<br />

Info Type F<br />

www.alinel.be | T +32 9 250 03 06 | M info@alinel.be<br />

Venecolaan 15, B9880 Aalter


THEMA GEVEL<br />

De mobiele en<br />

hybride aangedreven<br />

breekinstallatie aan het werk.<br />

INNOVATIES IN CIRCULAIR BOUWEN<br />

Baksteenpuin als grondstof<br />

voor nieuwe snelbouwstenen<br />

Meer circulariteit in de bouw is een hot item en ook de gevel doet mee. Naast het hergebruiken van<br />

bakstenen wordt onderzocht hoe baksteenpuin kan gebruikt worden om nieuwe snelbouwstenen te<br />

maken. Een eerste Vlaams proefproject in die zin is alvast een feit.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Wienerberger<br />

Bij een circulaire baksteengevel denken we in<br />

de eerste plaats aan bakstenen die na afbraak<br />

elders gebruikt worden voor een nieuwe gevel.<br />

Een arbeidsintensieve klus, waarbij muren<br />

bovendien op een voorzichtige manier moeten<br />

gesloopt worden. Innovatieve en circulaire<br />

bouwsystemen voor het droogstapelen van<br />

bakstenen, bijvoorbeeld door een kliksysteem,<br />

bieden tegenwoordig soelaas en laten toe om<br />

snel en makkelijk remontabele gevels te bouwen.<br />

Daarnaast wordt traditioneel sloopafval<br />

uiteraard ook al gebruikt als basismateriaal<br />

voor de aanleg van bijvoorbeeld (onder)funderingen<br />

in de wegenbouw, in de vorm van<br />

baksteengranulaat. Dit is weliswaar een meer<br />

laagwaardige toepassing en dus een voorbeeld<br />

van downcycling.<br />

Circulaire ambities<br />

Maar het kan dus nog anders. Partners Wienerberger,<br />

Devagro, WVI en de gemeente Pittem<br />

hebben de krachten gebundeld voor een proefproject<br />

op de voormalige Wienerbergersite<br />

in Egem: het baksteenpuin van de voormalige<br />

steenbakkerij doet dienst als grondstof voor de<br />

productie van nieuwe snelbouwstenen. Geert<br />

Sanders, algemeen directeur van de West-<br />

Vlaamse Intercommunale (WVI): “We willen<br />

een voorbeeld stellen hoe sloopwerven kunnen<br />

ingezet worden om de ambitie rond circulair<br />

bouwen effectief te realiseren.” In samenspraak<br />

met de aannemer en Wienerberger werd<br />

beslist om de bakstenen van de oude steenbakkerij<br />

als aparte fractie selectief te slopen. De<br />

bakstenen werden als opvulmetselwerk in de<br />

staalstructuur toegepast en bevonden zich<br />

in een zuivere vorm zonder betonrestanten of<br />

andere contaminatie. “Het proefproject is een<br />

primeur in Vlaanderen”, zegt Yves Degezelle,<br />

bestuurder van Devagro. “Niet alleen door<br />

de schaalgrootte, maar ook doordat het baksteenpuin<br />

met uiterste precisie selectief werd<br />

afgebroken en gestockeerd. Daarna werd het<br />

baksteenpuin met een mobiele breekinstallatie<br />

fijn gemalen op een maximum korrel van 5 millimeter.”<br />

Joachim Hollevoet, Project Manager<br />

Environment van Wienerberger, besluit: “Het<br />

gerecycleerde baksteengranulaat zal opnieuw<br />

ingezet worden als grondstof voor nieuwe<br />

snelbouwstenen. Zo wordt een deel van de<br />

grondstofmix vervangen door een secundair<br />

hoogwaardig baksteengranulaat.” •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

37


ROBOTISCHE SERENDIPITEIT WINT<br />

HENRY VAN DE VELDE AWARD<br />

‘We tonen aan hoe robotica<br />

en ambacht elkaar<br />

kunnen versterken’<br />

38 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

De Sint-Annakapel na de<br />

renovatie, met nieuwe zijbouw.


Onder de winnaars van de Henry Van de Velde Awards viel ons oog op<br />

‘Robotische serendipiteit’, een inzending in de categorie ‘Crafts’. Alleen<br />

al de term, maar ook de bijhorende beelden van het proefproject,<br />

maakten ons benieuwd. Robotische serendipiteit blijkt een werkwijze<br />

te zijn waarmee unieke betontexturen door middel van ambacht en<br />

robotica op architectonische schaal ontworpen en gemaakt kunnen<br />

worden. Het resultaat is verrassend en smaakt naar meer.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: DMOA architecten<br />

'Elk scheurtje in het karton is uniek en draagt<br />

bij tot een ambachtelijk uitzicht van het beton'<br />

De unieke textuur in detail.<br />

Robotische serendipiteit, het lijkt al van bij<br />

de start een contradictie. Terwijl robotica<br />

doorgaans inzet op het creëren van identieke<br />

resultaten, staat serendipiteit voor de toevallige<br />

ontdekking van iets waardevols tijdens de<br />

zoektocht naar iets anders. Robotica en toevalligheden<br />

laten zich doorgaans niet verzoenen.<br />

Of toch?<br />

Texturen van beton met kartonpanelen<br />

“We zochten naar de manier om het roboticaproces<br />

te verrijken met creativiteit, onvoorspelbaarheid<br />

en menselijke ‘imperfecties’.<br />

De ontwerper versterkt de robot en de robot<br />

versterkt de ontwerper.” Aan het woord is ir.<br />

architect Lie Bormans. Het idee van robotische<br />

serendipiteit ontstond tijdens haar thesis bij<br />

het R[x]D-team aan de KU Leuven en kende een<br />

vervolg bij DMOA architecten. Het proefproject<br />

betreft de recent gerenoveerde Sint-Annakapel<br />

in Dentergem met nieuwe functionele zijbouw<br />

in beton die een unieke textuur kreeg door middel<br />

van met robotica bewerkte kartonpanelen<br />

in de bekisting. Robotische serendipiteit stelt<br />

met andere woorden architecten in staat om<br />

de uitstraling van betonnen oppervlakken zelf<br />

te bepalen aan de hand van unieke en op maat<br />

gemaakte kartonpanelen. Lie: “Momenteel<br />

onderzoeken we de verdere mogelijkheden<br />

van verschillende bekistingsmaterialen en de<br />

toepassing binnen volgende pilootprojecten.”<br />

Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.<br />

Het nieuwe en het oude in symbiose<br />

Tot voor kort was de Sint-Annakapel een<br />

ietwat mysterieuze ruïne. Vandaag is deze<br />

kapel, gebouwd in 1864 maar nooit ingewijd,<br />

getransformeerd tot een eventlocatie, met een<br />

nieuwe zijbouw voorzien van een dakterras met<br />

panoramisch uitzicht. Matthias Mattelaer en<br />

Benjamin Denef, de vennoten van DMOA en<br />

eveneens bouwheren van de kapel, waren voor<br />

deze zijbouw op zoek naar de gepaste betontextuur<br />

die kon aansluiten bij het brute en verweerde<br />

karakter van de oorspronkelijke ruïne.<br />

Lie: “Het was belangrijk om de nieuwe aanbouw<br />

van eenzelfde ruwe, verfijnde, natuurlijk ogende<br />

textuur te voorzien zodat het nieuwe en het oude<br />

in symbiose konden samensmelten. Vandaar<br />

dat deze kapel zich bijzonder goed leende als<br />

proefproject voor robotische serendipiteit.”<br />

Gewenste imperfecties<br />

Met dit project wou men dus het idee doorbreken<br />

dat robotica enkel identieke resultaten passief<br />

aflevert en aantonen dat het ook kan bijdragen<br />

aan creatieve innovatie in de architectuur. Lie:<br />

“We hechten enorm veel belang aan de eigenheid<br />

van de texturen en de gewenste imperfecties:<br />

elke textuur, elk scheurtje in het karton is uniek<br />

en draagt bij tot een ambachtelijk, variërend<br />

uitzicht met miljoenen toevalligheden. We tonen<br />

aan hoe robotica en ambacht elkaar kunnen<br />

versterken.” Of hoe de jury van de Henry van de<br />

Velde Awards het verwoordt: “Een robot reproduceert<br />

of werkt verder op een handmatige<br />

handeling. Ambachtswerk sluipt binnen in een<br />

techniek waarbij dat normaal gezien niet komt<br />

kijken. Betongieten gebeurt vaak heel serieel.<br />

Het karton en het patroon openen heel wat<br />

nieuwe mogelijkheden, ook voor anderen om er<br />

verder mee te experimenteren.” •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Sint-Annakapel<br />

Locatie: Dentergem<br />

Architect: DMOA architecten<br />

Ir. architect Lie Bormans aan de slag in<br />

het labo met karton en robotica.<br />

Naast de textuur werden er een aantal handgegraveerde<br />

tekeningen aangebracht, als tatoeages verwijzend<br />

naar het rijke verleden van de kapel.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

39


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

Terrasoverkapping van Renson, met<br />

nieuwe richtbare Kreon-buitenspots.<br />

40 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

FLEXI<strong>BE</strong>LE TERRASOVERKAPPINGEN,<br />

OP MAAT VAN HET WEER EN DE WENSEN<br />

Architecturale<br />

schaduwoplossingen<br />

Bij het betere buitenleven hoort anno <strong>2024</strong> een terrasoverkapping,<br />

aangebouwd of vrijstaand in de tuin. Samen met het toenemend<br />

belang dat hieraan gehecht wordt, nemen ook de mogelijkheden<br />

en opties toe. We bekijken wat nieuw is, met de focus op flexibele<br />

oplossingen die de keuze laten tussen zon en schaduw, afhankelijk<br />

van het moment en van het weer.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Ook al verlangen we nu volop naar de zon, in<br />

de zomer kan het bij momenten weer te veel<br />

worden. Dan wensen we schaduw, niet alleen<br />

wanneer we op het terras vertoeven, maar<br />

ook om invallend zonlicht en oververhitting<br />

in het interieur te vermijden. Dit laatste kan<br />

uiteraard door screens en rolluiken, maar ook<br />

overkappingen of zonneluifels kunnen hieraan<br />

een belangrijk steentje bijdragen. Een aantal<br />

nieuwigheden in de kijker.<br />

Voor balkons en kleine terrassen<br />

Niet alleen riante buitenruimtes maar uiteraard<br />

ook balkons en kleine terrassen hebben<br />

nood aan kwalitatieve, flexibele en stijlvolle<br />

zonwering. ><br />

Markilux-klemzonwering met kleine hellingshoek voor balkons, verkrijgbaar<br />

met handzwengel of motoraandrijving. (Beeld: Markilux)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

41


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

Het met een German Design Award bekroonde Wienor<br />

Smaila-cassettescherm leent zich ook voor balkons.<br />

Strakke doekdaken<br />

Uiteraard lenen zonneluifels, waarvan sommige<br />

modellen met een uitval tot wel 4 meter,<br />

zich ook voor terrassen van formaat. Graag<br />

een meer windstabiele constructie die nog grotere<br />

oppervlaktes kan overkappen? Dan komt<br />

men al snel uit bij een pergola. We maken het<br />

onderscheid tussen modellen met doekdak en<br />

lamellendak, de pergola’s met vast dak buiten<br />

beschouwing gelaten. Wat doekdaken betreft,<br />

zijn er enerzijds de vouwdaken en anderzijds<br />

de strakke schuifdaken met oprolbaar doek.<br />

De gemotoriseerde bediening kan optioneel<br />

worden aangestuurd door zon-, regen-, temperatuur-<br />

en windsensoren. Trend van het<br />

moment: geïntegreerde verlichting – zowel wit<br />

als kleurrijke RGB lichtscènes – en dit in zowel<br />

de cassette en armen van de zonneluifels als in<br />

de structuur van de pergola. Van Brustor is de<br />

B128XL-pergola met zwaardere palen en geïntegreerde<br />

afwatering die in staat is om grotere<br />

oppervlakken te overkappen, wat het product<br />

interessant maakt voor horecaprojecten.<br />

Nieuw voor <strong>2024</strong>: de mogelijkheid om verschillende<br />

van deze modules aan elkaar te koppelen.<br />

Gibus Velvet, de nieuwe lijn bioklimatische pergola’s met<br />

inschuifbare afdekking. (Beeld:ShutterWorx)<br />

Nieuw is de Markilux-klemzonwering die hier<br />

specifiek op inspeelt. Dit systeem is ruimtebesparend,<br />

heeft een subtiele vormgeving<br />

en kan door een professional gemakkelijk<br />

worden gemonteerd en gedemonteerd. Het is<br />

met enkele schroeven en met behulp van twee<br />

klemstaanders met instelbare kracht vastgezet<br />

tussen de vloer en het plafond. Het scherm<br />

geeft bovendien al bij een kleine hellingshoek<br />

van amper 5 graden volledig schaduw waardoor<br />

het uitzicht op het balkon behouden blijft.<br />

Bij de gebruikelijke uitvalschermen is hiervoor<br />

doorgaans een hoek van ruim 45 graden nodig.<br />

In combinatie met de armen vermindert dit het<br />

uitzicht aanzienlijk. Voor bewoners die toch<br />

behoefte hebben aan meer privacy kan een<br />

monteur de zonwering tot 70 graden laten hellen.<br />

Dan fungeert het uitgedraaide doek ook als<br />

zichtbescherming. Graag extra privacy? Dan<br />

vormt een knikarmscherm met aanvullende<br />

verticale volant in semitransparante stof een<br />

optie. Dit wordt onder meer aangeboden door<br />

Weinor, bijvoorbeeld in het met een German<br />

Design Award <strong>2024</strong> bekroonde en kubistische<br />

cassettescherm Smaila. Mooi meegenomen:<br />

de in de cassette geïntegreerde spots met dimbaar<br />

ledlicht die ook op het balkon extra sfeer<br />

scheppen.<br />

Umbris realiseerde deze architecturale<br />

terrasoverkapping en zonwerende<br />

luifel in één esthetisch geheel.<br />

(Beeld: Bart Gosselin Photography)<br />

42 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

De nieuwe Markilux Pergola Style met geavanceerde verlichtingstechnologie.<br />

Lamellendaken verder in opmars<br />

Last but not least zijn er uiteraard de bioklimatische<br />

pergola’s en overkappingen met<br />

lamellendaken, uitbreidbaar met een scala aan<br />

wandsystemen in doek, hout of glas. Samen<br />

met de stijgende populariteit, groeien het<br />

aanbod en de opties die van zo’n overkapping<br />

niet zelden een volwaardige buitenkamer<br />

maken. Nieuw van Gibus is Velvet,<br />

voorzien van een intrekbare afdekking<br />

met kantelbare lamellen. Deze optie<br />

wordt trouwens door diverse merken<br />

aangeboden en laat toe het volledige<br />

dak te openen wanneer men liever<br />

onder de blote hemel zit. Heel wat<br />

aanbieders zetten in op personalisatie,<br />

waaronder ook Renson dat op de<br />

voorbije editie van R+T in Stuttgart<br />

verschillende nieuwigheden presenteerde. Zo<br />

wordt het verlichtingsconcept vervolledigd<br />

met richtbare buitenspots van Kreon, voorzien<br />

van een specifieke bevestiging op maat van de<br />

Renson-overkappingen. Ook nieuw: de stijlvolle<br />

Loggia Canvas-schuifpanelen van 2TEC2,<br />

een uitbreiding van het al ruime aanbod voor<br />

wandinvullingen van de verschillende Rensonoverkappingen.<br />

Renson pakt tot slot uit met<br />

een concept dat de overkapping en berging<br />

combineert in één esthetisch en snel te installeren<br />

geheel. Via een prefabsysteem voor vaste<br />

wanden met een ingewerkte deur, combineer je<br />

een Renson Algarve voortaan met een berging,<br />

naar keuze afgewerkt met verticale aluminium<br />

Linarte-profielen of houten latten.<br />

'Trend van het moment:<br />

geïntegreerde verlichting, zowel<br />

wit als RGB lichtscènes'<br />

In nauwe samenwerking met de architect<br />

Wil je als architect een unieke overkapping<br />

laten realiseren, geënt op de architectuur, de<br />

omgeving en de individuele wensen? Ook dan<br />

zijn er mogelijkheden. Het Belgische Umbris,<br />

dochteronderneming van Mebo Steel & Construct<br />

in Lokeren, ontwerpt en realiseert – ook<br />

in samenwerking met externe architecten<br />

- tailormade overkappingen met tal van wanden<br />

andere opties. Een recente realisatie vinden<br />

we in het Leuvense waar een wit lamellendak<br />

boven het terras naadloos wordt gecombineerd<br />

met een vaste zonwerende luifel die<br />

doorloopt aan de zijkant van de woning. Deze<br />

architectonische luifel, voorzien van houten<br />

latwerk, verhindert oververhitting in<br />

het interieur door de hoge zomerzon op<br />

de riante glaspartijen. Om de eenheid<br />

kracht bij de zetten, ziet het hout zich<br />

herhaald in een verticaal paneel aan de<br />

terrasoverkapping. Fan van hout? Van<br />

Carpentier Carpentier Hardwood Solutions<br />

is het motorgedreven lamellendak<br />

uitgevoerd in thermisch behandeld<br />

hout dat onder meer zijn weg vond naar<br />

een landelijke woning in Knokke. Het<br />

gebruik van voorvergrijsd thermisch essenhout<br />

vormt niet alleen een duurzame keuze, maar<br />

creëert ook een harmonieuze samensmelting<br />

met zowel het rieten dak als de witte muren<br />

van het huis. Hier koos men voor een open<br />

overkapping, maar ook zijwanden – waaronder<br />

glazen (schuif)wanden, vaste houten zijwanden<br />

en houten shutters – zijn een optie. Voor een<br />

totaalplaatje dat klopt. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

43


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

NIEUWE BIM-TOOL TEN DIENSTE VAN DE ARCHITECT<br />

Zonwering gaat digitaal<br />

Oververhitting in huis vermijden begint bij een goede zonwering.<br />

Dit wordt nog vaak over het hoofd gezien. Nog steeds worden veel<br />

huizen ontworpen om warmte vast te houden in de winter, maar<br />

niet om deze buiten te houden in de zomer. Verozo, de Belgische<br />

beroepsfederatie van zonweringproducenten, heeft een BIM-tool<br />

ontwikkeld waarmee je als architect de zonwering in het gebouw al<br />

van in de beginfase kan inplannen.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Verozo<br />

Vandaag worden er nog steeds te weinig hittebestendige<br />

woningen gebouwd en verbouwd<br />

om de klimaatverandering aan te pakken.<br />

Enerzijds worden de zomers steeds warmer<br />

en neemt het aantal hittegolven toe, anderzijds<br />

winnen beglaasde oppervlakken in de architectuur<br />

aan belang. Een efficiënte zonwering heeft<br />

de voorkeur op (alleen maar) actieve koeling.<br />

Toepassing voor elke situatie<br />

"Zonwering is de meest energie-efficiënte<br />

methode om een gebouw te beschermen tegen<br />

overmatige warmte." Aan het woord is Ann Van<br />

Eycken, secretaris-generaal van Verozo en van<br />

de overkoepelde European Solar Shading Organisation<br />

(ES-SO). Verozo wil mee de oplossingen<br />

aanreiken in de digitale bouwwereld en heeft<br />

nu een BIM-tool klaar die het voor architecten<br />

gemakkelijk maakt om zonwering te integreren<br />

in hun bouw- of verbouwproject. Het gaat<br />

erom de juiste toepassing te vinden voor elke<br />

situatie. De BIM-tool biedt daar met generieke<br />

'Met de nieuwe BIM-tool kan de architect<br />

voortaan zonwering al in een vroeg<br />

ontwerpstadium mee opnemen'<br />

Buitenjaloezieën als knappe en efficiënte zonwering. (Beeld: Stories by light)<br />

Glazen dak? Horizontale dynamische<br />

buitenzonwering voorkomt mee<br />

oververhitting in de zomer, zonder afbreuk<br />

te doen aan de zonnewinst in de winter.<br />

(Beeld: Seppe Kuppens)<br />

Revit-modellen voor elf verschillende soorten<br />

zonweringen een antwoord op. Hiermee kan je<br />

in Revit gevels creëren en zien hoe specifieke<br />

types kunnen worden ingebouwd. Ann Van Eycken:<br />

"Met een overzicht van de beschikbare zonweringdata<br />

voor een specifiek project en allerlei<br />

videohandleidingen over welk type zonwering in<br />

de gevel te integreren, kan de architect voortaan<br />

zonwering al in het vroege ontwerpstadium<br />

mee opnemen.” De materialenbibliotheek bevat<br />

dan weer verschillende kleuropties voor efficiënte<br />

zonweringstoepassingen, zoals lamellen<br />

of transparante doeken, met bijbehorende<br />

zontoetredingsfactor (gtot), gebaseerd op de<br />

combinatie van zonwering en dubbele beglazing<br />

met een U-waarde van 1,1. Ook vindt de gebruiker<br />

de weblinks naar specifieke BIM-objecten<br />

van Verozo-leden, om zelf meteen te gebruiken<br />

in het eigen BIM-project. Dit alles nu te raadplegen<br />

op de website van Verozo. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

45


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

Technisch gezien belichaamt deze<br />

nieuwe locatie de essentie van de<br />

natuur, zowel letterlijk als figuurlijk.<br />

SAMENWERKEN IN DE BUITENLUCHT<br />

OUTDOORPARK ALS CREATIEVE<br />

HUB VOOR ARCHITECTEN<br />

In oktober 2022 werd op de nieuwe Renson outdoorsite in Kruisem/Nazareth het inspirerende park<br />

NOA outdoor living geopend. Renson, in samenwerking met meer dan dertig premium merken op het<br />

gebied van luxueus buitenleven, presenteert twaalf levensechte tuinen verspreid over een oppervlakte<br />

van 30.000 vierkante meter. Nu is het moment aangebroken voor een evaluatie, en een upgrade.<br />

Tekst: Renson, Kris Vandekerckhove | Beeld: Renson<br />

Catherine Degreef, manager van NOA:<br />

“Technisch gezien belichaamt deze nieuwe<br />

locatie de essentie van de natuur, zowel letterlijk<br />

als figuurlijk. Achter de indrukwekkende<br />

gevel bevindt zich een project met<br />

een nul-energie-impact, dat volledig zelfvoorzienend<br />

is op het gebied van water- en<br />

energiegebruik. Het maakt gebruik van de<br />

meest duurzame technologieën om gezond<br />

en comfortabel leven en werken mogelijk te<br />

maken. 'Creating Healthy Spaces' wordt hier<br />

in de praktijk gebracht. We mochten ondertussen<br />

al 14.000 bezoekers verwelkomen.<br />

Een succesverhaal? Ja. Mag het nog iets<br />

meer zijn? Zeker weten!”<br />

De samensmelting van indoor en outdoor<br />

Dit indrukwekkende gebouw, ontworpen als<br />

een 'tuinpaviljoen XXL' aan de E17, heeft een<br />

380 meter lange façade die deels bekleed is<br />

met natuurlijke materialen zoals plantengroei<br />

en boomstammen. Op deze nieuwe productielocatie<br />

worden voortaan alle buitenproducten<br />

van Renson vervaardigd voor de wereldwijde<br />

export. Dit omvat terrasoverkappingen, carports<br />

en een breed scala aan accessoires zoals<br />

verlichting, schuifpanelen, plantenbakken, zitbanken<br />

en andere elementen voor tuindesign.<br />

“Ook merk je meer en meer dat indoor en outdoor<br />

een geheel wordt”, gaat Catherine verder.<br />

“Vroeger had je een architect, een tuinarchitect<br />

en eventueel ook een interieurarchitect. Maar<br />

van architecten wordt tegenwoordig verwacht<br />

dat ze rekening houden met zowel binnen als<br />

buiten. Er ontstaat ook een andere beweging,<br />

qua belangrijkheid. Vroeger werd altijd eerst<br />

binnen in orde gezet, en ‘den buiten’ eerder<br />

stiefmoederlijk behandeld. Vandaag kan en<br />

moet dat allemaal samen gerealiseerd worden.<br />

Of moet er met het buitengedeelte op zijn minst<br />

rekening worden gehouden.”<br />

Samenwerken in stijl<br />

Catherine: “Met NOA Outdoor Living is het de<br />

bedoeling dat de architect meteen alle mogelijkheden<br />

kan zien en geïnspireerd wordt. Op<br />

46 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

die manier kunnen ze ook de verschillende<br />

producten en diensten van onze partners leren<br />

kennen. Samen met hun klanten, bij voorkeur.<br />

Zo zien ook de klanten – particulier en/of<br />

professional – wat er bij hen gerealiseerd kan<br />

worden. We hebben voor onze bezoekers ook<br />

enkele handige extra’s voorzien. Zo werden er<br />

acht meetingrooms geïnstalleerd. Daarnaast<br />

hebben we de Ark: een stalenbar met een<br />

workplace. Zo kan de architect meteen rond<br />

een werktafel plaatsnemen om het een en<br />

ander verder te bespreken met de klanten, stalen<br />

en eventueel bouwplannen erbij te halen, en<br />

meteen samenwerkingen aan te gaan.”<br />

‘Van een architect wordt<br />

tegenwoordig verwacht<br />

dat ze rekening<br />

houden met zowel<br />

binnen als buiten’<br />

NOA Outdoor Living mocht ondertussen al 14.000 bezoekers verwelkomen.<br />

Buitenbeleving voor zakelijke ontmoetingen<br />

“We gaan bovendien onze Office inrichten<br />

als een outdoor meetingroom. Want al onze<br />

meetingruimtes zijn binnen. We vonden dat<br />

het niet meer dan logisch was om ook midden<br />

in ons outdoorpark een werkruimte te maken.<br />

Dat werd overigens recent gerealiseerd, ideaal<br />

voor de komende seizoenen. Meer dan de<br />

moeite waard. Want we zijn NOA Outdoor Living<br />

zo aan het inrichten en uitbouwen dat het binnenkort<br />

niet meer dan een evidentie – zelfs<br />

top of mind – zal zijn om als architect bij ons<br />

te komen vergaderen en er deals te sluiten met<br />

klanten over hun buitenbeleving. Je ziet er meteen<br />

alles en je kan praktijkvoorbeelden geven<br />

van hoe het er in de realiteit zal uitzien. Tot slot<br />

kregen ook de NOA Bar en onze Coffee Corner<br />

een upgrade. Er is werkelijk geen enkele reden<br />

meer voor een architect om hier niet eens langs<br />

te komen en zich te laten inspireren”, besluit<br />

Catherine Degreef.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Renson / NOA Outdoor Living<br />

Locatie: Polydore Rensonstraat 8,<br />

9770 Kruisem<br />

Architect: Binst Architects<br />

Indoor en outdoor worden een geheel.<br />

Renson presenteert, in samenwerking met meer dan dertig premium<br />

merken op het gebied van luxueus buitenleven, twaalf levensechte tuinen<br />

verspreid over een oppervlakte van 30.000 vierkante meter.<br />

NOA Outdoor Living praktisch<br />

- Meeting ruimte reserveren: hello@noa-outdoor.com<br />

- Park bezoeken met klanten: vooraf moment inplannen via de website (net als een restaurant)<br />

- Meer details over partners en tuinen: www.noa-outdoor.com<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

47


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

TRENDS IN OUTDOORMEU<strong>BE</strong>LEN<br />

SENSUALITEIT OP<br />

HET TERRAS<br />

Nieuw bij Gandia Blasco:<br />

de Erno-collectie met<br />

poefs in drie afmetingen,<br />

gecompleteerd met<br />

bijpassende arm- en<br />

rugleuningen. Design<br />

Alejandra Gandía-Blasco.<br />

(Beeld: Angel Segura Lopez)<br />

48 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

Dolce far niente of zalig nietsdoen. Dat is het eerste wat in ons opkomt bij het zien van de buitensofa’s<br />

en loungesets voor het aanstormende outdoorseizoen. Sensuele vormen en materialen zetten de toon,<br />

met veel zachte en natuurlijke kleuren, licht hout, afgeronde vormen, dikke kussens en aaibare stoffen.<br />

Een sensuele en knusse zomer kondigt zich aan.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Tressé-sofa van Talenti: royale volumes om je in neer te vleien. Design Carlo Colombo.<br />

'Vloeiende lijnen en organische vormen zetten de toon'<br />

Niet alleen het interieur maar ook de buitenruimte<br />

wordt steeds vaker met veel<br />

zorg en vakkundig aangekleed. Het terras<br />

als verlengde van de woonkamer, waarbij<br />

professioneel advies niet zelden gewenst<br />

is. De buitensofa of loungeset mag daarbij<br />

niet ontbreken. De trends en nieuwigheden<br />

voor <strong>2024</strong>.<br />

Tactiel textiel<br />

Uiteraard hebben de outdoorstoffen het voorbije<br />

decennium een ware revolutie ondergaan. Er is<br />

niet alleen veel aandacht voor de techniciteit,<br />

maar vooral voor de tactiliteit van het textiel:<br />

weerbestendige kwaliteit die bovendien mooi<br />

oogt en aangenaam aanvoelt. Het hoeft dan ook<br />

niet te verrassen dat textiel, met weer heel wat<br />

nieuwe alternatieven en mooie texturen, ook<br />

in de loungecollecties anno <strong>2024</strong> een hoofdrol<br />

opeist. Volledig gestoffeerde modules en dikke,<br />

uitnodigde kussens, gehuld in rijke stoffen, zetten<br />

de toon. Zo pakt het Belgische Tribù uit met<br />

Mai, een collectie met poefs in verschillende<br />

afmetingen om afzonderlijk te gebruiken of te<br />

combineren tot een casual ziteiland. ><br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

49


NOA, waar natuur samenkomt<br />

met innovatieve outdoor concepten<br />

in maar liefst 12 sfeervolle tuinen<br />

op 30.000m 2 .<br />

Kom langs en laat je inspireren door alles<br />

wat dit ongeziene park te bieden heeft.<br />

www.noa-outdoor.com<br />

Kruisem, België<br />

NOA PARTNERS:<br />

®


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

Bijzonder is de gebreide bekleding, met een<br />

op blaadjes geïnspireerde textuur. Nog meer<br />

opmerkelijke gebreide stoffen bij GAN met<br />

Mangas Outdoor, een collectie met diverse zitmodules,<br />

poefs en bijpassende outdoortapijten<br />

met bekleding vervaardigd uit gerecycleerd<br />

PET. Deze collectie brengt een zorgvuldig<br />

gedoseerde portie kleur, voor wie het iets meer<br />

dan alleen beige en zandkleur mag zijn. Gandia<br />

Blasco pakt op zijn beurt uit met Erno, een<br />

collectie bijzondere poefs met gewatteerde en<br />

rastervormige bekleding die uitnodigt tot aanraken.<br />

Drie treffende voorbeelden van poefs<br />

met een tactiele stoffering die bepalend is voor<br />

de beleving van het design.<br />

'Wat kleuren betreft,<br />

mag het dit jaar<br />

een tintje lichter'<br />

Organische vormen<br />

Vloeiende lijnen en organische vormen zetten<br />

de toon. Zo ook bij het Belgische Royal<br />

Botania dat de spraakmakende Organix-reeks<br />

verder aanvult met een 2- en 4-zit low dining<br />

sofa. Low-dining, waarbij het comfort van een<br />

loungset verzoend wordt met het praktische<br />

van een weliswaar verlaagde eettafel, blijft ook<br />

De Donato-loungeset in teak en<br />

beige rope, nieuw bij Exterioo.<br />

De volledige gebreide Mai-collectie van Tribù. Design Ilia Eckardt.<br />

dit jaar een trend. Men zit een stukje lager dan<br />

aan een traditionele terrastafel, wat resulteert<br />

in een lounge effect en relaxte manier van tafelen.<br />

Twee-in-één, met andere woorden. Wanneer<br />

we naar het buitenland kijken, is er onder<br />

meer het Italiaanse Talenti met de nieuwe<br />

Tressé-sofa, een reeks die een minimalistische<br />

frame en gevlochten ecoleder combineert met<br />

zeer aanwezige en afgeronde kussens. Kijken<br />

we eerder richting het noorden, naar Scandi-<br />

navië, dan is er het Deense Cane-Line met de<br />

modulaire Capture-sofa: geen rechte hoek te<br />

bespeuren! Koesterend design om je in neer te<br />

vleien.<br />

Elegant hout en lichte kleuren<br />

Wat kleuren betreft mag het dit jaar gerust een<br />

tintje lichter. Naast lichtgrijs en wit zijn vooral<br />

zachte beige- en aardse zandtinten hot dit jaar.<br />

Zwart lijkt passé. ><br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

51


Een nieuw tijdperk<br />

in gevelbekledingen.<br />

Met het gepatenteerd Magnetude®-systeem<br />

voor inkomdeuren van FRAGER, kunnen nu ook<br />

gevelbekledingen onzichtbaar bevestigd worden.<br />

De architect heeft alle vrijheid bij het ontwerpen<br />

van een aluminium gevelbekleding.<br />

De combinatie van vlakke aluminiumplaten met<br />

inliggende schaduwvoeg, strakke binnenhoek- en<br />

buitenhoekoplossingen, laten een hedendaagse en<br />

minimalistische vormgeving toe.<br />

Gevelkaders, op maat geleverd, worden<br />

aan de muur geschroefd. Daarna wordt de<br />

inliggende aluminium schaduwvoeg, plint of hoek in<br />

het gevelprofiel geschoven en kan er een volgend<br />

gevelkader worden gemonteerd. De aluminium<br />

buitenplaat, tevens op maat geleverd, wordt met<br />

magneten op het gevelkader gemonteerd.<br />

Gevelbekledingen en sectionaalpoorten worden<br />

zo onzichtbaar bevestigd zonder lijm of silicone.<br />

HARINCK nv/sa<br />

Heirweg 95, zone 2, B-8710 Wielsbeke, Belgium<br />

T +32 (0)56 67 40 50<br />

www.frager.be


THEMA OUTDOOR LIVING<br />

Terracotta en groen, opvallend aanwezig in<br />

2023, laten zich her en der nog wel opmerken,<br />

maar doorgaans eerder subtiel: als accent, in<br />

een poef of sierkussen. Het lichte en neutrale<br />

kleurenpalet, dat we zowel terugvinden in de<br />

stoffering als het vlechtwerk in weerbestendige<br />

rope, is mooi te combineren met teakhout.<br />

Dit neemt op zijn beurt ook weer opvallend<br />

elegante en afgeronde vormen aan. Een trend<br />

die zich bij bijna zo goed als alle grote merken<br />

laat opmerken.<br />

Designklassiekers als ‘accent chair’<br />

Bij het samenstellen van een outdoorlounge ga<br />

je uiteraard voor een coherent totaalplaatje. Dit<br />

wil weliswaar niet zeggen dat ieder zitmeubel<br />

uit dezelfde reeks hoeft te komen. Het is bijvoorbeeld<br />

bon ton om de configuratie aan te<br />

vullen met één of enkele leuke casual poefs.<br />

Of je gaat voor een markante éénzit om, bij<br />

wijze van accent en blikvanger, de loungeset<br />

te vervolledigen. Uiteraard lenen deze zich net<br />

zo goed voor een apart en meer intimistisch<br />

zithoekje, ingericht voor kwalitatieve ‘me-time’.<br />

Een wel heel bijzondere nieuwe éénzit vinden<br />

we bij Cassina dat de iconische Utrecht XL<br />

Armchair, ontworpen in 1935 door architect<br />

De low-dining Organix-sofa van Royal Botania, met keuze uit vijf framekleuren en<br />

een waaier aan stoffen. Design Kris Van Puyvelde. (Beeld: Greg Van OZ)<br />

Gerrit T. Rietveld, nu ook in een outdoorversie<br />

voorstelt. Nog zo’n designklassieker is de<br />

La Bambola-fauteuil, als onderdeel van Le<br />

Bambole Collection ontworpen door de architect<br />

Mario Bellini in 1972 en bekroond met de<br />

Compasso d’Oro in 1979. Deze wordt door B&B<br />

Italia nieuw aangeboden in een outdoorvariant,<br />

met behoud van dezelfde zachte rondingen en<br />

uitnodigende vormen. Met keuze uit meer dan<br />

70 stoffen, waaronder een aaibare bouclé en<br />

jacquard met sprekende streepjespatronen in<br />

diverse kleuren, is personalisatie troef. Een<br />

‘conversation piece’ op het terras dat niet onopgemerkt<br />

blijft. •<br />

De GAN Mangas-collectie met knusse volumes is er<br />

nu ook in een aangepaste versie voor buiten. Design<br />

Patricia Urquiola.(Beeld: Angel Segura Lopez)<br />

Bora van Gloster: elegant<br />

vormgegeven teak en all-weather<br />

wicker. Design Henrik Pedersen.<br />

Nieuw in de Cassina Outdoor Collection: de Utrecht XL<br />

Outdoor-armchair, een éénzit met verwijderbare bekleding.<br />

Design Gerrit T. Rietveld. (Beeld: Francesco Dolfo)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Exterieur<br />

53


THEMA HOUTBOUW<br />

‘SHIGERU BAN: TIM<strong>BE</strong>R IN ARCHITECTURE’<br />

Spraakmakend gebruik van hout<br />

in hedendaagse architectuur<br />

Wie bijzonder bouwen met hout zegt, zegt Shigeru Ban. De Japanse<br />

architect, winnaar van de prestigieuze Pritzker Prize in 2<strong>01</strong>4, is<br />

zonder twijfel een van de meest innovatieve architecten van deze<br />

tijd. Als pionier in het gebruik van duurzame materialen is Ban wat<br />

je noemt een heuse houtkunstenaar in de architectuur. Met houtbouw<br />

als thema in deze editie zetten we graag zijn laatste boek<br />

‘Timber in Architecture’ in de kijker. Hebben? ArchiComm mag twee<br />

exemplaren weggeven.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Sinds zijn ontwerp van de BAN woontoren voor Triple Living op Nieuw Zuid in Antwerpen geniet<br />

Shigeru Ban, gevestigd in Tokio, ook bij het grote publiek in België heel wat bekendheid. Maar deze<br />

architect heeft uiteraard al heel wat andere bijzondere en gedurfde ontwerpen op zijn palmares.<br />

Het boek ‘Shigeru Ban: Timber in Architecture’ brengt een uitgebreid overzicht van meer dan<br />

vijftig gebouwen waarin nieuwe toepassingen met hout worden getoond. Musea, hoofdkantoren<br />

van bedrijven, resorts, woningen, maar net zo goed tijdelijke shelters voor slachtoffers van natuurrampen.<br />

Enkele uitgelichte projecten zijn onder meer het hoofdkantoor van Swatch en Omega,<br />

evenals het Aspen Museum, Pompidou Metz, Mount Fuji World Heritage Centre, La Seine Musicale<br />

Performance Hall en het Oita Prefectural Museum. Drie gebouwen, die ook in het boek aandacht<br />

krijgen, brengen we hier graag beknopt in beeld.<br />

Het indrukwekkende atrium van de Nine<br />

Bridges Country Club. (Beeld: Hiroyuki Hirai)<br />

Complexe houtstructuur<br />

met hexagonaal raster<br />

Een eerste indrukwekkend project brengt ons naar<br />

de Zuid-Koreaanse stad Yeoju, op twee uur rijden<br />

van Seoul, en meer bepaald naar de Nine Bridges<br />

Country Club met wel zeer bijzondere infrastructuur.<br />

Het meest innovatieve aspect van dit project<br />

vinden we in het atrium van het hoofdgebouw, met<br />

een imposante houtconstructie bestaande uit 21<br />

kolommen die als bomen naar boven reiken. De<br />

elegant vormgegeven ‘stammen’ gaan vloeiend<br />

over in 32 plafondelementen, houten rasters met<br />

een hexagonaal patroon. Dit zeshoekige patroon is<br />

geïnspireerd op wat men in Zuid-Korea een ‘bamboo<br />

wife’ noemt, een soort van traditioneel gevlochten<br />

cilindervormig en hol ‘kussen’ waarmee men<br />

slaapt tijdens de hete zomers. De complexe houtstructuur<br />

staat op zich, draagt de belasting van het<br />

dak erboven en wordt ondersteund door betonnen<br />

kolommen op het ondergrondse niveau.<br />

Shigeru Ban, Japans architect en pionier van<br />

het gebruik van duurzame materialen zoals<br />

hout en bamboe in hedendaagse architectuur.<br />

De houtstructuur in opbouw.<br />

(Beeld: Shigeru Ban Architects)<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Haesley Nine Bridges<br />

Golf Clubhouse<br />

Architect: Shigeru Ban<br />

Locatie: Yeoju, Zuid-Korea<br />

54 <strong>Archicomm</strong>-online.be


THEMA HOUTBOUW<br />

'Shigeru Ban is een van de meest<br />

innovatieve architecten van deze tijd'<br />

Swatch & Omega Headquarters in Biel, Zwitserland. (Beeld: Swatch)<br />

Er kwamen bij de constructie om en bij de 4.600 houten<br />

balken aan te pas. (Beeld: Didier Boy de la Tour)<br />

Massieve houten landmark van 240 meter lang<br />

In Biel, het hart van de Zwitserse horlogemakerij, vind je dit indrukwekkende hoofdkantoor<br />

van Swatch en Omega, een van de grootste houtconstructies ter wereld met<br />

het signatuur van Shigeru Ban. Het vloeiend vormgeven silhouet van het gebouw<br />

strekt zich uit over een totale lengte van 240 meter en overspant op een bepaald<br />

moment zelfs een weg. Het gebouw heeft een breedte van 35 meter en op het hoogste<br />

punt meet de gevel 27 meter. Het bijzondere ontwerp breekt met de conventies van de<br />

klassieke kantoorgebouwarchitectuur en past harmonieus in de stedelijke omgeving.<br />

Een houten raster vormt de basisstructuur van de immense gevel. De constructie<br />

omvat wel 4.600 houten balken die met uiterste en dus ‘Zwitserse precisie’ gepositioneerd<br />

en bevestigd werden.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: hoofdkantoor Swatch en Omega<br />

Architect: Shigeru Ban<br />

Locatie: Biel, Zwitserland<br />

><br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 55


MINILINE<br />

MINIMALISTISCHE SCHUIFRAMEN


THEMA HOUTBOUW<br />

Ontwerptekening van ‘House of Light and<br />

Shadow’. (Beeld: Shigeru Ban Architects)<br />

Deze residentiele woning ontworpen door Shigeru<br />

Ban ademt hout. (Beeld: Hiroyuki Hirai)<br />

Spel van licht en schaduw<br />

Nog meer houtbouw met deze residentiële nieuwbouwwoning in<br />

Shigeru Ban’s thuisland Japan, waarbij hout op een innovatieve<br />

en esthetische manier wordt ingezet. Het huis is zo ontworpen<br />

om de seizoenen en het moment van de dag ook binnen optimaal<br />

te ervaren, door het steeds veranderende samenspel van licht<br />

en schaduw. Er wordt gebruik gemaakt van overlappende lariks<br />

LVL-balken waardoor er transparantie ontstaat. Het licht, een<br />

fundamenteel element in het leven en welzijn van ieder, wordt<br />

door het hout op een bijzondere manier gefilterd en brengt uniformiteit<br />

in het huis. ‘House of Light and Shadow’ is zijn naam<br />

meer dan waardig.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: House of Light and Shadow<br />

Architect: Shigeru Ban<br />

Locatie: Tokio, Japan<br />

'Het boek brengt meer dan vijftig gebouwen waarin<br />

nieuwe toepassingen met hout worden getoond'<br />

SHIGERU BAN: TIM<strong>BE</strong>R IN ARCHITECTURE<br />

Auteur:<br />

Shigeru Ban<br />

Uitgever: Rizzoli International Publications, oktober 2022<br />

Taal:<br />

Engels<br />

Adviesprijs in EU: € 79,00<br />

Hardcover, 272 pagina’s<br />

Onder meer verkrijgbaar bij Amazon<br />

Boek SHIGERU BAN:<br />

TIM<strong>BE</strong>R IN ARCHITECTURE.<br />

WIN!<br />

Maak kans op één van de twee exemplaren van het boek ‘Shigeru<br />

Ban: Timber in Architecture’. Hoe? Volg ArchiComm <strong>BE</strong> op LinkedIn<br />

en like het bericht (ten laatste op 31/3/<strong>2024</strong>). De winnaars<br />

ontvangen een persoonlijk bericht én het boek in de brievenbus. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 57


THEMA HOUTBOUW<br />

HOUTBOUW: CLT IN EENGEZINSWONINGEN<br />

Ontwerpen met ecologische moed<br />

Ondanks de spreekwoordelijke baksteen in de maag wint houtbouw aan belang. Vooral massieve houtbouw<br />

in CLT, kort voor Cross Laminated Timber, is in opmars. Een gesprek over opportuniteiten en<br />

voordelen, maar ook over uitdagingen en mogelijke oplossingen met architect Laurent Vanhaverbeke<br />

van Adaptief, atelier voor duurzame architectuur en een jong architectenbureau dat durft te ontwerpen<br />

met ecologische moed.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Marble Moon / Adaptief<br />

Karaktervolle woning ontworpen door Adaptief, atelier voor duurzame architectuur.<br />

Bewust wonen in verbondenheid met de<br />

natuur, in een duurzame woning met eigentijds<br />

cachet. Dit is wat de bouwheer van deze<br />

recent opgeleverde CLT-woning in Aalbeke tot<br />

bij Adaptief in Gent bracht. Adaptief, dat zijn<br />

Laurent Vanhaverbeke en Florence Desmedt<br />

die sinds een kleine twee jaar hun eigen koers<br />

varen. De focus van hun bureau ligt op ecologische<br />

en duurzame architectuur vertrekkende<br />

vanuit een sterk ontwikkelde visie op klimaat<br />

en samenleving. Een adaptieve en klimaatrobuuste<br />

ontwerpstrategie, met zoveel mogelijk<br />

58 <strong>Archicomm</strong>-online.be


THEMA HOUTBOUW<br />

Warm wonen – letterlijk en figuurlijk – met CLT.<br />

Hout heeft een positief effect<br />

op de leefomgeving.<br />

Shou Sugi Ban of zwart gebrand hout<br />

als karaktervolle gevelbekleding.<br />

'Het hout in het interieur is direct<br />

op afwerkingsniveau'<br />

bio-ecologische bouwmaterialen, is daarbij de<br />

insteek. Houtbouw past perfect in dit plaatje.<br />

Houtbouw: over duurzaamheid<br />

en esthetische waarde<br />

Dat houtbouw – uiteraard met FSC-gecertificeerd<br />

hout uit goed beheerde bossen - een<br />

duurzame keuze is, hoeft nog amper betoog.<br />

Hout is een natuurlijk en nagroeibaar materiaal<br />

en een goede isolator. Het is een licht en tegelijk<br />

stevig bouwmateriaal met lage stikstofuitstoot.<br />

Laurent: “Meer nog, de CLT-woning kan zelfs<br />

beschouwd worden als een buffer van CO 2<br />

. Een<br />

boom neemt CO 2<br />

op uit de atmosfeer die in het<br />

constructiehout gestockeerd blijft, ook nadat<br />

hij gerooid wordt.” Daarnaast heeft hout een<br />

positief effect op de leefomgeving en zijn er ook<br />

de ontwerpmatige en esthetische voordelen van<br />

CLT. “Zeker in vergelijking met houtskeletbouw<br />

zijn met CLT veel slankere structuren mogelijk”,<br />

aldus nog Laurent. Nog een voordeel: het hout<br />

in het interieur is direct op afwerkingsniveau en<br />

behoeft in principe geen verf, stuc of pleisterplaat<br />

om het mooi te maken. Laurent: "CLT is<br />

gemaakt van vurenhout dat onder invloed van<br />

uv-licht geel verkleurt. Indien dit niet gewenst<br />

is, opteren we voor een whitewash met een<br />

lichter en subtieler effect. Maar ook een donkere<br />

beits, bijvoorbeeld voor het creëren van<br />

een accentmuur, behoort tot de opties. Mogelijkheden<br />

bij de vleet.”<br />

Gewikt en gewogen<br />

De nadelen van bouwen met CLT? Op vlak van<br />

akoestiek doet CLT het minder goed, al is dit<br />

vooral een extra aandachtspunt bij meergezinswoningen.<br />

Laurent: “Bij eengezinswoning is het<br />

akoestisch comfort van CLT op zich voldoende,<br />

al voorzien we wel een akoestische ontkoppeling<br />

tussen de verschillende bouwlagen.” Een<br />

ander aandachtspunt is uiteraard de prijs. Bouwen<br />

met hout heeft de reputatie duurder te zijn.<br />

“De bouwmaterialen zijn inderdaad duurder,<br />

maar op andere vlakken kan er bespaard worden.<br />

Hierdoor is de uiteindelijke bouwkost min<br />

of meer gelijklopend met deze van een klassieke<br />

woning. Vooreerst kan men besparen op<br />

de afwerking, door de CLT in het interieur in het<br />

zicht te laten. Daarnaast kunnen we met ontwerpmatige<br />

beslissingen, steeds in overleg met<br />

de aannemer, de materiaal- en transportkosten<br />

onder controle houden. Voor al te grote panelen<br />

kan het zijn dat er extra of duurder transport<br />

nodig is, en dat proberen we te vermijden. Te<br />

kleine panelen vergen dan weer meer montage.<br />

Deze afweging moeten we maken.”<br />

Snelle constructie<br />

Dit brengt ons vanzelf bij een belangrijk voordeel<br />

en kostenbesparende factor van CLT-bouw:<br />

de korte bouwtijd. “Op een vijftal weken kan een<br />

CLT eengezinswoning water- en winddicht worden<br />

afgewerkt. Van zodra de levertermijn van<br />

de ramen gekend is, maken we een planning<br />

en stemmen we de bouw hierop af.” Daar staat<br />

uiteraard tegenover dat het voorbereidende<br />

werk voor de architect een stuk omvangrijker<br />

en intensiever is. Bij CLT-bouw dien je al van<br />

in de ontwerpfase rekening te houden met alle<br />

technieken. Of dit de flexibiliteit niet beperkt?<br />

“Op zich is er weinig ruimte voor discussie of<br />

fouten op de werf. ><br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 59


CE<strong>BE</strong>O <strong>2024</strong><br />

TECHNOLOGIE<br />

LET’S ENERGIZE OUR FUTURE<br />

14-16 MAY<br />

BRUSSELS EXPO<br />

HALL 5<br />

JOUW GIDS IN ARCHITECTURALE TRENDS<br />

Tijdens Cebeo Technologie laten we je kennismaken met de nieuwste producten en<br />

oplossingen voor architecten. Samen met zo’n 150 topfabrikanten dompelen we je onder<br />

in alle innovaties, met een speciale zone gewijd aan verlichting. Na je bezoek aan Cebeo<br />

Technologie ben je klaar voor de toekomst!<br />

Schrijf je gratis in


THEMA HOUTBOUW<br />

Alles is al op voorhand tot in het kleinste detail<br />

bepaald, inclusief elektriciteits- en lichtontwerp.<br />

Dit wordt geïntegreerd in het BIM en<br />

resulteert in de definitieve CLT-tekening,<br />

waarna het hout gefreesd wordt. Daar gaat<br />

uiteraard intensief overleg aan vooraf. Deze<br />

pragmatische aanpak veroorzaakt weliswaar<br />

minder stress bij zowel bouwheer als architect.<br />

Knopen worden tijdig doorgehakt. Wat niet wil<br />

zeggen dat er helemaal niets kan worden bijgestuurd<br />

op de werf. Een extra stopcontact kan,<br />

maar de aanpassingen blijven beperkt.”<br />

Houden van hout: blank en zwart<br />

Deze woning in Aalbeke combineert duurzaamheid<br />

met eigentijds en karaktervol<br />

wooncomfort. Wat isolatie betreft, werden de<br />

CLT-wanden aan de buitenkant voorzien van<br />

een niet-dragend houtskelet dat werd opgevuld<br />

met houtvezelisolatie. “We verkiezen steeds<br />

ecologische en dampopen isolatiematerialen,<br />

zoals houtvezelisolatie maar ook cellulosevlokken,<br />

kalkhennepisolatie of isolatie op basis<br />

van katoen”, vervolledigt Laurent. Bijzonder is<br />

de dakconstructie, waarbij gebruik gemaakt<br />

werd van het plafond- en daksysteem Novatop<br />

Elements. Hierdoor kon een zichtbare nokbalk<br />

vermeden worden. Deze modules kunnen<br />

worden opgevuld met isolatie en zijn langs<br />

Door de riante vouwdeur vervaagt de grens tussen binnen en buiten.<br />

'Bij CLT-bouw dien je al<br />

van in de ontwerpfase<br />

rekening te houden<br />

met alle technieken'<br />

De hybride dakelementen garanderen een uniforme CLT-look, tot in de nok.<br />

De asymmetrische luifel, die rechts<br />

naar het nulpunt loopt, weert de<br />

hete zomerzon in het interieur.<br />

de interieurzijde afgewerkt met een dunne<br />

CLT-laag die de uniforme look in het interieur<br />

garandeert. Laurent: “Standaard CLT was hier<br />

geen optie, wegens te zwaar. We moeten hier<br />

rekening houden met twee hellende vlakken<br />

die een aanzienlijke kracht uitoefenen op de<br />

buitenmuren. Door hier een lichtere en hybride<br />

dakstructuur toe te passen, worden functie en<br />

een strakke esthetiek verzoend.” Wat de gevelbekleding<br />

betreft, opteerde de bouwheer voor<br />

Shou Sugi Ban, zwart gebrand hout. De dubbelhoge<br />

leefruimte staat in nauwe verbinding<br />

met het buitengebeuren, dit dankzij de riante<br />

glaspartijen en glazen vouwdeur. Ook knap: de<br />

asymmetrische luifel, langs binnen afgewerkt<br />

met thermisch gemodificeerd vurenhout. Deze<br />

vermijdt niet alleen oververhitting door de<br />

zomerzon, maar zet ook het punt op de i van<br />

deze archetypische woning in CLT. •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Archetypische CLT woning<br />

Locatie: Aalbeke<br />

Architect: Adaptief, atelier voor duurzame<br />

architectuur<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 61


THEMA HOUTBOUW<br />

DECENNIA AAN INNOVATIEVE OPLOSSINGEN<br />

KOMEN SAMEN OP NIEUWE SITE<br />

HOUTBOUW IS DE<br />

DUURZAME TOEKOMST<br />

Binnen een steeds strenger regelgevend kader en met een markt die duurzaamheid meer en meer<br />

als absolute vereiste op de agenda zet, biedt hout interessante toekomstperspectieven. Jarenlange<br />

ervaring, eerst als houthandel, later als importeur en producent, geeft Carpentier de ideale basis om<br />

als pionier deze evolutie te ondersteunen. “We geloven echt in de meerwaarde van houtbouw”, zegt<br />

bestuurder Heidi Carpentier stellig.<br />

Tekst: Stephanie Demasure | Beeld: Carpentier<br />

Het staat nooit stil bij Carpentier. Sinds het familiebedrijf<br />

in 2007 voluit koos voor de productie<br />

van eigen houtproducten – gevelbekleding,<br />

poorten, terrassen, bijgebouwen, bevestigingssystemen,<br />

… – zet het team voortdurend in op<br />

een milieubewust assortiment en op duurzame<br />

processen. Zo stapten ze onder meer af<br />

van tropisch hardhout en verlegden de focus<br />

naar duurzame houtsoorten, voornamelijk uit<br />

Europa. “Zin voor innovatie zit in ons DNA”, zegt<br />

Heidi Carpentier. “Onze R&D bekijkt bij elke<br />

ontwikkeling hoe het meer circulair en veelzijdiger<br />

kan. Denk bijvoorbeeld aan biobased<br />

materialen in onze isolatie, de houtsoorten, de<br />

demonteerbare gevelbekleding en zo meer. Met<br />

elke uitbreiding van ons assortiment creëren<br />

we toegevoegde waarde voor de klanten.”<br />

Dat Carpentier pionier is in de sector wordt<br />

duidelijk opgepikt. Het bedrijf is een van de<br />

genomineerden voor de eerste VLAIO Awards<br />

in de categorie economische impact. Die<br />

prijzen worden uitgereikt op 19 maart. “Die<br />

nominatie is een mooie erkenning van onze<br />

duurzame inspanningen”, vindt Heidi. “We<br />

maken ook kans op een Trends Gazelle en<br />

werken volop toe naar een bronzen Cradle to<br />

Cradle-certificatie. Dat we ook als SDG Pioneer<br />

zijn opgenomen, betekent alvast dat we<br />

goed bezig zijn.”<br />

Carpentier kiest duurzame houtsoorten, voornamelijk uit Europa.<br />

62 <strong>Archicomm</strong>-online.be


THEMA HOUTBOUW<br />

Houtbouw vraagt slechts een<br />

minimale bouwtijd op de werf.<br />

Hout is het materiaal bij uitstek om de switch<br />

naar circulair bouwen te maken.<br />

Nieuwe site voor houtbouw<br />

Alle circulaire producten en technieken komen<br />

samen in het houtbouwverhaal waar Carpentier<br />

volop aan schrijft. Daar gaat het familiebedrijf<br />

duidelijk voor. Ze kochten een nieuw terrein aan,<br />

op 500 meter van de huidige locatie, om deze activiteiten<br />

te centraliseren en verder uit te bouwen.<br />

Een drietal jaar geleden kocht Carpentier al een<br />

eerste houtskeletbouwmachine aan. Een tweede<br />

is besteld en wordt in april geleverd. Heidi: “We<br />

hebben gezonde ambitie. Tegen 2030 willen we<br />

verder groeien, hoofdzakelijk in het segment<br />

houtbouw. Hout is het materiaal bij uitstek om<br />

de switch naar circulair bouwen te maken. Door<br />

nu al volop in te zetten op die toekomst kunnen<br />

we onze klanten optimaal ondersteunen bij deze<br />

overstap.”<br />

Duurzaamheid is een krachtig argument voor<br />

houtbouw, maar er zijn nog veel meer troeven, niet<br />

in het minst de minimale bouwtijd op de werf. De<br />

wanden worden offsite gebouwd, inclusief isolatie,<br />

gevelbekleding en uitsparingen voor de plaatsing<br />

van de technieken. “De initiële investering is wat<br />

hoger. Toch zal de totale kost of ownership niet<br />

duurder zijn dan bij traditionele bouwtechnieken.<br />

We willen bewust een pioniersrol opnemen en<br />

hopelijk dingen in beweging zetten. Onze expertise<br />

en jarenlang onderzoek naar de mogelijkheden<br />

van en met hout zetten we met plezier in voor<br />

een futureproof bouwsector.” Uiteraard blijven de<br />

andere assortimenten van Carpentier evenzeer<br />

beschikbaar om tal van architecturale concepten<br />

te ondersteunen en te realiseren. Inclusief professioneel<br />

advies en een persoonlijke service. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 63


THEMA HOUTBOUW<br />

OP WEG NAAR EEN INNOVATIEVE EN DUURZAME HOUT- EN MEU<strong>BE</strong>LINDUSTRIE<br />

Kenniscentrum voor hout- en<br />

meubelindustrie inspireert<br />

WOOD.<strong>BE</strong>, het Belgische kenniscentrum voor de hout- en meubelindustrie, speelt al vele jaren een<br />

cruciale rol in het ondersteunen en bevorderen van duurzaam gebruik van hout in de bouwsector. Deze<br />

organisatie fungeert als een bron van kennis, expertise en netwerkmogelijkheden voor (ver)bouwprofessionals,<br />

van architecten tot aannemers. Eén ding is zeker: door innovatieve technologieën en ontwikkelingen<br />

biedt hout niet alleen traditionele schoonheid, maar ook moderne designmogelijkheden.<br />

Tekst: Geert Van Cauwenberge | Beeld: WOOD.<strong>BE</strong><br />

Tijdens inspirerende projecten delen experten en (ver)bouwprofessionals boeiende inzichten over innovatieve houttoepassingen.<br />

64 <strong>Archicomm</strong>-online.be


THEMA HOUTBOUW<br />

Deze leerrijke projecten zijn the place to be voor diverse<br />

professionals, van architecten tot aannemers.<br />

Ontdek vernieuwende toepassingen<br />

en ontwerpen in hout.<br />

'WOOD.<strong>BE</strong> is een onestopshop voor diverse<br />

aspecten rond het gebruik van hout in<br />

(ver)bouwprojecten, van certificatie tot veiligheid'<br />

WOOD.<strong>BE</strong> heeft een duidelijke missie: ondernemingen<br />

in de hout- en meubelindustrie<br />

ondersteunen bij het realiseren van een innovatieve<br />

en duurzame toekomst. Een team van<br />

experten stelt haar kennis en technologische<br />

competenties ter beschikking van professionals<br />

die houten bouwelementen maximaal<br />

willen inzetten in bouwprojecten. WOOD.<strong>BE</strong> is<br />

een onestopshop voor vragen over houttechnologie,<br />

innovatie, certificatie, testen, veiligheid<br />

en meer.<br />

Europese regelgeving, moeten bedrijven in<br />

de houtsector voldoen aan alsmaar strengere<br />

eisen, normen en richtlijnen. WOOD.<strong>BE</strong> wil<br />

de ondernemingen hierin zoveel mogelijk bijstaan.<br />

De vakorganisatie staat aan de bron van<br />

alle belangrijke informatie en ontwikkelt deze<br />

ook zelf via collectieve en individuele onderzoeksprojecten.<br />

Om de impact te vergroten,<br />

verspreidt WOOD.<strong>BE</strong> deze info zo breed mogelijk<br />

via events, workshops, lerende netwerken<br />

en uiteraard ook een-op-eencontacten.<br />

kennispartner in projecten van onderzoek en/<br />

of ontwikkeling, al dan niet met overheidssteun.<br />

We zetten drie projecten in de kijker.<br />

Het HoP_HoVer-project – dat op 1 oktober<br />

2023 startte en eindigt op 30 september 2025<br />

– is een samenwerking tussen WOOD.<strong>BE</strong> en<br />

UHasselt dat de brede houtbouwsector, en<br />

in het bijzonder ontwerp- en studiebureaus,<br />

nieuwe inzichten wil bieden met betrekking tot<br />

het mechanisch gedrag van houtconstructies<br />

en hun structurele verbinden.<br />

Opgericht door en voor de Belgische hout- en<br />

meubelindustrie, omvat WOOD.<strong>BE</strong> verschillende<br />

deelsectoren: van de meubelindustrie,<br />

producenten van houten plaatmateriaal en<br />

houten bouwelementen tot fabrikanten van<br />

houten verpakkingen en houtverwerkers. De<br />

waardeketenbenadering loopt als een rode<br />

draad doorheen deze deelsectoren, met een<br />

open samenwerking tussen diverse ondernemingen,<br />

organisaties en kennisinstellingen uit<br />

andere schakels van de waardeketen. Denk<br />

aan bosbouw, houtzagerijen, toeleveranciers<br />

van de hout- en meubelindustrie en dienstverleners<br />

zoals ontwerpers, productontwikkelaars<br />

en architecten.<br />

Focus op duurzaamheid en circulariteit<br />

Met thema’s als duurzaamheid en circulariteit<br />

hoog op de agenda en snel wijzigende<br />

Die intensieve samenwerking tussen WOOD.<br />

<strong>BE</strong> en bedrijven binnen de houtsector levert<br />

heel wat waardevolle kennis op die ook voor<br />

architecten zinvol kan zijn. Denk bijvoorbeeld<br />

aan ontwerpen met het oog op duurzaamheid<br />

(“durability and sustainability”): het juiste<br />

materiaal op de juiste plaats, met een optimale<br />

toepassing van hout. Of nog, circulariteit binnen<br />

projecten: een tweede leven voor houten<br />

restmaterialen en ontwerpen voor toekomstige<br />

recuperatie. En ook: hoogtechnologische<br />

toepassingen die het gebruik van hout naar<br />

nieuwe niveaus tillen.<br />

Inspirerende projecten<br />

Aan inspirerende projecten is er bij WOOD.<br />

<strong>BE</strong> geen gebrek. Op vraag van de sector of in<br />

opdracht van een bedrijf of een consortium<br />

van bedrijven kan WOOD.<strong>BE</strong> optreden als<br />

Een ander project is Thermo-Fit, dat van<br />

1 december 2023 tot 30 november 2025<br />

focust op de eigenschappen van thermisch<br />

gemodificeerd hout voor toepassingen in<br />

gevelbekleding en terrassen. Tenslotte is er<br />

het afgeronde project Recurwood, dat bedrijven<br />

en hun adviseurs wil wapenen tegen de<br />

alsmaar strenger wordende eisen die aan<br />

gebouwen gesteld worden en het bouwproces<br />

complexer maken: innovatieve oplossingen<br />

voor houtbouw stonden hierbij centraal. De<br />

webinars over diverse thema’s, zoals brandweerstand,<br />

hout en vocht, akoestiek, …, die<br />

tijdens het project werden georganiseerd<br />

zijn overigens nog steeds te bekijken via<br />

recurwood.be.<br />

Meer info over deze projecten vind je op<br />

www.wood.be.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 65


Het ongehinderde uitzicht over de omgeving vormde het uitgangspunt. (Project majeP, BLAF)<br />

‘DE <strong>BE</strong>LEVING VAN DE GEBRUIKER STAAT CENTRAAL’<br />

JONGE GARDE<br />

Het verhaal van Martina Van Schoote, trotse mama van drie kids, is net iets anders dat dit van de doorsnee<br />

architect of stagiair die in deze rubriek ‘jonge garde’ doorgaans een forum krijgt. Atypisch, maar<br />

wel interessant en inspirerend. Martina bewandelde eerst enkele zijwegen om uiteindelijk, met heel<br />

wat doorzettingsvermogen, op haar bestemming aan te komen: bij BLAF architecten, eerst als student,<br />

dan als stagiair en nu als fulltime architect met een visie en missie.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: BLAF architecten<br />

Als tiener was Martina Van Schoote al gebeten<br />

door de kunstmicrobe. Esthetiek, creativiteit,<br />

dingen bedenken en creëren, dat was wat<br />

haar bezig hield. Eens de unief zich aandiende,<br />

twijfelde ze tussen geschiedenis, psychologie<br />

en kunst. Dit alles zag ze samen komen in de<br />

algemene vorming tot architect. Na twee jaar<br />

besliste ze over te schakelen naar interieurarchitectuur.<br />

“De kleinere schaal en meer ontwerpen<br />

tot in het detail sprak me aan”, aldus<br />

Martina. Ze behaalde haar diploma en werkte<br />

meer dan tien jaar als interieurarchitect. “Maar<br />

ik ondervond dat ik altijd afhankelijk bleef van<br />

iemand anders om een volledig gebouw te<br />

mogen ontwerpen. Na de geboorte van mijn<br />

tweede zoon heb ik daarom beslist om de studies<br />

architectuur terug op te nemen, in de vorm<br />

Een organisch vormgegeven ontwerp met steelframe. (Project majeP, BLAF)<br />

66 <strong>Archicomm</strong>-online.be


van een verkort traject. Tijdens deze opleiding<br />

werd mijn derde kind geboren. Afstuderen tijdens<br />

corona vormde nog een extra uitdaging.”<br />

Maar waar een wil is, bleek wel degelijk een<br />

weg. Martina is naast interieurarchitect vandaag<br />

ook architect. Een traject waarop ze fier<br />

is. En terecht!<br />

Neuropsychologie en architectuur<br />

Of ze spijt heeft van haar omzwervingen?<br />

“Allesbehalve. Beide disciplines vullen elkaar<br />

perfect aan”, zegt Martina stellig. “Ook de<br />

opgedane ervaring als interieurarchitect zie<br />

ik als een echte meerwaarde. Ik merk dat<br />

ik hierdoor meer vanuit het individu en de<br />

persoonlijke beleving ontwerp. Vaak gaat het<br />

bij architectuur over het functionele ontwerp,<br />

de vorm en de materialen. Maar ook de wens<br />

van de gebruiker, en hoe hij de architectuur<br />

beleeft, moet doorvloeien naar het ontwerp.”<br />

De beleving, en hoe deze architectuur beter<br />

kan maken, houdt Martina bezig. Naast onderzoek<br />

in de praktijk verdiept ze zich verder in<br />

een aantal opmerkelijke thema’s. ‘Moving<br />

boundaries: human Sciences and the Future<br />

of Architecture’ onderzoekt het raakvlak tussen<br />

de disciplines die zich bezighouden met<br />

het ontwerp van de gebouwde omgeving en<br />

wetenschappelijke disciplines met betrekking<br />

tot menselijke perceptie en gedrag. Neuropsychologie<br />

is daar één onderdeel van. “Een boeiende<br />

materie die ik graag verder in de praktijk<br />

wil omzetten.”<br />

Avontuurlijke architectuur<br />

En die praktijk, daar is veel ruimte voor bij<br />

BLAF architecten. Dit Lokerse bureau durft<br />

al eens buiten de conventionele architecturale<br />

lijntjes kleuren. Avontuurlijke residentiële<br />

architectuur die het experimentele niet schuwt.<br />

Martina: “Als student volgde ik hier ooit een<br />

zomerstage. De klik was er meteen. Dit bureau<br />

was dan ook mijn eerste keuze toen ik op zoek<br />

ging naar een stageplek.” Door haar ervaring<br />

kreeg ze meteen heel wat verantwoordelijkheden,<br />

uiteraard geruggesteund door arch. Bart<br />

Vanden Driessche. Een eerste project dat al<br />

tijdens haar stage werd opgestart is het erfgoedproject<br />

‘Schietstand’. Martina: “Tegenover<br />

het bezoekerscentrum van het Natuurreservaat<br />

Molsbroek staat een gebouw dat tijdens<br />

de Tweede Wereldoorlog als schietstand door<br />

de Duitsers werd gebouwd. Het was de wens<br />

van de bouwheer het oude bakstenen gebouw<br />

te restaureren, open te stellen voor het publiek<br />

en er een bed-and-breakfastfunctie aan toe<br />

te voegen. We hebben ervoor geopteerd om<br />

het historische gebouw op te toppen met een<br />

reversibele houtstructuur voor het gastenverblijf.<br />

Momenteel zijn we bezig om het gebouw<br />

te laten erkennen als militair erfgoed, waarna<br />

we vervolgens hopen de plannen uit te voeren.”<br />

Een tweede markant project is wel al in<br />

uitvoering. Het betreft een organisch vormgegeven<br />

ééngezinswoning met skeletstructuur<br />

op een sterk hellend terrein in het Pajottenland.<br />

Martina: “Het wijds en ongehinderd uitzicht<br />

Martina Van Schoote, ondertussen fier en<br />

volwaardig lid van het BLAF architectenteam.<br />

over de omgeving was het uitgangspunt van<br />

dit ontwerp.” Met zijn afgeronde driehoekige<br />

vorm staat het volume solitair in het landschap,<br />

waarbij de onbebouwde grond zoveel<br />

mogelijk zijn reliëf behoudt. Respectvolle en<br />

onderscheidende architectuur, die inzet op de<br />

beleving. En zo hoort het. •<br />

Oud en nieuw in harmonie. (Project ‘Schietstand’, BLAF)<br />

Het historische gebouw wordt opgetopt<br />

met een houtbouw voor de bed and<br />

breakfast. (Project Schietstand, BLAF)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 67


CIRCULAIRE RECONVERSIE VAN KANTOORGEBOUWEN<br />

NAAR SOCIALE WONINGBOUW<br />

‘Het is beter te behouden wat er is’<br />

Het tekort aan sociale woningen is schrijnend. Tegelijk staan er in onze steden heel wat kantoorgebouwen<br />

leeg. Circulaire ontwerpstrategieën kunnen niet alleen veel bouwafval vermijden, maar ook<br />

de reconversie van kantoor- naar woongebouw betaalbaarder maken. Een interessant onderwerp van<br />

onderzoek waar de ingenieur-architecten van de VUB zich in hebben vastgebeten.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Vorig jaar werd aangekondigd dat meer dan<br />

300.000 vierkante meter kantoorruimte in de<br />

Europese wijk in Brussel zal worden heront-<br />

wikkeld. Zo’n dertig procent van die kantoren<br />

zal worden omgevormd tot woningen en<br />

diensten. Professor Waldo Galle van de onder-<br />

zoeksgroep VUB Architectural Engineering:<br />

“Een logische keuze om leegstand te vermijden<br />

en monofunctionele stadsdelen nieuw leven in<br />

te blazen. Om de aan- en afvoer van slooppuin<br />

en bouwmaterialen in de stad te beperken,<br />

is het bovendien beter te behouden wat er al<br />

is. En ook onze milieu- en klimaatvoetafdruk<br />

vaart er wel bij.”<br />

Masterthesis<br />

Niet elk kantoorgebouw leent zich even goed<br />

voor circulaire reconversie tot betaalbaar<br />

woongebouw. Dit was het onderwerp van<br />

onderzoek van VUB-doctoraatstudente Paulien<br />

Beeckman die er haar masterthesis aan wijdde:<br />

‘Circular reconversion of office buildings<br />

Zowel in de gevel als in de appartementtypologieën<br />

werd er levendigheid, warmte en variatie aangebracht.<br />

68 <strong>Archicomm</strong>-online.be


to social housing: Understanding the design<br />

and decision process’. Van de zestig reconversieprojecten<br />

die Beeckman onder de loep<br />

nam, bleken er maar vier bestemd voor sociale<br />

woningen. Deze werden nauwgezet geanalyseerd.<br />

Beeckman: “Daarbij keek ik naar de verschillende<br />

‘levensduurlagen’. Die lagen zijn de<br />

grote onderdelen van het gebouw en hebben elk<br />

een andere levensduur, zoals de draagstructuur,<br />

de gevel, de inrichting en de technieken.<br />

Ik maakte voor elk van de cases en elke levensduurlaag<br />

een overzicht van wat behouden en<br />

wat aangepast werd. Aan de hand daarvan<br />

kon ik kwaliteiten identificeren waaraan elke<br />

levensduurlaag het best voldoet om het hele<br />

gebouw geschikt te maken voor een reconversie.”<br />

Haar bevindingen werden vertaald in ontwerpinstrumenten<br />

– in de vorm van fiches - om<br />

overheden, beleidsmakers, opdrachtgevers,<br />

architecten en aannemers te begeleiden bij het<br />

maken van beter geïnformeerde keuzes.<br />

Wel of niet geschikt voor reconversie?<br />

Wanneer een kantoorgebouw wel of niet<br />

geschikt is voor reconversie? Beeckman:<br />

“Soms gaat het dan over evidente eigenschappen,<br />

zoals de afmetingen en draagkracht van<br />

de structuur, of het aantal en de afstand tussen<br />

trappen en liften. Zo zijn kantoorgebouwen<br />

dikwijls wel open aan de buitenkant maar zitten<br />

binnenin donkere zones.” Men dient zich dus de<br />

vraag te stellen welke ingrepen er moeten en<br />

kunnen gebeuren om het gebouw leefbaar te<br />

maken. Kunnen muren weggenomen worden<br />

of zijn ze dragende structuren waaraan niet<br />

geraakt kan worden zonder de betaalbaarheid<br />

in het gedrang te brengen? Hetzelfde geldt<br />

voor het introduceren van de nodige technieken<br />

– bijvoorbeeld extra verticale circulatie en<br />

technische schachten – en de gewenste buitenruimte<br />

voor de appartementen. ><br />

Wat de circulatie betreft, ging men voor<br />

een combinatie van een centrale kern<br />

en externe passerelles. (Architectuur:<br />

Una|a / Beeld: G. DeKinder)<br />

De nieuwe voorgevel werd bekleed<br />

met vezelcementtegels.<br />

'De diepte van een<br />

kantoorgebouw maakt<br />

het soms moeilijk<br />

om transversale of<br />

doorzonappartementen<br />

te realiseren'<br />

Het dynamische gevelbeeld zorgt voor een verdere opwaardering van<br />

de stationsbuurt. (Architectuur: Una|a / Beeld: G. DeKinder)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 69


C·Bath<br />

ONTDEK DE BADKAMER COLLECTIE<br />

VAN COSENTINO®<br />

INNOVATIEVE BADKAMER ONTWERPEN IN GROOT<br />

FORMAAT WAND- EN VLOERTEGELS<br />

MET EEN MINIMUM AANTAL VOEGEN,<br />

MINIMALISTISCHE WASTAFELS<br />

EN DOUCHEBAKKEN.<br />

Ultramoderne en kwalitatieve materialen zoals<br />

Silestone, Dekton en Sensa.<br />

Geef je badkamer een nieuwe uitstraling.<br />

Laat je inspireren via cosentino.com<br />

Bezoek onze Cosentino City showroom:<br />

Kloosterstraat 96, 2000 Antwerpen<br />

antwerpcity@cosentino.com<br />

+32 2 789 70 05<br />

10<br />

Anniversary


voor het gebruik van hernieuwbare materialen<br />

indien men nieuwe elementen moest introduceren.<br />

Verder heeft men ook hier optimaal<br />

ingezet op hergebruik. Zo konden onder meer<br />

de bestaande verwarmingsketel en de originele<br />

tegels in de trappenhal behouden blijven.”<br />

Het gebouw kon worden opgetopt met een CLT-structuur. (Architectuur en beeld: Una|a)<br />

Struikelblokken<br />

Of er nog struikelblokken zijn die de reconversie<br />

bemoeilijken? Beeckman: “Sommige gebouwen<br />

hebben meerdere eigenaren en vaak zijn<br />

er enkele verdiepingen nog wel in gebruik. Het<br />

lange vergunningsaanvraagproces werkt soms<br />

ook ontmoedigend. En dan is er de financiële<br />

onvoorspelbaarheid. Met welke moeilijkheden<br />

wordt men gaandeweg geconfronteerd en wat<br />

zal bijgevolg de werkelijke constructiekost<br />

zijn?” Dat er niettemin opportuniteiten zijn, ook<br />

voor betaalbare sociale woonprojecten, blijkt<br />

uit de vier interessante cases die in de masterproef<br />

werden geanalyseerd. Pavillion 7-9,<br />

van bouwheer Inclusio en architect Una|a, is<br />

daar één van. Jean-Francois Laloux, architect<br />

bij Una|a: “De oorspronkelijke draagstructuur<br />

van dit gebouw werd behouden en de<br />

binnenafwerking van de kantoren werd waar<br />

mogelijk hergebruikt. Er is samengewerkt<br />

met Retrieval om het optimaal hergebruik van<br />

materialen te analyseren.” Uiteraard drongen<br />

een aantal fundamentele aanpassingen zich<br />

op. Zo was het bij Pavillion 7-9 niet mogelijk<br />

om de gevel te bewaren, aangezien deze geen<br />

isolatie had en uit aluminiumpanelen bestond.<br />

Laloux: “Bovendien liet de strikte grid van<br />

de kantoorgevel geen woonfunctie toe. Deze<br />

is vervangen door Cross Laminted Timber<br />

structuurpanelen, geïsoleerd en beschermd<br />

door vezelcementtegels. Door de goede staat<br />

van de oorspronkelijke structuur kon er een<br />

extra verdieping worden gebouwd, waarbij CLT<br />

werd gebruikt om de belasting te verlichten.<br />

Ook de raamkaderprofielen bestaan uit hout,<br />

aangezien er zoveel mogelijk werd geopteerd<br />

Vlaamse reconversieprojecten gezocht<br />

Pavillion 7-9 is een fraai voorbeeld van een<br />

reconversie van een Brussels kantoorgebouw<br />

in betaalbare woningen. Dit toont aan dat de<br />

circulaire economie een mogelijke weg is voor<br />

de maatschappij en voor de bouwsector. Ondertussen<br />

zet Paulien Beeckman haar onderzoek<br />

verder als doctoraatstudent. “Hierbij ga ik een<br />

grote plananalyse maken van 150 casestudies,<br />

waarvan 90 in België. Het opzet: onderzoeken<br />

welke typologie van kantoorgebouwen zich<br />

het best lenen voor betaalbaar wonen. Voor<br />

de meest voorkomende typologieën wil ik ontwerpvariaties<br />

analyseren om veelvoorkomende<br />

problemen bij reconversies te detecteren, om<br />

vervolgens te bekijken welke circulaire alternatieven<br />

er zijn. Voor dit onderzoek ben ik trouwens<br />

nog op zoek naar meer voorbeelden, ook<br />

in Vlaanderen. Bij deze dus een kleine oproep:<br />

reconversiecases gezocht!” •<br />

Paulien Beeckman, doctoraatsstudente en<br />

PhD researcher van de onderzoeksgroep<br />

VUB Architectural Engineering, onderzoekt<br />

welke typologieën van kantoorgebouwen<br />

zich het best lenen voor reconversie tot<br />

betaalbaar woongebouw. (Beeld: VUB)<br />

Wooncomfort met buitenruimte op de nieuw gecreëerde<br />

bovenverdieping. (Architectuur: Una|a / Beeld: G. DeKinder)<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Pavillion 7-9<br />

Ontwikkelaar en lange termijn eigenaar:<br />

INCLUSIO<br />

Locatie: Schaarbeek<br />

Architect: Una|a - Urban Nation<br />

Architects & Associates<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 71


De beurs vindt van 19 tot 22 maart plaats in Neurenberg.<br />

DUITSE VAK<strong>BE</strong>URS OPENT<br />

(RAMEN EN) DEUREN<br />

Wie wil weten wat beweegt in de wereld van ramen en deuren noteert het Duitse FENSTERBAU FRONTA-<br />

LE van 19 tot 22 maart met stip in de agenda. De slogan ‘Discover, Experience, Network.’ vat het doel van<br />

de toonaangevende beurs samen. Architecten, schrijnwerkers, raam- en gevelfabrikanten en leveranciers<br />

verzamelen in Neurenberg om de nieuwste trends, producten en technieken te ontdekken en te delen.<br />

Tekst: Trees Accou | Beeld: NürnbergMesse<br />

Elke twee jaar kan je in Neurenberg alles leren<br />

over de nieuwste profielsystemen, het gebruik<br />

van glas in architectuur, beslag, bevestigingsmateriaal,<br />

beveiligingstechnologie en machines.<br />

In 2022 was FENSTERBAU FRONTALE – samen<br />

met zusterbeurs HOLZ-HANDWERK – nog<br />

goed voor 708 exposanten uit 33 landen. Vier<br />

maanden voor de start van de beurs kondigde<br />

Executive Director Elke Harreiß trots aan dat<br />

92 procent van de tentoonstellingsruimte alvast<br />

geboekt was: “Ondanks de vertraging in de<br />

Duitse bouwsector zijn alle relevante hoofdrolspelers<br />

weer van de partij en zoals gebruikelijk<br />

is er ook een zeer groot internationaal contingent.<br />

Het evenement zal dus opnieuw de hele<br />

toeleveringsketen voor ramen, deuren en gevels<br />

omvatten. FENSTERBAU FRONTALE <strong>2024</strong><br />

wordt de belangrijkste internationale branchebijeenkomst<br />

die bedrijven in staat stelt om zich<br />

effectief te positioneren voor de toekomst.”<br />

Een hedendaags programma<br />

In de beurshal vind je producenten van structuur-<br />

en profielsystemen, zonwering en<br />

ventilatie, glas en glasproducten, hardware,<br />

bevestigings- en veiligheidsuitrusting, machines,<br />

installaties en gereedschappen. Ook als je<br />

op zoek bent naar meer informatie over besturingssystemen<br />

en bedieningsapparatuur ben<br />

je op de juiste plek. Niet alleen op de standen<br />

valt veel informatie en inspiratie te sprokkelen.<br />

72 <strong>Archicomm</strong>-online.be


'Deze belangrijke<br />

internationale<br />

branchebijeenkomst stelt<br />

bedrijven in staat om zich<br />

effectief te positioneren<br />

voor de toekomst'<br />

De Expert Talks bieden inspiratie en informatie.<br />

Zoals het een hedendaagse beurs betaamt, is er<br />

ook een programma met alle onderwerpen die<br />

van invloed zijn op de industrie. Denk aan trends,<br />

innovaties en inspiratie op het gebied van renovatie,<br />

seriematige bouw, digitalisering, klimaatveilig<br />

bouwen, duurzaamheid en energie-efficiëntie.<br />

Elke Harreiß: “Voor het ‘FENSTERBAU FRONTALE<br />

FORUM’ stelden we de inhoud samen met onze<br />

ondersteunende verenigingen en eventpartners.<br />

Elke dag zijn er TED-achtige lezingen over actuele<br />

onderwerpen uit de branche zoals raammontage,<br />

ventilatie, renovatie en recycling. De Expert Talks,<br />

die hun debuut maakten in 2022, komen ook terug<br />

in <strong>2024</strong>. Voor de tweede keer organiseren we het<br />

zeer succesvolle forum ‘A PRACTICAL GUIDE TO<br />

DIGITALISATION FOR CRAFTSPEOPLE’. Praktische<br />

pitches, interviews en discussies tonen<br />

ambachtelijke bedrijven hun individuele weg naar<br />

digitalisering.” Wie de talks wil volgen, heeft wel<br />

enige kennis van het Duits nodig.<br />

Exposanten brengen hun nieuwste producten naar FENSTERBAU FRONTALE.<br />

Loop alvast warm<br />

Wie niet kan wachten om het event bij te wonen,<br />

wordt tot de start op 19 maart zoet gehouden met<br />

het online Zoom-format ‘Een koffie met …’, waarin<br />

verschillende onderwerpen met betrekking tot de<br />

beurs aan bod komen. De korte en leuke sessies<br />

van vijftien minuten zijn helemaal gratis, de camera's<br />

en microfoons van de deelnemers staan uit.<br />

Pak gewoon een koffie, leun achterover en luister.<br />

Wil je op de hoogte blijven van de exposanten en<br />

het programma? Check de website van FENSTER-<br />

BAU FRONTALE of zoek hen op sociale media.<br />

Zoals gewoonlijk vindt tegelijk met de beurs voor de<br />

ramen- en deurensector ook HOLZ-HANDWERK<br />

plaats in Neurenberg. Reis je deze lente naar<br />

Duitsland op zoek naar inspiratie? Doe dan meteen<br />

ook deze wereldklassevakbeurs voor de houtbewerkings-<br />

en houtverwerkingssector aan. •<br />

Elke dag zijn er lezingen over actuele onderwerpen uit de branche.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 73


‘WE VOELEN ONS GERUGGESTEUND DOOR EEN STERKE GROEP’<br />

Ode aan verfijning en precisie<br />

Het zijn boeiende tijden voor BROS Interior Architects, gespecialiseerd in high-end maatwerk en totaalinrichting<br />

geënt op woning, bewoner en budget. Niet alleen verhuisden ze vorig jaar naar een nieuwe<br />

en – uiteraard helemaal door henzelf – stijlvol ingerichte locatie in de Antwerpse Kloosterstraat, ze werden<br />

ook Briopartner waardoor ze kunnen rekenen op de kracht van een groep. En daar plukken zowel<br />

zij als hun klanten vandaag al volop de vruchten van.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: BROS Interior Architects / Michiel Vergauwe / BROS Interior Architects / BRIO Group<br />

BROS Interior Architects, dat zijn medeoprichters, interieurvormgevers<br />

en studievrienden Philippe Belis en Thomas Van Praet, ondertussen al<br />

een goede tien jaar het drijvende duo achter dit dynamische bureau voor<br />

interieurarchitectuur in hartje Antwerpen. Philippe Belis had, parallel met<br />

zijn activiteiten voor BROS, een tijdje ook een keukenzaak, maar besloot<br />

enkele jaren geleden om net als Thomas voluit voor BROS te gaan. Naast<br />

totaalinrichting, nog steeds het merendeel van de projecten, legt BROS<br />

zich vandaag ook toe op onder meer keukenbouw en kleinere maatwerkprojecten.<br />

Dit deed hen beslissen om Briopartner te worden, waardoor ze<br />

zich geruggesteund voelen door een groep die voor hun belangen opkomt.<br />

Stand Design Award<br />

Als ze iets doen, dan doen ze het goed: met veel precisie, aandacht voor<br />

detaillering en hoogwaardige materialen die niet alleen mooi zijn, maar<br />

ook geselecteerd worden omwille van hun blijvende kwaliteit. Philippe:<br />

“We willen maatwerk afleveren met de gerustheid dat mensen hier<br />

Sfeer troef op de awardwinnende Bouw&Reno-beurstand van BROS Interior Architects. (Beeld:Michiel Vergauwe)<br />

74 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


'We willen maatwerk afleveren met<br />

de gerustheid dat mensen hier<br />

levenslang van kunnen genieten'<br />

levenslang van kunnen genieten.” Kwaliteit, maar ook beleving staat daarbij<br />

centraal. Daarin is BROS bereid ver te gaan, tot werkelijk alles klopt.<br />

Dit bleek nog maar eens op de voorbije editie van de beurs Bouw&Reno,<br />

waar de stand van BROS bekroond werd met de Stand Design Award.<br />

Philippe: “We hebben de stand opgevat als een volwaardige leefruimte,<br />

met niet alleen aandacht voor keuken- en meubelontwerp, maar ook de<br />

juiste verlichting, schildertechnieken, stoffering en verdere aankleding.”<br />

In het centrum van dit alles: een eilandkeuken met niveauverschillen en<br />

onderscheidend design dat afstand neemt van het klassieke keukenblok.<br />

Dekton zet de toon, zowel voor het aanrecht, de vloer als de omkadering<br />

van de in de wandkast geïntegreerde haard. Een fraai en sfeervol totaalplaatje<br />

dat niet onopgemerkt bleef.<br />

De nieuwe thuishaven van BROS, in de Antwerpse<br />

Kloosterstraat. (Beeld: Michiel Vergauwe)<br />

Signature project<br />

BROS begeleidt de klant en elk project van a tot z: van bij de intensieve<br />

ontwerpfase tot de uiteindelijke oplevering. Elke realisatie is uniek en<br />

anders, ontworpen om de woning te bekrachtigen. Een perfect voorbeeld<br />

hiervan is de recent opgeleverde interieurrenovatie van een Antwerpse<br />

Art Nouveau woning die op de Unesco-erfgoedlijst prijkt. Philippe: “We<br />

zijn vertrokken vanuit de woning, het originele houtwerk en andere<br />

authentieke elementen om het interieur verder vorm te geven. Strakke<br />

Interieur- en keukendesign dat de standaard overstijgt.<br />

(Beeld: Michiel Vergauwe)<br />

Brio is sinds vele jaren een gewaardeerde b2b onestopshop<br />

voor keukens, badkamers en totale interieurinrichting.<br />

lijnen en warme materialen creëren een perfecte symbiose met de<br />

gebogen art-nouveaudetails in de keuken. Zo volgen de afgeronde kasten<br />

de gebogen lijnen van het plafond erboven. Het lakwerk en de marmer<br />

knipogen naar de originele materialen van de woning en vormen een<br />

totaalplaatje.” Een ‘signature project’ en perfect staaltje van hun kunnen.<br />

Kwaliteit boven kwantiteit<br />

Zoals reeds aangehaald vinden ook zij die enkel een bijzonder keuken- en/<br />

of badkamerontwerp wensen steeds vaker de weg naar BROS. “We werken<br />

met een klein team en de volumes zijn uiteraard beperkt. Kwaliteit<br />

boven kwantiteit”, vervolgt Philippe. Om meer slagkracht te hebben, vervoegde<br />

BROS vorig jaar het al zeer uitgebreide netwerk van Briopartners.<br />

Dit onder meer om te kunnen genieten van de aankoopvoordelen en servicegaranties<br />

op vlak van keukenelektro, al zien ze nog andere voordelen.<br />

Philippe: “Zo worden we steeds op de hoogte gehouden van de belangrijke<br />

nieuwigheden en dat is handig in een markt waarin zoveel beweegt.” Ook<br />

de Brio-events worden steevast bijgewoond. “We leven en werken niet op<br />

een eiland. Altijd fijn om mensen uit de sector te treffen.” •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 75


PUBLIREPORTAGE<br />

Een make-over in een handomdraai? Met de 3M Di-Noc zelfklevende folies.<br />

VEEL CREATIEVE VRIJHEID DOOR RUIM ASSORTIMENT<br />

Interieur- en raamfolies, het<br />

geheime ingrediënt bij renovatie<br />

Denk je aan renovatie, dan denk je misschien ook aan een hoog prijskaartje en een lang, arbeidsintensief<br />

traject. Toch hoeft dat niet zo te zijn. Met de interieurfolies van VINK krijgt elk interieur moeiteloos<br />

een nieuwe look. Door hun kostefficiëntie zijn deze folies bovendien ook bij nieuwbouw interessant.<br />

Daarnaast heeft de kunststofexpert een sterk gamma aan zonwerende raamfolies voor een optimaal<br />

binnenklimaat.<br />

Tekst: Laureline Vansteenkiste | Beeld: VINK<br />

De Antwerpse groothandel VINK is geen onbekende<br />

in de markt. Door zijn jarenlange expertise,<br />

klantgerichte aanpak en doorgedreven service<br />

vertrouwen klanten uit de industrie, bouw en grafische<br />

wereld al jaar en dag op zijn diensten. De<br />

expert in kunststof halffabrikaten onderscheidt<br />

zich bovendien door zijn korte levertermijnen<br />

en biedt regelmatig opleidingen en workshops<br />

aan voor hun gecertificeerde installateurs. “We<br />

streven ernaar elk project tot een goed einde te<br />

brengen en staan onze klanten steeds bij met<br />

gericht technisch advies, onder meer rond de<br />

voorbereidingen voor een type oppervlak. Indien<br />

gewenst vergezellen we de klant op locatie”, zegt<br />

Business Development Manager Interior & Window<br />

Films Kristof Mulkens.<br />

Eindeloos veel designmogelijkheden<br />

VINK is hoofdverdeler van de 3M Di-Noc zelfklevende<br />

folies op basis van pvc en heeft sinds<br />

twee jaar ook Bodaq Interior Film in zijn portfolio.<br />

Een handige oplossing voor de restyling van<br />

elk type interieur. “Of het nu om een kantoorgebouw,<br />

horecazaak of zorginstelling gaat, onze<br />

interieurfolies zijn divers en bijzonder handig<br />

in gebruik. De plaatsing gebeurt vlot, waardoor<br />

een ruimte snel opnieuw beschikbaar is”, legt<br />

Kristof uit. “Je kan de folies opwarmen, zodat<br />

ze goed vervormbaar zijn en elke mogelijke<br />

3D-vorm aannemen. Dat leidt tot eindeloos veel<br />

designmogelijkheden. Bovendien kan je ze op<br />

eender welk oppervlak kleven: van deuren en<br />

wanden tot meubels.”<br />

Houtlook met structuur, metallic-tint, effen<br />

kleur of textiel? Zowat alles is mogelijk. “We<br />

76 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


PUBLIREPORTAGE<br />

Bij VINK reken je op een ruim<br />

assortiment en snelle levertermijnen.<br />

'Met onze oplossingen<br />

laten (interieur)<br />

architecten hun<br />

creativiteit de vrije<br />

loop, met behoud van<br />

kwaliteit, comfort en<br />

een esthetische aanblik'<br />

De interieurfolies zijn er in elke stijl, zoals deze houtlook met structuur.<br />

zien het gebruik van deze folies ook toenemen<br />

bij nieuwbouwprojecten. Ze zijn een<br />

goed alternatief voor bijvoorbeeld traditioneel<br />

hout, zowel qua prijs-kwaliteit als qua<br />

onderhoud en levensduur.” De folies zijn 200<br />

micron dik en hebben een krasbestendige<br />

topcoating. Ze worden onderworpen aan<br />

dezelfde testen als HPL en scoren minstens<br />

even goed. VINK biedt trouwens tien tot<br />

twaalf jaar garantie op de interieurfolies voor<br />

binnentoepassingen.<br />

Weer de zon met raamfolie<br />

De klimaatveranderingen leiden tot heel wat<br />

uitdagingen in de bouwsector. Zeker nu meer<br />

en meer architecten glas centraal zetten in<br />

hun concept. Hoe garandeer je esthetische<br />

ontwerpvrijheid en een aangenaam binnenklimaat?<br />

De zonwerende raamfolies van VINK<br />

combineren design met comfort. Kristof: “Ze<br />

creëren betere, aangenamere werkplekken<br />

doordat ze de warmte effectief buitenhouden,<br />

zonder impact op de uitstraling van een gebouw<br />

en dat waarderen architecten enorm.”<br />

De zonwerende raamfolies plaats je aan<br />

de binnen- of buitenkant. VINK heeft onder<br />

meer 3M, Hanita en Solar Gard in het<br />

assortiment. Om te weten welke techniek<br />

de beste is, vraagt VINK bij de installateur<br />

een aantal parameters op, waaronder het<br />

glastype en de dikte, een eventuele coating,<br />

de raamprofielen en of er schaduwvlakken<br />

zijn. “Met die gegevens voeren we de<br />

nodige berekeningen uit. Vaak raden we aan<br />

de folie buiten op het raam te bevestigen,<br />

bijvoorbeeld bij hoogrendementsglas. Zo<br />

vermijden we thermische overbelasting en<br />

glasbreuk. We zijn vrij uniek in onze aanpak.<br />

Klanten vragen ons steeds vaker om te berekenen<br />

welke energiewinst dergelijke folies<br />

opleveren. Ze dragen namelijk actief bij tot<br />

het behouden of behalen van de EBP-norm,<br />

zoals bij het Blarenberg-project in Mechelen<br />

waarvoor we de folie 3M Prestige 70 Exterior<br />

leverden. Minder warmte in het gebouw<br />

betekent dat je in de zomermaanden minder<br />

moet koelen. Klanten beschouwen de window<br />

films dan ook als een investering voor<br />

de toekomst.”<br />

Je vindt alle informatie over de interieurfolies<br />

op vinkinteriorfilms.be en over de window<br />

films op vinkwindowfilms.be. •<br />

Glas staat meer en meer centraal in een ontwerp,<br />

wat vraagt om intelligente zonwerende raamfolies.<br />

De window films dragen bij tot het<br />

behouden of behalen van de EBP-norm.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 77


SHARP INSURANCE BROKERS-KANTOREN<br />

GESLAAGDE ESTHETISCHE<br />

EN AKOESTISCHE<br />

INTEGRATIE NIEUWE<br />

KANTOREN IN HISTORISCHE<br />

TEXTIELFABRIEK<br />

Door continue groei was Sharp Insurance Brokers toe aan een nieuwe uitvalsbasis.<br />

In 2021 beslisten ze om een historisch pand in Oudenaarde in te richten als een<br />

modern en aangenaam kantoorgebouw voor de meer dan dertig medewerkers.<br />

Tekst: Triplaco | Beeld: Acoustic Solutions by Triplaco<br />

Van bij het ontwerp<br />

was voor bouwheer<br />

en architect het beste<br />

akoestisch comfort voor<br />

de kantoorfunctie van<br />

deze reconversie van<br />

groot belang. Tegelijk<br />

moest de hoogwaardige<br />

akoestische oplossing<br />

ook passen in de warme<br />

en huiselijke uitstraling.<br />

78 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


De locatie? De oude kantoren van de voormalige textielfabriek Saffre<br />

Frères in Oudenaarde, daterend van eind negentiende eeuw. De oorspronkelijke<br />

industriële look met twee verdiepingen, bakstenen gevel en<br />

betonnen binnenskelet werd behouden.<br />

Van bij het ontwerp was voor bouwheer en architect het beste akoestisch<br />

comfort voor de kantoorfunctie van deze reconversie van groot belang.<br />

Tegelijk moest de hoogwaardige akoestische oplossing ook passen in<br />

de warme en huiselijke uitstraling. Bijkomende uitdaging: door behoud<br />

van betongewelven en industriële look was geen correctie mogelijk met<br />

plafondpanelen.<br />

Gegroefde panelen en microperforaties<br />

Uiteindelijk werd een beroep gedaan op de expertise van Triplaco om<br />

het concept mee te helpen bepalen. Uit de vele akoestische oplossingen<br />

kozen architect en bouwheer voor de integratie van gegroefde panelen en<br />

panelen met microperforaties in het ganse interieur.<br />

De samenwerking tussen fabrikant Triplaco, wand- en meubelmaker<br />

Vossaert interieur en van Holder en architectenbureau DnA van Oudernaarde<br />

verliep zeer vlot waardoor het kantoor op de voorziene datum<br />

in gebruik kon genomen worden in 2022. Bouwheer en architect waren<br />

verheugd over de geslaagde combinatie van akoestiek en esthetiek in dit<br />

totaalproject. Net de perfecte integratie van akoestische maatpanelen<br />

in wanden, kastdeuren, open nissen, ventilatiepanelen en veel meer is<br />

een van de grootste troeven van deze oplossing. Alle panelen werden uitgevoerd<br />

in fineer Europees Eiken Decospan en geolied met een warme<br />

wengékleur, speciaal ontwikkeld voor dit project.<br />

Van alle markten thuis<br />

Deze realisatie in een kantoor is een mooie aanvulling op de spraakmakende<br />

toepassingen in diverse publieke en private gebouwen:<br />

administratieve centra (zoals AC Leiespiegel, ontwerper Tony Fretton<br />

architects), congrescentra (vb. Micx Mons, ontwerp Studio Daniel Liebeskind),<br />

woonzorg- en andere zorgcentra (onder meer AZ Zeno Knokke,<br />

ontwerp van Buro II & ARCHI+I in consortium met Aaprog en Boeckx<br />

Architects), Auditioria (zoals Deloitte HQ Auditiorium Zaventem, Jaspers<br />

- Eyers Architects & A2RC Architects), sportcentra (onder andere<br />

Topsporthal Vlaanderen Gent, AVAPARTNERS), scholen (zoals Vesalius<br />

HoGent, MKA Mark Koehler Architect ) en ga zo maar door.<br />

Print Acoustics, een divisie van Triplaco, is gespecialiseerd in de ontwikkeling,<br />

productie en levering van akoestisch dempende panelen, deuren<br />

Alle panelen werden uitgevoerd in fineer Europees Eiken Decospan en<br />

geolied met een warme wengékleur, speciaal ontwikkeld voor dit project.<br />

en losse elementen. De oplossingen, standaard of op maat, worden<br />

geïntegreerd in de meest uiteenlopende toepassingen. Print Acoustics<br />

werkt samen met architecten, installateurs en bouwheren om steeds de<br />

meest geschikte oplossing uit te werken.<br />

De akoestisch dempende oplossingen bestaan uit een kern in mdf met een<br />

toplaag in Print HPL van Abet Laminati, hoogwaardig fineer van Decospan,<br />

massieve of decolatten op vilt, lak, ntgrate-vinyl of digitale bedrukking en<br />

een akoestisch dempende glasvlies op de rugzijde of in het midden.<br />

Print Acoustics streeft ernaar de meest efficiënte, stabiele en decoratieve<br />

akoestisch dempende oplossingen op basis van het Helmholtzprincipe<br />

te ontwikkelen en te produceren voor de reductie van de nagalm,<br />

veroorzaakt door de menselijke stem. Op die manier dragen ze bij aan<br />

een verbeterd akoestisch comfort en een gezonder binnenklimaat in<br />

gebouwen. Het brede assortiment efficiënte, decoratieve en duurzame<br />

geluidsabsorberende panelen op maat scoort ook internationaal, onder<br />

meer door zijn doeltreffendheid en onderhoudsgemak. Partners garanderen<br />

de klanten een lokaal aanspreekpunt en persoonlijke begeleiding<br />

van hun project, vanaf de voorschrijving tot de installatie.<br />

Onze productie en R&D<br />

Alle akoestisch dempende producten van Print Acoustics worden in eigen<br />

huis ontwikkeld en geproduceerd. Ze ondergaan grondige testen in de<br />

nagalmkamer van een onafhankelijk akoestisch labo, alvorens ze op de<br />

markt gebracht worden. Na een studie en de technische tekening van<br />

elke bestelling, worden de panelen, deuren en losse elementen geproduceerd<br />

in de fabriek in Harelbeke. De kwaliteit van de producten wordt<br />

zowel tijdens als na het productieproces streng gecontroleerd. •<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Kantoorgebouw Sharp Insurance Brokers<br />

Locatie: Oudenaarde<br />

Architect: DnA Architecten (Oudenaarde)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 79


THEMA VERLICHTING<br />

Kapperszaak<br />

The Groomer in<br />

Lubbeek is slechts een<br />

van de vele recente<br />

projecten van Cebeo.<br />

GROOTHANDEL MAAKT HET ARCHITECTEN MAKKELIJK:<br />

VERLICHTING EN ALLE<br />

NOODZAKELIJKE<br />

TECHNIEKEN ONDER ÉÉN DAK<br />

“Dat je bij ons terechtkan voor allerhande architecturale verlichtingsoplossingen en de technieken<br />

daarachter, noem ik vaak onze grootste troef.” Aan het woord is Annelies De Prest, intern specialist<br />

residential lighting bij Cebeo, b2b-groothandel in elektrotechnisch materiaal die daarnaast ook tal van<br />

diensten aanbiedt aan architecten en studiebureaus. In dit artikel duidt ze de laatste ontwikkelingen<br />

binnen Cebeo alsook die in de markt. “Ontwerpers maar ook eindklanten zijn zich er steeds beter van<br />

bewust hoe verlichting een ruimte kan maken of kraken. En dat de verlichting zelf daar niet voor in het<br />

oog hoeft te springen.”<br />

Tekst: Wouter Polspoel | Beeld: Cebeo<br />

Cebeo behoeft in de ontwerpwereld weinig<br />

introductie. Als groothandel in elektrotechnisch<br />

materiaal vinden installateurs,<br />

architecten en studiebureaus er alles wat ze<br />

zoeken op het vlak van verlichting, inclusief<br />

alle benodigde technieken. “Dat laatste noem<br />

ik vaak onze grote troef: dat je bij ons niet enkel<br />

met een armatuur, maar ook met een totaaloplossing<br />

kunt buitenlopen”, begint Annelies<br />

De Prest te vertellen. Als specialist residential<br />

lighting staat zij samen met zo’n 60 andere<br />

verlichtingsspecialisten dagelijks paraat om<br />

80 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

professionele klanten, waaronder dus architecten<br />

en studiebureaus, in België op maat te<br />

ondersteunen. “Naast het beantwoorden van<br />

de dagelijkse vragen van installateurs ben ik<br />

vooral zoet met het voeren van gesprekken<br />

in onze experience room in Brugge. Onze<br />

installateurs verwijzen hun professionele of<br />

particuliere eindklanten immers naar ons<br />

door om samen met hen hun verlichtingsplan<br />

te bespreken. Naast verlichtingsoplossingen,<br />

kunnen we daarbij indien gewenst dus ook<br />

andere technieken bekijken, zoals domotica,<br />

zonnepanelen, laadpalen enzovoort.”<br />

Lighting App<br />

Wanneer het om een residentieel project gaat,<br />

speelt de Lighting App die Cebeo nog niet zo<br />

lang geleden ontwikkelde een belangrijke rol.<br />

“Die app gebruiken we om residentiële verlichtingsprojecten<br />

uniform uit te werken, zowel met<br />

architecten als met eindklanten”, verduidelijkt<br />

Annelies De Prest. “Tijdens de bespreking<br />

kunnen we alles in de app meteen intekenen,<br />

waardoor we de klant bij afloop van het gesprek<br />

een dossier kunnen meegeven met daarin niet<br />

alleen het plan met verlichtingsposities, maar<br />

ook een overzicht van zijn keuze van armaturen<br />

en de bijbehorende technische info. ><br />

Annelies De Prest intern specialist residential lighting bij Cebeo: “Met een app waar we nog<br />

iedere dag aan sleutelen om hem beter te maken en een vernieuwde webshop willen wij onze<br />

klanten een wat wij noemen omnichannelexperience bieden.” (Beeld: Thomas Geuens)<br />

De zogenaamde touchscreentafel die de specialisten van Cebeo in de experience room in Brugge gebruiken om met de Lighting App te werken.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 81


Met O-Plus creëer je ruimtes van ongeëvenaarde schoonheid en functionaliteit.<br />

Ontdek vandaag nog wat wij voor je kunnen betekenen!


THEMA VERLICHTING<br />

'Het valt op dat natuurlijke en duurzame<br />

materialen en minimalisme de trend van<br />

vandaag vormen op het vlak van verlichting'<br />

een wat wij noemen omnichannelexperience<br />

bieden, wat hun comfort en de bestelmogelijkheden<br />

moet vergroten. En klanten hoeven<br />

niet te vrezen dat wij van plan zijn ooit uitsluitend<br />

digitaal te gaan werken; persoonlijk<br />

contact zal voor ons altijd van belang blijven.<br />

Wel nog belangrijk om te vermelden is dat we<br />

in onze verlichtingsshowrooms uitsluitend op<br />

afspraak werken en idealiter na doorverwijzing<br />

door een erkende installateur”, besluit<br />

Annelies De Prest. •<br />

De Experience Room van Cebeo in Brugge.<br />

Zelfs een offerte kan eventueel meteen meegegeven<br />

worden dankzij de app. Ook verlichtingsvoorstellen<br />

zonder voorafgaand gesprek<br />

werken wij altijd uit in de Lighting App.”<br />

Duidelijke markttrend<br />

De verlichtingsplannen en offertes die Annelies<br />

De Prest – met de app of eigenhandig – maakt,<br />

zijn altijd op maat, maar ze ziet wel vaak<br />

dezelfde wensen terugkomen. “Het valt op dat<br />

natuurlijke en duurzame materialen en minimalisme<br />

de trend van vandaag vormen”, duidt<br />

ze. “Klanten en eindklanten zijn zich steeds<br />

meer bewust van de impact van duurzame verlichting<br />

op een ruimte en de daarin aanwezige<br />

elementen én van het feit dat de verlichting zelf<br />

daarvoor niet in het oog hoeft te springen. Vaak<br />

gaat de voorkeur dan ook naar armaturen die<br />

zo min mogelijk opvallen. Ik denk aan trimless<br />

toestellen (trimless houdt in dat er geen buitenrand<br />

om het armatuur zit, red.), dieperliggende<br />

spots en fijne ledlijnen in neutrale of natuurlijke<br />

tinten zoals wit, aardebruin en zogenaamde<br />

champagnemessing. Toch vinden opvallende<br />

eyecatchers die daarmee durven clashen ook<br />

nog steeds hun weg naar het interieur. Zoals<br />

een volumineuze pendel met kleurrijke glazen<br />

bollen, bijvoorbeeld.”<br />

Ook binnen Cebeo zelf staat duurzaamheid<br />

overigens hoog op de agenda. Die duurzame<br />

aanpak, die de distributeur samenvatte in een<br />

eigen gids voor duurzame ontwikkeling, leverde<br />

Cebeo een EcoVadis Gold-rating op (EcoVadis<br />

beoordeelt de duurzaamheidsmanagementsystemen<br />

van een bedrijf, red.).<br />

Vernieuwde webshop<br />

Ondanks een goede landelijke dekking met<br />

meer dan 50 filialen, vindt Cebeo het uitermate<br />

belangrijk om ook digitaal vlot bereikbaar te<br />

zijn. “Met een app waar we nog iedere dag<br />

aan sleutelen om hem beter te maken en een<br />

vernieuwde webshop willen wij onze klanten<br />

Beurs Cebeo Technologie<br />

komt eraan<br />

Van 14 tot en met 16 mei gaat in Hal 5<br />

van Brussels Expo Cebeo Technologie<br />

door. Op die beurs zet Cebeo samen<br />

met zo’n 150 leveranciers de laatste<br />

producten en andere innovaties op het<br />

vlak van verlichting voor de residentiële,<br />

tertiaire en industriële markt<br />

in de kijker. In de speciale Green &<br />

Smart-village kan je dan weer terecht<br />

met al jouw vragen over de energietransitie.<br />

Cebeo Technologie, dat elke<br />

twee jaar doorgaat – in 2022 lokte de<br />

beurs nog 6.000 bezoekers – is gratis,<br />

evenals de hapjes en de drankjes die<br />

er worden aangeboden. Registreren<br />

is wel verplicht. Dat kan op de pagina<br />

achter volgende QR-code, waar je ook<br />

meer info kan raadplegen over de<br />

beurs:<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 83


THEMA VERLICHTING<br />

'WIJ MAKEN DE VERLICHTING DIE<br />

PROFESSIONALS NODIG HEB<strong>BE</strong>N'<br />

Armaturen voor binnen en buiten. Voor industrie, kantoren en winkels maar ook voor particuliere en<br />

openbare gebouwen. Voor paden en pleinen of voor noodverlichting. Het Duitse RZB ontwikkelt en<br />

produceert armaturen voor alle mogelijke projecten en toepassingen.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: RZB, Linus Lintner Fotografie<br />

De auto’s staan letterlijk en<br />

figuurlijk in de spotlights.<br />

Al meer dan tachtig jaar ontwikkelt en produceert<br />

RZB eigen verlichtingsarmaturen. “Wij<br />

creëren de verlichting die professionals nodig<br />

hebben”, benadrukt Philippe Englebert van<br />

RZB Belux. “Voor elk type project hebben<br />

we oplossingen klaar. In de showrooms van<br />

autodealers is het juiste licht vanzelfsprekend<br />

heel belangrijk. Klanten komen hier namelijk<br />

rechtstreeks in contact met de auto’s en die<br />

staan dus letterlijk en figuurlijk in de spotlights.<br />

84 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


THEMA VERLICHTING<br />

'Wij zijn van alle<br />

markten thuis'<br />

Ook de kantoren baden in het juiste, verblindingsvrije en aangename licht.<br />

Atelier en depot zijn uitgerust met de<br />

montagevriendelijke en onderhoudsarme<br />

Planox Eco-armaturen.<br />

In de technische en commerciële ruimtes en<br />

in de kantoren voorzien we eveneens het juiste<br />

licht zodat iedereen in de beste lichtomstandigheden<br />

kan werken.”<br />

Auto’s in de spotlights<br />

Englebert: “In Jette vinden we een van de<br />

vijf concessies van de Gregoir Group van het<br />

gekende automerk BMW. RZB, BMW en Gregoir<br />

werkten al voor andere toonzalen samen en<br />

ook in Jette realiseerden we de belichting van<br />

de auto’s en de verlichting binnen en buiten.<br />

RZB heeft een totaalassortiment producten<br />

om een project van deze aard van a tot z uit te<br />

voeren. Het uitlichten van de auto’s doen we bijvoorbeeld<br />

met de Deecos S Maxi-spots. Bij de<br />

verkoop van een auto, maar bij uitbreiding van<br />

elk product dat in een winkel of toonzaal ligt of<br />

staat, is de kleurweergave superbelangrijk. De<br />

kleurweergave van de Deecos S Maxi-spots is<br />

perfect, namelijk CRI90. De lichtopbrengst is<br />

via het Dali-systeem nauwkeurig in te stellen.<br />

Afhankelijk van de behoeften kan dat van 2.500<br />

tot meer dan 5.000 lumen.”<br />

Aangenaam om auto’s te bekijken<br />

“Drie types downlighters leveren de algemene<br />

sfeer- en accentverlichting”, gaat Englebert<br />

verder. “De verstelbare Golas, met lichtopbrengst<br />

tussen 3.000 en 4.000 lumen, wordt<br />

hier in groeven geplaatst en dusdanig gericht<br />

dat de aandacht van de klant meteen naar de<br />

auto’s gaat. Heledon Mini is beschikbaar in<br />

versies tussen 2.200 en 3.650 lumen, afhankelijk<br />

van de behoeften. Alle armaturen samen<br />

creëren een zeer homogeen en verblindingsvrij<br />

licht. De balies en commerciële ruimtes baden<br />

in het licht van de rechthoekige Magcardo.<br />

Deze bestaat uit drie verstelbare spots die uitgerust<br />

zijn met de MIRO-SILVER ® reflector. Met<br />

acht verwisselbare optieken zijn verschillende<br />

stralingshoeken mogelijk.<br />

Aangenaam om in te werken<br />

De kantoren zijn uitgerust met hoogwaardige<br />

Sidelite Eco-ledpanelen met een microprismatische<br />

diffuser. “Deze geven een homogeen<br />

licht met een zeer gunstige verblindingsindex<br />

UGR


DE SLIMME KEUZE BIJ NIEUWBOUW EN RENOVATIE<br />

SLANK EN STERK:<br />

STALEN PROFIELEN<br />

Wat maakt of kraakt een ruimte? De lichtinval natuurlijk. Wie droomt niet van een zonovergoten woonkamer,<br />

kantoor of horecagelegenheid? De slanke stalen profielen van forster presto xs maximaliseren<br />

het licht en zijn een perfecte toevoeging in zowel moderne nieuwbouw als bij de renovatie van industriële<br />

en authentieke panden. De elegante profielsystemen zijn bovendien honderd procent recyclebaar<br />

en vormen daarmee een ecologische keuze voor je project.<br />

Tekst en beeld: Forster Belux & Bart Gosselin Photography<br />

De Zwitserse fabrikant forster beantwoordt de<br />

vraag naar kwalitatieve en esthetische stalen<br />

raam- en deurprofielen met zijn presto xs-lijn.<br />

Zwitsers design is synoniem voor kwaliteit en<br />

vakmanschap. Dat is in de branche van metaalproductie<br />

niet anders. Met een aanzichtbreedte<br />

voor vaste ramen van slechts 23 millimeter<br />

trekt het assortiment van forster presto xs vol<br />

overtuiging de kaart van het minimalisme. Ook<br />

bij opendraaiende elementen – slechts 45 millimeter<br />

aanzichtbreedte – zijn de lichtinval en<br />

transparantie optimaal. Door hun elegante en<br />

De minimale profielen garanderen een optimale lichtinval.<br />

86 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


'De pivoterende stalen<br />

binnendeuren laten<br />

veel licht binnen<br />

en creëren een<br />

ruimtevergrotend gevoel'<br />

Red Star Line Museum in Antwerpen. (Beeld: Bart Gosselin Photography)<br />

Hotel Van der Valk in Luik.<br />

De pivoterende binnendeuren creëren een ruimtevergrotend gevoel.<br />

slanke aanzicht passen de profielen perfect in<br />

de hedendaagse architectuur. Het staal geeft<br />

de ruimte instant een meer industriële, authentieke<br />

of moderne look. Het systeem leent zich<br />

dan ook uitstekend tot de restauratie en renovatie<br />

van oude gebouwen.<br />

Het maximale uit je ruimte<br />

Pivoterende stalen binnendeuren laten veel<br />

licht binnen en creëren een ruimtevergrotend<br />

gevoel. Een vergaderzaal afsluiten zonder in<br />

te boeten op het gevoel van openheid? Daar is<br />

forster presto xs de ideale oplossing voor. De<br />

pivotdeur beschikt over een uniek openingspatroon<br />

dat een opvallend designelement in een<br />

kamer vormt. Naast de draaifunctie tot 360<br />

graden heeft de binnendeur ook de mogelijkheid<br />

om de deur te blokkeren op 90 graden.<br />

Hierdoor is de deur niet enkel esthetisch,<br />

maar ook nog eens ergonomisch. Bovendien<br />

is de deur verkrijgbaar met of zonder frame,<br />

waardoor een draaideur zonder kaderprofiel<br />

mogelijk is. Zo haal je het maximale uit de<br />

beschikbare ruimte.<br />

Sterk en milieuvriendelijk<br />

De ultraslanke forster presto xs-profielen zijn<br />

volledig uit staal opgetrokken, een materiaal<br />

met heel wat troeven. Naast zijn sterkte en<br />

draagkracht, is het een erg duurzaam materiaal<br />

dat lang meegaat zonder aan structurele<br />

integriteit in te boeten. Ook bij brand behoudt<br />

staal een aanzienlijke integriteit, waardoor het<br />

een erg veilig bouwmateriaal is. Recent maakt<br />

staal een opmars als milieuvriendelijk alternatief<br />

voor andere metalen, onder meer door<br />

de lagere ecologische voetafdruk. Door zijn<br />

superieure sterkte-eigenschappen is er minder<br />

materiaal nodig, wat resulteert in een efficiënter<br />

gebruik van grondstoffen. Tot slot kan staal<br />

aan het einde van zijn levenscyclus volledig<br />

gerecycled worden. Het is dus niet alleen een<br />

slimme, maar ook een verantwoorde keuze voor<br />

toepassingen in ramen, deuren en gevels.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 87


HOE KIEST<br />

INTERIEURARCHITECT KEN<br />

CREEMERS EEN VLOER?<br />

Samen met interieurarchitect Ken Creemers blikt COREtec ® Floors terug op de<br />

vloeren van het succesvolle verbouwingsprogramma Ons huis/Nieuw huis op<br />

Een. Hoe kiest Ken een vloer? Wat zijn z'n favoriete vloeren? En aan welke criteria<br />

moet een vloer voldoen om jarenlang mee te gaan?<br />

Tekst en beeld: COREtec ® Floors<br />

Bij Lorenz en Elyne in Pulderbos lopen<br />

de ruimtes naadloos in elkaar over.<br />

88 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


Bij Kurt en Aurore in Haren werd de nieuwe vloer direct over de oude gelegd.<br />

In Ons huis/Nieuw huis zag de kijker heel wat<br />

prachtvloeren de revue passeren. COREtec ®<br />

Floors pikt er de mooiste uit, samen met<br />

interieurarchitect Ken Creemers, die de interieurs<br />

vormgaf.<br />

De geschikte vloer kiezen voor een<br />

woning, hoe pak jij dat aan?<br />

“Ten eerste: ik bezoek altijd een showroom.<br />

Daar kan je de vloeren zien, vastpakken en<br />

voelen. Een vloer ziet er in het echt altijd<br />

anders uit dan online. Een showroombezoek is<br />

dus heel belangrijk om de juiste vloerkeuze te<br />

maken. Daarnaast laat ik mij ook leiden door<br />

de hoeveelheid daglicht. De woningen die ik<br />

renoveer, zijn vaak erg donker. De bewoners<br />

wensen meestal juist een fris, modern interieur.<br />

In dat geval kies ik voor een vloer met<br />

'Een vloer ziet er in<br />

het echt altijd anders<br />

uit dan online'<br />

een lichte tint. Is de woning al heel ruim of<br />

licht, dan creëer ik met een donkere vloer een<br />

mooie kleurennuance.”<br />

Welke vloer van Ons huis/Nieuw huis<br />

komt jou het eerst voor de geest?<br />

“Die van Nele en Dries in Affligem. Dit jonge<br />

koppel zocht een warm, gezellig en sfeervol<br />

interieur, maar tegelijkertijd ook iets modern<br />

en fris. Ik wist dat ze heel graag een visgraatvloer<br />

wilden, en ze hadden geluk: COREtec ®<br />

heeft een prachtige lichte visgraatvloer in het<br />

assortiment. De keuken is vrij ruim, waardoor<br />

het drukkere motief van de vloer perfect tot zijn<br />

recht komt. De kleur sluit mooi aan op het hout<br />

van de keuken, wat het tot één geheel maakt.”<br />

In Pulderbos heerst een heel andere sfeer.<br />

“Lorenz en Elyne droomden van een interieur<br />

met een hoek af. Dat zie je in de materiaalkeuze,<br />

zoals het behang in de keuken. Daarom koos ik<br />

voor elke ruimte voor Baltimore Oak 95, een<br />

vloer met een originele parketlook. De vloer<br />

creëert rust en balans in het drukke interieur.<br />

In de eetkamer/living accentueren de lange<br />

planken de lengte van de ruimte. ><br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 89


HOE <strong>BE</strong>TERE<br />

WERKPLEKKEN CREËREN ?<br />

VINK WINDOW FILMS EN INTERIEURFOLIES<br />

Een optimaal comfort boost de productiviteit van werknemers. Geniet<br />

daarom enkel van het beste van de zon met de zonwerende Vink<br />

Window Films. Ga oververhitting tegen en blokkeer verblindende glans,<br />

met behoud van transparantie. Bespaar bovendien op energiekosten.<br />

Een werkplek met uitstraling geeft goesting om te werken. Ga voor<br />

ultieme designmogelijkheden met Vink Interieurfolies. Een snelle<br />

en betaalbare manier om een bestaand interieur volledig te restylen<br />

of net die extra eyecatcher te creëren.<br />

GLASHELDER ADVIES VAN TECHNISCHE EXPERTS<br />

PROFESSIONEEL NETWERK VAN ERVAREN INSTALLATEURS<br />

www.vinkwindowfilms.be<br />

www.vinkinteriorfilms.be<br />

SCHRIJNWERK DAT <strong>BE</strong>SCHERMT<br />

Asster Spika - Sint-Truiden<br />

WWW.ERI<strong>BE</strong>L.COM | SALES@ERI<strong>BE</strong>L.COM | +32 3 314 70 23


Dat doet ze optisch groter lijken. De planken<br />

liggen door de hele woning in dezelfde richting.<br />

Daardoor zijn er geen storende overgangen<br />

tussen de ruimtes. Dat creëert in deze bungalowwoning<br />

een heel open effect.”<br />

Het project in Haren is ook een<br />

favoriet, dachten we?<br />

“Jazeker, dit was echt een totaalrenovatie. Van de<br />

garage tot de keuken en van de hal tot de slaapkamers:<br />

in elke ruimte legden we een nieuwe<br />

vloer. De vloeropbouw in deze woning was goed,<br />

dus de vakmannen hoefden de ondervloer niet<br />

te egaliseren. In de meeste ruimtes legden we<br />

de nieuwe vloer direct over de oude heen.”<br />

Wat is jouw ervaring met COREtec ® -vloeren?<br />

“De renovaties in Ons huis/Nieuw huis zijn<br />

compleet verschillend, maar één ding hebben<br />

ze gemeen: ze moeten vlot verlopen. Dat lukt<br />

met COREtec ® perfect. De vloeren zijn eenvoudig<br />

te leggen en het bouwteam kan zelfs over<br />

onafgewerkte vloeren heenlopen. Daarnaast<br />

kunnen we vertrouwen op de duurzaamheid<br />

van COREtec ® : de vloeren zijn zeer slijtvast en<br />

waterbestendig. Dat maakt het een waardevol<br />

product om mee te werken.” •<br />

De vloer van Nele en Dries in<br />

Affligem straalt rust uit, ondanks<br />

het drukkere visgraatmotief.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 91


Design voor het grijpen<br />

Met een uitgebreid aanbod grepen en douchezitjes wil DELABIE de badkamer toegankelijk maken voor<br />

iedereen. In dit productsegment valt het Be-Line ® assortiment op. Het is namelijk de designreeks grepen<br />

en zitjes die de medische uitstraling van deze producten wegneemt. Het assortiment breidt gestaag uit.<br />

Tekst: Tom Rampelbergh | Beeld: DELABIE<br />

De opklapbare greep is in<br />

neergeklapte positie een grote<br />

hulp voor senioren en personen<br />

met beperkte mobiliteit<br />

92 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


DELABIE specialiseert zich in het toegankelijk<br />

en bruikbaar maken van elke ruimte, dus ook<br />

de badkamer, voor iedereen. In het designassortiment<br />

Be-Line ® voegt DELABIE nu een<br />

nieuw opklapbaar en afneembaar douchezitje<br />

toe zodat ook wie moeilijker te been is makkelijker<br />

kan genieten van een deugddoende douche.<br />

“Het zitje is voldoende breed en diep en daarom<br />

zeker een grote hulp voor bijvoorbeeld senioren<br />

en personen met een beperkte mobiliteit”, legt<br />

Svea Wagemans van DELABIE uit. “In opgeklapte<br />

positie neemt het amper plaats in. Heb<br />

je het zitje niet nodig, dan is het simpelweg af te<br />

nemen en te vervangen door een douchetablet.<br />

Deze nieuwe variant werd ook voorzien van een<br />

voet die extra versteviging biedt wanneer een<br />

wandmontage onvoldoende is.”<br />

Neerklappen indien nodig<br />

Het Be-Line ® assortiment krijgt er ook een<br />

nieuwe opklapbare en afneembare greep<br />

bij. DELABIE weet dat een opklapbare greep<br />

wel eens stigmatiserend kan zijn en geeft<br />

daarom aan de nieuwkomer een eerder discrete<br />

vormgeving met strakke lijnen. “De<br />

opklapbare greep is in neergeklapte positie<br />

een grote hulp voor senioren en personen met<br />

beperkte mobiliteit”, benadrukt Wagemans.<br />

“In opgeklapte positie neemt de greep slechts<br />

beperkt ruimte in, perfect geschikt dus voor<br />

een gedeeld gebruik van het sanitair of de<br />

douche. Bovendien is deze nieuwe opklapbare<br />

greep ook afneembaar en dus te vervangen<br />

door bijvoorbeeld een afdekplaat. Dit betekent<br />

dat, wanneer er geen greep nodig is, deze<br />

Handig in gebruik, opklappen tot zelfs wegnemen indien niet nodig.<br />

Zwart doet, als trendkleur in het interieur,<br />

ook zijn intrede in de badkamer.<br />

simpel kan weggehaald worden. Enkel plaatsen<br />

wanneer nodig betekent dat een instelling,<br />

ziekenhuis of hotel slechts een beperkt aantal<br />

grepen in stock nodig heeft.”<br />

'Omdat ook grepen<br />

en douchezitjes<br />

mooi mogen zijn'<br />

Alles in het zwart<br />

We zien vandaag meer en meer zwart in ons<br />

interieur. Niet alleen als accentkleur, ook als<br />

hoofdkleur siert zwart meer en meer keukens.<br />

En ook badkamers. Het Black Spirit-assortiment<br />

is er al bij DELABIE, met onder meer<br />

zwarte wastafels, toiletten en elektronische<br />

kranen. “En nu voegen we mat zwart toe aan<br />

het Be-Line ® assortiment zodat daar nu drie<br />

mogelijke kleuren zijn, naast ook nog mat<br />

wit en antraciet grijs”, aldus Wagemans. “Het<br />

sanitair wordt meer en meer als uithangbord<br />

beschouwd dus is het evident dat we met onze<br />

designlijn de trends volgen. De afgeronde vorm<br />

blijft, net als de platte anti-roterende voorzijde.<br />

Samen resulteren ze in een betere ergonomische<br />

en optimale grip.” •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 93


architect meets<br />

innovations<br />

Tour & Taxis Brussels<br />

29 & 30 mei <strong>2024</strong><br />

Focus on Super Skin<br />

ARCHITECTATWORK.<strong>BE</strong>


Maatoplossingen<br />

voor een aangenaam<br />

gespreksklimaat.<br />

Stalen, catalogus of bezoek ?<br />

Bel onze akoestische specialist<br />

Ruben Lannoo : 0475 55 55 90<br />

Triplacoustics by TRIPLACO T +32 56 22 62 17 info@triplacoustics.be triplacoustics.be


WARMTE BRENGEN VANAF DE VOORDEUR<br />

DE NIEUWE EIKEN DEUR IS ER<br />

In de architectuur wordt naast de nieuwe zakelijkheid en de strakke lijnen ook gewerkt met retro-elementen.<br />

Getuige daarvan de kubuswoningen in crepi en de pastoriewoningen in contrasterende bakstenen.<br />

Wat beide types architectuur met elkaar gemeenschappelijk hebben, is de zoektocht naar meer warmte.<br />

Daarom voegt Harinck de Woodec Turner Oak Malt (WTM) aan zijn gamma Frager-voordeuren toe.<br />

Tekst: Frager ®<br />

| Beeld: Harinck nv<br />

Steellook details versterken de warme uitstraling.<br />

Harinck zet zich al meer dan veertig jaar in om<br />

de mooiste deurontwerpen te realiseren en<br />

mag zich trots marktleider in België noemen.<br />

Het bedrijf is vooral gekend door zijn veelzijdig<br />

en ruim aanbod aan kwalitatieve voordeuren<br />

met duurzame, veilige en esthetische<br />

deurpanelen die ingebouwd worden in pvc of<br />

aluminium schrijnwerk. Met de gepatenteerde<br />

Magnetude-techniek voor vleugeloverdekkende<br />

deuren zette Harinck de norm in België.<br />

Strakke, moderne architectuur is vandaag zeer<br />

gewild. Dit gaat gepaard met een zoektocht<br />

naar meer warmte en uit zich vaak in de vorm<br />

van materialen zoals natuursteen, koper of<br />

hout. Al is hout niet altijd het meest eenvoudige<br />

96 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


Hedendaagse deur met smalle stroken.<br />

Een speciale deurtrekker over de hele lengte.<br />

'Houtimitatiedeuren met de prestaties<br />

van pvc of aluminium'<br />

materiaal om te gebruiken, zeker niet wanneer<br />

het om een voordeur gaat. Daarom verdeelt<br />

Harinck nu de houtimitatie Woodec Turner Oak<br />

Malt (WTM) aan zijn klanten.<br />

Inspelen op elke stijl<br />

Hout kan vergrijzen en moet regelmatig op<br />

de juiste manier behandeld worden. Heel wat<br />

particulieren knappen begrijpelijk af wanneer<br />

het gaat om een houten voordeur. Om meer<br />

warmte toe te voegen aan een gevel wordt<br />

daarom naar schrijnwerk in zwarte steellook<br />

gekeken. Voor optimale isolatiewaarden en om<br />

de luchtdichtheid te garanderen kom je al snel<br />

uit bij een paneel voor de voordeur in kunststof<br />

of aluminium. Dat kan je voortaan een warme<br />

eiken uitstraling geven met WTM.<br />

Deze houtimitatie is verkrijgbaar in een<br />

strakke vormgeving met een opgezette of ingebouwde<br />

deurtrekker, maar ook als onvervalste<br />

traditionele kaderdeur. Daarnaast combineer<br />

je WTM naar hartelust met zwarte ramen in<br />

steellook of met industriële details in zwart<br />

aluminium, zoals het smeedijzer van weleer.<br />

Kortom, met WTM zijn de mogelijkheden<br />

heel uitgebreid om je bezoekers een warm<br />

welkom te heten. Uiteraard in combinatie met<br />

de vleugeloverdekkende uitvoering met het<br />

Magnetude-systeem van Frager. •<br />

De deuren zijn leverbaar met<br />

zwarte ramen in steellook.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 97


Voor het ZIN-project in Brussel leverde<br />

Eribel zo’n 120 deuren en 34 vaste<br />

ramen uit het SlimTeq-gamma.<br />

SLANKE HOUTEN PROFIELEN MET VERSCHILLENDE<br />

AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN<br />

Brandwerend beglaasd technisch<br />

binnenschrijnwerk met hoge prestaties<br />

Eribel is al veertig jaar ontwikkelaar en producent van technisch binnenschrijnwerk binnen de Haerens<br />

Group. Zijn deuren en ramen in hout, staal of aluminium leveren sterke prestaties wat betreft brandwerendheid,<br />

inbraak en uitbraak, water, geluid en kogels. Aan het gamma brandwerende ramen en<br />

deuren voegt het bedrijf nu SlimTeq toe, met slanke houten profielen en Cradle to Cradle Certified.<br />

Tekst: Anastasia Verleysen | Beeld: Eribel<br />

In Rijkevorsel vind je de kantoren en de<br />

productie van Eribel. Het bedrijf neemt met<br />

een ervaren team de volledige keten in handen,<br />

van studiewerk en advies bij projecten<br />

over het maatwerk van technische ramen<br />

en deuren tot de dienst na verkoop. Daarbij<br />

wordt sterk ingezet op R&D. “We investeren<br />

jaarlijks ongeveer één miljoen euro in<br />

innovatie”, zegt Gert Daniels, sinds twee jaar<br />

sales en marketing director bij Eribel. “Zo<br />

beschikken we als enige in België over een<br />

eigen brandoven om de brandproeven zelf<br />

uit te voeren in functie van de productontwikkeling.<br />

Een van de vernieuwingen die we<br />

recent introduceerden, is SlimTeq: een reeks<br />

beglaasde wanden en deuren met houten<br />

profielen en hoogstaande brandwerende<br />

prestaties.”<br />

Van ontwikkeling en advies tot productie: alles gebeurt in België.<br />

98 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


De VIB Bio-Incubator in Zwijnaarde is een ultramodern<br />

laboratorium waar heel wat ramen en deuren van SlimTeq<br />

geplaatst werden, onder meer in de traphallen.<br />

De beglaasde wanden garanderen maximale lichtinval, terwijl de<br />

slanke houten profielen ontwerpvrijheid aan architecten bieden.<br />

Beglaasde producten bestaan op de markt<br />

vaak in aluminium of staal. Die vind je bij Eribel<br />

terug onder onze productgroep SolidTeq, ClassicTeq,<br />

SteelTeq of AluTeq. SlimTeq is uniek<br />

door het inhouse ontwikkelde houten frame<br />

van zestig millimeter. “Dat is het meest slanke<br />

brandwerende profiel in de markt. SlimTeq<br />

biedt architecten meer ontwerpopties. Zo kan<br />

je met verschillende houtsoorten werken en<br />

het hout op diverse manieren behandelen, lakken<br />

of vernissen. Of je bestelt het onbehandeld,<br />

dat is ook een mogelijkheid.”<br />

Brandwerende prestaties<br />

Met SlimTeq is het mogelijk ruimtes esthetisch<br />

in te delen en maximale lichtinval te garanderen.<br />

Qua technische prestaties voldoen deze<br />

ramen en deuren aan alle veiligheidsnormen en<br />

zijn ze tot EI1 30 en EI1 60 brandwerend. “Daar<br />

kan je nog bijkomende prestaties aan toevoegen,<br />

in functie van de noden van het gebouw”,<br />

legt Gert uit. “Akoestisch of thermisch isolerend<br />

glas is bijvoorbeeld een bijkomende optie.<br />

Momenteel is SlimTeq beschikbaar in een sterk<br />

basisaanbod. Extra technische prestaties en<br />

een ruimer assortiment zoals bijvoorbeeld<br />

zwaai- en schuifdeuren zijn we nog volop aan<br />

het ontwikkelen.”<br />

Een extra troef van SlimTeq is het Cradle to<br />

Cradle Certified-label. De deuren en ramen<br />

zijn ontworpen vanuit een duurzaam standpunt<br />

en geaccrediteerd volgens verschillende<br />

parameters. Bovendien zijn ze getest voor<br />

intensief gebruik. “Duurzaamheid is doorheen<br />

het volledige bedrijf een belangrijke drijfveer.<br />

Gaande van elektrische wagens en zonnepanelen<br />

over de manier waarop we produceren<br />

tot de producten zelf. De volledige productie<br />

gebeurt bovendien in België. Daarnaast werken<br />

we het liefst met Europese houtsoorten, al dan<br />

niet PEFC- en FSC-gecertificeerd. Uiteraard<br />

bieden wij ook exotische houtsoorten aan, op<br />

vraag van onze klanten.”<br />

Cradle to Cradle Certified ® Bronze<br />

SlimTeq werd al toegepast in enkele projecten,<br />

waaronder het ZIN-project in Brussel. Daar<br />

werden ongeveer 120 deuren en 34 vaste<br />

ramen geleverd. Het Cradle to Cradle Certified<br />

® Bronze-label draagt bij tot de duurzaamheid<br />

van de herontwikkeling van de buurt rond<br />

de WTC 1- en 2-torens in de hoofdstad. “Een<br />

ander project is de VIB Bio-Incubator in Zwijnaarde”,<br />

zegt Gert. “In dit moderne laboratorium<br />

leverden en plaatsten we meer dan 500 volledig<br />

beglaasde SlimTeq-deuren, waaronder enkelen<br />

met boven- en zijlichten. Daarnaast werden<br />

er zo’n 100-tal beglaasde wanden en ramen<br />

geplaatst, onder meer in de traphallen. Steeds<br />

met verschillende brandweerstandsniveaus<br />

en toegangscontrole op de deuren. SlimTeq<br />

was mee bepalend in het behalen van het C2C<br />

Certified ® -certificaat van dit project.”<br />

De productie van SlimTeq vindt plaats in de vestiging van Eribel in Malle.<br />

Met SlimTeq vervolledigt Eribel zijn aanbod<br />

voor architecten, bouwheren, aannemers en<br />

schrijnwerkers in België. Dit nieuwe product<br />

wordt ook voorgesteld tijdens Architect@<br />

Work in mei in Brussel en vanaf maart organiseert<br />

het bedrijf inhouse events voor architecten<br />

die dan uitgebreid kennis kunnen maken<br />

met de mogelijkheden van deze innovatieve<br />

oplossing. •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 99


O-Plus by Treemme, met maar liefst zestien kleuropties.<br />

‘KLANTGERICHTHEID ZIT VERWEVEN IN ONS DNA’<br />

Klaar voor verdere groei<br />

Er waait een nieuwe wind bij ECK en BRIO GROUP. Samen met de komst van Sam Bosmans, sinds eind<br />

vorig jaar als CEO aan het roer van beide kmo’s, wordt er volop ingezet op verdere groei. Het opzet:<br />

bouwen aan een versterkte structuur om deze gezonde groeiambities verder te ondersteunen, zowel wat<br />

betreft het ontzorgende totaalaanbod aan producten en diensten als de representatieve aanwezigheid in<br />

het ganse land.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: ECK-BRIO<br />

In zo’n dertig jaar tijd is ECK uitgegroeid van<br />

een bescheiden b2b-groothandel tot een bedrijf<br />

dat zijn klanten uit de badkamer-, keuken- en<br />

interieurbouw op heel wat vlakken ondersteunt.<br />

Vooreerst is er uiteraard het marktconforme<br />

ECK-aanbod aan A-labels, vervolledigd met het<br />

eigen en onderscheidend designlabel O-Plus.<br />

Ook het dienstenpakket groeit gestaag, waarbij<br />

BRIO GROUP erin slaagt relevante leveranciers<br />

en gedreven zelfstandig ondernemers uit de<br />

wereld van keuken, badkamer en totaalinterieur<br />

samen te brengen in een krachtige aankoopgroepering.<br />

Een groep die dus helemaal<br />

klaar is voor een volgende groeifase in heel<br />

Vlaanderen en Wallonië.<br />

Flexibiliteit troef<br />

Sam Bosmans doorzwom al diverse professionele<br />

watertjes, met ervaring in de<br />

consultancy, business & finance, maar ook<br />

commerciële functies. Met zijn ‘meet & weet’-<br />

achtergrond, maar ook feeling voor de klant<br />

en markt, leidt hij ECK en BRIO GROUP naar<br />

een volgende fase in de groei. “Elke dag mee<br />

het verschil kunnen maken, dat trekt mij hier<br />

aan”, aldus Bosmans. “Bovendien kan ik mij<br />

perfect vinden in de kernwaarden die deze<br />

kmo’s vandaag al onderscheiden. Vooreerst is<br />

er de klantgerichtheid, verweven in het DNA<br />

van ECK en BRIO GROUP en dagdagelijks<br />

100 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


uitgedragen door de commerciële teams<br />

van Johan Van Loock (ECK-Keuken), Freek<br />

Fourneau (ECK-Badkamer) en Peter Vanthienen<br />

(BRIO GROUP). De grote flexibiliteit, met<br />

bijvoorbeeld een zeer hoge last-mile service<br />

via het eigen transport van ECK met geëngageerde<br />

chauffeurs, is een troef die ik verder<br />

wil bekrachtigen. Die hoge servicegraad,<br />

dat is wat ons differentieert in de markt. Zo<br />

nemen we de klant ook graag mee in het<br />

managen van hun werkkapitaal, door onze<br />

flexibele logistieke processen. Daarnaast is<br />

er het hoge niveau van expertise, zowel bij<br />

onze binnen- als buitendienst met technisch<br />

onderlegde accountmanagers die hun oor te<br />

luisteren leggen bij de klant om nog beter<br />

in te spelen op de concrete behoeften. Last<br />

but not least: de Concept Store in Herentals<br />

- trouwens net nog vernieuwd - waarnaar ECKklanten<br />

kunnen doorverwezen worden. Dit<br />

alles is wat ECK onderscheidt en ons toelaat<br />

om uit te groeien tot een sterke nationale speler<br />

met een producten- en dienstenpakket, als<br />

een logisch geheel en op maat van onze klant.”<br />

O-Plus als toegevoegde waarde<br />

ECK staat garant voor een marktconform<br />

productaanbod met een plus, een ‘O-Plus’<br />

om meer specifiek te zijn. Freek Fourneau,<br />

verantwoordelijke afdeling badkamer: “Met<br />

dit eigen designlabel, dat door ECK exclusief<br />

wordt aangeboden aan de badkamer- en keukenspecialist,<br />

bieden we Belgische of Europese<br />

kwaliteit aan een concurrentiële prijs.”<br />

Het aanbod groeit gestaag en wint aan belang.<br />

Zo is er onder meer het architectonische<br />

kraanwerk van O-Plus by Treemme, met reeds<br />

heel wat gegeerde awards in de prijzenkast.<br />

Het assortiment is verkrijgbaar in zestien<br />

verschillende finishes, waaronder duurzame<br />

PVD-kleuren. “Handig is de online configurator<br />

met AR”, aldus nog Freek Fourneau. “Hiermee<br />

is het mogelijk de verschillende opties in een<br />

specifieke context of ruimte te plaatsen. Een<br />

handig hulpmiddel waar je ook als professionele<br />

ontwerper mee aan de slag kan gaan.” Of<br />

hoe kwaliteit en state-of-the-arttechnologie<br />

hier hand in hand gaan, ten dienste van zowel<br />

de architect als eindklant. •<br />

Sam Bosmans, CEO van ECK en BRIO GROUP.<br />

Architecturaal kraanwerk van O-Plus in de toonzaal van ECK.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 1<strong>01</strong>


Met brede laminaatplanken speelt MEISTER in op de nieuwste trend.<br />

GRONDSTOFZUINIGHEID<br />

ONTMOET AMBIANCE<br />

In januari tonen vloerproducenten jaarlijks het beste van zichzelf in Hannover. Dat was in <strong>2024</strong> niet<br />

anders. MEISTER pakte uit met grondstofzuinige en vernieuwende producten. Daarmee verlegt het<br />

grenzen op het gebied van duurzame interieurinrichting. Met Natureflex, de gemoderniseerde laminaatcollectie<br />

Edition m8 en de Acoustic Sense-panelen sluit de producent naadloos aan op de trends<br />

van het moment.<br />

Tekst: Trees Accou | Beeld: MEISTER<br />

Elk jaar neemt DOMOTEX enkele dagen Hannover<br />

over. Dit jaar werd de Duitse stad van<br />

11 tot 14 januari de ‘Home of Flooring’. 18.000<br />

bezoekers uit 140 landen kwamen er de belangrijkste<br />

trends uit de vloerindustrie ontdekken.<br />

Inspiratie, innovatie en netwerken: dat is de<br />

kern van DOMOTEX. 1.000 exposanten uit 60<br />

landen stelden hun nieuwste producten voor<br />

en MEISTER was daar een van. Zijn deelname<br />

was meer dan alleen een productpresentatie.<br />

Het was een demonstratie van zijn engagement<br />

voor vernieuwing, duurzaamheid en designexcellentie.<br />

De producten die de vloerfabrikant op<br />

de bezoekers losliet, zijn het resultaat van jaren<br />

onderzoek en ontwikkeling. Met zijn producten<br />

streeft MEISTER er steeds naar de wensen van<br />

zijn klanten te vervullen en tegelijk het milieu<br />

te ontzien.<br />

De vloer maakt de ruimte<br />

MEISTER staat wereldwijd bekend om zijn<br />

kwalitatieve houten en laminaatvloeren. Op<br />

DOMOTEX stelde het bedrijf zijn nieuwe parketvloer<br />

Natureflex HD 100 aan de bezoekers<br />

voor. Met een specifieke productsamenstelling,<br />

waarvoor 85 procent minder hout nodig<br />

is voor het oppervlak dan bij een gangbare<br />

meerlaagse parketvloer, is dit een uitzonderlijk<br />

duurzame ontwikkeling. Natureflex is<br />

een grondstofzuinige fineervloer die bovendien<br />

robuust en makkelijk te onderhouden is.<br />

Zijn van nature fraaie oppervlak valt op door<br />

zijn authentieke en levendige kleurverloop.<br />

Met zijn slanke productopbouw van slechts<br />

acht millimeter is de houten vloer niet alleen<br />

‘De producten die MEISTER op de bezoekers<br />

van DOMOTEX losliet, zijn het resultaat<br />

van jaren onderzoek en ontwikkeling’<br />

102 <strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur


De onzichtbare naden van Edition m8 creëren<br />

de illusie van eindeloze planken.<br />

Akoestische panelen combineren esthetiek met geluidsabsorptie.<br />

een milieuvriendelijk maar ook een voordelig<br />

alternatief voor traditioneel parket.<br />

Ook in het laminaatsegment staat MEISTER<br />

sterk. Ze moderniseerden hun populaire<br />

collectie Edition m8 onder het motto ’Back<br />

to Nature’. De herziene decors brengen de<br />

authentieke sfeer van een eiken vloer in elke<br />

ruimte en zijn beschikbaar in verschillende tinten<br />

en texturen. ‘Back to Nature’ onderstreept<br />

de veelzijdigheid en het aanpassingsvermogen<br />

van het assortiment. Vooral de nieuwe trendformaten<br />

als het visgraatpatroon en de extra<br />

brede afmetingen trokken de aandacht van<br />

bezoekers. Edition m8 geeft elke ruimte een<br />

elegante en royale uitstraling door zijn vrijwel<br />

onzichtbare naden en de daardoor schijnbaar<br />

eindeloos lange planken.<br />

Een uitnodigende sfeer<br />

Niet alleen in vloeren blinkt het Duitse MEIS-<br />

TER uit. Ze verrassen met hun esthetische<br />

akoestische panelen. Een serieuze upgrade<br />

van het wooncomfort. Zo introduceren ze in<br />

hun Acoustic Sense-gamma nu een nieuwe<br />

collectie Acoustic Sense Wood. De panelen<br />

brengen extra warmte in de kamer met hun<br />

oppervlak in echt hout en veganistisch vilt.<br />

Die combinatie verbetert de akoestiek in de<br />

ruimte en creëert tegelijk een uitnodigende<br />

sfeer. De panelen in lamellenstijl kunnen<br />

zowel op de wand als aan het plafond aangebracht<br />

worden. Welke montage je klant<br />

ook kiest, hij is verzekerd van een sterk<br />

geluidsabsorberend effect en een gezellige<br />

ambiance in huis. •<br />

Visgraatpatronen blijven populair.<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be | Interieur 103


TERUGBLIK OP TOONAANGEVENDE <strong>BE</strong>URS<br />

VOOR TAPIJT EN<br />

VLOER<strong>BE</strong>DEKKING<br />

De toonaangevende vakbeurs voor tapijt en vloerbedekking DOMOTEX sloot na vier indrukwekkende<br />

dagen vol innovatie, inspiratie en uitwisseling de deuren. Zo'n 1.000 exposanten zakten af naar Hannover<br />

om een veelbelovend zakenjaar af te trappen en hun innovaties aan de bezoekers te tonen. Internationaliteit,<br />

duurzaamheid en netwerken vormden het fundament van het evenement.<br />

Tekst: Marlies Decavel | Beeld: Rainer Jensen, Thomas Koy, Marc Winkel-Blackmore<br />

DOMOTEX bewees opnieuw dat de beurs de<br />

drijvende kracht is voor zaken, trends en innovaties.<br />

Het is de wereldwijde ontmoetingsplaats<br />

voor de tapijt- en vloerbedekkingsindustrie<br />

door de positieve energie en het uitgesproken<br />

internationale karakter. Tijdens de vier beursdagen<br />

ontmoetten ruim 18.000 bezoekers uit<br />

140 landen er ongeveer 1.000 exposanten uit<br />

meer dan 60 landen.<br />

"We zijn verheugd dat zoveel grote spelers naar<br />

Hannover kwamen om te leren over de nieuwste<br />

trends en producten en om nieuwe zakelijke<br />

contacten te leggen", zegt Sonia Wedell-Castellano,<br />

Global Director van DOMOTEX. “Onder<br />

hen waren 170 debutanten. Daarnaast kwam<br />

71 procent van de bezoekers uit het buitenland.<br />

Dat bewijst de sterke internationale status van<br />

onze beurs.”<br />

Innovaties demonstreren aan wereldwijd publiek<br />

Oliver Ginestier, Directeur Communicatie bij de<br />

European DIY Retail Association (EDRA), was<br />

verheugd om ‘de wereld van de vloerbedekking<br />

opnieuw te zien samenkomen in een levendige<br />

sfeer’. Hij ontmoette veel leveranciers die de<br />

Global DIY Summit bijwoonden, net als veel<br />

van de leden van deze vereniging. Ook Martin<br />

Geiger, Managing Director van GEIGER, was<br />

van de partij. Hij bezoekt al vele jaren de toonaangevende<br />

beurs om een overzicht te krijgen<br />

van de markt aan het begin van het boekjaar.<br />

“Ik was vooral onder de indruk van de toename<br />

van het aantal exposanten. Dit onderstreept<br />

het belang van DOMOTEX voor onze industrie",<br />

aldus Geiger.<br />

DOMOTEX was opnieuw de ontmoetingsplek voor de tapijt- en vloerbedekkingsindustrie. (Beeld: Rainer Jensen)<br />

104 <strong>Archicomm</strong>-online.be


Voor het eerst werden ook producten voor wanden en<br />

plafonds gepresenteerd als inspiratie voor samenhangende<br />

interieurconcepten. (Beeld: Marc Winkel-Blackmore)<br />

De beurs zet in op beleving door demonstraties en de<br />

mogelijkheid om producten en materialen van dichtbij<br />

te voelen en te ervaren. (Beeld: Thomas Koy)<br />

DOMOTEX biedt de ideale gelegenheid om<br />

nieuwe producten te introduceren bij een<br />

wereldwijd publiek. Exposanten tonen in een<br />

korte tijd hun volledige assortiment innovaties,<br />

ze verdiepen er hun relaties en leggen contacten<br />

met nieuwe klanten. Zo krijgt hun export<br />

een wereldwijde boost. “We zijn blij met het<br />

aantal, de kwaliteit en de internationaliteit van<br />

de DOMOTEX bezoekers," bevestigt Cathérine<br />

Vandepoel, Export Manager bij Floorify.<br />

‘DOMOTEX biedt de ideale gelegenheid<br />

om nieuwe producten te introduceren<br />

bij een wereldwijd publiek’<br />

Samenhangende interieurconcepten<br />

Voor het eerst werden ook producten voor<br />

wanden en plafonds gepresenteerd. "Al onze<br />

bezoekers, van winkeliers tot ambachtslieden<br />

en architecten, moeten ruimtes als een samenhangend<br />

geheel beschouwen vanaf het ontwerp.<br />

Daarom werkten we samen met DECOR UNION<br />

en de MEGA Gruppe om onder meer verven,<br />

vernissen, behang en andere interieurafwerking<br />

in de kijker te zetten. Deze nieuwe ruimte<br />

bood een echte meerwaarde voor de ambachtelijke<br />

sector", legt Wedell-Castellano uit. De<br />

première bleek een succes, want een op de drie<br />

deelnemers was specifiek geïnteresseerd in de<br />

nieuwe show. “Het is realistisch dat de beurs<br />

zich in de toekomst nog meer zal richten op<br />

producten voor binnenafwerking.”<br />

Op DOMOTEX on Stage presenteerden talloze sprekers de<br />

laatste marktontwikkelingen. (Beeld: Thomas Koy)<br />

Exposanten tonen hun innovatieve<br />

assortiment, verdiepen er hun relaties<br />

en leggen contacten met nieuwe<br />

klanten. (Beeld: Rainer Jensen)<br />

Beleving van a tot z<br />

Deze editie bood de deelnemers een divers<br />

programma met conferenties, demonstraties,<br />

live presentaties en prijsuitreikingen en talloze<br />

mogelijkheden om te netwerken. De beurs richtte<br />

zich opnieuw op duurzaamheid en circulaire<br />

economie. Bezoekers konden het hoofdthema<br />

FLOORED BY NATURE in het bijzonder ervaren<br />

op THE GREEN COLLECTION en de duurzame<br />

focus werd ook weerspiegeld in de producten van<br />

de exposanten.<br />

Op DOMOTEX on Stage presenteerden talloze<br />

sprekers uit de vakwereld, politiek en verenigingen<br />

de laatste marktontwikkelingen, waaronder<br />

het tekort aan vakkrachten en de werkcultuur.<br />

Het conferentieprogramma werd aangevuld door<br />

de forums in het RETAILERS' PARK , de Mood<br />

Spaces en de Carpet Design Awards. "Dit is mijn<br />

eerste keer op DOMOTEX en ik ben echt onder de<br />

indruk. De Mood Spaces bieden veel inspiratie<br />

voor mijn werk," onthult Sophie Berger, interieurontwerper<br />

bij architectenbureau MZ Architektur<br />

Meier + Zeug. “Ik kan oppervlakken van dichtbij<br />

bekijken en voelen. Dat is digitaal onmogelijk.<br />

Deze beurs leert me om buiten de vaste kaders<br />

te denken en in korte tijd kennis te maken innovatieve<br />

vloeroplossingen en leveranciers." •<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 105


EUMIES AWARDS <strong>2024</strong><br />

Belgische genomineerde<br />

architectuur in de kijker<br />

De <strong>2024</strong> EUmies Awards bekronen de beste architectuur van Europa, met projecten gebouwd tussen<br />

april 2021 en mei 2023. In de longlist met 362 projecten uit maar liefst 38 landen lieten ook 18<br />

Belgische genomineerde realisaties zich opmerken. Vijf daarvan zetten we graag extra in de kijker.<br />

Tekst: Eva Goossens<br />

Respect voor het DNA van de site<br />

Dit project, Duchesse van Notan Office, brengt ons naar dens<br />

bebouwd gebied in Sint-Jans-Molenbeek, vlak bij het kanaal<br />

en gesitueerd in een voormalige industriële zone. Het Brusselse<br />

bureau heeft met dit project zijn expertise bewezen in<br />

het transformeren van een historische site naar woningen,<br />

zonder de oorspronkelijke identiteit van de plek in kwestie<br />

teniet te doen. Het ontwerp van het project integreert de<br />

bestaande structuren, zoals een eind-negentiende-eeuws<br />

herenhuis en twee industriële hallen die met elkaar zijn<br />

verbonden door een gedeelde binnenplaats. Door het oude<br />

met het nieuwe te verweven, dit met veel aandacht voor de<br />

materialiteit, ontstaat er een stijlvol wooncomplex met drie<br />

multigeoriënteerde volumes, gecentreerd rond een ruime<br />

gemeenschappelijke tuin. Een respectvolle en duurzame<br />

benadering van architectuur, weliswaar conform de woonbehoeftes<br />

van vandaag en morgen.<br />

Fiche van project<br />

Project: Duchesse<br />

Architect: Notan Office<br />

Locatie: Sint-Jans-Molenbeek<br />

De drie volumes delen een gemeenschappelijke<br />

binnenplaats. (Beeld: Notan Office)<br />

Respectvolle architectuur die de essentie van het architectonische<br />

erfgoed van Brussel belichaamt. (Beeld: Stijn Bollaert)<br />

106 <strong>Archicomm</strong>-online.be


Gewoon wonen staat centraal<br />

Maak kennis met Honkhuis, een kleinschalig<br />

project voor begeleid zelfstandig wonen voor<br />

jongvolwassenen met een mentale beperking.<br />

Het project, met het signatuur van 360 Architecten,<br />

maakt deel uit van het masterplan voor<br />

de Hertogsite in Leuven, gekend als de site<br />

van het universitair ziekenhuis Sint-Pieters en<br />

Sint-Rafaël. Binnen dit masterplan krijgt het<br />

Honkhuis een prominente plek. De architectuur<br />

gaat de uitdaging aan om een trots eigentijds<br />

hoekgebouw toe te voegen aan de neogotische<br />

architectuur in de directe omgeving. Zonder<br />

letterlijk te citeren wordt een bijna klassiek<br />

verticaal gevelritme gecreëerd door een spel<br />

van erkers en hoekverdraaiingen. De gevel<br />

vouwt zich om het woonprogramma heen en<br />

creëert tal van specifieke plekken en kamers in<br />

het interieur. De architectuur houdt zich bewust<br />

ver van al te institutionele clichébenaderingen<br />

en probeert in plaats daarvan een eigentijdse<br />

interpretatie van het stedelijke herenhuis te<br />

zijn. Een huis om in te wonen, geen instituut.<br />

De zorgfunctionaliteit is aanwezig, maar nooit<br />

beeldbepalend. Niet alleen Honkhuis maar het<br />

volledige masterplan Hertogensite zet sterk in<br />

op een hedendaagse duurzaamheid op wijkniveau,<br />

en bouwt zo mee aan de ambitie Leuven<br />

Klimaatneutraal.<br />

><br />

Het ontwerp van Honkhuis is in de eerste plaats opgevat als een huis,<br />

geen instelling. Gewoon wonen staat centraal. (Beeld: Bavo Swijgers)<br />

Verticaal gelegd metselwerk<br />

voegt een subtiel ornament<br />

toe en creëert een dynamische<br />

kroonlijst die in dialoog<br />

gaat met de neogotische<br />

architectuur van de omgeving.<br />

(Beeld: Bavo Swijgers)<br />

Het programma is kleinschalig en op maat<br />

van de bewoners. De zorgfunctionaliteit<br />

is aanwezig, maar nooit beeldbepalend.<br />

(Beeld: Katrijn De Jonghe)<br />

Ontwerp van het dynamische gevelbeeld.<br />

(Beeld: 360 architecten)<br />

Fiche van project<br />

Project: Honkhuis<br />

Architect: 360 architecten<br />

Locatie: Leuven<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 107


Geometrische vormentaal, gecombineerd met een<br />

duurzaam bouwconcept. (Beeld: Stijn Bollaert)<br />

Duurzame zeshoek<br />

Deze energieperformante ééngezinswoning met muziekstudio, geënt op de omgeving en ingebed<br />

in het sterk afhellende perceel, verrast zowel door de geometrische architectuur als op vlak van<br />

duurzaamheid en de daaraan verwante bouwmethode. Energiezuinig en circulair bouwen zit dan<br />

ook in het DNA van BLAF dat er niet voor terugdeinst zichzelf regelmatig opnieuw uit te dagen op dit<br />

vlak. Zo vindt BLAF de spouwmuur met veel isolatie niet langer houdbaar als bouwsysteem. Daardoor<br />

kwamen ze tot een alternatieve hybride buitenschil die omkeerbaar bouwen mogelijk maakt.<br />

Eerst werd de vrijstaande zelfdragende zeshoekige bakstenen muur gebouwd en later de houten<br />

constructie als losse constructie binnenin. Daartussen zit biobased droge kalkhennep, met uitstekende<br />

isolerende en akoestische eigenschappen en bovendien zowel circulair als afbreekbaar. Er<br />

zitten dus geen verbindingen – en bijgevolg geen koudebruggen - tussen de binnen- en buitenkant.<br />

Door de compacte zeshoekige en gelijkzijdige footprint van het gebouw staat het volume solitair in<br />

het landschap. Aan de achterzijde, binnen de omsloten zeshoek, trekt het beschermd volume zich<br />

terug en werd er een houten vliesgevel voorzien die doorloopt over de drie bouwlagen. Hierdoor<br />

ontstaat er een patio tussen de vliesgevel en de stenen schil die bovendien als zonnewering fungeert<br />

tijdens warme zomermaanden.<br />

Fiche van project<br />

Project: jtB<br />

Architect: BLAF<br />

Locatie: Blanden<br />

Hybride bouwschil met baksteen<br />

en houtskelet. (Beeld: BLAF)<br />

108 <strong>Archicomm</strong>-online.be


Mal Amjahid, met koperkleurige aluminium gevelbekleding, aan het kanaal in Brussel. (Beeld: Jeroen Verrecht)<br />

Diverse buurtondersteunende functies op<br />

compact perceel<br />

Amal Amjahid, ontworpen door &bogdan voor de gemeente<br />

Sint-Jans-Molenbeek, is een collectieve voorziening langs<br />

het kanaal in Brussel. Het is ontworpen voor de gemeenschap<br />

als een openbare doorgang die Molenbeek en het<br />

kanaal met elkaar verbindt. Het optimaliseert het grondgebruik<br />

door zes functies, openingen en platformen op een<br />

klein oppervlak te stapelen. De structuur biedt maximale<br />

flexibiliteit over de vijf niveaus: twee betonnen muren<br />

ondersteunen vier demonteerbare spanten die over het<br />

aanliggende kanaal werden vervoerd. Dit multifunctionele<br />

openbare gebouw, dat door de plaatselijke bevolking is vernoemd<br />

naar vechtsportkampioen Amal Amjahid, omvat een<br />

café, sporthal, boksclub, centrum voor vechtsporten en<br />

een kinderdagverblijf, allemaal met elkaar verbonden door<br />

gemeenschappelijke buitenruimtes. Op het gelijkvloers<br />

zet een galerij met ruime arcades - de Galerie des Géants<br />

- het stedelijk weefsel voort en herbergt de horizontale en<br />

verticale circulaties die overlopen in een publiek toegankelijke<br />

tribune voor toeschouwers van de sportwedstrijden.<br />

Het zichtbeton is een duurzame keuze voor een stedelijke<br />

plek die door veel mensen wordt doorkruist. Volgens het<br />

concept ‘smart shell, low tech’ is het gebouw energiezuinig<br />

maar niet afhankelijk van complexe technologieën. Een<br />

sterk isolerende geprefabriceerde houten gevel bekleed<br />

met koperkleurig aluminium plaatwerk omhult de volumes<br />

van het project. Nachtkoelers maken het mogelijk om de<br />

hallen in de zomer op natuurlijke wijze te ventileren en<br />

de thermische massa van de betonstructuur optimaal te<br />

benutten.<br />

><br />

De galerij met ruime arcades. (Beeld: Jeroen Verrecht)<br />

Fiche van project<br />

Project: Amal Amjahid<br />

Architect: &bogdan<br />

Locatie: Sint-Jans-Molenbeek Twee betonnen muren ondersteunen vier demonteerbare spanten. (Beeld: &bogdan)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 109


BRIO COLLECTION<br />

Kies uit meer dan 100 keuken-,<br />

badkamer – en interieurmerken.<br />

DE TOEKOMST IS<br />

AAN DE VAKMAN!<br />

HET TOTAALPAKKET VOOR<br />

ONDERNEMERS IN BADKAMERS,<br />

KEUKENS & TOTAALINTERIEUR.<br />

BRIO BRANDING<br />

Brio is jouw ideale partner voor<br />

succesvolle communicatie &<br />

publiciteitsacties.<br />

BRIO ACADEMY<br />

Opleidingen, workshops &<br />

evenementen op maat!<br />

BRIO DEALS<br />

Geniet van exclusieve deals en de<br />

beste aankoopcondities!<br />

Brio Group<br />

Magazijnenstraat 10, 2235 Hulshout<br />

info@brio-group.be<br />

<strong>01</strong>5 22 82 09<br />

www.brio-group.be<br />

Meer info? peter@brio-group.be


Oud instituut omgevormd tot<br />

uniek colivingconcept<br />

Het voormalige Institut de Mécanique op<br />

de site van Val-Benoît is een modernistisch<br />

gebouw dat tussen 1932 en 1939<br />

werd gerealiseerd door de architecten<br />

Joseph Moutschen en Albert Puters<br />

en nog tot 2005 gebruikt werd door de<br />

Universiteit van Luik. Het is geworteld in<br />

de industriële geschiedenis van de regio,<br />

waar het lange tijd symbool stond voor<br />

moderniteit en welvaart. Het is Artau<br />

Architectures uit Luik die, in opdracht<br />

van projectontwikkelaar Life, het oude<br />

maar karaktervolle gebouw met een<br />

rijke geschiedenis mee nieuw leven<br />

inblies en omvormde tot Arc Liège. De<br />

renovatie van het instituut had als opzet<br />

232 wooneenheden te creëren, met de<br />

focus op appartementen en studio’s<br />

met loftallures. Men wou de bewoners,<br />

vooral een publiek van studenten en<br />

jonge professionals, een unieke colivingomgeving<br />

bieden waarin de kwaliteit van<br />

de private en deze van de gemeenschappelijke<br />

ruimtes niet voor elkaar hoeven<br />

onder te doen. Denk daarbij aan een<br />

zorgvuldig ontworpen gemeenschappelijke<br />

lounge, bibliotheek, game room,<br />

thuisbioscoop, fitness- en yogaruimte,<br />

spa met sauna en hamam, en een sky<br />

lounge met sfeervol dakterras. De oorspronkelijke<br />

lay-out met vier vleugels<br />

bleef bewaard, waarbij het centrale deel<br />

– ooit een grote zaal die door een brand<br />

werd verwoest – plaats mocht ruimen<br />

voor een groene binnenplaats. Binnenin<br />

het gebouw werd elk niveau ontdaan<br />

van alle niet-dragende elementen om<br />

de betonstructuur bloot te leggen en te<br />

benadrukken. De twee ingangen zijn zo<br />

uitgevoerd dat de originele elementen<br />

zoveel mogelijk intact blijven, met ook<br />

zorgvuldig gerestaureerde trappenhallen.<br />

Slechts enkele aanpassingen die<br />

rechtstreeks verband houden met de<br />

huidige normen werden getolereerd. Het<br />

gebouw behoudt zijn eigenheid en unieke<br />

karakter, ondanks of misschien net door<br />

de nieuwe en bijzondere invulling die ook<br />

inspeelt op de maatschappelijke trend en<br />

nieuwe manieren van samenleven. •<br />

Fiche van project<br />

Project: Arc Liège<br />

Architect: Artau Architectures<br />

Locatie: Luik<br />

Arc Liège, een bijzonder colivingproject in het voormalige<br />

Institut de Mécanique. (Beeld: Caroline Dethier)<br />

Project Arc Liège. Architect Artau<br />

architectures. (Beeld: Caroline Dethier)<br />

Het project omhelst onder meer ook indrukwekkende<br />

leef- een eetruimtes met een plafondhoogte<br />

tot 4,60 meter. (Beeld: Caroline Dethier)<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 111


PUBLIEKSPRIJS FE<strong>BE</strong> ELEMENTS AWARDS VOOR Q RESIDENCES<br />

Grensverleggend!<br />

De uitreiking van de elfde Febe Elements Award waren eind vorig jaar opnieuw de hoogmis voor de<br />

prefabbetonsector. De overtuigende winnaar van de publieksprijs: Q Residences in Amsterdam Buitenveldert.<br />

Met ‘bijzondere gevels’ als rode draad doorheen deze editie past dit project dan ook perfect<br />

in deze rubriek met ‘grensverleggende’ architectuur van buiten onze landsgrenzen, met weliswaar<br />

Belgisch beton in een prominente rol.<br />

Tekst: Eva Goossens | Beeld: Kees Hummel<br />

Q Residences omvat twee woontorens, Quartz<br />

en Qube, die worden verbonden door een plaza<br />

op de begane grond. Het werd ontworpen door<br />

architectenbureau Studio Gang Architects,<br />

een gerenommeerd bureau uit Chicago, in<br />

samenwerking met het Nederlandse Rijnboutt<br />

als co-architect en dit in opdracht van Kroonenberg<br />

Groep.<br />

Landmark<br />

De prominente gevel van Quartz, een sculpturale<br />

toren van 75 meter hoog, is in de wijde<br />

omgeving van Amsterdam Buitenveldert goed<br />

zichtbaar, deels door de hoogte van het project,<br />

maar vooral door zijn specifieke vormgeving.<br />

Elke verdieping bestaat uit twintig vinnen en<br />

twintig balkons, steeds uniek. Het design herhaalt<br />

zich om de vier woonlagen waardoor er<br />

een schuine diagonaal ontstaat, die rond het<br />

gebouw lijkt te golven. In overleg met de fabrikant<br />

van het prefabbeton werd een methode<br />

ontwikkeld om geprefabriceerde vinnen en<br />

balkons achteraf op het casco te monteren.<br />

Enorme stalen knooppunten aan het casco en<br />

aan de prefabelementen maken het mogelijk<br />

om de vinnen met een beddenhaaksysteem<br />

op te hangen. De balkons liggen op die vinnen,<br />

los van het casco. Het resultaat is een echte<br />

landmark, met uitspringende balkons en een<br />

organische vormentaal.<br />

Bijzonder architectonisch beton<br />

Voor Q Residences heeft Rijnboutt samen met<br />

Studio Gang diverse leveranciers van bakstenen<br />

bezocht en leverde een Duitse fabrikant<br />

de hoogwaardige gevelsystemen. Voor de<br />

balkonvloeren en zijwanden is een archi-<br />

Q Residences omvat twee woongebouwen: een toren<br />

getiteld Quartz en een lager gebouw Qube.<br />

112 <strong>Archicomm</strong>-online.be


De golvende betonstructuren creëren een organische vormentaal.<br />

'De overgang tussen de elementen,<br />

balkons en vinnen is zorgvuldig opgevat<br />

en creëert een levendig gevelbeeld'<br />

tectonisch beton geselecteerd dat in België<br />

werd gefabriceerd. De betonsamenstelling is<br />

in samenwerking met de fabrikant speciaal<br />

ontwikkeld en beoordeeld op kleur, textuur<br />

en uitstraling. Zo wordt als toeslagmateriaal<br />

natuursteengrind - een afvalproduct uit de<br />

marmerindustrie - gebruikt, waardoor het<br />

beton bij polijsten een natuursteenachtig<br />

oppervlak krijgt. Voor de eerste woonlagen<br />

zijn de elementen gepolijst en voor de hogere<br />

verdiepingen is het beton gezuurd, wat een<br />

mooie, zachte uitstraling oplevert.<br />

De jury<br />

Dit alles kon ook de jury van de Febe Element<br />

Awards, een award uitgereikt door de federatie<br />

van de Belgische prefabbetonindustrie bekoren:<br />

“Deze indrukwekkende gevelstructuur<br />

is absoluut een eyecatcher en toont tot welke<br />

spectaculaire resultaten de toepassing van<br />

prefabbeton kan leiden, zowel op vormelijk als<br />

op technisch vlak. Het prefabbeton biedt, in<br />

contrast met de volledig beglaasde achterliggende<br />

gevels, een solide uitdrukking aan deze<br />

toren. De overgang tussen de elementen, balkons<br />

en vinnen is zorgvuldig opgevat en creëert<br />

een levendig gevelbeeld.” De complexiteit van<br />

de elementen en de afwerkingsgraad zijn voor<br />

de jury een toonbeeld van technisch kunnen van<br />

de sector, waarbij de grenzen van het mogelijke<br />

opgezocht zijn. De keuze voor prefabbeton is<br />

door de ontwerpers gemaakt op basis van volgende<br />

eisen: vormvrijheid, de mogelijkheid om<br />

grote elementen toe te passen, een hoogwaardig<br />

en in tijd duurzaam materiaal, een luxueuze<br />

uitstraling in kleur en textuur. Al deze elementen<br />

zijn zichtbaar in de uiteindelijke realisatie<br />

die niet onopgemerkt blijft. •<br />

Aan de Plaza kregen de gebouwen<br />

een hoge plint en is er ruimte voor<br />

een commercieel programma.<br />

FICHE VAN PROJECT<br />

Project: Q Residences<br />

Locatie: Amsterdam<br />

Architect: Studio Gang [USA] –<br />

Rijnboutt BV [NL]<br />

Aannemer: J.P. van Eesteren bv<br />

Prefabbeton: Decomo nv<br />

<strong>Archicomm</strong>-online.be 113


<strong>Archicomm</strong><br />

Platform voor de architect<br />

VOLG ONS!<br />

SCAN MIJ<br />

NR VERSCHIJNING THEMA’S<br />

1 maart Houtbouw - Verlichting - Gevel innovaties - Buitenschrijnwerk - Outdoor living - Deuren - Isoleren<br />

Special: Renovatie<br />

2 juni Akoestiek - Glas - Liften - Keuken - Dakdekking - Sanitair - Domotica & Elektriciteit - Brandveiligheid<br />

Special: Hotel<br />

3 september Duurzame energie - Beton - Groendaken - Ventilatie - Software - BIM - Wandafwerking<br />

Special: Circulair bouwen<br />

4 november Vloeren - Toegangscontrole - Natuursteen - Plafonds - Kachels en Haarden - Verlichting<br />

Special: Kantoor & Industriebouw<br />

Wallonië<br />

1 april Houtbouw - Verlichting - Gevel innovaties - Buitenschrijnwerk - Outdoor living - Deuren - Isoleren -<br />

Akoestiek - Glas - Liften - Keuken - Dakdekking - Sanitair - Domotica & Elektriciteit - Brandveiligheid<br />

Special: Renovatie<br />

2 oktober Duurzame energie - Beton - Groendaken - Ventilatie - Software - BIM - Wandafwerking - Vloeren -<br />

Toegangscontrole - Natuursteen - Plafonds - Kachels en Haarden - Verlichting<br />

Special: Circulair bouwen - Kantoor<br />

www.archicomm-online.be<br />

VOOR MEER INFORMATIE NEEM CONTACT OP MET KEVIN DESENDER<br />

<strong>BE</strong>L +32 50 36 81 70 OF MAIL K.DESENDER@LOUWERSMEDIAGROEP.<strong>BE</strong>


THE TRADE SHOW. WINDOW. DOOR. FACADE.<br />

COME BY, SAY HI!<br />

19 – 22.3.<strong>2024</strong><br />

#fensterbaufrontale<br />

parallel to


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

URSA TERRA<br />

FRAMETEC<br />

Uitrollen. Plaatsen. En klaar.<br />

Thermische & akoestische isolatie<br />

voor hout- en staalskeletbouw<br />

Licht & gemakkelijk te verwerken.<br />

Flexibel met voldoende klemkracht.<br />

Maatwerkoplossingen met beperkt snijverlies.<br />

Onbrandbaar.<br />

Insulation for a better tomorrow

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!