nieuwe fiscale regels in 2012 - J&T Autolease

jentautolease.be

nieuwe fiscale regels in 2012 - J&T Autolease

# 1 7 - j a n u a r i 2 0 1 2 - w w w . j e n t a u t o l e a s e . b e

Team ROB

Mobiliteit is de prioriteit

Bedrijfswagens

Nieuwe fiscale regels in 2012

Joy & Taste

Autoworld Brasserie

J&T Autolease

wenst u een succesvol...


4

6

8

11

12

14

17

18

# 1 7 - j a n u a r i 2 0 1 2 - w w w . j e n t a u t o l e a s e . b e

Team ROB

Mobiliteit is de prioriteit

Bedrijfswagens

Nieuwe fiscale regels in 2012

Joy & Taste

Autoworld Brasserie

In dit nummer

J&T Autolease

wenst u een succesvol...

News

Een blik op de actualiteit

Bedrijfswagens

Nieuwe fiscale regels in 2012

Klant aan het woord: Codit

Stevig partnerschap

Dienst in de kijker:

team ROB

Testimonial: klanten op pad met de

Mercedes-Benz B-Klasse

Retromotions:

De kleine ster

Expo: Autosalon viert 110de verjaardag

Joy & Taste:

Autoworld Brasserie

edito

Beste lezer,

Zoals u wellicht weet is de bedrijfswagen niet ongehavend uit de regeringsonderhandelingen

gekomen. De werknemer die zijn bedrijfswagen ook privé betaalt,

zal zijn voordeel van alle aard voortaan op een totaal andere manier berekend zien.

Dat nieuws zorgde zowel bij de werknemers als bij de werkgevers voor heel wat

vragen. Maar als leasingmaatschappij zien wij dit nieuwe gegeven niet als iets wat

per se negatief hoeft te zijn. Onze account managers zijn erg beslagen in deze

materie en ze kunnen samen met u, de klant, een car policy samenstellen die ook

in de nieuwe fiscale context ecologisch, economisch en motiverend kan worden

samengesteld. Voor heel wat wagens betalen uw werknemers binnen de nieuwe

regelgeving immers minder in plaats van meer voor hun voordeel van alle aard. Het

aandeel van de ecologische wagens in de vloten zal nog sneller toenemen en dat is

toch al een positieve evolutie op zich. In deze Automotions besteden we trouwens

een artikel aan de nieuwe regelgeving, rekenvoorbeelden incluis.

Terwijl de regeringsonderhandelaars de nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens

uitdokterden, zat ook J&T Autolease niet stil en dat vertaalt zich in de cijfers. J&T

Autolease liet in 2011 een groei optekenen van 8,3%, wat meer dan vier keer meer

is dan de markt. Wij zien deze positieve cijfers als een waardering van onze klanten

voor ons luisterend oor, onze dienstverlening, onze aanpak op maat van KMOklanten,

onze expertise in bestelwagens en onze continuïteit. Wij maken dag in dag

uit werk van onze hoogstaande service en dat willen wij in de toekomst blijven doen.

Ten slotte wens ik u een gelukkig en veilig 2012, waarin uw vertrouwde team

toegewijd voor u paraat staat!

Verantwoordelijke uitgever:

J&T Autolease nv

Noorderlaan 109

B - 2030 Antwerpen

tel. +32 (0)3 641 82 92

fax +32 (0)3 641 82 94

info@jentautolease.be

www.jentautolease.be

Jan Deknuydt

Algemeen directeur

Verantwoordelijke reclamewerving:

Effective Media

tel. +32 (0)2 467 61 68 - gsm +32 (0)478 222 333

patrick.quatennens@effectivemedia.be

www.effectivemedia.be

Creatie:

Active - www.activeonline.be

info@activemail.be


04 NEWS

Ducatt en J&T Autolease

slaan handen in elkaar

Begin oktober verwelkomde J&T Autolease

Ducatt, producent van glas voor zonnepanelen,

als nieuwe klant in haar vloot.

Ducatt is een spin-off van EMGO, producent

van glazen buizen en ballons voor lampen.

Twee voormalige managers richtten Ducatt

begin 2011 op en legden zich toe op het

ontwikkelen van glas voor zonnepanelen.

De huidige markt van de zonnepanelen kent

een glasdikte van 3,2 en 4 mm. Ducatt wil

zich onderscheiden met dunner glas tot een

dikte van 2 mm, wat voordelen oplevert bij de

productie en installatie van zonnepanelen,

aangezien glas de belangrijkste factor is in

het gewicht van zonnepanelen. Ducatt plaatste

ondertussen al een eerste bestelling van

drie wagens bij J&T Autolease: één

Volkswagen Passat Variant en twee BMW’s

X1. Het was Eric Grossard, B2B Account

Manager van de BMW concessie Beliën, die

Ducatt tipte over J&T Autolease.

Danny Berrens, Chief Financial Officer,

en Monique Eerdekens, Supply Chain

Manager van Ducatt

“J&T Autolease reageerde meteen op onze

vraag tot een voorstel”, vertelt Danny

Berrens, Chief Financial Officer van Ducatt.

“Positief is ook dat ze ons persoonlijk

opzochten op onze site. Daarnaast stellen

we hun pragmatische benadering op prijs: zo

neemt J&T Autolease de dagelijkse opvolging

met de verzekeringsmakelaar voor zijn

rekening, terwijl ik voor de praktische afhandeling

blijf instaan. Kortom, wij kiezen voor

J&T Autolease omdat wij hier zeker zijn van

een persoonlijke aanpak en een kwaliteitsvolle

service.

www.ducatt.com

Vertrek voorbereid op skivakantie

Wetgeving rond winterbanden in Europa

Winterbanden zijn specifiek ontworpen voor gebruik bij temperaturen van 7° C of lager. In vergelijking met zomerbanden hebben

ze een aangepaste rubbersamenstelling en een tekening met meer groeven in het profiel. Dat zorgt voor meer grip en comfort, in

het bijzonder bij winterse omstandigheden zoals koude, overvloedige regen of sneeuw.

Strikte verplichting:

• Finland, Estland, Letland: 1/12 – 28/2 • Litouwen: 1/12 – 30/4 • Slovenië: 5/11 – 15/3

Verplicht bij winterse omstandigheden: Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg (vanaf 1 oktober 2012)

Verplicht als een bord dit aangeeft: Frankrijk, Zwitserland, Italië en Tsjechië

Aanbeveling: Zweden, Noorwegen, Denemarken, Tsjechië

Wetgeving rond sneeuwkettingen in Europa

Op plaatsen waar sneeuw ligt en op sommige bergpassen, kunnen verkeersborden aangeven dat je sneeuwkettingen moet gebruiken.

Verplicht op sommige bergpassen:

Frankrijk (max. snelheid: 90 km/u), Zwitserland (verboden in tunnels)

Verplicht op plaatsen met speciale verkeersborden:

Duitsland (max. snelheid: 50 km/u), Oostenrijk (aangeraden snelheid: 40 km/u, verboden in tunnels), Italië (tussen 15/10 en 15/4

moeten autobestuurders sneeuwkettingen bij zich hebben in het Aostadal)

Meer informatie over rijden in winterse omstandigheden vindt u op www.jentautolease.be/wintertips.html

en op www.vab.be/winterbanden

Vul onze enquête in en

maak kans op

duotickets voor het

Vakantiesalon!

Welke communicatie-kanalen gebruikt u

het liefst in geval van pech? Wat vindt u

een aanvaardbare wachttijd aan de

telefoon? Die en meer vragen schotelen

we u voor in onze online enquête. Daarin

peilt J&T Autolease samen met haar

pechverhelpingspartner VAB naar de

verwachtingen die leasingrijders hebben

rond bijstand na pech of ongeval. Op

basis van de resultaten van die enquête

willen we samen onze service verder op

punt stellen, zodat u steeds zo snel en

efficiënt mogelijk geholpen wordt.

Surf voor 28 januari 2012 naar

www.jentautolease.be/pechverhelping.

html en vul de enquête in. U maakt

kans op één van de 15 duotickets voor

het Vakantiesalon!


06 FISCALITEIT

BEDRIJFSWAGENS

NIEUWE FISCALE REGELS

IN 2012

De vorming van een nieuwe regering en de strenge budgetcontrole heeft een waaier aan nieuwe maatregelen ontketend voor

de bedrijfswagens. Voor sommige voertuigen is de impact aanzienlijk. Automotions lijst drie belangrijke maatregelen op.

Nieuwe berekening voordelen

van alle aard

De nieuwe maatregel bestaat uit twee delen:

enerzijds wordt het belastbaar voordeel ten

laste van een werknemer op een nieuwe

manier berekend en anderzijds worden de

verworpen uitgaven bij de werkgever

verhoogd. Deze regel zou gelden vanaf 1

januari 2012. Bij de redactie van dit artikel

diende de maatregel nog definitief te worden

goedgekeurd.

Formule 2012 voor werknemers

De nieuwe formule houdt geen rekening meer

met de afstand woon-werk, maar gebruikt de

CO 2-uitstoot en de cataloguswaarde van het

voertuig. Om het voordeel te berekenen, dient

men de cataloguswaarde van het voertuig te

vermenigvuldigen met een percentage dat

afhangt van de CO 2-uitstoot van de wagen en

dat vervolgens wordt beperkt tot 6/7de. Met

cataloguswaarde bedoelt men de waarde

inclusief BTW, opties en exclusief korting.

Het basispercentage waarmee de

cataloguswaarde dient te worden

vermenigvuldigd werd vastgelegd op 5,5%

voor dieselvoertuigen met 95g/km CO 2uitstoot

en 115 g/km voor benzinevoertuigen.

Dit basispercentage wordt verhoogd of

verlaagd met 0,1% voor elke g/km CO 2uitstoot

boven of onder de referentiedrempel

van 95 g/km voor dieselwagens of de

referentiedrempel van 115g/km voor

benzinewagens. Het voordeel van alle aard

zal jaarlijks automatisch worden aangepast

om rekening te houden met de evolutie van de

CO 2-uitstoot van het wagenpark.

In geen enkel geval mag het belastbaar

voordeel voor de werknemer minder

bedragen dan 1.200,00 euro per jaar.

Zoals voorheen mag de nettobijdrage van de

werknemer in mindering worden gebracht van

het belastbaar voordeel. Indien de

nettobijdrage tot doel had om het voordeel

van alle aard voor de werknemer op nul te

brengen, zal die bijdrage moeten worden

aangepast, in de meeste gevallen verhoogd.

Formule 2012 voor werkgevers

In de nieuwe regel betaalt ook de werkgever

een deel van de fiscale lasten onder de vorm

van een verhoging van de niet-aftrekbare

kosten, de zogenoemde verworpen uitgaven.

Op basis van de huidige teksten bedragen

deze verworpen uitgaven 17% van het

berekend belastbaar voordeel van de

werknemer. Deze verworpen uitgaven worden

onderworpen aan de vennootschapsbelasting

(standaard tarief = 33,99%).

(zie voorbeeldtabel volgende pagina

rechtsonder)

Indexatie patronale CO 2-bijdrage

Sinds 1 januari 2005 betalen de werkgevers

een CO 2-bijdrage op voertuigen die ook voor

andere dan zuivere beroepsdoeleinden

(privégebruik, woon- werkverplaatsing,

collectief vervoer van werknemers) worden

gebruikt en die direct of indirect ter

beschikking worden gesteld aan hun

werknemers. Vanaf 1 januari 2012 worden de

Formule 2012 voordelen van alle aard voor werknemer: dieselmotoren & dieselhybride

< 80 g/km Cataloguswaarde x 4% (= minimum) X 6/7

80 g/km - 95 g/km [Cataloguswaarde x (5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2 minder dan 95 g/km)] X 6/7

95 g/km - 220 g/km [Cataloguswaarde x (5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2 meer dan 95 g/km)] X 6/7

> 220 g/km Cataloguswaarde x 18% (= maximum)

X 6/7

Formule 2012 voordelen van alle aard voor werknemer: benzinemotoren & benzinehybride

< 100 g/km Cataloguswaarde x 4% (= minimum) X 6/7

100 g/km - 115 g/km [Cataloguswaarde x (5,5% - 0,1% per 1 g/km CO2 minder dan 115 g/km)] X 6/7

115 g/km - 240 g/km [Cataloguswaarde x (5,5% + 0,1% per 1 g/km CO2 meer dan 115 g/km)] X 6/7

> 240 g/km Cataloguswaarde x 18% (= maximum) X 6/7


edragen berekend op basis van de nieuwe

indexatiecoëfficiënt 1,1641. Tegenover de

vorige index van 1,1298 geldig voor het jaar

2011 bedraagt de verhoging 3,04%.

De formules voor de berekening van de

maandbedragen voor het jaar 2012 zien er als

volgt uit :

• Benzine:

[(CO2 gr/km x € 9) - 768] : 12 x 1,1641

• Diesel:

[(CO2 gr/km x € 9) - 600] : 12 x 1,1641

• Lpg:

[(CO2 gr/km x € 9) - 990] : 12 x 1,1641

Er geldt wel een minimum van € 20,83 x

1,1641 = 24,25 €.

Voor elektrische voertuigen geldt steeds het

minimum van 24,25 euro per maand.

Voorbeeld: een dieselwagen met een CO2uitstoot

van 130 gr/km:

Tarief 2012 : ((130 x 9) - 600) / 12 = 47,50

euro x 1,1641 = 55,29 euro per maand.

Nieuwe BIV-berekening in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft beslist om in de

loop van 2012 een nieuwe regelgeving rond

de belasting op de inverkeerstelling (BIV) in te

voeren. Het huidige voorstel werd reeds door

de Vlaamse regering goedgekeurd. Op het

ogenblik van de redactie van deze bijdrage

diende de teksten nog aan het Vlaams

Parlement ter stemming te worden

voorgelegd. De startdatum van de invoering

was bij de redactie nog niet officieel bekend. In

elk geval tussen 1 januari 2012 en 30 juni

2012. De nieuwe BIV in Vlaanderen zal

berekend worden op basis van drie

milieukenmerken: CO 2-uitstoot, brandstoftype

en euronorm.

De nieuwe regeling geldt voor

personenwagens, breaks en minibussen

die worden ingeschreven op naam van

particulieren/eenmanszaak, vrije beroepen en

rechtspersonen (ondernemingen, firma’s). De

nieuwe BIV geldt niet voor voertuigen

ingeschreven bij ondernemingen met

leasingactiviteiten. Voor deze ondernemingen

blijft de huidige BIV regeling van toepassing.

In de praktijk betekent dit dat indien een

onderneming een voertuig in leasing neemt

en op basis van de gekozen leaseformule het

voertuig op naam van de leaseonderneming

wordt ingeschreven de huidige BIV-tarieven

van toepassing blijven.

Voor voertuigen ingeschreven op naam van

bedrijven en firma’s (behalve ondernemingen

met leasingactiviteiten) zullen zowel de

nieuwe voertuigen als de tweedehandsvoertuigen

voor de volle 100% op de

nieuwe manier berekend worden. Voor

particulieren/eenmanszaak en vrije beroepen

geldt een gefaseerde invoer voor tweedehandsvoertuigen.

Nieuwe voertuigen ondergaan

onmiddellijk de 100% nieuwe BIV.

Formule nieuwe Vlaamse BIV

BIV = {(CO 2 * f+ x )6 * 6000 + c} * LC

250

CO 2 = de uitstoot van het voertuig zoals vermeld in de DIV-databank

f = correctiefactor voor de wagens en is als volgt:

f = 0,88 voor voertuigen aangedreven door LPG;

f = 0,93 voor voertuigen aangedreven door aardgas;

f = 0,744 voor voertuigen aangedreven door een combinatie van benzine en aardgas;

f = 1 voor andere voertuigen (enkel aangedreven door benzine of diesel)

x: 0 in 2012

LC = leeftijdscorrectie = 1 voor nieuwe voertuigen

c = constante in functie van de euronorm en brandstofsoort. Deze bedraagt 93,72 voor diesel euro

4 met roetfilter en diesel euro 5 en 49,01 voor diesel euro 6, voor benzine euro 4 is de constante

68,26 en benzine euro 5 bedraagt deze 61,35.

Er wordt een minimumgrens van 40,00 euro en een maximumgrens van 10.000 euro voorzien.

Deze bedragen worden jaarlijks telkens op 1 juli geïndexeerd op basis van de index van de consumptieprijzen.

Voor wagens vanaf 25 jaar oud geldt het minimumbedrag van 40,00 euro.

Michel Willems

Erkend fiscalist BIBF

Fleet, ecology en mobility consultant

MOBILITAS

www.mobilitas.be

in samenwerking met

EUROFLEET CONSULT

Werknemer Verschil met 31-12-2011 Werkgever

Voertuig CO2 Voordeel tot 31-12-2011 Voordeel vanaf 01-01-2012

categorie (1) 5000 km 7500 km 5000 km 7500 km

Verworpen uitgave

cataloguswaarde /

/

gr/km Jaar Maand Jaar Maand Jaar Maand

%(2) Jaar Maand Jaar Maand effectieve kost (3)

Polo 89 1090,25 90,85 1635,38 136,28 1200,00 100,00 17.888,00 / 6,71 109,75 9,15 -435,38 -36,28 204,00 / 69,34

Golf 99 1212,75 101,06 1819,13 151,59 1200,00 100,00 22.564,00 / 5,32 -12,75 -1,06 -619,13 -51,59 204,00 / 69,34

Audi A1 108 1323 110,25 1984,50 165,38 1326,52 110,54 22.759,00 / 5,83 3,52 0,29 -657,98 -54,83 225,51 / 76,65

Audi A4 125 1531,25 127,60 2296,88 191,41 2422,86 201,91 33.255,90 / 7,28 891,61 74,30 125,99 10,50 411,89 / 140,00

Audi A6 132 1617 134,75 2425,50 202,13 3233,69 269,47 41.007,40 / 7,88 1616,69 134,72 808,19 67,35 549,73 / 186,85

VW Touran 134 1641,5 136,79 2462,25 205,19 1991,73 165,98 24.720,00 / 8,05 350,23 29,19 -470,52 -39,21 338,59 / 115,09

Audi A5 149 1825,25 152,10 2737,88 228,16 4682,27 390,19 50.115,90 / 10,20 2857,02 238,09 1944,40 162,03 795,99 / 270,56

(1) de CO2 waarden zijn enkel richtgevend voor de categorie van voertuigen. Afhankelijk van versie en uitrusting kan deze licht verschillen

(2) percentage voordelen uitgedrukt in functie van de cataloguswaarde

(3) op basis van het standaardtarief vennootschapsbelasting van 33,99%

FISCALITEIT 07


08 KLANT AAN HET WOORD

Sinds 2003 vormen IT-bedrijf Codit en J&T Autolease een tandem voor het beheer van de vloot. “De regels van onze carpolicy

zijn rechtlijnig en gelden voor alle medewerkers. Zo weten ze waar ze zich aan moeten houden en verwachten.” Aan het woord

zijn Managing Director Stijn Degrieck en Karlien Van Herendael, Management Assistent van Codit.

Codit werd in 2000 opgericht en is gespecialiseerd

in het ontwerpen, implementeren,

onderhouden en hosten van integratieoplossingen.

Dankzij integratie kunnen verschillende

applicaties binnen bedrijven met

elkaar communiceren en kan het bedrijf ook

rechtstreeks communiceren met haar partners,

leveranciers, klanten en overheden.

Voor het automatiseren van die processen

maakt Codit uitsluitend gebruik van

Microsoft technologie. “In Europa zijn we op

dit moment marktleider”, vertelt Stijn

Degrieck, Managing Director van Codit.

Gemiddelde leeftijd 26 jaar

Bij Codit werken 40 mensen, hoofdzakelijk

jonge IT’ers, in Gent en tien in Parijs. Het

klantenbestand van Codit oogt heel divers

en is afkomstig uit alle sectoren: Danone,

Arcelor Mittal, het ministerie van

Binnenlandse Zaken, het AZ Jan Portaels.

“Wij merken dat de vragen en problemen

waarvoor bedrijven bij ons aankloppen, over

de sectoren heen vrij gelijklopend zijn”,

vertelt Stijn Degrieck. “De oplossingen die

wij formuleren zijn dat bijgevolg ook.”

“Onze omzet bedraagt 4 miljoen euro, waarvan

één vierde voor rekening is van

Frankrijk. We realiseren 70 procent van

onze omzet in België en Frankrijk, de

overige 30 procent zijn afkomstig van

klanten in het buitenland. Op dit moment

willen we ons focussen op de huidige

activiteiten in België en

Frankrijk, maar tegelijk

houden we oren en ogen

open voor mogelijke opportuniteiten.”

Music for life

Tegelijk noemt Stijn

Degrieck het vinden van

geschikte medewerkers de

grootste uitdaging om te

blijven groeien. “Voor ons is

niet zozeer het vinden van

nieuwe klanten een probleem,

maar wel het aanwerven

van goede it’ers.

Ook op dit moment zijn wij

op zoek naar vijf nieuwe

collega’s. We hebben van

KLANT AAN HET WOORD: CODIT

STEVIG

PARTNERSCHAP

VOOR EEN

RECHTLIJNIG

VLOOTBEHEER!

onze zoektocht naar de geschikte kandidaat

zelfs een actie voor Music for Life gemaakt:

voor elke kandidaat die tijdens de Music for

Life week solliciteerde en werd uitgenodigd

voor een interview, doneerden we honderd

euro aan het goede doel.”

Stijn Degrieck, Managing Director Codit en Karlien Van Herendael,

Management Assistant.


Wagen = onmisbaar werkmiddel

Codit biedt haar medewerkers een mooi

loonpakket en daar maakt ook een bedrijfswagen

deel van uit. “Onze medewerkers

zijn drie vierde van hun tijd op de baan of

bij klanten in heel België. Een wagen is

voor ons dan ook een onmisbaar werkmiddel”,

zegt Karlien Van Herendael,

Management Assistant bij Codit.

Een werkmiddel dat met het nodige respect

en aandacht moet worden omringd. “Onze

vloot is een vast onderwerp op onze wekelijkse

meeting en ook op ons FUN event dat

we maandelijks voor alle medewerkers

organiseren komt het wagenpark steevast

aan bod”, legt Karlien Van Herendael uit.

“Zo proberen we de bestuurders te sensibiliseren

rond thema’s als bandendruk,

ecologisch en veilig rijden.” Volgens Stijn

Degrieck werpen die informatiesessies

duidelijk hun vruchten af. “Eén van de

bestuurders wist zijn gemiddeld brandstofverbruik

terug te brengen van 7,5 naar

6,2 liter per 100 kilometer. Als we die tien

procent besparing naar de rest van de vloot

kunnen doortrekken, is dat niet alleen goed

voor ons wagenbudget, maar ook voor het

milieu. Onze werknemers genieten

onrechtstreeks mee van die gunstige

brandstofcijfers, omdat hun loonbonus

afhangt van de resultaten van Codit.”

Rechtlijnige carpolicy

Werknemers die bij Codit aan de slag

gaan, krijgen elk een exemplaar van de

carpolicy. “Onze regels zijn heel duidelijk

en rechtlijnig, zo weten de bestuurders

waar ze zich aan moeten verwachten”,

vertelt Karlien Van Herendael. We hechten

veel belang aan het voorkomen van het

wagenpark, enerzijds omdat onze medewerkers

veelvuldig op klantenbezoek gaan,

anderzijds omdat de wagens regelmatig

worden doorgeschoven tussen onze

medewerkers. Als dat laatste het geval is,

laten we een tussentijdse expertise uitvoeren

door VAB. Stelt de expert van VAB

onaanvaardbare schade vast aan het voertuig,

dan is dat voor rekening van de bestuurder.

Hetzelfde geldt voor schade aan

hun wagen. Hebben ze die schade buiten

de werkuren opgelopen, dan luidt de regel

dat ze de franchise zelf moeten betalen. Is

het binnen de werkuren gebeurd, dan

betalen we de eerste keer de helft van de

franchise, vanaf de tweede keer moeten ze

de franchise zelf betalen.”

Laagste CO 2-uitstoot

Codit evalueert haar carpolicy jaarlijks en

past de regels aan waar nodig. Stijn

Degrieck: “Onze werknemers hebben

naargelang hun functie en ervaring recht

op een Opel Corsa, Opel Astra of Opel

Insignia. We kiezen daarbij steeds voor de

motorisatie met de laagste CO2-uitstoot en

een complete uitrusting: navigatie, airconditioning,

parkeersensoren, bluetooth, usbpoort.

In de IT-sector is de bedrijfswagen

een belangrijk gegeven. Toch hebben we

het nog maar één keer meegemaakt dat

een sollicitant te kennen gaf dat hij niet

tevreden was met onze wagenkeuze, maar

een BMW verkoos. Maar een kandidaat die

om die redenen bij ons solliciteert, heeft

niet het profiel waar wij naar op zoek zijn.”

“Een bedrijfswagen

is voor ons een

onmisbaar

werkmiddel.”

“Je voelt dat J&T Autolease met

kennis van zaken spreekt en met

ons meedenkt.”

Stevig partnerschap

Codit werkt sinds 2003 samen met J&T

Autolease. “Wij zijn heel tevreden over de

samenwerking”, stelt Karlien Van

Herendael. “We hebben in die jaren een

stevig partnerschap opgebouwd. J&T

Autolease kent onze noden en aanpak en

speelt er naadloos op in. Je voelt dat zij

met kennis van zaken spreken en met ons

meedenken.” Stijn Degrieck vult aan: “Om

een concreet voorbeeld te geven, toen het

budget voor winterbanden iets te hoog

uitviel, stelde onze accountmanager Jo

Groven voor om in de plaats voor all

weather banden te opteren. Dergelijke banden

bieden in winterse omstandigheden

meer grip en veiligheid, en hebben bovendien

een gunstiger prijskaartje. Op die

manier houden wij onze kosten onder controle,

en bieden tegelijk een veilig alternatief

voor onze werknemers.”

KLANT AAN HET WOORD 09


Een wagen die binnengaat voor

onderhoud of herstelling, zet

een hele keten van procedures

in gang. Lut Lauwens en Rolf

Cools van het team ROB leiden dat

proces bij J&T Autolease in goede

banen. Ze gunnen ons graag een blik

achter de schermen.

Team ROB

“ONZE PRIORITEIT IS DE MOBILITEIT

VAN DE KLANT”

Als u uw leasewagen binnenrijdt voor het

jaarlijkse onderhoud, stuurt de concessiehouder

via het ROB-platform een

aanvraag tot onderhoud door naar J&T

Autolease. In 2007 richtten nagenoeg alle

leasemaatschappijen, meer dan 2.500 fleetdealers

en de belangrijkste bandengroeperingen

gezamenlijk het ROB-platform

op, dat staat voor ‘Reparatie, Onderhoud en

Banden’. Via dit online platform vragen

garagisten en bandenfitters de goedkeuring

voor een onderhoud of herstelling aan de

leasemaatschappijen.

Onafhankelijke expert

Bij J&T Autolease staat het team ROB in

voor de controle van die aanvragen.

Technisch adviseur Rolf Cools: “Mijn taak

bestaat erin om de aanvragen tot onderhoud

of reparaties kritisch onder de loep te

nemen. Dankzij mijn uitgebreide ervaring in

de autosector kan ik vrij goed inschatten of

de duurtijd van de herstelling aanvaardbaar

is en de voorgestelde tarieven in lijn liggen

met de marktprijs. Bij een omvangrijke herstelling

of bij twijfel sturen wij een

onafhankelijke expert op pad die de schade

ter plaatse gaat opmeten. Op basis van zijn

verslag en foto’s kunnen wij ons een

duidelijk beeld vormen van de situatie en

precies inschatten wat de schade inhoudt.”

“Onze prioriteit is de mobiliteit van de klant”

Lut Lauwens, technisch adviseur bij J&T

Autolease en collega van Rolf Cools, vult

aan: “Onze prioriteit is steeds de mobiliteit

van de klant en daarom stellen we in de

eerste plaats alles in het werk om hem zo

snel en veilig mogelijk terug op weg te

helpen.”Lut Lauwens neemt naast de

analyse van de ROB-aanvragen ook de

opvolging van de kortetermijnvloot en de

elektronische facturatie voor rekening. Ook

zij kan bogen op een rijke ervaring binnen

Het team ROB in cijfers

Zo houdt u uw wagen in optimale conditie

de automobielsector en is dus goed

geplaatst om de noden van de firmawagens

te onderkennen. “Om pech onderweg te vermijden,

raden wij alle bestuurders aan hun

wagen minstens één keer per jaar aan een

volledige check-up te onderwerpen.”

4.349 nieuwe banden plaatste J&T Autolease in 2011 op haar wagenpark

van gemiddeld 3.575 voertuigen

11.041 keer gaf J&T Autolease in 2011 via het ROB-platform de toelating

om een onderhoud of reparatie uit te voeren op één van haar

leasewagens

1.196 keer rukte onze pechverhelper VAB het afgelopen jaar uit om

bijstand te verlenen aan één van onze bestuurders

818 vervangwagens zette J&T Autolease in 2011 in om haar

bestuurders mobiel te houden

Breng uw leasewagen jaarlijks minstens één keer binnen voor nazicht, ook al is

het service-interval van uw wagen nog niet verstreken.

Onderhoud uw leasewagen alsof het uw eigen auto is.

Voor u op vakantie vertrekt, is het raadzaam uw wagen te laten nakijken in de

garage.

Controleer regelmatig (minstens om de twee maanden) de bandenspanning van

uw wagen. De juiste bandenspanning vindt u terug in de handleiding van uw

wagen of in de deuropening aan bestuurderskant.

Check regelmatig het oliepeil van je wagen. Als het verkliklampje brandt, is het

eigenlijk al te laat, want op dat moment brengt u al schade toe aan de wagen.

Controleer regelmatig het niveau van het koelwater.

DIENST IN DE KIJKER 11


12 TESTIMONIAL

Wagenparkbeheerders op pad met

DE NIEUWE B-KLASSE

Zeven jaar na de eerste B-Klasse lanceert Mercedes zijn opvolger die met zijn

dynamische looks een plaats moet veroveren in de compacte premiumklasse.

Twee klanten van J&T Autolease namen graag de proef op de som.

JORIS CRUYSBERGHS,

SALES MANAGER AVIAREPS

Aviareps verzorgt het management en de

communicatie van luchtvaartmaatschappijen

en toerismebedrijven. Van oorsprong

vertegenwoordigt Aviareps vooral

luchtvaartmaatschappijen voor wie een

eigen kantoor niet in alle landen waar ze op

vliegen opportuun is. Aviareps neemt een

hele reeks taken voor rekening en staat

onder andere in voor de dagdagelijkse

opvolging, de public relations en marketing,

de back office, het call center. Sinds enkele

jaren verzorgt Aviareps ook de public

relations en marketing van toeristische

accounts van steden als Las Vegas en New

York, van landen als Oman en Turkije en van

hotels.

Als Sales Manager bij Aviareps vertegenwoordigt

Joris Cruysberghs meerdere

luchtvaartmaatschappijen en verzorgt in die

functie de communicatie, pr en marketing en

staat in voor het contact met de tour

operators.

Op dit moment bestaat het wagenpark van

Aviareps uitsluitend uit wagens van de

Franse constructeur Citroën. “Toch laat onze

carpolicy ook andere merken toe”,

verduidelijkt Joris Cruysberghs. “De nieuwe

B-Klasse komt zeker ook in aanmerking om

onze vloot te versterken.”

“Wat meteen opviel toen ik in de nieuwe

Mercedes B-Klasse stapte, was het gevoel

van stabiliteit dat de wagen uitstraalt. Hij

voelt heel comfortabel aan, vooral in

vergelijking met mijn eigen leasewagen, de

Citroën C4 Grand Picasso. In de B-Klasse is

het daarentegen heel aangenaam toeven.

Het is een ruime wagen, met veel plaats

achterin, al is hij voor een gezin met drie

kinderen in mijn ogen toch een beetje krap

bemeten.”

De afwerking binnenin viel dan weer wel in

de smaak: “het interieur voelt aan als typisch

Mercedes: sober en functioneel. De

bediening van de GPS wees zichzelf uit: met

één handige draaiknop heb je alle

instellingen binnen handbereik. Als ik dan

toch een minpunt moet noemen, dan vind ik

het een gemiste kans dat het navigatiescherm

niet verwijderd kan worden. Dat is

prominent zichtbaar van buitenaf en ik stel

mij de vraag of dit niet uitnodigt tot diefstal.”

Deze testwagen was ook uitgerust met het

De nieuwe B-Klasse komt zeker in aanmerking

om onze vloot te versterken.

Collision Prevention Assist systeem. “Dat

was in het begin even wennen”, vertelt Joris

Cruysberghs, “maar naderhand bleek dit een

bijzonder handige uitrusting. Een sensor

detecteert of je de voorligger of een object te

dicht nadert en waarschuwt zo tijdig voor

aanrijdingen en ongevallen. Indien nodig

geeft de wagen een waarschuwingssignaal

en remt af.”

Joris Cruysberghs, Sales Manager Aviareps


“Ik ben geen

Mercedesfanaat,

maar de nieuwe B-Klasse

is me enorm goed

bevallen. Het is een

mooie wagen, vooral de

LED-verlichting geeft

hem een knappe

uitstraling.”

GUIDO DEKEMPENEER,

F&A MANAGER EN WAGENPARKBEHEERDER GMI GROUP

IT-bedrijf GMI is partner en verkoper van

Microsoft producten en diensten. Als

consultancy- en automatiseringsonderneming

ondersteunt GMI Group haar

klanten bij de optimalisatie van hun

operationele processen en administratieve

organisatie. De onderneming telt 45

medewerkers, meer dan 250 klanten en

realiseert een omzet van 7 miljoen euro.

Haar kantoren zijn gevestigd te Zaventem,

Herentals en Gent.

Guido Dekempeneer is de F&A Manager

en wagenparkbeheerder van GMI Group

en beheert de vloot van 34 wagens. “Een

superwagen”, zegt hij overtuigd na zijn

testweekend met de nieuwe B-Klasse. “Ik

ben geen Mercedesfanaat, ik rijd zelf met

een BMW X3 van vier jaar oud, maar de

nieuwe B-Klasse is me enorm goed

bevallen. Het is een mooie wagen, vooral

de LED-verlichting geeft hem een knappe

uitstraling.”

Ook de rijkwaliteiten van de B-Klasse

kunnen bij Guido Dekempeneer op bijval

rekenen. “De motor biedt heel wat kracht

en koppel en staat garant voor een

dynamisch rijgedrag. Ook binnenin

genieten de inzittenden van het nodige

comfort, al miste ik verwarmde zetels in de

winter. Het navigatiesysteem is dan weer

wel veel gebruiksvriendelijker dan dat van

mijn huidige wagen. Je krijgt heel wat

nuttige informatie tijdens het rijden, zoals

de dichtstbijzijnde tankstations en files.”

Volgens Guido Dekempeneer past de

B-Klasse perfect in de vloot van GMI

Group. “Ik zal hem zeker en vast aan

mijn collega’s aanraden. Ik zie de B-

FLEETMANAGER WIM ROMMEL

OVER DE NIEUWE B-KLASSE

De nieuwe B-Klasse valt op door zijn stijlvolle en aerodynamische design, zijn

kwaliteitsvolle interieur, de efficiënte rijsystemen en de vele veiligheidssystemen:

deze nieuwe B-Klasse leidt een nieuw tijdperk in van compacte wagens

bij Mercedes-Benz.

Klasse als een ideale wagen voor onze

junior medewerkers die nog geen kinderen

hebben. Zelf zou ik hem niet kiezen omdat

hij voor mijn persoonlijke situatie iets te

klein is en dan heb ik het vooral over de

kofferruimte, want zowel de bestuurder als

de passagiers beschikken over voldoende

ruimte binnenin. Ik heb twee kinderen en

voor onze jaarlijkse ski- of zomervakantie

hebben we nood aan heel wat plaats voor

onze bagage. Maar dat neemt niet weg dat

de nieuwe B-Klasse een fantastische

wagen is.”

De B-Klasse pakt uit met nieuwe benzine- en dieselmotoren, alsook met een nieuwe manuele en automatische versnellingsbak die overtuigt

door korte en precieze schakelwegen.

Samen met de ECO start/stop-functie, die brandstofverbruik en emissiewaarden vermindert, helpt het vernieuwde koetswerk ook het verbruik

te drukken. Zo verbruikt de fiscaal voordelige 109 pk sterke B180 CDI amper 4,4 liter per 100 kilometer, goed voor een CO 2-uitstoot

van 114 gram per kilometer.

De nieuwe B-Klasse werkt met intelligente sensorsystemen die vooruitziend aan de veiligheid van de inzittenden ‘denken’. Zo wordt in

deze wagen voor het eerst standaard in een auto uit deze klasse de COLLISION PREVENTION ASSIST gebruikt. Dit systeem controleert

via de radar de weg voor de auto en kan zo vroegtijdig waarschuwen voor aanrijdingen en ongevallen.

Naast aantrekkelijke fleetvoorwaarden en Business en Premium Packs, geven vier knappe uitrustingspakketten en bijkomende speciale

uitrustingen elke persoonlijkheid de ruimte om een unieke wagen te creëren.

TESTIMONIAL 13


14 RETROMOTIONS

Retromotions

DE KLEINE

STER

Heel wat mensen vereenzelvigen een

Mercedes met een grote berline zoals

de E-Klasse omdat ze die in alle

uithoeken van de wereld als taxi

tegenkomen. In een recenter verleden

zorgde het merk met de ster ook voor

kleinere producten zoals de smart, de A en

de B-Klasse. Maar de roots van deze kleine

vierwielers gaan verder dan dat. Compacte

mobiliteit loopt als een rode draad

doorheen het verleden van “das Haus”.

Meer nog, Gottlieb Daimler zette anno 1894

zijn eerste voetstappen in mobiliteit met een

erg bescheiden ‘auto’ waarvan 1200 exemplaren

werden gebouwd. Meteen voldoende

om voor het eerst in de geschiedenis over

massaproductie te spreken. De initiële versies

waren driewielers met erg grote en

smalle spaakwielen, vergelijkbaar met die

van een fiets. De tweewieler kreeg een basismotor

die 1,1 kW sterk was, de meer luxere

versie leverde 2 kW en de laatste varianten

waren goed voor 3 kW.

Downsizing avant la lettre

Aan het begin van de vorige eeuw waren

wagens onderhevig aan een luxetaks en die

werd geheven op de cilinderinhoud van de

motor. Meteen de reden waarom constructeurs

geprikkeld werden om kleinere motoren

te bouwen die hetzelfde vermogen leverden.

Precies, ook een eeuw geleden werd technologie

gestuurd door fiscale ingrepen. Zo

lanceerde Benz in 1911 de 8/18 HP, die niks

meer of minder was dan een 10/18 HP (die

sinds 1905 werd verkocht) met een kleinere

motor. De nieuwe viercilindermotor was kleiner

maar even krachtig. Bovendien kon hij

goedkoper worden verkocht en was het verbruik

lager. In de vroege jaren twintig (vlak na

WOI) was er nood aan meer betaalbare voertuigen

en Daimler lanceerde de 6/25 HP,

voorzien van een supercharger. Door druklading

kon men uit een kleinere motor

aanzienlijk meer vermogen halen. Precies

daar liggen de roots van wat we vandaag in

autoland zien gebeuren; kleinere motoren,

voorzien van een turbo (vergelijkbaar met de

De Mercedes-Benz 130 (W23-reeks) werd gemaakt tussen 1934 en 1936.

supercharger of compressor van een eeuw

geleden) om meer vermogen uit kleinere cilinderinhoud

te puren.

Kleine Mercedes

Door de jaren heen werden er vooral grotere

Mercedessen, voorzien van zuinige dieselmotoren

verkocht maar de oliecrisis van de

jaren zeventig zette het licht op groen om

andermaal een compacter model te

ontwikkelen. Begin jaren tachtig lanceerde

het merk met de ster de ‘kleine Mercedes’

ofwel de 190. Hij had het hoekige design van

de toenmalige E-klasse (W124) waarbij

vooral de koplampen en de achterlichten de

verwantschap met de grotere exemplaren in

de verf zetten. Deze compactere berline

gebruikte evenwel dezelfde dieselmotoren

(2.0 en 2.5) die we ook in de E-Klasse vonden.

Het recept om vrij grote maar super

zuinige motoren in een relatief kleine wagen

te lepelen, bleek succesvol. De 190 was

overigens de voorbode van de huidige C-

Klasse

Baby-Benz

Eind jaren negentig komt Mercedes andermaal

met een maatje kleiner op de markt. De

compacte roadster (SLK) was nauwelijks van

de tekentafel of de constructeur verbaast

vriend en vijand met de A-Klasse. Vooral

Volkswagen die met de Polo en de Golf deze

markt in handen hadden, voelden zich

Mercedes

B-Klasse

De Mercedes 190 werd

gebouwd van 1984 tot 1993.

geviseerd. De A was en is revolutionair omdat

hij met beperkte buitenafmetingen een bijzonder

ruim en veelzijdig interieur biedt, zonder

in te boeten aan veiligheid. Door het sandwich-concept,

een soort dubbele bodem,

schuift de motor onder de wagen door bij een

frontale aanrijding. Dit maakt de wagen iets

hoger maar een standaard ESP, nog een

primeur voor dit segment, moet dit compenseren.

Omdat deze A, ondanks zijn stevig

prijskaartje, erg succesvol is, komt er ook een

langere versie en op het platform van de

tweede generatie A bouwt Mercedes ook een

grotere B-Klasse die een prijsgunstiger alternatief

moet bieden voor de duurdere C-break.

Vandaag staat de nieuwe B in de toonzaal.

Hij werd vooral lager en dynamischer omdat

werd afgestapt van het sandwich-concept.

Onder de motorkap zitten andermaal zuiniger

en vooral kleinere motoren. Downsizing, weet

je wel ?

Fases in de ontwikkeling van de eerste

generatie A-klasse


Om de dubbele verjaardag in stijl te vieren,

verzamelt het Auto & Moto Salon 2012 in

Paleis 6 enkele van de meest tot de

verbeelding sprekende auto’s. Onder

andere de Ford T speedster, de Bentley

Leman, de Delage D8-120 S en nog veel

andere sportieve roadsters, luxecoupés of

supercars. Stuk voor stuk hebben ze op hun

eigen manier een stukje van de meer dan

honderd jaar oude geschiedenis van de auto

geschreven.

Clean Technology

Het Auto & Moto Salon pakt in deze editie

ook uit met verschillende doorbraken op het

vlak van groene technologie. De expo

Cleaner Mobility in Paleis 7 biedt een

overzicht van de hernieuwbare energiebronnen

en milieuvriendelijke mobiliteitsoplossingen

die in de transportsector

(kunnen)

In 2012 is het Auto & Moto Salon aan zijn 90ste editie toe en viert het zijn 110de verjaardag.

90 salons in iets meer dan een eeuw, ondanks oorlogen en crisissen. Van 12

tot 22 januari gooit Brussels Expo zijn deuren open voor Belgische, Europese en internationale

avant-premières, prototypes, conceptcars, avant-gardistische technologieën en

animatie voor klein en groot … over een totale oppervlakte van meer dan 115.000 m².

Autosalon viert 110de verjaardag

worden toegepast. Natuurlijk staan ook de

elektrische voertuigen – zowel auto’s als

scooters – en de bijbehorende oplaadsystemen

in de belangstelling. Nog in Paleis

7 vinden we een parcours voor elektrische

voertuigen waar nieuwsgierigen ook kunnen

ontdekken hoe het voelt om ermee te rijden …

De e-card: licht en milieuvriendelijk

Met de e-card kan je op eenvoudige wijze en

helemaal gratis digitale informatie verzamelen

van verschillende deelnemende

exposanten. Geen gezeul meer met plastic

tassen vol met brochures, magazines en

ander documentatiemateriaal. De e-card

geeft je tevens de mogelijkheid om deel te

nemen aan animaties en wedstrijden en je

kan er ook berichten mee posten op je

Facebookpagina.

Hoogmis voor motorrijders

Ook voor motorrijders is het feest van 12 tot

22 januari in Paleis 1 en 3. Op zaterdag 14

januari vertrekt de traditionele Biker Parade

rond 18 uur aan het Jubelpark richting

Heizel. Vanaf 20 uur openen de

motorpaleizen – enkel de motorpaleizen! –

gratis de deuren voor het grote publiek voor

een echte ‘Nacht van de Motor’. In Paleis 1

pakt de tentoonstelling ‘All about motorcycling’

tien dagen lang uit met

reisspecialisten, opleidingen en rijstages,

gps-fabrikanten, verzekeraars en een expo

over de 50ste verjaardag van de Belgische

Motorrijders Bond.

Het Salon, ook voor kinderen een festijn

Ook voor de allerkleinsten wordt het Salon

een onvergetelijke belevenis. In het

weekend en op woensdagnamiddag kunnen

kleine deugnieten terecht in de

kinderopvang in de Astridhal. Alle kinderen

tussen 3 en 10 jaar zijn er van harte welkom

op vertoon van hun toegangsticket. Ze

kunnen zich volop uitleven op het

springkasteel, in de kleurhoek, op de miniracebaan,

in het tv- en in het Legohoekje.

www.autosalon.be

Het Auto & Moto Salon

pakt in deze editie

uit met verschillende

doorbraken op het vlak

van groene technologie.

SALON 17


18 JOY & TASTE

AUTOWORLD BRASSERIE

DUO VAN GASTRONOMIE

EN OLDTIMERS

In het hartje van de Europese wijk in Brussel, omgeven door de indrukwekkende

muren van het Jubelpark, vinden we een ongewoon stukje ontspanning: Autoworld

Brasserie!

Autoworld Brasserie is de nieuwe naam voor het vroegere ‘Espace 53’. De nieuwe benaming

spreekt alvast veel meer tot de verbeelding. Een uitmuntend staaltje gastronomie te midden van

één van de mooiste autoverzamelingen ter wereld.

Een zakenlunch of een snelle hap in familieverband? U wordt hoe dan ook ondergedompeld in één

van de mooiste en rijkste stukjes geschiedenis van de automobiel. Aan de ene kant van de ruimte

geniet u van een indrukwekkend uitzicht op het Autoworld-museum. Aan de andere kant raakt u

gecharmeerd door een reeks unieke foto’s van de Brusselse Grand Prix.

De brasserie is tevens de ideale ontmoetingsplaats waar de die hards van de autosport komen

mijmeren over hun laatste escapades. Georges Hacquin, Yvette Fontaine, Pierre Rubens, Willy

Braillard, Christine Beckers, Claude Dubois: het zijn maar een paar namen die u zomaar tegen het

lijf kunt lopen. Alle grote piloten en co-piloten die hun stempel gedrukt hebben op de

automobielsport in België zijn er vaak geziene gasten.

Ook een aantal prestigieuze verenigingen hebben er hun vaste stek. Dan hebben we het onder

meer over de Ecurie du Val d’Or, les Anciens Toison d’Or, de MG Owners Club van België, de

Triumph Club van België, de Austin Healy Club van België, de Formula Club België, de Jaguar

Club België, …

De man achter het fornuis is Marc Navet. Na het behalen van zijn diploma aan de Provinciale

Hotelschool van Namen in 1983, vertrok deze Ket naar Spanje om er ervaring op te doen. Later

keerde hij terug naar België in het restaurant L’Ovale bij het Stade Fallon. Hij wordt de discipel van

Michel Haquin (Trèfle à Quatre, Genval), die hem de smaak voor eenvoudige en kwaliteitsvolle

gerechten meegaf. In 1996 koopt Marc Navet een oud pand, waar vroeger een speciaalzaak voor

koloniale voedingsmiddelen gehuisvest was. Het is meteen het startschot voor ‘le Train’, zijn eerste

zaak. Een reis die negen jaar zal duren. Maar de (trein)bestuurders beslissen om hun kepie aan

de haak te hangen en het over een andere boeg te gooien. De gastronomische tafels uit ‘Eerste

Klasse’ en de brasseriekeuken uit de ‘Tweede Klasse’ maken in de lente van 2005 plaats voor twee

nieuwe ruimtes, die de passie van het duo Navet-Haquin uitademen: gastronomie en automobiel.

In tussentijd verhuist Marc Navet nog een keer, maar zonder zijn beide passies uit het oog te

verliezen… Meer dan ooit, zo blijkt!

De chef biedt ons een gevarieerde en seizoensgebonden kaart. Tenzij uw keuze uitgaat naar een dagschotel (13 Euro), afhankelijk

van de markt, de inspiratie en het humeur van de meesterkok. Eén blik op de kaart is voldoende om er u zelf van te overtuigen dat

Navet altijd goed gezind is. Ganzenlever van Upigny ‘au torchon’, stoofpotje van ‘petits gris de Namur’, ravioli van rivierkreeftjes

met jonge groentes op de wijze van Samber en Maas, soepje van

mosselen en grijze garnalen uit Nieuwpoort, of gerookte ham uit

de Ardennen… Dit alles om alvast in stijl te beginnen. Onder de

hoofdgerechten vinden we o.a. Mechelse koekoek,

varkensribbetjes met ingekookte jus en Pecquet of gewoon een

gebakken zeetong. Komt het water jullie al in de mond? We

moeten het nog over de dessertkaart hebben… Wat dacht u van

een gebakje met suiker uit Chaumont-Gistoux, speculoosijs, duo

van Belgische chocholademousse, … Of hoe de geneugten van

het leven ons in hogere kringen kunnen brengen!

Openingsuren

Alle dagen open van 11.00u. tot 18.00u.

Keuken open van 12.00u. tot 14.30u.

Tel/fax: +32 (0)2.733.22.87

www.autoworldbrasserie.be

’s Avonds geopend voor vergaderingen of banketten (op aanvraag)

More magazines by this user
Similar magazines