Tabeller Vedkommende Norges Almindelige Brandforsikrings ... - SSB

ssb.no

Tabeller Vedkommende Norges Almindelige Brandforsikrings ... - SSB

TABELLER

VEDKOMMENDE

BRANDFORSIKRINGS-INDRETNING FOR BAGNINGER,

FORSAAVIDS ANGIVER DENS VIRKSOMHED I

AARENE 1847--l863, BEGGE INCLUSIVE,

MED

ET ÅIIA VEDKOMMENDE DEN MIRE BØNDFORSIKR]NGS-INDRETNINGS VIRKUMllEB

I AARENE 1827-1846, BEGGE INCLUSIVE.

UDGIVNE AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE.

CHRISTIANIA.

TRYKT I DET STEENSKE 60G:RYK:CEP.L

lase,

NORGES ALMINDELIGE


A. Kjöbstad-Afdelingen.

'No. 1. Tabel, der viser Forsikringssummerne, de ordinære

Contingentbelöb og Brandskaderne for de i Kjöbstad-

Afdelingen i Aarene 1847 til 1863 incl. forsikrede Bygninger,

særskilt for hvert Halvaar og for hver af Kjöbstwderne,

Ladestederne og Fogderierne . 3.

2. Tabel, der viser, hvormeget af ForsikringYssumm.erne,

den ordinære Contingent og Brandskaderne for de i

Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen forsikrede

Bygninger falder pa.a hver især af Brandforsikringslovens

Tarifsatser, samt livormeget i Gjenn.emsnit

Brandskaderne for hver af dem have udgjort aarlig

af 100 Spd. Forsikringssum . . . . . . 31.

II 3- Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne,

den ordinære Contingent og Brandskaderne for de i

Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen forsikrede

Bygninger falder paa hver særskilt Art af de

meer end almindelig ildsfarlige Bygninger, samt hvormeget

i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum . • • 36.

4. Tabel, der viser Forholdet med Hensyn til Forsikringsvirksomheden

og Brandshaderne i Aarene 1847 til 1863

incl. mellem hver af Kjöbsteederne og Ladestederne

samt mellem disse og Landdistrikterne, forsaavidt angaaer

de dersteds liggende Bygninger, som have været

forsikrede i Kjöbstad-Afdelingen, Antallet af Ildebrande

og brandskadede Eiendomme i hver af dem, samt hvormeget

i Gjennemsnit den ordinære Contingent og Brandskaderne

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum

. , 52.

11 5. Tabel, der viser, hvilke Belöb der af Bygninger, forsikrede

i Kjöbstad-Afdelingen, har været erlagt som

extraordinær Contingent til Daekkelse af Tab ved större

i Aarene 1847 til 1863 incl. indtrufne Ildebrande . 54.

B. Land-Afdelingen.

6. Tabel, der viser Forsikringssummerne, de ordinære

tingentbelöb og Brandskaderne for de i Land-Afdelingen

i Aarene 1847 til 1863 incl. forsikrede Bygninger,

særskilt for hvert Halvaar og for hvert af Fogderierne

og de Kjiibstwder, hvori enkelte Bygninger have været

henförte til denne Afdeling 59.

„ 7. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne,

den ordinære Contingent og Brandskaderne for de i

Aarene 1847 til 1863 incl. i Land-Afdelingen forsikrede

Bygninger falder paa hver især af Brandforsikrings.lovens

Tarifsatser, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne

for hver af dem have udgjort aarlig af 100

Indhold.

(Table des matières.,

Pag.

A. Section des villes.

Page

Ni' 1. Tableau indiquant les sommes assurées, les contributions

ordinaires et les sinistres relatifs aux bâtiments

assurés dans la section des villes pendant les années

1847 h 1863 inclusivement, pour chaque semestre et

pour chaque ville, chaque port de chargement et de

déchargement et chaque bailliage . . 3.

9 Tableau montrant, pour les bâtiments assurés dans la

section des villes pendant les années 1847 h 1863 inclusivement,

la quote-part des sommes assurées, des contributions

ordinaires et des sinistres, qui concerne chacun

des articles du tarif de la loi sur les assurances

contre l'incendie, ainsi que pour chaque article la

moyenne annuelle du montant des dommages causés par

les sinistres par chaque somme assurée de 100 speciedaler

. • . • . . • • • . . • • • • 31.

. Tableau montrant, pour chaque classe séparée des bâtiments

présentant des risques d'incendie extraordinaires,

la quote-part des sommes assurées, des contributions

ordinaires erdes sinistres des bâtiments assurés dans la

section des villes pendant les années 1847 it 1863 inclusivement,

ainsi que pour chacune de ces classes la

moyenne annuelle du montant des dommages causés

par les sinistres par chaque somme assurée de 100

speciedaler . • • • • • • • • 36.

4. Tableau indiquant, en ce qui concerne le montant des

assurances et des contributions ordinaires et l'importance

des sinistres pendant les années 1847 h 1863 inclusivement,

la proportion entre chaque ville et chaque

port de chargement et de déchargement, ainsi qu'entre

ceux-ci et les districts ruraux (pour les bâtiments qui

y ont été assurés dans la section des villes), le nombre

des incendies et des propriétés endommagées dans chacun

d'eux, et la moyenne annuelle du montant des

contributions ordinaires et des dommages causés par

l'incendie par chaque somme assurée de 100 speciedaler

. . • • .

52.

5. Tableau indiquant les sommes payées par les bâtiments

assurés dans la section des villes h titre de contributions

extraordinaires pour couvrir les pertes occasionnées

par les grands incendies survenus pendant les

années 1847 h 1863 inclusivement . 54.

B. Section rurale.

6. Tableau indiquant les sommes assurées, les contributions

ordinaires et les sinistres relatifs aux bâtiments

assurés dans la section rurale pendant les années 1847

h 1863 inclusivement, pour chaque semestre et pour

chacun des bailliages et chacune des villes, où. des bâtiments

ont été assurés dans cette section . 59,

7. Tableau montrant, pour les bâtiments assurés dans la

section rurale pendant les années 1847 h 1863 inclusivement,

la quote-part des sommes assurées, des contributions

ordinaires et des sinistres, qui concerne chacun

des articles du tarif de la loi sur les assurances contre

l'incendie, ainsi que pour chaque article la moyenne


Iv

Spd. Forsikringssum

„ 8. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne,

den ordinære Contingent og Brandskaderne for de i

Aarene 1847 til 1863 incl. i Land-Afdelingen forsikrede

Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end

almindelig ildsfarlige Bygninger, samt hvormeget i

Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem have udgjort

aarlig af 100 Spd. Forsikringssum. 79.

• 9. Tabel, der viser, hvilke Belöb der af Bygninger, forsikrede

i Land-Afdelingen, har været erlagt som extraordinær

Contingent til Dækkelse af Tab ved större i

Aarene 1847 til 1863 incl. indtrufne Ildebrande . 83.

C. Anhang vedkommende den ældre Brandforsikrings.

indretning.

Pag.

. 78.

„ 10. Tabel, der viser Forsikringssummerne, de ordinære Contingentbelöb

og Brandskaderne særskilt for hvert af

Halvaarene 1827 til 1846 incl. og for hver af KjöbstEederne,

Ladestederne og Fogderierne . 87.

• 11. Tabel, der viser, hvilke Belöb der har været erlagt som

extraordinær Contingent til Dækkelse af Tab ved större

i Aarene 1827 til 1846 incl. indtrufne Ildebrande . • 114.

Page

annuelle du montant des dommages causés par les sinistres

par chaque somme assurée de 100 speciedaler . . 78.

8. Tableau montrant, pour chaque classe séparée des bâtiments

présentant des ligues d'incendie extraordinaires,

la quote-part des sommes assurées, des contributions

ordinaires et des sinistres des bâtiments assurés dans

la section rurale pendant les années 1847 1863 inclusivement,

ainsi que pour chacune de ces classes la

moyenne annuelle du montant des dommages causés

par les sinistres par chaque somme assurée de 100

speciedaler .... ....... . 79,

9. Tableau indiquant les sommes payées par les bâtiments

assurés dans la section rurale à titre de contributions

extraordinaires pour couvrir les pertes occasionnées

par les grands incendies survenus pendant les années

1847 à, 1863 inclusivement .. 83.

C. Supplément relatif à l'ancienne institution des assurances

contre l'incendie.

„ 10. Tableau indiquant les sommes assurées, les contributions

ordinaires et les sinistres pour chaque semestre

pendant les années 1827 à 1846 inclusivement et pour

chaque ville, chaque port de chargement et de déchargement

et chaque bailliage . . , , 87.

,, 11 . Tableau indiquant les sommes payées à, titre de contributions

extraordinaires pour couvrir les pertes occasionnées

par les grands incendies survenus pendant les

années 1827 à 1846 inclusivement 114


C. No. 7.

Résum6.

A. Section des villes.

Sommes assurées.

ler semestre 1847 . 23,489,870 speciedaler. l er semestre 1853 . 25,455,630 speciedaler.

-

-

-

• 23,697,500

1849 . 24,112,740

1850 . 23,918,700

1851 . 24,356,600

- - • ,

- - 1855 . 27,308,240

- 1856 . 29,054,180

1857 . 34,650,210

-

- 1852 . 24,768,650

1858 . 36,637,580

-

Contributions payées.

Dans l'année 1847 . 73,232 speciedaler. Dans l'année 1853 . 78,700 speciedaler.

-

-

-

_

_

-

-

-

_

1848 . 73,609

1849 . 74,455

1850 . 73,864

1851 . 75,306

1852 . 76,704

-

-

-

_

-

-

-

_

_

-

-

-

_

_

1854 . 81,954

1855 . 88,420

1856 . 99,174

1857 . 115,548

1858 . 183,499

-

-

____

-

Sinistres.

Dans l'année 1847 . 55,753 speciedaler. Dans l'année 1853 . 61,040 speciedaler.

- - 1848 . 22,845 - - 1854 . 103,477 -

- - 1849 . 40,915 - - - 1855 . 203,341

_ _ 1850 + 47,635 ____ _ _ 1856 . 54,133 ___

- - 1851 . 30,791 - - - 1857 . 217,106 -

_ _ 1852 . 55,284 __ _ _ 1858 . 587,969

er semestre 1847 . 8,228,690 speciedaler.

- 1848 . 8,909,110 -

_ 1849 . 9,526,700 ___

_ 1850 . 10,027,920

- - 1851 . 10,819,140

_ 1852 . 11,637,030

Dans l'année 1847 . 11,814 speciedaler.

_ 1848 . 12,767

- - 1849 . 13,585 -

- - 1850 . 14,438 -

- - 1851 • 15,505 -

_ _ 1852 . 16,715 ____

Dans l'année 1847 . 11,305 speciedaler.

- - 1848 . 12,667

_ _ 1849 . 9,891 ___.

_ _ 1850 . 12,391 ____

_ _ 1851 . 9,323 ___.

- - 1852 . 54,442 -

B. Section rurale.

Sommes assurées.

ler semestre 1859 . 38,536,810 speciedaler.

- 1860 . 40,082,500 -

_ - 1861 . 41,641,570 ___.

- 1862 . 42,796,400 ___.

- 1863 . 44,032,300 -

- 1863 . 44,615,410

Dans l'année 1859 . 242,335 speciedaler.

- 1860 . 247,891

- 1861 + 284,114

1862 . 319,826

1863 . 320,576

Dans l'année 1859 . 223,125 speciedaler.

- - 1860 . 331,079 -

_ _ 1861 . 314,327 -

_ - 1862 . 81,633

_ _ 1863 . 183,636 -

l er semestre 1853 , 12,344,870 speciedaler. ler semestre 1859 . 17,642,620 speciedaler.

- 1854 . 13,126,140 - - 1860 . 18,400,010 -

- 1855 . 13,595,870 - - 1861 . 19,249,170 -

_ 1856 . 14,537,220 - 1862 . 20,081,850 ___

- 1857 . 16,337,140 - - 1863 , 20,962,150 -

_ 1858 . 17,365,630 -2e_ 1863 . 21,334,490 ___

Contributions payées.

Dans l'année 1853 . 25,915 speciedaler.

- - 1854 . 26,862

- - 1855 . 45,422 -

- - 1856 . 43,607 -

- - 1857 . 32,927 -

- - 1858 . 35,306 -

Sinistres.

Dans l'année 1859 . 35,790 speciedaler.

_ - 1860 . 37,396

_ - 1861 . 39,297 ___

- - 1862 . 41,055 -

_ - 1863 . 43,182 .__

Dans l'année 1853 . 41,449 speciedaler. Dans l'année 1859 . 28,634 speciedaler.

- - 1854 . 20,448 - - - 1860 • 15,041 -

- - 1855 . 10,923 - - - 1861 . 27,239 - I

- - 1856 . 9,724 - - - 1862 . 24,204 - 1

- - 1857 . 17,981 - - - 1863 . 44,314 -

- - 1858 . 32,821 -


VI

er semestre 1827 . 113,393,170 speciedaler.

1828 . 17,060,220

1829 , 17,490,490

1830 . 17,796,570

1831 . 17,956,140

1832 . 18,496,690

1833 . 18,873,830

C. L'ancienne institution des assurances.

Sommes assurées.

1ersemestre 1834 • 19,195,950 speciedaler. 1er semestre 1841 . 26,720,850 speciedaler.

_ 1835 . 19,644,990 _ 1842 , 27,129,740

_ 1836 , 19,969,060 _ _ 1843 . 28,057,950

_ _ 1837 , 20,828,170 _ 1844 . 29,021,010

_ _ 1838 . 23,156,970 _ _ 1845 . 29,812,060

- - 1839 . 24,555,680 - 1846 . 30,461,490

- 1840 . 25,670,430

Contributions payées,

Dans rannée 1827 145,128 speciedaler. Dans l'année 1835 . 42,979 speciedaler. l'année 1843 174,817 speciedaler.

1828 96,037

1836 . 43,7'73

- 1844 . 178,061

- 1829 39,241

- 1837. 30,759

1845 . 173,673

- 1830 91,728

- 1838 . 33,984

- 1846 . 174,651

- 1831 144,763

- 1839 , 53,168

- 1847 110,743

- 1832 41,033

1840 55,482

- 1848 • 107,971

- 1833 41,592

- 1841 , 112,004

- 1849 . 53,685

- 1834 42,265

- 1842 . 172,712

Dans l'année 1827

- 1823

1829

1830

1831

1832

1833

. 31,931 speciedaler. Dans l'année

. 13,983

. 4,559

. 328,985

18,933

. 1,217

. 21,886

Sinistres.

1834 .

1835 .

1836 .

1837 .

1838 .

1839 .

1840 .

13,992 speciedaler.

15,530

11,133

55,538

90,909

23,361

77,398

Dans l'année 1811 . 591,734 speciedaler.

- - 1842 . 257,258

- 1843 . 72,727

- 1844 + 60,964

- 1845 . 25,772

1846 123,788


Reglerne for de forsikrede Bygningers Classification og Beregningen af den ordinære Contingent af samme ere for Tidsrummet fra Iste

Januar 1847 til iste Januar 1855 indeholdte i den Lov af 19de August 1845 vedföiede Tarif og for Tiden fra Iste Januar 1855 i den Lov af 23de

Juni 1854 vedföiede Tarif, for den hele Tid i Forbindelse med förstnævnte Lovs S 28 forsaavidt angaaer Tillæg i Contingenten for Bygninger

forsikrede for större Sum end 20,000 Sp& For nogle af Kjöbstwdernes Vedkommende ere dog Bestemmelserne om Contingenten modificerede

derved, at der i Medhold af Loy ai 3die Marts 1860 $; 1 af Hensyn til der anlagte Vandværker er bleven tilstaaet et Afslag, nemlig

for Christiania ifölge Kongelig Resolution af lite December 1861 fra Iste Januar 1862 med 20 Procent.

- Bergen Do. - Ide Juni 1862 - iste Juli 1862 - 124

- Frederikshald- Do. - 10de Juli 1862 - iste Juli 1862 - 124

- Christianssand - Do. - 22de Juni 1863 - late Juli 1863 - 20 --

I Kjöbstad-Afdelingen har været optaget alle Bygninger i Kjöbstæder (undtagen enkelte paa Bymarker beliggende), Ladesteder,

Forstæder og större Samlinger paa Landet (Lov al 19de August 1845 S 31) samt fra iste Januar 1855 alle de enkelte Bygninger paa

Landet, hvis Taxationssum har oversteget 15,000 Spd. (Lov af 23de Juni 1854 S 3).

I Land-Afdelingen har været forsikret alle andre Bygninger paa Landet samt endeel paa Bymarker uden tættere Bebyg-

gelse liggende.

Den ældre Brandforsikrings-Indretning bestod kun af een Afdeling, og Bestemmelserne for denne indeholdtes i det Væsentlige

i Forordning af 18de August 1767 og Lov af 28de Juni 1824.

De Slags meer end almindelig ildsfarlige Bygninger, for hvilke der ved Loven af 1854 fastsattes en anden Fornöielse i Contingenten

end der efter Loven af 1845 havde været gjaeldende, ere i nærværende Tabeller opfärte med den Forhöielse, som efter förstnævnte

Lov tilkommer dem.

Forkortelser.

1 A 1 • • Tariffens iste Classe med Forhöielse i Contingenten efter Litr. A No. 1.

2 A 1 . ___ 2den — - Do. Do. D.

o. s. v.

1 A 2 • • • —iste — Do. Do. efter Litr. A No. 2.

2 A 2 . • — 2den — Do. Do. Do.

o. s. v.

1 A 3 • • iste — Do. Do. efter Litre A No. 3.

2 A 3 • • .

o. s. v.

— 2den -- Do. Do. Do.

1 B 1 • •

o. s. v.

_. iste — - Nedsættelse i Contingenten efter Liti'. B No. 1.

1 B 2 . . .

o. s. v.

—Iste — Do. Do. efter Litr. B No. 2.

1 B 34. . • •

o. s. v.

iste — Do. Do. efter Litr. B No. 3 med en Fjerdepart.

1 B 3i . — iste — Do. Do. efter Litr. B No. 3 med en Ottendepart.

o , s. v.

VII


Al Kjobstad-Afilelin gen.,


-. G•1 G•1 G,1 rr G'4 G,1 r-. 44 44 r4",1 5 ,1 44 44 r-,G•1

+2 0 0 4, 0 4.1 ci, 4., 4.) cp c.) ci) c) 4, 0) 4,

a) 4_, c.) a) .4_, a) .4_, c) 03 .4_, 0.) c) ct) o.) c.) a) (3) cv .4_, cD 4_, - cL)

12;cF f• .5 Ci: 'Cl CL rCS CI) r'C cð 7::$ cii 'ri FC:5 CC '7:5 CL '0 CL ci oc r0 ri 7.3 CL rtl ci 7:5

Fi

Ei

et

H i llI II III

I tDCO

f.1

i I Cr

Cl)

CID .14/0 CO t•-•

0,2121212

CX)

O

1 'c'E I

(:,1

IP.1))1F01

G

cf)C C CC

)ifZ' 10 iO

1 C:)'. 10 ce CO ce ce ce ce c..,6 ce

C) C)O C, CCO

CD c:) cccc

7--1 0 0 IO GO GC c.0

cs:::) .-`4

0000000000

c:› c:D c:D c:D c c:>

CO CO CC c:D C:D cNt Cn Cn cn

Cn C:D in ln Cn N Cr:, Cr

C:7 cr CC C:D Cn In N CAD t'-

00 000 C:D (Z) C:D C:D

C,Z N-, 00 C-' O 7-4 N CTZ

CC) in CO 10 10

CC Ge c7.,

CC CO .14 ri

CY)C:D Ca N N C;

op e 0-c.4

7-1


;-1

;••■1

e+.4

In CC CO C) CC 1.D O c--.1

%k kk %k C:D .,r, .zt. t"- Ca ri-ri N. C:D l''. '\

(7; cj 1-= ce 16 Ce .4 C> N: I-: CX5 C: Ei (=> c:5 c:5 L-4 irå cs5 )_ci i-4 cs5 .4 16 cri Ici 17.4 ce 7-4 16

rd C7a CYD N I:- CY N 1n C:7 10 CY'Z i c:', c:D Cn c'r I Cn = I:- 7-1 C,2 Ca CC CYD C:D CCD C.: 7-4 CXD CXD

;:1,4 ...1C' 0 7-1 C:D in C'2 C:D C1,2 C:D C,2 C`2 Ca a) CI cl) C:D C:D CC „,,P 1°- c, .,,t, T.-1 1:- T-1 CC

CI),.., C:D N Qzr QI,I--il 7.-i (:) CCD

t. ---:'

N CD CC .e.ti CCD

I> COr,5',M c

Ti 7-4 7-.1 'Ti CO C,4 C:D N. ri

_

CYD .4-1

CXD Cn cYZ CXD Cr 1°- C:D OC) C:D .zr Cn C:D in C:D CD ln

Ca CO CC .14 C:D CCD C'2 CO Ca C7a

C:D r-1 Cn ,14 C:7 C:D

C:)10 cYD

C`2 CXD C:D CY: CYD In CYZ

7-4

ln* C,i (:5 c.4 7-4 C7i ,44 10 .4 16 --4 CO ce 1.4 cc5 .4 Ici

C4 16 c:5 t-4 cfS cx5 c.i cYS 1-4

- C:D c,CCD c9 (:) cn 0--) CXD CX) CO C:D C77, CO

Io c.: cc csD CO c; 10 CC CO c,2 c,2

Cn CD CD

T-, C7,tC7, :M CYZ Ifp C:D CXD

c,s(N In CX) CO .7P


c0 (3.) Q„) (3) cL, 0) 0) CO 0.) C., 0) Cll CI) 0.) CO CL) 0)

't '10 t/1-) P00 ti).' 'Or +c%) 7,0 V, 'CI ri) 710 4-u'r, "Or Cr rilli 171) '7.' rf!, nilli V) '00 ..t. , r0.15 VI' 710 If) '00 ;/ P7...., 'CA 'CIO

r.* G9 re. 19 r-. 49 r-. ,L1 r.. 49 r-e a9 ,... Gq ”.... 1,1 r-. 47,1 r-. GM r-. CM r-mi 4s, '-49 r-, 49 r-, 49 F-4 49 r.e. 49

......, ....., ..,....= „,.., ....., ..., -,--, c, .--= c.) 4"' CI) 44CL) -.-.) es., 4-' 0.) *"."' O.) "."' CD -4-"' CD "4")CL) "..' CD -4.-)

.....

f7

r",

ce

eil

Ce

0,...1 )...-4

1I . 1IIIIII ill! Ilifil 1IIIIIIII

E-4

r•••• r•-, •-••• ...... •-•• ••••••, ,••••• ,.... r. r. r. r. 1.4 r. r. ,.... r.

;...

CZ

Cd

..t".. 00 CI' © 1.-44 CI CI: 7/4 Ir.: CC) I-77 00 C5. C) '77 C`1 CO

,-tr. 1 *414• ,t i k 0 1 in I ir: 1 in i in i in I in I in I in rI-0 1 CO it.° iep tc-0 1

CX) I CX) CXD I CX) 1 CXD 1 CX) , X 1 cx) 1 cx) 1 cx) I CX) I CX) 1 CX) I CX) i CX) 1 CX) I CX) 1


.


C:

CD

EE

EE

c.)

0,..) • cL)

' 7 ,,,0

:....

o r

,.. E3

a».)

JJ

- . -

D

CI

. F.:.

ra t: N' ("..e C5: s-i' (:)-:' in' t--.' c.:-;° cc.,' n-e,-,-N-em-Go c-,-,-,--,-,,-N-N' in- e) c> )n-e=-00-,-,-,c,-

4-- cXD cxD cx: cXD CC cie c:: Cn (:) Q 7-4 7-4 7-4 19 C9 19 1v: in C) 771 CYZ .14 CC) C) N 10 CO CO Cn (n (:)" Cn (5,7

..1, .14 .1+ .,,t+ .,v .rt+ .:1+ .rt , .1+ )f: If: )f.:', If: If: 1", )t': IrD in in CC CC C47 C.C: )n CC CC CO CC CC cc CIO CS: rc cc

6 6 C:7 C:7 C:7 C:7 6-6 -6 -6 C:7 C7 C:7 6 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 0----C- ) C:7 6-C7- -C7 C:7 C:7 6

(2) 7-.. .7.-1 CC if: CC C7.) C) i'. (..) Cr.) 7-7 M .14 cxD .1 .1 CXD CC .1, .z0 ciD t-- C7: (n I:- (7) .11 C:7 CC in CYD I.:- 7-7

4 r7".'C QC C..: r- r-i Cr r- bzzl" Qzt c0 7-7 C .z0 (Y: .zt, c',f,- CXD C:7 CY: .1, .1, c,4 E-- cY.7„N I-7,N .1, CXD 777 P.- C,4

C:7

N

t"c.,:)z0

c":

C:$7.7'

777

g

• p•4

Ur)

;■.4

;•4

C Ct

s. ,1,4

P... )r ..,..14 CC ,....-i CC 7: t.-., CeZ alt

pq uo r4

..4' r-.' t'.= 1-4'

Ce

N

CY:

7-7 . 777

4.-S

.S2 .Ç.; ?, C'4---r-4 C., N Cf) CC, CC: G": 1"-- CYZ C:: CC -M

7.4 777 Cl, CC i'. t-- CXD C7 CrZ 7-i --C-C-C, 6 ci) CC N 4.. 6

1

cp ,--, ,-- ,0.1

I

. =co

C7: CXD .7.-i f-- cn c* ,c.C7 r-, 7-1 ).0 N 'I-. .14 (:) C,C) CC N Cn 777 CZ NN r-i CYZ CYZ N oll) ..zt ,CYD r-4

---4 777 7-7 777

+ ++++ 177

tle

1 2

. 1-4 c.i ,-4 vs

..,

Q4 e4 )ri ce c ,; t-: :4 ci ci .4 '-' '" cl, 1-= (:5 c: 1-= (7 .-; C.C5 C:5 C7: ifi Ce .11 C5: ,-4 ce .4 I-: ,-4

c, •p, r. c:, C:, C:, C:, C:, C:, C:) C:, C:, C:, C:, C:, C:, C., C:,

In t-- cXD cn OC CC :Y: f--, C7; .,r t-- cz; )!..- cY: i-- 7.7 N C. 19 19 CC CC C.Z In 7-7 7-7 C) 7-1 CY: CY: CYZ C.: C) 19

___ C9 :Y: Cs, -70 7-7 7-1 777 ?Z." i'. C'. C.:: Ci: i" ...) 19 7-4 In C. N CC -70 7-1 l'i. C:) (-- CY: 1r: ,-1c47 cXD 7-7 7-7 C$:, 7-4 774

: =' ' C C' 0 C' C C Z',: .7: C -:- C. ." c-:- e N- .,,,- N- ,- ,,o- .0- c-,- cc,- ,c- c:/?,-N-N-cc-i---in-,0-= .,-- N- cy,- cc- ,- N- co-

,D(74 c-4 c,4 c-4 c,4 c,4 N N C'4 c': c': cr: :Y: cY: c': :Y: cYD .,1 , .1 , 1,. c.40 c.D. CC CC CC CC CC C.C7 t-- t-- t-- 1-- E-- 1:-.

---, 7-4 7-7 7.77-4774 7.7 747 7-7 77. 77. 7-7 777 7-7 7-7 7-7 7-4 474 7...7-1 774 777 7. .77 7.4 7-7 7-4 771 7-7 7-7 7-4 7-4 7-4 777

CD

T.4

CX)

e

C.),

In

CI)

• p•••I

g

Ai

cd

pon

:o

&...

C=4

.

lEi

a)

tAD

.- -

=o

r,, CD 7-7 In c": cX) cX) t -- C-- C.7; .,r t-- t-- C. c,f CXD :Y2 CC X X Qzt I.- r-i (n Cn t-- -,--1 Cn CC CC CXD 7-4 f"..

-- 7-7 7-7 7-7

_. C'.: C(5 C4 VS CNi CNi C\i CY'S :';', )fi Ce Ce Ce ,-4 t-: oe C:5 CD :4 :4 ,-4 c,i cNi ce, If: 1--: Ce CT: C7; C4 CNi If5 Ce c:5

ru c.-.) c:) ,-..' ,--4 ,--1 ,--i 7-7 7-7 7-4 7-7 --7 7-7 777 :9 c,4 c,4 :YD cl: .1, If: 1-- t-- C-- t:-- t-- t-- t-- I-- C C C:: C:: C C

P4 cN4c9 (.7' N c'4 N N N c,,,, c9 19. .:7,4 c'', r..-R .1, c'4 79 N C' N N N N N N N N f.'D cY: cY: c9 cYD

-,i)

CXD

CYD

c4

cYD

.1, "

. ct

`-.1■4

;••1

C

4 C.C.ID N C.10 1". 7-7 7-4 ,IA

777 cr) .1 cn = .7t C',CXD :Y: (n X c,T, .,...r cNo :,4 Cr N r C',(N,f c,4 C:D 7-7 1-- i-- t-- C7 .7t,

S... .14

g: ck

(1)

I_.•

= 1-.

cd Ct

pci,

.

'd 1 1 i

P.,

C/D

1 ! I I I I ),..;? 1111111111111

g

i 1 .

11

.„. ,.-..: •

s. Pi

.p.

(n ci-J

o

4-4

j)

te

i c3

c)

W

1 tdD

...

-., •=

CD

(.)

tdD

.

S=1 ....

.2

o'

C..)

te

C:

F..;

cu

,,

.

----- ----

"(7) ”.-' ..... Crs,N C:) xf: r-, c,4 .1, .70 7-7 1YD CY: C) i'.

777 7.4 777

,

,.'r., I

I ! r."4 CYS Ce If CCS, CD* c'.N GYS C\i .1; C4 G4 Ili 1rS lei C4 .4 L''

" C CD CD CY: .zi, CC t-- C4D C7 r-i :YD cY: cY: .1., .1, .,11 In 774

CI) 7-1'1 ‘'1 "1 "7""' 7-'4 7-1 7".4 7-'1 777 C9 :,4 c,,t c,c,c,N N C9 N

m c) .7.4 cYz`

lc

C: C:) (:) (:) C:) C:) (2) C:) C::: , C:) (:) C-C) C: C:) (:) IC) C:)

CD C9 f"- 7.7 .17V If: (X) cYD CDD C:: .1 4 cYD xr: Cn CC Cn CXD C7

,.., N, :n ..,, CY: f-- =, ,... C C7 c*,1-1 GY: cr: c'',774

I, c7., sc.;, cc, ,..i, N, cz, ,H, cc

N, .,,,

Ift, cs) =, cn .. C7 6 CX) . ,

..70 06

rn

p.

!Mili= l CC7 : :: XD C CXD (n 6 7--, CN4 GN .7V .7V .1' .14 -,v If:

CDD r-

r..4 ri I--i T-i C..,

C'tj

:-. ...L.4

gl "

1 _,

' Ilir .at

1

1-d I 111 I

i 1 I :: I I I 1 I 1 iIIII

S=-,

c,=r_crzc

rn i'. C''.1)

cx)

C'i

C

...

,:i I , 1 \

.0 ,-4 /..... 7--i TH ,.., .:, (N4 (N,:::.''I :', r.',C9 CY: cY: c,T cYz cY> c.r cc >

.:....

cp

c..

I

&...

cd

E

cd

1:13

...:

.."-t VD c' If c:ib. CY: C77 In In C7 (9 CC CO, T-4 cY: r-i cyD (,. .1 , ...1, 1-- In N In - c,4 777 N

CZ

*"..V C.0 -V a.1) 7-4 CX) C.(7 cXD 7-7 7-7 (9 777 CY: 777 .1, 1Y) \\ CC ri-1 r-, t-- .11 In 777 47- 7-7 777

C)

7-4 7-1 777

tID

I .4 1-: Ni -4 c:5 ,:.,i 1-4 C7: Ifi c:5 c.. c.S. 4Y5 (7: CX5 iri ,i .4 C-: 4 Ce ,-4 cr5 S ,--Ite,-

.4.,

ic7--i ,:,, in cl: Cn ---, cr: GY: In E-- 41-- Cn Cn 7...1 ,....1 CO li.cX) Cn T.-I N If: l'- Cn (:) 7-, 777 In CC

C: c °

'-.1 7-' 77'4 7-7 7"*4 T-"4 1....4 r '71.1 ,C)T CY: ,14 .71.4 ...V, .- ...7t , In In In In /n

...)

do

c) c) c) c> c> c) c> c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c> c) c) c) c:> c) c) c> c) c) c:)

te,‹n In CY: r-i CC T-i C7 (:) C., CXD r-i Cn Cn CY: CXD VD .I, r-i c 7-7 C:) CY: CYD Cn t".. In I-- CXD t--

(-4 .z0 ,-,t,...r In t-- Qv CXD CC CXD ir-. 4-- C.:: C:>c,4 c', VD 6 In cYD Cn t ,- in CY: C7 CC .7r In cl) Cn

, o 6 ' t- N'

06 ,..0-e N-

#,- ,---,..,- eN- ,-.) in- 7,- in- ,_,- N- e in- co- .0- ei---N-L---c-,-(o' 7,-a

.- CrII I 1

7-7 CYZ :Y: e: t-- X CC (;,' C) ri c,Cr.) C) ct:', .1, 1r: ,,, i-- 1-- cn ---i c,2 cYZ cYD cY: .1 , CJO

CY.

C.p„.

cX)

c)

(n

co-

C)

If)

lc'

.,

ml ur,

rCi a;

= 7Z

cs ct

s., 44

Irj

rc;11111111

P. 1 i 1 I 1, '7E 1I I I ill Ill

cr)

E-:

7--,

1

1

I

_ '\ \\

ii

----1

C. No. •

- I


.

.


=

CI)

E

cd

u)

.....,

.r"",

c-9

•,••••.,,

1~- oo (m ©,--, 6\1 ce: "1410 CO .L`'- CO(zn c= ,--, N M

-14 •t1 14 in in I Lö IQ t Lö • Lo In 1 ii- 1 kr.1 In i cr) 1 ez) 1 cc) 1 cc.

00100 loo too loo!x Ix loo ix loo,ioo ix Ix ix !Go loo ix

r,1 r...4 r. tr..' r-4 r. ._ r-i ar.4 rri r, r-rt r, r, rr.1 r, r,

Cit

Cd

...... ' IIIII IIIIIIIIIIII1,IIHII 1 I i

1-4

..,..4

4) -1-.? a; 4' cl.) -4-' a) -4-.)a) "." a) -4' a) -4-)a) -4-' c.) -'-' a) -4-)a) -.'") a) -4-' a) -4°' a') ±' a)

....... a,-4.,a)...) a,-....)

-'-' a)

(1)...) a.)-.->

4-)a) -4-'

CI)4, t'.. 72.) In (:' co ..t, .., c..ci.,

.:V 7-1 C:' , 1C: VZ ..,t1 VZ N 7. .1' 7. 1 ... CC ln 7. C.' 7. in C:1 C:1 7.1 c:-.) 7..i ln In CC C:1 C''' 0-.) c°, f- cc c-;

77i 7.1 7. 1. 7. 7. 77i

7-I

CO II \ I

I .

C) •

•r.1

= rri

i

;■4 Q.) W'

ce '1/tL 1111111 [ 42: Iiiiiiii1111 1 I I i i 1 i 1

=

„.,

.r, ,... „,

cr.;

bio cc

I \

,mblimm

"..... w a. N. so a ..... a ma. .... imiimatINIIP

,

a3‘ da)

GC

Q.)

E

._,. -

.H11111111111111i;

),-,- cc- cyz-- c9- c,-- cc°

1 1 1 cc ,...c c, ,-,, cyz ..,

(;)

bF

= .

.,-. r-

---

- _ _

C:: C:: C:: C:: C:: C::

II': VZ 0' 7. 7. 7--4

Ir-i in) 11.5 ..14 cf: c9

C::

C:1

c-,

,-,(-

..,,,-

I

ra.t

(1)

• r-4

r

z z

-

a

. al)

CL)

....

tip

P.

: 0

•.-,

-9

r.D Z

0

rdIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1 ICX5 1-4 4' c.4 4 c: 45

' i cr.) ,..p CX) N CY: cC

ria 7. 7"1 7. N C., N

c,i

CID

7.-i

X 7. .1( C; .11 Isup

7. ..14 Q1 Q14 C,T, I--

7-9

Cr:


;-4

• r•-(

17./ C4.1

C7t4

s... ,._,

gq c"

rd 11111111M ii I 111 111 I i

cr-)

1 iri

(1.)

in+

1 ,

r.0 ..)

cl

\\

k X

"'I PP (1)

;-■

TZt

G.)

(2„)

---...

* 4) cn

o


0.) ZW3

tfJ

CD C.) ry- ,

wi

fo.

4:)

4)

I IC

1 =

-4.

=ia)

ti)

=

''

0

Q

00

ex

. = ,-, .

;-• Ei

..w „

rd

..4111111111111N N N c,, cy, ,, ,c, 1, ts- c/3 CY.) C7 C5: C:: C:: C:: C:: C:: 7-C,4 cN4 CN4

'JD

7-i 77" 7. 7. 7. 7.1 7. r...i 7-1

C:

L--,

e.-.

(:) (2) (2) c:, -Ct5 ---(t, c:>---t, c:, c:, a ct5-ô a a c:, g c:, a c:, a c:,

C:: in 0 CC (::: if: 10 c4: N (0 If: :,4 (:: c4 0 c:-; 7..i 0/ C:: In N

CC) c5: (:), ... 7. cX) cY: cN&C.C: Is- CY: CC„ (:: c4: C:„ 7-.1 \-- CX) C5:„ is- C:: (7

c:,

Ls-

p,c:u)

R • 74

(1)

e

.

__

7. cc .,7V .7- Cis- C7^: 7.1 is- .:t, IS.- CC C5: 7..4 7... ç'C) c/D c/D cy .c.. cc

C::.) VJ 1 l'-. CY: CZ) ..,,t 1. 0/ 7. ..7N c,4 CC Qt,ct) ...7t. CC: .7r 7-i cX)

7. 771 771

741111111111110 ce ,-4 c7; ce t-: cr.i .4 .4 .4 ce 1.-: ce c:5 c:5 ,-4 c4 06 In* 06 t-4 ce

P.( cr: ...7t , If: CC CXD C ,I 7V n cc Is- Ls- Is- Cf.) C: C: C7: C:: C: ..-t, .-r, if: In

u) ,-.1 77-i 7-1 7. 7. 7.-i 7. 7.1 7.1 7. 771 N N N N N N

1r:

is-

10

CY:'

10

CN4

. _, ____

- C:: C C)7. -

.,.., sN -,--1.,

x, . , cf., ,x \x. cy, .. XX CC XX C: X X X' JO .r-4 N \\ XX

--05-c\

C:5 • rol

-cs

I C:3 C:; C:5' cY5 C7: C:5 v5 C:5 cr5 (7.:5 ir: cNi :6 t-: 7-4 t-: 16 c:5 t-: c:5

at ce -4 i r-4 ••W

( I 07,7--i 7. N 1 CO 1 I I CC .14I,':N 1 N VZ .1( Cr: i'. CX) N 7.4 CX) CID T. I i 1 ,1/47t( N

P4 C:: Ck CY: 1 c..,

N ''' 7--i 0 CC) 1-1, N 10 )n cc),

r-/D CL)

= c')

ce .1, (-1)' i'.

=' c-

117: Ct

cr, „-i cy-,

;-4

4._: a .., N ,-, c, cN4 cX) c4: (:: 0-00 lf: CC If : c7: .0 .t , cs: c4 N .i.,r: c ,l, C:: C-S-5.) .rt, .-..4,.....1 In CX) -(:: cn -: if ,7t,

1:i

Fil -7r In cc) c.,(:) In co t-- IŠ Ls: - If (74 cY: cc S: c-M cX) Is- r. Ls- 7-1C:1 'Zr Cr:

N 7X -1 \ i'. CX) CID CC r-i C:

a)

t"

7. 7. \--i 7H

t+-1 cd

E

tAD

:74'

,-4 ifi ,-4 cy ,-4 c::: ,

CD

I E

-4 t-: I-4 crS ce 1---: crS c:5 .1; (:> Id C. Ir. C. c4 ,-4 .1; c4 cri: ,--= Id 16 c4 : i--: c.6 .11

4-,

I cd

=

P.4 cc cc 1-- 00 CC) C) ap is- CC) CY: N CC (X) r--1 c,4 N c.4 cYD ,,,t, N .,zt in 1.. ,7t, in 275 in ,--i N N cc) cc ,... In

o

Cr) gq,C::) C::, C:) T-1 C::' C:.) (:) 7-1 7"I 7-'i \""i C', N VZ VZ V: .1( i':". 7.1 (N 7.4 V: CYZ .1( ,7V /f: ln CC CC CC Ls- isro.1

g:1 0

C`,4 N N C\4' N' N' N' N' N' c' N' N' N' N' N' N' crZ' N' N. ' N' c r :" c r:" v :" e c,-,- cy.,- ,,,,:- cr,- vs- vs- c.,- crz-- cc- ,-,.-

CI) ;'"I

r7i

,do ,

c> c:) c> c:> c:> c> c:> c> c) c> c) C>---c> c:5 c::) 4c:) c:.) c: c:) c:) C (:) © © c:) C o © (:) (:) c::) c: c:> c:)

to

-7t, N in is- cKD Ls- c,4 Cr: C:: If: C5: cr: c,4 7-4 cY: cX) C:: ,,t, ...7t, 7-4 C5: cn (:: C: .-1 , .1, (:: ac" cn cn ..t , CO C: If:

a

lc= '7-i CY: If= CY: b. 7-i N i's C5: is- is- cr: c,.4 cr.') c5: cx) N:,,-M cY: 7. 1"° In CC CC (5 , N N., r-4 7.-i CC, cC CC,, ,CC,

.

)o.•

F.: '' r-d r- , ' , 4' c'-' ce c...6 co' )Š 0,e ,-,-- ,--,- ,...,- .- ,--,- In' c4' c‘.2 7( z' ,--1' r In' .4 e-4,' ce ,--i 1---- © (2, ..,,- N

,.7.4 „

ç:,.

CE.

cY: crz N c: ..-r, crz c.r crz t-- i-- c> T. VZ ., V (7: cX) cN4 In cs co c,,t crz co c9 .7v cr Cy: ,r cr: I-- cK) \-•

z; u, (/) (7,4,c,4 c,4 c,4 N N c4 c•t,C,4 :,4 c,4 cn . cr: cn cY: CY: cn ..7p ...7v ccX) C5: C7: C:: C::„ \--i 771 7'1,71 N CN(C9 N„ CY:

cp

'-'

7H \- 1' 14 74 77i' 7"-i' 7.4' 7. 7-" '' 74 74 74 74 74 74 74 -7-7Z 7-Z 74 77( 7.Z 74 74 C'' ' N Cq C• N Cq Cq N C \i‘ N N'

tuf•o1

Ç.T.,

C:)

;•4

4

GO

Cf.

i

i"1""1 • ro

rcj ( 1;

= 7

cd ct rd111111111111!Hil

;::1, 10 11111 111111111

CI; ''' ci) c-`,

,r1m

)0 Q4

N..:14

C)

GC

IINNIIMNISM 411•10.1

c-0

) o

c:)

(7,4

(74,

c,,D

1r=

7"1,

N-

.4

,--i

CC:

I 1H

(=

I

,c)

N

r

)6

7.

In

-

5


,-,

,...

...

a ca

ul

.....

• -4

E."(

,W,C1WW.,W,W.4_C1),

co-.'co-.'w.'w.."o4'wv-4-'co-co-l'w-"aco4-3o4'w

ci) ''' ci) 7:3 ,fi -= cr) '''' ,r, -= Cl: .--- (4 "= C4 ...-"-* cf.: "= cl) '-' CI, = Cf) "--* Cf, 7:5 4. 1:5 cf. ''' ,Z4 r-C,

,: 1 1 11111 I 1 ill I 1 I I 1 I I II ill I I I


d

E-4 CL).

00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 I 00 $ 00 I 00 I X 00 I 00 I 00 00 I 00

r.r.4 fr. rr. rr. r.....1 F.... ,...4 r...I r-...*1 P...I 1.....1 rr. pr.% r-ri ,.... ,...

;';

CZZ

cu

,C I ,li 1 ,t41 i_c 1 e” I o'z 1 ic* 1 L,"' I “") ) I u'" 1 icz in I c...0 I UD UD 1 QD

t-00 (M CD ,-4 Gi VD ,V li: '..0 t- 00 Cn CD r. Gi VD

.

r."Cf

,..........................

a) 71)

r"Tri

t4ri

-7 ci,

s.

o

r

N

...4'

.7-1

;-1

'' - 1 7-1 .._-.

r7 :i I'' '.':''' t ' ', : . '' e c.r:3,--i' vz- ,..,\- ,,,- .4' ",-°' ,,-..,-,-.,-,--,- ,-:,' i_e.'-' i_,.' ì c

tit)

•-4

.,-•

- -- - --

CCCOCOCCOCCCCCCCCOCCOCOCCOCCCCCCC

r.CC,2T-4C-MNt"-C'-00'-'if:IC:NC:MICr:=If:T-1CCCCC00

i"- If: 0 )t: X C.,: C'Z 0 C:,' C:D CC) Cr., C". lf: CZ, Cr: :v: Cf:, t"- C: If: T-i X V: it: .- I"- CC if: C) 00 CS:, ...', C"-

c\i',,:("J'.c-,-.,- cr.,- c- cn- vz- vz-x- t---

,....—,— .,, „, ,,i,,..1.—„, ,

...0,,,,,,,=,,,..:, ,,pc--,,,=(--1---,====r-c-xxocoo

r.fa ---1.. --', --,t+ ., .,., -44 c.rz c.'r m c.-tz cYz crz c-rz zz crz CYD C-r: VZ C f: 7: ..', ..:1' ,t .-', •-1 •-1•( ,14 ••'. •-'' •.', ..1`, .-71, •-•, •-1,

1---

tO

. c:". ,., .

j)


l'""1

C•ri

C

7,1

bb

&..

cD

.CZ

C/2

btf)

=1

CD

W:1

. F.

'a'

0

L.)

1-C4"5,7-1#-':,CiC4.7-1,:'i,4Z47.6.4361-41-44,-4:.6Vit'.4-'":7474C=5C-6

.., VZ VZ vz , -t, -7r ,I., cc) t-- c-- t-- t-- i-- t-- ct) JD C Z ,f < -1, C,: .,V I" - C,2 )C: )r., V: 7".1 7""1 ''H N C r:' )r; 1r; 1r; cr, i... f,. f.. t... I.. f:.. i.c. ,.c. )1-: io )0 ir ,r; 1.,: )n

) 0

if; c.: =, =, c:D i"- X X X X X CXD CXD X X X X LC CX)

c rl

..71'

...1.7'

rN

C

N

(X)

...

=celt

a)

-

• p-4

CE

g

a.)

rE co ct

11'

•ri

;-4

.... ,,z

;-,td et

:... ,..t.4

Z1 '''

I _.

r..-,

...M.A. OMMS.F..........

,

,I; C) C2) oo c5----- = c

(":15 ..-1, lt tt c.c) ...) cr.:,\\ ,N ,‘ c.- cc) t----

,x xl cc) co

. 11CY, ddV:iC60:336',1.41 P- cr.; 7-4

C7 :

-cic,2111 C,C,',--1(=crJ11/0101 C,:,‘

1 7-11 I I J CT 1 //: 1

-cy C T-1 if" f."- r. CC C-; CC) C -`••

t".

`J) T-1' r.'N'

T..

---- ----

._

C„c-, 7-100,-( ©c----1, t--x=m (c-JJc---,-l=c-,.-ic.) cy,..r. c: - kk CC:

1

-""

a.

•ri

4....

te

W •—

C.) w

,rn

Ei

zz)

=

cx)

(f.).

E

=

_,.' ` 1 CrZ "Mw '''' N C.0 C.,..... ZZ C- \--I 1-rJ X 2.0 -.'l ...14 .,' X '0 X X N t`- 1rD )__r; I"- r.YZ t-- X .-1', 0 N .., C" "

CYZC:..1NN=T--i1CZ.,- 00 0 -70,------, 4 N 0 7-i=, C,"r-l7.--I ;

Nr-iXNO(Dr-iO C.0 XN

ri ett •

.c.-i r. r. T-i

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,4 7.2 C': Ir: If: C'- CZ if: i"- C:D f'- .XD ‘.1 ,Z If: C:D C".S; CZ Ch C:D (:) If: If: if C:D If: ..r a0 Ir c,:- If; ,--, ,-.4 .7p :Yz ,--t If

.4- aic.-c-Ic..%,Cc=c.-=c..:,c-.,,---,00—:,o:-rz)_f:—=,C:)0000,--4,....4,,--i,-.-i,-.4,--i

=-c-d x N c-,2 N ‘N N N N N N N N C"-.) V: VZ C-r:\ ZZ V: ZZ :'Z VZ Cir5, VZ •-•, .., ..,-1 •. - 4 . 1 ,t, '11

,-1,

_____

T-4

4- 00000000000=00000000000000000000010

tD

Cr: r. Cr: CY: C"- CD Cr: ,T CC 00 CI: C: r. It: CZ CZ N CT T-1 .,., t',. /r.) et C.. i:'.. 00 = ,t ,t ,,:. 7,:), ,t © .,f

i =

In OD V.) Cr'Z 't C.4. r. C, 00 C,2 C.0 CZ r. C, t .- C"- lr: C --. (.7., . . . . . . .

N CZ

.

.C"-

. .

19-.

00

.

C: . C

.

CZ . V: . X .

CC

.

-.

.

Ch

.

OC

.

00

.

i •.- - P .7.4 1-:1-:,1-:,i--'X',"-- X'''- 06 =',---. -,'-t

1-: (::::,' 2C-' ,--i I- - t-- N .", VZ '''' æ N CC GC ---, -.', -,4

.. - — IcZ -1

-'4Z

z,.. N 4..-- N t.-- L"-- .r--: t- e-:' N 1.---e-37)xxx QC C: CD: C.,-; e-4 VZ CY: ?r"..: :Y: C‘f: C..Y. VZ -1• 1 ..74 --t' , .--, '4, -,1, -.1.

*,71 2 ,,, x)r-m7-ir-47-ir-ir-4r-iri7-4,74,-,T-1,-i,--4,--i,-4T-4r-i.r.iNNNNNNNNNNNNNNN 0,

rat

,

= -1)

L. ,L4

oq, • •1

;NW

cs

r-c; i i I I I 1 VZ

1 1'1' I I 101

i .

, , , ,

)6 I 1 6

,

i:1 •crJ ' 10

7)

=

;■4

t"'"'••t

C

ttp "

oNNO

• g

-4ND

C4

CZ

N'

N

0

C

T--I

.

i

1

,; 00000000000000000000000000000000

to

(:) If: If: C:D f'- CY: X Cr: V:: ir. I"- CZ C^2 (.-4 C:D C'2 -. C:D 7 ,2 Cr: ..,P C:D .r.' CXD ,Tti r"- /Z: ,f cc 7.0 C

X Ch Ch ,--I C-J ..•"1 In \--4 L."; •=t \--1 ---i C.- ,11 ",-Z )(: -.' CI, V"- '.n t•-• IrJ N CYZ, 11'.0 -.-1 ,N .•.'N c••? ,.:, ) CZ, (t)4C) ;',0


_ . . . . . . . . . . . .....7, . . . . . . . .

r.... 4 ,d N' N' c•çt' )Š 1.r; X C:, .--, VZ •-• 1 ,--i C-.)

0 --,1. r, æ N N -,t, ---i VZ .--, lr: V Z =, ,..,.., ---,r c-- c..,-- , ,--4 cz• rz c),

,14 •"'"

.,

-7 ,,, -.J) c'.' cez c.n 7,-J crZ cr: cY-J VZ V.Z VZ V'Z VZ Cr.) VZ VZ TrZ VZ V: V: VZ, ,t / 't,‘ 1r: V: ) f: )f: )0 )0 10 )0 )0 )0 )0 )0

.,..

o

a.,

_....„ — -----.......

i■'

,t

TA :,t '\ N 1 \\

..-1.

N

CNt

...4.

e--4

-

00 tA0

p,r) ()

--v

PT-4

•'4

bb

a.4

cu

ps=

W

A

m:)

E■c

C)

c.„

co )c z IC: If: it- if 10 10 xf: If: 10 10 10 )0 Irz 10 )1. Ir ic )_(. z.o t-- CXD CXD CXD CX) X CXD 00 CXD CXD CZ CZ CZ CD:

4.+,.....4.........++....•. . ..+

a

.P.

-..., a., 0 C CD T1 . T-4 \.-4 ,--I N C, N CN2 CY: CY: V: ..t, It: ',:D i"- X , 1 4 CC C,2 C,2 .. ,14 C.C) CC X CXD ,..,. CC

a) er-I T-1,-.4

tr.)

.7:6C.C5C.CCT-4f".CNIC:C".00C:Df"-if:C,2,1.1010CIC:f"-00CCN=CCCZNCCL''

(Jo

4- ) )Š1-rZ 1-rJ .-7.) ,--4 0 C. 0 ‘.- 4 CC N X N N C ..0 '-'4 c', (.`"Z 1.`-- 0 N .C.', 0 N , D 0 ,-..7.) . X ) •-• 1 N VZ C ç.,-:,

,-" ... ,, -4 .,,IN t- I"- ‘7‘,2 12- Ls: (:0 1_,= .7--i 7-. -zi, ---1 If: (.7,2 ,:zp. X GC 0 r',.:7) 21':, IrZ X V2, r-4 .C--- \\ ,,,r, X JO X S" N.

X

tf) 4) ,

ei)

a)

sal ct

,--i

,,,,

• P"''

ro

t -

- -=5

,1•1 ,73 ,--;

1 I

1 1 IIII1 1 N 1 cn 1 1 i

I--

...,

x

..,,

....•

-. 0 = t-P ,f If: CD C: If: r. N 10 .,1 r. 10 00 •''L"- CC 00 GO CS; 1 .: r. CC Cr: X E: ,f r. OC CZ Ch ,f

;0E „,„;,.. -m-m--.:D- 00-em- ,...i- cn- 00-em-- =- 4,---- ,14- c,-c-,- ,..--z- „4- ,..,-,-.7.zes.,--m- .4- c-c- c.4-

-_-.=

- ,„.:-..-1 „,

(1) NL---t-..L-L----xoox0000=Cc,=ccc,tcy:=,n==u-t-=x,co...or-.x

, ...-1,14....-1., ..,,,,-:,04,),D..0.,..======c---.N1---1-1.---1---1-

,

0

adc

o

..li

.......

te

4)

-4..

OCCOCOCCOCCO^CCOCCOCCCCCCCCCOCC^C

ONC":Cr:T-110C=VDIOr.0001f:CIONif:XCC)1:001--)f:If:=0000, 5'".1f:

C

Cr:

OD

cq

co

cy'

„--.4

0

a.)

t4-1

.....

bi)

4.

0

cd

p-4

',:5

Zo

______ ___

-4.;

rd.

a)

te

• .T-4 I."- C,2 CC ..7r ..14 cN crz .,-.1 c.,-,t, c; If.; .,:c c.,-„IN ..N )0 '-' )0 e--1 V: r. )f: T-1 Ch ...1, .t, ,-4 X CC If: T.. ,T'

0 cc cc C,Z 0 X 10 C-.) :Y"J ,-,14 .-., .. r. Cr: ,t r". s'- '77: C; N C`: C) f: Ch Tri ,1, X c-

M. ap c■2 crz t--

T-1 r.4 7-4 ,--i

. . . .

,4 .4 c:5 t-: c.Nt 10 X zr, C() T-. CZ ...14 CZ .14 IC: f'... f"- .,.*, Cr: CXD ..r, C:D CZ I"- •-t' CZ (N T-i V: CX: C:D V: r. ,71' Cr:

:,., C:D (:) C::) ,-.4 ,-.1 ,.... C.,,..•i C.,c., m m .to .1., to .= (..., c.,cYZ = =, .,: 'R --. CY: C,: CSD CC C:D -7r "(SD C:D CC t°- X

ur) XXXXXo0a3 GO X GO XXXX X 00 Ch CZ CS: C.L .r-i (.'" C.' ,C. ,T, ,*:" C9 VZ VZ CY'Z VZ VZ VZ VZ

,,-.4 -1 -1 r. r. r. 7...... r. ,-.... ry ry ,-, ry ry ry

.

CY:

C

(:.

If.

ca

__

.7r

,-.4

I

r--a;

C C

;-,t4

0.1 4 n

________OC)--

,----

... C) (2) -. ,--i 0 --- ..5 ----- - .-4

MCC 10 N cs;

,,

. C.O )L ., I"- N )0

(;"

. . .

. CT; i, 1 f": , CX3 ,

,--i se.:-.;

C": )f: . C.6 06 CZ; V5

pc, X 1 1 1 r. i T-4 1 l c: 7-1 1 1 '-41 1 C' I 1

1 1 ..7p I ,--i 1 =

,.■ X N C; ::: II co

•.'1,.

Cr:

j)

Cr:' ).6'. N.' r-i

...4'

.,--4 N

G C. No. 7.


_

---

--, CI ,...., G,1 ,... C,1 ,..., C'l ,.. C'l ,.. G'1 r.4 rirl r.. Gq r.. Cq ..4 aq ,.. 1'1 ,.. CN1 r.. VI ,.. C'71 ..4 4.4 ,......, 4,1 ,--4 aq

Ch 010 Ch 'r. 00 1010 00 7.Z 00 MD 00 7i 00 7.!, 00 010 Q0 '40 00 MO Cl) "10 Cl) PC: op 'or Cl) 716 up 7711 up "Oa up -1.0

as

co]

71

t"

,

P., r...., F... Ir."1 A... ..... I.. P..... ..... 1.... V....4 T. ... r.....4 ,•4- S

z.

ct

cd

'

ct

11111 1 1 i I I i i I I 1I I 1 1 i I ill 111

..,

,......4

c.) -... , au 4-', cu 4', cu 4-' ma) .4-' mcu 4-', cu 4-', co -.)

,,,„ co -1-', cu '4', co ..-' , CD 4", CD 4") , au -4-' m4.) 4', au ÷' ,„ au *4-' ,

=

ou

Ei

E2

4,


l'...co CM C,...-. 1 ol ■zt4bil c.c 1--- oo cn C,...4 (:■1 Cin

,i,I ,IM I ',V 1 liC I It'' in [CD 1 bn 1 kn 1 In i i.0

CX) 1

I LO I In 1 C,C)I 110I '4)I 411)I

CX) I CX) I CX) 1 cX) CX) , CX) I CX) 1 CX) , CX) CX) I CX) I CX) 1 CX) 1 CC I CX) 1 CX) I


,

,

,......,.............

. 7.,,,,,

S.4

C)

CZO

4.1

.

=I

;-

•,...,,

CD

ca. -

a)

ma

=I

ce

CO2

c)

tAD

C:

...,

=

CD

L)

db

tali)

=

. E ":,

...d :.:3


c) c) 0 0 c.:) ci) c> c) c) c) c:.> C) c.:> 0 C) C> c:) c> 0 c> c) c) c) c) C) C) C.) C) c> c.) c> 0 C> 0

.1 .1 , C-- CX) CYD CXD e-1 e.- , T--,A CD CYD C:7 .1 CX) .1 I"- :410 CX10 .14 N c,c',,-1.4 !....4 CXD C47 .1, hzt CY: t" GC 1--

VD C 1.0 T.4 4.4 ',TV = C47 C:7 C:7 CZ CY7 CN ,CAID CZ T-4 l'' -1 1_ 0 CX) If D .1, CO, C.> Cn C VDT-4 N VD c-IN VD C4) Cn„

rc; C • '' C ' , V D'' V c ‘ . ,' » • • ' 4' . • ,' . .4 C ' - = C) 0' e N VD' i` -' e C. 6' V D C• C' .`,",' i' -. ' i_ e 1. e CC' N -4 ' CO' c:7;' - . 1 • , ..'(' cr:'crz' co

p., CK) CXD co cx) CX) (X) CX) CXD G() CX) CX) Cn Cn Cn Cn ,-.1 1-4 .14 1rD t"- CD C:) c9 ‘-, c', cr: cr: cr: cr: .7p .zp ,:p In in

CI) N-1 1-4 T-4 1-. N-4 N-1 CN4 C4 C', CN4 C*, N N N C' N N N r.:'

c)

'-4

N

IZ..'

'-

CN

16'

,:i Id Id t-: c45 c45 ce c; c:. cS'.4 c:5 a5 T-4 -4 T-4 T-4 e,i ,-.4 cc5 t--: ,-4 c-i ,-.' .4 ,-4 1-: C5: CYS Ce c.c5 c:5 .4 ,-4

pi CYD VD VD VD VD VD VD VD VD .zt .1 , .11 ifD ifD C4) CC (n .1, COP Cn crD In et CX) CD CZ CD C:7 C:7 ,-4 ,-.1 c4 VZ VD

cf) rl r-1 r-4 e--I e--, e--, 7-1 e-.1 e-..., e-1 e-.., e-1 r4 4.4 T-4 'TT T-4 N N C9 VD crD crD crD cYD crD cY: .1. .1. .1, .1. .1. .1. ..,..r

(:)

cs,

CX)

.

4-4

r.

----

..,, = ZC:', c,,t .1, cYD crD CD cn cn a) cX) .1 N CX) C:7 T-4 CZ E-. CYD CD

(,)

C:7 CD C:7 CZ )0 10 C:7 CD 4.4 f".. )I C:7 C:7

..r ■14 10 CD CI) 7-4 r-4 e.-. e-1 I-1 CY: CD (:) C47 CC7 t"- CY: .1 1-- CZ) /0 CD C ,2 CC C9 CZ C,2 CY: C.,CY: Cn

e-=1

• p--4

U2 9.)

;..4 Pa.!'

• r-o

F1" , 4la.) CL.)

1 _.

Flo Qd

= 'Ci

Ct Ct

i. ,.4

g.1 09

.4.C:7

CI)', CC

s

'. Ci I 1

i i i CX) C9

7)

1

i

C:5

7.4

N-4

E P-c'y


\ /4,

"

Dv)

4-4

t1Q (X) cd

C:7

C47

,',.

cp

.r.r.

11

.5.3

.

.., :z

•7 ur)

CX)

1-4

ca.)

E1.8

Z..)

e-1' I-I ,c--Z‘ e-1 e.--*i' e-..;' r-4 \--4 e--i' e-Z e-.4' \-4 '7-4N-4... 7-4 N..-

C> C> c:> C) c> c) 0 c:) c) c> c) c> c) c) c) c) c) 0 c:) C> C) c) C) C> c) C) c) c) C.> C.> C) c.) C.> c>

C:) 1-4 0 C,2 ,--( CYZ VD = C:s.) 1: -- CD f."- I-- I-- 7-1 C', CCD 4,70 T.4 (X) VD C:7 C:7 1°- I"- CX) .1 C:7 ..-N C47 CY: GC CX) 1 --

4. 1 C:)„ .,.r t . f"- e.- , C,4 CY: C:7 .14 ,1, xf: CY: .1. CY: t".. CC) 1.4 4.1„10 CY: CC 10 C,2 10 1.0 lf: I-14,1"- .1 CD CD

,4 e,,-...,-c--.,-ee,-,-,-,.,-c,--,-,-c,-,-,-,-x,.-e.,-oe%-4't-= ...T..-4'.. ,.. ce c'9' in'-. ,' In' ,--i.'

g:I., c',c'',c,c',c,cr: cr: cy: crz cr: cy: cY: Qtr. .,14 _c-D c.,. cYz I... T-4 4.4 X c:7* ---1 c,2 C,4 CYD .11 .11 .1 .10 I.L.cc N

Cl) '14 .,,,V .',1. ....14 ...14 ..,..t .1 4 ....P QV .,7r ',..1. ",,,r .71., .14 ,14 ..,1, ..,:t, ,Tt Cr.) i'. i'. i'. COD CX) CX) CXD CX) CXD CX) CAD CX) CZ) CXD CX)

ce

t--

CX)

C7'

C,2

C;)

to

a)

r't • 1".1

(1,3'

ci

., ..6... ci.)

C,,

-4

al

te

c:

•. ,. _

=ap

,..,:i cYi cc5 c,i cc5 c:5 * * cr3 4' 4 c..; --' * T-4 C5 C:5 * C:5 ". * .4 CX5 C.6 C,; C,i * * e-4 ifi C5 1-: VS I-: * C5

at, 1-- t-- 1:-- t-- CX) Cr CX) CX) CXD Cn CX) å5 ,-.1 ,-4 C'' CZ e.-.1 1-- .1 C:7 C,2 10

C:7 7.4 4.4 CY: C47 CC: C917 I"- CXD CCC) CX)

ciacc) C:7 C47 c47 C47 ao crD cio c:D cc co c:) 1-- t-- c-- C47 f"- t-- C:7 C, CYD CYD„ .11 .1 .1., ..:1,..1, .1 .,.,r .1!:._.r .1. .,112.zr

c:5

C:7

cn

I ..',.'

CYD

C>

(X)

--4C:7 CY: .1 10 CY: 7.4 )c' CC T.4 CXD CX) C:7 1-4 e-1 .1 , C:> CD C:7 C:7 10 C:7 .1 , CI) ,...i

CD C,4 '7-4 1.4 I"- C:7 10 .1

S-4 '7-4 N-4 T.4 T.4 1..1 I.. 4.4

,

P•••=.1

• rm4

;■4

c9 "Ft

s... ,14

I

..c

.i

c...) ,tc)

a)

;-4

-IN

CD C'2 IrD C'2

' k ..,,,t, C, ', ,, 1CD P+

-dIIIIC:5 C4il lI`: 1 )ti 1 I I'm: 1 1 VS 1 I ce I c:5 I I I

sm. e-.4 CXD ) CY: 10 I"- r-4

rn e-t C47

CY:

.i.,

k; CXD 7....i N CYD N (X) .1 CZ r-4 C'2 N (X) CX) I"- ..,..r C) ..T.-.1 1,- C47 C,2 CD CY: C47 If: 10 CYD CY: f"- CYD .1 C47 C47 CY: CY:

e-1

C'4

vi

CXD

CD

CrD'

.1

CX5

COD

• u, (I)

;..

c)

a.

e,.....i

co c9, c. (74 c., C.s C,C.,,t C'. C.,N CN:t C C C C'', C9 N N C' N M CYD C'D C.Y. CYD CYD C'e Cr: CY: CYD CYD CYD CYD

.-

+ I cl)

.z4 0

C: .

•E: Ei.

rd .,,,I4 .,t4 ...4 1/4 .44%,4.4,-4- ,-.1 ,-4 1-N cYS'Ifi'i6'cj'cYS'In If: CD C:7 .1 .1 CXD CD CYD C:7 10 .1 C:7 C47 C47 If: C:7 C ,2

o

do

tAID

a.)

_ _ ________ __ ___

c) c:) ci) c) c) c> c:› c> c: .) c) c) C> c) (.7.) C> ci) C) C) C> C> C.> C) C.) c) c) c) c) c) C> c) c) C.> c> C)

.1., cN4 C,2 CXD CXD CXD /0 CZ CXDC:7 10 N .....r f-- 1-- 1:-. )n I--, (:) cc cn Q,I4 (...:) c...4 c4D c .or t.. (7) ,..14 c) c.) cyz ,..4 t.....

C,DCC.,,14) C) C C) In st7,1n ..1, cn ,N In ...i ..14 clD N cc c.., 10 CC CD. CYD e--i \--I ,


(,),.)-, ,,,rtz,4-cswcf.,,,,-c,c4 ,----cs,4-c5cnrcswrc5,,-c5(,),4-c5,4-cr,)'=

,-"Gq^N ,--.Nr-, N ,-, N ,-, cq ,..N.-.Nr-, N ,-.N ,-, N.-.N ,, Gqp-IN ,-.Np-, N ,-.N

4...,coza,„cvzcozcozwza)zw„,cco,c1),,cowzci)

cil

ca

,......

---'

E-I

T-1 ,

-1111111111111111111111IIIIIIIMI

-1..i

=cv

,..,

•••=

C73 r-7c ;

E-mq

ci2

CO 1 t.CD 1 c..0 I CO

00 1 cc I GO I 00 I 00 I GO i 00 I 00 I GO I GO I 00 I 00 I GO i GO I 00 , 00 1 00

r. r. r. r. ,....4 r...i r-^1 r•-■r r..4 r.. r....4 r,

t-4

Ct

Ct

t--- Cocz.© ! , N m • t,i n c.CD r-- oo cn c.) ,--, a\1 01

- !j41 --44 1 -t,1 i n 1 tn 1 in I tn I in 1 in I in I kn I in I i n (


.


;-.4 • }"°0

••••••4

rz:t

7,;,,6

,..

o

a.,

__ __......,

up,-41-ir-4T-17-iT-ir-4T-4T-Ir-ir-ic-I,--iT-i7-ic-ir-iT-iT-INNNNNNNNNNNNNN

-74=

.....„ .,

rJj

tt

=.

„dncyz- cr:- .4eee,..,- .4- in-N- c7,- oo- ecrz-N- --- es-:,- cy7,-,,t-ec-,'cc ,-.-. c

;:,XxXxxxxxxxxxxxxxxmm0c'75nni=E-E-t-L--x

(1)

• r4

_

C .Q.CCCOCCOCCOOCCOCCOCCCCCCCCOOCCOC

t---Q--;E-'--c--E-.-E---.L---cce.oNc--mc>L(00,---.4NOxnnnt-T--iGoc--

,ILIcz ,t (7.) M cm ,,... .,...-4 n n 1.0, C7J t° In 7-i In C.C) ,7: C.4.) ,t Op C,T, = .(7,&C" ©C , n CD:n ©7-4 00 n

__

Cco

,I, ,

N

0

n

t.„--

;•••i

26

:-.

co

bA

cd

,...

W

Z

C:

a)

taiD

..... ezz

...,

=

o

C..)

-4 Qr; .4 ,IZ c.:5 ''4 C4$ C(5 CX C5: C:5 t-: ce 1-: G-: 7-4 ,71: .4 .c5 c,i 16 c,i ,-4 t-: ,-4 -,i .4 ce cYj cr5 c4 ,.4 ,,i Q4 cY5

cLoc=c-à',=s-c::)occ:::)(:::),---i,--4,--icNt.--,rxxc-;ôoc,-.....I.,init..:c.,0Ecnnnnnnnc\tc9NnnnoTnnnnnnnnnn.m.4.1.1

, .....-14....

c'2

,....4,

N

T...

;••1 c.

o —ei

_

,w" X N c', OC X X v: cr: 7.- 7 ,-. c:D c9, c, C.: CD CD Cr k:N Q,11 t'. = C'-- C:, 10 C.". VZ IrD T-4 C"\, )n ,-4 C5'; L'-'4 CSD

cpNv":nxxX,--1,-inT-ir,0c,2E— t- 7-17-iN .1_rDX==T-icc)x ,t ,I, ,-4T--icc)

7-4 .1r-i 7-1 7-4 7--I 7-4 7-4

7". x

•-••

•.•••1

p•••4 ;•-1

CL,)

•E-1

17-lat

n,u)

.--,

'4 ;:l.,

ul

1111111111111111111111111111111111

1

CJJ r-1

r-4

‘T,„(r cut

4-4

E

(1)

FZ.1 •

' i: ,ci•

r24 ,3

.7 cA

0

a.

i

, Ii

rt 1* (13

.- ul

....r

r--1

,I,

bi.)

a

1_,:lr;if:Ifin,--4.-X1,-,=,7--=,:z,xt---.1=' 6 ,m)n.,-1,--7...- 4 nt-- ,14 7--i)nONm

• C5'(:(:Nccoo cc,Ç.--cnc:)(:)

,,, ...1.,,-4,--4==c)c.c.,-icc--c;==o0=T--in=a)...t4nn oc

=ccct-- , NT-4,-.1

c.;

,--1

C.)

mit

,

1

I

• rmil

1,

46

cit ,... al

,t4

pqq,

rd 0.4 111111111CC 111111111111111} 11111

,-n

,..4

—=.........

,,

,,

(::5

.,:.,

----

8

C). No. 7.


2

,--144 ,--16\1 ,--4G1 ,-14-11--1N ,--1V1 ,--4N ,--.Cir-d5•1 ,--4G•1 ,--4 N*--4 G4 r....1 G•1 ,... C\1 r•-•. , C■1 *--i aq ..-4

CS 1 I I I ill LI I in 11111111111111

=

CD ."' ,.., a) -4-) „, c.) -1',..,, a) "4-' ,,, a.) 4', a) 4',..,, a) 4.-' ,..„ a) -1-) ,,, a) -1-' ,, a) +.' e.,, a) 4.) ,,,, a) -4-' e" a) -4-' ,.„ a) 4-' ,.„ a) 4'ma) 4-) ,„, cl) 4-? ,,

U0 "0 oD "CI 00 r0 00 "0 00 "0 UD ",J un "cl un Pcs un "cl U0 "0 00 "0 U0 "0 00 "C, 00 "0 UD "CI 00 "0 00

=CD

=

,. ,

.073

uo,

.....,

i.- ••GO Crz C ,--, GI VD .14irz e.C) I-- (X) az C ,--. GI M

714 1 'd.i 1 -,14 1 to 1 ko 1 to 1 lo 1 )n i lo , Lo 1 In • ■o 1 in 1 c..o i to 1 cc,I co

o0 i GO . cO. ! ci 1 cis) 1 cocc cc100 i00 IX 100 100 100 100 100 100

r. I*. 4....4 P...1 r....1 r... r. .... r..I r... 1..... ... r. t....4 7....4 ...4 r.

r.../

ct

CS

2; 1 I I


.

.

Al

C.)

•—

..I...

co

....

•;-.

',.., ;::, c-,-,r -,t, •71.4 -r .. c= (7) c:) o T-...i c''( cYz ).( ('.0 C)-: C', CYZ a) 10 71: L-- I-- C",C:7 N CAD (:> 7-4 N C'.2 CYZ 1r)

= u) CCOCOCC.).CZCOOOCCOCT-ic-ir-4 :YZ)nin )ne:.ot--(rc- 000cop000000)n

0 .. , .. , . , .. ,

r-i' r- .

C.)

I ''c - 1" • u 7-1" c -:'

(r

(:) C) C) (:) C) (:) C:) C) (:) C) C) C) C) -5-(:) C) C) (:) C) (:) (:) (:) (:) (:) C) C C) (:) C) (:). C) (:) (:) C)

t4D

C:7 10 ::7 CYD .1' C9 (= t" - ',7f CXD CC CC) ..7t 1 CXD e-4 C77 f-- C:7 cN2 CC CX) CD I-- .714 N. ...7 .'N' t".. C) C., T-1 CXD CC Cr7

=

c... cr7 co c. c) cc ap L-. e....4 t-.4 a) c) c;R.,. .,-4., c. CC C:7 N N. 7-4 C7 I-- CC 7-4 ICJ.= N C:7 -7r t-- .....t cc,,Ir: CXD

•L'•

f- 1CD' I CS' C.O.' t*: C D' Ce N .' C.CD' 7-4' 7 --t.' QC' Ce c-4 c-4 CZ' 10'

,t,' c:C".5' I.CD 36 ., cc' ,--i' i 6",--, Go' a 3' (:).° ).c.'

cy, e

)o ,,t, ..;,,t ..t( .,t, ,--4 T...1 (.:N. C9 C..\VZ '.. t‘ In 10 t--- c. cz T-, VZ .7V a) i'.. (:) VZ I-- In CC CD 1-- f-- IN CX) C77

-7, ,,,,, cja C.0 C.0 CC C.0 C.0 = C.0 C.0 a:C.0 C.4. ^ , c..0 CC :0 '7.0 `'.0 CC '7.0 N CC = = C' 0, C.), C C), C:), CZ , C), 0, C, C C.-‘,,

;-.1

o

7.1 T'i TH T....4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 T4'

I--

I-7,,

I--

(:)

c7-7

C.CD

1 7-4' r;r'1-4' *,-1 ,-4' ,-4',--i ,-1 T.Ti TT, T-i T-i C-1 • ., T....1 7•• T., 7-1 T., 7'4 T-.1 T-4 TT.1 T.4 ..T.i 7, I

.,..

,

)0

,..V

Co

ca

=3

cd

•Ei rd (7: ce csi crS c:5 c:5 ,-4 I-4 )ri c:5 ce cYi C7; .4 CY". C.6 t': C*4 )6 t-: .4 c:3 cx5 06 c, c. ,-:) c: .,t :, ,-.4 Qt , (= 10 .

c.

a) 7-4 7-4 7-I •-4 • -4 T-i T., 7-4 T., 7-4 T....1

eln

Mi

$::

ad

.4.; ...4 c;-.) cc) c. cc) 00 .. c) Gt) C\R CIC) 10 7.-i V:, 7-4- I'0 ---C-5-= :::".)

', ---- t 71-7--- -CiD CrZ 10 N In CY: )rJ "\-:0?, ir.) *•-•' T--i lf) In I"-

= 00 N f's C/D 7.-i T., 1:'-' ItZ T., 7-4 cz if ,-4 )f7 C7 )0 CC C77 C:D C:› 7-4 7-4 C/D .. C:D C%, In .11 I-- C77 N-.1 C77

c*,.

CID

CY: Vi' T-,

.,..t4

rCiC;

rg

- ,...

Pc4 C"

c,c- (-- c) VZ OT t". t'", T.T.i

.

rt: 1 I I ,cc5 ce 1 I )6 ! 1 v.5 Ifi 1 c5 i i )6 ce cY5 ,-4 [ )6

p., c:...) ,-.4 ,...4i c:D,-4 © .id , ..,v )f-; t-- (-.., N cr.-)

,.. -.--:

.0.

./.7

e

10

. ..,,..................

#,.. .

\\ \\ t‘ \\ , .1.,... \‘ 11 \\ -4

1 • c,

.

.

cn

;.-t

C)

4.4

.W

cp

mll

C.';'.

'T..4

_____ -

"16

;,...

c:,

.4.7.,

a>

ph4

.4

zcl..,

tIlD

•,.. =

....?

=0

C.)

ja

taO

.,..

= •

,., E

..- 0

• CI,

u) c-1 c-i c-i c-1 c-1 \--4 c-i c-1 c-1 .7-4 ,--1 c-4 T--4 T., T....1 ,4 Ir.4 TT'l T......i T-..1 TT1 T...1 T.....i ,...4 ,4 ,r.( .......4 ,...4 , , 7.4 ,....4 .7.4 .,..1

ça. I-- I-- CXD L-- /-- L-- E-- I-- I-- I-- I-- I-- C-- I-- (-- 42-- I- I-- I-- I-- I-- I-- I-- I-- I".. I-- 1--- I-- N. N. t-- CC CXD CXD

r„.; CZ'S":'c:) cecxD I-- In .t, VD CrD VD VD VD ..71 VZ VZ T....1 1-1 ..... 10 CXD CX) CXD C77 CC CX) CXD CD cXD GC) CZ I.., T., T....i

(.4)

7-4

c>

(....6

C) IC) C) (:) (t.) C) C) (:). C) C) C) (:) C) C. C) C) C:5 --- -

- C) C) C) (:) C) (:) (:) C:) (:) C) C) C) C) C) C) C) (:)

...14 CN, CZ 0,7 ...f C:7 C77 CC 7-4 CY: CYZ CXD C:7 C77 C7D C77 C:7 C:7 C> N...1 CC CXD C9 C:7 C77 1CD 7-4 '',7 C77 C:7 C:7 .... 1 cY: 12--

..,14 10 c..i , c)o .,.1 00 7-4 •-1::XD I--„C77„7 • 4 C:7 I-- CC t'‘.. GC cc CÇJ-- C", CN? (77 10 C.0 CD C:D 'CD CD CID ,.r., e,4 ic cr:

C:)

C:7

,...,

,4 c:' s c7; ,-4 L-: t-: c:5 CNI c: , c:i c:5 c3 C7; ce --4 c:3 .c:5 cc; c45 cs3 c,; ,-4 ,-4 c,i cri ,-4 ,-4 ,-4 cri c,,:' c,i cri 16 c:5 cc5

p. cz C77 C C77 C77 C77 C77 C77 CXD a) CD CXD CXD C77 C77 C77 CX) CX: CC C77 C7 C:7 C:7 C7 C:7 C C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 < C:7 C

rz c.,,? N cY7 ,c, ,, N N C, C,:t C9 N C9 N C.' C''. CN C' C''' l'.' C'' C' VZ C,Z VZ VZ VZ VZ C,Z VZ VZ VD VZ VZ CY7) VZ

ce

CX)

C:)

• I,\-- 10 N C77 T....1 CX) G.' C'' a) CC 7-4 10 1CD )0 16 CC C47 C:7 N t-- I-- in ,-4 c5.) T'i CO cz (z T'q TT.; (7; 1.. )(-

,. -

ci: CZ -.-i (.*, 1n N. I-- N CC e.--i CC T-4 C77 C77 CY: 7-4 N C,.1 C,t C7D T.1 7-, C.,.t ,N C77 C77 CX) N VD C:7 CC CY:

c.,.

C:D

.

Cd ;-.

pq,r)

C.0

= r'

ci6

;.■1 cf2

E • rn cif)

I•

...Ci C,

‘ ,

..11.11.101.0.1.1.NWIMY

44

p-t

CQ

r-l' \H.' c-1 c-1",--1"

*-4-D n (1)

p

t in

tJD

=


.72„,

-4 g

C) C) C) 0 C) c:) c:> c) c:. C) 0 0 0 0 5-C-5-C:5-d—C C) C) C) 4 C) C) C) C) C) C) C) (:) C) C) C:)

CYD ..V If) CR ..t4 N, CX) C:7 ,14 T., t'T CZ CZ) C77 VD C:7 N cx) l'- '1' c,,Z ''.zr I'" C:7 vZ 7-4 N CZ I-- C77 CX) .1 1 I-- CS7

.7,77-4 • C77 C77 C:7 CCD .1 , VD N C77 crZ .0 C CYD t-- V D 0 CC C:7 CrD VD CYD ,,-t1 CYD

N C77 CC ., 1 C:7 L-- VD CID CYZ

N C:7

r., c) N-m- i---E-...- e cyz- .0.- N- .,-1--- c,-i- e c,- ,-,....,-,.-.4- c,-,- .4.- c.o.- ,- vs- ic-N-- em--,..- ifs- c,- cyi- e m- cy-,--

CZ CZ CD C77 10 C.CD IfD C:D P-- CX) C77 CY: CYD ., N 1 ,77 CC C47 L--, CD f-- 10 CC N. CD .11 C17 CX) CYZ . ,,.0 C:7 C/7 N CC C:7

(,)C:7 C17 C47 a) CAD CXD CC CAD aD CC CXD C77 c" ,cZ CI', c;:, C7; (7. cz C) I--4 7-1 7.4 1r1C,2N C"R T"i N., (YZ (.'. *.'.7r Q14 10

C)

C:7

)n

e

N

10

:0

725 Fi3 bij

.:::> bl)

1.1-1

g

a) g

tu0

$.:4

a)

?AD

$:!

cd

cd

4-.)

CO2

4•:

=

a)

t)10

=

--4 .4.)

=

0

(.)

rip N--I., c-V-1 7--1 CY7, VZ Cr'Z '.. 4..:.', ..1'1 ....1 )1°7 ).C7 1_0. )0 I'D is•D ).0 CC I,. CD, C77 C77, 0-7, 0,0,7-.4 CX) C r-tc,2 cc ..,-4,

„....i 7...1 „.....1...r.i..,4,...7.1..,..4. „....1 r...i...,.....i. ,.....i....,...i. ,...i...,...4.. „.....i. ,....1....r.i. ,....i. ,,. . 4 .. . „. . 4 ,,,, . ., . . i.. . ,. . . . i■,.. . N. . . . i c. 1/4 ., N N, N N, N, N, N....

c-


Irz

,,,, ,..i ,... ,-,4 c., cz cz c7: T...4 ,.., .,e cc N N if.• if. t-- t-- c:: .cr.) cc C:) 7-, VZ C4) .714 CC C:7 10 .., t, .t, VD C,2 CA) 10

,7:3 C4 .4 1-: Vi Vi (7; C7L C. I-: CK5 C7"; ce ,-4 c,; ci c:3 c.ci t-: cr5 c45 c ,i cc5 ,-4 t-: -4 c:5 c5 -4 c ,i .4, 1• CD' C4 ,-4

.,..:5

N

cc, •,-.1

Er .)

▪ -4•D

A

1 •

rci (1)

= ,c5

cd C't

gP x

'd 11T."1111111(N111 1 T.1 Cr*) (.NC''' , ...7r1 L'''' C77 I '

1

Cf)

cri•

7.-4

C,R

• CY' l'- -,Te (10 C7 C:7 7-4 .-t , GC) VD N CC ) -0-N CYD GC) C77 in—00 c•-■i• ct---

.W '

c•,, cXD 7-4 CY: c9 CYZ C (D C:7 GC) CY'J 10

,n cr'Z ,', crJ C ..,zr 00 N = ,.- N c',2 N N 10 (7., N r-i c., -,1 = N .r.-+ Cr: ‘‘ lr...,'' i'-"r '7.0 7-1 c- C' 0 0 N

C)

1:--

-4 x © •(-4)

‘k \\ \\ k‘ ‘, 1.,,

(n

•. ‘, t,„ c,, x k I

.. .. . ., •

1.0 C; ifi C4 16 7-4 c:5 .4 t-: lfD (77 C:7 C:7

1 oo

r4

,

),CD

in

(*.0

CeD

N

N

4i)

-1

. 74 12

r...

c)

a,

1 cYz

r't ci)

cd

- 0•2

e.v.

=1 •

..-:

.._ „

C;)

tx0

_____

0

;■4

u) at'S'In IrD lcin In Ir.:. 1.f. if-, 1c 1r.z 1f. ICD In LC: LCD 10 10 10 CC) CC7 CO (r) t'' 1°' C°' I ' l'"' /2." t'' '74) C'° ' c-° N

1

0 C7 0 0 C-7 0 C7 G-C-5—G- Ct5-G - --0-0 G 0 0 C7 C7 0 C. 0 o- o 6 -6-6—o 6-6-6—o o °TO

CR CR lo 10 Cr7 4-- C:7 VD 10 CD l'- VZ CN7 C77 .11 .7V CC C77 ..F1 C:7 CX) N C77 .1 1 CZ )CD C:7 0 CC N l'- --4 C9 7-4

VZ N 7-4 C:7 CD I-- C:D 1CD .1, CXD N Cc cr7

cs. 1:'.- cXD N C:7 ...t , V Z .1 1 .7t, CZ 1CD 10 0 ,..t1 CXD CXD 1CD c YZ C:7 X C)

rz; c,-.,-..,- e ,s-,---,- cs- a.,-..4-.,-,- „--,--i---- e c,--..,- ,c)- ),-...,-- c.,-,--,- e e c,- .4- c,- e cy-z- c.o.- \--,-- C.e ,- e t-,..- N.-

... C:7 CX) I-- CX) CX) C77 ...f, 10 CC7 CXD CZ 7-4 ,..t, cc) C:7 cr7 cX) e-4 CD C:7 10 1.0 T'"i (7: ,IN (:) C", C.C) CD C:7 CN7 .1, C:7 CX)

(1) CrZ N N N C.*C9 C'\ CN4 Cs4 N N CY: Cr.) CrZ ..14 ...t, ..7t4 .zt, ...t, C77 7-4 N VD CYZ .r 10 10 I0 in CC C:7 CC7 C47 CC

VS' CYD' CYS' CYD' VS- VS' CYS' M.' CY'D.' C1', CrS' VS' C rS' CYD' CYD' C Y:',.' CrS' VD- VD' VD' . 4.'' .4 .4 ..


-

...4 N r-4 N , 4 C`,1 r..4 4,1 ,-4 ca ,-- G,1 P-4 G,1 r-4 G•1 P--, C•1 r-, a'l ,..., G,1 r-4 C,1 r-4 6,1 r-4 G,1 r-4 C,1 P-4 C1 P-4

.o -ci ou Pc3 a) -c:, QU '-:: u0 rC5 uo 'CS uo "C: uo "L' uo "CI up 1--uo 'CI uo " .0 ou rt:1 uo P”' uu "CS G0 'Ci U0 PCS

,,, .4-, c., -4, ei, -4,,,,, -4,, -4,c..) -., c.) 4,ci.) 4,c.) 4,0 4,(4) 4,c ., 4,a) 4,a) 4-,i l.) 4-,G..) 4-,c..) 4.,

ct

Z

1

111 111111111 IIIIIIIIIIIIIII

sf'

,..

E

ce

up

E:

7.4 •

ct

ct

Z

E-1 Z/2

,... r. P....4 r. r. P. .4 .4 r. ..1 r. p. .0 r....4 r.... r. P-.

F,- ...C-., X' c, ,-. N C,P.' •71.4 kö CC 1.--- 00 cn (=> ,--, G9 co

.1)i -14 in 1 1,C) 1 In I I ö 1 l..,I 1.0 1 In I 10 i in 1 in 1 er) i to 1 tc),1 c.a 1

cc x ice..)10c !co ix ix ix loo !co ix !cc too !co ix!7.)

1-0

.....

,4 „

CI)

4

c..,

____

tvo

00

C:j C:J C:j C:j C:J C:J C:J C:J C:j C:j C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C: C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J (:) C:J C:j C:J C:j C:J

tAD

12-- L-- CXD CXD 0 C) CC cc c, ,-4 7-4 \--4 In ceD c:) c-,1rD .1 (:) C7.7 CY:" li" C.0 CY: )-( N (= T".4 I-° I-- If 1°

CV"- L4 • VD C3

. ... •

'14 0: .11CC (:) CYJC9 CXD C/D c•&C.C) (YR 1/4 C.0 I-- /0 .1, 7-4 CY: CD .1, C•2 CC In f"-„C•tv: CC„ C) Y: C•2 CY

1.-. P

CI) 7-4 7-4 7-4 C•2 C,2 C,2 C,2 C,2 N C,2 C,2 C•2 C,2 C,2 C,2 C,2 C,2 C'2 C,2 C•2 C,2 CYD .1, •,1, ..t, , t4 .,r .14 ..r Q1 1 .7t , in in In

a) 75

7::$

C:D

in

e

Fr4 em- & ,..9 ,9- c.c- e\--c:-.) co- )..,,- ,,- e co- (2)- „,- r-,- c) N- c, cc- .4- 1,- 0-,-

,.., CXD C:7 Cn C) C) 0 C:) C:D 7 -4 7-4 7-4 7-4 ,-4 C,2 C,2 CY:, ..7t, VD in CXD CD CY: C:) 7-4 C'? CY: .1' in cc) I-- CC T-4 7-4 CYD

C:J


F-4

o

•r-4

4-4

t4-o

.6

=3

0

ca

Q)

171

Eirti

...;

=

a.)

!?-1)

:::

....,

gz

c)

C.)

rd Ifi ,-4 ,-4 cc.5 .4 ,-4 c:5 7-4 c-: 7-4 c6 ct5 c::3 C ,-4 ,-4 C c.1 .4 c:5 cr5 (6 c.6 ce )1.5 .1: ,-.1 cr5 ce t,..: ce cyj c7;

a, C::) c■ cYD cl' co .t, co co ...t, IcD In in Cc? Is-- 1"- CC C) 7-4 7-4 C:j 1.C"? .1' In I-- CID C:) C•2 CY: ,1, t-- 7-4 C,2 f,,

co m m m M cr.) CY: Cr.) CY.D CYD CYD CY: CY: CYD CYD CY: CY: ,..t. .1, .t, .1, .11 In C.C) CC CC) CC) t-- I-- it- L"- I-- CO CXD CO

c:5 1

VD

C:)

E..:

7.4

1

r4 f7.1 774 QI, QI. cCD c,2 CO CO t'- CD .14 -,r c.,In c-- 7-4 7-4 CZ (7', 7-4 ln .7P .4s Ce: C'? CY: C'? l'' l'"' C.: l''' C:J Ce

cf.) 7-, ,-- c,..; c.,z c7; cYZ ,-4 .14 7-4 v: CYD 74 .1 c CC CK) 7-4 C:J C,D CXD C,2 C) CYZ .1 7-4 7-4 CY: C'? C: 1C: ln

7-4 ,-, 1--i r-i

• 4.)

(I)

F-0 ct

______

I

;-■

4) 4.;

I

rcl G;

,-* rt=4

R.ct

;... ,...

pp 0U

F)

rn ct

r"--1

r. C

k k ■ 1

cr.

CC

ce d cO* ,

rg lilE

.

I

1 '-' I ! 1 1 C\IIIIII IIIIIIII 1

in 7-4

Cr.

c.si

CY:

7-4

0

CC)

a..

m....

721 ur,

',...

o

r...0

=.... •

E

•;-% E

. 44 :=

.., ) f: In 1r) it.: V: VD it': IfD 1rD CC eC (L, CC cC (C tr-- I-- I-- I-- a) c) (:) 744 T-4 Cr: Cr: Cr: CY: In C:j C:J t'.. I'.." CXD

en 7-7' 7-4 -.4 7"4 7."4 7"4 7'4 74 --.4 7-4 7.4 ." .4 --4 --4 7-4 7-4 ,-4 7-4 7-4 7-4 C"? C'? C'? C'? C'? C'? C'? C9 C'? C'? C'? C'? C'? C'?

rd cq' c., ' co' co' m' cr.:,"cya't--.' x",---;',..-I'ir.,-14't--.' c #_---' e c,-,- ,- e ., ,- ],-,..-, co-t-- ,,,- e

CXD CO 0 VD in CC) CC) CXD CYD I"- 4-- 7-, .r1, G-:, C.: cr,) 7--i C) c) c:) lc) .,1., crz c',. )c) cr: co 1-- ..v„ ,r ,-.4 c:7- c4)

,,,

tie

c..0 c.:) cc) crz ,TI'D (:. ,,r 1-- Crz t-- --4 cc c:) ,-4 CC CC CYD C: .1, CYZ , t, 'N, CC C,2 CY: 7-4 CY: 7.4 I"- C:) CYD CD c9 CC)

CC

t--

C

10

C:J

co°

(13' 00

ri—i -4)

C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) C) CD C) C) C) C) CD C) C) C) C) C) CD C) C:) C) C) (:D C) C) c:D C) C:)

L.)

T-1

CD

0

r-t

-11

r-i

c•,,,

C.) e

g

Cii

NO

------

4-:

a

a,

tie

•1

.4-

:4 — —

,,.. c...:,. vz cr..) 1-- t-- cc cc c:5-45 i-- c:) )r: c9 c.,, CYZ CXD .1 1 CC) CC) CD .1, VD CD 4-- t-- v: is -- v: c,t c- ic:) C) GO C,2

(I) CYZ CY:, 4-- '•,,V X. C) ,--1 f-- ,t' X V: C 7-4 0 •- 1 CC C: CID CC co 1r) c:,-x .1., cc) 4--- co .1,.,. ..1, C.:

7.4 ....4 ■•••.‘

rt:i )r..E ifi '6 cc5 c:5 ,::5 . -.:5 Lci '.-_:-.5 c.i ,--1 c-: cc5 --4 c,i t-: c:-: t-: .2,.. c-: (-.4 .4 ,14 cq ,-4 ce cc5 c:5 Id ld c:5 c::5 cc5 c:3

a

P., ),.: L: ic. i7: )f )7\ IC; CC CC, i'... C.-- 1--- i"-- CX) cr, GC GIO C72, 1/4.7Z ,--• )f irD CC cC 0 C) C) C. C) C:) C -C C) C:) C) C) C)

CX) cYZ ,1, 10 ;::::( .1 f' ... ., r 1r: Qr, CD c,) C) ,-. 6.t .14 -7p cc: = ,-4 )fD (:- (:) ,--4 -zr © © c:> ,c= co c:> i-- crz CXD

--, (:7,, cr, cx.; co = )r; r..:::, ,7t, c. -,. ,r: c ,. cl, I,. ,..„, cc c,t,--,„ In CC) C:)., 7-4 C: CYD CYZ CXD CXD CD C,2 .1 CD CY: i'- CXD

C)

(1;

in

V i

r-i

CY.)

,,=

_____

1-4

...

C0,

C.N

.,e

N. = CO

‘1, CS:

‘,

Ct

IMMIN/MOONNIONNIOMMINIMMIIIIIIMMININIMMIMM.,

c,2

7-74

'77 vl

s

C•2

CD

I GC)

Ct

r-L4

I

I

e•-•

. ,... C: •

;-, p.

,..4 3

rc*, 5.. ..,- c'9' ---1" (• .C' .- . '' C .: ',' CS: ' # - --' C-: '. C ,":)" 1- -' i n' 7 - - i' C ,--i" 1 n'X 7--+‘ 0" CO' i_ n' Cr5 ' C 4-.)' G''' E. . -' 06 CY Z' 7--4' 0 CrD' c,2' I n'cLe

p., ,..., CC .,44 '..C:, CJO C) CC t'- CXD = CD ,-4 .1, ,7V ... IC: in .1 C: In 7-4 CY: l'.7 CXD .7V CY: 10

CI)VD CT : CID Cr.) CY,D CI:, CY: CY: CYD C,D CY: -,r ...r ..7V '''7 ...7t4 .. 1 4 Q14 In C.:j t'''. t''.. l'. CO CO C:5 CD C) C) C) C) ,-4 T.4 7-4,

N'N'' C•2' .r.,2" .1.9" c'',' Cq ' C"-, " ,::■' C'' C, ' C 9' CN' C`,4 ' Ç.N• ,,7\-k' (:•4'. C■2' C'2' C", ' c°,2' ,,:`' C\,' C'2' c:', c C'(' C r:' Ce M' C Y Z.' CrZ"

Cf:1-4 t-- CI )0 C•2 t"- CC V: 7-4 7- C': C': C:j C.: .1 CID 0 GO C) C•2 1"- CY: C0 )0 .1. 0 .1' CYZ C,2 7-4 10 10 ,-4

,,b

tAD

--, c:) (:) (:) c)—c-5 -6---6----(5-6---ô -ö- 6-6--,--7,--c)-C)-6- c) c:) c) c) c) c) c) c) c:) c—c5—c) c) c) c) c)

C5 zr, 0-, (7, cr.: )1- c:> C) CC CZ: CC CC CC ,..74 CC CC CO 7-4 C) C,2 10 t'- CYZ C,2 CC CYD CC) T-4 CX) i'- 1(D 7.4 I-4

)-c'

...1,

-,,--t

C)

C":

10

cq '

c)

7.-4

U5 I .

Pc:1 co

= 7a

ct ct

r... ,..,

p4 ck

f-cs

Ei

a)

t4..4

•- )

•=r

.ci

CZ

0

T..

-I-D

,4c3

E..'

\\ 1, 11 '\ ■ \ C:j In ‘,

r.1

• J + •

'7:, 1 CO 4 I ei I i C6 I 1

1 . 11 1 C:3I 1 I I c66 1111

gm-, .z,-V )r) t"-- t-- C:) CYZ C)

cf) i_'". C.C.,X C, ir .-., CYZ

ce ,-i" r.9,'


C') ,714

4-;

.. cc I-- c::, ,--i f-- CXD VD ,-0 C•2 .1 , in CC) C'D I"- 0C-CCD C) c9 Q1,-1-- ,-, .14 in cN,2 GN2 c"( .1, C:) c.:) ,-.4 In ..,zV CC 1-..

,. cr) :::) -,t, c,:, c9 CC) CC r-, C,2 CY: CD 7--, CID , r, CC) )r.) ,-, ,--i .:V .7t 4 Cr: C: C5J CID C: 7-4 CYD Cn N 10 N-4 CiO C; 7-4

å5

T.4 7-4 7-.4 7•4

tilD

= • VI; Ce c:5 vi c:5 C; C.C5 cr5 c,i cc5 c:5 .4 I-: «5 vi ce c.c5 L-: vi c6 ,-4 .4 Ci 16 If; Vi CC5 CX5 Vi C,24 I": c:5 16 ,4

•-- r= 1-- CC IrD f-- f-- N CY: .1, *.i4 10 t"- t'- a) (:) (:) in CO CYD C,2 C,2 ..7t, C,2 CY: C,2 f"- C) 10 CC) CYZ In C) 00 7-4

-4- $2,4 CID CXD CID CC CXD cAD ci: æ c): c): cxD cID C/D CID C: Cn c-

=o

C.; CD CYD in In CC) C4) L-- C"- CXD CC CC C: C (:) C

'I) crJ'c'.'.'cr:'7‘.7":'f cv::' ,:'ci:' cp:' . en" n" co' co' co' c'.).' co' co' .4' .'' .' .'' .4" .. .4' .'..-.' -i' •,' -.,' )-(' -hi' ir''

c..)

7.4

CY:

c:5

C)

GO

c4 C,?

C.C?

7-1

Cr:

10 C. No. 7.


1...Q..........

--- -

2*


IL-- 00 (.7.,---, 4\i C'e) .1, In C...C) I".. (70 Cr:, C .--. C•1 C•0

*,14 LI4 vt po po po po 1 ,0 po Lo Lo vo po vo v.c, r rzy

CX)

ci cC)cx ci CX) CX) CX) ci CX) co CX)ci CX) ceCX) CX) CX)

r. r. r. ,..1 r. r....1 r. 1..4 r. r...4 ...4 r...4 r-4 r. ...4 r-.4 r.

;..

Cd

Cd .

P..... ' 11111 /11/1/ I'll ,1111/111

PI

01) -4", c; -4-',„ c) 4-) „ c) -," „ , cl) 4"„ 1) 4", 1) -,-.' „ ci, 4-'„ c) -a-3 „ c) 4-', c) 4-'„ a) 4-',.„ a) *4-',..,, a) -4-'„ a) -,' ," 0) -,, ,,, 0) 4, ,,

-,-, -- -I,`... 4..) ..." .I..,'.." -II,`." 4,....' -,.... "." ...) `.." 4.,".." -4.,`... ■II..,"'" -1.,'....- 4.,"."' 4...) ....' ...) `.." ..., s... ....., W

60 rci .0 raid cn "CI (4Q roo .0 ,cal c4D rci Zr5 -ci .0 73 Cl) C40 'ad 00 "Ti U0 ""( 00 7:1 00 "ad 00 -cJ 0D rad CID 'CIO

,..4 G -1 ,-. Ti r.4 N ,.... N ,-.. 1m T.., cq r.4 N r-4 N ,-. CA r-, Cq r-, Gq P.. Gq , -. N r-, CA r. G1 r-, C,1 F.. Gq

r••■•4

.,.....!

t"

C:

C)

q

P

cd

.0

.


.

C•1••4

CL) 4t!I

. 7, cl)

c)

C.,

CL) ° ,•••••1 P."4

Z110

j)

t)JD

.cci.

• : ..

-,: 0

C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (:7

7.44 (N .1. (7. . .11 N. .1. C) .1 4 C) CY: C.) CD .7r ).0 Wit ).0 ).0 cn cn C4) i-- C:'.) (:) COD. CXD 10 In I"- C.-.) 10 CXD CYD .7t ,

cc cx) j,) N ..,r ..,,t. cyD cn (..., if In 1.c.COD 1.-i I-- i-- (:) C.-.) .1. cX) C:7 N-4 N IrD C .M4) C.4'N CY: /CD CAD CO CI,Q0

rd. d 10- I"..' n' Cn' C Y'Z' .. 4 C.6 06 ,:n' Cn' n' / _0' .., 1.0.' LO.' 10 C.6 C.6 =' 10 7-1' C \i- CrZ' Ce (3.) N' CYJ CrZ' Cri' ..4 ICZ' .,*.t' ,C)" GO'

Cs"- X C77 C57 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (:7 C:7 C:7 C:7 C:7 T. N N N N cN4 cy cyD m m m ,,„..,D .1, .,,,,r ,n

CFI • 7. I. N. N. N. 7. 7. N. 1. N. .. N. N. N. N. T. N. N. N. N. N. N. N. 7-4 I. N. I. N. N.

C:7

CXD

(:)

• 4' •

.,,r,

C:7

,

;..q •

CL)

bIJ

PaT".4 •1■••1

r4

co

td)

=1

CIS

a)

...;,.'

a

a)

t)J0

C:

. r...

=.

o

C.)

'C; C'i C6 CNi C\i L': CX5 7-4 cri iri c:5 cri ce c:5 t-: ce ad cr3 ad vi vi t-4 ad (:5 c:5 c:5 c43 c6 c:5 1-4 cL ,-4 ce 7-4 (4

If: f"- cXD C:7 C:7 C77 C:7 C:> C:7 C:7 C77 C77 c:7 c:7 c:7 c:7 07 c57 c:7 .7-.4 c,4 c,4 cY7 cYD Qzt , .,:v ., .f., ..7P .zt , c:7 i"- CXD

1 711 7-1 7-"I 47-1 7-4 7-.4 7...4 N c,,2 cN4 c, 7. 7-4 N. 7. 7-4 7. N. N. CN4 N N N N N N cN4 c,,2 N c:', c', CN., (N4 N N

10

CXD

(YZ

,... VD C7: c-i CX) C57 In ceZ CAD 10 CO GYZ CXD I"- (:) ,:n CY: 7. N. 1".- CJ.) C) CY: 1"- V: C:7 .1 i-- i"- ri CC i"- 3,- T-4

ci )_D C Cn Cn N. 7-4 IfD .14 C) C77 r-i CX) I-.1 CC CXD Ti t-'.. ',V 7-4 .14 CN4 .14 C.00 7. i . t.'N.

N. Cal) I. N '

N. 7.

.

o

• r••4

1.)

= 17,5

ct c'l

1,, p=4

••,-, ,n

0-4

'dill 11111111111111 I 1 1

cr,

I

•r,-(

i •

rcj c)

t110

,.!'.

a',

c+-1

c)

4.4

_____

eN4 • ).

34t)

r

".1 ).•••S

P•••••4

• P."4


g -4;•-•

• ' -.1 r,:-..

. -- 7, . E

P.,CNC C'4 CN, c.N2 GN4 04 04 04 04 .CNc,4 :N4 N c' ,7 c9 cN4 c,-, N N c,C.NCN N CYD CYD VD CYD cYD .7t, .z.t ,

cr,

In In If:

c,4

(:)

.0

bJ)

Cd ..

Cl,C4) If1° C) 1:... t'' l'" t'' t'' I'. CN CY: N N„N CN I"- i'- n, CN,2 SC4D CO. C.C.D„ I"- l'- n CAD., ...7V In C90 .7t CXD

F6 ). 1- ; -..' ..,' ' c4 ' ,---r T--i' 7--+ 7--r .7.--i' 7--i' cr'z' ,:e -. ' Z ' --s - %,:•,- I..' .,' ..',' c..6 t: c. ) cn' c''' -:- -1 ,' h+' 1C co .4 '* i-: 10' ..1-_-= cr

(7:) c:7, 0 0 c) p c 0 c) 0-0-(5- --(23-c5- t, (:) c o ô- - -(5 c) c c;:, c-,;) 0 0 0 0 0 0 c 0 c7 0

C:7 C:7 cN4 04 04 C:7 C:7 CO CS7 C:7 C:7 7. (-JO C:.) C) C.) C) i". t". (X) CC7 t-- I-- l'- N. .14 .14 CT : t". I . Ck) 4.."- r.:' 7.

0)

N.

Q.71,

c)

L)

(i)

F.: 44

CL)

7.16

IN:*

0

rd, .1. .1. .1. .14 CYD C": CY: C': CY: CYD CY: CY: CY: .Z14. ,14 .1. .1. .1 4 .44 .14 .rt. .1i ,l, .1, 1.0 ) 0 ) 0 In CC k`.. CX) Cn C:7 C:7

cia

1•5‘

.

-,,,,

c:

a.)

tit)

CZ . ,.

CT * * * * _._ * * CC; * * .. * C43 C55.* C:5 C* C* C:5 * , * * Ifi * C'S CX5 C,; * * I': C* C,i C:5 I': c:5 '1,4

1`:

1,-

T-Z

•.- CX) .1 VD CY7 1,- 1,- i,- i"- i,- 4,- CY: C417 CO C4) CCD CY:, VD I'- 7. N. C) ,14 CY: C In C77 CX) 7.. 1 Ti

Ti N.

• CC Cn CrD CYD CX) CC CC CC CC C.:7 C47 CC .1, CX) CXD CX) CXD .14 Q14 Cn Cn Cn Cn CTIO C'e CN4 t'- In C•7 CX) r., 7-4 C:7

.1

C:ID

;•4 LA

CZ • ""(

Cif2

;.•4

• r•■I

?list

,c..., ,, ...

= rc,

i cd ce

s. 4,4

! ;4"

t

rc:I. , 11CYi (Ill 1 ! i I I 1 ! 1

P..

cC

CY.5


' el

ci)

C:7

C''

C:7

CN2

rt4

• CL) (1)

rt

• CI) CO

.1.111111011•MMIONSINIPPOSIM.

--. ,40 7,5

;....

r

74:5 ,pq

• E

,L4

b10 blj 0

. ,)

tip

4„)

TI

C) C5-57:5 C:) C) (2) C) C) (:), C) -C:) C:) C:) (2) C) c:) c:› (:) (:) c:) c:: (= (:) (:) (:) (:) c:) (:) c:) (:) c) c:) (:)

C:7 Co cX) 1-- ,-.1 In C:7 in .7.-1 ,-.1 c77 .1 , C:7 In c:7 )e: C47 CO 04 C77 In 0: cx.) 1"- 04 T"- V: cY: CD COD 7. CY: C:)

CY: 7-4 7-1, (XD CY: CY: C) (n, C) In C:7 .7-4 V: X C:?, Cn CC c',(:) CN,1, GN&N I'. CC Cn C47 ir7 C:7 1,- CX) N I.""i .14

,-6 , " . - . r.'.,' 0 O' i''' • - Go- ..4- e ,e,--,- ,i- 1----- N' C. C" Ce X' . N 7.--i' Vi .. C3 . - .' ' t: In' e. 1"...' . .- , 1 4'' C C' GO' r-i% i'.." Ce Ce C.5' Crj .' I. 0" E":

cY: cY: .1 , .,t, in C:7 C:7 f"- CXD C77 C:7 ',-.1 N VD .14 IrD C.0 UN. C77 ,1-.1 04 CY: cY7 .1, .* ,14 10 In In C.C7 CC i'- CXD Cn

00 c,":,. c.,z cs( cYz cYz c,- cYD C': VD cv: .1, .1 .14 ..1, .1 .7V .1 .1 .1 1r: If: If: )0 10 in 10 In 10 In 10 In 10, In 10

..,4'.

N

C7: .

10'

c:)

1CD

4.5

VI

Ei

o

;..4

E.4

.,...

C-.3

CD

(...)


(15

r•••• r":1

ti3 U-)

74'

:0 r't

C.) c:I)

tAU

C:

ng .4 c•i cr3 7-4 c:5 c:5 N-4 ,-4 .4 c:5 )f.4, c7i c:5 c:5 .4 c:5 ei c ,i .4 ct5 ifå 7-4 c:5 Cf5 C:5 .4 C:"; C:5 c:5 1-4 c,i c.73 cri ce

i,- CXD Cn C:) N-4 C1.9 C(: IrD t". CXD (:) N 10 In t" C5:, C:7 Q.1 ) CY'D C77 T-"i 7. N CY: CY: VD .1. 20 C:7 1"- l'- c:7

cfl In 10 10 In CC CC :47 CC CC CC CC 1"- i`u. i'- i,- i,- 1,- cc cr, CX) cX) C57 C:7 C77 C:7 C5: C77 C7: C:7 C77 C77 C77 C77 (:7 ,,

t-:

*c-11,

i--

C,4

1

,:

=

a)

1

z.1 ra0

cd cd

eYN

0.

Cil

CY.5

C) C.', 1 Ifi

, iti VS I ,,

,z3 i i 'n I 1 i c"“c i 1 1 .5,1.-;:, , ! ''.+ .1, ,

1 .-- , 1 c,c-,I 1--

:1) In

,....

__ ..,

p. r"4 CY: CY: 04 CX) CX) In C:7 C:7 If: C:7 c,4 C:7 c:7 .1 , NL cri 04 C:7 i"- C:: CX) C:7 i"- .1 C77 C:7 ::: C:7 .1 C77 C:7 C:7 C77

cia

c4) .,:p i,- In 10 c:: C:7 C57 (N10 In cX) r-i

,,,,,t, c7.,

C:7 1,- i"- )1: .1 c-i i'- C:7

,..,

.7--1 CD CX) N CX) CX) c:7 C:7

7.

0

Ct e4".'

r7".

. 7, ,D Ci) N. N.44 7. N. 7-4 N. N. 7. 7-4 N. N. 7. N. N. 1. N."4 7-4 I. C9 04 04 04 04 04 04 04 04 04 c ,4 04 04 04 04 04 C77„.

c)

11 C47

Cx,

-r---

,4

CX)

, ‘

(:7 I cX),

1 _. cc C77 ', % I k . " CYD

ror a,

. .

P.=

pld 0;z1., In CC CS7 CC is- r•- i:',. CC CX) CX) C77 C7: C:7 (77 C:: C77 C77 C77 C:7 1--i r.-1 7-i I-.4 T-4 .7.--i CNCN4 CYD VD VZ CYD ...1.4 ..,",r 10 CY:

.

• Ct

;•q

t•i

CD /74 (-4

F■4

7••4

CI) ;.•4

=I

cd

7-4

1

00

(:) C) C) C) C) C) C) C.) CD C) CD c:5 (=> (:) c:) (:) c:) c: (:;, (:) (:) c-c) c) c:) (:) (:) (:) (::) (:) (:) c:) c) c:> c:

No 7-, I-- 7-, I-- cz, c., 7-, c:) i"• LID C:) In .7.-i C77 C:7 C:7 c,4 C:7 cN4 X V: C:7 cc cX) 04 CX) 1c: C77 .V C:7 CY: i"- 7-1 CD i'.

C.:

CY:,CD CC) 1-- (X) .41, .1, r-i .1 In C77 CY: 04 04 CN4 CS7 C:7 .1 ..,:v c:7 sc:7 In C:7 .1 C77 04 i,- I,- C:7 04 I-.4 VD

.1 04

p.,•

s.... P. ,c3 C:7 C:5' 0 1,":" C.6 C:' C45' )1'S' 1.6 C5:" Vi' Ce 1-= 1 ,-.7 1,-:1,.: ce Ce ,-4' cri' 04 cc: I--1 i,- i'- 0: In N in 1"- CXD i"- CS7 C:7 1-4

1

, Ei

E3

40.;

WI

co

r.....

, cu

.

....,

=

c)

tw

= ...

=()

”6 ., cz5 c6 Ir5 oi ci -4 C7; l': CY 4: (7; Cri Q4 .4 T-; C,i .4 16 c:5 c:5 ce c:5 (:5 (-4 C:5 7-4 vi t-4 7-4 cri vi ce .4 7-4

P., c) 7-1 r.4 CrNCYD CY: CY: .14 .1, if D 'CD CC) CL1) CC) a) C.CD t". 1,- CX) C:7 C:7 7. C77 5 c:> 7. N. N CYD CYD CY: ir) in cio

Ci) C": CY: CY: C': CY: CY: CY: CY: CYD CY: CY: Cr: CY: CY: CY: CY: CY: CY: CY: .14 .1' .1' CYZ .z.t. Q.1 , .1, .r.14 .1. .1, .11 ..4. .1. ......t. .1.

.4

I--

(7:,

,.,, 7-, CC .zt, cYD )0 T-4-M -n N-N-C---(7. : : IN .-7P 04 CO, --C77 10 Cn n i-- ,--1 CXD .1, .1 'T--i if .14 T. CD 7.4 C47 C,4 CXD

cr C> GYZ, Ct7 CYZ C:7 I-mi VD C77 C:7 .1 (:7 C:7 .1, c:7 ......r 1,- ce: C:7 In i,- C:7 1"- I--i CX) C77 VD C47 In I,- I"- i,- .1

T-4

CD

cYD

C.)

• p•-1

1 • c.,

= Pt:5

Fe cd

tl

. .

''' c:3 c:5

if ...-.1.;

rd 1 c'',c-c)1 1 11111cc) I--i

I-.4 i 7-1 c, olilli1111'-'4I

jfti )r

____ ___ _ _______- __ ________

rui. C:7

ce (X) VD e‘ ,, \ ‘‘ ire) 1k \ I

c:7

in

oc> a) c>

7-4'

7-,

1

C. No. 7.


4_, wto.)1 - , .... 1 , Q), a) +, ,.. 4_, 0.)ta) ,, , 4_, ..., •_, .,... 4_, 01-?,ewteccotp ,,... , 4_, .., .4_, ,.., 4_, w 4_, .... _, „ 4.j..- .4, -, %,, 4_, „

,/),477Janz:17:' ,/)" ,/) ,-0

,.. aq m. a1 ."4 Gq m. G,1 c...! .1■1 ,-4 aq ,. 61 ,.... av ,. Ci r".. C\1 ,- C,1 ,-. CA ., c■1 P. C,1 r. Gq ,- c.11

r-4

.-, I 1 I I I II! 1 I 1 1 I 1 I I I 1 I I I ill III 1 I l I

"vP

oo

pw=

t•-• 00c C,--, al. c,' ct in tc i.ce cm c) GI

et' I et,I et,1 in 1 lo I in 1 to 1 in 1 in 1 in 1 in I eD I o e

00 1 00 1 00 I OD I 00 I GO I 00 100 100100w w 00 , GO I I 00 I

r. 7.4 7.4 r. ..I r. r--4 r. .1 .. r. ri P..

S.4

Ce

Ce


.


=

a)

P

P .

,-... c,)

C7,

"le '11

(1)

,,, up

s...

0

4.4

;.•4


-4

..w-4.

.,-. -,

rd ec,-,- c.,-.)-- cyz- cy-z- N' N' N' N' .cr' .4 ' . 4' co' t....' =' 7-4' m' 1 I'D c:3-' (=' c c)' s" ' 0' 0 7-4'--c N' cr6' N' ' co' ir,-e

Ç:Z 7-4T-47-i7-47-INNNNNmc

CID

r;)

tO

=

ccoccoccocCcc-C-C-côöcC-ö-t)occcoccOcco

xxxxopoomcc,icn,i10=mcolo

.......0000,-iC.00CZ.GONC),NN,MCCOMMCCNI---

c

co

X

ec:t

or)

•-I a)


t:11J

C.)

tc;

MO

1...

cd

o

cd 1-1

...;

=

cv

be

=

.,..• ...,

=

0

C.)

a, NNNVZ,V1010=11--C--XXX00000000

(./

14c6c.c5c6Iric.c5-4.16c4criod..4c6c.Cc06(15,474,46,--1c.e alo

.

,..---4T-i3O000.t.-100000.4)0001rDc.000coaDocapooN00-0T -t-

---i-10000000c T--17-41fmcr:c.o NNmN..7-40(==

7-4

i-c:5

.

Ct)

(.=

h,',

Ti

p•W

c/2


EbJ rZi

cn"71-i 4-4

, GC cd

r—i

p•-4 cc) t7-- cc> .b N ifi' I

,:1,c.r..,..1-Nocx-occrzi11111111 1

r4)...,:m=c., :str-====

co'

7--i .„..

cj-

7-1

C

7-i

N

_____

c:5

7-4

CD

11D-'

T-1

cc

I"-

.

in

cc

c6

.c.

CC)

-

i2 C. No. 7.


G■1 Gq F-4 a.1 aq p.4 4,1 F-4 G■1 F-0 cl G.1 GN1 4,1 p.. GN1 Cs1 G.1 ,F, r.4 GN1 c,1 p., 4N1

Q) +,." cl) 4,7; co -4-3 4-' „ ci) ci) -±e, is) • C) 4"' „, 4-' „ 4-' ,„ -t C.) 4"m , -,‘" ci)

4.) CD 4_, „

CI) '7:1 (l) c/) al 'CS Cl) 'CS up 'Ci ri) op 'Ci u) rt:$ 'CI rip "Cl 4) rtl cip "CS Cl)vp up "Cl

- • •••••4

I 11 111 i11 1 1 111 i 11111

Dr)

i`2121c1Po E—i

21'62

• 00 Ca.t C:7

.14 .14,14 I

cccc 00 i cc

.14 In C.0 i"-• 00 CSJ ”mi 6.1

.O CO

cc cc 00 CO

2;•4

CD • r-4 ""I

"ZZ

r..c

•Imm4

r••••41‘

,c)

cni

• bO

C7 C> C7 C:7 c:7 C7 C:7 0 C7 C:7 C:7 C:7 C:7 C> C> C:7 C:7 C:7 c:7 c:7 C7 2 c,2 c,2 t-- i 10 10 /-- L-- c7à. Cl) c,2 c7,2 C,/ c,2 c,2 -7t.ïO I-- 1-4 (X) c,2 c,2 c,2 c,2 c,2 C7 C:7 C:7 CXD CX)

C:7 Z:7 co CY) C:7 C:7 c,2 CO cx) .e I-- .* cYD I-- Cr) C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C>, C) . C77 . CO

° 11-7.' 11r7 lr sts: N' GO'r.4" c C9" r:o tr

• çzN-4

N-4 N-4 N-4 N-4 N-4 N-4 1.4 N-4 C,2 C, C,2 C"2 C C,2 c,2 CO ÇO CO'711 QzM '714 .1' "V

Cl)

C7 c:7 c:7 C:7 C7 C) C:7 c:7 C - C:7- C:7-C7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 c:7 c:7 c:7 c:7 C:7 c:7 c:7 c:7 (:) C:7 C:7 C:7 C:7

cc

cc

e.13‘ n 7:1

;-4

Crl

c.; ‹Ds'

(1.) g

r7:1 P"'"i ;.•4

(.1.)

:0

t:=

-4 .11 -4 (6 cd cd cc5 (D-; (7.7: ,-4 Ici cd (6 cd cd (.6 ce ce E-: c5 ce C7: (6 cd c6 (6 (6 (6 c6 c6 (6 i-:

N c,4 :n CYZ C,Z Cn Cn 10 11) C:7 I-- CX) CX) X C77 C77 C77 C77 C:7 C77 C77 C:7 C77 C77

crl

1=1

C:7 CN CJIID


0

r":1 •

riZ

..

Cd

cz

-= IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII.III

1=1

, ..,-, ci, 4,c., 4,ca, -4,c) -4,ci.., -4,, 4,co -4,ci, 4,w 4,ci.) 4,, 4,,..), -4,0) -4,(i) -4,, 4,,,,, 4,

, C.) „,..,,, CO ....., CO ...., CI) ....., CI) .4, CO ..., CI) 4, CO .4, CO 4., CD 44., CV 4, a) ,,,, CD 4., a..) 4_, 0) 4, a.) ÷, c)

v) -cs CD '7:5 ■4 Pr5 cn r-C:$ c/J Pt:s Cl2 7:3 c/) rzi w •,-J ul r-c3 (/) 'CS W 'CS cf. 't:$ W '''' c!) ZS ,i) 'CI cð '7::, (1) 'CI

r-4 Gq r-4 N r... Gq r..4 Cq r.., C`i ,-- N r-4 Gq . r-4 N P... GN1 F-q N F-, N r-m Cq rm Gq ,... N ......4 G.1 ......, N

c.1

0)

=

Ei

cts cir,

..—

.r.

r,

1-- co(7) CD N VD NI LO U01) C410 Cn (:) p-. G•1 en

LO I IO I LO I i.c.• 1 Ir)

Gr) 1 014I I I PO 1 co I Cit) I CC I CK) I C4) I 2 2 i « 3 I I CX) tc' I CO I CX) I

P.4 r... r...., r....1 r-1 r-i r....4 r....4 .....1 F.-4 r.-4 r-.1 r....., r...I r..4........

"73.)

r-C

t+.4

• Qu

s....

C)

4.

ua r-i ,- •1 T-4 7..4 Ti 1-'1 7..1 Ti Ti Ti T.1 77.1 vr4 7-4

,.&I .:.. :

. ;-. "- 4,=.■

rd I:- G'-' 0 ' C YZ' C .0 j- -' c Y D' .... ..... ce ce E . 06 61/4 N' ..,' cc,' i--- 7.-1- .,=-. in' E- -- c,6 co E-: cyD' cn' (-.)-' c:\. c Yz' crz

p., In in c0.0 CLIO COD C90 cOD COD COD COD COD i-- i-- CXD CX) CXD CX) cX) C5 Cn C•2 C•2 CYD c) c) c) C) c) C) C) C> c:> (:) c) c) c> c) c) c) c) c) c) c) c) c> c> c> c) c>

= kn C•2 C:D CYD CYD CYD CYD CO CX) C7D T-1 '1-. T •4 CX) COD C) f'- CYD i'- .1 , 1,J ..,1, Cn i' • P- P- P- .7t , Q7t, ,,,r

c:)c,- CrD In t-- -,-. 10 C(X) C) C> Ck.zt , CO .7e co CX) C.- CX) (n Qzt , Q.11 C:D SCCD CXD CXD CX) CXIDC:n 1--„ CD C C:D

;.q

(1)

• rf

• r4

o

1"•6•1

. tliD ,....

to.

a)

CO2

.

iil

Gk.)

bl.)

c.'

%I'

=

o

C.)

rtg 7-4 c:3 1-: c,i cx5 cx5 t-z l': C7; ,-4 .4 cc5 c,i c:5 cs: cri t-: ce )ti ,-4 .4 T-4 c:5 c,i iri ir i6 Ici If.; .4 -4 -4 .7;

P., Cn Cn Cn 52


c) ---, c) --, 0) 4."' CD "6" CD "..) (1) 4".C1 '46' CD '6' CD "I'' (1) ....' CD ''' CD '4'C) '6'C) ...) C, ".."' CD ..`' C, '4'

...., C) ....., a-) 4., C.) .4_, a) .4..„) Ct, ...,) a) 4_, a) , a) 4_, a) ,.,„, a) ..„ a) 4_,„ a) , a) 4, a) 4, a) +, CV 4_, CD

GO & '• , OD 'CI GC PZ OD 1 ./ GC rC, GO e= ci 'Zi GC 1:3 00 .1:1 00 rr:$ 00 'CI GO "= GO rtl UD I:, CAO P-05 UO ICI

--. ca ,..., 4N r... C,1 ,... G,1 r-. C,1 ,.... G4 ,--4 6,1 r-, G.1 ,.., G,1 ,..., a..1 r.. c.1 ... C,1 .... c9 .... 4,1 r... 4,1 r.... 4,1 r-4 49

r."

CC.

p-C?

y-i •

.-E:11[1111111 11111111111M 111111

=c)

E ce

00

;..!

t..4

,...... ,..4 r... rri rro r....4 rrt rr4 pr.. r.. pr.4 pro or. prmi rri fr.

i.4

Cd

ct

.


1

1

I

1

1

/,..., CO a) C....) r...4 (:.11 CY" .14 kt.CC t.. CO cl, C.) ....4 rohl VD

..1 11 II I lot o.: 12 lio; r 12 12 12 1212121g8v631 ,601 ,,E1

P.7:1

•u)

w

;•••■

0

4.4

;.,

(1)

•bd E;

:,., cYD cY: C,CY: CY: Cr: 01: Cr: CY: CT : CY: cr: ce: cr: ., V ....v .7t, .V .t4 xrD .1`. I". I.. C'. l'- i". CAD CAD CXD CA) CID CX) CXD CID

,I

b13

OC

tx,

=

•F.".• ::::

C) C) C) C) C: C) C) C) C) C:: C) C) C) C) C:: C) C) C) C) C:: C) C) 0 C) -C) C) C:: C) C:: C) C) C) C) C)

CX) CAD CC CC CX) CX) CXD C47 CC CC) C47 if: CL) CO C77 C47 C:7 C:7 .14 C:7 CN2 1CD N., C77 C7

Cr.

P

-- ;; :,.. In In )n, In if: If: IC: )o lo if. Irw, .,..

)c-. ., )f 1r: co co cc) L-- cX) C:) (2) C:) (:) C:) c:) 7-1 7-4 744 7.4 744 744 7.4 N N

l'''

.44

CX)

N.'

0,2, '-'(:) C:7 C:7 C:7 (:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (:7 C:7 (:7 C:7 C:7

bp c""(5-4 '*.' b- r' .-. 7-4 0 C9 ,--1" C7,:, C.0 CI, C) CCD CO CNt 7-I 73 C( t.: o 4-- T-1 s;:4* ,---i c i''- cy: c cr: cr,, = N c

= C: 0: CY: C": CY: cx.) c> c) ..r , cc) 1 ,- CX) )r: Q:p cAD .m„ cY: C47 ce: C:7 C:7 ir: .4 CC) = cc)., c7;„ c,) 1-. CC) C.0c:3 7-4 CXD

. s".... .-,.. N' )f :' Ic.:- )ri.' )r:' ) .:." N" cY°:' v'S' . .1:- Ce CO' 00- 07' 6.' N 1,n. ' e N . ' --i" VD' C6 i' ''' 00. ' 0 6 C: , )- , r :; t''' • 06 . C.: . C ' 'C: ' N' e

C:7

00

C,2

c.) tli)

JJ bl) c

•-•4

tio;-4

;-1 CZ)

• 7.41

CE. (L)

bLe

C.) (1) C

rsZ b1)

g

.....

mi

=1

ad

ria

aa

P....

.....

....:

=

a,

te

=

*-47,'

=

o

C„„)

,

,--: Ce Ce ci (.....6* c.6 ,,' cNi. cyi cyi Ifi ce ce ,-: c,i vi 1.-: CC .4 c:5 c.,i CC c-i .4 Ici )6 6-.:, ce ,-4 .4 id ce 6 ce

Ei, CAD C77 C: C7 C77 C35 C : C77 C77 C77 C77 07 C:7 C:7 C:7 C:7 7 -4 C,2 ...zV I"- I"- CX) CAD


-1(13 4, sa)".) a)

rcS rrs '75

N 4•1 N

4, C) -.J a) 4..) a) 4_, (1, 4., a) 4., (3)

CO) "1:5 W 7:5 C/) CP, "C5 ci) 7:5 7:5 '-cS c/J -c, C/) P." rt:5 5d C/) 1-7"J 'CS

C,1 N P.74l.74 N F. N 17.4.771 P71 Cl P74 N ,71

ci) a) 4' a) '4' a) -4' ÷' ÷' ct) -4-)

C)

(/)

r."4 N

111111 '11111111111111

E-4 ct

C/2

,o

r-1 :0

CO

I

c0

cr

CX) Cn c:)

14 1 14 i

ceD *dg in

Ln in Ln

co Cn

1 co I i I '.(2 i

r. r. r.

VD

C4D CC>

GK) I co

r. r.

Tur

"

CT)4

rn't

7'4 7-4 7-1 T-1 7-4 T-1 7-4 T-1 T....1 T-.1 7-4 r....1 17-4 7 -1 7..4 7-4 7-4 1-i TH 17-i 7-4 5.-4 N-1 r-i 1-4 5-1 7.1 r-i 5.4 5-1 7-4 T74 774 774

4.) •

1

b13

7-4 iD CC N C:D CO N C7J C CC IrD C.1 1--- t- N CC C::) CC =„irz

., '4-' .4.' -,' ., .. 1 f:' cy-S'vz`vz'cri'.---.1,'L—' oo° c.,e e c' ir: ...-t, icz' c--: ,--r ,--r I-: Go' Go' Go Go' ceceeee,-1)15-

CI) 7. 7-4 T'.i, 771 7-4 7-4 7-4 7-4 771 7-4 7-4 N-4 7-4 7-4 N N CN N N N CY: VJ C0 VD VZ CO VJ VD VD .,,I, .,,V ..'4-' .14 .-714

c) c) c) c:), c) c) c:) ôt-5----C c:) C 6- C c) C ct) c c c:) c:) ,t)- c:) c:) (:), c:) c:) c:) c) c) c:) c:) c) ci

1-- N N N N CCD N CrZ cn CO X N N r-4 ,:ccipaoo=c C N I- )t° lommcncrzt-ociaccin

. c) c) c C:D M N C:D CD:, = CZ t".- C:D V D * r C

G

rd 7-4 7-4 7-4 7-4 c4 .4 c:5 7-1 7-1 7-4 iN C:D CX) CX) C'4 C/D

M M C52) C37) C7: M C MMMM C5D C:D C:D C:D

CID r-.1 5-1 5.-4 7-1 5-4 5-4 7.1 C9 N N

C5D CD 1-- 7-4 CN C:7 Cr:

M C:D C:: 774 GN CN CN

774 C\2 N N CN

VD Co co crZ CC IfD CCD co

N N N N N N crz

N N N N N N C',,Z N N

• ct

4.4

rt,

4-4

• C.7 C72 , C72, C7D M CD 774 774 I-4 7-4 CD C7D 7-4 C4D CXD 7-4 C:D C4D C4D

co cr: 0 7-1 7-4 7-4 CY: CC OC C:D irD C:D C:D C:D V:, N C:D

774 7-4 7-4

N N C,2-:^7.- 0 N CLD N CD

co .zV CC CC

,•••• g

• p-4

,...4 e•"(

ca.)


7.0

(1)

o

ce

PP cf)

1

I 1

cc

Ca`

bts F-1

Ct

CC

C/2

E 774

E

,

7-'" 774 7-4 774774 174 774 774 774 I-4 N-4 774 7-1 N-4 7-4 1-4 774 774 174 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 774 7-4 7-4 N

"e-4

1:=CX16'6'.4,'CY'C'M 774 c, 06c.:5'6'I-4'.4'16'1 -•=c';'


fl

0) -0,1,4.. w ....., w 4.7 0,4, c) .4, w 4, 0) .... w ..... w ., w 4, (1) ...,,..., ,,I,

....,0)....,w...., (04,(2, ...,w....w....w.,,w,w, - (0—w—w..,,a),(0.,, ,Dzw...-5w

..-0.row ,71.-cs.-0. ,..clw-clw-ow-ci.-- -w-0.-clw. ,7:5-.-clin-c5

,...04'1,-.4\1,.....V,....G1,-.4N,-.NNP-16"q"..V,..Nr-,N.......NN,--,Nr.....N,--,V,....N

=

fl

P

5

...,.... --

C9

:C)

ce

,?. ce. 11111 IIIIIIII1

0

.

p-10

cd "Jat

I-• oo Cn

1 11 I

1'62 I

r. r-rt 1-. r.

;•4

Ce


7:1 r.t

;■I • "4

(.1.) rug

a)

:_. a

-wo

.,.. c„ . ,o

44

.... •

,4 , , wc-4.- .... .rii,.,Il

,.._,

l!NNN,..“,,Nm,..,..

eeNw...4.-....s-N-J0-, 4 - N

,-...i

.6.-

..,

cf:,

tc,

=

crn ct

c


F•4 bi)

w g

• p.•• a)

ci

4.et

.1:4

ca

e

=1

u2

a.)

Pc,

0

A:1

ro2

0000 00000 000 0

COMO-ac..ONT-400,14.0

10 it"D N In ., in C" L-- E--'(= C C.) C.0 7--i

C7.)

N

Co

=

o

L.)

4, ,

rdi 1.4.4c61-:cminoc,i,i,--i

;::24 MMMMICZE--1--t-E"-t"...

ci

N 0

=

e

.,...

=

cp x

Coclot— ocir;cco007,c.0

T.-4

-..,

.

,.'

cr.)W=MM=1.0oOMmMT-4

M

Co

.

tu

I •

= r-Ci

,t

:•-ir•W

°

pc')

rd P•i I I I I I I I 1 1 I I I i 1 1I I I I

1 I I I i I I I I I I 1 1

cr..)

rcj a)

ct

..................

t--4

7)' (J)

;...

LT-1

g (x)

r—i

(1)

p•-■1

E •A-4 •

,a

:-.0

CO IO =1"-X =MO O T-iNNCCDN MiO

cr.) r-ir-ir-ir-ir-ir-4r-ir-ic-i

rc;

.IIIII

0

CO

1--- Co

CTD

;■4

CI)

1.) • •••4

(1.7

fti

1:1

1:5

Da

co

b i)

0

cd

=

4.

Co

N

CO'

;••4

.41

CiOGON■00.-14r-4T-IIOT-i100=10,,...1LOT-4M

= co t..----,--1 ..1.-V.M M0000. 4 7.-.1ir Co

a) 1-1

tau

=

1 1...:. c4. (x5 cc.:). . I,: cs crit, c.; cr3. 1.,..: c). . c5 c;.

•-• ,

,c; I

P., 1(.0007.-iNIO)OCSDCOE-.COOOMMI.01--M

;:-.: ciD

c r-ir-1 r-1.1-ir-lr-ic--4 r-ir-iNNNNNNN

...)

C;)

000000000000000000

tD

Int---t-M=i--00C.000M)ntrint-C.0

....- =

01"-,00.--1CD,c--41000E--1-000N"-"iln

• p•-4

e•is*

I

"-' 1)

(1)

;•i

7:$_,3 2

=',--,

cd ct

;...

pqcn

rd i

P.

X cY

+

10

r'..

Co

I

cl)

A-)

,---

((.2

(1)

7:1

• r,n

ct*


o•cz

tij

a) to

ii.

0

to

:-.--

..r.L.

0

C.)

ci)

t:10

=

T..1

.',1'

c, w

;.,

- o

..T..1

1

M

--- ----------

0 0 0 (0 0 C.

OCCE--M,---410

01-M=CON

.... .. . ... .... ....

1 31"-NC.CMCDCID

111 I .-'4,--iNNN

0

•-+

7-1

.

LO

c--1

c-i

74 I

p.,

IIIIIIII

cf)

r-i

;•.4

a)

;••1 7:1

...;

T--I C)" 1--. 0 *.. 4 N

.1.0 41. , c:,2 i'-• N

, • d,. t.:,..4 ,4:5

1

4.

(1')

bi)

:a*

PC.4 s p-f

g4.)

I .

7:101)

cts ct

;.. ....

c4 gl

Fcl I

;:1,

1 1111 I

co

,-4

co


cd

;-4

(,)

,,, Go

s..

o

44

cd

• c•

F.: ,...

....

7:1* 1

co

T-1,-,41.-i

.

I I I Illnint-1"-L--000c-iNN

X m

a.)

w

tan

_

00000000000

)_0(10CCOGOZ;MMCOM

t-00N0c-iMc9MOON

. . . . . . , , . .

CO.ODOIn00.---iine--iM

0

M .

-4-,

r#2

a)

•.•••,

.1:14

=3

cu

1•

83


...

=

cv

to

=

745

c9

" ci HIM I Ce Ce C'S 1"--: c4 N-4 Ci ct> . c-4 C8 cr$

Pa, 1=C57-iNMI-...MOT-.4

M r-lric-qc7-11-IN

-i— -4 N

C 6

In

CO

m Mc.01nN,--4 (70. ,N

\---1

..-4

N=01000CSDT-1=1"-N

cd

cd

• roil

[

I•

e-cs cl)

= -ci

ta at

;... ,...

aq,,,,

r'd I

ct,

cr)

C. No. 7.

17


. 6,1 r-0 Ci ..... C'l r .'1 Gq r'''', a9 r-." V r. G.1 „..., ,.." r., G.,1 p., ,.1 .., 4.1 p., 4.1 r., ,,i r., 6.1 .., Gq r., G,1 .., G.,1.

cl

a)

E

E

ca „,,,

,.....,

t.,

,,, ...... c„, 4,a., 4,0.)cl., 4.) c., ci) 4,co 4,ci, 4,co -4,c., 4,0., 4,co .4,

.,., C1) CL) , C) ,_, CD ,,, CL) ,.., 0.) +.+ CL) ,, C) ..., CU 4_, a) ..,, cp ,, a) 4, a ) .4, a) ,,, a.) 4, CD ...., CD

Ur) "Ci 0) 'Ci UD "CI 00 'Cl 00 "Ci 0D rcl 60 rc, a) rci ,,, rc, C4 ,:' ,o rc: Cn rC.1 0D "C:$ U0 rt../ CAD Fr, ,0 rcl QD "C:

r-4 .

P?, 111(11111111 I 111111111111111111

E-4

,--, ri ri ,--1 ,--1 .--1 P.. r. p.. r... r. r. r.

1.4

cd

cd

t--- 00 M 0 ,--. Cl z' c.0 1--• 00 Ce*z 0 ,--, G 9 M

,,t4 I . I dl.,1 Io 1 10 I lo

00 1 00 I GO CO 1 CO I CO

I

! 2 I «3 1 «3 1 2 I 2 1 T 1 T I T I «3 I

;m.. • r.

72)

et:1 rri

4-4

7,1 cn

o

z..o

72i d

.- o

7:3 .+'t-- 0' e ,-,- Cr'Z' N' N cr)' in' t= Ge 00' t= CS - C'' .-.4' Cr' CC) Ce ,-- - 4 Ce ' in' oo' c.,' N'op'

p., .--, 1. TH TH N N N N C9 N C., C9 (N CYZ crD crD Qzp .714 .1 .1 1 .1, )O IO ).0 10 CD CC) CC) CC) I"- C7D Cn

u'D

t1B

ws

=

c:) lq,co cc C5) CC) CrD CXD C) CXD C7)„ CXD C::) in .7t, t- CC) CC) CC)„ (X) to r'1, .ti C5) ri 1--„ ).0 C.V.CD N....1 C() ..t , ..P C)

(:) C:) C:) C: C:) C:) C:) CD C:) C:D ,C) C:> C) C) C:) C) C:D C) C:) C) C:) C:) C) C) C) C) C:) C) C:D C:D C) C) C> C)

C7J C, lf: cr: ., t‘ CYZ c'4 CC) CO CC C) CX) Cn Cr: C7D c• .71. ,--1 CD C) CC) c,2 c,2 .1. CD Io CXD E". Cr: .1, lo c:)

C)

c.,'

cl,

,--,

CC

CrZ

'

a)

;-4

CL)

h()

C)

c

• . - 4-1

rit

o

ria

El

cd

z

tuo

= .„. ...?

=o

Q

CI

t.: ■4, C5; cs5 1.-: .4 Id 1-: c:> C7: C7: ,-4 ,-.Y ce ,4 c:5 c,i c=3 c,i 6.4 .4

, ,--i ,-4 N N crz crz cfz ,7r cYz cy-z ...1 ., ..,v1 ,7., .71., Io co cc t- cx) c() OC (r C DC Cn C:> C:) T.-1 N""1 N-1 Cr:

I"- CC

C5; ,-.4 C": C4 I': C; C4 cx5 ,4 ,-.1 ,4

7-'1 ri \--i 1--I \--i ri 7..'i ri

.E,?,

,,,zp

N'

. ..-

0C)

„: cr- ,--1 lo L-- ,-.1 cx) N ,--i c) Io N (5) In in (5) .1--i in CYD CC) N in C) Qt' in Cn Cn IfD CrZ CYZ C) C7D 'CD C)

r-.N C.S.) C) TH " CK) i-"' TH TH TH TH 1--• CC) if) ,-.1 T.4 t- CC) CC) t- 0 Ql. ‘...1 C C7) in .14

cf)

i:-- CC T-1 CC) 1:-

‘-.4 -.1 c..1 'ri Ti Ti Ti •Ti Ti T4

ct

ti)

;•4

•ri CL) Cl.)

g PI"

CL)

•ri ;••1

I __!,

F.C$

= rC;

..)

Cd CS

cg cð

rC31111111i11111111 g111111111it glilll

u)

I o,-1

7-4

gf

c()

Ci

11 IX Ix XX

Al

t:

E

7:1.

10

cd

ri'

.. o

• .. -' , c.

o

rx,

- :C)

4)

bA

, GNI, CX) CO t`.. . 1,. N....4, Ck C'' ''' CC 10 7"-i N C, C= C-J = 1.0 10 N In an N 0,... , in in t° I-- ..', CYZ Cr),7-4

N' ce r-i' , 1 = cs.- 1---.' ce' m' c::- cY:' c.e L-- =' If .4' ce (:).' c> ce ce N' ,.-i co' ir'' In' r-i' c', ' cp' ,-.4' --i (:)-'

p,., CD 00 Cn CD C., O.: 1-.4 CY: .Zt , lo CC cn T-, cr) IeD ,--i cXD cO C() ,7t, CY C:› Cq C7) in t- ...t , Cn CC) N CXD ,-.1 (1)

Cl)o C©- ,--.1 TH, ,--.1 ,--( .7-1 r-i,,--L,-4,N N N c)'D cr b. , .., co GO Cn, Cr: .., N (73 00 M, CD, C:), \--4 \--4,N,

ri' 'ri' ri ri' ri' ri r-i' ri' ri' 'ri ri ri \--i' r-i' ri' .r. 7-4' ,--r ,--4,...i,4%,-4 N' N' \--- \--I' .1-1'‘ - -1 -i N N'N N N

ce

in

(L5'

g

OC

a)

C.)

g

•ri

bA

0

1.4

CL)

Pc1

ie

......

r/2

s.

0

Mi

'w

tAD

= .

C) CD C) CD C) CD (:) C:) , C) C) C) CD C) C) C) C:) C) C) C:) C) C) C) C) C:) , C) C:D (:) C) C) CD C) C:) ,C) C:)

b,* CK) C", 'Q C:D i"- i"' CID CX) t- N. I"- C7) .1, CC C4) CC) CC) CYD CXD ..7 CYD C7) CYD Cn CC) CC ,7N .., V cXD 1C) CD 7-4 CrZ

C)

Cf:

an

...4'

N

g

C...)

N - i' 7 - i' 7 '- l' 1- i' 7 . -1' 7 - 1' 7 - 1' 7 - . i' N - 1' 7 -- i' 7- - 7- .1 7 - 1' N N- N N ' N N- N' CYD' ce c(Z' C e cri' ce ce cr'Z' ce crz' m cirz cr.) cc

CO

=

-..., -

Fci Iri ,-4 ...4 Ce C5: Ci .,4, N in I.. = ,..1 cy.z N c4 Ici Ci Ô C> c4 ,-4 t-: csi ,-4 1-4 .4 ei + ,-4 I-: cx5 I-: cx5 c ,i ce t-: c> crS 16 Ce ri

t.

.1.:

cm 7--i cc) CXD N it- CX) C:D .1' N (7) CC CO .ze .41i in CC) Cn (:) CXD (7) I-- CC) CYD N(,)

CI))Z l'.. I"- I"- t"... CXD CC CC CXD CXD CXD (7) Cn Cn OC) .c..-1, ( n ..t!, D I-- 0 TH 00 C C) T.1 N...i CY:

CY. .1' 1-M CC) o i:." o CK) o C.- o

,,-;

Ci

cv

tg)

up C) C) .-1, VD VD t.- Qzt, ..t. , T.-1 N N c-i Cn C> 1"... CC ri c9 N .1. ., .14N i" I-- ..V. C) CD QI',

7-4 r-i ri ri ri TH T.

,._•C,2 CO l'i. it' GD Cn Cr: IO CC T. 1. t- in C) in CC) CC CO C.- .zr T...1 IO cr 1.0 CXD CC U f". C,2 Cr: .14 N ri C()

çJJ

.1:1 P4 ci)

td)

cf)

CD

1...1

7-i

gZ4

4.;

,; i'. CY: V: lf lf) CXD CC) Cr: ,..-4 Cr: I"- op .1. NN C) Cn Cn CD CN,2 G''' N CO .t. 1/-; IrD cc cc) N clo T...1 N CrD cc

ND

r. cYZ C\2 C"- C-- L'.. ..t , TH ., t' C,Z OC CD CD cr: CD ri Cr: CC) 1"- I"- xeD CO CD TH C) TH N l"- i". N

Z:4)

r:i

0)

7ID r= CC) C) CXD CC)

T. ,...4 T. 1. TH

75 C C) 0 C:) C) C:) C) C) C) 0 C) C:) C::) C) 0 C) C:D C) C> C>

tIL T...i 1CD T...4 QZV .7t4 Cn .7/. CXD ,--4 CC) i". C". TH C-J ,:r C"- IrD L-- CC) I-- c,2 CC C 10 L-- Ir': (1) ,-, c) c= t-- t,- 10

= . C7D C1T if) 1cD if: = GC ri L'- C7) CC in in .- 4 1-1 C.0 CC, ..•,,. C3 -J, Cn C•2 rt cM •,, cc), ,-4 L'...,

. m.

c-q crz -, GO CZ) CC

s. P rd zrZ' CD' L'-' \-- I' \--4' r- i' IO' i O' ..I' cY Z' ri" ô ce ce l--i'io ,-, ‘ ,4 io' \-A-, e i--- cc, ..,- op. ..,-..,-N-Go-in-,--4-x-

.--,i . ,,, CXD CXD C7) CS> C7:: C;) ,--i TH C9 TH N (:) C) TH ...t4 Ct) T. T. .' CÝD CS.) CYD IfD C:) CC) c:D .1. CN? CO CO N .1, C"-

• 00 r.i). r-i ri T-4 TH TH T-1 ',....i N C• N C',,N C)'D CeD CrZ .-7V .t , in t- CXD 0 C) T-.1 C""&C.0 CC i'.. t- 1'. 1:-. I-- C:7; C:5 C

(1f.

o

r-r .-1' \--Z ri

Ç.T-4

AMMUMMOIM

S.;

. C ...i N C 0 \ , (X)

\ \ C.C)\ \ X \ C (0 X ‘ ,, GO CD (:) CX)

r,4

tW

-7ti

Mi

I

Cf)

CYZ

C:) CC) .1. C7D C D 1-1 "

1`..


3 41'

.

0,, ..... c,,,,,...) ci, ...... ci., .....) ,,,, .....) , ...... , ......, ,., ...., ci, -4,(2, -4,a) -4,, -i,c., -1,0.) -4,a) -4,,...) 4,a) -4..'

„4„, CI) .4.2 CV ..., Ci..) ..., CO 4.2 CD .4,.., a) , a) , a) .4, a) , a) , a) , a) , a) _,,,, c) .4., c) ..,, a.) ..., cl)

a2 "C:, a) 't:$ VI 'CS c 4 rCI c 4 "CI 02 'CI c /) 'CI c 1 1 'CI (11 'CI c 1 2 'CI ( 4 'CI c 4 'CI a) 'CI r4 'CI (4 'CI u) 'CI c4 'CI

'-"I GN1 r"' 1\1 '""1 C•1 r''''' G\1 ,•"4 C1 ,.. N ,..G9 ,..., Gq ,...Nr.....Nr....., Gq .. 6\1 r. 4\1 r--4 C\I r-4 Gq I-. VI r.. GN

1-4

-? IiIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

00

r-=

r. r.al v....4 r. r. r--4 mr-I r-4 r. T. r. ,-. r..

r...

03

as

.

0

2.3

Ei

ot a)

,---.

.'"'""

C",

1-- co cn (=> 6'1 CYD 1C) CZ) CO Cn ,.... C•1 cf)

•.714I '!14 1 •141 10 ILÕ 10 I ÖIC) I 1.0 I , n kn 1 e.C) 1 c.0 1 c..0

CO I CO I CO I CO I CX) 1 COΠCO I CO cxCX) CO IΠCO 1 CO

.

.

P-a")

....

r...

aa

-,..1.

N ,...4 Q,1, I,. if) f,. ,..i ,--i cr,) 10 C) 10 1-- N-4 10 IC) C:) .7P C,Z C:) C-- /0 CX) (7) CO .70 .14 in I-- co In 0') C:) CXD CO

a)-

.10

c1 rt CC) C4) I-- Ili N-i CX) CXD 0 .70 1CD 7.1 .11 i'. C) CS) .1., r..1 ic) CO (:D N-i C:7 L-- CO C:7 CC M Cn CD GYZ

hiD

ou

,---, \-1 ri I-.1 7.-i 1.1 7.1 1.'1 ,..1 CO

• • g

c)

tIlD

;M4

. ,...1

=

. . . . .. . .. .. . .. . . . . .. • + . + . . . + . . . . .. . + . + + + .

rt::$ I'. CY) CX) CC (5) (5) C7) CO c,.70 if) 1-- C:7 In (5) CXD C:7 N-4 GNZ 10 C:7 N-4 (5) (:) N CC) CO CX) .70 10 CO (:) --4 (7) 017

cia

cl

C:7 CO c9 C,C,C9 N 01) 01) CO CO V) .70 cYD 01) (7) CC cx) c:) N If 1.0 10 1,- 1-- T....1 C9 ..0 C) 7.-1 7-1 CO (:N N-4 C:7

Ca

CX CN C\I N N

C)

N N N N N N N N N N N N CrZ Cr . Zt' .11 .*, Q:r .14 .:f ..1.' 10 If) if) :) C:7 CO CO C:) CC)

(M

ca

o L)

c', '

1--f

c> c) cx)

014

,12c)

c) 46 0 0 C) C.) C) C.) c:.) C) C) C.) c) C) C.) C) C.) 0 C) C) 0 c) 0 c> c) 0 c> c> c> c) c) c) c)

VD tUD

cX) cYz C.) t. crD c:› c,,, c:;, ,-q cx) c:) c9 IrD .'7V 7.. T...4 (:) N (:) CX) Ti Cr i'4. i`a CX) CX) ln © (X) CX) N CXD C9 10

- r•.=

.„.

c:


C:) 10 (K) c:) (:) .1 4

. . . . . . .

,7rc() .70 t,... 10 If) if Cn 01) N C,Z C:7 C5) .71 , CX) CX) '- O N. ic) N-.1 N CO N-i C:) CD cYD

.... . . . . . . . . . . . . , . . . . , , . . . . .


• •

.ptt,

!"; Ei rzi çl), Cn )0 C:7 C:) CO CO f-- I-- CXD Cn C) N C, 10 CX) CX) CXD .14 if) CO 1-- C9 (7) Cn CX) C9 (7) N C5) CC CXD CO N-4 C:5.'

,,,s

gLi ,..., C:) C:) C:) C:› C) C:7 C) C:) C) C7 N-4 7.1.1 .... ,...4 cY) 01) 0') .1 1 If) CO CC 1-- I-- I-- (7) C) 1-4 1f7 1f7 1f7 C:7 C:7 COD Cn

',, ao cf N-4 7-1 N-4 .r.i TH r. T...i T...i N....i N...1 T..1 T.1 T..4 T..1 T-4 7.4 T".4 T.1 T.4 T.1 T-.1 N.-i 7..i N....1 T.1 T.1 N N CN/ N C.,C.,N N CYD

p..

;..4

C)

1CD'

• n6i

44

130

4..."...

cd

• r-f

1 .

,01,1 a)


;•4

d.) 4)

;-4

...Z

g a..

Cg "g

aa

s.. ,..- r4IIIIIIIIIIIIIIIIIIII P4

1 1

CO

rci gl " u)

. ;•4

bk,

o

gad

C.)

« c*,(:) (:) .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 .70 ...7p,

vi

c

C7) .7t, GO .70 .14 .14 .14 .14 ..4, .14 ..,, p CXD

ma

a)

No

bill0

▪ • ro

.....

c:

,-, ."

cia .4=c) "g 1 I 1 1 I I I i (:5 c:5 c4 ce 7-4 7-4 ,-4 7-.1 7-4 7-4 7-4 7-4 c4

Pr N In C:) Ca.) CC) Ca.) Cal) COD Cal) CO C:) C:7 C)

(1)

cf/

C:7

zn

El

• P■1

0

C.)

a3 • tWD

c,6

c:) c) c.:) c) c) c) (:) c) c) (7.) (:) c) c)

4) ND

C:) CXD 10 If) CC) CO CO CO CC) C:7 CC) CC) CC)

a..

C:

t2.

.,... •

C:) zt C7CX) COD C:) CalD COD COD., (:)C:) COD In

;..

CL.) 1)

E2 rd

OP

,__ ,

I , ce 06 ,--i c'S' ,--■ ,-+ ,,,,- - is' \--i" N.-- i ,--i N.-Z ,r4' CO'

ça,

.„.

1 N--1 C, C9 C,Z N C,I c9 c•Z cq C, C, .14

„,, c. u)

c,z

;..

04

cp

44

I

PP (I'

0.)

+D .')

• 1 .

,cs a)

,--• 4,:s

c-d ,s

;..., ,t..,

,411611111,151111C4511111iliC5 C6111 i C:5 1

pl, ...i M C9 CO (5) c'q

I 1

a) 7-I CX) T...i T-i N-1 CO

C75

10

I--

......4.4.44.■.........

...i X 1 I \ CC

c CX)

0.) rn4

C1)

rail Fat

Cip)

(i)

*7 U0

..,

C)

44

• 0 N. X \

C.'

'\ X 1

C>

Cn

t

1- !

ral Q.,

7.4

...;

b10

03 '1'1 "d116 C'HI1111111111111111 C7:1 1 1 I I C5' 1

cl) g4 ,D cn (5) (n,C)

cYD' mol

cs•

hip eN N--4"

r-=

(1▪ )

4:) .

rad

-4,

,..w. I-- IC) T.4 CO LCD I:. lc) IC) 01) CXD .7t, (7) (5) (5) C7) CS) --4 N-4 C:7 C:7 CO CO .1, .1, .7P 10 CX) CX) .71, .t. 7-4 ieD C) If) CC)

:0 Pst

= up T-1 CO L-- C:7 N-4 In co CX) (7) .r..1 .,t4 -.v -14 , r, c:> I-- T...4 1-- CO N..i C) 1..4 CY.Z CO CO 1:- L- N-.1 C) 1-- N-4 N

1,02

01)

T....i

".45

t(1)

T-4 .r.i 7.-1 ....1

co

c:

tA°

Ald

- ”. rd cli .4 C; 0'; c25 c.,/ cNi 015 7-4 c4 if5 .4 .4 .4 .4 c:5 cYS c:5 L- 4 (:5 c4 c:5 ce ce ce ce I-: t-: 16 Id C)'' c:5 crS I-: c:5

a-,

-.-4

P.,4 7"-i C' 7..i Cn .71.1 If) In 10 If) 10 C:7 CO CO co co cn 10 co .,..0 cx) cxp cX) c, N 10 10 10 In MI VD cYD In cX) ca0 i.7ccl

cl

0.4

c)

cf) 7'4 T`' T."I T.1 T.4 7.1 T.4 N CO CO OID CO cr) cr,) cr) .70 .7V CD CC) C:7 C:7 1-- 1-- Cr) 01) CO CO CX) CX) CC cX) (X)

F.)

T-i

tg)

C.) exo tto

4=

(:) C"..) C..) C.) c) c) c.) (:) c) c:) (:) (:)c) c:) c:) c:) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) (:) c:) (7.) c7.) c:) c)

5!IP

(7) CO CX) 7.1 (5) 10 .7t,

(7) C,Z 7.1 CC) CNZ C' C'' CN cx) I-- I- N C) C.) In cYZ t,- (X) C5) C:7 C:) 7...i 7-1 10 C:) C) I-- .7V

a)

CO N-i N if)

0 C

pc:1

0, CO O C) L- t-- -1 " ..4 ... i ..'4 CO C) C)

7--4 CO, 0.., N in CO CY), CO C2) 0 \--i ri CT) CYD, c'N CO

'V

. T.: ;.1 7.4 Ce 1:--:' 4...4

C4' c:' c..,ce (5:' ,:i c'i' c • ' Ce Ce Ce ce ce c6' t-:' ce i:-. CX) Cn C7: 1:-:' (..; 1/4 ,-.1 VS' vi' cYS- ,-4' - 4c in 06 Cn'S

,..1 F4

p.i .714 .7 0 .14) CO If If) if) If)

C:7 .70 .70 .70 .7t , .1 .70 CX) lc)

CO (7) C) C:7 C C,Z N .7M .7t, .11 .14 .70 .70 CO .14- CO N-4

-+4

cia \--.4 T-i 7... N...., N-.1 r-i 7..1 T...i T..1 I.1 Nr1 N N C.9 N N Tri T".i r. 1.1 C*' C'' C9 N C9 N N,

1CD

C8

T-4

.

CC

CÎD

CI) C) C) C) C) C) C) C) C.) C) C) C) C) C)

In I.4 to

10 CO C) CS) 10 C:) 0 if) C) C) N-4 N-4 T-.1i

ca

140

C:

1:-

.,..

. N. . CY) .

N-4

.. GNZ . CD . CXID .. (:) . C,Z . C:7 . C> .

T...i

.

T...4

.

C)

.

f-=

7E;

. ;.4 Ei .-6 ,-.4 N-1 CO .70 .70 .70 If) 11-- CO C41) CX) CX) 7.1 i1

ri2 „W .,. 0 p. .70 .70 .70 .71 , .1 ...ii .1 , .11 .1 1 .1, ..,..t, 1C) I I 111111111

;-(

a) w ,i)

r..

C)

4.4

C)

CX)

i'.

06

CO

CD

h1D

c)

t. C.)

74.t

W

=I

aa

114.4.

as

ma

4.1)

,,;

c:

a)

ND

.,. =

4-

;

a)

L)

rd cs5 oi cr5 cei crS ce ce ai ce e.6 c).5 c)-5 c4 I I 1 I

p, cc) CO N. N. r- i-- N. 1:- 1-- N. N. f-- I-- CX)

cia

ce

In

C:)

7--r

...41 c,Z c• , CX) CC) (X) CC) C:7 CO CO CO .70 .7V L-

.70 .7V cf:, - C,2 C:7 r-4 .1, )0 ...0 ..t4 i,- cc ..14

a)

.,.., •

A..

cu

moo

be

c)

;E.

,-,c1

1

a,

_!

c: "ad

03 03

a. A4

PC4 "

rd I 1

PI,

1 i 1 iiiiillii 1

7)

C. No. 7.

19


a; a) -4-' a)a) -4" ) CD '' a) -4-' a) -4' a) -4-)a) 4-' a) -4-' a) -4" a) -4' a) -4-)

....- cp -4-) (1)....) cl)...? ,1)-4,cl)..., Ti -4, 0-)4,cl,-...? ca,-..., cl,....., (1)-4, (1)4-4co -le, (D le, 0) le, G) le C) le, C) le 0) le, c)17e, co le c) le, Cd 171 -CD 17, C) 1,7 c) le, c) le, ,..... ,, c) le ,,, ..4„, co le, ,I.,

u0 'CI X "ci cl) "CI CAD "ci CID 'C/ CIO "Ci CID 'Z1 up 'CI U9 'Ci UD 'CI uo --J CID ."-C CID I:, CL "Ci cA0 rZi ,o r-J ,-.0 -ci

,... 4,1 ,-. C,1 ....4 GU .--4 4-1 J.-, aq r-.. 4.1 r.. CNI ,...1 4,1 ,.....( 4,1 ,...., Cl ,...., 4,1 ,...., 4.1 p., c,1 r., 4,1 ,..., 4,1 ,....1 c:i r.4 NI

El

E.-9

.1:(1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11111111

0:I

r. 1..74 r...1 •... r.. ?... r.. r...1 r..I 1...1 1...1 1.... r..1 r...1 r... r..4

;.4

os

cd

.

cl

a.)

E

g

vs

•■■•1 (4')

• t+.4

co -el

ct

E-4

I-- GO C C'7'4 G•1 crD -14 in to 1--- oo Cn 0 ,--4 4■1 VD

.14 I `1,1 .14I LO I 1-1-3 L_C. In oo I: co 1 oo

i kn i.c. k_o kn , kn co to i t..0 ço

ix loo Ica loo icx;Hoo loo ioo ix loo i cl)ix !GoCL) "14

CL)

bl)


bo

PT'q

02

CZ

CO

..bci

;.

cit

El

a.)

liCi

4)

=

,

w

tw

. .4 cz g

7

r....

w

, Q

C:> CD C:D C:D C:D C:D C:D 0 C:D C:D C:D C:D C:D (:)

CX) .zt. .zr .1. ..-ti 10 r". 174 C4D CSD C:D C:D C:D QED C> C:D CX) 010 C:D

.ze CI CC) CC) CXD 174 Cn CC N C,&C,> CZ CD CZ Cn CZ C., VD VD

r d , ,z...- ..,-..-. e cr,- e e 0 cy-- co- cyD- co- co- c.6 cri' co' co'

4 11iIIIIIIIII 1 7-1 T-4 T-i 7-1 VD C,2 CO VD CYD CYD VD CYD CYD CYD CYD VD VD VD

C)

1'in

in'

7-1

in

0

-4

CZ

Q

t4D

. =

1E5

0

Ii

Pa, .11 .7r ...ti -t. 1-- 1'. 1-- I-- i2"-,

cx

C> M CZ Cn CZ Cn CXD C> CZ

cri 7-4 7-4 7-4 7-4 cri cri c:5 .4 .4 cri cri cri cri cr5 cr5 C,5 C:5 (:-.)

c:5

C--

CYD

7--i'

cr CO CYD VD CYD CYZ C174 C4j CC174

7-4 7-4 7-4 7-4 17-i

;.-1 (1)

P■■

• t...4

• ;••1

• Ct

r.

c2)

2)1)

0

Cal4

„.4

C:n

---_...__ CY) ,:::;R:r.\--i gr-i CZ 1- CX) 174 7.1 in in if.) in in crz in

...4

03 cd

Pq in

Vi

"t1111111111 1 I 1 I I I 7.-1 I I 1 I

Cf

Vi

'.-4

i

rCi C;

= r-C$

wo CX)

. c:)

._ ,w -- ,,,

;-.

x

o

4.

te,

. ,.., = .

rd CC) C) C) (C) (::) (:) c:> c) ,

Id' v.>'-

,,,)

it-)." in in' in

ii N N N N N N N11111

op ,

oo

N--i

1.7 cs)

z oe

r-I


o • •- •4

. i-i

0.)

MO

bA

0

Ex.,

va

s=1

a)

.4.-.

0

6.4

V:

C) C) C) C) C: C) C) C.)

0 Cri CO CrZ Cri CO Cr'i Cri

c,•;)

-- .-,

=

o

(.)

rz ....4

.,

.


co

=

t4D

a

cfl 1"4 In ln ln ifD 10 'CD 10 CYD

.\--1

rc; I

;71, 1 .; CrS Crj cri cr5 cri cri cri 1 I c..75

N co cc) cc co co co cc) cc>

• r.,

FRici

....;


-

-_______. _

r4 174 C() C() k]i) CC) CC) CXD CX) i'-

s... ,..

PC.

rn

= '"Ci

al c/

741111[111

P.

C/

Illii

i •

rc, au

(1)

C

p„it

(1.)

...... ?) Cf.'

ö

r

CL)

-4-• g

• •

a)

tuJ eup

cd

,.4

tilO

c:)

mo

cz

cc!

7a;

md

et

1=1

,,.., z

ch

tx

•,-• c,

s.. rz,

;1. i i i , Ce C.0' Ce C.6 Ce 06 C5' C:; ,' 7-4' 7.-r .i' N' . 'i -• . 4' c,6

a) 1 ) i 1 7-1 174 1.4 T74 T.4 N N N N N N C''' N N

. 1,-- 1-- t-- L-- L'... CC CO CO CO .1 , t-- .14 Cn, Cn leD

..=

1".=

:C:›

PO

C:2

.....;

a

tc

.F. ..,.. -.)

ao

c.....)

,

_ _ _

_ _---.--©

-- c) c> c) c:) c:> c) c> c:> c:) c) c> c) c)

cc) c)c) c> .7ti in In ...y ..r crz CCO CO c,2

R

N.,

, ; y

C7J

N

rd 1111IiI jCi3 d 1fD CO .1' '7V C72,C'2

r-i M VD CYD CO .1. .tN ..t , e., t. .1, IrD .-V lc> 10 VD IfD

cn CO

tA)

, ․)

6V

(/)

;.0

1-1-1 • P.W

•.4

a...

4,)

mw

bD

0

tz.

ria

__

4

Ti CX) CXD CC If> C.CD C:D Cn CC) .1. N C:D C:D IfD

Cl)L'.. I:- 1-- CX) CX) Ti CYD CfD Cn T-i 1-4 N ti. L-- C:D

= "z1

5 ct

- ,..w

P14 c6

'ill' di

,....

1 I I I I I- I

Cl)

i _.

. ....

F-t

. tiO ...

s.

co

bD

ia.

.,

%...

o

G-1

41.)

a) ;--(

cl C:)C:) C:) c> c> c) c) c> c) c) c) c> c)

tAD CX) ).0 )0 x.0 10 10 CC) CC) C:D C:D CZ CX) CC CX) CX) CC) VD

a . CZ C:D CO CD C4D CCD CC) CC .1. .14 1.0.,M C,tC,2 C7,2 C,7

CYD

•;7".1.

'4 "Z. CO' .4 .4 . .4 . 10' 1.0' L'-' l'-'1,- 1.--' N N' N

,- G cr .71 r-i r-i 7-4 774 7-4 7-1 7.-i 'T-.1 ri 174 174 1

C:j

c)

VD

C5•&

e-4-1

co

• ca

• r••1

...4

s.

a)

=I

bD

0

14

r4

Ca

MO

WO

... C:3

....•

os

=-

. WO

0

+5

a

cl)

eLID

.,. =

.-,

...4

C)

ç.)

-

rd 00 CZ C> Cn CZ CZ 1.-4 c-i ...7e .1 4 .t. 10 cri cri cri

m.,

cri cri 1I I

c-, N N N N c.., co CO CYD CO CYD Cr.).

CID

7-4

CD

..

,.4 CYD N N C,2 N C,2 CC) 10 CX) 10 GYDicf

CZ Ti I-1 IT' Ti Ti Ti 1.-1 (X) CC) T.-i 1- C:D C, CD CD 7-1

T-i Ti Ti T.i IT( 7.1 Ti Ti Ti Ti Ti Ti Ti

a -0

o3 ct

s. ,-.

(24 °)

rdlil 1

P.,

C/)

rrj

i

ca;

C. No. 7.

21


,, CD , CD ,4, CD

ri 4,1 r...4 6.,1 1...4 N ,...1 c.1 F., 6,1 ,..4 4.,1 ,..., G1 ,... cNi ,.., G,1 ,...., 71 F-4 4■1 F-4 4,1 r. G.1 r.4 44 r-4 4N1 F-4 GN1 .-, c1

=

,,, ...., fa) 4,4::, 4, , 4, , 4,, 4,, 4, w 4,ci, 4,,a, 4,ci.) 4,0., • 4,(0 4,c.) 4,c3.) 4,,,, 4.7

.4.„) CD ,,, CO , CO ,i, CD ...j CD ...,) CD , CD „.., CD .4, CO „..., CD ,..., CD .., ,D , CD , CD .., .„

OD 7:1 OD rCS UD r=3 OD 'CI 00 1:3 OD '7/ OD "ti uo "Ci OD rCi OD 1:3 OD "Ci CIO "ti uo ,C1 uo ,Ci co '1:1 uo rCI uo rcl

co

r,..i

c-,

_•

op.

1".:(

fl

:C)


'-cd'1 I I I 1 1 I I 1 I I I I 1 I I I I I III II1 I I I I I I I I

— — r.I r., r. r. r. r. r. r. r. rn, r.01 r. 7.4

..'

od

cdZ

''')

a

0.)

riC:p I

1.°6

fl

t--- Go (:5- c.::,,--, GNI m Lc) e.C) I-- Cl)C)0 4,1

014 1 011 1 1, 1212121, ..-, ; iö ,..." ..., in , ,... 1

c.

ci ,00,4) 00,4), .0i.0i 1 .0 I 00

.....„„........„..„,,,,,........

ci, co

ô

44

;r1 • ri

CIF) 74)

o,-, •


7;i g

0 ...el

r, Frn"'I

•r-4

CI)

•rr4 0.)

.,... WO

;...

cu

to.1)

=I

1:4

do

tAD

C:D C:) C:) C:D C:D C:D C:D CD CD (:) C:D CD 4:D C:D C:D

'-"( T.i 7.1 7..i 7..i N..i M C.) C) CD (2) C) CJID C:D C:D

.11 ,z1., ...r ...r , QV .0 IfD CrD CYD . CYD . CYD . CYD . CC. CYD. CYD.

ci) 7L111111111111 T-7i'T-I'T-4 T-4 T-11 T-.4 7-4 7.4 '-4

;14

(:)

C'.5"J

CO .

fl

....;

;...

ci.)

n:V

td)

0

Fir-I

an

4.)

4.;

Z

a.)

tAD

.-4 =

4.,

gz CD

C.)

'''sz., I I 11111111111111111 """"" " 14 '`+' 74 '1 '1 'I '-'+ -,+ ,--i+

g

,-..

Cn

._.

CCD CO C4) C.CD CO CC ...t, Gn CYZ c,D CrD CYD CO CYD CrD

Cn Cn Cn CYD Cn C7 N Cl CXD Cl) CZ) CC) GC) CXD CX)

cx) ca

r—I

• 1--1 ;-4

cl)

g

C.)

g4 '40

Cid

;-4

ce

rd 11111111111 11 1 11 1 I I I I 1 i I I I I 1 I 1 I I

CC

,-,c a)

= 1-0

I •

-4

cx.1

fl

-4•D • j

:-; g

o

4.4

........... ...N., ...........,

fl

11I III 11111111111 I I

1.)

c•O

C..:)

r—I

C) 4)

•-•1

•,-4 :0

WO

. 0....

74

=

:.1 .

-Zs -

do

talD

C:) C:D C:D C:p C:D C:D C:D C.) C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:)

CK) X CC CC CX) CC CO CC GO X GO Cl Ct) GC) 00 X

' N,N,N N N N,N,N N,N,N N N N,N,

,-j N N N ' N' N' N N N' N N N ' N' N' N N

N

• -•-1

cYZ

•ri Ct

)■.4

t.

(1) g

fl

PX4

ca

cd

Pc,

C.

4.;

=

0 tD =

1.- -,

1

o

C.)

,d1111111111111111111 vi c(5 cf5 C(5 cfi cri v5 Cej c(5 c(5 ci CY6 Vi Cri c(5

rip

.

.

ce

lo

...

,-4

T.4 7-4 7.1 T-4 7-1 T-1 7.-i T.I Ti T-i T'i Ti 7"'i T-.4 T.1

.,zr ., 11 .7t. ..v Q,t4 , t, .,t, ibt4 ..t, Qzr ..t, ,7t,.,,tr ..-7t , .-t,

C:D C:D C:D (:) C:D C:D C:D C:D C:D C:D (CD C:D C:D C:D C:D

fl

1

I

1Ci;

Po

tiO

fl

,c) _4(72

"4C1)

I •

rc ''

= r-.

't ;..4 rt4 't

;:c4 cAQ

rdrlii i I


-4

ri)

fl

4.)

_A)

0

.r..r

El

cd

MO

cv

1-6.1

g • ,..71

4) bt)

Z:40 , IvA) 0

fl

do

tn

c:

.7:::

C:D (:) C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D (:) C:) C:D C:D C:D

(7) L-- t- E 1-- L-- I-- E-- 1-- 1-- r•-• 1:-- I,- r.-

C:D C:D C:D C:D C:D„ C:D C:D C:)„ C:D C:D C:D CD CD, C:D

,. C(D' VD- CO' C6 VD CYD' VD' VD M- cri' CYD' CYD' VD' Cri'

Ci)

C:D

C

C:D .

aa

,

jbf)

0

CD CI)

rwt

,---4 bt)

ral

ca

"0

=I

ed

Cl2

be

.,_, =

4,

çzt

o

C.)

co. =..

"c3 I I I I 1 1 I I I I I I I

. . .

111111116 16 ifi ZS if; 16 ifi ifi 16 ifi 16 in in 10

r-=

fl

.._;

=a)

cf

...q

T-4 7-1 T.i T.i T.4 7"4 T.1 T-i T..i T-i T..i T-1 'T...i 7"""i

0

ril

----

(5) if) in if) .10 lo 10 In in lo lo ifD 10 if)

Q14-

Cn

cl;

ti) eil "4

0 .

Pr.

....

t....

cli.)

ml

bl)

1 •

7:1

f-, rci

c'

c"-dct

;-. ..g4

"

'6 1

pl., 11111111111111! I

cf)

z

. ..w i:: E

7,5 UD

0

44

'1)

;.4

1>

....;

&.. CO 'V

bto

0

g&i.

r4

no

oi....

cu

plhd

ca

0

=I

m .

4)

to

c) c) c:), c) c) c:), c) 0 C) 0 C:D C:5 C:D c:D C:5 C:D C:D (:) C:D CD CD CD C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D

1-.. ...t, cN2 cN2 cYD i--- Qzr ...14 ,71. 1 T-1 In CYZ cN2 CtD if) C:D CC) c,2 CXD' CC) N C.0 10 cri c,2 IrD t" c() C,2 C:D c'D 10 r'i E''

cr: CC ON cc , T..4 T-4 7.1 lfZ C) ,7t, c: 7..1 ,:V l'. C,Q_CD Cf) N Cr C:D.,, N CD 7."1 C, VZ., a) C'',tr, QV .14 .0 C7-,

rtg '''ce'=' cn c-7-' c:,,--- c-.)- , , , c,- ,,-ac- c ,-,- L-- - ,-9 N- ,..,:)- co- c - ap L--- ,.,.,- i f,- c f,- cy , if,- c3-, , -, -,-,-f-1,-C,-

...

C c

In E-- C:D c,- C. CC) i-- 1-- I,- 1-- E,- 1-- E7-• E-- C() T..i T..1 N N VZ ,:r ...tr Qv In io c.C) C4D C.CD cC) I:- I:- CID CC tçn

7-4 T1 T.i 7.1 T.4 7.-4 T-4 7.4 T.1 T.1 T..i T..1 T-1 T-.4 T.i N N N G''' T1 T..i T., T.i T-1 7.i T..i T..i T.1 ,,4 7-i cmi V-1 r-i

C:D

c:,

C)

,.-.

C:D

4-;

=a) t40

. = —

.4-='

o)

C.

T-4

,. CZ) 10 •zt4 CJID C:D CXD N C\2 CN2 CC I-- .1, C:) cN2 c4D c0 (7) T..1 (:) CK) VZ C4) Cn - CC L-- 11,.zr cN2 CYD t- T-4 CO CX)

cn C,2 T-.4 r..i C,2 GN7 in CYD T..i 1-4 t-i CO C:7; , p, (.7 CC) G,2 C77 VD CD CN2 .ti. Ci()""(X) '' 1CD CT.) CID C,2 IrD 7-4 cC) r-i *. t(

r-( . T-4

,3 C,= C)7; E7': t= ce ce (5; CT: C:5' 16 C4 C4 c7-: ,-4 c:5 c5 iri c:5 cx5,c43 vi ,-4 cyS ....4 (7: cc:5 c6 ,..1 c,i ifi )rzc.i „; cc5

,a, lo (:) C5) C5) Cn Cn Cn C7) Cn C:D c-i r-i 7....4 N CYZ T..i N 10 10 C) C7) 0 C) N 7--i crD c9 cyz .zp ..;tt, Qzt, ...,p i.. L..

ci c9 co c,4 N N N N N N co co co co co CYD .:P 10 in 10 ,,zr cyz .41. .:14 .71. , ..,,r .,,t, .,t, .,v Q,p .v Q1, ..,,p cyz crD

l'.=

cc

co

C\2 '.

l'"'

L'-

•ri

a)

— rcs

;' $. ,w ct

= 0D

1..'

.,1: 1f 4) C16 (5 1--=

dlilicx)

p.. co

Cn

I 1

4

co in

,--

C4)

4

C)

CO -

CC X X

00

CC

X k CD ,

C.,

22 C. No. 7,


____

C., -4.. a) -4,a) +a a) 4.. cl) +a a.) 4... a) +a a) +a a) +a a.) +a cp +a a) +a a) a) +a co -,,- (1.) -...) G.) -....

4, a) 4„ a) 4, a.) 4,, cl) 4.4 CD , CD 4...) CD 4-'CD 4„, CU .., CD ..., C.) .„, CD .4., CD 4., CO 4...) CD ..., CD 4, ap

.0 "ci .0 'cl .0 'ci Cl) Pc1 00 275 UD ra, 00 ra 00 'CI OD 1,::$ 00 rCI 00 rC:5 00 rt:,00 rC:$ OD rt, UD ra OD r.C.i OD rt:$

ir4 4'1 r. 4'1 ,-. 4'1 .. 4'1 ,--, aq ,-.4 aq F...4 4'1 ”.. 41 1.....4 C,1 r... N ,-.. cq ,-.4 C\1 ri G,1 .- c.1 rl 4,1 1.-4 71 ri Cl

c3

,?.1 I I I I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I I I 1 I I 1 1 I I 1, I I' 1-21

ri-si :0

P. r..., 1..., r.-4 ril ri ri ri ri r4 ri ri

:.4

Cd

03


0

pa) ..

F'

cd on

,...

;r1

c-5

t-- XCr. 4'1 M ',II Le) CS) I!--ΠC C ,--1 G' 1

1 c4) 1 c4) 1 tt) 1

I VI{ 1202 2121212121

CX) I CX) 1 CX) i

H J

.

s..

c)

4) • P-0

r"C

Ft/

(1

..W r../

...cz

Tri T. T•4 T-1 T.1 ri N N (11D CYD VD .1. IC IrD N N N VD VD N VD CYD CYD VD VD VD

;-4

tkID

4,2

• r•.4

P-

;•4 • F...1

4"I

e+-1

C't

r•••■1


g

...I

ti.d

C1.)

'V

WO

4)

PE4

VI

WO

I.

co

41-2

V2

.

es

01.14

do

tAD

=

. F-1

rc's c':'‘---i' m r-i' m' r-i' co T.-4 •+' (:), i--' co' ---i' 1-.= N' N' (-.2)' Cn' C e iti' T - i' (X)' N' r °P C7:' N' ,r, ec--4 L---, N' Ce CO'

p. t- CCD CC) t- CC) Cn Cn 7-1 Tr-1 N N CYD Ct) 1:"- N CC) 7-4 N .14 N C) If) CX) CX) CX) 0 C) C5D C.., rTi N N N N

0 c) c) c) C) C) 0 0 C) C) 0 0 C) C) C) C) C.) C) c) c) c) c:) C) c:) c) C) C) C.) c) c) 0 0 C) 0

CX) 7°1 CC) ., t, CO I-4 X CC) T...1 CC) CC N-4 7-1 (X) t- ..zr CS) CCD N C) CXD N CC c-- a) cc cc c:› co cYD ,--i IrD ,--i (7)

w.71, C.-.) ,-t:COD 17- Cn T-tCn„t- C40,y- CC) 10 7-4 CYD CY7 C:7 1- C:7 If N in CC) CnjeD CC) C7:41, Cn.J.- I7.tC: VD (:)

c.)

C)

.14

M'

QV

N-41

e

V4 cia T-1 T- 0 7.4 ri C.-4 ri T.4 C-4 T-4 c9 N N N M orD .1 , c)

In In In r- CCD Cn .1 4 .14 .14 In 1.0 .11 In 10 10 In In in

Ç.:)

..) pl, VD .11 N N T-1 I.CD /:-. Cn Cn C) 'T-4 m f- (:) t.- --1 M Ca0 (5) c' , cc) in cop E ..- t,- c) ,....1 (;) 7-4 N VD VD N c-I

.,..

cz Pc; 06 ,-4 cNi ce .4 cx5 c:5 .4 cf5 .1; c43 vi .4 16 T-4 c:5 ,-4 .4 ,-4 C7' I'': C4 C6 CNi id Id VS .4 CK5 1 -: Vi Ce C:.; C75

C:5

C:›

I-- .

cYD

r.1

a) ri ri C-4 7.....1 c-1 T-4

t1,0

.4

cl 73 07 N-4 C.C) ri C-4 N It. 7-4 10 CZ) C-4 ri CX) in .1 , 7-4 (7) .14 .1, .t4 CC) N T.4 C) CX) I:".. CC) t.. CC) CY) CY) 1- CX) N C) T-.1 (7) 1:- (:) cCD crID C7.1 ri t'. c'D 1:-- Cn ..,,r, (7)

C

1'7.

N C`f 1.. .4

T-4

N

;■4 (1.) C.)

.

rci

1

q,

_ !

= 7:1

cd cd

IiFL4 ;P '''

t% GO ct

z

.-..i

.1 4

c/)

x\ CC 'x \\

1 • • • 1

rd 1 I

I 1 C:71 1 1 I (5 id c:5 crS c6 .4. -4 ad 1.:* i- : I. : E..= 1- : f: a: ,-4 r,-; (5; C:5 CS: c,i

$=2.,

Ei

......,

cYD olD (YD crD M M M M CrD crD M M sr st , In M 1:-. cCD .zr CC) 10 CC) CX) CX) CX) ailD (X) CX) T-4 C-4 C-4 T-4 C...1 T-1 '.r,M

=

g • r4 414

a.)

crl C-4 1-4 7.-4 7-4

CD

7-4 7-1 7.4 7-4 ri CH C-1 7-4 7-1 C\ N N N N N 7-1

g

73

C..)

..4'

biJ tt

.A=I

.

E...4

00

(.3 C) (3 0 (3 C) C) (3 C) 0 (3 C.) (3 C) C) C) C) C) C) C. C) C) C) C.) (.....) C) C.) (...) C) C) C) C) C) C) C)

tan

In 10 ..,,p .:,r, .:,1.1 ,11 .,,,t4 .711 .71., .1, .14 c.. cD cc N co CX) 1t) Cr) 1:- (7) (7) CY) CY) CY) 1:-. 1:-. Cn Cn CC) CC) CCI) N N In

• p••4

a.)

te`r.1

u. =

cr.),c,p .c.,,, cc CD *CC C.C. CC, CC CC) CC) ..', 0 ,--1 0.S° .7.,-1 , m 0 (::,•-14 Cn 7-1 T--i r-1 T-1 N lp ,--ICCOc-c-9,t.....,

'V * F.- g r6 N N' ' N" N' N' N" N' N N' N' N' C6 ..,' ■Z ‘• • - i . •,' C7 CYZ' ., . . . 1' r - . l' c-i' I - --' ci.6 ce cc" ce co` ce cc.,,` bi' . ...,' e c> c:-.) (*.0

a) „W .7, r./ ,,,, cf c N N N N N C9 N N N N N N N cr) CC) CC) I-- 10 CC) CC) 1:".. CIO (X) CX) (X) CAID CXID Cn C5) C5) C) C) C) T-4

;•i

1.-E1

7-4 7-4 T-4 c: 5

7Th (1) C.)

c)

c=4

c

NC ;•.4 c c ...,i

c.10,

C/2

1 .

z (/

• sa.)

'cl a)

.

przl

16 (5 1'= C-:

N

g "g .14 111111 11''' 11 11 I I 1

774

• r•••I Ct

:•.• ,... Ca.■ CZ) N .4*

p4 ci, VD rn


rit C+.1

`.' ''

x.CD

4

;■1

T--i

i-

,..i .1. CX) C:7 C:) (CD .1, CCD (5) 1:-. r.,- t,e, E.- CXID CC) CC) 1:-. CC) 7-4 CC CC) tr) C) CY) CY) t-. C) CX) C9 C9 N ri cCD

Cn t- C:)

C.) C.)

0 1 - 1rD VZ .11 ri (:)

a Cc) (5) In In 7--1 (7) (:) cC) CYD C:7 .14 C) I:- il-- .1 Cn ,T--i VD .1, ..1. .11 a VD C:7 I-- CC)

C.)

,..1

CC)

7-4 N--i 7.4 r4 C-1 7-4 Trl 7-.1

g g

• ....

r.

a.)

mal$

WO

CZ

;X61

,40 UD

i...

c)

4.4

ci)

Sw ,z

...

'-.'i---' cr:' c.-:' c:7' . 7--+ N N' N' (=> crz' N' C9' CY)" GO" in' 016' N .7-4 Cr)' CYZ' N"CYZ' CYD' C.r)' .,--14 C4)" C:)' 0' C)' C:)'

p., N N c9 c, N oT co co co co co cc i.. 1.. cio .4.11 In In C9 .1 4 .1 if: Ca.) CC Ct) Ct) CC) COD .1 .1. .11 .1. .1, .zr

Cf) , T..4 T-4 ri Tri c-i /7-I T-1 T-.4 ri T-mi 7-4 ri 7-4 T.4 T-4 ri ri T-1 774

fu.

cr.D

a.)

;-I

a)

p...1

ir;

N

C7)

L'-'

o Pt+.

Taf

In

C"'

T-4

P-C

1_!

ra1, Q)

CZ '00

ce cd

;... ,.

I 1'5 '45 11 1'5 1111d '4 iiiiiiiiii l- i I

I-.1 T-4 C`,2 CX) .14

PI:1 "I'

' - .71, T-1 10

....:

co'

1...

I

-.1

aii)

MO 4 ...; T'll T-4 (..) C',N In N crID cfD C:) CYD C.) In (5) ,--1 In N-4 t.7‘. ....r GC N ,r-1 In C7) pl) N .1 , .7.r In )n M I-4 1-i CO

c3 ,n4 (CD GO Cn ,, t4 Q7e (:: cr co i-- Ic) c) (5) cr cc) .:14 1c) m , I-4 lo CC) cCD cCD C) C) N T-1 cYD (7; . ,C) .1' CD CC, L'-

tdD

c:0

au

ri 7-4 ri 7-4

tlo

Ps ..

.,. =

'4 CY5 Cr5 Ct5 i' : r': 6 -•+4 ,-4 ,-4 c; cNi c,i c,15 ct$ ,-4 ,-4 c:5 c.i c:5 c7; c:5 _4 44 „; „; , c; 0-: .1; ,rj id .6 .6 ce

co

4, =1

ga, in in in in in cs) cc cc cc .a cc ,4 ...4, Qzr cx) cx) Qzt , In C5) M m I:- (5) (5) (5) (5) C, CX) CY) CY) CY) cY) CY) CY)

.72

c)

c./) 7-4 T-4 C-4 C-4 N M m N crD ol) M M ce.D cr) clID M cvID m cr) c11) c* crD cr)

E

C.)

cd

0.2

40 (:) c:) 0 c:› 0 c:) (:) 0 0.0 c:) c:> c:) (:) c:) c:> 0 c:) c:) c) c:) 0 c) c> c:) c:) 0 c:) c) c) c) c) c) (:)

tAD

(X) CX) (7) In 10 If) N CY) If) 10 In CX) N-4 cY) .14-.C) CC) C) (7) in .4 4 C,CC) (X) 1.. In CY) CY) .1 , (7) CC 1:"- t•-• CY)

CI

.1 .1, N CO CC) i - C.:>, (:) N (7) m cai) (5) .1 , in In T-4 CC c■CY) .14 CX) t- CY) Cn C) f■ CY) ..7.r (X) 1:-. CX) CX) if

‹. .)

N

.14

C75

X

N

.i.. 1

1% k110\ 1

C No

• • 71I

23


a) 1,7, C' lii a) t a) "Ig a) t.', 1.0 ttl a) 1=7,', ciD le, ID 17,., a) le) CD le, a) le, aL, I.?)•CD 'el CD 1.e) CO le) CD le.

4,...' 4,'.." 4,'`.." 4,"... -4, ....." 4,...' 4,..... 4,.....' 4,....." 4,`" 4,..." +

-4,....." 4, s...' 4,...." 4,.... 4,w

QC P C!) 'Ci Q0 "C, CAO "C$ U0 "CS 00 "0 00 ri: U0 "C, Cn -c3 .0 rci Q0 .7:1 OG 'CS 00 "t: Q0 "CI 00 "C, 00 "C 00

,... V ,.., G,1 r.. Cq r-. C■1 r-. C9 r-. G9 r-. G9 ,-. V r-. Ci r.. Crq . r.. Cq p-, Cq ... eq ,..... cq ..., Gq ......

=I

op

EE

P

ce

'4°

....".


;■1

03

Ce

'IIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIII

03

OO


.+D

1••• 00 M 0 ,--. G■1 ce, .41 in c.C> I-- Cn 0 ,--I

'14I .10 I • I. 1 10 i 10 1 10 I 10 I if) I 10 I 10 I i In 1 CZ) 1 elD

(X) IOC 100 100 ICC) 100 IGO ICC 100 100 IGO ID I (X) CX) I CX)ŒD ci

,-. ,--. ,-• ,--. „-• r....1 r., ,..... ■■••4 •-4 r...1 P.....4 l'.1 r,

.

.

CL)

17:1 1""C:5

e41

. p.0

• bi)

=1.•

. ...*

”hd cz

71, ck

;..

CD

CZ-4

W G'', C, C.,2 cN2 C,2 C\? cN2 c,2 GN2 N-4 1-4 N-4 N-4 N-4 N-4 N7.4 N-1 N-1 N.-1 CN2 CN2 C,Z C,2 N CN2 N N V N C,2 C,2 N C,2 CN2

• F.■4

E!„ c°

F-W

•r-4 4.)

zn

ct

....;

r..

a.)

Pc"

tdD

0

PM4

c#2

ai

C:3

a.)

'MO

a.)

12.1

.6

t:110

C) C) C.) c) c) c:) c:) c:) c) c.:) c7.) C) 0 0 C) 0 0 0 C) C> C> 0 C) C> 0 0 C) C.) 0 0 C> 0 C) C>

.1 t- .1 .1 C4) t- 10 VD 1:- 10 CY: 10 r- VD CD T...1 G■4 ,-.4 E.- C:D N-4 N-4 CD CIL' N N-4 N cYD N C:D N-.4 cYD In C:D

co N L--...„ 0-D (n co ..1. ,.. cc) N CX) 1 • VD '71.1 C.0 N VD CO CD CD (7,2,1-- N VD C:)... .11, N .14 C4) e-4,..e-ii... CXD CO Cn CCD

rd c.6 Cn' co (:::>'c6- ,'. , cl.. cee,--Z....,d'o6N . , 1 co' in CO c) N - - •I' C9' l'-' C.) C,2 ..' I" .. 00 Ce T - -,' CYZ' M'

=1., CYD cYD Qzy st VD VD C) C) if) In In If) if) C90 CCD C.CD CX) CS) C:D N N N VD VD VD VD VD VD VD VD .1. .14 ...44

C>

CXD

N-4

Ce

CD

N-4,

r-

.4.;

c:

CO

Ini)

c .

-......I

c..

c)

Ç)

,1 N (4D CC CXD (5) r.- CYD N CXD N-4 C:D ...V CCD N CD C:D c4) .14 c■ CXD C:D t- CD I.- 14. r- r.- CC) N .11 CXD T-4 E'. 1.-f

Cf) 1,4 CXD CXD Co CD CCID C:D N-4 Cn CD C:D C:D I:- .1, C:D N-4 VD N-4 10 t.4 I:- cXD N C:D CCO .1+ CD VD .14 N-4 cliD T4

7..1 Ti T-1 7-4 r-4 71'4

,:3 .4 ,-4 * .4 (-: L-: c45 CD C:i GN2 CYi CX3 cx3 c:5 c,1 10 c75 1-": .4 VS r': 06 c:5 c,i .4 t-: '' cx3 c:5 cNi c5 t-: c:5+ cr5

icz 10 10 In .1 .zr C9 C` ,2 CX) CX) CXD CX) CD C) C) N CD T....4 C9 In 10 COD r- r- t.- CXD r- CXD (X) CC CXD Cn Cn CC

Cf CYD CYD CYZ Cr) Cr) VD CYD CY.D VD C',2 C'4 N N N VD VD crD VD .1 .7r .,..t. .t, .1. .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .0, .14 .1. cyz,

CYD

T-4

•Vi

4.)

s.4 ,...4

g.1 "

1 •

roe a)

g rg

C.;

tL1111111111111111111 !MI I

cr,

11111 11111

C3

CYD

zn c+-4

„ 00 Ct

at ) r-f

v■

‘‘

• Gc 4-44

r-1

r■■•I

E 4-) .

OD

e4D

c:

. i.:: Ej

. ...4

cr, U)

:..4

CD

44

,4 c:S'o c:> C ali' Ce Ce 1.- 1:'-. E-4'E": i 1-: E--' crS' t GC' .. ...,'. C CD Ce (4 Ce c:CD CO- Ce Ce L'": CYZ' CO' VD'

CN" c'' C\t T.4 T-4 ,--4 e-4 T1 T.4 e-4 T.i T4 T.4 T.1 T-.4 T...4 T...4-1 CN2 C9 CN2 GN2 N N C• T .1 7'-( Ti `,..i Ti

CI)

C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:› C:7 C:7 C:7 ‹:› C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (:) C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:) (:7 C:7 C:7 id Id (2> c:5 c5 c5

,m. crD VZ VD VD cYD cYD VD VD VD CYD VD VD CYD VD VD I:- CXD CX) (X) Cn CXD CXD CID CC CC CXD CXD I:- I..- I.- I'- r- r- r-

Cf.)

.14

e-4

e-4

cs5

NC:

,._ T4 CC CCD C:) clD cliD cX) .zt 4 .1, .zt. .1, .1. cx1D 00 GOD m c7) c; .14 .1+ 7-4 N-4 ,..1 T.( T.1 Cn M M .1.-.1 -...i 10 If) 10 10

cr C,2 C) C) cXD m m VD m m cc) cc) cc) t.- T....1 N-4 C.CD CN,2 I:- N C:D C:D .:ti in IC) Q.,14 CCD CCO Cn Cn Cn Cn

e-1 •\--1 e--4 e--.

1 •

rz: a;

C; Pg

gl .0

1

"6111,1111111 I

cf)

1

...

blD

0

s=

a.)

I...

co

Fc$

93

I'll

..bd

--4,' u, .

CD

1 • C.CD C.0 C•LD

CI) T-i .....-1

Ti ,....i 7....i 7-I 1-.1 7-i :-.1 N N CY: CY: CY: CY: GY: Cr: CY: Cr: CY: Cr: T..4 T.4 Ti T.4 7....q !...

46

tliD

, = ,c.,


st. .zr (7.) CX) .zr .zr .1. , .zr .14 C.CD CCD 10 in )0 IrD 10 N N CX) COD Cn, ,c, ,„.„:„.,, cf.,.„,. c.,..,.„..... c,.....„.,.,.".„,......„.,,,,,........,,,,,,.,,,, C) C) C:) C) C41) f:-. C.01) In c.:,:c.:cy: In 10 10 ,,,, 10 10

c3:),

C) c:) c:) C) c:) C) c) c) C) C) 0 0 0 c) c) 0 0 c) C.) c) C.) C.) c.:) c:›0 0 c:) C.) C) C) 0 0 C) C.)

.zi.. ,-4.. cXD in Cn (7) Cn Cn (SD C) C) CXD CX) CXD CXD CXD VD VD C) r- CXD N N c,4 c!: ,_, c7.. Q.4, cc = cao cc cc co

CN2

0

cyD

CD,

cçt

CZ

N

c:I

&•• Q)

73

C:4

-.:

c:

co

eLo

... ....J

=

c)

(.)

cf) N N C*9 N

rci T-4 ce C73 cr3 c:5 cc5 cc> c:5 cc5 oc3 cx5 c5; C7:. C5.; C53 crS C:3 C:3 C7. E.: c:5 t= t-: t-: E,: cc5 ifi ,-4 r.- 1-- t-- 1-- c-- t-s=14

I:- t- t- t- r...1 7-1 ,-, -1 T.1 T.1.4 ,...1 ,....( !....4 C,t In In COD CC) t.- r- r- r- t- r- t7- t7-

crz

• r*

I ...I

■ a. 4,)

'Id

toJD

so

Cm4

ro2

a>

,..i co ct) .14 GOD E .- E .- i,- t- t- t- t- COD CO C4) COD COD CC) cp. In f,- M t.- f- I,- I-. If) 1,- I,- 11- 1,-. i..- E- f,op

t7- CYZ c2 r- sr .1. .1 .1 4 .1 N (N CX) CXD CXD CXD CAD CXD r- e-4 e-4 N C', N C*, .:9.10 e-. t- CIT VD VD CYD VD vp

e-4

(7)

vD

g

s..

74

,-

PP "

'61111111111 !III 1 4)IIIII

M

cr...)

COO

M,

rad 0;

.i

cf)

CCD

C:D

C,CD

24 C. 1:Vdo. 7.


___

i

cL, -,- ci) ...--' CD -...) c:5 c:i :4 cs: :4 ,4 : C; CX5 C45 Ce C\i

p., (=

cy5 c5 t-: 1611111i111111

7.-i ..C, C, C7 C:7 C77 CID C7 I-- IC I- t-- CO CO CN, 7-4 CC C:> CO ••V 1:--

..-7M

. 1 I

I I

,..4

.,14

S

C7.,

c9

1 .

(I)

C

L.... 11 = \ ..1"4

CO

c,;••(

7:i a)

c.f.., c/)

;.

o

4.4

eAD b•ID p

t:ID

...

0

Al

'-I

o

Cl). Ct) CX) CC) CXD CXD., CXD CXD CC CC Cf) t-- CK)

7-1' 7-4' 741/4 7-1" e-4 e-1' e-i' 7-1' 74' 71' - 71' - 7i' -

___ _ _ ____

c:) c c) c) 0 c) c> © c) c) c) c:)

:79 c:> ,c: e-4 x0 N e--i CO l'- t:-.. .zrt 10

c() 1---- CO ,---1 CO 77 10 CC CK) L-- CO

rd

, , (7.' c., ' c-"' -.' c' .)./ crz' ce ce c` .,.'4' , 4'

cHIII i

1 i c> cY: CYZ I"- CXD C4) CXD CX) t'e CXD If7 f-

C4) CC CX) CYD CXD CXD CX) CXD CXD Cf) a) CXD

e-4

CCO

C9'

C.9

'I.) a) tf)

1-=


)-•ci)

:(2)


0

I a k

re2

PCS

ga

ccs

1

'Ini

4 . ;

=

a>

ttl)

.

..z.:

o

L)

4)

-. -'1) .

•F.: E

r. z

-

Cl) a)

c)

C:D

,

CO

CXD

CO .

C:7

7-1


E N t- L-- C77 ., t1 Cr: I"- e-. C9 C:7 7.-1

e-4

r411111 !IIIIIIIIIIIIIIir++++++++.,++

c: .

;:,.,

c: : cc ci c: if if Ql

i . :YD Co CYD CXD CXD C7 C7 (77 C:7 L -- f- CO

c5

,. -;

t- CC C9 CXD C:D 10 C7 CS) CS7 C:7 C:7 e-4

C77

10

--+••

(1.)

_____ ________ _ _

ciD

c) c:D c:), c) c) c) c) c:) c:) c> c) c)

cd

cd to

0: CY: CY: C7 1-4 T-4 T-0 ,...4 T.,..1 (.,7, C, c)

MO •.-.

a

C) C:7 C:), C:7 C.C7 C47 CC) CS) CS7 CC)::S) C77

_:

F..

;.... ,. ,-,.

ccs

-'d P,4111 !IIIIIIIIii i 7-4 T...4 7.'i T...1 T..4 7..1 7.'4 .C...1 7-.4 T.. T...4 T-4

17:1

= -7 v) Cl)

;...

o

t+-4

ri..,

GC Lai

t- (:)

••••••4

.." C

Ç4.)

1 _.

r:i Q)

?-4

tAD ;1;•-( ...4 rg -4 11111ii111111111illiiiliiilllit'' I'''''

&..

;-, •••

-4

C) g

cD

rjr). :'.. N c-- • C77

Z1 ('-'

CY: ...-1.1

”e1

i

C4'

c,

07 '..c;

GO

C4'

N

In

---C)

cc

CKD

Ica"

7.1

N

,

rci 1 1- t".'r...- r---- --'1--- --'i--.:1---' ,:: c.D'cr:'

I

bl)

c:,

r.

4>

b.!)

I

C,i

CC

C7:,

..o

ct

''..

(I)

tO

=

..ZS'

c

0

Q

,6111111111111111111111106 ce ce c; (75 c:L C7 Ci (7i C\i C\I :6

P. C,2 CN2 CN2 C ., N N N N C .9 cc CY:

,i)

6.

u2

rs4

0

01.

.

--

Ql,

C)

4

__ ___

_

- irz 1.f if; C'a c-i 7--1 c-i cci c-i C Cr=

L'. E-. 12-- C:7 f:•-• 1-- t-- t'. L-- C:7 C:7 CY:

7-4 e-4

- •

.ci be

t

.....;

cp

;..

- -

i .

Pci (a)

a-. c"I'-g

= ,,, ,.

rd i I 1 II iii I LI 1 1 I Ii i II Iii I I I I I š_ t

P-4

cr)

1

-4•

ri)

C. No. 7.

25


= .

a)

g

ct

GO

.."...

C"'

w.) co...., , 4, at, 4, ai, 4, a., 4, a, 4, a, 4, a, -4, „,,,, ,o ,..) .....o , -4-) (0 4-) (0 -4-.,(i) ...4.-? (0 -4,,,, -,...D

.4-> C.)....) CLi-4-,C.)-4-.) C.)4, CD4., C6)4., /) -4, @ 4,C.)4, (1)4, C.)4, G.).4, .,1-.3 1.).4, (1' 4, C''' -4, C.'

CIO '7/ l',4 .." (4 T./ ,J0 -,J uo 7:5 ,,, 7.1 cr.) -, ,e ":1 ii) '"' (4 -= cf., -= ,,,e '717, (4, 7.7 ,' G6 -z, cf. -:, et, -:5

,-. G.1 r.. G9 P." a,1 r7H G,1 ,-, GA ......, a,1 ,---, cl ,..., C\I .... 6,1 P.... CINI ,.... N ,.. G1 1".." CN1 r7H '9 77" G'l •-", 4'1 ,7" G9

± I I I I 1 1 1 I I 1111) IIIIIIIIIIII

f.... .-1 1...... r. ,..... ...-4 ,--. r.- ,..4 I... p.... ,... 1...-■ r-, r.-4 r...1 r....4

..•

CZ

Cd


I:- so s%i-. rm n -,i, v.'" t.0 t- 00 Cr.. ,= ---, CI

,c-1 ('-.,, , “"' 1 “'" j 1 )(- 1 1 LO I t.0 1 c.:".) 1 t.0 1

CO ,CX) , GC 1 CO ! CO CO I CC I CC ! CO CC 1 CO i CC 1 C4) , CO I CO 1C13 ; CC I

.

,

111111144.01191104.1611106.144

:

...,..1 ::

•- --,

7.-,

c

ai

1

I

1

,-:... VD VD :,,D c.,1:, )f) VD V7.) VD VZ VD Cr) M M ..7t ",7 .14 .14 ,,,z1 •,,,t QzV ,7r ,t4 Q,A., ,,,p ,7 .7v .,1, ., ,,ti Q.,,r, ,.1$ Q,1, .,,,,, ,,r,

cc

. .... ,.., ,,.....: •

tf)

t4-4,4

I ;re

4,4

=1


0

Pk

c#2

g:1

bdO

o

ri2

.

..)

c

0_,,

te

r..2.

•.....

44.,

,-o

(.) 1

_

Gc

tc

__ _____________. __

e„:2, (:) c:: c: c:J C:J c:J ,- C:J c:J c:J c:J ::J C:J (:) C:J C:J C:J C:J C.) (:) C:J C:J

cc

C:J

7_,

C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J C:J

,....1 (: C::, ..t .4 i-. Cs.) --4 CY7 4:5-.0 .i.:'- Cr7 ,,r 7-H T..1 )r: 10 CO C'e:, C:7 C"- I-- C9. = ..-. .:t ,= C:7 cc cr.-, In c.,c..,

N N c= 77H C". C) C) '..N If: C.,`,

,

C) T7H , ... . s, . . . . . . . 7`'H . C) . C) . C) . C) . 77H C) :', C-.), C7,) L-- ,,f, . . . . . . .

:',)

.

f=

.

1_0

. ,--1 t-- (7.' CC )_0 10

.

r....,

. .

c,. c... c,.

. . .

c-. ,:c c... -,,K) C) cr (7, (7) C) = . ,-.4 ,,, -H ,-, ,-, 1-, ,,:, ,-1 ,-, TT.4 V: ..71'' .7t CY: ..,1. ,.., .

.1'' ,I, .1, lc: ic)

c)

C::

,--i

L--

, 1

.

■-, ,.., () CXD C-,T ,-.I t-- M t-- ).1' t-- cYz in c7: C17.

-- ,-,,' ,`('' ^r", ,-.1 ",' ,-.4 Ci' '7V CYZ V: 10 10 02`• r-.1 CXD CC '' '' M C: CYZ t_-- t:- -(7:7 = ,:r c:: C:J '1--1 c• C:-- ).(J 10

7-1 7--i c.. T--1 7-H

4 . a a a a a 44 + 4. 4 4 4 4 4. . . • . . . i 4, . 4. 4 4. 4. 4. 4.

.,,,, • V: V.) .., V.) ,...■i ,O ,t „L72, 1!.

l'... C,t .,0 C40 ':, C74) C;".'4.77.© (..") C: C74. '= C:::, :n ,t E,t

CYZ ,t :. ), C 1.... =,

Z.1 ,24J c4J c.0 c:J CC C:J c:J c4J ::J c.. c:J c:J c. cSJ c.0 (-- C-- i-- 1:- 7 ,-) c -- t-- C-- 1.-- I-- C-1- C-- f-- 4-- 1-- I-

(f) 1


CcrZ

cqs

,14

,,r

p•-•Yi

e-■ to'

e-,

CL) err,

1... .2.4

rri

• (L) CL)

r•-• ''"0

ct c't

i -

Fri C)

. . , , ■ ,

Z:. .

I,

I 1 I I I i I

J:

1

--, r....

,71")

.

. .... _. ,

a.,

VI J., --,

7.-.

M 4::

o ?..^.1)

a

C:

L. 72

,-= ,:C C:D 10 10 10 In In in )rD In 77H T7H 7'H 7..i 7.4 T7H "7, 7'H T.H If: CYZ I'. I". (:) CY: VZ CrZ 1C.QZV Q7p c.,„N

110 (;,-,

,C: C) C> C) C C: C) C) C) C) C) C: C) C) C) C) — C) C) C) C) (= C) C) C) C:) C) C) C: $0 C) C) C) c)

. c,ID cYD crD cYz cY: cY7.1 ,:rD, c.., ., ....c> 1--

,

C)

f-c7:

4.)

i..,

:CD

fa

MW

...4

,...

4.)

Pc1

bn

CD

raW

.

— .------

4_, I ...t.4 'ID cc c/D cc cX) ct cl: If: Ir:, )r: ir: ,--i ,,t, ,I, C C VJ Vz "Z

'.7' ..

:11 .r.". •,-, ,..,---,-, ^-_--, cc c:...c, ":t, .,t, .7 .1' 77H C) .F7N I"." f:-7

cL,

77H

!CA)

:::

... 7::::1111!illl 1 '). ' 1 " ' t" '1; ; lei 10' k6 If: CC' c\i C7: C:> C: ce ce Cs,;

-....., 7.--i --"I C\-t

:: co

Ca

r ) I

C:5,

--.

ct r•-,'

= cl)

.

7.)

.

, I ' ! i 1 1 i I ' " i I I ` t 1' ' '

1 .

P"0 C)

,,

rf.,

I

_ _ _ . _

' 0

, a•

t C

4.1

::

a-. —..)

t'- .X.: J.': CC CC Xi C7.4; (7; = C7., (= ,C7,-.) (7. 7 , -. c': M C",' IC, .4) Ir7 )c )c., ),,..: IC) 1--- CC) cXD cXD cXD t-- I--

''' 7".1 7' 7"' 77H 77. "74 77H 7"1 77", ,..1 ... ...-, ..7..i 77H T.H 77, .."'" ... 'r.4 7..i ,--i ,--i ,,,,I.

7-:.

,,r ,,t ,,,,t ,-. )r..: ),:) Ir.:

,

)n, 1r: )'7. ),:,,

E ,... ?

Pt:,

ç.,-)

_ 1.4

_____ __ _ _____ ___

0 , c ,

C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7-C:7 '-' C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 (2) C:7

Z ' to

it" C) (2) cxD )(7, (75 C:J VJ crz VD vD VZ VD cYD VJ VJ = C:J c7:) v,J c:J c, I-- AL -- i'7= ',I' 7..1 '''''' 7...i .7....1 7-1 v-i C:::: CC

... •

CC CC CC t-- (7-.) C;

. C,GN2 . . ap CX) CX) Ct) a) (ID 00 c'i'. C:-.) C72) I:- (7., C5; 77.4 ,...? T.. If:

.

:...

. 10 C: Cr.: :Y: .:',.: VZ cxD CO

,, mi

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .

„_, ,c; (7:' eC:5' (:5'6'4C) 77H 7.4 .7..i ...i T.H T.H ,... ...I 7.4 I'. )r: I-- t-- t-- CXD X it-: in In z.: in c.-,t ,...9. ,19. c,7 c.N.se 0,---,

7f, ,-... ,-.4 T-4 77H 77H r...1 ,-, ,.., ,...1 'fr.., ,..-0 --.'. ,-, T-4 N (.79. N 'N ''..\.$ VZ VZ :0 VZ VZ Cr., VZ

OC ,1 OD

--,...

.

C:7

xf:

C7 .

-7r

f'"..-

1.0

____ ._ _____

,--

(- .......

,.

.7.

VZ'

aD ,-

0

::

,.. C-- 1......1 t'. '.77.7.1 :r.: C) C) C: C) C) C) C) C) ..7) :N IC: C) t:-." IC: lc: )-t* 1!!' z': = (=, cXD 7-H '''"' ''.' '7H T.'"1 cf) 7"H C7 C.,' .1' )0 77., C) C: C) C) C) C) C) (2) c,e (7: c:J ,-. )rD c.CJ C:J,

'"

,7r, ,,v ,,t, C:J C:J r--i cr , cXD CXD CXD .7, 7-,

• ... • • . ., . . 4.

.

... . . 4, . • . . 4 44 4 . 4' 4 1. 4 4- 4 44 .4 4 4- 4 4

4.)

rt: a=

ct cd

rcs i' 1 I 1 1 C-.: 1 i 1 Ce !1111

f

i I I 1 I I

1.'" ,---,

la

7'H

,„Lo4,

cr.77i

',

T....i

._ _. ____ ___ _____ ________ _ _ _______ ..._ _

...,_._ .._ ....■■■'

____ ___

26

I. ft.


-"," a) 4-2, a) a) -4e., a) a) CD , -le, a) ./y, a)

.0 .0 -ci .r.; -ci u0 ce -ci Cl)UD 'C.1 UD 't:/ UD Cl)Cl)UD 'CS 'C, C( rCY "1=1

1,1 GN1 4•1 ‘,1 r...4 4,1 r-, 4,1 4,1 r., 4.1 r., c.1 r., G.1 4.1 r., c.1 r., F., 4.,1

U0

7-4


MI1111111

ce)

E—i

cr

C) cq ets krz cS) k- CO Ct C*)

1111112021 21202)12121 .6212i2IF,

1 r.`

1 CO 1 c.C7) CD

1 00 1 0 0 1 0 0

or, C4..4

7, I)

C C...) r••■•4 • ""4 N' ,C C N' N C Ce 1-..!" CD% c r N' Cri"

Cr T-4 "r1 7-, 7'1 7-4 T-1 T-4 7'1 I., 7". s..1 1."1 7'1 1., 7-1 7...1 T., 7..1 .1-1

CC

CD

C:7 C) C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 c:7 c:7 c:7 c:7 c:7 c:7 c:7 c:) c:7 c7 c) c7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7

C,2 CXD 7-4 7-1 1-1 1.0 CC CD I"- ,t4 CX) C,2 7-1 7-4 CYZ c,2 c,2 CX) CC7 r.1 c9 CD

. C) C) C:7 C:7 , c()CX) CC C77 CD„ Cr,D CC CC CC cY7 .14 c,2 c47 C:7 C:D (:)• CD e.:,--trtc.C) c",&(:) C:7

;4 • r"4t11)

0

(/)

• r...4

CL)

7-4 7-4 7-4 7-4 C,2 C,2 7-4 C,.2. C,2 C**, 7-4 c9 7-4 7-4 1-1 7-1 /..1 I... 1-1 s'.4 7-11 C.9 C9

r CI ce ce C7: C7: C:5 c:5 C75 C:5 c:5 c5 c:5 c:5 (25 . c:5 (7; cYS Ce ,4 lf: C°: Ce C:5 cd t-: cx5 t: ce Ge C7: C:5 C:5

;•..4

0

;-4

t4.4

C:;*CD CD in CD CD CD CD CD CD CD C:7 CX) C:7 C:7 C:7 CD CC..+'CX) C:7 Cr) CX) ,11 cr.) C:7

zf CC C:7 C:7 C:7 7-4 7-4 Cr)C'e CD CD CD CD C7, C, C:7 474 ic CC zP.7v 7...4 (= CD 10CC cy:

7-1 7-1 7"...1

(rt.4

0.4 ;•4

• r••1

C.)

r".4 o••

• r-4

Ci)

JJ C)e)

C.4■1

111.111111.

re:7j

0•=.4 t: • r..4 •

Ge Ge G6' Ge Ge ce ce 06 a.5" Ge c. ce ce

(.4) C47 C:7 /CD CC CC) C:7 CC) C:7 C:7 C:7 CCD C:7 (X) CX) cX) cX) CX) CD CD CC CD CD CD CD CDŠ CC C'. CC

--4 7-1 7.1

mrid

_

C7 C:7 C:7 C:7 C7 C:7 C:7 CD C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:› C:7 C:7 c:7 C:› C:7 C:7 C:7 C: C) C)C) ;. ?

Q14 ,7t1 C() cl) CX) CX) Cf) c,2 C,2 -V C:7 CC C:7 co in 7-1 CL) C9 10 V) 7c;1 Ir k:* y)

42- . C:7 C, 2 C ,2 C,2

c,2 ,7v C:7 (X) cc in . zv c:7 ap 1C D C-*

C.) C...0

e-1

Cf C5D CD CD 10 1rD 1cZ 1C7 IrD C4) Cr Ce 7-4 P (:)NCc7D c.47 7-1 Cr: C: CY: T11 C9, CY:

7-4 e-i

CI)

7-4

• e-.1

• • • • • • • • 4. 4. • • • • • • 4 •

ça) Cid

,:; 7-4 7-4 7-4 c,i c:7 c-) c:7 c:7 c:7 c:) c)!! (:7 (7; (7 (7D ( C:7 C:5 CC 10 C47 CD cra cez N in

1f7 10 10 1.0 1rD ìC rD 10 1f; 1rD 10 10 10 10 C7D .1r IrD 10 Cr) C:7 C:7 CC CX) CX) CD ce7 .7V 10 iC:7

CI) "1-"' T" 7-'1 T-1 7-"1 T"1 7.-4 7°, 7., 7...4T., T-4 C9 CN C.9' C9, ,(7.N C9 CY'D Cr7 Cri) CYZ CY7 cr,7

;::•

0.4

• p.-4

4.)

Pcs

bD

o

rar.

_

Cr CYZ CC C:7 C:7 C:7 C:7 C:› )0 10 10 .7V CC 7.'1 CC lf: .-1 C7D re,7 C:7 C:D C:7 10 C:7 C,2 CD C:7 7-4 C"- CD 7-1 C' C'

(:1)

7:3 a)

47.1

cit

4-t

SZ.

..,14 1

'

;-4

"M••4

, •

r"4

0•0

s;••

(1)

e••••4

(1;)

r••••0

C.)

74.;)

, 7-4 ,-4 7-4 774 7-1 7-1 ..1 s-1

1, ce ao- cc-

71)M 7`-'i T..4 T..4 7.4 1..°4 .C-1 C9 C9 C:(7 1)

C:7 C:7 C:D C:7 C:7 C:7 C:7 C7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C7 C7 C:7 C:7 C:7 C:7 -

:,2 C:7 CD cxD iC C C) 7-1 17' C.0 ,,P C,2 C47 C:7

C.

C,2 10 IrD

-tcy,D (:) CC) CX:

c:(10 7-4„ 1.0 C7 C:7 C-- .:14„ 77, C7D C:7 In CD

C

ci) bt)

tfi

b,D

o

r -eziA

CI ,Z5 Ce C7: c:5 c:5 cN; 7-4crcNi c r c:5 cNi -4 7-4 cri ic cr16 cd in.

o C) CD C:7 C:7 C:D C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 7-4 7-4 7-4 C,d CrZ CY7 Q.7v xr7 cl) CX)

--4 7"4 C" C') C9 C*" C" C9 C *9' C" C9, C9 1'4 19 19

(3.) CL)

IrD it*Z cr.,' r. ca9,

CI) GO 0 ,:*9 r‘i orD crZ f N c'9

•,•4C.;

r-4

e•••

e•-4

Cit)

a.) •

c"") Car CL)

CID

! I I I

CI)

Ci)

7:1

7-4

Cl. I

CID 1

e•"4

:Y:7 Cx) CI' (Y: Cr cx) CO CC 10 CD I--

C.C) CC, c.C) CD,VZ

c.Cs' GO- e

7-1 7-4-771 C"4

CC

CC

C:7

)0

,-Z

c:5 c:5 c-4 Ici cd

crz ?å 67.$ crz cr.) cYz csr: Cr,7 CYZ CY7

I CC

10

al)

o

NNNNN t°- 0 GO 0 QC

1.0 10 )0 )0 c.,),,;) c,2 CD C)

14-4

ru*

Ct

Ct

:4 4'

-ri

rj

I


il!

.

-c3 a)

I .14

74

27

=

a)

E

cd

,-7-1

•..

E-4

:4; CL) .:::jCL) Z.”, CI) _;_-, CL) .4:: CI) ..i: " , Cl.) _;:', CL) _i-_-, CD 4-_, CI) .4-:, CI) 4_,, C1) _::, C1) ..;.: ,

cf, Z, cc 7:::5 CE 1:5 cc -CI cc &J r'= cc cc 'CS cc '-t= cc 'ZS cc 'CI ch 'CS cc "CS ch r'd cc "CZ cc 7:-.$ CE r".0

".... IN ,.. IN ,.... IN ,.. IN P... IN ,... C9 ,... C'l ,-.4 VI ,... C,1 r..., e4 ,--. C,1 ”--, CNI ,... el .--. el ,---, TA ,-- el ,--- el

" Cl..) 4::, Cl.) .4'7, (1) .47,, CD ..,;, "" CU

1.4 :C)

• r•-z

CT3

at

r-. ' 111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111

I-.

).,4

a)

I .

Ct "VD

i'"q CC!

CO I I CC IGO I CC IGO I i CO 100 ICO 1 GO 100 IGO 100 00 1 00 100 i

r. r. r. r..., r.-.4 r. 1-4 ,--4 r-i r•••I r... r•••■4 ,...1 ... r■I

t.....00 CYZ C., 1... GN VD '14 In CD t....... GO C7z (:) ,•••••, G9 :0

•14I '1,I .1.I 10 I 1.0 I ,C''1 kr.I LC) I LO I .-0 i LO 1 1_0 I In 1 'Z.C,C40 E t,C) 1 Up 1

4■11.1.111■11

• tip

;Li g

a) •

1 g:i

CZ cn •

tO

o

. Z: di

.--;'

'7 Ci)

0

4.,

Cia I i Ti Ti Ti 7.1 Ti Ti T4 T..i Ti Ti 7-i

(:) (:) (:) C.) CD C) C:) C) (:) (:) (r)

VD cr: V: CC 7.4 7.4 Ti '.0 CC) CC GO

= = = M 7-4 M Ckt- L--„ E-- CX)

,- e e e cr:)'06i-.:1- N't-- N'oo'

P..iiiiilillm cr) 0') m c) c) c) (:), c) c) (:)

C:)

7.4

CC

m'

c:)

CrD

• r•4

▪ • P..4

b/3

• ,Z

• ct

• 4.4

...4

&..

cu

Pc:1

an

0

&s.

cg:

-a

1::1

.C)

C..)

..... = ,..,,

„g1111111111111111111111106 CL5 c:5 c:5 "i 7-4 7-4 7-4 7-4 ,-.4

)_c in 10 in 00 c() cc a) CC a) a) C:)

. N '..' 1.9 N Ti Ti Ti 7.4 Ti Ti Ti CO

Cr''

...;

=

(i)

tn


C• c*, C,2 C, L'- l'.. I-- .N I-•

0D if: IC: 10 if: 00 CX) 1.0 in 10 CC

(-1)

7i..1 4.0

tit

•r••1

(1)

I

-c,a;

g

Ii ....

gp an

"cliiIIIIIIIIIII IIIIIIIIII1

c4)

1

rf2

E • •••••,

a:.

4...i

u:3

tea

a.) " —I (12

o

...., -

s

dip

• = ._ •

5 .4

,- E;

- 7,-, ,L)

o

cn

. r' 1 n' 1 n' Ce CC' C::: ' . '' ,.C:" C.: '' ., i' . . '' l''''' N' N' L`' i' 2 t " ''' l''' . L' .' .' . L- . -- - e cy,-,--,-,-,-N-,-,-,-,-,-,-,,-,.., c'9' M' VZ' CY'Z' CY'Z'

;.,., 7-4 ,...., ,-.' ,-1 T'i ,....4 ,.. .Z ...-"i ,.-.4 .7...i ,-4 ,-...i Ti 7..i r-.1 r-i .7-.1 --.1 I-.4 C',r-i C• N N C",N N N ,19 N N N (7,C,2

In cc cc c, N c, (7,q1/4 cxD t-- = 7..c, in In in oT crz In 10 )n N GO 7..i (:) N M c= CZ C: CD, it: CY: CC: CC CC

(:) C) C:) ,::) C) C:) CD C:7) C) C) C) C) C) C) C) C::) C) C) C) C) C) C) C) C) C) CD C) C) C) C) C) (2) C:D CD

CX) CC cC Ql, ,14 ,7r, ,7t, .zv c:7) C::) , C:> E-- 1-- E-. In 1.0 CC) 00 CX) CZ CZ 7..i 00 CCCY: CYZ CY: VD CC t-- ,-q CO CC CC

C:)

c,2

0,

C\

In

CC

a)

a)

(1)-

rat t+-(

• (

)

CC!

. --

7...

...,

mv

to

it.

C/2

Tti

Pc)

,-.

Q

'.'

tdD

c)

tu

=_

-, Ifi t-: 1-: E.: E-: 1-: C75 m> ce C5 C23 C> c:5 c:5 c:5 c:5 c:5 c:5 c:5 ce Ifi t-: t-: c5; ce ce ce ce ce M. C:5 7-4 ,-4 ,--1 t-:

7E, N c-9 N N N NN N ,N CO CO C,: CY: C,: CO CY: CO CY: CY: CY: C,: CY: CO CY: CO CO CY: VD CY: CY: QI, QI. QI QI,Cr:

(r)

T...i

,,...r.

CI>

4:

...,- ,..0 i,, .,.., .,, Qi4 c> N c9 C9 CC CC 0 CD C:: 10 IrD T.-1 7-i 1-I Q14 C''' C.::' c) c:-.) N c-, N N t-- •,7t, E-- I-- L'• 1-- -

aj7--4 Co CO 7.4 Ti 7-i C:) CC = CC C4) CC) 7.4 7.1 cc cc cc Co CO cYD cYz cY: 1:-. I-- 1- • I-- CX) CC CZ ..7t. ,tN ,:il

I

-=

= -cl

c;

;.. ,...,

.

= .

,-, 1 I

, ,

63-

I 1 1 1 IIWI I II I I I IIIII

I

-ti

q)

L-(

• (1)

p-t

CL)


• cð

:-..

oa.

c•-+

,.. , - .

al, .,-. T. ,...4 ....4 7....' .....4 7-1 ..1 ,-"I T•4 T''' N N N N N N N N Cr: CY: ...7V ...I

7_->

I--

11-


tip

cu

=I

=

P..


CD

a.

A-D

JJ

(1)

1.

...4

;...

cu

,c0

bl)

o

W.

.,

ga

cu

,,,, •

• 0 '-`, C CO CC CC CC CO C.0 C'r: CC CC CZ CC C.C, oo cc N c .., c:::) 7-4 in c.0 CC ..C:) c.0 cr) cc) = = cc cc) cc)

= c:-:, 255 (7.). c7; = M = = m -r cc ,--i cc = crJ .zt, C: cYZ cr,J Qzr, C:> C> C:> C> (:) C:) =' L-: t-: Go' co In' e c

,-'

(5

CC

I

cri

In

0

,.....r

Na)

I:121 ci., ,j)

bo (12

4-4

Ct

;••1

-+D

CD ;-4

c) c) c:) o c c:> (:) c.) c c:> c c:)

tx cc, Ti 7..1 T.1 If: If: If: if: If: L-- cr: cc)

.ci . ...t.,J,- 1-..- t-- E-- I:- 1-• 1-- L-- ci'D , t.

....„ ,...,... ,tz.....4....4......4. ....4.. ....4.. ...I-4, E.:. ce i

cc, n

F.: 7." ..,:3

--= I 1 I 1 1 I

'7 cf, 7)

I Il1

..'.

o

G.

-.i

1 cr2

,--. zs

Fd ct —; lill 111111 1111111111111111H

I

c:)

I:,

N. --

cc

ct

....

;....

cl)

"C,

tdD

o

Fur.

r.2

74

sici

E

es

z

4-;

c

cu

t ID

=

-z:,

=o

c..)

PC;11111111111111111111

cn

I I Ce Ce Ce Ce Cie Cie Ce Ce Ce "i c:5 c:5

T4 7.4 1...

vi

,-4

—I

cc T-. T-.

----- -- --- -- --

cC) M M M CC CC CC CO CC c*, ,7t, c:,

.:r (2) C:) C:) C) C) C:> C:7) C:7) E -- cC c::

M

Qzr

I •

''C CL)

= ?--

:t

S-. .:-e.

Ct

Pd

1 1 I I 1 I I I 1 1 1 I 1 1 1 1

-

..-

Cip

2S C. No. 7.


• 1


▪ ▪ )


,

..i.„,, CD , CL) .,4, CO „,,, CL) 4, CI) 4, CL) 4, CL) 4, CI) 4, (3.) 4, C1) 4, CO 4, CD 4„ CD 4, CL) 4, CL) 4, CP 4_, a.)

a.) "ci a) 'CI ck t7:1 cf, 'CI a) 'CS a) 7:1 a) "o a) 7:1 a ) 'CI ci) 'CI J. 1:1 CI) 7:1Ck 7::$ Cfi PC/

"'' Cq P.., (7'1 ..... cl 1......, G,1 F.. G,1 r.....1 GS1 r...4 GS1 r..4 G.:I ,....1 4,1 0.... 4,1 r..... 6mq r..., aq r... Cl ,'""' 11 1.... aq ,.., 4',1 1....1 G:i

,..-

''.:14

c-,

y—i

• ,•••_,

r....1 r....1 r.. 1....4 r....1 r...I r.....4 r...1 r.. r....I r.....i ,... ,..1 r. r...4 . r.... r..

&..

ct

cd

-t IIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1

=

, -I,a..) -4,a) -4,a) a) a) 4,a., a, a) 4,a) a), 4,a) 4,a) I)_ a) a) a)


=

a)

P

E

os

ct

cp.

L'' 00 Cn 0 ,—, G‘1 7,1 .714 in C.0 .1.- GO (:)C ,--, G1 VD

'111 7141 .714 I t.0 1 Lt" liniiniinlintinl,niirlinit•z)lcs,1 c." 1 r::) 1

oolcOloOloOloOloOlooloOlciOloo o0ixfoolcx)loo cO GO

.

.

r-c

r-z:J

•cp (4

,

CD

P-4 I". 7-4 7-. 7'4 7-( 7'4

a)

a)

4)

=

hD --- — — — — --

Ci)

C'D C:D C:D C:D C:D C:D CD C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D CD-CD C:D C:D C:D C:D C:D 0 C:D CD CD C:D CD.

ZDJO

CAD CX) CXD CAD CXD CXD CCD L-.- t-- N.....i CC) C.C. 10 ,:r ", ..ti C' c'NC,2 CXD CAD CXD CC VD C C5. C3- C Cr: L-- ., r L-- L-- If:

c: .,.., • . cr) CXD CAD CC CXD CXD CXD . C9 . ,IN2 . C:D L-- f:-. V: cC) C.CD C4D 10 /0 10 c.0 10 10 CAD CAD CCD = ,C5 CCD CC) CC> .71.4 C:) .1,,,,c4D


. . . . . . . ,

.,... 0=, rzs /0 10 in in. in In in cc cc cc cc cc

E4

oo GC OC GC .. 1 •- 4°, -.1', •.'4 •ii ••li .-.i ... in in CC) 12-- 0 ri V:). in In CD

C

l'-

CX)

..i

10

N

CO

• •

sa)

• C>

(1)

b1D

M O

a

cd

-,..;

ra;'•

tiO

.,... .....,

=

0

Q

-c; C5 c:5 c:5 c:5 c:5 c:5 c:5 ,-4 ,..4 ,-4 c ,i c4 .4 1f5 z5 16 i-: --t: t-: cx [-: .t-= ce ce c: -: c:5 cq cr.5 ce c:> .4 ce c-: c:5

sm.„ ,--4 \---i ---i I-4 ,'. T". I-. 7-. 7'. I'. 7-. 7'. 7, 7'. I'. 7'. I-. •r. 7-. I'. :9 :9 C9 :9 CrZ

7./

cs5 Q11

h.zt+

c+,

ra...

a.)

.•=i

b13

0

gar.

Cf

O cit

L-- L--

---------

1"- I"- t:-.. l'.. t..CCD CXD C4D C4D CC It:

if: 4f: s'n Cr: CYD CXD CXD CX) ■1 In 10 if: if: C,2 C., CD

Cfp GC CC CC c'79 C: C'D C7cn 1C N `7.CI' '14

C7: CY: CYZ V: CX) r CXD CCVD CY: ,-. ... 7, L-- CCD 7-..i C7Z CXD cN2

7-I 7-i 7-"i

II-- '14

;■(

koi

..4

•,--4 ;•■1

a)

a)

r'Ci'''''J ., =

ct't

5...),...4

7"; 1I 11I iii I I I I III III i I I I I I I I 1 I I I I Ii!

C,-,

I

I _,.

,--

CO

(L)

--,' 1\

1 ■

I _, u)

0.3 •

"Ci Q.'

••4 = r"Ci

a.

ct Ct 72 I

a)

... ,...

iiiiIiIIIIIII4liiii

ir.i

. z

c.:D

Cr)

Pc/ = ,,,. u) C:D

("SD

Pit

tkID

0

Cri-

CY'

r.36,

.

---

: VZ

.1©

-4-' VZ in C":, C) C5Z CY: V: Cr: CYD 41 VD VD

C7: 7-.1 T.. C9

,--'

coa

=

7-4 ,-4 in If: CC C (2) 7'. ,'. 7.. 7'. 1r.C2) C:.) ...V

c.)

co

c/D \--1 c-i 7-1 7-1 .74 7-1T'. 77i 7, 7". 77. T'.

7:1

t-4 E eT

o

:::

,..

• I

.4::1 "d11111111111111 .

1 1 1 1 C,; (."4. t': E': Ce ce ce cc5 .4 t': i': l': t': -4 ,4 - -4 "5

N N N N c',2 N N r-i .7.--1 T-4 7-4 (.-% cc N

Ems(

c`r,)

cI crZ

c)

• cL)

WD

...)

.

4=4

• CC -1-D

-

42

- --- 0 C: C (:) 0 C: C: C: C 0 (:) C: 0 C: 4 (:) C)

1.) r"""i

=1

es) te

.i.-- C:, lif 1.C: l_c-J Ir.; ).0 in c h,..-., ....i ...', 1--- 0C) X in

•,...., = .

,..i •-i N c9 c'' N,C"'\7 N GC -,--i rt,--4 -4 N .-.', .. 0

,z4 E =2 •il"., 7..

j'

co

1 , 7--i'cecrz'cr N

-, •• -▪ 4 •

ce2

i".• ..'

I i i 111111

(4, QU

i ! I 1 ri ri ri .--i ri 7-. 7'. 7.. 7'. 7., 7'. T'4 I'. 7 .4 C7Z

Cip

7-.

;.4

CD

ar

cf) • P".

CE 'rtmi C-1-1

1) I.)

7:1 rt

c.

tO

= .

,- E.;

- 7, 0,

c)

z..•


,g1.. (= c.c, cc cz.) c... = cc, cs:-.) c.c ccr cz„, ,.= 7.:.,' CO C.:: IC, Its; IC': If; .)1.7, .-1 .,. ... ..., IrJ ic.":, N N N N N N N N

up

0

L--

r:4

C G G 0 0 G) 0 C C 0 G CC 0 C) 0C7C—C -C-27 -C°.:3 0 0 0 C 0 0 C CD C 070-0 0

c, V: Cr.") 7: 7: 7: Q1i ., 11:, Ir., ir: (r CCD CXD CXD CY: V: CXD cc c-: N c:> cc) cc ,--4 N N In C:D C:D C:D CD C4D C.CD

If: cAD (ID .7r .ti J-:.- C.0 C:D (:)C:D CD = C5; (= C.:, t-- I-- I-. 7..CY:, CX) C,2 VD CYD CSD L-- If: C,2 CCD CO c.CD CCD G9 C,2

cf.:, cri. cyi., vi. cr.i. vs. vs, ...... .....4. ....,.. c..4.. c,.9... „...9... c...,.i. N.N.. c...R. N.... c , us.. c... c.s.. C.:, c9-..N., ,vz. crs. vs, crs. crs, cii... ce.

▪ tit)

-4

a) -

• tiO

• NO

C

VD

C:D

ra

c3

...4

4..

.7:3 CXD C:%) C7: C.7: C:: C3D CD C3: C:D C:D C:D CXD CXD CXD CXD If: ,--1 C:D C:D C:D L-- E-- CXD CXD .zt, ..-V CXD L-- CXD CX) CXD CC) CAD CXD

P., c-,C,2 c9 N c•9 N r:9 N c , :, cr.:, cY: (.9 N c9 N 7-1 cr: cr" crz cr.) ,..-4 TH 7--i 7--( N N --14 -,1, -- .., •'4 .•. 4 .4 .4

rip 7-4 I-. 7, 7'. 7-. 7'. 47. 7-4 7'. 7-. 7-. 7. 7". 7'4 7-4 7-4 7.. 7-4 7'. 7--. 7-4 r.-4 7-4 7'. I,. 7'4

cX)

cs:D

cr•,:

;.■g ti)

..;

ck)

MI

b.0

0

.

..-i

=

a)

ttID

.m.

-472 '

CD

:-4

C) a)

• g • ".4

:(2) f""

IC C:D CCD (*.CD C:D C:: GC

-- -

X C:: C.:: C:D C:D C:D C:D CC CY: (::) C9 C', )1:, 1-c r-i 7-i 7-4 C9 CY.Z In 7.4 C:7 CJ-Z C:: CZ Tml 7,

7) © C" G:, ri ri t- in In,7", 77. 7'. 7'. CXD ,7ti ., r, ..V £:-. VD c.i GYZ CYZ C,2 .rt4 CYD C:D C:D C:D C:D C:D

ri r-i 7-1

_________

t."

II = "C,

a3

,..L4

,t

a4 ',

rd i I C:51 11111111 I "M C(5 11111111111

P., • .

CL)

7-4

VS

771

'CI

I

a;

-4 e .■

7)

C:D

C:D

ct

:=.4-að)

Cl)

25

PH 1I I 1 I I I I Ili ‘ H 1 I 1 I I it iMI'll

1)..

=3

01..

ro2

:CD

... a -

r... ,.

f-z3

a)

s-i

4)

P"

C7.'d

a)

,i.,

ta)

col

=I

co

phd

r...

ticl

El

0:1

___. ,____ _______ ._


1) 4., C.)C.) 4., C-) ±, 1.) 4., C-).4-.) a.) (1.) a) 4-, a,

Or: '1= (4 Ur, "CD .4 '7.7: CIO CIO 'o X "= 77, CIO CIO 7:21 cIO 'o GC 70 X ''Z CIO 7,

T1 TA r, TA ,, Tl T1 T1 Gl T1 GNI Gl TA Cl Cl 6\1

ct 1 I I I

1 111111111111 i I I I 1 I I

ct

CC

1-- CX)CD

1 1 ! I r•-.1 ri.°4

Cicr:, CO az

In I in I in 1sOI , I kr: I In In I QD CS; 1 CZ i CC

GO I 00 I 00 I GO I GO 1 Up I 00 I 00 I OD I GO I OD I 00 I GO

r°1 r.,

410M•MVIIM.•

rd I I I, I

Oc

IIIIIII 1

7-4

N„c9 c„0 cc„co„cc„c.::

CC

T4'

CC

C:P C:P (:) C:P C:P C:P C:P C:P c) c: (:: c:: c: (:: c:: c: c: c::

c9 in in in In C c,? CN2 N C7.) 0*" C:;" C7

".".1)

o

•rt

o

I I I


Hill +- Ira cs8 cr5 c1.6 c,i c,i c,i c,i c,i c,i c,i

o

cc CC C74; G': if: In CX) (X) CO GC CC

T. T. 'CH

tiC

.14 C:P C:P C:P C:P "14 ",V ",r ",P ',V ',V ClD CXD CXD CXD CXD CXD

111 1 1 1 1 1 11 1 1I J 1 1 1 I

.....11•1141111111411111111=11111111•111V.MINIIIMI,

C C CC:D

CC c:D CCD CC

! \-4 7-i T-.1 7-4 J

(J

7-4

o ca.)

o

ti)

* I I

n=t

biD

C)

Cl:

CC CC CC CC

TH "1

T.H T. T..

..-;

(L) O.,

• ,■0

1 I II I III I II

IIIIIIIII

Cl)

C:P C: C-- (a, CCf-- cr ,V (N 10 C,2 CC CX) V: C7,1,

10 in cg• r-r, VD t•- C -cC 'CD C ck) ,14 N

CC (7:.' CY-27. CC C.« CY: VZ' CC CC CC CC‘,7' ,.-1,714 Ce' (=' CC' N' C7: Cs"-: V: GO'G6 06 CC' Ce

Cia■)

C CC

c:: c: c: c:: (:: c:: c: c: 5 - c:: c: c: c: c: (5 c:5 c:: c:: c: (:: (:: c) c:: (7.7) c:: c:: c:

C:P i`• ,f CC)N -'1

CC C:P O'D CXD CX) CC 7-4 CC7-1 '7V C:P Cl)

C) CCC C: C7-.1, r1c Clej". •-•+ C.C) 0: C 1-`. C`4 00 C:Ss V: CPR, \--4, CTJ C \-< .

CC -d 10 06 C9' GC7' erz' ,14°- C r-H'

V: V: CY: CC X) • VD CZD ,,r c:) C.:› In (:) C; Œ. (:) C:) CX) CX) ',V N CCP t`'

CNe 7-1

Ckc:7) c■-,? cY' cr.) c() r.7, C:7r-i 7-4 CY .: CZ) N N CXD C;C:P 0.1,2N,219

• •to- C4' C".2' CC VZ" • CC CC CY'Z'r:)," CC

,

e.. JJ

-, «r c — Cl ),: --r C72', ',P C".; C:P C:P C7J C CS CrD CY: CN2 CT.)

--1

1..4

• • • .. ... .... • • .1. — • . . • 4.

A.M

C:: N CY: ",M 47, Vi C`4! 41: Cr: CX) C:P C:P .7V Cr Cr, ,N .14 10 I- If:

••••4

r-r ,-r )r: :Y: -Z CC IC: CAC C:P 7-H CXD Ir: 10 CN 10 CY: l)" t

se7.,

- -7- N 7,

CC

X, 0 -1._--- X `7"1 CC

C:YZ CCC' -t

( )

CC ,t ,t U■ CC c-4

Q,P "

7-1

(he..

. ... • • •

C7-- n.z.1 X.) c.'■;

in X OC ,f

sz. (1)

21.•

/um

Cs: •

r, 2,-1.

1r.)

0

Cq'

C5:

VZ ',P

i ci T-4 cr:

• c4 op N

CI) ,f v--

• e4

C)

crz

œ z CC

C.0 C:D C-- C:D

C:D C:D .14 C:P .14

cXD

VZ

CI)

;.,

N C:D CD ,-H CD%) r-r c,: C:: c--c1 tr -H C:D v: cXD C:DC CCD c:DH C: 1.0 CP CCP 7-4 C.CP C:P CCP

--°` C'r: :Y: .11Cr.) .7r ir:

P:*4

z: C.- N ,.., in cc I:— cc c7. (:: (:) c-4 :-4

r.,

c,E N ì c•,,c,2 cYz cY.: v: VD VD ',I, .7f

c(z.. GN?

, (2." --1° 1r: N fT 0C: )-

5: in CD CI 7°'',CN? ,-- cc: cc 1r: In ir: c:) ,,r N If: V: CO Cr: CCXDc ' CYZ "T-4

p•-•

rj-)

C:P C:P C:P C:P C:P C:P C:P (:: c:: C:P C:P C:D C:D C:D

, 7:5

T t". C,4; 00 CO,t 7-4 7-1 C CO CD

C,,1/4 f--, = C- CD CO -‘ 1/7, a3 Cl) la, ,f„ 10, Cr.) ,f CO CY-2,

t-

-±4 C:P ir.C.) C C i N C:D CXD CCCP cap N r-H CD In r-.1

CC ln t° CID )r: C- N 7.71 TH CX) c79 c-- ir: ïCD T-H CD N C:P c,2

r-4

C: In Cr.7, 7-1 C-- c:D C:D ,,t CCD CD ,,r I-- ccrz CD CY) CC .7V C:: C) C C;)

C• CI ic: if "' (.:7;« '7V '4) :19 (L., C: CD (XD CD -.7r CD CA) C' C ,,O. N ",P C7D

,T Qr,

t°' "tt'° ,f OU (2 ,C2 t- N N 00 c.N2 t- CS 1_0 t- 7, C2 10

. . . . . . . . . . . . . . .

C"It a.)

CO c cc: f-- C:D C.- C-- C-- CI) CXD C7.') C:Pcc C C CXD C7J 5:P (N CY: V: ",t1

VD cf'D cf: v: VD VD V: VD VD cf:, v: V: V: ,,r ,,r ,7f .r,

.7r

(2)

t-1-4

ic) lc: _C; N QL) N cNt CD 7-1 '7'"1 CC) C'r

7.1

ln

CC

a)

:YZ CT". 7'; CXD r 0 C."' cf: cXD c) ‘14 T-1 Ç CYZ .7V T.H 7-4 In C:P

774 (n, C ,11 Cr: cr,;) ,et CD ccZ CD T. c:D

. f-- „ \ ),", ..- CD N — • _ _ ,) CD In -7r C:D CD CD CC C,2 CD C:D CD cYZ C:D L-- (I)

IrD" C" CC"7-4 cf:"N'N. :9"r-4'CD cc * r— 1,D in CC N CCD in in t-

C7.7

C:P

e e . e + e e + • • • 4. • • • • • • • • • • • • • • • i


CXD c■':t C-- C'H Q:tt CC C'- N' CC C4D C:CD C:D c:D GYZ CD CD N In cn c() (:) C:P Cip

In N C:p CX) ‹: 77, In = CC Cf: r-H CX: .k.1 CO r-H

T. T. T. T.


C . No.

r.

No. 2. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kpbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver især af Brandforsikringslovens Tarifsatser,

samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem have udgjort

aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

X IK.i (2613,5astæcI4Dx--

31

_ ____ __ • ______ I

,

'

Bygningernes Classification i hold Hen til Brand-

forsikringsloven s Taril.

---- - ----

- -

Uden 'Nedsættelse eller Forhoiel, e

:led Nedsættelse efter B 2 . . .

- B 31 ..

iste Classe. -- - B 31- . .

Samlede balv- Giennemaarlige

Forsik- 1 snitlig Forsikringss11110

mer. ringssum.

Spd, Spd..

,

83,290,300°, 2,449,715

1,52,1,070 44,7°'

270 , 380 7,952,

0,248,980 1_83,794

Stim Ici

Brandcon -

tingent.

-;pd.Sk.

54,519. 20

848. 43

111. 7

4,069. 79

Samlet

Brandskade.

Spd. Sk.

44,037. ,

-

---

Gjennemsnitlig

aarlig Brad- n

skade af 100

Spd. Forsik-

•ingssum.

Skilling.

12,68 9

---

--

1 - Forhoielse - A 1 . . . 5,826,310 1_71,362 13,058. .1(3, 130,145. 76 586,1 02

- - - I A 2 . . . 5,041,120 148,208 8,672. 2 787. 60 3,7-19

l'

- - - A 3 . . . 7,408,010 217,8 83 0,3 f.3 9

_.

-60--- - --- -

;


S a 111 1 et 109,(306,170 3,223,711

9,314.

90,592.

8

5

120.

-- ---

-17! '),090.

--,--

--

16 00, 3 3 9

U den Nedsættelse e Iler Forhoielse 39,438,710 1,159,962

Med Nedsættelse efter B 1 . . , 430,680 3,844

_ - - 13 2 . . 934,660 27,490

53'7,760 - 13 31 . .

15,816

l'- 2den Classe. - - - B 3-4 . . 3,656 , , 82,0 107,554

1,513,900 Forhoielse - A 1 . . .

44,526

32,575. 9:3

52. 64i

09'7, • 4

82,6. '761

3,438. 1491

3,437. 38:

52,3'70. 36

---

-0,200. ,---

834. 116

81,869

--

____

132,5 7 1

13,237

-

-

- -

-

A 2 .

A 3 •

.


.

.

• ,583,660

3,550,610

75,990

104,480

4,859.

4,531.

671

80

--

1 . -,-

--

0,1 2 2

Sa m let

- --- - -

52,346,800

- ,

- 539,6 ' 49,919. 1 1 1 ‘3,4 3. 32 33,6 6 3

Uden Nedsættelse eller Forhoielse 23,368»40 687,304 24,000. 62,

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 22,3,100 0;").62 11A. ,41:

- -- - B 2 . . . 2,5,200 741 19. 87,:

- - - B 3-1

39,894.

____

_

3`,2 40,9 7 3

_____

.) (r)t--• 1


,

'

4 • * • 99,WO ,,,00 72. 10t

8 - 3die Classe. •- - B 31 ' • ..t63,530 10,692, 32,'S. 112'

- 11' orhoielse - A 1. . . . 341,710 10,050 1,180, 97 - --

---

-

A 2. . .

- A 3 , . .

S a inlet

601,920

2, /,' 49,200

27,472 ,900

17,704

72,038

8,08,026

i,1:1. 110,

3,822. 69 ,'

30,W3. '7

'2,81'2,

42,706,

,-

32

-

27,55 4

_

37,3o s

Uden Nedsættelse eller Forhoielse 69,736,3w 2,051,069 85,231, 60 202,W4. 23 69,589

Med Nedsættelse efter B 1 , . , 14 , 000

412 8. 79

- - - B 2 . . . 269,760 '7,934 251, 5 ---

4de Classe.

-

-

-

-

-

Forhoielse

-

-

-

-

B 3 14- . . .

B 318 • • .

A 1 _ .

A 2 . . .

114,,180

469 , 42,0

632,800

721,180

3,35 •1_08. 117

13,806 500. 43

18,507 1,520. 10

21,211 1,714. 44

-

2,900.

--

---

,-,

-----

-148,2 6 8

- -

-

-- -

....

- A 3 . . .

Samlet

2,48 ,070,

4,445 240,

•.3,-179

, 89,5661

4,625.

( 960.

:30

2

3,585.

20 ,689+

,-

"

34,5s i

67,2 7 8

Uden Nedsættelse eller Forlioielse I !Z,178,060 58, l'781 17. 87, -i 9,riO3. 1181 3 ,s • 2

1

1

i

i

,

i

i

I Med Nedstuttelse efter B 3;,14 . .

2,7-

Forh oielse - A. 1 . . .

5te Classe . - - - A 2 . . .

- -- - A 3 . . •

---t

a S Inlet

-------

Uden N edsættelse elier Foriwielse

5,4:30

60

5. 06;

_

-

0 ,550

51 224. '72 ...,,_ !

:,4 ',0

:: 90 72. 21H ___ -

W,3)16 1,950 182. 53, 499, ,-, 180,606

--- --

1'&33, 30 33 6,930 ;7114. 59i 20,202. 1181 39, 1 R 5

-

566,778,720 i 669,962 938,345. 27,1,604,58, 561-1 67,0 5 7

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 1,083,400: 49,512 1„:189, 40 -

6te Classe.

1

-

-

-

-

- 13 2 , . ,

- - B 3-1 . . .

,„_. - B 3-8 1,- - •

Forhoielse - A 1 . . .

___.

---

- .A 2 . . .

A 3 . , .

11,470,9:10

'2 566 0

42,404,220

5,322,606

6,493,3 )0

6,994,4'70

817 , :44

75,478,

:qi6„5951

156,547

182,156

205,720

14,322, 55!

8„182. 100

18,144. 112i

21,909. 114'

20,4.98, :30

17,798. 87!

73,558.. 158,9 o 1

1,517 ,5`,2 14,191

8,8P,9. .,- i 17,1 i 6

82 / 500. 103 1146,549

18,077. 96! 70,05 4-

'6'8,894. ,-,-- 133 4 5 6

Samlet 613,4'73,890 18,043,350 1,035,591. 85,1,7' 8,` 95-. 671 21 69,5 7 0

,

,

1


32 C. No. 7.

No. 2. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kpbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver især af Brandforsikringslovens Tarifsatser,

samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem have udgjort

aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Classification i Henhold til Brandforsikringslovens

Tarif.

.iii.. I i:K.j. 112* -k) t 49D di Xs.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjenremsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade.

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. I Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse20,943,801 615,982 43,658+ 34 38,635. 38 44,271

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 235,980 , 6,941 247. 89 130+ 60 13,272

- - - B 2 . . • 1,407,430 41,395 2,207. 1191 90+ -, 1,535

453,820

7de Classe. - - B 3.. .

13,348 724. 95 218. 72

- - - B 3 1 4 . . 1,736,470 51,073 3,181+ 71 588. ,--

-

-

-

Forhøielse

--

-

- A 17. . .

- A 2 . . .

- A 3 • . .

818,390

992,500

542,400

24,070

29,191

15,953

4,392+ 81

3,942. 105

1,802. 34

4,821. 39

6,680. 12

--

11,561

8,127

141,3 o o

161,534

-

Samlet 27,130,370 797,952 60,158+ 28 51,163. 101 45,260

MI. I Ma et ol c, t 4e di 40 Jr.

,

iste Classe.

Uden Nedsættelse eller Forbøielse 288,100

1

Med Nedsættelse efter B 2

86,000

- - - B 3-4- . .` • , i49,480

-Forhøjelseefter A 2 . . 60,770

8,474

2,529

1,455

1,787

180+

40+

27.

75.

43

40

8

118

-

-

-

-

-

-

-

-

Samlet 484,350 14,246, 323. 89 - --

2den Classe.

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse1,147,210

Med Nedsættelse efter B 2 . . 90,000

-Forhøjelse- A 2 . . . 156,160

- - - A 3 . . . 85,980

33,7411

2,6471

4,593

2,529

956. 1

56. 30

353. 104

107. 64

2,125.

-

-

,- 44,456

-

-

Samlet 1,479,350 43,5101 1,473+ 79 2,125. --, 34,475

[Idea Nedsættelse eller Forhøjelse439,220 12,918 458. 40 -

3die Classe.


I 4de Classe.

Med Nedsættelse efter B 3#-, . . . 3,200

Samlet 442,420

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse1,090,710

Med Nedsættelse efter B 3* . . 4,780

-Forhøjelse- A 2 + 170,200

- - - A 3 . + . 4,390

94

13,012

32,0801

141

5,006

129

2. 112

461. 82

1,365+ 54

5. 44

511. 69

8. 30

-

1,173.

-

-

-

,-,

-

25,811

-

-

_

5te Classe. Uden Nedsættelseel ler

Samlet

Forhoielse

1,270,080

206,9001

37,355

6,0851

1,890.

302.

77

171

1,173.

20.

,--

.,.-

22,166

2,320

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse

Med Nedsættelse efter B 1 . . .

42,540,790

175,680

1,4251,2001 70,912+ 59

5,1671 146. 48

72,865. 11 41,108

-

6te Classe.

- - - B 2 .

- - - B 31 .

- - - B 3-4, .

-Forhøjelse- A 1 .

- - - A 2 .

_ _____ - A 3 .

,

.

.

.

.

.


.

434,770

446,940

2,549,200

331,840

130,030

570,050

12,7871

13,1451

74,9761

9,760

3,824

16,766

544. 75

559. 56

3,728. 99

1,488+ 6

430. 44

1,427. - 39

150.

173+

26.

5,240+

--,

24

80

72

8,280

_____

1,631

1,020

220,637

Samlet 47,179,300 1,387,626 79,237. 66 78,455. 67 39,910

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse1,807,940

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 3,460

53,175

102

3,791, 103

3. 751

3,125. 60

-

41,491

-

7de Classe.

-

-

-

-

- B 2 . +24,790

.

- B 31. . • 33,460

- B 31-. . . 112,850

729

984 1

3,319

39. 141

52. 80

210+ 26

385. .,

-

_____

327,731

-

-

-Forhøjelse• A 1 . + 162,680 4,785 833+ 99 - -

- - - A 2 . . . 8,080 238 33+ 80 - -

- - - A 3 + . . 108,870 3,202 340+ 44 ...____. -

Samlet 2,262,130 66,533 5,305+ 41 3,510. 60 37,245


C . No.

.

No. 2. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 mcl i Kpbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver især af Brandforsikringslovens Tarifsatser,

samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem have udgjort

aai lig af 100 Spd. Forsikringssum.

By gningernes Classification i Henhold til Brandforsikringslovens

Tarif.

. 3E2 Et Et is Et Ma. CI lt.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade.

33

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

al 10 0

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd. S pd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

i

I

I

iste Classe.

Uden Nedsættelse eller Forhoielse

Med Nedsættelse efter B 2 +

- B 31- .

... - - B 3-1. .

- Forhøielse - A 1 . .

3,138,200

25,000

322,800

1,228,190

3,370,150i

92,300

735

9,494

36,123

99,122,

2,445. 17

11, 88

209, 22

742+ 56

9,753. 35,

-

-

-

--

-

-

-

A 2 .

A 3

,

+

7'55,810

576550 ,

22,230

169571

950. 38

776. 511

20. = 0,635

-

Samlet 9,416,700 276,9621 14,888. 671 20, = 0,o 31

Uden Nedsættelse eller Forhøieise 1,578,500, 46,4261 1, 1369. 46 162. 2,463

Med Nedsættelse efter B 1

- - - B 2

. .

.

560

:30,370

1Q

893

= 28

19. 271 -

-

den Classe. -

-

-

-

-

--

Forhoielse

--

-

-

B 3-1 +

B :3+, .

A 1 .

A 2

A 3 .

,

.

.

.

.

84,000

571,390'

2 /512 /770

1,403,180

94,8401

2,471

16,806

73,905

41,270

2,189

57.

444.

8,385.

2,560.

118.

60

85

86

16

68

---

14,638.

4,560.

86

=

--

139,81 7

--

1153,943

Sam let 6,275,6101 184,577 12,955+ 561 19,36O , 86 74,012

Uden Nedsættelse eller Forhoielse 1,484,030 43,6481 1,836, 108 20, ---- 0,3 2 3

3die Classe.

Med Nedsættelse efter B 3,-!„- .

-li orhoielse - A 2

- - - A 3

-

... .

680,600

82,000

12,150

20,018

9411

357

716„

06.

19+

45

80

15

--

Samlet 2,208,780 64,964 2,639. 8 20. ---, 0,21 7

Uden Nedsættelse eller Forhøielse 1,960,100 57,826 2,482+ 113 5+ 0,06 i

4de Classe.

Med Nedsættelse efter B 1 .

- - - B 31-,-

- Forhoielse A 1 +

- -- - A 2 -

.

4,800

,39,300

242,920

888,560

141

1,456

7, 145

26,134

3+ 8

43+ 11

892. 72

2,052. 93

-

11,021,

10.

40 11088,s 85

= 0,2 7 0

- - A 3 „ + 26,880 791 50. 74 - -

Saml et 3/168,560 93,193 5,525+ 11 11,036+ 401 83,594

5te Classe.

tiden NedSoattelse eller Forhøielse

Med Forhoielse efter A 1 + +

Samict

16,630

76 , 490

98,120

489

2,250

2,739

24+

330.

354+

29

63

92

._____.

17,124+

17,124

1

45

45

5373,o 5 5

2206,749

Uden Nedsættelse eller Forhoielse 49,736.680 1,462,844 82,649+ 114 66,430.113k 32,056

6te Classe.

Med Nedsættelse efter B 1 .

- - - B 2

- - B 31.

- - - B 3-4-.

- Forhøielse - A 1

- - A 2

- A 3

+

.

.

1,231,910

1,957,930

120,940

3,818,960

5,840,610

14,104,090

1,345,540

36,234

57,586

3,557

112,175

174,783

826,591

39,575

1 , 022+ . 82

2,437+ 45

150. 55

5,561, 62

26,452. 85

33,813. 17

3,445+ 8

1,138.

--

407.

7,188.

41,887.

8,695+

=

48

44

53

96

-

13,94°

-

2,56 4

29,53R

90,534

155,1 o 4

Samlet 75,151,6901 2,210 r344

155 ' r 52 ' 1 + 108 1 5 r747 114 1-

,

7de Classe.

Uden Nedsættelse eller Forhoielse

Med Nedsættelse efter B 1 .

- - - B 2 .

B 31.

-- - B 3k +

Forlioielse A 1 .

3,475,600

4,820

139,570

144,430

628,060

317,220

102,224

142

4,105

4,248

18,472

9,330

7,252, 54

5. 68

218. 102

225. 84

1,142, 11

1,640+ 41

3,374. =

-

30+ =

-

-

2,235. 113

231 298

5,159

-

--

169,165

# 2 40,1 58 I

- --' A 2 . :1,758,350 51 716 7,210. 40 290. ---. 39,583

- - A 3 . . 253,130 7,445 791. 49 - ___

Samlet 6;721,180 197,682 18A86, 89 5,929+ 113 21,175

___.


34 C. No 7.

No. 2. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i KjObstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver især af Brandforsikringslovens Tarifsatser,

samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem have udgjort

aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Classification i Henhold til Brandforsikrinaslovens

Tari f.

I). I clexi .axxilL e cle ji, rcl se limas.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade.

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse 86,716,600 2,550,488 57,144. 80 44,037. -, 12,1 s s

Med Nedsættelse efter B 2 . . . 1,632,070 48,002 900. 21 - -

- - - B 3-1- . . 593,180 17,446 320. 29 - -

iste Classe. _ -- - B 3-4-- . . 7,526,650 221,372 4,839. 23 - -

-Forhøjelse- A 1 . . . 9,196,460 270,484 22,811. 51 130,145. 76 339,641

- - - A 2 . . . 5,857,700 172,285 9,698. 38 807. 60 3,308

- - - A 3 . . . 7,984,560 234,840 10,090. 59 120. --, 0,361

_ Samlet 119,507,220 3,514,918 105,804. 61 175,11_0. 16 35,166

Uden Nedsættelse ellerForhøjelse 42,164,420 1,240,130 34,901 , 20 54,657. 36 31,111

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 131,240 3,860 52. 92 - -

- - - B 2 . . 1,055,030 31,030 772. 111 _____

- - - B 3-1- . . 621,760 18,287 384. 16 ___ ___

2den Classe. - - - B 34- . . 4,228,210 124,359 3,883. 84 20,200. ,-- 114,658

-Forhøjelse- A 1 . . . 4,026,670 118,431 11,823. 4 15,473. 82

92,227

- - - A 2 . . . 4,143,000 121,853 7,773. 67 - -

- - - A 3 . . . 3,731,430 109,748 4,757. 92 4,578 -, 29,445

Samlet 60,101,760 1,767,6991 64,349. 6 94,908. 118 37,899

Uden Nedsættelse ellerForhøjelse 25,291,590 743,870 26,301. 90 39,914. 32 37,s 76

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 223,100 6,562 114. 41 - -

- - - B 2 . . . I 25,200 741 19. 87 - -

3die Classe.

- - - B 31. . .

- - - B 3:k . . .

-Forhøjelse- A 1 . . .

_ ___ A 2 . . .

- - - A 3 . . .

99,800

1,047,330

341,710

633,920

2,461,450

2,935

30,804

10,050

18,645

72,396

72. 101 -

1,048. 29 -

1,186. 97

1,198. 70 ____

3,841. 84 12,812. --,

-

-

-

27,418

Samlet 30,124,100 886,003 33,783. 119 42,726. 32 34,040

Uden Nedsættelse eller Forhoielse 72,793,140 2,140,9741 89,079. 107 203,382. 23

Med Nedsættelse efter B 1 . . . 18,8001 553 . 87 -

- - - B 2 . . . 269,760 7,934 251. 5 -

- - - B 3.. . 114,180 3,358 108. 117 -

513,500 4de Classe. - - - B 3.• .

15,103 548. 98 2,900.

-;--

-Forhøjelse- A 1 . . . 875,220 25,742 2,412. 82 11,021. 40

- - - A 2 . . . 1 /779 /940 52,351 4,278. 86 10. -,-

- - - A 3 . . . 2, 519, 340 74,098 4,684. 14 3,585. -,-

67,o55

-

-

135,540

302,223

0,135

34,152

Samlet 78,883,880 2,320,114 101,375. 116 220,898. 63 67,207

5te Cla sse.

Uden Nedsættelseeller Forhøjelse

Med Nedsættelse efter B 3-4-- •

- Forhøjelse- A 1 . . .

- - - A 2 . . .

- - - A 3 . . .

12,401,590

5,430

170,040

30,480

06,310

364,7531 17,610. 13 19,723. 118

1601 5. 66 -

5,001i 555. 15 17,124. 45

890 72. 21 -

1,950 132. 53 499. --,

38,171

-

2,41_6,990

-

180,606

Samlet 12,673,850 372,760 18,375. 48 37,347, 43 70,723

6te Classe.

Uden Nedsættelse eller Forhøjelse

Med Nedsættelse efter B 1 . . .

- - - B 2 . . .

- - - B 3+ . • .

- - - B 3-. .

- Forhøielse - A 1 . . .

659,056,19019,384,006j1,091,907. 80 ,,1,744,154. 61

3,091,020 90,912 2,558. 501 -

13,863,630 407,754 17,304. 55 74,846. --,

3,134,130 92,180 3,892. 91 1,517. 52

18,827,380 553,746 27,435. 33, 9,469.

11,495,050 338,090 49,850. 85 39,715.

63,515

-

129,570

11,620

72

----- - A 2 . . .

- - A 3 . . .

107

17,427,420 512,571 54,741. 91 59,965. 29

8,910,060 262,061 22,671. 14 52,830. 48

12t 071

82,o 21

82,5 s i

142,303

Samlet 735,804,880 21,641,320 1,270,362. 19 1,982,499. 9 64,664 1


C. No. 7.

No. 2. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver især af Brandforsikr ingslovens Tarifsatser,

samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem have udgjort

aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

3r:). I Cl0311.

Bygningernes Classification i Henhold til Brandforsikringslovens

Tarif.

Samlede halv-

'aarlige Forsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade.

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

26 226,920 Uden Nedsættelse eller Forhøjelse

771,380 54,702. 71 45,134. 98 41,3 0 2

244,260 Med Nedsættelse efter B 1 .

7,184 256. 112 130. 601282 2

1 - B 2 .

, 571,790, 46,2 92,465. 115 505, ---- 7,711

631,710 18,580 1,003. 19 218. 72 8,3 0 5

7de Classe.

- 13 3+

2 B 34

, 477,38072,864 4,533. 108 588. -----. 5,6 9 6

1 ForhøjelseA 1 .

,298,29038,185 6,866 101 7,057, 32 130,46 0

2 A 2 .

, 758,93081,145 11,186. 105 6,970. 12 60,6 3 3

904,400 - A 3 .

26,600 2,934. 7

Samlet

36,113,680 1,062,167 83,950. 38 60,604. 34 40,276


36 C. No. I.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den. ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

1 Bygningernes Brug eller Bestemmelse. •

.A...,1 MC. i les 1c) m t ee cll. e x*.

Samlede halv- Gjennem- Samlet

classiamet fica

S l

aarligeForsikors- snitlig Fik- Bd

tion.

Brandskad e*

ri

ringssum. tingent.

i

----- i

Gjennemsnitlig

aarlia Brand-

6

skade af 100

1 . Spd. Forsik-

ringssum.

1

,

,

, 1

1

i

1 Spd. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

Krudtmeller, Krudtmagaziner og Ammunitionslaboratorier

samt Bygninger inden 75 6 A 1 31, 580 929 137. 118'

Alens Afstand fra samme. 7 A 1 24,110 7,

09 104. 25

Samlet 55,690 1,638 242. 23

1,924.

606.

2,530.

70

18

88

1462,63 5

603,385

1090,63 7

1 A 1

2 A 1

676,980

688,360

19,9111

20,2461

1,052. 98;

1,693. 84

65. 37

-

2,313

-

3 A 1 2,460 721 7. 87; - -

Kornmøller. 4 A I

6 A I

26,340

3,264,740

7751

96,0221

75.

14,335.

86;

44

--

3,451. 113 25,3 76

7 A 1 530,930 15,616 2,896. 30 569. 91 25,755

Andre Slags Moller.

Samlet

6 A 1

5,189,810

12,9501

152,641

381

20,061.

64.

691

901

4,087,

--

1 18,90 o

____

2 A 1 9401 28 1. 89; - -

Badstuer eller Kjoner.

6 A 1

7 A 1

Samlet

24,4601

2,800

28,200

7191

821

829,

106. 601

14+26

+ 1-

122. 55

-

25.

25.

-,-

----,

-

214,286

21,2 7 7

2 A I 1,6201 48i 2. 84 - . -

4 A 1 13,050 384; 49, ---- - -

Trankogerier. 6 A 1

7 A 1

54,050

129,060

1,590;

3,796

239. 14;

674. 114

453.

3,620.

98

50

201,51 o

673,253

Samlet

1 A 1

197,780

6,460'

5,817

190'

965.

10.

92,

6

4,074.

-

28 494,396

_____

2 A 1 27,510, 809 57. 102' -

Tjære- og Begkogerier.

4 A I

6 A 1

2,100'

327,1601

62

9,622

7. 60

1,392. 83,

-

1,037. 59

-

76,109

7 A 1 9,960 293 55. 50 - -

Samlet 373,1901 10,9761 1,523. 611 1,037, 59 66,722

1 A 1

2 A 1

3,129,280'

228,430

92,038

6,719

7,625. 102

571. 91

53,006.

____

661 406,531

______

Bomuldspinderier.

3 A 1

6 A 1

260,160

337,820

7,652

9,936

950. 114

937. 118

-

22,460. .,--

-

1595,643

7 A 1 71,410 2,100 394. 115 - -

Samlet 4,027,100 118,444 10,480. 98 75,466. 66 449,752

I A I 662,5401 19,486 2,117. 110 74,365. 53 2693,83 1

Andre Slags Spinderier. 4 A 1

Samlet

42,000,

I

704,5401

1,235

20,722

78. 90

2,196. 80

-

74,365. 53

-

2533,242

1 A 1 73,680 2,1671 130. 102 2,708. 40 882,193

Vatfabrikker. 6 A 1 11,9701 3521 55. 30 - -

Theatre.

Samlet

1 A 1

2 A 1

3 A 1

4 A 1

5 A 1

6 A 1

85,65O ,

1,208,140

182,440

79,090

523,270

70,500

994,710

2,519

85,534

5,366

2,326

15,390;

2,0741

29,256

186, 12

2,011. 108

431. 68

228. 16

1,235. 46

160. 57

3,828. 10

2,708. _... 40

_____

13. 39

-

-

758,903

___

1,753

-

-

-

-

7 A 1 22,570 664 85. 42 - -

Samlet 3,080,720 90,609 7,980. 107 13. 39 0,104


C. Nt). I.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl i Kjiibstad-Afdelingeh

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de Tneer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennernsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

I3ygningernes Brag eller Bestemmelse.

, 7

As. X 7EX.31 as 11::certee ol et, 3?..

ciassifica _

tion.

Sarn. lede halv -

aarlige Forsikringssummer.

Gennem _

snitlig For s ikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Bran dld s ' -a

e •

37

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

1

i

i

i

1

1

Fyrstikfabrikker.

1 A 1

2 A 1

4 A 1

5 A 1

6 A 1

7 A 1

Spd.

1'7,610

3,340

13,080

23,050

67,220

2,340

Spd, •

518

98

385

678

1,977,

69

Spd. Sk.

31. 36

8. 42

27, ,---

64. 15

256. ----;

9. 90

Spd.

-

821.

3,173.

--

Sk,

77

3

Skilling.

____

5904,0 12

-

--

1132,8 s 6

--

Samlet 126,640 3,7251 396. 63 3,994. 80 757,044

Sukkerraffinaderier.

2 A 1

4 A 1

6 A 1

7 A 1

381,260,

12,460

195,940

25,210

11,214

366

5,763

741

670. 401

46. 88'

556. 271

157. 69

-

-

1

-

-

--

-

Samlet 614,870 18,084 1,4W. 104

Større Torkehuse. I 1 A 1 8,600 253 12. 108 -

Bygninger med Kardemaskine. I 1 A 1 43,020 1,265, 64. 66 -

Stang- og Spigerhatnrnere.

2 A 2

6 A 2

7 A 2

15,200'

137,550

222,480

447

4,046

6,544

25. 40

420. 66

815. 36

-

-

-

-

-

Samlet 375,230 11,036 1,261. 22 --

Fabriksmedier og mechaniske Værksteder.

1 A 2

2 A 2

3 A 2

4 A 2

6 A 2

7 A 2

1,336,030

680,200

41,470

105,390

370,030

23,560

39,295

20,006

1,220

3,100

10,883

693

1,966. 57

1,232. 5

64. 97

248 . 25

1,137. 2

94. 18

300,

-

-

-

•3,960.

1,538.

,--i

72

5,389

--

-

256,844

1567,334

Saml et 2,556,680 75,196 4,742. 84 5,798. 72 54,4-T2

Smelte- og Marsovne samt Jernstoberier.

1 A 2

2 A 2

3 A 2

4 A 2

6 A 2

7 A 2

34,540,

2,380

257,200

296,980

963,280

203,330

1,016

70

7,565

8,735

28,332

5,980

41. 51

3. 98

420. 8

719 . 2 2

2,920. 91

855. 99

-

-

-

1,598.

1,188.

=

-

--

____

-

39,s 14

140,225

Saml et 1,757,710 51,697 4,961. 9 2,786. ---- - 38,o40

Valtseværker.

2 A 2

6 A 2

Samlet

74,040

28,490

102,530

2,178

838

3,016

92.

71.

163.

66

27

931

3,800.

3,800.

--3-.

=

-

3201, 1 23

889,496

Oliemoller. 6 A 2 63,290 1,861 189, 701 - -

Papirmøller.

6 A 2

7 A 2

Samlet

718,690

83,560

802,250

21,138

2,458

23,596

3,725. 19

378. 36

4,103. 55 - t

-

-

Væverier.

1 A 2

2 A 2

6 A 2

7 A 2

2,160,680

825,550

30,220

12,820

63,549

24,281

889

377

4,682. 15

1,900. 26

77. 16

52-4. 34

__......

-

Samlet 3,029,270 89,096 6,711. 91 -

Kitude islabt ikker,

1 A 2

2 A 2

3 A 2

6 A 2

7 A 2

7,860

582,600

267,250 ,

305,480

57,860

231

17,135

7,860

8,985

1,702

7.

969.

590.

975.

240.

46-

36

95

24

46`

j8Ø 549,6 rig

____

--

Samlet 1,221,050 35,913 2,783. 7 180. = 3,538

7777 7 7777• ----- --- - - .- ----, ___


38 C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstail-A.fdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

-

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

,

A. I I-Kj co 1:»s t ze di. e r.

Classification

.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsiliringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade.

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Shilling,

2 A 2 8,200 241 12. 72 -

6 A 2 396,300 11,656 1 ,184,85 140. .--; 8,478

Teglværker. 7 A 2 68,840 2,025 259. 71 150. = 52,295


1

1

Samlet 473,340, 13,922 1, 456+ 108 290. 14,704

Dampsauge.

2 A 2

4 A 2

6 A 2

52,4601

221,330

313,420

1,543

6,510

9,218

83. 108

525. 36

1 ,017.9

-

-

-

-

-

Samlet 587,210 17,271 1 , 626+33 - -

Vandsauge.

6 A 2

7 A 2

Samlet

2,295,630

229,280

2,524,910

67,519

6,7441

74,262!

6 ,977,47 6,906.

870. 78 1449.

7 ,848+5 8,055.

96

=

96

72,2 08

120,272

76,573

Mechaniske Snedkerværksteder.

1 A 2

2 A 2

4 A 2

6 A 2

7 A 2

292,1201

135,7201

2,520

100,360

33,160

8,592

3,992

74

2,952

975

333,64

226. 24

5. 6

334. 64

138. 20

307. 60

-

-

-

25,264

-

Samlet 563,880 16,585 1,037. 58 307. 60 13, 0 s s

Større Farverier.

-

1 A 2

3 A 2

6 A 2

Samlet

179,880

36,000

30,870

246,750

5,291

1,059

908

7,257

212. 36

56. 30

100. 69

369. 15

-

-

-

-

-

-

Gasværker.

1 A 2

2 A 2

4 A 2

5 A 2

6 A 2

7 A 2

33,800

177,860

76,160

30,480

63,580

2,710

994

5,231

2,240

896

1,870

80

42. 30

274. 94

171. 117

72. 21

189. 82

10. 74

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Samlet 384,590 11,311 , 761. 58 - -

1 A 2 754,480 22,191 1,087. 108

1

1

-

6 A 2 7,200 212 22. 88 - -

Jernbanestationer. 7 A 2 15,560 458 64. 100 - -

Samlet 777,240 22,860 1,175. 56 - -

4 A 2 18,800 553 44. 78 - _____

Cichorifabrikker. 6 A 2 54,510 1,603 162, 17 1,648. 725,592

Samlet 73,310 • 2,156 206. 95 1,648. = 539,517

1 A 2 177,190 5,211 217. 107 -

Bygninger med Dampmaskine. 6 A2 14,060 414 43. 64 25. = 42,674

Samlet 191,250 5,625 261. 51 25. 3,137

6 A 2 2,430 71 7. 57 - -

Træoliefabrikker. 7 A 2 7,120 209 28,63 2,654. 601 8947,753

Samlet 9,550 281 36. -= 2,654. 60 6670,995

Barkemoller. 6 A 2 20,900 615 58. 88 . -

Maltmoller. 6 A 2193 6901 5,697 645. 76 .......

Bygninger med Torkeovne. 2 A 2 29,450 866 38,98

Bygning med Uldrivningsmaskine. 6 A 2 7,6001 2241 25. 40 - -

Lakfabrik. 6 A 2 1,7101 501 4. 69 -

K ob olt-Oxyd fabrik . 6 A 2 45,360 1,334 117. = -

_

Porcelainsfabrik. 6 A 2 22,350 657 69. 60 -

I


C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-A_fdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvorrneget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

-a. 3IC I-Kifak)tEC,C3..4E,1*.

Clasification

.

Samlede halv- Gjennem- Samlet


aarlige Forsik- snitlig ForsikBrandconringssummer.ringssum.tingent. Br Samlet

andskade


--------------

39

Gjennemsnitlig

aarli - ba

Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd, Spd. Sk, Spd, Sk. Skilling.

,


6 A 2 2,700 79 9. ---- -

Selskabstheater. 7 A 2 32,220 948 134. 30 -

Samlet 34,920 1,027 143, 30 - -

Beenbreenderier. 6 A 2 3,600 106 12. -, - -

Possementfabrik. I 1 A 2 64,540 1 898 80. 88 -

4 A 3 3,150 93 5. 1111 - -

106+ 6 A 3 42,970

1 ,264

28

Stampehuse.

7 A 3 29,800 876 93. 41

350. , 195 _____ , 485

Samlet 75,920 2 233 205. 60 350. ---- 11O,6 3

Sæbesyderier.

1 A 3 27,440 807 20. 72

2 A 3 60,940 1 , 792 76. 36

3 A 3 24,300 715 35. 116

4 A 3 137,520 4,O45 246. 97

5 A 3 24,850 7311 43. 103 -

6 A 3 245,650 7,225599, 66 1-

-

-

-

-

Samlet 520,700 15 315 1,023+ 10 -

Pottemagerier.

2 A 3

3 A 3

4 A 3

6 A 3

7 A 3

7,200

4,900

13,220

86,880

37,800

212

144

389

2,555

1,112

8. 64

7, 84

24. 100

215. 55

118. 45

- -

-

-

Samlet • 150,000 4,412 374. 108 - -

1 A 3 17 87,680 46,696 3,068. 7

2 A 3 167,480 4,926 195. 114

3 A 3 139,720 4,109 205. 30

6,970 4

Apotheker

A. 3

og andre chemiske

236,0 98

Laboratorier.

432. 104 5 A 3

7 224 16. 75

6 A 3 1 ,188,610 34,959 2,969, 115

7 A 3 5,400 159 16. 108

--

-

--

2,690.

-

4,296. 96

272,42 8

-

86,759

--

M altgjørerier.

Samlet

1 A 3

2 A 3

3 A 3

4 A 3

5 A 3

6 A 3

7 A 3

3 333,470

-,

46Oõ0

1, 567,150

483,490

380,420

9,600

2,628700

177,000

98,0431

135,304

46,093

14,220

11,189

282

77,315

5,206

6,905. 73

5,145+ 18

2,093. 34

754. 46

704. 68

21. 21

6,928. 64

659. 118

6,986. 96

100.

10.

2,800. ,

885.

499+

11,674.

-

50,3 0 3

0,5 2 2

0,153

138,989

55,833

1,247,5o o

106,583

Samlet 9 , 846,680 289,608 16,307+ 9 15,968. 38,920

Brænderier og Destillerværker .

1 A 3

2 A 3

3 A 3

4 A 3

5 A 3

6 A 3

7 A 3

574,750

1 , 467,580

1 662,560

1 551,750

11,050

1, 782,510

267,010

16,904 526. 17 -

43,164 1,809, 76 8. ,'

48,899 2,627. 65 12. -,

45,640 2,910. 55 10.

325 24. 27 -

52,427 4,460. 85 20,594. 24

7,853 834. 75 -

-

0,131

0,173

0,155

277,2 8 4

-

Samlet 7,317,210 215,212 13,193. 40 20,624+ 24 67,646


40 C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvor meget i Gjennemsnit Brandskaderne for liver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

JEK.i ic) t ee

Samlede halv- Gjennem-

Bygningernes Brug

Classificaeller

Bestemmelse.

. aarlige Forsik- snitlig Forsikbon.

ringssummer. ringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade.

,Gjennemsnitligl

aarlig Brand-

skade af 100 1

Spd. Forsikringssum.

,

,

'

i

'

'

!


,

S pd . SPd. spd. Sk. Spd. Sk. Skilling

, 1 A 3 279,380' 8217 254. 86'

162,400' 2- A 3

4,776 203. 1

4A 3 160,090. 4,709 290+ 11 1

8,750 Mindre Farverier.

5 A 3

1257 18. 90

6 A 3 561,490, 16,514 1,384. 29.

20. ;:

______-, A 718

___ --

1,899.• ,--81,17o

'7 A 3 14,560, • 428 45. 12, -

Samlet 1,186,670 34,902 2,196. 91 1,)19. .-,

1 A 3 53,220 1,565 43, 32 -

Hatternagerværksteder.

(3 A 3 32,080 944 80. 41

_____

2,509 Samlet 85,3001

123. 73

, ...................

44 01

2 A 3 , 1,500

1. 10 ____

4 A 3 4,940

145 8. 102;

5 A 3 • 4,460

131 '7. 97'

Bygninger med Torkeheller og Torkeovne.

6 A 3 90,440 2,660, 225+ 27

7 A 3 7,150 210 22. 51

Samlet L 3,191 266. 221

7,978 ,245. 79

2,018 85. 90

-,-,- ---.

-

77,-

-

Bygninger med mindre Dampmaskiner.

3,049

1,452

153, 44

121, 99

14.496 606. 72'

79 3. 45

Plankekogerier.

451

70

38, 39

7, 54

600 49. 1 8

197 Potaskekogerier.

15+ 50

Bridselmoller.

6 A 3

69 5. 102' -- -

38Barkernoller. 830 68. 104, 80. - 68,037

4. 10 _____

868 72. 114, 80. ,- 65,04]

BeentnoIler.

5'77 46. 73'

Liim- og Beenkogerier.

247 10.

Badehuse. , 6 A 3 208,040 6,119 517. 117

Kridtpibefab rik.

2 A 3 35,470

6 A 35,510

1,043

162

42, 88

13. 73

Samlet 40,980 1,205 56. 41

IlGjortlerveerksted med Smelteovn. 2 A 3 1,200

35 1. 24

1 A 3 13,960

411 10. 57

902 Lysestoberier. 3 A 3 30,680

138. 44

Samlet 44,640 1,313 48. 101

108,490

38,s ii

1 A 3 271,260

2 A 3 68,600i

3 A 3

6 A 3

103,650,

49,370

Samlet 492,880

2 A 3 2°,700

6 A 3

7 . A 3

15,330

2,380

Samlet 20,410

6 A 3 6,700

2,340

6 A 3 i28,220

7 A 3 1,300

Samlet ' 29,520

6 A 3 19,630

2 A 3 8,390

Kornmoller.

Andre Slags Moller.

13. I Lizt,clostecilca,r.

6 A 1 307,020 9,030 1,380. 58

7 A I.161,580 4,752 826. 114'

Samlet • 468,600 • 13,782 2,207. 52

6 A 1 1,200 35 6.

-


C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

.-

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

13. I 1.2 ex a. :es "to cl Ae xi,.

g,

Classif"

tion .

-

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandeontingent.

' I t

b 111

Brandshade.

ea

Gjennemsnitlig

aarlig Brand -

skade af 100

Spd. Forsikringssum.

,

,

i

11 ,

Spd.

Spd.

Spd. Sk, Spd. Sk, Skilling.

26, 6 A 1 23,620

695) 101. 68

80 27,006

Tjære- og Begkogerier. 7 A 1

1,100

321 6, 105 - -

Samlet 24,720

7271 108. 53 26. 80 25,8 9 0

1 A 2 60,770 1,787; 75. 118 -

Fabriksmedier og mechaniske Værksteder.

2 A 2

4 A 2

156,160

170,200

4,593

5,006;

353, 104,

511. 691

-

-

-

--

6 A 2

Samlet 1

19,210

406,340

565

11,951

64.

4,005.

4!

551

--

-

,

--

----

-

6 A 2 40,560 311 35. 24 1- -

Smelte- og Marsovne. 7 A 2 2,200 65 9. 20,

Samlet 42,760 375', 44. 441 - -

Teglværker. 6 A 2 35,880 1,0551 119, 721 - -

Dampsauge. 6 A 2 28,480 8381 94. 112i -

6 A 2 35,900 1,056 116. 72 -

Vandsauge. 7 A 2 5,880 173 24, 60 -

Samlet41,780 1,29i 141, 12 - -

Stampehuse. 6 A 3 7,820 2301 19. I.6 -

1 Pottemagerier.

'2 A 3

4 A 3

6 A 3

7 A 3

Samlet

80,0201

4,390'

802,820,

41,040

433,270

2,5011

129

8 , 906

4 , 207

12,7431

106. 401

8. 301

7574 6'

128. 40

999. 116!

-

1

-

-

-

Apotheker ogandre chemiske Laboratorier. 6 A 3 39,060, 1,149, 97. 781 4,405. --, 1 2,706,60 5

6 A 3 • 11,280 332 28. 24 - -

IVIaltgjørerier. 7 A 3 57,580 1,694 179. 118 - -

Samlet 68,.860 2,025 208. 22 - -

Brænderier og Destillerveerker. 6 A 3 1,560 46 3. 108 - --

6 A 3 93590f , 12,7531 236. 21 835. 72 214,279

Mindre Farverier. 7 A 3

Samlet

1,9601

95,550!

58

2,810

6.

242.

15

36

-

835, 72

-

209,86 4

1

2 A 3 960' 28 1. 24 -

Bygninger med Tørkeheller og Torkeovne, 6 A 3 110,540 3,251 276. 421 - -

Samlet 111,500 3,279 277. 661 - -

Barkemøller.

6 A 3 3,000 88 7. 60' - -

7 A 3

8,290 244 25. 111 ..._

- ---- -

Samlet 11,290 332 33. 51 - -

Lysestøberier. 6 A 3 3801 11 1141 - --

Krudtmoler, Krudtmagaziner og Ammunitionslaboratorier

samt 13ygninger inden 75

Alens Afstand fra samme.

- - ---- ---------- ------

. 3E' Ei, za, Ms Et xx cl c3 ta

2 A 1

6 A 1

7 A 1

5,600

34,880

6020 ,

165

1,026

177

10. _-,-

146. 112

26. 76

...,..„

____

-

Samlet 46,500 1,368 - 183. 68 - -

41

1

t,


42 C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen,

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

1 -

, C. 3P Et Et, 14 ist iit. cl. gE, t.

1

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

Classification.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade .

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

1

I

I

i

Spd. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

Kornmøller.

1 A 1

2 A 1

4 A 1

6 A 1

7 A 1

70,970

881,380

140,080

2,932,280

277,800

2,087

25,923

4,120

86,244

8,171!

134. 19

1,938. 31

506. 114

12,697. 107

1,440. 95

_

14,638.

11,021.

6,413.

2,151

86

40

16

4

-

398,613

1,888,292

52,490

185,834

Samlet 4,302,510 126,54416718+6 34,224+ 26 190,907

Andre Slags Moller.

4 A 1

6 A 1

15,000

58,930

441

1,7331

56.

294.

30

78 27. 48

-

11,159

li Samlet 73,930 -2,174 350+ 108, 27. 48 8,895

1

Badstuer eller Kjoner.

2 A 1

6 A 1

7 A 1

2,540

23,960

190

75

705

61

5. 2

99. 10

,-- 104

-

256. 60

-

-

256,928

-

Samlet 26,690 7851 104. 116 256. 60 230,648

Trankogerier.

6 A 1

7 A 1

23,040

6,950

678

204

95. .56

32. 112

491. 40

84. 109

511,806

293,209

Samlet 29,990 882 128.48 576, 29 461,147

. Tjære- og Begkogerier.

6 A 1

7 A 1

Samlet

130,390

19,940

150,330

3,835

586

4,421

585. 4

111. 26

696. 30

-

-

-

-

-

Oliekogerier.

Bomuldspinderier.

6 A 1

1 A 1

2 A 1

4 A 1

5 A I

6 A 1

7 A 1

82,34Q

3,102,4001

87,0001

87,840

76,490

2,546,7601

6,320j

2,422 411. 84 -I -

9ì7,867+ 47 -

2,559 217. 60 - -

2,5841 329. 48

........

2,250' 330. 63 17,124. 45 5,373,055

74,905 12,084. 48 - -

186 27. 108 - -

Samlet 5,906,810t73,73021,857+ 14 17,124. 45 69,578

Andre Slags Spinderier.

1 A 1.

6 A 1

196,7801

6,720

5,788

198

751. 89

33. 72

-

- -

Samlet 203,500j 5,9851 785. 41 - -

*

2 A 1 1,536,250 45,184 6,214+ 113 -

Sukkerraffinaderier. 6 A 1 1,310 39 3+ 114 - -

___ Samlet 1,537,560' 45,222 6,218. 107 -

6 A 2 1,385,920 40,762 4,028. 112 160T72,7 70

Stang- og Spigerhammere. 7 A 2 80,050 2,354 321. 17 - II

Samlet 1,465,9701 43,117 4,350. 9 160,----. 2,619

2 A 2 691,740 20,345 1,322. 109 -

Fabriksmedier og mechaniske Værksteder,

3 A 2

46 IA: 2

7 A 2

32,000

115,300

1,252,820

176,160 •

941

3,391

36,848

5,181

66. 80

284. 43

3,929. 98

709. 65

-

-

22,187. 107

_

-

-

425,048

-

Samlet 2,268,020 66,706P 6,313. 35 22,187+ 107 234,790

Smelte- og Marsovne samt Jernstøberier.

1 A 2

2 A 2

4 A 2

6 A 2

7 A 2

151,800

60,360

281,000

1,626,080

625420

4,465

1,775

8,265

47,826

18,386

189. 91

95. 46

562. 60

4,857. 95

2,259. 50

20. ,,.

-

10. -,-

4,879. 48

290. .,-

3,162

0,854

72,o 1 7

11,133

Samlet 2,744,360 80,716 7,964. 102 5,199. 4845,469

1


C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kpbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

Classification.

131 Et, .a ci t.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandeontingent.

Samlet

Brandskade.

43

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

223,020 4A 2

6,559 611. 39

6 A 2 928,790 27,317 2,793. 22

24,000706 Valtseværker.

7 A 2

100. .=

Samlet 1,175,810 34,5831 3,504. 61

Glasværker.

6 A 2

7A 2

103,070 - 3,031

40,420 1,189

343. 68

168. 50

Samlet 143,490 4,220 511. 118

147,2001 1A 2

4,329

Oliemoller.

6 A 2 128,520 3,780

140. 105

388. 48

Samlet 275,720 8,109, 529. 33

1 A 2 347,780 10,229 468. 88

4 A 2

2,100

62 4, 38

Papirmøller.

6 A 2

7 A 2

968,000

285,980

28,471

8,411

2,800. 63

1,527. 78

Samlet 1,603,860 47,172 4,801. 27

1 A 2 61,720 1,815 91. 96

'2A 2 521,480 15,338 950, 18

7,049. Væverier.

6 A 2 293,680 8,638 78 931. 53

576,109

7 A 2 61,720 1,815 306.

Samlet 938,600 27,606 2,279. 47 7,049. 78 180,260

1 A 2

2 A 2

47,310

300

1,391

9

59. 18

= 60

Klædesfabrikker.

4 A 2

6AŠ

7 A 2

111,990

204,740

1,500

3,294

6,022

44

248,

682. 56

6. 30

Samlet 365,840 10,760 996. 44

800. 6 A 2 178,290

Teglværker.

7 A 2 73,100

5,244

2;1 5 0

518. 18

268. 102

107,690

Samlet 251,390 7,394 787. = 800. 76,375

Dampsauge.

2 A 2 34,160 1,005 56. 112

Vandsauge.

6 A 2

7 A 2

2,751,080

305,460

80,914

8,984

8,550. 16

1,212. 28

2,670. 23,293

Samlet 3,056,540 89,898 9,762. 44 2,670. 20,965

Storre Farverier.

4 A 2

6 A 2

4,500

46,830

132

1,377

9. 85

154. 112 1,043. 60534,785

Saml et 51,330 1,510 164. 77 1,043. 60 487,902

Gasværker.

2 A 2 27,840 819 45. 83

Jernbanestationer.

6 A2 179,650 5,284 598. 100

4 A 2

9,400 276 23. 60

Cichorifabrikker.

6 A 2 11,820

348 39, 52 2,755. 5,5-9-3,909

Samlet 21,220

624 62. 112 2,755. 3,115,928

Bygninger med Dampmaskine.

6 A2 328,8801 9,673 1,096. 32

Potaskekogerier.

7 A 2

152 21. 651

Barkemøller.

6 N 2 6,800 200 22. 80

-


Bygninger med Tørkeovne.

2 A 2

6 A 2

66,500

3,800

1,956

112

87. 60

10. =

Samlet 70,300 2,068 97. 60

6*


4 4 C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormecret af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kpbstad-Afclelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvorineget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

,

CI. JPex

it IA EtXi

Ca 4E, wt.

' Clasitie s q-

i L

, tioì. t

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

'

1

Gjennern-

I

snitligForsik- I

Samlet

Brandconringssum.

tingent.

Samlet

Brandskade `

Giennemsnitlig

aarlig Brandskacle

af

1

pd

. Fo

rsi

0 k 0 S -

ringssum.

.

1

'

,

,

Spd.

Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

Kulbrænderier.

6 A 2

7 A 2

4,080

24,000

120

706

12. =

100. =

- -

-

Sain!et 28,0801 826 112. = - -

Kobolt-Oxyclfabrikker.

Calcinerhytter.

4 A 2 7,000!

4 A 2 ------ 130,250!

7 A '2 25,650;

- - ----

Samlet 1'55,900,

'206

3,831

754

4,585

15. =

284. 83

84. 57 1

369. 20;

-

-

-

-

f -

-

-

-

Arsenikraffinaderier. 4 A 2 1 4,000k 118 9. 451 - -

Kromfabrikker.

6 A 2

7 A 2

689,0001

29,7001

20,265'

8741

2,024. ---- 1

123. 9Q

-

-

-

-

Samlet 718,7001 21,138 2,147. 901 --

Bygninger til Tilberedelse af Svovl og

Salpeter.

2 A 2

6 A 2

7 A 2

Samlet

8001

12,2401

3201

13,360i

1

'24

360

9

-

393

1.

30.

1.

32.

8 1- -

72 342. = 67O,58 8

8 _

88 342. .= 614,3 71

Stanipehuse.

Stebesyderier.

6 A 3

7 A 3

, L

Samlet `

4 A 3

6 A 3

7 A 3

1Samlet

12,6801

12, 7601,

0,8801

113,130

17,100

136,110'

373

375,

1731

3,3271

503!

1

4,0031

31. 88 -

±J -

32. = --

n. 8 -

282. 99 -

53. 72 -

347. 59 -

-

-

-

-

-

-

-

1

Pottemagerier.

6 A 3

A 3

7

Samlet

1

15,9101

-.11,370

27,280

4681

334 1

8021

39. 93

35. 72

95. 45

-•

-

-

-

1

Apotheker og andre chemiske Laboratorier. 6 A 3 90,6901 2,667 226. 87 - -

1 A 3 576,550 16,957 776. 511 - -

2 A 3 94,840 2,789 118. 68 4,560. = 1,153,9 4 3

Maltgjørerier. 6 A 3 758,860, 22,319 1,963. 96 8,608. .--- 272,2 4 0

7 A 3 152,000 4,471 475. 1 - -

Sam -Fei -- 1,582,250 46,537 3,333. 96 13,168.- --, 199,736

4 A 3 1,8001 531 3. 48 - -

,

1

1

Brænderier og Destillerværker.

6 A 3 158,280 1

7 A 3

67,9701

- - - -- 1

Samlet 28,O5Ó1

4,655f

1,9991

6,707

409. 1001

212. 511

625. 791

-

-

-

-

-

-

Mindre Farverier.

4 A 3

6 A 3

7 A 3

6,300;

45,810;

3,0501

185

1,347

90

11. 1081

114. 63

9. 75

-

77. 961

-

-

40,760

-

Sanitet 55,160 1,6221 136. 6 77. 9-6 33,851

Bygninger med Torkeheller og Torkeovne.

3 A 3

4 A 3

6 A 3

7 A 3

12,150

12,900

42,050

560

357

379

1,237

16

19. 15

24. 30

105. 15

1. 90

-

-

-

-

-

-

_

Smilet 67,660 1,990 150. 30 -

Bygninger med mindre Dampmaskiner. 6 A 3 188,050 2,590' 220. 15 10. 2,726

plankekogerier. 6 A 3 18,480! 5441 46. 72 -

Potaskekogerier. 6 A 3 1, 1,600

Barkemoller.7 A 3 1,000i

471 4.-, - - -

291 3. 16 1- -


C. No. 7.

No, 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 fil 1863 mcl i KjObstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

______

- - - - -- ------t

i"). I ci.011. JELX:C31.3.43C1C, .411.ra.


46 C. No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

/a. I cleint eignarrilecle= .telLärdbelimag.

Classification.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Spd. Spd,

Samlet

Brandcontingent,

Spd. Sk ,

Samlet

Brandskade.

Spd, Sk ,

1,208,140 1 A 1

35,534 2,011. 108

2 A 1 182,440 5,366 431. 68 13. 39

3A 1 79,090 2,326 228. 16

Theatre.

4 A 1

5A 1

6 A 1

7 A 1

523,270 115,390

70,500 12,074

994,710 29,256

22,570 664

1,235. 46

160. 57

3,828. 10

85. 42

Samlet . 3,080,720 90,609 7,980. 107 13. 39

1 A 1 17,610 518 31, 36

2 A 1

3,340

98 8. 42 821. 77

4 A 1 13,080

385 27, =-

Fyrstikfabrikker.

5 A 1

6 A 1

23,050

67,220

678

1,977

64. 15

256. =. 3,173. 3

7 A I

2,340

69 9, 90

Samlet 126,6401 3,725 396. 63 3,994. 80

2A 1 1,917,510 56,397 6,885. 33

4A 1 12,460, 366 46. 88

Sukkerraffinaderier.

6 A 1

7 A 1

197,250

25,210

5,801

741

560. 21

157. 69

Samlet 2,152,430 63,307 7,649. 91

Storre Torkehuse. 1 AI 8,600 253 12. 108

Bygninger med Kardemaskine. 1 A 1 43,020 1,265 64. 66

Stang- og Spigerhammere.

Fabriksmedier og mechaniske Værksteder.

Smelte- og Marsovne samt Jernstøberier,

Valtseværker.

Glasværker.

2 A 2

6 A 2

7 A 2

Samlet

1 A2

2 A 2

3 A 2

4 A 2

6 A2

7 A 2

Samlet

1 A 2

2 A2

3 A 2

4 A 2

6 A 2

7 A 2

Saml et

2 A2

4 A 2

6 A 2

7 A 2

Saml et •

6 A 2

7 A 2

Samlet

15,200

1,523,470

302,530

1,841,200

1,396,800

1,528,100

73,470

390,890

1,642,060

199,720

5,231,0401

186,340

62,740

257,200

577,980

2,599,920

830,650

4,514,830

74,040

223,020

957,280

24,000

1,278,340

103,070

40,420

447 25, 40

44,808 4,449, 58 160.

8,898 1„136. 53

54,153 5,611, 31 160, =

41,082 2,042, 55 300,

44,944 2,908. 98

2,161 131. 57

11,497 1,044. 17

48,296 5,130. 104 26,147. 107

5,874 803, 83 1,538. 72

153,854 12,061. 54 27,986, 59

5,481 231, 22 20, =

1,845 99, 24

7,565 420. 8

16,999 1,281. 82 10,

76,468 7,813, 90 6,477. 48

24,431 3,124. 49 1,478.

132,789 12,970. 35 7,985. 48

2,178 92. 66

6,559 611. 39

28,155 2,864. 49 3,800. =-

706 100, -=

37,598 3,668. 34 3,800.

3,0311 343. 68

1489 1168. 50

143,490 4,220 511. 118

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd, Forsikringssum.

Skilling,

1,753

0,104

5904,o i 2

2s 6

757,044

■••••••••

2,521

2,086

5,155

382,172

184,891

128,402

2,576

0,415

59,793

42,704

42,449

•■•••••■•,..

95,270

71,343


C. No. 7,

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end alminderig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

I. I ©lei" Eltixxi1ec14e .A.ftlellris.

Classification

.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

GjennemsnitligForsikringssum.

Samlet

Brandcontingent.

Samlet

Brandskade '

47

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskad

e af 100 S pd . Forsi k -

ringssum.

1

1

Spd. Spd, Spd. Sk. Spd, Sk , Skilling,

,

Oliemøller.

Papirmoller.

1 A 2 147,200 4,329

6 A 2 191,810 5,641

Samlet 1

...____

339,010

._,.._

9,971

1 A 2 347,780 10,229

4 A 2 2,1001 62

6 A 2 1,686,6'90'49,609

7 A 2 369,540 10,869

140. 105 -

577. 118 -

718. 103 ...._

-

468. 88 ____

4. 38 -

6,525, 82 -

1,905. 114 -

-

-

-

_____

-

-

-

Samlet 2, 406,11070,768 8,904. 82 - -

Væverier.

1 A 2

2 A 2

6 A 2

7 A 2

2,222,40065,365

1 ,347,03039,619

323,900 9,526

74,5402,192

4,773. 111

2,850. 44

1,008. 69

358.34

--

-

7,049,78

-

-

-

52 , , s

-

Klædesfabrikker.

Samlet 3,967 ,87O116,702

- --...........

1 A 2 55,170 1,623

2 A 2 582,900 17,144

1 3 A 2 267,250 7,860

4 A 2 111,990 3,294

6 A 2 510,220 15,006

7 A 2 59,360 1,746

8,991. 18

66. 64

969. 96

590. 95

248. ..,-

1,657. 80

246. 76

7,049 ,78

180. --,

--

-

-

-

-

42,6 40

78,30 3

-

-

-

Sam let 1,586,890 46,673 3,779,51 180. 2,722

2 A 2 8,200 241

610,470 6 A 2

Te glværker .

17,955

141,940 7 A 2

4,175

12. 72

1,822. 55

528. 53

-

940.

150.

--,

--,

-

36,955

25,3 6 3

Samlet 760,610 22,371

2 A 2 - 86,620 2,548

221,330 4 A 2

Dam psauge. 6,510

6 A 2 341,900 10,056

2,363. 60

140. 100

525. 36

1,112. 1

1,090. ,

-

-

--

34,393

___.

-

-

Vandsauge.

Samlet

6 A 2

7 A 2

649,850

5,082,610

540,620

19,113

149,489

15,901

1,778, 17 -

15,644.1g,576, 96

2,107. 46 1,149. --:--

--

45,221

51,00s

Saml et 5,623,230 165,389 17,751 ,61 10,725. 96 45,7 78

1 A 2 292,120š92' 333. 64

2 A 2 135,720 3,992 226. 24

2,520 4 A 2

Mechaniske Snedkerværksteder.

74 5. 6

6 A 2 100,360 2,952 334. 64

7 A 2 33,160 975 138. 20

307,60

--

-

-

-

25,264

-

-

-

-

Samlet 563,880 16,585 1,037. 58 307.60 13,o 8 5 8

Storre Farverier.

1 A 2

3 A 2

4 A 2

6 A 2

179,880

36,000

4,500

77,700

5,291

1,059

132

2,285

212. 36

56. 30

9. 85

255. 61

-

-

-

1,043. 60

-

--

-

322,31 7

Samlet 298,080 8,767 533. 92 1,043 ,60 84,o 1 s

Gasværker.

1 A 2

2 A 2

4 A 2

5 A 2

6 A 2

7 A 2

33,800

205,700

76,160

30,480

63,580

2,710

994

6,050

2,240

896

1,870

80

42. 30

320. 57

171. 117

72. 21

189. 82

10. 74

-

-

-

-

-

-

-

--

-

-

-

-

Samlet 412,430 12,130 807. 21 - -

-


48

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kjöbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlia af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

Samlede halv- Gjennem- Samlet

Classifiea- .

aarllge Forsuk- snitlig Forsik- Brandeontion.

ringssumrner. ringssum. tingent.

Samlet

Brandskade.

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

ai 100

Spd. Forsikringssum.

Spd.

Spd. Spd. Sk. Spd. Sk. Skilling.

22,191 1 A 2 754,480

1,087. 108

Jernbanestationer.

6 A 2

7 A 2

186,850

15,560

5,496

458

621. 68

64. 100

Samlet 956,890 28,144 1,774. 36

T4 A 2 28,200

829 68, 18

--

Cichorifabrikker.

6 A 2 66,330 1,951 201. 69 4,403. 1593,125

samlet 94,530 2,780, 269. 871 4,403. 1117,867

5,211I 1 A 27 177,190

107

Bygninger med Dampmaskine.

6 A 2 342,940 10,086 1,139. 96 25,

1,750

Samlet 520,130 15,298 11,857. 83 25.

1,151

6 A 2

2,430

71 7, 571 --

Træoliefabrikker.

7 A 2

7,120 209 28. 63 2,654. 60 8947,753

Samlet

9,550

281 36. 2,654. 60 6670, o 95

152 Potaskekogerier.

7 A 2

5,170

21. 65

815 Ba rkem o Iler.

6 A 227,700

81. 48

Ma 1 tmo I I er.

6 A 2 193,690 5,697 645, 76

2 A 2 95,950 2,892 126. 38

Bygninger med Torkeovne. 6 A 2 3,800

112 10.

Samlet 99,750 2,934 136. 38 --

Bygning med Uldrivningsmaskine.

6Â2 7,600

224 25, 40

Kulbmnderier.

6 A 2

7 A 2

4,080

24,000;

120

706

12, =-

100,

Samlet 28,0801 826 V.

La kfabrik k er.

6 A 2 1,710;

4, 69

4A 2 7,0001 206 15.

Kobolt-Oxydfabrikker.

6 A 2 45,360 1,334 117,

Sam let 52,360] 1,540 132.

Calcinerhytter.

4 A 2

7 A 2

130,250

25,650

3,831

754

284. 83

84. 5'7

Samlet 1 155,900 4,585 369. 20

118 A rsenikra ffinaderier. 4 A 2 4,000

9. 45

657 Porcelainsfabrikker. 6 A 2 22,350 69, 60

Selskabstheatre.

6 A 2

7 A 2

2,700

32,220

79

948

9, :--

134, 30

Samlet34,920 1,027 143. 30

Beenbreenderier.

6 A 2 3,6'00

106 12.

Possementfabrikker. I A 2 64,540 1,898 80. 88

Kromfabrikker.

6 A 2

7 A 2

689,000,

•29,700

20,265

874

2,024,

123. 90

Samlet 718,700 21,138 2,147, 90

1. 2 A 2

8001

24

8

Bygninger til Tilberedelse af Svovl og

1. Salpeter.

6 A 2

7 A 2

12,240'

320

360

9

30, 72

8

342. 670,588

Somit 13,360 393 32. Š81 342. 614,371

4 A 3

3,150

93 5+111

Stamp ehuse.

6 A 3

71& 3

63,470

29,880

1,867

879

157. 62

93. 73

350.

1_32,346

Samlet 96,500 2,838 257. 6 350. 87,047


No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i7Aarene 1847 til 1863 incl. i KjObstad-Afdelingen.

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

T:). I cleri.

---- --- - ---- ----- -

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

---------

Classification.

vuria.l.ecle)

-______ ___ _ - -----

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

Mc:lei:Iris-

----- ---- - - f

GjennemsnitligForsikringssum.

__ __ _ ___

Spd,

--- -- ---

Samlet

Brandcontingent.

____ ___ _ ____ ,.

Spd. Sk.

L

Samlet

Brandskade.

49

snitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

----- -- -- - - - - -

Spd.

__

Spd,

__

Sk,

1 A 3 27,440 807

2 A 3 60,940 1,7921

3 A 3 24,300, 715;

143,400

I

Sæbes y derier.

4 A 3

4,218

1

5 A 3 24,850 731 ,

20. 72

76. 36

35. 116

257.

43.

-

-

105

6 A 3 358,780 10,552!,

7 A 3 17,100 503,

103

882. 451

53. 72

-

-

-

-

-

-

-

Pottemagerier.

Skilling.

1-

Samlet 656,810 19,318 1,370. 69 - -

,

' 2 A 3 1

3 A 3

92,220 I 4 A 3

6 A 3

7 A 3

,

4,9001

17,610

405,610

90;210

'2,712

144

518

11,930

2,653

114. 104

7. 84

33. 10

1,012. 34

282. 37

-

-

_

.4_

-

-

____

-

- - --- - - - - - -- -- ---- -- ---

Samlet 610,550 17,957 1,450. 29 - -

1

I

,

,

Apotheker og andre cherniske Laboratorier.

1 A 3

2 A 3

3 A 3

4 A 3

5 A 3

6 A 3

7 A 3

1,587,680

167,480

139,720

236,980

7,600

1,318,360

5,400

i

46,696

4,926

44

6,970

224

38,775

159

3,068. 7 -- -

195+ 1141 -

.........

5. 3O- -

432+ 104 2,690. = 272,428

16. 75 - -

3,294. 40 8,701. 96 158,411

16. 108 - I -

Samlet 3,463,220 101,859 7,229+ 118 11,391. 96 78 / 94 '" .

1 A 3 5,176,870 152,261 5,921+ 69 100. := 0,464

2 A 3 • 1,661,990 48,882 2,211, 102 4,570. --, 65,993

3 A 3 483,490 14,220 754+ 46 2,800. = 138,989

4 A 3 380,420 11,189 ' 704. 68 885+ -----. 55,833

Maltgjorerier. 5 A 3 9,600 282 21. 211 499. -, 1,247,500

6 A 3 3,398,840 99,966 8,920, 64 20,282. ,--- 143,216

7 A 3 386,580 11,370 1,314+ 117 - -

_.

1

Samlet 11,497,790 338,170 19,849. 7 29,186. = 60,81 7

1 A 3 574,750 16,904 526. 17 - -

2 A 3 1,467,580 43,164 1,809. 76 8+ --, 0,131

3 A 3 1,662,560 48,899 2,627. 65 12. -,-. 0,173

4 A 3 1,553,550 45,693 2,913. 103 10. --, 0,154

Brænderier og Destillerværker. 5 A 3 11,050 325 24+ 27 - -

6 A 3 1,942,350 57,128 4,874. 53 20,594+ 24 254,465

7 A 3 334,980 9,852 1,047+ 6 - -

Samlet 7,546,820 221,965 13,822. 107 20,624+ 24 65,588


50 (). No. 7.

No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aarene 1847 til 1863 incl. i Kpbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

/a. i clexi elab3r3ri1ecie

,

Classca- iti

tion.

Samlede halvaarligeForsikringssummer.

.41.±1:1113n.g.

Gjennem-

snitlig Forsikringssum.

Samlet

Brandeontingent.

Samlet

Brandskade.

---- --,

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.

Spd. Spd. Spd, Sk. Spd. Sk. Skilling,

1 A 3 279,380 8,217 254. 86 20. _--, 1,7 18

2 A 3 162,400 4,'776 203. 1 .._ -

4 A 3 166,390 4 ,894 302, 101 - -

, . Mindre Farverier. 5 A 3 8,750 257 18, 90, - -

6 A 3 700,890 . 20,614 1,734. 113; 2,812, 48 96,303

7 A 3 19,570 576 60, 102 1- -

i

Samlet 1,337,380 39,335 2,575, 1 3 2,832. 48 50,829

1

,

1 A 3 53,220 1 ,565 43. 321 - -

Hattemagerværksteder.

6 A 3 32,080 944 80. 41 - -

--- -

-

Bygninger med Tørkeheller og Torkeovne.

Samlet

2 A 3

3 A 3

4 A 3

56 A 3'

7 A 3

85,300

2,460

12,150

1'7,8401

4,460i

243030 , 1

7,7101

2,509

1.

72

357

525

131

'7,148

227

123. 73

3. 9

19. 15

33. 12

7. 97

606. 84

24. 21

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

Samlet 287,650 8,460 693, 118 - -

1Bygninger med mindre Dampmaskiner.

--

1 A 3 271,260 7,978 245. 79' - -

2 A 3 68,600 2,018 85. 90 - -

3 A 3

6 A 3

103,65()

137,420

3,049

4,042

153.

341.

44

114

- 10. .., 1,7 4 6 1

Samlet 580,930 17,086 826, 87 10. --, 0,113

2 A 3 2,700 79 3. 45 - -

• 6 A 3 33,810, 994 84. 111 - -

Plankekogerier. 7 A 3 2,380, 70 7. 54 - -

Potaskekogerier.

,

1

Samlet 38,890 1,144 95, 90 - -

6 A 3

1

8,300 244 19, 50 - -

Bridselmoller. 6 A 3 2,340 69 5. 102 -

Barkemoller.

6 A 3

7 A 3

31,220

10,590

918i

311

76.

33,

44

17

80.

-

-, 61,490 i

-

Samlet 41,810 1 ,230 , 109. 61 80. 45,922

Beenmealer. 6 A 3 19,630 577 46. 73 - -

Liim- og Beenkogerier. 2 A 3 8,390 247 10. 31 - -

Badehuse. 6 A 3 208,040 6,119 517, 117' -


No. 3. Tabel, der viser, hvormeget af Forsikringssummerne, den ordinære Contingent

og Brandskaderne for de i Aar ene 1847 til 1863 incl. i Kpbstad-Afdelingen

forsikrede Bygninger falder paa hver særskilt Art af de meer end almindelig ildsfarlige

Bygninger, samt hvormeget i Gjennemsnit Brandskaderne for hver af dem

have udgjort aarlig af 100 Spd. Forsikringssum.

Bygningernes Brug eller Bestemmelse.

Kridtpibefabrikker.

Lysestmberier.

X scliot.

Classification.

Gjørtlerværksteder. 2 A 3

it A3

3 A 3

6 A 3

Samlede halv -

aarlige Forsikringssummer.

1,200

13,960

30,680

380

GiennemsnitligForsikringssum.

Spd.

Spd. Spd. Sk.

2 A 3

6 A 3

Samlet

35,470

5,510


40,980

1,043

162


1,205

42. 88

13. 73

56. 41

411

902

11

Samlet

Brandeontingent.

35 1. 24

10. 57

38. 44

114

Samlet 45,020 1,324 49, 95

Samlet

Brandskade.

Spd. Sk.

51

Gjennemsnitlig

aarlig Brandskade

af 100

Spd. Forsikringssum.


.. •-• ..

r't

"t:S Tc5

= =

S-•

r•-■

7::$

.4, • • • ,a, • a) • • • • z. • . . ,T E . . . (..„, .

. .:=I) i

. ,..5 . , cuZ

03 .... . ,.... o ,.,1 ›.

,..r ... - '77 4 t ,3. s . . , ° . 4 . z,

...1

• •••• • ;.*I ;,. r•C: 4-)

P".." '... ''' bi) • C' E.

-41 '-. 4--1 . (I) c:, rn cd co ct 4:,. . - = ,) C) ,o > cu = a....i. 4-)

: CO ',.'-' C4 ”=4 Ct C.) ,r, C')

+ 61 :) --- a) Cl) r '`:

Cf:

.:. "C, ..Z:1 a. „

,.= br r-. cv > ,...,°' ,-- e'P E-74.. ci) -. ,-, "Ci a) a-4-, E -- 4.4 ›. tip cp rt,' ...--

0. ca.) ci) ;-.. - n- ... r" P-- -- --- c: - cd c: .- c 1.:-I = • i-. r.... c.) ct .....) e) . ,... r•-• -., , ,,, L.,

,..., .... ,•,:, , = ;.., -c,

...= s... ct c ;•-. cp ct 7: • ,---, :.. C O e ct cd , c) L., t•-, c') ;-4 ;-. „,-.: - ..;_;* dj c'S 0 ,-. ....: ct). : s: t"ct ct ct3


C:. ) 4- 4 4 . 4 rk al L":1 I- - C .'..7 ) 4=4 E- g . - 4 Cf) CD r:a - 4 :r. (S C ,'. c...) r..., g) =

42 'n

,.2P cl;

;...., ,...i

cr,-

N

N- c,-

)n N in


pr.? ,••■•1

— ct

,-4 c..( crS ce c::: Ici cq f:-: cY,5 ir5 Q4. )6 (75 c:5 t-: (75 c:5 crS cr5 16

,-4 cip c:) c7; cy: cy: c::: ,-.4 ..,14 c,-, if T-.i CY: CC) Q14 CO ,--i GO C% Cr:

cr5 c-: ce Ici

I 4 g g 1-: m 4 tg 4 g 7H CKD c...i 01:

CC

c-i CYZ

10 0 10

N 10 CC,

N T-4 l'• "

,

C:) N CO .1. C C ...014..P

" CYZ CNt C.0 30 00 \\ \\ c*\ cYz

Ct

,......, _,,. e

Ce C)

10 X\ X\

e e e c- e

t•••• •+1

OD

N

". 0 Cl

GO C 0

0 10 N 0 Cl

0 CD 0

I

JP)

. r., .

4:, r-=

4) E tLv)

..

c.) —

S E =

,... c ,...-1

CL\ cc c C', C, LO c.) D Cl C, Cl CO TI, C, .

C C.'s N T, T, Cl . . cc. Cl C, 10 Cl 0 .1 0 tr, N I,

C> CtQC C, 0 C, C C C :C cC N •-■ C, 0 OC Cr O C T. 0 Cl 0C 0

N Cl 0 0 0 0 0 C, tf, N C C, 0 T-4 0 T, 0 C,


ti) g)

c:

c-,

r . C

''....w r 1.3:4

• r---,

c*\ c N.-.1 CO T..1 C Cr: (7: c9 I C,2 CAD T-4 .1 CO Cf: N OD i 7-1 CO

r. Cf: 'N '7-4 ri ri c-i c-4 ri

;••■4 — cv un

ct !:4) ,..., m . , t-- . ,.,

,... ,. .., ,..4

-.4•.)•'

X r1.4 X X CL, t-• C, C, CO C, C, X CC, 00 '44 tr,

• .-, C.,) ,.,

. ....1 (Z) ••••

Cr:.

1.) ;IP, r) CL)

,C)' cj-: c:j e ,? e x- N- c- e cy,- c.- © cy:-N- C c,-

CrZ r-i -4- `..., c'rZ cYZ CeZ CYJ CO ct c CrJ C",'D CrZ C C CYZ CrZ CrZ CYJ

i-i (7) ■cl

. p-i • p-i

#.0

,., ..-..., ......‘

,..4

-,1rc.,

..r

Cl)

: rut r7 • * - 7::: 1)

...

..'. t4....1 ,4) bi)

• (77; Cr: 'H. Cq N N .1 CO Cr: CC Cr: C,2 if: Cr:

P... 4~' ,.,

NC() -1,.1, CA) I CD C N Cf: Cf-J N N

N r-1

i-N

,....4 .....

■.., i cl.) ' E-2,

....,

\--4 1C: 10 ri CO

c, c, , •.+4 •44 •-* X CD CA CO oc Cl N N Cl OC C, T, CC N

..1.1CL)

,-,

,C;1 „, CcA., !f c., c

Ct g 4, r-=

N. i l'il

'716I M Ce4

X M

1....4 '92 -4-)

r.--i Clcl c:L.,

" r-P P

Cl) C•414

pc

Ccl

' ,----„ E

•f--4

C)N N N in 7-1

N N C Cr: T-4 C% C iCY:

)N .11iC10 N

cCi

C C

cyz

N- o6

•r.

r.

•-• CC

CC N CL, N

*14 ...0 N T,

L'T C, C, :D ir, CO CC

tC, T, 1 t. LO N .41 et, CO

•*, t- .1, 0 a) co :D 0 0

0 cl to C, II,tC C, N

CD Clc c æ 0

t. OC CC) T.

0 .14 0 Ir, CO C,

tr,t •-■ ',14 0 0 C, C, IL t•-•

00 Cy, cl t•-•

0 Cl C, cl t-


elL)

.4 .4 Cl tr,

T14 u, t T, UD

C. No. 7.


= Q)

Cd ;-I = 0

9.4. Q) , • e.

r

+ re.

0 . . .

;...k

zi

Ft75 a) 4 -",

2 -as al

• a ) ;

.

"C$ c) ,2+ E

* a. 42—• 41-4 rt:$ p-. n,

cl)-- eci

,C) -*".. c.0 42!) '=

4c.) z`') rci g cs/ °

CD 7.-, ;„, C =

of,= evorzzs rn.g _ tc

0

c, s.

•--

COD cu ,-m ,4 ct,

cp • 0 ct 4.-.) Ce .74 ce ti3 0 cd cd , cd

C/D (f) '11 Gt) F.:; E-444 Cf) Cf) C') cf)


(J 0

ce

blo cp

g Pit

• (x)

CD c)

Pzq '-c 14

2!;

z

v.,

.

7:1

ea

tdD cl)

C)

c.)

4

cd

'7:1 a) o

CL)

• UD

a) (3-)

+

tit) co

-14 N c.C) N X c.° C5`-; (7.1 N 7-1 lo cyzcioNcc

N o ct T.4 C:;T C> (= CC C7:) 10 CC N t".. Cf: C> tn CO 10 N

• r-1 Ct

10 CkCC> ar CC) CO„.CM:> CC„C> 10 10 Cr: C>-.) CrJ

emomm4

.;•-1

M C7:," hl N" Cr C CO 10 CI C e N' CeiC Ce. 0 O

(L)

r.77)

,z; C57, cr: C) C*(:) ■14LI) N CN if T"1 10 C9

CNZ

r."9

;•-4 Ålt2

Cia

a)

• r-4 A•4D Ct

eni Cf)

r•C:)

x L-- x c 1, N tet 0 0 ,-4 N LI, 4... 40 0 ,f, 1,4, 0 ,..0 t- t- t- ,t,

Cl c- ,4, C) C) X :4.1 tO ei. cf:, N N 0 .04 Cl 144. C, 0 0 ,-, CO

C a) c

444 .0 c4, .44 c) N , 4 ,., c7, t- 0 ,,,,, ,,I c . in "4 ,,,4, 00 +.4 0., cl .:4, 10 0

C, -C CC cf, 41, —C r-, N N 1,- 41.1 41, 0 0 0 0 0 4.. -N C, c0

C' C' e c- c- c- ,-.., .: e c- G.' C)


-A

cl)

E

CC • (1,

,41,;;;.1 (1) 0.) tip ca, rzz .) C/D

.; CI-) cr, ;-13 ;D.'; ; ;JD ec; CD CZ p r-C

.

_22

• ;••■ (1) OZ5 (1, • 1.-05

• 0- 0 e o 0,2 cd o CC cd

C.) Cm. Cm, Ç,0%;', C C Lt tt E,4 cf) ci)CC Le!. ,C) -11 (27 rp .rx: -11 ;=, c.) F-4 til

,,, , c3 + 4 ++++++ 4 . + + .

++++++

7,4

;••4

7:1

a)

ceS

+ 4. . . LID u,

ci4) + + ri)

(40 .).,41)

• t43 E2 * ,t


• cl.)

b1) f."CY

,24

Ea . CO (a) 4., C) "Ci (1)

Ot -44, e, (.4.4 p-4

ct C5

ct

ça)


Cis) 7:5

CI)

C.)

r•C:

,t

rd c:5 c= 7-4' t": i .4 C,; C: 7-4: T-4 c:5 C": c:5 cc5 c:5 c:5 c:5 ct5 ce c= .16 .4 16

7-1 CT C- 00 /0 0C)


id (.:Y I I Cri "4 06 1 C4 Cri CC \ ‘ CY6 If; C.; C3 Cr$ CZ; T4 C'f.VS C) ' . .41 C-; cd o6 oti .,-4 ic5 ce c2) id c:-: ,--1 L-: c‘r c()_+, ot3 4 csi csi CS: CC. 1

N In 7---1 vD N GC N CC VD C> (::, 1-- GC C-; C --, X = L-- N N CC) 7-1 N---1 ,-; c.c) N GC cr-D N 7-1 7-i CZ) 1

c= ,-.4 .-4 vz r-i ... r .c.) c-i CT in CC N •-, .7--i X .-., .1,

IN' 7-1' T--4' l'•-'(:7 '

)..CD 1

'CiDc',7)c, 10 =7-4 0.41X t-.10*-1'1 ,..07-iC0c= , c....0T-1,-.1CrZCI--OCT-47-iCrZ=1_010CCC.010T-4==NOCCC..0001.0NICZN

, CZ CCGO.. 4 10 107-1 C7'

.4 1' X'=)0 0,---iin0C0-7-1 ln0InInCC•r10r-.C:)=NNr-iCCNCC CTCTC..-- OCX

r 1 c.-1 r-i r-i 7--ir-17-17--1 r-1 7-.1

cyz I6 ot .., c-4 c\ C2; 00I G6 . tz ,C.C5 nI t__ Cd 01+ , ,.7,1 C:) 00+I "VS g Or,) 1 g C• p:2 c..c) CrS Frz3 \ x Crj In. iti .-41 l': CC> C4 ,4' CrS CY'S VS i`.: o:3 oc5, 6 ,-4 hi ci ci id ai i-: 1---: cr5 oc3,..: 4 ci c-4 cs: 4

c, L..... ,t CO 00E- (N Nt- 7 H 7H TH = N In C rZ Nr -i crz=

Nc,:, `7-1

17-i (;) ..'1 CY.Z N ...1, 1.0 ,---i cr., ..1 X., N icz 7.-. L-- c.C)

\-4' \--i'

x .., CYJ CC In In' CC r-i CC CC In CC t'". t--• in r-1 00 (:) CC) *.'' IC 1/' b''' in 0 In CC r-1 rri L'... = C2) in -1., ci )1. \--1 .4 cc co c-, o ci x in .\--4 t..1 7-4 (=

c;,.oc, GO .. 4 in C.', ---i CC) VD X GC 7.-i In VD C In OC = C2) 7--i N C'D X 10 C) N CC C 7--1 CO 10 E-- 10 7-1 -. 4 CC) E-- CC) in CrD C) 0'7--i 7--1 OC (.-,7 ,i

7-1 ri 7-I 7-1 T-1 7-"I \--4 T-1 7"i

'\---i

1 crs 1.... .: 06 06 1 1 ....4 vs c1:3 , vs icl .,....., ,cl 1.,..: c::::3 .4 cs I..: cy.s c4 c...3 7_4 ai cs: .:). .r.1 ,cl...64. cs::.; ,..ti ci. ce i„.: vs 1 06 c...6 I.,: c„,i (15 cys

CY: CY3 Cr.' C"q C) C'' ICr: lr: IN c7):. -. 4 7--4 lf-ivD.N IN=M CC,0,00N).400XNMNN7--1 ril....i=NICcrZ I crZ,--i X,1.

N ,:rz

7-4

C.,‘ 7-1 ,t CT ,f In TH CT ,1100 C", C, r-i Cq N

C•2' 'zr r-ik

N'06

) n

CC. 00 .-+ C CC in 10 CO ,--1 CC) CO N in --14 cr.) ,--4 X 0 CO ,f 10 In --14 )n c it. OC ,-.4 r-4 N-7:7:. 00 )..G X CC> In 7-4 ,..), cc) cc c• c cz) Go m ,-,-4 )c--

On.) E-- 00 -,. 4 10 C'D 7-i c.-9 'x 1.0 CC CC 10 THI CZ1.00007-17-1r17-i).0010CCONC.C,CrZt--7-1=t-C.0 1.0CYD(2) 007-1CC=''

ri TH 7-1 THT--4.7-1 ri TH 7-I TH THT-17-1

iti ..4 6 6. t... 06 i ..4 ..4, i cci cyi c.4 „...4. 1 i crs ici 06 ,......i i i 4, cyi cx5. ,, c.ci ici 1.,... 4, cc.) cs::, . .,......i . 00 . .,,., . cr.) . c) . c.:,, . (7.. . 00 . c) . ,....i . ,c., . cc) . L„.. . i.c, . c... . c.c) . I„. . cy.:i . L.....: c..6. 1,.....: c.,‘ . c) . cr., .

, c'T 00 .-1, cq C) cq i CT In I I-- C7; I1 1-- • i 1 TH M N In II L- c..C) CT CO=InOCCO003NNNNT-1 Trir-ICCNInCT 1 Nr-i :.c:)=

T-IT-iNcr:,,-i

C-; ,--i .,.., crZ ,--i Cr: if" 1--i ckrZ ..., GC) N c'• )7-4 M ..•4

N' 7-4'

,....4

t...-x-

,-9,,x,,,,xx= E-- ..v , c::) 00 ), ..., ,..c> .,--, ,..c, . L--- co„..,N

,o ..., io

,a) ..00,c,,,,n , o ,,,v=,Éocc,=

.,-,

,,o Nc

xcr,,,,,

N 1,- C--,iö ,-1 lc co c In x c:" ,.... r-1 CD CC) 7-i 10 C) 10 X 0 N C) VD, N N r-i ..'t CC C:r CC) 1-- crD C;) C) C). 7-1 X 10

c-i

r-1 7-I 7-i 7-4 r-i 7-i •-i

crs ...4 cr; c; I:. ce1 .4 ...6,p 1 cs:5. cyz iii ici i 1 .,...4 af; 06 if;i 1. cyi cc;,, cr.z. lii ,..4. 1.„... ot.) c.c; ,s4 cr3 b..4 crs 1.. .... L......: c7; 06 c4.4 7.4 ir; cc; co. ici. c7: (7; 1.,..: vs. I1..._.: cc; I,: N c..6. c„4.

1-- GO VD c',2 0 N I cf*Z 10, I 1-- c:z ..., cc) 1 1c-9 ..., ckq r,c) I I t- cc cbkr --‘4 Ca 10 00 c:7 in - 4 o01--L--- N N I-- 7-1 7-1 ri C.0 N 10 CrJ I c- co N

r-i r-i ...4 N cYz •r-1 0 N ).', C'D,--4 10 r-4 VD .. 1GC) N N r-1 /0 I-cc

N T--..

,--.1 cc)

-

. .

++++

. +++++

-.

--. . + ++ ++ +,-------+ .._ +++++++ + +

(T)

c.) -

f-c

2

tu

. . ›- . . . r-,. . . . (1) . . .. . . . . 4. +++++++++ . ,;7=',

0 , :-..-, = ez:$ cf., S' ci) „.., c)

.T.4

,, ,,, „, o -cs ,

0 o o ci) 7

. . . (1) . -- ,J.,. . a3. . = . . . 7.-... + . + a) • • • „ ,..., • • ,c, • • ..... • • •

CD

+

7.4

zral) , to a) -,., cd ,..., `''' _,5 1-4

cs Fa.

4.-,

-c-.1d

cd

,.....

f-rts

+++++ . + 4. .. ,

Ts 2

-6

ct

--, -- tAL) . a.) 7::1 + .-' • '--) • • ..W . . E . . . ..;:: .„,te.,.... . . . . .,,. . .. .;..., . 7:3

c't

rcs

...5tT..: .140 'cil.)t= U tie ct) . ''' c, ° W

cz

Et3 E-1

ct

0 • • • • + • ,-Z

...

cr, rz::, • •


7:)" E ''' + c'al

-4-' +4 0.) . o .. o.. .. .. w .. .. . .. zau . ,:t ,. .. '.,4 . . . ,„, . . . 4 • + •

Ci.,

CD Cd

ellp 0 ,......'...

C.) el)

F

7:5

F'

P (1'el) ;... :.., C)

'CI , ”.0

.... = rt:1 r-2 -. gi= . ., 2

4.1

c„ „e0 o_cuCC,

r-tc..)cti 7::,c FL' c,

cd = to -0 73 tuc-, . z „, ,... ND + 0 , ts) .7-,. p_., + to = __, = c) + a)

+

tilD" g + al

• --

v' ca --c7i = al u) c'' a) :4' o

ti) „,, 2 ..... ,..., ,.., = c,',:)._

a) cts 0 bp:-...c5wwE=ca,,,,-.0;-(1)- -

o cl) ct/. cd

ct,.1-4:6,,,3

wp

-

IP=7„,,:c7i m--= =

c'cr. ,..clz,n'cl= c)w m=c,)

(1) co a; ,.;.... =:,,,,-__

"7:5 c.)-( 7:::$ 1-Ctk--, s.,;.(1),) to,,,,z=r-cclu.:141,0,cucl;)-(1)›.,7=7:5=-=7:57:1-=wi-ci,a,=tx.--,w,-,

c.)

›..-,-.4 ,,, ct tl) o cd ,.2.4 cd , cz ti) cL) > c) c.) .- c..) c)o a) ,..= cd . cs ct ct cp cd a) .,..., ,,, 52,3 0 cis 0 c:, 0o 0 +;:-.., ;... ,.., _ cd cD ,, -cd cu

E-1 .:1 CT-4 W 00 00 00 = Ç.,..1 00 ir, 4-1.4.0.4=c1)ZtlE.--1==',4cr)-..4=',4,...71,-,MZ=cpriocir./.,c&crocEz.,'4=c1).1,->

,) oC) CC G• 00 co 10 CC 7--I c.O C)

C-; )t-: \--4 CZ) .. 4 In 10 \--I CI:,

7--i

,

) 16 C.C+) Gt3 c5 06 I .4 ei 1 ci, 4

., VD 00 vD N X N VD In N X

1 7-4 7-I --,t N N 7-1

7--i 7-1 7-1 7-1 r-1 7-1 7-1 TH TH 1

+

N

t--

X

x

Cq'

ici cyz. 06 (::. oi c...

tœ N c:5- CC CO 10 -. 4 Cr.--, kr-i CO c-'4

) = oo ,--i X (= )n CC) In kr--4 1-r-i

;) .,,, . ...1, . cc)1 . c.c5. crs

) VD X VD N I-- N N VD in I t- X

; ,i \--1 ... N cNir r..!

cr.',

\---i

TH

c.„4.

TH ri TH 7-4 rir4 7-1 ri

c.: 0_,:„. 1vs .4 06 i iN. ...4-, i c..6. \\ crs ici- c.4.. c.4 vs e..6 ce ...4., cyi cyi 1...: 1......: c::; cr. (c7::. ir: cc; ce ici (cr.; ..,....i 1....: crs 06 t....: ...4 L. . ., . .. : N.4.4 c=

00 N I 7-4 crD N • IE--- VD C 3 10X=MOONNC.C7-1 7-17--4CONXM N 7--1 ,--4 7-1

01:-- -.., vz ..., )0 7.--i VD -.', GO C', 7.-i '7.-i N

.

ri

.

ri ,...,` t-- OC i

10 1

I .-, 1'.- N ..). - 4 .- 4 7--1 X C CO - ,t, in N (2) VJ C) 7-4 in 7-1 7-1 7--i CT In in .-" CC In ,--i *.'' CC CC) 1-- (0 CC C,-' 00 10 crz CC) -.', C.O

1 )- 1X ,1 In 00 ,1 c::;) 10 OC) CD CD r-1 10 00 --, 10 OC) /0 7-I C) 7-i N = L--- = 7-1 .., CC 1-- Cs::,00 VD C) In VD CC) L-- C

-,."

N N' \--i N

.

7--i =

I 00 N N N -,, -,44 7.-,C:D CO -.'1 In S"' = vD C) GO crD 7-4 7--4 1.--- E.-- CC) 10 N cC) 10 r-i .', C.0 C.C, t- C CC) CC) 00 In 1-- CC (23' CC)

1 ... 4 00 00 7-1 )n T-.i0 Cf,)0T-4r-ilnIn0N,7-1CCTCCNN-,--1.t14CCNCC OCCTON Inr-i==,

; •4 .4 Ci 06 N* C4 C.; ''. TH N N C

)C, 00 CC )!.. *.,1, ,t Cn CC C.,0 ,t .,,f

1 C,2 N CC CT ,f N r-tr-i

1 N

I

I VZ

0CC

VZ 1 ô ei o6 (.74 1 :Y'S CrS 77; I Cis 74 1r: i': .4 C4 c.4 ,--4 -4 4 C": 7-4 C:5 C,'S CY'S Crj 16 CYS 16 lfS 16 C4 .4 .4 Ce ld C,j '': Cr5 r.+1 C.'Y'S C.6 C.+ i

C.",CYZ 7-1 = cC N C",10 N C , X Cr; crZ C:::, c.C) NE-- c.::, GC ,f (:) ,t TH ,t C9 CrZ ..., t".• E! r.1 rH M ,t L-- cc:

TH, N 1-.TH Z.C) C-J C, 1r: N \--1 T-1 L'-- 7-1 ..1.. cq 7-4 InN,

i

OM N ,- C,) (2, In ,t .1n CT 't C9 "r'l=

) N C..) 71 OC OC ln CT 00 0 N

TH TH 1 TH

TH TH1 TH THi TH TH TH TH

C:7' 00 C",2 TH 00 C) C4, ,f TH f."... C.j OC C-J OC C C..) CT 7H t° E.° rH ,t ,H ,n L'■ 7H M ,....1 CS: ,f M CrD (:;) Cr.) C.) C. C.\ In N ,

..-

I ,--i C7.: ,

,t VZ VZ N. N 'C 7H ,t Cr.) 00 = VZ (.0 Ci ,t N M )_(. C.) N :'.0 N C) -''i (C7' CR 00 © VZ E.° = VZ ,C) (= (:) Cr. N VZ N ,t 00

S ri+ ô X' ,--*, L--: c-4 c.,5 L---: t-: h-i ei

_(!., = L-- vD In ,f cr-.) 1--- 00 C7:, In

1 N N (-:. c.(': ,-.1- ,,;-,. ri \-4

cz5

,t

x

v:* I c.c5 c4 c-4 i vi cri c:: 1 cY5 c-4 16 L-: ô i-.: 4, ,.-4 c-4 ,.,-+4 4 u:3 ô 4, .,-.1 4 csi crS cc; 1.6 es5 si ).6 .,, ,-4 ci.5 16 c.ri ci cY5 -4 c‘r c:: d

VD G-- c-, 1-- CO N VD CC i"--00=C7Cr-ii--.C(Jr-tOCTE.--NNIn r.ir-ICT JnOC

N.X N 7-4 CC> = N )0 N

r-i 7.1 7-1 T-1 T-,

1

5 in c) ix ..v it-.: it. .. c)_.c- ...1.4 cc cNt

--4CrDioCCVDOCC.C.>(;)

7-1 7-1

x

0)

\--I

\--1 -,.-.7a

,I N, C vz N p 7--i oo 10 10 CC; VD C) CC) 1-- 7--I -.)4 C 0 C. CO .- 4 10 L-- GC I-- CC. c:5- En CO C> VD 7-1 CD C) /0 N CC 1-- C N

C.', Cr.)M10 ONCC == ,.00CT=7-1000CT,--INCOONNN Xt:7=Nc7c.C) C7:,N7--(0

S VS , VS v.4 .4 C*4 CC* CY'S 06 f`: I'.: C''

1..,- c : Y. ; Y3 Crz cc) .,.i cn 1--- oo c:::- ).r

1 C9 C`, CO Csr* ,i,C9. TH TH

C"

CC

QC

,,:,* 1 N+ *4 C4 C, ;), I ,-,:i .t.")'5 c:i 1 c)-S c4 16 L---4 ,--4 L-,.: L--: c


E. Land-Afdelingen,


8*

z

,., co te, - 0) , le, ,... 4, 0) 15g ve , 0) le, ...., co .-....• le 4...., 0) le, ...., , c) le ...., 0) .'s.,... le, , 0) lie, ,..., , 0) le ,..... , c) 4"eg ...., , 0) le, ■•••• , 00 le, ..., .4., co le ...... 4, co le, ,...., „, 01) le, s.,.. 4.„, co le ....uo

' cI cl) cl CI) "Ci 0,) 7:1 c40 r= 00 'C/ GO rcl (A42 rcs ci) rcl co 'ci 00 rcs con rt:3 0,) rtZ GC

'. G'l F"4 aq ''' C'l '..4 C'l r''''' G•1 r.-.4 N ,-.1 C,1 ,.. G9 .....4 G9 r. G7,1 4--4 aq r.-4 G9 .. C9 r. 69 c. C9 ......' C'l ,.. C9

t'l

'=‘ CD • W° 17:1

C)

bt 4.4

cc; 7.,*

7d4

oz

1 I I 1 I I I I 1 Ill i I i I I I I 1 li I I 1 1 I I 1 1 I 1 I

Cd

Ct

a

Q)

a

E

os

p.--, .0

•la*

•P•=4 ;-(

I I-- CX) C: 0 r-o N c'e ,14 in UPD I--ci) c; 0 ,-. N c.,"

.14 i,14 i .14 1L0 I 10 I in 1 LO i In I 10 in 1 ,0 I 'in 1 In 1 CO 1 CCi CC) 1 CC) 1

CAD I CX) I coi CX) I CX) I CX) I C4) I CX) I CC CX) / CX) I CX) , ccI CX) I CX) 4 CXID I CX) I

r.. r. v.-4 r. r-I r. r. r--1 r--4 r. r. r. r. r.. r....1 r. r--.


.

• ct cl)

-•

• z b13

ta)

- ;.(

*FL' ;6

z..

0

44

©

WO

.01

;.4 c,

,-

(;)

tAD

•,..

a

-

biD

CD

(-.)

C) C) C) C) C) C) C.) C) C) C) C) C:) C:: C) C= C) C) C) C) C) C) C) '-' C:) C) C) C) C) C) C) C) '-' C) c:a

G,/ CrD G' C4D CC CYD -7r C5) t".. 4) Cn .7V C9 c,/ ..,. .r keD C.0 Cn C9 ura ,ra c-- 255 c:a ,ra c-- CrD ,.„, u'i -..;.:i CC) 25i c:a t:a

,-. (5) Le) Cn a) t■.. CX) CX) CD cr) C:7 cr) T--. Cs/ t-- :7) CM C7) CX) ,ra C:7 C7) Cr7 t-- C) Cn '''''T C9 ,n ŒJ ,.. t-. t-- ,-,

rd C1.5.:t. CO a) ... Cn ur" Cn Cn ,-- ura CM C77 C77 ---, CIO CS/ C'D .. . CK) C:D C". CC C:D t,.. CX) C:D --. C:D ur: C:D Cr) t-- ..:71'

p, C:D CM .4rt, ts- (7) C:) 7- , CK) c:a Ira csa ,--1 , .71. c-- c:a kn .t. CC) C,4 CM CM t,- C77 CC) CD 1C7 t-- ,ra c-- c9 ..:t c:a c:a .:V

Cr C C:".) C:) (= C: ,-. ,... ,...., C'4 C'4 C9 Cr) CM CM Cr) C,/ CM CS/ cra .7r ura lira uca csa cca csa csa c-- t--...cip,(Y:LcitIcilck

,... ,.. ,.., .-. ,.. ,.. ... ,... ,...4 ,... ,.. ,...., ,.., ,.. ,... ,.. ,...., ... ,.4 ,.. ,.. ... ,... ... ... 1... 1.. ..4 1.. ... ..mi ,.. ... 7..

- - - - - . - - - - - - - - - - ... - .. .

...... ...... .-- ..., .... ,,....4 ...... ..... ,.... ....4 ir..1 4r. ....... .r... 1.....4 ‘`..... ...... /....

'71-1

,...,

•,4

•rm.( -4.D

4.?

t410

0

...9.

15

ra.

,..

aC1)

tiD

.

.i,

E

=

0

rt:S•

c'.5 t-: C:i ti C. cri t-: C:i Ce C,i t-: C:i C7i CX5 c,5 --4 ur5 vi Ge „i C,i „ i ,i C6 CY'S C( 5 „S ".: t C( 5 C, Vi t •• t ': ,-:

P.4 57., ,-. ,70 C co t..... (7) (7) ur: C:D C:D C:D 74 4 C.C.7 CK) C:D 1) ,-* C:D 7.... CIP C.00 CM ..7.t, --., ura C77 7-., CI) C:D ur) (K) .-":1" .,,,t Cf)

cc 1/4.10 t`N ts... t`. t.., t... i`. COD CX101 Cn Cn CD COD CX) CD COV c:,,l(atcY7Lce?. .....tira ura csa ura.. ura.. c.pc.>cao.,t-..„(-.:. (-.: (-I,c-: c--._

.71;

...,

c.I.D..

v.-.

ic)

c:a

,-.

C:5*

(7)

C77

C'.

.1,

r.0

cL)

cs)

. ..., .

&..

a.)

.1=1

bD

o

;...

,.., ,L,4

glz uo

ct çcs

rd .71:" c45 1 t-: i .4 ,-4 t-: I :7-: 1 cS I i ::S' c\is I I i t-: (: c,i t-: I 1 --: t-: 6 ,-4 c.: In:

p., .7t4 ,--, t-- ur: cf) ura cra c:a Cf) CC .7'0 Cr: CM C:D C:7 7-, ,n I-- e-- 0 ---

X, C'" (:: C.D. CrD‘CYDJ-.• CM CC C) ., •,, CO, CM CO C:7 .... (:) cr: ..,,,t

_ __-, ... ... ... ..

C4D

...

---.

...

t--

4,.0 ,,, ..-4 .4-... ..... .v-4 crD .....4 v.. v.. -4' .rt, C'4 C:D


• (:) c: w. .) c.c) ,.. c.) c•4 cc C. ,r. c.) c,,g ,-. cr) cX) -,7r t..... (SD C.C) .,r cc Cs/ C77 C4D Ci) C5) ,r5-4.) --- ,-- Cit) CC) un

i-W %, M C1) Cn C,/ Cn ,,,,t1, c". t-- ura CM C4D C:D t-- ura Co C,/ un rN ,n ,,, c0 cn (7.) .-. ,.. ,-. (2; 00 ,-- ,..., (.) co

CI) .r. ... e. ,r.

CC

....

...

1

rao5

rci

,,

---'\, CD C:D C. ,,z1, Z. C9 ..-1,ura :ra ‘, ura '1/4.‘ ., c,/ = ,-- c-- C© ,, co

,-.

-11

Cip

CX)

cY:î

.1111111•1111011

• C:D C:D , C:D Ò Cn C,4 CCC) C:7,C77

,, C77 :901)

4

" CO 0() .7m co T-. ,. v, ..,r ,-- .,ti c--

7--'m

bit°

rcs a;

''')

a) to

;..,

c3 cd Hlt": i

c-: illluri kri C:5 .--: --:111C7i Cii„i

ca.)

s.., ,w

tic.611 06

_,4

1C(5 c7Sil cY

' Cs/ co '

.i::0

cn cn --. c- ,--, t"- C.') CS4 Cr: :7) C9 .-.

PI:1 (4

`-..., ,-. ur) :0 CS/ cr:

nre)

tO

...

CX

C7)

(:)

• r°1-1

-•

,,:

▪ C.)

GC

t011

tIO

.4.) •

±)

El =

'71t • 1,4 74)

CD

Cf)

ag

„ ;••ii

CO

;..

;•.1.4

co

• r•-4

CI) 73 ;••4

[

-E

• • F..4

r■•

,..

,../ ,n---.y. cn ,:4) co ,t-) ,,-.., .t. .,14 c,.) ,-1.., cn ,-. ,,,,, .-. ...r cr) CD ir) kn CX) ci t- ,-. ..,-ti .7t4 ,-. ,r) cr: C:: C- (X) t-- t-cr,

,-. C7,4 ,.. „D urD „D c■I kn a) C7) ,r) ,-,

©

Cie C: m C:D C:D Cs/ ,71, C:7 7-, ,-. C,7 7°. CX) v'' CM (NI kr 1C -) .,- „. '-"-* „.„


• • . . . . • • • . •

rd g5 Ci ,-.: c,i ci ci Ili' crS 06 urS -4 c.:S M.

-4,

c:i ci c,S CA6 co:. cia6 Cri C7L Cri C7i C77 --- C:D un t-- ,-. un in = CAD '7t

PL.4 ,..,., C.. C".: C:) C... C:) (:) ,-. ,.. C9 M .r? .71. kin ur) c-- c-- = , . m csa (7.) cc --- co kn cc c:9 t-- Cf) Up Cip t" COD

cr

0

'-* '"" '-' '-* ,-' ,...' ,-* '"". N". '''" ,..... e... T.... ,..... 7. C'../ CO cr) cr) cr) .1. , .t., cc) kr) if kr) cc) CO CO C:D C4D C..• 1`...

C.)

----- _-___

CI') C::) --C=1--(t) (2.) (:) (:) C:: ) c:a c:5-Cta c:a ca cta----cta-cta c:a c:a c:a c:a c:a c:a c:a ca c:a c:a c:a © c:a c:a c:a c:a c:a

tip ,7r C co 7i1 CO CC .7!. ,-- CS4 ,-- T-. CD co 0..7r T-. co c() ......, CX) -7., C■4 Cop t-- cr ,-, „D C:D ,n c-- c-- C-- un .. ,,r .tt,

. ,. . 7-7 C., CO C:D.,(1) T-. co ura CX) .7r a) cYD C'4 CK),,cYD C' ,/ In - M - co- 74 -t- -

0

-

,--

-

Cn 'c-5:. alln t-- ,-- r-a 00C4D C1) C1)

7.. EI ,c; c,i'lr'cra'......t :ra.rizcet-2c.eci'c:>'ci4r5',-- .4 - cit-- c:a Cri ,...... Cr: CO 7.... 7-:4';' '-' C:i' C":7-:(6CDV cr.)'(:5''''i

p-',4 ;7.1, Cr) CY) Cr) co co co f..n ..,,r ,,,, co c() c7..) ©,-. co cr) ura CC t-- t-- ,-.4 C© C:D C:D '65 CrD C:D C77 C: C:D C77 cr: Cr:

•7,7.4„ 00 Go N-. ,-* N... 1-. N-. N-. N... N-. ,-. ..... .-. ,-. ,-. C9 C9 Cs/ CM Cs4 CS/ C9 Cs4 CY: CY) .z1', .71' .:1. ..,7t ..,:ti .71., Ira Ira .7t, ura ura

0

.T..

.1....

,,, • ,-. C9 C() C:::', CID ..7P C: CO

C.:: ..,1' ,,t C77 CS/ CM ,n C:D C111)

c:a

CeD

M.:

--.

CX)

c-- .,

Cn

C71

C:7)

'7r..

,...,

!....

.7t,

C'l

un

7-. ■

".

1.-.4

C77

c()

(1)

tt

. 7,-21cl)

c)

tf)

7--4 7-.4 C,) CS) CS) CO CO CM cr) co t.... (2.) --- c.) (N c.. ,-. cn k in ,-- un CAD Cn C:D .-. cr un ,n t-- c= ,--4 ,-, --, CY:

CM CM Cs4 Cs/ CS/ CM c7.1 cra cra :ra cr: .7r .7t. .T. .,7t' .7,4 .n ur in c.0 cc cc) cc t-- c-- c-- c-- t-- f-- C1) ID CK) CO CK)

CD

cs)

72)

r•-= 42

;.4

g („:1

CL)

.....

&...

cL)

El

0

PC:

cp

a..

PA.

tP

cio

t11)

•,-, .

4.4

tdD

. -, • CY; C'i t': Cf5 C7 .D Cri C': kr5 43 C7; C7S t-L cri CTS Cri CK5 C:i Cri t--: crS c.c3 c-: ,4 crS ci c:5 :6 c:5 .4,

,-

.4 t-: cr .7; c,i

In c:a c:a C47 C47 t-- t,.. CO Cr) ur) C47 CK) Cn Cn C:D crD C,/ CrD In cs) In cn (=, C: CM kn cs..) t-. ce ,-- ,--4 co C:D C77

=

.

cp gl, --- 7"'.,... ,.... ,.. 1.. C c 9 c9 c■,) c9

c.) c.) co cy. ,,n ,c..ur".., c.a0 CC c:: C-- t-. C-. t-- C-- t-- t-- CC CC COD CX) C1)

C!)

C.)

C:D C:D C:D C:D C:D C:D CD C:D C:D C:D C:p C:D '`' ''' ''.'-t.', CI::,' = C: ct5= '''' C: t5 c:a c:a c:a c:a c:a c:a c:a c:a ca c:a

• C) C.:), Cr C:D .t, t'■ t... CO ,-. CO C:D 7-. 8;5 ur) 25 CY: CY: C:D r-^ C5) ur: in .7r ,-- .70 c'',/ co in ',71' (n 'Z' e'.° CO c:

= ,... a rt c9,,i-n cr.) .t' ,-* c-- csa . ,zr C7D., ..,..„ ..4, N ... (e N.. 0,6 c\i, Go.. (e ..... .,r.. CX) t-- us ...,..„, CD (.6. c:',' cX) (77 00.. id C) kn ce c'D (5. a;:i ...... (e ,.. (:) ors .z7r, cy.3, cr.) c,i. C9 (e. C9 un Go, VD C,. CD urD ..„.t,......... c4D CY, Cn cx5. '71' Cr.)

C

c:a

'7r T....

c:5

CM

C-

C4i'

,......,

bi)

(1)

P.=

CO2

cu

4J c,1 cra (7) CX) C:D ln kr) C7) CM ,-.. CX) C() C77 CM ur) C:D 7t, .:V C.,0 '-' t-, ,-. Cr.) C.., C9 Cf) CZ Cn C7i,-M CS) C:) N-N Cr)

= ., C:D (1) un C,4 crD cn c::: ... co cc u.D p 00 cc, ,-. kin C,4 C,4 C:9 kr) CS4 C:D C-- 7-- :77 CM C77

CX) ,-. ,.. .71, co

ci--. )

,

.... ,-.. ,.. v..

tiD

=

:5)

co

• t4.■.4

o

gar.

• ;•.4

CZ)

' ;-. '''

©

"CZ

tdD

÷D

I •

Pc7 co

0 '00

cd cd

.... .14

PC1 '''

Go CO --- .7t. 1-- 7..4 C77 CYD C4D t-- C7)

_

....

I (7; I 1 1 i 1 .4 I t-- C7i C.7 1 I I =7: cr.3 i I .4 „j c,: c:5 ,-: c,i 1 1 c,i 1 I

P. ' ... ..,tm CM CM CS/ 7-1-4 t-- C:D .rt ..zt ' C7)

u)

7ri

....

'rt .alit C:D ..7t. C4D C,4 Csa \\ ,

_ ,-. , ‘, CM ur: C:D CM C'D CC CO

I cc

I (:)

I -.4

,rS

C:D

Lc)

ce

c▪ t!

,90 GO

-

c)

LT.4

••4

a)

.cd

tID

... .

;. p

-- .... " 0


• ;•-( Tz ()

4-i PiZt

;•.4 C•4--1

• t- (1)

I 12

I rA,

c;)

2 c:, c:, c:, (:„ c:, (:, c::, c:, c:, (:, c:, c:, -- c, CD CD CD CD CD '-' C:D C:: C:D CD C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:D C:)

, 1E !!!: un ,-. cn crD (2) :,,,t. (n • .‹.1. .-. ur) cl) '..4 CD CAP Cn 4) .,I, ....zr ura ...,:t. r-- 7.... CO COD .t, CM CC .zt, .7ts (7) .,,,t' ,-*

CM 7'. ,-. 7-* CX) ur: 7-, 7-, 7.-. CO CX) 7.-, CIC) t-- CO CO .11. t-- m Lc) c-- (7) t--„ ,:t. 7-.4 t-- t-- .:r ..,.1. 0 t-■

._ , r9"4 M.' CN)." ''''' in' 1,--' t-..‘ ce ce Ce ='' ,--4' ,--:' -4 - ms 4 crà c9.' kn.,' cq ,....' c:::; c3)- ce Ge —. 1--; ot5- ci's In' (:)- cq t-Y-5" -4

---- c9 '.7t4 E0 in C4D C4: C-- C:D 7-- CS4 CO CC å5' cn ,., ,-, c,4 .,...? cc) crD CK) CD .-- .:r kn CM CC7 t-- CO t-- CC C37 C:D CM

CYD CO Cr) Cr: Cr) CY: CrD .7r .1. ..:t. ..71, .714 .,t, .1. un ,n kn kin un cc cc cs) t-- t-- t-- f-- t". t ,- t-.. t'. t-- C-. CAID CK)

1 t`,

C77

--4if)

un

::-.7-

..-,

1 C:›

I. CD ca

ric,

WID

=

cv

.,.. =

1-)

=o

c..)

P-I Cr) c'n .7t. ...it. ,r un }n t.- Cit) Cn C:D ,-- Cr .,:i. .,:14 .27t' CX) Cn cN t,- ,-. c4 un CC C77 C7) C:D Cr: CM .r.t. kn cc t-- C77

7:-.) CM CM CM CM CM CM CS) CN) CS) CM CO CO Cr: CO Cr: CO .71.. .7t4 un un C. C:D COD C:D CCD C:10 t-- t-- t-- t-- t-- t-- t-- t--

rd (:, CK5 if; cs5 6 -4 .4 t,-; c,i c.i ,.: 15 © c:5 C7 C,i t,: C5S CY C,5 Vi .: C7E C'ri C::: Cri C7i' CS 7-: Ce .4 t.,; C7 .7;

CNi

7-*

C410

.„- ....

,... CX) CI in t'. t-- sl. un C77 cr) C47 Cr: Cn C= CrD C.: CAO Cif) kn ,--, CAD CD C:D CX) C1) CX) CC CD ,n in C.CD C,/ ,7t. in

ce cs.:, C) OD ,--. .... .. C9 CZ) C9 ,... ) \ \ M 00 ',.. •-•ct ..-. . f") trJ •,.... C9 C9 C") .. I n if) CZ M CO C9

.,,. ,.. ,-. .....4

.,..

;..

I cX)-

I :40

I gr.

C:D CM t,-

1""Ct

Ct

CM CO

I

CO - ‘' ‘ CO 7-7 t-- CX)

,....

'-c a;

.+D

= "010

Cd •

;••4

cd od rci1C:luri1C:5 Cri t,: :7; :5i111.4 CS C:i1111111C:i CS C711---1.4 t.-:11

Cl)

;.. ,L.,4

P24 C:7 t-.. t-- Cr: C77 -,1. .7r oo co , c) Ln c.o CM C7) Ln

)11111.

;:4 '''

cf) 7-. t--. .7r un ,9 T.. !.... :9 E... ... co

C:i

C,i

C77

.1,

t,- CD „ , , C:D . ,

0

t--

C. No. 7.

59

-


,

b1J = 1 gia. --

c ;-, (2)

1 „2

.4.;

in..--...-.00cnC==cN=t--

,:mc9C"\2f=t--c.:DOCc..0c,Ci---I

,

c+-1

c ,= =

=

a)

Fr:

co

r-=

te


: -4-•

7""d -9 .u-.30iDD0f5V5,SNit-:C5t--:=S111

,--4

.0 —. ,—,...,,,,,,,,,,...,,, I i I I

cy,

CT) ,•-•"44"5L) ©

.

, (x),

1—s • '"'

--l-D Fi4

bD

^"-.0C0C0=^C's-C

0

c/)

v:

0

g ;-.

N. te

v-Dcn ,..... ,.....-.1•=c1:)-00t- C9

4)

CD .,., c

• rdc.tgm7.c.,,,,,n,'Nmc9,..... VD

, ..

. 4)

bt

-8 ,-. E ,:q c'— oo- c,i- o-D-c9-,n- c.c ... -7.- I IHI i 1 1I I I I I I

C/)

cn

,-..4

g

,..=

- :.D t-- co c::, .... .-. ,-- c9 vD (.. n ,,,i, n, kn

,... ,....

•,--4

Ct

. Gf, .;

I.. C•4 C,/ C,/ C,/ C9 C,4 CNI C,/ C,/

Ln

c

c\ig▪

;-

L,..i

1

O co ;.., ..i 0 ' =in MC9 ..c.0 C■2 0

l_. C.) ti)(1)

cr) ..-- c-:),.:,-D 'm t-t- cc .-..,-) " ir .-4 co

= tio

,--0,

c) *5 =

...4

=rt,

&.. ctafT

• 11 ,411111z2 c71111 loric\ilc:Leill c:61c■ic■icric::; c■i

z

• b c•

E

4.)

,...,.. rcz 1--- c-7,-.1 coc9 ct) — —sc. :Dclo c9

"CV = cf, OD C9 CC) T. CeD,.....1"...

CL

,

0

=

hu

bD

,-.

eis

o

ra.

.4.; I _417,:sc•)—.nc■)13 ----6-(----mmt-,...c7-57.-mc\r:.oc9co—Lne)c.x)oom=m-....—,

w

= 1 CI)

;..

o ,-.

a..)

1.-.

cp

cp

to

ci)

...Nd =

s...

.-4.-:

cu -4.D

cd =o

CD ;•.; 76

M

',...)

r•••

o

.' U2 =

C..) ;-.1

(1)

co

• ti-4

C

...,

;.-i

CI) • 5..1

E r.--; C

C..)

= ,...

E •r..4

Ft

w c.,r g•

w bu c.,0 ci.)

GO 7:1

.„.1 = r—i C3

a■

P.m,

PM *pm* ▪ Ci)

Oplmi --1- ,..=

.1)

;--i ••--;,,

C N.

PLi 'Tt4

00

F-4 r—I CL)

CL)

ri)

. ,-, CO

P' = 0

bt

CL)

r-i ;•4

CO Ct (1)

Z

•Li

r•••••r

(1)

• r••■I

CL) • r.4 ;•-i

rZ)CI)

Ce Z r"lt

Eli CD ttO

bQ (2)

= PLi

• ""E5

.fDoc'Dm=.---.7o•-.:m,nt-m,f-.2,=-,-.,_c-Do-at---m=L(-DoDcs:Dco,.t---mt-Lc-.)mt--c9

. . . . . ... ........ ..

tf7;6CYSCeiVit-:15(S5C5jt-:Cr5t--Cq -'00tNg-S.4Cqt...= ,-. ,-.C.CDO= ,-.C\) CIDCqt- c:5 Cn

,dC,—...-C9C9C•IC9COMM-1-5,C.0.1":000k.0t-MMO

P, C9' ,NC9',NC9C9C9C9C9,^1C9G\)C,)'N,NseNCOLC"De))0,n=====c.OZDc.0=t--

1:4)

1 —4

.

''-'.

M

C■1

cn

.4

ci‘ 0==CC=CC^,"-==0==0000^G000000=0=000=

te .'7r—t---cJD=0Mt--c.c.crDt----71ÉCCD,C9c.s::MCYD"._)t---Ck)c.C.,--.=0t--cx:)X,n

c

P-cs t-. ,7,F5 in

.,...

;.. -.

.

CC CC C: '`' '7t* CN4 C..0 = ''. C7D in cc -‹t, kn ,nc) k_n VD ,-. t--• tr) C.CD urD V.JC7) C.0 CD C:D C,/, C,/ CC) VD

- -

... „.., C" d f"'"-,S=- C.L' -^- t-- C'9' .1"-Ce"- C.::).. - •-• 1:) CID-M--=-,--. t-:kr").--4'=")-t-•-'-,t,i-cn- C19-,-. ,N-06-M-ce)--,-. :..0.-c_e c..6

,-...- --'-nc.::cs:;A---30JDC7DCt---0.--c.DC9Mc.C.0M-,-+■nt.--CfJMOC::',---, ,....

. ck ceD:nc,I,ceDcMc,-.)cnc,-..----7,0M.T.--14-kne)e),===c4DcDc..E-- t...

o

".

LT-4

...............,

gi C79 c:10 C.) C....)C) 00 CO

I

!... C.D...'t 0 .00.0 ...1 c.c

-=0.3

='ci cd ct

, —N. . I= ''' .

cv

'TO

bD

o

&T.

ro

mt

4.4

WW

1 ,t1

1 .1

1 0

,

CC 0 C

1

I 1 Gdti 1 1 IG6 cil

H°6 11cr;c6 111111 G6 1 Icr' i I G(5

:r co c\t coup c9 c9 f.-9

c.," C•i X,

,

,....

..--.

42 dccgokq/4a)JDMC•)=t-,-.Lr*:MOL■I=O-Mt.-Cn0t-t--t--Cn.-nnM

*-""P

=a.,

- 1--. t-mc.0—cwc.omom=c./m ct-Go=o—t-m- ,


,

00

— — ,... ,....

-.

—,....

tie

=

. z „dc=5,fizi...ic7-:,1,-S-.:6t--:c\;crSt-:c5cNi.....4--:-icticivit.:w5c7.3a.Scy.50(3.dc15co'rx; -4

p,,..-,1-..C\IGNIMCOM,nC.Ct..N.MM©©=,....,....COLnt.0:.CC.0 CM

=0

Cfl

,.....,....,-*,............,-.,-‘,...NCNC9C9C9MMMCOMMCOMM COM CNI

L.)

t:

c,c==c000000000;-,00----0000000000 0000000

t L .-Lrpc,)mmmmcqc9t-t-c-,c/Dc9c9c'75cccouDczoc.1-coccin.l.m,no-.)

P ___,

rc..007..-mcmt-----t---=1-...t....1-1-... , comc9c0..m cc t-...3000c0..ocn..a)

%.* E

0

$...

o

44

,n

o

c9

-

cr 5,9,'::: 5:)›.1 C\i' C'D'O':- C'i'V'3',-. CeLeCel,i'.4s ur'D'.:V .4'C'D'Er5- C:D'C:D t-:CeCeCOVS' (:) t--',-. 'X) cei6' c:i>

cc,-

I opt-- Cr; C) ,--. G',1 CeD 'I+ kn cs) c- co ,--, 6..1

'eti • '14 •14 1 L .c.,1 ö In i Lo 1 Lo Lo 1 Lo

1 lo 1 Lo 1 n 1

cit) I co x lo lo 0 lo 0 ic 0 lo0 to 0 l o0

1 00

1m 1 I ôS Paco'

,....

1

,--. ,-.. r. r., P.. .-1 r...1 e.. r. 1....4 . T.

S. al Cd

i I I1

1 i I 1 11 I I I

I I I 1

I 1 ! I 1

-c-tt

II

I=

cuttc)t

cu cu

co cu 'L 'L 'L wt..., o wcptttwtwtotwtsc twtwtwt

V ,-vt-cst t-cit-clterltrot-ot

,---ot-clt-dt-cs-dt-cs —cst —clt -cs

t

.=

W

E ct

v)


,-4N.-.G■1 ,-.C1,--.NP-.4NVP-, N ,--.NP--.Nr.-.N...-.C9,--4GNI-4G4r. , N ,-.AN ,-, Nr....tcq E-4

P';

fli

;.,

;,.4 (1)

— .

;,...

....

bD

o

pp.

r---5 -+D

Ct

• .4.D

1

P-c1;

=-7:3 c, ct

, ; •

.a* i CT: I i

1

C.::, Ce I 1 . c:5 I CT: 1 1 I 1 1

cf) Cr) •••''

,..6

..,

.S:D.

.,-.

,

I (C:IS)

4tt:";

‘, 00, ,

,-. 74 r-t

/17: Ct =

Ct

CI)

. 7 F,

,

4.4

,

:E" g

CI) • Ct

C1.)

= (1.)

tt,

.

tiC

0

O 4-1

e-i-4

C CD

;.-4 ti...4 r-z:

•r•4

i■• tit)

CL) =

...4

7.4

W

"Ci

W

0

W.

w...

.

s

,,,

.

4.;,

=

cl)

Cue

=_.4.,

,

c...)

=CDC.C:n.,..VD,...*V.DX('-',-..V.D=XC.CDVD.."1.00

I ,..0

,--.

I I 1 .16-7,-:c.6,-:,6—:06. ilili ,;,:t.:=5cqcec\i,(5307a5m - ,9.

, , --

, .-,,,...,=,

.._......_._.—c,N,N,,c9cq,,c9c,,.9mmmm

,,,00 ,,c,min,,. -- . ,,, m

cy$


.

cr,

.-

I =,=,,=====c)=—,c,c2,:::,=c),=c,ic,

,.. ,,,,— , ,,,,mmc,x),. ,, m

-ttc.,,,,,...-,-30,,

. . ,

c,, ,-, cy, c,, c,-; Q7t, t-- kn cc c9 CT; VD C::)... t-. VD ur) 00 .7? CC (:) t`• C.CD CK)

,.-E-,....,--,..,--.6.-9-6.,---,--..--,,....,-,z.,-- ,

7.- 1 i ! 1

i , 1 , —m.,=,, . = —c,,

e,-,..s-e

, i,...,m , ,,,,..,x) --

e ——kriri

,-------,,,,,,,,.Nc,.,,,Nc.,,,mcnmm

.1'47

C.f

,....,.....T.)^,.....=C.Ct•CO,--.0=M-,11.7t4C)=C-..,n1,..0

4 ,...,

ct

=

:-4

14 4)

ct ct

= '''

1 •

r=cu

=7:1

1 I

• 111 I i iiiiiICN:V5tfiLeil'GiC(31,-:05 CYill

M ."010MC9,--. • GOD ,.... tCD.' C9

cif ..:9 ..-. .-.. e..--,

,

.4-.

tf,

CD

..,...,

,

,..

cf)

,

%.,...t.. GO

C9

I

, ,, .,,, ,,

60 C. No. 7.


4, 0.) cp 4, ca) 4,

CD ci) 4, ci, 0, (i) 4., (1) .4, (1, 0) 4, co 0.) cp

co a) a) .4, ci) . (i)

4 , ci) Q> C.) CL)

c; rit e+.

• C,1 ,.. 41'1 p-, 6,1 6'1 49 ci I". C•1 4\1

CI) '7:73 Cl) "TZ 00 'ri t;) "Ci ce MI 00 Cl) rt:$ aG ao ?Cl ch 7:1 (4) "C, -00 00 'Cl Cl) "CI Cl) "C 00 'CS 00 "C:$

E-4 ti)

Piz-(

CL) ;-‘ Cl?

rit Ct

;•4

•r,4

7.) ,.q

1 Ig8 12 12 12 12 12 12 .2 I I i cc I

r•■•I

CO C7J N Cit •‘-11 to 00 GYD

N

sa.)

b10

•i C51:■tet-=(::::;.1., C:7

CrD CrD CrD Cr7 .7t un In CC) t-- GO 00 C37 cn C:7 C:7 C■/ CrD .70 c:5

W.K CN1 c9 c.) c..) crp

C9


) (:) c:7 (:) c:) c:7 c:7 c:7 c:7 c:7 c:› c:)

u, a)C.9 Ln (::::, ,c, CrD C • Cr7 C:7 t-- C9 kn Cr7 .70 .7t

Cn C:7 Cr7 Cn C9 .7r (:) (YD C■4 GO CO CN) Cn

C)

00

tf'D

c") ••

c:7 ur7 C!,) t-• t-• .7r C4 un un cC, xf7 -7, C:7 un C:9 CID Cr)

coCr7 un Ci) C:7 C:7 Q7P Cr7 C t-s. C:7 :r7 t- • Cr7 urD .-0

•••• •••■

•r..n

• IIIIIIIIIII

c=7 c:7 c:7 t-- 00 C:7 C:7 ,r) cc) t•-• C:7 CNT CC C:7 CO

C,4 C,4 CN4 C,1 C9 C9 C,4 Cr7 :r7 Cr7 .7t

ci)

'71.1

L4 OC

Lr;;-

I t ,: c'e! .11 cd ci cri cd t-: cd cd c,15 (7.5 ,ei ce 6

CC)

r.Y.)

- ceD

c..C)

cr,

cf)

E 74;

g

4). •

(f)

-c-.5

o

ccC

II /I I 1

i

d

111. 1.1IC:511:73 CK5 C:11111.ZIC:5 'III

C:)

cx) C,4

C;

00

.4 tr

•4

c •

• e-4--(

C

(o C9 C9 C,4 C9 III !

t-- t,- ce Cf.) Ce C:7 C:7 C:7 C9 .7t, ci) cn C:7 c9 c!,) cY.7 -e


Le:

1

•r-•

C:7 C:7 .C7 C:7 C:7 CD C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 C:7 c:7 C:7 C:7 c:7 C:7 C:7 c:7 C:7 c:7 C:7 (:7 c:7

Cr7 Cr) Cn CD') ..70 Cn t■- Cn Cn c C:D c,) c:7 '71« CY) CO Cn C9 :r7 CD CD C:7

t.-„ CrD Cr7 Cr7 CD Cr7„ 4,70 u) PC,4 Cn CD Cr7 ur7 00 C47 7-7 GO C.10 C9 t• CS7 C47

CSD

;.. Pq Pq

C

o..)

r-C

riC ci: a)

CY.S.

sr:4

o

Lr.)

o

• t-; c:3" Cr

t-z;

ce,cr) (:) c:), cr) (47

ur-

I

,,n• ir Lt..7 cc) cc t-- t-- t-- CO CC CYD C:7 .70 un v.7 Cn cc C:› -,7t e..7

C9 C9 C9 C9

Cf)

IIIIIII

o

a) Cn T-. C:7 CYD C7D C47 (9 :Y) CY) Cnt-d. CO ur7 '71r Cr7 Cn

ci) C4 C9 C.:/ C.) 0, 6 (:) C4 t C7)

Z te bf)

• r..4

;•.‘ . r.4 • ,"'

CID

(.,j =

c9

C ;..I'\ ;'"4

0 CD CL)

bü tf3

(1.) Z =

Cr')

cc

rd11 1 1 c,/, 3 1 I II I

CD 6G a.)

tii0 t5

= g;) ct

'7...in 4) 1••=

=

If I

, c cm," ■r-7*. c::>

C`,4 CrD un un t,- C:D

C 1 C9 CI C4 CrD Cf D Cr7

-4..iD • r.

r.

c) (:) c) c) c)

c)

c.9

T'D • ;.

c


Z ''l

1:0 I

c.,.....,,,4,,,,,4,,,,,4-) ci,4..„...) w 4, w 4..,,4, cp , ci,4_) w 4-),,,4... ci,4-),,,.. w 4-) w 4,..l c,,,

,cp,co,cD,w,w„,cp„,co,w,cD,cu,cp

x -cs x rcs x 7:1 x -1::$ '1:3 ck r'-' X 'CI (4 '''Ci w 1:5 w "Ci cn '7:5 0) "CI cn '-?: if, "ICJ c/I rt:i c/) 'CI c/) ''''

""G\1*--IGN1 ,-IN ,-4 N ,-.G9*-IG9.-.G9 ,.....4 G9 ,-..G9 ,-, G9 ,-, N ,-4 N ,--1 Gqi-tc.1,-,v,-.G.1,--,c.1 I *, "' ,

c-,

-

E-i - 19 to

to

g Pr-i

cgs:5 1

Pi•C)CD

Cd "Ci

I

CD • P.1 • F•e4 ■1

I- 00 cn 0 ,--4 N 0') .14 LO CC 1-- MCDC) P-I N cr)

.11 1 ..141 .14 I in I LCD ICJ I LCD1 Ln 1 Lc) 1 Lc) i in 1 in i in 1 :SD ! e..0 i t.0 1 c.0 1

GO IX) IX IGO IX IG0100 IGO icx) ix ix ico loo Ix oo too ico 1

r. r....1 r. r. r. r. ... r. r••-1 ,..1 r.1 I. r. ..I 1.4 Y... 1.•••1

L.4

cd

cd

.--. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Z

a)

=

E

ea• P CD Z:113

Z 0

(.1.)

;•.4

CD

Cd CD

g

F..1

rio.

CD

....

•ig,D-i

;o

4,4

CD r'."( raC:i

ri2

4.4 "71.1

;.,., GC (1)

4) -4.D :0

;•.4

• r••••

r.....i

. ,..1 • r•(

CE

f••••

1) m at-

,f)

bit) c.,o 7:1

= GC ai.)

..4

i.

4.)

m:3

bA

CD

U.

rA

1 =I

co

im

i.

cd

E

a)

Pc$

CD

=

c

C)

tt,

274

4-)

=

o

L.)

,

x

te

=

*E-.1

c c, c c c.- c c= c c, c c::::, c c --- © c c c (::::) c::, c o c c c c c c © c c c-.) c c

I Cn C\) GC ••'-. .- ',-1' .i, ..', c..0 =, C) .- cr) 8:9-' t-- C) 0-4 cr) c)-) X ..,1. t-- C9 Cs) . -t, cn C■) cr). C,) c.0 © ..... Le) C;1') I

C7) t-- .,, c..s.') fD C9 C'' xr) ,....,...... ,r.., 0.) t.... ...,-J, ,_. z.c, c., 7,-:, ... t.... © ,-, c.) in 1-rzi

cs)- c-6 0 ---.4D c:r vi c4 cr.i...4 03 .4 .-,4 ce ifi - c.4 06 ce c,-3- c;- cn :6 cY-)- .,-_.)- v-: ..t7 in' c...6 ce ''t-' c..i c).-3 cc,'

c.0 c-. c....o cz C. c.c cc c- X) GC X M M C)*) - C" ,.--, C`4 ..-t. , VD c.0 N. CC C: ...,-.4 ..... C9 c9 cr) Cf) .1. ..' cr:),

co c\/ C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 C9 CrJ CO C9 cr• CeD CO CO CrJ C','" CO ••1 .itt, •-'1 ..., •" ..'4 .Z14 ...- .:"? '

N.--

C")

in

,-,

....

• Ci C6 V5 C.C5 ':-.C; cd c.6 -.: ..-i t-: c ,.. c4 v-S cd --T._r.c6 v3 c-.5 .-: cd, vi ,f'S di ri =S c.6 c6 '-6

ci (=

. P.' P --' -' c`' - ^ c=) - 0 - -- --, c\i C.) c.). cN) cn c c■/ v.) cs;) c--- c./ -' in t- cc c:5-. b --. c-,) cq .-r, a-.)

CP..

P.c9c./c9c9C-.qc9cqc.lc■Ic.)c9c•/c9cqc./e-qmmmmm.--,..t.inniinini.n

c./

cs:/...

1....

.....

c

cY-)

.....:

,_...C)COCC)C,OCOCt--t--cs:)t-MO,'::.,7t4X--,tt--©CC)%:)t--,--...it--.C9--C9XCZ-M-7?,.--

,.„ ,-, CO CO . 1 OD cn c:: ro ,--, cn in. ,.. i.n. CYD t- t- c,. C9 M t-- ,--' ,"'" t"' c.

•,- ,--,

`"" GO

•,...

'"" e." T. Us'

•••••••

M

5,3Ca

='-c

--, ,..

= ci)

. I ; l I c:-c5; I ,.. ,.., I 1 IrS 1 ci c:r; I lei ci I I 1 kr- cr.; 1 1 1--: cc; I I c; ci citi

'7:4 c■I c.) - . c.) c- cc c in ' c-- -- ,...4c.) ...... m c.)

c.1 C9 -.4 c.C) CCDCCD C9

cr or.)

C9 •?C9- N-4

cri

c./

,

I

7:i 03

E g r--. • ,..4

co in N, es, V,

- ,-, ò C..0 'Zi" CM

I,

00 CYD ' ' ‘ CN/

,,,...„, „,.....„ V, N...1 C7D

,n g


(*) r-ci t4-4

Z

E

cd

-

.y.”4

t■I

... aq '..... 1'1 ,....' a4 0.., 41 ,.... aq ,-.1 4'1 ......4 .7'1 r. G.,1 r. NI r. 4m r. a,1 ..... 1;.1 ,.., aq .4 C.1 ,.y GN1 ,-.4 aq ,.., 6.1

UD '-= 7) 72/ CID "1:5 UD '--C UD "d CF) r..0 (JD 7::/ UD "Ci UD 7.3 UD 7:5 UD ,.., (JD '773 UD 'L.,CI) 'CZ OD 'C OD 1.-C OD 7...,

ci, 74.) . ".4

r-1 C.) ttO

td0 c

4

cd

cd

cd II IIIIIIIt IiIIIIMMIIIIIIIII1

=

C) -.--) a) 4-' a) -4-' a.) -1-)a) -1-)a) "4-)a) 4-' a) -s-' a) "."' (a) +..) CV "I'CD 4".)CO +.' , a) -'-' a) ''-' a) -+-' ci)

4., cu 4, CD4, C)4, CD4, CI)4-,C.) 4,CD4,CD4, (D -4,a)4, ..... C)4, C)4-, ...._, W4-, (1)4-) 1.) -.... aii) .._. cii)

.....!

... CD

CI) • P.4 •rifli Ct

t

t- CO Cs' C) ,-. GI C,1 '1'4 If) c.0 I- CO Cn C)

in

,....4 CI crD

•-ti I odo4 I. ci ti 1 Lc: 1 121212 H6212 1 ,02,12 1,2 IT Hi, 'To IT'

cc — r. r..I •,.... r. r. r...1 r. r. r. 2..4 5.. r. r. 1.1 r.. r.


-

.

-Li ;...

•i--1 CD

z ttiJ

c)

;..q 51.)

cu Ft' (1)

Ci.) rut

ur/

; ,..4 r°1 CD

op..

Pilmi .71'1

CC

•1....1 -4,.

W

..-.=

:C

1-1 rut

. ,., (1)

-4•D

••••

,---0

...;

te

PI:0

ttID

e)

ra,i

ua

Cl

4.., a)

0

143

B.4

hex a.)

•,...i

E ,.., 7:" ©

=•-,-.

o m

p.., C9 Cr) C.4 1 :, :7.; cc) r-- t-- t-- CKD C5: CT: C5: ,-- ,-. C,4 .7r wv) co c-- t'"

00 CN C9 C,/ C,4 C,4 C,4 C,/ C,4 C,/ 1111111111 Cr

1 111

i c")ci) C,4 C,4 Cr: CO CY: CY: .7r:,.) Cr: Cr: t

1t

i çx-i

,__ = oo " ao in co GO C,/ , C,4 Cr: '\

,-. (X)

1I

aa © ,-. G" t-• L--,

t--

C9

=.: .''

1•

'-ci c)

= rCS

„Cd rdC.73N:CiCIC:73C.636 i 1=311:'''2 I 1:74 1 1 1 I 1 1 IN.. .41 11X3C';'''.. 1

-1,...:4 P.',..' C.N. c'sz- , ' C:', .... C\1 CC c) ,.. ..,7r cs) C7: ,--, C,4 C5:

(= UD CIDV) ,-. =... Cr) N•

I

4.;

p,7 Cra c-- Ln co co =-. =--, =-- c-- (:) (:) c,/ ...1.4 =-. c,/ ,,,t. C7: ID C:: C,/ C:: C:D C() C-- C9 CD V: cr: C7: :YD '-.7t4 ,-. CY: C()

E,3 ,-. c> C:: C7D in C:: ,.... Ce: C. in :o CC: I) CT: ,..... .1 .r. C5) (:) CX) M Cn CO ,r) -7r c) ,-. ,-- in cc) ,--.1 c--- co

g ,-. ,... R.,.. +...0 .p...4 T.. ,... ..... ,,,,„. ,,,,,,,,,

,... 9tAD •

.

'-.0 tri 1--: ce c-:: cai c.6 vi Ge5 ,...4 t--: ,-; N: wi od ce cri --,t; c-). = c-S -,-t c,i c.i co. ce c.o. 36 t--: cci aci ---1 ,:t--.: t-: ce

., ..7t'l ..,7 .7i, kn in cc) c,CD c4D CCD CO t-- CKD C7: C9 ..7t. .,7 ..,71', .,r ...zr ..-.1 , cc) in in ID CKD CX) C:: I) Cn

00

CO ,-. è"`I C,4 C,4 C,4 ::,4 C,/ C,/ C,I C,4 C,4 C9 C,/ C,/ C,/ CN/ CrD Cr) .7i -7r .7r .7r .,? ,7? ...1. .714 .14 '71' M M M CYD co co

C..)

Ob

C) (:) C) C) '."' C:) (:) C:) C:› C) C) C) C:) '' C) C:) C) C) C:) C) C) C! C:! C:) C) C) C) C) c5-c) c: c) c> c)

tADI C5) Cn CC) C,4 ,n ..14 c.c c7) ,..., ,..., ,r) c) c7D 675 ,,,.. cz, .71' C.CD CCD C:D C:D CCD C5: CC: C() C5: C'4 C,4 G'' C:D .,'"r CC) in c-cc)

C7) C,1 C9 .... CN c:> c7) cc) .,, j, , c) cn c() .,,,t. c() cN4 c.4 (:: cr: if: C,/ cr: Q7t. . -/4 ,c) ID t-... Cr: ,--, t-- .7t4 CC) C:;) C9

r-1 -zi. c-c- c\i -c- .6e0(5.-cece)- GC- in- r.■)- cet--- "i c■i-Ceci'ecn--3- e:9- t .--- t:o6-cq. csi" .,-ti"` co- Nzcz-c.\-i'çe co-

g4 ... = p.., c.cD CC) GO GO C9 Cr, cr) cr) .:7r ,r) c.,0 co co t... ti,. ti.... t.. cn .... c.4 c,1 (:) c:- .) (::, ,-. „... ,-. ,-. ..,-1.. .7r .t. C,4 Cr: Cr:

,, „, (I) C,/ C,I C,/ C,/ Cr: Cr: Cr: CD cr: Cr: Cr: Cr: Cr: Cr: C .e) CO CO .7r -7? .7r .7r .1 , .tr .7 4 .7r .1. co co co co co co

.

c)

a.

co

co

c4-

....

c)

,-.

'711

!....

c'

:n

4711,

C:)

=--

C.6

C)

•6

I

...

LC:

=3

at, cd

s... ,.i. 111C:7 CY!'...ili C7*;1 45 C51,-... 1 (:5 1 (:;*[IIIIIIIIIIIIIIII

C,I

7.)

= ci) c/a 10, Crp lf", -., 1-4

'V

C'r ...

Cd

_

=

,, C'. C.47,) ,..

+3 DO cn vo c) --- co cy) Le) bf r--- c,/ .'71' 1 CK) r- c-- ,-bios--1

=0)

7j3 C5: CK) C:D C5: in ,--, c.․) C9 CCD *,1' ,--, CO ---, CCD cr: C7: CC) cc

&..

,-o

4)

t-_, ID

1=1 =

• • • • • • • • . • • •

mcl to --, 4.

rd '4 C'i C * ...... t:C) Cf) C\1 .7t1 Cn Cn C,/ Cr) C:D in c'Y' u-ScY-S -4 ,4111IIIIIIIIIIII

gl, In C:D

=I

ID CK) ID CK) CT: C5: CT: Ci7: '-' ,-... ..-4 C,/ cr:

o = 4) .... ...... ,-. ,-1 ,....4 ,... T. ,...1 V.... Tu., C9 C9 C9 C,4 C,/ C,4 Cr: CO Cr:

Cf

cin c) c:) c:) c) (:), c:-.) '-' c) c) c:) c.) --"-' c) C-:5- c) c) c:.) ----- --

;i --

- ----

=

td0

CC) tn Cf) Cr .) Cr) ID C7: c.C: C() Lc: un C75 .,,zt, Cr: .7t, - CD c*-CD ,-.. ."`/

C1.)•\

Z C4-I C CI)

. ,-.F . C,1 , C() , C9 .. CN/ C:D .. 12-- C./ cr: C:: C.,/ cr: CC; C:: C-- C,1 .7? C? ''711 C: ,

... CV) ,..., Cr: CT: Cr: C:: ,-... CC: ::: •-.= CK) C:D ur: C5: t-- CK)

cd raar-s

0.4

c.6.

6-4

PIZ

r...4

ed

0.

In'

'7r t-in-

c)

t...,

t'.

. ,-. = ;..., ci t...!

g to

o z ;..4

bt

(L) tio =

(. ;..,4 . E

2 gT4 t10

r-wc "..'

L., a) P:1

c, rut

(L) cu

c73

C•)

C9

4'

c-

C,4

.1. .'

--, r",

c

r4

=1

I

'CI a;

r.4ID 00 ,-t. ' -'1". „\\ .., (X)

up .... ce C9 C9 if: 00

.11.1.1.11.1

CCD

GO

I

-+'

rcl 6

ct ;.., a)

'CI

g

t•Nt•

;-4

;.. 't ,W

:C

=

-4...1

.6. . 4

bt ;..1 CD

Pc:

C (..) C r.=

td:

0

.1...I

Fix.•

r-= --i-D

r4

:C) ...., + CO

;-.

1---4 . ,,4 ;-I

eD

(1) „.... q) MO

r-= u) W 73

i%,..

g R

a) (1)

to

cð)

41111111111111 111C;i1IC''SI IC7 CK5 I(::; 1'IC45 ' P-4 M

t•••

g t':

CO CT: a) .. :..".

rn

,....

.7r

c()

_____ _ __ _ _

...:, „4

c,/ cc) (X) C.0 ID C:D LC: C,/ .71" CT: C,4 C,/ ID C,/

g

cf:

,.. ,-. ,,n cy. ,.. .,,r t-• CT: L.C: CCD cr: C:: t--

,-. ... ,.. ,.. 1...

te

'73111111111111111111C: .- =

_..=3

,-: C,i c:5 C-: CTS C7cr5 .4 csi ad :ri t-: c7S --: cri

„t, , „r ,71, ..7t, ..71. .1 ,n in ir) in cs) CO CO t-- .--

30

C.)

C:: C:: C:: j) C:D C:: ::: C:D C:D C:: C.:: C:D C:: ::: C:: C:: ©,

C N) t4DCf)

CCD Cf) IN. CD ......° .7r C:D c,/ in CCD v.) Le) co ...

7.,. = •

c;.7 4

.

c) c() cr1,-. .7? Lö .7? crlc,/ c,/ c) cp c,1 un

,W

•,...

E

cf.,,,0

.....

1

-' cr..3. 6- — cr3- ,-,-5- Ge..3- '-c G6,6 ,r3- ce ...-

7,111111111111:

,.. , 11111,r: .71" ,zP te: ,c) Lö •Ln ,n in cc) cc c,cD t-- t-- t-- c...

cio

C5,

cr.2 1-i.-1 • ,...

--I-)

. .n

" c.0 I n " , -.

cd 7;1 FI-t

,... .-T-i ......1

,..o cu

r.-4

o c+.0

o ---1

a.)

Z ;N.( scu

:-.1 cc! =

cii) ct =

co . ,...

.

—.N.,

r4

No

1=1

cd

...4

td:

©

no

ez

as

T.)

IV

ccs

=

7 cn co ...... ..,? .7? .7? .7r .7r ',i .I., .7? .71, .71.4 °,11 .',i,

o

. F.; g pg cy-3-c\i-v-3 ,es- — 06 css. c.6 ,- ce .4 x3- G6 ce

c;,-, (:) (:) c) c) c:) = (:) (:) c) c) c) c:) c) c) c)

ND

';-.: CO Le: 00 7-4 t--... C.C: VIC,/ .t. 'Zik ,-. CD C() co

,_ „ p.411[1111111111IIIII1c: c= C:: C:D .... ,-. C'4 C ,4 cr: 7.1, -7r -,14 C'N'' M .7r

t'• C-.° CC) ,-.. in t".° '.7i :,) C".'-' Cf) CY': C5D CO Cr.)

c:-..)

Cn

c,ico

ce

te

... =

..,

c) ".."'

C.)

c6

,:;IIIIIIIIIIIIIIIIllic45 ,-: Cri Cri C:5 C(5 l'.: CKi .6 c■icid CT; C':

P-1 t-- CO ID CO C7: C() CT: C:: --- --. C,I c,1 ,.. ....4 c,)

CO M M M VD Cr: CO Cr: .71..1. .1. .1. .t. .7t ,

15

.11.

....

a)

c:

-4

,

...

--. CY, --. C,1 C.CD .1'. X) CCD C:: C:D tr: t-- in -71. .1.,

t--- in C,4 .7t. co CID LC: in C. CD CK) CD CCD

,-..i ,tp

.

-, :••4

---i cu

•,...

bi:

fa4

w

rtz

....;

I

,- Q;

;id ct

= 00

7:3 111illliiiiiilll'il(7;ilursilkr:iall c'" cc5

:LI ,...., C.CD .....

CO

'4

CC)

1 ei4-4

rt Ct

a , OD CYD =

rj

v■ ' .1. .M t:".0

.-r.:9

C. N. 7,

63


.4..) .7)4

_. MC

10. ti-i

Z i l

cd

H

u)

ZtZtZt.:13-t-BttZtZtStZt2i!)Zt.■1131).24'2i4-)a4'.4Tt ci) CU cp

ci) 'CI ch 'CS cl ) r-= cl) "CS ''CS 1) 'CS ci) rd ci) 'CS cf) r",:1 cl) "CS c I ) • ,-, ci) 'Ci cl ) --iv cl) "CS c I) FCS cn t-c, a) Pcs

i.--4 21.

,-.Nr...N,-.N,....N,-.N,-.N,-,N,,Nr.N,-,N,-.c9,-,Nr-,Nr-,N,....,N,..,N,N

E-1"1C.) bl)

te

..,„: S4 PLI

p...:: a)

73 g rri

a) • -4 • T.' -4

--Li Z s-4

^ a)

.

I--


00 cn (=> ,--4 G\-1 ce"J "II LO c.C) t-- CC cM C) .--. G •1 I C'n

■41 1 7t4 1 ..iti 1 tO I k_c"J I LO I 10 1 LO 1 in 1 Ir) I LO i 1.0 1 in 1 CC) 1 tC) 1 C.0 ,

co I co I 00 i 00 I 00 1 GO 1 00 I 00 I (X) I 00 i CO I CO i CO I CO 1 GO i CX) f CX) 1

ri ri ri ri ri ri r■I r. r. r.1 r. rl r. r. r•I r. r.

,.

a9

1111111iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII a

(2.) cd a)

rizzl ,ri

a) o

;..,

a r■4 ei.)

= bi)

cl)

ce

7:1

;•.1 r-1 CD

r P-I.

Co

,-..

±.) ....S

L•1

:.*

(;)• r•-••

cnn

CI) cz ;..,"

bi) 30 a)

= 1-1 rt

• ,-.4

;.., E

+D

CD . • ' 1

,....,

...4

..4

z

= 4.4 (1)

;•■I

13' 4.1 =

1.) cu

a-)

?". .,--1

C/2 p-•

L., ci) Pq

r-t

R

• Pq tin

. ,...,

,--cz

• -4--

'"../ 7' bl)

a)

;•.i t-13

...:.=ci) '1 C',/ cc .,....

CD

.‘Z -- -

ai)

0

-ij..,i '".....nt...00int....,....iin=in

rar.

(77'

,--,

in

,...

, to

va =

se •.4_, ,....

'-'3 IIIIIiIIIIIIIIIIIIIoc-,---.t--x—oo6,-:,4,-: .---1;

.... bA

ô"

r_i

o—,,...-4--c=',...7.-iDmc-)crDmm m

C9C99 C C99 CC9C9,.,..-.c9,....,..,-.,--I

,-.

es.)

x.

bA-----

C.,)

cYS'

--ci)

g

tan --.F.,RF-.)--.i-R._'.7".,F,RF4R(iRat-97. R

. c./..,,sm=,0-,00...c.,,,, c,

_,..4 ,_, -d =3'.7,5cc)-^4.‹k\ic,.-ci't--2-c-Ssaj'

.,-.c\)c.qcqc9s,...9c,)c9r.:9c9,--,,..,..,.....

cn(i) 1)

:14 I I i 1 I I I 1 1 I I I I III 1 1 1 . c:' 'N c`' — —4 — =---' '----) c-- -- -'7' cr' cn ..' N.

o

c6


..., ,, c.00

Icil

cY-D c-:.-7,,, k,

ct) ,-zz (15

Pd


041 ...._ 7] rdlilliC:5111110i1CX '41C;11111111111111111 cri

riz. P(4 '-i) _ t-- CO

-71 0'12

i'cl _,...;

•,.JDOO--.7.CÇCV--t.-7--IC

+

c-c9M■_(7(=.

b.ID

' 1::1 a; = r-mt----t- rZ

C9r-LnGLnr(DM,--(4:7Mt.... .-0

...... .... to

7

ti •

rdcNiC■ic6t-:d.4":.773CNMC-..,Ln--...:Z',^.4.111

-4-' :)...w*-4.-".., ..r 3,,nc.C:;,c.0t.-(1000.=,,..--,,---. C9 == I I I I I .11

1 I I 1 1 I

= i:/ ,......,........,...,....,....c./ 2...

bri C.!

,..-,

0

ci)

©(:Z=C;C=',===c2:)==

a) tlID csD'5;c9,r,-u':)c=c.ct,...„-T...cn.n(c)Jo--mr=,-cq cn

.... ceC: Ln cn --- t-- t- C9 C7 CO 4ts ,:.0 c:::) C,4 t---. C.0 (: ,--.0 '1" 00 - •-..

a«. • L9 7-■ , r4 ,: ', i Cr 3 - ---4 te i - --: C.6 e.')=i'. r1 ■‘' ) '',3' C":c i ,,,tT .17.N.k \ 1 - C Y • S - Vi C3ce

se .... .... -'' a'.4(..mc.occt-c--.30,....,(=c96-.)..ct---oo—=111

i1

bA • cn cn '.1) 1-q,....r.,.....rmT,N.-m,...r.C\)CNC9 ...

C4.

g4 .6:3 '" .1.4

,...,

c=97:4 ;...4.4 "dlilliillillilliillidoihr;11-41111rni =., Ln C9 -,-„,t C9 N:

- 4-.) C1) r,...4

Z bn

(..) CI ct

a) R a.)

. .— =

:.., 5

-4.)

= L.,

...z f---E

7)

a) .- ;..i

:0 +D (L)

,...0 1---i

be

o

a)

g'lq ,.=

;•.4 'El) -1...

-

:••1

:

-.1■•1

Z

;.4

ti...i

o ,4

r•O

. v

(1)

,.-A tD

C12; ..--4

. ,..

--4

cd P-cl

7::

a) ct =

• ••■4

r•▪ tNr

.

a) .

17:1 ,:-, —, "'"(

o cui)

L.1

;...( ,-.

..1...( t(i) -el

o

a)

Z :-q a)

Li ct

e ...;,..c.lc.)c.lcc,....c:J:D:.zc.ocw000zmmc.ct—t—t-t-Ln—mm—._.n,nen——t--- .

= I) .f.,,--,--.,-..,----...c.c),-.a..7r.c.D,-..cv,nmm,noo--....c9-o-Dc.cc■linm 00

D2 ci, ,...,.....,....,,... p-

, = .....

. .. ....

%1 - ,d,.......,...c9c■4c.icqcqc.idivicx5c;6t--:c■1,...ic9t■)--cy,5(adc.ric\it-.:c■icNicic-r i t-.:

va up . ,...„--, zo ,

bd)

0

.___ __.

ms ... .

El

.4

w .

a-,°

(-.)

,

,,

j) 0C00.0(2)000(2)4(=©0000C)Oc=4=-(===0='-tu

--,.

c.".".)

74 = mmmut.-1.--..-rmmuo,opc9oomc=t-----7r=c-c:90-),-----.73c=-4,n m

a) ;-, E „Tcqc.i'cNi-4Le-3^ifiticece--=.4-4,,76:.6,6c.ece"5-c5cq-..:c6c-r3c:ci4c.46t

4

2 --,

..... p.,,.....--,,...,.,-,-..,-.,... ,...,--f,...c9 c9c9m "4 mzmt., cr

up

c,'B'c.o c.cc.c")c.o=cct--. t .-cio m

,.

cy-, -

g

,..

.......■

1,

711

r•c$ . ., _,

;....,W ,,,s-ci ct '-, 11111111111111111I1 i 1 1 1 I 1 1 1 I I i I 111 I

.... G4 c" 7.--' „..

m _

g ....; .-- t---...1:9=---7?1--- - c r:cq....------- oo,n m

taw

= cr. ::::)c\I ,......7)=c.pcs.Dmcc),--ic..o

tn

ct, ,..... ,....

71 -= '61111111111111111111"5 cq "5 "5 t-: "4 m cn m Ln cn ,.... ,....

.,:s "‘' up c\)c.qc.9c9c9mmmmmmm. -,,

c.bA

.1.4 Cf

:17-jci)

(2)(2)©^C.*;,=c2)0(::::=,,...7.,0

te

,-.aDc9,-,p3occ.,...cpD

(2)

c.0

=, . 9 .

c.CG"M C9.,--,C.n.CMCT'DMCGOM

c O

=

6*.,r5'c.et--2.,--TCqcTincr5'4',fis'-15s ce

.,...z .-!E tiliiiiiililiiiiillc9c\"9m'Dmmmmt-'t (7'

4., 6-

7... c4

• cu

71:$ el4"-I Ct

Z

.1

7. 1 _, cn.

a.)

'V

-csad


... .

. ,-; ,%

•::::>

rn

:: .0

IM

bA

0 c"ci c‘/ -d.., I i 1 I I 1 I I 1 I I' I I 1 1 I I H 1 1 I 1 Ic'61 I I I I 1 1 I 00 -C:3

ILI gi(i2 ('

. C9 C9

64


• r


z1

-4-

c) -4-' ,..,, ci; -1-',,, c) .4-',,, co -le, a) -.' „, cu -1-' c) -4-',., c) -4-' ,a ) -1-',.,, c) 4-',.,, ci) -4-'„, c) -4fe,

ci) 're, a) te, CI) e ?, Ci) .' ,., .4_, .., .4., ...... .4., - .4.„ ..... .4, .... 4, 4, ,...., 4, ..... 4, ,..., 4, ...., 4, ....., 4, •.... 4., v., 4, --.., 4, •.a., 4, ,,,, 4, 1.7?„ ......

U0 rCi CAO rt.i CIO rt., CAO "Ci U0 "C, CIO "CS CAO "C/ a0 'CY aD 7:3 aD "CI CIO rl.../ CAO 'C./ aQ rt:$ UO 7:$ CD ..= CAO rC, CIO "C.,

.-4 GNI ,.. aq P.. aq ,.. aq ,..... G,1 ,-4 C•1 p-4 G,1 p-4 c,1 r-4 G,1 p-4 C,1 r-4 N ,....4 G,1 r..4 .N1 r...1 C,1 p. G.1 ,...., ,.1 ,.... 6.1

;:::1

FE4

.....4 ,)

t-4

E—i ci.) tl)

tit) r_F.

Ct r.Z.i

g

r•:::)1(1.)

p--r a)

• r4

I.) • P...1 ;-4

1-- GO M 0 *--, G•1 ce) ic1 CC I-- OC) 0-z 0 .--. e:1 CYD

,ii I •14I ,i,1 ir" iln Iln lin IQ in 1 in in 1 in I in 1 cr) I c.0 1 c.C) 1 ..ç.",

GOIGOIGOIGOIGOIGOIGOI GO I GO GO I co I GO i a) I 00 I GO I GC)

7•••■1 r...1 1--4 r-4 r-4 r.....■ i--I r--4 r•-.1 r...I r..I r-•.I ,....... r-.4

;..

Old

ct

.-. '11111111111111illi

. 11111111 I I I

,.

c)

r-

Z


.

.

l) RI;

•-,4 a)

C:) r7: Id

..___, ,-----, -4-'

C.) ''' C.)

p....,

Ç..) ,..- ,...

7''

--1 a)

=

ar ,--,

= c4:4

;.-4

C

E r—i c.)

-

''", = r■••■.4

E • ,--4

,

U) c,0 r■-4

41)a.)

bt .:::) oc r'zi ,

•r,

g r-1 4-) e5‘

,,.. ct

p...4

r.•

• • PO 1.••

1.1

4) -.10. :

;.4

• r--.%

C N.

PLi '1.1

;.41 QC (1)

C.) 1-1 r in'

.1.4

. r.4

.

CD CYD Cf) CZD Z) l'".- If; .7t, C) .zt, CD CY: N-4 10 C.CD CYD C,2 .1, 0 10 CD ...t, C k ri (X) C•2 C CZD .* 1 CO C) cYD L--

PO

C c).' a) .,....i c', .zr 10 10 CZ) C,2 C,2 C:) t-. )0 i`.. .1 1 c,2 CC CD CD 7--i C•2 C r-i T-1 T-1 CO CO GO ,\ CXD ,11

cn

2110

åt7j

Tr N-i T--i N-1 7-1 N-4

bIJ

0 ,,iow ...

c:5 .4 c:5 c:5 ce iti ce c; ,-4 .4 ce c ,i .1!i ce .4 CYS CS 7-4 16

.....

cs5 c:5 ce c:5 7-4 ,-4 c:i .4 t-: .4 t-: cr,5 cc .7r, c.,

p., ln In in In In co .= co L--, CX) CA C) C:D CD C,2 C:D CXD CD CA C,2 CCD N C) C,2 C,2 CO CYD .14 10 CC) E-- CA CD C:D

ri) w

c:

7-4 T-1 N... N-1 N-4 NH N-.1 ,....i N-i \--i 7.-i ':', N N N N N N N CYD Cr) CY: .* ...V .7r,

az

o

.r ...7t, .t, ., 11 .zti ..7P ...7t, ,,t, in

-...)

Ecd

., .

c) c) c:) c:;---(t c) c.) c) c) c:) c) c) c) c) c:) c:3 ---ci c:) c) c) c .) c) c:) c) c) c) c) c) c) c) c) c) cl: c)

Re% to

c., r.i C:D ..44 £-- 1CD 7-4 7....i C:i M C:: CC C:) CO CO C•2 T.-i )0 C-- CC) L-- .-7P C:D 1-- CD C:D C:D CO C,2 10 CYZ CD 1-1 CC

r-

,--, •,.. C:), cr.,' N 7-4 CYD 0 C) GC.: =,..-, L'-. C:), .- 4 CC) L`4. )0 10 .11 CD 7-4 CD 0 CA CD C9 t-- ,---1 In c.,z (.•9 co

, ' -6 cYS' ce ...r .1+ c.6 t-: c7,;' .71; š.' cn i-: (n ..., CXD T''' , N' L ' C n' ' .- • 6 , Z 7 . . l' b '' N' N'. C 4 : )' e .., c:,- c-,- ic,-

__,

.i:


Ge .6 ,,,-

© c., C9 CY: GY: CYD .71., In ln ir; Ç.CD i-- CD C:D C:D CO (:) C:D C:D C:D 10 CD C:), C•2 CO cr: ..7t , 10 CC) L'w f:-- CA Cn C:D 7-4

r.f) -,:; 7,r,

C'2 C'2 C'2 (..N,':NCN N N N CN't N N CO CO CY": CYD cr,D Cr D crD cYD cYD .1, . .zr , .714 .1, ln In

.

CD

4.

\ \ 1\

l s, CD CD

i`.. p.

1

....;:

co

mi .. ,W

WO

:=4 02

o

ra.

Do

1:1

CD

pbtl

&..

ce

W

7i;

-it

44

- ,-4

ao

E-.

47

P.- ti)

g o

12

I "t:1