europa - Det Norske Misjonsselskap

nms.no

europa - Det Norske Misjonsselskap

22

misjonstidende 3 - 2012


ammen,

en.

fem dager misjonaktiviteter

get involved

jesus venner turneringer

tenmisjonsfestivalen moro

tenåring i huset?

6.- 11. august inviterer NMS U

til sommerfestival på åpta

informasjon: www.nmsu.no/tmf/

misjonstidende 3 - 2012 23


24

misjonstidende 3 - 2012

hald.no

Studium i

tverrkulturell

forståelse

& internasjonalt

arbeid


MADAGASKAR

UGANDA

USBEKISTAN

KAMERUN

KINA

ETIOPIA

PERU

RWANDA

GEORGIA

EGYPT

VIETNAM

ARMENIA

THAILAND

LAOS

KAMBODSJA

MED FLERE

VI REISER

SAMMEN

Kvinnene som forandrer Afrika (okt 2012)

Med Konstanse og John Gunnar Raen som guider får du møte noen av de kvinnene

som er med på å skape utvikling i Afrika. Turen går til Uganda og Rwanda og gir deg

flotte naturopplevelser i tillegg til møte med sterke personligheter. Konstanse Raen

ble i februar tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin lange innsats for bibelarbeid i

Afrika, og hun har mye kunnskap og kjennskap å dele med sitt reisefølge.

HØSTTUR TIL MADAGASKAR

6. - 23. september

Påmeldingen er i gang til høstturen,

som i år byr på ekstra godbiter. Det

blir elvetur på Tsiribinha og helt unike

naturopplevelser i Tsingy. Nora Fjose

er din reiseleder, og hun vil også vise

deg misjonsarbeidet på Antsirabé.

PÅSKETUR TIL KAMERUN

1. - 14. april

Hvis du er rask kan vi ennå få deg

med på påsketuren til Kamerun.

Reiseleder Trond Hjorteland tar deg

med på påskegudstjeneste i Millenniumskirken.

Du får et godt innblikk i

misjonsarbeidet i Ngaoundéré, og får

safari og strandtur på kjøpet.

Ravinala Reiser yter litt ekstra. Vi tilbyr deg noe i tillegg til strender, sol og

safari. Det er din tur, og det du opplever skal være ekte. Erfaringen vår er at de

største opplevelsene ofte finnes utenfor turistløypa. Ravinala Reiser er NMS

sitt eget reisebyrå.

Ta kontakt på telefon 51 51 61 47, eller gå til www.ravinala.no

SKREDDERSØM

Vi kan hjelpe deg hvis du har lyst på en

reise til et land der turistindustrien ennå

ikke er helt utviklet. Sammen med våre

agenter i mange forskjellige land har vi

god erfaring med tilrettelegging av turer

der du slipper å tenke på det praktiske og

heller kan få tid til å oppleve. Ta kontakt

for en reiseprat.


kontakten

Dramatisk

start

kina: I 1934 klarte to norske legemisjonærer

å redde en liten kinesisk

baby som så dagens lys etter en

dramtisk fødsel. 77 år sendere ønsker

han å takke misjonærenes familier

i Norge.

For noen uker siden fikk jeg en epost

fra pastor Gloria Wu, studierektor

på Hunan Bibel Institutt. En

gammel mann på 77 år ønsket å

møte meg når jeg kom til Changsha.

Mannen var professor Dinglu, født

3. november i 1934 på Misjonssykehuset

i Yiyang Hunan. På den tiden

var Yiyang NMS sitt hovedkvarter i

Kina.

Lege Anna Vogt (født Ucherman)

ble den dagen tilkalt til et hjem i

Yiyang der en ung kvinne på 28 år

var i veer, men med store komplikasjoner

i form av krampeanfall – en

tilstand som lett kunne ha ført til

døden både for mor og barn. Barnets

far var bortreist, men siden han

hadde mistet en tidligere kone og

barn i barselseng, mente de andre i

familien at det var spesielt viktig at

det var han som tok beslutningen

om innleggelse. De tillot derfor ikke

innleggelse.

Etter hvert kom også Anna Vogts

ektefelle, lege Volradt Vogt, til hjemmet.

Sammen ble familien og de norske

legene enige om å legge kvinnen

inn på sykehuset. Forutsetningen

var at Anna og Volradt selv tok det

hele ansvar for innleggelsen. Barnet

ble tatt med tang og var mer dødt

enn levende da det var født – men

legene klarte å bevare barnets liv

uten at det fikk noe mén. Etter et par

dager på sykehuset var moren også

stabil. Historien endte godt, og det

var stor takknemlighet i familien for

arbeidet og strevet som de to norske

legemisjonærene hadde hatt med

denne fødselen.

Den 8. november 2011 traff jeg barnet

som hadde blitt reddet den dagen

i Yiyang for over 77 år siden. Etter

et langt liv i Hunan Kina var han

nå pensjonert lærer ved Det tekniske

universitet i Hunan (Hunan University

of Science and Technology) sin

tekst:

ole-jacob

grønvold

foto:

stein

hinderaker

avdeling i Xiangtang – en mindre by

ca 40 km fra Changsha, hovedstaden

i Hunan provins. Mest av alt er

Xiangtang kjent som formann Mao

Tsetungs fødeby.

Dinglu ble selv gift og bor i dag

sammen med kone og en datter i

denne byen, fremdeles i sin leilighet

på universitetsområdet. Av utenlandske

språk mestrer han russisk,

som han lærte under sin utdannelse,

og en god del engelsk. Han har et

langt arbeidsliv bak seg, og er i tillegg

forfatter av flere bøker. Professor

Dinglu ønsker å rekke en takk til

familiene til Anna og Volradt Vogt,

som gjorde det mulig for ham å få

leve opp i denne verden. Han vet at

Anna og Volradt selv ikke fikk barn,

og ønsker derfor å takke de andre i

familiene Vogt og Ucherman på det

varmeste.

Kontakten mellom Dinglus og hans

redningsmenns slektninger er nå

opprettet. Praten går i dag via epost.

For meg som utsendt for NMS

i Kina var det flott å få oppleve så

konkrete spor av to misjonærer i

Kina, som gikk bort allerede i 1971

og 1974.

misjonstidende 3 - 2012 27


FoLK og FeSt

FoR MiSjon

Mt-KRuS

rundturen

I Misjonstidendes redaksjon har vi stort behov for at dere lesere kommer med forslag til hvem

som kan være MT-krus-kandidater. Vi vet ikke om alle de flotte og trofaste misjonsvennene

rundt om i hele landet, og vi har heller ikke anledning til å reise rundt og finne dem. Dette tror

vi dere har forståelse for. Derfor ber vi dere om å sende inn forslag til MT-krus-kandidater,

send med noen linjer om hva de har gjort som gjør at du synes de fortjener en liten hedersbevisning,

og prøv å sende med et bilde av kandidaten. Helst elektronisk, men et vanlig papirbilde

går også an, selvfølgelig.

Da satser vi på at MT-kruset kan bestå som spalte i Misjonstidende, for vi vet at det er mange

som fortjener å bli gjort bittelitt stas på!

hilsen fra marit

Kan globalt engasjement bidra til

å skape liv og vekst i menigheten?

Det Norske Misjonsselskap

(NMS) Region Øst inviterer

våren 2012 seks menigheter i

østlandsområdet til et prosjekt

som gjør nettopp dette.

Menighetene får følgende utfordring:

”Vi vil lage folkefest

og festgudstjeneste med

fokus på livsviktig innsats i

Mali. Griper dere sjansen?

Vil dere være med?”

Gjennom folkefester og festgudstjenester

med fokus på misjon i Mali vil

Region Øst gå ut bredere enn det de vanligvis gjør. I ”Folk og fest

for misjon” prøver regionen ut noe som kan skape ytterligere kjennskap

til og engasjement for det internasjonale arbeidet menigheten

er en del av, også utenfor menighetens kjernegrupper.

Konseptet skal først prøves ut i seks menigheter på Østlandet.

Hvert sted har sin egenart, og den er viktig. Derfor vil både program

og omfang variere fra sted til sted. Men grunnleggende tenker

man seg et opplegg over to-tre dager i en helg, med en markering

i lokalmiljøet med stand og folkefest fredag eller lørdag, og en

festgudstjeneste i kirken på søndag.

Målsettingen med arrangementet er å skape en arena der menigheten

får vist seg fram til nye grupper. At en får vise noe av det viktige

globale arbeidet menigheten er del av gjennom samarbeidet

med NMS, man samler inn penger til dette arbeidet, og man ønsker

å bidra til å bruke menighetens misjonsengasjement som redskap til

å skape liv og vekst i menigheten.

nms info

KongenS SøLv tiL

KonStanSe Raen

Konstanse Raen

ble sist uke hedret

med Kongensfortjenstmedalje

i sølv.

Begrunnelsen for

æresbevisningen

er Konstanse Raens

innsats for

bibelarbeidet i Norge, men særlig blir

det lagt vekt på hennes mange år i

Afrika som bibeloversetter og koordinator

for hiv/aids-prosjektet «Den

barmhjertige samaritan».

Konstanse Raen bodde og arbeidet i

Kamerun gjennom 14 år som misjonær

for Det Norske Misjonsselskap

sammen med sin mann, John Gunnar

Raen. Hennes viktigste arbeid gjennom

disse årene var oversettelsen av

Det nye testamentet til Pere-språket.

Siden 2005 har Konstanse Raen arbeidet

med Bibelselskapenes hiv/aidsarbeid

i Afrika. Hun har sammen

med personer som selv er hiv-positive

utarbeidet en programpakke

basert på bibelfortellingen om Den

barmhjertige samaritan. Dette programmet

er nå tatt i bruk i 20 land i

Afrika, og like mange står på venteliste.

Programmet bruker bibelfortellingene

aktivt for å motivere folk til å

ta ansvar for sitt eget seksualliv og til

å ta ansvar for hverandre, slik at de

som er rammet av smitten ikke blir

utstøtt av fellesskapet.

kpk

misjonstidende 3 - 2012 29


okomtaler

skjulte

skatter

En annerledes

pilgrimsvandring

gjennom

skaperverk og

evangelium

Anne-Grethe

og Jan Petter

Bratsberg

Lunde Forlag

2011

Her har vi en bok som er egnet til

å lese langsomt og over tid, kanskje

som andaktsbok. Anne-Grethe

Bratsberg bidrar med betraktninger

og dikt. Hun har bakgrunn fra psykiatri,

sjelesorg og veiledning.

De seks kapitlene har fått temaene:

Inkarnasjonen, Når Gud kaller, Relasjonen,

Hvem er han, Pasjonen og

Mysteriets Gud. I tekstene møter vi

bibelske skikkelser som Maria, Simon,

Moses, Hagar, Sakkus m.fl. og

får et lite innblikk i deres liv og samtid.

Samtidig trekkes dette inn i vår

tid og den enkeltes hverdag. Her er

mange gullkorn, tekster som også

kan brukes til opplesning for å dele

med andre.

Boken illustreres med billedkunstneren

Jan Petter Bratsberg sine malerier,

der motivene er fra naturen. De

fungerer bra sammen med tekstene.

Jeg savner et strammere oppsett av

boken som helhet. Tekstene gir rom

for ro og ettertanke, maleriene i seg

selv understreker dette. Men det

grafiske oppsettet skaper for mye visuell

støy.

Jeg ville foretrukket større plass til

de flotte maleriene, heller større og

færre enn mange og små utsnitt som

nå. Det er etter min mening brukt

unødvendig mange skrift-typer og

størrelser, for mange fargeflater per

side, unødige graderinger i fargene

og forstyrrende bilder bak tekstene.

Flere oppsett som på side 64-65

hadde løftet leseropplevelsen, der

maleriet får en hel side og diktet/

betraktningen får tale for seg uten

forstyrrende grafiske elementer.

Det stemmer godt med ettertanken

som preger boken, og tanken om

pilgrimsvandringen.

Konklusjonen må bli at innholdet er

bra, men det blir noe forstyrret av

innpakningen.

liv olaug haaland

”etterfølgelse”

Dietrich

Bonhoeffer,

Luther forlag

2010

Dietrich Boenhoffers”Etterfølgelse”

er en klassiker

innenfor kristen litteratur. Den

ble skrevet av den protestantiske

prestelæreren og nazi-motstanderen

med opptakten til 2. verdenskrig

som bakteppe. Egentlig er det en

samling forelesninger som Bonhoeffer

holdt på presteseminaret over

bergprekenen og over kirken som

arvtager og viderefører av disiplenes

liv sammen med Jesus. Forfatteren

ble henrettet 9. april 1945 for sin

motstand mot nazi-regimet i Tyskland.

Hans skrifter fra fangenskapet

er egentlig langt mer kjent enn boken

”Etterfølgelse”.

6793 INNVIK

leseopplevelser som venter

Bonhoeffers bok er skrevet inn i en

ganske spesiell historisk situasjon.

Det er ikke uten videre enkelt å løsrive

boken fra sin kontekst. Samtidig

er temaet universelt og tidløst,

og like aktuelt for oss i dag som for

80 år siden. Han tar utgangspunkt i

forskjellen mellom ”billig” og ”dyr”

nåde. Billig nåde er ”tilgivelse som

allmenn sannhet, Guds kjærlighet

som kristelig forestilling om Gud …

(her) finner verden billig dekke for

sine synder, synder den ikke angrer

og slett ikke ønsker å settes fri fra.”

Er ikke dette en beskrivelse av vår

egen kirke, vår egen aktuelle situasjon?

Dyr nåde er derimot nåde som

har ”kostet Gud dyrt, fordi den kostet

Hans Sønns liv … det som er dyrebart

for Gud kan ikke være billig

for oss.”

Bare med dette utgangspunktet

skjønner vi at ”Etterfølgelse” er en

viktig bok med aktuelle og utfordrende

anliggender. Bokens alder

skinner dessverre igjennom både

tematisk og språklig, og Knut Grønviks

nye oversettelse greier ikke

helt å bøte på dette. Jeg sitter igjen

med et ønske om at noen skulle ha

skrevet dette helt på nytt! Hvis man

derimot kan bære over med det noe

gammelmodige språket, er ”Etterfølgelse”

vel verdt å lese.

16.-18. mars: Ekteparweekend. Judith og Ingvar Torvik

Arr.: Familiefokus UiO

23.-25. mars: Lovsongshelg

Jan Honningdal m/team

4.-9. april: Påske v/fjord og fjell

Haldis og Asle Reigstad

Torill Solli Haugen, seniorkonsulent i Normisjon

Innvik Fjordhotell, Misjonsheimen AS, 6793 Innvik

tlf. 57 87 49 90, e-post: post@innvikfjordhotell.no

www.innvikfjordhotell.no

lars sigurd tjelle

misjonstidende 3 - 2012 31


u-kid

OL på Åpta!

NMS U olympiske sommerkomité er

i full gang, og torsdag 28. juni

skal den olympiske grill tennes på

Åpta. Hvem som får æren av å tenne

grillen er selvsagt hemmelig, men

vi venter flott besøk til åpningsseremonien.

Mange vil tro at vi her snakker om Familiefestivalen

2012, at vi snakker om det vakre eventyret som

hver sommer skjer i slutten av juni på

Åpta, at vi snakker om festivalen

for hele familien i fire deilige

dager, og at vi snakker om latter,

sol, bading, bibel og Makibesøk,

og det er akkurat det vi gjør. Det

er OL-sommer, og da er det selvsagt

også OL Familiefestival!

Vi skal prøve ut OL-grener du ikke visste

fantes, vi skal spise OL-pølser, vi skal selvsagt

ha medaljeseremonier og OL-maskot! Noen av

arrangementene for tenåringsgruppen blir lagt til arenaer

litt utenfor Åpta. Etter dagens øvelser er gjennomført

og de yngste deltakerne er i seng, blir det kveldsstudio

for de voksne med vafler og drøs. Vi venter besøk

av generalsekretæren og utsendinger fra Madagaskar

sitt misjonslandslag. I tillegg kommer Ingvald Frøyen og

skal gi oss godord hver dag, dele de viktigste tingene.

Og selvsagt er det overraskelser i programmet som komiteen

ikke røper enda.

Stian Imenes er tilbake på scenen og Henrik S. Grydeland

skal vise frem keyboardet sitt, og enda flere er med.

Så da venter vi bare på at deltakerne skal melde seg fra

fjernt og nær. Vi håper at åpningsseremonien blir en fargerik

samling og at arrangementet blir en gledesfest i

fire dager. Og hvem vet, kanskje blir dette starten på tidenes

sommer for både Åpta og deltakere. Vi tror i hvert

fall det. Så velkommen til OL på Åpta 28.juni til 1. juli,

sommerens første OL!

foto: rolf stian imenes

organisasjonssjef i nms u

merete heintz

misjonstidende 3 - 2012 35

More magazines by this user
Similar magazines