Rapport Normadie klassen

sksk.no

Rapport Normadie klassen

P R O S J E K T R A P P O R T G R U P P E 6

Innhold

1. Innledning ............................................................................................................................ 3

2. Planlegging .......................................................................................................................... 3

2.2. WBS ..................................................................................................................................... 4

3. Budsjett/kalkyle ................................................................................................................... 5

4. Programmering .................................................................................................................... 6

4.1. Innledning ............................................................................................................................. 6

4.2. Styringsprogrammet............................................................................................................... 7

4.2.1. Ror ........................................................................................................................................ 7

4.2.2. Lem ...................................................................................................................................... 8

4.2.3. Manuell styring av motor ....................................................................................................... 9

4.2.4. PID–Regulator ..................................................................................................................... 10

4.2.5. Frontpanel ........................................................................................................................... 14

4.2.6. Sammensetning ................................................................................................................... 15

5. Teknisk ............................................................................................................................... 16

5.1. Innledning ........................................................................................................................... 16

5.2. Plassering ............................................................................................................................ 16

5.3. Kobling ............................................................................................................................... 16

5.4. Konklusjon .......................................................................................................................... 17

6. Skrog .................................................................................................................................. 17

6.1. Innledning ........................................................................................................................... 17

6.2. Bilder av båten .................................................................................................................... 18

6.3. Tegninger ............................................................................................................................ 19

6.4. Valg av skrog ...................................................................................................................... 20

6.5. Utførelse ............................................................................................................................. 21

6.6. Hydrostatikk ........................................................................................................................ 21

6.6.2. Tyngdepunkt ....................................................................................................................... 22

6.7. Konklusjon .......................................................................................................................... 23

7. Funksjonstester ................................................................................................................. 23

7.1. Krengeforsøk ....................................................................................................................... 23

7.1.1. Innledning ........................................................................................................................... 23

7.1.2. Metoder/gjennomføring/resultat ........................................................................................... 23

7.1.3. Konklusjon .......................................................................................................................... 25

7.2. Slepeforsøk modelltank ........................................................................................................ 25

7.2.1. Innledning ........................................................................................................................... 25

7.2.2. Metoder/gjennomføring/resultat ........................................................................................... 25

7.2.3. Konklusjon .......................................................................................................................... 30

7.3. Kraftmåling ......................................................................................................................... 31

7.3.1. Innledning ........................................................................................................................... 31

7.3.2. Metoder/gjennomføring/resultat ........................................................................................... 31

7.3.3. Resultat ............................................................................................................................... 32

7.3.4. Konklusjon .......................................................................................................................... 33

7.4. Fartsmåling ......................................................................................................................... 33

7.4.1. Hypotese ............................................................................................................................. 33

7.4.2. Utførelse ............................................................................................................................. 33

7.4.3. Resultat ............................................................................................................................... 34

7.4.4. Konklusjon .......................................................................................................................... 37

S I D E 2

More magazines by this user
Similar magazines