Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund

svomming.no

Norsk Svømming nr 2 - 2004 - Norges Svømmeforbund

[Svømmetinget]

– Anlegg, utdanning, elite og

klubbutvikling i fokus

Temperaturen på Norges

Svømmeforbunds Ting i

Bergen helgen etter

påske, startet relativt lavt

i et rolig og til dels bedagelig

tempo, men temperaturen

steg gradvis

utover i forhandlingene.

Det fremlagte svømmepolitiske

dokumentet var

kjernen i forhandlingene,

men viktige elementer så

som at NSF for fremtiden

skulle organiseres uten

valgte fagutvalg, og at

Forbundsstyret (FS) skulle

tillegges myndighet til å

slå sammen kretser til

regioner, falt ikke i smak

hos de drøyt 100 klubbog

krets-utsendingene.

BO NORSENG [TEKST OG FOTOS]

Når det er sagt, var det imidlertid et svært

innholdsrikt svømmepolitisk dokument

som ble fremlagt til forhandlingene. Mesteparten

av innholdet hadde ikke Tinget

noen som helst problemer med å slutte

seg til, men som forventet ble det litt eks-

Tidligere president i NSF, Sven Egil Folvik,

vår internsjonale representant både

i FINA og LEN, overvar Tinget med stor

interesse.

Ordstyrerne Rolf Gunnar Haagensen og

Marit Pedersen hadde til tider en stri

tørn med å holde styr på ting-behandlingen.

tra støy rundt de to nevnte forslagene,

som altså falt ved avstemningen.

Det var utvilsomt et offensivt og dynamisk

dokument som ble fremlagt. Det

var spenstig, og skapte stort engasjement

og konstruktiv debatt i Tingsalen.

Det nye forbundsstyrets oppgave blir nå

å lage en handlingsplan utfra de signaler

og tilbakemeldinger generalforsamlingen

ga.

Anlegg topp prioritet 2004-2007!

Det kanskje aller mest gledelig i dokumentet,

var avsnittet som omhandler

anlegg. Jeg skal på ingen måte påberope

meg å ha vært forut for min tid, men jeg

har nå de siste 10-15 årene på redaktørplass

i Norsk Svømming, hevdet at NSF

bør sette mer fokus på nettopp anlegg.

Jeg har lenge sett hvor utviklingen har

gått, og derfor var det på høy tid at

svømmeforbundet virkelig stadfestet

anlegg som et prioritert satsingsområde.

Det har imidlertid blitt arbeidet veldig

intenst og godt med anlegg også siste

Ting-periode, men jeg har følelsen av at

det først nå er blitt gitt virkelig aksept

for anleggssatsingen fra hele svømme-

Norge. Og godt er det!

Aksept ble det også gitt til områder som

NSFs idegrunnlag, idrettslig innhold og

aktiviteter, utdanning og svømmeidretten

i samfunnet. Under måldebatten ble

det gjort en del tilføyelser i det svømmepolitiske

dokumentet, og de fleste

forhold her hadde med anlegg å gjøre.

Dette innebar en ytterligere presisering

av forbundsstyrets foreslåtte hovedsatsingsområde,

nemlig anlegg.

Barneidrettsbestemmelsene

Endelig kom også forhold rundt barneidrettsbestemmelsene

og svømmeidretten

på bordet. Nå er NSF på linje med NIF, og

dermed er laveste alder 10 år for begge

kjønn. Svømming har etter manges mening

lidd lenge nok under gjeldende barneidrettsbestemmelser,

og endringen

blir nok hilst velkommen rundt om i

klubbene.

Tidligere president Britt Bergesen Godø,

her med Alf Taftø som ble hedret med

en NSFs fortjenestemedalje, la fram et

visjonært og offensivt svømmepolitisk

dokument på Tinget.

Utdanning særdeles viktig

I tillegg til anlegg og eliteidrett, gis utdanning

høyeste prioritet i svømmeforbundet

de kommende tre årene. I svømmepolitisk

dokument heter det at "Høy

kompetanse på alle nivåer i NSF er en av

de viktigste forutsetninger for vekst og utvikling

i svømmesporten". Mer enige kan

ikke svømme-Norge bli om den saken!

Økonomisk utfordring

Punktet økonomi ble naturlig nok gjenstand

for en del diskusjon. De siste

årene har NSF klart å opparbeide seg et

solid overskudd og egenkapital takket

være spilleautomater. Norsk Tipping får

etter alle solemerker monopol på automater

fra kommende årsskifte, men selv

om nåværende løyvehavere kan søke

om kompensasjon for 2005, kan i værste

fall disse kjærkomne og solide inntektene

helt bortfalle fra 2006. Der har

FS virkelig en utfordring å arbeide med.

8 [NORSK SVØMMING 2/2004]

More magazines by this user
Similar magazines