del 2. - Norsk Sau og Geit

nsg.no

del 2. - Norsk Sau og Geit

Lovverk

• Landskapslovene – Gulatingslova ca 950

- beite

- setring

- gjerde sett fred mellom grannar

• Magnus lagabøte – landslova 1274

- gjerdehald; den som vil verne må gjerde

- krav om at ein måtte ha antal beitedyr i forhold til

innmarksareal - innmarka til korn, behov for gjødsel

- almenning

• Landslova avløyst av Kristian 5. norske lov i 1687

16.12.12 3

More magazines by this user
Similar magazines