PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

biltema.se

PumPautomat PumPeautomat automaattiPumPPu - Biltema

Art. 17-961, 17-963

Ved nødstop - Træk stikket ud af

stikkontakten.

Trykkontakten må kun justeres af

autoriserede fagfolk.

Hvis overbelastningssikringen udløses,

skal stikket tages ud af stikkontakten, og

årsagen skal findes og behandles.

Overbelastningssikring

Pumpen har indbygget overopvarmningssikring.

Motoren stopper ved overbelastning. Efter

afkøling starter motoren automatisk.

Havepumpen identificeres af typeskilte

som indeholder følgende data:

1 Model

2 Spænding/frekvens

3 Maks. effekt

4 Maks. omdrejningstal

5 Maks. sugehøjde

6 Maks. trykhøjde7 Maks. kapacitet

8 Indkapslingsklasse

9 Nettovægt

10 Maks. vandtemperatur

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Installation

1. Sugeslange – armeret så den ikke falder

sammen ved undertryk

2. Vandspejl – så tæt på pumpen som muligt

for maks. kapacitet

3. Tilbageløbsventil forhindrer at pumpen skades

af en trykbølge

4. Indsugningsfilter

5. Udløb fra pumpehuset (tryksiden)

6. Tilbageløbsventil

7. Ventil/vandhane må ikke lukkes, når motoren

kører

8. Indløb til pumpehuset (sugesiden)

9. Udluftningsprop

10. Aftapningsprop

a) Find et godt sted at placere pumpen. Det

skal være:

• Tørt og frostfrit.

• Så tæt på vandspejlet som muligt.

• På sugeslangens højeste punkt. Forsøg at

få sugeslangen til kun at skråne opad fra

vandet til pumpen. Derved dannes der ikke

luftlommer i sugeslangen.

• Godt ventileret.

OBS! Vandkapaciteten påvirkes forholdsvist

mere af:

• sugehøjde end trykhøjde

• sugeslangens længde end trykslangens

• sugeslangens dimension end trykslangens

9. Forberedelser før brug

• Kontroller at pumpens tekniske specifikationer

er i overensstemmelse med stikkontaktens.

• Kontroller at sugehøjden ikke overstiger

pumpens kapacitet.

• Forvis dig om at pumpen er frakoblet elnettet

ved installation.

• Pumpen skal placeres beskyttet mod regn

og frost.

• Indløbs- og udløbsslangen/røret må ikke

udsættes for frost.

• Stik aldrig fingre ind i pumpens ind- eller

udløb.

© 2013-12-13 Biltema Nordic Services AB

20

More magazines by this user
Similar magazines