HALVÅRSVURDERING - Troms fylkeskommune

tromsfylke.no

HALVÅRSVURDERING - Troms fylkeskommune

Troms fylkeskommune

Utdanningsetaten

Unntatt offentlighet

jf. § 13 i offentlighetsloven

___________________________________

Skolens navn

HALVÅRSVURDERING

Navn Fødselsnummer Adresse Telefon

Skoleår Programområde Kontaktlærer Antall år i vgs

Inkl. inneværende år

Individuell opplæringsplan (IOP) foreligger i følgende emner/fag:

Fellesfag

Programfag

Alternativ opplæring

Målet er at eleven ved avsluttet opplæring skal inneha:

Vitnemål

Fag-/svennebrev

Kompetansebevis

Vurdering av elevens generelle utvikling i skolen

1


Troms fylkeskommune

Utdanningsetaten

Unntatt offentlighet

jf. § 13 i offentlighetsloven

___________________________________

Skolens navn

SLUTTVURDERING

Navn Fødselsnummer Adresse Telefon

Skoleår Programområde Kontaktlærer Antall år i vgs

Inkl. inneværende år

Individuell opplæringsplan (IOP) foreligger i følgende emner/fag:

Fellesfag

Programfag

Alternativ opplæring

Målet er at eleven ved avsluttet opplæring skal inneha:

Vitnemål

Fag-/svennebrev

Kompetansebevis

Vurdering av elevens generelle utvikling i skolen

2


Halvårsvurdering i fag/emne: ……………

Elev Klasse Timer pr uke

Lærer

Assistent

Vurdering av grunnleggende ferdigheter i faget

Hovedområde

Kompetansemål

Måloppnåelse

Hovedområde

Kompetansemål

Måloppnåelse

Behov for målendring:

3


Sluttvurdering i fag/emne: ……………

Elev Klasse Timer pr uke

Lærer

Assistent

Vurdering av grunnleggende ferdigheter i faget

Hovedområde

Kompetansemål

Måloppnåelse

Hovedområde

Kompetansemål

Måloppnåelse

Beskrivelse av oppnådd kompetanse i faget (maksimum 4 linjer): (til vedlegg til

”Kompetansebevis for videregående opplæring”).

_________________________

Sted, dato

______________________________

Lærer

4


Kommentarer til skjema:

Ved halvårsvurdering benyttes side 1 og side 3 som utgangspunkt

for innfylling.

Ved sluttvurdering benyttes side 2 og 4 som utgangspunkt for

innfylling.

Teksten i feltet ”Beskrivelse av oppnådd kompetanse i faget

(maksimum 4 linjer): (til vedlegg til ”Kompetansebevis for

videregående opplæring”).” legges inn i som vedleggstekst i det

skoleadministrative systemet og skrives ut på godkjent formular.

5

More magazines by this user
Similar magazines