Se oversikten over anlegg og artikler.

tromsfylke.no
  • No tags were found...

Se oversikten over anlegg og artikler.

Krigsminnelandskap Troms 1940 – 1945, KvæfjordFestningsanlegg: På Aspenes (Ytre Kvæfjord) hadde tyskerne et betydelig festningsanlegg med flerekanonstillinger og tilhørende bunkeranlegg. Formål: Overvåke og beskyte Andfjordenved fiendlig inntrengning mot Harstad. Nærmere detaljer om plassering ogdimensjonering ble utarbeidet av Kvæfjord kommune i forbindelse medkrigsminneåret 1990. På Bremnes var det russefangeleir for tvangsarbeid under utbygging av anlegget. I Gåre/Skallan var det kanonstilling og bunkeranlegg. Formål: Luftvernskyts motallierte bombeflyangrep på Harstad På Strømsnes (Straumen) var det kanonstillinger og bunkeranlegg. Formål:Kontrollere indre Kvæfjord og sikre mot angrep på Harstad.Beretninger om krigstida:I det følgende gis en oversikt over artikler om krigen som har vært trykket i Årbok forKvæfjord fram til dags dato. Delvis er det førstehånds beretninger, og delvis artikler basertpå skriftlige kilder eller intervjuer med tidsvitner.Årbok nr. 3/1989:”Da tyskerne skaut på ”Jakta”. Arthur Stensen forteller til Arne-Johan Johansen.Årbok nr. 4/1990:”Vårdagene 1940”. Av Jermund Johansen.”Kampen om Bjørnefjell.” Krigsveteran Hans Elde forteller.”Et minne fra 1940. En kort beretning om enkeltmennesker og krig.” Av Johan Hansen,Refsnes, + orienterende kart over kampområdet.”Opplevelser våren 1940.” Av Oskar Johansen.”Våren 1940 i Gullesfjord.” Av Harry Arnesen.”Et 50-årsminne.” (Om senkinga av hurtigruteskipet ”Dronning Maud.”) Av Enok Mehus.”Da hestene måtte i krigen.” Knut Tenstad forteller til Arne-Johan Johansen.”Vennskapet med en polsk sersjant som ble innledet i mai 1940.” Av John Fagerli.Årbok nr. 5/1991: ”Otto Pettersens krigsinnsats.” Av Harry Arnesen. ”Minner fra krigsåret 1941.” Av Jermund Johansen.Årbok nr.6/1992:”Historia om motorskøyta ”Rypa”. (Flukt til Skottland fra Gullesfjord). Av Harry Arnesen.


”Dramatiske krigsopplevelser.” Pensjonert sjømann Jakob Jakobsen forteller til OskarJohansen.”Minner fra 1942.” Av Jermund Johansen.Årbok nr. 7/1993:”Hestene fra Kvæfjord i krigen 1940.” Av Per Mathias Berg, Sarpsborg.”Minner fra 1943.” Av Jermund Johansen.Årbok nr.8/1994:”Siste krigsår og evakuering.” Av Malla Røkenes.”Minner fra krigens dager.” Av Rolf Hjelmsø.”Radioen på ”Kveøy”. Pensjonert skipper Arne Johansen forteller.”Krigsåret 1944.” Av Jermund Johansen.Årbok nr. 9/1995:”Fredsåret 1945.” Av Jermund Johansen.”Kvæfjerdinger som falt under krigen.” Av Atle Trondsen.Årbok nr. 10/1996:”Barndomsminner fra krigen.” Av Violet Pleym Christiansen.Årbok nr. 11/1997:”Mellomspill i Borkenes.” Oversatt fra boka ”I was one of them” av Zygmund Litynski.”Om den polske brigaden.” Av Bjørn Bratbak.Årbok nr. 12/1998:”17. Mai 1941.” Av Gerd Salen OlsenÅrbok nr. 13/1999:”Jermund Hansen – krigsseiler og sjøkaptein.” Av Harry Arnesen.Årbok nr. 18/2004:”2.verdskrig kjem til Gullesfjord.” Norvald Haugstad fortel, Magne Heide refererer.Årbok nr. 19/2005:Nils Jakob Hunstad. Krigshelt med kvæfjordrøtter.” Av Arne-Johan Johansen.”Glimt fra krigsårene 1940 – 1945.” Av Nils Pleym.Årbok nr. 20/2006:”Dagbok fra krigen 1940.” Fra Hans Jakobsen.


”Evakueringa til Hemmestad.” Av Olav A. Nergård.Årbok nr. 21/2007:”Hemmelig motstandskamp 1940 – 45.” Av Arne-Johan Johansen.Alle eksemplarene av Årbok for Kvæfjord som er omtalt her, kan skaffes ved henvendelse tilArne-Johan Johansen eller til Kvæfjord Historielag, boks 96, 9475 Borkenes.

More magazines by this user
Similar magazines