Rindi ut av Norge - Norsk Fjernvarme

fjernvarme.no

Rindi ut av Norge - Norsk Fjernvarme

Intervju

ENERGI FJERNVARME

Vil synliggjøre fordelene

Det er et stort behov for å synliggjøre

fordelene med fjernvarmeforsyning,

både som del av

framtidens byplanlegging og

som effektiv forsyning i mindre

nærvarmenett.

av ola n. nedrelid

ola.nedrelid@energi-nett.no

Også fram mot statsbudsjettet er synlig gjøring

av fjernvarmen den viktigste saken etter

avklar ingen av forbrenningsavgiften, mener

daglig leder i Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme.

– Selv om fjernvarmesystemet har en

infrastruktur på linje med elnettet, er det store

forskjeller. Fjernvarmebransjen vil vise at energibalansen

og dermed forsyningssikkerheten vil

bedres ved et tettere samspill mellom fjernvarme

og elsystem. Videre må planlegging av energi og

bygg henge sammen.

Ufullstendig. Juhler mener at regjeringen har

gjort et forsøk på å integrere energiforsyning i

tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven,

men at lovverket fortsatt er for ufullstendig og

hindrer en helhetlig planlegging. Manglende

innsikt i betydningen av integrerte energisystemer

i byer gjør at det finnes mange uriktige

oppfatninger om fjernvarme og termisk energi.

Fjernvarmebransjen vil øke fokus på slike

sammenhenger og hvilken verdi fjernvarmen

bidrar med i samfunnet.

– Vi vil også legge til at regjeringens satsing på

fjernvarme så langt har virket. Vi produserte over

4 TWh fjernvarme i 2009, og har en installert

effekt på 2 300 MW. Sist vinter dekket Hafslund

Fjernvarme over en firedel av effek tbehovet

til Oslo i den kaldeste perioden. Rapporter fra

Energi Norge og egen database viser en økning

til over 10 TWh i 2020 med 4 000 MW installert

effekt. Dette vil ha betydning både for forsyningssikkerhet

og energiomlegging til fornybar varme.

– Hvor fornøyd er Norsk Fjernvarme med

avklaringen av forskriftene for energimerking?

Fjernvarmebransjen er fornøyd med at

departementet har synliggjort betydningen av

miljøvennlig oppvarming og inkludert dette i

energimerket med en oppvarmingskarakter, sier

Heidi Juhler, som samtidig mener at resultatet

ikke er godt nok.

Regjeringen ønsker å likestille bruk av fjernvarme

og bioenergi med annen fornybar energi

i bygg, men Juhler mener at et hovedproblem

er valget av «levert energi» som modell for

ordningen.

Foto: Øystein Meland

– Det innebærer at fornybar energi som

produseres i bygget (fra varmepumper og solfangere)

får en bedre energikarakter enn fornybar

energi som kommer utenfra. Regjeringen har

nok tenkt at en god oppvarmings karakter med

bioenergi og fjern varme oppveier en dårligere

energikarakter. Men markedet reagerer ikke på

30 07|2010 www.energi-nett.no

More magazines by this user
Similar magazines