420648 Bruksanvisning

gkwebonline.no

420648 Bruksanvisning

Bandslip BS720AHANDHAVANDEAv/på-bryter (se fig. 1): Kontrollera att slipbandet ej är ikontakt med något när maskinen startas.Slå på maskinen: Tryck in av/på-brytarenSlå av maskinen: Släpp upp av/på-brytaren.ANVÄNDNING – UNDERHÅLLMotorn kräver god ventilation när den arbetar. Hållventilationsöppningarna fria från smuts. Onormal gnistbildningkan bero på att kollektorn är smutsig, eller attkolborsterna är utslitna. Detta åtgärdas med rengöringeller byte av kolborstar.Tryck/pressa ej bandslipen mot materialet, maskinensegen vikt är fullt tillräcklig. Välj rätt korngrovlekpåslipbandet för att uppnåbästa resultat. Byt band ofta.SvenskBYTE AV SLIPBAND• Ta ut stickkontakten• För fram låsspak på sidan av slipen så att bandetlossar, tag därefter bort bandet.• Sätt in nytt band; OBS KONTROLLERA ROTATIONS-RIKTNINGEN (SE PÅPIL PÅBANDET OCH MASKINEN).• För tillbaka låsspaken så att bandet spänds.• Starta maskinen och centrera bandet på rullarnamed hjälp av ratten på sidan av maskinen.DAMMPÄSEDammpäsen bör användas som damm uppsamlare,speciellt vid slipning av trä.FIG. 2Låsspak till byte av slipbandAv/på-bryterFIG. 1Ratt till justering av bandet

More magazines by this user
Similar magazines